Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
767001
  Грабовська С. "...Може, ті голоси і відкриють нам браму до реального безсмертя"


  Факультативне заняття за романом Юрія Бедзика "Любов, Президент і парадигма космосу"
767002
  Кабиш Світлана "Модна Угорщина" як новий туристичний бренд // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
767003
  Наєнко М. "Модри камень" і "Собор": постмодерні сходження // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 71-74
767004
  Мірошниченко Л.Я. "Модуси секулярності" Чарльза Тейлора // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 59-61. – ISBN 978-966-11-0683-2
767005
  Бойко В. "Мое слово дійде до людей" : Вивчення творчості Н.П. Зубицької
767006
  Станковская Е.Б. "Мое чужое тело": формы современного отношения женщины к себе в аспекте телесности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 4 (68). – С. 112-118. – ISSN 2073-8528
767007
  Драчев В.К. "Мое" и "наше" / В.К. Драчев. – Симферополь, 1962. – 24с.
767008
  Линюк Л. "Моє друге я" (до виходу "Щоденника" О.Ф. Кістяківського) // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С. 68-73
767009
  Романов С. "Моє життя могло б стати сюжетом для роману" // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 54-63. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5


  Про життєвий і творчий шлях Юрія Косача.
767010
  Павличко Я. "Моє захоплення Білоруссю почалося давно..." / розмовляв Ігнат Шичко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 5 червня (№ 23). – С. 12
767011
  Жукова А. "Моє серце належить Україні" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 21-22. – ISSN 1562-3238


  Георгій Стабовий
767012
  Пасічник О. "Моє серце не тут, моя дума не тут! Вони ген, на Подоллі, над Збручем..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (639). – С. 23-29. – ISSN 0130-5263
767013
  Бойко В. "Моє слово дійде до людей" : Вивчення творчості Н.П. Зубицької
767014
  Паличко Б. "Може , через п"ять років житиму в Шанхаї, а може, буду міністром культури в Україні" / розмову вела Валерія Радзієвська // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 11 (264), 19 березня 2015. – С. 24-26
767015
  Шкробинець Ю.В. "Може, в Лету не кане ім"я ..." : поезії / Юрій Шкробинець. – Ужгород : Карпати, 2007. – 232 с. – ISBN 978-966-671-127-7
767016
  Кралюк П. "Може, тепер до політиків дійде..." / Розмову вела Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2 жовтня (№ 37/38). – С. 4


  Розмова з українським письменником Петром Кралюком про його творчість, про сучасну прозу взагалі.
767017
  Чорна Н.В. "МожливІ світи" у постмодерному художньому дискурсі Х.Л. Борхеса // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 233-237. – Бібліогр.: Літ.: С. 237 : 8 поз. – ISBN 966-8188-08-X
767018
  Бриних М. "Можливо, викладати класику в школі й не варто" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18-19 жовтня (№ 189/190). – С. 23


  Про літературну критику як рудимент минулого та про чинники, що вливають на інтерес до читання.
767019
  Верещук М. "Можливостей багато. Головне не бути байдужими" / розмову вела Влада Заїчко // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 3-10 січня (№ 1/2). – С. 2-3


  Президент Міжнародного центру Балтійсько-Чорноморських досліджень та консенсусних практик Ірина Андріївна Верещук прокоментувала можливості і зробила прогноз успішності освітянських реформ на фоні адміністративно-територіальних реформ.
767020
  Килимник Ю. "Можна жити й хохлом - і не згіркне від того хлібина" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 14 липня (№ 14. – С. 1, 4


  Пам"яті українського письменника Віктора Баранова.
767021
  Бавзалук Д. "Можна і треба інакше" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 85). – С. 7


  Деякі думки, висловлені під час і після "Національного діалогу" з Ларисою Івшиною у "Львівській політехніці".
767022
  Божко С. "Можна лише служити нації, або чужій московській, або своїй - Україні" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 35). – С. 4


  У Києві встановлено пам"ятник поетесі і учасниці ОУН Олені Телізі.
767023
  Гайкалова Д. "Можна сказати стільки всього, але не бути грубою" / спілкувався Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 1 вересня (№ 155/156). – С. 22-23


  Розмова з українкою Дарією Гайкаловою - новою зіркою індійської режисури.
767024
  Сергеева Елена "Можно" и "нельзя" нового закона : Посленовогодний сюрприз. Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 10 : Фото
767025
  Браун С. "Мозаика" и "Всемирная паутина" для доступа в Internet / Браун С. ; пер. с англ. Д.А. Куликова. – Москва : Мир [и др.], 1996. – 168 с. – ISBN 5-88547-032-4
767026
  Білик Н.Л. "Мозаїка душі": семантична ефективність формальної своєрідності фото-екфразису в романі М. Продановича "Сад у Венеції" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 144-153. – ISSN 2075-437X


  На матеріалі рoмaнy cyчacнoгo cербcькoгo nрoзaїкa Miлеmu Прoдaнoвuчa "Caд y Венеції" y cmammi вucвimлюєmьcя nрumaмaннuй cербcькoмy nocmмoдернicmcькoмy рoмaнy дocвiд мoделювaння в xyдoжньoмy nрocmoрi лimерamyрнoгo mвoрy cмucлoвoї aкmuвнocmi мucmецmвa ...
767027
  Дімула К. [Моє останнє тіло : поезії / Кікі Дімула. – Афіни : Стигмі, 1998. – 100 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-269-011-9
767028
  Черновская Р.П. Модифицирование катализаторов стереоспецифическй полимеризации олефинов. : Автореф... канд. хим.наук: / Черновская Р.П.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 17л.
767029
  Бейхольд Галина Альбертовна Модифицирование комплексных катализаторов при полимеризации этилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бейхольд Галина Альбертовна; АН СССР. Отд-ние ин-та химич. физики. – Черноголовка, 1973. – 18л.
767030
  Волощук Л.Л. Модифицирование компонентов смазочных материалов : Автореф... канд. техн.наук: 082 / Волощук Л.Л.; Сев.-Зап. заоч. политехн. ин-т. – Ленинград, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
767031
  Белоус В.А. Модифицирование поверхности реакторных материалов ионно-плазменным облучением : обзор по источникам зарубеж. и отечеств. печати / В.А. Белоус, Г.И. Носов ; [ред. А.И. Нагорна] ; Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 49, [1] с. : ил., табл. – Аннот. рус., укр. – Библиогр.: с. 44-49
767032
   Модифицирование углеродного волокна Cl-, Br- и S-содержащими функциональными группами / Л. Грищенко, А. Вакалюк, А. Беда, В. Диюк, А. Мисчанчук, В. Радкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 51-56. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Проведено хлорирование углеродного волокна и получены активные хлорсодержащие прекурсоры, в которых хлор способен замещаться на серосодержащие группы. Показано, что хлорирование позволяет получить образцы с большей концентрацией сульфогрупп в ...
767033
  Малыш И.Р. Модифицированная волемическая терапия и адреномиметическая коррекция и показатели функционального состояния кишечника при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой / И.Р. Малыш, Л.В. Згржебловская // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 112-118. – ISSN 2224-0586
767034
  Матвейчук Сергей Анатольевич Модифицированная мультиноминаьная схема испытаний и ее применение при построении критериев идентификаций используемых в медицинской диагностике : Дис... канд.физ.-мат.наук: 05.13.16 / Матвейчук Сергей Анатольевич; КГУ. – К., 1991. – 148л. – Бібліогр.:л.142-148
767035
  Паршина Алевтина Модифицированная трапеза : Медпрактикум // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 212-220 : Іл.
767036
  Кацалова Л.Н. Модифицированное аддитивно-усредненное расщепление для решения трехмерных уравнений гидродинамики // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 138-145 : рис., табл. – Библиогр.: с. 143-145. – ISSN 0203-3100
767037
  Уткина Елена Александровна Модифицированные 5"-дезоксинуклеозиды, содержащие остаток индола или 6-метилмеркаптопурина ("двуголовые" нуклеозиды) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Уткина Елена Александровна; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
767038
  Братчун Валерий Иванович Модифицированные дегти и дегтебетоны повышенной долговечности : Автореф... док. технич.наук: 05.23.05 / Братчун Валерий Иванович; Харьковск. инженерно-строит. ин-т. – Харьков, 1993. – 36л.
767039
   Модифицированные кремнеземы-высокоэффективные сорбенты для создания экологически чистых продуктов. Т.1 / В.В. Скопенко, В.А. Калибабчук, Л.В. Глущенко, КузьминскийЕ.В, О.А. Машкин // 14 Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Реф. Докл. и ссообщ.
767040
  Седельникова Э.А. Модифицированные субстраты в ферментативном синтезе динуклеозидмонофосфатов. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.10 / Седельникова Э.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 18л.
767041
  Хиля В.П. Модифицированные флавоноиды, изофлавоноиды и азотсодержащие гетероциклические системы на их основе : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Хиля В.П. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 758 л. + Приложение: л. 446-758. – Библиогр.: л. 404-445
767042
  Гольштейн Е.Г. Модифицированные функции Лагранжа. Теория и методы оптимизации / Е.Г. Гольштейн, Н.В. Третьяков. – Москва : Наука, 1989. – 400с. – ISBN 5-02-013965-3
767043
  Буланов Н.С. Модифицированный метод возмущений в теории пластин и оболочек : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Буланов Н. С.; Днепропетр. инж-техн. ин-т. – Днепропетровск, 1987. – 17л.
767044
  Денисов С.В. Модифицированный экстраградиентный метод для вариационных неравенств / С.В. Денисов, В.В. Семенов // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 54-58. – (Фізико-математичні науки ; вип. 15). – ISSN 2308-5878
767045
  Кузнецов В.И. Модифицирующая роль цинка в соноптической передаче. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.02 / Кузнецов В.И.; АН СССР. – Пущино, 1975. – 25л.
767046
  Егиазарян С.В. Модифицирующее действие тиоловых, индолилалкиламиновых и инденовых соединений в культуре лимфоцитов человека при химическом мутагенезе. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.15 / Егиазарян С.В.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
767047
  Козіна Н. Модифікації "Каравели" Віри Вовк // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 239-243. – ISSN 0130-528Х
767048
  Сидоренко Н.І. Модифікації "Шкільної" повісті у творчості Ніни Бічуї // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 55-61. – ISSN 2077-804X


  Досліджено жанрову специфіку та поетику творів "Шпага Славка Беркути", "Звичайний шкільний тиждень" Ніни Бічуї; доведено, що вони є модифікаціями "шкільної" повісті, протиставленими соцреалістичним канонам.
767049
  Шокол Т. Модифікації 7-гідрокси-3-(5-феніл-1,3,4-тіадіазол-2-іл)-6-етилхромону / Т. Шокол, Н. Горбуленко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 68-70. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Проведено модифікацію 7-гідрокси-3-(5-феніл-1,3,4-тіадіазол-2-іл)-6-етилхромону карбоксильною функцією шляхом алкілування естерами галогеноцтових кислот та наступного гідролізу і досліджено трансформацію одержаної кислоти під дією гідроксиламіну у ...
767050
  Гнатюк М. Модифікації жіночої персоносфери у малій прозі Людмили Тарнашинської // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 244-253. – ISSN 1728-9572
767051
  Сембе К.А. Модифікації ініціаційного міфу в романах Маріо Варгаса Льйоси // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджені особливості актуалізації ініціаційного міфу у сучасному світі. На матеріалі романів перуанського письменника Маріо Варгаса Льйоси "Місто і пси" і "Тітонька Хулія і писака" розглянутий процес ствердження неофіта у ...
767052
  Волощук Ю. Модифікації історичного жанру в романній прозі Володимира Гжицького // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 99-105. – ISSN 2307-2261
767053
  Федущак-Паславська Модифікації конструкцій римського права у різних сферах правового регулювання в країнах Європи // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 92-94
767054
  Кавун О.В. Модифікації критичної статті на сторінках альманаху "Дукля". // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 62-68.
767055
  Жиртуєва Н.С. Модифікації містичного досвіду в релігійних традиціях світу : монографія / Н.С. Жиртуєва ; Херсонський держ. морський інститут. – Херсон : ХДМІ, 2009. – 327 с. – ISBN 978-966-2245-01-1
767056
  Кузьменко М.О. Модифікації оксирезвера тролу у водному розчині з фулереном С 60 / М.О. Кузьменко, М.А. Заболотний // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 43
767057
  Ставнича О. Модифікації персонажа у прозовому творі з елементами міфізації/міфологізації // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 282-289. – ISSN 2307-2261
767058
  Белькова С.В. Модифікації подорожнього нарису в українських газетних ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 147-150


  У статті розглянуто модифікації подорожнього нарису в сучасних українських газетних ЗМІ, виявлено причини їх появи та окреслено перспективи їх використання в майбутньому. In the article the modifications of travel stories in modern Ukrainian newspaper ...
767059
  Антонова О. Модифікації промови в письменницькій публіцистиці // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 361-368. – ISBN 966-7773-70-1


  Стаття присвячена окресленню жанрових модифікацій публіцистичних виступів М. Жулинського.
767060
  Компанієць Л.В. Модифікації релігійних ідей: античність // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
767061
  Пашинська Л.М. Модифікації стійких сполучень слів у заголовках мас-медійних текстів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 425-430


  Стаття присвячена механізмам трансформації і функціонуванню стійких сполучень слів, які активно виявляються у дискурсі ЗМІ – тій сфері мови, яка найоперативніше реагує на нові явища й тенденції творчого використання мовних одиниць.
767062
  Філіпчук У. Модифікації структурного і семантичного складу фразеологізмів із колоронімами у творах П. Зюскінда // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 181-186
767063
  Ушневич С. Модифікації та новаторство у художньому мисленні Григора Тютюнника (на матеріалі повісті "День мій суботній") // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – Т. 153-157. – ISSN 2307-2261
767064
  Газнюк Лідія Михайлівна Модифікації тілесності в соціокультурній реальності : Автореф... канд. філософнаук: 09.00.11 / Газнюк Лідія Михайлівна; Харків. держ. пед. ін-т. – Х., 1993. – 17л.
767065
  Саєнко В.П. Модифікації травелогу в сучасній українській і німецькій літературах / В.П. Саєнко, П.С. Гуща // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 133-147. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  Стаття присвячена історико-літературним і теоретичним граням жанрової моделі травелогу в сучасній українській та німецькій літературах. Об"єктом дослідження є такі твори, як "Лексикон інтимних міст", "Дезорієнтація на місцевості" Ю. Андруховича та ...
767066
  Петрушенко О. Модифікації утопії та різновиди утопічної свідомості у сучасному світі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 80-84. – ISSN 0321-0499
767067
  Прилипко Ю.І. Модифікації фінансового методу оцінки тіньової економіки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 4-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
767068
  Єременко О.Р. Модифікації фольклорно-міфологічного образу русалки в українських баладах ХІХ століття // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 41-45. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
767069
  Чумак П. Модифікаційна мінливість Heliothrips haemorrhoidalis Bouche (Thysanoptera: Thripidae) в оранжереях Ботанічного саду ім. Акад. О. В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 63-65. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані щодо мінливості ознак Heliothrips haemorrhoidalis Bouche та особливості популяційної структури цієї комахи-фітофага в умовах захищеного ґрунту. Приведены данные вариабельности признаков Heliothrips haemorrhoidalis Bouche и особенности ...
767070
  Чумак П. Модифікаційна мінливість трипсів (Thysanoptera: Thripidae) з статевим та нестатевим способами розмноження - як один із можливих факторів стратегії їх еволюції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 64-66. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати порівняльного аналізу мінливості ознак трипсів зі статевим та нестатевим способом розмноження. Стратегія виживання комах після дії елімінуючого фактору з різними способами розмноження направлена на виживання особин з кращими ...
767071
  Шилін С.В. Модифікація N-амінокислотними фрагментами через 2-оксикислотний лінкер положення 7 6-етил-3-(4-метилтіазол-2-ІЛ)-4H-хромен-4-ону / С.В. Шилін, О.В. Шабликіна, В.П. Хиля // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 61-67. – ISSN 0041-6045
767072
   Модифікація vaccinium myrtillus ефектів впливу низькоінтенсивного іонізуючого опромінювання на вищу нервову діяльність щурів / Е.В. Тукаленко, О.Г. Ракочі, В.В. Варецький, М.Ю. Макарчук, І.Р. Дмитрієва // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 1. – С. 41-52. – ISSN 1023-2427
767073
  Веселовска М. Модифікація амінокислотних похідних кумаринів 10-гідроксидекагідроізохіноліном / М. Веселовска, С. Шилін, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-64. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  На основі синтезованих раніше кумариніламінокислот за допомогою методу активованих естерів отримано низку нових, не описаних в літературі похідних, модифікованих конформаційно ускладненим 10-гідроксидекагідроізохіноліном. На основе синтезированных ...
767074
  Дуброва О. Модифікація архетипових першостихій у творчості Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 145-153. – Бібліогр.: 21 назв. – ISBN 966-7773-70-1
767075
  Василенко Г.К. Модифікація вартості - основа планових цін при соціалізмі / Г.К. Василенко. – Київ, 1970. – 48с.
767076
   Модифікація властивостей препарату Коніум за допомогою фулерену С60 / Н.А. Полуян, М.А. Заболотний, М.П. Куліш, О.П. Дмитренко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 18-19
767077
  Дикун Н.І. Модифікація властивостей телуриду свинцю та твердих розчинів на його основі для термоелектричних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Дикун Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 35 назв.
767078
  Круковський Р.С. Модифікація гальваномагнітних властивостей багатошарових структур на основі GaAs, InP, InAs для елементів пристроїв електронної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Круковський Ростислав Семенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
767079
  Лазурчак І.І. Модифікація двостороннього методу розв"язування крайової задачі для сингулярних ЗДР // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 183-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається модифікація двостороннього функціонально-дискретного методу розв"язування задачі Діріхле для сингулярних ЗДР другого порядку. Встановлені достатні умови збіжності методу зі швидкістю геометричної прогресії, а також отримані оцінки ширини ...
767080
  Лиско Н. Модифікація декларації з податку на прибуток: у проекті Мінфіну // Юридична газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 14). – С. 26-27
767081
  Карп"юк О. Модифікація державного регулювання інноваційного розвитку в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 26-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
767082
  Зарапіна Ю. Модифікація економічної складової соціальних політик деяких країн в умовах глобалізації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 67-76. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
767083
  Молчанова Е.Ю. Модифікація експортної спеціалізації України під впливом торговельних правил СОТ // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 2. – С. 28-33
767084
  Науменко Н. Модифікація елегійної жанрової матриці у творі "В лавровім вінку" Сильвестра Яричевського // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 76-83
767085
  Турган О. Модифікація жанру античної трагедії в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 112-117.
767086
  Чорноус С.С. Модифікація жанру подорожі у творчості Юзефа Ігнація Крашевського : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.03 / Чорноус С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 200л. – Бібліогр. : л.175-200
767087
  Чорноус С.С. Модифікація жанру подорожі у творчості Юзефа Ігнація Крашевського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Чорноус С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
767088
  Погорєлова О. Модифікація жанру страшилки у творі О. Ірванця "Наш вожатий Фреді Крюгер" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 79-85. – ISSN 1728-9572
767089
  Іщенко Є.С. Модифікація і зміцнення поверхні імпульсними потоками плазми. : Автореф... канд. техніч.наук: 05.02.01 / Іщенко Є.С.; АН Укр. Ін-тут надтвердих матеріалів. – К., 1993. – 16л.
767090
   Модифікація імунної відповіді на ксеногенні ембріональні протеїни ад"ювантами мікробного походження / Г.В. Діденко, Г.С. Лісовенко, В.М. Базась, Н.Л. Черемшенко, І.М. Воєйкова, О.О. Круць, Г.П. Потебня // Медична та клінічна хімія : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – Т. 17, № 3 (64). – C. 16-22. – ISSN 2410-681Х
767091
  Александрова М.М. Модифікація інструментів фіскальної політики в умовах кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 35-40


  Проаналізовано результативність використання системи фіскальних інструментів (прогресивне оподаткування, виплати безробітним, інші соціальні трансферти) в умовах подолання кризи.
767092
  Макаренко М. Модифікація інфляційних ризиків в умовах глобалізації / М. Макаренко, В. Осецький // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 3. – С. 39-45. – ISSN 1605-2005
767093
  Каулін В.Ю. Модифікація кам"яновугільного пеку активними добавками з метою отримання пекокомпозиту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Каулін В"ячеслав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
767094
  Чістякова Г.Д. Модифікація кінетики електронного транспорту в бактеріальних реакційних центрах за допомогою опромінення і фулеренів / Г.Д. Чістякова, М.А. Заболотний // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 25-26
767095
  Радіонова І.Ф. Модифікація класичних висновків про макроекономічне регулювання для перехідних економік // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 69-79. – ISSN 1811-3141
767096
  Заярна Н.М. Модифікація конкурентних відносин в Україні внаслідок розвитку економічної кризи / Н.М. Заярна, М.В. Тимура // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.4. – С. 307-309. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
767097
  Щербакова Т.А. Модифікація конкурентної політики за умови трансформації економічних відносин // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 45-56. – ISSN 0131-775Х
767098
  Дідківська Л. Модифікація конкуренції на внутрішньому ринку під впливом глобалізації: методологічні та практичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-34. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз суперечливого впливу економічної глобалізації на становлення внутрішнього конкурентного середовища. Показано зміни у розвитку національних конкурентних відносин під дією міжнародної конкуренції. Висвітлено основні проблеми формування ...
767099
  Александренко В. Модифікація малих прозових жанрів у творчості Д. Марковича та В. Винниченка (на прикладі творів "Final", "Мій сон" Д. Марковича й "Контрасти", "Сонячний промінь" В. Винниченка) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 56-59. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
767100
  Максименко С.Д. Модифікація методики дослідження агресивності людини "тест руки" (hand test) / С.Д. Максименко, О.М. Кокун, Є.В. Тополов // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 16-22
767101
  Бичков А.С. Модифікація методу Зубова функціонального перетворення матриць / А.С. Бичков, В.Ф. Давидов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 77-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Запропонована модифікація методу Зубова дозволяє оптимізувати метод Зубова функціонального перетворення матриць, використовуючи доведені властивості матричних послідовностей. Алгоритм модифікації тестовано при використанні "поганих" матриць.
767102
   Модифікація методу передискретизації для випадку двох вхідних зображень на основі матриці дивергенції та операції кросинговеру / Ю.М. Рашкевич, Д.Д. Пелешко, Т.Є. Рак, І.В. Ізонін, Д.А. Батюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 23-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2078-4643
767103
  Терещенко В. Модифікація методу регіонального пошуку для регіонів з криволінійними границями / В. Терещенко, М. Михащук // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 180-183
767104
  Гнатюк В.О. Модифікація методу Ремеза на випадок апроксимації компактнозначного відображення / В.О. Гнатюк, Ю.В. Гнатюк, У.В. Гудима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 239-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Узагальнено метод Ремеза на випадок задачі найкращої рівномірної апроксимації неперервного компактнозначного відображення скінченновимірним чебишовським підпростором однозначних неперервних відображень. Ключові слова: метод Ремеза, рівномірна ...
767105
  Гнатюк Ю.В. Модифікація методу січних площин на випадок апроксимації компактнозначного відображення / Ю.В. Гнатюк, У.В. Гудима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 245-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті узагальнено метод січних площин на випадок задачі найкращої рівномірної апроксимації неперервного компактно значного відображення скінченновимірним чебишовським підпростором однозначних неперервних відображень Ключові слова: метод січних ...
767106
  Воротін В.Є. Модифікація механізму державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 5-10
767107
  Дронь К. Модифікація міфообразу землі-матері в художній творчості Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 36-42. – ISSN 0130-5263
767108
  Дронь Катерина Модифікація міфообразу землі-матері в художній творчості Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 36-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263


  Стаття є частиною праці, у якій здійснено спробу інтерпретації низки образів-символів міфопоетичної моделі світи у творчості І. Франка: чотирьох першоелементів світобудови (земля, вогонь, вода, повітря), астральних (сонце, місяць, зорі), різних ...
767109
  Внукова Н. Модифікація моделі М. Калецького, що описує динаміку капіталу / Н. Внукова, А. Воронін // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7 (584). – С. 4-10. – ISSN 0131-775Х
767110
  Архіпов С. Модифікація моделі управління запасами Харріса-Уілсона // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 59-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
767111
  Рудківський О.П. Модифікація німецьких глухих напружених зімкнених фонем /p/i/k/ у спонтанному мовленні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 157-162. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
767112
  Кузьменко Т. Модифікація німецьких наголошених голосних у різних частинах мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 282-291. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
767113
  Лисюк В.О. Модифікація оптичних властивостей тонких плівок перехідних металів на поверхні піроелектриків йонною імплантацією : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Лисюк В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 138 л. – Бібліогр.: л. 128-138
767114
  Лисюк В.О. Модифікація оптичних властивостей тонких плівок перехідних металів на поверхні піроелектриків йонною імплантацією : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.05 / Лисюк В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 29 назв.
767115
  Булавін Л.А. Модифікація оптичних та магніторезистивних властивостей аморфних сплавів на основі Co дією зовнішніх чинників / Л.А. Булавін, К.Л. Вінніченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 433-438. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі наведено результати досліджень оптичних властивостей та магніторезистивного ефекту для змінного струму в аморфних і нанокристалічних стрічках сплавів на основі Со. З"ясовано, що поведінка діелектричної функції стрічок в ІЧ області (0.05-0.65 ...
767116
  Майборода Р.Є. Модифікація оцінки Каплана-Мейєра для моделі сумішей зі змінними концентраціями / Р.Є. Майборода, В.Г. Хізанов // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 103-109. – ISSN 0868-6904
767117
  Бабіч І.Л. Модифікація поверхні композиційних електродів на основі Cu плазмою електродугового розряду / І.Л. Бабіч, А.М. Веклич, Р.В. Мінакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С.213-217. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлено результати досліджень впливу плазми електродугового розряду на стан поверхні композиційних електродів на основі міді (Cu-W та Си-Mo). Структурні зміни робочого шару таких електродів досліджувались металографічними методами. Показано, що ...
767118
  Шевченко В.Б. Модифікація поверхні пористого кремнію та її вплив на опричні властивості : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Шевченко В.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 14 назв
767119
  Шевченко В.Б. Модифікація поверхні пористого кремнію та її вплив на оптичні властивості : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Шевченко В.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 144л. – Бібліогр.: л.130-144
767120
  Варшавець П.Г. Модифікація поверхні та підвищення властивостей керамічної цегли : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Варшавець Петро Григорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
767121
  Сіньова Л.М. Модифікація політичноїфункції права соціального забезпечення в умовах сьогодення // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 2. – С. 311-320
767122
  Фурик В.Г. Модифікація прибутку та рентабельності в умовах впровадження міжнародних та національних стандартів бухгалтерского обліку / В.Г. Фурик, В.Т. Гріщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-55. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Наведено методологію визначення основних форм прибутку і рентабельності з урахуванням рекомендацій Міжнародних та Національних стандартів бухгалтерського обліку. Розроблено пропозиції щодо удосконалення оподаткування.
767123
  Середа В. Модифікація протекціоністської складової зовнішньоторговельної політики в умовах глобалізації / В. Середа, Л. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-66. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснено аналіз теорії та практики використання протекціонізму в міжнародній торгівлі в умовах глобалізації. Визначено основні причини, позитивні та негативні наслідки та тенденції застосування політики протекціонізму в контексті ...
767124
   Модифікація протипухлинних препаратів наноструктурами / М.А. Заболотний, М.П. Куліш, І.С. Чекман, Г.І. Соляник, О.П. Дмитренко, Т.О. Буско, О.Л. Павленко, Л.М. Кіркілевська, Ю.М. Кондрацький // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – Т. 13, вип. 1. – С. 1-14. – ISSN 1816-5230
767125
  Мироненко Г.В. Модифікація психологічного часу особливості у просторі новітніх мультимедіа // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 54-62
767126
  Драган Л.П. Модифікація радіаційно-індукованого апоптозу лімфоїдних клітин // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 247-250. – ISBN 978-966-187-005-4
767127
  Милейко Ю.Ю. Модифікація рекурсивної процедури розв"язку задачі лінійного програмування / Ю.Ю. Милейко, Б.В. Рубльов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 273-277. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  В статті наводиться алгоритм розв"язання задачі лінійного програмування за лінійний час, який не використовує процедури рекурсії. Розглянуто його обґрунтування та показана перевага наведеного метода в порівнянні з методами, що використовують рекурсію.
767128
  Сніжко О.В. Модифікація ринку фінансових послуг під впливом фінансової консолідації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 11-15
767129
  Бичко А.В. Модифікація рідинно-кристалічної структури бімолекулярних мембран ІМ-оксид-2,4-лутидином (івіном) / А.В. Бичко, В.К. Рибальченко // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – С. 31-40. – ISSN 1023-2427


  На чорних БЛМ методом циклычних вольт-амперних характеристик показано зростання щыльносты упакування ацильних ланцюгыв та загальну кристалызацыю гыдрофобного кору лыпыдного бышару при модифыкацыъ його N-оксид -2,4-лутидином у концентраціях 10-9 - 10-5 ...
767130
  Вісьтак М.В. Модифікація рідкокристалічних структур та завадостійких сигнальних перетворювачів для оптичних сенсорних пристроїв : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.01 / Вісьтак Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
767131
  Найдьонов В.П. Модифікація світлочутливих плівок комплексами металів / В.П. Найдьонов, О.В. Блажко, В.Г. Сиромятніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-70. – (Хімія ; Вип. 37)


  Вивчено можливість модифікації металами тонких полімерних плівок попередньої дифузії у плівки органічного комплексоутворювача й обробкою набухлого полімеру розчином солі металу. Плівки, що містять метал, мають підвищену стійкість до дії кисневої плазми.
767132
  Сіденко В. Модифікація світової економіки під впливом новітніх факторів глобальної трансформаційної кризи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (606). – С. 18-31. – ISSN 0131-775Х
767133
  Уманців Ю. Модифікація світової фінансової системи в умовах новітніх викликів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 36-40
767134
  Гельнер І. Модифікація системи державного регулювання діяльності ТНК в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 163-166
767135
  Буднік М.М. Модифікація системи управління персоналом / М.М. Буднік, Л.С. Медяна // Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. : [19-20 листоп. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова), Н.Ю. Олійник, О.М. Гавриш та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 47-48
767136
   Модифікація способу життя та дієтичне харчування хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом: рекомендації європейських консенсусів та реалії життя (огляд літератури) / Д.К. Милославский, С.М. Коваль, І.О. Снгурська, Т.Г. Старченко, В.В. Божко, К.О. Юшко, О.М. Щенявська // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 11 (663). – С. 4-6, 8
767137
  Хороб С. Модифікація структури і принципів естетичної функції ремарки в українській модерністській драмі поч. ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 175-182. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
767138
  Чекайло М.В. Модифікація структури та властивостей аргіродитів Ag8SiSe6, Ag8GeSe6, Ag8SnSe6 для електроніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Чекайло Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
767139
  Дощенко Галина Генадіївна Модифікація структури та властивостей міднофосфатного скла у полі електромагнітного випромінювання : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.27.06 / Дощенко Галина Генадіївна; НАНУ. Ін-т фізики напівпровідників. – К., 1999. – 17л.
767140
   Модифікація структурного стану клітинних мембран органів тварин за екзогенного впливу / С.В. Хижняк, С.В. Сисолятін, С.В. Мідик, В.М. Войціцький // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 97-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2411-4049
767141
  Цимбал Л. Модифікація суб"єктів інтелектуального лідерства в глобальному економічному середовищі // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 2. – С. 77-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141
767142
  Конотоп Л.Г. Модифікація суб’єктивності в історичному русі людства // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 8-12. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
767143
  Воротін В.Є. Модифікація та вдосконалення механізму державного управління соціально-економічним розвитком України: регіональний вимір // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 107-110
767144
  Михайлов Б.В. Модифікація тесту тривожності Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен (методика "обери потрібне обличчя") для поглибленого дослідження тривожності у дітей дошкільного віку / Б.В. Михайлов, Н.М. Колеснік // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (04). – С. 36-43. – ISSN 2413-8843
767145
  Боговін О.В. Модифікація традиційного образу середньовічного лицаря у драмі Лесі Українки "Камінний господар" (командор) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 520-527. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
767146
  Волошин О.В. Модифікація трибологічних властивостей монокристалів корунду для виробів медичного і технічного застосування : Автореф. дис. ...канд. Спец. / Олександр Вікторович Волошин; НАНУ, Ін-т монокристалів. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
767147
   Модифікація узагальненого мотоду якнайменших квадратів за рахунок переходу від використання кореляційних зв"язків до дипресійних зв"язків / Б.О. Карпенко, Д.І. Заруднєв, Є.А. Якорнов, В.О. Гєлєсєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 51-57


  У статті досліджена можливість підвищення ефективності узагальненого метода якнайменших квадратів для оцінки параметрів сигналу при негауссівських помилках вимірювань, котрі виникають через негауссівість параметрів сигналів або заважаючих сигналів ...
767148
  Загоруйко Юрій Анатолійович Модифікація фізичних властивостей широкозонних напівпровідників, А2 В4 для отримання термостабільних елементів та гетероструктур для оптоелектроніки : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.02.01 / Загоруйко Ю.А.; НАНУ. Ін-тут монокристалів. – Харків, 2003. – 40с. – Бібліогр.: 50 назв
767149
  Гузар З. Модифікація фольклорних мотивів у романі Івана Франка "Перехресні стежки" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 73-80. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534
767150
  Корнєєв В.В. Модифікація форм фінансового посередництва в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 77-85. – Бібліогр.: с. 77


  Розглянуто форми фінансового посередництва в банківській та небанківській сферах. Визначено особливості розвитку й запропоновано перспективні напрями активізації ринку фінансових послуг в Україні.
767151
  Корнєєв В.В. Модифікація форм фінансового посередництва в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 77-85.
767152
  Жужа Л.О. Модифікація функцій громадянського суспільства під впливом антитерористичної операції в Україні // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 1 (11). – С. 76-86. – ISSN 2411-7587
767153
   Модифікація характеристик кремнію, стимульована магнітним, радіаційним впливом та електронним збудженням : навч. посібник / Л.П. Стебленко, А.М. Курилюк, О.М. Кріт [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Корзун Д.Ю., 2017. – 396 с. : іл.,табл. – Бібліогр.: с. 370-396
767154
  Макара В.А. Модифікація хімічного складу люмінесцентних шарів пористого кремнію в результаті старіння / В.А. Макара, В.Б. Шевченко, О.Л. Капітанчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 414-419. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методів вторинної іонної мас-спектрометрії та рентгенівської фотоелектронної спектроскопії вивчалися зміни хімічного складу люмінесцентних зразків пористого кремнію (ПК) при зберіганні в атмосферному оточенні, а також вплив післяанодної ...
767155
  Стасевська О.А. Модифікація цінностей інформаційного суспільства // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 93-102. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "Стаття є продовженням наукового дослідження автора щодо нових ціннісних смислів буття людини постсучасності. Автор аналізує ціннісні основи розвитку інформаційного суспільства та доходить висновку про те, що в нових умовах відбувається не жорстке ...
767156
  Колянова Т.В. Модифікована матматична модель, що описує взаємодію антигенів та антитіл в організмі людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 90-93. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
767157
  Вакарчук Т.С. Модифікована модель економічного зростання, що враховує можливість державного регулювання // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 101-109. – ISSN 2074-5354
767158
  Волошина О.В. Модифікована модель оцінки інвестиційного портфеля з урахуванням систематичного ризику / О.В. Волошина, Т.А. Григорова, А.К. Ауелбекова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 65-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1995-0519
767159
  Савченко А. Модифікована оцінка максимальної вірогідності в пуассонівській структурній моделі з похибками вимірювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-31. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Вивчається пуассонівська структурна модель регресії з похибками вимірювання. Побудовано виправлену T(q)-вірогідну оцінку для коефіцієнтів регресії. Отримано достатню умову строгої консистентності оцінки, коли q залежить від обсягу вибірки і прямує до ...
767160
   Модифікована пробопідготовка QUECHERS для визначення пестицидів в ягодах методом ГХ-МС / Ю.В. Коваль, В.В. Козаченко, О.О. Ткачук, Н.Г. Кобилінська // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 18
767161
  Гнатюк О. Модифікована рецепція. Видавнича практика комуністичної Польщі та образ української культури // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 183-198. – ISSN 2078-659X


  "Образ української культури, витворений видавничою практикою комуністичної Польщі, видається темою нецікавою і навіть сором’язливою — хотілося б про це чимскоріш забути, як і про виробничий роман чи славослов’я у доробку визначних письменників. Утім, ...
767162
  Кошеленко В.П. Модифікована статистична модель атомного потенціалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-51. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На основі поправки до способу підрахунку кількості станів у фазовому просторі шляхом послідовного виключення "власної" енергії електронів і введення граничних умов на межі застосовності квазікласичного наближення в кулонівському потенціалі модифікована ...
767163
  Анісімов І.О. Модифікована теорія генератора шуму Кияшка-Піковського-Рабіновича / І.О. Анісімов, А.М. Дідовик, Т.В. Фіверський // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 367-374. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Чисельно досліджено режими роботи генератора шуму Кияшка-Піковського-Рабіновича з урахуванням нелінійності анодно-сіткової характеристики тріоду. Виявлено два раніше невідомі режими генерації стохастичних коливань. Досліджено ланцюжок біфуркацій, що ...
767164
  Черниш Р.І. Модифіковане адаптивно-усереднене розщеплення, його паралельна реалізація та застосування до задач метеорології : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02. / Черниш Р.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
767165
  Черниш Р.І. Модифіковане адитивно-усереднене розщеплення, його паралельна реалізація та застосування до задач метеорології : дис. ... канд фіз.-мат. наук: 10.05.02 / Черниш Р. І.; НАН України, Укр. н.-д. гідрометеоролог. ін. – Київ, 2010. – 150 л. + Додатки: л. 122-135. – Бібліогр.: л. 136150
767166
  Кривенда А. Модифіковане середовище болда для культивування діатомей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Розроблено модифікацію поживного середовища Болда для культивування діатомових водоростей в умовах неспеціалізованих колекцій мікроводоростей. Середовище апробовано на штамах 7 родів Bacillariophyta, виділених з прісноводних та грунтових біотопів. The ...
767167
  Яковенко О.Г. Модифікований біноміальний метод ціноутворення з використанням garch-процесу / О.Г. Яковенко, К.М. Заворотченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 312-321 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
767168
   Модифікований вугільно-пастовий електрод як чутлиіий датчик для вольтамперо-метричного визначення токсикантів / О.А. Запорожець, Н.І. Смик, Н.О. Туманік, Є.В. Заболотній, А.В. Заскальна // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 82
767169
  Чумаченко І. Модифікований метод визначення лабільного заліза в сироватці крові / І. Чумаченко, С. Шандренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-51. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Метою роботи було розробити та перевірити модифікацію біохімічного методу визначення лабільного заліза в плазмі крові. За основу було взято стандартний метод визначення заліза в плазмі крові з використанням колірореагенту феррозину. Суть модифікації ...
767170
  Гунченко Ю.О. Модифікований метод оптимізації структури обчислювальної мережі автоматизованого полігону підготовки фахівців спецпідрозділів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 169-174


  Розглядається задача синтезу оптимальних обчислювальних систем автоматизованого шону підготовки фахівців спецпідрозділів. Приводиться нелінійна схема компромісів та її стосування при вирішенні цієї задачі. Розглядається модифікований метод гілок та ...
767171
  Третяк К. Смолій Модифікований параметричний метод опрацювання ГНСС мереж з корельованими вимірами та систематичними похибками // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 59-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1819-1339
767172
  Маляренко О.С. Модифікований підхід до типізації основних екомережних елементів регіонального рівня // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 114-124. – ISSN 2306-5680


  Удосконалено і доповнено типологічні класифікації екомережних ядер та коридорів, розроблено типологічну класифікацію буферних зон. Наведено тлумачення кожного таксону класифікації з необхідними прикладами. Усовершенствованно и дополнено типологические ...
767173
  Ковтун О.І. Модифікований проекційно-ітеративний метод розв"язування лінійних інтегральних рівнянь з додатковими умовами / О.І. Ковтун, О.В. Перегуда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 93-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано та обґрунтовано модифікований проекційно-ітеративний метод для лінійних інтегральних рівнянь з обмеженнями на шукану функцію. Використовуючи узагальнену допоміжну задачу, побудовано розв"язок даної задачі. Ключові слова: обмеження, ...
767174
  Орловський В.М. Модифікований тампонажний матеріал зниженої густини / В.М. Орловський, А.М. Похилко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 3. – С. 40-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-721X
767175
  Борець А.С. Модифіковані Mno2 планарні електроди для визначення гідроген пероксиду / А.С. Борець, А.А. Ковалик, О.Ю. Тананайко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – C. 8
767176
  Мазуренко Є.О. Модифіковані біокомпозитними плівками на основі SiO2 та наноматеріалів електроди для амперометричного визначення сорбітолу і холіну : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Мазуренко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 189 л. – Додатки: л. 159-163. – Бібліогр.: л. 164-189
767177
  Мазуренко Є.О. Модифіковані біокомпозитними плівками на основі SiO2 та наноматеріалів електроди для амперометричного визначення сорбітолу і холіну : автореф. дис. … канд. хім. наук : 02.00.02 / Мазуренко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
767178
  Варченко В.В. Модифіковані вугільно-пастові електроди для вольтамперометричного визначення електроактивних сполук індольного ряду : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Варченко Вікторія Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Держ. нау. установа, Наук.-технол. комплекс "Ін-т монокристалів", НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 181 арк. – Додатки: арк. 180-181. – Бібліогр.: арк. 165-179
767179
  Варченко В.В. Модифіковані вугільно-пастові електроди для вольтамперометричного визначення електроактивних сполук індольного ряду : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Варченко Вікторія Вячеславівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
767180
  Пєсков Р.П. Модифіковані електроди на основі MnO2 та LiMn2O4 для літієвих джерел струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Пєсков Роман Петрович ; М-во освіти і науки України, держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
767181
  Горбуленко Н.В. Модифіковані нітрогеновмісними гетероциклами ізофлавоноїди. Синтез і властивості : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Горбуленко Наталія Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 265 л. – Бібліогр.: л. 158-265
767182
  Горбуленко Н.В. Модифіковані нітрогеновмісними гетероциклами ізофлавоноїди. Синтез і властивості : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Горбуленко Наталія Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 38 назв
767183
  Лавренюк О.І. Модифіковані полівінілпіролідоном епоксидні композиції для захисних покрить : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.06 / Олена Іванівна Лавренюк; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
767184
  Бокла Н.І. Модифіковані псевдовипадкові послідовності Голда в телекомунікаційних системах із кодовим розподілом каналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бокла Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
767185
  Маслова О. Модифіковані умови культивування як спосіб впливу на морфофункціональні властивості мезенхімальних клітин пуповини людини / О. Маслова, Г. Островська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-36. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження присвячено стандартизації процедури культивування мезенхімальних клітин пуповини людини. Описано ефекти збагаченої тромбоцитами плазми та синтетичних інгібіторів протеїнкіназ на культуру мезенхімальних клітин. Показано, що збагачена ...
767186
   Модифікування активованого вугілля карбациламідофосфатом для сорбції йонів Cu(II) та La(III) / Д. Кисельов, В. Овчинніков, В. Амірханов, С. Ставицька, М. Циба, О. Піддубна, О. Пузій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 38-41. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Отримано три типи активованого вугілля, модифіковані (трихлорацетил)фосфорамід дихлоридом Cl3C-C(O)N(H)P(O)Cl2. За допомогою потенціометричного титрування та ІЧ-спектроскопії виявлено утворення нових поверхневих груп, що містять рухливі протони на всіх ...
767187
   Модифікування активованого вугілля шляхом газофазного хлорування парою CН2Cl2 / К. Веселовська, В. Веселовський, В. Діюк, Б. Місчанчук, О. Бєда, О. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 51-54. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Показано, що хлорування активованого вугілля (АВ) парою CН2Cl2 забезпечує прищеплення хлору до 4,5 ммоль/г для марки ГСГД та 8,7 ммоль/г для марки СКН. Виявлено, що інтенсивне зростання маси без виходу на насичення за високих температур пояснюється ...
767188
  Рожанчук Т. Модифікування вуглеситалового електрода плівкою на основі оксиду силіцію та гемоглобіну методом електроосадження / Т. Рожанчук, Є. Мазуренко, О. Наджафова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-37. – (Хімія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Показано можливість модифікування вуглеситалового електрода тонкою плівкою на основі оксиду силіцію і гемоглобіну методом електроосадження. Установлено оптимальні умови модифікування електрода, за яких утворюється стійке однорідне покриття, а саме: ...
767189
   Модифікування вуглецевого волокна Cl-вмісними функціональними групами / А.А. Череменко, А.В. Вакалюк, Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, В.Є. Діюк // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 149
767190
  Еліяшів О.М. Модифікування генераторів детермінованого хаосу для систем оброблення та передавання інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Еліяшів Олег Миронович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
767191
   Модифікування каталізаторів, сорбентів, сенсорів та вивчення їх фізико-хімічних властивостей : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 321с. : 129 рис., 80 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 348 дж.


  Об"єкт дослідження - нанесені каталітичні системи на основі (і- металів в реакціях окиснення СН4, СО, Н2; модифіковані вуглецеві та силікатні сорбенти; адсорбційно-напівпровідникові сенсори газів, Мета роботи - дослідити вплив природи носіїв на ...
767192
  Ільїна О.С. Модифікування параметрів кристалів PbTe малими (до 0.5 ат. %) дозами Eu для елементів електронної техніки : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.04.07 / Ільїна Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
767193
   Модифікування поверхні активованого вугілля (трихлороацетил)фосфорамід дихлоридом / Д.В. Кисельов, В.А. Овчинніков, В.М. Амірханов, О.І. Піддубна, О.М. Пузій // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 30
767194
  Череменко А.А. Модифікування поверхні вуглецевих матеріалів для використання в реакції каталітичного розкладу сечовини / А.А. Череменко, А.В. Вакалюк, Т.М. Безугла // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 130
767195
   Модифікування поверхні поліакрилонітрильних мембарн уф-ініційованою прищепленою полімеризацією функціональних мономерів / Н.В. Потворова, П.В. Вакулюк, Н.М. Юхименко, А.Ф. Бурбан // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 157 : Хімічні науки та технології. – С. 25-30. – ISSN 1996-5931


  Розроблено методики модифікування поверхні поліакрилонітрильних мембран гідрофільними мономерами шляхом УФ-ініційованої прищепленої полімеризації та встановлено залежність ступеня прищеплення мономерів від параметрів модифікування. Досліджено ...
767196
  Шепелева Л.В. Модифікування порошок нітрідц титану та термічна обробка багатокомпонентних доевтектичних сулимінів : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.01 / Шепелева Л. В.; КПІ. – К., 1993. – 17л.
767197
  Енхболд Тумуртогоогійн Модифікування природних цеолітів кластерами оксидів перехідних металів з одержанням активних каталізаторів і адсорбентів : Автореф... канд. техн.наук: 07.17.01 / Енхболд Тумуртогоогійн; Нац. техн. ун-тет України КПІ. – К., 2000. – 15л.
767198
   Модифікування систем на основі активованого вугілля меркаптоацетатом натрію / О. Задерко, Л. Гріщенко, В. Діюк, А. Савицька, В. Яцимирський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 45-47. – (Хімія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  На основі розроблених методик бромування поверхні активованого вугілля (АВ) одержано системи, що містять на поверхні до 0,4-0,6 ммоль/г активного брому. Показано, що введений бром при реакції з меркаптоацетатом натрію легко заміщується на сірку, що, із ...
767199
  Хрипко С.Л. Модифікування структур системи кремній - пористий кремній - нанорозмірні плівки оксидів (SiO2, SnO2, ZnO) для пристроїв електронної техніки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.06 / Хрипко Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 57 назв
767200
  Вакалюк А.В. Модифікування та фізико-хімічні властивості Hal-, N- та S-вмісних вуглецевих волокон : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Вакалюк Анна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
767201
  Вакалюк А.В. Модифікування та фізико-хімічні властивості Hal-, N- та S-вмісних вуглецевих волокон : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04, 10 / Вакалюк Анна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 206 арк. – Бібліогр.: арк. 11-14 та в кінці розділів
767202
  Карбашевська Н.Я. Модифікуючий вплив гшегравітаційного навантаження на процеси перекисного окиснення ліпідів у крові опромінених щурів / Н.Я. Карбашевська, І.О. Блюм, Б.О. Цудзевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-13. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено процеси перекисного окиснення ліпідів у крові опромінених щурів у дозах 2,5 та 5,0 Гр (фракціоновано). Показано, що гіпергравітаційне навантаження 5 g виявлено модифікуючий вплив на реакцію-відповідь організму при дії іонізуючої радіації.
767203
  Собко В.М. Модифікуючий вплив магнітного поля наднизької частоти, меланіну, наноструктурованого кремнію та їх комбінації на пероксид-індуковане ушкодження тимоцитів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Собко Віктор Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 137 л. – Бібліогр.: л. 111-137
767204
  Собко В.М. Модифікуючий вплив магнітного поля наднизької частоти, меланіну, наноструктурованого кремнію та їх комбінації на пероксид-індуковане ушкодження тимоцитів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Собко Віктор Михайлович ; М-во освіти науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
767205
   Модна швейна справа // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14 травня (№ 18/19). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Навчально-наукову лабораторію технології та моди відкрили у Хмельницькому національному університеті.
767206
  Мартынов Семен Модная диета // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 36-37 : фото
767207
  Крылов И.А. Модная лавка / Комедия в трёх действиях И. Крылова // Илья богатырь : Волшебная опера в четырёх действиях. – Санктпетербург : В Театральной типографии, 1807. – [2], 156 с.
767208
  Крылов И.А. Модная лавка / И.А. Крылов. – М.-Л., 1951. – 80с.
767209
  Сидоренко Віктор Модне міні у Києві : Світ краси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 158 : Фото
767210
  Римашевський Ю. Модне слово в газетному тексті (на матеріалах львівських видань за 2002-2007рр.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 155-159. – Бібліогр.: Літ.: с.159;
767211
  Охріменко Вікторія Модники у Греції : модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 80-83 : Фото
767212
   Модно писати грамотно // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 4


  У День української писемності та мови понад 100 шанувальників рідного слова писали радіодиктант національної єдності в стінах Червоного корпусу. Вже п’ятнадцять років поспіль у День української писемності та мови українці пишуть радіодиктант, щоб ...
767213
  Маевская Л.Д. Модные, искусственные слова, сокращения в немецком языке как отражениефрагментов реального мира // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 90-94. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
767214
  Андреевская Инна Модный атрибут и не только : Медпрактикум // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 195 : Іл.
767215
  Синичкин Павел Модный приговор советской власти // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 132-147 : фото
767216
  Гончар О.Т. Модри Камень : Оповідання та повісті: Для ст. шк. віку / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1989. – 306с.
767217
  Гончар О. Модри Камень / О. Гончар. – Київ, 1989. – 308с.
767218
  Петровска Льубица Модрозелени Алги (Cyanophyta) на република Македониja = Blue-green algae (cyanophyta) of the Republic of Makedonia / Петровска Льубица; Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Ckopje, 1997. – 142 с. – ("Флора на Республика Македониjа - алги"). – ISBN 998964926X
767219
  Широков Н.А. Модули аналитических функций, гладких вплоть до границы. / Н.А. Широков. – Л., 1982. – 43с.
767220
  Мутхана Махмуд А. Модули без кручения над нетеровыми кольцами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Мутхана А.Махмуд; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 39л. – Бібліогр.:л.38-39
767221
  Мутхана А.М. Модули без кручения над нетеровыми кольцами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Мутхана А.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 4л.
767222
  Данлыев Хайытмырат Модули без кручения над полупервичными кольцами : Дис... канд. физико-математ.наук: 01.01.06 / Данлыев Хайытмырат; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 80л. – Бібліогр.:л.78-80
767223
  Данлыев Хайытмырат Модули без кручения над полупервичными кольцами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Данлыев Хайытмырат ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 9 с.
767224
  Туганбаев Аскар Аканович Модули близкие к инъективным и проективным модулям : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Туганбаев Аскар Аканович; МГУ. – М., 1977. – 8л.
767225
  Каш Ф. Модули и кольца. / Ф. Каш. – Москва : Мир, 1981. – 368 с.
767226
   Модули и программное обеспечение систем автоматизации экспериментальных исследований.. – М, 1990. – 148с.
767227
  Сычев А.В. Модули и пространственные квазиконформные отображения / А.В. Сычев. – Новосибирск, 1983. – 152 с.
767228
  Сычев А.В. Модули и пространственные квазионформные отображения. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.01 / Сычев А.В.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1979. – 22л.
767229
   Модули и системы автоматизации экспериментальных исследований.. – М, 1989. – 81с.
767230
  Кириченко В.В. Модули и структурная теория колец : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кириченко В.В.; МВ и ССО ССР, МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1985. – 14л.
767231
  Дроботенко В.С. Модули над кольцами / В.С. Дроботенко. – Ужгород, 1973. – 69с.
767232
  Вишнякова Наталия Исааковна Модули над кольцами нормирования и представления группы типа на полем характеристики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Вишнякова Наталия Исааковна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 15л.
767233
  Вишнякова Н.И. Модули над кольцами нормирования и представления группы типа Р над полем характеристики Р : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Вишнякова Н. И.; Мин-во сельск. хоз. СССР, Харьковский сельскохозяйственный ин-т. – Харьков, 1979. – 141л.
767234
  Бернштейн И.Н. Модули над кольцом дифференциальных операторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Бернштейн И.Н.; МГУ. – М, 1971. – 90л.
767235
  Ераскина Алла Петровна Модули над полным дискретно нормированным кольцом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Ераскина Алла Петровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
767236
  Освальд П. Модули непрерывности разноизмеримых функций и приближение функции алгебраическими многочленами в Lp. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Освальд П.; Моск.ин-т электрон.машиностроения. – М, 1978. – 20л.
767237
   Модули СВЧ / Л.М. Арутюнов, И.П. Блудов, В.Д. Давыдов, М.В. Колосов, В.М. Ломакин; Балашов В.П. – Москва : Радио и связь, 1984. – 70 с.
767238
  Мазовко А.В. Модули упругости, внутреннее трение и магнитострикция железо-никель-кобальтовых и некоторых никелевых сплаво : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Мазовко А. В.; АН БССР, Объед. сов. по физ. От-ни физ. мат. наук. – Минск, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
767239
  Прищепионок С.Ю. Модули Хариш-Чандры и гармонический анализ на SL(2,R). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Прищепионок С.Ю.; АН СССР. Сиб. отд. Спец. совет. при Ин-те матем СО АН СССР. – Новосибирск, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
767240
  Карупу Е.В. Модулигладкости конформных гомеоморфизмов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Карупу Е.В.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1978. – 10л.
767241
  Островский Л.А. Модулированные волны в линейных средах с дисперсией : учеб. пособие / Л.А. Островский, А.И. Потапов. – Горький : Издательство Горьковского университета, 1988. – 96 с.
767242
  Рогоза В.В. Модулированные последовательности импульсов в системах релейной защиты / В.В. Рогоза, Ю.Н. Холоденко. – Киев, 1980. – 44 с.
767243
  Чуистов К.В. Модулированные структуры в стареющих сплавах / К.В. Чуистов. – Киев : Наукова думка, 1975. – 231 с.
767244
  Виницкий А.С. Модулированные фильтры и следящий приём ЧМ сигналов / А.С. Виницкий. – Москва, 1969. – 548 с.
767245
  Кремер И.Я. Модулирующие (мультипликативные) помехи и прием радиосигналов / И.Я. Кремер, В.И. Владимиров, В.И. Карпухин. – Москва : Советское радио, 1972. – 480 с.
767246
  Чупордя В.А. Модулі з обмеженнями на коцентралізатори над узагальнено розв"язними групами : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Чупордя В.А.; Дніпропетровський нац. ун-т. – Днепропетровск, 2007. – 117л. – Бібліогр.: л.104-117
767247
  Чупордя В.А. Модулі з обмеженнями на коцентралізатори над узагальнено розв"язними групами : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.01.06 / Чупордя В.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 12 назв
767248
  Лямець А. Модулі комплектування фондів у складі автоматичних систем арабських бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 7 (240). – С. 31-36. – ISSN 2076-9326
767249
  Ізюмченко Людмила Володимирівна Модулі над нетеровими спадковими кільцями : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Ізюмченко Людмила Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 85л. – Бібліогр.:л.82-85
767250
  Ізюмченко Людмила Володимирівна Модулі над нетеровими спадковими кільцями : Автореф... кандид. фізико-математич.наук: 01.01.06 / Ізюмченко Людмила Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 11л.
767251
  Петренко Б.В. Модулі над узагальнено розв"язними групами : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.01.06 / Петренко Б. В.; Дніпр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1997. – 105л. – Бібліогр.:л.100-105
767252
  Петренко Богдан Володимирович Модулі над узагальнено розв"язними групами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Петренко Богдан Володимирович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 12 с.
767253
  Ле Корбюзье Модулор / Ле Корбюзье. – Москва, 1976. – 238 с.
767254
  Гринчук Н.І. Модулююча дія диклофенаку натрію на антибіоплівкову активність азитроміцину / Н.І. Гринчук, Н.О. Вринчану, Л.Г. Степура // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т, ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ, 2018. – № 3/4, травень - серпень. – C. 47-55. – ISSN 0367-3057
767255
   Модулююча роль калію в ефекті вазопресину на жовчоутворення / Л.І. Жаліло, А.І. Воробей, О.Д. Синельник, Г.Б. Філь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 47-51. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Підвищення концентрації калію в судинному руслі в умовах in vivo та при перфузії ізольованої печінки щура зменшує гальмівну дію вазопресину на швидкість жовчоутворення і секрецію натрію з жовчу, а також нівелює пригнічення пептидом Na+, К+ - АТФазної ...
767256
  Бондаренко В.М. Модулярні зображення з додатковими умовами напівгрупи T2xS2 / В.М. Бондаренко, Е.М. Костишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 28-36. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2616-7700
767257
  Бондаренко Виталий Михайлович Модулярные представления диэдральных групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Бондаренко Виталий Михайлович; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1976. – 10л.
767258
  Коляда А.А. Модулярные структуры конвейерной обработки цифровой информации / А.А. Коляда, И.Т. Пак. – Минск, 1992. – 256с.
767259
  Андрианов А.Н. Модулярные формы и операторы Гекке / А.Н. Андрианов. – Москва : Наука, 1990. – 447 с.
767260
   Модуляторні ефекти глутамату натрію на функції циркулюючих клітин щурів in vivo та in vitro / М.П. Рудик, В.В. Позур, Є.В. Опейда, Д.О. Воєйкова, Н.М. Храновська, О.Г. Федорчук, Т.В. Берегова, Л.І. Остапченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 5. – С. 89-97. – ISSN 1025-6415
767261
  Калинчук Б.А. Модуляторы малых сиганлов / Б.А. Калинчук, О.А. Пичугин. – Л, 1972. – 160с.
767262
  Калинчук Б.А. Модуляторы малых сигналов / Б.А. Калинчук, О.А. Пичугин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1980. – 200 с.
767263
  Бернштам В.А. Модуляционная неустойчивость ленгморовских и спиральных волн в столкновительной плазме : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Бернштам В.А. ; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1983. – 17 с.
767264
  Кардона М. Модуляционная спектроскопия : Пер.с англ. / М. Кардона. – Москва : Мир, 1972. – 416с.
767265
  Будянский В.И. Модуляционная спектроскопия глубоких локальных центов в некоторых широкозонных полупроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Будянский В. И.; АН УССР, Ин-т полупроводников. – К., 1974. – 16л.
767266
   Модуляционные и геофизические эффекты в космических лучах. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 176 с.
767267
  Скрипник Ю.А. Модуляционные измерения параметров сигналов и цепей / Ю.А. Скрипник. – Москва : Советское радио, 1975. – 319 с.
767268
  Кобзев А.В. Модуляционные источники питания РЭА / А.В. Кобзев, Г.Я. Михальченко, Н.М. Музыченко. – Томск, 1990. – 336 с.
767269
  Антонец Е.П. Модуляционные колебания намагниченности в ферритах и возможности их использования в схемах усиления и измерения импульсной мощности СВЧ : Автореф. дис. ... канд .тех. наук : 05.14.07. / Антонец Е.П. ; М. энер. ин-т. – Киев, 1974. – 20 с.
767270
  Эйленкриг А.И. Модуляционные устройства для передатчиков с амплитудной модуляцией / А.И. Эйленкриг, С.Е. Гликман. – Москва : Советское радио, 1954. – 240 с.
767271
  Гуляев Ю.В. Модуляционные эффекты в волоконных световодах и их применение / Ю.В. Гуляев, М.Я. Меш, В.В. Проклов. – Москва : Радио и связь, 1991. – 150с.
767272
  Зверев В.А. Модуляционный метод измерения дисперсии ультразвука : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зверев В.А.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1953. – 3 с.
767273
  Верещагин Е.М. Модуляция в генераторах сверхвысоких частот / Е.М. Верещагин. – Москва, 1972. – 304 с.
767274
  Бежанова М.М. Модуляция в современных языках программирования / М.М. Бежанова. – Новосибирск, 1983. – 46с.
767275
  Соломатин В.С. Модуляция газового лазера с длиной волны излучения 3,39 микрона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соломатин В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1968. – 9л.
767276
   Модуляция и отклонение оптического излучения / Г.П. Катыс, Н.В. Кравцов, Л.Е. Чирков, С.М. Коновалов; Катыс Г.П. – Москва : Наука, 1967. – 176 с.
767277
  Иванов Л.П. Модуляция излучения инжекционных лазеров на основе GaAs. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Иванов Л.П.; МГУ. – М., 1974. – 14л.
767278
  Волконский Владимир Борисович Модуляция излучения лазеров сверхвысокими частотами и ее применение в фазовой светодальнометрии : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.05 / Волконский Владимир Борисович; Гос. оптический ин-т. – Л., 1979. – 22л.
767279
  Третяк О.В. Модуляция инфракрасного излучения при пьезорезонансе в GaAs / О.В. Третяк, Ю.В. Воробьев, В.Н. Захарченко // Приборы и техника эксперимента, 1971. – №5
767280
  Крымский Г.Ф. Модуляция космических лучей в межпланетном пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крымский Г.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ ядерной физики. – М., 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
767281
  Крымский Г.Ф. Модуляция космических лучей и динамические свойства солнечного ветра. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Крымский Г.Ф.; Якут. гос. ун-тет. Объед. учен. совет. – Якутск, 1973. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
767282
  Мелищук И.С. Модуляция оптического излучения с использованием ферримагнитных гранатов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Мелищук И.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
767283
   Модуляция послеоперационного противоопухолевого иммунитета.. – Рига, 1988. – 153с.
767284
  Годухин О.В. Модуляция синаптической передачи в мозге. / О.В. Годухин. – М, 1987. – 157с.
767285
  Романчук П.Р. Модуляция скорости выхода конвективных элементов на поверхность Солнца приливными силами планет // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 22-25. – (Астрономия ; Вып. 23). – ISSN 0203-7319


  Для 16-20-го циклов солнечной активности по методике, разработанной автором, вычислены значения активности (индекс: относительные числа Вольфа) через 10 дней. При согласовании теоретической и наблюдательной активности обнаружено изменение во времени ...
767286
  Сердега Б.К. Модуляційна поляриметрія / Б.К. Сердега ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : Наукова думка, 2011. – 239 с. : іл., схеми. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 224-235. – ISBN 978-966-00-1110-6
767287
  Соловйов Є.О. Модуляційні методи діагностики НВЧ приладів та їх апаратурна реалізація : Автореф... канд. техніч.наук: 05.27.01 / Соловйов Є.О.; НАН України. Ін-т фізики напівпровідників спеціалізована вчена рада. – К., 1996. – 17л.
767288
  Скрипник Ю.О. Модуляційні радіометричні присторої та системи НВЧ-діапазону : Навчальний посібник / Ю.О. Скрипник, В.П. Манойлов, О.П. Яненко; МОНУ; ЖІТІ ; За ред. В.П. Манойлова. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 374с. – ISBN 966-7570-87-8
767289
  Волік В.В. Модуляційні та дифракційні ефекти на доменних та субдоменних структурах епітаксійний плівок ферит-гранатів у неоднорідних магнітних полях : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.03 / Волік В. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 115л. – Бібліогр.:л.98-115
767290
  Волік Вадим Володимирович Модуляційні та дифракційні ефекти на доменних та субдоменних структурах епітаксійних плівок феритгранатів у неоднорідних магнітних полях : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.03 / Волік Вадим Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 19л.
767291
  Строцька Є.А. Модуляція активності Н+,K+-АТФази парієтальних клітин шлунка введенням прапарату "Ліпін" за умов експериментальних моделей виразкоутворення. / Є.А. Строцька, Т.І. Галенова, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-18. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Установлено підвищення активності Н+,K+-АТФази в плазматичних мембранах парієтальних клітин при різних експериментальних моделях виразки шлунка. Введення щурам препарату "Ліпін" приводило до зниження активності ферменту. It was shown increasing of ...
767292
  Бабич В.І. МОдуляція іонтранспортуючих функцій біомембран та гістамін-серотонінового метаболізму за умов зміни геомагнітного поля. : Дис... докт. біолог.наук: 03.00.13 / Бабич В.І.; Львів. держ. мед. ін-т. – К., 1994. – 323л. – Бібліогр.:л.255-323
767293
  Колосова О. Модуляція Н-рефлексу камбалоподібного м"язу людини, пов"язана зі стомленням, за умов гомосинаптичної постактиваційної депресії при парній стимуляції великогомілкового нерву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-58. – (Біологія ; вип. 2 (74)). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив парної стимуляції великогомілкового нерва (n. tibialis) на амплітуду Н-рефлексу камбалоподібного м"яза (m. soleus) людини у стані спокою та його динаміку після довільного скорочення триголового м"яза литки, що викликає стомлення m. ...
767294
  Пуертас С.Д. Модуляція особистісних цінностей як чинник формування електорального вибору студентської молоді // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 227-237
767295
   Модуляція протеїнтирозинфосфатазної активності лімфоїдних клітин уведенням препаратів сквалену та циклоферону за умов розвитку виразкової хвороби шлунка / О.В. Богданова, Л.І. Кузьменко, О.М. Кравченко, О.В. Скопенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 58-59. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Установлено зниження протеїнтирозинфосфатазної активності лімфоцитів селезінки й тимусу щурів за розвитку експериментальної виразки шлунка. У більшості випадків введення сквалену та циклоферону підвищувало дефосфорилю-ючу здатність за умов розвитку ...
767296
  Панфілов М.І. Модуляція світових потоків вільними електронами : Автореф... канд. тех6н.наук: 05.12.20 / Панфілов М.І.; Мін. зв"язку України. Україн. держ.. Акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 1997. – 22л.
767297
  Кофан Ірина Миколаївна Модуляція сегментарних гальмівних процесів при активації сенсорного апарату півколових каналів людини : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Кофан Ірина Миколаївна; Дніпропетровський нац. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2002. – 138 л. – Бібліогр.: л. 117-138
767298
  Кофан І.М. Модуляція сегментарних гальмівних процесів при активації сенсорного апарату півколових каналів людини : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Кофан І.М.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
767299
   Модуляція скорочувальної активності гладеньких м"язів кишечнику щурів в умовах дії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання / В. Костенко, Т. Чамор, О. Цимбалюк, Т. Давидовська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 24-29. – (Серія: Біологічні науки ; № 13 (290)). – ISSN 1729-360X
767300
  Малєєва Г.В. Модуляція функції та експресії гліцинових рецепторів у різних клітинних системах : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Малєєва Галина Василівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
767301
  Паливода К.О. Модуляція шляхів апоптозу за участі фулеренів С60 у нормальних та трансформованих Т- лімфоцитах : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.04 / Паливода К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 200 л. – Бібліогр.: л. 116 - 200
767302
  Паливода К.О. Модуляція шляхів апоптозу за участі фулеренів С60 у нормальних та трансформованих Т-лімфоцитах : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Паливода К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
767303
  Дендемарченко Т.М. Модуляція як лексична трансформація в романі Г. Флобера "Саламбо" та його українському перекладі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 170-172. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
767304
  Козловский Е.О. Модуль " Виртуальная єлектронная доска" системы дистанционного обучения / Е.О. Козловский, Г.М. Кравцов, В.В. Лякутин // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 5. – С. 81-86. – ISSN 1998-6939
767305
  Никифоров К.Г. Модуль "Современные проблемы физики" в программе подготовки магистра педагогического образования (профиль "Физика") // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 71-72. – (Серія педагогічна ; Вип. 18)


  Обсуждены конкретные пути формирования образовательной программы подготовки бакалавра-магистра педагогического образования (профиль "физика") в рамках ФГОС. Авторский курс "Современные проблемы физики" описан как модуль вариативной части программы ...
767306
  Багиров Ш.Н. Модуль дренажного стока в условиях Мугани и Сальянской степи Азербайджанской ССР : Автореф... канд. с/хнаук: / Багиров Ш.Н.; АН АзССР Отд-ние биол. и мед. наук. – Баку, 1962. – 19л.
767307
  Новиков Алексей Валерьевич Модуль личности студента юридического вуза // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
767308
  Орос Ярослав Миколайович Модуль Яфета / Орос Ярослав Миколайович. – Київ : Юнаф; АртЕк, 2001. – 220с. – ISBN 966-505-062-1
767309
  Шмаргун В.М. Модульна інтегральна діагностика інтелектуальних здібностей дітей // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 3 : II Всеукраїнській науково-практичній Інтернет - конференції "Інформаційні технології в системі підготовки фахівців у вищий школі" присвячується. – С. 325-338. – ISSN 2078-1687
767310
  Вишнівський В.В. Модульна організація позааудиторної навчальної діяльності курсантів вищого військового навчального закладу внутрішніх військ МВС України / В.В. Вишнівський, П.В. Бірюков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 99-107


  У статті розглядаються питання щодо організації позааудиторної навчальної діяльності курсантів вищого військового навчального закладу внутрішніх військ МВС України за модульним принципом. За думкою автора, модульне структурування ресурсу ...
767311
  Лупол В. Модульна система як вид навчання // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 105-106
767312
  Романовський О.О. Модульна структура і концепції інноваційного підприємницького університету // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 25-42 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
767313
  Кареков Ю.Д. Модульная аппаратура вывода и обработки информации с многканальных детекторв частиц в экспериментах на 70-ГэВ ускорителе ИФВЭ : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Кареков Ю. Д.; Ин-т физ. высоких энергий. – Серпухов, 1982. – 21л.
767314
  Проскурин А.А. Модульная аппаратура радиоуправления / А.А. Проскурин. – Москва : ДОСААФ СССР, 1988. – 126 с.
767315
  Остапенко А.А. Модульная графическая наглядность в преподавании вузовской педагогики / А.А. Остапенко, Т.А. Хагуров // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 3. – С. 56-75


  Технология и практика обучения.
767316
  Остапенко А.А. Модульная графическая наглядность в преподавании вузовской педагогики // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 2. – С. 103-112


  Роль и место педагогических дисциплин в вузах (особенно в классических университетах) становятся все скромнее, как и престиж педагогических профессий.
767317
  Фейс Р Модульная логика / Р Фейс. – Москва, 1974. – 520 с.
767318
  Щеголева Н.Г. Модульная организация единого валютного пространства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.47-60. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
767319
  Губа М.М. Модульная программа по географии IX класса : Современный урок географии. Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 75-77 : Схеми. – Бібліогр.: 4 назви
767320
  Анищенко В. Модульная система МОТ- принципиально новое явление в профессиональной подготовке персонала // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 2 (67). – С. 46-53. – ISSN 1562-529Х


  МОТ-Международная организация труда.
767321
  Тимофеева Ю.Ф. Модульная система обучения и образования как эффективный путь вхождения Российской высшей школы в Болонский процесс // Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : Обзорная информация / Мин. образования и науки Российской Федерации; ФИРО. – Москва, 2007. – Вып. 8 : Модульная система обучения и образования как эффективный путь вхождения Российской высшей школы в Болонский процесс. – 68 с. – (Содержание, формы и методы обучения в высшей школе). – ISSN 0132-2338
767322
  Тарасюк А.П. Модульная система организации учебного процесса / А.П. Тарасюк, М.К. Кравцов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 171-177. – ISSN 2074-8922
767323
  Охлопков Н.М. Модульная технология решения задач математической физики / Н.М. Охлопков, В.Е. Николаев. – Иркутск, 1989. – 287с.
767324
   Модульная электронная аппаратура автоматизации экспериментальных исследований.. – М, 1987. – 133с.
767325
  Заєць В. Модульне забезпечення оподаткування імпортної продукції // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 20. – С.52 - 58
767326
  Ягодзинський В.А. Модульний подход к интегрированному обучению персонала // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 87-92 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
767327
  Берека В.Є. Модульний принцип організації позааудіторної навчальної діяльності студентів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 93-100. – (Педагогіка ; № 2)
767328
  Цуман К.М. Модульність як частина адаптивної архітектури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 171-176. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
767329
  Багрий И.Д. Модульно-блочный комплекс для исследования морского дна и природных вод / И.Д. Багрий, И.Г. Кирющенко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4 (46). – С. 128-134 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1999-7566
767330
  Постернак Н.О. Модульно-рейтингова організація навчального процесу у вищій школі / Н.О. Постернак // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2005. – С. 99-101. – (Історічні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки ; № 19)
767331
   Модульно-рейтингова система - новий методичний засіб у викладанні загальних курсів на радіофізичному факультеті Київського національного університету / І.О. Анісімов, Байраченко, і.В., І.О. Кельник, С.М. Левитський, І.І. Слюсаренко // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 56-57
767332
  Кухаренко В. Модульно-рейтингова система в дистанційному навчанні / В. Кухаренко, О. Рибалко, Н. Твердохлєбова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 1. – С. 28-30. – ISSN 1562-529Х
767333
  Полковенко О. Модульно-рейтингова система контролю знань із біологічних дисциплін у вищій школі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 150-153. – ISSN 0869-3595
767334
  Полковенко О. Модульно-рейтингова система контролю знань із біологічних дисциплін у вищій школі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 150-152. – ISSN 0869-3595
767335
  Носаченко Ї.М. Модульно-рейтингова система організації навчання у вищій школі // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 1). – С. 32-36. – ISBN 966-8847-12-1
767336
  Паламар Л. Модульно-рейтингова система оцінювання знань іноземців з української мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 3-9
767337
  Третяк О.В. Модульно-рейтингова система: простір для творчості // Київський університет, 1994. – №14
767338
  Золотовская Л.А. Модульно-рейтинговая система обучения: методика рейтингового контроля успеваемости курсантов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 10, октябрь. – C. 53-56. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ состояния, проблем и перспектив развития профильных юридических вузов. Предложены пути реформирования высшего юридического образования, обоснованы принципы его реформирования. Показана основная цель реформирования с позиций ...
767339
  Тесленко В.И. Модульно-рейтинговая технология как основа профессиональной подготовки учителя / В.И. Тесленко, Т.А. Залезная // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 47-51. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается организация процесса профессиональной подготовки будущего учителя в условиях применения модульно-рейтинговой технологии. Конструирование модулей осуществляется на примере учебной дисциплины «Теория и методика обучения физике». ...
767340
   Модульно-рейтинговая технология обучения. – Барнаул, 1993. – 179с.
767341
  Зварич І.М. Модульно-рейтингове навчання в системі психолого-педагогічних засад оцінювання знань студентів України і США // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 144-148. – ISBN 966-8188-07-1
767342
  Безносюк О.О. Модульно-рейтинговий контроль успішності студентів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-35. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Ідеться про різні варіанти організації контролю успішності студентів, виявляються переваги і недоліки традиційного і модульно-рейтингового контролю, а також на фактах доводяться значні переваги цієї ситеми контролю.
767343
  Гуменюк Оксана Євстахіївна Модульно-розвивальна система як об"єкт соціально-психологічного аналізу : Дис... канд. психолог.наук: 19.0.05 / Гуменюк Оксана Євстахіївна; Держ. Акад. керів. кадрів освіти АПН України. – К., 1999. – 185л. – Бібліогр.:л.141-185
767344
  Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальна система як об"єкт соціально-психологічного аналізу. : Автореф... Канд,психол.наук: 19.00.05 / Гуменюк О.Є.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 19л.
767345
  Фурман А.В. Модульно-розвивальна технологія проведення лекційних курсів у сучасному університеті // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 68-72. – ISSN 1810-2131
767346
  Кучерявий О.Г. Модульно-розвивальне навчання у вищій школі: аспекти проектування : монографія / О.Г. Кучерявий ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 279, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 264-277. – ISBN 978-966-194-111-2
767347
  Цымбалова Т.А. Модульное жилище в структуре городской среды // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 227-240. – ISSN 2415-8151
767348
  Махутов Б. Модульное обучение информатике на основе компетентного подхода. // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 94-99
767349
  Конышева А.В. Модульное обучение как средство управления самостоятельной работой студентов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 18-25. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается проблема управления самостоятельной работой студентов в вузе с использованием модульного метода обучения, который дает возможность каждому студенту самостоятельно планировать выполнение предлагаемых заданий и их количество, что ...
767350
  Королева Н. Модульное обучение при изучении курса "Профессиональная педагогика" / Н. Королева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 1. – С. 63-67. – ISSN 1562-529Х
767351
   Модульные измерительно-вычислительные системы для автоматизации механических испытаний.. – К, 1987. – 212с.
767352
  Гузик В.Ф. Модульные интегрирующие вычислительные структуры / В.Ф. Гузик. – Москва : Радио и связь, 1984. – 216 с.
767353
   Модульные КАМАК-системы автоматизации эксперимента.. – Минск, 1990. – 206с.
767354
  Ермаков Владимир Афанасьевич Модульные системы автоматизации экспериментов на базе ЭВМ для времяпролетных измерений : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Ермаков Владимир Афанасьевич; Объединенный ин-т ядерных исследов. – Дубна, 1996. – 17л.
767355
  Мирошин Д.Г. Модульные технологии обучения в корпоративных учебных заведениях. // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 1. – С. 48-52.
767356
  Свобода И. Модульные транзисторные усилители и приемники / И. Свобода. – Москва : Энергия, 1976. – 152 с. – (Массоваая радиобиблиотека ; Вып. 908)
767357
  Веревка О.В. Модульный анализ задач статистической обработки временных рядов / О.В. Веревка, И.Н. Парасюк. – Київ, 1978. – 49с.
767358
   Модульный анализ.. – Новосибирск, 1978. – 115с.
767359
  Мендубаева З.А. Модульный подход к построению учебника нового формата // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 56-58. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются противоречия между спецификой федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения, основанных на компетентностном подходе к пониманию целей и результатов профессионального образования, фиксирующих положение о ...
767360
  Кресникова Н. Модульный подход к проведению переписи земель, используемых для сельськохозяйственных целей // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. науч.-исслед. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2011. – № 12. – С. 21-25. – ISSN 0235-2443
767361
  Королев С.Н. Модульный принцип построения образовательных программ переподготовки и повышения квалификации // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (50). – С. 152-156. – ISSN 2073-8536


  В статье рассматривается процесс подготовки и переподготовки на основе модульного принципа построения образовательных программ. Раскрывается применение модульного подхода к построению содержания программ, предполагающего использование методов активного ...
767362
  Гудимова Л.И. Модульный урок по теме "Дальневосточный экономический район" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 58-62. – ISSN 0016-7207
767363
   Модульовані фактором переносу до Candida гальмівні ефекти аденозинтрифосфорної кислоти та нітропрусиду натрію на гладенькі м"язи taenia coli / Н.В. Радченко, Т.Л. Давидовська, О.В. Цимбалюк, Н.В. Меленевська, М.С. Мырошниченко, Л.С. Холодна // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 49-54. – ISSN 1023-2427


  Методом модифікованого одинарного сахарозного містка та тензометрії досліджено дію імуноактивної субстанції лейкоцитів - фактора переносу клітинної імунної реактивності, індукованого Candida на електричну та скоротливу активнысть гладеньком"язових ...
767364
  Янковська Ж. Модус "національного буття" та "генетично-чуттєвий" фольклоризм поеми Т. Шевченка "Наймичка" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 127-135


  У статті зроблено спробу розкрити модус "національного буття" у соціально-побутовій поемі Т. Шевченка "Наймичка", а також проаналізувати її сутнісні зв"язки з народною творчістю в контексті романтичної літератури першої половини-середини ХIХ ст.
767365
  Лапко О. Модус екзистенції митця в поемі Тодося Осьмачки "Поет" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 39-42. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
767366
  Шаповал М. Модус інтертекстуальності як критерій художності літературного тексту // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 58-63. – ISBN 978-966-171-217-0
767367
  Ромащенко Л. Модус національного і соціального в романі-епопеї "Людолови" Зінаїди Тулуб // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 184-197. – ISBN 978-966-493-297-1
767368
  Андрусів С. Модус національної ідентичності : Львівський текст 30-х років 20 ст. / Стефанія Андрусів. – Львів - Тернопіль : Львівський національний університет ім. І.Франка; Джура, 2000. – 340 с.
767369
  Микитин І.Я. Модус пограниччя: рефлексії з приводу полівалентності літературознавчих інтерпретацій // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 133-141. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
767370
  Вигодованець Н. Модус свободи у поезії Надії Панчук (від "Заповідного лісу" (1993) - до "Конспекту свободи" (2012)) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 30-33. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
767371
  Царук А. Модус сліду в романі А. Мороза "Четверо на шляху" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 152-156. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
767372
  Ніка О.І. Модус у староукраїнській літературній мові другої половини XVI - першої половини XVII ст. : монографія / О.І. Ніка ; [відп. ред. Л.І. Шевченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – 437, [6] с. – Бібліогр.: с. 373-438. – ISBN 978-966-655-404-1
767373
  Погребняк О.А. Модус України в чеській прозі кінця XX - початку XXI століття: типологія і жанрологія : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Погребняк Олена Альбертівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 223 арк. – Бібліогр.: арк. 199-223
767374
  Погребняк О.А. Модус України в чеській прозі кінця XX - початку XXI століття: типологія і жанрологія : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Погребняк Олена Альбертівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
767375
  Лещенко А.М. Модус християнського релігійного символу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 190-192
767376
  Кибрик А.А. Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 3-21. – ISSN 0373-658Х
767377
  Нарівська В. Модуси декадансу: перехідний зміст // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 136-142. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
767378
  Погребняк О. Модуси іншості : Україна і українці у чеській прозі ХХ-ХХІ ст. / Олена Погребняк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Бланк-Прес, 2018. – 262, [2] с. – Імен. покажчик: с. 256-263. – Бібліогр.: с. 232-255. – ISBN 978-966-8843-28-0
767379
  Римаренко Т.Ю. Модуси культурно-аксіологічного аспекту семіотики образотворчого мистецтва // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 123-131
767380
  Раенкова М.І. Модуси організації Web 3,0 контенту Інституту журналістики / М.І. Раенкова, В.Е. Фадєєва // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 406-411
767381
  Корольов І. Модуси привітання в українській та англійській кооперативній комунікативній поведінці // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 133-139. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (305) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
767382
  Забіяка І.В. Модуси рецепції чеського літературного авангарду в Україні : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Забіяка Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 225 л. – Додатки: л. 205-225. – Бібліогр.: л. 176-204
767383
  Забіяка І.В. Модуси рецепції чеського літературного авангарду в Україні : автореф. дис. ... канд. філол. наук ; 10.01.05 / Забіяка Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
767384
  Гурбанська А.І. Модуси творення народних характерів у ранній творчості В. Дрозда (на матеріалі повістей "Семирозум" та "Ирій") // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 84-89
767385
  Кіосак Д.В. Модуси трипільської кременевої індустрії на етапі В1 // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 66-83. – ISSN 2312-6825
767386
  Герасимчук В.А. Модуси художності в онтологійному вимірі літературного тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 135-138. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються модуси художності в онтологійному вимірі тексту філософського роману ХХ ст., аналізуються деякі модифікації цієї категорії - зокрема, метахудожність, поетична художність, концептуальна художність. In the article the moduses of ...
767387
  Соловей О. Модуси художньої прози Василя Стуса (Травматичний досвід та етика опору літератури) // Стусознавчі зошити : [наук. альманах] / [співред.: О. Соловей, О. Пуніна]. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – Зошит 1. – С. 96-105. – (Проект актуальних дискурсів "Простір Літератури" ; вип. 6)
767388
  Журавльова Т.В. Модуси часу в досвіді людського існування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 162-166. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто модуси часу на фоні первинної цілісності часу та способи його досвіду в контексті людського існування.
767389
  Шнітун І.І. Модуси часу і діалог культур // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 27-38
767390
  Лавринович Л. Модуси часу у структурі ліричних творів творів Т. Шевченка // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 101-112. – ISSN 2304-9383
767391
  Ніка О.І. Модусні смисли у староукраїнській літературній мові другої половини 16- першої половини 17 ст. : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Ніка О.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
767392
  Ніка О.І. Модусні смисли у староукраїнській літературній мові другої половини 16 - першої половини 17 ст. : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ніка О. І.; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2009. – 474 л. – Бібліогр.: 405-474
767393
  Приходько Е.А. Модусы духовности / Е.А. Приходько, С.О. Лебедева // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С.75-777. – ISSN 1684-2618
767394
  Беломестнова Н.В. Модусы мышления в естественно-системных детерминантах // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 2 (58). – С.37-48
767395
  Гиавер Д. Модхейм. Два года в Антарктике : Научная Норвежско- Британск - Шведская экспедиция 1949 - 1952 гг. / Д. Гиавер. – Москва : Географгиз, 1958. – 256с.
767396
  Славолюбова Л.Д. Мое беспокойное небо. / Л.Д. Славолюбова. – М., 1974. – 88с.
767397
  Спиров М.П. Мое богатство / М.П. Спиров. – М., 1965. – 127с.
767398
  Гурченко Л.М. Моё взрослое детство / Л.М. Гурченко. – М., 1982. – 285с.
767399
  Гурченко Л.М. Моё взрослое детство / Л.М. Гурченко. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 285 с.
767400
  Ядов В.А. Мое видение будущего социологии // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 10. – С. 4-11. – ISSN 1561-2465
767401
  Кнейпп С. Мое водолечение / С. Кнейпп. – К., 1990. – 352 с.
767402
  Кнейпп С. Мое водолечение : Средства для излечения болезней и сохранения здоровья. / С. Кнейпп. – Репринтное издание. – К., 1991. – 160с.
767403
  Ковалев Д.М. Мое время / Д.М. Ковалев. – М, 1977. – 333с.
767404
  Старшинов Н.К. Мое время : Стихи / Н.К. Старшинов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 286с.
767405
  Юмбер М.Т. Мое второе "я" / М.Т. Юмбер. – М., 1982. – 380с.
767406
  Юмбер М.Т. Мое второе "я" / М.Т. Юмбер. – М., 1987. – 494с.
767407
  Станиславский К.С. Мое гражданское служение России / К.С. Станиславский. – М., 1990. – 652с.
767408
  Милчев И.. Мое далекое детство / И. Милчев. – М., 1980. – 110с.
767409
  Иваненко Анна Мое еврейское счастье : Правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 1/2. – С. 68-78 : Фото
767410
  Кузнецова М. Мое життя / М. Кузнецова. – Х., 1931. – 23с.
767411
  Стороженко Н. Мое знакомство с П.А. Кулишем // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 285-291
767412
  Раджабов З.Ш. Мое знакомство со Швейцарией / З.Ш. Раджабов. – Душанбе, 1968. – 32с.
767413
  Байтеряков С. Мое золото // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 8. – С. 137-143. – ISSN 1728-8568
767414
  Даниэль М Мое золотое детсво / М Даниэль. – Москва, 1939. – 203 с.
767415
  Цветов А.И. Мое и наше / А.И. Цветов. – Л., 1963. – 67с.
767416
  Смирнов С.В. Мое и наше / С.В. Смирнов. – М., 1973. – 95с.
767417
   Мое и наше. – Москва : Советская Россия, 1973. – 190, [2] с.
767418
  Сальникова Л.С. Мое и Наше / Л.С. Сальникова. – М., 1986. – 93с.
767419
  Адаван Моё имя Рамасешан / Адаван ; пер. с тамил. [В. Фурники ; предисл. А. Дулянского]. – Москва : Радуга, 1985. – 221 с.
767420
  Панченко В.И. Мое имя. / В.И. Панченко. – Рига, 1966. – 63с.
767421
  Довженко А.Р. Мое исцеляющее слово / А.Р. Довженко. – 2-е изд. – Київ, 1989. – 192с.
767422
  Попов В.А. Мое лето / В.А. Попов. – Сыктывкар, 1970. – 60 с.
767423
   Мое лучшее стихотворение.. – М, 1961. – 303с.
767424
  Челидзе О.С. Мое магнитное поле : поэмы / Отар Челидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1974. – 156 с.
767425
  Амосов Н.М. Моё мировозрение / Н.М. Амосов. – Київ, 1992. – 62с.
767426
  Цирулик Д.А. МОе мнение. / Д.А. Цирулик. – Благовещенск, 1954. – 52с.
767427
  Вагнер Н. Мое море / Н. Вагнер. – Ленинград, 1946. – 184с.
767428
  Губарева О.И. Мое начало / О.И. Губарева. – Ростов -на-Дону, 1985. – 30с.
767429
  Виноградов И. Мое несказанное слово / И. Виноградов. – Москва, 1969. – 392с.
767430
   Мое несказанное слово.. – М, 1963. – 31с.
767431
   Мое Нечерноземье.. – Л, 1979. – 12с.
767432
  Кук Ф.А. Мое обретение полюса / Ф.А. Кук. – Пер.с англ. – Москва : Мысль, 1987. – 348с.
767433
  Смышляев Ю.М. Мое окно / Ю.М. Смышляев. – Фрунзе, 1974. – 78с.
767434
  Иванов В.В. Мое отечество : Повести, рассказы, очерки / В.В. Иванов. – Москва, 1985. – 352с.
767435
  Моуэт Фарли Мак-Гилл Мое открытие Америки / Моуэт Фарли Мак-Гилл. – М, 1987. – 158с.
767436
  Вяткина Н. Мое открытие Америки / Надежда Вяткина // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2008. – № 4. – С. 22-25
767437
  Маяковский В. Мое открытие Америки. / В. Маяковский. – М., 1949. – 95с.
767438
  Маяковский В.В. Мое открытие Америки. / В.В. Маяковский. – М., 1963. – 94с.
767439
  Осетров Е.И. Мое открытие Москвы / Е.И. Осетров. – М, 1981. – 351с.
767440
  Осетров Е.И. Мое открытие Москвы / Е.И. Осетров. – М, 1987. – 304с.
767441
  Щипачев С. Мое отношение / С. Щипачев. – Москва, 1963. – 32с.
767442
  Винер Н. Мое отношение к кибернетике, ее прошлое и будущее / Н. Винер. – Москва, 1969. – 25с.
767443
  Исакина Юлия Мое первое знакомство с Израилем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 78-85 : фото
767444
  Горбатов Б. Мое поколение / Б. Горбатов. – Москва : Советский писатель, 1947. – 378 с.
767445
  Горбатов Б.Л. Мое поколение / Б.Л. Горбатов. – Москва, 1948. – 375с.
767446
  Захаров Г.Я. Мое поколение / Г.Я. Захаров. – Одесса, 1957. – 79с.
767447
  Поскребышев О.А. Мое поколение / О.А. Поскребышев. – Ижевск, 1960. – 68с.
767448
  Дагуров В.Г. Мое поколение / В.Г. Дагуров. – Сврдловск, 1963. – 39с.
767449
  Палийчук Б.Д. Мое поколение / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1964. – 126с.
767450
  Бражнин И.Я. Мое поколение / И.Я. Бражнин. – Ленинград, 1968. – 656с.
767451
  Горбатов Б.Л. Мое поколение / Б.Л. Горбатов. – Кемерово, 1980. – 334с.
767452
   Мое поколение. – М, 1986. – 246с.
767453
  Шутов В.В. Мое поколение. / В.В. Шутов. – Сталино, 1950. – 80с.
767454
  Горбатов Б.Л. Мое поколение. / Б.Л. Горбатов. – М. : Молодая гвардия, 1953. – 384с.
767455
  Каныгин В.А. Мое поколение. / В.А. Каныгин. – Горький, 1960. – 91с.
767456
   Мое поколение.. – Челябинск, 1961. – 76с.
767457
  Горбатов Б.Л. Мое поколение. / Б.Л. Горбатов. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 608с.
767458
  Смеляков Я.В. Мое поколение. / Я.В. Смеляков. – М., 1972. – 207с.
767459
  Луговской В.А. Мое поколение. Мускул. Страдания моих друзей / В.А. Луговской. – М., 1932. – 164с.
767460
  Касаткин П.Е. Мое поле / П.Е. Касаткин. – Воронеж, 1979. – 94с.
767461
  Вальденберг В.Е. Мое политическое кредо // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С. 112-114. – ISSN 0042-8744
767462
  Ань Цинянь Моё понимание философии гуманизма И.Т. Фролова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 151-162. – ISSN 0042-8744
767463
  Молчанов-Сибириский Мое предместье / Молчанов-Сибириский. – Иркутск, 1985. – 256с.
767464
  Берилов Н.Т. Мое Приазовье / Н.Т. Берилов. – Сталино, 1958. – 35с.
767465
   Мое Приднепровье. – Москва, 1974. – 142с.
767466
  Яковлев В.Н. Мое призвание / В.Н. Яковлев. – М, 1963. – 301с.
767467
   Мое призвание.. – М, 1969. – 154с.
767468
  Сухов Ф.Г. Мое призвание. / Ф.Г. Сухов. – М, 1971. – 118с.
767469
  Морозова Н.А. Мое пристрастие к Диккенсу: Семейн. хроника, ХХ в. / Н.А. Морозова. – М., 1990. – 255с.
767470
  Морозова Н.А. Мое пристрастие к Диккенсу: Семейная хроника. ХХ век / Н.А. Морозова. – М., 1990. – 256с.
767471
  Юрин М. Мое родное / М. Юрин. – Саратов, 1957. – 40с.
767472
  Нажимеденов Ж. Мое рождение : стихи и поэма / Ж. Нажимеденов; пер. с каз. А.Юдахина. – Москва : Советский писатель, 1982. – 71 с.
767473
  Кулешов А.А. Мое свидетельство / А.А. Кулешов. – Москва, 1960. – 336 с.
767474
  Пахомов В.Ф. Мое село / В.Ф. Пахомов. – М., 1974. – 63с.
767475
  Чеприн Ю.П. Мое сердце с тобой / Ю.П. Чеприн. – М, 1970. – 630с.
767476
  Цянь Сюнь Мое скромное мнение о соединении марксизма с традиционной китайской культурой // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 148-157. – ISSN 0042-8744
767477
  Олейник С.И. Мое слово / С.И. Олейник. – Киев : ГИХЛ, 1951. – 128с.
767478
  Олейник С.И. Мое слово : Стихи / С.И. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1951. – 120с.
767479
  Люшнин Г.И. Мое слово / Г.И. Люшнин. – М., 1959. – 164с.
767480
  Агашина М.К. Моё слово : Стихи и поэма / М.К. Агашина. – Москва : Молодая гвардия, 1953. – 71с.
767481
   Мое слово о мире. – Минск, 1987. – 45с.
767482
  Азероглу Б. Мое солнце : стихи / Б. Азероглу. – Баку : Детиздат, 1950. – 75 с.
767483
  Вецкалне С. Мое счастливое несчасть : стихи / С. Вецкалне; пер. с лат. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 160 с.
767484
   Моей души предел желанный. – К, 1986. – 319с.
767485
  Письменная В. Моему сыну / В. Письменная. – Пг. – 198с.
767486
  Манов Е. Моето първо лято. Роман / Е. Манов. – София, 1980. – 236с.
767487
  Даръл Д. Моето семейство и други животни / Д. Даръл; прев. О. Иванова. – София : Отечество, 1984. – 174 с.
767488
  Мартулков А. Моето учество во революционерните борби на Македониіа / А. Мартулков. – Сокпіе, 1954. – 390 с.
767489
  Лозинський А. Моє бачення / Аскольд Лозинський. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2015. – 267, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2911-72-5
767490
  Круковець О.В. Моє відкриття відкриттів / О.В. Круковець. – Київ, 1984. – 336 с.
767491
  Скоропадський П. Моє дитинство в Україні // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 24-29. – ISSN 0868-9644
767492
  Ізотов М. Моє життя-моя робота / М. Ізотов. – Х., 1934. – 144с.
767493
  Юра Г.П. Моє життя / Г.П. Юра. – К, 1987. – 181с.
767494
  Пришиба П.В. Моє життя : спогади / Павло Пришиба ; [упоряд. М. Ткач ; ред. Х. Ткач]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2014. – 479, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2646-78-8
767495
  Гедін С. Моє життя в подоражах / С. Гедін. – Київ; Одеса : Молодий більшовик, 1935. – 314с.
767496
  Коваленко П.Т. Моє знайомство з Лесею Українкою / П.Т. Коваленко, 1958. – [6] с. – Окремий відбиток
767497
  Баєв Б.Ф. Моє і наше. / Б.Ф. Баєв. – К., 1960. – 40с.
767498
  Парахневич М.П. Моє і твоє дитинство : повісті / М.П. Парахневич. – Київ, 1984. – 112 с.
767499
  Бровченко В.Я. Моє імення - комсомол : поезії / В.Я. Бровченко. – Херсон, 1960. – 56 с.
767500
  Бараташвили М. Моє квавілеті. (Квіти кохання) / М. Бараташвили. – Київ, 1968. – 103с.
767501
  Баран Є.М. Моє листування з Ростиславом Міщуком // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 365-373. – (Слово). – ISSN 2304-7402
767502
  Субтельний О. Моє лишається моїм, а твоє віднині - твоїм. Історичний вимір асиметричних взаємин України з Росією // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах.Суспільно-політичний журнал. / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 11. – С.38-46. – ISSN 0868-8273
767503
  Кулініч О. Моє місто - Токіо // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 березня (№ 48/49). – С. 14
767504
  Герберт З. Моє місто : вірші // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 20-27
767505
  Войновський П. Моє найвище щастя : Спомини / П. Войновський. – Львів : Олени Теліги, 1999. – 304 с. – ISBN 966-7601-00-5
767506
  Скальська У. Моє недовге знайомство з Іриною Вільде // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 5/6 (787/788). – С. 85-89. – ISSN 0868-4790
767507
  Стадниченко Ю.І. Моє неспокійне серце : поезії / Ю.І. Стадниченко. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1961. – 103 с.
767508
  Абрагам Петер Моє одруження з принцесою : повість / П. Абрагам ; [пер. з нім. Наум Фірсель]. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 176 с. : іл.
767509
   Моє перше знайомство з журналом "Слово і час"
767510
  Коробчук П. Моє покоління - вільне, занадто вільне, розхристане / Спілкувалася Н. Пасічник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 8


  Розмова з українським поетом та прозаїком Павлом Коробчуком про його творчий шлях, сучасну українську белетристику
767511
  Горбатов Б.Л. Моє покоління / Б.Л. Горбатов. – К., 1970. – 342с.
767512
  Петровський Я. Моє право і обов"язок як громадянина : книга спогадів / Ярослав Петровський ; в авт. ред. В. Петровського та С. Петровської. – Київ : КИТ, 2015. – 383, [1] с. : іл. – Укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-2279-44-3
767513
  Голубенко П. Моє привітання Павлові Вірському // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 202, листопад : листопад. – С. 8-11
767514
  Караванський С. Моє ремесло : поезії / Святослав Караванський. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1981. – 184 с.
767515
  Рудик С.К. Моє рідне село = My native village / Станіслав Рудик. – Київ : Акад. наук вищої освіти України, 2012. – 177, [1] с., [48] с. фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-071-8


  До Наукової бібліотеки ім. Максимовича. 18.04.13. Підпис
767516
  Бача Ю. Моє розуміння значення Тараса Шевченка // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (343), травень - червень. – С. 15-20. – ISSN 0130-6936
767517
  Бача Ю. Моє розуміння значення Тараса Шевченка : до 200-річчя від дня народження українського Генія // Технічні вісті : науковий часопис / Укр. інженерне т-во у Львові ; Н.-д. ін-т метрології, вимірювальних і управляючих систем. – Львів, 2013. – № 1 (37) , 2 (38). – С. 122-124. – ISSN 1992-8149


  Велич і значення Тараса Шевченка для українського народу.
767518
  Михайлюк І.А. Моє село / І.А. Михайлюк. – Ужгород, 1986. – 213с.
767519
  Нагнибіда М.Л. Моє серце в степах : Книга поезій / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 127с.
767520
  Стефаник В.С. Моє слово : Оповідання. – Львів : Накл. укр.-рос. вид. спілки, 1905. – 179 с. – Перепл. разом з: Дорога / Стефаник, 1901. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1; Ч. 86)


  Зміст: Діти; Синя книжечка; Засїданє; З міста йдучи; Підпис; Лист; Сьвятий вечеp; У коpшмі; Побожна; Виводили з села; Стpатив ся; Лесева фамілїя; Катpуся; Майстеp; Мамин синок; Ангел; Осїнь; Шкода; Hовина; Сама саміська; Лан; Вечіpня година; Моє слово; ...
767521
  Стефаник В.С. Моє слово : Оповідання. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1905. – 112 с. : портр. – (Літературно-Hаукова Бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] ; Сеp. 1; Ч. 86)


  Зміст: Діти; Синя книжечка; Засїданє; З міста йдучи; Підпис; Лист; Сьвятий вечеp; У коpшмі; Побожна; Виводили з села; Стpатив ся; Лесева фамілїя; Катpуся; Майстеp; Мамин синок; Ангел;
767522
  Стефаник В.С. Моє слово : Вибрані твори / В.С. Стефаник. – Київ : Молодь, 1950. – 164с. – У кн. стаття: Василь Стефаник / С.А. Крижанівський
767523
  Стефаник В.С. Моє слово : Новели / В.С. Стефаник. – Львів : Каменяр, 1971. – 96с.
767524
  Стефаник В. Моє слово : Новели та оповідання для серед.та старш.шкільн.віку / В. Стефаник. – Київ : Веселка, 1991. – 190с. – ISBN 5-301-00821--8
767525
  Стефаник Василь Моє слово : Новели, оповідання, автобіогр. та критичні матеріали, витяги з листів:Для середн.та старшого віку / Стефаник Василь; Упоряд.:передм. Л.Дем"янівської. – 2-е вид., доп. – Київ : Веселка, 2000. – 319с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0000-0; 966-01-0049-3
767526
  Стефаник В.С. Моє слово : Новели, оповідання, автобіографічні та критичні матеріали, витяги з листів. Для середнього та старшого шкільного віку / В.С. Стефаник; Упор., передмова і примітки Л. Дем"янівської. – Київ : Веселка, 2001. – 319с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0161-9
767527
  Бондарчук Моє студентське життя (1989-1994) / Бондарчук, (Пупенко) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 267-271. – ISSN 2075-437X
767528
   Моє Тернопілля = My Ternopil region : [науково-популярне видання] / [голов. ред. Я. Буяк ; фото: Е. Кислинський та ін. ; пер. англійською: Л. Бабій, В. Бурдяк]. – Тернопіль : Новий колір, 2009. – 199, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: c. 196. – ISBN 978-966-2061-21-5
767529
  Ясинецька-Єгорова Моє щасливе місце - бібліотека! // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 60-61. – ISSN 2518-7341


  Пропонуємо Вам своєрідну літературну історію-сповідь молодого бібліотекаря, яка власним прикладом переконує, що професія бібліотекаря є багатогранною та найчудовішою в світі. Можливо ця сповідь буде використана вами задля популяризації цієї чудової ...
767530
  Перепеляк І.М. Моєї радості печаль... : любов. лірика / Іван Перепеляк. – Харків : Майдан, 2004. – 129, [2] с. : іл. – ISBN 966-8478-78-9
767531
  Сом М.Д. Моєї радості сльоза : поезії / М.Д. Сом. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 113 с. – ISBN 5-333-00559-1
767532
  Шаповал Микола Терентійович Моєї радості тепло : Поезії / Шаповал Микола Терентійович; Іл. Ю.І. Киянський. – Харків : Прапор, 1976. – 79с. : іл.
767533
  Марченко О.А. Моєму вічному вчителю (до 80-річчя академіка НАН України А.Г. Наумовця) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 119-124. – ISSN 1027-3239


  2 січня 2016 р. виповнилося 80 років від дня народження видатного вченого i організатора науки, відомого у світі фахівця в галузі фізичної електроніки i фізики поверхні, віце-президента НАН України академіка НАН України Антона Григоровича Наумовця.
767534
  Алчевська Х.О. Моєму краю : Поезиї Христі Алчеської. – Чернівці : Hакл. Ростислава Заклинського ; [Дpук. Т-ва "Руська Рада"], 1914. – 31 с. – (Всеукраїнська бібліотека ; Ч. 7)


  На тит. арк. примірника № 11885 надпис: На знак пам"яти про першу зустріч року 1922. Христя Алчевська На тит. арк. примірника № 11886 надпис: Шановній Вірі Олександровні Матушевській - авторка На тит. арк. примірника № 104462 надпис: До книгозбірні ...
767535
  Федорова О.В. Можайск. / О.В. Федорова. – М., 1981. – 288с.
767536
  Успенский В.Д. Можайское направление. / В.Д. Успенский. – М, 1978. – 159с.
767537
  Сысоева Э.М. Можгинский дом культуры / Э.М. Сысоева. – Ижевск, 1967. – 17с.
767538
  Голубенко Іван Може вміститися сльоза... : Мати й Україна: з народних джерел, з українських поезій / Голубенко Іван. – Київ : Ін-тут громадянського суспільства, 2002. – 176с. – ISBN 966-7672-32-8
767539
  Левицький В. Може, все не так // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 лютого (№ 6/7). – С. 16
767540
  Єщенко М. Може, згрішила // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 43 (296), 5 листопада 2015. – С. 42
767541
  Пилипчук Д. Може, то лиш мені... : Поезії / Дмитро Пилипчук. – Київ : Генеза, 2004. – 112с. – ISBN 966-504-249-1
767542
  Латур Бруно Можем ли мы вернуться на Землю? : часть 1. 1861-1911. Эпоха великих научных и технологических открытий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 20-32 : фото
767543
  Дессенс А. Можем ли мы изменить климат? / А. Дессенс. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 119с.
767544
  Розин В.М. Можем ли мы проектировать себя сами ? // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 12. – С.8-26. – ISSN 0235-1188
767545
  Бозкурт И. Может быть, однажды = Bir Gun Belki : [роман] / Исмаил Бозкурт ; пер. с турец. Тудоры Арнаут. – Киев : Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2005. – 259, [1] с. – Парал. тит. л. на турец. яз. - Пер. изд.: Bir Gun Belki / Ismail Bozkurt. Istanbul, 2000. – ISBN 966-8188-26-8
767546
  Арабаджи М.Б. Может ли возникнуть астрономия в обществе слепых от рождения? (визуальные образы как основание "Ultimate reality") // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 4-6
767547
   Может ли Германия победить? : Ресурсы и стремления ее народа по наблюдениям американца ; (Пер. с англ.). – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1915. – 144 с.
767548
  Брутенец К.Н. Может ли Европа сказать "нет" американскому патронажу? // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 5. – С. 41-69. – ISSN 0130-3864
767549
  Писсаридес К. Может ли жесткость заработных плат объяснить волатильность безработицы? // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 65-88. – ISSN 0042-8736


  В статье рассматривается неспособность классических моделей поиска и подбора объяснить циклическую волатильность доли принятых на работу безработных. Автор – лауреат Нобелевской премии в области экономики 2010 г. – показывает, что процесс создания ...
767550
  Бесчетникова С.В. Может ли искусство быть деструктивным? (Антиутопический дискурс в раннем творчестве Виктора Ерофеева) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 271-280. – ISBN 966-581-617-9
767551
  Маккибен Билл Может ли Китай стать зеленым? Китай: зеленый или черный? / Маккибен Билл, Жерар Грег // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 134-147 : фото
767552
   Может ли крыса быть ищейкой? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 199 : Іл.
767553
  Пономаренко В.В. Может ли машина мыслить: точка зрения кибернетики и философии // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 179-181. – ISBN 978-966-622-589-7
767554
   Может ли машина учить?. – Горький, 1963. – 40с.
767555
   Может ли фаранг стать ламой? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 62-66 : фото
767556
  Гаврилов Л.А. Может ли человек жить дольше? / Л.А. Гаврилов. – Москва : Мысль, 1985. – 124с.
767557
  Борисов П.М. Может ли человек изменить климат / П.М. Борисов. – Москва : Наука, 1970. – 192с.
767558
  Андреев-Кривич С Может собственных Платонов... : повесть / С.А. Андреев-Кривич. – Москва : Детская литература, 1974. – 207 с.
767559
  Андреев-Кривич С Может собственных Платонов... / С Андреев-Кривич, . – Архангельск, 1986. – 334с.
767560
  Токмакова И. Может, нуль не виноват? / И. Токмакова. – Москва : Малыш, 1984. – 80 с.
767561
  Бей Маисса (Алжир) Может, поговорим о чем-нибудь другом... : рассказ // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4 (621). – С. 74-77. – ISSN 0321-5075


  Алжирська жіноча література
767562
  Жуховицкий Л.А. Может,редко встречаемся? / Л.А. Жуховицкий. – Москва : Советская Россия, 1974. – 72 с.
767563
  Бахнов В.Е. Можете жаловаться! / В.Е. Бахнов, Я. Костюковский. – М, 1951. – 48с.
767564
  Устинов С.Л. Можете на меня положиться / С.Л. Устинов. – М., 1986. – 206с.
767565
   Можжевеловое настроение : наш week end // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 44-49 : Фото
767566
  Димчевский Н.В. Можжевеловый корень / Н.В. Димчевский. – М., 1983. – 63с.
767567
  Семакин В.К. Можжевельник / В.К. Семакин. – Ижевск, 1956. – 80с.
767568
  Шильдебаева Кулян Можжевельник / Шильдебаева Кулян. – М., 1986. – 125с.
767569
  Туулик Ю.К. Можжевельник выстоит и в сушь : роман, повести, эссе / Ю.К. Туулик. – Москва : Советский писатель, 1976. – 175 с.
767570
  Басюк Віктор Можлива еволюція Росії і національна безпека США та України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 7-9. – ISSN 1728-6220
767571
  Корсак К. Можлива роль університетів у повторенні українцями прадавнього глобального цивілізаційного внеску / К. Корсак, Ю. Корсак // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 23-31. – ISSN 1682-2366
767572
  Лазуренко Д.В. Можливе утворення конденсату скалярних полів зовнішнім електричним полем в околі нейтронної зірки / Д.В. Лазуренко, В.М. Горкавенко, А.В. Тугай // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 177-180
767573
  Корсак Ю. Можливий відгук вищої школи на технологічні та суспільні зміни // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 1 (56). – С. 46-51. – ISSN 2078-1016


  Зроблено прогноз майбутнього і вказані бажані зміни вищої освіти в умовах початку третьої технологічної революції. Досліджено причини особливої виразності явища автоматизації суспільства у Швеції.
767574
  Оппоков В Є. Можливий вплив ... / В Є. Оппоков
№3. – 1935. – с.
767575
  Сафранов Т.А. Можливий вплив змін температурного режиму на рекреаційно-туристичну діяльність в регіонах України / Т.А. Сафранов, В.М. Хохлов, А.І. Волков // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – C. 18-28. – ISSN 2311-0902
767576
  Брижик Л.С. Можливий механізм впливу електромагнітного випромінювання на перенесення зарядів у біосистемах / Л.С. Брижик, А.А. Єремко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 9-18. – ISSN 1023-2427
767577
  Соляник Г.І. Можливий механізм домінування метастатичних клітин гетерогенної пухлини // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 59-64. – ISSN 1023-2427
767578
  Косицький М.М. Можливий механізм передачі енергії у молекулярних системах у рамках моделі зв"язаних заряджених осциляторів / М.М. Косицький, СкурськийС.І, О.П. Демченко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 72-82. – ISSN 1023-2427
767579
  Перетятко Г.В. Можливий негативний вплив ЗМІ на моральну свідомість людей в Україні: правові проблеми протидії // Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина : наукове видання / Львівська лабораторія прав людини і громадянина. – Львів, 2010. – Праворозуміння крізь призму герменевтики / Дудаш Т.І. – С. 68-75. – (Сер.1 Дослідження та реферати ; вип. 23). – ISBN 978-966-547-345-9
767580
  Пономаренко О. Можливий потенціал повторного використання різних типів промислових відходів гірничовидобувної галузі України / О. Пономаренко, О. Юшин, О. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 63-66. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено інформацію про основні типи промислових відходів та їх можливу класифікацію. Подана оцінка перспектив повторного використання промислових відходів гірничовидобувних підприємств. The articles discusses information about the basic ...
767581
  Сутюшев Т.А. Можливий розвиток воєнної ситуації на сході України та у державі в цілому // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 21-28. – ISSN 2078-7480
767582
  Мосенкіс Ю.Л. Можливі додаткові принципи між родинних порівняльно-історичних досліджень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 126-128. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Досліджуються додаткові принципи компаративних досліджень мов різних родин (на доповнення до принципів, розроблених О.С. Мельничуком). Пропонується враховувати можливість давніх редуплікаційно-дисиміляційних процесів розвитку структури коренів у мовах ...
767583
  Одосій О. Можливі економічні наслідки формування зони вільної торгівлі між Україною а Європейським Союзом для вітчизняного агропродовольчого сектору // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 307-317. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
767584
  Нагірна В.П. Можливі загрози сільському господарству України з позицій екобезпеки / В.П. Нагірна, І.Г. Савчук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (627). – С. 71-83. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
767585
  Березницька Н.О. Можливі зміни берегів у Дністровському лимані під впливом відносного здіймання рівня Чорного моря // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 54-60 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
767586
  Вишньов В. Можливі зміни в американській ядерній доктрині після президентських виборів 2008 року у США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 36-38
767587
  Ревера О.З. Можливі зміни стоку Дністра під впливом господарської діяльності / О.З. Ревера, С.Г. Кочубей, С.С. Левківський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 62-70 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 23)
767588
  Гудима Д. Можливі зміни та доповнення до Конституції України щодо прав людини (експертне обговорення, ініційоване робочою групою Конституційної Комісії, 14 травня 2015 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 238-242. – ISSN 1026-9932


  14 травня 2015 р. у залі засідань ученої ради Національного університету "Києво-Могилянська академія" з ініціативи судді Європейського суду з прав людини у відставці, заступника голови Конституційної Комісії з питань прав, свобод та обов"язків людини і ...
767589
  Бєгун В.В. Можливі кроки вирішення завдань регулювання безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 12. – С. 25-26. – Бібліогр.: 5 назв
767590
  Масюк Т.В. Можливі механізми дії енкефалінів на секреторну функцію печінки / Т.В. Масюк, Є.М. Решетнік // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 74-78. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  Проаналізовано можливі механізми реалізації гіпохолеретичних ефектів опіоїдних пептидів - лей- і мет-енкефалінів на секреторну функцію печінки. Наведена модель "регуляторного каскаду" енкефалінів і власні експрериментальні дані свідчать, що регуляторні ...
767591
  Зелінська М. Можливі моделі розвитку інституту президенства в Україні // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 69-78.
767592
  Рязанова Н. Можливі напрями використання зарубіжного досвіду трансферу технологій об"єктів інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 26-30. – ISSN 1608-6422
767593
  Смокович М. Можливі напрями удосконалення виборчого та процесуального законодавства України / М. Смокович, С. Кальченко // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 3 (17). – С. 4-11.
767594
  Кобута І.В. Можливі наслідки для АПК від інтеграції України до митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 33-39. – ISSN 1993-6788
767595
  Борейко В.І. Можливі наслідки збільшення мінімальної зарплати в Україні вдвічі // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 25-29. – ISSN 2313-8246
767596
  Вишневський В.П. Можливі наслідки зменшення експортного мита в рамках приєднання України до СОТ : податки / В.П. Вишневський, О.В. Лук"яненко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 28-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
767597
  Мадяр Р. Можливі наслідки реалізації євроінтеграційної стратегії України та роль транскордонного співробітництва в активізації даного процеса // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 44-52. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
767598
  Фабрика А.А. Можливі наслідки реалізації нового підходу до вивчення циклу гуманітарних та соціально–економічних дисциплін у вишах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
767599
  Козьменко Л.С. Можливі наслідки фінансової кризи для промислового регіону // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 100-103
767600
  Капітоненко М. Можливі підсумки можливої агресії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 березня (№ 39). – С. 8


  Початок Росією війни з Україною покладе край одразу декільком політичним проектам.
767601
  Колмаков Є.О. Можливі підходи до реконструкції Львівської площі в м. Києві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 282-286. – ISSN 2077-3455
767602
  Зайківський О. Можливі порушення прав інтелектуальної власності при розробці озброєння та військової техніки / О. Зайківський, О. Оністрат // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (96). – С. 38-48. – ISSN 2308-0361
767603
  Приймаченко В.В. Можливі причини фальсифікації листа псевдо-Арістея // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 188-194. – ISSN 1608-0599
767604
  Калінчук О. Можливі ризики для ЄС та Ірану в контексті енергетичної безпеки // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 11. – С. 58-60. – (Політичні науки)
767605
  Бербенець О.В. Можливі ризики підписання угоди про асоціацію з поглибленою зоною вільної торгівлі Україна–ЄС // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (35) : Економічні науки. Державне управління. – С. 57-60. – ISSN 2310-0974


  Розглянуто необхідність впровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Обгрунтовано, чому саме з ЄС. Визначено виклики і можливі ризики та шляхи їх подолання, а також виділено переваги і можливості ...
767606
  Кагановська О.М. Можливі світи і наратив крізь призму текстових концептів // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 52-57. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
767607
  Лупанова В.В. Можливі світи персонажу художнього тексту: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі роману А. Хейлі "Аеропорт") // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 351-352. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
767608
  Єлізаров М.О. Можливі способи збирання ціанобактерій з поверхні водойми / М.О. Єлізаров, С.В. Дігтяр, С.В. Шлик // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 91-95 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1995-0519
767609
  Вишньов В.М. Можливі стратегії Індії у відповідь на пакистанську терористичну загрозу в ядерній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 21-24
767610
  Краковська С. Можливі сценарії кліматичних умов у Тернопільській області впродовж XXI ст. / С. Краковська, Н. Гнатюк, Т. Шпиталь // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 55-67 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
767611
  Баклан К. Можливі сценарії розвитку ситуації в Афганістані та Центральній Азії після 2014 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 92-95
767612
  Джус С.І. Можливі сценарії розвитку фондового ринку України в умовах нестабільної економічної ситуації та глобальної військової кризи 2018-2025 років // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – C. 315-319. – ISBN 978-617-571-143-9
767613
  Іванова О.Ю. Можливі типи білінгвізму у сучасних двомовних суспільствах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 86-91
767614
  Ступак С. Можливі фактори впливу на діяльність ОКУ в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 19-25. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1608-6422
767615
  Родіна О.Е. Можливі шляхи захисту від рейдерів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 102-103.
767616
  Бєліков О. Можливі шляхи протидії рейдерським захопленням // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 115-119.
767617
  Прокопенко О.В. Можливість аномальної температурної залежності порога чутливості мікрохвильового детектора на основі магнітних наноструктур в області низьких температур / О.В. Прокопенко, Д.І. Павлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 244-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проаналізовано шумові властивості мікрохвильового детектора на основі тунельних магнітних наноструктур (МНС), керованих спін-поляризованим струмом, в області низьких температур. Показано, що за умови використання у зазначених МНС матеріалів з достатньо ...
767618
  Кашинцева О. Можливість визнання авторського права на знаки для товарів і послуг не слід відкидати // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.11-13. – Бібліогр.: 11 н.
767619
  Кулик В.В. Можливість визначення коефіцієнта нафтонасиченості за допомогою узгодженого комплексу стаціонарних нейтронних методів / В.В. Кулик, М.С. Бондаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-33. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  На основі виконаних теоретичних, експериментальних і свердловинних досліджень показано принципову можливість визначення коєфіцієнта нафтонасиченості порід-колекторів узгодженим комплексом нейрон-нейтронного каротажу за повільними, надтепловими і ...
767620
   Можливість використання даних інфразвукового моніторинга під час ідентифікації природи сейсмічних подій / О.І. Лящук, Ю.А. Андрущенко, Ю.О. Гордієнко, Є.В. Карягін, І.В. Корнієнко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 6. – С. 105-114 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 111-112. – ISSN 0203-3100
767621
  Юзефович К. Можливість використання Інтернет-ресурсів у вивченні юридичної іноземної мови // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 413-414
767622
  Андрійчук В. Можливість використання існуючих теоретико-концептуальних підходів й інструментарію для подолання фінансово-економічної кризи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 12-16. – ISSN 1728-6220
767623
  Рєзнікова Н. Можливість виникнення валютних криз в Україні в контексті руху фінансових потоків // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. Спецвип. / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2004. – № 6/7 : Другий Міжнародний фінансовий форум. м. Одеса 25-27 червня 20004 р. – С. 3-6
767624
  Репіло Ю.Є. Можливість виникнення та існування корупційних загроз у системі вищої військової освіти / Ю.Є. Репіло, С.В. Тарасов // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 157-164. – ISSN 2311-7249


  Подано опис явища корупції в системі вищої військової освіти та можливих загроз, з якими вищі військові навчальні заклади, у зв"язку з цим можуть зіткнутися. Для аналізу джерел інформації застосовано метод контент-аналізу. При цьому, за об"єкти ...
767625
  Росоховатський І.М. Можливість відповіді : Науково-фантастичні повісті та оповідання / І.М. Росоховатський. – Київ : Молодь, 1986. – 271с. – (Пригоди. Подорожі. Фантастика)
767626
  Картузов М. Можливість відшкодування нематеріальної шкоди, заподіяної невиконанням зобов"язань за договором // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 29-33
767627
  Картузов М. Можливість відшкодування нематеріальної шкоди, заподіяної невиконанням зобов"язань за договором // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 82-87.
767628
  Палатний Т.П. Можливість впливу фокусованим ультразвуком на структури мозку через черепну кістку щура / Т.П. Палатний, В.А. Трушина, А.К. Барицький, Ю.П. Горго // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 115-123. – ISSN 1023-2427
767629
  Кузьмін П.В. Можливість впровадження європейських науково-технічних стандартів,як передумова геоекономічного розвитку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 117-118
767630
  Клименко В. Можливість врегулювання особистих немайнових відносин подружжя шлюбним договором // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 281-282. – ISBN 978-966-301-169-1
767631
  Ястремська І. Можливість дезінтеграції Пакістану як фундоментальна загроза системі безпеки Південного флангу Євразії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 137-140
767632
  Валкевич О.М. Можливість діалогу як форми інтелектуального бунту // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 106-108
767633
  Пазюра Н. Можливість для творчого спілкування // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 8


  Завідувач кафедри авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету, доктор педагогічних наук, доцент Наталія Позюра про VII польсько-український форум "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету ...
767634
  Раданович Н.М. Можливість з"ясування природи загальнодозвільного юридичного регулювання шляхом вивчення історичної еволюції заборон // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 285-291. – ISSN 2306-9082
767635
  Науменко М.А. Можливість заміни ПДВ в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 56-62. – Бібліогр.: на 11 пунктів
767636
  Глотов С. Можливість застосування законодавства про авторське право до творів у цифровій формі // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 10-16.
767637
  Макаренко О.М. Можливість застосування клітинних ліній астроцитів та мікроглії при дослідженні препаратів для терапії патологій головного мозку / О.М. Макаренко, Р.С. Довгий // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; ВДНЗУ "Укр. мед. стоматологічна акад.". – Полтава, 2014. – Вип. 4, т. 1 (113). – С. 19-24. – ISSN 2077-4214
767638
  Будз В.П. Можливість застосування концепту "самоорганізація" для аналізу суспільних явищ // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 30-32
767639
  Ромащенко І. Можливість захисту публічних прав цивільно-правовими способами захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 108-110. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  В статті на основі наукових джерел та прикладів судової практики з"ясовується можливість застосування цивільно-правових способів захисту у публічно-правових відносинах. В статье на основе научных источников и примеров судебной практики выясняется ...
767640
  Ромащенко І. Можливість захисту цивільних прав способами захисту іншої галузевої належності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-60. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується питання про можливість захисту цивільних прав способами захисту іншої галузевої належності, в тому числі конституційно-правовими та адміністративно-правовими способами захисту. Автором встановлюються критерії віднесення способів ...
767641
  Логвинов М.В. Можливість і дійсність / М.В. Логвинов. – Київ, 1960. – 40с.
767642
  Андрущенко В. Можливість і дійсність конституційного процесу в европейському просторі освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 9-12. – ISSN 2078-1016


  Одним із головних завдань сьогодення є впровадження ефективних технологій підготовки нового вчителя для об"єднаної Європи XXI століття. Аксіологією такої підготовки має слугувати загальна ціннісна платформа європейського світу, а узгодженні норми, які ...
767643
  Давиденко О.П. Можливість і доцільність поглиблення спеціалізації Української РСР по виробництву будівельних матеріалів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 101-109 : Табл.
767644
  Ступницький О. Можливість і доцільність створення офшорних зон в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 136-147


  Зазначено, що основним джерелом утворення і накопичення нелегальних капіталів в Україні є ухилення від сплати податків.
767645
  Клевцов А.І. Можливість і технічна реалізація (на прикладі архітектурно-будівельної науки) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
767646
  Сергеєва О.Р. Можливість криз і необхідність антикризового управління на вітчизняних підприємствах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 70-73. – ISSN 2306-6814
767647
  Мокринська З.В. Можливість наближення в"єтнамських стандартів бухгалтерського обліку до МСФЗ // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 33-37. – ISSN 2306-6814


  Стаття присвячена вивченню особливостей ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у В"єтнамі. Наведено фактори, що вплинули на формування сучасної облікової практики. Здійснено аналіз етапів створення системи в"єтнамських ...
767648
  Спасибо І. Можливість набуття права власності на об"єкти самочинного та незавершеного будівництва // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 101-108. – ISSN 1993-0909
767649
  Шелейко О.В. Можливість набуття терористичними угрупованнями ядерної зброї // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2012. – Вип. 60 (№ 5). – С. 778-779. – ISSN 2076-1554
767650
  Шувалова І. Можливість неможливого: лабораторна робота Жозе Сарамагу // Критика. – Київ, 2010. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 45


  Жозе?ді Соуза Сарамагу - португальський письменник, класик світової літератури, володар багатьох літературних премій та нагород, у тому числі відзначений і Нобелівською премією в галузі літератури 1998 року.
767651
  Уельбек М. Можливість острова : роман / Мішель Уельбек; [пер. з франц. І.С. Рябчия]. – Харків : Фоліо, 2007. – 414с. – (Література). – ISBN 978-966-03-3778-7
767652
   Можливість отримання сходинок Шапіро з оптимальними параметрами для джозефсонівських контактів, включених у резонатор поверхневої хвилі / О.М. Іванюта, Я.І. Кишенко, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-29. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто фізичні основи виникнення на вольт-амперній характеристиці (ВАХ) джозефсонівського контакту сходинки Шапіро. Проаналізовано можливість отримання сходинки Шапіро з оптимальними характеристиками. Визначено умови, що відповідають максимуму ...
767653
   Можливість передачі вірусу тютюнової мозаїки насінню соняшника залежно від терміну зберігання / Н.А. Князєва, А.Л. Бойко, О.А. Кондратюк, С.О. Смирнова, Л.В. Свиридовська, С.М. Петренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-61. – (Біологія ; Вип. 33)


  Доведено можливість передачі насінню соняшника вірусу тютюнової мозаїки (ВТМ). Встановлено, що при тривалому зберіганні насіння створюється загроза розповсюдження вірусів у природних умовах. Виявлено кореляцію між терміном зберігання та концентрацією ...
767654
  Богачов Андрій Можливість перекладу. До герменевтичної феноменології перекладу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 3 : Філософія перекладу. – С. 5-21. – ISSN 0235-7941
767655
  Борейко В. Можливість поєднання в сучасних економіках ідей кейнсіанства та монетаризму // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 17-20. – ISSN 1729-7206
767656
  Шишкін В. Можливість покладення на працівників повної матеріальної відповідальності // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 15-18.
767657
  Малеєв А.К. Можливість права як визначальної риси людини // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 60-61
767658
  Вовчак Р. Можливість проведення правових експертиз у кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 113-115
767659
  Литвинегнко О. Можливість реалізувати себе - стовідсоткова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)


  Звернення випускника Військового інституту КНУТШ до першокурсників.
767660
  Філіпова Г. Можливість реконструкції стінних розписів храму Миколи Притиски в Києві за аналогією Всіхсвятської церкви Києво-Печерської Лаври // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 440-442. – ISBN 978-966-171-795-3
767661
  Кулініч О. Можливість репосту зображень як підстава їх вільного використання без комерційної мети // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 335-337
767662
  Мартинчук К.О. Можливість реформування ортодоксальних релігій згідно феміністичних уявлень // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 115-117
767663
  Дмитрук О.Ю. Можливість розвитку індустріального туризму шляхом організації екскурсійного обслуговування на підприємствах харчової промисловості на прикладі міста Києва / О.Ю. Дмитрук, А.О. Сторожук, Кс.М. Мішалова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 115-121 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
767664
  Ковальчук Я.В. Можливість розширення кола фізичних осіб, які мають право на обов"язкову частку в спадщині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 151-154
767665
  Карпов Н.С. Можливість та допустимість компромісу у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 48-54.
767666
  Тугай А.В. Можливість утворення вакуумного конденсату скалярних полів зовнішнім електричним полем в околі астрофізичних об"єктів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 136-139. – (Серія : Ракетно-космічна техніка ; вип. 17, т. 2). – ISSN 9125-0912
767667
  Бичкова С.С. Можливість участі в наказному провадженні інших учасників цивільного процесу // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 51-59
767668
  Степура Є.А. Можливість штучного збільшення зимових опадів у Північно-Західному Причорномор"ї (на прикладі Миколаївської області) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 100-104
767669
  Носар С.В. Можливість штучного збільшення зимових опадів у Північно-Західному Причорномор"ї (на прикладі Миколаївської області) / С.В. Носар, Є.А. Степура // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 26-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
767670
  Коротич В.О. Можливості : поезії / В.О. Коротич. – Київ, 1970. – 235 с.
767671
  Митрофанов І.І. Можливості "вільного плавання" кримінально-виконавчого права // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (15). – С. 188-198. – ISSN 2304-4556
767672
  Денисенко М. Можливості активізації інвестування в сучасних умовах // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 28-32. – ISSN 0131-775Х
767673
  Петров Д. Можливості Базель ІІ для розбудови ефективної системи оцінки та управління кредитними ризиками / Д. Петров, М. Помазанов // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 3 (65). – С. 5-7
767674
  Теренко О. Можливості базової освіти дорослих у подоланні неграмотності: канадський досвід // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 12-22. – ISSN 2312-5993
767675
  Гуменюк О. Можливості браузерів у галузі комп"ютерного перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 351-363


  У статті акцентуються проблеми викладання сучасних інформаційних технологій у перекладацькій діяльності. Дослідження виконане на матеріалі мережевих засобів.Увага приділяється моливостям та ефективності використання веб-браузерів у галузі перекладу для ...
767676
  Рабінович П. Можливості вдосконалення законодавчого запезпечення права людини на свободу віросповідання в Україні / П. Рабінович, Л. Ярмол // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.16-27
767677
  Лондар О.С. Можливості вдосконалення управління державними гарантіями в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 31-38
767678
  Карпов О.Н. Можливості взаємодії правоохоронних органів України, які з компетентними органами зарубіжних держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 549-553. – ISSN 1563-3349
767679
  Перепелиця В. Можливості вивчення динаміки реального ВВП в Україні / В. Перепелиця, Варфоломєєв // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки Україн; , Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 9. – С. 29-33 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
767680
  Женжера С.В. Можливості визначення наукового статусу соціальних моделей в межах концепції теоретичного знання В. С. Стьопіна // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 264-274


  Стаття присвячена дослідженню можливостей застосування концепції тео- ретичного знання В. С. Стьопіна для філософсько-методологічного аналізу стру- ктури теоретичних моделей у суспільствознавстві в умовах формування постне- класичного типу ...
767681
  Длугунович Н.А. Можливості використання MSProject в управлінні проектами розробки програмного забезпечення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 115-123. – ISSN 2524-0056
767682
  Балик У.О. Можливості використання QR-кодів у контексті досягнення цілей маркетингових комунікацій / У.О. Балик, М.В. Колісник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 113-119. – ISSN 0321-0499
767683
  Орлова Н. Можливості використання боргових цінних паперів для активізації інвестиційної діяльності // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 138-144.
767684
  Мазепа І.П. Можливості використання викладачем мультимедійного комп"ютера при проведенні заняття з граматики англійскої мови // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 188-190. – (Педагогічні науки)


  У статті визначається роль комп"ютеризованого навчання у вивченні іноземної мови; описуються можливості використання викладачем мультимедійного комп"ютера при проведенні заняття з громатики англійської мови, зокрема, використання комп"ютера як засобу ...
767685
  Козак І.В. Можливості використання географії персоналій у вихованні учнів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 24-26 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
767686
  Дацко О. Можливості використання досвіду Європейської асоціації університетів у практиці вітчизняних закладів вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 3-13. – ISSN 2312-5993
767687
  Стойка О.Я. Можливості використання досвіду функціонування вищої освіти США в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 269-271. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
767688
  Сошко Н.В. Можливості використання зарубіжного досвіду підвищення ефективності місцевого оподаткування для України // IV Міжнародна науково-практична конференція "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації" : 15-16 листоп. 2012 р. : тези доповідей та виступів / "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – С. 98-99. – ISBN 978-966-2188-36-3
767689
  Захматов В.Д. Можливості використання імпульсної захисної техніки для підтримки громадського порядку / В.Д. Захматов, С.Г. Івахненко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 21-24 : фото
767690
  Кравченко Т.В. Можливості використання інтегрованих показників оцінювання фінансового стану підприємства / Т.В. Кравченко, В.О. Шевченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 145-154


  Проаналізовано сучасні підходи до оцінювання фінансово стану на основі інтегрованих показників. Досліджено сутність методу дискримінантних показників платоспроможності, моделі Альтмана, моделі вірогідності банкрутства Спрінгейта, дискримінантної ...
767691
  Банщиков П. Можливості використання інтернет-технологій у маркетинговій діяльності компаній / П. Банщиков, В. Паздрій, І. Ващенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 20-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
767692
  Мельник А.В. Можливості використання космічних знімків при оновленні топографічних карт різних масштабів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 211-215


  В даній роботі розглядаються можливості інтеграції нових технологій, що з’являються, особливо зображень, отриманих за космічними знімками із супутників, та програмних засобів автоматичного визначення змін на місцевості, у вирішенні питань оновлення ...
767693
  Пархоменко Г.О. Можливості використання матеріалів ДЗЗ у моніторингових дослідженнях урбанізованих територій (на прикладі м. Києва) : фотограмметрія і дистанційне // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 28-32 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
767694
  Грищенко А.І. Можливості використання методології Value-at-Risk для оцінки валютних ризиків в українських умовах курсоутворення : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 73-79 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
767695
  Назимко Є. Можливості використання методу системного аналізу під час дослідженя інституту покарання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 89-93
767696
  Артемчук О.Р. Можливості використання мобільних додатків під час вивчення планіметрії в середній школі / О.Р. Артемчук, М.П. Мороз // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 9-15. – ISSN 2413-1571
767697
  Соболєвський П.А. Можливості використання моделі теорії ігор в галузі прагматики // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 169-175


  Теоретико - ігрова прагматика - це відносно молода галузь формальної прагматики, що має тенденції до стрімкого розвитку. Основною логікою пояснення прагматичних феноменів в моделі теорії ігор є те, що прагматичні ситуації розглядаються в якості гри між ...
767698
  Суярко В.Г. Можливості використання підземних і шахтних вод Донбасу як гідромінеральної сировини / В.Г. Суярко, І.К. Решетов, К.О. Безрук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 7-12 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
767699
  Гончаренко В.Г. Можливості використання психоаналізаторів у судочинстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 40-47. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье рассматриваются вопросы широкого внедрения в уголовное судопроизводство средств и методов инструментального исследования психофизиологических параметров личности. Обосновывается допустимость применения психоанализаторов с процессуальных и ...
767700
  Куценко С.Ю. Можливості використання соціальних мереж у діяльності музеїв України // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 145-157. – ISSN 2078-0133
767701
  Кобан О.Г. Можливості використання соціологічного підходу Євгена Ерліха у здійсненні правосуддя // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 4 (150). – С. 56-62. – ISSN 2312-1831
767702
  Рабінович С.П. Можливості використання соціолого-правових підходів Ганса Кельзена при аналізі конституційних змін 2004–2014 років в Україні // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 162-171. – ISSN 1993-0909
767703
  Іванова Н.О. Можливості використання сучасних методів вимірювання морфометричних та гідравлічних параметрів поверхневих водотоків (на прикладі річок басейнів Верхнього Пруту та Сірету) / Н.О. Іванова, М.Г. Настюк, В.В. Нікоряк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 51-60. – ISSN 2306-5680
767704
  Зелінська С.О. Можливості використання технологій доповненої реальності в інформаційно-освітньому середовищі ВНЗ // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 97-99. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  Технології доповненої реальності дозволяють отримати необхідні відомості про оточення і поліпшити сприйняття інформації. Використання технологій доповненої реальності в інформаційно-освітньому середовищі ЗВО дозволить отримати додаткові інструментальні ...
767705
   Можливості використання у кримінальному судочинстві мікрооб"єктологічної інформації : Методичний посібник / О.А. Кириченко, В.Д. Басай, Ю.Д. Ткач, С.А. Кириченко; МВС України; КІВС. – Київ, 2003. – 108 с.
767706
  Галанець В.Г. Можливості використання факторингу та форфейтингу в операціях кредитування сільськогосподарських товаровиробників / В.Г. Галанець, ДенисюкЛ.І // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 21-25. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
767707
  Холодняк К.В. Можливості використання хмарних технологій для управління персоналом ВНЗ // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 84-86. – ISBN 978-617-645-230-0
767708
  Берегуля О. Можливості вирішення проблем розвитку іпотечного кредитування в Україні : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 11 (189). – С. 40-43 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
767709
  Антошина І.В. Можливості впливу права на інтернет-інформацію // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (8). – С. 48-56. – ISSN 2524-101X
767710
  Таран Я.А. Можливості впливу представників української діаспори в Республіці Польща на суспільно-політичне життя країни проживання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 133-135


  The issue deals with the problem of researching the Ukrainian Diaspora peculiar place through the context of national interests of Ukraine because nowadays there is the great potential of using Ukrainian Diaspora representatives for maintenance the ...
767711
  Мірошник О. Можливості впливу телевізійних ЗМІ на формування світогляду студента // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 73-78
767712
  Черненко Т.В. Можливості впливу України на російський інформаційний простір // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 95-103
767713
  Степанкова Т. Можливості впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку з огляду на європейський курс України // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформацій суспільства. – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 29. – ISSN 1728-6220
767714
  Гребоножко Є.П. Можливості впровадження та використання "Вестмінстерської" моделі реформування державного управління до умов України (на прикладі Великобританії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 19-21. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто особливості "вестмінстерської" моделі реформування державного управління на прикладі Великобританії. Розкрито основні засади та характеристики "вестмінстерської" системи та британської державної служби. Проаналізовано теоретичні та ...
767715
   Можливості встановлення моделі вогнепальної зброї при пострілах з пістолетів "Форт" калібру 9х18 мм / В.В. Щербак, О.О. Толмачов, О.В. Кундиус, А.А. Абдурасулов // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 128-133. – ISSN 1992-4437
767716
  Петринка Людмила Можливості географії у формуванні основних груп компетентностей учнів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 10-13. – Бібліогр. 12 назв
767717
  Байрак Г.Р. Можливості ГІС для відображення характеристик рельєфу і проявів сучасної екзодинаміки // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 3-6 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
767718
  Долгушин В.П. Можливості двопозиційної системи пасивної локації по точності виміру дальності до джерела випромінювання / В.П. Долгушин, В.В. Вишнівський, В.М. Лоза // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 45
767719
  Крупський В.С. Можливості державної фінансової підтримки сільського господарства в Україні під час економічної кризи // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.11. – С. 184-189. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
767720
  Максименко Н.В. Можливості дистанційних методів навчання в аспекті залучення іноземних фахівців до викладання дисциплін // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 54-55. – ISBN 978-966-285-400-8
767721
  Козлова І.В. Можливості дистанційної форми освіти у післядипломній підготовці лікарів загальної практики - сімейної медицини / І.В. Козлова, С.В. Федоров // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 19-23. – ISSN 1681-2751
767722
  Слободян Т.І. Можливості дослідження тілопальних поховань: біоархеологічні студії // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 127-137. – ISSN 0235-3490
767723
  Мельніков А. Можливості дослідження цінностно-нормативних трансформацій українського суспільства з позиції екзистенціальної соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 2, квітень - червень. – С. 52-73. – ISSN 1563-3713


  У статті окреслено перспективидосліджень ціннісно-нормативних трансформацій українського суспільства з позиціїекзистенціальноїсоціології. Основні з цих перспектив, що спираються на відповідні теоретичні котегорії співвідносяться із помежовою ситуацією, ...
767724
  Паєнок А.В. Можливості електронейроміографічного прогнозування розвитку післяінсультної спастичності / А.В. Паєнок, М.С. Білобрин, І.М. Мітельман // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 11-16. – ISSN 2304-9359
767725
   Можливості забезпечення надійності ергатичних систем керування перспективними бойовими авіаційними комплексами в рамках існуючих технологій / О.А. Машков, А О. Кононов, В.П. Пастушенко, Д.В. Довжук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 101-104


  В статті приводяться результати дослідження можливості забезпечення надійності ергатичних систем керування перспективними бойовими авіаційними комплексами в рамках існуючих технологій, заснованих на введенні апаратної надмірності, перерозподілі ...
767726
  Раданович Н. Можливості загальнодозвільного типу правового регулювання у забезпеченні реалізації прав людини (теоретичний аналіз юридичних інструментів) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 52-63. – ISSN 1026-9932
767727
  Деркач Д. Можливості залучення фінансових ресурсів вітчизняними підприємствами на світовому фінансовому ринку / Д. Деркач, М. Петик // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 119-127. – ISSN 0201-758Х
767728
  Осадчий В. Можливості засобів дистанційного навчання у процесі вивчення технічних дисциплін / В. Осадчий, К. Осадча // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 123-128. – ISSN 2309-9127
767729
  Шаповал М. Можливості застосування балансового методу для макроекономічного управління прогнозом розвитку економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 32-38
767730
  Колісник І.В. Можливості застосування досвіду Мексики з управління регіональним розвитком туризму в Україні // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 280-283
767731
  Карлін М.І. Можливості застосування лізингу персоналу і аутсорсингу в Україні / М.І. Карлін, О.В. Борисюк // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 96-102. – ISSN 2072-9480
767732
  Горбатенко А. Можливості застосування міжнародних стандартів в управлінських системах вітчизняних підприємств // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 5 (247). – C. 5-19. – ISSN 2409-9260
767733
  Білякович Л. Можливості застосування мозаїчного оригамі в сучасному дизайні одягу / Л. Білякович, О. Чорна // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 131-140. – ISSN 1992-5514
767734
  Чабанна М.В. Можливості застосування неоінституційного підходу до дослідження політичних режимів у перехідних державах // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 46 : Політичні студії. – С. 7-13
767735
  Юрченко О. Можливості застосування новітніх технологій в інформаційно-аналітичному забезпеченні державної системи захисту промислової власності // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 160-172
767736
  Мірошніченко О.В. Можливості застосування обмежувачів в приймальному тракті РЛС виявлення маловисотних цілей // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті проводиться аналіз впливу обмежувачів в приймальних каналах РЛС маловисотних цілей (МВЦ) з кутовою селекцією пасивних перешкод, обумовлених віддзеркаленням сигналу від підстилаючої поверхні, реалізованої на основі аналогового когерентного ...
767737
  Мороз С.О. Можливості застосування поняття "культурний капітал" в емпіричних соціологічних дослідженнях // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 195-205
767738
  Бугайов О. Можливості застосування сучасних інформаційних технологій на практичних заняттях з іноземної мови // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 47-48


  Стаття присвячена питанню застосування комп’ютерних технологій з метою вдосконалення навчального процесу під час вивчення іноземної мови у вищому або середньому загальноосвітньому закладі. Розглядаються можливості застосування комп’ютера для виконання ...
767739
  Колосов О.Є. Можливості захисту прав на технічне ноу-хау у практиці вітчизняних вишів / О.Є. Колосов, Ю.М. Кузнєцов // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2016. – № 1 (96), січень - березень. – С. 80-101
767740
  Іванець І. Можливості захисту цивільних прав в Європейському Суді з прав людини // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 213-217
767741
  Воротіна Л.І. Можливості збереження підприємств сектору малого бізнесу економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 32-37


  Стаття присвячена визначенню шляхів збереження потенційних можливостей підприємств малого бізнесу в Україні. Ways to save the potential capabilities of small enterpn"ses in Ukraine are determined in the article.
767742
  Шевчишен А. Можливості збирання доказів і розшуку при здійсненні окремих негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової та професійної діяльності, пов"язаної з наданням публічних послуг // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 177-185. – ISSN 1026-9932
767743
  Ісаченко О.П. Можливості землеустрою щодо управління територіями, розташованими поблизу водних об"єктів // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 27-35. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
767744
   Можливості землі Польської. – К., 1973. – 107с.
767745
   Можливості і загрози від членства в СОТ для України у виробництві і зовнішній торгівлі зерновими культурами з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС / М.О. Кизим, І.В. Ярошенко, І.Ю. Матюшенко, І Семигуліна, , Ю.М. Маханьова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 7-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2222-0712
767746
   Можливості і загрози від членства України в СОТ для металургійної галузі економіки в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного Союзу ЄВРАЗЕС / М.О. Кизим, В.В. Шпілевський, В.Є. Хаустова, С.В. Антоненко, І.Ю. Матюшенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 89-99 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2222-0712
767747
  Кизим М.О. Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного Союзу ЄврАзЕС / М.О. Кизим, І.Ю. та інш. Матюшенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 6-25. – ISSN 2222-0712
767748
  Василюк О. Можливості і напрями співпраці громадськості та органів прокуратури у питанні охорони об"єктів, що не підлягають приватизації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9. – С. 64-67
767749
  Бондаренко О.М. Можливості і необхідність інтеграції розподілу за працею і власність в ринковому механізмі заробітної плати // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 183-187


  Розкривається необхідність і показані шпяхи поєднання розподілу за працею і власністю в ринковому механізмі оплати найманих працівників із врахуванням специфічних трансформаційних умов економіки України. The necessity and possibility of combining ...
767750
  Кредісов А. Можливості і перспективи корпоративного ВНЗ // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 4 (60) : вересень - жовтень. – С. 34-40
767751
  Капітоненко М. Можливості і ризики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 липня (№ 137). – С. 5


  Ще раз про українсько-американський альянс.
767752
  Чайка Т.Ю. Можливості і сфера застосування балансового методу при плануванні матеріально-технічного забезпечення // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 334-338 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
767753
  Третяк О.Г. Можливості інженерної сейсмічної розвідки : геологія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 81-84. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
767754
  Шендеровський К.С. Можливості інституціалізації комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 268-275


  Стаття присвячена розгляду можливостей дослідження інституціалізації комунікацій. The article is devoted to institutionalization of communications. Статья посвещена рассмотрению возможностей исследования институциализации коммуникаций.
767755
  Гетьман І. Можливості інструментальної герменевтики у вирішенні актуальних задач юридичної науки (на прикладі історичних аналогій) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 62-71. – ISSN 1993-0909
767756
  Швайка О.М. Можливості інтеграції лінгвістики для побудови німецького семантичногополя "zahlen" (платити) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 165-174. – ISBN 966-581-498-2
767757
  Нікіфорова М.М. Можливості інтегрованної системи пасивного моніторінга простору в умовах застосування високоточної зброї / М.М. Нікіфорова, Г.Б. Жиров, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 55-62. – ISSN 2524-0056
767758
  Герасимчук Т.В. Можливості інтернет-технологій у самостійній роботі майбутніх інженерів у процесі навчання іноземної мови // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 25-30. – ISSN 2304-4470
767759
  Бондаренко Е. Можливості Інтернету як джерела еколого-географічної інформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-26. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні можливості мережі Інтернет як джерела еколого-географічної інформації. Визначено його особливості, переваги та недоліки, що істотно впливають на пошук та застосування інформації в геоінформацій-ному еколого-географічному ...
767760
  Зайцев Н.Г. Можливості інформатизації / Н.Г. Зайцев. – Київ, 1991. – 31 с.
767761
  Ольхович-Новосадюк Можливості інформаціних технологій у навчанні іноземних мов // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 240-245. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
767762
  Гура К.О. Можливості кількісного аналізу магнітних аномалій / К.О. Гура, П.І. Грищук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 97-103. – (Геологія ; Вип. 14)


  Запропонована розробка трансформації параметра геомагнітного поля [Дельта]Т в його прямовисну складову Z[нижній індекс а] з метою уможливлення кількісного аналізу магнітних аномалій.
767763
  Попова Л. Можливості компараторного методу при вивченні викопних Sciuridae, розглянуті на прикладі середньоплейстоценових Spermophilus // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 17-19. – (Геологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Вперше застосовано компараторний метод до викопних решток Spermophilus. Показано, що середньоплейстоценовий ховрах з місцезнаходження Меланчин потік займає проміжне положення між Spermophilus pygmaeus і S. odessanus і виявляє риси пристосування до ...
767764
  Марчак В.Я. Можливості комплексної судової психолого-психіатричної експертизи для встановлення обмеженої осудност // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 100-103. – (Правознавство ; Вип. 385)
767765
  Ткачук Т. Можливості конкурентної розвідки у процесі роботи з відкритими джерелами інформації // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 29-35.
767766
  Романюк Ростислав Можливості консенсусу української еліти щодо вступу України до НАТО // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 21-22. – ISSN 1728-6220
767767
  Катеренчук О.І. Можливості корекції вегетативних і психосоматичних порушень у пацієнтів із серцевою недостатністю // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 1 (20). – С. 49-60. – ISSN 2312-7015


  В статті представлено результати власного дослідження, присвяченого вивченню можливостей застосування препарату Адаптол (мебікар) з метою корекції порушень вегетативного та психосоматичного балансу в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю. ...
767768
  Тальянчук Л.С. Можливості криміналістичного дослідження підроблених документів, що посвідчують особу при перетині державного кордону України // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 126-131. – ISSN 1992-4437
767769
  Усатий Г. Можливості кримінально - правового компромісу в боротьбі з організованою злочинністю // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.26-32. – ISBN 966-667-078-Х
767770
  Усатий Г. Можливості кримінально - правового компромісу в боротьбі з організованою злочинність // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.36-44
767771
  Харченко В.В. Можливості ландшафтознавчого вдосконалення рівняння Пенка–Оппоківа (на прикладі ландшафтів Київського Полісся) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 52-58. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто біотичні водні ресурси ландшафтів на прикладі Київського Полісся. Ефективне і ощадливе водокористування потребує знання всіх складових водного балансу. Водний баланс може бути використаний для ефективного управління водопостачанням. ...
767772
  Кононець О.П. Можливості латеральної світлотерапії в гармонізації асиметрій жіночого організму // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 49-53. – ISSN 2413-550Х
767773
  Харазішвілі Ю.М. та інші Можливості легалізації заробітної плати в Україні: перерозподіл соціальної відповідальності // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 193-202. – ISSN 2072-9480


  Розкриваються найважливіші здобутки України на шляху виконання Цілей Розвитку Тисячоліття "Забезпечення якісної освіти упродовж життя"; проаналізовано основні заходи освітньої політики. Запропоновано рекомендації щодо шляхів реалізації цільових ...
767774
  Величко О.П. Можливості логістики у менеджменті персонала // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 44-49. – (Економічні науки)
767775
  Лазаришин А.В. Можливості методики релевантного аналізу ліквідності в реалізації його оцінювально-діагностичної функції / А.В. Лазаришин, П.М. Грицюк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 175-179. – ISSN 2309-1533
767776
  Клочков В.В. Можливості методології дослідження екзистенційних аспектів проблемності людського буття // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – с. 285-294. – ISSN 2077-8309
767777
  Токарева Н.М. Можливості моделювання особистісних конструктів засобами діалогово-феноменологіччної гештальт-терапії // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 196-204. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
767778
  Линник Н. Можливості модернізації виборчого процесу через електронні механізми // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 32-33
767779
  Деркач С. Можливості національного антикорупційного бюро України розслідувати справи, провадження за якими здійснює прокуратура: від історії питання до нормативних пропозицій // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (14). – С. 108-114. – ISSN 2524-0129
767780
  Ткач О.І. Можливості неоліберальної глобалізації в країнах Латинської Америки // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 65-66
767781
  Гужва І. Можливості неопротекціонізму. Як перемагати у торгових війнах // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 40). – С. 6


  "З часу розгортання світової фінансово-економічної кризи в торговельній політиці абсолютної більшості країн домінують протекціоністські тенденції. За даними Незалежного моніторингу політики, що впливає на глобальну торгівлю, Global trade alert, ...
767782
  Аббасов Н.А. Можливості непрямої діагностики легеневої гіпертензії, порушення скоротливої функції міокарду і деякі методи терапії хворих з хронічним легеневим серцем : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.26 / Аббасов Н.А.; Мін-во охорони здоров"я України, НДІ фтизиатрії і пульмонології ім. Ф. Яновського. – Київ, 1992. – 32 с.
767783
  Лоссовський І.Є. Можливості ООН і план "Б" врегулювання військово-політичної кризи на Донбасі // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 158-166. – ISBN 978-966-02-7953-7
767784
  Курило В.С. Можливості оптимізації науково-дослідної роботи студентів / В.С. Курило, Г.П. Щука // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Старобільськ, 2016. – № 1 (164). – C. 5-12. – ISSN 2227-2747
767785
  Шедяков В.Є. Можливості оптимізації розвитку та використання людського чинника в національної моделі політичної модернізації країни // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 111-123
767786
  Демченко Ю.І. Можливості освоєння законсервованих запасів вугілля України / Ю.І. Демченко, С.В. Саллі // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 56-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
767787
  Прохоров О.А. Можливості педагогічного менеджменту як засобу оптимізації освітнього процесу в закладах вищої військової освіти / О.А. Прохоров, О.В. Плахотнік // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 240-248. – ISSN 2524-0056
767788
  Меньшов О. Можливості педомагнітної інтерпретації та моделювання для підвищення ефективності магнітометричних досліджень / О. Меньшов, Р. Хоменко, А. Сухорада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 41-43. – (Геологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості застосування інформації про магнетизм грунтового покриву при детальних магнітометричних дослідженнях та педомагнітному моделюванні. Наведено приклади розподілів досліджених магнітних та магнітометричних параметрів у грунтовому ...
767789
  Кричевська Т.О. Можливості підвищення ефективності грошово-кредитного стимулювання економіки (досвід бразильського банку розвитку) // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3 (628). – С. 20-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 0131-775Х
767790
  Пасмор Н.П. Можливості підвищення якості індексування документів в автоматизованих бібліотечних системах // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 9. – С. 130-141. – ISBN 966-7352-60-9


  Аналізуються структурні та якісні зміни в технології індексування документів в автоматизованих бібліотечних системах.
767791
  Применко В.І. Можливості повітряних суден цивільної авіації з перевезень у випадках виникнення надзвичайних ситуацій / В.І. Применко, В.А. Лук"янчиков, А.В. Лук"янчиков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 13-15 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
767792
  Давиденко О.П. Можливості поліпшення територіального розміщення виробництва місцевих стінових матеріалів по Українській РСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 74-81 : Табл.
767793
  Хрупов Є.В. Можливості посилення прагматизму росі1йського вектора зовнішньоекономічної політики України шляхом мінімізації вітчизняної енергозалежності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 11-15. – ISSN 1728-6220
767794
  Сурмін Ю. Можливості постмодернізму як методології в сучасному державному управлінні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 6-12
767795
  Папков Б. Можливості практичної реалізації ризик-менеджменту в завданнях електроенергетики // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 64-76. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
767796
  Лозицький В.Г. Можливості прискореної фотометрії спектрограм з допомогою автоматизованого мікрофотометра МФ-2 / В.Г. Лозицький, В.П. Горішняк // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 54-55
767797
  Шкурупій О.В. Можливості прогресивної динаміки розвитку України на основі структурних змін національної економіки / О.В. Шкурупій, Н.Г. Базавлук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 177-181 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
767798
  Сердюк Ж.М. Можливості професійної самореалізації жінок у сфері освіти на межі XIX - XX ст. (на прикладі жіночих гімназій Одеського навчального округу) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 44-52. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
767799
  Твердоступ Христина Можливості психологічного супроводу рекреантів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – с.170-173. – ISSN 1810-2131
767800
  Тарасюк О.П. Можливості ратифікації в Україні Конвенції МОП № 181 про приватні агентства зайнятості: проблеми та пропозиції / О.П. Тарасюк, Н.О. Поляк // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (53). – С. 39-47
767801
   Можливості реалізації методу когерентної автокомпенсації пасивних перешкод у РЛС виявлення маловисотиих цілей / В.П. Долгушин, О.М. Хомяков, О.В. Мірошніченко, Ю.А. Довгань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-22. – Бібліогр.: С. 22. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Проводиться аналіз впливу обмежувачів в приймальних каналах РЛС маловисотних цілей (МВЦ) з кутовою селекцією пасивних перешкод, обумовлених віддзеркаленням сигналу від підстилаючої поверхні, реалізованої на основі аналогового когерентного ...
767802
  Звенигорецький Р.І. Можливості реалізації набутих знань у практичній діяльності дорадництва // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 150-154. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розкрито необхідність практичного впровадження дорадництва з питань економіки та фінансів, збуту і торгівлі та інших аспектів. Опрацьовано шляхи та виділено першочергові кроки для практичного впровадження дорадчої діяльності. Раскрыта необходимость ...
767803
  Шульга Р. Можливості реалізації смислового послання телепродукту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 77-98. – ISSN 1563-3713
767804
  Лазаришина І.Д. Можливості регулятивної функції економічного аналізу // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 144-145. – ISBN 978-611-01-0721-1
767805
  Предко О.І. Можливості релігії в світлі трансперсональної перспективи: релігієзнавчий аспект // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 67. – С. 21-30
767806
  Шармазанова О.П. Можливості рентгенографії, комп"ютерної та магнітно-резонансної томографії у діагностиці туберкульозних спондилітів / О.П. Шармазанова, Н.В. Дереш // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 63-68. – ISSN 0030-5987
767807
   Можливості ретроспективної дозиметрії на основі епр-спектроскопії гамма-опроміненої смоли і кори сосни звичайної (pinus sylvestris L.) / Є.Є. Єсиркенов, І Сержант, , Д.М. Гродзінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-6. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено ЕПР-спектр опромінених, та неопромінених зразків смоли і кори сосни звичайної для з"ясування можливостей їх використання як об"єкти ретроспективної дозиметрії. Показано, що радіаційні виходи гамма-індукованих вільних радикалів є у 2-3 рази ...
767808
  Шедяков В.Є. Можливості рефлексивної модернізації: роль соціальної організації людського капіталу в запобіганні ризиків розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 260-271
767809
  Юрчук Л. Можливості розвиваючого навчання для іншомовної компетенції студентів / Л. Юрчук, Л. Яненко // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 88-92
767810
  Слюсар О.П. Можливості розвитку актуального мистецтва в Україні на прикладі біоарту / О.П. Слюсар, Т.М. Зіненко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 307-314. – ISSN 2077-3455


  Розглядаються можливості розвитку актуального медіа-мистецтва в умовах українських мистецьких реалій через порівняння з розвитком напрямку у світі.
767811
  Остапенко Т.Г. Можливості розвитку глобальних ринків високих та нанотехнологій в контексті еволюції національної економіки / Т.Г. Остапенко, К.В. Більковець // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2015. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 2409-1944
767812
  Трошихін В.О. Можливості розвитку дитини. / В.О. Трошихін, Ю.Г. Віленський. – К., 1972. – 119с.
767813
  Новицька Світлана Можливості розвитку екологічного туризму в межах перспективного регіонального ландшафтного парку "Подільське Надзбруччя" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 166-171 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
767814
  Новицька С. Можливості розвитку екологічного туризму в межах перспективного РЛП "Малополіський" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 157-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
767815
  Давиденко О.П. Можливості розвитку і розміщення виробництва будівельного вапна по Українській РСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 103-110 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
767816
  Пахомова В.М. Можливості розвитку комп"ютерних мереж у автоматизованих системах залізничного транспорту : монографія / В.М. Пахомова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2015. – 203, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-204. – ISBN 978-966-8471-56-8
767817
  Галюк І.Б. Можливості розвитку нафтогазової галузі на інноваційних засадах технологічної орієнтації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 122-125
767818
  Омельяненко К.Д. Можливості розвитку організованого спелеотуризму в Україні на прикладі Словаччини // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 91-96. – Бібліогр.: 7 назв.
767819
  Семакова Т.А. Можливості розвитку рефлексивного мислення студентів при вивченні фізики / Т.А. Семакова, Л.М. Бойко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 90-94. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
767820
  Марискевич Оксана Можливості розширення природно-заповідних територій - чи є шанси на створення НПП "Бойківщина"? / Марискевич Оксана, Шпаківська Ірина // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 13-14 : фото
767821
  Сосновскі Ришард Можливості самодостатнього розвитку територіальних громад: польський досвід реформ // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 42-43. – ISSN 1728-6220
767822
  Кіндзерський Ю.В. Можливості спеціальних економічних зон у контексті міжрегіонального вирівнювання та розвитку депресивних територій // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 1 (650). – С.52-71. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
767823
  Таран Я. Можливості співпраці з українською діаспорою в Республіці Польща в контексті національних інтересів України // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 166-169
767824
  Кулик С. Можливості спортивної дипломатії в міжнародних відносинах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 9-20. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто особливості спортивної дипломатії як складової частини публічної дипломатії. Проаналізовано спільне та відмінне в спорті й дипломатії, що сприяло виникненню феномену спортивної дипломатії. Виділено найвідоміші історичні види спортивної ...
767825
  Приданикова Ю.Є. Можливості статистичних методів для дослідження взаємозв’язків суспільно-економічних явищ і процесів // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 3 (54). – C. 16-25. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
767826
  Дроник І. Можливості страхової компанії на ринку іпотечних облігацій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 40-44. – (Економіка ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається різновиди цінних паперів, які пов"язані з іпотекою. Аналізуються ризики у титульному страхуванні. Відзначається роль страхових компаній на ринку іпотечних облігацій. In the article examined varieties of securities which are ...
767827
  Андрєєв Д.В. Можливості судових експертиз під час розслідування незаконного обігу зброї // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 45-51. – ISSN 1999-5717
767828
  Литвин Т. Можливості судово-лінгвістичної експертизи на початку ХХІ ст. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.110-114. – ISSN 0132-1331
767829
  Корабльова Н. Можливості сучасних дискурсів у виробництві "людини соціальної" / Н. Корабльова, В. Рибалка // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.150-157. – ISBN 966-7653-02-8
767830
  Розновець О.І. Можливості сучасних систем автоматизованого тестування для проведення модульного контролю знань / О.І. Розновець, В.О. Сперанський, Л.А. Волощук // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип.45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 179-184. – ISSN 1818-5797
767831
  Салига П. Можливості сучасного мережевого електронного видавництва в епоху WEB // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-59. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Сучасна ідеологія мережі WEB 2.0 дозволяє електронним видавництвам отримувати прибутки, майже не витрачаючи кошти на підтримку видань. Сайти розвиваються синергетично за рахунок користувачів, що самостійно створюють контент та управляють ним. Видавцю ...
767832
  Закревський Д.В. Можливості та досвід застосування фізико-хімічних методів дослідження природних вод / Д.В. Закревський, Я.С. Пилипюк, А.Й. Сергієнко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 93-97 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
767833
  Протченко С.М. Можливості та доцільність контрактної форми трудового договору із співробітниками окремих органів внутрішніх справ // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 150-155. – (Юридична ; Вип. 1)
767834
  Цюпин Б. Можливості та загрози від "брекзиту" для України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 червня (№ 112). – С. 10


  "Плюси для нашої країни можуть з"явитися в разі потреби переукласти сотні двосторонніх угод із Британією."
767835
  Рицарева Є. Можливості та небезпеки інвестування в акції інтернет-компаній / Є. Рицарева, Є. Обухова, Є. Огородніков // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2011. – № 12 (98). – С. 13-16
767836
  Васютинський В.О. Можливості та обмеження дослідження механізмів колективного самовизначення спільноти // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 77-86. – ISBN 978-966-8063-84-3
767837
  Осташко Т. Можливості та обмеження застосування захисних заходів для сільськогосподарської продукції в рамках СОТ : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 4-6 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
767838
  Яковенко І. Можливості та передумови застосування обов"язкового страхування в Україні // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 7. – С. 29-34
767839
  Ястребова Г.С. Можливості та передумови українського "економічного дива" / Г.С. Ястребова, Л.О. Чаговець, О.Г. Баликов // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 167-173. – ISSN 2222-0712
767840
  Панченко Т. Можливості та перспективи // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Факультет кібернетики. – С. 2


  На факультеті кібернетики регулярно влаштовують зустрічі з відомими провідними фахівцями IT-індустрії (у тому числі випускниками факультету). На цих заходах студенти можуть дізнатися про тенденції розвитку галузі "з перших вуст", безпосередньо ...
767841
  Волк С.В. Можливості та перспективи використання мережі Інтернет в якості інструменту конструювання ідентичності // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2013. – С. 48-55. – (Серія "Соціологічні науки" ; т. 16, № 1, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
767842
  Клименко О.А. Можливості та перспективи державних та недержавних акторів в умовах посткризової глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 412-421
767843
  Криворучко Т.В. Можливості та перспективи застосування європейських практик державного управління у сфері інновацій // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 5/6 (19/20). – С. 21-30. – ISSN 2311-6420


  Визначено, що ключовими проблемами, пов"язаними із впровадженням інновацій, є: скорочення фінансування інноваційної, наукової та науково-технічної сфери; неефективність системи бюджетного фінансування інноваційної, наукової та науково-технічної сфери; ...
767844
  Лукащук О.С. Можливості та перспективи феноменологічного підходу до вивчення вищої освіти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 212-216. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521


  У статті обгрунтовується застосування феноменологічного підходу у контексті соціологічного вивчення вищої освіти.
767845
  Гармаш Д. Можливості та потенціал російського ринку перестрахування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 4. – С. 28-31 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
767846
  Дуда Б.Ю. Можливості та ризики монетарного меркантилізму у вітчизняній економіці // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 192-198. – (Економічні науки ; № 24). – ISSN 2219-7915
767847
  Чукаєва І.К. Можливості та ризики реалізації варіантів диверсифікації імпорту природного газу в Україну / І.К. Чукаєва, В.Е. Лір, В.А. Рамазанов // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 36-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
767848
  Кузьома О. Можливості та ризики реалізації стратегії багатовекторної інтеграції України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 39-46. – (Економіка ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу торговельного та інвестиційного співробітництва України доведено пріоритетність європейського інтеграційного вектора і обґрунтовано недоцільність поглиблення інтеграційних відносин у Східному напряму. Based on the analysіs of the ...
767849
  Федоренко І.П. Можливості та шляхи розвитку національної інноваційної системи в Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 91. – С. 110-114. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
767850
  Чорноусова М. Можливості транснаціоналізації економіки України на базі вдосконалення процесу залучення прямих іноземних інвестицій // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (2). – С. 157-167. – ISSN 1684-906Х
767851
  Лондар С.Л. Можливості трансформації сучасної боргової політики в Україні / С.Л. Лондар, О.С. Лондар // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 7 (248). – С. 26-43. – ISSN 2305-7645
767852
  Гетьман Володимир Можливості туристичної діяльності національного природного парку Синевир // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 42-43
767853
  Кириченко Ю.О. Можливості удосконалення новітньої концепції предмета і системи юридичних наук : Наукова робота / Кириченко Ю.О., Огородник А.П., Ткач Ю.Д.; МВСУ. – Одеса, 2004. – 188с.
767854
  Поліщук С.М. Можливості удосконалення поняття та класифікації криміналістичної зброї // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 567-573. – ISSN 1563-3349
767855
  Корнєєв В.В. Можливості удосконалення управління державними фінансами України в контексті Угоди про асоціацію Україна – ЄС / В.В. Корнєєв, А.В. Хомутенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 7-10
767856
  Троцький Я.О. Можливості України у протидії глобалізаційним загрозам: міжнародний тероризм та міграційні виклики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 114-120
767857
  Тітенко Г.В. Можливості управління процесами засолення алювіальних грунтів заплавних ландшафтів в системі екологічного менеджменту міських територій // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 27-38 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-4224
767858
  Березянко Т.В. Можливості управління фінансовою діяльністю в рамках федеративного устрою (краща практика ЄС: Федеративна Республіка Германія) / Т.В. Березянко, Л.Ф. Литвинець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 41-44. – ISSN 2306-6814
767859
  Волкова О.О. Можливості уточнення та перевірки результатів картографічного моделювання швидкостей вітру на локальному рівні // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 40-43 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
767860
  Тищенко М.В. Можливості формалізації контексту засобами формальної діалектики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 38-42. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються та оцінюються можливості формалізації контексту аргументації за допомогою засобів формальної діалектики. Основна увага зосереджується на лінгвістичному рівні контексту та різних типах комунікаційної активності. В статье ...
767861
  Полоса О.І. Можливості формалізації площі і конфігурації сільських населених пунктів / О.І. Полоса, О.М. Смирнов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 58-64 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
767862
  Білега О.В. Можливості формування конкуренстоспроможності мережевих структур кластерного типу в економіці України / О.В. Білега, Т.В. Смелянець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 24-29. – ISSN 2306-6814
767863
  Кравченко Л. Можливості хімічної експертизи наркотичних речовин та оцінка її висновків // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.102-110
767864
   Можливості хірургічного лікування трофічних виразок венозного генезу нижніх кінцівок у пацієнтів похилого і старечого віку в амбулаторних умовах / Антонюк-Кисіль, Є.Ф. Кучерук, А.С. Невмержицький, В.М. Лесь // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 46-50. – ISSN 1681-276Х


  "...Запропоновано комплекс: оперативну техніку, що “консервує стовбури сафенових вен”, міні-флебектомію за Мюллером, тумесцентну анестезію для хірургічного лікування в амбулаторних умовах геронтологічних пацієнтів із варикозній хворобі нижніх кінцівок ...
767865
  Ткаченко Ю.Ф. Можливості ядерно-фізичних методів виявлення центрів реперів / Ю.Ф. Ткаченко, Є.Ю. Ільків, М.М. Галярник // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 84-87. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
767866
  Номанова З.Н. Можливості, межі, наслідки застосування інституційної теорії в моделюванні професіоналізації державно-управлінської діяльності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 125-130. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
767867
  Демешко І.М. Можливості, проблеми й перспективи інноваційних технологій у викладанні курсу "інформаційно-аналітична діяльність" // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 45-50. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
767868
  Озадовська Л. Можна бути чи не бути філософом, але не можна бути поганим філософом // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.11-14
767869
  Самійленко Л. Можна зрозуміти, але не можна виправдати // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 грудня (№ 49)


  Презентація книги Василя Шкляра "Троща". "...епіграфом до роману є слова: "Зраду можна зрозуміти, але не можна виправдати".
767870
  Кислиця Д. Можна краще навчати української мови // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 212, вересень : вересень. – С. 6-12
767871
  Чурюмов К. Можна на будь-який небезпечний астероїд послати боєголовки і на ракетах посадити. Потім - підірвати // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 41 (344), 27 жовтня 2016. – С. 26-27


  Астроном Клим Чурюмов помер через два тижні після завершення космічної місії "Розетта".
767872
  Вільцанюк І. Можна писати і говорити без остраху, але тільки про те, що у нас свобода слова // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 1 червня (№ 93). – С. 3


  Про міжнародну науково-практичну конференцію "Права журналістів: європейський та національний контекст", що відбулася в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Присутні обговорили основні проблеми журналістики.
767873
  Пияшева Л.И. Можно ли быть немножко беременной? / Л.И. Пияшева. – Минск, 1991. – 142с.
767874
  Андреев И.Л. Можно ли жениться на внучке? (антропономические парадоксы африканского менталитета). // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 10. – С.73-88. – ISSN 0042-8744
767875
  Ярузельский В. Можно ли избежать введения военного положения в Польше в 1981 году? // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-121. – ISSN 0130-3864
767876
  Целищев В.В. Можно ли изучать современную философию без чтения серьезных книг? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С.177-180. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
767877
  Осипов А.Г. Можно ли использовать понятие "расизм" в качестве аналитической категории ? // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С.140-151. – ISSN 0869-0499
767878
  Зотиков А. Можно ли коллекционировать доносы? // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. Максим Павленко. – Киев, 2006. – № 2, ноябрь - декабрь : Капитал нашего времени. – С. 10-13
767879
  Беспалько В.П. Можно ли купить инновации? // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 7. – С. 30-36. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматривается проблема модернизации современной России на основе инновационного развития ее экономики. Раскрывается решающая роль образования в этих процессах. Показана необходимость перехода от традиционной академической школы к школе ...
767880
  Напалков А.В. Можно ли моделировать работу мозга? / А.В. Напалков, Н.А. Чичварина. – М., 1966. – 48с.
767881
  Новиков Ю.В. Можно ли накормить человечество? / Ю.В. Новиков. – М., 1983. – 207с.
767882
  Колташов В. Можно ли ожидать улучшения глобальной экономической конъюнктуры? // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 3 (45). – С. 66-72
767883
  Каланж Б. Можно ли определить библиотековедение? // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2001. – № 1. – С.76-87. – ISSN 0869-608Х


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
767884
  Миртов А.В. Можно ли писать "по Гроту"? : к вопросу об искажении русской речи академиком Яковом Карловичем Гротом / А.В. Миртов, преп. 1 Петрогр. гимназии и Смольного ин-та. – Петроград : Издание Н.П. Карбасникова, 1916. – 40 с. – Библиогр. в подстроч. прим.
767885
   Можно ли победить алергию? Нелегкое дыхание / Булдыгтна Анастасия, Бахман Клаус, Криг Сузанна, Лангер Фред, Майшев Алексей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 40-54 : фото. – ISSN 1029-5828
767886
  Залесский М.З. Можно ли подрасти / М.З. Залесский. – М, 1987. – 96с.
767887
  Мезенцев В.А. Можно ли предвидеть будущее ? / В.А. Мезенцев. – 2-е изд. – Москва : Госполитиздат, 1958. – 96 с.
767888
   Можно ли предвидеть будущее? : (по материалам философ. семинара VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Москва, 1957 г.). – Москва, 1958. – 72 с. – (Серия 2 / Всес. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; № 31-32)
767889
  Мелюхин С.Т. Можно ли предвидеть будущее? / С.Т. Мелюхин. – М., 1966. – 48с.
767890
  Хвольсон О.Д. Можно ли прилагать законы физики ко вселенной / О.Д. Хвольсон. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1910. – [2], 14 с. – Отд. оттиск: Журнал Русского физико-химического общества : Физ. отд. 1910, т. 42, вып. 8
767891
  Хвольсон О.Д. Можно ли прилагать законы физики ко вселенной / О.Д. Хвольсон. – Санкт-Петербург : Physice ; Тип. В. Безобразова, 1910. – 31 с.
767892
  Торшилова Е.М. Можно ли проверить алгеброй гармонию / Е.М. Торшилова. – М, 1988. – 208с.
767893
  Лигачева Н. Можно ли противостоять политической зависимости СМИ в современной Украине // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 11. – С.51-55
767894
  Гофман К. Можно ли сделать золото? : мошенники, обманщики и ученые в истории химических элементов / К. Гофман; под ред. Ю.Н. Кукушкина. – Ленинград : Химия, 1984. – 231 с.
767895
  Гофман К. Можно ли сделать золото? : мошенники, обманщики и ученые в истории химических элементов / К. Гофман; под ред. Ю.Н. Кукушкина. – 2-е изд, стереот. – Ленинград : Химия, 1987. – 230 с.
767896
  Радаев В. Можно ли спасти российскую легкую промышленность // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 17-36 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0042-8736
767897
   Можно ли спрогнозировать цунами? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 170 : Іл.
767898
  Львов С.Л. Можно ли стать Робинзоном? / С.Л. Львов. – Изд. 3-е. – М., 1974. – 111с.
767899
  Внуков В. Можно ли стрелять на сто километров / В. Внуков. – Москва, 1935. – 54с.
767900
  Хлебникова Т.А. Можно ли считать компьютер фотограмметрическим (измерительным) прибором? // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 51-52. – ISSN 0016-7126
767901
   Можно ли увидеть музыку? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 81 : Іл.
767902
  Левитина С.С. Можно ли управлять вниманием школьника / С.С. Левитина. – М, 1980. – 93с.
767903
   Можно ли управлять предприятием вместе?. – М., 1990. – 294с.
767904
  Князев Ю. Можно ли усовершенствовать капитализм? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 20-34. – ISSN 0207-3676


  В статье рассматриваются причины жизнеспособности капитализма, переход к более справедливой системе распределения богатства и другие аспекты трансформации этого строя, обусловившей его выживаемость. Указываются современные тенденции и возможные будущие ...
767905
  Поляков А. Можно поздравить? На “Карте российской науки” обнаружились инновации. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 13 декабря (№ 50). – С. 4


  Очередной разговор о “Карте российской науки” состоялся в рамках ежегодной научно-практической конференции “SCIENCE INDEX 2013: аналитические инструменты и сервисы для оценки научной деятельности”, прошедшей на днях на площадке МГИМО. Планы Минобрнауки ...
767906
  Дзюба С. Можновладці не розуміють, що в літературу потрібно так само вкладати кошти, як, наприклад, у спорт / Розмову записав Василь Слапчук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 лютого (№ 4). – С. 8


  Розмова з українським письменником Сергієм Дзюбою про міжнародний проект "Вірші Сергія і Тетяни Дзюби 50-ма мовами світу"
767907
  Головко А. Можу : Повісті і оповідання / А. Головко. – 2-е вид. – Харків : ДВУ, 1928. – 363с. – (Б-ка українських письменників)
767908
  Головко А. Можу / А. Головко. – 3-е вид. : ДВУ, 1929. – 363с. – (Б-ка українських письменників)
767909
   МОЗ України оприлюднило для громадського обговорення стратегію розвитку медичної освіти // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 10 (662). – С. 10
767910
   Мозаика. – Нальчик, 1970. – 168с.
767911
  Марков А.С. Мозаика / А.С. Марков. – Волгоград, 1984. – 165с.
767912
  Антони А. Мозаика / А. Антони. – Бухарест, 1984. – 47с.
767913
  Костюрин Д.Л. Мозаика / Д.Л. Костюрин. – М., 1986. – 94 с.
767914
  Подгорный С.Н. Мозаика / С.Н. Подгорный. – Днепропетровск, 1990. – 237с.
767915
  Маркуша А.М. Мозаика для делового человека / А.М. Маркуша. – М, 1992. – 222с.
767916
   Мозаика и живопись Древнего Киева. – Ленинград, 1982. – 80 с.
767917
   Мозаика и живопись Древнего Киева. – Ленинград, 1982. – 16 с.
767918
  Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву / Т.А. Матвеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 95с.
767919
  Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву / Т.А. Матвеева. – 4-е изд., перераб и доп. – М., 1989. – 141с.
767920
   Мозаика и фрески Софии Киевской. – Киев, 1971. – 20с.
767921
  Меликсетян А.С. Мозаика из дерева / А.С. Меликсетян. – Москва, 1969. – 158 с.
767922
  Барсегян А.М. Мозаика любви : драм. новелла в 2-х д. / А.М. Барсегян; авториз. пер. с арм. К.Полякова. – Москва : Советский писатель, 1983. – 440 с.
767923
  Бунин М.С. Мозаика М.В.Ломоносова "Полтавская баталия" / М.С. Бунин. – М.-Л., 1961. – 96с.
767924
  Терехин Л.С. Мозаика осени / Л.С. Терехин. – М., 1990. – 126с.
767925
  Лямин И.В. Мозаика по дереву : (практическое руководство) / И.В. Лямин. – Москва-Ленинград : Гослесбумиздат, 1961. – 60, [3] с.
767926
  Кравченко Г.С. Мозаика прошлого / Г.С. Кравченко. – М., 1971. – 144с.
767927
  Клеменс Г. Мозаика теории комплексных кривых / Г. Клеменс. – Москва : Мир, 1984. – 160 с.
767928
  Рондон Гарсиа Мозаика традиций Кубы, или Мудрость на каждый день // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 9. – С. 104-107. – ISSN 0044-748Х


  Анализируется сборник кубинских пословиц и поговорок, юмора, анекдотов, веселых комплиментов-пиропо и загадок, переведенных автором на русский язык.
767929
  Заславский Р. Мозаика характеров и судеб // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 2016. – № 11/12. – С. 177-195. – ISSN 0131-8136
767930
  Гаспаров Э.М. Мозаика. Книга для чтения на нем. яз. / Э.М. Гаспаров. – М., 1968. – 142с.
767931
  Топоров А.М. Мозаика: Из жизни писателей, художников, композиторов, артистов, ученых / А.М. Топоров. – Киев, 1985. – 127с.
767932
   Мозаики и фрески Cофии Киевской : альбом. – Київ : Мистецтво, 1975
767933
   Мозаики и фрески Cофии Киевской : альбом. – Київ : Мистецтво, 1980
767934
  Айналов Д.В. Мозаики ІV и V веков (Исследования в области иконографии и стиля древне-христианского искусства) / Д.В. Айналов. – С.-Пб. : Тип. Балашева и Ко, 1895. – 199 с.
767935
  Абу Фараш Юсеф Абдулахман Мозаичная карта VI в. в г. Мадаба (Иордания) как объект туризма // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 202-204. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-631-331-6
767936
  Ларионов А. Мозаичное искусство античности // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 7. – С. 2-26


  Зарождение искусства напольной мозаики относится к глубокой древности - к периоду архаики в Древней Греции и к еще более раннему периоду на востоке Средиземноморья, то есть примерно к 8 – 7 в. до н.э. Обладающие высокими эксплуатационными качествами, ...
767937
  Ягошин В.И. Мозаичность степной растительности предгорий северного макросклона Киргизского хребта. / В.И. Ягошин. – Фрунзе, 1985. – 193с.
767938
   Мозаичные болезни сахарной свеклы. – Киев, 1930. – 288 с.
767939
  Буланин В.Д. Мозаичные работы по дереву. / В.Д. Буланин. – М., 1981. – 181с.
767940
  Зінчук С.С. Мозаїка / С.С. Зінчук. – Київ, 1969. – 55с.
767941
  Ярулліна Е. Мозаїка авторських мікрообразів, інкрустована кримськотатарською етнографією : (за твором М. Коцюбинського "На камені") // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 34-38. – ISBN 966-7773-70-1
767942
  Німенко А.В. Мозаїка вікон : поезії / А.В. Німенко. – Київ, 1983. – 87 с.
767943
  Ільницький М.М. Мозаїка доріг / М.М. Ільницький. – Львов, 1980. – 88с.
767944
   Мозаїка слова : [впорядковані в алф. порядку вислови] / упорядник Зорислава Ромовська. – Київ : Прецедент, 2016. – 272 с. – Бібліогр. у прим.: с. 268-272. – ISBN 978-966-520-180-9
767945
  Скалій Р. Мозаїка спогадів про Марію Капніст // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 25-28. – ISSN 1562-3238
767946
  Гримич М. Мозаїка старосвітської Слобожанщини // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 23 грудня (№ 25/26). – С. 21


  Рецензія на книгу Арсена Зінченка "Цвіт півонії".
767947
   Мозаїка та фрески Софії Київської. – Київ, 1975. – 59с.
767948
   Мозаїка та фрески Софії Київської. – Київ, 1980. – 52с.
767949
   Мозаїка: іспанська мова в історичному та культурному контексті країни : навч. посібник з практики іспанської мови. – Київ : Ленвіт, 2003. – 223, [1] c. : іл. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 222-223. – ISBN 966-7043-69-X
767950
   Мозаїка: іспанська мова у творах майстрів оповідання : навч. посіб. для домаш. читання. – Київ : Ленвіт, 2003. – 240 с. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач. як автори. - Передм. укр., ісп. - Текст ісп. – ISBN 966-7043-71-1
767951
  Корнелюк Ю. Мозаїки і фрески Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Сучасний стан мистецької спадщини / Ю. Корнелюк, С. Кот // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 140-143. – ISSN 0131-2685
767952
  Коренюк Ю.О. Мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору = Mozaics of St. Michael"s Golden-Domed Сathedral : [каталог] / Ю. Коренюк ; [наук. ред. Є.І. Архипова ; передм.: Л. Новохатько, Д.Ф. Теффт]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 203, [1] с. : кольор. іл., фотогр. – Тит. арк. та текст парал. укр., англ. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 198-203 та на полях. – ISBN 978-966-187-217-1
767953
  Бак В. Мозаїки на кордоні. Велична постать Алли Горської // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 4-10 січня (№ 1)
767954
  Корнєва Л. Мозаїчний візерунок оповідної тканини (аналіз внутрішнього мовлення у повісті Леоніда Бразова "Втеча з-під слідства") / Л. Корнєва, Л. Сологуб // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – С. 100-108. – ISSN 2075-1486
767955
  Доній Н.Є. Мозаїчність нудьгування С. К"єркегора: сучасний дискурс соціальної девіталізації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 22-27
767956
  Холопов Г.К. Мозайка / Г.К. Холопов. – Л., 1973. – 246с.
767957
  Макаров Ю.С. Мозамбик / Ю.С. Макаров. – М., 1959. – 47с.
767958
  Галант Г.Е. Мозамбик / Г.Е. Галант. – Москва : Мысль, 1974. – 240с.
767959
  Яковлев В.С. Мозамбик / В.С. Яковлев. – Москва : Мысль, 1980. – 152 с. – (Социально-экономические проблемы развивающихся стран)
767960
   Мозамбик. – Прага, 1982. – с.
767961
  Горячев Ю.А. Мозамбик цель - свобода / Ю.А. Горячев. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 127 с.
767962
  Хазанов А.М. Мозамбик: время перемен / А.М. Хазанов. – М, 1979. – 64с.
767963
  Кулик С. Мозамбик: Фотоальбом. / С. Кулик. – Москва, 1981. – 136 с.
767964
  Кулик С.Ф. Мозамбикские сафари. / С.Ф. Кулик. – Москва : Мысль, 1986. – 223с.
767965
   Мозг. – М., 1982. – 279с.
767966
   Мозг. – М., 1984. – 279с.
767967
  Ротенберг В.С. Мозг / В.С. Ротенберг, С.М. Бондаренко. – М., 1989. – 238с.
767968
  Шапошников Б.М. Мозг армии / Б.М. Шапошников. – М.-Л.
Кн.2. – 1929. – 258с.
767969
  Шапошников Б.М. Мозг армии / Б.М. Шапошников. – М.-Л.
Кн.3. – 1929. – 380с.
767970
  Козловский Борислав Мозг в пробирке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 10 (210), октябрь. – С. 48 : фото. – ISSN 1029-5828
767971
  Пэч Мартин Мозг в разрезе. Анатомия ума / Пэч Мартин, Верманн Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 68-77 : фото. – ISSN 1029-5828
767972
  Холодов Ю.А. Мозг в электромагнитных полях / Ю.А. Холодов. – М., 1982. – 121с.
767973
  Курепина М.М. Мозг животных: Методы физиологич.исследований. / М.М. Курепина. – М., 1981. – 148с.
767974
  Хомская Е.Д. Мозг и активация / Е.Д. Хомская. – Москва, 1972. – 382с.
767975
  Данилов И.В. Мозг и внешняя среда / И.В. Данилов. – Л, 1970. – 160с.
767976
  Эндрю А. Мозг и вычислительная машина / А. Эндрю. – М, 1967. – 95с.
767977
  Челпанов Г.И. Мозг и душа : Критика материализма и очерк современных учений о душе ; (Публич. лекции, читанные в Киеве в 1898-1899 году) / [Соч.] проф. Г. Челпанова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Мир божий" ; Тип. И.Н. Скороходова, 1903. – 566 с.
767978
  Челпанов Г.И. Мозг и душа : Критика материализма и очерк современных учений о душе ; (Публич. лекции, читанные в Киеве в 1898-1899 году) Проф. Г. Челпанова. – 3-е изд. – Киев : Кн. магазин Просяниченко, 1906. – XII, 368 с.
767979
  Челпанов Г.И. Мозг и душа : Критика материализма и очерк современных учений о душе. – 6-е изд. – Харьков : Изд. Т-ва "В.В. Думнов, Москва- наследн. Бр. Салаевых", Петрог; [Тип-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К], 1918. – 319 с.
767980
  Аркин Е.А. Мозг и душа / Е.А. Аркин. – 3-е доп. изд. – Москва, 1925. – 119с.
767981
  Жирмунская Е.А. Мозг и его работа / Е.А. Жирмунская. – Москва, 1948. – 64 с.
767982
  Казанский А.М. Мозг и его работа / А.М. Казанский. – Тула, 1954. – 40с.
767983
  Лешли К.С. Мозг и интеллект / К.С. Лешли; Под ред. Л.С. Выготского. – Москва : Соцэкгиз, 1933. – 222 с.
767984
  Цветкова Л.С. Мозг и интеллект : нарушение и восстановление интеллектуальной деятельности / Л.С. Цветкова. – Москва : Просвещение ; Учебная литература, 1995. – 303, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-09-004989-0
767985
  Жан П. Мозг и мысль / П. Жан. – С.-Петербург, 1868. – 35 с.
767986
  Вершинин Б.И. Мозг и обучение / Б.И. Вершинин. – Томск, 1996. – 76с.
767987
  Батуев А.С. Мозг и организация движений / А.С. Батуев, О.П. Тиров. – Л, 1978. – 139с.
767988
  Иванов-Муромский Мозг и память / Иванов-Муромский. – Киев : Наукова думка, 1987. – 134 с.
767989
  Иванов Е.М. Мозг и природа субъективного. / Е.М. Иванов. – Саратов, 1990. – 120с.
767990
  Корчажинская В.И. Мозг и пространственное возсприятие / В.И. Корчажинская, Л.Т. Попова. – Москва, 1977. – 87с.
767991
  Розенблюм Е.А. Мозг и психика / Е.А. Розенблюм. – М., 1951. – 24с.
767992
  Соколов Е.Н. Мозг и психика / Е.Н. Соколов. – М., 1952. – 60с.
767993
  Меринг Т.А. Мозг и психика / Т.А. Меринг. – М., 1965. – 47с.
767994
  Бойко Є.І. Мозг и психика / Є.І. Бойко. – Москва, 1969. – 192с.
767995
   Мозг и психическая деятельность. – М., 1984. – 280с.
767996
  Делякур Жан Мозг и разум / Делякур Жан; Пер. с франц. Е.Ерёменко. – Киев : Факт, 1999. – 96с. – ("Что я знаю?"). – ISBN 966-7274-49-7
767997
  Бару А.В. Мозг и слух = Bpain and hearing : О нарушени слуха при локальном поражении головного мозга / А.В. Бару, Т.А. Карасева; под общ. ред.: А.Р.Лурия. – Москва : Изд-во МГУ, 1971. – 106 с. – (Нейропсихологические исследования ; Вып. 3)
767998
  Настев Г. Мозг и сознание / Г. Настев, Р. Койнов. – Москва, 1966. – 92 с.
767999
  Дельгадо Х. Мозг и сознание / Х. Дельгадо. – Москва, 1971. – 264с.
768000
   Мозг и сознание. – М., 1990. – 191с.
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,