Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
767001
  Даниленко С.І. "Мультимедійна платформа іномовлення України" як інструмент протидії інформаційним зовнішнім впливам / С.І. Даниленко, М.І. Соботюк // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 245-248. – ISSN 2076-1554
767002
   "Мураново", музей-усадьба им.Ф.И.Тютчева. – М. : Московский рабочий, 1963. – 68 с.
767003
  Смолій Я. "Мусимо взяти під контроль інфляцію, інакше жоден стратегічний інвестор сюди не прийде" / вів бесіду Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 - 15 червня (№ 22)


  "Наше спілкування з Головою Національного банку України Яковом Смолієм відбулося в кулуарах конференції "Взаємодія фіскальної та монетарної політики", організованої НБУ спільно з Національним банком Польщі. І хоча головна тема нашої розмови якраз і ...
767004
  Завьялова Е.Е. "Мусорная парадигма" в "Мертвых душах" // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С 16-25. – ISSN 0130-9730
767005
  Уразманова Р.К. "Мусульманские" обряды в быту татар // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 13-26. – ISSN 0869-5415
767006
  Котюкова Т.В. "Мусульманский вопрос" в Туркестане в начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 97-112. – ISSN 0042-8779
767007
  Ионова А.И. "Мусульманский национализм" в современной Индонезии. / А.И. Ионова. – М., 1972. – 283с.
767008
  Бочковская А.В. "Мусульманский след" в современном индийском Панджабе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 45-58. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
767009
  Ващенко В.В. "Мутація імені": деякі аспекти життя Д.І. Яворницького з перспектив психобіографічної та соціологічної парадигм // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 32-44
767010
  Майовець А. "Муха-цокотуха тараканище" (за казкою К. Чуковського) у творчій інтерпретації Юрія Чаришнікова // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1223-1226. – ISSN 1028-5091
767011
  Дем"яненко С. "Мушу випити келих до краю ..." (Вивчаємо життя і творчість Євгена Маланюка) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 11 (692). – С. 27-32. – ISSN 0130-5263
767012
  Дем"яненко С. "Мушу випити келих до краю... " // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 14-24. – ISSN 0130-5263


  Автор з"ясовує причини другої хвилі еміграції українців, щоб поглибити знання студентів про поняття "література української діаспори", "празька школа"; знайомить із життєвим шляхом і творчим доробком видатного поета-емігранта, борця і патріота Євгена ...
767013
  Хруцкий Э.А. "МЧК сообщает..." / Э.А. Хруцкий. – Москва, 1988. – 98с.
767014
  Петелин Б. "Мы - один народ" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 112-115. – ISSN 0235-7089
767015
   [Мурашині ГеннадіюОлександровичу - 85] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 244-245. – ISSN 1993-0909


  Юридична громадськість сердечно вітає з 85-річним ювілеєм вченого України в галузі конституційного права та проблем організації і діяльності правоохоронних органів, суду і прокуратури, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, ...
767016
  Филиппов В. “Мурзилки” - под запрет. Перечень журналов ВАК переформируют / подготовила материал Н.Шаталова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 4 октября (№ 40). – С. 5


  В ближайших планах - представление новой методики оценки качества деятельности диссоветов, обновление составов экспертных советов ВАК и выбор их председателей, ввод в действие новых критериев к так называемому перечню журналов ВАК, проведение ...
767017
  Пришляк О.О. М-функцiї на неорiєнтованих поверхнях / О.О. Пришляк, К.О. Пришляк, Лукова-Чуйко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (108). – С. 176-185. – (Серія "Прикладна математика". Cерія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Дослiджуються топологiчнi властивостi простих m-функцiй на компактних неорiєнтованих двовимiрних многовидах з краєм. Описано всi неорiєнтованi атоми. Показано, що подвiйний граф Рiба, у якого ребра розфарбованi в два кольори, є їх повним топологiчним ...
767018
  Горошкова Р.Р. Музыкальные аспекты стиля "Рождественской песни в прозе" Ч. Диккенса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 42-46. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
767019
  Левашева Г.Я. Музыкальные вечера. / Г.Я. Левашева. – Л., 1963. – 156с.
767020
  Цуккерман В.С. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм / В.С. Цуккерман. – Москва : Музыка, 1964. – 160 с.
767021
  Попова Т.В. Музыкальные жанры и формы / Т.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1954. – 384 с.
767022
  Берни Ч. Музыкальные путешествия. / Ч. Берни. – Ленинград, 1961. – 204с.
767023
  Берни Ч. Музыкальные путешествия. / Ч. Берни. – М.-Л., 1967. – 291с.
767024
  Лейтес Р.Э. Музыкальные сказки Шехеразады / Р.Э. Лейтес. – М., 1968. – 40с.
767025
  Бескоровайная В.М. Музыкальные странствия современного подростка. / В.М. Бескоровайная, М.П. Павлович. – Москва, 1985. – 80с.
767026
   Музыкальные театры. – Москва, 1984
767027
  Мелихов И.С. Музыкальные товары / И.С. Мелихов, Н.В. Пашина. – М., 1972. – 191с.
767028
  Сперанский С.Л. Музыкальные товары / С.Л. Сперанский. – М., 1980. – 168с.
767029
  Илешин Б.И. Музыкальные тропинки отчего края / Б.И. Илешин. – Москва : Правда, 1979. – 48 с.
767030
  Ройтерштейн М.И. Музыкальные формы : одночастная, двухчастная и трехчастная формы / М.И. Ройтерштейн. – Москва : Советский композитор, 1961. – 36 с.
767031
  Копытман М. Музыкальные формы и жанры. / М. Копытман. – Алма-Ата, 1959. – 48с.
767032
   Музыкальный альманах / ред. Г. Ангерт, Е. Шор. – Москва : Изд. "Бетховенской студии", 1901. – 197 с.


  Польгейм Мария Анна
767033
   Музыкальный календарь. – М., 1968. – 315с.
767034
   Музыкальный календарь на 1959. – М., 1958. – с.
767035
   Музыкальный календарь на 1961. – Москва : Музгиз, 1960. – 220 с.
767036
   Музыкальный календарь на 1966. – Москва : Музыка, 1965. – 358 с.
767037
   Музыкальный календарь школьника. – Калинин, 1964. – 108с.
767038
   Музыкальный календарь школьника. – М., 1965. – 108с.
767039
   Музыкальный класс [Електронний ресурс]. – Москва : New Media Generation, 2001. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 98 и выше, процессор Pentium, 32 Mb ОЗУ, SVGA - видеокарта (640х480, High Color), 16-битная зв. карта, CD-ROM, - На 4-х языках.-Загл. с этикетки видеодиска


  Музыкальный класс - это веселое развлечение, игра и уроки музыки одновременно. Программа дает подробные описания разлитчных музыкальных инструментов (старинных, классических, современных), а также позволяет услышать их звучание. Много интересных и ...
767040
  Мацюк А.А. Музыкальный код в романе Паскаля Киньяра "Все утра мира" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 308-313. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
767041
  Любецкая В. Музыкальный лад и лад в теории словесности // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – C. 75-79. – ISSN 2307-2261
767042
   Музыкальный Ленинград. – Л., 1958. – 528с.
767043
   Музыкальный магазин. – М., 1976. – 47с.
767044
   Музыкальный мир Георгия Свиридова. – Москва : Советский композитор, 1990. – 224 с.
767045
  Капишников Н.А. Музыкальный момент / Н.А. Капишников. – М., 1991. – 176с.
767046
  Розанов А.С. Музыкальный Павловск / А.С. Розанов. – Л, 1978. – 159с.
767047
  Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах / Л.В. Михеева. – М., 1984. – 168с.
767048
  Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах / Л.В. Михеева. – 2-е изд. испр. – М., 1986. – 175с.
767049
  Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах / Л.В. Михеева. – 3-е изд. – М., 1988. – 175с.
767050
   Музыкальный современник. – М., 1973. – 344с.
767051
   Музыкальный современник. – М.
вып. 3. – 1979. – 306с.
767052
  Лобанова М.Н. Музыкальный стиль и жанр / М.Н. Лобанова. – Москва, 1990. – 221с.
767053
   Музыкальный театр. – Москва, 1990. – 285 с.
767054
   Музыкальный театр и современность. – М., 1962. – 108с.
767055
   Музыкальный театр и современность. – М., 1962. – 98с.
767056
   Музыкальный театр и современность. – М., 1962. – 104с.
767057
   Музыкальный театр казахского народа. – Алма-Ата, 1961. – 139с.
767058
  Вериня С.Ф. Музыкальный театр Латвии и зарождение латышской национальной оперы / С.Ф. Вериня. – Ленинград : Музыка, Ленингр. отд-ние, 1973. – 184 с. : нот. ил.
767059
   Музыкальный театр: драма. – М., 1983. – 173с.
767060
  Айзенштадт А.М. Музыкальный фольклор народностей Нижнего Приамурья : Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. наук / Айзенштадт А.М. ; Ленингр. гос. консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова. – Ленинград, 1965. – 19 с.
767061
  Крупинин И.Т. Музыкальный центр "Мелодия-106-стерео" / И.Т. Крупинин. – Москва, 1984. – 63 с.
767062
   Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. – 671с.
767063
  Ионов А.В. Музыкальный ящик. / А.В. Ионов. – Сталино, 1952. – 112с.
767064
  Капустин В Ю. Музыкант-исполнитель и публика / В Ю. Капустин. – Л., 1985. – 160с.
767065
  Шевченко Т.Г. Музыкант / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1962. – 71с.
767066
   Музыкант и его встречи в искусстве,. – М., 1978. – 64с.
767067
  Капустин В Ю. Музыкант и публика / В Ю. Капустин. – Л., 1976. – 40с.
767068
   Музыкантик, Иван Михайлович, Рейта, Дзидра Юрьевна. – М., 1981. – 111с.
767069
  Черный О.Е. Музыканты / О.Е. Черный. – Л, 1948. – 533с.
767070
   Музыканты Великой Отечественной. – Воронеж, 1980. – 159с.
767071
   Музыканты одного оркестра. – М., 1987. – 46с.
767072
  Муха А.И. Музыканты смеются / А.И. Муха. – 2-е изд,. доп. – К., 1969. – 304с.
767073
  Муха А.И. Музыканты смеются / А.И. Муха. – 4-е изд. – К., 1972. – 304с.
767074
  Яковлев Музыканты соревнуются / Яковлев, В. Лев. – М, 1975. – 333с.
767075
  Нагибин Ю.М. Музыканты. / Ю.М. Нагибин. – М., 1986. – 301с.
767076
   Музыковедение и музыкальная критика в республиках Закавказья. – М., 1956. – 515с.
767077
   Музыковедческая подготовка школьного учителя. – М., 1984. – 114с.
767078
   Музыкознание. – Л., 1928. – 168с.
767079
  Созина С.А. Муиски / С.А. Созина. – М, 1969. – 201с.
767080
  Якубов А. Мукаддас : повесть / А. Якубов; пер. с узб. Н.Ивашева. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1961. – 85 с.
767081
  Алимджан Х. Муканна : ист. драма в 4-х д. / Х. Алимджан; пер. с узб. В.Державина. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1964. – 150 с.
767082
   Мукаржовський (Mukarovsky) Ян // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 828-829. – ISBN 966-316-069-1
767083
  Бурма Д.І. Мукачеве : Путівник / Д.І. Бурма, О.М. Горшков. – Ужгород : Карпати, 1967. – 167с.
767084
  Герасименко Арсеній Мукачеве. Секрети замку Паланок / Герасименко Арсеній, Грабовчак Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 112-118 : фото
767085
  Панькевич И. Мукачевские пергаминные отрывки. : Из наследия проф. Д-ра А. Колессы / И. Панькевич. – Прага. – [11] с.
767086
  Троян М.В. Мукачевский замок: ист.-краевед. очерк. / М.В. Троян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ужгород, 1977. – 64с.
767087
  Троян М.В. Мукачевский замок: ист.-краевед. очерк. / М.В. Троян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ужгород, 1982. – 55с.
767088
  Кічера В. Мукачевський ігумен Анатолій Кралицький (1834-1894) як історик ЧСВВ // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 181-186. – ISBN 966-7379-92-11
767089
  Сова П.П. Мукачівський замок / П.П. Сова. – Ужгород, 1969. – 16 с.
767090
   Мукашева Роза, Голуб Юрка, Герасимов Петр, Турбал Нина, Карим-Заде Джамолиддин. – М., 1989. – 320с.
767091
  Тамбовский А.М. Мукден (Шеньян) / А.М. Тамбовский. – М, 1954. – 56с.
767092
  Бадмаев А. Мукебэн : роман / А. Бадмаев; пер. с калм. О.Мирошниченко. – Москва : Советский писатель, 1988. – 318 с.
767093
  Беба Ю. Муки "абітури". Єдиним удосконаленням цьогорічної кампанії стала система "Електронний вступ", утім випускники і далі годинами стоять у чергах // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 99). – С. 7


  Лідерами рейтингу за підрахунками МОН України, стали КНУ імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет "КПІ" та Національний авіаційний університет. Відповідальний секретар приймальної комісії В. Крижанівський розповів, як здійснюється ...
767094
  Гордієнко С. Муки владної творчості, або Дещо про плани щодо вдосконалення інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності в Україні, які здебільшого і лишилися на папері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
767095
  Гордієнко С. Муки владної творчості, або дещо про плани щодо вдосконалення інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності в Україні, які здебільшого так і лишилися на папері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
767096
  Буковецька В. Муки владної творчості, або Дещо про плани щодо вдосконалення інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності в Україні, які здебільшого так і лишилися на папері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 17-13. – ISSN 1992-9277
767097
  Гордієнко С. Муки владної творчості, або Дещо про плани щодо вдосконалення інноваційної діяльнсті та захисту інтелектуальної власності в Україні, які здебільшого так і лишилися на папері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
767098
  Гордієнко Є. Муки владної творчості, або дещо про плани щодо удосконалення інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності в Україні, які здебільшого так і лишилися на папері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-28 вересня (№ 37/38). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
767099
  Макал М. Муки життя. / М. Макал. – К, 1954. – 67с.
767100
  Блисковский З.Д. Муки заголовка / З.Д. Блисковский. – Москва, 1972. – 157 с.
767101
  Блисковский З.Д. Муки заголовка / З.Д. Блисковский. – 2-е изд. доп. и перераб. – М, 1981. – 111с.
767102
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Москва, 1971. – 759с.
767103
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Кишинев, 1975. – 959с.
767104
  Стоун И. Муки и радости : Роман о Микеланджело / И. Стоун ; пер. с англ.Н.Банникова. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1976. – 767 с.
767105
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Москва, 1985. – 766с.
767106
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Минск
1. – 1990. – 378с.
767107
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Минск
2. – 1990. – 414с.
767108
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Москва
1. – 1997. – 512с.
767109
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Москва
2. – 1997. – 544с.
767110
  Мирзоев Г. Муки любви : повести / Г. Мирзоев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 268 с.
767111
  Гудмэн Джо Муки обольщения / Гудмэн Джо. – М, 1997. – 544с.
767112
  Гудмэн Д. Муки обольщения : Роман / Д. Гудмэн. – Москва : АСТ, 1997. – 544с. – ISBN 5-15-000385-7
767113
  Флорин С. Муки переводческие : практика перевода / С. Флорин. – Москва : Высшая школа, 1983. – 184 с.
767114
  Яковлев А.Н. Муки прочтения бытия / А.Н. Яковлев. – М., 1991. – 364с.
767115
  Стоун И. Муки радости : Роман / И. Стоун. – Москва : Правда, 1991. – 768с.
767116
  Фарман Г.Т. Муки рождения / Г.Т. Фарман. – Москва, 1981. – 223 с.
767117
  Горнфельд А.Г. Муки слова : [Памяти Пушкина] / А.Г. Горнфельд. – Санкт-Петербург : Светоч ; Типо-лит. А.Э. Винеке, 1906. – 47 с. – (Библиотека "Светоча" под редакцией С.А. Венгерова, № 15 : Серия "История и теория литературы" ; № 2)
767118
  Горнфельд А.Г. Муки слова : статьи о художественном слове ; [Памяти Пушкина] / А.Г. Горнфельд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – 224 с.
767119
  Шамыев К. Муки совести / К. Шамыев. – Москва, 1984. – 224 с.
767120
  Белов Л.Г. Муки Тамталова / Л.Г. Белов. – Ташкент, 1973. – 199с.
767121
  Мухаммед Ю.М. Мукима-ханская история / Ю.М. Мухаммед. – Ташкент, 1956. – 304с.
767122
  Абдулла С. Мукими : пьеса в 4 актах, 7 карт. / Сабир Абдулла ; [пер. с узбек. Э. Миндлина]. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1955. – 96 с.
767123
  Абдулла С. Мукими : [об узб. поэте, вторая половина XIX - нач. XX в.] / Сабир Абдулла ; [пер. с узб. С. Паластрова ; худож. А. Мамеджанов]. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1988. – 382, [1] с., [4] л. ил. : ил. – (Б-ка узб. сов. прозы)
767124
   Муковісцидоз // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2017. – № 5 (211). – С. 4-10. – ISSN 1997-9894
767125
  Воронюк Л. Мукомел : проза : оповідання // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 213-220. – ISSN 0869-3595
767126
  Сидоренко Н. Мукомела Олександр Гнатович / Наталя Сидоренко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 196-200. – ISBN 978-966-2726-03-9
767127
   Мукомель Ізраїль Феліксович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 85-86
767128
   Мукомель Ізраїль Феліксович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 69. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
767129
   Мукомель Ізраїль Феліксович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 165-166 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
767130
   Мукомель Ізраїль Феліксович (1906-1975) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 94-95. – ISBN 966-95774-3-5
767131
  Михайлов С. Мукоморье : поэзия: стихотворения // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 9 (1049). – С. 119-125. – ISSN 0130-7673
767132
  Павлюк И.М. Мукополисахариды рубца крупного рогатого скота. : Автореф... канд. биол.наук: / Павлюк И.М.; Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1965. – 21л.
767133
  Кольчинская Т.А. Мукополисахариды щитовидной железы при изменении тиреоидной функции : Автореф... канд. биол.наук: / Кольчинская Т.А.; 2-й Моск. гос. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова. – М., 1967. – 24л.
767134
  Маслова О.А. Муктэйский горизонт ордовика Сибирской платформы: палеонтологическое обоснование, распространение, корреляция разрезов / О.А. Маслова, А.Г. Ядренкина, А.В. Каныгин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 8. – С. 1247-1262 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1261-1262. – ISSN 0016-7886
767135
  Пайен Мул без узды / Пайен, из Мезьера. – Москва-Ленинград, 1934. – 95 с.
767136
  Азеведо А. Мулат / А. Азеведо ; пер. с португ. Е. Голубевой ; предисл. И. Тертерян ; ил. А. Зефиров. – Москва : Художественная литература, 1975. – 299 с. : ил.
767137
  Гамзатов Р. Мулатка : стихи / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. Н.Гребнева и Я.Козловского. – Москва : Советский писатель, 1966. – 135 с.
767138
   Муленко Сергій Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 323 : фото
767139
  Рищенко О.С. Мулітокорундові вогнетриви на основі системи CaO - FeO - Al2O3 - SiO2 для позапічної обробки сталі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Рищенко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
767140
  Калинникова Е.Я. Мулк Радж Ананд / Е.Я. Калинникова. – М, 1986. – 197с.
767141
  Исанбет Н. Мулланур Вахитов / Н. Исанбет. – Казань, 1950. – 88с.
767142
  Исанбет Н. Мулланур Вахитов / Н. Исанбет. – М, 1957. – 110с.
767143
   Мулланур Вахитов: Жизнь и деятельность плам. революционера-ленинца. – Казань, 1985. – 269с.
767144
  Шатенштейн Л.С. Мултанское дело / Л.С. Шатенштейн. – Ижевск, 1960. – 72с.
767145
  Вербовий О.В. Мултих Георгій Минович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 257. – ISBN 96966-8060-04-0
767146
  Могильний Л.П. Мултих Георгій Минович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 65 : фото
767147
  Франко І.Я. Муляр : Оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1930. – 8с.
767148
  Франко І.Я. Муляр. Мій злочин / І.Я. Франко. – Київ : Час. – 23с. – (Б-ка "Хата-читальня")
767149
  Франко І.Я. Муляр. Мій злочин / І.Я. Франко. – Київ : Час, 1927. – 20с. – (Б-ка "Хата-читальня")
767150
  Франко І.Я. Муляр. Мій злочин / Ів. Франко // У столярні / І.Я. Франко. – [Харків] : Книгоспілка, 1928. – 20 с.
767151
  Карінті Ф. Муляри / Ф. Карінті. – К, 1955. – 268с.
767152
  Колесник Н.А. Мульда сдвижения и граничные углы в коренных породах при отработке лав по диагональным к простиранию направлениям / Н.А. Колесник, Г.И. Козловский, А.С. Мухина // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 191-200 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
767153
  Ошис В.В. Мультатули / В.В. Ошис. – М, 1971. – 40с.
767154
   Мультатули и его произведения : критико-биографический очерк, сост. М. Г. К. под ред. и с предисл. В.В. Битнера. – Санкт-Петербург : Изд. В.В. Битнера, 1903. – 80 с. – 3-е беспл. прил. к № 1 "Вестника знания" 1903 г. – (Читальня "Вестника знания")


  Нидерландский пис.: Эдуард Доувес Деккер (нидерл. Eduard Douwes Dekker (1820-1887) - Мультатули псевд. Авт. предисл., ред.: Битнер, Вильгельм Вильгельмович (1865-1921)
767155
  Лисак Н.В. Мультиагентна інформаційна технологія адаптивної маршрутизації в мобільних комп"ютерних мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Лисак Н.В.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
767156
  Крищук А.Ф. Мультиагентна інформаційна технологія діагностування комп"ютерних систем на наявність бот-мереж в корпоративних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Крищук Андрій Федорович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
767157
  Коваленко О.Є. Мультиагентна модель колективного прийняття рішень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 279-285 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
767158
  Діденко Д.Г. Мультиагентна система дискретно-подійного імітаційного моделювання OPENGPSS : автореф. ...канд. техн. наук :05.13.06 / Діденко Д.Г. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв.
767159
  Лабжинський В.А. Мультиагентна технологія синтезу розподілених ієрархічних систем обробки даних (на прикладі СОД екологічного моніторингу) : автореф. дис. ... кант. техн. наук : 05.13.06 / Лабжинський В.А. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
767160
  Примостка А.О. Мультиагентний підхід до проектування інформаційно-аналітичних систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 274-280. – ISSN 2222-4459
767161
  Парасюк І.М. Мультиагентні системи на основі нечітких моделей: архітектура, координація та трансформації / І.М. Парасюк, С.В. Єршов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 179-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються нечіткі архітектурні моделі мультиагентных систем для розподіленого середовища, що мають властивості реактивності і мотивованості Запропоновані засоби опису поведінки нечітких агентів на основі трансформацій нечітких графів, способи їх ...
767162
  Мыснык Б.В. Мультиагентные технологии анализа и оптимизации функционирования предприятий отрасли / Б.В. Мыснык, В.Е. Снитюк // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 139-146. – ISSN 1028-9763


  Розглянуто задачу аналізу та оптимізації функціонування підприємства галузі. Запропоновано як інструментарій моделювання та підтримки прийняття рішень використовувати мультиагентні технології. Визначено проблеми, які супроводжують процес моделювання, ...
767163
  Королюк Д.В. Мультиваріантні статистичні експерименти з наполегливою лінійною регресією і еквілібріумом // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 71-78. – ISSN 0868-6904
767164
  Марценюк В.П. Мультиваріативний метод якісного аналізу моделі Ходжкіна-Хакслі з індукцією дерева рішень / В.П. Марценюк, З.О. Майхрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 145-153. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
767165
  П"ятницька Г. Мультиваріативність стратегій інноваційного розвитку / Г. П"ятницька, В. Найдюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (96). – С. 22-36. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
767166
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 2. – 1998
767167
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 3. – 1999
767168
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 4. – 1999
767169
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 5. – 1999
767170
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 6. – 1999
767171
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 7. – 1999
767172
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 8. – 1999
767173
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 9. – 1999
767174
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 10. – 2000
767175
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 11. – 2000
767176
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 12. – 2000
767177
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 13. – 2000
767178
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 14. – 2000
767179
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 15. – 2000
767180
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 17. – 2000
767181
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 18. – 2000
767182
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-003-5
№ 19. – 2001
767183
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-006-Х
№ 20. – 2001
767184
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-009-4
№ 21. – 2001
767185
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-013-2
№ 22. – 2001
767186
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-019-1
№ 23. – 2001
767187
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-027-2
№ 24. – 2001
767188
   Мультиверсум : філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-035-3
№ 26. – 2001
767189
   Мультиверсум : Філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-038-8
№ 27. – 2002
767190
   Мультиверсум : Філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-044-2
№ 28. – 2002
767191
   Мультиверсум : Філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-050-7
№ 29. – 2002
767192
   Мультиверсум : Філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-054-Х
№ 30. – 2002
767193
   Мультиверсум : Філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-057-4
№ 31. – 2002
767194
   Мультиверсум : Філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-063-9
№ 32. – 2003
767195
   Мультиверсум : Філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-069-8
№ 33. – 2003
767196
   Мультиверсум : Філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-076-0
№ 34. – 2003
767197
   Мультиверсум : Філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-080-9
№ 35. – 2003
767198
   Мультиверсум : Філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-084-1
№ 36. – 2003
767199
   Мультиверсум : Філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-085-Х
№ 37. – 2003
767200
   Мультиверсум : Філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-090-6
№ 38. – 2003
767201
   Мультиверсум : Філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-095-7
№ 39. – 2004
767202
   Мультиверсум : Філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-097-3
№ 40. – 2004
767203
   Мультиверсум : Філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-106-6
№ 42. – 2004
767204
   Мультиверсум : Філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-110-4
№ 43. – 2004
767205
   Мультиверсум : Філософський альманах: збірник наукових праць. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-116-3
№ 44. – 2004
767206
  Шпота С.Д. Мультивибраторы с динамическим насыщением транзисторов / С.Д. Шпота. – Минск : Наука и техника, 1977. – 190 с.
767207
  Вижкевич-Максимов Мультиетнічні суспільства з перспективи об"єднаної Європи (на прикладі українців у Польщі та Сербії) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 106-112. – ISSN 0203-9494
767208
  Рыжих Г.Г. Мультикластерная динамическая модель с антисимметризацией. Характеристики шестинуклонной системы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Рыжих Г.Г.; Российская АН, Ин-т ядерных исследований. – Москва, 1992. – 13л.
767209
  Вахрушев М.В. Мультикомпетентность как фактор личностного развития школьников // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 1. – С. 185-188. – ISSN 1997-0803


  В статье рассматриваются теоретические проблемы мультикомпетентности: определение, признаки, составные части.
767210
  Мельничук Т.В. Мультикритеріальна таксономія кримінологічних знань // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 131-142. – ISSN 2304-4556
767211
  Буник Ю.О. Мультикритеріальний аналіз альтернативних інструментів боргової політики // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 242-244. – ISBN 978-617-7069-02-6
767212
  Піняжко О.Б. Мультикритеріальний аналіз рішень для оцінювання технологій охорони здоров"я: наукове обгрунтування вибору критеріїв в Україні / О.Б. Піняжко, О.М. Заліська // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т, ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ, 2017. – № 5/6, вересень - грудень. – C. 24-31. – ISSN 0367-3057
767213
  Халилов В.М. Мультикультурализм в американском кино / В.М. Халилов, Е.В. Хилькевич // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 11 (479). – С. 91-106. – ISSN 0321-2068
767214
  Сахарова В.В. Мультикультурализм и проблемы интеграции иммигрантов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 47-52. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
767215
  Тэвдой-Бурмули Мультикультурализм: между панацеей и проклятием // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 4 : Европа: кризис мультикультурализма?. – С. 14-34. – ISSN 0235-5620


  Мультикультурализм - политика, направленная на развитие и сохранение в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая такую политику теория или идеология.
767216
  Майборода О. Мультикультуралізм - рецепт від фобій чи їх джерело? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 35). – С. 7


  Наплив сирійських біженців у Європу загострив так звану кризу мультикультуралізму.
767217
  Тейлор Ч. Мультикультуралізм і "Політика визнання" = Multiculturalism and "the politics of recognition" : есей Чарльза Тейлора з коментарями / Ч. Тейлор; пер. з англ.: [Р.Й. Димерець ; коментарі]: Емі Гутман (ред.), Сьюзан Волф, Стівена Рокфелера, Майкла Волцера. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 171, [1] с. – Пер. за вид.: Multiculturalism and "the politics of recognition" / Charles Tailor. Princeton. New Jersey: Princeton University Press, 1992. - Парал. тит. арк. англ. - Сер. засн. у 2001 р. - Предм. та імен. покажч.: с. 166-171. – Бібліогр.: с. 139-165 та в підрядк. прим. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – ISBN 966-542-178-6; 966-542-253-7
767218
  Логвиненко Б. Мультикультуралізм і одноденність Індонезії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 1/2 (425/426) 15 -21.01.2016 р. – С. 60-62. – ISSN 1996-1561


  Чому в 250-мільйонній країні не виникає суперечок про "правильні" дати свят.
767219
  Радіонова І.О. Мультикультуралізм на межі століть: практики та стратегії // Сучасне суспільство : політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 143-152
767220
  Кіндратець О.М. Мультикультуралізм та проблема справедливості в сучасному політико-філософському дискурсі // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 46-51. – ISSN 2072-1692
767221
  Дякун О.М. Мультикультуралізм у М.А. Астуріаса // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 126-130. – ISBN 966-594-420-7
767222
  Балога Е.І. Мультикультуралізм у Німеччині: особливості німецького наукового та політичного дискурсу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 13-20


  Визначені історичні причини перетворення Німеччини на "країну імміграції". Охарактеризовані основні підходи у дослідженнях проблеми становлення мультикультуралізму в Німеччині.
767223
  Воропай Т.С. Мультикультуралізм у сучасній українській літературі = Право и безопасность=Law and safety : науковий журнал / Т.С. Воропай, К.О. Тягло; Харківський національний університет внутрішніх справ // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 319-322. – ISSN 1727-1584
767224
  Ошитко О. Мультикультуралізм як модель полікультурного суспільства: досвід Німеччини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 133-135. – бібліогр. в кінці ст.


  By analyzing discourse of multiculturalism in today"s Germany, the author exposes the reasons for the appearance of the critical attitude towards it, reveals the necessity to reconsider certain principles of multiculturalism, taking globalization into ...
767225
  Свириденко Д.Б. Мультикультуралізм як основа міжособистісної комунікації у процесах академічної мобільності // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 13-17. – ISSN 2226-3209
767226
  Супруненко А.П. Мультикультуралізм як принцип політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 172-174. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
767227
  Підскальна О. Мультикультуралізм як феномен постсучасного світу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 108-120. – ISSN 2524-0137
767228
  Саух П.Ю. Мультикультуралізм: оптимізм теорії і неспроможність практики вирішення проблем полікультурного суспільства / П.Ю. Саух, Ю.П. Саух // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – C. 43-48


  У статті, на основі аналізу сучасних турболентних процесів міжкультурної взаємодії, обгрунтовується ідея так званої культурної глобалізації, яка заперечує можливість повного подолання культурної різноманітності.
767229
  Ященко В.Л. Мультикультуралізм: панацея чи шлях в нікуди? // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 52-54
767230
  Бідзюра І.П. Мультикультуралізм: сутність явища та основні проблеми / І.П. Бідзюра, Т.Ю. Абдулкеримов // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 5-11
767231
  Солдатська Т.І. Мультикультуралістичний дискурс сьогодні – основні виклики та загрози // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 46-47
767232
  Марусик Ю. Мультикультуралістська політика та особливості її реалізації в Європі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 228-235. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  Проаналізовано становлення мультикультуралізму й електоральні особливості його практичної реалізації в так званих країнах мігрантів і відмінності цих процесів із впровадженням подібних ідей у Європі. Висвітлено чинники, що сприяють критичнішому ...
767233
  Глазов Д. Мультикультурна Європа в умовах міграційної кризи 2015 р. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 89-94. – ISSN 1998-4634
767234
  Ткачук О.П. Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада в критичних рефлексіях XX століття: pro et cntra // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.: Бойко Ю.П., Ємець О.В., Ткачук О.П. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 13. – С. 89-94. – ISBN 978-966-330-308-6
767235
  Полякова Я. Мультикультурна освіта вчителів у Словеччині // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 17-27. – ISSN 2077-1827
767236
  Гриценко Т.В. Мультикультурна освіта: досвід США // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 4-6
767237
  Глюдзик Ю.В. Мультикультурна основа поетонімів фентезійного циклу "The Cyronicles of Narnia" К.С. Льюїса // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2014. – Вип. 12. – С. 43-48. – ISBN 978-617-7132-18-8


  На прикладі антропоетонімів.
767238
  Воробьев Н.Е. Мультикультурная подготовка учителя в США / Н.Е. Воробьев, И.С. Бессарабова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
767239
  Добрынина Н.Е. Мультикультурная работа библиотеки: новое и традиционное // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С. 28-30
767240
  Бондарук С.О. Мультикультурне майбутнє: pro et contra // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 11-17. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
767241
  Кобчінська О.І. Мультикультурний дискурс прози Тагара Бен Джеллуна : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кобчінська Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 216 л. – Додатки: л. 206-216. – Бібліогр.: л. 184-205
767242
  Кобчінська О.І. Мультикультурний дискурс прози Тагара Бен Джеллуна : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кобчінська Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
767243
  Рог Г.В. Мультикультурні виміри турецької літератури: координати канону // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 120-129. – ISSN 1682-671Х
767244
  Танчер В. Мультикультурні проблеми соціального світу, що глобалізується // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 183-191


  У статті запропоновано аналіз тенденцій розвитку світової культури. Репрезентовано також дослідження таких соціально-культурних явищ, як мультикультуралізм, глобалізація, глокалізація, гібридизація тощо. The article suggests an analysis of the ...
767245
  Рибачок О. Мультикультурні цифрові ресурси США, Канади та Австралії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 274-291. – ISSN 2224-9516


  "...Стаття присвячена діяльності провідних бібліотек США, Канади й Австралії в напрямі створення інтегрованих цифрових мультикультурних ресурсів."
767246
  Сергеева И.В. Мультикультурное воспитание студентов педагогического вуза в процессе обучения иностранному языку // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 76-78. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема мультикультурного воспитания студентов педагогического вуза. Показывается, что для формирования мультикультурного сознания личности студента большим педагогическим потенциалом обладает дисциплина «Иностранный язык», что требует ...
767247
  Пахомов С.А. Мультикультурные процессы в современной России: плюрализация малых сообществ // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН України. – Москва, 2010. – Т.12 , вып. 3 (57/58). – С. 124-137. – ISSN 1606-951Х
767248
  Батаева Т.Н. Мультикультурные соощества: ноые роли библиотек // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 5 (25). – С. 80-88. – ISSN 2072-3849


  О проблемах обслуживания мультикультурного населения и новой роли библиотек во свем мире.
767249
  Кривонос Р.А. Мультилатералізм як зовнішньополітична стратегія ФРН у європейській системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131. – С. 34-50. – ISSN 2308-6912


  Актуальність дослідження підходів Федеративної Республіки Німеччина в європейській субрегіональній підсистемі міжнародних відносин визначається необхідністю наукового обґрунтування розбудови українсько-німецької співпраці в складних умовах ...
767250
  Головатенко Т. Мультилінгвальна освіта майбутнього вчителя початкової школи в Бельгії // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 146-151. – ISSN 2078-1687
767251
  Большак В.І. Мультилінгвальні компоненти англомовного політичного дискурсу (на матерілі промов канадського політика Томаса Маклера) / В.І. Большак, О.І. Станкевич // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 29-32. – ISBN 978-617-7109-99-9
767252
   Мультилінгвізм та білінгвізм: проблеми та підходи до вивчення : хрестоматія / [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 215, [1] с. : іл., табл. – Tempus Joint Project 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DIMTEGU "Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України". – Бібліогр. в кінці ст. – (Co-funded by the Tempus Programme of the European Union). – ISBN 978-966-383-768-0
767253
   Мультимедиа в образовании. – Москва
№ 1. – 1998
767254
   Мультимедиа в образовании. – Москва
№ 1. – 2000
767255
  Фролов А.В. Мультимедиа для Windows : Руководство для программиста / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва : ДИАЛОГ-МИФИ, 1994. – 284с. – (Библиотека системного программиста ; Том 15). – ISBN 5-86404-054-1(Т.15); 5-86404-004-5
767256
  Фролов А.В. Мультимедиа для Windows / А.В. Фролов, Г.В. Фролов; Руководство для программиста. – 2-е изд., стер. – Москва : ДИАЛОГ-МИФИ, 1996. – 284с. – (Библиотека системного программиста; Т.15). – ISBN 5-86404-054-1(Т.15); 5-86404-004-5
767257
  Фролов А.В. Мультимедиа для Windows. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – М, 1995. – 284с. – (Библитотека системного программиста Т.15)
767258
  Ратбон Э. Мультимедиа и СД-ROM / Э. Ратбон. – К, 1995. – 276с.
767259
  Ратбон Э. Мультимедиа и СД-ROM для "чайников" / Э. Ратбон. – 2-е изд. – Киев : Диалектика, 1996. – 276 с.
767260
  Девятисильный А.С. Мультимедийная система нейроподобного оценивания параметров вращения геофизической технологической платформы / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 8. – С. 2-6 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
767261
  Петрова Е.А. Мультимедийное учебное пособие // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 154-159. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются варианты поддержки очной формы обучения студентов в вузе. Рассмотрены особенности применения электронных и мультимедийных учебных пособий, системы тестирования, виртуальных химических лабораторий и образовательного портала в ...
767262
  Тен Е.П. Мультимедийные лекции как перспектива обновления методов обучения в современном профессиональном образовании // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2011. – Вип. 2. – С. 138-142


  В статье рассматриваются результаты экспериментальной проверки эффективности использования мультимедийных технологий в преподавании курса "Профессиональная педагогика".
767263
  Меркулов В. Мультимедийные решения на "IFA-2005" // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
767264
  Сословский В. Мультимедийные технологии в университетах Европы, США, России и Украины / В. Сословский, Г. Тохтарь, А. Фонарев // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 8-15. – ISSN 1562-529Х
767265
  Седых Л.В. Мультимедийные технологии для обучения инженерным специальностям // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С. 61-63. – ISSN 1026-955X


  Статья посвящена опыту преподавания курса «Детали машин» для студентов инженерных специальностей с использованием мультимедийных технологий. The article deals with some experience for students training in Machine elements course, using multimedia ...
767266
  Березная Т.И. Мультимедийные уроки по работе с САБ ИРБИС / Т.И. Березная, Е.В. Пекур // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 108-111. – ISSN 0130-9765
767267
  Нурмухамедов Г.М. Мультимедийный учебник - универсальное педагогическое средство обучения в современном образовании // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 29-47. – ISSN 0234-0453
767268
  Нурмухамедов Г. Мультимедийный учебник нового поколения // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2009. – № 10. – С. 41-43. – ISSN 0234-0453
767269
  Рябічев В.Л. Мультимедіа в інтернет-журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 67-70


  Розглянуто основні мультимедійні мережеві формати - їх процес становлення, переваги та недоліки. Вироблено рекомендації для застосування їх в Інтернет-журналістиці. The main multimedia formats, their evolution, advantages and disadvantages are ...
767270
  Бак М. Мультимедіа в освітньому просторі сучасної Польщі // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 363-365. – ISSN 2076-1554
767271
  Бак М. Мультимедіа в освітньому просторі сучасної Польщі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 1 (56). – С. 71-74. – ISSN 2078-1016
767272
  Черепаха В.М. Мультимедіа: новий рівень навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 2-3 : фото
767273
  Жорнова О.І. Мультимедійна компетентність особистості як соціально-психологічний базис одночасного зростання її соціальності та індивідуальності // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 87-97
767274
  Бугрим В.В. Мультимедійна полівимірна реклама та її контент // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 133-137


  У статті вперше в українській медіалогії розглянуто контент і форми мультимедійної полівимірної рек-лами в пресі та іншій медіапродукції як інноваційних платформ, що досліджено на вітчизняних і закордонних прикладах. З"ясовано їхню та інших ...
767275
  Назаренко О.І. Мультимедійна презентація як ефективний спосіб інтегрування чотирьох мовленнєвих умінь у навчанні англійської мови для професійного спілкування // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 163-167. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
767276
  Шкепу М. Мультимедійна утопія Оксани Чепели // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 362-368
767277
  Щепанський А.З. Мультимедійне декстопне програмне забезпечення для відтворення відео, формування, відображення та перекладу субтитрів / А.З. Щепанський, Т.О. Коротєєва // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.8. – C. 393. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
767278
  Гонзуль К. Мультимедійний експеримент - досвід журналістів // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 7


  В інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка в межах курсу "Мультимедійний контент" зі студентами поділився досвідом відомий український журналіст, блогер, медіаконсультант Олександр Піддубний.
767279
  Бєлова А.Д. Мультимедійний курс Globetrotting : Підручник для вищ. навч. закл. / А.Д. Бєлова; КНУТШ; Ін-тут філології; Кафедра англ. філології. – Київ, 2003. – 56с. – ISBN 966-581-436-2


  Підручник виданий з метою апробації нових розмовних тем, матеріалів і вправ
767280
  Чепелик О. Мультимедійний проект "Генезис" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 93-101. – ISBN 978-966-8917-14-1
767281
  Сафронова С. Мультимедійний центр "Грайлик" - через гру до знань // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 27-28. – ISSN 2518-7341


  9 червня 2016 року в Дружківській центральній міській бібліотеці імені Лесі Українки Донецької області відбулася значна подія не лише для бібліотечного середовища, але й для всієї громади міста - свої двері для дітей відкрив мультимедійний центр ...
767282
  Малиновський О.Б. Мультимедійні бібліотечні інформаційні ресурси для осіб з особливими потребами : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Малиновський Остап Богданович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 28 назв
767283
  Пушкар О.І. Мультимедійні видання : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Пушкар О.І., Климнюк В.Є., Браткевич В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 142, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 134-136. – ISBN 978-966-676-486-0
767284
  Плотніков Є.О. Мультимедійні вправи для формування англомовної рецептивної граматичної компетенції у майбутніх учителів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4. – С. 33-38. – ISSN 1817-8510
767285
  Пішванова Валерія Мультимедійні ресурси бібліотеки у вивченні майбутніми спеціалістами іноземних мов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 15-17. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розкриваються особливості використання мультимедійних ресурсів бібліотек у вивченні іноземної мови майбутніми спеціалістами заочних факультетів немовних вищих навчальних закладів.
767286
   Мультимедійні ресурси в інформаційному обслуговуванні користувачів бібліотек / О.Б. Малиновський, А.В. Ржеуський, Н.В. Веретеннікова, Н.Е. Кунанець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 4. – С. 35-44. – ISSN 2409-9805


  Розглянуто засоби мультимедіа як універсальний канал надання доступу до інформації. Охарактеризовано мультимедійний продукт, його складові та формати представлення. Наведено приклади використання мультимедійних продуктів у бібліотеці вищого навчального ...
767287
  Іспас С. Мультимедійні рукописні архіви. Архів Бухарестського інституту етнографії та фольклору імені К. Бреїлою // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 2 (330) : Румунська етнологія - Romanian ethnology. – С. 27-32. – ISSN 0130-6936
767288
  Винничук С.П. Мультимедійні системи як засіб інтерактивного навчання при підготовці майбутніх аграріїв / С.П. Винничук, Р.Г. Кара // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 20-24
767289
  Білецька І.О. Мультимедійні та інтернет-технології в мовній професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови в США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 39-48. – ISSN 2312-5993


  Проаналізовано різні підходи американських дослідників до трактування поняття "педагогічна технологія", акцентуючи основну увагу на мультимедійних та Інтернет-технологіях, які набувають пріоритетного значення в мовній професійній підготовці майбутніх ...
767290
  Гах І. Мультимедійні технології в бібліотечних мережах // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 536-559. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано мультимедійні технології в бібліотечних мережах з інтеграцією послуг, стандарти та протоколи передачі даних у них. Зроблено висновки про можливість технічної реалізації та впровадження визначених видів обслуговування з використанням ...
767291
  Малиновський О. Мультимедійні технології в бібліотечному обслуговуванні осіб з особливими потребами // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 4 (234). – С. 16-20. – ISSN 1029-7200
767292
  Найденов М.І. Мультимедійні технології в дослідженні громадської думки // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 237-251
767293
  Кунанець Н.Е. Мультимедійні технології в інформаційно-бібліотечному обслуговуванні осіб з особливими потребами // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 133-135. – ISBN 978-966-285-103-8
767294
  Близнюк М.М. Мультимедійні технології в навчанні декоративно-прикладному мистецтву // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 66-77 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-3455
767295
  Черкашина Ж. Мультимедійні технології в процесі підготовки іноземних студентів // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 74-78. – ISSN 2075-1478
767296
  Дацюк Н. Мультимедійні технології на уроках української мови та літератури // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 62-66
767297
  Зуляк І.С. Мультимедійні технології навчання як важливий чинник сучасного навчально-виховного процесу у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 82-86
767298
  Кунанець Н. Мультимедійні технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів (з досвіду укладання бібліографічного покажчика "Бібліотечна справа на західноукраїнських землях") // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 6 (206). – С. 7-12. – ISSN 1029-7200


  5 жовтня 2011 р. в рамках міжнародної наукової конференції "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища" пройшло засідання круглого столу "Збереження бібліотечних фондів у процесі формування електронних бібліотечних ресурсів" у ...
767299
  Грабар Н. Мультимедійні технології та їхній вплив на комунікацію в освіті // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 20-22. – ISSN 2076-9326
767300
  Гах І. Мультимедійні технології у бібліотеці в контексті сучасних бездротових бібліотечних мереж // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 478-490. – ISSN 2224-9516
767301
  Чередніченко Г.А. Мультимедійні технології у процесі викладання дисципліни "іноземна мова" у технічних вищих навчальних закладах / Г.А. Чередніченко, Л.Ю. Шапран, Л.І. Куниця // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 134-138. – (Педагогіка ; № 4)
767302
  Шпрінгвальд Т. Мультимедійні утворення у публіцистиці Світлани Пиркало (на матеріалі інтернет-колонки "Кухня егоїста" та блогу "Мій світ" Світлани Пиркало) // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 44-47
767303
  Данилова О. Мультимедія власноруч : Текст, графіка, аудіо, анімація, відео / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако; Ольга Данілова, Володимир Манако, Дмитро Монако. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 120с. – На обкл.: Нам 10 років. – (Бібліотека "Шкільного світу" ; Інформатика. Бібліотека). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-011-5; 966-356-049-5
767304
   Мультимикропроцессорная система для моделирования эволюционных процессов. – Минск, 1994. – 132 с.
767305
   Мультимикропроцессорные информационно-управляющие системы. – М, 1988. – 159с.
767306
  Скорик В.Н. Мультимикропроцессорные системы. / В.Н. Скорик. – Киев : Тэхника, 1989. – 189с.
767307
  Буй Д.Б. Мультимножества / Д.Б. Буй, Ю.А. Богатырёва // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 149. – ISBN 978-966-188-165-4
767308
  Буй Д.Б. Мультимножественная табличная алгебра: дополнительные операции / Д.Б. Буй, И.Н. Глушко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1131. – С. 24-36. – (Серія "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління" ; вип. 25). – ISSN 2304-6201
767309
  Бондар В.С. Мультимодальна етнографія як сучасний напрям якісних досліджень. / В.С. Бондар, М.В. Яковлєв // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 96 : Соціологічні науки
767310
  Чекштуріна В.М. Мультимодальність рунічного знака : монографія / В.М. Чекштуріна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків : Індустрія, 2015. – 314, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 284-314. – ISBN 978-966-2160-64-2
767311
   Мультипанорама. – Київ, 1979. – 1387 с.
767312
   Мультипанорама. – К, 1984. – 136с.
767313
  Карпов А.О. Мультипарадигмальная теория образования эпохи постмодерна // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (54). – С. 17-32. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена выявлению парадигмального устройства современного образования в контексте ключевой задачи становления общества, «работающего» на знаниях, а именно задачи устроения образования, способного обеспечить его культурный и материальный рост. ...
767314
  Степанов А. Мультипарадигмальний підхід до аналізу феномену нігілізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 45-49. – ISSN 1728-3671
767315
  Гайдукова Н.В. Мультипараметричне управління портфелем інвестиційних проектів металургійного підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Гайдукова Наталія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
767316
  Рябічев В.Л. Мультиплатформна концепція в сучасній журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті аналізується використання мультиплатформного підходу в сучасній журналістиці, тенденції розвитку нових медіа, можливості застосування хмарних технологій у роботі репортера. In the given article we analyze the use of multiplatform approach in ...
767317
  Сороко Л.М. Мультиплексные системы измерений в физике / Л.М. Сороко. – Москва : Атомиздат, 1980. – 120 с.
767318
  Уткин В.И. Мультиплексоры и процессоры телеобработки данных ЕС ЭВМ / В.И. Уткин. – Москва, 1987. – 231с.
767319
   Мультиплексоры передачи данных. – М, 1980. – 160с.
767320
  Лемешко Г.Ф. Мультиплетная структура рентгеновских Kz,2 - nKB,B - спектров элементов с незаполненной 3d-оболочкой : Автореф... наук: / Лемешко Г.Ф.; Ростовский гос. ун-т. – 18л.
767321
  Баландин А.А. Мультиплетная теория катализа / А.А. Баландин. – М
1. – 1963. – 104с.
767322
  Явна Светлана Александровна Мультиплетные эффекты в рентгеновских и рентгеноэлектронных спектрах соединений и простых кластеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Явна Светлана Александровна; АН СССР. Ин-т физики. – К., 1983. – 24л.
767323
  Гришин Александр Владимирович Мультипликативная группа счетного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Гришин Александр Владимирович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
767324
  Герловин Э.Л. Мультипликативная группа циклического р-расширения иррегулярного локального поля. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Герловин Э.Л.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1970. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
767325
  Сергеев А.Г. Мультипликативная теория гиперфункций и ее приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01. / Сергеев А.Г.; МГУ. – М, 1974. – 8л.
767326
  Дэвенпорт Г. Мультипликативная теория чисел / Г. Дэвенпорт. – Москва : Наука, 1971. – 199 с.
767327
  Горячко М.Д. Мультипликативное влияние реализации крупных инвестиционных проектов на региональную социально-экономическую среду (на примере Дальнего Востока России) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 121-128 : табл. – Библиогр.: 3 назв.
767328
  Бредихин Дмитрий Александрович Мультипликативные алгебры соответствий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Бредихин Дмитрий Александрович; АН МССР. Ин-т математики с вычислит. центром. – Кишинев, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
767329
  Гинзбург Ю.П. Мультипликативные представления аналитических оператор-функций : Автореф. дис. ... доктора физ.-мат. наук : 002 / Гинзбург Ю.П. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 25 с.
767330
  Могилевская Р.Л. Мультипликативные представления оператор-функций и некоторые приложения к теории несамосопряженных операторов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Могилевская Р.Л.; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1972. – 21л.
767331
   Мультипликативные системы функции и гармонический анализ на нуль-мерных группах. – Баку, 1981. – 180с.
767332
  Тетерина Н.И. Мультипликативные стохастические интегралы и их применение : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Тетерина Н. И.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1974. – 8л.
767333
  Миронов Олег Константинович Мультипликативные структуры в теориях кобордизмов с особенностями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Миронов Олег Константинович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1978. – 11л.
767334
  Чернявский И.Я. Мультипликативный интеграл в топологической группе и группе Ли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чернявский И.Я.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1961. – 6л.
767335
  Нагодкина З.И. Мультипликатиные представления решений стохастических уравнений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Нагодкина З.И.; Ан УССР.Ин-т математики. – Киев, 1980. – 18л.
767336
  Мазья В.Г. Мультипликаторы в пространствах дифференцируемых функций / В.Г. Мазья, Т.О. Шапошникова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 402 с.
767337
  Сикк Я.Р. Мультипликаторы в случае суммируемости со скоростью. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Сикк Я.Р.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 12л.
767338
  Стефанов Н. Мультипликационный подход и эффективность / Н. Стефанов. – М, 1980. – 208с.
767339
  Волков А.А. Мультипликационный фильм / А.А. Волков. – Москва, 1974. – 40с.
767340
  Костикова Лидия Петровна Мультиплицитное видение культуры как тенденция развития образования // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
767341
  Литвиненко К.О. Мультиплікативна модель впливу інвестування на підприємницький сектор (на прикладі комерційної нерухомості) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 41-45. – ISSN 2306-6814
767342
  Пархомець А.Д. Мультиплікативна та адитивна теорії оцінювання реалізації відношення переваги // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 66-67
767343
  Іванова Т.В. Мультиплікаційна ефективність екологічного природокористування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 149-151
767344
   Мультиплікація та комутація лазерних пучків при крос-кореляційній взаємодії періодичних полів / С.А. Бугайчук, В.О. Гнатовський, А.М. Негрійко, І.І. Прядко // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 4
767345
  Кудря Ю. Мультипольний аналіз поля швидкостей галактик каталогу 2MFGC // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  З використанням опублікованих раніше (VizieR On-line Data Catalog: J/other/Ap/49.450, 03/2011) пекулярних швидкостей та відстаней для 2724 галактик з каталогу 2MFGC, проведено мультипольний аналіз поля швидкостей на основі релятивістської геодезичної ...
767346
   Мультипольные формфакторы упругого рассеяния на ядрах Al 27, K 29, Co 59. – Х, 1973. – 28с.
767347
  Дубовик Владимир Михайлович Мультипольный анализ и кварковые механизмы несохранения четности в нуклон-нуклонных и ядерных реакциях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Дубовик Владимир Михайлович; Объедин. ин-т ядер. исследов. – Дубна, 1985. – 16л.
767348
  Прихно Ю.Є. Мультипроектне управління розвитком судноплавних компаній : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Прихно Юлія Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. морський ун-т. – Одеса, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
767349
   Мультипроцессорные системы и параллельные вычисления. – М, 1976. – 384с.
767350
  Квасников К.Г. Мультисервисная сеть передачи данных университета // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – С. 27-28. – ISSN 0321-0383
767351
  Ершов В.А. Мультисервисные телекоммуникационные сети / В.А. Ершов, Н.А. Кузнецов. – Москва : Издательство МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2003. – 425, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 5-7038-2133-9
767352
  Гомза І.А. Мультисеторальна класифікація авторитарних режимів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 10-17. – ISSN 1996-5931
767353
  Мансуров М. Мультиструктурный контроль оруденения (на прим. Курамино-Ферганского Срединного массива) / М. Мансуров, Р.А. Мусин. – Ташкент, 1982. – 101с.
767354
  Журавлев Ю.П. Мультитаймеры / Ю.П. Журавлев, В.Н. Забубенов. – Л., 1979. – 64с.
767355
  Белоус А.Г. Мультиферроики: синтез, структура, свойства / А.Г. Белоус, О.И. Вьюнов // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 7/8. – С. 3-31. – ISSN 0041-6045


  Рассмотрен класс твердых тел (мультиферроики), в которых одновременно существуют хотя бы два из трех типов упорядочения - магнитное, электрическое и механическое. Показано, что в однофазных материалах взаимодействие между подсистемами с различным ...
767356
  Подольцев А.Д. Мультифизическое моделирование в электротехнике = Multiphysics modeling in electrical engineering / А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Институт электродинамики НАН Украины, 2015. – 304, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. – Библиогр.: с. 273-304. – ISBN 978-966-02-7671-0
767357
  Ляшенко О.І. Мультифрактальний аналіз динаміки фондових індексів США / О.І. Ляшенко, К.І. Крицун // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 17-21. – ISSN 2306-6814
767358
  Крицун К.І. Мультифрактальний аналіз динаміки фондових ринків Європи: DAX and FTSE // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 40-44. – ISSN 2309-1533
767359
  Глушков А.В. Мультифрактальный подход в задачах моделирования стока и краткосрочном гидрологическом прогнозе (на примере р. Дунай) : гідрологія і океанологія / А.В. Глушков, А.К. Балан // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 392-396 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2914
767360
  Самойлік М.С. Мультифункціональне моделювання оптимізаційних рішень забезпечення ресурсно-екологічної безпеки з урахуванням регіональних особливостей // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 348-356 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
767361
  Парновський С. Мультихвильові функції світності галактик з активним зореутворенням / С. Парновський, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 15-23. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто функцію світності вибірки 800 галактик з активним зореутворенням у рекомбінаційній лінії Н[alfa] у зонах іонізованого водню та ультрафіолетовому діапазоні. Проаналізовано вплив на функцію світності точностi у вимірюванні потоків ...
767362
  Шляхов В.В. Мультіалгебраїчні системи в моделюванні процесів факторизації : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Шляхов В.В. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 45 назв.
767363
  Калиниченко М. Мультіатрибутивна конструкція предмета сучасного маркетингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 42-48. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено результати дослідження предмету маркетингу як об"єкту наукового пізнання. У ході дослідження було проведено систематизацію визначень предмета маркетингу в спеціалізованій літературі, встановлено та розкрито сутність основних ...
767364
  Красный Ю.Е. Мультфильмы руками детей / Ю.Е. Красный, Л.И. Курдюкова. – М., 1990. – 175с.
767365
   Мульчирование почвы. – М, 1935. – 120с.
767366
  Ломакин М.М. Мульчирующая обработка почвы на склонах / М.М. Ломакин. – М., 1988. – 184с.
767367
  Телевной Игорь Мумбай. Бомбей. Пряности и страсти // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 52-58 : фото
767368
  Наумов И. Мумбачья площадка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 10. – С. 115-126. – ISSN 1728-8568
767369
  Янссон Туве Муми-тролль и комета / Янссон Туве. – Новосибирск, 1992. – 298с.
767370
  Нуралиев Ю.Н. Мумие и его лечебные свойства / Ю.Н. Нуралиев, П.П. Денисенко. – Душанбе, 1976. – 112с.
767371
  Бадж У Э.А. Мумия : материалы археол. исслед. египет. гробниц / Э.А.У. Бадж ; [пер. с англ. С.В. Архиповой]. – Москва : Алетейа, 2001. – 524, [4] с. : ил. – Указ.: имен, предм., этнонимов и геогр. названий: с. 499-523. – Библиогр. в примеч.: с. 375-416. – (Традиция, религия, культура). – ISBN 5-89321-086-7
767372
  Мочульський М. Мумія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 169. – С. 161-168
767373
  Тургенев И.С. Муму / И.С. Тургенев. – Изд. 10-е. – С-Пб., 1911. – 44с.
767374
  Тургенев И.С. Муму / И.С. Тургенев. – Изд. 15-е. – Птрг., 1917. – 44с.
767375
  Тургенев И.С. Муму / И.С. Тургенев. – Изд. 3-е. – М.-Л., 1931. – 45с.
767376
  Тургенев И.С. Муму / И.С. Тургенев. – Изд. 5-е. – М.-Л., 1933. – 37с.
767377
  Тургенєв І.С. Муму / І.С. Тургенєв. – Харків - Одеса, 1934. – 38с.
767378
  Тургенев И.С. Муму / И.С. Тургенев. – Л., 1937. – 48с.
767379
  Тургенев И.С. Муму / И.С. Тургенев. – М., 1957. – 47с.
767380
  Тургенев Иван Сергеевич Муму / Тургенев Иван Сергеевич. – Киев, 1981. – 39с.
767381
  Тургенев Иван Сергеевич Муму (для говорящих на сербскохорватском языке) / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1974. – 80с.
767382
  Донцова Д.А. Муму с аквалангом : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 379, [1] с. – Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-30984-9
767383
  Тургенев Иван Сергеевич Муму. (Для говорящих на англ. яз.) / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1974. – 78с.
767384
  Тургенев Иван Сергеевич Муму. (Рассказ. Для говорящих на нем яз.) / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1975. – 88с.
767385
  Тургенев И. Муму. Бежин луг / И. Тургенев. – Горький, 1944. – 47с.
767386
  Тургенев И.С. Муму. Первая любовь. Пунин и Бабурин / И.С. Тургенев. – М., 1968. – 248с.
767387
  Тургенев Иван Сергеевич Муму: Книга для чтения с комментарием на англ. яз. и словарем / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Русский язык, 1978. – 96с.
767388
  Тургенев Иван Сергеевич Муму: Книга для чтения с комментарием на англ. яз. и словарем / Тургенев Иван Сергеевич. – 3-е изд. – М., 1988. – 87с.
767389
  Вязов Е.И. Мунго Парк.Путешествие к берегам Нигера / Е.И. Вязов. – Москва : Географгиз, 1958. – 45с. – (Земечательніе географі и путешественники)
767390
   Мундиаль 2006 в Германии = ЧМ - 2006: откройте нам ворота : События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 8-10 : Іл.
767391
  Чунижеков Ч.А. Мундузак : повесть / Ч.А. Чунижеков; авториз. пер. с алт. А.Китайника. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1974. – 199 с.
767392
  Химмельрайх А. Муниципалитет как гарант жизнеобеспечения населения и учасник рынка в соответствии с законодательством Германии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2014. – № 6 (103). – С. 44-63. – ISSN 1812-7126
767393
  Адиб М. Муниципалитет, доктор и Соломоград : рассказы / Мирза Адиб ; пер. с урду, сост. и предисл. А. Сухочева ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1967. – 104 с.
767394
  Климаков Ю.В. Муниципальная библиотека: справочно-библиографический аппарат : Учебно-методическое пособие / Ю.В. Климаков. – Москва : Либерея-бибинформ, 2005. – 88с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 29). – ISBN 5-85129-175-3
767395
  Баймуратов М.А. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украине / М.А. Баймуратов, В.А. Григорьев; МОиНУ; Одесская нац. юрид. академия. – Одесса : Юридична література, 2003. – 248с. – ISBN 966-8104-05-6
767396
  Батанов А.В. Муниципальная власть: понятийная и функциональная характеристика // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 17-27. – ISSN 1812-8696
767397
  Марченко Л.М. Муниципальная модель адаптивного управления качеством образования // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 4 (73). – С. 3-8. – ISSN 1998-1740


  В статье рассматривается муниципальная модель адаптивного управления качеством образования, которая представляет собой совокупность концептуальных идей, описывающих принципиальные подходы к определению, измерению и управлению качеством образования на ...
767398
  Поздеева Н. Муниципальная научная библиотека - парадокс или необходимость? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С. 19-25. – ISSN 1727-4893
767399
  Арановский К.В. Муниципальная реформа в России: развитие местного самоуправления или децентрализация государственной администрации? / К.В. Арановский, С.Д. Князев // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 3-21. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
767400
  Немчинов А.А. Муниципальная служба : Справочное пособие / А.А. Немчинов, А.М. Володин. – Москва : Дело и Сервис, 2002. – 384с. – ISBN 20025-8018-0134-0
767401
  Москалев А.В. Муниципальная служба: понятие, признаки, принципы // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2012. – Вып. 2 (16). – С. 64-70. – (Юридические науки ; Вып. 2 (16)). – ISSN 1995-4190
767402
  Постовой Н.В. Муниципальное право : Учебник / Н.В. Постовой. – Москва : Новый юрист, 1998. – 352с. – ISBN 5-7969-0046-3
767403
  Костюков А.Н. Муниципальное право в системе российского права: стагнация, развитие или новая роль? // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.10-17. – ISSN 0132-0769
767404
  Выдрин И.В. Муниципальное право России : Учебник для вузов / И.В. Выдрин, А.Н. Кокотов. – Москва : НОРМА; НОРМА - ИНФРА-М, 2000. – 368с. – ISBN 5-89123-358-4; 5-86225-520-6
767405
   Муниципальное право России : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 030501 " Юриспруденция", 080504 " Государственное и муниципальное управление" / С.В. Арбузов, А.В. Бесштанько, И.В. Глазунова, М.Ю. Дитятковский, А.И. и др. Казанник; С.В. Арбузов, А.В. Бесштанько, И.В.Глазунова, М.Ю.Дитятковский и др. ; под. ред. А.Н. Костюкова. – Москва : ЮНИТИ ; Закон и право, 2007. – 688с. – ISBN 978-5-238-01231-5
767406
   Муниципальное право Российской Федерации : Хрестоматия. – Москва : Юристъ, 1999. – 544с. – ISBN 5-7975-0261-5
767407
  Росс К. Муниципальные выборы и электоральный авторитаризм в России // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 3 : Локальная политика, местное самоуправление: российский и зарубежный опыт. – С. 111-125.
767408
  Воробьёва Т.А. Муниципальные ГИС в целях оптимизации природопользования и решения экологических проблем / Т.А. Воробьёва, И.Л. Марголина // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 28-35 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
767409
  Петров М. Муниципальные задачи социализма / М. Петров. – Петроград, 1918. – 240с.
767410
  Баринов В.Т. Муниципальные облигации. Выпуски размещение : Практическое пособие / В.Т. Баринов. – Москва : РДЛ, 1997. – 154с. – ISBN 5-89247-013-Х
767411
  Барабашев Г.В. Муниципальные органы современного капиталистического государства (США, Великобритания) / Г.В. Барабашев. – М, 1971. – 280с.
767412
   Муниципальные программы и проекты (в алфавите муниципальных образований) // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 2 (16). – С. 262-269
767413
   Муниципальный менеджмент. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1997. – 263с. – ISBN 5-85173-114-1
767414
  Урекян С.А. Муниципальный менеджмент в крупном городе / С.А. Урекян ; под ред. Е.И. Хрищева ; Молдавская экономическая академия. – Кишинэу : [ Б. и. ], 2002. – 116 с. – ISBN 9975-75-153-9
767415
  Бухтоярова Ю.С. Муніпулятивні можливості ЗМІ на прикладі американських та українських видань // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 493-494
767416
  Батанов О.В. Муніципалізм як категорія сучасного муніципального права: постановка проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 102-108.
767417
  Даниленко Д. Муніципальна відповідальність: теоретичний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 27-28. – ISBN 978-617-7069-17-0
767418
  Батанов О.В. Муніципальна влада в контексті теорії політичної легітимності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-8.
767419
  Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні : проблеми теорії та практики / О.В. Батанов ; НАН України, Ін-т держави і права ім В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 653, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-76-4
767420
  Батанов О.В. Муніципальна влада та проблеми реалізації прав людини у місцевому самоврядуванні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-10
767421
  Новак О.М. Муніципальна влада у контексті реалізації виборчих прав громадян // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 73-81. – ISSN 2224-9281
767422
  Батанов О. Муніципальна влада у системі сучасного муніципалізму: концептуальні проблеми теорії // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 16-22. – ISSN 1561-4999
767423
  Батанов О.В. Муніципальна влада як категорія сучасного конституційного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 4-8
767424
  Лещенко Оксана Муніципальна майстерня : майстер-клас міського голови Коростеня Володимира Москаленка / підгот. О. Лещенко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 43-44
767425
  Пастернак М. Муніципальна позика у країнах, що трансформуються, формування нових методологічних рідходів // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.127-132
767426
  Соляннік К.Є. Муніципальна реформа в Україні як вимога часу // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2014. – № 2 (29), червень. – С. 80-84
767427
  Утвенко В.В. Муніципальна соціально-економічна політика : навч. посібник / В.В. Утвенко ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 138, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 133-137. – ISBN 978-617-02-0073-0
767428
  Іванова Т.В. Муніципальне діловодство : Навчальний посібник / Т.В. Іванова, Л.П. Піддубна. – Київ : Либідь, 2004. – 312с. – ISBN 966-06-0303-7


  Для студентів вищих навчальних закладів
767429
  Левчук В. Муніципальне партнерство Одеси у 1940-2000 рр.: з практики культурної дипломатії // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 44-49. – (Політичні науки)
767430
  Батанов О.В. Муніципальне право зарубіжних країн : Навчальний посібник / О.В. Батанов, В.М. Кампо; МОНУ; Акад. муніципального управління (м. Київ); Акад. правових наук України. – Київ : Знання України. – (Інноваційні освітні технології у муніципальному праві). – ISBN 966-316-092-6
Ч.1. – 2005. – 148с.
767431
   Муніципальне право зарубіжних країн : Навчальний посібник / МОНУ; Акад. муніципального управління; За ред. П.Ф. Мартиненка; Баймуратов М.О., Батанов О.В., Кампо В.М., Музика О.А. – Київ : Знання України. – (Інноваційні освітні технології у муніципальному праві). – ISBN 966-316-100-0
Ч.2. – 2006. – 120с.
767432
   Муніципальне право України : Підручник. – Стереотипне вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 352с. – ISBN 966-667-007-0
767433
   Муніципальне право України : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 352с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-70-3
767434
  Кравченко В.В. Муніципальне право України : Навчальний посібник / В.В. Кравченко, М.В. Пітцик; Асоціація міст України; Ін-тут економіки та права "КРОК". – Київ : Атіка, 2003. – 672с. – ISBN 966-8074-50-5
767435
   Муніципальне право України : Підручник / В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов, М.І. Корнієнко, Б.А. Пережняк, Н.К. Ісаєва, О.В. Батанов; МОНУ; За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького; Авт.: В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 592с. – Шифр дубл.34 Муні.доп. карт всем каб. – ISBN 966-667-191-3
767436
   Муніципальне право України : підручник / Погорілко В.Ф. [ та ін. ] ; за ред. М.О. Баймуратова ; МОН України ; Представництво організації європейського права в Україні. – 2-ге вид.. доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 720 с. – ISBN 978-966-2183-47-4


  Для науковців, викладачів, студентів юридичних вузів, посадових осіб і керівників органів влади та місцевого самоврядування
767437
  Лялюк О.Ю. Муніципальне право України як галузь права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 37-46. – ISSN 0201-7245
767438
  Батанов О.В. Муніципальне право як галузь національного права України: дискусійні питання становлення та розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 83-89.
767439
   Муніципальне статутне право : Навчальний посібник. – 2-ге, доп. і випр. – Одеса : Юридична Література, 2005. – 132с. – (Інноваційні освітні технології у муніципальному праві). – ISBN 966-8104-92-7
767440
  Куйбіда В. Муніципальне управління. Територіальні та правові чинники інформатизації // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.427-443. – ISBN 966-73-53-51-Х
767441
  Карпінець В.Й. Муніципальний банк як механізм підвищення фінансової спроможності територіальної громади в умовах бюджетної децентралізації // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 178-181. – ISSN 2221-755X
767442
  Гірняк Г.З. Муніципальний вектор реформування системи місцевого самоврядування в Україні (з історичного досвіду львівського магістрату) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 92-102. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333
767443
  Мельник А.Ф. Муніципальний менеджмент : Навчальний посібник / А.Ф. Мельник, Г.Л. Монастирський, О.П. Дудкіна; За ред. А.Ф. Мельника. – Київ : Знання, 2006. – 420с. – На контртитулі: Тернопільському державному економічному університету - 40 років. – ISBN 966-346-140-3
767444
  Шаров Ю. Муніципальний менеджмент: вимоги і готовність до їх реалізації // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.223-231. – ISBN 966-73-53-51-Х
767445
  Дуцяк І. Муніципальний менеджмент: ставка на інновації // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 69-71. – ISSN 0372-6436
767446
  Батанов О.В. Муніципальний омбудсман як елемент локальної системи захисту прав людини: інституційні та функціональні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 65-70. – ISSN 2219-5521
767447
  Монастирський Г.Л. Муніципальний сектор економіки: методологія дослідження // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 9-12
767448
  Гайовий В.І. Муніципальні відзнаки: проблеми законодавчого регулювання в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 247-252. – ISSN 1563-3349
767449
  Кореняко М.Г. Муніципальні запозичення як інструмент підтримки економічного розвитку регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 32-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються джерела фінансування місцевої інфраструктури та обґрунтовується використання муніципальних облігацій як альтернативи банківському та бюджетному фінансуванню. Проведено огляд поточної ситуації на ринку муніципальних запозичень в Україні. ...
767450
  Федоренко А.В. Муніципальні недержавні пенсійні фонди та регіональна інвестиційна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 55-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв.
767451
  Глущенко С.В. Муніципальні позики як інструмент фінансування розвитку міст і регіонів // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2001. – № 44 : Педагогічні та історичні науки. – С.75-80.
767452
  Глущенко С.В. Муніципальні позики як інструмент фінансування розвитку міст і регіонів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
767453
  Бухтіяров О. Муніципальні поліцейські органи деяких зарубіжних країн: повноваження та порядок фінансування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 41-45.
767454
  Баймуратов М. Муніципальні права людини: теоретико-аксіологічні підходи до визначення та розуміння // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 76-83
767455
  Танаджи Г. Муніципальні права людини: теоретичні та аксіологічні підходи до поняття та визначення // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 131-136.
767456
  Єгоров О.Є. Муніципальні права особистості як об"єкт прокурорського нагляду: гносеологічні та аксіологічні підходи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 185-192. – ISSN 1563-3349
767457
  Батанов О.В. Муніципальні правові установки: роль та значення у процесі формування сучасного муніципалізму в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 90-94
767458
  Батанов О.В. Муніципально-правові аспекти реалізації принципи верховенства права в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 62-67. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
767459
  Саханенко С Муніципально - територіальний процес та проблеми його вдосконалення // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.257-263
767460
   Муніч Нелла Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 166-167 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
767461
  Мінгальов О. Мунк : містерія-драма у чотирьох діях // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 111-134. – ISSN 0130-1608
767462
   Мунк, Эдвард. Выставка графики. Москва. 1977. – М., 1977. – 23с.
767463
   Мунк, Эдвард. Выставка произведений. Ленинград. 1982. – Л., 1982. – 21с.
767464
   Мунтян Василь Лук"янович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 61. – ISBN 966-8352-11-4
767465
   Мунтян Василь Лук"янович // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 3-6. – ISBN 978-966-7957-20-9
767466
   Мунтян, Юрий Афанасьевич. Выставка произведений. Ленинград. 1975. – Л., 1975. – 15с.
767467
   Мунхалов, Афанасий Петрович. Выставка графики. Москва. 1985. – Москва, 1985. – 8с.
767468
   Мунье (Mounier) Емманюель // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 829-831. – ISBN 966-316-069-1
767469
  Дмитриченко Ігор МУПО (реформування механізму ООН у сфері прав людини - у дії) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 53-54
767470
  Ільницький М. МУР // Українська повоєнна еміграційна поезія / М.М. Ільницький. – Львів : Львівський обласний науково-методичний інститут освіти [та ін.], 1995. – С. 5-38. – ISBN 5-7702-0525-3


  Автор зосереджує увагу на літературному об"єднанні МУР (Мистецький український рух).
767471
   Мур (Moore) Джордж Едвард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 831-832. – ISBN 966-316-069-1
767472
  Епишкин Олег Муравей : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 3. – С. 81-87. – ISSN 0131-8136
767473
  Крома М. Муравей в муравейнике / М. Крома. – Рига, 1984. – 78с.
767474
  Захаров А.А. Муравей, семья, колония / А.А. Захаров. – М., 1978. – 143с.
767475
  Гусев О.К. Муравейники Ушканьих островов / О.К. Гусев, 1959. – С. 105-106
767476
   Муравин, Лев Давидович. Выставка произведений. Москва. 1978. – М., 1978. – 51с.
767477
  Короткий В.А. Муравйов-Карський Микола Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 56. – ISBN 966-06-0393-2
767478
  Короткий В.А. Муравйов Михайло Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 79. – ISBN 966-06-0393-2
767479
  Костыря И.С. Муравский шлях. Рассказы / И.С. Костыря. – Донецк, 1971. – 118с.
767480
  Гайворонський П. Муравський шлях : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 169-176
767481
  Макаров В.Г. Муравьев В.Н.: Очеловеченное время // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.100-128. – ISSN 0042-8744
767482
  О`Нил Том Муравьи атакуют : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 26 : Фото
767483
  Жигульская З.А. Муравьи горностепных ландшафтов Тувы и Южной Хакасии : Автореф... канд. биол.наук: / Жигульская З. А.; АН СССР, Сиб. отд. Объед. уч. сов. по биол. наукам. – Новосибирск, 1969. – 28л.
767484
  Рузский М. Муравьи Джунгарского Алатау : (По материалам проф. В.В.Сапожникова, собранным им во время экспедиции в Семиреченскую обл в 1902 году), 1906. – 6 с. – Отд. оттиск
767485
   Муравьи и защита леса. – Тарту, 1979. – 178с.
767486
   Муравьи и защита леса. – Новосибирск, 1987. – 230с.
767487
  Стрельников И.Д. Муравьи и растения / И.Д. Стрельников. – 49-57с.
767488
  Мордвилко А.К. Муравьи и тли / А.К. Мордвилко, 1936. – 53с.
767489
  Рузский М. Муравьи из Забайкальской области, 1903. – 3 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., № 3-4, 1903 г.
767490
  Тарбинский Ю.С. Муравьи Киргизии : (Hymenoptera, Formicida) / Тарбинский Ю.С. ; АН КиргССР. – Фрунзе : Илим, 1975. – 219 с. – Библиогр.: с. 212-217
767491
  Тарбинский Ю.С. Муравьи Киргизии : (Hymenoptera, Formicida) / Тарбинский Ю.С. ; АН КиргССР. – Фрунзе : Илим, 1976. – 218 с.
767492
  Рузский М. Муравьи окрестностей Аральского моря. – Ташкент : Тип. Окружного Штаба, 1902. – 24 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., № 3-4, 1903 г.
767493
  Рузский М.Д. Муравьи острова Челекеня / М.Д. Рузский. – 6с.
767494
  Длусский Г.М. Муравьи пустынь / Г.М. Длусский. – М., 1981. – 230с.
767495
  Мариковский П.И. Муравьи пустынь Семиречья. / П.И. Мариковский. – Алма-Ата, 1979. – 263с.
767496
  Никифоров П.М. Муравьи революции / П.М. Никифоров. – 2-е. – М., 1934. – 406с.
767497
  Длусский Г.М. Муравьи рода Формика / Г.М. Длусский. – М., 1967. – 236с.
767498
  Рузский М.Д. Муравьи Сургутского уезда Тобольской губернии / М.Д. Рузский, 1914. – 6 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр, т. 14, № 1, 1914 г.
767499
  Дмитриенко В.К. Муравьи таежных биоценозов Сибири / В.К. Дмитриенко, Е.С. Петренко. – Новосибирск, 1976. – 220с.
767500
  Нефедов Н.И. Муравьи Троицкого Лесо-Степного Заповедника и их распределение по элементам ландшафта. / Н.И. Нефедов. – 259-291с.
767501
  Кнауер Ф. Муравьи. / Ф. Кнауер. – С.-Пб. – 189с.
767502
  Халифман И.А. Муравьи. / И.А. Халифман. – Москва, 1963. – 303с.
767503
  Секора О. Муравья на сдаются. / О. Секора. – Л, 1981. – 64с.
767504
  Пигарев К.В. Мураново / К.В. Пигарев. – М. : Московский рабочий, 1948. – 152 с.
767505
  Пигарев К.В. Мураново / К.В. Пигарев. – М. : Московский рабочий, 1957. – 164 с.
767506
  Пигарев К.В. Мураново / К.В. Пигарев. – М. : Московский рабочий, 1970. – 160 с.
767507
   Мураново. – М., 1972. – 18 с.
767508
   Мураново. – М., 1977. – 35с.
767509
   Мураново. – М., 1986. – 66 с.
767510
   Мурановский сборник. – Мураново
1. – 1928. – 126с.
767511
  Брудный Д.Л. Муратбек Рыскулов / Д.Л. Брудный. – М, 1971. – 143с.
767512
  Білостоцький І. Мураха - розумна істота // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 27-29. – ISSN 2518-7104
767513
  Караваєв В. Мурашки з Індо-Австралійського краю = Ameisen aus dem Indo-Australischen Gebiet / В. Караваєв; Всеукраїнська АН. Труди Фізико-математичного Відділу. Т.VI, в.1. – Київ : Всеукракраїнська АН, 1928. – C.129-150(7). – Окремий відбиток
767514
  Караваєв В. Мурашки з Індо-Австраліського краю / В. Караваєв, 1927. – С. 3-52. – Окр. відбиток
767515
  Караваєв В. Мурашки з палеарктичного краю / В. Караваєв, 1927. – С. 89-104. – Окр. відбиток
767516
  Джурови Д. и Мургаш. / Д. и Джурови. – 3-то изд. – София, 1976. – 792с.
767517
  Джуров Д. Мургаш. Воспоминания. / Д. Джуров, Е. Джурова. – М., 1968. – 421с.
767518
  Юшкин В.Ю. Мурза Акайка. / В.Ю. Юшкин. – Саранск, 1971. – 72с.
767519
   Мурзаев Э.М.Список печатных работ. 1930-1960. – М., 1961. – 77с.
767520
  Голованов В. Мурзилка : Повесть // Новый Акрополь. – Москва, 2004. – № 1. – С. 53-80.
767521
  Шмидт Д.А. Мурильо / Д.А. Шмидт. – Л., 1926. – 32с.
767522
  Ваганова Е.О. Мурильо и его время / Е.О. Ваганова. – Москва, 1988. – 224с.
767523
   Мурильо и художники Андалусии XVII века в собрании Эрмитажа. – Л., 1984. – 74с.
767524
  Лиходеев Л.И. Мурло мещанина. Фельетоны. / Л.И. Лиходеев. – М., 1962. – 112с.
767525
   Мурман - край российский. – М., 1985. – 479с.
767526
  Киселев А.А. Мурман в дни революции и гражданской войны / А.А. Киселев, Ю.Н. Климов. – Мурманск, 1977. – 223с.
767527
   Мурман. Природные ресурсы. Горное дело. Рыбные промыслы. Транспорт. Энергетика. Лесное хозяйство. Сельское хозяйство : материалы ленинградской областной плановой комиссии. – Москва ; Ленинград : Госиздат экономической лит-ры. – (Перспективы второй пятилетки)
Основные проблемы хозяйственного строительства Мурмана во 2-й пятилетке (производственные отрасли хозяйства). – 1932. – 136 с.
767528
  Дащинский С.Н. Мурманск - город-герой / С.Н. Дащинский. – М., 1986. – 62с.
767529
   Мурманск. – Мурманск, 1961. – 64с.
767530
   Мурманск. – 2-е изд., испр. и доп. – Мурманск, 1989. – 127с.
767531
   Мурманск в цифрах и фактах : (справочный материал для агитаторов). – Мурманск : "Полярная Правда", 1947. – 27с.
767532
  Педашенко Д. Мурманская биологическая станция / Печатано по распоряжению Имп. Спб. Общ. Естествоиспытателей. – Санкт-Петербург : Тип. М.Меркушева. – 8 с. – Отдельный оттиск из: Труды Императорского С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей, т. 32, вып. 1
767533
  Линко А. Мурманская биологическая станция С.-Петербургского общества естествоиспытателей / А. Линко. – 28с.
767534
  Дерюгинъ К.М. Мурманская біологическая станція 1899-1905 = Murmansche Biologische Station 1899-1905 / K.M. Derjugin : (Отдельный оттиск из "Трудов И. СПБ. Общ. Естествоисп.", Т. 37, в. 4) / К.М. Дерюгинъ. – Санкт-Петербург : Паровая скоропечатня, 1906. – 227 с. : с 10 табл., 6 рис. в тексте, 5 картами и 4 чертежами
767535
  Смирнов С.А. Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / С.А. Смирнов. – Мурманск, 1959. – 120с.
767536
  Меркурьев И.С. Мурманский говор / И.С. Меркурьев. – Мурманск, 1960. – 35с.
767537
  Мусаев В.И. Мурманский легион в 1918-1920 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 (615). – С. 18-23. – ISSN 0321-0626
767538
  Елисова Н.Н. Мурмаский край: история его освоения и изучения // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 99-103
767539
  Монгайт А. Муром / А. Монгайт. – Москва, 1947. – 33 с.
767540
   Муром. – Москва, 1970. – 19 с.
767541
  Масленицын С.И. Муром / С.И. Масленицын. – Москва, 1971. – 164 с.
767542
  Беспалов Н.А. Муром / Н.А. Беспалов. – Ярославль, 1971. – 128 с.
767543
  Пудков Д.П. Муром / Д.П. Пудков. – Ярославль, 1979. – 207с.
767544
  Светозаров В.А. Муромские сказки / В.А. Светозаров. – Владимир, 1962. – 120с.
767545
  Грачева Ирина Муромский Спас на Бору // Свет : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2009. – № 11. – С. 26-28. – ISSN 0868-488Х


  Монастирі Мурома в Росії
767546
  Зорькин В.Д. Муромцев / В.Д. Зорькин. – М., 1980. – 127с.
767547
  Тейлор Бернард Мурстоунское наваждение. / Тейлор Бернард. – Москва, 1992. – 192с.
767548
  Шляхова Валерія Мурундава. Останній гай : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 32-35 : Фото
767549
  Пчелинцев В.Ф. Мурчисониата мезозоя Горного Крыма / В.Ф. Пчелинцев; Отв. ред. Мартинсон Г.Г.; Отдел монографических коллекций им. А.П. Карпинского. – Москва; Ленинград : Наука, 1965. – 216с.
767550
  Маннур Ш. Муса : роман / Ш. Маннур; пер. с тат. В.Шульжика. – Москва : Современник, 1983. – 319 с.
767551
  Хамматов Ш.Х. Муса Джалиль - солдат партии / Ш.Х. Хамматов. – Казань, 1984. – 168с.
767552
  Габидуллин Р.М. Муса Джалиль / Р.М. Габидуллин, А.П. Лоцманова. – Москва, 1956. – 30с.
767553
  Бикмухаметов Р.Г. Муса Джалиль : критико-биографический очерк / Р.Г. Бикмухаметов. – Москва : Советский писатель, 1957. – 159 с.
767554
  Каримуллин А.Г. Муса Джалиль / А.Г. Каримуллин. – Казань, 1961. – 77с.
767555
  Бикмухаметов Р.Г. Муса Джалиль : очерк творчества / Р.Г. Бикмухаметов. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 323 с.
767556
  Бикмухаметов Р.Г. Муса Джалиль / Р.Г. Бикмухаметов. – Москва : Советская Россия, 1966. – 133 с. – ((Писатели Советской России))
767557
   Муса Джалиль : к 60-летию рождения поэта-героя. – Казань : Газ.-журн. изд., 1966. – 43 с. – кратк. библиогр. произв. М. Джалиля и лит-ры о нем: с. 39-42. – (Союз писателей Татарии)
767558
  Барская К.А. Муса Джалиль / К.А. Барская. – Ленинград : Просвещение, Ленингр. отд., 1968. – 96 с. – (Библиотека словесника)
767559
  Ахметзянова Н.А. Муса Джалиль : Библиогр. указ. / Н.А. Ахметзянова. – Казань, 1976. – 223с.
767560
  Мустафин Р.А. Муса Джалиль : очерк о детстве и юности поэта ; [Для ст. возраста] / Рафаэль Мустафин. – Москва : Детская литература, 1977. – 191 с.
767561
   Муса Джалиль : материалы Всес. науч. конф., посвящ. 70-летию со дня рождения поэта-героя [11-12 февраля 1976 г.]. – Казань : ИЯЛИ, 1978. – 196с.
767562
   Муса Джалиль. – Казань, 1986. – 220 с.
767563
  Мустафин Р.А. Муса Джалиль : жизнь и творчество: Довоенный период / Р.А. Мустафин. – Казань : Татар. кн. изд., 1986. – 381 с.
767564
   Муса Джалиль : Указ. лит., 1974-1984 гг. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1987. – 127с.
767565
  Бикмухаметов Р.Г. Муса Джалиль : Личность. Творчество. Жизнь / Р. Бикмухаметов. – Москва : Художественная литература, 1989. – 285 с. – ISBN 5-280-00404-9
767566
   Муса Джалиль (Залилов) : каталог материалов в фондах музея. – Казань, 1959. – 23 с. : ил.
767567
  Забиров И.Х. Муса Джалиль и моабитская группа татарских поэтов : Автореф... канд. филол.наук: / Забиров И.Х.;. – Москва, 1971. – 29л.
767568
   Муса Джалиль. : (1906-1966) ; Фотоальбом. – Казань : Таткнигоиздат, 1966. – 192 с. – Тескт парал. на рус., татар. и нем. яз.
767569
   Мусатенко Юрій Сергійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 323 : фото
767570
  Белонович Э. Мусатовские натурщицы. Знакомые незнакомки // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журнала "Мир музея". – Москва, 2011. – № 7 (287). – С. 28-32. – ISSN 0869-8171


  Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870-1905) - русский художник, живописец, мастер символических изображений "дворянских гнёзд".
767571
  Огризко В. Мусимо відрізати все, що пов"язує нас із комуністичним минулим // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 11/12 (205/206). – С. 29-33
767572
  Лизанчук В. Мусимо навчитися чути себе українцями. Засади української національної ідентичності в концепції Івана Франка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 8 (874). – С. 166-177. – ISSN 0868-4790
767573
  Фурса Анастасія Мусимо пам"ятати уроки історії: іспанська інквізиція // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 9/10 (60)
767574
  Ведмідь Л.А. Мусієнко Володимир Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 258. – ISBN 96966-8060-04-0
767575
  Могильний Л.П. Мусієнко Володимир Васильович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 66 : фото
767576
   Мусієнко Микола Миколайович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 181
767577
   Мусієнко Микола Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 198. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
767578
   Мусієнко Микола Миколайович : заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1969-2008 роки / УААН ; ДНСГБ ; КНУТШ ; [ укладачі: В.А. Вергунов, Т.Ф. Терлеменко та ін. ; наук. ред. В.А. Вергунов ; авт. вступної статті : М.В. Зубець, Л.В. Губерський ]. – Київ : Аграрна наука, 2008. – 188 с. – (Академіки Української академії аграрних наук). – ISBN 978-966-540-255-8
767579
   Мусієнко Оксана Станіславівна : матеріали до біографії / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва ; [авт.-упоряд. Н. Мусієнко ; бібліогр. ред. Н. Казакова ; авт. вступ. ст.: В. Скуратівський та ін.]. – Київ : Логос ; ІПСМ НАМ України, 2014. – 217, [3] с. : іл. – Покажчики: с. 182-218. – ISBN 978-966-171-825-7


  У прим. № 1693631 напис: Науковій бібліотеці Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка від вдячних випускниць філософського факультету із найкращими побажаннями. Наталія Мусієнко. Оксана Мусієнко. 25. XII. 2014.
767580
  Костенко І. Мусіни-Пушкіни - почесні попечителі Ніжинської вищої школи / І. Костенко, В. Симоненко // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С.67-69
767581
  Осипова Ю.М. Мускардина тутового шелкопряда и борьба с ней. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Осипова Ю.М.; М-во высш. образования СССР.Ташк.с-х.ин-т. – Ташкент, 1954. – 18л.
767582
  Зеймаль В Э. Мускариновые холинорецепторы / В Э. Зеймаль, С.А. Шелковников. – Л, 1989. – 287с.
767583
  Савельева Э.Г. Мусковит - чудесный камень. / Э.Г. Савельева. – Петрозаводск, 1969. – 60с.
767584
  Родионов Г.Г. Мусковит / Г.Г. Родионов. – Москва, 1974. – 65 с.
767585
  Алехин Ю.М. Мусковит горных пород как сырье для производства молотой слюды / Ю.М. Алехин. – Москва, 1975. – 55с.
767586
  Шмакин Б.М. Мусковитовые и редкометально-мусковитовые пегматиты / Б.М. Шмакин. – Новосибирск, 1976. – 367с.
767587
   Мусковитовые пегматиты СССР. – Ленинград : Наука, 1975. – 278с.
767588
  Поповский И. Мускулатура лица у Corcocebus и отношении к ней лицевого нерва. / И. Поповский. – 79-118с.
767589
  Касимов К.А. Муслим Магомаев / К.А. Касимов. – Баку, 1948. – 72 с.
767590
  Ливанова Муслим Магомаев: достояние южной республики // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 3 (67). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
767591
  Доля В.Д. Мусони, як частина глобальної циркуляції атмосфери землі, геофізична природа явища // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 93-94
767592
  Морозовы Н.А. и Мусор / Н.А. и Морозовы. – М., 1963. – 23с.
767593
  Сашина А. Мусор как драйвер. Премьер нашел способ повысить спрос на инновации // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 24 мая (№ 21). – С. 3


  Вопросы инновационного развития в сфере экологической безопасности и рационального природопользования стали главной темой выездного расширенного заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному ...
767594
  Муртазов Андрей Мусор, который летает сам по себе : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
767595
  Лобаде Йурс Мусор. Техника на грани. Вторая жизнь электромусора / Лобаде Йурс, Леффельбайн Кай // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 106-114 : фото. – ISSN 1029-5828
767596
  Слетов П. Мусоргский / П. Слетов. – Москва, 1934. – 240 с.
767597
  Абрамова А.А. Мусоргский : киносценарий / А.А. Абрамова, Г.Л. Рошаль. – Москва : Госкиноиздат, 1951. – 103 с. – (Библиотека кинодраматургии)
767598
  Маневич И. Мусоргский / И. Маневич. – Москва : Госкиноиздат, 1951. – 38 с.
767599
  Попова Т.В. Мусоргский / Т.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1955. – 272 с.
767600
  Мартынов И.И. Мусоргский / И.И. Мартынов. – Москва : Музгиз, 1960. – 79 с.
767601
  Попова Т.В. Мусоргский / Т.В. Попова. – Изд. 3-е, доп. – Москва : Музыка, 1967. – 212 с.
767602
  Хубов Г.Н. Мусоргский / Г.Н. Хубов. – Москва : Музыка, 1969. – 803 с.
767603
   Мусоргский 1881-1931. – 352 с.
767604
  Орлова А.А. Мусоргский в Петербурге / А.А. Орлова. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 239 с.
767605
  Черный О.Е. Мусоргский. / О.Е. Черный. – М, 1956. – 317с.
767606
  Глебов И. Мусоргский. Опыт характеристики / И. Глебов. – Москва, 1923. – 69 с.
767607
  Сокольский М.М. Мусоргский. Шостакович / М.М. Сокольский. – М., 1983. – 143с.
767608
  Шлифштейн С.И. Мусоргский: Художник. Время. Судьба / С.И. Шлифштейн. – Москва : Музыка, 1975. – 335 с.
767609
  Константинов А. Мусорщик : [роман] / Андрей Константинов. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 447 с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-1366-8
767610
  Роша Д. Муссолини и вооруженные силы // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 8 : Материалы Парижского симпозиума 1969 г. "Война на Средиземном море 1939-1945 г.г.". – С. 17-34
767611
  Смит Д. Муссолини. / Д. Смит. – М, 1995. – 384с.
767612
  Педелаборд П. Муссоны / П. Педелаборд. – Москва : Иностранная л-ра, 1963. – 195с.
767613
  Букин Н.И. Муста-Тунтури : очерки / Н.И. Букин. – Москва : ДОСААФ СССР, 1982. – 96 с.
767614
  Хренков Д. Мустай Карим / Д. Хренков. – М, 1969. – 109с.
767615
  Ломунова М.Н. Мустай Карим / М.Н. Ломунова. – М, 1988. – 206с.
767616
  Роббинс Г. Мустанг / Г. Роббинс. – Москва : АСТ, 1997. – 480с. – (Интрига). – ISBN 5-7841-0490-Х
767617
  Шестаков Н.Р. Мустафа Кемаль Ататюрк - военный аташе Турции в Болгарии (1913-1915) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 71-89. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
767618
  Черніков І.Ф. Мустафа Кемаль Ататюрк - засновник і будівничий республіканської Туреччини / І.Ф. Черніков ; [відп. ред. Д.А. Радівілов]. – Київ : [б. в.], 2015. – 54, [2] с. : іл., портр. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 35-39 та в підрядк. прим.
767619
  Иванов Сергей Мустафа Кемаль Ататюрк : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 38-40 : Фото
767620
  Черніков І.Ф. Мустафа Кемаль Ататюрк і турецько-українські взаємини (1918-1922) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 161-165. – ISSN 1608-0599
767621
  Підлуцький О. Мустафа Кемаль Ататюрк: демократ-диктатор // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 5 -11 квітня (№ 12). – С. 11


  Під час останніх сутичок на площі Таксим у Стамбулі багато хто з учасників запеклих антивладних протестів, які, так само як і в Україні, вимагають, за великим рахунком, перезавантаження всієї системи влади, гордо називав себе "солдатами Ататюрка". В ...
767622
  Підлуцький О. Мустафа Кемаль Ататюрк: демократ-диктатор // Лідери : монографія / О.Г. Підлуцький. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 7-23. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня. Україна"). – ISBN 978-966-622-651-1
767623
  Дубинянский М. Мустафа Кемаль Ататюрк: Турция без фески // Личности. – Киев, 2010. – № 1 (23). – С. 46-67. – ISSN 1819-6268
767624
  Дерменджі Омер Мустафа Кутлу - повернення до традиції в сучасній турецькій літературі


  Розглядаються особливості творчої манери Мустафи Кутлу в жанрі hikaye.
767625
  Миллер А.Ф. Мустафа Паша Байрактар. Оттоманская империя в начале XIX века. / А.Ф. Миллер. – М.-Л., 1947. – 507с.
767626
  Деревянко А.П. Мустье Горного Алтая (по материалам пещеры им. Окладникова) / А.П. Деревянко, С.В. Маркин. – Новосибирск, 1992. – 223с.
767627
  Джафаров А.К. Мустьерская культура Азербайджана. / А.К. Джафаров. – Баку, 1983. – 99с.
767628
  Любин В.П. Мустьерские культуры Кавказа / В.П. Любин. – Л., 1977. – 223с.
767629
  Кулаковская Л.В. Мустьерские культуры Карпатского бассейна. / Л.В. Кулаковская. – Киев, 1989. – 124с.
767630
  Шуньков М.В. Мустьерские памятники межгорных котловин Центрального Алтая / М.В. Шуньков. – Новосибирск, 1990. – 158с.
767631
  Смирнов Ю.А. Мустьерские погребания Евразии / Ю.А. Смирнов. – М., 1991. – 337с.
767632
  Колосов Ю.Г. Мустьерские стоянки района Белогорска / Ю.Г. Колосов. – Киев, 1983. – 208с.
767633
  Климович Л.И. Мусульманам дают халифа / Л.И. Климович. – М., 1932. – 96с.
767634
  Ланда Р.Г. Мусульмане Арагона и Кастилии в XI-XV вв. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 132-141. – ISSN 0042-8779
767635
  Кондратьева Т.С. Мусульмане в Великобритании: социализация или обособление? // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 1 : Мусульмане в Европе; существуют ли пределы интеграции?. – С. 61-95. – ISSN 0235-5620
767636
  Погорельская С.В. Мусульмане в Германии: специфика интеграции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 1 : Мусульмане в Европе; существуют ли пределы интеграции?. – С. 146-176. – ISSN 0235-5620
767637
   Мусульмане в ЕС и в России. Круглый стол // Вестник Европы : журнал европейской культуры. – Москва, 2008. – Т. 22/23. – С. 39-55. – ISSN 1609-5359
767638
  Хенкин С.М. Мусульмане в Испании: метаморфозы исторического бытия // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 4. – С. 50-64. – ISSN 0130-3864
767639
  Хенкин С. Мусульмане в Испании: проблемы адаптации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 48-58. – ISSN 0131-2227
767640
  Хенкин Сергей Маркович Мусульмане в Испании: проблемы адаптации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 48-58. – Бібліогр.: с. 48-58. – ISSN 0131-2227
767641
  Хенкин С.М. Мусульмане в испанском социуме // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 1 : Мусульмане в Европе; существуют ли пределы интеграции?. – С. 96-129. – ISSN 0235-5620
767642
  Кирюшко Н.И. Мусульмане в украинском обществе: социологическое исследование / Н.И. Кирюшко; Межобл. Ассоциация обществен. организ. "Арраид"; Исламский обществен. культур. центр г.Киева. – Киев : Ансар Фаундешн, 2005. – 46 с. – ISBN 966-7927-28-8
767643
  Плещунов Ф. Мусульмане Великобритании : поиск новой идентичности // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 10. – С. 16-21. – ISSN 0321-5075
767644
  Тузов К.К. Мусульмане Европы: настоящее и будущее // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4. – С. 102-112. – ISSN 0869-1908
767645
  Трофимова О. Мусульмане и ислам в Западной Европе // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 10. – С. 52-62. – ISSN 0131-2227
767646
  Радівілов Д.А. Мусульмани України в політико-правових реаліях світської держави // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 68. – C. 115-140. – ISSN 1682-671Х
767647
  Ісмагілов С. Мусульмани України: історія солідарності-2 / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 грудня (№ 226). – С. 5


  Муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Шейх Саід Ісмагілов: "За часів СРСР держава не визнавала існування ісламу в УРСР".
767648
  Ісмагілов Ш.С. Мусульмани України: історія солідарності / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4-5 грудня (№ 222/223). – С. 22


  Розмова з муфтієм Духовного управління мусульман України "Умма" Шейхом Саідом Ісмагіловим.
767649
  Фахрутдинова Н. Мусульманки в жизни и политике // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 12. – С. 54-58. – ISSN 0321-5075


  Жінка в мусульманських країнах
767650
  Долгов Б. Мусульманская диаспора во Франции: Светская демократия и исламская идентификация // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 4 (238). – С. 156-172. – ISSN 1998-1813
767651
  Наумкин В. Мусульманская диаспора на Западе: дифференциация, конвергенция, гибридизация? // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 2 (23). – С. 4-14. – ISSN 1728-2756
767652
  Уотт У.М. Мусульманская Испания / У.М. Уотт, П. Какиа. – Москва, 1976. – 216 с.
767653
  Суслова М.Н. Мусульманская община в США: проблемы адаптации // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 123-142. – ISSN 0869-0499
767654
  Сюкияйнен Л. Мусульманская правовая культура, духовный потенциал и национальная безопасность России // Вестник Евразии : независимый научный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 22-30. – ISSN 1727-1770
767655
  Аширов Нугман Мусульманская проповедь / Аширов Нугман. – Москва, 1978. – 80с.
767656
  Кирабаев Н. Мусульманская цивилизация : вызовы глобализации // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 11. – С. 141-154. – ISSN 0869-44435
767657
  Юсеф Н.Н. Мусульманская цивилизация: влияние религии и культуры на современные международные отношения : ... учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Н. Юсеф ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – Киев : Персонал, 2012. – 270, [2] с. – Библиогр.: с. 265-271 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-02-0086-0
767658
  Босворт К.Э. Мусульманские династии / К.Э. Босворт. – М., 1971. – 324с.
767659
  Орбели И.А. Мусульманские изразцы. / И.А. Орбели. – Пб., 1923. – 28с.
767660
  Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в философии и политеке / М.Т. Степанянц. – М., 1982. – 248с.
767661
  Пруссакова Н.Г. Мусульманские меньшинства в политической жизни стран Востока / Н.Г. Пруссакова. – М., 1990. – 143с.
767662
  Хинц В. Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему. Материалы по метрологии средневековой Средней Азии / В. Хинц, Е.А. Давидович; Пер. с нем. Ю.Є. Брегеля. – Москва : Наука, 1970. – 148с.
767663
  Халикова Е.А. Мусульманские некрополи Волжской Булгарии Х начала XIII в. / Е.А. Халикова. – Казань, 1986. – 159с.
767664
  Ломакин Д.А. Мусульманские памятники Старого Крыма XIII - XV века: современное состояние // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 30-50. – ISSN 2078-0133
767665
   Мусульманские праздники и традиционная восточная кухня. – М., 1990. – 64с.
767666
   Мусульманские страны, Религия и политика (70-80 гг.). – М., 1991. – 181с.
767667
  Гордон-Полонская Мусульманские течения в общественной мысли Индии и Пакистана / Гордон-Полонская. – М, 1963. – 327с.
767668
  Плещунов Ф.О. Мусульманские школы Великобритании: борьба за государственное финансирование // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 74-82. – ISSN 0869-1908
767669
  Тауфик Ибрагим Мусульманский атомизм как строгий финитизм // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 142-153. – ISSN 0042-8744
767670
   Мусульманский календарь // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 9. – С. 45-59.
767671
  Балтанова Гульнар Равильевна Мусульманский кластер в структуре студенческой молодежи / Балтанова Гульнар Равильевна, Хакимзянова Алсу Саетзяновна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 16-20. – ISSN 1726-667Х
767672
   Мусульманский коммунализм в Индии: возникновение, идеология и политика. – М., 1988. – 63с.
767673
  Бартольд В.В. Мусульманский мир / В.В. Бартольд, 1922. – 93с.
767674
   Мусульманский мир, 950-1150. – М., 1981. – 312с.
767675
  Мец Адам Мусульманский Ренессанс / Мец Адам; Пер с нем., предисл. Д.Е. Бертельса. – Москва : Наука, 1966. – 457с. – Библиогр. и указ.: с.399-457
767676
  Мец Адам Мусульманский Ренессанс / Мец Адам; Пер. с нем. и пред. Д.Е. Бертельса; АН СССР. Инст. востоковедения. – Изд. 2-е. – Москва : Наука, 1973. – 473 с. : карт.
767677
  Сулаев И.Х. Мусульманское духовенство в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. // Военно-исторический архив : Научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2007. – № 5. – С. 24-26. – ISSN 1606-0219
767678
  Кобзев А.В. Мусульманское духовенство в СССР в 1940-1980-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 149-158. – ISSN 0042-8779
767679
  Гасанов М.М. Мусульманское духовенство во внешней политике Советского государства. 1945-1980-е гг. / М.М. Гасанов, И.Х. Сулаев // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 152-156. – ISSN 0042-8779
767680
  Мироенова В. Мусульманское лицо "христианской" Эфиопии // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 65-68. – ISSN 0321-5075
767681
   Мусульманское образование в Крыму (1917 - 1939 гг.) / А. Богомолов, О. Бубенок, С. Данилов, Д. Радивилов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 4. – С. 89-103. – ISSN 1608-0599
767682
   Мусульманское образование в Украине (1918-1927 гг.) : политико-правовые и организационно-институциональные аспекты / А.В. Богомолов, О.Б. Бубенок, С.И. Данилов, Д.А. Радивилов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 2. – С. 27-38. – ISSN 1608-0599
767683
  Нефляшева Н.А. Мусульманское образование на Северо-Западном Кавказе (вторая половина XIX - начало ХХ в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 72-92. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
767684
  Шарль Р Мусульманское право / Р Шарль; Под ред. и с предисл. Е.А. Беляева. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1959. – 143 с.
767685
  Козлихин И.Ю. Мусульманское право // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 231-258. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
767686
  Самиге А. Мусульманское право в мире и в России // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.144-149. – ISSN 1811-9018
767687
  Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: Вопросы теории и практики. / Л.Р. Сюкияйнен. – Москва, 1986. – 256 с.
767688
  Беляев Е.А. Мусульманское секатнтство / Е.А. Беляев. – М., 1957. – 100с.
767689
  Сыпко Б.В. Мусульманское сообщество в жизни Французской республики // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 3 (55). – С. 88-100. – ISSN 0201-7083
767690
  Чувпило О.О. Мусульманська ліга та Індійський національний конгрес: аналіз взаємовідносин (1907-1927 рр.) // Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Історичний факультет. – Харків, 2008. – № 7. – С. 68-78
767691
   Мусульманська трудова етика та її вплив на ефективність бізнесу / Абдус Саттар Аббасі, Кашіф, ур Реман, , Амна Бібі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 312-322 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назви. – ISSN 1993-6788
767692
  Арістова А. Мусульманська умма України: внутрішньоінституційні процеси і проблеми діалогу / А. Арістова, А. Колодний, Д. Шестопалець // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 2 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 168-181. – ISBN 966-7379-70-1
767693
  Кралюк П. Мусульманська філософія на теренах Криму. Суфізм // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 541-542. – ISBN 978-966-2254-74-7
767694
  Аєлет Еттінгер Мусульманське весілля в Ізраїлі - фольклор і традиції // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 4 : Ізраїльська етнологія. – С. 103-113. – ISSN 0130-6936
767695
  Бубенок О.Б. Мусульманське населення на теренах сучасної України: особливості формування етнічного складу // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 25-48. – ISSN 1608-0599
767696
  Лубський В.І. Мусульманське право : Курс лекцій / В.І. Лубський, В.Д. Борис; За ред. В.І.Лубського. – Київ : Вілбор, 1997. – 256с. – ISBN 966-7247-05-8
767697
  Лубська М. Мусульманське право : сутність, джерела, структура : монографія / Марія Лубська. – Київ : Академвидав, 2009. – 256с. – (Монограф). – ISBN 978-966-8226-78-6
767698
  Лубська М.В. Мусульманське право в контексті сучасного цивілізаційного процесу // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 154-158.
767699
  Шестопалець Д.В. Мусульманське право у Європі на сучасному етапі: від мультикультуралізму до правового плюралізму // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 52. – С. 175-201. – ISSN 1682-671Х
767700
  Лубська М.В. Мусульманське право як визначальна складова процесу інституалізації ісламу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
767701
  Лубська М.В. Мусульманське право як філософсько-релігієзнавчий феномен : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. філос. наук : спец. 09.00.11 - Релігієзнавство / Лубська М. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 35 с. – Бібліогр.: 55 назв
767702
  Лубська М.В. Мусульманське право як філософсько-релігієзнавчий феномен : Дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Лубська М.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 431л. – Бібліогр.: л.382-431
767703
  Штурмак Н. Мусульманське праворозуміння та ісламська доктрина в сучасних країнах: їх диференціація // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 112-117. – ISSN 0132-1331
767704
  Галюк С.Є. Мусульманське та міжнародне право: теоретичні та порівняльно-правові аспекти // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 17-23.
767705
  Дирда А.О. Мусульманський фактор як елемент формування зовнішньополітичного іміджу Швейцарії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С.438-446
767706
  Кралюк П. Мусульманські впливи в Київській Русі // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 537-539. – ISBN 978-966-2254-74-7
767707
  Якубович М. Мусульманські вчені з українського степу // Умма : офіційне видання Духовного управління мусульман України "Умма". – Київ, 2015. – № 27, жовтень. – С. 6


  Певно, в жодному українському підручнику з історії чи філософії читач не знайде згадки про те, що на теренах сучасної Одещини, Миколаївщини та Херсонщини існував паралельний слов’янсько-християнському культурний світ. Цей світ належав до ...
767708
  Стець М. Мусульманські громади в країнах Західної Європи: особливості формування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 66-76. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
767709
  Ляшенко Т. Мусульманські держави і питання глобалізації (на прикладі країн Центральної Азії) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 245-256


  Система міжнародних відносин країн Центральної Азії з 2010 р. інституційно оформила ще один напрям: у Стамбулі було прийнято рішення про створення нової міжнародної організації - Ради співробітництва тюркомовних країн (РСТК), до якої увійшли ...
767710
   Мусульманські оселі Галичини: що ми призабули з історії // Умма : офіційне видання Духовного управління мусульман України "Умма". – Київ, 2015. – № 26, вересень. – С. 7
767711
  Соболєва О. Мусульманські святині Криму: походження та складові культу поклоніння // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 33-41
767712
  Соболєва О. Мусульманські святині Криму: типологія та обрядові практики // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 85-95. – ISBN 966-7379-70-1
767713
  Нестерова Г.Ф. Мутабильность Н-ген фага Т2 : Автореф... канд. биол.наук: / Нестерова Г. Ф.; АМН СССР, Ин-т эпидемиол. и микробиол. – М., 1966. – 31л.
767714
  Лишенко И.Д. Мутабильность полиплоидного ряда яровых пшениц при воздействии химическими мутагенами : Автореф... Канд.биол.наук: 103 / Лишенко И.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1968. – 21л.
767715
  Лишенко И.Д. Мутабильность полиплоидного ряда яровых пшениц при воздействии химическими мутагенами : Дис... Канд. биол. наук.: / Лишенко И.Д.; Белоцерковский сельскохоз. ин-т. – Белая Церковь, 1968. – 189л. – Бібліогр.:л.156-183
767716
  Маслов А.Б. Мутагенез в селекционно-генетических исследованиях отдаленных гибридов и полиплоидов. / А.Б. Маслов. – М., 1983. – 128с.
767717
  Засухина Г.Д. Мутагенез вирусов человека и животных / Г.Д. Засухина. – Москва : Медицина, 1971. – 180 с.
767718
   Мутагенез и гибридизация в селекции растений. – Воронеж, 1984. – 116с.
767719
  Ковалева Т.А. Мутагенез и клеточная селекция в культуре ткани раувольфии змеиной (Rauwolfia serpentina benth) продуцента лекарственных веществ. : Автореф... канд. биол.наук: 13.101 / Ковалева Т.А.; Кишинев. гос. ун-тет. – Кишинев, 1971. – 26л.
767720
  Дубинин Н.П. Мутагенез и окружающая среда / Н.П. Дубинин, Ю.В. Пашин. – Москва : Наука, 1978. – 130 с. : табл.
767721
   Мутагенез и репарация в системе вирус-клетка. – М., 1983. – 231с.
767722
   Мутагенез при действии физических факторов / Дубинин Н.П. – М., 1980. – 224с.
767723
   Мутагенез сельскохозяйственных растений. – Кишинев, 1968. – 228с.
767724
  Мамедов К.М. Мутагенная активность пестицидов и окружающая среда / К.М. Мамедов. – Ашхабад, 1991. – 173с.
767725
  Панченко В.К. Мутагенная активность родственных азотистых ипритов и производных этиленимина на aspergillus nidulans : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.103 / Панченко В.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 22 с.
767726
  Олешко Л.Д. Мутагенні фактори навколишнього середовища та їхній вплив на організм людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 3-4. – Бібліогр..: 5 назв.
767727
  Лушина Л.И. Мутагенное действие алкилирующих соединений на растениях. (Горох, пшеница) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Лушина Л.И.; АН СССР. Ин-т общей генетики. – Москва, 1973. – 26л.
767728
  Чубуков В.Ф. Мутагенное действие гидроксиламина и его аналога - О-метилгидроксиламина на внеклеточных бактериофаг Т-2 : Автореф... канд. биол.наук: / Чубуков В.Ф.; АМН СССР. Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. – М., 1965. – 14л.
767729
  Красавин Е.А. Мутагенное действие излучений с разной ЛПЭ / Е.А. Красавин, С. Козубек. – Москва : Єнергоатомиздат, 1991. – 184 с. : табл. – ISBN 5-283-03058-X
767730
  Малюта С.С. Мутагенное действие некоторых вирусов на дрозофилу : Дис... канд.биолог.наук: / Малюта С.С.; Сектор молекулярной биологии игенетики института микробиологии и вирусологии АН УССР. – К., 1969. – 142л. – Бібліогр.:л.120-142
767731
   Мутагенное действие природных и синтетических полинуклеотидов. – К., 1990. – 123с.
767732
  Андрюшкявичене И.С. Мутагенное действие этиленимина на некоторые сорта ярового ячменя : Автореф... канд. биол.наук: 03.103 / Андрюшкявичене И.С.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 25л.
767733
  Подпольская Светлана Владимировна Мутагенность аденовируса человека типа 1 для соматических и половых клеток мышей : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.15 / Подпольская Светлана Владимировна; Ин-т молекулярной биологии и генетики АН УССР. – К., 1983. – 19л.
767734
  Стрижельчик Н.Г. Мутагенные и антимутагенные свойства пищевых добавок / Н.Г. Стрижельчик, И.Р. Бариляк. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 158, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 131-154. – ISBN 978-966-623-565-0
767735
   Мутагенный факторы и содание селекционного метариала. – Вильнюс, 1980. – 85с.
767736
  Дубинин Н.П. Мутагены окружающей среды / Н.П. Дубинин. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 5)
767737
  Андієвська Е. Мутанти = Mutates : сонети / Емма Андієвська. – Київ : Всесвіт, 2010. – 246, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-8439-23-0


  Емма Андієвська – українська письменниця, поетеса та художниця, яка працює у стилі сюрреалізму та герметизму. Її книжка «Мутанти» продовжує розвиток експериментально-інтелектуального напряму, властивого попереднім збіркам її віршів та прозовим творам
767738
  Игнатова Татьяна Николаевна Мутанты и гибриды в изучении генотипической изменчивости трансформированных клеток в культуре : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.17 / Игнатова Татьяна Николаевна;. – Л., 1983. – 35л.
767739
  Заринь Д.Г. Мутанты микроорганизмов - продуценты аминокислот и их культивирование : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Заринь Д.Г. ; Ин-т микробиологии. – Рига, 1966. – 32 с.
767740
  Гершензон С.М. Мутации / С.М. Гершензон. – Киев : Наукова думка, 1991. – 112с. – ISBN 5-12-003291-8
767741
  Щербаков В.К. Мутации в эволюции и селекции растений / В.К. Щербаков. – Москва, 1982. – 328с.
767742
   Мутации генов LRRK2, GBA и SNCA, ассоциированных с болезнью Паркинсона у жителей Украины / А.К. Коляда, А.С. Соседко, М.А. Чивликлий, А.М. Вайсерман, И.Н. Карабань // Проблемы старения и долголетия : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 2015. – Т. 24, № 1. – С. 14-20. – ISSN 0869-1703


  Проведено генотипирование мутаций генов LRRK2, GBA и SNCA 216 пациентов 54-79 лет с болезнью Паркинсона (БП) и 300 неврологически здоровых людей 50-83 лет (контрольная группа), проживающих в разных регионах Украины. У больных БП частота встречаемости ...
767743
  Рыжков В.Л. Мутации и болезни хлорфиллового зерна. / В.Л. Рыжков. – М-Л, 1933. – 192с.
767744
  Скавронская А.Г. Мутации у бактерий / А.Г. Скавронская. – М, 1967. – 234с.
767745
  Изергина Э.А. Мутации фактора фертильности, индуцированные азотистым ипритом, у бактерий E.coli K-12 : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Изергина Э.А.; БГУ. – Минск, 1970. – 22л.
767746
  Солодюк Н.В. Мутационная и модификационная изменчивость белого люпина под влиянием физических и химических мутагенных факторов : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.534 / Солодюк Н.В. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 25 с.
767747
  Кулиев Рауф Алекпер оглы Мутационная изменчивость хлопчатнка, индуцированная у гибридов и повторно обработанных мутантов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Кулиев Рауф Алекпер оглы; Акад. сельхоз. наук им. В.И.Ленина. Южн. отд-ние, УНИИ растениеводства, селекции и генетики им. – Х., 1987. – 44л.
767748
   Мутационная селекция. – М., 1968. – 310с.
767749
  Моргун В.В. Мутационная селекция пшеницы / В.В. Моргун, В.Ф. Логвивненко. – К., 1995. – 632с.
767750
  Брыченко Г.М. Мутационный процес индуцированный метилметансульфонатом в сперматогенезе и соматических клетках : Автореф... канд. биол.наук: / Брыченко Г. М.; АН СССР, Ин-т биологии развития. – М., 1969. – 29л.
767751
   Мутационный процесс у грибов. – Л., 1980. – 287с.
767752
  Жлуктенко В. Мутация "тюльпанов" // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 16 (134). – С. 40-43


  "Революції тюдьпанів" 2005 та 2010 років у Киргизії.
767753
   Мутації в генах BRCA 1/2 у чоловіків України / Э.В. Городецька, С.В. Серга, А.С. Демидова, Е.О. Стаховський, О.А. Кононенко, О.Е. Стаховський, М.В. Пікуль, І.А. Козерецька // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2014. – Вип. 3 (123). – С. 13-18. – ISSN 2313-1780
767754
  Рижков В.Л. Мутації й хвороби хлорофілової зернини / В.Л. Рижков. – Київ : Держмедвидав, 1935. – 367с.
767755
  Вербицька Т. Мутації небезпеки, або Радіаційні загрози окупованих територій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 1, 9


  "14 квітня 2018 р. на неконтрольованій Україною шахті "Юний комунар", у якій ще 1979-го був проведений дослідницький ядерний вибух, було повністю припинено водовідведення. Об"єкт переведено із "сухої" у стан "мокрої" консервації. Без згоди МАГАТЕ, ...
767756
   Мутація 5382insC в гені BRCA1 у жінок, хворих на рак молочної залози / Т.І. Лагута, Є.В. Городецька, С.В. Серга, С.В. Демидов, Н.М. Левкович, М.Ф. Анікусько, Ю.О. Тимовська, В.Є. Чешук, І.І. Смоланка, С.Ю. Скляр, С.Е. Поленков, О.І. Бойченко, І.А. Козерецька // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2015. – Т. 17, № 3 (65). – С. 190. – ISSN 1562-1774
767757
  Саидова Саяра Рахматовна Мутность воды и вынос мелкозема в горной части бассейна Чирчика : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Саидова Саяра Рахматовна; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.26
767758
   Мутный поток : последние дни венг. фашизма : сокр. пер. с венг. – Ніжин : Прогресс, 1981. – 208 с.
767759
   Мутный поток бакалавров // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 16. – С. 17
767760
  Галяу М. Муть : романы / М. Галяу; пер. с татар. – Казань : Таткнигоиздат, 1959. – 456 с.
767761
  Рауд Е.М. Муфтик, Півчеревичок і Мохобородько / Е.М. Рауд. – Київ, 1979. – 72 с.
767762
  Рауд Е.М. Муфтик, Півчеревичок і Мохобородько / Е.М. Рауд. – Київ, 1983. – 128 с.
767763
  Иванов Е.А. Муфты для приводов / Е.А. Иванов. – Москва, 1957. – 191с.
767764
  Иванов Е.А. Муфты для приводов / Е.А. Иванов. – Москва, 1964. – 108с.
767765
  Шварцман Л.Г. Муфты маслонаполненых кабелей на напряжение 110-500 кв. / Л.Г. Шварцман. – М., 1963. – 100с.
767766
  Шварцман Л.Г. Муфты силовых кабелей высокого напряжения / Л.Г. Шварцман. – Москва : Энергия, 1977. – 175 с.
767767
  Поляков В.С. Муфты. Конструкции и расчет. / В.С. Поляков, И.Д. Барбаш. – 3-е изд., испр. – М.-Л., 1964. – 363с.
767768
  Чуковский К.И. Муха-Цокотуха / К.И. Чуковский. – Київ, 1988. – 16с.
767769
  Гаврилів Тимофій Муха = оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 34-41. – ISSN 0130-1608
767770
  Дутли Р. Муха в янтаре : перевод как магический акт. Заметки о поэтике перевода // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 2. – С. 86-108. – ISSN 0042-8795
767771
  Кухарук Р. Муха з цукром / Р. Кухарук. – Київ : Український клуб, 2003. – 296с. – ISBN 966-96376-0-0; 966-96376-1-9
767772
  Панч П. Муха Макар / П. Панч. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 55с.
767773
  Панч П. Муха Макар / П. Панч : Радянська література, 1934. – 29с. – (Б-ка ра. літератури ; №22)
767774
  Панч П. Муха Макар : Оповідання / П. Панч. – Київ : ДЛВ, 1937. – 39с. – (Б-ка малописьменного)
767775
  Ракитин В.Г. Муха на высоте. / В.Г. Ракитин. – Пенза, 1961. – 63с.
767776
  Ключина П.Ю. Муха на пасіці : вірші, байки, пародії, епіграми / П.Ю. Ключина. – Київ : Дніпро, 1965. – 194 с.
767777
  Хорезми Мухаббат-Наме / Хорезми. – Москва, 1961. – 224с.
767778
  Усманов А Мухакамат ал-Лугатайн Алишер. / А Усманов, . – Ташкент, 1948. – 128 с.
767779
   Мухамед Десоку: Кількість українських туристів у Єгипті зросла на третину // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 16 : фото
767780
  Магомедов М. Мухамед из Индираха / М. Магомедов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 368 с.
767781
  Аш-Шиха бин Мухаммад - посланник Аллаха / Абдуррахман бин Абдулькарим Аш-Шиха ; Офис по содействию в призыве, наставлении и просвещении этнических меньшинств в районе Рабва. – Эр-Рияд : [б. и.]. – 63, [1] с.
767782
  Булгаков П.Г. Мухаммад ал-Хорезми / П.Г. Булгаков. – М., 1983. – 239с.
767783
  Кулида С. Мухаммад Асад из Львова // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2016. – 13-19 января (№ 3). – С. 6


  Мухаммад Асад (Леопольд Вейсс) — видатний львів"янин та ісламский діяч. Письменник, мислитель, мандрівник, талановитий журналіст, поліглот, політичний та громадський діяч.
767784
   Мухаммад ибн Муса ал-Хорезми: к 1200-летию со дня рождения. : К 1200-летию со дня рождения. – Москва : Наука, 1983. – 264с.
767785
  Нурмухамедов А.-К. Мухаммад Икбал - великий пакистанский поэт // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2008. – № 2, ноябрь (1429). – С. 46-48


  Аллама Мухаммад Икбал (1877–1938) - поэт, философ и общественный деятель Британской Индии, мыслитель, считающийся духовным отцом Пакистана, провозвестником создания этой страны.
767786
  Беков К. Мухаммад Шахристани - историк философии / К. Беков. – Душанбе, 1987. – 120с.
767787
  Салахи А. Мухаммад. Человек и Пророк : подробное изучение жизни Пророка Ислама / Адиль Салахи ; [пер. с англ. А. Нурмухамедов, С. Яворская]. – Киев : Ансар Фаундейши, 2012. – 734, [1] с. – ISBN 966-7927-33-4
767788
   Мухаммаджан Шарипович Шукурув. – Душанбе, 1986. – 128с.
767789
   Мухаммед : Жизнь, учение, мысли, изречения, афоризмы; суры из Корана; словарь ислама. – 3-е изд. – Минск : Современное слово, 2004. – 320с. – ISBN 985-443-431-1
767790
  Рзаев К А. Мухаммед Али М. Казем-Бек. / К А. Рзаев. – М., 1989. – 197с.
767791
  Рзаев А.К. Мухаммед Али Мирза Казем-Бек: Жизнь, мировоззрение и науч. деятельность. / А.К. Рзаев. – Баку, 1981. – 217с.
767792
  Борділовська О.А. Мухаммед Алі Джина - фундатор Пакистану // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 94-. – ISSN 1608-0599
767793
  Раджабова И.С. Мухаммед Диб / И.С. Раджабова. – Душанбе, 1966. – 219с.
767794
  Максудов Ф.Г. оглы Мухаммед Насирэддин Туси / Ф.Г. оглы Максудов, Г.Д. оглы Мамедбейли. – Баку, 1981. – 102с.
767795
  Нурджанов Н. Мухаммеджан Касымов / Н. Нурджанов. – М., 1955. – 92с.
767796
  Синьковская А.С. Мухаммедкул Нарзикулович Нарзикулов / А.С. Синьковская. – Душанбе, 1964. – 60с.
767797
   Мухаммедкул Нарзикулович Нарзикулов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Душанбе : Дониш, 1984. – 160с. – (Материалы к библиографии ученых Таджикистана / АН ТаджССР; Центр. науч. б-ка ; Вып. 25)
767798
   Мухарам Расулова. – Душанбе : Дониш, 1986. – 52с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Таджикистана ; Вып. 31)
767799
  Досжанов Г.Н. Мухи-жигалки Казахстана / Г.Н. Досжанов, Н.Н. Бусалаева. – Алма-Ата, 1989. – 62с.
767800
  Досжанов Т.Н. Мухи-кровососки / Т.Н. Досжанов. – Алма-Ата, 1980. – 208с.
767801
  Корнеев Валерий Алексеевич Мухи-пестрокрылки (Diptera Tephnitidae) Среднего Приднепровья (С обзором системы семейства в целом) : Автореф... канд. биологическихнаук: 03.00.09 / Корнеев Валерий Алексеевич; АН УССР, Ин-т Зоологии им. И.И.Шмальгаузена. – К., 1985. – 19л.
767802
   Мухи : Матеріали експедиції. – Київ : Держмедвидав, 1937. – 102с.
767803
  Чарыкулиев Д. Мухи Sarcophagidae (Diptera) Юго-Восточной Туркмении. : Автореф... канд. биол.наук: / Чарыкулиев Д.; АН ТаджССР. Отд. биол. наук. – Ашхабад, 1965. – 22л.
767804
  Варкалис К. Мухи фивотноводческих помещений, их биология, экология, распространение в Литовской ССР и меры борьбы : Автореф... канд. биол.наук: / Варкалис К.; Вильюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 22л.
767805
  Павловский Е.Н. Мухи. Строение, жизнь, распространение ими заразных болезней , паразитирование у человека и борьба с ними / Е.Н. Павловский, 1921. – 48с.
767806
   Мухин Александр Андреевич. Выставка живописи. – М., 1980. – 22с.
767807
   Мухин Борис Александрович. Выставка произведений. – М., 1983. – 19с.
767808
   Мухина : литературное-критическое наследие. – Москва : Искусство
Т.1. – 1960. – 227 с.
767809
  Кузнецов Э.Д. Мухина В.И. / Э.Д. Кузнецов. – Л., 1966. – 60с.
767810
  Зотов А.И. Мухина Вера Игнатьевна - народный художник СССР / А.И. Зотов. – М.-Л., 1944. – 14с.
767811
  Голышкин В.С. Мухины и Немухины / В.С. Голышкин. – М., 1991. – 327с.
767812
  Пидоренко И.В. Мухобой / И.В. Пидоренко. – Ставрополь, 1989. – 221с.
767813
  Пекло А.М. Мухоловки фауны СССР / А.М. Пекло. – К, 1987. – 178с.
767814
  Пекло А.М. Мухоловки фауны СССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Пекло А.М.; Ан УССР.Ин-т зоологии. – К, 1981. – 27л.
767815
  Гусейнов А.А. Мухсил Эртугрул в театре и кино / А.А. Гусейнов. – М, 1990. – 94с.
767816
  Меттер И.М. Мухтар / И.М. Меттер. – Л., 1982. – 95с.
767817
  Меттер И.М. Мухтар / И.М. Меттер. – Л., 1982. – 432с.
767818
   Мухтар Ауэзов - классик советской литературі. – Алма-Ата, 1980. – 187с.
767819
  Кедрина З.С. Мухтар Ауэзов : Критико-биографический очерк / З.С. Кедрина. – Москва : Советский писатель, 1951. – 124с.
767820
  Лизунова Е. Мухтар Ауэзов / Е. Лизунова, И.Т. Дюсенбаев. – Алма-Ата, 1957. – 71с.
767821
  Нуркатов А. Мухтар Ауэзов / А. Нуркатов. – Алма-Ата, 1958. – 131с.
767822
  Нуркатов А. Мухтар Ауэзов / А. Нуркатов. – М., 1960. – 31с.
767823
  Каратаев М. Мухтар Ауэзов / М. Каратаев. – Алма-Ата, 1967. – 88с.
767824
   Мухтар Ауэзов в воспоминаниях современников. – Алма-Ата, 1972. – 359с.
767825
  Бархударян Р.М. Мухтар из Карадаша / Р.М. Бархударян. – М., 1957. – 214с.
767826
   Мухтар Омарханович Ауэзов. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 107с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана)
767827
  Гжицький В.З. Муца / В.З. Гжицький. – Х., 1928. – 158с.
767828
  Гжицький В.З. Муца / В.З. Гжицький, 1929. – 151с.
767829
  Левківський П.Т. Мученик науки / П.Т. Левківський, А.П. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 4 (86)


  Астрономічні відкриття. Галілео Галілей, Іоган Кеплер.
767830
  Левківський П.Т. Мученик науки [Галілео Галілей (1564-1642)] / П.Т. Левківський, А.П. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 5 (87)
767831
  Бавильский Д. Мученик светотени : Из цикла "Праздные люди" // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 73-90. – ISSN 0130-7673
767832
  Туфанова О.А. Мученики в произведениях протопопа Аввакума // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 101-109. – ISSN 0130-9730
767833
  Тісандье Гастон Мученики науки / Тісандье Гастон. – К. : ДВУ, 1923. – 232с.
767834
  Тісандьє Г. Мученики науки. – Київ : Держвидав України, 1923
767835
  Сергійчук В. Мученики совісті і честі за усіх нас // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 254-259. – ISBN 978-966-397-158-5
767836
  Портнов А. Мученицька смерть мільйонів і перспективи теоретичної рефлексії // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 36-37


  Timothy Snyder, Bloodlands. Europe Between Hitler and Stalin, New York: Basic Books, 2010. " Книжка Тимоті Снайдера оповідає історію зумисного вбивства чотирнадцятьох мільйонів людей у серці Европи, вчиненого нацистським і совєтським режимами. Назва ...
767837
  Ісіченко І. Мученицький архетип у житійному просторі Руїни // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 233-239. – ISBN 978-966-3888-379-3
767838
  Пантелеев А.Д. Мученичество и распространение христианства в Римской империи // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 33-43. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
767839
  Яков Ц. Мученичество Шушаник. / Ц. Яков. – Тбилиси, 1978. – 54с.
767840
  Цуртавели Иаков Мученичество Шушаник. / Цуртавели Иаков. – Тбилиси, 1978. – 78с.
767841
  Сафир Мучения обедавшего за Табль-Д"Отом и другие рассказы : пер. с нем. – Санкт-Петербург : Изд. М.Г.Корнфельда, 1911. – 61 с. – (Дешевая юмористическая библиотека "Сатирикона" ; Вып. 20)
767842
  Матвеева В.К. Мучнистая роса дуба и меры борьбы с ней в горах и предгорьях Заилийского Ала-Тау Алма-Атинской области : Автореф... канд. с/хнаук: / Матвеева В.К.; Казахск. гос. с/х ин-т. – Алма-Ата, 1953. – 20 с.
767843
  Минаева Т.И. Мучнистая роса и бактериоз огурцов в условиях Саратовской области и меры борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Минаева Т.И.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1967. – 21л.
767844
  Жукова Л.М. Мучнистая роса сахарной свеклы на юге Украны и меры борьбы с ней. : Автореф... канд. биол.наук: / Жукова Л. М.; Укр. с. х. акад. – К., 1967. – 18л.
767845
   Мучнисто-росяные грибы. – Алма-Ата
3. – 1961. – 1--460с.
767846
  Горленко М.В. Мучнисто-росяные грибы Московской области : семейство Erysiphaceae / М.В. Горленко. – Москва : Издательство Новосибирского университета, 1983. – 72 с. : ил. 19, библиогр. 45 назв.
767847
  Головин П.Н. Мучнисто-росяные грибы, паразитирующие на культурных и полезных диких растениях / П.Н. Головин. – М.-Л., 1960. – 262с.
767848
  Гелюта В.П. Мучнисто-росяные грибы. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Гелюта В.П.; АН УССР. – К, 1980. – 24л.
767849
  Блейк В. Мушеня; Лондон : переклад віршів // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 321--322
767850
   Мушкало Лука Корнійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 409. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
767851
  Силка О. Мушкет Леонід Павлович: погляд із сімейної хроніки / О. Силка, Л. Синявська // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 84-90. – ISSN 0869-3595


  В історії національно-визвольної боротьби українців 1917-1923 рр. ім"я Леоніда Мушкета стоїть поряд із іменами 38 українських патріотів, яких в результат зради було зарештовано чекістами, відпралено до Лук"янівської в"язниці і розстріляно. Серед них ...
767852
  Крапивин В.П. Мушкетёр и фея / В.П. Крапивин. – М., 1979. – 239с.
767853
  Річ В.І. Мушкетери / В.І. Річ, М.Б. Черненко. – К, 1967. – 246с.
767854
  Рич В.И. Мушкетеры / В.И. Рич, М.Б. Черненко. – М, 1964. – 174с.
767855
  Финкель Евгений Мушкетеры Суэца : Арсенал // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 142-151 : Іл., карта
767856
  Значков Борис Мушкитеры подводного царства : зоосфера / Значков Борис, Блэз Оливье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 78-85
767857
  Свято Роксоляна Мушля вишуканої поезії від Володимира Свідзінського // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 2 (100). – С. 2. – ISSN 1562-3238
767858
  Ахроров З. Мушфики и его творчество : Автореф... канд. филол.наук: / Ахроров З.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1966. – 18л.
767859
  Анастасьев А.Н. МХАТ в борьбе с формализмом / А.Н. Анастасьев. – Москва, 1953. – 244с.
767860
   МХАТ і українська театральна культура. – Київ, 1949. – 249 с.
767861
   Мхи-папоротники. – Петрозаводск, 1979. – 81с.
767862
  Сапегин А.А. Мхи горного Крыма = Laubmoose des Krimgerbiges in der ecologischen, geographischen und floristischen Hincht : (экология, география, флора). – Одесса : [б. и.] ; [Коммерческая типография Б. И. Сапожникова], 1910. – 257 с., 2 к., 2 табл.
767863
  Бобораджабов Б. Мхи западного памира. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Бобораджабов Б.; АН УССР. – К, 1979. – 21л.
767864
  Пипинис И.А. Мхи лугов и низинных болот восточной части Литовской ССР и их значение для типологии лугов : Автореф... канд. биол.наук: / Пипинис И.А.; Акад. наук Литов. ССР. Ин-т биологии. – Вильнюс, 1956. – 19л.
767865
  Косачева Л .А. Мхи Среднего Приобья и их биологическая продуктивность : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Косачева Л .А.; АН СССР, Дальневост. науч. центр биол.почв. ин-т. – Владивосток, 1977. – 20л.
767866
  Кцоян А.С. Мхитар Гераци. / А.С. Кцоян. – Ереван, 1968. – 84с.
767867
  Ханзадян С.Н. Мхитар спарапет : роман / Серо Ханзадян; авториз. пер. с арм. О.Безухов. – Москва : Известия, 1973. – 749 с.
767868
  Макашов А.И. Мценск / А.И. Макашов, Г.Ф. Соловьев. – Орел, 1959. – 115с.
767869
  Макашов А.И. Мценск / А.И. Макашов. – Тула, 1980. – 192с.
767870
  Лермонтов М.Ю. Мцири / М.Ю. Лермонтов. – Киев : КОПРОД, 1920. – 32с.
767871
  Лермонтов М.Ю. Мцирі / М.Ю. Лермонтов. – Київ : ДЛВ, 1957. – 28с.
767872
  Лермонтов М.Ю. Мцирі. Демон / М.Ю. Лермонтов. – Київ : ДЛВ, 1952. – 64с.
767873
  Северов Н. Мцхета / Н. Северов, Г. Чубинашвили. – Москва, 1946. – 43 с.
767874
  Гвердцители Р. Мцхета / Р. Гвердцители. – Тбилиси, 1962. – 18с.
767875
   Мцхета. – Тбилиси
3. – 1980. – 247с.
767876
  Лермонтов М.Ю. Мцыри / М.Ю. Лермонтов. – Горький : Горькоблгиз, 1944. – 32с.
767877
  Лермонтов М.Ю. Мцыри / М.Ю. Лермонтов. – Пятигорск : Изд. Гос. музея "Домик Лермонтова", 1948. – 63с.
767878
  Лермонтов М.Ю. Мцыри / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 62с.
767879
  Лермонтов М.Ю. Мцыри : Поэма / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 32с.
767880
  Лермонтов М.Ю. Мцыри / М.Ю. Лермонтов. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1977. – 32с. – (Школьная б-ка)
767881
  Лермонтов М.Ю. Мцыри / М.Ю. Лермонтов ; [худож. Ф. Константинов]. – Москва : Художественная литература, 1984. – 78 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
767882
  Лермонтов М.Ю. Мцыри / М.Ю. Лермонтов ; [вступ. ст. (с. 5-72), коммент., библиогр. А. Немзера ; ил. Ю. Чарышникова]. – Москва : Книга, 1989. – 197, [1] с. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-212-00155-2
767883
  Лермонтов М.Ю. Мцыри. Демон / М.Ю. Лермонтов. – Москва : ГИХЛ, 1946. – 63с.
767884
  Лермонтов М.Ю. Мцыри. Демон / М.Ю. Лермонтов. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 64с.
767885
  Лермонтов М.Ю. Мцыри. Поэмы и стихотворения [Електронний ресурс] / М. Ю. Лермонтов ; читают М. Козаков, В. Левашев ; реж. А. Валенский ; комп. И. Кашинский ; ООО "Вимбо" ; ООО "1 С - Паблишинг". – Москва : 1 С, 2007. – 1 СD. – Систем. требования : MS Windows, Pentium 100, RAM 16 Mb, SVGA, 800x600, CD-ROM, звуков. карта, аудиосистемы : муз. центр, CD-плеер. - Заглавие с этикетки диска. – (Классика). – ISBN 978-5-9677-0650-9


  Окончательный вариант "Мцыри" появился лишь в 1839 году. Устами своего героя М. Лермонтов говорит о величии природы, жажде своды, тоске по отчему дому. В сборник также вошли другие стихотворные произведения М. Ю. Лермонтова
767886
  Логвин Ю.Г. Мчали коні : повісті, опровідання / Ю.Г. Логвин. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 326 с.
767887
  Аленкин Б.Р. Мчащаяся по тундре / Б.Р. Аленкин. – Москва, 1967. – 64с.
767888
  Янчик О.І. Мчиться мій вороний : поезії / О.І. Янчик. – Ужгород : Карпати, 1981. – 176 с.
767889
  Якубовский А.П. Мшава / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1969. – 240с.
767890
  Абрикосов Г.Г. Мшанки - Bryozoa / Г.Г. Абрикосов. – Ленинград : Академия наук, 1936. – С. 377-381
767891
  Модзалевская Е.А. Мшанки Trepostomata ордовика Прибалтики и их стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Модзалевская Е.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 18 с.
767892
  Вискова Л.А. Мшанки подотрядов Cancellata и Salpingina из верхнемеловыъх отложений Поволжья и Крыма. : Автореф... канд. биол.наук: / Вискова Л.А.; АН СССР. Пантеолог. ин-т. – М., 1967. – 25л.
767893
  Андросова Е.И. Мшанки северо-западной части Тихого океана / Е.И. Андросова. – Ленинград, 1962. – 6с.
767894
   Мшанки, моллюски, членистоногие. – Кишинев, 1984. – 301с.
767895
  Абрикосов Г.Г. Мшанки, собранные Олонецкой научной экспедицией / Г.Г. Абрикосов. – Ленинград, 1926. – С. 39-45 : ил.
767896
  Шульга-Нестеренко Мшанковая фауна угленосных отложений Печорського края / Шульга-Нестеренко, 1931. – с.
767897
  Фаворская Т.А. Мщанки (отряд Cheilostomata) пограничных горизонтов мела и палеогена Крыма. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 128 / Фаворская Т.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 17л.
767898
  Логинов А.В. Мщение и месть в терминологии гомеровского эпоса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 26-38. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385


  Исследуя термины мести, употребляемые в гомеровских поэмах, автор приходит к выводу, что гомеровская месть отличается от современного ее понятия. Обычным результатом гомеровской мести является убийство, она связана с честью и обменом. В гомеровском ...
767899
  Гогол Н.В. Мъртви души / Н.В. Гогол. – София : Отечество, 1977. – 255 с.
767900
  Лебедев П.Л. Мы -- алексеевцы / П.Л. Лебедев. – Минск, 1975. – 287с.
767901
  Лебедев П.Л. Мы -- алексеевцы / П.Л. Лебедев. – 2-е изд. доп. перераб. – Минск, 1979. – 335с.
767902
   Мы -- братство рабочих рук: Сб.. – М., 1990. – 222с.
767903
  Лобанов М.М. Мы -- военные инженеры. / М.М. Лобанов. – Москва, 1977. – 223с.
767904
   Мы -- военные. Очерки и докум. рассказы.. – М., 1974. – 256с.
767905
  Джус В.Е. Мы -- гидронавты. / В.Е. Джус. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 143с.
767906
   Мы -- дети революции. Статьи, воспоминания, документы.. – Волгоград, 1968. – 272с.
767907
   Мы -- дети страшных лет России...: Сб. стихотворений репрессир. и погибших крестьян. поэтов.. – М., 1991. – 413с.
767908
  Перуанская В.В. Мы -- земляне / В.В. Перуанская. – М., 1975. – 175с.
767909
  Перуанская В.В. Мы -- земляне / В.В. Перуанская. – М., 1981. – 235с.
767910
   Мы -- из Восточной Африки: Стихи и поэмы. Сб.. – Алма-Ата, 1977. – 186 с.
767911
  Усенов А.У. Мы -- из Панфиовской / А.У. Усенов, А.С. Тимофеев. – Алма-Ата, 1991. – 224с.
767912
   Мы -- киприоты!: Сб. произведений писателей Кипра. – М., 1990. – 173с.
767913
   Мы -- кузнецы: Сб. документов (1946-1970).. – М., 1978. – 271с.
767914
  Шапошникова Л.В. Мы -- курги / Л.В. Шапошникова. – Москва : Мысль, 1978. – 284с.
767915
  Микелинскас Й. Мы -- люди : роман / Й. Микелинскас; пер. с литов. Б.Залесская. – Вильнюс : Vaga, 1966. – 341 с.
767916
  Микелинскас Й. Мы -- люди! -- А часы идут : романы / Й. Микелинскас; пер. с литов. – Москва : Художественная литература, 1969. – 424 с.
767917
   Мы -- молодая гвардия : Песни. – Чебоксары, 1967. – 70с.
767918
   Мы -- молодая гвардия. Избранные произведения о комсомоле.. – М., 1958. – 439с.
767919
   Мы -- молодая гвардия. Комсомольская поэзия 1951-1968.. – М., 1969. – 335с.
767920
   Мы -- молодая гвардия. Очерки из истории Перм. комсомола.. – Пермь, 1958. – 189с.
767921
   Мы -- молодая гвардия. Сборник воспоминаний ветеранов Нижегор-Горьк. комсомола.. – Горький, 1958. – 312с.
767922
   Мы -- молодая гвардия. Сборник песен.. – М., 1974. – 86с.
767923
  Санин В.М. Мы -- псковские! / В.М. Санин. – М, 1970. – 158с.
767924
   Мы -- рабочие.. – Одесса, 1971. – 96с.
767925
  Большакова С.В. Мы -- это я и ты. / С.В. Большакова. – 2-е изд. – М, 1968. – 78с.
767926
  Лебедев П.Л. Мы - алексеевцы / П.Л. Лебедев. – 3-е изд. доп. перераб. – Минск, 1985. – 415с.
767927
  Карповский Е.А. Мы - атеисты / Е.А. Карповский. – Горький, 1983. – 127с.
767928
  Карповский Е.А. Мы - атеисты / Е.А. Карповский. – 2-е изд. перераб. и доп. – Горький, 1990. – 237с.
767929
  Бораненков Н.Е. Мы - бравые солдаты / Н.Е. Бораненков, Н.А. Нехорошев. – Тула, 1974. – 109с.
767930
  Панкин Б.Д. Мы - в лагере добра. / Б.Д. Панкин. – М., 1966. – 48с.
767931
  Тулинов Ф. Мы - военные / Ф. Тулинов. – Москва : Воениздат, 1965. – 462с.
767932
  Тулинов Ф. Мы - военные. / Ф. Тулинов. – Рига, 1963. – 408с.
767933
  Грен Т.Л. Мы - все сами / Т.Л. Грен. – Саратов, 1965. – 72с.
767934
  Магдеев М.С. Мы - дети сорок первого года : повесть / М.С. Магдеев; пер. статар. Е.Ахунов. – Москва : Детская литература, 1981. – 143 с.
767935
  Костыгова Т.М. Мы - женщины. / Т.М. Костыгова, И.Я. Кошелева. – М., 1989. – 253с.
767936
  Скопенко В. Мы - за образование или за его гибель? // Правда України, 1995
767937
   Мы - заводские!. – Новосибирск, 1974. – 269с.
767938
  Рябинин Б.С. Мы - земные люди / Б.С. Рябинин. – М., 1978. – 296с.
767939
  Фучик Ю. Мы - зерна в земле / Ю. Фучик. – М, 1983. – 240с.
767940
  Гуревич Г.И. Мы - из Солнечной системы / Г.И. Гуревич. – Москва, 1965. – 415с.
767941
  Скорин И.Д. Мы - из уголовного розыска / И.Д. Скорин. – Москва : Художественная литература, 1973. – 119с. – (На страже закона)
767942
  Васьковский Я.Я. Мы - из Чапаевской / Я.Я. Васьковский. – Москва, 1986. – 237с.
767943
  Кратохвиль В. Мы - инопланетяне / В. Кратохвиль. – Киев : Астарта, 1997. – 176с. – (Непознанная реальность). – ISBN 966-523-065-4
767944
  Чекалов Н.Д. Мы - интернационалисты / Н.Д. Чекалов. – Петрозаводск, 1972. – 123с.
767945
  Куценко Элионора Николаевна Мы - интернационалисты : О Ташк.ГУ / Куценко Элионора Николаевна, Шарапов Шамси Шарапович; Ташкентский государственный университет им. В.И. Ленина. – Ташкент : Укитувчи, 1981. – 95с.
767946
   Мы - интернационалисты: воспоминания советских добровольцев - участников национально-революционной войны в Испании. – М., 1986. – 366с.
767947
   Мы - интернационалисты: Воспоминания советских добровольцев - участников национально-революционной войны в Испании. – М., 1975. – 287с.
767948
   Мы - интернационалисты: Документы и материалы о междунар. связях ВЛКСМ и сов. молодежи (1945-1985 гг.). – М., 1986. – 316с.
767949
  Куликовская Г.В. Мы - камазовцы / Г.В. Куликовская. – М., 1976. – 48с.
767950
  Лозовой А. Мы - кировцы / А. Лозовой. – Казань, 1969. – 95с.
767951
  Лайне Н.Г. Мы - коммунисты : поэма / Н.Г. Лайне; пер. с фин. М.Тарасова. – Петрозаводск : Карел. кн. изд-во, 1963. – 32 с.
767952
   Мы - крымцы! = Биз - къырымлармыз!. – Симферополь, 2006. – 520с. – На крымском и русских языках. – ISBN 966-354-118-0
767953
  Соколовский А.М. Мы - курсанты 41 года / А.М. Соколовский. – Л., 1990. – 206с.
767954
  Пагирев Г.В. Мы - мирные люди / Г.В. Пагирев. – Л, 1951. – 164с.
767955
   Мы - молодая гвардия : Аннотир. каталог худ.и хроникально-документальных фильмов. – Москва, 1978. – 96с.
767956
  Грищенко А.С. Мы - молодые хозяева земли / А.С. Грищенко. – Москва : Колос, 1982. – 168с.
767957
  Шенкман С.Б. Мы - мужчины / С.Б. Шенкман. – М, 1977. – 175с.
767958
  Байджиев М.Т. Мы - мужчины / М.Т. Байджиев. – М., 1978. – 46с.
767959
  Байджиев М.Т. Мы - мужчины : пьесы / М.Т. Байджиев. – Москва : Советский писатель, 1978. – 224 с.
767960
  Шенкман С.Б. Мы - мужчины / С.Б. Шенкман. – М, 1980. – 223с.
767961
  Фомин Л.Л. Мы - мужчины / Л.Л. Фомин. – Саратов, 1987. – 198с.
767962
  Збанацкий Ю.О. Мы - не из легенды : Роман / Ю.О. Збанацкий. – Москва : Воениздат, 1978. – 524с.
767963
  Габдрахманова Г.Ф. Мы - они: отношение к мигрантам в Республике Татарстан // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 66-75. – ISSN 0132-1625
767964
  Труш М.И. Мы - оптимисты / М.И. Труш. – Москва, 1985. – 288с.
767965
  Жуков Д.А. Мы - переводчики / Д.А. Жуков. – М., 1975. – 112с.
767966
  Прядко В.Г. Мы - пехотинцы / В.Г. Прядко. – Грозный, 1958. – 82с.
767967
  Ватолина Н.Н. Мы - плакатисты. / Н.Н. Ватолина. – Москва : Советский художник, 1969. – 79 с.
767968
  Санин В.М. Мы - псковские! / В.М. Санин. – М., 1970. – 158с.
767969
  Славин Н.А. Мы - разведчики / Н.А. Славин. – Симферополь, 1973. – 194с.
767970
  Зиновьев А Н. Мы - разведчики / А Н. Зиновьев, . – Краснодар, 1975. – 127с.
767971
  Серков И.К. Мы - ребята живучие // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1974. – Т. 7. – С. 297-474. – (Б-ка пионера)
767972
  Жукова А.Ф. Мы - родом из старого дворика / А.Ф. Жукова. – Ленинград, 1991. – 103 с.
767973
  Тычина Павел Григорьевич Мы - совесть человечества : Стихи / Тычина Павел Григорьевич; Пер. с укр. – Москва : Советский писатель, 1959. – 102с.
767974
   Мы - Советская власть. Очерки о молодых депутатах.. – М., 1973. – 175с.
767975
  Полевой Б.Н. Мы - советские люди / Б.Н. Полевой. – Москва, 1948. – 62с.
767976
  Полевой Б.Н. Мы - советские люди / Б.Н. Полевой. – Москва, 1948. – 308с.
767977
  Полевой Б.Н. Мы - советские люди / Б.Н. Полевой. – Москва, 1949. – 352с.
767978
  Полевой Б.Н. Мы - советские люди / Б.Н. Полевой. – Петрозаводск, 1949. – 284с.
767979
  Полевой Б.Н. Мы - советские люди / Б.Н. Полевой. – Ставрополь, 1953. – 320с.
767980
  Полевой Б.Н. Мы - советские люди / Б.Н. Полевой. – Москва, 1974. – 223с.
767981
   Мы - советские люди. Рассказы сов. писателей о ВОВ.. – М., 1975. – 117с.
767982
  Платковский В.В. Мы - советский народ / В.В. Платковский. – М., 1973. – 176с.
767983
  Маркосьянц С.А. Мы - солдаты / С.А. Маркосьянц. – Краснодар, 1969. – 134с.
767984
  Кутуй А. Мы - сталинградцы / А. Кутуй. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 37, [4] c.
767985
  Суворова Л.А. Мы - строители коммунизма. / Л.А. Суворова. – Л., 1959. – 52с.
767986
  Егоров А.В. Мы - танкисты / А.В. Егоров. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 256с. – В кн. также : Был отец рядовым / Ю.Ф. Шишенков. – (Летопись Великой Отечественной)
767987
   Мы - тихоокеанцы: сб. ст.. – Владивосток, 1977. – 319с.
767988
  Демин А.Ф. Мы - трудовой коллектив / А.Ф. Демин. – Москва, 1986. – 111с.
767989
  Серков И.К. Мы - хлопцы живучие : повесть / И.К. Серков; авториз. пер. с белорус. В.Жиженко. – Минск : Мастацкая литаратура, 1973. – 205 с.
767990
  Великий В. Мы - Человечество: мифы и реальности / Владимир Великий. – Днепр : Лира, 2016. – 211, [1] с. : фотоил., портр. – Библиогр.: с. 206-207. – ISBN 978-966-383-734-5
767991
  Адамович А.М. Мы - шестидесятники : эссе, публицистика / Алесь Адамович. – Москва : Советский писатель, 1991. – 478, [1] с. : ил. – ISBN 5-265-02166-3
767992
  Большакова С.В. Мы - это я и ты / С.В. Большакова. – М, 1966. – 94с.
767993
  Майоров Н.И. Мы / Н.И. Майоров. – М, 1972. – 63с.
767994
  Замятин Е.И. Мы / Е.И. Замятин. – Кишинев, 1989. – 640с.
767995
  Замятин Е.И. Мы / Е.И. Замятин. – М, 1989. – 560с.
767996
  Замятин Е.И. Мы : Роман / Е.И. Замятин. – Москва, 1989. – 349с. – В книге также: О дивный новый мир: Роман/О. Хаксли
767997
  Замятин Е.И. Мы / Е.И. Замятин. – М, 1990. – 365с.
767998
  Замятин Е.И. Мы / Е.И. Замятин. – Ставрополь, 1990. – 427с.
767999
  Замятин Е.И. Мы / Е.И. Замятин. – Свердловск : Средне-Уральское книжное изд-во, 1991. – 592с. – В кн. также: О дивный новый мир/ О. Хаксли
768000
   Мы беседует о программе Коммунистической партии Советского Союа. Практическое пособие.. – Ростов-на-Дону, 1968. – 135с.
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,