Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
767001
  Фабиюнке Г. "Народный капитализм" в теории и на практике / Г. Фабиюнке. – М, 1959. – 96с.
767002
  Будиш Дж.М. "Народный капитализм". / Дж.М. Будиш. – М, 1959. – 84с.
767003
  Седляр О. "Народныя песни Галицкой и Угорской Руси": спільний видавничий проєкт Осипа Бодянського та Якова Головацького // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 13/14. – С. 155-167. – ISSN 2078-6077
767004
  Моїсеєнко Є. "Народознавчі зошити": історія становлення, спрямованість і місце в системі періодичних видань етнологічного спрямування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 50-54
767005
  Падюка Н. "Народописна карта українсько-руського народу" Г. Величка: історія створення і наукове значення // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 430-444. – ISSN 1561-6223
767006
  Єкельчик С. "Нас заарештовують, а тобі пишеться про любов і про щастя. Як ти можеш?" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 1 (204). – С. 62-65


  Коли і як зникли українські шістдесятники, розповідає історик Сергій Єкельчик.
767007
  Сірук М. "Нас не залякати" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 жовтня (№ 199/200). – С. 3


  Як Канада реагує на перший теракт, який стався на її території.
767008
  Хавкин Борис "Нас никто уличить не сможет" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 25-29. – ISSN 0235-7089


  Як були опубліковані радянські тексти радянсько-німецьких секретних документів.
767009
  Скопенко В. "Нас об"єднує одна мета - зробити все, щоб університет міцнів і процвітав" // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Березень (№ 3)


  Інформація про те, що: 1. На спільному засіданні Вченої ради університету, факультетів та інститутів ректор університету звітував про діяльність ун-ту за 5 років (передано зміст доповіді. 2. Учасники засідання активно обговорили доповідь ректора. 3. ...
767010
  Мандзюк Д. "Нас обступили тісним натовпом і вимагали: "Скажіть хоч щось!" Довелося імпровізувати" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 40 (343), 20 жовтня 2016. – С. 46-50


  Пам"ятник розстріляним у Бабиному Яру відкрили через 35 років після трагедії.
767011
  Удовенко Г. "Нас усіх об"єднувала любов до України" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 24-27


  Кар"єрний дипломат Геннадій Удовенко вважає, що дипломатія не може існувати без принципу трьох "П" - патріотизму, професіоналізму, порядності. Уривок зі спогадів Генадій Йосипович Удовенко передав "З.С."
767012
  Забужко О. "Нас хочуть позбавити європейської України" / Текст і фото В. Коскіна // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 31 січня (№ 2)


  Розмова про нову книжку, яка щойпо побачила світ "Вибране листування на тлі доби: 1992-2002". Ця книжка представляє історію багатолітньої дружби одного з найвидатніших мовознавців ХХ століття, провідного еміграційного мислителя, критика й ...
767013
  Забужко О. "Нас хочуть позбавити європейської України" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 14 лютого (№ 3). – С. 6, 7
767014
  Забужко О. "Нас хочуть позбавити європейської України" / Записував В. Соскін // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 лютого (№ 4). – С. 8-9
767015
  Осипова Э. "Насадитель российского слова".Ломоносов у истоков русской филологии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 9 : Михайле Ломоносову 300. – С. 76-78. – ISSN 0235-7089
767016
   Народ-победитель. – М., 1985. – 159с.
767017
   Народ-победитель : Советская литература о Великой Отечественной войне. – Л., 1985. – 370с.
767018
  Ильин М. Народ-строитель. Рассказы о пятом пятилетнем плане. / М. Ильин. – М., 1955. – 184с.
767019
  Лівенцов В. Народ-творець комунізму / В. Лівенцов, Ю. Ширяєв, 1963. – 27-33с.
767020
  Афанасьев А.Н. Народ-художник / А.Н. Афанасьев. – Москва, 1986. – 366с.
767021
  Денисов Ф Народные танцы / Ф Денисов, . – М., 1954. – 296с.
767022
  Воронина В.Л. Народные традиции архитектуры Узбекистана / В.Л. Воронина. – Москва, 1951. – 168 с.
767023
  Акимова Татьяна Михайловна Народные удалые песни в устном бытовании и в художественной литературе конца XVIII - первой половины XIX века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Акимова Татьяна Михайловна ; АН СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом). – Ленинград, 1964. – 35 с.
767024
  Бутник-Сиверский Народные украинские рисунки / Бутник-Сиверский. – М., 1971. – 164с.
767025
   Народные умельцы. – Москва, 1983. – 48 с.
767026
   Народные умельцы.. – Донецк, 1980. – 126с.
767027
  Даринский А.В. Народные университеты -- центры самообразования. / А.В. Даринский. – М, 1977. – 38с.
767028
  Дубровина Л.В. Народные университеты / Л.В. Дубровина. – М, 1963. – 231с.
767029
  Красновидова С.С. Народные университеты и педагогика сотрудничества / С.С. Красновидова. – Л., 1989. – 30с.
767030
  Соколова Л.И. Народные университеты и развитие социального творчества масс. / Л.И. Соколова. – М., 1975. – 32с.
767031
   Народные университеты Кубани.. – Краснодар, 1968. – 64с.
767032
  Свободин А.П. Народные университеты культуры. / А.П. Свободин. – М., 1959. – 40с.
767033
   Народные университеты культуры.. – Л, 1960. – 116с.
767034
  Красновидова С.С. Народные университеты охраны природы / С.С. Красновидова. – М., 1982. – 48с.
767035
  Климочкина Н.Я. Народные университеты педагогических знаний / Н.Я. Климочкина. – Алма-Ата, 1984. – 111с.
767036
  Абдарахманов Н.Ч. Народные университеты педагогических знаний и их роль в пропаганде педагогических знаний среди родителей и населения. : Автореф... Канд. пед наук: 13.730 / Абдарахманов Н.Ч.; МВ и ССО Казахск. ССР. – Чимкент, 1972. – 21л.
767037
   Народные университеты.. – Саратов, 1969. – 56с.
767038
   Народные учителя как сельские хозяева.. – 69-79с.
767039
  Каплан Н.И. Народные художественные промыслы / Н.И. Каплан, Т.Б. Митлянская. – М., 1980. – 176с.
767040
   Народные художественные промыслы Горьковской области.. – Горький, 1986. – 143с.
767041
  Тесленко В.В. Народные художественные промыслы Молдавии / В.В. Тесленко. – Кишинев, 1978. – 96с.
767042
   Народные художественные промыслы России.. – М, 1984. – 231с.
767043
   Народные художественные промыслы СССР. – Москва, 1983. – 366 с.
767044
   Народные художественные промыслы.. – М, 1984. – 191с.
767045
  Кондарев Н. Народные читальни в Болгарии / Н. Кондарев. – Киев, 1947. – 28с.
767046
   Народные шахиры Туркменистана.. – Ашхабад, 1948. – 207с.
767047
   Народные южнорусские песни : [Метлинский А.(изд.)] / [сост., авт. пpедисл. и пpимеч.] Амвpосий Метлинский. – Киев : Изд. А. Метлинского ; Унив. тип., 1854. – XX, 472, VI с. – О некоторых песнях сообщил М.В. Гоголь. - Пpиложение: Пpавила пpи записывании наpодних дум, песен...: с. II-IV. - Список кобзаpей (бандуpистов) и лиpников: с. IV. - Текст песен на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
767048
  Рудченко И.Я Народные Южнорусские сказки / [Уклад., авт. пеpедм. та пpиміт. И. Р-ко [І.Я. Рудченко]]. – Киев : Изд. И. Рудченко ; В тип. Е.Я. Федорова
Вып. 1. – 1869. – XI, III, 216, [3] с. – Пеpедм. pос. - В кн. 83 укp. наp. казки


  В кн. 83 укp. наp. казки, які записали І.Я. Рудченко, А. Петpуняка [О.І. Лоначевський], І.П. Hовицький, П.Я. Рудченко [П. Миpний], В. Панченко, С. Лоначевський, О. Шапченко, С. Войтко, Й.І. Лозинський, Давиденко, А. Ломака [О.І. Лоначевський], К. ...
767049
  Рудченко И.Я Народные Южнорусские сказки / [Уклад., авт. пеpедм. та пpиміт. И. Р-ко [І.Я. Рудченко]]. – Киев : Изд. И. Рудченко ; В тип. Е.Я. Федорова
Вып. 2. – 1870. – II, [2], 210, II с. – Пеpедм. pос. - В кн. 54 укp. наp. казки


  В кн. 54 укp. наp. казки, які записали І.Я. Рудченко, П.Я. Рудченко [П. Миpний], М. Hечипоpенкова, І. Шевченко, Мегеp, А.П. Свидницький, Б. Познанський, М.І. Костомаpов, К. Мельниченко, М. Hомис, А.И. Петpуняка [О.І. Лоначевський], Л.В. Ільницький, ...
767050
  Ефименко А. Народные юридические обычаи лопарей, корелов и самоедов Архангельской губернии / А. Ефименко. – С.Петербург : Типография В. Киршбаума, 1877. – 231 с.
767051
  Кобзева Р.М. Народные ямщицкие песни. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.09 / Кобзева Р.М.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 18л.
767052
  Кузнецова А.С. Народный артист / А.С. Кузнецова. – Москва : Советская Россия, 1964. – 205 с.
767053
  Максимов Д.К. Народный артист / Д.К. Максимов, В.И. Смоляр. – Якутск, 1965. – 48с.
767054
  Бейлин А.М. Народный артист Александр Борисов / А.М. Бейлин. – Л., 1964. – 115с.
767055
  Попов Э.А. Народный артист П.А. Мысов / Э.А. Попов. – Сыктывкар, 1981. – 120с.
767056
  Колодяжная В.С. Народный артист РСФСР Б.Ф.Андреев / В.С. Колодяжная. – М, 1951. – 36с.
767057
  Крымов А. Народный артист РСФСР К.В.Скоробогаов / А. Крымов. – М, 1952. – 32с.
767058
   Народный артист РСФСР лауреат Государственной премии СССР Аскольд Анатольевич Макаров. – Ленинград, 1972. – 16с.
767059
   Народный артист РСФСР лауреат Государственной премии СССР профессор Аскольд Анатольевич Макаров.. – Л, 1982. – 17с.
767060
  Цимбал С.Л. Народный артист РСФСР лауреат Сталинской премии Александр Иосифович Лариков / С.Л. Цимбал. – Ленинград, 1951. – 68с.
767061
  Парфенов Л. Народный артист РСФСР Николай Афанасьевич Крючков. / Л. Парфенов, Якубович-Ясный. – М., 1951. – 40с.
767062
  Ильина Л.А. Народный артист РСФСР Николай Иванович Боголюбов / Л.А. Ильина, В. Ильина. – М., 1951. – 32с.
767063
  Ходорковская Л.С. Народный артист Советского Союза А.А.Остужев / Л.С. Ходорковская. – М., 1955. – 32с.
767064
   Народный артист Союза ССР К.П.Хохлов.. – К, 1968. – 291с.
767065
  Яковлев Н.К. Народный артист СССР / Н.К. Яковлев. – М, 1949. – 12с.
767066
  Красина Т. Народный артист СССР А.Ф. Борисов / Т. Красина, И. Сосновский. – М., 1952. – 48с.
767067
  Смирнова Е. Народный артист СССР Алексей Денисович Дикий / Е. Смирнова. – М., 1952. – 32с.
767068
  Кульганек Э. Народный артист СССР Алексей Николаевич Грибов / Э. Кульганек. – М., 1952. – 36с.
767069
  Олидор О. Народный артист СССР Борис Петрович Чирков / О. Олидор. – М., 1950. – 52с.
767070
  Калужский В.М. Народный артист СССР Валерий Егудин / В.М. Калужский. – Новосибирск, 1989. – 94с.
767071
  Жукова А. Народный артист СССР Василий Васильевич Ванин / А. Жукова. – Москва, 1952. – 60с.
767072
   Народный артист СССР Григорий Козинцев.. – Л, 1967. – 52с.
767073
  Михайлов А. Народный артист СССР Иван Пырьев. / А. Михайлов. – М., 1952. – 171с.
767074
  Остроухов С. Народный артист СССР лауреат Государственной премии Николай Константинович Симонов / С. Остроухов. – Л., 1951. – 80с.
767075
   Народный артист СССР лауреат Ленинской и Государственной премии СССР Георгий Александрович Товстоногов.. – Ленинград, 1983. – 24с.
767076
  Краснов П. Народный артист СССР Михаил Иванович Жаров / П. Краснов. – М., 1951. – 31с.
767077
  Маневич И.М. Народный артист СССР Михаил Чиаурели / И.М. Маневич. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1950. – 183с.
767078
  Маневич И.М. Народный артист СССР Михаил Чиаурели / И.М. Маневич. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1953. – 200с.
767079
  Крымов А. Народный артист СССР Н.К.Симонов / А. Крымов. – М, 1950. – 32с.
767080
  Бейлин А.Ю. Народный артист СССР Николай Константинович Черкасов / А.Ю. Бейлин. – М, 1951. – 100с.
767081
  Соболев Р.П. Народный артист СССР Николай Крючков / Р.П. Соболев. – М, 1984. – 62с.
767082
  Соболев Р.П. Народный артист СССР Николай Крючков / Р.П. Соболев. – М, 1984. – 62с.
767083
  Бейлин А.М. Народный артист СССР Николай Павлович Охлопков / А.М. Бейлин. – М., 1953. – 116с.
767084
  Явчуновский Я.И. Народный артист. / Я.И. Явчуновский. – Саратов, 1961. – 62с.
767085
  Соболенко Э.Р. Народный быт белоруссов в творчестве Якуба Коласа : Автореф... канд. ист.наук: / Соболенко Э.Р.; АН БССР. Отд-ние обществ. наук. – Минск, 1967. – 22л.
767086
  Бестужева-Лада Народный генерал // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 9. – С. 4-25
767087
   Народный генерал.. – Алма-Ата, 1967. – 367с.
767088
  Панков В.К. Народный героизм и литература. / В.К. Панков. – М. : Советский писатель, 1977. – 263 с.
767089
  Жирмунский В.М. Народный героический эпос : Сравнительно-исторические очерки / В.М. Жирмунский. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1962. – 435 с.
767090
  Гоголюк В.К. Народный герой Олекса Борканюк / В.К. Гоголюк. – Киев, 1968. – 128с.
767091
  Лазо О.А. Народный герой Сергей Лазо / О.А. Лазо. – Иркутск, 1957. – 82с.
767092
  Плеханов Н.Н. Народный глаз / Н.Н. Плеханов. – Кишинеы, 1964. – 48с.
767093
  Чиковани М.Я. Народный грузинский эпос о прикованом Амирани / М.Я. Чиковани. – М., 1966. – 328с.
767094
  Савченко Г.Ф. Народный депутат. / Г.Ф. Савченко. – Кишинев, 1978. – 76с.
767095
   Народный депутат.. – М, 1979. – 40с.
767096
  Гранкин И.В. Народный депутат. / И.В. Гранкин. – М., 1988. – 77с.
767097
   Народный дом.. – Казань
в.1. – 1919. – 80 с.
767098
   Народный дом.. – Казань
в.2. – 1919. – 112 с.
767099
   Народный дом.. – Казань
в.3. – 1919. – 64 с.
767100
  Прокопович С.Н. Народный доход западно-европейских стран. / С.Н. Прокопович. – М-Л, 1930. – 196с.
767101
  Вайнштейн А.Л. Народный доход России и СССР / А.Л. Вайнштейн. – Москва, 1969. – 168с.
767102
  Петров А.И. Народный доход СССР / А.И. Петров. – М., 1949. – 32с.
767103
   Народный доход СССР, его образование и учет.. – М-Л, 1939. – 272с.
767104
  Колганов М.В. Народный доход СССР. / М.В. Колганов. – М., 1940. – 111с.
767105
  Иванов В.А. Народный заседатель / В.А. Иванов. – Л., 1963. – 52с.
767106
  Радутная Н.В. Народный заседатель / Н.В. Радутная ; Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 118, [2] с.
767107
  Чибиров Л.А. Народный земледельческий календарь осетин / Л.А. Чибиров. – Цхинвали : Ирыстон, 1976. – 279, [3], с.
767108
  Чибыров Л.А. Народный земледельческий календарь осетин / Л.А. Чибыров. – Цкинвели, 1976. – 282с.
767109
  Чибиров Л.А. Народный земледельческий календарь осетин.. : Автореф... доктор истор.наук: 07.00.07 / Чибиров Л.А.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1977. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
767110
  Беркутов В.М. Народный календань и метрология булгаро-татар / В.М. Беркутов. – Казань, 1987. – 93с.
767111
  Рыбаков Б.В. Народный календарь / Б.В. Рыбаков. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980. – 110 с.
767112
  Рыбаков Б.В. Народный календарь : нар. приметы, пословицы, поговорки... / Б. Рыбаков ; худож. Г. Кетов. – [2-е изд.]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1990. – 269, [1] с. : ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-7529-0318-1
767113
  Болонев Ф.Ф. Народный календарь семейских Забайкалья. / Ф.Ф. Болонев. – Новосибирск, 1978. – 159с.
767114
   Народный Китай на пути к социализму.. – Пекин, 1956. – 219с.
767115
  Тихонова Зоя Николаевна Народный комиссар здоровья : (О Н.А.Семашко) / Тихонова Зоя Николаевна. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 32с.
767116
  Резник Я.Л. Народный комиссар. / Я.Л. Резник. – Свердловск, 1965. – 190с.
767117
  Ломовцев В.Г. Народный комиссариат земледелия РСФСР в 1917-1918 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 579 / Ломовцев В.Г.; МВ и ССО РСФСР. – М, 1970. – 21л.
767118
  Цикулин В.А. Народный комиссариат зерновых и животноводческих совхозов СССР (1932-1936 гг.) (Из ист. гос. учрежд. СССР) : Автореф... канд. ист.наук: / Цикулин В. А.; Мос. гос. ист. архивн. ин-т, Каф. ист. гос. учрежд. и делопроизв. СССР. – М., 1955. – 16л.
767119
  Песикина Е.И. Народный Комиссариат по делам национальностей и его деятельность в 1917-1918 гг. / Е.И. Песикина. – М., 1950. – 156с.
767120
  Степанов А.С. Народный Комиссариат по делам национальностей и подготовка к созданию СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Степанов А.С.; Мин.просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1951. – 16л.
767121
  Макарова Г.П. Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР, 1917-1923 гг. / Г.П. Макарова. – М., 1987. – 172с.
767122
   Народный комиссариат по просвещению.. – М, 1920. – 80 с.
767123
  Долженко Алла Никаноровна Народный комиссариат юстиции УССР в первые годы Советской Власти (1917-1920) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Долженко Алла Никаноровна; МВ и ССО УССР, Харьк. гос. ун-т. – Х., 1986. – 24л.
767124
   Народный конгресс.. – Таллин, 1989. – 223с.
767125
   Народный контролер.. – Свердловск, 1964. – 80с.
767126
   Народный контролер.. – М, 1970. – 288с.
767127
  Комаров А.Г. Народный контроль -- неотъемлемая часть системы управления. / А.Г. Комаров. – Уфа, 1987. – 141с.
767128
  Макаров Б.М. Народный контроль - демократия в действии / Б.М. Макаров. – М, 1981. – 110с.
767129
  Сафронов В.М. Народный контроль / В.М. Сафронов. – М., 1964. – 63с.
767130
  Туровцев В.И. Народный контроль / В.И. Туровцев. – М., 1970. – 158с.
767131
  Макаров Б.М. Народный контроль : органы и правовые формы деятельности / Б.М. Макаров. – М, 1975. – 151с.
767132
  Худайбердыев А. Народный контроль в борьбе за осуществление решений XXII съезда КПСС в промышленности Туркменистана (1963-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Худайбердыев А.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1968. – 21л.
767133
  Портнов В.П. Народный контроль в вузе / В.П. Портнов, Г.Е. Худяков. – Москва, 1984. – 136с.
767134
   Народный контроль в действии.. – Кишинев, 1964. – 135с.
767135
  Манов Г.Н. Народный контроль в действии. / Г.Н. Манов. – Душанбе, 1964. – 107с.
767136
  Куликов Б.А. Народный контроль в ДОСААФ. / Б.А. Куликов, Ю.П. Грачев. – М., 1983. – 79с.
767137
   Народный контроль в европейских социалистических странах.. – М, 1965. – 168с.
767138
  Макаров Б.М. Народный контроль в системе советской социалистической демократии / Б.М. Макаров. – М, 1982. – 46с.
767139
  Комаров А.Г. Народный контроль в системе управления производством / А.Г. Комаров. – М., 1984. – 47с.
767140
  Субботин В.Е. Народный контроль в системе управления социалистической экономикой. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Субботин В.Е.; АОН при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии и основ науч. управления соц. экономикой. – М., 1971. – 22л.
767141
  Туровцев В.И. Народный контроль в социалистическом обществе / В.И. Туровцев. – М., 1974. – 255с.
767142
  Чанышева Г.С. Народный контроль в СССР / Г.С. Чанышева. – М, 1977. – 108с.
767143
  Цабрия Д.Д. Народный контроль в СССР / Д.Д. Цабрия. – Москва, 1981. – 78с.
767144
  Туранов В.И. Народный контроль в СССР : учеб. пособие / В.И. Туранов ; МВ и ССО РСФСР, Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев (Самара) : Куйб. гос. ун-т, 1982. – 88 с.
767145
  Чанышев Г.С. Народный контроль в СССР : Указ. книг и ст. на рус. яз за 1977-1982 гг. / Г.С. Чанышев. – Москва, 1983. – 71с.
767146
  Иконников С.Н. Народный контроль в СССР, 1966-1970 гг. / С.Н. Иконников. – М., 1978. – 326с.
767147
   Народный контроль в СССР.. – М, 1985. – 71с.
767148
   Народный контроль в сфере науки, образования, культуры, здравоохранения.. – М, 1980. – 199с.
767149
  Гудилин Евгений Александрович Народный контроль за выполнением директив КПСС о повышении эффективнсоти промышленного производства (1966-1970) : Автореф... канд. ист.наук: 00.01 / Гудилин Евгений Александрович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 20л.
767150
  Туровцев В.И. Народный контроль и воспитание трудящихся / В. Туровцев ; [ред. Ж. Захарова]. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 70, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
767151
  Куцевол В.С. Народный контроль и его роль в укреплении государственной дисциплины / В.С. Куцевол. – К., 1981. – 64с.
767152
   Народный контроль и письма трудящихся.. – М, 1985. – 174с.
767153
  Сонин В.В. Народный контроль и рабоче-крестьянская инспекция на дальнем Востоке (1920 - март 1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Сонин В.В.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 18л.
767154
  Константинов И.Ф. Народный контроль как функция социалистического управления. (Опыт социол. исследования) : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Константинов И.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Философ. фак. – Л., 1969. – 18л.
767155
   Народный контроль на современном этапе.. – М, 1982. – 224с.
767156
   Народный Латвийский ССР Ромис Бем.. – М, 1990. – 56с.
767157
   Народный лечебник.. – Свердловск, 1991. – 95с.
767158
   Народный месяцеслов. – М, 1991. – 126с.
767159
   Народный месяцеслов : Пословицы, поговорки, приметы, присловья о временах года и о погоде. – Москва : Современник, 1992. – 127с.
767160
  Бобров А. Народный музей в Даниловском / А. Бобров. – Вологда, 1963. – 17с.
767161
  Шилов В.В. Народный музей революционной истории Невской заставы. / В.В. Шилов. – Л., 1987. – 92с.
767162
  Астахишвили Я К. Народный опыт передвижения в горах и его применение в практике современногод альпинизма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Астахишвили К.Я,; АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1967. – 27л.
767163
  Шерхунаев Р.А. Народный певец-сказитель Бурятии А.А.Тороев / Р.А. Шерхунаев, Д О. Тармаханова. – Улан-Удэ, 1969. – 53с.
767164
  Костанов Д.Г. Народный певец / Д.Г. Костанов. – Майкоп, 1950. – 60с.
767165
  Григулис А.П. Народный писатель Андрей Упит и его творчество. / А.П. Григулис. – Рига, 1954. – 52 с.
767166
   Народный писатель Вилис Лацис.. – Рига, 1964. – 85 с.
767167
  Боголюбов К.В. Народный писатель. К пятилетию со дня смерти П.П. Бажова / К.В. Боголюбов. – Свердловск, 1955. – 30с.
767168
  Александров В. Народный писеннык з найкpащых укpаинськых писень, яки тепеp найчастиш спиваються [Народний пісенник з найкращіх українських пісень, які тпер найчастіш співаються] : (З нотами) / Скомпонував Вл. Александpов. – Харькив (Харків) : Выдав Ф. Михайлов ; Дpук. И.В. Попова, 1887. – IV, 113 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
767169
   Народный побыт : материалы и исследования по этнографии Воронежского края. – Воронеж : Воронежский Губмузей, 1927. – 48 с.
767170
   Народный подвиг в битве за Кавказ.. – М, 1981. – 408с.
767171
  Бирюлин В.В. Народный полководец / В.В. Бирюлин. – Саратов, 1986. – 144с.
767172
  Низов А. Народный почин / А. Низов. – М., 1945. – 32с.
767173
  Рыленков Н.И. Народный поэт / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1950. – 116с.
767174
  Нальский Я.И. Народный поэт / Я.И. Нальский. – Сталинабад, 1955. – 194с.
767175
   Народный поэт Беларусі.. – Мінськ, 1962. – 364 с.
767176
  Назаревич А.Ф. Народный поэт Дагестана Абуталиб Гафуров / А.Ф. Назаревич. – Махачкала, 1953. – 54с.
767177
  Рамазанова М. Народный поэт Дагестана Абуталиб Гафуров. / М. Рамазанова, С. Регуш. – Махачкала, 1968. – 35с.
767178
  Эфендиев И.А. оглы Народный поэт Самед Вургун / И.А. оглы Эфендиев. – Баку, 1956. – 70с.
767179
   Народный поэт Самед Вургун.. – Баку, 1957. – 144с.
767180
  Бойцова В.В. Народный правозащитник / В.В. Бойцова. – Тверь
1. – 1994. – 122с.
767181
  Кислова С. Народный примитив волынской иконы // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. Максим Павленко. – Киев, 2006. – № 2, ноябрь - декабрь : Капитал нашего времени. – С. 24-27
767182
  Чиллаев К. Народный роман "Абу Муслим-наме" / К. Чиллаев. – Душанбе, 1985. – 191с.
767183
  Озерная М.Г. Народный роман Я. К. Гриммельсгаузена "Симплициссимус" : Автореф... канд. филол.наук: / Озерная М. Г.; Моск. гос.пед. инзт. – М., 1969. – 18л.
767184
  Григорьян С.М. Народный сектор -- основа мирной экономики Германской Демакратической Республики. / С.М. Григорьян. – М, 1957. – 215с.
767185
   Народный сказ "Витязь в тигровой шкуре". – Тбилиси, 1941. – 43 с.
767186
  Введенская В.П. Народный сказ в творчестве М.Горького : Автореф... канд. филол.наук: / Введенская В.П.;. – М, 1966. – 18л.
767187
  Кожевников В.М. Народный солдат / В.М. Кожевников. – М., 1955. – 64с.
767188
  Жаназарова А.М. Народный социально-бытовой эпос-основа трагедии Г.Н.Мусрепова *Козы-Корпеш и Баян-слу*. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Жаназарова А.М.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
767189
  Усеинов Т.Б. Народный стих Мемедемина Яшара / Т.Б. Усеинов ; М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2009. – 159, [1] с. – Библигр.: с. 119-123. – (Серия "Литература крымских татар" ; кн. 2). – ISBN 978-966-354-281-2
767190
  Скуратов Ю.И. Народный суверенитет развитого социализма (конституционные вопросы) / Ю.И. Скуратов. – Красноярск, 1983. – 164с.
767191
  Добровольская Т.Н. Народный суд - основное звено судебной системы СССР / Т.Н. Добровольская. – М, 1956. – 119с.
767192
  Кашепов В.П. Народный суд на страже социалистической законности / В.П. Кашепов. – М., 1965. – 72с.
767193
  Радутная Н.В. Народный судья. Профессиональное мастерство и подготовка / Н.В. Радутная ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разраб. мер предупреждения преступности. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 142, [2] с.
767194
  Ткаченко Т.С. Народный танец / Т.С. Ткаченко. – 2-е изд. – М, 1967. – 655с.
767195
  Иноземцева Г.В. Народный танец / Г.В. Иноземцева. – М, 1971. – 48с.
767196
  Настюков Г.А. Народный танец на самодеятельной сцене / Г.А. Настюков. – М, 1976. – 6с.
767197
  Титкина Т. Народный театр : Учеб. пособие для студентов заоч. отд. / Т. Титкина. – Л. : б.и., 1964. – 60с.
767198
   Народный театр. – М, 1991. – 541с.
767199
  Бабкина М.П. Народный театр Индии / М.П. Бабкина, С.И. Потабенко. – М., 1964. – 168с.
767200
  Брыжинский В.С. Народный театр мордвы / В.С. Брыжинский. – Саранск, 1985. – 168 с.
767201
  Головачев В.Г. Народный театр на Дону / В.Г. Головачев, Б. Лащилин. – Ростов -на-Дону, 1947. – 184с.
767202
   Народный театр.. – Л, 1974. – 184с.
767203
  Благоева С.Д. Народный трибун Испании Долорес Ибаррури / С.Д. Благоева. – М., 1937. – 36с.
767204
  Белов И.Д. Народный ум в пословицах и поговорках / [И. Белов] // К юбилею В.А.Жуковского. – [Санкт-Петербург]. – [10] с. : 1 л. рис. (1881 г.Ї
767205
   Народный университет : Лекции, читанные проф. и лекторами О-ва народных университетов / Под ред. К.И. Арабажина // У врат царства : драма в 4-х д. / Гамсун Кнут. – Санкт-Петербург : Тип. А. Улыбина ; Кн. скл. "Нива золотая", 1909. – 128 с. – ([Сочинения русских и иностранных писателей] ; [Кн. 1])


  Содерж.: Фердинанд Лассаль / Dr. phil. Гр. Полонский. Иван Карамазов / Проф. К. Жаков. Генрих Ибсен / Гр. Полонский. Гоголь, как поэт и мыслитель / М. Марковский. Вершины человечества (Виктор Гюго) / А. Хирьяков
767206
  Максяшев П.Ф. Народный университет / П.Ф. Максяшев. – Пенза, 1962. – 40с.
767207
  Жарков А.Д. Народный университет "Коммунизм и современник" / А.Д. Жарков, В.А. Каграманов. – М., 1979. – 64с.
767208
  Константинов В.И. Народный университет культуры / В.И. Константинов. – Красноярск, 1961. – 20с.
767209
  Лягушев Н.Е. Народный университет технического прогресса. / Н.Е. Лягушев. – М., 1964. – 140с.
767210
  Козин И.Е. Народный учитель / И.Е. Козин. – Челябинск, 1964. – 23с.
767211
   Народный учитель. – М, 1981. – 157с.
767212
  Скрабе Н.И. Народный учитель Августин Петрович Скрабе / Н.И. Скрабе. – Махачкала, 1955. – 72с.
767213
   Народный учитель СССР.. – М, 1985. – 220с.
767214
  Парфенов А.В. Народный учитель. / А.В. Парфенов. – Калинин, 1953. – 40с.
767215
   Народный учитель.. – М, 1968. – 295с.
767216
  Ягодовский Л.С. Народный фронт в европейских странах социализма. / Л.С. Ягодовский. – М., 1968. – 192с.
767217
  Гарсиа Х. Народный фронт в Испании (1936-1939 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Гарсиа Х.; Ин-т истории АН СССР. – Москва, 1952. – 15 с.
767218
  Гаранин Ф.А. Народный фронт в Чили : Автореф... канд. ист.наук: / Гаранин Ф.А.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1969. – 26л.
767219
  Гаранин Ф.А. Народный фронт в Чили. 1936-1941 / Ф.А. Гаранин. – М., 1973. – 309с.
767220
  Торез М Народный фронт во Франции / М Торез, Ж. Коньо. – М, 1937. – 64с.
767221
  Егоров Ю.В. Народный фронт во Франции / Ю.В. Егоров. – Л., 1972. – 290с.
767222
  Кравченко Е.А. Народный фронт во Франции (1934-1938 гг.) / Е.А. Кравченко. – М., 1972. – 296с.
767223
  Харчев В В. Народный характер / В В. Харчев, . – Горький, 1978. – 176с.
767224
  Мартынов И.И. Народный хор / И.И. Мартынов. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1944. – 35 с.
767225
  Мартынов И.И. Народный хор / И.И. Мартынов. – М.-Л, 1946. – 52с.
767226
   Народный художник Азербайджанской ССР Надир Абдурахманов. – Москва : Советский художник, 1976. – 8 с.
767227
   Народный художник Азербайджанской ССР, лауреат Гос.премии АзССР Марал Юсиф кызы Рахманзаде. – Москва, 1988. – 40 с.
767228
  Арутюнян А.А. Народный художник Армянской ССР А.А. Арутюнян / А.А. Арутюнян. – Москва, 1982. – 15с.
767229
   Народный художник Армянской ССР Анатолий Папян. – Москва, 1991. – 39с.
767230
   Народный художник Армянской ССР Эдуард Амаякович Исабекян.. – М, 1988. – 20с.
767231
   Народный художник Армянской ССР, лауреат премии им.Дж.Неру и премии им.Г.А..Насера Мариам Аршаковна Асламазян. – Москва, 1989. – 79с.
767232
   Народный художник Армянской ССР, член-корреспондент Академии художеств СССР, лауреат Гос.премии СССР Акоп Акомян.. – Москва, 1990. – 72с.
767233
   Народный художник Башкирской АССР Федор Александрович Кащеев.. – М, 1988. – 38с.
767234
   Народный художник Болгарии Златю Бояджиев. – М., 1974. – 27с.
767235
   Народный художник Болгарии Стоян Венев.. – М, 1966. – 14с.
767236
   Народный художник Грузинской ССР Вахтанг Дугладзе. – Москва, 1986. – 31с.
767237
  Нижарадзе З.А. Народный художник Грузинской ССР Зураб Прчилович Нижарадзе / З.А. Нижарадзе. – Москва, 1981. – 13с.
767238
  Урушадзе И.А. Народный художник Грузинской ССР Силован Якимович Какабадзе / И.А. Урушадзе. – Тбилиси, 1966. – 23с. : ил.
767239
   Народный художник Грузинской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола Грузии Темо Гоцадзе. – Москва, 1989. – 38с.
767240
   Народный художник Киргизской ССР Л.А.Ильина.. – Фрунзе, 1965. – 23с.
767241
   Народный художник ЛатССР Рудольф Карлович Хеймрат. – Москва, 1987. – 35с.
767242
  Цултэм Нямосорын. Народный художник МНР, лауреат Государственной премии МНР НЯмосорын Цултым. / Нямосорын. Цултэм. – М., 1976. – 7с.
767243
   Народный художник республики академик Василий Дмитриевич Поленов.. – М, 1950. – 84с.
767244
   Народный художник РСФСР Александр Владимирович Казанский. – Москва, 1987. – 24с.
767245
   Народный художник РСФСР Алексей Васильевич Моторин.. – М, 1986. – 31с.
767246
   Народный художник РСФСР Альберт Георгиевич Сергеев. – Смоленск, 1987. – 59с.
767247
   Народный художник РСФСР Альдона Ненашева.. – М, 1990. – 14с.
767248
   Народный художник РСФСР Анатолий Зыков.. – М, 1991. – 59с.
767249
   Народный художник РСФСР Василий Михайлович Звонцов.. – М, 1988. – 15с.
767250
   Народный художник РСФСР Владимир Иванович Переяславец. – Москва, 1990. – 25с.
767251
   Народный художник РСФСР действительный член Академии художеств СССР лауреат Гос.премии СССР Алексей Федорович Пахомов.. – Л, 1970. – 39с.
767252
   Народный художник РСФСР Евгений Евгеньевич Лансере / Лансере, Выставка, Ленинград. произведений., 1975. – Л., 1975. – 63с.
767253
   Народный художник РСФСР Евгений Куманьков. – Москва, 1986. – 66с.
767254
   Народный художник РСФСР Иван Филиппович Титов. – Москва, 1991. – 96с.
767255
   Народный художник РСФСР Кондратий Петрович Белов.. – М, 1990. – 62с.
767256
  Абрамов М.А. Народный художник РСФСР Марк Александрович Абрамов : полит. карикатура, станковая графика, плакат, рис., акварель : кат. выст. / А.М. Абрамов ; М-во культуры СССР, Союз художников СССР, Моск. орг. Союза художников РСФСР, Союз журналистов СССР, Изд-во ЦК КПСС "Плакат". – Москва : Советский художник, 1983. – [43] с. : ил., цв. ил.
767257
  Малютин М.И. Народный художник РСФСР Марк Иванович Малютин: Каталог выставки. / М.И. Малютин. – М., 1974. – 19с.
767258
   Народный художник РСФСР Михаил Смирнов. – Москва, 1987. – 55с.
767259
   Народный художник РСФСР Николай Иванович Барченков.. – М, 1989. – 12с.
767260
   Народный художник РСФСР Николай Иванович Барченков: каталог выставки. – М.1981. – 9с.
767261
   Народный художник РСФСР Николай Михайлович Чернышов.. – М, 1990. – 175с.
767262
   Народный художник РСФСР Николай Соломин. – Москва, 1986. – 47с.
767263
   Народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР Анна Петровна Остроумова-Лебедева.. – Л, 1971. – 63с.
767264
   Народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР лауреат Гос.премии СССР и Гос.премии РСФСР им.И.Е.Репина Юрий Петрович Кугач. – Москва, 1987. – 103с.
767265
   Народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Гос.премии СССР Дмитрий Спиридонович Бисти, 1925-1990 гг.. – Москва, 1991. – 32 с.
767266
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.пермии Коми АССР Рем Николаевич Ермолин. – М, 1986. – 31с.
767267
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.пермии РСФСР им.И.Е.Репина Валентин Иванович Курдов. – Москва, 1988
767268
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.пермии РСФСР им.И.Е.Репина Николай Николаевич Соломин.. – Москва, 1991. – 71с.
767269
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.пермии Союза жуналистов СССР Борис Иванович Лебедев. – Москва, 1989. – 39с.
767270
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.пермий СССР Алексей Пархоменко.. – М, 1990. – 44с.
767271
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.премии РСФСР им.И.Е.Репина Владимир Александрович Игошев. – Москва, 1988
767272
  Малютин М.И. Народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Марк Иванович Малютин: Каталог выставки. / М.И. Малютин. – Иваново, 1979. – 16с.
767273
   Народный художник РСФСР, Марат Самсонов. – Москва, 1986
767274
   Народный художник РСФСР, скульптор Иван Семенович Ефимов.. – М, 1969. – 22с.
767275
   Народный художник РСФСР, член-коррескондент Академии художеств СССР, лауреат Гос.пермии СССР Василий гаврилович Стамов.. – Москва, 1990. – 39с.
767276
   Народный художник РСФСР, член-корреспондент Академии художеств СССР Леонид Сойфретис. – Москва, 1989. – 71с.
767277
   Народный художник РСФСР, член-корреспондент Академии художеств СССР Юрий Львович Чернов. – Москва, 1991. – 32с.
767278
  Абоев Народный художник Северо-Осетинской АССР Заур-Бек Абоев : Графика. Каталог. выст. / Абоев, Заур-Бек. – Москва : Советский художник, 1983. – 40 с. : ил.
767279
   Народный художник СССР Николай Петрович Глушко. – Москва, 1986. – 30с.
767280
   Народный художник СССР, Ахмат Фаткуллович Лутфуллин. – Москва, 1990. – 24с.
767281
   Народный художник СССР, действильеный член Академии художеств СССР Вячеслав Францевич Загонек.. – Л, 1990. – 49с.
767282
   Народный художник СССР, Действительный член Академии художеств СССР Афанасий Николаевич Осипов. – Москва, 1988. – 95с.
767283
   Народный художник СССР, Действительный член Академии художеств СССР Владимир Александрович Серов.. – М, 1965. – 44с.
767284
   Народный художник СССР, Действительный член Академии художеств СССР лауреат Ленинской премии Владимир Андреевич Фаворский. – Москва, 1986. – 127с.
767285
   Народный художник СССР, Действительный член Академии художеств СССР Юрий Михайлович Непринцев. – Ленинград, 1989. – 55с.
767286
   Народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Государственной премии СССР Юрий Михайлович Непринцев / Непринцев, Выставка, Ленинград произведений., Москва. -, 1979-1980. – Л., 1979. – 43с.
767287
   Народный художник СССР, Действительный член Академии художеств СССР, лауреат Ленинской премии Владимир Андреевич Фаворский.. – Москва, 1986. – 128с.
767288
  Моисеенко Е.Е. Народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной премии РСФСР имени И.Е.Репина Е.Е.Моисеенко. / Е.Е. Моисеенко, . – Москва, 1983. – 33с.
767289
   Народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, профессор Эвальд Окас / Окас, Выставка, Москва. произведений., 1976. – М., 1976. – 20с.
767290
   Народный художник СССР, действительный член Академии художетсв СССР, профессор Йонас Кузминскис: Каталог выставки / Кузминскис, Выставка, Москва. графики., 1977. – М., 1977. – 20с.
767291
   Народный художник СССР, Константин Федорович Юон.. – М, 1962. – 64с.
767292
   Народный художник СССР, лауреат Гос.премии СССР Николай Багратович Никогосян. – Москва, 1990. – 95с.
767293
   Народный художник СССР, член-корреспондент Академии художеств СССР Илья Богдеско. – Москва, 1987. – 44с.
767294
   Народный художник СССР, член-корреспондент Академии художеств СССР, лауреат Государственной премии Украинской ССР имени Т.Г.Шевченко Михаил Гордеевич Дерегус. – Москва, 1984. – 32с.
767295
  Пророков Б.И. Народный художник СССР, член-корреспондент Академии художеств СССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР Борис Иванович Пророков, 1911-1972 / Б.И. Пророков. – М., 1981. – 18с.
767296
   Народный художник Туркменской ССР.-- Бяшим Нурали.. – М, 1967. – 16с.
767297
  Абдуллаев А. Народный художник Узбекской ССР Абдулхак Абдуллаев : каталог выставки / А. Абдуллаев; Союз художников СССР, Союз художников Узбекской СССР ; [авт. текста А. Умаров]. – Москва : Советский художник, 1973. – 24 с. : ил.
767298
  Круковская С.М. Народный художник Узбекской ССР Искандар Икрамов / С.М. Круковская. – Ташкент, 1955. – 63с.
767299
   Народный художник Узбекской ССР Рахим Ахмедов.. – М, 1968. – 17с.
767300
   Народный художник Узбекской ССР Уста Якубджан Рауфов. – Ташкент, 1973. – 6с.
767301
   Народный художник Узбекской ССР, лауреат Гос.премии СССР Баходир Джалалов.. – М, 1991. – 23с.
767302
   Народный художник Узбекской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола Узбекистана Медат Кагаров.. – М, 1990. – 36с.
767303
   Народный художник Украинской ССР Вадим Одайник.. – М, 1986. – 23с.
767304
   Народный художник Украинской ССР Георгий Георгиевич Чернявский. – Москва, 1986. – 39с.
767305
  Штурдик Й. Народный художник ЧССР Йозеф Штурдик / Й. Штурдик. – М, 1985. – 23с.
767306
   Народный художник Чувашской АССР, Заслуженный художник РСФСР Николай Карачарсков. – М, 1987. – 19с.
767307
   Народный художник Эстонской ССР Ильмар Торн. – Москва, 1986. – 31с.
767308
  Адамсон М. Народный художник Эстонской ССР Мари Адамсон : каталог выставки / М. Адамсон ; Союз художников СССР, Союз художников ЭССР. – Москва : Советский художник, 1976. – [8] с., 12 л. ил. : ил.
767309
   Народный художник Эстонской ССР Эллионов Пийпуу.. – М, 1988. – 55с.
767310
   Народный хужник Армянской ССР Ара Беканян. – Москва, 1989. – 30с.
767311
  Сеитмурадов Народный шахир Туркменистана Дурды Клыч. : Автореф... канд.филол.наук: / Сеитмурадов к.; Акад.наук Туркм.ССР.Отдел.обществ.наук. – Ашхабад, 1963. – 20л.
767312
   Народный эпос "Кузы-Курпес и Маян-хылу".. – Уфа, 1964. – 124с.
767313
   Народный юмор.. – Тбилиси, 1964. – 235с.
767314
  Вахонин В.А. Народный, имени М.И. Ульяновой / В.А. Вахонин. – Москва, 1982. – 55с.
767315
  Горелик И.И. Народным дружинникам о советских законах / И.И. Горелик, Е.А. Матвиенко. – Минск, 1961. – 100с.
767316
  Пятровіч С.А. Народныя тэатры Беларусі / С.А. Пятровіч. – Мінськ, 1966. – 208с.
767317
  Івась Удовиченко Народня дума [Народна дума] / Ивась Удовыченко. – Киев : Изд. книгопpодавца С.И. Гомолинскаго. Дpук. ген[еpала] Бpуна, аp[енд]. Л. Блехманом, 1890. – 16 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
767318
  Мартович Л. Народня ноша / Л. Мартович. – Львів ; Київ, 1918. – 56 с.
767319
  Костенко В. Народня пісня та музика українська: Стислий огляд. / В. Костенко. – Харків, 1928. – 60с.
767320
   Народньо-господарський плян на 1933 рік.. – Х, 1933. – 208с.
767321
  Тун Я. Народньогосподарський план СРСР та УСРР на 1931 рік / Я. Тун; Я. Тур : Вид. "Пролетар", 1931. – 116 с. – (Добудуймо фундамент соціялістичної економіки)
767322
   Народов дружная семья. – Москва, 1972. – 207 с.
767323
   Народов малых не бывает. – М, 1991. – 203с.
767324
  Самедова Л.Д. Народов связующая нить / Л.Д. Самедова. – Баку, 1980. – 144 с.
767325
  Шевченко Сергій Народовбивство // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 54-57. – ISSN 0130-5212
767326
  Гладун І. Народовбивця "святая" Москва / І. Гладун. – М, 1990. – 22с.
767327
  Ратцель Ф. Народоведение / Ф. Ратцель; [соч.] проф. д-ра Фридриха Ратцеля ; пер. со 2-го, совершенно перераб. нем. издания, с разрешения изд. подлинника, с библиогр.. указ и доп. Д.А. Коропчевского. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 1. – 1900. – 764 с. : с 500 рис., 15 хромолит., 13 грав. и 2 карт.
767328
  Ратцель Ф. Народоведение / Ф. Ратцель; [соч.] проф. д-ра Фридриха Ратцеля ; пер. со 2-го, совершенно перераб. нем. издания, с разрешения изд. подлинника, с библиогр.. указ и доп. Д.А. Коропчевского. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 2. – 1901. – 877 с.
767329
  Ратцель Ф. Народоведение / Ф. Ратцель; [соч.] проф. д-ра Фридриха Ратцеля ; пер. со 2-го, совершенно перераб. нем. издания, с разрешения изд. подлинника, с библиогр.. указ и доп. Д.А. Коропчевского. – 3-е изд. со стереот. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 1. – 1903. – 764 с. : с 500 рис., 15 хромолит., 13 грав. и 2 карт.
767330
  Ратцель Ф. Народоведение / Ф. Ратцель; [соч.] проф. д-ра Фридриха Ратцеля ; пер. со 2-го, совершенно перераб. нем. издания, с разрешения изд. подлинника, с библиогр.. указ и доп. Д.А. Коропчевского. – 3-е изд. со стереот. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 2. – 1903. – 877 с. : с 513 рис., 15 хромолит., 13 грав. и 4 карт.
767331
  Ратцель Ф. Народоведение / Ф. Ратцель; [соч.] проф. д-ра Фридриха Ратцеля ; пер. со 2-го, совершенно перераб. нем. издания, с разрешения изд. подлинника, с библиогр.. указ и доп. Д.А. Коропчевского. – 4-е изд. со стереот. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 1. – 1904. – 764 с. : с 500 рис., 15 хромолит., 13 грав. и 2 карт.
767332
  Потехин В.Е. Народоведение Крыма (в курсе українознавства) : кн. для чтения : 1 кл. / В.Е. Потехин, Д.В. Потехин. – Симферополь : Бизнес-Информ, 1997. – 63, [1] с. : ил.
767333
  Потехин В.Е. Народоведение Крыма (в курсе українознавства) : кн. для чтения : 2 кл. / В.Е. Потехин, Д.В. Потехин. – Симферополь : Бизнес-Информ, 1997. – 78, [2] с.
767334
  Потехин В.Е. Народоведение Крыма (в курсе українознавства) : кн. для чтения : 3 кл. / В.Е. Потехин, Д.В. Потехин. – Симферополь : Бизнес-Информ, 1997. – 76, [4] с.
767335
  Петришин О. Народовладдя - основа демократичної, правової, соціальної держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С . 4-11. – ISSN 0132-1331
767336
  Мацюк А.А. Народовладдя в контексті конституційної трансформації України / Мацюк А.А. ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 162, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-162. – ISBN 978-966-7166-21-2
767337
  Кириченко Л.Д. Народовладдя у системі найважливіших соціальних зв"язків українського суспільства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.3-13. – Бібліогр.: 11 назв.
767338
  Кириченко Л. Народовладдя у системі найважливіших соціальних зв"язків українського суспільства // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 3. – С.91-99. – ISSN 1561-4999


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
767339
  Петришин О. Народовладдя як фундамент демократичної, правової, соціальної держави // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 20-30. – ISSN 1993-0909
767340
  Чапала Г.В. Народовладдя, демократія, самоврядування-співвідношення понять // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 37-43
767341
  Ямко Н.М. Народовладдя: справжнє і мниме / Н.М. Ямко. – К., 1984. – 47с.
767342
  Алексеев В.П. Народовластие в Древней Руси / В. Алексеев. – Ростов-на-Дону : Донская Речь, 1904. – 69 с. – Экз. № 46140; 116908 дефектные без обл.
767343
  Арбузкин А.М. Народовластие в свете современных конституций // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 29-40. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
767344
  Григорян Л.А. Народовластие в СССР / Л.А. Григорян. – М, 1972. – 296с.
767345
  Копейчиков В.В. Народовластие и личность. / В.В. Копейчиков. – К., 1991. – 275с.
767346
  Тодыка О.Ю. Народовластие как конституционная ценность // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 33-42. – ISSN 0201-7245
767347
  Петришин А.В. Народовластие как фундамент демократического, правового, социального государства // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 6-14. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  На основе анализа классических и современных теорий демократии дается обзор наиболее существенных и дискуссионных моментов концепции народовластия как основы современного демократического, правового, социального государства. On the basis of the ...
767348
  Кабышев В.Т. Народовластие развитого социализма. / В.Т. Кабышев. – Саратов, 1979. – 145с.
767349
  Сырцов Н.Г. Народовластие: от теории к практике / Н.Г. Сырцов. – К., 1989. – 48с.
767350
   Народоволец А.И.Баранников в его письмах.. – М, 1935. – 160 с.
767351
  Кащенков И.В. Народовольцы / И.В. Кащенков. – М., 1989. – 63с.
767352
  Барабанова А.И. Народовольцы в Петербурге / А.И. Барабанова, Е.А. Ямщикова. – Л, 1984. – 223с.
767353
  Гомон Михаил Лукич Народовольцы в художественном сознании Ф.М.Достоевского и В.М.Гаршина : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Гомон Михаил Лукич; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 31л.
767354
  Куделли П. Народовольцы на перепутьи. / П. Куделли. – Л, 1925. – 168с.
767355
   Народовольцы после 1-го марта 1881 года.. – М, 1928. – 191с.
767356
  Свободин А.П. Народовольцы. / А.П. Свободин. – М., 1969. – 70с.
767357
  Шиманский Николай Александрович Народовольческое движение на Киевщине : Дис... канд. историч.наук: / Шиманский Николай Александрович;. – Киев; Москва, 1939. – 274л. – Бібліогр.:л.252-274
767358
  Янишин Б.І. Народовці на рубежі 70-80-х рр. ХІХ ст.: творення нової моделі політичної культури // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С.86-100. – ISSN 0130-5247
767359
  Зиль А. Народознавець : Павло Чубинський і його доба / А. Зиль. – Київ : Казка, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-2163-46-9
767360
  Лобода Т.М. Народознавець Василь Кравченко та процес "Спілки визволення України" (за матеріалами судової справи Волинського OB ДПУ) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 22-24. – (Історія ; Вип. 40)


  Розглядаються невідомі сторінки ходу судового процесу над "СВУ", пов"язані з особою народознавця В.Г. Кравченка. Реконструйовано перебіг розслідування, показано повну безпідставність висунутих слідчими органами звинувачень представникам української ...
767361
   Народознавство. – Київ
№ 49/50. – 1998
767362
   Народознавство. – Київ
№ 51. – 1998
767363
   Народознавство. – Київ
№ 52. – 1999
767364
  Борисенко В.К. Народознавство [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 234-235
767365
  Ткач А. Народознавство у повісті "Земля" О.Ю.Кобилянської
767366
  Ігнатенко П.Р. Народознавство у школі / П.Р. Ігнатенко, Ю.Д. Руденко. – К., 1990. – 46с.
767367
  Трошина О. Народознавство як засіб формування комунікативних компетенцій учнів на уроках української мови // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 3. – С. 69-76
767368
  Стефанюк С.К. Народознавча валеологія : Деякі аспекти досвіду народознавчо-валеологічної роботи 116-ї гімназії м.Харкова; Науково-метод. видання / С.К. Стефанюк; Мін.освіти України; ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. – Харків : Крок. – ISBN 966-7093-23-9
Ч.1. – 1998. – 100с.
767369
  Лагунова О.С. Народознавча діяльність Агатангела Кримського : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Лагунова Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 294 л. – Додатки: л. 279-294. – Бібліогр.: л. 210-278
767370
  Лагунова О.С. Народознавча діяльність Агатангела Кримського : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Лагунова Ольга Сергіївна; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
767371
  Скрипник Г. Народознавча діяльність Хведора Вовка у світлі сучасної гуманітаристики // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 4 (338) липень - серпень. – С. 7-19. – ISSN 0130-6936
767372
  Сявавко Є.І. Народознавча культура як складова педагогічної культури М.Остроградського та його послідовників / Є.І. Сявавко, Т.М. Файник // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 91-95. – ISSN 2045-146X
767373
  Скрипник Ганна Народознавча спадщина П. Чубинського з погляду сучасної етнології // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 4-23. – ISSN 0130-6936
767374
  Дутка Р. Народознавча тематика на сторінках часопису "Нова хата" 1925-1927 // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 5 (101), вересень - жовтень. – С. 884-903. – ISSN 1028-5091
767375
  Олійник І.М. Народознавчий гурток Кам"янець-Подільської духовної семінарії в середині XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 96-99. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано діяльність народознавчого гуртка Кам"янець-Подільської духовної семінарії (середина ХІХ ст.). The article presents the analysis of the creative activity of the ethnographic community of Kamyanets"-Podilsky vocational school (middle XIX ...
767376
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика. – ISSN 1028-5091
№ 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – 2010
767377
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика. – ISSN 1028-5091
№ 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – 2010
767378
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика. – ISSN 1028-5091
№ 5/6 (95/96), вересень - грудень. – 2010
767379
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 1 (97), січень - лютий. – 2011. – С. 1-184. – Резюме укр., рос., англ. мовами
767380
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 2 (98), березень - квітень. – 2011. – С. 185-368. – Резюме укр., рос., англ. мовами
767381
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 3 (99), травень - червень. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
767382
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 4 (100), липень - серпень. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
767383
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (101), вересень - жовтень. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
767384
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 6 (102), листопад - грудень. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
767385
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 1 (103), січень - лютий. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
767386
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 2 (104), березень - квітень. – 2012. – С. 169-372. – Резюме укр., рос., англ. мовами
767387
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 3 (105), червень - липень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
767388
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 4 (106), липень - серпень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
767389
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (107), вересень - жовтень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
767390
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 6 (108), листопад - грудень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
767391
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 3 (111), травень - червень. – 2013. – С. 385-572. – Резюме укр., рос., англ. мовами
767392
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 4 (112), липень - серпень. – 2013. – С. 573-772. – Резюме укр., рос., англ. мовами
767393
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (113), вересень - жовтень. – 2013. – С. 773-948. – Резюме укр., рос., англ. мовами
767394
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 2 (116), березень - квітень. – 2014. – С. 185-428. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія історична)
767395
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 4 (118), липень - серпень. – 2014. – С. 637-824. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія філологічна)
767396
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (119), вересень - жовтень. – 2014. – С. 825-1092. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія мистецтвознавча)
767397
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 6 (120), листопад - грудень. – 2014. – С. 1093-1592. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія мистецтвознавча)
767398
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 1 (121), січень - лютий. – 2015. – С. 1-280. – Резюме укр., рос., англ. мовами
767399
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 2 (122), березень - квітень. – 2015. – С. 281-520. – Резюме укр., рос., англ. мовами
767400
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 3 (123), травень - червень. – 2015. – С. 521-748. – Резюме укр., рос., англ. мовами
767401
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 4 (124), липень - серпень. – 2015. – С. 749-996. – Резюме укр., рос., англ. мовами
767402
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (125), вересень - жовтень. – 2015. – С. 997-1248. – Резюме укр., рос., англ. мовами
767403
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 6 (126), листопад - грудень. – 2015. – С. 1249-1512. – Резюме укр., рос., англ. мовами
767404
  Жадько В. Народознавчі мотиви у творчості Миколи Аркаса / Віктор Жадько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 153-161. – (Журналістика ; Вип. 3)
767405
  Гудченко Зоя Народознавчі осередки у гірських селах Закарпаття ( за експедиційними враженнями ) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 76-78. – ISSN 0130-6936
767406
  Линченко М. Народознавчі студії І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 179-181. – ISBN 966-594-298-0
767407
  Сегеда Сергій Народознавчі студії Федора Вовка // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 49-59. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена общей характеристике научной деятельности выдающегося украинского этнолога конца XIX - начала XX ст. Федора Вовка в сфере антропологии, этнологии, археологии и других направлениях народоведения.
767408
  Хвостін М.П. Народом осуджені (боротьба Ком. Партії Зах. України проти укр.буржуазного націоналізму , сіонізму та клерикалізму) / М.П. Хвостін. – Ужгород, 1975. – 111с.
767409
   Народонаселение. – М, 1973. – 112с.
767410
   Народонаселение. – М, 1973. – 112с.
767411
   Народонаселение. – М, 1973. – 136с.
767412
   Народонаселение. – М, 1973. – 79с.
767413
  Урланис Б.Ц. Народонаселение / Б.Ц. Урланис. – М., 1976. – 359с.
767414
   Народонаселение. – М, 1987. – 254с.
767415
   Народонаселение. – М, 1991. – 227с.
767416
   Народонаселение. – М, 1994. – 639с.
767417
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1. – 2003
767418
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2. – 2003
767419
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3 : Материалы международной научной конференции. посвященной 15-летию ИСЭПН РАН "Население и социально-экономические трансформации в России". – 2003
767420
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4. – 2003
767421
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1. – 2004
767422
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2. – 2004
767423
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3. – 2004
767424
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4. – 2004
767425
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1. – 2005
767426
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2. – 2005
767427
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3. – 2005
767428
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4. – 2005
767429
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1. – 2006
767430
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2. – 2006
767431
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3. – 2006
767432
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4. – 2006
767433
   Народонаселение = Population : Научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1. – 2007
767434
   Народонаселение = Population : Научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2 : Мат. межд. конф. "Уровень и качество жизни населения". – 2007
767435
   Народонаселение = Population : Научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3. – 2007
767436
   Народонаселение = Population : научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4. – 2007
767437
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1. – 2008
767438
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2. – 2008
767439
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3. – 2008
767440
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4 (42). – 2008
767441
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1 (43). – 2009
767442
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2 (44). – 2009
767443
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3 (45) : Материалы Международной научной конференции "Качество человеческого потенциала" 22-23 октября 2009 г. ИСЭПН РАН, г. Москва. – 2009
767444
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4 (46). – 2009
767445
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1 (47). – 2010
767446
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2 (48). – 2010
767447
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3 (49). – 2010
767448
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4 (50). – 2010
767449
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2 (52). – 2011
767450
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3 (53). – 2011
767451
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4 (54). – 2011
767452
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1 (55). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
767453
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2 (56). – 2012
767454
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3 (57) : Материалы Международной конференции "Новое в исследовании населения", Москва, 28-29 мая 2012 г. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
767455
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4 (58). – 2012. – Резюме рос., англ. мовами
767456
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1 (59). – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
767457
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения РАН. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2 (60). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
767458
   Народонаселение = Population : ежеквартальный научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения Рос. акад. наук. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4 (62). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
767459
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения РАН. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2 (64). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
767460
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения РАН. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3 (65). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
767461
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения РАН. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4 (66), октябрь - декабрь. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
767462
  Болдырев В.А. Народонаселение в развитом социалистическом обществе. / В.А. Болдырев. – М, 1983. – 231с.
767463
  Бодрова В.В. Народонаселение европейских социалистических стран / В.В. Бодрова. – М, 1976. – 200с.
767464
  Пресса Р. Народонаселение и его изуение / Р. Пресса. – Москва : Статистика, 1966. – 444с.
767465
  Нитти Франческо Народонаселение и общественный строй : пер. с итальянского / Франческо С. Нитти : проф. Неаполитан. ун-та...; Пер. с фр. под ред. Д. Коропчевского. – Санкт-Петербург : Изд. О. Н. Поповой : Печ. в тип. И. Скороходова, 1898. – [2], XXXII, 342, [1] с. – (Культурно-историческая библиотека)


  Ред.: Коропчевский, Дмитрий Александрович (1842-1903)
767466
   Народонаселение и природа. – Москва : Финансы и статистика
Вып. 46 : Народонаселение. – 1984. – 96с.
767467
  Погорелов Н.С. Народонаселение и продовольствие / Н.С. Погорелов. – Киев, 1979. – 200с.
767468
   Народонаселение и экономика. – М, 1967. – 188с.
767469
  Петров В.В. Народонаселение Индии / В.В. Петров. – М., 1978. – 318с.
767470
   Народонаселение мира 1990. – Москва, 1990. – 37с.
767471
   Народонаселение мира в 2011 году : люди и возможности в мире с населением 7 миллиардов / Фонд ООН в обл. народонаселения (ЮНФПА) ; [редкол.: Р. Коллодж и др. – Нью-Йорк : ЮНФПА, 2011. – IV, 132 с. : ил. – ISBN 978-0-89714-994-5
767472
  Дмитриев П.Г. Народонаселение Молдавии в последней четверти 18-начале 19 вв. : Автореф... Канд. ист. наук: 07.571 / Дмитриев П.Г.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1970. – 21л.
767473
  Дмитриев П.Г. Народонаселение Молдавии. / П.Г. Дмитриев. – Кишинев, 1973. – 155с.
767474
  Крикун Н.Г. Народонаселение Подольского воеводства в XVII-XVIII вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Крикун Н.Г.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. Ист. ф-тет. – Львов, 1965. – 22 с.
767475
  Кабузан В.М. Народонаселение России в XVIII - первой половине XIX в. / В.М. Кабузан. – Москва, 1963. – 231 с.
767476
   Народонаселение СССР и мира. – М, 1983. – 207с.
767477
   Народонаселение СССР и некоторых зарубежных стран. – М, 1975. – 268с.
767478
  Писарев И.Ю. Народонаселение СССР. Соц.-экон. очерк. / И.Ю. Писарев. – М., 1962. – 190с.
767479
   Народонаселение стран мира. – М, 1974. – 479с.
767480
   Народонаселение стран мира. – М, 1978. – 527с.
767481
   Народонаселение стран мира. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 447с.
767482
  Кадыров Ш.Х. Народонаселение Туркменистана / Ш.Х. Кадыров. – Ашхабад, 1986. – 116с.
767483
  Мулляджанов И.Р. Народонаселение Уз.ССР / И.Р. Мулляджанов. – Ташкент, 1967. – 232с.
767484
  Перковский А.Л. Народонаселение Украины в XVIII веке : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Перковский А.Л.; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1968. – 17л.
767485
  Леви Л. Народонаселение, окружающая среда и качество жизни / Л. Леви, Л. Андерсон. – М., 1979. – 144с.
767486
  Гозулов А.И. Народонаселения СССР. / А.И. Гозулов, М.Г. Григорьянц. – М., 1969. – 172с.
767487
  Цапок С. та інш. Народонаселення - головна передумова становлення трудового потенціалу суспільства // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.29-38. – ISSN 1562-0905
767488
  Барановський М.О. Народонаселення світу: динаміка, регіональні відмінності, прогнози // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (123). – С. 42-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
767489
  Барановський М. Народонаселення світу: поступ у ХХІ століття // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2002. – № 16. – С36-39
767490
  Заярна Н.М. Народонаселення як одна із проблем демографічної ситуації сьогодення в Україні / Н.М. Заярна, В.В. Лотоцька // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С. 220-224. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
767491
  Беднарский Владимир НаРОДОСОМ единый : Увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 6. – С. 48-56 : Фото
767492
  Синягов А.А. Народохозяйственая эффективность автоматизации производства и управления / А.А. Синягов. – М., 1975. – 220с.
767493
  Тронько П.Т. Народу сила незборима / П.Т. Тронько. – К., 1969. – 64с.
767494
  Горбунов Т.С. Народы-братья. О связях белорусского народа с народами Прибалтики / Т.С. Горбунов. – Минск, 1961. – 32с.
767495
   Народы Австралии и Океании. – Москва : Изд-во АН СССР, 1956. – 852 с., ил. карт. : 16 л. ил. и карт. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
767496
   Народы Азии и Африки : история, экономика, культура. – Москва : Наука. – ISSN 0130-6995
№ 2. – 1985. – 224 с. – Резюме на англ. яз.
767497
   Народы Азии и Африки в борьбе за мир. – Прага, 1987. – 160с.
767498
   Народы Америки. – Москва : Изд-во АН СССР. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
[Т.] 1 : [Северная Америка (без Мексики)]. – 1959. – 672 с., ил. карт. : 8 л. ил. и карт
767499
   Народы Америки. – Москва : Изд-во АН СССР. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
[Т.] 2 : [Центральная и Южная Америка]. – 1959. – 670 с., ил. карт. : 6 л. ил. и карт
767500
   Народы Африки. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 732 с., ил., карт. : 20 л. ил. и карт. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
767501
  Датлин С.В. Народы Африки на пути к освобождению / С.В. Датлин. – Москва : Знание, 1958. – 40 с.
767502
  Вощенков К.П. Народы в борьбе за мир / К.П. Вощенков. – Москва, 1983. – 111с.
767503
   Народы в Крестьянской войне. – Уфа, 1977. – 138с.
767504
  Ермолаев А. Народы Востока сбрасывают ярмо колониализма / А. Ермолаев. – Алма-Ата, 1962. – 260с.
767505
   Народы Востока. Основные тенденции и противоречия социально-экономического и политического развития : Тезисы докладов к региональной конференции 15-17 мая 1986 г. – Иркутск, 1986. – 108 с.
767506
   Народы Восточной Азии. – Москва ; Ленинград : Наука, 1965. – 1028 с., ил., карт. : 17 л. ил. и карт. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
767507
   Народы Дагестана. – Москва, 1955. – 248 с.
767508
   Народы Дальнего Востока СССР в 17 - 20 вв.. – М, 1985. – 239с.
767509
  Шабаев Ю.П. Народы европейского Севера России: положение, специфика идентичности // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 54-63. – ISSN 0132-1625
767510
   Народы Европейской части СССР т.1. – Москва : Наука. – (Народі мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнография)
[Т.] 1. – 1964. – 984 с., ил., карт. : 17 л. ил. и карт.
767511
   Народы Европейской части СССР т.2. – Москва : Наука. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
[Т.] 2. – 1964. – 919 с., ил., карт. : 17 л. ил. и карт
767512
  Пономарев Б.Н. Народы Европы против Гитлера. / Б.Н. Пономарев. – М., 1942. – 94с.
767513
  Арутюнян Народы Закавказья в борьбе против царизма в годы первой русской революции / Арутюнян, АБ. – Ереван, 1957. – 184с.
767514
   Народы зарубежной Европы т.1. – Москва : Наука. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
[Т.] 1. – 1964. – 999 с., ил., карт. : 10 л. ил. и карт
767515
   Народы зарубежной Европы т.2. – Москва : Наука. – (Народы мира : этнограические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
[Т.] 2. – 1965. – 640 с., ил., карт. : 4 л. ил.
767516
   Народы земли
2. – 510с.
767517
   Народы земли. – СПб
3. – 204с.
767518
  Арутюнов С.А. Народы и культуры / С.А. Арутюнов. – Москва, 1989. – 243с.
767519
  Реклю Э. Народы и страны Западной Европы / Э. Реклю. – Москва, 1915. – 390 с.
767520
   Народы и языки Сибири : ареальные исследования. – Москва : Наука, 1978. – 106, [2] с.
767521
   Народы и языки Сибири. – М, 1978. – 178с.
767522
   Народы и языки Сибири. – Новосибирск, 1980. – 272с.
767523
  Марков Г.Е. Народы Индонезии / Г.Е. Марков. – М, 1963. – 40с.
767524
   Народы Кавказа. – Москва
1. – 1960. – 614 с.
767525
  Савельев А.Е. Народы Кавказа в русской историографии X - начала XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 161-165. – ISSN 0042-8779
767526
   Народы Кавказа т.2. – Москва, 1962. – 684 с.
767527
   Народы Карачаево-черкесии. – Ставрополь, 1957. – 154 с.
767528
  Скачко А. Народы Крайнего Севера и реконструкция северного хозяйства / А. Скачко ; [отв. ред Я.П. Кошкин]. – Ленинград : Ин-т народов Севера, 1934. – 76 с.
767529
   Народы Латинской Америки в борьбе против американского империализма. – Москва, 1951. – 461 с.
767530
   Народы Латинской Америки в борьбе против империализма и местной реакции. – М, 1979. – 195с.
767531
  Ревуненкова Е.В. Народы Малайзии и Западной Индонезии / Е.В. Ревуненкова. – Москва, 1980. – 274 с.
767532
   Народы мира : Историко-этнографический справочник. – Москва : Советская энциклопедия, 1988. – 624 с. – Библиогр.: Указ. этноним. и аннот.предм.: с.605-624
767533
  Альбедиль М. Народы мира : Учебное пособие для средней школы / М. Альбедиль. – Санкт-Петербург : Лань, 1999. – 320с. – ISBN 5-8114-0150-7
767534
  Опарин А.И. Народы мира в борьбе за мир / А.И. Опарин. – Москва, 1951. – 24с.
767535
   Народы мира в нравах и обычаях : с 584 ил. в тексте и 8 цв. картинами на отд. листах. – Петроград : Изд-во П.П. Сойкина, 1916. – 644 с., ил. : 8 л. ил. – Беспл. прилож. к журналу "Природа и люди" за 1916 г.
767536
   Народы мира о Ленине. – М, 1970. – 303с.
767537
  Биддёлф М. Народы населяющие Гинду-Куш : сочинение / М. Биддёлф. – Асхабад : Типо-литография Н.В. Полторанова, 1886. – 2, [1], 218, [1] с.
767538
  Доватур А.И. Народы нашей страны в "Истории" Геродота / А.И. Доватур. – Москва : Наука, 1982. – 455 с.
767539
  Исмагилова Р.Н. Народы Нигерии. / Р.Н. Исмагилова. – Москва, 1963. – 274 с.
767540
  Ганковский Ю.В. Народы Пакистана / Ю.В. Ганковский. – М, 1964. – 280с.
767541
   Народы Передней Азии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1957. – 615 с., ил. карт. : 21 л. ил. и карт. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
767542
   Народы Поволжья и Приуралья. – Л, 1981. – 36с.
767543
   Народы Поволжья и Приуралья. – М, 1985. – 309с.
767544
   Народы России : Энциклопедия. – Москва : Большая Российская Энциклопедия, 1994. – 479с. – ISBN 5-85270-082-7
767545
  Кабузан В.М. Народы России в XVIII веке. : численность и этнический состав / В.М. Кабузан. – Москва : Наука, 1990. – 254с. – ISBN 5-02-009518-4
767546
   Народы России о Ленине. – М, 1969. – 428с.
767547
   Народы России о Ленине. – М, 1980. – 448с.
767548
   Народы России. Литовцы и латыши. – Санкт-Петербург : Типография товарищества "Общественная польза", 1878. – 46 с.
767549
   Народы Российской империи / [ ред. Д. Ващенко ]. – Москва : Белый город, 2008. – 256 с. : илл. – Текст печатается по изданию: Большая энциклопедия. В 22 томах / под ред. С.Н. Южакова . - М., 1898-1909. – ISBN 978-5-7793-1406-0
767550
  Степанов В.В. Народы Севера в зеркале переписи 2002 г. : География. Население России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 18-25 : Табл. – ISSN 0016-7207
767551
   Народы севера Сибири в коллекциях Омского государственного объединенного исторического и литературного музея. – Томск, 1986. – 228с.
767552
  Боцвадзе Т.Д. Народы Северного Кавказа в грузинско-русских политических взаимоотношениях XVI-XVIII веков / Т.Д. Боцвадзе. – Тбилиси, 1974. – 106с.
767553
   Народы Сибири : под ред. М.Г.Левина, Л.П. Потапова. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1956. – 1083 с., ил., карт. : 24 л. ил. и карт + 1 отд. л. карт. – (Народы мира : этнограические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
767554
  Демидов В.А. Народы Сибири / В.А. Демидов. – Новосибирск, 1990. – 176с.
767555
  Базилевич К.В. Народы Сибири в 16-17 вв. / К.В. Базилевич. – М., 1940. – 1-19с.
767556
  Иванов В.Н. Народы Сибири в трудах Ф.Я. Кона / В.Н. Иванов. – Новосибирск, 1985. – 174 с.
767557
   Народы Сибири на современном этапе. – Новосибирск, 1989. – 187с.
767558
  Магомедов Р.М. Народы советского Дагестана / Р.М. Магомедов, В.П. Дзагурова. – Махачкала, 1966. – 24с.
767559
   Народы Советского Севера. – М, 1991. – 260с.
767560
  Иноятов Х.Ш. Народы Средней Азии в борьбе против интервентов и внутренней конрреволюции / Х.Ш. Иноятов. – М, 1984. – 463с.
767561
   Народы Средней Азии и Казахстана. – Москва
Т. 1. – 1962. – 768 с.
767562
   Народы Средней Азии и Казахстана. – Москва
Т. 2. – 1963. – 780 с.
767563
  Якунин А.Ф. Народы Средней Азии и Казахстана во второй половине 19 века. / А.Ф. Якунин. – М., 1954. – 23с.
767564
   Народы СССР - испанскому народу.. – М., 1937. – 176с.
767565
   Народы СССР. – М.-Л, 1958. – 44с.
767566
   Народы СССР в борьбе за свободу и независимость своей Родины. – М, 1965. – 64с.
767567
  Сагинов А.Дж. Народы СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (на матер. Ташаузской обл. Туркменск. ССР) : Автореф... канд. ист.наук: / Сагинов А. Дж.; Ташауз.гос.пед. ин-т. – Ташауз, 1954. – 16л.
767568
   Народы СССР и Кубы навеки вместе. – М, 1963. – 447с.
767569
  Куманев Г.А. Народы СССР на защите социалистческого Отечества / Г.А. Куманев. – М., 1982. – 64с.
767570
  Джанаев А.К. Народы Терека в российской революции 1905-1907 гг. / А.К. Джанаев. – Орджоникидзе, 1988. – 312с.
767571
  Датлин С.В. Народы Туниса, Алжира, Марокко в борьбе за независимость / С.В. Датлин. – М, 1953. – 83с.
767572
   Народы Чехословакии в борьбе за социализм. – М, 1957. – 255с.
767573
  Райт М.В. Народы Эфиопии / М.В. Райт. – Москва, 1965. – 260с.
767574
   Народы Юго-Восточной Азии. – Москва, 1966. – 763 с.
767575
   Народы Южной Азии : Индия, Пакистан, Непал, Сикким, Бутан, Цейлон и Мальдивские острова. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – 964 с., ил. : 10л. ил. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
767576
  Потапов Л.П. Народы Южной Сибири / Л.П. Потапов. – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1953. – 189, [3] с.
767577
  Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древне-тюркскую эпоху. / Д.Г. Савинов. – Л., 1984. – 175с.
767578
   Народы Южной Сибири в коллекциях Омского государственного исторического музея. – Томск, 1990. – 202с.
767579
  Чебоксаров Н.Н. Народы, расы, культуры / Н.Н. Чебоксаров, И.А. Чебоксарова. – Москва : Наука, 1971. – 256с.
767580
  Чебоксаров Н.Н. Народы, расы, культуры. / Н.Н. Чебоксаров, И.А. Чебоксарова. – М., 1985. – 271с.
767581
  Павленко Ю.В. Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко ; под ред. Ю.Н. Пахомова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Киев : Феникс, 2012. – 418, [2] с. : табл. – Парал. тит. л. портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-136-032-6


  Особое внимание уделено идеям предреволюционных и эмигрантских, русских и украинских мыслителей (Н.И. Костомарова, М.П. Драгоманова, В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Г.П. Федорова, евразийцев - Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого и Г.В. ...
767582
  Качмала В. Наростання загальної кризи на Лівобережній Україні в роки Першої світової війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 238-246
767583
  Бажан Олег Григорович Наростання опору політиці русифікації в Українській РСР у другій половині 1950-х - 1960-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 147-159. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті на основі широкого кола архівних джерел простежено процес політизацїї руху громадськості на захист української мови, висвітлюється позиція владних структур щодо мовного питання в Українській РСР у другій половині 1950-х - 1960-х рр.
767584
  Рудницький Я. Наростки -ище, -исько, -сько в українській мові / Я. Рудницький. – Варшава, 1935. – 66 с.
767585
  Кузнецов В.Д. Наросты при резании и трении / В.Д. Кузнецов. – М., 1956. – 284с.
767586
  Танк Максим Нарочанские сосны : книга новых стихов / Танк Максим. – Москва : Советский писатель, 1972. – 215 с.
767587
  Танк Максим Нарочанские сосны : книга новых стихов / Танк Максим. – Москва : Художественная литература, 1982. – 255 с.
767588
  Подорожный Н.Е. Нарочская операция в марте 1916 г / Н.Е. Подорожный. – М, 1938. – 180с.
767589
  Аль Кхатіб Ахмад Абдульфатах Нарощувані процесорні ядра НВІС для виконання ортогональних перетворень в реальному масштабі часу : Автореф...канд.техн.наук:05.13.13 / Аль Кхатіб А.А.;МОіНУ. – Львів, 2000. – 17с. – Бібліогр.:с.14
767590
  Лущак Н.С. Нарощування інтелектуального капіталу для інноваційної модернізації економіки України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 156-163. – ISSN 0321-0499
767591
  Мельник Я.В. Нарощування конкурентоспроможності вітчизняної продукції на умовах членства України в СОТ // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 12-15. – ISSN 1728-6220
767592
  Радченко В.В. Нарощування продовольчих ресурсів України як чинник конкурентних переваг // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 219-223


  Розглядаються конкретні переваги України в сфері виробництва продовольства. Дається оцінка соціально-економічних перетворень в аграрному секторі економіки як таких, що підірвали конкурентоспроможність країни на світових продовольчих ринках.
767593
  Базилевський В. Нарощування світла // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 11 квітня (№ 15). – С. 7


  Поезія Люби Проць
767594
  Ушеренко С.В. Нарощування торгівлі послугами в торговельно-економічних відносинах України і Франції з допомогою засобів міжнародного маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 169-171
767595
  Левченко Е.Г. Нарратив в контексте формулы сюжета // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 26-50. – ISSN 2077-8309
767596
  Боголюбова В.П. Нарратив романа Кирстен Бойе "С детьми же никто не разговаривает" // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 57-64. – ISSN 0130-9730


  В статье рассматриваются особенности нарратива в детском психологическом романе К. Бойе "С детьми же никто не разговаривает"., состоящего из двух частей: романа-воспоминания и романа-разышления.
767597
  Мішалова О.В. Нарратив як предмет і метод міждисциплінарних досліджень в сучасному гуманітарному пізнанні // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 167-181. – ISBN 978-966-177-064-4
767598
  Никонова С.Б. Нарратив: описание истории или самосознание историка? // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 2 (март - апрель). – С. 166-173. – ISSN 0236-2007
767599
  Кравиц В. Нарративная юриспруденция или теория правовой коммуникации? Размышления о феноменологии повествования права Байтеева // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 18-32. – (Правоведение ; № 1 (300)). – ISSN 0131-8039
767600
  Люлька В.Н. Нарративные стратегии романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 34-40. – ISSN 2075-1486


  "Евгений Онегин" - трудное произведение. Самая легкость стиха подчеркнуто простого, парадоксально создают добавочные трудности в понимании пушкинского романа в стихах. Иллюзорное представление о "понятности" произведения скрывает от сознания совр. ...
767601
  Селезнева Л.В. Нарративный дискурс дастана "Лейли и Меджнун" Нурмухаммеда Андалиба и традиции восточной поэзии // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 88-93. – ISSN 1608-0599
767602
  Иванов К. Нарспи : поэма / К. Иванов. – Москва : Гослитиздат, 1937. – 141 с.
767603
  Иванов К.В. Нарспи : поэма / К.В. Иванов. – Москва : Гослитиздат, 1950. – 92 с.
767604
  Иванов К.В. Нарспи : поэма / К.В. Иванов; пер. с чуваш. – Куйбышев, 1958. – 83 с.
767605
  Иванов К.В. Нарспи : поэма / К.В. Иванов. – Москва : Художественная литература, 1965. – 144 с.
767606
  Мальсагов А.О. Нарт-орстхойский эпос вайнахов / А.О. Мальсагов. – Грозный, 1970. – 180 с.
767607
  Мальсагов А.О. Нарт-орстхойский эпос ингушей и чеченцев : Автореф... канд. филол.наук: / Мальсагов А.О.; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького. – М., 1966. – 26л.
767608
   Нартекс. Byzantina Ukrainensis / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина [и др. ; ред. совет: Онуфрий (О.В. Легкий) и др. ; редкол.: С.Б. Сорочан (глав. ред.) и др.]. – Харьков : Майдан. – ISBN 978-966-372-490-4
Т. 2 : Сборник статей к 60-летию проф. С.Б. Сорочана. – 2013. – 591, [5] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
767609
   Нартіада : героїчний епос / [переказ укр., передм. А.П. Стоянова ; ілюстр. Ж. Шанаєва]. – Київ : Персонал, 2010. – 199, [3] с. : іл. – На обкл. також.: Нартський епос: арії, скіфи, сармати, українці. – ISBN 978-617-02-0057-0
767610
  Данилевский В В. Нартов / В В. Данилевский. – М, 1960. – 173с.
767611
  Гизе М.Э. Нартов в Петербурге / М.Э. Гизе. – Л., 1988. – 172с.
767612
  Данилевский В.В. Нартов и "Ясное зрелище машин" / В.В. Данилевский. – М-Л, 1958. – 272с.
767613
  Пушкарь А.И. Нартовый след. / А.И. Пушкарь. – Хабаровск, 1968. – 72с.
767614
   Нартские сказания. – М, 1949. – 436с.
767615
   Нартский эпос. – Дзауджикау, 1949. – 80с.
767616
   Нартский эпос. – Орджоникидзе, 1957. – 232с.
767617
  Кузнецов В.А. Нартский эпос и некоторые вопросы истории осетинского народа / В.А. Кузнецов. – Орджоникидзе, 1980. – 136с.
767618
   Нарты. – М., 1957. – 527с.
767619
   Нарты. – М., 1957. – 383с.
767620
   Нарты. – М., 1957. – 401с.
767621
   Нарты. – Нальчик, 1962. – 136с.
767622
   Нарты. – Черкесск, 1975. – 335с.
767623
   Нарты. Кабард. эпос.. – 2-е изд. – М., 1957. – 527с.
767624
   Нарты. Кабард. эпос.. – М., 1957. – 383с.
767625
   Нарты. Кабардинский эпос. – Москва, 1951. – 503 с.
767626
   Нарты. Эпос осетинского народа.. – М., 1957. – 401с.
767627
  Орлова М.А. Наружные росписи средневековых памятников архитектуры / М.А. Орлова. – М., 1990. – 237с.
767628
  Селіванов В.М. Наручники для демократії / В.М. Селіванов, П.М. Колос. – К, 1984. – 136с.
767629
  Зенкин С.В. Нарушающие четность ядерные силы в модели SU(2)xU(1)xSU(3) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Зенкин С.В.; АН ССР Ин-т ядер. иссл. – М., 1984. – 12л.
767630
  Корецкая Т.Ф. Нарушение азотного обмена при завядании растений : Автореф... канд. биол.наук: / Корецкая Т.Ф.; Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева. – М., 1966. – 28л.
767631
  Шумакова Ю.С. Нарушение аппетита у детей / Ю.С. Шумакова. – Киев, 1983. – 56с.
767632
  Королева А.Е. Нарушение высшей нервной деятельнсоти при склерозе сосудов головного мозга : Автореф... канд. мед.наук: / Королева А. Е.; АН УССР, Ин-т физиологии. – К., 1966. – 18л.
767633
  Петренко Л.В. Нарушение высших форм памяти / Л.В. Петренко. – М, 1976. – 101с.
767634
  Петренко Лариса Васильевна Нарушение высших форм памяти (при некоторых органических поражениях мозга) / Петренко Лариса Васильевна. – Москва : Изд-во Моск.ун-та, 1976. – 101с. : граф. – Список лит.: с.94-100
767635
  Довбнич М.М. Нарушение геоизостазии и напряженное состояние тектоносферы // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 123-132 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0203-3100
767636
  Михайлов В.Н. Нарушение главнейших выделительных функций почек при хронических нефритах / В.Н. Михайлов, 1913
767637
  Костына М.А. Нарушение и восстановление внешнесекреторной функции поджелудочной железы при бронхопневмонии у телят : Автореф... канд. вет.наук: / Костына М. А.; Белоцерков. с. х. ин-т. – Б. Церковь, 1968. – 21л.
767638
  Рябинина М.А. Нарушение и восстановление высшей нервной деятельности при наличии очага механического воздействия в коре больших полушарий : Автореф... канд. биол.наук: / Рябинина М. А.; Ин-т высш. нервн. деятельности АН СССР. – М., 1955. – 14л.
767639
  Павлыгина Р.А. Нарушение и восстановление высшей нервной деятельности при создании очага возбуждения в гипоталамической области. : Автореф... канд. биол.наук: / Павлыгина Р.А.; Ин-т высшей нервной деятельности АН СССР. – М., 1955. – 16л.
767640
  Спиваковская А.С. Нарушение игровой деятельности / А.С. Спиваковская. – М., 1980. – 135с.
767641
  Багинян К.А. Нарушение импералистическими государствами принципа невмешательства / К.А. Багинян. – Москва, 1954. – 144с.
767642
  Храмичева Е.А. Нарушение исключительного права на товарный знак: проблемы формального подхода судов / Е.А. Храмичева, Ю.В. Леликова // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (46). – С. 12-16. – ISSN 2072-4322
767643
  Заикин Д.А. Нарушение киральной симметрии и пион-ядерное взаимодействие при малых энергиях : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.16 / Заикин Д.А.; АН СССР, Ин-т ядерных исследований. – Москва, 1987. – 28 с.
767644
  Седых Кира Валерьевна Нарушение когнитивных процессов и особенности личности у детей с неврозоподобными расстройствами резидуально-органического генеза : Дис... доктора психологическихнаук: 19.00.04 / Седых Кира Валерьевна; Мин-во здравоохранения Украины. Харьковский НИИ клинической и экспериментальной неврологии и псих. – Харьков, 1995. – 167л. – Бібліогр.:л.155-167
767645
  Эзимора А.У. Нарушение международного договора как основание для его прекращения. : Автореф... Канд.юриднаук: 716 / Эзимора А.У.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 16л.
767646
  Габриял Талат Мансур Нарушение мотивационного компонента мышления : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Габриял Талат Мансур; МГУ. Фак-т психологии. – М., 1973. – 28л.
767647
  Талат Мансур Габриял Нарушение мотивационного компонента мышления : Автореф... канд. психологич.наук: 19.00.04 / Талат Мансур Габриял; МГУ. Фак-т психологии. – М., 1973. – 28л.
767648
  Лейтес С.М. Нарушение обмена веществ / С.М. Лейтес. – Москва, 1954. – 32с.
767649
  Жуковский М.А. Нарушение обмена веществ: профилактика / М.А. Жуковский. – М., 1985. – 96с.
767650
  Ошман Ю П.Ш. Нарушение памяти при локальных поражениях мозга : Автореф... Канд.псих.наук: 19.00.04 / Ошман П.Ш.Ю.; МГУ. – Москва, 1975. – 18л.
767651
  Репина З.А. Нарушение письма у школьников с риноналией / З.А. Репина. – Свердловск, 1988. – 80с.
767652
  Браун Д. Нарушение поверхности и ее защита при освоении Севера / Д. Браун, Н.А. Граве. – Новосибирск, 1981. – 88с.
767653
   Нарушение прав и свобод человека в капиталистических странах. Реф. сб.. – М., 1978. – 258с.
767654
   Нарушение прав и свобод человека в капиталистических странах. Реферативный сборник.. – М., 1977. – 259с.
767655
  Астахов Е.Е. Нарушение правил / Е.Е. Астахов. – Куйбышев, 1972. – 568с.
767656
  Чучаев А.И. Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта / А.И. Чучаев. – М, 1985. – 72с.
767657
  Колалис Р.П. Нарушение правила отбора по изоспину в реакции ( , а) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Колалис Р.П.; ЛГУ. – Л., 1970. – 10л.
767658
  Федоров Л.Н. Нарушение равновесия между процессами возбуждения и торможения у возбудимого типа собаки от повторных применений дифференцировки на частоту кожно-механического раздражителя и восстановление равновес / Л.Н. Федоров. – С. 35-42
767659
  Корцентштейн В.Н. Нарушение равновесия природных флюидальных систем при разработки газовых и газоконденсатных месторождений / В.Н. Корцентштейн. – М., 1980. – 224с.
767660
   Нарушение симметрии в природе : сб. переводных статей. – Москва : Знание, 1982. – 63 с.
767661
  Климковский М. Нарушение слухо-речевой памяти при поражениях левой височной доли. : Автореф... канд. пед.наук: / Климковский М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 18л.
767662
  Ходжаев Б.Р. Нарушение трофики слизистой стенки желудка, вызванные фармакологическими веществами. (Атофан, бутадион, резерпин) : Автореф... кандидата мед.наук: / Ходжаев Б.Р.; АМН СССР. Ин-т эксперим. медицины. Отдел фармакологии. – Л., 1964. – 13л.
767663
  Мукуца С.П. Нарушение функции почек при неспецифических процссах легких в связи с радикальными хирургическими вмешательствами : Автореф... канд. мед.наук: 777 / Мукуца С.П.; Кишиневск. гос. ун-т. – Кишинев, 1970. – 20л.
767664
  Фель В.Я. Нарушение цитодифференцировки при малигнизации и проблема иммунологического надзора. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.17 / Фель В.Я.; АН СССР. Ин-т цитологии.. – Л., 1975. – 44л. – Бібліогр.:с.42-44
767665
  Фель В.Я. Нарушение цитожифференцировки при малигнизации и проблема имунного надзора / В.Я. Фель. – Л., 1977. – 184с.
767666
  Трипольская Н.А. Нарушение эмбриогенеза после охлаждения крыс в ранние сроки беременности : Автореф... канд. биол.наук: / Трипольская Н.А.; Лен. педиатр. мед. ин-т. – Ленинград, 1967. – 17л.
767667
  Пашкарь Т.Е. Нарушение эмбриологических процессов при гибридизации кукурузы с трипсакум. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Пашкарь Т.Е.; МВ и ССО УССР.Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1974. – 24л.
767668
   Нарушения авторских, смежных, изобретательских и патентных прав : науч.-практ. пособие / А.Е. Аверкин, И.А. Близнец, А.А. Власов, М.В. Вошинский, Б.Д. и др. Завидов; [А.Е. Аверкин, И.А. Близнец, А.А. Власов и др.]. – Москва : Книга сервис, 2002. – 511 с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. - На обл. также: Пресечение. Предварительное расследование. Теоретическое исследование. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-94909-024-1
767669
  Абгарян Д. Нарушения в системе половых хромосом и болезнь Дауна среди различных групп населения Армении : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.103 / Абгарян Д. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 30 с.
767670
  Обухова Е.Ю. Нарушения внимания у детей с особенностями развития / Е.Ю. Обухова, Т.А. Строганова, В.В. Грачев // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 61-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Приводятся результаты применения методики "Тест произвольного внимания" для оценки эффективности основных операций контроля внимания у детей дошкольного и младшего школьного возраста: сравниваются показатели у детей, страдающих синдромом дефицита ...
767671
  Краснов С.К. Нарушения высшей нервной деятельности под влиянием острого и хронического отравления животных (белых крис) фосфором : Автореф... канд. мед.наук: / Краснов С.К.; Ин-т высшей нервной деятельности АН СССР, 1957. – 11л.
767672
  Айрапетянц М.Г. Нарушения высшей нервной деятельности, вызванные аптенатальным лучевым воздействием / М.Г. Айрапетянц. – Москва, 1967. – 227с.
767673
  Шестопалова Людмила Федоровна Нарушения высших психических функций и личности у больных с различными формами сосудистых заболеваний головного мозга. : Дис... доктор психолог.наук: 19.00.04 / Шестопалова Людмила Федоровна; МЗ Украины. Укр. НИИ клинич. и эксперимент. неврологии и психологии. – Харьков, 1993. – 313л. – Бібліогр.:л.271-313
767674
  Бондарева Л.В. Нарушения высших форм памяти при некоторых органических поражениях мозга : Автореф... канд. психол.наук: 731 / Бондарева Л.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 20л.
767675
  Беркос О.В. Нарушения деятельности жуледка у собак, подвергнутых рентгеновскому облучению : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Беркос О.В. ; АН СССР. – Ленинград, 1966. – 17 с.
767676
  Горшунов Д.Н. Нарушения коллизионных норм международного частного права: понятие и их особенности / Д.Н. Горшунов, В.В. Гурьянова // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (91). – С. 18-21. – ISSN 1812-3910
767677
  Лапта Г.Е. Нарушения коньюгации гомологов политенных хромосомов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Лапта Г. Е.; АН СССР, Ин-т биол. развития. – М., 1980. – 16л.
767678
   Нарушения мезентериального кровотока у новорожденных и детей раннего возраста / И.Р. Диланян, А.А. Лосев, Д.А. Самофалов, И.С. Белестов, Н.Ю. Чумак, Н.Р. Гаврилишен, Ю.Е. Качковский // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 54-60. – ISSN 2226-1230
767679
  Асланов А.С. Нарушения нейродинамики и особенно совместной деятельности первой и второй сигнальных систем при отдаленных последствиях закрытых трав головного мозга. : Автореф... наук: / Асланов А.С.; Инс. высш. нерв. деят. Акад. наук СССР. – М., 1954. – 14л.
767680
  Раева С.Н. Нарушения нейродинамики и особенно современной деятельности первой и второй сигнальных систем при истерическом неврозе : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Раева С.Н. ; Ин-т высш.нервной деятельности Акад.наук СССР. – Москва, 1954. – 15 с.
767681
  Михеев В.Ф. Нарушения памяти при очаговых поражениях головного мозга сосудистого генеза. : Автореф... канд. мед.наук: 762 / Михеев В.Ф.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 18л.
767682
  Илешева Р.Г. Нарушения поведения у детей и подростков / Р.Г. Илешева. – Алма-Ата, 1990. – 160с.
767683
  Поляков Ю.Ф. Нарушения познавательной деятельности при шизофрении : Автореф... д-ра пед. (по психологии)наук: 731 / Поляков Ю.Ф.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1968. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
767684
  Черниченко С.В. Нарушения прав человека как международное преступление (окончание) // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 3-10. – ISSN 1560-2893
767685
  Лотоцкая Маргарита Юльевна Нарушения предметного и аффективного компонентов эмоций у больных параноидной формой шизофрении : Дис...канд.психолог.наук:19.00.04 / Лотоцкая Маргарита Юльевна; Харьк.нац.ун-тет им.В.Н.Каразина. – Харьков, 2000. – 222л. + Додатоки:л.184-222. – Бібліогр.:л.158-183
767686
  Коченов М.М. Нарушения процесса смыслообразования при шизофрении : Автореф... канд. психол.наук: 29.964 / Коченов М.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 20л.
767687
  Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. Уч. пособие / В.В. Лебединский. – М., 1985. – 166с.
767688
  Зейналов Теймвр Адиль оглы Нарушения реакций дезаминирования биогенных аминов и некоторых азотистых соединений в митохондриальных фракций печени и тонкого кишечника при лучевом поражении у животных с различной радиочувствител : Автореф... наук: 03.00.01 / Зейналов Теймвр Адиль оглы; МГУ. Биол. фак. – М., 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
767689
  Еренков В.А. Нарушения регуляции дыхания при некоторых заболеваниях у детей : Автореф... д-ра мед.наук: / Еренков В.А.; Киевский мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1965. – 29л. – Бібліогр.:с.25-29
767690
  Кошелева Г.Г. Нарушения рефлекторной деятельности при пережатии брюшной аорты непосредственно над ее бифуркацией : Автореф... д-ра биол.наук: / Кошелева Г.Г.; АМН СССР. Ин-т эксперим. медицины. – Л., 1964. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
767691
  Нохуров А. Нарушения сексуального поведения / А. Нохуров. – М, 1988. – 224с.
767692
  Бриккер Владимир Наумович Нарушения сердечного ритма в остром периоде инфаркта миокарда : Автореф... д-ра мед.наук: 755 / Бриккер Владимир Наумович; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П. Павлова. – Л., 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
767693
   Нарушения социального функционирования у студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и принципы психологической коррекции / В.И. Пономарев, Т.А. Алиева, М.В. Рыженко, К.Н. Емец // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 3, № 1 (5). – C. 68-71. – ISSN 2312-5675


  "Повышенная психоэмоциональная стрессогенность - определяющий фактор роста и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Целью исследования является разработка системы психологической коррекции социального функционирования у лиц с врожденными пороками ...
767694
   Нарушения США норм международного права. – Москва : Международные отношения, 1984. – 196 с., [3] с. – (Дипломатическая академия МИД СССР)
767695
  Бондарева В.М. Нарушения углеводного обмена у куриных эмбрионов, вызванные введением антиинсулиновой сыворотки : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Бондарева В.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П. Павлова. – Л., 1970. – 20л.
767696
  Лалаева Р.И. Нарушения устной речи и система их коррекции у умствено отсталых школьников / Р.И. Лалаева. – Л., 1988. – 71с.
767697
  Фролькис А.В. Нарушения функций толстой кишки при заболевании желудка : Автореф... д-ра мед.наук: / Фролькис А.В.; Акад. наук СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1961. – 31л.
767698
  Лалаева Р.И. Нарушения чтения у учашихся 1-2 классов вспомогательной школы и пути их устранения : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Лалаева Р.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 28л.
767699
  Иванова Елена Михайловна Нарушения чувства юмора при шизофрении и аффективных расстройствах / Иванова Елена Михайловна, Ениколопов Сергей Николаевич, Митина Ольга Валентиновна // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 45-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Представлено эмпирическое исследование нарушений чувства юмора у больных шизофренией и аффективными расстройствами. Выделено несколько параметров анализа: распознавание юмора, оценка его качества и выраженность смеховой активности. Показано, что для ...
767700
   Нарушения, связанные с потреблением алкоголя. – Женева, 1977. – 140с.
767701
  Уоллворк К. Нарушенные земли / К. Уоллворк; Сокр. пер. с англ. В.Н. Солнцева; Предисл. и ред. Л.В. Моториной. – Москва : Прогресс, 1979. – 269с.
767702
  Уоллборк К.Л. Нарушенные земли / К.Л. Уоллборк; Сокр. пер. с англ. Солнцева В.Н. – Москва : Прогресс, 1979. – 271с.
767703
  Симадзаки Т. Нарушенный завет / Т. Симадзаки. – М.-Л., 1931. – 318с.
767704
  Симадзаки Т. Нарушенный завет / Т. Симадзаки. – М., 1955. – 255с.
767705
  Симадзаки Т. Нарушенный завет : [роман] / Симадзаки Тосон // Дикий гусь. Танцовщица : [повести, рассказы] / Мори Огай. – Москва : Художественная литература, 1990. – С. 267-494. – (Библиотека японской литературы). – ISBN 5-280-01249-1
767706
  Цуканов Н.Н. Нарушил ли законодатель презумпцию невиновности лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении? // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 3. – С. 104-109. – ISSN 0132-0769
767707
  Арутюнян Ю.В. Нарушимая дружба народов Советского Союза и Китайской Народной Республики-прочная опора мира во всём мире / Ю.В. Арутюнян. – Москва. – 32с.
767708
  Батлер Кэролин Нарушители границ Дикие дачники / Батлер Кэролин, Фагерстром Кай // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 160-167 : фото
767709
  Чобіт Д.В. Нарцис : штрихи до політ. портр. Віктора Медведчука / Дмитро Чобіт ; [голов.ред.: С. Орлюк]. – Вид. 4-те (скороч.). – Київ ; Броди : Просвіта, 2001. – 80 с. – Бібліогр. в дод. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7544-08-7
767710
  Чобіт Д.В. Нарцис : штрихи до політ. портр. Віктора Медведчука / Дмитро Чобіт ; [голов.ред.: С. Орлюк ; післямова: Є. Сверстюк]. – Київ ; Броди : Просвіта, 2001. – 179, [1] с. : табл. – Бібліогр. в дод. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7544-09-5
767711
  Чобіт Д. Нарцис : Штрихи до політичного портрета Віктора Медведчука / Дмитро Чобіт. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ-Броди : Просвіта, 2001. – 180с. – ISBN 966-7544-10-9
767712
  Гессе Г. Нарцис і Гольдмунд : проза: роман (журнальний варіант) // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 24-142. – ISSN 0320 - 8370
767713
  Печарський А. Нарцисизм і тарнсформація особистості в житті і творчості В. Винниченка
767714
  Пишняк В.П. Нарцисизм как психологический феномен психокоррекционной работы // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.107-124. – (Психологічні науки)
767715
  Шатуновский И.М. Нарцисс спешит на свидание. / И.М. Шатуновский. – М., 1983. – 495с.
767716
  Краснухина Е.К. Нарциссизм желания и философия идентичности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 37-50. – ISSN 0235-1188
767717
  Андрюшин И.И. Нарциссизм и когнитивная сфераличности в системе отношений к себе и другому / И.И. Андрюшин, Д.Е. Алексеев // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 216-222. – ISSN 2073-8528
767718
  Савченкова Н.М. Нарциссизм и новые механизмы смыслообразования в культуре (Язык и тело в современной литературе) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 2. – С.89-103. – ISSN 0235-1188
767719
  Соколова Е.Т. Нарциссизм как клинический и социокультурный феномен // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 1. – С.67-80. – ISSN 0042-8841
767720
  Загорча Е.К. Нарциссы с Молдавии / Е.К. Загорча. – Кишинев, 1990. – 123с.
767721
  Боуль Е.А. Нарциссы. / Е.А. Боуль. – М., 1937. – 56с.
767722
  Клисаров М. Наръчник на електротехника / М. Клисаров, Г. Клисаров. – изд. 2-е, перераб. и доп. – София : Техника, 1969. – 1048 с.
767723
  Цоневски Тонче Наръчник по езикова култура / Цоневски Тонче. – София, 1960. – 412с.
767724
  Левчинская Г.Н. Нарывники (Coleoptepa, Mliodae) Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Левчинская Г. Н.; Хар.ГУ. – Х, 1969. – 24л.
767725
  Сенников В.А. Нарым : экономико-географический очерк / В.А. Сенников ; под ред. М.С. Бурлакова. – Новосибирск : Новосибирское обл. гос. изд-во, 1939. – 55 с.
767726
  Авраменко И.К. Нарымская повесть / И.К. Авраменко. – Ленинград : Советский писатель, 1967. – 128 с.
767727
   Нарымская ссылка /1906-1917 гг./. Сборник документов и материалов о ссыльных большевиках.. – Томск, 1970. – 381с.
767728
  Шчарбакоу В.К. Нарыс гысторыї Беларусі. / В.К. Шчарбакоу. – Менск, 1934. – 240с.
767729
  Піотуховіч М.М. Нарысы гісторыі беларускай літаратуры. / М.М. Піотуховіч. – Менск
Ч.1. – 1928. – 212с.
767730
   Нарысы гісторыі народнай асветы і педагагічнай думкі у Беларусі. – Мінськ, 1968. – 623с.
767731
  Лушчыцкі І.Н. Нарысы на гісторыі грамадска-палітычнай філасофскай думкі у Беларусі у другой палавіне ХІХ веку. / І.Н. Лушчыцкі. – Мінськ, 1958. – 368с.
767732
   Нарысы па беларускай дыялекталогії.. – Мінськ, 1964. – 415с.
767733
   Наряд московских фасадов : фотоальбом. – М., 1987. – 280с.
767734
   Нарядитесь, пожалуйста : общество // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 98-109 : фото. – ISSN 1029-5828
767735
   Нас 250 миллионов. – Москва : Статистика, 1974. – 56с.
767736
  Кучеренко Валентина Нас 7 мільярдів. Прогнози експертів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 14
767737
  Костецький А.Г. Нас батьки не розуміють : вірші / А.Г. Костецький. – Київ, 1991. – 46 с.
767738
   Нас братерство навіки єднає. – Ужгород, 1984. – 157 с.
767739
  Досвітній О Нас було троє / О Досвітній. – К, 1969. – 435с.
767740
  Досвітній О.Ф. Нас було троє : повісті, оповідання / О.Ф. Досвітній. – Київ, 1982. – 403 с.
767741
  Медведев Н.Я. Нас было 68 / Н.Я. Медведев. – М, 1966. – 80с.
767742
  Кейзаров А.С. Нас было семеро / А.С. Кейзаров. – Минск, 1963. – 168с.
767743
  Досвитний О.Ф. Нас было трое : Роман / О.Ф. Досвитний. – Киев : Радянський письменник, 1966. – 285с.
767744
  Досвитный О. Нас было трое / О. Досвитный. – Москва : Художественная литература, 1990. – 396 с.
767745
  Золотусский Игорь Нас было трое : роман-документ / Окончание. Нач. в № 5, 2010 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 74-118. – ISSN 0321-1878
767746
   Нас вдохновляла революция. Воспоминания ветеранов гражд. войны.. – К., 1975. – 231с.
767747
  Доризо Н.К. Нас водила молодость / Н.К. Доризо. – М., 1976. – 94с.
767748
  Кондратенко Г.Ф. Нас водила молодость / Г.Ф. Кондратенко. – М, 1982. – 158с.
767749
   Нас водила молодость : Приключен. повести.. – Волгоград, 1986. – 334с.
767750
   Нас водила молодость : Стихи сов. поэтов о комсомоле, молодости, борьбе и созидании.. – Новосибирск, 1988. – 231с.
767751
   Нас водила молодость. Песенник. (1917-1977).. – К., 1977. – 207с.
767752
   Нас водила молодость. Фотолетопись о комсомоле.. – Петрозаводск, 1968. – 124с.
767753
  Дементьев В.В. Нас водила молодость... / В.В. Дементьев. – М., 1987. – 240с.
767754
   Нас водила молодость... (Сборник).. – М., 1970. – 78с.
767755
   Нас водила молодость... Лит.-худож. сборник.. – Ярославль, 1969. – 159с.
767756
   Нас водила молодость... Сборник документов и материалов из истории комсомольской организации Кузбасса.. – Кемерово, 1968. – 272с.
767757
   Нас водила молодость... Сборник стихов.. – М., 1969. – 325с.
767758
  Лойко Н.В. Нас восемнадцать сестер / Н.В. Лойко. – М., 1965. – 156с.
767759
  Любославский А.М. Нас время рассудит: Докум. повести. / А.М. Любославский. – Иркутск, 1982. – 159с.
767760
  Шурмак Г.М. Нас время учило. / Г.М. Шурмак. – М, 1989. – 300с.
767761
  Витютин Д. Нас выбирают, мы выбираем. Есть ли прок от партнерства вузов и высокотехнологичной промышленности? / беседу вела Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 12 апреля (№ 15). – С. 8


  Значит ли это, что меры по поддержке комплексных проектов вузов и предприятий дали результат? Сегодня на эту тему беседа с заместителем директора Департамента стратегии, анализа и прогноза Министерства образования и науки РФ Дмитрием Витютневым.
767762
   Нас выбрало время : Рассказы знат. людей Донбасса о времени и о себе.. – Донецк, 1987. – 188с.
767763
  Тигане А. Нас горн зовет / А. Тигане. – Таллин : ЭГИЗ, 1956. – 156 с.
767764
  Сорокин В.В. Нас двое / В.В. Сорокин. – М., 1987. – 302с.
767765
  Маланчук В.Ю. Нас єднає велика мета / В.Ю. Маланчук, І.М. Петрів. – Львів, 1965. – 214с.
767766
   Нас ждали в Карпатах.. – Ужгород, 1985. – 19с.
767767
  Ребров М.Ф. Нас ждет Луна. / М.Ф. Ребров, Г.С. Хозин. – М., 1964. – 181с.
767768
  Соколов Г.В. Нас ждет Севастополь. / Г.В. Соколов. – Краснодар
кн. 1. – 1960. – 535с.
767769
  Соколов Г.В. Нас ждет Севастополь. / Г.В. Соколов. – Краснодар
кн. 2. – 1975. – 495с.
767770
  Лобко Н.П. Нас ждут в Отрадном. / Н.П. Лобко. – Иваново, 1956. – 140с.
767771
  Самойлов Юрий Нас ждут в Тель Авиве : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 32-37 : Фото
767772
  Корвалан Луис Нас ждут новые битвы. / Корвалан Луис. – М., 1978. – 551с.
767773
  Жулинський М. Нас заворожує необароковість Скрипки // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 100-101. – ISSN 0130-1799
767774
  Кульчицький С. Нас знову ведуть до колгоспів, або Як Валерій Солдатенко бачить український Голодомор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 листопада (№ 214/215). – С. 8
767775
  Кульчицький С. Нас знову кличуть до колгоспів, або як Валерій Солдатенко бачить український Голодомор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 листопада (№ 219/220). – С. 11
767776
   Нас зовет пятилетка!. – Одесса, 1981. – 95с.
767777
  Тельпуховский Б.С. Нас к Победе партия вела / Б.С. Тельпуховский. – М., 1975. – 51с.
767778
  Ворошилов К.Е. Нас Ленин учил побеждать / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1978. – 120с.
767779
  Людвинская Т.Ф. Нас ленинская партия вела... / Т.Ф. Людвинская. – М., 1976. – 199с.
767780
  Лаундер Ф.Г. Нас миллионы / Ф.Г. Лаундер. – М, 1945. – 137с.
767781
  Лібанова Є. Нас мільйони чи тьма-тьмуща? Демографічна інформація: необхідність, методи та проблеми її отримання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 1, 3


  "Важко знайти інформацію, більш уживану й більш затребувану в управлінні (країною, регіоном чи поселенням), ніж інформація про населення, про його вік та освіту, про наявну й перспективну робочу силу, про мобілізаційний контингент (див. нижче), про ...
767782
  Славич С.К. Нас много - ты и я. / С.К. Славич. – М., 1962. – 200с.
767783
   Нас много : Рассказы уругвайских писателей.. – М., 1986. – 190с.
767784
  Шитова Л.П. Нас на планеті двоє / Л.П. Шитова. – К, 1978. – 277с.
767785
  Венжинович Ф.Й. Нас не зламати : (про визвольну боротьбу ОУН - УПА на теренах південної Волині) : [спогади]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Ужгород : Бреза А.Е., 2014. – 458 с., [2] арк. іл.
767786
  Бибиков С.М. Нас не покорить / С.М. Бибиков. – Х., 1991. – 221с.
767787
  Рохас Р. Нас не поставить на колени. / Р. Рохас. – М, 1975. – 78с.
767788
  Ольшанский А.Н. Нас не поставят на колени / А.Н. Ольшанский. – М., 1953. – 31с.
767789
  Женченко В. Нас не потряс розп"яття час // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 2-7. – ISSN 0130-321Х
767790
  Тин Сан Нас не сломить / Тин Сан. – Москва : Худож. лит., 1977. – 223с.
767791
  Семено В. Нас об"єднає дух Тараса / Володимир Семено. – Полтава, 2001. – 208 с.
767792
  Шевченко О. Нас об"єднає мова // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 липня - 4 серпня (№ 30). – С. 7


  Резолюція Міжнародного форуму на підтримку української мови.
767793
  Скопенко В. Нас об"єднує одна мета - зробити все, щоб університет міцнів і процвітав // Київський університет, 1998. – №3
767794
  Генатулин А.Ю. Нас остается мало / Генатулин А.Ю. – Москва, 1988. – 333 с.
767795
   Нас партия ведет. (Стихи литовский поэтов).. – Вильнюс, 1954. – 128с.
767796
  Козлов Н.Д. Нас партия к победе привела / Н.Д. Козлов, А.Д. Зайцев. – М., 1970. – 247с.
767797
  Омельченко П.О. Нас правда в наступ шле : поезії / П.О. Омельченко. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 86 с.
767798
  Колесников М.П. Нас розділяла ріка. : повість / М.П. Колесников. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 187 с.
767799
  Гудмэн Д. Нас связала любовь : Роман / Д. Гудмэн; Пер.с агл. С.С.Кельцева. – Москва : АСТ, 1996. – 464с. – (Очарование). – ISBN 5-697-00051-0
767800
  Луб"янов І. Нас східняки ненавидять ще більше, ніж Януковича. Для них ми зовсім з іншого світу // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 14 (217). – С. 26-28


  Східна Україна.
767801
  Сусленников Н.П. Нас утро встречает. / Н.П. Сусленников. – Иваново, 1963. – 112с.
767802
  Эрлих А.И. Нас учила жизнь / А.И. Эрлих. – М, 1960. – 199с.
767803
  Симоніна Н. Нас цього не вчили... // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 3 (61). – С. 32-34.
767804
  Соколова Н.В. Нас четверо. / Н.В. Соколова. – М., 1961. – 291с.
767805
  Малик Ярослав Йосипович Насадження радянського режиму в українському селі (єовтень 1917-1920 рр.) : Автореф... д-ра іст.наук: 07.00.01 / Малик Ярослав Йосипович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 48л.
767806
  Малик Ярослав Йосипович Насадження Радянського режиму в Українському селі (жовтень 1917-1920 рр.) : Дис... доктора історичнихнаук: 07.00.01 / Малик Ярослав Йосипович; Львівский держ.ун-т ім.І.Франка. – Львів, 1997. – 495л. – Бібліогр.:л.405-495
767807
  Супина В. Насадочные колонки в газовой хроматографии / В. Супина. – М., 1977. – 256с.
767808
  Чадов Е.А. Насамперед - безпека людей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 39-40
767809
   Насамперед - партнери // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 4-11 червня (№ 24/25). – С. 2


  10 червня відбулася прес-конференція керівництва Міністерства освіти і науки України щодо діяльності МОН за 100 днів роботи та реформування освітньої галузі.
767810
  Бровченко Л.Ф. Насамперед - учитель / Л.Ф. Бровченко. – Київ, 1986. – 48 с.
767811
  Кузьмін П.В. Насдідки Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у транспортному секторі // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [55]
767812
  Мушкамбарова М.Г. Насекоміе в биологических циклах нематод наземніх позвоночніх / М.Г. Мушкамбарова. – Ашхабад, 1983. – 124с.
767813
  Бей-Биенко Насекоміе кожистокріліе / Бей-Биенко. – М.-Л., 1936. – с.
767814
  Топачевский В.А. Насекомоядные и грызуны ногайской позднеплиоценовой фауны : монография / В.А. Топачевский. – Киев : Наукова думка, 1965. – 164с.
767815
   Насекомоядные и их паразиты на территории Белоруссии.. – Минск, 1969. – 176с.
767816
  Юдин Б.С. Насекомоядные млекопитающие Сибири. / Б.С. Юдин. – Новосибирск, 1971. – 172с.
767817
  Юдин Б.С. Насекомоядные млекопитающие Сибири. / Б.С. Юдин. – Новосибирск, 1989. – 360с.
767818
  Дарвин Ч. Насекомоядные растения. – Москва
Вып.1. – 1876
767819
  Чарушина А.Н. Насекомоядные, грызуны, их эктопаразиты и булавоусые чешуекрылые основных ландшафтов Кировской области. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Чарушина А.Н.; Москов. обл. пед.ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 21л.
767820
  Очиров Ю.Д. Насекомоядные, зайцеобразные и грызуны северо-восточного Забайкалья. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.097 / Очиров Ю.Д.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1970. – 34л.
767821
  Гуреев А.А. Насекомоядные. Ежи, кроты и землеройки / А.А. Гуреев. – Л.
4. – 1979. – 1-502с.
767822
  Бер В.Г. Насекомые-вредители ботанических коллекций и борьба с ними / В.Г. Бер. – Ленинград : Наука, 1971. – 80с.
767823
  Приписнова М.Г. Насекомые-вредители тугайной древесно-кустарниковой растительности Южного Таджикистана. : Автореф... канд. биол.наук: / Приписнова М.Г.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1965. – 22л.
767824
   Насекомые-галлобразователи культурных и дикорастущих растений Европейской части СССР. – К., 1991. – 341с.
767825
   Насекомые-галлобразователи культурных и дикорастущих растений Европейской части СССР : Двухкрылые.. – К., 1989. – 166с.
767826
  Хоментовский П.А. Насекомые-ксилофаги хвойных пород Камчатки / П.А. Хоментовский. – Владивосток, 1983. – 176с.
767827
  Бабенко З.С. Насекомые-фитофаги плодовых и ягодных растений лесной зоны Приобья / З.С. Бабенко. – Томск : Изд-во Томского университета, 1982. – 269с.
767828
  Ракаускас П. Насекомые -- вредители гороха в Литовской ССР и меры борьбы с ними : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ракаускас П. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1962. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
767829
  Бацылев Е.Г. Насекомые - вредители леса / Е.Г. Бацылев. – Москва, 1950. – 43 с.
767830
  Модестов В.В. Насекомые - вредители леса и борьба с ними / В.В. Модестов. – Москва, 1926. – 76 с.
767831
  Куренцов А.И. Насекомые - вредители лесных культур Приморья и Приамурья и меры больбы с ними. / А.И. Куренцов. – Владивосток, 1953. – 64с.
767832
  Недоводиев П.Ф. Насекомые - вредители овощных крестоцветных культур южных районов Свердловской области : Автореф... канд. биологич.наук: / Недоводиев П.Ф.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биолого-почвенный факультет. – Москва, 1953. – 12 с.
767833
  Михайлов Н. Насекомые - вредители плодового сада / Н. Михайлов. – М., 1950. – 32с.
767834
  Кайгородцев П.И. Насекомые - вредители семенной люцерны в лесостепной зоне Среднего Зауралья : Автореф... кандидата биол.наук: / Кайгородцев П.И.; Уральский филиал АН СССР. Ин-т биологии. – Свердловск, 1965. – 38л.
767835
  Флоров Д.Н. Насекомые - вредители шишек и семян хвойных пород / Д.Н. Флоров. – М.Л,, 1951. – 44с.
767836
  Суворова П.И. Насекомые - друзья и враги деревьев и кустарников. / П.И. Суворова. – Москва, 1979. – 110с.
767837
  Злотин А.З. Насекомые - друзья и враги человека / А.З. Злотин. – Киев, 1987. – 213с.
767838
  Осипенко Н.И. Насекомые - наши друзья и враги / Н.И. Осипенко. – Львов, 1989. – 109с.
767839
  Панфилов Д.В. Насекомые - опылители люцерны Сталинградской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Панфилов Д.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. НИИ. – Москва, 1952. – 14 с.
767840
  Расулов М. Насекомые - опылители хлопчатника и люцерны в условиях Узбекистана : Автореф... канд. биол.наук: / Расулов М.; АН УзССР. Объединен. учен. совет по биологическим наукам отд. хим.-технологич. и биологич. наук. – Ташкент, 1964. – 16л.
767841
  Лебедева Е.Г. Насекомые - переносчики вирусов растений на Дальнем Востоке / Е.Г. Лебедева. – Владивосток, 1982. – 193с.
767842
  Халидов А.Б. Насекомые - разрушители грибов / А.Б. Халидов. – Казань, 1984. – 152с.
767843
   Насекомые - разрушители древесины в лесных биоценозах Южного Приморья.. – М., 1974. – 127с.
767844
  Никитский Н.Б. Насекомые - хищники короедов и их экология / Н.Б. Никитский. – М, 1980. – 238с.
767845
  Лепнева С.Г. Насекомые / С.Г. Лепнева. – 102-108с.
767846
  Львов В.Н. Насекомые / В.Н. Львов. – Москва
Выпуск 5. – 1903. – 70с.
767847
  Львов В.Н. Насекомые / В.Н. Львов. – Москва
Выпуск 5. – 1913. – 70с.
767848
  Беляев В.А. Насекомые / В.А. Беляев. – Иваново-Вознесенск, 1926. – 127с.
767849
  Дьяченко Н.Г. Насекомые / Н.Г. Дьяченко. – Минск, 1975. – 79с.
767850
  Фарб П. Насекомые / П. Фарб. – Москва, 1976. – 192с.
767851
  Яковлев Насекомые / Яковлев, М.П. Лобкова. – Карелия, 1989. – 231с.
767852
  Дмитриев Ю. Насекомые / Ю. Дмитриев. – Москва : Олимп, 1997. – 288с. – (Соседи по планете). – ISBN 5-7390-0176-5, 5-7841-0409-8
767853
  Кабилов Т. Насекомые Scarabaedae tenebrionidae и earabidae промежуточные хозяева гельминтов позвоночных животных Ферганской долины : Автореф... канд. биол.наук: 03.107 / Кабилов Т.; АН Узб.ССР. Объедин. учен. совет по зоолог. профилю отделения хим.-технолог. и биол. наук. – Ташкент, 1969. – 25л.
767854
  Матис Э.Г. Насекомые Азиатской Берингии / Э.Г. Матис. – М., 1986. – 310с.
767855
   Насекомые Березинского заповедника.. – М., 1989. – 110с.
767856
   Насекомые в природе и хозяйстве. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1979. – 94с.
767857
  Панфилов Д.В. Насекомые в тропических лесах Южного Китая. / Д.В. Панфилов. – М., 1961. – 148с.
767858
   Насекомые в экосистемах лесной зоны Сибири.. – Томск, 1984. – 148с.
767859
   Насекомые в экосистемах Сибири и Дальнего Востока.. – М., 1989. – 190с.
767860
  Орлов В.М. Насекомые в электрических полях / В.М. Орлов. – Томск, 1990. – 109с.
767861
  Мариковский П.И. Насекомые вокруг нас. / П.И. Мариковский. – Алма-Ата, 1986. – 286с.
767862
  Елюбаев Кайрат Оспанбаевич Насекомые вредители джузгунов (Calli gonum) Казахстана и Средней Азии. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Елюбаев Кайрат Оспанбаевич; АН Каз.ССР. Объединенный ученый Совет ин-тов Зоологии и экспериментальной биологии. – Алма-Ата, 1974. – 24л.
767863
  Новоженов Ю.И. Насекомые вредители лиственницы Сукачева на Урале и их роль в истории развития и возобновления этой породы. : Автореф... канд. биол.наук: / Новоженов Ю.И.; Уральский филиал АН СССР. Ин-т биологии. – Свердловск, 1962. – 22л.
767864
  Энгельгардт В. Насекомые вредители риса в Д.-В. крае. / В. Энгельгардт, А. Мищенко. – М.Л., 1931. – 71с.
767865
  Богданов-Катьков Н.Н. Насекомые вредящие огородным растениям и меры борьбы с ними / Н. Богданов-Катьков. – Петербург, 1922. – 32 с.


  На обл. под Совинский
767866
  Щеголев В.Н. Насекомые вредящие полевым культурам. / В.Н. Щеголев. – М-л, 1934. – 466с.
767867
   Насекомые Вьетнама. – М., 1985. – 182с.
767868
  Зерова М.Д. Насекомые галлообразователи культурных и дикорастущих растений европейской части СССР / М.Д. Зерова. – К, 1988. – 160с.
767869
  Мариковский П.И. Насекомые защищаются. / П.И. Мариковский. – М., 1978. – 199с.
767870
   Насекомые зоны БАМ.. – Новосибирск, 1987. – 156с.
767871
  Мирзоян С.А. Насекомые и биосфера / С.А. Мирзоян, Б.М. Мамаев. – М., 1989. – 206с.
767872
   Насекомые и грызуны - разрушители материалов и технических устройств.. – М., 1983. – 275с.
767873
  Тарнани И.К. Насекомые и другие животные, наносящие вред в сельском хозяйстве
ч. 2 : Свекловичная нематода. – 1897. – 61 с.
767874
  Павловский Е.Н. Насекомые и заразные болезни человека / Е.Н. Павловский. – М, 1928. – 187с.
767875
  Романенко К.Е. Насекомые и клещи -- вредители защитных лесонасаждений Киргизии : Автореф... канд. биол.наук: / Романенко К. Е.; Зоолог. ин-т АН СССР, Уч. сов. – Фрунзе, 1962. – 20л.
767876
  Матесова Г.Я. и др. Насекомые и клещи -- вредители плодово-ягодных культур Казахстана / Г.Я. и др. Матесова. – Алма-Ата, 1962. – 204с.
767877
  Томилова В.Н. Насекомые и клещи - вредители зеленых насаждений Приангарья и меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Томилова В.Н.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский с.-х. ин-т. – Иркутск, 1960. – 26л.
767878
   Насекомые и клещи - вредители сельскохозяйственных культур : В 4-х т. – Ленинград : Наука
Т. 4 : Жесткокрылые. – 1974. – 336с.
767879
   Насекомые и клещи - вредители сельскохозяйственных культур : В 4-х т.. – Л.
1-2. – 1972. – 323с.
767880
   Насекомые и клещи - вредители сельскохозяйственных культур : В 4-х т.. – Л.
4. – 1981. – 221с.
767881
   Насекомые и клещи Дальнего Востока, имеющие медико-ветеринарное значение.. – Л., 1987. – 309с.
767882
   Насекомые и клещи Сибири. – Новосибирск, 1981. – 119с.
767883
  Кочетова Н.И. Насекомые и урожай / Н.И. Кочетова, Ю.В. Кочетов. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 126с.
767884
  Мариковский П.И. Насекомые и цветы / П.И. Мариковский. – Алма-Ата, 1985. – 143с.
767885
  Щербаков Б.С. Насекомые как объект школьной работы / Б.С. Щербаков. – Москва, 1953. – 319с.
767886
  Никитский Н.Б. Насекомые Красной книги СССР / Н.Б. Никитский. – М, 1987. – 174с.
767887
  Циновский Я.П. Насекомые Латвийской ССР. / Я.П. Циновский. – Рига, 1953. – 210с.
767888
   Насекомые Монголии.. – Л., 1970. – 576с.
767889
   Насекомые Монголии.. – Л., 1976. – 639с.
767890
   Насекомые Монголии.. – Л., 1977. – 757с.
767891
   Насекомые Монголии.. – Л., 1979. – 512с.
767892
   Насекомые Монголии.. – Л., 1980. – 576с.
767893
   Насекомые Монголии.. – Л., 1982. – 576с.
767894
   Насекомые Монголии.. – Л., 1984. – 576с.
767895
   Насекомые Монголии.. – Л., 1989. – 622с.
767896
   Насекомые Монголии.. – Л., 1989. – 624с.
767897
   Насекомые Монголии.. – Л., 1990. – 624с.
767898
   Насекомые Московской области : Пробл. кадастра и охраны.. – М., 1988. – 158с.
767899
   Насекомые низовий Мургаба /Юго-Восточная Туркмения/. Фауна, экология, хозяйственное значение.. – Ашхабад, 1965. – 148с.
767900
  Винокуров Н.Н. Насекомые полужесткокрылые (Heteroptera) Якутии / Н.Н. Винокуров. – Ленинград, 1979. – 232с.
767901
  Бианки В.Л. Насекомые полужесткокрылые. Практическая энтомология. Руководство к практич. занятиям по энтомологии. / В.Л. Бианки, А.Н. Кириченко, 1923. – с.
767902
  Бианки В.Л. Насекомые полужестокрылые. / В.Л. Бианки, А.Н. Кириченко. – М.-Пг., 1923. – с.
767903
  Захаренко В.Б. Насекомые прудов и временных водоемов северо-восточной части Левобережной Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Захаренко В.Б.; М-во высш. образования СССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1955. – 15л.
767904
  Кривохатский В.А. Насекомые Репетека / В.А. Кривохатский. – Ашхабад, 1985. – 71с.
767905
  Злотин А.З. Насекомые служат человеку / А.З. Злотин. – Киев, 1986. – 101с.
767906
  Горностаев Г.Н. Насекомые СССР / Г.Н. Горностаев. – М, 1970. – 372с.
767907
  Кузнецов Н.Я. Насекомые чешуекрылые / Н.Я. Кузнецов. – Л., 1929. – 64с.
767908
  Скуфьин К.В. Насекомые юга-востока Черноземного центра / К.В. Скуфьин. – Воронеж, 1978. – 164с.
767909
  Журинь С.А. Насекомые, вредящие всходам, а также вызывающие падение и полегание стеблей озимых и яровых хлебов и меры борьбы с ними / С.А. Журинь; Агрономический отдел Киевской Губернской Земской Управы. – 2-е изд., исправл. и доп. – Киев, 1912. – 30 с.
767910
  Журинь С.А. Насекомые, вредящие колосьям, цветам и зернам озимых и яровых хлебов, гороху и др. растениям в поле и амбаре с указанием мер борьбы с ними / С.А. Журинь ; Агрономический отдел Киевской Губернской Земской Управы. – 2-е изд.,доп. и испр. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1916. – 24 с.
767911
  Щеголев В.Н. Насекомые, вредящие масличным культурам. / В.Н. Щеголев, М.П. Структура. – 2-е изд. – М-Л, 1931. – 223с.
767912
  Горностаев О.З. Насекомые, вредящие огородным растениям, плодовым деревьям и ягодным кустам / О.З. Горностаев. – Москва, 1903. – 61с. – (Библиотека сельского хозяина)
767913
  Щеголев В.Н. Насекомые, вредящие полевым культурам. / В.Н. Щеголев. – М-Л, 1937. – 538с.
767914
  Шишкин К.Л. Насекомые, вредящие сахарной свекле и подсобным культурам : Организация борьбы с ними / К.Л. Шишкин. – Киев, 1922. – 17с. – Отдельный оттиск
767915
  Зверезомб-Зубовский Насекомые, вредящие сахарной свекле. / Зверезомб-Зубовский. – К., 1928. – 144с.
767916
  Шлыков Н.Б. Насекомые, вредящие тополевым насаждениям в культурной зоне некоторых районов Юго-Восточного и Южного Казахстана : Автореф... кандид. биологическихнаук: / Шлыков Н.Б.; Ин-т зоологии Академии наук Казахской ССР. – Алма-Ата, 1952. – 15л.
767917
  Плотников В.И. Насекомые, вредящие хозяйственным растениям в СреднейАзии / В.И. Плотников. – 2-е изд., перераб. и расшир. – Ташкент, 1926. – 292с.
767918
   Насекомые, клещи и гельминты.. – Новосибирск, 1987. – 87с.
767919
  Невкрыта А.Н. Насекомые, опыляющие бахчевые культуры в условиях Украины, и их роль в формировании урожая : Автореф... кандид. биологич.наук: / Невкрыта А.Н.; Академия наук Украинской ССР. Институт энтомологии и фитопатологии. – Киев, 1950. – 13 с.
767920
  Невкрыта А.Н. Насекомые, опыляющие бахчевые культуры. / А.Н. Невкрыта. – Киев, 1953. – 93с.
767921
  Алимджанов Р.А. Насекомые, повреждающие бобовые культуры, и колебание их численности / Р.А. Алимджанов. – Ташкент : ФАН, 1968. – 147с.
767922
  Моисеев А.Н. Насекомые, повреждающие семена и плоды древесно-кустарниковых пород Ростовской области, их биология и борьба с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Моисеев А.Н.; Новочеркасский инж.-мелиорат. ин-т. – Новочеркасск, 1954. – 16л.
767923
  Журин С.А. Насекомые,вредящие бурякам и меры борьбы с ними / С.А. Журин. – 2-е изд.,исправл.и доп. – Киев, 1912. – 32с.
767924
   Насекомые.. – Кишинев, 1983. – 376с.
767925
   Население : Списание на Института по демография. – София
N 1/2. – 1997
767926
   Население : Списание на Института по демография. – София
№ 1/2. – 1998
767927
   Население : Списание на Института по демография. – София. – ISSN 0205-0617
№ 1/2. – 1999
767928
   Население : Списание на Института по демография : Юбил.брой "10 год.Ин-та по демография". – София, 2000. – ISSN 0205-0617
767929
  Андрианов Б.В. Население Африки / Б.В. Андрианов. – Москва : Наука, 1964. – 276с.
767930
  Синюк А.Т. Население бассейна Дона в эпоху неолита / А.Т. Синюк. – Воронеж, 1986. – 178с.
767931
  Рахматуллин У. Население Башкирии / У. Рахматуллин. – Москва, 1988. – 186 с.
767932
  Масленников А.А. Население Боспорского государства в VI-ІІ вв. до н.э. / А.А. Масленников. – М., 1981. – 125с.
767933
  Масленников А.А. Население Боспорского государства в первых веках н.э. / А.А. Масленников; Кошеленко Г.А. – М., 1990. – 228с.
767934
  Звидриньш П.П. Население Великобритании. / П.П. Звидриньш. – М., 1979. – 183с.
767935
  Трушков В.В. Население города и пригорода / В.В. Трушков. – М., 1983. – 159с.
767936
  Исмаил-Заде Деляра Ибрагим кызы Население городов Закавказского края в ХIХ - начале ХХ в. / Исмаил-Заде Деляра Ибрагим кызы. – М., 1991. – 254с.
767937
  Джаошвили В.Ш. Население Грузии : Экономико-географическое исследование / В.Ш. Джаошвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1968. – 400 с.
767938
  Овезов Д.М. Население долины Чандыра и среднего течения Сумбара / Д.М. Овезов. – Ашхабад, 1976. – 232с.
767939
   Население земного шара. Справочник по странам. – Москва, 1965. – 374 с.
767940
  Бреева Е.Б. Население и занятость / Е.Б. Бреева. – М, 1984. – 112с.
767941
   Население и культура Крыма в первые века н.э.. – К., 1983. – 159с.
767942
  Боярский А.Я. Население и методы его изучения / А.Я. Боярский. – Москва : Статистика, 1975. – 264с.
767943
   Население и окружающая среда.. – М., 1975. – 88с.
767944
  Бергер Я.М. Население и продовольственные ресурсы Китая / Я.М. Бергер. – М, 1983. – 84с.
767945
  Агранат Г.А. Население и ресурсы Американского Севера / Г.А. Агранат, А.Б. Кунриянов, В.Ф. Пузанова ; АН СССР ; Совет по изучению проиизводит. сил ; Комисия по проблемам Севера. – Москва, 1963. – 231 с.
767946
   Население и социальное обеспечение.. – М., 1984. – 87с.
767947
  Беляевский И.К. Население и товарооборот / И.К. Беляевский. – М., 1980. – 144с.
767948
  Писарев И.Ю. Население и труд в СССР. / И.Ю. Писарев. – М., 1966. – 151с.
767949
   Население и трудовые ресурсы. – М., 1990. – 399с.
767950
   Население и трудовые ресурсы в социалистических странах. – М., 1979. – 196с.
767951
   Население и трудовые ресурсы городов Северного Казахстана. – Алма-Ата, 1970. – 276с.
767952
   Население и трудовые ресурсы Донбасса : монография. – Киев : Наукова думка, 1977. – 169 с.
767953
   Население и трудовые ресурсы Киргизской ССР. – Фрунзе, 1965. – 116с.
767954
   Население и трудовые ресурсы Молдавской ССР. – Кишинев, 1979. – 256с.
767955
   Население и трудовые ресурсы РСФСР : сборник статей. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 119 с. – (Народонаселение ; Вып. 40)
767956
   Население и трудовые ресурсы Северо-Востока СССР. – М., 1968. – 144с.
767957
   Население и формы занятости : Справочник.. – М., 1985. – 95с.
767958
  Переведенцев В.И. Население и хозяйство / В.И. Переведенцев. – М, 1971. – 48с.
767959
  Звидриньш П.П. Население и экономика / П.П. Звидриньш, М.А. Звидриня. – Москва : Мысль, 1987. – 126с.
767960
   Население и экономика.. – М., 1970. – 168с.
767961
  Петров В.В. Население Индии / В.В. Петров. – М., 1965. – 244с.
767962
   Население Казахстана в 1959-1970 гг. Структурные сдвиги и их оценка.. – Алма-Ата, 1975. – 159с.
767963
   Население Киева по ноябрьской регистрации.. – К., 1917. – 11с.
767964
  Симония Н.А. Население китайской национальности в странах Юго-Восточной Азии / Н.А. Симония. – М., 1959. – 175с.
767965
  Пилясов А.И. Население Колымо-Магаданского промышленного района : эколого-географический подход к исследованию : монография / АН СССР ; Дальневосточное отделение ; Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский ин-т ; А И. Пилясов ; [отв. ред.: А.И. Чистобаев, Б.Ф. Шапалин]. – Магадан : СВКНИИ ДВО АН СССР, 1990. – 160 с. – ISBN 5-7442-0208-0
767966
  Железко С.Н. Население крупного города / С.Н. Железко. – Москва : Мысль, 1986. – 189с.
767967
  Никольский П.А. Население Крыма. / П.А. Никольский. – Симферополь, 1929. – 16с.
767968
   Население Ленинграда. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 96 с. – (Популярная демография ; Вип. 3)
767969
  Бернова А.А. Население Малых Зондских островов. / А.А. Бернова. – Москва, 1972. – 156с.
767970
   Население мира : демографический справочник. – Москва : Наука, 1989. – 477с.
767971
   Население мира : вчера, сегодня, завтра.. – М., 1980. – 119с.
767972
   Население мира : Демогр. процессы и демогр. политика в несоц. странах. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 119с.
767973
   Население Москвы : прошлое, настоящее, будущее.. – М., 1992. – 116с.
767974
  Симонов С.Б. Население мышевидных грызунов Среднего Сихотэ-Алиня / С.Б. Симонов. – Владивосток, 1990. – 111с.
767975
   Население наземных позвоночных Северного Казахстана.. – Бишкек, 1991. – 80с.
767976
   Население развивающихся стран : Сборник статей.. – М., 1976. – 111с.
767977
  Первушин А.С. Население Республики Куба / А.С. Первушин. – М, 1976. – 80с.
767978
   Население Советской Латвии. – Рига, 1986. – 255с.
767979
  Пивоваров Ю.Л. Население социалистических стран зарубежной Европы. Структурно-географ. сдвиги / Ю.Л. Пивоваров. – Москва, 1970. – 176с.
767980
  Рябушкин Т.В. Население союзных республик / Т.В. Рябушкин. – М., 1983. – 327с.
767981
   Население союзных республик : (Сборник статей). / Рябушкин Т.В. – Москва : Статут, 1977. – 327с.
767982
  Моця А.П. Население Среднего Поднепровья IX-XIII вв : по данным погребальных памятников / А.П. Моця. – Киев, 1987. – 164 с.
767983
  Емельянов Н.Ф. Население Среднего Приобья в феодальную эпоху / Н.Ф. Емельянов. – Томск, 1980. – 251с.
767984
  Емельянов Н.Ф. Население Среднего Приобья в феодальную эпоху / Н.Ф. Емельянов. – Томск
2. – 1982. – 245с.
767985
   Население Средней Азии.. – М., 1985. – 96с.
767986
  Сулькевич С.И. Население СССР / С.И. Сулькевич. – Л., 1939. – 36с.
767987
  Подъячих П.Г. Население СССР / П.Г. Подъячих. – Москва, 1961. – 191с.
767988
   Население СССР : Справочник. – Москва, 1974. – 192с.
767989
   Население СССР : стат. ежегодник. – М., 1989. – 703с.
767990
   Население СССР : По данным Всесоюз. переписи населения 1979 г.. – М., 1980. – 32с.
767991
   Население СССР : По данным Всесоюз. переписи населения 1989 г.. – М., 1990. – 44с.
767992
   Население СССР : Справочник.. – Москва, 1983. – 191с.
767993
   Население СССР за 70 лет. – Москва : Наука, 1988. – 212с.
767994
   Население СССР сегодня : (Сборник).. – М., 1982. – 126с.
767995
   Население СССР, 1987 : Стат. сб. – Москва, 1988. – 439 с.
767996
   Население СССР. (Численность, состав и движение населения).. – М., 1975. – 208с.
767997
  Сымонович Э.А. Население столицы позднескифского царства / Э.А. Сымонович. – Киев, 1983. – 174с.
767998
  Равдоникас В.И. Население Тихвинского уезда / В.И. Равдоникас. – Тихвин, 1925. – 27 с.
767999
   Население третьего возраста. – М., 1986. – 269с.
768000
  Владимирский-Буданов М.Ф. Население юго-западной России от половины ХIII до половины XVII века.. – Киев : Типография Г.К.Корчак-Новицкого, 1886. – 85с. – Кн.нап:рус.яз.стар.орф.
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,