Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
767001
  Ткаченко І. "М. Грушевський і опоненти - конфлікти щодо ЛНВ у 1908 та 1911 рр." // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-33. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  На підставі комплексу джерел - епістолярію, спогадів та преси проаналізовано особливості літературних конфліктів 1908 та 1911 рр. щодо ЛНВ та полеміки його редактора М. Грушевського з опонентами в українській пресі. On the base of the sources complex ...
767002
   "М.Горький і Україна".. – К, 1968. – 32с.
767003
  Гордієнко О.О. "М’який" менеджмент: концептуалізація сучасністю // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 196-199. – ISSN 2076-1554
767004
  Онищенко В. "Мalarz i zebrak" з Криниці // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 360-364


  Ім"я лемківського художника-примітивіста Никифора (Єпіфанія) Дровняка (1895-1968) можна побачити у "Світовій енциклопедії наївного мистецтва" (Лрондон, 1984). Мав принаймні 10 імен, під якими фігурував у мистецтвознавчих книжках цілого світу
767005
  Ільницький Д. "Мабуть, мій дім не тут" // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 4-8. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5


  Життєпис Богдана Ігоря Антонича - українського письменника, есеїста, літературознавця.
767006
  Ільницький М. "Мав у собі щось Сковородинського..." (Михайло Мухин) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (656). – С. 57-69. – ISSN 0236-1477
767007
  Орльонок Т. "Мавзолей " імені Путіна / розмову вели Валентин Торба, Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9-10 червня (№ 97/98 ). – С. 10-11


  "Історія Росії зазвичай завжди була "служницею" влади - спробуй напиши щось, коли поруч стоїть чекіст із наганом".
767008
  Неїло І. "Мавка" І.Я. Франка у контексті етнографічно-фольклорних записів П.В. Іванова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 216-220. – ISBN 966-594-298-0
767009
  IngiGerda "Мавка", "Оксамитова лірика" : поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 3 (11)
767010
  Кульчинський Р. "Мавпочки" в журналістиці. Чому в наших ЗМІ немає цікавих матеріалів // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 9/10 (75). – С. 12-13
767011
  Гребнев Л. "Мавр" возвращается? А он и не приходил... (к дискуссии о значимости научного наследия К.Маркса) : (Окончание) // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2004. – № 10. – С. 55-69. – Библиогр.: на 27 пунктів. – ISSN 0042-8736
767012
  Піципьос Я. [Мавпа Ксуф, або Мораль століття / Яковос Піципьос ; за ред. Насоса Ваєнаса. – Афіни : Нефелі, 1995. – 187, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 52 ; Класика грецької прози XIX ст.]). – ISBN 960-211-218-2
767013
  Кувшинов С. М-learning – новая реальность образования // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 8. – С. 74-78. – ISSN 0869-3617
767014
  Джафаров Г Д. М.-Ф.Ахундов. / Г Д. Джафаров. – М., 1962. – 207с.
767015
  Баранова Н.Д. М. Горький - мастер критической прозы / Н.Д. Баранова. – Горький : Волго.-Вят. кн. изд-во, 1978. – 142 с.
767016
  Пригодий М.И. М. Горький - публицист советского периода в борьбе за построение коммунизма в СССР : Дис... канд.филолог.наук: / Пригодий М.И.; КГУ. – Киев, 1952. – 345л.
767017
  Десницкий В. М. Горький / В. Десницкий. – Л : Художественная литература, 1935. – 223 с.
767018
  Десницкий В. М. Горький / В. Десницкий. – Л : Художественная литература, 1940. – 363 с.
767019
  Данилов С.С. М. Горький 1868-1936 / С.С. Данилов. – М.-Л : Искусство, 1950. – 232 с.
767020
   М. Горький в воспоминаниях современников.. – Москва : ГИХЛ, 1955. – 744 с.
767021
  Фаббри Лео М. Горький в итальянской литературной и театральной критике : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Фаббри Лео ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1961. – 13 с.
767022
  Успенская В.Е. М. Горький в печати родного края / В.Е. Успенская. – Горький, 1973. – 121с.
767023
   М. Горький в эпоху революции 1905-1907 годов : материалы, воспоминания, исследования. – Москва : Академия наук СССР, 1957. – 410с.
767024
  Калашников В.А. М. Горький и герои его ранних рассказов / В.А. Калашников. – Минск, 1975. – 152 с.
767025
  Габдиров И. М. Горький и казахская советская литература / И. Габдиров. – Алма-Ата, 1966. – 250 с.
767026
  Самаганов Дж. М. Горький и киргизская литература / Дж. Самаганов. – Фрунзе, 1958. – 176 с.
767027
  Овчаренко А.И. М. Горький и литературные искания ХХ столетия / А.И. Овчаренко. – Москва : Художественная литература, 1982. – 590 с.
767028
  Пиксанов Н.К. М. Горький и музыка / Н.К. Пиксанов. – Ленинград-Москва, 1950. – 64 с.
767029
  Пиксанов Н.К. М. Горький и национальные литературы / Н.К. Пиксанов. – М, 1946. – 323 с.
767030
   М. Горький и поэты "Знания". – Ленинград : Советский писатель, 1958. – 422 с.
767031
  Заика С.В. М. Горький и русская классическая литература конца 19 - начала 20 века / С.В. Заика. – Москва : Наука, 1982. – 144 с.
767032
  Кожевникова С.Е. М. Горький и сибирские писатели : сборник воспоминаний / С.Е. Кожевникова, А. Коптелов. – Новосибирск, 1950. – 152 с.
767033
  Баранова Н.Д. М. Горький и советские писатели : идейно-творч. взаимосвязи в 20-е гг. : [учеб. пособие для филол. специальностей ун-тов и пед. ин-тов] / Н.Д. Баранова. – Москва : Высшая школа, 1975. – 215 с.
767034
  Шумский А.М. М. Горький и советский очерк / А.М. Шумский. – М. : Советский писатель, 1962. – 404 с.
767035
  Шумский А.М. М. Горький и советский очерк / А.М. Шумский. – 2-е. – М. : Советский писатель, 1975. – 368 с.
767036
  Пиксанов Н.К. М. Горький и фольклор / Н.К. Пиксанов. – 2-е изд. – Л, 1938. – 192 с.
767037
  Горький М. М. Горький о родном городе / М. Горький. – Горький, 1978. – 111с.
767038
  Писарева О.А. М. Горький об особенностях типологии героев в русской классической литературе // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 208-212. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
767039
  Костина Е.М. М. Греку / Е.М. Костина; ред.: С. Лифатов. – Москва : Советский художник, 1969. – 16 с.
767040
  Салтовська Н. М. Грицай як дослідник українських народних паремій // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 508-512
767041
  Селевич Ю.Л. М. Грушевский. Мифы // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 7. – С. 11-13.
767042
  Шелудякова Н.А. М. Грушевський - колекціонер // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 69-86. – ISSN 0130-5247
767043
  Корольов Г. М. Грушевський в політичних дискусіях щодо перебудови Російської імперії на початку XX ст. // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 359-369. – ISBN 978-966-611-826-7
767044
  Щербак М. М. Грушевський і жандарми: вчений і система / М. Щербак, Н. Щербак // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 74-80. – ISBN 966-7060-35-7
767045
  Мельник Л.Г. М. Грушевський про українське козацтво // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 3-4. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  Подається стаття М. Грушевського "Козацтво на Україні", яка являє собою узагальнюючий нарис про козацтво на Україні, його утворення та історію. Публикуется статья М. Грушевского "Казачество на Украине", которая представляет собой обобщающий очерк о ...
767046
  Гирич І. М. Грушевський та В. Антонович: творчі контакти та суспільно-політичні погляди // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 133-160
767047
  Гирич І. М. Грушевський та І. Франко: громадське і приватне // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 91-123
767048
  Лук"яненко В. М. Грушевський та українська історична наука (друга половина ХІХ-ХХ століття): історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-41. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Здійснено історіографічну реконструкцію й аналіз процесу вивчення та висвітлення загальних і конкретних проблем періодизації, місця української історичної науки, починаючи з дореволюційного часу і до 2005 р. Центральне місце відведено М. Грушевському ...
767049
  Гирич І.Б. М. Грушевський у досягненні ідейно-культурної соборності та подоланні наддніпрянського партикуляризму в 1906–1907 рр. (за матеріалами щоденника) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 5 (530), вересень - жовтень. – С. 101-138. – ISSN 0130-5247
767050
  Конта Р. М. Грушевський як реформатор Наукового товариства імені Шевченка у Львові: етнологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 30-34. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему висвітлення в історіографії питання реформування Наукового товариства імені Шевченка (далі - НТШ, Товариство) у Львові М. Грушевським та зміни статуту цієї організації в контексті їх значення для організації етнологічних досліджень ...
767051
  Державина М.А. М. Державина, М. Коханова, Л. Лондон : каталог выставки / М.А. Державина; Сост.: О.В. Григорьева; отв. ред.: Л.С. Кейдан; авт. вступ. ст.: С.П. Василенко, Н.М. Иванов, М.Н. Яблонская. – Москва : Советский художник, 1980. – 30 с.
767052
  Соловій Ю. М. Дзундра - жмут невичерпної енергії // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1983. – Vol. 34, № 399, травень : травень. – С. 16-18


  Михайло Дзиндра — український художник, графік, скульптор-модерніст.
767053
  Киштымов А. М. Довнар-Запольский и М. Грушевский: встреча на страницах "Записок Наукового товариства імені Шевченка" / А. Киштымов, В. Лебедева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-39. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено взаємовідносинам М. Грушевського і М. Довнар-Запольського - фігур, чия роль у становленні національної історіографії України і Білорусі виявилася рівноцінною. Основою аналізу послугувала особиста переписка і публікації на сторінках ...
767054
  Сушко О. М. Драгоманов - видатний мислитель, щирий патріот України // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 168-170
767055
  Савченко О.І. М. Драгоманов - засновник української зарубіжної періодики // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 418-427. – ISBN 966-7196-06-2


  У статті розглядається діяльність М. Драгоманова, спрямована на видання першого українського зарубіжного часопису "Громада". Автор аналізує матеріали, що були опубліковані на сторінках журналу та визначає його роль в українському ...
767056
  Обушний М. М. Драгоманов - основоположник української партології // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 137-139
767057
  Терзийска Л. М. Драгоманов и младото поколение // Матеріали шостої та сьомої Міжнародних наукових конференцій "Драгоманівські студії" / "Драгоманівські студії", міжнар. наук. конф. – Софія : Бетапринт - Петрови и Сие, 2013. – С. 40-42. – ISSN 1314-927Х
767058
  Якімова А.М. М. Драгоманов і "Вольне слово" у дослідженнях болгарського вченого І. Шишманова // Сумська старовина : історія, джерелознавство, краєзнавство : науковий журнал / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми, 2020. – № 57. – С. 5-19. – ISSN 2311-5408
767059
   М. Драгоманов і Галичина : Бібліографічний покажчик. – Львів, 1992. – 62 с.
767060
  Іванова Л. М. Драгоманов про національне питання // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 3-13. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
767061
  Іванова Л.Г. М. Драгоманов про національне питання // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 94-107. – ISBN 978-966-660-735-8
767062
  Донченко Т. М. Драгоманов як захисник рідної мови // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 69-71
767063
  Гирич І. М. Драгоманов: радикальне, космополітичне, національне. Федералізм як неминучий етап на шляху до конечної окремішності // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 269-276. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
767064
  Никифорова В.Ф. М. Е. Салтыков-Щедрин -- литературный критик : Автореф... канд. филол.наук: / Никифорова В. Ф.; МП РСФСР, Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1956. – 17л.
767065
  Золотницкий Д.И. М. Е. Салтыков-Щедрин / Д.И. Золотницкий. – Л, 1951. – 136с.
767066
  Николаев Д.П. М. Е. Салтыков-Щедрин / Д.П. Николаев. – М., 1985. – 222с.
767067
  Михальський І.С. М. Залізняк - публіцист: джерелознавчі аспекти історії українських політичних партій початку ХХ ст. // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 267-276. – ISBN 966-02-3600-х
767068
  Дечева А. М. Заньковецкая в Екатеринодаре ( По материалам театральных рубрик дореволюционной региональной прессы) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 127-132. – ISSN 1728-9572
767069
  Костюк Г. М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара / Григорій Костюк // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 195-236. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
767070
  Молдавский Д.М. М. Зощенко / Д.М. Молдавский. – Л., 1977. – 279с.
767071
  Самарин Ф.И. М. И. Калинин в Казахстане / Ф.И. Самарин. – Алма-Ата, 1980. – 155с.
767072
  Рудяк Б.М. М. И. Калинин о работе советского аппарата / Б.М. Рудяк. – М., 1958. – 40с.
767073
  Галас Б.К. М. І. Костомаров і Д. Ф. Запара // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 73-80


  До характеристики процесу становлення нової української літературної мови.
767074
  Широкоград Л.Д. М. І.Туган-Барановський і Санкт-Петербурзький університет // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 327-331. – ISSN 0320-4421
767075
  Кисла О. М. Костомаров в інтерпретації І.Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 139-142. – ISBN 966-594-298-0
767076
  Ворожбит І.В. М. Костомаров і Харків крізь призму листів О. Русова до А. Костомарової // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 81-89. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
767077
  Попов П.М. М. Костомаров як фольклорист і етнограф (1817-1885) / П.М. Попов; Академія наук Української РСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1968. – 113 с.
767078
  Соломарська О.О. М. Коцюбинський "Intermezzo" // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 100-109


  Присвячено аналізу стилістичних особливостей новели Михайла Коцюбинського "Intermezzo". Зокрема, увагу приділено імпресіоністичним і символічним мотивам новели, синестезії кольору і звуку в описах природи, майже язичницькому зверненню до сонця, ...
767079
  Коцюбинська Н. М. Коцюбинський і "Братство Тарасівців" // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко. – Київ ; Харків ; Тернопіль, 2008. – № 8. – С. 66-68


  "Братство Тарасівців" - перша політична організація в Україні, яка кінцевою метою своєї діяльності ставила повне національне визволення України з-під гніту самодержавства. Саме образ Тараса Шевченка став будителем свідомості молодих українців, які ...
767080
  Колінько О. М. Коцюбинський і Б. Зайцев: точки перетину індивідуальних поетик // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 158-162
767081
  Просалова В. М. Коцюбинський і М. Хвильовий: діалог авторів і творів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 21-29. – ISSN 1728-9572
767082
  Грицюта М.С. М. Коцюбинський і народна творчість / М.С. Грицюта. – Київ, 1958. – 56с.
767083
  Жук Н.Й. М. Коцюбинський про роль мистецтва і літератури в житті народу / Н.Й. Жук. – Київ : Вид-во Київського університету, 1964. – 52с.
767084
  Потапова Г.М. М. Крушевський та актуальні питання сучасної морфонолгогії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 508-513. – ISBN 966-581-481-8
767085
  Чаговець М. Лисенко / Чаговець, А.. – Київ : Музична Україна, 1985. – 25 с.
767086
  Архімович Л.Б. М. Лисенко : життя і творчість / Л. Архімович, М. Гордійчук. – 3-тє вид., допов. й перероб. – Київ : Мистецтво, 1992. – 251, [5] с., [8] арк. фотоіл. : портр., фотоіл., ноти. – Бібліогр. в підрядк. прим.
767087
  Садовникова Д.В. М. Лисенко і "Київська Громада" в контексті національно-культурного відродження України другої половини XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Садовникова Дар"я Володимирівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
767088
  Квітка К.В. М. Лисенко як збірач народних пісень : (з pефеpату, читаного на публичнім сполученім зібpанні Етногpаф[ічної] Комісії і Муз[ично]-Етн[огpафічного] Кабінету, що відбулося 12 листопаду 1922 p. на ознаку 10[-их] pоковин смеpти Лисенка) / К. Квітка. – Київ : [Вид-во УАH] ; Дpук. Київ. Філії Книгоспілки, 1923. – 18 с. – (Українська Академія наук ; Повідомлення Музично-Етногpафічного кабінету ; Ч. 1)


  На тит. арк. прим. № 51852 дарчий надпис.: Високоповажному академикові С. Василенко від автора На тит. арк. прим. № 51853 дарчий надпис: Високоважним Ользі та Олександрові Грушевському від автора
767089
  Осадчук С. М. Лозинський як один із засновників науки міжнародного права України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 151-159. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 12)
767090
  Калиниченко Л.М. М. Ломоносов и Украина / Л.М. Калиниченко, А.И. Постил // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 3 (45). – С. 64-67
767091
  Чеботаєва О. М. М. Аркас: аспекти культурної ідентифікації // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (102). – С. 102-108. – ISSN 2222-5250
767092
  Лаптин Н. М. М. Ковалевский и его взгляы на средневековую общину : Дис... наук: / Лаптин Н.;. – Киев, 1947. – 270л. – Бібліогр.:л.260-270
767093
  Куликова А.С. М. М. Лунин как преподаватель всеобщей истории Харьковского университета // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 816. – С. 224-234. – (Історія ; Вип. 40). – ISSN 0453-8048
767094
   М. М. Пистрак (1888-1940) : Биобиблиогр. указ. – Москва : ГНПБ, 1987. – 48с.
767095
  Дьогтєв С. М. М. Шверник про хід індустріалізації в Українській СРР // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 117-138. – ISBN 966-625-040-3
767096
  Лавров С.Г. М. М.Коцюбинский и русская литература : Дис... докт. филол.наук: / Лавров С. Г.; КГУ. – Киев. – 278л.
Ч.1. – 1968. – 278л.
767097
  Лавров С.Г. М. М.Коцюбинский и русская литература : Дис... докт. филол.наук: / Лавров С. Г.; КГУ. – К. – 279-605л.
Ч.2. – 1968. – 279-605л.
767098
  Лавров С.Г. М. М.Коцюбинский и русская литература : Дис... докт. филол.наук: / Лавров С. Г.; КГУ. – Киев. – 606-1002л.
Ч.3. – 1968. – 606-1002л.
767099
  Лахно С.Н. М. Максимович - историк древнерусской литературы // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 319-324
767100
  Кузьменко Н. М. Максимович - перший ректор Київського університету // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – C. 17-23. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розкрито етапи життєвого і творчого шляху вченого, а також розвиток освітніх ідей і досвід педагогічної діяльності. Охарактеризовано головні чинники формування науково-педагогічного світогляду М. Максимовича. Досліджено питання управлінської діяльності ...
767101
  Воропаєва Т.С. М. Максимович - фундатор українознавства у Київському університеті // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 195-197
767102
  Погрібна О. М. Максимович як редактор журналу "Русская беседа"


  У статті проаналізовано роботу М. Максимовича над редагуванням журналу «Русская беседа»: основні обов.язки головного редактора, критерії оцінювання рукописів, принципи редакторської роботи та патріотична позиція. The article analizes M. Maximovich’s ...
767103
  Погрібна О. М. Максимович як редактор журналу "Русская беседа" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 135-141


  У статті проаналізовано роботу М. Максимовича над редагуванням журналу "Русская беседа": основні обов"язки головного редактора, критерії оцінювання рукописів, принципи редакторської роботи та патріотична позиція.
767104
  Ситнік В.П. М. Міхновський про морально-духовні засади українського національно-визвольного руху в "Одвертому листі до міністра Сипягіна" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 74-76. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано відозву М. Міхновського "Одвертий лист до міністра Сипягіна", в якій він розглянув морально-духовні чинники українського національно-визвольного руху. The article deals with analysis of Mikhnovskyj"s proclamation "Open letter to ...
767105
  Наконечний А. М. Міхновський про роль інтелігенції у ствердженні ідеї свободи // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2013. – № 7. – С. 58-65. – ISSN 2307-0463
767106
  Ляшко С. М. Могилянський - останній лицар Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України (1923-1933) // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 34-41. – ISSN 0131-2685
767107
  Єрмоленко О. М. Могилянський та М. Коцюбинський: літературна співпраця / О. Єрмоленко, Г. Степанець // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 32-33. – ISSN 0131-2685
767108
  Івницька С. М. Могилянський, В. Ленін та право націй на самовизначення (коментар до незавершеної дискусії) / С. Івницька, С. Ляшко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 46-49. – ISSN 0131-2685
767109
  Зноско-Боровський М. Мусоргский / Зноско-Боровський. – 2-е изд. – Киев : Музична Україна, 1985. – 35 с.
767110
  Ткаченко М. М. Остер в XVII-XVIII вв. / М. Ткаченко. – Київ, 1925. – 57с.
767111
  Узин С.В. М. П. Лазарев / С.В. Узин, Б. Юсов; Под ред. Соловьева А.И. – Москва : Географгиз, 1952. – 46с.
767112
  Терешенко В.К. М. П. Погодин в общественно-идейной борьбе 30-50-х гг. XIX ст. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Терешенко В. К.; МГУ, Ист. фак. Каф. ист. СССР периода капитал. – М., 1975. – 30л.
767113
  Остропольська М.В. М. Павлик та М. Драгоманов: до історії інтелектуальної співпраці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 16-21. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто й проаналізовано особливості інтелектуальної співпраці між М. Павликом та М. Драгомановим у контексті культурних, суспільно-політичних, економічних процесів, що відбувалися наприкінці XIX ст. в Україні.
767114
  Пантелеєв В. М. Пауер "Аудиторський вибух": критичний погляд фахівця на проблеми контролю та аудиту та кардинальні пропозиції щодо їх вирішення або із історії сучасного аудиту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 13-26 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
767115
  Кузнецова Ю.П. М. Пиков / Ю.П. Кузнецова. – Москва : Советский художник, 1969. – [16] с.
767116
  Губенко Р.Г. М. Робесп"єр про співвідношення права, законності і революції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 81-83. – (Серія права ; № 16)


  В статье раскрыта революционно-демократическая трактовка соотношения права, законности и революции вождем французских якобинцев М. Робеспьером. Автор показывает, что законным для М. Робеспьера был всякий правовой акт, игнорирующий волю народа или ...
767117
   М. Ройтер. – Москва : Советский художник, 1988. – 88 с.
767118
  Шевчук В.О. М. Руденко versus К. Маркс: українське викриття приреченості економічної складової марксизму // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – С. 129-136. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
767119
  Кожевников Ю М. Садовяну / Ю Кожевников. – М., 1960. – 238с.
767120
  Щеголь Л.Д. М. Селімович і Ф. Кафка: спільне та відмінне // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 586-590


  У статті коротко та базово проаналізовано твори М. Селімовича та Ф. Кафки. Виокремлено спільні та відмінні риси романів обох письменників. Віднайдено багато спільних рис і виведено причини такої схожості
767121
  Тетеріна О.Б. М. Старицький: переклади та оригінальна творчість, новаторство й традиції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 500-508. – (Б-ка Ін-ту філології)
767122
  Сологуб Н. М. Стельмах - "сіяч українського поетичного слова" // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – C. 30-34. – ISSN 0201-419
767123
  Іванова О.В. М. Сумцов про фольклорні мотиви у Г. Квітки-Основ"яненка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-75. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Розглядається залучення фольклорно-етнографічних джерел у творчості видатного українського прозаїка ХІХ ст. Григорія Квітки-Основ"яненка та наукове осмислення цього явища в студіях відомого тогочасного фольклориста Миколи Сумцова.
767124
  Пегов С. М. Талас. Партизанская война / С. Пегов, П. Ионченко // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 94-106
767125
  Ніковський А. М. Туган-Барановський в українській політиці // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2015. – 2014. Вип. 3 (101), кн. 3 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – С. 312-319. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-83-1
767126
  Гелей С.Д. М. Туган-Барановський про соціальну місію кооперативів / С.Д. Гелей, Р.Я. Пастушенко // Теорія та історія кооперації : Підручник / С.Д. Гелей, Р.Я. Пастушенко. – Київ : Знання, 2006. – С. 195-200. – ISBN 966-346-093-8
767127
  Турій І. М. Туган-Барановський про теорію прибутку // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 62-63
767128
  Абрамов Я.В. М. Фарадей, его жизнь и научная деятельность : Биогр. очерк / Я.В. Абрамов ; с портр. М. Фарадея, грав. в Петербурге К. Адтом. – Санкт-Петербург : Типография газеты "Новости", 1892. – 78 с. : портр., ил. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
767129
  Муслієнко О.В. М. Хвильовий "Ревізор": назва як код інтерпретації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 40-45. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Стаття містить міркування про кодову функцію назви оповідання М. Хвильового "Ревізор". Назва-цитата свідчить про свідому участь автора у творчому експерименті перекодування та інтерпретації відповідного тексту Гоголя тогочасними митцями, є своєрідною ...
767130
  Бондаренко С.О. М. Хвильовий у період утвердження тоталітарного ладу // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 29-35. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
767131
  Вільчинська С.В. М. Хвильовий: "Азіатський ренесанс" як антропологічна категорія // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – C. 254-. – ISSN 2077-8309


  В статті розглядаються соціальні аспекти філософсько-антропологічних поглядів М. Хвильового. Проаналізовані твори, присвячені проблемі становлення "homo novus"
767132
  Муслієнко О.В. М. Хвильовий: клинамен у тексті абсурду // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 43-48. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
767133
  Демидова А. М. Цветаева - А. Ахматовой, А. Ахматова - М. Цветаевой // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 3 (37). – С. 176-185
767134
  Лаврова Е.Л. М. Цветаева о природе, культуре и цивилизации // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 280-286
767135
  Лаврова Е.Л. М. Цветаева: основополагающие принципы бытия : монография / Е.Л. Лаврова; Горловский госуд. педагогический ин-т иностран. языков. – Горловка : ГГПИИЯ, 2007. – 400с. – ISBN 978-966-8469-45-9
767136
  Григорьев Р. М. Черви. История греческой войны // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1972. – Вып. 10 : Буржуазная литература о второй мировой войне. – С. 85-92
767137
  Калініна А. М. Чернявський і альманахова традиція початку ХХ століття в Україні // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 75-81
767138
  Марченко А.М. М. Шаповал про організацію більшовицьким режимом Голодомору в Україні 1921-1923 рр. // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 229-232
767139
  Марченко А. М. Шаповал про організацію більшовицьким режимом голодомору в Україні 1921 - 1923 рр. // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 454-460
767140
   М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький : бібліографічний покажчик : [до 150-річчя з дня народження М. Шашкевича]. – Львів : [Львів. б-ка АН УРСР], 1962. – 133, [3] с. : 4 л. іл.
767141
  Бассаргин Б.А. М. Шкетан. О жизни и творчестве писателя / Б.А. Бассаргин. – Йошкар-Ола : Марийкнигоиздат, 1960. – 120 с., [1] портр. – Библиогр.: с. 117-119
767142
  Левашов В.Г. М. Шмаков / В.Г. Левашов. – М., 1987. – 63с.
767143
   М. Шолохов і українська література : До 70-річчя з дня народження ; Список літератури за 1955-1975 рр. – Львів : АН УРСР ; Львіська наук.б-ка, 1975. – 11 с.
767144
  Кожевников Ю.А. М. Эминеску и проблема романтизма в румынской литературе 19 в. / Ю.А. Кожевников. – Москва, 1968. – 352с.
767145
  Удодов Б.Т. М. Ю. Лермонтов / Б.Т. Удодов. – Воронеж, 1973. – 702 с.
767146
  Коляда Ігор М. Юзефович та український національний рух 1873-1876 рр.: спроба історичної реконструкції / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 29-33
767147
  Шевченко Л. М.I. Пирогов і Київський університет // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 80-84. – ISBN 5-7707-1062-4
767148
  Тамарченко Г.Е. М.А. Антонович - литературный критик и полемист / Г.Е. Тамарченко. – М.-Л., 1961. – с.
767149
  Чубинский В.В. М.А. Антонович. Очерк жизни и публицистической деятельности / Ленинградский ордена Ленина гос.ун-т им.А.А.Жданова. – Ленинград : Ленингр.ун-т, 1916. – 194 с.
767150
  Герасимов Н М.А. Бакунин и философия русского зарубежья // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 103-112. – ISSN 0235-1188
767151
  Федорова Г. М.А. Балакирев / Г. Федорова. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 80 с.
767152
  Мишуровская М.В. М.А. Булгаков в зарубежной периодике 1920-х гг. // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 3 (374). – С. 19-24. – ISSN 0869-6020
767153
  Иванов А.П. М.А. Врубель : Опыт биографии. Академия и киевский период / А.П. Иванов. – Киев : Фототипия и Лито-типография С.В.Кульженко, 1913. – 89 с. : ил. – Отд. оттиск из журнала "Искусство", 1911 и 1912 гг.
767154
  Коган Д.З. М.А. Врубель (1856-1910) : (Жизнь в искусстве) / Д.З. Коган. – Москва : Искусство, 1980. – 352 с.
767155
   М.А. Данилов (1899-1973) : Библиогр. указ. – Москва, 1988. – 66 с.
767156
  Лахно С.Н. М.А. Максимович - исследователь древней украинской литературы // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 53-63. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
767157
  Фризман Л.Г. М.А. Максимович - литератор / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно; Акад. пед. наук Украины ; Харьков. гос. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды. – Харьков, 2003. – 491 с. – ISBN 966-303-006-2
767158
  Лахно С.Н. М.А. Максимович - стихотворец / С.Н.Лахно; АПН Украины. – Харьков : Оберіг, 2007. – 76 с. – ISBN 966-7839-02-8
767159
  Грушевский А.С. М.А. Максимович (1804-1873) : из украинской историографии XIX в. / А.С. Грушевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1906. – 42 с. – Отд. оттиск из: "Известия Отделения русск. яз. и словесности Имп. Академии наук, т. 11 (1906), кн. 1, с. 375-416
767160
  Лахно С.Н. М.А. Максимович в литературной жизни России и Украины 1830-1870-х годов / С.Н. Лахно; АПН Украины. – Харьков : Парус, 2007. – 68с. – ISBN 966-7839-02-8
767161
  Карпенко М.А. М.А. Максимович о "российской грамматике" М.В. Ломоносова // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 2-5
767162
  Дядечко Л.П. М.А. Максимович о библейских выражениях (к проблеме прерванной и возобновленной традиции в языке и науке о нем // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 19-27. – ISBN 966-581-590-3
767163
  Журба О.І. М.А. Маркевич та його історіографічний час / О.І. Журба, І.Л. Герасюта // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 154-160. – ISSN 2312-2587
767164
   М.А. Менделевич. – М., 1955. – 68с.
767165
  Варзар Л.В. М.А. Минкус / Л.В. Варзар, Ю.С. Яралов. – Москва, 1982. – 136 с.
767166
  Крымова Н.И. М.А. Нексе / Н.И. Крымова, А.С. Погодин. – М, 1960. – 32с.
767167
  Кауфман Л.С. М.А. Римський-Корсаков / Л.С. Кауфман. – Київ : Мистецтво, 1949. – 35 с.
767168
  Ахундов Н. М.А. Сабир. Библиография : библиогр. / Азерб. респ. б-ка им. М.Ф. Ахундова. – Баку, 1958. – 111 с.
767169
  Абрамов Ф.А. М.А. Шолохов : семинарий / Абрамов Ф.А., Гура В.В. – Ленинград : Учпедгиз, Ленинградское отделение, 1958. – 319 с., [1] л. портр. : портр. – Библиогр. в тексте
767170
   М.А. Шолохов. – Ростов-на-Дону, 1959. – 25с.
767171
  Арденс Н.Н. М.А. Шолохов и его романы / Н.Н. Арденс, 1939. – 3-30с.
767172
  Храмова С.И. М.А. Шолохов и М.Ф. Рыльский : некоторые аспекты творческих взаимоотношений // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 6-18. – ISBN 966-581-617-9
767173
  Майборода Н. М.А. Шолохов и украинские писатели // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 19-24. – ISBN 966-581-617-9
767174
  Лозицький В.Г. М.А. Яковкін - талановитий вчений, вчитель і наставник (до 100-річчя з дня народження) // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 20-21


  Микола Авенірович Яковкін (1915-1993) - один з засновників спектральних досліджень Сонця в Астрономічній обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка.
767175
   М.А.Блохин : к 80-летию со дня рождения. – Ростов -на-Дону, 1988. – 53с.
767176
   М.А.Булгаков-драматург и художественная культура его времени. – М., 1988. – 492с.
767177
  Эрес М.А.Врубель / Эрес. – М, 1919. – 62с.
767178
  Баландіна Н. М.А.Жовтобрюх як дослідник мови української преси // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 75-83. – ISSN 2075-1222


  У статті проаналузовано внесок М.А. Жовтобрюха в дослідження української преси ХІХ - початку ХХ ст. Зокрема йдеться про висвітлення ученим дискусій навколо статусу української мови, мовної орієнтації видань, правопису, мовних особливостей друків та їх ...
767179
  Маслов В.І. М.А.Макаревич / В.І. Маслов. – Прилуки : Вид. Прилуцького Окр. музею, 1929. – 15 с.
767180
   М.А.Мир-Касимов. – Баку, 1964. – 52с.
767181
   М.А.Мусаев : Библиография. – Баку : Элм, 1987. – 112с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
767182
   М.А.Нексе. Био-библиографический указатель. – М, 1953. – 35с.
767183
  Буханов М.С. М.А.Рыкачев - выдающийся деятель метеорологии и воздухоплавания / М.С. Буханов, М.П. Юркевич. – Л, 1954. – 52с.
767184
   М.А.Топчибашев. Биография. – Баку, 1965. – 68с.
767185
  Замалеев А.Ф. М.А.Фонвизин / А.Ф. Замалеев. – Москва, 1976. – 152с.
767186
  Рыбинцев И.В. М.А.Шолохов - публицист / И.В. Рыбинцев. – Дрогобыч, 1958. – 116с.
767187
  Гура В.В. М.А.Шолохов : семинарий / В.В. Гура, Ф.А. Абрамов. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Учпедгиз, Ленинградское отделение, 1962. – 383 с., [1] л. портр. : портр.
767188
   М.Абрамов., А. Андреев. Карикатура. Плакат. Рисунок. Акварель. Живопись. – Москва, 1988
767189
  Кочетков А.Н. М.Б. Барклай де Толли / А.Н. Кочетков. – Москва : [Б. и.], 1970. – 80 с.
767190
  Тотфалушин В.П. М.Б. Барклай де Толли в Отечественной войне 1812 года / В.П. Тотфалушин. – Саратов : [Б. и.], 1991. – 131 с.
767191
   М.Б. Греков в воспоминаниях современников. – Л., 1966. – 135с.
767192
  Грекова Т.Т. М.Б. Греков. Воспоминания / Т.Т. Грекова. – Ростов-на-Дону, 1955. – 87с.
767193
  Коломієць В.І. М.Б. Делоне і його здобутки в механіці // Видатні конструктори України : за матеріалами наук. читань з циклу "Видатні конструктори України", проведених у 2001-2008 р. / НАН України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. політехн. музей при НТУУ "КПІ" ; [за ред. Б.Є. Патона, М.З. Згуровського]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2010. – Т. 2 : / [уклад.: К.Б. Антоненко , Л.С. Ільясова, Г.В. Лупаренко та ін.]. – С. 13-14. – ISBN 978-966-622-393-0
767194
  Зіатдінов Ю.К. М.Б. Делоне і становлення авіаційного інституту / Ю.К. Зіатдінов, Я.Д. Шевченко // Видатні конструктори України : за матеріалами наук. читань з циклу "Видатні конструктори України", проведених у 2001-2008 р. / НАН України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. політехн. музей при НТУУ "КПІ" ; [за ред. Б.Є. Патона, М.З. Згуровського]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2010. – Т. 2 : / [уклад.: К.Б. Антоненко , Л.С. Ільясова, Г.В. Лупаренко та ін.]. – С. 32-34. – ISBN 978-966-622-393-0
767195
  Грушицька І. М.Б. Діварі (1921-1993) - український дослідник зодіакального світла та космічного пилу // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. рада: М.В. Поляков (голов. ред.), О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 2. – С. 11-19. – ISSN 2617-1929
767196
  Бонецкая Н.К. М.Бахтин и идеи герменевтики // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 32-42. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
767197
  Гринчик Н.М. М.Богданович и белорусский фольклор : Автореф... канд. филол.наук: / Гринчик Н.М.; Акад. наук БССР Ин-т лит-ры им. Янки Кубалы. – Минск, 1958. – 19л.
767198
  Гаврилов В.Д. М.В, Ломоносов / В.Д. Гаврилов. – К., 1961. – 99с.
767199
  Семевский В.И. М.В. Буташевич-Петрашевский : биографический очерк преимущественно по неизданным материалам. – Москва
[Ч. 5] : [Беседы с Антонелли и последнии пятницы Петрашевского]. – 1913. – С. 37-68. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Отд. отт. из журн.: Голос минувшего
767200
  Семевский В.И. М.В. Буташевич-Петрашевский : биографический очерк преимущественно по неизданным материалам. – Москва
[Ч. 6]. – 1913. – С. 51-86, 1 л. портр. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Отд. отт. из журн.: Голос минувшего
767201
  Богданов Н. М.В. Волоцкой и его "Хроника рода Достоевского" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 4. – С. 410-433. – ISSN 0042-8795
767202
  Дубровіна Л.А. М.В. Геппенер - український архівіст і палеограф та його архівні матеріали у фондах ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН України // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 32-37. – (Нова серія ; вип. 2)
767203
  Фісак І. М.В. Гоголь - дослідник і збирач українського фольклору
767204
  Фісак І. М.В. Гоголь - дослідник і збирач українського фольклору // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 45-51. – ISSN 2075-1486
767205
  Гусєв В.І. М.В. Гоголь - історик, дослідник минулого України // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 182-193. – ISBN 978-966-2530-21-6
767206
  Булаховська Ю.Л. М.В. Гоголь і польська література // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 3 (80) : травень - червень. – С. 90-98
767207
  Крутікова Н.Є. М.В. Гоголь і українська література ХІХ століття / Н.Є. Крутікова. – Київ, 1952. – 52 с.
767208
   М.В. Гоголь педагог і особистість (до 200-річчя від дня народження) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "М.В. Гоголь як пророк Слова " / Місіонерський відділ при Священному Синоді, Української Правосл. Церкви ; Науково-методичний центр православного просвітництва в ім"я святителя Димитрія Ростовського ; Педагог. музей АПН України ; [ гол. ред. А. Затовський ]. – Київ : [ Б. в. ], 2009. – 56 с.
767209
  Шумейко М. М.В. Довнар-Запольский как архивист // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 170-172
767210
  Михальченко С.И. М.В. Довнар-Запольский как историк средневековой Руси // Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – С. 102-119
767211
  Михальченко С.И. М.В. Довнар-Запольский о торговле и ремесле // Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – С. 120-137
767212
  Михальченко С.И. М.В. Довнар-Запольский об образовании и государственном устройстве Великого княжества Литовского // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 164-172. – ISBN 978-966-8558-75-7
767213
  Лебедєва В. М.В. Довнар-Запольський – гласний Київської міської думи // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 172-176
767214
  Казьмирчук Г.Д. М.В. Довнар-Запольський // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 50-70. – ISBN 978-617-7107-36-0
767215
  Год Б.В. М.В. Довнар-Запольський і вітчизняна історична наука / Б.В. Год, П.Г. Радько // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.81-91. – ISBN 966-7653-2-Х
767216
  Чуткий А. М.В. Довнар-Запольський і справа вищої економічної освіти в Україні // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 84-92.
767217
  Михайлюк Ю.М. М.В. Довнар-Запольський: дискурс щодо національної ідентифікації історика // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 48-55. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
767218
  Антонюк С.Н. М.В. Довнар-Запольський: життя та внесок у розвиток української історико-економічної науки (до 145-річчя від дня народження) // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2012. – № 30. – С. 199-205


  У ювілейній статті розглянуто життєвий шлях М.В. Довнар-Запольського: ученого-енциклопедиста, засновника Київського комерційного інституту (тепер КНЕУ) та розкрито його внесок у розвиток української історико-економічної науки. У 1901-1903 рр. ...
767219
  Залесская Л.И. М.В. Исаковский / Л.И. Залесская. – М, 1950. – 23с.
767220
   М.В. Келдиш та українська наука = М.В. Келдыш и украинская наука : до 100-річчя від дня народж. вченого / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: Б.Є. Патон (голова) та ін. ; авт.-уклад.: О.С. Онищенко, Л.М. Яременко, С.М. Горбань та ін.]. – Київ : Академпериодика, 2011. – 269, [3] с., [12] арк. фотоіл. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 253-270 та в кінці ст. – ISBN 978-966-360-163-2
767221
  Лисенко О.М. М.В. Лисенко / О.М. Лисенко. – К., 1959. – 268с.
767222
  Лисенко О.М. М.В. Лисенко / О.М. Лисенко. – 4-е вид. перероб. і доп. – К., 1966. – 362с.
767223
  Архімович Л.Б. М.В. Лисенко. "Тарас Бульба" : путівник / Л. Архімович. – Київ : Музична Україна, 1986. – 70, 1 с. : 1 л. портр., нот. – Мініатюрне видання
767224
  Архімович Л.Б. М.В. Лисенко. Життя і творчість / Л.Б. Архімович, М.М. Гордійчук ; АН СССР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Мистецтво, 1952. – 248 с. : іл.
767225
  Безбородов М.А. М.В. Ломоносов- основоположник научного стеклоделания / М.А. Безбородов. – Москва : Промстройиздат, 1956. – 114 с. – Библиогр.: с. 113-114
767226
  Безбородов М.А. М.В. Ломоносов- основоположник химии силикатов / М.А. Безбородов. – Минск : АН БССР, 1952. – 24 с. – (Общество по распространению политических и научных знаний БССР)
767227
  Линков Я.И. М.В. Ломоносов-великий деятель русского просвещения / Я.И. Линков. – Москва, 1940. – 47с.
767228
  Алентьєв О.О. М.В. Ломоносов-основоположник вітчизняної науки / Алентьєв О.О. – Київ : Молодь, 1952. – 24 с. : портр. – Бібліогр.: с. 23. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР)
767229
  Лысцов В.П. М.В. Ломоносов-родоначальник русского просветительства / В.П. Лысцов. – Воронеж, 1961. – 104с.
767230
  Будрейко Н.А. М.В. Ломоносов -- великий ученый-материалист, основоположник русской науки. / Н.А. Будрейко. – Москва, 1955. – 48с.
767231
  Козиков И.А. М.В. Ломоносов - активный сторонник петровской реформы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 60-73. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
767232
  Куликовский П.Г. М.В. Ломоносов - астроном и астрофизик / П.Г. Куликовский. – 2-е изд. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 103 с.
767233
  Куликовский П.Г. М.В. Ломоносов - астроном и астрофизик / П.Г. Куликовский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1986. – 94 с.
767234
  Ишлинский А.Ю. М.В. Ломоносов - великий русский ученый / А.Ю. Ишлинский, Г.Е. Павлова. – Москва, 1986. – 126с.
767235
  Белявский М.Т. М.В. Ломоносов - наш первый университет : [к 250-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, 1711-1961] : Ломоносов, Михаил Васильевич, о нем / М.Т. Белявский. – Москва : Изд-во Московского университета, 1961. – 135 с. : ил., 1 л. портр.
767236
  Капустинский А.Ф. М.В. Ломоносов - основатель физической химии / А.Ф. Капустинский. – Москва : Правда, 1949. – 19 с.
767237
  Гордеев Д.И. М.В. Ломоносов - основоположник геологической науки / Д.И. Гордеев. – Москва : Московский университет, 1953. – 155с.
767238
  Гордеев Д.И. М.В. Ломоносов - основоположник геологической науки / Д.И. Гордеев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Московский университет, 1961. – 204с.
767239
  Колісник П.І. М.В. Ломоносов - основоположник метеорології та кліматології (до 250-річчя з дня народження) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 46-52. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
767240
  Глазунов И.Д. М.В. Ломоносов - основоположник русской материалистической философии / И.Д. Глазунов. – Москва, 1961. – 47с.
767241
  Літинецький І.Б. М.В. Ломоносов - основоположник фізичної хімії / І.Б. Літинецький. – Київ, 1961. – 40 с.
767242
  Вахнина Л.С. М.В. Ломоносов - ученый, поэт, реформатор русского литературного языка : урок литературы в 9 классе // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 1. – С. 53-58
767243
  Иванкина Л.П. М.В. Ломоносов / Л.П. Иванкина, М.Н. Шерстникова. – Архангельск, 1961. – 24с.
767244
  Вавилов С.И. М.В. Ломоносов / С.И. Вавилов. – Москва, 1961. – 148 с.
767245
  Астафуров В.И. М.В. Ломоносов : кн. для учащихся / Астафуров В.И. – Москва : Просвыещение, 1985. – 145 с. – Библиогр.: с. 144. – (Люди науки)
767246
   М.В. Ломоносов : Рек. указ. лит. – Москва : Знание, 1986. – 15с. – (В помощь лектору)
767247
   М.В. Ломоносов : К 285-летию со дня рождения. – Москва, 1997. – 216с. – (Основатели Московского университета ; Вып.14). – ISBN 5-88091-17-2
767248
   М.В. Ломоносов 1711-1911 : сборник статей, под ред. В.В. Сиповского. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. Т-ва печ. и изд. д. "Труд", 1911. – [4], 185, [4], 1 л. портр. (фронт.)


  Содержание: 1. Попов А. Наука и религия в миросозерцании Ломоносова; 2.Тукалевский Вл. Главные черты миросозерцания Ломоносова (Лейбниц и Ломоносов); 3. Дороватовская В.С. О заимствованиях Ломоносова из Библии 4. Покотилова О. Предшественники ...
767249
  Гамалея В.Н. М.В. Ломоносов в Киеве: правда или вымысел? (к 300-летию со дня рождения ученого) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С. 136-147. – ISSN 0374-3896


  Рассматривается влияние так называемого "киевского периода" на последующую деятельность ученого.
767250
  Лысцов В.П. М.В. Ломоносов в русской историографии / В.П. Лысцов. – Воронеж, 1983. – 260с.
767251
  Вдовина Л.Н. М.В. Ломоносов и В.Н. Татищев: к истории научных контактов в XVIII столетии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 142-151. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
767252
  Безбородов М.А. М.В. Ломоносов и его работа по химии и технологии силикатов : к двухсотлетию первой науч. хим. лаборатории в России : 1748-1948 / М.А. Безбородов ; АН СССР. – Москва ; Ленинград : Издателство АН СССР, 1948. – 282 с. : табл. – (Научно-популярная серия)
767253
  Западов А.В. М.В. Ломоносов и журналистика / А.В. Западов. – М, 1961. – 100с.
767254
  Наумова Г.Р. М.В. Ломоносов и историография России / Г.Р. Наумова, А.В. Никонов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 39-51. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
767255
   М.В. Ломоносов и науки о Земле. – М., 1986. – 48с.
767256
  Костылев П.Н. М.В. Ломоносов и научное изучение религии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 74-82. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
767257
  Белявский М.Т. М.В. Ломоносов и основание Московского университета : [к 200-летию Московского ун-та, 1755-1955] / М.Т. Белявский ; Московский ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во Московского университета, 1955. – 312 с. : ил., 3 л. ил.
767258
  Радовский М.И. М.В. Ломоносов и Петербургская Академия Наук / М.И. Радовский. – Москва-Ленинград : Академия наук СССР, 1961. – 335 с.
767259
  Асев-Аджиева М.В. Ломоносов и развитие аналитической химии в России в XVIII веке : Автореф. дис. ... наук / Асев-Аджиева А.И. ; М-во высш. обр. СССР, Казан. хим. техн. ин-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1954. – 18 с.
767260
  Вавилов С.И. М.В. Ломоносов и русская наука / С.И. Вавилов. – Москва, 1947. – 46с.
767261
  Павловская А.В. М.В. Ломоносов и традиции университетского образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 7-20. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Идеи М.В. Ломоносова определили характер и суть университетского образования в России, стали основой для создания традиций Московского университета, многие из которых сохранились и до наших дней
767262
  Кулябко Е.С. М.В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии наук. / Е.С. Кулябко. – М.-Л., 1962. – 216с.
767263
  Чернейко М.В. М.В. Ломоносов и язык науки // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 0130-9730
767264
  Кононков А.Ф. М.В. Ломоносов как физик : к 250-летию со дня рождения (1711-1961) / А.Ф. Кононков, Б.И. Спасский. – Москва : Издательство Московского университета, 1961. – 157 с.
767265
  Кувакин В.А. М.В. Ломоносов как философ жизни // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 3-12. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
767266
  Топычканов А.В. М.В. Ломоносов о "полититке" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-13. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
767267
  Козиков И.А. М.В. Ломоносов о народонаселении России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-8. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
767268
  Лысцов В.П. М.В. Ломоносов о социально-экономическом развитии России / В.П. Лысцов. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1969. – 263 с.
767269
  Меншуткин Б.Н, М.В. Ломоносов, как физико-химик : К истории химии в России / [Соч.] [Б.Н. Меншуткина]. – Санкт-Петербург : типо-лит. Шредера, 1904. – 300 с., 7 л. ил. : ил. – Отт. из "Известий С.-Петерб. политехн. ин-та" за 1904 г., т. 1
767270
   М.В. Ломоносов: к 300-летию со дня рождения / [ред. группа : Е.В. Ильченко, Ю.М. Канцур, С.И. Болтачева и др.]. – [2-е изд., доп.]. – Москва : Изд-во Московского университета, 2011. – 314 с. : ил., фото. – Библиогр. с. 216-218. – (Архив Московского университета / под общей ред. : В.А. Садовничего, В.И. Ильченко ; Основатели Московского университета). – ISBN 978-5-211-06251-1
767271
  Иваненко А.Ф. М.В. Маторин / А.Ф. Иваненко. – Москва : Книга, 1976. – 47 с.
767272
  Казьмирчук Г.Д. М.В. Нечкіна і В.Г. Сарбей: перегук доль // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 84-89. – ISBN 978-617-7107-06-3
767273
  Фигнер В.Н. М.В. Новорусский. 1861-1925 / В.Н. Фигнер. – Москва, 1925. – 16с.
767274
  Гнеденко Б.В. М.В. Остроградский / Б.В. Гнеденко. – М., 1984. – 64 с.
767275
  Демор В.П. М.В. Петрашевский (Буташевич) / Вл. Петр. Демор. – Петербург : Государственное изд., 1920. – 32 с. – (Историко-революционная библиотека)
767276
  Стешенко В.С. М.В. Птуха - видатний український вчений-демограф // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (13). – С. 182-187. – ISSN 2072-9480
767277
  Гончарова Р.М. М.В. Серебряков про роль особистості в історії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 70-74. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
767278
  Гареев М.А. М.В. Фрунзе - военный теоретик / М.А. Гареев. – М, 1985. – 446с.
767279
  Борисов С.П. М.В. Фрунзе / С.П. Борисов. – Москва, 1938. – 139с.
767280
  Борисов С. М.В. Фрунзе / С. Борисов. – К., 1939. – 136с.
767281
  Лебедев В.А. М.В. Фрунзе / В.А. Лебедев, К.В. Ананьев. – Москва, 1957. – 320 с.
767282
   М.В. Фрунзе : Жизнь и деятельность. – Москва : Госполитиздат, 1962. – 350 с. : ил., портр.
767283
  Казеко И.И. М.В. Фрунзе / И.И. Казеко. – Минск, 1983. – 175с.
767284
   М.В. Фрунзе : военная и политическая деятельность. – Москва : Воениздат, 1984. – 272 с., 9 л. ил. : ил., портр.
767285
  Волковинський В.М. М.В. Фрунзе на Україні / В.М. Волковинський. – Київ, 1985. – 189с.
767286
  Путенко В.В. М.В. Юзефович як "злий геній" українського національного руху другої половини XIX століття // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 182-191. – ISBN 978-617-689-216-8
767287
  Чугунов Г.И. М.В.Добужинский 1875-1957 / Г.И. Чугунов. – Ленинград, 1988. – 110с.
767288
  Поликанов А.А. М.В.Исаковский. (К вопросу о творческой эволюции) : Автореф... кандид. филолог.наук: / Поликанов А.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 18 с.
767289
  Молчанов А.Л. М.В.Исаковский. (Основные вопросы творчества) : Автореф... канд. филолог.наук: / Молчанов А.Л.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1956. – 17л.
767290
   М.В.Лисенко у спогадах сучасників. – К., 1968. – 821с.
767291
   М.В.Ломносов, 1711-1961. – Архангельск, 1961. – 178с.
767292
  Глазунов И.Д. М.В.Ломоносов -- родоначальник русского материализма 18 века. : Автореф... Канд.филос.наук: / Глазунов И.Д.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1952. – 16 с.
767293
  Карпеев Э.П. М.В.Ломоносов - великий русский ученый-энциклопедист / Э.П. Карпеев. – Л., 1986. – 30с.
767294
  Топчиев А.В. М.В.Ломоносов - великий русский ученый / А.В. Топчиев. – М, 1952. – 24с.
767295
  Васецкий Г.С. М.В.Ломоносов - гениальный русский ученый и мыслитель-материалист / Г.С. Васецкий. – Москва, 1961. – 67с.
767296
  Фруменков Г.Г. М.В.Ломоносов - историк нашей Родины. / Г.Г. Фруменков. – Архангельск, 1970. – 56с.
767297
  Беляев В.И. М.В.Ломоносов - основоположник отечественной педагогики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 8. – С. 22-31. – ISSN 0869-561Х


  В статье дается характеристика основных педагогических идей М.В.Ломоносова. Проведен анализ его основных педагогических принципов. Рассматриваются взгляды педагога на воспитание и образование, на организацию и содержание гимназического и ...
767298
  Принкман К.Я. М.В.Ломоносов - основоположник химической науки. : Автореф... канд. хим.наук: / Принкман К.Я.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М,, 1953. – 31л.
767299
  Елисеев А.А. М.В.Ломоносов - первый русский физик / А.А. Елисеев, И.Б. Литинецкий. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 291 с.
767300
   М.В.Ломоносов. – Архангельск, 1961. – 50с.
767301
   М.В.Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников. – М-Л, 1962. – 232с.
767302
   М.В.Ломоносов и геолого-географические науки. – М., 1961. – 60с.
767303
  Кароль Б.П. М.В.Ломоносов и метеорология / Б.П. Кароль. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 52с.
767304
  Белявский М.Т. М.В.Ломоносов и основание Московского университета : Автореф... кандид. ист.наук: / Белявский М.Т.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Исторический факультет. – Москва, 1952. – 15 с.
767305
  Бозиев Р.С. М.В.Ломоносов и отечественная система образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 8. – С. 32-39. – ISSN 0869-561Х


  Гениальность человека определяется масштабом и характером решаемых их задач. Сделаное М.В.Ломоносовым в науке, культуре и образовании на благо Отечества свидетельствует о нем как о гении и дает нам пример истинного патриотизма.
767306
   М.В.Ломоносов и русская культура. – Тарту, 1986. – 110с.
767307
  Ефимов А.И. М.В.Ломоносов и русский язык / А.И. Ефимов. – М, 1961. – 72с.
767308
  Мороз С.А. М.В.Ломоносов та його роль у розвитку геологічної науки / С.А. Мороз. – Київ, 1967. – 35с.
767309
  Вакуленко Н.І. М.В.Ломоносов як біолог / Н.І. Вакуленко. – Київ, 1954. – 96 с.
767310
  Віленкін В.Л. М.В.Ломоносов як географ. / В.Л. Віленкін. – Київ : Радянська школа, 1954. – 52с.
767311
  Васецкий Г.С. М.В.Ломоносов, его философские и социально-политические взгляды / Г.С. Васецкий. – Москва, 1940. – 80с.
767312
  Гнеденко Б.В. М.В.Остроградский / Б.В. Гнеденко; Очерки жизни, научного творчества и педагогической деятельности. – М., 1952. – 332 с.
767313
  Кропотов А.И. М.В.Остроградский и его педагогическое наследие / А.И. Кропотов, И.А. Марон. – М, 1961. – 204с.
767314
  Гнеденко Б.В. М.В.Остроградский.1801-1862.Жизнь и работа. Научное и педагогическое наследие / Б.В. Гнеденко, И.Б. Погребысский. – М., 1963. – 271 с.
767315
  Зайцев Б.П. М.В.Остроградський.Біографічний нарис до 200-річчя від дня народження. / Б.П. Зайцев, С.І. Посохов // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – № 4. – С.56-62
767316
  Пунин Л.Н. М.В.Фрунзе - выдающийся полководец гражданской войны / Л.Н. Пунин. – Ленинград, 1959. – 45 с.
767317
  Шарапов-Антонов М.В.Фрунзе - организатор и руководитель разгрома бухарского эмирата. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шарапов-Антонов Ю.П.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1950. – 16 с.
767318
  Зеленский М.И. М.В.Фрунзе в Иваново-Вознесенском районе в 1917 году. / М.И. Зеленский. – Иваново, 1947. – 88с.
767319
   М.В.Фрунзе в Самаре. : Краткий рекомендательный список литературы. – Куйбышев : [б.и.], 1968. – 7 с.
767320
   М.В.Фрунзе на Восточном фронте: сб. докум.. – Куйбышев, 1985. – 272с.
767321
  Ульянов И.Ф. М.В.Фрунзе на Туркестанском фронте. / И.Ф. Ульянов. – Фрунзе, 1960. – 100с.
767322
   М.В.Фрунзе. Воспоминания друзей и соратников.. – М., 1965. – 328с.
767323
   М.В.Фрунзе: фотоальбом. – Москва, 1990. – 187с.
767324
  Суходуб Т.Д. М.Волошин о поэзии и поэтах // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 310-330. – ISSN 2077-8309
767325
  Шевченко З. М.Врубель - основоположник символізму в живописі (матеріали до вивчення спецкурсу "Художня література в контексті світової культури") // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 5 (91). – С. 30-36


  У статті висвітлюється проблема контекстного вивчення художньої культури, включаючи і літературу як вид мистецтва, на матеріалі творчості М.Врубеля - основоположника символізму.
767326
  Костина Д.Д. М.Г. Абуталыбов / Д.Д. Костина, Ю.В. Сафарова. – Баку, 1968. – 76с.
767327
   М.Г. Бурачек. – К., 1937. – 82с.
767328
  Халак Н.В. М.Г. Вавричин та її внесок в історичне картознавство України / Н.В.Пащенко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 43-46 : фото
767329
   М.Г. Галущенку - 70 // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 225
767330
   М.Г. Находкін - до 80-річчя від дня народження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-6 : фото. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817
767331
  Кудрявцев В.Г. М.Г. Платунов - художник и педагог / В.Г. Кудрявцев. – Йошкар-Ола : Госкомиздат Марийской АССР, 1986. – 140, [4] с.
767332
  Білокінь І.П. М.Г. Холодний - учений і мислитель / І.П. Білокінь. – Київ, 1963. – С. 65-70
767333
  Білокінь І.П. М.Г. Холодний - учений філософ // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
767334
   М.Г. Чернишевський і українська література. – Київ, 1978. – 219с.
767335
  Спицький В.Є. М.Г. Чернишевський про міжнаціональні відносини в західноукраїнських землях // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 49-53. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
767336
  Амоша О.І. М.Г. Чумаченко: гідний шлях у житті та науці / О.І. Амоша, А.А. Чухно // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 1 (17). – С. 3-13. – ISSN 1729-7206
767337
  Теймурова Н.М. М.Г.Есьман. / Н.М. Теймурова. – Баку, 1969. – 80с.
767338
  Томпакова О.М. М.Глух. / О.М. Томпакова. – Л., 1959. – 14с.
767339
  Гвенетадзе Г. М.Горький - друг грузнской литературы / Г. Гвенетадзе. – Тбилиси, 1972. – 100 с.
767340
  Пельт В.Д. М.Горький - журналист / В.Д. Пельт. – Москва, 1968. – 426с.
767341
  Прожогин В.Е. М.Горький - как он писал, что думал и говорил о публицистике / В.Е. Прожогин. – М., 1964. – 103 с.
767342
  Пельт В.Д. М.Горький - организатор и редактор журнала "Наши достижения" : Автореф... канд.филол.наук: / Пельт В.Д.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 20л.
767343
  Луканов Г. М.Горький - основоположник литературы социалистического реализма / Г. Луканов. – Ленинград, 1954. – 32 с.
767344
  Юнович М.М. М.Горький - пропагандист науки / М.М. Юнович. – 2-е доп. изд. – Москва : Советский писатель, 1961. – 175 с.
767345
  Нусинов И.М. М.Горький / И.М. Нусинов. – Москва : Советская литература, 1933. – 360 с.
767346
  Ревякина И.А. М.Горький / И.А. Ревякина. – Москва : Русский язык, 1985. – 216 с.
767347
  Строев В.А. М.Горький (Алексей Максимович Пешков). К 50-летию со дня рождения 14 марта 1869 - 14 марта 1919. / В.А. Строев. – Грибежин, 1919. – 32с.
767348
  Плетнев П. М.Горький в Арзамасе / П. Плетнев. – Горький, 1933. – 96 с.
767349
  Наумов Е.И. М.Горький в борьбе за идейность и мастерство советских писателей / Е.И. Наумов. – М : Художественная литература, 1958. – 407 с.
767350
  Юнович М.М. М.Горький в борьбе за равенство и дружбу народов / М.М. Юнович. – М. : Советский писатель, 1954. – 136 с.
767351
  Юнович М.М. М.Горький в борьбе за равенство и дружбу народов / М.М. Юнович. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1957. – 162 с.
767352
  Муратова К.Д. М.Горький в борьбе за развитие советской литературы : Автореф... канд. филол.наук: / Муратова К.Д.; Ин-т русской лит-ры (Пушкинский дом). Акад. наук СССР. – Л., 1957. – 35л.
767353
  Муратова К.Д. М.Горький в борьбе за развитие советской литературы / К.Д. Муратова. – Москва-Ленинград, 1958. – 485 с.
767354
  Гирько А.М. М.Горький в борьбе против декадентской реакции до 1917 года. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гирько А.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – Ставрополь, 1952. – 16 с.
767355
  Елизаров С. М.Горький в борьбе с литературной реакцией в эпоху подготовки первой русской революции. : Автореф... Канд.филол.наук: / Елизаров С.; Акад.обществ.науки при ЦК ВКП/б. – Москва, 1950. – 26 с.
767356
   М.Горький в воспоминаниях нижегородцев.. – Горький, 1968. – 312с.
767357
   М.Горький в печати родного края, 1969-1977 : Указ. лит. – Горький : Волго-Вятск. кн. изд., 1982. – 145с.
767358
  Блохина В.Н. М.Горький в родном городе / В.Н. Блохина. – Горький, 1976. – 191с.
767359
  Янкина Л.И. М.Горький в Самаре. / Л.И. Янкина. – Куйбышев, 1973. – 112 с.
767360
  Бундзен Г.В. М.Горький в современной общественной жизни / Г.В. Бундзен, Т.В. Савинкова. – Л., 1989. – 29с.
767361
  Смирнов В.В. М.Горький в Старой Руссе. / В.В. Смирнов. – Новгород, 1956. – 43 с.
767362
  Нович И.С. М.Горький в эпоху первой русской революции / И.С. Нович. – М : Художественная литература, 1955. – 359 с.
767363
   М.Горький в эпоху революции 1905-1907 годов : материалы, воспоминания, исследования. – Москва : Изд-во АН СССР, 1957. – 407 с.
767364
  Кунина А.А. М.Горький глазами современников / А.А. Кунина, Е.М. Сахарова. – М, 1968. – 48с.
767365
  Щербакова И.И. М.Горький и А.Толстой в Берлине. / И.И. Щербакова. – Свердловск, 1961. – 12с.
767366
  Горький М. М.Горький и А.Чехов : Переписка,статьи и высказывания / М. Горький. – М.-Л. : Академвидав, 1937. – 288 с.
767367
   М.Горький и Владимирский край.. – Владимир, 1949. – 28с.
767368
   М.Горький и вопросы поэтики.. – Горький, 1982. – 87 с.
767369
   М.Горький и вопросы художественного мастерства.. – Горький, 1986. – 127 с.
767370
  Мариенгоф Э.М. М.Горький и детская литература : Дис... наук: / Мариенгоф Э.М.; Укр.науч.-иссл. ин-т педагогики, 1939. – 1965л.
767371
  Мартынец Т.Д. М.Горький и детская литература / Т.Д. Мартынец. – Черновцы, 1968. – 31 с.
767372
  Гвенетадзе Г.Д. М.Горький и духовное единение народов / Г.Д. Гвенетадзе. – М. : Советский писатель, 1977. – 302 с.
767373
   М.Горький и его современники.. – Л : Наука, 1968. – 302 с.
767374
  Смирнов С.В. М.Горький и журналистика конца XIX начала XX вв. / С.В. Смирнов. – Л., 1959. – 184 с.
767375
  Нинов А.А. М.Горький и Ив.Бунин: История отношений. / А.А. Нинов. – Л. : Советский писатель, 1973. – 567 с.
767376
  Нинов А.А. М.Горький и Ив.Бунин: История отношений. / А.А. Нинов. – Л. : Советский писатель, 1984. – 559 с.
767377
  Желтова Н.И. М.Горький и изобразительное искусство / Н.И. Желтова. – М-Л : Наука, 1965. – 122 с.
767378
  Хамов К.Н. М.Горький и историческая наука. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хамов К.Н.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1960. – 12л.
767379
  Зайцева Г.С. М.Горький и крестьянские писатели / Г.С. Зайцева. – Москва : Высшая школа, 1989. – 101 с.
767380
  Османова З.Г. М.Горький и литература Ирана / З.Г. Османова. – Москва, 1961. – 128 с.
767381
  Овчаренко А.И. М.Горький и литературные искания ХХ столетия / А.И. Овчаренко. – Москва : Советский писатель, 1971. – 286 с.
767382
  Овчаренко А.И. М.Горький и литературные искания ХХ столетия / А.И. Овчаренко. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1978. – 510 с.
767383
   М.Горький и марийская литература.. – Йошкар-Ола, 1968. – 68 с.
767384
  Юрьева Л.М. М.Горький и передовые немецкие писатели ХХ века. / Л.М. Юрьева. – М., 1961. – 210 с.
767385
  Оцхели В.И. М.Горький и польская драматургия начала ХХ века / В.И. Оцхели. – М., 1989. – 139 с.
767386
   М.Горький и поэты "Знания".. – Л, 1958. – 422с.
767387
   М.Горький и проблемы русской литературы.. – Днепропетровск, 1969. – 160 с.
767388
   М.Горький и проза 20 века.. – Горький, 1981. – 103 с.
767389
  Пельт В.Д. М.Горький и рабсельскоры. / В.Д. Пельт. – М, 1968. – 72с.
767390
   М.Горький и родной край.. – Горький, 1954. – 23с.
767391
  Карпенко М.А. М.Горький и русский литературный язык советской эпохи / М.А. Карпенко. – К., 1972. – 216с.
767392
  Карпенко М.А. М.Горький и русский литературный язык советской эпохи : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.01 / Карпенко М.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 48 с.
767393
  Карпенко Маргарита Александровна М.Горький и русский литературный язык советской эпохи. : Дис... доктор филолог.наук: 10.02.01 / Карпенко Маргарита Александровна; МВМВ и ССО УССР. КГУ. Кафедра русского языка. – К., 1973. – 391л.
767394
  Панков В.К. М.Горький и советская действительность. / В.К. Панков. – М. : Московский рабочий, 1968. – 350 с.
767395
  Шмаков А.А. М.Горький и Урал / А.А. Шмаков. – Челябинск, 1968. – 108 с.
767396
  Кузьмичев И.К. М.Горький и художественный прогресс / И.К. Кузьмичев. – Горький, 1975. – 192 с.
767397
  Ким Ле чун М.Горький и японская литература. : Автореф... канд. филол.наук: / Ким Ле чун; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 23л.
767398
   М.Горький материалы и исследования. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Т.4. – 1951. – 400 с.
767399
  Муратова К.Д. М.Горький на Капри / К.Д. Муратова. – Ленинград : Наука, 1971. – 276 с.
767400
  Балухатый С.Д. М.Горький о Нижегородской выставке 1896 г. / С.Д. Балухатый
13. – 1948. – [16] с.
767401
  Огнев А.В. М.Горький о русском национальном характере / А.В. Огнев. – Тверь, 1992. – 170 с.
767402
  Морозова Л.М. М.Горький о творческих взаимосвязях писателей народов СССР. (М.Горький и якут литература) : Автореф... канд. филол.наук: / Морозова Л.М.; Якут. гос. ун-т. – Якутск, 1968. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
767403
  Григорьев Р. М.Горький. / Р. Григорьев. – М, 1925. – 147 с.
767404
  Гитович Н.И. М.Горький. Краткий библиографический справочник. / Н.И. Гитович. – М., 1941. – 92с.
767405
   М.Горький. Материалы и исследования. – Москва; Ленинград, 1934. – 552 с.
767406
   М.Горький. Материалы и исследования. – Москва; Ленинград, 1936. – 284 с.
767407
  Балухатый С.Д. М.Горький. Материалы и исследования / С.Д. Балухатый. – Москва; Ленинград, 1941. – 464 с.
767408
  Мясников А.Л. М.Горький. Очерк творчества. / А.Л. Мясников. – М. : Художественная литература, 1953. – 648 с.
767409
  Гирич І.Б. М.Грушевський і І.Франко: до історії взаємин // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 5. – С. 35-67. – ISSN 0130-5247
767410
  Гриценко І.С. М.Д. Іванішев - засновник історико-правової школи Університету св. Володимира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-17. – (Юридичні науки ; вип. 40)


  Присвячено проблемі формування історико-правової школи Університету Св. Володимира, досліджується діяльність М.Д. Іванішева та його основні наукові здобутки, методологічна спадщина, що визначило особливості наукової школи. This article deals with the ...
767411
  Довженко В.Д. М.Д. Леонтович / В.Д. Довженко. – Київ, 1947. – 103с.
767412
   М.Д. Леонтович : збірка статей та матеріалів. – Київ : Академія наук УРСР, 1947. – 103 с.
767413
  Гордійчук М.М. М.Д. Леонтович / М.М. Гордійчук. – Київ, 1960. – 36 с.
767414
  Гордійчук М. М.Д. Леонтович. Нарис про життя і творчість / М. Гордійчук. – Київ, 1956. – 104 с.
767415
   М.Д. Ярмаченко - вчений-педагог, академік, перший президент АПН України : Біобібліографічний покажчик. – Київ. – (Академіки АПН України)
Вип.1. – 2002. – 32с. – 012(Ярмаченко) Шифр дубл.
767416
  Дяченко В.П. М.Д.Леонтович. Малюнки з життя / В.П. Дяченко. – Харків, 1941. – 139 с.
767417
   М.Е. Лобашев и проблемы современной генетики. – Ленинград : Ленинградский университет, 1991. – 160 с. : 1 порт., ил. – ISBN 5-2888-00619-9
767418
  Мещеряков Н.Л. М.Е. Салтыков-Щедрин / Н.Л. Мещеряков. – Москва, 1939. – 128с.
767419
  Гершензон М.О. М.Е. Салтыков-Щедрин / М.О. Гершензон, Л. Коган. – М.-Л., 1939. – 64с.
767420
  Горячкина М.С. М.Е. Салтыков-Щедрин / М.С. Горячкина. – М, 1952. – 200с.
767421
  Гиоргидзе К.Г. М.Е. Салтыков-Щедрин в грузинской литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гиоргидзе К.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 18 с.
767422
  Базилевская А.К. М.Е. Салтыков-Щедрин и литература его времени : метод. указ. тематика и библиогр. для студ.-заоч. филиал фак. журнал. гос. ун-тов / А.К. Базилевская ; Науч.-метод. каб. по заоч. м вечер. обучению МГУ. – Москва : Изд-во Московскогоуниверситета, 1966. – 26 с.
767423
   М.Е. Салтыков-Щедрин и Тверь. – М., 1976. – 104с.
767424
  Трофимов И.Т. М.Е. Салтыков-Щедрин о реализме русской литературы / И.Т. Трофимов. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 206с.
767425
   М.Е. Салтыков-Щедрин: проблемы мировоззрения, творчества, языка. – Тверь, 1991. – 126с.
767426
  Кривенко С.Н. М.Е. Салтыков, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк С.Н. Кривенко: С портр. М.Е. Салтыкова, грав. в Лейпциге Геданом // Эдисон и Морзе, их жизнь и научно-практическая деятельность : Два биографических очерка А.В. Каменского : С портретами Эдисона и Морзе гравированнымив Лей1пциге Геданом / В А. Каменский. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1891. – 111 с., 1 л. фронт. (портр.) : ил. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 196)


  Содержание: во 2-й вып. вошли ст.: Д.И. Писарева, А.М. Скабичевского, Н.К. Михайловского и др.
767427
  Кривенко С.Н. М.Е. Салтыков, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк С.Н. Кривенко: С портр. М.Е. Салтыкова, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1891. – 111 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)


  Содержание: во 2-й вып. вошли ст.: Д.И. Писарева, А.М. Скабичевского, Н.К. Михайловского и др.
767428
  Кривенко С.Н. М.Е. Салтыков, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк : С mezzo-titro портр. М.Е. Салтыкова и предисл. и примеч. А. Югорского / С.Н. Кривенко. – 3-е изд. – Петроград : [Тип. М. Стасюлевича], 1914. – X, 105 с., 1 л. портр. – Библиогр. в примеч.


  Содержание: во 2-й вып. вошли ст.: Д.И. Писарева, А.М. Скабичевского, Н.К. Михайловского и др.
767429
  Стрельский В.І. М.Е.Бауман та його революційна діяльність на Україні. / В.І. Стрельский. – Київ, 1948. – 27с.
767430
  Дурылин С.Н. М.Е.Ермолова (1853-1928) / С.Н. Дурылин. – Москва-Л., 1943. – 32с.
767431
   М.Е.Лобашев и проблемы современной генетики. – Ленинград : Ленинградский университет, 1978. – 143 с. : ил., 1 порт. – Библиогр.: 116 назв.
767432
  Кирпотин В.Я. М.Е.Салтыков-Щедрин - великий русский сатирик. Стенограмма публичной лекции, прочит. 12 сентября 1945 года в Лекционном зале в Москве / В.Я. Кирпотин. – Москва, 1945. – 22с.
767433
  Сницерева Н.А. М.Е.Салтыков-Щедрин - редактор и публицист журнала "Отечественные записки" (1868-1877) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сницерева Н.А. ; М-во культуры СССР Белорус. гос. ун-т , Каф. теории и практики сов. печати. – Минск, 1953. – 19 с.
767434
  Иванов-Разумник М.Е.Салтыков-Щедрин / Иванов-Разумник. – Москва, 1930. – 383с.
767435
  Эльсберг Я.Е. М.Е.Салтыков-Щедрин / Я.Е. Эльсберг. – М, 1953. – 100с.
767436
  Покусаев Е.И. М.Е.Салтыков-Щедрин / Е.И. Покусаев, В.В. Прозоров. – Ленинград, 1969. – 168с.
767437
  Бушмин А.С. М.Е.Салтыков-Щедрин / А.С. Бушмин. – Ленинград, 1970. – 240с.
767438
  Малкин В.А. М.Е.Салтыков-Щедрин / В.А. Малкин. – Москва, 1976. – 64с.
767439
  Самосюк Г.Ф. М.Е.Салтыков-Щедрин в "Современнике" (к истории внутриредакционных отношений 1862-1864 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.640 / Самосюк Г.Ф.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 20л.
767440
   М.Е.Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников.. – Москва, 1957. – 879с.
767441
   М.Е.Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников.. – М.
1. – 1975. – 406с.
767442
   М.Е.Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников.. – М.
2. – 1975. – 432с.
767443
  Петряев Е.Д. М.Е.Салтыков-Щедрин в Вятке / Е.Д. Петряев. – Киров, 1975. – 111с.
767444
  Петряев Е.Д. М.Е.Салтыков-Щедрин в Вятке / Е.Д. Петряев. – 2-е изд. – Киров, 1988. – 127с.
767445
  Клейменова С.А. М.Е.Салтыков-Щедрин в Московской области : Указ. лит. / С.А. Клейменова. – Москва, 1976. – 54с.
767446
  Вольпе Л. М.Е.Салтыков-Щедрин в Пензе. / Л. Вольпе. – Пенза, 1951. – 55с.
767447
   М.Е.Салтыков-Щедрин в русской критике.. – Л., 1939. – 432с.
767448
   М.Е.Салтыков-Щедрин в русской критике.. – М., 1959. – 639с.
767449
  Журавлев Н.В. М.Е.Салтыков-Щедрин в Твери. 1860-1862 / Н.В. Журавлев. – Калинин, 1961. – 214с.
767450
  Князев И.В. М.Е.Салтыков-Щедрин в Туле. / И.В. Князев. – Тула, 1960. – 60с.
767451
  Прямков А.В. М.Е.Салтыков-Щедрин в Ярославском крае / А.В. Прямков. – 2-е изд., доп. и переработ. – Ярославль, 1954. – 100с.
767452
   М.Е.Салтыков-Щедрин и Тверской край.. – Тверь, 1991. – 76с.
767453
  Прямков А.В. М.Е.Салтыков-Щедрин и Ярославский край / А.В. Прямков. – Ярославль, 1949. – 52 с.
767454
   М.Е.Салтыков-Щедрин как сатирик,художник и публицист. : Из критической литературы о Салтыкове / Составил Н.Покровский. – Москва, 1906. – 302 с.
767455
  Козюра Н.Н. М.Е.Салтыков-Щедрин критик буржуазной Западной Европы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Козюра Н.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
767456
  Кандель Б.Л. М.Е.Салтыков-Щедрин. / Б.Л. Кандель. – Л, 1951. – 160с.
767457
  Покусаев Е.И. М.Е.Салтыков-Щедрин. / Е.И. Покусаев, В.В. Прозоров. – Л, 1969. – 166с.
767458
  Рейфман П.С. М.Е.Салтыков-Щедрин. / П.С. Рейфман. – 3-е изд. – Тарту, 1978. – 150с.
767459
  Великородный Д.И. М.Е.Салтыков-Щедрин. 1826-1889 К пятидесятилетию со дня смерти / Д.И. Великородный. – Москва, 1939. – 142 с.
767460
  Кирпотин В. М.Е.Салтыков-Щедрин. Литературно-критический очерк. / В. Кирпотин. – Москва, 1939. – 288с.
767461
   М.Е.Салтыков-Щедрин.К пятидесятилетию со дня смерти. – Ленинград, 1939. – 142 с.
767462
   М.Е.Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество.. – Москва, 1989. – 46с.
767463
  Мендельсон Н.М. М.Е.Салтыков -Щедрин / Н.М. Мендельсон. – Москва ; Леннград : Госиздат (Ленинрад), 1925. – 88 с., [1] л. портр. – Библиогр.: с. 84-86. – (Критико-биографическая серия)
767464
  Пынина А.Н. М.Е.Салтыков : Идеализм Салтыкова.-Журнальная деятельность 1863-1864.-Библиографическая заметка. – Санкт-Петербург, 1899. – 239 с.
767465
   М.Е.Салтыков(Щедрин)в портретах и иллюстрациях.. – Ленинград, 1935. – 26 с.
767466
  Тихомирова Т.С. М.Е.Салтыков_Щедрин в Рязани в 1858-1860 гг. / Т.С. Тихомирова. – Рязань, 1956. – 16с.
767467
  Бобир О.В. М.Заньковецька у колі діячів російської культури / О.В. Бобир. – К, 1984. – 32с.
767468
  Богатов В.В. М.И Михайлов -мыслительи революционер / В.В. Богатов. – М, 1959. – 46с.
767469
  Богатов В.В. М.И Михайлов -мыслительи революционер / В.В. Богатов. – М, 1959. – 46с.
767470
  Конакова Ж.А. М.И. Безбородов / Ж.А. Конакова. – Саранск, 1987. – 131с.
767471
  Палиенко С.В. М.И. Гладких и социоисторическое направление в палеолитоведени // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
767472
  Гордеева Е.М. М.И. Глинка - исполнитель / Е.М. Гордеева. – Москва : Музыка, 1966. – 110 с.
767473
  Поляновский Г.А. М.И. Глинка : популярный очерк / Г.А. Поляновский. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1946. – 16 с.
767474
  Мартынов И.И. М.И. Глинка / И.И. Мартынов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 53 с.
767475
  Загурский Б.И. М.И. Глинка / Б.И. Загурский. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград ; Москва : Музгиз, 1948. – 175 с.
767476
   М.И. Глинка : исследования и материалы. – Ленинград ; Москва : Музгиз, 1950. – 276 с.
767477
  Канн-Новикова М.И. Глинка : новые материалы и документы / Канн-Новикова. – Москва ; Ленинград : Музгиз
Вып. 1. – 1950. – 120 с.
767478
  Ремезов И.И. М.И. Глинка / И.И. Ремезов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 46 с.
767479
  Канн-Новикова М.И. Глинка / Канн-Новикова. – Москва ; Ленинград : Музгиз
Вып. 2. – 1951. – 191 с.
767480
  Орлова А.А. М.И. Глинка : летопись жизни и творчества / Гос. науч.-исслед. ин-т театра и музыки ; составила А. Орлова ; под ред. Б.В. Асафьева. – Москва : Государственное музыкальное издательство, 1952. – 541 с.
767481
  Ремезов И.И. М.И. Глинка / И.И. Ремезов. – Москва : Музгиз, 1954. – 71 с.
767482
  Розова С.Н. М.И. Глинка / С.Н. Розова. – Ленинград : Музгиз, 1955. – 78 с.
767483
  Канн-Новикова М.И. Глинка : новые материалы и документы / Канн-Новикова. – Москва : Музгиз
Вып. 3. – 1955. – 219 с.
767484
  Белобородова В.К. М.И. Глинка : материалы для бесед с учащимися 5 - 7 классов / В.К. Белобородова ; Науч.-исслед. ин-т худож. воспитания Акад. пед. наук РСФСР. – Москва : Учпегиз, 1957. – 144 с., [18] л. ил. : ил., нот.
767485
  Ремезов И.И. М.И. Глинка / И.И. Ремезов. – Москва : Музгиз, 1957. – 94 с.
767486
   М.И. Глинка : сборник статей. – Москва : Музгиз, 1958. – 820 с.
767487
  Васина-Гроссман М.И. Глинка / Васина-Гроссман. – Москва : Советская Россия, 1959. – 127 с.
767488
  Ливанова Т.Н. М.И. Глинка : биографический очерк / Т.Н. Ливанова. – Москва : Музгиз, 1962. – 40 с.
767489
  Фрид Р.З. М.И. Глинка / Р.З. Фрид. – Л., 1973. – 79с.
767490
  Асафьев Б.В. М.И. Глинка / Б.В. Асафьев. – Ленинград : Ленинградское отделение, 1978. – 312 с.
767491
   М.И. Глинка. Сборник материалов и статей. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 388 с.
767492
   М.И. Жаров. – М., 1949. – 127с.
767493
  Горячева Р.И. М.И. Кабачник / Р.И. Горячева. – М, 1967. – 81с.
767494
   М.И. Калинин в Башкирской АССР. – Уфа : Башкнигоиздат, 1966. – 160 с. : ил.
767495
   М.И. Калинин в Белоруссии. Доклады. Речи. Беседы. Документы. Материалы. – Минск, 1973. – 255с.
767496
   М.И. Калинин в печати Эстонской ССР. – Таллин : Политическая литература, 1947. – 164 с., 1 л. портр. (фронт.). – Библиогр.: Книги и брош. М.И. Калинина, изд. на эст. яз. в Эстонской ССР (с. 161)
767497
   М.И. Калинин и Верхневолжье. – Москва, 1975. – 456 с.
767498
   М.И. Калинин и питерские рабочие. – Л., 1947. – 256 с.
767499
  Аникин И.А. М.И. Калинин на Кубани / И.А. Аникин. – Краснодар : Книжное издательство, 1984. – 254 с. : ил.
767500
  Болдырев Н.И. М.И. Калинин о воспитании коммунистической морали. / Н.И. Болдырев. – М, 1952. – 32с.
767501
  Инжеватов И.К. М.И. Калинин о русской классической литературе / И.К. Инжеватов. – Саранск, 1956. – 90с.
767502
  Инжеватов И.К. М.И. Калинин о советской литературе / И.К. Инжеватов. – Саранск, 1959. – 91с.
767503
  Нечкина М.В. М.И. Кутузов / М.В. Нечкина. – Ташкент : Издательство УзФАН, 1942. – 90 с.
767504
  Ивченко Л.Л. М.И. Кутузов и теория военного искусства XVIII - XIX веков // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 37-45. – ISSN 0869-5687
767505
  Малиновский К.В. М.И. Махаев 1718-1770 / К.В. Малиновский. – Ленинград : Художник РСФСР, 1978. – 62 с.
767506
  Поляков М.И. М.И. Поляков : [альбом экслибрисов] / М.И. Поляков ; сост. и вступ. ст. М.Ю. Панова ; Моск. клуб экслибрисистов. – Москва : Книга, 1981. – 95 с. : 32 ил. – Миниатюрное издание. – (Книжные знаки мастеров графики)
767507
  Туган-Барановский М.И. Туган-Барановский в 90-е гг. XIX в.: становление ученого // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 131-144. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности российского ученого, историка, государственного и политического деятеля Украинской Народной Республики М. И. Туган-Барановского.
767508
  Туган-Барановский М.И. Туган-Барановский и его идеи социализма : До 150-річчя Михайла Івановича Туган-Барановського // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 3 (59). – С. 7-13. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
767509
  Туган-Барановский М.И. Туган-Барановский как критик марксизма : До 150-річчя Михайла Івановича Туган-Барановського // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 4 (60). – С. 193-203. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
767510
  Базулин Ю.В. М.И. Туган-Барановский о двойственной природе денег // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 98-105. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
767511
  Богомазов Г.Г. М.И. Туган-Барановский: жизнь и творчество // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 85-102. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
767512
   М.И. Туган-Барановский: ученый, гражданин, созидатель государственност // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли украины ; М-во финансов Украины ; Нац.акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 3 (632). – С. 84-96. – ISSN 0131-7741
767513
  Каравашкова С.В. М.И. Ульянова-журналист / С.В. Каравашкова. – М, 1972. – 153с.
767514
   М.И. Ульянова - секретарь "Правды". – Москва, 1965. – 339 с.
767515
   М.И. Ульянова - секретарь "Правды". – [Москва] : Правда, 1965. – 339 с., 12 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 331-336
767516
  Дягилев В.Я. М.И. Ульянова / В.Я. Дягилев. – 2-е изд. доп. – Москва, 1980. – 160с.
767517
  Мастикова В.В. М.И.Калинин - партийный публицист / В.В. Мастикова. – М., 1982. – 116с.
767518
   М.И.Калинин. – Москва, 1976. – 20с.
767519
   М.И.Калинин и коммунистическое воспитание молодежи. – М., 1976. – 165с.
767520
  Петров В.И. М.И.Калинин на Украине (1920 г.) / В.И. Петров. – Киев, 1962. – 72с.
767521
  Моносова Е.К. М.И.Калинин о воспитании нового человека. : Автореф... канд. пед.наук: / Моносова Е.К.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1950. – 20 с.
767522
   М.И.Калинин о здравоохранении и медицине. – Москва : Медгиз, 1962. – 172 с.
767523
  Болдырев Н.И. М.И.Калинин о коммунистическом воспитании / Н.И. Болдырев. – Москва, 1949. – 28с.
767524
  Рапава А.Б. М.И.Калинин о нравственном воспитании молодежи. : Автореф... Канд.пед.наук: / Рапава А.Б.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1960. – 29л.
767525
  Шоя Д.И. М.И.Калинин о советском учителе. : Автореф... канд. пед.наук: / Шоя Д.И.; АПН РСФСР. Ин-т теории и истории педагогики. – Новозыбков, 1950. – 14 с.
767526
   М.И.Калинин о социалистической законности и современность. – Калинин, 1975. – 120с.
767527
  Ромм А.Г. М.И.Козловский. 1753-1802 / А.Г. Ромм. – М, 1945. – 26с.
767528
  Муньков Н.П. М.И.Кутузов - дипломат / Н.П. Муньков. – Москва, 1962. – 141с.
767529
   М.И.Кутузов, 1745-1945. Материалы юбилейной сессии военных академий Красной Армии, посвященной 200-летию со дня рождения М.И.Кутузова. – М., 1947. – 180с.
767530
  Салаев К.Б. М.И.Шевердин - русский писатель Узбекистана. / К.Б. Салаев. – Ташкент, 1991. – 80с.
767531
  Ляпунов Б.В. М.Ильин. Критико-биогр. очерк / Б.В. Ляпунов. – Москва, 1955. – 80 с.
767532
  Герасимова-Персидська М.І. Вериківський : нарис про життя і творчість / Герасимова-Персидська. – Київ, 1959. – 96 с.
767533
  Кепін Д.В. М.І. Гладкіх в історіографії палеоліту України // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Історичний факультет. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.9-14. – Список наукових праць С.12-14
767534
  Поляновський Г.О. М.І. Глінка - основоположник російської музичної культури / Г.О. Поляновський. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 28 с.
767535
  Кравців В.С. М.І. Долішній: учений, керівник, особистість // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 5-6. – ISSN 1562-0905
767536
  Гражевська Н. М.І. Зібер про діалектику в її застосуванні до науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  На основі дослідження основних ідей, обґрунтованих відомим українським вченим М.І. Зібером (1844-1888) у статті "Діалектика в її застосуванні до науки" (1879) розглянуто сучасні підходи до аналізу трансформації економічних систем, засновані на ...
767537
  Новікова І. М.І. Зібер про історичний розвиток форм господарської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 57-60. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті показано внесок М. Зібера в розвиток форм господарської діяльності в Україні у 70-80 рр. ХІХ ст. Розглянуто місце кооперації, як однієї з форм господарської діяльності в економіці України. In clause contribution M. Ziber"s to development of ...
767538
  Маслов А. М.І. Зібер про первісні інститути обміну у праці "Нариси первісної економічної культури" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-41. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються погляди видатного вітчизняного економіста М. Зібера щодо первісних інститутів обміну. This article is dedicated to the opinions of the outstanding home economist M. Ziber"s concerning the primitive institutions of exchange.
767539
  Толстов Р. М.І. Зібер про підприємництво та підприємців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-46. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичний і практичний вклад Миколи Зібера у розвиток підприємництва. In article the theoretical and practical contribution of Nicolas Ziber in development of entrepreneurship is considered.
767540
  Вернигора Л. М.І. Зібер та Київський університет в контексті розвитку національної економічної науки : славетні постаті // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 84-91. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
767541
  Горкіна Л. М.І. Зібер у дореволюційній літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-20. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена висвітленню наукової та громадської діяльності М.І. Зібера в історико-економічній літературі кінця XIX - початку XX ст. The article exposes M.I. Ziber"s scientific and public activity in historic and economic literature at the end of ...
767542
  Глушицька Н. М.І. Зібер: аналіз природи кооперації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 60-61. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості становлення і розвиток кооперативних відносин в контексті історичного досвіду видатного економіста М.І. Зібера The peculiarities of formation and evolution сooperativetre treatments in context of historical attempt ...
767543
  Константинов В.О. М.І. Коновалов / В.О. Константинов, О.Г. Юрченко ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут" ; [ гол. ред. Ільченко М.Ю.]. – Київ : ЕКМО, 2003. – 30 с. – Славетні імена Київського політехнічного інституту
767544
  Зеров М. М.І. Костомаров // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 79-84. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
767545
  Дутко О. М.І. Костомаров про історію розвитку освіти на українських землях // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 62-69.
767546
  Лемещенко К.Б. М.І. Костомаров про козацтво як соціально-політичну силу суспільства України ХVІ-ХVІІ ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 95-102
767547
  Лемещенко К.Б. М.І. Костомаров про місцеве самоврядування як форму управління в українській державі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-49.
767548
  Дорошенко Д. М.І. Костомаров: Його громадська й літературно-наукова діяльність / Д. Дорошенко. – Київ : Видання Т-ва "Друкарь", 1920. – 96 с. – Hа обкл. назва: Микола Іванович Костомаpов


  В кн. вірш Т.Г. Шевченка "Веселе сонечко ховалось...", присвячений М.І. Костомарову. На екз. № 1310241 призвище К.[Кость] Янушівський (протоієрей К.Янушівський (чит. про нього https://risu.org.ua/ua/index/studios/materials_conferences/36530/)
767549
  Савинов Б. М.І. Литвиненко-Вольгемут / Б. Савинов. – Київ, 1946. – 28 с.
767550
  Снагощенко В.В. М.І. Мурашко – фундатор Київської рисувальної школи (1875–1901) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 241-244. – ISSN 2218-4805
767551
   М.І. Обушний очима колег-українознавців // Шлях до себе / М.І. Обушний. – Київ : Техніка, 2011. – С. 88-90. – ISBN 978-966-575-203-5


  Співробітники Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка про Обушного Миколу Івановича, українського ученого-українознавця, директора Центру.
767552
  Панчук О. М.І. Петров в організації колекцій Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Проаналізовано діяльність професора Київської духовної академії, академіка НАН України М. І. Петрова (1840-1921) з організації колекцій київського Церковно-археологічного музею. На основі архівних матеріалів і публікацій сучасників визначено роль ...
767553
  Зінченко А.Т. М.І. Пирогов - засновник військово-польової хірургії (до 135-річчя з дня смерті) / А.Т. Зінченко, Ф О. Марчук, // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 15, № 4 (58). – С. 103-106. – ISSN 1727-0847
767554
  Шевченко Л.В. М.І. Пирогов і Київський університет // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 51-57. – (Серія історії ; № 17)
767555
  Синявська О.О. М.І. Пирогов і Рішельєвський ліцей // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 134-139. – ISBN 978-966-927-169-3
767556
  Шевченко Л.В. М.І. Пирогов про організацію науково-дослідної роботи студентів // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 71-74. – (Серія історії ; № 18)
767557
  Горбовий О. М.І. Сікорський як рятівник історико-культурної спадщини затопленого Придніпров"я (1950-ті - I-е десятиліття 2000-х рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 111-117. – ISSN 2222-5250
767558
  Баженов Л.В. М.І. Теодорович - видатний дослідник історії Волині останньої чверті XIX - початку XX ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 64-71. – (Історичні науки ; Т. 21)


  До 155 - річчя від дня народження вченого.
767559
  Стасюк С.М. М.І. Теодорович і його праці як приклад подальшого розвитку краєзнавства у трактуванні священиків Волинської єпархії УПЦ // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 218-222
767560
  Звонкова Г.Л. М.І. Туган-Барановський (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (87). – С. 140-141. – ISSN 0374-3896
767561
  Мужайло В. М.І. Туган-Барановський про соціально-економічну природу прибутку // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 10 (230). – С. 151-161. – ISSN 2409-9260
767562
   М.І. Туган-Барановський та Г.С.Сковорода: науково-пізнавальна проща до місць життя видатних українців : матеріали мобільного семінару Київ-Чернухи-Лохвиця. – Київ, 2007. – 60 с.
767563
   М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3 (640). – С. 84-96. – ISSN 0131-775Х
767564
   М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець : до 150-річчя від дня народження / [В.М. Геєць та ін. ; відп. ред.: В.В. Небрат] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Наукова думка, 2015. – 361, [2] с., [9] арк. фотоіл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Зміст парал. укр. англ. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 343-355, наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1489-3
767565
  Дягілєв В. М.І. Ульянова / В. Дягілєв. – Київ : Радянська школа, 1982. – 143 с. : іл. – (Серія "Сім"я Ульянових")
767566
  Кравченко В.В. М.І. Яворський та Д.І. Багалій в світлі архівних документів // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 195-202. – ISBN 966-7077-60-8
767567
  Зеліксон-Бобровська М.І.Калінін. / Зеліксон-Бобровська. – Київ, 1948. – 88,4с.
767568
  Кисла О.Ф. М.І.Костомаров про творчість Т.Г. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 185-189
767569
  Поляков А. М.І.Литвиненко-Вольгемут. Нарис про життя і творчість. / А. Поляков. – Київ, 1956. – 48 с.
767570
  Шевченко Л. М.І.Пирогов в Україні / Л. Шевченко. – К, 1996. – 124с.
767571
   М.І.Толстому - 80 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Геологічний факультет щиро вітає з ювілеєм заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора геолого-мінералогічних наук Михайла Івановича Толстого.
767572
  Горкіна Л.П. М.І.Туган-Барановський в економічній теорії та історії / Л.П. Горкіна; НАНУ. Ін-тут економіки. – Київ : ІЕ НАН України, 2001. – 268с. – ISBN 966-02-1924-5
767573
  Калитко К. М.істерія : повість, оповідання / Катерина Калитко. – Київ : Факт, 2007. – 184с. – (Exceptis еxcipiendis). – ISBN 978-966-359-157-5
767574
  Шабалін А.В. М.Й. Штефан - фундатор школи цивільного процесуального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 398-401. – ISBN 978-617-7133-95-6
767575
   М.К. Заньковецька. – Харків : Мистецтво, 1937. – 203 с.
767576
  Артемчук І. М.К. Заньковецька // Український театр : Науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 22-23. – ISSN 0207-7159
767577
  Цыганков Д.А. М.К. Любавский и организация 200-летнего юбилея со дня рождения М.В. Ломоносова в Московском университете // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 95-113. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Особое внимание автор уделяет программе выхода из кризиса, предложенной ректором университета М.К. Любавским.
767578
  Говдя П.І. М.К. Пимоненко / П.І. Говдя. – К., 1957. – 23с.
767579
  Гнатів В.Р. М.К. Ренненкампф - видатний вчений, ректор Університету Св. Володимира та викладач // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 425-428. – ISBN 978-617-7133-95-6
767580
  Сироткин М.Я. М.К. Сеспель / М.Я. Сироткин. – Чебоксары, 1949. – 42 с.
767581
  Кулиш Ж.В. М.К. Цебрикова / Ж.В. Кулиш. – Воронеж, 1988. – 188с.
767582
  Гаудримас Ю. М.К. Чюрленис / Ю. Гаудримас, А. Савицкас. – Вильнюс, 1965. – 119 с.
767583
  Бальчюнене Г.И. М.К. Чюрленис : (К 100-летию со дня рождения) / Г.И. Бальчюнене. – Москва : Знание, 1975. – 31 с., [8] л. ил. – (Новое в жизни, науке, технике ) ( Искусство ; 5)
767584
   М.К.Ганиев. Библиография. – Баку, 1967. – 128с.
767585
  Вандалковская М.Г. М.К.Лемке - историк русского революционного движения / М.Г. Вандалковская. – Москва, 1972. – 219с.
767586
  Чернявская Н.Э. М.К.Цебрикова о работе К.Д.Ушинского "Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии" // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 10. – С. 75-87. – ISSN 0869-561Х


  В статье подробно излагаются исследования М.К.Цебриковой проблем, поставленных К.Д.Ушинским в его работе "Человек как предмет воспитания.Опыт педагогической антропологии".
767587
   М.К.Чюрленис: К 100-летию со дня рождения (22 сент. 1875 г.). – М., 1975. – 31с.
767588
  Кислашко О. М.Козачинський і Г.Кониський про духовно-моральне виховання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 41-43
767589
  Козуб С. М.Коцюбинський і М.Комаров / С. Козуб. – К, 1930. – 25с.
767590
  Насада В.П. М.Коцюбинський. "Дорогою ціною". : Урок української у 8 кл. // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 11. – С.16-19.
767591
   М.Коцюбинський. Життя і творчість у портретах, ілюстраціях, документах. – К, 1970. – 320с.
767592
  Полухін Л.К. М.Кривоніс, Д.Нечай, І.Богун - народні герої визвольної війни 1648-1654 рр. / Л.К. Полухін. – Київ : Політична література УРСР, 1954. – 40с.
767593
  Греченко В.А. М.Л. Дювернуа як історик права Київської Русі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 4 (63). – С. 6-13. – ISSN 1999-5717
767594
  Кравчук П. М.Л. Кропивницький - режисер // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 199-217. – ISSN 1997-4264


  У статті висвітлено досвід режисерської праці одного із засновників української режисури М.Л. Кропивницького. Автор робить спробу вивчити і узагальнити специфіку режисерської творчості видатного митця, у якій органічно поєднувався талант Кропивницького ...
767595
  Бабанська Н. М.Л. Кропивницький і М.К. Заньковецька: творчі перехрестя // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 226-232. – ISSN 1997-4264


  У статті йдеться про великий внесок М. Кропивницького як педагога, драматурга, режисера у формуванні акторської особистості М. Заньковецької. Розглянуто три періоди їх спільної праці: у 1882-1887 рр., у 1890-1891 рр. та у 1899-1903 рр. У дослідженні ...
767596
  Партола Я. М.Л. Кропивницький та Г.М. Хоткевич: перетини долі на театральних перехрестях // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 262-271. – ISSN 1997-4264
767597
  Сумцов Н.Ф. М.Л. Песковский, К.Д. Ушинский. Биографический очерк. 1892 / [Н.Ф. Сумцов] // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 6 с.
767598
  Возненко М.А. М.Л. Щукін (1848-1924) - основоположник вітчизняного паровозобудування // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 196-197
767599
  Киртока А.С. М.Л.Кропивницкий в Белоруссии, Грузии и Молдавии. (Из истории театральных связей Украины с Белоруссией, Грузией и Молдавией). / А.С. Киртока. – Кишинев, 1966. – 72с.
767600
  Чуднова Л.Г. М.Л.Михайлов / Л.Г. Чуднова. – Л, 1967. – 44с.
767601
  Опришко Н Е. М.Л.Михайлов и Н.А.Некрасов / Н Е. Опришко. – Днепропетровск, 1970. – 36 с.
767602
  Хачатурян А.Б. М.Л.Налбандян / А.Б. Хачатурян. – М, 1983. – 144с.
767603
  Денисова В И. М.Луконин. Преодоление / В И. Денисова, . – М., 1968. – 78с.
767604
  Алиев Р.А. М.М. Алиев : библиогр. / Р.А. Алиев, Н.Б. Листенгартен ; АН АзССР, Фундамент. б-ка. – Баку, 1969. – 76 с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
767605
   М.М. Амосов. До 100-річчя від дня народження. Думи і серце / Нац. акад. наук України ; [уклад. К.М. Амосова]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 261, [3] с. : портр. – Розгорнутий тит. арк. - В змісті також: Душа і серце Амосова / Ю.Г.Віленський. Багатогранність таланту академіка М.М. Амосова / О.Я. Гороховатська. – Бібліогр.: с. 45. – ISBN 978-966-360-234-9
767606
  Сердюк А.М. М.М. Амосов: "Хірургія була моїм стражданням і щастям" : до 100-річчя від дня народження видатного українця, лікаря, вченого і громадського діяча М.М. Амосова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2013. – № 4 (67). – С. 4-8. – ISSN 2077-7477
767607
  Шалимова В.П. М.М. Антокольский / В.П. Шалимова. – Л, 1970. – 42с.
767608
  Кузнецова Э.В. М.М. Антокольский / Э.В. Кузнецова. – М, 1989. – 310с.
767609
  Кауфман Л.С. М.М. Аркас : нарис про життя і творчість / Л.С. Кауфман. – Київ : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1958. – 132 с.
767610
  Палкин А.Д. М.М. Бахтин в работах японских ученых // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2010. – № 1 январь-февраль. – С. 111-119. – Библиогр.: Лит.: с. 118-119. – ISSN 0373-658Х
767611
   М.М. Бахтін : [Збірник наукових статей]. – Київ : Гнозис, 1997. – 216с. – (Ars vetus - Ars nova / Ред. В.А. Роменець). – ISBN 966-7569-13-6
767612
   М.М. Бахтін : [Збірник наукових статей]. – 2-е вид., стереот. – Київ : Гнозис, 1999. – 216с. – (Ars vetus - Ars nova / Ред. В.А. Роменець та ін.). – ISBN 966-7569-27-6
767613
   М.М. Бенардос : матеріали наукових читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 110 с. : фот. – ISBN 996-96213-8-0
767614
  Москалев Б.Г. М.М. Вольф и "Дело трактороцентра" / Б.Г. Москалев, Н.П. Москалева // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С. 3-7. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто "московський період" життя та діяльності М.М. Вольфа, відомого у 1920-ті рр. в Україні державного діяча, організатора сільськогосподарської науки.
767615
  Подземская Л.П. М.М. Ипполитов-Иванов и грузинская музыкальная культура / Л.П. Подземская. – Тбилиси : Заря Востока, 1963. – 151 с.
767616
  Гордійчук М. М.М. Калачевський / М. Гордійчук. – Київ : Мистецтво, 1954. – 48 с.
767617
  Ісмаілова Л.А. М.М. Карамзін і С.М. Соловйов про відносини Кримського ханства та Османської імперії: порівняльний аналіз // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 136-141. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
767618
  Сошнева А.Б. М.М. Ковалевский о закономерностях общественно-экономического развития России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 103-109. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
767619
  Нємченко І.В. М.М. Ковалевський як історик політичної думки Англії XVII ст. // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 396-409. – ISSN 2312-6825
767620
  Старицкая-Черняховская М.М. Коцюбинский / Старицкая-Черняховская. – К., 1906. – 105с.
767621
  Коцюбинская-Ефименко М.М. Коцюбинский / Коцюбинская-Ефименко. – Москва, 1959. – 236с.
767622
  Лавров С.Г. М.М. Коцюбинский и русская литература : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 640 / Лавров С.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 48 с.
767623
  Лакиза І. М.М. Коцюбинський / І. Лакиза. – К., 1928. – 62с.
767624
  Лакиза І. М.М. Коцюбинський / І. Лакиза. – Х., 1929. – 48с.
767625
   М.М. Коцюбинський : Бібліографічний покажчик. – Київ : АН УРСР, 1954. – 100с.
767626
   М.М. Коцюбинський : Збірник 4. – Київ, 1960. – 77, [2]
767627
  Чеботарев Д. М.М. Коцюбинський 1864 - 1913 / Д. Чеботарев. – Харків, 1940. – 39 с.
767628
  Кибальчич М. М.М. Коцюбинський в архівній комісії / М. Кибальчич. – 193-212с.
767629
   М.М. Коцюбинський як громадський діяч. – Київ, 1968. – 192 с.
767630
  Смоляк Я. М.М. Крушельницький / Я. Смоляк. – Київ : Мистецтво, 1947. – 62 с.
767631
  Чуковська Лідія М.М. Міклухо- Маклай / Чуковська Лідія; Под ред. Баранського М.М. – Київ, 1951. – 37с.
767632
   М.М. Мусієнку - 70! / Кафедра фізіології та екології рослин // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Заслужений професор нашого університету Микола Миколайович Мусієнко - відомий учений і педагог у галузі біології рослин.
767633
  Мушкало І.Ю. М.М. Паламарчук (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 121. – ISSN 0374-3896
767634
  Зархин С.Б. М.М. Пришвин / С.Б. Зархин. – Липецк, 1960. – 24 с.
767635
  Южаков С.Н. М.М. Сперанский : Его жизнь и обществ. деятельность / Биогр. очерк С.Н. Южакова : С портр. М.М. Сперанского, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1892. – 88 с. : портр. – Библиогр.: "Источники" (с. 4). – (Жизнь замечательных людей . Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
767636
  Румянцева Н. М.М. Сперанский и русская речь / Н. Румянцева // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 164-171. – ISSN 0869-3617
767637
   М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке / Под ред. М.К. Лемке. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича
Т. 1. – 1911. – XVI, 571 с., 5 л. портр. : ил.
767638
   М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке / Под ред. М.К. Лемке. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича
Т. 2. – 1912. – VIII, 561 с., 2 л. портр. : ил.
767639
   М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке / Под ред. М.К. Лемке. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича
Т. 3. – 1912. – VII, 791 с., 2 л. портр. : ил.
767640
   М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке / Под ред. М.К. Лемке. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича
Т. 4. – 1912. – X, 519 с., 3 л. портр. : ил.
767641
   М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке / Под ред. М.К. Лемке. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича
Т. 5. – 1913. – VII, 525 с., 2 л. портр. : ил.
767642
  Воронов Н.В. М.М. Тараев / Н.В. Воронов. – Москва, 1983. – 96 с.
767643
  Ніколенко Ю. М.М. Ткаченко - дослідник історії козацтва // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 371-374. – ISBN 966-7865-75-4
767644
  Кишкин Б.П. М.М. Филоненко-Бородич / Б.П. Кишкин, В.П. Нетребко. – М, 1974. – 60с.
767645
  Вернигора Л.В. М.М. Цитович - учений-економіст і громадський діяч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-79. – (Економіка ; вип. 44)


  Висвітлено науково-педагогічну та громадську діяльність професора політекономії і статистики, ректора Київського університету (1905-1917) М.М. Цитовича. Значну увагу приділено аналізу монографії вченого "Огляд учень про підприємницький прибуток" (1889).
767646
   М.М.Дубинин. – 2-е изд. – М, 1981. – 102с.
767647
  Калоев Б.А. М.М.Ковалевский и его исследования горских народов Кавказа / Б.А. Калоев. – Москва, 1979. – 202с.
767648
  Сафронов Б.Г. М.М.Ковалевский как социолог / Б.Г. Сафронов. – М., 1960. – 262с.
767649
   М.М.Коцюбинский. – К, 1960. – 80с.
767650
   М.М.Коцюбинский. – Вінниця, 1963. – 76с.
767651
   М.М.Коцюбинский и русская литература. – К, 1989. – 110с.
767652
   М.М.Коцюбинський. – Одеса. – 136с.
767653
  Кравець О.М. М.М.Коцюбинський про народний побут / О.М. Кравець. – К., 1963. – 67с.
767654
   М.М.Коцюбинський у школі. – К, 1966. – 198с.
767655
   М.М.Коцюбинський, до 25-річчя з дня смерті.1913-1938. – К, 1938. – 15с.
767656
  Шліхтер О.Г. М.М.Коцюбинський. 1864-1934 / О.Г. Шліхтер. – Харків, 1934. – 59с.
767657
  Копань В.С. М.М.Новиков і дислокації // Меморіальні наукові читання до 75-річчя від дня народження заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Новикова Миколи Миколайовича (22.06.1933-23.12.2007) : збірка матеріалів / Асоц. бібліотек України ; Держ. наук. сільськогосп. б-ка Укр. акад. аграрних наук ; [ укладачі: В.А. Вергунов, В.М. Товмаченко ; наук. ред. В.А. Вергунов ]. – Київ, 2008. – С. 19-22. – (Наукові історико-бібліограіфчні читання ; Читання 3)
767658
  Минкельдей М.А. М.М.Поморцев-первый русский аэролог / М.А. Минкельдей. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 75 с.
767659
  Нестеров П.П. М.М.Федоров та його наукова школа гірничних механіків / П.П. Нестеров, З.М. Федорова. – К., 1950. – 59с.
767660
  Рустам-Заде М.М.Щербатов, его публицистические и литературно-художественные произведения : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Рустам-Заде З.П. ; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 20 с.
767661
  Аксаков С.Т. М.Н. Загоскин : биографический очерк С.Т. Аксакова. – Санкт-Петербург : Русское кн. Т-во "Деятель", 1913. – 68 с. – (Общедоступная библиотека ; № 181)
767662
  Николаева Е.В. М.Н. Катков и И.С. Тургенев // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 301-305
767663
  Климаков Ю.В. М.Н. Катков как издатель и редактор // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 93-100. – ISSN 0869-6020


  "Биография редактора, публициста, общественного деятеля М.Н. Каткова (1818-1887). Подробно рассмотрена его работа в газете "Московские ведомости" и журнале "Русский вестник", ставших значительным явлением в русской периодической печати второй половины ...
767664
  Ситник В.С. М.Н. Коваленский - историк и педагог. / В.С. Ситник. – Воронеж, 1976. – 76 с.
767665
  Багрий А. М.Н. Коваленский. Московская политическая литература XVI века : [рецензия] / А. Багрий. – Санкт-Петербург
№ 8 : Культурно-историческая библиотека. – 1914. – С. 423-427. – Отд. оттиск
767666
  Білокінь І.П. М.Н. Мойсєєва / І.П. Білокінь, 1969. – 3с. – Окр. відбиток
767667
  Жинкин Н. М.Н. Муравьев : по поводу истекшего столетия со времени его смерти / Н. Жинкин. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1913. – [2], 80 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 18, (1913 г.), кн. 1


  На экз. № 25701 надпись от руки: Петр Кудрявцев
767668
  Глинникова С.В. М.Н. Муравьев весной 1812 г. (первая встреча с Вильной) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (50). – С. 150-152. – ISSN 2070-9773
767669
  Соколов О.Д. М.Н. Покровский и советская историческая наука / О.Д. Соколов. – Москва, 1970. – 276с.
767670
  Говорков А М.Н. Покровский о предмете исторической науки / А Говорков. – Томск, 1976. – 264с.
767671
  Жаркевич Н.М. М.Н. Сперанский - исследователь "Слова о полку Игореве" // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 287-292. – ISBN 978-966-2276-63-3
767672
  Горячева Р.И. М.Н. Тихомиров / Р.И. Горячева. – М, 1963. – 70с.
767673
   М.Н. Хазановский. Выставка плакатов. Н.М. Хомов : выставка плакатов. – Москва : Главполиграфпром, 1964. – [10] с.
767674
  Залкинд Е.М. М.Н. Хангалов : [Биография краеведа] / Е.М. Залкинд ; Бурят.-Монгол. гос. науч.-иссл. ин-т культуры и экономики. – Улан-Удэ : Бурят-Монгольское гос издат. ; [Иркутск : тип. "Вост.-Сиб. правда"], 1945. – 65 с.
767675
  Хандрос Е.В. М.Н.Бернес. / Е.В. Хандрос. – М., 1955. – 72с.
767676
  Юшков С.В. М.Н.Покровский о раннем периоде русского феодализма. / С.В. Юшков. – [Москва ; Ленинград] : Б. и., 1940. – 25-58 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
767677
  Даронян С.К. М.Налбандян и русские революционные демократы. / С.К. Даронян. – 2-е изд. – М, 1979. – 317с.
767678
  Побожій С.І. М.Нестеров і Сумщина. До питання про іконографію та стиль церковного живопису художника для Троїцького собору в Сумах // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 12/13. – С. 61-67. – ISSN 2227-183Х
767679
  Дунаєвська Л.Ф. М.Номис - видавець українських прислів"їв та приказок // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 3-10.
767680
  Тайжанов А.Т. М.О. Ауэзов - мыслитель / А.Т. Тайжанов. – Алма-Ата : Гылым, 1991. – 166, [2] с. – ISBN 5-628-00580-0
767681
  Мухашова С.А. М.О. Ауэзов - переводчик русской советской драматургической классиики / С.А. Мухашова. – Алма-Ата : Мектеп, 1977. – 80 с.
767682
  Молдаханов А. М.О. Ауэзов как ученый-фольклорист : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Молдаханов А. ; Казах. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 19 с.
767683
   М.О. Ауэзову. – Алма-Ата, 1959. – 268с.
767684
  Федорова Г.П. М.О. Балакірєв / Г.П. Федорова. – Київ : Мистецтво, 1953. – 84 с.
767685
  Козлов Є.В. М.О. Бердяев та "релігійна свідомість Індії": спорідненість світовідчуття та концептуальні розбіжності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 106-108. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
767686
  Клименко С.В. М.О. Касаєва - одна із найперших співробітників відділу дендрології Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України / С.В. Клименко, Н.В. Чувікіна // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2010. – № 2. – С. 92-97. – ISSN 1605-6574
767687
  Владимирова З.В. М.О. Кнебель / З.В. Владимирова. – Москва : Искусство, 1991. – 286 с.
767688
  Лісниковська І.С. М.О. Корф і розвиток освіти в Наддніпрянській Україні (60-80-і рр. XIX ст.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 184-190
767689
  Антощак М.М. М.О. Корф та Я.П. Новицький: до проблеми взаємин // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 121-126. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
767690
  Друг О.М. М.О. Леопардов - почесний член Церковно-археологічного товариства // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 189-192
767691
  Коцур В. М.О. Максимович - великий будівничий історичної науки // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 261-295. – ISBN 966-8547-39-X
767692
  Федченко П.М. М.О. Максимович - видатний учений-енциклопедист // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ : Наукова думка, 1984. – № 10 (286)
767693
  Івченко О.О. М.О. Максимович - відомий вчений-педагог // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 42-44. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
767694
  Мельник Л.Г. М.О. Максимович - творець першої наукової історії козацтва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 57-59. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Розглядається роль козацтва в історії України, обґрунтування автохтонності українського населення у Подніпров"ї в полеміці з представниками російської великодержавницької історіографії.
767695
  Попов П.М. М.О. Максимович (До 150-річчя з дня народження) / П.М. Попов, 1954
767696
  Булаховська Ю.Л. М.О. Максимович і М. Гоголь - сприйняття ними і їхнє ставлення до української фольклорної спадщини // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 1 (137). – С. 400-403
767697
  Карпенко М. М.О. Максимович і М.П. Драгоманов: наступність розвитку ідей Київської історико-філологічної школи в Університеті святого Володимира // Матеріали шостої та сьомої Міжнародних наукових конференцій "Драгоманівські студії" / "Драгоманівські студії", міжнар. наук. конф. – Софія : Бетапринт - Петрови и Сие, 2013. – С. 25-32. – ISSN 1314-927Х
767698
  Дядищева-Росовецька М.О. Максимович і проблеми мови "Слова о полку Ігоревім" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 130-134. – ISBN 966-8188-07-1
767699
  Санькова С.М. М.О. Меньшиков и дело Бейлиса к вопросу о влиянии периодической печати на ход судебного процесса // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 19. – С. 21-23. – ISSN 1812-3805
767700
  Акирейкин Д.А. М.О. Меньшиков о концепции "сильной власти" в Российской империи в начале XX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 1812-3805
767701
  Жданов С.М. М.О. Морозов / С.М. Жданов. – Киев, 1971. – 212с.
767702
  Шабліовський Є.С. М.О. Некрасов і українська література / Є.С. Шабліовський. – Київ : Дніпро, 1971. – 210 с.
767703
  Лазеба Є.М. М.О. Некрасов і українська література : бібліографічний покажчик / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника АН УРСР ; [уклала Є.М. Лазеба ; ред. М.П. Гуменюк]. – Львів : [Б. в.], 1972. – 111, [1] с.
767704
  Розумний В.Г. М.О. Скрипник - наркомюст і генеральний прокурор Української РСР в 1922-1927 рр. // Проблеми правознавства. – Київ, 1973. – Вип. 26
767705
  Ільницька Л.І. М.О. Шолохов і Україна : Бібліогр. покажчик / Л.І. Ільницька. – Львов, 1978. – 111с.
767706
  Кулінич А.В. М.О. Шолохов і Україна / А.В. Кулінич, 1985. – 48 с.
767707
  Клековкін О.Ю. М.О.Б. // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 260-266. – ISBN 978-966-136-114-9


  Мистецьке Об"єдання "Березіль".
767708
  Луньєвич І.В. М.О.Добролюбов і українська література / І.В. Луньєвич. – Київ, 1961. – 47с.
767709
  Марков П.Г. М.О.Максимович - видатний історик 19 ст. / П.Г. Марков. – Київ : Київський університет, 1973. – 234с.
767710
  Волкотруб Л.М. М.О.Максимович - видатний український видавець XIX ст. // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2013. – Вип. 3 (41). – С. 92-100. – ISSN 2077-7264
767711
  Клепацький П.Г. М.О.Максимович як історик / П.Г. Клепацький, 1927. – С. 80-84
767712
  Малкін В.А. М.О.Некрасов і прогресивна література Західної України / В.А. Малкін. – Львів, 1952. – 84 с.
767713
  Ерліх М. М.О.Щорс / М. Ерліх, Є. Герасімов. – К, 1938. – 85с.
767714
  Жиленко И.Р. М.П. Арцыбашев и его роман "Санин" : [учеб.-метод. пособие] / Жиленко И.Р. ; М-во образования и науки Украины, Сум. гос. ун-т. – Сумы : Издательство СумГУ, 2007. – 173, [1] с. : портр. – Библиогр.: с. 168-173 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-657-140-6
767715
  Жиленко И.Р. М.П. Арцыбашев как продолжатель традиций А.П. Чехова // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 90-95
767716
  Трайнин В.Я. М.П. Беляев и его кружок : популярный очерк / В.Я. Трайнин. – Ленинград : Музыка, 1975. – 128 с.
767717
  Василенко В.Е. М.П. Бестужев-Рюмин / В.Е. Василенко. – Ленинград, 1966. – 28с.
767718
   М.П. Василенко (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 142. – ISSN 0374-3896
767719
  Усенко І.Б. М.П. Василенко як правознавець // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Юридичні праці. – С. 3-6. – ISBN 966-8602-25-0
767720
  Усенко І.Б. М.П. Василенко як фундатор української історико-правової науки [до 150 річчя від дня народження академіка] // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 8-15. – ISSN 0869-2491


  Розглядається внесок академіка М. П. Василенка у становлення української історико-правової науки, визначення її предмету досліджень та вимог до наукових пошуків, започаткування нових наукових напрямів: юридичної археографії, юридичного джерелознавства ...
767721
  Ідзьо В. М.П. Драгоманов - публіцист, фольклорист, історик, філософ та політик - пробуджувач українського суспільства в XIX столітті // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 97-100
767722
  Ефремов С.А. М.П. Драгоманов : (Биографическая справка) / [С. А-вич - псевд. = С.А. Ефремов]. – [Киев], 1912


  Содержание конволюта: 1. Ефремов, С. А. М.П. Драгоманов : (Биографическая справка) / С. А. Ефремов ; [С. А-вич - псевд. = С.А. Ефремов]. 2. Хатченко А.[.Б.А.]. М.П. Драгоманов и вопрос о самостоятельной украинской культуре : (К годовщине смерти) / ...
767723
  Кистяковский Б. М.П. Драгоманов : его политические взгляды, литературная деятельность и жизнь // Политические сочинения / М.П. Драгоманов. – Москва : Типогр. Т-ва И.Д. Сытина, 1908. – Т. 1 : Центр и окраины. – С. IX-LXXXII
767724
  Кистяковский Б.А. М.П. Драгоманов и "Вольное Слово" / Б. Кистяковский. – [Б. м.] : [Б. и.], 1912. – 23 с. – Отд. оттиск из журнала "Украинская жизнь", 1912, №1
767725
  Хатченко А. [Кистяковский А Б. М.П. Драгоманов и вопрос о самостоятельной украинской культуре : (К годовщине смерти) / [А. Хатченко - псевд.] // М.П. Драгоманов : (Биографическая справка) / С.А. Ефремов. – [Киев], 1912. – с.10-55
767726
  Кистяковский Б.А. М.П. Драгоманов и вопрос о самостоятельной украинской культуре : К годовщине смерти / А. Хатченко (псевд.). – [Москва] : [Тип. П.П. Рябушинского], 1912. – 28 с. – Отд. оттиск из журнала "Украинскя жизнь", 1912, № 6


  Нс обложке дарственная надпись: Людмиле Мизайловне Драгомановой в знакглубокого уважения. автор
767727
  Козуб Л. М.П. Драгоманов і М.С. Грушевський: діалог державотворчих концепцій // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 187-192. – ISBN 966-7060-35-7
767728
  Борисенко В.Й. М.П. Драгоманов і Тимчасова педагогічна школа в Києві у 60-х роках XIX ст. // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 124-135. – ISBN 978-966-660-735-8
767729
  Борисенко В. М.П. Драгоманов про "монархічний ідеал" в українському визвольному русі XIX ст. // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 32-35
767730
  Борисенко В.Й. М.П. Драгоманов про "монархічний ідеал" в українському визвольному русі XIX ст. // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 118-124. – ISBN 978-966-660-735-8
767731
  Ярошенко А.О. М.П. Драгоманов та його бачення науки соціології // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 192-193
767732
  Маймескул О. М.П. Драгоманов та його твори у біліотеках Швейцарії // Матеріали шостої та сьомої Міжнародних наукових конференцій "Драгоманівські студії" / "Драгоманівські студії", міжнар. наук. конф. – Софія : Бетапринт - Петрови и Сие, 2013. – С. 137-153. – ISSN 1314-927Х
767733
  Козуб Л.В. М.П. Драгоманов у вітчизняній історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 112-114. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються інформативні джерела з вивчення діяльності М. Драгоманова.
767734
  Попенко О.І. М.П. Драгоманов у спогадах сучасників // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : збірник матеріалів ХII Всеукраїнської студентської наукової конференції / МОНУ ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: Кузмінський А.І., Тарасенкова Н.А., Богатирьов О.О. та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 175-177. – (Гуманітарні науки)
767735
  Борисенко В.Й. М.П. Драгоманов як історик // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 4-53. – ISBN 978-966-660-735-8
767736
  Кіян О. М.П. Драгоманов як критик народницької історіографії // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 220-224. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
767737
  Мушкало Ю.І. М.П. Корнєйчук (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (107). – С. 140-141. – ISSN 1560-4926
767738
  Завальнюк О.М. М.П. Кравчук - професор Київського державного українського університету (1918 - 1920 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 14-16


  На основі архівних і опублікованих джерел, а також праць українських істориків досліджується науково-педагогічна діяльність видатного вченого-математика Михайла Пилиповича Кравчука (1892 - 1942) в добу Української революції.
767739
  Львов М.Л. М.П. Максакова / М.Л. Львов. – Москва-Л., 1947. – 48 с.
767740
  Львов М.Л. М.П. Максакова / М.Л. Львов. – Москва, 1953. – 52 с.
767741
   М.П. Максакова. – М, 1985. – 318 с.
767742
  Безручко О.В. М.П. Мащенко: режисер, сценарист, продюсер, кінопедагог // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 423-430. – ISSN 2225-7586
767743
  Келдыш Ю.В. М.П. Мусоргский / Ю.В. Келдыш. – Москва : Музгиз, 1931. – 16 с.
767744
  Попова Т.В. М.П. Мусоргский / Т.В. Попова. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1939. – 212 с.
767745
  Альшванг А. М.П. Мусоргский / А. Альшванг. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1946. – 16 с.
767746
  Мартынов И.И. М.П. Мусоргский / И.И. Мартынов. – Москва : Музгиз, 1956. – 34 с.
767747
   М.П. Мусоргский и музыка ХХ века. – Москва : Музыка, 1990. – 268 с.
767748
  Зноско-Боровський М.П. Мусоргський / Зноско-Боровський. – Київ : Мистецтво, 1949. – 35 с.
767749
  Бабоченок П.А. М.П. Одинцов : (Воен. летчик, дважды Герой Сов. Союза) : Одинцов Михаил Петрович, о нем / П.А. Бабоченок. – Свердловск : Средне-Уральское кн. изд-во, 1985. – 206 с. : ил. – (Наши земляки)
767750
   М.П. Орзіху - 80 // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 56. – ISSN 0132-1331
767751
  Харлампович К. М.П. Петровский. (Некролог). – Казань : Типо-литография Императорского Университета, 1912. – 23 с. – Отд. оттиск
767752
  Зощенко М. М.П. Синягин / М. Зощенко. – Л, 1931. – 80с.
767753
  Пчилка Олена М.П. Старицкий (Памяти товарища) / Олена Пчилка. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 50с. – Отд. оттис из: Киевская старина. 1904, т. 85, кн. 5, с. 400
767754
  Сумцов Н.Ф. М.П. Старицкий, как драматург : (из области литературных споров) (I - VIII) / Н.Ф. Сумцов. – Санкт-Петербург : Тип. Импер. Акад. наук, 1909. – 16 с. – Отд. оттис из: Изв. отд. рус. языка и словестности Импер. Акад наук. 1908, т. 13, кн. 3, с. 70-85
767755
  Сокирко А.Г. М.П. Старицький / А.Г. Сокирко. – Київ, 1960. – 172с.
767756
  Горелов О.И. М.П. Томский : страницы политической биографии / О.И. Горелов. – Москва : Знание, 1989. – 63 с.
767757
  Гамалія В.М. М.П. Чирвинський - один з основоположників зоотехнічної науки / В.М. Гамалія, П С. Руда // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 52-56
767758
  Голлербах Э.Р. М.П.Бобышов.Живопись и театр. / Э.Р. Голлербах, М. Янковский. – Л, 1928. – 74с.
767759
  Чуткий Андрій Іванович М.П.Дашкевич: особистість, наукова та педагогічна спадщина вченого : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Чуткий Андрій Іванович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 238л. + Додатки: л.230 - 238. – Бібліогр.: л.181 - 230
767760
  Чуткий А.І. М.П.Дашкевич: особистість, наукова та педагогічна спадщина вченого : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Чуткий А.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 14 с. + Додатки: л.230 - 238. – Бібліогр.: 4 назв.
767761
  Козуб Лариса Василівна М.П.Драгоманов-дослідник історії суспільно-політичного руху 19 століття в Україні : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук:07.00.06 / Козуб Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
767762
  Козуб Лариса Василівна М.П.Драгоманов - дослідник історії суспільно-політичного руху 19 століття в Україні : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Козуб Лариса Василівна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 238 л. – Бібліогр.: л. 199 - 238
767763
  Заславский Д. М.П.Драгоманов : (К истории украинского национализма) / Д.О. Заславский ; Всес. О-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев. Истор.-рев. биб-ка. Восп., исллед., документы и др. мат. из истории рев. прошлого России. – Москва, 1934. – 240 с.
767764
  Скакун О.Ф. М.П.Драгоманов как политический мыслитель. / О.Ф. Скакун. – Харьков : Основа, 1993. – 144с.
767765
   М.П.Лазарев.. – М.
2. – 1955. – 712с.
767766
   М.П.Лазарев.. – М.
3. – 1961. – 579с.
767767
   М.П.Мусоргский в воспоминаниях современников. – М., 1989. – 319с.
767768
  Туманина Н.В. М.П.Мусоргский. Жизнь и творчество. / Н.В. Туманина. – М.-Л., 1939. – 240с.
767769
   М.П.Сердюк. – К., 1939. – 15с.
767770
  Куриленко И.М. М.П.Старицький / И.М. Куриленко. – Киев, 1960. – 64с.
767771
  Пушкіна О.В. М.П.Чаплін.Історико-психологічний потртрет покоління. : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.01 / Пушкіна О.В.; Дніпропетр.держ.ун-т. – Дніпропетровськ, 1992. – 21л.
767772
  Погребенник Ярослав Дмитриевч М.Рыльский - переводчик французской поэзии и поэтической прозы : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Погребенник Ярослав Дмитриевч; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 19л.
767773
  Шолох І. М.С. Березовський, Д.С. Бортнянський, Л.М. Ревуцький - видатні представники українського музичного мистецтва у світовому контексті // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 283-288
767774
  Фаминцын А.С. М.С. Воронин : Некролог : (с портретом) / А.С. Фаминцын. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1904. – 13 с. – Авт. указ. в конце: Некролога. - Без тит. л. - Отд. оттиск: Труды Ботанического музея Императорской Академии наук, 1904, вып. 2. - Портрет отсутствует. – Библиограф.: Спиок трудов акад. Михаила Степановича Воронина / сост. В. А. Траншелем (с. 8-13) /


  Список трудов М.С. Воронина: Траншель Владимир Андреевич (1868-1942)
767775
  Захарова О.Ю. М.С. Воронцов и Одесса : исторические очерки о духовной, культурной, политической и экономической жизни Одессы 20 - 50-е годы 19 столетия / О.Ю. Захарова. – Симферополь : Оригинал - М, 2007. – 184 с. : іл. – ISBN 978-966-8933-01-1
767776
   М.С. Горбачев в Нью-Йорке, 6-8 дек. 1988 г. : документы и материалы. – Москва : Политиздат, 1988. – 31 с.
767777
  Секиринский Д.С. М.С. Горбачев, перестройка и американское общество: 1985-1991 годы // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 95-110. – ISSN 0869-5687
767778
  Иваницкая С.Г. М.С. Грушевский в годы Первой мировой войны: аспекты общественно-политической и публицистической деятельности // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2 (45). – С. 109-118
767779
   М.С. Грушевський (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 137. – ISSN 0374-3896
767780
  Сохань П.С. М.С. Грушевський і Аcademia : Ідея, змагання, діяльність / П.С. Сохань, В.І. Ульяновський, С.М. Кіржаєв; АНУ, Ін-т української археографії. – Київ, 1993. – 322 с. – ISBN 5-7702-0552-0
767781
  Хмарський В.М. М.С. Грушевський і одеські науковці / В.М. Хмарський, Л.Г. Бєлорусова // Архіви України. – Київ, 1996. – № 1/3. – С. 61-68
767782
  Сарбей В.Г. М.С. Грушевський і сучасність // Праці Центру пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 157-174
767783
  Колесник В.Ф. М.С. Грушевський про В.Б. Антоновича як історика України / В.Ф. Колесник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 96-105. – (Історія ; вип. 33)


  Здійснено аналіз поглядів М.С. Грушевського на дослідницьку діяльність В.Б. Антоновича в галузі історії України.
767784
  Петришина Л. М.С. Грушевський про роль жінки в історії України // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 318-324. – ISBN 966-7060-35-7
767785
  Ідзьо Віктор М.С. Грушевський про українське питання у Росії в період I російської буржуазно-демократичної революції 1905-1907 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 258-261
767786
  Мацько Л.І. М.С. Грушевський про українську мову як державотворчий чинник // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 2 (16). – С. 152-164. – ISBN 978-966-7359-77-5


  Згадуються М.Драгоманов, А.Кримський, М. Костомаров. Т. Шевченко.
767787
  Воронов В.І. М.С. Грушевський як дослідник давньоруських літописів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 154-165. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
767788
  Деміденко Н.М. М.С. Грушевський: деякі аспекти концепції державотворення (до 150-річчя від дня народження) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2016. – Вип. 9. – С. 407-411. – ISSN 2218-4805
767789
  Власенко Л.В. М.С. Жукова - яскрава представниця романтичної групи // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 41-46. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  Статтю присвячено дослідженню творчості видатної письменниці початку першої половини XIX століття. Проаналізовано етапи становлення творчого шляху М. С. Жукової. Визначено основні мотиви і сюжети творчої спадщини авторки. Введення до наукового обігу ...
767790
  Кареев Н.И. М.С. Корелин как историк гуманизма / Н.И. Кареев. – [13] с. – Вырезка из: Русская мысль, 1900, т. 5 (с. 100—112)
767791
  Левандовський Л.І. М.С. Лєсков і українська література / Л.І. Левандовський. – Київ : Дніпро, 1980. – 192 с.
767792
  Михальский Е.Н. М.С. Ольминский как литературный критик : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Михальский Е.Н. ; КГУ. – Киев, 1967. – 16 с.
767793
  Шляков К.Ф. М.С. Сергушев / К.Ф. Шляков. – Горький, 1971. – 95с.
767794
  Підкошаная О.М. М.С. Стрілецький (1885-1967) - фахівець у сфері будівельних конструкцій та мостобудування // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 63-70. – ISSN 2415-7422
767795
  Підкошаная О.М. М.С. Стрілецький та його науково-технічна школа у проектуванні та спорудженні мостів // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (48). – С. 40-49. – ISSN 2077-9496
767796
  Стрельський Г.В. М.С. Тишкевич і перша дипломатична місія УНР у Ватикані // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 305-312. – ISBN 966-7196-06-2
767797
   М.С. Хрущов і Україна : матеріали наук. семінару 14 квітня 1994 р., присвяченого 100-річчю від дня народження М.С. Хрущова. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 1995. – 200 с. – ISBN 5-7702-0903-8
767798
  Шаповал Ю.І. М.С. Хрущов на Україні / Ю.І. Шаповал. – К., 1990. – 45с.
767799
  Соболев Ю.В. М.С. Щепкин / Ю.В. Соболев. – М, 1933. – 160с.
767800
  Гриц Т.С. М.С. Щепкин : летопись жизни и творчества / Т.С. Гриц. – Москва : Наука, 1966. – 872 с.
767801
  Земенков Б.С. М.С. Щепкин в Москве / Б.С. Земенков. – М., 1966. – 128с.
767802
  Филиппов В.А. М.С. Щепкин и его роль в истории русского театра / В.А. Филиппов. – М, 1938. – 112с.
767803
   М.С.Горбачев в Свердловской области, 25-27 апр. 1990 г.. – М., 1990. – 63с.
767804
  Верстюк В.Ф. М.С.Грушевський / В.Ф. Верстюк, Р.Я. Пиріг. – Київ : Либідь, 1996. – 144 с.
767805
  Мазур О.Я. М.С.Грушевський і Союз визволення України в документах російської жандармерії / О.Я. Мазур, І.Г. Патер // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 31-35. – ISSN 0321-0499
767806
  Біла Н.М. М.С.Грушевський про український національний рух у Галичині // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 212-215. – ISSN 0321-0499
767807
  Шаповал Ю.І. М.С.Грушевський у дзеркалі справи-формуляра // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 4. – С.140-161. – ISSN 0130-5247
767808
  Микиртичан Г.Л. М.С.Маслов (1885-1961): Педиатр. / Г.Л. Микиртичан. – Москва, 1990. – 174с.
767809
   М.С.Нароков. – М, 1949. – 12с.
767810
  Лежава О.А. М.С.Ольминский. Жизнь и деятельность / О.А. Лежава, Н.В. Нелидов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1973. – 256с.
767811
  Лежава О.А. М.С.Ольминский. Жизнь и деятельность. (1863-1933) / О.А. Лежава, Н.В. Нелидов. – Москва, 1962. – 240с.
767812
  Погудин В.И. М.С.Ольминский.. / В.И. Погудин. – Л., 1965. – 34с.
767813
  Рустамов Т.Т. М.С.Ордубади - журналист (1917-1928 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.642 / Рустамов Т.Т.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1970. – 26л.
767814
  Эфрос Н.Е. М.С.Щепкин / Н.Е. Эфрос. – Пб., 1920. – 7с.
767815
   М.С.Щепкин. – Курск, 1938. – 63с.
767816
  Бурачек М. М.Самокиш. / М. Бурачек. – Х., 1930. – 42с.
767817
  Логвіненко Н. М.Стельмах: компетентнісний підхід до з"ясування самобутнього світу творчості письменника : На 3-й сторінці обкладинки легенда "Мак цвіте" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 17-21


  У статті розглядаються особливості побудови тематичного блоку "Михайло Стельмах" авторського підручника з української літератури для 7 класу та методика вивчення творів письменника "Чотири броди. Частина I", "Мак цвіте" на компетентнісних засадах.
767818
  Посохова Л.Ю. М.Т. Каченовський та Харківський колегіум // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 114-117. – ISBN 966-544-258-9
767819
  Пригоровський В. М.Т. Рильський - гімназист // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 2015. – № 3/4. – С. 40-41. – ISSN 0130-7037
767820
  Бутрин М.Л. М.Т. Рильський / М.Л. Бутрин. – Львів, 1965. – 31с.
767821
   М.Т. Рильський : бібліографічний покажчик, 1907-1965. – Київ : Наукова думка, 1970. – 517, [3] с.
767822
  Лимар А.О. М.Т. Симонов (Номис) - організатор освітянської справи в Наддніпрянщині // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2005. – № 5. – С. 37-52. – (Історія та археологія ; Вип. 13)
767823
  Лимар А.О. М.Т. Симонов (Номис) та П.О. Куліш: сторінки взаємовідносин // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 138-160. – ISBN 966-551-178-5
767824
  Звиревич В.Т. М.Туллий Цицерон как историк философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Звиревич В.Т.; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1975. – 21л.
767825
  Олійник Т.І. М.Туллій Ціцерон - вершина римського красномовства / Т.І. Олійник. – Київ : Либідь, 1990. – 87 с. – ISBN 5-11-001600-3
767826
  Войтович А.И. М.Тэтчер и Р.Рейган в воспоминаниях современников: политические портреты // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (27). – C. 97-108. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
767827
  Гамид Рза Оглы Мамед-Заде М.Ф. Ахундов и Восток : Автореф... докт. филол.наук: / Гамид Рза Оглы Мамед-Заде; АН АзССР. Ин-т лит-ры и языка. – Баку, 1967. – 75л.
767828
  Алиев А. М.Ф. Ахундов и театр / А. Алиев. – Баку, 1966. – 108с.
767829
  Алиева А.А. М.Ф. Ахундов и театр : к сценич. истории драматургии / А. А. Г. Алиева ; М-во культуры АзССР, Ин-т архитектуры и искусства. – Баку : Азернешр, 1974. – 108 с., [40] л. фот. : ил. – Азерб. театр. о-во
767830
  Семейкин Н. М.Ф. Берлинский, бывший ученик и учитель Киевской духовной академии и его учено-литературная деятельность / Н. Семейкин. – Киев : Тип. АО "Петр Барский в Киеве", 1916. – [4], 230 с. – Отт. из журн. "Тр. Киев. духов. акад."
767831
  Гончаров О. М.Ф. Берлинський і Київський університет / О. Гончаров, А. Петровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-15. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті з"ясовується роль відомого педагога та дослідника історії міста Києва М.Ф. Берлинського в організації роботи першопочаткового правління Імператорського університету Св. Володимира. Значна увага приділяється заходам, які здійснювало правління ...
767832
  Попельницька Олена Олексіївна М.Ф. Біляшівський - перший директор Національного музею історії України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-118. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена діяльності відомого українського етнографа, мистецтвознавця, археолога, музеєзнавця Миколи Федотовича Біляшівського на посаді директора Київського художньо-промислового і наукового музею у 1902-1917 рр.
767833
  Попельницька О.О. М.Ф. Біляшівський - першй директор Національного музею історії України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-118. – ISSN 0130-5247
767834
   М.Ф. Біляшівський (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (98). – С. 134-135. – ISSN 0374-3896
767835
  Шемета Ю.М. М.Ф. Владимирський-Буданов: до історії наукової кар"єри // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 110-112. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлюються основні етапи наукової кар"єри М.Ф. Владимирського-Буданова.
767836
  Баштовая Л.С. М.Ф. Кравчук: "Моя любовь - Украина и математитка" // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 2-5
767837
  Мушкало І.Ю. М.Ф. Мельников-Разведенков (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 120-121. – ISSN 0374-3896
767838
  Стефанський В.Л. М.Ф. Носовський - засновник Дніпропетровської наукової школи стратиграфії та палеонтології Кайнозою України // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 1, вип. 1. – С. 25-28. – ISSN 2415-7848


  Викладено відомості про наукову школу стратиграфії та палеонтології Науково-дослідного інституту геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Описано наукову діяльність та біографію її засновника – Михайла Федоровича ...
767839
  Микитенко О. М.Ф. Сумцов як дослідник сербських мотивів балади про "сестру-отруйницю" // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 98-110
767840
  Григорьєв М.В. М.Ф. Сумцов: діяльність в Харківському історико-філологічному товаристві / М.В. Григорьєв. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць / МОУ. Харківський держ. ун-тет ім.В.Н.Каразіна;Ред.кол.:С.І.Посохов,С.Б.Сорочан та ін. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 214-219. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 966-623-336-3
767841
  Трубенко А.І. М.Ф. Тарасенко як філософ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Ця стаття заснована на виступі на конференції і присвячена ролі М.Ф. Тарасенка як марксиста.
767842
  Закиев И.Ш. М.Ф.Ахундов и книжная культура Азейбарджана : Автореф... канд филол.наук: / Закиев И.Ш.; АН Аз.ССР. Ин-т литературы. – Баку, 1971. – 20л.
767843
  Эминов Р.М. М.Ф.Ахундов и развитие прогрессивной общественно-политической и философской мысли в Иране в конце 19 -- начала 20 века. : Автореф... Канд.филос.наук: 622 / Эминов Р.М.; АН АзССР.Отдел.общест.наук.Ин-т филос.и права. – Баку, 1971. – 39л.
767844
  Садыхов М.З. М.Ф.Ахундов и русская литература. / М.З. Садыхов. – Баку, 1986. – 235с.
767845
  Гамидова А.М. М.Ф.Нагиев. Биобиблиография / А.М. Гамидова, С.М. Алиев. – Баку, 1968. – 144с.
767846
  Грицук В. М.Фриш і Ф.Дюрренматт на українській сцені // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні. – Київ, 2001. – № 2 : Швейцарія. – С.138-142
767847
  Гайдай Т. М.Х. Бунге - видатний вітчизняний учений і реформатор // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 4. – С. 72-77. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-2366
767848
  Журавель В.І. М.Х. Бунге - видатний дослідник трудового права другої половини ХІХ ст. // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 270-274. – ISBN 978-617-7133-95-6
767849
  Маслов А.О. М.Х. Бунге - видатний економіст-теоретик та практик ринкового реформування в Україні та Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-34. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується еволюція теоретичних поглядів - від позицій економічного лібералізму до "київської психологічної школи" - видатного вітчизняного економіста М. Бунге, а також його діяльність як практика ринкового реформування в Україні та ...
767850
  Тодорюк О.Б. М.Х. Бунге (1823-1895) як фінансист, економіст і державний діяч Російської імперії // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 205-213


  У статті висвітлюється життя та діяльність визначного вітчизняного фінансиста, економіста і державного діяча, який відіграв особливу роль у розвитку Російської імперії як держави.
767851
  Дмитренко А.П. М.Х. Бунге в документах державного архіву м. Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-53. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито відображення віх життєвого шляху та творчої біографії М.Х. Бунге в документах державного архіву м. Києва. The article exposes main periods of M. Bunge"s life and creative biography in the documents of Kyiv"s state archive.
767852
  Гражєвська Н.І. М.Х. Бунге про роль та функції держави в трансформаційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 21-24. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню поглядів відомого вітчизняного вченого-економіста та державного діяча ХІХ ст. М.Х. Бунге на роль держави у розбудові інституційних засад ринкового господарювання та виявленню можливостей їх застосування для вирішення ...
767853
  Гайдай Т. М.Х. Бунге як теоретик і практик ринкового реформування вітчизняної фінансової системи у другій половині ХІX ст. / Т. Гайдай, В. Кудлак // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 3. – С. 13-25. – ISSN 1605-2005
767854
  Кудлак В.Я. М.Х. Бунге: ідеолог і практик ринкового реформування // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 83-88. – ISBN 966-614-021-7
767855
  Глушицька Н.Ю. М.Х. Бунге: теорія та практика взаємодії держави та приватного сектору в ринковій економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 67-68. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості становлення і функціонування державного корпоративного сектору економіки в контексті історичного досвіду видатного економіста М.Х. Бунге The peculiarities of formation and functions public and corporate sector of ...
767856
  Вільчинська С.В. М.Хвильовий як містичний «революціонер» (Літературний простір антропорефлексивного досвіду) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 280-309. – ISSN 2077-8309
767857
  Жидков Г.В. М.Шибанов / Г.В. Жидков. – Москва, 1954. – 60с.
767858
  Ли Вилорий Николаевич М.Шолохов и корейская литература. (К вопросу о традициях М.Шолохова в творчестве Ли Гиёна и Чхон Себона) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Ли Вилорий Николаевич; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1973. – 20л.
767859
   М.Щетинин: скоро на Алтае будут и пятизвездочные отели : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 78-80
767860
   М.Эминеску. – М, 1960. – 67с.
767861
  Винокур І.С. М.Ю. Брайчевський - вчений і громадянин // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 8, спецвип. 3 : Пам"яті М.Ю. Брайчевського. – С. 14-19
767862
  Григорак М.Ю. М.Ю. Григорак: " Эти прогнозы будут определять долгосрочные направления развития логистики в Украине" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 2. – С. 23-26 : табл.
767863
   М.Ю. Лермонтов. – Одесса. – 47с.
767864
  Бураковский С.З. М.Ю. Лермонтов : Биографические сведения и разбор его сочинений для учащихся / сост. С. Бураковский. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : "Цетральная " типо-лит. М.Я. Минкова, 1897. – 63 с.
767865
  Дюнькин Н.И., Новиков А.И. М.Ю. Лермонтов : биография и разбор его главных произведений / сост. Н.И. Дюнькин и А.И. Новиков ; Под ред. Владимира Рябова. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. Ив. Загряжского ; [Тип. В. Безобразова и К*, В. О.], 1908. – 47 с.


  Сост.: Новиков, Александр Иванович (1861-1913) Авт. предисл., ред.: Рябов, Владимир А.
767866
  Мережковский Д.С. М.Ю. Лермонтов : Поэт сверхчеловечества / Д.С. Мережковский. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Пантеон", 1909. – [2], 88 с.
767867
  Бураковский С.З. М.Ю. Лермонтов : Биографические сведения и разбор его сочинений для учащихся / сост. С. Бураковский. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Электропечатня К.А. Четверикова, 1912. – 63 с.
767868
  Федоровский П.Я. М.Ю. Лермонтов : (из области забытых литературных интересов) / П.Я. Федоровский, (дир-р Златопольской гимназии). – Киев : Изд. кн. маг. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. Акц. О-ва "Петр Барский"], 1914. – 46 с.


  Из предисл.: Предлагаемый... критич. этюд о М.Ю. Лермонтове был напеч. мной в 1891 г. в газ. "Кавказ"
767869
  Семенов Л.П. М.Ю. Лермонтов : Статьи заметки / Леонид Семенов. – Москва : [Тип. В.М. Саблина]
[Т.] 1. – 1915. – [8], 294с.


  Содержание: Судьба поэта. - 15 июля 1914 г. (из записной книжки). - Юбилей М. Ю. Лермонтова. - Лермонтов и Огарев. Заметки
767870
   М.Ю. Лермонтов. – М., 1939. – 24с.
767871
   М.Ю. Лермонтов. – Л., 1941. – 50 с.
767872
  Белов П. М.Ю. Лермонтов : к столетию со дня смерти / П.П. Белов. – Сталинград : Облкнигоиздат, 1941. – 56 с., [1] портр.
767873
  Вишневский К.Д. М.Ю. Лермонтов / К.Д. Вишневский. – Пенза, 1959. – 24 с.
767874
   М.Ю. Лермонтов : рекомендательный указатель литературы и методические материалы в помощь библиотекарю. – Ленинград : [б. в.], 1964. – 232 с. – К 150-летию со дня рождения поэта
767875
  Борщевский Ф.М. М.Ю. Лермонтов / Ф.М. Борщевский, М.М. Сидоренко. – Запорожье, 1964. – 29 с.
767876
   М.Ю. Лермонтов. – Ленинград, 1964. – 126с.
767877
   М.Ю. Лермонтов. – К., 1964. – 7с.
767878
   М.Ю. Лермонтов. – Л. : Наука, 1979. – 431 с.
767879
   М.Ю. Лермонтов. – Рязань, 1980. – 104 с.
767880
   М.Ю. Лермонтов (1841-1941). – Ростов-на-Дону : Ростовское областное книгоиздательство, 1941. – 112 с.
767881
   М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. – Пенза, 1960. – 375 с.
767882
   М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. – Москва : Художественная литература, 1964. – 582, [1] с.
767883
   М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. – Москва : Художественная литература, 1972. – 568 с.
767884
   М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. – Москва : Художественная литература, 1989. – 672 с.
767885
  Лермонтов М.Ю. М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Художественная литература, 1989. – 672с.
767886
  Иванова Т.А. М.Ю. Лермонтов в Подмосковье / Т.А. Иванова. – М : Московский рабочий, 1962. – 96 с.
767887
   М.Ю. Лермонтов в русской критике. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Художественная литература, 1955. – 302 с.
767888
   М.Ю. Лермонтов в русской критике : сб. статей. – Москва : Советская Россия, 1985. – 288 с. – (Школьная библиотека)
767889
  Багрий А.В. М.Ю. Лермонтов в юбилейной литературе 1914 года : библиографический обзор с указателем / А.В. Багрий. – Петроград : Сенатская тип., 1915. – 51 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения за 1915 г.
767890
  Андреев-Кривич М.Ю. Лермонтов и Кабардино-Балкария / Андреев-Кривич С.А. ; [послесл. Л. Озерова] ; Кабард.-Балкар. ин-т истории, филологии и экономики. – Нальчик : Эльбрус, 1979. – 202 с., 2 л. ил. : портр.
767891
  Попов А.В. М.Ю. Лермонтов и Кавказ : рекомендованная библиография с приложением хронологической канвы кавказской биографии поэта / А.В. Попов. – Ставрополь : Ставропольское книжное издательство, 1963. – 52 с.
767892
  Лермонтов М.Ю. М.Ю. Лермонтов и Кавказ : Стихи. Поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1988. – 282, [4] с. : ил. – Миниатюрное издание в футляре. – ISBN 5-7644-0223-9
767893
  Заславский И.Я. М.Ю. Лермонтов и современность / И.Я. Заславский. – Киев : Изд-во Киевского университета, 1963. – 124 с.
767894
  Заславский И.Я. М.Ю. Лермонтов и украинская поэзия / И.Я. Заславский. – Киев : Вища школа, 1977. – 205, [3] с.
767895
   М.Ю. Лермонтов и Чечено-Ингушетия. – Грозный, 1964. – 59 с.
767896
   М.Ю. Лермонтов и Чечено-Ингушетия. – Грозный, 1981. – 206 с.
767897
   М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик. – Київ : Вид-во Київського університету
Ч. 1. – 1969. – 105 с.
767898
   М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик. – Київ : Вид-во Київського університету
Ч. 2. – 1969. – с. 105-254.
767899
   М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик. – Київ : [Київська книжкова друкарня наукової книги], 1989. – 196 с.
767900
   М.Ю. Лермонтов.. – Москва, 1945. – 71с.
767901
   М.Ю. Лермонтов.. – Ставрополь, 1960. – 318 с.
767902
   М.Ю. Лермонтов. Временник Государствернного музея "Домик Лермонтова". – Пятигорск, 1947. – 79 с.
767903
   М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. – Москва-Ленинград, 1941. – 312с.
767904
   М.Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. – Воронеж, 1964. – 263 с.
767905
  Архипов В.А. М.Ю. Лермонтов. Поэзия познания и действия / В.А. Архипов. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 472 с.
767906
  Мануйлов В.А. М.Ю. Лермонтов. Семинарий. / В.А. Мануйлов. – Ленинград, 1960. – 460 с.
767907
   М.Ю. Лермонтов. Статьи и материалы. – Москва, 1939. – 88 с.
767908
   М.Ю. Лермонтов.Проблемы идеала. – Куйбышев, 1989. – 171 с.
767909
  Дзевелюк А.В. М.Ю. Чижов про походження і матеріальні джерела права // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 375-385
767910
  Овсянико-Куликовский Д.Н. М.Ю.Лермонтов : К столетию со дня рождения великого поєта / Д.Н. Овсянико-Куликовский. – Санкт-Петербург : Кн-во "Прометей" Н.Н. Михайлова ; [Тип. т-ва "Общественная польза"], 1914. – 141 с., 1 л. портр. (фронт.)
767911
  Сушкова Е.А. М.Ю.Лермонтов / Е.А. Сушкова, 1934. – 446 с.
767912
  Белинский В.Г. М.Ю.Лермонтов / В.Г. Белинский. – Ленинград : Художественная литература, 1940. – 257 с.
767913
  Заславський І.Я. М.Ю.Лермонтов / І.Я. Заславський. – Київ, 1950. – 36 с.
767914
  Иванов С.В. М.Ю.Лермонтов / С.В. Иванов. – Москва : Художественная литература, 1952. – 91 с.
767915
  Іванов С.В. М.Ю.Лермонтов / С.В. Іванов. – Київ : Художньої літератури, 1952. – 152 с.
767916
  Тихомирова Татьяна Дмитриевна М.Ю.Лермонтов / Тихомирова Татьяна Дмитриевна. – Москва, 1975. – 92с.
767917
  Мохаммад Хан М.Ю.Лермонтов в английском и американском литературоведении. (С конца XIX в. до наших дней) : Автореф... канд. филол.наук: / Мохаммад Хан; МГУ. – М., 1971. – 27л.
767918
  Шувалов С.В. М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях современников и его письмах. / С.В. Шувалов. – Москва : Изд. Т-во "В. В. Думнов, насл. бр. Салаевых", 1923. – 128, II с. – (Историко-литературная библиотека / Под ред. Н. Л. Бродского, А. Е. Грузинского, Н. М. Мендельсона, Н. П. Сидорова ; Вып. 2)
767919
  Хачапуридзе Н.Г. М.Ю.Лермонтов в грузинской литературе 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хачапуридзе Н.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1953. – 20л.
767920
  Барамидзе М.Г. М.Ю.Лермонтов в грузинской литературной критике : Автореф... канд. филол.наук: / Барамидзе М.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 24л.
767921
   М.Ю.Лермонтов в переводе Эриха Вайнерта. – 46с.
767922
  Ковалевская Е.А. М.Ю.Лермонтов в портретах, иллюстрациях, документах / Е.А. Ковалевская, В.А. Мануйлов. – Ленинград, 1959. – 396с.
767923
  Рез З.Я. М.Ю.Лермонтов в школе / З.Я. Рез. – 2-е изд. – Л., 1963. – 224с.
767924
   М.Ю.Лермонтов в школе. – Москва : Просвещение, 1976. – 254 с.
767925
  Воскресенская Н. М.Ю.Лермонтов К 125-летию со дня рождения 1814-1939 / Н. Воскресенская. – Москва, 1939. – 40с.
767926
  Николаева М.Ф. М.Ю.Лермонтов. / М.Ф. Николаева. – Ставрополь, 1947. – 108с.
767927
  Іофанов Д.М. М.Ю.Лермонтов. / Д.М. Іофанов. – К., 1947. – 112 с.
767928
  Мануйлов В.А. М.Ю.Лермонтов. 1814-1841 / В.А. Мануйлов. – Москва-Ленинград : Искусство, 1958. – 160 с.
767929
  Мануйлов В.А. М.Ю.Лермонтов. Биография. Пособие для уч-ся / В.А. Мануйлов. – Москва-Л. : Просвещение, 1964. – 183 с.
767930
  Шувалов С.В. М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество / С.В. Шувалов. – Москва ; Ленинград : Госиздат (Напеч. в Москве), 1925. – 192 с. – (Критико-биографическая серия)
767931
  Мануйлов В.А. М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество / В.А. Мануйлов. – Москва : Знание, 1958. – 40 с.
767932
  Иванов С.В. М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество / С.В. Иванов. – Москва : Просвещение, 1964. – 399 с.
767933
  Бродский Н.Л. М.Ю.Лермонтов.Биографии / Н.Л. Бродский. – М
1. – 1945. – 347 с.
767934
  Хан-Магомедов М.Я. Гинзбург / Хан-Магомедов. – Москва, 1972. – 182 с.
767935
  Булаховська Ю.Л. М.Я. Калинович; Л.А. Булаховський; М.Т. Рильський // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – C. 9-12
767936
  Сунцова И М.Я. Каменович / И Сунцова. – К.
767937
  Кочетков В.В. М.Я. Острогорский о роли партий в демократиченском государстве: к вопросу о конституционализации институтов // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 7 (115). – С. 804-814. – ISSN 1812-8696
767938
  Клименко Н. М.Я. Сегай - видатний вчений-криміналіст і експерт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається життєвий шлях відомого вченого-криміналіста України М.Я. Сегая. Надається аналіз основних напрямів його наукової діяльності. Рассматривается жизненный путь известного ученого-криминалиста Украины М.Я. Сегая. Дается анализ основных ...
767939
  Клименко Н.І. М.Я. Сегай - відомий експерт-криміналіст і вчений // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України. – Київ, 2014. – Вип. 59. – С. 511-521. – ISSN 0130-2655
767940
  Ткаліч Т.І. Мiжнаpоднi оpганiзацiї: мiсце та pоль у багатостоpонньому економічному співробітництві / Т.І. Ткаліч, Я.В. Коваленко, О.В. Максютенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 163-168. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
767941
  Рут Френклін Мiжнаpодна тоpгiвля та iнвестицiї : Пер.з англ.із змінами та доп. / Рут Френклін, Філіпенко Антон; Hаук.ред.А.Філіпенка,Д.Олесневич. – Київ : Основи, 1998. – 743с. – ISBN 966-500-190-6
767942
  Гаскевич Д.Л. Мiжнародна наукова конференцiя "Вiд палеолiту до козацької України" до 100-рiччя Дмитра Яковича Телегiна / Д.Л. Гаскевич, І.Д. Потєхіна // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 128-130. – ISSN 0235-3490


  Окремий блок доповідей був присвячений внеску Д.Я. Телегіна у дослідження мезоліту України, радіовуглецеве датування, навчання майбутніх археологів у Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка.
767943
   Мiжнародна наукова конференцiя "Диференцiальнi рiвняння та їх застосування" / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, В.Г. Самойленко, І.М. Конет, Ю.В. Теплінський // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 20, № 3. – C. 431-432. – ISSN 1562-3076


  Конференція була присвячена 75-річчю від дня народження д-ра. фіз.-мат. наук, професору, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Д. І. Мартинюку. Співорганізатором наукового форуму був КНУ імені Тараса ...
767944
  Петришин Р.І. Мiжнародна наукова конференцiя "Сучаснi проблеми математики та її застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях" / Р.І. Петришин, І.М. Черевко // Буковинський математичний журнал / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Черевко І.М., Бігун Я.Й., Бойчук О.А. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 6, № 3/4. – С. 6-7. – ISSN 2309-4001


  17-19 вересня 2018 р. в рамках святкування 50-рiччя Факультету математики та iнформатики Чернiвецького нацiонального унiверситет iменi Юрiя Федьковича вiдбулася мiжнародна наукова конференцiя "Сучаснi проблеми математики та її застосування в ...
767945
  Драпак О.З. Мiжчасові тематичні угрупування у складі поновленої загальновживаної лексики української мови 90-х років ХХ cтоліття // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 235-240
767946
  Бондарчук В.Г. Мiнеpальнi багатства УРСР. : Стеногpама публiчної лекцiї / В.Г. Бондарчук; Т-во для поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ : АH УРСР, 1948. – 24с.
767947
  Гонтарева І.В. Мiра системної ефективності діяльності підприємства // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 80-84. – ISSN 1683-1942
767948
  Шкіль М.І. Мiсце пiдручника з математики у пiзнавальнiй дiяльностi учнiв i студентiв / М.І. Шкіль, Т.В. Колесник // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 24-30. – (Серія 1 : Фізико-математичні науки ; вип. 13 (1)). – ISSN 2415-7910
767949
  Teterina L.M. Мultilingual experiments in Рaul Мuldoon’s poetry // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – P. 166-171. – ISSN 2313-500Х


  The article is focused on the study of multilingual experiments in the poetic texts of Paul Muldoon – one of the most formally innovative poets writing in English today. Multilingualism as a poetic practice is interpreted by linguists and literary ...
767950
  Станку Х. Ма"дула / Х. Станку. – Бухарест, 1966. – 48с.
767951
   МАCUP Russian Edition. – Москва, 2001-
№ 11. – 2001
767952
  Дурчовски Т. Маjчина душичка / Траjко Дурчовски. – Охрид : Летра, 2003. – 60 с. – ISBN 9989-115-02-8
767953
  Байкін Ф.Ф. Маpальне обличчя pадянської людини / Ф.Ф. Байкін. – Київ : Радянська Укpаїна, 1955. – 40с. – (тов-во для поширення політичних та наукових знань УРСР ; 1 ; 22)
767954
   Маадай-Кара. – М., 1973. – 474с.
767955
  Калкин А.Г. Маадай-Кара / А.Г. Калкин. – Горно-Алтайск, 1979. – 271с.
767956
   Маадай-Кара. – Новосибирск, 1981. – 288 с.
767957
  Патон Б.Е. МААН: истоки, создание, деятельность (к 20-летию образования Международной ассоциации академий наук) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 3-52. – ISSN 0372-6436
767958
  Волобуева В.И. Маастрихт - неогеновые отложения восточной части Корякского нагорья / В.И. Волобуева, Л.Л. Красный. – Москва, 1979. – 84с.
767959
  Мартинов А.Ю. Маастрихтський договір 1992 // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 430. – ISBN 978-966-02-8303-9
767960
  Паламарчук М.В. Маастрихтські критерії конвергенції: перспективи України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 70-72
767961
  Левтонова Ю.О. Мабини / Ю.О. Левтонова. – М, 1970. – 84с.
767962
  Лобанцова С.Н. МАБР: помощь малоимущим слоям населения // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 8. – С. 36-44. – ISSN 044-748Х


  Міжамериканський банк розвитку (МАБР)
767963
  Губар А. Мав адресу - Сибір // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 177-178


  Єпископ Яків Чулаївський (1889-1933).
767964
  Постникова Е. Мавель : Современная сказка // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 42-50.
767965
   Мавзолей Баркалая-де-Толли. – Таллин : [Б. и.], 1957. – 35 с.
767966
  Семенов Л. Мавзолей Борга-Каш / Л. Семенов. – Владикавказ, 1928. – 18 с.
767967
  Котырев А.Н. Мавзолей В.И.Ленина.Проектирование и строительство / А.Н. Котырев. – М, 1971. – 183с.
767968
  Абрамов А.С. Мавзолей Ленина / А.С. Абрамов. – Москва, 1963. – 84с.
767969
  Абрамов А.С. Мавзолей Ленина / А.С. Абрамов. – [2-е изд., доп.]. – Москва : Московский рабочий, 1969. – 192 с. : ил.
767970
  Абрамов А.С. Мавзолей Ленина / А.С. Абрамов. – [3-е доп. изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 89 с., [24] л. ил. : ил.
767971
  Абрамов А.С. Мавзолей Ленина / А.С. Абрамов. – 5-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 99 с. : ил.
767972
  Абрамов А.С. Мавзолей Ленина / А.С. Абрамов. – 6-е доп. изд. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 97 с. : ил.
767973
  Массон М.Е. Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясеви. / М.Е. Массон. – Ташкент, 1930. – 22с.
767974
  Третяков С.Л. Мавзолеят в Плевен / С.Л. Третяков. – София, 1967. – 18с.
767975
  Розвозчик М. Мавка - новий тип особистості у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" : 10 клас // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 33-35
767976
  Розвозчик М. Мавка - новий тип особистості у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 38-40
767977
  Щипківський Г. Мавка : Повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 52-69. – ISSN 0130-321Х
767978
  Чхеідзе Н. Мавка та Маруся Чурай. Порівняння двох жіночих образів в українській літературі // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Лютий (№ 2). – С. 50-62
767979
   Мавка: подорож Європою й Америкою // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 3


  Обкладинку березневого випуску американського журналу Animation Magazine прикрасила Мавка - героїня Лесі Українки. Великим тиражем видання розійшлося на Cartoon Movie - найбільшому майданчику Європи для професіоналів анімаційної індустрії. У Бордо, 9 ...
767980
  Полотнюк Я. Мавляна Джелаледдін Румі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 170-183. – (Серія філологічна ; Вип. 45)


  До 800-річчя з дня народження видатного поета, філософа Мавляна Джелаледдін Румі
767981
  Полотнюк Я. Мавляна Джелаледдін Румі // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 457-478. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9


  800-річчя з дня народження видатного поета, мислителя та філософа Джелаледдіна Румі.
767982
  Мазур Андрій Мавпи в законі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 66-69 : Фото
767983
  Кириченко М.С. Мавпи, щури, І. Кант в прагненні справедливості, щастя, трансцензуса: травма реальності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 130-132
767984
  Джекобс В. Мавпяча лапка : Неймовірне оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 186-192. – ISSN 0320 - 8370
767985
  Мирзаян Г. Мавр vs Биллари // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 6. – С. 40-42


  Передвиборча кампанія в США :афроамериканець Джон Маккейн і Хіларі Клінтон
767986
  Букет Є. Мавр зробив свою справу? // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 12 червня (№ 11). – С. 1-2. – ISSN 2519-4429


  Що насправді відбувається навколо Довженко-Центру.
767987
  Корн В. Мавр и лондонские грачи. : роман / Вильмос и Ильзе Корн ; [Пер. с нем. В. Курелла и Вс. Розанова]. – Москва : Детская литература, 1964. – 368 с.
767988
  Корн В. Мавр и лондонские грачи: Роман. / В. Корн, И. Корн. – М., 1987. – 383с.
767989
  Корн В. Мавр і лондонські граки / Вільмос та Ільза Корн ; Пер. з нім. Марко Зісман. – Київ : Веселка, 1966. – 359 с.
767990
  Шютт П. Мавр сделал свое дело... / П. Шютт. – М, 1985. – 304с.
767991
  Лебедева Н.Б. Маврикий - островное государство в Индийском океане / Н.Б. Лебедева. – М., 1991. – 63с.
767992
  Большов И.Г. Маврикий / И.Г. Большов. – Москва : Мысль, 1986. – 108с : Фото. – (У карты мира)
767993
  Токарева З.И. Маврикий : Справочник / З.И. Токарева ; РАН, Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1992. – 103 с. – ISBN 5-02-017340-1
767994
  Аршинник Татьяна Маврикий и подданные : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 86-92 : Іл.
767995
   Маврикий. В краю вечного лета // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 68-73 : фото
767996
  Бурлуцкий Андрей Маврикий. В поисках рая // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 5. – С. 58-63 : фото
767997
  Гробець Іван Маврикий. Рай на вулкані // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 30-39 : фото
767998
  Исакина Юлия Маврикий. Сахарный остров // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 64-69 : фото
767999
  Симонова Екатерина Маврикий: дорогое удовольствие, но оно того стоит! : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 74-75
768000
  Ермоленко Алла Маврикий: мал золотник, да дорог // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 72-79 : фото
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,