Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
765001
  Салига Т. "...Моїм вогнем, моїм благословенним гнівом..." (Марко Боєслав) // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 166-188. – ISBN 978-966-2248-94-4
765002
  Чорна Н.В. "МожливІ світи" у постмодерному художньому дискурсі Х.Л. Борхеса // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 233-237. – Бібліогр.: Літ.: С. 237 : 8 поз. – ISBN 966-8188-08-X
765003
  Бриних М. "Можливо, викладати класику в школі й не варто" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18-19 жовтня (№ 189/190). – С. 23


  Про літературну критику як рудимент минулого та про чинники, що вливають на інтерес до читання.
765004
  Верещук М. "Можливостей багато. Головне не бути байдужими" / розмову вела Влада Заїчко // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 3-10 січня (№ 1/2). – С. 2-3


  Президент Міжнародного центру Балтійсько-Чорноморських досліджень та консенсусних практик Ірина Андріївна Верещук прокоментувала можливості і зробила прогноз успішності освітянських реформ на фоні адміністративно-територіальних реформ.
765005
  Килимник Ю. "Можна жити й хохлом - і не згіркне від того хлібина" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 14 липня (№ 14. – С. 1, 4


  Пам"яті українського письменника Віктора Баранова.
765006
  Бавзалук Д. "Можна і треба інакше" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 85). – С. 7


  Деякі думки, висловлені під час і після "Національного діалогу" з Ларисою Івшиною у "Львівській політехніці".
765007
  Божко С. "Можна лише служити нації, або чужій московській, або своїй - Україні" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 35). – С. 4


  У Києві встановлено пам"ятник поетесі і учасниці ОУН Олені Телізі.
765008
  Гайкалова Д. "Можна сказати стільки всього, але не бути грубою" / спілкувався Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 1 вересня (№ 155/156). – С. 22-23


  Розмова з українкою Дарією Гайкаловою - новою зіркою індійської режисури.
765009
  Сергеева Елена "Можно" и "нельзя" нового закона : Посленовогодний сюрприз. Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 10 : Фото
765010
  Браун С. "Мозаика" и "Всемирная паутина" для доступа в Internet / Браун С. ; пер. с англ. Д.А. Куликова. – Москва : Мир [и др.], 1996. – 168 с. – ISBN 5-88547-032-4
765011
  Білик Н.Л. "Мозаїка душі": семантична ефективність формальної своєрідності фото-екфразису в романі М. Продановича "Сад у Венеції" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 144-153. – ISSN 2075-437X


  На матеріалі рoмaнy cyчacнoгo cербcькoгo nрoзaїкa Miлеmu Прoдaнoвuчa "Caд y Венеції" y cmammi вucвimлюєmьcя nрumaмaннuй cербcькoмy nocmмoдернicmcькoмy рoмaнy дocвiд мoделювaння в xyдoжньoмy nрocmoрi лimерamyрнoгo mвoрy cмucлoвoї aкmuвнocmi мucmецmвa ...
765012
  Кобринская И.Я. "Мозговые тресты" / И.Я. Кобринская. – М, 1986. – 63с.
765013
  Беляева Н. "Мозговые центры" в России и странах Запада: сравнительный анализ / Н. Беляева, Д. Зайцев // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 1. – С. 26-35. – ISSN 0131-2227
765014
  Самуйлов С.М. "Мозговые центры" демократов и республиканцев: сравнение подходов к России // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 2 (494). – С. 3-21. – ISSN 0321-2068
765015
  Самуйлов С. "Мозговые центры" Обамы и Россия // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 11 (1606). – С. 173-188. – ISSN 0869-44435
765016
  Супян В.Б. "Мозговые центры" США : их роль и эволюция как независимых исследовательских организаций // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 1 (481). – С. 4-28. – ISSN 0321-2068


  В статье представлен анализ эволюции бесприбыльных исследовательских организаций США, так называемых «мозговых центров». В частности, рассмотрена история их создания, тематическая специализация, идеологическая ориентация и направления деятельности. ...
765017
  Габро І. "Мозкові центри" і процес прийняття зовнішньополітичних рішень адміністрацією президента США Дж. Буша-молодшого // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 9-14
765018
  Кришталь О. "Мозок треба використовувати за призначенням" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 6-7


  Академік Олег Кришталь - про ілюзію свідомого вибору, механізм та змагання людини і штучного інтелекту.
765019
  Матевосян Грант "Мои мимолетные поцелуи..." : Рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 1. – С. 7-13. – ISSN 0012-6756
765020
  Пьянов А.С. "Мои осенние досуги" / А.С. Пьянов. – М., 1979. – 320с.
765021
  Пьянов А.С. "Мои осенние досуги" / А.С. Пьянов. – М., 1983. – 320с.
765022
  Невская Т. "Мои пятьсот трупов лежат..." / Т. Невская, О. Морозова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2. – С. 44-48. – ISSN 0235-7089


  Горцы Северного Кавказа и Красная армия.
765023
  Гарин-Михайловский "Мои скитания", и другие рассказы / Гарин-Михайловский. – Москва, 1960. – 208с.
765024
  Четрикашвили М.М. "Мои университеты" М. Горького : Автореф... канд. филолог.наук: / Четрикашвили М.М.; АН СССР. Ин-т русской лит. (Пушкинский дом). – Л., 1953. – 15 с.
765025
  Шутенко Ю. "Мої дівчатка грають на сексофоні..." : еротична поезія Миколи Луговика
765026
  Ткаченко І. "Мої дні течуть тепер серед степу..." : "Степ" як психологема в новелі Михайла Коцюбинського "Intermezzo" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7 (640). – С. 42-46. – ISSN 0130-5263
765027
  Панченко В. "Мої зв"язки з Україною - то єдина кровоносна система..." // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 34 (354), 22-28 серпня. – С. 18-22. – ISSN 1996-1561


  Перебираючи старі фотографії з Юрієм Барабашем.
765028
  Бар"яхтар В. "Мої ідеали і чотири мої праці". // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 5 (19). – С. 14-19. – ISSN 1819-7329
765029
  Марчук І. "Мої картини живі, я з ними розмовляю" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 червня (№ 22). – С. 12


  Марчук Іван Степанович — український живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка.
765030
  Булгаков М. "Мой бедный, бедный мастер..." : Полное собрание редакций и вариантов романа "Мастер и Маргарита" : Черный маг. Копыто инженера. Вечер страшной субботы. Великий канцлер. Фантастический роман. Золотое Копье. Князь тьмы и др. / Михаил Булгаков ; издание подготовил Виктор Лосев ; научн. ред. Б.В. Соколов. – Москва : Вагриус, 2006. – 1006с. – ISBN 978-5-9697-0364-3
765031
  Кучера П. "Мой зов - дальний путь". Марина Цветаева и поздний Рильке // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 184-198. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  У статті аналізуються форми феноменологічної рефлексії і методи подолання кризи літературної мови на прикладі віршів М. Цвєтаєвої і Р. М. Рільке; аналізується їх особиста кореспонденція; приділяється увага феноменологічній філософії Едмунда Гуссерля ...
765032
  Дамвер"їс Я. [Мої критяни / Яніс Дамвер"їс. – Афіни : Нефелі, 1991. – 115, [7] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 41]). – ISBN 960-211-098-8
765033
  Рязанова Н. Можливі напрями використання зарубіжного досвіду трансферу технологій об"єктів інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 26-30. – ISSN 1608-6422
765034
  Кобута І.В. Можливі наслідки для АПК від інтеграції України до митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 33-39. – ISSN 1993-6788
765035
  Борейко В.І. Можливі наслідки збільшення мінімальної зарплати в Україні вдвічі // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 25-29. – ISSN 2313-8246
765036
  Вишневський В.П. Можливі наслідки зменшення експортного мита в рамках приєднання України до СОТ : податки / В.П. Вишневський, О.В. Лук"яненко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 28-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
765037
  Мадяр Р. Можливі наслідки реалізації євроінтеграційної стратегії України та роль транскордонного співробітництва в активізації даного процеса // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 44-52. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
765038
  Козьменко Л.С. Можливі наслідки фінансової кризи для промислового регіону // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 100-103
765039
  Капітоненко М. Можливі підсумки можливої агресії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 березня (№ 39). – С. 8


  Початок Росією війни з Україною покладе край одразу декільком політичним проектам.
765040
  Колмаков Є.О. Можливі підходи до реконструкції Львівської площі в м. Києві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 282-286. – ISSN 2077-3455
765041
  Зайківський О. Можливі порушення прав інтелектуальної власності при розробці озброєння та військової техніки / О. Зайківський, О. Оністрат // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (96). – С. 38-48. – ISSN 2308-0361
765042
  Приймаченко В.В. Можливі причини фальсифікації листа псевдо-Арістея // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 188-194. – ISSN 1608-0599
765043
  Калінчук О. Можливі ризики для ЄС та Ірану в контексті енергетичної безпеки // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 11. – С. 58-60. – (Політичні науки)
765044
  Бербенець О.В. Можливі ризики підписання угоди про асоціацію з поглибленою зоною вільної торгівлі Україна–ЄС // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (35) : Економічні науки. Державне управління. – С. 57-60. – ISSN 2310-0974


  Розглянуто необхідність впровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Обгрунтовано, чому саме з ЄС. Визначено виклики і можливі ризики та шляхи їх подолання, а також виділено переваги і можливості ...
765045
  Кагановська О.М. Можливі світи і наратив крізь призму текстових концептів // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 52-57. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
765046
  Лупанова В.В. Можливі світи персонажу художнього тексту: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі роману А. Хейлі "Аеропорт") // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 351-352. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
765047
  Єлізаров М.О. Можливі способи збирання ціанобактерій з поверхні водойми / М.О. Єлізаров, С.В. Дігтяр, С.В. Шлик // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 91-95 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1995-0519
765048
  Вишньов В.М. Можливі стратегії Індії у відповідь на пакистанську терористичну загрозу в ядерній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 21-24
765049
  Краковська С. Можливі сценарії кліматичних умов у Тернопільській області впродовж XXI ст. / С. Краковська, Н. Гнатюк, Т. Шпиталь // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 55-67 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
765050
  Баклан К. Можливі сценарії розвитку ситуації в Афганістані та Центральній Азії після 2014 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 92-95
765051
  Джус С.І. Можливі сценарії розвитку фондового ринку України в умовах нестабільної економічної ситуації та глобальної військової кризи 2018-2025 років // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – C. 315-319. – ISBN 978-617-571-143-9
765052
  Іванова О.Ю. Можливі типи білінгвізму у сучасних двомовних суспільствах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 86-91
765053
  Ступак С. Можливі фактори впливу на діяльність ОКУ в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 19-25. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1608-6422
765054
  Родіна О.Е. Можливі шляхи захисту від рейдерів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 102-103.
765055
  Бєліков О. Можливі шляхи протидії рейдерським захопленням // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 115-119.
765056
  Прокопенко О.В. Можливість аномальної температурної залежності порога чутливості мікрохвильового детектора на основі магнітних наноструктур в області низьких температур / О.В. Прокопенко, Д.І. Павлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 244-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проаналізовано шумові властивості мікрохвильового детектора на основі тунельних магнітних наноструктур (МНС), керованих спін-поляризованим струмом, в області низьких температур. Показано, що за умови використання у зазначених МНС матеріалів з достатньо ...
765057
  Кашинцева О. Можливість визнання авторського права на знаки для товарів і послуг не слід відкидати // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.11-13. – Бібліогр.: 11 н.
765058
  Кулик В.В. Можливість визначення коефіцієнта нафтонасиченості за допомогою узгодженого комплексу стаціонарних нейтронних методів / В.В. Кулик, М.С. Бондаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-33. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  На основі виконаних теоретичних, експериментальних і свердловинних досліджень показано принципову можливість визначення коєфіцієнта нафтонасиченості порід-колекторів узгодженим комплексом нейрон-нейтронного каротажу за повільними, надтепловими і ...
765059
   Можливість використання даних інфразвукового моніторинга під час ідентифікації природи сейсмічних подій / О.І. Лящук, Ю.А. Андрущенко, Ю.О. Гордієнко, Є.В. Карягін, І.В. Корнієнко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 6. – С. 105-114 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 111-112. – ISSN 0203-3100
765060
  Юзефович К. Можливість використання Інтернет-ресурсів у вивченні юридичної іноземної мови // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 413-414
765061
  Андрійчук В. Можливість використання існуючих теоретико-концептуальних підходів й інструментарію для подолання фінансово-економічної кризи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 12-16. – ISSN 1728-6220
765062
  Рєзнікова Н. Можливість виникнення валютних криз в Україні в контексті руху фінансових потоків // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. Спецвип. / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2004. – № 6/7 : Другий Міжнародний фінансовий форум. м. Одеса 25-27 червня 20004 р. – С. 3-6
765063
  Репіло Ю.Є. Можливість виникнення та існування корупційних загроз у системі вищої військової освіти / Ю.Є. Репіло, С.В. Тарасов // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 157-164. – ISSN 2311-7249


  Подано опис явища корупції в системі вищої військової освіти та можливих загроз, з якими вищі військові навчальні заклади, у зв"язку з цим можуть зіткнутися. Для аналізу джерел інформації застосовано метод контент-аналізу. При цьому, за об"єкти ...
765064
  Росоховатський І.М. Можливість відповіді : Науково-фантастичні повісті та оповідання / І.М. Росоховатський. – Київ : Молодь, 1986. – 271с. – (Пригоди. Подорожі. Фантастика)
765065
  Картузов М. Можливість відшкодування нематеріальної шкоди, заподіяної невиконанням зобов"язань за договором // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 82-87.
765066
  Картузов М. Можливість відшкодування нематеріальної шкоди, заподіяної невиконанням зобов"язань за договором // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 29-33
765067
  Палатний Т.П. Можливість впливу фокусованим ультразвуком на структури мозку через черепну кістку щура / Т.П. Палатний, В.А. Трушина, А.К. Барицький, Ю.П. Горго // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 115-123. – ISSN 1023-2427
765068
  Кузьмін П.В. Можливість впровадження європейських науково-технічних стандартів,як передумова геоекономічного розвитку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 117-118
765069
  Клименко В. Можливість врегулювання особистих немайнових відносин подружжя шлюбним договором // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 281-282. – ISBN 978-966-301-169-1
765070
  Ястремська І. Можливість дезінтеграції Пакістану як фундоментальна загроза системі безпеки Південного флангу Євразії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 137-140
765071
  Валкевич О.М. Можливість діалогу як форми інтелектуального бунту // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 106-108
765072
  Пазюра Н. Можливість для творчого спілкування // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 8


  Завідувач кафедри авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету, доктор педагогічних наук, доцент Наталія Позюра про VII польсько-український форум "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету ...
765073
  Раданович Н.М. Можливість з"ясування природи загальнодозвільного юридичного регулювання шляхом вивчення історичної еволюції заборон // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 285-291. – ISSN 2306-9082
765074
  Науменко М.А. Можливість заміни ПДВ в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 56-62. – Бібліогр.: на 11 пунктів
765075
  Глотов С. Можливість застосування законодавства про авторське право до творів у цифровій формі // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 10-16.
765076
  Макаренко О.М. Можливість застосування клітинних ліній астроцитів та мікроглії при дослідженні препаратів для терапії патологій головного мозку / О.М. Макаренко, Р.С. Довгий // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; ВДНЗУ "Укр. мед. стоматологічна акад.". – Полтава, 2014. – Вип. 4, т. 1 (113). – С. 19-24. – ISSN 2077-4214
765077
  Будз В.П. Можливість застосування концепту "самоорганізація" для аналізу суспільних явищ // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 30-32
765078
  Ромащенко І. Можливість захисту публічних прав цивільно-правовими способами захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 108-110. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  В статті на основі наукових джерел та прикладів судової практики з"ясовується можливість застосування цивільно-правових способів захисту у публічно-правових відносинах. В статье на основе научных источников и примеров судебной практики выясняется ...
765079
  Ромащенко І. Можливість захисту цивільних прав способами захисту іншої галузевої належності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-60. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується питання про можливість захисту цивільних прав способами захисту іншої галузевої належності, в тому числі конституційно-правовими та адміністративно-правовими способами захисту. Автором встановлюються критерії віднесення способів ...
765080
  Логвинов М.В. Можливість і дійсність / М.В. Логвинов. – Київ, 1960. – 40с.
765081
  Андрущенко В. Можливість і дійсність конституційного процесу в европейському просторі освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 9-12. – ISSN 2078-1016


  Одним із головних завдань сьогодення є впровадження ефективних технологій підготовки нового вчителя для об"єднаної Європи XXI століття. Аксіологією такої підготовки має слугувати загальна ціннісна платформа європейського світу, а узгодженні норми, які ...
765082
  Давиденко О.П. Можливість і доцільність поглиблення спеціалізації Української РСР по виробництву будівельних матеріалів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 101-109 : Табл.
765083
  Ступницький О. Можливість і доцільність створення офшорних зон в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 136-147


  Зазначено, що основним джерелом утворення і накопичення нелегальних капіталів в Україні є ухилення від сплати податків.
765084
  Клевцов А.І. Можливість і технічна реалізація (на прикладі архітектурно-будівельної науки) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
765085
  Сергеєва О.Р. Можливість криз і необхідність антикризового управління на вітчизняних підприємствах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 70-73. – ISSN 2306-6814
765086
  Мокринська З.В. Можливість наближення в"єтнамських стандартів бухгалтерського обліку до МСФЗ // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 33-37. – ISSN 2306-6814


  Стаття присвячена вивченню особливостей ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у В"єтнамі. Наведено фактори, що вплинули на формування сучасної облікової практики. Здійснено аналіз етапів створення системи в"єтнамських ...
765087
  Спасибо І. Можливість набуття права власності на об"єкти самочинного та незавершеного будівництва // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 101-108. – ISSN 1993-0909
765088
  Шелейко О.В. Можливість набуття терористичними угрупованнями ядерної зброї // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2012. – Вип. 60 (№ 5). – С. 778-779. – ISSN 2076-1554
765089
  Шувалова І. Можливість неможливого: лабораторна робота Жозе Сарамагу // Критика. – Київ, 2010. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 45


  Жозе?ді Соуза Сарамагу - португальський письменник, класик світової літератури, володар багатьох літературних премій та нагород, у тому числі відзначений і Нобелівською премією в галузі літератури 1998 року.
765090
  Уельбек М. Можливість острова : роман / Мішель Уельбек; [пер. з франц. І.С. Рябчия]. – Харків : Фоліо, 2007. – 414с. – (Література). – ISBN 978-966-03-3778-7
765091
   Можливість отримання сходинок Шапіро з оптимальними параметрами для джозефсонівських контактів, включених у резонатор поверхневої хвилі / О.М. Іванюта, Я.І. Кишенко, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-29. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто фізичні основи виникнення на вольт-амперній характеристиці (ВАХ) джозефсонівського контакту сходинки Шапіро. Проаналізовано можливість отримання сходинки Шапіро з оптимальними характеристиками. Визначено умови, що відповідають максимуму ...
765092
   Можливість передачі вірусу тютюнової мозаїки насінню соняшника залежно від терміну зберігання / Н.А. Князєва, А.Л. Бойко, О.А. Кондратюк, С.О. Смирнова, Л.В. Свиридовська, С.М. Петренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-61. – (Біологія ; Вип. 33)


  Доведено можливість передачі насінню соняшника вірусу тютюнової мозаїки (ВТМ). Встановлено, що при тривалому зберіганні насіння створюється загроза розповсюдження вірусів у природних умовах. Виявлено кореляцію між терміном зберігання та концентрацією ...
765093
  Богачов Андрій Можливість перекладу. До герменевтичної феноменології перекладу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 3 : Філософія перекладу. – С. 5-21. – ISSN 0235-7941
765094
  Борейко В. Можливість поєднання в сучасних економіках ідей кейнсіанства та монетаризму // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 17-20. – ISSN 1729-7206
765095
  Шишкін В. Можливість покладення на працівників повної матеріальної відповідальності // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 15-18.
765096
  Малеєв А.К. Можливість права як визначальної риси людини // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 60-61
765097
  Вовчак Р. Можливість проведення правових експертиз у кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 113-115
765098
  Литвинегнко О. Можливість реалізувати себе - стовідсоткова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)


  Звернення випускника Військового інституту КНУТШ до першокурсників.
765099
  Філіпова Г. Можливість реконструкції стінних розписів храму Миколи Притиски в Києві за аналогією Всіхсвятської церкви Києво-Печерської Лаври // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 440-442. – ISBN 978-966-171-795-3
765100
  Кулініч О. Можливість репосту зображень як підстава їх вільного використання без комерційної мети // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 335-337
765101
  Мартинчук К.О. Можливість реформування ортодоксальних релігій згідно феміністичних уявлень // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 115-117
765102
  Дмитрук О.Ю. Можливість розвитку індустріального туризму шляхом організації екскурсійного обслуговування на підприємствах харчової промисловості на прикладі міста Києва / О.Ю. Дмитрук, А.О. Сторожук, Кс.М. Мішалова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 115-121 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
765103
  Ковальчук Я.В. Можливість розширення кола фізичних осіб, які мають право на обов"язкову частку в спадщині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 151-154
765104
  Карпов Н.С. Можливість та допустимість компромісу у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 48-54.
765105
  Тугай А.В. Можливість утворення вакуумного конденсату скалярних полів зовнішнім електричним полем в околі астрофізичних об"єктів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 136-139. – (Серія : Ракетно-космічна техніка ; вип. 17, т. 2). – ISSN 9125-0912
765106
  Бичкова С.С. Можливість участі в наказному провадженні інших учасників цивільного процесу // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 51-59
765107
  Степура Є.А. Можливість штучного збільшення зимових опадів у Північно-Західному Причорномор"ї (на прикладі Миколаївської області) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 100-104
765108
  Носар С.В. Можливість штучного збільшення зимових опадів у Північно-Західному Причорномор"ї (на прикладі Миколаївської області) / С.В. Носар, Є.А. Степура // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 26-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
765109
  Коротич В.О. Можливості : поезії / В.О. Коротич. – Київ, 1970. – 235 с.
765110
  Митрофанов І.І. Можливості "вільного плавання" кримінально-виконавчого права // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (15). – С. 188-198. – ISSN 2304-4556
765111
  Денисенко М. Можливості активізації інвестування в сучасних умовах // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 28-32. – ISSN 0131-775Х
765112
  Петров Д. Можливості Базель ІІ для розбудови ефективної системи оцінки та управління кредитними ризиками / Д. Петров, М. Помазанов // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 3 (65). – С. 5-7
765113
  Теренко О. Можливості базової освіти дорослих у подоланні неграмотності: канадський досвід // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 12-22. – ISSN 2312-5993
765114
  Гуменюк О. Можливості браузерів у галузі комп"ютерного перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 351-363


  У статті акцентуються проблеми викладання сучасних інформаційних технологій у перекладацькій діяльності. Дослідження виконане на матеріалі мережевих засобів.Увага приділяється моливостям та ефективності використання веб-браузерів у галузі перекладу для ...
765115
  Рабінович П. Можливості вдосконалення законодавчого запезпечення права людини на свободу віросповідання в Україні / П. Рабінович, Л. Ярмол // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.16-27
765116
  Лондар О.С. Можливості вдосконалення управління державними гарантіями в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 31-38
765117
  Карпов О.Н. Можливості взаємодії правоохоронних органів України, які з компетентними органами зарубіжних держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 549-553. – ISSN 1563-3349
765118
  Перепелиця В. Можливості вивчення динаміки реального ВВП в Україні / В. Перепелиця, Варфоломєєв // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки Україн; , Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 9. – С. 29-33 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
765119
  Женжера С.В. Можливості визначення наукового статусу соціальних моделей в межах концепції теоретичного знання В. С. Стьопіна // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 264-274


  Стаття присвячена дослідженню можливостей застосування концепції тео- ретичного знання В. С. Стьопіна для філософсько-методологічного аналізу стру- ктури теоретичних моделей у суспільствознавстві в умовах формування постне- класичного типу ...
765120
  Длугунович Н.А. Можливості використання MSProject в управлінні проектами розробки програмного забезпечення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 115-123. – ISSN 2524-0056
765121
  Балик У.О. Можливості використання QR-кодів у контексті досягнення цілей маркетингових комунікацій / У.О. Балик, М.В. Колісник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 113-119. – ISSN 0321-0499
765122
  Орлова Н. Можливості використання боргових цінних паперів для активізації інвестиційної діяльності // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 138-144.
765123
  Мазепа І.П. Можливості використання викладачем мультимедійного комп"ютера при проведенні заняття з граматики англійскої мови // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 188-190. – (Педагогічні науки)


  У статті визначається роль комп"ютеризованого навчання у вивченні іноземної мови; описуються можливості використання викладачем мультимедійного комп"ютера при проведенні заняття з громатики англійської мови, зокрема, використання комп"ютера як засобу ...
765124
  Козак І.В. Можливості використання географії персоналій у вихованні учнів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 24-26 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
765125
  Стойка О.Я. Можливості використання досвіду функціонування вищої освіти США в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 269-271. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
765126
  Сошко Н.В. Можливості використання зарубіжного досвіду підвищення ефективності місцевого оподаткування для України // IV Міжнародна науково-практична конференція "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації" : 15-16 листоп. 2012 р. : тези доповідей та виступів / "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – С. 98-99. – ISBN 978-966-2188-36-3
765127
  Захматов В.Д. Можливості використання імпульсної захисної техніки для підтримки громадського порядку / В.Д. Захматов, С.Г. Івахненко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 21-24 : фото
765128
  Кравченко Т.В. Можливості використання інтегрованих показників оцінювання фінансового стану підприємства / Т.В. Кравченко, В.О. Шевченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 145-154


  Проаналізовано сучасні підходи до оцінювання фінансово стану на основі інтегрованих показників. Досліджено сутність методу дискримінантних показників платоспроможності, моделі Альтмана, моделі вірогідності банкрутства Спрінгейта, дискримінантної ...
765129
  Банщиков П. Можливості використання інтернет-технологій у маркетинговій діяльності компаній / П. Банщиков, В. Паздрій, І. Ващенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 20-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
765130
  Мельник А.В. Можливості використання космічних знімків при оновленні топографічних карт різних масштабів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 211-215


  В даній роботі розглядаються можливості інтеграції нових технологій, що з’являються, особливо зображень, отриманих за космічними знімками із супутників, та програмних засобів автоматичного визначення змін на місцевості, у вирішенні питань оновлення ...
765131
  Пархоменко Г.О. Можливості використання матеріалів ДЗЗ у моніторингових дослідженнях урбанізованих територій (на прикладі м. Києва) : фотограмметрія і дистанційне // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 28-32 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
765132
  Грищенко А.І. Можливості використання методології Value-at-Risk для оцінки валютних ризиків в українських умовах курсоутворення : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 73-79 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
765133
  Назимко Є. Можливості використання методу системного аналізу під час дослідженя інституту покарання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 89-93
765134
  Артемчук О.Р. Можливості використання мобільних додатків під час вивчення планіметрії в середній школі / О.Р. Артемчук, М.П. Мороз // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 9-15. – ISSN 2413-1571
765135
  Соболєвський П.А. Можливості використання моделі теорії ігор в галузі прагматики // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 169-175


  Теоретико - ігрова прагматика - це відносно молода галузь формальної прагматики, що має тенденції до стрімкого розвитку. Основною логікою пояснення прагматичних феноменів в моделі теорії ігор є те, що прагматичні ситуації розглядаються в якості гри між ...
765136
  Суярко В.Г. Можливості використання підземних і шахтних вод Донбасу як гідромінеральної сировини / В.Г. Суярко, І.К. Решетов, К.О. Безрук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 7-12 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
765137
  Гончаренко В.Г. Можливості використання психоаналізаторів у судочинстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 40-47. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье рассматриваются вопросы широкого внедрения в уголовное судопроизводство средств и методов инструментального исследования психофизиологических параметров личности. Обосновывается допустимость применения психоанализаторов с процессуальных и ...
765138
  Куценко С.Ю. Можливості використання соціальних мереж у діяльності музеїв України // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 145-157. – ISSN 2078-0133
765139
  Кобан О.Г. Можливості використання соціологічного підходу Євгена Ерліха у здійсненні правосуддя // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 4 (150). – С. 56-62. – ISSN 2312-1831
765140
  Рабінович С.П. Можливості використання соціолого-правових підходів Ганса Кельзена при аналізі конституційних змін 2004–2014 років в Україні // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 162-171. – ISSN 1993-0909
765141
  Іванова Н.О. Можливості використання сучасних методів вимірювання морфометричних та гідравлічних параметрів поверхневих водотоків (на прикладі річок басейнів Верхнього Пруту та Сірету) / Н.О. Іванова, М.Г. Настюк, В.В. Нікоряк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 51-60. – ISSN 2306-5680
765142
  Зелінська С.О. Можливості використання технологій доповненої реальності в інформаційно-освітньому середовищі ВНЗ // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 97-99. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  Технології доповненої реальності дозволяють отримати необхідні відомості про оточення і поліпшити сприйняття інформації. Використання технологій доповненої реальності в інформаційно-освітньому середовищі ЗВО дозволить отримати додаткові інструментальні ...
765143
   Можливості використання у кримінальному судочинстві мікрооб"єктологічної інформації : Методичний посібник / О.А. Кириченко, В.Д. Басай, Ю.Д. Ткач, С.А. Кириченко; МВС України; КІВС. – Київ, 2003. – 108 с.
765144
  Галанець В.Г. Можливості використання факторингу та форфейтингу в операціях кредитування сільськогосподарських товаровиробників / В.Г. Галанець, ДенисюкЛ.І // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 21-25. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
765145
  Холодняк К.В. Можливості використання хмарних технологій для управління персоналом ВНЗ // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 84-86. – ISBN 978-617-645-230-0
765146
  Берегуля О. Можливості вирішення проблем розвитку іпотечного кредитування в Україні : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 11 (189). – С. 40-43 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
765147
  Антошина І.В. Можливості впливу права на інтернет-інформацію // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (8). – С. 48-56. – ISSN 2524-101X
765148
  Таран Я.А. Можливості впливу представників української діаспори в Республіці Польща на суспільно-політичне життя країни проживання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 133-135


  The issue deals with the problem of researching the Ukrainian Diaspora peculiar place through the context of national interests of Ukraine because nowadays there is the great potential of using Ukrainian Diaspora representatives for maintenance the ...
765149
  Мірошник О. Можливості впливу телевізійних ЗМІ на формування світогляду студента // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 73-78
765150
  Черненко Т.В. Можливості впливу України на російський інформаційний простір // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 95-103
765151
  Степанкова Т. Можливості впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку з огляду на європейський курс України // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформацій суспільства. – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 29. – ISSN 1728-6220
765152
  Гребоножко Є.П. Можливості впровадження та використання "Вестмінстерської" моделі реформування державного управління до умов України (на прикладі Великобританії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 19-21. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто особливості "вестмінстерської" моделі реформування державного управління на прикладі Великобританії. Розкрито основні засади та характеристики "вестмінстерської" системи та британської державної служби. Проаналізовано теоретичні та ...
765153
   Можливості встановлення моделі вогнепальної зброї при пострілах з пістолетів "Форт" калібру 9х18 мм / В.В. Щербак, О.О. Толмачов, О.В. Кундиус, А.А. Абдурасулов // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 128-133. – ISSN 1992-4437
765154
  Петринка Людмила Можливості географії у формуванні основних груп компетентностей учнів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 10-13. – Бібліогр. 12 назв
765155
  Байрак Г.Р. Можливості ГІС для відображення характеристик рельєфу і проявів сучасної екзодинаміки // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 3-6 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
765156
  Долгушин В.П. Можливості двопозиційної системи пасивної локації по точності виміру дальності до джерела випромінювання / В.П. Долгушин, В.В. Вишнівський, В.М. Лоза // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 45
765157
  Крупський В.С. Можливості державної фінансової підтримки сільського господарства в Україні під час економічної кризи // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.11. – С. 184-189. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
765158
  Максименко Н.В. Можливості дистанційних методів навчання в аспекті залучення іноземних фахівців до викладання дисциплін // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 54-55. – ISBN 978-966-285-400-8
765159
  Козлова І.В. Можливості дистанційної форми освіти у післядипломній підготовці лікарів загальної практики - сімейної медицини / І.В. Козлова, С.В. Федоров // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 19-23. – ISSN 1681-2751
765160
  Слободян Т.І. Можливості дослідження тілопальних поховань: біоархеологічні студії // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 127-137. – ISSN 0235-3490
765161
  Мельніков А. Можливості дослідження цінностно-нормативних трансформацій українського суспільства з позиції екзистенціальної соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 2, квітень - червень. – С. 52-73. – ISSN 1563-3713


  У статті окреслено перспективидосліджень ціннісно-нормативних трансформацій українського суспільства з позиціїекзистенціальноїсоціології. Основні з цих перспектив, що спираються на відповідні теоретичні котегорії співвідносяться із помежовою ситуацією, ...
765162
  Паєнок А.В. Можливості електронейроміографічного прогнозування розвитку післяінсультної спастичності / А.В. Паєнок, М.С. Білобрин, І.М. Мітельман // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 11-16. – ISSN 2304-9359
765163
   Можливості забезпечення надійності ергатичних систем керування перспективними бойовими авіаційними комплексами в рамках існуючих технологій / О.А. Машков, А О. Кононов, В.П. Пастушенко, Д.В. Довжук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 101-104


  В статті приводяться результати дослідження можливості забезпечення надійності ергатичних систем керування перспективними бойовими авіаційними комплексами в рамках існуючих технологій, заснованих на введенні апаратної надмірності, перерозподілі ...
765164
  Раданович Н. Можливості загальнодозвільного типу правового регулювання у забезпеченні реалізації прав людини (теоретичний аналіз юридичних інструментів) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 52-63. – ISSN 1026-9932
765165
  Деркач Д. Можливості залучення фінансових ресурсів вітчизняними підприємствами на світовому фінансовому ринку / Д. Деркач, М. Петик // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 119-127. – ISSN 0201-758Х
765166
  Осадчий В. Можливості засобів дистанційного навчання у процесі вивчення технічних дисциплін / В. Осадчий, К. Осадча // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 123-128. – ISSN 2309-9127
765167
  Шаповал М. Можливості застосування балансового методу для макроекономічного управління прогнозом розвитку економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 32-38
765168
  Колісник І.В. Можливості застосування досвіду Мексики з управління регіональним розвитком туризму в Україні // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 280-283
765169
  Карлін М.І. Можливості застосування лізингу персоналу і аутсорсингу в Україні / М.І. Карлін, О.В. Борисюк // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 96-102. – ISSN 2072-9480
765170
  Горбатенко А. Можливості застосування міжнародних стандартів в управлінських системах вітчизняних підприємств // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 5 (247). – C. 5-19. – ISSN 2409-9260
765171
  Білякович Л. Можливості застосування мозаїчного оригамі в сучасному дизайні одягу / Л. Білякович, О. Чорна // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 131-140. – ISSN 1992-5514
765172
  Чабанна М.В. Можливості застосування неоінституційного підходу до дослідження політичних режимів у перехідних державах // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 46 : Політичні студії. – С. 7-13
765173
  Юрченко О. Можливості застосування новітніх технологій в інформаційно-аналітичному забезпеченні державної системи захисту промислової власності // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 160-172
765174
  Мірошніченко О.В. Можливості застосування обмежувачів в приймальному тракті РЛС виявлення маловисотних цілей // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті проводиться аналіз впливу обмежувачів в приймальних каналах РЛС маловисотних цілей (МВЦ) з кутовою селекцією пасивних перешкод, обумовлених віддзеркаленням сигналу від підстилаючої поверхні, реалізованої на основі аналогового когерентного ...
765175
  Мороз С.О. Можливості застосування поняття "культурний капітал" в емпіричних соціологічних дослідженнях // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 195-205
765176
  Бугайов О. Можливості застосування сучасних інформаційних технологій на практичних заняттях з іноземної мови // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 47-48


  Стаття присвячена питанню застосування комп’ютерних технологій з метою вдосконалення навчального процесу під час вивчення іноземної мови у вищому або середньому загальноосвітньому закладі. Розглядаються можливості застосування комп’ютера для виконання ...
765177
  Колосов О.Є. Можливості захисту прав на технічне ноу-хау у практиці вітчизняних вишів / О.Є. Колосов, Ю.М. Кузнєцов // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2016. – № 1 (96), січень - березень. – С. 80-101
765178
  Іванець І. Можливості захисту цивільних прав в Європейському Суді з прав людини // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 213-217
765179
  Воротіна Л.І. Можливості збереження підприємств сектору малого бізнесу економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 32-37


  Стаття присвячена визначенню шляхів збереження потенційних можливостей підприємств малого бізнесу в Україні. Ways to save the potential capabilities of small enterpn"ses in Ukraine are determined in the article.
765180
  Шевчишен А. Можливості збирання доказів і розшуку при здійсненні окремих негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової та професійної діяльності, пов"язаної з наданням публічних послуг // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 177-185. – ISSN 1026-9932
765181
  Ісаченко О.П. Можливості землеустрою щодо управління територіями, розташованими поблизу водних об"єктів // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 27-35. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
765182
   Можливості землі Польської. – К., 1973. – 107с.
765183
   Можливості і загрози від членства в СОТ для України у виробництві і зовнішній торгівлі зерновими культурами з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС / М.О. Кизим, І.В. Ярошенко, І.Ю. Матюшенко, І Семигуліна, , Ю.М. Маханьова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 7-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2222-0712
765184
   Можливості і загрози від членства України в СОТ для металургійної галузі економіки в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного Союзу ЄВРАЗЕС / М.О. Кизим, В.В. Шпілевський, В.Є. Хаустова, С.В. Антоненко, І.Ю. Матюшенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 89-99 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2222-0712
765185
  Кизим М.О. Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного Союзу ЄврАзЕС / М.О. Кизим, І.Ю. та інш. Матюшенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 6-25. – ISSN 2222-0712
765186
  Василюк О. Можливості і напрями співпраці громадськості та органів прокуратури у питанні охорони об"єктів, що не підлягають приватизації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9. – С. 64-67
765187
  Бондаренко О.М. Можливості і необхідність інтеграції розподілу за працею і власність в ринковому механізмі заробітної плати // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 183-187


  Розкривається необхідність і показані шпяхи поєднання розподілу за працею і власністю в ринковому механізмі оплати найманих працівників із врахуванням специфічних трансформаційних умов економіки України. The necessity and possibility of combining ...
765188
  Кредісов А. Можливості і перспективи корпоративного ВНЗ // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 4 (60) : вересень - жовтень. – С. 34-40
765189
  Капітоненко М. Можливості і ризики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 липня (№ 137). – С. 5


  Ще раз про українсько-американський альянс.
765190
  Чайка Т.Ю. Можливості і сфера застосування балансового методу при плануванні матеріально-технічного забезпечення // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 334-338 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
765191
  Третяк О.Г. Можливості інженерної сейсмічної розвідки : геологія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 81-84. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
765192
  Шендеровський К.С. Можливості інституціалізації комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 268-275


  Стаття присвячена розгляду можливостей дослідження інституціалізації комунікацій. The article is devoted to institutionalization of communications. Статья посвещена рассмотрению возможностей исследования институциализации коммуникаций.
765193
  Гетьман І. Можливості інструментальної герменевтики у вирішенні актуальних задач юридичної науки (на прикладі історичних аналогій) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 62-71. – ISSN 1993-0909
765194
  Швайка О.М. Можливості інтеграції лінгвістики для побудови німецького семантичногополя "zahlen" (платити) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 165-174. – ISBN 966-581-498-2
765195
  Нікіфорова М.М. Можливості інтегрованної системи пасивного моніторінга простору в умовах застосування високоточної зброї / М.М. Нікіфорова, Г.Б. Жиров, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 55-62. – ISSN 2524-0056
765196
  Герасимчук Т.В. Можливості інтернет-технологій у самостійній роботі майбутніх інженерів у процесі навчання іноземної мови // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 25-30. – ISSN 2304-4470
765197
  Бондаренко Е. Можливості Інтернету як джерела еколого-географічної інформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-26. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні можливості мережі Інтернет як джерела еколого-географічної інформації. Визначено його особливості, переваги та недоліки, що істотно впливають на пошук та застосування інформації в геоінформацій-ному еколого-географічному ...
765198
  Зайцев Н.Г. Можливості інформатизації / Н.Г. Зайцев. – Київ, 1991. – 31 с.
765199
  Ольхович-Новосадюк Можливості інформаціних технологій у навчанні іноземних мов // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 240-245. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
765200
  Гура К.О. Можливості кількісного аналізу магнітних аномалій / К.О. Гура, П.І. Грищук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 97-103. – (Геологія ; Вип. 14)


  Запропонована розробка трансформації параметра геомагнітного поля [Дельта]Т в його прямовисну складову Z[нижній індекс а] з метою уможливлення кількісного аналізу магнітних аномалій.
765201
  Попова Л. Можливості компараторного методу при вивченні викопних Sciuridae, розглянуті на прикладі середньоплейстоценових Spermophilus // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 17-19. – (Геологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Вперше застосовано компараторний метод до викопних решток Spermophilus. Показано, що середньоплейстоценовий ховрах з місцезнаходження Меланчин потік займає проміжне положення між Spermophilus pygmaeus і S. odessanus і виявляє риси пристосування до ...
765202
  Марчак В.Я. Можливості комплексної судової психолого-психіатричної експертизи для встановлення обмеженої осудност // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 100-103. – (Правознавство ; Вип. 385)
765203
  Ткачук Т. Можливості конкурентної розвідки у процесі роботи з відкритими джерелами інформації // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 29-35.
765204
  Романюк Ростислав Можливості консенсусу української еліти щодо вступу України до НАТО // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 21-22. – ISSN 1728-6220
765205
  Катеренчук О.І. Можливості корекції вегетативних і психосоматичних порушень у пацієнтів із серцевою недостатністю // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 1 (20). – С. 49-60. – ISSN 2312-7015


  В статті представлено результати власного дослідження, присвяченого вивченню можливостей застосування препарату Адаптол (мебікар) з метою корекції порушень вегетативного та психосоматичного балансу в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю. ...
765206
  Тальянчук Л.С. Можливості криміналістичного дослідження підроблених документів, що посвідчують особу при перетині державного кордону України // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 126-131. – ISSN 1992-4437
765207
  Усатий Г. Можливості кримінально - правового компромісу в боротьбі з організованою злочинністю // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.26-32. – ISBN 966-667-078-Х
765208
  Усатий Г. Можливості кримінально - правового компромісу в боротьбі з організованою злочинність // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.36-44
765209
  Харченко В.В. Можливості ландшафтознавчого вдосконалення рівняння Пенка–Оппоківа (на прикладі ландшафтів Київського Полісся) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 52-58. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто біотичні водні ресурси ландшафтів на прикладі Київського Полісся. Ефективне і ощадливе водокористування потребує знання всіх складових водного балансу. Водний баланс може бути використаний для ефективного управління водопостачанням. ...
765210
  Кононець О.П. Можливості латеральної світлотерапії в гармонізації асиметрій жіночого організму // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 49-53. – ISSN 2413-550Х
765211
  Харазішвілі Ю.М. та інші Можливості легалізації заробітної плати в Україні: перерозподіл соціальної відповідальності // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 193-202. – ISSN 2072-9480


  Розкриваються найважливіші здобутки України на шляху виконання Цілей Розвитку Тисячоліття "Забезпечення якісної освіти упродовж життя"; проаналізовано основні заходи освітньої політики. Запропоновано рекомендації щодо шляхів реалізації цільових ...
765212
  Величко О.П. Можливості логістики у менеджменті персонала // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 44-49. – (Економічні науки)
765213
  Лазаришин А.В. Можливості методики релевантного аналізу ліквідності в реалізації його оцінювально-діагностичної функції / А.В. Лазаришин, П.М. Грицюк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 175-179. – ISSN 2309-1533
765214
  Клочков В.В. Можливості методології дослідження екзистенційних аспектів проблемності людського буття // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – с. 285-294. – ISSN 2077-8309
765215
  Токарева Н.М. Можливості моделювання особистісних конструктів засобами діалогово-феноменологіччної гештальт-терапії // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 196-204. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
765216
  Линник Н. Можливості модернізації виборчого процесу через електронні механізми // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 32-33
765217
  Деркач С. Можливості національного антикорупційного бюро України розслідувати справи, провадження за якими здійснює прокуратура: від історії питання до нормативних пропозицій // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (14). – С. 108-114. – ISSN 2524-0129
765218
  Ткач О.І. Можливості неоліберальної глобалізації в країнах Латинської Америки // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 65-66
765219
  Гужва І. Можливості неопротекціонізму. Як перемагати у торгових війнах // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 40). – С. 6


  "З часу розгортання світової фінансово-економічної кризи в торговельній політиці абсолютної більшості країн домінують протекціоністські тенденції. За даними Незалежного моніторингу політики, що впливає на глобальну торгівлю, Global trade alert, ...
765220
  Аббасов Н.А. Можливості непрямої діагностики легеневої гіпертензії, порушення скоротливої функції міокарду і деякі методи терапії хворих з хронічним легеневим серцем : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.26 / Аббасов Н.А.; Мін-во охорони здоров"я України, НДІ фтизиатрії і пульмонології ім. Ф. Яновського. – Київ, 1992. – 32 с.
765221
  Лоссовський І.Є. Можливості ООН і план "Б" врегулювання військово-політичної кризи на Донбасі // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 158-166. – ISBN 978-966-02-7953-7
765222
  Курило В.С. Можливості оптимізації науково-дослідної роботи студентів / В.С. Курило, Г.П. Щука // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Старобільськ, 2016. – № 1 (164). – C. 5-12. – ISSN 2227-2747
765223
  Шедяков В.Є. Можливості оптимізації розвитку та використання людського чинника в національної моделі політичної модернізації країни // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 111-123
765224
  Демченко Ю.І. Можливості освоєння законсервованих запасів вугілля України / Ю.І. Демченко, С.В. Саллі // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 56-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
765225
  Прохоров О.А. Можливості педагогічного менеджменту як засобу оптимізації освітнього процесу в закладах вищої військової освіти / О.А. Прохоров, О.В. Плахотнік // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 240-248. – ISSN 2524-0056
765226
  Меньшов О. Можливості педомагнітної інтерпретації та моделювання для підвищення ефективності магнітометричних досліджень / О. Меньшов, Р. Хоменко, А. Сухорада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 41-43. – (Геологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості застосування інформації про магнетизм грунтового покриву при детальних магнітометричних дослідженнях та педомагнітному моделюванні. Наведено приклади розподілів досліджених магнітних та магнітометричних параметрів у грунтовому ...
765227
  Кричевська Т.О. Можливості підвищення ефективності грошово-кредитного стимулювання економіки (досвід бразильського банку розвитку) // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3 (628). – С. 20-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 0131-775Х
765228
  Пасмор Н.П. Можливості підвищення якості індексування документів в автоматизованих бібліотечних системах // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 9. – С. 130-141. – ISBN 966-7352-60-9


  Аналізуються структурні та якісні зміни в технології індексування документів в автоматизованих бібліотечних системах.
765229
  Применко В.І. Можливості повітряних суден цивільної авіації з перевезень у випадках виникнення надзвичайних ситуацій / В.І. Применко, В.А. Лук"янчиков, А.В. Лук"янчиков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 13-15 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
765230
  Давиденко О.П. Можливості поліпшення територіального розміщення виробництва місцевих стінових матеріалів по Українській РСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 74-81 : Табл.
765231
  Хрупов Є.В. Можливості посилення прагматизму росі1йського вектора зовнішньоекономічної політики України шляхом мінімізації вітчизняної енергозалежності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 11-15. – ISSN 1728-6220
765232
  Сурмін Ю. Можливості постмодернізму як методології в сучасному державному управлінні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 6-12
765233
  Папков Б. Можливості практичної реалізації ризик-менеджменту в завданнях електроенергетики // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 64-76. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
765234
  Лозицький В.Г. Можливості прискореної фотометрії спектрограм з допомогою автоматизованого мікрофотометра МФ-2 / В.Г. Лозицький, В.П. Горішняк // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 54-55
765235
  Шкурупій О.В. Можливості прогресивної динаміки розвитку України на основі структурних змін національної економіки / О.В. Шкурупій, Н.Г. Базавлук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 177-181 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
765236
  Сердюк Ж.М. Можливості професійної самореалізації жінок у сфері освіти на межі XIX - XX ст. (на прикладі жіночих гімназій Одеського навчального округу) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 44-52. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
765237
  Твердоступ Христина Можливості психологічного супроводу рекреантів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – с.170-173. – ISSN 1810-2131
765238
  Тарасюк О.П. Можливості ратифікації в Україні Конвенції МОП № 181 про приватні агентства зайнятості: проблеми та пропозиції / О.П. Тарасюк, Н.О. Поляк // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (53). – С. 39-47
765239
   Можливості реалізації методу когерентної автокомпенсації пасивних перешкод у РЛС виявлення маловисотиих цілей / В.П. Долгушин, О.М. Хомяков, О.В. Мірошніченко, Ю.А. Довгань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-22. – Бібліогр.: С. 22. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Проводиться аналіз впливу обмежувачів в приймальних каналах РЛС маловисотних цілей (МВЦ) з кутовою селекцією пасивних перешкод, обумовлених віддзеркаленням сигналу від підстилаючої поверхні, реалізованої на основі аналогового когерентного ...
765240
  Звенигорецький Р.І. Можливості реалізації набутих знань у практичній діяльності дорадництва // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 150-154. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розкрито необхідність практичного впровадження дорадництва з питань економіки та фінансів, збуту і торгівлі та інших аспектів. Опрацьовано шляхи та виділено першочергові кроки для практичного впровадження дорадчої діяльності. Раскрыта необходимость ...
765241
  Шульга Р. Можливості реалізації смислового послання телепродукту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 77-98. – ISSN 1563-3713
765242
  Лазаришина І.Д. Можливості регулятивної функції економічного аналізу // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 144-145. – ISBN 978-611-01-0721-1
765243
  Предко О.І. Можливості релігії в світлі трансперсональної перспективи: релігієзнавчий аспект // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 67. – С. 21-30
765244
  Шармазанова О.П. Можливості рентгенографії, комп"ютерної та магнітно-резонансної томографії у діагностиці туберкульозних спондилітів / О.П. Шармазанова, Н.В. Дереш // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 63-68. – ISSN 0030-5987
765245
   Можливості ретроспективної дозиметрії на основі епр-спектроскопії гамма-опроміненої смоли і кори сосни звичайної (pinus sylvestris L.) / Є.Є. Єсиркенов, І Сержант, , Д.М. Гродзінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-6. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено ЕПР-спектр опромінених, та неопромінених зразків смоли і кори сосни звичайної для з"ясування можливостей їх використання як об"єкти ретроспективної дозиметрії. Показано, що радіаційні виходи гамма-індукованих вільних радикалів є у 2-3 рази ...
765246
  Шедяков В.Є. Можливості рефлексивної модернізації: роль соціальної організації людського капіталу в запобіганні ризиків розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 260-271
765247
  Юрчук Л. Можливості розвиваючого навчання для іншомовної компетенції студентів / Л. Юрчук, Л. Яненко // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 88-92
765248
  Слюсар О.П. Можливості розвитку актуального мистецтва в Україні на прикладі біоарту / О.П. Слюсар, Т.М. Зіненко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 307-314. – ISSN 2077-3455


  Розглядаються можливості розвитку актуального медіа-мистецтва в умовах українських мистецьких реалій через порівняння з розвитком напрямку у світі.
765249
  Остапенко Т.Г. Можливості розвитку глобальних ринків високих та нанотехнологій в контексті еволюції національної економіки / Т.Г. Остапенко, К.В. Більковець // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2015. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 2409-1944
765250
  Трошихін В.О. Можливості розвитку дитини. / В.О. Трошихін, Ю.Г. Віленський. – К., 1972. – 119с.
765251
  Новицька Світлана Можливості розвитку екологічного туризму в межах перспективного регіонального ландшафтного парку "Подільське Надзбруччя" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 166-171 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
765252
  Новицька С. Можливості розвитку екологічного туризму в межах перспективного РЛП "Малополіський" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 157-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
765253
  Давиденко О.П. Можливості розвитку і розміщення виробництва будівельного вапна по Українській РСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 103-110 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
765254
  Пахомова В.М. Можливості розвитку комп"ютерних мереж у автоматизованих системах залізничного транспорту : монографія / В.М. Пахомова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2015. – 203, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-204. – ISBN 978-966-8471-56-8
765255
  Галюк І.Б. Можливості розвитку нафтогазової галузі на інноваційних засадах технологічної орієнтації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 122-125
765256
  Омельяненко К.Д. Можливості розвитку організованого спелеотуризму в Україні на прикладі Словаччини // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 91-96. – Бібліогр.: 7 назв.
765257
  Семакова Т.А. Можливості розвитку рефлексивного мислення студентів при вивченні фізики / Т.А. Семакова, Л.М. Бойко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 90-94. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
765258
  Марискевич Оксана Можливості розширення природно-заповідних територій - чи є шанси на створення НПП "Бойківщина"? / Марискевич Оксана, Шпаківська Ірина // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 13-14 : фото
765259
  Сосновскі Ришард Можливості самодостатнього розвитку територіальних громад: польський досвід реформ // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 42-43. – ISSN 1728-6220
765260
  Кіндзерський Ю.В. Можливості спеціальних економічних зон у контексті міжрегіонального вирівнювання та розвитку депресивних територій // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 1 (650). – С.52-71. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
765261
  Таран Я. Можливості співпраці з українською діаспорою в Республіці Польща в контексті національних інтересів України // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 166-169
765262
  Кулик С. Можливості спортивної дипломатії в міжнародних відносинах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 9-20. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто особливості спортивної дипломатії як складової частини публічної дипломатії. Проаналізовано спільне та відмінне в спорті й дипломатії, що сприяло виникненню феномену спортивної дипломатії. Виділено найвідоміші історичні види спортивної ...
765263
  Приданикова Ю.Є. Можливості статистичних методів для дослідження взаємозв’язків суспільно-економічних явищ і процесів // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 3 (54). – C. 16-25. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
765264
  Дроник І. Можливості страхової компанії на ринку іпотечних облігацій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 40-44. – (Економіка ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається різновиди цінних паперів, які пов"язані з іпотекою. Аналізуються ризики у титульному страхуванні. Відзначається роль страхових компаній на ринку іпотечних облігацій. In the article examined varieties of securities which are ...
765265
  Андрєєв Д.В. Можливості судових експертиз під час розслідування незаконного обігу зброї // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 45-51. – ISSN 1999-5717
765266
  Литвин Т. Можливості судово-лінгвістичної експертизи на початку ХХІ ст. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.110-114. – ISSN 0132-1331
765267
  Корабльова Н. Можливості сучасних дискурсів у виробництві "людини соціальної" / Н. Корабльова, В. Рибалка // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.150-157. – ISBN 966-7653-02-8
765268
  Розновець О.І. Можливості сучасних систем автоматизованого тестування для проведення модульного контролю знань / О.І. Розновець, В.О. Сперанський, Л.А. Волощук // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип.45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 179-184. – ISSN 1818-5797
765269
  Салига П. Можливості сучасного мережевого електронного видавництва в епоху WEB // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-59. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Сучасна ідеологія мережі WEB 2.0 дозволяє електронним видавництвам отримувати прибутки, майже не витрачаючи кошти на підтримку видань. Сайти розвиваються синергетично за рахунок користувачів, що самостійно створюють контент та управляють ним. Видавцю ...
765270
  Закревський Д.В. Можливості та досвід застосування фізико-хімічних методів дослідження природних вод / Д.В. Закревський, Я.С. Пилипюк, А.Й. Сергієнко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 93-97 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
765271
  Протченко С.М. Можливості та доцільність контрактної форми трудового договору із співробітниками окремих органів внутрішніх справ // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 150-155. – (Юридична ; Вип. 1)
765272
  Цюпин Б. Можливості та загрози від "брекзиту" для України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 червня (№ 112). – С. 10


  "Плюси для нашої країни можуть з"явитися в разі потреби переукласти сотні двосторонніх угод із Британією."
765273
  Рицарева Є. Можливості та небезпеки інвестування в акції інтернет-компаній / Є. Рицарева, Є. Обухова, Є. Огородніков // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2011. – № 12 (98). – С. 13-16
765274
  Васютинський В.О. Можливості та обмеження дослідження механізмів колективного самовизначення спільноти // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 77-86. – ISBN 978-966-8063-84-3
765275
  Осташко Т. Можливості та обмеження застосування захисних заходів для сільськогосподарської продукції в рамках СОТ : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 4-6 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
765276
  Яковенко І. Можливості та передумови застосування обов"язкового страхування в Україні // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 7. – С. 29-34
765277
  Ястребова Г.С. Можливості та передумови українського "економічного дива" / Г.С. Ястребова, Л.О. Чаговець, О.Г. Баликов // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 167-173. – ISSN 2222-0712
765278
  Панченко Т. Можливості та перспективи // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Факультет кібернетики. – С. 2


  На факультеті кібернетики регулярно влаштовують зустрічі з відомими провідними фахівцями IT-індустрії (у тому числі випускниками факультету). На цих заходах студенти можуть дізнатися про тенденції розвитку галузі "з перших вуст", безпосередньо ...
765279
  Волк С.В. Можливості та перспективи використання мережі Інтернет в якості інструменту конструювання ідентичності // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2013. – С. 48-55. – (Серія "Соціологічні науки" ; т. 16, № 1, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
765280
  Клименко О.А. Можливості та перспективи державних та недержавних акторів в умовах посткризової глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 412-421
765281
  Криворучко Т.В. Можливості та перспективи застосування європейських практик державного управління у сфері інновацій // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 5/6 (19/20). – С. 21-30. – ISSN 2311-6420


  Визначено, що ключовими проблемами, пов"язаними із впровадженням інновацій, є: скорочення фінансування інноваційної, наукової та науково-технічної сфери; неефективність системи бюджетного фінансування інноваційної, наукової та науково-технічної сфери; ...
765282
  Лукащук О.С. Можливості та перспективи феноменологічного підходу до вивчення вищої освіти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 212-216. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521


  У статті обгрунтовується застосування феноменологічного підходу у контексті соціологічного вивчення вищої освіти.
765283
  Гармаш Д. Можливості та потенціал російського ринку перестрахування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 4. – С. 28-31 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
765284
  Дуда Б.Ю. Можливості та ризики монетарного меркантилізму у вітчизняній економіці // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 192-198. – (Економічні науки ; № 24). – ISSN 2219-7915
765285
  Чукаєва І.К. Можливості та ризики реалізації варіантів диверсифікації імпорту природного газу в Україну / І.К. Чукаєва, В.Е. Лір, В.А. Рамазанов // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 36-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
765286
  Кузьома О. Можливості та ризики реалізації стратегії багатовекторної інтеграції України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 39-46. – (Економіка ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу торговельного та інвестиційного співробітництва України доведено пріоритетність європейського інтеграційного вектора і обґрунтовано недоцільність поглиблення інтеграційних відносин у Східному напряму. Based on the analysіs of the ...
765287
  Федоренко І.П. Можливості та шляхи розвитку національної інноваційної системи в Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 91. – С. 110-114. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
765288
  Чорноусова М. Можливості транснаціоналізації економіки України на базі вдосконалення процесу залучення прямих іноземних інвестицій // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (2). – С. 157-167. – ISSN 1684-906Х
765289
  Лондар С.Л. Можливості трансформації сучасної боргової політики в Україні / С.Л. Лондар, О.С. Лондар // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 7 (248). – С. 26-43. – ISSN 2305-7645
765290
  Гетьман Володимир Можливості туристичної діяльності національного природного парку Синевир // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 42-43
765291
  Кириченко Ю.О. Можливості удосконалення новітньої концепції предмета і системи юридичних наук : Наукова робота / Кириченко Ю.О., Огородник А.П., Ткач Ю.Д.; МВСУ. – Одеса, 2004. – 188с.
765292
  Поліщук С.М. Можливості удосконалення поняття та класифікації криміналістичної зброї // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 567-573. – ISSN 1563-3349
765293
  Корнєєв В.В. Можливості удосконалення управління державними фінансами України в контексті Угоди про асоціацію Україна – ЄС / В.В. Корнєєв, А.В. Хомутенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 7-10
765294
  Троцький Я.О. Можливості України у протидії глобалізаційним загрозам: міжнародний тероризм та міграційні виклики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 114-120
765295
  Тітенко Г.В. Можливості управління процесами засолення алювіальних грунтів заплавних ландшафтів в системі екологічного менеджменту міських територій // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 27-38 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-4224
765296
  Березянко Т.В. Можливості управління фінансовою діяльністю в рамках федеративного устрою (краща практика ЄС: Федеративна Республіка Германія) / Т.В. Березянко, Л.Ф. Литвинець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 41-44. – ISSN 2306-6814
765297
  Волкова О.О. Можливості уточнення та перевірки результатів картографічного моделювання швидкостей вітру на локальному рівні // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 40-43 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
765298
  Тищенко М.В. Можливості формалізації контексту засобами формальної діалектики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 38-42. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються та оцінюються можливості формалізації контексту аргументації за допомогою засобів формальної діалектики. Основна увага зосереджується на лінгвістичному рівні контексту та різних типах комунікаційної активності. В статье ...
765299
  Полоса О.І. Можливості формалізації площі і конфігурації сільських населених пунктів / О.І. Полоса, О.М. Смирнов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 58-64 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
765300
  Білега О.В. Можливості формування конкуренстоспроможності мережевих структур кластерного типу в економіці України / О.В. Білега, Т.В. Смелянець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 24-29. – ISSN 2306-6814
765301
  Кравченко Л. Можливості хімічної експертизи наркотичних речовин та оцінка її висновків // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.102-110
765302
   Можливості хірургічного лікування трофічних виразок венозного генезу нижніх кінцівок у пацієнтів похилого і старечого віку в амбулаторних умовах / Антонюк-Кисіль, Є.Ф. Кучерук, А.С. Невмержицький, В.М. Лесь // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 46-50. – ISSN 1681-276Х


  "...Запропоновано комплекс: оперативну техніку, що “консервує стовбури сафенових вен”, міні-флебектомію за Мюллером, тумесцентну анестезію для хірургічного лікування в амбулаторних умовах геронтологічних пацієнтів із варикозній хворобі нижніх кінцівок ...
765303
  Ткаченко Ю.Ф. Можливості ядерно-фізичних методів виявлення центрів реперів / Ю.Ф. Ткаченко, Є.Ю. Ільків, М.М. Галярник // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 84-87. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
765304
  Номанова З.Н. Можливості, межі, наслідки застосування інституційної теорії в моделюванні професіоналізації державно-управлінської діяльності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 125-130. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
765305
  Демешко І.М. Можливості, проблеми й перспективи інноваційних технологій у викладанні курсу "інформаційно-аналітична діяльність" // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 45-50. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
765306
  Озадовська Л. Можна бути чи не бути філософом, але не можна бути поганим філософом // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.11-14
765307
  Самійленко Л. Можна зрозуміти, але не можна виправдати // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 грудня (№ 49)


  Презентація книги Василя Шкляра "Троща". "...епіграфом до роману є слова: "Зраду можна зрозуміти, але не можна виправдати".
765308
  Кислиця Д. Можна краще навчати української мови // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 212, вересень : вересень. – С. 6-12
765309
  Чурюмов К. Можна на будь-який небезпечний астероїд послати боєголовки і на ракетах посадити. Потім - підірвати // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 41 (344), 27 жовтня 2016. – С. 26-27


  Астроном Клим Чурюмов помер через два тижні після завершення космічної місії "Розетта".
765310
  Вільцанюк І. Можна писати і говорити без остраху, але тільки про те, що у нас свобода слова // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 1 червня (№ 93). – С. 3


  Про міжнародну науково-практичну конференцію "Права журналістів: європейський та національний контекст", що відбулася в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Присутні обговорили основні проблеми журналістики.
765311
  Пияшева Л.И. Можно ли быть немножко беременной? / Л.И. Пияшева. – Минск, 1991. – 142с.
765312
  Андреев И.Л. Можно ли жениться на внучке? (антропономические парадоксы африканского менталитета). // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 10. – С.73-88. – ISSN 0042-8744
765313
  Ярузельский В. Можно ли избежать введения военного положения в Польше в 1981 году? // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-121. – ISSN 0130-3864
765314
  Целищев В.В. Можно ли изучать современную философию без чтения серьезных книг? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С.177-180. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
765315
  Осипов А.Г. Можно ли использовать понятие "расизм" в качестве аналитической категории ? // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С.140-151. – ISSN 0869-0499
765316
  Зотиков А. Можно ли коллекционировать доносы? // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. Максим Павленко. – Киев, 2006. – № 2, ноябрь - декабрь : Капитал нашего времени. – С. 10-13
765317
  Беспалько В.П. Можно ли купить инновации? // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 7. – С. 30-36. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматривается проблема модернизации современной России на основе инновационного развития ее экономики. Раскрывается решающая роль образования в этих процессах. Показана необходимость перехода от традиционной академической школы к школе ...
765318
  Напалков А.В. Можно ли моделировать работу мозга? / А.В. Напалков, Н.А. Чичварина. – М., 1966. – 48с.
765319
  Новиков Ю.В. Можно ли накормить человечество? / Ю.В. Новиков. – М., 1983. – 207с.
765320
  Колташов В. Можно ли ожидать улучшения глобальной экономической конъюнктуры? // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 3 (45). – С. 66-72
765321
  Каланж Б. Можно ли определить библиотековедение? // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2001. – № 1. – С.76-87. – ISSN 0869-608Х


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
765322
  Миртов А.В. Можно ли писать "по Гроту"? : к вопросу об искажении русской речи академиком Яковом Карловичем Гротом / А.В. Миртов, преп. 1 Петрогр. гимназии и Смольного ин-та. – Петроград : Издание Н.П. Карбасникова, 1916. – 40 с. – Библиогр. в подстроч. прим.
765323
   Можно ли победить алергию? Нелегкое дыхание / Булдыгтна Анастасия, Бахман Клаус, Криг Сузанна, Лангер Фред, Майшев Алексей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 40-54 : фото. – ISSN 1029-5828
765324
  Залесский М.З. Можно ли подрасти / М.З. Залесский. – М, 1987. – 96с.
765325
  Мезенцев В.А. Можно ли предвидеть будущее ? / В.А. Мезенцев. – 2-е изд. – Москва : Госполитиздат, 1958. – 96 с.
765326
   Можно ли предвидеть будущее? : (по материалам философ. семинара VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Москва, 1957 г.). – Москва, 1958. – 72 с. – (Серия 2 / Всес. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; № 31-32)
765327
  Мелюхин С.Т. Можно ли предвидеть будущее? / С.Т. Мелюхин. – М., 1966. – 48с.
765328
  Хвольсон О.Д. Можно ли прилагать законы физики ко вселенной / О.Д. Хвольсон. – Санкт-Петербург : Physice ; Тип. В. Безобразова, 1910. – 31 с.
765329
  Хвольсон О.Д. Можно ли прилагать законы физики ко вселенной / О.Д. Хвольсон. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1910. – [2], 14 с. – Отд. оттиск: Журнал Русского физико-химического общества : Физ. отд. 1910, т. 42, вып. 8
765330
  Торшилова Е.М. Можно ли проверить алгеброй гармонию / Е.М. Торшилова. – М, 1988. – 208с.
765331
  Лигачева Н. Можно ли противостоять политической зависимости СМИ в современной Украине // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 11. – С.51-55
765332
  Гофман К. Можно ли сделать золото? : мошенники, обманщики и ученые в истории химических элементов / К. Гофман; под ред. Ю.Н. Кукушкина. – Ленинград : Химия, 1984. – 231 с.
765333
  Гофман К. Можно ли сделать золото? : мошенники, обманщики и ученые в истории химических элементов / К. Гофман; под ред. Ю.Н. Кукушкина. – 2-е изд, стереот. – Ленинград : Химия, 1987. – 230 с.
765334
  Радаев В. Можно ли спасти российскую легкую промышленность // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 17-36 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0042-8736
765335
   Можно ли спрогнозировать цунами? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 170 : Іл.
765336
  Львов С.Л. Можно ли стать Робинзоном? / С.Л. Львов. – Изд. 3-е. – М., 1974. – 111с.
765337
  Внуков В. Можно ли стрелять на сто километров / В. Внуков. – Москва, 1935. – 54с.
765338
  Хлебникова Т.А. Можно ли считать компьютер фотограмметрическим (измерительным) прибором? // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 51-52. – ISSN 0016-7126
765339
   Можно ли увидеть музыку? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 81 : Іл.
765340
  Левитина С.С. Можно ли управлять вниманием школьника / С.С. Левитина. – М, 1980. – 93с.
765341
   Можно ли управлять предприятием вместе?. – М., 1990. – 294с.
765342
  Князев Ю. Можно ли усовершенствовать капитализм? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 20-34. – ISSN 0207-3676


  В статье рассматриваются причины жизнеспособности капитализма, переход к более справедливой системе распределения богатства и другие аспекты трансформации этого строя, обусловившей его выживаемость. Указываются современные тенденции и возможные будущие ...
765343
  Поляков А. Можно поздравить? На “Карте российской науки” обнаружились инновации. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 13 декабря (№ 50). – С. 4


  Очередной разговор о “Карте российской науки” состоялся в рамках ежегодной научно-практической конференции “SCIENCE INDEX 2013: аналитические инструменты и сервисы для оценки научной деятельности”, прошедшей на днях на площадке МГИМО. Планы Минобрнауки ...
765344
  Дзюба С. Можновладці не розуміють, що в літературу потрібно так само вкладати кошти, як, наприклад, у спорт / Розмову записав Василь Слапчук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 лютого (№ 4). – С. 8


  Розмова з українським письменником Сергієм Дзюбою про міжнародний проект "Вірші Сергія і Тетяни Дзюби 50-ма мовами світу"
765345
  Головко А. Можу : Повісті і оповідання / А. Головко. – 2-е вид. – Харків : ДВУ, 1928. – 363с. – (Б-ка українських письменників)
765346
  Головко А. Можу / А. Головко. – 3-е вид. : ДВУ, 1929. – 363с. – (Б-ка українських письменників)
765347
   МОЗ України оприлюднило для громадського обговорення стратегію розвитку медичної освіти // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 10 (662). – С. 10
765348
   Мозаика. – Нальчик, 1970. – 168с.
765349
  Антони А. Мозаика / А. Антони. – Бухарест, 1984. – 47с.
765350
  Марков А.С. Мозаика / А.С. Марков. – Волгоград, 1984. – 165с.
765351
  Костюрин Д.Л. Мозаика / Д.Л. Костюрин. – М., 1986. – 94 с.
765352
  Подгорный С.Н. Мозаика / С.Н. Подгорный. – Днепропетровск, 1990. – 237с.
765353
  Маркуша А.М. Мозаика для делового человека / А.М. Маркуша. – М, 1992. – 222с.
765354
   Мозаика и живопись Древнего Киева. – Ленинград, 1982. – 16 с.
765355
   Мозаика и живопись Древнего Киева. – Ленинград, 1982. – 80 с.
765356
  Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву / Т.А. Матвеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 95с.
765357
  Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву / Т.А. Матвеева. – 4-е изд., перераб и доп. – М., 1989. – 141с.
765358
   Мозаика и фрески Софии Киевской. – Киев, 1971. – 20с.
765359
  Меликсетян А.С. Мозаика из дерева / А.С. Меликсетян. – Москва, 1969. – 158 с.
765360
  Барсегян А.М. Мозаика любви : драм. новелла в 2-х д. / А.М. Барсегян; авториз. пер. с арм. К.Полякова. – Москва : Советский писатель, 1983. – 440 с.
765361
  Бунин М.С. Мозаика М.В.Ломоносова "Полтавская баталия" / М.С. Бунин. – М.-Л., 1961. – 96с.
765362
  Терехин Л.С. Мозаика осени / Л.С. Терехин. – М., 1990. – 126с.
765363
  Лямин И.В. Мозаика по дереву : (практическое руководство) / И.В. Лямин. – Москва-Ленинград : Гослесбумиздат, 1961. – 60, [3] с.
765364
  Кравченко Г.С. Мозаика прошлого / Г.С. Кравченко. – М., 1971. – 144с.
765365
  Клеменс Г. Мозаика теории комплексных кривых / Г. Клеменс. – Москва : Мир, 1984. – 160 с.
765366
  Рондон Гарсиа Мозаика традиций Кубы, или Мудрость на каждый день // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 9. – С. 104-107. – ISSN 0044-748Х


  Анализируется сборник кубинских пословиц и поговорок, юмора, анекдотов, веселых комплиментов-пиропо и загадок, переведенных автором на русский язык.
765367
  Заславский Р. Мозаика характеров и судеб // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 2016. – № 11/12. – С. 177-195. – ISSN 0131-8136
765368
  Гаспаров Э.М. Мозаика. Книга для чтения на нем. яз. / Э.М. Гаспаров. – М., 1968. – 142с.
765369
  Топоров А.М. Мозаика: Из жизни писателей, художников, композиторов, артистов, ученых / А.М. Топоров. – Киев, 1985. – 127с.
765370
   Мозаики и фрески Cофии Киевской : альбом. – Київ : Мистецтво, 1975
765371
   Мозаики и фрески Cофии Киевской : альбом. – Київ : Мистецтво, 1980
765372
  Айналов Д.В. Мозаики ІV и V веков (Исследования в области иконографии и стиля древне-христианского искусства) / Д.В. Айналов. – С.-Пб. : Тип. Балашева и Ко, 1895. – 199 с.
765373
  Абу Фараш Юсеф Абдулахман Мозаичная карта VI в. в г. Мадаба (Иордания) как объект туризма // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 202-204. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-631-331-6
765374
  Ларионов А. Мозаичное искусство античности // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 7. – С. 2-26


  Зарождение искусства напольной мозаики относится к глубокой древности - к периоду архаики в Древней Греции и к еще более раннему периоду на востоке Средиземноморья, то есть примерно к 8 – 7 в. до н.э. Обладающие высокими эксплуатационными качествами, ...
765375
  Ягошин В.И. Мозаичность степной растительности предгорий северного макросклона Киргизского хребта. / В.И. Ягошин. – Фрунзе, 1985. – 193с.
765376
   Мозаичные болезни сахарной свеклы. – Киев, 1930. – 288 с.
765377
  Буланин В.Д. Мозаичные работы по дереву. / В.Д. Буланин. – М., 1981. – 181с.
765378
  Зінчук С.С. Мозаїка / С.С. Зінчук. – Київ, 1969. – 55с.
765379
  Ярулліна Е. Мозаїка авторських мікрообразів, інкрустована кримськотатарською етнографією : (за твором М. Коцюбинського "На камені") // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 34-38. – ISBN 966-7773-70-1
765380
  Німенко А.В. Мозаїка вікон : поезії / А.В. Німенко. – Київ, 1983. – 87 с.
765381
  Ільницький М.М. Мозаїка доріг / М.М. Ільницький. – Львов, 1980. – 88с.
765382
   Мозаїка слова : [впорядковані в алф. порядку вислови] / упорядник Зорислава Ромовська. – Київ : Прецедент, 2016. – 272 с. – Бібліогр. у прим.: с. 268-272. – ISBN 978-966-520-180-9
765383
  Скалій Р. Мозаїка спогадів про Марію Капніст // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 25-28. – ISSN 1562-3238
765384
  Гримич М. Мозаїка старосвітської Слобожанщини // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 23 грудня (№ 25/26). – С. 21


  Рецензія на книгу Арсена Зінченка "Цвіт півонії".
765385
   Мозаїка та фрески Софії Київської. – Київ, 1975. – 59с.
765386
   Мозаїка та фрески Софії Київської. – Київ, 1980. – 52с.
765387
   Мозаїка: іспанська мова в історичному та культурному контексті країни : навч. посібник з практики іспанської мови. – Київ : Ленвіт, 2003. – 223, [1] c. : іл. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 222-223. – ISBN 966-7043-69-X
765388
  Корнелюк Ю. Мозаїки і фрески Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Сучасний стан мистецької спадщини / Ю. Корнелюк, С. Кот // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 140-143. – ISSN 0131-2685
765389
  Коренюк Ю.О. Мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору = Mozaics of St. Michael"s Golden-Domed Сathedral : [каталог] / Ю. Коренюк ; [наук. ред. Є.І. Архипова ; передм.: Л. Новохатько, Д.Ф. Теффт]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 203, [1] с. : кольор. іл., фотогр. – Тит. арк. та текст парал. укр., англ. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 198-203 та на полях. – ISBN 978-966-187-217-1
765390
  Бак В. Мозаїки на кордоні. Велична постать Алли Горської // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 4-10 січня (№ 1)
765391
  Корнєва Л. Мозаїчний візерунок оповідної тканини (аналіз внутрішнього мовлення у повісті Леоніда Бразова "Втеча з-під слідства") / Л. Корнєва, Л. Сологуб // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – С. 100-108. – ISSN 2075-1486
765392
  Доній Н.Є. Мозаїчність нудьгування С. К"єркегора: сучасний дискурс соціальної девіталізації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 22-27
765393
  Холопов Г.К. Мозайка / Г.К. Холопов. – Л., 1973. – 246с.
765394
  Макаров Ю.С. Мозамбик / Ю.С. Макаров. – М., 1959. – 47с.
765395
  Галант Г.Е. Мозамбик / Г.Е. Галант. – Москва : Мысль, 1974. – 240с.
765396
  Яковлев В.С. Мозамбик / В.С. Яковлев. – Москва : Мысль, 1980. – 152 с. – (Социально-экономические проблемы развивающихся стран)
765397
   Мозамбик. – Прага, 1982. – с.
765398
  Горячев Ю.А. Мозамбик цель - свобода / Ю.А. Горячев. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 127 с.
765399
  Хазанов А.М. Мозамбик: время перемен / А.М. Хазанов. – М, 1979. – 64с.
765400
  Кулик С. Мозамбик: Фотоальбом. / С. Кулик. – Москва, 1981. – 136 с.
765401
  Кулик С.Ф. Мозамбикские сафари. / С.Ф. Кулик. – Москва : Мысль, 1986. – 223с.
765402
  Гаузер Г. Мозг-гигант / Г. Гаузер. – М., 1966. – 283с.
765403
   Мозг. – М., 1982. – 279с.
765404
   Мозг. – М., 1984. – 279с.
765405
  Ротенберг В.С. Мозг / В.С. Ротенберг, С.М. Бондаренко. – М., 1989. – 238с.
765406
  Шапошников Б.М. Мозг армии / Б.М. Шапошников. – М.-Л.
Кн.2. – 1929. – 258с.
765407
  Шапошников Б.М. Мозг армии / Б.М. Шапошников. – М.-Л.
Кн.3. – 1929. – 380с.
765408
  Козловский Борислав Мозг в пробирке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 10 (210), октябрь. – С. 48 : фото. – ISSN 1029-5828
765409
  Пэч Мартин Мозг в разрезе. Анатомия ума / Пэч Мартин, Верманн Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 68-77 : фото. – ISSN 1029-5828
765410
  Холодов Ю.А. Мозг в электромагнитных полях / Ю.А. Холодов. – М., 1982. – 121с.
765411
  Курепина М.М. Мозг животных: Методы физиологич.исследований. / М.М. Курепина. – М., 1981. – 148с.
765412
  Хомская Е.Д. Мозг и активация / Е.Д. Хомская. – Москва, 1972. – 382с.
765413
  Данилов И.В. Мозг и внешняя среда / И.В. Данилов. – Л, 1970. – 160с.
765414
  Эндрю А. Мозг и вычислительная машина / А. Эндрю. – М, 1967. – 95с.
765415
  Челпанов Г.И. Мозг и душа : Критика материализма и очерк современных учений о душе ; (Публич. лекции, читанные в Киеве в 1898-1899 году) / [Соч.] проф. Г. Челпанова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Мир божий" ; Тип. И.Н. Скороходова, 1903. – 566 с.
765416
  Челпанов Г.И. Мозг и душа : Критика материализма и очерк современных учений о душе ; (Публич. лекции, читанные в Киеве в 1898-1899 году) Проф. Г. Челпанова. – 3-е изд. – Киев : Кн. магазин Просяниченко, 1906. – XII, 368 с.
765417
  Челпанов Г.И. Мозг и душа : Критика материализма и очерк современных учений о душе. – 6-е изд. – Харьков : Изд. Т-ва "В.В. Думнов, Москва- наследн. Бр. Салаевых", Петрог; [Тип-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К], 1918. – 319 с.
765418
  Аркин Е.А. Мозг и душа / Е.А. Аркин. – 3-е доп. изд. – Москва, 1925. – 119с.
765419
  Жирмунская Е.А. Мозг и его работа / Е.А. Жирмунская. – Москва, 1948. – 64 с.
765420
  Казанский А.М. Мозг и его работа / А.М. Казанский. – Тула, 1954. – 40с.
765421
  Лешли К.С. Мозг и интеллект / К.С. Лешли; Под ред. Л.С. Выготского. – Москва : Соцэкгиз, 1933. – 222 с.
765422
  Цветкова Л.С. Мозг и интеллект : нарушение и восстановление интеллектуальной деятельности / Л.С. Цветкова. – Москва : Просвещение ; Учебная литература, 1995. – 303, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-09-004989-0
765423
  Жан П. Мозг и мысль / П. Жан. – С.-Петербург, 1868. – 35 с.
765424
  Вершинин Б.И. Мозг и обучение / Б.И. Вершинин. – Томск, 1996. – 76с.
765425
  Батуев А.С. Мозг и организация движений / А.С. Батуев, О.П. Тиров. – Л, 1978. – 139с.
765426
  Иванов-Муромский Мозг и память / Иванов-Муромский. – Киев : Наукова думка, 1987. – 134 с.
765427
  Иванов Е.М. Мозг и природа субъективного. / Е.М. Иванов. – Саратов, 1990. – 120с.
765428
  Корчажинская В.И. Мозг и пространственное возсприятие / В.И. Корчажинская, Л.Т. Попова. – Москва, 1977. – 87с.
765429
  Розенблюм Е.А. Мозг и психика / Е.А. Розенблюм. – М., 1951. – 24с.
765430
  Соколов Е.Н. Мозг и психика / Е.Н. Соколов. – М., 1952. – 60с.
765431
  Меринг Т.А. Мозг и психика / Т.А. Меринг. – М., 1965. – 47с.
765432
  Бойко Є.І. Мозг и психика / Є.І. Бойко. – Москва, 1969. – 192с.
765433
   Мозг и психическая деятельность. – М., 1984. – 280с.
765434
  Делякур Жан Мозг и разум / Делякур Жан; Пер. с франц. Е.Ерёменко. – Киев : Факт, 1999. – 96с. – ("Что я знаю?"). – ISBN 966-7274-49-7
765435
  Бару А.В. Мозг и слух = Bpain and hearing : О нарушени слуха при локальном поражении головного мозга / А.В. Бару, Т.А. Карасева; под общ. ред.: А.Р.Лурия. – Москва : Изд-во МГУ, 1971. – 106 с. – (Нейропсихологические исследования ; Вып. 3)
765436
  Настев Г. Мозг и сознание / Г. Настев, Р. Койнов. – Москва, 1966. – 92 с.
765437
  Дельгадо Х. Мозг и сознание / Х. Дельгадо. – Москва, 1971. – 264с.
765438
   Мозг и сознание. – М., 1990. – 191с.
765439
  Васильев В.В. Мозг и сознание: выходы из лабиринта // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С.67-79. – ISSN 0042-8744
765440
  Фролов Ю.П. Мозг и труд. / Ю.П. Фролов. – Москва, 1960. – 184с.
765441
  Гуляев П.И. Мозг и электронная машина / П.И. Гуляев. – Л., 1960. – 47с.
765442
  Хомская Е.Д. Мозг и эмоции: нейропсихол. исслед. / Е.Д. Хомская, Н.Я. Батова. – М, 1992. – 179с.
765443
  Джордж Ф. Мозг как вычислительная машина / Ф. Джордж. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 528с.
765444
  Джордж Ф. Мозг как вычислительная машина / Ф. Джордж. – М., 1963. – 528с.
765445
  Егоров Ю.В. Мозг как объемный проводник / Ю.В. Егоров, Г.Д. Кузнецова; В.С.Русинов. – Москва : Наука, 1976. – 127с.
765446
  Шпенглер Т. Мозг Ленина / Т. Шпенглер. – Санкт-Петербург, 1994. – 343 с.
765447
  Козловський Борислав Мозг под арестом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 52 : рис. – ISSN 1029-5828
765448
  Краузе Г. Мозг против компьютера? / Г. Краузе. – Кишинев, 1982. – 160с.
765449
  Курцин И.Т. Мозг раскрывает свои тайны / И.Т. Курцин. – М, 1965. – 72с.
765450
  Дейтон Л. Мозг ценою в миллиард : [роман] / Лен Дейтон ; [пер. с англ. Е. Ворониной ; лит. обработка С. Мнацаканяна ; ред. Е. Холина] // Англо-американский детектив : [сборник : пер. с англ.] / [сост. Ю. Никитин]. – Москва : Змей Горыныч, 1993. – [Т. 2]. – С. 5-275 : ил. – ISBN 5-85912-020-6
765451
  Блинков С.М. Мозг человека в цифрах и таблицах / С.М. Блинков, И.И. Глезер. – Ленинград, 1964. – 471с.
765452
  Напалков А.В. Мозг человека и искусственный инетеллект / А.В. Напалков, Л.Л. Прагина. – М., 1985. – 121с.
765453
  Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы : в 2 т. / А.Р. Лурия. – Москва : Педагогика
Т. 2 : Нейропсихологический анализ сознательной деятельности. – 1970. – 495 с.
765454
  Симерницкая Э.Г. Мозг человека и психические процессы в онтогенезе / Симерницкая Э.Г. – Москва : Изд-во МГУ, 1985. – 190 с. – Библиогр.: с. 182-189
765455
  Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы. / А.Р. Лурия. – Москва, 1963. – 480 с.
765456
  Блуменау Л.В. Мозг человека.Анатомо-физиологическое введение в клинику нервных и душевных болезней / Л.В. Блуменау. – 2-е изд. – М.Л., 1925. – 368с.
765457
  Несвадба Й. Мозг Эйнштейна. Науч.-фантастич. рассказы. / Й. Несвадба. – Москва, 1965. – 391 с.
765458
   Мозг, как орган мышления : сборник общедоступных статей по самообразованию. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина, 1901. – 68 с.
765459
  Арбиб Майкл Мозг, машина и математика / Арбиб Майкл. – Москва, 1968. – 224с.
765460
  Фейгенберг И.М. Мозг, психика, здоровье / И.М. Фейгенберг. – Москва, 1972. – 111с.
765461
  Блум Ф. Мозг, разум и поведение / Ф. Блум. – М, 1988. – 246с.
765462
  Глебов Р.Н. Мозг, синапсы и передача информации / Р.Н. Глебов. – М., 1984. – 64с.
765463
  Ярыжко В. Мозги на прилавке, или куплю диплом // Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009. – № 2 (2). – С. 18-21


  Почем корочки для народа?
765464
  Кучаев А.Л. Мозговая косточка / А.Л. Кучаев. – М., 1973. – 159с.
765465
  Блэкк Д. Мозговая работа и переутомление / Д. Блэкк. – С.-Петербург : Типография Ю.Н. Эрлих, 1897. – II, 80 с.
765466
  Москаленко Ю.Е. Мозговое кровообращение: Физ.-хим. приемы изуч. / Ю.Е. Москаленко. – Л., 1988. – 159с.
765467
   Мозговой инсульт как причина смерти в республике Kазахстан: некоторые факторы управления рисками / В.В. Бенберин, В.Ю. Дудник, А.К. Каптагаева, Т.А. Вощенкова, Т.Т. Кулхан // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 1. – C. 15-19
765468
   Мозговые механизмы психофизиологических состояний. – Л., 1989. – 151с.
765469
  Черкес В.А. Мозговые структуры / В.А. Черкес. – К, 1988. – 90с.
765470
  Черкес В.А. Мозговые структуры / В.А. Черкес. – К, 1988. – 92с.
765471
  Глезерман Т.Б. Мозговые функции у детей : Нейропсихол. апекты / Т.Б. Глезерман. – М., 1983. – 240с.
765472
  Панфилова А.П. Мозговые штурмы в коллективном принятии решений : учебное пособие для студентов педагогических высших учебных заведений, обучающихся по направлению 540400 (050400) - "Социально-экономическое образование" / А.П. Панфилова ; Российская академия образования ; Московский психолого-социальный институт. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; МПСИ, 2007. – 320с. – (Экономика и управление). – ISBN 978-5-9765-0174-4
765473
  Ларина В. Моздок / В. Ларина, И. Бежанов. – Орджоникидзе, 1970. – 180с.
765474
  Аршавский Ю.И. Мозжечок и управление ритмическими движениями / Ю.И. Аршавский. – Москва, 1984. – 165с.
765475
  Мелик-Мусьян Мозжечок кошки / Мелик-Мусьян. – Ленинград, 1980. – 100 с.
765476
  Рохлін Л.Л. Мозкова гігієна партактиву. / Л.Л. Рохлін. – Х, 1930. – 204с.
765477
   Мозкова нейродинаміка у жінок в різні фази менструального циклу при перегляді афективних зображень / К. Максимович, В. Кравченко, С. Крижановський, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-45. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджено електричну активність головного мозку при пред"явленні зорових стимулів Міжнародної системи афективних зображень (IAPS) з різним емоційним забарвленням у жінок в різні фази менструального циклу. Показано, що сприйняття обстежуваними жінками ...
765478
  Горська С. Мозковий центр галузі: ритмічність і впевненість // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 3-10 квітня (№ 17). – С. 2-3


  4 квітня 2013 року відбулися Загальні збори Національної академії педагогічних наук України, присвячені діяльності установи в 2012 році та завданням на 2013 рік. Науковці обговорили виголошену Президентом НАПН, академіком В. Кременем звітну доповідь та ...
765479
  Троян В. Мозковий штурм з діаспорою // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 11). – С. 10


  Українські вчені у лютому представлятимуть проекти в Берліні.
765480
  Пащенко С. Мозковий штурм у Мінську // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 5


  "Грудень 2017 року запам’ятався студентам-психологам блискучою перемогою у IV Міжнародній олімпіаді з психології «ПсіОлімп-2017», яка проходила у Білоруському державному університеті (м. Мінськ)".
765481
   Мозковий штурм. Як технології та вчителі можуть переформатувати школу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 30 (506), 28.07 - 3.08.2017 р. – С. 40-41. – ISSN 1996-1561
765482
  Моренко А.Г. Мозкові процеси під час виконання мануальних рухів у осіб із різними характеристиками альфа-ритму : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Моренко Алевтина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – 326, [106] л. – Додатки: 106 л. – Бібліогр.: л. 274-325
765483
  Моренко А.Г. Мозкові процеси під час виконання мануальних рухів у осіб із різними характеристиками альфа-ритму : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Моренко Алевтина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 67 назв
765484
   Мозок Галина Максимівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 317-318 : фото
765485
  Челпанов Г.І. Мозок і душа: критика матеріалізму і нарис сучасних вчень про душу // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 277-281. – ISBN 966-613-240-0
765486
  Макарчук М. Мозок його та її // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Наукова стаття зав. кафедри фізіології людини і тварини Інституту біології.
765487
  Тарнавський Ю. Мозок Лєніна // Критика. – Київ, 2002. – Листопад, (число 11). – С. 28-30
765488
  Рякін А.М. Мозок людини як відображувальний прилад особливого виду - орган мислення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
765489
  Шиковець С. Мозок підлітка та його думки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 45-46. – ISSN 2518-7104
765490
  Поппер Я. Мозоли и медали: О Л.Данеке. / Я. Поппер. – М., 1979. – 160с.
765491
   Мозырь. – Мозырь, 1957. – 64с.
765492
  Фишер Р.Д. Мои 6 памятных партий / Р.Д. Фишер. – М, 1972. – 271с.
765493
  Куликов Н.А. Мои апрели / Н.А. Куликов. – Ташкент, 1979. – 80с.
765494
  Демидов М.И. Мои армейские товарищи / М.И. Демидов. – М, 1972. – 204с.
765495
  Абуков М. Мои аульчане : рассказы и очерки : переводы / Микаил Абуков ; ил.: Ф.Г. Джанахай. – Махачкала, 1963. – 132 с. : ил.
765496
  Мудунов А.А. Мои аульчане : повести и рассказы / А.А. Мудунов; пер. с лакск.Л.Парфенова. – Москва : Современник, 1980. – 303 с.
765497
  Прейнгальтерова Г Мои бенгальские друзья / Г Прейнгальтерова. – Москва : Наука, 1984. – 168 с.
765498
  Прейнгальтерова Г. Мои бенгальские подруги / Г. Прейнгальтерова. – Москва : Наука, 1984. – 166, [2] с.
765499
  Эркай Никул Мои березы : лирика / Эркай Никул; пер. с мордов.-эрзя И.Пиняева. – Саранск : Мордовское кн. изд-во, 1976. – 271 с.
765500
  Почивалин Н.М. Мои Большие Хутора / Н.М. Почивалин. – М, 1980. – 448с.
765501
  Краснов Н.С. Мои великие люди / Н.С. Краснов. – М., 1988. – 253с.
765502
  Лавриненков В.Д. Мои воздушные бои / В.Д. Лавриненков. – М., 1943. – 32с.
765503
  Шанин М. Мои восемнадцать : проза: рассказ-асберг // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 8. – С. 143-148. – ISSN 0012-6756
765504
  Перец И.-Л. Мои воспоминания / И.-Л. Перец. – Вильно. – 134 с.
765505
  Толстой И.Л. Мои воспоминания / И.Л. Толстой. – Берлин. – 254с.
765506
  Буслаев Ф.И. Мои воспоминания / Буслаев Ф.И. – Изд. В.Г. Фон-Бооля. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1897. – 387с. – с портретом автора
765507
  Головин К.Ф. Мои воспоминания : в 2 т. / К. Головин. – Санкт-Петербург : Тип. Колокол
Т. 1 : (до 1881 г.). – 1908. – VIII, 386 с.


  Авт. предисл.: Валишевский, Казимир Феликсович (1849-1935)
765508
  Толстой И.Л. Мои воспоминания / И.Л. Толстой, 1933. – 262с.
765509
  Брусилов А.А. Мои воспоминания / А.А. Брусилов. – Москва : Воениздат, 1941. – 248 с.
765510
  Крылов А.Н. Мои воспоминания / А.Н. Крылов ; Акад. наук Союза ССР. – Москва ; Ленинград : Академия наук СССР, 1942. – 238, [1] с. : табл.
765511
  Брусилов А.А. Мои воспоминания / А.А. Брусилов. – Москва : Воениздат, 1943. – 264 с.
765512
  Крылов А.Н. Мои воспоминания / А.Н. Крылов. – Москва, 1945. – 555с.
765513
  Брусилов А.А. Мои воспоминания / А.А. Брусилов. – Москва : Воениздат, 1946. – 264 с.
765514
  Конджария В.З. Мои воспоминания / В.З. Конджария. – Сухуми, 1956. – 100с.
765515
  Прянишников Д.Н. Мои воспоминания / Д.Н. Прянишников. – Москва, 1957. – 336 с.
765516
  Малинин М.А. Мои воспоминания / М.А. Малинин. – Чебоксары, 1957. – 19с.
765517
  Прянишников Д.Н. Мои воспоминания / Д.Н. Прянишников. – 2-е. – Москва, 1961. – 312 с.
765518
  Бекман-Щербина Мои воспоминания / Бекман-Щербина. – Москва : Музгиз, 1962. – 127 с.
765519
  Брусилов А.А. Мои воспоминания / А.А. Брусилов. – Москва, 1963. – 288с.
765520
  Толстой И.Л. Мои воспоминания / И.Л. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1969. – 456с. – (Литературные мемуары)
765521
  Блонский П.П. Мои воспоминания / П.П. Блонский. – М, 1971. – 175с.
765522
  Бенуа А.Н. Мои воспоминания / А.Н. Бенуа. – М, 1980. – с.
765523
  Бенуа А.Н. Мои воспоминания / А.Н. Бенуа. – Москва, 1980. – 711с.
765524
  Бекман-Щербина Мои воспоминания / Бекман-Щербина. – Москва : Музыка, 1982. – 112 с.
765525
  Брусилов А.А. Мои воспоминания / А.А. Брусилов. – Москва : Воениздат, 1983. – 256с.
765526
  Шихлинский А. Мои воспоминания / А. Шихлинский. – Баку, 1984. – 300 с.
765527
  Толстой И.Л. Мои воспоминания / И.Л. Толстой. – М., 1987. – 463с.
765528
  Бенуа А. Мои воспоминания : В 5-ти кн. / А. Бенуа. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука. – (Литературные памятники). – ISBN 5-02-012722-1, 5-02-012723-Х
Кн. 1 - 3. – 1990. – 711с.
765529
  Волконский С.М. Мои воспоминания / С.М. Волконский. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1992. – 397 с.
765530
  Волконский С.М. Мои воспоминания / С.М. Волконский. – Москва
2. – 1992. – 381с.
765531
  Капица С. Мои воспоминания / Сергей Капица. – Москва : РОССПЭН, 2008. – 272с. – ISBN 978-5-8243-0976-8


  Михаил Афанасьевич Булгаков - уникальное явление в российской культуре XX века. О нем все слышали, но мало кто знает что-нибудь достоверно; реальная биография писателя обросла множеством легенд, домыслов, анекдотов и необъяснимых совпадений и уже давно ...
765532
  Голицын М.В. Мои воспоминания (1873-1917) / Князь Михаил Владимирович Голицын. – Москва : Русскій міръ ; Жизнь и мысль, 2007. – 768с. : илл. – (Семейные хроники : Голицыны). – ISBN 978-5-8455-0064-9
765533
  Жемчужников Л.М. Мои воспоминания из прошлого / Л.М. Жемчужников. – Ленинград, 1926. – 168 с.
765534
  Жемчужников Л.М. Мои воспоминания из прошлого / Л.М. Жемчужников, 1927. – 238с.
765535
  Жемчужников Л. Мои воспоминания из прошлого // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 261-278


  Спогади про Куліша
765536
  Людендорф Э. Мои воспоминания о войне / Э. Людендорф. – М.
1. – 1923. – 325с.
765537
  Леттов-Форбек Мои воспоминания о восточной Африке / Леттов-Форбек. – М., 1927. – 323с.
765538
  Шах В. Мои воспоминания. / В. Шах. – М., 1960. – 102с.
765539
  Крылов А.Н. Мои воспоминания. / А.Н. Крылов. – М., 1963. – 380с.
765540
  Крылов А.Н. Мои воспоминания. / А.Н. Крылов. – Л., 1979. – 480с.
765541
  Крылов А.Н. Мои воспоминания. / А.Н. Крылов. – 8-е изд. стер. – Л., 1984. – 477с.
765542
  Бенуа А. Мои воспоминания. : В 5-ти кн. / А. Бенуа. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука. – (Литературные памятники). – ISBN 5-02-012722-1; 5-02-012724-8
Кн. 4 и 5. – 1990. – 743с.
765543
  Кузминская Т. Мои воспоминания.(О графине Марии Николаевне Толстой). – Санкт-Петербург, 1914. – 54 с.
765544
  Жемчужников Л.М. Мои воспоминанияиз прошлого / Л.М. Жемчужников. – Л, 1970. – 446с.
765545
  Смирнов С.В. Мои встречи : cnb[b / С.В. Смирнов. – Москва : Советский писатель, 1953. – 188с.
765546
  Смирнов С.В. Мои встречи : стихи / С.В. Смирнов. – Москва : Советский писатель, 1955. – 240 с.
765547
  Ульянов Н.П. Мои встречи / Н.П. Ульянов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1959. – 174с.
765548
  Кенен В. Мои встречи с Лениным / В. Кенен. – М, 1960. – 55с.
765549
  Поляновский Г.А. Мои встречи с Н.А.Обуховой. / Г.А. Поляновский. – Москва : Советский композитор, 1971. – 109 с.
765550
  Ульянов Н.П. Мои встречи. Воспоминания. / Н.П. Ульянов. – М., 1952. – 248с.
765551
  Дракохруст А.А. Мои вы годы - эшелоны... / А.А. Дракохруст. – Минск, 1975. – 255с.
765552
  Жилин И.А. Мои гарнизоны / И.А. Жилин. – М, 1980. – 78с.
765553
  Бек А.А. Мои герои / А.А. Бек. – Москва, 1967. – 459с.
765554
  Шутенко Г.К. Мои глаза. / Г.К. Шутенко. – Минск, 1961. – 46с.
765555
  Ушаков Н.Н. Мои глаза. / Н.Н. Ушаков. – К., 1972. – 95с.
765556
  Рождественский Р.И. Мои года / Р.И. Рождественский. – М., 1982. – 32с.
765557
  Дремов И.А. Мои годы / И.А. Дремов. – М., 1979. – 110с.
765558
  Петров И.М. Мои границы / И.М. Петров. – Петрозаводск, 1981. – 328с.
765559
  Бальцежак Я. Мои двадцать лет / Я. Бальцежак. – М, 1967. – 128с.
765560
  Зархи А.Г. Мои дебюты / А.Г. Зархи. – Москва : Искусство, 1985. – 287 с.
765561
  Ахундзаде Дильбер Мои дни с Мушфиком / Ахундзаде Дильбер. – Баку, 1981. – 135 с.
765562
  Дементьев Н.С. Мои дороги / Н.С. Дементьев. – Л, 1958. – 170с.
765563
  Дементьев Н.С. Мои дороги / Н.С. Дементьев. – М, 1972. – 440с.
765564
  Абдурашитов Р.Х. Мои дороги : [альбом] / Р.Х. Абдурашитов ; [авт. текста и сост. М. Мелик-Саядян]. – Москва : Советский художник, 1985. – 35 с. : ил. – (Художник и мир. Живопись)
765565
  Дымов З.А. Мои дорогие друзья / З.А. Дымов. – Москва : Политиздат, 1985. – 255 с.
765566
  Куликов Б.Н. Мои дорогие люди. -- (Память сердца. -- День поминовения). / Б.Н. Куликов. – М., 1975. – 272с.
765567
  Робертс Н. Мои дорогие мужчины : роман / Нора Робертс ; [ пер. с англ. И.Л. Файнштейн ]. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 416 с. – ISBN 5-04-003828-3
765568
  Кабиров Л. Мои дорогие соседи. / Л. Кабиров. – Ташкент, 1981. – 54с.
765569
  Линецкая Р. Мои друзья-китаянки / Р. Линецкая. – Новосибирск, 1960. – 80с.
765570
  Езерский С.Н. Мои друзья -- ученики. / С.Н. Езерский. – М, 1965. – 47с.
765571
  Гайдовский Г.Н. Мои друзья - моряки / Г.Н. Гайдовский. – М., 1956. – 180с.
765572
  Василенко И.Д. Мои друзья / И.Д. Василенко. – Москва, 1946. – 211с.
765573
  Афанасьев А.П. Мои друзья / А.П. Афанасьев. – Ужгород, 1950. – 36с.
765574
  Алга А.Е. Мои друзья : поэма в стихах / А. Алга ; пер. с чуваш. А.Ойслендера. – Чебоксары : Чувашгосиздат, 1950. – 104 с.
765575
  Рождественский И.Д. Мои друзья / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1954. – 111с.
765576
  Косцинский К.В. Мои друзья / К.В. Косцинский. – Л., 1954. – 198с.
765577
  Пагирев Г.В. Мои друзья / Г.В. Пагирев. – Л, 1958. – 147с.
765578
  Падерин И.Г. Мои друзья / И.Г. Падерин. – М, 1965. – 48с.
765579
  Корнейчук А.Е. Мои друзья : Комедия в 2-х д. / А.Е. Корнейчук. – Москва : Искусство, 1970. – 45с.
765580
  Рябинин Б.С. Мои друзья / Б.С. Рябинин. – М., 1976. – 319с.
765581
  Цырлина З.И. Мои друзья животные / З.И. Цырлина, К.Г. Вазбуцкая. – 2-е. – Ленинград, 1970. – 104с.
765582
  Цырлина З.И. Мои друзья животные / З.И. Цырлина, К.Г. Вазбуцкая. – 2-е. – М., 1976. – 96с.
765583
  Цырлина З.И. Мои друзья животные / З.И. Цырлина, К.Г. Вазбуцкая. – 3-е, дораб. – М., 1985. – 80с.
765584
  Кропачева М.В. Мои друзья комсомольцы / М.В. Кропачева. – Л, 1951. – 232с.
765585
  Каранович А.Г. Мои друзья куклы / А.Г. Каранович. – М., 1971. – 175с.
765586
  Пажетнов В.С. Мои друзья медведи / В.С. Пажетнов. – М., 1985. – 142с.
765587
  Журдан-Моранж Мои друзья музыканты / Журдан-Моранж. – М., 1966. – 266с.
765588
  Булгакова Л.Н. Мои друзья падежи : грамматика в диалогах / Л.Н. Булгакова, И.В. Захаренко, В.В. Красных. – Изд. 5-е, стереотипное. – Москва : Русский язык. Курсы, 2007. – 216с. – ISBN 978-5-88337-033-4
765589
  Грищенко П.Д. Мои друзья подводники / П.Д. Грищенко. – Л, 1966. – 141с.
765590
  Фиш Г.С. Мои друзья скандинавы / Г.С. Фиш. – М, 1968. – 303с.
765591
   Мои друзья.. – Томск. – 72с.
765592
  Андреев Л.Н. Мои записки : [рассказ] / Леонид Андреев. – Berlin : Ladyschnikow ; (Druck der Spamerschen buchdr. in Leipzig), 1908. – 87 с. – Загл. на рус. и нем. яз.
765593
  Сучков Л.С. Мои зарницы. / Л.С. Сучков. – Якутск, 1967. – 40с.
765594
  Герасимов И.П. Мои зарубежные путешествия / И.П. Герасимов. – Москва : Географгиз, 1959. – 184с
765595
  Ламбрианов Г.Ф. Мои заставы / Г.Ф. Ламбрианов. – Иркутск, 1973. – 15с.
765596
  Наджми Н. Мои звезды : стихи и поэмы / Н. Наджми; авториз. пер. с башк. – Уфа : Башкнигоиздат, 1963. – 152 с.
765597
  Славин Л.И. Мои земляки / Л.И. Славин. – М., 1942. – 88с.
765598
  Славин Л.И. Мои земляки / Л.И. Славин. – М., 1946. – 72с.
765599
  Цагараев М.Н. Мои земляки : рассказы и повесть / М.Н. Цагараев; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1958. – 277 с.
765600
  Шинкуба Б.В. Мои земляки. / Б.В. Шинкуба. – М., 1953. – 132с.
765601
  Шинкуба Б. Мои земляки. / Б. Шинкуба. – Тбилиси, 1958. – 104с.
765602
  Стрыгин А.В. Мои земляки. / А.В. Стрыгин. – М., 1977. – 96с.
765603
  Кобзев И.И. Мои знакомые / И.И. Кобзев. – Москва, 1956. – 112с.
765604
  Кошелев Николай Васильевич Мои знакомые / Кошелев Николай Васильевич. – Куйбышев, 1957. – 135с.
765605
  Люкин А.И. Мои знакомые / А.И. Люкин. – Горький, 1958. – 52с.
765606
  Шапиро Л.В. Мои знакомые / Л.В. Шапиро. – Петрозаводск, 1961. – 55с.
765607
  Абдыраманов Ш. Мои знакомые : рассказы, повесть / Ш. Абдыраманов ; пер. с киргиз. С. Виленского. – Москва : Советский писатель, 1964. – 182 с. : ил.
765608
  Абдыраманов Ш. Мои знакомые : повести ; пер. киргиз. / Ш. Абдыраманов. – Москва : Художественная литература, 1969. – 304 с. – В изд. также : Хочу быть человеком / Касымбеков Т. ; Девушка с юга / Бобулов К.
765609
  Люкин А.И. Мои знакомые / А.И. Люкин. – М., 1977. – 240с.
765610
  Буртынский А.С. Мои знакомые / А.С. Буртынский. – М., 1985. – 304с.
765611
  Марина В.И. Мои знакомые. Очерки. / В.И. Марина. – Иркутск, 1954. – 156с.
765612
  Попов Н.И. Мои знакомые. Рассказы / Н.И. Попов. – Алма-Ата, 1960. – 82с.
765613
  Вышеславский Л.Н. Мои известия / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1962. – 187с.
765614
  Капутикян С.Б. Мои истоки / С.Б. Капутикян. – Москва, 1972. – 32 с.
765615
  Шнейдеров В.А. Мои кинопутешествия / В.А. Шнейдеров. – М., 1973. – 96с.
765616
  Кострев Н. Мои китайские дневники / Н. Кострев. – 4-е изд. – Л., 1932. – 200с.
765617
  Яцук М. Мои координаты / М. Яцук. – Минск, 1971. – 64с.
765618
  Ломиа К. Мои корабли : стихотворения / К. Ломиа; пер. с абхаз. – Москва : Художественная литература, 1981. – 238 с.
765619
  Кабаков М.В. Мои корабли / М.В. Кабаков. – Москва, 1984. – 76 с.
765620
  Шилов К.В. Мои краски - напевы / К.В. Шилов. – Саратов, 1979. – 150с.
765621
  Климов В.В. Мои крылья / В.В. Климов. – Пермь, 1982. – 81с.
765622
  Мандрик А.К. Мои Курилы / А.К. Мандрик. – Южно-Сахалинск, 1960. – 38с.
765623
  Крутецкий А.К. Мои ленинградцы / А.К. Крутецкий. – Москва, 1971. – 192 с.
765624
  Алехин А.А. Мои лучшие партии / А.А. Алехин ; пер. под ред. и с предисл. к рус. изд. Н.И. Грекова с прил. ст. С.Г. Тартаковера. – 2-е изд., стер. – Москва ; Ленинград : ГИЗ
Кн. 1. – 1928. – 258 с.
765625
  Смирнов С.В. Мои лучшие строки / С.В. Смирнов. – Ярославль, 1970. – 271с.
765626
  Петров В.И. Мои любимые / В.И. Петров. – Воронеж, 1963. – 266с.
765627
  Киреев Р.Т. Мои люди: Роман. / Р.Т. Киреев. – Москва, 1980. – 302с.
765628
  Мопассан Г. Мои маленькие путешествия. Неизданные воспоминания // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С.240-269. – ISSN 0130-6545
765629
  Гарибальди Дж. Мои мемуары / Дж. Гарибальди. – М, 1931. – 196с.
765630
  Бекназар-Юзбашев Мои меридианы / Бекназар-Юзбашев. – Москва, 1971. – 96с.
765631
  Смирнов-Черкезов Мои молодые друзья / Смирнов-Черкезов. – М., 1954. – 202с.
765632
  Смирнов-Черкезов Мои молодые друзья / Смирнов-Черкезов. – М., 1961. – 206с.
765633
  Андреева Е.И. Мои мосты / Е.И. Андреева. – Москва, 1976. – 96с.
765634
  Сергиенко Е.П. Мои мосты / Е.П. Сергиенко. – М., 1983. – 272с.
765635
  Горб М.Г. Мои однополчане / М.Г. Горб. – М., 1976. – 127с.
765636
  Вайнруб М.Г. Мои однополчане / М.Г. Вайнруб. – Москва, 1988. – 260с.
765637
  Дементьев В.В. Мои односельчане / В.В. Дементьев. – Вологда, 1952. – 47с.
765638
  Ахвердов А. Мои олени / А. Ахвердов. – Баку, 1960. – 114 с.
765639
  Батюшков К.Н. Мои пенаты / К.Н. Батюшков. – М, 1982. – 128с.
765640
  Мурзин В.Ю. Мои первые встречи с Алексеем Ивановичем Тереножкиным // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 20-23. – ISSN 2227-4952
765641
  Алексеев М. Мои первые встречи с Н.К. Гудзием // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 322-324. – ISBN 5-7707-1061-6
765642
  Доминго П. Мои первые сорок лет / П. Доминго. – Москва : Радуга, 1989. – 303 с.
765643
  Маркова М.М. Мои первые шаги в английском / М.М. Маркова. – Л, 1968. – 60с.
765644
   Мои первые шаги в чтении. – М., 1990. – 94с.
765645
  Джалиль М. Мои песни : стихи / М. Джалиль; пер. с татар. – Москва : Детская литература, 1966. – 206 с.
765646
  Кудаш С. Мои песни : стихи / С. Кудаш. – Уфа : Башкнигоиздат, 1969. – 96 с.
765647
  Коваленко Г.М. Мои печали / Г.М. Коваленко. – М, 1990. – 30с.
765648
  Гоббе Л.А. Мои питомцы и друзья / Л.А. Гоббе. – Воронеж, 1974. – 119с.
765649
  Гоббе Л.А. Мои питомцы и друзья / Л.А. Гоббе. – Воронеж, 1977. – 198с.
765650
  Эдер Б.А. Мои питомцы. / Б.А. Эдер. – М., 1955. – 151с.
765651
  Додолев Ю.А. Мои погоны / Ю.А. Додолев. – Москва, 1974. – 172с.
765652
  Мильчаков В.А. Мои позывные -- "Россиия". / В.А. Мильчаков. – Ташкент, 1956. – 263с.
765653
  Марченко А.Т. Мои показания. / А.Т. Марченко. – М, 1991. – 267с.
765654
  Водопьянов М.В. Мои полеты / М.В. Водопьянов. – Воронеж, 1945. – 40с.
765655
  Востров Н.Н. Мои полномочия / Н.Н. Востров. – Ярославль, 1967. – 48с.
765656
  Трешников А.Ф. Мои полярные путешествия / А.Ф. Трешников. – Москва : Мысль, 1985. – 476с.
765657
  Мальгин Тимофей Семенович Мои посещения кладбища. – Санкт-Петербург : При Императорской Академии Наук, 1809. – 284 с. – Авт. уст. по интернет-поиску


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням
765658
  Эверс Г.Г. Мои похороны ; Оригинальная коллекция; Почему Арно Фальк влюбился; Границы : [рассказы] / Г.Г. Эверс ; Пер. Зин. Львовского. – Санкт-Петербург : Изд. М.Г. Корнфельда, 1913. – 58, [2] с. – 7 беспл. прил. к № 23 журн. "Сатирикон". – (Юмористическая библиотека "Сатирикона" : Иностр. юмор)
765659
  Раковская Э.М. Мои приоритеты и интересы в служении географии в течение полувека сменялись : География. Говорят выпускники МГУ // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 45-47. – ISSN 0016-7207
765660
  Кемери С. Мои прогулки с Анатолем Франсом / С. Кемери. – М.-Л, 1928. – 205с.
765661
  Кайтанов К. Мои прыжки. / К. Кайтанов. – М.-Л., 1938. – 128с.
765662
  Обручев В.А. Мои путешествия по Сибири / В.А. Обручев. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1948. – 274с.
765663
  Обручев В.А. Мои путешествия по Сибири. / В.А. Обручев. – М., 1963. – 288с.
765664
  Щербаков Д.И. Мои путешествия. / Д.И. Щербаков. – Ленинград, 1954. – 198с.
765665
  Куренцов А.И. Мои путешествия. / А.И. Куренцов. – Владивосток, 1973. – 624с.
765666
  Филатов В.П. Мои пути в науке. / В.П. Филатов. – Одесса, 1955. – 164с.
765667
  Ферсман А.Е. Мои путишествия / А.Е. Ферсман. – Москва : Молодая гвардия, 1949. – 150с.
765668
  Ауэрбах Е. Мои рассказы / Е. Ауэрбах. – Москва, 1958. – 80с.
765669
  Ауэрбах Е.Б. Мои рассказы / Е.Б. Ауэрбах. – Москва, 1962. – 215с.
765670
  Капутикян С.Б. Мои родные : сборник стихов / С.Б. Капутикян. – Москва, 1951. – 176 с.
765671
  Капутикян С.Б. Мои родные : сборник стихов / С.Б. Капутикян. – Москва : Советский писатель, 1952. – 160 с.
765672
  Капутикян С.Б. Мои родные : сборник стихов / С.Б. Капутикян. – Москва, 1952. – 32 с.
765673
  Татарикова Г.И. Мои родные / Г.И. Татарикова. – Воронеж, 1974. – 94с.
765674
  Ханзадян С.Н. Мои родные и соседи : рассказы / Серо Ханзадян; авториз. пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1959. – 301 с.
765675
  Карпов Е.В. Мои родственники. Рассказы. / Е.В. Карпов. – Сталинград, 1959. – 123с.
765676
  Толчанов И.М. Мои роли / И.М. Толчанов; Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова ; [предисл. П. Маркова]. – Москва : Искусство, 1961. – 112 с.
765677
  Плотников Н.С. Мои роли / Н.С. Плотников. – Москва, 1972. – 55с.
765678
  Ерубаев С. Мои сверстники : роман / Саттар Ерубаев; пер. с каз. А.Алдана-Семенова и Ш.Рахимбекова. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1964. – 139 с.
765679
  Джатиев Т.И. Мои седые кудри : повесть / Т.И. Джатиев; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1972. – 360 с.
765680
  Александров Л.А. Мои семнадцать... : повести и рассказы / Леонид Александров ; [послесл. А. Власова]. – Свердловск : Сред.-Урал. книжное издательство, 1986. – 348 с.
765681
  Черви А. Мои семь сыновей / А. Черви. – Москва, 1956. – 128 с.
765682
  Нуайме М. Мои семьдесят лет / М. Нуайме. – М, 1980. – 237с.
765683
  Гиляровский В.А. Мои скитания / В.А. Гиляровский. – Вологда, 1958. – 256с.
765684
  Гиляровский В. Мои скитания / В. Гиляровский. – М., 1987. – 477с.
765685
  Гиляровский В. Мои скитания / В. Гиляровский. – Минск, 1987. – 413с.
765686
  Гофман Г.Б. Мои современники / Г.Б. Гофман. – М, 1982. – 424с.
765687
  Кравченко Н.А. Мои современники / Н.А. Кравченко; Українська академія аграрних наук. – Київ : Аграрна наука, 1999. – 104с. – ISBN 966-540-154-8
765688
  Иванова Т.В. Мои современники, какими я их знала / Т.В. Иванова. – Москва : Советский писатель, 1984. – 440 с.
765689
  Иванова Т.В. Мои современники, какими я их знала / Т.В. Иванова. – Москва : Советский писатель, 1987. – 576 с.
765690
  Приставкин А.И. Мои современники. / А.И. Приставкин. – М., 1960. – 120с.
765691
  Коптелов А.Л. Мои современники. / А.Л. Коптелов. – Барнаул, 1963. – 158 с.
765692
  Аскад Мухтар Мои сограждане / Аскад Мухтар. – Москва, 1951. – 120с.
765693
  Зиборов Е.А. Мои сограждане / Е.А. Зиборов. – Тула, 1967. – 156с.
765694
  Кадыров П. Мои сокровища : повесть / Примкул Кадыров; пер. с узбек. автора и В.Острогорской. – Ташкент : Еш гвардия, 1962. – 85 с.
765695
  Кулиев К. Мои соседи : стихи / Кайсын Кулиев; авториз. пер. с балкар. Е.Елиеева. – Нальчик : Кабар.-Балкар. кн. изд-во, 1957. – 123 с.
765696
  Колотилов Н.Ф. Мои соседи / Н.Ф. Колотилов. – Ярославль, 1957. – 68с.
765697
  Герасимов И.А. Мои соседи / И.А. Герасимов. – Кишинев, 1958. – 222с.
765698
  Скакбаев М. Мои соседи : повести и рассказы / М. Скакбаев; пер. с каз. Л.Обуховой. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 334 с.
765699
  Халфина М.Л. Мои соседи. / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1964. – 71с.
765700
  Токаев А. Мои спутники : Повести и рассказы / А. Токаев. – Москва : Советский писатель, 1974. – 231 с.
765701
  Некрасова К.А. Мои стихи / К.А. Некрасова. – М, 1976. – 175с.
765702
  Емельянов А.В. Мои счастливые дни / А.В. Емельянов. – Москва, 1983. – 398 с.
765703
  Сапожникова Людмила Владимировна Мои Тарасовы пути / Сапожникова Людмила Владимировна. – Кызылорда : Тумар, 2001. – 296с. – ISBN 9665-457-25-5
765704
  Срезневский Б.И. Мои тезисы / Б.И. Срезневский. – М, 1928. – 32-46с.
765705
  Пеллико Сильвио Мои темницы : Записки Сильвио Пеллико : в 2 ч. / Пер. пополненный крат. биогр. авт., соч. г-м Де Латур и ист. замечаниями П. Марончелли. – Санкт-Петербург : Издатель Ев. С. ; Тип. отд. корпус внутренней стражи
Ч. 1. – 1836. – XLVIII, 221 с.


  Содерж.: Уолтер Патер. 1839-1894 / П. Муратов. Воображаемые портреты: Король придворных художников; Дэнис Оксеррский, Себастьян Ван-Сторк; Герцог Карл фон-Розенмольд. Ребенок в доме
765706
  Пришвин М.М. Мои тетрадки / М.М. Пришвин, 1948. – 240с.
765707
  Глотов В.И. Мои товарищи / В.И. Глотов. – Львов, 1940. – 96с.
765708
  Львов М.Д. Мои товарищи / М.Д. Львов. – М., 1945. – 75с.
765709
  Кубанский Г.В. Мои товарищи / Г.В. Кубанский. – Л, 1947. – 199с.
765710
  Порфирьев Б.А. Мои товарищи / Б.А. Порфирьев. – Киров, 1947. – 104с.
765711
  Дайреджиев В.Л. Мои товарищи / В.Л. Дайреджиев. – М., 1953. – 184с.
765712
  Курочкин В.С. Мои товарищи / В.С. Курочкин. – М, 1958. – 191с.
765713
  Гайдар А.П. Мои товарищи / А.П. Гайдар. – М., 1961. – 647с.
765714
  Мартьянов И.В. Мои товарищи. / И.В. Мартьянов. – Иваново, 1950. – 59с.
765715
  Мартынов А. Мои украинские впечатления и размышления / А. Мартынов. – Изд. 2-е. – М, 1924. – 60с.
765716
  Мартынов А. Мои украинские впечатления и размышления / А. Мартынов. – М.-Птгр, 1932. – 76с.
765717
  Горький Максим Мои университеты / Горький М. – Москва : Московский рабочий. – 35 с. – (Роман-газета ; № 1 (13))
765718
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1927. – 156с.
765719
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – 3-е изд. – Москва; Ленинград, 1929. – 192с.
765720
  Горький Максим Мои университеты / Горький М. – Горький : ОГИЗ, 1944. – 110 с.
765721
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – Саратов, 1948. – 127с.
765722
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – Москва, 1953. – 135с.
765723
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – Горький, 1980. – 214с.
765724
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – Москва, 1984. – 126с.
765725
  Горький М. Мои университеты / М. Горький, 1988. – с.
765726
  Федоровская О. Мои университеты // Дом Индекс. Участки. Дома. Квартиры. – Киев, 2008. – № 9 (29). – С. 104-107. – ISSN 1991-8348
765727
  Долинина Н.Г. Мои ученики и их родители / Н.Г. Долинина. – М., 1959. – 95с.
765728
  Хантер Беверли Мои ученики работают на компьютерах / Хантер Беверли. – Москва, 1989. – 223с.
765729
  Волчек Я.И. Мои учителя / Я.И. Волчек. – Москва, 1963. – 159с.
765730
  Земская Е.А. Мои учителя : из воспоминаний филолога // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 134-140. – ISSN 0373-658Х
765731
  Чегодаев А.Д. Мои художники / А.Д. Чегодаев. – М., 1974. – 333с.
765732
  Березина А.С. Мои четвероклассники / А.С. Березина. – Москва, 1976. – 95с.
765733
  Зверев М.Д. Мои четвероногие друзья / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1967. – 239с.
765734
  Розов В.С. Мои шестидесятые / В.С. Розов. – М, 1969. – 379с.
765735
  Чичибабин Б.А. Мои шестидесятые. / Б.А. Чичибабин. – Киев, 1990. – 277с.
765736
  Пинчук Л.Р. Моим детям - вместо завещания / Л.Р. Пинчук. – М., 1978. – 111с.
765737
  Пинчук Л.Р. Моим детям - вместо завещания / Л.Р. Пинчук. – 2-е изд. – М., 1980. – 208с.
765738
  Бакалдин В.Б. Моим друзьям / В.Б. Бакалдин. – Краснодар, 1952. – 110с.
765739
  Высоковский К.И. Моим друзьям / К.И. Высоковский. – Ленинград, 1954. – 48с.
765740
  Макарочкина Н.А. Моим друзьям / Н.А. Макарочкина. – Владимир, 1960. – 48с.
765741
  Кузнецов Ф.С. Моим друзьям / Ф.С. Кузнецов. – Казань, 1964. – 64с.
765742
  Квитко Л.М. Моим друзьям : стихи / Л.М. Квитко; пер. с евр. – Москва : Детгиз, 1980. – 303 с.
765743
  Гордон И.Б. Моим землякам / И.Б. Гордон. – Одесса, 1965. – 48с.
765744
  Иконников В.С. Моим критикам : в 2 [т.] / [соч.] В. Иконникова. – Киев : В унив тип.
[Т.] 1 : Разбор рецензии В.К. на "Исследование о главных направлениях в науке русской истории в связи с ходом образованности (Универ. известия. Киев, 1869 г.), помещенной в Православном обозрении 1869 года / В. К. – 1870. – [2], 100 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1870
765745
  Иконников В.С. Моим критикам : в 2 [т.] / [соч.] В. Иконникова. – Киев : В унив тип.
[Т.] 2 : Возражения на рецензию г. Бильбасова о сочинении: "Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории", напечатанную в Университетских известиях 1870, № 3. – 1870. – [2], 102, [1] с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1870. – Библиогр.: "Список книг, взятых нами из Университетской библиотеки, во время составления докторской диссертации"


  Бильбасов, Василий Алексеевич
765746
  Пришвин М.М. Моим молодым друзьям / М.М. Пришвин. – М., 1973. – 319с.
765747
  Парфенов Л.И. Моим ровесникам / Л.И. Парфенов. – Владимир, 1955. – 64с.
765748
  Шогенцуков А.А. Моим современникам : стихи и поэмы / А.А. Шогенцуков; пер. с кабард. – Нальчик : Кабард..-Балкар. кн. изд-в, 1957. – 72 с.
765749
  Ованесян Р.К. Моим товарищам по счастью : стихи / Р.К. Ованесян. – Москва : Советский писатель, 1952. – 125 с.
765750
  Девин И.М. Моим товарищам по счастью : стихи / И.М. Девин. – Саранск : Морд. кн. изд., 1953. – 92 с.
765751
  Круглова А.И. Моим юным друзьям / А.И. Круглова. – Л, 1958. – 78с.
765752
  Мелехин П.Л. Моими глазами / П.Л. Мелехин. – М, 1966. – 108с.
765753
  Баумейстер А.О. Моисеево различение или рождение религиозной нетолерантности // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 26. – C. 10-16. – ISSN 2414-5823
765754
  Франко І.Я. Моисей : Поэма с предисл. автора / Иван Франко ; просмотренный авт. перев. со 2-го укр. изд. П. Дятлова. – Вена : Изд. Г. Дятлова ; Тип. Ад. Гольццтаузена, 1917. – 88 с. – (Библиотека пленника : Образцы украинской литературы ; Сер. 1, № 1)
765755
  Франко И.Я. Моисей / И.Я. Франко. – Харьков : Пролетарий, 1927. – 112с.
765756
   Моисей : Жизнь. Учение. Мысли, афоризмы. – 2-е изд. – Минск : Современное слово, 2004. – 288с. – ISBN 985-443-429-Х
765757
  Мантурова Т.Б. Моисей Абрамович Вайнман. / Т.Б. Мантурова. – Л., 1984. – 167с.
765758
  Рабинович М.А. Моисей Азриелевич Рабинович / М.А. Рабинович. – М., 1978. – 11с.
765759
  Седаков Э.С. Моисей в Египте / Э.С. Седаков. – М, 1991. – 283с.
765760
   Моисей Горациевич Зельдович -- профессор Харьковского университета : Библиогр. указ. – Харьков, 1989. – 24с.
765761
  Чезза Л. Моисей Ефимович Гамбурд. / Л. Чезза. – Кишинев, 1959. – 22с.
765762
  Дорель Арнольд Моисей и Дарвин / соч. д-ра Арнольда Дореля, орд. проф. ботаникив Цюрихском ун-те ; Пер. с 7-го нем изд. М.И. Бройдо. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Е.Д. Мягкова "Колокол" ; Тип. Т-ва "Народная польза", 1906. – 124, IV с. – В конце предисл. указ. фамилия А. Додель


  Пер.: Быстрицкий, Павел Никитич (1875-)
765763
  Вогман М.В. Моисей как правитель в раннераввинистической литературе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : Выпуск посвящен проблемам религий стран Азии и Африки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 135-152. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
765764
  Ургалкина Н.А. Моисей Спиридонович Спиридонов / Н.А. Ургалкина. – Чебоксары, 1975. – 48с.
765765
  Бушуева С.К. Моисси / С.К. Бушуева. – Л : Искусство, 1986. – 187 с.
765766
  Пелитев Х. Моите атентатори : Избрани разкази. Фейлетони. Приказки за хора и животни. Пътеписи / Х. Пелитев. – София, 1977. – 244 с.
765767
  Касил Л. Моите мили момчета. Командосите от рибарски затон / Л. Касил. – София. – 206с.
765768
  Чилингиров С. Моите съвременници / С. Чилингиров. – София, 1955. – 295с.
765769
  Волошина Л. Моіва еліт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 87). – С. 5


  Україноцентричність, україноорієнтованість, національна самосвідомість - все це має стати ознаками успіху в Україні.
765770
  Болдирєв І. Мої "Грундріссе" // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 1. – С. 75-90. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1811-3141
765771
  Курбанов В. Мої "зустрічі" з Тарасом Шевченком // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 338-347
765772
  Кобилюх В. Мої болючі переживання за "Кобзаря" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 14 березня (№ 5). – С. 15
765773
  Кобилюх В. Мої болючі переживання за "Кобзаря" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 26 лютого - 4 березня (№ 9). – С. 10-11
765774
  Мушинка Микола Мої взаємини з Олексою Мишаничем в останні роки його життя
765775
  Забашта В. Мої вчителі та друзі // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 64-116. – ISSN 0131-2561
765776
  Коваленко І.М. Мої вчителі та керівники, соратники та учні // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 13-20. – ISSN 0868-6904
765777
  Чурсіна В. Мої вчителі у Харкові // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – ISSN 0130-1799
765778
  Сіренко М. Мої два Івани Семеновичі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 6 квітня (№ 14). – С. 15


  Бувальщини й небилиці. Нечуй-Левицький. Козловський.
765779
  Кучер В.С. Мої друзі / В.С. Кучер. – Харків : Український робітник, 1935. – 89 с.
765780
  Кравчук П.І. Мої друзі і знайомі / П.І. Кравчук. – К., 1986. – 255с.
765781
  Барабаш М. Мої життєві випадки : монолог // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 241-245. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
765782
  Зарудний М.Я. Мої земляки : повість / М.Я. Зарудний. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 164 с.
765783
  Сетон Томпсон Ернест Мої знайомі. / Сетон Томпсон Ернест. – К., 1925. – 253с.
765784
  Берло Г. Мої знайомства з деякими українськими діячами // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 429. – ISBN 966-7272-00-1
765785
  Сетон-Томпсон Ернест Мої знакомі. Нариси з життя звірів, які я знав. / Сетон-Томпсон Ернест. – Львів-Київ, 1925. – 277 с.
765786
  Керда О. Мої знання - мій капітал / Ольга Керда. – Миколаїв : Ощипок М.М., 2010. – 488 с.
765787
  Росоховатський І. Мої зустрічі з інопланетянами // Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2003. – № 5. – С.1-4
765788
  Горинь Б. Мої зустрічі з Іриною Вільде // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 5/6. – С.126-128. – ISSN 0868-4790
765789
  Барановський Г.О. Мої зустрічі з С.П. Корольовим // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2007. – № 3. – С. 60-65..


  Матеріали присвячені 100-летію ювілею від дня народження академіка С.П. Корольова
765790
  Кудірка Сімас Мої зустрічі з українцями-політв"язнями // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 95-121. – ISBN 978-966-2164-80-0
765791
  Ячейкін Ю.Д. Мої і чужі таємниці / Ю.Д. Ячейкін. – Київ, 1989. – 242 с.
765792
  Вовк І. Мої каріатиди : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 103-112. – ISSN 0868-4790-8
765793
  Щурат В.Г. Мої листи : [Збіpка поезій] / В. Щурат. – [Львів] : Вид. М. Заячківського ; [З наpодова дpук. Ст. Манєцкого і Спілки. Під заpядом В. Годака], 1898. – 69, III с. – (Артистично-літературні новини ; Кн. 1)


  В кн. також пеp. віpшів В. Гюго, Ф.І. Тютчева, Ш. Петефі, Д. Каpдуччі, К. Тетмайєpа, К.Д. Бальмонта, М. Конопніцької, H. Ленау, Р. Беpнса, Д.Д. Ахшаpумова, Гафіза, М.О. Hекpасова. (псевд.автора — Агі, Борончинський В., Вислобоцький, Зизик, Іскра ...
765794
  Ле І. Мої листи : (1941-1944) / І. Ле. – Київ ; Харків : Укрдержвидав, 1945. – 227 с.
765795
  Квітковський Денис Мої міркування : Збірник публіцистичних творів 1963-1969 рр. / Квітковський Денис; Науково-дослідний ін-т ім. О.Ольжича у ЗСА. За ред. Верига В. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1996. – 648 с. – ISBN 966-7018-00-8
765796
  Квітковський Д. Мої міркування : Збірник публіцистичних творів / Д. Квітковський; Науково-дослідний ін-т ім. О.Ольжича у ЗСА ; За ред. Верига В. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7018-22-9
Ч. 2. – 1998. – 544 с.
765797
  Ясінський Я. Мої молитви : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 118-121. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
765798
  Коротя-Ковальська Мої найдорожчі ювіляри. До 70-річчя Марії та Івана Миколайчуків // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 17-18. – ISSN 1562-3238
765799
  Грабовецький В. Мої незабутні Винники у літописі та ілюстраціях. За спогадами минулих літ : наукові видання музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовець ; [упор. Крайчук Ю. ; наук. ред. і авт. вступної ст. Королько А.] ; Івано-Франк. держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Вид. 2-е, значно допов. та ілюстроване. – Івано-Франківськ, 2011. – 286 с. : іл. – На тит арк. : Присвячую колективу Винниківського історико-краєзнавчого музею за подвижницьку працю в ім"я збереження пам"ятників історії та культури рідного міста та його околиць
765800
  Гаман В. Мої незрадливі супутниці : Дещо із творчих записних книжок / Віктор Гаман. – Київ : Логос, 2005. – 504с. – ISBN 966-581-474-5
765801
  Коцюбинська Михайлина Мої обрії : в 2-х томах / Коцюбинська Михайлина. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 966-7888-67-3
Том 1. – 2004. – 336 с.
765802
  Коцюбинська Михайлина Мої обрії : в 2-х томах / Коцюбинська Михайлина; Ін-тут літератури ім. Т.Шевченка НАН України; Центр Європ. гуманіт. досліджень НАУКМА. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 966-7888-68-1
Том 2. – 2004. – 386с.
765803
  Тишовницький О.М. Мої пам"ятки = My mementos : фрагменти спогадів, статті, промови, листи, документи, світлини тощо / О.М. Тишовницький. – Льос Анхелес, 1974. – 518 с.,[18 л.] : іл.
765804
  Лукасевич Михайло Мої пацієнти. Роздуми хірурга // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 26-28 : Фото
765805
  Шкіль Микола Мої педагогічні університети. Автобіографічна повість. Дану повість присвяченою своїй дружині Катерині Тодосівні // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 31 жовтня - 7 листопада (№ 46/47)


  Автобіографічна повість видатного українського математика і видатного організатора освіти Миколи Івановича Шкіля - " Мої педагогічні університети". Присвячено 80 - річчя.
765806
  Романюк Августин Мої піонiрські пригоди в Канаді : Автобіографія Августина Романюка / Романюк Августин. – Вінніпег : Canadian Farmer, 1958. – 228с. : іл.
765807
  Сивокінь Григорій Мої постуніверситети
765808
  Колаковський Л. Мої правильні погляди на все = Moje sluszne poglandy na wszystko / Лешек Колаковський ; пер. з польськ. Сергія Яковенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 280 с. – ISBN 966-518-334-6
765809
  Іларіон Мої проповіді / Іларіон; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь
Частина 1. – 1973. – 185 с.
765810
  Підгурська М.В. Мої роздуми над "Кобзарем" Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 101-102. – ISSN 1810-2131
765811
  Смольницька Г. Мої роздуми над новелою Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С.21-23. – ISSN 0130-5263
765812
  Карась О.М. Мої розмови з віруючими / О.М. Карась. – Донецьк, 1969. – 30с.
765813
  Довжок Т.В. Мої роки навчання в Університеті (1993-1998) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 279-285. – ISSN 2075-437X


  У статті висвітлено спогади про студентські роки випускниці кафедри слов"янської філології 1998 року.
765814
  Балог К.Ф. Мої роси і зорі / К.Ф. Балог. – Ужгород, 1988. – 59с.
765815
  Пилипчук Д. Мої рубаї / Дмитро Пилипчук. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – 208с. – Шифр. дубл. 8ут. Пили. – ISBN 978-966-8207-83-9
765816
  Дорошенко Д. Мої спогади // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 200. – ISBN 966-7272-00-1
765817
  Кричевська-Росандіч Мої спогади / Катерина Кричевська-Росандіч. – Київ : Родовід, 2006. – 207, [1] с. : іл. – ISBN 966-7845-29-X
765818
  Столяревська О.В. Мої спогади // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 33


  Стаття присвячена 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" Коцуру В.П. Спогади ...
765819
  Говда І. Мої спогади й роздуми / І. Говда ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Стилос, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-193-031-4
765820
  Кр-о С. Мої спогади про Миколу Зерова // Київ : журнал літератури і мистецтва / Літературно-мистецьке т-во в Філадельфії ; ред. Б. Романенчук. – Philadelphia, 1950. – 3, листопад-грудень. – С. 149-152
765821
  Верзилів А. Мої спогади про чернігівських археологів // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 419-421. – ISBN 966-7272-00-1
765822
  Дубовий І.Н. Мої спогади про Щорса / І.Н. Дубовий. – 20с.
765823
  Русова С. Мої спомини (1861-1879) // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 135-175
765824
  Білецький Л.Т. Мої спомини (1917-1926 рр.) / Л.Т. Білецький ; [підгот. тексту, вступ. ст. та імен. покажч.: В.Р. Адамський] ; Хмельн. міська орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Кам"янець-Подільський : Медобори, 2013. – 239, [1] с. – Імен. покажч.: с. 209-238. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-681-029-2
765825
  Дорошенко Д. Мої спомини про давнє-минуле 1901 - 1914 рр. / Д. Дорошенко. – Винипег, 1949. – 168с.
765826
  Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле (1914-1920) = Meine Erinnerungen = My recollections = Mes souvenirs : в 4 ч.: Галицька Руїна-Доба Центральної Ради - Доба Гетьманщини - Доба Директорії / Д. Дорошенко. – 2-ге вид. – Мюнхен : Українське видавництво, 1969. – 543 с.
765827
  Меженко Ю. Мої спомини про Фальківського // Берестейський край : щотижнева газета / "Просвіта Берестейщини" імені Т. Шевченка. – Брест, 1998. – 30 жовтня (№ 38). – С. 2
765828
  Тобілевич С.В. Мої стежки і зустрічі / Софія Тобілевич. – Київ : Держ. вид-во образотв. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1957. – 476 с. : 30 л. іл.
765829
  Сингаївський М.Ф. Мої сторони світу : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 111 с.
765830
  Кравченко Є.С. Мої сучасники / Є.С. Кравченко. – Київ, 1954. – 180 с.
765831
  Смолич Ю.К. Мої сучасники : Літературно-портретні нариси / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 376с.
765832
  Садовський М.К. Мої театральні згадки / Микола Садовський. – Київ : Друк. П. Барського, 1907. – 44 с. – на обкл.: Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки. - Передрук із журн.: Літ.-Наук. Вістник
765833
  Садовський М.К. Мої театральні згадки / М.К. Садовський. – Х.-К., 1930. – 121с.
765834
  Садовський М.К. Мої театральні згадки / М.К. Садовський. – К., 1956. – 204с.
765835
  Садовський М.К. Мої театральні згадки. 1881-1917 / М.К. Садовський. – Х.-К., 1930. – 121с.
765836
  Садовський М.К. Мої театральні згадки. 1881-1917 / М.К. Садовський. – К., 1956. – 204с.
765837
  Дорошко П.О. Мої тривоги : поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Молодь, 1964. – 79 с.
765838
   Мої улюблені казки. – К., 1993. – 128с.
765839
  Горький Максим Мої університети / Горький М. – [ Харків ] : Вид-во "Пролетрій". – 150 с.
765840
  Горький М. Мої університети / М. Горький. – Харків; Київ, 1933. – 208с.
765841
  Івшина Л. Мої університети / Лариса Івшина. – Київ : Українська прес-група, 2006. – 204 с. : фотоіл. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 966-8152-09-2
765842
  Наулко В. Мої університети // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 46-54


  В автобіографічній статті розглядаються основні етапи життєвого і творчого шляху відомого українського вченого, професора Київського славістичного університету, доктора історичних наук, член-кор. НАН України Всеволода Івановича Наулка. Випускник КНУТШ, ...
765843
  Гнєденко Б.В. Мої університетські роки // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 73-82. – ISSN 1029-4171
765844
  Нечиталюк М. Мої уроки з "Жовтня" // Пам"ять століть відтворена у слові / Ред. кол.: А.В.Денисенко, М.П.Присяжний, В.П.Прокопенко та ін. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – С. 330-345. – ISBN 966-7522-02-4
765845
  Мікколя И. Мої харківські спогади. / И. Мікколя. – 3-4с.
765846
  Стрілець О.О. Мої! : поезії / О.О. Стрілець. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 87 с.
765847
  Green Julien Моїra : Roman / Green Julien. – Paris : Plon, 1964. – (Le livre de poche)
765848
  Мицик Ф.О. Моїй землі / Ф.О. Мицик. – К., 1962. – 82с.
765849
  Майоров М.К. Моїм адресатам : збірка гуморесок / М.К. Майоров. – Одеса : Маяк, 1985. – 136 с.
765850
  Салига Т. Моїм вогнем, моїм благословенним гнівом : (до сторіччя від дня народження Марка Боєслава) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 143-152. – ISSN 0868-4790
765851
  Салига Т. Моїм вогнем, моїм благословенним гнівом // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 203-215. – ISSN 1028-5091
765852
  Герасименко Ю.Г. Моїм однодумцям : поезії / Ю.Г. Герасименко. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1959. – 95 с.
765853
  Нванкво Нкем Мой "мерседес" больше / Нванкво Нкем. – М., 1979. – 155с.
765854
  Горюхина Э.Н. Мой 9 "В" / Э.Н. Горюхина. – М., 1972. – 94с.
765855
   Мой адрес - Советский Союз : песенник / [сост.: Б. Чип]. – Киев : Молодь, 1976. – 154, [5] с. – Миниатюрное издание
765856
  Нариманбеков Т.Ф. оглы Мой Азербайджан / Т.Ф. оглы Нариманбеков. – Москва, 1972. – 31с.
765857
  Вагнер Ю.Н. Мой аквариум : составил для детей Ю.Н. Вагнер, прив.-доцент С.-Петербургского ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Игрушечка" ; [Тип. Высоч. утв. Т-ва "Общественная польза"], 1895. – IV, 151 с. : ил. – Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бумаге. – Библиогр.: указание литературы в конце текста (на 3 с.)
765858
  Тригони М. Мой арест в 1881 году // 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.Я. Богучарский. – [Санкт-Петербург], 1906. – С. 76-77
765859
  Хурюгский Т. Мой аул / Т. Хурюгский. – М, 1959. – 68с.
765860
  Адалло Мой аул : стихи / Адалло ; авториз. пер. с авар. А. Зайца ; [вступ. ст. Л. Ошанина]. – Москва : Советская Россия, 1969. – 79 с. : ил.
765861
  Королевич К. Мой бедный Эд // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 227-231. – ISSN 1728-8568
765862
  Эдлис Ю. Мой белый город / Ю. Эдлис. – М,, 1968. – 247с.
765863
  Гилевич Н.С. Мой белый день : стихи и поэмы / Н.С. Гилевич; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1980. – 127 с.
765864
  Невинная В.А. Мой берег / В.А. Невинная. – Тула, 1967. – 64с.
765865
  Молчанов И.Н. Мой берег / И.Н. Молчанов. – М., 1974. – 94с.
765866
  Берилов Н.Т. Мой берег / Н.Т. Берилов. – Донецк, 1976. – 47с.
765867
  Лебедев Е.А. Мой Бессеменов / Е.А. Лебедев. – Москва : Искусство, 1973. – 151 с.
765868
  Вольф С.Е. Мой брат-боксер и ласточки / С.Е. Вольф. – Ленинград, 1966. – 144с.
765869
  Алексин А.Г. Мой брат играет на кларнете : повести и рассказы : [для сред. и ст. шк. возраста] / Анатолий Алексин ; ил. Л. Токмаков. – Москва : Детская литература, 1968. – 175 с. : ил. – Содерж.: Повести: Поздний ребенок; Мой брат играет на кларнете: (Из дневника девчонки); А тем временем где-то...; Рассказы: "Подумаешь, птицы!.."; Неправда; Ночь перед свадьбой
765870
  Алексин А.Г. Мой брат играет на кларнете / Анатолий Алексин ; послесл. И.П. Мотяшова ; худож. В.И. Терещенко. – Москва : Просвещение, 1983. – 384 с. : ил.
765871
  Гагарин В.А. Мой брат Юрий / В.А. Гагарин. – Смоленск, 1984. – 350с.
765872
  Гагарин В.А. Мой брат Юрий / В.А. Гагарин. – Минск, 1988. – 430с.
765873
  Ступин Е.С. Мой брат. Докум. повесть / Е.С. Ступин. – Тула, 1968. – 113с.
765874
  Стиблова В. Мой братишка / В. Стиблова. – М., 1985. – 142с.
765875
   Мой Бродский [Електронний ресурс] : читает Михаил Казаков. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2006. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows, Pentium 100, RAM 16 Mb, SVGA, 800x600, CD-ROM, звук. карта, мышь, колонки или наушники.-Аудиосистемы. - Загл. с этикетки видеодиска. – (1С: Аудиокниги ; из коллекции Русского музея). – ISBN 5-9677-0215-6


  Михаил Михайлович Казаков сіграл более 60 ролей в кино, на его счету около 30 режиссерских работ, но все же, по словам артиста : "... актерство мое началось и вот уже полвека продолжается только благодаря стихам". В єтот диск вошли произведения Иосифа ...
765876
  Соколовская Н.П. Мой Вавилон / Н.П. Соколовская. – М., 1979. – 112с.
765877
  Бетаки В. Мой вальс : поэзия : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 9. – С. 3-11. – ISSN 0321-1878
765878
  Хаммер Арманд Мой век - двадцатый. Пути и встречи / Хаммер Арманд; Пер. с англ. Салливан Г. – Москва : Прогресс, 1988. – 301с.
765879
  Коненков С.Т. Мой век / С.Т. Коненков. – Москва : Политиздат, 1971. – 368с.
765880
  Коненков С.Т. Мой век / С.Т. Коненков. – М., 1972. – 368с.
765881
  Ушаков Н.Н. Мой век / Н.Н. Ушаков. – М., 1973. – 480с.
765882
  Турсун-заде М. Мой век : стихи и поэма / М. Турсун-заде. – Москва : Советский писатель, 1973. – 271 с.
765883
  Решетников Л.В. Мой век : стихотворения / Л.В. Решетников. – М., 1979. – 220с.
765884
  Сысойков М.П. Мой век / М.П. Сысойков. – Петрозаводск, 1981. – 174с.
765885
  Никольский С.М. Мой век / С.М. Никольский. – Москва : ФАЗИС, 2005. – 320с. – ISBN 5-7036-0099-5
765886
   Мой век, мои друзья и подруги. – М : Московский рабочий, 1990. – 735 с.
765887
  Коненков С.Т. Мой век: воспоминания / С.Т. Коненков. – 2-е изд., доп. – М., 1988. – 383с.
765888
  Чернев И. Мой великий брат / И. Чернев. – Чита, 1954. – 500с.
765889
  Чернев И. Мой великий брат / И. Чернев. – М., 1957. – 591с.
765890
  Чернев И. Мой великий брат / И. Чернев. – М., 1959. – 616с.
765891
  Краснов Н.С. Мой верный аист / Н.С. Краснов. – Краснодар, 1978. – 237с.
765892
  Позднеев А.А. Мой верный товарищ / А.А. Позднеев, 1951. – 64с.
765893
  Яковлев Ю. Мой верный шмель / Ю. Яковлев. – М., 1969. – 256с.
765894
  Пастернак Б.Л. Мой взгляд на искусство : сборник / Б.Л. Пастернак. – Саратов : Саратовский университет, 1990. – 288 с. – ISBN 5-292-00771-4
765895
  Коберидзе К. Мой виноградник : рассказы / К. Коберидзе. – Москва : Советский писатель, 1976. – 238 с.
765896
  Ляховчук В.И. Мой выбор / В.И. Ляховчук. – М., 1990. – 300с.
765897
  Шеварднадзе Э.А. Мой выбор / Э.А. Шеварднадзе. – М, 1991. – 331с.
765898
  Буков Е.Н. Мой Вьетнам : стихи / Е.Н. Буков. – Кишинев. : Лумина, 1968. – 75 с.
765899
  Сергиевский Александр Мой Гарибальди // Вестник Европы : журнал европейской культуры. – Москва, 2008. – Т. 22/23. – С. 188-197. – ISSN 1609-5359
765900
  Квателадзе И. Мой генерал : проза: повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 42-54. – ISSN 0012-6756
765901
  Костомаров В.Г. Мой гений, мой язык: Размышления языковеда в связи с обществ. дискус. о яз. / В.Г. Костомаров. – М., 1991. – 63с.
765902
  Томас Дилан Мой герой на руке своей оголяет нерв : новые переводы стихов // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 4 (1020 ). – С. 139-145. – ISSN 0130-7673
765903
  Шостка В.В. Мой голос / В.В. Шостка. – Куйбышев, 1963. – 116с.
765904
  Шамкенов А. Мой голос : стихотворения и поэмы / Аманжол Шамкенов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1981. – 256 с.
765905
   Мой город- герой. – Тула, 1979. – 110с.
765906
  Северов П.Ф. Мой город / П.Ф. Северов. – К.-Х., 1935. – 96с.
765907
  Сульдин К.Н. Мой город : Путеводитель по Кургану / К.Н. Сульдин, М.И. Шушарин. – Челябинск, 1969. – 98с.
765908
  Карпова Н.И. Мой город : кн. стихов / Н.И. Карпова. – Л., 1981. – 60с.
765909
  Маричева В.И. Мой город на заре : очерк / В.И. Маричева. – Алма-Ата, 1980. – 190с.
765910
  Шестаков К.И. Мой город родной / К.И. Шестаков. – Самара, 1990. – 278с.
765911
  Северцев С.Л. Мой Гулистан / С.Л. Северцев. – Ташкент, 1985. – 463с.
765912
  Бахтия И. Мой Гюлистан / И. Бахтия. – Алма-Ата, 1958. – 127 с.
765913
  Власов Н. Мой Дагестан / Н. Власов. – Махачкала, 1956. – 57с.
765914
  Гамзатов Р. Мой Дагестан / Р. Гамзатов. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 256 с.
765915
  Гамзатов Р. Мой Дагестан : повесть / Р. Гамзатов. – Москва
2. – 1968. – 93 с.
765916
  Гамзатов Р. Мой Дагестан / Р. Гамзатов. – Москва : Молодая гвардия
1,2. – 1972. – 423 с.
765917
  Гамзатов Р. Мой Дагестан / Р. Гамзатов. – Москва, 1974. – 292 с.
765918
  Гамзатов Р. Мой Дагестан : повесть / Р. Гамзатов; пер. с авар. В.Солоухина. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1974. – 384 с.
765919
  Гамзатов Р. Мой Дагестан : повесть / Р. Гамзатов; пер. с авар. В.Солоухина. – Москва : Известия, 1977. – 431 с.
765920
  Гамзатов Р. Мой Дагестан : повесть / Р. Гамзатов; пер. с авар. В.Солоухина. – Москва : Книга, 1985. – 438 с.
765921
  Гамзатов Р. Мой Дагестан : повесть / Р. Гамзатов. – Москва, 1986. – .
765922
  Гамзатов Р. Мой Дагестан : повесть / Р. Гамзатов. – Махачкала : Даг. кн. изд-во
1-2. – 1989. – 411 с.
765923
  Щипахина Л.В. Мой двадцатый век / Л.В. Щипахина. – М., 1984. – 47с.
765924
  Сазонов Г.К. Мой дед Захар Нерчинск / Г.К. Сазонов. – Свердловск, 1973. – 125 с.
765925
  Аксельрод Ю.С. Мой дед Лев Троцкий и его семья / Юлия Аксельрод. – Москва : Центрполиграф, 2013. – 445, [3] с., [4] л. фотоил. – Библиогр.: с. 445-446. – (Личный взгляд : воспоминания, материалы, документы). – ISBN 978-5-227-04169-2
765926
  Ивашева П.А. Мой день : [рассказ] / П.А. Ивашева. – 2-е изд. – [Ростов-на-Дону] : Изд. "Донская речь", 1903. – 16 с. : ил. – На обл. номер изд. № 22. - Без тит.л. описан по обл.
765927
  Стефанова Мой день / Стефанова, дЛ. – М, 1962. – 72с.
765928
  Асеков И. Мой день : стихи / И. Асеков; авториз. пер. с кумык. – Москва : Советский писатель, 1963. – 103 с.
765929
  Соболев М. Мой Диоген // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 7. – С.109-124. – ISSN 0321-1878
765930
  Ошерович Г.Ш. Мой добрый клен : стихи и поэмы / Гирш Ошерович; пер. с евр. А.Тарковского. – Москва : Советский писатель, 1962. – 105 с.
765931
  Каштанов А.Л. Мой дождь / А.Л. Каштанов. – Минск, 1982. – 254с.
765932
  Смирнов О.П. Мой дом - на Востоке / О.П. Смирнов. – М., 1962. – 336с.
765933
  Кузьмин В.Г. Мой дом - не крепость : роман / В.Г. Кузьмин ; [ил.: А.Е. Глуховцев]. – Нальчик : Эльбрус, 1974. – 384 с.
765934
  Кузьмин В.Г. Мой дом - не крепость : роман / Валентин Кузьмин ; [худож. Е.Н. Флерова]. – Москва : Советский писатель, 1980. – 464 с.
765935
  Кузьмин В.Г. Мой дом - не крепость / В.Г. Кузьмин. – М, 1990. – 397с.
765936
  Хаидов А. Мой дом - пустыня : повести и рассказы / Хаидов Аллаверды; пер. с тюркс. – Ашхабад, 1987. – 245 с.
765937
  Гранцева Н.А. Мой дом - Россия с видом на Неву / Н.А. Гранцева. – Ленинград, 1979. – 80с.
765938
  Осмонов А. Мой дом : стихи / А. Осмонов; авториз. пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1950. – 156 с.
765939
   Мой дом. – Красноярск, 1961. – 80с.
765940
  Колас Якуб Мой дом : избрання лирика / Колас Якуб. – Москва, 1962. – 111 с.
765941
  Завальнюк Л.А. Мой дом / Л.А. Завальнюк. – Хабаровск, 1966. – 70с.
765942
  Жупанов И.Л. Мой дом / И.Л. Жупанов. – Тула, 1967. – 63с.
765943
  Колас Якуб Мой дом : избранная лирика / Колас Якуб. – Москва, 1972. – 207 с.
765944
  Антропова И.А. Мой дом / И.А. Антропова. – Київ, 1973. – 40с.
765945
  Долгополов Ю.С. Мой дом / Ю.С. Долгополов. – М., 1983. – 62с.
765946
  Джангазиев М. Мой дом в золотой долине : стихи и поэмы / М. Джангазиев. – Фрунзе : Мектеп, 1976. – 236 с.
765947
  Никулина М.П. Мой дом и сад / М.П. Никулина. – Свердловск, 1969. – 56с.
765948
   Мой дом на Красной Пресне. – М, 1979. – 281с.
765949
  Ленк Дж. Мой домашний аудиовидео комплекс / Дж. Ленк. – Москва, 1994. – 320 с.
765950
  Збанацкий Ю.О. Мой дорогой друг : Рассказы: Для средн. шк. возраста / Ю.О. Збанацкий. – Симферополь : Крымиздат, 1956. – 64с.
765951
  Никитин Г.М. Мой друг- Моцарт / Г.М. Никитин. – М, 1975. – 61с.
765952
  Турчинская А.Ф. Мой друг - Ашхабад / А.Ф. Турчинская. – М., 1960. – 531с.
765953
  Финн К.Я. Мой друг / К.Я. Финн. – М, 1930. – 152с.
765954
  Донжашвили Т.Г. Мой друг : рассказы и повести / Т.Г. Донжашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1963. – 246 с.
765955
  Друнина Ю.В. Мой друг / Ю.В. Друнина. – М, 1965. – 111с.
765956
  Донжашвили Т.Г. Мой друг : повесть / Т.Г. Донжашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 135 с.
765957
  Расих Атилла Мой друг : роман / Расих Атилла; пер. с татар. А.Чехова. – Москва : Современник, 1973. – 230 с.
765958
  Цветкова Н. Мой друг / Н. Цветкова. – М., 1973. – 47с.
765959
  Казанский В.И. Мой друг / В.И. Казанский. – Москва : Советский писатель, 1982. – 80 с.
765960
  Цаголов В.М. Мой друг Бибо / В.М. Цаголов. – Орджоникидзе, 1962. – 91с.
765961
  Ошанин Л.И. Мой друг Борис : Три повести в стихах / Л.И. Ошанин. – Москва : Воениздат, 1972. – 110с.
765962
  Левитин М.З. Мой друг верит / М.З. Левитин. – Москва, 1989. – 284 с.
765963
  Перле А. Мой друг Генри Миллер : Роман / Пер. с агл. Л. Житковой; Альфред Перле. – Санкт-Петербург : Азбука, 2003. – 352с. – ISBN 5-267-00626-2
765964
  Кружков Н.Н. Мой друг Иван Титов / Н.Н. Кружков. – Москва, 1972. – 143с.
765965
  Милль Пьер Мой друг Кубик / Пьер Милль ; Пер. с фр. Е. Трутовской ; С пред. Л. Козловского. – 2-е изд. – Петроград : Задруга, 1918. – VIII, 124 с.
765966
  Кузнецов Н.В. Мой друг лайка / Н.В. Кузнецов. – Ярославль, 1962. – 288с.
765967
  Згут М.А. Мой друг магнитофон / М.А. Згут. – Москва, 1973. – 256 с.
765968
  Згут М.А. Мой друг магнитофон / М.А. Згут. – Москва, 1981. – 223 с.
765969
  Сименон Ж. Мой друг Мегрэ / Ж. Сименон. – Одесса, 1989. – 323с.
765970
  Гроссман М.С. Мой друг Надежда / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1958. – 262с.
765971
  Чейшвили Р.Б. Мой друг Нодари : роман / Р.Б. Чейшвили. – Москва : Советский писатель, 1968. – 271 с.
765972
  Вирта Н.Е. Мой друг полковник / Н.Е. Вирта. – Москва : Искусство, 1942. – 132 с.
765973
  Нагорный С.Г. Мой друг Пучков / С.Г. Нагорный. – М., 1942. – 48с.
765974
   Мой друг работает в милиции. – Л, 1974. – 207с.
765975
  Бэро Анри Мой друг Робеспьер / Бэро Анри. – М, 1927. – 232с.
765976
   Мой друг рядом. – М, 1981. – 270с.
765977
  Вучетич В.Е. Мой друг Сибирцев / В.Е. Вучетич. – Москва, 1981. – 413с.
765978
  Полякова Т.В. Мой друг Тарантино : [повесть] / Татьяна Полякова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 315, [2] с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-006856-5
765979
  Полякова Т.В. Мой друг Тарантино : Повесть / Татьяна Полякова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 320с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-00578-1
765980
  Ремез О.Я. Мой друг театр / О.Я. Ремез. – М, 1967. – 176с.
765981
  Сологубов Н.М. Мой друг хоккей / Н.М. Сологубов. – М., 1967. – 96с.
765982
  Горький М. Мой друг, великий человек... / М. Горький. – М., 1980. – 238с.
765983
  Николаев А.М. Мой друг, человек / А.М. Николаев. – М, 1967. – 136с.
765984
  Тилье Клод Мой дядя Бенжамен = (Mon oncle benjamin) / Клод Тилье ; пер. с фр. Венедикта Ливщица, предисл. П. Когана. – Москва : Акц. изд. "Огонек", 1930. – 142 с. – Экз. в разных переплетах. – (Библиотека романов)
765985
  Юфит М.И. Мой дядя изобретатель / М.И. Юфит. – М., 1971. – 328с.
765986
  Медведева Е. Мой дядя Лунеш // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 66-86. – ISSN 1728-8568
765987
  Мопассан Ги де Мой дядя Состен / Мопассан Ги де. – М., 1963. – 47с.
765988
  Месса Рамон Мой дядя чиновник. / Месса Рамон. – М., 1964. – 294с.
765989
  Рогожин М.В. Мой желанный убийца : роман / М.В. Рогожин. – М., 1997. – 346с.
765990
  Танчич М. Мой жизненный путь / М. Танчич. – М, 1952. – 452с.
765991
  Бенц К. Мой жизненный путь и мои изобретения / К. Бенц. – М.-Л., 1928. – 104с.
765992
  Донжашвили Т.Г. Мой заповедник : рассказы и очерки / Т.Г. Донжашвили. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 175 с.
765993
  Файзуллин Р.А. Мой звездный час : стихи / Р.А. Файзуллин. – Москва : Советская Россия, 1978. – 350 с.
765994
  Севастьянов А.А. Мой знакомый медведь: повесть / А.А. Севастьянов. – М., 1980. – 208с.
765995
  Аношкин М.П. Мой знакомый учитель / М.П. Аношкин. – Челябинск, 1963. – 178с.
765996
  Самохин Н.Я. Мой знаменитый двойник / Н.Я. Самохин. – Москва, 1972. – 144 с.
765997
  Калиничев С. Мой золотой дукат : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 3. – С. 48-57. – ISSN 0131-8136
765998
   Мой истинный дом. – М, 1986. – 366с.
765999
  Алимбаев М. Мой Казахстан : стихи и поэма / Музафар Алимбаев. – Алма-Ата : Казгиз, 1963. – 64 с.
766000
   Мой Казахстан. – Алама-Ата, 1978. – 152с.
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,