Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
765001
  Кучерук М.С. "Лихі 90-ті" і "помаранчева" революція: соціально-економічні передумови формування громадянського суспільства // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 60-64. – ISSN 2076-1554
765002
   "Лихо з розуму" В. Чорновола англійською мовою // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 222/223, липень/серпень : липень/серпень. – С. 32-33
765003
  Адамишин А. "Лихолетие" 91-го. Взгляд из Италии // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 39-47. – ISSN 0130-9625


  Роздуми автора про розпад СРСР
765004
   "Лицар - шістдесятник" / Н. Корнієнко, С. Кубів, В. Гладких, Г. Стефанова


  Відомий політичний і громадський діяч, режисер театру і кіно - Лесь Степанович Танюк.
765005
   "Лицар - шістдесятник" / Н. Корнієнко, С. Кубів, В. Гладких, Г. Стефанова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 липня (№ 115). – С. 10-11


  Лесь Танюк — відомий політичний і громадський діяч, український режисер театру і кіно.
765006
  Чадюк М. "Лицар національного обов"язку" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 квітня (№ 68/69). – С. 30


  Маловідомі факти про Сергія Єфремова.
765007
  Качор А. "Лицар обов"язку громадського" // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 491, січень : січень. – С. 10-12


  Життя і творчість Бориса Грінченка.
765008
  Поліщук Олена "Лицар честі й совісті" / підгот. О. Поліщук // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 103-105. – ISSN 0236-1477
765009
  Хамедова О. "Лицарі "абсурду" в інтерпретації Б. Антоненка-Давидовича // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 169-175. – ISSN 1728-9572
765010
  Козир Л. "Лицарі духа". Фольклористична діяльність БорисаГрінченка в оцінці Івана Франка // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 10-13. – ISSN 0236-1477
765011
  Букет Є. "Лицарі золотого тризуба": непростий роман непростого автора // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 21 грудня (№ 51). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Документальний роман Володимира Покотила "Лицарі золотого тризуба".
765012
  Масненко В. "Лицарь меча й плуга": типовий/ нетиповий "кресовий" шляхтич - Адам Аполлінарійович Рокицький // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93) : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть Ч. 2. – С. 163-177. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
765013
  Сірук М. "Лицемірство на марші" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 1 квітня (№ 56/57). – С. 7


  "Як олігарх Пінчук запросив екс-прем"єра Камерона розказати про неприйняття корупції в Україні". В ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка відбулася публічна лекція екс-прем"єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона під назвою "Місце України у мінливому світі".
765014
  Крптева Г.Г. "Лицо" как лейтмотивный образ лирики Николая Заболоцкого: сематика и значение // Вестник Новосибирского государственного университета : научный журнал / Новосибирский государственный университет. – Новосибрск, 2011. – Т. 10, вып. 2 : Филология. – С. 151-157. – (История, филология). – ISSN 1818-7919
765015
  Аксенов Г.П. "Личность есть драгоценнейшая, величайшая ценность" (В.И. Вернадский: ноосфера, творчество, нравственность) : из цикла "История этических учений" / Г.П. Аксенов. – Москва : Знание, 1990. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Этика ; 11/1990)
765016
  Казандзакіс Н. [Лихі і кумедні пригоди Алексіса Зорбаса / Н. Казандзакіс. – Афіни : Казандзакі, 1997. – 316 с. – Видання новогрецькою мовою
765017
  Геворкьян В.Х. Литология и минералого-геохимические особенности нижнемеловых отложений юга Украины / В.Х. Геворкьян. – Киев : Наукова думка, 1981. – 277с.
765018
  Семейкина Л.К. Литология и постседиментационные преобразования средневерхнепротерозойских отложений Ийско-Урикского грабена / Л.К. Семейкина. – М., 1978. – 112с.
765019
  Пылма Л. Литология и фауна типовых разрезов карадокского яруса в Северной Эстонии. / Л. Пылма. – Таллин, 1988. – 101с.
765020
  Попов В.И. Литология кайнозойских моласс Средней Азии / В.И. Попов. – Ташкент
Часть 3. – 1956. – 312с.
765021
  Попов В.И. Литология кайнозойских моласс Средней Азии. / В.И. Попов. – Ташкент, 1954. – 524с.
765022
  Рухина Е.В. Литология ледниковых отложений / Е.В. Рухина. – Ленинград : Недра, 1973. – 176с.
765023
  Оргенсон Э.А. Литология лландоверийских отложений Эстонии / Э.А. Оргенсон. – Таллин, 1966. – 68с.
765024
  Рухин Л.Б. Литология моренных отложений / Л.Б. Рухин. – Л, 1960. – 142с.
765025
  Рухина Е.В. Литология моренных отложений / Е.В. Рухина. – Ленинград : Ленинградский университет, 1960. – 142с.
765026
  Бурлин Ю.К. Литология нефтегазоносных толщ : Учебное пособие для ВУЗов / Ю.К. Бурлин, А.И. Конюхов, Е.Е. Карнюшина. – Москва : Недра, 1991. – 282с.
765027
  Рабиханукаева Е.С. Литология отложений ордовика и силура западной части Сибирской платформы / Е.С. Рабиханукаева. – Новосибирск, 1971. – 220с.
765028
   Литология, геохимия и перспективы на полезные ископаемые глубинных зон Белоруссии.. – МИнск, 1975. – 216с.
765029
   Литология, геохимия и полезные ископаемые Белоруссии и Прибалтики. – Минск : Наука и Техника, 1970. – 384с.
765030
   Литология, геохимия и полезные ископаемые Белоруссии и Прибалтики.. – Минск, 1968. – 323с.
765031
  Авазходжаев Х.Х. Литология, геохимия и полезные ископаемые мезозойских отложений Каракалпакии / Х.Х. Авазходжаев, А. Палыбеков ; АН УзССР, Комплексный ин-т естеств. наук Каракалп. филиала. – Ташкент : Фан, 1976. – 162 с. : схем. – Библиогр.: с. 157-161
765032
   Литология, геохимия и стратиграфия континентальных кайнозойских отложений Белоруссии.. – Минск, 1988. – 255с.
765033
   Литология, геохимия и фации верхнего протерозоя и палеозоя БССР. – Минск, 1979. – 142с.
765034
   Литология, геохимия, палеогеография верхнепротерозойских и палеозойских отложений Белоруссии.. – Минск, 1977. – 163с.
765035
  Морозов С.Г. Литология, коллекторы и перспективы нефтегазоносности додевонских отложений Западной Башкирии : Автореф... канд. геол.-минер.наук: / Морозов С.Г.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. Уфим. нефт. науч.-исслед. ин-т "УфНИИ". – Уфа, 1961. – 21л.
765036
   Литология, минералогия и геохимия месторождений самородной серы : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 148 с.
765037
  Юртаев Ю.С. Литология, палеогеография и некоторые вопросы геохимии в связи с нефтегазоносностью верхнемеловых отложений Юго-Западного Таджикистана : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.127 / Юртаев Ю.С.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 30л.
765038
  Бибаев А.Г. Литология, палеогеография и нефтегазоносность меловых отложений Западного Узбекистана / А.Г. Бибаев ; АН Узб.ССР, Ин-т геологии. – Ташкент : АН Узб.ССР, 1959. – 341 с., [2] карт. : ил. + 10 вкл. карта
765039
   Литология, стратиграфия, геохимия и нефтегазоносность палеогеновых отложений Сурхандарьинской впадины.. – Ташкент, 1975. – 153с.
765040
   Литология, терригенных толщ фанерозоя Воронежской антеклизы. – Воронеж, 1979. – 109 с.
765041
   Литология, угленосность и рудогенез осадочных толщ Европейского Северо-Востока СССР.. – Сыктывкар, 1987. – 187с.
765042
   Литология, фации и геохимия нефтегазоносных осадочных формаций Узбекистана. – Ташкент, 1974. – 342с.
765043
  Лашкова Л.Н. Литология, фации и коллекторские свойства кембрийских отложений Южной Прибалтики / Л.Н. Лашкова. – М, 1979. – 96с.
765044
  Сюндюков А.З. Литология, фации и нефтегазоносность карбонатных отложений Западной Башкирии : (верхний девон, карбон, нижняя пермь) / А.З. Сюндюков. – Москва : Наука, 1975. – 174с.
765045
  Эгамбердыев М. Литология, фации и палеогеография верхнемеловых осадочных формаций гор Ауминзатау (Кызылкумы). / М. Эгамбердыев. – Ташкент, 1963. – 172с.
765046
  Хубка Александр Николаевич Литология, фации и стратиграфия континентальных отложений верхнего миоцена МССР и смежных районов УССР : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Хубка Александр Николаевич; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1967. – 24л.
765047
  Фадеев М.И. Литология, эпигенез и нефтеносность каменноугольных отложений Куйбышевского Поволжья : Автореф. дис ... д-ра геол.-минералог. наук / Фадеев М.И. ; Саратов. гос. ун-т , Куйбышев. гос. НИИ нефт. пром-ти. – Куйбышев, 1966. – 63 с. – Бібліогр. : с. 62-63
765048
  Кузнецов В.Г. Литолого-геологические особенности рифов и их значение в формировании промышленных скоплений нефти и газа. Уч. пособие / В.Г. Кузнецов. – Москва, 1971. – 76с.
765049
  Карпенко И. Литолого-геофизические свойства сланцевых пород с повышенным содержание керогена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-47. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії канд-м геол. наук, ст. наук. співроб. І.М. Безродною) К особенностям неконвенционных сланцевых скоплений углеводородов, в первую очередь, относится: а) нефтегазогенерирующие породы выступают в роли ...
765050
   Литолого-геохимическая и палеоэкологическая характеристика условий осадконакоплений в Горном Крыму / Р.Р. Габдуллин, Е.Н. Самарин, А.В. Иванов, Н.В. Бадулина, М.А. Афонин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 39-57 : рис., табл. – Библиогр.: с. 56-57. – (Геология ; № 2). – ISSN 0201-7385
765051
  Кузнецов В.А. Литолого-геохимическая характеристика аллювия бассейна р.Припяти. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузнецов В.А.; АН БССР. – Минск, 1965. – 29л.
765052
  Кадунас В.Б. Литолого-геохимическая характеристика верхнепермских карбонатных отложений Южной Прибалтики : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кадунас В.Б.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 17л.
765053
  Петухова Н.Н. Литолого-геохимическая характеристика дерново-подзолистых почв Белорусского Полесья : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Петухова Н.Н.; АН БССР. Отделение химич. наук. – Минск, 1968. – 20л.
765054
  Соколов Петр Николаевич Литолого-геохимическая характеристика и закономерности формирования галогенно-карбонатных отложений кембрия западной части Иркутского амфитеатра : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 04.127 / Соколов Петр Николаевич; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 22л.
765055
  Тамошюнас Л. Литолого-геохимическая характеристика и особенности верхнепермских галогенных отложений Южной Прибалтики : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Тамошюнас Л.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 15л.
765056
  Полякова И.Д. Литолого-геохимическая характеристика меловых и палеогеновых отложений Западно-Сибирской плиты в связи с реконструкцией палеоландшафтов : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Полякова И.Д.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 30л.
765057
  Астапова С.Д. Литолого-геохимическая характеристика моренных отложений Белоруссии. (Бассейн Немана) : автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук: 127, 121 / Астапова Светлана Дмитриевна ; АН БССР, Отд-ние хим. наук, Объедин. совет ин-тов физ.-орган. химии, общей и неорган. химии. – Минск, 1968. – 23 с. – Библиогр.: с. 22-33
765058
  Евтушенко В.М. Литолого-геохимические и битуминологические особенности и условия формирования отложений куонамскойго типа кембрия восточной части Сибирской платформы : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Евтушенко В.М. ; АН СССР. – Иркутск, 1970. – 21 с.
765059
   Литолого-геохимические и металлогенические исследования глубинных зон Белорусии.. – Минск, 1973. – 172с.
765060
   Литолого-геохимические и палеогеографические предпосылки рудоностности осадочных формаций Сибири.. – Новосибирск, 1987. – 138с.
765061
   Литолого-геохимические исследования палеозойских и докембрийских отложений Сибири.. – Новосибирск, 1975. – 223с.
765062
   Литолого-геохимические методы корреляции разрезов осадоочных толщ Сибири.. – Новосибирск, 1972. – 165с.
765063
  Демедюк Ю.Н. Литолого-геохимические особенности и условия накопления донных осадков Босфоро-Анатолийской части Черного моря : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.10 / Демедюк Ю. Н.; ОГУ. – Одесса, 1985. – 16л.
765064
  Килина Л.И. Литолого-геохимические особенности и условия формирования кембрийских отложений Туруханского района (в связи с перспективами их нефтегазоносности) : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: 040008 / Килина Л.И.; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1973. – 20л.
765065
  Мельник А Литолого-геохимические особенности неогенового осадочного комплекса юга Украины / А Мельник. – К., 1976. – 50с.
765066
  Усманов Х. Литолого-геохимические особенности юрских и меловых отложений Каракалпакской части Устюрта в связи с их нефтегазоносностью : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127, 121 / Усманов Х.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. Отд. нефтегазоносных формаций. – Ташкент, 1969. – 19л.
765067
  Салямова С.К. Литолого-геохимические предпосылки нефтегазоносности нижне- и среднеюрских отложений юго-западных отрогов Гиссара : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127, 121 / Салямова С.К.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. Отд. нефтегазоносных толщ и коллекторов. – Ташкент, 1970. – 18л.
765068
   Литолого-геохимические условия формирования донных отложений.. – Киев, 1979. – 207с.
765069
  Кургинян Э.Н. Литолого-геохимические условия формирования октемберянской свиты в араратской дипресии : Автореф... канд. геолог.- минерал.наук: 04.127 / Кургинян Э. Н. ё; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 21с.
765070
  Бгатов Василий Иванович Литолого-геохимические хакономерности осадкообразования в ордовике и силуре Сибирской платформы : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 127 / Бгатов Василий Иванович; АН ССР. Сиб. отд-ние. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1969. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
765071
  Камалов Я.К. Литолого-гиохимические и фациально-палеогеографические особенности верхне-меловых отложений таджикской депрессии. / Я.К. Камалов. – Ташкент, 1975. – 234с.
765072
  Орехов С.Я. Литолого-минаралогический анализ четвертичных отложений Нижнего Поволжья. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Орехов С.Я.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1953. – 24 с.
765073
  Ализаде Х.А. Литолого-минералогическая характеристика бентонитовых глин северо-восточной части Малого Кавказа : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Ализаде Х. А.; АН АзССР, Ин-т геолог. им. Губкина. – Баку, 1963. – 22л.
765074
  Каждан В.Е. Литолого-минералогическая характеристика и фосфатоносность меловых отложений Южной Прибалтики : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 127 / Каждан В.Е.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 27л.
765075
  Клубова Т.Т. Литолого-минералогическая характеристика меловых глин Западно-Сибирской низменности / Т.Т. Клубова. – М., 1961. – 74с.
765076
  Эфендиев И.Э. Литолого-минералогические исследования сарматских глин Дагестана в связи с их использованием в народном хозяйстве. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Эфендиев И.Э.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Махачкала, 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
765077
  Зинчук Н.Н. Литолого-минералогические особенности древних осадочных толщ в районах развития кимберлитового магматизма // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 3. – С. 104-127 : рис. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 1682-3591
765078
  Дружинин Л.Н. Литолого-минералогические особенности и условия формирования отложений балтской свиты Украины в связи с их алмазоносностью : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Дружинин Л.Н.; Центр. науч.-исслед. горноразвед. ин-т цвет., редких и благородных металлов. – Москва, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.26-28
765079
  Иноземцев Ю.И. Литолого-минералогические особенности прибрежно-морских осадков Азовского моря / Ю.И. Иноземцев. – К, 1974. – 58с.
765080
  Рудченко Э.Г. Литолого-минералогический состав и генезис лессовых пород северо-восточной части Кузнецкой равнины (Кемеровский район). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Рудченко Э.Г.; МВ и ССО РСФСР. Томский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1963. – 25л.
765081
  Милорадович Б.В. Литолого-палеонтологическая характеристика каменноугольных и нижнепермских отложений Приуралья / Б.В. Милорадович, Н.С. Ильина. – Москва, Ленинград : Гостоптехиздат, 1951. – 106с.
765082
   Литолого-палинологические критерии миграции нефти.. – М., 1982. – 179с.
765083
   Литолого-петрофизические критерии нефтегазоносности.. – М., 1990. – 269с.
765084
  Кривошеева З.А. Литолого-стратиграфическая характеристика верхнепермских красноцветных отложений Среднего Прикамья и Чебоксарского Поволжья как основа для их инженерно-геологической оценки. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Кривошеева З.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геол. ф-тет. – М., 1966. – 25л.
765085
   Литолого-стратиграфическая характеристика донных отложений крымкого шельфа и глубоководной части Черного моря / Е.Ф. Щнюков, А.В. Иванников, Ю.И. Иноземцев, Г.Н. Орловский, Н.А. Маслаков, Е.Н. Рыбак, Я.К. Луцив, А.А. Парышев // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 9-23 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0367-4290
765086
  Яворский В.И. Литолого-стратиграфический отчет Кузнецкого бассейна. / В.И. Яворский. – М., 1959. – 153с.
765087
  Люфанов Л.Е. Литолого-стратиграфическое изучение палеозойских и мезозойских отложений западной окарины Вилюйской синеклизы. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Люфанов Л.Е.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. геологии. – Л., 1962. – 22л.
765088
   Литолого-тектонические и термодинамические закономерности размещения залежей нефти и газа. – Москва : Наука, 1971. – 484с.
765089
  Пименов И.А. Литолого-фациальная характеристика алевролитов Восточного Донбасса и их значение при прогнозировании в угольной и шахтной геологии : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.127 / Пименов И.А.; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1970. – 17л.
765090
  Сорокина Е.Г. Литолого-фациальная характеристика и коллекторы меловых отложений Среднего Приобья в связи с оценкой перспектив нефтегазоносности этой территории. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Сорокина Е.Г.; Мин. геол. и охраны недр СССР. Сиб. НИИ геологии, геофизики и минер. сырья. – Новосибирск, 1961. – 19л.
765091
  Сараев С.В. Литолого-фациальная характеристика усольской свиты (нижний кембрий) и ее возрастных аналогов Предъенисейского осадочного бассейна Западной Сибири // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1173-1188 : рис. – Библиогр.: с. 1187-1188. – ISSN 0016-7886
765092
  Симоненко И.А. Литолого-фациальная характеристика юрских отложений Ферганской впадины в связи с перспективами их нефтегазоносности. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Симоненко И.А.; Ин-т геологии и разработки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1965. – 21л.
765093
  Дружинин И.П. Литолого-фациальное исследование карбоновых отложений Джезказганской впадины и вопросы генезиса пластовых сульфидных руд : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Дружинин И.П.; АН СССР. Геол. ин-т. – М., 1967. – 30л.
765094
  Хикматуллаев Б.С. Литолого-фациальные и геохимические особенности нежнемеловых отложений Южного Узбекистана в связи с перспективами их нефтегазоносности : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127.121 / Хикматуллаев Б.С.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. Лаборатория петрографии осадочных пород. – Ташкент, 1970. – 22л.
765095
   Литолого-фациальные и геохимические проблемы соленакопления. – М., 1985. – 262с.
765096
   Литолого-фациальные и палеогеографические критерии нефтегазоносности. – Москва : Наука, 1980. – 126с.
765097
   Литолого-фациальные комплексы меловых нефтегазоносных отложений Западно-Сибирской низменности.. – М., 1973. – 76с.
765098
  Шихова Л.Ф. Литолого-фациальные модели залежей нефти месторождения Пираллахи по данным геофизических исследований скважин // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 126-136 : рис. – Библиогр.: с. 134-136. – ISSN 0203-3100
765099
  Цихоцкая Н.Н. Литолого-фациальные особенности обстановки раннего мела на западе северо-западного шельфа Черного моря / Н.Н. Цихоцкая, А.В. Рябуха // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-34 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
765100
   Литолого-фациальные особенности осадконакопления в эвапотировых бассейнах.. – Новосибирск, 1983. – 157с.
765101
  Саркисян С.Г. Литолого-фациальные особенности сеноманских газоносных отложений севера Западно-Сибирской низменности / С.Г. Саркисян, Г.Н. Комардинкина. – Москва : Наука, 1971. – 116с.
765102
  Закржевская И.Г. Литолого-фациальные особенности, палеогеография и газоносность среднекаменноугольных отложений северного борта Днепровско-Донецкой впадины в междуречье Севеный Донец-Оскол. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.07 / Закржевская И.Г.; Ивано-Франковский ин-т нефти и газа. – Ивано-Франковск, 1973. – 26л.
765103
  Бакиров А.А. Литолого-фациальный и формационный анализ при поисках и разведке скоплений нефти и газа : [учеб. пособие для вузов по спец. "Геология и разведка нефт. и газовых месторождений"] / А.А. Бакиров, А.К. Мальцева ; под ред. А.А. Бакирова. – Москва : Недра, 1985. – 159 с., ил. – (Высш. образование)
765104
  Шарудо И.И. Литолого-фациальный состав и условия накопления верхнемезозойских континентальных отложений Амуро-Зейской площади / И.И. Шарудо, В.И. Москвин. – Новосибирск, 1968. – 86с.
765105
   Литолого-фациальных анализ осадочных рудоносных формаций.. – Л., 1971. – 91с.
765106
  Курганский В.Н. Литолого-физические особенности и типы карбонатных коллекторов Припятской впадины : применение методов прикладной геохимии и петрофизики для решения геологических задач / В.Н. Курганский, В.М. Лахнюк, С.С. Златопольский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 108-113 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
765107
   Литолоигя и геохимия соленосных толщ.. – Киев, 1980. – 155с.
765108
   Литолоигя и осадочная геология докембрия.. – М., 1973. – 400с.
765109
  Зхус И.Д. Литонгенетические преобразования глин в зонах аномально высоких давлений / И.Д. Зхус, В.В. Бахтин. – М., 1979. – 139с.
765110
   Литоохимические методы поисков золоторудных месторождений: Сб. статей научн. трудов.. – М., 1985. – 100с.
765111
  Гурьянова Е.Ф. Литораль Тонкинского залива / Е.Ф. Гурьянова, Чжан Хыу Фыонг. – Ленинград, 1962. – 10 с.
765112
   Литоральная зона Онежского озера.. – Ленинград, 1975. – 244с.
765113
  Степанова Н.И. Литостратиграфия и зональное расчленение ордовикских отложений юго-востока Сибирской платформы по острокодам // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 7. – С. 921-939 : рис., табл. – Библиогр.: с. 936-939. – ISSN 0016-7886
765114
  ЛюбцовВ.В Литостратиграфия и микрофоссилин позднего докембрия Кольского полуострова. / ЛюбцовВ.В. – Апатиты, 1989. – 129с.
765115
   Литостратиграфия нефтегазоносных отложений Туркменистана.. – Ашхабад, 1985. – 230с.
765116
  Лашков Е.М. Литостратиграфия, литология и фации ордовских отложений Южной Прибалтики : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Лашков Е. М.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 24л.
765117
  Туезов И.К. Литосфера Азиатско-Тихоокеанской зоны перехода / И.К. Туезов. – Новосибирск : Наука, 1975. – 232с.
765118
  Трипольский А.А. Литосфера докембрийских щитов северного полушария Земли по сейсмическим данным = Structure of the precambrian shields of the northern hemisphere of the earth lithosphere by seismic data / А.А. Трипольский, Н.В. Шаров; Карельский научниый центр; Российская акад. наук. – Петрозаводск, 2004. – 159 с. – ISBN 5-9274-0134-1
765119
   Литосфера Памира и Тянь-Шаня. – Ташкент, 1982. – 246с.
765120
  Зуннунов Ф.Х. Литосфера Средней Азии по сейсмическим данным / Ф.Х. Зуннунов. – Ташкент, 1985. – 108с.
765121
   Литосфера Тянь-Шаня. – М., 1986. – 156с.
765122
  Соллогуб В.Б. Литосфера Украины / В.Б. Соллогуб. – Киев : Наукова думка, 1986. – 184с.
765123
   Литосфера Центральной и Восточной Европы : Геодинамика. – Киев : Наукова думка, 1988. – 139с.
765124
   Литосфера Центральной и Восточной Европы.. – К., 1994. – 332с.
765125
   Литосфера Центральной и Восточной Европы. Геотраверсы 3,7,9. – Киев : Наукова думка, 1993. – 258с.
765126
   Литосфера Центральной и Восточной Европы. Обобщение результатов исследований. – Киев : Наукова думка, 1993. – 258с.
765127
   Литосфера Центральной и Восточной Европы: Геотраверсы 1, 2, 5. – Киев : Наукова думка, 1988. – 166с.
765128
   Литосфера Центральной и Восточной Европы: Геотраверсы 1, 2, 5.. – К., 1987. – 166с.
765129
   Литосфера Центральной и Восточной Европы: Геотраверсы 4,6,8. – Киев : Наукова думка, 1988. – 171с.
765130
   Литосфера: вопросы геологии и охраны среды.. – М., 1985. – 39с.
765131
  Гришанков Г.Е. Литосфера: структура, функционирование, эволюция : учебное пособие для географических факультетов ун-тов и пединститутов / Г.Е. Гришанков. – Симферополь : Оригинал-М, 2008. – 448 с. : ил. – ISBN 978-966-8933-30-1
765132
  Уханов А.В. Литосферная мантия Якутской кимберлитовой провинции / А.В. Уханов. – Москва : Наука, 1988. – 285с.
765133
  Абрамова Д.Ю. Литосферные магнитные аномалии на территории Сибири (по измерениям спутника СНАМР) / Д.Ю. Абрамова, Л.М. Абрамова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 7. – С. 1081-1092 : рис. – Библиогр.: с. 1091-1092. – ISSN 0016-7886
765134
  Андреюк Е.И. Литотрофные бактерии и микробиологическая коррозия / Е.И. Андреюк, И.А. Козлова ; АН УССР, Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Київ : Наукова думка, 1977. – 164 с. : ил. – Список лит.: с.157-163
765135
  Заварзин Г.А. Литотрофные микроорганизмы / Г.А. Заварзин. – Москва : Наука, 1972. – 323 с.
765136
  Паничев А.М. Литофагия в мире животных и человека / А.М. Паничев; Дальневосточное отделение АН СССР; Тихоокеанский ин-т географии; Отв. ред.: А.И. Перельман. – Москва : Наука, 1990. – 222с.
765137
  Гумматов М.М. Литофации коллекторов, гидрогеологические условия и основные закономерности распределения пластовых флюидов в нижнем отделе продуктивной толщи юго-восточной части Апшеронского архипелага. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Гумматов М.М.; АН АзССР. – Баку, 1967. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
765138
  Мустафаев И.С. Литофации отложений бассейна века продуктивной толщи и его палеогеография. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: / Мустафаев И.С.; Ком.высш.и сред.спец.образования Совета Мин.Аз.ССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1961. – 30л. – Бібліогр.:с.30
765139
  Краузе С.Н. Литофации юрских и нижнемеловых отложений Саратовского правобережья Волги. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Краузе С.Н.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1951. – 11 с.
765140
   Литофизика и нефтегазоносность триасовых отложений запада Туранской плиты. – Москва : Наука, 1984. – 133с.
765141
  Шванов В.Н. Литоформационные корреляции терригенных и метаморфических толщ: Юж. Тянь-Шань. / В.Н. Шванов. – Л., 1983. – 215с.
765142
   Литохимические методы поисков глубокозалегающих рудных месторождений. – М., 1985. – 255с.
765143
   Литохимические методы поисков месторождений вольфрама.. – М., 1975. – 105с.
765144
   Литохимические методы поисков редкометальных пегмитов.. – М., 1976. – 79с.
765145
  Бадр Эль Дин Халил Ахмед Литохимические методы поисков рудных меаторождений в условиях Судана : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.132. / Бадр Эль Дин Халил Ахмед ; МГУ. – Москва, 1971. – 28 с.
765146
  Квятковский Е.М. Литохимические методы поисков эндогенных рудных месторождений / Е.М. Квятковский. – Л, 1977. – 189с.
765147
   Литохимические методы при поисках и разведке эндогенных месторождений олова: Метод.рекомен.. – М., 1974. – 97с.
765148
   Литохимические методы при поисках эндогенных месторождений: Сб. науч. ст.. – М., 1980. – 106с.
765149
  Захаров Е.П. Литохимические поиски месторождений кобальтовых арсенидных руд : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.13 / Захаров Е.П.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
765150
  Миляев С.А. Литохимические поиски полиметаллических месторождений. / С.А. Миляев. – М, 1988. – 181с.
765151
   Литохимические поиски ртутных месторождений по потокам рассеяния в условиях Украинской ССР.. – Симферополь, 1987. – 170с.
765152
   Литохимические поиски рудных месторождений.. – Алма-Ата, 1972. – 359с.
765153
   Литуанистика в СССР. Философия и психология : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
  вып. 1. – 1977
765154
   Литуанистика в СССР. История : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
  вып. 1. – 1977
765155
   Литуанистика в СССР. Искусствоведение : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
  вып. 1. – 1978
765156
   Литуанистика в СССР. Право : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
  вып. 1. – 1978
765157
   Литуанистика в СССР. Литературоведение : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
  вып. 1. – 1978
765158
   Литуанистика в СССР. Языкознание : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
  вып. 2. – 1978
765159
   Литуанистика в СССР. Экономика : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
  вып. 1. – 1978
765160
   Литуанистика в СССР. Право : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
  вып. 2. – 1978
765161
   Литуанистика в СССР. История : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
  вып. 2. – 1978
765162
   Литуанистика в СССР. Языкознание : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
  вып. 1. – 1978
765163
   Литуанистика в СССР : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
Вып. 2. – 1979. – (Искусствоведение ; вып. 2)
765164
   Литуанистика в СССР. Экономика : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
  вып. 2. – 1979
765165
   Литуанистика в СССР. Философия и психология : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
  вып. 2. – 1979
765166
   Литуанистика в СССР. Философия и психология : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
  вып. 3. – 1980
765167
   Литуанистика в СССР : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
Вып. 4. – 1981
765168
   Литуанистика в СССР. Экономика : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
  вып. 4. – 1982
765169
   Литуанистика в СССР : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
Вып. 5. – 1982
765170
   Литуанистика в СССР : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
Вып. 6. – 1982
765171
   Литуанистика за рубежом. Общественные науки : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
  вып. 2. – 1974
765172
   Литуанистика за рубежом. Общественные науки : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
  вып. 1. – 1979
765173
   Литуанистика за рубежом. Общественные науки : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
  вып. 2. – 1979
765174
   Литуанистика за рубежом. Общественные науки : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
  вып. 3. – 1980
765175
  Блануца А. Литуаністичні студії в Інституті історії України (1936-2011 рр.): основні тенденції // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 313-328
765176
  Юдович И.М. Литуновы. / И.М. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1947. – 110с.
765177
  Юдович И.М. Литуновы. / И.М. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1969. – 112с.
765178
   Литургарион си ест Служебник, от Литургий ст.Василиа, Иоанна Златоуста[го], и преждесвященных, и Служений Иереиских и Диаконских повседневных нощных же и дневных в себе содержимых, реченный = Служебник Петра Могили / Бл[агосло]вением и исправлением преподобнейшаго г[оспо]д[и]на и отца кир Петра Могилы вел[икого] архимандрита сея ст. Лавры Печерскиа К[иевскиа]. В сей же второе изданный лета быт[ия] мира 7137, смотрениа же Х[ристо]ва 1629. – [2-е вид.]. – [Київ] : [Типографія Києво-Печерської Лаври], 1629. – [26]. 300, [2] с. – Рік видання вказано кириличними цифрами. В якості паралельної назви занзначена загальноприйнята назва видання


  На перших сторінках - маргіналії: "Року 1656 сию книгу меновата служебник заодпущене хрехов надал раб б[о]ж[и]й Гаврило Микитенко и жоною своею Уляною Трохименковою до ц[е]ркви с[вя]тои велико-мученици Парасковии заотпущение хрехов своих. А хто бы ...
765179
  Альхимович Литургика : В 2 ч / Соч. Альхимовича. – Санкт-Петербург : Тип. Глазунова
Ч. 1-2. – 1891. – X, 175 с. – Без общ. тит. л. Описано по обл.; каждая ч. имеет самостоят. тит. л.
765180
  Михалко И.Ю. Литургика как наука, и ее положение среди богословских наук в ХІХ веке // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 91-97
765181
  Сергазина К.Т. Литургическая практика христоверов // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 1. – С.25-38
765182
  Германова Э.В. Литургия и постмодерн // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.163-177. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
765183
  Чайковский П.И. Литургия Святого Иоанна Златоуста. Ор. 41 : для четырехголосного смешанного хора / соч. П. Чайковского
765184
  Лодкин Ю.Е. Литые кружева / Ю.Е. Лодкин. – Тула, 1988. – 49с.
765185
  Горшков И.Е. Литьё слитков цветных металлов и сплавов / И.Е. Горшков. – 5-е изд. допол. и перераб. – Москва : Металлургиздат, 1952. – 416 с.
765186
  Арборе-Ралли Лиу-Чанг-Янг. Как борется китайская работница за свою свободу. / Арборе-Ралли. – М.-Л., 1926. – 47с.
765187
  Гусаров А.Л. Лиувиллевы теоремы для эллиптических и параболических уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Гусаров А.Л.; МГУ. – М, 1980. – 15л.
765188
  Шир Луна Лифт в космос // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 58-59 : фото
765189
  Волчкова Н. Лифт в элиту. Молодым ученым показали короткую дорогу в академики // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 24 августа (№ 33/34)


  Одним из важнейших событий завершившегося не так давно Германо-российского года образования, науки и инноваций 2011-2012 стали совместные форумы молодых ученых Российской академии наук (СМУ РАН) и их немецких коллег, в ходе которых была сформирована ...
765190
  Калеф Н. Лифт на эшафот // Прощай, полицейский! : Раф Валле / Р. Валле. – Москва : Юридическая литература, 1987. – С. 149-290
765191
  Калеф Н. Лифт на эшафот // Волчицы. Ловушка для Золушки : романы : пер. с французского / П. Буало, Т. Нарсежак. – Москва : Прогресс, 1988. – С. 145-287
765192
  Косач Ю.М. Лиха доля в Маракайбо / Ю.М. Косач. – Київ, 1976. – 86с.
765193
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Лиха іскра : Драматична поема в 5 діях і 2 одмінах / Карпенко-Карий. – Харків : Рух, 1924. – 57 с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 7)
765194
  Леонтьева Т.К. Лихачев / Т.К. Леонтьева. – М, 1979. – 256с.
765195
  Леонтьева Т.К. Лихачев / Т.К. Леонтьева. – М, 1987. – 255с.
765196
  Гладков Ф.В. Лихая година / Ф.В. Гладков. – М, 1954. – 372с.
765197
  Гладков Ф.В. Лихая година / Ф.В. Гладков. – М, 1956. – 347с.
765198
  Кондря К. Лихая година : историческая драма / К. Кондря. – Москва : Искусство, 1959. – 104 с.
765199
  Ауэзов М.О. Лихая година : повести и рассказы / М.О. Ауэзов. – Москва : Советский писатель, 1979. – 415 с. : ил., 1 л. портр.
765200
  Гладков Ф.В. Лихая година. Мятежная юность / Ф.В. Гладков. – М, 1971. – 464с.
765201
  Гладков Ф.В. Лихая година. Мятежная юность / Ф.В. Гладков. – М, 1985. – 528с.
765202
  Вергунов В.А. Лихвар Данило Федорович (1902-1986) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 168-170 : фото
765203
  Лагоза В.М. Лихе зілля. / В.М. Лагоза. – Х, 1963. – 111с.
765204
  Новрузов В.С. Лихенофлора высокогорий Большого Кавказа (в пределах Азербайджана) / В.С. Новрузов. – Баку, 1983. – 131с.
765205
  Копачевская Е.Г. Лихенофлора Крыма и ее анализ / Е.Г. Копачевская. – Киев : Наукова думка, 1986. – 294с.
765206
  Седельникова Н.В. Лихенофлора нагорья Сангилен. / Н.В. Седельникова. – Новосибирск, 1985. – 180с.
765207
  Бархалов Ш.О. Лихенофлора Талыша : Автореф... канд. биол. наук / Бархалов Ш.О.; АН СССР, Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Баку, 1965. – 43 с.
765208
  Джураева З. Лихенофлора Центрального Копетдага / З. Джураева. – Ашхабад, 1978. – 164с.
765209
  Мирний П. Лихий попутав : Оповідання. – Полтава : ДЛВ, 1899. – 38с.
765210
  Мирний П. Лихий попутав : Оповідання / Панас Мирний. – У Львові (Львів) : [Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук.Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1901. – 63 с. – (Літературно-наукова бібліотека [Укp.-Руської Видавн. Спілки] / відповідає за pед. В. Гнатюк ; Ч. 22)
765211
  Міщенко Д.О. Лихі літа ойкумени : Історичний роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 464с.
765212
  Мирний П. Лихі люди : Повість. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки, 1900. – 89 с. – (Літературно-наукова бібліотека Українсько-Руської Видавничої Спілки. Сер. 1. ; Ч. 16)
765213
  Мирний П. Лихі люди : Товариші / П. Мирний. – Харків; Одесса : ДВУ, 1931. – 126с.
765214
  Мирний П. Лихі люди : Повість / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1953. – 64с.
765215
  Мирний П. Лихі люди : Повість / П. Мирний. – Київ : Молодь, 1963. – 99с.
765216
  Мирний П. Лихі люди : Повість / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1965. – 148с.
765217
  Мірбо Октав Лихі пастухи : Комедія на 5 дій / Октав Мірбо ; Пеpеклав із фpанцузького Володимиp Доpошенко. – Львів : [Hакладом вид-ва "Шляхи" ; [Дpук. Ставpопиг. Ін-та під упpавою Ю. Сидоpака], 1916. – 106 с. – Hа с. 3: П. Саpі Беpнаp на знак вдячности й подиву з найбільшою шанобою пpисвячує Автоp. – (Hовітня бібліотека ; Ч. 23)
765218
  Ікаса Хорхе Лихі пригоди Ромеро-і-Флореса / Ікаса Хорхе; Хазін В. – Київ, 1967. – 228с.
765219
  Гашек Ярослав Лихі часи виборця : оповідання / пер. О. Гордія // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-45. – ISSN 0868-9644
765220
  Мирний П. Лихо давнє і сьогочасне / П. Мирний. – Харків : Український робітник, 1930. – 121с. – (Б-ка Красного Письменства)
765221
  Мирний Лихо давнє й сьогочасне : повість / Панас Мирний // Як ведеться так і живеться : оповідання / Мирний Панас. – Київ; Лейпціг : Українська накладня. – 76 с. – (Загальна бібліотека ; № 210-211)
765222
  Мирний П. Лихо давнє й сьогочасне / П. Мирний. – Київ : Час, 1927. – 68с. – (Б-ка "Хата-читальня")
765223
  Мирний П. Лихо давнє й сьогочасне / П. Мирний. – Київ : Книгоспілка, 1927. – 159с. – (Літературна б-ка)
765224
  Шейнер Д. Лихо доктора Лорейса. Довговухий фламандець : Романы / Д. Шейнер. – Київ : Молодь, 1973. – 176с.
765225
  Грибоєдов О.С. Лихо з розуму / О.С. Грибоєдов. – К., 1947. – 174с.
765226
  Грибоєдов О.С. Лихо з розуму / О.С. Грибоєдов. – К., 1951. – 144с.
765227
   Лихо з розуму (портрети двадцяти "злочинців") : зб. матеріялів. – Париж : Перша українська друкарня у Франції, 1967. – 335, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. наприкінці ст.
765228
   Лихо з розуму (портрети двадцяти "злочинців).. – Львів, 1991. – 340с.
765229
  Барвінок Г. Лихо не без добра : Оповідання / Ганна Барвинок. – Петербург : Друкарня П. А. Куліша, 1860. – 10 с. – Укр.мова старої орфорграфії
765230
   Лихо об"єднало // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 4-5


  Понад 5 млрд. гривень з державного бюджету спрямовано на ліквідацію наслідків повені в шістьох областях України. За такі зміни до кошторису на позачерговому засіданні парламенту проголосував 441 народний депутат.
765231
   Лихо об"єднало // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 4-5


  Понад 5 млрд. гривень з державного бюджету спрямовано на ліквідацію наслідків повені в шістьох областях України. За такі зміни до кошторису на позачерговому засіданні парламенту проголосував 441 народний депутат.
765232
   Лихо об"єднало // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 4-5


  Понад 5 млрд. гривень з державного бюджету спрямовано на ліквідацію наслідків повені в шістьох областях України. За такі зміни до кошторису на позачерговому засіданні парламенту проголосував 441 народний депутат.
765233
  Безансон А. Лихо століття = Le malheur du siecle : про комунізм, нацизм та унікальність голокосту / Ален Безансон ; з франц. переклав Т. Марусик. – Київ : Пульсари, 2007. – 136 с. – (Історія і сучасність). – ISBN 978-966-8767-88-3
765234
  Собко В.М. Лихобор : Роман / В.М. Собко. – Київ : Дніпро, 1973. – 252с. – (Романи й повісті ; 1973 р. Вип. №7)
765235
  Собко В.М. Лихобор : Роман / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 310с.
765236
  Собко В.Н. Лихобор / В.Н. Собко; Авториз. пер. с укр. Н Крючковой. – Москва : Профиздат, 1975. – 288 с. – (Б-ка рабочего романа)
765237
  Собко В.М. Лихобор : Роман / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 267с.
765238
  Алексеев О.А. Лихоборье / О.А. Алексеев. – Москва, 1986. – 118с.
765239
  Шахмагонов Ф.Ф. Лихова пустынь / Ф.Ф. Шахмагонов. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 404с.
765240
   Лихова Софія Яківна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 268. – ISBN 978-966-439-754-1
765241
  Савцов В.Я. Лиховісний альянс: союз сіонізму та расизму. / В.Я. Савцов. – К., 1987. – 46с.
765242
  Левин Д. Лихово. / Д. Левин. – Л., 1934. – 255с.
765243
  Мирный П. Лиходеи : Рассказі / П. Мирный; Пер. с укр. А. Деева. – Москва : Художественная литература, 1967. – 238 с.
765244
  Львов Ф.А. Лиходеи бюрократического самовластья, как непосредственные виновники Первой Русско-японской войны : Посвящается г. г. нар. представителям / Ф.А. Львов. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Энергия", 1906. – [2], 79 с.
765245
  Саклаков П.Г. Лиходеи. / П.Г. Саклаков. – Челябинск, 1967. – 39с.
765246
  Рыбаков М.А. Лихолетье / М.А. Рыбаков. – М, 1960. – 216с.
765247
  Кириллов О.Е. Лихолетье : Роман / О.Е. Кириллов. – Воронеж, 1974. – 459с.
765248
  Кириллов О.Е. Лихолетье : роман / О.Е. Кириллов. – М., 1977. – 501с.
765249
  Кириллов О.Е. Лихолетье : роман / О.Е. Кириллов. – Москва, 1978. – 501с.
765250
  Железняк В.С. Лихолетье / В.С. Железняк. – Архангельск, 1979. – 240с.
765251
  Скрынников Р.Г. Лихолетье / Р.Г. Скрынников. – Москва, 1988. – 540с.
765252
  Черемных И.З. Лихолетье / И.З. Черемных. – Москва, 1989. – 550с.
765253
  Малышев Г.Т. Лихолетье : Роман / Г.Т. Малышев. – Хабаровск, 1992. – 410с.
765254
  Тумасов Б.Е. Лихолетье. / Б.Е. Тумасов. – Краснодарск, 1979
765255
  Тумасов Б.Е. Лихолетье. Землей да волей жалованы будете : романы / Б.Е. Тумасов. – Краснодарск : Краснодарское книж. изд-во, 1988. – 620 с.
765256
   Лихоліт Микола Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 300-301 : фото
765257
  Гладков Ф. Лихоліття / Ф. Гладков. – К, 1957. – 344с.
765258
  Михальченко Л.Ф. Лихоліття села Новоселиця / Леонід Михальченко; Передмова П. Притуляка. – Київ : КМ Академія, 2003. – 36с. – ISBN 966-518-235-8
765259
  Губицький Л.В. Лихоліття французько-російської війни 1812 р. та кріпаки Київської губернії (на матеріалах Центрального державного історичного архіву України у м. Києві) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 59-71. – ISBN 978-966-96992-6-8


  Проаналізовано мету, межі участі та результати співробітництва кріпаків Київської губернії із імперською владою під час війни 1812 р.
765260
  Ковальчук В.В. Лихоліття. На прикладі історії Харківського фізико-технічного інституту // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 249-272. – ISBN 978-966-194-005-4
765261
   Лихолоб Василь Григорович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 290. – ISBN 978-617-573-038-6
765262
  Дуда К. Лихоманка Ріфт–Валлі / К. Дуда, О.Р. Вега // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (140/141). – С. 46-53. – ISSN 1729-2344
765263
  Доброхотов Павел Лихомцы всея руси // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 134-139 : фото
765264
  Отеро С.М. Лихорадка / С.М. Отеро. – М, 1964. – 183с.
765265
  Александров Н.Н. Лихорадка : исторические сказки / Н.Н. Александров. – Москва, 1995. – 480 с. – (Серия "Чтение 1")
765266
  Вергеенко С.А. Лихорадка в медицинско-справочной литературе и народно-мифологической трактовке // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 74-77. – ISSN 2522-493Х
765267
  Тарасевич И.В. Лихорадка цуцугамуси. (Этиология и изучение природного очага в Южном Приморье) : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Тарасевич И.В. ; Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи АМН СССР. – Москва, 1966. – 20 с.
765268
  Преда Марин Лихорадка. / Преда Марин. – Бухарест, 1964. – 48с.
765269
  Печников Б.А. Лихтенштейн - княжество на Рейне / Б.А. Печников. – Москва, 1986. – 62с.
765270
  Сирина А. Лихтенштейн : от Тризена до Шелленберга - один шаг // Вся Европа в Украине. – Киев, 2007. – № 5. – С. 44-49. – ISSN 1610-840X


  Князівство Ліхтенштейн (нім. Furstentum Liechtenstein) — країна на заході центральної Європи, межує з Австрією на сході і Швейцарією на заході. Конституційна монархія
765271
  Аграновский В.А. Лица : повести и очерки / В.А. Аграновский ; послесл. В. Тендрякова ; худож. Э. Дробицкий. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 463 с.
765272
  Ахматова А.А. Лица / Анна Ахматова, Амедео Модильяни. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1989. – 191 с. : ил.
765273
  Вистунов Е.И. Лица без масок / Е.И. Вистунов, М.И. Тютрюмов. – Ленинград, 1980. – 167с.
765274
  Сургутская Е.ф. Лица в окне / Е.ф. Сургутская. – К., 1972. – 220с.
765275
  Пальман В.И. Лица в сельском пейзаже / В.И. Пальман. – М, 1990. – 542с.
765276
  Буало П. Лица в тени / П. Буало, Т. Нарсежак. – М., 1988. – 431с.
765277
  Агеев Л.М. Лица встречных : стихи / Л.М. Агеев. – Москва ; Ленинград : Совецкий писатель, 1964. – 88 с.
765278
  Горышин Г.А. Лица встречных : повесть и рассказы / Г.А. Горышин. – Ленинград : Советский писатель, 1971. – 280с.
765279
  Куклик Кристоф Лица глобализации : Досье // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 136-144 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
765280
   Лица друзей. – Москва, 1987. – 71с.
765281
   Лица друзей. – Киев : Плеяди
№ 1. – 2003. – до 2003 года - "Ліцей"
765282
   Лица друзей. – Киев : Плеяди
№ 2. – 2003. – до 2003 года - "Ліцей"
765283
   Лица друзей. – Киев : Плеяди
№ 3-4. – 2003. – до 2003 года - "Ліцей"
765284
   Лица друзей. – Киев : Плеяди
№ 5-6. – 2003. – до 2003 года - "Ліцей"
765285
   Лица друзей. – Киев : Плеяди
№ 1-6. – 2004. – до 2003 года - "Ліцей"
765286
  Широков В.А. Лица друзей. / В.А. Широков. – Чебоксары, 1982. – 112с.
765287
  Никулина Г.Ю. Лица знакомые и незнакомые. / Г.Ю. Никулина. – М : Искусство, 1980. – 143 с.
765288
  Ваншенкин К.Я. Лица и голоса / К.Я. Ваншенкин. – Москва : Современник, 1978. – 239 с.
765289
  Чуковский К. Лица и маски / К. Чуковский. – СПб. – 355с.
765290
   Лица и маски : Зарубежный политический детектив. – Москва : Политиздат, 1989. – 620с.
765291
  Карчевский Ю.В. Лица и маски. / Ю.В. Карчевский, Н.И. Лешкин. – 2-е изд. – Уфа, 1982. – 175с.
765292
  Бражников М.В. Лица и фиты знаменного распева / М.В. Бражников. – Л., 1984. – 302с.
765293
  Лозенко Варвара Лица Исландии. Исладия в лицах // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 10 (210), октябрь. – С. 90-99 : фото. – ISSN 1029-5828
765294
  Шадур П.Я. Лица людей / П.Я. Шадур. – Донецк, 1978. – 95с.
765295
  Кольский А. Лица наций / А. Кольский. – М, 1934. – 48с.
765296
  Дружинин В.Н. Лица столиц. / В.Н. Дружинин. – Л, 1975. – 192с.
765297
  Веймарн А. Лица ушедшей эпохи // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 122-125.
765298
  Паничкин В.Б. Лица, имеющие право наследовать, в американском праве в сравнении с российским // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 4 (49). – С. 38-41. – ISSN 1812-3910
765299
  Джалилов Д.Р. Лица, учавствующие в гражданских делах искового производства (Общее понятие лиц, участвующих в деле. Процессуальные формы участия в гражд. деле) : Автореф... канд. юр.наук: / Джалилов Д. Р.; МГУ, Юр. фак. – Москва, 1963. – 22л.
765300
  Джалилов Д.Р. Лица, участвуюцие в гаражданских делах искового производства. / Д.Р. Джалилов. – Душанбе, 1965. – 68с.
765301
  Мережников Н.Я. Лица. / Н.Я. Мережников. – Свердловск, 1969. – 100с.
765302
  Кононенко П. Лицар // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 104-105
765303
  Коренчук В. Лицар "тихого полювання" : Роман // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 27-103. – ISSN 0208-0710
765304
  Грабовська І. Лицар XXI століття Петро Таланчук // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 1 липня (№ 107). – С. 4
765305
  Михайлин І. Лицар без страху й догани, або Степан Кость у колі своїх наукових студій // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 4-18. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324


  Розглянута наукова діяльність Степана Костя як історика західно- української преси; проаналізовані всі його книжки (хрестоматії, монографії, підручники). Увага зосереджена на методологічних засадах і головних результатах дослідження.
765306
  Клименко Ж. Лицар вибору // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 23-25
765307
  Корнелюк В. Лицар волі та честі // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 52-53


  Тарас Боровець.
765308
   Лицар героїчної праці. До 145-річчя від дня народження А.Ю. Кримського (1871-1942) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2015. – № 1, 2016 р., 1 квартал. – С. 25-38. – ISSN 0130-2043


  Агатангел Юхимович Кримський - видатний учений, письменник, дослідник Сходу та збирач фольклору, поліглот-перекладач, зробивший величезний внесок у розбудову української науки. Згадуються науковці Київського університету: С. Єфремов, Н. ...
765309
  Бичко І.В. Лицар духовності // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 5/6. – С.8-16. – ISSN 0130-7037
765310
   Лицар духу : меморіал. зб., присвяч. проф. Ярославові Дашкевичу / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня ; упоряд.: І. Гирич та ін.]. – Львів : ІУАД, 2011. – 143, [1] с., [8] арк. фот. : фот. – Бібліогр. в підрядк. прим.
765311
  Щербак В. Лицар з когорти хоробрих // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 10-16 вересня (№ 37). – С. 12


  Виповнюється 100 років від дня народження Степана Стебельського - легендарного сотенного УПА "Хріна".
765312
  Соболь В. Лицар Золотого Хреста (Василю Назаруку - 70) // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 720-723
765313
  Віхров М. Лицар консервативного етосу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 41 (673), 9-13.10.2020. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Про військовий шлях, ідеї та дві смерті Василя Кучабського.
765314
  Орлова О. Лицар краси // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 120-. – ISBN 966-7576-12-4


  Український живописець й графік Віктор Трохимець-Милютін.
765315
  Зелень М. Лицар Літератури. Володимиру Карпенку - 85 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 27 червня (№ 23/24). – С. 3


  Володимиру
765316
   Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 279, [1] с., [11] арк. фот. : фот. – Бібліогр. в кінці ст. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3
765317
  Луків М. Лицар мужності й честі // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 29)


  Роман-ессе "Захисник Чернечої гори" відомого українського письменника Олександра Бакуменка, присвячений світлій пам"яті героїчних захисників Київської оборони 1941 року, пам"яті легендарного харківського батальону, оспіваного Олесем Гончарем у романі ...
765318
  Скринченко В. Лицар музики // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 2-8 липня (№ 22/23). – С. 9


  Пам"яті Сергія Скринченка, українського піаніста.
765319
  Василега-Дерибас Лицар науки // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 3 (31). – С.19
765320
   Лицар науки і волі України / [упоряд.: О. Голуб ; худож. оформлення: М. Черненко]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – 267 с. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 126-166. – ISBN 978-966-2911-77-0
765321
  Хідекелі А. Лицар наукових істин // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 3 листопада (№142/143). – С.2


  До 100-річчя академика М. Лаврентьєва (професора КНУ імені Тараса Шевченка).
765322
  Денисенко В. Лицар національно-державницької ідеї // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 777-793. – ISBN 978-617-7631-10-0


  До 140-річчя Симона Петлюри, ідеолога національної ідеї, державника, військового діяча, особистості.
765323
  Немченко Г. Лицар національного чину [Пам"яті Анатолія Погрібного] // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 307-308. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
765324
   Лицар неабсурдних ідей. Борис Антоненко-Давидович : Збірка споминів, листів і малодоступних творів. – Б.м., 1994. – 224с. – (Бібліотека журналу "Час")
765325
  Будько Євген Лицар ножа і виделки : Міністерство закордоних справ // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 146-147 : Іл.
765326
  Ковтюх С.Л. Лицар ономастики (до 60-річчя від дня народження В.В. Лучика) // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 103-106. – ISSN 1996-9872
765327
  Григоренко Т.О. Лицар Ордена Залізного Хреста Олександр Загродський // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 192-199
765328
  Степаненко О. Лицар ордену свободи // Критика. – Київ, 2009. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 34-35


  Станіслав Єжи Лец - польський поет, філософ, письменник-сатирик і афорист XX століття.
765329
  Тарасевич Н. Лицар педагогічної майстерності (про видатного ректора і навчителя вчителів Івана Андрійовича Зязюна) / Н. Тарасевич, Л. Король // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 85-91. – ISSN 2075-1222
765330
  Гершкович М. Лицар південного степу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 21 вересня (№ 37). – С. 11


  80 років від дня народження Володимира Куликівського - непересічного поета із когорти шістдесятників.
765331
  Яременко В. Лицар пісні живої // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 березня (№ 12). – С. 8-9


  До роковин відходу Леопольда Ященка.
765332
  Силин О.П. Лицар правди і науки // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 8, спецвип. 3 : Пам"яті М.Ю. Брайчевського. – С. 7-11


  Пам"яті М.Ю. Брайчевського.
765333
  Степаненко М. Лицар рідного слова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 11). – С. 14


  Видатного майстра малої прози, одного з найталановитіших шістдесятників Григора Тютюнника Олесь Гончар називав "живописцем правди". Таким "живописцем правди" є і Олекса Неживий - науковець і краєзнавець, письменник і журналіст.
765334
  Донець Г. Лицар рідної мови // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 березня (№ 6). – С. 14-15


  Останні повоєнні десятиліття життя Павла Тичини були насичені державною і громадською діяльністю.
765335
  Донець Г. Лицар рідної мови // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 9 березня (№ 5). – С. 14


  Український поет, перекладач, публіцист, громадський та державний діяч - Павло Тичина.
765336
  Донець Г. Лицар рідної мови // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 9 лютого (№ 3)


  "Одним з найбільших поборників української мови був Павло Тичина".
765337
  Донець Г. Лицар рідної мови // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 лютого (№ 4). – С. 4


  Український поет Павло Тичина.
765338
  Донець Г. Лицар рідної мови // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 6 квітня (№ 7). – С. 14-15


  "Павло Григорович прагнув повертати у лоно рідної мови зросійщених українців."
765339
  Донець Г. Лицар рідної мови // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 20 квітня (№ 8). – С. 14-15
765340
  Карп"юк А. Лицар свободи із бункера УПА // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 жовтня (№ 41). – С. 4-5


  З нагоди 75-ліття Української Повстанської Армії. Ніл Хасевич — український художник, графік, активний громадський і політичний діяч, член ОУН і УГВР.
765341
   Лицар Слова / редакція "Слова Просвіти" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 22-28 жовтня (№ 42). – С. 3


  Доктору філологічних наук, професору Київського національного та Карлового (Прага) університетів, академіку Академії наук ВШ України Олександру Даниловичу Пономаріву виповнилося 80 років.
765342
  Чернінька Ю. Лицар Смарагдієвого ордену / Юлія Чернінька. – Київ : Саміт-Книга, 2018. – 227, [2] с. : іл. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7672-24-0
765343
  Молчанова Тетяна Лицар співу = До 70-річчя народного артиста України Володимира Ігнатенка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 102-104. – ISSN 0868-4790


  Відомий соліст Львівського національного театру опери і балету ім. Соломії Крушельницької, проф. вокалу Львівської нац. музичної академії ім.. М.Лисенка Володимир Ігнатенко
765344
   Лицар срібного століття. До 130-річчя від дня народження М.С. Гумільова // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 2, 2 квартал. – С. 43-56. – ISSN 0130-2043
765345
  Ляхоцький В.Л. Лицар сумління, гідності і честі // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 276-284
765346
  Букет Є. Лицар Тарас Силенко // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Серпень (число 8)
765347
  Киянський Д. Лицар театру і вірності // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 січня (№ 1/2). – С. 13


  95 років від дня народження Михайла Олександровича Задніпровського (1924 - 1980), українського актора.
765348
  Коренчук В. Лицар тихого полювання : роман / Віктор Коренчук ; [передм. Ю.Мушкетика ; ред. О.Шевченко]. – Київ : Діокор, 2006. – 238, [2] с. : іл. – (Серія "Робітня" ; [кн. 2]). – ISBN 966-8331-21-4


  У пр. № 1727286 напис: Шановній пані Любові від автора. Хай щастить у житті і любові. 28.12.2011. Підпис.
765349
  Стех Я. Лицар українського патріотичного духу - Микола Плав"юк // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 червня (№ 24). – С. 1, 7, 10
765350
  Нестерчук М. Лицар українського просвітництва // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 13-15
765351
  Линник М. Лицар українського театрознавства // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 3 серпня (№ 31). – С. 8. – ISSN 2519-4429


  Юрій Олександрович Станішевський — український театрознавець, педагог, доктор мистецтвознавства.
765352
  Кулик Н. Лицар української бібліографії // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 грудня (№ 48). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
765353
  Назарчук З. Лицар української геології - академік Григорій Назарович Доленко / З. Назарчук, М. Павлюк // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 224-227. – ISBN 978-917-7694-06-8
765354
  Гирич Б І. Лицар української державності // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1992. – № 1/3 (233), січень - червень. – С. 34-44. – ISSN 0320-9466


  Нарис життя і діяльності В"ячеслава Липинського.
765355
  Кулик Н. Лицар української справи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 лютого (№ 5). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
765356
   Лицар Української Церкви. – Івано-Франківськ : Грань ; Нова Зоря, 2007. – 224 с.
765357
  Крекотень В.І. Лицар філологічної науки // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ, 1980. – № 11 (239). – С. 73-79
765358
  Шевченко О. Лицар честі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 13 вересня (№ 18). – С. 4


  До 120-річчя з дня народження Бориса Антоненка-Давидовича.
765359
   Лицар честі і краси. Микола Вороний у спогадах, листах і матеріалах / [упор., передм. та прим. І.М. Лисенка]. – Київ : Рада, 2011. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 182-188. – ISBN 978-966-7087-93-7
765360
  Слабошпицький М. Лицар честі. Тадей Рильський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 9 жовтня (№ 21)


  До 180-річчя від дня народження. Згадується В. Антонович.
765361
  Грабовський С. Лицарі "умиротворення" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 20


  Британська преса: 1938 - 1939 роки.
765362
  Шудря М.А. Лицарі булави : розповіді про укр. гетьманів / Микола Шудря. – Київ : Велес, 2015. – 236, [4] с. : іл. – ISBN 966-8263-34-0
765363
  Івасюк М.Г. Лицарі великої любові / Івасюк М.Г. – Ужгород : Карпати, 1987. – 245 с.
765364
  Пархомчук Т. Лицарі війни, або Як Україні бути без прем"єрства британця Бориса Джонсона // Україна молода. – Київ, 2022. – 14 липня (№ 18)


  Агресивна колоніальна політика путіна настільки оповита павутинням брехні й маніпуляцій, що аж тепер починає приносити свої плоди. І замість зміцнення позицій росії, про що йому марилось останні 30 років, у глобальному масштабі відбувається її розпад, ...
765365
   Лицарі волі. – Київ : Знання
Кн. 1. – 1992. – 240 с.
765366
  Горбачов Д. Лицарі голодного ренесансу / Дмитро Горбачов ; упоряд. Олексій Сінченко. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 368, [1] с., [8] арк. іл. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Постаті культури). – ISBN 978-966-378-754-1
765367
   Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом : Український шлях до Чорного моря / [О. Бачинська та ін. ; упоряд. К. Галушко ; Ін-т історії України НАН України та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с., [8] арк., іл. : іл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0461-4
765368
  Сокирко О. Лицарі другого сорту : Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр. / Олексій Сокирко. – Київ : Темпора, 2006. – 280с. – ISBN 966-8201-16-7
765369
  Баган О. Лицарі духу : (українські письменники-націоналісти-"вісниківці") / Олег Баган, Зенон Гузар, Богдан Червак. – 2-ге вид., допов. – Дрогобич : Відродження, 1996. – 275, [12] с. : іл., портр.
765370
  Галан Я.О. Лицарі насильства і зради : Публіцистика, памфлети, статті, нариси / Я.О. Галан. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 291с.
765371
   Лицарі нескореного духу : [спецвип. часопису] / [підгот.: Я. Зайко, Є. Пашковський, В. Мельничук, Г. Цимабалюк]. – Житомир : Рута, 2011. – 322, [2] с. : табл. – На обкл. назва: Лицарі незламного духу - 2011. – (Проект Україна сучасна / авт. проекту Я. Зайко). – ISBN 978-617-581-071-2
765372
  Лупій О. Лицарі помсти : Історичний роман / Олесь Лупій. – Київ : Задруга, 2001. – 160 с. – ISBN 966-7944-01-8
765373
  Лупій О. Лицарі помсти. Закоханий четар : Історичний роман. Драма / Олесь Лупій. – Київ : Український письменник, 2001. – 183 с. – ISBN 966-579-085-4
765374
  Середюк О.М. Лицарі сонця : історичний нарис / Олександр Середюк. – 2-е вид., доп. і переробл. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 476 с. : іл. – ISBN 978-966-361-329-1
765375
  Березанська О. Лицарі у наших стінах // Київський університет. – Київ, 2016. – Жовтень (№ 9). – С. 6


  Вісім років поспіль ранньої осені КНУ імені Тараса Шевченка звично поринає в атмосферу романтики та величі, коли настає час вечірки в середньовічному стилі. Нещодавно у внутрішньому дворику Червоного корпусу відбувся вже VIII фестиваль, який цього ...
765376
   Лицарі України. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 3 : Адамівський Осередок Козацтва. – 2005. – [600] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Зміст: Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський, 2004. Сучасне українське козацтво на півдні Одещини / Тимофєєва С. В., 2005. Довідник козака : збірка / В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова, 2012
765377
   Лицарі України. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 2 : Адамівський Осередок Козацтва. – 2006. – [600] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Зміст: Річ про Адамівську Січ (газ.,1998-2003). Козацьке тілодуховиховання / Тимофєєв В.Я. Білгород-Дністровьский, 2006
765378
   Лицарі України. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 5 : Задністрова Січ. – 2007. – [700] с., розд. паг. : іл., табл. – Зміст: Сучасне козацтво Білгород-Дністровщини / Тимофєєва С.В., 2006. Річ про Буджацьку Січ (газ., 2004-2006)/ В.Я. Тимофєєв. Виховання козака-лицаря / В.Я. Тимофєєв, 2007
765379
   Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 1 : Адамівський Осередок Козацтва. – 2008. – [700] с., розд. паг. : фотоіл. – Зміст: Адамівський курінь / В.Я. Тимофєєв. Козацтво. Білгород-Дністровський, 1995,1998,2000. Вип. 1,2,3. Козацький вісник (газ.), Білгород-Дністровський, 1998. Козацька педагогіка - сучасна освіта / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський, 2005
765380
   Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 6 : Задністрова Січ. – 2008. – [600] с., розд. паг. : іл., фотоіл. – Зміст: Сучасне лицарство Задністров"я / С.В. Ушанова. Білгород-Дністровський, 2007. Річ про Січ (газ., 2007) / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський, 2008. Школа козацько-лицарського виховання / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський, 2007
765381
   Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 7 : Задністрова Січ. – 2009. – [700] с., розд. паг. : іл., табл. – Зміст: Задністровці : (нарис) / С.В. Ушанова. Білгород-Дністровський, 2008. Козацтво Задністров"я (газ., 2008)/ В.Я. Тимофєєв, 2009. Козацько-лицарське виховання / В.Я. Тимофєєв, 2007. Козак Задністров"я-Січ (газ., 2009) / Тимофєєв В.Я., 2009
765382
   Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 4 : Задністрова Січ. – 2010. – [600] с., розд. паг. : табл. – Зміст: Задністрова Січ / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський, 2008-2010. Козацький громадський рух / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський, 2007
765383
   Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 8 : Задністрова Січ. – 2010. – [800] с., розд. паг. : іл. – Зміст: Сучасне козацтво Задністров"я : (довідник) / С.В. Ушанова. Білгород-Дністровський, 2010. Козак Задністров"я (газ., 2010) / В.Я. Тимофєєв, 2010. Теорія та практика козацького вишколу / Тимофєєв В.Я., 2009. Спомни Самовидців, 2009
765384
   Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 9 : Буджацьке козацтво. – 2012. – [466] с., розд. паг. – Зміст: Сучасне козацтво Буджаку : довідник / С.В. Ушанова. Білгород-Дністровський : Отаман, 2012. Буджацьке козацтво / В.Я. Тимофєєв В.Я. Ч.1. Білгород-Дністровський : Гетьман, 2012. Річ про Буджацьку Січ (газ. 2010-2012) / В.Я. Тимофєєв і т.д.
765385
   Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 10 : Буджацьке козацтво. – 2014. – [634] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 165-167, в підрядк. прим.


  Зміст: Буджак 2014 / С.В. Ушанова, В.Я. Тимофєєв ; Буджацьке козацтво: 2012-2013 : Cпомини Самовидця / В.Я. Тимофєєв В.Я., ч. 2 ; Основні документи Буджацького козацтва ; Річ про Буджацьку Січ: 2012-2013 / уклад. В.Я. Тимофєєв ; Дитячий та юнацький ...
765386
   Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 11, ч1 : Буджацьке козацтво. – 2015. – [508] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 230-232 та в підрядк. прим.


  Зміст: Козацькі терміни. 2015 ; Буджацьке козацтво / В.Я. Тимофєєв. Ч.3. Білгород-Дністровський : Гетьман, 2004 ; Річ про Буджацьку Січ (газ. - 2014) / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський : Гетьман, 2014 ; Козацький вишкіл / В.Я. Тимофєєв. ...
765387
   Лицарі України : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 11-ч2 : Буджацьке козацтво. – 2015. – [442] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 170-185, 164-166 та в підрядк. прим.


  Зміст: Річ про Буджацьку Січ : часопис козаків Буджаку : (газети за 2013 та 2016 рр.) ; Сучасне козацтво Буджаку : огляд / уклад.: Ушанова С.В., Тимофєєв В.Я. Білгород-Дністровський: Гетьман, 2015 ; Буджацьке козацтво. Ч. 4. Спомин Самовидця / В.Я. ...
765388
   Лицарі України : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 12-ч1 : Буджацьке козацтво. – 2016. – [334] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 168-171 та в підрядк. прим.


  Зміст: Річ про Буджацьку Січ : часопис козаків Буджаку (газети за 2013 та 2016 рр.) ; Буджацьке козацтво: 2015-2016. Ч. 5. Спомини Самовидця / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський: Гетьман, 2016 ; Довідник козака / [уклад.]: В.Я. Тимофєєв, С.В. ...
765389
   Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 12-ч.2 : Буджацьке козацтво. – 2017. – [502] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Зміст зазнач. в анотації. – Бібліогр.: с. 24-24, 1-8


  Зміст: Річ про Буджацьку Січ (газ. 2013, 2016) ; Буджацьке козацтво 2017. Спомини Самовидців - козаків Українського Буджацького козацтва / В.Я. Тимофєєв. Ч. 6. Білгород-Дністровський : Гетьман, ...
765390
   Лицарі України : енциклопедія сучас. козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 12-ч3 : Буджацьке козацтво. – 2018. – [418] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в тексті


  В пр. № 1717698 напис: На добру згадку від укладачів. Підпис В.Я. Тимофєєв. Підпис С.В. Ушанова.
765391
  Максимюк С. Лицарі української пісні: 100-літній ювілей славнозвісної Української капели бандуристів ім. Т. Шевченка в Детройті // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 165-169. – ISSN 08-68-4790-12
765392
  Галан Я.О. Лицарі чорної руки : Памфлети / Я.О. Галан. – Львів : Каменяр, 1974. – 84с.
765393
  Гавришко М. Лицарка Бронзового Хреста за заслуги УПА: до 100-річчя з дня народження Юлії Ганущак // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 314-321. – ISBN 978-617-7235-56-8
765394
  Небеленчук І. Лицарство - чи то життєві ідеали, моральні цінності і честь, а чи?... : (Вивчення вірша Ліни Костенко "Майже переклад з провансальської" 11 клас) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 30-35
765395
  Набок М. Лицарство і національна своєрідність вишуканості та благородства духовного світу в українських народних думах // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 30-35


  У статті досліджується лицарський кодекс героїв українських народних дум. Непохитна вірність своїм принципам та ідеалам, героїзм, подвижництво, побратимство творять основу дій козаків-воїнів, формують цілісність уявлень і утверджують його як ...
765396
  Ольшанська О. Лицарство Марини Брацило // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 26 грудня (№ 49/50)
765397
  Ігор Кравченко Лицарство сьогодення // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 4


  До 90-річчя з дня народження Івана Білика.
765398
  Нечаюк Л.Г. Лицарство та його відображення в українській літературі : (за романом В. Малика "Таємний посол") / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 324-328
765399
  Пивовар С.Ф. Лицарство, рицарство / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 225. – ISBN 966-642-073-2
765400
  Дяченко С.І. Лицарський етос і романтичний образ лицаря (на матеріалі роману Спиридона Черкасенка "Пригоди молодого лицаря" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Найважливіший закон мистецтва - образність. Спиридон Черкасенко в романі "З козацьких часів. Пригоди молодого лицаря" вивів романтичний образ лицаря українського козацтва.
765401
  Рогожа М. Лицарський етос як породження середньовічної культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
765402
  Бондар В. Лицарський стиль Юрія Обжеляна // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С. 16
765403
  Бондар В. Лицарський стиль Юрія Обжеляна : до дня народження письменника і сценариста // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 17
765404
  Ананченко Т. Лицарський чин поета. До 100-річчя Олега Ольжича // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 8-10. – ISSN 0868-9644
765405
  Каляндрук Т. Лицарський чин українського парламентаря // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 1 (334). – С. 16-17


  Про політичного діяча, Теофіла Окуневського.
765406
  Чупринка Грицько Лицарь-сам : поема в 2-х частинах / Грицько Чупринка. – Київ : [Друк. Акц. Т-ва "Петро Барський"], 1913. – 31 с.
765407
  Моjсиева-Гушева Лице и опачина : (Есеи со амбигвитетен поглед) / Jасмина Моjсиева-Гушева. – Скопjе : Институт за македонска литература, 2000. – 209 с.
765408
  Коротич В.О. Лице ненависті : Публіцистичний роман / В.О. Коротич. – Київ : Дніпро, 1984. – 143с. – (Романи й повісті ; 1984р. Вип. №4)
765409
  Коротич В.О. Лице ненависті : роман / В.О. Коротич. – Київ, 1984. – 143 с.
765410
  Коротич В.О. Лице ненависті : роман / В.О. Коротич. – Київ, 1984. – 144 с.
765411
  Коротич В.О. Лице ненависті : Публіцистичний роман / В.О. Коротич. – Київ : Молодь, 1984. – 208 с.
765412
  Федорович Б.О. Лице пустині / Б.О. Федорович. – Київ : Радянська школа, 1953. – 235с.
765413
  Хаханьян Г. Лице японського імперіалізму (до японської інтервенції в Китаї) / Г. Хаханьян. – Х, 1932. – 200с.
765414
   Лицевая рукопись Успенского собора. – Ленинград, 1969. – 21 с.
765415
  Ноткин И.И. Лицевой бетон в современной архитектуре / И.И. Ноткин. – Москва, 1973. – 22 с.
765416
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 2. – 2009. – [572 л. = 1144 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 2


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
765417
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 3. – 2009. – [450 л. =900 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 3


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
765418
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 4. – 2009. – [538 л. =1076 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 4


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
765419
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 5. – 2009. – [513 л. =1026 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 5


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
765420
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 6. – 2009. – [403 л. =806 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 6


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
765421
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 7. – 2009. – [410 л. =820 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 7


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
765422
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 8. – 2009. – [415 л. = 830 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 8


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
765423
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 9. – 2009. – [508 л. =1016 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 9


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
765424
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 10. – 2009. – [528 л. =1056 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 10


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
765425
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 11. – 2009. – [506 л. =1012 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 11


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
765426
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 12. – 2009. – [486 л. =972 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 12


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
765427
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 13. – 2009. – [528 л. =1056 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 13


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
765428
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 14. – 2009. – [511 л. =1022 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 14


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
765429
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 15. – 2009. – [522 л. =1044 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 15


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
765430
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 16. – 2009. – [504 л. =1008 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 16


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
765431
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 17. – 2009. – [500 л. =1000 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 17


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
765432
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 18. – 2009. – [475 л. = 950 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 18


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
765433
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 19. – 2009. – [490 л. =980 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 19


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
765434
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 20. – 2009. – [550 л. =1100 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 20


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
765435
   Лицевой летописный свод XVI века. Иосиф Флавий. Иудейская война : [в 2 кн.] / [пер. на совр. рус. яз.: А.А. Маточкин ; проверка перевода: В.Ф. Молчанов]. – Москва : [Принтхаус]
Кн. 1. – 2013. – 568 с. : ил. – Текст парал. на старослав. и рус. яз.
765436
   Лицевой летописный свод XVI века. Иосиф Флавий. Иудейская война : [в 2 кн.] / [пер. на совр. рус. яз.: А.А. Маточкин ; проверка перевода: В.Ф. Молчанов]. – Москва : [Принтхаус]
Кн. 2. – 2013. – 476 с. : ил. + 1 карта. – Текст парал. на старослав. и рус. яз.
765437
  Черменский П. Лицевой синодик XVII века Свято-Троицкого Лебедянского монастыря : [Описание Синодика] / П. Черменский. – Петроград : Тип. М.А. Александрова, 1915. – [2], 7 с., 4 л. ил. : ил.
765438
  Андерсон Д. Лицедеи : роман / Джессика Андерсон ; пер. с англ. Ю. Родман. – Москва : Известия, 1990. – 221 с. – (Библиотека журнала" Иностранная литература")
765439
  Иванов Сергей Лицедеи во славу божию // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 3 (2858). – С. 94-101 : фото
765440
  Моем Сомерсет Лицедії : Роман / Моем Сомерсет. – Київ : Дніпро, 1967. – 223 с.
765441
  Московкин В.Ф. Лицеисты / В.Ф. Московкин. – Ярославль, 1966. – 183 с.
765442
   Лицей : Краткий путеводитель. – М.-Л. : Издательство АН СССР, 1949. – 16 с.
765443
  Зажурило В.К. Лицей / В.К. Зажурило. – Л., 1952. – 32 с.
765444
  Зажурило В.К. Лицей / В.К. Зажурило. – Л., 1956. – 96с.
765445
  Зажурило В.К. Лицей / В.К. Зажурило, М.П. Руденска. – Л., 1963. – 114с.
765446
  Дугин Л.И. Лицей / Л.И. Дугин. – М, 1977. – 254с.
765447
  Гинжул И. Лицей выселили из-за трещин // Сегодня. – Киев, 2018. – 13 марта (№ 45). – С. 14


  " В столице разгорелся скандал вокруг 82-летнего здания физико-математического лицея №142 на ул. Политехнической, 2-а, который решили закрыть посреди учебного процесса, а всех 530 учеников "расселить" по другим городским школам. Причина: аварийное ...
765448
   Лицей князя Безбородко. – Санкт-Петербург, 1859. – 208с.
765449
   Лицей на Чистых прудах. – М.
вып.2. – 1989. – 494с.
765450
  Роздобудько И. Лицей послушных жен : романы / Ирэн Роздобудько ; [пер. с укр. О. Синюгиной ; предисл.: Т. Вергелес]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 460, [4] с. – ISBN 978-966-14-5656-2
765451
  Лурье Л.И. Лицей сквозь годы. Мнения и сомнения // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 7 (август). – С. 75-84. – ISSN 0321-0383


  200-летие Царскосельского лицея и 20-летие российских лицеев «новой волны» являются основанием для анализа целей и ценностей лицейского образования. В статье указаны сущностные характеристики лицея, его свойства как феномена культуры. Рассмотрены ...
765452
   Лицейное и гимназическое образование. – Москва
№ 4. – 1998
765453
   Лицейное и гимназическое образование. – Москва
№ 5. – 1998
765454
   Лицейное и гимназическое образование. – Москва
№ 6. – 1998
765455
  Перцев Г. Лицейский садик и памятник Пушкину : Путеводитель / Г. Перцев; Под ред. М.М. Калаушина. – Ленинград : Пушкинское общество, 1951. – 20 с.
765456
   Лицейский садик и памятник Пушкину / Перцев Г. – Л., 1951. – с.
765457
  Колодій І. Лицем до життя : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 11/12 (817/818). – С. 18-23. – ISSN 0868-4790
765458
  Вишня Остап Лицем до села : Усмішки / Вишня Остап. – 2-е вид. – Одеса : ДВУ, 1927. – 173с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
765459
   Лицем до сонця. – Ужгород, 1960. – 344с.
765460
  Голубев С.Т. Лицемерие, как основная черта наших мистических сект-хлыстов и скопцов / С. Голубев, проф. – Москва : Печатня А.И. Снегиревой, 1914. – 28 с. – Отд. оттиск: Голос церкви. 1914, № 3
765461
  Голубев С.Т. Лицемерие, как основная черта наших мистических сект хлыстов и скопцов / С.Т. Голубев, проф. – Санкт-Петербург : Синодальная тип., 1914. – 57 с. – Отд. оттиск: Церковные ведомости, издаваемые при Святейшем синоде. 1914
765462
  Солодарь Ц.С. Лицемеры / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1980. – 111с.
765463
  Литвинова Н.Н. Лицензии на доступ к сетевым удаленным ресурсам: поиск баланса интересов издателей и библиотек-пользователей // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 41 - 47. – ISSN 0130-9765
765464
  Литвинова Н.Н. Лицензии на доступ к сетевым удаленным ресурсам: продолжение темы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 38 - 43. – ISSN 0130-9765
765465
   Лицензионная торговля в системе международных экономических отношений. – Киев, 1987. – 190с.
765466
  Городисский М.Л. Лицензионный договор / М.Л. Городисский, П.Д. Иванов. – М., 1961. – 52с.
765467
  Штумпф Г. Лицензионный договор / Г. Штумпф. – Москва : Прогресс, 1988. – 478 с.
765468
  Амангельды А.А. Лицензионный договор // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 74-81. – (Право. Економіка. Управління)
765469
  Безклубный И.А. Лицензионный договор в патентном праве Украины : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Безклубный И. А.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1995. – 165л. – Бібліогр.:л.148-165
765470
  Игнатьев В. Лицензирование как процесс конституционно-административного регулирования отдельных видов деятельности / В. Игнатьев, Г. Костаке // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 6. – С. 4-7. – ISSN 1810-3081
765471
  Дик Н.Ф. Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательного учреждения : книга современного руководителя: порядок и регламенты, положения и рекомендации, нормативно-правовое регулирование, региональный опыт / Н.Ф. Дик. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 288с. – (Административное управление образованием). – ISBN 5-222-07961-9
765472
  Городисский М.Л. Лицензированный договор во внешней торговле СССР : Автореф... наук: / Городисский М. Л.; АН СССР, Ин-т гос. и парав. – М., 1970. – 21л.
765473
  Шарбоннэ О. Лицензия Greative Commons: стратегические последствия для национальных библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 78-91. – ISSN 0130-9765
765474
  Квливидзе М. Лицо : стихи / М. Квливидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1981. – 136 с.
765475
  Бахревский В.А. Лицо : повести и рассказы / Владислав Бахревский. – Симферополь : Таврия, 1986. – 302, [2] с. : ил.
765476
  Голубовский Б.Г. Лицо автора в спектакле. / Б.Г. Голубовский. – М., 1972. – 144с.
765477
  Идеи Д. Лицо ангела. В ожидании Виллы / Д. Идеи. – Смоленск, 1995. – с.
765478
  Константинов Ю.И. Лицо Аэны : фантастические повесть и рассказы / Ю.И. Константинов. – Киев : Молодь, 1985. – 152с.
765479
   Лицо без маси. – М., 1992. – 174с.
765480
   Лицо Бога в дикой природе : Стихи и проза. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2003. – 44с. – (Природоохранная пропаганда ; Вып.23)
765481
  Алексеев А. Лицо буржуазного спорта / А. Алексеев. – Москва : Физкультура и спорт, 1951. – 64 с.
765482
  Оганесов Н.С. Лицо в кадре : Повесть / Н.С. Оганесов. – Ростов-на-Дону, 1978. – 190 с.
765483
  Горбук В.С. Лицо в полоску / В.С. Горбук. – Минск, 1967. – 151с.
765484
  Биленкин Д.А. Лицо в толпе : сборник / Д.А. Биленкин ; худож.: Г. Метченко. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 288 с. – (Библиотека советской фантастики)
765485
  Иванов Сергей Лицо Вечности / Иванов Сергей, Бах Нильс // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 90-91 : фото
765486
  Уварова И.П. Лицо вещей / И.П. Уварова. – М, 1963. – 40с.
765487
  Уоллес Э. Лицо во мраке / Э. Уоллес. – М, 1992. – 238с.
765488
  Белов В.М. Лицо войны : записки офицера / Вадим Белов. – Петроград : Книгоиздат. б. М.В. Попова, 1915. – 182, [1] с.
765489
  Крайний Л. Лицо врага / Л. Крайний. – Х., 1928. – 176с.
765490
  Волынский Л.Н. Лицо времени. / Л.Н. Волынский. – Москва, 1962. – 223с.
765491
  Волынский Л.Н. Лицо времени. / Л.Н. Волынский. – Москва, 1965. – 223с.
765492
  Волынский Л.Н. Лицо времени. / Л.Н. Волынский. – Москва, 1971. – 238с.
765493
  Волынский Л.Н. Лицо времени. / Л.Н. Волынский. – 4-е изд. – Москва, 1982. – 238с.
765494
  Гердов К.Н. Лицо встречи / К.Н. Гердов. – Сухуми, 1978. – 98с.
765495
  Максимов А.А. Лицо газеты / А.А. Максимов. – Ленинград, 1970. – 72 с.
765496
  Цыпленков К.М. Лицо газеты. / К.М. Цыпленков. – М., 1963. – 100с.
765497
  Злотников Н.М. Лицо друга / Н.М. Злотников. – Москва, 1988. – 206с.
765498
  Суковатая В.А. Лицо другого : телесные образы другого в культурной антропологии / Виктория Суковатая ; МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 520 с. – ISBN 978-966-623-593-3
765499
  Львов М.Д. Лицо души / М.Д. Львов. – М., 1977. – 32с.
765500
   Лицо души. – Челябинск, 1980. – 174с.
765501
  Кторова А. Лицо Жар- птицы / А. Кторова. – Москва, 1990. – 298с.
765502
   Лицо за маской : Печему мы такие разные: Маски // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 102-103 : Іл. – ISSN 1029-5828
765503
  Головенко Р.В. Лицо земли / Р.В. Головенко. – К., 1963. – 79с.
765504
  Тхагазитов З.М. Лицо земли : стихи / Зубер Тхагазитов ;. – Москва : Современник, 1974. – 128 с.
765505
  Кофман Р.И. Лицо Земли / Р.И. Кофман. – К, 1996. – 72с.
765506
  Бабаевский С.П. Лицо земли. Из китайских дневников / Бабаевский С.П. ; ил.: П. Караченцова. – Москва : Воениздат, 1957. – 48 с. : ил. – (Б-чка журн. "Советский воин" / Глав. полит. упр. М-ва обороны СССР ; № 5 (312))
765507
  Латышев И.А. Лицо и изнанка "экономического чуда" Японии / И.А. Латышев. – Москва, 1970. – 64с.
765508
  Васильев О.С. Лицо и изнанка буржуазной демократии. / О.С. Васильев. – Москва, 1958. – 64с.
765509
  Хэ Цю Лицо и маска / Хэ Цю. – М, 1958. – 18с.
765510
  Крутоголов М.А. Лицо и маска буржужазных выборов / М.А. Крутоголов. – М., 1970. – 64с.
765511
  Руденко И.П. Лицо и маска: Заметки публициста. / И.П. Руденко. – М., 1990. – 377с.
765512
  Катеринич В.М. Лицо империалистической казармы. / В.М. Катеринич. – М, 1965. – 78с.
765513
  Соснов А. Лицо кольца. Научно-образовательные проекты свяжут знаменитые пригороды Петербурга // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 28 декабря (№ 52)


  Директор Национального исследовательского центра “Курчатовский институт” член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук использовал очередной приезд в Санкт-Петербург - на заседание экспертного совета СПбГУ и совещание с заведующими кафедрами физического ...
765514
  Дени В.Н. Лицо международного меньшевизма / [политические карикатуры] Дени ; общ. ред. А. А. Антонова ; [вступ. ст. "Мастер революционной карикатуры" / А. Назаров]. – Москва : ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1932. – [130] с. : ил. – На обл. авт. не указ. - Миниатюрное издание
765515
  Коротич В.А. Лицо ненависти / В.А. Коротич. – М., 1983. – 192с.
765516
  Коротич В.А. Лицо ненависти / В.А. Коротич. – Москва : Советский писатель, 1985. – 304 с.
765517
  Онетти Х.К. Лицо несчастья / Х.К. Онетти. – М, 1983. – 111с.
765518
  Родионов Ф. Лицо областей Казахстана / Ф. Родионов. – Алма-Ата; Москва, 1932. – 80с.
765519
  Кунин В.В. Лицо одушевленное / В.В. Кунин. – М, 1969. – 288с.
765520
  Мазаев В.М. Лицо осушит ветер / В.М. Мазаев. – Кемерово, 1978. – 142с.
765521
  Цыганов О.В. Лицо районной газеты. / О.В. Цыганов. – М., 1969. – 87с.
765522
  Рыжков В.Н. Лицо районной газеты. / В.Н. Рыжков, О.Н. Михальчук. – М, 1986. – 133с.
765523
  Коновалов М.А. Лицо со шрамом : роман / М.А. Коновалов; пер. с удм. – Ижевск : Удмуртия, 1965. – 176 с.
765524
  Коновалов М.А. Лицо со шрамом : роман / М.А. Коновалов; пер. с удм. С.Никитина. – Ижевск : Удмуртия, 1978. – 176 с.
765525
   Лицо советского киноактера. – Москва, 1935. – 248с.
765526
  Дракохруст А.А. Лицо твое / А.А. Дракохруст. – Минск, 1982. – 159с.
765527
  Креков В.А. Лицо твое: стихотворения / В.А. Креков. – Кемерово, 1980. – 54с.
765528
  Холодов Е.Г. Лицо театра: статьи и рецензии разных лет / Е.Г. Холодов. – М., 1979. – 327с.
765529
  Джилас М. Лицо тоталитаризма / М. Джилас. – М, 1992. – 539с.
765530
  Грешнов М.Н. Лицо фараона / М.Н. Грешнов. – Ставрополь, 1971. – 168с.
765531
   Лицо Франции.. – М., 1972. – 66с.
765532
  Хаританович Эд. Лицо человека / Эд. Хаританович. – Москва, 1942. – 32с.
765533
  Куприянов В.В. Лицо человека / В.В. Куприянов. – Москва : Медицина, 1988. – 268с.
765534
  Винокуров Е.М. Лицо человеческое / Е.М. Винокуров. – Москва, 1960. – 231с.
765535
  Стрельцова А.Л. Лицо, открытое солнцу / А.Л. Стрельцова. – Ташкент, 1970. – 197с.
765536
  Павлинов В.К. Лицо. Книга стихов / В.К. Павлинов. – М., 1968. – 94с.
765537
  Лихачев Н.П. Лицово житие святых Благоверных князей русских Бориса и Глеба : По рукописям конца XV столетия / Н.П. Лихачев. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1907. – [2], 41 с., 42 л. ил., факс. : + ил в тексте
765538
   Лицом к аренде. – М., 1990. – 365с.
765539
  Печищев П.В. Лицом к ветру. / П.В. Печищев. – Уфа, 1959. – 92с.
765540
  Шур Я.И. Лицом к врагу / Я.И. Шур. – Москва, 1945. – 44с.
765541
  Рождественский В.А. Лицом к заре / В.А. Рождественский. – Л., 1976. – 127с.
765542
  Кашежева И.И. Лицом к истоку. / И.И. Кашежева. – Нальчик, 1986. – 215с.
765543
  Казинцев А.И. Лицом к истории / А.И. Казинцев. – Москва : Современник, 1989. – 188 с.
765544
  Шкапа И. Лицом к лицу / И. Шкапа. – М, 1934. – 272с.
765545
  Кутатели А.Н. Лицом к лицу : роман / А.Н. Кутатели. – Тбилиси : Заря Востока
1. – 1948. – 324 с.
765546
  Кутатели А.Н. Лицом к лицу : роман / А.Н. Кутатели. – Тбилиси : Заря Востока
2. – 1949. – 287 с.
765547
  Кутатели А.Н. Лицом к лицу : роман / А.Н. Кутатели. – Тбилиси : Заря Востока
3. – 1950. – 348 с.
765548
  Леонов В.Н. Лицом к лицу : Воспоминания морского разведчика в литературной записи С. Глуховского / В.Н. Леонов. – Москва : Военное издательство, 1956. – 152 с.
765549
  Леонов В.Н. Лицом к лицу / В.Н. Леонов. – М, 1957. – 152с.
765550
  Лебеденко А.Г. Лицом к лицу / А.Г. Лебеденко. – Л., 1957. – 639с.
765551
  Лупан А.П. Лицом к лицу : стихи / Андрей Лупан; пер. с молд. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1957. – 183 с.
765552
  Лебеденко А.Г. Лицом к лицу / А.Г. Лебеденко. – Л., 1958. – 641с.
765553
  Айтматов Ч.Т. Лицом к лицу : сб. рассказов : [пер. с киргиз.] / Ч. Айтматов. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 142 с. : ил.
765554
  Ржезач В. Лицом к лицу / В. Ржезач. – Москва, 1959. – 196с.
765555
  Кутатели А.Н. Лицом к лицу : роман / А.Н. Кутатели. – Москва : Советский писатель, 1961. – 776 с.
765556
  Кутатели А.Н. Лицом к лицу : роман / А.Н. Кутатели. – Москва, 1963. – 848 с.
765557
  Кутатели А.Н. Лицом к лицу : роман / А.Н. Кутатели. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1965. – 768 с.
765558
   Лицом к лицу. – Горький, 1966. – 239с.
765559
  Лебеденко А.Г. Лицом к лицу / А.Г. Лебеденко. – М-Л, 1967. – 612с.
765560
  Лебеденко А.Г. Лицом к лицу / А.Г. Лебеденко. – Л., 1972. – 590с.
765561
  Морару Н. Лицом к лицу / Н. Морару. – Бухарест, 1976. – 47с.
765562
  Семенов Ю.С. Лицом к лицу / Ю.С. Семенов. – Москва, 1983. – 464с.
765563
  Семенов Ю.С. Лицом к лицу / Семенов Ю.С. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1988. – 351 с.
765564
  Китайнер М.Г. Лицом к лицу : [сборник] / Михаил Китайнер ; [Яросл. обл. эксперим. творч. об-ние сатиры и юмора, клуб "Нюанс"]. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1988. – 28 с. – Миниатюрное издание. – (Библиотечка клуба "Нюанс")
765565
   Лицом к лицу с Америкой. – Москва, 1959. – 680с.
765566
  Есипов Владимир Лицом к лицу с леопардом. На расстоянии вытянутой лапы / Есипов Владимир, Малеев Валерий // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 48-57 : фото. – ISSN 1029-5828
765567
   Лицом к лицу с небом. – Москва, 1978. – 48 с.
765568
  Войнов А.А. Лицом к лицу с опасностью / А.А. Войнов. – Москва, 1974. – 132с.
765569
  Чунихин В.А. Лицом к лицу с СД: Докум. очерки о партизан. движении в Николаев. обл. во время ВОВ. / В.А. Чунихин. – Одесса, 1987. – 206с.
765570
  Ломунов К.Н. Лицом к лицу с Толстым / К.Н. Ломунов. – Тула, 1966. – 41с.
765571
  Бебутов Г.В. Лицом к лицу с читателем. О. Маяковском / Г.В. Бебутов. – Тбилиси, 1965. – 98 с.
765572
   Лицом к лицу. Новые технологии сближают студентов и наставников: интервью / беседу вела Е. Цыпленкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 апреля (№ 15)


  Проректор Открытого университета Великобритании, бывший президент Европейской сети дистанционного и электронного обу­чения, а ныне ее почетный член Алан Тейт посетил на днях Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Он ...
765573
  Четверов В. Лицом к облаку. Корпоративные библиотечные технологии автоматизации / Владимир Четверов // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы ; Гос. бюджетное учреждение культуры г. Москвы "Центр. универсальная науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2013. – № 2. – С. 13-17
765574
  Воробьев Е.З. Лицом к огню / Е.З. Воробьев. – Москва, 1947. – 48с.
765575
  Исбах А.А. Лицом к огню / А.А. Исбах. – Москва, 1958. – 316 с.
765576
  Карпеко В.К. Лицом к огню / В.К. Карпеко. – Київ, 1959. – 283с.
765577
  Коряков О.Ф. Лицом к огню / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1961. – 160с.
765578
  Коряков О.Ф. Лицом к огню / О.Ф. Коряков. – М., 1962. – 112с.
765579
  Харчиков А.Т. Лицом к огню / А.Т. Харчиков. – Тула, 1965. – 229с.
765580
  Олейников Т.Л. Лицом к огню / Т.Л. Олейников. – М., 1965. – 206с.
765581
  Баюканский А.Б. Лицом к огню / А.Б. Баюканский. – Воронеж, 1972. – 232с.
765582
  Машковцев В.И. Лицом к огню / В.И. Машковцев. – М., 1973. – 103с.
765583
  Крючков А.С. Лицом к огню / А.С. Крючков. – Алма-Ата, 1975. – 52с.
765584
  Глотов В.И. Лицом к огню / В.И. Глотов. – Львов, 1975. – 103с.
765585
  Пагирев Г.В. Лицом к огню / Г.В. Пагирев. – М, 1982. – 111с.
765586
  Дружинин Н.К. Лицом к огню / Н.К. Дружинин. – М, 1987. – 205с.
765587
  Багандов Г.Б. Лицом к огню : стихи и поэмы : [для сред. и ст. шк. возраста] / Газим-Бег Багандов ; пер. с дарг. Е. Николаевская ; [худож. А. Борисов]. – Москва : Детская литература, 1989. – 60, [3] с. – ISBN 5-08-000892-X
765588
  Скороходов М.Е. Лицом к океану / М.Е. Скороходов. – М., 1958. – 104с.
765589
  Котыш Н.Т. Лицом к океану / Н.Т. Котыш. – Москва, 1981. – 208 с.
765590
  Новиков И.Г. Лицом к опасности : докум. повесть / иван Новиков; авториз. пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1970. – 280 с.
765591
  Новиков И.Г. Лицом к опасности : докум. повесть / ван Новиков; авториз. пер. с белорус. М.Горбачева. – Минск : Мастацкая літаратура, 1974. – 256 с.
765592
  Москалев Ф.С. Лицом к опасности / Ф.С. Москалев. – Киев, 1976. – 166с.
765593
   Лицом к победе. – М., 1985. – 110с.
765594
  Барзыкин Юрий Лицом к потребителю : Актуальная тема (top-события) // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 16-17 : Фото
765595
   Лицом к правде. – М., 1987. – 261с.
765596
  Кормышев В.В. Лицом к природе / В.В. Кормышев, А.Д. Коган. – Донецк, 1990. – 142 с. : ил. – ISBN 5-7740-0369-8
765597
  Шальнев Б.М. Лицом к рассвету / Б.М. Шальнев. – М., 1974. – 70с.
765598
  Шкода В.Г. Лицом к рассвету / В.Г. Шкода. – К., 1986. – 188с.
765599
   Лицом к Росссии. – М., 1974. – 80с.
765600
  Егоров В. Лицом к свету / В. Егоров. – Саранск, 1965. – 40с.
765601
  Бурова Н.П. Лицом к свету / Н.П. Бурова. – М., 1971. – 111с.
765602
  Чернухин И.А. Лицом к свету. / И.А. Чернухин. – Белград, 1960. – 80с.
765603
  Сатармина Светлана Лицом к Селигеру : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 74-75 : Фото
765604
  Трусов И. Лицом к солнцу / И. Трусов. – Москва, 1935. – 56с.
765605
  Кобзев И.И. Лицом к солнцу / И.И. Кобзев. – Москва, 1962. – 135с.
765606
  Кикинов Д.Б. Лицом к солнцу / Д.Б. Кикинов. – Петрозаводск, 1962. – 103 с.
765607
  Кобзев И.И. Лицом к солнцу / И.И. Кобзев. – Москва, 1963. – 135с.
765608
  Шкавро Л.Г. Лицом к солнцу / Л.Г. Шкавро. – Москва, 1967. – 91 с.
765609
  Мартынов Н.И. Лицом к солнцу / Н.И. Мартынов. – М, 1977. – 61с.
765610
  Поляков Н.В. Лицом к солнцу. / Н.В. Поляков. – Смоленск, 1969. – 32с.
765611
   Лицом к человеку. – Челябинск, 1961. – 108с.
765612
  Резник С.Е. Лицом к человеку / С.Е. Резник. – Москва : Знание, 1981. – 127 с.
765613
  Шкловский Е.А. Лицом к человеку / Е.А. Шкловский. – М., 1989. – 63с.
765614
  Хохлов Н С. Лицом на лето. / Н С. Хохлов. – М., 1976. – 93с.
765615
  Фінковська Ю. Лиця ялиці / Юля Фінковська. – Львів : Піраміда, 2019. – 110, [1] с. – ISBN 978-966-441-585-6
765616
  Лепнева С.Г. Личинка Oligoplectrodes potanini Mart (Trichoptera) / С.Г. Лепнева, 1933. – 115-118с.
765617
  Милейковский С.А. Личинки (преимущественно Polychaeta и Gastropoda) и экология нереста морских донных беспозвоночных с пелагическим развитием на примере Баренцева, Белого, Норвежского морей и Гольфстрима : Автореф... кандидата биол.наук: / Милейковский С.А.; АН СССР. Ин-т океанологии. – М., 1965. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
765618
  Дастюг Г. Личинки амфибий как биологические реагенты / Г. Дастюг и Ж. Сукиер ; пер. с фр. Г.Я. Змеева ; под ред. и с предисл. акад. Е.Н. Павловского. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1949. – 160 с. – Библиогр.: с. 147-157
765619
  Мамаев Б.М. Личинки галлиц, Diptera, Cecidomyiidae. Сравнительная морфология, биология, определительные таблицы / Б.М. Мамаев, Н.П. Кривошеина. – Москва, 1965. – 279с.
765620
   Личинки десятиногих раков в планктоне западнокачатского шельфа : Автореф... канд. биол.наук: / Макаров Р. Р,; Макаров Р. Р,; Ин-т океанолог. АН СССР. – М., 1968. – 35л.
765621
  Оглоблин Д.А. Личинки жуков-листоедов (coleoptera,chrysomelidae) европейской части СССР / Д.А. Оглоблин, Л.Н. Медведев. – Ленинград : Наука, 1971. – 123с.
765622
  Долин В.Г. Личинки жуков-щелкунов / В.Г. Долин. – К., 1964. – 208с.
765623
  Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейств Podonominae и Tanypodinae фауны СССР / В.Я. Панкратова. – Ленинград : Наука, 1977. – 152 с.
765624
  Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейств PODONOMINAE и TANYPODINAE фауны СССР / В.Я. Панкратова. – Ленинград : Наука, 1977. – 153 с.
765625
  Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейства Chironominae фауны СССР / В.Я. Панкратова. – Ленинград : Наука, 1983. – 296с.
765626
  Лепнева С.Г. Личинки и куколки подотряда кольчатощупиковых / С.Г. Лепнева. – М.-Л., 1964. – 1-563с.
765627
  Лепнева С.Г. Личинки и куколки подотряда цельнощупиковых / С.Г. Лепнева. – М.-Л.
2. – 1966. – 1-563с.
765628
  Савойская Г.И. Личинки кокцинеллид фауны СССР / Г.И. Савойская. – Ленинград : Наука, 1983. – 243с.
765629
  Мончадский А.С. Личинки комаров / А.С. Мончадский. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1936. – 383с.
765630
  Макаров Р.Р. Личинки креветок, раков-отшельников и крабов Западнокамчатского шельфа и их распределение / Р.Р. Макаров. – М., 1966. – 164с.
765631
  Мончадский А.С. Личинки кровососущих комаров СССР и сопредельных стран / подсем. Culicinae. / А.С. Мончадский. – 2-е изд., исправ. и доп. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1951. – 291с.
765632
   Личинки морских двухстворчатых молюсков и иглокожих. – Москва : Наука, 1983. – 215с.
765633
  Милейковский С.А. Личинки морских донных беспозвоночных и их роль в биологии моря / С.А. Милейковский. – Москва : Наука, 1985. – 119с.
765634
  Грунин К.Я. Личинки оводов домашних животных СССР / К.Я. Грунин. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1953. – 124с.
765635
  Кудряшева И.В. Личинки певчих цикад фауны СССР / И.В. Кудряшева. – Москва : Наука, 1979. – 159с.
765636
  Кузьмович Л.Г. Личинки печеночного сосальщика в условиях высокогорных пастбищ-полонин Украинских Карпат. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кузьмович Л.Г.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1964. – 23л.
765637
  Лепнева С.Г. Личинки ручейников бассейна реки Чульчи / С.Г. Лепнева. – Томск
3. – 1950. – 119-126с.
765638
  Лепнева С.Г. Личинки ручейников в озёрах Катунских Альп / С.Г. Лепнева. – 263-268с.
765639
  Лепнева С.Г. Личинки ручейников водоёмов Мещерской низменности / С.Г. Лепнева. – Москва : ГЛАВНАУКА, 1929. – 12 с.
765640
  Лепнева С.Г. Личинки ручейников из пещер Закавказья // Насекомые - [Компакт - 252388]. – С. 79-85


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову
765641
  Попова А.Н. Личинки стрекоз фауны СССР. / А.Н. Попова. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1953. – 236с.
765642
  Шаронов И.В. Личинки тендипедид (Tendipedidae) озера Севан / И.В. Шаронов. – Ереван, 1950. – 12с.
765643
  Круглова В.М. Личинки тендипедид бассейна реки Чульчи / В.М. Круглова. – Томск : Изд. Томского ун-та, 1950. – 127-136 с. – (Труды Томского государственного университета имени В.В. Куйбышева ; Вып. 3)
765644
  Шаронов И.В. Личинки тендипедид озера Севан. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шаронов И.В.; Акад.наук Армян.ССР.Отдел.биол.наук. – Ереван, 1950. – 12 с.
765645
  Долгих А.В. Личинки трематод - паразиты моллюсков крымского побережья Черного моря : Автореф... кандидата биол.наук: / Долгих А.В.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Севастополь-Львов, 1965. – 20л.
765646
  Черногоренко М.И. Личинки трематод в моллюсках Днепра и его водохранилищ / М.И. Черногоренко. – Киев, 1983. – 210с.
765647
  Фролова Е.Н. Личинки трематод в моллюсках озер Южной Карелии. / Е.Н. Фролова. – Л., 1975. – 183с.
765648
  Здун В.І. Личинки трематод в прісноводних молюсках України / В.І. Здун; О.П.Маркевич. – Київ, 1961. – 144с.
765649
  Шахматова Р.А. Личинки трематод пресноводных моллюсков Среднего Поволжья и экспериментальное изучение их биологии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шахматова Р.А.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Казан.ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т. – Горький, 1961. – 15л.
765650
  Гладунко И.И. Личинки трематод рода Sanguinicola Plehn, 1905 фауны западных областей Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 097 / Гладунко И.И. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 20 с.
765651
  Насимов Х. Личинки троматод пресноводных моллюсков Самаркандской и Бухарской областей УзССР : Автореф... канд. биол.наук: / Насимов Х.; Самаркандский гос. ун-т. – Самарканд, 1967. – 28л.
765652
  Ротовская В.С. Личинки хирономид в рыбоводных прудах Правобережья лесостепи УССР и пути повышения их биомассы : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Ротовская В.С.; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 22л.
765653
  Линдберг Г.У. Личинкоядные рыбы Средней Азии / Г.У. Линдберг. – Москва; Ленинград, 1947. – 56с.
765654
  Кротова М. Личины советского империализма в Маньчжурии в 1920-х гг. // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2021. – 1. – С. 137-183. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
765655
   Личная безопасность. – Смоленск : Русич, 1997. – 448с. – (Азбука-классика). – ISBN 588590779Х
765656
  Осипов В.О. Личная библиотека / В.О. Осипов. – М, 1954. – 56с.
765657
  Смирнова А.Д. Личная библиотека А.М. Горькогов Москве / А.Д. Смирнова. – Москва
Кн. 1. – 1981. – 412с.
765658
  Смирнова А.Д. Личная библиотека А.М. Горькогов Москве / А.Д. Смирнова. – Москва
Кн. 2. – 1981. – 228с.
765659
  Динершетйн Е.А. Личная библиотека В.В.Маяковского / Е.А. Динершетйн. – М., 1983. – 33с.
765660
  Хисамутдинов А.А. Личная библиотека В.К. Арсеньева // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 3. – С. 277-285. – ISSN 0869-608Х
765661
  Боброва М.И. Личная библиотека Е.И. Станевича (1775-1835) в фонде Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2010. – № 8/9. – С. 67-70. – ISSN 2227-183Х
765662
  Шефнер В.С. Личная вечность : Стихи разных лет / В.С. Шефнер. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 287с.
765663
  Сергиевич Д.Г. Личная война / Д.Г. Сергиевич. – Киев, 1983. – 270 с.
765664
  Зарубин Г.П. Личная гигиена / Г.П. Зарубин. – М, 1973. – 95с.
765665
  Суханова С.Н. Личная жизнь / С.Н. Суханова. – К., 1966. – 102с.
765666
  Сафонов Э.И. Личная жизнь / Э.И. Сафонов. – М., 1973. – 222с.
765667
  Зощенко М.М. Личная жизнь / М.М. Зощенко. – М, 1977. – 48с.
765668
  Волчкова Л.Н. Личная жизнь : [Текст] / Л.Н. Волчкова. – Москва : Современник, 1987. – 283,2с. – В изд. также : Странники : Рассказы / А. Сельянова. – (Книжка в книжке)
765669
  Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона / Л.О. Красавчикова. – М., 1983. – 160с.
765670
  Гейдеко В.А. Личная жизнь директора / В.А. Гейдеко. – М., 1980. – 303с.
765671
  Гейдеко В.А. Личная жизнь директора / В.А. Гейдеко. – Ставрополь, 1984. – 302с.
765672
  Михеева С.И. Личная жизнь Степана Силина / С.И. Михеева. – М., 1959. – 463с.
765673
  Канович Григорий Личная жизнь. / Канович Григорий. – Вильнюс, 1967. – 309 с.
765674
  Голод С.И. Личная жизнь: любовь, отношения полов / С.И. Голод. – Л., 1990. – 30с.
765675
  Петрухин И.Л. Личная жизнь: пределы вмешательства. / И.Л. Петрухин. – М., 1989. – 189с.
765676
  Синенко А.И. Личная материальная заинтересованность и формы ее проявления при социализме : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Синенко А.И. ; АН УССР, Ин-т экономики. – Киев, 1971. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
765677
  Синенко А.И. Личная материальная заинтересованность и формы ее проявления при социализме / А.И. Синенко. – К., 1974. – 160с.
765678
  Пташко Б.Д. Личная материальная ответственность в процессе социалистического производства : Дис... канд. эконом.наук: / Пташко Б.Д.; КГУ. – Киев, 1973. – 200л. – Бібліогр.:л.173-190
765679
  Сочень Т.С. Личная педагогическая система преподаателя / Т.С. Сочень. – М, 1978. – 39с.
765680
  Черепанова Н.М. Личная репка. / Н.М. Черепанова. – Чебоксары, 1962. – 51с.
765681
  Ерошенко А.А. Личная собственность в гражданском праве / А.А. Ерошенко. – Москва, 1973. – 207с.
765682
  Караулов В.П. Личная собственность в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Караулов В.П.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1964. – 24л.
765683
  Садыхова Л.М. Личная собственность в период строительства коммунизма. (На материалах АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Садыхова Л.М.; Азербайдж. ин-т нар. хоз-ва им. Буниат-заде. – Баку, 1969. – 24л.
765684
  Семенюта О.Г. Личная собственность в развитом социалистическом обществе. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Семенюта О.Г.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1981. – 20л.
765685
  Владимирский Е.А. Личная собственность в системе производственных отношений социалистического общества / Е.А. Владимирский. – Ленинград, 1974. – 115 с.
765686
  Радаев В.В. Личная собственность в социалистическом обществе / В.В. Радаев. – М, 1963. – 55с.
765687
  Тишкевич Иван Станиславович Личная собственность граждан под охраной закона: Уголовно-правовые аспекты / Тишкевич Иван Станиславович. – Минск : Изд-во БГУ, 1983. – 144с.
765688
  Гриценко Ирина Александровна Личная собственность и ее роль в системе производственных отношений развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гриценко Ирина Александровна; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1981. – 23л.
765689
  Корниенко В.П. Личная собственность как социалистическое производственное отношение / В.П. Корниенко. – К, 1974. – 213с.
765690
  Владимирский Е.А. Личная собственность как экономическое отношение / Е.А. Владимирский. – Ленинград, 1977. – 151с.
765691
  Балясников А.М. Личная собственность при переходе к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Балясников А.М. ; Киевский торгово-экономический ин-т. – Киев, 1970. – 22 с.
765692
  Логвиненко В.К. Личная собственность при переходе к коммунизму. / В.К. Логвиненко, А.М. Балясников. – Киев, 1971. – 132с.
765693
  Корниенко Н.И. Личная собственность при социализме : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Корниенко Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук. Кафедра п. – Киев, 1969. – 23 с.
765694
  Корниенко Н.И. Личная собственность при социализме : Дис... канд. эконом.наук: 590 / Корниенко Н.И.; КГУ. Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук .Кафера полит.экономии. – Киев, 1969. – 269л. – Бібліогр.:л.251-269
765695
  Саркисян М.Т. Личная собственность при социализме и основные тенденции ее развития : Автореф... канд. экон.наук: / Саркисян М. Т.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1967. – 23л.
765696
  Джулакидзе Ш.Г. Личная собственность семьи колхозника. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Джулакидзе Ш.Г.; Ан Гр.ССР. – Тбилиси, 1970. – 26л.
765697
  Андреев Михаил Александрович Личная собственность, как экономическая форма личных потребностей в социалистическом обществе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Андреев Михаил Александрович; АН ГССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
765698
   Личните документи като исторически извор. – София : Издателство на българската академия на науките, 1987. – 384 с.
765699
   Личният бележник (джобното тефтерче) на Васил Левски. – София : "Наука и изкуство", 1987. – 162 с. : ил.
765700
  Гафуров А. Лично-собственные имена в таджикском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Гафуров А.; Отд. востоковедения и письм. наследия АН Таджик. ССР. – Душанбе, 1964. – 14л.
765701
  Максимов М.Д. Лично известен. Кинопоэма. / М.Д. Максимов. – М., 1958. – 153с.
765702
  Максимов М.Д. Лично известен. Повесть о товарище Камо. / М.Д. Максимов. – М., 1961. – 159с.
765703
  Суслов В.Н. Лично известны / В.Н. Суслов. – Л, 1986. – 94с.
765704
  Степичев М.И. Лично ответствен / М.И. Степичев. – М., 1986. – 79с.
765705
  Пеунов В.К. Лично ответственен / В.К. Пеунов. – Москва : Политиздат, 1980. – 239с.
765706
  Харламов С.И. Лично ответственен / С.И. Харламов. – М, 1983. – 72с.
765707
  Анашенков Б.А. Лично причастен / Б.А. Анашенков; Борис Анашенко. – Москва : Совецкая Россия, 1977. – 80 с. – (Человек среди людей)
765708
   Лично причастны : (Сборник статей). – Харьков : Прапор, 1977. – 158 с.
765709
  Подзорова Н.А. Лично причастны / Н.А. Подзорова. – М : Знание, 1980. – 64 с.
765710
  Медников А.М. Лично причастны / А.М. Медников. – М, 1990. – 318с.
765711
  Цыбин В.Д. Личное время / В.Д. Цыбин. – М., 1988. – 237с.
765712
  Алешин В.С. Личное дело : повесть / В.С. Алешин ; ил. Н. Бортников. – Симферополь : Крымиздат, 1960. – 173 с. : ил.
765713
  Блинов Б. Личное дело : повести / Борис Блинов ; [послесл. В. Соколова ; худож. В. Борисов]. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 279 с. : ил.
765714
   Личное дело №. – М., 1991. – 271с.
765715
  Донских О.А. Личное дело духовной культуры : (размышления о библиотеке) / Олег Альбертович Донских // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 4. – С. 21-26. – ISSN 0869-608Х


  Библиотека рассматривается как собрание текстов на различных носителях, как место и способ коммуникации с прошлым. В свою очередь, характер коммуникации определяет бытие библиотеки как способа организации духовного опыта человечества. В статье ...
765716
  Донцова Д.А. Личное дело Женщины-кошки : роман. Нежный супруг олигарха : главы из нового романа. Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-22452-4
765717
  Кравченко В.В. Личное дело следователя Дудникова / В.В. Кравченко. – Воронеж, 1990. – 206с.
765718
  Щипахина Л.В. Личное дело. / Л.В. Щипахина. – МоскваЛ., 1966. – 63с.
765719
  Маркин Е.Ф. Личное дело. Лирика / Е.Ф. Маркин. – Рязань, 1961. – 120с.
765720
  Феофанов Ю.В. Личное достояние и личное достоинство / Ю.В. Феофанов. – М, 1966. – 199с.
765721
  Левитин Л.И. Личное и общественное / Л.И. Левитин. – Фрунзе, 1982. – 79 с.
765722
  Шолак З. Личное имя и его субститут в творчестве Иво Андрича // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 1. – С. 80-85. – ISSN 0132-1366
765723
  Васильев А.Н. Личное местоимение / А.Н. Васильев. – Москва, 1955. – 152с.
765724
  Ирошников А.М. Личное мнение / А.М. Ирошников. – М, 1960. – 18с.
765725
   Личное мнение. – М., 1987. – 429с.
765726
   Личное мнение : Сборник писательской публицистики. – Москва : Советский писатель
вып.2. – 1990. – 576с.
765727
   Личное мнение : Сборник писательской публицистики. – Москва : Советский писатель
Вып. 3. – 1990. – 544с.
765728
  Губанов О.С. Личное оружие / О.С. Губанов. – Владивосток, 1985. – 287с.
765729
  Гаврилов П. Личное отношение / П. Гаврилов. – Москва ; Ленинград, 1963. – 56 с.
765730
  Киприянов Ю.Н. Личное подворье. / Ю.Н. Киприянов. – Пермь, 1990. – 246с.
765731
  Шмелев Г.И. Личное подсобное хозяйство / Г.И. Шмелев. – Москва, 1985. – 64с.
765732
  Лысова Л.В. Личное подсобное хозяйство в период развитого социализма (политэкономич. аспект) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Лысова Л.В.; Саратов. гос. ун-тет. – Саратов, 1981. – 17л.
765733
  Бондарь Тамара Прокофьевна Личное подсобное хозяйство в системе агропромышленного комплекса : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бондарь Тамара Прокофьевна; МВ и ССО УССР. Ин-т повышения квалификации при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Полтава, 1987. – 19л.
765734
  Бондарь Т.П. Личное подсобное хозяйство в системе агропромышленного комплекса. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Бондарь Т.П.; МВ и ССО УССР. ИПК обществ. наук при КГУ им.Т.Шевченко. Кафедра полит.экономии. – К., 1987. – 177л. – Бібліогр.:л.160-177
765735
  Майовец Е.И. Личное подсобное хозяйство в системе производственных отношений агропромышленного комплекса : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Майовец Е. И.; Львов. ГУ. – Львов, 1986. – 24 с.
765736
  Калугина З.И. Личное подсобное хозяйство в СССР: проблемы и перспективы / З.И. Калугина, Т.П. Антонова. – Новосибирск, 1984. – 190с.
765737
  Калугина З.И. Личное подсобное хозяйство в СССР: Социал. регуляторы и результаты развития / З.И. Калугина. – Новосибирск, 1991. – 238с.
765738
   Личное подсобное хозяйство в условиях пгропромышленной интеграции. – Москва, 1988. – 160 с.
765739
  Пясецкая-Устич Личное подсобное хозяйство и его роль в становлении крестьянского хозяйства на этапе перехода к рыночным отношениям : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Пясецкая-Устич С.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1992. – 18 с.
765740
  Григоровский В.Е. Личное подсобное хозяйство колхозников, рабочих и служащих в СССР. / В.Е. Григоровский, М.А. Алексеев. – Л., 1968. – 100с.
765741
  Белянов В.А. Личное подсобное хозяйство при социализме / В.А. Белянов. – Москва : Экономика, 1970. – 184 с.
765742
  Вилимавичюс Личное подсобное хозяйство при социализме: его место, роль и тенденции развития. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Вилимавичюс А.-И. С; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 34л.
765743
  Антонова Т.П. Личное подсобное хозяйство сельского населения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / Антонова Т.П. – Новосибирск, 1978. – 24 с.
765744
  Шмелев Г.И. Личное подсобное хозяйство: возможности и перспективы / Г.И. Шмелев. – Москва, 1983. – 95с.
765745
  Попова О.Л. Личное подсобное хозяйство: кооперация и интеграция / О.Л. Попова. – Киев : Наукова думка, 1991. – 79 с.
765746
  Устюкова В.В. Личное подсобное хозяйство: правовой режим имущества. / В.В. Устюкова. – М., 1990. – 123с.
765747
  Ташинева А.С. Личное потрбеление и закономерности его развития в перирод развитого социализма (на матер. колх. УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Ташинева А. С. ; Киев. торг. экон. ин-т. – Киев, 1973. – 23 с.
765748
   Личное потребление в механизме воспроизводства населения. – Рига, 1983. – 172с.
765749
  Иванов Ю.М. Личное потребление в прошлом и в настоящем / Ю. Иванов. – Москва : Карпов Е.В., 2015. – 51, [1] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9598-0176-2


  В пр. №1700167 напис: Дар автора библиотеке Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. 20 / VI 2015. Підпис
765750
  Бондаренко Е.Л. Личное потребление в условиях экономической интеграции стран - членов СЭВ / Е.Л. Бондаренко. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1984. – 111 с.
765751
  Федоров В.П. Личное потребление в ФРГ: социальная дифференциация, динамика, структура / В.П. Федоров. – Москва, 1974. – 183с.
765752
  Рамзес В.Б. Личное потребление в Японии. / В.Б. Рамзес. – М, 1985. – 289с.
765753
  Столяров И.И. Личное потребление и социалистическое воспроизводство / И.И. Столяров. – М., 1983. – 272с.
765754
  Полищук Г.Г. Личное потребление и тенденции его развития в период строительства коммунизма : Дис... канд. эконом.наук: / Полищук Г.Г.;. – К, 1967. – 243л.
765755
  Полищук Г.Г. Личное потребление и тенденции его развития в период строительства коммунизма. (На материалах потребления продуктов питания в Молдав. ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Полищук Г.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 18 с.
765756
  Середа В.И. Личное потребление как фактор экономического развития : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Середа В.И. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 24 с.
765757
  Середа Валентина Ивановна Личное потребление как фактор экономического развития : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Середа Валентина Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 194л. – Бібліогр.:л.182-194
765758
  Степанова О.М. Личное потребление как фактор экономического роста в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Степанова О.М. ; Киев. торгово-экон. ин-т. – Киев, 1982. – 23 с.
765759
  Чмшкян М.П. Личное потребление населения и некоторые вопросы его дифференциации при социализме (по матер. Арм.ССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Чмшкян М.П.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 18л.
765760
  Шутов И.Н. Личное потребление при социализме. / И.Н. Шутов. – М, 1972. – 294с.
765761
  Школьникова З.П. Личное потребление трудящихся и закономерности его развития на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Школьникова З.П.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.27
765762
  Пятакова Ф.С. Личное потребление: региональный анализ и планирование / Ф.С. Пятакова. – Киев, 1984. – 215 с.
765763
  Серышев В. Личное пространство : проза: криминальная драма // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 6. – С. 125-156. – ISSN 0130-6405
765764
  Богомолова Н.К. Личное согласование в табасаранском языке: концептуализатор и его адресат в структуре ситуации // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 4 (июль - август). – С. 101-124. – ISSN 0373-658Х


  Статья посвящена исследованию морфологии, семантики и прагматики глагольных согласовательных показателей в табасаранском языке (нахско-дагестанская семья, Хивский и Табасаранский районы Республики Дагестан) на материале говора сел. Межгюль (Хивский ...
765765
  Рейтман Л.И. Личное страхование в СССР. / Л.И. Рейтман. – М., 1969. – 136с.
765766
  Рейтман Л.И. Личное страхование при социализме. / Л.И. Рейтман. – М., 1982. – 142с.
765767
  Парыгина Н.Д. Личное счастье / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1976. – 286с.
765768
  Геращенко А.И. Личное счастье / А.И. Геращенко. – Ростов -на-Дону, 1986. – 285с.
765769
  Котов В.П. Личное счастье. / В.П. Котов. – М, 1972. – 126с.
765770
  Сахар Личное тело : Ирак. Диагностика Ирака. Расследование / Сахар, аль-Хайдери // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 6. – С. 136-137 : Фото. – ISSN 1029-5828
765771
  Леонтьев Д.А. Личносное измерение человеческого развития // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 3. – С. 67-81. – ISSN 0042-8841
765772
   Личности. – Киев, 2006-. – ISSN 1819-6268
№ 3. – 2006
765773
   Личности. – Киев, 2006-. – ISSN 1819-6268
№ 4. – 2007
765774
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (13). – 2008
765775
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (14). – 2008
765776
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (15). – 2008
765777
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (17). – 2009
765778
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (18). – 2009
765779
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (19). – 2009
765780
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (20). – 2009
765781
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (21). – 2009
765782
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (22). – 2009
765783
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (23). – 2010
765784
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (24). – 2010
765785
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (25). – 2010
765786
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (26). – 2010
765787
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (27). – 2010
765788
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (28). – 2010
765789
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (29). – 2011
765790
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (30). – 2011
765791
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (31). – 2011
765792
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (32). – 2011
765793
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (33). – 2011
765794
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (34). – 2011
765795
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 7 (35). – 2011
765796
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 8 (36). – 2011
765797
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9 (37). – 2011
765798
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 10 (38). – 2011
765799
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11 (39). – 2011
765800
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 12 (40). – 2011
765801
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (41). – 2012
765802
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (42). – 2012
765803
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (43). – 2012
765804
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (44). – 2012
765805
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (45). – 2012
765806
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (46). – 2012
765807
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 7 (47). – 2012
765808
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9 (49). – 2012
765809
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 10 (50). – 2012
765810
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11 (51). – 2012
765811
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 12 (52). – 2012
765812
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (53). – 2013
765813
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (54). – 2013
765814
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (55). – 2013
765815
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (56). – 2013
765816
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (57). – 2013
765817
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (58). – 2013
765818
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 7 (59). – 2013
765819
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 8 (60). – 2013
765820
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9 (61). – 2013
765821
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 10 (62). – 2013
765822
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11 (63). – 2013
765823
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 12 (64). – 2013
765824
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (65). – 2014
765825
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (66). – 2014
765826
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (67). – 2014
765827
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (68). – 2014
765828
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (69). – 2014
765829
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (70). – 2014
765830
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 7 (71). – 2014
765831
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 8 (72). – 2014
765832
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9 (73). – 2014
765833
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 10 (74). – 2014
765834
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11 (75). – 2014
765835
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 12 (76). – 2014
765836
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (77). – 2015
765837
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (78). – 2015
765838
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (79). – 2015
765839
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (80). – 2015
765840
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (81). – 2015
765841
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (82). – 2015
765842
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 7 (83). – 2015
765843
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 8 (84). – 2015
765844
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9 (85). – 2015. – 128 с.
765845
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 10 (86). – 2015. – 128 с.
765846
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11(87). – 2015
765847
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 12 (88). – 2015. – 128 с.
765848
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (89). – 2016. – 128 с.
765849
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (90). – 2016. – 128 с.
765850
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (91). – 2016. – 128 с.
765851
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (92). – 2016. – 128 с.
765852
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (93). – 2016. – 128 с.
765853
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (94). – 2016. – 128 с.
765854
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 7 (95). – 2016. – 128 с.
765855
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности" ; глав. ред.: Ю. Белецкий ; редкол.: А. Агаларов, А. Афонин, О. Барамия [и др.]. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 8 (96). – 2016. – 128 с.
765856
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9 (97). – 2016. – 128 с.
765857
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 10 (98). – 2016. – 128 с.
765858
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11 (99). – 2016. – 128 с.
765859
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 12 (100). – 2016. – 128 с.
765860
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (101). – 2017. – 128 с.
765861
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (102). – 2017. – 128 с.
765862
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (103). – 2017. – 128 с.
765863
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (104). – 2017. – 128 с.
765864
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (105). – 2017. – 128 с.
765865
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев : ТОВ"ПРАЙМ-ПРИНТ", 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (106). – 2017. – 128 с.
765866
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 7 (107). – 2017. – 128 с.
765867
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 8 (108). – 2017. – 128 с.
765868
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9 (109). – 2017. – 128 с.
765869
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 10 (110). – 2017. – 128 с.
765870
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11 (111). – 2017. – 128 с.
765871
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 12 (112). – 2017. – 128 с.
765872
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (113). – 2018. – 128 с.
765873
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (114). – 2018. – 128 с.
765874
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (115). – 2018. – 128 с.
765875
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев : [б. и.], 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4/5 (116). – 2018. – 191 с.
765876
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев : [б. и.], 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6/7 (117). – 2018. – 191 с.
765877
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев : [б. и.], 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9/10 (118). – 2018. – 191 с.
765878
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев : [б. и.], 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11/12 (119). – 2018. – 191 с.
765879
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев : [б. и.], 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (132). – 2020. – 127, [1] c.
765880
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, М. Воронова, Ю. Воронцов [и др.]. – Киев : ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ЛИЧНОСТИ, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (133). – 2020. – 125, [3] с.
765881
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев : [б. и.], 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (134). – 2020. – 127, [1] c.
765882
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев : [б. и.], 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4/5 (135). – 2020. – 159, [1] c.
765883
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев : [б. и.], 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6/7 (136). – 2020. – 142, [1] c.
765884
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев : [б. и.], 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 8 (137). – 2020. – 127, [1] c.
765885
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев : ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ЛИЧНОСТИ, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9/10 (138). – 2020. – 159, [1] с.
765886
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев : ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ЛИЧНОСТИ, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11/12 (139). – 2020. – 158, [2] с.
765887
  Лин В.Н. Личности в истории мировой дерматовенерологии / В.Н. Лин, А.М. Кириуцов // Український журнал дерматології, венерології, косметології : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Укр. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. Денисенко О.І ; редкол.: Айзятулов Р.Ф., Александрук О.Д., Андрашко Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (77). – С. 77-98. – ISSN 1727-5741
765888
  Лин В.Н. Личности в истории отечественной дерматовенерологии / В.Н. Лин, А.М. Кириуцов // Український журнал дерматології, венерології, косметології : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Укр. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. Денисенко О.І ; редкол.: Айзятулов Р.Ф., Александрук О.Д., Андрашко Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (79). – С. 61-74. – ISSN 1727-5741
765889
  Костомаров Н.И. Личности смутного времени. Михаил Скопин-Шуйский, Пожарский, Минин, Сусанин. / Н.И. Костомаров. – 497-527с.
765890
  Дерманова И.Б. Личностная зрелость: к определению психологического содержания / И.Б. Дерманова, В.Р. Манукян // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 68-73. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
765891
  Писчиков В.С. Личностная индивидуальность в современном мире: утрата идентичности / В.С. Писчиков, М.М. Холин // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 369-383. – ISSN 2076-7382
765892
  Абульханова К.А. Личностная организация времени жизни // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 93-103. – ISSN 2073-8528
765893
  Ромат Е. Личностная реклама в системе персрнального маркетинга // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 2 (162). – С. 30-35
765894
  Чунься Чен Личностная состовляющая лингвосоциокультурной копететнтности китайських студентов-филологов // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 2018. – Вип. 32. – С. 111-126. – ISSN 2073-4379
765895
  Львова Н Е. Личностная тревожность и выбор стратегий совладания // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.45-56. – ISSN 0042-8841
765896
  Васильев Г.Е. Личностная философия власти и управления. Часть 1. Власть // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.40-44. – ISSN 2073-9702


  В данной статье в простой и доступной форме излагается оригинальная философская концепция власти и управления. Автор текста придает понятиям "власть" и "управление" специфический смысл. Данная, первая, статья посвящена власти
765897
  Васильев Г.Е. Личностная философия власти и управления. Часть 2. Управление // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 12. – С. 67-71. – ISSN 2073-9702


  Излагается оригинальная философ. концепция власти и управления. Автор текста придает понятиям "власть" и "управление" специфический смысл. Вторая, статья посвящена управлению
765898
  Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса / Ш.А. Амонашвили. – Минск : Университетское, 1990. – 559, [1] с. – (Библиотека серии "Университет - школе")
765899
  Ермошкина А.С. Личностно-культурологическая модель школьной географии // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 36-41. – ISSN 0016-7207
765900
  Ермошкина А.С. Личностно-культурологическая модель школьной географии (Окончание. Начало см.в № 7) : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 8. – С. 31-33. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7207
765901
  Подмазин С.И. Личностно-ориентированное образование : Социально-философское исследование / С.И. Подмазин; Мин-во образования и науки Украины. ЗГУ. – Запоріжжя : Просвіта, 2000. – 250с. – ISBN 966-7362-86-8
765902
  Сысоева Е.Ю. Личностно-ориентированные технологии обучения в системе повышения квалификации преподавателей вуза // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 12. – С. 42-47. – ISSN 0869-3617


  В статье анализируются психологические проблемы профессионального развития и обучения преподавателей вуза. Актуализируется необходимость использования личностно-ориентированных технологий в системе повышения квалификации преподавателей вуза. Автор ...
765903
  Халилова Ш.Т. Личностно-ориентированный подход в обучении иностранному языку - как важнейший фактор формирования нравственной культуры в системе высшего образования // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 276-278


  У статты розкриті зміст , форми і методи особово-орієнтованого підходу у вченні іноземній мові, як найважливішого чинника формування етичної культури в системі вищої освіти, дані рекомендації по поліпшенню вмісту учбово-виховного процесу
765904
  Калабухова И.В. Личностно-ориентированный подход в обучении иностранным языкам // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2014. – № 2 (71). – С. 52-54. – ISSN 1684-2618
765905
  Сидорова Л.В. Личностно-ориентированный подход к самостоятельной работе студентов младших курсов по иностранному языку // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Нац. центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 6 (81). – С. 25-29. – ISSN 1998-1740


  Статтья посвящена организации самостоятельной работы студентов на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе. Основан личностно-ориентированный подход к организации самостоятельной работы студентов. Предложены цель, принципы, средства ...
765906
  Семакин И.Г. Личностно-ориентированые методики в преподавании информатики в полной средней школе на углубленном уровне / И.Г. Семакин, И.Н. Мартынова // Информатика и образование : научно-методический журнал / Росс. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2012. – № 8 (237). – С. 14-24. – ISSN 0234-0453
765907
  Синягин Ю.В. Личностно-профессиональные факторы успешности карьеры современных государственных служащих // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 226-239
765908
  Каирова Б. Личностно-ценностное измерение культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 2. – С.9-12. – ISSN 2073-9702
765909
  Чуприс О.И. Личностно-ценностный аспект осмысления государственного управления // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 158-165. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються питання формування і визначення ціннісного підходу до системи державного управління. Як основний ціннісний орієнтир для її осмислення автором виділяється особистісний вимір, що виявляється в декількох взаємопов"язаних ...
765910
  Устинова Е.В. Личностно ориентированная парадигма обучения в частной школе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 9. – С. 55-61. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматривается проблема адаптации детей в школьном коллективе с учетом специфических закономерностей личностно ориентированного образования.
765911
  Аргунова М.В. Личностно ориентированные подходы на примере технологии " Чтение и письмо для развития критического мышления " : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 42-44 : Табл. – ISSN 0016-7207
765912
  Ефимов В.Ф. Личностно ориентированный подход к изучению географии : методика и опыт / В.Ф. Ефимов, М.А. Ульянова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 37-39. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0016-7207
765913
  Полани М. Личностное знание / М. Полани. – Москва : Прогресс, 1985. – 344с.
765914
  Героименко В.А. Личностное знание и научное творчество. / В.А. Героименко. – Минск, 1989. – 208с.
765915
  Шутенко А.И. Личностное измерение как императив информатизации образования в высшей школе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 35-39. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены дидактические аспекты обеспечения личностной направленности информатизации высшего образования. Показано, что главным ресурсом выступает развитие полноценных коммуникаций, выстраиваемых сообразно личностному измерению образования Examined ...
765916
  Онофрийчук Елена Анатольевна Личностное начало в развитии философского знания : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Онофрийчук Елена Анатольевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 174л. – Бібліогр.:л.160-174
765917
  Онофрийчук К.А. Личностное начало в развитии философского знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Онофрийчук К.А.; КГУ. – К., 1991. – 17л.
765918
  Сергеев А.Н. Личностное развитие обучающихся в сетевых образовательных сообществах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 51-58. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385
765919
  Аргунова М.В. Личностноориентированные подходы на примере технологии "Чтение и письмо для развития критического мышления" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 42-43. – ISSN 0016-7207
765920
  Героименко В.А. Личностные аспекты применения методологических принципов в физике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
765921
   Личностные аспекты языкового общения. – Калинин, 1989. – 160с.
765922
  Соколович Е.А. Личностные детерминанты перфекционизма в период ранней взрослости : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Соколович Екатерина Аркадьевна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2021. – 27 с. – Библиогр.: 27 назв.
765923
  Кириченко О.Н. Личностные детерминанты синдрома эмоционального выгорания у педагогов // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 5 : Психологія. – С. 49-56
765924
  Семакин И.Г. Личностные и метапредметные результаты обучения информатике на профильном уровне / И.Г. Семакин, И.Н. Мартынова // Информатика и образование : научно-методический журнал / Росс. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2012. – № 2 (231). – с. 34-39. – ISSN 0234-0453
765925
  Шаповал Ю.Г. Личностные методы повышения эффективности средств массовой информации / Ю.Г. Шаповал. – К., 1989. – 64с.
765926
  Приходько И.Г. Личностные наименования элиты в украинских СМИ: тенденции и динамика // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – 414-423


  В статье рассматриваются личностные наименования элиты в украинских СМИ. Анализируется воздействующий потенциал прозвищ и их роль в формировании негативного образа представителей высшего эшелона власти. Выявляются тенденции и динамика использования ...
765927
  Демьяненко В.Г. Личностные ориентиры саморазвития и самореализации в процесе образования // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 142-147
765928
  Бакланова О.Э. Личностные особенности и характер поведения супругов в семейных конфликтах / О.Э. Бакланова, Н.А. Муханова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 2. – С. 48-58. – ISSN 0205-9592
765929
  Скитович А.А. Личностные особенности молодого руководителя, добивающегося успеха в инновационной деятельности // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Изд-во "Экономическое образование". – Москва, 2013. – С. 93-99. – (Серия 2 "Гуманитарные науки" ; № 5). – ISSN 2076468-5
765930
  Колесник Николай Ильич Личностные факторы становления эстетического отношения : Автореф... доктора философ.наук: 09.00.04 / Колесник Николай Ильич; АН УССР, Ин-т философии. – К., 1986. – 34л.
765931
  Малых С.Б. Личностные черты и интеллект: взаимосвязи и их природа // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.149-160. – ISSN 0042-8841
765932
  Посохова С.Т. Личностный адаптационный синдром в экстремальных условиях профессиональной деятельности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – C.7-13. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
765933
  Красновский В.Н. Личностный аспект профессиональной деятельности и его вариации // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 10 (163). – С. 66-69
765934
  Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции : [монография] / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. – Москва : Лотос, 2009. – 336 с : табл. + Прилож.: с. 314-334. – Библиогр.: с. 299-313. – ISBN 978-5-98704-452-0
765935
  Езова С.А. Личностный и ситуационный подходы к изучению библиотечных явлений // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 35-43. – ISSN 0130-9765


  Изучение личностных и ситуационных факторов, детерминирующих поведение библиотекарей и читателей.
765936
  Савельева М.Ю. Личностный критерий абсолюта: мифологические аспекты мышленгия Владимира Соловьева // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 219-228
765937
  Савельева М.Ю. Личностный критерий Абсолюта: мифологические аспекты мышления Владимира Соловьёва (окончание) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.209-219
765938
   Личностный потенциал работника в условиях интенсификации производства. – Свердловск, 1986. – 151с.
765939
   Личностный потенциал работника:. – М., 1987. – 225с.
765940
  Гуревич П. Личностный рост как проблема молодежи // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 30-37. – Бібліогр.: с. 30-31, 33-36. – ISSN 0321-0383
765941
   Личность. – М., 1971. – 303с.
765942
  Донченко Е.А. Личность / Е.А. Донченко, Т.М. Титаренко. – К., 1987. – 156с.
765943
  Донченко Е.А. Личность / Е.А. Донченко, Т.М. Титаренко. – 2-е изд., доп. – К,, 1989. – 173с.
765944
  Рыжова В.Ф. Личность актера / В.Ф. Рыжова. – М., 1978. – 48с.
765945
   Личность в буржуазном обществе:. – Киев, 1988. – 325с.
765946
  Киселев И.Я. Личность в буржуазном трудовом праве / И.Я. Киселев. – Москва : Наука, 1982. – 192с.
765947
  Писчиков В.С. Личность в виртуальной реальности: тенденции изменений в духовном мире / В.С. Писчиков, М.М. Холин // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 205-215. – ISSN 2076-7382
765948
  Лапшин М.А. Личность в литературе / М.А. Лапшин. – М : Московский рабочий, 1973. – 167 с.
765949
  Голдин В.И. Личность в науке: профессор В.С. Волков / В.И. Голдин, Ф.Х. Соколова // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 135-138. – ISSN 2070-9773


  В статье исследуются жизнь, деятельность и научное наследие видного российского историка, одного из лидеров ленинградской/санктпетербургской научной школы интеллигентоведения профессора В.С. Волкова. Ровно полвека связывают его с Ленинградским ...
765950
   Личность в общественных отношениях. – Казань, 1983. – 78с.
765951
  АнисимоваС.Г Личность в постиндустриальном обществе: транзиция через аномию // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 37-43. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
765952
  Абульханова-Славская Личность в процессе деятельности и общения // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 370-379. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "В процессе деятельности человек действует не по абстрактной схеме, а в разнообразных общественно необходимых формах решает общественно необходимые задачи, направляет свою активность на поиски оптимальных путей решения этих задач. Рассматривая ...
765953
  Николаева Л.В. Личность в процессе исторического развития / Л.В. Николаева. – Москва, 1963. – 44с.
765954
  Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности : Учебн. пособ. для студ. вузов / В.А. Петровский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 512 с. – ISBN 5-85880-188-9
765955
  Петровский А.В. Личность в психологии: парадигма субъектности // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 384-393. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
765956
   Личность в психологическом эксперименте / Петровский А. В. – М., 1973. – 162с.
765957
  Коробка Н.И. Личность в русском обществе и литературе начала XIX века : Пушкин - Лермонтов / Н. Коробка. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Литература и наука" ; Типо-литогр. "Энергия", 1903. – [4], 82 с. – Экз. деф., без обл. и отстутств. с. 65-82


  На тит.л. дарств. напись: Глубокоуважаемому Ивану Андреевичу Кубасову от автора
765958
  Власова Т.Э. Личность в системе бытовых отношений при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 09.621 / Власова Т.Э.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1972. – 19л.
765959
  Винокурова С.П. Личность в системе нравственных отношений / С.П. Винокурова. – Минск, 1988. – 107с.
765960
  Иванов С.А. Личность в советском трудовом праве / С.А. Иванов, Р.З. Лившиц. – М, 1982. – 232с.
765961
  Грищенко Ж.М. Личность в соревновании / Ж.М. Грищенко. – Минск, 1986. – 109с.
765962
  Уманский Я.Н. Личность в социалистическом обществе / Я.Н. Уманский. – Москва, 1947. – 32с.
765963
   Личность в социальном обществе. – М., 1988. – 349с.
765964
  Блудов Ю.М. Личность в спорте : очерки исслед. психологии спортсмена / Ю.М. Блудов, В.А. Плахтиенко. – Москва : Советская Россия, 1987. – 154, [2] с. – Библиогр.: с. 152-155
765965
  Яблокова Е.А. Личность в условиях малой социальной группы. (Философ.-социол. анализ) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Яблокова Е.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Кафедра философии гуманитарных фак. – Москва, 1969. – 14 с.
765966
  Губенко А.В. Личность в условиях нормативного кризиса в истории // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 79-86. – ISBN 978-617-689-193-2
765967
  Спасибенко С.Г. Личность в условиях развитого социализма и методологические проблемы эффективности ее формирования : Автореф. дис. ... доктор филос. наук : 09.00.02 / Спасибенко С.Г. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1980. – 30 с.
765968
   Личность в ХХ столетии. – Москва, 1979. – 263с.
765969
  Лебедев В.И. Личность в экстремальных условиях / В.И. Лебедев. – Москва, 1989. – 303с.
765970
  Вилинский С.Г. Личность В.Г. Белинскийго / С.Г. Вилинский. – Одесса : Тип. "Техник", 1911. – 15 с.
765971
  Ковалев А.Г. Личность воспитывает себя / А.Г. Ковалев. – Москва : Политиздат, 1983. – 256с. – (Личность. Мораль. Воспитание)
765972
  Фрейлих С.И. Личность героя в советском фильме / С.И. Фрейлих. – Москва, 1976. – 48с.
765973
  Бурсов Б.И. Личность Достоевского / Б.И. Бурсов. – Л., 1974. – 1974с.
765974
  Бурсов Б.И. Личность Достоевского / Б.И. Бурсов. – Л., 1979. – 680с.
765975
   Личность Заслуженного профессора Н.С. Бокариуса в отзывах его зарубежных современников / В.Н. Лесовой, А.Н. Клюев, В.А. Ольховский, Н.В. Губин // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 421-427. – ISSN 1993-0917


  "23 декабря 2016 г. исполняется 85 лет со дня смерти ярчайшего представителя харьковской медицинской школы, выдающегося судебного медика и криминалиста, заведующего кафедрой судебной медицины Харьковского медицинского института (ныне - Харьковский ...
765976
   Личность и деятельность. – Москва, 1977. – 123с.
765977
  Могилевский К.И. Личность и деятельность П.А. Столыпина как историографическая проблема / К.И. Могилевский, А К. Соловьев, В.В. Шелохаев // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 10. – С. 157-167. – ISSN 0042-8779


  Об исследовании жизни и деятельности премьер-министра Российской империи П. А. Столыпина.
765978
  Бережной Н.М. Личность и ее идеалы в социалистическом обществе / Н.М. Бережной ; отв. ред. В.А. Малинин ; Моск. гор. орг. о-ва "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде филос. знаний. – Москва, 1972. – 42 с.
765979
  Борисов Г.М. Личность и ее образ жизни / Г.М. Борисов. – Л., 1989. – 30с.
765980
  Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте : психологическое исследование / Л.И. Божович. – Москва : Просвещение, 1968. – 464 с.
765981
   Личность и коллектив. – Иркутск, 1973. – 199с.
765982
   Личность и коллектив в системе отношений управления в социалистическом обществе. – Владимир, 1986. – 107с.
765983
  Копылов С.О. Личность и культура в трудах Г.А. Балла // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 17-24. – ISSN 2522-493X


  Статья посвящена анализу разработанной Г.А. Баллом концепции личности как интегративного качества индивида и как индивидуального модуса культуры. Раскрыта сущностная связь личности и культуры, эвристический потенциал очерченных Баллом диалогических ...
765984
   Личность и мировоззрение. – Ташкент, 1985. – 117с.
765985
   Личность и научно-технический прогресс. – Новосибирск, 1990. – 296с.
765986
  Бодалев А.А. Личность и общение : избранные труды / А.А. Бодалев ; АПН СССР. – Москва : Педагогика, 1983. – 271 с. : ил. – (Труды для членов и членов-корреспондентов СССР)
765987
  Бодалев А.А. Личность и общение : избранные психологические труды / А.А. Бодалев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Международная педагогическая академия, 1995. – 324 с.
765988
  Бодалев А.А. Личность и общение // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 543-553. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
765989
  Тадеуш М Ярошевский Личность и общество / М Ярошевский Тадеуш. – Москва : Прогресс, 1973. – 543с.
765990
  Позинкевич Р.А. Личность и общество : Учебное пособие для студентов высших учебних заведений / Р.А. Позинкевич; МОУ Луцкий госуд.педагог.ин-тут им.Л.Украинки. – Луцьк, 1992. – 149с. – ISBN 5-7707-2575-3
765991
  Павлов В.Л. Личность и общество в философской концепции Вл.Соловьева // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 164-170
765992
   Личность и общество Калининградского университета. – Калининград
Вып. 4. – 1979
765993
  Лисина Е.А. Личность и ритуал : аспекты взаимодействия // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 1( 51). – С.36-39. – ISSN 1680-2721
765994
   Личность и социальная среда:. – М., 1987. – 162с.
765995
  Азарова Е.Г. Личность и социальное обеспечение в СССР : правовое исслед / Е.Г. Азарова, А.Е. Козлов ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1983. – 190 с.
765996
  Фернхем А. Личность и социальное поведение = Personality and social behaviour / А. Фернхем, П. Хейвен ; [пер. с англ. Н. Мальгина]. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. – 360 с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце гл. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00037-1
765997
  Артемова О.Ю. Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине : по австрал. этногр. данным / Артемова О.Ю. ; отв. ред. В.Р. Кабо, А.И. Паршиц ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Наука, 1987. – 197, [2] с. – Библиогр.: с. 185-192
765998
  Рождествин А.С. Личность и творчество Гоголя : с портретом Гоголя и библиографическим указателем важнейших сочинений о его жизни и творчестве / [соч.] А. Рождествина. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1909. – [2], 66 с., 1 л. портр. – Отд. оттиск: Начальное обучение, 1909, № 3
765999
  Боровко В. Личность и творчество Леси Украинки в интерпретации Владимира Короткевича // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 306-312
766000
   Личность и труд. – Москва, 1965. – 365 с.
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,