Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
762001
  Плесканка Н.М. Моделі та алгоритми буферизації мультисервісного трафіку у телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Плесканка Назарій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
762002
  Джулій В.М. Моделі та алгоритми виявлення атак в бездротових мережах передачі даних / В.М. Джулій, О.С. Лєнков, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 76-86. – ISSN 2524-0056
762003
  Тарануха В.Ю. Моделі та алгоритми обробки природномовних текстів для флективних мов : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Тарануха Володимир Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 148 арк. – Бібліогр.: арк. 135-148
762004
  Тарануха В.Ю. Моделі та алгоритми обробки природномовних текстів для флективних мов : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Тарануха Володимир Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
762005
  Заславський В.А. Моделі та алгоритми прийняття рішення при відновленні ресурсу елементів складаних систем із застосуванням методів неруйнівного контролю / В.А. Заславський, І.М. Каденко, Н.В. Сахно // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 82-83
762006
  Масюк А.Р. Моделі та алгоритми спільного управління ресурсами в безпровідних гетерогенних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Масюк Андрій Романович ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Лвів. політехніка". – Львів, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
762007
  Брич М.В. Моделі та алгоритми функціонування гетерогенних мереж мобільного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Брич Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
762008
  Загородня Т.М. Моделі та інформаційна технологія забезпечення компетентності випускників вищого навчального закладу з урахуванням вимог роботодавця : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Загородня Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
762009
  Козел В.М. Моделі та інформаційна технологія реінжинірингу інформаційних процесів організаційного управління вищим навчальним закладом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Козел Віктор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2017. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
762010
  Давиденко Є.О. Моделі та інформаційні технології реінжинірингу автоматизованих систем плазово-технологічної підготовки виробництва : автореф дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Давиденко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2015. – 26 с. – Бібліогр.: 22 назви
762011
  Мерсні Амаль Моделі та метод балансування навантаження в телекомунікаційних мережах при розв"язанні задач маршрутизації та резервування ресурсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Мерсні Амаль ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 19 назв
762012
  Шапорін В.О. Моделі та методи аналізу ризиків безпеки інформаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Шапорін Володимир Олегович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
762013
  Невзорова О.С. Моделі та методи ієрархічно-координаційної маршрутизації в програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Невзорова Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
762014
  Пасєка Н.М. Моделі та методи інформаційної технології активізації процесів навчання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Пасєка Надія Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2017. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
762015
  Білобородова Т.О. Моделі та методи інформаційної технології для автоматизованих систем аналізу медичних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Білобородова Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
762016
  Матвійків О.М. Моделі та методи мультимасштабного проектування рідинних мікросистем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.12 / Матвійків Олег Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
762017
  Кунуп Т.В. Моделі та методи оцінки ефективності управління інтелектуальних сервісів в мережах наступного покоління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Кунуп Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. транспорту. – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 10 назв
762018
  Тодоріко О.О. Моделі та методи очищення та інтеграції текстових даних в інформаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Тодоріко Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
762019
  Нікітін С.О. Моделі та методи підвищення якості зв"язку в безпроводових телекомунікаційних системах на основі формування паралельних інформаційних потоків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Нікітін Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назви
762020
  Казакова Н.Ф. Моделі та методи проактивного забезпечення інформаційної безпеки в когнітивних мережах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Казакова Надія Феліксівна ; М-во освіти і наук України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 42 с. – Бібліогр.: 48 назв
762021
  Кубявка М.Б. Моделі та методи управління інформаційним супроводженням в умовах гібридної війни : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кубявка Микола Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 193 арк. – Додатки: арк. 154-193. – Бібліогр.: арк. 148-150 та в додатках: арк. 190-193
762022
  Рудніцький С.І. Моделі та методи управління конфігурацією проектів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Рудніцький Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
762023
  Лєонова С.М. Моделі та методи управління програмою розвитку суднобудування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Лєонова Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
762024
  Гаврись А.П. Моделі та методи формування портфелів проектів захисту територій від затоплення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22. / Гаврись Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
762025
  Гаврись А.П. Моделі та методи формування портфелів проектів захисту територій від затоплення : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22. / Гаврись Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, Держ. служба України з надзв. ситуацій, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 163 арк. – Бібліогр.: арк. 133-148
762026
  Сташевський З.П. Моделі та механізми формування компетентності персоналу ІТ-проектів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Сташевський Захар Петрович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
762027
  Гайдаєнко О.В. Моделі та механізми ціннісного підходу в управлінні медичними проектами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Гайдаєнко Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
762028
  Кропивницький Р.С. Моделі та особливості державного управління науковою діяльністю наукових установ // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 12, червень. – С. 136-140. – ISSN 2306-6814


  У статті досліджено історичні віхи розвитку моделей державного управління. Систематизовано основні типи моделей державного управління. Встановлено основні пити моделей державного управління: рання модель, бюрократична модель, публічна модель та ...
762029
  Житарюк М. Моделі тексту в структурі соціокультурного моделювання журналістики: перспективні методи (аналогії і конструюванняя) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 63-67


  У статті йдеться про перспективність і системність моделювання тексту зокрема і гпурного моделювання журналістики загалом В статье рассматршются воіросьі перспективності и системности моделирования текста в частности и социокультурного моделирования ...
762030
  Мохаммад Моделі технології управління ресурсами розподіленої інформаційної системи в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук :05.13.06 / Мохаммад С.І. Арабіат ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
762031
  Чорней Наталія Борисівна Моделі типу Леонтьєва - Форда, чисельні методи розв"язання задач великої розмірності : Дис...канд.фіз.-мат.наук:01.05.02 / Чорней Наталія Борисівна; КНУТШ. – К., 2002. – 154л. + Додатки:л.151-154. – Бібліогр.:л.132-150
762032
  Чорней Наталія Борисівна Моделі типу Леонтьєва - Форда, чисельні методи розв"язання задач великої розмірності : Автореф. дис. канд. фізико-математ. наук: 01.05.02 / Чорней Н.Б.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
762033
  Ільницький Д.О. Моделі транскордонної інтеграції інфраструктури фондового ринку ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 39-40
762034
  Задорожнікова І.В. Моделі трансферу технологій: закордонний досвід / І.В. Задорожнікова, О.А. Пахолюк, О.С. Чапюк // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 69-70. – ISBN 978-966-600-659-5


  Проаналізовано досвід роботи центру трансферу закордонних університетів як важливої ланки інноваційної інфраструктури та зазначено проблеми, з якими можуть стикнутись вітчизняні ЦТТ.
762035
   Моделі узагальнених граматичних конструкцій для перекладу з української мови на жестову мову / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, В.С. Касьянюк, І.І. Вольчина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Створено інфологічне подання словників української мови, як множини інфінітивів, флексій, та параметрів словозміни слів, та інфологічне подання словників жестової мови, як множини жестів та параметрів, що їх характеризують; розроблено механізм подання ...
762036
  Бевз Тетяна Моделі української державності крізь призму політичної історії : [рецензія] // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 125-127
762037
  Курбатов С. Моделі університетської освіти XXI століття крізь призму провідних міжнародних рейтингів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 103-110. – ISSN 2078-1016


  Так, Шанхайський рейтинг легітимує науково-дослідницьку модель, рейтинг та Таймс та QS - статусно-маркетингову, а рейтинг Вебометрикс - модель віртуальної присутності університету.
762038
  Романовська Н.Ю. Моделі управління державним сектором економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 22-25
762039
  Тараненко Ю.В. Моделі управління запасами на торговельних підприємствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 40-44. – ISSN 2306-6792
762040
  Луцький М.Г. Моделі управління корпоративними відносинами як наслідок функціонування розвинутих ринків капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 18-22.
762041
  Данченко А.Л. Моделі управління національною економікою // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 106-111.
762042
  Швець Д.Є. Моделі управління освітою в структурно-функційній парадигмі менеджменту та соціології управління / Д.Є. Швець, Л.М. Швець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 56. – С. 23-33. – ISSN 2072-1692
762043
  Шабельник Т.В. Моделі управління роздрібною мережею фармацевтичного підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 285-289. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
762044
  Іллічевський С.О. Моделі управління страховими портфелями // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 56-58. – Бібліогр.: 15 назв
762045
  Гаєвський О.Ю. Моделі утворення довгоперіодних структур і впорядкованих систем планарних дефектів у кристалах : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Гаєвський О.Ю.; НАНУ;Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 25 назв
762046
  Берберова Р. Моделі утворення складених слів у кримськотатарській мові // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 239-245


  Протягом двохсот років триває дослідження складених слів у тюркських мовах. Відомості про словоскладання та окремі типи складених слів зустрічаються у перших тюркських граматиках. Для кримськотатарської мови проблема складених слів лишається ...
762047
  Ткач О.І. Моделі участі груп інтересів у політиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості моделей груп інтересів та участі в політиці. Розглянуто політичні передумови та чинники діяльності груп інтересів в Україні, проблеми реалізації інтересів в залежності від моделей демократизації. Проанализировано особенности ...
762048
  Жулин О.В. Моделі фінансів автодорожніх концесій // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 2. – С. 17-20
762049
  Маркіна І. Моделі фінансового забезпечення розвитку вищої освіти у зарубіжних країнах / І. Маркіна, О. Драган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 17-19. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються підходи до визначення основних моделей фінансування вищої освіти у зарубіжних країнах. Акцентується увага на ваучерній схемі фінансового забезпечення розвитку вищих навчальних закладів. The determination basic types of models ...
762050
  Чеберяко О.В. Моделі фінансового посередництва та їх класифікація в Україні / О.В. Чеберяко, А.Б. Лобова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1). – С. 72-75. – ISSN 1728-6220
762051
  Петраков Я.В. Моделі фінансування вищої освіти в Європі та світі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (265 ). – Бібліогр.: 25 назв
762052
  Панченко Є. Моделі фінансування інновацій / Є. Панченко, М. Кір"якова // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 3-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
762053
  Пашинська К.С. Моделі фінансування проектів державно-приватного партнерства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12, червень. – С. 63-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
762054
  Гаврилова Т.О. Моделі формування висловлювання у когнітивній психолінгвістиці // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 71-72
762055
  Шмега К.М. Моделі формування маскулінної ідентичності у Франкових творах про дітей // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 171-181. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
762056
  Корхіна І.А. Моделі формування оптимального портфелю проектів розвитку підприємства по фінансовим критеріям в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Корхіна Інна Арнольдівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
762057
  Бауліна Т.В. Моделі формування та поширення потенціалу нагромадження інтелектуального капіталу держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 25-29
762058
  Мунзер А.А. Моделі фрагментів реляційних баз даних у технологіях підвищення продуктивності інформаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мунзер Аль Абду ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
762059
  Кравцов Г.О. Моделі функціонування електронного цифрового підпису в високотехнологічних електроенергетичних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Кравцов Григорій Олексійович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
762060
  Беч Т.С. Моделі характеротворення Миколи Калинчука // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 71-76. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  З"ясовуються специфічні риси моделей характеротворення М. Калинчука, підкреслюється намагання митця комплексно охопити у своїй творчості феномен людського буття.
762061
  Ус Р.Л. Моделі холістичного аудиту інформаційних технологій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 147-153
762062
  Корзова Л.Ю. Моделі хронотопу та образне моделювання дії в драматургії Антоніо Буеро Вальєхо // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 237-246


  В статті аналізуються моделі хронотопу та образне моделювання дії в драматургії Антоніо Буеро Вальєхо, арсенал засобів театрально-драматургічної виразності у п"єсах соціально-політичної спрямованості: "Історія одних сходів", "У палаючій темряві", ...
762063
  Левикін В.М. Моделі шаблонів поведінки об"єктів контексту знання-ємного бізнес-процесу / В.М. Левикін, О.В. Чала // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 26-31 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
762064
  Komarnytska O. Моделі штучного інтелекту для порівняння тектової інформації за змістом // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Київ ; Вінниця, 2015. – Вип. 30. – С. 135-139. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
762065
  Бар Борис Моделі, алгоритми і програми інженерії знань для прийняття рішень в умовах імовірнісних даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.04 / Бар Б.; Нац. аерокосм. ун-тет ім.М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-тут". – Харків, 2000. – 20 с.
762066
  Мохаммад Моделі, алгоритми і технологія розробки розподілених баз даних інформаційно-управляючих систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Мохаммад І.А. Мухайрат: Харків. НУ радіоелектр. – Харків, 2001. – 19 с.
762067
  Махаммад Моделі, алгоритми і технологія розробки розподілених баз даних інформаційно-управляючих систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Махаммад І. А. Мухайрат; Мохаммад І. А. Мухайрат; Харк. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 19 с.
762068
  Москаленко Валентина Володимирівна Моделі, алгоритми та інформаційна технологія управління розвитком розподіленої системи (на прикладі страхового фонду) : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Москаленко Валентина Володимирівна; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Х., 1999. – 19л.
762069
  Стратієнко Наталія Костянтинівна Моделі, алгоритми та інформаційна технологія управління функціонуванням та розвитком регіональних відділень страхового фонду документації України : Автореф. дис. ... канд.. техн. наук:05.13.06 / Стратієнко Н.К.; Харк. держ. політех. ун-т. – Харків, 2000. – 19 с.
762070
  Шеховцов Володимир Анатолійович Моделі, алгоритми та інформаційні технології управління функціонуванням і розвитком розподілених виробничих систем : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.06 / Шеховцов Володимир Анатолійович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1998. – 17л.
762071
  Чаговець Ярослав Васильович Моделі, алгоритми та структури спецпрофесорів для формування зображень рельєфу в системах візуалізації реального часу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Чаговець Я. В.; ХНУ радіоелектрон. – Харків, 2002. – 19 с.
762072
  Філімончук Михайло Анатолійович Моделі, алгоритми та структури спецпроцесорів формування зображень об"єктів, що рухаються, в системах візуалізації реального часу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Філімончук М.А.; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв.
762073
  Аль Раваджба Мохаммад Ратеб Моделі, алгоритми та технології менеджменту конфігурації комп"ютерної мережі : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.06 / Аль Раваджба Мохаммад Ратеб; Харків. держ.техн. ун-тет радіоелектр. – Харків, 2000. – 19л.
762074
  Клименко О.В. Моделі, алгоритми та технології моніторингу організаційних систем з адміністративним управлінням. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Клименко О.В.; Хакрів. держ. техн. ун-тет радіот. – Харків, 1999. – 19л.
762075
  Лур"є І.А. Моделі, інформаційне та алгоритмічне забезпечення прискорених статистичних випробувань розрахунку теплонавантажених елементів складної конфігурації. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Лур"є І.А.; МО України. Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 1999. – 18л.
762076
  Савич В.С. Моделі, метод та засоби математичного моделювання процесів фільтрації у гетерогенних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Савич Віталій Святославович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
762077
  Кочергіна С.С. Моделі, метод та інформаційна технологія автоматизованного формування оптимального складу нестандартної продукції на машинобудівному підприємстві : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кочергіна Світлана Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
762078
  Боярчук А.В. Моделі, метод та інформаційна технологія вибору засобів забезпечення надійності WEB-сервісів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Боярчук Артем Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
762079
  Губницька Ю.С. Моделі, метод та інформаційна технологія додрукарської підготовки видань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Губницька Юлія Семенівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
762080
  Костенко П.П. Моделі, метод та інформаційна технологія зовнішньої оптимізації SQL-запитів за умов структурної невизначеності баз даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Костенко Павло Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кременч. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
762081
  Славко О.Г. Моделі, метод та інформаційна технологія параметричної ідентифікації процесів передачі даних у комп"ютерних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Славко Олена Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
762082
  Соуд Абдалазез Мохамед Амен Моделі, метод та інформаційна технологія планування в логістиці нафтопродуктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Соуд Абдалазез Мохамед Амен ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
762083
  Головир В.О. Моделі, метод та інформаційна технологія розробки багатоверсійних інформаційно-управляючих систем на базі автоматів з програмованою логікою : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Головир В.О.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
762084
  Хлевний А.О. Моделі, метод та інформаційна технологія управління технологічною підготовкою виробництва машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Хлевний Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
762085
  Русу О.П. Моделі, методи аналізу і дослідження електричних та енергетичних процесів в імпульсних перетворювачах постійної напруги з ШІМ-регулюванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Русу О.П. ; Одеська нац. академія зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв
762086
  Узун Дмитро Дмитрович Моделі, методи й інформаційна технологія економічного моніторингу наукоємного високотехнологічного виробництва : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Узун Д.Д.; Міністерство освіти і науки України Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського " Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2005. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
762087
  Іванов В.Г. Моделі, методи й інформаційні технології агрегативного кодування і стиску мультимедійних даних : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: спец. 05.13.06 / Іванов В.Г.; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 36 с. – Бібл.: 40 назв
762088
  Макарова І.О. Моделі, методи та алгоритми автоматизації обробки графічних об"єктів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.16 / Макарова І. О.; Одеськ. політехн. ін-т. – Одесса, 1993. – 16л.
762089
  Громов В.О. Моделі, методи та алгоритми теорії біфуркацій для нелінійних еліптичних рівнянь типу Кармана : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Громов Василь Олександрович ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – 32, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 25 назв
762090
  Ус М.Ф. Моделі, методи та засоби адаптації інформаційних технологій підтримки прийняття рішень і навчання до когнітивних можливостей користувачів : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ус М. Ф.; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009. – 33 с. – Бібліогр.: 59 назв
762091
  Ходаков Даніїл Вікторович Моделі, методи та засоби адаптивності користувальницького інтерфейсу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ходаков Д.В.; Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
762092
  Мордвінов Р.І. Моделі, методи та засоби дослідження режимів роботи блокових симетричних шифрів по критеріям стійкість - складність : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мордвінов Руслан Ігорович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
762093
  Савінов В.Ю. Моделі, методи та засоби забезпечення функціонування комп"ютерних систем спеціального призначення в умовах обмеженого енергозабезпечення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Савінов Володимир Юрійович ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
762094
  Ржеуський А.В. Моделі, методи та засоби надання інформаційних послуг у сервіс-орієнтованих бібліотечних системах : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Ржеуський Антоній Валентинович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 43 назв
762095
  Пелешко Д.Д. Моделі, методи та засоби обробки наборів зображень : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Пелешко Д.Д. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 42 назви
762096
  Рашкевич Юрій Михайлович Моделі, методи та засоби перетворення мовних сигналів в часовому просторі : Автореф... доктора техн.наук: 05.13.06 / Рашкевич Юрій Михайлович; Нац. агентство з питань інформ. при Презид. України. Держ. наук.-дослід. ін-тут інформ. інфрас. – Львів, 1997. – 32л.
762097
  Іваник Ю.Ю. Моделі, методи та засоби формування динамічних сценаріїв у навігаційних геоінформаційних системах реального часу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Іваник Юлія Юріївна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
762098
  Защолкін К.В. Моделі, методи та інструментальні засоби для автоматизованого проектування цифрових керуючих пристроїв з жорсткою логікою : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.12 / Защолкін К.В.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
762099
  Киричек Г.Г. Моделі, методи та інструментальні засоби інформаційного забезпечення навчального процесу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Киричек Г.Г. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
762100
  Попов О.В. Моделі, методи та інструментальні засоби оперативного управління міським господарством : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформац. технол. / О.В. Попов ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
762101
  Петров О.В. Моделі, методи та інструментальні засоби оптимізації розподілених сховищ даних : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Петров О.В. ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
762102
  Волковий А.В. Моделі, методи та інструментальні засоби розробки багатоверсійного програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем критичного застосування : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Андрій Володимирович Волковий; МОНУ; Нац. аерокосм. ун-т ім. С.М.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогрю: 20 назв
762103
  Федорченко К.А. Моделі, методи та інформаційна технологія генерації екстраординарних звітів в інформаційних системах організаційного управління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Федорченко К.А. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 12 назв.
762104
  Куделіна К.О. Моделі, методи та інформаційна технологія контролю та прогнозування показників виробництва монокристалічного кремнію : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Куделіна К.О. ; Кременчуцький ун-т екон. інформаційних техн. і упр. – Кременчук, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
762105
  Крупський К.Л. Моделі, методи та інформаційна технологія прийняття рішень при взаємодії регіонального ринку праці та системи освіти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Крупський Костянтин Леонідович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
762106
  Гніденко О.С. Моделі, методи та інформаційна технологія процесного управління підприємством на основі збалансованих показників : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гніденко Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
762107
  Краснопольська Ю.О. Моделі, методи та інформаційна технологія рішення задач моніторингу температурних параметрів процесу вирощування монокристалів арсеніду галію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Краснопольська Юлія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
762108
  Тройніна А.С. Моделі, методи та інформаційна технологія створення та супроводу знанняорієнтованих систем контролю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Тройніна Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
762109
  Сліпченко Олена Вікторівна Моделі, методи та інформаційні технології економічного моніторингу і управління фінансовими ресурсами ієрархічних бізнес-структур : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Сліпченко О.В.; МОНУ; Нац. аерокосмічний ун-т України ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр: 10 назв
762110
  Танянський С.С. Моделі, методи та інформаційні технології інтеграції гетерогенних розподілених баз даних : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Танянський Сергій Станіславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 38 с. – Бібліогр.: 80 назв
762111
  Кравченко О.М. Моделі, методи та інформаційні технології моніторингу стану рослинності та грунту : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Кравченко О.М.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 25 назв
762112
  Скарга-Бандурова Моделі, методи та інформаційні технології підтримки прийняття рішень в галузі природоохоронної діяльності промислових комплексів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Скарга-Бандурова Інна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2015. – 44 с. – Бібліогр.: 52 назви
762113
  Арсірій О.О. Моделі, методи та інформаційні технології підтримки прийняття рішень з підвищення ефективності гідроаеродинамічних процесів у діючому енергетичному обладнанні : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Арсірій Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
762114
  Тащілін М.В. Моделі, методи та інформаційні технології прийняття рішень щодо формування режимів зрошування : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Тащілін М.В. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
762115
  Чапланова О.Б. Моделі, методи та інформаційні технології проектування об"єктно-реляційних баз даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Чапланова Олена Борисівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
762116
  Головко В.О. Моделі, методи та інформаційні технології розробки нечіткої експертної системи діагностики фінансового стану підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Головко Віталій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
762117
  Шерстюк В.Г. Моделі, методи та інформаційні технології сценарно-прецедентного управління поліергатичними системами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Шерстюк Володимир Григорович ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2014. – 48 с. – Бібліогр.: 78 назв
762118
  Брагинський Олег Леонідович Моделі, методи та програмні засоби інформаційно-аналітичного ядра інтелектуальної системи для підтримки прийняття рішень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.03 / Брагинський О.Л.;НТУУ "КПІ". – Київ, 2001. – 16 с.
762119
  Зацерковний В.І. Моделі, методи та програмно-технічні засоби геоінформаційної підтримки прийняття рішень у системах управління територіями : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Зацерковний Віталій Іванович ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. математичних машин і систем. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 60 назв
762120
  Савченко І.В. Моделі, реалізація та дослідження інтерпретатора баз знань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Савченко Іван Васильович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
762121
  Серажим Ю. Моделі, системи та принципи регулювання міжнародного ринку цінних паперів // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 56-65. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1605-2005
762122
  Кондратюк М.О. Моделі, форми та способи впливу ЗМІ на аудиторію // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 14-16


  У статті розглянуто способи, форми та моделі комунікативного впливу засобів масової інформації на ауди торію. Описано найбільш поширені технології впливу - від найпростіших до гібридних технологій. Проаналі зовано праці вітчизняних та зарубіжних ...
762123
  Ліссов П.М. Моделювальний комплекс для дослідження гемодинаміки людини в умовах змінного атмосферного тиску : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.09 / Ліссов П.М. ; НАН України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
762124
  Тадеєва Ю.П. Моделювальний комплекс для дослідження електромагнітної гіпертермії людини у радіочастотному діапазоні : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.09 / Тадеєва Ю.П. ; НАН України ; М-во освіти і науки України ; Міжнар. наук.- навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
762125
  Рапопорт Ю.Г. Моделювання "від характеристик метачастинки до характеристик нелінійних хвиль в шаруватих активних бі-анізотропних метаматеріалах з об"ємними та поверхневими нелінійностями" / Ю.Г. Рапопорт, А.Д. Бордман // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 207-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
762126
  Слушаєнко Н.В. Моделювання автобалансної мікроекономічної системи виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 333-337


  У статті запропонована математична модель автобалансної системи автоматичного керування товарним виробництвом на мікроекономічному рівні, яка є інваріантною відносно коефіцієнту оборотності та ринкової ціни продукції, модель дозволяє визначати керуючі ...
762127
  Шевель С.М. Моделювання автодіалогічних комлексів епістолярію Лесі Українки // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 387-394


  У статті проаналізовано основні принципи моделювання автодіалогічних комплексів епістолярію Лесі Українки, визначено типи іллокутивних мовленнєвих актів, що репрезентують структурні елементи цих комплексів. В статье проанализированы основные принципы ...
762128
  Артеменко О.В. Моделювання автоматизованої системи підготовки передпольотної інформації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Артеменко О.В. ; М-во пром. політики України ; Держ. науково-виробнича корпорація "Київський ін-т автоматики". – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
762129
  Женжера С.В. Моделювання агоністичної діяльності (філософсько-методологічний аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Женжера Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 222 л. – Бібліогр.: л. 208-222
762130
  Женжера С.В. Моделювання агоністичної діяльності (філософсько-методологічний аналіз) : автореф. дис. ...канд. філос. наук : 09.00.02 / Женжера Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
762131
  Глущевський В.В. Моделювання адаптивних механізмів зниження ризиків виникнення загроз економічній безпеці підприємства / В.В. Глущевський, Р.Ю. Метрик, В.В. Смородін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 140-147. – ISSN 2222-4459
762132
  Брайченко С.І. Моделювання активації постсинаптичної мембрани / С.І. Брайченко, О.М. Васильєв // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. імені Івана Франка ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2012. – Т. 16, № 4. – С. 4802-1-4802-5. – ISSN 1027-4642


  Запропоновано нелінійну модель, що описує активацію постсинаптичної мембрани при передачі нервового імпульсу через синаптичну щілину.
762133
  Романишин Ю.М. Моделювання активації, формування та поширення сигналів в біонейронних структурах з використанням енергетичного підходу : Автореф. ... дис. д-ра технічних наук: Спец.01.05.02 / Романишин Ю.М.; Юрій Михайлович Романішин; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 41 назва
762134
  Скібінський Л.Н. Моделювання альтернативних джерел енергії ядерного синтезу : монографія / Л.Н. Скібінський, В.Г. Петрук, Д.В. Мацюк ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 110 с. – ISBN 978-966-641-232-7
762135
  Раєвнєва О.В. Моделювання антикризового управління регіоном / Раєвнєва О.В., Голіяд Н.Ю. – Наукове видання. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 300с. – ISBN 966-676-205-6
762136
  Федорус О.М. Моделювання асоціативної пам"яті засобами ПАРКС // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 198 : Комп"ютерні науки. – С. 65-67. – ISSN 1996-5931
762137
  ІванокД.В Моделювання ацидифікаційної параметрично-процесної стійкості басейнової геосистеми річки Десна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 66-83. – ISSN 2306-5680
762138
  Куземко С.М. Моделювання багатовимірних залежностей на основі інтервальних функцій належності з врахуванням пропусків даних : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Сергій Михайлович Куземко; Мін-во пром. політики України; Держ підприємство; "Науково-вироб. корпорація"; Київський ін-т автоматики". – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.:17 назв
762139
  Питльована О. Моделювання базової інфляції для України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 244-253. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
762140
  Сакович Д.Е. Моделювання бактеріального хемотаксису в одновимірному середовищі / Д.Е. Сакович, О.М. Васильєв // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 21
762141
  Іващук Н.Л. Моделювання банківських пасивів / Н.Л. Іващук, А.С. Завербний, Г.І. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-14. – (Економіка ; Вип. 46)


  Пропонується модель пасивів комерційного банку.
762142
  Урсуленко Г.В. Моделювання банківських ризиків в умовах переходу до "Базеля II" : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Урсуленко Ганна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 180 л. – Додатки: л. 160-180. – Бібліогр.: л. 142-159
762143
  Урсуленко Г.В. Моделювання банківських ризиків в умовах переходу до "Базеля II" : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.11 / Урсуленко Ганна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
762144
  Костіна Н. Моделювання банківської діяльності за допомогою системи автоматів : нові банківські технології / Н. Костіна, О. Бодня // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 35-40 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
762145
  Самойленко В.М. Моделювання басейнових геосистем / В.М. Самойленко, Д.В. Іванок. – Київ : Прінт Сервіс, 2015. – 207, [1] с. : іл.. табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 174-191. – ISBN 978-617-7069-23-1
762146
  Удовиченко В.В. Моделювання басейнової ландшафтної територіальної структури лісостепових комплексів Лівобережної України // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 73-82. – ISSN 0868-6939


  У представленій статті окреслено сутність поняття "басейнова ландшафтна територіальна структура", "басейнова ландшафтна система". Коротко окреслено типи басейнових ландшафтних структур. Детально охарактеризовано басейнову позиційно-морфологічну ...
762147
  Сидорук Т.С. Моделювання безробіття в умовах фінансової кризи // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 219-220. – ISBN 978-617-7069-02-6
762148
  Косинський В.І. Моделювання бізнес-процесів обробки замовлень // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 173-180


  Для малого і середнього бізнесу актуальними є експрес-рішення з моделювання бізнес-задач, які дозволяють оперативно управляти компанією. Використання імітаційного моделювання бізнес-процесів надає нові можливості підвищення її ефективності та ...
762149
  Чеверда С.С. Моделювання бізнес-процесів підприємства сфери торгівлі ювелірними виробами // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 88-95. – (Економічні науки ; № 4 (24))
762150
  Ларіна Р.Р. Моделювання бізнес-процесів промислового підприємства в напрямку розвитку його логістичного менеджменту / Р.Р. Ларіна, О.Ю. Лук"янова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 17-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
762151
  Ляшенко І.М. Моделювання біологічних та екологічних процесів : Навчальний посібник для студ. вищ.закл.освіти / І.М. Ляшенко, А.П. Мукоєд; КНУТШ; Біологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 340с. – ISBN 966-594-284-0
762152
  Гумен С.М. Моделювання біомедичних багатопараметричних систем методами багатовимірної геометрії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.01.01 / Гумен С.М.; МОіНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 25с. – Бібліогр.: 14 назв
762153
  Мороч Н.А. Моделювання бюджетної та грошово-кредитної політики України у посткризовий період // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 128-130. – ISBN 978-617-7069-02-6
762154
  Скіцько В.І. Моделювання в оцінюванні рівня логістичного сервісу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 357-362 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
762155
  Пунда О.О. Моделювання в процесі розслідування злочинів // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.138-141
762156
  Заболоцький Т.М. Моделювання в управлінні портфелем фінансових активів : монографія / Т.М. Заболоцький ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 438, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-434. – ISBN 978-617-10-0326-2
762157
  Шевчук О.О. Моделювання варіантів переходу до накопичувальної системи пенсійного страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-93. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто і порівняно підходи до реформування солідарної пенсійної системи, формування накопичувального пенсійного фонду, оцінено залежність між розміром пенсійного внеску, інвестиційного доходу і величиною пенсій.
762158
  Добрянська М.В. Моделювання варіантів проектів інвестиційного забезпечення технологічного оновлення підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 264-271. – ISSN 0321-0499
762159
  Яковенко О. Моделювання вартості банківського бренду на основі аналізу впливу процентної політики : банки України / О. Яковенко, Д. Баюл // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-33 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
762160
  Чупілко Т.А. Моделювання ВВП та факторів, що впливають на його зміну / Т.А. Чупілко, І.С. Сіліна, Є.О. Колєснік // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – C. 68-71. – ISSN 2306-6806
762161
  Камінський А.Б. Моделювання величини додаткового капіталу для покриття непередбачуваних збитків страхової компанії / А.Б. Камінський, В.В. Шпирко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 174-182
762162
  Колянова Т.В. Моделювання взаємодії інфекції та природженого імунітету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 174-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті описано основні поняття, функції та механізми роботи природженого та надбаного імунітетів. Розроблено дві математичні моделі у вигляді систем звичайних диференціальних рівнянь, перша з яких описує дію природженого імунітету поза організмом ...
762163
  Голуб О.А. Моделювання взаємодії між іммобілізованими на поверхні молекулами методом молекулярної механіки / О.А. Голуб, О.І. Зубенко, Б.В. Жмудь // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 40-45. – (Хімія ; Вип. 33)


  Методом молекулярної механіки змодельовано утворення водневого зв"язку між аміногрупами [гама]-амінопропілсилікооксиду та аміногрупами і силанолами аміносилану та поверхні. Показано, що прямий водневий зв"язок можливий лише з вільними силанолами ...
762164
  Лавренчук В.А. Моделювання взаємозалежностей між збільшенням енерговитрат та рівнем економічного зростання України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 45-48


  Стаття описує економтричні моделі загальних енерговитрат в Україні та методи оцінки потенційно можливого впливу ВВП на дані показники. Моделі базуються на побудові векторних авторегресій та використанні тесту каузальності Грейнджера.
762165
  Базилевич К. Моделювання взаємозв"язків дефіциту державного бюджету України з показниками макроекономічної динаміки : проблеми макроекономіки / К. Базилевич, О. Царук // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 24-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
762166
  Мартинович Д.Є. Моделювання взаємозв"язків між макроекономічними показниками України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 522-524. – ISBN 978-966-188-219-4
762167
  Благун І.С. Моделювання взаємозв"язків чинників регіональної конкурентоспроможності з її потенціалом розвитку / І.С. Благун, А.В. Кацедан // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 324-334 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
762168
  Фасолько Т.В. Моделювання взаємозв"язку між державним боргом та бюджетним дефіцітом у контексті забезпечення платоспроможності країни // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 246-255. – ISSN 2078-9165
762169
  Баланда А. Моделювання взаємозумовленості демографічної ситуації та соціально-економічних факотрів суспільного розвитку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 164-167.
762170
  Крушельницька Т.Л. Моделювання вибору компромісних конструкторсько-технологічних рішень при проектуванні складних технічних систем. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.16 / Крушельницька Т.Л.; Одеський держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1993. – 17л.
762171
  Нікіфорова Л.О. Моделювання вибору оптимального методу протидії загрозам інформаційній безпеці / Л.О. Нікіфорова, Ю.Є. Яремчук, А.А. Шиян // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 16, № 4. – С. 28-33. – ISSN 1560-9189
762172
  Приймак В.І. Моделювання вибору оптимальної опціонної стратегії : фінансовий ринок / В.І. Приймак, Н.А. Купрій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 6 (163). – С. 58-67 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
762173
  Слушаєнко Н.В. Моделювання вибору стратегії фірми в умовах зростаючої конкуренції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 174-175. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
762174
  Кравченко В. Моделювання виборчих систем на місцевих виборах: конституційно-правові аспекти / В. Кравченко, А. Янчук // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 182-191. – ISSN 1026-9932
762175
  Бирський В.В. Моделювання видаткової частини місцевих бюджетів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 14-20. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
762176
  Сергієнко О.А. Моделювання виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України / О.А. Сергієнко, Л.Д. Філатова, Я.Ю. Солдатова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 372-381. – ISSN 2222-0712


  У роботі досліджена проблема виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України на основі побудови економіко-математичних моделей оцінки та аналізу основних факторів виживаності та поширення панічних процесів серед ...
762177
  Гриценко Г.М. Моделювання викладових одиниць та монтаж сучасної художньої прози у роботі редактора // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 45-51. – Бібліогр.: 25 назв.
762178
  Лапшина М.А. Моделювання випадкових коливань економічної системи на основі модельної платформи Солоу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 12-16
762179
  Трошкі Н.В. Моделювання випадкових полів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Трошкі Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 152 арк. – Бібліогр.: арк. 137-152
762180
  Трошкі Н.В. Моделювання випадкових полів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Трошкі Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
762181
  Яковенко Т.О. Моделювання випадкових послідовностей в рівномірній нормі та нормі Lp // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 44-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядаються випадкові послідовності, кореляційні функції яких мають спеціальні властивості. Для них вводиться модель, для якої досліджується коли вона наближує послідовність в рівномірній нормі та нормі Lр з заданою точністю та ...
762182
  Чучвара А.Э. Моделювання випадкових потоків маси у двофазній смузі з арксинус-розподілом шаруватих включень за нульової початкової концентрації // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 44-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1995-0519
762183
  Козаченко Ю.В. Моделювання випадкових процесів : Навч. посіб. для студ.мех.-мат.фак-ту / Ю.В. Козаченко, А.О. Пашко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1999. – 223с. – ISBN 966-594-082-1
762184
  Моклячук О.М. Моделювання випадкових процесів з K[сигма] - просторів випадкових величин : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Моклячук Олександр Михайлович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 154 л. – Бібліогр.: л. 142-154
762185
  Моклячук О.М. Моделювання випадкових процесів з K[сигма] - просторів випадкових величин : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Моклячук Олександр Михайлович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
762186
  Погоріляк О.О. Моделювання випадкових процесів Кокса : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Погоріляк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 130л. – Бібліогр.: л.117-130
762187
  Погоріляк О.О. Моделювання випадкових процесів Кокса : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Погоріляк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
762188
  Козаченко Ю.В. Моделювання випадкових процесів та полів : монографія / Ю.В. Козаченко, А.О. Пашко, І.В. Розора ; КНУТШ. – Київ : Задруга, 2007. – 232 с. – ISBN 978-966-432-021-1
762189
  Розора І.В. Моделювання випадкових процесів та полів із даною точністю та надійністю : Дис.... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05- теорія ймовірностей і математична статистика / Розора І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 150л. + Додаток: л.144-150. – Бібліогр.: л. 127-144
762190
  Розора Ірина Василівна Моделювання випадкових процесів та полів із даною точністю та надійністю : Автореф. дис.... канд. фізико-математичних наук:01.01.05 / Розора І. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
762191
  Довгай Б.В. Моделювання випадкових процесів у фізичних системах : навч. посібник для студ. університетів, навчаются за спец. " Системний аналіз", "Статистика" / Б.В. Довгай, Ю.В. Козаченко, І.В. Розора ; МОНУ. – Київ : Задруга, 2010. – 230 с. – ISBN 978-966-432-071-6
762192
  Захарченко П.В. Моделювання виробничої системи курортно-рекреаційного комплексу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 311-317


  Запропонована методологія створення адаптивних моделей управління, які представлені у вигляді спектру динамічних моделей побудови оптимальної програми виробництва курортно-рекреаційного продукту, і дозволяють реагувати на зміни матеріально-сировинних ...
762193
  Березюк О.В. Моделювання витрат на анаеробне розкладання твердих побутових відходів / О.В. Березюк, Л.Л. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 57-60. – ISSN 1997-9266
762194
  Бєгун В.В. Моделювання відмови комп"ютера / В.В. Бєгун, О.Ю. Баленко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 35-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
762195
  Одарущенко О.Б. Моделювання відмовостійких комп"ютерних систем з урахуванням зміни параметрів потоків відмов і відновлень програмних засобів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Одарущенко О.Б.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 23 назви
762196
  Никитенко В.А. Моделювання відношення довіри у страховому бізнесі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Никитенко Вікторія Андріївна ; Нац. металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2015. – 235 л. – Додатки: л. 206-235. – Бібліогр.: л. 168-205
762197
  Никитенко В.А. Моделювання відношення довіри у страховому бізнесі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Никитенко Вікторія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
762198
  Савчук Н.В. Моделювання відношення торгового до платіжного балансу за допомогою полінома // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 37-41
762199
  Ковальчук К.Ф. Моделювання відтворення капіталу в період трансформаційних перетворень економіки / К.Ф. Ковальчук, В.В. Огліх // Економічна кібернетика : Міжнародний науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2005
762200
  Крак Ю.В. Моделювання візуальних образів людського обличчя в процесі мовлення / Ю.В. Крак, М.Ф. Кириченко, О.В. Бармак // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 228-232. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується технологія моделювання процесу візуалізації промовляння (анімації) довільного тексту українською мовою. Розроблені моделі голови людини з можливостями моделювання міміки. Здійснено синхронізацію міміки з процесом промовляння.
762201
  Волковая О.О. Моделювання вітрового потенціалу локальної ділянки лісостепу для потреб вітроенергетики з використанням ГІС-технологій / О.О. Волковая, О.С. Третьяков, І.Г. Черваньов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 10-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
762202
  Нарадовий В.В. Моделювання внутрішніх та поверхневих слабконелінійних хвильових пакетів у шаруватій рідині : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Нарадовий Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
762203
  Федоронько Н.І. Моделювання внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 334-340. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
762204
  Долінська Марина Едуардівна Моделювання внутрішньопучкових процесів та іх врахування при проведенні діагностики на прискорювачах заряжених частинок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.16 / Долінська М.Е.; НАНУ. Ін-тут ядерних досліджень. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
762205
  Ільченко В.В. Моделювання вольт-фарадних характеристик для контакту метал-напівпровідник з кількома шарами вбудованих квантових точок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 253-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено моделювання волът-фарадних характеристик для контакту метал-напівпровідник з кількома шарами квантових точок в області просторового заряду напівпровідника. В роботі отримано аналітичні вирази для окремих ділянок вольт-фарадних залежностей, де ...
762206
  Баженова Ю.В. Моделювання впливів монетарної та фіскальної політик на макроекономічну стабільність держави : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Баженова Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
762207
  Баженова Ю.В. Моделювання впливів монетарної та фіскальної політик на макроекономічну стабільність держави : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.11 / Баженова Ю. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 234 л. + Додатки: л. 170-234. – Бібліогр.: л. 148-169
762208
  Баженова Ю.В. Моделювання впливів монетарної та фіскальної політики на економіку України за допомогою відкритої динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 33-36 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
762209
  Заболоцький Федір Дмитрович Моделювання впливу атмосфери на астрономогеодезичні виміри в полярних регіонах : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.24.01 / Заболоцький Ф.Д,; МО і НУ НУ "Львівс. політехн.". – Львів, 2002. – 35 с.
762210
  Богдан Т. Моделювання впливу боргової політики на економічний розвиток України / Т. Богдан, І. Богдан // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 20-27. – Бібліогр.: 4 назв.
762211
  Бутник О.М. Моделювання впливу держави на розвиток промислового виробництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 13-17. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
762212
  Головніна О.Г. Моделювання впливу державного регулювання на зміну вартості власності // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 64-70
762213
  Шуригін О.В. Моделювання впливу дефектів проектування на надійність системи обробки інформації зразка озброєння та військової техніки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 104-108
762214
  Макаркіна Г.В. Моделювання впливу енергозберігаючих технологій на розвиток економіки індустріального регіону / Г.В. Макаркіна, К.М. Добридень // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 42-50.
762215
  Мартинюк В. Моделювання впливу змін у митній системі на індикатори економічної безпеки держави // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 109-116. – ISSN 1818-2682
762216
  Котляревський Я.В. Моделювання впливу зовнішніх і внутрішніх загроз на розвиток видавничо-поліграфічної діяльності в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 468-474 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
762217
  Кармелюк Г. Моделювання впливу імпорту, експорту та чистого експорту на зовнішній борг України / Г. Кармелюк, С. Пласконь, Х. Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 58-76. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
762218
  Шерстенников Ю.В. Моделювання впливу інноваційних технологій на економічну ефективність підприємств малого й середнього бізнесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 278-281. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
762219
  Тараненко І.В. Моделювання впливу інноваційного потенціалу на конкурентоспроможність країн в глобальному середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 121-131


  За результатами кореляційно-регресійного аналізу складових інноваційного потенціалу визначені фактори інноваційної конкурентоспроможності країн на різнитх стадіях економічного розвитку. Побудовані економетричні моделі інноваційної ...
762220
  Благун І.С. Моделювання впливу інструментів грошово-кредитної політики на економіку регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 96-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
762221
  Мартинович Д.Є. Моделювання впливу інструментів державної допомоги на розвиток стратегічних секторів національної економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Мартинович Дар"я Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 202, [5] арк. – Додатки: арк. 197-202, [5]. – Бібліогр.: арк. 174-196
762222
  Мартинович Д.Є. Моделювання впливу інструментів державної допомоги на розвиток стратегічних секторів національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Мартинович Дар"я Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
762223
  Ібрагімов Е.Е. Моделювання впливу інтелектуальних активів на ефективність корпоративного управління з орієнтацією на знання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 119-124


  Розглянуто постановку проблеми впливу збільшення витрат на інтелектуальні фактори на ефективність корпоративного управління.
762224
  Хомич С.В. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на економічний розвиток : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Хомич Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 225 л. – Додатки: л. 207-225. – Бібліогр.: л. 181-206
762225
  Хомич С.В. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на економічний розвиток : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Хомич Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
762226
  Порохня В.М. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на макроекономічні процеси в державі / В.М. Порохня, радєва, В.І. Кузнецов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 22-25. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (95)). – ISSN 1814-1161
762227
  Ляшенко О.І. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на формування та функціонування технологічного укладу / О.І. Ляшенко, С.В. Хомич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 192-198. – ISSN 1562-0905


  На основі теорії біфуркацій (катастроф) запропонована динамічна модель впливу інтелектуального капіталу на процес формування технологічного виробничого укладу. Проаналізовано ефекти, що виникають при заміщенні технологічних укладів.
762228
  Буняк В. Моделювання впливу інфляції на макроекономічну рівновагу: монетаристський підхід / В. Буняк, Р. Михайлишин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.528-534. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
762229
  Матвейчук Л.О. Моделювання впливу інформаційно-комунікаційних технологій на економіку країн // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (84). – C. 29-35. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
762230
  Кухарева Л.В. Моделювання впливу людського потенціалу на циклічність розвитку соціально-економічних систем // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 134-140. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
762231
  Ніколайчук С. Моделювання впливу макроекономічних чинників на торговий баланс України / С. Ніколайчук, В. Малюкова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 77-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1605-2005
762232
  Сухоруков А. Моделювання впливу макроекономічної політики на параметри економічного зростання / А. Сухоруков, Ю. Харазішвілі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 7-19. – (Економічні науки ; Вип. 1 січень-березень). – ISSN 1993-0240
762233
  Сапіжинський А.В. Моделювання впливу маркетингових комунікацій на розмір прибутку підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 104-106. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику оцінки впливу маркетингових комунікацій на розмір прибутку підприємства. Сферою застосування методики є визначення оптимального розміру витрат на реалізацію комунікаційної політики при бізнес-плануванні на підприємстві.
762234
  Баженова Ю.В. Моделювання впливу монетарних та фіскальних змінних на економіку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 29-31
762235
  Іванік О.М. Моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування транспортних природно-техногенних систем : автореф. ... д-ра геол. наук : 04.00.05 / Іванік О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв.
762236
  Іванік О.М. Моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування транспортних природно-техногенних систем : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.05. / Іванік О.М.; Іванsк О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 359 л. – Додатки: л. 360-359. – Бібліогр.: л. 326-359
762237
  Ставицький А. Моделювання впливу обсягів державного боргу на економічне зростання країн світу / А. Ставицький, М. Біличенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Розглянуто вплив обсягів державного боргу на економічне зростання різних країн світу. Покращено існуючий метод оцінки впливу державного боргу на економічне зростання розвинених країн із використанням характеристики стабільності боргу та економетричної ...
762238
  Петренко Л. Моделювання впливу оподаткування на функціонування підприємства в тіні / Л. Петренко, А. Бєгун, С. Третяк // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 65-69 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
762239
  Ільченко В. Моделювання впливу перекомпенсації заряду на вольт-фарадні характеристики структур Шотткі з шарами квантових точок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С.26-29. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  На підставі розв"язку рівняння Пуассона проведено моделювання явища перекомпенсації мілкої донорної домішки зарядом, захопленим у шарах квантових точок, які розташовані в області просторового заряду структури Шотткі. Отримано аналітичні вирази для ...
762240
  Васильєв О. Моделювання впливу податкового навантаження на динаміку ВВП : методи економіко-математичного моделювання // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 60-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
762241
  Сало Л. Моделювання впливу податкової політики на соціально-економічний розвиток країни // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 18-30. – ISSN 1818-5754
762242
  Харламова Г. Моделювання впливу регіонального фактору на надходження прямих іноземних інвестицій в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 5. – С. 50-53. – ISSN 1810-3944
762243
  Хоменко Р.В. Моделювання впливу рельєфу місцевості на результати детальних магнітометричних вимірювань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 108-110. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  В роботі методом моделювання аналізуються характер та величини складових магнітного поля, обумовлених рельєфом ділянки детальних магнітометричних вимірювань. Описані алгоритм та комп"ютерна програма розрахунку ефектів від магнітоактивних об"єктів ...
762244
  Кубах Т.Г. Моделювання впливу ринку капіталу на фінансову безпеку держави // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 1 (30). – С. 9-15
762245
  Ільїна В.Г. Моделювання впливу рівня мінерального живлення рослин на стан агроекосистем Львівської області / В.Г. Ільїна, О.І. Чернякова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 68-73 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
762246
  Баженова О. Моделювання впливу системно значимих економік світу на динаміку макроекономічних показників України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-43. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  В статті побудовано векторну авторегресійну модель економіки України, що дозволяє досліджувати вплив шоків з боку системно значимих країн на ключові показники функціонування вітчизняної економіки. В якості змінних зовнішнього блоку було обрано ціну на ...
762247
  Харазішвілі Ю. Моделювання впливу співробітництва України з країнами Митного союзу на ефективність соціально-економічного розвитку / Ю. Харазішвілі, І. Клименко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 8 (116). – С. 3-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
762248
  Новосад Р.М. Моделювання впливу струму поширення по омічній адсорбуючій плівці на формування вольт-амперної характеристики в діодоподібних гетроструктурах / Р.М. Новосад, В.В. Ільченко, Л.Г. Ільченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 407-413. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено моделювання впливу струму розтікання по омічній адсорбуючій плівці на формування вольт-амперної характеристики в діодоподібних гетероструктурах. Показано, що вольт-амперна характеристика залежить від характеру провідності адсорбційного шару.
762249
  Федоренко І.К. Моделювання впливу факторів зовнішнього ризику на доходність акцій компаній методами регресійного аналізу / І.К. Федоренко, В.В. Рибалко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 190-195
762250
  Хоменко О.В. Моделювання впливу хвилі, що розповсюджується в атмосфері Сонця на профіль спектральної лінії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-57. – (Фізика ; Вип. 2)


  Проведено моделювання процесу розповсюдження неадіабатичних коливань у сонячній атмосфері з урахуванням реального градієнта температури і залежності від висоти швидкості звуку, часу релаксації температурних неоднорідностей і шкали висот. Синтезовано ...
762251
  Пантелійчук Н.Л. Моделювання впливу чинників на управління витратами машинобудівних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 170-175. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
762252
  Семенова І.Г. Моделювання врожайності ярого ячменю в Україні з використанням супутникових вегетаційних індексів // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 96-101 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
762253
  Коваль О.І. Моделювання втратного стиску зображень з використанням елементів теорії полюсів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Коваль О.І.; НУ "Львівс. політехн.". – Львів, 2002. – 18 с.
762254
  Моклячук О.М. Моделювання гаусових випадкових процесів у просторі Lp(T) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі розглядається новий метод моделювання випадкових процесів, що дозволяє будувати моделі гауссових процесів із заданими точністю та надійністю. Метод застосований для побудови декількох прикладів. Ключові слова: моделювання, гауссові ...
762255
  Рекун Г.П. Моделювання гендерних особливостей мотивації навчальної діяльності студентів / Г.П. Рекун, Ю.І. Прус // Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції" : 21–22 квіт. 2016 р., м. Дніпропетровськ / "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – С. 170-172. – ISBN 978-966-8018-78-7


  Для виявлення гендерних особливостей зміни мотиваційних пріоритетів у процесі навчання проведено опитування студентів Харківського нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна.
762256
  Сатарова І.С. Моделювання гендерної ідентичності української жінки в засобах масової інформації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 256-257
762257
  Прокоп"єва М.Є. Моделювання генерації другої гармоніки, відбитої від поверхні кремнію / М.Є. Прокоп"єва, М.І. Капітонова // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 73
762258
  Круглов І.С. Моделювання геоекосистем басейну витоків Прута / І.С. Круглов, Р.І. Кулачковський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 169-176. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0868-6939
762259
  Самойленко В.М. Моделювання геоелементів стану і суходольних меж хвилеприбійного та прибережного мезогеотонів берегової зони водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 8-23 : Рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв
762260
  Іванік О.М. Моделювання геологічних поцесів і структур : практикум : навч. посібник / О.М. Іванік, М.В. Назаренко, С.А. Хоменко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 115, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 112
762261
  Булава Ю.І. Моделювання гідродинамічних процесів у вугільній пульпі обгрунтуваня параметрів нерухомих цилірдроканічних грохотів : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Булава Ю. І.; НАН України Ін-т геотехн. механіки. – Дніпропетровськ, 1999. – 16л.
762262
  Кобринець А.К. Моделювання гідродинамічних процесів у радіальних механічних конструкціях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Кобринець Антон Костянтинович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
762263
  Польовий А.М. Моделювання гідрометеорологічного режиму та продуктивності агроекосистем : підручник для студентів ВНЗ / А.М. Польовий ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса : Екологія, 2013. – 430, [2] с. : іл., табл. – Предм. покаж.: с. 425-426. – Бібліогр.: с. 422-424. – (Проект 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR "Система управління для навчальних програм, пов"язаних із вивченням навколишнього середовища"). – ISBN 978-966-8740-95-4
762264
  Вахненко В.О. Моделювання гістерезисного поводження пісковику в умовах повільного циклічного навантаження // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 153-158 : Рис. – Бібліогр.: с. 157-158. – ISSN 0203-3100
762265
  Бурахович Т. Моделювання глибинної будови Голованівської шовної зони за даними геоелектрики / Т. Бурахович, О. Ганієв, Б. Ширков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 39-45. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто результати попереднього тривимірного моделювання Голованівської шовної зони (ГШЗ) Українського щита (УЩ), виконаного на основі експериментальних даних магнітотелуричних профілювань (МВП) та магнітотелуричних зондувань (МТЗ). Ділянка ...
762266
  Продайвода Г. Моделювання годографу відбитих хвиль для сильно анізотропного геологічного середовища з горизонтальною границею / Г. Продайвода, П. Кузьменко, А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У більшості систем обробки сейсмічних даних кінематичні поправки для сейсмічних відбиттів в умовах монотипних моделей геологічного середовища, розглядаються як гіперболічні, якщо максимальна відстань джерела від приймача (офсет), не перевищує глибини ...
762267
  Третяк Н.П. Моделювання гравітаційного поля та топографії океану в регіоні Антарктики : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.24.01. - геодезія, фотограмметрія і картографія / Третяк Н. П. ; МОНУ ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 17с. – Бібліогр. : 7 назв
762268
  Плець І.І. Моделювання граничної величини внутрішньої заборгованості у взаємоз"язку з бюджетним дефіцитом і зовнішньою складовою державного боргу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 341-347 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
762269
  Буник М. Моделювання громадянського суспільства в період змін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.400-410. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
762270
  Жарова Я.Л. Моделювання грошових потоків в умовах антикризового управління підприємствами / Я.Л. Жарова, Я.Ю. Орленко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.352-355. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
762271
  Волошин М.І. Моделювання грошових потоків та ціноутворення на банківські депозити : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Волошин Микита Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 181 л. – Додатки: л. 180-181. – Бібліогр.: л. 161-179
762272
  Волошин М.І. Моделювання грошових потоків та ціноутворення на банківські депозити : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Волошин Микита Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
762273
  Безніцька Н.В. Моделювання грунтово-кліматичного потенціалу сільськогосподарських земель Херсонської області із застосування ГІС-технологій // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 33-45. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
762274
  Алексєєв А.А. Моделювання двосекторної схеми розширеного відтворення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 122-127. – (Економіка ; Вип. 37)


  Йдеться про моделювання двосекторної схеми розширеного відтворення, яке здійснюється засобами органічного інтерпретування розвитку груп А і Б сукупного продукту з використанням балансолвих і структурних співвідношень його часток. Схема може бути ...
762275
  Голобородько А.О. Моделювання деполяризації когерентного випромінювання при багаторазовому розсіюванні / А.О. Голобородько, В.Н. Курашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 246-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджено поляризаційні характеристики оптичного випромінювання при багаторазовому розсіянні дифузною поверхнею. Розглянуто дві моделі: розсіяння багатошаровим діелектриком та плоским оптичним хвилеводом у променевому наближенні. Методом ...
762276
  Таланін В.І. Моделювання дефектоутворення під час вирощування бездислокаційних монокристалів кремнію : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Таланін Віталій Ігорович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 41 назва
762277
  Чугунов І.Я. Моделювання дефолтів за облігаційними позиками / І.Я. Чугунов, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 4 (161). – С. 65-74
762278
  Шульган І.В. Моделювання деформування і руйнування алюмінієвого сплаву з включеннями : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 01.02.04. -механіка деформівного твердого тіла / Шульган І.В. ; МОНУ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івна Пулюя. – Тернопіль, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
762279
  Гринько О. Моделювання диверсифікації кредитного ризику // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 1 (191). – С. 43-49 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
762280
  Микуляк В.В. Моделювання динамiки тирозил-тРНК синтетази Mycobacterium tuberculosis у комплексi з iнгiбiтором SB-219383 з використанням QM/MM пiдходу / В.В. Микуляк, І.С. Войтешенко, О.І. Корнелюк // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 99-104. – ISSN 1025-6415
762281
  Ляшенко О.В. Моделювання динаміки акустичної емісії матеріалів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С.391-394. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано в результаті моделювання акустичної емісії (АЕ), що при певному співвідношенні між параметрами джерел АЕ дискретна та неперервна АЕ можуть бути пояснені в рамках єдиного підходу.
762282
  Іщук С.О. Моделювання динаміки вартості основного капіталу виробничих підприємств // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 131-139 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
762283
  Яковенко Валерій Борисович Моделювання динаміки вібраційних систем : Автореф... докт. техніч.наук: 01.02.06 / Яковенко Валерій Борисович; КПІ. – К., 1993. – 21л.
762284
  Гаращенко Ф.Г. Моделювання динаміки заряджених пучків як задача оптимізації практичної стійкості / Ф.Г. Гаращенко, В.Т. Матвієнко, І.І. Харченко // Тезисы докладов XV конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 21-24 марта 2017 г., Харьков / Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям. – Харків : ННЦ ХФТИ, 2017. – С. 77
762285
  Мельничук Д.О. Моделювання динаміки логістичної системи підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 106-111. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
762286
  Калініченко Р.А. Моделювання динаміки нагріву зернівки інфрачервоним випромінюванням в рухомому шарі // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 87-92 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-1828
762287
  Миронова М.І. Моделювання динаміки національного доходу України на основі множинної регресії / М.І. Миронова, Ю.Б. Миронов, Д.Р. Сватюк // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 107-113
762288
  Орлова В.М. Моделювання динаміки оборотних засобів в умовах зміни форм власності на підприємствах : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 197-204 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
762289
  Жук М.О. Моделювання динаміки основних показників економічної діяльності домогосподарств України / М.О. Жук, В.В. Здрок // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 82-91. – ISSN 2222-4459
762290
  Зайцев С.М. Моделювання динаміки плазмових утворень в іоносфрі землі. : Автореф... кандид. фіз.-математ.наук: 01.04.02;01.03.02 / Зайцев С.М.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1996. – 15л.
762291
  Якимова Л.П. Моделювання динаміки поширення недержавного пенсійного забезпечення в розрізі соціально-вікової структури пенсійного соціуму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 100-106. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
762292
  Мазуренко В.П. Моделювання динаміки процесів злиття і поглинання у світогосподарському просторі (на прикладі європейських країн) / В.П. Мазуренко, К.С. Кондратчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 100-112
762293
  Шерстенников Ю.В. Моделювання динаміки розвитку виробництва в умовах нестаціонарного ринку досконалої конкуренції / Ю.В. Шерстенников, Т.М. Рудянова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 89-93. – ISSN 2222-4459
762294
  Обушна Олена Миколаївна Моделювання динаміки розвитку кадрового потенціалу науки України : Дис... канд. екон.наук: 08.03.02 / Обушна Олена Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 212л. – Бібліогр.:л.171-180
762295
  Обушна Олена Миколаївна Моделювання динаміки розвитку кадрового потенціалу науки України : Автореф. дис. ... кандид. економ. наук : 08.03.02 / Обушна Олена Миколаївна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 20 с.
762296
  Желюк Т. Моделювання динаміки соціально-економічного розвитку: макро- та мезоекономічні аспекти // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 22-39. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
762297
  Яшина Олена Сергіївна Моделювання динаміки фінансування проектів та програм створення нової техніки на сонові детермінованого та імовірнісного подання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Яшина О.С.; Нац. аерокосм. ун-тет ім. М.Є.Жуковського "Харків. авіац. ін-тут". – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
762298
  Бадаєва Надія Іванівна Моделювання динамічних обводів агрегатів, що працюють у рухомому середовищі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Бадаєва Н.І.; Мін. освіти і науки укр. київ. нац. техн. ун-т будівн. і архітектури. – Київ, 2001. – 17 с.
762299
  Васьковський Юрій Миколайович Моделювання динамічних режимів нетрадиційних електромеханічних перетворювачів енергії на основі коло-польових методів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.09.01 / Васьковський Ю.М.; НАНУ ін-т електродинаміки. – Київ, 2001. – 36 с.
762300
  Хусаінов Д.Я. Моделювання динамічних систем : навч. посібник для ф-ту кібернетики спец. "Прикладна математика" / Д.Я. Хусаінов, І.І. Харченко, А.В. Шатирко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 135 с. : іл. – Бібліогр.: с. 129-131. – ISBN 978-966-439-483-0
762301
  Косюк В.А. Моделювання динамічного портфелю замовлень у виробничо-економічних системах / В.А. Косюк, О.А. Кратт // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 65-72. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
762302
  Онищенко А.М. Моделювання динамічної ринкової рівноваги виробника з надлишковою квотою емісій парникових газів // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 98-104. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215


  На основі теорії оптимального керування запропоновано еколого-економічну модель поведінки виробника в умовах установлених обмежень на емісії парникових газів. При цьому розглядається випадок недовикористаної емісійної квоти. На основі достатніх умов ...
762303
  Белз О. Моделювання дисипативних економічних систем // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 67-73. – ISSN 2078-5860
762304
  Кубицький В.О. Моделювання дифракції світлових хвиль на анізотропних гратках рідких кристалів : дис. ... канд. фіз-мат. наук :01.04.02 / Кубицький В.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 138 л. – Бібліогр.: л. 126-137
762305
  Кубицький В.О. Моделювання дифракції світлових хвиль на анізотропних гратках рідких кристалів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.02 - теоретична фізика / Кубицький В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр. : 16 назв.
762306
  Ус Галина Олександрівна Моделювання діалогового процесу для розробки комп"ютерних систем підтримки прийняття рішень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ус Г.О.; НАНУ. Ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
762307
  Абу-Даввас А В. Моделювання діалогового процесу при розробці персоналізованих комп"юртерних навчаючих систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Абу-Даввас В.А.-В. ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці. – Київ, 1999. – 19 с.
762308
  Карнаух Т.О. Моделювання дійсних функцій строгими R-перетворювачами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 192-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Для неперервних функцій доведено необхідні і достатні умови, за яких функцію можна задати строгим реалом.
762309
  Соколовська З.М. Моделювання діяльності аутсорсингової фірми / З.М. Соколовська, Н.В. Яценко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – С. 60-70. – ISSN 2222-4459
762310
  Стасюк В.Д. Моделювання діяльності підприємства в умовах інфляційних очікувань світової економіки / В.Д. Стасюк, С.М. Григуліч // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 45-48.
762311
  Березін Б.О. Моделювання довготермінового зберігання правової інформації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 10-18
762312
  Демчина Л.І. Моделювання документознавчої складової вищої бібліотечно-інформаційної освіти: педагогічні засади // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 141-153. – ISBN 966-7352-66-8


  Обґрунтовуються методологічні підходи до моделювання документознавчої складової вищої бібліотечно-інформаційної освіти.
762313
  Макаренко Моделювання дохідності інвестиційно-інноваційної діяльності / Макаренко, М.О. Ценов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 126-129. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
762314
  Лондар С.Л. Моделювання дохідності підприємства у нестабільному економічному середовищі / С.Л. Лондар, Б.О. Тішков // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 3-11


  Досліджено залежність доходу підприємства від рівня встановленої ціни на вироблену продукцію у ринкових умовах з урахуванням витрат у складі ціни. Запропоновано математичну модель для визначення умов максимізації доходу підприємства. Введено поняття ...
762315
  Коляда Ю.В. Моделювання дуопольно-дуопсонієвої конкуренції з долученням режиму насичення : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 293-299 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
762316
  Онищенко А.М. Моделювання еколого- економічної взаємодії в умовах реалізації концепції сталого розвитку / А.М. Онищенко, І.М. Ляшенко // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С. 88-90
762317
  Анісімова Людмила Анатоліївна Моделювання еколого-економічних взаємодій за допомогою мереж Петрі : Дис. ...канд. фізико-математ. наук: 01.05.01 / Анісімова Людмила Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 155 л. + Додаток: л.: 134 - 155. – Бібліогр.: л.: 122 - 134
762318
  Анісімова Людмила Анатоліївна Моделювання еколого-економічних взаємодій за допомогою мереж Петрі : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.01 / Анісімова Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
762319
  Корогода Н.П. Моделювання екомережі в річкових басейнах // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 148-149
762320
  Вітлінський В.В. Моделювання економіки : Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 306с. – ISBN 966-574-699-5
762321
  Ставицький А.В. Моделювання економічних зв"язків України та Франції за допомогою структурних економетричних моделей / А.В. Ставицький, Д.Є. Мартинович // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 60-66. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
762322
  Ставицький А.В. Моделювання економічних зв"язків України та Франції за допомогою структурних економетричних моделей / А.В. Ставицький, Д.Є. Мартинович // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 60-66. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
762323
  Малиш Н.А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.А. Малиш; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 120с. – ISBN 966-608-358-2
762324
  Чумаченко О.М. Моделювання економічних процесів сільськогосподарських підприємств / О.М. Чумаченко, М.С. Жукова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 74-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
762325
  Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / І.Ю. Івченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 344с. – ISBN 978-966-364-492-9
762326
  Ляшенко І.М. Моделювання економічних, екологічних і соціальних процесів : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.М. Ляшенко, М.В. Коробова, І.А. Горіцина ; Київ. нац. ун-т ім.Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-439-208-9
762327
  Порохня В.М. Моделювання економічного зростання / В.М. Порохня, В.М. Кравченко, Г.А. Грицуняк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 166-171. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
762328
  Ляшенко О. Моделювання економічного зростання при умові навчання на власному досвіді та розповсюдженні знань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 12-17. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається узагальнена параметрична модель, яка є модифікацією моделі Ромера. Дана модель описує залежність випуску продукції від індекса знань, доступних даній фірмі. В результаті дослідження отримане сімейство моделей між двома крайніми випадками ...
762329
  Блудова Т.В. Моделювання економічного ризику для оцінювання рівня економічної безпеки регіонів / Т.В. Блудова, Д.Р. Черевко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 94-98. – ISSN 2222-4459
762330
  Ляшенко І.М. Моделювання економічного росту у випадку кусково-лінійних макровиробничих функцій / І.М. Ляшенко, В.С. Григорків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 155-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Для моделі економічного росту з кусково-лінійною макровиробничою функцією розроблений алгоритм побудови оптимальної програми росту.
762331
   Моделювання економічної динаміки : навчальний посібник [ для вищих навч. закладів ] / Г.В. Лавінський, О.С. Пшенишнюк, С.В. Устенко, О.Д. Шарапов; Г.В. Лавінський, О.С. Пшенишнюк, С.В. Устенко, О.Д. Шарапов. – Київ : Атіка, 2006. – 276с. – ISBN 966-326-177-3
762332
  Здрок В.В. Моделювання економічної динаміки : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Здрок, І.М. Паславська; МОНУ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 244 с. – ISBN 978-966-613-545-5
762333
  Григорків В.С. Моделювання економічної динаміки з урахуванням ринку землі сільськогосподарського призначення : монографія / В.С. Григорків, Л.М. Буяк, С.В. Іщенко ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-207. – ISBN 978-966-423-345-0
762334
  Лобастов І.В. Моделювання економічної ефективності вирощування сільськогосподарських культур : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 123-135 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
762335
  Іванов Р.В. Моделювання економічної поведінки домогосподарств у контексті розвитку економічної думки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 35-39. – ISSN 2222-4459
762336
  Сімонова В.С. Моделювання економічної складової містоутворюючої у процесі територіального розвитку : економіко-математичне моделювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 191-198. – Бібліогр.: 10 назв
762337
  Панухник Р.Г. Моделювання електорального вибору в умовах становлення демократії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Панухник Руслана Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
762338
  Панухник Р.Г. Моделювання електорального вибору в умовах становлення демократії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Панухник Руслана Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 183 л. – Бібліогр.: л. 163-183
762339
  Панухник Р. Моделювання електорального вибору: проблеми та перспективи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 211-218
762340
  Казак О.В. Моделювання електровихрових течій в дугових сталеплавильних печах постійного струму з подовим електродом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Казак Олег Вікторович ; НАН України ; Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
762341
  Ільченко В.В. Моделювання електронного транспорту в реальних структурах метал-а-Si:H / В.В. Ільченко, О.В. Третяк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 314-320. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В даній статті проведено чисельний аналіз для різних механізмів електронного транспорту в реальних контактах метал-а-Si:H з урахуванням послідовного опору бази. А також сформульовано головний критерій для диференціації цих механізмів транспорту, що ...
762342
  Третяк О.В. Моделювання електронного транспорту в реальних структурах металу - K-Si; H / О.В. Третяк, В.В. Ільченко // Вісник Київського університету. Сер.Фізика, 1996. – №1
762343
  Лисогор В.М. Моделювання електропостачання гірничих підприємств з використанням геоінформаційних технологій / В.М. Лисогор, Ю.А. Лисогор // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 89-92. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 966-7650-87-1
762344
  Семеновська О.В. Моделювання електротеплових процесів у субмікронних гетероструктурах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Семеновська О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
762345
  Польовий А.М. Моделювання емісії парникових газів із органічних грунтів (PEAT-GHG-MODEL) / А.М. Польовий, О.Ю. Микитюк // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 141-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2311-0902
762346
  Бардик Євген Іванович Моделювання енергоблока АЕС при аварійних змінюваннях частоти в системі електропостачання власних потреб. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.02 / Бардик Євген Іванович; КПІ. – К., 1994. – 15л.
762347
  Лавренчук В.А. Моделювання енергоємності ВВП як фактор підвищення економічної безпеки держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 90-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
762348
  Коваль Г. Моделювання естетичного світу в календарно-обрядовій творчості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 101-106. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
762349
  Вижва С.А. Моделювання ефективних акустичних характеристик порід-колекторів зі складною структурою пустотного простору // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 23-32. – (Геологія ; Вип. 13)


  Представлено результати математичного моделювання ефективних акустичних характеристик складнопобудованих порід-колекторів на основі методу умовних моментних функцій. Сформульовано основні вимоги до математичних моделей, пропонується модель колектора з ...
762350
  Тітов М.В. Моделювання ефективності використання активів підприємства на основі методології розв"язання зворотних задач : економіко-математичне моделювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С.211-217 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
762351
  Білик М.Д. Моделювання ефективності ринку праці України в післякризовий період / М.Д. Білик, А.І. Грига // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 181-188


  Грига А.І. - студентка КНУТШ. У статті розроблені макроекономічні та економетричні моделі, які характеризують стан та розвиток національного і регіональних ринків праці України, встановлений зв"язок зарплати та ВВП на основі виробничої функції ...
762352
  Мізерна Т.В. Моделювання ефективності управління персоналом підприємств в конкурентному середовищі // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 74-80. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
762353
  Мельников С.В. Моделювання ефектів горизонтальних злиттів фірм в умовах вертикального ринку : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 250-255 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
762354
  Кудрицька Н.В. Моделювання життєвого циклу проекту - інструментарію залучення інвестицій у транспортну систему // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (24). – С. 56-61
762355
  Винницька М. Моделювання загальної макроекономічної рівноваги в економічних флуктуаціях // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 293-298


  У статті проаналізовано довгострокову та короткострокову динаміку взаємозв"язків між ВВП та інвестиціями України із застосуванням моделей корекції помилок. На основі запропонованої методики побудована модель інвестиційного процесу на макрорівні, яка ...
762356
  Слушаєнко Н.В. Моделювання загальносистемної інвестиційної стратегії у великих фінансово-промислових корпораціях // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 11 : Інноваційний фактор у підвищенні конкурентоспроможності економіки. – С.100-104. – ISSN 2222-4459
762357
  Волощук С.Д. Моделювання задач динаміки систем з неповністю визначеними початково-крайовими умовами // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 84-86
762358
  Мітус О.О. Моделювання зайнятості населення в Україні з використанням регресійного аналізу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 34-37
762359
  Макова А.П. Моделювання залежності між рівнем знання торгової марки та інвестиціями в телевізійну рекламу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
762360
  Голота Тарас Іванович Моделювання затримок і втрат сигналів в пристроях із зарядовим зв"язком : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.05 / Голота Тарас Іванович; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – К., 1997. – 16л.
762361
  Сенченков І.К. Моделювання зв"язаних термомеханічних процесів у складеному стержні Гопкінсона при імпульсному навантаженні / І.К. Сенченков, Ф Н. Андрушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 109-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі чисельного моделювання розвинуто методику визначення параметрів термомеханічної моделі течії Боднера-Партома при швидкісному деформуванні за використання складеного стержня Гопкінсона. Ключові слова: складений стержень Гопкінсона, модель ...
762362
  Ямненко Р.Є. Моделювання згладженого процесу броунівського мосту із просторів Орліча за допомогою вейвлет-розкладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджується швидкість збіжності вейвлет-розкладів узагальненого випадкового процесу, який має таку саму коваріаційну функцію, як і згладжений броунівський міст. The paper investigates the rate of convergence of wavelet expansion of a ...
762363
  Берназ В.Д. Моделювання злочинної діяльності і особистості злочинця як засіб рішення тактичних задач // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.87-92. – Бібліогр.: 11 назв.
762364
  Полякова О.Ю. Моделювання змін зовнішньоторговельних зв"язків у контексті розширення Європейського Союзу / О.Ю. Полякова, В.О. Шликова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 330-336 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2222-0712
762365
  Голобородько А.О. Моделювання зміни поляризації світла при багаторазовому розсіюванні / А.О. Голобородько, В.Н. Курашов, Д.М. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 275-279. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджено поляризаційні характеристики оптичного випромінювання при багаторазовому розсіянні дифузною поверхнею. Розглянуто модель розсіяння електромагнітного випромінювання у системі двох паралельних поверхонь - дифузною і дзеркальною. ...
762366
  Шніпко О.С. Моделювання змісту безпеки економічних систем // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 75-80.
762367
  Батечко Н.Г. Моделювання змісту освіти майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 10, № 5. – С. 5-12. – ISSN 1815-2066


  Висвітлено та узагальнено наукові підходи щодо формування змісту підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури та можливостей його моделювання. На основі акмесинергетичного підходу доведено взаємозалежність методологічних принципів, ...
762368
  Дітковська М.Ю. Моделювання зовнішніх інформаційних потоків у органі виконавчої влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 106-108.
762369
  Баженова О.В. Моделювання зовнішньоекономічної безпеки України / О.В. Баженова, І.С. Чорнодід // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 46-50. – ISBN 966-614-021-7
762370
   Моделювання зовнішньої обстановки в інтелектуальних тренажерах операторів управління транспортними засобами / С.А. Шворов, Д.С. Андрійченко, В.І. Куташев, А.С. Шворов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 75-78


  Розглядаються методичні основи організації моделювання зовнішньої обстановки в інтелектуальних тренажерах операторів управління транспортними засобами. Сформульована задача оптимального планування відпрацювання навчальних завдань у процесі тренувань, ...
762371
  Садула Л.М. Моделювання зовнішньої торгівлі України із Німеччиною // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 72-78.
762372
  Вдовин М. Моделювання зовнішньоторгівельної діяльності країн Центральної та Східної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 148-251. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
762373
  Литвиненко Н.П. Моделювання зовнішньоторговельної стратегії країни в умовах глобалізованого середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 217-222.
762374
  Григорук В.І. Моделювання і автоматизоване вимірювання кореляційної функції оптичних імпульсів мікросекундного діапазону в реальному масштабі часу / В.І. Григорук, О.В. Волоха // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 302-306. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота складається з двох частин: теоретичного розрахунку кореляційної функції для імпульсів різної форми та експериментальної частини автоматизації визначення кореляційної функції гаусівського сигналу. В першій частині написано програму, що моделює ...
762375
  Мусійченко В.А. Моделювання і алгоритмізація інтелектування систем, що стимулюе продуктивне мислення. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.05.04 / Мусійченко В.А.; М-во освіти Укр.Харків.держ.техн.ун-т.радіоелектрон. – Харків, 1999. – 18л.
762376
  Кайдашев Роман Петрович Моделювання і алгоритмічне забезпечення інформатизації організаційних систем у державних фінансових органах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Кайдашев Р.П.; Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
762377
  Діденко І.М. Моделювання і аналіз резервів виробництва : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02 / Діденко І.М.; НАНУ, Ін-т кібернетики. – Київ, 1995. – 17 с.
762378
  Ієвлєв Олександр Миколайович Моделювання і дослідження поліфакторних впливів-відгуків у вузлі управління складної біотехнічної системи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Ієвлєв О.М.; КНУТШ. – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
762379
  Бліндер Ю.С. Моделювання і картографічне відтворення площинного змиву грунтів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.24.02 / Юрій Степанович Бліндер; МОН України; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
762380
   Моделювання і оптимізація процесів розвитку виробничих систем з урахуванням використання зовнішніх ресурсів та ефектів освоєння : монографія / Боровська Т.М., Бадьора С.П., Северілов В.А., Северілов П.В. ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 255 с. – ISBN 978-966-641-312-6
762381
  Гапєєв С.М. Моделювання і прогноз геомеханічних процесів у виробках глибоких шахт : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Гапєєв Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 35, [1] с. – Бібліогр.: 32 назви
762382
  Акімов В.І. Моделювання і прогнозування дії нюхового нанобіосенсора на основі молекули білка типу GPCR : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 03.00.02 / Акімов В.І. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
762383
  Дяченко Л.І. Моделювання і прогнозування розвитку рекреації // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 245-249. – ISBN 5-7763-2435-1
762384
   Моделювання і прогнозування соціально-політичних та державно-правових процесів: синергетичний підхід / Ю.А. Бєлов, А.Д. Машков, В.Ю. Миронов, О.Ю. Бєлова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 139-145. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається проблема моделювання і прогнозування синергетичних регіональних процесів. При цьому автори виходять з того що, існують деякі універсальні принципи, на яких будуються всі без винятку складні системи, в тому числі, і соціальна (включаючи ...
762385
   Моделювання і прогнозування стану довкілля : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [В.І. Лаврик, В.М. Боголюбов, Л.М. Полєтаєва, С.М. Юрасов, В.Г. Ільїна] ; за ред. В.І. Лаврика. – Київ : Академія, 2010. – 397, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 391-397. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2
762386
  Ковальчук П.І. Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П.І. Ковальчук. – Київ : Либідь, 2003. – 208с. – ISBN 966-06-0225-1


  Викладено методи моделювання і прогнозування стану водних екосистем, охорони повітряного басейну, ґрунтів, що базуються на рівнянні в частинних по-хідних, із застосуванням методів самоорганізації, сплайн-апроксимації для ідентифікації моделей. ...
762387
  Бідюк П.І. Моделювання і прогнозування фінансово-економічних процесів з використанням принципів системного аналізу / П.І. Бідюк, О.Л. Жиров // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 100-107. – ISSN 2312-4903
762388
  Олійник О.Я. Моделювання і розрахунки біологічної очистки стічних вод на краплинних біофільтрах / О.Я. Олійник, О.А. Колпакова // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 68-86 : рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
762389
  Садчиков О.О. Моделювання і розрахунки втрат напору у двошаровому фільтрі при знезалізненні води // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 18-23. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
762390
  Зінь Миросла Михайлович Моделювання і синтез вихрових головок для фрезерування гвинтових поверхонь : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Зінь Миросла Михайлович; Мін-во освіти України. Терноп. приладобуд. ін-тут ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 1996. – 16л.
762391
  Різун В.В. Моделювання і технологія редакторських систем : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.08 / Різун В. В. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 43 с.
762392
  Різун Володимир Володимирович Моделювання і технологія редакторських систем : Дис... канд. філол. наук : 10.01.08. / Різун Володимир Володимирович; КУ. – Київ, 1996. – 322 л.
762393
  Позднякова Л. Моделювання ієрархії загроз ефективному розвитку системи комерційного страхування / Л. Позднякова, Г. Мамонова // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 136-148 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
762394
  Гладілін В.М. Моделювання імовірності розподілу кутових нев"язок в мережі тріангуляції / В.М. Гладілін, О.С. Гончаренко, Н.С. Шудра // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 79-84. – ISSN 1607-2855
762395
  Шкода Т.Н. Моделювання імперативу людського розвитку в контексті стратегічного управління людським капіталом // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 1 (46). – С. 37-41
762396
  Нетесіна М.І. Моделювання імпорту енергетичних товарів України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 527-529. – ISBN 978-966-188-219-4
762397
  Лижник Ю.Б. Моделювання інвестиційно-кредитного портфеля банку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 352-360. – (Право. Економіка. Управління)
762398
  Семенов А.Г. Моделювання інвестиційної діяльності підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; редкол.: В.М. Порохня [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – C. 89-95. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (93)). – ISSN 1814-1161
762399
  Слушаєнко Н.В. Моделювання інвестиційної забезпеченості регіонального розвитку // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 112-117. – (Економічні науки ; № 1 (5))
762400
  Федоренко І.К. Моделювання інвестиційної привабливості компаній методами факторного аналізу / І.К. Федоренко, В.В. Рибалко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 89-93
762401
  Волощук Г.М. Моделювання індивідуального світу - істотна риса творчої манери Уляни Кравченко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 23-28. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
762402
  Лисенко Ю.Г. Моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці / Ю.Г. Лисенко, О.Ю. Мінц // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: А.В. Матвійчук, Г.І. Великоіваненко, І.З. Батиршин [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 90-141. – ISSN 2306-3289
762403
  Ястремська О.М. Моделювання інноваційних процесів : навчальний посібник / Ястремська О.М., Тонєва К.В. ; МОНУ ; Харк. нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 176 с. – ISBN 978-966-676-235-4
762404
  Шингур М.В. Моделювання інноваційних процесів на основі використання методу GERT // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – C. 32-34. – (Економіка ; Вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості застосування методів стохастичного сіткового планування в управлінні інноваційними процесами.
762405
  Капарулін І.С. Моделювання інноваційного розвитку підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 256-263
762406
  Соколовський С.А. Моделювання інноваційної діяльності віртуального підприємства в умовах інформаційної економіки // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 120-128. – ISSN 2075-4892
762407
  Васильченко З. Моделювання інтегрального показника економічної безпеки банку / З. Васильченко, І. Васильченко // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 44-56. – ISSN 1605-2005
762408
  Білозубенко В.С. Моделювання інтеграційних процесів нарівні регіонів світу / В.С. Білозубенко, А.С. Усова // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.194-202. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
762409
  Литвин Василь Володимирович Моделювання інтелектуальних інформаційних систем з індуктивною компонентною : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:01.05.02 / Литвин В.В.; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
762410
  Брежнєва-Єрмоленко Моделювання інтелектуально-інноваційної діяльності підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 183-188. – ISSN 1993-0259
762411
  Бирський В.В. Моделювання інтелектуального капіталу компанії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 12-14. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
762412
  Бугрій О. Моделювання інтелектуальної діяльності вчителя географії // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 47-59 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-2366
762413
  Камінський Р.М. Моделювання інтелектуальної діяльності людини-оператора як системи опрацювання зображень : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.23 / Камінський Р.М.; М-во трансп. та зв"язку України; НАНУ; Держ. н.-д. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 28 назв
762414
  Черненко Галина Анатоліївна Моделювання інтерпретації семантичних аномалій (на матеріалі мовних суперечностей) : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.02.15 / Черненко Г.А.; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
762415
  Порва Ю.І. Моделювання інфекції вірусного гепатиту с IN VITRO та вивчення антивірусної активності препаратів групи флавоноїдів і елаготанінів : автореф. ...; канд. біол. наук : 03.00.06 / Порва Ю.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв.
762416
  Порва Ю.І. Моделювання інфекції вірусного гепатиту С IN VITRO та вивчення антивірусної активності препаратів групи флавоноїдів і елаготанінів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06. / Порва Ю.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 148 л. – Бібліогр.: л.125-148
762417
  Швець С.М. Моделювання інфляційних процесів в Україні // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (2), січень - березень. – С. 32-40. – ISSN 2409-8876
762418
  Мартинюк О.А. Моделювання інформаційно-аналітичного забезпечення для реінжинірингу економічної безпеки банку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 284-290 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
762419
  Степашко В. Моделювання інформаційно-документного забезпечення управління системою науково-дослідної роботи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 63-69.
762420
  Панченко Л.Ф. Моделювання інформаційно-освітнього середовища університету засобами факторного аналізу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 6-17. – ISSN 2227-2844
762421
  Бутко М.П. Моделювання інформаційного забезпечення в процесі прийняття управлінського рішення / М.П. Бутко, О.І. Волот // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 3-7
762422
  Крутова А.С. Моделювання інформаційної системи електронної торгівлі // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 233-238. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
762423
  Біляцька В.П. Моделювання історичного факту в романах у віршах А. Гудими // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 47-60. – ISSN 2306-2908
762424
  Глущенко В.А. Моделювання історії східнослов"янських мов у компаративістицімов 70-х рр. ХІХ ст. - 30-х рр. ХХ ст. / В.А. Глущенко, В.М. Овчаренко // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 17-28. – ISSN 0027-2833
762425
  Велігура А.В. Моделювання й аналіз магнітних і електромагнітних полів пристроїв дефектоскопії, що працюють у прикладеному полі : Автореф...канд.техн.наук:05.09.05 / Велігура А.В.:ТНУ ім.В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.14-15
762426
  Сергєєва Л. Моделювання й аналіз структури діяльності банку : теорія і практика / Л. Сергєєва, Т. Блаженкова // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 17-24 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
762427
  Беспалько А.О. Моделювання кар"єрної орієнтації офіцера // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 7-12
762428
  Сварич Н.З. Моделювання картини світу через художнє осмислення людського буття та духовних цінностей у творчості Марії Матіос (на прикладі твору "Майже ніколи не навпаки") // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 212-217. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються художнє бачення світу і новаторство в осмисленні людського буття на прикладі твору "... Майже ніколи не навпаки" відомої української письменниці 20-21 ст. Марії Матіос, аналізуються його жанрово-композиційні особливості та ...
762429
  Бомба А.Я. Моделювання квазіідеальних полів для тонких просторово викривлених пластів / А.Я. Бомба, А.В. Теребус // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 9-16. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається задача моделювання квазiiдеальної фiльтрацiйної течiї у деякому неоднорiдному пористому просторово викривленому пластi, обмеженому двома еквiпотенцiальними поверхнями-стiнками та чотирма поверхнями течiї. Здiйснюється її апроксимацiя ...
762430
  Плахтієнко М.П. Моделювання кеплерового руху з використанням ромбічних функцій / М.П. Плахтієнко, А.Т. Забуга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 91-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Моделювання кеплерового руху виконане з використанням ромбічних функцій, які є окремим випадком періодичних функцій, що виникають при русі точки на симетричних замкнених траєкторіях. Вказано високоточний спосіб обчислення координати тіла, що рухається ...
762431
  Сокол Володимир Дмитрович Моделювання керування динамічними технологічними процесами змінної структури : Автореф... кандид. техн.наук: 01.05.02 / Сокол Володимир Дмитрович; Вінницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 1998. – 15л.
762432
  Третьяков О. Моделювання кінетики процесу гомогенної кристалізації з розчинів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 39-41. – (Хімія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Побудована математична модель процесу гомогенної кристалізації, яка поєднує утворення зародків і зростання кристалів в умовах різних діапазонів пересичення розчину по речовині, що кристалізується. Її адекватність перевірена на прикладі гомогенної ...
762433
  Васильєва Н.К. Моделювання кластерного підвищення ефективності ведення особистих селянських господарств у рослинництві // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 72-75
762434
  Деркач І.О. Моделювання ключових аспектів енергетичної незалежності України // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред.: Т.В. Калінеску [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 4 (24). – C. 21-28. – ISSN 2221-8440
762435
  Заболоцький Т.М. Моделювання коефіцієнта, що описує ставлення інвестора до ризику // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 215-225. – ISSN 1993-6788
762436
  Левченко Н.М. Моделювання компенсаційного соціального пакету за податковим підходом / Н.М. Левченко, Я.В. Ручка // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 178-182. – ISSN 2309-1533
762437
  Слободянюк Н. Моделювання комплексної системи управління нематеріальними активами промислових підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 69-75. – ISSN 1728-9343
762438
  Івкін В.М. Моделювання комунікативних ситуацій як фактор інтенсифікації навчання іншомовного спілкування в системі післядипломної освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 371-375. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
762439
  Дмитрук О.В. Моделювання комунікативної ситуації для реалізації маніпулятивного задуму у довготривалій перспективі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 235-242


  У статті здійснено аналіз серії комунікативних ходів, розрахованих на реалізацію маніпулятивних задуму у довготривалій перспективі. Розглядаються конкретні лінгвальні та позалінгвальні засоби, які сприяють успішності здійснення маніпулятивних намірів. ...
762440
  Ткачук О.В. Моделювання конвергенції торгівлі на нових європейських ринках : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11.. / Ткачук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
762441
  Ткачук О.В. Моделювання конвергенції торгівлі на нових європейських ринках : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Ткачук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 222л. + Додаток : л.177-222. – Бібліогр. : л.160-176
762442
  Петренко О.О. Моделювання кондесаційного росту мікронних крапель спиртів / О.О. Петренко, Ю.І. Шиманський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 445-450. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Було проведено комп"ютерне моделювання кондесаційного росту мікронних крапель деяких спиртів у камері Вільсона. Використано модель конденсації у перехідному режимі, яка була запропонована Фукутою та Уолтером. Були одержані значення коефіцієнтів ...
762443
  Порохня В.М. Моделювання конкурентоспроможності підприємств високотехнологічного кластера в умовах інтелектуальної економіки / В.М. Порохня, С.В. Ільченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 145-149. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
762444
  Зима А.О. Моделювання конкурентоспроможності промислового підприємства в умовах нестабільного економічного середовища : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Зима Анастасія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
762445
  Дружинін А.О. Моделювання конструктивних та електрофізичних параметрів приладних тривимірних КНІ-структур / А.О. Дружинін, І.Т. Когут // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 22-26


  Розроблено оригінальні методи формування локальних нестандартних одно- і дворівневих тривимірних структур "кремній-на-ізоляторі" (КНІ), які за сумісними технологіями формування можуть бути комбіновані з одно- або дворівневими мікропорожнинами під ...
762446
  Талах С.М. Моделювання конструкції дорожнього одягу нежорсткого типу при взаємодії з грунтовою основою / С.М. Талах, О.М. Дубик // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 62-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-617-7202-87-4
762447
  Брадов В.В. Моделювання контенту друкованого видання:маркетингово орієнтований підхід // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 198-201


  У статті визначаються ключові моменти моделювання контенту друкованого видання, сформульована сутність маркетингово орієнтованого підходу до цього методу організації інформаційного виробництва, запропоновано можливий алгоритм його впровадження в процес ...
762448
  Консевич О. Моделювання контенту російської версії журналу "Есквайр" (на основі аналізу математичного наповнення) // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 92-97
762449
  Шевчук Л.П. Моделювання контролю фінансових ресурсів згідно з запропонованою методикою та визначення її ефективності / Л.П. Шевчук, А.А. Шевчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С.157-161. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150
762450
  Колісниченко Т.В. Моделювання концептосфери "settlement" в англомовній картині світу // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 38-42. – ISSN 2313-500Х
762451
  Дрозд А.О. Моделювання кредитно-депозитної діяльності комерційного банку із врахуванням несвоєчасного повернення кредитів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Дрозд Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2016. – 240 арк. – Додатки: арк. 208-240. – Бібліогр.: арк. 190-207
762452
  Урсуленко Г. Моделювання кредитного ризику банку за допомогою узагальнених лінійних моделей // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 99-102. – ISSN 1993-0259


  Розглянуто модель логістичної регресії, яка належить до класу узагальнених лінійних моделей.
762453
  Кручок Н. Моделювання кредитоспроможності позичальників іпотечних кредитів : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 42-44 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
762454
  Курашов В.Н. Моделювання кривизни хвильового фронту світла, відбитого сітківкою ока людини / В.Н. Курашов, А.В. Коваленко, В.В. Талалаєвський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 383-388. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі розглянута комп"ютерна модель для дослідження карти аберацій ока людини за двопрохідною методикою з використанням сенсора хвильового фронту. Проаналізовано можливість визначення однопрохідної функції розсіяння точки за даними про локальну ...
762455
  Слюсар В. Моделювання кривих блиску мікролінзованого протяжного джерела / В. Слюсар, О. Александров, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 29-33. – (Астрономія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняння коефіцієнтів підсилення мікролінзованого протяжного джерела для гаусівської (G) та степеневої (PL) моделей з моделлю акреційного диску (AD). Розраховано криві підсилення при рівномірному русі джерела на шляху протягом 5 RE для 100 ...
762456
  Ботвіновська С.І. Моделювання криволінійних поверхонь об"єктів дизайну та управління їх формою // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 451-457 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
762457
  Саракун Л.П. Моделювання культурної політики в Україні: окреслення смислів та шляхів реалізації // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 188-190
762458
  Чорний А. Моделювання латентних змінних: розвиток, сучасний стан та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто основні етапи розвитку, сучасний стан і визначені подальші перспективи моделювання латентних змінних як складової сучасної статистичної науки. В статье рассмотрены основные этапы развития, современное состояние и перспективы ...
762459
  Кухаренко О.В. Моделювання лінійно-розподілених динамічних систем з післядією : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Кухаренко Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
762460
  Кухаренко О.В. Моделювання лінійно-розподілених динамічних систем з післядією : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Кухаренко Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 182 л. – Додатки: л. 175-182. – Бібліогр.: л. 154-174
762461
  Погоріляк О. Моделювання логгауссових процесів Кокса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 94-101. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються випадкові процеси Кокса, керовані випадковою інтенсивністю, а саме коли логарифм інтенсивності є гауссовим, стаціонарним, сепарабельним випадковим процесом. Будуються моделі логгауссових процесів Кокса, що наближають їх з певною точністю ...
762462
  Мельник Г.В. Моделювання логістичних бізнес-процесів з використанням розфарбованих мереж Петрі / Г.В. Мельник, В.І. Скіцько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 429-443. – ISSN 1993-6788
762463
   Моделювання логістичних кривих у маркетингових дослідженнях / Т.В. Блудова, А.Л. Пастернак, Є.Л. Пастернак, // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 3-7
762464
  Кузьмін Євгеній Володимирович Моделювання локальних людино-машинних систем колективної взаємодії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кузьмін Є.В.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2005. – 19с. – Бібліогр: 7 назв
762465
  Жильцов А.В. Моделювання магнітного поля у вентильному електродвигуні із закритими пазами з урахуванням нелінійної магнітної характеристики / А.В. Жильцов, В.В. Ликтей // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 178-186 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
762466
  Порохня В.М. Моделювання макроекономічних показників на основі даних системи національних рахунків / В.М. Порохня, Л.В. Кухарева, Є.В. Порохня // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 205-211. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
762467
   Моделювання макроекономічних процесів : навчально-методичний комплекс для студ. економіч. спец-тей. – Київ : Київський університет, 2007. – 90 с.
762468
  Галушко О.С. Моделювання макроекономічних процесів на основі інтелектуальних технологій / О.С. Галушко, О.М. Кісельова, С.В. Дзюба // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 25-33. – ISSN 1729-7206
762469
  Вахненко Т. Моделювання макроекономічних факторів зовнішніх запозичень та їх впливу на розвиток економіки України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 17-24. – ISSN 0131-775Х
762470
  Вахненко Т. Моделювання макроекономічних факторів зовнішніх запозичень та їх впливу на розвиток економіки України : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 15-24. – ISSN 0131-775Х
762471
  Кочура Є.В. Моделювання макроекономічної динаміки : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Є.В. Кочура, В.М. Косарєв; МОНУ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 236с. – ISBN 966-8253-77-9


  Для студентів, аспірантів економічних спеціальностей, спеціалістів.
762472
  Клепікова О. Моделювання маркетингової стратегії страхової компанії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-60. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням розробки маркетингової стратегії страхової компанії з використанням основних засобів математичного моделювання структури. Розроблено алгоритм розрахунку коефіцієнта "ймовірність придбання страхового полісу", який акумулює ...
762473
  Гулай І.О. Моделювання матриці системи фінансового крнтролю на підприємстві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 430-437 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
762474
  Євтушенко Т.П. Моделювання медичного страхування з використанням системно-функціонального підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 64-67. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Система управління медичним страхуванням (мотиви страхової діяльності, моделювання страхового продукту, реалізація страхового продукту, управління ризиком у медичному страхуванні). Запропонована інформаційна модель процесу прийняття рішень по розробці ...
762475
  Зіяд Сулейман Ахмад Халайбех Моделювання мережевих та нейромережевих структур засобами нечітких мереж Петрі : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / Зіяд Сулейман Ахмад Халайбех; МОН України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
762476
  Материнська О.В. Моделювання меронімічних відношень у лексичній системі мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 58-67. – ISSN 0027-2833
762477
  Шерстенников В Ю. Моделювання механізмів вплмву на темпи продажу продукції підприємства / В Ю. Шерстенников, Т.М. Рудянова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С.551-559 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
762478
  Мойсеєнко І.П. Моделювання механізмів формування інтелектуального потенціалу підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.209-214. – ISSN 0321-0499
762479
  Вовк І.В. Моделювання механізму генерації везикулярних шумів подиху / І.В. Вовк, В.Т. Маципура // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8
762480
  Завершинський М.В. Моделювання механіки зміщень м"яких тканин тіла людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 103-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Запропонована система, моделює та прогнозує розвиток зміщень м"яких тканин людини, у час, під впливом різних факторів. Модель є достатньо універсальною для моделювання і прогнозування таких схожих механічних зміщень, як: зміщень під впливом гематом та ...
762481
  Петрусенко В.П. Моделювання міграції радіонуклідів у типових схилових та гірських екосистемах України : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 26.06.01 - екологічна безпека / Петрусенко В.П.; Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління мінприроди України. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв
762482
  Пінчук Л.А. Моделювання міжгалузевого балансу за допомогою мереж Петрі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 239-243. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У статті запропоновано моделювання лінійної моделі міжгалузевого балансу Леонтьєва-Форда за допомогою мереж Петрі.
762483
  Шкіль Н.Г. Моделювання міжнародних бізнес-процесів в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 58-65. – ISSN 2309-1533
762484
  Вовк Р.Ф. Моделювання міжнародних відносин : навчальний посібник / Р.В. Вовк. – Київ : Знання, 2012. – 248 с. : схеми, табл. – Бібліогр.: с. 236-241. – (Серія "Факультету міжнародних відносин Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка - 20 років"). – ISBN 978-966-346-819-8
762485
  Жуланов Є.Є. Моделювання міжрегіональних туристичних потоків у національному економічному просторі / Є.Є. Жуланов, О.В. Борисова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 203-214. – ISSN 1993-6788
762486
  Любашенко О.В. Моделювання мовленнєвої діяльності у контексті лінгводидактичних стратегій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 272-276
762487
  Крак Ю.В. Моделювання мовного апарату людини в задачах комп"ютерного синтезу / Ю.В. Крак, І.О. Стеля // Штучний інтелект : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 102-112. – ISSN 1561-5359
762488
  Стеля І.О. Моделювання мовного апарату людини в задачах комп"ютерного синтезу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02. / Стеля І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
762489
  Стеля І.О. Моделювання мовного апарату людини в задачах комп"ютерного синтезу : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Стеля І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 155 л. + Додатки : л. 124-140. – Бібліогр.: л. 141-155
762490
  Русакова Н.Є. Моделювання мозкоподібних структур та їх застосування в штучному інтелекті : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Русакова Наталія Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
762491
  Дадашева П.А. Моделювання монетарного сектора України на основі динамічної // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 54-61. – ISSN 1996-5931
762492
  Рахманов В.О. Моделювання навчального процесу вищого навчального закладу в освітньо-інформаційному середовищі // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С.143-151. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (6))
762493
  Макаренко О.П. Моделювання навчнольно-виховного процесу з народознавства у закладах освіти України : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Макаренко О. П.; Нац. пед. ун-т. – К., 1998. – 18л.
762494
  Козачко О.М. Моделювання надійності алгоритмічних процесів, які виконуються з помилками різних типів : Автореф. дис. канд. техн. наук: 01.05.02 / Олексій Миколайович Козачко; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв
762495
  Середюк В.Б. Моделювання надійності позичальників (фізичних осіб) у системі кредитної політики комерційного банку : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Середюк Володимир Богданович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
762496
  Долінський Л. Моделювання надійності та вартості векселів за умов часткового погашення вексельних зобов"язань солідарними боржниками : фінансовий ринок / Л. Долінський, А. Галкін // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 30-34 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
762497
  Лондар С.Л. Моделювання надходжень із податку на прибуток підприємств в умовах українського економічного середовища : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 12 (181). – С. 12-20 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
762498
  Чижевська І.А. Моделювання найближчої перспективи: новітні гравці, функції та технології в енергетиці країни // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (49). – С. 137-143. – ISSN 1813-5420
762499
  Богданов В.Р. Моделювання накопичення пластичних деформацій на основі числового розв"язування плоскої задачі із урахуванням процесу розвантаження матеріалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 85-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  За допомогою розробленої методики розв"язування задач плоскої деформації у пружно-пластичній динамічній математичній постановці з урахуванням процесу розвантаження матеріалу було отримано числовий розв"язок для брусків з поперечним перерізом у формі ...
762500
  Добранюк Ю.В. Моделювання напружено-деформованого та граничного станів поверхні циліндричних зразків при торцевому стисненні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Добранюк Юрій Володимирович ; Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
762501
  Мелконян Д.В. Моделювання напруженого стану порід схилів складної геологічної будови комплексним методом граничних елементів з урахуванням сейсмічності / Д.В. Мелконян, Е.А. Черкез // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-27. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Застосовано аналітико-чисельний метод - комплексний метод фізичних елементів для розв"язку плоскої задачі напруженого стану зсувних схилів і укосів, а також для оцінки їх стійкості з урахуванням фільтраційного зважування та сейсмічності. Побудовано ...
762502
  Іванов Ю.Б. Моделювання наслідків від впровадження пільг соціального характеру з податку на прибуток підприємств, які сприяють поліпшенню рівня життя населення / Ю.Б. Іванов, Г.В. Комарова // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 1 (30). – С. 81-90
762503
  Дєгтяр А.О. Моделювання наслідків державноуправлінських рішень у фінансово-економічній сфері // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 123-128
762504
  Дудка А.А. Моделювання національної жіночності в драмі "Одержима" Лесі Українки // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 186-188. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
762505
  Вунтесмері Ю.В. Моделювання невзаємного трансформатора на основі напівпровідникового геліконового резонатора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.27.01 - твердотільна електроніка / Вунтесмері Ю. В. ; Нац. техн. ун. України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2009. – 24с. – Бібліогр. :17 назв
762506
  Соколовський Д.Б. Моделювання неефективних норм поведінки економічних агентів на прикладі взаємовідносин "інвестор - держава" // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 337-342 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
762507
   Моделювання нелiнiйного деформування ортотропних цилiндричних оболонок з отвором при врахуваннi ексцентриситету його пiдкрiплення / І.С. Чернишенко, С.М. Комарчук, В.А. Максимюк, Є.А. Сторожук // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 34-40. – ISSN 1025-6415
762508
  Маслов Б. Моделювання нелінійних в"язко-пружних властивостей теригенно-вапняковистих пісковиків / Б. Маслов, І. Онищук, А. Шинкаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 99-105. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження керну теригенно-вапняковистих пісковиків з метою визначення структури тріщинно-порового простору, петрофізичних властивостей та подальшої статистичної обробки отриманих даних. Використано обладнання петрофізичної лабораторії ННІ ...
762509
  Чумаченко С.В. Моделювання нелінійних об"ектів з розподіленими параметрами на основі відтворюючих ядер : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 01.05.02 / Чумаченко С.В.; Харківський національн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 35с. – Бібліогр.: 49 назв
762510
   Моделювання нелінійних сингулярно збурених трикомпонентних процесів типу "дифузія-конвекція-масообмін" в наносередовищі / А.Я. Бомба, М.П. Петрик, Д. Леклерк, О.В. Присяжнюк, Ж. Фресар // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 107-115. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Nonlinear singularly perturbed convection-diffusion-adsorption process of mass transfer of two kinds soluble substances in the environment, consisting of particles of microporous structure in conditions of chemical reactions to form the third grade ...
762511
  Гладка О.М. Моделювання нелінійних фільтраційних процесів у техногенно-деформованих пластах методами комплексного аналізу та сумарних зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гладка Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 41 назва
762512
  Сафоник А.П. Моделювання нелінійно-збурених керованих процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Сафоник Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 65 назв
762513
  Михалевич М.В. Моделювання неплатежів у перехідній економіці // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Економічні науки
762514
  Яремчук І.Я. Моделювання нерівнотовщинних багатошарових структур для селективних оптичних фільтрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.20 - оптоелектроннї системи / Яремчук І.Я. : Ін-т фізики напівпровідників ім. В.С. Лашкарьова, НАНУ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
762515
  Сухоребрий А.О. Моделювання неусталеної фільтрації на електроінтеграторі нестаціонарних процесів (ЕІНП) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 70-73. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геології ; № 13)
762516
  Касьянов В.С. Моделювання нечітких множин засобами теорії можливостей / В.С. Касьянов, Л.М. Малютенко, М.В. Польща // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 138 : Комп"ютерні науки
762517
  Супричова Л.І. Моделювання нормативу на очистку робочих органів сільськогосподарських агрегатів засобами програми "Аналіз" : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 198-206 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
762518
  Архипов С.В. Моделювання нормативу щозмінного технічного обслуговування тракторів засобами програми "Аналіз" : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / С.В. Архипов, О.П. Кучеров, Л.І. Супричова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 142-149 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
762519
  Горобець О.Ю. Моделювання обертального руху мікрочастинки під дією зовнішнього осцилюючого магнітного поля / О.Ю. Горобець, М.М. Потьомкім // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 169-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  В статті запропоновано модель обертального руху феромагнітної мікрочастинки у швидко осмалюючому магнітному полі, яка дозволяє оцінити її обертильний pуx у магнітній пасці і локалізувати її в умовах потоку рідини. Наведені приклади розрахунків. The ...
762520
  Маляр М.М. Моделювання обмеженого раціонального вибору з використанням нечітких множин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 161-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
762521
  Чорноус Г. Моделювання образів соціально-економічних систем на основі збалансованих методик стратегічного вимірювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-63. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У cтaттіi розглядаються питания, пов"язані з розробкою моделей соціально-економічних систем через поеднання образів їх проектної, процесної та середовщної підсистем на основі сучасних методик стратегічного вимірювання. Запропоновані моделі поєднують в ...
762522
  Богдан С.К. Моделювання образу коханої за листами Василя Стуса // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 73-79. – ISSN 1729-360Х
762523
  Артюх А. Моделювання образу Парижа у романі Галини Пагутяк "Біограф Леонтовича" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 227-230. – ISSN 2307-2261
762524
  Разживін В.М. Моделювання образу Січі в українській історичній прозі // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 151-156. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
762525
  Іофін І.В. Моделювання обсягів потенційного ВВП України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 34-42
762526
  Васильченко З. Моделювання обсягу активів у банківському менеджменті / З. Васильченко, І. Васильченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 18-26. – ISSN 1605-2005
762527
  Бойчук М.В. Моделювання однопродуктової макроекономіки зростання з ендогенним технічним прогресом з урахуванням споживання / М.В. Бойчук, А.Р. Семчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 176-188. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Запропонована модель однопродуктової економіки зростання з ендогенним технічним прогресом з урахуванням споживання. В економіко-математичній моделі враховано, що кінцевий випуск продукції використовується на споживання, капіталовкладення в розширення ...
762528
  Мартинов В.Л. Моделювання оптимальних геометричних параметрів енергоефективних будівель гранної форми : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.01 / Мартинов Вячеслав Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 93 назви
762529
  Антонова Ю.В. Моделювання оптимального використання вторинної енергії у великій міській агломерації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Антонова Ю.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 17 с.
762530
  Антонова Ю.В. Моделювання оптимального використання вторинної енергії у великій міській агломерції (на основі інтегрованого АРМ) : 01.05.02 ; Дис. ... канд. техн. наук / Антонова Ю.В. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Киев, 1998. – 171 л. – Бібліогр. : л. 130-171
762531
  Тригуб О.В. Моделювання оптимального іпотечного механізму фінансування житлового будівництва : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 214-221 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
762532
  Григорків В.С. Моделювання оптимального контролю над забрудненням довкілля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 155-163. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджена модель оптимального контролю над забрудненням довкілля з кусково-лінійною макровиробничою функцією. Запропоновані алгоритми побудови оптимальної програми контролю.
762533
  Александров О.В. Моделювання оптимального рельєфоутворення при швидкому прогріві термопластичних плівок // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 3-7. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  З"ясовано механізм зростання швидкості рельєфоутворення на малих величинах часу при великій інтенсивності нагріву; на базі математичної моделі пояснюється експериментально підтверджена неможливість збільшення рельєфу при зростанні температури зі сталою ...
762534
  Єлейко Я.І. Моделювання оптимальної структури балансу банку : банківська справа / Я.І. Єлейко, М.Л. Лапішко, О.М. Кінаш // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 111-114 : Рис.
762535
  Васильченко З. Моделювання оптимальності проектів та аналіз їх чутливості при банківському інвестуванні / З. Васильченко, І. Васильченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 2/3 (92/93). – С. 60-71. – ISSN 1605-2005
762536
  Франчук І.А. Моделювання оптимістичних сценаріїв розвитку енергетики в національній економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 89-91.
762537
  Прокопець В. Моделювання оптоволоконного сенсора парів органічних розчинників на основі розподіленого брегівського рефлектора / В. Прокопець, І. Лісова, Є. Рафаловський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-43. – (Фізика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розподіленний брегівський рефлектор на базі композиту тефлону з наночастинками золота. Розраховано теоретичну криву коефіцієнта відбивання рефлектора та допустимі похибки товщин плівок при виготовленні. Disturbed Bragg reflector based on ...
762538
  Острівний І.М. Моделювання організаційно-правових форм вищих навчальних закладів приватної форми власності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 398-404. – ISSN 1563-3349
762539
  Савченко С.О. Моделювання організаційно-функціональної структури системи управління ВНЗ / С.О. Савченко, Я.М. Манькута // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 22-27. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  В статті досліджується системні аспекти формування механізхмів стратегічного планування у сфері вищої освіти на рівні ВНЗ, що є основою інноваційних трендів розвитку сфери освіти і науки, враховуючи ринкові реалії. У результаті дослідження ...
762540
  Нікулішин В.І. Моделювання особливостей гравітаційного поля та внутрішньої будови місяця методом вейвлет-аналізу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Нікулішин Володимир Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
762541
  Благун І.С. Моделювання особливостей забезпечення фінансовими ресурсами гірських населених пунктів України : бюджет / І.С. Благун, А.С. Жигайло // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 102-105 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
762542
  Сєріков А.В. Моделювання особливостей розвитку взаємодіючих соціально-виробничих систем : економіко-математичне моделювання / А.В. Сєріков, Н.С. Сіромаха // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 93-102 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви
762543
  Демченко Т.А. Моделювання оцінки вартості активів підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 31-36
762544
  Буяло О.В. Моделювання оцінки інформаційної безпеки об"єкту // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 291-292
762545
   Моделювання оцінки ризиків використання банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму : монографія / Дмитров С.О., Меренкова О.В., Левченко Л.Г., Медвідь Т.А. ; за ред. О.М. Бережного. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 75с. – ISBN 978-966-8958-28-1
762546
  Дмитров С. Моделювання оцінки ризиків використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму : макроекономіка / С. Дмитров, О. Меренкова, Л. Левченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 54-59. – Бібліогр.: 15 назв
762547
  Бодачівська Л.Ю. Моделювання очистки грунтів, забруднених рідинами / Л.Ю. Бодачівська, Т.В. Коробко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 69-72. – ISSN 1726-5428
762548
  Комашко О. Моделювання очікувань інфляції в Україні : проблеми макроекономіки / О. Комашко, Ю. Баженова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 82-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
762549
  Касярум С.О. Моделювання педагогічних технологій у вищій школі // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 54-58. – (Серія: Педагогічні науки)
762550
  Градовський А. Моделювання педагогічної системи компаративного вивчення української літератури // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 133-138. – (Філологічні науки)
762551
  Рудаков Д.В. Моделювання переносу домішок в атмосфері над неоднорідною поверхнею // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 88-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
762552
  Бугас Роман Валерійович Моделювання перетворень вітаміну В1 і його структурних тіазолієвих аналогів в процесах біологічного транспорту : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.10 / Бугас Р.В.; НАНУ; Ін-тут біоорганічної хімії та нафтохімії. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв.
762553
  Панченко А.М. Моделювання перехідних процесів енергетичних систем : монографія / А.М. Панченко ; Мін-во оборони України ; Харківський ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба. – Харків, 2008. – 212с. – ISBN 966-8230-21-3


  Для студентів, аспірантів економічних спеціальностей, спеціалістів.
762554
  Кучеров Олександр Павлович Моделювання питомих витрат часу на оранці засобами програми "Аналіз" / Кучеров Олександр Павлович, Сущенко Олександр Владиславович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 214-221. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано математичну модель визначення оптимального нормативу затрат часу на основну роботу на оранці залежно від нормоутворюючих чинників на підставі аналізу та статистичної обробки даних спостережень.
762555
  Чернишов О. Моделювання післядипломної педагогічної освіти на засадах неперервності професійного розвитку / О. Чернишов, Е. Соф"янец // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 14-18. – ISSN 0131-6788
762556
   Моделювання плазмово-пучкових систем за допомогою модифікованого пакету PDP1 / І.О. Анісімов, І О. Кельник, С.М. Левитський, Д.В. Сасюк, Т.В. Сіверський, С.В. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 48-55. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Описано модифікований пакет PDP1 для моделювання плазмово-пучкових систем за методом великих частинок. Наведені результати моделювання для низки задач плазмової електроніки: деформація профілю концентрації неоднорідної плазми під дією модульованого ...
762557
  Зомчак Л. Моделювання поведінки інвестора на фінансового ринку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 287-292. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
762558
  Котляр В. Моделювання поведінки інвесторів на фінансовому ринку / В. Котляр, О. Смирнова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 5 (88). – С. 93-105. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
762559
  Вовнянка Р.В. Моделювання поведінки інтелектуального агента на основі стимулюючого навчання / Р.В. Вовнянка, О.В. Оборська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 61-69. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто моделювання поведінки інтелектуального агента на основі стимулюючого навчання. Наведено відповідні алгоритми, які використовують для моделювання поведінки таких агентів. The article deals with modeling the rational agent behavior based on ...
762560
  Мар"їна О. Моделювання поведінки користувачів електронних бібліотек: із досвіду реалізації зарубіжних проектів / Олена Мар"їна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 2 (223). – С. 19-21. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто сучасні підходи до моделювання поведінки користувачів, яке сприяє розвитку функціональних можливостей електронних бібліотек. Охарактеризовано інструментальні методи моделювання поведінки користувачів.
762561
  Лозовик Ю. Моделювання поведінки олігополістів з використанням інструментарію теорії динамічних систем // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 61-65. – ISSN 1810-3944
762562
  Глосковська Наталія Вікторівна Моделювання поверхневих явищ у кластерах оксиду магнію : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.24 / Глосковська Наталія Вікторівна; НАН України. Ін-тут біолоїдної хімії. – К., 1997. – 16л.
762563
  Демчишин А.Б. Моделювання поверхневого шару твердих тіл, модифікованого методом радіаційно-індукованих нановключень : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Демчишин Андрій Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 109 л. – Бібліогр.: л. 101-109
762564
  Демчишин А.Б. Моделювання поверхневого шару твердих тіл, модифікованого методом радіаційно-індукованих нановключень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Демчишин Андрій Богданович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
762565
  Камінський А.О. Моделювання повільного зростання тріщини зчеплення у в’язкопружному тілі / А.О. Камінський, М.Ф. Селіванов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8
762566
  Погоріляк О.О. Моделювання подвійно стохастичних процесів Пуассона з певною точністю та надійністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розглядаються подвійно стохастичні процеси Пуассона або ще як їх називають процеси Кокса керовані випадковою інтенсивністю. А саме, розглянуто випадок коли інтенсивність є логарифмічно гауссовим випадковим полем. Пропонується метод ...
762567
  Александрова Б.В. Моделювання показників ефективності торгово-промислових палат / Б.В. Александрова, А.О. Задоя // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 6-16. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362


  Обгрунтовано актуальність використання специфічної методики аналізу ефективності неприбуткових організацій. Запропоновано авторську модель розрахунку індексу ефективності торгово-промислових палат з його коригуванням згідно з пріоритетами ...
762568
  Свентух А.О. Моделювання показників ризику в еколого-економічних системах // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 78-83.
762569
  Бойчук В. Моделювання показників фінансово-господарської діяльності для розроблення стратегії підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 92-100. – (Економічні науки ; Вип. 3 липень-вересень). – ISSN 1993-0240
762570
  Прилипко Ю.Ш. Моделювання попиту на готівку як індикатора рівня тіньового сектора економіки / Ю.Ш. Прилипко, В.М. Товмаченко // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 114-116
762571
  Кобушко І.М. Моделювання попиту на інвестиційному ринку на основі застосування економетричних методів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 217-229 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
762572
  Новіков В. Моделювання попиту на платні послуги: досвід і перспективи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-5.
762573
  Андрейшина Н.Б. Моделювання попиту та пропозиції щодо продукції хлібопекарської галузі України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 77-82. – ISSN 2222-4459
762574
  Крючков Ю.М. Моделювання пористої структури та масепереносу в порошкових проникних матеріалах з урахуванням нелінійних структурних ефектів. : Автореф... доктор техн.наук: 05.16.06 / Крючков Ю.М.; НАН України. Ін-тут проблем матеріал.. – К., 1994. – 35л.
762575
  Лєнівова Г.В. Моделювання потенційного впливу ЗВТ між Україною та ЄС на структуру імпорту продукції тваринництва // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 1. – С. 139-44 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
762576
  Коваль І.П. Моделювання початкових стадій формування силіциду хрому на поверхні Si(001) / І.П. Коваль, А.Е. Ніколайчик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 184-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Проведено квантово-хімічне моделювання формування поверхневих фаз силіцидів хрому на поверхні кремнію (001). За допомогою Ab initio розрахунків, що базуються на теорії функціонала електронної густини з узагальненим градієнтним наближенням для ...
762577
  Брич Тарас Богданович Моделювання поширення сейсмічних хвиль в неоднорідних середовищах на основі матрично-скінченоелементного методу : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.02 / Брич Тарас Богданович; НАН України. Фізико-механічний ін-тут ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1996. – 22л.
762578
  Васильєв О.В. Моделювання поширення сигналу в нейронних сітках // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 103-113. – ISSN 1023-2427
762579
  Лісовський В. Моделювання префіксального словотворення в системах машинного перекладу (на матеріалі англійських військових текстів) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 36-44. – ISSN 0320-3077


  Розглядаються особливості префіксального словотворення військової англійської лексики, аналізуються найбільш продуктивні словотвірні моделі префіксальних дериватів, визначені у процесі створення лінгвістичного забезпечення системи машинного ...
762580
  Герасимов Р.Р. Моделювання при розслідуванні злочинів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 253-257
762581
  Теребух А.А. Моделювання прийняття господарських рішень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 275-282 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
762582
  Щербак А.В. Моделювання прийняття інвестиційних рішень підприємствами в умовах ризку : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 222-228 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
762583
  Мінаєв Ю.М. Моделювання приостроїв протиаварійного захисту на ЕЦОМ. / Ю.М. Мінаєв. – К, 1975. – 47с.
762584
  Джой П. Моделювання природних катастроф // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 28-29. – ISSN 1810-7923
762585
  Константинов П.В. Моделювання пріоритетів розвитку маркетингової інноваційної стратегії енергетичного комплексу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 107-113


  Стаття присвячена дослідженню особливостей формування маркетин- гової інноваційної стратегії енергетичного комплексу України. Статья посвящена исследованию особенностей формирования марке- тинговой инновационной стратегии энергетического комплекса ...
762586
  Временко Л. Моделювання проблем обов"язкового страхування в Україні / Л. Временко, В. Мужилівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-16. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  В статті визначено та проаналізовано основні проблеми, притаманні галузі обов"язкового страхування в Україні. Побудовано ієрархічну структуру зазначених проблем та встановлено першочерговість їх вирішення. В статье определены и проанализированы ...
762587
  Бакуменко В. Моделювання проблемного поля державно-управлінських реформ / В. Бакуменко, С. Кравченко // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 13-21. – ISSN 0372-6436
762588
  Буркальцева Д. Моделювання прогнозу обсягів неорганізованих заощаджень населення : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 3. – С. 59-64. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
762589
  Мельник О.В. Моделювання прогнозу споживання паливно-енергетичних ресурсів у регіональному розрізі на середньострокову перспективу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 106-109
762590
  Якусевич Юрій Геннадійович Моделювання прогресивних комп"ютерних технологій самостійного навчання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.06 / Якусевич Юрій Геннадійович; Мін-во освіти України. Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 1999. – 17л.
762591
  Скопець Д.Ю. Моделювання продуктивності праці як рушійного фактору економічного зростання // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 162-169
762592
   Моделювання промислового процесу виробництва препарату Флокалін та визначення його оптимально-ефективної дози для лікування захворювань серця / Р.Б. Струтинський, О.О. Мойбенко, В.А. Чебанов, М.Ю. Горобець // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 1. – С. 55-63. – ISSN 1815-2066
762593
  Муха Т.О. Моделювання просторової структури агрорекреаційного екопоселення / Т.О. Муха, В.В. Руденко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 128-133 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
762594
  Балаклицький М.А. Моделювання протестантської журналістики України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 47-51


  Досліджується досвід персональної та групової етики протестантських журналістів, що спирається на релігійні переконання та є підґрунтям професійної та громадської діяльності. The author explores the experience of personal and group ethics of ...
762595
  Бадюл Л.В. Моделювання протестного іміджу в соцмережах: тенденції й закономірності // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 195-205. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333
762596
  Омельяненко С.В. Моделювання професійних ситуацій у процесі підготовки фахівців із соціальної роботи // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 122-127. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
762597
  Бомба А.Я. Моделювання процесiв фiльтрування рідин вiд багатокомпонентного забруднення в n-шарових магнiтних фiльтрах за умов iдентифiкацiї масообмін них коефiцiєнтiв / А.Я. Бомба, А.П. Сафоник // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 32-39. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Побудовано математичну модель процесу очистки рiдин вiд багатокомпонентного забруднення n-шаровим магнiтним фiльтром, яка враховує зворотний вплив визначальних факторi (концентрацiї забруднення рiдини та осаду) на характеристик середовища (коефiцiєнт ...
762598
  Гуда А.І. Моделювання процесів адаптивно-пошукової ідентифікації нелінійних динамічних систем : Автореф. дис. ...канд.техн. наук; Спец.01.05.02 / Антон Ігорович Гуда; Національна металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:16 назв
762599
  Ткаченко А.В. Моделювання процесів взаємодії атомарного водню з дефектною поверхнею Ge(100)-(2х1) / А.В. Ткаченко, О.Ю. Ананьїна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 291-295. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлені результати квантово-хімічного моделювання процесів взаємодії атомарного водню з поверхнею Ge(100), що містить вакансійний дефект. Досліджуються процеси, що можливі при взаємодії атомарного водню з дефектною поверхнею Ge(100) ...
762600
  Островська Г.В. Моделювання процесів взаємодії нейрогіпофізарних гормонів з плазматичною мембраною клітини / Г.В. Островська, В.К. Рибальченко, Р.В. Горбачова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 164-171. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Враховуючи дані про здатність багатьох пептидних гормонів взаємодіяти з ліпідною фазою клітинної мембрани ,а також результати власних досліджень про виявлення окситоцином біологічних ефектів у системах, що виключають безпосередньо взаємодію гормона з ...
762601
  Гальчина Н.І. Моделювання процесів взаємодії функціональних систем організму людини в екстремальних умовах : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гальчина Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 175 арк. – Додатки: арк. 143-175. – Бібліогр.: арк. 127-142
762602
  Гальчина Н.І. Моделювання процесів взаємодії функціональних систем організму людини в екстремальних умовах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гальчина Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
762603
  Чередниченко В.С. Моделювання процесів впливу на інформацію та розробка методів оцінки рівня безпеки інформації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Чередниченко В.С. ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
762604
  Іванюк П.В. Моделювання процесів генерування детермінованого хаосу для передавання інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Іванюк Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
762605
  Даниленко В.А. Моделювання процесів динамічного деформування структурованого геофізичного середовища з пружнопластичною взаємодією елементів структури / В.А. Даниленко, С.В. Микуляк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 60-65 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0203-3100
762606
  Скіцько В.І. Моделювання процесів електронної логістики Інтернет-магазину з використанням розфарбованих комбінованих (за часом) мереж Петрі / В.І. Скіцько, Г.В. Мельник // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2015. – № 7/8 (2). – С. 65-68. – ISSN 1728-6220


  Центральне місце у сфері електронної комерції займають Інтернет-магазини, для яких основним джерелом прибутку є їхні покупці. Отже, необхідно вміти грамотно побудувати роботу з ними. Одним із інструментів дослідження такої проблеми є моделювання ...
762607
  Козаченко Ю.В. Моделювання процесів Кокса, керованих випадковим полем / Ю.В. Козаченко, О.О. Погоріляк; Представлено членом-кореспондентом НАН України М.О. Перестюком // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 10
762608
  Косюк О.М. Моделювання процесів масової комунікації за хронологічним критерієм // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У публікації засвідчено та проаналізовано різні підходи до моделювання масовокомунікаційних процесів, уніфіковано усталені моделі масової комунікації та розміщено їх в аспекті історичного розвитку й закономірних трансформацій. In the paper it is shown ...
762609
  Свірь І.Б. Моделювання процесів масопереносу в елементах рідинно-фазної елктроніки : Автореф... канд. физ. мат.наук: 05.13.18 / Свірь І. Б.; АНУ Ін-т пробл. машинобуд. – Х., 1994. – 16л.
762610
  Шевченко Г.Г. Моделювання процесів мислення як метод розкриття внутрішньої сутності ленінської теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
762611
  Терейковський І.А. Моделювання процесів нападу на інформацію та її захисту з використанням методів теорії нейронних мереж та марківських процесів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Терейковський І.А.; Держ. ком. зв"язку та інформатизації України, Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2009. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв.
762612
   Моделювання процесів очищення стоків від синтетичних барвників природними сорбентами / М. Мальований, І. Петрушка, Р. Петрус, Г. Леськів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 41-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
762613
  Єлісєєнко Андрій Євгенович Моделювання процесів передавання даних в інформаційно-вимірювальних системах інженерних мереж : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Єлісєєнко А.Є.; Вінницк. держ. ун-тет. – Вінниця, 2001. – 19 с.
762614
  Антонець І.В. Моделювання процесів переносу у трифазових полідисперсних потоках стосовно до мокрої очистки газів від твердих частинок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Антонець Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
762615
  Калванд Алі Моделювання процесів плавлення-солідифікації при охолодженні розплаву коріуму зануреними легкоплавкими блоками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Калванд Алі ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
762616
  Грицай В.Й. Моделювання процесів поліферментної простациклін-тромбоксанової системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 379-384. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлена математична модель поліферментної простациклін-тромбоксанової системи. За допомогою чисельного експерименту досліджено кінетичну поведінку системи в залежності від зміни деяких гемостатичних параметрів. Проведено аналіз знайдених ...
762617
  Лукьянов П.в. Моделювання процесів рестратифікації на фінальній стадії виродження турбулентності у стійко стратификованих середовищах. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.05 / Лукьянов П.в.; НАН України. Ін-тут гідромеханіки. – К., 1996. – 19л.
762618
  Благун І.С. Моделювання процесів розвитку фондового ринку : монографія / Благун Іван Семенович, Буртняк Іван Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 2011. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 147-155. – ISBN 978-966-96949-7-3
762619
  Колесник Ірина Сергіївна Моделювання процесів розподілу ресурсів у децентралізованих системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Колесник І.С.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
762620
  Саприкін В. Моделювання процесів руху вологи в ґрунтах зони аерації ділянки чорнобильського "Рудого лісу" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-48. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Наведено методику моделювання вологоперенесення в гумідних кліматичних умовах в ґрунтах зони аерації невеликої потужності (2-3 м), складеної мілкозернестими пісками. Методика базується на використанні комп"ютерної програми HYDRUS-1D (що розв"язує ...
762621
  Шевченко Г.Г. Моделювання процесів створення гносеологічних образів // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
762622
  Семенко Володимир Миколайович Моделювання процесів суперкавітації : Автореф. дис. ...докт. техн. наук: 01.02.05 / Семенко Володимир Миколайович; Семененко В.М.; НАНУ ін-тут гідромехан. – Київ, 2001. – 43 с.
762623
  Юрчук Володимир Леонідович Моделювання процесів теплопереносу в каналах теплообмінних пристроїв : Автореф... кандид. техн.наук: 05.14.05 / Юрчук Володимир Леонідович; КПІ. – К., 1994. – 16л.
762624
  Сташнікова М.В. Моделювання процесів теплопровідності при розрахунках термостійкості та виначенні теплофізичних характеристик кристалів складної форми. : Автореф... канд.техн.наук: 05.02.01 / Сташнікова М.В.; НАН Укр.Наук-техн.концерн.Ін-т монокристалів. – Харків, 1999. – 19л.
762625
  Захарченко М.Б. Моделювання процесів тертя та зношування в прямих та зворотних трібосистемах в умовах граничного мащення : автреф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Захарченко Михайло Борисович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
762626
  Войтов Віктор Анатолійович Моделювання процесів тертя та зношування у трибосистемах гідромашин як основа рішення задач проектування : Автореф... доктора техн.наук: 05.02.04 / Войтов Віктор Анатолійович; Мін-во осв. України. Технол. ун-тет Поділля. – Хмельницький, 1999. – 35л.
762627
  Артюхіна М. Моделювання процесів управління соціально-економічним потенціалом вищого навчального закладу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 137-142. – ISSN 1818-2682
762628
  Петренко Л.М. Моделювання процесів управління фінансовою безпекою підприємства : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Петренко Л.М. ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 15 назв
762629
  Раєвнєва О.В. Моделювання процесів формування господарських рішень на промислових підприємствах з урухування ризку : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 230-234 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
762630
  Мельниченко М.С. Моделювання процесів фототермічного перетворення в мультишарових напівпровідникових структурах / М.С. Мельниченко, М.В. Ісаєв // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 48
762631
  Васильченко І.І. Моделювання процесів ціноутворення на ринку фінансових деривативів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Васильченко Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 203 л. – Додатки: л. 185-203. – Бібліогр.: л. 165-184
762632
  Васильченко І.І. Моделювання процесів ціноутворення на ринку фінансових деривативів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Васильченко Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
762633
  Омардибірова В.Н. Моделювання процесів ціноутворення: оцінювання параметрів та прогноз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 296-301. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття присвячена оцінюванню параметрів зносу та вопатильності. Розв"язана задача прогнозування для ціни акції в дискретній моделі. Ключові слова: економічний броунівський рух, оцінювання, волатильність, прогноз. The article deals with the parameter ...
762634
  Грищук Тетяна Вікторівна Моделювання процесу аналізу і класифікації голосових команд : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Грищук Т.В.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
762635
  Биков М.М. Моделювання процесу аналізу і класифікації голосових команд : монографія / М.М. Биков, Т.В. Грищук ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-641-322-5
762636
  Корнєва Т.С. Моделювання процесу використання рекреаційних ресурсів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 92-96. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
762637
   Моделювання процесу відмов відновлюваних об"єктів з ієрархічною конструктивною структурою / Г.Б. Жиров, Є.С. Лєнков, В.М. Цицарєв, Я.М. Проценко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 30-40. – ISSN 2524-0056
762638
  Вергунова І.М. Моделювання процесу водної ерозії в штучному агроландшафті на основі дослідження міграції 137 Cs / І.М. Вергунова, О.В. Гайдук // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ, 2001. – Вип. 87. – С. 153-157. – ISBN 966-540-042-8
762639
  Тараріна І. Моделювання процесу діяльності вчителів фізики у системі післядипломної педагогічної освіти та в міжкурсовий період // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 72-76. – ISSN 0131-6788
762640
  Міщенко С.Г. Моделювання процесу зниження податкової заборгованості підприємств // Економічна кібернетика : Міжнародний науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2005
762641
  Панасюк А.В. Моделювання процесу культурознавчого збагачення іншомовної комунікативної практики студентів ВНТЗ груп з поглибленим вивченням іноземних мов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 249-253
762642
  Ащаулов В.В. Моделювання процесу моніторингу розвитку галузей економіки з урахуванням невизначеності параметрів державного регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 42-46. – ISSN 2306-6814
762643
  Худолій О.М. Моделювання процесу навчання акробатичних вправ і опорних стрибків школярів молодших класів / О.М. Худолій, О.В. Іващенко, С.О. Черненко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 64-71 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1818-9172
762644
  Безносюк О.О. Моделювання процесу навчання військово-спеціальних дисціплін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 230-234


  У статті йдеться про методи навчання у вищій школі Педагогічні можливості сучасних технологій навчання спеціальним дисциплінам вищих навчальних закладів перевірялися шляхом побудови імітаційної моделі і здійснювалося відповідно до рекомендацій та ...
762645
  Іващенко О.В. Моделювання процесу навчання легкоатлетичних і гімнастичних вправ дівчат 14-15 років / О.В. Іващенко, О.О. Капкан // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 32-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1818-9172
762646
  Черненко С.О. Моделювання процесу навчання школярів молодших класів метанню м"яча у вертикальну ціль // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С.37-43 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1818-9172
762647
  Пілько А.Д. Моделювання процесу оцінювання рівня економічної безпеки регіону / А.Д. Пілько, Н.В. Савчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 77-84. – ISSN 2222-4459
762648
  Коломієць Л.В. Моделювання процесу перекладу поетичного тексту й типологізація перекладів


  В аспекті проблеми типологізації поетичного перекладу розглядаються найновіші моделі процесу перекладу: комунікативні моделі Штейна та Геніка - Кусмаула, психологічна модель Льоршера, які відображають лінгвістичні підходи до перекладу, діалогічні ...
762649
  Рохман Б. Моделювання процесу переносу маси, імпульсу й енергії у висхідному полідисперсному потоці з врахуванням обертання дисперсної фази й взаємодії частинок між собою / Б. Рохман, В. Капіон, А. Худащов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-55. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Побудовано замкнену систему рівнянь, що описує рух й фізико-хімічні процеси у висхідному полідисперсному потоці, з урахуванням обертання дисперсної фази, сил аеродинамічного опору, ваги та Магнуса, взаємодії частинок між собою та зі стінкою реактора. ...
762650
  Кабак В.В. Моделювання процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 62-68. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
762651
  Благітко Б. Моделювання процесу польоту квадрокоптера з урахуванням особливостей сенсорів / Б. Благітко, Ю. Мочульський // Електроніка та інформаційні технології : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2015. – Вип. 5. – С. 83-94. – ISSN 2224-087Х
762652
  Гунченко Ю.О. Моделювання процесу придбання і втрати навичок проведення роботи фахівцями підрозділів постійної готовності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 149-151
762653
  Войнаренко М.П. Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності / М.П. Войнаренко, В.В. Джеджула, І.Ю. Єпіфанова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 160 (7-8). – С. 126-129. – ISSN 1728-6220
762654
  Чорноус Г.О. Моделювання процесу прийняття управлінських рішень в соціально-економічних системах на основі інтелектуального аналізу даних : автореф. дис. ... д-ра екон. наук :08.00.11 / Чорноус Галина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
762655
  Чорноус Г.О. Моделювання процесу прийняття управлінських рішень в соціально-економічних системах на основі інтелектуального аналізу даних : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Чорноус Галина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 485, [7] арк. – Додатки : арк. 458-485, [7] арк. – Бібліогр.: арк. 416-457
762656
  Богуславський М. Моделювання процесу розвитку вітчизняної педагогіки 20 століття // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 3 (53). – С. 2-10.
762657
  Науменко Ю.О. Моделювання процесу розповсюдження реклами на основі гібридного рівняння дифузії // Международная научная конференция имени Т.А.Таран "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016 : Киев, 18-20 мая 2016 г. : сб. трудов, рекомендовано Ученым советом фак. прикладной математики / "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016, междунар. науч. конф. – Київ : Просвіта, 2016. – С. 154-156. – ISBN 978-617-7010-11-0
762658
  Гукалюк А.Ф. Моделювання процесу розробки оптимальної виробничої програми : економіко-математичне моделювання / А.Ф. Гукалюк, О.С. Сенишин // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 204-211 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
762659
  Шапошникова І.В. Моделювання процесу соціалізації сучасної молоді // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С.141-153. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Автор у статті висвітлює результати проведеного соціологічного дослідження теоретичних засад та особливостей процесу соціалізації сучасної української молоді. Визначено фактори, що впливають на процес соціалізації молоді. Виявлено рівні проходження ...
762660
  Гавриленко В.В. Моделювання процесу ударної взаємодії з рідиною пружної оболонки, що обертається навколо своєї осі / В.В. Гавриленко, Ю.Б. Мосєєнков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 102-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається плоска несиметрична задача занурення в стисливу рідину тонкої пружної кругової циліндричної оболонки, що обертається навколо своєї геометричної осі з даною кутовою швидкістю.
762661
  Лазаренко О.В. Моделювання процесу узагальнення в системі автоматичного реферування / О.В. Лазаренко, А.А. Яковенко; Народна українська академія. – Харків : НУА, 2007. – 124с. – ISBN 978-966-8558-68-9
762662
  Бровко К. Моделювання процесу формування корпоративної культури студентів вищих навчальних закладів // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 125-129. – ISSN 2078-1687
762663
  Шевцова О.Й. Моделювання процесу формування портфеля деривативів на фінансовому ринку / О.Й. Шевцова, Є.О. Яковенко // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 41-45.
762664
  Семеніхіна О. Моделювання процесу формування предметної компетентності вчителя математики / О. Семеніхіна, Я. Чкана // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (84). – С. 112-125. – ISSN 2077-1827


  "У статті описано структурно-функціональну модель процесу формування математичної компетентності майбутніх вчителів фізико-математичних спеціальностей під час вивчення фахових дисциплін".
762665
  Самборська Н. Моделювання процесу формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство» у процесі вивчення гуманітарних дисциплін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 71-76. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
762666
  Анісімова Л. Моделювання процесу формування та вибору стратегій розвитку підприємства / Л. Анісімова, В. Балан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  У статті представлена загальна модель процесу формування та вибору стратегій розвитку окремих стратегічних бізнес-одиниць та підприємства в цілому з використанням відомих інструментів стратегічного аналізу, багатокритеріального оцінювання на основі ...
762667
  Царюк Л. Моделювання психологічних умов як засіб підвищення ефективності тренінг-семінару // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.127-132
762668
  Матвєєва І.В. Моделювання радіоекологічних процесів методом камерних моделей при оцінці екологічного стану локальних екосистем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Матвєєва І.В.; Державний екологічний ін-т мін-ва охорони навколишнього природного середовища України. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
762669
  Штепа Ю.М. Моделювання раціонального розвитку централізованих матеріально-технічних ресурсів агровиробництва між господарствами регіону (адміністративного району) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 32-35
762670
  Мудрик Ю.С. Моделювання реалізації принципів демократії у країнах Східної Європи (на прикладі Польщі, Болгарії та Румунії) : автореф. дис. ...канд. політ. наук : 23.00.02 / Мудрик Юрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
762671
  Маляренко О.С. Моделювання регіональної екологічної мережі в Північному Приазов"ї : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Маляренко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 235 арк. – Додатки: арк. 198-235. – Бібліогр.: арк. 172-197
762672
  Маляренко О.С. Моделювання регіональної екологічної мережі в Північному Приазов"ї : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Маляренко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
762673
  Бритковський Василь Михайлович Моделювання редактора формул секвеційних алгоритмів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Бритковський В.М.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
762674
  Бєлова А.І. Моделювання результативності функціонування системи стратегічного управління реструктуризацією підприємств // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 3-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
762675
  Рибалко В.В. Моделювання рейтингової оцінки рівня транспарентності корпоративного управления українських компаній // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 30-35
762676
  Смирнова Т.В. Моделювання рекламного іміджу : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Смирнова; КНУТШ; Ін-т журналістики; МОНУ. – Київ : Київський університет, 2005. – 166 с. – ISBN 966-594-206-9
762677
  Ільченко В.В. Моделювання рекомбінаційного струму в діодах Шотткі через шари квантових точок двох різних типів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 183-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В роботі проведено числове моделювання рекомбінаційного струму для структур з бар"єром Шотткі через шари Ge квантових точок в Si та шари InAs квантових точок в GaAs. Показано, що для реальних значень енергій залягання рівнів квантових точок та інших ...
762678
  Барановський В.Д. Моделювання рельєфу за допомогою дискретного перетворення Фур"є / В.Д. Барановський, К.І. Дрич, Т.І. Кметик // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 65-66. – Бібліогр.: 3 назв. – (Географія ; Вип. 30)
762679
  Шмиголь Н.М. Моделювання рентабельності капіталу / Н.М. Шмиголь, О.В. Швець // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.402-404. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
762680
  Гончаренко В. Моделювання ресурсного забезпечення при макроекономічному прогнозуванні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 108-111. – ISSN 1993-0259
762681
  Коцюба О.С. Моделювання ризику інвестиційної діяльності : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 56-67 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
762682
  Іллічевський С.О. Моделювання ризику неплатоспроможності страхової компанії : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Іллічевський Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 183 л. – Додатки: л. 177-183. – Бібліогр.: л. 163-176
762683
  Іллічевський С.О. Моделювання ризику неплатоспроможності страхової компанії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Іллічевський Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 36 назв
762684
  Огнистий А.А. Моделювання ринкового середовища конкурентних взаємозамінних товарів на основі агентного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 258-265 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
762685
  Ситник Й.С. Моделювання ринкового середовища конкурентних взаємозамінних товарів на основі агентного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 266-274 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
762686
  Диняк О.В. Моделювання рівнів грунтових вод у долинах малих річок м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій : автореф. ... канд. геолог.наук : 04.00.05 / Диняк О. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
762687
  Диняк О.В. Моделювання рівнів грунтових вод у долинах малих річок м.Києва із застосуванням геоінформаційних технологій : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Диняк О.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 180л. – Бібліогр. : л.166-180
762688
  Кобушко І. Моделювання рівня відкритості інвестиційного ринку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 12 (202). – С. 36-41 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
762689
  Лахно В.А. Моделювання рівня захисту інформації в економічних системах засобами мови UML / В.А. Лахно, О.С. Петров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статі розглянуті деякі аспекти застосування методології оцінки інформаційної безпеки компаній - Digital Security Office. Запропоновано доповнити даний метод спеціальним показником поточних ризиків для кількісної оцінки ступеня поточної небезпеки атак ...
762690
  Ткаченко В.А. Моделювання рішень при створенні системи економічної безпеки на підприємстві / В.А. Ткаченко, О.І. Судакова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 37-42.
762691
  Россетті М.Д. Моделювання роботи відділу невідкладної допомоги та визначення оптимальних схем укомплектування лікарським складом / М.Д. Россетті, Г.Ф. Тшцінські, С.А. Сіверуд // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 141-149. – ISSN 2312-7104
762692
  Андрєєва Л.О. Моделювання роботи економічного механізму маркетингу // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 28-35. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 2)
762693
  Бобало Ю.Я. Моделювання роботи зі студентською молоддю в навчально-виховному процесі національного університету "Львівська політехніка" / Ю.Я. Бобало, Ю.М. Козловський // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 74-84. – ISSN 2411-1317
762694
  Кільменінов О.А. Моделювання роботи маршрутизатора з віртуалізацією при заданих параметрах якості потокового трафіку / О.А. Кільменінов, В.І. Романчук // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2017. – № 4 (48). – С. 12-17. – ISSN 2518-7678
762695
   Моделювання роботи мобільної радіомережі з розподіленими антенними системами, діаграми направленості яких адаптовані до впливу перешкод при обмеженому частотному ресурсі. / Б.О. Карпенко, М.О. Коломицев, Є.А. Якорнов, Г.Л. Авдєєнко, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  За допомогою програмного пакету планування радіомереж ICS Telecom наведені результати імітаційного моделювання роботи радіомережі з використанням розподілених антенних систем (РАС), елементами якої є антенні системи (АС) на базових станціях (БС), ...
762696
  Зінько Р.В. Моделювання роботи різнорідної військової техніки на основі подібності графів її конструкцій / Р.В. Зінько, П.І. Ванкевич, Б.В. Коробка // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 35
762697
  Черняк О Моделювання роботи розрахункових палат у системі електронних платежів України : теорія і практика / О Черняк, Д. Шкудун // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 23-24 : Рис.
762698
  Держипольська Л.А. Моделювання роботи цифрового голографічного корелятора за умови фазових перешкод в робочому пучку / Л.А. Держипольська, О.В. Гнатовський, Є.П. Удалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 314-320. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчався вплив нестаціонарних фазових перешкод на якість інтерферограм в оптичному тракті цифрового голографічного корелятора. Моделювалися фазові перешкоди з різними статистичними розподілами і їх вплив на контрастність інтерференційної картини. Для ...
762699
  Довгай Б.В. Моделювання розв"язку гіперболічного рівняння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Робота присвячена побудові моделі розв"язку гіперболічного рівняння з випадковою строго [фі]-субгауссовою правою частиною та нульовими початковими і крайовими умовами, яка наближає цей розв"язок із заданою точністю та надійністю в рівномірній ...
762700
  Мазорчук Марія Сергіївна Моделювання розвитку виробництва з урахуванням залучення додаткових інвестицій : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Мазорчук М.С.; Нац. аерокосм. ун-тет ім. М.Є.Жуковського. "Харків. авіац. ін-тут". – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
762701
  Воронкова О.С. Моделювання розвитку дисбактеріозу урогенітального тракту та напрямки корекції мікробіоценозів : монографія / Воронкова О.С., Шевченко Т.М., Вінніков А.І. ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2014. – 181, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 156-181. – ISBN 978-966-383-562-4
762702
  Ткачук І. Моделювання розвитку економіки регіону на осноі аналізу ієрархій : Замітки і листи / І. Ткачук, С. Кропельницька // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 79-83 : Табл. – ISSN 0131-775Х
762703
  Олійник Я. Моделювання розвитку економіки України з урахуванням інтеграції в регіональні та світові системи взаємовідносин / Я. Олійник, А. Бобровицький // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 22 (1). – C. 32-38. – ISSN 2076-1333
762704
  Бобровицький А. Моделювання розвитку економіки України з урахуванням інтеграції в світові та регіональні системи взаємовідносин // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 33-37
762705
  Дергільова О.В. Моделювання розвитку конфліктогенної ситуації у сфері забезпечення воєнної безпеки держави // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 152-158
762706
  Проноза П.В. Моделювання розвитку кризових процесів в реальному секторі економіки України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 7-15. – ISSN 1562-0905
762707
  Порохня В.М. Моделювання розвитку людського потенціалу як головного фактора економічного зростання / В.М. Порохня, Л.В. Кухарєва // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 124-140 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
762708
  Піскунова О.В. Моделювання розвитку малого підприємства за різних форм державної фінансової підтримки : фінанси інституційних секторів економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 115-124 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
762709
  Баша І.М. Моделювання розвитку освітніх послуг національних ВНЗ // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 175-179. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150


  Сформульовані основні етапи побудови економетричної моделі розвитку освітніх послуг національних ВНЗ залежно від потреб сегментів споживачів послуг національного ВНЗ у вигляді функції попиту.
762710
  Погорелов Ю.С. Моделювання розвитку підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 51-59 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
762711
  Єгоров Б.В. Моделювання розвитку продовольчого ринку в системі продовольчої безпеки регіонів України / Б.В. Єгоров, Е.Б. Козак // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 14, липень. – С. 61-65. – ISSN 2306-6814
762712
  Рядно О.А. Моделювання розвитку страхового ринку в регіонах України / О.А. Рядно, О.В. Піскунова, Л.В. Рибальченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 106-114.
762713
  Микитчин О.І. Моделювання розвитку сукцесійних процесів в басейновій геосистемі р. Бережниця (правобережжя Дністра) / О.І. Микитчин, О.І. Микитчин // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 62-76
762714
  Дець Т.І. Моделювання розвитку територій у зоні спостереження атомних електричних станцій (на прикладі Хмельницької АЕС) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Дець Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
762715
  Федоренко І.К. Моделювання розвитку фармацевтичного ринку України / І.К. Федоренко, О.В. Тихенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 63)


  Розглядаються основні засади функціонування фармацевтичного ринку України, специфіка та особливості його розвитку, метод формалізації сезонних особливостей продаж на ринку медичних препаратів та запропоновано модель класифікації медичних препаратів. В ...
762716
  Дем"яненко В.В. Моделювання розвитку ціни на енергетичних ринках за допомогою факторних моделей / В.В. Дем"яненко, А.С. Бойко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 82-85


  Зроблено аналівз праць, якеі базуються на моделі Блекка - Шоулза - Мертона. Окреслено коло проблем, які з"являються при прогнозуванні ціни на товар. Презентовано власну модель утворення ціни на форвардні контракти.
762717
  Зінькевич Т. Моделювання розміру збитків в страхуванні / Т. Зінькевич, В. Лісовська // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 101-104 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
762718
  Кузьмін А.В. Моделювання розповсюдження поверхневих хвиль при обтіканні зануреного тіла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 119-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються питания моделювання процесу виникнення стаціонарних хвиль на поверхні ідеальної нестисливої рідини, які виникають в результаті збурення плоскопараллельного потоку внесеним у потік тілом. Рідина вважається нестисливою ідеальною, а течія ...
762719
  Мітюк Людмила Олексіївна Моделювання розповсюдження пружних хвиль у шаруватих гірських породах для оцінки сейсмічної дії вибуху : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.15.11 / Мітюк Людмила Олексіївна; Мін-во праці та соціальної політики України та ін. – К., 1999. – 18л.
762720
   Моделювання розповсюдження радіактивного тритія (tritium 3h) та нерадіоактивного гелія-3 (helium-3) / О.Ю. Грищенко, Д.А. Клюшин, В.В. Оноцький, Л.І. Потапенко, Г.М. Стешенко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 4 (114). – С. 77-86. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
762721
  Доленко Г.О. Моделювання розподіленого прийняття рішень за допомогою сіток Петрі / Г.О. Доленко, Я.Б. Кульчинська // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 39-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Запропоновано процедуру, яка моделює паралельну та узгоджену роботу колективу користувачів над розв"язанням множини взаємозв"язаних локальних задач, на які розбивається головна задача. Така процедура базується на теорії сіток Петрі. Її можна ...
762722
  Жуков М.Н. Моделювання розподілів підрахункових параметрів в задачі оцінки запасів вуглеводнів методом випадкових випробувань / М.Н. Жуков, К.Л. Довженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 61-63. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Описано метод генерації вибіркового розподілу параметра, що не залежить від припущень про закон розподілу, прийнятний також при невеликих обсягах вибірок в задачі оцінки запасів покладів. Розглянуто випадок генерації розподілу параметра на основі ...
762723
  Фурманець О.А. Моделювання розподілу теплових ресурсів на схилових землях в умовах Лісостепу України / О.А. Фурманець, О.О. Олійник, О.О. Безносова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 147-153. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
762724
  Рева О.М. Моделювання розстановки пріоритетів у визначенні коефіцієнтів важливості мотивів трудової діяльності викладачів : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / О.М. Рева, І.М. Суворова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 243-249 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
762725
  Самофалова Т.В. Моделювання рольових ігор для розвитку комунікативної і фахової компетенції студентів / Т.В. Самофалова, О.М. Скалозуб // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 131-137
762726
  Доленко Г.О. Моделювання руха фондів корпорації / Г.О. Доленко, А.М. Лиференко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 139-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Змодельована задача руха фондів корпорації та їх перетворення у джерела покриття витрат в класі багатокритеріальних задач лінійного програмування. Представлена одна з можливих моделей, по аналогії з якою можна будувати моделі руха фондів в залежності ...
762727
   Моделювання руху великих натовпів за допомогою клітинних автоматів : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / О.С. Макаренко, Б.І. Гольденгорін, Д.А. Крушинський, Н.Л. Смілянець // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 151-155. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
762728
  Тютюнова О.М. Моделювання руху еритроцита у капілярі, який звужується // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 427-440. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У даній роботі досліджується вплив малих кутів звуження капілярів на капілярну течію червоних кровяних тілець (еритроцитів). Представлено результати обчислень розподілу тиску у прошарку між стінкою капіляра й еритроцитом та напруження зсуву біля ...
762729
  Бородін В. Моделювання руху міміки обличчя у флеш-іграх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-36. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається задача автоматичного розпізнавання обличчя за зображенням та формуванню з допомогою розпізнаного зображення анімації, яка відображала б міміку обличчя. Запропоновано метод розпізнавання еліпсу обличчя на фотографії та методи формування ...
762730
  Веліховський Г.О. Моделювання руху рідини у комірчастому середовищі / Г.О. Веліховський, Є.О. Андреєв // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 4-5
762731
  Забарянський С.Ф. Моделювання руху твердих тіл з урахуванням зіткнень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 209-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуто модифікований метод обмежуючих сил. Задача зводиться до лінійно компліментарної задачі вигляду А[лямбда] [> або =] b розмірності k, де k - кількість точок контакту у системі. Метод легко поширюється для вирішення задачі моделювання ...
762732
  Забарянський С.Ф. Моделювання руху твердих тіл з урахуванням зіткнень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 202-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуто модифікований метод обмежуючих сил. Задача зводиться до лінійно компліметарної задачі вигляду А[лямбда]>[або =] b розмірності k, де k - кількість точок контакту у системі. Метод легко поширюється для вирішення задачі моделювання ...
762733
  Богданов В.Р. Моделювання руху тріщини на основі числового розв"язування просторової задачі із урахуванням процесу розвантаження матеріалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розроблено аналітико-числову методику розв"язування просторових задач у пружно-пластичній динамічній математичній постановці із урахуванням процесу розвантаження матеріалу. Числовий розв"язок було отримано для бруска з поперечним перерізом у формі ...
762734
  Тищук Т.А. Моделювання сезонних циклів промислового виробництва України / Т.А. Тищук, М.М. Собко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 152-156
762735
  Лазаренко М. Моделювання сейсмічної анізотропії акваторії Чорного моря за допомогою мереж штучних нейронів / М. Лазаренко, О. Герасименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-23. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Мережі штучних нейронів використовуються для створення моделей часу приходу фаз сейсмічних хвиль, збуджених землетрусами середземноморського басейну, до сейсмостанцій "Сквира", "Одеса" та "Полтава". Тримірні локальні годографи чорноморського регіону ...
762736
  Марченко О.О. Моделювання семантичного контексту при аналізі текстів на природній мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 230-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття присвячена дослідженню процесів семантичного аналізу текстів природною мовою з врахуванням впливу залежностей мовного контексту. Ключові слова: системи обробки природної мови, семантичні мережі, онтологічна семантика. The article deals with ...
762737
  Деркачова О. Моделювання семіотичного квадрата у референтній ліриці // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 109-113. – (Філологія ; Вип. 23/24)
762738
  Соловйова Н.І. Моделювання середовища фінансових ризиків в аграрному секторі : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 261-269 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
762739
  Шпагін В.Ф. Моделювання середовища. AutoCAD + SketchUP : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Ф. Шпагін ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т мистецтв. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – 226, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 222-223. – ISBN 978-966-7548-92-6
762740
  Суровцев І.В. Моделювання сигналу зважування на поосьових автомобільних вагах // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 57-61 : фото, рис. – Бібліогр.: 5 назв.
762741
  Жирнов Б.М. Моделювання сили тертя ковзання при дослідженні фрикційних квазігармонічних автоколивань // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 237-243. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  За умови поліномінальної апроксимації нелінійної сили тертя ковзання скінченним числом членів ряду Тейлора, в рамках першого наближення запропоновано методику дослідження механічної автоколивальної системи Ван-дер-Поля у режимі квазігармонічних коливань.
762742
  Чейлитко Н.Г. Моделювання синтаксичної структури речення в термінах дерева залежностей // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 242-244. – ISBN 978-966-96911-8-7
762743
  Томашевський В.М. Моделювання систем : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Томашевський. – Київ : BHV, 2005. – 352 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-120-9


  Розглядаються основні поняття алгоритмізації, а також техніка застосування у програмуванні базових алгоритмічних структур і структур даних. Розв’язана велика кількість різноманітних задач з оброблення масивів і файлів, сортування та пошуку, створення і ...
762744
  Томашевський В.М. Моделювання систем : підручник для студентів ВНЗ / В.М. Томашевський. – Київ : Видавнича група BHV, 2007. – 352 с. – (Серія "Інформатика" / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-120-9
762745
  Сіроклин В.П. Моделювання систем і процесів на основі оптимального планування експериментів : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 01.05.02 / Сіроклин В.П. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 24 назви
762746
  Глонь О.В. Моделювання систем керування в умовах невизначеності : Монографія / О.В. Глонь, В.М. Дубовой; Мін-во освіти і науки України; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 2004. – 169с. – ISBN 966-641-101-6
762747
  Бондар М.В. Моделювання систем масового обслуговування засобами anylogic / М.В. Бондар, С.В. Степова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 100-103. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
762748
  Бандурка О.М. Моделювання систем протидії злочинності / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 9-19. – ISSN 2304-4556
762749
  Таянов В.А. Моделювання систем розпізнавання на основі показників вірогідності для малих тестових вибірок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 01. 05. 02 / Таянов В. А.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібл.: 24 назв
762750
   Моделювання систем у середовищі MATLAB : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навч. за напрямом підгот. "Комп"ютерні науки" / С.С. Забара [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 136, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 134. – ISBN 978-966-388-332-8
762751
  Кравченко В. Моделювання систем: досвід та перспективи викладання дисципліни / В. Кравченко, Ю. Шабалина, В. Кравченко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 48-54. – ISSN 1682-2366


  Наводиться досвід викладання дисципліни для фахівців з комп"ютерних технологій.
762752
  Глушенко Т.М. Моделювання системи вищої освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 55-56
762753
  Браташ М.А. Моделювання системи відтворення житлового фонду великих міст // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 34-43. – (Економічні науки ; вип. 4 (81)). – ISSN 2306-4242
762754
  Єфіменкова Н. Моделювання системи державного управління інвестиційно-інноваційними процесами в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 2 (21). – С. 48-61
762755
   Моделювання системи діагностування та ремонту зенітних ракетних комплексів за допомогою замкнутої системи масового обслуговування / О.Ю. Пермяков, Ю.Б. Прібилєв, П.В. Опенько, І.В. Новікова // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 88-92. – ISSN 2311-7249


  У статті розроблена модель системи діагностування та ремонту зенітних ракетних комплексів, як замкнута система масового обслуговування. У якості технічної основи моделі розглянута сучасна розробка центру озброєння і військової техніки державного ...
762756
  Герасименко О.М. Моделювання системи забезпечення кадрової безпеки суб"єкта господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 118-124 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
762757
  Тарасов Дмитро Олександрович Моделювання системи захисту інформації у регуляційних базах даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Тарасов Д.О.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
762758
  Кравець Руслан Богданович Моделювання системи інтелектуального аналізу даних на основі реляційних баз даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Кравець Р.Б.; Нац. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
762759
  Будько О.В. Моделювання системи обліково-аналітичного забезпечення суб"єктів господарювання в умовах сталого розвитку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 285-291. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є обґрунтування моделі системи обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку суб"єктів господарювання, яка передбачає виявлення взаємозв"язків її складових та підвищення достовірності і повноти інформації, що формується у відповідних ...
762760
  Бармак О.В. Моделювання системи прогнозування тексту / О.В. Бармак, Ю.В. Крак, Р.О. Багрій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі проведено дослідження інтелектуалізації введення інформації за допомогою системи прискореного введення тексту в цифрові пристрої з метою побудови моделі корпусу розмовної української мови та системи набору тексту, яка базується на цій моделі. ...
762761
   Моделювання системи управління телекомунікаційною мережею із затримками сигнальної і управляючої інформації / Я.І. Торошанко, Л.І. Танцюра, Л.О. Харлай, К.В. Хмара // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4. – С. 24-29. – ISSN 2412-4338
762762
   Моделювання системи управління технічним станом засобів зброї в процесі зберігання як об"єкту прогнозування / С.В. Лєнков, Р.М. Салімов, А.А. Сельский, Ю.М. Аксент"єв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 110-112. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В даній статті наведено класифікацію моделей управління технічним станом засобів зброї в процесі зберігання як об"єкту прогнозування, визначено вимоги до прогностичної моделі, які задовольняють її необхідному рівню достовірності, адаптивності та ...
762763
  Слуцька О. Моделювання системи фінансових показників оцінки ризику дефолту емітентів облігацій // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 9 (199). – С. 32-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
762764
  Гриценко М.В. Моделювання ситуації перекладацької дії на матеріалі художніх творів для різновікової аудиторії : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Гриценко Марія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 301 арк. – Додатки: арк. 231-301. – Бібліогр.: арк. 194-230
762765
  Гриценко М.В. Моделювання ситуації перекладацької дії на матеріалі художніх творів для різновікової аудиторії : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Гриценко Марія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
762766
  Дєєв С.В. Моделювання ситуацій професійної діяльності майбутніх фахівців у процесі навчання у ВНЗ // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 34-36. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
762767
  Бернацька Олена Володимирівна Моделювання ситуацій професійної діяльності у навчанні іноземної мови у вищому навчальному закладі військового профілю : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.04 / Бернацька О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
762768
  Костирко І. Моделювання сільського розвитку / І. Костирко, Т. Гром"як // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 3-10 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
762769
  Кучер М.К. Моделювання складних процесів циклічного деформування матеріалів : Автореф... д-ра техн.наук: 01.02.04 / Кучер М.К.; НАНУ. Ін-т проблем міцності. – К., 1999. – 32л.
762770
  Гудима А.В. Моделювання складних соціально-економічних систем в умовах неповної інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гудима Андрій Віталійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
762771
  Писанець К.К. Моделювання скорингових систем для управління кредитним ризиком // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 318-319. – ISBN 978-966-188-293-4
762772
  Костенко Г.І. Моделювання собівартості освітньої послуги вищого навчального закладу / Г.І. Костенко, О.А. Рожок // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 190-195. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
762773
  Кулик В.В. Моделювання соціально-економічної ефективності державних видатків / В.В. Кулик, А.В. Кулик // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.44-53
762774
  Чабан Г.В. Моделювання соціально-психологічних процесів / Г.В. Чабан, Р.А. Чабан // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
762775
  Яценко В.О. Моделювання спектральних кривих та оцінювання вмісту хлорофілу в рослинності / В.О. Яценко, О.В. Семенів, О.І. Кашпіровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 200-203. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута проблема оцінювання концентрації хлорофілу в рослинності на основі моделювання спектральних кривих та виділенні інформаційних параметрів. Запропоновано розв"язок на основі використання сплайнів та нелінійних моделей регресії. Приведені ...
762776
  Проценко В.С. Моделювання спеціалізованих обчислювальних систем // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 23-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається підхід до оцінки ефективності спеціалізованих обчислювальних систем (СОС) реального часу на базі математичних моделей архітектури СОС, послідовного та паралельного алгоритмів. Описується склад інструментальних засобів проектування та ...
762777
  Киризюк С.В. Моделювання сталого агровиробництва в умовах зовнішніх викликів для забезпечення продовольчої безпеки / С.В. Киризюк, Т.Ю. Єрмольєва, Ю.М. Єрмольєв // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 145-151. – ISSN 2221-1055
762778
  Благун І.С. Моделювання сталого розвитку регіону / І.С. Благун, Л.І. Сисак, О.О. Солтисік ; МОНУ ; Прикарпатський націон. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ Центру інформаційних технологій, 2006. – 166 с. – ISBN 966-640-182-7
762779
  Іванок Д.В. Моделювання стану геосистем басейнової ландшафтної територіальної структури (на прикладі р. Десни) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Іванок Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 288 л. – Додатки: л. 270-288. – Бібліогр.: л. 252-269
762780
  Іванок Д.В. Моделювання стану геосистем басейнової ландшафтної територіальної структури (на прикладі р. Десни) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Іванок Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
762781
  Верес К.О. Моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів (на прикладі Києва) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Верес К.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 339л. + Додатки: л. 259-339. – Бібліогр.: л. 244-258
762782
  Верес К.О. Моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів (на прикладі Києва) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.11 / Верес К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
762783
  Ковальчук І.П. Моделювання стану природно-господарських систем постмілітарних територій (на прикладі фортифікаційних споруд другої половини XIX ст.) / І.П. Ковальчук, Є.А. Іванов, Б.М. Сулик // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 103-113


  Розглянуто можливості моделювання стану природно-господарських систем постмілітарних територій за допомогою геоінформаційних технологій. Подано методичні підходи створення цифрових моделей рельєфу для постмілітарних об’єктів. На прикладі Львівської ...
762784
  Василик О.І. Моделювання стаціонарних випадкових послідовностей / О.І. Василик, Ю.В. Козаченко, Т.О. Яковенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 7-10. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядаються стаціонарні в широкому розумінні випадкові послідовності, що можуть бути зображеними у вигляді одностороннього ковзного підсумування. Для них вводиться модель та досліджується коли вона наближує ці послідовності з заданою ...
762785
  Козловський С.В. Моделювання стійкості економічної системи України на основі нечіткої логіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 62-73
762786
  Баженова О. Моделювання стійкості системи економічної безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-54. – (Економіка ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню моделювання області стійкого функціонування системи економічної безпеки держави. Розглянуто застосування оптимізаційних методів до моделювання системи економічної безпеки України. Article is devoted to the question of ...
762787
  Осипов В.В. Моделювання стоку сполук нітрогену та фосфору з водозборів малих річок лісової зони України (на прикладі р. Головесня) : дис. ... канд. геогр. наук: 103 / Осипов Валерій Валерійович ; М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. гідрометеорол. ін-т, Держ служба України з надзв. ситуацій. – Київ, 2017. – 182 арк. – Додатки: арк. 166-182. – Бібліогр.: арк. 151-165
762788
  Осипов В.В. Моделювання стоку сполук нітрогену та фосфору з водозборів малих річок лісової зони України (на прикладі р. Головесня) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Осипов Валерій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
762789
  Аль-Суод С М.М. Моделювання стохастичних процесів в автономній електроенергетичній системі з газовим двигуном та їх впливу на роботу споживачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Аль-Суод Махмуд Мохаммад Салем ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
762790
  Несміян І.М. Моделювання стохастичного охолодження імпульсного розкиду з гребінчастим фільтром / І.М. Несміян, Ф. Нольден, В.А. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 504-509. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В роботі представлена математична модель, яка описує процес стохастичного охолодження імпульсного розкиду з гребінчастим фільтром. Дана модель базується на рівнянні Фоккера-Планка. На її основі отримано результати розрахунків для зміни величини ...
762791
  Порохня В.М. Моделювання стратегії інноваційного розвитку підприємства / В.М. Порохня, В.О. Лось // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 131-136. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
762792
  Дороніна О.А. Моделювання стратегії кадрової політики як чинника конкурентоспроможності країни / О.А. Дороніна, В.О. Клочковська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 47-52. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
762793
  Криклій В.А. Моделювання стратегії управління фінансовими активами недержавних пенсійних фондів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 4, лютий. – С. 52-56. – ISSN 2306-6792
762794
  Бабій П. Моделювання стратегічного розвитку інтелектуального бізнесу // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 67-71
762795
  Галахова Т.О. Моделювання стратегічного розвитку креативного компонента менеджменту міжнародних компаній у галузі програмного забезпечення та комп’ютерних послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 78-87. – ISSN 2222-4459
762796
  Партико З. Моделювання структіри простого речення засобами сучасних модальних логік
762797
   Моделювання структури водних розчинів електролітів за експериментальними значеннями мольних об"ємів / Г.Ю. Легкобит, В.П. Казіміров, В.Е. Сокольський, Т.С. Перетяжко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 133-138. – (Хімія ; Вип. 34)


  Пікнометричним методом досліджено мольний об"єм водних розчинів хлоридів нікелю(II), міді(II) та кобальту(II) в інтервалі концентрацій від 1х10[верхній індекс -3] до 7 моль/л при температурах від 20 до 32[градусів]С. Експериментальні дані ...
762798
  Бідак П.П. Моделювання структури державного боргу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 30-34
762799
  Опаленко А. Моделювання структури діяльності підприємстіва з врахуванням стратегічних цілей його розвитку // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 87-94. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
762800
  Поручник А.М. Моделювання структури індивідуального споживання: міжнародні стандарти та вітчизняні реалії / А.М. Поручник, Д.В. Верба, А.В. Кудінова // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 24-39. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
762801
  Корчински С. Моделювання структури образу ідеального і реального вчителя на рівні сукупних уявлень у різних суб"єктів педагогічної взаємодії : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.04 / Корчински С.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 32л.
762802
  Партико З.В. Моделювання структури простого речення засобами полімодальних багатозначних логік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
762803
  Шостак Р.І. Моделювання структури стехіометрічних кристалів LiNbO3 у парафазі / Р.І. Шостак, О.В. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 44-46. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Здійснено комп"ютерне моделювання структури LiNbO3 у високотемпературній параелектричній фазі (Т > 1460 К). Для цього використано сучасні модифікації класичних електростатичних методів розрахунку локальних електричних полів на іонах, що розміщені в ...
762804
  Луцків О.М. Моделювання структурних змін в економіці регіону / О.М. Луцків, М.В. Максимчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 13-26. – ISSN 1562-0905
762805
  Тищук Т. Моделювання структурних змін економіки України на основі міжгалузевих зв"язків // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.47-53. – ISSN 1728-9343
762806
  Самченко Н.К. Моделювання структурно-функціональних зв"язків в економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Самченко Н.К. ; Держ. вищ. навч. закл.; "Київ. нац.економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
762807
  Клещонок А.В. Моделювання структурної нестійкості нематичних систем, наповнених мікро- та наночастинками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.02 / Клещонок А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 15 назв.
762808
  Клещонок А.В. Моделювання структурної нестійкості нематичних систем, наповнених мікро- та наночастинками : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Клещонок А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 128 л. – Бібліогр.: л. 120-128
762809
  Фалєєва О.М. Моделювання субмікронних гетеротранзисторів з низькорозмірними системами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Фалєєва О.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
762810
  Тимофєєв Володимир Іванович Моделювання субмікронних компонентів інтегральних схем на сполуках АIII ВV : Автореф. дис. ... доктора техніч. наук: 05.27.01 / Тимофєєв В. І.; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 66 назв
762811
  Ковалевська А.В. Моделювання сугестивних ефектів у політичній рекламній кампанії // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 74-82
762812
  Петровська О.С. Моделювання сукупного капіталу сучасної України // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 112-128 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
762813
  Мезенцев Костянтин Володимирович Моделювання суспільно-географічних процесів в сільскому адміністративному районі : Дис... канд.географ.наук: 11.00.02 / Мезенцев Костянтин Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1997. – 170л. – Бібліогр.:л.158-170
762814
  Мезенцев Костянтин Володимирович Моделювання суспільно-географічних процесів в сільському адміністративному районі : Автореф... кандид. географ.наук: 11.00.02 / Мезенцев Костянтин Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 18л.
762815
  Загребельний О.В. Моделювання сучасних воєнно-політичних конфліктів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 14-16
762816
  Шаховська Н.Б. Моделювання сховищ даних з невизначеністю на основі реляційної моделі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Шаховська Н.Б.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
762817
  Погребнюк І.М. Моделювання сценаріїв адаптивного навчання з використанням мереж Петрі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Погребнюк Ірина Мирославівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
762818
  Пасенченко Ю.А. Моделювання сценаріїв діяльності ієрархічної торгової мережі у середовищі Powersim / Ю.А. Пасенченко, О.І. Назаренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 70-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
762819
  Болгов В.Є. Моделювання сценаріїв інноваційного розвитку економіки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 61-67
762820
  Пасенченко Ю.А. Моделювання сценаріїв розвитку ланцюгів створення вартості товарів / Ю.А. Пасенченко, О.І. Назаренко // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 96-99. – ISSN 2312-4903
762821
  Стоцько З.А. Моделювання та автоматизація технологічних процесів виготовлення виробів електронної техніки в нанесенням покрить методом напилення. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.07 / Стоцько З.А.; Держ.ун-т."Львів.политехн.". – Львів, 1996. – 40л.
762822
  Пальчевський Б.О. Моделювання та автоматизація технологічних процесів виготовлення поштучних виробів із легкопошкоджуваних заготовок : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.07 / Пальчевський Б.О.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1998. – 36л.
762823
   Моделювання та аналіз безпеки розподілених інформаційних систем : навч. посібнник / [Литвинов В.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 253, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7496-96-8
762824
   Моделювання та аналіз глобальних біосферних процесів / О.Г. Наконечний, О.М. Трофимчук, І.В. Трофімова, Д.І. Черній; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 93с. – ISBN 966-594-302-2
762825
  Кузьмич О.І. Моделювання та аналіз динамічних систем : навч.-методичний посіб. для студ. вищих навч. закладів / О.І. Кузьмич ; М-во освіти і науки Укр. ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2010. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-168. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-511-6
762826
  Бармак О.В. Моделювання та аналіз невербальних каналів комунікації для створення нових інформаційних технологій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Бармак Олександр Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 64 назви
762827
  Іссам Х.Ш. Моделювання та аналіз перехідних процесів у магнітоелектричних синхронних генераторах для зменшення витрати магнітнотвердих матеріалів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.01 / Іссам Х.Ш.; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1999. – 18л.
762828
  Латкін М.О. Моделювання та аналіз проектування рішень систем управління спеціального призначення : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Латкін М. О.; ХАІ. – Х., 1998. – 18л.
762829
  Латкін М.О. Моделювання та аналіз проектування рішень систем управління спеціального призначення : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Латкін М. О.; Держ. аерокосм. ун-т "ХАІ". – Х., 2000. – 20л.
762830
  Теслю В.М. Моделювання та аналіз процесів формування трехнологічних шарів І С в приладотехнічних САПР : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Теслю В. М.; ДУ"Львівська політехн.". – Львів, 1995. – 21л.
762831
  Шкудун Дмитро Петрович Моделювання та аналіз системи електронних платежів України : Автореф. дис. ... канд.економ. наук:08.03.02 / Шкудун Д.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
762832
  Шкудун Дмитро Петрович Моделювання та аналіз Системи електронних платежів України : Дис...канд.економ.наук:08.03.02 / Шкудун Дмитро Петрович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 228л. + Додатки:л.190-228. – Бібліогр.:л.175-189
762833
  Пустовіт М.О. Моделювання та візуалізація процесу неконтрольованого горіння : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Пустовіт Михайло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
762834
  Лях Моделювання та впровадження програм щодо формування здорового способу життя (робочі матеріали для тренера) / Лях, Т.Л. Лях // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 5. – С.24-35
762835
  Клименко О. Моделювання та дослідження динаміки еміграції трудових ресурсів / О. Клименко, Т. Зубко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 67-70. – ISSN 1605-2005
762836
  Ляшенко О.І. Моделювання та дослідження електронних пристроїв : навч. посібник / Олександр Ляшенко, Олександр Мартинюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – 217, [1] с. : іл., табл. + 1 СD-ROM. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. : с. 215-216. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-640-3
762837
  Долинська І.В. Моделювання та дослідження передавальних характеристик космічних знімальних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Долинська Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
762838
  Левошич О.Л. Моделювання та дослідження руху атмосферних вихорів / О.Л. Левошич, Є.В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 183-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено задачу формування руху вихорів з урахуванням рельєфу земної поверхні. Побудовано відповідну математичну модель. Запропоновано різницеву схему та ітераційний метод для даної задачі. Ключові слова: вихор, циклон, антициклон, ітераційний ...
762839
  Карпуша М.В. Моделювання та ідентифікація в задачах оптимізації портфеля та керування ризиками : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Карпуша Марина Василівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2015. – 158 л. – Додатки: л. 127-158. – Бібліогр.: л. 113-126
762840
  Карпуша М.В. Моделювання та ідентифікація в задачах оптимізації портфеля та керування ризиками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Карпуша Марина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
762841
  Фільченко Д.В. Моделювання та ідентифікація в лінійно-квадратичних задачах імітації, прогнозування та оптимізації : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Фільченко Д.В. ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010. – 152 л. + Додаток: л. 131-140. – Бібліогр.: л. 141-152
762842
  Фільченко Д.В. Моделювання та ідентифікація в лінійно-квадратичних задачах імітації, прогнозування та оптимізації : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Фільченко Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 8 назв
762843
  Стоян В.А. Моделювання та ідентифікація динаміки систем із розподіленими параметрами : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спеціальностями "Математика", "Прикладна математика", "Механіка" / В.А. Стоян; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 187с. – ISBN 966-594-433-9
762844
  Стоян В.А. Моделювання та ідентифікація динаміки систем із розподіленими параметрами : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.А. Стоян ; [відп. ред. В.В. Скопецький] ; КНУТШ. – [2-ге вид.]. – Київ : Київський університет, 2008. – 202 с. – Бібліогр.: с. 193-197. – ISBN 966-594-922-5
762845
  Назаренко О.М. Моделювання та ідентифікація динамічного міжгалузевого балансу макроекономічної системи / О.М. Назаренко, О.О. Костиленко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Сумський держ. ун-т ; Центр економ. дослiджень ; Сумська обл. громад. організація "Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 1 (63). – С. 76-86. – ISSN 1726-8699
762846
  Важенін О.М. Моделювання та ідентифікація процесів радіаційно-конвективного теплообміну : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.16 / Важенін О.М.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1993. – 12 с.
762847
   Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ : ДНДІІМЕ
Вип. 11. – 2010
762848
   Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ
Вип. № 1 (1). – 2016. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
762849
   Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ
Вип. № 2 (2). – 2016. – 112с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
762850
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут проблем моделюванна в енергетиці ім. Г.С. Пухова. – Київ
Вип. 65. – 2012
762851
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ
Вип. 66. – 2012
762852
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ
Вип. 67. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
762853
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ
Вип. 68. – 2013. – Резюме укр.,рос., англ. мовами
762854
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
Вип. 69. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
762855
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
Вип. 70. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
762856
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
Вип. 71. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
762857
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
Вип. 72. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
762858
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
Вип. 73. – 2014. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
762859
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
Вип. 74. – 2015. – 167 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
762860
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
Вип. 75. – 2015. – 165 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
762861
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 76. – 2016. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
762862
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 77. – 2016. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
762863
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 82. – 2018. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
762864
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 83. – 2018. – 217 с. – Резюме укр., англ. мовами
762865
   Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : XII Міжнар. наук. конф. / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Центр мат. моделювання ІППМіМ ім. Я.С. Підстригача НАН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ред.: О. Борис, І. Лайтарук]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 94, [6] с. : іл., табл. – До 70-річчя Львів. держ. ун-ту фіз. культури. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2328-99-8
762866
  Литвиненко Ярослав Володимирович Моделювання та методи визначення зонної часової структури електрокардіосигналу в автоматизованих діагностичних системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Литвиненко Я.В.; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
762867
  Тиш Є.В. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Тиш Є.В.; МОНУ; Тернопільський державний технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
762868
  Лупенко С.А. Моделювання та методи обробки циклічних сигналів серця на базі лінійних випадкових функцій : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.05.02 / С.А.Лупенко; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
762869
  Гоголадзе Ніно Гурамівна Моделювання та оптимальне керування процесами трансформування відношень власності і інфляції : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 01.05.04 / Гоголадзе Н.Г.; Національний техничний університет. "КПІ". – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
762870
  Сучок С.В. Моделювання та оптимізація активно-пасивних операцій комерційного банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Сучок С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
762871
  Сучок С.В. Моделювання та оптимізація активно-пасивних операцій комерційного банку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Сучок С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 178л. + Додатки : л.173-178. – Бібліогр. : л.162-172
762872
  Бердимуратов Мурат Карлибаєвич Моделювання та оптимізація в системах солевологопереносу : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.05.02 / Бердимуратов Мурат Карлибаєвич; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 15л.
762873
  Григорків В.С. Моделювання та оптимізація динаміки двохсекторної економіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 122-132. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджені умови існування та єдиності магістрального та оптимального розв"язків для динамічної моделі двохсекторної економіки. Conditions for the existence and uniqueness of magistral and optimal solutions for dynamic model of two-sectors economics ...
762874
  Фролова Олена Геннадіївна Моделювання та оптимізація динамічних об"єктів і процесів на основі зміщених диференціальних перетворень : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 01.05.02. / Фролова О.Г.; Нац. акад. наук України; Ін-тут проблем моделюван. в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАНУ. – Київ, 2003. – 20 с.
762875
  Кордзадзе Тея Заурівна Моделювання та оптимізація інвестиційних процесів в умовах нестаціонарності та невизначенності : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 01.05.04 / Кордзадзе Тея Заурівна; Крдзадзе Т.З.; Національний техничний університет "КПІ". – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
762876
   Моделювання та оптимізація інформаційних систем : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 248с. : 5 рис., 22 таб. – Додаток А. – Бібліогр.: 81 дж.


  Об"єкт досліджень - розподілені лінійні системи, алгоритми параметризації і регуляризації задач керування, чисельні методи оптимального керування, статистичні та геометричні методи теорії розпізнавання образів. Мета роботи - дослідження проблем ...
762877
  Бублик С.Б. Моделювання та оптимізація лінійних дискретних систем керування з крайовими умовами : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Бублик С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 135л. – Бібліогр.: л. 125-135
762878
  Бублик С.Б. Моделювання та оптимізація лінійних дискретних систем керування з крайовими умовами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Бублик С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
762879
  Гончаров С.А. Моделювання та оптимізація сепараційних процесів збагачення корисних копалин на основі динамічних ефектів високоенергетичного ультразвуку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Гончаров Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
762880
  Глонь Ольга Віталіївна Моделювання та оптимізація систем керування в умовах невизначеності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Глонь О.В.; Вінницький національний технічний університет. – Херсон, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв.
762881
  Ракитянська Б Г. Моделювання та оптисмізація швидкої та алгоритмічної надійності надлишкових АЦП прозрядного врівноваження. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.05.02 / Ракитянська Г.Б,; Вінниц.держ.техн.ун-т. – Вінниця, 1998. – 17л.
762882
  Харлаш Л.М. Моделювання та освітні практики в побудові системи відкритої освіти: філософський аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 25-27. – ISSN 2077-1800
762883
  Чепелєв М.Г. Моделювання та оцінка економічних наслідків зміни та тарифної політики на ринку електроенергії України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 1. – С. 121-138 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
762884
   Моделювання та оцінка параметрів якості зв"язку в телекомунікаційних мережах : монографія / Квєтний Р.Н., Лисогор В.Г., Посвятенко В.П., Скидан Ю.А. ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 132 с. – ISBN 978-966-641-326-3
762885
   Моделювання та прогнозування динаміки забруднення гідроекологічних систем за допомогою методів теорії хаосу: І. Уточнені дані щодо забруднення вододілів річок Малих Карпат / А.В. Глушков, О.Ю. Хецеліус, Н.Г. Сербов, Ю.Я. Бунякова, А.К. Балан, Б.Б. Буяджи // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 88-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2311-0899
762886
  Глушков О.В. Моделювання та прогнозування динаміки забруднення гідроекологічних систем за допомогою методів теорії хаосу: уточнені дані щодо забруднення вододілів річок Малих Карпат / О.В. Глушков, М.Г. Сербов, О.П. Соляникова // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 43-47. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2073-5057
762887
  Притула М.М. Моделювання та прогнозування економіко-екологічних процесів : навч.-метод. посіб. / М.М. Притула ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 252 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-250
762888
  Касьяненко В.О. Моделювання та прогнозування економічних процесів : Навчальний посібник для студ вузыв / В.О.Касьяненко, Л.В.Старченко. – Суми : Університетська книга, 2006. – 185с. – ISBN 966-680-266-Х
762889
  Хом"як В.Р. Моделювання та прогнозування кризи платіжного балансу в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Хом"як Василь Романович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 202 л. – Додатки: л. 170-202. – Бібліогр.: л. 147-169
762890
  Хом"як В.Р. Моделювання та прогнозування кризи платіжного балансу в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Хом"як Василь Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
762891
  Гондюл В.П. Моделювання та прогнозування міжнародних відносин в інформаційному суспільстві // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 14-28.
762892
  Гондюл В. Моделювання та прогнозування міжнародних політичних конфліктів в Європі в XXI столітті // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 168-178
762893
  Загірська І.О. Моделювання та прогнозування передачі радіонуклідів з грунту у рослини з використанням динамічних мереж Байєса : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Загірська Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. інститут". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
762894
  Скрипниченко М.І. Моделювання та прогнозування світового розвитку: міжнародний проект LINK // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
762895
  Сухоруков А.І. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України : монографія / А.І. Сухоруков, Ю.М. Харазішвілі ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 365, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-192-9
762896
  Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу : Навчальний посібник / Т.І. Макаренко; МОНУ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 160с. – ISBN 966-364-017-0
762897
  Дзюндзюк В.Б. Моделювання та прогнозування умов праці в системі "людина-машина-середовище" : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.04 / Дзюндзюк В.Б.; Мін-во освіти Укр.. – Харків, 1996. – 22 с.
762898
  Мельник І.В. Моделювання та проектування газорозрядних електронних гармат з холодним катодом. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.12 / Мельник І.В.; КПІ. – К, 1994. – 16л.
762899
  Карпуша В.Д. Моделювання та проектування реляційних баз даних : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.Д. Карпуша, Б.Є. Панченко. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2010. – 385, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 383-385. – ISBN 978-966-657-333-2
762900
  Герганов Л.Д. Моделювання та реалізація моніторингу знань у системі зовнішнього незалежного оцінювання / Л.Д. Герганов, Ю.Г. Якусевич // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 8/9. – С. 21-24


  Побудовано формалізовану модель для тестування в системі зовнішнього незалежного оцінювання з використанням інформаційних технологій.
762901
  Гетьман Василь Богданович Моделювання та регуляризація задачі визначення розподілу частинок за розмірами в дисперсних середовищах оптичним методом : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 01.05.02 / Гетьман В.Б.; Нац.ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
762902
  Кутный А.М. Моделювання та роздільне виключення збурень земноприпливних спостережень / А.М. Кутный, В.Г. Павлик, Т.М. Бабич // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 157-162 : табл. – Бібліогр.: с. 161-162. – ISSN 0203-3100
762903
  Кіріченко Л.О. Моделювання та розпізнання випадкових та хаотичних збурень, діючих на неодродні марковські системи : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Кіріченко Л.О.; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектрон. – Харків, 2000. – 20л.
762904
  Махорт Андрій Пилипович Моделювання та розрахунок впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на ціноутворення в економічній системі : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.02 / Махорт А.П.; НАНУ; Ін-тут теоретич. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2005. – 131л. – Бібліогр.: л. 125 - 131
762905
  Махорт Андрій Пилипович Моделювання та розрахунок впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на ціноутворення в економічній системі : Автореф. ... канд. фізико-математичних наук: 01.05.02- математичне моделювання та обчислювані методи / Махорт А.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
762906
  Комариста Б.М. Моделювання та розрахунок індикаторів сталого розвитку для технологічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Комариста Богдана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 30 назв
762907
  Любарський Борис Григорович Моделювання та розробка комбінованого збудження зварювальних генераторів постійного струму з метою поліпшення їх техніко-економічних показників : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09. 01 / Любарський Борис Григорович. – Харків, 2001. – 19 с.
762908
  Чмир І.О. Моделювання та синтез діалогових агентів в інтелектуальних системах : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.13.23 / Чмир І.О.; Національна академія наук Україна; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2008. – 33с. – Бібліогр.: 62 назв
762909
  Кісль Я.П. Моделювання та синтез завадостійких кодів за допомогою ідеальніх кільцевих в"язанок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Кісль Я.П.; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 16 с.
762910
  Різник О.Я. Моделювання та синтез комбінаторних конфігурацій з нееквідистатною струтурою : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Різник О. Я.; Нац. аген. з питань інформації при Президенті Укр. ДНДІ іноформ. інфраструкт. – Львів, 1997. – 16л.
762911
  Грицик В.В. Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури / В.В. Грицик, К.М. Березька, О.М. Березький; Держ. комітет зв"язку та інформатизації України; НАНУ; ДНДІІІ. – Львів, 2005. – 140с. – ISBN 966-322-028-7
762912
  Березька К.М. Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.05.02 / Березька К.М.; Держ.ком.зв"язку та інформатизації Укр.Держ.наук-досл.ін-т. – Львів, 2000. – 20л.
762913
  Юзефович Р.М. Моделювання та статистичний аналіз взаємопов"язаних періодично нестаціонарних вібраційних сигналів для виявлення дефектів механізмів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Юзефович Роман Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 79 назв
762914
  Агапова Ірина Степанівна Моделювання та чисельний аналіз систем масового обслуговування зі швидкозмінними в часі характеристиками : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 01.05.02. / Агапова І.С.; ХНУР. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
762915
  Орлова Т.І. Моделювання творчої свідомості в сучасній філософській теорії // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.114-117. – (Філософські науки)
762916
  Тараба І.О. Моделювання тезаурусу української медичної термінології // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 88-94. – ISSN 2307-4558
762917
  Смірнова Т.В. Моделювання текстів міжнародної комунікації (на прикладі рекламних текстів) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 119-126. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
762918
  Збараз Л.Й. Моделювання теплообмінних процесів в пластинчатому випарнику системи теплопостачання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Збараз Леонід Йосипович ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
762919
  Ковалюк Д.О. Моделювання теплотехнологічного об"єкту з розподіленими параметрами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Ковалюк Д.О.; Вінницький націон. технічний ун-т. – Вінниця, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
762920
  Головата Н. Моделювання термодинамічних властивостей розплавів в системах Cu-Lu та Fe-Lu / Н. Головата, Н. Котова, Н. Усенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 69-71. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  На основі отриманих нами раніше експериментальних даних з ентальпій змішування для рідких сплавів систем Cu-Lu та Fe-Lu було здійснено розрахунок широкого спектру термодинамічних властивостей відповідних розплавів з використанням моделі ідеального ...
762921
  Кудін В.Г. Моделювання термодинамічних властивостей розплавів потрійних систем Al-Mn (Fe, Co, Ni, Cu)-Ce / В.Г. Кудін, Л.О. Романова, М.А. Шевченко // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2016. – С. 117-122. – (Серия " Физико-химические основы технологии порошковых материалов" ; вып. 25)
762922
  Дробенко Б.Д. Моделювання термомеханічних процесів в елементах діючого енергообладнання та оцінка їх експлуатаційного ресурсу з урахуванням деградації матеріалу, пошкоджень та ремонтних втручань / Б.Д. Дробенко, С.Ф. Будз, В.І. Асташкін // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 1. – С. 21-32. – ISSN 1815-2066


  Ремонт елементів енергетичного обладнання.
762923
  Онищенко А.М. Моделювання технологічних інновацій в еколого-економічній системі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-31


  У статті проведено дослідження технологічної структури виробництва еколого-економічної системи з врахуванням впровадження технологічних інновацій. Зокрема, на основі розподілу виробничих потужностей за технологіями побудовано відповідне рівняння ...
762924
  Іллюша С.Н. Моделювання технологічного наближення України до розвинених країн // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 104-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
762925
  Валіулліна З.В. Моделювання технологічного оновлення підприємств пасажирського автомобільного транспорту за допомогою кореляційно-регресійного аналізу // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 216-221. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
762926
  Кравченко О.А. Моделювання титан-цирконієвих розсипів на прикладі Краснокутського родовища // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 3. – С. 104-115 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-3591
762927
  Заяць О.С. Моделювання топографії, будови та внутрішнього гравітаційного поля місяця : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.24.01 / Олександр Степанович Заяць; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 7 навз
762928
  Пурський О.І. Моделювання трансакційних витрат споживачів в електронній торгівлі / О.І. Пурський, Б.В. Гринюк, Д.П. Мазоха // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 466-473 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2222-0712
762929
  Яценко Г. Моделювання трансмісії кризових явищ в економіці Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 3 (329), березень. – С. 51-56. – ISSN 1810-3944
762930
  Ніколайчук С.А. Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.11 - математ. методи, моделі та інформац. технол. в економіці / С.А. Ніколайчук ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
762931
  Ніколайчук С.А. Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Ніколайчук С.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 235л. + Додатки: л.206-235. – Бібліогр.: л.184-205
762932
  Козачук М.А. Моделювання трансмітера на основі step recovery diode для портативного мікрохвильового радару для захисту персоналу / М.А. Козачук, В.І. Найденко // Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" : матеріали конф., 19-25 берез. 2018 р., Київ, Україна / "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (РТПСАС 2018)", міжнар. наук.-техн. конф. – Київ : Політехніка, 2018. – С. 216-218
762933
  Савушкін Д.І. Моделювання трансформаційних перетворень економіки курортно-рекреаційних систем : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Савушкін Дмитро Ігорович ; М-во освіти і науки України, Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2016. – 218 арк. – Бібліогр.: арк. 187-218
762934
  Савушкін Д.І. Моделювання трансформаційних перетворень економіки курортно-рекреаційних систем : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Савушкін Дмитро Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
762935
  Калапуша Л.Р. Моделювання у вивченні фізики / Л.Р. Калапуша. – Київ : Радянська школа, 1982. – 158 с.
762936
  Тюріна Д. Моделювання у процесі самостійної навчальної діяльності // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 5 (54). – С. 53-60. – ISSN 1562-529Х
762937
  Гузенко В.А. Моделювання у часі фронтів вибухових хвиль з точковим джерелом після їх відбиття від поверхні : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Гузенко В.А. ; М-во аграр. політики України, Таврійськ. держ. агротехнологічний ун-т. – Мелітополь, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
762938
  Долінський Л. Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи гомогенних об"єктів : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 9 (187). – С. 27-30 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
762939
  Долінський Л. Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи об"єктів рейтингування : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 23-27 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
762940
  Колесниченко А.Ю. Моделювання узагальнюючих показників соціально-економічної ефективності функціонування підприємства // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 156-163. – ISBN 5-7763-2435-1
762941
  Мінухін С.В. Моделювання управління бізнес-процесами підприємства: стратегічний аспект : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 156-164 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
762942
   Моделювання управління відтворенням основного капіталу підприємства / А.В. Власова, О Сундирєв, , А.О. Тимошенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 31-35. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
762943
  Рядно О. Моделювання управління фінансами підприємств / О. Рядно, Ю. Шерстенников // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-16. – ISSN 0131-775Х
762944
  Погожа Н.В. Моделювання управлінських рішень маркетингової діяльності на ринку послуг // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 67-72.
762945
  Самойленко В.М. Моделювання урболандшафтних басейнових геосистем / В.М. Самойленко, К.О. Верес. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 296с. : іл. – ISBN 978-966-521-465-6
762946
  Голодюк Л. Моделювання уроку у плошині використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 108, ч. 1. – С. 186-192. – (Педагогічні науки). – ISBN 978-966-7406-57-8


  У статті розкритий процесуальній аспект моделювання уроку в площині використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання через проектування ІКТ-супроводу уроку.
762947
  Михайленко В.В. Моделювання усталених і перехідних процесів у електричних колах з напівпровідниковими комутаторами з використанням методу багатопараметричних функцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Михайленко Владислав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
762948
  Плець І.І. Моделювання факторів та динаміки внутрішнього державного боргу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 84-87 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
762949
   Моделювання фізичних процесів : Методичні вказівки до проведення практичних занять. – Київ : Київський університет, 2006. – 90с.
762950
  Костюченко Р.М. Моделювання фізичних процесів на основі системи одномірних диференціальних перетворень : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.: 01.05.02 / Костюченко Р.М. ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
762951
  Костіна Н.І. Моделювання фінансів : монографія / Костіна Н.І., Алєксєєв А.А., Мельник П.В. ; ДПА України, Акад. держ. податков. служби України. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. – 224 с. – ISBN 966-8071-16-6
762952
  Соколовська Зоя Миколаївна Моделювання фінансових потоків страхових компаній / Соколовська Зоя Миколаївна, Клепікова Оксана Ананіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 238-245. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено моделювання фінансових потоків страхових компаній. Імітаційні моделі набудовано з використанням методу системної динаміки. Імітаційні експерименти реалізовано засобами пакету іThink. Аналіз отриманих результатів здійснено на ...
762953
  Соколовська Зоя Миколаївна Моделювання фінансових потоків страхових компаній / Соколовська Зоя Миколаївна, Клепікова Оксана Ананіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 238-245. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено моделювання фінансових потоків страхових компаній. Імітаційні моделі набудовано з використанням методу системної динаміки. Імітаційні експерименти реалізовано засобами пакету іThink. Аналіз отриманих результатів здійснено на ...
762954
  Соколовська З.М. Моделювання фінансових потоків страхових компаній / З.М. Соколовська, О.А. Клепікова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 238-245. – ISSN 1993-6788
762955
  Камінський А.Б. Моделювання фінансових ризиків : Монографія / КНУТШ; А.Б. Камінський. – Київ : Київський університет, 2006. – 304с. – ISBN 966-594-840-7
762956
  Єлейко Я.І. Моделювання фінансових стратегій у випадковому середовищі : фінансовий механізм / Я.І. Єлейко, А.А. Музичук // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 49-53. – Бібліогр.: 2 назви
762957
  Калмикова І.Ю. Моделювання фінансово-економічних процесів у системі оперативного планування на промисловому підприємстві / І.Ю. Калмикова, О.І. Наход // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 181-186. – ISBN 966-7958-13-2
762958
  Фещур Р.В. Моделювання фінансово-економічних результатів системи наукової та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти / Р.В. Фещур, Л.В. Жук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 96-103. – ISSN 2222-4459
762959
  Жованик В. Моделювання фінансово-економічної працездатності навчального закладу / В. Жованик, Г. Жованик // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 4. – С. 74-75. – ISSN 1810-3944
762960
  Афанасьєв Є.В. Моделювання фінансового ризику багатоцільових рішень в управління прибутковістю промислового підприємства // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 46-55. – Бібліогр.: на 6 пунктів
762961
  Козак О.Ю. Моделювання фінансової діяльності комерційного банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Козак Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
762962
  Білик М.Д. Моделювання фінансової стійкості банку в умовах кризи / М.Д. Білик, Л.В. Савченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 127-135
762963
  Лондар С.Л. Моделювання фіскальних відносин у перехідній економіці // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.126-141. – ISSN 1605-7988
762964
  Колієв С.М. Моделювання фокусної системи в рамках експерименту ATF2 / С.М. Колієв, Ю.М. Оніщук // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 83
762965
  Слушаєнко Н.В. Моделювання формування ціни в макроекономічни) дослідженнях / Н.В. Слушаєнко, К.К. Писанець // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 59-65


  В статті запропонована математична модель визначення ціни на вітчизняний товар при наявності потужного потоку подібного імпортного товару та визначення зв"язку величин заробітних плат у робітників, зайнятих у національній економіці та за її межами.
762966
  Ляшенко Г.В. Моделювання формування якості винограду технічних сортів під впливом агрометеорологічних умов в Північному Причорномор"ї / Г.В. Ляшенко, О.М. Соборова // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 113-121. – ISSN 0868-6939
762967
  Шоломінська Т.Г. Моделювання функції реакції монетарної політики національного банку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 299-304 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
762968
  Скворцов І.Б. Моделювання функцій попиту і пропозиції на ринку монополістичної конкуренції / І.Б. Скворцов, У.О. Балик // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 25-28
762969
  Яценко Д А. Моделювання функціонально-рекреаційного зонування території лісокультурнихнасаджень старо-бердянського лісництва / Д А. Яценко, // Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 191-193. – ISBN 978-966-285-300-1
762970
  Каральова К.А. Моделювання функціонального зонування території національного природного парку // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 196-205


  На основі теоретичних та чинних нормативно-правових матеріалах досліджено функціональне зонування національних природних парків. Запропоновано модель функціонального зонування та режиму охорони земель в цих зонах на прикладі національного природного ...
762971
  Кононенко Тарас Моделювання характеру розмислу Г. Сковороди в методологічній культурі Нової філософії Х VI-XVIII ст. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С.52-57
762972
  Роганов В. Моделювання хвильових полів в анізотропних середовищах матричним методом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Пропонується стійкий метод обчислення трьохкомпонентних хвильових полів для горизонтально-шаруватого анізотропного середовища з поглинанням на основі використання дельта-операторів, шестивимірного формалізму Стро й матричного методу Хаскела-Томсона. A ...
762973
  Муйла О.О. Моделювання хвильових полів для задач визначення параметрів вогнища землетрусу : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Муйла О.О. ; НАНУ, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Львів, 2011. – 137 л. – Бібліогр.: л. 120-137
762974
  Муйла О.О. Моделювання хвильових полів для задач визначення параметрів вогнища землетрусу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Муйла Орест Олегович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
762975
  Малицький Д.В. Моделювання хвильових полів, збурених ефективно-точковою дислокацією / Д.В. Малицький, О.О. Муйла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-29. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Розглядається поширення сейсмічних хвиль в шаруватому півпросторі. З використанням методу Томпсона-Хаскела та інтегральних перетворень Фур"є-Бесселя-Мелліна одержані строгі аналітичні співвідношення для хвильового поля на вільній поверхні, коли джерело ...
762976
  Пак Р.М. Моделювання хвильового поля, збудженого довільно орієнтованою дислокацією у вертикально-неоднорідному півпросторі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 04.00.22 / Пак Р.М. ; НАН України ; Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
762977
  Пак Р.М. Моделювання хвильового поля, збуреного локальними джерелами у вертикально-неоднорідному півпросторі, та розрахунок синтетичних сейсмограм // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 35-42 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1684-2189
762978
  Павлова І.А. Моделювання художніх засобів на базі числівника в поетичних текстах В. Стуса // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 138-141
762979
  Ставицький А.В. Моделювання циклічності світової економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 94-102. – Бібліогр.: с. 94-97


  Реалізовано один з методів виділення фаз економічних циклів для України і найрозвинутіших країн світу. Показано тенденцію до вирівнювання циклів у різних країнах.
762980
  Гіоргізова-Гай Моделювання цифрових та цифроаналогових пристроїв з застосуванням різнорівневих моделей елементів : Автореф... канд.техн. наук: 05.13.05 / Гіоргізова-Гай В.Ш.; Нац.техн.ун-т.Укр.КПІ. – К, 1996. – 16л.
762981
  Задорожній А. Моделювання ціннісно-смислової картини світу молодшого школяра: пошук підходів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (971). – С. 60-64. – ISSN 0131-6788
762982
  Жиров О.Л. Моделювання ціноутворення в енергетичній галузі України / О.Л. Жиров, С.Б. Кузовкін // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 68-70
762983
  Бондаренко В.В. Моделювання часових рядів з використанням фрактального броунівського руху : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Бондаренко Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
762984
  Волошин І. Моделювання часової структури перевкладених роздрібних депозитів банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
762985
  Бєгун В.В. Моделювання чинника стресу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 36-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв
762986
  Єргіна О.І. Моделювання швидкості формування рецентних грунтів у ландшафтах Криму : природничо-географічні дослідження / О.І. Єргіна, С.Г. Чорний // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 24-27 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
762987
  Федунь Ю.Б. Моделювання шляхів сталого еколого-економічного розвитку України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 540-546. – ISSN 0321-0499
762988
  Талавіра Людмила Моделювання явищ і процесів під час виконання практичних робіт на уроках географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-19
762989
  Бутівщенко С. Моделювання як засіб підвищення ефективності програмно-цільового управління вищою освітою // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 37-43. – ISSN 2078-1016


  У статті визначено роль стратегічного планування у реалізації завдань інноваційного розвитку вищої освіти. Досліджено вплив інформаційного суспільства на розвиток інноваційного потенціалу державного управління. Обгрунтовано потребу формування базової ...
762990
  Ківалов С.В. Моделювання як метод дослідження системи вищої освіти // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 3-15
762991
  Остапенко Н.М. Моделювання як метод навчання в лінгводидактиці вищої школи // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 11-25
762992
  Колган В.П. Моделювання як метод пізнання у кримінальному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 214-220.
762993
  Семенець-Орлова Моделювання як метод публічного управління освітніми змінам // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 4 (31). – C. 35-43. – ISSN 2414-4436
762994
  Кубік В.Д. Моделювання як метод формування облікової політики підприємства // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 171-184. – ISSN 2413-9998
762995
  Вялікова О. Моделювання як методика аналізу тексту та види моделей // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 476-480. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
762996
  Бричко А.М. Моделювання як один із шляхів вдосконалення процесів адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 98-102. – ISSN 2309-1533
762997
  Негребецький В. Моделювання як основа процесу пізнання під час перевірки показань на місці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 169-172
762998
  Шаян О.Л. Моделювання як спосіб пізнання політичних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 78. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
762999
  Бондаревська О. Моделювання як теоретичний метод у процесі формування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 11/12 (142/143), листопад - грудень. – C. 127-130. – ISSN 2308-4634
763000
  Швирков О.І. Моделювання: філософський погляд (про співвідношення загальнонаукових і філософських понять) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 85-86
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,