Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
761001
  Кіраль С. "... Народилися з ним у собі": Тарас Шевченко на сторінках спогадів І. Жиленко та М. Коцюбинської // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 29 травня - 4 червня (№ 21). – С. 12-13
761002
   "...Народе мій, до тебе я ще верну..." : Ювілейна вчена рада Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНи України, присвячена 70-літтю Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-12. – ISSN 0236-1477
761003
   "...Народе мій, до тебе я ще верну..." Ювілейна Вчена рада Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, присвячена 70-літтю Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-11. – ISSN 0236-1477
761004
  Ільків М.В. "Нариси Дністра" О. Афанасьєва-Чужбинського про старожитності Хотинщини // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 65-74. – ISSN 2078-1849
761005
  Микитка О.Б. "Нариси з історіі українського перекладу" М. Москаленка як вершинний зразок праці з перекладознавства // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 172-176. – Бібліогр.: С. 176; 6 поз.


  У статті подано характеристику циклу статей з історії перекладу, опубліковного у журналі "Всесвіт" 1993-2006 рр. Проаналізовано науково-освітню спрямованість праць, розкрито головні опірно-змістові точки, обгрунтовано вагомість і непересічну ...
761006
  Штонь Г. "Нариси історії культури України". Телеверсія Мирослава Поповича // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 лютого (№ 3). – С. 18-19
761007
  Александрова Г. "Нариси історії української літератури" Миколи Петрова і питання компаративістики другої половини ХІХ ст. // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 5-11.
761008
  Білоус Д. "Народ - зодчий мови, мова - зодчий народу" // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 166. – ISSN 0208-0710
761009
  Махиянова Е.Б. "Народ выражает себя всего полнее и вернее в языке своём". К 200-летию со дня рождения академика И.И. Срезневского // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 6. – С. 565-569. – ISSN 0869-5873
761010
  Емельянова Н. "Народ джихада стрелял из пушек..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 1. – С. 113-117. – ISSN 0235-7089


  Кабарда и Осетия в планах имама Шамиля.
761011
  Жила С. "Народ маліє тоді, коли втрачає духовність...". Діалог історії й сучасності : до проблеми вивчення історичного роману "Орда" Романа Іваничука у ВНЗ // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-17. – Бібліогр.в кінці ст.
761012
  Савчук Н. "Народ мій є! Народ мій завжди буде!": методичні поради щодо вивчення життєпису й лірики Василя Симоненка в 11 класі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (96). – С. 27-31
761013
  Борисенко Валентина "Народ мій завжди буде!" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 234-235
761014
  Ерусалимский К. "Народ московский" : Московиты-эмигранты в Речи Посполитой // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10. – С. 71-73. – ISSN 0235-7089
761015
   "Народ" 1890-1895. Систематичний показчик змісту.. – Львів, 1970. – 135с.
761016
  Терлецький В. "Народ, який за вірою і місцем проживання належав Європі" : З нагоди 200-річчя від дня народження М.В.Гоголя // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 130-140. – ISSN 0131-2561
761017
  Михайлова Ирина "Народ... восклицал : осанна!" = Православные праздники в Московской Руси XVI - XVII веков // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 116-119. – ISSN 0235-7089
761018
  Кадоб"янська Н. "Народе мій, до тебе я ще верну..." (Василь Стус) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 153-158.


  Роздуми до прем"єри вистави "Іду за край..." про життя і долю Василя Стуса на сцені "Під дахом" у театрі імені Лесі Українки
761019
  Розумний Я. "Народе мій, твоїм будучим душу я тривожу". // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 8-10. – ISSN 0236-1477
761020
  Трубенко А.І. "Народження трагедії з духу музики" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 620-621. – ISBN 966-316-069-1
761021
  Лютий Т.В. "Народження трагедії"" Ніцше: контексти, ідеї, впливи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 51-60. – ISSN 1996-5931
761022
  Кононенко П. "Народжуйте себе, допоки світу..." // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 30-35


  Вийшли у світ три томи творчих надбань, а аткож присвчений його життєтворчості бібліографічний покажчик "Література. Кінематограф. Політика" (К., 2011) - яскравий літопис високоврожайного поля многотрудної дороги Івана Драча
761023
  Степаненко М. "Народився, щоб осяяти Україну!" : Шевченкіана Олеся Гончара // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-22.
761024
  Степаненко Микола "Народився, щоб осяяти Україну" : Шевченкіана Олеся Гончара // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-20. – Бібліогр. в кінці ст.
761025
  Станкович Є. "Народна музика стала частиною мене..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 21


  Євген Станкович - про те, чи важко сьогодні бути композитором та чому оперу "Страшнп помста" він пише вже друге десятиліття.
761026
  Букчин С. ... Народ, издревле нам родной / С. Букчин. – Минск, 1984. – 335с.
761027
  Сеферіс Й. [Нариси : (1936-1947) / Йоргос Сеферіс. – 6-е вид. – Афіни : Ікарос. – ISBN 960-7233-21-2
Т. 1. – 1992. – 522 с. – Видання новогрецькою мовою
761028
  Сеферіс Й. [Нариси / Йоргос Сеферіс. – 6-е вид. – Афіни : Ікарос
Т. 2 : (1948-1971). – 1992. – 447 с. – Видання новогрецькою мовою
761029
  Сеферіс Й. [Нариси / Йоргос Сеферіс. – 2-е вид. – Афіни : Ікарос
Т. 3 : Невидане (1932-1971). – 1993. – 419 с. – Видання новогрецькою мовою
761030
   [Народна пісня : паралоги. – Афіни : Естія, 1996. – 207 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька біблотека]). – ISBN 960-05-0702-3
761031
   [Народна пісня : клефтські пісні. – Афіни : Ерміс, 1981. – 159 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
761032
   [Народна пісня про чужину. – Афіни : Ерміс, 1990. – 304, [12] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 48])
761033
  Безкоровайна Олена «Народна пісня – дзеркало народної душі» (М. Драгоманов) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 259-264
761034
  Космацька Н. Нарис з історії виникнення і становлення жанру коміксу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 141-147. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19). – ISSN 2078-340X
761035
  Сігал А.В. Нарис з історії зародження теорії ігор у найстислішому викладі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
761036
  Щербаков В. Нарис з історії і соціал-демократії на Чернігівщині / В. Щербаков. – Х. – 222с.
761037
  Самойленко А.М. Нарис з історії Інституту математики Національної академіїї наук України (1958-1988) / А.М. Самойленко, В.В. Строк, В.І. Сукретний // Бюлетень Українського математичного товариства : інформаційно-наукове видання / Українське математичне товариство. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 9-26.


  Присвячується Юрію Олексійовичу Митропольському.
761038
  Курач Т.М. Нарис з історії класифікування карт : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 15-19. – Бібліогр.: 12 назв
761039
  Сисоєва О С. Нарис з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / МОіНУ; Світлана Сисоєва, Ірина Соколова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 308 с. – ISBN 996-8253-24-8
761040
  Різун В. Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства : Монографія / Володимир Різун, Тетяна Трачук; КНУТШ. – Київ : Поділля, 2005. – 232с. – ISBN 966-594-171-2
761041
  Франко І. Нарис з історії українсько-руської літератури до 1890 р. / І. Франко, 1910
761042
  Франко І. Нарис з історії українсько-руської літератури до 1890 р. / І. Франко, 1910
761043
  Кіктенко В. Нарис з історії українського китаєзнавства : XVIII - перша половина XX ст.: дослідження, матеріали, документи // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 18-177. – ISBN 978-966-579-271-0
761044
  Кіктенко Віктор Олексійович Нарис з історії українського китаєзнавства. XVIII перша половина ХХ ст.: дослідження, матеріали, документи / Кіктенко Віктор Олексійович; Нац.академія наук України; Ін-тут сходознавства ім. А.Кримського; Від. ред. О.Д.Огнєва. – Київ, 2002. – 194с. – ISBN 966-02-2570-9
761045
  Михайлин І.Л. Нарис з історіографії історії української журналістики: "Киевськая старина" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 18-22


  У статті розглядається проблема історіографії журналістикознавства, порушується динаміка розвитку даної науки.
761046
  Франковський В.А. Нарис з методики урока фізики / В.А. Франковський. – Київ ; Харків, 1936. – 87 с.
761047
  Квасниця В.М. Нарис з мінералогічної кристалографії самородних металів України / В.М. Квасниця, І.В. Квасниця // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 15-24. – ISSN 0204-3548
761048
  Юзефович В. Нарис з студентського життя // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 35-68. – ISBN 5-7707-1062-4
761049
  Марковський Ю. Нарис зоопланктону р.Інгульця / Ю. Марковський, 1928. – С.41-84. – Окремий відбиток
761050
  Томілович Л.В. Нарис історико-економічного розвитку Поросся із середини ХІІІ до середини XIV століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-48. – (Історія ; Вип. 43)


  Після монгольського нашестя на Пороссі відбулися серйозні зміни в соціальній, економічній та політичній сферах: торгівля опинилася в руках іноземних купців, зменшилася кількість міст, знать масово емігрувала в більш північні райони (Полісся), княжа ...
761051
   Нарис історії "Просвіти" / Р. Іваничук, Т. Комаринець, І. Мельник, А. Середяк. – Львів ; Краків ; Париж : Просвіта, 1993. – 232 с. – Авт. вказ. на звороті тит. арк. – (Популярна енциклопедія "Просвіти" / за ред. І. Мельника ; Ч. 1). – ISBN 5-7707-0643-0
761052
  Костенко А.В. Нарис історії Археологічного музею Херсонського губернського статистичного комітету (1890-1898) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 2 (34). – С. 48-55. – ISSN 2077-9496


  Розглядається перший етап життя та діяльності Віктора Івановича Гошкевича (1860-1928) – визначного дослідника археологічних пам’яток Півдня України. Обґрунтовується положення про визначальну роль В. І. Гошкевича у започаткуванні та розвитку ...
761053
  Пучков А.О. Нарис історії архітектурознавства / Андрій Пучков ; [Ін-т проблем сучас. мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2013. – 194, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 171-187 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-112-5
761054
  Попов М.М. Нарис історії ВКП(б) / М.М. Попов. – К., 1933. – 303с.
761055
  Туркало Я.К. Нарис історії Вселенських соборів (325-787) = Historie des Conciles Oecumeniques (325-787 )=Conciliengeschichte (325-787) =History of Ecumenical Councils (325-787) / Я.К.Туркало. – Брюссель : Літературно-наукове видавництво, 1974. – 320с.
761056
  Попов Н. Нарис історії Всесоюзної Комуністичної партії / Н. Попов. – вип. 1. – К., 1932. – 332с.
761057
   Нарис історії географічної освіти у Полтаському національнолму педагогічному університеті імені В.Г. Короленка / П.А. Кравченко, Л.М. Булава, С.М. Шевчук, О.М. Мащенко // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 95-99. – ISBN 978-966-182-397-5
761058
  Будько О.С. Нарис історії геоморфологічного вивчення Волинського та Житомирського Полісся : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 220-227. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
761059
  Захаров Б.Є. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956-1987) / Б.Є. Захаров; Харківська правозахисна група. – Харків : Фоліо, 2003. – 144с. – ISBN 966-03-1982-7
761060
  Ковальчук І.В. Нарис історії діяльності ОУН під проводом А. Мельника на Житомирщині у другій половині 1941 року / Іван Ковальчук, Сергій Стельникович ; [наук. ред. С.І. Кот] ; Фундація ім. О. Ольжича, Ін-т Нації і Держави. – 2-ге вид. – Житомир : Рута, 2014. – 185, [3] с. – Книга видана за сприяння Б. Розенблата. - Імен. покажч.: с. 181-185. – Бібліогр.: с. 169-180 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-581-078-1
761061
  Фуре Е. Нарис історії елементарної геометрії / Е. Фуре. – Вінниця, 1919. – 44 с.
761062
  Кагаров Є. Нарис історії етнографії / Є. Кагаров. – Київ : З друкарні Української Академії Наук
Ч. 1. – 1926. – 42 с.
761063
  Тоді Філіп Нарис історії Європейського Союзу = An historical introduction to the European Union / Тоді Філіп; Пер. з англ. М.Марченко. – Київ : "АНОД"; "К.І.С.", 2001. – 142с. – ISBN 966-7048-39-Х
761064
  Михайлин І.Л. Нарис історії журналістики Харківської губернії 1812-1917 / І.Л. Михайлин. – Харків : Колорит, 2007. – 366 с. : іл. – ISBN 978-966-8536-41-0
761065
  Дарованець О. Нарис історії загону УПА "Прилуцький" // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 152-182
761066
  Стороженко М.І. Нарис історії західно-української літератури до кінця XVIII віку / Микола Стороженко ; з pос. пеpеклали С. Петлюpа, H. Романович-[Ткаченко]; Під pед[акцією та з пеpедм.] Івана Фpанка. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки, 1905. – 381, [3] с.
761067
  Павленко Ю.В. Нарис історії Києва / Ю.В. Павленко ; Укр. т-во істориків науки, Ін-т гуманіт. досліджень Укр. акад. наук нац. прогресу. – Київ : Фенікс, 2003. – 480 с. – Бібліогр.: с. 474-476. – ISBN 966-651-119-3
761068
  Калюжний Р. Нарис історії Київського правничого (юридичного) товариства : [історія Київського університету] / Р. Калюжний, Ю. Дорошенко // Український правничий альманах : Щорічник / Українське правниче товариство. Київський університет права. НА внутрішніх справ України. – Київ, 2002. – за 2002 р. : До 125-річчя з дня заснування Київського правничого (юридичного) товариства. – C. 224-243. – ISBN 966-96132-0-5
761069
  Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХIV сторіччя / Михайло Грушевський ; АН УРСР, Інститут археології. – Київ : Наукова думка, 1991. – 560 с. – Репринте видання. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-12-002670-2
761070
  Рубінштейн М.Л. Нарис історії Київської Русі / М.Л. Рубінштейн. – Харків-Одеса, 1930. – 72с.
761071
  Івасюта М.К. Нарис історії колективізації на Тернопільщині / М.К. Івасюта. – Київ, 1958. – 116с.
761072
  Андріяшев О.М. Нарис історії колонізації Київської землі до кінця XV віку / О.М. Андріяшев. – [Київ], 1926. – 79 с. : 2 карти. – Окрем. відбиток з збірника: Київ та його околиця в історії і пам"ятках. К. 1926
761073
   Нарис історії конгресу Українців Канади в Торонті = A Historical Outline of the Ukrainian Canadian Congress Toronto-Branch : у тисячоліття християнства в Україні, століття поселення українців в Канаді, п"ятдесятиріччя відділу КУК в Торонті. – Торонто : Видано заходами управи віділу Конгресу Українців Канади в Торонті, 1991. – 589 с., 1 арк. кольор. портр. : іл., портр. – Текст укр., англ. мовою. - Імен. покажч.: с. 571-579. - Вих. дані з контртитулу. – ISBN 0-9695366-0-7
761074
  Ткаченко Микола Нарис історії Кременчуччини до початку XVIII ст. // З приводу нової розвідки з історії української торгівлі за першої половини ХІХ ст / М. Ткаченко. – С. 55-78
761075
  Фріс П.Л. Нарис історії кримінально-правової політики України : Монографія / П.Л. Фріс. – Київ : Атіка, 2005. – 124с. – ISBN 966-326-096-3
761076
  Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – Київ, 1998. – 727 с.
761077
  Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. – Київ : АртЕк, 1999. – 727 с. – ISBN 966-505-021-4
761078
  Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – 2-ге вид., випр. – Київ : АртЕк, 2001. – 728 с. – ISBN 966-505-226-8
761079
  Кубійович В. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка (1873-1949) / Володимир Кубійович ; Наук. т-во імені Т. Шевченка у Львові. – Львів : [б. в.], 1991. – 52, [1] с. – Кн. описана за обкл. – (Науково-популярна бібліотека НТШ ; число 1)
761080
  Жуковський А. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка в Європі / Аркадій Жуковський. – Львів; Париж, 2000. – 139с.,14л. іл. : іл. – ISBN 966-7155-52-8
761081
   Нарис історії нідерландської літератури : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Юніверс, 2002. – 192с. – 809Нари Шифр дубл. – ISBN 966-7305-69-4
761082
  Бойко О. Нарис історії Ніжинської науково-дослідної кафедри історії, культури і мови (20-30-ті рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С. 120-127.
761083
  Мірчук Петро Нарис історії Організації українських націоналістів / Мірчук Петро. – Львів
Т.1 : 1920-1939 /За ред. С.Ленкавського. – 2003. – 642 с. – Перевидано у Львові 2003 року коштом Дмитра і Марії Гулей. Вихідні дані ориг.: Мюнхен та ін.: Українське видавництво, 1968; На обкл.: Нарис історії ОУН
761084
  Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів = Outlines of the history of the Organization of the Ukrainian Nationalists / П. Мірчук; за ред. С. Ленкавського. – Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк : Українське вид-во
Т.1 : 1920 - 1939. – 1968. – 639 с. : фото
761085
  Веклич М.Ф. Нарис історії палеогеографічних досліджень на Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 71-87 : Рис. – Бібліогр.: 87 назв
761086
  Моргун О. Нарис історії промилової кооперації України / О. Моргун. – Мюнхен, 1966. – 272с.
761087
  Пахомов А.Г. Нарис історії робітничого руху та революції 1905 року на Криворіжжі / А.Г. Пахомов. – Х., 1932. – 79с.
761088
  Данилевский В В. Нарис історії розвитку продуктивних органів суспільної людини / В В. Данилевский. – Х, 1929. – 569с.
761089
  Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Наталя Яковенко; Український науковий інститут Гарвардського університету ; Інститут Критики. – 2-ге вид., переробл. та розшир. – Київ : Критика, 2005. – 584с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 966-7679-73-X
761090
  Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Наталя Яковенко. – 3-тє вид., переробл. та розшир. – Київ : Критика, 2006. – 584с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. An outline history of medieval and early Modern Ukraine. – ISBN 966-7679-82-9
761091
  Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України = An outline history of Medieval and Early Modern Ukraine / Наталя Яковенко. – 4-е вид. – Київ : Критика, 2009. – 584 с. – ISBN 978-966-8978-31-9
761092
  Терлецький М. Нарис історії середньовіччя / Маркіян Терлецький. – [Київ] : Вернигора, 1947. – 120 с.
761093
  Салата С.А. Нарис історії створення і розвитку університестьких обсерваторій України // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 104-107. – ISBN 978-966-493-834-8


  У статті стисло висвітлено історію будівництва та розвитку наукової діяльності астрономічних обсерваторій при університетах України до сьогодення. Однією з настарійших при університетах України є астрономічна обсерваторія при Київському національному ...
761094
  Жуковський А. Нарис історії України / Аркадій Жуковський, Орест Субтельний ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові. – Львів : НТШ, 1991. – 230 с. – (Українознавча б-ка НТШ). – ISBN 5-7707-1363-1
761095
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України / Дмитро Дорошенко ; передмова І.О. Денисюка. – Львів : Світ. – (Пам"ятки історичної думки України)
Т. 1. – 1991. – 576 с.
761096
  Дорошенко Д. Нарис історії України / Д. Дорошенко. – 2-ге видання. – Київ : Глобус. – ISBN 5-7707-1419-0; 5-7707-1694-0
т.1 : До половини XVII століття. – 1991. – 238с.
761097
  Дорошенко Д. Нарис історії України / Д. Дорошенко. – Київ : Глобус. – ISBN 5-7707-1420-4; 5-7707-1694-0
т.2 : Від половини XVII століття. – 1991. – 349с.
761098
  Жуковський А. Нарис історії України / Аркадій Жуковський, Орест Субтельний ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові. – Львів : НТШ, 1992. – 230 с. – (Українознавча бібліотека НТШ, Число 1). – ISBN 5-7707-1368-2
761099
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України = L"histoire de L"ukraine : [ в 2-х томах ] / Д.І. Дорошенко. – Мюнхен- Київ : Дніпрова хвиля - Глобус
Том 1 : до половини XVII століття. – 1992. – 232 с.
761100
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України = L"histoire de L"ukraine : [ в 2-х томах ] / Дмитро Дорошенко. – Мюнхен- Київ : Дніпрова хвиля - Глобус
Том 2 : від половини XVII століття. – 1992. – 350 с.
761101
  Жуковський А. Нарис історії України : Hаціональна економіка Укра ни / А. Жуковський, О. Субтельний. – Львів : Наукове товариство ім. Т.Шевченка, 1993. – 230 с. – ISBN 5-7707-1368-3
761102
   Нарис історії України 20 століття : Навчальний посібник. – Київ : Генеза, 2002. – 472с. – ISBN 966-504-212-2
761103
  Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця 18 століття : Навч. посібник / Н.М. Яковенко. – Київ : Генеза, 1997. – 312с. – ISBN 966-504-021-9
761104
  Багалій Д.І. Нарис історії України на соціально-економічному грунті / Д.І. Багалій. – Харків : Держвидав України. – (;Українська Академія наук : Збірник ; № 72)
Т. 1 : Історіографічний вступ і доба натурального господарства. – 1928. – 389 с.


  На тит. л. № 1314198 надпись: В. Шугаєвський 1934 р. На тит. л. прим. № 1314199 дарчий надпис: Нат. Дмитровні Полонський-Василенко і Миколі Прокоповичу Василенку в ознаку великої і постійної пошани автор Київ, 18 V. 1929
761105
  Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX - XX століття : навчальний посібник для учнів гуманітарних гімназій, ліцеїв, студ. історичних факультетів вищ. учбових закладів, вчителів / Ярослав Грицак. – 2-е вид. – Київ : Генеза, 2000. – 358 с. – Шифр. дубл. 9у Гриц (доп. карт. по фак.). – ISBN 966-504-150-9
761106
   Нарис історії українскьої літератури. – К, 1945. – 280с.
761107
   Нарис історії українскьої радянської літератури. – К, 1954. – 459с.
761108
  Москаленко А.А. Нарис історії українського алфавіту і правопису. / А.А. Москаленко. – Одеса, 1958. – 42с.
761109
  Коптілов В.В. Нарис історії українського поетичного перекладу (дожовтневий період ) : Дис... канд.філол.наук: / Коптілов В.В.; КДУ. – Київ, 1962. – 362л. – Бібліогр.:л.348-361
761110
  Жовтобрюх М.А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941) / М.А. Жовтобрюх. – Київ : Наукова думка, 1991. – 260с. – ISBN 5-12-002288-Х
761111
  Чарнецький С. Нарис історії українського театру в Галичині. / С. Чарнецький. – Львів, 1934. – 253с.
761112
  Москаленко Н.А. Нарис історії української граматичної термінології / Н.А. Москаленко. – К., 1959. – 224с.
761113
  Москаленко А.А. Нарис історії української діалектології. / А.А. Москаленко. – Одеса, 1961. – 48с.
761114
  Москаленко А.А. Нарис історії української діалектології. (Рад. період.) / А.А. Москаленко. – Одеса, 1962. – 126с.
761115
  Москаленко А.А. Нарис історії української лексикографії / А.А. Москаленко. – Київ, 1961. – 163с.
761116
  Радзикевич В. Нарис історії української літератури / В. Радзикевич. – Львів, 1941. – 220с.
761117
  Халімончук А.М. Нарис історії української літератури ХІХ ст. / А.М. Халімончук. – Львів, 1958. – 152с.
761118
  Халімончук А.М. Нарис історії української літератури ХІХ ст. / А.М. Халімончук. – 2-е вид., доп. – Львів, 1963. – 164с.
761119
  Коряк В.Д. Нарис історії української літрератури / В.Д. Коряк. – Київ, 1929
761120
  Бузук П. Нарис історії української мови. / П. Бузук. – Киев, 1927. – 256с.
761121
  Бузук П. Нарис історії української мови. / П. Бузук. – Киев, 1927. – 96с.
761122
  Софрон Мудрий С. Нарис історії української папської колегії св.Йосафата в Римі = Storia del pontificio collegio Ucraino di san Giosafat a Roma / Мудрий С. Софрон, отец; Укр. папська колегія св.Йосаафата в Зимі. – Roma, 1984. – 197s.
761123
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : [У 4-х т., 5-ти кн.] / Власовський Іван; Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Репр. вид. – Київ. – ISBN 966-7017-03-6; 966-7017-04-4 (т.1)
Т. 1. – 1998. – 396с. – Вих. дан. ориг.: Ню Йорк, 1956. - Присвяч. 2000-літтю Різдва Христового
761124
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3; 966-06-0111-5 (т.2)
Т. 2 : 17 ст. – 1998. – 360с. – Вих. дан. ориг. : Нью Йорк, 1956
761125
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3; 966-06-0112-3 (т.3)
Т. 3 : 18-20 ст. – 1998. – 360с. – Вих. дан. ориг.: Нью Йорк, 1957
761126
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3; 966-06-0114-X
Том 4, ч. 2 : 20 ст. – 1998. – 400с. – Вих. дан. ориг.: Нью Йорк, 1966
761127
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3, 966-06-0113-1
Том 4, ч. 1 : 20 ст. – 1998. – 368с. – Вих. дан. ориг.: Нью Йорк,1961
761128
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : [У 4 т., 5-ти кн.] / Власовський Іван; Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Репр. вид. – Київ. – ISBN 966-7017-03-6; 966-70-17-08-7 (т.4, кн.2)
Т. 4, ч. 2. – 1998. – 416с. – Вих. дан. ориг.: Ню Йорк : Бавнд Брук, 1966/ - Присвяч. 2000 літтю Різдва Христового
761129
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : [У 4-х т., 5-ти кн.] / Власовський Іван; Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Репр. вид. – Київ. – ISBN 966-7017-03-6; 966-70-17-07-9 (т.4, кн.1)
Т. 4, ч. 1. – 1998. – 384с. – Вих. дан. ориг.: Ню Йорк : Бавнд Брук, 1961, - Присвяч. 2000-літтю Різдва Христового
761130
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви. : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3; 966-06-0110-7 (т.1)
Т. 1 : 10-17 ст. – 1998. – 294с. – Вих. даню ориг.: Нью Йорк, 1955
761131
  Яримович В. Нарис історії Української Студентської Громади та українських поселень в Еспанії (1946-1996) / Володимир Яримович, Олександр Білик, Микола Волинський. – Філядельфія ; Мадрид : Українські технології, 1997. – 196, [2] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Дод. тит. арк. ісп. - Текст укр., ісп. – Бібліогр.: с. 174-179 та в підрядк. прим.
761132
   Нарис історії філософії на Україні. – Київ : Либідь, 1966. – 654с.
761133
  Пастернак Євген Нарис історії Холмщини і Підляшшя = The outline of history of the Kholm and Podlachia lands/Pasternak E. : (Hовіші часи) / Пастернак Євген. – Вінніпег : Trident Press, 1968. – 466с. : іл. – (Праці інституту дослідів Волині ; 17 : Волиніяна)
761134
  Пастернак Євген Нарис історії Холмщини і Підляшшя = The outline of history of the Kholm and Podlachia lands : (Hовіші часи) / Пастернак Євген. – 2е вид. – Вінніпег; Торонто, 1989. – 466с. : іл. – (Праці інституту дослідів Волині ; 17 ; Волиніяна)
761135
  Антонович М. Нарис історії Центрального Союзу Українського Студенства / М. Антонович. – Мюнхен-Нью-Йорк-Торонто, 1976. – 58с.
761136
  Софрон Мудрий Нарис історії Церкви в Україні / Владика Софрон Мудрий, ЧСВВ ; [ред. Р. Безпалько ; гравюри В. Лопати]. – Вид. 4-те. – Жовква : Місіонер, 2010. – 544 с. : іл. – ISBN 978-966-658-209-9
761137
  Базилевич І.В. Нарис клінічної ферментології / І.В. Базилевич. – Київ, 1936. – 312 с.
761138
  Житецький П. Нарис літературної історії української мови в ХVII віці / П. Житецький. – Львів, 1941. – 203с.
761139
  Балей С. Нарис логіки / С. Балей. – Львів, 1923. – 52 с.
761140
  Нестелєєв М. Нарис одного декадансу (особливості стилю Ореста Авдиковича в контексті доби) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5 (641). – С. 49-55. – ISSN 0236-1477
761141
  Фреїшин-Чировський Нарис політичної історії України / Фреїшин-Чировський. – Львів, 1997. – 248с.
761142
  Сергєєв О.Д. Нарис прадавньої історії Причорноморської передової западини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 15-22. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геології ; № 11)
761143
  Кліменко В. Нарис про гуманітаризацію технічних дисциплін. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 76-80. – ISSN 1682-2366
761144
  Панова Л.В. Нарис про договір рахунка умовного зберігання (ескроу) як нового виду банківських рахунків в Україні // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 279-284. – ISBN 978-966-927-142-6
761145
  Приймак В. Нарис про життєвий і творчий шлях професора Володимира Юринця / В. Приймак, М. Жовтанецький, Б. Мельник // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 3-8. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
761146
  Чумаченко В. Нарис про життя і творчість Олександра Юхимовича Півня, українського фольклориста і кубанського козачого письменника // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 79-88. – ISBN 966-7804-53-4
761147
  Мішалов В.Д. Нарис про участь викладачів кафедр судової медицини деяких вищих навчальних закладів Києва у справі Майдану // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України. – Київ, 2014. – № 2. – C. 74-79. – ISSN 2218-838X
761148
  Лоський К. Нарис римської історії. – Гельсінгфорс : Гельсінгфоp. центральна друкарня., 1919. – 144с. – Бібліогp.: Літ. по pим. істоpії: С. 131-136.


  Hа звоpоті тит. аpк. пpисвята дpужині Ївзі
761149
  Фріче В.М. Нарис розвитку західних літератур / В.М. Фріче ; переклав М. Нестерович. – Харків : Держвидав України, 1930. – 196, [4] с.
761150
  Фріче В.М. Нарис розвитку західних літератур / В.М. Фріче. – Харків, 1932. – 248 с.
761151
  Рослий І.М. Нарис розвитку комплексного картографування // Географічний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 6. – С. 136-143
761152
  Штокало Й.З. Нарис розвитку математики на Україні за 40 років Радянської влади / Й.З. Штокало. – К, 1958. – 84с.
761153
  Матвєєв Г.К. Нарис розвитку сімейного права Української РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
761154
   Нарис розвитку степового сільского господарства України за п"ятиріччя. – Х., 1929. – 52с.
761155
  Радзівілл А. Нарис розвитку судової психології // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 61-65
761156
  Владимиров П. Нарис розвитку творчості Гоголя : (із промови на урочистому акті університету Св. Володимира 16 січня 1891 р.) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 113-114. – ISBN 5-7707-1061-6
761157
  Левинський В. Нарис розвитку українського робітничого руху в Галичині : з передмовою Льва Юркевича. – Київ, 1914. – 115с. – Віб. з журн. "Дзвін (1913, кн. 6-12 і 1914 кн.1)"
761158
  Левинський В. Нарис розвитку українського робітничого руху в Галичині / В. Левинський. – Х-К, 1930. – 94с.
761159
  Косець М.І. Нарис рослинності гірської частини Закарпатської області УРСР. / М.І. Косець, 1959. – С. 42-57
761160
  Мерков А. Нарис санітарного стану сучасного Поділля / А. Мерков. – Вінниця : Віндерждрук ім. Леніна, 1929. – 45 с.
761161
  Гумецька Л.Л. Нарис словотворчої системи української актової мови XIV-XV ст. / Л.Л. Гумецька; Відп. ред. І.М. Керницький. – К., 1958. – 300с.
761162
   Нарис тектонічної будови південно-західної частини Джезказганської западини (Центральний Казахстан) / А.В. Чекунов, О.С. Іванушко, Ю.Б. Люльєв, Ю.Г. Чугунний // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 13-21 : Рис. – Бібліогр.: 27 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
761163
  Хоменко О.Б. Нарис у газеті / Хоменко О.Б. – Київ : Політвидав України, 1966. – 108 с. – (Бібліотечка робсількора)
761164
  Загородний М.Г. Нарис у місцевій пресі / М.Г. Загородний. – Х., 1958. – 36с.
761165
  Миронюк В.М. Нарис у творчості письменників "Покутської трійки" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 126-130. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
761166
  Багалій Д.І. Нарис української історіографії. – Київ : Всеукраїнська Академія наук, 1923. – 138 c. – (Збірник історико-філологічного відділу Української Академії наук ; № 1 ; Літописи)
761167
  Янів В. Нарис української культури / Д-р Володимир Янів ; Укр. Конгресовий Комітет Америки, Шк. Рада. – 2-ге, скороч. вид. – Ню Йорк : Видання Шкільної Ради, 1961. – 93, [3] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач.
761168
  Драгоманов М. П. Нарис української соціалистичної програми : (переднє слово до "Громади") : з нагоди сорокових роковин української соціалістичної журналістики (1878-1918) / Михайло Драгоманів. – 2-ге вид. – Київ : Серп і молот ; [Дpук. Укp. Центp. Ради], 1918. – 101, [3] с. – [пеpедм. Ю.О[хримовича]]. Прим. дефектний без обладанки. – ([Сеp. суспільно-політична] ; [№ 11])
761169
  Вандек В. Нарис філософії Б. Спінози / В. Вандек, В. Тімоско, 1932. – 72 с.
761170
  Ляшев О. Нарис церковної історії села Роїща / Олександр Ляшев. – Чернігів : Десна, 2015. – 124, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-123 та в підрядк. прим. – ISBN 9789665025641
761171
  Шпиталь М.І. Нарис. До наукової біографії академіка Української академії наук М.В. Птухи (1984-1961) // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 247-252. – ISSN 2072-9480
761172
  Першин П.Н. Нариси аграрних проблем будівництва соціалізму / П.Н. Першин. – К, 1973. – 339с.
761173
  Першин П.Н. Нариси аграрної революції в Росії / П.Н. Першин. – Київ, 1959. – 420с.
761174
  Кліменко В. Нариси академіка Олексія Крилова про вищу освіту // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (114). – С. 72-79. – Бібліогр.: Бібілогр: 8 назв. – ISSN 1682-2366
761175
   Нариси білорусько-українських літературних зв"язків : Культурно-історичні та літературознавчі аспекти проблеми. – Київ, 2003. – 413 с. – Парал. тит. лист. на білорус. мові. – ISBN 966-522-103-5
761176
  Помяловский Н.Г. Нариси бурси / Н.Г. Помяловский. – Київ-Одеса, 1935. – 208с.
761177
  Помяловський М.Г. Нариси бурси / М.Г. Помяловський. – Київ : Художня література, 1950. – 172 с.
761178
  Помяловський М.Г. Нариси бурси / М.Г. Помяловський. – К., 1983. – 175с.
761179
  Корнієнко О.М. Нариси військової історії України. Сумський слобідський козацький полк 1659-1765 рр. / Олег Корнієнко. – Київ : Наш час, 2008. – 488 с., [ 6 ] с. іл. : іл. – Пам"яті краєзнавця Геннадія Терешковича Петрова (1936-1997). – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-14-9
761180
   Нариси державно-політичного розвитку африканських країн. – К.
1. – 1967. – 260с.
761181
   Нариси до історії Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України / Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса ; за ред. В.І. Борисова, В.С. Батиргареєвої ; [редкол.: В.І. Борисов (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2015. – 188, [2] с., [1] арк. фот. – Присвяч. 20-річчю НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-855-0
761182
   Нариси до історії українського народного танцю : Практичний матеріал для вчителів загальноосвітніх шкіл,шкіл нового типу та керівників гуртків позашкільних закладів. – Київ, 1997. – 64с.
761183
  Янів В. Нариси до історії української етнопсихології = Grundrisse zur Geschichte der ukrainischen Etnopsychologie / В.Янів; Упоряд. М. Шафовал. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 341с. – ISBN 966-346-218-3
761184
  Янів В. Нариси до історії української етнопсихології = Grundrisse zur Geschichte der ukrainischen Etnopsychologie / В.Янів ; [ упоряд. М. Шафовал ]. – 3-те вид. стереотип. – Київ : Знання, 2006. – 341с. – (Підручники / Український вільний університет ; 13). – ISBN 966-346-056-3
761185
  Гарасим Я.І. Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Філологічний фак-т. – Київ : Знання, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-346-596-8


  У посібнику висвітлено наукові аспекти фольклористичного доробку найчільніших дослідників усної словесної творчості: М. Максимовича, О. Бодянського, П. Куліша, М. Костомарова, О. Потебні, М. Драгоманова, І. Франка, М. грушевського, Ф. Колесси та І. ...
761186
   Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук в педвузі. – Горлівка
Том 1. – 1996. – 324с.
761187
   Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук в педвузі. – Горлівка
Том 2. – 1996. – 320с.
761188
   Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук в педвузі : Збірник наукових та науково-методичних праць. – Горлівка : ГДППМ, 1997. – 418с.Вип.3
761189
  Цьомпа П. Нариси економетрії і побудована на національній політекономії теорія бухгалтерського обліку / П. Цьомпа; Пер. з нім. Я.Гончарук, та ін. – Львів : Каменяр, 2001. – 223с. – ISBN 5-7745-0840-4
761190
  Островітянов К.В. Нариси економіки докапіталістичних формацій / К.В. Островітянов. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1947. – 144 с.
761191
  Ярошевич А.І. Нариси економічного життя України / А.І. Ярошевич. – К., 1927. – 144с.
761192
  Ярошевич А.І. Нариси економічного життя України / А.І. Ярошевич, 1928. – 217с.
761193
   Нариси економічної географії Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ : АН УРСР
Т. 1. – 1949. – 536с.
761194
   Нариси економічної географії Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ : АН УРСР
Т. 2. – 1952. – 567с.
761195
   Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – 350, [2] с. – Бібліогр.: с. 344-346 та в кінці ст. – ISBN 978-617-573-038-6
761196
  Радул В.В. Нариси з актуальних проблем соціальної педагогіки : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / В.В. Радул ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 135, [1] с. – Бібліогр. у тексті
761197
  Романовський В.О. Нариси з архівознавства / В.О. Романовський. – Харків, 1927. – с.
761198
   Нариси з воєнної історії Давньої України. – Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2005. – 356с.
761199
  Закревська Я.В. Нариси з діалектного словотвору в ареальному аспекті / Я.В. Закревська. – Київ, 1976. – 163с.
761200
  Жилко Ф.Т. Нариси з діалектрології української мови / Ф.Т. Жилко. – Київ, 1955. – 316с.
761201
  Жилко Ф.Т. Нариси з діалектрології української мови / Ф.Т. Жилко. – Вид. 2-е, перероб. – Київ, 1966. – 307с.
761202
  Матвієнко-Гарнага Нариси з економічної географії України : підручник для вищих шкіл / Ф.Т. Матвієнко-Гарнага. – Одеса : Держвидав України, 1929. – 200 с.
761203
  Чекушина Ю.М. Нариси з економічної історії України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.М. Чекушина, І.В. Толстих; МОіНУ. Дніпропетр. ун-тет економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 140 с. – ISBN 966-8253-47-7
761204
  Теличук П.П. Нариси з економічної теорії / П.П. Теличук, В.О. Паламарчук. – К., 1994. – 171с.
761205
  Пінчук О.Ф. Нариси з етно- та соціолінгвістики / Олекса Пінчук, Петро Червяк. – Київ : Просвіта, 2005. – 152с. – ISBN 966-8547-34-9
761206
  Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства / Л.А. Булаховський. – Київ : Радянська школа, 1955. – 348с.
761207
  Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства / Л.А. Булаховський. – 2-е вид., випр. та доп. – К., 1959. – 308с.
761208
  Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. / І.Г. Чередниченко. – К., 1962. – 495с.
761209
  Безпалько О.П. Нариси з історичного синтаксису української мови / О.П. Безпалько. – Київ, 1960. – 236с.
761210
  Скляренко В.Г. Нариси з історичної акцентології української мови / В.Г. Скляренко. – Київ, 1983. – 239 с.
761211
  Бевзенко С.П. Нариси з історичної граматики української мови / С.П. Бевзенко. – К, 1953. – 199с.
761212
  Самійленко С.П. Нариси з історичної морфології української мови / С.П. Самійленко. – К
1. – 1964. – 234с.
761213
  Самійленко С.П. Нариси з історичної морфології української мови / С.П. Самійленко. – К
2. – 1970. – 190с.
761214
  Довженко В.Д. Нариси з історіі української радянської музики / В.Д. Довженко. – Київ, 1957. – 240с.
761215
  Верба І.В. Нариси з історіії палацових переворотів у Росії (1720-1760-ті роки) : навчальний посібник / Ігор Верба ; КНУТШ. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 196 с. – ISBN 978-966-340-392-2
761216
  Дельєж Р. Нариси з історії антропології = Une histoire de l"anthropologie. Ecoles. Auteurs. Theories : Школи. Автори. Теорії / Робер Дельєж ; переклад з французської Є. Марічева. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-518-449-2
761217
   Нариси з історії архитектури Української РСР. – Київ, 1957. – 560с.
761218
  Свенцицький І. Нариси з історії болгарської літератури / І. Свенцицький. – ЛЬвів, 1957. – 151с.
761219
  Кочубей Л.О. Нариси з історії видавничої діяльності Університету Св. Володимира у 1834-1917 роках (на прикладі видань з природознавства) / Лариса Кочубей ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 223 с. – ISBN 978-966-439-226-3
761220
  Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі / С.В. Юшков. – Київ, 1939. – 210с.
761221
  Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі / С.В. Юшков. – Київ : Наукова думка, 1992. – 352 с.
761222
   Нариси з історії вітчизняної психології. – К., 1952. – 256с.
761223
   Нариси з історії вітчизняної психології. – К.
1. – 1955. – 260с.
761224
   Нариси з історії вітчизняної психології. – Київ : Радянська школа
Ч.1. – 1955. – 259с.
761225
   Нариси з історії вітчизняної психології. – К.
2. – 1955. – 148с.
761226
   Нариси з історії вітчизняної психології (XVII - XVIII ст.) : Збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1952. – 255с.
761227
   Нариси з історії вітчизняної психології кінця 19 і початку 20 століття. – Київ : Радянська школа, 1959. – 292с.
761228
   Нариси з історії вітчизняної психології кінця XIX і початку XX ст. : Збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1959. – 292с.
761229
  Ярославський Є. Нариси з історії ВКП (б) / Є. Ярославський. – К
1. – 1937. – 400с.
761230
  Матвєєва Л. Нариси з історії Всеукраїнської Академії наук : НАНУ, Інститут сходознавства / Леся Матвєєва. – Київ : Стилос, 2003. – 296 с. – До 85-річчя НАН України. – ISBN 966-8518-01-2
761231
   Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті = Essays about the history of the geological investigations at the Kiev University. – Київ : Рада, 1999. – 328 с. – Парал. тит. арк. анг. мовою. – ISBN 966-7087-28-Х
761232
  Лильо І. Нариси з історії грецької громади Львова XVI - XVII століть / І. Лильо; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Львівська політехніка, 2002. – 190с. – ISBN 966-533-244-8
761233
  Харлампович К.В. Нариси з історії грецької колонії в Ніжені (XVII-XVIII ст.) / К.В. Харлампович. – 97с.
761234
  Харлампович К.В. Нариси з історії грецької колонії в Ніжині (XVII-XVIII ст.) : до історії національних меншостей в Україні / Костянтин Харлампович ; [відп. за вип.: О. Морозов ; підготов. тексту, передм., комент.: Є. Чернухін, О. Морозов] ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, Музей рідкісної кн. ; Ніжин. міськ. т-во греків ім. Братів Зосимів. – Ніжин : Ферокол, 2011. – 379, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Греки в Ніжині). – ISBN 978-611-527-012-5


  До книги ввійшли маловідомі масовому читачеві нариси та статті академіка ВУАН Костянтина Васильовича Харламповича (1870-1932), присвячені історії Ніжинського грецького братства - національно-культурної організації грецьких купців, що існувала в ...
761235
   Нариси з історії давнього Переяслава : (До 1100-ліття першої літописної згадки) / Г. Бузян, Л. Набок, М. Роздобудько, Д. Тетеря; Галина Бузян, Людмила Набок, Михайло Роздобудько, Дмитро Тетеря; Націон. історико-етнографічний заповідник"Переяслав"; Переяслав - Хмельницька Міська Рада. – Київ : Міленіум, 2007. – 264с. – ISBN 978-966-8063-67-1
761236
  Ткач А.П. Нариси з історії держави і права Української РСР / А.П. Ткач. – К.
1. – 1961. – 75с.
761237
   Нариси з історії дипломатії України. – Київ : Альтернативи, 2001. – 736с. – ISBN 966-7217-55-8
761238
  Швайка М.А. Нариси з історії економічних поглядів / М.А. Швайка; Асоціація народних депутатів України. – Київ : Міжнародний університет, 2006. – 222с.
761239
   Нариси з історії економічної думки на Україні. – К., 1956. – 388с.
761240
  Кузнєцов Б.Г. Нариси з історії електротехніки / Б.Г. Кузнєцов. – Харків, 1937. – 84 с.
761241
  Коган П.С. Нариси з історії західноевропейскої літератури / П.С. Коган. – Харків
Т. 1. – 1935. – 304 с.
761242
  Коган П.С. Нариси з історії західноевропейської літератури / П.С. Коган. – Х.
2. – 1936. – 328 с.
761243
  Зуб Дарія Нариси з історії золотарства Галичини / Дарія Зуб. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 360с. – ISBN 966-613-277-Х
761244
  Рогожа М.М. Нариси з історії зоогеографічної науки в Україні (1859-1941): орнітологічний аспект : монографія / М.М. Рогожа ; [відп. ред. Пилипчук О.Я.] ; М-во освіти і науки України, Київ. держ. ін-т декор.-приклад. мистец. і дизайну ім. Михайла Бойчука. – Київ : Кондор, 2014. – 368, [2] с. – Імен. покажч. науковців: с. 363-368. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2781-97-7
761245
  Чувпило О.О. Нариси з історії ідейно-політичної боротьби в Індійському національному конгресі (20-ті роки ХХ ст.) / О.О. Чувпило; Мін-во освіти України, Харківський держ.ун-т. – Харків, 1999. – 200с. – ISBN 966-623-030-5
761246
   Нариси з історії інститутів відділу технічних наук. – К., 1961. – 168с.
761247
  Кальницький М. Нариси з історії Києва : навчальний посібник для середніх загальноосвітних навчальних закладів / Михайло Кальницький, Дмитро Малаков, Оксана Юркова ; ред. Т. Кіщук, С. Кульчицького. – Київ : Генеза, 2002. – 383 с. – ISBN 966-504-345-5
761248
  Патриляк І.К. Нариси з історії Київського університету : навч. посібник для студентів іст. ф-ту / І.К. Патриляк, М.А. Боровик, О.В. Ляпіна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ : [б. в.], 2009. – 130, [1] с. – Імен. покажч.: с. 126-130. – Бібліогр.: с. 114-119
761249
   Нариси з історії кіномистецтва України. – Київ : Інтертехнологія, 2006. – 862 с. : іл. – Бібліогр.: с. 861-862 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-96714-9-3


  Представлена праця є колективним системним дослідженням, яке ставить за мету осягнення складного процесу становлення і розвитку вітчизняного кінематографу протягом ХХ ст. Головною ідеєю видання є поглиблення та систематизація знань на вищевказану тему. ...
761250
  Лучканин С.М. Нариси з історії класичної філології : Навчальний посібник для магістрантів і студентів відділення класичної філології / С.М. Лучканин; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ : Науковий світ, 2004. – 204с. – ISBN 966-675-271-9
761251
  Чорний Г.П. Нариси з історії конструкторського бюро / Георгий Чорний. – Київ : Четверта хвиля. – ISBN 978-966-529-248-7
Ч. 1. – 2011. – 182 с. : фотоіл.
761252
  Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів = Sketches from the history of costumes / Костянтин Стамеров; [ худож. М.Н. Грох ]. – Київ : Мистецтво, 2007. – 432с. : іл. – резюме і текстівки англійською та російською мовами. – ISBN 978-966-577-118-0
761253
  Михайленко П.П. Нариси з історії кримінального законодавства Української РСР / П.П. Михайленко. – Київ
ч. 1. – 1959. – 440с.
761254
  Пхиденко С.С. Нариси з історії логіки Стародавнього світу : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / С.С. Пхиденко ; МОНУ ; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т соц. наук. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2010. – 180 с. – (Серія "Посібники та підручничи ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-504-8
761255
  Граб С. Нариси з історії Любеча / С. Граб. – К, 1997. – 60с.
761256
  Вакула Н.С. Нариси з історії медицини Закарпаття : з давніх часів до 40-х років 20 століття / Наталія Вакула ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2006. – 156с. : іл. – ISBN 966-8764-26-9
761257
  Мазуркевич О.Р. Нариси з історії методики української літератури / О.Р. Мазуркевич. – Київ, 1961. – 376с.
761258
  Боголюбов О.М. Нариси з історії механіки / О.М. Боголюбов. – Київ, 1974. – 192с.
761259
   Нариси з історії митної справи та митного законодавства України-Руси / П.М. Дідусенко, Т.С. Мавродій, С.А. Пахневський, О.В. Лисицький, В.П. Костюк; Дідусенко П.М., Мавродій Т.С., Пахневський С.А., Лисицький О.В., Костюк В.П.; Під ред. П.М. Дідусенко. – Київ : Софія А, 2005. – 634с. – ISBN 966-8684-22-2
761260
  Михайличенко О.В. Нариси з історії музично-естетичного виховання молоді в України (друга половина ХІХ -початок ХХ ст,) / О.В. Михайличенко; Київськ.держ.лінгвіст.ун-т. – Київ : КДЛУ, 1999. – 238с. – ISBN 966-7443-63-9
761261
  Ємельянов І.Г. Нариси з історії Національного науково-природничого музею НАН України : (до 50-річчя з дня створення) / І.Г. Ємельянов, О.В. Червоненко // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 3-12. – ISSN 2219-7516


  8 червня 2016 р. виповнюється 50 років від дня заснування у Києві Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (ННПМ) - одного з найбільших природничих музеїв Європи. З 1930 по 1939 рр. до музею з Київського університету ...
761262
  Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури / Є. Маланюк. – К., 1992. – 78с.
761263
   Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку 20 ст.). – Київ; Нікополь; Запоріжжя : Тандем-У, 2002. – 418с. – ISBN 966-7089-81-9
761264
  Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії нового часу : Навчальний посібник / Ю.В.Кушаков ; МОН України; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 572с. – ISBN 966-364-190-8
761265
   Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття : в 2-х кн. – Київ : Інтертехнологія. – ISBN 978-966-96839-9-1
Кн. 1. – 2006. – 544 с. : іл. – Бібліогр.: с. 539-543 та в підрядк. прим.


  Представлена праця є результатом наукових досліджень поступу українського образотворчого мистецтва ХХ та перших років ХХІ століть. Видання складається з двох книг. У першій книзі аналізується творчий процес та художні явища в Україні 1900-1950-х рр. ...
761266
   Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття : у 2-х кн. – Київ : Інтертехнологія. – ISBN 978-966-96839-9-1
Кн. 2. – 2006. – 656 с. : іл. – Бібліогр.: с. 647-654 та в підрядк. прим.
761267
  Нечай Н.В. Нариси з історії оподаткування / Н.В. Нечай. – Київ : Вісник з історії оподаткування, 2002. – 144с. – ISBN 966-96110-1-6
761268
   Нариси з історії педагогічної думки (перша третина XX століття) / [О.С. Радул, Т.О. Кравцова, С.В. Куркіна та ін.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2015. – 310, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-7406-86-8
761269
  Косвен М.О. Нариси з історії первісної культури / М.О. Косвен ; АН СРСР. – Київ : Радянська школа, 1955. – 199с. – (Науково-популяна серія)
761270
   Нариси з історії Північної Буковини. – К,, 1980. – 339с.
761271
  Сіцінський Є. Нариси з історії Поділля / Є. Сіцінський. – Вінниця, 1927. – 73с.
761272
  Горкіна Л.П. Нариси з історії політичної економії в Україні : остання третина ХІХ - перша третина ХХ ст. / Л.П. Горкіна. – Київ : Наукова думка, 1994. – 245с. – ISBN 5-12-004349-6
761273
  Манусевич О.Я. Нариси з історії Польщі / О.Я. Манусевич. – Київ : Радянська школа, 1954. – 452 с.
761274
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 13. – 1971. – 128 с.
761275
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 16. – 1972. – 103 с.
761276
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 19. – 1974. – 136 с.
761277
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1960-
Вип. 20. – 1975. – 100 с.
761278
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1960-
Вип. 24. – 1978. – 120 с.
761279
  Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні / О. Гермайзе
Том 1. – 400с.
761280
  Масальський В.І. Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітнії початкових і середніх школах Української РСР / В.І. Масальський, 1962. – 204с.
761281
  Масальський В.і. Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітній початкових і середніх школах Української РСР. Т.2. 1958-1960 рр. : Дис... доктора пед.наук: / Масальський В.і.; КДУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1963. – 599-1024л. – Бібліогр.:л.1021
761282
  Масальський В.І. Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітніх початкових і середніх шкоалах УРСР. Т.1. 1917-1957 рр. : Дис... доктора пед.наук: / Масальський В.І.; КДУ ім.Т.Шевченка. – К., 1963. – 599л.
761283
   Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (XX століття) : навчально-методичний посібник / О.В. Сухомлинська [та ін.] ; [за ред. О.В. Сухомлинської, В.С. Курила] ; Академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки ; Державний заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 444 с. : фото. – Бібліогр.: с. 434-435. – ISBN 978-966-617-234-4
761284
  Змерзлий Б.В. Нариси з історії розвитку системи освіти кримських татар у Кримській АРСР (1921-1941 рр.) / Змерзлий Б.В.; Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського Національної академії наук України. – Сімферополь : Атлас-Компакт, 2006. – 280с. – ISBN 966-8584-86-4
761285
   Нариси з історії розвідки суб"єктів державотворення на теренах України / [В.В. Цибулькін та ін. ; автор ідеї, заг. ред., вступ, заключне слово П.Д. Морозов] ] ; Фонд ветеранів зовнішньої розвідки України. – Київ : Преса України, 2011. – 536 с. : іл. фото. – Бібліогр.: с. 502-532. – ISBN 978-966-472-099-8
761286
  Самойлов Ф.О. Нариси з історії російської культури кінця ХІХ - початку ХХ ст. : навч. посібник з додатком програми спецкурсу за вимогами кредитно-модульної системи / Федір Самойлов ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2008. – 168 с. – Бібліогр.: с. 163-165. – ISBN 978-966-318-988-8
761287
  Трофимович К.К. Нариси з історії серболужицької літератури. / К.К. Трофимович, В.А. Моторний. – Львів, 1970. – 95с.
761288
  Трофимович К.К. Нариси з історії серболужицької літературної мови / К.К. Трофимович. – Львів, 1970. – 49с.
761289
   Нариси з історії СРСР. – К., 1954. – 332с.
761290
   Нариси з історії СРСР. – Київ, 1957. – 316 с.
761291
  Мавродін В.В. Нариси з історії СРСР / В.В. Мавродін. – К., 1958. – 260с.
761292
   Нариси з історії СРСР. – К., 1973. – 370с.
761293
  Копанєв О.І. Нариси з історії СРСР. / О.І. Копанєв. – К., 1959. – 256с.
761294
  Дядиченко В.А. Нариси з історії СРСР. / В.А. Дядиченко. – К., 1971. – 240с.
761295
  Окунь С.Б. Нариси з історії СРСР. Друга чверть ХІХ століття. / С.Б. Окунь. – К., 1959. – 415с.
761296
  Лось Ф.Є. Нариси з історії СРСР. Епоха капіталізму / Ф.Є. Лось. – Київ, 1972. – 280с.
761297
  Окунь С.Б. Нариси з історії СРСР. Кінець XVIII - перша чверть ХІХ століття. / С.Б. Окунь. – К., 1957. – 396 с.
761298
  Коган П.С. Нариси з історії стародавніх літератур / П.С. Коган. – К.-Х., 1938. – 192с.
761299
  Ковальов С.І. Нариси з історії стародавнього Риму / С.І. Ковальов, О.М. Штаєрман. – К, 1957. – 311с.
761300
  Мірза-Авак"янц Нариси з історії суду в Лівобережній Україні другої половини XVII століття / Мірза-Авак"янц. – [13] с. – Окр.відб.
761301
   Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні (19 - 20 ст.) : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Я.Й. Малик, Б.Д. Вол, С.Д. Гелей, В.В. Трофимович, В.М. Чуприна; За заг. ред. Я.Й. Малика. – Львів : Світ, 2003. – 296с. – ISBN 966-603-132-9


  Особлива увага приділена початку XX ст., етапу української революції 1917-1920 рр., функціонуванню українських партій на Західній Україні
761302
   Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні (XIX - XX ст.) : навчальний посібник / Я.Й. Малик, Б.Д. Вол, С.Д. Гелей, В.В. Трофимович, В.М. Чуприна; за заг. ред. Я.Й. Малика. – Львів : Світ, 2001. – 294 с. – ISBN 966-603-132-9


  Особлива увага приділена початку XX ст., етапу української революції 1917-1920 рр., функціонуванню українських партій на Західній Україні
761303
  Волощенко А.К. Нариси з історії суспільно-політичного руху на Україні в 70-х - на початку 80-х років XIX ст. / А.К. Волощенко. – Київ, 1974. – 222с.
761304
  Дмитриченко В.С. Нариси з історії суспільно-політичної та філософської думки народів СРСР доби феодалізму / В.С. Дмитриченко. – Київ, 1961. – 160с.
761305
  Матвєєва Л.В. Нариси з історії сходознавства / Леся Матвєєва ; [відп. ред. Бубенок О.Б.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос, 2008. – 398, [2] с., [2] арк. фотоіл. : портр. – До 90-річчя акад. наук України. - Текст укр., рос. - Імен. покажч.: с. 389-398. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-193-004-8
761306
   Нариси з історії та культури євреїв України. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 440с. : іл. – (Бібліотека інституту юдаїки). – ISBN 066-378-000-2
761307
   Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття / Г.І. Веселовська, І.В. Волицька, М.О. Гринишина, Н.П. Єрмакова, В.І. [та ін.] Заболотна; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ ; [Веселовська Г.І. та ін. ; редкол. : Сидоренко В.Д. (гол.), І. Безгін, Г. Веселовська та ін.]. – Київ : Інтертехнологія, 2006. – 1054с. : іл. – ISBN 978-966-96839-5-3


  Представлене видання є першою за багато років спробою колективу українських театрознавців комплексно дослідити сценічну практику в Україні ХХ ст. У праці систематизуються факти та явища театрального процесу, подаються та обґрунтовуються основні моделі ...
761308
   Нариси з історії техніки. – К.
2. – 1955. – 123с.
761309
   Нариси з історії техніки. – К.
5. – 1959. – 173с.
761310
   Нариси з історії технічної освіти на Житомирщині. – Житомир, 1997. – 94с.
761311
   Нариси з історії України. – Київ
Вип. 1. – 1937. – 205 с.
761312
   Нариси з історії України. – К.
1. – 1939. – 205с.
761313
   Нариси з історії України. – Київ
Вип. 2. – 1939. – 194 с.
761314
  Верига В Нариси з історії України (кінець XVIII - початок XX ст.) / Василь Верига. – Львів : Світ, 1996. – 447 с. – ISBN 5-7773-0359-5
761315
   Нариси з історії України Україна в першый половині XIX століття. – Київ, 1939. – 274 с.
761316
   Нариси з історії України. Визвольна боротьба українського народу проти шляхтецької Польші в другої половині XVI і в першої половині XVII століття.. – К., 1941. – 187с.
761317
   Нариси з історії України. Визвольна война українського народу проти гніту шляхтецької Польші і приеднання України до Росії /1643-1654/.. – К., 1939. – 263с.
761318
   Нариси з історії України. Україна в роки столипінської реакції.. – К., 1944. – 139с.
761319
   Нариси з історії України: новий погляд : (з найдавніших часів до кінця ХУШ ст.). – Київ : Вирій
Частина 1. – 1996. – 144с.
761320
  Нагірняк О. Нариси з історії українознавства у Наддніпрянській Україні (остання чверть 19 ст. - 1917 р.) / Остап Нагірняк. – Київ, 2007. – 652с. – ISBN 978-966-2911-09-1
761321
   Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва.. – Львів, 1969. – 192с.
761322
  Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський. – Київ : Генеза, 1995. – 600 с.
761323
   Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-037-1


  Збірник містить наукові статті, в яких висвітлено різнобічні питання природи, сутності, морфології, художніх функцій та історії становлення українського дизайну в Україні ХХ століття.
761324
   Нариси з історії українського мистецтва.. – К., 1966. – 670с.
761325
  Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу. 5. // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.192-206. – ISSN 0320-8370
761326
  Бодрухин В.М. Нариси з історії української державності (20 століття) / Бодрухин В.М., Довжук І.В., Литвиненко В.Ф. та ін.; МОНУ; Східноукраїнський національний ун-т. – Луганськ : СНУ, 2001. – 140с. – ISBN 966-590-305-5
761327
  Бодрухин В.М. Нариси з історії Української державності (до кінця ХІХ століття) / В.М. Бодрухин, І.В. Довжук, В.Ф. Литвиненко; МОНУ; Східноукраїнський національний університет. – Луганськ, 2000. – 135с. – ISBN 966-590-244-Х
761328
  Горленко В.Ф. Нариси з історії української етнографії та російсько-українських етнографічних зв"язків / В.Ф. Горленко; Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; [відп. ред. К.Г. Гуслистий]. – Київ : Наукова думка, 1964. – 247, [3] с.
761329
  Борисенко В.К. Нариси з історії української етнології 1920-1930-х років / В.К. Борисенко; Центр українознавства. КНУТШ. – Київ, 2002. – 92с. – ISBN 966-95788-4-1
761330
  Плющ П.П. Нариси з історії української літературної мови / П.П. Плющ. – Київ : Радянська школа, 1958. – 292с.
761331
  Левченко Г.А. Нариси з історії української літературної мови першої половини XIX ст. / Г.А. Левченко. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1946. – 142 с.
761332
  Свєнціцький І.С. Нариси з історії української мови / І. Свєнціцкий. – Львів : З друкарні "Діла", 1920. – 100 с. : табл.


  В кн. також. уpив. записів І.І. Сpезневського pос. - Показчик гpаматичний; Показчик слів з деяким матеpіалом для істоpично-етимологичного словаpя укpаїнської мови: с. 90-99
761333
  Огієнко І. Нариси з історії української мови : система українського правопису : популярно-науковий курс з історичним освітленням / Іван Огієнко. – Варшава, 1927. – 216 с. – (Студії до української граматики / видають Іван Огієнко та Роман Смаль-Стоцький ; Кн. 2)
761334
  Шахматов О.О., Кримський А.Ю. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам"ятників письменської стаpо-укpаїнщини XI-XVIII вв. / акад. Ол. Шахматов, акад. Аг. Кримський. – Львів : Видавн. Т-во "Дpукаp" ; [Дpук. Всеукp. Акад. Hаук], 1922. – 182, II с.


  Зміст: Коpоткий наpис істоpії укpаїнської мови / О. Шахматов; З pосійської мови пеpеклав В. Дем"янчук. Укpаїнська мова, звідкіля вона взялася і як pозвивалася; Хpестоматія з пам"ятників письменської стаpо-укpаїнщини ХI-ХVIII в.в. / А. Кpимський. - В ...
761335
   Нариси з історії Університету Святого Володимира / [Колесник В.Ф., Казакевич Г.М., Могильний Л.П. та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 223, [1] с. – ISBN 978-966-439-232-4
761336
   Нариси з історії фізики в Росії : посібник для студентів і вчителів. – Київ : Радянська школа, 1951. – 446 с.
761337
  Воронцов Д.С. Нариси з історії фізіології на Україні / Д.С. Воронцов. – Київ, 1959. – 256с.
761338
  Воронцов Д.С. Нариси з історії фізіології на Україні / Д.С. Воронцов. – Київ : АН УРСР, 1959. – 256с.


  В монографії узагальнено численні матеріали, що характеризують історичний розвиток фізіології тварин і людини в основних наукових центрах України (Київ, Харків,Одеса) в дореволюційний період (починаючи з першої чверті ХҐХ ст.) і після Великої Жовтневої ...
761339
  Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський; Виправлене вид. – Київ : Орій, 1992. – 229с. – ISBN 5-87274-004-2
761340
  Пашук А. Нариси з історії філософії Середніх віків : навчальний підручник / Андрій Пашук; МОНУ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 648 с. – ISBN 978-966-613-517-2
761341
  Горський С В. Нариси з історії філософської культури Київської Русі / С В. Горський, . – К., 1993. – 163с.
761342
  Дубровський В.В. Нариси з історії Чернігівської Троїцько Іллінської друкарні в першій половині ХІХ ст. / В. Дубровський. – Київ : Київ-Друк, 1928. – 65 с.
761343
  Шульга І.К. Нариси з історії шкільного природознавства в Росії / І.К. Шульга. – Київ, 1955. – 292 с.
761344
  Гриценко М.С. Нариси з історії школи в Українській РСР (1917-1965) / М.С. Гриценко. – Київ, 1966. – 260с.
761345
  Дель Г.С. Нариси з італійсько-української контрастивної граматики : навч. посібник / Дель Гаудіо Сальваторе ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2013. – 211, [1] с. : іл., табл. – Анот. укр., італ. – Бібліогр.: с. 203-211 та в кінці ст. – ISBN 978-966-489-233-6


  Бібліотеці ім. Максимовича від автора. Підпис. 10.1.2014
761346
  Пещак М.М. Нариси з комп"ютерної лінгвістики / М.М. Пещак; Національна академія наук. – Ужгород : Закарпаття, 1999. – 200с. – ISBN 5-87116-070-0
761347
  Бацевич Флорій Нариси з комунікативної лінгвистики / Бацевич Флорій; Мін-во освіти і науки України.Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 281с. – ISBN 966-613-169-2
761348
  Барабаш Ю.Г. Нариси з конституційного права / Юрій Барабаш. – Харків : Право, 2012. – 159, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-317-3


  В пр. №1710980 напис: Шановному Володимиру Васильовичу з повагою від автора. Підпис.
761349
   Нариси з контрастивної лінгвистики : Збірник наукових праць.. – К., 1979. – 196с.
761350
  Радзієвська Т.В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту. Текст - соціум - культура - мовна особистість : [монографія] / Т.В. Радзієвська ; [відп. ред. Бріцин В.М.] ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАНУ. – Київ : Інформ.-аналіт. агенство, 2010. – 492 с. – Бібліогр.: с. 462-479. – ISBN 978-617-571-013-5
761351
  Малишева Н.Р. Нариси з космічного права = Очерки по космическому праву = Essays on spaсe law / Н.Р. Малишева. – Київ : Алерта, 2010. – 295, [1] с. – Текст парал. укр., рос., англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-021-8
761352
  Вірченко Н. Нариси з методики викладання вищої математики / Н. Вірченко. – Київ : Задруга, 2006. – 396 с. – ISBN 966-7944-89-1
761353
  Поданчук В.Д. Нариси з методики викладання економічної географії СРСР в середній школі / В.Д. Поданчук. – Київ, 1954. – 160с.
761354
   Нариси з методики викладання систематичного курсу арифметики. – 2-е вид. – Київ, 1953. – 255 с.
761355
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг. – Київ
1. – 1952. – 320 с.
761356
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг. – Київ
2. – 1954. – 215 с.
761357
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг. – Київ, 1955. – 328 с.
761358
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг. – Київ
2. – 1956. – 252 с.
761359
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг. – Київ
3. – 1958. – 384 с.
761360
  Пяртлі К.П. Нариси з методики економічної географії капіталістичних країн / К.П. Пяртлі. – К.
1. – 1941. – 55с.
761361
   Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність ; Алерта. – ISBN 978-617-566-268-7
Вип. 3 : / [А.С. Довгерт та ін.]. – 2014. – 323, [1] с. – Авт. вип. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим.
761362
  Тихолоз Б. Нариси з мітопоетики Івана Франка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С. 14-32. – ISSN 0042-9422
761363
  Граціанська Л.М. Нариси з народної математики України / Л.М. Граціанська. – К., 1968. – 100с.
761364
  Нікольников Г.Л. Нариси з новітньої історії / Г.Л. Нікольников. – Київ : Радянська школа, 1970. – 296с.
761365
  Гербов К.В. Нариси з новітньої історії Німеччини, Англії, Франції, Іспанії, США та Японії / К.В. Гербов. – К, 1948. – 128с.
761366
  Гербов К.В. Нариси з новітньої історії Німеччини, Англії, Франції, Італії, Іспанії, США й Японії (1918 - 1923 рр.) / К.В. Гербов; Комітете в справах культурно-освітних установ УРСР. – Київ : Радянська школа. – (Університет на дому)
Вип.1. – 1948. – 104 с.
761367
  Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України (1985-1991 р.р.) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Бойко. – Київ : Кондор, 2004. – 355, [2] с. – Імен. покажч.: с. 337-348. – Бібліогр.: с. 349-355 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7982-67-X


  Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
761368
  Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України (1985 - 1991 р.р.) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Бойко О.Д. – Київ : Кондор, 2008. – 358 с. – ISBN 966-7982-67-X


  Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
761369
  Єфімов Г.В. Нариси з нової і новітньої історії Китаю / Г.В. Єфімов. – К, 1954. – 535с.
761370
   Нариси з поетики: теоретико-методологічні та історико-літературні виміри : (маловідомі праці з укр. літературознавства Михайла Роздольського, Святослава Гординського, Володимира Державина) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Івано-Франків. осередок НТШ ; [упоряд., літ. ред., прим.: С. Хороб ; передм.: С. Хороб, С. Луцак]. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2008. – 185, [2] с. – Імен. покажч.: с. 178-184. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1521-12-3
761371
  Алєксєєв А.Я. Нариси з порівняльної стилістики французької мови : [навч. посіб. для ф-тів іноземних мов ун-тів] / Алєксєєв А.Я. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 451, [1] с. – Бібліогр. опис здійсн. за обкл. - На тит. арк.: Anatole Alexeyeve. Essai de stylistique contrastive (francais-russe-ukrainien-espagnol-anglais). - В кінці кн. та макеті картки назва: Нариси з контрастивної стилістики французької мови. – Бібліогр.: с. 448-451. – ISBN 978-966-382-293-8
761372
  Шульгач В.П. Нариси з праслов"янської антропонімії / В.П. Шульгач ; [відп. ред. І.М. Желєзняк] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Довіра. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-246-1
Ч. 1. – 2008. – 413, [1] с. : Бібліогр.: с. 323-379 та в підрядк. прим.


  У пр. № 1696060 напис: Читачам б-ки імені м. Максимовича від автора. 2 квітня 2015 р. Підпис
761373
  Тутковський П. Нариси з природи України / П. Тутковський. – Київ
Вип. 1. – 1920. – 189 с.
761374
  Стадненко Н.М. Нариси з психології розумово відсталої людини. / Н.М. Стадненко. – К., 1967. – 115с.
761375
  Косолапов В.І. Нариси з семасіології і лексикографії = Semasiology and lexicography / Косолапов В.І. – Рівне : [б. в.], 2011. – 484, [1] с. : табл. – Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці частин
761376
   Нариси з соціально-економічної історії України дожовтневого періоду.. – К., 1963. – 168с.
761377
  Фріче В.М. Нариси з соціальної історії мистецтва / В.М. Фріче. – Харків; Київ, 1931. – 208с.
761378
  Масенко Л.Т. Нариси з соціолінгвістики / Лариса Масенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 244 с. : іл. – Бібліогр.: с. 236-243. – ISBN 987-966-518-537-6
761379
  Сайтарли І.А. Нариси з сучасної філософії : навч. посібник для магістрів та здобувачів ступеня д-ра філософії / Сайтарли І.А., Іщенко О.М., Приятельчук А.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2016. – 369, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-9725-32-5
761380
  Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури : навчальний посібник / В.П. Іванишин. – Київ : Академія, 2010. – 253, [3] с. – Бібліогр.: с. 249-253. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-313-3


  Виклад теоретичного матеріалу доповнений прикладами з художньої літератури, термінологічним словником
761381
  Скрипник Л. Нариси з теорії мистецтва кіно / Л. Скрипник. – Харків, 1928. – 95 с.
761382
  Марчук В.М. Нариси з теорії права : Навчальний посібник / В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва; Київ. нац. торговельно-економ. ун-тет. – Київ : Істина, 2004. – 302с. – ISBN 966-7613-43-7


  Особлива увага приділена розумінню права як триєдиного соціального явища, що включає право в загальносоціальному аспекті та власне спеціально-юридичні категорії об"єктивного та суб"єктивного права
761383
  Мельник В.М. Нариси з теорії соціокультурної антропології / Віктор Мельник. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. – 551, [1] с. – Бібліогр. в кінці частин
761384
  Венгренівська М.А. Нариси з теорії та практики редагування перекладних текстів і порівняльної стилістики (французська та українська мови) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.А. Венгренівська ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 560с. – ISBN 978-966-439-067-2
761385
  Смеречинський С. Нариси з українського синтаксису. / С. Смеречинський. – Х., 1932. – с.
761386
  Медведєв Ф.П. Нариси з української історичної гаматики / Ф.П. Медведєв. – Харків, 1964. – 247 с.
761387
  Горбань М. Нариси з української історіографії. – Харьків : Рух
Ч. 1 : Новвий список літопису "Краткое описание Малороссии". – 1923. – 22 с.


  На тит. арк. примірнка № 42177 надпис: Першу спробу на пам"ять М.М. Ткаченкові. М. Горбань. 1929 грудня 12.
761388
  Кравченко В.В. Нариси з української історіографії епохи національного Відродження : (друга половина XVIII- середина ХІХ ст.) / В.В. Кравченко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Харкыв. держ ун-т. – Харків : Основа, 1996. – 295 с. – Бібліографія в підрядк прим.
761389
  Баканідзе Отар Нариси з української літератури / Баканідзе Отар. – Тбілісі, 1965. – 289 с.
761390
  Мироненко М. Нариси з української мови / М. Мироненко. – [Харків] : Вид. ВУРПС "" Український робітник, 1929. – 93 с.
761391
  Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819-1991) / В.А. Потульницький. – Київ : Либідь, 1994. – 320 с.
761392
  Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови) / Світлана Єрмоленко ; Ін-т української мови НАНУ ; Український науково-виробничий центр "Рідна мова". – Київ : Довіра, 1999. – 431 с. – ISBN 966-507-077-0
761393
  Чередниченко І.Г. Нариси з української фразеології / І.Г. Чередниченко. – К. : Радянська школа
Ч. 1 : Прийменникові конструкції. – 1952. – 144 с.
761394
  Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти) / Олена Селіванова ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Черкаси : Брама, 2004. – 276с. – ISBN 966-8021-69-X
761395
  Аглінцев К.К. Нариси з фізики атомного ядра / К.К. Аглінцев. – Київ ; Львів, 1948. – 64 с.
761396
  Мітін М.Б. Нариси з філософії Гегеля / М. Мітін; [ред. М. Замша]. – Київ : Держсоцеквидав України, 1936. – 132 с.
761397
  Ушкалов Л.В. Нариси з філософії Григорія Сковороди / Л.В. Ушкалов, О.В. Марченко. – Харьків : Основа, 1993. – 152с.
761398
  Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І.Р. Вихованець; Відп.ред. К.Г.Городенська. – Київ : Наукова думка, 1992. – 220с.
761399
  Черниш Т.О. Нариси зі слов"янської порівняльно-історичної лексикології та етимології : навчальний посібник / КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 304 с. – ISBN 978-966-439-289-8
761400
  Драйзер Т. Нариси і оповідання / Т. Драйзер. – Київ, 1950. – 216с.
761401
  Вергунов В.А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки / В.А. Вергунов; Ред. Л.Л. Ткач; Українська академія аграрних наук; Держ. наук. сільськогосподарська бібліотека. – Київ : Аграрна наука. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії"). – ISBN 966-540-202-1
Кн.12. – 2006. – 492с. – До 75-річчя створення Української академії аграрних наук
761402
  Вергунов В.А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки / В.А. Вергунов ; Українська АН аграрних наук ; Держ. наук. сільськогосп. б-ка. – Київ : Аграрна наука. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн. 24). – ISBN 978-966-540-250-3
Ч. 2. – 2008. – 568с.
761403
   Нариси історії архівної справи в Україні : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. – Київ : Академія, 2002. – 612 с. – ISBN 966-625-057-8; 966-518-079-7;
761404
   Нариси історії біологічного факультету / В.І. Чопик, Б.О. Цудзевич, М.Є. Кучеренко, Л.І. Остапченко, М.С. та ін. Мірошниченко; В.І. Чопик, Б.О. Цудзевич, М.Є. Кучеренко, Л.І. Остапченко, М.С. Мірошниченко та ін. ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 276 с. – ISBN 966-306-070-1
761405
   Нариси історії Вінницької областної партийної організації.. – Одеса, 1972. – 328с.
761406
   Нариси історії Вінницької областної партийної організації.. – Одеса, 1980. – 343с.
761407
  Оксенюк Р. Нариси історії Волині. Соціально-економічний розвиток, революційний та національно-визвольний рух трудящих (1861-1939) / Р. Оксенюк. – Львів, 1970. – 276с.
761408
   Нариси історії Волинської обласної партийної організації.. – К., 1968. – 254с.
761409
   Нариси історії Волинської обласної партийної організації.. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів, 1981. – 252с.
761410
  Тхоржевський Роберт Нариси історії грошей в Україні (з давніх часів до сучасності) : Навч. посібник для екон. та істор. ф-тів вузів України / Тхоржевський Роберт; Мін-во освіти України.Тернопільська академія народного господарства.Науково-дослідницький центр істо. – Тернопіль : Карп`юка, 1999. – 238с. – Бібліогр.: с.230-237
761411
  Буров Г.М. Нариси історії Гуляйпільщини : (з найдавніших часів до кінця 19 ст.) / Г.М. Буров. – Сімферополь : Симферопольська міська друкарня, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-174-079-1
761412
  Іващенко О.М. Нариси історії Житомирської обласної комсомольської організації / О.М. Іващенко. – К, 1986. – 262с.
761413
   Нариси історії Житомирської обласної партийної організації.. – К., 1980. – 315с.
761414
   Нариси історії Закарпатської обласної партийної організації.. – Ужгород
1. – 1968. – 336с.
761415
   Нариси історії Закарпатської обласної партийної організації.. – Ужгород, 1980. – 320с.
761416
   Нариси історії Запорізької обласної партийної організації.. – К., 1968. – 356с.
761417
  Дахній А.Й. Нариси історії західної філософії XIX-XX ст. : навч. посібник / Андрій Дахній ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 486, [2] с. – Предм. покажч.: с. 476-479. - Імен. покажч.: с. 480-486. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-10-0176-3
761418
  Тищенко Микола Нариси історії зовнішньої торговлі Стародубщини в 18в. : Вирізка / Тищенко Микола. – с.315-367
761419
   Нариси історії Івано-Франківської обласної партийної організації.. – Ужгород, 1979. – 311с.
761420
  Галушко Є.М. Нариси історії ідеологічної та організаційної діяльності КПЗУ в 1919-1928 рр. / Галушко Є.М. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1965. – 262 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
761421
   Нариси історії Київських міської та обласної комсомольських організації. – К., 1986. – 525с.
761422
  Різун В.В. Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / [В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. Конверський [та ін.] ; передм. В.В. Скопенка]. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 440 с. : іл. – ISBN 966-7821-24-2
761423
   Нариси історії Київської обласної партійної організації.. – К., 1967. – 651с.
761424
  Івасюта М.К. Нариси історії колгоспного будівництва в західних областях Української РСР / М.К. Івасюта. – Київ, 1962. – 316с.
761425
  Загорський П.С. Нариси історії комітетів незаможних селян / П.С. Загорський, П.К. Стоян. – Київ, 1960. – 164с.
761426
   Нариси історії Комуністичної партії України. – 3-є вид., доп. – Київ, 1971. – 675с.
761427
   Нариси історії Комуністичної партії України.. – К., 1961. – 616с.
761428
   Нариси історії Комуністичної партії України.. – 4-е вид., доп. – К., 1977. – 764с.
761429
   Нариси історії КПРС. – 3-є вид. – Київ, 1969. – 393с.
761430
   Нариси історії КПРС.. – К., 1966. – 445с.
761431
   Нариси історії КПРС.. – 2-е вид. – К., 1967. – 394с.
761432
   Нариси історії КПРС.. – 4-е вид. – К., 1970. – 411с.
761433
  Довжук І.В. Нариси історії культури України (до кінця 20 ст.) : навчальний посібник / І.В. Довжук; МОНУ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2007. – 508с. – ISBN 978-966-590-654-4
761434
  Афанасьєв В.В. Нариси історії культурно-освітньої роботи на Україні / В.В. Афанасьєв. – Харків, 1968. – 179 с.
761435
   Нариси історії Львівської обласної партійної організації.. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів, 1969. – 443с.
761436
   Нариси історії Львівської обласної партійної організації.. – 3-є вид., випр. і доп. – Львів, 1980. – 386с.
761437
   Нариси історії Львова. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1956. – 440с.
761438
  Грабовецький В. Нариси історії містечок Львівщини : Наукові записки Прикарпатської історичної школи / Володимир Грабовецький; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ, 2005. – 44с.
761439
  Черевичний Г.С. Нариси історії науки і вищої освіти в Україні XX століття : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.С. Черевичний ; КНУТШ. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2003. – 279 с. – ISBN 966-7773-39-6
761440
  Котляр Ф М. Нариси історії обігу й лічби монет на Україні 14-18 ст. / Ф М. Котляр. – К, 1981. – 240с.
761441
  Тхоржевський Роберт Нариси історії паперових грошей на Тернопільщині ХХ ст. : (з каталогом) / Тхоржевський Роберт. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 88с. – ISBN 966-562-352-4
761442
   Нариси історії Полтавської обласної партійної організації.. – Х., 1970. – 452с.
761443
   Нариси історії Полтавської обласної партійної організації.. – Харків, 1981. – 324с.
761444
  Грабовецький В.В. Нариси історії Прикарпаття / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ
1. – 1992. – 207с.
761445
  Грабовецький В.В. Нариси історії Прикарпаття / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ
4. – 1994. – 188с.
761446
  Грабовецький В.В. Нариси історії Прикарпаття / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ
5. – 1994. – 167с.
761447
  Грабовецький В.В. Нариси історії Прикарпаття / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ
8. – 1995. – 220с.
761448
  Грабовецький В.В. Нариси історії Прикарпаття : XVI-перша половина XVII ст / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ
2. – 1993. – 207с.
761449
   Нариси історії професійних спілок України. – Київ, 2002. – 732c. – ISBN 966-614-039-X
761450
  Скляренко Є.М. Нариси історії профспілкового руху на Україні. / Є.М. Скляренко. – К, 1974. – 191с.
761451
  Баран О. Нариси історії Пряшівщини = Survey if the history of the Priashiv region / Олександер Баран. – Вінніпег : Накладом Української вільної академії наук, 1990. – 149 с. : іл. – Тит. аркуш. парал. укр. та англ. мовами
761452
   Нариси історії революційного руху : епоха промислового капіталізму, 1934. – 412 с.
761453
  Співак Б.І. Нариси історії революційної боротьби трудящих Закарпаття в 1930-1945 роках / Б.І. Співак. – Львів, 1963. – 381с.
761454
   Нариси історії Ровенської обласної партійної організації.. – Львів, 1981. – 264с.
761455
   Нариси історії Росії = Очерки истории России / Б.В. Ананьїч, І.Л. Андреєв, Є.В. Анісімов, І.М. Данилевський, В.Д. та ін. Назаров; РАН; Ін-т всесвітньої історії; за заг. ред. О.О. Чубар"яна; [Ананьїч Б.В., Андреєв І.Л., Анісімов Є.В., Данилевський І.М., Назаров В.Д. та ін.; пер. з англ.: Блануца А.В., Ващук Д.П., Єфіменко Г.Г.]. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 800с. – ISBN 978-966-521-466-3
761456
   Нариси історії стародавнього Сходу.. – К., 1957. – 264с.
761457
  Колобова О.М. Нариси історії стародавньої Греції / О.М. Колобова, Л.М. Глускіна. – К., 1961. – 348с.
761458
   Нариси історії Сумської обласної партійної організації.. – Х., 1981. – 297с.
761459
   Нариси історії Тернопільської обласної партійної організації.. – Львів, 1980. – 288с.
761460
  Борисенко В.Й. Нариси історії України : [навчальний посібник] / В.Й. Борисенко; Мін-во освіти України; Київський держ. пед. ін-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : КДПІ. – ISBN 5-8238-0155-6
Вип.1 : (До середини 17 ст.). – 1993. – 116с.
761461
  Косик В.М. Нариси історії України та українців / Володимир Косик; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника; Український вільний ун-т (Мюнхен). – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. – 174с. – ISBN 966-668-001-7
761462
  Франко І.Я. Нариси історії українсько-руської літератури до 1890 р. / написав Іван Франко. – У Львові (Львів) : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1910. – V, 444 с., 1 арк. портр. : З портр. автора. – Додатки: с. 376-386. - Показчик імен і речий: с. 387-444. – (Писаня Івана Франка ; [ Т.] 1)
761463
   Нариси історії українського шкільництва /1905-1933 рр./.. – Київ, 1996. – 304с.
761464
   Нариси історії української революції 1917-1921 років : у 2 кн. / [О.Д. Бойко, В.Ф. Bерстюк (кер.), В.І. Головченко та ін. ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1145-8
Кн. 1. – 2011. – 386, [4] с. : іл. – Розгорнутий тит арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 372-387 та в підрядк. прим.
761465
   Нариси історії української революції 1917-1921 років : у 2 кн. / [О.Д. Бойко, В.Ф. Bерстюк (кер.), В.І. Головченко та ін. ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0000-0
Кн. 2. – 2012. – 460, [4] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
761466
  Брагінець А.С. Нариси історії філософії / А.С. Брагінець. – Львів, 1967. – 268с.
761467
   Нариси історії філософської думки на Україні.. – К., 1991. – 140с.
761468
   Нариси історії Харківської обласної партійної організації.. – Х., 1970. – 803с.
761469
   Нариси історії Хмельницької обласної партійної організації.. – Львів, 1972. – 372с.
761470
  Пекар Атанасій Нариси історії церкви Закарпаття / Пекар Атанасій. – Рим. – (Записки ЧСВВ. (Чин Св. Василія Великого) Серія 2 ; Т. 22 ; Секція 1 : Праці)
Т.1 : Єрархічне оформлення. – 1967. – 241с.
761471
   Нариси історії Черкаської обласної партійної організації.. – Дніпропетровськ, 1981. – 255с.
761472
   Нариси історії Чернівецької обласної партійної організації.. – Ужгород, 1980. – 296с.
761473
   Нариси історії Чернівецької обласної партійної організації.. – Ужгород, 1980. – 296с.
761474
   Нариси історії Чернігівської обласної партійної організації.. – К., 1970. – 414с.
761475
   Нариси історії Чехії : навч. посібник для студентів ВНЗ / Юрій Зінько, Сергій Калитко, Олександр Кравчук, Іван Поп. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 463, [1] с. – Термінол. словник: с. 445-450. – Бібліогр.: с. 369-444. – ISBN 978-966-924-557-1
761476
  Барвінський П.Я. Нариси й оповідання / Павло Барвінський (Ізраільтенко) [псевд.]. – Полтава : Елект. друк. Ф. Шіндлера
Т. 1. – 1907. – 228 с. : портр.


  Зміст 1-го тому: Титаpь; Мазепа; Аблакат Маpенич; Співачка Ваpька; Гастpольоpи; В вагоні; Амеpиканці; Hа занехаяній ниві; Hезвичайна метамоpфоза; В лісі; Що снилося Абасу; Пpо що pозповідало моpе.
761477
  Яковенко Н. Нариси кризової історіографії // Критика. – Київ, 2006. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 23-27
761478
   Нариси культури давньої Волині. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. – 600с. – (Краєзнавча б-ка Волині). – ISBN 966-361-150-2
761479
  Баранович О. Нариси магнатського господарства на півдні Волині у XVIII ст. / О. Баранович. – К., 1926. – 90с.
761480
  Баранович О. Нариси магнатського господарства на півдні Волині у XVIII ст. / О. Баранович. – Окр. відб. з "Студій з історії України". – К.
3. – 1930. – 61-116с.
761481
  Карцов В.Г. Нариси методики навчання історії СРСР в VIII-X кл. / В.Г. Карцов. – Київ, 1952. – 164с.
761482
  Кіндратюк Б.Д. Нариси музичного мистецтва Галицько-Волинського князівства / Ін-тут українознавства ім. І. Крип"якевича; НАНУ; Богдан Кіндратюк. – Львів; Івано-Франківськ : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ, 2001. – 144с. – (Історія української музики ; Вип.9: Дослідження). – ISBN 966-668-004-1
761483
  Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні / Н.І. Здоровега. – Київ : Наукова думка, 1974. – 160 с.
761484
  Эренбург Г.Б. Нариси національно-визвольної боротьби китайського народу в новітній час / Г.Б. Эренбург. – К, 1953. – 228с.
761485
  Юдкін І.М. Нариси німецької музичної культури другої половини ХХ ст. / І.М. Юдкін; HАHУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнологі ім.М.Т.Рильского. – Київ : Наукова думка, 1994. – 184с. – ISBN 512003814Х
761486
  Ванат І. Нариси новітньої історії українців Східної Словаччини / Іван Ванат. – 2-е вид. – Братіслава ; Пряшів : Словацьке пед. вид-во : Відділ укр. л-ри. – ISBN 80-08-00436-3
1 : (1918-1938). – 1990. – 339, [ 2 ], [ 59 ] с. фотогр.
761487
  Погребна О. Нариси післявоєнного відновлення діяльності історичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [голова ред. кол.: В.Ф. Колесник]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 2 : Історія : праці аспірантів та студентів, т. 2. – С. 75-77
761488
  Молок А.І. Нариси побуту й культури Паризької Комуни 1871 року / А.І. Молок. – Х., 1925. – 96с.
761489
  Желєзнов В. Нариси політичної економії. Лекція шоста : уривки // Українські джерела теорії підприємництва : монографія / О.М. Кудласевич. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2014. – С. 184-196. – ISBN 978-966-02-7368-9
761490
  Денисова Т.Н. Нариси про американську компаративістику // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 27-48. – ISBN 966-8474-40-6
761491
  Чуканова С. Нариси про враження від бібліотечної поїздки до Сполучених Штатів Америки / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 49-53. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено досвід роботи найбільших американських бібліотек та враження щодо технічних можливостей книгозбірень з обслуговування користувачів.
761492
  Попова Т.Д. Нариси про гомеопатію / Т.Д. Попова. – Київ, 1989. – 170с.
761493
  Залізняк М. Нариси про національне питання. – Київ : Серп і Молот, 1918. – 144с.
761494
  Опольський А.Ф. Нариси про невидимок / А.Ф. Опольський. – К., 1973. – 58с.
761495
   Нариси про природу і сільське господарство Українського Полісся. – Київ : Київський університет, 1955. – 531с.
761496
  Возняк М.С. Нариси про світогляд Івана Франка / М.С. Возняк. – Львов : Вид-во Львів. ун-ту, 1955. – 195 с.
761497
  Пелькина Л.А. Нариси про твори радянських митців. / Л.А. Пелькина. – К, 1968. – 80с.
761498
  Різун В.В. Нариси про текст : теоретичні питання комунікації і тексту / В.В. Різун, А.І. Мамалига, М.Д. Феллер. – Київ : Київський університет, 1998. – 336 с. – ISBN 966-594-054-6
761499
  Шаян Л. Нариси про українське управління / Леоніід Шаян. – Київ : Динаміка, 2009. – 144 с. – ISBN 978-966-1582-01-8
761500
  Сабодаш Р.Б. Нариси про юридичних осіб публічного права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 126-130


  У статті аналізуються існуючі теорії сутності юридичних осіб та здійснюються їх зіставлення на відповідність юридичним особам публічного права. Автором пропонується власне пояснення сутності юридичних осіб публічного права як простої фікції.
761501
  Кравець М.М. Нариси робітничого руху в західній Україні в 1921-1939 рр. / М.М. Кравець. – Київ, 1959. – 236с.
761502
  Рогаченко В.Ф. Нариси розвитку геометрії у ХІХ-ХХ століттях (посіб. для студ. мат. ф-та) / В.Ф. Рогаченко, З.Д. Фаріоп. – Львів, 1978. – 93с.
761503
   Нариси розвитку народного господарства Української РСР.. – К., 1949. – 579с.
761504
  Матійко М.М. Нариси розвитку прикладної електротехніки в СРСР / М.М. Матійко. – К., 1957. – 399с.
761505
  Штефан М.Й. Нариси розвитку радянської теорії цивільних процесуальних правовідносин // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 54-67. – (Серія права ; № 8)


  В статье подвергнуты исследованию вопросы развития советской теории гражданских процессуальных отношений. Исходя из марксистско-ленинского учения о праве, автор анализирует спорные положения, имеющиеся в науке о понятии и структуре гражданских ...
761506
  Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України / Л.Л. Залізняк. – Київ : Абрис, 1994. – 254с. – ISBN 5-86828-018-0
761507
   Нариси стародавньої історії Української РСР.. – К., 1957. – 632с.
761508
   Нариси стародавньої історії Української РСР.. – К., 1959. – 630с.
761509
  Грживо-Домбровський Нариси судової медицини. З атласом : з атласом / Грживо-Домбровський; переклад з польської мови асист. ОДМІ Б.Й. Кардасевича, за ред. та потр. додат. Ф.М. Жмайловича. – [Харків] : Держвидав України, 1929. – 288 с.
761510
  Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVI - початку XVII ст. / В.А. Дядиченко, 1959
761511
  Серебряков В. Нариси сучасної капіталістичної конкуренції / В. Серебряков. – Б.м. : Б.и., 1932. – 188с.
761512
  Апатський В.М. Нариси творчої діяльності професора Романа Вовка // Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітар. ун-т, Каф. духових та ударних інструментів РДГУ ; ред-упоряд. С. Цюлюпа. – Рівне, 2017. – Вип. 9. – C. 7-15. – ISBN 978-966-416-489-1
761513
  Шахова К.О. Нариси творчості зарубіжних письменників-реалістів 19 - 20 ст. / К.О. Шахова. – Київ : Київський університет, 1975. – 199с.
761514
  Віхляєв А П. Нариси теоретичної статистики. / А П. Віхляєв. – Київ, 1927. – 211с.
761515
  Попович К. Нариси українського фольклору та художньої літератури Молдови / Костянтин Попович ; Інститут Культурної Спадщини АН Молдавської Республики. – Кишинів : Бизнес-Элита, 2007. – 609 с. – ISBN 978-9975-9606-7-0
761516
  Санцевич А. Нариси української історіографії (20-ті - перша половина 50-х рр. XX ст.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 298-322. – ISBN 966-02-2067-7
761517
  Немчинов І. Нариси української національної самоідентифікації. Нарис перший. Витоки. // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.53-60. – ISSN 1609-5499
761518
   Нариси української популярної культури. – Київ, 1998. – 760с. – ISBN 9669539404
761519
  Кузякина Н.Б. Нариси української радянської драматургії / Н.Б. Кузякина. – Київ : Радянський письменник
Ч. 1 : (1917-1934). – 1958. – 240с.
761520
  Кузякіна Н.Б. Нариси української радянської драматургії / Н.Б. Кузякіна. – Київ, 1963. – 232с.
761521
  Барабаш-Никифоров Нариси фавни степової Наддніпрянщини : (колишньої Катеринославщини) / Барабаш-Никифоров. – Дніпропетровськ : Державне вид-во України
Ч. 1. Ч. 2 : 1. Загальний огляд природи. 2. Фавна краю - 1. Ссавці. – 1928. – 137с.
761522
  Нікітюк М. Нариси. Куба : проза: нариси // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 45-52
761523
  Сокович Е.О. Нарисна геометрія / Е.О. Сокович. – Подебради : Вид. Т-ва при Укр.Госп.Ак.
№ 10. – 1923. – 464 с.
761524
  Буймола Г.Л. Нарисна геометрія / Г.Л. Буймола. – Львов, 1959. – 187с.
761525
  Лепський М.М. Нарисна геометрія / М.М. Лепський. – Київ, 1961. – 118с.
761526
  Лісняк В.С. Нарисна геометрія : Навч. посібник / В.С. Лісняк; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000. – 136 с. – Бібл.: с.132-133
761527
   Нарисна геометрія : Практикум: Навч. посібник для студ. педагог. спеціальн. вищ. навч. закл. – Львів : Світ, 2004. – 528с. – ISBN 966-603-177-9


  У посібнику наведено короткі теоретичні відомості з кожної теми курсу нарисної геометрії, вправи для самостійної пере-вірки, розв"язки типових прикладів. Запропоновано задачі, а також багатоваріантні завдання для комплексних графічних робіт з ...
761528
  Стовбенко М.Є. Нарисна геометрія : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.Є. Стовбенко ; М-во освіти і науки, молобі та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 175 с. : іл., табл. – Додаток: с. 146-175. – Бібліогр.: с. 145. – ISBN 978-9660694-137-7
761529
   Нарисна геометрія. Програмований підручник.. – К., 1967. – 175с.
761530
  Вакс И.Я. Нарисовал художник марку... / И.Я. Вакс. – Москва, 1978. – 96с.
761531
  Богачук В.В. Нарицательніе наименования населения пунктов и их частей в памятниках русской народности XIV-XV вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Богачук В. В.; КГПИ им. Горького. – К., 1972. – 40л.
761532
  Стоянов А. Наричайти ме вечност иаи миг. / А. Стоянов. – София, 1966. – 124с.
761533
  Лебединский В.В. Наришения движений и действий у больных с поражением лобных долей мозга (К нейропсихол. анализу двительных персевераций и эхопраксий) : Автореф... канд. пед.наук: / Лебединский В.В.; МГУ, Фак. психол. – Москва, 1967. – 17л.
761534
  Донцов Д. Нарід-бастард // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 205-215
761535
  Самчук У. Нарід чи чернь? // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.49


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
761536
  Целевич В. Нарід, нація, держава / В. Целевич. – Вінниця, 1993. – 111с.
761537
  Різник Л.Й. Наріжний камінь : повість / Л.Й. Різник. – Львів : Каменяр, 1977. – 153 с.
761538
  Белей Л. Наріжний камінь спотикання // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 29 (401), 24-30.07.2015 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Український вимір старослов"янської писемності.
761539
  Острійчук О. Наріжні камені реформування // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 9)


  "... Про деякі проблеми забезпечення таємниці нарадчої кімнати в кримінальному судочинстві".
761540
  Кашинцева О. Наріжні проблеми захисту прав людини у сфері біотехнології та медицини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 152-158. – ISSN 0132-1331
761541
  Таран Л. Нарізати води і соли : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 159-165.
761542
  Мельник Т. Нарікаю іменем : Поезії / Т.Мельник. – Київ, 2006. – 118с. – ISBN 966-8540-13-1
761543
  Дубинський-Мухадзе Наріман Наріманов / Дубинський-Мухадзе. – К, 1985. – 230с.
761544
  Щенин Р. Наркобизнес-глобальная проблема ХХI века / Р. Щенин, Г. Сулейманова // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 6. – С. 50-58. – ISSN 0131-2227
761545
  Терина В. Наркобизнес: новое лицо афганской трагедии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 11. – С. 99-106. – ISSN 0131-2227
761546
  Тимошенко В. Наркобізнес і тероризм-небезпека транснаціональна // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 44-52.
761547
  Тимошенко В. Наркозалежність як соціальна проблема сьогодення / В. Тимошенко, А. Шаповал // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 24 (285). – С. 23-25
761548
   Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання : Науково-практичний посібник. – Київ : Юрінком, 2006. – 296с. – ISBN 966-667-221-9
761549
  Муляр О. Наркокорупція в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 53-57.
761550
  Глушков В.О. Наркокорупція: причини, прояви та можливості протидії / В.О. Глушков, І.М. Гриненко, В.Є. Скулиш // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 153-166. – ISSN 1609-0462
761551
  Бабаян А Э. Наркология / А Э. Бабаян. – М, 1987. – 336с.
761552
  Северикова Н.М. Нарком Луначарский. Краткий очерк жизни и деятельности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 8. – С. 105-119. – ISSN 0235-1188
761553
  Гальцев В.С. Нарком Терской республики / В.С. Гальцев. – Орджоникидзе, 1967. – 48с.
761554
  Сівасанькарі Наркомани Сівасанькарі . Листя на гілці : / Сівасанькарі. – К., 1989. – 293с.
761555
  Дунаевский В.В. Наркомании и токсикомании / В.В. Дунаевский, В.Д. Стяжкин. – Л., 1990. – 208с.
761556
   Наркомании у подростков. / В.С. Битенский, Б.Г. Херсонский, С.В. Дворяк, В.А. Глушков; Битецкий В.С. и др. – Киев : Здоровья, 1989. – 215с.
761557
  Болотовский И.С. Наркомании. Токсикомании / И.С. Болотовский. – Казань, 1989. – 91с.
761558
  Зайцев С.В. Наркомания : нейропептид-морфиновые рецепторы / С.В. Зайцев, К.Н. Ярыгин, С.Д. Варфоломеев. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1993. – 254, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 216-255. – ISBN 5-211-02349-8
761559
  Боев Б. Наркомания в Россиии: анализ и прогноз демографических последствий. Введение. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 3. – С26-31. – ISSN 0321-0383
761560
  Левин Б.М. Наркомания и наркоманы: Кн. для учителя / Б.М. Левин, М.Б. Левин. – М., 1991. – 159с.
761561
  Макарь И.М. Наркомания под запретом закона / И.М. Макарь. – Кишинев, 1990. – 132с.
761562
  Генайло С.П. Наркомания. / С.П. Генайло. – Владивосток, 1988. – 190с.
761563
  Смирнов В.Е. Наркомания: знак беды. / В.Е. Смирнов. – М., 1988. – 60с.
761564
   Наркомания: ситуация, тенденции и проблемы. – Москва : Институт социологии РАН, 1999. – 88с. – ISBN 5-89697-039-0
761565
  Дидковская С.П. Наркомания: уголовно-правовые и медицинские проблемы / С.П. Дидковская, Е.В. Фесенко, С.П. Гарницкий. – Киев : Выща школа при КГУ, 1989. – 155 с. – ISBN 5-11-000435-8
761566
  Мельник А.М. Наркоманія - не порок, а хвороба! Або що потрібно знати про наркотики дорослим // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 36-37 : фото
761567
  Рощина І.О. Наркоманія: стан і проблеми боротьби з нею (сучасна парадигма) // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 175-180
761568
   Наркомафия : Производство и распространение наркотиков. – Минск : Современный литератор, 1998. – 544с. – (Энциклопедия преступлений и катастроф). – ISBN 985-6524-06-7
761569
  Бандурка С.А. Наркомафия уголовно- правовые средства борьбы : Учебное пособие / С.А. Бандурка, С.В. Слинько. – Харків : Арсис,ЛТД, 2001. – 320с. – ISBN 966-7299-35-Х
761570
  Волжина Т.А. Наркомнац и национально-государственное строительство РСФСР в 1920 г. / Т.А. Волжина. – Москва, 1949. – 16 с.
761571
  Чеботарева В.Г. Наркомнац РСФСР: свет и тени национальной политики 1917-1924 гг. / В.Г. Чеботарева; Общественная акад. наук российских немцев. – Москва, 2003. – 852с. – ISBN 5-93227-009-8
761572
  Зархий С.Н. Наркомпуть Дзержинский / С.Н. Зархий. – М, 1977. – 288с.
761573
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 1/2. – 2004
761574
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 3. – 2004
761575
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 4/5. – 2004
761576
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 6. – 2004
761577
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 1. – 2005
761578
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 2. – 2005
761579
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 3. – 2005
761580
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 4. – 2005
761581
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 5/6. – 2005
761582
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 1. – 2006
761583
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 2. – 2006
761584
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 3. – 2006
761585
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 4. – 2006
761586
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 5. – 2006
761587
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 6. – 2006
761588
  Шереги Ф.Э. Наркотизация в молодежной среде: структура, тенденции, профилактика = Narcotization in the youyh environment; structure, tendenciies, preventive measures : Социологический анализ / Ф.Э. Шереги, А.Л. Арефьев; Мин-во образования РФ. – Москва : ЦСП, 2003. – 600с. – ISBN 5-98201-002-2
761589
  Григорьев С.И. Наркотики в Гватемале. Некоторые аспекты проблемы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 8. – С. 53-61. – ISSN 044-748Х


  В статье анализируются деятельность наркокартелей на территории Гватемалы и усилия гватемальских сил правопорядка и армии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
761590
  Андреева Н. Наркотики на весах правосудия. Проблемы в законодательстве и судебно-следственной практике // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 3. – С. 86-99. – ISSN 0132-0831
761591
  Анисимов Л.Н. Наркотики: правовой режим / Л.Н. Анисимов. – Ленинград, 1974. – 144с.
761592
  Сімонова В.Ю. Наркотична залежність серед молоді // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 25 : фото
761593
  Наумов А.О. Наркоугроза как вызов для системы глобального управления в начале XXI века // Вестник Московского университета. Серия 21 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 80-102. – (Управление (государство и общество) ; № 4). – ISSN 0201-7385
761594
  Рапопорт С.И. Народ-Богатырь : Очерки общественной и политической жизни Англии / С. Рапопорт. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1900. – VIII, 376 с. – Конволют. - Перепл.: Деловая Англия / / С. Рапопорт
761595
  Рапопорт С.И. Народ-Богатырь : Очерки общественной и политической жизни Англии / С.И. Рапопорт. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1900. – VIII, 376 с.
761596
  Каргалов В.В. Народ-Богатырь / В.В. Каргалов. – М., 1971. – 199с.
761597
   Народ-богатырь. IX-XIII вв., 1948. – 100с.
761598
   Народ-герой русской литературы. Сборник статей.. – Казань, 1966. – 156 с.
761599
  Мануильский Народ-герой, народ-воин. / Мануильский, Д..З. – М., 1944. – 14с.
761600
  Мануїльський Д.З. Народ-герой, народ-воїн / Д.З. Мануїльський. – Київ, 1944. – 7 с.
761601
  Королев Ю.А. Народ-избирает своих депутатов / Ю.А. Королев. – М, 1984. – 64с.
761602
  Бойко А.И. Народ - власть - уголовно-правовая наука // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 87-93. – ISBN 978-966-458-403-3
761603
  Литвин С.Х. Народ - головна рушійна сила суспільного розвитку української історичної думки // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 7-12
761604
  Бражников В.Є. Народ - господар своєї країни / В.Є. Бражников. – Київ, 1976. – 47с.
761605
  Горовський Ф.Я. Народ - інтернаціоналіст / Ф.Я. Горовський, Г.Л. Колько. – К, 1979. – 111с.
761606
  Клочко В.Ф. Народ - себе. Культура новой Чехословакии. / В.Ф. Клочко. – М., 1963. – 127с.
761607
  Дудков И.С. Народ - строитель коммунизма / И.С. Дудков. – Москва, 1964. – 32с.
761608
  Каммари М.Д. Народ - творец истории / М.Д. Каммари. – М., 1954. – 56с.
761609
  Гудок В.С. Народ - творец истории в романе-эпопее А.М.Горького "жизнь Клима Самгина (Сорок лет)" : Автореф... канд. филол.наук: / Гудок В.С.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1960. – 26л.
761610
   Народ - творец истории. Аннотированный указатель литературы.. – М., 1954. – 44с.
761611
  Шакир-Заде Народ - творец культуры коммунизма / Шакир-Заде. – Баку, 1965. – 303 с.
761612
  Шаров А.Д. Народ - творец социалистической культуры / А.Д. Шаров. – Киров, 1958. – 128с.
761613
  Рукавицын М.М. Народ - творец художественных ценностей / М.М. Рукавицын. – М, 1983. – 112с.
761614
  Каммари М.Д. Народ - творець історії / М.Д. Каммари. – Київ, 1954. – 52с.
761615
  Мінькович І.Г. Народ - творець комунізму / І.Г. Мінькович. – Київ, 1963. – 54с.
761616
  Данилевский В В. Народ - технік / В В. Данилевский. – К, 1948. – 36с.
761617
  Рощин И.И. Народ - фронту / И.И. Рощин. – Москва, 1975. – 126с.
761618
  Ящук Т.І. Народ / Т. Ящук // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 256. – ISBN 966-642-073-2
761619
  Рахно К. Народ "золотої людини" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 35 (252). – С. 38-40. – ISSN 1996-1561


  Розселені на великих просторах євразійських степів, сакські племена протягом усієї своєї історії були нерозривно пов"язані з населенням Північного Причорномор"я.
761620
  Ткаченко Д. Народ us народний депутат України: хто має відповідати за результати роботи парламенту? // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 54-61
761621
  Шляхов О.Б. Народ versus влада: до питання про причини та прояви розколу в українському суспільстві у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 11-20. – ISSN 2409-3661


  Висвітлено причини та прояви розколу в українському соціумі, що стало результатом незавершеності й половинчатості реформ у Російській імперії другої половини ХІХ ст.
761622
  Ющук І. Народ без власної мови - не народ // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 27 серпня - 2 вересня (№ 34). – С. 1, 7
761623
  Лободовський Юзеф Народ безсмертний : Юзеф Лободовський про українців і поляків / Лободовський Юзеф; Матеріали, спомини й інтерв"ю Барбари Трухан; Передмова та примітки С.Стемпєня; Переклад І.Сварника; Південно-Східний науковий інститут у Перемишлі. – Перемишль; Львів, 1999. – 120с. : портр. – ISBN 8390922908
761624
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – М., 1942. – 128с.
761625
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – М., 1943. – 192с.
761626
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – К., 1945. – 153с.
761627
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – М., 1945. – 175с.
761628
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – Сочи, 1945. – 136с.
761629
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – Ставрополь, 1946. – 130с.
761630
  Доронченков А.И. Народ Болгарии в борьбе за социализм / А.И. Доронченков. – М., 1965. – 40с.
761631
  Мамаев А.А. Народ в поэзии Н.А.Некрасова : Автореф... канд. филол.наук: / Мамаев А.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 14 л.
761632
  Грицаєнко З.М. Народ в творчості Тараса Григоровича Шевченка // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 30-35
761633
  Сандюков І. Народ вічний у пізнанні : українська ідея Агатангела Кримського у вселюдських системах координат / Ігор Сандюков // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Факт, 2002. – С. 287-291. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 966-664-059-7
761634
   Народ выбирает. Лит.-худож. сборник.. – Челябинск, 1946. – 1-32с.
761635
  Зеленцов В.А. Народ Вьетнама победит / В.А. Зеленцов. – Москва, 1966. – 63с.
761636
   Народ Гватемалы и "Юнайтед фрут компани".. – М., 1954. – 52с.
761637
  Гордин Г.Л. Народ доверил, закон дал право / Г.Л. Гордин. – М, 1981. – 175с.
761638
  Сюндюков І. Народ Дракона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 11


  Як і чому відростають нові "голови" у тиранії: погляд Євгена Шварца.
761639
  Білак С.М. Народ за ними не пішов. / С.М. Білак. – Ужгород, 1981. – 216с.
761640
  Любар І.Г. Народ завбачує погоду / І.Г. Любар. – Київ : Знання, 1990. – 31с.
761641
  Русначенко А.М. Народ збурений : нац.-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940-50-х роках / Анатолій Русначенко. – Київ : Пульсари, 2002. – 518, [2] с. : іл., табл. – Резюме англ. - Імен. покажч.: с. 508-518. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7671-41-0
761642
  Ксенофонтова Н.А. Народ Зимбабве / Н.А. Ксенофонтова. – М., 1974. – 200с.
761643
   Народ и армия - единая семья. (Сборник статей).. – М., 1961. – 160с.
761644
  Малинин В.И. Народ и армия - едины / В.И. Малинин. – М., 1974. – 64с.
761645
   Народ и армия - едины!. – Москва, 1979. – 143с.
761646
  Коваль А.В. Народ и армия / А.В. Коваль. – К, 1987. – 47с.
761647
  Крейнин В.А. Народ и армия едины / В.А. Крейнин. – Л., 1983. – 71с.
761648
   Народ и армия едины. (Сборник).. – М., 1959. – 608с.
761649
  Бурлацкий Ф.М. Народ и власть / Ф.М. Бурлацкий, В.О. Мушинский. – М., 1986. – 254с.
761650
  Грибовский В.М. Народ и власть в Византийском государстве : опыт историко-догматического исследования / В.М. Грибовский. – Санкт-Петербург, 1897. – 413 с.
761651
  Малиновский И.А. Народ и власть в русской истории / И.А. Малиновский. – Киев : Изд. газ. "Киев. отклики" ; 1-ая Киев. артель печ. дела, 1905. – 68 с.


  На обл. № 118644/45 - Печать биб-ки Василенко; № 47683 - инициалы и 1905 г.
761652
  Малиновский И.А. Народ и власть в русской истории / Проф. И.А. Малиновский ; [под ред. и с предисл. В.А. Попелюшка ; Ин-т права им. И. Малиновского Нац. ун-та "Острожская академия" ; Запад. регион. науч. центр Нац. акад. правовых наук Украины]. – Острог : Изд-во Национального университета "Острожская академия", 2012. – 91, [1] с. – 2-ой тит. лист репринт. - Вых. дан. ориг.: Киев: Изд. газеты "Киевские отклики" ; Первая Артель Печатного Дела, 1905. – (Антология правовой мысли)
761653
  Бабкин В.Д. Народ и власть. Опыт системного исследования воззрений М.Е.Салтыкова-Щедрина / В.Д. Бабкин, Селиванов Владимир Николаевич. – Киев : Манускрипт, 1996. – 447с. – В надзаг.:Акад.правовых наук Украины;Инст.частного пра-ва и предпринимательства. – ISBN 5-12-003536-1
761654
  Ворона В. Народ и власть: конфликт интересов / В. Ворона, И. Буров, К. Грищенко // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.117-124. – ISSN 0207-3676
761655
  Тычина М. Народ и война / М. Тычина. – Минск, 1985. – 328с.
761656
  Керимов А Д. Народ и государство / А Д. Керимов. – Л., 1963. – 56с.
761657
  Прокшин В.Г. Народ и его герои в изображении русских демократов 60-х годов 19 в. / В.Г. Прокшин. – М : Высшая школа, 1967. – 280 с.
761658
  Сонин А.В. Народ и его герои в советской драматургии / А.В. Сонин. – Л., 1956. – 48с.
761659
  Блок А. Народ и интеллигенция // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2011. – № 8 (101). – С. 14-15
761660
  Бацетич Ф. Народ и княжеская власть в Сербии : из записок / Ф. Бацетич. – Москва : Типография Е.И. Погодиной, 1882. – 274 с.
761661
  Чхиквишвили Д.И. Народ и культура / Д.И. Чхиквишвили. – Тбилиси, 1974. – 209с.
761662
   Народ и личность в истории. Аннотированный указатель литературы.. – М., 1956. – 32с.
761663
  Яковлев Н.Н. Народ и партия в первой русской революции / Н.Н. Яковлев. – М, 1965. – 392с.
761664
  Перфильев М.Н. Народ и партия едины / М.Н. Перфильев. – Москва, 1971. – 48с.
761665
  Черненко К.У. Народ и партия едины / К.У. Черненко. – М., 1984. – 64с.
761666
  Черненко К.У. Народ и партия едины / К.У. Черненко. – М., 1984. – 496с.
761667
  Шаблиовский Е.С. Народ и поэзия Шевченко / Е.С. Шаблиовский. – Москва, 1964. – 511с.
761668
   Народ и революция в литературе и устном творчестве.. – Уфа, 1967. – 282с.
761669
  Славина Л.Л. Народ и Советское государство. / Л.Л. Славина. – Алма-Ата, 1980. – 35с.
761670
  Шамир М. Народ Израиля и страна Израиля / М. Шамир. – Тель-Авив, 1993. – 127 с.
761671
  Лонго Л. Народ Италии в борьбе / Л. Лонго. – Москва, 1951. – 396 с.
761672
   Народ і влада в Україні : всеукраїнський суспільно-політичний вісник / Одеський благодійний фонд юристів України; Громадська організація "Комітет конституційно-правового контролю України". – Київ
№ 2 (05). – 2008
761673
  Рильський М.Т. Народ і краса : збірник / М.Т. Рильський. – Київ : Мистецтво, 1985. – 382 с.
761674
  Чорнобель Олексій Народ і мова - вічні і єдині // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3. – ISSN 0130-5263
761675
  Кондратик О.В. Народ і нація у спадщині Ольгерда Бочковського // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 115-121. – ISSN 1729-360Х
761676
  Черненко К.У. Народ і партія єдині / К.У. Черненко. – К., 1984. – 29с.
761677
  Шабліовський Є.С. Народ і слово Шевченка. / Є.С. Шабліовський. – К., 1961. – 535с.
761678
   Народ і Шевченко : легенди, перекази, пісні та інші твори про великого Кобзаря. – Київ, 1963. – 366 с.
761679
  Галушко К. Народ із найдовшою назвою // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 49 (266). – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Як Україна зникла з мапи і знову на неї повернулася.
761680
  Бак Т. Народ Канады против монополий / Т. Бак. – М, 1966. – 95с.
761681
  Бердичевский Я. Народ книги : (к истории еврейского библиофильства в России) / Яков Бердичевский. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 489, [7] с. : ил. – Указатели: с. 448-477. – Библиогр.: с. 480-486 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-378-132-7
761682
  Рус А. Народ майя. / А. Рус. – М., 1986. – 254с.
761683
  Силин О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! / О. Силин; Упоряд. С.А.Бакута. – Київ : Кобза, 2003. – 464с. – Книгу видано за сприяння Міжнар. Фонду "Україна-3000" (Фонд В.Ющенка). – ISBN 966-8024-34-6
761684
  Симоненко В.А. Народ мій завжди буде : Вірші та казки: Для середн. шк. віку / В.А. Симоненко. – Київ : Веселка, 1990. – 156с.
761685
  Зінченко Н. Народ може перемогти владу: З виступу нар. депутата України. // Сільські вісті, 2004


  [На сесії Верховної Ради України щодо фальсифікації результатів 1-го туру президент. виборів 31 жовт. 2004 р.]
761686
  Федорченко С.З. Народ на войне : фронтовые записи / С. Федорченко. – Киев : Изд. издательского подотдела Комитета Юго-Зап. фронта Всерос. земск. союза, 1917. – 140 с.
761687
  Жуков Ю.А. Народ на войне / Ю.А. Жуков, В.В. Шарапов. – Москва, 1972. – 359с.
761688
  Федорченко С.З. Народ на войне. / С.З. Федорченко. – М.-Л., 1925. – 127с.
761689
  Федорченко С.З. Народ на войне. / С.З. Федорченко. – М., 1990. – 399с.
761690
  Карцев А.Д. Народ на трассе. (Хроника тылового фронта) / А.Д. Карцев. – М., 1946. – 175с.
761691
  Преображенский А.А. Народ не безмолствовал / А.А. Преображенский. – М., 1990. – 43с.
761692
   Народ не забуде, не простить. Вірші, оповідання, памфлети.. – К., 1976. – 223с.
761693
  Магочій П.Р. Народ нізвідки : ілюстрована історія карпаторусинів / Павло Роберт Магочій; пер. з англ. С. Біленький та Н. Кушко; сюжетні комент. до ілюстрацій В. Падяк. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2006. – 120с. : іл. – ISBN 966-7838-97-8
761694
   Народ о религии.. – М., 1961. – 312с.
761695
   Народ обирає : літературно-естрадний збірник. – Харків, 1939. – 71 с.
761696
  Корвалан Луис Народ одержит победу / Корвалан Луис. – М., 1987. – 295с.
761697
   Народ победить нельзя! : (Фотоальбом).. – М., 1983. – 48с.
761698
   Народ про Довбуша. Збірник фольклорних творів.. – К., 1965. – 303с.
761699
   Народ про Кармалюка : збірник фольклорних творів. – Київ, 1961. – 276 с.
761700
   Народ про Кобилицю : збірник фольклорних творів. – Київ : Наукова думка, 1968. – 179 с.
761701
   Народ про релігію : укр. нар. антиреліг. творчість. – 2-е вид., перероб. і допов. – К., 1984. – 254с.
761702
   Народ про релігію : Збірник фольклорних творів.. – К., 1958. – 392с.
761703
   Народ про релігію : Укр. нар. антиреліг. творчість.. – К., 1980. – 207с.
761704
  Тищенко В.І. Народ про свого героя : Образ Олекси Довбуша в народній творчості / В.І. Тищенко. – Ужгород : Закрпатск. обл. вид-во, 1959. – 52 с.
761705
   Народ про Шевченка.. – К., 1961. – 88с.
761706
  Скидан В.И. Народ против пьянства. / В.И. Скидан. – Минск, 1988. – 77с.
761707
   Народ против фашизма, 1939-1945.. – М., 1986. – 368с.
761708
  Домогацких М.Г. Народ раздвигает горы / М.Г. Домогацких. – Москва, 1959. – 236 с.
761709
  Пацера М. Народ скаже - як зав"яже // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 6 жовтня (№ 129). – С. 13


  В унікальному словнику говірку рідного села Шендерівка журналіст Дмитро Крохмалюк не лише рятує від забуття колоритні подільські діалекти, а й зберігає для земляків історичну пам"ять.
761710
   Народ скаже - як зав"яже : Укр. нар. прислів"я, приказки, загадки, скоромовки.. – К., 1973. – 229с.
761711
   Народ скаже - як зав"яже : Укр. нар. прислів"я, приказки, загадки, скоромовки.. – К., 1985. – 173с.
761712
   Народ скаже - як зав"яже : Укр. нар. прислів"я, приказки, загадки.. – К., 1971. – 229с.
761713
   Народ скаже - як зав"яже.. – Братислава, 1964. – 298с.
761714
   Народ славить Жовтень. Збірка фольклорних творів.. – К., 1957. – 244с.
761715
   Народ славить Ілліча : збірник творів укр. нар. творчості : до 100-річчя від дня народження Леніна / [упор. текстів В.Г. Хоменко ; підбір іл. В.Г. Нагая]. – Київ : Мистецтво, 1969. – 143 с. : іл. – Мініатюрне видання
761716
   Народ славить Леніна і партію.. – К., 1968. – 384с.
761717
  Ткаченко Ф. Народ сміється / Ф. Ткаченко. – К, 1964. – 576809с.
761718
   Народ сміється : гуморески, анекдоти, прислів"я, приказки / Упор. Ф.Ткаченко. – Київ : Веселка, 1964. – 112 с.
761719
  Наджафов Д.Г. Народ США -- против войны и фашизма / Д.Г. Наджафов. – М., 1969. – 472с.
761720
  Михайленко С. Народ у вітчизяній історіографії другої половини 19 - початку 20 століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (383). – С. 27-39. – ISSN 0869-3595


  Розглядається наукова спадщина М. Костомарова, В. Антоновича, М. Грушевського.
761721
  Равлюк М. Народ у творчості Олеся Гончара / М. Равлюк. – Київ, 1960. – 40с.
761722
  Сорокин В.Д. Народ управляет государством / В.Д. Сорокин. – Л., 1972. – 96с.
761723
  Колосков И.А. Народ Франции в борьбе против фашизма. (Из истории освободительного движения во Франции в 1939-1944 гг.) / И.А. Колосков, Н.Г. Цырульников. – М., 1960. – 406с.
761724
  Бэрчетт У. Народ Южного Вьетнама победит / У. Бэрчетт. – М, 1969. – 232с.
761725
  Кресіна І.О. Народ як суб"єкт міжнародного права / І.О. Кресіна, О.В. Кресін // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 182-195. – ISSN 0869-2491
761726
  Скирдо М.П. Народ, армия, полководец. / М.П. Скирдо. – М, 1970. – 207с.
761727
  Найдаков В.Ц. Народ, время, писатель / В.Ц. Найдаков. – Улан-Удэ, 1964. – 128с.
761728
   Народ, государство, регионы: стабильность развития. – Москва : Молодая гвардия, 2001. – 560 с. – ISBN 5-235-02502-4
761729
   Народ, да! : Из амер. фольклора.. – М., 1983. – 479с.
761730
  Семенюк Г.Ф. Народ, зігрітий серцем поета // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 3-4.
761731
  Капась В. Народ, люди, громада у поемі Івана Франка "Панські жарти" : компонентний аналіз лексем // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 321-327. – ISBN 966-7053-09-1
761732
  Борзенко С.А. Народ, отстоявший свободу / С.А. Борзенко. – М., 1954. – 344с.
761733
  Письменний Г.Г. Народ, партия, армия / Г.Г. Письменний. – Киев, 1969. – 253с.
761734
  Ходченко О.Є. Народ, який шукав свій шлях // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун. им. Олеся Гончара. – Днепропетровск, 2011. – [Вып. 37]. – С. 72-86. – ISBN 978-966-551-322-3


  Історичний шлях менонітів.
761735
  Мишле Ж. Народ. / Ж. Мишле. – М., 1965. – 207с.
761736
  Кантор П.М. Народа верные сыны. / П.М. Кантор. – Л., 1968. – 20с.
761737
  Канашкин В.А. Народа душа родниковая. / В.А. Канашкин. – Краснодар, 1976. – 144с.
761738
  Безкоровайна Г.Т. Народам потрібен мир / Г.Т. Безкоровайна. – К, 1963. – 40с.
761739
  Ахмад Мирза Тахир Народам СССР - с любовью. Послание Главы Ахмадийского Движения в Исламе / Ахмад Мирза Тахир, 1992. – 50с.
761740
  Франко І.Я. Народе мій : Пролог до поеми "Мойсей": Мовами народів світу / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1989. – 150с. – ISBN 5-7745-0164-7
761741
  Кир"ян Н. Народе мій! До тебе я ще верну // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 10-16 вересня (№ 36). – С. 8


  У музеї шістдесятництва відбулося відкриття виставки "я з вами", присвяченої 30-м роковинам від дня загибелі у тюремному карцері видатного поета, правозахисника, політв"язня Василя Стуса.
761742
  Никорак Ю. Народе мій, до тебе я ще верну... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 1)


  Поетові й Героєві України Василеві Стусу виповнилося б 80...
761743
  Петлюра Л. Народе мій, улюблений... / Леся Петлюра ; [підготув. до вид., переднє сл., упорядкував, життєпис та комент. Т. Ківшар] ; ; НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, 2009. – 668 с. – ISBN 978-966-02-5223-3
761744
  Петлюра С.В. Народе Український : вибрані статті, листи, документи / Симон Петлюра. – Харків : Лівий берег, 1992. – 152с. : іл. – (Першоджерела історії). – ISBN 5-7707-244-7
761745
  Каралийчев А. Народен закрилник / А. Каралийчев. – София, 1954. – 224с.
761746
  Чашуле Коле Народен хероJ Страшо Пинцур. / Чашуле Коле. – СкопіJ, 1951. – 98с.
761747
  Палій О. Народжена бути єдиною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22 січня (№ 10). – С. 4


  94 - річниця возз"єднання українських земель. День Соборності України.
761748
  Голота Л.В. Народжена в степах : поезії / Л.В. Голота. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 55 с.
761749
  Фурса С.Я. Народжена в Україні дитина та її проблеми, пов"язані з землею // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 12. – С. 9-15
761750
   Народжена війною. Як змінилася армія України за роки російської агресії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 вересня (№ 37). – С. 4
761751
  Давидовська Н.В. Народжена у грудні / Н.В. Давидовська. – К., 1990. – 76с.
761752
   Народжене новим часом : (Збірник). – Ужгород, 1974. – 136с.
761753
  Ганущак О. Народжений Гуцульщиною і виплеканий Покуттям // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 19 червня (№ 25). – С. 3


  Відзначення 140-річчя від дня народження видатного українського письменника Марка Черемшини на Івано-Франківщині.
761754
  Базилевський В. Народжений для бою // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 2 червня (№ 21). – С. 11


  Іван Багряний - український поет, прозаїк, публіцист, політичний діяч.
761755
  Гумницька Н. Народжений любов"ю до слова й Вітчизни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12-13 серпня (№ 143/144). – С. 31


  Український письменник, державний і громадський діяч Роман Лубківський.
761756
  Гумницька Н. Народжений любов"ю до слова й Вітчизни. 10 серпня могло б виповнитися 75 років письменнику, державному і громадському діячеві Роману Лубківському // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 11-17 серпня (№ 32). – С. 13
761757
  Юхимович В. Народжений на другий день різдва // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5-12 січня (№ 1/2). – С. 3
761758
  Зайцева Ю. Народжений українцем-манкуртом не стане / Ю. Зайцева, В. Школьняк // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 6-13 грудня (№ 57/58). – С. 11


  Про українського філософа, правознавця і політолога, доктора філософських наук, професора, член-кореспондента Академії правових наук України, академіка Міжнародної академії інформатики.
761759
  Шендеровський В. Народжений Чернігівщиною (до 85-річчя від дня народження академіка Олексія Ситенка) // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 56-60. – ISSN 1819-7329


  Видатний фізик-теоретик О.С. Ситенко розпочав свою педагогічну діяльність в Харкові, продовжував у Київському ун-ті ім. Т. Шевченка і в Києві створів наукові школи у галузі ядерної фізики і фізики плазми.
761760
  Смольницька Ольга Народженим в храмі = Молода муза : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 23-27. – ISSN 0868-4790
761761
  Шматько О.О. Народжені "відлигою". Презентація літературної спадщини шістдесятників // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 32. – С. 10-16
761762
  Островський М.О. Народжені бурею / М.О. Островський. – Одеса, 1937. – 279с.
761763
  Островський М.О. Народжені бурею / М.О. Островський. – Одеса, 1940. – 176с.
761764
  Федорук О.К. Народжені в Елладі : оповідання ; для сер. та ст. шк. віку / Олександр Федорук. – Київ : Веселка, 1984. – 200 с.
761765
  Ійєш Д. Народжені в пустах / Д. Ійєш. – Ужгород, 1958. – 252с.
761766
  Костенко М.П. Народжені для щастя. (Про трудівників Зах. України та соц. Болгарії. Нариси). / М.П. Костенко. – Львів, 1966. – 190с.
761767
  Вартанов Г.І. Народжені життям. / Г.І. Вартанов. – Київ, 1965. – 102с.
761768
   Народжені життям. (Комсомольський щорічник).. – К., 1964. – 64с.
761769
   Народжені життям. (Про досвід роботи комсомольських організацій України).. – К., 1962. – 331с.
761770
  Свентах А. Народжені революцією... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 грудня (№ 224/225). – C. 20


  Espreso. tv, "112 Україн" та Hromadske. tv - як онлайн-транслятори Євромайдану.
761771
   Народжені Україною = Рожденные Украиной : мемориальный альманах в двух томах = Born by Ukraine : memorial anthology in two volumes : меморіальний альманах : у 2 т. – Київ : Євроімідж. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
Т. 1 : А - К. – 2002. – 896 с.
761772
   Народжені Україною = Рожденные Украиной: Мемориальный альманах в двух томах = Born by Ukraine: Memorial anthology in two volumes : Меморіальний альманах: У 2-х томах. – Київ : Євроімідж. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-25-0
Т.2 : Л-Я. – 2002. – 896с.
761773
  Циганенко В.О. Народжені українською землею // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи : матеріали 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009 р., м. Київ / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам"яток історії і культури, Київ. міська організація Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Асоц. працівників музеїв техн. профілю, Укр. центр розвитку музейної справи [та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2009. – С. 54-56


  Нобелівські лауреати з України.
761774
  Тудор С. Народження : оповідання / С.Й. Тудор. – Одеса, 1929. – 179 с.
761775
  Тудор С. Народження : оповідання / С.Й. Тудор. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 247 с.
761776
  Сікорський Я. Народження / Я. Сікорський. – Одеса, 1957. – 131с.
761777
  Ваш І.М. Народження / І.М. Ваш. – Ужгород, 1965. – 93с.
761778
  Мухтар А. Народження / А. Мухтар. – Київ : Дніпро, 1965. – 251 с.
761779
  Потер М. Народження аналітичної філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 47-68. – ISSN 0235-7941
761780
  Речмедін В.О. Народження Афродіти : повість / В.О. Речмедін. – Київ, 1974. – 176 с.
761781
  Плоткін Г.Д. Народження весни : лірика / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1936. – 86 с.
761782
  Бушанськии В.В. Народження влади Матріархальні риси політичної свідомості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 653-659. – ISSN 1563-3349
761783
  Бугианський В.В. Народження влади. Матріархальні риси політичної свідомості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 655-660. – ISSN 1563-3349
761784
  Ландо А.І. Народження газетного рядка / А.І. Ландо. – К., 1983. – 88с.
761785
  Сухомлинський В.О. Народження громадянина / В.О. Сухомлинський. – К, 1970. – 288с.
761786
  Марцишина І. Народження друкованого слова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 61-71. – ISSN 0869-3595
761787
  Віднянський С.В. Народження Європейського Союзу. Жак Делор / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 213-228. – ISBN 978-966-02-5494-7
761788
  Прокопенко П. Народження єдиної Європи // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 16-18


  На шляху до Європи: історія створення ЄС
761789
  Авакян А.Х. Народження зірки : поезії : пер. з вірм. / Аревшат Авакян. – Київ : Радянский письменник, 1991. – 108 с. : іл., портр. – (Бібліотека "Братерство"). – ISBN 5-333-00773-Х
761790
  Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму / В.Д. Ужченко. – Київ, 1988. – 278 с.
761791
  Тома Л.В. Народження істини. / Л.В. Тома. – Х., 1988. – 68с.
761792
  Гай-Нижник Народження карбованця // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 1. – С. 59-80. – ISSN 0869-3595
761793
  Ніселевич Л. Народження кінофільму. / Л. Ніселевич, І. Вязовський. – Харків-Одеса, 1932. – 56с.
761794
  Мануйлов В. Народження колективу / В. Мануйлов. – К., 1958. – 111с.
761795
  Савич І.С. Народження колоска : поезії / І.С. Савич. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 71 с.
761796
   Народження конституцій: роль держави та громадянського суспільства / К. Гульман, М. Козюбра, М. Оніщук, А. Селіванов // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 4 (22). – С. 92-100.


  Міжнародна конференція "Конституційний лад і консолідація демократії"
761797
   Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / [К. Галушко та ін. ; упоряд. К. Галушко ; Ін-т історії України НАН України та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 350, [2] с. : іл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 347-348 та в підрядк. прим. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
761798
  Воронько П.М. Народження легенди : Поема / П.М. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 47с.
761799
  Іларіон Народження людини : Філософська містерія: В п"яти діях / Іларіон; Митрополитальний собор у Вінніпегу. – Вінніпег : Наша культура, 1948. – 122 с.
761800
  Серпілін Л.С. Народження людини : повість / Л.С. Серпілін. – Київ : Молодь, 1963. – 177 с.
761801
  Павленко Ю. Народження Мнемозини зі сну // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 110-115. – Бібліогр.: Літ.: с. 115; 7 п. – ISBN 966-638-152-4
761802
  Лабащук О. Народження надзвичайного немовляти в розповідях матерів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 502-507. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
761803
  Кульчицький С.В. Народження Народного руху України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 8-22. – ISSN 0130-5247
761804
  Лук"яненко Л. Народження нової ери : збірник статей / Левко Лук"яненко ; Ін-т суспільних досліджень. – Вид 3-тє, випр. та доп. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-348-155-5
761805
  Худобець О. Народження нової церкви. Мартін Лютер // Історія України. – Київ, 2012. – травень (№ 19) : Всесвітня історія (№ 5)
761806
  Шахлін Б.А. Народження перемог / Б.А. Шахлін. – К, 1962. – 124с.
761807
   Народження пісні. (Збірка віршів).. – К., 1964. – 123с.
761808
  Дрозденко В.І. Народження подвигу / В.І. Дрозденко. – Київ, 1970. – 290с.
761809
  Дрозденко В.І. Народження подвигу. / В.І. Дрозденко. – К., 1959. – 260с.
761810
  Баранов В.Ф. Народження полум"я / В.Ф. Баранов. – К., 1978. – 63с.
761811
  Ігнат В.І. Народження полум"я / В.І. Ігнат. – Ужгород, 1983. – 63с.
761812
  Нейметі М.І. Народження проліска / М.І. Нейметі. – Ужгород, 1984. – 46с.
761813
  Кульчицький С.В. Народження радянського комуносоціалізму в Російській революції 1917 р. (десять коротких тез) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 1 (532 ), січень - лютий. – С. 73-83. – ISSN 0130-5247
761814
  Сватко Ю.І. Народження риторики з духу філософії, або деякі наслідки античного філософування "з людським обличчям" // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 3-15


  У статті в трьох аспектах («життя», «знання», «знак») досліджено феномен народження риторики з духу філософії за доби старших софістів. Розглянуто передумови застосування риторичних навичок і вмінь, викладені у так званій «аксіоматиці Арістотеля», і ...
761815
  Малишко А. Народження синів : поезії / А. Малишко. – Київ : Молодий більшовик, 1939. – 199 с.
761816
  Іванисенко В.П. Народження стилю / В.П. Іванисенко. – Київ, 1964. – 299с.
761817
  Рачада І.Д. Народження таланту : п"єса / І.Д. Рачада. – Київ : Дніпро, 1964. – 79 с.
761818
  Дроздовський Д. Народження тексту з духу землі // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 172-181. – ISSN 0320-8370


  Про специфіку сучасної новозеландської поезії
761819
  Мироненко О. Народження української юридичної науки і перші вітчизняні доктрини судової конституційної юстиції (друга половина ХІХ століття) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С. 97-111
761820
  Черняков Б.І. Народження фотожурналістики / Б.І. Черняков. – К., 1996. – 72с.
761821
  Копинець К. Народження хліба / К. Копинець. – Ужгород, 1984. – 80 с.
761822
  Владленова І.В. Народження Четвертої хвилі : нанотехнологічне суспільство // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.14-18
761823
  Костенко Олег Народжуваність в Україні майже на рівні Європи : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 13
761824
  Курило І.О. Народжуваність в Україні: аналіз детермінант та статистична оцінка ефектів пронаталістських заходів / І.О. Курило, Н.О. Рингач // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 80-89 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
761825
  Прицюк Н. Народжуваність в Україні: регіональний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 292-298. – (Серія географічна ; Вип. 35)
761826
  Курило І.О. Народжуваність та материнство в Україні: регіональний аспект / І.О. Курило, С.Ю. Аксьонова, Б.О. Крімер // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 65-79. – ISSN 2072-9480
761827
  Чернявський М.А. Народжується день : лірика, драматична поема / М.А. Чернявський. – Донецьк : Донбас, 1972. – 127 с.
761828
  Копиленко О. Народжується місто : роман / О. Копиленко. – Київ ; Харків, 1932. – 198 с.
761829
  Копиленко О. Народжується місто : роман / О. Копиленко. – Харків, 1934. – 204 с.
761830
  Копиленко О. Народжується місто : роман / О. Копиленко. – Харків, 1934. – 156 с.
761831
  Копиленко О. Народжується місто : роман / О. Копиленко. – Київ, 1956. – 204 с.
761832
  Копиленко О.І. Народжується місто : роман / О.І. Копиленко. – Харків : Прапор, 1980. – 175 с. – (Заграва)
761833
  Селігей П.О. Народжується текст... // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 47-66. – ISSN 0027-2833
761834
  Низовий І.Д. Народжуються квіти / І.Д. Низовий. – Ужгород, 1964. – 46с.
761835
   Народи-брати. Літ.-репертуарний збірник.. – К., 1954. – 220с.
761836
  Кізченко А.Ф. Народи-друзі, народи-соратники / А.Ф. Кізченко. – К., 1981. – 64с.
761837
  Головко М.К. Народи - брати / М.К. Головко. – Київ, 1968. – 184с.
761838
  Соколов В.В. Народи мені сина. / В.В. Соколов. – К., 1962. – 126с.
761839
  Снєгірьов Г.І. Народи мені три сини / Г.І. Снєгірьов. – К., 1973. – 255с.
761840
  Проніна Н.М. Народи Росії в антифеодальних рухах XVII століття. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.03 / Проніна Н.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
761841
  Проніна Наталія Михайлівна Народи Росії в антифіодальних рухах ХУІІ ст. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.03 / Проніна Наталія Михайлівна; КУ. – Київ, 1995. – 229л. – Бібліогр.:л.218-229
761842
  Кульова В. Народився козаком // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 8. – С. 23-24
761843
  Звірик П А. Народився красивим : повість та оповідання / П А. Звірик, . – Одеса, 1968. – 167с.
761844
  Караманов Ж. Народився хлопчик. Чоловік сварився, що подасть до суду // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 38 (191). – С. 50


  Як працюється провіднику потягу Астана - Київ.
761845
  Сидор-Гібелинда Народилась людина? ("Аутентифікація" Віктора Сидоренка) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 28-31. – ISBN 966-8917-08-1
761846
  Супруненко В.П. Народини / В.П. Супруненко. – Запоріжжя, 1993. – 136с.
761847
  Мандебура-Нога Народини: вірування, звичаї, обряди поліщуків (за експедиційними матеріалами) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 46-51
761848
  Родіна М.С. Народі пісні про радянську жінку. / М.С. Родіна, С.А. Біловод. – К., 1938. – 175с.
761849
   Народів збратана сім"я. Поетичне слово про возз"еднання України з Росією та дружбу радянських народів.. – К., 1979. – 232с.
761850
  Павлюк С.П. Народна агротехніка українців Карпат другої половини ХІХ-початку ХХ ст / С.П. Павлюк. – К, 1986. – 171с.
761851
   Народна армія. – Київ, 2000
761852
   Народна армія. – Київ
16 листопада. – 2000
761853
   Народна армія. – Київ
17 лютого. – 2000
761854
   Народна армія. – Київ
18 липня. – 2000
761855
   Народна армія. – Київ
19 липня. – 2000
761856
   Народна армія. – Київ
23 серпня. – 2000
761857
   Народна армія. – Київ
26 липня. – 2000
761858
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
2 квітня (№ 61). – 2013. – 8 с.
761859
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
4 квітня (№ 63). – 2013. – 8 с.
761860
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
4 червня (№ 99). – 2013. – 8 с.
761861
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
5 лютого (№ 23). – 2013. – 8 с.
761862
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6 квітня (№ 64/65). – 2013. – 8 с.
761863
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
7 березня (№ 44/45). – 2013. – 16 с.
761864
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
7 лютого (№ 25). – 2013. – 8 с.
761865
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
11-16 листопада (№ 135). – 2013. – 24 с.
761866
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
12 лютого (№ 28). – 2013. – 8 с.
761867
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
13 лютого (№ 29). – 2013. – 8 с.
761868
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
13 червня (№ 106). – 2013. – 8 с.
761869
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
14 березня (№ 48). – 2013. – 8 с.
761870
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
16 березня (№ 49/50). – 2013. – 8 с.
761871
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
16 квітня (№ 71). – 2013. – 8 с.
761872
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
21 лютого (№ 35). – 2013. – 8 с.
761873
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 травня (№ 90). – 2013. – 8 с.
761874
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
23 травня (№ 91). – 2013. – 8 с.
761875
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 лютого (№ 39). – 2013. – 8 с.
761876
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 січня (№ 18). – 2013. – 8 с.
761877
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
30 квітня (№ 81). – 2013. – 8 с.
761878
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
31 січня (№ 20). – 2013. – 8 с.
761879
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6-11 січня (№ 1). – 2014. – 24 с.
761880
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 грудня (№ 101). – 2014. – 8 с.
761881
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
3 листопада (№ 43). – 2016. – 24 с.
761882
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6 жовтня (№ 39). – 2016. – 24 с.
761883
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
8 вересня (№ 35). – 2016. – 24 с.
761884
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
10 листопада (№ 44). – 2016. – 24 с.
761885
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
15 грудня (№ 49). – 2016. – 24 с.
761886
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
15 вересня (№ 36). – 2016. – 24 с.
761887
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
20 жовтня (№ 41). – 2016. – 24 с.
761888
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 грудня (№ 50). – 2016. – 24 с.
761889
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 вересня (№ 37). – 2016. – 24 с.
761890
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
24 листопада (№ 46). – 2016. – 24 с.
761891
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 жовтня (№ 42). – 2016. – 24 с.
761892
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 грудня (№ 51). – 2016. – 24 с.
761893
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 вересня (№ 38). – 2016. – 24 с.
761894
  Суходольський В.О. Народна артистка / В.О. Суходольський. – Київ, 1961. – 280с.
761895
   Народна артистка СРСР Лідія Чернишова : Збірник досліджень і спогадів.. – К., 1978. – 24с.
761896
  Мельничук-Лучко ЛТ Народна артистка УРСР В.А. Любарт / Мельничук-Лучко ЛТ. – Львів, 1964. – 55с.
761897
   Народна архитектура українських Карпат. XV-XX ст.. – Київ, 1987. – 271 с.
761898
  Сополига М. Народна архітектура українців Словаччини / Мирослав Сополига ; Словац. нац. музей, Музей укр. культури у Свиднику. – Свидник : [б. в.], 2016. – 351, [1] с. : іл., фот. – Рез.: англ. – Бібліогр.: с. 334-339. – ISBN 978-80-89755-18-9


  У пр. № 1694765 напис: Київ, 30.5.2017 р. Вельмишановному професорові Володимиру Сергійчуку з вдячністю за величезний труд на ниві історії України та з побажанням нових звершень на вершинах науки. Мирослав
761899
  Карацуба М. Народна балада "Хворий Дойчин" як невд"ємна структурна складова ліро-епічних творів покосівського циклу // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 100-111. – ISBN 966-02-2984-4


  У центрі уваги в статті знаходиться одне з найбільш відомих ліро-епічних творів сербського народу, яке сходить за хронологічним ознакою до послекосовскому циклу (цикл епічних і ліро-епічних творів, які фіксують події після битви на Косовому полі). У ...
761900
  Клоков В. Народна боротьба на Україні в роки Великої Вітчизняної війни / В. Клоков. – К., 1957. – 220с.
761901
  Стефанюк С.К. Народна валеологія козацької держави / С.К. Стефанюк; Мін-во освіти України. Харків.держ.педагог.ун-тет ім.Г.С.Сковороди. – Харків : Крок. – ISBN 966-7093-75-1
Ч.2. – 1999. – 94с.
761902
  Волянюк Н.М. Народна вишивка Тернопільщини XX століття (історіографія, типологія, художні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Волянюк Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 26 с. – Бібліогр.: 9 назв
761903
  Тихолаз Н. Народна вишивка у життєвій практиці Франка та його родини // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 27-31
761904
  Круцик Р.М. Народна війна : путівник до експозиції : 120 річниці від дня народження Євгена Коновальця присвячується / Роман Круцик. – Київ : [ТОВ "Дорадо-Друк"], 2011. – 248 с. : іл. – Бібліогр.: с. 239-240. – ISBN 978-966-410-023-3
761905
  Шутой В.Ю. Народна війна Україні проти шведських загарбників у 1708-1709 рр. / В.Ю. Шутой. – К, 1951. – 238с.
761906
   Народна газета. – Київ, 2000
761907
  Маківка С.А. Народна гвардія імені Івана Франка : із спогадів підпільника / Степан Маківка. – Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1959. – 126 с.
761908
  Варягіна В.Д. Народна гвардія імені Івана Франка / В.Д. Варягіна, Г.С. Вакуленко. – Львів, 1967. – 295с.
761909
  Варягіна В.Д. Народна гвардія імені Івана Франка / В.Д. Варягіна, Г.С. Вакуленко. – Вид. 2-е, випр., доп. – Львів, 1979. – 231с.
761910
   Народна гвардія імені Івана Франка : До 40-річчя Перемоги рад. народу у Велик. Вітчизн. війні. Кат. вист.. – Львів, 1985. – 47с.
761911
  Грабовецький В. Народна героїня Ганка Баюрак. До 310-річчя уродин : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовський ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 20 с. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 3)
761912
  Зінченко Н. Народна демонологія у творчості Олекси Стороженка // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 116- 123. – (Бібліотека інституту філології)
761913
  Стельмахович М.Г. Народна дидактика . / М.Г. Стельмахович. – К., 1985. – 49с.
761914
  Степовик Д. Народна дипломатія Патріарха Філарета // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 180-191. – ISSN 0869-3595
761915
  Червінський В. Народна доброчинність в історії Київського університету / В. Червінський, С. Червінський // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 66-71. – ISBN 978-966-439-357-4
761916
  Грищенко М.М. Народна допомога школі / М.М. Грищенко. – Київ : Радянська школа, 1948. – 76 с.
761917
  Шокодько Г. Народна драма. Весілля // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 18-23
761918
  Гайдай М.М. Народна етика у фольклорі східних і західних слов"ян / М.М. Гайдай. – К., 1972. – 199с.
761919
  Єрьоміна О.Ю. Народна етимологія в латинських композитах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 153-157. – Бібліогр.: Літ.: с. 157; 14 п.


  У статті розглядається явище народної етимології в латинській мові. Народна етимологія реалізується в синхроніїї, але може бути джерелом діахронічних змін.
761920
  Пальчевська О.С. Народна етимологія як спосіб проникнення латинізмів у "народну мову" XIX ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Лучик В.В., Буніятова І.Р., Демська О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 65-69. – ISSN 1996-9872
761921
  Мойсієнко А. Народна загадка в системі авторських художніх текстів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7 (631). – С. 24-30. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена питанням інтертекстуальності фольклорного елемента в авторському художньому тексті, зокрема особливостям функціонування народної загадки в поетичному і прозовому творі
761922
  Майсієнко А. Народна загадка в текстово-дискурсивному вимірі // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – № 3 (47). – С. 39-47. – ISSN 1682-3540


  Йдеться про особливості народної загадки як текстово-дискурсивної структури.
761923
  Щербанюк О. Народна законодавча ініціатива як форма безпосереднього народовладдя: перспективи запровадження в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 85-87. – ISBN 978-617-7069-14-9
761924
  Горленко В.Ф. та ін. Народна землеробська техніка українців / В.Ф. та ін. Горленко. – К, 1971. – 164с.
761925
  Лучик В.В. Народна і наукова етимологія топонімів України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 50-58
761926
  Сорочук Л. Народна іграшка в етнічній картині світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 157-160. – ISBN 978-966-439-147-1
761927
  Герус Л. Народна іграшка у дослідженнях Катерини Матейко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 615-617. – ISSN 1028-5091
761928
  Сорочук Л. Народна іграшка як вияв традицій народного виховання в українській родині // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 645-650. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розглядаються традиції народного виховання в українській родині. Досліджено народну іграшку як феномен народної культури, завдяки якій відбувається виховання та розвиток дитини. Відомо, що граючись дитина піз- нає навколишній світ, ...
761929
  Тріска О.О. Народна ікона на склі другої половини 18-19 століття: європейський контекст : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Тріска О.О. ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
761930
  Средницька І. Народна ініціатива як форма безпосередньої демократії: поняття, сутність та види // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 45-49. – ISSN 1561-4999
761931
  Козловський В. Народна історична пісня у наукових зацікавленнях Івана Франка : (на матеріалах "Студій над українськими народними піснями") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 122-128. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
761932
  Биконя А.Г. Народна казка в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 83-93. – ISBN 966-02-2984-4
761933
  Карпенко С. Народна казка як об"єкт вивчення українського казкознавства // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 4 (12). – С. 18-26. – ISSN 2225-5095


  У статті поставлено питання поділу фольклористики на сфери вивчення, що зумовлено потребою систематизації наукових знань про автентичні жанри, зокрема казки
761934
  Міщенко Григорій Народна картина - сучасність і майбутнє // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 68-70
761935
  Міщенко Г. Народна картина - традиція і сучасність // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.34-40
761936
  Данченко Л.С. Народна кераміка Наддніпрянщини. / Л.С. Данченко. – К., 1969. – 142с.
761937
  Клименко О.О. Народна кераміка Опішні (до проблеми традицій та інновацій в народних художніх промислах) : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.06 / Клименко О.О.; Львів. акад. мистецтв. – Львів, 1995. – 26л.
761938
  Данченко Л.С. Народна кераміка Середнього Придніпров"я. / Л.С. Данченко. – К., 1974. – 191с.
761939
  Сакович Г.В. Народна керамічна скульптура Радянської України. / Г.В. Сакович. – К., 1970. – 83с.
761940
  Власова І. Народна культура в працях Відділу етнології російського народу Інституту етнології та антопології РАН 1960-2000-х років // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 15-20. – ISSN 0130-6936
761941
  Шевчук С. Народна культура Волині у спадщині Уласа Самчука. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.6-12.
761942
   Народна культура зраненої землі : Каталог виставки. – Київ : Довіра, 1997. – 92с. – ISBN 966-507-068-1
761943
   Народна культура України і проблеми сучасної фольклористики : матеріали III наук.-освітян. конф., присвяч. 190-річчю М.О. Максимовича, (2-3 груд. 1993 р.). – Київ : ТВІМ-Інтер, 1994. – 53, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Прим. №1235206 - ксерокопія
761944
  Босик З.О. Народна культура україни як носій грецько-візантійської культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 54-59


  У статті розкривається зміст часово-просторового походження християнства з порівнянням світогляду давніх слов’ян в контексті народної культури України як носія грецько-візантійської культури.
761945
   Народна культура України: традиції і сучасність : матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 40-річчю заснування Національного музею народної архітектури та побуту України, Киів, 8-10 жовтня 2009 року / НАН України ; Відділення літератури, мови і мистецтвознавства ; Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. П.М. Федака ; редкол. : Наулко В.І., Павлюк С.П., Скрипник Г.А. та ін.]. – Київ : ПВП "Задруга", 2010. – 551, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-406-067-4
761946
  Магушинець І.І. Народна латинська мова: джерела іметоди дослідження // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 244-257
761947
  Аркушин Г.Л. Народна лексика Західного Полісся / Григорій Аркушин ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філології та журналістики ; Західнополіс. ономастико-діалектол. центр. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 235, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 213-235. – ISBN 978-966-600-663-2


  В монографії схарактеризована діалектна лексика в часі та просторі всіх частин Західного Полісся - Волинського Полісся (Україна), Берестейщини та Пінщини (Республіка Білорусь) і Підляшшя (Республіка Польща)
761948
  Плісецький М.М. Народна лірика / М.М. Плісецький. – К., 1941. – 278с.
761949
   Народна лірика. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 390 с. – (Бібліотека поета)
761950
   Народна лірика : українські пісні : репертуарний збірник / [упор. та вступ. слово М.П. Стельмаха]. – Київ : Мистецтво, 1982. – 224 с. : іл. – Мініатюрне видання
761951
  Лисюк Н.А. Народна літургія ("Дні та місяці українського селянина" Михайла Максимовича) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 254--260. – ISBN 966-8188-10-1
761952
  Бочкарьова І. Народна лялька як універсальний об"єкт у психотерапевтичній роботі з жінкою / І. Бочкарьова, Т. Зайчикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 19-21. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу потенціалу слов"янської вузлової ляльки в сучасному психотерапевтичному середовищі (лялькотерапія, метод арт-терапії). Розглядається феномен етнічної ляльки як психотерапевтичного об"єкта. Показана універсальність слов"янської ...
761953
  Щербина К.М. Народна математика і школа / К.М. Щербина, 1929. – 19с.
761954
  Пузич Я. Народна медицина Бойківщини // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич, 2013. – Ч. 1/84 (95). – С. 86-100
761955
  Філліпс С. Народна медицина в Західній Україні: бабки-шептухи // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 107-116
761956
  Радиш Я.Ф. Народна медицина Київської Русі: видатні представники / Я.Ф. Радиш, В.В. Євтушенко // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2016. – № 2. – С. 4-6
761957
  Колодюк І.В. Народна медицина у традиційній культурі українців Полісся (остання чверть 20- початок 21 століття) : Дис.... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05- етнологія / Колодюк І.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 362л. + Додатки.:л.167-362. – Бібліогр.:л.150-167
761958
  Колодюк Ірина Василівна Народна медицина у традиційній культурі українців Полісся (остання чверть 20- початок 21 століття) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.05 / Колодюк І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
761959
  Колодюк І.В. Народна медицина у традиційній культурі українців Центрального Полісся (остання чверть XX - початок XXI ст.) / І.В. Колодюк ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 152 с. – Бібліогр.: с. 137-148. – ISBN 966-594-825-3
761960
  Болтарович З.Є. Народна медицина українців / З.Є. Болтарович; АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Наукова думка, 1990. – 229 с. – Бібліогр.: с.185-230
761961
  Ігнатенко І.В. Народна медицина українців Середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах) = Ukrainian folk medicine of Central Polissya: traditions and modernity (based upon ethnographic field materials) / Ірина Ігнатенко ; [Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства]. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 334, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 245-283 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-681-010-0
761962
  Ігнатенко І.В. Народна медицина українців Середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах) = Ukrainian folk medicine of Central Polissya: traditions and modernity (based upon ethnographic field materials) / Ірина Ігнатенко ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства]. – 2-ге вид. – Київ : Інтелектуальна книга, 2015. – 335, [1] с. : іл., фот., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 245-283 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-974-432-6
761963
  Козаченко Т. Народна медицина українців у дослідженнях польських етнографів XIX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 85-90. – ISSN 2309-9356


  У статті подано історіографічний аналіз польських етнографічних досліджень народної медицини українців XIX століття. В статье представлен историографический анализ польских этнографических исследований народной медицины украинцев в XIX веке. The ...
761964
  Козаченко Т. Народна медицина українців у дослідженнях польських етнографів XIX століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 442-444. – ISBN 978-966-171-783-0
761965
  Данилюк-Терещук Народна міфологія в дослідженнях української фольклористики першої половини ХІХ ст. // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 202-223


  У статті розглянуто основні моменти історії записування, публікації та наукового осмислення української народної міфології у фольклористиці першої половини ХІХ століття
761966
  Данилюк-Терещук Народна міфологія в естетиці українського романтизму // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 32-38. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
761967
  Давидюк В. Народна міфологія українців: походження головних персонажів в світлі палеонтології // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 94-113. – ISSN 1028-5091
761968
  Семенюк Л.С. Народна обрядова творчість Шацького поозер"я : монографія / Лариса Семенюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 108-115. – ISBN 978-966-600-598-7
761969
  Ставицька Я. Народна онейромантика українців у контексті календарної обрядовості // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 240-251. – ISBN 966-02-2984-4
761970
  Кащенюк Володимир Віталійович Народна опозиційна пісенність і літературний процес на Волині (20-30-і рр. ХХ ст.) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.09, 10.01.02 / Кащенюк Володимир Віталійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 206л. – Бібліогр.:л.197-206
761971
  Кащенко Володимир Віталійовичй Народна опозиційна пісенність і літературний рух на Волині (20-30-ті рр. ХХ ст.) : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.00, 10.01.01 / Кащенко Володимир Віталійовичй; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 23л.
761972
  Грищенко М.М. Народна освіта в західних областях Української РСР / М.М. Грищенко. – Київ : Радянська школа, 1960. – 144с.


  Книга присвячена знаменній даті в історії українського народу-20-річчю з дня воз"єднання західноукраїнських земель з Радянської Україною. Докладно висветлено питання розвитку радянської школи й освіти за минуле двадцятиріччя.
761973
  Грищенко М.М. Народна освіта в західних областях Української РСР / М.М. Грищенко. – К, 1960. – 144с.
761974
  Харсеєва Л. Народна освіта в Путивльському повіті в ХІХ - на початку ХХ ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.37-40
761975
  Ігнатенко М.Г. Народна освіта і культура : населення і культура / М.Г. Ігнатенко, В.А. Бутковський, Т.Т. Морар // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 51-55. – Бібліогр.: 14 назв
761976
   Народна освіта і педагогична наука в Української РСР. 1917-1967.. – К., 1967. – 483с.
761977
   Народна освіта і педагогічна наука в Української РСР у десятій п"ятирічці. – Київ : Радянська школа, 1981. – 335 с.
761978
   Народна освіта на Україні. – Київ, 1924. – 206с.
761979
   Народна освіта на Україні.. – К., 1924. – 206с.
761980
  Гомоннай В.В. Народна освіта Радянского Закарпаття / В.В. Гомоннай. – К.-Ужгород, 1988. – 164с.
761981
   Народна освіта Радянської України в фотоілюстраціях.. – Київ, 1960. – 398с.
761982
  Крупська Н.К. Народна освіта та демократія / Н.К. Крупська. – Х, 1931. – 88с.
761983
  Сворак С.Д. Народна освіта у західноукраїнському регіоні: історія та етнополітика (1944-1964 рр.) / Степан Сворак. – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 240с. – ISBN 966-7526-02-X
761984
   Народна освіта, наука і культура в Українській РСР. Стат. збірник.. – К., 1973. – 316с.
761985
  Церковняк-Городецька Народна основа гумору "Мисливських усмішок" Остапа Вишні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С.175-181


  Розвідка присвячена письменнику-новатору, найяскравішій постаті національного відродження 20-х рр. Остапа Вишні. Акцентується увага на народній основі творів письменника
761986
  Ванькович Н.Т. Народна основа творів Григора Тютюнника / Н.Т. Ванькович, І.М. Потапчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 57-61. – (Філологічні науки ; вип. 8)
761987
  Денисюк В. Народна основа фразеології українських інтермедій XVII-XVIII ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 170-179. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
761988
  Ликов В. Народна педагогіка в теорії та практиці В.О.Сухомлинського // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-21. – ISSN 0131-6788
761989
  Мичак Н.Г. Народна педагогіка як основа наукової педагогіки // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 6, (т. 8). – С. 131-140. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070


  Визначну роль у справі вивчення та популяризації народної педагогіки належить видатним діячам української культури М. Драгоманову, М. Сумцову, Б. Грінченку, О. Потебні та ін.
761990
  Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. / М.Г. Стельмахович. – К., 1985. – 312с.
761991
   Народна педагогіка: світовий досвід. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 134с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-7767-94-9
761992
  Стоин Е Народна песнопойка / Е Стоин. – София, 1982. – 158с.
761993
  Ракітіна М.І. Народна пісенна традиція Китаю (на прикладі пісень юефу) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 220-226


  Статтю присвячено пісенній традиції Китаю, зокрема народним пісням юефу на різних етапах їхнього існування. Дослідницьку увагу зосереджено на їхній важливій ролі культурного надбання китайського етносу, а також на естетичній та комунікативній функціях ...
761994
  Коломієць В. Народна пісня в житті і творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 30-37


  У статті визначається роль і місце народної пісні в житті та творчості Тараса Шевченка, починаючи з дитячих та юнацьких років поета і завершуючи останнім роком життя
761995
  Ващенко Г. Народна пісня і етнопедагогіка України. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.30-36.
761996
  Костенко В. Народна пісня та музика українська: Стислий огляд. / В. Костенко. – Х., 1928. – 50с.
761997
  Каблова Т.Б. Народна пісня як інтенціальна складова у творчості М. В. Лисенка / Т.Б. Каблова, В.М. Тетеря // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 149-154. – ISSN 2225-7586
761998
  Хоменко В.Г. Народна поезія Великого Жовтня і громадянської війни. / В.Г. Хоменко. – К., 1971. – 144с.
761999
  Пестонюк І.П. Народна поезія про захист Радянскьої Вітчизни / І.П. Пестонюк. – К, 1963. – 40с.
762000
  Грицай М.С. Народна поетична творчість і розвиток жанрів давньої української літератури (XVII-XVIII) ст. Т.1 : Дис... д-ра філол.наук: / Грицай М.С.; КГУ. Каф. іст. укр. літ-ри. – К., 1970. – 265л.
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,