Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
761001
  Бондар А. "Морквяний лід". Абсурд як звична річ / інтерв"ю взяв Дмитро Дроздовський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 23


  Поет, есеїст і перекладач Андрій Бондар - про культуру, форми травм у вітчизняній історії та польсько-українські відносини.
761002
  Локвуд Ч.А. "Морские дьяволы" / Ч.А. Локвуд, Г.Х. Адамсон. – М., 1958. – 319с.
761003
  Стил Дж.П. "Морской дракон" : На Северо-Запад подо льдом / Дж.П. Стил. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 271с.
761004
  Показаньев А.А. "Морской закон". / А.А. Показаньев. – Свердловск, 1964. – 58с.
761005
  Днепров Э.Д. "Морской сборник" в общественном движении периода первой революционной ситуации в России. : Автореф... Канд.ист.наук: / Днепров Э.Д.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1966. – 27л.
761006
  Панченко В. "Морські вовки" в степах України // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 164-171. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5


  Про романи Юрія Яновського "Майстри корабля", "Чотири шаблі"
761007
   Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание. – Одесса : Друк, 2004-. – ISBN 966-8169-90-4
№ 5. – 2006
761008
   Морія : альманах: научно-публицистическое издание / Общественная организация "Общинный дом еврейских знаний "Мория". – Одесса : Друк, 2004-. – ISBN 966-8169-90-4
№ 10. – 2008
761009
  Мещерюк И Г. Морковь дикая, ее биология и эфирномасличность в Молдавии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мещерюк Г.И,; Ан СССР. – Л, 1966. – 16л.
761010
  Уэлш Д. Морлоки / Д. Уэлш. – Москва, 1926. – 124 с.
761011
  Аболіна Г Т. Морльнісна культура в контексті соціокультурної динаміки. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.07 / Аболіна Т.Г,; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1999. – 36л.
761012
  Альтшулер Н. Мормышка / Н. Альтшулер. – Рига, 1968. – 88с.
761013
  Грешнер Аннетт Мороженое "Московское" : отрывки из романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 122-184. – ISSN 1130-6545
761014
  Белокрылов В.А. Мороженые яблоки / В.А. Белокрылов. – Воронеж, 1968. – 96с.
761015
  Некрасов Н.А. Мороз - Красный нос / Н.А. Некрасов. – М., 1936. – 47с.
761016
  Застрожный В.К. Мороз и девчонки / В.К. Застрожный. – Воронеж, 1964. – 102с.
761017
  Вяхирев И.А. Мороз и солнце / И.А. Вяхирев. – Москва, 1961. – 87с.
761018
  Бараз М.У. Мороз и солнце / М.У. Бараз. – Владивосток, 1974. – 167с.
761019
   Мороз и солнце. – М., 1988. – 172с.
761020
  Чичибабин Б.А. Мороз и солнце. / Б.А. Чичибабин. – Харьков, 1963. – 86с.
761021
  Куранов Ю.Н. Мороз и солнце: Лирич. миниат. и повести. / Ю.Н. Куранов. – М., 1981. – 96с.
761022
  Одоевский А.И. Мороз Иванович / А.И. Одоевский. – М.-Л., 1944. – 16с.
761023
  Сидоренко Віктор Мороз і сонце : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Каминіна Наталія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 50-53 : Фото
761024
  Одоєвський В.Ф. Мороз Іванович / В.Ф. Одоєвський. – К., 1982. – 16с.
761025
  Губерський Л.В. Мороз Олександр Олександрович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 128-129. – ISBN 966-316-045-4
761026
   Мороз Олексій Григорович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 251. – ISBN 978-966-644-090-0
761027
  Млынарж З. Мороз ударил из Кремля / З. Млынарж. – М, 1992. – 287с.
761028
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – М., 1946. – 127с.
761029
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Хабаровск, 1948. – 72с.
761030
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – М., 1949. – 104с.
761031
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – М., 1949. – 76с.
761032
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – М., 1950. – 104с.
761033
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – М., 1958. – 39с.
761034
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1967. – 128с.
761035
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – М., 1987. – 63с.
761036
  Некрасов Н. А. Мороз, Красный нос. Русские женщины. Дедушка / Н.А. Некрасов. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1971. – 127 с. – Миниатюрное издание. - Обл. из дерева.
761037
  Мирний П. Морозенко : Повість. – Львів : Видавнича спілка, 1900. – 43с.
761038
  Мирний П. Морозенко : Оповидання / Панас Мырный. – У Кыиви(Київ) : Вик ; Друкарня Петра Барського, 1904. – 60 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Выдавныцтво "Вик" ; № 40)
761039
  Мирний П. Морозенко / П. Мирний. – Львів : Просвіта, 1918. – 32с. – (Посвітні листки ; Ч. 57. 1928 р.)
761040
  Мирний П. Морозенко : Оповідання П. Мирного. – Черкаси : Допомога школі, 1920. – 23 с. – (Мати : Книжка для читання в школі ; Кн. 4)
761041
  Мирний П. Морозенко : Оповідання / П. Мирний. – Київ : Сяйво, 1927. – 47с. – (Дешева б-ка красного письменства)
761042
  Мирний П. Морозенко / П. Мирний. – Київ : Час, 1927. – 34с. – (Б-ка "Хата-читальня")
761043
  Мирний П. Морозенко / П. Мирний. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 59с. – (Масова худ. б-ка)
761044
  Мирний П. Морозенко : Вибрані твори: Для середн. шк. віку / П. Мирний. – Київ : Веселка, 1965. – 200с. – (Шкільна б-ка)
761045
  Мирний П. Морозенко : Вибрані твори / П. Мирний. – Київ : Веселка, 1970. – 176с. – (Шкільна б-ка)
761046
  Славинський М. Морозиво з ожиною // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2013. – № 7/8. – С. 142-144. – ISSN 0208-0710


  Остання поїздка Лесі Українки до Грузії
761047
  Мирный П. Морозко : Рассказы / П. Мирный; Пер. с укр. – Киев : Гослитиздат Украины, 1953. – 90с.
761048
   Морозко. – Москва, 1987. – 48 с.
761049
  Деменчук Г.С. Морозная родина / Г.С. Деменчук. – Красноярск, 1961. – 36с.
761050
  Злотников Н.М. Морозное облако / Н.М. Злотников. – М., 1977. – 175с.
761051
  Орлов В.О. Морозное пучение грунтов в расчетах оснований сооружений / В.О. Орлов. – Новосибирск, 1987. – 136с.
761052
  Ян Т.Г. Морозное солнце. / Т.Г. Ян. – Кемерово, 1963. – 80с.
761053
  Садовский Б. Морозные узоры / Б. Садовский. – Пб., 1922. – 79с.
761054
   Морозов Анатолій Георгійович : доктор історичних наук, професор : біобібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2006. – 36 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 4)
761055
   Морозов Анатолій Георгійович : доктор істор. наук., професор : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ; [уклад.: В.О. Кірєєва, Л.Г. Лисиця, О.З. Силка ; наук. ред. Г.М. Голиш ; авт. вступ. ст.: В.М. Мельниченко, С.В. Корновенко]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. – 68, [2] с. : фот. – Імен. покажч.: с. 66. – (Серія: Бібліографія вчених України ; вип. 7)
761056
  Моложавенко В.С. Морозовск / В.С. Моложавенко. – Ростов -на-Дону, 1981. – 94с.
761057
  Бахревский В.А. Морозовская стачка / В.А. Бахревский. – М, 1976. – 176с.
761058
  Бахревский В.А. Морозовская стачка / В.А. Бахревский. – М, 1984. – 192с.
761059
   Морозовская стачка 1885. – М., 1925. – 19-264с.
761060
  Ерман Р.К. Морозовская стачка 1885 года : Автореф... канд. ист.наук: / Ерман Р.К.; Моск. гор. пед. ин-т им. Потемкина. – М., 1953. – 12л.
761061
  Кабанов П.И. Морозовская стачка 1885 года. / П.И. Кабанов, Р.К. Ерман. – М., 1963. – 115с.
761062
   Морозовская стачка 7-13 (19-25) января 1885 г.. – М., 1923. – 77с.
761063
   Морозовская стачка. 1885-1935. – М., 1935. – 104с.
761064
  Ерман Р.К. Морозовская стычка 1885 года : Автореф... канд. ист.наук: / Ерман Р.К.; Моск. гор. пед. ин-т им. Потемкина. – М., 1953. – 12л.
761065
  Бахревський В.А. Морозовський страйк / В.А. Бахревський. – Київ : Веселка, 1985. – 183 с.
761066
  Бестужева-Лада Морозовы. Символ русского предпринимательства // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 10. – С. 4-17


  Фамилия Морозовых со временем стала почти что нарицательной - такой огромный вклад внесли представители этой династии в развитие промышленности, финансовой сферы, науки, образования, культуры, здравоохранения и духовного потенциала России. Хотя сам ...
761067
  Шамрай Т.Ф. Морозом намальована весна : поезії / Т.Ф. Шамрай. – Харків : Прапор, 1991. – 113 с.
761068
   Морозоопасные грунты как основания сооружений. – Новосибирск, 1992. – 165с.
761069
  Опалко О. Морозостійкість пагонів Amelanchier spicata (lam.) С. Roch // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-82. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати проморожування пагонів Amelanchier spicata (Lam.) С. Roch у першій декаді січня при температурах-5C і -35С а також у першій декаді березня при температурах -20С i -25C. The results of freezing of shoots of Amelanchier spicata ...
761070
  Капля А.В. Морозостійкість різних частин кореневої системи плодових культур / А.В. Капля, 1961. – 46-55с.
761071
  Поліщук Л.К. Морозостійкість рослин / Л.К. Поліщук. – Київ, 1962. – 47с.
761072
   Морозостійкість тканин пагонів листопадних магнолій / Р.М. Палагеча, В.В. Грохольський, О.І. Китаєв, С.В. Фомічова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 52-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати проморожування однорічних пагонів, контрастних за морозостійкістю листопадних магнолій. Визначено рівень пошкодження кожної із тканин (кора, камбій, деревина, серцевина) на морфометрично різних сегментах пагону. The results of ...
761073
  Мининберг С.Я. Морозостойкость и особенности обмена веществ винограда при различных условиях питания. / С.Я. Мининберг. – К. – 327-330с.
761074
  Бертуш М.Б. Морозостойкость некоторых древесных пород по исследованиям в условиях г. Киева : Дис... канд. биолог.наук: / Бертуш М. Б.; Киевский лесохозяйственный ин-т. – К., 1951. – 231л. – Бібліогр.:л.220-231
761075
  Бертуш М.Б. Морозостойкость некоторых древесных пород по исследованиям в условиях города Киева : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бертуш М.Б. ; Киев. лесохозяйтвен. ин-т. – Киев, 1952. – 16 с.
761076
  Мининберг С.Я. Морозостойкость некоторых сортов винограда / С.Я. Мининберг. – Киев, 1948. – 72с.
761077
  Бочкарева Эмма Борисовна Морозостойкость озимых масличных крестоцветных культур и методы ее определения для целей селекции : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Бочкарева Эмма Борисовна; Всесоюз. академия сельскогохозяйственных наук. Всесоюзн. науч.-иссл. ин-т растениеводства. – Л., 1979. – 20л.
761078
  Проценко Д.Ф. Морозостойкость плодовых культур СССР / Д.Ф. Проценко. – Киев : Киевский университет, 1958. – 392с.
761079
  Сидорович Е.А. Морозостойкость роз в условиях Белоруссии: Экол.-физиол. аспекты / Е.А. Сидорович, И.К. Володько. – Минск, 1989. – 95с.
761080
  Самсонова А.Е. Морозоустойчивость корневых систем сеянцев дуба и шелковицы в различных условиях выращивания : Автореф... кандидата биол.наук: / Самсонова А.Е.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1966. – 22л.
761081
  Вовкун В.В. Морозяне щастя : повість ; оповідання / Василь Вовкун. – Київ : Молодь, 1991. – 204с. – У кн. також: Весною на плоту зими / О.Б. Жилін. – (Перша книга прозаїка). – ISBN 5-7720-0523-5
761082
  Мушкетик Юрій Морок : Роман / Мушкетик Юрій. – Київ : Український письменник, 2001. – 214с. – (Сер "Сучасна українська література"). – ISBN 966-579-088-9
761083
  Мушкетик Ю. Морок: [Роман] // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.85-112. – ISSN 0208-0710
761084
  Гриценко О. Морока з мультикультуралізмом // Критика. – Київ, 2001. – Листопад, (число 11). – С. 23-27
761085
   Мороховський Микола Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 83-84
761086
   Мороховський Микола Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 162-163 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
761087
   Мороховський Микола Олександрович (1957) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 92-93. – ISBN 966-95774-3-5
761088
  Сергієнко А.Є. Морошка для Оксани // Зустрічний вітер / В.М. Григорчук. – Київ : Молодь, 1988. – С. 240-342. – (Перша книга прозаїка)
761089
  Ушаков Д.А. Морошка. / Д.А. Ушаков. – М., 1968. – 79с.
761090
  Тарханов А.С. Морошковое лето / А.С. Тарханов. – М., 1985. – 95с.
761091
   Морская аквакультура. – М., 1985. – 254с.
761092
   Морская аквакультура: экономика, организация, планирование, управление. – К., 1992. – 255с.
761093
   Морская биоакустика. – Л., 1969. – 424с.
761094
   Морская биогеография: Предмет, методы, принципы районирования. – М., 1982. – 309с.
761095
  Костылев В.И. Морская быль. / В.И. Костылев. – М.-Л., 1945. – 356с.
761096
  Попов Н.И. Морская вода: справ. руководство : Справочное руководство / Н.И. Попов, К.Н. Федоров, В.М. Орлов. – М., 1979. – 327с.
761097
  Томази А. Морская война на Адриатическом море. / А. Томази. – М.-Л., 1940. – 164с.
761098
  Купер Д.Ф. Морская волшебница : роман / Д.Ф. Купер. – Одесса : Маяк, 1982. – 375 с. – (Морская библилтека ; Кн. 27)
761099
  Костоглодов В.В. Морская гамма-спектрометрическая съемка / В.В. Костоглодов. – М., 1979. – 148с.
761100
  Шепард Ф.П. Морская геология / Ф.П. Шепард. – Ленинград : Недра, 1969. – 462с.
761101
  Шепард Ф.П. Морская геология / Ф.П. Шепард. – 3-е изд. – Ленинград : Недра, 1976. – 488с.
761102
  Логвиненко Н.В. Морская геология : Учебное пособие для вузов / Н.В. Логвиненко. – Ленинград : Недра, 1980. – 343с.
761103
  Хосино М. Морская геология / М. Хосино. – Москва : Недра, 1986. – 432с.
761104
  Кеннетт Дж.П. Морская геология : В 2-х т. / Дж.П. Кеннетт; Пер с англ. И.О.Мурдмаа и Е.В.Ивановой под ред. А.П.Лисицына. – Москва : Мир
Том 1. – 1987. – 384с.
761105
  Кеннетт Дж.П. Морская геология : В 2-х т. / Дж.П. Кеннетт; Пер с англ. И.О.Мурдмаа и Е.В.Ивановой под ред. А.П.Лисицына. – Москва : Мир
Том 2. – 1987. – 384с.
761106
  Леонтьев О.К. Морская геология (Основы геологии и геоморфологии дна Мирового океана) / О.К. Леонтьев. – Москва : Высшая школа, 1982. – 344с.
761107
  Спрингис К.Я. Морская геология и проблемы минерального сырья / К.Я. Спрингис. – Москва : Знание, 1971. – 48с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Науки о Земле" ; 9)
761108
   Морская геология, седиментология, осадочная петрография и геология океана. – Л., 1980. – 255с.
761109
   Морская геоморфология: Терминол. справочник. Береговая зона: процессы, понятия, определения. – Москва : Мысль, 1980. – 280с.
761110
  Артеменко В.И. Морская геотермическая съемка / В.И. Артеменко, Я.П. Маловицкий. – Москва : Недра, 1979. – 103с.
761111
  Артеменко В.И. Морская геотермическая съемка / В.И. Артеменко, Я.П. Маловицкий. – Москва, 1979. – 103с.
761112
  Осадчий В.Г. Морская геотермосъемка / В.Г. Осадчий, Г.А. Куксов, В.В. Ковалик. – Киев : Наукова думка, 1979. – 102с.
761113
  Шапировский Н.И. Морская геофизическая разведка / Н.И. Шапировский, Р.М. Гаджиев. – Баку, 1962. – 156с.
761114
  Гордиенко В.И. Морская геофизическая разведка (элементы теории электромагнитных методов) / В.И. Гордиенко ; АН УССР, Физ.-мех. ин-т. – Киев : Наукова думка, 1978. – 164 с. – Библиогр.: с. 155-161 (132 назв.)
761115
  Дерюгин К.К. Морская гидрометрия / К.К. Дерюгин, И.А. Степанюк. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 392с.
761116
  Остроухов А.В. Морская гидрометрия / А.В. Остроухов, Ю.И. Шамраев. – Л., 1981. – 447с.
761117
  Коровин В.П. Морская гидрометрия : Учебник для вузов / В.П. Коровин, Е.И. Чверткин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 262с. – ISBN 5-286-00013-4
761118
  Истошин Ю.В. Морская гидрометрия. / Ю.В. Истошин. – Л., 1967. – 408с.
761119
  Ланге В. Морская гравиметрия / В. Ланге. – Москва : Недра, 1965. – 96с.
761120
  Делинджер П. Морская гравиметрия / П. Делинджер. – М, 1982. – 312с.
761121
  Гайнанов А.Г. Морская гравиразведка : Учебное пособие для вузов / А.Г. Гайнанов, В.Л. Пантелеев. – Москва : Недра, 1991. – 213с.
761122
  Синецкий Валентин Петрович Морская деятельность: теоретический аспект // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 49-56. – Бібліогр.: с. 49-50, 52-53, 55. – ISSN 0131-2227
761123
  Черемисинова Е.А. Морская диатомовая флора межледниковых отложений в долине рр. Мги и Вытегры и в котловине Ладожского озера. : Автореф... канд. биол.наук: / Черемисинова Е.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 22 с.
761124
  Поликарпов Г.Г. Морская динамическая радиохемоэкология / Г.Г. Поликарпов, В.Н. Егоров. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 175 с. – Библиогр. : С. 166-174
761125
  Амбаров К.М. Морская доблесть и слава / К.М. Амбаров, Н.В. Усенко. – Москва, 1989. – 63с.
761126
   Морская доблесть: сборник. – М., 1982. – 208с.
761127
  Вагнер Н. Морская дружба / Н. Вагнер. – Москва-Ленинград, 1950. – 96с.
761128
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – 2-е изд. – М, 1943. – 376с.
761129
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М, 1943. – 55с.
761130
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М, 1944. – 40с.
761131
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М-Л, 1945. – 87с.
761132
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М, 1955. – 432с.
761133
  Соболев Л.С. Морская душа : рассказы / Л.С. Соболев. – Москва : Художественная литература, 1969. – 512с.
761134
  Соболев Л.С. Морская душа : Рассказы / Л.С. Соболев. – Одесса : Маяк, 1973. – 475с. – (Морская библиотека)
761135
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – Москва : Современник, 1975. – 494с.
761136
  Соболев Л.С. Морская душа : повесть, рассказы, очерки / Л.С. Соболев. – Москва : Военное издательство, 1977. – 368с.
761137
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М, 1979. – 161-629с.
761138
  Соболев Л.С. Морская душа : рассказы / Л.С. Соболев. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1984. – 107с.
761139
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – Киев, 1988. – 444с.
761140
  Соболев Л.С. Морская душа Зеленый луч / Л.С. Соболев. – М, 1958. – 799с.
761141
  Смектин Г. Морская душа композитора // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып .8. – С. 38-46


  О композиторе, народном артисте РСФСР (1981) Евгении Эммануиловиче Жарковском (1906-1985)
761142
  Соболев Л.С. Морская душа. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – Мурманск, 1974. – 301с.
761143
   Морская жемчужина Мармарис // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 54-55 : фото
761144
  Чернов Ю.И. Морская жилка / Ю.И. Чернов. – М., 1962. – 48с.
761145
   Морская инженерная геология : сб. науч. тр. – Рига, 1990. – 99с.
761146
   Морская инженерная геология и гидрогелогия: сб. ст.. – Рига, 1980. – 106с.
761147
   Морская инженерная геофизика : Сборник научніх трудов. – Рига, 1988. – 107с.
761148
  Масленников Б.Г. Морская карта рассказывает. Справочник. / Б.Г. Масленников. – М., 1973. – 366с.
761149
  Павлова А.В. Морская картография (Составление геогр. карт океанов и морей). : Автореф... канд. географ.наук: 502 / Павлова А.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 20л.
761150
  Гордеев А.Ю. Морская картография в Украине (историко-организационный аспект) / А.Ю. Гордеев, О.Г. Марченко // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 97-100. – Бібліогр.: 2 назви
761151
  Котляров Б.И. Морская книга. / Б.И. Котляров. – К, 1977. – 167с.
761152
  Лебедев А.А. Морская купель / А.А. Лебедев. – Ярославль, 1974. – 176с.
761153
  Гордин В.М. Морская магнитометрия / В.М. Гордин, Е.Н. Розе, Б.Д. Углов. – Москва : Недра, 1986. – 231с.
761154
  Крисс А.Е. Морская микробиология : (глубоководная) / А.Е. Крисс; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва : Изд-во АН ССР, 1959. – 456 с. : табл.
761155
   Морская микропалеонтология (диатомеи, радиолярии, силикофлягелляты, фораминиферы и известковый наннопланктон) : сборник. – Москва : Наука, 1978. – 254с.
761156
  Горшков С.Г. Морская мощь государства / С.Г. Горшков. – М., 1976. – 463с.
761157
  Зайцев П Ю. Морская нейстонология / П Ю. Зайцев. – К., 1970. – 264с.
761158
  Казьмин В.Д. Морская нива. / В.Д. Казьмин. – Владивосток, 1989. – 133с.
761159
  Дмитрук А.В. Морская пена : фантастическая повесть / А.В. Дмитрук. – Киев : Молодь, 1987. – 344 с. – В кн. также: Земля необетованна / В.А. Заяц ; Передай другому / Л.П. Козинец
761160
  Мельников П.Е. Морская пехота / П.Е. Мельников. – М., 1982. – 96с.
761161
  Камалов Х.Х. Морская пехота в боях за Родину. / Х.Х. Камалов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1983. – 221с.
761162
  Овлащенко А.В. Морская политика Европейского Союза в свете интеграционных теорий // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 2 (110). – С. 139-146. – ISSN 0321-2017
761163
  Иванов Л. Морская политика и дипломатия империалистических держав. / Л. Иванов. – М., 1964. – 444с.
761164
  Пантюхов И.М. Морская почка. / И.М. Пантюхов. – Калининград, 1972. – 96с.
761165
  Токарева А.Е. Морская проблема Боливии: есть ли выход из тупика? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 28-35. – ISSN 044-748Х
761166
  Роблес Э. Морская прогулка: романы / Э. Роблес. – М., 1982. – 415с.
761167
  Левасту Т. Морская промысловая экосистема: Колич. оценка параметров и регулирование рыбловства / Т. Левасту, Г. Ларкинз; Пер. с англ. Н.К. Прусовой ; Под ред. Ю.Н. Ефимова. – Москва, 1987. – 165 с .
761168
  Шацов А.Н. Морская радиометрия / А.Н. Шацов. – Москва : Недра, 1969. – 104с.
761169
   Морская радиохемоэкология и проблема загрязнений. – К., 1984. – 182с.
761170
   Морская радиоэкология.. – К., 1970. – 276с.
761171
  Куадра Х. Морская раковина : рассказы / Х. Куадра; Пер. с испанского. – Москва : Художественная литература, 1963. – 167 с.
761172
  Брамсон М.А. Морская рефрактометрия / М.А. Брамсон, Э.И. Красовский, Б.В. Наумов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 246с.
761173
  Божаткин М.И. Морская романтика / М.И. Божаткин. – Москва : ДОСААФ, 1958. – 111 с.
761174
  Мотузенко Евгений Михайлович Морская рыболовецкая терминология северо-западного Причерноморья : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Мотузенко Евгений Михайлович; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1987. – 16л.
761175
  Алезэ Г. Морская свинка / Алезэ Г. ; Российск. об-во сельсько-хоз. птицеводства. – Москва : Издательство Комис. кролиководства
Ч. 1 : Анатомия. Etude anatomicus sur le cobaye, par Henri Alezais. – 1911. – IV, 85 с.
761176
  Лельов П. Морская свинка / П. Лельов, Д. Радченко, 1951. – 24с.
761177
   Морская сейсморазведка методом преломленных волн. – М., 1984. – 174с.
761178
  Лебедев А.А. Морская сила / А.А. Лебедев. – Иваново, 1945. – 127с.
761179
  Савичев Г.А. Морская симфония. / Г.А. Савичев. – М., 1963. – 48с.
761180
  Соловьев Г.И. Морская служба / Г.И. Соловьев. – М., 1954. – 647с.
761181
  Соловьев Г.И. Морская служба / Г.И. Соловьев. – 4-е изд. – Саратов, 1965. – 627с.
761182
  Жданов Н.Г. Морская соль / Н.Г. Жданов. – М, 1952. – 152с.
761183
  Бершадский В.А. Морская столица / В.А. Бершадский. – Одесса, 1971. – 87с.
761184
   Морская стратиграфия и микропалеонтология : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1988. – 182с.
761185
  Кэгл М. Морская фойна в Корее. / М. Кэгл, Ф. Мэнсон. – М., 1962. – 384с.
761186
  Хорн. Р. Морская химия : (структура воды и химия гидросферы) / Р. Хорн. – Москва : Мир, 1972. – 399с.
761187
  Збанацкий Ю. Морская чайка / Ю. Збанацкий. – М., 1962. – 351-506с.
761188
  Збанацкий Ю. Морская чайка / Ю. Збанацкий. – М., 1962. – 351-506с.
761189
  Збанацкий Ю. Морская чайка / Ю. Збанацкий. – М., 1962. – 351-506с.
761190
  Кушинг Д.Х. Морская экология и рыболовство / Д.Х. Кушинг; Под ред. канд. биол. наук. В.П. Серебрякова. – Москва : Пищевая промышленность, 1979. – 288 с. : ил., табл. – Библиогр. : 436 назв.
761191
  Крыжановский Р.А. Морская экономика: сегодня и завтра / Р.А. Крыжановский. – М., 1991. – 159с.
761192
   Морские "светлячки" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 34 : фото. – ISSN 1029-5828
761193
  Гурьянова Е.Ф. Морские арктические равноногие раки (Isopoda) // Определители по фауне СССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1932. – 4 : Морские арктические равноногие раки (Isopoda)/Гурьянова Е.Ф. – с.1-181
761194
  Кретов Г.М. Морские байки : рассказы / Г.М. Кретов, А.А. Карпенко, Г.Х. Михальченко. – Одесса : Астропринт, 2017. – 47, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-228-7
761195
  Кириллов Н.И. Морские басни. / Н.И. Кириллов. – Киев, 1957. – 63с.
761196
  Лымарев В.И. Морские берега и человек. / В.И. Лымарев; Отв.ред.О.К.Леонтьева. – Москва : Наука, 1986. – 159с.
761197
   Морские биологические исследования прикамчатских вод 1755-1983 гг. : Библиографический указатель. – Владивосток, 1985. – 232с.
761198
  Артюхин Юрий Морские бобры, или каланы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – август № 107. – С. 32-36 : фото
761199
  Северов П.Ф. Морские были / П.Ф. Северов. – Киев, 1954. – 343с.
761200
  Северов П.Ф. Морские были / П.Ф. Северов. – Изд. 3-е. – Киев : Молодь, 1972. – 372с.
761201
   Морские были. – Москва : Правда, 1990. – 464с.
761202
  Бигелоу Г.Б. Морские ветровые волны и прибой / Г.Б. Бигелоу, В.Т. Эдмондсон. – Пер.с англ.. Под ред.В.Б.штокмана. – Москва : Изд-е иностранной л-ры, 1951. – 212с
761203
  Чэпмен В. Морские водоросли и их использование / В. Чэпмен. – М., 1953. – 248с.
761204
  Зубов Н.Н. Морские воды и льды / Н.Н. Зубов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1938. – 453с.
761205
  Макграт Сьюзан Морские волки / Макграт Сьюзан, Никлен Пол // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 94-107 : фото
761206
  Сиротов К.М. Морские волны / К.М. Сиротов. – Владивосток, 1972. – 83с.
761207
  Зигмонте Д.А. Морские ворота : роман / Д.А. Зигмонте. – Рига : Лиесма, 1966. – 234 с.
761208
  Штернштейн Я.М. Морские ворота Украины / Я.М. Штернштейн. – Одесса, 1958. – 246с.
761209
  Северов П.Ф. Морские встречи / П.Ф. Северов. – М., 1986. – 478с.
761210
  Пояркова З.Н. Морские гастроподы мела окраин Азии / З.Н. Пояркова, М.Р. Джалилов; АН СССР, Дальневосточн. научн. центр, Дальневосточн. геологич. ин-т; отв. ред. Найдин Д.П. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1985. – 168с.
761211
   Морские геолого-геофизические исследования на нефть и газ: некоторые проблемы и результаты: сб. науч. тр.. – Рига, 1990. – 79с.
761212
   Морские геомагнитные исследования на НИС "Заря". – М., 1986. – 183с.
761213
   Морские геофизические исследования. – Москва : Недра, 1977. – 375с.
761214
  Абузяров З.К. Морские гидрологические информации и прогнозы : [учебник для гидрометеорол. техникумов] / З.К. Абузяров, Ю.И. Шамраев Ю.И. ; под ред. М.Г. Глаголевой. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 219 с. : ил., карт. – Список лит.: с. 214-216
761215
  Кудрявая К.И. Морские гидрологические прогнозы : Учебное пособие для вузов / К.И. Кудрявая. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1951. – 276с.
761216
  Кудрявая К.И. Морские гидрологические прогнозы : Учебник для вузов / К.И. Кудрявая, Е.И. Серяков, Л.И. Скриптунова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 310с.
761217
  Белинский Н.А. Морские гидрометеорологические информации и прогнозы : Уч. пос. для техникумов / Н.А. Белинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1950. – 166 с.
761218
  Белинский Н.А. Морские гидрометеорологические информации и прогнозы : Учебное пособие / Н.А. Белинский. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 255с.
761219
   Морские глаза Эстонии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2001. – № 4. – С.40-48. – ISSN 1029-5828


  Путевые заметки.
761220
   Морские гравиметрические исследования. – М., 1984. – 135с.
761221
  Щербаков Владимир Морские громовержцы : арсенал / Щербаков Владимир, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 102-110 : Фото
761222
  Китаевич Б.Е. Морские грузовые операции / Б.Е. Китаевич. – М, 1991. – 160с.
761223
  Юнга Е.С. Морские дороги / Е.С. Юнга. – М., 1953. – 312с.
761224
  Строганов И.Н. Морские дороги / И.Н. Строганов. – Москва, 1958. – 102 с.
761225
  Баранов Ю.А. Морские дороги / Ю.А. Баранов. – М, 1977. – 255с.
761226
  Хаткевич Василий Морские ежи - долгожители : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 2
761227
  Дьяконов А.М. Морские ежи / А.М. Дьяконов. – Птгр, 1923. – с.
761228
  Федоренко Н.Т. Морские записи / Н.Т. Федоренко. – Москва : Советский писатель, 1984. – 223с.
761229
  Пилия Морские записки / Пилия, , Шамиль. – Сухуми, 1984. – 322 с.
761230
  Дьяконов А.М. Морские звезды морей СССР / А.М. Дьяконов. – М-Л, 1950. – 204с.
761231
  Чапский К. Морские звери Советской Арктики. / К. Чапский. – Л.М., 1941. – 188с.
761232
  Кусакин О.Г. Морские и солоноватоводные равноногие ракообразные (Isopoda) холоных и умеренных вод северного полушария / О.Г. Кусакин. – Л, 1979. – 471с.
761233
  Кусакин О.Г. Морские и солоноватоводные равноногие ракообразные (Isopoda) холоных и умеренных вод северного полушария / О.Г. Кусакин. – Л
3. – 1988. – 501с.
761234
  Кусакин О.Г. Морские и солооватоводные равноногие ракообразные (Isopoda) холоных и умеренных вод северного полушария / О.Г. Кусакин. – Л, 1982. – 462с.
761235
  Житков Б.С. Морские истории / Б.С. Житков, 1946. – 159с.
761236
  Житков Б.С. Морские истории / Б.С. Житков. – Челябинск, 1958. – 148ёс.
761237
  Исаков И.С. Морские истории / И.С. Исаков. – М, 1970. – 254с.
761238
  Житков Б.С. Морские истории / Б.С. Житков. – Одесса, 1973. – 268с.
761239
  Житков Б.С. Морские истории / Б.С. Житков. – М., 1984. – 46с.
761240
  Житков Б.С. Морские истории. - Что бывало. - Рассказы о животных / Б.С. Житков. – Куйбышев, 1967. – 496с.
761241
   Морские истории: повести и рассказы. – Калининград, 1984. – 352с.
761242
   Морские истории: сборник. – Москва : Вокруг света, 1991. – 364с. – ISBN 5-87260-001-1
761243
  Бирюлин Г.М. Морские каникулы / Г.М. Бирюлин. – Владивосток, 1973. – 110с.
761244
  Дорохов А.П. Морские летчики в обороне Одессы / А.П. Дорохов. – Одесса, 1982. – 168с.
761245
  Туютянь Ю.а. Морские лилии верхнего ордовика Центрального и Южного Казахстана : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Туютянь Ю.а.; АН Каз.ССР. Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева. – Алма-Ата, 1970. – 17л.
761246
  Дубатолова Ю.А. Морские лилии девона и нижнего карбона Дальнего Востока / Ю.А. Дубатолова, Р.С. Елтышева, Е.А. Модзалевская; Отв. ред. Обут А.М. – Москва : Наука, 1967. – 73с.
761247
  Дубатолова Ю.А. Морские лилии девона Кузбасса / Ю.А. Дубатолова; Отв. ред. Елтышева Р.С., Соколов Б.С. – Москва : Наука, 1964. – 126с.
761248
  Мужчинкин В.Ф. Морские львы и котики / В.Ф. Мужчинкин. – М., 1987. – 172с.
761249
  Бурке А. Морские льды / А. Бурке. – Ленинград; Москва : Главсевморпути, 1940. – 96с.
761250
  Кан И С. Морские льды / И С. Кан. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 124с.
761251
  Буйницкий В.Х. Морские льды и айсберги Антарктики. / В.Х. Буйницкий. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1973. – 255с.
761252
  Ивашин М.В. Морские млекопитающие / М.В. Ивашин. – М, 1972. – 303с.
761253
  Вуд Ф.Г. Морские млекопитающие и человек / Ф.Г. Вуд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 263с.
761254
   Морские млекопитающие.. – М., 1965. – 320с.
761255
   Морские млекопитающие.. – К.
ч. 1. – 1975. – 223с.
761256
   Морские млекопитающие.. – К.
ч. 2. – 1975. – 202с.
761257
   Морские млекопитающие: Результаты и методы исслед.. – М., 1978. – 263с.
761258
   Морские млекопитающие: сб. ст.. – М., 1984. – 312с.
761259
  Бадзошвили Ц.И. Морские моллюски мэотиса Западной Грузии и их значение для стратиграфии : Автореф... канд. геолого-минер.наук: 128 / Бадзошвили Ц.И.; АН ГРузССР Геол. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 29л.
761260
  Павлова А.В. Морские навигационные карты / А.В. Павлова. – Ленинград : Университетское, 1961. – 180 с.
761261
  Сарсенбаев А. Морские напевы / А. Сарсенбаев. – Алма-Ата, 1977. – 267 с.
761262
  Долгопольская М.А. Морские невидимки / М.А. Долгопольская, Е.В. Павлова. – Киев, 1968. – 91с.
761263
  Бычков В.С. Морские нерегулярные волны / В.С. Бычков, С.С. Стрекалов. – Москва : Наука, 1971. – 132с.
761264
   Морские нефтегазопромысловые сооружения : сб. науч. тр. – Рига, 1989. – 139с.
761265
  Феличе А. Морские нищие / А. Феличе. – М., 1959. – 344с.
761266
  Вильсон Х. Морские операции в мировой войне 1914-1918 гг. / Х. Вильсон. – Москва, 1935. – 340с.
761267
  Капица П.О. Морские охотники / П.О. Капица. – Л., 1954. – 183с.
761268
  Аммон А Г. Морские памятные даты / А Г. Аммон. – Москва, 1987. – 397 с.
761269
  Евсеев В.М. Морские перевозки в интересах вооруженных сил США во вьетнамской войне 1965-1973 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 (588). – С. 10-16. – ISSN 0321-0626
761270
  Смуул Ю.Ю. Морские песни : стихи и поэмы / Ю.Ю. Смуул. – Москва : Советский писатель, 1963. – 149 с.
761271
  Баранник З.Ф. Морские пищевые ресурсы и продовольственная проблема развивающихся стран. : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Баранник З.Ф.; Науч.-исслед. конъюнктурный ин-т. – М., 1971. – 26л.
761272
  Лобач-Жученко Морские плавания на парусных яхтах. / Лобач-Жученко. – Москва, 1956. – 176с.
761273
  Тращук Н.Н. Морские плейстоценовые отложения Причерноморья Украинской ССР. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 128 / Тращук Н.Н.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.28
761274
  Панов Н.Н. Морские повести / Н.Н. Панов. – Москва, 1954. – 431с.
761275
  Вадецкий Б.А. Морские повести / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1958. – 522 с.
761276
  Панов Н.Н. Морские повести / Н.Н. Панов. – Мурманск, 1964. – 414с.
761277
  Росляков В.П. Морские повести / В.П. Росляков. – М., 1984. – 336с.
761278
  Конецкий В.В. Морские повести и рассказы / Виктор Конецкий. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 654 с.
761279
  Халилецкий Г.Г. Морские повести. / Г.Г. Халилецкий. – М., 1981. – 448с.
761280
   Морские подводные исследования.. – М., 1969. – 380с.
761281
  Хард Арчибальд Морские порты Азии и Африки. / Хард Арчибальд. – М., 1957. – 417с.
761282
  Хард Арчибальд Морские порты капиталистических стран. / Хард Арчибальд; Под ред.Бакаева В.Г. – Пер.с англ. – Москва, 1951. – 604с.
761283
  Соул Г. Морские приключения / Г. Соул. – Л., 1971. – 247с.
761284
   Морские прогнозы : Учебник для вузов по спец. "Океанология". – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 319с. – ISBN 5-286-00011-8
761285
  Жилинский А.А. Морские промыслы Белого моря и Ледовитого океана / А.А. Жилинский; Управление постройки Мурманской железнй дороги. – Петроград, 1917. – 148 с.
761286
  Никандров Н.Н. Морские просторы / Н.Н. Никандров. – М., 1935. – 248с.
761287
   Морские птицы Дальнего Востока. – Владивосток, 1986. – 160с.
761288
  Итин В.А. Морские пути Советской Арктики / В.А. Итин. – Москва, 1933. – 110с.
761289
  Щеголев Е.Я. Морские радионавигационные устройства / Е.Я. Щеголев. – Ленинград : Водтрансиздат, 1954. – 228 с.
761290
  Бабиков М.А. Морские разведчики / М.А. Бабиков. – Сыктывкар, 1966. – 112с.
761291
  Михеев Вадим Морские разведчики : Арсенал / Михеев Вадим, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 152-159 : Іл.
761292
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – М., 1940. – 48с.
761293
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – М.-Л., 1942. – 80с.
761294
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – М.
5. – 1944. – 406с.
761295
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – М.-Л.
7. – 1944. – 463с.
761296
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Иваново, 1946. – 116с.
761297
  Соловьев Г.И. Морские рассказы / Г.И. Соловьев. – Л., 1947. – 135с.
761298
  Соболев Л.С. Морские рассказы / Л.С. Соболев. – Ростов на Дону, 1948. – 46с.
761299
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Куйбышев, 1950. – 212с.
761300
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Ставрополь, 1950. – 232с.
761301
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Краснодар, 1950. – 364 с.
761302
  Соболев Л.С. Морские рассказы / Л.С. Соболев. – М, 1951. – 324с.
761303
  Новиков-Прибой Морские рассказы / Новиков-Прибой. – Курск, 1951. – 128с.
761304
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – М., 1952. – 192с.
761305
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва, 1953. – 112с.
761306
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Молотов, 1955. – 216с.
761307
  Дойль А.К. Морские рассказы : пер. с англ. / А.К. Дойль; Конан-Дойл. – Москва : Художественная литература, 1957. – 144 с.
761308
  Дубровский В.Г. Морские рассказы / В.Г. Дубровский. – Симферополь, 1960. – 86с.
761309
  Соловьев Г.И. Морские рассказы / Г.И. Соловьев. – М., 1960. – 93с.
761310
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – М., 1970. – 256с.
761311
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Одесса, 1972. – 416с.
761312
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва : Художественная литература, 1973. – 463с.
761313
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва : Художественная литература, 1986. – 477с. – (Классики и современники ; Русская классическая литература)
761314
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – М., 1987. – 541с.
761315
  Станюкович К.М. Морские рассказы и повести : избранное / К.М. Станюкович. – Петрозаводск : Гардарики, 1958. – 512 с.
761316
  Войтов В.И. Морские робинзоны / В.И. Войтов. – Москва : Мысль, 1971. – 159с.
761317
  Жамиак И. Морские свинки / И. Жамиак. – М., 1963. – 115с.
761318
  Шагурин Н.Я. Морские сказки / Н.Я. Шагурин. – Красноярск, 1981. – 142с.
761319
  Шагурин Н.Я. Морские сказки. / Н.Я. Шагурин. – Красноярск, 1981. – 142с.
761320
  Конецкий В.В. Морские сны / Виктор Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 344 с.
761321
   Морские сокровища // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 42-43 : фото
761322
  Красовский А.С. Морские сонеты / А.С. Красовский. – Симферополь, 1986. – 91с.
761323
  Писаревский Н.П. Морские суда Древней Греции и Рима в современной зарубежной историографии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 162-173. – ISSN 0042-8779
761324
  Голубев Г.Н. Морские тайны / Г.Н. Голубев. – М., 1981. – 223с.
761325
  Евгенов Н.И. Морские течения / Н.И. Евгенов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 108с.
761326
  Евгенов Н.И. Морские течения / Н.И. Евгенов. – 2-е изд. – Ленинград, 1957. – 112с.
761327
  Истошин Ю.В. Морские течения / Ю.В. Истошин. – Владивосток, 1975. – 87с.
761328
  Ригос Александр Морские течения : общество // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 60-74 : фото. – ISSN 1029-5828
761329
  Васильев Б.И. Морские улицы / Б.И. Васильев. – Ленинград, 1969. – 51с.
761330
   Морские фермы станут подводными садами. Американский рыбак придумал как оздоровить экосистему Мирового океана // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 29 : фото. – ISSN 1029-5828
761331
  Кривко В.А. Морские флаги Отечества / В.А. Кривко. – М., 1984. – 48с.
761332
  Мурина В.В. Морские черви сипункулиды арктических и бореальных вод Евразии / В.В. Мурина. – Л., 1977. – 283с.
761333
  Лондон Д. Морский волк / Д. Лондон. – Калининград, 1977. – 408с.
761334
  Чуковский Н.К. Морский охотник / Н.К. Чуковский. – Барнаул, 1967. – 92с.
761335
  Зонин А.И. Морское братство / А.И. Зонин. – Л., 1946. – 232с.
761336
  Зонин А.И. Морское братство / А.И. Зонин. – М., 1957. – 384с.
761337
  Зонин А.И. Морское братство: повесть и дневник / А.И. Зонин. – М., 1975. – 363с.
761338
  Архангельский И.В. Морское бурение инженерно-геологических скважин / И.В. Архангельский. – Ленинград : Недра, 1980. – 264с.
761339
  Абузяров З.К. Морское волнение и его прогнозирование / З.К. Абузяров ; под ред. А.И. Дуванина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 166 с. : ил. – Библиогр.: с. 159-165
761340
  Павлов В.П. Морское дно : с 43 рис. в тексте и 2 раскрашенными картинками / А.П. Павлов, проф. // Ueber riesentopfe und ihre allgemeine Verbreitung in Nord-Deutschland / G.H. Berendt, 1880. – [2], 70 с. : 43 ил., 2 л. цв. ил.


  Содержание: Жизнь в море; Осадки на дне открытого моря; Коралловые острова; Осадки прибрежной полосы моря; Берега моря; Участия моря в создании материков и геологические напластования
761341
  Зенкович В.П. Морское дно / В.П. Зенкович. – Москва : Гостоптехиздат, 1956. – 55с.
761342
  Калинкин Г.Ф. Морское дно / Г.Ф. Калинкин, Я.А. Островский. – Москва, 1970. – 176с.
761343
  Павлов А.П. Морское дно и созданные морем геологические напластования / А.П. Павлов. – 2-е изд. – Москва, 1922. – 71с.
761344
  Павлов П А. Морское дно и созданные морем геологические напластования / П А. Павлов. – 3-е изд. – Москва-Л., 1935. – 70с.
761345
  Волков А.А. Морское и рыболовное право : учебник / А.А. Волков, К.А. Бекяшев. – Москва : Пищевая промышленность, 1980. – 456с.
761346
  Симаков В.И. Морское многоборье / В.И. Симаков. – М, 1962. – 68с.
761347
  Маричев Игорь Васильевич Морское образование как компонент единого мирового образовательного пространства // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 51-53. – ISSN 1726-667Х
761348
  Новаковска-Кристман Анета Морское пиратство как форма организованной преступности: подход стратегического менеджмента // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 3. – С. 45-58. – ISSN 1812-1098
761349
  Федоров А.Ф. Морское право / [соч.] проф. Новорос. ун-та А.Ф. Федорова. – Одесса : Тип. "Техник", 1913. – [10], 343 с. – (Записки Новороссийского университета. Юридический факультет / Изд. под ред. и. д. орд. проф. А.П. Доброклонского ; Вып. 10)
761350
  Джавад Ю.Х. Морское право / Ю.Х. Джавад. – Москва, 1964. – 318с.
761351
  Волков А.А. Морское право : учебник / А.А. Волков. – Москва : Пищевая промышленность, 1969. – 248с.
761352
  Жудро А.К. Морское право / А.К. Жудро, Ю.Х. Джавад. – М ., 1974. – 384с.
761353
   Морское право и международное торговое мореплавание: сб. науч. тр.. – М., 1987. – 128с.
761354
  Федоров А.Ф. Морское право профессора Императорского Новороссийского Университета А.Ф. Федорова / А.Ф. Федоров ; [вступ. сл. С.В. Кивалова ; сост. : Т.В. Аверочкина. Е.В. Додин, С.А. Кузнецов]. – Одесса : Фенікс, 2008. – 329, [3] с. – Адаптация текста учеб. "Морское право", изд. в 1913 г. – ISBN 978-966-438-123-6
761355
  Авсов Ю.А. Морское право СССР / Ю.А. Авсов, В.В. Егорьев, А.Д. Кейлин ; под ред. Э.Ф. Розенталя ; Всес. торг. палата, Комиссия торг. мореплавания и морского права. – Ленинград : Внешторгиздат, 1932. – 143 с.
761356
   Морское право: Официальный текст Конвенции ООН по морскому праву с приложениями и предметным указателем : Заключительный акт третьей Конференции ООН по морскому праву: Вводная часть, относящаяся к Конвенции и Конференции. – Нью Йорк : ООН, 1984. – 49,316с.
761357
  Глушкин Б О. Морское притяжение / Б О. Глушкин, . – М, 1983. – 206с.
761358
  Исаков И.С. Морское притяжение / И.С. Исаков. – М, 1984. – 286с.
761359
  Блескин Л.Л. Морское притяжение / Л.Л. Блескин. – К., 1990. – 140с.
761360
  Роблес Э. Морское путешествие : кн. для чтения на фр. яз. для студ. / Э. Роблес. – М., 1982. – 144с.
761361
  Черкашин Н.А. Морское солнце / Н.А. Черкашин. – М, 1988. – 382с.
761362
  Иванов Л. Морское соперничество империалистических держав. / Л. Иванов; Академия наук СССР, Ин-т мирового хозяйства и мировой политики. – Москва ; Ленинград : Государственное социально-єкономическое издательство, 1936. – 291 с.
761363
  Волкомирская Л.Б. Морское электромагнитное зондирование с учетом свойств источника вариации применительно к Северному Ледовитому океану : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Волкомирская Л.Б.;. – М., 1978. – л.
761364
  Таубе А.М. Морской англо-русский словарь / А.М. Таубе, В.А. Шмид. – М., 1943. – 480с.
761365
  Егоров Л.М. Морской арбитраж в Англии / Л.М. Егоров. – М., 1963. – 84с.
761366
   Морской астрономический календарь на 1923 г.. – Одесса : MATHEIS, 1922. – 52 с.
761367
   Морской атлас. – [Ленинград] : Изд. Гл. Штаба ВМФ СССР
Т. 1 : Навигационно-географический. – 1950. – 16 с.
761368
   Морской атлас
Т. 3, ч. 1 : Военно-исторический. – 1958. – 45 с.
761369
  Зенкович В.П. Морской берег / В.П. Зенкович. – Москва; Ленинград, 1952. – 72с. – (Научно-популярная библиотека ; Вип. 41)
761370
  Виноградов А.К. Морской биолог Константин Александрович Виноградов / А.К. Винограадов ; НАН України ; Карадагский природный заповедник. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2009. – 105 с. – Бібліогр.: фот. – ISBN 978-966-02-5281-3
761371
  Бикчентаев А. Морской бог / А. Бикчентаев. – Москва, 1966. – 48с.
761372
  Алексеев В.П. Морской бой : скрытность и внезапность / В.П. Алексеев. – Москва, 1991. – 192с.
761373
   Морской бой. (Морские рассказы на англ. яз.). – М., 1967. – 108с.
761374
  Иоселиани Я.К. Морской ветер / Я.К. Иоселиани; . – Москва, 1970. – 176с.
761375
  Лондон Д. Морской волк / Д. Лондон. – Ташкент, 1956. – 276с.
761376
  Лондон Д. Морской волк / Д. Лондон. – Алма-Ата, 1982. – 408с.
761377
  Лондон Д. Морской волк / Д. Лондон. – Одесса, 1983. – 248с.
761378
  Лондон Д. Морской волк / Д. Лондон. – Алма-Ата, 1984. – 413с.
761379
  Рид Морской волчонок / Рид, Майн. – Калининград, 1989. – 430с.
761380
  Рид Морской волчонок / Рид, Майн. – Ленинград : Детская литература, 1990. – с.
761381
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 2, март - апрель. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
761382
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 4, июль - август. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
761383
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 5, сентябрь - октябрь. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
761384
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 6, ноябрь - декабрь. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
761385
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 1, январь - февраль. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
761386
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 3, май - июнь. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
761387
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 4, июль - август. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
761388
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 5, сентябрь - октябрь. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
761389
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 6, ноябрь - декабрь. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
761390
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 1, январь - февраль. – 2013. – 78 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
761391
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Морской гидрофиз. ин-т ; редкол.: В.А. Иванов, С.Ф. Доценко, И.Е. Тимченко [и др.]. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 2, март - апрель. – 2013. – 82 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
761392
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 3, май - июнь. – 2013. – 80 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
761393
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 4, июль - август. – 2013. – 82 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
761394
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 5, сентябрь - октябрь. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
761395
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 6, ноябрь - декабрь. – 2013. – 76 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
761396
  Инфантьев В.Н. Морской горизонт / В.Н. Инфантьев. – Л., 1971. – 208с.
761397
  Истошин С.Ю. Морской горный промысел / С.Ю. Истошин. – М., 1981. – 167с.
761398
  Капица П.И. Морской десант / П.И. Капица. – Л., 1970. – 208с.
761399
  Джатиев Т. Морской джигит. / Т. Джатиев, И. Всеволожский. – 2-е изд., испр. – Дзауджикау, 1948. – 152 с.
761400
   Морской Змей Горыныч : Морская звезда. Трофей // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 108 : Іл.
761401
  Марфенкова М.М. Морской карбон Казахстана. / М.М. Марфенкова. – Алма-Ата, 1991. – 196с.
761402
  Марфенкова М.М. Морской карбон Казахстана. / М.М. Марфенкова. – Алма-Ата, 1991. – 150с.
761403
  Кокорев П.Б. Морской контроль в России: историко-правовой аспект // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 18. – С. 38-42. – ISSN 1812-3805
761404
  Доронин Ю.П. Морской лёд / Ю.П. Доронин, Д.Е. Хейсин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 318с.
761405
  Савронь Э.Б. Морской неоген окрина Днецкого бассейна : Автореф. дис. ... канд. геол. минер. наук : 04.00.09 / Савронь Э.Б. ; КГУ. – Киев, 1972. – 28 с.
761406
  Олдридж Д. Морской орел / Д. Олдридж. – Москва, 1958. – 238с.
761407
  Олдридж Д. Морской орел / Д. Олдридж. – Белгород, 1961. – 232с.
761408
  Олдридж Д. Морской орел / Д. Олдридж. – Москва, 1981. – 303с.
761409
  Олдридж Д. Морской орел / Д. Олдридж. – Калининград, 1985. – 351с.
761410
  Олдридж Д. Морской орел / Д. Олдридж. – Ленинград, 1987. – 208с.
761411
  Олдридж Д. Морской орел / Д. Олдридж. – Минск, 1989. – 236с.
761412
  Олдридж Д. Морской орел. Дело чести / Д. Олдридж. – Свердловск, 1960. – 564с.
761413
  Мисюк Б.С. Морской отпуск / Б.С. Мисюк. – Одесса, 1971. – 126с.
761414
  Марриет Ф. Морской офицер Франк Мильдмей / Ф. Марриет. – М, 1992. – 476с.
761415
  Ясуока Сетара Морской пейзаж / Ясуока Сетара. – Москва, 1983. – 214 с.
761416
  Ясуока Сетара Морской пейзаж. / Ясуока Сетара. – М., 1983. – 127с.
761417
  Бирман И.Б. Морской период жизни и вопросы динамики стада тихоокеанских лососей / И.Б. Бирман. – М., 1985. – 208с.
761418
  Мамаладзе Д.И. Морской плейстоцен Колхиды / Д.И. Мамаладзе. – Тбилиси, 1975. – 207с.
761419
  Сидоренко А.В. Морской протест / А.В. Сидоренко, Л.А. Короткова. – Москва, 1974. – 56с.
761420
  Князев Л.Н. Морской протест / Л.Н. Князев. – М., 1982. – 240с.
761421
  Князев Л.Н. Морской протест / Л.Н. Князев. – М., 1984. – 64с.
761422
  Харт Г. Морской путь в Индию : Рассказ о плаваниях и подвигах португальских мореходов, а также о жизни и времени Донаа Васко Да Гамы... / Г. Харт; Пер. с англ. Ванникова Н.В. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 331с.
761423
  Харт Г. Морской путь в Индию / Г. Харт. – М, 1959. – 349с.
761424
  Высоцкий А.Ф. Морской регионализм / А.Ф. Высоцкий. – Київ, 1986. – 193с.
761425
  Овлащенко А.В. Морской регионализм: международно-правовые аспекты институционализации // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5 (62). – С. 25-30. – ISSN 1812-3910


  В статье проанализированы международно-правовые и политологические вопросы предпосылок возникновения и современной фазы морского регионализма. Отмечена сложность и противоречивость этого процесса. Обращено особое внимание на ряд негативных факторов в ...
761426
  Самойлов К.И. Морской словарь. / К.И. Самойлов. – М-Л, 1939. – 654с.
761427
  Борисов Т.М. Морской старик / Т.М. Борисов. – Хабаровск, 1950. – 104с.
761428
  Штибликов Д.А. Морской терроризм как составляющая современного терроризма. Современные угрозы и вызывы // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-54. – (Політичні та юридичні науки)
761429
  Коновалов Юрий Петрович Морской торговый флот России в период промышленного капитализма. 60-е - середина 90-х гг. XIX в. (На материалах Черноморско-Азовского бассейна) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Коновалов Юрий Петрович; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – 25л.
761430
  Паршин В.Г. Морской транспорт капиталистических стран / В.Г. Паршин. – М., 1983. – 260с.
761431
  Латышева Н.Н. Морской транспорт современной Японии / Н.Н. Латышева. – М, 1985. – 112с.
761432
  Сергеев В.Н. Морской транспорт Швеции. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Сергеев В.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 14л.
761433
  Эдлинский С.Ф. Морской транспортный флот в Великой Отечественной войне Советского Союза. : Автореф... Доктора ист.наук: / Эдлинский С.Ф.; АН СССР.Ин-т истории. – М, 1965. – 79л.
761434
  Золототрубов А.М. Морской узел / А.М. Золототрубов. – М., 1964. – 48с.
761435
  Граевский А.М. Морской узел / А.М. Граевский. – Пермь, 1966. – 74с.
761436
  Григорьев Т С. Морской узелок. / Т С. Григорьев. – М, 1959. – 304с.
761437
  Григорьев С.Т. Морской узелок. / С.Т. Григорьев. – М, 1969. – 304с.
761438
  Григорьев С.Т. Морской узелок. / С.Т. Григорьев. – М, 1976. – 304с.
761439
  Беренс Б.А. Морской флот и требования войны / Б.А. Беренс. – М, 1964. – 336с.
761440
  Бережинский В. Морской флот Османской империи начала XVIII в. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 314-319. – ISSN 2078-0850


  По описанию П.А. Толстого.
761441
  Пантелеев Ю.А. Морской фронт. / Ю.А. Пантелеев. – М., 1965. – 317с.
761442
   Морской энциклопедический словарь: в 3 т.. – Л.
1. – 1991. – 503с.
761443
   Морской энциклопедический справочник: в 2 т. : В 2-х томах. – Ленинград : Судостроение
Т.1 : А-Н. – 1986. – 508с.
761444
   Морской энциклопедический справочник: в 2 т. : В 2-х томах. – Ленинград : Судостроение
Т.2 : О-Я. – 1986. – 520с.
761445
  Сабатини Р. Морской ястреб / Р. Сабатини. – М, 1991. – 685с.
761446
  Береза О. Морська безпека України: організаційно-правові засади // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 66-68
761447
  Береза О. Морська безпека України: організаційно-правові засади (частина І) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 90-93
761448
  Сороцинський О. Морська блокада Німеччини на початку Другої світової війни // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 9 (154), вересень. – С. 42-45
761449
  Сорочинський О. Морська блокада Німеччини на початку Другої світової війни // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 7/8 (156), липень-серпень. – С. 24-29
761450
  Гриневецький С. Морська галузь: Чи пройшла Україна точку неповерненя? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
761451
  Кузнецов С.О. Морська гегемонія Афін: історико-правове дослідження (VII - V ст. до н.е.) // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 46-50.
761452
  Ємельянов В.О. Морська геоекологія та теоретико-методологічні основи диференціації морських геоекосистем // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 29-36. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
761453
  Митропольський О.Ю. Морська геологія : підручник / О.Ю. Митропольський, О.М. Іванік ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 478, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 441-446 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-742-8
761454
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 4. – 2004
761455
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 5. – 2004
761456
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 6. – 2004
761457
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 1. – 2005
761458
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 2. – 2005
761459
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 3. – 2005
761460
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 4. – 2005
761461
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 5. – 2005
761462
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 6. – 2005
761463
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 1/2. – 2006
761464
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 3. – 2006
761465
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 4/5. – 2006
761466
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 6. – 2006
761467
  Соболев Л.С. Морська душа / Л.С. Соболев. – К, 1946. – 216с.
761468
  Соболев Л.С. Морська душа / Л.С. Соболев. – К, 1954. – 424с.
761469
  Котлярчук Андрій Морська опера // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 44-50 : фото
761470
  Мишанич Я. Морська тематика в українському літописанні
761471
   Морська торгівля в Північному Причорномор"ї = Sea trade in north black sea region : Збірка наукових статей. – Киев, 2001. – 240с. – Статті українською та російською мовами. – (Бібліотека Vita antioua). – ISBN 966-95597-3-1
761472
  Чекаловець В. Морська транспортна система США: досвід розвитку та можливості його використання в Україні / В. Чекаловець, С. Крижановський // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 12. – С. 50-54. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1810-3944
761473
  Збанацький Ю.О. Морська чайка : Повість та оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дитвидав, 1959. – 254с.
761474
  Збанацький Ю.О. Морська чайка : Повісь: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1967. – 191с.
761475
  Рід Морське вовченя , або Подорож у темряві / Майн Рід. – Київ : Веселка, 1989. – 132с.
761476
  Рід Морське вовченя, або Подорож в темряві / Майн Рід. – Київ : Дитвидав, 1958. – 212с. – (У світі пригод)
761477
   Морське здоров"я від "Альдемар" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 68-71 : фото
761478
  Романюк Н.І. Морське піратство як загроза міжнародній безпеці / Н.І. Романюк, Я.В. Калініна // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 97-103. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
761479
  Желіховський С. Морське піратство як загроза міжнародній безпеці // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 10. – С. 54-57. – (Політичні науки)
761480
  Шамара О. Морське піратство як загроза сучасному судноплавству: методи боротьби // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 3 (29). – С. 83-85.
761481
  Потапчук Г.В. Морське піратство: до актуалізації проблеми протидії та її міжнародно-правової регламентації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 527-530. – ISSN 1563-3349
761482
  Пурінова К.В. Морське піратство: до визначення поняття // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 129-133. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
761483
   Морське право: актуальні питання теорії та практики = Maritime law: actual aspects of theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. морська акад. – Одеса : Фенікс
Вип. 7. – 2013. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
761484
   Морське право: актуальні питання теорії та практики = Maritime law: actual aspects of theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. морська акад. – Одеса : Фенікс
Вип. 8. – 2014. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
761485
  Рижева Н.О. Морське суднобудування в Україні (ХІХ - поч. ХХ ст.) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2004. – № 17 : Філологічні науки. – С. 29-33. – Бібліогр.: на 31 пункт
761486
  Величко Л. Морське суперництво / Л. Величко. – Харків, 1930. – 92с.
761487
  Мінченко Д. Морський арбітраж "по-лондонські" // Юридична газета. – Київ, 2016. – 1 листопада (№ 44). – С. 24-25
761488
  Сліпачук Т. Морський арбітраж в Англії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 120-122
761489
  Лондон Д. Морський вовк / Д. Лондон. – К, 1958. – 279с.
761490
  Бласко Ібаньєс В. Морський гайдамака : новелла з іспанського життя / переклад П. Дмитренка. – [Київ] : [Зоря ; З друк. 1-ої Київ. друк. спілки], 1911. – 16 с. – (Видавнициво "Зоря" ; № 7)
761491
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 9, № 1. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
761492
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 9, № 2. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
761493
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 9, № 3. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
761494
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 9, № 4. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
761495
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 10, № 1. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
761496
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 10, № 4. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
761497
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 11, № 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
761498
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 11, № 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
761499
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 11, № 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
761500
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 11, № 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
761501
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal= Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 12, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
761502
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal= Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 12, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
761503
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal= Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 12, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
761504
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal= Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 12, № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
761505
  Степанова К.В. Морський код України: постановка проблеми дослідження / К.В. Степанова, В.М. Степанов // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 20-24. – ISSN 2524-003X
761506
  Передерієв Є. Морський сектор має стратегічне значення у сфері міжнародної торгівлі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 73-75.
761507
  Соколюк С. Морський тероризм: чинники розвитку // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2007. – № 4/6 (34/36). – С. 32-43
761508
  Безвенюк В.П. Морський флот Османської імперії наприкінці XVII - на початку XVIII ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 191-197. – ISSN 2218-4805


  За матеріалами П.О. Толстого.
761509
  Зієдоніс І. Морський хліб / І. Зієдоніс. – К, 1965. – 54с.
761510
  Гаскевич Д. Морський шлях неолітизації Північного Причорномор"я: потенційні можливості та географічні обмеження // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 59-60. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
761511
  Тульчинська Морські бактерії служать людині. / Тульчинська, Р.М. Короткий. – К., 1974. – 94с.
761512
  Нагнибіда М.Л. Морські балади / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Молодь, 1947. – 62с.
761513
  Мороз В. Морські вимоги: правові аспекти забезпечення // Юридична газета. – Київ, 2016. – 11 жовтня (№ 41). – С. 22-23
761514
  Ткаченко Ф.П. Морські водорості-макрофіти України (північно-західна частина Чорного моря) : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; за ред. П.М. Царенка. – Одеса : Астропринт, 2011. – 104 с., [24] с. іл. – ISBN 978-966-190-443-8
761515
  Пестушко Валерій Морські газові гіганти : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 7 : Карта
761516
  Половка С. Морські геологічні дослідження вчених України в Антарктиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 52-54. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії канд. геол. наук, доц. О.М. Іванік) В статті висвітлено наукові здобутки морських геологів України, які були отримані під час антарктичних експедицій. The article deals with the results of the research ...
761517
  Толконніков С.Ю. Морські гідробіонти в годівлі яєчної та м"ясної птиці. : Автореф... доктор с.-г.наук: 06.02.02 / Толконніков С.Ю.; Україн. держаграр. ун-т. – К., 1993. – 38л.
761518
  Сидоренко А.П. Морські зв"язки берегів Перської затоки. 6000-3000 до н.е. // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 43-50. – ISBN 978-617-689-216-8
761519
  Кисловський В.П. Морські зони національної юрисдикції України : картографія / В.П. Кисловський, М.О. Трюхан // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 20-25 : Карта. – Бібліогр.: 6 назв
761520
  Багряна А. Морські медитації; Купальське-2013; Всенебесний потоп; Тінь; Літнє-1 (побачене); Імписте; Круглий стіл; Сараєво, 2012; Лист додому; Кульбаба; Панічно; Депо; Опади : про автора; поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 122-128
761521
  Коваль Н. Морські мрії Поділля. II Intermezzo Short Stori Festival // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 11/12, червень. – С. 7-9


  Міжнародний фестиваль короткої прози, який традиційно вже вдруге відбувся у Вінниці. "Приватні моря, спільні береги" - така тема цьогорічного фестивалю.
761522
   Морські навігаційні карти : (навчально-методичний посібник для студентів-картографів) / А.Ю. Гордєєв, Н.О. Полякова, В.О. Шевченко, В.І. Остроух ; КНУ ім. Т.Ш. – Київ : ЦНТЕІ, 2009. – 44 с. : іл.
761523
  Тращук Н.Н. Морські плейстоценові відклади Причорномор"я Української РСР / Н.Н. Тращук. – Київ : Наукова думка, 1974. – 150с.
761524
  Посухівська А.В. Морські походи гетьмана Петра Сагайдачного // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 153-162. – ISBN 978-617-689-216-8
761525
  Сергійчук В.І. Морські походи запорожців / В.І. Сергійчук. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 60 с. – (Бібліотека українця ; № 5 ; 1 серія). – ISBN 5-7707-2142-1
761526
  Сокульський А. Морські походи запорожців / А. Сокульський; Запорізький держ. ун-т, Лабораторія історії козацтва; Акціонерне тов-во "Мотор Січ". – Дніпропетровськ : Січ, 1995. – 218с. – ISBN 5-7775-0614-3
761527
  Буряченко С. Морські походи запорозьких козаків на Крим і Туреччину на початку XVII ст. в українській, російській та польській історіографіях // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 131-133. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
761528
  Брехуненко В. Морські походи українських козаків на Каспійське море у I половині XVII століття // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 87-91. – ISBN 966-8552-05-9
761529
  Перепелиця А. Морські та річкові перевезення: тенденції 2018 року // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 8). – С. 12-13
761530
  Кривусева Р. Морські тварини / Р. Кривусева. – Х., 1928. – 64с.
761531
  Скржинська М.В. Морські шляхи ольвійських кораблів // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 1. – С. 135-141. – ISSN 0130-5247


  Морські шляхи між грецькими державами; ольвійські мореплавці
761532
  Нексе М.А. Мортен Червоний / М.А. Нексе. – К, 1950. – 411с.
761533
  Самодова Ю.В. Мортенсон-центр международных программ Иллионского университета: новые возможности для профессионалов из России // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 5. – С. 93-96. – ISSN 0869-608Х
761534
  Цыганков П.А. Мортон Каплан и системное исследование международной политики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 25-40. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076
761535
  Даниельссон Б. Моруроа, любовь моя / Б. Даниельссон, М.-Т. Даниельссон. – Москва : Наука, 1983. – 300с.
761536
  Быкова Л. Морфема - морфемный анализ (попытка аналитического представления) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 117-130. – ISSN 2411-6548
761537
  Жаналина Л.К. Морфема в интегративной лингвистике // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 37-46. – ISSN 0130-9730
761538
   Морфема и проблемы типологии: сб. ст.. – М., 1991. – 399с.
761539
  Новак Г. Морфема як компонент авторського словотвору (на матеріалі віршів Пауля Целана) / Г. Новак, Ю. Лещук // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 222-231. – ISSN 2311-5165


  В статті запропоновано лінгвостилістичний аналіз морфеми як компонента індивідуально-авторського словотвору у віршованих текстах Пауля Целана. Порушення звичної сполучуваності морфем у складі слова, що є характерним для творчої манери поета, породжує ...
761540
  Толмачева З.А. Морфемика / З.А. Толмачева. – Рига, 1975. – 34с.
761541
  Толмачева З.А. Морфемика / З.А. Толмачева, Э.М. Джемакулова. – Рига, 1980. – 44с.
761542
  Толмачева З.А. Морфемика / З.А. Толмачева, Э.М. Архангельская. – Рига, 1985. – 50с.
761543
   Морфемика и аффиксальная комбинаторика языка: межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1982. – 120с.
761544
  Толмачева З.А. Морфемика и словообразование / З.А. Толмачева. – Рига, 1979. – 60с.
761545
  Яковлев В.Н. Морфемика и словообразование современного русского языка / В.Н. Яковлев. – Барнаул, 1990. – 61с.
761546
   Морфемика: принципы и методы систем. описания. Межвуз. сб.. – Л., 1987. – 193с.
761547
  Толмачева З.А. Морфемики и словообразование / З.А. Толмачева, Э.М. Архангельская. – Рига, 1986. – 86с.
761548
  Білоус М. Морфеміка й дериватологія сучасної української літературної мови : практикум для студентів укр. від-ня філол. ф-ту / [Марія Білоус, Ірина Кузьма] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т, Каф. укр. мови. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 157, [1] с. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 150-155 та наприкінці тем
761549
  Зубань Оксана Миколаївна Морфеміка суфіксaльної зони українського дієслова : 10.02.01 : Дис. ... канд. філол. наук / Зубань Оксана Миколаївна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ. – 195 л.
Т. 1. – 1998. – 195 л.
761550
  Зубань О.М. Морфеміка суфіксальної зони українського дієслова : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Зубань О.М. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 18 с.
761551
  Зубань Оксана Миколаївна Морфеміка суфіксальної зони українського дієслова : Дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Зубань Оксана Миколаївна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ. – 268 л.
Т. 2 : Додатки. – 1998. – 268 л.
761552
  Козленко І.В. Морфеміка сучасної української літературної мови : навчальний посібник / Ірина Козленко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 236с. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-953-5
761553
  Безпояско О.К. Морфеміка української мови / О.К. Безпояско; Відп.ред. І.Р.Вихованець. – К : Наукова думка, 1987. – 212 с.
761554
  Цимбалістий І. Морфеміка усічених антропонімів у сучасній іспанській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 233-238. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
761555
  Макаренко Ю. Морфемна композиція лексики політичного дискурсу // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 91-93
761556
  Замаруєва І.В. Морфемна обробка текстів в системах машинного перекладу / І.В. Замаруєва, О.О. Шипнівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 61-63. – Бібліогр.: 63. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто питання автоматичної обробки текстової інформації на морофологічному рівні мовної си-стеми. Особливу увагу приділено методу уніфікованої граматичної параметризації текстових одиниць. In article the question of automatic processing ...
761557
  Саламаха М.Я. Морфемна структура англійських термінів сфери охорони довкілля // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 27-32


  Стаття присвячена дослідженню морфемної структури похідних термінів-іменників сфери охорони довкілля. Результати дослідження відображають найпродуктивніші морфемні моделі термінотворення. Виявлені продуктивні та найуживаніші в термінах префікси та ...
761558
  Лучко І. Морфемна структура іменників сучасної перської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 104-108. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто особливості морфемної структури іменників сучасної перської мови та зроблено їх морфемний аналіз на основі методу типологічних індексів Дж. Грінберга
761559
  Рогачова Н.В. Морфемна структура іменників у текстах різних функціональних стилів (на матеріалі англійської мови) : Автореф...канд. філолог. наук: 10.02.04 / Рогачова Н.В.; КДЛУ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.16
761560
   Морфемна структура слова. – К., 1979. – 334с.
761561
   Морфемная и словообразовательная структура слова: межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1979. – 130с.
761562
  Волчкова Лидия Михайловна Морфемная структура слов современного английского языка. (На материалах производных от высокочастотных корней) : Автореф... канд. филол.наук: 221 / Волчкова Лидия Михайловна; АН УССР. Ин-т языковедения. – К., 1972. – 20л.
761563
  Яценко І.Т. Морфемний аналіз / І.Т. Яценко. – Київ
1. – 1980. – 356с.
761564
  Яценко І.Т. Морфемний аналіз / І.Т. Яценко. – Київ
2. – 1981. – 352с.
761565
  Полюга Л.М. Морфемний словник / Л.М. Полюга. – Київ, 1983. – 464с.
761566
   Морфемний словник учня початкових класів : Близько 2250 слів. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 1997. – 48с. – (Бібліотека учня). – ISBN 966-7224-23-6
761567
  Мадоян В.В. Морфемное членение и словообразовательная интерпретация иноязычных слов в русском языке / В.В. Мадоян, З С. Шейранян // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 39-47. – ISSN 2310-4287
761568
  Лазарова Мариана Морфемното равнище - динамичният консерватор на езиковата система / Лазарова Мариана. – Велико Търново : Слово, 1999. – 102с. – ISBN 954-439-559-8
761569
  Чижова Л.А. Морфемный анализ и классификация глагольных парадигм русского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Чижова Л.А.; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1973. – 30л.
761570
  Игнатьева М.М. Морфемный и словообразовательный анализ слова: уч. пособие / М.М. Игнатьева. – М., 1989. – 73с.
761571
  Ведерников С.В. Морфизмы однородных пространств и их геометрические приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Ведерников С.В.; Казанск. гос. ун-т. – К, 1981. – 16л.
761572
  Булгаков М.А. Морфий / М.А. Булгаков. – М., 1991. – 478с.
761573
  Чукленкова И.Н. Морфиметрические исследования древнеледниковой морфоскульптуры / И.Н. Чукленкова. – М, 1982. – 76с.
761574
  Кожин А.Н. Морфлогические модели новых слов и формы смыслового преобразования прежних слов в русском литературном языке эпохи Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кожинд А.Н.; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1951. – 16 с.
761575
  Коцур А.П. Морфлюк Людмила Василівна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 64 : фото
761576
  Есмагамбетов Дюсем Есмагамбетович Морфно-функциональная организация стробилы и механизм стробиляции у цесто-циклофиллидей и ее эволюционное значение : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Есмагамбетов Дюсем Есмагамбетович; АН Казах.ССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1985. – 23л.
761577
  Калинина Э.М. Морфо-анатомические и экологические особенности в онтогенезе камбал Черного моря : Автореф... канд. биолог.наук: / Калинина Э.М.; Калининградский тех. ин-т рыбной пром. и хоз. – Калининград, 1966. – 16л.
761578
  Нармуратов Халмумин Морфо-биологические особенности Lagochilus kschtutensis knorr lagohilus zeravschanicus knorr в связи с введением их в культуру : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Нармуратов Халмумин; Самаркандский гос. ун-т. – Самарканд, 1981. – 17л.
761579
  Чепурнов А.В. Морфо-биологические особенности внутривидовых биологических форм атлантической сельди. (Атлантич.-скандинавская сельдь, морска балтийская салака, весенняя и осенняя салака Риж. залива). : Автореф... канд. биол.наук: / Чепурнов А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1963. – 20л.
761580
  Лобченко В В. Морфо-биологические особенности производителей карпа Молдавии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.01.08 / Лобченко В.В,; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
761581
  Заруцкая Л.С. Морфо-биологические особенности репродуктивных органов тарана дубильного - Polygonum Grid. в условиях Средней Азии. (В связи с перспективами селекции семеноводаства) : Автореф... канд. биол.наук: / Заруцкая Л.С.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам. Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1966. – 23л.
761582
  Седова И.А. Морфо-биологический анализ ротового аппрата птиц в связи с их питанием. : Автореф... Канд.биол.наук: / Седова И.А.; Моск.город.пед.ин-т. – Москва, 1950. – 11 с.
761583
  Федотовских Г.В. Морфо-гистохимические изменения в почках при воздействии некоторых экстремальных факторов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.11 / Федотовских Г.В.; Объед. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии АН КазССР. – Алма-Ата, 1973. – 21л.
761584
  Глаголев А.А. Морфо-гранулометрический анализ массивных агрегатов (горные породы, сплавы, керамика) / А.А. Глаголев. – Алма-Ата : Ан КССР, 1950. – 49с.
761585
  Мельниченко А.П. Морфоадаптиві властивості синовіального средовищя кольінного суглоба після одностронньої меніскектомії : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.11 / Мельниченко А.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 23л.
761586
  Мельниченко Антонина Петровна Морфоадаптивные свойства синовиальной среды коленного сустава после односторонней менискэктомии : Дис... канд.биолог.наук: 03.00.11 / Мельниченко Антонина Петровна; Белоцерковский гос.аграрный ун-т. – Белая Церковь, 1996. – 178л. – Бібліогр.:л.154=178
761587
  Шакарян Ж.О. Морфобиологическая и цитогенетическая характеристика хозяйственно-ценных константных радиомутантов мягкой пшеницы. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Шакарян Ж.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – л.
761588
  Зайцева З.Д. Морфобиологическая изменчивость декоративных растений в связи с их интроидукцией на Среднем Урале : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.05 / Зайцева З.Д.; АН СССР.Уральск. науч. центр. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
761589
  Худжаниязова С. Морфобиологическая характеристика и биология цветения рудбский и эхинаций в условиях Ташкента : Автореф... канд. биол.наук: / Худжаниязова С.; АН УзССР. Объединен. Ученый Совет по биологическим наукам. Отд. хим.-тех. и биол. наук. – Ташкент, 1964. – 26л.
761590
  Юсупова А.Ф. Морфобиологическая характеристика потенциально-волокнистой группы гибридных гибискусов Ф.Н.Русанова : Автореф... кандидата биол.наук: / Юсупова А.Ф.; АН УзССР. Отд-ние хим.-технол. и биол. наук. Ботан. сад. – Ташкент, 1964. – 22л.
761591
  Исмагилова Г Г. Морфобиологические особенности Bunias orientalis L. в условиях лесостепи Украины. : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.05 / Исмагилова Г.Г,; НАН Украины. Центр. ботан. сад им. Н.Н.Гришко. – К., 1994. – 20л.
761592
   Морфобиологические особенности дикорастущих растений Узбекистана. Сб. ст.. – Ташкент, 1974. – 126с.
761593
  Корзун Леонид Петрович Морфобиологические особенности челюстного и подъязычного аппаратов поганок и гагар : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Корзун Леонид Петрович; МГУ. – М., 1975. – 28л.
761594
   Морфобіологічні ознаки насіння інтродукованих видів лікарських рослин в ДСЛР / Н. Куценко, Л. Сивоглаз, О. Куценко, Т. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-39. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати вивчення морфобіологічних ознак насіння 16 перспективних інтродукованих видів в ДСЛР УААН. Results of the morphological and biological researches of the 16-th perspective introduced species of medicinal plants are presented.
761595
  Куценко Н. Морфобіологічні особливості нового сорту алтеї лікарської "Мальвіна" в умовах лісостепу України / Н. Куценко, О. Марченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 36-37. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати багаторічних досліджень, морфобіологічних ознак алтеї лікарської сорту "Мальвіна". The results of the long-term researches of the morphological and biological peculiarities of Althea officinalis L. are presented.
761596
  Кирилюк В.І. Морфобіологічні та екологічні особливості видів роду LONICERA L. та перспективи їх використання в озелененні м. Києва : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 06.03.01 / Кирилюк В.І.; Національний аграрний ун-т. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
761597
  Ткачук О.О. Морфобіологічні та фізіологічні зміни асиміляційних органів троянд в умовах промислового забруднення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-32. – (Біологія ; Вип. 33)


  Вивчено симптоми пошкодження асиміляційних органів троянд шкідливими атмосферними викидами. Виявлено, що під впливом промислових газів і пилу у троянд зменшується маса та загальна площа листків.
761598
  Алабушев А.И. Морфогенез альбских и раннесеноманских аммонитид Северо-Востока СССР : Монография / А.Н. Алабушев ; АН СССР, Дальневост. отд-ние, Сев.-Вост. комплекс. НИИ. – Магадан : СВКНИИ АН СССР, 1989. – 104 с. – Для геологов, палеонтологов, биостратиграфов
761599
  Демкин О.Т. Морфогенез архегониат / О.Т. Демкин, К.М. Сытник. – К, 1985. – 204с.
761600
  Табачнюк Н.В. Морфогенез варіантів форми піднижньощелепної протоки передплодів і плодів людини // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С.61-65. – ISSN 1727-0847
761601
  Антонюк Н.М. Морфогенез вегетативных и генеративных органов позднеплодных и скороплодных форм грецкого ореха : Автореф... канд. биолог.наук: / Антонюк Н.М.;. – Киев, 1969. – л.
761602
  Антонюк Н.М. Морфогенез вегетативных и генеративных органов позднеплодных и скороплодных форм грецкого ореха : Автореф... канд. биолог.наук: / Антонюк Н.М.;. – Киев, 1969. – л.
761603
  Королев М.Б. Морфогенез вирусов бешенства, кори и болезни Ньюкасла в клетках тканевых культур : Автореф... канд. биол.наук: / Королев М. Б.; АМН СССР, Ин-т вирусологии. – М., 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
761604
   Морфогенез гематофіта папороті флори України Polystichum aculeatum (L.) Roth в культурі in vitro / Л.М. Бабенко, К.О. Романенко, М.М. Щербатюк, О.В. Вашека, П.О. Романенко, В.А. Негрецький, І.В. Косаківська // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 10. – C. 101-107. – ISSN 1025-6415
761605
  Ткачук О.О. Морфогенез генеративних бруньок троянд закритого грунту в районі Києва / О.О. Ткачук, О.А. Ткачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Наведено результати дослідження морфогенезу квіткових бруньок троянд у закритому грунті. Виявлено закономірності формування та диференціації генеративних органів залежно від температури повітря і сорту троянди. Встановлено, що нестача тепла у період ...
761606
   Морфогенез генеративних органів Cobaea scandens Cav. в умовах інтродукції в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка / А. Ліханов, С. Машковська, А. Клюваденко, Л. Павленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 60-63. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Досліджено структурно-анатомічні й гістохімічні особливості генеративних органів Cobaea scandens Cav. в умовах Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. З"ясовано, що структурні елементи насінних зачатків в умовах інтродукції ...
761607
  Крохмаль А.И. Морфогенез жевательной поверхности зубов Allophaiomys и Prolagurus - эволюционная основа стратиграфического расчленения эоплейстоценовых отложений Европы // Геологічний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т геологічних наук НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 74-84 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0367-4290
761608
  Лебедев П.В. Морфогенез злаков и условия внешней среды : Автореф... докт. биол.наук: / Лебедев П. В.; Перм.ГУ. – Пермь, 1966. – 35л. – Бібліогр.:с.33-35
761609
  Строева О.Г. Морфогенез и врожденные аномалии глаза млекопитающих. : Автореф... Доктора биол.наук: / Строева О.Г.; АН СССР.Ин-т биологии развития. – М, 1968. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
761610
  Уоддингтон К.Х. Морфогенез и генетика / К.Х. Уоддингтон. – М, 1964. – 260с.
761611
  Ахундова В.А. Морфогенез и особенности потенциальной и реальной продуктивности однолетних бобовых растений / В.А. Ахундова. – Москва, 1979. – 63с.
761612
   Морфогенез и продуктивность растений. Уч.-метод. пособие. – Горький, 1976. – 68с.
761613
   Морфогенез и ритм развития высших растений: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1987. – 121с.
761614
  Пошехонова З.Я. Морфогенез и семенная продуктивность садовой фиалки (Viola wittrochiana Jams). : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Пошехонова З.Я.; АН СССР. Уральский науч. центр. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1972. – 28л.
761615
  Хань Бин Морфогенез и содержание углеводов у разных форм азота у изогенных по генам VRN линий пшеницы (Triticum aestivum L.) : дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Хань Бин ; М-во науки и образования Украины, Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2014. – 178 л. – Библиогр.: л. 149-178
761616
  Чирятьева В.З. Морфогенез и условия образования вегетативных и генеративных органов у садовой крупноплодной земляники (Fragaria grandiflora Eneh.) : Автореф... канд. биол.наук: / Чирятьева В.З.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – К., 1966. – 20л.
761617
  Борхвардт В.Г. Морфогенез и эволюция осевого скелета / В.Г. Борхвардт. – Л., 1982. – 143с.
761618
  Барсков И.С. Морфогенез и экогенез палеозойских цефалопод : монография / И.С. Барсков. – Москва : Московский университет, 1989. – 159с.
761619
  Печеницын В.П. Морфогенез и эмбриология некотоырх видов рода Tulipa L. : Автореф... канд. биол.наук: / Печеницын В.П.; АН АзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам. Отд. хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1965. – 20л.
761620
  Якуч Л. Морфогенез карстовых областей : Варианты эволюции карста / Л. Якуч. – Москва : Прогресс, 1979. – 388с.
761621
  Цвілинюк О.М. Морфогенез коренів кукурудзи під впливом 6-БАП та а-НОК : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Цвілинюк О. М.; КУ. – К., 1997. – 19л.
761622
  Цвілинюк Ольга Миколаївна Морфогенез коренів кукурудзи під впливом 6-БАП та а-Нок. : Дис... канд. біологіч.наук: 03.00.12 / Цвілинюк Ольга Миколаївна; Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1997. – 121л. – Бібліогр.:л.99-121
761623
  Морозова Е.Д. Морфогенез кукурузы и влияние на него некоторых условий среды : Автореф... канд. биол.наук: / Морозова Е.Д.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 18л.
761624
   Морфогенез на территории Белоруссии: сб. ст.. – Минск, 1983. – 139с.
761625
  Кондратьева Н.В. Морфогенез основные пути эволюции гормогониевых = (отдел Cyanophyta, класс Hormogfoniophyceae) / Н.В. Кондратьева. – Киев : Наукова думка, 1975. – 302с.
761626
  Горовой Л.Ф. Морфогенез пластичных грибов / Л.Ф. Горовой. – К, 1990. – 166с.
761627
  Синнот Э.В. Морфогенез растений / Э.В. Синнот. – Москва, 1963. – 603 с.
761628
   Морфогенез растений.. – М., 1961. – 688с.
761629
   Морфогенез растений.. – М.
2. – 1961. – 571с.
761630
   Морфогенез рельефа и палегеография Латвии : сб. науч. тр. – Рига, 1986. – 148с.
761631
   Морфогенез рельефа и палеогеография Латвии: межведомственный сб. науч. тр.. – Рига, 1980. – 84с.
761632
  Филатов Николай Семенович Морфогенез сахарной свеклы (Beta Vulgaris Z) под влянием нуклеиновых кислот в системе донор-реципиент : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Филатов Николай Семенович; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 30л.
761633
  Хань Бін Морфогенез та вміст вуглеводів і різних форм азоту у ізогенних за генами VRN ліній пшениці (Triticum aestivum L.) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Хань Бін ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
761634
  Голубенко А.В. Морфогенез та особливості вегетативного розмноження видів роду Gentiana L. in vitro : Дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12- фізіологія рослин / Голубенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 193 л. + Додатки: л. 155-193. – Бібліогр.: л. 136-155
761635
  Голубенко Анастасія Володимирівна Морфогенез та особливості вегетативного розмноження видів роду Gentiana L. in vitro : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Голубенко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
761636
  Вейнбергс И.Г. Морфогенезис рельефа Западной Латвии во время последнего оледенения и особенности основных рельефообразующих процессов : Автореф... канд. геогр.наук: 693 / Вейнбергс И.Г.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 27л.
761637
   Морфогенетическая диагностика процессов почвообразования на отвалах каменноугольных разрезов Сибири / Д.А. Соколов, В.А. Андроханов, С.П. Кулижский, Е.А. Доможакова, С.В. Лойко // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 106-117 : рис., табл. – Библиогр.: 50 назв. – ISSN 0032-180Х
761638
   Морфогенетические процессы при бесполом размножении, соматическом эмбриогенезе и регенерации. Сб. ст.. – Л., 1973. – 194с.
761639
  Бекташи И.Д. Морфогенетические типы и минералого-геохимические особенности руд Дилидагского интрузивного массива : Автореф... канд. геол..-минерал.наук: / Бекташи И.Д.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 20л.
761640
  Капустян А. Морфогенетична адаптивна відповідь рослин на стрес / А. Капустян, О. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 79-81. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто формування адаптивної морфогенетичної відповіді рослин на стресові чинники. Показано, що зовнішні сигнали та зміна експресії генів є ключовими регуляторами макроморфогенезу і прояву фенотипової реакції рослинного організму. It is considered ...
761641
   Морфогенетична класифікація розсипного золота з алювіальних відкладів р. Дністер / М.С. Ковальчук, В.М. Квасниця, Р.М. Довгань, В.М. Павлюк, К.І. Деревська // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 30-40 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
761642
  Серебрякова Т.И. Морфогенз побегов и эволюция жизненных форм злаков. / Т.И. Серебрякова. – М, 1971. – 360с.
761643
  Мейер К.И. Морфогения высших растений / К.И. Мейер. – М., 1958. – 256с.
761644
  Кислый И.М. Морфографо-морфометрическая характеристика поверхности Приазовья Украины : Автореф... канд. техн.наук: / Кислый И.М.; М-во высш. образования УССР. Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. Каф-ра геодезии. – Х., 1956. – 16л.
761645
  Арнагельдыев А. Морфодинамика эолового рельефа песчаных пустынь. / А. Арнагельдыев; Овезлиев А.О. – Ашхабад : Ылым, 1990. – 161с.
761646
  Ласточкин А.Н. Морфодинамический анализ / А.Н. Ласточкин. – Ленинград : Недра, 1987. – 254с.
761647
  Максимов С.А. Морфодинамический анализ рельефа: методология, методика, производство работ / С.А. Максимов. – Фрунзе, 1990. – 92с.
761648
   Морфодинаміка та геологічне значення ерозійних пляжових уступів на безприпливних (Україна) та мікроприпливних (Багами) берегах / І.В. Буйнєвич, М. Саваріс, С.В. Кадурін, Є.П. Ларченков, Парк Буш // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (21). – С. 177-187 : рис. – Бібліогр.: 27 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
761649
  Пазинич Н.В. Морфодинамічний аналіз рельєфу територій, що зазнали радіаційного забруднення (на прикладі зон відчуження атомних електростанцій Чорнобиль і Фукусіма -1) / Н.В. Пазинич, В.Є. Філіпович, С.А. Станкевич // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 14-22 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
761650
  Удовиченко В.В. Морфодинамічний ландшафтний аналіз території (на прикладі ділянки дослідження мішанолісових комплексів Лівобережної України) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 29-37. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
761651
  Удовиченко В.В. Морфодинамічні риси ландшафтної будови території дослідження: теоретичні та прикладні аспекти картографування // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 162-174
761652
  Горзев Б. Морфозы : повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 9. – С. 134-164. – ISSN 0012-6756
761653
  Шабатура О.В. Морфокінематичні реконструкції геодинамічних зон октябрського масиву за петрофізичними даними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 49-51. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  За допомогою палеогеодинамічного аналізу реконструйовані палеогеодинамічні режими формування порід Октябрського масиву, за якими визначені морфо кінематичні особливості основних геодинамічних зон масиву.
761654
  Эрдтман Г. Морфолгия пыльцы и систематика растений : (Введение в палинологию) / Г. Эрдтман. – Москва : Изд-во иностранной литературы
Ч. 1 : Покрытосеменные. – 1956. – 486с.
761655
   Морфолитогенез и позднечетвертичная история прибржено-шельфовых зон: сб. ст.. – М., 1978. – 201с.
761656
  Дубіс Л.Ф. Морфолітогенез та вік реліктової дюни в околиці смт. Старий Добротвір (Мале Полісся, Україна) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 99-109 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0868-6939
761657
  Проп В. Морфологиjа на сказната / Владимир Проп ; превод од руски jазик: Тронда Пеjовик. – Скопje : Македонска реч, 2009. – 185 с., 1 склад. табл. – (Библиотека Мисла). – ISBN 978-9989-163-89-0
761658
  Отливщикова В.С. Морфологичевские и гистохимические изменения в некоторых органах ретикуло-эндотелиальной системы и легких собак при инфицированини турберкулезными микробактериями разных типов. : Автореф... канд.биол.наук: / Отливщикова В.С.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 20л.
761659
  Шепель Ю.А. Морфологическая ассиметрия и явление изоморфизма при моделировании словообразовательных рядов // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 201-206. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглядається словотвірний ряд як комплексна двобічна одиниця словотвірного рівня. Проаналізовано морфологічну асиметрію та явище ізоморфізму при побудові словотвірних рядів.
761660
  Святловский А.Е. Морфологическая вулканология. / А.Е. Святловский. – М., 1982. – 255с.
761661
   Морфологическая диагностика пигментных новообразований кожи человека: метод. рекоменд.. – Киев, 1978. – 23 с.
761662
  Сачук Ежи Морфологическая дифференциация и спортивный результат тяжелоатлетов мужчин и женщин / Сачук Ежи, Василюк Агнешка // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 06. – С. 60-65 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
761663
  Смирнова-Стефановская Морфологическая и биолого-экологическая характеристика корюшки озер Карелии : Автореф... канд. биол.наук: / Смирнова-Стефановская А.Ф.; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1967. – 20л.
761664
  Воинов Юрий Васильевич Морфологическая и биохимическая разнокачественность глазков винограда : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Воинов Юрий Васильевич; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1973. – 20л.
761665
  Уткин В.В. Морфологическая и биоэкологическая характеристика семян дикорастущих вик (Vicia L.) Крыма : Автореф... канд. биол.наук: / Уткин В.В.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1966. – 19л.
761666
  Мейланова У.А. Морфологическая и синтаксическая характеристика падежей лезгинского языка / У.А. Мейланова. – Махачкала, 1960. – 182с.
761667
  Сапельников В.П. Морфологическая и таксономическая эволюция брахиопод : Отряд пентамерид / В.П. Сапельников; Отв. ред. Богоявленская О.В. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1985. – 231с.
761668
  Попп Т.Ю. Морфологическая избыточность в выражении синтаксических категорий существительного современного немецкого языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Попп Т.Ю.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1981. – 21л.
761669
  Попп Т.Ю. Морфологическая избыточность в выражении синтаксических категорий существительного современного немецкого языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Попп Т.Ю.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1981. – 21л.
761670
  Мисюнене Д.В. Морфологическая изменчивость и разведение судака в водоемах Литвы : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Мисюнене Д.В.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
761671
  Ильинская Наталья Борисовна Морфологическая изменчивость политенных хромосом личинок хирономид в естественных условиях обитания : Автореф... доктора биологическихнаук: 03.00.17 / Ильинская Наталья Борисовна; АН СССР. Ин-т цитологии. – Л., 1989. – 38л.
761672
  Кузнецов П.С. Морфологическая классификация языков : материалы к курсам языкознания / П.С. Кузнецов ; под общ. ред. В.А. Звегинцева ; МГУ. – Москва : Изд-во МГУ, 1954. – 35 с.
761673
  Клобуков Е.В. Морфологическая парадигматика глаголов в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Клобуков Е.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. – М., 1974. – 22л.
761674
  Волохина Г.А. Морфологическая парадигматика русского языка / Г.А. Волохина, З.Д. Попова. – Воронеж, 1983. – 226с.
761675
  Волохина Г.А. Морфологическая парадигматика русского языка: образцы склонения и спряжения / Г.А. Волохина, З.Д. Попова. – 2-е изд., испр. и доп. – Воронеж, 1991. – 223с.
761676
  Феки Ю. Морфологическая перестройка диафрагмы в условиях применения физических нагрузок при различном атмосферном давлении (анатомо-экспериментальное исслед.). : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.02 / Феки Ю.; МЗ УССР. Киев. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1978. – 24л.
761677
  Ершова И.А. Морфологическая система германского глагола / И.А. Ершова. – М., 1961. – 55с.
761678
  Паршута Ю.М. Морфологическая система имен в польской речи жителей д.Дарвиниеки Мадонского района Латвийской ССР. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.662 / Паршута Ю.М.; АН БССР.Ин-т языкознания. – Минск, 1970. – 24л.
761679
  Киселева О.Н. Морфологическая система русских старожильческих говоров средней части бассейна реки Оби : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Киселева О.Н. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1968. – 20 с.
761680
  Трубачева А.З. Морфологическая система языка беломорских былин новой записи. (На материале былин М.С.Крюковой) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Трубачева А.З. ; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1967. – 20 с.
761681
  Слонимская Н.Н. Морфологическая система языка как объект сопоставительного исследования. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Слонимская Н.Н.; МГУ. – М, 1974. – 20л.
761682
  Омельченко З.Л. Морфологическая структура восточностепных городов Украины : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Омельченко З. Л. ; МВССО УССР, Ужг. ГУ. – Ужгород, 1985. – 25 с.
761683
  Анненская Г.Н. Морфологическая структура географического ландшафта / Г.Н. Анненская. – Москва, 1962. – с.
761684
   Морфологическая структура географического ландшафта.. – М., 1962. – 56с.
761685
  Коляда Виктория Петровна Морфологическая структура и семантическая референтность производных наименований деятелей в современном английском языке : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.04 / Коляда Виктория Петровна; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 16с.
761686
  Прока В.Е. Морфологическая структура ландшафтов и землеустроительное проектирование. : (Методические рекомендации) / В.Е. Прока; Под ред.Солнцева Н.А. – Кишинев : ШТИИНЦА, 1976. – 48с.
761687
  Алоян Л.О. Морфологическая структура прилагательных с суффиксом ous в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Алоян Л.О.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1967. – 18л.
761688
  Базылхан Б. Морфологическая структура слов языка древнетюркской надписи / Б. Базылхан. – Улаанбаатар, 1984. – 153с.
761689
  Герценберг Л.Г. Морфологическая структура слова в древних индо-иранских языках / Л.Г. Герценберг. – Л., 1972. – 274с.
761690
   Морфологическая структура слова в индоевропейских языках. – М., 1970. – 388с.
761691
  Бертагаев Т.А. Морфологическая структура слова в монгольских языках. / Т.А. Бертагаев. – М, 1969. – 179с.
761692
   Морфологическая структура слова в языках различных типов.. – М.-Л., 1963. – 292с.
761693
  Искаков А.И. Морфологическая структура слова и именные части речи в современном казахском языке. : Автореф... доктор филолог.наук: / Искаков А.И.; АН УзССР. Ин-тут языка и лит-ры им. А.С.Пушкина. – Алма-Ата, 1964. – 188л. – Бібліогр.:с.186
761694
  Габараев Н.Я. Морфологическая структура слова и словообразование в современном осетинском языке / Н.Я. Габараев. – Тбилиси, 1977. – 175с.
761695
  Касымходжеава Азад Морфологическая структура слова. : Автореф... канд. филол.наук: / Касымходжеава Азад; Ан УзССР. Ин-т языка и литературы им. А. С.. Пушкина. – Ташкент, 1964. – 18л.
761696
  Рудин С.Г. Морфологическая структура тамильского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 670 / Рудин С.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 14л.
761697
   Морфологическая типология и проблема классификации языков.. – М.-Л., 1965. – 304с.
761698
  Лазаренко Е.К. Морфологическая характеристика вулканической серы Курильских островов. / Е.К. Лазаренко, С.Ф. Главатских, Б.И. Сребродольский, 1965. – С. 341-358
761699
  Покотиленко А.К. Морфологическая характеристика и патогенез изменений внутреннего уха при гипертонической болезни : Автореф... д-ра мед.наук: / Покотиленко А.К.; Киевский мед. ин-т. – К., 1967. – 39л.
761700
  Яхненко В.М. Морфологическая характеристика крови рыб озера Байкал. / В.М. Яхненко. – Новосибирск, 1984. – 121с.
761701
  Забелин Л.Б. Морфологическая характеристика леща воткинского водохронилища : Автореф. дис. ... канд.биолог. наук : 03.00.10 / Забелин Л.Б. ; МГУ. – Москва, 1983. – 22 с.
761702
  Кириакиди Ф.С. Морфологическая характеристика мужского населения Дагестана : Автореф... канд. биол.наук: 578 / Кириакиди Ф.С.; МГУ. – М., 1973. – 25л.
761703
  Пленник Р.Я. Морфологическая эволюция бобовых Юго-Восточного Алтая / Р.Я. Пленник. – Новосибирск, 1976. – 216с.
761704
   Морфологическая эволюция высших растений: мат. совещ.. – М., 1981. – 158с.
761705
  Савицкий В.Д. Морфологическая эволюция и классификация пыльцы семейства лютиковых : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Савицкий В. Д.; КГУ. – К., 1978. – 19л.
761706
  Зиман С.Н. Морфологическая эволюция семейства лютиковые : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.05 / Зиман С.Н.; АН УССР ин-т ботаники им. Н.Г.Холодного, 1984. – 48л.
761707
  Татаринов Л.П. Морфологическая эволюция териодонтов и общие вопросы филогенетики : монография / Л.П. Татаринов. – Москва : Наука, 1976. – 258с.
761708
   Морфологические адаптации в онтогенезе. Сб. ст.. – К., 1967. – 142с.
761709
  Терезникова Е.М. Морфологические адаптации кокцид к условиям обитания в УССР / Е.М. Терезникова. – К., 1970. – 120с.
761710
  Белкин В.Ш. Морфологические аспекты адаптации к высокогорной гипоксии. / В.Ш. Белкин. – Душанбе, 1990. – 292с.
761711
   Морфологические аспекты эволюции: сб. ст.. – М., 1980. – 213с.
761712
  Поставной В.В. Морфологические варианты имен существительных в современном украинском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Поставной В.В. ; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1977. – 22 с.
761713
   Морфологические закономерности периферической иннервации. – Кишинев, 1988. – 145с.
761714
  Северцов А.Н. Морфологические закономерности эволюции / А.Н. Северцов. – Москва-Ленинград, 1939. – 610с.
761715
  Логачев Е.Д. Морфологические закономерности эволюции цестод. / Е.Д. Логачев. – Кемерово, 1968. – 8с.
761716
  Ильичев В.В. Морфологические и биологические особенности различных популяций мальвовой моли : Автореф... кандидата биол.наук: / Ильичев В.В.; Ленингр. с.-х. ин-т. – Ленинград-Пушкин, 1964. – 16л.
761717
   Морфологические и биохимические аспекты биодеструкции полимеров. – К., 1986. – 152с.
761718
  Ржаницын Н.А. Морфологические и гидрологические закономерности строения речной сети. / Н.А. Ржаницын. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1960. – 239с.
761719
  Турчин И.С. Морфологические и гистохимические изменения в клетках культур тканей и экспериментальных животных под воздействием вирусов Коксаки и ЕСНО : Автореф... канд. мед.наук: / Турчин И.С.; Киев. мед. ин-т. – К., 1967. – 20л.
761720
  Щиткова Т.А. Морфологические и гистохимические изменения нейросекреторной гипоталамогипофизарной системы, аденогипофиза и яичников приэксперментальном раке молочных желез : Автореф... Канд.биол.наук: / Щиткова Т.А.; Всес.науч-исслед.ин-т эксперим.эндокринологии. – Москва, 1964. – 16л.
761721
  Сморщок С.А. Морфологические и гистохимические исследования интрамуральной нервной системы пищеварительного тракта свиньи : Автореф... канд. биол.наук: / Сморщок С.А.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 22л.
761722
  Ачилова Г.Ш. Морфологические и некоторые биохимические свойства биотипов , V.Dahlial Kleb. cпециализированным к различным по устойчивости сортам хлопчатника : Автореф... канд биолог.наук: 03.00.05 / Ачилова Г.Ш.; Ташкентский гос. ун-т им В.и.Ленина. – Ташкент, 1981. – 24л.
761723
  Попов В.Ф. Морфологические и некоторые гистохимические исследования интрамуральной нервной системы и ее взаимоотношения с кровеносными сосудами в тонком кишечнике коровы и свиньи. : Автореф... канд. биол.наук: 099 / Попов В.Ф.; Мин. с.-х. СССР. Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1968. – 20л.
761724
   Морфологические и семантические проблемы слова как номинативной единицы: межвуз. сб. науч. тр.. – Горький, 1988. – 143с.
761725
  Медвидь Николай Эдмундович Морфологические и словообразовательные особенности говоров немецкого населения Чинадиевского "языкового островка" Закарпатской области : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Медвидь Николай Эдмундович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 22 с.
761726
  Лопушанский П.И. Морфологические и физиологические особенности герцкого ореха на Буковине. : Автореф... Канд.биол.наук: / Лопушанский П.И.; М-во высш.образования СССР. – Черновцы, 1954. – 23л.
761727
  Деревенко А.С. Морфологические и физиолого-биолгические особенности двойного межлинейного гибрида кукурузы ВИР 25 и его исходных компонентов : Автореф... канд. биол.наук: / Деревенко А. С.; Чернов.ГУ. – Черновцы, 1972. – 24л.
761728
  Котов А.М. Морфологические и физиолого-биохимические особенности крови черноморских рыб в различные периоды годового цикла и при отравлении нефтепродуктами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Котов А.М.; АН АзССР. Ин-т физиологии. – Баку, 1976. – 23л.
761729
  Костышин С.С. Морфологические и физиолого-биохимические сособенности гетерозисных гибридов кукурузы буковинской 1,2, 3 и их родительских форм : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Костышин С.С. ; Черн. ГУ. – Черновцы, 1965. – 26 с.
761730
   Морфологические и физические свойства почвенной массы из криогенных трещин мерзлотных лугово-черноземных почв Забайкалья / Ю.Б. Цыбенов, Г.Д. Чимитдоржиева, Э.О. Чимитдоржиева, Р.А. Егорова, Е.Ю. Мильхеев, Т.В. Давыдова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 8. – С. 975-981 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
761731
  Хотько Э.И. Морфологические и экологические особенности куколок вредных для сельского и лесного хозяйства совок, и таблицы для определения куколок Noctuidae (Lepidoptera) : Автореф... кандидата биол.наук: / Хотько Э.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 19л.
761732
  Крочко Ю.И. Морфологические и эколого-физиологические особенности популяций большой ночницы и обыкновенного длиннокрыла Закарпатской обл. : Автореф... канд. биол.наук: 03.097 / Крочко Ю.И.; АН УССР. Ин-тут зоологии, Ужгород. гос. ун-тет. – К., 1970. – 27л.
761733
  Хаджинский В.Г. Морфологические и экспериментальные исследования кожных покров черноморских дельфинов. : Автореф... канд.биол.наук: 008 / Хаджинский В.Г.; АН УССР.Ин-т зоологии. – К, 1972. – 22л.
761734
  Виноградова В.Х. Морфологические изменения в хлорионо-аллантоисе и некоторых органах куриного эмбриона при заражении вирусом гриппа. : Автореф... канд. мед.наук: / Виноградова В.Х.; Киев. мед. ин-т. – Киев, 1965. – 15л.
761735
  Попова Э.Н. Морфологические изменения волокнистых структур рыхлой соединительной ткани под влиянием удаления и раздражения коры головного мозга. : Автореф... канд. биол.наук: / Попова Э.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 8л.
761736
  Волков К.С. Морфологические изменения гипотало-нейрогипофизатной секреторной системы при ожоговой травме и после применения антиоксидантов и энтеросорбентов : Дис... докт. биол.наук: 03.00.11 / Волков К. С.; Терноп. мединститут им. И. Горбачевского. – Тернополь, 1995. – 331л. – Бібліогр.:л.268-331
761737
  Горбачева Л.Б. Морфологические изменения глобулярных белков при денатурации : Автореф... канд. биол.наук: / Горбачева Л. Б.; Ин-т биохим. АН СССР. – М., 1957. – 19л.
761738
  Долгополова Л.А. Морфологические изменения инфинитива и их взаимосвязь с общими тенденциями развития грамматического строя немецкого языка // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 144-155
761739
  Олейникова Т.Н. Морфологические изменения периферической нервной системы при действии на организм животных рентгеновских лучей и радиоактивного фосфора : Автореф... канд. мед.наук: / Олейникова Т. Н.; АН УССР, Отд. биол .наук. – К., 1959. – 12л.
761740
  Полоцкая А.Я. Морфологические изменения селезенки при разных формах портальной гипертензии (Клинико-анатом. исследование) : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 764 / Полоцкая А.Я. ; Воен.-мед. акад. им. С.И. Кирова. – Ленинград, 1970. – 20 с.
761741
  Лебедев Е.В. Морфологические исследования смесей полимеров в аспекте их взаимодействия с плазмой газового разряда : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Лебедев Е.В. ; АН УССР , Ин-т высокомол. соединеий. – Киев, 1974. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
761742
  Плам Ю.Я. Морфологические категории в тайском языке / Ю.Я. Плам. – М, 1965. – 128с.
761743
  Ломтадзе Е.А. Морфологические категории имен в хванском (Капучинско-гунзском) языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ломтадзе Е.А.; Акад.наук Груз.ССР. – Тбилиси, 1949. – 15 с.
761744
  Милославский И.Г. Морфологические категории современного русского языка / И.Г. Милославский. – М., 1981. – 254с.
761745
   Морфологические компоненты фенхеля как эфиромасличное сырье / Н. Рошка, Г. Мустяцэ, Н. Баранова, Т. Железняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 138-140. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Был проанализирован морфологический состав урожая сырья фенхеля, сорт "Peren-1" возделываемый для получения эфирного масла. Установлено, что сырье растения, убранные в фазе молочно-восковой спелости семян из центральных зонтиков, имеет повышенное ...
761746
  Потапова Г.Н. Морфологические модели словообразовательных гнезд с вершинами бегать, двигать, ехать // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – C. 86-89
761747
  Балушкин А.В. Морфологические основы систематики и филогении нототениевых рыб. / А.В. Балушкин. – Л., 1984. – 141с.
761748
   Морфологические особенности водных млекопитающих. – М., 1964. – 128с.
761749
  Барсегянц Л.О. Морфологические особенности волос человека в аспекте судебно-медицинской экспестизы / Л.О. Барсегянц, М.Ф. Верещака. – М., 1982. – 215с.
761750
  Шибаева А.Л. Морфологические особенности говора уральских (яицких) казаков : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Шибаева А.Л.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1970. – 36л.
761751
  Медвидь Никола Эдмундович Морфологические особенности говоров немецкого населения Чинадиевского "языкового островка" Закарпатской области : Дис... канд. филол. наук : 10.02.04 / Медвидь Никола Эдмундович ; Ужгородс. гос. ун-т. – Ужгород, 1979. – 175 с.
761752
  Виноградова В.Н. Морфологические особенности и корреляционные связи геомагнитных пульсаций /PcI и КУП/ с явлениями в верхней атмосфере. : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Виноградова В.Н.; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 17л.
761753
  Беренд Н.Г. Морфологические особенности и семантический потенциал глагольных категорий в южнонемецком языковом ареале. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Беренд Н.Г.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1981. – 21л.
761754
  Лутовинова Н.Ю. Морфологические особенности некоторых групп спортсменов. : Автореф... канд. биол.наук: 578 / Лутовинова Н.Ю.; МГУ. – М., 1971. – 36л.
761755
  Еременко Л.Л. Морфологические особенности овощных растений в связи с семенной продуктивностью / Л.Л. Еременко. – Новосибирск, 1975. – 471с.
761756
  Соловьева В.С. Морфологические особенности подростков в период полового созревания. (В этно-территориальном разрезе) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Соловьева В.С. ; МГУ. – Москва, 1966. – 20 с.
761757
   Морфологические особенности позвоночных животных Украины : сб. науч. тр. – К., 1983. – 135с.
761758
  Рустамова Т.З. Морфологические особенности причастий и деепричастий в современном персидском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рустамова Т.З.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1954. – 20л.
761759
  Мижевская Г.М. Морфологические особенности произведения А.Н.Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву". : Автореф... Канд.филол.наук: / Мижевская Г.М.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1953. – 16л.
761760
  Зелинский Ю.П. Морфологические особенности проходных и озерных популяций атлантического лосося Salmo Salat L. бассейнов Белого и Балтийского морей : автореф... канд. биол. наук: 03.00.10 / Зелинский Ю.П. ; МГУ. – М., 1977. – 21 с.
761761
  Курносов К.М. Морфологические особенности развития планцеты и состояние развивающегося потомства овец : Автореф... д-ра биол.наук: / Курносов К.М.; Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова АН СССР. – М., 1968. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
761762
  Борисов Андрей Георгиевич Морфологические особенности роста кристаллов из расплава в различных кристаллографических направлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Борисов Андрей Георгиевич; АН УССР. Ин-т Металлофизики. – К., 1990. – 12л.
761763
  Дунд Т-ч. Морфологические особенности скелетных остатков и зубов гигантопитека в связи с его положением в системе приматов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Дунд Т-ч .; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1961. – 15 с.
761764
  Усманов Саид Морфологические особенности слова в современном узбекском языке : Автореф... доктора филол.наук: / Усманов Саид; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1964. – 151л. – Бібліогр.:с.148-149
761765
   Морфологические особенности юношеского возраста. Межвуз. сб. науч. тр.. – Горький, 1983. – 82с.
761766
  Коновалова Л.И. Морфологические особенности языка разновременных списков судебника 1550 года и стоглава : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Коновалова Л.И.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1973. – 24л.
761767
   Морфологические особенности, определяющие питание леща, воблы и сазана на всех стадиях развития. Сб.. – М.-Л., 1948. – 263с.
761768
  Алиев Р.М. Морфологические особеннсоти кристаллов кальцита Дашкесанского железорудного месторождения и связь их с условиями минералообрзования : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Алиев Р. М.; Объед. сов. А з. Ин-та нефти и хим. им. Азизбекова и ин-тов и учрежд. АН АзССР по геол. минер. наукам. – Баку, 1964. – 21л.
761769
  Каменский К.В. Морфологические отличия семян некоторых видов гвоздичных. Опыт увлажнения среды при прорастании семя пшеницы / К.В. Каменский. – Птгр., 1928. – 21 с.
761770
  Яковлев Сергей Михайлович Морфологические полонизмы в языке старобелорусской письменности : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02, 10.02.03 / Яковлев Сергей Михайлович ; АН БССР, Ин-т языкознания. – Минск, 1985. – 25 с.
761771
  Яковенко М.Я. Морфологические предпосылки в определении возраста, возрастной состав и современное состояние запасов Беломорского стада гренландских тюленей : Автореф... канд. биол.наук: / Яковенко М.Я.; АН СССР. Ин-т морфологии животных, 1964. – 23л.
761772
  Беликова Ирина Федоровна Морфологические преобразования в языке как результат заимствований : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Беликова Ирина Федоровна; Моск. гос. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1988. – 25л.
761773
  Кондакова Людмила Александровна Морфологические процессы в системе украинского существительного : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Кондакова Людмила Александровна ; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 166 л. – Бібліогр. : л. 159-166
761774
  Галкина Л.В. Морфологические реакции на воздействие электромагнитного излучения нетепловой интенсивности как фактор изменения протеолитической актив ности пепсина / Л.В. Галкина, В.Б. Иванов, Т.Н. Субботина, А.А. Яшин // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 2. – С. 82-87. – ISSN 1023-2427
761775
  Шеин В.Н. Морфологические способы выражения определений в современном русском языке / В.Н. Шеин. – М, 1967. – 43с.
761776
  Волкова Лариса Борисовна Морфологические средства выражения модальности реальности в современном немецком языке. (Парадигма реалиса) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Волкова Лариса Борисовна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1978. – 25л.
761777
  Ветошкина М.К. Морфологические средства выражения связи между самостоятельными предложениями в тексте. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ветошкина М.К.; Моск. гос. пед. ин-т ин.яз. – М., 1980. – 22л.
761778
  Абдуллаев Г.К. Морфологические типы кристаллов пирита и их связь с генетическими особенностями сульфидных местрождений Азерб.ССР. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Абдуллаев Г.К.; М-во высш.образования СССР. – Баку, 1956. – 12л.
761779
  Рязанская К Морфологические, анатомические и некоторые физиологические особенности однодомной и двухдомной конопли в процессе онтогенеза : Автореф... канд. биол.наук: / Рязанская К В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1954. – 16л.
761780
  Пономаренко В.С. Морфологические, физико-химические и ферментативные показатели крови телят при маломолочном выкармливании супом. : Автореф... канд. с.-х..наук: 551 / Пономаренко В.С.; Укр. с.-х. акад. – К., 1969. – 16л.
761781
  Симонов Ю.Г. Морфологический анализ / Ю.Г. Симонов. – Москва, 1985. – 32с.
761782
  Тамарашвили Л.Р. Морфологический анализ для грузинского языка. (В целях автоматич. перевода) : Автореф... кандидата филол.наук: / Тамарашвили Л.Р.; АН Груз.ССР. Ин-т электроники, автоматики и телемеханики. – Тбилиси, 1965. – 39л.
761783
  Рослый И.М. Морфологический анализ Донецкой возвышенности : Дис... докт. геолого-минералог.наук: / Рослый И.М.; КГУ. – Киев, 1978. – 360л. – Бібліогр.:л.329-360
761784
   Морфологический анализ научного текста на ЭВМ. – Киев : Наукова думка, 1989. – 262с.
761785
  Одрин В.М. Морфологический анализ систем / В.М. Одрин, С.С. Картавов. – К., 1977. – 148с.
761786
  Виниченко Е.Н. Морфологический анализ системы контроля социально-экономического развития предприятия // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 188-194. – ISSN 2222-4459
761787
  Пенк В. Морфологический анализ. / В. Пенк. – Москва, 1961. – 360с.
761788
  Потоцкая В.А. Морфологический и систематический обзор личинок стафилинид (Staphilinidae) Европейской части СССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Потоцкая В.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 15л.
761789
  Воронцов-Вельяминов Морфологический каталог галактик / Воронцов-Вельяминов, В.П. Архипова. – Москва
2. – 1964. – 288с.
761790
   Морфологический каталог кратеров Луны. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 173 с.
761791
   Морфологический метод определения семенной продуктивности многолетних злаковых трав: метод. указ., 1986. – 20с.
761792
  Самойлова И.Д. Морфологический очерк говора Городецкого района Горьковской области : Автореф... канд. филологич.наук: / Самойлова И.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 16л.
761793
  Ванина Н.Н. Морфологический подход к адаптации механизма амортизации основного капитала промышленных предприятий к условиям переходной экономики : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 30-34. – Бібліогр.: 15 назв
761794
  Иванова В.А. Морфологический разбор / В.А. Иванова. – Кишинев, 1976. – 39с.
761795
  Михайловская А.П. Морфологический разбор на уроках английского языка в 7 классе средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Михайловская А.П.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М,, 1954. – 15л.
761796
  Шахова Н.Б. Морфологический состав крови и ферментативная активность леккоцитов у практически здоровых детей. : Автореф... канд.мед.наук: 758 / Шахова Н.Б.; Горьк.мед.ин-т. – Горький, 1969. – 11л.
761797
  Марковин И.В. Морфологический состав мекония и его судебно-медицинское значение / И.В. Марковин; И.В. Маркович. – Москва-Ташкент : Объед. госизд., Среденеазиатское отд., 1934. – 48 с. + 1 прил. – Труды Среднеазиатского медицинского института Т. 1, вып. 3
761798
  Кузнецова Р.Д. Морфологический состав слова и его изучение в школе / Р.Д. Кузнецова. – Калинин, 1973. – 55 с.
761799
  Мигачев В.А. Морфологический статус дентального претерита в германских языках. : Автореф... канд.филол.наук: 663 / Мигачев В.А.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М, 1972. – 21л.
761800
  Зограф Г.А. Морфологический строй новых индоарийских языков / Г.А. Зограф. – Л, 1976. – 368с.
761801
  Мацюсович Я.В. Морфологический строй современного польского литературного языка / Я.В. Мацюсович. – Л.
ч. 1. – 1975. – 162с.
761802
  Мацюсович Я.В. Морфологический строй современного польского литературного языка / Я.В. Мацюсович. – Л.
ч. 2. – 1975. – 137с.
761803
  Титова Р.Ф. Морфологический строй языка Азовских записных книг конца 17 века : Автореф... канд. филол.наук: / Титова Р. Ф.; МВО СССР, Ворон.ГУ. – Воронеж, 1955. – 19л.
761804
  Лебедева Е.Ф. Морфологическое варьирование (на матер. двойных форм рода и множеств числа имен существительных в современ. нем. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедева Е.Ф.; Моск. гос. пед. инзт ин. яз. – М., 1971. – 26л.
761805
  Махотин А. Морфологическое значение придатков их абдоминального сегмента самцов Odanara. / А. Махотин. – 661-662с.
761806
  Ибраева Г.Б. Морфологическое и анатомическое строение культурного (Zactuca satiya Z.) и дикого (Lactuca serriola Torner) салата и вего онтогенезе. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Ибраева Г.Б.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Алма-Ата, 1969. – 15л.
761807
  Сидибе Каба Морфологическое и анатомическое строение листьев, некоторых древесных растений тропического дождевого леса Гвинеи. : Автореф... канд. биол.наук: 09.00.05 / Сидибе Каба; ЛГУ. – Л., 1978. – л.
761808
  Тохтамысова Р.А. Морфологическое и гистохимическое изучение печени овец в онтогенезе. : Автореф... канд. биол.наук: / Тохтамысова Р.А.; АН КазССР. Объед. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1965. – 16л.
761809
   Морфологическое и иммунологическое изучение цитодифференцировки экспериментальных опухолей / Фель, Я, , И.Н. Швембергер. – Л., 1968. – 192с.
761810
  Лялин Е.А. Морфологическое и функциональное состояние щитовидной железы при лучевой болезни. : Автореф... канд. мед.наук: / Лялин Е.А.; Ин-т эксперим. медицины АМН СССР. – Л., 1961. – 20л.
761811
  Имам Абду эль Имам Кобиа Морфологическое и хемотаксономическое изучение цистозиры Черного моря. : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Имам Абду эль Имам Кобиа; Одес. гос. ун-тет. – Одесса, 1970. – 26л.
761812
  Ергачев М.Н. Морфологическое и цитоэмбриологическое изучение отдаленных гибридов сливы : Автореф... канд. биол.наук: 03.103 / Ергачев М.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1970. – 22л.
761813
  Телегин Л.А. Морфологическое использование английского словесного ударения / Л.А. Телегин. – Самарканд, 1976. – 96с.
761814
  Тучкова С.Я. Морфологическое исследование процесса восстановления регенерационной способности конечностей у аксолотлей, подавленной рентгеновским облучением : Автореф... канд. биол.наук: 099 / Тучкова С.Я.; МГУ. – М., 1969. – 22л.
761815
  Ахабадзе Л.В. Морфологическое исследование процесса стимуляции регенерации мышцы сердца : Автореф... канд. биол.наук: / Ахабадзе Л.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
761816
  Есилевская М.А. Морфологическое направление в орнитологических исследованиях профессора И.Б. Волчанецкого // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 110-120. – (Серія "Біологія" ; вип. 25). – ISSN 2075-5457
761817
  Михайлов И.Л. Морфологическое описание почвы / И.Л. Михайлов. – М, 1975. – 72с.
761818
  Ань Чан Хоанг Морфологическое освоение англояычных экономических терминов в русском и вьетнамском языках // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2007. – № 2 (201). – С. 54-58. – ISSN 0131-615X
761819
  Яценко И.Т. Морфологическое словообразование имен существительных в русском литературном языке советской эпохи : Дис... канд. филологич.наук: / Яценко И.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Филолог. фак-т. Отд. диссертантов по подготовке к защите кандид. диссертаций по языко. – Киев, 1954. – 446л. – Бібліогр.:л.429-442
761820
  Герд А.С. Морфологическое словообразование имен существительных в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Герд А.С. ; М-во высш. образования СССР. – Ленинград, 1962. – 24 с.
761821
  Скоробогатова Е.А. Морфологическое устройство стихотворения Анны Ахматовой "Всем обещаньям вопреки...": межтекстовые связи // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : [научно-методический журнал] / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2016. – С. 3-7. – (Русская филология ; № 4 (59) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
761822
  Балабанов Анатолий Тарасович Морфологичные свойства глагольной фразеологии современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Балабанов Анатолий Тарасович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1984. – 24л.
761823
   Морфология. – Москва
Т. 111, № 1. – 1997
761824
   Морфология. – Москва
Т. 111, № 2. – 1997
761825
   Морфология. – Москва
Т. 111, № 3. – 1997
761826
   Морфология. – Москва
№ 1. – 1999
761827
   Морфология. – Москва
№ 3. – 1999
761828
   Морфология автономной нервной системы. сб. работ.. – 2-е изд. – М., 1946. – 244с.
761829
  Кумахов М.А. Морфология адыгских языков. Синхронно-диахронная характеристика. / М.А. Кумахов. – Нальчик, 1964. – 272с.
761830
  Орлов Ю.Л. Морфология алмаза / Ю.Л. Орлов. – М., 1963. – 235с.
761831
  Смирницкий А.И. Морфология английского языка. / А.И. Смирницкий. – М., 1959. – 440с.
761832
  Непомнящих Л.М. Морфология атрофии сердца: трехмерная тканевая и ультраструктурная организация / Л.М. Непомнящих. – Новосибирск, 1989. – 312с.
761833
  Гусаков А.Ф. Морфология В. Н. Ильина // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – с.115-122. – ISSN 0042-8744
761834
  Семенов С.П. Морфология вегетативной нервной системы и интерорецепторов. / С.П. Семенов. – Л., 1965. – 160с.
761835
  Беспрозванная А.С. Морфология возмущенной ионосферы высоких широт. : ( по данным МГГ) / А.С. Беспрозванная, Г.Н. Горбушина; Под ред.В.М.Дриацкого. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 124с.
761836
   Морфология высших растений.. – М., 1968. – 157с.
761837
  Русак В.П. Морфология глагола в белорусском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Русак В.П.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1990. – 26с.
761838
   Морфология глагола и структура предложения: сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1990. – 167с.
761839
  Маслов Ю.С. Морфология глагольного вида в современном болгарском литературной языке. / Ю.С. Маслов. – М.Л., 1963. – 184с.
761840
  Стрекалова З.Н. Морфология глагольного вида в современном польском литературном языке / З.Н. Стрекалова. – М., 1979. – 264с.
761841
  Иванкин П.Ф. Морфология глубоковскрытых магматогенных рудных полей / П.Ф. Иванкин. – Москва : Недра, 1970. – 288с.
761842
  Агарков Г.Б. Морфология дельфинов / Г.Б. Агарков. – Київ, 1974. – 167с.
761843
  Сапожникова М.А. Морфология закрытой травмы груди и живота / М.А. Сапожникова. – М., 1988. – 160с.
761844
  Кинг Л. Морфология земли / Л. Кинг. – Москва : Прогресс, 1967. – 559с.
761845
  Александров В.Г. Морфология зерна и строения эндосперма различных форм кукурузы - Zea mais L / В.Г. Александров, М.С. Яковлев, 1935. – С. 245-281
761846
  Чередниченко В.П. Морфология золового рельефа и строительство трубопроводов в пустыне / В.П. Чередниченко. – Ашхабад, 1973. – 130 с.
761847
  Лотова Л.И. Морфология и анатомия высших растений : Учебное пособие / Л.И. Лотова. – Москва : Едиториал УРСС, 2000. – 528с. – ISBN 5-8360-0140-5
761848
  Леммлейн Г.Г. Морфология и генезис кристаллов / Г.Г. Леммлейн. – Москва : Наука, 1973. – 327 с.
761849
  Кушеев В.В. Морфология и генезис кристаллов кварца из полостей свободного роста камерных пегматитов Волыни : Автореф... канд. геол.-минерла.наук: 04.0.08 / Кушеев В.В.; АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – К., 1974. – 16л.
761850
  Чайко А.В. Морфология и генезис нагорных террас в условиях криозоны / А.В. Чайко. – Новосибирск, 1988. – 83с.
761851
  Рязанов Г.В. Морфология и генезис складок Непской зоны (южная часть Сибирской платформы) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Рязанов Г. В.; Иркут.ГУ. – Иркутсук, 1968. – 21л.
761852
   Морфология и генетика кабана. – М., 1985. – 279с.
761853
  Горбунова К.А. Морфология и гидрогеология гипсового карста : учебное пособие по спецкурсу / К.А. Горбунова. – Пермь, 1979. – 94 с.
761854
   Морфология и диагностика клещей.. – Л., 1977. – 86с.
761855
  Мамыкина В.А. Морфология и динамика берегов северо-восточной части Азовского моря : Автореф... канд. геогр.наук: / Мамыкина В.А.; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1960. – 20л.
761856
  Хочолава Г.М. Морфология и динамика верхенй ионосферы средних широт. / Г.М. Хочолава. – Тбилиси, 1975. – 167с.
761857
  Зенкович В.П. Морфология и динамика советских берегов Черного моря / В.П. Зенкович. – Москва : АН СССР
Т.1. – 1958. – 187c.
761858
  Зенкович В.П. Морфология и динамика советских берегов Черного моря / В.П. Зенкович. – Москва : АН СССР
Т.2 : Северо-Западная часть. – 1960. – 216с.
761859
   Морфология и диэлектрическая прочность окисных слоев на поликремнии / О.В. Третяк, В.Г. Кобка, Н.Г. Находкин, Т.В. Радионова // Всес.конф."Физические методы исследования поверхности". Тезисы докладов
761860
  Кучерук А.Д. Морфология и инженерно-геологическая характеристика карста Собственно-Подольского района : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Кучерук А.Д. ; Ивано-Франков. фил. Львов. политехн. ин-та. – Ивано-Франковск, 1965. – 19 с.
761861
  Ульст В.Г. Морфология и история развития области морской аккумуляции в вершине Рижского залива. / В.Г. Ульст. – Рига, 1957. – 180с.
761862
  Клитин К.А. Морфология и история формирования средне-верхнепалеозойских структур центральной Тувы. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Клитин К.А.; АН СССР. Геол. ин-тут. – М., 1958. – 20л.
761863
  Токмакова Н.П. Морфология и кинематика эпителиальных клеточных популяций пищеварительного тракта асцидий. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Токмакова Н.П.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1980. – 20л.
761864
  Проценко А. е. Морфология и классификация фитопатогенных вирусов / А. е. Проценко. – М., 1966. – 188с.
761865
   Морфология и магнитобиология: межвуз. сб.. – Чебоксары, 1985. – 128с.
761866
  Гук В.И. Морфология и механизм формирования структур Нагольного кряжа (Донбасс) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 120 / Гук В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 31 с. – Бібліогр.:с.31
761867
  Гук В.И. Морфология и механизмы формирования структур. Нагольног кряжа. (Донбасс) : Дис... канд. геолого-минералогнаук: 120 / Гук В.И.; КГУ. – Киев, 1971. – 150л. – Бібліогр.:л.243-250
761868
  Барановский Валерий Иванович Морфология и некоторые биологические свойства вируса гранулеза серой зерновой совки /Apamea Anctps schiff/ : Автореф... канд биол.наук: 030006 / Барановский Валерий Иванович; АН латвСССР. – Рига, 1973. – 20л.
761869
  Кушеев В.В. Морфология и ненезис кристаллов кварца из камерных пегматитов Волыни / В.В. Кушеев. – К., 1982. – 94с.
761870
  Дементьева Т.В. Морфология и образование эндотоксина бацилл группы Theringiensis : Автореф... канд. биол.наук: / Дементьева Т. В.; Ирк.ГУ. – Иркутск, 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.31
761871
  Воробьева Э.И. Морфология и особенности эволюции кистеперых рыб : Труды палеонтологического ин-та / Э.И. Воробьева; АН СССР. – Москва : Наука
Т. 163. – 1977. – 240с.
761872
  Найдин Д.П. Морфология и палеобиология верхнемеловых белемнитов / Д.П. Найдин. – Москва : Московский университет, 1969. – 303с.
761873
  Преображенский Б.В. Морфология и палеоэкология табулятоморфных кораллов / Б.В. Преображенский; Отв. ред. Ивановский А.Б. – Москва : Наука, 1982. – 159с.
761874
  Тузовский П.В. Морфология и постэмбриональное развитие водяных клещей. / П.В. Тузовский. – М., 1987. – 171с.
761875
  Черепанова Н.П. Морфология и размножение грибов. / Н.П. Черепанова. – Л., 1981. – 120с.
761876
   Морфология и синтаксис современного французского языка.. – Пятигорск, 1976. – 112с.
761877
  Кондратьева Н.В. Морфология и систематика гормогониевых водорослей, вызывающих "цветение" воды в Днепре и днепровских водохранилищах / Н.В. Кондратьева; АН СССР, Ин-т ботаники, Ин-т гидробиологии. – Киев : Наукова думка, 1972. – 149с.
761878
   Морфология и систематика ископаемых спор и пыльцы : Труды 3 международной палинологической конференции. – Москва : Наука, 1973. – 41с. – (материалы научных съездов и конференций)
761879
   Морфология и систематика лососевидных рыб: сб. науч. тр.. – Л., 1985. – 131с.
761880
   Морфология и систематика рыб: сб. науч. тр.. – Л., 1978. – 88с.
761881
  Ковалева В.Г. Морфология и ультраструктура ядер и цитоплазмы низшей инфузории Trachelonema sulcata. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Ковалева В.Г.; Ин-тут цитологии АН СССР. – Л., 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
761882
  Эз В.В. Морфология и условия образования голоморфной складчатости на примере Залаирского синклинория Южного Урала. / В.В. Эз. – М., 1965. – 102с.
761883
  Виноградская О.Н. Морфология и физиология дыхательного аппарата и водных баланс окрыленных кровососущих комаров в связи с условиями обитания. : Автореф... д-ра биол.наук: / Виноградская О.Н.; Акад. мед. наук. – М., 1960. – 20л.
761884
  Калантаевская К.А. Морфология и физиология кожи человека / К.А. Калантаевская. – К., 1965. – 298с.
761885
  Ламанова А.И. Морфология и физиология половой системы самки Dermacentor marqinatus Sulzer в связи с диапаузой : Автореф... канд. биол.наук: / Ламанова А.И.; Казах. гос. ун-т. Биол. фак. – Алма-Ата, 1965. – 24л.
761886
  Балабай П.П. Морфология и филогенетическое развитие группы бесчелюстных. / П.П. Балабай. – К., 1956. – 142с.
761887
  Зиман С.Н. Морфология и филогения семейства лютиковых / С.Н. Зиман. – К, 1985. – 248с.
761888
  Сайдал-шах Морфология и функционирование видовых форм глагола в современном пашто : Автореф... канд. филол.наук: 677 / Сайдал-шах, Пулад; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 16л.
761889
   Морфология и эволюция беспозвоночных: сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1991. – 294с.
761890
   Морфология и эволюция животных: сб. ст.. – М., 1986. – 246с.
761891
  Наумов В.А. Морфология и эволюция краевого шва Сибирской платформы. Северо-Байкальское нагорье / В.А. Наумов. – Иркутск, 1974. – 143с.
761892
  Миштаутайте В.Т. Морфология и экология корюшки - Osmerus eperlanus (L.) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Миштаутайте В.Т.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.24
761893
   Морфология и экология морских млекопитающих (дельфины). – Москва, 1971. – 176с.
761894
  Овеснов Александр Михайлович Морфология и экология прорастания семян дикорастущих злаков : Автореф... доктора биол.наук: / Овеснов Александр Михайлович; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1965. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
761895
   Морфология и экология рыб.. – Новосибирск, 1987. – 135с.
761896
  Миронов С.А. Морфология имени в нидерландском языке / С.А. Миронов. – М., 1967. – 280с.
761897
  Яций Михаил Захарович Морфология имени существительного в языке произведений Ганса Сакса (XVI век) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Яций Михаил Захарович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1982. – 18л.
761898
  Усикова Р.П. Морфология имени существительного и глагола в современном македонском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Усикова Р.П. ; АН СССР. Ин-т славяноведения. – Москва, 1965. – 16 с.
761899
  Ганьшина М.С. Морфология интрамурального нервного аппарата аорты человека в пренатальном онтогенезе : Автореф... канд. биол.наук: / Ганьшина М.С.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1967. – 20л.
761900
  Беспрозванная А.С. Морфология ионосферных возмущений в выскоих широтах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Беспрозванная А.С.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1962. – 8л.
761901
  Каган М.С. Морфология искусства / М.С. Каган. – Ленинград
1, 2, 3. – 1972. – 440с.
761902
  Иванова Е.И. Морфология корвеностной системы черноморской афалины / Е.И. Иванова. – М, 1984. – 96с.
761903
  Некрасов И.А. и Девяткин В.Н. Морфология криолитозоны бассейна реки Яны и сопредельных районов / И.А. и Девяткин В.Н. Некрасов. – Новосибирск, 1974. – 72с.
761904
  Соловьева Л.Н. Морфология криолитозоны Саяно-Байкальской обл. / Л.Н. Соловьева. – Новосибирск, 1976. – 126с.
761905
  Мокиевский В.А. Морфология кристаллов : Методическое руководство / В.А. Мокиевский. – Ленинград : Недра, 1983. – 295 с.
761906
  Сыч В.Ф. Морфология летательного аппарата тетеривиных и фазановых птиц / В.Ф. Сыч. – К., 1985. – 172с.
761907
  Свешников В.А. Морфология личинок полихет / В.А. Свешников. – М., 1978. – 151с.
761908
  Воробьев В.С. Морфология межнейрональных синапсов в интрамуральных ганглиях амфибий : Автореф... канд. мед.наук: / Воробьев В.С.; Ин-т физиологии им. И.П.Павлова АН СССР. – Л., 1967. – 21л.
761909
  Лукашин В.Г. Морфология местных рецепторных нейронов и их иннервационные взаимоотношения с тканями стенки толстой кишки млекопитающих. : Автореф... канд. мед.наук: 773 / Лукашин В.Г.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1970. – 21л.
761910
  Аветисян Е.М. Морфология микроспор бурачниковых и ее значение для познания филогении семейства. : Автореф... Канд.биол.наук: / Аветисян Е.М.; Академия наук Армянской ССР. – Ереван, 1952. – 23 с.
761911
  Калимуллина Л.Б. Морфология миндалевидного комплекса мозга: уч. пособие / Л.Б. Калимуллина. – Уфа, 1987. – 86с.
761912
  Фролов Г.А. Морфология митохондрий кардиомиоцита в норме и патологии / Г.А. Фролов, В.П. Пухлянко. – Москва, 1989. – 139с.
761913
  Моренков Э.Д. Морфология мозга человека: Учебно-метод. пособие для биол. фак. и фак. психологии гос. ун-тов. / Э.Д. Моренков. – М., 1978. – 196с.
761914
  Гергиев С. Морфология на съвременния български език / С. Гергиев. – София, 1983. – 122с.
761915
  Гозулов А.И. Морфология населения. / А.И. Гозулов. – Ростов-на-Дону, 1929. – 442с.
761916
  Кораблева Л.Г. Морфология немецкого языка. / Л.Г. Кораблева. – Л., 1971. – 230с.
761917
  Киселева Р.Е. Морфология нервного аппарата книжки овец в возрастном аспекте : Автореф... канд. биол.наук: / Киселева Р.Е.; АН ССР. Ин-т физиологии. – Л., 1967. – 20л.
761918
  Кулешова Т.Ф. Морфология нервного аппарата сердца обезьяны (Macacacus rhesus) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кулешова Т.Ф. ; АН СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1965. – 18 с.
761919
   Морфология нервной системы : учеб. пособ. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1985. – 160 с.
761920
  Мльков Георгий Федорович Морфология нервных аппаратов стенок яремных вен (Эксп.-гистол. исследования) : Автореф... д-ра мед.наук: / Мльков Георгий Федорович; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1964. – 42л.
761921
  Кульфанова К.И. Морфология нервных элементов тазового сплетения кошки в онтогенезе : Автореф... канд. биол.наук: 099 / Кульфанова К.И.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Биол. фак. – Алма-Ата, 1969. – 31л.
761922
  Гранстрем Э.Э. Морфология нисходящих связей некоторых зон : Автореф... канд. мед.наук: / Гранстрем Э. Э.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1967. – 20л.
761923
  Винников Я.А. Морфология органа обоняния / Я.А. Винников, Л.К. Титова. – Москва, 1957. – 296с.
761924
  Потапова Г.Н. Морфология отглагольного словообразования (на материале отглагольных словообразовательных гнезд с вершинами - глаголами и отглагольных словообразовательных зон) : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Потапова Г.Н.; КНУТШ. Институт филологии. – Киев, 2008. – 224л. – Библиогр.: л. 197 - 224
761925
  Дудик Н.М. Морфология плодов бобоцветных в связи с эволюцией / Н.М. Дудик. – К, 1979. – 211с.
761926
  Дудик Н.М. Морфология плодов бобоцветных в связи с эволюцией : Автореф... д-р биол.наук: 03.00.05 / Дудик Н.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1981. – 85л.
761927
  Смирнов С.А. Морфология побегов и органогенез цветка граната : Автореф... канд. с.-х.наук: 539 / Смирнов С.А.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т растениеводства им. Н.И.Вавилова. – Л., 1968. – 29л.
761928
  Смирнова Е.С. Морфология побеговых систем орхидных / Е.С. Смирнова. – М., 1990. – 208с.
761929
  Джунипер Б.Э. Морфология поверхности растений. / Б.Э. Джунипер, К.Э. Джеффри. – М., 1986. – 159с.
761930
  Мусаев Н.И. Морфология полиморфных превращений в органических кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Мусаев Н.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.21
761931
  Исаев С.И. Морфология полярных сияний / С.И. Исаев. – Ленинград : Наука, 1968. – 168с.
761932
  Кондратьева Н.В. Морфология популяций прокариотических водорослей / Н.В. Кондратьева. – К, 1989. – 174с.
761933
  Розанов Б.Г. Морфология почв / Б.Г. Розанов. – Москва, 1983. – 320с.
761934
  Розанов Б.Г. Морфология почв : Учебн. для студ. вузов, обучающихся по специальн. и направлению "Почвоведение" и другим естественно-научным специальностям / Б.Г.Розанов. – Москва : Академический Проект, 2004. – 432с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-8291-0451-2
761935
  Ионова И.А. Морфология поэтической речи. / И.А. Ионова. – Кишинев, 1988. – 162с.
761936
  Мурясов Р.З. Морфология производного слова / Р.З. Мурясов. – Уфа, 1992. – 192с.
761937
   Морфология путей и связей центральной нервной системы.. – М.-Л., 1965. – 147с.
761938
   Морфология пыльцы Cucurbitaceae, Thymelaeaceae, Cornaceae.. – Л., 1971. – 280с.
761939
  Митина Л.П. Морфология пыльцы жимолостных. (К филогении и систематике семейства) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.094 / Митина Л.П. ; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1970. – 20 с.
761940
  Сладков А.И. Морфология пыльцы и спор современных растений в СССР в связи с методами ее практического применения. / А.И. Сладков. – М., 1962. – 256c.
761941
   Морфология пыльцы и спор современных растений.. – Л., 1973. – 111с.
761942
  Артюшенко А.Т. Морфология пыльцы реликтовых эндемичных и редких видов флоры Украины / А.Т. Артюшенко, Л.С. Романова. – Київ, 1984. – 48с.
761943
  Штэпа И.С. Морфология пыльцы рода Cisium Mill. и близких родов трибы Cynareae (Compositae). : Автореф... канд. биол.наук: / Штэпа И.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1962. – 24л.
761944
  Сурова Т.Г. Морфология пыльцы семейства Plumbaginaceae Juss. (Исследование под световым и электронным микроскопом). : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Сурова Т.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 23л.
761945
  Сагдуллаева А. Морфология пыльцы семейства маковых : Автореф... канд. биол.наук: / Сагдуллаева А.; Среднеазиар.ГУ, Каф. морфологии и анатомии растнеий. – Ташкент, 1952. – 10 с.
761946
  Свердлов Ю.Л. Морфология радиоавроры / Ю.Л. Свердлов. – М, 1982. – 187с.
761947
  Калугина М.А. Морфология развития пропоицептивной иннервации поперечно-полосатых мышц млекопитающих : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : / Калугина М.А.; Казанский гос. мед ин-т. – Казань, 1952. – 3 с.
761948
  Борзова И.А. Морфология растений / И.А. Борзова. – М., 1960. – 53с.
761949
  Борзова И.А. Морфология растений / И.А. Борзова. – Изд. 2-е. – М., 1969. – 72с.
761950
  Борзова И.А. Морфология растений / И.А. Борзова. – М., 1972. – 72с.
761951
  Игнатьев Б.В. Морфология растений. Программа и метод. указания для заоч. пед . ин-тов. Фак. естествознания / Б.В. Игнатьев. – М.-Л., 1947. – 67с.
761952
   Морфология растений. Сб. ст.. – М., 1967. – 150с.
761953
   Морфология реактивных изменений периферической нервной системы.. – К., 1966. – 180с.
761954
  Гужва Ф.К. Морфология русского языка / Ф.К. Гужва. – К, 1987. – 222с.
761955
  Есауленко Галина Борисовна Морфология сварных соединений кристаллизующих полимеров : Дис... канд. хим.наук: 02.00.06 / Есауленко Галина Борисовна; АН УССР. Ин-т электросварки им. Е.О.Патона. – К., 1987. – 120л. – Бібліогр.:л.108-120
761956
  Савченко М.И. Морфология семяпочки покрытосеменных растений. / М.И. Савченко. – Л., 1973. – 110с.
761957
  Гудзь П.З. Морфология скелетных мышц при их повышенной функции : Автореф... д-ра мед.наук: 751 / Гудзь П.З.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1968. – 42л. – Бібліогр.:с.41-42
761958
  Гордей Н.Н. Морфология служебных частей речи и наречия в белорусском и русском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Гордей Н. Н.; АН БССР, Ин-т языковед. – Минск, 1987. – 25л.
761959
  Куберская Е.Ф. Морфология слюнных желез и кариотипическая характеристика diamesinae (Diptera chironomidae) - массовых видов бентоса водоемов и водотоков Прибайкалья. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Куберская Е.Ф.; МВ и ССО. Иркутск. гос. ун-тет. – Иркутск, 1980. – 13л.
761960
  Никитин В.М. Морфология современного русского языка / В.М. Никитин. – М, 1961. – 128с.
761961
  Голанов И.Г. Морфология современного русского языка / И.Г. Голанов. – Москва, 1962. – 262с.
761962
  Голанов И.Г. Морфология современного русского языка / И.Г. Голанов. – 3-е изд. – Москва, 1967. – 287с.
761963
  Радзиховская В.К. Морфология современного русского языка : ввод. курс. : учеб. пособие : [для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов] / В.К. Радзиховская. – Москва : Флинта ; Наука, 2001. – 119, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 5-89349-183-1 ; 5-02-011634-3
761964
  Голанов И.Г. Морфология современного русского языка. / И.Г. Голанов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1965. – 286с.
761965
  Киреева С.В. Морфология современного русского языка. / С.В. Киреева. – М., 1978. – 44с.
761966
  Шелякин М.А. Морфология современного русского языка. / М.А. Шелякин. – Тарту, 1989. – 120с.
761967
  Лукин М.Ф. Морфология современного русского языка. Пособие для студ.-заоч. / М.Ф. Лукин. – М., 1973. – 232с.
761968
   Морфология современного русского языка: сб. упражнений. – Ростов -на-Дону, 1982. – 230с.
761969
  Витинский Ю.И. Морфология солнечной активности / Ю.И. Витинский. – Москва, Ленинград : Наука, 1966. – 200 с.
761970
  Охомуш Е.А. Морфология староставянского языка / Е.А. Охомуш, А.Т. Сизько. – Днепропетровск, 1964. – 40с.
761971
  Гулямов Я.Т. Морфология ташкентского говора : Автореф... Канд.филол.наук: / Гулямов Я.Т.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1954. – 16л.
761972
  Рассадин В.И. Морфология тофаларского языка в сравнительном освещении. / В.И. Рассадин. – М., 1978. – 287с.
761973
  Могилевская С.Е. Морфология трещин в скальных породах / С.Е. Могилевская, Б. Куюнджич. – Л, 1989. – 127с.
761974
   Морфология цветка и репродуктивный процесс у покрытосеменных растений.. – М.-Л., 1965. – 207с.
761975
  Имс А.Д. Морфология цветковых растений / А.Д. Имс. – М., 1964. – 497с.
761976
   Морфология цветковых растений.. – М., 1971. – 184с.
761977
   Морфология центросеменных как источник эволюционной информации: сб. ст.. – М., 1990. – 179с.
761978
   Морфология человека : Уч. пособие для биол. спец. вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 344с. – ISBN 5-211-00914-2
761979
   Морфология человека: уч. пособие для биол. спец.. – М., 1983. – 320с.
761980
  Чокаев К.З. Морфология чеченского языка. / К.З. Чокаев. – Грозный
1. – 1968. – 228с.
761981
  Бирюкович Р.М. Морфология чулымско-тюркского языка / Р.М. Бирюкович. – Саратов, 1981. – 184с.
761982
  Аубакиров Т.И. Морфология щитовидной железы овец ЦЕнтрального Кавказа. : Автореф... наук: / Аубакиров Т.И.; Каз. гос. унив. им.С.М.Кирова. Биол. фак. – Алма-Ата, 1966. – 23л.
761983
  Козлова Г.И. Морфология ядер Голля и Бурдаха кошек. : Автореф... Канд.биол.наук: / Козлова Г.И.; Ан СССР. – Л, 1965. – 19л.
761984
  Чужакина Е.С. Морфология яичника кашалота (Physeter catodon L., 1758) : Автореф... канд. биол.наук: / Чужакина Е.С.; Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н.Севецова АН СССР. – М., 1969. – 24л.
761985
  Гярулайтис А.Б. Морфология, биология и численность судака и окуня залива Куршю-Марес и водохранилища Каунасской ГЭС. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.097 / Гярулайтис А.Б.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1971. – 20л.
761986
   Морфология, генезис и закономерности размещения минеральных образований Алтае-Саянской складчатой области и Сибирской платформы: сб. ст.. – Новосибирск, 1985. – 125с.
761987
  Барышников Н.Б. Морфология, гидрология и гирдравлика пойм / Н.Б. Барышников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 280с
761988
  Астрова Г.Г. Морфология, история развития и система ордовинских и силурийских мшанок. : Автореф... Канд.биол.наук: / Астрова Г.Г.; АН СССР. – М, 1964. – 32л.
761989
  Савицкий В.Д. Морфология, классификация и эволюция пыльцы семейства лютиковых. / В.Д. Савицкий. – К., 1982. – 123с.
761990
  Дивеева Г.М. Морфология, развитие и генетика прижизненного порока опущения у норок -- поредение меха на брюшке : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 103 / Дивеева Г.М. ; АН СССР. – Москва, 1968. – 22 с.
761991
   Морфология, свойства и генезис минералов. Сб. ст.. – К., 1965. – 187с.
761992
   Морфология, систематика и экология животных: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1988. – 145с.
761993
  Масюк Н.П. Морфология, систематика, экология, географическое распространение рода Dunaliella Teod и перспективы его практического использования / Н.П. Масюк. – Киев, 1973. – 244с.
761994
  Вознячук М.Н. Морфология, строение и история развития долины Немана в неоплейстоцене и голоцене / М.Н. Вознячук, Л.А. Вальчик. – Минск, 1978. – 211с.
761995
   Морфология, структура популяций и проблемы рационального использования лососевидных рыб. – Л., 1983. – 264с.
761996
   Морфология, физиология и акустика морских млекопитающих. Сб. ст.. – М., 1974. – 194с.
761997
   Морфология, функции и физическая работоспособность школьников и студентов: межвуз. сб.. – Тюмень, 1982. – 127с.
761998
   Морфология, экология и поведение осетровых: сб. науч. тр.. – М., 1989. – 200с.
761999
   Морфология, экология и эволюция радиолярий. – Л., 1984. – 289с.
762000
  Горшкова В.Н. Морфология. Словообразование / В.Н. Горшкова. – М., 1983. – 160с.
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,