Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>
758001
  Кабасанов С. Методика на обучението по български език в горния курс на средните училища. / С. Кабасанов. – София, 1956. – 260с.
758002
   Методика навчання географії : навчальна програма дисципліни циклу проф. та практ. підготовки / МОНУ ; Ін-т педагогіки АПН України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; укладачі: Топузов О.М., Самойленко В.М., Булава Л.М., Вішнікіна Л.П. ; відп. за вип. І.М. Чорноморець. – Київ : ПТЗО, 2009. – 36с.
758003
  Грибоєдов С.В. Методика навчання індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців у процесі проходження ними військової служби : Навч.посібник / С.В. Грибоєдов, О.І. Почтарьов, І.Д. Шпотаковський; Київський університете імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 68с. – ISBN 966-594-017-1
758004
  Вишневський І О. Методика навчання іноземних мов : навчальний посібник / 2-е вид., перероб. і допов. – О.І. Вишневський. – Київ : Знання, 2011. – 206, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-598-2
758005
   Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підручник для студентів вузів. – Київ : Ленвіт, 1999. – 320 с. – Бібліогр.: с. 306-316. – ISBN 9667043-11-8
758006
  Пометун О. Методика навчання історії в школі / О.Пометун, Г.Фрейман. – Київ : Генеза, 2006. – 328с. – ISBN 966-504-462-1
758007
  Слєпкань З.І. Методика навчання математики : Підручник для студентів математичних спеціальностей вищих педагогічних навч. закладів / З.І. Слєпкань. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 2006. – 584с. – Шифр дубл.51 Слєп.Доп.карт.киб,м.м. – ISBN 966-642-267-0


  Розглянуто підходи до вивчення навчального матеріалу основних змістовних ліній шкільного курсу: діяльнісний, системний, комплексний та особистісно-орієнтовний. Підручник для студентів математичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів.
758008
  Смовженко Л.Г. Методика навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.02 - Теорія та методика навчання: германські мови / Смовженко Л.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 365л. – Бібліогр.: л.339-365
758009
  Откаленко М.П. Методика навчання початкового курсу фізичної географії / М.П. Откаленко; Мін-во освіти УРСР. Наук.-досл. ін-т педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1963. – 170с.
758010
  Шовковий В.М. Методика навчання розуміння давногрецьких оригінальних текстів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 342-348
758011
  Асадчих О.В. Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного японського монологічного мовлення на початковому етапі : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.02 - Теорія та методика навчання: східні мови / Асадчих О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 250л. – Бібліогр.: л.220-250
758012
  Костриця Н.М. Методика навчання студентів спілкуванню в управлінській діяльності : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Костриця, В.І. Свистун, В.В. Ягупов; . – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 272с. – ISBN 966-364-235-1
758013
  Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії : Навчальний посібник / С.О. Караман. – Київ : Ленвіт, 2000. – 272с. – ISBN 966-7043-30-4
758014
  Гончаренко С.У. Методика навчання фізики в середній школі. Механіка : посібник для вчителів / С.У. Гончаренко. – Київ : Радянська школа, 1984. – 208 с.
758015
  Гончаренко С.У. Методика навчання фізики в середній школі: Молекулярна фізика : посібник для вчителя / С.У. Гончаренко. – Київ : Радянська школа, 1988. – 169 с.
758016
   Методика навчання фізики у старшій школі : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [В.Ф. Савченко та ін.] ; за ред. В.Ф. Савченка. – Київ : Академія, 2011. – 294, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 292-294. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-355-3
758017
  Ельницкий К. Методика начального обучения отечественному языку : для учительских семинарий и институтов, педагогических классов при женских гимназиях и для начальних учителей и учительниц / К. Ельницкий. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Д.Д. Полубояринова, 1897. – 200 с., [XII] c.
758018
  Рождественський М. Методика неорганічного природознавства / М. Рождественський. – М., 1919. – с.
758019
   Методика обгрунтування вимог до якості розпізнавання артилерійських гармат в РЛС розвідки вогневих позицій / Ю.Л. Барабаш, Г.Д. Братченко, В.О. Браун, А.А. Гончарук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 3. – С. 5-10.
758020
  Шипілова Л.М. Методика обгрунтування поняттєво-категорійного апарату теоретичних основ політики безпеки / Л.М. Шипілова; Рада Національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національн. безпеки. – Київ, 2005. – 218с.
758021
  Кривцун В.І. Методика обґрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування інженерної техніки тривалого зберігання з врахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо її безвідмовності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 63-69


  Викладені основні положення методики обґрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування інженерної техніки тривалого зберігання з урахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо її безвідмовності, структури та ...
758022
  Кривцун В.І. Методика обгрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування інженерної техніки тривалого зберігання з урахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо безвідмовності : Автореф. дис. ... техн. наук: Спец. 20.02.14 / Володимир Іванович Кривцун; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
758023
  Кривцун В.І. Методика обгрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування інженерної техніки тривалого зберігання з урахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо безвідмовності : Дис. ... канд. технічних наук: 20.02.14 / Кривцун В.І.; Військовий інженерний ін-т подільського держ. аграрно-технічного університету. – Кам"янець-Подільський, 2006. – 155с. – Бібліогр.: л.147-155
758024
  Волох Олександр Петрович Методика обгрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 20. 02. 14 / Волох О. П.; КНУТШ. Військовий інститут. – Київ, 2007. – 19с. – Бібл.: 7 назв
758025
  Волох О.П. Методика обгрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням : Дис. канд. техн. наук: Спец. 20.02.14 - озброєння і військ. техніка / О.П. Волох; Військ. інженер. ін-т Подільського держ. аграрно-техн. ун-ту. – Київ, 2007. – 175л. – Додатки: л.155-175. – Бібліогр.: л.147-154
758026
  Волох О.П. Методика обґрунтування раціональних значень періодичності технічного обслуговування машин інженерного озброєння під час експлуатації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 29-35


  Викладено методику обґрунтування раціональних значень періодичності технічного обслуговування машин інженерного озброєння під час експлуатації з урахуванням почасової надмірності, їх структури та особливостей функціонування. Изложено методику ...
758027
  Старчук Я.В. Методика обгрунтування рівня енергозбереження при проектуванні та зведенні будинки // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 61-63 : рис. – Бібліогр.: 3 назв
758028
  Шишанов М.О. Методика обгрунтування строків продовження придатності до використання за призначенням керованих авіаційних засобів ураження / М.О. Шишанов, О.В. Зубарєв, А.А. Любарець // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 112-116
758029
  Мазур Н.В. Методика обліку внутрішньогрупових операцій: пропозиції щодо вдосконалення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 11-15. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
758030
  Максименко Д.В. Методика обліку лісового господарства України / Д.В. Максименко, Н.І. Даниш // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 227-237. – ISSN 2311-8164
758031
  Мачулка О. методика обліку податкових різниць в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 3. – С. 20-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
758032
  Сисюк С.В. Методика обліку та розподілу накладних витрат державних закладів освіти // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 107-112. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
758033
  Кірей О.С. Методика обліку формування необоротних активів // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 32-36
758034
  Биленчук П.Д. Методика обнаружения и использования одорологической информации в процессе раскрытия преступлений. / П.Д. Биленчук. – К., 1993. – 47с.
758035
   Методика обобщения судебной практики.. – М., 1976. – 112с.
758036
  Полетаева Н.Н. Методика обогащения письменной речи старшеклассников вечерних школ в связи с изучением литературной темы (система письменных работ) : Автореф... канд. пед.наук: / Полетаева Н.Н.; Московск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 16л.
758037
   Методика обоснования региональных гидрогеологических моделей многослойных систем.. – М., 1982. – 147с.
758038
  Петровых Юрий Леонидович Методика обработки данных на ЭВМ в экспериментах на пузырьковой камере и результата исследования одночастичных инклюзивных реакций в К+р-взаимодействиях при 70 ГэВ/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Петровых Юрий Леонидович; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1981. – 11л.
758039
  Петровых Людмила Павловна Методика обработки данных на ЭВМ в экспериментах с использованием пузырьковых камер : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Петровых Людмила Павловна; Гос. ком. по использованию атомной энергии СССР, Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1987. – 9л.
758040
   Методика обработки материалов стереофотосъемки с борта судна : программа " Берег-1". – Москва : Недра, 1975. – 41 с.
758041
  Васильев Б.В. Методика обработки на ЦЭФМ результатов наблюдений при совместных измерениях : Автореф... канд. техн.наук: 05.251 / Васильев Б.В.; Всесоюз. НИИ метрологии. – Л, 1970. – 16л.
758042
  Чеснокова А.Д. Методика образования геометрических понятий у учащихся средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Чеснокова А.Д.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 12 с.
758043
  Винниченко И.А. Методика образования у учащихся некоторых научных представлений и понятий в процессе обучения : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Винниченко И.А. ; Украинский науч. исслед. ин-т педагогики. – Киев, 1950. – 15 с.
758044
  Чолій В.Я. Методика обробки даних лазерної локації штучних супутників Землі / В.Я. Чолій, В.П. Жаборовський // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 2. – С. 51-55. – ISSN 1561-8889
758045
  Вербицький Є.. Методика обробки експертних оцінок постерної секції конференції "Освітай наука та їх роль у соціальному та промисловому розвитку суспільства // Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства : [зб. наук. пр.] / AvH club Ukraine, Alexander von Humboldt Foundation ; [відп. ред. О.В. Антонюк ; пер. з англ. та наук. ред. А.О. Луценко]. – Київ : Логос ; Гумбольдт клуб України, 2015. – С. 25-34. – ISBN 978-966-171-947-6
758046
  Рой М.М. Методика оброблення початкових кривих припливу на відновлення тиску для газових свердловин / М.М. Рой, О.О. Акульшин // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 3. – С. 137-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-3591
758047
   Методика обследования состояния охраны труда и техники безопасности в геологических организациях.. – Л., 1973. – 36с.
758048
  Эйгельбернер Ф. Методика обследования. / Ф. Эйгельбернер. – М.-Л., 1931. – 136с.
758049
  Магалашвили Т.С. Методика обучению французскому условному наклонению в грузинской среденей школе : Автореф... канд. пед.наук: / Магалашвили Т. С.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 38л.
758050
   Методика обучения автоделу в средней школе. – М., 1977. – 255с.
758051
   Методика обучения автоделу в средней школе. – 2-е изд., перераб. – М., 1982. – 176с.
758052
  Черепов И.А. Методика обучения альпинистов. / И.А. Черепов. – М., 1973. – 120с.
758053
  Моргулис Владимир Михайлович Методика обучения анализу и переводу конструкций с неличными формами английского глагола : Автореф... канд. пед.наук: / Моргулис Владимир Михайлович; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1959. – 21л.
758054
   Методика обучения анатомии, физиологии и гигиены человека. – Изд. 2-е, испр. – М., 1978. – 203с.
758055
  Рагимов Р.А. Методика обучения английским наречиям в 5-8 классах азербайданской школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Рагимов Р.А.; МВ и ССО АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 48л.
758056
  Рослякова Е.Ф. Методика обучения английской разговорной речи на оснвое аудиоматериала (3-й курс языков. вуза) : Автореф... канд. филол.наук: 13.00.12 / Рослякова Е. Ф.; Моск. гос. пед ин-т ин. яз. – М., 1979. – 16л.
758057
  Гелашвили Э.И. Методика обучения английскому словесному ударению в грузинской высшей школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Гелашвили Э.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 29л.
758058
  Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку (на английском языке) : учеб. пособие / Г.В. Рогова. – Ленинград : Просвещение, 1975. – 312 с. – На обкл. : G.V. Rogova / Methods of teaching English
758059
  Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку (на английском языке) : Учебное пособие для пед. ин-тов. / Г.В. Рогова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1983. – 351с.
758060
  Абросимова Л.М. Методика обучения английскому языку в неязыковом вузе на начальном этапе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Абросимова Л.М. ; Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Москва, 1980. – 20 с.
758061
  Берман И.М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах. / И.М. Берман. – Москва, 1970. – 230с.
758062
  Тарнопольский О.Б. Методика обучения английскому языку для делового общения : Учебное пособие / О.Б. Тарнопольский, С.П. Кожушко. – Киев : Ленвит, 2004. – 192с. – ISBN 966-7043-73-8
758063
  Тарнопольский О.Б. Методика обучения английскому языку на 1 курсе технического вуза / О.Б. Тарнопольский. – Киев, 1989. – 158с.
758064
  Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе: пособие для учителя. / Г.В. Рогова, И.Н. Верещагина. – Москва, 1988. – 222с.
758065
  Чекмарев Я.Ф. Методика обучения арифметики в пятых и шестых классах школ рабочей молодежи / Я.Ф. Чекмарев. – Москва, 1953. – 443 с.
758066
  Борозинец Ирина Юрьевна Методика обучения аудированию аутентичной спонтанной речи, отмеченной неполным типом произнесения (немецкий яз., языковый вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Борозинец Ирина Юрьевна; Мосгос. лингвичтическ. ун-т. – М., 1991. – 22л.
758067
  Балкевич Наталья Васильевна Методика обучения аудированию французской научной речи в условиях ускоренного курса. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Балкевич Наталья Васильевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 22л.
758068
  Шилак Людмила Вениаминовна Методика обучения беседе по специальности в неязыковом вузе (англ. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Шилак Людмила Вениаминовна; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 24л.
758069
  Розов О.А. Методика обучения беспереводному чтению на иностранном языке в 5 - 8 классах средней школы / О.А. Розов. – Владимир, 1971. – 249 с.
758070
  Музафарова А.И. Методика обучения беспредложному глагольному управлению в 5-8 классах кумыкской школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Музафарова А.И. ; Дагест. гос. ун-т. – Махачкала, 1968. – 27 с.
758071
  Калинова Г.С. Методика обучения биологии 6-7 кл. : Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники: пособие для учителя / Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова. – Москва : Просвещение, 1989. – 224 с. : ил. – ISBN 5-09-001430-2
758072
  Петришина О.Л. Методика обучения биологии в школе / О.Л. Петришина. – М, 1968. – 59с.
758073
   Методика обучения ботанике. – 2-е изд., перераб. – М., 1977. – 287с.
758074
   Методика обучения ботанике. – 3-е изд., перераб. – М., 1982. – 351с.
758075
   Методика обучения бросковым и метательным движениям школьников старших классов на основе применения технологий комплексного воздействия / Ал-Равашдех Абдел-Басет, Ж.Л. Козина, Т.А. Базылюк, А.С. Ильницкая // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 11. – С. 3-10 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 1818-9172
758076
  Вырыпаев А.М. Методика обучения в школе профсоюзного актива / А.М. Вырыпаев. – Москва, 1977. – 96с.
758077
  Симоненко В.Д. Методика обучения вождению тракторов / В.Д. Симоненко. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1976. – 112с.
758078
  Ожегова Н.С. Методика обучения восприятию русской речи / Н.С. Ожегова. – М., 1978. – 52с.
758079
  Тевдорадзе Н.М. Методика обучения временным формам французского глагола в грузинской восьмилетней школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Тевдорадзе Н.М.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 38л.
758080
  Ершов Н.Н. Методика обучения выразительному чтению на уроках русской литературы в старших классах Туркменской школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Ершов Н.Н.; Туркменский гос. ун-т. – Ашхабад, 1969. – 20л.
758081
  Нгуен Тьен Хунг Методика обучения вьетнамских студентов грамматическому оформлению высказывания на английском языке с применением программирования (языковый вуз) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Нгуен Тьен Хунг; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков им. М.Тореза. – Москва, 1986. – 21 с.
758082
   Методика обучения географии в средней школе. – Москва : Просвещение, 1968. – 392с.
758083
   Методика обучения географии в средней школе. – 2-е изд. – Москва, 1975. – 384с.
758084
   Методика обучения географии в средней школе : [учеб. пособие для пед. ин-тов по геогр. спец.]. – Москва : Просвещение, 1983. – 320 с.
758085
   Методика обучения географии в средней школе. – Москва : Просвещение, 1985. – 256с.
758086
  Бондаренко Ольга Ростиславовна Методика обучения говорению на курсах повышения квалификации гидов-переводчиков (Аспект межкультурного общения на англ. языке) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Бондаренко Ольга Ростиславовна; Моск. ин-т иностранных яз. им. М. Тореза. – М., 1990. – 22л.
758087
  Кулиев Захид Исфандияр оглы Методика обучения говорению на немецком языке в 5-6 классах азербайджанской школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кулиев Захид Исфандияр оглы; Азерб. гос. ун-т. Фил. фак-т. – Баку, 1973. – 35л.
758088
  Цетлин В.С. Методика обучения грамматическим явлениям французского языка в средней школе / В.С. Цетлин. – Москва, 1961. – 268с.
758089
  Каноныкин Н.П. Методика обучения грамоте. / Н.П. Каноныкин. – 3-е изд., испр. – Л.-М., 1937. – 148 с.
758090
  Негрустуева Галина Юрьевна Методика обучения диалогической речи на 1-2 курсах языкового вуза (функциональный подход; английский язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Негрустуева Галина Юрьевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 27л.
758091
  Дианина Н.Н. Методика обучения дискуссии на общественно-политические темы в языковом вузе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дианина Н.Н.; Моск. гос. ун-т иностр. яз. – Москва, 1990. – 23 с.
758092
   Методика обучения зоологии. – Москва, 1972. – 336с.
758093
   Методика обучения зоологии. – 2-е изд., испр. – Москва, 1979. – 271с.
758094
  Клименко В.А. Методика обучения идиоматическим закономерностям построения иноязычного высказывания. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Клименко В.А.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – М., 1981. – 26л.
758095
   Методика обучения иностранным языкам. – Москва
Вып. 14. – 1984
758096
   Методика обучения иностранным языкам в системе непрерывного образования. – Минск, 1991. – 145с.
758097
   Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М., 1982. – 373с.
758098
  Рогова Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г.В. Рогова. – М., 1991. – 287с.
758099
  Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблема школьного учебника. / И.Л. Бим. – М., 1977. – 288с.
758100
   Методика обучения иностранным языкам на начальном этапе в школе и вузе. – СПб., 1991. – 155с.
758101
  Кузнецова Л.М. Методика обучения иностранных учащихся конспектированию печатных текстов / Л.М. Кузнецова. – Москва, 1983. – 88 с.
758102
  Гольдин З.Д. Методика обучения иностранцев русскому склонению. (На материале беспредложного управления) : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Гольдин З.Д.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1970. – 27л.
758103
   Методика обучения иноязычной устной речи. – Воронеж, 1976. – 96с.
758104
   Методика обучения иноязычной устной речи. – Воронеж, 1977. – 128 с.
758105
   Методика обучения иноязычной устной речи. – Воронеж, 1978. – 136с.
758106
   Методика обучения иноязычной устной речи. – Воронеж, 1979. – 101с.
758107
  Виниковецкая Т.А. Методика обучения интерпретации художественного текста : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Виниковецкая Т.А.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1985. – 22л.
758108
  Серебрякова Н.П. Методика обучения интерпретации художественного текста на IV курсе языкового вуза (на матер. франц. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Серебрякова Н.П.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
758109
  Гайдучик С.М. Методика обучения интонации немецкого языка в институтах и на факультетах иностранных языков : Автореф... канд. пед.наук: / Гайдучик С.М.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Минск, 1965. – 20л.
758110
   Методика обучения истории в средней школе. – Москва : Просвещение
Ч. 1. – 1978. – 287 с.
758111
   Методика обучения истории в средней школе. – Москва : Просвещение
Ч. 2. – 1978. – 240 с.
758112
  Вагин А.А. Методика обучения истории в школе / А.А. Вагин. – Москва, 1972. – 351с.
758113
   Методика обучения истории древнего мира и средних веков в V-VI классах. – М., 1970. – 400с.
758114
  Гаврилов В.Г. Методика обучения конструкциям с препозитивными атрибутами. (Англ. язык) : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Гаврилов В.Г.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М, 1972. – 20л.
758115
  Бурлаков М.А. Методика обучения лексике иностранного языка. / М.А. Бурлаков. – Киев, 1983. – 94с.
758116
  Мещерякова Т.М. Методика обучения лексике немецкого языка в 6-7 классах средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Мещерякова Т.М.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 8 с.
758117
  Гачава Р.И. Методика обучения лексике французского языка и система лексических упражнений в IX-X классах грузинской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Гачава Р.И.; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 32л.
758118
  Кунанбаева Салима Сагиевна Методика обучения лексико-грамматическому оформлению высказывания в языковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кунанбаева Салима Сагиевна; Моск. гос. пед. ин. яз. – М., 1979. – 23л.
758119
  Артыкбаева А.К. Методика обучения монологической устной речи в языковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Артыкбаева А.К.;. – М, 1983. – 11л.
758120
  Курбаналиев А. Методика обучения немецким предлогам студентов первого курса Каракалпакской аудитории. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Курбаналиев А.; М-во просвещения УССР. Киевский гос. пед. ин-т ин. языков. – К., 1975. – 22л.
758121
  Богданова Э.Х. Методика обучения немецкой интонации в языковом вузе (на материале текстов для выразительного чтения) : Автореф... канд. филол.наук: 13.00.03 / Богданова Э. Х.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 21л.
758122
  Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкой устной речи в восьмилетней школе / С.Ф. Шатилов. – М.-Л., 1964. – 229с.
758123
  Вербицкая Т.Д. Методика обучения немецкому произношению на 1 курсе в языковом вузе/1семестр/. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Вербицкая Т.Д.; Киев. гос. пед. ин-т. ин.яз. – Киев, 1975. – 22л.
758124
  Хамурадова К.Д. Методика обучения немецкому произношению на начальном этапе в чеченской школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Хамурадова К.Д.; МВ и ССО Груз.ССР.Тбилис.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1973. – 26л.
758125
  Рахманов И.В. Методика обучения немецкому языку / И.В. Рахманов. – М, 1956. – 343с.
758126
  Монигетти А.В. Методика обучения немецкому языку в III-IV классах. / А.В. Монигетти. – М., 1950. – 112с.
758127
  Салистра И.Д. Методика обучения немецкому языку в средней школе / И.Д. Салистра. – Москва, 1958. – 324с.
758128
  Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе / С.Ф. Шатилов. – Л., 1977. – 295с.
758129
   Методика обучения немецкому языку в средней школе : Учебное пособие. – Киев : Вища школа, 1984. – 201с.
758130
  Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе / С.Ф. Шатилов. – 2-е изд. – М., 1986. – 221с.
758131
  Ераткина В.В. Методика обучения непроверяемым написаниям в начальной школе: Уч. пособие для студ. / В.В. Ераткина. – Рязань, 1989. – 99с.
758132
  Мягкова А.Н. Методика обучения общей биологии / А.Н. Мягкова, Б.Д. Комисаров. – Москва : Просвещение, 1973. – 400с.
758133
  Мягкова А.Н. Методика обучения общей биологии / А.Н. Мягкова, Б.Д. Комисаров. – 2-е изд. перераб. – Москва, 1979. – 287с.
758134
  Мягкова А.Н. Методика обучения общей биологии / А.Н. Мягкова, Б.Д. Комисаров. – 3-е изд. перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 287с.
758135
  Иоффе В.Ф. Методика обучения общественно-политической лексике учащихся старших классов средней школы (на мат. франц. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Иоффе В.Ф.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1981. – л.
758136
   Методика обучения обществоведению. – М., 1981. – 175с.
758137
  Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе : кн. для учителя / Разумовская М.М. – Москва : Просвещение, 1992. – 190, [2] с. – Библиогр.: с. 190-191
758138
  Мегрелишвили М.Д. Методика обучения отрицательным конструкциям английского языка на основе данных лингвистического анализа : Автореф... канд .пед.наук: 13.00.02 / Мегрелишвили М. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1975. – 37л.
758139
  Еганян Н.Г. Методика обучения оформлению высказывания на втором иностранном языке : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.02 / Еганян Н.Г.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1986. – 26 с.
758140
  Алексерова Б.Р. Методика обучения переводу будущего учителя английского языка в азербайджанской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Алексерова Б. Р.; Азер. ГУ им. Кирова. – Баку, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
758141
  Миньяр-Белоручев Методика обучения переводу на слух / Р.К. Миньяр-Белоручев ; Институт международных отношений. – Москва : ИМО, 1959. – 185 с.
758142
  Бассуэ Вебб Лурдес Каридад Методика обучения переводу с листа как профессиональной деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Бассуэ Вебб Лурдес Каридад; Моск. гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 23л.
758143
  Гуменюк А.А. Методика обучения по предмету "Растениеводство" : индустриальная технология возделывания полевых и кормовых культур / А.А. Гуменюк. – Киев : Выша школа, 1985. – 264 с. : табл. 11, илл. 3
758144
  Смирнов В.В. Методика обучения по специальностям, связанным с электротехникой и кибернетикой, в учебных заведениях. / В.В. Смирнов. – Киев, 1973. – 20с.
758145
  Дорофеев Ю.П. Методика обучения подразделений защите от ядерного оружия / Ю.П. Дорофеев. – М., 1977. – 92с.
758146
  Моргулис В.М. Методика обучения поинманию и переводу иностранного специального текста в неязыковом вузе / В.М. Моргулис. – М., 1958. – 39с.
758147
  Суслов И.Н. Методика обучения пониманию немецких сложных слов при чтении специальной литературы в неязыковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Суслов И.Н.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1972. – 23л.
758148
  Рижия А.В. Методика обучения пониманию немецкой диалектической речи на слух в языковом вузе : Автореф... канд. филол.наук: 13.00.02 / Рижия А. В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1979. – 22л.
758149
  Колесников Евгений Иванович Методика обучения пониманию синтаксических структур при чтении литературы по специальности (немецкий язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Колесников Евгений Иванович; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 23л.
758150
  Бакаев Нажмидин Методика обучения пониманию форм прошедшего времени французского глагола при чтении литературы по специальности. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Бакаев Нажмидин; Киевский гос пед ин-т ин. яз. – К., 1985. – 24л.
758151
  Гомза Светлана Хрисанфовна Методика обучения пониманию форм с суффиксом - ed при чтении английских текстов по специальности в неязыковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Гомза Светлана Хрисанфовна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
758152
  Спицына Л.В. Методика обучения правописанию в курсе вторичного иностранного языка: (англ. яз. на ф-те немец. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Спицына Л.В.; Москов. гос. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 24л.
758153
  Эбралидзе Л.Н. Методика обучения предлогам и предложным конструкциям английского языка в грузинской восьмилетней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Эбралидзе Л.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 36л.
758154
  Белова Н.М. Методика обучения предмету "Селекция и семеноводство" / Н.М. Белова, В.К. Катькина, Л.В. Степанова; Под ред. Беловой Н.М. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 125с.
758155
  Петранева Г.А. Методика обучения предмету "Экономика сельского хозяйства" / Г.А. Петранева. – Москва, 1989. – 165 с.
758156
  Просвирникова Е.Н. Методика обучения преподавателей-нефилологов речевым формулам педагогического общения (франц. яз., интенсивный курс). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.0 / Просвирникова Е.Н.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 23л.
758157
  Сонгаль А.Г. Методика обучения профессиональлному диалогическому общению на краткосрочных специализированных курсах (англ. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Сонгаль А.Г.; Москов. гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 24л.
758158
  Демидов В.П. Методика обучения решению задач на доказательство в курсе стереометрии среденей школы : Автореф... канд. пед.наук: / Демидов В. П.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1960. – 12л.
758159
  Семушкин А.Д. Методика обучения решению задач на построение по стереометрии / А.Д. Семушкин. – Москва, 1959. – 160 с.
758160
   Методика обучения рисованию в восьмилетней школе. – М., 1963. – 360с.
758161
  Джашитян Э.А. Методика обучения русской диалектической речи учащихся начальной школы азербайджанской школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Джашитян Э. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 18л.
758162
  Бекмуратова В.Е. Методика обучения русской орфографии в 5-ом классе Туркменской школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Бекмуратова В.Е.; Туркменский гос ун-т. – Ашхабад, 1971. – 19л.
758163
  Вартанян А.М. Методика обучения русской пунктуации в простом предложении в восмилетней Азербайджанской школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Вартанян А.М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 17л.
758164
  Михеев С.В. Методика обучения русскому языку / С.В. Михеев. – Саратов, 1972. – 60с.
758165
  Grochowski Ludwik Методика обучения русскому языку / Grochowski Ludwik. – Warszawa, 1978. – 349с.
758166
  Криштопа В.М. Методика обучения русскому языку в дагестанской школе / В.М. Криштопа. – Махачкала, 1967. – 136с.
758167
  Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах / М.Р. Львов. – М., 1987. – 414с.
758168
  Комаров К.В. Методика обучения русскому языку в школе для слабослышащих детей / К.В. Комаров. – М., 1988. – 222с.
758169
  Капитонова Т.И. Методика обучения русскому языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки / Т.И. Капитонова, Л.В. Московкин. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2006. – 272с. – ISBN 5-86547-160-0
758170
  Великородова Л.Я. Методика обучения самостоятельному чтению иностранной литературі на1-2 курсах технического вуза. : Автореф... канд. пед.наук: / Великородова Л.Я.; Моск. гос. пед. ин-т. иностр. яз. – М., 1966. – 15л.
758171
  Зарубина Н.Д. Методика обучения связной речи / Н.Д. Зарубина. – М, 1977. – 48с.
758172
  Андреасян Инна Михайловна Методика обучения связной речи в VIII классе школы с преподаванием ряда предметов на английском языке : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.0 / Андреасян Инна Михайловна; Киевский пед. ин-т иностран. языков. – К., 1980. – 25л.
758173
  Гохидзе М.Г. Методика обучения систематическому курсу неравенств в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Гохидзе М. Г.; МВиССО ГССР, Тибл. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 34л.
758174
  Холодков Евгений Иванович Методика обучения ситуационным клише на младшем этапе в языковом вузе (на материале французского языка) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Холодков Евгений Иванович ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1980. – 16 с.
758175
  Зерняев Е.М. Методика обучения склонению имен существительных немецкого языка в 5 классе чувашской школы : Автореф... канд. пед.наук: / Зерняев Е.М.; М-во высш. образования СССР. 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1959. – 20л.
758176
  Павлов И.П. Методика обучения сочинениям на литературные темы в старших классах средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Павлов И.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1967. – 16л.
758177
  Белоусова В.А. Методика обучения структурному оформлению речи студентов 1 курса языкового вуза на начальном этапе (на материале испанских глаголов "Ser" и "Estar") : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Белоусова В.А.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 25л.
758178
  Стрелкова Г.Г. Методика обучения студентов-иностранцев владению русской фразеологией при чтении. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Стрелкова Г.Г.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1985. – 22л.
758179
  Степкина Т.Н. Методика обучения студентов 1 курса языкового вуза адекватному оформлению замысла в устном иноязычном высказывании. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Степкина Т.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
758180
  Зобков Н.Н. Методика обучения студентов истории с применением художественно-исторических произведений // Инновации в образовании. – Москва, 2002. – № 4. – С.105-109. – ISSN 1609-4646
758181
  Марьясова Р.И. Методика обучения студентов неязыкового вуза оперированию терминологической лексикой при чтении текстов по специальности (с прим. обучающих программ). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Марьясова Р.И.; Пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1985. – 24л.
758182
  Устинова З.И. Методика обучения студентов устной речи на начальном этапе : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Устинова З.И.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1971. – 28л.
758183
  Попова Н.С. Методика обучения студентов языкового вуза оформлению существительных детерминативами (на матер. англ. яз.). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Попова Н.С.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1977. – 13л.
758184
  Михайлов Д.Д. Методика обучения ударению в начальных классах / Д.Д. Михайлов. – Ленинград, 1946. – 15 с.
758185
  Мишин И.Ф. Методика обучения узуальным формам речи студентов младших курсов языкового вуза. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Мишин И.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
758186
  Рыбакова С.И. Методика обучения употреблению сослагательного наклонения в языковом вузе. (На матер. англ. яз.). : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Рыбакова С.И.; МВ и ССО РСФСР. Воронеж. гос.у н-т им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1974. – 20л.
758187
  Оцупок А.П. Методика обучения упражениям спортивных видов гимнастики и прыжков на батуте с учетом феномена функциональной асимметрии : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Оцупок А.П.; Киев.гос.ун-т. – Киев, 1984. – 23л.
758188
  Остапенко А.И. Методика обучения устной английской речи на основе функционально-стилистической диффренциации высказывания. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Остапенко А.И.; Киев.гос.пед.ин-т иностр.яз. – К, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
758189
   Методика обучения устной речи на иностранных языках. – М., 1962. – 128с.
758190
  Мусаева Ф.М. Методика обучения учащихся 5-7 классов азербайджанских школ предложному управлению. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Мусаева Ф.М.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1968. – 24л.
758191
  Хамица Е.Н. Методика обучения учащихся техническому обслуживанию тракторов и сельскохозяйственных машин / Е.Н. Хамица, М.Н. Шумский. – Минск, 1978. – 104с.
758192
   Методика обучения физике в школах СССР и ГДР. – Москва; Берлин : Просвещение, 1978. – 223 с.
758193
  Морзабаева Р.Б. Методика обучения физике в школе и вузе : Методологические аспекты / Р.Б. Морзабаева; Евразийский университет им.Л.Н.Гумилева. – Акмола : Евразийского ун-та, 1997. – 123 с. – ISBN 5-8360-1095-9
758194
  Очкасова В.Н. Методика обучения французской диалогической речи на 2 курсе языкового вуза с помощью ситуативно направленных упражнений : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Очкасова В.Н.; Киев.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Киев, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
758195
  Миньяр-Белоручев Методика обучения французскому языку : учебное пособие / Миньяр-Белоручев. – Москва : Просвещение, 1990. – 223с.
758196
  Дризовская Т.М. Методика обучения химии в 9 классе / Т.М. Дризовская. – М., 1965. – 222с.
758197
  Шаповаленко С.Г. Методика обучения химии в восьмилетней и средней школе / С.Г. Шаповаленко. – Москва, 1963. – 668с.
758198
  Шелинский Г.И. и Смирнов А.Д. Методика обучения химии в восьмилетней школе / Г.И. и Смирнов А.Д. Шелинский. – М., 1965. – 295с.
758199
   Методика обучения химии в восьмилетней школе. – Изд. 2-е, переработ. – М., 1966. – 331с.
758200
   Методика обучения химии в средней и высшей школе. – М., 1979. – 113с.
758201
  Сорокин В.В. Методика обучения химии на основе деятельностной теории учения / В.В. Сорокин. – Москва, 1992. – 223с.
758202
   Методика обучения черчению. – М., 1990. – 174с.
758203
  Толкачева И.П. Методика обучения чтению газет на английском языке (к проблеме скоростного чтения). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Толкачева И.П.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 24л.
758204
  Алл А.А. Методика обучения чтению литературы по специальности на немецком языке : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Алл А. А.; Моск. гос пед. ин-т ин. яз. – М., 1979. – 20л.
758205
  Полякова Татьяна Юрьевна Методика обучения чтению на старшем этапе неязыкового вуза с учетом профессиональной ориентации студентов (английский язык) : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.02 / Полякова Татьяна Юрьевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1986. – 23л.
758206
  Боцманова Н.Н. Методика обучения чтению оригинальной литературы. (Использование строевых средств англ. яз) : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Боцманова Н.Н.; 1 Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1969. – 28л.
758207
  Иванова Ольга Валентиновна Методика обучения экспрессивной устной речи на основе общественно-политического текста (немецкий язык, языковый вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Иванова Ольга Валентиновна; Пед. ин-т иностр. яз. – М., 1986. – 23л.
758208
  Соболева Ольга Валентиновна Методика обучения экспрессивной устной речи по общественно-полит. тематике (на мат. устного полит. комментария) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.02 / Соболева Ольга Валентиновна;. – Минск, 1987. – 25 с.
758209
  Бреслер Галина Романовна Методика обучения элементам доказательства в курсе математики IV и V классов : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.731 / Бреслер Галина Романовна ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1973. – 17 с.
758210
  Демидова Е.Л. Методика обучения эмоционально-окрашенному педагогическому воздействию : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Демидова Е. Л.; Ин-т иностр. языков. – Москва, 1988. – 24 с.
758211
  Рыкова В.А. Методика обучения эмоциональной интонации английского языка на 1-м курсе языкового вуза. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Рыкова В.А.; 1-й Москов. гос. пед .ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1968. – 18л.
758212
  Реутов Николай Иванович Методика обучения языковому материалу немецкого языка как второго иностранного на базе английского на начальном этапе (В аспекте говорения) : Автореф... канд. педагогическихнаук: 13.00.02 / Реутов Николай Иванович; Киевский ин-т иностранных языков. – Киев, 1986. – 23л.
758213
   Методика обучения языку специальности. – М., 1986. – 124с.
758214
  Демиденко Г.Ф. Методика обученя письменной речи на начальном этапе в языковом вузе (На матер. франц. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Демиденко Г. Ф.; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1973. – 23л.
758215
  Мазина Л.З. Методика обчения студентов-иностранцев интонации русского языка (начальн. этап конт. испанск. языка с русск.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Мазина Л. З.; Моск. гос. пед. ин-т. – л.
758216
  Скрябіна Н.І. Методика обчислення критерію якості маркетингових досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-40. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Подано методику обчислення критерію якості маркетингових досліджень, яка призначена для вирішення потреб зовнішньої та внутрішньої оцінки діяльності підприємств, що надають послуги з маркетингу. Запропоновано обчислення інтегрального показника - ...
758217
   Методика объяснительного и литературного чтения на русском языке в V-VIII классах национальной школы. – М. : Просвещение, 1964. – 531 с.
758218
  Султанова М Ш. Методика объяснительного чтения в начальных классах азербайджанской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Султанова Ш.М.кызы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 32л.
758219
  Тер-Григорян Методика объяснительного чтения в обработке армянской педагогической мысли : Автореф... канд. пед.наук: / Тер-Григорян А. Е.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1958. – 35л.
758220
   Методика огневой подготовки. – М., 1962. – 319с.
758221
  Горобчишин В.А. Методика оголошення заказників, пам"яток природи та заповідних урочищ : [Навчальний посібник] / В.А. Горобчишин, О.С. Абдулоєва, А.В. Подобайло; КНУТШ; Незалежна служба екологічної безпеки. – Київ : Геопринт, 2005. – 68с.
758222
  Ермолаева Е.В. Методика одновременного определения поверхностного натяжения, вязкости и плотности силикатных расплавов : Автореф... канд. хим.наук: / Ермолаева Е.В.; Харьк. гос. ун-т им. Горького. – Харьков, 1950. – 16 л.
758223
  Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою : навч. посібник для пед. ін-тів з дисц. "Основи природознавства та методика ознайомлення дітей з природою" / Н.Ф. Яришева. – Київ : Вища школа, 1993. – 385 с. : іл.
758224
  Касярум Я.О. Методика ознайомлення майбутніх економістів з біометричними технологіями захисту інформації // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 36-41. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 17 (310)). – ISSN 2076-586Х
758225
  Абдэль С. Методика ознакомления учащихся средней школы с элементами теории групп : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Абдэль С. , Амаль Р. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1974. – 35 с.
758226
  Міхно О.Г. Методика оновлення топографічних карт і планів міст за допомогою програмного продукту АRСGІS / О.Г. Міхно, А.В. Мельник, О.В. Кравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-45. – Бібліогр.: С. 45. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В роботі розглядається військовий аспект застосування сучасних геоінформаційних технологій при вирішенні завдань оновлення топографічних карт і планів міст. In article the military aspect of using of modern geoinformation technology during the ...
758227
  Мельник Андрій Васильович Методика оперативного виправлення та оновлення геопросторової моделі місцевості в геоінформаційній системі військового призначення : Автореф. дис. ... канд. географічних наук; 20. 02. 04 / Мельник А. В.; КНУТШ. Військовий інститут. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 7 назв
758228
  Мельник А.В. Методика оперативного виправлення та оновлення геопросторової моделі місцевості в геоінформаційній системі військового призначення : Дис. ...канд. геогр. наук: Спец. 20.02.04 - віськова географія / Андрій Васильович Мельник; МО України; Військовий ін-т КНУТШ. – Київ, 2006. – 143л. – Додатки л. 141-143. – Бібліогр.: Бібіліогр.: л. 130-140
758229
   Методика описания произведений печати для каталогов, библиографических картотек и информационных изданий. – М., 1968. – 332с.
758230
  Коростельова В.І. Методика опорних конспектів М.С.Винокур у викладанні географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 12-14. – Бібліогр.: 5 назв.
758231
   Методика опрацювання експертних даних від групи незалежних експертів при плануванні інформаційної боротьби / А.О. Рось, І.В. Замаруєва, Д.О. Перегудов, І.В. Молдавчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-39. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Розглядається зміст методики опрацювання експертних даних від групи незалежних експертів в інтересах вирішення комплексу задач аналізу стану структур інформаційної боротьби та планування її ведення. The method of expert data processing is examined ...
758232
  Войцехівська І.Н. Методика опрацювання історичних джерел у творчості В.С. Іконникова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-10. – (Історія ; вип. 48)


  Проаналізовано теоретичні засади творчості вченого та методики критичного опрацювання джерел
758233
  Тымчак Г.С. Методика определения акустоупругих коэфициентов связи для материала фасонных профилей металлических конструкций / Г.С. Тымчак, М.В. Филиппова, М.А. Демченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 58--63 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
758234
  Коновалов Г.С. Методика определения борат-иона при гидрохимическом анализе : Автореф... кандид. хим.наук: / Коновалов Г.С.; АН СССР. Гидрохимический ин-т. – Новочеркасск, 1952. – 7 с.
758235
  Булгаков А.Д. Методика определения влияния размера геологоразведочных экспедиций на технико-экономические показатели : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.21 / Булгаков А. Д.; Моск. геологоразвед. ин-т. – М., 1984. – 19л.
758236
  Житкова А.С. Методика определения вредных газов и паров в воздухе / А.С. Житкова. – М.-Л., 1939. – 188с.
758237
   Методика определения газоносности вмещающих пород угольных месторождений при геологоразведочных работах. – М., 1988. – 109с.
758238
  Набиль М З.И. Методика определения гидрогеологических параметров на орошаемых территориях. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Набиль З.И.М.; МГУ. – М, 1968. – 19л.
758239
  Круглова Е.К. Методика определения доступных форм микроэлементов в карбонатных почвах и растениях / Е.К. Круглова. – Ташкент, 1972. – 52с.
758240
  Щербань А.Н. Методика определения естественных тепловых полей в горном массиве по данным температурных измерений при бурении : ( Реферативная информация ) / А.Н. Щербань, В.П. Черняк. – Киев : Наукова думка, 1973. – 15с.
758241
  Пятницкий В.В. Методика определения интегральных типов коллективов // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 9/10 (189/190). – С. 36-43. – ISSN 2226-7514
758242
  Пахчанян Г.Г. Методика определения испарения в горных условиях и ее применение к расчету водного и теплового балансов Арагацского массива. : Автореф... канд.техн.наук: / Пахчанян Г.Г.; Гос.гидрол.ин-т. – Л, 1964. – 13л.
758243
   Методика определения коллекторских свойств горных пород по результатам анализа керна и гидродинамических данных. – М., 1975. – 89с.
758244
  Бурдэ А.И. Методика определения комплекса исследования при геологической съемке в поисках / А.И. Бурдэ. – Л., 1975. – 16с.
758245
  Миневский А.И. Методика определения комплексных затрат предприятия / А.И. Миневский. – М., 1971. – 148с.
758246
  Анисимова О.Н. Методика определения контрольных показателей зффективности социально-экономического развития промышленных предприятий // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 16-23. – (Економічні науки ; № 4 (32)). – ISSN 2414-0287
758247
  Барон Л.И. Методика определения коэффициентов трения горных пород / Л.И. Барон, Л.Б. Глатман. – М., 1961. – 12с.
758248
  Каск А.Г. Методика определения лимитирующего минимального расхода при расчете качества воды потоков : Автореф... канд. геогр.наук: / Каск А.Г.; МГУ. – Таллин, 1969. – 28л.
758249
  Крымгольц Г.Я. Методика определения мезозойских головоногих : Аммониты и белемниты; В помощь геологу-стратиграфу / Г.Я. Крымгольц. – Ленинград : Ленинградский университет, 1960. – 90с.
758250
  Мечитов И.И. Методика определения мутности и фракционного состава наносов / И.И. Мечитов. – Тбилиси, 1951. – 19с.
758251
  Эпштейн Е.Ф. Методика определения наивыгоднейшего времени работы долота при бурении скважин / Е.Ф. Эпштейн. – М.Л., 1949. – 28с.
758252
   Методика определения нормативов удельных капитальных вложений. – М., 1962. – 72с.
758253
  Невзоров Андрей Владимирович Методика определения остаточного ресурса современных радиоэлектронных средств вооружения : Дисс. ... канд. технич. наук: 20.02.14 / Невзоров А. В.;КНУТШ. – Киев, 2005. – 135л. – Библиогр.: л.127-135
758254
   Методика определения открытой пористости и коэффициента сжатия пор в пластовых условиях / С.Ф. Поверенный, В.М. Абеленцев, А.И. Лурье, Е.В. Поддубная // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 44-54 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
758255
  Боревский Б.В. Методика определения параметров водоносных горизонтов по данным откачек / Б.В. Боревский, Б.Г. Самсонов, Л.С. Язвин. – Москва : Недра, 1973. – 303с.
758256
  Боревский Б.В. Методика определения параметров водоносных горизонтов по данным откачек / Б.В. Боревский, Б.Г. Самсонов, Л.С. Язвин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 326 с.
758257
   Методика определения показателей механических свойств древесины. – М.-Л., 1949. – 56с.
758258
  Васильев Д.Л. Методика определения показателей физико-механических свойств выбросоопасных пластов / Д.Л. Васильев, Ю.Е. Поляков // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 138-148. – ISSN 1607-4556
758259
  Гафуров А.Р. Методика определения пороговых значений индикаторов энергетической безопасности // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (46). – С. 23-34. – ISSN 1728-8878
758260
  Фахретдинов И.А. Методика определения производных от парциальных мольных величин бинарных растворов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 394-396. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Предложен графический метод определения производных от парциальных мольных величин бинарных растворов исходя из экспериментальной зависимости экстенсивных термодинамических величин от концентрации. Запропоновано графічний метод визначення похідних від ...
758261
   Методика определения располагаемой реактивной мощности турбогенераторов. – Москва, 1967. – 49с.
758262
  Сумец А.М. Методика определения рациональной структуры системы региональных логистических кластеров / А.М. Сумец, Ю.И. Кушнерук // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 28-32 : фото. – Библиогр.: 3 назв.
758263
  Сумец А.М. Методика определения рациональной структуры системы региональных логистических кластеров / А.М. Сумец, Ю.И. Кушнерук // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 26-31 : фото. – Библиогр.: 3 назв.
758264
  Ефремова Т.Т. Методика определения содержания органического углерода в болотных и речных водах таежной зоны по оптической плотности вод / Т.Т. Ефремова, О.П. Секретенко, С.П. Ефремов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 941-952 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
758265
   Методика определения экономической эффективности автоматизированных систем управления предприятиями и производственными объединениями. – М., 1976. – 48с.
758266
   Методика определения экономической эффективности автоматизированных систем управления предприятиями и производственными объединениями. – Москва : Статистика, 1979. – 62 с.
758267
   Методика определения экономической эффективности внедрения новой техники, механизации и автоматизации производственных процессов в промышленности. – М., 1962. – 48с.
758268
  Коршунов И.В. Методика определения экономической эффективности вторичных методов добычи нефти. / И.В. Коршунов. – Баку, 1954. – 80с.
758269
   Методика определения экономической эффективности от внедрения новых технологических процессов и средств механизации и автоматизации в промышленности. – М., 1961. – 75с.
758270
   Методика определения экономической эффективности повышения частоты переменного тока для отдельных элементов электроэнергетики, групп оборудования и отраслей народного хозяйства. – Кишинев, 1976. – 54 с.
758271
  Акопов В.С. Методика определения экономической эффективности радиационной дефектоскопии / Акопов В.С. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 121 с.
758272
   Методика определения экономической эффективности размещения промышленности при планировании и проектировании нового строительства. – Москва : Экономика, 1966. – 45 с.
758273
   Методика определения экономической эффективности системы бездефектного изготовления продукции и сдачи ее с первого предъявления. – Саратов, 1964. – 28с.
758274
   Методика определения экономической эффективности формирования территориально-производственных комплексов. – М., 1983. – 39с.
758275
   Методика определения эффективности капитальных вложений. – 4-е изд. – М., 1990. – 22с.
758276
   Методика определения эффективности научной деятельности подразделений вуза. – М., 1976. – 27с.
758277
  Постников В.И. Методика определения эффективности применения радиоактивных изотопов. / В.И. Постников. – М., 1964. – 104с.
758278
  Холин В.Н. Методика опреления содержания железа в железистых породах и рудах по данным геофизических измерений в скважинах Криворожского бассейна и Белозерского района : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Холин В.Н.; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1967. – 18л.
758279
   Методика опробования железорудных месторождений на германий и другие рассеянные элементы и подсчета их запасов. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 60с.
758280
  Калик А.М. Методика опробования месторождений цветных металлов на германий, селен, теллур, таллий, кадмий, индий, галлий, рений и скандий и подсчета их запасов / А.М. Калик, Г.Г. Ключанский, И.А. Смирнов. – Москва : Недра, 1970. – 48 с.
758281
  Лунина О.П. Методика опробования слюдоносных пегматитов Северной Карелии по керну буровых колонковых скважин. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Лунина О.П.; Лен. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1964. – 25л.
758282
  Мягков В.Ф. Методика опробования хромитов Сарановского месторожения / В.Ф. Мягков, В.Л. Баталов. – Пермь, 1966. – 76с.
758283
  Коровкин Ф.П. Методика опроса по истории в 8-10 классах средней школы / Ф.П. Коровкин. – М, 1953. – 80 с.
758284
  Портнов М.Л. Методика опроса учащихся на уроках литературы в старших классах средней школы / М.Л. Портнов. – М., 1958. – 120 с.
758285
  Горев Л.Н. Методика оптимизации природной среды обитания : Учебное пособие / Л.Н. Горев, В.И. Пелешенко, В.В. Кирпичный. – Київ : Либідь, 1992. – 528с. : ил.57 + Табл.57. – Библ.:102 назв. – ISBN 5-325-00146-9
758286
  Горев Л.М. Методика оптимизации природной среды обитания / Л.М. Горев. – К, 1992. – 520с.
758287
  Власов В.А. Методика оптимизации структуры и численности штатов пофессорского-преподавательского состава вуза / В.А. Власов. – Москва, 1976. – 68с.
758288
  Ткачев Ю.А. Методика оптимизации структуры опробования при геолого-геохимических исследованиях и разведке месторождений на примере залежей нефти / Ю.А. Ткачев, М.П. Кетрис. – Сыктывкар, 1978. – 52с.
758289
  Эльмет Х.А. Методика оптимизации структуры посевных площадей и размедения севооборотов / Х.А. Эльмет. – М., 1978. – 128с.
758290
  Рудницкий А.О. Методика оптимизации уровня участия национальной экономики в системе мирового хозяйства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 50-51
758291
  Слободянюк Р.В. Методика оптимізації екскаваторно-автомобільного комплексу при використанні тимчасових відвалів / Р.В. Слободянюк, М.М. Пижик // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 130. – С. 159-167 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1607-4556
758292
   Методика оптимізації маршруту подолання ППО противника підрозділами тактичної авіації / О.М. Полуйко, П.М. Онипченко, О.В. Тимошенко, В.Я. Корецький // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 48-53. – ISSN 1997-9568


  "Обгрунтована актуальність дослідження способів і тактичних прийомів подолання сучасної ППО противника. Одним із шляхів вирішення даного завдання є автоматизація розрахунку і вибору найвигіднішого маршруту подолання ППО противника, що дозволить із ...
758293
  Іванець Г.В. Методика оптимізації територіальних структур силових відомств з урахуванням рівня техногенно-природних загроз на територіях адміністративно-територіальних одиниць України / Г.В. Іванець, С.А. Горєлишев, Д.С. Баулін // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / Національна академія Національної гвардії України. – Харків, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 39-43. – ISSN 2409-7470
758294
   Методика опытных работ на сенокосах и пастбищах. – М., 1961. – 288с.
758295
  Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса. / А.С. Макаренко. – М, 1950. – 108с.
758296
  Зверева Т.И. Методика организации выполнения домашнего задания по дисциплине "Поиск и обработка экономической информации средствами Интернета и офисных приложений" // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 6. – С. 31-34. – ISSN 0234-0453
758297
   Методика организации выставок литературы на иностранных языках. – М., 1971. – 40с.
758298
  Сахарова О.Н. Методика организации деловых игр по математике // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 7. – С. 38-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
758299
  Белый Владимир Кириллович Методика организации и изучения факультативного спецкурса "Строение и свойства твердых тел" : Автореф... канд. пед.наук: / Белый Владимир Кириллович; Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1974. – 18л.
758300
  Титов Евгений Петрович Методика организации и оформления тематической выставки в школе / Титов Евгений Петрович. – М. : Просвещение, 1984. – 127с.
758301
   Методика организации и проведения вечера классической немецкой поэзии. – М., 1971. – 71с.
758302
   Методика организации и проведения космовизуальных наблюдений в целях охраны лесов и пожаров. – Москва, 1987. – 36с.
758303
  Ковриго П.А. Методика организации и проведения микроклиматических исследований природных и природно-антропогенных геосистем / П.А. Ковриго. – Минск, 1987. – 50с.
758304
  Астахова Е.В. Методика организации и проведения семинарских занятий по предметам гуманитарного цикла : Для магистрантов, аспирантов, преподавателей высшей школы / Е.В. Астахова; Харьковский гуманитарный ин-тут "Народная укр. академия". – Харків, 2000. – 52с.
758305
  Бодрова Н.А. Методика организации и проведения уроков внеклассного чтения по литературе в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Бодрова Н. А.; Куйбыш. пед. ин-т. – Куйбышев, 1967. – 22л.
758306
  Аллахвердиев Н.Н. Методика организации и проведения учебных экскурсий по географ. (По мат. 5-8 кл. общеобр. школ. АзССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Аллахвердиев Н. Н.; Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1964. – 23л.
758307
  Джафарадзе А.М. Методика организации и проведеня внеклассной работы по русскому языку с учащимися 5-8 классов азербайджанской школы : Автореф... канд. пед.наук: / Джафарадзе А. М.; Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1968. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
758308
   Методика организации научной работы с молодёжью : Материалы международного семинара 26 октября 2001 года. – Київ : Європейський університет, 2001. – 220с. – ISBN 966-7942-04-Х
758309
  Алексич А.П. Методика организации педагогического процесса на уроках русского языка в V-VII классах : из опыта работы / Алексич А.П. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 158 с.
758310
  Абдуллаев А.А. Методика организации работы над языком художественных произведений на уроках чтения. : Автореф... Канд.пед.наук: / Абдуллаев А.А.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1981. – л.
758311
  Лаврентьев Ю.Г. Методика организации спортивных соревнований в школе / Ю.Г. Лаврентьев, Р.М. Сомус. – Л., 1960. – 124с.
758312
  Ошкая В.П. Методика органических синтезов / В.П. Ошкая. – Рига, 1967. – 105с.
758313
  Данильченко І.Г. Методика організації діалогічної взаємодії в процесі навчання старшокласників української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Данильченко Ірина Григорівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
758314
  Рудик А.В. Методика організації екологічної стежки по території ботанічного саду / А.В. Рудик, Л.П. Міронець // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: В.І. Шейко, А.П. Вакал, Ю.І. Литвиненко [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 14. – С. 88-92. – ISSN 2415-8526
758315
  Хмельницький О.Ю. Методика організації захисту інформації в комп"ютерних системах від несанкціонованого доступу / О.Ю. Хмельницький, Ю.В. Хмельницький, Є.В. Стьопін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті представлено методику організації захисту інформації для забезпечення високих показників надійності обчислювальної техніки, під час побудови комплексних систем захисту каналів передачі від яких залежить ефективність та продуктивність роботи ...
758316
  Почапська О.І. Методика організації і проведення виробничої практики в Коледжі журналістики і Масових комунікацій університету Флориди (США) // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 28-29
758317
  Панченко В.Ф. Методика організації і проведення фізичної підготовки та масової спортивної роботи в підрозділах, частинах військ протиповітряної оборони України : Навчальний посібник / В.Ф. Панченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 123с.
758318
  Бондаренко Л. Методика організації рольової гри "Урок літератури" для студентів-філологів (із досвіду роботи)
758319
  Бачієва Л. Методика організації самостійної роботи з дисципліни "Апаратне забезпечення персонального комп"ютера" // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 92-97. – ISSN 2308-4634
758320
  Покась Л.А. Методика організації та проведення групової позакласної роботи з географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 21-29. – Бібліогр.: 14 назв
758321
  Коляда І. Методика організації та проведення комбінованого уроку при вівченні теми: "Монгольська навала на українські землі" // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – № 2. – С. 34-41
758322
  Кірічук Ю.П. Методика організації та проведення навчальних екскурсій з фізичної географії / Ю.П. Кірічук, Л.А. Покась // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 26-30 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
758323
  Коновалова Н.П. Методика організації та проведення самостійної роботи при вивченні інженерних дисциплін / Н.П. Коновалова, В.М. Коновалова // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 78-85


  Аналізуються форми та методи самостійної роботи студентів.
758324
  Цуруль О. Методика організації та проведення семінарів: особливості підготовки майбутніх учителів біології // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 130-140. – ISSN 2312-5993
758325
  Коляда І. Методика організації та проведення театралізованого уроку на тему: "Найвизначніші пам"ятники правової культури України" при вивченні основ правознавства у 9 кл. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 1. – С. 39-41
758326
  Коляда І. Методика організації та проведення уроку- лекції на тему "Кирило-Мефодіївське товариство" / І. Коляда, Я. Футей // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 12 (160), грудень. – С. 35-39


  Запропоновано розробку уроку, мета якого: закріпити і узагальнити знання учнів про причини утворення, склад та діяльність Кирило-Мефодіївського товариства, його історичне значення у розгортанні українського національно-визвольного руху, розкрити місце ...
758327
  Покась Лілія Методика організації та проведення уроку-конференції з географії : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 31-34. – Бібліогр.: 4 назви
758328
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку-суд історії на тему: "Микола Іванович Кибальчич - саможертовний мрійник-борець за утвердження справедливого суспільства чи фанатичний революціонер-терорист?" : (до 155-річчя з дня народження М.І. Кибальчича) / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 36-41
758329
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку-суду історії на тему: "Коліївщина 1768 р. - повстання за свободу українського народу чи кривава різанина сіромою шляхти та євреїв?" / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 36-40
758330
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку-суду історії на тему: "Південно-Західний Відділ Імператорського Географічного Товариства - культурно-освітницький осередок освіченого та лояльного владі україн / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-22
758331
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку - прес-конференції з теми: "Конституція України, особисті (громадянські) права та свободи громадян України" : (основи правознавства, 9 клас) / Коляда Ігор, Погорєлов Олексій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 40-44
758332
   Методика організації та проведення уроку - прес-конференції з теми: "Конституція України, особисті (громадянські) права та свободи громадян України" : (основи правознавства, 9 клас) / Коляда, , Ігор, , Погорєлов, , Олексій // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5
758333
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку - прес-конференції з теми: "Конституція України, особисті (громадянські) права та свободи громадян України" : (основи правознавства, 9 клас) / Коляда Ігор, Погорєлов Олексій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 40-44
758334
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку - прес-конференції з теми: "Радянська модернізація в Українській Радянській Соціалістичній Республіці". (історія України, 10 клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-24
758335
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку - суду історії на тему: "Іван Гонта - відважний сотник, що боровся за свій народ, чи безжалісний месник за особисті кривди?" : (Історія України, 9 клас) / Коляда Ігор, Радчук Андрій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 35-39
758336
  Коляда І. Методика організації та проведення уроку на тему: "Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України у складі Російської імперії на початку XX ст."(історія України, 10 клас) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 9. – С. 22-31
758337
  Коляда І. Методика організації та проведення уроку на тему:"Культурне життя в україні у добу гетьманату" (історія України, 10 клас) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 27-34
758338
  Коляда І. Методика організації та проведення уроку на тему:"Національно-культурне будівництво в добу УЦР" (історія України, 10 кл.) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 1. – С. 24-32
758339
  Покась Лілія Методика організації та проведення шкільних семінарів на уроках фізичної географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 15-19 : Схема. – Бібліогр.: 8 назв
758340
  Бернацький М.І. Методика орфографії в середній школі. / М.І. Бернацький. – Киев
2. – 1941. – 164с.
758341
  Чеменян Г. Методика освоєння українського пісенного фольклору в процесі підготовки майбутніх вчителів музики // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 109-115. – ISSN 2414-5076
758342
  Уйсімбаєва Н.В. Методика особистісного самовдосконалення майбутніх учителів // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 113-117. – ISSN 2413-1571


  У статті акцентується увага на використанні потенціалу позааудиторної роботи щодо створення умов ефективного процесу особистісного самовдосконалення майбутніх учителів. Визначено та обґрунтовано основні складові методики особистісного ...
758343
  Варковецкая Г.Н. Методика осуществления межпредметных связей в профтеучилищах. / Г.Н. Варковецкая. – Москва, 1989. – 127с.
758344
  Угрюмова Н.И. Методика отбора лексического материала для обучения чтению военных национально-технических текстов (на материале английского языка) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00 / Угрюмова Н.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
758345
  Брудный В. Методика отбора органов самоорганизации населения для делегирования им Одесским городским советом части собственных полномочий, финансов и имущества / Владимир Брудный, Андрей Крупник, Алексей Орловский ; Одес. гор. общ. орг. "Лицом к лицу", Одес. общ. ин-т соц. технол. – Одесса : Хоббит, 2005. – 40 с.
758346
   Методика отримання, перевірки та реалізації інформації що до корупційних діянь / М.І. Камлік, П.Т. Гега, Л.М. Доля, В.Я. Діідик // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.72-85. – ISSN 1609-0462
758347
  Женченко М.І. Методика оформлення бібліографічних посилань на електронні ресурси в наукових статтях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 119-124


  У статті розглянуто проблемні питання та визначено основні підходи до оформлення бібліографічних посилань на електронні ресурси. The article deals with problematic issues and the main approaches to a design of bibliographic references to electronic ...
758348
  Кичак В.М. Методика оценивания параметров и характеристик битовых ошибок / В.М. Кичак, В.Д. Тромсюк // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космических исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2017. – № 3, май - июнь. – С. 87-99. – ISSN 0572-2691
758349
  Крят В.М. Методика оценки аодных преград / В.М. Крят. – М., 1978. – 159с.
758350
   Методика оценки вредоносности организмов в условиях полевых опытов по современным технологиям (унифицированный подход). – Л., 1984. – 38с.
758351
  Ткаченко Ю.Ф. Методика оценки геофизических параметров статистическими методами. : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.12 / Ткаченко Ю.Ф.; Москов. ин-т нефтехим. и газовой пром. – М., 1977. – 20л.
758352
  Годунов А.А. Методика оценки деловых и морально-политических качеств руководителей и специалистов социалистического производства. / А.А. Годунов, П.С. Емшин. – 2-е изд. – Л, 1971. – 38с.
758353
  Ильина В.Г. Методика оценки загрязнения почв и растений в результате применения удобрений и химических средств защиты растений : агрометрологія / В.Г. Ильина, Т.Н. Карамышева // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 248-252 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2914
758354
  Смирнов В.А. Методика оценки интеграции вуза в региональные процессы // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – C. 13-18. – ISSN 1026-955X


  Представлена методика, позволяющая осуществить первоначальную оценку интегрированности вуза в региональные процессы. Выделены три базовых процесса, в которые могут быть вовлечены региональные университеты. В основу методики положены четыре индикатора, ...
758355
  Ситников А.Б. Методика оценки испарения с поверхности рапы Восточного лечебного бассейна Сакского озера на основе баланса масс солей и объемов рассолов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 104-112. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
758356
  Макарец А.Б. Методика оценки качества маркетинговых коммуникаций вузовских веб-сайтов // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 4 (75). – С. 46 - 57
758357
   Методика оценки комплексной вредоносности организмов на зерновых культурах. – Л., 1983. – 44с.
758358
  Татьяна Тарасова Методика оценки конкурентоспособности оказываемых услуг транспортными организациями // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 454-459 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
758359
  Крамаренко И.С. Методика оценки кредитоспособности заемщика: практический аспект / И.С. Крамаренко, Л.А. Козаченко // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; гл. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 5 (670). – С. 49-60. – ISSN 2522-9311
758360
  Касумов Ф. Методика оценки научных инноваций / Ф. Касумов, Н. Гасанова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 2 (340), лютий. – С. 47-50. – ISSN 1810-3944


  Создание современных и эффективных научно-инновационных систем является одной из первостепенных целей стратегии развития экономики Азербайджанской Республики. Авторы статьи проанализировали наиболее авторитетные глобальные рейтинги и разработали ...
758361
   Методика оценки нефтегазоносности локальных ловушек. – Москва : Недра, 1988. – 194с.
758362
   Методика оценки последствий добычи янтаря по многоспектральным спутниковым снимкам / В.Н. Маслей, Д.К. Мозговой, К.Г. Белоусов, В.С. Хорошилов, А.С. Бушанская, Н.Г. Галич // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 2016. – Т. 22, № 6 (103). – С. 26-36. – ISSN 1561-8889
758363
  Веллингтон П. Методика оценки проростков семян / П. Веллингтон; Под ред. Хорошайлова Н.Г. – Москва : Колос, 1973. – 175с.
758364
   Методика оценки радиационной обстановки. – Гомель, 1980. – 28с.
758365
  Капочкина А.Б. Методика оценки расхода источника субмаринной разгрузки / А.Б. Капочкина, В.И. Михайлов // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 43-45
758366
  Егоршин А.П. Методика оценки результатов труда профессорско-преподавательского состава вуза / А.П. Егоршин, И.В. Гуськова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 2. – С. 46-49. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается новая методика балльной оценки результативности труда профессорско-преподавательского состава вузов. Приводятся расчеты по этой методике на примере негосударственного экономического вуза. The article proposed new methodology for ...
758367
  Зеленин И Методика оценки ресурсов подземных вод горных районов. / И Зеленин. – М, 1965. – 136с.
758368
  Цветкова Л.С. Методика оценки речи при афизии / Л.С. Цветкова. – Москва, 1981. – 67с.
758369
  Иночкин В.В. Методика оценки социально-психологического климата в коллективе библиотеки // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 62 - 69. – ISSN 0130-9765
758370
  Обиденко В.И. Методика оценки точности определения метрических параметров территории Российской Федерации по цифровым топографическим картам // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 44-50 : табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
758371
  Карандеев Ю.Т. Методика оценки увлажненности ландшафтов и культурных фитоценозов в связи с мелиорацией земель на Украине : общие вопросы географии // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 100-104 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0201-4122
758372
  Гродзинский М.Д. Методика оценки устойчивости геосистем к антропогенным воздействиям : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 32-38 : Табл., картосхема. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
758373
  Пахомычев А.И. Методика оценки физического развития подростков / А.И. Пахомычев. – М., 1957. – 108с.
758374
  Афанасьев С.А. Методика оценки экологических рисков, возникающих при воздействии источников загрязнения на водные объекты / С.А. Афанасьев, М.Д. Гродзинский. – Киев : АйБи, 2004. – 64 с. – На тит. листе "Программа экологического оздоровления бассейна Днепра". – ISBN 966-95538-5-7
758375
   Методика оценки экономической эффективности внедрения статистических методов контроля качества продукции. – М., 1976. – 24с.
758376
   Методика оценки экономической эффективности инженерно-геологической съемки (на примере выбора оптимальных трасс трубопроводов на севере Западной Сибири). – М., 1976. – 58с.
758377
   Методика оценки экономической эффективности отраслевых автоматизированных систем управления (ОАСУ) в промышленных министерствах, всесоюзных и республиканских промышленных объединениях. – М., 1976. – 54с.
758378
  Сагайдак-Никитюк Методика оценки эффективности логистической деятельности фармацевтического предприятия // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 6. – С. 32-39 : табл., рис., фото. – Библиогр.: 16 назв
758379
  Кабанов А. Методика оценки эффективности управления денежными потоками в холдинговых компаниях // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 162-176. – ISSN 0207-3676
758380
  Стебленко Э.А. Методика оценки языковой трудности учебных текстов на иностранном (английском) языке. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Стебленко Э.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1982. – 22л.
758381
  Шевченко О.Л. Методика оцінки бар"єрної стійкості водозаборів щодо забруднюючих речовин // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 69-77. – ISSN 1025-6415
758382
  Білоус І. Методика оцінки бідності в Україні та проблеми фінансового забезпеченння її подолання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 120-126. – ISSN 1818-5754
758383
  Сунь Лінь Методика оцінки вартості об"єктів нематеріальних активів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-59. – (Економіка ; вип. 41)


  Визначено методику оцінки вартості нематеріальних активів згідно з міжнародними стандартами бухгалтерсьеого обліку у процесі реформування бухгалтерського обліку в Україні.
758384
  Роганова О. Методика оцінки вартості цінних паперів у портфелі банку // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 64-71. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
758385
   Методика оцінки виробничого ризику / О.М. Гурченко, А.С. Бєліков, М.А. Касьянов, В.А. Шаломов, П.І. Стефанович // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 127-140 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
758386
  Турило А.М. Методика оцінки виробничої безпеки підприємства : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, С.В. Капітула // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 137-143 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
758387
  Скриньковський Р.М. Методика оцінки впливу груп факторів на інвестиційну привабливість машинобудівних підприємств // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 121-134 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
758388
  Твердохлібова Д. Методика оцінки впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 40-53. – ISSN 0131-775Х
758389
  Полутренко У.Б. Методика оцінки впливу містобудівних і культурологічних факторів на туристичне використання замкових комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 172-179 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-3455
758390
  Буга Н.Ю. Методика оцінки впливу науково-технологічних факторів на розвиток промисловості проблемних регіонів // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 145-155 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
758391
  Кубенко К.О. Методика оцінки геоекологічної складової якості життя людини в міському середовищі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 130-138. – ISSN 0868-6939
758392
  Козлова О.В. Методика оцінки дивідендного потенціалу акціонерних товариств та порівняння її з іншими методами аналізу діяльності підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 97-99. – Бібліогр.: на 6 пунктів
758393
   Методика оцінки досягнення стратегічних (оперативних) цілей Плану дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016-2020 роках / О.В. Устименко, А.К. Павліковський, А.Й. Фучко, П.О. Фесянов // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 115-121. – ISSN 2304-2699
758394
  Климахіна О. Методика оцінки економічного потенціалу регіону // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 38-42. – ISSN 0131-775Х
758395
  Литвин М.М. Методика оцінки ефективності виконання задач охорони державного кордону дільничними інспекторами прикордонної служби на ділянках відділів прикордонної служби органів охорони державного кордону / М.М. Литвин, В.Ф. Сторожук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 185-190
758396
  Коренюк П. Методика оцінки ефективності використання та відтворення продуктивних угідь сільськогосподарських підприємств / П. Коренюк, Н. Чмуленко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 47-50 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
758397
  Єрмакова О. Методика оцінки ефективності кластерів як каталізаторів експортного потенціалу регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 35-38. – ISSN 1810-3944
758398
  Деменіна О.М. Методика оцінки ефективності системи оперативного контролінгу на промисловому підприємстві // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 158-163. – Бібліогр.: на 10 пунктів
758399
  Ковтуненко О.П. Методика оцінки ефективності функціонування системи тривалого зберігання озброєння та військової техніки / О.П. Ковтуненко, О.В. Зубарев, О.А. Оністрат // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 83-86
758400
  Жук Я.О. Методика оцінки залишкової міцності тонкостінного сталевого елемента конструкції при імпульсному тепловому опроміненні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 134-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  У рамках динамічної постановки зв"язаної задачі термомеханіки досліджується залишковий напружено-деформований стан металевого диска, що виникає внаслідок дії теплового імпульсу. Розв"язування осесиметричної задачі проводиться чисельно з використанням ...
758401
  Волкодав В.В. Методика оцінки інвестиційного клімату перехідних країн Європи в контексті міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 134-137
758402
  Турило Анатолій Михайлович Методика оцінки інвестиційної безпеки підприємства / Турило Анатолій Михайлович, Капітула Сергій Васильович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 140-143. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання оцінюаания інвестиційної безпеки підприємства. Наведено класифікацію інвестиційної безпеки як складової економічної безпеки підприємства. Розроблено методику якісної та кількісної оцінки інвестиційної безпеки підприємства.
758403
  Турило А.М. Методика оцінки інвестиційної безпеки підприємства / А.М. Турило, С.В. Капітула // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 140-143. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання оцінюаания інвестиційної безпеки підприємства. Наведено класифікацію інвестиційної безпеки як складової економічної безпеки підприємства. Розроблено методику якісної та кількісної оцінки інвестиційної безпеки підприємства.
758404
  Коляда К.Г. Методика оцінки інвестиційної привабливості it-компанії за допомогою показників аналізу акцій та інтегрального показника інвестиційної привабливості / К.Г. Коляда, Т.В. Пуліна, І.А. Нечаєва // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – C. 41-45. – ISSN 2306-6814
758405
   Методика оцінки індивідуального ризику дл здоров"я міських дітей 12-15 років / О.Т. Єлизарова, С.В. Гозак, Т.В. Станкевич, А.М. Парац // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (93). – С. 44-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
758406
  Петрина М. Методика оцінки інноваційного потенціалу технопаркової структури // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 119-129. – ISSN 1562-0905
758407
  Паршин Ю.І. Методика оцінки інформаційного забезпечення стратегії сталого економічного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 18-22. – ISSN 2306-6814
758408
  Світлична В.Л. Методика оцінки кадрового потенціалу підприємства в контексті економіки знань // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 57 : Актуальні проблеми сталого розвитку України та її регіонів. – С. 361-367
758409
  Назаренко Р. Методика оцінки комерційних пропозицій потенціальних постачальників // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 16-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
758410
  Никифорова Т.Ю. Методика оцінки конкурентоспроможності країн // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 129-130. – (Серія "Економічні науки")
758411
  Гусак О.Ю. Методика оцінки конкурентоспроможності національної податкової системи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст.


  Запропонована методика оцінки конкурентоспроможності національної податкової системи як універсального інструментарію міжнародного порівняння систем оподаткування країн світу.
758412
  Чорна М. Методика оцінки конкурентоспроможності підприємств ритейлу в умовах циклічності розвитку національної економіки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 72-79. – ISSN 1728-9343
758413
  Чорна М. Методика оцінки конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі / М. Чорна, О. Цуркан, Л. Філіпішина // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.20-24. – ISSN 1728-9343
758414
  Крамаренко І.С. Методика оцінки кредитоспроможності позичальника: практичний аспект / І.С. Крамаренко, Л.А. Козаченко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 5 (678). – С. 49-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2522-9303
758415
  Мась Н. Методика оцінки морально-психологічного стану особового складу ЗСУ в особливий період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 30-33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті автор пропонує методику оцінки морально-психологічного стану особового складу під час виконання завдань за призначенням в умовах особливого періоду. В статье автор предлагает методику оценки морально-психологического состояния личного состава ...
758416
  Бардакова С.М. Методика оцінки мотивації персоналу на підприємствах машинобудівної галузі / С.М. Бардакова, Л.М. Сакун // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 47-50. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
758417
  Гринюк О.Ю. Методика оцінки природного потенціалу лікувальних мінеральних вод (на прикладі курорту Трускавець) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 47-53. – ISSN 0868-6939


  У роботі розглянуто методику оцінки природного потенціалу мінеральних вод. На основі даної методики досліджено та проаналізовано бальнеологічний потенціал курорту Трускавець. This article describes a methodology for evaluating the potential of natural ...
758418
  Оніщенко С. Методика оцінки регіональних ринків та її використання в банківській діяльності : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 35-39 : Табл., рис.
758419
  Березівський П. Методика оцінки ресурсного потенціалу особистих селянських господарств із позиції системного підходу / П. Березівський, Л. Войнича // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 70-73. – Бібліогр.: 12 назв.
758420
  Трощій Д.О. Методика оцінки ризиків неплатежів при здійсненні операцій фінансового лізингу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 11-14
758421
   Методика оцінки ризиків погіршення якісного стану підземних вод у розрізі оновленого водного законодавства України / К.Є. Бойко, О.Є. Кошляков, О.В. Щербак, К.В. Мудра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 30-31. – ISSN 2306-5680
758422
  Бойко К. Методика оцінки ризику виникнення новітніх зсувів південно-західного берегу Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 76-80. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Інженерно-геологічне освоєння території південного берега Криму, що є геодинамічно активною геолого-тектонічною структурою, завжди ускладнювалось широким розповсюдженням екзогенних геологічних процесів (ЕГП). Особливо небезпечним явищем для регіону є ...
758423
  Камишникова Е.В. Методика оцінки рівня економічної безпеки металургійного підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 77-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
758424
  Вергун М.О. Методика оцінки рівня інвестиційного потенціалу ВНЗ в умовах ринкової економіки // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 3 (22). – С. 114-116
758425
   Методика оцінки рівня навченості кінцевих користувачів інформаційних систем збройних сил України / В.І. Галаган, А.М. Турейчук, С.В. Бондарчук, О.С. Прокопенко, С.В. Полішко // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (54). – С. 85-90. – ISSN 2412-4338
758426
  Воронцов О.С. Методика оцінки рівня розвитку фахової компетентності молодших офіцерів соціально-психологічної служби Збройних Сил України в системі підвищення кваліфікації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Впровадження новітніх освітніх технологій дозволяє всім громадянам забезпечити можливість навчання протягом всього життя, створити максимально комфортні умови для здобуття освіти та постійної самоосвіти. У статті представлено методику оцінки рівня ...
758427
  Джулій А.В. Методика оцінки рівня функціональної безпеки інформаційної системи : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Джулій Андрій Володимирович ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2012. – 180 л. – Бібліогр.: л. 166-180
758428
  Джулій А.В. Методика оцінки рівня функціональної безпеки інформаційної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Джулій Андрій Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
758429
  Колеснік В.І. Методика оцінки статистичного ресурсу управлінської діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 46-52. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
758430
  Оксіюк О.Г. Методика оцінки структурної складності семантичної мережі / О.Г. Оксіюк, Ю.В. Волосюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 132-135
758431
  Сусло С.Т. Методика оцінки ступеня ризику діяльності людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 54-56. – Бібліогр.: 5 назв
758432
  Твердохлібова Д. Методика оцінки фінансового стану банківської системи України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-55. – ISSN 0131-775Х
758433
  Твердохлібова Д. Методика оцінки фінансового стану банківської системи України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-55. – ISSN 0131-775Х


  Подано методику оцінки фінансового стану банківської системи. Суть такої методики полягає в тому, що, оцінюючи поведінку його індикаторів за ознакою "кризовості" за шкалою балів (-1, 0, +1) і підсумовуючи отримані оцінки для всіх цих індикаторів, ...
758434
  Балицька М.В. Методика оцінки фінансової стійкості страхової компанії // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / голов. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2017. – № 5 : Науково-практичний збірник, № 5. – C. 32-35. – ISSN 2076-4561
758435
  Головач Н. Методика оцінювання відповідності професійно значущих якостей фахівців з управління персоналом та економіки праці вимогам ринку праці // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 56-60. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
758436
  Городнов В.П. Методика оцінювання вразливості системи фізичного захисту ядерної установки від нападу озброєних злочинців / В.П. Городнов, С.М. Суконько // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67). – С. 38-46. – ISSN 2078-7480
758437
  Кухтенкова Тетяна Методика оцінювання групової роботи учнів на уроках географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 40-41. – Бібліогр. 6 назв
758438
  Залізко В.Д. Методика оцінювання економічної безпеки сільських територій України / В.Д. Залізко, В.І. Мартиненков // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 1 (650). – С.19-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
758439
  Руликівський В. Методика оцінювання ефективності державного управління розвитком агропромислового комплексу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 98-104
758440
  Пасічник В.І. Методика оцінювання ефективності психологічної підготовки особового складу військового підрозділу до виконання завдань за призначенням / В.І. Пасічник, В.С. Афанасенко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (62). – C. 59-69. – ISSN 2078-7480
758441
  Скриньковський Руслан Миколайович Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємств машинобудування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 228-240. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано підходи та запропоновано методику оцінювання інвестиційної привабливості підприємств машинобудування в системі "інвестор - реципієнт".
758442
  Вахович І.М. Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємства / І.М. Вахович, І.В. Олександренко, М.С. Забедюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 154-160. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
758443
  Сікорський Д.О. Методика оцінювання інформаційних ризиків в CRM системах на підгрунті нечіткої логіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 56-60. – ISSN 2306-6814
758444
  Бучик С.С. Методика оцінювання інформаційних ризиків в автоматизованій системі / С.С. Бучик, С.В. Мельник // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій. – Житомир, 2015. – Вип. 11. – С. 33-43. – ISSN 2076-1546
758445
  Смачило В. Методика оцінювання кадрового потенціалу на підприємстві // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 1. – С. 22-27 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-6912 01
758446
  Селіверстова Людмила Сергіївна Методика оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємств легкої промисловості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 120-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано підхід, який дозволить отримувати більш об"єктивну оцінку конкурентоспроможності продукції легкої промисловості і суттєво підвищити ефективність управління конкурентоспроможністю.
758447
  Селіверстова Людмила Сергіївна Методика оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємств легкої промисловості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 120-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано підхід, який дозволить отримувати більш об"єктивну оцінку конкурентоспроможності продукції легкої промисловості і суттєво підвищити ефективність управління конкурентоспроможністю.
758448
  Селіверстова Л.С. Методика оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємств легкої промисловості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 120-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано підхід, який дозволить отримувати більш об"єктивну оцінку конкурентоспроможності продукції легкої промисловості і суттєво підвищити ефективність управління конкурентоспроможністю.
758449
  Ільїч Л.М. Методика оцінювання конкурентоспроможності робочої сили / Л.М. Ільїч, М.О. Кримова // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 165-177. – ISSN 2072-9480
758450
  Махнуша С.М. Методика оцінювання параметрів конкурентноспроможності торгової марки як елементу її потенціалу : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 80-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
758451
  Кравченко Н.О. Методика оцінювання потенціалу ефективного функціонування та територіальної організації рекреаційного господарства регіону : економіка та екологія // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 172-178 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
758452
  Россоха В.В. Методика оцінювання потенціалу інновацій : економіка та управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 68-75. – Бібліогр.: 11 назв
758453
  Балан В.Г. Методика оцінювання потенціалу синергізму угод злиття та поглинання / В.Г. Балан, О.М. Кичань // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 18, вересень. – С. 34-40. – ISSN 2306-6814
758454
  Фіалко О.Й. Методика оцінювання прогнозних експлуатаційних ресурсів термальних вод в умовах їх штучного поповнення (на прикладі гідротермальних родовищ Закарпатської області) : гідрогеологія / О.Й. Фіалко, А.А. Барило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-77 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 16)


  Наведено методику та результати оцінки штучно поповнюваних прогнозних експлуатаційних ресурсів темпоральних вод семи термоаномальних родовищ Закарпатської області. Ресурси розраховано методом узагальнених систем свердловини, складають 239,4 тис. ...
758455
  Мазур О.Є. Методика оцінювання регіонального рівня інституціонального розвитку роздрібної торгівлі // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 88-101. – ISSN 2413-9998
758456
   Методика оцінювання результативності служби з охорони громадського порядку / С.О. Годлевський, К.О. Споришев, В.М. Бацамут, О.В. Лавніченко, І.І. Приходько // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67). – С. 16-24. – ISSN 2078-7480
758457
  Дмитренко Т. Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (374), грудень. – С. 20-30. – ISSN 1810-3944
758458
  Худокормова М.І. Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 283-289 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
758459
  Моргулець О.Б. Методика оцінювання рівня автономії ВНЗ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 11 (174). – C. 152-157
758460
  Протопопова Н.А. Методика оцінювання рівня економічної безпеки підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 190-193. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
758461
  Кацалап В.О. Методика оцінювання рівня інформаційного впливу на особовий склад збройних сил України в ході проведення антитерористичної операції // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 38-42. – ISBN 978-966-2439-41-0
758462
  Величко О.П. Методика оцінювання розвитку логістики підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 45-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
758463
  Пєстова І.О. Методика оцінювання стану рослинності урбанізованих територій з використанням багатоспектральних космічних знімків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Пєстова Ірина Олександрівна ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН України". – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
758464
  Кулинич Р. Методика оцінювання стійкості обмінного курсу валют // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 90-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
758465
  Кібук Т.М. Методика оцінювання стратегічного потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 31-37
758466
  Попова В.В. Методика оцінювання структурних зрушень факторних комбінацій української економіки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 30-36
758467
  Мельник Л.Ю. Методика оцінювання та діагностика процесу формування економіки знань аграрної сфери України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 33-39. – ISSN 2306-6792
758468
  Козлова А.О. Методика оцінювання та картування біорізноманіття з використанням багатоспектральних даних дистанційного зондування землі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.07.12 / Козлова А.О.; НАНУ; Ін-т геологічних наук; Науковй центр аерокосмічних досліджень землі. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
758469
  Арістова А. Методика оцінювання фінансового результату банку : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С. 48-51. – ISSN 1605-2005
758470
  Богатирьов І.І. Методика оцінювання фінансової глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 16-19
758471
  Кашина Г. Методика оцінювання якості електронних навчальних ресурсів у системі післядипломної педагогічної освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 229-240
758472
  Міхно О. Методика оцінювання якості міського середовища / О. Міхно, І. Патракеєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 29-39. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Пропонується підхід до оцінки стану навколишнього антропогенно-трансформованого середовища, заснований на метаболічній концепції міського середовища. Удосконалення існуючих та розробка нових індикаторів є важливим етапом у напрямку впровадження у ...
758473
  Кошик Ю.О. Методика палеогеографічних реконструкцій плейстоцену Придніпров"я за малакофауністичними даними / Ю.О. Кошик, І.Л. Люрін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 11-18 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географії ; Вип. 16)
758474
   Методика палеомагнитного изучения красноцветов. – Казань, 1979. – 132с.
758475
   Методика палеонтологических исследований. – Москва : Мир, 1973. – 392с. – (Науки о земле ; Т. 51 ; Фундаментальные труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии)
758476
   Методика палеопедологических исследований. – Киев : Наукова думка, 1979. – 272с.
758477
   Методика партийного образования. – М., 1969. – 320с.
758478
   Методика партийного образования. – Изд. 2-е. – Москва, 1970. – 304 с.
758479
  Вишняков А.С. Методика партийной пропаганды / А.С. Вишняков, В.К. Архипенко, Н.Н. Генц. – Москва, 1966. – 303с.
758480
  Вишняков А.С. Методика партийной пропаганды / А.С. Вишняков, В.К. Архипенко, Н.Н. Генц. – Москва, 1967. – 303с.
758481
   Методика партийной учебы / Вишняков А.С. – М., 1978. – 384с.
758482
   Методика партийной учебы. – М., 1989. – 366с.
758483
  Ашмарин Б.А. Методика педагогических исследований в физическом воспитании / Б.А. Ашмарин. – Ленинград, 1973. – 152с.
758484
   Методика педагогического воздействия. – М, 1967. – 144с.
758485
  Васильев В.А. Методика первоначальной стадии обучения английскому языку : Автореф... канд. пед.наук: / Васильев В.А.; Военнйы ин-т иностр. яз. – Москва, 1953. – 20л.
758486
  Бондарь С.Н. Методика перевода с иностранного языка на родной в неязыковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: / Бондарь О.Н.; 1-й Ленинградский государственный педагогический институт иностранных языков. – Ленинград, 1951. – 14 с.
758487
  Андрушенко В.Я. Методика переказу в середній школі : з досвіду роботи / В.Я. Андрушенко. – Київ : Радянська школа, 1958. – 92 с.
758488
  Петкевич Г.И. Методика петрофизичского изучения коллекторов нефти и газа в условиях, моделирующих пластовые / Г.И. Петкевич, О.В. Шеремета, Г.И. Притупко; АН УССР. Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых. – Киев : Наук. думка, 1979. – 130с.
758489
  Косенко М.Ю. Методика підбору та використання літератури для курсових і дипломних робіт та проектів / М.Ю. Косенко, Є Є. Кравченко. – Львів, 1961. – 72с.
758490
  Кучерина Л.А. Методика підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 87-89. – Бібліогр.: 2 назв.
758491
  Жебка В.В. Методика підвищення якості функціонування системи передачі інформації в інфокомунікаційній мережі на основі методів векторного синтезу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Жебка Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 23 назви
758492
  Вітько О.В. Методика підготовки Diploma Supplement у ВНЗ України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 45-48. – ISSN 2078-1016


  У статті обгрунтовано необхідність та переваги використання такого Diploma Supplement.
758493
  Дейнека О.Г. Методика підготовки і оформленя курсових, дипломних та магістерських робіт // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 59-60
758494
  Шик Л.В. Методика підготовки і читання лекції / Л.В. Шик. – К., 1947. – 36с.
758495
  Мазурмович Б.М. Методика підготовки і читання лекцій на біологічні теми / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1964. – 32с.
758496
  Ружейников В.Т. Методика підготовки і читання лекцій на педагогічні теми / В.Т. Ружейников. – К., 1963. – 23с.
758497
  Мазурмович Б.М. Методика підготовки і читання масових лекцій на біологічні теми / Б.М. Мазурмович. – Х, 1954. – 36с.
758498
  Сірак І.П. Методика підготовки майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 227-235. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
758499
  Єлісовенко Ю. Методика підготовки ораторської промови: від вибору теми до виступу // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 97-103
758500
  Пузіков Д.О. Методика підготовки суб’єктів освітньої діяльності до застосування теоретичної моделі прогнозування розвитку загальної середньої освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 75-82. – ISSN 2411-1317
758501
  Гурвич С.С. Методика підготовки та читання лекцій на філософські теми / С.С. Гурвич, К.П. Руденко. – К., 1964. – 32с.
758502
   Методика планирования производительности труда в промышленности. – М., 1964. – 80с.
758503
  Зеленовский А.Ф. Методика планирования себестоимости промышленной продукции. / А.Ф. Зеленовский. – М., 1937. – 64с.
758504
   Методика планирования социального развития коллектива промышленного предприятия. – Л., 1970. – 264с.
758505
   Методика планирования социального развития коллектива промышленного предприятия. – К., 1972. – 136с.
758506
   Методика планирования труда на основе трудоемкости. – М., 1967. – 96с.
758507
   Методика планирования фанерного производства (формы и методы расчета техпромфинплана). – М., 1940. – 391с.
758508
  Горелик И.Г. Методика планирования черной металлургии / И.Г. Горелик. – М, 1937. – 124с.
758509
  Козленко М.В. Методика плотностного моделирования тектоносферы зон перехода океан - континент сдвигового типа на примере Гвинейского краевого плато / М.В. Козленко, Ю.В. Козленко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 75-82 : Рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0203-3100
758510
  Лисенко Н.Ф. Методика по гравиметрии и титриметрии / Н.Ф. Лисенко. – Саратов, 1981. – 38с.
758511
   Методика по построению нелинейных регрессионных моделей технологических процессов массового производства (байесовский подход). – М., 1977. – 39с.
758512
  Серебровський Олександр Миколайович Методика побудови автоматизованих систем контролю та аналізу ситуацій на потенційно небезпечних об"єктах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Серебровський О.М.; НАН України Інститут проблем математичних машин і систем. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
758513
  Слюняєв А.С. Методика побудови інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту на основі мультиагентного підходу : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Слюняєв А.С. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 184 л. + Додаток: л. 178-184. – Бібліогр.: л. 160-177
758514
  Слюняєв А.С. Методика побудови інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту на основі мультиагентного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Слюняєв А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
758515
  Мургул М.А. Методика повышения энергетической эффективности жилой исторической застройки Санкт-Петербурга / М.А. Мургул, Е.П. Олейник // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 197-204. – Библиогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
758516
  Никольская И.И. Методика подготовки и использования наглядных пособий в преподавании политэкономии. / И.И. Никольская. – М, 1984. – 84с.
758517
  Попова А.А. Методика подготовки и проведения лекций на экономические темы. / А.А. Попова. – Пермь, 1973. – 35с.
758518
   Методика подготовки и проведения семенарских занятий по общественным наукам. – Киев, 1978. – 52 с.
758519
  Селецкий В.И. Методика подготовки и проведения семинаров по марксистко-ленинской философии / В.И. Селецкий. – Киев, 1980. – 16с.
758520
  Лютер А.И. Методика подготовки и проведения устных журналов : лекция по курсу "культ. просвет. работа" / А.И. Лютер; М-во культуры РСФСР, Моск. гос. библиотеч. ин-т. – Москва : [б. и.], 1961. – 40 с.
758521
  Вахрин П.И. Методика подготовки и процедура защиты дипломных работ по финансовым и экономическим специальностям : Учебное пособие / П.И. Вахрин; Информационно-внедренческий центр "Маркетинг". – Москва : Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2000. – 135с. – ISBN 5-7856-0102-8
758522
  Шик Л.В. Методика подготовки и чтения лекции / Л.В. Шик. – М., 1945. – 43с.
758523
  Шик Л.В. Методика подготовки и чтения лекции / Л.В. Шик. – Смоленск, 1946. – 40с.
758524
  Виноградов А.И. Методика подготовки и чтения лекций по атеизму / А.И. Виноградов. – Москва, 1974. – 48с.
758525
  Пономарева И.Д. Методика подготовки и чтения лекций по биологии / И.Д. Пономарева. – К., 1977. – 16с.
758526
  Анисимов С.Ф. Методика подготовки и чтения лекций по этике / С.Ф. Анисимов ; О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде марксистско-ленинской философии. – Москва : Знание, 1976. – 32 с. – (В помощь лектору)
758527
   Методика подготовки к семинарским занятиям по политической экономии. – М., 1977. – 190с.
758528
  Платонов Г.В. Методика подготовки научно-популярной лекции / Г.В. Платонов, Т.Г. Григорьян. – Москва, 1980. – 64с.
758529
   Методика подготовки обзоров по культуре и искусству. – М., 1976. – 26с.
758530
   Методика подготовки рукописи научной работы : Вопросы композиции, стиля и оформления: Указ. книг, статей, авторефератов и диссертаций на рус. и иностр. яз. за 1972-1981 гг. – Москва, 1982. – 22с.
758531
  Якубова Р.М. Методика подготовки учащихся к олимпиадам по географии // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 48-51 : Табл. – ISSN 0016-7207
758532
  Чернобай Е.В. Методика подготовки учителей к проектированию учебного процесса в информационной образовательной среде // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-80. – ISSN 0234-0453
758533
  Мудрецова Е.А. Методика подземных гравиразведочных работ с гравиметрами на рудных месторождениях / Е.А. Мудрецова. – Москва, 1963. – 36с.
758534
  Иванова Р.А. Методика подкотовки и выполнения дипломной работы по истории партийно-советской печати / Р.А. Иванова. – М, 1969. – 20с.
758535
  Изаксон С.С. Методика подсчета запасов полезных ископаемых / С.С. Изаксон. – Москва, 1940. – 220с.
758536
  Жданов М.А. Методика подсчета запасов природных горючих (углеводородных) газов / М.А. Жданов. – Москва : АН СССР, 1940. – 59 с.
758537
  Куликова Е.М. Методика подсчета экономии от внедрения изобретений и рационализаторских предложений на промышленных предприятиях / Е.М. Куликова. – М., 1962. – 60с.
758538
  Ралль Ю.М. Методика поевого изучения грызунов и борьбы с ними / Ю.М. Ралль. – Ростов-на-Дону, 1947. – 159с.
758539
  Соколовский И.Л. Методика поєтапного изучения неотектоники / И.Л. Соколовский, Н.Г. Волков. – К., 1965. – 134с.
758540
   Методика позакласної роботи з географії : Посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1974. – 192с.
758541
  Петренко В.С. Методика позакласної роботи з історії / В.С. Петренко. – К, 1973. – 144с.
758542
  Усачев И.В. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования / И.В. Усачев, И.И. Ильясов. – М., 1980. – 37с.
758543
  Рябченко В.М. Методика поиска оптимальных параметров тонкостенных систем : Автореф... канд. техн.наук: / Рябченко В. М.; ХАИ. – Х., 1965. – 19л.
758544
  Хатьянов Ф.И. Методика поисков газонефтеносных структур в Башкирско-Оренбургском Приуралье / Ф.И. Хатьянов, С.С. Насыров. – Уфа, 1960. – 43с.
758545
  Ним Ю.А. Методика поисков глубокозалегающих полиметаллических меторождений пластового типа зондированиями методом переходных процессов : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Ним Ю.А. ; Иркутск. ГУ. – Иркутск, 1973. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
758546
  Рожков Г.Ф. Методика поисков зон выклинивания гранулярных коллекторов нефти и газа в отложения нижнего мела Таджикской депрессии : Автореф... канд. геол. мнер.наук: / Рожков Г. Ф.; Всес. нефт. науч.-исслед. геол. развед. ин-т. – Л., 1967. – 25л.
758547
  Габриэлянц Г.А. Методика поисков и разведки залежей нефти и газа / Г.А. Габриэлянц. – Москва : Недра, 1985. – 304 с.
758548
   Методика поисков и разведки залежей нефти и газа в подсолевых отложениях Прикаспийской нефтегазоносной провинции. – Саратов, 1985. – 140с.
758549
  Машкович К.А. Методика поисков и разведки нефти и газа в Саратовском Поволжье / К.А. Машкович. – М., 1961. – 246с.
758550
  Федорчук В.П. Методика поисков и разведки скрытого ртутно-сурьмяного оруднения / В.П. Федорчук. – М, 1964. – 288с.
758551
   Методика поисков и разведки угольных месторождений Печорского бассейна. – Москва, 1981. – 260с.
758552
  Фвег М.П. Методика поисков калийных солей / М.П. Фвег. – Новосибирск, 1967. – 40с.
758553
  Соколов Б.А. Методика поисков месторождений нефти и газа в акваториях: уч. пособие. / Б.А. Соколов, А.Г. Гайнанов. – М., 1985. – 160с.
758554
   Методика поисково-разведочных работ на нефть и газ. – Москва : Недра, 1964. – 858с.
758555
  Красильников П.К. Методика полевого изучения подземных частей растений / П.К. Красильников. – Л., 1983. – 207с.
758556
  Алехин В.В. Методика полевого изучения растительности и флоры : с 52 рис. в тексте / В.В. Алехин ; Науч.-исслед. ин-т краеведческой и музейной работы. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наркомпрос, 1938. – 206 с. : ил.
758557
   Методика полевого исследования сырьевых растений. – М.-Л., 1948. – 251с.
758558
  Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М, 1965. – 423с.
758559
  Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований / Б.А. Доспехов. – 4-е перераб. и доп. – М, 1979. – 416с.
758560
   Методика полевых археологических исследований. – М., 1983. – 78с.
758561
   Методика полевых археологических исследований. – Л., 1989. – 100с.
758562
   Методика полевых археологических исследований. – Чебоксары, 1992. – 28с.
758563
   Методика полевых геоботанических исследований. – М.-Л., 1938. – 215с.
758564
   Методика полевых и вегетационных опытов с удобрениями и гербицидами : [cборник статей]. – Москва : Наука, 1967. – 183 с., [1] л. граф. – Библиогр. в конце статей
758565
  Шляхтин Г.В. Методика полевых исследований экологии амфибий и рептилий / Г.В. Шляхтин, В.Л. Голикова. – Саратов, 1986. – 76с.
758566
  Ларина Н.И. Методика полевых исследований экологии наземных позвоночных / Н.И. Ларина. – Саратов, 1968. – 54с.
758567
  Иванов В.Б. Методика полевых ландшафтных исследований / В.Б. Иванов. – Ленинград : ЛГУ, 1968. – 28с.
758568
  Константинов П.Н. Методика полевых опытов / П.Н. Константинов. – М., 1939. – 392с.
758569
   Методика полевых физико-географических исследований. – Минск : Высшая школа, 1972. – 303с.
758570
  Широков Б.А. Методика полевых экономико-географических исследований : учеб. пособ. / МВиССО РСФСР ; Калининский гос. ун-т ; Б.А. Широков ; [науч. ред. А.М. Гусев]. – Калинин : Калининский гос. ун-т, 1977. – 60 с.
758571
   Методика полевых экономико-географических исследований : учеб. пособ. – Калининград : Калининградский ун-т, 1984. – 60 с.
758572
  Пестряков А.К. Методика полустационарных ландшафтных исследований / А.К. Пестряков. – Саратов, 1978. – 32с.
758573
  Михеев В.И. Методика получения и обработки экспериментальных данных в психолого-педагогических исследованиях / В.И. Михеев. – М., 1986. – 83с.
758574
  Кіт В.І. Методика порівняльного аналізу продуктивності та інформаційної безпеки серверів Linux та Microsoft Windows NT в корпоративних мережах // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 262-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано методику порівняльного тестування серверних операційних систем та апробовано в реальних умовах.
758575
  Шубалий О.М. Методика порівняльної оцінки конкурентних переваг підприємств галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-77. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методику порівняльної оцінки конкурентних переваг сукупності підприємств галузі за системою критеріїв на основі використання індексного методу. Розроблено правила віднесення підприємств до певної стратегічної групи залежно від ...
758576
  Василенко Ю.С. Методика постановки голоса / Ю.С. Василенко, О.С. Орлова. – Москва, 1980. – 16с.
758577
  Прокопова Л.І. Методика постановки німецької вимови в середній школі / Л.І. Прокопова. – Київ, 1969. – 144с.
758578
   Методика постановки опытов с плодовыми, ягодными и цветочно-декоративными растениями. – М., 1982. – 239с.
758579
  Масло С.В. Методика построения аналитической полной диаграммы деформирования горных пород для формирования исходных данных численных задач геомеханики / С.В. Масло, С.Н. Гапеев // Вісті Донецького гірничого інституту : Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Красноармійськ, 2014. – № 1 (34)/2 (35). – C. 97-105. – ISSN 1999-981Х
758580
  Егерев Методика построения графиков функций / Егерев, Радунский, Д.А. Тальский. – Москва : Высшая школа, 1967. – 131 с.
758581
  Фыс Михаил Михайлович Методика построения модельных распределений плотности, потенциала и ускорения силы тяжести внутри общеземного эллипсоида : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.21 / Фыс Михаил Михайлович; НИИ геодезии, аэеросъемки и картографии. – М., 1986. – 23л.
758582
  Борисов С.Н. Методика построения номограмм с помощью БЭСМ-6 / С.Н. Борисов. – Москва, 1982. – 67 с.
758583
  Грездов Г.Г. Методика построения теста на проникновение в автоматизированную систему, основанная на територии графов // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2016. – № 1 (44). – С. 34-44. – ISSN 2411-3816
758584
  Якушина Л.З. Методика построения урока иностранного языка в средней школе. / Л.З. Якушина. – М., 1974. – 94с.
758585
  Закс А.Б. Методика построения экспозиции по истории СССР : С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции / Мин. культуры РСФСР ; НИИ Музееведения ; А.Б. Закс. – М : Гос. изд-во культурно-просветительной литературы, 1957. – 124 с. : ил.
758586
  Пикалов М. Методика почвенно-агрохимических расчетов / М. Пикалов. – Барнаул, 1956. – 8 с.
758587
  Муляр І.В. Методика пошуку і аналізу інформації для діагностування обчислювальних пристроїв систем військового призначення : дис. ... канд. технічних наук : 05.13.06 / Муляр І.В. ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2011. – 176 л. + Додаток: л. 136-159. – Бібліогр.: л. 160-176
758588
  Муляр І.В. Методика пошуку і аналізу інформації для діагностування обчислювальних пристроїв систем військового призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Муляр І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
758589
  Слюняєв А.С. Методика пошуку рішення в інтелектуальній мультиагентній інформаційно-керуючій системі аеропорту // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 110-113
758590
  Миронов М.М. Методика пояснювального читання / М.М. Миронов. – 2-е вид. переробл., доп. – К., 1959. – 224с.
758591
  Иванов П.П. Методика правописания безудараных галасных корня слова. / П.П. Иванов. – М, 1948. – 158с.
758592
  Иванов П.П. Методика правописания безударных гласных в начальной и средней школе. / П.П. Иванов. – 2-е изд. – М, 1955. – 240с.
758593
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – М., 1936. – 128с.
758594
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – 3-е изд, перераб. – М.-Л., 1947. – 166с.
758595
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1959. – 256с.
758596
  Асаров Х.К. Методика практикума по агрохимии : Пособие для учителей сельских школ / Х.К. Асаров, Г.А. Замяткин. – Москва : Просвещение, 1974. – 143с.
758597
  Соколов Б.А. Методика практикума по металлообработке: пособие для уч. труда. / Б.А. Соколов. – М., 1976. – 159с.
758598
  Егорова Р.И. Методика практикума по обработке тканей / Р.И. Егорова. – М., 1975. – 160с.
758599
  Тарасов В.М. Методика практикума по плодоводству. / В.М. Тарасов. – М., 1975. – 159с.
758600
   Методика практических работ по химии. – 81с.
758601
  Волгарь Л.Г. Методика предметизации биологической литературы / Л.Г. Волгарь. – Ленинград, 1962. – 128с.
758602
  Карпова С.Г. Методика предметизации технической литературы. / С.Г. Карпова. – Л., 1957. – 232с.
758603
   Методика предупреждения осложнений при бурении скважин. – 2-е изд., стер. – Саратов, 1983. – 45с.
758604
  Каноныкин Н.П. Методика преподавани русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин, Н.А. Щербакова. – 5-е изд., перераб. – Л., 1955. – 644с.
758605
  Кудреватов Г.А. Методика преподавания алгебраических уравнений в 7-9 классах общеобразованительной школы с политехническим обучением. : Автореф... Канд.пед.наук: / Кудреватов Г.А.; М-вод просвещения РСФСР,. – М, 1962. – 19л.
758606
  Скугорева Е.И. Методика преподавания алгебраических уравнений в средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Скугорева Е.И.; Киев.пед.ин-т. – К, 1962. – 16л.
758607
  Барыбин К.С. Методика преподавания алгебры / К.С. Барыбин. – Москва, 1965. – 343 с.
758608
  Шустеф Ф.М. Методика преподавания алгебры и элементы функций. / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1977. – 134с.
758609
  Димент М.И. Методика преподавания английского герундия в узбекской студенческой аудитории. : Автореф... Канд.пед.наук: / Димент М.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 21л.
758610
  Аракин В.Д. Методика преподавания английского языка в 5-7 классах / В.Д. Аракин ; под ред. И.В. Карпова и И.В. Рахманова. – Москва : Издательство АПН РСФСР, 1950. – 324 с. – Библиогр.: с. 315-320. – (Педагогическая библиотека учителя / Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т методов обучения)
758611
  Аракин В.Д. Методика преподавания английского языка в VIII-X класcах / В.Д. Аракин. – Москва : Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1958. – 372 с. – Библиогр.: с. 361-366. – (Педагогическая библиотека учителя / Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т методов обучения)
758612
  Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.А. Грузинская. – Изд. 2-е. – Москва, 1935. – 96 с.
758613
  Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.А. Грузинская. – Изд. 3-е. – Москва, 1938. – 96 с.
758614
  Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.А. Грузинская. – Изд. 4-е. – Москва, 1939. – 192 с.
758615
  Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.А. Грузинская. – Изд. 5-е. – М., 1947. – 222с.
758616
  Аничков И.Е. Методика преподавания английского языка в средней школе : учеб. пособие для пед. ин-тов / И.Е. Аничков, В.Н. Саакянц. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1966. – 248 с. – Библиогр.: с. 233-240
758617
  Корндорф Б.Ф. Методика преподавания английского языка в средней школе. / Б.Ф. Корндорф. – М., 1958. – 327с.
758618
  Кавун И.Н. Методика преподавания арифметики / И.Н. Кавун, Н.С. Попова. – Москва-Ленинград, 1934. – 416 с.
758619
  Чекмарев Я.Ф. Методика преподавания арифметики / Я.Ф. Чекмарев, В.Т. Снигирев. – Москва, 1965. – 352 с.
758620
  Пчелко А.С. Методика преподавания арифметики в начальной школе / А.С. Пчелко. – М., 1949. – 363 с.
758621
  Чичигин В.Г. Методика преподавания арифметики для учит. ин-тов / В.Г. Чичигин. – 2-е изд. – Москва, 1952. – 312 с.
758622
  Набоков М.Е. Методика преподавания астрономии в средней школе / М.Е. Набоков. – 2-е изд. – Москва : ГУПИ, 1955. – 215с.
758623
  Левитан Е.П. Методика преподавания астрономии в средней школе / Е.П. Левитан. – Москва : Просвещение, 1965. – 227 с.
758624
   Методика преподавания астрономии в средней школе : пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1973. – 254 с.
758625
  Набоков М.Е. Методика преподавания астрономии в средней школе. / М.Е. Набоков. – М., 1947. – 192с.
758626
  Марченко М.Т. Методика преподавания белорусского языка. Обучение грамоте. : Автореф... канд. пед.наук: / Марченко М.Т.; Минский пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1967. – 23л.
758627
   Методика преподавания биологии. – Изд. 2-е, переработ. – М., 1962. – 336с.
758628
  Широких П Д. Методика преподавания биологии / П Д. Широких, Г.С. Нога. – Москва, 1980. – 176с.
758629
  Широких Д.П. Методика преподавания биологии / Д.П. Широких, Г.С. Нога. – 2-е изд., испр. идоп. – Москва, 1983. – 49с.
758630
  Петришина О.Л. Методика преподавания биологии в школе / О.Л. Петришина. – М, 1960. – 59с.
758631
  Широких Д.П. Методика преподавания биологии и химии : Методические указания / Д.П. Широких. – Москва, 1978. – 71с.
758632
  Всесвятский Б.В. Методика преподавания ботаники / Б.В. Всесвятский, В.Н. Вучетич. – Москва, 1936. – 215с.
758633
  Всесвятский Б.В. Методика преподавания ботаники в средней школе / Б.В. Всесвятский, В.Н. Вучетич. – Изд. 3-е испр. и доп. – Москва, 1941. – 351с.
758634
   Методика преподавания в торговом вузе. – Киев, 1973. – 198с.
758635
  Даринский А.В. Методика преподавания географии : Учебное пособие / А.В. Даринский. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 415с
758636
  Бабков И.И. Методика преподавания географии / И.И. Бабков. – Ленинград, 1959. – 24с.
758637
  Каргалова С.Ф. Методика преподавания географии : Учебное пособие / С.Ф. Каргалова. – Москва, 1959. – 287с. : карта
758638
  Студенцов Н.Н. Методика преподавания географии : Методические указания / Н.Н. Студенцов. – Москва, 1965. – 46с.
758639
  Каргалова С.Ф. Методика преподавания географии / С.Ф. Каргалова. – 2-е, доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1966. – 319с.
758640
  Даринский А.В. Методика преподавания географии : Учебное пособие / А.В. Даринский. – 2-е исправленное и дополненное. – Москва : Просвещение, 1966. – 415с
758641
  Белевич И.В. Методика преподавания географии : Практические работы / И.В. Белевич, Р.В. Богуш, К.Ф. Строев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1974. – 128с.
758642
  Даринский А.В. Методика преподавания географии : Учебное пособие / А.В. Даринский. – 3-е, изд. перераб. и дополненное. – Москва : Просвещение, 1975. – 368 с
758643
  Студенцов Н.Н. Методика преподавания географии : Методические указания для студентов-географов IV курса / Н.Н. Студенцов. – изд. 3-е. – Москва : Московский университет, 1977. – 76с.
758644
  Студенцов Н.Н. Методика преподавания географии : Методические указания для студ.-заочн. географ. факультетов гос. ун-тов / Н.Н. Студенцов, Е.Ф. Легенькая, Э.Л. Файбусович; МВиССО СССР. Моск. гос. ун-т. – 4, перераб. – Москва : Моск. ун-та, 1983. – 54 с.
758645
  Кузнецов М.В. Методика преподавания географии / М.В. Кузнецов, И.Т. Твердохлебов. – Москва, 1989. – 79с.
758646
  Богданова Л.А. Методика преподавания географии в начальной школе : пособие для учителей начальной школы / Л.А. Богданова. – Москва : Учпедгиз, 1951. – 169с.
758647
  Горощенко В.П. Методика преподавания географии в начальной школе / В.П. Горощенко. – М., 1953. – 159с.
758648
  Куразов Н.Ф. Методика преподавания географии. / Н.Ф. Куразов. – Москва, 1950. – 223с.
758649
  Шустеф Ф.М. Методика преподавания геометрии / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1979. – 112с.
758650
   Методика преподавания геометрии в старших классах средней школы. – М., 1967. – 271с.
758651
  Гукасова Т.М. Методика преподавания глагольных форм немецкого языка при обучении техническому персоналу : Дис... канд. пед.наук: / Гукасова Т.М.; МВО СССР. Львовский политехнических ин-т. – Львов, 1950. – 328л.
758652
  Иевлева З.Н. Методика преподавания грамматики в практическом курсе русского языка для иностранцев / З.Н. Иевлева. – М, 1981. – 144с.
758653
   Методика преподавания грамматики русского языка иностранным учащимся. – Л., 1989. – 95с.
758654
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – М, 1946. – 208с.
758655
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – М, 1946. – 208с.
758656
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – М, 1952. – 287с.
758657
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – Изд.2-е. – М, 1952. – 287с.
758658
   Методика преподавания естествознания. – Л., 1955. – 668с.
758659
  Горбунов Н.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе / Н.А. Горбунов. – М, 1947. – 263с.
758660
  Рыков Н.А. Методика преподавания зоологии / Н.А. Рыков. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Л., 1957. – 512с.
758661
  Яхонтов А.А. Методика преподавания зоологии. / А.А. Яхонтов, Е.А. Флерова. – М., 1955. – 528с.
758662
  Рубцов И.Е. Методика преподавания и изучения философии в высшей партийной школе / И.Е. Рубцов, Н.С. Пономарев. – М., 1986. – 72с.
758663
  Трофимов А.К. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / А.К. Трофимов. – Москва : Просвещение, 1969. – 72 с.
758664
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – М, 1974. – 246с.
758665
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – 2-е изд. – М, 1975. – 96с.
758666
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – 2-е изд. – М, 1980. – 240с.
758667
  Бетлемидзе Н.Р. Методика преподавания имени существительного в 5 классе грузинских школ. : Автореф... Канд.пед.наук: / Бетлемидзе Н.Р.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1954. – 20л.
758668
  Ганшина К.А. Методика преподавания иностранных языков / К.А. Ганшина. – М, 1930. – 64с.
758669
   Методика преподавания иностранных языков. – М., 1963. – 150с.
758670
   Методика преподавания иностранных языков. – Москва
Т. 1. – 1963. – 150 с.
758671
   Методика преподавания иностранных языков. – Ашхабад, 1975. – 40с.
758672
  Комков И.Ф. Методика преподавания иностранных языков : [учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Комков И.Ф. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 352 с. – Библиогр.: с. 351
758673
  Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков / М.В. Ляховицкий. – М., 1981. – 159с.
758674
   Методика преподавания иностранных языков в вузе. – М.
1. – 1972. – 204с.
758675
   Методика преподавания иностранных языков в вузе. – М.
1. – 1972. – 139с.
758676
   Методика преподавания иностранных языков в неязыковых вузах. – Алма-Ата, 1971. – 64с.
758677
   Методика преподавания иностранных языков за рубежом. – М., 1967. – 464с.
758678
   Методика преподавания иностранных языков за рубежом. – М.
2. – 1976. – 455с.
758679
   Методика преподавания иностранных языков и литератур в СССР : Аннот. библиогр. указ. – Киев, 1987. – 118с.
758680
   Методика преподавания иностранных языков на неспециальных факультетах. – М., 1972. – 152с.
758681
   Методика преподавания иностранных языков. Систематич. указатель статей по методике преподавания английского, испанского, немецкого и французского языков. 1958-1961. – М.
1. – 1963. – 150с.
758682
   Методика преподавания иностранных языков. Систематич. указатель статей по методике преподавания английского, испанского, немецкого и французского языков. 1962-1963. – Москва
Ч. 2. – 1966. – 176 с.
758683
   Методика преподавания иностранных языков. Систематич. указатель статей по методике преподавания английского, испанского, немецкого и французского языков. 1964-1965. – Москва
Т. 3. – 1968. – 382 с.
758684
   Методика преподавания иностранных языков. Систематич. указатель статей по методике преподавания английского, испанского, немецкого и французского языков. 1967. – Москва
Т. 5. – 1972. – 288 с.
758685
   Методика преподавания информатики по машинному варианту (10 класс). – М.
1. – 1990. – 149с.
758686
  Андреевская Н.В. Методика преподавания истории в семилетней школе : допущено ... в качестве учебного пособия для учительских институтов / Андреевская Н.В., Бернадский В.Н. – Москва : Учпедгиз, 1947. – 216 с.
758687
  Вагин А.А. Методика преподавания истории в средней школе / А.А. Вагин. – Москва, 1968. – 431с.
758688
   Методика преподавания истории в средней школе. – Москва, 1986. – 272с.
758689
   Методика преподавания истории КПСС в вузе. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 336с.
758690
   Методика преподавания истории КПСС в высшей школе. – Киев, 1974. – 223с.
758691
   Методика преподавания истории КПСС в заочном вузе. – М., 1985. – 193с.
758692
   Методика преподавания истории средних веков по опыту Московского университета. – М, 1981. – 128с.
758693
  Волобуев О.В. Методика преподавания истории СССР / О.В. Волобуев, Г.В. Клокова. – Москва, 1979. – 384с.
758694
  Стражев А.И. Методика преподавания истории. / А.И. Стражев. – М., 1964. – 287с.
758695
  Тотибадзе С.С. Методика преподавания кинематики и динамики вращательного движения в курсе физики средней школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Тотибадзе С.С. ; Тбилис. пед. ин-т им. А.С. Пушкина. – Тбилиси, 1961. – 26 с.
758696
  Гукасова Т.М. Методика преподавания клагольных форм немецкого языка при обучении техническому переводу : Автореф... канд. пед.наук: / Гукасова Т.М.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1951. – 21 с.
758697
  Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе / Е.В. Шорохов. – М, 1974. – 144с.
758698
  Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе / Е.В. Шорохов. – М, 1977. – 112с.
758699
   Методика преподавания курса общей теории статистики. – М, 1958. – 148с.
758700
   Методика преподавания курса советского права в вузе. – Воронеж, 1988. – 192с.
758701
  Кацман Н.Л. Методика преподавания латинского языка в институтах и на факультетах иностранных языков. / Н.Л. Кацман. – М, 1979. – 142с.
758702
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы / В.В. Голубков. – 3-е изд. испр. доп. – Москва, 1945. – 340 с.
758703
  Петрова Н.К. Методика преподавания литературы / Н.К. Петрова. – Минск, 1959. – 51 с.
758704
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы / В.В. Голубков. – Москва : Гос.учеб.-пед.изд-во мин-ва просвещения РСФСР, 1962. – 494 с.
758705
  Герасимов Н.И. Методика преподавания литературы / Н.И. Герасимов. – М., 1964. – 60с.
758706
  Герасимов Н.И. Методика преподавания литературы / Н.И. Герасимов. – Изд. 2-е, и доп. – М., 1968. – 72с.
758707
  Герасимов Н.И. Методика преподавания литературы / Н.И. Герасимов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1971. – 72с.
758708
   Методика преподавания литературы. – Москва : Просвещение, 1977. – 384 с.
758709
   Методика преподавания литературы : Учебник. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1985. – 368 с.
758710
  Роткевич Я.А. Методика преподавания литературы в советской школе / Я.А. Роткевич. – М., 1969. – 376с.
758711
  Никольский В.А. Методика преподавания литературы в средней школе / В.А. Никольский. – Москва : Просвещение, 1971. – 256 с.
758712
   Методика преподавания литературы в средних специальных заведениях. – М : Высшая школа, 1982. – 256 с.
758713
   Методика преподавания литературы в средних специальных заведениях. – 2-е изд. – М : Высшая школа, 1987. – 382 с.
758714
  Петрова Н.К. Методика преподавания литературы в школе / Н.К. Петрова. – М., 1985. – 45 с.
758715
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1941. – 343 с.
758716
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – Минск, 1953. – 456 с.
758717
   Методика преподавания марксистско-ленинской эстетики в высшей школе. – Москва : Высшая школа, 1984. – 127 с.
758718
   Методика преподавания математики. – Ленинград ; Москва, 1952. – 452 с.
758719
   Методика преподавания математики. – 2-е изд. – Ленинград, 1955. – 484 с.
758720
   Методика преподавания математики. – Ленинград
2. – 1956. – 654 с.
758721
  Потемкин Л.В. Методика преподавания математики : методические указания / Л.В. Потемкин, Ю.А. Палант. – М., 1984. – 68с.
758722
  Куваев М.Р. Методика преподавания математики в вузе. / М.Р. Куваев. – Томск, 1990. – 387с.
758723
  Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальних классах / М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, М.А. Полевщикова. – Москва : Просвещение, 1973. – 304 с.
758724
  Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальных классах / Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. – 3-е изд., испр. – Москва : Просвещение, 1984. – 335 с.
758725
  Брадис В.М. Методика преподавания математики в средней школе / В.М. Брадис. – Москва, 1949. – 472 с.
758726
  Брадис В.М. Методика преподавания математики в средней школе / В.М. Брадис. – 3-е изд. – Москва, 1954. – 504 с.
758727
   Методика преподавания математики в средней школе. – М, 1977. – 480с.
758728
   Методика преподавания математики в средней школе. – 2-е изд. – М, 1980. – 367с.
758729
   Методика преподавания математики в средней школе. – Москва : Просвещение, 1985. – 336 с.
758730
   Методика преподавания математики в средней школе. – М, 1987. – 414с.
758731
   Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика : учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1975. – 462 с.
758732
  Рогановский Н.М. Методика преподавания математики в средней школе: уч. пособие. / Н.М. Рогановский. – Минск, 1990. – 266с.
758733
  Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомагательной школе / М.Н. Перова. – 3-е, доп, перераб. – М., 1989. – 335с.
758734
  Алтухов Е.В. Методика преподавания математики, информатики и вычислительной техники : метод. указ. для студентов.-заочников математ. ф-тов гос. ун-тов / Алтухов Е.В., Потемкин Л.В. ; Гос комитет СССР по народ. образованию, Науч.-метод. каб. по заоч. и вечернему обучению Моск. гос. ун-та. – 2- е изд., доп. – Москва : МГУ, 1989. – 80 с.
758735
  Дмитриевская Е.И. Методика преподавания машинописи / Е.И. Дмитриевская, Н.Н. Дмитриевский. – Москва : Учпедгиз
Ч. I : Теория машинописи и методика изучения техники письма (с курсом упражнений). – 1948. – 80 с.
758736
  Крамаренко В.И. Методика преподавания международных экономических отношений : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Крамаренко, З.О. Адаманова; МОНУ.Таврич. нац. ун-тет им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2002. – 196с. – ISBN 966-8025-12-1
758737
  Астрова Г.Г. Методика преподавания минералогии и геологии в средней школе / Г.Г. Астрова, В.В. Малинко. – Москва : Учпедгиз, 1939. – 224с.
758738
  Бурмистрова Т.Ю. Методика преподавания научного коммунизма / Т.Ю. Бурмистрова. – Л., 1968. – 64с.
758739
   Методика преподавания научного коммунизма. – Л, 1970. – 200с.
758740
   Методика преподавания научного коммунизма. – Москва, 1973
758741
  Бурмистрова Т.Ю. Методика преподавания научного коммунизма / Т.Ю. Бурмистрова. – Л., 1983. – 95с.
758742
  Герасимова Т.П. Методика преподавания начального курса физической географии в V классе / Т.П. Герасимова. – Москва, 1958. – 336с. – (Педагогическая библиотека учителя)
758743
  Бергман Н.А. Методика преподавания немецкого языка в 5-7 классах / Н.А. Бергман. – М, 1951. – 200с.
758744
   Методика преподавания немецкого языка в педагогическом вузе. – Москва, 1983. – 224с.
758745
  Александер В.М. Методика преподавания немецкого языка для преподавателей средней школы и студентов высших педагогических учебных заведений / Александер В.М. – Москва ; Ленинград, 1934. – 195 с.
758746
  Гуменюк А.А. Методика преподавания общего земледелия с почвоведением : пособие для преподавателей средних сельскохозяйственных учебных заведений и слушателей педагогических факультетов сельскохозяйственных вузов / А.А. Гуменюк. – Москва : Высшая школа, 1977. – 248 с.
758747
  Бушок Г.Ф. Методика преподавания общей физики в высшей школе / Г.Ф. Бушок, Е.Ф. Венгер ; НАН Украины, Ин-т физики полупроводников ; Винницкий гос. пед. ун-т. – Киев : [б. и.], 2000. – 416 с. – ISBN 966-02-1882-6
758748
   Методика преподавания общественных наук. – К, 1975. – 132с.
758749
   Методика преподавания общественных наук в военно учебных заведениях. – М, 1975. – 252с.
758750
   Методика преподавания общественных наук в высшей школе. – 2-е изд. – М, 1975. – 350с.
758751
  Дружкова А.В. Методика преподавания обществоведения в средней школе / А.В. Дружкова. – Москва, 1985. – 207с.
758752
  Дружков А.В. Методика преподавания обществоведения. / А.В. Дружков, М.П. Овчинникова. – Л, 1971. – 152с.
758753
  Мельников М.И. Методика преподавания основ дарвинизма / М.И. Мельников. – М., 1953. – 292с.
758754
   Методика преподавания основ Советского государства и права. – М, 1984. – 159с.
758755
  Неймарк А.М. Методика преподавания основ химического анализа / А.М. Неймарк. – М., 1973. – 126с.
758756
  Савин Н.В. Методика преподавания педагогики: уч. пособие. / Н.В. Савин. – М., 1987. – 206с.
758757
  Захарова В.М. Методика преподавания педагогических дисциплин в дошкольном педучилище / В.М. Захарова. – М., 1968. – 72с.
758758
   Методика преподавания пения в школе. – М, 1952. – 348с.
758759
  Никитский Б.Н. Методика преподавания плавания / Б.Н. Никитский. – М, 1969. – 125с.
758760
  Тесленко И.Ф. Методика преподавания планиметрии / И.Ф. Тесленко. – К, 1986. – 169с.
758761
  Чайковский В.Д. Методика преподавания площадей поверхностей и объемов в средней школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Чайковский В.Д.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. Каф. методики матем. – К., 1955. – 14л.
758762
  Пашаев Т.А. Методика преподавания подготовительного курса геометрии. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.12 / Пашаев Т.А.; МВ и ССО АзССР.Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1975. – 38л.
758763
  Драчев В.К. Методика преподавания политической экономии / В.К. Драчев. – Минск, 1971. – 219с.
758764
   Методика преподавания политической экономии. – М, 1988. – 141с.
758765
   Методика преподавания политической экономии. – Москва, 1989. – 414 с.
758766
  Заостровцев П.Г. Методика преподавания политической экономии в вузах / П.Г. Заостровцев. – Л, 1973. – 191с.
758767
   Методика преподавания политической экономии в системе вечернего и заочного обучения. – М, 1991. – 108с.
758768
   Методика преподавания политической экономии в экономических вузах. – М, 1961. – 186с.
758769
   Методика преподавания предмета "Бухгалтерский учет на сельскохозяйственных предприятиях". – М, 1983. – 199с.
758770
  Черевко Л.Д. Методика преподавания предмета "Организация производства и управления на сельскохозяйственных предприятиях". / Л.Д. Черевко. – М., 1991. – 188с.
758771
  Андреев Н.Н. Методика преподавания предмета "Ремонт сельскохозяйственных машин" / Н.Н. Андреев. – Москва : Высшая школа, 1975. – 208 с.
758772
   Методика преподавания предмета "Экономика , организация и планирование сельскохозяйственного производства". – М, 1982. – 288с.
758773
  Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии / В.Я. Ляудис. – Москва, 1984. – 82 с.
758774
  Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии / В.Я. Ляудис. – Москва, 1989. – 77с.
758775
  Панибратцева З.М. Методика преподавания психологии. / З.М. Панибратцева. – М., 1971. – 152с.
758776
  Шутовский В.А. Методика преподавания раздела "Электрический ток в газах и вакууме" в Х классе средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Шутовский В.А.; Ком. высш. и ССО Сов. Мин. АзССР. Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1963. – 18л.
758777
  Лебедева Ю.Г. Методика преподавания русского произношения болгарам / Ю.Г. Лебедева. – М., 1973. – 216с.
758778
  Самбикина М.А. Методика преподавания русского языка / М.А. Самбикина. – М, 1958. – 24с.
758779
  Лапатухин М.С. Методика преподавания русского языка / М.С. Лапатухин. – М, 1960. – 483с.
758780
  Чешко Л.А. Методика преподавания русского языка / Л.А. Чешко. – М., 1977. – 49с.
758781
   Методика преподавания русского языка : Библиогр. указ. за 1950-1984 гг. – Москва, 1985. – 8с. – (В помощь пропаганде библ.-библиогр. знаний)
758782
   Методика преподавания русского языка / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, Н.А. Ипполитова, П.Ф. Ивченков; Баранов М.Т. – Москва : Просвещение, 1990. – 365с.
758783
  Прик О.Я. Методика преподавания русского языка в дагестанской национальной школе / О.Я. Прик. – Махачкала, 1989. – 69 с.
758784
  Куруч Р.Д. Методика преподавания русского языка в молдавской школе / Р.Д. Куруч. – Черновцы, 1974. – 42с.
758785
  Саяхова Л.Г. Методика преподавания русского языка в национальной школе / Л.Г. Саяхова. – Уфа, 1985. – 1206707с.
758786
   Методика преподавания русского языка в национальной школе. – М, 1990. – 414с.
758787
  Буржунов Г.Г. Методика преподавания русского языка в начальной национальной школе / Г.Г. Буржунов. – Л., 1980. – 320с.
758788
  Текучев А.В. Методика преподавания русского языка в средней школе / А.В. Текучев. – М., 1958. – 528с.
758789
  Кормилицына М.А. Методика преподавания русского языка в школе: контрольные работы для студентов-заочников. / М.А. Кормилицына. – Саратов, 1981. – 36с.
758790
   Методика преподавания русского языка за рубежем. – М, 1981. – 173с.
758791
  Василенко Е.И. Методика преподавания русского языка иностранным учащимся / Е.И. Василенко, В.В. Добровольская. – Москва, 1989. – 88с.
758792
   Методика преподавания русского языка иностранцам. – М, 1967. – 302с.
758793
  Рожкова Г.И. Методика преподавания русского языка как иностранного / Г.И. Рожкова. – Иркутск, 1973. – 156с.
758794
   Методика преподавания русского языка как иностранного. – М, 1977. – 161с.
758795
  Волосатова Р.Б. Методика преподавания русского языка как иностранного / Р.Б. Волосатова, А.Н. Малехова. – Ленинград, 1988. – 53с.
758796
   Методика преподавания русского языка как иностранного. – Москва : Русский язык, 1990. – 267с.
758797
   Методика преподавания русского языка как иностранного. – М, 1990. – 231с.
758798
   Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. – Москва : Русский язык, 1983. – 165с.
758799
   Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. – 2-е изд. – М, 1986. – 239с.
758800
   Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. – 3-е изд. – М, 1989. – 247с.
758801
  Протасова Т.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. / Т.Н. Протасова, Н.И. Соболева. – М., 1977. – 48с.
758802
  Протасова Т.Н. Методика преподавания русского языка на подготовительном факультете. / Т.Н. Протасова, Н.И. Соболева. – М., 1978. – 48с.
758803
  Поздняков Н.С. Методика преподавания русского языка. / Н.С. Поздняков. – М, 1952. – 320с.
758804
  Поздняков Н.С. Методика преподавания русского языка. / Н.С. Поздняков. – 3-е изд. – М, 1955. – 304с.
758805
  Чешко Л.А. Методика преподавания русскогоо языка / Л.А. Чешко. – 3-е изд., доп. – М., 1972. – 60с.
758806
   Методика преподавания русской литературы в национальной школе. – Л : Просвещение, 1984. – 311 с.
758807
  Губченко А.А. Методика преподавания сельскохозяйственного труда : учеб. пособие для студентов биол. спец. пед. ин-тов / А.А. Губченко, Ж.З. Перова. – Москва : Просвещение, 1985. – 320 с.
758808
  Керимов К.С. Методика преподавания сложного предложения : Автореф... канд. пед.наук: / Керимов К.С.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 32л.
758809
  Баринова Е.А. Методика преподавания существительного в 5-ом классе средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Баринова Е.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1951. – 15л.
758810
  Баринова Е.А. Методика преподавания существительного в V-классе средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Баринова Е.А.; Ленинград. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1951. – 10 с.
758811
  Васильева М.С. Методика преподавания темы "Великая Октябрьская социалистическая революция" в курсе истории СССР / М.С. Васильева. – Москва, 1954. – 120с.
758812
  Верзилин Н.М. Методика преподавания темы "Корень. Питание растений и почвы" / Н.М. Верзилин. – Москва, 1953. – 56с.
758813
  Дадасян Беник Саруханович Методика преподавания темы "Электрический ток в различных средах" в 9 класс : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Дадасян Беник Саруханович; Арм. гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1975. – 39л.
758814
  Каплянский А.Е. Методика преподавания теоретических основ электротехники / А.Е. Каплянский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 143 с.
758815
  Товстик А.К. Методика преподавания теории литературы в V-VII классах средней общеобразовательной школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Товстик А.К.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1950. – 14 с.
758816
  Чичигин В.Г. Методика преподавания тригонометрии / В.Г. Чичигин. – Москва, 1954. – 339 с.
758817
  Джумабаев У.Д. Методика преподавания уравнений и функций средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Джумабаев У.Д.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
758818
  Киселева З.С. Методика преподавания факультативного курса по генетике : пособие для учителей / З.С. Киселева, А.Н. Мягкова. – Москва : Просвещение, 1979. – 190 с.
758819
   Методика преподавания факультативных курсов по биологии. – М, 1981. – 174с.
758820
  Осадчук Л.А. Методика преподавания физики : Дидактические основы/Учеб.пособие / Л.А. Осадчук. – Киев : Вища школа, 1984. – 351с.
758821
   Методика преподавания физики в 6-7 классах средней школы. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1976. – 384с.
758822
   Методика преподавания физики в 7-8 классах средней школы : пособие для учителя. – 4-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1990. – 319 с.
758823
   Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школы. – Москва : Просвещение
Ч. 1. – 1980. – 320 с.
758824
   Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школы. – 4-е изд. – М
2. – 1980. – 351с.
758825
  ЧАщина Методика преподавания физики в вузе. / ЧАщина. – Чернигов, 1975. – 24с.
758826
  Кару Г. Методика преподавания физики в общеобразовательной школе / Г. Кару. – Таллин : Валгус
1 Дидактика школы. – 1986. – 157 с.
758827
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семелетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
3. – 1950. – 660 с.
758828
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семелетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
3. – 1953. – 472 с.
758829
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семелетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
4. – 1955. – 264 с.
758830
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семилетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
1. – 1948. – 495 с.
758831
  Соколов И.И. Методика преподавания физики в средней школе / И.И. Соколов. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1951. – 591 с.
758832
  Знаменский П.А. Методика преподавания физики в средней школе / П.А. Знаменский. – 2-е изд. – Ленинград, 1954. – 552 с.
758833
  Знаменский П.А. Методика преподавания физики в средней школе / П.А. Знаменский. – 3-е изд. – Ленинград, 1955. – 552 с.
758834
  Резников Л.И. Методика преподавания физики в средней школе / Л.И. Резников. – Москва : Издательство АПН РСФСР
Т. 1 : Механика. – 1958
758835
  Резников Л.И. Методика преподавания физики в средней школе / Л.И. Резников. – Москва
Т. 2. – 1960. – 406 с.
758836
   Методика преподавания физики в средней школе. – Л, 1976. – 124с.
758837
  Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе : Учеб.пособие / А.И. Бугаев. – Москва : Просвещение, 1981. – 288 с.
758838
  Резников Л.И. Методика преподавания физики в средней школе. / Л.И. Резников. – М., 1974. – 238с.
758839
  Эвенчик Э.Е. Методика преподавания физики в средней школе. Механика : пособие для учителя / Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаш, В.А. Орлов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 240 с.
758840
   Методика преподавания физики в средней школе. Молекулярная физика. Основы электродинамики : пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1975. – 256 с.
758841
  Глазунов А.Т. Методика преподавания физики в средней школе. Электродинамика нестационарных явлений. Квантовая физика / А.Т. Глазунов, И.И. Нурминский, А.А. Пинский; Пинский А.А. – Москва : Просвещение, 1989. – 272с.
758842
   Методика преподавания физики в средней школе: Молекулярная физика. Электродинамика : пособие для учителя. – 2-е изд., перараб. – Москва : Просвещение, 1987. – 255 с.
758843
   Методика преподавания физики в средней школе: Частные вопросы : учеб. пособие для студентов. – Москва : Просвещение, 1987. – 335 с.
758844
   Методика преподавания физики в средних специальных учебных заведениях : учеб.-метод. пособие. – Москва : Высшая школа, 1986. – 199 с.
758845
  Половинкин А.А. Методика преподавания физической географии / А.А. Половинкин. – М., 1950. – 352с.
758846
  Половинкин А.А. Методика преподавания физической географии / А.А. Половинкин. – Москва, 1953. – 352с.
758847
  Буданов В.П. Методика преподавания физической географии. : пособие для студентов педвузов и учителей средней школы / В.П. Буданов. – Ленинград : Учпедгиз, 1939. – 208с.
758848
  Буданов В.П. Методика преподавания физической географии. : пособие для учителей средней школы / В.П. Буданов. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1947. – 188с.
758849
  Давидович В.Е. Методика преподавания философии / В.Е. Давидович. – Ростов-на-Дону, 1971. – 108 с.
758850
  Рожин В.П. Методика преподавания философии / В.П. Рожин. – М, 1975. – 176с.
758851
   Методика преподавания философии : проблемы перестройки. – М, 1991. – 399 с.
758852
  Разин В.И. Методика преподавания философии в вузах / В.И. Разин. – М, 1965. – 87с.
758853
   Методика преподавания философии в высших учебных заведениях. – М, 1974. – 31с.
758854
   Методика преподавания французских временных глагольных форм. – Л, 1958. – 87с.
758855
  Ганшина К.А. Методика преподавания французского языка / К.А. Ганшина. – М.-Л., 1946. – 260с.
758856
  Цетлин В.С. Методика преподавания французского языка в 5-7 классах / В.С. Цетлин. – Москва, 1950. – 264с.
758857
  Цетлин В.С. Методика преподавания французского языка в 8-10 классах. / В.С. Цетлин. – М, 1955. – 400с.
758858
  Любарська А.А. Методика преподавания французского языка в средней школе / А.А. Любарська. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1938. – 199с.
758859
  Андреевская-Левенстерн Методика преподавания французского языка в средней школе / Андреевская-Левенстерн Л.С., Михайлова О.Э. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 424 с.
758860
  Андреевская-Левенстерн Методика преподавания французского языка в средней школе : для факультетов иностранных языков педагогических институтов / Л.С. Андреевская-Левенстерн. – Москва : Высшая школа, 1973. – 272 с. : ил.
758861
  Андреевская-Левенстерн Методика преподавания французского языка в средней школе : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. яз."] / Андреевская-Левенстерн Л.С. – Москва : Просвещение, 1983. – 222 с. – Библиогр.: с. 205-211 (45 назв.)
758862
  Ерадиева Букеш Методика преподавания функциональных форм в киргизской средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ерадиева Букеш; Киргизск. гос. ун-т. – Фрунзе, 1974. – 26л.
758863
  Кадыгроб Н.А. Методика преподавания химии / Н.А. Кадыгроб. – М, 1979. – 131с.
758864
  Кадыгроб Н.А. Методика преподавания химии / Н.А. Кадыгроб. – М, 1983. – 37с.
758865
   Методика преподавания химии : Учебное пособие. – Москва, 1984. – 415с.
758866
  Глориозов П.А. Методика преподавания химии в восьмилетней школе / П.А. Глориозов, Е.П. Клещева. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1961. – 200 с.
758867
  Верховский В.Н. Методика преподавания химии в средней школе / В.Н. Верховский. – Москва-Ленинград, 1934. – 376с.
758868
  Верховский В.Н. Методика преподавания химии в средней школе / В.Н. Верховский. – Москва-Ленинград, 1936. – 372с.
758869
  Кирюшкин Д.М. Методика преподавания химии в средней школе / Д.М. Кирюшкин. – Изд. 2-е перераб. – М., 1958. – 611с.
758870
  Зуева М.В. Методика преподавания химии в средних специальных учебных заведениях / М.В. Зуева. – Москва, 1981. – 191с.
758871
  Кузьменко В.И. Методика преподавания черчения / В.И. Кузьменко, М.А. Косолапов. – М, 1981. – 272с.
758872
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в восьмилетней школе / С.И. Дембинский, В.И. Кузьменко. – М., 1965. – 279с.
758873
  Вышнепольский И.С. Методика преподавания черчения в профессионально технических училищах / И.С. Вышнепольский, Л.И. Тржецяк. – 3-е изд доп . и перераб. – Москва, 1972. – 272с.
758874
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в средней школе / С.И. Дембинский, В.И. Кузьменко. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1968. – 319с.
758875
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в средней школе / С.И. Дембинский, В.И. Кузьменко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1973. – 303с.
758876
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в средней школе / С.И. Дембинский. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1977. – 335с.
758877
  Эйдельс Л.М. Методика преподавания черчения. / Л.М. Эйдельс, А.С. Дерябин. – М., 1968. – 144с.
758878
   Методика преподавания экономических дисциплин : Учебное пособие для студ.эконом.спец. / В.И. Крамаренко, Н.П. Панова, Ю.Т. Туляков, Г.А. Гужва; МОУ.Киевск.нац.эконом.ун-т.Крымск.эконом.ин-т.Крымск.ин-т экономики и хоз.права. – Симферополь : Таврида, 1999. – 222с. – ISBN 5-7763-2626-5
758879
  Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии / Н.Н. Баранский. – М, 1960. – 451с.
758880
  Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии : Пособие для учителей / Н.Н. Баранский. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 452 с.
758881
  Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии / Н.Н. Баранский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1990. – 303 с. – (Библиотека учителя географии)
758882
  Джапаридзе Г.Н. Методика преподавания элементов математического анализа в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Джапаридзе Г. Н.; Тбил. гос. пед. инзт. – Тбилиси, 1964. – 20л.
758883
  Велиев Балали Вели оглы Методика преподавания элементов теории вероятностей в курсе математики средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: 002 / Велиев Балали Вели оглы; Азербайдж. гос. пед. ин-т. – Баку, 1972. – 32л.
758884
  Микаилов Ш.А. Методика преподавания элементов теории литературы в азербайджанской вомьмилетней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Микаилов Ш.А.; Ком.высш и сред.спец.образования Совета Министров АзССР. – Баку, 1963. – 36л.
758885
   Методика преподавания этики в высшей школе. – Москва, 1980. – 144с.
758886
   Методика преподавания юридических дисциплин. – М, 1986. – 194с.
758887
  Агибалова Е.В. Методика преподавання истории средних веков / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; Агібалова К.В., Донськой Г.М. – Москва : Просвещение, 1966. – 314с.
758888
  Коваль А.П. Методика преподаваня русского языка в школах с украинским языком обучения / А.П. Коваль. – К, 1989. – 310с.
758889
  Фетисов А.И. Методика преподования геометрии в старших классах средней школы. / А.И. Фетисов. – М, 1967. – 271с.
758890
  Совсун В.Г. Методика преподования русского языка иностранцам / В.Г. Совсун. – М., 1976. – 82с.
758891
   Методика претензионной работы на предприятиях и в организациях совнархоза. – Ростов, 1965. – 148с.
758892
  Березовська Н. Методика приготування та фотолюмінесцентна характеризація пористого GAAS // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-25. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методику приготування пористих шарів арсеніду галія за допомогою електрохімічного травлення. Досліджено особливості спектрів фотолюмінесценції (ФЛ) пористого GaAs в залежності від технологічних параметрів анодного травлення. Спостерігався ...
758893
  Репецький А.А. Методика придбання експертної інформації для вирішення завдань керування радіолокаційною системою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-33. – Бібліогр.: С. 33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Метою даної статті є розробка методики обробки експертної інформації методами теорії нечітких множин. Ця мето-дика являє собою взаємозалежну сукупність математичних моделей, що забезпечують організацію експертизи та обробку її результатів для ...
758894
  Минеева Н.И. Методика приема зачетов, экзаменов и коллоквиумов по политической экономии / Н.И. Минеева. – Москва, 1981. – 55с.
758895
  Зеленська М.О. Методика прийняття рішень щодо розвитку поліграфічного підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 81-85. – ISSN 2309-1533
758896
  Солопенко Р.І. Методика прийняття управлінських рішень в системі операційного менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 94-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання необхідності прийняття управлінських рішень в системі операційного менеджменту авіаційного підприємства, реалізація яких в операційній системі авіаційного підприємства сприятиме отриманню максимального прибутку.
758897
  Солопенко Р.І. Методика прийняття управлінських рішень у системі фінансового менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 170-176. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання прийняття управлінських рішень у системі фінансового менеджменту авіаційного підприємства із застосуванням методів фінансового аналізу, контролю за реальним грошовим обігом та математичного моделювання.
758898
  Писаренко В.И. Методика прикладного социологического исследования бюджета времени студентов / В.И. Писаренко, К.В. Шульга. – Минск, 1974. – 91с.
758899
  Алешина Т.Н. Методика применения дидактических материалов по алгебре и началам анализа в средних профтехучилищах : метод. пособие / Т.Н. Алешина, Л.О. Денищева. – Москва : Высшая школа, 1983. – 112 с. – (Проф.-техн. образование)
758900
   Методика применения общих типовых делений в ББК. – М, 1968. – 72с.
758901
  Гродзинский Д.М. Методика применения радиоактивных изотопов в биологии / Д.М. Гродзинский. – Киев, 1962. – 171 с.
758902
  Прессман Л.П. Методика применения технических средств обучения / Л.П. Прессман. – М, 1988. – 191с.
758903
   Методика применения типового сетевого графика подготовки промышленных предприятий к переводу на новую систему планирования и экономического стимулирования. – М, 1967. – 36с.
758904
   Методика применения универсального тензометрического комплекса в процессе производственного обучения учащихся профтехучилищ. – М, 1980. – 80с.
758905
   Методика применения экономико-математических методов и ЭВМ в автоматизированной системем непрерывного оперативного планирования и управления производством. – М, 1967. – 120с.
758906
  Комиссарова Татьяна Сергеевна Методика природного районирования переувлажненных территорий Северо-Запада Нечерноземной зоны СССР : Автореф... канд. геол.наук: 11.00.01 / Комиссарова Татьяна Сергеевна; Ленингр. гос. пед. ин. – Л., 1976. – 24л.
758907
  Тисаревський С. Методика природознавства : Для вчителів початкових шкіл, учит. семинарій та педагог. класів шкіл середніх / С. Тисаревський. – Лубни : Вид. Ф.С.Гавриша, 1918


  Книга має тільки перші 32 стор.
758908
  Тисаревський С. Методика природознавства : Для вчителів початкових шкіл. учит. семинарій та педагог. класів шкіл середніх / С. Тисаревський. – Лубни : Вид. Ф.С.Гавриша, 1918. – 112с.
758909
   Методика проблемного обучения в высшей и среднеобразовательной школе : Библиогр. указ. лит. – Киев, 1979. – 24с.
758910
   Методика проблемного обучения в комсомольском вузе. – М, 1979. – 123с.
758911
   Методика проведения бесед по искусству. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1965. – 110с.
758912
  Жучкова И.А. Методика проведения вводного курса при обучении немецкому языку на базе французского (На фак-ах иностр. яз. педвуза) : Автореф... канд. пед.наук: / Жучкова И. А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1970. – 30л.
758913
   Методика проведения занятий в начальном комсомольском политкружке. – М, 1951. – 216с.
758914
   Методика проведения занятий в политшколе. – М, 1950. – 190с.
758915
  Лесников В.А. Методика проведения занятий в учебных хозяйствах / В.А. Лесников. – М., 1970. – 104с.
758916
  Гиниатуллин И.А. Методика проведения занятий на материале домашнего чтения на 2 курсе языкового факультета. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Гиниатуллин И.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1969. – 24л.
758917
  Линчевский Э.Э. Методика проведения занятий по курсу "профессиональная этика и психология в торговле" / Э.Э. Линчевский, И.А. Дуберштейн. – М., 1983. – 136с.
758918
  Гулейчик А.И. Методика проведения занятий по подготовке машинно-тракторных агрегатов к работе : [метод. пособие для сред. сел. проф.-техн. училищ] / А.И. Гулейчик, А.И. Калошин. – Москва : Высшая школа, 1977. – 182 с.
758919
   Методика проведения занятий по политической экономии в автоматизированном классе АК-28М : Учебно-методическая разработка. – Киев : КГУ, 1979. – 24 с.
758920
  Андреев Н.Н. Методика проведения занятий по предмету "Основы материаловедения и слесарно-ремонтное дело" : [метод. пособие для сред. сельских ролф.-тех. училищ] / Андреев Н.Н. – Москва : Высшая школа, 1978. – 200 с. – Список лит.: с. 196
758921
  Границкая А.С. Методика проведения занятий при переходе к адаптивной системе обучения / А.С. Границкая. – Москва, 1979. – 48с.
758922
  Прохоров А.Н. Методика проведения комплексных геолосъемочных и поисковых работ в закрытых районах / А.Н. Прохоров. – Москва : Недра, 1971. – 137с.
758923
  Алешин В.М. Методика проведения лабораторно-практических занятий по основам электротехники и электрооборудованию животноводческих ферм / В.М. Алешин. – Москва : Высшая школа, 1975. – 111 с.
758924
  Вайс Х. Методика проведения лабораторных работ по электричеству в курсе физики 10 класса средней школы в условиях осуществления политического обучения. : Автореф... Канд.пед.наук: / Вайс Х.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1957. – 12л.
758925
  Воронин Л.Г. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене человека / Л.Г. Воронин, Р.Д. Маш. – Москва, 1983. – 160 с.
758926
  Черняев Ю.А. Методика проведения практических занятий по курсу "Основы советского гражданского и трудового права" / Ю.А. Черняев. – М, 1976. – 94с.
758927
   Методика проведения производственной практики в средних специальных учебных заведениях. – М, 1976. – 32с.
758928
  Авилиани Ш.И. Методика проведения самостоятельных работ учащихся в процессе обучения экономической географии : Автореф... канд. пед. наук: / Авилиани Ш.И.; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 30л.
758929
   Методика проведения семинаров занятий на историческом факультете университетов. – М, 1979. – 240с.
758930
   Методика проведения семинаров занятий по политической экономии. – М
1. – 1963. – 238с.
758931
   Методика проведения семинаров занятий по политической экономии. – М
2. – 1964. – 122с.
758932
   Методика проведения семинаров занятий по политической экономии. – М, 1970. – 368с.
758933
   Методика проведения семинаров по курсу научного коммунизма. – М, 1972. – 184с.
758934
   Методика проведения семинарских занятий по политической экономии. – М., 1964. – 122с.
758935
   Методика проведения семинарских занятий по политической экономии. – М
1. – 1971. – 288с.
758936
   Методика проведения семинарских занятий по политической экономии. – М, 1973. – 311с.
758937
   Методика проведения семинарских занятий по политэкономии. – М., 1965. – с.
758938
  Дооталиев Х. Методика проведения словарной работы на уроках объяснительного чтения в начальной киргизской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Дооталиев Х.; Киргизский гос. ун-т. – Фрунзе, 1969. – 20л.
758939
  Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике / Е.М. Новодворская. – Москва, 1965. – 204 с.
758940
  Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике во втузе : учеб. пособие / Е.М. Новодворская. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1970. – 336 с.
758941
  Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике во втузе : учеб. пособие / Е.М. Новодворская, Э.М. Дмитриев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1981. – 319 с.
758942
  Деркач Г. Методика проведения учебной дискуссии при обучении студентов-иностранцев // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – № 6 (61). – С. 72-76. – ISSN 1562-529Х
758943
  Некос В.Е. Методика проведения учебных геологогеографических краеведческих экскурсий / В.Е. Некос. – Х., 1991. – 107с.
758944
  Винокурова М.М. и др. Методика проведения факультатива "Основы экономических знаний о социалистическом производстве" / М.М. и др. Винокурова. – Москва, 1980. – 128с.
758945
  Манке Г.Г. и др. Методика проведения факультативных занятий по биологии : пособие для учителей / Г.Г. и др. Манке. – Москва : Просвещение, 1977. – 275 с.
758946
  Мамаев К.А. Методика проведения экскурсий по овощеводству, плодоводству и защите растений / К.А. Мамаев. – Изд. 2-е, перераб и доп. – М., 1977. – 54с.
758947
  Цимбалюк Наталія Методика проведення групової роботи на уроках географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 10-11
758948
  Токар Л.О. Методика проведення дослідів з гібридизаціі рослин у школі / Л.О. Токар. – Київ : Радянська школа, 1965. – 152 с.
758949
  Кришталь О.П. Методика проведення ентомологічних екскурсій у школі / О.П. Кришталь. – К, 1973. – 116с.
758950
   Методика проведення занять з фантомним моделюванням на базовому етапі вивчення гінекології / Л.М. Маланчук, Л.І. Романчук, І.М. Маланчин, В.М. Мартинюк // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 21-23. – ISSN 1681-2751
758951
  Руденко В.П. Методика проведення занять у шкільних майстернях. / В.П. Руденко. – К., 1964. – 142с.
758952
  Рудківський О.П. Методика проведення зіставного аудитивного аналізу фонологічних систем германських та слов"янських мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 334-345
758953
  Балан Р.Р. Методика проведення ігрових занять при підготовці спеціалістів-аграріїв. // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С111-117
758954
  Погорілий С.Д. Методика проведення лабораторного практикуму курсу "Сучасні операційні системи" / С.Д. Погорілий, Камардіна О.О. . // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-41. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто створення науково-методичного забезпечення та впровадження лабораторного практикуму в курсі "Су-часні операційні системи". Запропоновано структуру технічних засобів, програмне забезпечення та склад лабораторних робіт, послідовність їх ...
758955
  Березенська С.М. Методика проведення лабораторної роботи з електротехніки з використанням дистанційних технологій // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2016. – № 2 (14). – С. 25-34. – ISSN 2307-9770
758956
  Коблянська Г.Ю. Методика проведення обліку і аудиту розрахункових операцій з постачальниками та підрядниками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 88-91. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються найбільш суттєві проблеми, що виникають на кожному підприємстві при проведенні обліку і аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками, розробляються конкретні пропозиції щодо покращення цього напрямку обліку та аудиту. In this ...
758957
  Пітко А. Методика проведення перевірки митних органів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 29-37
758958
  Бабенко К.П. Методика проведення семінару в групах магістрів на тему "Сучасні технології навчання у ВНЗ" // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 64-69.
758959
  Іващук О.В. Методика проведення тестового контролю знань з біофізики при підготовці майбутніх лікарів / О.В. Іващук, Р.Ф. Юрій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 104-106. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
758960
   Методика проверки резографов МИ-92-76. – М., 1976. – 10с.
758961
  Полканов Валентин Петрович Методика прогноза локальных поднятий по геоморфологическим данным с помощью алгоритмов распознавания образов. (На примере центр. районов Зап.-Сиб. плиты) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.693 / Полканов Валентин Петрович; Высш. гос. ун-т им. 40-летия Октября. Хим. и геогр. фак. – Уфа, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
758962
   Методика прогнозирования и поиска литологических стратиграфическихи комбинированных ловушек нефти и газа. – М, 1988. – 269с.
758963
   Методика прогнозирования комбинированных нефтегазоносных ловушек = (на примере Днепровско-Донецкой впадины). – Москва : Наукова думка, 1986. – 151с.
758964
   Методика прогнозирования литологических и стратиграфических залежей нефти и газа. – Л, 1981. – 114с.
758965
   Методика прогнозирования надежности и функциональных размеров сборочных единиц машин при проектировании. – Минск
Ч.3, вып.1. – 1989. – 46с.
758966
   Методика прогнозирования надежности и функциональных размеров сборочных единиц машин при проектировании. – Минск
Ч.3, вып.2. – 1989. – 40с.
758967
   Методика прогнозирования развития школы 2000-2005 гг. – М, 1982. – 86с.
758968
  Гдзелишвили Е.Я. Методика прогнозирования сильного ветра на 1-3 дня в условиях Грузии : Автореф... канд. географ.наук: / Гдзелишвили Е.Я.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 28л.
758969
   Методика прогнозирования численности специалистов с помощью метода экспонентного сглаживания. – Москва, 1977. – 36 с.
758970
  Гарагуля Л.С. Методика прогнозной оценки антропогенных изменений мерзлотных условий / Л.С. Гарагуля. – М., 1985. – 224с.
758971
  Прохницька Г.Л. Методика прогнозування кон"юктури автомобільного ринку : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 19-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
758972
  Маслова Т.В. Методика прогнозування максимальних весняних витрат води за коефіцієнтами регресії для певних імовірностей перевищення / Т.В. Маслова, О.А. Липкань // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 27-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
758973
  Петренко М.О. Методика прогнозування надходжень від зовнішньоекономічної діяльності до держбюджету : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 28-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
758974
  Панін В.Г. Методика прогнозування призначеного терміну служби систем (комплексів) зенітного ракетного озброєння при технічній експлуатації за станом / В.Г. Панін, П.В. Опенько // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 89
758975
  Федоренко Р.М. Методика прогнозування ризиків забруднення довкілля витоками нафтопродуктів із вертикальних сталевих резервуарів внаслідок їх корозії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Федоренко Роман Миколайович ; М-во екол. та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
758976
  Христюк Б.Ф. Методика прогнозування характерних декадних рівнів води судохідної частини Дунаю // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
758977
   Методика проектирования машинных агрегатов с оптимальными характеристиками. – Минск, 1986. – 54 с.
758978
  Репецький А.А. Методика проектування інтелектуального тренажера для підготовки операторів радіолокаційних систем : Дис. ... канд. технічних наук. Спец.20.02.12 - військова кібернетика, системи управління та зв"язок / Репецький А.А.; Військовий ін-т КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 144л. – Бібліогр.:л. 137 -144
758979
  Репецький А.А. Методика проектування інтелектуального тренажера для підготовки операторів радіолокаційних систем : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.20.02.12 / Андрій Анатолійович Репецький; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:8 назв
758980
  Гусев А.А. Методика производства судебных экспертиз в целях установления личности по чертам внешности / А.А. Гусев. – М, 1960. – 31с.
758981
  Гусев А.А. Методика производства судебных экспертиз в цлях установления личности по чертм внешности / А.А. Гусев. – М., 1960. – 31с.
758982
  Крылов Д.Г. Методика производственного обучения / Д.Г. Крылов. – Чебоксары, 1966. – 100с.
758983
  Титов Алексей Иванович Методика производственного обучения в профтехучилищах : для строительных профессий:Метод.пособие для СПТУ / Титов Алексей Иванович. – 3-е изд.,перераб.и доп. – Минск : Выш.шк., 1988. – 224с.
758984
  Осликовская Е.С. Методика пропаганды научных достижений и передового опыта. / Е.С. Осликовская. – М., 1954. – 216с.
758985
  Борисов Е.Ф. Методика пропаганды экономических знаний / Е.Ф. Борисов, А.В. Аношкин. – М., 1982. – 64с.
758986
  Борисов Е.Ф. Методика пропаганды экономической теории и экономической политики КПСС / Е.Ф. Борисов, А.В. Аношкин. – М., 1982. – 40с.
758987
  Васюк Оксана Методика професійного добору соціальних педагогів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-29. – Бібліогр. в кінці ст.
758988
  Зашляпін Л.О. Методика професійного захисту на попередньому слідстві: історико - логічний аналіз поняття // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.12-17
758989
  Рожин В.П. Методика прподавания марксистско-ленинской философии / В.П. Рожин. – Л, 1967. – 160с.
758990
  Ахалаия Амиран Васильевич Методика прподавания систематического курса десятичных дробей : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ахалаия Амиран Васильевич; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1976. – 28л.
758991
  Страхов И.В. Методика психологического анализа характеров в художественном произведении / И.В. Страхов. – Саратов, 1977. – 84с.
758992
   Методика психофизиологических исследований при составлении планов НОТ. – Свердловск
1. – 1966. – 63с.
758993
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – Москва, 1947. – 116с.
758994
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – 2-е издание. – Москва
2. – 1950. – 116с.
758995
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – 3-е издание. – Москва
3. – 1951. – 119с.
758996
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – 4-е издание. – Москва
4. – 1954. – 119с.
758997
  Ломизов А.Ф. Методика пунктуации в связи с изучением синтакиса / А.Ф. Ломизов. – М., 1959. – 290с.
758998
  Ломизов А.Ф. Методика пунктуации в связи с изучением синтакиса / А.Ф. Ломизов. – 2-е, испр. и доп. – М., 1964. – 331с.
758999
  Дудников А.В. Методика пунктуации в связи с изучением синтаксиса простого предложения / А.В. Дудников. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 88 с.
759000
  Блинов Г.И. Методика пунктуации в школе / Г.И. Блинов. – М, 1978. – 221с.
<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,