Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>
755001
  Галата С. "Містер дипломат" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 23 грудня (№ 51). – С. 1. 7. – ISSN 2219-5793


  Про конкурс "Містер Дипломат", який проходив в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. Переможець конкурсу Антон Краснов.
755002
  Івченко Володимир "Містер Лазер" із Києва // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 6 : Фото


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
755003
  Панченко В. "Місто братньої любові" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 237). – С. 7


  Літературна Україна у Філадельфії.
755004
  Панченко В. "Місто братньої любові" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-30 грудня (№ 238/240). – С. 27


  Літературна Україна у Фінляндії.
755005
   "Місто Володимира" // Християнські поховальні пам"ятки давньоруського Києва / В.Г. Івакін. – Київ : [КИТ], 2008. – С. 13-27. – ISBN 978-966-8550-71-3
755006
  Галич В.М. "Місто п"ятнадцяти віків" Олеся Гончара: урбаністичний дискурс // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 143-147


  На матеріалі статті "Місто п"ятнадцяти віків" Олеся Гончара розглядається "міський текст" у вимірах публіцистики, указується на складність урбаністичного мислення митця, інтертекстуальність образу Києва, наголошується на творчих аспектах авторського ...
755007
  Городнюк Н. "Місто" В. Підмогильного як "роман культури" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 76-83. – ISSN 2307-2261
755008
  Рибак К.О. "Містобудівна діяльність як об"єкт адміністративно-правового регулювання" : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07, 081 / Рибак Катерина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 271 арк. – Додаток: арк. 266-271. – Бібліогр.: арк. 11-12, 224-265
755009
   "Місток" до ринку праці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Інформатизація всіх предметів шкільної програми, залучення до викладання у школах і ВНЗ найкращих фахівців, підтримка з боку ІТ-бізнесу - такою є ідеальна картина організації ІТ-освіти, яка забезпечувала б фахівцями, готовими до роботи в галузі.
755010
   "Місце йде за абітурієнтом": ТОП-20 ВНЗ, які збільшили державне замовлення // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 9 (146). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366


  Визначено ТОП-20 ВНЗ, що отримали найбільшу кількість додаткових місць держзамовлення завдяки цьогорічному нововведенню "місце йде за абітурієнтом". Відкриває двадцятку "Львівська політехніка"- порівняно з минулим роком вона отримала 498 додаткових ...
755011
  Галабуз М.Л. Міста-привиди в Україні і перспективи їх використання в туристсько-рекреаційних цілях // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 262-265
755012
  Уеллс Г.Д. Містер Блетсуорсі на острові Ремполі / Г.Д. Уеллс. – К, 1969. – 237с.
755013
  Кривецька О. Містер дипломат // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  В Інституті міжнародних відносин відбувся масштабний захід, організований напередодні Дня української дипломатії - конкурс "Містер дипломат". Організаційний комітет провів"аналітичне дослідження" серед знавців дипломатії: В. Вергуна, О. Волошина, В. ...
755014
  Матіос М. Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів = Mr. & Ms. U-Ko in country UA : гомеричний роман-сімфонія / Марія Матіос. – Львів : Піраміда, 2006. – 136с. – На тит. арк.: Шевченківська премія 2005 року (автор роману "Солодка Даруся"). – ISBN 966-8522-73-7
755015
  Сербіна К. Містер та Міс Дипломат у новому форматі // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 6


  Традиційний захід Інституту міжнародних відносин – конкурс «Містер Дипломат» – уперше за свою історію відбувся в новому форматі і отримав назву «Містер та Міс Дипломат».
755016
  Дилан Б. Містер Тамбурин / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 19-21. – ISSN 0320-8370
755017
  Наумова О.А. Містеріальний театр Ріхарда Вагнера: "Парсифаль" та його сакральна драматургія : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Олена Анатоліївна Наумова; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
755018
  Багрій-Миськів Містерійні елементи у сюжетно-композиційній структурі драматургії Ігоря Костецького // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 201-207. – (Філологія ; Вип. 23/24)
755019
  Клімова Н.І. Містерія "Мучеництво святого Себастіана" та принципи оперного театру Клода Дебюссі // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 37-42
755020
  Груя С. Містерія Великий льох // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 622-637. – ISBN 978-606-745-006-4


  ""Одною з найскладніших поем Тараса Шевченка завдяки багатству символіки, яка відтворює безперервні зусилля антицарської боротьби українського народу, є Великий льох. Написана під час подорожі Кобзаря на Україну 1845 року, поема переконливо ілюструє ...
755021
  Бетко І. Містерія відчуження душі від тіла в українській постмодерній прозі


  У статті на матеріалі вибраних романів Ю. Андруховича, О. Забужко та Є. Кононенко розглянуто деякі формально-змістові аспекти міфологеми смерті. Концентруючи увагу на проблематиці власне насильницьких форм і способів відчуження душі від тіла, ...
755022
  Гайдабура В. Містерія життя і сцени (Володимир Блавацький) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 50-54. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
755023
   Містерія Леся Курбаса. До 100-річчя заснування "Молодого театру" Леся Курбаса (1916-1919) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 2, 2 квартал. – С. 92-106. – ISSN 0130-2043
755024
  Астаф"єв О. Містерія пам"яті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  В Інституті філології відбувся літературний вечір, присвячений 70-річчю від дня народження Володимира Забаштанського.
755025
  Грабовський В. Містерія подвижницької вірності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 24 травня (№ 20). – С. 12


  Нотатки на берегах літературно-теологічного тому Левка Різника "Містерія непокори Патріярха Йосифа", що вийшов торік у видавництві "Світ".
755026
  Стех Марко Роберт Містерія стилю // Критика. – Київ, 2001. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 20-22


  Стиль творів І. Костецького — українського письменника, перекладача, критика, режисера, видавеця.
755027
   Містерія сучасності "Повертайся живим": запрошуємо на виставу // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 8 : фото


  Магістр 2 курсу економічного факультету розповідає про сходження на вершину найвищої гори Маттерхорн.
755028
  Добинда І.П. Містечка і села як центри розвитку історико-культурного туризму (на прикладі Волинської області) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 149-153. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
755029
  Івченко А. Містечка України : Довідник / А. Івченко. – Київ : Картографія, 2000. – 184с. – (Серія "Україна на межі тисячоліть"). – ISBN 966-631-001-5
755030
  Огієнко І.І. Містечко Брусилів та його околиці / Іван Огієнко (митрополіт Іларіон) ; упоряд., авт. передмови і комент. М. Тимошик ; Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2012. – 335, [1] с. : іл., фотогр. – Сер. засн. в 2001 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотечна серія фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" ; т. 6 ; Серія 1 : Рукописна спадщина). – ISBN 978-966-7821-54-8
755031
   Містечко над Сновом : збірник статей і матеріалів. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 340с. – ISBN 978-966-340-197-3
755032
  Базилевич Г. Містечко Олександрівка Чернігівської губернії Сосницького повіту // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 137-151
755033
   Містечко ратників та майстрів : (з історії села Мошни) / І.Л. Левченко [та ін. ; упоряд. М.М. Якименко] ; Спілка краєзнавців Мошнівського краю "Артанія". – Київ : Просвіта, 2008. – 107, [1] с., XVI с. іл. : іл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 105-106. – ISBN 978-966-8547-95-9


  У пр. № 1713878 напис: Бібліотеці університету ім. Т.Г. Шевченка, що носить назву нашого відомого земляка М. Максимовича на добрі справи для України. Микола Якименко. с. Мошни. травень 2017 р.
755034
  Малей Віктор Містечкова Голландія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 78-80 : фото
755035
  Дімаров А.А. Містечкові історії : роман / А.А. Дімаров. – Київ, 1983. – 558 с.
755036
  Дімаров А.А. Містечкові історії : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1987. – 557 с.
755037
  Осауленко Євген Містик... санітар, службовець банку // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 60-63. – ISSN 0130-5212
755038
  Кучерова К. Містика Симеона Нового Богослова // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 274-288


  "Преподобний Симеон Новий Богослов є надзвичайно цікавою постаттю на полі візантійської містики середнього періоду - фактично, він є єдиною такою постаттю. Його можна назвати одним з духовних предків Григорія Палами, після Діонісія Ареопагіта та ...
755039
  Астаф"єв О. Містика художнього перекладу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 14 березня (№ 5). – С. 6-7


  Про Чеслава Ястшембця-Козловського, уроженця Кременця, видатного перекладача творів Тараса Шевченка.
755040
  Оселедько К.О. Містикологічна свідомість героя як поєднання духовної та матеріальної сторін людського життя у романі братів Капранових "Кобзар 2000" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 393-397


  Розглянуто роман братів Капранових "Кобзар 2000" в аспекті дослідження місьтитчної свдомості героя. Детально досліджується теоретичне підгрунтя поняття та його складники. Увагу зосереджено на прийомах втілення містикологічної свідомості
755041
  Шкарлута Т.М. Містифікація "Порфирій Горотак" в еміграційному літературному процесі 1940-х років : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шкарлута Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії укр. літ., теорії літ. та літ. творчості. – Київ, 2016. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 192-204
755042
  Шкарлута Т.М. Містифікація "Порфирій Горотак" в еміграційному літературному процесі 1940-х років : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шкарлута Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
755043
  Козаченко Н.П. Містифікація субатомної фізики: причини та наслідки // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 276-294. – ISSN 2076-7382
755044
  Сокульська А.В. Містифікація художньої свідомості в романі Роберто Боланьо "Нацистська література в Америках" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 310-319


  Дана стаття висвітлює на проблему симулякризації дійсності у літературному творі через явище художньої містифікації у сучасній латиноамериканській прозі. На прикладі гіпотетичної деконструкції історії у романі Роберто Боланьо "Нацистська література в ...
755045
  Сафронова Н.О. Містицизм віровчення і культу євангельських християн-баптистів / Н.О. Сафронова. – Київ, 1965. – 24с.
755046
  Денисенко О. Містич : Химерний роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 167. – С. 56-130
755047
  Денисенко О. Містич : Химерний роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 166. – С. 58-128.
755048
  Бовсунівська Т. Містична домівка в поезії Емілі Дікінсон і Тараса Шевченка // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 45-50. – ISSN 0130-5263
755049
  Стогній І.В. Містична естетика романтизму в літературі країн Західної Європи // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 127-130
755050
  Грибков Т. Містична картина всесвіту у творах Г. Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 186-192
755051
  Сідоріна Є.В. Містична практика духовного сходження як антропологічний досвід ісихазму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 103-106. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду ісихастської містико-аскетичної практики духовного сходження та висвітленню антропологічних перспектив її філософського осмислення. Статья посвящена рассмотрению исихастской мистико-аскетической практики духовного ...
755052
  Летуновська І.В. Містична сугестія прозового дискурсу Джона Донна (на матеріалі "...За ким б"є дзвін") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 21-26
755053
  Степанов В.В. Містична феноменологія Мехтільди Магдебурзької // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 53-55
755054
  Піскунова О.Б. Містична фокалізація "Арабесок" Миколи Хвильового // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 46-50. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
755055
  Грибков Т. Містичне вчення Йогана Таулера і Григорій Сковорода // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 175-179. – ISBN 978-617-7009-24-4
755056
  Захарчук О.Ф. Містичне і наукове в неоплатонічній концепції Ніколи Кузанського / О.Ф. Захарчук, О.М. Ярош // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 40-47. – ISSN 2312-4342
755057
  Любасюк Тетяна Іванівна Містичне спрямування духовної практики християнського Середньовіччя : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 05 / Любасюк Т. І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібл.: 7 назв
755058
  Любасюк Т.І. Містичне спрямування духовної практики християнського Середньовіччя : Дис. ... канд. філософ. наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Любасюк Т.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 188л. – Бібліогр.: л.172-188
755059
   Містичнє Місто Бога : божественна історія і життя Пречистої Діви Марії : об"явлення Сестри Марії з Агреди в Іспанії : в 4 т. – Нью-Йорк : Слово, 1962. – 632 с. – Скорочений переказ англ. вид. книжки CITY OF GOD. - Назва обкл. : Марія: Земний шлях, труди і подвиги. – ISBN 0-89555-070-9
755060
  Подолян Галина Петрівна Містичний досвід в контексті осягнення моралі як духовного феномена : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.07. / Подолян Г.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 183л. – Бібліогр.: л. 166-183
755061
  Подолян Галина Петрівна Містичний досвід в контексті осягнення моралі як духовного феномена : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Подолян Г.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв.
755062
  Фуркало В.С. Містичний досвід у монотеїстичних релігійних традиціях // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
755063
  Шумилов О.Ю. Містичний ключ до України / О.Ю. Шумилов. – Київ, 2003. – 436с. – ISBN 966-7731-09-Х
755064
  Соколова А. Містичний міфологізм прози Галини Пагутяк // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 272-282


  У статті розглянуто містичний простір творів Галини Пагутяк. На матеріалі конкретних текстів розкривається специфіка фольклорно-міфологічної основи прозопису Галини Пагутяк, аналізується своєрідність інтерпретації універсальних персонажів народної ...
755065
  Шабанова Ю.А. Містичний простір філософії Середньовіччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Пропонується новий погляд на філософію Середньовіччя як містичного простору, обгрунтовується можливість перегляду традиційної історико-філософської періодизації середньовічної філософії. Предлагается новый взгляд на философию Средних Веков как ...
755066
  Кудрявцев М. Містичний реалізм М.В. Гоголя: до проблеми філософсько-теологічної символіки // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 10-14. – Бібліогр. в кінці ст.
755067
  Стех Марко Роберт Містичний родовід "великої людини" // Критика. – Київ, 2002. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 16-22


  Книга Ігоря Костецького "Дійство про велику людину".
755068
  Горбонос О.В. Містичний світ як складова простору художньої літератури: історико-культурологічний аспект / О.В. Горбонос, А.І. Карюхіна // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 6-10. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
755069
  Юрчук О. Містичний тип пророка: Т. Шевченко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 91-100


  У статті аналізується один із варіантів існування маскулінної тожсамості за умови неможливості реалізації власної мужності - месіанство. Стратегія чоловічого опору імперському впливові через індивідуальне пророцтво вперше з"являється у творчості Т. ...
755070
  Алістратова К.Е. Містичний туризм: зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 93-101 : карта. – Бібліогр.: 10 назв.
755071
  Брюховецька Л. Містичний, метафоричний, модерний. До 50-річчя "Камінного хреста" Леоніда Осики // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (136). – С. 39-42. – ISSN 1562-3238
755072
  О"Лір Містичні лілеї для Ніли


  Нова книжка молодої письменниці Ольги Смольницької "Лілеї для Ніли" - данина шани, пам"яті й любові Нілі Зборовській (1962-2011) - українському літературознавцеві і психоаналітику
755073
  Мірошниченко Л.Я. Містичні практики скептика у "Театрі на воді" Л. Кларка // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 341-347. – ISBN 978-966-11-0683-2
755074
  Костиря Б. Містичні та есхатологічні мотиви в символістській ліриці Клима Поліщука // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 40-48. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
755075
  Іваницька Н. Містичні химери Києва // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 2005. – № 4/5. – С. 22-24. – ISSN 0130-5212


  В. Городецький
755076
  Пархомовський Я.Е. Місткість селянського ринку на Поліссі й Правобережжі / Я.Е. Пархомовський. – К., 1930. – 73с.
755077
  Романишин Р. Місто-вбивця, або як його жителям не втратити своє здоров"я і дожити до активної старості / Руслан Романишин. – Київ : Нові горизонти, 2009. – 96 с.
755078
  Гамрецький М. Місто-герой // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 58-63
755079
  Богомолов В.М. Місто-герой Волгоград / В.М. Богомолов, П.А. Гундирін. – Київ, 1972. – 160 с.
755080
  Сіренін В.І. Місто-герой Керч / В.І. Сіренін. – Київ, 1976. – 103с.
755081
   Місто-герой Керч. – Київ, 1977. – 156с.
755082
   Місто-герой Київ. Пам"ятники революції, громадянської та Великої Вітчизняної воєн. [Ізоматеріал] : (Комплект репродукцій). – Київ : Мистецтво, 1978. – 16 л. : 16 листівок + 1 обкл.
755083
  Матуковський М.Є. Місто-герой Мінськ / М.Є. Матуковський, М.М. Шиманський. – Київ, 1976. – 111с.
755084
  Євенко І.В. Місто-герой на Неві / І.В. Євенко. – Київ, 1975. – 167 с.
755085
  Сазаков А. Місто-герой Новоросійськ / А. Сазаков. – Київ : Політвидав України, 1976. – 87 с.
755086
   Місто-герой Тула. – К., 1979. – 120с.
755087
  Гіпіч В.В. Місто-держава чи місто в державі? Міщанський стан у політичній системі Речі Поспорлмитої XVI - XVII ст. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 4-16. – ISBN 978-966-383-522-8
755088
  Оніщенко Л.М. Місто-курорт Миргород / Л.М. Оніщенко, О.Б. Хардекопф // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 45-47
755089
  Лиховид О.М. Місто-курорт Скадовськ // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 28
755090
  Задорожний Микола Місто-курорт Трускавець // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 30-31
755091
  Задорожний Микола Місто-музей Переяслав-Хмельницький : географічне краєзнавство і туризм // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 27
755092
  Малиновський Валентин Місто-регіон: аргументи за і проти // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 150-157.
755093
  Завгородня І. Місто - мікс // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 30 (143). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  Берлін - це не тільки Рейхстаг і Брандебурзькі ворота, а й мегаполіс євпропейського різноманіття.
755094
  Репан О. Місто - привид // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 43 (156). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561


  На місці Дніпропетровська був центр козацької паланки Новий Кодак. Проте царській владі було вигідніше "учредить" місто "заново", як Катеринослав.
755095
  Сосюра В. Місто / В. Сосюра. – Харків : Червоний шлях, 1924. – 62с.
755096
  Підмогильний Валеріян Місто : Роман / Підмогильний Валеріян; Післямова, біографічна та бібліографічна довідки Г. Костюка; Укр. вільна акад.наук у США, Наук. тов-во ім. Шевченка в Америці. – Hью Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1954. – 298,[2]с. : портр.
755097
  Гужва В.Ф. Місто : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ : Молодь, 1974. – 135 с.
755098
  Іваничук Р.І. Місто : повість / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1977. – 176 с.
755099
  Іванчук Р. Місто / Р. Іванчук. – Львів, 1986. – 291с.
755100
  Іваничук Р.І. Місто : Повісті / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1986. – 291с. – (Бібліотека Карпати"")
755101
  Підмогильний В.П. Місто : роман, оповідання / В.П. Підмогильний. – Київ : Молодь, 1989. – 445 с.
755102
  Підмогильний В.П. Місто : роман та оповідання / В.П. Підмогильний. – Київ : Веселка, 1993. – 351 с. – (Шкільна бібліотека)
755103
  Підмогильний Валер"ян Місто // Оповідання : /Г.Косинка; Місто/Підмогильний В. / Косинка Григорій. – Київ : Наукова думка, 2003. – с.133-392. – (Б-ка школяра). – ISBN 966-00-0100-2
755104
  Підмогильний В. Місто / Валер"ян Підмогильний. – Харків : Ранок; Веста, 2003. – 256с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-852-2
755105
   Місто. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
755106
   Місто. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
755107
   Місто. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
755108
   Місто. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004
755109
   Місто. – Київ, 2003-
№ 5-6. – 2004
755110
   Місто. – Київ, 2003-
№ 7-8. – 2004
755111
   Місто. – Київ, 2003-
№ 9. – 2004
755112
   Місто. – Київ, 2003-
№ 10-11. – 2004
755113
   Місто. – Київ, 2003-. – ISSN 1814-3423
№ 1- 2. – 2005
755114
  Підмогильний В. Місто : роман // Старший боярин / Т. Осьмачка, В. Підмогильний, Г. Косинка ; [ гол. ред. Н.Є. Фоміна ; відп. за випуск Л.В. Дмитрієва ]. – Харків : Фоліо, 2008. – С.95-330. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3876-0
755115
  Сміт П.Д. Місто Ангелів : повість / Патрік Д. Сміт ; пер. з англ. О.С. Забужко ; пер. з ісп. В. Олевського. – Київ : ЦК ЛКСМУ "Молодь", 1986. – 232 с. – В кн. також: Я бачив ніч : повість / М. С. Олівелья
755116
  Москалець О. Місто Андерсена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 22


  Копенгаген.
755117
  Подолинний А.М. Місто Бар / А.М. Подолинний. – Одеса, 1974. – 19 с.
755118
  Прибитько В.М. Місто безпеки (Гра-подорож) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 12-13 : фото
755119
   Місто Бердянське та його околиці. – Бердянське, 1928. – 68с.
755120
  Мікульонок І.О. Місто білого ангела // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 40-42


  Про м. Славутич.
755121
  Акименко І.В. Місто буде врятоване : [спогади про діяльність групи рад. і пол. розвідників та партизанів у Польщі] / І.В. Акименко. – Львів : Книжно-журнальне видавництво, 1963. – 200 с. : іл.
755122
  Родіонова І. Місто в поезії М. Драй-Хмари як інваріант неокласичної моделі світу
755123
  Родіонова І. Місто в поезії М.Драй-Хмари як інваріант неокласичної моделі світу
755124
  Демська Л. Місто в тіні. Проза / Л. Демська; Передмова Ю.Бедрика. – Київ : Смолоскип, 2000. – 208с. – ISBN 966-7332-27-6
755125
  Шамрай С. Місто Васильків (IX-XVIII вв.) / С. Шамрай. – Київ, 1929. – 127 с.
755126
  Канюка М.С. Місто гасить вогні : повість-хроніка / М.С. Канюка. – Київ : Молодь, 1968. – 219 с. – (Герої, роки, звершення)
755127
  Канюка Михайло Сергійович Місто гасить вогні / Канюка Михайло Сергійович. – Київ : Дніпро, 1975. – 439с.
755128
  Пашко Я.Ю. Місто герой на Дніпрі / Я.Ю. Пашко. – Київ, 1969. – 359с.
755129
  Казанцева Л.В. Місто Груйтуйзена на Місяці // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 7-9. – ISSN 2518-7104


  Франц Паул фон Груйтуйзен (1774-1852), німецький астроном, один з піонерів дослідження Місяця. Вперше помітив і замалював нестаціонарний об"єкт на Місяці - так зване Місто Груйтуйзена. На честь Груйтуйзена названо кратер на Місяці - Кратер Груйтуйзена.
755130
  Шевчук В.О. Місто днів : поезії / Валерій Шевчук. – Київ : Либідь, 2014. – 526, [2] с. : іл., фот. – Парал. тит. арк. портр. – ISBN 978-966-06-0673-9
755131
  Галів М. Місто Дрогобич в умовах утвердження радянської влади (1939-1941 рр.): історіографія проблеми // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 579-588. – ISBN 978-966-02-5080-2
755132
  Костриця Микола Місто жита і миру. До 1125-річчя заснування Житомира : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 33-38 : Фото
755133
  Горбик Р. Місто з двома обличчями // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 49 (202). – С. 28-31


  Гамбург - друге за величиною місто в Німеччині.
755134
  Ятченко Я. Місто з мрій // День : щоденна українська газета. – 8. – Київ, 2017. – 7-8 квітня (№ 61/62). – С. 16-17


  Про Париж весняний і аромат кави.
755135
  Мельник Олена Петрівна Місто з особливою аурою : [інтерв"ю з глухівським міським головою О.П. Мельник] / Мельник Олена Петрівна, Вороненко Раїса // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 65. – ISSN 0130-5212
755136
  Пендраковська Саша Місто з піску та сили духу : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 38-46 : Фото
755137
  Самохіна С. Місто з подвійним дном // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 49 (214). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Черкащина: місто Сміла.
755138
  Растворова М.О. Місто Запоріжжя: розвиток міської території в довоєнний період // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 209-212
755139
  Єременко В.Ф. Місто звалось "ЕКСПО-67" / В.Ф. Єременко. – Київ, 1968. – 48с.
755140
  Нагішкін Д.Д. Місто Золотого Півника: Повість. / Д.Д. Нагішкін. – К., 1986. – 238с.
755141
  Голик Р.Й. Місто і війна: реалії та стереотипи періоду нацистської окупації в ментальності львів"ян // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 216-222. – ISSN 0321-0499
755142
  Голик Р. Місто і його душа: образ Львова у польській та українській мемуаристиці XIX - початку XXI ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 609-617. – ISBN 978-966-02-5080-2
755143
   Місто і село: подолання істотних відмінностей. – К., 1982. – 220с.
755144
  Дронова О.Л. Місто і сталий розвиток: концепція нового урбанізму // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 12-14 : фото. – Бібліогр.: 13 назв.
755145
  Дронова О.Л. Місто і сталий розвиток: сучасні аспекти розвитку урбанізованих територій // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 1 (101), січень - лютий. – С. 5-7 : фото. – Бібліогр.: 10 назв.
755146
  Курков Андрій Місто й художник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 26-27. – ISSN 0868-9644
755147
  Петров М.Б. Місто Кам"янець-Подільський в 30-х роках XV-XVIII століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку. Міське і замкове управління / Микола Петров ; [відп. ред. В. Степанков] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 479, [1] с., [16] арк. іл. : іл., табл. – Покажчики: с. 441-467. - Резюме укр., рос., пол., англ. – Бібліогр. в прим.: с. 363-440. – ISBN 978-966-496-217-6
755148
  Крамар С.І. Місто Кам"янець на Поділлі у XIV-XVIII століттях: магдебурзьке право, судочинство та самоврядування громад : іст.-правовий нарис / Крамар С.І. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2010. – 335, [1] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 321-335. – ISBN 978-966-1638-32-6
755149
  Волковський Є.І. Місто Київ - генератор бюджетних надходжень держави // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – вип. 1 (23). – C. 35-46. – ISSN 2310-9734
755150
  Громова Н. Місто Київ у традиційному світогляді українських селян (на матеріалі народних колядок) / Н. Громова, О. Войтюк // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 410-416. – ISBN 978-617-7399-06-2
755151
  Коцюба А.І. Місто Київ як перспективний осередок спелесторекреаційних ресурсів // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 201-203
755152
  Мельничук О. Місто Київ: від особливого правового режиму - до формування правової системи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 40-42. – ISBN 978-617-7069-28-6
755153
  Колодяжний В. Місто Колумба і Паганіні: чому варто побувати в італійській Генуї // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 20 квітня (№ 48). – С. 13
755154
  Акічев Ш. Місто Конотоп у світлі топонімики // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.179-181
755155
  Біленко Василь Місто красивих і сильних : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-44 : Фото
755156
  Приймак Б.І. Місто крокує в майбутнє / Б.І. Приймак. – Київ, 1961. – 94 с.
755157
   Місто крокує в майбутнє. – Київ, 1982. – 223с.
755158
  Герасимов Володимир Місто Лева в шоколаді : Україна. Тема номера - Львів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 17-20 : Фото
755159
  Горовий О.В. Місто Львів як інвестиційний центр // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 135-140. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
755160
  Касьянов О.М. Місто майбутнього / О.М. Касьянов. – Київ, 1957. – 39 с.
755161
  Хижняк А.А. Місто Мелітополь - важливий економічний центр України (До 125-річчя з дня заснування) / А.А. Хижняк, М.О. Алексеев // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 184-190 : Табл.
755162
   Місто моє рідне. – Київ, 1983. – 287 с.
755163
   Місто моє робітниче. – Дніпропетровськ, 1976. – 95с.
755164
  Ромен Л.В. Місто моєї долі : поезія, пісні / Людмила Ромен. – Суми : ВВП "Мрія-1", 2017. – 144 с. : іл., ноти. – Зміст: Сума Любові ; Сума долі ; Сума світломузики. – ISBN 978-966-566-685-1
755165
  Кйосев А. Місто на межі // Критика. – Київ, 2000. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 18-22


  Місто Пловдив - пограниччя і перехрестя для багатьох мов та конфесій.
755166
  Мицик Ю.А. Місто на Самарі / Ю.А. Мицик, Н.В. Мосьпан, С.М. Плохій. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1994. – 64с. – ISBN 5-86400-248-8
755167
   Місто на скелястих берегах Тясмину : історичний нарис / О.Г. Шамрай [та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – 244 с., [16] с. іл. : іл. – 360-річчю заснування м. Кам"янки присвячується. – ISBN 978-966-2256-02-4
755168
  Задорожний М.П. Місто на Смотричі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 10 (164). – С. 40-45
755169
  Шевченко С. Місто на хвилях вічності // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 2-8. – ISSN 0208-0710
755170
  Секретарьов А. Місто над Бугом : Історичні нариси / А. Секретарьов. – Вінниця : Антекс, 1999. – 60с. – ISBN 966-95400-4-6
755171
  Бєляєв В.П. Місто над морем / В.П. Бєляєв. – Львів, 1949. – 464с.
755172
  Хорунжий А.М. Місто над нами : повість / А.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 223 с.
755173
   Місто над Пслом. – Харків : Прапор, 1976. – 103с.
755174
  Гранчак І.М. Місто над Ужем : Історичний нарис / І.М. Гранчак, В.В. Пальок. – Ужгород : Карпати, 1973. – 270с.
755175
  Корчевський Ярослав Місто не для людей призначене, або Чому плакатиме вся країна : [інтерв"ю з міським головою Дніпродзержинська Я. Корчевським] / Корчевський Ярослав, Нечипоренко Микола // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 16-17


  Депутати Дніпродзержинської міської ради звернулися до Кабінету Міністрів із проханням надати їхньому містові особливого статусу. Того ж дня, коли сесія приймала це рішення, в місті відбулося й виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань ...
755176
  Корчевський Ярослав Місто не для людей призначене, або Чому плакатиме вся країна : [інтерв"ю з міським головою Дніпродзержинська Я. Корчевським] / Корчевський Ярослав, Нечипоренко Микола // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 16-17


  Депутати Дніпродзержинської міської ради звернулися до Кабінету Міністрів із проханням надати їхньому містові особливого статусу. Того ж дня, коли сесія приймала це рішення, в місті відбулося й виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань ...
755177
  Корчевський Ярослав Місто не для людей призначене, або Чому плакатиме вся країна : [інтерв"ю з міським головою Дніпродзержинська Я. Корчевським] / Корчевський Ярослав, Нечипоренко Микола // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 16-17


  Депутати Дніпродзержинської міської ради звернулися до Кабінету Міністрів із проханням надати їхньому містові особливого статусу. Того ж дня, коли сесія приймала це рішення, в місті відбулося й виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань ...
755178
  Гранатович Лариса Місто Ніжин з найдавніших часів до 1917 року : Бібліографічний покажчик / Гранатович Лариса. – Ніжин : НДПУ, 2000. – 228с.
755179
  Лесик Л.В. Місто Ніжин у XVIII ст. мовою документів // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 272-274. – ISSN 2218-4805
755180
  Желєзко Р. Місто Ніжин у системі оборони Гетьманщини (1648 - 1783 роки) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 17 (20). – С. 15-22. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 11). – ISSN 2078-063X
755181
  Старостін В.С. Місто Новомосковськ на сторінках часопису "Киевская старина" останньої третини XIX - початку XX ст. // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – С. 19-33. – ISBN 978-966-551-328-5
755182
  Гон М. Місто пам"яті - місто забуття : палімпсести меморіального ландшафту Рівного / Максим Гон, Петро Долганов, Наталія Івчик. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – 230, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-416-511-9
755183
  Шудря Микола Місто предковічної звитяги // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 19-29. – ISSN 0869-3595
755184
  Ленченко В. Місто Прилуки та його жителі за планом 1730-х років // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 109-116. – (Нова серія ; вип. 15)
755185
  Грабовський В. Місто пробуджених левів : художньо-документальна повість / Валерій Грабовський. – Львів : Камула, 2007. – 592с., 88с. іл. – (Славетні галичани). – ISBN 966-8343-92-1
755186
   Місто ратної і трудової слави. – Київ, 1974. – 95с.
755187
  Беннет А. Місто розваги. Фантазія на сучасні теми / А. Беннет. – К., 1929. – 235с.
755188
  Тарле Є.В. Місто російської слави. Севастополь у 1854-1855 рр. / Є.В. Тарле. – К., 1956. – 220с.
755189
  Корбут А. Місто своїх людей // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 1/2 (477/478), 13-19.01.2017 р. – С. 60-63. – ISSN 1996-1561


  Як статус культурної столиці Європи змінює міську громаду: досвід Вроцлова.
755190
  Козир І. Місто Синя Вода на річці Синя Вода // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 15-17
755191
  Жадан С. Місто сонця / розмову вів Дмитро Десятерик // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 638-649. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
755192
  Задорожний Микола Місто стародавнього солеваріння : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 23
755193
  Беекман Б. Місто Стартапів = Startup city : роль місцевої влади у побудові підприємницьких екосистем / Бас Беекман, Рубен Ньювенхауз ; [пер. з англ. А. Зінченко]. – Київ : Greencubator, 2016. – 189, [3] с. : іл., табл. – Корінець англ. - Глосарій: с. 169-181. – Бібліогр.: с. 184
755194
  Кіплінг Р. Місто страшної ночі : новели / Редьярд Кіплінг ; з англ. пер. Юрій Лісняк. – Київ : Дніпро, 1979. – 248 с. – (Зарубіжна новела ; книжка традцять перша)
755195
  Корнієнко О. Місто Суми на старих світлинах місцевих фотографів // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 4 (202). – С. 62-71. – ISSN 0131-2685
755196
  Ломонова О. Місто та його художник: про творчість Самуїла Каплана // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 62-63. – ISSN 0130-7037
755197
  Даниленко Володимир Місто Тіровиван : Оповідання. Повість / Даниленко Володимир. – Львів : Кальварія, 2001. – 266с. – ISBN 966-7092-91-7
755198
   Місто трудової мужності. – К., 1976. – 304с.
755199
  Семеренко І. Місто у футуристичній поезії: вибір і розшарування традиції // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 84-90. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
755200
  Сидоренко Б.П. Місто хліборобів / Б.П. Сидоренко. – Львів, 1975. – 102с.
755201
  Шипович Є.Й. Місто Черкаси (коротка економіко-географічна характеристика) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 33-40 : Табл.
755202
  Васильева З.М. Місто як елемент системи розселення (В порядку обговорення) : населення.Трудові ресурси / З.М. Васильева, В.В. Ковалевський // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 17-24
755203
  Бойко-Бойчук Місто як елементарне ціле техносфери: проектний та футурологічний потенціал нового погляду // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.26-38.
755204
  Ластовський А. Місто як монумент Перемоги: Київ і Мінськ // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2011. – Вип. 15 : Проблеми історичної урбаністики. – С. 125-144. – ISBN 978-617-578-085-5
755205
  Бойко-Бойчук Місто як об"єкт державного регулювання // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 169-182.
755206
  Гон М. Місто як об"єкт міжетнічної конкуренції в західній Україні (1918 - 1939 рр.) // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 201-218
755207
  Яцко О.В. Місто як об"єкт суспільно-географічного аналізу: концептуальні й методологічні проблеми // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 212-223. – ISSN 2308-135X
755208
  Доній Н.Є. Місто як простір концентрації соціально самотніх та девіталізованих особистостей // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 46-48
755209
  Карповець М.В. Місто як світ людського буття: філософсько-антропологічний аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Карповець Максим В"ячеславович ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 224 л. – Бібліогр.: л. 195-224
755210
  Карповець М.В. Місто як світ людського буття: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Карповець Максим В"ячеславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
755211
  Плужник О.М. Місто як середовище формування ціннісних орієнтацій особистості у творчості А. Дімарова // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 470-476. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
755212
  Магновський І. Місто як складова адміністративно-територіального устрою України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 140-147. – ISSN 0132-1331
755213
  Штогрин М.В. Місто як спогад у романі Сергія Жадан "Ворошиловград" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 361-362. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
755214
  Василенко В. Місто як травма, або три обличчя Києва: роман "Хрещатий Яр" Докії Гуменної // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 31-43. – ISSN 0236-1477
755215
  Мусієздов О.О. Місто як уявлена спільнота // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 178-182. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
755216
  Кім А. Місто, в якому люблять усіх // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 28 (181). – С. 38-41


  Кельн, як і весь район Північної Рейн-Вестфалії, складається із суцільних суперечностей: національна барвистість співіснує з неабияким патріотизмом.
755217
  Андрухович Ю. Місто, в якому ніхто не вмирав // Критика. – Київ, 2008. – Грудень, (число 12). – С. 29-31


  Львів Станіслава Лєма.
755218
  Мосенкіс Ю. Місто, що притягує нездоланною силою // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2007. – 21 вересня. – С. 22


  Про історика Михайла Максимовича (1804-1873).
755219
  Осадчук Л. Місто, яке дарує геніїв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 30 вересня - 1 жовтня (№ 176/177). – С. 32


  Як Кременець почувається у статусі міста обласного значення.
755220
  Підмогильний В.П. Місто. Невеличка драма : [романи] / Валер"ян Підмогильний ; [упоряд., післям. Н. Бернадської]. – Київ : Знання, 2016. – 439, [1] с. – ISBN 978-617-07-0414-6


  До книги увійшли два найвідоміших романи В. Підмогильного. Ці твори спонукають читача до роздумів над природою людини, сенсом життя, суперечностями між розумом і почуттям, почуттям і обов’язком.
755221
  Коломієць М.С. Місто. Яким йому бути? / М.С. Коломієць. – Київ, 1970. – 48 с.
755222
   Місто: історія, культура, суспільство (МІКС) [Електронний ресурс] = City: history, culture, society : Е-журнал урбаністичних студій / Ін-т історії України НАНУ, Іст. ф-т Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: М. Борисенко (голов. ред.) ; Т. Водотика (шеф-редактор). – Київ : [б. в.]
№ 1 (1). – 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Системні вимоги: Verbatim, 700 MB, 52 X speed, vitesse, velocidad, 80 Min. - Заголовок з етикетки диску
755223
   Місто: історія, культура, суспільство (МІКС) [Електронний ресурс] = City: history, culture, society : Е-журнал урбаністичних студій / Ін-т історії України НАНУ, Іст. ф-т Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: М. Борисенко (голов. ред.) ; Т. Водотика (шеф-редактор). – Київ
№ 1 (2). – 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – CD


  Е-журнал урбаністичних студій / Інститут історії України НАН України, Історичний факуль- тет Київського національного університету імені Тараса Шевченка; редкол.: Мирослав Борисенко (гол. ред.), Тетяна Водотика (шеф-ре- дактор). – Київ, 2016. –– ...
755224
  Сингаївська О. Містобудівна графіка / О. Сингаївська; За заг. ред. М Дьоміна;Держ.науково-досл.ін-т теорії та історії архіт.та містобудування. – Київ : НДІТІАМ, 1998. – 176с. – ISBN 966-7452-01-8
755225
  Рибак К.О. Містобудівна діяльність як об"єкт адміністративно-правового регулювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Рибак Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
755226
  Івашко Ю.В. Містобудівна ситуація в Києві доби модерну // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 55-61
755227
  Шлапко Л.В. Містобудівна спадщина міста та місце в ній продовольчого ринку // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 197-202 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
755228
  Квасніцька О. Містобудівне законодавство України проблеми та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 12-16.
755229
  Вечерський В. Містобудівне мистецтво Північного Лівобережжя X-XIX століть // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 245-272. – ISBN 978-966-02-4741-3
755230
  Шищенко П.Г. Містобудівне освоєння ландшафтів території Києва / П.Г. Шищенко, С.П. Романчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 3-11 : карта, табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 29)
755231
  Ізарова І. Містобудівне право як галузь права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 229-234. – ISSN 0132-1331
755232
  Жук М.Й. Містобудівні аспекти формування предметно-ландшафтного середовища житлової забудови / М.Й. Жук, Д.В. Зенічев // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 146-155. – ISSN 2225-7586
755233
  Шульга Г.М. Містобудівні основи просторового планування гірських рекреаційних територій (на прикладі Українських Карпат) : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.04 / Шульга Геннадій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2018. – 34 с. – Бібліогр.: 34 назви
755234
  Омельченко О.Б. Містобудівні особливості реконструкції міст, що зруйновані в наслідок воєнних дій / О.Б. Омельченко, П.О. Васильєв // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 139-144. – ISSN 2077-3455


  У статті розглядаються містобудівні особливості реконструкції міст, що були зруйновані в наслідок воєнних дій.
755235
   Містобудування : Нормативно-правове регулювання. – Київ : КНТ, 2006. – 312с. – ISBN 966-373-100-1
755236
  Лукомська З.В. Містобудування Західної України епохи бароко (сер. XVII. ст. - кін. XVIII ст.) : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Лукомська Зоряна Володимирівна ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 43 с. – Бібліогр.: 38 назв
755237
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : НДІТІАМ, 1998-
Вип. 1. – 1998
755238
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 2. – 1998
755239
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 3. – 1999
755240
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 4. – 1999
755241
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 5. – 2000
755242
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 6. – 2000
755243
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 7. – 2000
755244
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ, 1998-
Вип. 8. – 2001
755245
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ, 1998-
Вип. 9. – 2001
755246
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ, 1998-
Вип. 10. – 2001
755247
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 11. – 2002
755248
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ, 1998-
Вип. 12. – 2002
755249
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 13. – 2002
755250
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 14. – 2003
755251
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 15. – 2003
755252
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 16. – 2003
755253
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 17. – 2004
755254
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 18. – 2004
755255
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 19. – 2004. – резюма укр., рос. мовами
755256
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 20. – 2005
755257
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 21. – 2005
755258
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 22. – 2005
755259
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 23. – 2006
755260
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 24. – 2006. – резюме укр., рос. мовами
755261
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 25. – 2006. – резюме укр., рос. мовами
755262
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 26. – 2007. – резюме укр., рос. мовами
755263
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 27. – 2007. – резюме укр., рос. мовами
755264
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 28. – 2007. – резюме укр., рос. мовами
755265
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 29. – 2008. – резюме укр., рос. мовами
755266
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 30. – 2008. – резюме укр., рос. мовами
755267
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 31. – 2008. – резюме укр., рос. мовами
755268
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 32. – 2009. – резюме укр., рос. мовами
755269
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 33. – 2009. – резюме укр., рос. мовами
755270
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 34. – 2009. – резюме укр., рос. мовами
755271
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 35. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
755272
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 36. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
755273
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 37. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
755274
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 38. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
755275
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 39. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
755276
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник, спецвипуск у двох частинах / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 40, ч. 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами


  Цей спеціальний випуск підготовлено у двох частинах за матеріалами доповідей та повідомлень, зроблених на міжнародній науковій конференції молодих вчених та студентів "Будівництво, реконструкція та дизайн сучасного містобудування" (м. Луцьк. 7-9 квітня ...
755277
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник, спецвипуск у двох частинах / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 40, ч. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами


  Цей спеціальний випуск підготовлено у двох частинах за матеріалами доповідей та повідомлень, зроблених на міжнародній науковій конференції молодих вчених та студентів "Будівництво, реконструкція та дизайн сучасного містобудування" (м. Луцьк. 7-9 квітня ...
755278
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 41. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
755279
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 42. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
755280
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 43. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
755281
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 44. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
755282
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 45, ч. 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
755283
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 45, ч. 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
755284
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 46. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
755285
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 47. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
755286
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 48. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
755287
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 49. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
755288
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 50 : 65-річчю відкриття Факультету міського будівництва в КІБІ (КНУБА) присвячується. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
755289
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 51. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
755290
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 52. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
755291
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 53. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
755292
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 54. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
755293
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 55. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
755294
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 56. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
755295
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 57. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
755296
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 58. – 2015. – 555 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
755297
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 59. – 2016. – 515 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
755298
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 60. – 2016. – 380 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
755299
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 61, (спец.). – 2016. – 475 с. – Резюме укр., англ. мовами. - Вип. присвячений пам"яті професора Барашикова А.Я.
755300
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник; у 2 ч. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред.: М.М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 62, ч. 1. – 2016. – 574 с. – Резюме укр., англ. мовами. - Вип. присвячений пам"яті професора Барашикова А.Я.
755301
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник; у 2 ч. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред.: М.М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 62, ч. 2. – 2016. – 147 с. – Резюме укр., англ. мовами. - Вип. присвячений пам"яті професора Барашикова А.Я.
755302
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред.: М.М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 63. – 2017. – 555 с. – Резюме укр., англ. мовами
755303
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 64. – 2017. – 582 с. – Резюме укр., англ. мовами
755304
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 65. – 2017. – 588 с. – Резюме укр., англ. мовами
755305
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; голов. ред. Осетрін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 66. – 2018. – 695 с. – Резюме укр., англ. мовами
755306
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; голов. ред. Осетрін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 67. – 2018. – 628 с. – Резюме укр., англ. мовами
755307
  Гирич Я. Містобудування та урбанізація Києва в сер. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 52-55
755308
   Містобудування. Законодавчі акти : Держбуд України. – Київ : Укрархбудінформ, 1999. – 412с. – ISBN 966-95449-2-0
755309
  Гринишина М.О. Містові й світові : драматургія А.П.Чехова на українському кону в інтерконтекстуальних зв"язках із світовим сценічним простором / Марина Гринишина ; Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – 432 с. : іл. – ISBN 978-966-1648-25-7


  Представлена праця доктора мистецтвознавства Марини Гринишиної є першим в українському театрознавстві підсумованим досвідом театру в Україні зі сценічних інтерпретацій драматургії А. Чехова. У книзі подано низку спектаклів, знакових для того чи іншого ...
755310
   Місток для поєднання зусиль // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 17 листопада (№ 218/219)


  У Національній спілці письменників відбулася літературна українсько-турецька зустріч "Сила письменницького слова". На ній було презентовано український переклад книжки турецького письменника і публіциста Гаруна Токака "Вони не дочекалися світанку". ...
755311
  Матат Д. Місток між владою і науковою спільнотою // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 26 червня (№ 25). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки Лілія Гриневич зустрілася з першим складом Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.
755312
  Курбатов С. Місток у цифрове майбутнє. Сучасні тренди в галузі освітніх технологій. // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 березня (№ 11)


  Про семінар "Комп"ютерні технології для цифрового навчання", що пройшов 6 лютого 2018 року в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.
755313
  Пархоменко О.І. Місток через кордон / О.І. Пархоменко. – Київ, 1973. – 161 с.
755314
  Старовойт І. Містомодерність: місто як протагоніст у модерному європейському романі // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С. 163-171
755315
  Рудь М.О. Містотворчий процес на Західному Помор"ї в XI-XІІ ст. та його особливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 24-28. – (Історія ; Вип. 53)


  Присвячено генезису і соціально економічному розвитку міст у поморських слов"ян у ХІ-ХІІ ст.. На прикладі трьох основних міських центрів - Воліна, Щецина, Колобжега - розкрито закономірності й типологічні особливості процесу формування на Західному ...
755316
  Григорович М.В. Містоформуюча база міських поселень Житомирщини та їх класифікация (економіко-географічне дослідження) : Дис... канд. географіч.наук: / Григорович М.В.; КДУ. – К., 1969. – 292л. – Бібліогр.:л.VIII-XXXVII
755317
  Григорович М.В. Містоформуюча роль промисловості в міських поселеннях Житомирщини // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 72-75. – Бібліогр.: 5 назв
755318
  Ганечко Л.О. Містоформуюче значення гірничодобувної промисловості та її вплив на розселення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 28-33 : Табл.
755319
  Кир"ян Н. Місточок між Україною і Бразилією // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 30 жовтня - 5 листопада (№ 43). – С. 7


  У Національному музеї літератури України відбулася зустріч із Вірою Вовк, українською письменницею, перекладачкою, видавцем, популяризатором української культури.
755320
  Семено В.М. Місту Лева - Салют! / В.М. Семено. – Київ, 1993. – 52с.
755321
  Макаров М.Н. Місхор. Кореїз. Гаспра / М.Н. Макаров. – Сімферополь, 1958. – 87с.
755322
  Волинець О. Місце "андеркласу" в українському суспільстві // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 297-298
755323
  Жуковський Т.О. Місце "Дгаммапади" в Палійському каноні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 76-86
755324
  Кралюк П. Місце "зустрічі..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1-2 червня (№ 93/94)


  Волинь - у контексті українсько-польської культурної співпраці. Згадується Кременецький ліцей, на базі якого 1834 р. було створено Імператорський університет святого Володимира у Києві, що мав за завдання проводити русифікацію теренів України.
755325
  Балагутрак М.П. Місце "народних мас" і "народного почуття" в історіософії Миколи Костомарова / Микола Балагутрак // Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект : монографія / М.П. Балагутрак. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 79-91. – ISBN 978-966-02-4577-8
755326
  Отрощенко І.В. Місце "політики третього сусіда" у суспільно-політичному житті Монголії // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 231-247. – ISBN 978-966-02-6446-5
755327
  Саган Г. Місце "української ідеї" у становленні дипломатичної служби УНР у Королівстві сербів, хорватів і словенців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 52-54. – ISBN 978-966-439-357-4
755328
  Кулигіна Н. Місце "Ченюй" у класифікації китайських фразеологізмів


  Досліджено класифікації китайських фразеологізмів, а також наявні погляди щодо визначення терміна, який вживається на позначення поняття "ченюй". The article investigates the classifications of the Chinese phraseological units and the opinions about ...
755329
  Гусєва С. Місце IV Універсалу Центральної Ради в українському державотворенні (до 100-сторіччя прийняття) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 67-74. – ISSN 1998-4634
755330
  Комзюк Л. Місце авторського права в системах права держав Центрально-Східної Європи: деякі методологічні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 18-22. – (Юридичні науки ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто деякі методологічні аспекти дослідження авторського права і суміжних прав. Проаналізовано відповідний досвід постсоціалістичних країн, зокрема Польщі, Росії, Словаччини, Чехії та України. В статье рассмотрены некоторые ...
755331
  Катан Л.І. Місце агропродовольчої системи в аграрному бізнесі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 116-120. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
755332
  Денесенко Т. Місце адвокатської етики в методиці застосування адвокатом практики Європейського Суду з прав людини при здійсненні захисту та представництва в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 485-486. – ISBN 978-617-7069-28-6
755333
  Можаровська Н.О. Місце адміністративних правопорушень серед підстав юридичної відповідальності за порушення права на торговельну марку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 158-164.
755334
  Баб"як А.В. Місце адміністративних процедур в адміністративному процесі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 156-165. – (Юридична ; Вип. 1)
755335
  Гергелюк Н. Місце адміністративно-правових зобов"язань у предметі адміністративного права України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 18-23. – ISSN 2308-9636
755336
  Лекарь С.І. Місце адміністративно-правового механізму забезпечення економічної безпеки держави у системі державно-правового механізму // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 15-20. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто структуру та особливості реалізації державно-правового механізму. На підставі виявленого системно-структурного зв"язку адміністративно-правових норм та засобів державного регулювання соціально-економічних відносин визначено місце ...
755337
  Марченко В. Місце адміністративного законодавства у системі нормативно-правового регулювання електронного урядування в органах виконавчої влади України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 119-124
755338
  Крупчан О Місце адміністративного суду в процедурі застосування та стягнення штрафних санкцій із суб"єктів господарювання / О Крупчан, В. Перепелюк // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 50-57.
755339
  Тараненко О.М. Місце адміністративного суду в системі засобів забезпечення законності в діяльності митних органів // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 5. – С. 63-67
755340
  Сорока Л. Місце адміністративної відповідальності у системі заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 63-67.
755341
  Халимоненко Г. Місце азербайджаністики в освітній діяльності української вищої школи // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 146-150. – ISBN 966-8552-05-9
755342
  Халимоненко Г. Місце азербайджаністики в освітній діяльності української вищої школи // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 1 (87) : Україна - Азербайджан. – С. 168-170. – ISBN 978-966-579-271-0


  Відкриття спеціальнсті "Україністика" в Азербайджанському державному університеті, й спеціальності "Азербайджаністика" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
755343
  Совгиря О.В. Місце актів Конституційного Суду України у правовому забезпеченні діяльності Кабінету Міністрів України : О. Совгиря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 57-60. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблеми правового регулювання діяльності вищого органу виконавчої влади в аспекті визначення у механізмі такого регулювання місця актів Конституційного Суду України. Зокрема, з"ясовано, що на сьогодні акти Конституційного Суду ...
755344
  Кіт О. Місце актів органів судової влади у системі джерел сучасного трудового права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 267-273. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
755345
  Брус Т. Місце аналізу державної політики в державному управлінні розвинутих країн світу // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.39-46. – ISBN 966-7800-10-5
755346
  Петренко І.І. Місце аналізу державної політики в політичній аналітиці // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 46-48
755347
  Стахурська Г.Ю. Місце англіцизмів у перській комп"ютерній субмові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. С. 269-272
755348
  Нарольська А. Місце англомовних арготизмів у нелітературному шарі лексики та проблема їх відтворення українською мовою // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 258-262. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
755349
  Малинівська О. Місце англомовної інтернет-реклами у сучасній лінгвістиці // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 41-46. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
755350
  Борисенко З. Місце Антимонопольного Комітету України в системі органів влади // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 11. – С. 25-27. – ISSN 1810-3944
755351
  Асанова Е.А. Місце арт-ринку в процесі продукування української масової культури // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 3-4
755352
  Бурлака О.С. Місце атестаційних проваджень у структурі адміністративного процесу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 223-230. – ISSN 1563-3349
755353
  Скороход І. Місце аудиторської діяльності в системі фінансового права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 89-92
755354
  Чупрун О.С. Місце аудиту в системі фінансового контролю (господарсько-правовий аспект) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 65-71.
755355
  Швець Н. Місце банківського нагляду в національній системі боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом / Н. Швець, Т. Ковч // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 5 (159). – С. 58-62
755356
  Ващенко Ю.В. Місце банківського права у системі права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 56-64
755357
  Бірюков О.М. Місце банкрутства у міжнародному приватному праві // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – Вип. 3 : / [А.С. Довгерт та ін.]. – С. 64-78. – ISBN 978-617-566-268-7
755358
  Болтрик Ю.В. Місце Бердянського кургану в ситемі поховальних пам"яток Скіфії // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 2 (19) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 27-32. – ISSN 2227-4952
755359
  Швецова-Водка Місце бібліології в системі наукового знання // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 4 (216). – С. 3-9. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті бібліологія розглядається як комплекс наукових дисциплін, складовими якого є книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, бібліософія та ін. Показано зв"язок бібліології з дисциплінами документологічного комплексу. Уточнюється ...
755360
  Шлепакова Т. Місце бібліотек у сучасному світі // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – С. 14-16
755361
  Цокало О.О. Місце бібліотеки МНАУ у системі наукових комунікацій / О.О. Цокало, Д.В. Ткаченко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – С. 161-167. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
755362
  Теслюк В. Місце бібліотеки у соціально-педагогічній профілактиці алкоголізму серед підлітків / Валентина Теслюк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 7 (192). – С. 16-19. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено зміст соціально-педагогічної профілактики алкоголізму серед підлітків. Розкрито напрями, види, методи та форми роботи щодо запобігання зазначеному явищу. Вказано на роль бібліотеки та її позитивний вплив на процес ...
755363
  Комарова О.В. Місце біологічних фактів у системі знань про екологію людини // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 23-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
755364
  Безсонна Т.Ф. Місце біометричного паспорта в системі документів, що підтверджують громадянство України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 3 (79). – С. 132-138. – ISSN 2524-0323
755365
  Конопля Ю.О. Місце біржової діяльності в національній економіці країни // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 31-35. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
755366
  Самуляк О. Місце блог-журналістики в системі мережевих ЗМІ // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 164-168
755367
  Богомолець О.В. Місце богомазів в українському народному іконописі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 4-7
755368
  Мателешко Ю.П. Місце боярської та дружинної дум в політичній системі Київської Русі X - XI ст. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 3-7. – (Історія ; Вип. 29)
755369
  Отрощенко І.В. Місце буддизму у політичній традиції Монголії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 6-11. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
755370
  Гетманець О. Місце бюджетного контролю в системі фінансового права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 148-153. – ISSN 0132-1331
755371
  Капітонова Н.В. Місце в державній поліцейській системі муніципальної поліції Франції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
755372
  Заїкіна Д.В. Місце в системі радянського соціалістичного права норм про відшкодування за заподіяння каліцтва на виробництві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 100. – (Серія права ; № 7)
755373
  Нікітіна Т. Місце валідності в системі показників якості соціологічної інформаці // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 147-148
755374
  Сухий Р.М. Місце валютного законодавства в системі законодавства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 140-144. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
755375
  Болдирєв С.В. Місце Верховної Ради України в системі органів державної влади // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 3-13. – ISSN 1993-0941
755376
  Рак О.М. Місце вигуку в реченні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 135-139. – ISBN 966-581-295-6
755377
  Ляшенко Р. Місце виконавчого процесу у системі права України та його співвідношення з цивільним процесом: проблемні питання // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 581-584
755378
  Боднар Т.В. Місце виконання цивільно - правового зобов"язання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.46-50
755379
  Кучеренко Р.А. Місце виробництва біопалива серед інноваційних проектів в Україні та їх державна підтримка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 203-207
755380
  Єранкін О.О. Місце виробництва біопалива у формуванні маркетингових стратегій підприємств АПК України в контексті глобалізаціиних проблем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 128-134
755381
  Глущенко С. Місце вищих спеціалізованих судів України у системі судової влади // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 104-113


  "... У світлі нового КПК України".
755382
  Мандичев Д.В. Місце Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя в організації роботи господарських судів // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (65). – С. 43-47. – ISSN 1727-1584
755383
  Жиляєв І.Б. Місце вищої освіти в економиці країни / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 6-12. – ISBN 978-966-7909-71-0
755384
  Марчук О. Місце Вищої ради юстиції в системі органів держави // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 300-306. – ISSN 1026-9932


  У статті автор, спираючись на законодавче регулювання статусу Вищої ради юстиції та її суб"єктний склад, визначає її місце в системі органів держави. Стаття містить правове обґрунтування місця Вищої ради юстиції в системі органів держави як окремого, ...
755385
  Додін Є.В. Місце відповідальності за порушення митних правил у структурі юридичної відповідальності // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т" Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2013. – № 3 (87). – С. 22-30
755386
  Котикова О.І. Місце Вознесенського району за показниками розвитку галузі зерновиробництва в Миколаївській області / О.І. Котикова, А.Р. Новицький, В.О. Базенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 10-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
755387
  Крініцин Д. Місце ВПК у структурі господарства країн світу у XXI столітті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 41-44
755388
  Родіонова Т.В. Місце вчинення злочину за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Родіонова Таїса Василівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
755389
  Митрофанов І.І. Місце вчинення злочину проти довкілля // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 98-104
755390
  Радіонова Т.В. Місце вчинення злочину у теорії кримінального права // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 153-156. – ISBN 978-966-927-199-0
755391
  Звоненко О.О. Місце вчинення злочину як ознака об"єктивної сторони діяння, передбаченого ст.288 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 133-139. – ISSN 2222-5374
755392
  Колб Н. Місце галицького греко-католицького парафіяльного духовенства в українському національно-політичному русі кінця XIX ст.: очікування громадськості й позиція кліру // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 170-181. – ISBN 966-7379-92-11
755393
  Ященко К. Місце гармонізації в процесі адаптації законодавства України до законодавства Європейських Співтовариств // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 55-61
755394
  Рутинський М.Й. Місце географії в структурі географічної науки, її гносеологічна сутність та основні міждисциплінарні напрями розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 96-101 : Рис. – Бібліогр.: 32 назви
755395
  Любіцева О.О. Місце географії культури в системі географічних наук та її структура // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 48-51. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
755396
  Рутинський М.Й. Місце географії туризму в структурі географічної науки, її гносеологічна сутність та основні міждисциплінарні напрямки розвитку : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 44-49 : Рис. – Бібліогр. 32 назви. – ISSN 1561-4980
755397
  Поліщук Л.Б. Місце географічного компоненту в актуалізації природничих знань / Л.Б. Поліщук, А.А. Мороз, В.С. Попов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 105-107. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
755398
  Мозговий А.А. Місце географічного країнознавства в системі підготовки майбутніх фахівців // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 16-19. – Бібліогр.: 5 назв
755399
  Хилько М.М. Місце геополітики в системі наукового знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
755400
  Кульчицький С. Місце гетьманської держави в українському державотворчому процесі 1917-1920 років // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 4-5
755401
  Кузьменко М. Місце господарсько-правової відповідальності у сфері захисту економічної конкуренції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 67-72
755402
  Вацеба Р.В. Місце граматики пор-рояля в ученні про частини мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 27. – ISBN 966-581-373-0


  Французькі граматики XVI - XVII ст. в ученні про частини мови
755403
  Мокряк Л. Місце грошей у біблійній традиції й античній філософії / Л. Мокряк, О. Табатадзе // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 59-62


  Автори стверджують, що як у Біблії, так і в античні часи ставлення до грошей пов"язувалося з вирішенням проблеми блага.
755404
  Ареф"єв С.О. Місце грошових коштів у системі управління економічною безпекою підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 86-90. – ISSN 1993-6788
755405
  Ковальова І.Ф. Місце Д.І. Яворницького у регіональній археології Наддніпрянщини // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 252-263
755406
  Халимоненко Г.І. Місце Деггані у поезії турецького дивану


  Досліджується поетична спадщина одного з основоположників турецької літератури, розглядаються особливості творчої манери поета.
755407
  Мицан М. Місце декадансу в українській літературі на зламі ХІХ-ХХ ст. // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 55-58. – ISSN 0130-5263
755408
  Вінічук М.В. Місце демографічної сфери в системі забезпечення соціально-економічної безпеки України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 177-184. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
755409
  Жижко Т.А. Місце демократії в університетській освіті // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 207-216. – (Філософія ; вип. 42)


  Серед ключових цінностей одне із перших місць у свідомості людства належить демократії. Вона є однією із суперечливих рис сучасної цивілізації, дає людству широкі можливості для розвитку, але також породжує низку проблем. Об"єктивно і закономірно, що ...
755410
  Дучинська Н. Місце держави в нагромадженні капіталу в ринковій економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 69-73. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні напрями управління державою процесами нагромадження основного капіталу в ринковому господарстві. In the article the main directions of the country"s management of the processes of the fixed capital"s accumulation in the market ...
755411
  Куташев І.В. Місце держави в процесі інституціоналізації соціально-економічного розвитку суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 93-95. – ISSN 2306-6814
755412
  Охріменко І.В. Місце держави в регулюванні аграрного ринку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 14-16
755413
  Зосименко Т.І. Місце держави в системі управління трансакційними витратами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 6. – С. 56-58
755414
  Негода О.Ю. Місце держави у концепції анархо-капіталізму Мюррея Ротбарда // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 92-94
755415
  Гетьманцева Н. Місце державних органів у системі соціального партнерства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 28-32
755416
  Кожушко С.І. Місце державних санітарних норм і правил у системі джерел трудового права // Соціальне право України : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. асоціація фахівців трудового права ; Чернігів. держ. технолог. ун-т. – Чернігів, 2013. – № 1 (2). – С. 66-77
755417
  Малютін О. Місце державного зовнішнього боргу в економічному розвитку України // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 114-117. – ISSN 1818-2682
755418
  Драган О.В. Місце державного контролю за діяльністю фінансових посередників на ринку цінних паперів у системі державного регулювання фондового ринку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 171-175. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
755419
  Нікончук Н.В. Місце Державної інспекції навчальних закладів у формуванні сучасної адаптивної системи вищої освіти України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 238-247. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 3)
755420
  Губар Н. Місце державної скарбниці в системі управління коштами державного бюджету України // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.187-191
755421
  Кузьменко О. Місце дисциплінарних проваджень в адміністративно-процесуальному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.52-56
755422
  Воробєй О. Місце дитини-аутиста в сучасному українському суспільстві / О. Воробєй, Р. Бобир // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 79-82


  У статті розглядається проблематика місця дитини-аутиста в сучасному українському суспільстві. Застосовано описовий метод дослідження з широким цитуванням джерел, а також метод загального аналізу. В статье рассматривается проблематика места ...
755423
  Батюк І. Місце діалектів у детективному романі Мацумото Сейчьо "Крапки та лінії" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 9-14
755424
  Лисак Л. Місце дієприслівника у структурі речень різних жанрів художньої літератури // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 380-383
755425
  Богатирьова О. Місце дій, що дезорганізовують роботу установ виконання покарань, у структурі пенітенціарної злочинності / О. Богатирьова, А. Ткаченко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 70-77
755426
  Діткун І. Місце діяльності суду з усунення сумнівів і протиріч у вироку на стадії виконання вироку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 165-168.
755427
  Сорока М. Місце для утопії // Критика. – Київ, 2006. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 33-36


  "Але чи "Сонячна машина" справді є антиутопією і чи можна ставити Винниченка в один ряд із Замятіним, Гасклі й Орвелом?"
755428
  Котенко А.М. Місце договірних відносин у фінансовому праві // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 48-55. – ISSN 0201-7245
755429
  Нікольська Т.В. Місце договорів з розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку в системі договорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 205-209
755430
  Герасимчук О. Місце договорів за участю суб"єктів підприємницької діяльності в системі цивільно- правових угод // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.43-47
755431
  Попко Є.В. Місце договорів Ради Європи в праві Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 203-209


  Статтю присвячено аналізу договорів, що були прийняті в рамках Ради Європи та увійшли у правову систему Європейського Союзу. Автором досліджено питання взаємодії та співпраці двох організацій. Представлені висновки щодо важливості договорів та ...
755432
  Шаркова Г.Ю. Місце договору консалтингу серед інших договорів з надання послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 90-95. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
755433
  Шишка Ігор Місце договору на виконання маркетингових робіт у системі договірних зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 116-120
755434
  Діковська І.А. Місце договору повітряного чартеру в системі приватно-правових договорів // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.35-40. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
755435
  Вавженчук С. Місце договору поставки в системі договірних відносин у посткодифікаційний період // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 20-24
755436
  Апанасюк М.П. Місце договору ренти в системі цивільно- правових договорів // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.35-39. – ISSN 1727-1584
755437
  Приходько В. Місце договору розшуку в системі цивільно-правових договірнихлзобов"язань // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 23-27
755438
  Грабовська О.О. Місце доказування у системі цивільного процесуального права / О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-15. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується поняття доказування у цивільному процесі, його мета та місце у системі цивільного процесуального права. В статье исследуется понятие доказывания в гражданском процессе, его цель и место в системе гражданского процессуального ...
755439
  Куцевич М.П. Місце доктрини в системі джерел кримінального права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 71-73. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується можливість визнання правової доктрини нарівні з нормативним актом джерелом кримінального права України. В статье анализируется возможность признания правовой доктрины наряду с нормативным актом источником уголовного права ...
755440
  Дубіцька Т. Місце документів у системі процесуальних джерел доказів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 35-39.
755441
  Гудзевич А.Г. Місце долинно-річкових ландшафтів в розбудові сельбищної екомережі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 104-108. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
755442
  Мукан Н.С. Місце драматургії Неди Нежданої у контексті українського театрального мистецтва XXI століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 351-355


  Стаття досліджує сучасний стан української драматургії, з"ясовує основні ознаки театрального мистецтва ХХІ століття та аналізує творчість Неди Нежданої
755443
  Баранов В. Місце духовної реабілітації в системі соціальної реабілітації дітей з девіантною поведінкою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-13. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Статья посвящена проблеме духовной реабилитации детей с девиантным, воспитывающихся в детских учебновоспитательных учреждениях социальной реабилитации. В данной статье рассматриваются девиации в индивидуально личностном развитии детей и обусловленность ...
755444
  Незабитовський Г.В. Місце евристики у курсі логіки для студентів нефілософських факультетів // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 81-83
755445
  Краснова М.В. Місце екологічного контролю в системі державної екологічної політики // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 23-25. – ISBN 978-617-566-151-2
755446
  Чеботар І.О. Місце екологічного обліку в сучасній системі бухгалтерського обліку / І.О. Чеботар, В.А. Нехай // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 159-160. – ISBN 978-617-7511-00-0
755447
  Коперльос Р.Ю. Місце екологічної культури в постнекласичній науці // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 77-84


  Стаття присвячена визначенню місця екологічної культури та методологіч- ним зрушенням, які відбуваються в екологічному знанні за часів постнекласичного розвитку науки. The article is sanctified to the location of ecological culture and methodological ...
755448
  Харина У.Я. Місце економіки КНР в системі світового господарства в умовах глобальної фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 46-47
755449
  Шукліна Н.Г. Місце економічних прав і свобод в системі конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 172-178. – ISSN 1563-3349
755450
  Шукліна Н.Г. Місце економічних прав і свобод у системі конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 172-178. – ISSN 1563-3349
755451
  Дубина М. Місце економічної довіри у системі класифікації видів довіри // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 204-214. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
755452
  Маслюк О.В. Місце економічної стійкості підприємства в забезпеченні його конкурентоспроможності // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 5 (43). – С. 92-96
755453
  Мислинський А.О. Місце експлікації як методичної процедури викладання / А.О. Мислинський, В.Л. Чуйко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
755454
  Гоголіна Г.В. Місце електронного договору купівлі-продажу в системі договорів торгівлі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 158-161. – ISSN 2219-5521
755455
  Фабіан М.П. Місце етикетних слів у лексичній системі сучасної англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 5-13
755456
  Василевська Т. Місце етики державного службовця серед застосованих етик: огляд літератури // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 105-111
755457
  Скиданова К.Ю. Місце етнофобізмів у національно-мовній картині світу американців // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 193-195. – ISSN 2219-4290
755458
  Константинов В.Ю. Місце євразійського регіонального простору у формуванні зовнішньої політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 85-88.
755459
  Циганенко Л. Місце європейських дворян в процесі колонізації південноукраїнських земель (друга половина ХVІІІ - ХІХ ст.) / Лілія Циганенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 5-9


  Розглядається участь дворян – представників європейських країн (німців, французів, італійців, греків) у процесі освоєння та колонізації південноукраїнських земель. Рассматривается участие дворян (немцев, французов, итальянцев, греков) в процессе ...
755460
  Чернецька О.В. Місце Європейського Союзу в глобальному поділі праці (на прикладі енергетичного ринку ЄС) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 145-151


  У статті досліджено систему впровадження основних принципів економічного лібералізму на ринках електроенергетики та газу Євро- пейського Союзу. The article examines the system of implementation fundamental principles of economic liberalism in the ...
755461
  Вільдхабер Л. Місце Європейського Суду з прав людини у європейському конституційному контексті // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.56-59.
755462
  Шаповалова О.І. Місце Європи у французькій зовнішньополітичнійій ідентичності в постбіполярний період // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 268-281
755463
  Ястремська І.М. Місце ЄС у геополітичній системі координат Індії та ядерний фактор // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 255-261


  В статті розглядаються особливості взаємодії Індії та ЄС, бачення ролі один одного в постбіполярний період, взаємні інтереси та інститути і механізми, які забезпечують чи стають на заваді їхній реалізації, в т.ч. у сфері ядерного співробітництва.
755464
  Нєженцев Ю.І. Місце життєвого досвіду в становленні особистості // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 18-24. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Висвітлює роль життєвого досвіду у становлення і розвитку особистості. Розглядаються структурні компоненти життєвого досвіду, їхній генезис та взаємоопосередковуючий характер співвідношення з особистістю.
755465
  Голубєва Г.Ю. Місце жінки у суспільно-політичних та педагогічних поглядах Ксенофонта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 65-68. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Місце жінки у суспільно-політичних та педагогічних поглядах Ксенофонта Розглянуто проблему місця жінки у суспільно-політичних та педагогічних поглядах Ксенофонта. На його думку, жінка має рівну природу з чоловіком, а тому може виконувати не менш ...
755466
  Бочуля О.В. Місце жінки у сучасному повсякденному житті // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 17-19
755467
  Корнієнко А. Місце жіночої дружби в житті Олени Теліги: дослідження епістолярної творчості // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 37-41
755468
  Глядіс Я.С. Місце забеспечувальних речових прав в системі речового права України / Я.С. Глядіс, О.В. Старчук // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 113-114. – ISBN 978-617-7272-11-2
755469
  Конверський А.Є. Місце законів науки в означенні видів обгрунтування // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
755470
  Кравченко М. Місце закономірностей реалізації закону серед чинників, які обумовлюють процес реалізації закону // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 31-33. – ISBN 978-617-7069-14-9
755471
  Скляренко О. Місце закону Хелмса-Бартона у політиці США щодо Куби у 90-х рр. XX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 52-55


  Аналізується закон Хелмса-Бартона та досліджується його вплив на політику США щодо Куби.
755472
  Микієвич М. Місце Західноєвропейського союзу в системі колективної безпеки ЄС: міжнародно-правова оцінка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 128-132. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
755473
  Грянка Г.В. Місце заходів адміністративно-процесуального примусу в державному примусі // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 80. – С. 11-16.
755474
  Федас В. Місце збірника "Українські народні пісні" 1834 року у науковій спадщині Михайла Максимовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 387-394. – ISBN 966-8188-10-1
755475
  Шульга Т. Місце зборів природоресурсного характеру в системі оподаткування України // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 47-52
755476
  Поляков С. Місце Збройних Сил України в системі органів державної влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 310-316. – ISSN 1026-9932
755477
  Щокін Ю. Місце звичаїв загального міжнародного права у правопорядку України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 158-167. – ISSN 1993-0909
755478
  Сігорських І. Місце земель, наданих для використання надр, в складі земель України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 320-321. – ISBN 978-617-7069-17-0
755479
  Хохуляк В.В. Місце земельного податку в структурі земельних платежів // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.71-76. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
755480
  Тюха І.В. Місце зернової галузі України у світовому землеробстві в умовах глобалізації / І.В. Тюха, М.А. Оверко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 131-134


  Проаналізовано стан та напрями розвитку зернової галузі України, визначено її місце у світовому землеробстві в умовах глобалізації, виявлено основних виробників зерна та проблеми зернової галузі України.
755481
  Мізін К. Місце зіставної культурології серед інших лінгвістичних і нелінгвістичних дисциплін // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 276-287


  Пропонована стаття присвячена визначенню місця зіставної лінгвокультурології серед інших лінгвістичних і нелінгвістичних дисциплін та уточнення її методологічного статусу. З цією метою, по-перше, проаналізовані кореляції зіставної лінгвокультурології з ...
755482
  Соловйова А.М. Місце злочинів проти інтелектуальної власності у Кримінальному кодексі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 462-466. – ISSN 1563-3349
755483
  Майданик Р. Місце зобов"язання в праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-7
755484
  Майданик Р. Місце зобов"язання в праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-7
755485
  Дзюба Т. Місце зовнішнього чинника у ескалації Балканської кризи // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 42-43
755486
  Яцко В.В. Місце зовнішньоекономічної діяльності підприємств у структурі соціально-економічного розвитку регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 114-118.
755487
  Зінов"єв І.Ф. Місце зовнішньої торгівлі у транскордонному співробітництві України / І.Ф. Зінов"єв, Г.Є. Петрова // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 22-29 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
755488
  Андрухович Ю. Місце зустрічі Germaschka // Критика. – Київ, 2002. – Травень, (число 5). – С. 33-36
755489
  Віхляєв В.В. Місце і взаємозв"язок конституційної реформи в Україні з іншими складовими правової реформи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 162-166. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
755490
  Нодь Ф. Місце і значення міжнародних зв"язків в архівному дослідженні // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 64-67. – ISBN 966-625-035-7
755491
  Слатвінська Л.А. Місце і значення навчальної дисципліни "Організація туризму" в системі підготовки бакалаврів з туризму // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 1. – С. 99-106. – ISSN 2522-9273
755492
  Карп О. Місце і значення науково-технічного прогресу у розвитку сучасного міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 109-110
755493
  Самець С.М. Місце і значення ринку цінних паперів у сучасній економіці України / С.М. Самець, О.В. Іконніков // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.14. – С. 244-252. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
755494
  Данильян О.Г. Місце і значення соціального контролю у сфері правового виховання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 220-225. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
755495
  Бойко Я.М. Місце і значення України в реалізації транспортної політики ЄС / Я.М. Бойко, Г.Ю. Ерфан // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 10-15. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 3)
755496
  Коротаєва Ю.В. Місце і перспективи розвитку підприємств з іноземними інвестиціями у формуванні ринкових відносин в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 129-132
755497
  Коротаєва Ю.В. Місце і перспективи розвитку підприємств з іноземними інвестиціями у формуванні ринкових відносин в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 11-14
755498
  Недвига О.М. Місце і подорож у творчості Роберто Боланьо // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки
755499
  Зайцева З. Місце і роль "Українського наукового товариства у Києві" у фундації Української академії // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 151-156. – ISBN 978-617-7399-06-2
755500
  Поліщук О. Місце і роль авторитетних файлів у машиночитаній каталогізації // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 2-4. – ISSN 1811-377X
755501
  Міненко М.А. Місце і роль адміністративного менеджменту в загальноорганізаційній системі управління. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – C. 7-10. – ISSN 2306-6806
755502
  Харченко Л. Місце і роль античної культури у творчості Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 239-243
755503
  Реверчук О. Місце і роль банківського сектора в адміністративно-командній економіці // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 410-414. – ISSN 0201-758Х
755504
   Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 6 (224). – С. 41-48. – ISSN 1029-7200


  21-23 жовтня 2014 р. у м. Києві відбулася міжнародна наукова конференція "Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору" - щорічний науковий форум Інформаційно-бібліотечної ради НАН України, Національної бібліотеки України ...
755505
   Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – 544 с. : табл. – Резюме рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7337-5
755506
  Грабар Н.Г. Місце і роль бібліотеки ВНЗ у студентському самоврядуванні як форма самоорганізації студентства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 213-221. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядається студентське середовище - унікальний молодіжний соціум, у якому зосереджені прагнення до самоствердження, самоорганізації, а також потужний інтелектуальний і творчий потенціал. Аналізується система органів студентського і молодіжного ...
755507
  Мяловицька Н.А. Місце і роль Верховної Ради Автономної Республіки Крим у системі органів державної влади України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 112-114. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання конституційного-правового статусу Верховної Ради Автономної Республіки Крим як представницького органу в системі органів державної влади України. The article deals with the issue of the constitutional-legal status of the ...
755508
  Бойко І.Й. Місце і роль Галичини у державно-правовій системі Австрії та Австро-Угорщини 1772–1918 рр. // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 41-48. – ISSN 2524-017X
755509
  Притика Д. Місце і роль господарських судів у судовій системі України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.455-466
755510
  Кравчук В. Місце і роль громадських організацій у громадянському суспільстві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.102-105
755511
  Пічкуренко С.І. Місце і роль Департаменту кримінальної розвідки системи Національної поліції України / С.І. Пічкуренко, О.В. Злагода // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 250-253. – ISBN 978-617-616-075-5
755512
  Чубукова О.Ю. Місце і роль держави на сучасному етапі розвитку економіки України : економіка та управління національним господарством / О.Ю. Чубукова, О.І. Синенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 79-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
755513
  Анрєєв П. Місце і роль державного внутрішнього фінансового контролю у системі управління державними фінансами України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 1. – С. 28-36. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто процес становлення та розвитку внутрішнього державного фінансового контролю в Україні, виокремлено основні етапи. Визначено здобутки та проблеми внутрішнього державного фінансового контролю, проаналізовано сучасний стан його розвитку та ...
755514
  Артеменко О. Місце і роль державної податкової служби у системі управління // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.117-120. – ISSN 0132-1331
755515
  Колосков В.В. Місце і роль Державної прикордонної служби України з протидії злочинному обігу вогнепальної зброї // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 42-49. – ISBN 978-617-616-070-0
755516
  Коваль-Костинська Місце і роль детермінологізації серед інших шляхів поповнення лексики засобів масової інформації (на матеріалі сучасної болгарської мови) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 41-42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Проаналізовано місце і роль детермінологізації як засіб поповнення лексики мас медіа на матеріалі сучасної болгарської та української мов. Показано залежність термінів-запозичень від структурних особливостей мовного джерела.
755517
  Кудряченко А.І. Місце і роль дипломатичної еліти у визначенні і реалізації зовнішньої політики Української держави // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 1 (45) січень - лютий. – С. 66-81
755518
  Іванов Ю.Б. Місце і роль економіки знань у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки / Ю.Б. Іванов, В.Ф. Колесніченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 31-41


  Стаття присвячена проблемам формування конкурентоспроможності національної економіки в умовах стрімкого розвитку економіки знань. Розкрито тісний взаємозв"язок між розвитком економіки знань та підвищенням конкурентоспроможності країни, визначені ...
755519
  Год Б. Місце і роль епохи Відродження в історії Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-13. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема історичного місця та значення епохи Відродження у європейській історії. Аналізуються різні точки зору науковців. The article is concerned with the problem of historical place and significance of the Renaissance period ...
755520
  Погоріла Людмила Місце і роль жінки в ранньому християнстві : проблема взаємовідносин // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 79-82. – ISSN 1999-4966
755521
  Татаревська М. Місце і роль заробітної плати у формуванні середнього класу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 88-97. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
755522
  Дудченко В.В. Місце і роль звичаїв у правовій культурі Японії // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 5. – С. 64-67.
755523
  Шутов Р. Місце і роль ЗМІ в системі інформаційної безпеки України на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 248-254.
755524
  Арістархова О. Місце і роль І. Виговського в українських народних думах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 4-10
755525
  Ушакова А. Місце і роль інновацій в структурі навчального процесу: національний та міжнародний досвід // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 324-326. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
755526
  Пересунько Є.С. Місце і роль інноваційної діяльності в системі економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 84-88.
755527
  Чуницька І.І. Місце і роль інституціонального інструментарію в інфраструктурному забезпеченні та розвитку фінансового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 65-69. – ISSN 2306-6806
755528
  Гранчак Т. Місце і роль інформаційно-аналітичних структур у системі політичної комунікації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 21-28
755529
  Наджос А.І. Місце і роль інформаційного фактору у процесі реалізації зовнішньої політики // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 47-54. – ISBN 966-7196-06-2
755530
  Наджос А. Місце і роль інформаційного фактору у процесі реалізації зовнішньої політики // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 66-76. – ISBN 966-294-186-0
755531
  Гнилицький М.В. Місце і роль інформаційної галузі в національному господарстві України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 193-197
755532
  Буроменський М.В. Місце і роль Католицької церкви у міжнародному правопорядку // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (49). – С. 108-110. – ISSN 2413-1342
755533
  Андрійчук Т. Місце і роль київських "неокласиків" в українській естетиці та літературі ХХ століття // Взаємозв"язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадміністрації [та ін.] ; [редкол.: В.А. Личковах та ін.]. – Чернігів : ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2013. – С. 79-86. – ISBN 978-966-365-781-4
755534
  Галигіна Ж.В. Місце і роль коаліційних урядів у політичній системі суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 246-251. – ISSN 1563-3349
755535
  Нурзад І.І. Місце і роль комерційних банків на фондовому ринку США (правові аспекти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-63. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Статтю присвячено правовим аспектам банківської діяльності на американському фондовому ринку. This article deals with the legal aspects of banking activities on American securities market.
755536
  Іващенко О. Місце і роль Комісара Ради Європи з прав людини у європейській правозахисній системі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 97-99.
755537
  Порубенський О.М. Місце і роль комітетів Верховної Ради України в системі державних органів // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 25-30.
755538
  Мартиненко П. Місце і роль Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року в конституційно - правовому механізмі України // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.64-73
755539
  Фостяк Т.А. Місце і роль концепції інтелектуального споглядання у феноменології Е. Гусерля // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 223-225
755540
  Юркевич О.М. Місце і роль кредитних компаній на фінансовому ринку України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 88-93
755541
  Курило Л. Місце і роль лекцій в навчальному процесі класичних університетів України імперської доби (ХІХ - початок ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-61. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснено аналіз прогресивних форм і методів навчання студентів в класичних університетах України (XIX - поч. XX ст.). In the article is analyzed the progressive forms and methods of education in the classic universities in Ukraine (19th - ...
755542
  Шиловцева Н.В. Місце і роль людського капіталу в системі вимог інноваційного розвитку країни // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 44-53. – (Економіка ; вип. 14). – ISSN 2312-2404
755543
  Ціборовська-Римарович Місце і роль медичної літератури в структурі книгозбірні. Острозького єзуїтському колегіуму // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 75-79. – ISSN 2222-4203
755544
  Лепетюк І.Г. Місце і роль мовленнєвих жанрів у сучасній методиці викладання французької мовіи // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 250-257. – Бібліогр.: Літ.: с. 257; 7 п.
755545
  Кузнєцова А.Я. Місце і роль недержавних пенсійних фондів на фондовому ринку України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 7-13
755546
  Доценко І.О. Місце і роль недержавних пенсійних фондів у системі пенсійного забезпечення // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 89-92. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
755547
  Мица Є.В. Місце і роль облікової політики у формуванні витрат на оплату праці : проблеми зайнятості та ринку праці / Є.В. Мица, О.С. Коровченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 91-93. – Бібліогр.: 8 назв
755548
  Рум"янцев Ю. Місце і роль органів місцевого самоврядування в процесі запобігання та протидії корупції в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 239-240
755549
  Шереметьєва Олександра Місце і роль органів місцевогосамоврядування в реформуванні аграрного сектора економіки // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Презідентові України : Київ, 2000
755550
  Головкін О.В. Місце і роль органів прокуратури у системі забезпечення національної безпеки України / О.В. Головкін, І.Р. Сказко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 43-55. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
755551
  Бірюкова А. Місце і роль органів суддівського самоврядування у формуванні суддівського корпусу / А. Бірюкова, О. Коротун // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-65.
755552
  Алєксєєнко О.В. Місце і роль освіти і науки у реформуванні Збройних cил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 40-41. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються роль і місце вищих військових навчальних закладів в підготовці кадрів для Збройних Сил України в умовах реформування з переходом на контрактну основу комплектування. The article deals with the role and place of the higher ...
755553
  Соколова Н.М. Місце і роль оцінки цілісного майнового комплексу в системі антикризового управління // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 224-229. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
755554
  Орест Г. Місце і роль партій у політичній системі сучасної Франції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 33. – С. 430-451. – ISBN 966-02-4186-0
755555
  Грицина О. Місце і роль партій у політичній системі сучасної Франції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 33. – С. 434-451. – ISBN 966-02-4186-0
755556
  Морарь М.В. Місце і роль партійної ідеології у трансформаційних суспільствах // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 181-182
755557
  Вареник О. Місце і роль парубочіх громад в соціальному регулюванні // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 28-30
755558
  Махонько В.І. Місце і роль переконань у природничонауковому пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
755559
  Коваленко О.О. Місце і роль переселенців часів яйої та кофун у формуванні японського етносу в працях японських дослідників другої половини XX ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 1. – С. 80-85. – ISSN 1608-0599
755560
  Молікевич Роман Місце і роль показників здоров"я у дослідженні якості життя населення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 203-213 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
755561
  Дудар В. Місце і роль політичного менеджменту в сучасному суспільстві // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 519-523. – ISBN 978-617-7009-20-6
755562
  Хольвінська О.Я. Місце і роль поліції у механізмі забезпечення права людини і громадянина в Україні. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 439-442. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
755563
  Христинченко Н.П. Місце і роль правової культури в розвитку особи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 2 (40). – С. 28-33.
755564
  Калетнік Г.М. Місце і роль продовольчої безпеки у формуванні економічної безпеки України / Г.М. Калетнік, Г.О. Пчелянська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 30-34. – ISSN 2222-4459
755565
  Говоруха М. Місце і роль прокуратури у виконавчому провадженні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 51-59.
755566
  Бабенко В. Місце і роль прокуратури у державному механізмі охорони навколишнього середовища // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.105-108.
755567
  Коташевський О. Місце і роль прокурора-криміналіста на сучасному етапі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 84-93.
755568
  Юрчишин В.М. Місце і роль прокурора у досудовому розслідуванні та їх відображення в теорії, законодавстві і практиці : монографія / В.М. Юрчишин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Чернівці : Родовід, 2013. – 307, [1] с. – Бібліогр.: с. 269-306. – ISBN 978-966-407-034-5
755569
  Дунас Т. Місце і роль прокурора у сучасному цивільному процесі України / Т. Дунас, М. Руденко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 81-90.
755570
  Чомахашвілі Олена Місце і роль промислового зразка в інноваційній діяльності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 42-46
755571
  Ковальська В. Місце і роль професійної правосвідомості у різних видах юридичної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 206-211. – ISSN 2307-8049
755572
  Ковальчук О. Місце і роль романтичної парадигми в історіософії Михайла Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 258-260. – ISBN 966-7060-35-7
755573
  Воронкова В.Г. Місце і роль синергетики у пізнанні соціальних процесів та розвитку сучасного суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 5-24. – ISSN 2072-1692
755574
  Шніцер І.О. Місце і роль словацького автономістського руху в політиці угорських ревізіоністських кіл у 1918-1938 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 108-114. – (Історія ; Вип. 20)
755575
  Машіка Г.В. Місце і роль соціально-економічних чинників у формуванні господарського потенціалу Карпатського регіону // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 110-118 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
755576
  Бобіль Д. Місце і роль студентського самоврядування в системі університетської економічної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 105-116. – ISSN 1682-2366
755577
  Ігонін Р. Місце і роль суду в системі судоустрою України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 17-21
755578
  Вересенко Ю.В. Місце і роль сучасної Експертної служби в оновленій системі МВС України // Наука і правоохоронна : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 57-65. – ISSN 2072-8670
755579
  Костючков С.К. Місце і роль сучасної людини у планетарному бутті: біополітична інтерпретація // Future human image : the scientific journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kiev, 2016. – № 3 (6). – С. 53-66. – ISSN 2311-8822


  У статті викладено окремі ракурси дослідження людини, враховуючи її складну, біосоціальну природу; стверджується, що процес людського буття в світі характеризується неоднозначністю, стохастичністю та евентуальністю; буття визначає сутність люди- ни, її ...
755580
  Мартинюк О.В. Місце і роль України на міжнародному ринку інвестиційного капіталу / О.В. Мартинюк, А.С. Вареник // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 144-152. – ISSN 1729-7036
755581
  Кононенко Є.Г. Місце і роль феномена індивідуальної віри в концепції розвитку римо-католицької церкви початку XXI століття // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 183-189
755582
  Застрожнікова І.В. Місце і роль фермерських господарств у системі агробізнесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 51-53. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті проаналізовано місце і роль фермерських господарств у системі агробізнесу. Досліджено сутність понять “фермерський устрій”, “фермерський сектор” у ринкових умовах. Визначено головні аспекти виробничо-господарської діяльності в ринкових умовах.
755583
  Голубєв А. Місце і роль фермерських господарств у сфері аграрного виробництва // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 105-111. – ISSN 2410-0919
755584
  Редька Н. Місце і роль фондових бірж у сучасній економіці // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 219-223. – ISSN 2078-5860
755585
  Віват Г. Місце і роль фразеологізмів у поетичному просторі Ліни Костенко / Г. Віват, О. Гриньків // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 13-20. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
755586
  Шкледа Л.І. Місце і роль фразеології у лінгвістичному дослідженні англійської мови (на матеріалі англійських фразеологічних одиниць з анімальним компонентом) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 456-463
755587
  Сарбей В.Г. Місце і роль Харківського університету у започаткуванні процесу українського національного відродження XIX - поч. XX ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2000. – Вип. 4 : Категоріальний апарат історичної науки. – С. 70-80
755588
  Циганов С. Місце і роль центрального банку в фінансово-кредитній системі країни : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 19-22. – Бібліогр.: 9 назв
755589
  Топчій В. Місце і роль штабу у виявленні та розслідуванні тяжких і особливо тяжких злочинів проти життя та здоров"я особи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 72-76
755590
  Плеханов Д.О. Місце і структура господарств населення в перспективній моделі аграрної економіки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 186-190. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
755591
  Семикрас В.В. Місце ідей античності та неокантіанства у концепції "ідеальної держави" Богдана Кістяківського // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 294-299. – ISSN 2076-1554


  У Б. Кістяківського «ідеальний тип» держави призначений не для створення проекту ідеальної держави, а виконує суто методологічну роль – розкрити сутність феномену держави через співставлення його з ідеальною теоретичною схемою. Ця ідеальна схема має ...
755592
  Семикрас В.В. Місце ідей античності у філософсько-правовому вченні Богдана Кістяківського // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 49-51
755593
  Кузьменко А. Місце ідейної спадщини Тараса Шевченка у процесі формування української національної ідеї // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 94-100


  В статті висвітлюються особливості становлення історичних і суспільно-політичних поглядів Т. Шевченка та розкривається місце мислителя у процесі формування української національної ідеї. В статье освещаются особенности становления исторических и ...
755594
  Лєонов С.В. Місце інвестиційного потенціалу банківської системи в механізмі розширеного відтворення // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 49-54
755595
  Поєдинок В.В. Місце інвестиційного права в системі права України // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 98-105
755596
  Фесюк В.О. Місце інженерно-геоекологічного моделювання та прогнозування змін стану урбоекосистем при їх конструктивно-географічних дослідженях // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 262-266. – Бібліогр.: 6 назв
755597
  Білошапка В. Місце інноваційних стратегій у підвищенні якості банківських послуг і продуктів / В. Білошапка, А. Корчан // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 98-103. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
755598
  Фрончко В. Місце інноваційного права в сучасній системі права // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 241-245. – ISSN 2524-0129
755599
  Ліневич Ю. Місце іноземних банків у процесі кредитування економіки країн Центральної та Східної Європи // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 31-35
755600
  Казимір Д.С. Місце інститутів спільного інвестування в теорії фінансового посередництва // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 49-52
755601
  Чумак О. Місце інституту виконавчого провадження в системі права і законодавства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 55-62
755602
  Коваленко С.О. Місце інституту відповідальності міжнародних організацій у міжнародно-правовій практиці та національному праві держав // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 607-611. – ISSN 1563-3349
755603
  Польовий О.Л. Місце інституту відповідальності суддів в системі юридичної відповідальності  органів публічної влади України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 105-110
755604
  Атаманенко А. Місце Інституту дослідження української діаспори Національного університету "Острозька академія" у вивченні феномена закордонного українства / А. Атаманенко, Н. Конопка // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 88-99
755605
  Коротка Р. Місце інституту комерційного посередництва в господарському праві // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 80-86.
755606
  Гетьманцев Д. Місце інституту правового регулювання відносин у сфері грального бізнесу в системі права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 157-162.
755607
  Воєводін Б. Місце інституту реклами в правовій системі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 69-73. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена аналізу інституту реклами та визначенню його місця в правовій системі України, також надається обґрунтування категорії "інститут реклами" і його характеристика. Публикация посвящена анализу института рекламу и определению его ...
755608
  Шлома Г.О. Місце інституту службової таємниці в діяльності державних органів України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 157-168. – (Юридична ; Вип. 3)
755609
  Балко О. Місце інституту шлюбу в системі права Давнього Риму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 74-79. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
755610
  Петренко Н.В. Місце інституційної корупції в системі економічної безпеки держави // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – C. 154-161. – ISSN 2306-546X
755611
  Момот О.М. Місце інтегрованих банківських послуг у формуванні та функціонуванні сучасної банківської діяльності // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 175-180. – (Економічні науки)
755612
  Могдальова І.В. Місце інтелігенції у професійній структурі українського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 123-126. – ISSN 2077-1800
755613
  Литвинов Є.П. Місце інтернет-права в системі права та в системі юридичних наук // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 155-162. – ISSN 2227-796X


  У статті інтернет-право розглядається як своєрідний комплексний інститут права. При цьому інтернет-право зберігає своєрідність у своїх нормах, методах і засобах дослідження, взаємодіє з іншими юридичними науками і, відповідно, займає серед них певне ...
755614
  Капустін О. Місце інтуїтивного мішаний у філософії Нового часу // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 416-417
755615
  Трухачов О. Місце інформації у формуванні сфери політики // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 84-93. – ISBN 978-966-349-201-8


  У статті пропонується новий концепт комунікаційної сфери політики як модерновий підхід до формування та функціонування політичного середовища в сучасних умовах.
755616
  Андрєєв А.М. Місце інформаційних технологій у процесі формування в майбутніх учителів фізики готовності до організації інноваційної діяльності учнів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 70-77. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
755617
  Чигасова Н.М. Місце інформаційних технологій у розвитку інформаційного суспільства в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 110-114.
755618
  Ліпінська А.В. Місце інформаційно-аналітичної діяльності серед фахових дисциплін підготовки документознавців // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 95-100. – ISSN 2409-9805
755619
  Селезньова О. Місце інформаційного права в системі права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 52-55
755620
  Телешун К.О. Місце іншомовних запозичень у складі економічної термінології сучасної турецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 205-208
755621
  Шмідт Ю.О. Місце іншомовної комунікативної компетентності в системі підготовки військових фахівців // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 242-245. – (Педагогічні науки)


  Проаналізовано поняття, сутність і структуру іншомовної комунікативної компетентности у військових фахівців.
755622
  Трубчанінов С.В. Місце історичної географії у вищій історичній освіті в Російській імперії (XIX - початок XX ст.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 63-64
755623
  Двуреченська О.С. Місце історичної пам"яті у розвитку України як суб"єкта сучасних міжнародних відносин // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 59-63. – ISSN 2077-1800
755624
  Мірошниченко М.І. Місце історії українського права в системі юридичних наук в умовах глобалізації // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 9-16. – ISBN 978-966-97457-5-0
755625
  Томіленко Л.М. Місце й особливості подання галузевої лексики в "Російсько-українському словнику" С. Іваницького та Ф. Шумлянського // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 66-74. – ISSN 0027-2833
755626
  Кондращов О.М. Місце й роль державного регулювання в розвитку промисловості регіону на етапі стабілізації та піднесення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 86-89. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
755627
  Коваль О.П. Місце й роль загальнообов"зкової накопичувальної складової в багаторівневій пенсійній системі України: антикризовий аспект // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 68-75. – Бібліогр.: 16 назв
755628
  Луценко А.А. Місце й роль української політичної еліти в Люблінській унії 1569 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 46)


  У статті розкрито хід політичного процесу під час Люблінського сейму, участь у ньому українських елітних верств. Зокрема, виділено їх тактичні та стратегічні прагнення в умовах, коли стала очевидною невідворотність інкорпорації українських земель ...
755629
  Пирогов В. Місце йодзідзюкуго в системі фразеології сучасної японської мови: порівняльний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 114-120
755630
  Шевчук М. Місце Карабаху в концепціях походження азербайджанського та вірменського народів // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 467-471. – ISBN 978-966-171-793-9
755631
  Богів О.Я. Місце карпатоукраїнського фактору в європейських міжнародних відносинах 1938 - 1939 рр. // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 73-85. – ISBN 978-966-2075-11-3
755632
  Черних А.С. Місце категорії "любов" у концепції всеєдності В. Соловйова // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 45-47
755633
  Дрозд Ю.В. Місце категорії "правова форма" у класифікації адміністративного примусу // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 12 (99). – С. 23-25.
755634
  Яковенко Р.В. Місце категорій "людина" і "народонаселення" в системі сучасних соціально-економічних відносин : економічна теорія // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 11-20 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
755635
  Ромашко Г.О. Місце книгосховища у сучасній бібліотеці // Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці : матеріали Всеукр. наук. ювіл. конф. (Дніпропетровськ, 1-3 жовт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т, Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О.Н. Нефедова, Є.Д. Прудченко, В.Г. Римар]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – С. 84-86. – ISBN 978-966-350-187-1
755636
  Іващенко О.А. Місце КНР в світовому інтеграційному просторі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 18-24


  У статті досліджено особливості китайської моделі економічного розвитку та вплив на неї взятої до реалізації зовнішньої політики.
755637
  Делас В.А. Місце комерційних банків у системі валютного контролю : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 151-155. – Бібліогр.: 6 назв
755638
  Сторожук А.П. Місце комунікації в дослідженні смислу в сучасній методології наукового пізнання // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 64-73


  В статті розглядається значення методології дослідження смислу, яка засно- вана на комунікативній парадигмі, що поєднує достоїнства як менталістської так й лінгвоцентризької парадигм, одночасно усуваючи їхні недоліки. In this article is considered ...
755639
  Коломієць В.М. Місце конкурентоспроможності персоналу в системі трудових відносин підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.169-172. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
755640
  Прохоровська С. Місце конкурентоспроможності у процесі розвитку трудового потенціалу регіону // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 79-84
755641
  Присяжнюк М.П. Місце конкурсу у приватизаційному процесі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 124-129. – (Право. Економіка. Управління)
755642
  Баранова С.С. Місце контент-аналізу художніх та документальних фільмів в системі методів дослідження поведінки футбольних хуліганів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 37-39
755643
  Лученко Д.В. Місце контролю в системі адміністративно - правових форм діяльності // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 97-103. – ISSN 0201-7245
755644
  Лаговська О.А. Місце контролю в системі управління доходами та фінансовим результатом діяльності // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 57-63. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
755645
  Монаєнко А.О. Місце контролю за виконанням державного бюджету в системі функцій державного управління // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 135-139. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
755646
  Монаєнко А.О. Місце контролю за виконанням державного бюджету в системі функцій державного управління // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 155-159. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
755647
  Сокол М. Місце контрольного провадження в адміністративному процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 96-98.
755648
  Приходько Г.І. Місце концепту в картині світу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 74-78
755649
  Жученко З.О. Місце концепцій стратегічного управління у контексті визначення інвестиційності ресурсів підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 112-119
755650
  Макаренко А.В. Місце концесійного договору у системі договорів // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 250-259
755651
  Ожелевська Т.С. Місце кооперативного руху у соціально-економічному розвитку сільських територій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 67-72. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
755652
  Кирій В.П. Місце корпоративних облігацій у структурі зобов"язань банків в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 267-268. – ISBN 978-966-188-293-4
755653
  Галькевич О.Д. Місце корупції у моделі "раціональної бюрократії" Макса Вебера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 63-65
755654
  Гайдай Д.Ю. Місце Косовського міфу у сербському національному дискурсі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 551-567
755655
  Бузунов Р. Місце кредитно-модульної системи організації навчального процесу в системі державного управління // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 23-28.
755656
  Сусіденко В. Місце кредитного менеджменту в системі фінансового менеджменту комерційного банку // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.14-17. – ISBN 966-654-085-1
755657
  Уваров В.Г. Місце кримінальних проступків у системі Українського права // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 67-72
755658
  Бесчастний В.М. Місце кримінологічного забезпечення в загальній теорії протидії злочинності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (15). – С. 49-58. – ISSN 2304-4556
755659
  Касаткіна К. Місце Куби серед зовнішньополітичних інтересів США (XIX - середина XX ст.) // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 191-197
755660
  Комаренко О. Місце культурних та природних пам"яток країн СНД у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО / О. Комаренко, В. Василенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 34-36. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО досліджено місце культурних і природних пам"яток у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Analyzing the Convention concerning the protection of the world cultural ...
755661
  Кривошеїн В.В. Місце культурологічної теорії розвитку в стуктурі соціології ризику // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 119-124. – ISSN 2077-1800
755662
  Приходько А. Місце курсу за вибором "Етика сімейного життя" у навчальному процесі загальноосвітньої школи // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 10. – С. 22-25
755663
  Колодницька Р.В. Місце ландшафтних агросистем у функціональній структурі Карпатського національного природного парку // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 71-78. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуті механізми формування аграрного навантаження на ландшафти Карпатського національного природного парку внаслідок кошарного використання. Обґрунтована специфіка агронавантажень за наявним функціональним зонуванням території парку. ...
755664
  Воробець М. Місце лиця : поезіі / Марія Воробець. – Івано-Франківськ : Соляник Г.О., 2006. – 142 с. – ISBN 966-96659-0-6
755665
  Залуцький В.П. Місце лізингу у забезпеченні соціально-економічного розвитку машинобудівних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 189-201. – ISSN 0321-0499
755666
  Герасименко М.В. Місце лікарських з"їздів в історії земської медицини Півдня України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 21-26. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
755667
  Рогач Л.В. Місце лінгвістичної термінології в системі англійської літературної мови // Проблеми романо-германської філології. : Збірник наукових праць / Мін-во освіти України.Ужгородський держ.ун.-тет.Ред.кол.М.М.Полюжин,М.П.Фабіан,В.В.Левицький та інш. – Ужгород : УжДУ, 1999. – С. 39-43. – ISBN 966-7400-06-4


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
755668
  Татарова М. Місце ліцензійних договорів про передачу ноу-хау у законодавстві України. Співвідношення понять "ноу-хау" та "комерційна таємниця" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 568-569. – ISBN 978-617-7069-28-6
755669
  Цимбал А.В. Місце логіки в філософії Карла Поппера: проблема логічного релятивізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)


  Автор аналізує місце формальної логіки в філософії Карла Поппера і формулює в цьому зв"язку проблему логічного релятивізму, який розглядається як результат позитивістської філософії.
755670
  Гавеля О. Місце людини у світі та часі: культурологічні розвідки // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (36). – С. 56-63. – ISSN 1819-7329
755671
  Вернигора Л. Місце М. Бунге в розвитку вітчизняної економічної думки II половини ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-37. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена творчості видатного українського вченого-економіста, відомого громадського діяча, міністра фінансів Російської імперії (1881-1886рр.) - М. Бунге. Висвітлено різні напрями його наукової та політико-адміністративної діяльності, ...
755672
  Іршак О.С. Місце макроекономічного прогнозування в системі управління банківською діяльністю // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 224-230. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
755673
  Крупеня І.М. Місце Малайзії в сучасній системі міжнародної безпеки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 72-81. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
755674
  Горняк О. Місце малого і середнього підприємництва в структурі міжнародного бізнесу (інвестиційний аспект) / О. Горняк, Д. Чуньбу // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 5 (63). – С. 24-28. – ISSN 1606-3732
755675
  Мануйлович Ю.М. Місце маркетингових досліджень в управлінні конкурентоспроможністю підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 63-67. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
755676
  Маматова Л.Ш. Місце маркетингового потенціалу в системі фінансово-інвестиційного потенціалу підприємств // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 140-145. – ISSN 2225-6407
755677
  Стригіна О.А. Місце математики в економічних теоріях // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 87-90
755678
  Рак Р. Місце медичного страхування в системі охорони здоров"я / Р. Рак, К. Ковальська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 41-44. – (Економіка ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено місце медичного страхування в системі охорони здоров"я в Україні. Place of medical insurance in system of health care in Ukraine is illustrated.
755679
  Базелюк Ю.А. Місце медичної географії в медичних, екологічних та географічних науках // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 191-200. – ISSN 2308-135X
755680
  Кардаш Л. Місце медіадискурсу в системі інформаційної комунікації // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 21-32. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
755681
  Антонюк М. Місце метафори в синонімічних рядах слів (на прикладі поетичної пам"ятки "Битва при Брунанбурзі") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 7-10
755682
  Горчинський С.В. Місце методичної діяльності у структурі педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 1. – С. 92-98. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті розглядаються місце методичної діяльності в структурі педагогічної викладача вищого навчального закладу, розкриваються різні підходи та погляди на дану педагогічну категорію. Педагогічну діяльність автор умовно розділяє на такі складові: ...
755683
  Руденко О.В. Місце методології в сучасних наукових дослідженнях // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 48-50
755684
  Бундюченко Т.В. Місце Миколи Аркаса в історичному процесі на Миколаївщині кінця XIX - початку XX століття // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 111-114. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
755685
  Рахманов А.О. Місце мисленого експерименту у встановленні взаємозв"язку між емпіричним і теоретичним рівнями пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
755686
  Іванова Р.П. Місце Михайла Драгоманова в суспільно-політичному русі Росії і України в ІІ пол. ХІХ ст. : Дис... канд. історич.наук: / Іванова Р.П.; КДУ. – К., 1967. – 345л. – Бібліогр.:л.329-345
755687
  Корпанюк М. Місце Михайла Максимовича в українсько-російських взаєминах першої половини ХІХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 28-37
755688
  Алфьоров М. Місце міграцій у розвитку населення міст України в 1950 - на поч. 1960-х рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 75-79. – ISSN 1728-9343
755689
  Шпакович О. Місце міжнародних організацій у сучасній системі міжнародних відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 186-192. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена історії виникнення міжнародних організацій та їх розвитку в сучасній системі міжнародних відносин. Автор досліджує становлення системи міжнародних організацій. Особливу увагу в статті приділено визначенню поняття міжнародної ...
755690
  Ратушний С.М. Місце міжнародно-правових дисциплін у системі підготовки юристів у спеціалізованих вищих навчальних закладах // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 240-250
755691
  Криволапов Б.М. Місце міжнародного валютного права в сучасній системі права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 98-102


  This article is devoted to the role and place of International Monetary law in International law system. Author analyzes different approaches and theories about this field of law, compares International Monetary law with International banking and ...
755692
  Алєксєєв С.О. Місце міжнародного господарського процесуального права в системі сучасного міжнародного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 132-135.
755693
  Кориневич А.О. Місце міжнародного енергетичного права у системі сучасного міжнародного права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кориневич А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 224 л. – Бібліогр.: л. 210-224
755694
  Кориневич А.О. Місце міжнародного енергетичного права у системі сучасного міжнародного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кориневич А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 20 назв.
755695
  Драчов А.В. Місце міжнародного права в правовій системі Польщі у 1921-1989 роках // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 562-571. – ISSN 1563-3349
755696
  Антонюк Л. Місце міжнародного приватного права в правовій системі та його співвідношення із міжнародним публічним правом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 163-164. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
755697
  Гарбера О.Є. Місце міжнародного туризму в системі світового ринку послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 54-57
755698
  Верещінська І.В. Місце міжнародного цивільного процесу в національних правових системах суверенних держав // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 13-19
755699
  Коваль А. Місце Мілона в партії помпеянців // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 274-277. – ISBN 978-966-171-783-0
755700
  Костилєв О.І. Місце міністерств в системі центральних органів виконавчої влади // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 28-32. – (Серія "Право" ; вип. 2)
755701
  Голованов С. Місце міфології в становленні релігійних уявлень античного суспільства в Афінській державі // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 54-62
755702
  Шалацький Д.Л. Місце мовленнєвого акту докору серед негативно-оцінних мовленнєвих актів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Стаття присвячена дослідженню місця мовленнєвого акту докору у системі споріднених негативно оцінних мовленнєвих актів. Проведено порівняльний аналіз мовленнєвих актів докору, звинувачення, осуду, догани та визначено їхні основні диференційні ...
755703
  Крисенко Д.С. Місце Мозамбіку у протистоянні США та СРСР на Півдні Африки (1975-1991 рр.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 79-84. – (Історія та географія ; вип. 48)
755704
  Палагнюк В. Місце молоді в українському законодавстві // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 214-228
755705
  Гостєва Т.О. Місце молодіжних організацій Європейської народної партії в європейському молодіжному русі та їх вплив на молодіжний рух в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 134 : Політичні науки
755706
  Гаряга Л.О. Місце моніторингу у банківській діяльності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 153-165. – ISSN 1993-6788
755707
  Демченко І.С. Місце муніципальних прав людини у системі прав і свобод людини та громадянина // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 21-25. – (0). – ISSN 2078-9165
755708
   Місце на землі. – К., 1958. – 168с.
755709
  Зуєв В.В. Місце НАБУ серед центральних (уповноважених) органів України в рамках міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 91-94. – ISBN 978-966-419-300-6
755710
  Граб В.І. Місце народження Володимира Грінченка // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 4. – С. 131-133. – ISSN 0235-3490


  В.А. Грінченко належав до покоління археологів, які особливо активно проявили себе в 1930-і рр. В біографії археолога вказують місце народження - с. Мохуровка на Полтавщині згідно з протоколом допиту вченого. Але в архівних документах назва такого ...
755711
  Качур В.О. Місце народження і місце проживання як умови правосуб"єктності фізичних осіб у Стародавньому Римі // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 36-37. – ISBN 978-966-600-475-1
755712
  Апанасенко Геннадій Місце науки "Валеологія" в Універсальній десятковій класифікації / Апанасенко Геннадій, Прасол Станіслав // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті обгрунтовано місце науки "Валеологія" в Універсальній десятковій класифікації (УДК) як основного елементу загальної культури суспільства й особистості. Запропонована схема рубрикатора розділу "Валеологія" в класі "Культура" ".
755713
  Федорова Н.Є. Місце науки в структурі суспільної системи // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2017. – C. 20-28. – (Серія: Економіка ; вип. 14). – ISSN 2226-2822


  У статті аналізується структура суспільної системи та розглядається можливість виділення науки в її самостійну підсистему. Доводиться необхідність дослідження впливу науки на соціально-економічний розвиток через аналіз наслідків її впливу не тільки на ...
755714
  Буран В.В. Місце науки поліцейського права в сучасній системі юридичних знань та правовій системі України // Наука і правоохоронна : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 229-235. – ISSN 2072-8670
755715
  Альохіна С.В. Місце науково-популярного стилю в системі функціональних стилів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38/1 : За матеріалами конференції "Міжкультурна комунікація і переклад" (м. Київ, 12 квіт. 2017 р.). – С. 9-10. – ISSN 2521-1218
755716
  Мірзаєва Т. Місце нафтовиків Азербайджану в політиці людського фактора Гейдара Алієва // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 97-100. – ISSN 2076-1554
755717
  Кулик Б.В. Місце національної ідеї в шевченковому міфі України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 154-156
755718
  Хаустова М.Г. Місце національної правової системи України в сім"ї правових систем сучасності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 3-9. – ISSN 0201-7245
755719
  Окладна М.Г. Місце незалежної української держави в геополітичних проектах С.Л. Рудницького / М.Г. Окладна, Л.В. Перевалова // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г.Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 33. – C. 37-48. – ISSN 1993-0941
755720
  Клим Н. Місце нематеріальних послуг у дослідженнях інституціоналістів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 748-752. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
755721
  Сорока Р.С. Місце непрямих податків у формуванні доходів Державного бюджету України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 107-122. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
755722
  Соломін Є.О. Місце новин у телевізійному регіональному контенті // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті на прикладі наявного в регіоні інформаційного контенту розглянуто діяльність обласних телеканалів Луганщини ("ЛОТ", "ЛКТ", "ІРТА"), проаналізовано переваги та недоліки масово-інформацій ної діяльності регіональних ТРК та запропоновано механізм ...
755723
  Лецик О.П. Місце норм митного права в системі соціально-правових регуляторівяття рішень // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 57-65.
755724
  Мохонько А.В. Місце норм права у системі соціальних норм // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 44-50. – ISSN 1563-3349
755725
  Додін Є. Місце норм про адміністративну відповідальність при порушенні митних правил у системі законодавства України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 110-115. – ISSN 0132-1331
755726
  Мазур Т.В. Місце норм, що регулюють відносини з приводу гарантування вкладів, у системі права України // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 2. – С. 28-32.
755727
  Бондарєва М. Місце нотаріату в механізмі боротьби з процесами "тінізації" економіки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 55-60. – ISSN 0132-1331
755728
  Альрашді А. Місце ОАЕ у міжнародних рейтингах щодо створення сприятливого інвестиційного клімату // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 45-48. – ISSN 2306-6814
755729
  Мічурін Є. Місце обмежень майнових прав фізичних осіб у системі цивільного права України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 114-117. – ISSN 0132-1331
755730
  Таш"ян Р.І. Місце односторонніх правочинів у системі юридичних фактів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 60-65. – ISSN 0201-7245
755731
  Городня Н.Д. Місце ООН в китайській концепції нового світового порядку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 168-174


  В статті вивчається місце ООН в концепції нового світового порядку, яку обстоює КНР; аналізується її суть, підходи КНР до шляхів створення нового світового порядку та реформування ООН. The paper studies the role of the United Nations Organization in ...
755732
  Банах С.В. Місце оперативно-розшукової діяльності після вступу в силу нового Кримінального-процесуального кодексу України / С.В. Банах, А.М. Сарахман // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 158-161
755733
  Онишко О.В. Місце оперативно-розшукової діяльності у податковому розслідуванні // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 2 (20). – С. 23-26
755734
  Корбут П.Г. Місце ораторського стилю серед інших функціональних стилів в арабській літературі


  Ідеться про відокремлення ораторського стилю в арабській літературі як окремого функціонального утворення, яке являє собою галузь у вітчизняній семітології.
755735
  Лимар А. Місце органів місцевого самоврядування в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 247-254.
755736
  Юсубов В. Місце органів прокуратури у системі кримінально-процесуальних гарантій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 159-163
755737
  Кубієвич С.П. Місце організації з безпеки і співробітництва в Європі у системі європейського міжінституційного співробітництва // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 596-600. – ISSN 1563-3349
755738
  Тітар І.О. Місце організацій громадянського суспільства в економіці та на ринку праці: світовий досвід та Україна / І.О. Тітар, О.В. Карнаухова // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (52). – С. 105-123. – ISSN 1681-116Х
755739
  Сапянова Л.Ю. Місце ордену єзуїтів в історії реформації // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 61-62
755740
  Євсюков Т.О. Місце особливо цінних земель у земельно-ресурсному потенціалі сільських територій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 239-244. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
755741
  Черноус С.М. Місце оціночних понять у понятійному апараті трудового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-28. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам оціночних понять у понятійному апараті трудового права України та аналізу їхнього змісту. This article is devoted to the problems of evaluation concepts place definition in concept apparatus of Ukrainian labor law and analyses of ...
755742
   Місце Павла Тичини в українській поезії (Історія кількох літературних непорозумінь) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 281-285. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
755743
  Яременк В. Місце пам"яті Аушвіц // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 січня - 3 лютого (№ 3). – С. 15


  "27 січня в багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день пам"яті жертв Голокосту. Генеральна асамблея ООН 1 листопада 2005 р. ухвалила Резолюцію №60/7, де зазначено, що "Голокост, який призвів до знищення однієї третини євреїв і незліченної ...
755744
  Смалянчук А. Місце пам"яті як школа забуття // Критика. – Київ, 2008. – Травень, (число 5). – С. 14-17


  "Совєтські підручники історії" Білорусії.
755745
  Шатіло В.А. Місце парламенту в механізмі державної влади зарубіжних країн // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 40-44. – ISSN 2220-1394
755746
  Марушкевич А.А. Місце педагогіки вищої школи в структурі педагогічних наук / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 37-48. – ISBN 978-966-439-865-4
755747
  Казимір Д. Місце пенсійних фондів в структурі інституціональних інвесторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 88-90. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано місце та механізм функціонування пенсійних фондів в структурі фінансових інвесторів. The place and the mechanism of functioning of pension funds in structure of financial investors is analysed.
755748
  Корнєєва Т.О. Місце перформансу в сучасній візуальній культурі України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 154-155
755749
  Тішин О. Місце південно-східних областей України у системі німецьких планів "Drang nach Osten" // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 27-37. – ISSN 1998-4634
755750
  Будько Євген Місце під сонцем Греції // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 42-44 : фото
755751
  Камінський Е.І. Місце під фікусом / Е.І. Камінський. – Ужгород, 1980. – 80с.
755752
  Мілаш В.С. Місце підприємницького комерційного договору в механізмі правового регулювання ринкових відносин // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 21-31. – ISSN 0201-7245
755753
  Бернацька Я. Місце підприємницького права в системі права України // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 121-125
755754
  Хрустальова М.С. Місце підприємницької діяльності в постіндустріальному суспільстві / М.С. Хрустальова, Г.О. Кремендюк // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 208-213. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
755755
  Кобаль В.І. Місце пізнавального інтересу в навчальному процесі при вивченні історії в загальноосвітній школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 151-155. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Стаття присвячена розкриттю природи пізнавального процесу, його суті та структури, взаємозв"язку з окремими компонентами навчального процесу на уроках історії в загальноосвітній школі.
755756
  Ковальова Ю.О. Місце податково-правового компромісу серед альтернативних способів вирішення податкових спорів та практика його застосування в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 51-57. – ISSN 2220-1394
755757
  Іванова О.Ю. Місце податкового контролю в системі державного фінансового контролю України / О.Ю. Іванова, Ю.М. Малишко, В.І. Лаптєв // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 201-206. – ISSN 2222-4459
755758
  Пришва Н.Ю. Місце податкового права в системі права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.30-35
755759
  Сулим В. Місце податкової дисципліни у системі фінансової дисципліни та її співвідношення з законністю // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.29-34
755760
  Коваль В.Ф. Місце податкової міліції в системі органів державної влади / В.Ф. Коваль, В.І. Теремецький // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 7-15. – ISSN 2222-5374
755761
  Ганах Н.І. Місце податкової системи в економічній безпеці України / Н.І. Ганах, В.С. Прокопенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 91-93
755762
  Сардарян К.Г. Місце поезії Григория Меотиса в літературі Донецького Приазов"я // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 329-335. – Бібліогр.: с. 334-335; 15 назв
755763
  Соломарська О.О. Місце поезії провансальських трубадурів у культурі середньовічної Європи // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 443-447. – ISBN 966-7890-03-1
755764
  Соломарська О.О. Місце поезії провансальських трубадурів у культурі Середньовічної Європи // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
755765
  Токмань Г. Місце поетичної Сковородіани у системі діалогічно-екзистенційного вивчення української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 32-38. – ISSN 0130-5263
755766
  Токмань Г. Місце поетичної Сковородіани у системі діалогічно-екзистенційного вивчення української літератури / закінчення. Початок у № 1, 2015 // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 29-34. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено актуальній проблемі залучення поетичної Сковородіани у контекст вивчення української літератури в середній школі. Автор пропонує теоретичні засади і практичні рекомендації для ефективного осмислення та екзистенційного прийняття учнями ...
755767
  Чуй С. Місце поліметричних композицій у метричній парадигмі лірики Василя Слапчука // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 203-216
755768
  Дергачов О. Місце політичних партій у здійсненні влади в Україні // Політична думка : Український науковий журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-23
755769
  Габелюк Л.В. Місце політичної культури в інформаційному просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 43-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті автор аналізує взаємозв"язок між процесами розгортання інформаційної революції і проблемами підвищення рівня політичної культури в українському суспільстві. Підкреслюється важлива роль і функція мас-медіа впливати на формування політичної ...
755770
  Авраменко Л.В. Місце поняття "наступність" у категорійному апараті теорії права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 3-10. – ISSN 0201-7245
755771
  Скакун Ю. Місце попереднього договору в системі цивільно-правових договорів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 93-96. – ISSN 0132-1331
755772
  Мармаш В.Я. Місце попереднього розгляду справи судом апеляційної інстанції в системі кримінального процесу України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 250-257. – (Право. Економіка. Управління)
755773
  Башкір О.І. Місце портфоліо в системі контролю знань студентів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 54-61. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У статті на основі аналізу педагогічної літератури з"ясовано, що за умови збільшення обсягу навчального матеріалу, що виноситься студентам на самостійне опрацювання, необхідне впровадження нових способів навчально-пізнавальної діяльності, одним з яких ...
755774
  Гришко О. Місце порушення договірного зобов"язання у системі юридичних фактів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 9 (213). – С. 88-90
755775
  Ковальова О. Місце посвідчення угод про відчуження або заставу нерухомого майна за участі фізичних осіб // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2006. – № 2. – С. 23-26
755776
  Самохвал Н.П. Місце поточних зобов"язань в системі бухгалтерського обліку підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 53-57
755777
  Ричка В.М. Місце поховання І. Мазепи: пошуки та наукові гіпотези // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 48-50. – ISBN 5-7702-0775-2


  Питання про місце знаходження та долі праху гетьмана України Івана Мазепи досліджував професор Київського університету В.Б. Антонович.
755778
  Кірєєва О.В. Місце почуттів любові та кохання у виборі між родинним і класовим у п"єсах Є. Кротевича "Вовченя (Лю)" та "Син сови" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 296-304. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
755779
  Львова О.М. Місце прав людини в мусульманському праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-32.
755780
  Потоцький М. Місце прав на результати інтелектуальної діяльності у системі абсолютних прав // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 82-87.
755781
  Тищенко Ю. Місце прав споживачів в господарському праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 146-148
755782
  Бичук І.О. Місце права в соціологічній концепції Богдана Кістяківського // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 9-16
755783
  Поплавська М.В. Місце права на інформацію про продукцію в системі прав споживачів за законодавством України та ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 92-97. – ISSN 2220-1394
755784
  Пазюк А.В. Місце права на приватність інформації персонального характеру у системі прав і свобод людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 8-13. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Розглянуто питання захисту прав людини щодо поводження з інформацією персонального характеру. Зокрема, розглянуто питання розвитку концепції інформаційної приватності у міжнародному праві з прав людини, зарубіжному і вітчизняному конституційному праві. ...
755785
  Кісель В.Й. Місце права оперативного управління державним майном в системі речових прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 101-105
755786
  Яшарова М.М. Місце права промислової власності в правовій системі України та вплив правових систем світу на її розвиток // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 201-203. – ISSN 2219-5521
755787
  Оніщенко Н.М. Місце права у сучасній державі // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 22-25. – ISBN 978-966-7166-35-9
755788
  Крупка Ю. Місце правових норм щодо відшкодування ядерної шкоди в системі права України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 72-76
755789
  Сергієнко Н. Місце правових норм, що регулюють виконання рішень господарських судів, у системі права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 77-80


  У статті досліджується питання місця правових норм що регулюють виконання рішень господарських судів, у системі права.
755790
  Буша Н. Місце правового звичаю серед форм (джерел) права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 23-27
755791
  Ротар Д. Місце правового інституту бюджетної установи в системі права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 110-113.
755792
  Туліна Е.Є. Місце правового інституту права використання рослинного світу в системі екологічного права // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 356-359. – ISBN 978-966-7957-18-6
755793
  Якимчук Місце правового інституту розпорядників бюджетних коштів у системі фінансового права / Якимчук, НЛ // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 78-84. – (Правознавство ; Вип.306)
755794
  Пришва Н.Ю. Місце правового регулювання державних доходів у системі фінансового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.75-81. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
755795
  Коссе Д.Д. Місце правового режиму в правовій системі (теоретичній підхід) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 12. – ISSN 1563-3349
755796
  Коссе Д.Д. Місце правового режиму оподаткування офшорної території в сфері регулювання економічних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-89.
755797
  Бичук І. Місце правової держави у соціологічній концепції Богдана Кістяківського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 57-60. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Визначено підходи до аналізу права, створені Богданом Кістяківським - фундатором вітчизняної соціології. Розглянуто принципи розбудови правової держави в його соціологічній концепції. The ways of the low analysis made by the founded of the Ukrainian ...
755798
  Маслій О. Місце правової категорії "справедливість" у системі конституційних цінностей // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 37-45
755799
  Пленюк М. Місце правовстановлюючого юридичного факту в механізмі цивільно-правового регулювання зобов"язальних відносин // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 3 (147). – С. 38-43
755800
  Костовська К.М. Місце правозастосовної техніки в юридичній техніці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 37-39. – Бібліогр. в кінці ст.
755801
  Осауленко О.І. Місце правозастосовчих актів у системі правових актів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 16-21. – ISSN 1563-3349
755802
  Крет В.А. Місце правоохоронних органів у механізмі держави // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 128-131. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
755803
  Легенчук С. Місце практики в бухгалтерському обліку: нове бачення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 6. – С. 8-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
755804
  Васильєв С.В. Місце практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 70-82. – ISSN 2224-9281
755805
  Марушкевич А.А. Місце практичних і семінарських занять в організації процесу навчання. Консультації / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 188-192. – ISBN 978-966-439-865-4
755806
  Панок В.Г. Місце практчної психології в сисетмі психологічного знання // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 5-8. – ISSN 2307-5880
755807
  Калюга Є.В. Місце предмета і об"єктів контролю у системі господарської діяльності підприємств // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.93-96. – (Економічні науки ; № 2)
755808
  Волощук О.Т. Місце Прездента умеханізмі державної влади з позиції концепції розподілу влад // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 12 (грудень). – С. 23-33
755809
  Тищенко Ю.В. Місце Президента України в інституційно-правовій системі захисту прав споживачів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 32-36. – ISSN 2220-1394
755810
  Шатіло В. Місце Президента України в системі органів державної влади // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.24-26. – ISSN 0132-1331
755811
  Ковальова С.С. Місце прецеденту в сучасному кримінальному праві України / С.С. Ковальова, І.І. Плаксій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 286-290. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
755812
  Теуш С.К. Місце приватноправових конвенцій Ради Європи серед угод інших правових організацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 56-60. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  На функціональній основі досліджено питання про місце приватноправових конвенцій Ради Європи у двох аспектах: універсальному - щодо угод, розроблених і прийнятих у рамках системи ООН, Гаазької конференції з міжнародного приватного права, проектів ...
755813
  Черська Ж. Місце прикметників у мовних картинах світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 518-522. – ISBN 966-581-388-9
755814
  Костин О.Ю. Місце прикордонного контролю в системі державного контролю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 275-280. – ISSN 1563-3349
755815
  Андрійчук О. Місце принципу взаємності в системі європейського права // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 95-97.
755816
  Васильченко О.П. Місце принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в системі принципів конституційного права // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (172). – С. 35-40


  Здійснено комплексний аналіз сутності та особливостей конституційно-правового закріплення і практики реалізації принципу рівності прав та свобод людини і громадянина в Україні. Досліджено процес трансформації ідеї рівності у принцип правової рівності ...
755817
  Софінська І.Д. Місце принципу субсидіарності у соціальній доктрині Католицької Церкви // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 99-105. – ISSN 1563-3349
755818
  Сорока Л. Місце провадження по справах про адміністративні правопорушення за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин в адміністративному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 7-10.
755819
  Никитченко О.А. Місце провідних органів влади США у формуванні зовнішньої політики / О.А. Никитченко, О.С. Двуреченська // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем" : 16-17 квіт. 2018 р., м. Дніпро : [збірник] / "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 62-63. – ISBN 978-966-981-013-7
755820
  Мінченко С. Місце прокуратури в системі органів державної влади та зміст прокурорського нагляду за забезпеченням прав людини в оперативно-розшуковій діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 170-173
755821
  Сухонос В. Місце прокуратури серед гілок влади в Україні і за кордоном // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 71-79.
755822
  Фаріон І. Місце простої руської мови у мовній концепції Івана Вишенського
755823
  Хамрай О. Місце прототипів граматичного значення в арабській граматиці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 123-133. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
755824
  Олійник О.Б. Місце професійної риторики прокурора у системі юридичних наук // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 2 (40). – С. 2-8.
755825
  Токарєва М.В. Місце профспілок у захисті прав працівників // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 327-329. – ISBN 978-966-458-401-9
755826
  Ткач О.В. Місце процесуальних гарантій у забезпеченні недоторканності приватного життя особи // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 463-468. – ISSN 2078-3566


  Визначено поняття та місце процесуальних гарантій кримінального процесу в си- стемі правових гарантій. Розглянуто роль процесуальних гарантій в забезпеченні недоторканності приватного життя особи, а також проблемні питання їх реалізації з огляду на ...
755827
  Пришва Н.Ю. Місце процесуальних норм у регулюванні фінансових правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-12. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Присвячено визначенню ролі й місця фінансово-правових процесуальних норм. Розглянуто класифікацію процесуальних норм у податковому праві. Виведено поняття "податкового провадження" та "податкового процесу". The article is devoted to defining the role ...
755828
  Пархоменко-Цироциянц Місце прямих податків у податковій системі України // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 146-151. – ISSN 2309-818X
755829
  Уварова С.Г. Місце психологічної допомоги у кризовому сьогоденні // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 233-239. – ISSN 2310-4368
755830
  Коваль А.П. Місце публіцистичного стилю серед інших стилів української літературної мовикінця ХІХ - початку ХХ ст. // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 11-14
755831
  Туцький Ю. Місце публічного суб"єкта в структурі правовідношення викупу земельних ділянок для суспільних потреб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 99-102. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено місце публічного суб"єкта в структурі правовідношення викупу земельних ділянок для суспільних потреб. В статье определено место публичного субъекта в структуре правоотношения выкупа земельных участков для общественных нужд. In the ...
755832
  Мостяєв О.І. Місце революції гідності в українському революційному процесі (проблема типології) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 30-32
755833
  Свірський Б.М. Місце регламенту Верховної Ради України в системі нормативно-правових актів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 188-194. – ISSN 1563-3349
755834
  Рогожина В.В. Місце реклами в системі соціальних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 31-35


  Статтю присвячено аналізові реклами як складника системи соціальних комунікацій. Автор досліджує концепції поняття. Рекламу проаналізовано з позицій ролі учасників процесу комунікації, що визначає потужність комунікативного простору. Зроблено висновок ...
755835
  Нелуп Н.М. Місце релігієзнавчої освіти у формуванні духовності молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
755836
  Фронощук М.В. Місце релігійної літератури в системі релігійних комунікацій України // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 475-475
755837
  Дзедзик І.Б. Місце ризиків у системі фінансового моніторингу операцій банківської установи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 109-114. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Враховуючи інтенсивний розвиток глобалізаційних та інноваційних процесів у банківській системі, стверджується, що жоден банк не може існувати без ефективної системи управління ризиками. Акцентується увага на виконанні банківськими установами функції ...
755838
  Задоя А.О. Місце ринку акцій в економічній стратегії держави / А.О. Задоя, Ю.Є. Петруня // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 488-492
755839
  Садлівська О.І. Місце ритмічної будови у структурі тональності // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 164-172. – Бібліогр.: Літ.: с. 171-172; 27 назв
755840
  Білоус Н.В. Місце різних видів складних іменників у німецьких юридичних текстах


  Розглянуто деякі види складних іменників у німецьких юридичних текстах.
755841
  Краснова М.В. Місце рішень органів судової влади у системі правового регулювання здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 69-71. – ISBN 978-617-566-151-2
755842
  Брич В.Я. Місце робітничих кадрів у структурі людських ресурсів / В.Я. Брич, Л.Й. Білоус // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 11-17. – ISSN 2308-1988
755843
  Головін А. Місце розсуду в механізмі адміністративно-правового регулювання діяльності міліції // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-35.
755844
  Онофрійчук А.В. Місце розташування житла довготривалого перебування в структурі міста Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 162-165. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
755845
  Мельник М. Місце Романа Купчинського-журналіста в дискурсі української преси Галичини 10-х - 30-х років та в еміграції // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 136-142. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
755846
  Перепелиця Г.М. Місце російсько-українських відносин у зовнішній політиці України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 91-96.
755847
  Орєхов В.Ю. Місце санкції у структурі правової норми // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.102-108. – ISSN 1563-3349
755848
  Травін І.С. Місце селекції української червоної конюшини / І.С. Травін. – Київ, 1929. – 85с. – (Видання Носівської сільсько-господар. дослідної станції ; Вип. 95)
755849
  Щириця П. Місце Сили : книга віршів / Павло Щириця ; [ред. рада: В. Баранов та ін. ; післямова: І. Андрусяк]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 169, [7] с. : іл. – (Серія "Сучасна поезія"). – ISBN 978-617-605-004-9
755850
  Кулинич М.Б. Місце системи обліку і контролю собівартості продукції в управлінні витратами підприємства / М.Б. Кулинич, С.І. Бегун // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С.20-25. – Бібліогр.: на 9 пунктів
755851
  Попова В Місце системного підходу в логістичних дослідженнях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 162-165. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
755852
  Кожевникова В. Місце сімейного права у системі приватного права України / В. Кожевникова, А. Козловський // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 129-135. – ISSN 1026-9932


  У статті здійснюється порівняльно-правовий аналіз галузей цивільного і сімейного права. На основі чинного законодавства та доктринальних підходів до визначення місця сімейного права в системі приватного автор вказує на приналежність галузі сімейного ...
755853
  Петрушевська В.В. Місце складових фінансової політики в системі регулюючих заходів державного впливу на економіку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 94-99 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
755854
  Грабовий П. Місце сленгу в суспільстві / П. Грабовий, Ю. Мосенкіс // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 111 : Випуск пам"яті почесного професора Киівського національного університету імені тараса Шевченка Станіслава Володимировича Семчинського. – С. 24-30
755855
  Гетьман З.О. Місце словосполучення при сегментуванні іспанського діалогічного тексту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 17-23. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Приділяється увага номінаційним процесам, які мають місце при введенні словосполучення в діалогічний текст. Йдеться про номінативи-словосполучення і пропозиції-словосполучення, визначається місце останніх у граматиці діалогічного тексту.
755856
  Шипнівська О.О. Місце словотворення в розвитку сучасного українського лексикону // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-63. – Бібліогр.: Літ.: приміт. 18 поз. – ISSN 0027-2833
755857
  Романченко Н. Місце сміхових елементів та магії продуктивності у весільному ритуалі (зміст та поетика вербальної складової еротичних весільних ігор) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 240-251. – ISBN 966-7773-70-1
755858
  Волошин О.А. Місце СНД в стратегії зовнішньої політики Росії на пострадянському просторі на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 102-106


  У статті розглядаються підходи до участі Росії в роботі СНД у кінці 2000-х - на початку 2010-х рр.
755859
  Волошин О. Місце СНД серед пріоритетів російської зовнішньої політики у 1992-1994 роках // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 176-185. – ISSN 0869-3595
755860
  Суровцев О. Місце соціальних медіа в системі міжнародного бізнесу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 118-121
755861
  Завязкіна Н.В. Місце соціально-психологічних досліджень у клініці епілепсії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 132-135. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто актуальні питання соціально-психологічних досліджень, терапії та реабілітаційних заходів у клініці епілепсії, впливу нових анти епілептичних препаратів на пізнавальні, соціально-адаптивні функції хворих на епілепсію; на їхню "якість життя".
755862
  Анпілогова Ж.Д. Місце соціально-трудових відносин в теорії економіки праці : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 90-92. – Бібліогр.: 3 назви
755863
  Вінічук М.В. Місце соціального аудиту в системі соціальної безпеки / М.В. Вінічук, Н.С. Марушко // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 148-157
755864
  Курусь М.В. Місце соціальної детермінованості в структурі вчення про афекти Д. Юма // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 89-91
755865
  Маслов С.А. Місце соціальної емпатії в контексті розвитку жіночого волонтерського руху // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 42-44
755866
  Яцино К. Місце соціології права в системі інших гуманітарних дисциплін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 76-81. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена науці соціології права, її предмету та визначенню місця серед інших гуманітарних наук. Автор намагається простежити і дати комплексну грунтовну відповідь на зв"язок соціології права з юридичною та соціологічною науками. Аналіз різних ...
755867
  Павлова Т.О. Місце спеціальної конфіскації у системі заходів кримінально-правового впливу // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 150-153. – ISBN 978-966-927-199-0
755868
  Бордюгов А Місце спортивного права в національній правовій системі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 144-148. – ISSN 0132-1331
755869
  Бадер А. Місце спорту у повсякденному житті студентської молоді Донбасу у середині 1950-х - середині 1980-х рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 32-33
755870
  Крисенко Д.С. Місце СРСР у доктрині національної безпеки першої адміністрації Р.Рейгана (1981-1984) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 1 (65). – С. 129-134
755871
  Оксамитний Ю.А. Місце СРСР у процесі врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту в Палестині (1949-1950 рр.) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 164-182. – ISSN 1682-671Х
755872
  Соломенчук Т.М. Місце статинотерапії в загальній лікарській практиці // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2016. – № 3 (199). – С. 16-24. – ISSN 1997-9894
755873
  Бриль К.Г. Місце стратегічних пріоритетів розвитку у підвищенні інвестиційної привабливості туристичної галузі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 14-18. – ISSN 2306-6814
755874
  Лихолат С.М. Місце стратегічного управління в діяльності підприємств / С.М. Лихолат, Н.М. Майданська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 295-297. – ISBN 5-7763-2435-1
755875
  Бабич О.М. Місце страхової діяльності в системі національних рахунків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-102. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Зважаючи на посилення ролі страхування в економіці України виникла практична проблема виділення послуг страхової діяльності зі складу послуг усього фінансового сектору та аналізу внескіу страховиків до обсягу випуску як в цілому по економіці так і до ...
755876
  Пікус Р.В. Місце страхування життя у процесі трансформації індивідуальних заощаджень в інвестиції / Р.В. Пікус, К.О. Бражко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 4. – С. 111-116. – ISSN 2306-6806
755877
  Шамшина І.І. Місце суб"єкта в структурі правовідносин у трудовому праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 347-354. – ISSN 1563-3349
755878
  Степанова Т.В. Місце судових доказів у процесі розгляду господарських спорів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2001. – № 4. – С.183-186. – ISBN 966-7784-65-7
755879
  Сушко Л.П. Місце судового контролю в правовій державі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 121-128.
755880
  Богачова Л.Л. Місце судового прецеденту в романо-германській правовій сім"ї та проблема його визнання джерелом права в Україні / Л.Л. Богачова, Ю.В. Климко // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 5-7. – ISBN 978-617-7272-11-2
755881
  Нор А.Т. Місце судового прецеденту в умовах реформування правової системи України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 149-151. – ISBN 978-617-7638-01-7
755882
  Собкова В. Місце судового прецеденту серед інших джерел права у англосаксонській правовій системі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 155-159. – ISSN 0132-1331
755883
  Залізко О.М. Місце судової та арбітражної практики в регулюванні міжнародних приватних спортивних відносин // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 422-424. – ISBN 978-966-927-142-6
755884
  Крикун В.Ю. Місце суперечки в суспільній діяльності людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-23. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні підходи до розуміння сутності суперечки, її ролі та місця у спілкуванні людей в концепціях мислителів різних епох: від Античності до наших днів. Мета статті – обґрунтувати важливість свідомого ставлення до еристичної ...
755885
  Васечко Л.О. Місце сучасного медичного права у системі права України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 60-65. – ISSN 2306-9082
755886
  Авраменко М.Ю. Місце США в інтеграційних об"єднаннях Північної Америки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 339-347
755887
  Макеєнко Н. Місце та вплив іноземного капіталу на банківську систему України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 53-57. – бібліогр. в кінці ст.


  В сучасних умовах глобалізації іноземні банки та банки з участю іноземного капіталу займають суттєве місце в банківській та загалом фінансовій сфері України.
755888
  Язвінська Н.В. Місце та загальні тенденції розвитку українських компаній - розробників програмного забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-65. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати розвиток ринку програмного забезпечення в Україні, розглянути динаміку розвитку української галузі розробки програмного забезпечення, виділити її найуспішніші напрями та з"ясувати можливості компаній, що працюють у цій ...
755889
  Демченко І.Л. Місце та значення знаково-символічного простору Євромайдану в сучасній семіосфері українського суспільства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 94-99. – ISSN 2409-9805
755890
  Тютьков І.В. Місце та значення інтегрування Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України у системі адміністративно-правових відносин // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 125-131. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
755891
  Сало А. Місце та значення Корсунь-Шевченківської битви серед операцій Великої Вітчизняної війни ( до 60-річчя визволення України" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 141-146
755892
  Євтушенко Т.П. Місце та значення медичного страхування в моделях організації та фінансування охорони здоров"я // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 151-158.
755893
  Запорожець В.А. Місце та значення митрополита Іларіона (Огієнка) у вітчизняному біблійному перекладознавстві // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 69-70
755894
  Марчак В. Місце та значення обмеженої осудності в кримінальному праві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 90-92. – ISSN 0132-1331
755895
  Маршалок М.С. Місце та значення обслуговуючої сфери АПК у вирішенні енергетичних проблем // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 230-234
755896
  Гарковенко Є.Є. Місце та значення паливно-енергетичного комплексу України на світовому енергетичному ринку / Є.Є. Гарковенко, К.В. Аверьянова // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 66-74. – ISSN 1729-7206
755897
  Липій Є.А. Місце та значення прецедентів в адміністративному процесі // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 85-94. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено визначенню місця та значення прецедентів в адміністративному процесі. Досліджено судовий прецедент як елемент еволюційного розвитку правової системи країни, вплив правової глобалізації на національну правову систему, практику ...
755898
  Звірід Н.В. Місце та значення прогнозування міграцій населення в демографічному прогнозуванні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 171-175
755899
  Дудка Н.О. Місце та значення регіонального телебачення в системі телемовлення // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 252-255. – Бібліогр.: 3 назви
755900
  Чорноус Ю. Місце та значення слідчих дій у процесі доказування по кримінальній справі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.117-122
755901
  Поліщук Г.Б. Місце та значення юридичної техніки в процесі модифікації законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 70-73
755902
  Батрименко О Місце та історичні умови формування бюрократії в системі суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 127-140
755903
  Пандяк І. Місце та особливості сфери гостинності в туристичній індустрії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 81-86. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
755904
  Погорецький М.А. Місце та повноваження Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 35-41. – ISSN 1026-9932


  У статті розглядаються проблеми реалізації принципу інстанційності розгляду матеріалів судового провадження та повноважень Верховного Суду України.
755905
  Шаповал В. Місце та призначення міліції охорони: доцільність її функціонування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.82-85. – ISSN 0132-1331
755906
  Лимар О.В. Місце та простір у досвіді "Я". Феноменологічний нарис проблеми // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 63-66. – ISBN 966-7943-03-8
755907
  Дем"янчук В. Місце та роль адміністративних процедур у реалізації державної антикорупційної політики України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 122-131
755908
  Компанієць І.М. Місце та роль адміністративного права в сучасному державотворенні / І.М. Компанієць, А.О. Нечитайло // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 91-98. – ("Право" ; вип. 28). – ISSN 2312-1661
755909
  Тєвікова О.В. Місце та роль бібліотек у формуванні та збереженні національної історичної пам"яті українського суспільства в період хрущовської "відлиги" (1950 - 1960 роки) // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 158-165
755910
  Апшай Н.І. Місце та роль бібліотеки в інформаційному просторі ВНЗ / Н.І. Апшай // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 131-136. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються основні аспекти процесу інтеграції бібліотек до єдиного інформаційного простору вищих навчальних закладів
755911
  Гіржева О.М. Місце та роль бухгалтерського обліку в системі економічної безпеки підприємства / О.М. Гіржева, Н.О. Бірченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 145-154. – (Економічні науки)
755912
  Фірер Д.О. Місце та роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 77-84. – ISSN 2307-9878
755913
  Боднарук М.І. Місце та роль в ринковій економіці соціального страхуваання // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.54-57. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
755914
  Жулковський В.В. Місце та роль виховника у національно-патріотичному вихованні молоді в західній українській діаспорі (друга половина XX - початок XXI століття) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 187-191. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
755915
  Халюк С.О. Місце та роль вищої ради юстиції у формуванні високопрофесійного суддівського корпусу в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 110-116
755916
  Білий В.Я. Місце та роль Воєнно-медичної доктрини України у формуванні системи медичного забезпечення військ і цивільного населення у воєнний час / В.Я. Білий, В.О. Жаховський, В.Г. Лівінський // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 9-14
755917
  Горбачова Л.О. Місце та роль гідролого-генетичного аналізу серед сучасних методів дослідження водного стоку річок // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 73-81 : рис. – Бібліогр.: 44 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
755918
  Карпа М.І. Місце та роль державно-приватного партнерства у виконанні функцій публічної служби // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 95-103. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
755919
  Аніловська Г.Я. Місце та роль державного підприємництва у ринковій трансформації // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 173-179. – ISBN 5-7763-2435-1
755920
  Гулак О.В. Місце та роль державної лісової охорони в сучасній організаційно-правовій моделі державних органів України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 178-182. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
755921
  Капелюшок С.В. Місце та роль джазу в музичному мистецтві // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 195-201
755922
  Капустін Е.В. Місце та роль допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) у лікуванні непліддя та збереженні фертильності / Е.В. Капустін, Г.Й. Геревич // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 2. – C. 30-33. – ISSN 2413-550Х
755923
  Крутова А.С. Місце та роль електронної торгівлі у системі економічних відносин // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 181-187. – ISSN 1562-0905
755924
  Омельченко А.В. Місце та роль законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність в системі законодавства України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 169-174. – ISSN 0132-1331
755925
  Тимченко Г.В. Місце та роль закону в житті держави і суспільства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 102-108. – ISSN 1563-3349
755926
  Слободянюк С.О. Місце та роль інституту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в правовій системі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 281-286. – ISSN 1563-3349


  Визначено місце та роль інституту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в правовій системі. З"ясовано сутність поняття "державна реєстрація", здійснено спробу встановлення галузевої природи норм і правовідносин з приводу державної ...
755927
  Кравчук В.М. Місце та роль Інституту судової влади в системі конституційного права України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 40-45. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
755928
  Чабаненко М.В. Місце та роль інтернет-подій у новинах інтернет-видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Розглянуто особливості висвітлення інтернет-виданнями подій, які виникають безпосередньо в інформа ційному середовищі інтернету; здійснено спробу визначити місце та роль таких повідомлень у загальному потоці інтернет-новин під кутом зору новітніх ...
755929
  Вергун В.А. Місце та роль інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 44, ч. 1. – С. 5-8.
755930
  Глібова С. Місце та роль італійської мови у зовнішній політиці Італії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 118-124. – ISSN 2308-6912


  В статті досліджуються особливості політики м’якої сили в зовнішній діяльності Італії. Головна роль при цьому приділяється вивченню місця та ролі італійської мови як інструмента зовнішньої політики держави. This article examines the peculiarities of ...
755931
  Бут Я.В. Місце та роль католицьких університетів у сучасній європейській вищій освіті // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 59-65. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
755932
  Волікова М.М. Місце та роль керівника в органах державної влади та місцевого самоврядування // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – № 1 (62). – С. 7-12. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
755933
  Шпаковськи Л.В. Місце та роль контролюючих органів у сфері оподаткування у складі контрольних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 160-165


  У статті аналізується проблема місця та ролі контролюючих органів у сфері оподаткування.
755934
  Загайко О. Місце та роль користувачів послуг у підготовці соціальних працівників у ВНЗ Великої Британії // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – № 3. – С. 111-114. – ISSN 1817-3764
755935
  Клименко К.Ф. Місце та роль королівства Улад у політичній структурі Ірландії легендарного періоду // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 229-235. – ISBN 978-617-689-216-8
755936
  Кавтиш О.П. Місце та роль корпоративного сектора у структурі інноваційної системи національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 33-37
755937
  Журба І. Місце та роль країн Союзу Арабського Магрибу в сучасній системі міжнародних економічних відносин // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 118-125. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
755938
  Монаєнко А.О. Місце та роль КРУ в системі державного контролю за використанням коштів бюджету // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 108-113. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
755939
  Год Б.В. Місце та роль магістра в середньовічних і ранньомодерних західноєвропейських університетах / Б.В. Год, Н.В. Год // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 84-96. – ISSN 2075-1451
755940
  Сорока К.О. Місце та роль маркетингових досліджень на підприємствах малого бізнесу / К.О. Сорока, А.А. Макаренко, Я.С. Стовба // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 7-11.
755941
  Черкаський І.Б. Місце та роль маркетингу в розвитку страхової справи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 98-102.
755942
  Бондаренко К. Місце та роль міграції в національній політиці України // Публіцистика і політика : збірник наукових праць політологічної срямованості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 1 (4). – С. 114-123. – ISBN 978-966-349-110-3
755943
  Набок І.І. Місце та роль міжнародної виставкової діяльності в Україні // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 170-173. – ISSN 1729-7036
755944
  Іваненко В.О. Місце та роль місцевих податків і зборів у забезпеченні місцевого самоврядування : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 32-34. – Бібліогр.: 2 назви
755945
  Мельнічук Н. Місце та роль місцевих поліційних формувань Райхскомісаріату "Україна" в Голокості: сучасна вітчизняна історіографія // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 203-209
755946
  Дзюбчук Р. Місце та роль наукових досліджень у забезпеченні освітньої діяльності вищого військового навчального закладу технічного профілю підготовки / Р. Дзюбчук, Г. Капосльоз, О. Розумний // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 57-68
755947
  Піотровська Д.С. Місце та роль національної системи ЗМІ в громадсько-політичному житті суспільства Польщі у період переходу від тоталітаризму до до демократії (кін. XX - поч. XXI ст.) // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 154-162


  У статті досліджується роль польських ЗМІ у період переходу від тоталітарної до демократичної суспільно-політичної системи в Польщі.
755948
  Андрійчук В.Г. Місце та роль нетарифних заходів регулювання міжнародної торгівлі у формуванні глобального торговельного середовища на сучасному етапі розвитку світового господарства / В.Г. Андрійчук, Є.І. Іванов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 92-101. – ISSN 2308-6912


  Досліджено причини зменшення ролі тарифного інструментарію в регу- люванні міжнародної торгівлі. Проаналізовано структуру та масштаби поширення нетарифних заходів, їх вплив на формування торговельних відносин між країнами з різним рівнем економічного ...
755949
  Корнієвський О.А. Місце та роль неурядових організацій у вираженні та обстоюванні суспільних інтересів: концептуальні підходи та основні перешкоди // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 136-146
755950
  Крижановська О.В. Місце та роль нормативно-правових відносин у сфері безпеки України в паливно-енергетичній галузі // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 48-52. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено питанням забезпечення економічної безпеки України в паливно-енергетичній галузі та розгляду механізму реалізації нормативно-правових відносин у цій сфері. Наводиться правова характеристика розвитку української економіки та механізму ...
755951
  Кравець В. Місце та роль НСМЕП на картковому ринку України : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-17 : Рис.
755952
  Наконечна Н.В. Місце та роль організаційної культури в діяльності приватного навчального закладу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 109-119. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
755953
  Вдовиченко Г.В. Місце та роль П. Демчука в історії філософської думки УСРР 20-х - 30-х рр. ХХ ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 14-22


  Ця стаття подає перший комплексний аналіз місця та ролі в історії філософської думки УСРР 20-х - 30-х рр. ХХ ст. П. Демчука як одного з її провідних представників. Основну увагу присвячено аналізу бібліографії наукових праць П. Демчука і специфіки його ...
755954
  Креховецька Л. Місце та роль пенсійного забезпечення у структурі соціального захисту України // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 42-45. – ISSN 1818-2682
755955
  Сизоненко В.О. Місце та роль підприємництва у формуванні інноваційної моделі розвитку національної економіки / В.О. Сизоненко, О.Л. Куровський // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 90-93. – ISBN 966-614-021-7
755956
  Яцко В.В. Місце та роль підприємницької діяльності в трансформації цільової моделі ринкової економічної системи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 109-112.
755957
  Якименко А.М. Місце та роль політичної комунікації в формуванні масової свідомості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 284-292
755958
  Воронін Я.Г. Місце та роль права попереднього користувача у системі охорони прав інтелектуальної власності на винахід // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 395-401. – ISSN 1563-3349
755959
  Стрілець О.М. Місце та роль правових звичаїв у сфері приватноправового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 62. – С. 51-57. – ISSN 1563-3349
755960
  Руденко В.Ю. Місце та роль прокуратури в системі державних інститутів, що захищають права і свободи людини і громадина // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 195-198. – ISSN 1563-3349
755961
  Руденко М. Місце та роль прокуратури у бюджетній сфері // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.24-32
755962
  Зороглян А. Місце та роль прокуратури у системі органів державної влади України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 27-29. – ISBN 978-617-7069-28-6
755963
  Наумов О. Місце та роль промислового розвитку в історико-економічних дослідженнях М.І. Зібера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-57. – (Економіка ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Досліджується внесок М. Зібера у визначення економічної ролі технічного переозброєння виробництва, як визначального фактору зростання економіки. Підкреслюється необхідність інвестиційно-інноваційного розвитку промисловості. Обґрунтовано пропозиції щодо ...
755964
  Пітінова Т.В. Місце та роль промо-акції в системі маркетингових комунікацій підприємства / Т.В. Пітінова, К.В. Хижняк // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 3 (54). – C. 65-71. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
755965
  Яценюк П. Місце та роль профспілок в радянській політичній системі: погляд з XXI століття // Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Вип. 22/23 : Спеціальність "Історія". Країни Європи в ХХ ст.: проблеми політичного і соціального розвитку (Румунія, Польща, СРСР, Велика Британія). – С. 172-177
755966
  Сусловець А.О. Місце та роль публічної служби в органах державної податкової служби України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 64-68
755967
  Шальман Т.М. Місце та роль регіональних ЗМІ в сучасному медіапросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – C. 167-171


  У статті розглядаються актуальні питання діяльності регіональних засобів масової інформації, їх місце та роль в умовах сучасного українського суспільства. Проаналізовано основні характеристики регіональних ЗМІ як соціального інституту і суб"єкта ...
755968
  Любченко О. Місце та роль регіонального маркетингу в узгодженні інтересів суб"єктів економіки // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 16-18. – ISSN 1728-9343
755969
  Івахненко І.С. Місце та роль ринку цінних паперів у системі ринків фінансових ресурсів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 2. – С. 21-24
755970
  Красота О.В. Місце та роль середнього класу у соціальній структурі сучасного суспільства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 251-254. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
755971
  Парфьонова Л.Г. Місце та роль системи вищої освіти у сучасному суспільстві // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 3 (63). – С. 91-96. – ISSN 1683-1942


  Описано сучасний етап еволюції світової цивілізації та українського суспіль- ства зокрема. Обґрунтовано надзвичайне значення освіти і науки для інфор- маційного суспільства та його вищої стадії розвитку – суспільства знань. Визначе- но місце системи ...
755972
  Федорова А. Місце та роль соціальної політики в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 93-101. – ISSN 1026-9932


  Віднесення питань соціальної політики до цілей Європейського Союзу та постійне зростання їх ролі і значення відображаються і в угоді про асоціацію з Україною. Особлива увага приділяється аналізу змісту розширених соціальних положень в угодах про ...
755973
  Багаева Т. Місце та роль соціології брендинґу в розбудові та викладанні комунікаційних дисциплін // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - березень. – С. 151-178. – ISSN 1563-3713
755974
  Алексєєва О.А. Місце та роль соціологічної практики у навчальному процесі в контексті адаптації до європейського освітнього простору / О.А. Алексєєва, Г.І. Кишенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-8. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Акцентується увага на ролі та місці соціологічної практики у процесі фахової підготовки студентів-соціологів. В умовах входження України до європейського освітнього простору соціологічна практика набуває нового, відповідного до вимог часу, ...
755975
  Лук"яненко О.М. Місце та роль студентського самоврядування у вищому навчальному закладі // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 70-71. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
755976
  Башняк Л.І. Місце та роль творчості Українських Січових Стрільців у розвитку національної культури України першої половини 20 ст. : автореф. ... канд.мистецтвознав. : 26.00.01 / Башняк Л.І. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв.
755977
  Уханова І.О. Місце та роль технопарку у регіональній інноваційній системі // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад.наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 53. – С. 286-295
755978
  Кухарський Віталій Миронович Місце та роль тирозинових протеїнкіназ родин SRC i SYK в передачі внутрішньоклітинних сигналів за участю мікротрубочок в процесі нейрональної диференціації : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11 / Кухарський В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 146л. – Бібліогр.: л.116-146
755979
  Кухарський Віталій Миронович Місце та роль тирозинових протеїнкіназ родин SRC I SYK в передачі внутрішньоклітинних сигналів за участю мікротрубочок в процесі нейрональної диференціації : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Кухарський В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 146с. – Бібліогр.: 7 назв.
755980
  Козлов М.М. Місце та роль тотемів-годувальників в язичницькій свідомості східних слов’ян язичницької доби // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 29-37
755981
  Кушнарьова О.В. Місце та роль уніфікації нормативної правової термінології у юридичній техніці // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 3 (71). – С. 20-28
755982
  Ігнатуха Ю.С. Місце та роль утопічних проектів в сучасному філософському дискурсі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 66-67
755983
  Васільєва Л.М. Місце та роль фермерських господарств у сучасній економічній системі й аграрній сфері // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 30-33. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
755984
  Коваль О.П. Місце та роль фінансових посередників у накопичувальній системі загальнообов"язкового державного пенсійного страхування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 231-235
755985
  Касьяненко Л.М. Місце та роль фінансово-правової відповідальності у механізми правового забезпечення фінансової безпеки України // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 4 (18). – С. 39-42
755986
  Білецька І. Місце та роль фінансової безпеки в системі економічної безпеки туристичного підприємства / І. Білецька, В. Орлова // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 29-33. – ISSN 1818-2682


  Розглянуто управління фінансовою безпекою у взаємозв"язку з іншими видами управління.
755987
  Бисага К.В. Місце та роль фінансової розвідки у структурі органів фінансового моніторингу Великобританії // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 223-229. – (0). – ISSN 2078-9165
755988
  Козюк В. Місце та роль центральних банків у формуванні глобалізаційних процесів : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 4. – С. 23-32 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
755989
  Жуйкова М.В. Місце та функції параметричних прикметників у дефініціях англомовних словників / М.В. Жуйкова, А.І. Чупрун // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 119-124
755990
  Пастушенко О.В. Місце та функції реклами в соціально-комунікаційному просторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 141-145. – (Соціальні комунікації ; № 2). – ISSN 2219-8741
755991
  Кубарська О.М. Місце та функції соціального педагога в організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 61-65. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльний аналіз функціонального призначення соціального працівника та соціального педагога в Україні та зарубіжних країнах. Показано доцільність застосування праці соціального педагога в організаціях різних типів, зокрема, в ...
755992
  Лажнік В.Й. Місце Таджикистану в геополітичних інтересах США / В.Й. Лажнік, Л.С. Мельник // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 69-75. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
755993
  Герасименко Д.Г. Місце талмудичної парадигми мислення в діалогізмі Е. Левінаса // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 146-148
755994
  Дига Н. Місце творів Т. Шевченка в сучасній програмі та особливості їх прочитання
755995
  Колесник А.М. Місце твору "Князь Єремія Вишневецький" в історичній прозі другої половини ХІХ століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 56-60. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Визначається місце роману "Князь Єремія Вишневецький" І. Нечуя-Левицького в історичній прозі другої половини ХІХ ст.; зроблена спроба ввести цей твір у контекст історичної романістики української літератури.
755996
  Конік Г.В. Місце театральних практик серед методик викладання французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 234-240


  У роботі схарактеризовано особливості освітніх можливостей театральних практик та проаналізовано переваги та недоліки їх використання у практиці викладання та вивчення іноземної мови у шкільному віці. Визначено види навчальної діяльності та форми ...
755997
   Місце теми "Інструкція SELECT" в змістовому модулі "Реляційні бази даних" та методика її навчання / О.Ю. Мулеса, Ф.Е. Гече, Г.М. Розлуцька, Ю.Ю. Імре // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 260-263. – ISSN 2413-1571
755998
  Осадча Я.Д. Місце теорії гібридної війни серед інших концепцій сучасного збройного конфлікту // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 138-143. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
755999
  Куценко О. Місце теорії доказів і доказового права у системі наукових знань // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 49-52.
756000
  Гаджиєв В.В. Місце теорії ігор в концепції соціального контракту Д. Готьє // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 82-84
<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,