Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>
755001
  Кучера П. "Мой зов - дальний путь". Марина Цветаева и поздний Рильке // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 184-198. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  У статті аналізуються форми феноменологічної рефлексії і методи подолання кризи літературної мови на прикладі віршів М. Цвєтаєвої і Р. М. Рільке; аналізується їх особиста кореспонденція; приділяється увага феноменологічній філософії Едмунда Гуссерля ...
755002
  Демаш Анатолий "Мой онлайн" - не только бизнес, но и имидж! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 70 : Фото. – ISSN 1998-8044
755003
  Гордієвський М. "Мойсей" - поема Ів. Франка / М. Гордієвський. – Одеса, 1926. – 15с.
755004
  Донцов Д. "Мойсей" І. Франка // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 102-118. – ISBN 978-966-2133-57-3
755005
  Тихолоз Б. "Мойсей" Івана Франка - поема неподоланого сумніву? // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 7/8. – С. 46-62. – ISSN 0042-9422
755006
  Заславський І.Я. "Мойсей" Івана Франка у типологічних зв"язках з колом поетичних ідей та образів М.Ю. Лермонтова // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 127-141
755007
  Кияновська Л. "Мойсей" Мирослава Скорика - тексти, контекс ти і підтексти // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.55-59
755008
  Яців Р. "Мойсей": Франко, Безніско - чосо-простірний діалог. // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.170-172. – ISSN 0868-4790
755009
  Поляков Б. "Молва". Докум. повесть. / Б. Поляков. – М., 1970. – 112с.
755010
  Брескану Г.А. "Молдова-фильм" / Г.А. Брескану, Э.Д. Леошкович. – Кишинев, 1975. – 107с.
755011
  Городна Олександра Володимирівна "Молекулярні маркери в еколого-генетичному моніторингу сільськогосподарських тварин" : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Городна О.В.; Ін-тут агроекології і біотехнології. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр: 18 назв
755012
   [Мокія-Сербіна Світлана Олексіївна] // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 21, № 4. – С. 172-173. – ISSN 2307-0404


  "...11 червня 2016 року відзначила свій ювілейний день народження доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики ФПО ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", лікар-педіатр вищої ...
755013
  Гроссман М.С. Мой друг Надежда / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1958. – 262с.
755014
  Вирта Н.Е. Мой друг полковник / Н.Е. Вирта. – Москва : Искусство, 1942. – 132 с.
755015
  Нагорный С.Г. Мой друг Пучков / С.Г. Нагорный. – М., 1942. – 48с.
755016
   Мой друг работает в милиции. – Л, 1974. – 207с.
755017
  Бэро Анри Мой друг Робеспьер / Бэро Анри. – М, 1927. – 232с.
755018
   Мой друг рядом. – М, 1981. – 270с.
755019
  Вучетич В.Е. Мой друг Сибирцев / В.Е. Вучетич. – Москва, 1981. – 413с.
755020
  Полякова Т.В. Мой друг Тарантино : [повесть] / Татьяна Полякова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 315, [2] с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-006856-5
755021
  Полякова Т.В. Мой друг Тарантино : Повесть / Татьяна Полякова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 320с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-00578-1
755022
  Ремез О.Я. Мой друг театр / О.Я. Ремез. – М, 1967. – 176с.
755023
  Сологубов Н.М. Мой друг хоккей / Н.М. Сологубов. – М., 1967. – 96с.
755024
  Горький М. Мой друг, великий человек... / М. Горький. – М., 1980. – 238с.
755025
  Николаев А.М. Мой друг, человек / А.М. Николаев. – М, 1967. – 136с.
755026
  Тилье Клод Мой дядя Бенжамен = (Mon oncle benjamin) / Клод Тилье ; пер. с фр. Венедикта Ливщица, предисл. П. Когана. – Москва : Акц. изд. "Огонек", 1930. – 142 с. – Экз. в разных переплетах. – (Библиотека романов)
755027
  Юфит М.И. Мой дядя изобретатель / М.И. Юфит. – М., 1971. – 328с.
755028
  Медведева Е. Мой дядя Лунеш // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 66-86. – ISSN 1728-8568
755029
  Мопассан Ги де Мой дядя Состен / Мопассан Ги де. – М., 1963. – 47с.
755030
  Месса Рамон Мой дядя чиновник. / Месса Рамон. – М., 1964. – 294с.
755031
  Рогожин М.В. Мой желанный убийца : роман / М.В. Рогожин. – М., 1997. – 346с.
755032
  Танчич М. Мой жизненный путь / М. Танчич. – М, 1952. – 452с.
755033
  Бенц К. Мой жизненный путь и мои изобретения / К. Бенц. – М.-Л., 1928. – 104с.
755034
  Донжашвили Т.Г. Мой заповедник : рассказы и очерки / Т.Г. Донжашвили. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 175 с.
755035
  Файзуллин Р.А. Мой звездный час : стихи / Р.А. Файзуллин. – Москва : Советская Россия, 1978. – 350 с.
755036
  Севастьянов А.А. Мой знакомый медведь: повесть / А.А. Севастьянов. – М., 1980. – 208с.
755037
  Аношкин М.П. Мой знакомый учитель / М.П. Аношкин. – Челябинск, 1963. – 178с.
755038
  Самохин Н.Я. Мой знаменитый двойник / Н.Я. Самохин. – Москва, 1972. – 144 с.
755039
  Калиничев С. Мой золотой дукат : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 3. – С. 48-57. – ISSN 0131-8136
755040
   Мой истинный дом. – М, 1986. – 366с.
755041
  Алимбаев М. Мой Казахстан / М. Алимбаев. – Алма-Ата, 1963. – 64с.
755042
   Мой Казахстан. – Алама-Ата, 1978. – 152с.
755043
  Лебедев Мой календарь / Лебедев, -Кумач. – М., 1939. – 112с.
755044
  Трутнева Е. Мой календарь / Е. Трутнева. – Молотов, 1947. – 66с.
755045
  Зиедонис И.Я. Мой камень не спит : стихотворения / И.Я. Зиедонис. – Москва : Советский писатель, 1978. – 120 с.
755046
  Аршинник Татьяна Мой канарсис. Женский взгляд в дневниках : THE Experiense // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 86-93 : Фото
755047
  Вигдорова Ф.А. Мой класс : Записки учительницы / Ф.А. Вигдорова. – Прага, 1956. – 412с.
755048
  Суслопарова Л.Д. Мой класс / Л.Д. Суслопарова. – М., 1975. – 96с.
755049
  Сорокин Л.Л. Мой компас - сердце / Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1962. – 92с.
755050
  Найдич М.Я. Мой комсомольский секретарь / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1966. – 24с.
755051
  Пришелец А.И. Мой костер / А.И. Пришелец. – М., 1955. – 302с.
755052
  Приземлин Г.П. Мой костер / Г.П. Приземлин. – Воронеж, 1970. – 48с.
755053
  Нерис С. Мой край / С. Нерис. – Каунас, 1947. – 154 с.
755054
  Цаграев Г. Мой край / Г. Цаграев. – М, 1973. – 112с.
755055
  Паневина Г.Н. Мой край : Методика и опыт / Г.Н. Паневина, А.Н. Махинов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 50-59 : Іл.
755056
  Османов А.М. Мой край Дагестан / А.М. Османов. – М., 1979. – 143с.
755057
  Пискаев Н.А. Мой край задумчивый и нежный / Н.А. Пискаев. – Кемерово, 1907. – 31с.
755058
  Петкявичус В. Мой край Литвой зоветься / В. Петкявичус. – М., 1974. – 176 с.
755059
  Брыль Я. Мой край родной / Я. Брыль. – Москва, 1960. – 216 с.
755060
  Ларин С.Ф. Мой край родной / С.Ф. Ларин. – Минск, 1982. – 159с.
755061
  Петров Б.М. Мой край Сибирский / Б.М. Петров, 1978. – 198с.
755062
   Мой край, задумчивый и нежный!. – М : Советская Россия, 1985. – 127 с.
755063
  Пермяк Е.А. Мой край. Рассказы, очерки, истории, были и небыли о стране чудес и несметных сокровищ / Е.А. Пермяк. – М., 1970. – 256с.
755064
  Вагнер Н. Мой крылатый друг / Н. Вагнер. – Ленинград, 1984. – 279 с.
755065
  Янг Скотт Мой кумир - хоккей / Янг Скотт. – М., 1988. – 364с.
755066
  Мельникова В. Мой ласковый и нежный мент : Роман / В. Мельникова. – Москва : Центрполиграф, 2001. – 490с. – (Сер.Женские истории). – ISBN 5-227-01028-5
755067
  Орлов С.С. Мой лейтенант / С.С. Орлов. – Л., 1972. – 327с.
755068
  Андреев М В. Мой лейтенант / М В. Андреев, . – Москва, 1978. – 416с.
755069
  Андреев В.М. Мой лейтенант / В.М. Андреев. – Москва, 1987. – 368с.
755070
  Андреев В.М. Мой лейтенант / В.М. Андреев. – Горький, 1989. – 239с.
755071
  Дементьев В.В. Мой лейтенант: Книга о С. Орлове / В.В. Дементьев. – М. : Советский писатель, 1981. – 208 с.
755072
  Устинова Т. Мой личный враг : Повесть / Татьяна Устинова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 320с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-010281-Х
755073
   Мой лучший рассказ, 40-50-е годы. – М, 1989. – 654с.
755074
   Мой луший рассказ 70-80-е годы. – Москва, 1988. – 607 с.
755075
   Мой любимый актер. – М : Искусство, 1988. – 381с.
755076
  Адамов А.Г. Мой любимый жанр-детектив : записки писателя / Аркадий Адамов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 312 с. : ил.
755077
  Кайдаш-Лакшина Мой любимый женский роман написан в Японии // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 9 (668). – С. 53-57. – ISSN 0132-2036
755078
   Мой маленикий мир // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 68-69 : фото
755079
  Николаев С.В. Мой марийский Урал : стихи и поэма / С.В. Николаев; пер. с марийск. – Москва : Современник, 1974. – 55 с.
755080
  Шмелев И.С. Мой Марс / И.С. Шмелев. – М., 1990. – 284с.
755081
  Ласкер Э. Мой матч с Капабланкой / Э. Ласкер. – Л, 1925. – 63с.
755082
  Стаханов А.Г. Мой метод / А.Г. Стаханов. – М, 1935. – 13с.
755083
  Стаханов А.Г. Мой метод / А.Г. Стаханов. – Киев, 1935. – 15с.
755084
  Якут В.С. Мой мир - театр / В.С. Якут. – М., 1987. – 160с.
755085
  Воронько П.М. Мой мир : Стихи / П.М. Воронько. – Москва : Молодая гвардия, 1951. – 208с.
755086
  Журавлев Н.П. Мой мир / Н.П. Журавлев. – М., 1970. – 63с.
755087
  Акопян А. Мой мир : стихотворения, поээмы / Акопян А. ; сост. и вступит. статья Л. Мкртчяна. – Москва : Художественная литература, 1974. – 270 с.
755088
  Грубиян М.М. Мой мир : стихи / М.М. Грубиян. – Москва, 1979. – 295 с.
755089
  Шевчук В.В. Мой мир : [проза и поэзия : в 2 т.] / Шевчук В.В. // Termi 2. – Днепропетровск : Акцент ПП. – ISBN 978-966-921-071-5
[Т. 1] : Отражение света - порог перед тьмю. – 2016. – 262, [2] с. : ил.
755090
  Сисакян А. Мой мир зарифмованый... : Стихи разных лет / Алексей Сисакян. – Дубна : [Б.и.], 1999. – 120с.
755091
  Ата Салих Мой наказ : стихи / Ата Салих. – Ашхабад, 1944. – 56 с.
755092
  Мато Н. Мой народ Сиу / Н. Мато. – М., 1964. – 182с.
755093
   Мой Новосибирск родной : [сборник стихов / сост. Н.Ф. Смирнова]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1980. – 191 с. : цв. ил.
755094
   Мой Новосибирск родной : [сборник стихов / сост. Н.Ф. Смирнова. – 2-е изд.]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1981. – 192 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание
755095
  Шиваза Я.Д. Мой новый дом : повесть / Ясыр Шиваза; пер. с дунган. Н.Удалова. – Фрунзе : Кыргызстан, 1969. – 158 с.
755096
  Виктор И. Мой номер - первый / И. Виктор. – Москва, 1981. – 368с.
755097
  Горяинов В.Г. Мой огонь / В.Г. Горяинов. – Сталино, 1955. – 51с.
755098
  Шмелев Ю.А. Мой океан / Ю. Шмелев. – Мурманск : Кн. изд-во, 1967. – 32 с. : ил. – Миниатюрное издание
755099
  Татьяничева Л.К. Мой олененок / Л.К. Татьяничева. – М., 1969. – 144с.
755100
  Алешин М. Мой опыт / М. Алешин. – Москва, 1947. – 16 с.
755101
  Черных А. Мой опыт агитационной работы в цехе / А. Черных. – Молотов, 1951. – 20с.
755102
  Белый И.П. Мой опыт бурения станком новой отечественной конструкции / И.П. Белый. – М., 1952. – 14 с.
755103
  Гусарская Г.Ю. Мой опыт воспитания в старшик классах интереса и развития склонностей учащихся к научным знаниям / Г.Ю. Гусарская. – Казань, 1961. – 16с.
755104
  Озерный М.Е. Мой опыт выращивания высоких урожаев кукурузы / М.Е. Озерный. – Москва, 1951. – 24с.
755105
  Нектов П.В. Мой опыт высокопроизводительного использования комбайна / П.В. Нектов. – Москва, 1955. – 24с.
755106
  Недефов И.И. Мой опыт отличного содержания пути / И.И. Недефов. – Харьков, 1953. – 36с.
755107
  Фандеев Д. Мой опыт руководства кружком по изучению истории КПСС / Д. Фандеев. – Брянск, 1955. – 16с.
755108
  Нимейер О. Мой опыт строительства : Бразилиа / О. Нимейер. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 63с.
755109
  Нимейер Оскар Мой опыт строительства Бразилиа / Нимейер Оскар. – Москва, 1963. – 63 с.
755110
   Мой Оренбург. – М, 1986. – 120с.
755111
  Ла-Барт Ф. де Мой ответ на "ответ" г. Шаровольского. – [Киев] : б. и., 1908. – 57с. – Отд. оттиск из: Журнал Народного просвещения ; Критика и библиография, К., 1908
755112
  Ангелина П.Н. Мой ответ на американскую анкету / П.Н. Ангелина. – Москва, 1950. – 96с.
755113
  Ситько С.П. Мой отец - Пантелеймон Онуфриевич Ситько // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 2. – С. 25-34. – ISSN 1023-2427
755114
  Осмоналиев Качкынбай Мой отец : повести и рассказы / Осмоналиев Качкынбай; пер. с кирг. А.Дугинца. – Фрунзе : Кыргызстан, 1975. – 267 с.
755115
  Разикашвили В. Мой отец Важа Пшавела / В. Разикашвили. – Тбилиси, 1977. – 152с.
755116
  Булах П.Е. Мой отец: штрихи к биографии Евгения Георгиевича Булаха // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 221-222. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0203-3100
755117
  Бочков К. Мой отчет избирателям / К. Бочков. – М. : Партиздат ЦК ВКП/б/, 1936. – 20 с.
755118
  Соложенкина С.Л. Мой отчий дом / С.Л. Соложенкина. – Баку, 1966. – 76с.
755119
  Лихарев Б.М. Мой отыщется след: Избранн. / Б.М. Лихарев. – Л., 1975. – 287с.
755120
  Пришвин М.М. Мой очерк / М.М. Пришвин. – М., 1933. – 314с.
755121
   Мой папа - рабочий. – Одесса, 1982. – 32с.
755122
  Козин В.Е. Мой парень / В.Е. Козин. – Куйбышев, 1958. – 32с.
755123
  Бусуйок А. Мой парижский дядя : повести / А. Бусуйок. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 238 с.
755124
   Мой партийный билет : из документов и материалов Пермской областной партийной организации / [сост. Т.И. Демиденко]. – Пермь : Кн. изд-во, 1990. – 252 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-7625-0078-0
755125
  Урина О.К. Мой первый алфавит / О.К. Урина. – М., 1990. – 32с.
755126
  Зайцев В.И. Мой первый пароход / В.И. Зайцев. – Симферополь, 1989. – 255с.
755127
  Голубев А.А. Мой первый снег / А.А. Голубев. – Воронеж, 1970. – 64с.
755128
  Автомонов П.Ф. Мой позывной - "Галка" / П.Ф. Автомонов. – Москва, 1986. – 366 с.
755129
  Быков Н.А. Мой позывной - Арзамас! / Н.А. Быков. – М., 1988. – 61с.
755130
  Шолом-Алейхем Мой поклонник и друг / Шолом-Алейхем. – Одесса. – 15 с.
755131
  Холодковский В. Мой полк - моя семья / В. Холодковский. – М., 1944. – 48с.
755132
  Сангулиа Ш. Мой попутчик : стихи / Ш. Сангулиа; пер. с абхаз. – Сухуми, 1960. – 80 с.
755133
  Печавин И.П. Мой поселок / И.П. Печавин. – Саратов, 1978. – 40с.
755134
  Залыгин С.П. Мой поэт / С.П. Залыгин. – Москва : Советская Россия, 1971. – 127 с.
755135
  Карпенко В.М. Мой правый берег / В.М. Карпенко. – Алма-Ата, 1989. – 301с.
755136
  Крюс Дж. Мой прадедушка, герой и я : [для детей : пер. с нем.] / Джеймс Крюс // О гномах и сиротке Марысе : [пер. с пол.] / М. Конопницкая. – Москва : Правда, 1988. – с.
755137
  Егорова Т. Мой прекрасный джентльмен : комедия в двух частях // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 1. – С.12-35. – ISSN 0132-2036
755138
   Мой приятель Сык. – М, 1988. – 304с.
755139
  Либкнехт К. Мой процесс по документам / К. Либкнехт. – Пг, 1918. – 214с.
755140
  Федоров А.М. Мой путь / А.М. Федоров. – М. – 220с.
755141
  Корчагина-Александровская Мой путь / Корчагина-Александровская. – Ленинград, 1934. – 80 с.
755142
   Мой путь в науке (интервью с проф. А.А. Зиновьевым) // Личность. Культура. Общество : теоретический и практический журнал. – Москва, 2001. – Т. 3, вып. 4. – С.278-334
755143
  Шевалье М. Мой путь и мои песни / М. Шевалье. – Москва, 1977. – 279 с.
755144
  Схенк А. Мой путь к вершинам / А. Схенк. – М., 1973. – 152с.
755145
  Водопьянов М.В. Мой путь к полюсу / М.В. Водопьянов. – Воронеж, 1939. – 342с.
755146
  Брюсов В. Мой Пушкин / В. Брюсов. – Москва ; Ленинград : Государственное здательство, 1929. – 319 с.
755147
  Цветаева М.И. Мой Пушкин / М.И. Цветаева. – М, 1967. – 275с.
755148
  Цветаева М.И. Мой Пушкин / М.И. Цветаева. – Изд. 3-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1981. – 223 с.
755149
  Цветаева М.И. Мой Пушкин / М.И. Цветаева. – Баку, 1988. – 280с.
755150
  Цветаева М.И. Мой Пушкин / М.И. Цветаева. – Алма-Ата, 1990. – 205с.
755151
  Никонов Н.Г. Мой рабочий одиннадцатый / Н.Г. Никонов. – М, 1983. – 270с.
755152
  Маршалл У. Мой радоиактивный сад / У. Маршалл. – Москва, 1991. – 32 с.
755153
  Гиляжев Х. Мой род : стихи / Х. Гиляжев; пер. с башк. – Москва : Современник, 1984. – 64 с.
755154
  Уйгун Мой родник : стихи и поэма / Уйгун. – Москва : Советский писатель, 1968. – 207 с.
755155
  Гаджиев З. Мой родной аул : стихи и поэма / З. Гаджиев; пер. с азар. – Москва : Советский писатель, 1959. – 98 с.
755156
  Неклюдова О.С. Мой родной дом / О.С. Неклюдова. – М., 1961. – 160с.
755157
  Мурадов А. Мой русский брат / А. Мурадов. – Ашхабад, 1965. – 156 с.
755158
  Крылова Н.Г. Мой русский букварь / Н.Г. Крылова, Т.С. Залманова, Е.В. Фомина ; руководитель проект. Ю.Е. Прохоров ; Гос. ин-т русского языка им. А.С. Пушкина. – Москва : Русский язык - Медиа, 2007. – 192 с. : илл. – Проект "Русский язык для всех детей и для каждого ребенка". – ISBN 978-5-9576-0299-6
755159
  Огарев Н.П. Мой русский стих, живое слово... / Н.П. Огарев. – Москва : Детская литература, 1975. – 111с.
755160
  Огарев Н.П. Мой русский стих, живое слово... / Н.П. Огарев. – 2-е изд. – М., 1982. – 111с.
755161
  Маканны Ш. Мой рыжий дрозд / Ш. Маканны. – М, 1989. – 253с.
755162
  Кисиль В.Я. Мой сакральный Прованс : философическое эссе / В.Я. Кисиль ; [фото В.В. Рибери]. – Одесса : ВМВ, 2016. – 23, [1] с., [8] л. цв. фотоил. : ил. – ISBN 978-966-413-587-5
755163
  Гельбак П.А. Мой сверстник : роман / П.А. Гельбак. – Вильнюс : Гослитиздат, 1959. – 468 с.
755164
  Бридака Л.Я. Мой свет : стихи / Л.Я. Бридака; пер. с латыш. С.Кузнецовой. – Москва : Советский писатель, 1970. – 120 с.
755165
  Закусина Н.М. Мой светлый день / Н.М. Закусина. – Новосибирск, 1972. – 61с.
755166
  Браун Н.Л. Мой светлый край / Н.Л. Браун. – М., 1945. – 123с.
755167
  Гаврилов А.С. Мой светлый край / А.С. Гаврилов. – Ярославль, 1978. – 62с.
755168
  Авдышев А.И. Мой Север светлый : альбом линогравюр / А.И. Авдышев. – Петрозаводск : Карелия, 1983. – 62 с. : ил.
755169
  Флеров В. Мой словарик / В. Флеров. – 3-е изд. – М.Л., 1925. – 64с.
755170
  Грин Г. Мой собственный мир : Фрагменты книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 12. – С. 163-187. – ISSN 1130-6545
755171
  Бсису М. Мой Советский Союз / М. Бсису. – М., 1984. – 208с.
755172
  Межелайтис Э. Мой соловей : стихи / Э. Межелайтис. – Каунас : Гослитиздат ЛитССР, 1952. – 124 с.
755173
  Уварова Л.З. Мой сосед Мишка / Л.З. Уварова. – Москва, 1968. – 192с.
755174
  Демин А. Мой спортивный путь / А. Демин. – М, 1954. – 92с.
755175
  Пономарева Н.А. Мой спортивный путь / Н.А. Пономарева. – М., 1963. – 88с.
755176
  Василевский И И. Мой спутник солнце / И И. Василевский, . – Минск, 1971. – 223с.
755177
  Алексеев М.Н. Мой Сталинград / М.Н. Алексеев. – Москва, 1993. – 46с.
755178
  Козловская М.Н. Мой старший брат / М.Н. Козловская. – Минск, 1968. – 144с.
755179
  Алабаева М.Э. Мой старший брат / М.Э. Алабаева. – Таллин, 1974. – 155с.
755180
  Панферов А.И. Мой старший брат: Штрихи жизни Ф. Панферова / А.И. Панферов. – М., 1975. – 248с.
755181
  Панферов А.И. Мой старший брат: Штрихи жизни Ф. Панферова / А.И. Панферов. – Изд. перераб. и доп. – М., 1980. – 280с.
755182
  Пожера Ю. Мой суд : повесть / Ю. Пожера. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 165 с.
755183
  Завадский-Краснопольский В.А. Мой судебный процесс с японским подданным Иосифом Николаевичем (Иосибуми) Куроно, лектором японского языка при Императорском С.-Петербургском университете и редактором анонимного военного толмача, сост.для русской армии во время Русско-японской войны / В.А. Завадский-Краснопольский, преп. япон. яз. в Гимназии имп. Александра I в Спб. – Санкт-Петербург : Тип. "Самокат", 1909. – [2], 96, 48 с., 4 л. портр. факс.
755184
  Чекалина Н. Мой сын / Н. Чекалина. – М., 1942. – 15с.
755185
  Автомонов П.Ф. Мой танк - 317 : повести / П.Ф. Автомонов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 310 с.
755186
  Автомонов П.Ф. Мой танк - 317 : повести / Павло Автомонов ; авторизов. пер. с укр. И. Динкевича. – Москва : Военное издательство, 1978. – 235, [5] с.
755187
  Головин А.Д. Мой Танкоград / А.Д. Головин. – Челябинск, 1979. – 104с.
755188
  Бродский И.И. Мой творческий путь / И.И. Бродский. – 2-е изд.доп. и перераб. – Л, 1965. – 176с.
755189
  Самохвалов А.Н. Мой творческий путь / А.Н. Самохвалов. – Ленинград, 1977. – 319 с.
755190
  Грасси Паоло Мой театр / Грасси Паоло; Беседы, записанные Эмилио Поцци ; Пер. с итал. Ю.А. Добровольской. – Москва : Искусство, 1982. – 312с.
755191
  Цеков П. Мой товарищ / П. Цеков. – Черкесск, 1957. – 27с.
755192
  Мартынов А.К. Мой товарищ : повесть в стихах / А.К. Мартынов. – Саранск, 1958. – 112 с.
755193
  Каманин Ф.Г. Мой товарищ : повесть / Ф.Г. Каманин. – М. : Детская литература, 1963. – 189 с.
755194
  Каманин Ф.Г. Мой товарищ : повесть / Ф.Г. Каманин. – 5-е изд. – М. : Детская литература, 1977. – 223 с.
755195
  Кастро Б. Мой товарищ отец / Б. Кастро. – М., 1960. – 200с.
755196
  Кан Луис Логан Лаура Мой узел Web / Кан Луис Логан Лаура. – М, 1996. – 232с.
755197
  Чуковский К.И. Мой Уитмен. Его жизнь и творчество / К.И. Чуковский. – 2-е изд. – М, 1969. – 304с.
755198
  Чуковский К.И. Мой Уитмен. Очерки о жизни и творчестве / К.И. Чуковский. – М, 1966. – 271с.
755199
  Петерс Я.Я. Мой улей : стихи / Я.Я. Петерс. – Москва : Советский писатель, 1978. – 151 с.
755200
  Марьев Б.М. Мой Урал / Б.М. Марьев. – Свердловск, 1972. – 72с.
755201
  Бальшина Н.Я. Мой участок ускорения. Опыт работы Героя Соц. Труда В.П. Брезгунова / Н.Я. Бальшина. – М, 1989. – 95с.
755202
  Фере Н.Э. Мой учитель / Н.Э. Фере. – М, 1953. – 104с.
755203
  Икрами Д. Мой учитель, моя школа и я сам : повесть / Д. Икрами. – Москва : Детская литература, 1970. – 112 с.
755204
  Копа Р. Мой футбол / Р. Копа. – М., 1984. – 71с.
755205
  Мухаметшин Г. Мой характер : юморист. рассказы / Г. Мухаметшин; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1968. – 159 с.
755206
  Танк Максим Мой хлеб насущный : стихи / Танк Максим. – Минск, 1965. – 207 с.
755207
  Элляй Мой хомус / Элляй. – М., 1974. – 127с.
755208
  Нор-Айр Мой цветущий сад / Нор-Айр. – Москва, 1976. – 190 с.
755209
  Агеев Л.М. Мой человек : стихотворения / Л.М. Агеев. – Ленинград : Лениздат, 1968. – 107 с.
755210
  Славин Л.И. Мой чувствительный друг / Л.И. Славин. – М., 1973. – 414с.
755211
  Машбаш И. Мой шар земной : стихи и поэма / И. Машбаш; авториз. пер. с адыг. – Москва : Советская Россия, 1971. – 160 с.
755212
  Кундера Милан Мой Яначек : эссе // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 157-184. – ISSN 1130-6545


  Ессе присвячені чеському композитору Леошу Яначеку
755213
  Канюков А.Ф. Мой ясовей / А.Ф. Канюков. – Архангельск, 1964. – 55с.
755214
   Мойсеєнко Владислав Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 319 : фото
755215
  Franko Ivan Мойсей-Moses / Franko Ivan; Transl. by Melnyk Bohdan. – Toponto : Basilian, 2002. – 141p. – (Ukrainian classik). – ISBN 0-921537-54-9
755216
  Франко І.Я. Мойсей : Поема / Іван Франко. – Накладом автора. – Львів : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Бернадского, 1905. – 102 с.
755217
  Франко І.Я. Мойсей : Поема / Іван Франко. – 2-є вид. з передмовою. – Львів : Із "Загальної друкарні" ; [Укp.-Руська Видавн. Спілка], 1913. – XVII, 63 с. – (Літературно-наукова бібліотека ; Ч. 153)
755218
  Франко І.Я. Мойсей : Поема / Іван Франко. – 3-є вид. – [Київ] : [Криниця ; Друк. А. Гросмана], 1916. – 56 с.
755219
  Франко І.Я. Мойсей : Поема / Іван Франко. – 4-е вид. з передмовою. – Коломия : З друк. М. Бойчука, 1930. – XXI, 63 с. – (Видавництво "Чорногора")
755220
  Франко І.Я. Мойсей : Поема / І.Я. Франко; Передмова О. Фінкеля. – Харків; Дніпропетровськ : ДЛВ, 1930. – 100с. – (Масова худ. б-ка)
755221
  Франко Іван Мойсей = Moses / Франко Іван; Ред. і статті Ю.Шевельова; Укр. вільна акад. наук у США. – Нью-Йорк, 1968. – 156,[2]с. : іл.
755222
   Мойсей українського Духа : [наук.-іст., мистецькі, моногр. матеріали й док. про Митрополита Андрея Шептицького] / [авт.-упоряд. О.Д. Михайлюк ; наук. ред. Л. Гентош]. – Львів : Артклас, 2015. – 559, [2] с. : іл., фот. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97000-3-2
755223
  Ярема Яким Мойсєй = Поема Івана Франка : критична студія. – Накладом автора. – Тернопіль : З друкарні подільскої Йосипа Степка, 1912. – 59 с. – На обкл. після назви: На стрічу ювілею сороклїтної праці Духа-Творця Новочасної України. – (Критична студія)
755224
  Панченко В. Мойсівка, "український Версаль" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 22


  У 1830-1840 роки маєток Волховської в селі Мойсівка мав репутацію "українського Версаля".
755225
  Єрмоленко С.Я. Мойсієнко Анатолій Кирилович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 177-178
755226
   Мойся Ріхард Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 319 : фото
755227
  Крьстев Б. Мойта служба полицейска / Б. Крьстев. – София, 1992. – 160с.
755228
   МОК и международные спортивные объединения.. – М, 1979. – 262с.
755229
  Векслер А.Г. Моква в Москве / А.Г. Векслер. – Москва, 1968. – 122с.
755230
   Моклярчук Михайло Павлович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 177. – ISBN 978-617-7530-19-9
755231
  Пассар А.А. Мокона : стихи ипоэма / А.А. Пассар; пер. нанайск. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 104 с.
755232
  Шемаханова Н.М. Мокотрофия древесных пород. / Н.М. Шемаханова. – Москва, 1962. – 376с.
755233
   Мокрая консервация паровых котлов.. – М, 1963. – 12с.
755234
  Шалатонов В.Г. Мокрая сопка / В.Г. Шалатонов. – М, 1985. – 223с.
755235
  Гуцевич А.В. Мокрецы. Кровососущие двукрылые семейства Heleidae / А.В. Гуцевич. – М.-Л., 1956. – 52с.
755236
  Поляков В.Є. Мокроусов - правда і вигадки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 13-16. – ISSN 2077-1800


  У статті досліджуються факти і причини відставки командувача партизанським рухом Криму О.В. Мокроусова і його подальша доля.
755237
  Соловейчик С.Л. Мокрые под дождем / С.Л. Соловейчик. – М., 1968. – 95с.
755238
  Назарова А.И. Мокрый монтарь табака : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Назарова А.И. ; Кубан. с.-х. ин-т. – Краснодар, 1967. – 17 с.
755239
  Руднева А.В. Мокрый снег и обледенение проводов на территории СССР. / А.В. Руднева. – Л., 1964. – 167с.
755240
  Устинова В.А. Мокрый снег. / В.А. Устинова. – Рига, 1962. – 142с.
755241
  Ільїн В.В. Мокша // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 61. – ISBN 966-316-069-1
755242
  Козлов А.А. Мокшанский результатив и диахрония результативной конструкции // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 51-75. – ISSN 0373-658Х
755243
  Потапкин С.Г. Мокшанско-русский словарь / С.Г. Потапкин, А.К. Имяреков. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1949. – 359 с.
755244
  Казанцев А.П. Мол "Северный" / А.П. Казанцев. – М., 1952. – 391с.
755245
  Файзуллин Р.М. Молассоидные золотоносные конгломераты Балейского грабена (Восточное Забайкалье) и их роль в образовании кайнозойских россыпей. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Файзуллин Р.М.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1967. – 26л.
755246
  Беккер Ю.Р. Молассы докембрия. / Ю.Р. Беккер. – Ленинград : Недра, 1988. – 287с.
755247
  Беляев М. Молва / М. Беляев. – М., 1967. – 95с.
755248
  Салынский Д А. Молва / Д А. Салынский, . – М, 1982. – 80с.
755249
  Стекольников И.С. Молгния, гроза и грозозащита. / И.С. Стекольников. – М., 1950. – 32с.
755250
  Стати В. Молдаване Украины : историко-географическое и этнодемографическое исследование / Василий Стати ; Ассоциация молдаван Украины. – Одесса : ВМВ, 2009. – 536 с. – ISBN 978-966-413-171-8
755251
   Молдаване.. – Кишинев, 1977. – 459с.
755252
   Молдаване.. – Л, 1980. – 27с.
755253
  Орлик В.М. Молдавани в Україні : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.01 / Орлик В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 17л.
755254
  Орлик Василь Михайлович Молдавани в Україні (1920-1929 рр.) : Дис... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Орлик Василь Михайлович; Київ. держ. лінгвіст. ун-тет. – К., 1998. – 186л. – Бібліогр.:л.148-155
755255
  Статі В. Молдавани України = Moldovenii din Ucraina : історіко-географічне та етнодемографічне дослідження / Васілє Статі. – Одеса : [ Б.в. ], 2008. – 488 с. – ISBN 978-9975-78-517-4
755256
   Молдавия-цветущий сад. – Кишинёв, 1981. – 252с.
755257
  Беликова Ю.В. Молдавия - Румыния: перспективы сближения / Ю.В. Беликова, А.Л. Бовдунов // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 2 (7). – С. 70-86. – ISSN 2079-3359
755258
  Себряковский В. Молдавия / В. Себряковский. – Москва, 1948. – 172с.
755259
   Молдавия. – Москва, 1980. – 126с.
755260
  Демидецкий В. Молдавия : независимость от здравого смысла // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 13 (1132). – С. 22-25. – ISSN 0234-1670
755261
   Молдавия в период развитого социализма. – Кишинёв, 1982. – 224 с.
755262
   Молдавия в эпоху феодализма. – Кишинёв
1. – 1961. – 454с.
755263
   Молдавия в эпоху феодализма. – Кишинёв
2. – 1978. – 448с.
755264
   Молдавия в эпоху феодализма. – Кишинёв
4. – 1986. – 364с.
755265
   Молдавия в эпоху феодализма. – Кишинёв
5. – 1987. – 326 с.
755266
  Цыху Октавиан Молдавия и басня Крылова : Молдавия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 124-125 : Фото. – ISSN 1029-5828
755267
  Гонца Г.В. Молдавия и османская агрессия в последней четверти XV - первой трет XVI в. / Г.В. Гонца. – Кишинев, 1984. – 150с.
755268
  Верцан Ф.М. Молдавия и Россия: преемственность общественно-политической и философской мысли / Ф.М. Верцан. – Кишинев, 1984. – 175 с.
755269
  Дергачев В.А. Молдавия и соседение территории в эпоху бронзы / В.А. Дергачев. – Кишинев, 1986. – 220с.
755270
  Кетрару Н.А. Молдавия от камня до бронзы / Н.А. Кетрару, Л.Л. Полевой. – Кишинёв, 1971. – 80с.
755271
  Мохов Н.А. Молдавия эпохи феодализма : от древнейших времен до начала XIX века / Н.А. Мохов. – Кишинев : Издательство "Картя Молдовеняскэ", 1964. – 440 с.
755272
   Молдавія. – К., 1953. – 239с.
755273
  Бучушкану Г. Молдаво-русский словарь / Г. Бучушкану. – Балта, 1926. – 304 с.
755274
  Сергиевский М.В. Молдаво-славянские этюды / М.В. Сергиевский. – М., 1959. – 212с.
755275
  Думбрэвяну А.Н. Молдавская диалектная антропонимия / А.Н. Думбрэвяну. – Кишинев, 1982. – 160с.
755276
  Островский И. Молдавская книга / И. Островский, С. Рыбак. – Кишинев, 1970. – 49с.
755277
  Еронина Е.К. Молдавская кухня / Е.К. Еронина, М.И. Аваева. – Кишинев, 1990. – 271с.
755278
  Борщ А.Т. Молдавская лексикография (построение и язык русско-молдавских и молдавско-русских словарей) : Автореф... канд. филол.наук: / Борщ А.Т.;. – К., 1957. – 230л. – Бібліогр.:с.223-229
755279
  Мадан И.К. Молдавская литература / И.К. Мадан, И.И. Шпак. – М, 1972. – 208с.
755280
  Коваль Д.В. Молдавская литературная критика в печати первой половины 19 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.642 / Коваль Д.В. ; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1970. – 27 с.
755281
  Хынку И.Г. Молдавская народная керамика / И.Г. Хынку. – Кишинев, 1969. – 144с.
755282
  Чебан И.Д. Молдавская народная лирическая поэзия. / И.Д. Чебан. – Кишинев, 1973. – 359с.
755283
  Жунгиету Е.В. Молдавская народная песня периодв ВОВ : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Жунгиету Е. В.; МВО Молд. ССР,Киш. ГУ. – Кишинев, 1974. – 24л.
755284
  Благодаров В.П. Молдавская национальная борьба / В.П. Благодаров, Л.С. Балобин. – Кишинёв, 1956. – 71с.
755285
   Молдавская новелла. – Кишинёв, 1963. – 287с.
755286
  Бэешу Н.М. Молдавская новогодняя обрядовая поэзия. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.648 / Бэешу Н.М.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
755287
  Асипов Л.А. Молдавская областная партийная организация в борьбе за проведение коллективизации сельского хозяйства / Л.А. Асипов. – Кишинёв, 1963. – 51с.
755288
  Еремия Анатолий Ильич Молдавская ономастика (1924-1984) : Обзор, очерк, исслед: Библиогр. указ. / Еремия Анатолий Ильич, Лунгу Магдалина Семеновна; Под ред.: Н.Г. Корлэтяну. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 143с.
755289
   Молдавская осень. – Кишинёв, 1987. – 178с.
755290
  Асипов Л.А. Молдавская партийная организация в борьбе за подготовку и проведение коллективизации сельского хозяйства./1927-1932 гг/ : Автореф... наук: / Асипов Л.А.; Акад. общ. наук при ЦК ВКПб. Каф. истории ВКПб. – Москва, 1950. – 28 л.
755291
  Корчмарь В.В. Молдавская пастушеская терминология / В.В. Корчмарь. – Кишинев, 1989. – 156с.
755292
  Финк В.Г. Молдавская рапсодия / В.Г. Финк. – М, 1966. – 222с.
755293
   Молдавская республиканская выставка произведений преподавателей художественных школ. Каталог. – Кишинёв, 1973. – 59 с.
755294
  Лазарев А.М. Молдавская советская государственность и бессарабский вопрос / А.М. Лазарев. – Кишинев, 1974. – 912с.
755295
  Савка П.Х. Молдавская советская литература на языках народов СССР / П.Х. Савка. – Кишинев, 1963. – 76с.
755296
   Молдавская ССР. – Москва;Ленинград : АН СССР, 1947. – 123с.
755297
  Одуд А.Л. Молдавская ССР / А.Л. Одуд. – Москва : Географгиз, 1955. – 224с.
755298
  Котляров Б.Я. Молдавская ССР / Б.Я. Котляров, А.В. Абрамов. – Москва : Музгиз, 1957. – 96 с., [3] л. ил. : ил., ноты. – Библиогр.: с. 95-96
755299
   Молдавская ССР. – М., 1959. – с.
755300
  Захарова Т.К. Молдавская ССР : Кратние сведения о природе, населении и хозяйстве / Т.К. Захарова. – Москва : Географгиз, 1959. – 72 с.
755301
   Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Кишинёв
1. – 1975. – 653с.
755302
   Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Кишинёв
2. – 1975. – 676с.
755303
   Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Кишинёв
2. – 1976. – 674с.
755304
  Левит С.Э. Молдавская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза против фашистских захватчиков (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Левит С. Э.; МВО СССР, Киш.ГУ. – Кишинев, 1957. – 16с.
755305
  Грек И.Ф. Молдавская ССР в общественно-политических связях СССР и НРБ (вторая половина 50-х - 70-е гг.) / И.Ф. Грек. – Кишинев, 1990. – 176с.
755306
   Молдавская ССР в цифрах. – Кишинёв, 1984. – 207 с.
755307
   Молдавская ССР в цифрах в 1987 году : краткий статистический справочник. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1988. – 276 с. – ISBN 5-362-00350-X
755308
  Морару Иван Селивестрович Молдавская ССР во внешнеэкономических связях Советского Союза (1959-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Морару Иван Селивестрович; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1979. – 23л.
755309
  Щелоков Н.А. Молдавская ССР. / Н.А. Щелоков. – М, 1959. – 96с.
755310
  Ставраков Х.Н. Молдавская ССР. / Х.Н. Ставраков. – М., 1960. – 40с.
755311
   Молдавская художественная фотография. – Кишинёв, 1985. – 16с.
755312
  Черная Е.К. Молдавская эпистолярная литература 40-60-х годов XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Черная Е.К.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1973. – 26л.
755313
  Александри В. Молдавские баллады / В. Александри. – Кишинёв, 1956. – 78с.
755314
  Горловский С А. Молдавские встречи / С А. Горловский. – Кишинев, 1990. – 306с.
755315
  Удлер Р.Я. Молдавские говоры Черновицкой области в стравнении в говорами Молдавской ССР, / Р.Я. Удлер. – Кишинев, 1964. – 276с.
755316
  Веневцева Л.В. Молдавские грамоты XIV-XV веков как источник изучения истории украинского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Веневцева Л.В. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1966. – 23 с.
755317
  Бакалов С. Молдавские казаки, происхождение, эволюция и организационная структура (XVI - XX вв.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 12-33. – ISBN 978-966-171-569-0
755318
  Гоберман Д.Н. Молдавские ковры / Д.Н. Гоберман. – Кишинёв, 1959. – 12с.
755319
  Лукьянец О.С. Молдавские коллекции в собраниях Государственного музея этнографии народов СССР / О.С. Лукьянец, Н.М. Калашникова. – Кишинев, 1990. – 125с.
755320
  Костенко Н.Ф. Молдавские напевы : стихи / Н.Ф. Костенко; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1961. – 78 с.
755321
   Молдавские народные песни. – К., 1986. – 128с.
755322
  Ботезату Г.Г. Молдавские народные сказки / Г.Г. Ботезату. – Кишинев, 1973. – 400с.
755323
   Молдавские народные сказки. – Кишинёв, 1981. – 400с.
755324
  Курбет В. Молдавские народные танцы. / В. Курбет, М. Мардарь. – Кишинев, 1969. – 235с.
755325
  Попович Ю.В. Молдавские новогодние праздники : (XIX - начало XX в.) / Ю.В. Попович ; АН МССР, Отд. этнографии и искусствоведения. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 183 с. : ил. – Библиогр.: с. 154-182
755326
   Молдавские повести. – Москва : Известия, 1981. – 591с. – (Библиотека "Дружбы народов")
755327
   Молдавские рассказы. – М., 1959. – 399с.
755328
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1957. – 336с.
755329
   Молдавские сказки. – Изд. 2-е. – Кишинёв, 1959. – 336с.
755330
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1964. – 428с.
755331
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1965. – 428с.
755332
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1967. – 480с.
755333
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1968. – 480с.
755334
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1971. – 438с.
755335
   Молдавский исторический журнал = Revista de istorie a Moldovei : Revista stiintifica. – Chisinau : Stiinta, 1990-. – ISSN 0236-3100
№ 3-4 (19-20). – 1994. – З 1996 року назва "Revista de istorie a Moldovei@
755336
  Гром О.А. Молдавский национализм в "публичной сфере" Бессарабии // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 89-102. – ISSN 0132-1366
755337
  Зеленчук В.С. Молдавский национальный костюм / В.С. Зеленчук. – Кишинев, 1984. – 143с.
755338
  Бырня П.П. Молдавский средневековый город в вДнестровско-Прутском междуречье / П.П. Бырня. – Кишинев, 1984. – 206с.
755339
  Прилепов Д.И. Молдавский театр / Д.И. Прилепов. – М, 1967. – 165с.
755340
   Молдавский феодализм. – Кишинёв, 1991. – 276с.
755341
   Молдавский фольклор. – Москва : Художественная литература, 1953. – 332 с.
755342
   Молдавский фольклор. – Кишинёв, 1976. – 208с.
755343
  Попович Н.В. Молдавский фольклор на страницах русской прессы XIX века / Н.В. Попович. – Кишинев, 1982. – 167с.
755344
  Ботезату Г.Г. Молдавский фольколор / Г.Г. Ботезату. – Кишинев, 1976. – 208с.
755345
  Винниченко И.Ф. Молдавский эксперимент / И.Ф. Винниченко. – Москва, 1977. – 80с.
755346
  Паскарь Е. Молдавский язык - история упоминания лингвонима // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2018. – 26 mai (№ 21). – С. 6


  "В 25–ю годовщину объявления в Молдове праздника Лимба ноастрэ предлагаю еще раз ознакомиться с историей упоминаний о молдавском языке в европейской литературе и молдавских источниках с XVI века. Приведу лишь некоторые из них. Moldavische Sprasche, ...
755347
  Паря Е. Молдавский язык для стран СНГ : учебник для студ., обучающихся по спец. направления "Лингвистика и межкультурная коммуникация" / Е. Паря, Д. Усач ; М-во образования и науки Рос. Федерации ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. лингвист. ун-т" ; М-во просвещения Респ. Молдова, Славянский ун-т. – Москва : ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2013. – 417, [2] с. : ил., табл. + + 1 CD. – Библиогр.: с. 9. – ISBN 978-5-88983-511-0
755348
  Корлэтяну Н.Г. Молдавский язык сегодня. / Н.Г. Корлэтяну. – Кишинев, 1983. – 86с.
755349
  Власова Л.В. Молдавско-польские политические связи в последней четверти XVII -начале XVIII в. / Л.В. Власова. – Кишинев, 1980. – 166с.
755350
  Бабий А.И. Молдавско-русские идейные связи в эпоху революционного народничества / А.И. Бабий, Л.К. Каряева. – Кишинев, 1991. – 99с.
755351
   Молдавско-русский словарь. – М., 1961. – 779с.
755352
   Молдавско-русско-украинские литературные и фольклорные связи. – Кишинёв, 1967. – 220с.
755353
   Молдавско-русско-украинские литературные связи второй половины 19 в.. – Кишинёв, 1979. – 283с.
755354
   Молдавско-русско-украинские литературные связи начала 20 в.. – Кишинёв, 1982. – 263с.
755355
  Савка П.Х. Молдавско-русско-украинские литературные связи. / П.Х. Савка. – Кишинев, 1973. – 208с.
755356
  Дука Г.Г. Молдавско-украинские культурные и научные связи : история и современность // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (63). – С. 166-173. – ISSN 0374-3896
755357
  Слабу Г.Г. Молдавско-украинские общественно-политические и философские связи 19 века. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Слабу Г.Г.; АН УССР.Объед.совет.Ин-та философии. – К, 1973. – 20л.
755358
  Мироненко Я.П. Молдавско-украинские связи в музыкальном фольклоре: история и современность / Я.П. Мироненко. – Кишинев, 1988. – 142с.
755359
  Брескану Г.А. Молдавское кино / Г.А. Брескану. – Кишинев : Тимпул, 1975. – 24 с.
755360
  Руссев Е.М. Молдавское летописание - памятник феодальной идеологии. / Е.М. Руссев. – Кишинев, 1982. – 372с.
755361
  Постолаки Е.А. Молдавское народное творчество (ХІХ - начало ХХ в.) / Е.А. Постолаки. – Кишинев, 1987. – 203с.
755362
  Попович Н.В. Молдавское народное творчество и вопросы фольклористики в русской печати XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.09 / Попович Н.В.; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии. – К., 1975. – 24л.
755363
   Молдавское Поднестровье в первобытную эпоху. – Кишинёв, 1987. – 130с.
755364
  Платон М.С. Молдавское село сегодня и завтра / М.С. Платон. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1977. – 174 с.
755365
  Гуцул Л.А. Молдавское советское языкознание (1924 - 1965 гг.) / Л.А. Гуцул. – Кишинев, 1969. – 112с.
755366
  Куруч Л.И. Молдавское стихосложение / Л.И. Куруч. – Кишинев, 1985. – 235с.
755367
  Кралюк П. Молдавська держава - один із нащадків Руського королівства? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23-24 червня (№ 107/108). – С. 21
755368
   Молдавська радянська поезія. Антологія. – Київ : Дніпро, 1975. – 326с.
755369
  Бровко Ф. Молдавська Радянська Соціалістична Республіка / Ф. Бровко. – К., 1947. – 16с.
755370
  Ільяшенко К.Ф. Молдавська Радянська Соціалістична Республіка / К.Ф. Ільяшенко. – Київ, 1972. – 71с.
755371
   Молдавське радянське оповідання. – К., 1980. – 224с.
755372
   Молдавські народні пісні. – Київ, 1977. – 127с.
755373
   Молдавські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1969. – 207 с.
755374
  Иванов Л.И. Молдинские были / Л.И. Иванов. – Москва, 1966. – 112с.
755375
  Златін О. Молдова : місце зіткнення геополітики і соціальної реальності // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 35-39. – (Історичні науки)
755376
  Гольцов А. Молдова в сучасній стратегії Росії // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10. – С. 10-13. – (Історичні науки)
755377
   Молдова в эпоху феодализма. – Кишинёв
6. – 1992. – 291с.
755378
  Лупу М. Молдова и СНГ: перспективы развития // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 10 (1617). – С. 19-29. – ISSN 0869-44435
755379
  Крушинська Олена Молдова кольорова : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 126-130 : Фото
755380
  Девятков А.В. Молдова на перекрестке отношений России и ЕС // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 2 : Евросоюз и Россия: политика на постсоветском пространстве. – С. 187-202. – ISSN 0235-5620
755381
  Ляшенко Т. Молдова на шляху євроінтеграції: взаємовідносини влади та опозиції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 361-376
755382
   Молдова. В гости к соседям. Кишинев // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 44-47 : фото
755383
  Тодуа З. Молдова. Костры демократии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 10 (1605). – С. 7-24. – ISSN 0869-44435
755384
  Кулик В. Молдова: "новий старий" театр гібридної війни проти України й ЄС // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 1, 5


  27 березня в Кишиневі відбувся уже традиційний марш уніоністів із приводу 98-ої річниці об"єднання Бессарабії і Румунії. Трохи незвичним виявився масштаб заходу - за різними оцінками, на ньому були присутні від п"яти до десяти тисяч людей (в останні ...
755385
   Молдова: признаки стабильного роста на фоне бремени внешнего долга // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 42. – ISSN 2074-6040
755386
  Фурса С.Я. Молдован Валеріан Васильович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 37. – ISBN 978966-97130-0-1
755387
  Білоус С.В. Молдовська національна меншина Півдня України в дослідженнях істориків Республіки Молдови // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 206-210. – (Історія та географія ; вип. 48)
755388
  Вовк В. Молебень до Богородиці = Oratorium fur die Gottesmutter = Oratorio a Mae de Deus / Віра Вовк ; іл. і обкл. : Зоя Лісовська. – Ріо-де-Жанейро ; Женева : [б. в.], 1997. – 102 с. : іл. – Текст укр., нім., порт.
755389
   Молебна Тетяна Василівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 319-320 : фото
755390
  Бурлаков М.В. Моледі, алгоритми та обчислювальні процедури оптимізації ситуаційного керування у системах обслуговуваня : Автореф... докт. техн.наук: 05, 13, 13; 05.13.06 / Бурлаков М. В.; АН України Ін-т кіберн. – К., 1993. – 31л.
755391
  Янчилина Ф. Молекула анфас и в профиль. Микромир приобщают к 3D-формату // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 27 апреля (№ 17)


  Фундаментальные методы, позволяющие проникнуть в структуру вещества сначала на уровне “нано”, а затем, после статистической обработки большого числа данных об одиночных молекулах, получить макроскопическую информацию, разрабатывают и постоянно ...
755392
  Шевченко С.М. Молекула в пространстве / С.М. Шевченко. – Л, 1986. – 144с.
755393
  Чухрай Е.С. Молекула, жизнь, организм / Е.С. Чухрай. – М, 1981. – 160с.
755394
  Ефремов Г.Д. Молекуларно-биолошки основи на туморните заболуваньа = Molecular-biological aspects of cancer / Г.Д. Ефремов ; Макед. акад. на науките и уметностите, Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологиjа ; [ уред. : A. Андреевски ]. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 89, [ 1 ] с. : іл., табл. – Библиогр.: c. 78-83. – ISBN 9989-649-43-X
755395
  Круглицький М.М. Молекули-пограничники / М.М. Круглицький, В.П. Батюк. – К, 1972. – 44с.
755396
  Іванюк О.М. Молекули m-функцій степені 2 на поверхнях з краєм / О.М. Іванюк, О.О. Пришляк // Proceedings of hte International Geometry Center / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa, 2014. – Vol. 7, n. 3. – С. 27-37. – ISSN 2072-9812


  Ми розглядаємо молекули з атомів степені 2 на поверхнях з краєм. Всі можливі молекули, які можна отримати склеюванням атомів складності 2 m-функцій на поверхнях з краєм, обчислюються трьома способами: 1) Склеювання тих двох атомів між собою, в першому ...
755397
  Гадзінський Я. Молекули та сніжинки // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 326-333
755398
  Иванов В.И. Молекулы-гиганты / В.И. Иванов. – М., 1951. – 119с.
755399
  Эткинс П.У. Молекулы / П.У. Эткинс. – Москва : Мир, 1991. – 215с. – ISBN 5-03-0011208-7
755400
  Дмитриев И.С. Молекулы без химических связей (очерки о "химической топологии") / И.С. Дмитриев. – Ленинград : Химия, 1980. – 159с.
755401
  Ораевская А.Н. Молекулы генераторы. / А.Н. Ораевская. – М, 1964. – 296с.
755402
  Сойфер В.Н. Молекулы живых клеток / В.Н. Сойфер. – М, 1975. – 208с.
755403
  Старз Д. Молекулы жизни / Д. Старз. – М., 1976. – 103с.
755404
  Холодова Ю.Д. Молекулы жизни / Ю.Д. Холодова, Н.В. Кивенко. – Киев : Знание Украины, 1987. – 48с. – (Сер.8 "Новое в науке, технике, производстве" ; № 17)
755405
  Товарницкий В.И. Молекулы и вирусы / В.И. Товарницкий. – Москва : Советская Россия, 1978. – 208с.
755406
  Волькенштейн М.В. Молекулы и жизнь / М.В. Волькенштейн. – Москва : Наука, 1965. – 504с.
755407
  Волькенштейн М.В. Молекулы и их строение / М.В. Волькенштейн. – Москва ; Ленинград : Издателство АН СССР, 1955. – 231 с.
755408
   Молекулы и клетки. – М., 1966. – 186с.
755409
   Молекулы и клетки. – М.
2. – 1967. – 164с.
755410
   Молекулы и клетки. – М.
3. – 1968. – 207с.
755411
   Молекулы и клетки. – М.
4. – 1969. – 239с.
755412
   Молекулы и клетки. – М.
5. – 1970. – 211с.
755413
   Молекулы и клетки. – М.
6. – 1977. – 336с.
755414
   Молекулы и клетки. – М.
Вып. 7. – 1982. – 221с.
755415
  Ферми Э. Молекулы и кристаллы : Пер. с нем. / Э. Ферми. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 267с.
755416
  Краснов К.С. Молекулы и химическая связь / К.С. Краснов. – М., 1977. – 280с.
755417
  Краснов К.С. Молекулы и химическая связь / К.С. Краснов. – 2-е изд., перераб и доп. – М., 1984. – 295с.
755418
  Ми Г. Молекулы, атомы, мировй эфир / Густав Ми, проф.(Грейсвальд) ; пер. с нем. с нем. Э.В. Шпольский; Под ред. преп. Моск. инж. уч-ща Т.П. Кравеца. – Одесса : Изд. "Природа", 1913. – 220 с. – (Популярная библиотека самообразования : Основные начала естествознания ; февр./март ; Кн. 10-11)


  Пер.: Шпольский, Эдуард Владимирович Ред.: Кравец, Торичан Павлович (1876-1955)
755419
  Баблоянц А. Молекулы, динамика и жизнь: Введение в самоорганизацию материи : пер. с англ. / А. Баблоянц. – Москва : Мир, 1990. – 373 с. – ISBN 5-03-001209-5
755420
  Минков И.Н. Молекулярна биология / И.Н. Минков. – Пловдив, 1986. – 228с.
755421
  Єльська Г.В. Молекулярна біологія — важлива і перспективна наука (доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 64-65. – ISSN 1027-3239
755422
  Сиволоб А.В. Молекулярна біологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / АП.В. Сиволоб ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-439-068-9
755423
  Нипорко О.Ю. Молекулярна динаміка білків: класичні силові поля і надійність траєкторій // Ukrainica bioorganica acta : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2013. – Т. 11, № 1. – С. 53-67


  Методи обчислювальної молекулярної динаміки (МД) дають змогу розрізняти й оцінювати нюанси структури/поведінки білків, які неможливо зафіксувати інструментальними методами, зокрема, виявляти узгоджені рухи віддалених частин білка і дистантні ефекти ...
755424
   Молекулярна динаміка в моделюванні структури та властивостей рідких металів / О.В. Самсонніков, В.П. Казіміров, О.С. Роїк, В.Е. Сокольський // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 108-112. – ISBN 966-594-601-3
755425
   Молекулярна динаміка другої ізоформи фактора елонгації трансляції 1А людини / Каніболоцький, О. Новосильна, Б. Негруцький, М. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-39. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Методом моделювання за гомологією побудована модель другої ізоформи факторa елонгації трансляції 1А (eEF1A2) людини. Методом моделювання молекулярної динаміки досліджено конформаційну рухливість eEF1A2. Встановлено, що білок характеризується значними ...
755426
  Микуляк В.В. Молекулярна динаміка тирозил-тРНК синтетази еубактерії Mycobacterium tuberculosis та формування метастабільних елементів в активному центрі : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Микуляк Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 135 арк. – Бібліогр.: арк. 112-135
755427
  Микуляк В.В. Молекулярна динаміка тирозил-тРНК синтетази еубактерії Mycobacterium tuberculosis та формування метастабільних елементів в активному центрі : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Микуляк Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
755428
  Кульчицький В.О. Молекулярна електроніка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 181-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Подано огляд деяких існуючих технологій молекулярної електроніки, починаючи від будови логічних схем і закінчуючи технологією їх вироблення. Описані властивості молекулярних провідників і перемикачів, принцип роботи молекулярного обчислювача. The ...
755429
   Молекулярна інтрига // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 3


  "На сторінках одного з найбільш престижних міждисциплінарних наукових видань світу - журналу Nature Communications - вийшла стаття, присвячена ролі деяких рецепторів у патогенезі запалення шкіри та пов"язаних із цим симптомів. До складу міжнародного ...
755430
  Сиволоб А.В. Молекулярна організація хромосом : навч. посібник [для студ. біол. ф-тів ун-тів, аспірантів і науковців] / А.В. Сиволоб, К.С. Афанасьєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 286, [1] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-721-3
755431
   Молекулярна структура води у вуглецевих нанотрубках / І.І. Адаменко, В.Ф. Королович, С.О. Архипов, К.О. Мороз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 241-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Огляд молекулярної структури води у вуглецевих нанотрубах базується на дослідженнях проведених методом молекулярної динаміки і даний в термінах радіального розподілу атомів, динаміки водневих зв"язків та калоричних властивостей системи. It is reviewed ...
755432
  Голик О.З. Молекулярна структура й фізичні властивості деяких поліксилоксанів / О.З. Голик, П.П. Чолпан. – Київ : АН УРСР
2 : Структура й фізичні властивості ізов"язкісних полісилоксанів. – 1960. – Окремий відб.: АН УРСР. Відділ фізико-математичних наук. Українсикй фізичний журнал, Т.5, №6, листопад- грудень
755433
  Голик О.З. Молекулярна структура й фізичні властивості деяких поліксилоксанів / О.З. Голик, П.П. Чолпан. – Київ : АН УРСР
3. : В"язкість, стисливість і структура рідких циклічних полісилоксанів. – 1960. – С. 850-856. – Окремий відб.: АН УРСР. Відділ фізико-математичних наук. Український фізичний журнал Т.5, №6, листопад-грудень
755434
  Фахретдінов І.А. Молекулярна теорія рівноважних властивостей сумішей неелектролітів з врахуванням кореляційних ефектів. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.14 / Фахретдінов І.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 32л.
755435
  Радченко І.В. Молекулярна фізика : учб. посібник / І.В. Радченко. – 3-є вид., переробл. і доп. – Харків : Видавництво Харківського університету, 1959. – 539 с.
755436
  Дутчак Я.Й. Молекулярна фізика : Навч.пос. / Я.Й. Дутчак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 1973. – 264с.
755437
  Гапчин Б.М. Молекулярна фізика : лабораторний практикум; навчальний посібник / Б.М. Гапчин, Я.Й. Дутчак, В.С. Френчко. – Львів : Світ, 1990. – 237 с.
755438
  Клим М.М. Молекулярна фізика : Навчальний посібник для студ. фізичних спец. ун-тів / М.М. Клим, П.М. Якібчук. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 544с. – ISBN 966-613-245-1
755439
  Булавін Л.А. Молекулярна фізика : підручник / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв. – Київ : Знання, 2006. – 567с. – (Класична та сучасна фізика). – ISBN 966-346-223-X
755440
  Шиманський Ю.І. Молекулярна фізика : Навчальний посібник для студ. фізичних спеціальностей ун-тів / НУ "Києво-Могилянська академія"; Ю.І. Шиманський, О.Т. Шиманська. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 462с. – ISBN 966-518-396-6
755441
  Якібчук П.М. Молекулярна фізика : лабораторний практикум : навчальний посібник / П.М. Якібчук, А.В. Королишин ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 130 с. – ISBN 978-966-613-714-5
755442
   Молекулярна фізика : задачі, запитання :навчально-методичний посібник / С.М. Гойса, В.Є Короновський., Л.В. Іщук, Н.П. Харченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2009. – 66 с.
755443
  Якібчук П.М. Молекулярна фізика : підручник / П.М. Якібчук, М.М. Клим ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 583, [1] с. : іл., табл., портр. – Предм. покажч.: с. 573-578. – ISBN 978-966-613-975-0
755444
   Молекулярна фізика в задачах : Навчально-методичний посібник. – Київ : Київський університет, 2005. – 150с. – Шифр дубл.53 Моле.Доп.карт.рфз.
755445
  Булавін Л.А. Молекулярна фізика і буряківництво / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, А.В. Волянський // Цукрові буряки, 1999. – №6(12)
755446
  Булавін Л.А. Молекулярна фізика і буряківництво / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, А.В. Волянський // Цукрові буряки, 2000. – № 1 (13)
755447
  Маліновський А.Е. Молекулярна фізика і тепло / А.Е. Маліновський. – Харків ; Київ, 1934. – 156 с.
755448
  Шульга М.С. Молекулярна фізика і термодинаміка в демонстраційних дослідах / М.С. Шульга. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1981. – 128с.
755449
  Жихарєв В.М. Молекулярна фізика і термодинамічні властивості речовин : навч.-метод. матеріали до курсу лекцій з загальної фізики : для студентів 1-го курсу фіз. ф-ту Ужгород. нац. ун-ту / В.М. Жихарєв ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Фіз. ф-т, Каф. фізики напівпровідників. – Ужгород : [б. в.]
Ч. 1 : Молекулярно-кінетична теорія ідеального газу. – 2017. – 102, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 102
755450
  Шиманська О.Т. Молекулярна фізика. Фізичний практикум : навч. посібник для студ. фізичних спец. вищих навч. закладів / О.Т. Шиманська ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Львів : Євросвіт, 2009. – 344 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-8364-42-6
755451
   Молекулярна фізика: задачі, запитання : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / [С.М. Гойса та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 191, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 189. – ISBN 978-966-439-358-1
755452
   Молекулярна філогенія і сучасна таксономія наземних спорових рослин = Molecular phylogeny and recent taxonomy of terrestrial sporen plants / [С.Я. Кондратюк та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 227, [5] с., [16] арк. фотоіл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 205-225. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1332-2
755453
  Еременко М А. Молекулярная адсорбция металлзамещенными : Автореф... канд. хим.наук: / Еременко А.М; АН УССР. Ин-т физ. химии им. Л.В.Писаржевского. – К., 1967. – 14л.
755454
  Ноздрев В.Ф. Молекулярная акустика : Учебное пособие / В.Ф. Ноздрев, Н.В. Федорищенко. – Москва : Высшая школа, 1974. – 288 с.
755455
  Шубин А.А. Молекулярная ассоциация карбоновых кислот и их инфракрасные спектры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шубин А.А.; Физ. ин-т им. П.Н.Лебедва. АН СССР. – М., 1954. – 11л.
755456
  Белозерский А.Н. Молекулярная биология - новая ступень познания природы / А.Н. Белозерский. – Москва : Советская Россия, 1970. – 190с.
755457
   Молекулярная биология. – М., 1964. – 344с.
755458
  Бреслер С.Е. Молекулярная биология / С.Е. Бреслер. – Ленинград : Наука, 1973. – 577 с.
755459
  Ашмарин И.П. Молекулярная биология / И.П. Ашмарин. – Ленинград, 1974. – 360с.
755460
  Ашмарин И.П. Молекулярная биология / И.П. Ашмарин. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Ленинградский университет, 1977. – 367с. : табл.
755461
  Спирин А.С. Молекулярная биология : Структура рибосомы и биосинтез белка : учебник для студ. биол. спец. вузов / А.С. Спирин. – Москва : Высшая школа, 1986. – 302 с. : ил.
755462
   Молекулярная биология / Спирин А.С. – М., 1990. – 351с.
755463
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 29, № 1. – 1995
755464
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 29, № 2. – 1995
755465
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 29, № 3. – 1995
755466
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 29, № 4. – 1995
755467
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 29, № 5. – 1995
755468
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 29, № 6. – 1995
755469
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 30, № 2. – 1996
755470
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 30, № 3. – 1996
755471
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 30, № 4. – 1996
755472
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 30, № 5. – 1996
755473
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 30, № 6. – 1996
755474
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 30, № 1. – 1996
755475
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 31, № 2. – 1997
755476
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 31, № 3. – 1997
755477
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 31, № 1. – 1997
755478
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 36, № 3. – 2002
755479
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 36, № 5. – 2002
755480
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 36, № 6. – 2002
755481
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т..36, № 4. – 2002
755482
   Молекулярная биология. – Москва : Наука. – ISSN 0026-8984
Т. 36, № 1. – 2002
755483
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 36, № 2. – 2002
755484
  Мушкамбаров Н.Н. Молекулярная биология : учебное пособие для студентов медицинских вузов / Н.Н. Мушкамбаров, С.Л. Кузнецов. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2003. – 544 с. – ISBN 5-89481-140-6
755485
   Молекулярная биология. – Москва : Наука. – ISSN 0026-8984
Том 37, № 1. – 2003
755486
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 37, № 5. – 2003
755487
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Том 37, № 6. – 2003
755488
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 37, № 3. – 2003
755489
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Том 37, № 4. – 2003
755490
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 37, № 2. – 2003
755491
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 38, № 1. – 2004
755492
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Том 38, № 2. – 2004
755493
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 38, № 3. – 2004
755494
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Том 38, № 4. – 2004
755495
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 38, № 6. – 2004
755496
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 38, № 5. – 2004
755497
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 39, № 1. – 2005
755498
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 39, № 2. – 2005
755499
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 39, № 3. – 2005
755500
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 39, № 4. – 2005
755501
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 39, № 5. – 2005
755502
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 39, № 6. – 2005
755503
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 40, № 1. – 2006
755504
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 40, № 2. – 2006
755505
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 40, № 3. – 2006
755506
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 40, № 4. – 2006
755507
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 40, № 5. – 2006
755508
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 40, № 6. – 2006
755509
  Мушкамбаров Н.Н. Молекулярная биология : учебное пособие для студентов медицинских вузов / Н.Н. Мушкамбаров, С.Л. Кузнецов. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Мед. информ. агентство, 2007. – 535, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-89481-618-1
755510
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 41, № 5. – 2007
755511
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 41, № 6. – 2007
755512
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 41, № 1. – 2007
755513
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 41, № 2. – 2007
755514
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 41, № 3. – 2007
755515
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 41, № 4. – 2007
755516
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 42, № 1. – 2008
755517
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 42, № 2. – 2008
755518
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 42, № 3. – 2008
755519
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 42, № 4. – 2008
755520
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 42, № 5. – 2008
755521
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 42, № 6. – 2008
755522
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 43, № 1. – 2009
755523
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 43, № 4. – 2009
755524
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 43, № 5. – 2009
755525
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 43, № 2. – 2009
755526
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 43, № 3. – 2009
755527
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 43, № 6. – 2009
755528
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 44, № 6. – 2010
755529
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 44, № 4. – 2010
755530
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 44, № 5. – 2010
755531
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 44, № 1. – 2010
755532
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 44, № 2. – 2010
755533
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 44, № 3. – 2010
755534
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 45, № 1. – 2011
755535
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 45, № 2. – 2011
755536
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 45, № 3. – 2011
755537
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 45, № 4. – 2011
755538
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 45, № 5. – 2011
755539
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 45, № 6. – 2011
755540
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 46, № 3. – 2012
755541
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 46, № 1. – 2012
755542
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 46, № 2. – 2012
755543
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 46, № 6. – 2012
755544
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 46, № 4. – 2012
755545
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 46, № 5. – 2012
755546
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 47, № 1. – 2013
755547
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 47, № 3. – 2013
755548
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 47, № 2. – 2013
755549
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 47, № 4. – 2013
755550
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 47, № 5. – 2013
755551
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 47, № 6. – 2013
755552
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 48, № 5. – 2014
755553
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 48, № 6. – 2014
755554
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 48, № 3. – 2014
755555
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 48, № 4. – 2014
755556
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 48, № 2. – 2014
755557
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 49, № 1. – 2015
755558
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 49, № 2. – 2015
755559
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 49, № 3. – 2015
755560
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 49, № 4. – 2015
755561
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 49, № 5. – 2015
755562
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 49, № 6. – 2015
755563
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 50, № 1. – 2016
755564
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 50, № 2. – 2016
755565
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 50, № 3. – 2016
755566
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 50, № 4. – 2016
755567
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 50, № 5. – 2016
755568
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 50, № 6. – 2016
755569
  Прангишвили Д.А. Молекулярная биология архебактерий / Д.А. Прангишвили. – Тбилиси, 1989. – 170с.
755570
   Молекулярная биология вирусов. – М., 1971. – 496с.
755571
  Стент Гюнтер Молекулярная биология вирусов бактерий. / Стент Гюнтер. – Москва : Мир, 1965. – 467с.
755572
  Уотсон Д.Д. Молекулярная биология гена / Д.Д. Уотсон. – М, 1967. – 463с.
755573
  Уотсон Д.Д. Молекулярная биология гена / Д.Д. Уотсон. – Москва : Мир, 1978. – 720с.
755574
  Соколовская Б.Х. Молекулярная биология и генетика в 10 классе / Б.Х. Соколовская. – М., 1970. – 176с.
755575
  Коротяев А.И. Молекулярная биология и медицина : [монография] / А.И. Коротяев, Н.Н. Лищенко. – Москва : Медицина, 1987. – 288 с.
755576
   Молекулярная биология клетки : в 5 томах. – М.
Т. 1. – 1986. – 223с.
755577
   Молекулярная биология клетки : в 5 томах. – М.
Т. 2. – 1986. – 312с.
755578
   Молекулярная биология клетки : в 5 томах. – М.
Т. 3. – 1987. – 296с.
755579
   Молекулярная биология клетки : в 5 томах. – М.
Т. 4. – 1987. – 197с.
755580
   Молекулярная биология клетки : в 5 томах. – М.
Т. 5. – 1987. – 231с.
755581
  Уилсон Дж. Молекулярная биология клетки = Сборник задач : Учебные издания / Дж. Уилсон, Т. Хант; Пер. с англ. А.Д. Морозкина, Г.И. Эйснер, А.В. Никашина; Под ред. И.А. Крашенникова. – Москва : Мир, 1994. – 520с. – ISBN 5-03-001999-5
755582
   Молекулярная биология клетки : В 3-х томах / Б. Алберс, Д. Брей, Дж. Льюис, М. Рэфф, К. Робертс, Дж. Уотсон; Под ред. Г.П. Георгиева и Ю.С. Ченцова. – 2-е изд., перер. и допол. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-001986-3
Т.1. – 1994. – 517с.
755583
   Молекулярная биология клетки : В 3-х томах / Б. Алберс, Д. Брей, Дж. Льюис, М. Рэфф, К. Робертс, Дж. Уотсон; Под ред. Г.П. Георгиева и Ю.С. Ченцова. – 2-е изд., перер. и допол. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-001987-1
Т.2. – 1994. – 544с.
755584
   Молекулярная биология клетки : В 3-х томах / Б. Алберс, Д. Брей, Дж. Льюис, М. Рэфф, К. Робертс, Дж. Уотсон; Под ред. Г.П. Георгиева и Ю.С. Ченцова. – 2-е изд., перер. и допол. – Москва : Мир
Т.3. – 1994. – 504с.
755585
  Фаллер Д.М. Молекулярная биология клетки = Molecular Basis of medical cell biology : руководство для врачей / Джеральд М.Фаллер, Деннис Шилдс ; пер. с англ. под. общ. ред. И.Б. Збарского. – Москва : Бином, 2003. – 272 с. : илл. – ISBN 5-9518-0013-7
755586
  Фаллер Д.М. Молекулярная биология клетки = Molecular Basis of Medical Cell Biology : руководство для врачей / Джеральд М. Фаллер, Денис Шилдс ; пер. с англ. под общ. ред. И.Б. Збарского. – Москва : Бином-Пресс, 2004. – 272 с. : илл. – ISBN 5-9518-0013-7
755587
  Бучацкий Л.П. Молекулярная биология парвовирусов : учебное пособие / Л.П. Бучацкий. – Киев : КГУ, 1982. – 82 с. : табл.
755588
  Нейфах А.А. Молекулярная биология процессов развития / А.А. Нейфах. – М., 1977. – 312с.
755589
  Боннер Дж. Молекулярная биология развития / Дж. Боннер. – Москва : Мир, 1967. – 179 с.
755590
   Молекулярная биология старения. – К., 1969. – 196с.
755591
  Степанов В.М. Молекулярная биология. / В.М. Степанов. – М, 1996. – 336с.
755592
  Степанов В.М. Молекулярная биология. Структура и функции белков : Учеб. для студ. высш.учеб.заведений / В.М. Степанов; Московский гос.ун-т им. М.В. Ломоносова; Под ред. А.С. Спирина. – 3-е изд. – Москва : Изд-во Московского университета; Наука, 2005. – 336с. – (Класический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Ред. совет серии: В.А. Садовничий (предс.), О.С. Виханский, А.К. Голиченков и др.). – ISBN 5-211-04971-3
755593
  Глик Б. Молекулярная биотехнология = Molecular Biotechnology / Б. Глик, Дж. Пастернак ; пер. с англ. Н.В. Баскаковой, О.А. Колесниковой и др. ; под ред. Н.К. Янковского. – Москва : Мир, 2002. – 589с. : илл. – ISBN 5-03-003328-9
755594
  Глик Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение [Електронний ресурс] / Б. Глик, Дж. Пастернак; Пер. с англ. – Москва : Мир, 2002. – 589с. : илл. – ISBN 5-03-003328-9
755595
  Сетлоу Р. Молекулярная биофизика : пер. с англ. / Р. Сетлоу, Э. Полард. – Москва : Мир, 1964. – 437 с.
755596
   Молекулярная биофизика. – М., 1965. – 252с.
755597
  Волькенштейн М.В. Молекулярная биофизика / М.В. Волькенштейн. – Москва : Наука, 1975. – 616 с. : ил. – (Физика жизненных процессов)
755598
  Косовер Э. Молекулярная биохимия / Э. Косовер; Под ред. акад. А.Е. Браунштейна, Я.М. Варшавского. – Москва : Мир, 1964. – 336 с.
755599
  Шморгун А.В. Молекулярная будова і теплофізичні властивості полі-і-олефінів та статистичних сополімерів на їх основі. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.14 / Шморгун А.В.; КГУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 18л.
755600
  Берд Г. Молекулярная газовая динамика : пер. с англ. / Г. Берд. – Москва : Мир, 1981. – 319 с.
755601
   Молекулярная газовая динамика и динамика разреженого газа. – М.
1. – 1985. – 278с.
755602
   Молекулярная газовая динамика и динамика разреженого газа. – М.
2. – 1985. – 279-532с.
755603
  Басс В.П. Молекулярная газовая динамика и ее приложения в ракетно-космической технике / В.П. Басс ; НАНУ ; Национальное космическое агентство Украины ; Ин-т технической механики. – Киев : Наукова думка, 2008. – 272 с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 978-966-00-0746-8
755604
   Молекулярная газодинамика. – М., 1982. – 239с.
755605
   Молекулярная газодинамика и механика неоднородных сред. – М., 1990. – 262с.
755606
   Молекулярная генетика. – М., 1963. – 106с.
755607
   Молекулярная генетика. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1964. – 570с.
755608
  Ратнер В.А. Молекулярная генетика / В.А. Ратнер. – Новосибирск, 1983. – 256с.
755609
  Барабанщиков Б.И. Молекулярная генетика : учебное пособие / Б.И. Барабанщиков. – Казань, 1985. – 92 с.
755610
  Максимова Н.П. Молекулярная генетика : Сборник заданий и тестов: Учебное пособие для студ. биологич. специальностей вузов / Н.П. Максимова. – Минск : БГУ, 2003. – 86 с. – ISBN 985-445-912-8
755611
   Молекулярная генетика взаимодействия бактерий с растениями. – М., 1988. – 415с.
755612
  Гендон Ю.З. Молекулярная генетика вирусов человека и животных. / Ю.З. Гендон. – Москва, 1975. – 303с.
755613
  Дубинин Н.П. Молекулярная генетика и действие излучений на наследственность / Н.П. Дубинин. – Москва : Атомиздат, 1963. – 240 с.
755614
   Молекулярная генетика микроорганизмов. – М., 1988. – 156с.
755615
   Молекулярная генетика митохондрий. – Л., 1977. – 219с.
755616
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 1995
755617
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 1995
755618
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 1995
755619
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 1996
755620
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 1996
755621
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 1996
755622
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 1996
755623
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 1997
755624
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 1997
755625
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 1997
755626
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 1997
755627
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 1998
755628
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 1998
755629
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 1998
755630
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 1999
755631
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 1999
755632
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 1999
755633
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 1999
755634
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2000
755635
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2000
755636
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2000
755637
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2000
755638
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2001
755639
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2001
755640
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2001
755641
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2001
755642
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2002
755643
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2002
755644
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2002
755645
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2002
755646
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2003
755647
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2003
755648
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2003
755649
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2003
755650
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2004
755651
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2004
755652
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2004
755653
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2004
755654
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2005
755655
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2005
755656
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2005
755657
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2005
755658
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2006
755659
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2006
755660
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2006
755661
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2006
755662
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2007
755663
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2007
755664
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2007
755665
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2007
755666
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2008
755667
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2008
755668
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2008
755669
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2008
755670
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2009
755671
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2009
755672
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2009
755673
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2009
755674
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2010
755675
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2010
755676
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2010
755677
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2010
755678
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2011
755679
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2011
755680
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2011
755681
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2012
755682
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2012
755683
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2012
755684
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2012
755685
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2013
755686
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2013
755687
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2013
755688
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2013
755689
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2014
755690
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2014
755691
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2014
755692
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2015
755693
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2015
755694
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2015
755695
  Стент Гюнтер Молекулярная генетика. / Стент Гюнтер. – М., 1974. – 535с.
755696
  Стент Гюнтер Молекулярная генетика. / Стент Гюнтер, Кэлиндар Ричард. – 2-е изд. – М., 1981. – 646с.
755697
  Бриллиантов Н.В. Молекулярная динамика неупорядоченных сред / Н.В. Бриллиантов, О.П. Ревокатов. – Москва : Издательство Московского университета, 1996. – 159 с.
755698
  Козловский В.Х. Молекулярная динамическая теория сегнетоэлектрических свойств кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Козловский В.Х.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 12л. – Бібліогр.:с.12
755699
  Коффи У. Молекулярная диффузия и спектры : Пер. с англ. / У. Коффи, М. Ивенс, П. Григолини. – Москва : Мир, 1987. – 384 с.
755700
   Молекулярная жидкостная хроматография. – Черноголовка, 1979. – 91 с.
755701
  Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология : В 3-х т. / П. Зенгбуш; Под ред. и с предисловием В.А. Энгельгардта. – Москва : Мир
Т. 1. – 1982. – 368с.
755702
  Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология : В 3-х т. / П. Зенгбуш; Под ред. и с предисловием В.А. Энгельгардта. – Москва : Мир
Т. 2. – 1982. – 440с.
755703
  Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология : В 3-х т. / П. Зенгбуш. – М. : Мир
Т. 3. – 1982. – 344 с. : ил.
755704
   Молекулярная и клеточная биофизика. – М., 1977. – 308с.
755705
  Кульберг А.Я. Молекулярная иммунология : учеб. пособ. / А.Я. Кульберг. – Москва : Высшая школа, 1985. – 287 с. : ил.
755706
  Френкель С.Я. Молекулярная кибернетика / С.Я. Френкель. – Львов, 1990. – 165с.
755707
  Вульфсон С.Г. Молекулярная магнетохимия / С.Г. Вульфсон. – Москва, 1991. – 260с.
755708
  Одинаев С. Молекулярная метория структурной релаксации и вязко-упругие свойства классических жидкостей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Одинаев С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 18 с.
755709
  Буркет У.Э. Молекулярная механика / У.Э. Буркет, Л. Норман. – М., 1986. – 364с.
755710
   Молекулярная микробиология. – М., 1977. – 520с.
755711
  Рамбиди Н.Г. Молекулярная микроэлектроника : истоки и надежды / Н.Г. Рамбиди, В.М. Замалин. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
755712
  Келих С. Молекулярная нелинейная оптика : Пер.с польск. / С. Келих. – Москва : Наука, 1981. – 671 с.
755713
  Сейц И.Ф. Молекулярная онкология / И.Ф. Сейц, П.Г. Князев. – Ленинград, 1986. – 352с.
755714
  Волькенштейн М.В. Молекулярная оптика / М.В. Волькенштейн. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1951. – 744 с.
755715
  Рыбальченко В.К. Молекулярная организация и ферментативная активность биологических мембран / В.К. Рыбальченко. – К., 1977. – 211с.
755716
  Ритов Б В. Молекулярная организация и функциональны свойства транспортной Са-зависимой аденозинтрифосфатазы саркоплазматического ретикулума / Б В. Ритов, . – Иркутск, 1983. – 133с.
755717
  Туркин Андрей Игоревич Молекулярная организация сократительного чехла пиоцина R1 : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Туркин Андрей Игоревич; АН СССР. Ин-т биохимии. – М., 1980. – 23л.
755718
  Карташов В.Р. Молекулярная перегруппировака при галогенировании диалкил- и акилфенилизопропенилкарбиновлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Карташов В. Р. ; ЛГУ. – Ленинград, 1967. – 16 с.
755719
  Сандитов Д.С. Молекулярная подвижность и "микропластичность" неорганических стекол : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Сандитов Д.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
755720
  Сусло С.А. Молекулярная подвижность полимерных цепей некоторых армированных пластиков с наполненным связующим. : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Сусло С.А.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1984. – 17л.
755721
  Фабуляк Ф.Г. Молекулярная подвижность полимеров в поверхностных слоях. / Ф.Г. Фабуляк. – К., 1983. – 143с.
755722
  Гэйто Дж. Молекулярная психобиология / Дж. Гэйто. – Москва : Мир, 1969. – 276 с.
755723
  Товбин Ю.К. Молекулярная равновесная теория двумерных капель адсорбата на поверхности неоднородных адсорбентов // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 8. – С. 1135-1149. – ISSN 0044-4537
755724
   Молекулярная радиобиология. – М., 1972. – 262с.
755725
  Дертингер Г. Молекулярная радиобиология: действие ионизирующих излучений на элементарные биол. объекты / Г. Дертингер, Х. Юнг. – Москва : Атомиздат, 1973. – 248 с.
755726
   Молекулярная релаксация в жидких монохлор- и монобромбензолах / Л.А. Булавин, И.И. Адаменко, Н.А. Атамась, В.Е. Погорелов // ЖФХ, 1996. – №1


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
755727
   Молекулярная релаксация в жидком монобромбензоле / Л.А. Булавин, Н.А. Атамась, А.И. Лезингевич, В.Е. Погорелов // Мат. конф. "Структурно-динамические процессы в неупорядоченных средах"


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
755728
  Саливон Георгий Иванович Молекулярная релаксация в жидкости и ее проявление в спектрах спонтанного и комбинационного рассеяния : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Саливон Георгий Иванович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 20 с.
755729
  Саливон Георгий Иванович Молекулярная релаксация в жидкости и ее проявление в спектрах спонтанного комбинационного рассеяния : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Саливон Георгий Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 161л.
755730
  Погорелов Валерий Евгеньевич Молекулярная релаксация в конденсированной фазе и ее проявления в спектрах комбинационного рассеяния света : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.05 / Погорелов Валерий Евгеньевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – л.
755731
  Булавин Л.А. Молекулярная релаксация в монозамещенных бензола. / Л.А. Булавин, Н.А. Атамась, В.Е. Погорелов // 1-й Украинско-польский симпозиум по водородной связи.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
755732
  Бабаевская Т.П. Молекулярная сорбиция и ионный обмен алифатических многоосновных кислот на ионообменных смолах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.071 / Бабаевская Т.П. ; Белор. гос. ун-т. – Минск, 1969. – 24 с.
755733
  Власова В.И. Молекулярная сорбция и обмен ионов ароматических кислот на сильноосновных анионитах : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Власова В.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.26
755734
   Молекулярная спектроскопия : тезисы докладов Респ. конф., 1972. – Киев : Наукова думка
Ч. 2. – 1972. – 60 с.
755735
  Мальцев А.А. Молекулярная спектроскопия (теория, практические работы, задачи) : Учеб.пособие / А.А. Мальцев. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 272 с.
755736
  Сидоренко В.М. Молекулярная спектроскопия биологических сред : Учеб. пособие для студ., обуч. по направлению подготовки диплом. спец. "Биомедицинская техника" и "Биомедицинская инженерия" / В.М. Сидоренко. – Москва : Высшая школа, 2004. – 192с. – ISBN 5-06-004067-4
755737
   Молекулярная спектроскопия высокого и сверхвысокого разрешения. – Новосибирск : Наука, 1976. – 159 с.
755738
  Казаченко Л.П. Молекулярная спектроскопия жидкостей. / Л.П. Казаченко. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1978. – 175с.
755739
  Авраменко В.И. Молекулярная спектроскопия и строение органических соединений : учеб. пособие [для студентов вузов] / В.И. Авраменко ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск : ДГУ, 1986. – 88 с. : ил. – Библиогр.: с. 86
755740
  Юрченко Эдуард Николаевич Молекулярная спектроскопия и структурная химия новых биметаллических координационных соединений и катализаторов : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Юрченко Эдуард Николаевич; АН СССР. Сиб. отд., ин-т неорган. химии. – Новосибирск, 1985. – 42л.
755741
  Мак-Глинн Молекулярная спектроскопия триплетного состояния : пер. с англ. / Мак-Глинн. – Москва : Мир, 1972. – 448 с.
755742
   Молекулярная структура : межвуз. сб. науч. трудов. – Иваново : ИХТИ, 1990. – 159с.
755743
  Белая М.Л. Молекулярная структура воды / М.Л. Белая, В.Г. Левадный. – М., 1987. – 63с.
755744
  Голик А.З. Молекулярная структура и вязкость жидкостей / А.З. Голик, 1949. – 34-46с. – Отд. оттиск: Украинский химический журнал, Т.14, вып.2, 1949. – Библ.: С.45
755745
  Лукевиц Э.Я. Молекулярная структура кремнийорганических соединений / Э.Я. Лукевиц. – Рига, 1988. – 295с.
755746
   Молекулярная структура углеводородов и гетероатомных соединений нефти и седиментитов. – М., 1978. – 75с.
755747
  Шпигиль С. Молекулярная теория адсорбции на кристаллах со ступенями роста : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Шпигиль С. ; МГУ. – Москва, 1969. – 16 с.
755748
  Пошкус Д.П. Молекулярная теория адсорбции при небольших заполнениях поверхности. : Автореф... доктор хим.наук: 073 / Пошкус Д.П.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1972. – 40л.
755749
  Гиршфельдер Дж . Молекулярная теория газов и жидкостей = Molecular theory of gases and liquids / Дж. Гиршфельдер, Ч.Кертисс и Р.Берд ; пер. с англ. под ред. Е.В. Ступоченко. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 929с.
755750
  Роулинсон Дж. Молекулярная теория капиллярности. : пер. с англ. / Дж. Роулинсон, Б. Уидом. – Москва : Мир, 1986. – 375с.
755751
  Блох Ф. Молекулярная теория магнетизма : пер. с нем. / Ф. Блох. – Харков, Киев : ГНТИ Украины, 1934. – 111 с.
755752
  Сотский Б.А. Молекулярная теория полного отражения света. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сотский Б.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1958. – 12л.
755753
  Фахретдинов Идрис Акрамович Молекулярная теория равновесных свойств смесей неэлектролитов с учетом корреляционных эффектов : Дис... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.14 / Фахретдинов Идрис Акрамович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1997. – 267л. – Бібліогр.:л.240-267
755754
  Пригожин И.Р. Молекулярная теория растворов / И.Р. Пригожин. – М, 1990. – 358с.
755755
  Одинаев Саидмухамед Молекулярная теория структурной релаксации и вязко-упругие свойства классических жидкостей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Одинаев Саидмухамед; АН Тадж.ССР, Физ-тех ин-т им. С.У.Умарова. – Душанбе, 1982. – 126л. – Бібліогр.:л.113-126
755756
  Рымкевич П.А. Молекулярная физика : раб. книга / П.А. Рымкевич. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ленинград : Кубуч, 1932. – 144с.
755757
  Млодзеевский А.Б. Молекулярная физика / А.Б. Млодзеевский. – 5-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1941. – 272 с.
755758
  Штрауф Е.А. Молекулярная физика / Е.А. Штрауф. – Москва ; Ленинград, 1949. – 576 с.
755759
  Штрауф Е.А. Молекулярная физика / Е.А. Штрауф. – Ленинград; Москва : ГИТТЛ, 1949. – 576 с.
755760
  Кикоин И.К. Молекулярная физика : учеб. пособие / И.К. Кикоин, А.К. Кикоин. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 500 с.
755761
  Телеснин Р.В. Молекулярная физика / Р.В. Телеснин. – Москва, 1965. – 298 с.
755762
  Радченко И.В. Молекулярная физика / И.В. Радченко. – Москва : Наука, 1965. – 479с.
755763
  Дерябин В.М. Молекулярная физика / В.М. Дерябин. – Тюмень, 1969. – 174с.
755764
  Телеснин Р.В. Молекулярная физика : учеб.пособие / Р.В. Телеснин. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 360с.
755765
  Бурштейн А.И. Молекулярная физика / А.И. Бурштейн. – Новосибирск
1. – 1975. – 160 с.
755766
  Бурштейн А.И. Молекулярная физика : курс лекций / А.И. Бурштейн. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета
Ч. 2. – 1975. – 181 с.
755767
  Кикоин А.К. Молекулярная физика : Учеб.пособие / А.К. Кикоин, И.К. Кикоин. – Москва : Наука, 1976. – 480 с.
755768
  Бурштейн А.И. Молекулярная физика / А.И. Бурштейн. – Новосибирск
1. – 1976. – 182 с.
755769
   Молекулярная физика. – М., 1977. – 48с.
755770
  Шебалин О.Д. Молекулярная физика / О.Д. Шебалин. – Москва : Высшая школа, 1978. – 167с.
755771
  Матвеев А.Н. Молекулярная физика : Учебное пособие / А.Н. Матвеев. – Москва : Высшая школа, 1981. – 400с.
755772
  Бурштейн А.И. Молекулярная физика / А.И. Бурштейн. – Новосибирск : Наука, 1986. – 284 с.
755773
  Матвеев А.Н. Молекулярная физика : Учебник / А.Н. Матвеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 360с.
755774
  Павленко Ю.Г. Молекулярная физика / Ю.Г. Павленко. – Москва : Издательство Московского университета, 1992. – 15 с.
755775
  Матвеев А.Н. Молекулярная физика : Учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / А.Н. Матвеев; МГУ им. М. В. Ломоносова. – 3-е изд. – Москва : Оникс; Мир и Образование, 2006. – 360с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-488-00283-9
755776
  Матвеев А.Н. Молекулярная физика = Molecular physics : учебное пособие / А.Н. Матвеев. – Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербур ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. – 368 с. : илл., табл. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" / ред. совет : Ж.И. Алферов (предс.), О.Н. Крохин, Г.А. Бордовский и др. ; Классическая учебная литература по физике). – ISBN 978-5-8114-1007-1
755777
  Барьяхтар В.Г. Молекулярная физика : курс лекций / В.Г. Барьяхтар, И.В. Барьяхтар ; НАНУ ; Ин-т магнетизма НАН и МОН Украины. – Киев : Наукова думка, 2011. – 332 с. – ISBN 978-966-00-1074-1
755778
  Ахматов А.С. Молекулярная физика граничного трения / А.С. Ахматов. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 472 с.
755779
  Мелешко Л.О. Молекулярная физика и введение в термодинамику : учеб. пособие / Л.О. Мелешко. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 383 с.
755780
  Курбанов А. Молекулярная физика и теплота. (Учебное пособие для студентов ин-тов на туркм. яз.) : Автореф... канд. пед. (по методике физики)наук: / Курбанов А.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. – Ашхабад, 1967. – 31л.
755781
  Гаряева А И. Лукманов Молекулярная физика и термодинамика / А И. Лукманов Гаряева. – Челябинск, 1978. – 70с.
755782
   Молекулярная физика неравновесных систем : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1984. – 159 с.
755783
   Молекулярная физика. Термодинамика : программированное пособие. – 2-е изд., перераб. – Челябинск : ЧПИ, 1978. – 69 с.
755784
  Смит К. Молекулярная фотобиология. / К. Смит, Ф. Хэнеуолт. – М, 1972. – 272с.
755785
   Молекулярная фотоника. – Л., 1970. – 439с.
755786
  Турро Н.Дж. Молекулярная фотохимия : пер. с англ. / Н.Дж. Турро. – Москва : Мир, 1967. – 328с.
755787
  Поликар А. Молекулярная цитология мембран животной клетки и ее микроокружение / А. Поликар. – Новосибирск, 1975. – 184с.
755788
  Кимура М. Молекулярная эволюция / М. Кимура. – Москва : Мир, 1985. – 394 с.
755789
  Фокс С.У. и Дозе К. Молекулярная эволюция и возникновение жизни / С.У. и Дозе К. Фокс. – М., 1975. – 374с.
755790
  Рудаков Е.С. Молекулярная, квантовая и эволюционная термодинамика : ( развитие и специализация метода Гиббса ) / Е.С. Рудаков; НАНУ.Ин-т физико-орг.химии и углехимии.МОУ.Донецкий гос.ун-т. – Донецк : Донецкий госуниверситет, 1998. – 139 с. – ISBN 966-02-0708-5
755791
  Рощина Г.П. Молекулярне розсіювання світла в ізов"язкізних рідинах / Г.П. Рощина, О.З. Голик // Исследования в области молекулярной физики / А.З. Голик. – 3с.
755792
  Рощина Г.П. Молекулярне розсіювання світла в ізов"язкісних... / Г.П. Рощина, 1957
755793
  Рощина Г.П. Молекулярне розсіювання світла і структура розчинів неелектролітів / Г.П. Рощина. – Київ, 1959. – [12] с.
755794
  Астаф"єв О. Молекулярний ерос // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2016. – № 317/318/319. – С. 199-210
755795
  Драницина А.С. Молекулярні маркери ДНК: маркери RAPD і мінісателіти / А.С. Драницина, Г.Д. Телегеєв, М.В. Дибков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 80-84. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено літературні дані, отримані при вивченні поліморфізму ДНК за допомогою таких молекулярно-генетичних маркерів: мінісателітів і маркерів RAPD. Відмічено сфери застосування даних ДНК-маркерів, розглянуто обмеження їхніх можливостей при аналізі ...
755796
  Семенов Анатолій Олексійович Молекулярні механізми акустичних релаксаційних процесів у важкій воді, пропілових спиртах та їх водних розчинах : Дис....канд.фізико-математ.наук:01.04.14 / Семенов Анатолій Олексійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 171л. + Додатки: с.144-171. – Бібліогр.:с.133-144
755797
  Семенов А.О. Молекулярні механізми акустичних релаксаційних процесів у важкій воді, пропілових спиртах та їх водних розчинах. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.04.14 / Семенов А.О.; КНУТШ. – К, 2001. – 19л. – Бібліогр.:с.15-16
755798
  Раєцька Я.Б. Молекулярні механізми внутрішньоклітинної передачі сигналу за умов злоякісного росту та променевої терапії : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Раєцька Я.Б.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
755799
  Раєцька Яна Борисівна Молекулярні механізми внутрішньоклітинної передачі сигналу за умов злоякісного росту та променевої терапії : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Раєцька Яна Борисівна; Раєць Я.Б.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 152л. – Бібліогр.: л. 131 - 152
755800
  Бичко Андрій Віталійович Молекулярні механізми мембранотропної активності : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.02 / Бичко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 141с. – Бібліогр.: л. 114 - 141
755801
  Бичко Андрій Віталійович Молекулярні механізми мембранотропної активності 2,6-диметилпіридин-N-оксиду (івіну) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.02 / Бичко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
755802
  Руденко П О. Молекулярні механізми нерівноважних процесів у ряді гомогениних і гетерогенних рідких систем : Дис... док. фіз-мат.наук: 01.04.14 / Руденко О.П; КУ. – Київ, 1993. – 244л. – Бібліогр.:л.223-244
755803
  Руденко О.П. Молекулярні механізми нерівноважних процесів у ряді гомогенних і гетерогенних рідких систем. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.14 / Руденко О.П.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 29л.
755804
  Михальченко В.Г. Молекулярні механізми регуляції експресії 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази в різних органах експериментальних тварин : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Михальченко В.Г.; КНУТШ; НАНУ; Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2008. – 127л. – Бібліогр.: л.112-127
755805
  Михальченко В.Г. Молекулярні механізми регуляції експресії 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази в різних органах експериментальних тварин : автореф. дис. ...канд. біол. наук : спец.: 03.00.04 - біохімія / Михальченко В.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
755806
  Сиволоб Андрій Володимирович Молекулярні механізми структурної динаміки хроматину : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Сиволоб А.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 305л. – Бібліогр.: л.272-305
755807
  Сиволоб А.В. Молекулярні механізми структурної динаміки хроматину : Автореф. дис. ...д-ра біол. наук: Спец. 03.00.00 / Андрій Володимирович Сиволоб; КНУТШ. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.:30 назв
755808
  Остапченко Л.І. Молекулярні механізми функціонування систем білкового фосфорилювання в лімфоцитах селезінки щурів в умовах радіаційного впливу. : Автореф... Доктора біол.наук: 03.00.04 / Остапченко Л.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 44л.
755809
   Молекулярні механізмирегуляції експресії генів 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази за умов гіпоксії / В. Михальченко, А. Бобарикіна, О. Ковтун, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-24. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто й детально проаналізовано нові дані про молекулярні механізми регуляції експресії ключового ферменту регуляції гліколізу - 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази (ФФКФБ), яка представлена багатьма ізоформами й кодується чотирма ...
755810
  Лазарєв І.В. Молекулярні полікристалічні сцинтилятори, отримані гарячим пресуванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Лазарєв Ігор Вікторович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
755811
  Нурищенко Наталія Євгенівна Молекулярні та біофізичні механізми дії ультразвуку на тканини при експериментальному запаленні і хронічному тонзиліті : Дис. .. доктора біологічних наук: 03.00.02 / Нурищенко Н.Є.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 350л. – Бібліогр.: л.272-350
755812
  Нурищенко Наталія Євгенівна Молекулярні та біофізичні механізми дії ультразвуку на тканини при експериментальному запаленні і хронічному тонзиліті : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук: 03.00.02 / Нурищенко Н.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 33 назв.
755813
  Пукіш Н.С. Молекулярні характеристики ізолятів ВІЛ-1, що циркулюють в Україні, та деякі особливості їх вертикальної трансмісії : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Пукіш Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 130 л. – Бібліогр.: л. 115-130
755814
  Пукіш Н.С. Молекулярні характеристики ізолятів ВІЛ-1, що циркулюють в Україні, та деякі особливості їх вертикальної трансмісії : автореф. ... дис. канд. біол. наук : 03.00.06. / Пукіш Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 7 назв
755815
  Васюхин В.И. Молекулярно-биологический анализ ДНК, выходящей из лимфоцитов крови человека : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.25 / Васюхин В.И.; Ин-т цитологии. – Л, 1991. – 20л.
755816
  Кириченко А.М. Молекулярно-біологічна характеристика ізоляторів вірусу жовтої мозаїки квасолі / А.М. Кириченко, І.О. Антіпов, К.В. Гринчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 113-119 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
755817
  Щетиніна Г.С. Молекулярно-біологічна характеристика нового для України X-вірусу хости : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Щетиніна Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
755818
  Щетиніна Г.С. Молекулярно-біологічна характеристика нового для України Х-вірусу хости : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Щетиніна Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 132 арк. – Додатки: арк. 131-132. – Бібліогр.: арк. 121-130
755819
  Рудь Ю.П. Молекулярно-біологічні властивості та фізико-хімічна характеристика іридовірусу комара Aedes flavescens : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.06 / Рудь Ю.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 131 л. – Бібліогр. : л. 107-131
755820
  Рудь Ю.П. Молекулярно-біологічні властивості та фізико-хімічна характеристика іридовірусу комара Aedes flavescens : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.06 / Рудь Ю.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
755821
  Господарик А.В. Молекулярно-біологічні властивості українських ізолятів латентних вірусів яблуні : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Господарик А.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
755822
  Господарик А.В. Молекулярно-біологічні властивості українських ізолятів латентних вірусів яблуні : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Господарик А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 142л. + Додатки : л.124-142. – Бібліогр. : л.106-123
755823
   Молекулярно-біологічні маркери для аналізу генетичної мінливості популяцій пінгвінів Дженту (Pygoscelis papua) з Антарктичного півострова / А.С. Драницина, Г.Д. Телегеєв, ДЖибков, І.Н. Чумаченко, В.Ф. Безруков // Український антарктичний журнал : наукове видання: спецвипуск / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2006. – № 4/5 : Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Наукові дослідження в Антарктиці", 29травня - 2червня 2006 року, м. Київ. – C. 235-240. – ISSN 1727-7485
755824
   Молекулярно-біологічні методи дослідження мікроорганізмів : навч. посібник / [Ліманська Н.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2014. – 179, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 171-179 та наприкінці тем. – ISBN 978-617-689-069-0
755825
  Дудар Л.В. Молекулярно-біологічні та епізоотологічні особливості цирковірусу 2 типу як збудника емерджентного захворювання свиней у промислових господарствах України / Л.В. Дудар, В.П. Поліщук // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 158 : Біологія та екологія. – С. 34-41. – ISSN 1996-5931


  У статті систематизовано наведені в літературі дані щодо особливостей структурної організації та функціонування геному цирковірусу свиней 2 типу. З"ясовано його епідеміологію та здатність викликати інфекційні захворювання свиней у промислових ...
755826
  Полякова В.М. Молекулярно-весовое распределение поли-е-капронамида и метод его исследования : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Полякова В.М. ; АН СССР , Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1966. – 21 с.
755827
  Медведев Ж.А. Молекулярно-генетические механизмы развития / Ж.А. Медведев. – Москва : Медицина, 1968. – 268 с.
755828
  Ванюшин Б.Ф. Молекулярно-генетические механизмы старения / Б.Ф. Ванюшин. – Москва : Медицина, 1977. – 296 с.


  В книге обобщены современные данные об организации генетического аппарата клеток и реализации генетической информации на разных этапах индивидуального развития и старения животных и человека. Рассматриваются природа и молекулярные механизмы впервые ...
755829
  Ратнер В.А. Молекулярно-генетические системы управления / В.А. Ратнер. – Новосибирск, 1975. – 287с.
755830
  Капицкая Марианна Зиновьевна Молекулярно-генетический анализ трансгенных мышей, содержащих ген белка оболочки вируса гепатита в человеке : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.25 / капицкая Марианна Зиновьевна; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1990. – 18л.
755831
   Молекулярно-генетична ідентифікація тешовірусів свиней / С. Дємідов, С. Дерев"янко, Т. Бова, М. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-25. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  За результатами вірусологічних, генетичних та серологічних досліджень штами ентеровірусів свиней Ч-2372, Б-652, П-642, Д-32, Д-33, Д-34, И-59, Р-501, Г-95, П-142, В-151, та Г-31, виділені на території України, рекласифіковано у відповідності до вимог ...
755832
   Молекулярно-генетичні маркери в систематиці, еволюції та сортовій ідентифікації рослин : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 185с. : 53 іл., 15 таб. – 2 додатки. – Бібліогр.: 177 дж.


  Об"єкт досліджень - поліморфні системи запасних білків видів природної флори України та сортів сільськогосподарських культур. Мета роботи - поглиблений та об"єктивний аналіз систематичної структури таксонів різного рангу та визначення ступеня ...
755833
  Діденко В.І. Молекулярно-генетичні особливості Pseudoleucolepis kleopow (Asteraceae, Magnoliophyta) за результатами аналізу маркетингових послідовностей ДНК пластидного та ядерного геномів / В.І. Діденко, І.Ю. Костіков, Н.І. Карпенко // Наукові праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Природна та історико-культурна спадщина району заповідника "Кам"яні Могили" : (до 90-річчя від створення заповідника "Кам"яні Могили"), с. Назарівка, Донец. обл., 25-27 трав. 2017 р. / "Природна та історико-культурна спадщина району заповідника "Кам"яні Могили", наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Дике поле, 2017. – С. 149-155. – (Conservation biology in Ukraine ; вип. 4). – ISBN 978-966-7433-11-7
755834
   Молекулярно-генетичні особливості старіння вищих рослин / Н.М. Топчій, Демидов, СВ, К.О. Скрипка, Л.В. Томачинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-28. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Описано молекулярно-генетичні особливості старіння вищих рослин. Наведено дані щодо генів, які беруть участь у процесах старіння у рослин.
755835
   Молекулярно-генетичні популяції Spiraea pikoviensis Besser (Rosaceae) з Кременецьких гір (Тернопільська обл.) / Н.М. Белемець, М.М. Федорончук, Н.І. Карпенко, І.Ю. Костіков // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 126-127. – ISBN 978-966-437-390-3
755836
  Шерепітко Д.В. Молекулярно-генетичні та біологічні властивості вірусів (soybean mosaic potyvirus, alfalfa mosaic alfamovirus), ідентифікованих на сої в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Шерепітко Дмитро Валентинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
755837
  Шерепітко Д.В. Молекулярно-генетичні та біологічні властивості вірусів (Soybean mosaic potyvirus, Alfalfa mosaic alfamovirus), ідентифікованих на сої в умовах Правобережного Лісостепу України : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Шерепітко Дмитро Валентинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 145 л. – Додатки: л. 133-145. – Бібліогр.: л. 111-132
755838
   Молекулярно-генетичні характеристики внутрішньомозкових пухлин та їх значення для індивідуалізації лікування й прогнозу перебігу / Ю.П. Зозуля, В.Д. Розуменко, Т.А. Малишева, С.П. Сидоренко, В.В. Дмитренко, В.М. Кавсан // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 1. – C. 21-33. – ISSN 2413-7944
755839
  Проценко С.П. Молекулярно-динамические микрогетерогенных систем жидкость-пар. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Проценко С.П.; Уральский политехн. ин-т. – Свердловск, 1978. – 26л.
755840
   Молекулярно-динамическое исследование жидкого этилендиамина / Н.К. Балабаев, С.В. Краевский, М.Н. Родникова, И.А. Солонина // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 10. – С. 1505-1511. – ISSN 0044-4537
755841
  Смирнов А.А. Молекулярно-кинетическая теория металлов / А.А. Смирнов. – Москва : Наука, 1966. – 488 с.
755842
  Матысина З.А. Молекулярно-кинетическая теория упорядочивающихся твердых раствовров / З.А. Матысина. – Днепропетровск, 1978. – 119с.
755843
   Молекулярно-лучевая эпитаксия и гетероструктуры. – Москва : Мир, 1989. – 582с.
755844
  Осипенко В.П. Молекулярно-масовий розподіл вуглеводів і білковоподібних речовин у поверхневих водоймах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 98-104. – ISSN 2306-5680
755845
  Таганов Николай Геннадьевич Молекулярно-массовое распределение полимеров как инструмент исследования механизма катионной полимеризации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.19 / Таганов Николай Геннадьевич ; АН СССР, Ин-т химической физики. – Москва, 1978. – 18 с.
755846
   Молекулярно-радиационная теория и методы расчета тепло- и массообмена / Н.И. Никитенко [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т техн. теплофизики. – Киев : Наукова думка, 2014. – 742, [1] с. : ил,. – Библиогр.: с. 721-733. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1314-8
755847
  Немцов Валентин Борисович Молекулярно-статистическая теория неравновесных процессов в жидких кристаллах : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Немцов Валентин Борисович; АН УССР, Ин-т физики. – К., 1987. – 34л.
755848
  Антонченко В.Я. Молекулярно-статистические свойства воды в малых объемах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15. / Антонченко В.Я. ; ЛГУ. – Ленинград, 1984. – 40 с.
755849
  Жуковский В.М. Молекулярно-статистический анализ химических процессов / В.М. Жуковский. – Свердловск, 1984. – 110с.
755850
  Афреймофич А.Я. Молекулярно-статистический расчет термо-динамических характеристик адсорбции неполярных молекул на графите : Автореф. лис. ... канд. хим. наук : 073 / Афреймофич А.Я. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 16 с.
755851
  Сергеев Г.Б. Молекулярное галогенирование олефинов / Г.Б. Сергеев, В.В. Смирнов. – М., 1985. – 239с.
755852
  Егоров Е.А. Молекулярное движение в механически нагруженных полимерах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 046 / Егоров Е.А.; Ан СССР. – Л, 1968. – 20л.
755853
  Серебренникова Т.А. Молекулярное движение и поперечная ядерная магнитная релаксация в концентрированных растворах полистирола. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Серебренникова Т.А.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1981. – 18л.
755854
   Молекулярное кафе. – М., 1988. – 382с.
755855
  Фомин В.В. Молекулярное поглощение в инфракрасных окнах прозрачности / В.В. Фомин. – Новосибирск, 1986. – 231с.
755856
  Дмитренко О.И. Молекулярное поглощение электролитов и воды коллоиднодисперсными осадками и обусловленной им регулирование состава интермицеллярных растворов : Автореф... Доктора хим.наук: / Дмитренко О.И.; Ин-т океанологии Акад.наук СССР. – Москва, 1960. – 67л.
755857
  Фабелинский И.Л. Молекулярное рассеяние света / И.Л. Фабелинский. – Москва : Наука, 1965. – 512 с.
755858
  Величкина Т.С. Молекулярное рассеяние света в вязких жидкостях и твердых аморфных телах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Величкина Т.С. ; Физический ин-т. – Москва, 1953. – 11 с.
755859
  Рощина Г.П. Молекулярное рассеяние света в газах / Г.П. Рощина. – Киев : Киевский университет, 1962. – 40с.
755860
  Фабелинский И.Л. Молекулярное рассеяние света в жидкостях. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Фабелинский И.Л.; Физ. ин-т им. П.Н.Лебедва АН СССР. – М., 1955. – 12л.
755861
  Рощина Г.П. Молекулярное рассеяние света в растворах.... / Г.П. Рощина, 1959
755862
  Голик А.З. Молекулярное строение и вязкость жидких металлов и сплавов / А.З. Голик. – Киев : КГУ, 1955. – С. 159-169. – Отдельный оттиск : Приборы и техника эксперимента, № 4, 1959 г.
755863
  Привалко В.П. Молекулярное строение и свойства полимеров / В.П. Привалко. – Л, 1986. – 237с.
755864
  Шморгун Анатолий Васильевич Молекулярное строение и теплофизические свойства поли-1-олефинов и статических сополимеров на их основе : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Шморгун Анатолий Васильевич; АН Украины, Ин-тут химии высокомолекулярных соединений. – К., 1993. – 151л. – Бібліогр.:л.109-121
755865
  Наумов В.А. Молекулярное строение органических соединений кислорода и серы / В.А. Наумов, О.Н. Катаева. – М, 1990. – 191с.
755866
  Фабуляк Ф.Г. Молекулярное тепловое движение в поверхностных слоях полимеров. / Ф.Г. Фабуляк. – К., 1991. – 303с.
755867
   Молекулярные аспекты адаптации к гипоксии. – Киев : Наукова думка, 1979. – 265с.
755868
  Алексеев В.П. Молекулярные аспекты антропологии / В.П. Алексеев. – Москва, 1974. – 63с.
755869
  Сергеев П.В. и др. Молекулярные аспекты действия стериоидных гормонов / П.В. и др. Сергеев. – М., 1971. – 221с.
755870
  Грин Д.Э. Молекулярные аспекты жизни / Д.Э. Грин, Р. Гольдбергер. – Москва : Мир, 1968. – 400 с.
755871
  Хохштрассер Р. Молекулярные аспекты симметрии. / Р. Хохштрассер. – М., 1968. – 384с.
755872
   Молекулярные взаимодействия. – М., 1984. – 598с.
755873
   Молекулярные взаимодействия, структура и реакционная способность органических соединений. – К., 1989. – 166с.
755874
  Ораевский А.Н. Молекулярные генераторы / А.Н. Ораевский; АН СССР; Физический ин-т им. П.Н.Лебедева. – Москва : Наука, 1964. – 295с.
755875
  Жаботинский М.Е. Молекулярные генераторы и усилители / М.Е. Жаботинский. – М.-Л., 1958. – 48с.
755876
  Косырев Е.А. Молекулярные генераторы и усилители сверхвысоких частот / Е.А. Косырев. – Москва, 1963. – 80 с.
755877
  Папулов Ю.Г. Молекулярные графы: уч. пособие / Ю.Г. Папулов. – Тверь, 1990. – 88с.
755878
  Маличенко Б.Ф. Молекулярные диаграммы органических соединений / Б.Ф. Маличенко. – Київ : Наукова думка, 1982. – 228 с.
755879
  Черепенко Е.И. Молекулярные защитные механизмы клетки и фармакотерапия / Е.И. Черепенко ; НАН Украины, Ин-т молекулярной биологии и генетики НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 2012. – 260, [3] с. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 234-261. – ISBN 978-966-00-1264-6
755880
   Молекулярные и генетические механизмы взаимодействия микроорганизмов с растениями. – Пущино, 1989. – 223с.
755881
   Молекулярные и клеточные аспекты биотехнологии. – Л., 1986. – 255с.
755882
  Фаддеева М.Д. Молекулярные и клеточные аспекты ДНК-интеркаляции. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.25 / Фаддеева М.Д.; АН СССР. Ин-т цитологии. – Л., 1991. – 43л.
755883
  Татишвили Н.И. и др. Молекулярные и клеточные аспекты иммунологического распознавания / Н.И. и др. Татишвили. – Тбилиси, 1988. – 225с.
755884
   Молекулярные и клеточные аспекты клинической иммунологии. – М., 1989. – 233с.
755885
  Алексидзе Н.Г. Молекулярные и клеточные механизмы интегративной деятельности головного мозга : Нейрохимическое исследование / Н.Г. Алексидзе. – Тбилиси, 1988. – 179с.
755886
  Брондз Б.Д. Молекулярные и клеточные основы иммунологического распознавания / Б.Д. Брондз, О.В. Рохлин. – Москва, 1978. – 335с.
755887
   Молекулярные и функциональные механизмы онтогенеза. – Х., 1987. – 228с.
755888
   Молекулярные и функциональные основы онтогенеза. – М., 1970. – 392с.
755889
  Загайнов В.А. Молекулярные кластеры и их роль в нуклеации быстрого типа : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Загайнов В.А.;. – М, 1981. – 29л.
755890
  Загайнов В.А. Молекулярные кластеры и их роль в нуклеации быстрого типа : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Загайнов В.А.;. – М, 1981. – 29л.
755891
  Кифер И.И. и Эндрюс Л.Дж. Молекулярные комплексы в органической химии / И.И. и Эндрюс Л.Дж. Кифер. – М., 1967. – 207с.
755892
  Сергеев Г.Б. Молекулярные комплексы и химическая кинетика / Г.Б. Сергеев, В.А. Терентьев. – Куйбышев, 1981. – 75с.
755893
  Коршиков А.А. Молекулярные комплексы иода с фосфорорганическими соединениями : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Коршиков А. А. ; Моск. хим. технол. ин-т. – Москва, 1980. – 24 с.
755894
   Молекулярные комплексы полимеров. – Алма-Ата, 1988. – 172с.
755895
  Ротт Л.А. Молекулярные конденсированные системы : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Ротт Л.А.; КГУ. – Киев, 1965. – 21л.
755896
  Китайгородский А.И. Молекулярные кристаллы / А.И. Китайгородский. – Москва : Наука, 1971. – 424с.
755897
  Коренева Л.Г. Молекулярные кристаллы в нелинейной оптике / Л.Г. Коренева. – Москва : Наука, 1975. – 136 с.
755898
   Молекулярные механизмы биологического действия оптического излучения. – М., 1988. – 231с.
755899
  Айтхожин М.А. Молекулярные механизмы биосинтеза белка растений : избр. труды / М.А. Айтхожин ; АН КазССР, Ин-т молекуляр. биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина. – Алма-Ата : Наука КазССР, 1989. – 287 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
755900
   Молекулярные механизмы биосинтеза белков и нуклеиновых кислот хлопчатника. – Ташкент, 1975. – 167с.
755901
  Кусень С.И. Молекулярные механизмы в действии полипепидных факторов роста / С.И. Кусень, Р.С. Стойка. – Москва : Наука, 1985. – 236 с. : ил., табл. – Библиогр.: 1291 н азв.
755902
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1972. – 395с.
755903
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1976. – 323с.
755904
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1979. – 158с.
755905
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1982. – 260с.
755906
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1983. – 185с.
755907
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1985. – 374с.
755908
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1987. – 194с.
755909
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1990. – 244с.
755910
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1991. – 214с.
755911
  Кучеренко Н.Е. Молекулярные механизмы гормональной регуляции обмена веществ : учебное пособие / Н.Е. Кучеренко, Я.Л. Германюк, А.Н. Васильев. – Киев : Вища школа, 1986. – 248 с. : табл., ил. – Библиогр.: 78 назв.
755912
  Комиссаренко В.П. Молекулярные механизмы действия с стероидных гормонов / В.П. Комиссаренко. – К., 1986. – 191с.
755913
   Молекулярные механизмы и регуляция энергетического обмена : Материалы всесоюзного симпозиума: (Пущино, июнь 1986 г.). – Пущино, 1987. – 184с.
755914
   Молекулярные механизмы изменения наследственной информации у микроорганизмов. – Рига, 1983. – 180с.
755915
   Молекулярные механизмы клеточного гомеостаза. – Новосибирск, 1987. – 232с.
755916
  Сойфер В.Н. Молекулярные механизмы мутагенеза / В.Н. Сойфер. – М, 1969. – 512с.
755917
  Луговской Э.В. Молекулярные механизмы образования и разрушения фибрина = Molecular mechanisms of formation and degradation of fibrin : physical, chemical and immunochemical analysis : физико-химический и иммунохимический анализ / Э.В. Луговской, Е.М. Макогоненко, С.В. Комисаренко ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т биохимии им. А.В. Палладина]. – Киев : Наукова думка, 2013. – 229, [2] с., [8] л. фотоил. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Резюме парал. рус. и англ. – Библиогр.: 176-225. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1341-4
755918
  Луговской Э.В. Молекулярные механизмы образования фибрина и фибринолиза = Molecular mechanisms of fibrin formation and fibrinolysis : Физико-химический и иммунохимический анализ / Э.В. Луговской; НАНУ; Ин-т биохимии им. А.В. Палладина. – Киев : Наукова думка, 2003. – 224с. – ISBN 966-00-0063-4
755919
  Козлов Ю.П. Молекулярные механизмы повреждения кислородом системы транспорта Са2+ в саркоплазматическом ретикулуме мышц / Ю.П. Козлов. – Иркутск, 1983. – 135с.
755920
  Маданюк А.В. Молекулярные механизмы радиочувствительности аденилатциклазы серого вещества мозга крыс : Дис... канд.биол.наук: 03.00.04 / Маданюк А.В.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 139л. – Бібліогр.:л.112-139
755921
  Майданюк Молекулярные механизмы радиочувствительнсоти аденилатциклазы серого вещества мозга крыс : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Майданюк а. В.; КГУ. – К., 1983. – 21л.
755922
  Тарасов В.А. Молекулярные механизмы репарации и мутагенеза. / В.А. Тарасов. – М., 1982. – 226с.
755923
  Виленчик М.М. Молекулярные механизмы старения / М.М. Виленчик. – Москва, 1970. – 153с.
755924
   Молекулярные механизмы трансформации световой энергии при фотосинтезе. – Москва, 1976. – 12 с.
755925
  Кретович В.Л. Молекулярные механизмы усвоения азота растениями / В.Л. Кретович. – М., 1980. – 30с.
755926
   Молекулярные механизмы усвоения азота растениями. – М., 1983. – 264с.
755927
  Остапченко Людмила Ивановна Молекулярные механизмы функционирования систем белкового фосфорилирования в лимфоцитах селезенки крыс в условиях радиационного воздействия : Дис... доктора биолог.наук: 03.00.04 / Остапченко Людмила Ивановна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1997. – 288л. – Бібліогр.:л.231-288
755928
  Эварестов Р.А. Молекулярные модели точечных дефектов в широкощелевых твердых телах / Р.А. Эварестов. – Рига : Зинатне, 1983. – 287с.
755929
  Вечер А.С. Молекулярные носители жизни / А.С. Вечер. – Минск : Наука и техника, 1977. – 95 с.
755930
  Волькенштейн М.В. Молекулярные орбитали в энзимологии / М.В. Волькенштейн, И.Б. Голованов, В.М. Соболев; АН СССР. Институт биологической физики. – Москва : Наука, 1982. – 239 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 225-231. – (Теоретическая и прикладная биофизика)
755931
  Племенков В.В. Молекулярные орбитали органических функциональных групп / В.В. Племенков. – Казань, 1984. – 65с.
755932
  Киселев А.В. Молекулярные основы адсорбционной хроматографии / А.В. Киселев. – М., 1986. – 269с.
755933
  Жданов В.М. Молекулярные основы биологии арбовирусов / В.М. Жданов, Ф.И. Ершов. – Москва : Медицина, 1973. – 264 с.
755934
   Молекулярные основы биологии вирусов. – М., 1966. – 412с.
755935
   Молекулярные основы генетических процессов. – М., 1981. – 478с.
755936
   Молекулярные основы геносистематики. – М., 1980. – 268с.
755937
  Виноградова Р.П. Молекулярные основы действий ферментов / Р.П. Виноградова. – Київ : Вища школа, 1978. – 280 с. : табл., ил. – Список лит.: с. 273-276
755938
   Молекулярные основы действия антибиотиков. – Москва, 1975. – 502с.
755939
   Молекулярные основы действия ферментов. – М., 1985. – 188с.
755940
   Молекулярные основы действия экзогенных и эндогенных факторов на организм : Сб. науч. тр. – Днепропетровск, 1987. – 70с.
755941
   Молекулярные основы жизненных процессов. – К., 1966. – 239с.
755942
  Браун А.Д. Молекулярные основы жизни : пособие для учителей / А.Д. Браун, М.Д. Фаддеева. – Москва : Просвещение, 1976. – 207 с. : ил. – (Б=ка учителя биологии)
755943
  Холум Д. Молекулярные основы жизни. / Д. Холум. – М., 1965. – 484с.
755944
  Ляшенко В.А. Молекулярные основы иммуногенности антигенов / В.А. Ляшенко, А.А. Воробьев. – М., 1982. – 272с.
755945
  Сопрунов Ф.Ф. Молекулярные основы паразитизма / Ф.Ф. Сопрунов. – М., 1987. – 222с.
755946
  Букринская А.Г. Молекулярные основы патогенности вирусов / А.Г. Букринская, В.М. Жданов; Акад. медицинских наук СССР. – Москва : Медицина, 1991. – 256с. – ISBN 5-225-02117-4
755947
  Перцева М.Н. Молекулярные основы развития гормонокомпетентности / М.Н. Перцева; АН СССР; Ин-т эволюционной физиологии и биохимии; Отв. ред.: Ю.В. Наточин. – Ленинград : Наука, 1989. – 251с. – ISBN 5-02-025667-6
755948
  Кок И.П. Молекулярные основы репродукции бакуловирусов / И.П. Кок, И.Н. Скуратовская, Л.И. Строковская. – Киев : Наукова думка, 1980. – 176 с. : ил., табл. – Список лит.: с. 156-174
755949
  Анфинсен К. Молекулярные основы эволюции = The molecular basis of evolution / К. Анфинсен; Пер. с англ. В.В. Хвостовой, Н.А. Родионовой. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 228 с. : табл., ил.
755950
  Анисимов А.В. Молекулярные перегрупировки сероорганичеких соединений / А.В. Анисимов. – Москва, 1989. – 118с.
755951
  Темникова Т.И. Молекулярные перегруппировки в органической химии. / Т.И. Темникова, С.Н. Семенова. – Л, 1983. – 256с.
755952
  Наумов А.П. Молекулярные поглощение и рефракция сантиметровых, миллиметровых и субмиллиметровых радиоволн в атмосферах Земли и планет : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Наумов А.П.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
755953
  Симон Ж. Молекулярные полупроводники. Фотоэлектрические свойства и солнечные элементы / Ж. Симон, Ж.-Ж. Андре. – М., 1988. – 341с.
755954
   Молекулярные постоянные неорганических соединений : справочник. – Ленинград : Химия, 1979. – 446с.
755955
  Саксаганский Г.Л. Молекулярные потоки в сложных вакуумных структурах / Г.Л. Саксаганский. – М., 1980. – 216с.
755956
   Молекулярные процессы в биологических системах. – Баку, 1987. – 98с.
755957
  Смит К.Ф. Молекулярные пучки / К.Ф. Смит. – Москва, 1959. – 160 с.
755958
  Рамзей Н. Молекулярные пучки : пер. с англ. / Н. Рамзей. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 411 с.
755959
  Шишин Валерий Анатольевич Молекулярные силы в смачивающих пленках неполярных жидкостей на различных твердых подложках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Шишин Валерий Анатольевич; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1978. – 15л.
755960
  Соколов В.А. Молекулярные сита и их применение. / В.А. Соколов. – М., 1964. – 156с.
755961
  Мельниченко Л.М. Молекулярные соединения гексаметилентетрамина с солями ртути, меди и серебра. : Автореф... Канд.химнаук: 070 / Мельниченко Л.М.; Днепропетровск.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1969. – 18л.
755962
  Кристьянсон П.Г. Молекулярные соединения капролактама с фенолами и синтез клееных смол из сланцевых алкилрезорцинов. : Автореф... канд. техн.наук: 346 / Кристьянсон П.Г.; Таллинский политехн. ин-тут. – Таллин, 1969. – 29л.
755963
  Матвеенко Александр Васильевич Молекулярные состояния в системе трех частиц : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.04.02 / Матвеенко Александр Васильевич; ОИЯИ. – Дубна, 1989. – 12л.
755964
  Рыбаченко А.И. Молекулярные спектры и основность в ряду природных флавоноидных сред : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Рыбаченко А.И.; АН УССР. Ин-т физ.-орган. химии и углехимии. – Донецк, 1982. – 20л.
755965
  Вышинский Н.Н. Молекулярные спектры этилпроизводных Ge, Sn, Pb и их аналитическое применение при исследовании реакций окисления и термического распада : Автореф... канд. хим.наук: / Вышинский Н.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 17л. – Бібліогр.:с.15-16
755966
  Наумов В.А. Молекулярные структуры фосфорорганических соединений / В.А. Наумов, Л.В. Вилков. – М, 1986. – 320с.
755967
  Смирнова Н.А. Молекулярные теории растворов / Н.А. Смирнова. – Л., 1987. – 333с.
755968
   Молекулярные, клеточные и биологические характеристики рака щитовидной железы у детей. – Брюссель, 1996. – 119с.
755969
  Тихомиров В.В. Молекулярный азот в солях и подсолевых флюидах Волго-Уральского бассейна // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 689-703 : рис., табл. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 0016-7525
755970
  Кондратьева Е.Н. Молекулярный водород в метаболизме микроорганизмов / Кондратьева Е.Н., Гоготов И.Н. ; АН СССР, Всесоюз. микробиол. о-во, Ин-т биохимии, Ин-т фотосинтеза. – Москва : Наука, 1981. – 344 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 291-336, 339-340
755971
  Крупнов А.Ф. Молекулярный генератор миллиметрового диапазона на формальдегиде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крупнов А.Ф.; Горьков. гос. ун-тет им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 9л.
755972
  Минкин В.И. и др. Молекулярный дизайн таутомерных систем / В.И. и др. Минкин. – Ростов-на-Дону, 1977. – 272с.
755973
  Коротков Е.В. Молекулярный и микродозиметрический анализ механизма образования хромосмных аберраций в лимфоцитах человека : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Коротков Е. В.; АН СССР, Ин-т биофиз. – Пущино, 1981. – л.
755974
   Молекулярный и молярный тепло-массоперенос. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1981. – 92 с.
755975
  Вартапетян Б.Б. Молекулярный кислород и вода в метаболизме клетки. / Б.Б. Вартапетян. – Москва : Наука, 1970. – 256 с. : табл., ил.,. – Бібліогр.: с. 230-253
755976
  Полякова А.А. Молекулярный масс-спектральный анализ органический соединений. / А.А. Полякова. – М., 1983. – 248с.
755977
  Касумов Молекулярный механизм взаимодействия полиеновых антибиотиков с липидными мембранами / Касумов, , Халил Мамедали оглы. – Баку : Элм, 1986. – 223 с.
755978
  Алексеев А.Н. Молекулярный механизм диэлектрической релаксации в полиоксиметиленах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Алексеев А.Н.; МВиССО УССР.КГУ. – Киев, 1982. – 182л. – Бібліогр.:л.158-172
755979
  Алексеев А.Н. Молекулярный механизм диэлектрической релаксации в полиоксиметиленах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Алексеев А. Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 15 с.
755980
  Груба Виталий Дмитриевич Молекулярный механизм формирования потенциала средней силы в водных растворах некоторых полярных неэлектролитов и сильных электролитов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.00.04 / Груба Виталий Дмитриевич; АН СССР. Ин-т электрохимии. – М., 1979. – 14л.
755981
  Уразовский С.С. Молекулярный полиморфизм / С.С. Уразовский. – К., 1956. – 336с.
755982
  Лодыгин Е.Д. Молекулярный состав гумусовых веществ тундровых почв (13С-ЯМР-спектроскопия) / Е.Д. Лодыгин, В.А. Безносиков, Р.С. Василевич // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 546-552 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
755983
  Белевский С.Ф. Молекулярный спектральный анализ / С.Ф. Белевский, Г.С. Каретников. – Москва, 1967. – 123с.
755984
  Эляшберг М.Е. Молекулярный спектральный анализ и ЭВМ / М.Е. Эляшберг. – М, 1980. – 307с.
755985
  Киреев П.С. Молекулярный спектральный анализ. / П.С. Киреев, Е.В. Загорянская. – М., 1961. – 142с.
755986
  Адамович А.М. Моление о будущем : рассказы, эссе / Адамович А.М. – Москва : Правда, 1987. – 47 с. : ил. – (Библиотека "Огонек" ; № 39)
755987
  Битов А. Моление о чаше. Последний Пушкин / Андрей Битов. – Москва : Фортуна ЭЛ, 2007. – 176 с. – ISBN 978-5-9582-0026-9
755988
  Решетник М.Д. Молешотт (Moleschott) Якоб // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 619. – ISBN 966-316-069-1
755989
  Загуляев А.К. Моли и огневки - вредители зерна и продовольственных запасов / А.К. Загуляев. – М.-Л., 1965. – 272с.
755990
  Аганязов К. Молибдаты и вольфраматы лантана, церия празеодима и неодима : Дис... канд. хим.наук: / Аганязов К.; КГУ, кафедра неорганич. химия. – Киев, 1968. – 130л. – Бібліогр.:л.124-130
755991
  Аганязов К. Молибдаты и вольфраматы лантана, церия, празеодима и неодима : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Аганязов К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 22 с.
755992
  Хрущов Н.А. Молибден / Н.А. Хрущов. – М, 1961. – 253с.
755993
  Зеликман А.Н. Молибден / А.Н. Зеликман. – Москва, 1970. – 439 с.
755994
   Молибден в ядерной энергетике. – Москва : Атомиздат, 1977. – 159с.
755995
  Перельман Ф.М. Молибден и вольфрам / Ф.М. Перельман, А.Я. Зворыкин ; АН СССР ; Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова ; [отв. ред. И.В. Тананаев]. – Москва : Наука, 1968. – 144 с.
755996
  Гойнацкий М.Н. Молибден как биоэлемент : Автореф... канд. биол.наук: / Гойнацкий М.Н.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
755997
   Молибден, его соединения и сплавы. – М., 1964. – 132с.
755998
  Русько Е.А. Молибден, хром и цинк в некоторых звеньях обмена веществ и продуктивности винограда : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Русько Е.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 24 с.
755999
  Русько Е.А. Молибден, хром ицинк в некоторых звеньях обмена веществ и продуктивности винограда : Дис... канд. биолог.наук: / Русько Е.А.; КГУ. – Киев, 1969. – 284л. – Бібліогр.:л.334-275
756000
  Сотников В.И. Молибдено-редкометально-вольфрамовая (грейзеновая) формация Горного Алтая / В.И. Сотников, Е.И. Никитина. – Новосибирск, 1971. – 259с.
<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,