Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>
738001
  Кучера П. "Мой зов - дальний путь". Марина Цветаева и поздний Рильке // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 184-198. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  У статті аналізуються форми феноменологічної рефлексії і методи подолання кризи літературної мови на прикладі віршів М. Цвєтаєвої і Р. М. Рільке; аналізується їх особиста кореспонденція; приділяється увага феноменологічній філософії Едмунда Гуссерля ...
738002
  Демаш Анатолий "Мой онлайн" - не только бизнес, но и имидж! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 70 : Фото. – ISSN 1998-8044
738003
  Гордієвський М. "Мойсей" - поема Ів. Франка / М. Гордієвський. – Одеса, 1926. – 15с.
738004
  Донцов Д. "Мойсей" І. Франка // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 102-118. – ISBN 978-966-2133-57-3
738005
  Тихолоз Б. "Мойсей" Івана Франка - поема неподоланого сумніву? // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 7/8. – С. 46-62. – ISSN 0042-9422
738006
  Заславський І.Я. "Мойсей" Івана Франка у типологічних зв"язках з колом поетичних ідей та образів М.Ю. Лермонтова // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 127-141
738007
  Кияновська Л. "Мойсей" Мирослава Скорика - тексти, контекс ти і підтексти // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.55-59
738008
  Яців Р. "Мойсей": Франко, Безніско - чосо-простірний діалог. // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.170-172. – ISSN 0868-4790
738009
  Поляков Б. "Молва". Докум. повесть. / Б. Поляков. – М., 1970. – 112с.
738010
  Брескану Г.А. "Молдова-фильм" / Г.А. Брескану, Э.Д. Леошкович. – Кишинев, 1975. – 107с.
738011
  Городна Олександра Володимирівна "Молекулярні маркери в еколого-генетичному моніторингу сільськогосподарських тварин" : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Городна О.В.; Ін-тут агроекології і біотехнології. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр: 18 назв
738012
   [Мокія-Сербіна Світлана Олексіївна] // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 21, № 4. – С. 172-173. – ISSN 2307-0404


  "...11 червня 2016 року відзначила свій ювілейний день народження доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики ФПО ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", лікар-педіатр вищої ...
738013
  Кузнецов Н.В. Мой друг лайка / Н.В. Кузнецов. – Ярославль, 1962. – 288с.
738014
  Згут М.А. Мой друг магнитофон / М.А. Згут. – Москва, 1973. – 256 с.
738015
  Згут М.А. Мой друг магнитофон / М.А. Згут. – Москва, 1981. – 223 с.
738016
  Сименон Ж. Мой друг Мегрэ / Ж. Сименон. – Одесса, 1989. – 323с.
738017
  Гроссман М.С. Мой друг Надежда / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1958. – 262с.
738018
  Чейшвили Р.Б. Мой друг Нодари : роман / Р.Б. Чейшвили. – Москва : Советский писатель, 1968. – 271 с.
738019
  Вирта Н.Е. Мой друг полковник / Н.Е. Вирта. – Москва : Искусство, 1942. – 132 с.
738020
  Нагорный С.Г. Мой друг Пучков / С.Г. Нагорный. – М., 1942. – 48с.
738021
   Мой друг работает в милиции. – Л, 1974. – 207с.
738022
  Бэро Анри Мой друг Робеспьер / Бэро Анри. – М, 1927. – 232с.
738023
   Мой друг рядом. – М, 1981. – 270с.
738024
  Вучетич В.Е. Мой друг Сибирцев / В.Е. Вучетич. – Москва, 1981. – 413с.
738025
  Полякова Т.В. Мой друг Тарантино : [повесть] / Татьяна Полякова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 315, [2] с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-006856-5
738026
  Полякова Т.В. Мой друг Тарантино : Повесть / Татьяна Полякова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 320с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-00578-1
738027
  Ремез О.Я. Мой друг театр / О.Я. Ремез. – М, 1967. – 176с.
738028
  Сологубов Н.М. Мой друг хоккей / Н.М. Сологубов. – М., 1967. – 96с.
738029
  Горький М. Мой друг, великий человек... / М. Горький. – М., 1980. – 238с.
738030
  Николаев А.М. Мой друг, человек / А.М. Николаев. – М, 1967. – 136с.
738031
  Тилье Клод Мой дядя Бенжамен = (Mon oncle benjamin) / Клод Тилье ; пер. с фр. Венедикта Ливщица, предисл. П. Когана. – Москва : Акц. изд. "Огонек", 1930. – 142 с. – Экз. в разных переплетах. – (Библиотека романов)
738032
  Юфит М.И. Мой дядя изобретатель / М.И. Юфит. – М., 1971. – 328с.
738033
  Медведева Е. Мой дядя Лунеш // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 66-86. – ISSN 1728-8568
738034
  Мопассан Ги де Мой дядя Состен / Мопассан Ги де. – М., 1963. – 47с.
738035
  Месса Рамон Мой дядя чиновник. / Месса Рамон. – М., 1964. – 294с.
738036
  Рогожин М.В. Мой желанный убийца : роман / М.В. Рогожин. – М., 1997. – 346с.
738037
  Танчич М. Мой жизненный путь / М. Танчич. – М, 1952. – 452с.
738038
  Бенц К. Мой жизненный путь и мои изобретения / К. Бенц. – М.-Л., 1928. – 104с.
738039
  Донжашвили Т.Г. Мой заповедник : рассказы и очерки / Т.Г. Донжашвили. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 175 с.
738040
  Файзуллин Р.А. Мой звездный час : стихи / Р.А. Файзуллин. – Москва : Советская Россия, 1978. – 350 с.
738041
  Севастьянов А.А. Мой знакомый медведь: повесть / А.А. Севастьянов. – М., 1980. – 208с.
738042
  Аношкин М.П. Мой знакомый учитель / М.П. Аношкин. – Челябинск, 1963. – 178с.
738043
  Самохин Н.Я. Мой знаменитый двойник / Н.Я. Самохин. – Москва, 1972. – 144 с.
738044
  Калиничев С. Мой золотой дукат : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 3. – С. 48-57. – ISSN 0131-8136
738045
   Мой истинный дом. – М, 1986. – 366с.
738046
  Алимбаев М. Мой Казахстан / М. Алимбаев. – Алма-Ата, 1963. – 64с.
738047
   Мой Казахстан. – Алама-Ата, 1978. – 152с.
738048
  Лебедев Мой календарь / Лебедев, -Кумач. – М., 1939. – 112с.
738049
  Трутнева Е. Мой календарь / Е. Трутнева. – Молотов, 1947. – 66с.
738050
  Зиедонис И.Я. Мой камень не спит : стихотворения / И.Я. Зиедонис. – Москва : Советский писатель, 1978. – 120 с.
738051
  Аршинник Татьяна Мой канарсис. Женский взгляд в дневниках : THE Experiense // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 86-93 : Фото
738052
  Вигдорова Ф.А. Мой класс : Записки учительницы / Ф.А. Вигдорова. – Прага, 1956. – 412с.
738053
  Суслопарова Л.Д. Мой класс / Л.Д. Суслопарова. – М., 1975. – 96с.
738054
  Сорокин Л.Л. Мой компас - сердце / Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1962. – 92с.
738055
  Найдич М.Я. Мой комсомольский секретарь / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1966. – 24с.
738056
  Пришелец А.И. Мой костер / А.И. Пришелец. – М., 1955. – 302с.
738057
  Приземлин Г.П. Мой костер / Г.П. Приземлин. – Воронеж, 1970. – 48с.
738058
  Нерис С. Мой край / С. Нерис. – Каунас, 1947. – 154 с.
738059
  Цаграев Г. Мой край / Г. Цаграев. – М, 1973. – 112с.
738060
  Паневина Г.Н. Мой край : Методика и опыт / Г.Н. Паневина, А.Н. Махинов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 50-59 : Іл.
738061
  Османов А.М. Мой край Дагестан / А.М. Османов. – М., 1979. – 143с.
738062
  Пискаев Н.А. Мой край задумчивый и нежный / Н.А. Пискаев. – Кемерово, 1907. – 31с.
738063
  Петкявичус В. Мой край Литвой зоветься / В. Петкявичус. – М., 1974. – 176 с.
738064
  Брыль Я. Мой край родной / Я. Брыль. – Москва, 1960. – 216 с.
738065
  Ларин С.Ф. Мой край родной / С.Ф. Ларин. – Минск, 1982. – 159с.
738066
  Петров Б.М. Мой край Сибирский / Б.М. Петров, 1978. – 198с.
738067
   Мой край, задумчивый и нежный!. – М, 1985. – 127с.
738068
  Пермяк Е.А. Мой край. Рассказы, очерки, истории, были и небыли о стране чудес и несметных сокровищ / Е.А. Пермяк. – М., 1970. – 256с.
738069
  Вагнер Н. Мой крылатый друг / Н. Вагнер. – Ленинград, 1984. – 279 с.
738070
  Янг Скотт Мой кумир - хоккей / Янг Скотт. – М., 1988. – 364с.
738071
  Мельникова В. Мой ласковый и нежный мент : Роман / В. Мельникова. – Москва : Центрполиграф, 2001. – 490с. – (Сер.Женские истории). – ISBN 5-227-01028-5
738072
  Орлов С.С. Мой лейтенант / С.С. Орлов. – Л., 1972. – 327с.
738073
  Андреев М В. Мой лейтенант / М В. Андреев, . – Москва, 1978. – 416с.
738074
  Андреев В.М. Мой лейтенант / В.М. Андреев. – Москва, 1987. – 368с.
738075
  Андреев В.М. Мой лейтенант / В.М. Андреев. – Горький, 1989. – 239с.
738076
  Дементьев В.В. Мой лейтенант: Книга о С. Орлове / В.В. Дементьев. – М. : Советский писатель, 1981. – 208 с.
738077
  Устинова Т. Мой личный враг : Повесть / Татьяна Устинова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 320с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-010281-Х
738078
   Мой лучший рассказ, 40-50-е годы. – М, 1989. – 654с.
738079
   Мой луший рассказ 70-80-е годы. – Москва, 1988. – 607 с.
738080
   Мой любимый актер. – М, 1988. – 381с.
738081
  Адамов А.Г. Мой любимый жанр-детектив / А.Г. Адамов. – Москва, 1980. – 312с.
738082
  Кайдаш-Лакшина Мой любимый женский роман написан в Японии // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 9 (668). – С. 53-57. – ISSN 0132-2036
738083
   Мой маленикий мир // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 68-69 : фото
738084
  Николаев С.В. Мой марийский Урал : стихи и поэма / С.В. Николаев; пер. с марийск. – Москва : Современник, 1974. – 55 с.
738085
  Шмелев И.С. Мой Марс / И.С. Шмелев. – М., 1990. – 284с.
738086
  Ласкер Э. Мой матч с Капабланкой / Э. Ласкер. – Л, 1925. – 63с.
738087
  Стаханов А.Г. Мой метод / А.Г. Стаханов. – М, 1935. – 13с.
738088
  Стаханов А.Г. Мой метод / А.Г. Стаханов. – Киев, 1935. – 15с.
738089
  Якут В.С. Мой мир - театр / В.С. Якут. – М., 1987. – 160с.
738090
  Воронько П.М. Мой мир : Стихи / П.М. Воронько. – Москва : Молодая гвардия, 1951. – 208с.
738091
  Журавлев Н.П. Мой мир / Н.П. Журавлев. – М., 1970. – 63с.
738092
  Акопян А. Мой мир / А. Акопян. – Москва, 1974. – 270 с.
738093
  Грубиян М.М. Мой мир : стихи / М.М. Грубиян. – Москва, 1979. – 295 с.
738094
  Шевчук В.В. Мой мир : [проза и поэзия : в 2 т.] / Шевчук В.В. // Termi 2. – Днепропетровск : Акцент ПП. – ISBN 978-966-921-071-5
[Т. 1] : Отражение света - порог перед тьмю. – 2016. – 262, [2] с. : ил.
738095
  Сисакян А. Мой мир зарифмованый... : Стихи разных лет / Алексей Сисакян. – Дубна : [Б.и.], 1999. – 120с.
738096
  Ата Салих Мой наказ : стихи / Ата Салих. – Ашхабад, 1944. – 56 с.
738097
  Мато Н. Мой народ Сиу / Н. Мато. – М., 1964. – 182с.
738098
   Мой Новосибирск родной : [сборник стихов / сост. Н.Ф. Смирнова]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1980. – 191 с. : цв. ил.
738099
   Мой Новосибирск родной : [сборник стихов / сост. Н.Ф. Смирнова. – 2-е изд.]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1981. – 192 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание
738100
  Шиваза Я.Д. Мой новый дом / Я.Д. Шиваза. – Фрунзе, 1969. – 158с.
738101
  Виктор И. Мой номер - первый / И. Виктор. – Москва, 1981. – 368с.
738102
  Горяинов В.Г. Мой огонь / В.Г. Горяинов. – Сталино, 1955. – 51с.
738103
  Шмелев Ю.А. Мой океан / Ю. Шмелев. – Мурманск : Кн. изд-во, 1967. – 32 с. : ил. – Миниатюрное издание
738104
  Татьяничева Л.К. Мой олененок / Л.К. Татьяничева. – М., 1969. – 144с.
738105
  Алешин М. Мой опыт / М. Алешин. – Москва, 1947. – 16с.
738106
  Черных А. Мой опыт агитационной работы в цехе / А. Черных. – Молотов, 1951. – 20с.
738107
  Белый И.П. Мой опыт бурения станком новой отечественной конструкции / И.П. Белый. – М., 1952. – 14с.
738108
  Гусарская Г.Ю. Мой опыт воспитания в старшик классах интереса и развития склонностей учащихся к научным знаниям / Г.Ю. Гусарская. – Казань, 1961. – 16с.
738109
  Озерный М.Е. Мой опыт выращивания высоких урожаев кукурузы / М.Е. Озерный. – Москва, 1951. – 24с.
738110
  Нектов П.В. Мой опыт высокопроизводительного использования комбайна / П.В. Нектов. – Москва, 1955. – 24с.
738111
  Недефов И.И. Мой опыт отличного содержания пути / И.И. Недефов. – Харьков, 1953. – 36с.
738112
  Фандеев Д. Мой опыт руководства кружком по изучению истории КПСС / Д. Фандеев. – Брянск, 1955. – 16с.
738113
  Нимейер О. Мой опыт строительства : Бразилиа / О. Нимейер. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 63с.
738114
  Нимейер Оскар Мой опыт строительства Бразилиа / Нимейер Оскар. – Москва, 1963. – 63 с.
738115
   Мой Оренбург. – М, 1986. – 120с.
738116
  Ла-Барт Ф. де Мой ответ на "ответ" г. Шаровольского. – [Киев] : б. и., 1908. – 57с. – Отд. оттиск из: Журнал Народного просвещения ; Критика и библиография, К., 1908
738117
  Ангелина П.Н. Мой ответ на американскую анкету / П.Н. Ангелина. – Москва, 1950. – 96с.
738118
  Ситько С.П. Мой отец - Пантелеймон Онуфриевич Ситько // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 2. – С. 25-34. – ISSN 1023-2427
738119
  Осмоналиев Качкынбай Мой отец : повести и рассказы / Осмоналиев Качкынбай; пер. с кирг. А.Дугинца. – Фрунзе : Кыргызстан, 1975. – 267 с.
738120
  Разикашвили В. Мой отец Важа Пшавела / В. Разикашвили. – Тбилиси, 1977. – 152с.
738121
  Булах П.Е. Мой отец: штрихи к биографии Евгения Георгиевича Булаха // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 221-222. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0203-3100
738122
  Бочков К. Мой отчет избирателям / К. Бочков. – М. : Партиздат ЦК ВКП/б/, 1936. – 20 с.
738123
  Соложенкина С.Л. Мой отчий дом / С.Л. Соложенкина. – Баку, 1966. – 76с.
738124
  Лихарев Б.М. Мой отыщется след: Избранн. / Б.М. Лихарев. – Л., 1975. – 287с.
738125
  Пришвин М.М. Мой очерк / М.М. Пришвин. – М., 1933. – 314с.
738126
   Мой папа - рабочий. – Одесса, 1982. – 32с.
738127
  Козин В.Е. Мой парень / В.Е. Козин. – Куйбышев, 1958. – 32с.
738128
  Бусуйок А. Мой парижский дядя : повести / А. Бусуйок. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 238 с.
738129
   Мой партийный билет : из документов и материалов Пермской областной партийной организации / [сост. Т.И. Демиденко]. – Пермь : Кн. изд-во, 1990. – 252 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-7625-0078-0
738130
  Урина О.К. Мой первый алфавит / О.К. Урина. – М., 1990. – 32с.
738131
  Зайцев В.И. Мой первый пароход / В.И. Зайцев. – Симферополь, 1989. – 255с.
738132
  Голубев А.А. Мой первый снег / А.А. Голубев. – Воронеж, 1970. – 64с.
738133
  Автомонов П.Ф. Мой позывной - "Галка" / П.Ф. Автомонов. – Москва, 1986. – 366 с.
738134
  Быков Н.А. Мой позывной - Арзамас! / Н.А. Быков. – М., 1988. – 61с.
738135
  Шолом-Алейхем Мой поклонник и друг / Шолом-Алейхем. – Одесса. – 15 с.
738136
  Холодковский В. Мой полк - моя семья / В. Холодковский. – М., 1944. – 48с.
738137
  Сангулиа Ш. Мой попутчик : стихи / Ш. Сангулиа; пер. с абхаз. – Сухуми, 1960. – 80 с.
738138
  Печавин И.П. Мой поселок / И.П. Печавин. – Саратов, 1978. – 40с.
738139
  Залыгин С.П. Мой поэт / С.П. Залыгин. – Москва : Советская Россия, 1971. – 127 с.
738140
  Карпенко В.М. Мой правый берег / В.М. Карпенко. – Алма-Ата, 1989. – 301с.
738141
  Крюс Дж. Мой прадедушка, герой и я : [для детей : пер. с нем.] / Джеймс Крюс // О гномах и сиротке Марысе : [пер. с пол.] / М. Конопницкая. – Москва : Правда, 1988. – с.
738142
  Егорова Т. Мой прекрасный джентльмен : комедия в двух частях // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 1. – С.12-35. – ISSN 0132-2036
738143
   Мой приятель Сык. – М, 1988. – 304с.
738144
  Либкнехт К. Мой процесс по документам / К. Либкнехт. – Пг, 1918. – 214с.
738145
  Федоров А.М. Мой путь / А.М. Федоров. – М. – 220с.
738146
  Корчагина-Александровская Мой путь / Корчагина-Александровская. – Ленинград, 1934. – 80 с.
738147
   Мой путь в науке (интервью с проф. А.А. Зиновьевым) // Личность. Культура. Общество : теоретический и практический журнал. – Москва, 2001. – Т. 3, вып. 4. – С.278-334
738148
  Шевалье М. Мой путь и мои песни / М. Шевалье. – Москва, 1977. – 279с.
738149
  Схенк А. Мой путь к вершинам / А. Схенк. – М., 1973. – 152с.
738150
  Водопьянов М.В. Мой путь к полюсу / М.В. Водопьянов. – Воронеж, 1939. – 342с.
738151
  Брюсов В. Мой Пушкин / В. Брюсов. – Москва ; Ленинград : Государственное здательство, 1929. – 319 с.
738152
  Цветаева М.И. Мой Пушкин / М.И. Цветаева. – М, 1967. – 275с.
738153
  Цветаева М.И. Мой Пушкин / М.И. Цветаева. – Изд. 3-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1981. – 223 с.
738154
  Цветаева М.И. Мой Пушкин / М.И. Цветаева. – Баку, 1988. – 280с.
738155
  Цветаева М.И. Мой Пушкин / М.И. Цветаева. – Алма-Ата, 1990. – 205с.
738156
  Никонов Н.Г. Мой рабочий одиннадцатый / Н.Г. Никонов. – М, 1983. – 270с.
738157
  Маршалл У. Мой радоиактивный сад / У. Маршалл. – Москва, 1991. – 32 с.
738158
  Гиляжев Х. Мой род : стихи / Х. Гиляжев; пер. с башк. – Москва : Современник, 1984. – 64 с.
738159
  Уйгун Мой родник : стихи и поэма / Уйгун. – Москва : Советский писатель, 1968. – 207 с.
738160
  Гаджиев З. Мой родной аул : стихи и поэма / З. Гаджиев; пер. с азар. – Москва : Советский писатель, 1959. – 98 с.
738161
  Неклюдова О.С. Мой родной дом / О.С. Неклюдова. – М., 1961. – 160с.
738162
  Мурадов А. Мой русский брат / А. Мурадов. – Ашхабад, 1965. – 156 с.
738163
  Крылова Н.Г. Мой русский букварь / Н.Г. Крылова, Т.С. Залманова, Е.В. Фомина ; руководитель проект. Ю.Е. Прохоров ; Гос. ин-т русского языка им. А.С. Пушкина. – Москва : Русский язык - Медиа, 2007. – 192 с. : илл. – Проект "Русский язык для всех детей и для каждого ребенка". – ISBN 978-5-9576-0299-6
738164
  Огарев Н.П. Мой русский стих, живое слово... / Н.П. Огарев. – Москва : Детская литература, 1975. – 111с.
738165
  Огарев Н.П. Мой русский стих, живое слово... / Н.П. Огарев. – 2-е изд. – М., 1982. – 111с.
738166
  Маканны Ш. Мой рыжий дрозд / Ш. Маканны. – М, 1989. – 253с.
738167
  Кисиль В.Я. Мой сакральный Прованс : философическое эссе / В.Я. Кисиль ; [фото В.В. Рибери]. – Одесса : ВМВ, 2016. – 23, [1] с., [8] л. цв. фотоил. : ил. – ISBN 978-966-413-587-5
738168
  Гельбак П.А. Мой сверстник : роман / П.А. Гельбак. – Вильнюс : Гослитиздат, 1959. – 468 с.
738169
  Бридака Л.Я. Мой свет / Л.Я. Бридака. – М, 1970. – 120с.
738170
  Закусина Н.М. Мой светлый день / Н.М. Закусина. – Новосибирск, 1972. – 61с.
738171
  Браун Н.Л. Мой светлый край / Н.Л. Браун. – М., 1945. – 123с.
738172
  Гаврилов А.С. Мой светлый край / А.С. Гаврилов. – Ярославль, 1978. – 62с.
738173
  Авдышев А.И. Мой Север светлый : альбом линогравюр / А.И. Авдышев. – Петрозаводск : Карелия, 1983. – 62 с. : ил.
738174
  Флеров В. Мой словарик / В. Флеров. – 3-е изд. – М.Л., 1925. – 64с.
738175
  Грин Г. Мой собственный мир : Фрагменты книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 12. – С. 163-187. – ISSN 1130-6545
738176
  Бсису М. Мой Советский Союз / М. Бсису. – М., 1984. – 208с.
738177
  Межелайтис Э. Мой соловей : стихи / Э. Межелайтис. – Каунас : Гослитиздат ЛитССР, 1952. – 124 с.
738178
  Уварова Л.З. Мой сосед Мишка / Л.З. Уварова. – Москва, 1968. – 192с.
738179
  Демин А. Мой спортивный путь / А. Демин. – М, 1954. – 92с.
738180
  Пономарева Н.А. Мой спортивный путь / Н.А. Пономарева. – М., 1963. – 88с.
738181
  Василевский И И. Мой спутник солнце / И И. Василевский, . – Минск, 1971. – 223с.
738182
  Алексеев М.Н. Мой Сталинград / М.Н. Алексеев. – Москва, 1993. – 46с.
738183
  Козловская М.Н. Мой старший брат / М.Н. Козловская. – Минск, 1968. – 144с.
738184
  Алабаева М.Э. Мой старший брат / М.Э. Алабаева. – Таллин, 1974. – 155с.
738185
  Панферов А.И. Мой старший брат: Штрихи жизни Ф. Панферова / А.И. Панферов. – М., 1975. – 248с.
738186
  Панферов А.И. Мой старший брат: Штрихи жизни Ф. Панферова / А.И. Панферов. – Изд. перераб. и доп. – М., 1980. – 280с.
738187
  Пожера Ю. Мой суд : повесть / Ю. Пожера. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 165 с.
738188
  Завадский-Краснопольский В.А. Мой судебный процесс с японским подданным Иосифом Николаевичем (Иосибуми) Куроно, лектором японского языка при Императорском С.-Петербургском университете и редактором анонимного военного толмача, сост.для русской армии во время Русско-японской войны / В.А. Завадский-Краснопольский, преп. япон. яз. в Гимназии имп. Александра I в Спб. – Санкт-Петербург : Тип. "Самокат", 1909. – [2], 96, 48 с., 4 л. портр. факс.
738189
  Чекалина Н. Мой сын / Н. Чекалина. – М., 1942. – 15с.
738190
  Автомонов П.Ф. Мой танк - 317 : повести / П.Ф. Автомонов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 310 с.
738191
  Автомонов П.Ф. Мой танк - 317 : повести / Павло Автомонов ; авторизов. пер. с укр. И. Динкевича. – Москва : Военное издательство, 1978. – 235, [5] с.
738192
  Головин А.Д. Мой Танкоград / А.Д. Головин. – Челябинск, 1979. – 104с.
738193
  Бродский И.И. Мой творческий путь / И.И. Бродский. – 2-е изд.доп. и перераб. – Л, 1965. – 176с.
738194
  Самохвалов А.Н. Мой творческий путь / А.Н. Самохвалов. – Ленинград, 1977. – 319 с.
738195
  Грасси Паоло Мой театр / Грасси Паоло; Беседы, записанные Эмилио Поцци ; Пер. с итал. Ю.А. Добровольской. – Москва : Искусство, 1982. – 312с.
738196
  Цеков П. Мой товарищ / П. Цеков. – Черкесск, 1957. – 27с.
738197
  Мартынов А.К. Мой товарищ : повесть в стихах / А.К. Мартынов. – Саранск, 1958. – 112 с.
738198
  Каманин Ф.Г. Мой товарищ : повесть / Ф.Г. Каманин. – М. : Детская литература, 1963. – 189 с.
738199
  Каманин Ф.Г. Мой товарищ : повесть / Ф.Г. Каманин. – 5-е изд. – М. : Детская литература, 1977. – 223 с.
738200
  Кастро Б. Мой товарищ отец / Б. Кастро. – М., 1960. – 200с.
738201
  Кан Луис Логан Лаура Мой узел Web / Кан Луис Логан Лаура. – М, 1996. – 232с.
738202
  Чуковский К.И. Мой Уитмен. Его жизнь и творчество / К.И. Чуковский. – 2-е изд. – М, 1969. – 304с.
738203
  Чуковский К.И. Мой Уитмен. Очерки о жизни и творчестве / К.И. Чуковский. – М, 1966. – 271с.
738204
  Петерс Я.Я. Мой улей : стихи / Я.Я. Петерс. – Москва : Советский писатель, 1978. – 151 с.
738205
  Марьев Б.М. Мой Урал / Б.М. Марьев. – Свердловск, 1972. – 72с.
738206
  Бальшина Н.Я. Мой участок ускорения. Опыт работы Героя Соц. Труда В.П. Брезгунова / Н.Я. Бальшина. – М, 1989. – 95с.
738207
  Фере Н.Э. Мой учитель / Н.Э. Фере. – М, 1953. – 104с.
738208
  Икрами Д. Мой учитель, моя школа и я сам : повесть / Д. Икрами. – Москва : Детская литература, 1970. – 112 с.
738209
  Копа Р. Мой футбол / Р. Копа. – М., 1984. – 71с.
738210
  Мухаметшин Г. Мой характер : юморист. рассказы / Г. Мухаметшин; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1968. – 159 с.
738211
  Танк Максим Мой хлеб насущный : стихи / Танк Максим. – Минск, 1965. – 207 с.
738212
  Элляй Мой хомус / Элляй. – М., 1974. – 127с.
738213
  Нор-Айр Мой цветущий сад / Нор-Айр. – Москва, 1976. – 190 с.
738214
  Агеев Л.М. Мой человек : стихотворения / Л.М. Агеев. – Ленинград : Лениздат, 1968. – 107 с.
738215
  Славин Л.И. Мой чувствительный друг / Л.И. Славин. – М., 1973. – 414с.
738216
  Машбаш И. Мой шар земной : стихи и поэма / И. Машбаш; авториз. пер. с адыг. – Москва : Советская Россия, 1971. – 160 с.
738217
  Кундера Милан Мой Яначек : эссе // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 157-184. – ISSN 1130-6545


  Ессе присвячені чеському композитору Леошу Яначеку
738218
  Канюков А.Ф. Мой ясовей / А.Ф. Канюков. – Архангельск, 1964. – 55с.
738219
   Мойсеєнко Владислав Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 319 : фото
738220
  Franko Ivan Мойсей-Moses / Franko Ivan; Transl. by Melnyk Bohdan. – Toponto : Basilian, 2002. – 141p. – (Ukrainian classik). – ISBN 0-921537-54-9
738221
  Франко І.Я. Мойсей : Поема / Іван Франко. – Накладом автора. – Львів : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Бернадского, 1905. – 102 с.
738222
  Франко І.Я. Мойсей : Поема / Іван Франко. – 2-є вид. з передмовою. – Львів : Із "Загальної друкарні" ; [Укp.-Руська Видавн. Спілка], 1913. – XVII, 63 с. – (Літературно-наукова бібліотека ; Ч. 153)
738223
  Франко І.Я. Мойсей : Поема / Іван Франко. – 3-є вид. – [Київ] : [Криниця ; Друк. А. Гросмана], 1916. – 56 с.
738224
  Франко І.Я. Мойсей : Поема / Іван Франко. – 4-е вид. з передмовою. – Коломия : З друк. М. Бойчука, 1930. – XXI, 63 с. – (Видавництво "Чорногора")
738225
  Франко І.Я. Мойсей : Поема / І.Я. Франко; Передмова О. Фінкеля. – Харків; Дніпропетровськ : ДЛВ, 1930. – 100с. – (Масова худ. б-ка)
738226
  Франко Іван Мойсей = Moses / Франко Іван; Ред. і статті Ю.Шевельова; Укр. вільна акад. наук у США. – Нью-Йорк, 1968. – 156,[2]с. : іл.
738227
   Мойсей українського Духа : [наук.-іст., мистецькі, моногр. матеріали й док. про Митрополита Андрея Шептицького] / [авт.-упоряд. О.Д. Михайлюк ; наук. ред. Л. Гентош]. – Львів : Артклас, 2015. – 559, [2] с. : іл., фот. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97000-3-2
738228
  Ярема Яким Мойсєй = Поема Івана Франка : критична студія. – Накладом автора. – Тернопіль : З друкарні подільскої Йосипа Степка, 1912. – 59 с. – На обкл. після назви: На стрічу ювілею сороклїтної праці Духа-Творця Новочасної України. – (Критична студія)
738229
  Панченко В. Мойсівка, "український Версаль" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 22


  У 1830-1840 роки маєток Волховської в селі Мойсівка мав репутацію "українського Версаля".
738230
  Єрмоленко С.Я. Мойсієнко Анатолій Кирилович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 177-178
738231
   Мойся Ріхард Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 319 : фото
738232
  Крьстев Б. Мойта служба полицейска / Б. Крьстев. – София, 1992. – 160с.
738233
   МОК и международные спортивные объединения.. – М, 1979. – 262с.
738234
  Векслер А.Г. Моква в Москве / А.Г. Векслер. – Москва, 1968. – 122с.
738235
  Пассар А.А. Мокона : стихи ипоэма / А.А. Пассар; пер. нанайск. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 104 с.
738236
  Шемаханова Н.М. Мокотрофия древесных пород. / Н.М. Шемаханова. – Москва, 1962. – 376с.
738237
   Мокрая консервация паровых котлов.. – М, 1963. – 12с.
738238
  Шалатонов В.Г. Мокрая сопка / В.Г. Шалатонов. – М, 1985. – 223с.
738239
  Гуцевич А.В. Мокрецы. Кровососущие двукрылые семейства Heleidae / А.В. Гуцевич. – М.-Л., 1956. – 52с.
738240
  Поляков В.Є. Мокроусов - правда і вигадки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 13-16. – ISSN 2077-1800


  У статті досліджуються факти і причини відставки командувача партизанським рухом Криму О.В. Мокроусова і його подальша доля.
738241
  Соловейчик С.Л. Мокрые под дождем / С.Л. Соловейчик. – М., 1968. – 95с.
738242
  Назарова А.И. Мокрый монтарь табака : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Назарова А.И. ; Кубан. с.-х. ин-т. – Краснодар, 1967. – 17 с.
738243
  Руднева А.В. Мокрый снег и обледенение проводов на территории СССР. / А.В. Руднева. – Л., 1964. – 167с.
738244
  Устинова В.А. Мокрый снег. / В.А. Устинова. – Рига, 1962. – 142с.
738245
  Ільїн В.В. Мокша // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 61. – ISBN 966-316-069-1
738246
  Козлов А.А. Мокшанский результатив и диахрония результативной конструкции // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 51-75. – ISSN 0373-658Х
738247
  Потапкин С.Г. Мокшанско-русский словарь / С.Г. Потапкин, А.К. Имяреков. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1949. – 359 с.
738248
  Казанцев А.П. Мол "Северный" / А.П. Казанцев. – М., 1952. – 391с.
738249
  Файзуллин Р.М. Молассоидные золотоносные конгломераты Балейского грабена (Восточное Забайкалье) и их роль в образовании кайнозойских россыпей. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Файзуллин Р.М.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1967. – 26л.
738250
  Беккер Ю.Р. Молассы докембрия. / Ю.Р. Беккер. – Ленинград : Недра, 1988. – 287с.
738251
  Беляев М. Молва / М. Беляев. – М., 1967. – 95с.
738252
  Салынский Д А. Молва / Д А. Салынский, . – М, 1982. – 80с.
738253
  Стекольников И.С. Молгния, гроза и грозозащита. / И.С. Стекольников. – М., 1950. – 32с.
738254
  Стати В. Молдаване Украины : историко-географическое и этнодемографическое исследование / Василий Стати ; Ассоциация молдаван Украины. – Одесса : ВМВ, 2009. – 536 с. – ISBN 978-966-413-171-8
738255
   Молдаване.. – Кишинев, 1977. – 459с.
738256
   Молдаване.. – Л, 1980. – 27с.
738257
  Орлик В.М. Молдавани в Україні : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.01 / Орлик В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 17л.
738258
  Орлик Василь Михайлович Молдавани в Україні (1920-1929 рр.) : Дис... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Орлик Василь Михайлович; Київ. держ. лінгвіст. ун-тет. – К., 1998. – 186л. – Бібліогр.:л.148-155
738259
  Статі В. Молдавани України = Moldovenii din Ucraina : історіко-географічне та етнодемографічне дослідження / Васілє Статі. – Одеса : [ Б.в. ], 2008. – 488 с. – ISBN 978-9975-78-517-4
738260
   Молдавия-цветущий сад. – Кишинёв, 1981. – 252с.
738261
  Беликова Ю.В. Молдавия - Румыния: перспективы сближения / Ю.В. Беликова, А.Л. Бовдунов // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 2 (7). – С. 70-86. – ISSN 2079-3359
738262
   Молдавия. – Москва, 1980. – 126с.
738263
  Демидецкий В. Молдавия : независимость от здравого смысла // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 13 (1132). – С. 22-25. – ISSN 0234-1670
738264
   Молдавия в период развитого социализма. – Кишинёв, 1982. – 224 с.
738265
   Молдавия в эпоху феодализма. – Кишинёв
1. – 1961. – 454с.
738266
   Молдавия в эпоху феодализма. – Кишинёв
2. – 1978. – 448с.
738267
   Молдавия в эпоху феодализма. – Кишинёв
4. – 1986. – 364с.
738268
   Молдавия в эпоху феодализма. – Кишинёв
5. – 1987. – 326 с.
738269
  Цыху Октавиан Молдавия и басня Крылова : Молдавия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 124-125 : Фото. – ISSN 1029-5828
738270
  Гонца Г.В. Молдавия и османская агрессия в последней четверти XV - первой трет XVI в. / Г.В. Гонца. – Кишинев, 1984. – 150с.
738271
  Верцан Ф.М. Молдавия и Россия: преемственность общественно-политической и философской мысли / Ф.М. Верцан. – Кишинев, 1984. – 175 с.
738272
  Дергачев В.А. Молдавия и соседение территории в эпоху бронзы / В.А. Дергачев. – Кишинев, 1986. – 220с.
738273
  Кетрару Н.А. Молдавия от камня до бронзы / Н.А. Кетрару, Л.Л. Полевой. – Кишинёв, 1971. – 80с.
738274
  Себряковский В. Молдавия. / В. Себряковский. – М., 1948. – 172с.
738275
   Молдавія. – К., 1953. – 239с.
738276
  Бучушкану Г. Молдаво-русский словарь / Г. Бучушкану. – Балта, 1926. – 304 с.
738277
  Сергиевский М.В. Молдаво-славянские этюды / М.В. Сергиевский. – М., 1959. – 212с.
738278
  Думбрэвяну А.Н. Молдавская диалектная антропонимия / А.Н. Думбрэвяну. – Кишинев, 1982. – 160с.
738279
  Островский И. Молдавская книга / И. Островский, С. Рыбак. – Кишинев, 1970. – 49с.
738280
  Еронина Е.К. Молдавская кухня / Е.К. Еронина, М.И. Аваева. – Кишинев, 1990. – 271с.
738281
  Борщ А.Т. Молдавская лексикография (построение и язык русско-молдавских и молдавско-русских словарей) : Автореф... канд. филол.наук: / Борщ А.Т.;. – К., 1957. – 230л. – Бібліогр.:с.223-229
738282
  Мадан И.К. Молдавская литература / И.К. Мадан, И.И. Шпак. – М, 1972. – 208с.
738283
  Коваль Д.В. Молдавская литературная критика в печати первой половины 19 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.642 / Коваль Д.В. ; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1970. – 27 с.
738284
  Хынку И.Г. Молдавская народная керамика / И.Г. Хынку. – Кишинев, 1969. – 144с.
738285
  Чебан И.Д. Молдавская народная лирическая поэзия. / И.Д. Чебан. – Кишинев, 1973. – 359с.
738286
  Жунгиету Е.В. Молдавская народная песня периодв ВОВ : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Жунгиету Е. В.; МВО Молд. ССР,Киш. ГУ. – Кишинев, 1974. – 24л.
738287
  Благодаров В.П. Молдавская национальная борьба / В.П. Благодаров, Л.С. Балобин. – Кишинёв, 1956. – 71с.
738288
   Молдавская новелла. – Кишинёв, 1963. – 287с.
738289
  Бэешу Н.М. Молдавская новогодняя обрядовая поэзия. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.648 / Бэешу Н.М.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
738290
  Асипов Л.А. Молдавская областная партийная организация в борьбе за проведение коллективизации сельского хозяйства / Л.А. Асипов. – Кишинёв, 1963. – 51с.
738291
  Еремия Анатолий Ильич Молдавская ономастика (1924-1984) : Обзор, очерк, исслед: Библиогр. указ. / Еремия Анатолий Ильич, Лунгу Магдалина Семеновна; Под ред.: Н.Г. Корлэтяну. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 143с.
738292
   Молдавская осень. – Кишинёв, 1987. – 178с.
738293
  Асипов Л.А. Молдавская партийная организация в борьбе за подготовку и проведение коллективизации сельского хозяйства./1927-1932 гг/ : Автореф... наук: / Асипов Л.А.; Акад. общ. наук при ЦК ВКПб. Каф. истории ВКПб. – Москва, 1950. – 28 л.
738294
  Корчмарь В.В. Молдавская пастушеская терминология / В.В. Корчмарь. – Кишинев, 1989. – 156с.
738295
  Финк В.Г. Молдавская рапсодия / В.Г. Финк. – М, 1966. – 222с.
738296
   Молдавская республиканская выставка произведений преподавателей художественных школ. Каталог. – Кишинёв, 1973. – 59 с.
738297
  Лазарев А.М. Молдавская советская государственность и бессарабский вопрос / А.М. Лазарев. – Кишинев, 1974. – 912с.
738298
  Савка П.Х. Молдавская советская литература на языках народов СССР / П.Х. Савка. – Кишинев, 1963. – 76с.
738299
   Молдавская ССР. – Москва;Ленинград : АН СССР, 1947. – 123с.
738300
  Одуд А.Л. Молдавская ССР / А.Л. Одуд. – Москва : Географгиз, 1955. – 224с.
738301
  Котляров Б.Я. Молдавская ССР / Б.Я. Котляров, А.В. Абрамов. – Москва : Музгиз, 1957. – 96 с., [3] л. ил. : ил., ноты. – Библиогр.: с. 95-96
738302
   Молдавская ССР. – М., 1959. – с.
738303
  Захарова Т.К. Молдавская ССР : Кратние сведения о природе, населении и хозяйстве / Т.К. Захарова. – Москва : Географгиз, 1959. – 72 с.
738304
   Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Кишинёв
1. – 1975. – 653с.
738305
   Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Кишинёв
2. – 1975. – 676с.
738306
   Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Кишинёв
2. – 1976. – 674с.
738307
  Левит С.Э. Молдавская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза против фашистских захватчиков (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Левит С. Э.; МВО СССР, Киш.ГУ. – Кишинев, 1957. – 16с.
738308
  Грек И.Ф. Молдавская ССР в общественно-политических связях СССР и НРБ (вторая половина 50-х - 70-е гг.) / И.Ф. Грек. – Кишинев, 1990. – 176с.
738309
   Молдавская ССР в цифрах. – Кишинёв, 1984. – 207 с.
738310
   Молдавская ССР в цифрах в 1987 году : краткий статистический справочник. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1988. – 276 с. – ISBN 5-362-00350-X
738311
  Морару Иван Селивестрович Молдавская ССР во внешнеэкономических связях Советского Союза (1959-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Морару Иван Селивестрович; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1979. – 23л.
738312
  Щелоков Н.А. Молдавская ССР. / Н.А. Щелоков. – М, 1959. – 96с.
738313
  Ставраков Х.Н. Молдавская ССР. / Х.Н. Ставраков. – М., 1960. – 40с.
738314
   Молдавская художественная фотография. – Кишинёв, 1985. – 16с.
738315
  Черная Е.К. Молдавская эпистолярная литература 40-60-х годов XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Черная Е.К.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1973. – 26л.
738316
  Александри В. Молдавские баллады / В. Александри. – Кишинёв, 1956. – 78с.
738317
  Горловский С А. Молдавские встречи / С А. Горловский. – Кишинев, 1990. – 306с.
738318
  Удлер Р.Я. Молдавские говоры Черновицкой области в стравнении в говорами Молдавской ССР, / Р.Я. Удлер. – Кишинев, 1964. – 276с.
738319
  Веневцева Л.В. Молдавские грамоты XIV-XV веков как источник изучения истории украинского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Веневцева Л.В. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1966. – 23 с.
738320
  Бакалов С. Молдавские казаки, происхождение, эволюция и организационная структура (XVI - XX вв.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 12-33. – ISBN 978-966-171-569-0
738321
  Гоберман Д.Н. Молдавские ковры / Д.Н. Гоберман. – Кишинёв, 1959. – 12с.
738322
  Лукьянец О.С. Молдавские коллекции в собраниях Государственного музея этнографии народов СССР / О.С. Лукьянец, Н.М. Калашникова. – Кишинев, 1990. – 125с.
738323
  Костенко Н.Ф. Молдавские напевы : стихи / Н.Ф. Костенко; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1961. – 78 с.
738324
   Молдавские народные песни. – К., 1986. – 128с.
738325
  Ботезату Г.Г. Молдавские народные сказки / Г.Г. Ботезату. – Кишинев, 1973. – 400с.
738326
   Молдавские народные сказки. – Кишинёв, 1981. – 400с.
738327
  Курбет В. Молдавские народные танцы. / В. Курбет, М. Мардарь. – Кишинев, 1969. – 235с.
738328
  Попович Ю.В. Молдавские новогодние праздники : (XIX - начало XX в.) / Ю.В. Попович ; АН МССР, Отд. этнографии и искусствоведения. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 183 с. : ил. – Библиогр.: с. 154-182
738329
   Молдавские повести. – Москва : Известия, 1981. – 591с. – (Библиотека "Дружбы народов")
738330
   Молдавские рассказы. – М., 1959. – 399с.
738331
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1957. – 336с.
738332
   Молдавские сказки. – Изд. 2-е. – Кишинёв, 1959. – 336с.
738333
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1964. – 428с.
738334
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1965. – 428с.
738335
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1967. – 480с.
738336
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1968. – 480с.
738337
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1971. – 438с.
738338
   Молдавский исторический журнал = Revista de istorie a Moldovei : Revista stiintifica. – Chisinau : Stiinta, 1990-. – ISSN 0236-3100
№ 3-4 (19-20). – 1994. – З 1996 року назва "Revista de istorie a Moldovei@
738339
  Гром О.А. Молдавский национализм в "публичной сфере" Бессарабии // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 89-102. – ISSN 0132-1366
738340
  Зеленчук В.С. Молдавский национальный костюм / В.С. Зеленчук. – Кишинев, 1984. – 143с.
738341
  Бырня П.П. Молдавский средневековый город в вДнестровско-Прутском междуречье / П.П. Бырня. – Кишинев, 1984. – 206с.
738342
  Прилепов Д.И. Молдавский театр / Д.И. Прилепов. – М, 1967. – 165с.
738343
   Молдавский феодализм. – Кишинёв, 1991. – 276с.
738344
   Молдавский фольклор. – Москва : Художественная литература, 1953. – 332 с.
738345
   Молдавский фольклор. – Кишинёв, 1976. – 208с.
738346
  Попович Н.В. Молдавский фольклор на страницах русской прессы XIX века / Н.В. Попович. – Кишинев, 1982. – 167с.
738347
  Ботезату Г.Г. Молдавский фольколор / Г.Г. Ботезату. – Кишинев, 1976. – 208с.
738348
  Винниченко И.Ф. Молдавский эксперимент / И.Ф. Винниченко. – Москва, 1977. – 80с.
738349
  Паря Е. Молдавский язык для стран СНГ : учебник для студ., обучающихся по спец. направления "Лингвистика и межкультурная коммуникация" / Е. Паря, Д. Усач ; М-во образования и науки Рос. Федерации ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. лингвист. ун-т" ; М-во просвещения Респ. Молдова, Славянский ун-т. – Москва : ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2013. – 417, [2] с. : ил., табл. + + 1 CD. – Библиогр.: с. 9. – ISBN 978-5-88983-511-0
738350
  Корлэтяну Н.Г. Молдавский язык сегодня. / Н.Г. Корлэтяну. – Кишинев, 1983. – 86с.
738351
  Власова Л.В. Молдавско-польские политические связи в последней четверти XVII -начале XVIII в. / Л.В. Власова. – Кишинев, 1980. – 166с.
738352
  Бабий А.И. Молдавско-русские идейные связи в эпоху революционного народничества / А.И. Бабий, Л.К. Каряева. – Кишинев, 1991. – 99с.
738353
   Молдавско-русский словарь. – М., 1961. – 779с.
738354
   Молдавско-русско-украинские литературные и фольклорные связи. – Кишинёв, 1967. – 220с.
738355
   Молдавско-русско-украинские литературные связи второй половины 19 в.. – Кишинёв, 1979. – 283с.
738356
   Молдавско-русско-украинские литературные связи начала 20 в.. – Кишинёв, 1982. – 263с.
738357
  Савка П.Х. Молдавско-русско-украинские литературные связи. / П.Х. Савка. – Кишинев, 1973. – 208с.
738358
  Дука Г.Г. Молдавско-украинские культурные и научные связи : история и современность // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (63). – С. 166-173. – ISSN 0374-3896
738359
  Слабу Г.Г. Молдавско-украинские общественно-политические и философские связи 19 века. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Слабу Г.Г.; АН УССР.Объед.совет.Ин-та философии. – К, 1973. – 20л.
738360
  Мироненко Я.П. Молдавско-украинские связи в музыкальном фольклоре: история и современность / Я.П. Мироненко. – Кишинев, 1988. – 142с.
738361
  Брескану Г.А. Молдавское кино / Г.А. Брескану. – Кишинев : Тимпул, 1975. – 24 с.
738362
  Руссев Е.М. Молдавское летописание - памятник феодальной идеологии. / Е.М. Руссев. – Кишинев, 1982. – 372с.
738363
  Постолаки Е.А. Молдавское народное творчество (ХІХ - начало ХХ в.) / Е.А. Постолаки. – Кишинев, 1987. – 203с.
738364
  Попович Н.В. Молдавское народное творчество и вопросы фольклористики в русской печати XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.09 / Попович Н.В.; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии. – К., 1975. – 24л.
738365
   Молдавское Поднестровье в первобытную эпоху. – Кишинёв, 1987. – 130с.
738366
  Платон М.С. Молдавское село сегодня и завтра / М.С. Платон. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1977. – 174 с.
738367
  Гуцул Л.А. Молдавское советское языкознание (1924 - 1965 гг.) / Л.А. Гуцул. – Кишинев, 1969. – 112с.
738368
  Куруч Л.И. Молдавское стихосложение / Л.И. Куруч. – Кишинев, 1985. – 235с.
738369
  Кралюк П. Молдавська держава - один із нащадків Руського королівства? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23-24 червня (№ 107/108). – С. 21
738370
   Молдавська радянська поезія. Антологія. – Київ : Дніпро, 1975. – 326с.
738371
  Бровко Ф. Молдавська Радянська Соціалістична Республіка / Ф. Бровко. – К., 1947. – 16с.
738372
  Ільяшенко К.Ф. Молдавська Радянська Соціалістична Республіка / К.Ф. Ільяшенко. – Київ, 1972. – 71с.
738373
   Молдавське радянське оповідання. – К., 1980. – 224с.
738374
   Молдавські народні пісні. – Київ, 1977. – 127с.
738375
   Молдавські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1969. – 207 с.
738376
  Иванов Л.И. Молдинские были / Л.И. Иванов. – Москва, 1966. – 112с.
738377
  Златін О. Молдова : місце зіткнення геополітики і соціальної реальності // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 35-39. – (Історичні науки)
738378
  Гольцов А. Молдова в сучасній стратегії Росії // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10. – С. 10-13. – (Історичні науки)
738379
   Молдова в эпоху феодализма. – Кишинёв
6. – 1992. – 291с.
738380
  Лупу М. Молдова и СНГ: перспективы развития // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 10 (1617). – С. 19-29. – ISSN 0869-44435
738381
  Крушинська Олена Молдова кольорова : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 126-130 : Фото
738382
  Девятков А.В. Молдова на перекрестке отношений России и ЕС // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 2 : Евросоюз и Россия: политика на постсоветском пространстве. – С. 187-202. – ISSN 0235-5620
738383
  Ляшенко Т. Молдова на шляху євроінтеграції: взаємовідносини влади та опозиції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 361-376
738384
   Молдова. В гости к соседям. Кишинев // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 44-47 : фото
738385
  Тодуа З. Молдова. Костры демократии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 10 (1605). – С. 7-24. – ISSN 0869-44435
738386
  Кулик В. Молдова: "новий старий" театр гібридної війни проти України й ЄС // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 1, 5


  27 березня в Кишиневі відбувся уже традиційний марш уніоністів із приводу 98-ої річниці об"єднання Бессарабії і Румунії. Трохи незвичним виявився масштаб заходу - за різними оцінками, на ньому були присутні від п"яти до десяти тисяч людей (в останні ...
738387
   Молдова: признаки стабильного роста на фоне бремени внешнего долга // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 42. – ISSN 2074-6040
738388
  Фурса С.Я. Молдован Валеріан Васильович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 37. – ISBN 978966-97130-0-1
738389
  Білоус С.В. Молдовська національна меншина Півдня України в дослідженнях істориків Республіки Молдови // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 206-210. – (Історія та географія ; вип. 48)
738390
  Вовк В. Молебень до Богородиці = Oratorium fur die Gottesmutter = Oratorio a Mae de Deus / Віра Вовк ; іл. і обкл. : Зоя Лісовська. – Ріо-де-Жанейро ; Женева : [б. в.], 1997. – 102 с. : іл. – Текст укр., нім., порт.
738391
   Молебна Тетяна Василівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 319-320 : фото
738392
  Бурлаков М.В. Моледі, алгоритми та обчислювальні процедури оптимізації ситуаційного керування у системах обслуговуваня : Автореф... докт. техн.наук: 05, 13, 13; 05.13.06 / Бурлаков М. В.; АН України Ін-т кіберн. – К., 1993. – 31л.
738393
  Янчилина Ф. Молекула анфас и в профиль. Микромир приобщают к 3D-формату // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 27 апреля (№ 17)


  Фундаментальные методы, позволяющие проникнуть в структуру вещества сначала на уровне “нано”, а затем, после статистической обработки большого числа данных об одиночных молекулах, получить макроскопическую информацию, разрабатывают и постоянно ...
738394
  Шевченко С.М. Молекула в пространстве / С.М. Шевченко. – Л, 1986. – 144с.
738395
  Чухрай Е.С. Молекула, жизнь, организм / Е.С. Чухрай. – М, 1981. – 160с.
738396
  Ефремов Г.Д. Молекуларно-биолошки основи на туморните заболуваньа = Molecular-biological aspects of cancer / Георги Д. Ефремов ; Макед. акад. на науките и уметностите, Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологиjа ; [ уред. : A. Андреевски ]. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 89, [ 1 ] с. : іл., табл. – Библиогр.: c. 78-83. – ISBN 9989-649-43-X
738397
  Круглицький М.М. Молекули-пограничники / М.М. Круглицький, В.П. Батюк. – К, 1972. – 44с.
738398
  Іванюк О.М. Молекули m-функцій степені 2 на поверхнях з краєм / О.М. Іванюк, О.О. Пришляк // Proceedings of hte International Geometry Center / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa, 2014. – Vol. 7, n. 3. – С. 27-37. – ISSN 2072-9812


  Ми розглядаємо молекули з атомів степені 2 на поверхнях з краєм. Всі можливі молекули, які можна отримати склеюванням атомів складності 2 m-функцій на поверхнях з краєм, обчислюються трьома способами: 1) Склеювання тих двох атомів між собою, в першому ...
738399
  Гадзінський Я. Молекули та сніжинки // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 326-333
738400
  Иванов В.И. Молекулы-гиганты / В.И. Иванов. – М., 1951. – 119с.
738401
  Эткинс П.У. Молекулы / П.У. Эткинс. – Москва : Мир, 1991. – 215с. – ISBN 5-03-0011208-7
738402
  Дмитриев И.С. Молекулы без химических связей (очерки о "химической топологии") / И.С. Дмитриев. – Ленинград : Химия, 1980. – 159с.
738403
  Ораевская А.Н. Молекулы генераторы. / А.Н. Ораевская. – М, 1964. – 296с.
738404
  Сойфер В.Н. Молекулы живых клеток / В.Н. Сойфер. – М, 1975. – 208с.
738405
  Старз Д. Молекулы жизни / Д. Старз. – М., 1976. – 103с.
738406
  Холодова Ю.Д. Молекулы жизни / Ю.Д. Холодова, Н.В. Кивенко. – Киев : Знание Украины, 1987. – 48с. – (Сер.8 "Новое в науке, технике, производстве" ; № 17)
738407
  Товарницкий В.И. Молекулы и вирусы / В.И. Товарницкий. – Москва : Советская Россия, 1978. – 208с.
738408
  Волькенштейн М.В. Молекулы и жизнь / М.В. Волькенштейн. – Москва, 1965. – 504с.
738409
  Волькенштейн М.В. Молекулы и их строение / М.В. Волькенштейн. – Москва ; Ленинград : Издателство АН СССР, 1955. – 231 с.
738410
   Молекулы и клетки. – М., 1966. – 186с.
738411
   Молекулы и клетки. – М.
2. – 1967. – 164с.
738412
   Молекулы и клетки. – М.
3. – 1968. – 207с.
738413
   Молекулы и клетки. – М.
4. – 1969. – 239с.
738414
   Молекулы и клетки. – М.
5. – 1970. – 211с.
738415
   Молекулы и клетки. – М.
6. – 1977. – 336с.
738416
   Молекулы и клетки. – М.
Вып. 7. – 1982. – 221с.
738417
  Ферми Э. Молекулы и кристаллы : Пер. с нем. / Э. Ферми. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 267с.
738418
  Краснов К.С. Молекулы и химическая связь / К.С. Краснов. – М., 1977. – 280с.
738419
  Краснов К.С. Молекулы и химическая связь / К.С. Краснов. – 2-е изд., перераб и доп. – М., 1984. – 295с.
738420
  Баблоянц А. Молекулы, динамика и жизнь: Введение в самоорганизацию материи : пер. с англ. / А. Баблоянц. – Москва : Мир, 1990. – 373 с. – ISBN 5-03-001209-5
738421
  Минков И.Н. Молекулярна биология / И.Н. Минков. – Пловдив, 1986. – 228с.
738422
  Єльська Г.В. Молекулярна біологія — важлива і перспективна наука (доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 64-65. – ISSN 1027-3239
738423
  Сиволоб А.В. Молекулярна біологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / АП.В. Сиволоб ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-439-068-9
738424
  Нипорко О.Ю. Молекулярна динаміка білків: класичні силові поля і надійність траєкторій // Ukrainica bioorganica acta : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2013. – Т. 11, № 1. – С. 53-67


  Методи обчислювальної молекулярної динаміки (МД) дають змогу розрізняти й оцінювати нюанси структури/поведінки білків, які неможливо зафіксувати інструментальними методами, зокрема, виявляти узгоджені рухи віддалених частин білка і дистантні ефекти ...
738425
   Молекулярна динаміка в моделюванні структури та властивостей рідких металів / О.В. Самсонніков, В.П. Казіміров, О.С. Роїк, В.Е. Сокольський // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 108-112. – ISBN 966-594-601-3
738426
   Молекулярна динаміка другої ізоформи фактора елонгації трансляції 1А людини / Каніболоцький, О. Новосильна, Б. Негруцький, М. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-39. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Методом моделювання за гомологією побудована модель другої ізоформи факторa елонгації трансляції 1А (eEF1A2) людини. Методом моделювання молекулярної динаміки досліджено конформаційну рухливість eEF1A2. Встановлено, що білок характеризується значними ...
738427
  Микуляк В.В. Молекулярна динаміка тирозил-тРНК синтетази еубактерії Mycobacterium tuberculosis та формування метастабільних елементів в активному центрі : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Микуляк Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 135 арк. – Бібліогр.: арк. 112-135
738428
  Микуляк В.В. Молекулярна динаміка тирозил-тРНК синтетази еубактерії Mycobacterium tuberculosis та формування метастабільних елементів в активному центрі : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Микуляк Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
738429
  Кульчицький В.О. Молекулярна електроніка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 181-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Подано огляд деяких існуючих технологій молекулярної електроніки, починаючи від будови логічних схем і закінчуючи технологією їх вироблення. Описані властивості молекулярних провідників і перемикачів, принцип роботи молекулярного обчислювача. The ...
738430
   Молекулярна інтрига // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 3


  "На сторінках одного з найбільш престижних міждисциплінарних наукових видань світу - журналу Nature Communications - вийшла стаття, присвячена ролі деяких рецепторів у патогенезі запалення шкіри та пов"язаних із цим симптомів. До складу міжнародного ...
738431
  Сиволоб А.В. Молекулярна організація хромосом : навч. посібник [для студ. біол. ф-тів ун-тів, аспірантів і науковців] / А.В. Сиволоб, К.С. Афанасьєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 286, [1] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-721-3
738432
   Молекулярна структура води у вуглецевих нанотрубках / І.І. Адаменко, В.Ф. Королович, С.О. Архипов, К.О. Мороз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 241-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Огляд молекулярної структури води у вуглецевих нанотрубах базується на дослідженнях проведених методом молекулярної динаміки і даний в термінах радіального розподілу атомів, динаміки водневих зв"язків та калоричних властивостей системи. It is reviewed ...
738433
  Голик О.З. Молекулярна структура й фізичні властивості деяких поліксилоксанів / О.З. Голик, П.П. Чолпан. – Київ : АН УРСР
2 : Структура й фізичні властивості ізов"язкісних полісилоксанів. – 1960. – Окремий відб.: АН УРСР. Відділ фізико-математичних наук. Українсикй фізичний журнал, Т.5, №6, листопад- грудень
738434
  Голик О.З. Молекулярна структура й фізичні властивості деяких поліксилоксанів / О.З. Голик, П.П. Чолпан. – Київ : АН УРСР
3. : В"язкість, стисливість і структура рідких циклічних полісилоксанів. – 1960. – С. 850-856. – Окремий відб.: АН УРСР. Відділ фізико-математичних наук. Український фізичний журнал Т.5, №6, листопад-грудень
738435
  Фахретдінов І.А. Молекулярна теорія рівноважних властивостей сумішей неелектролітів з врахуванням кореляційних ефектів. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.14 / Фахретдінов І.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 32л.
738436
  Радченко І.В. Молекулярна фізика : учб. посібник / І.В. Радченко. – 3-є вид., переробл. і доп. – Харків : Видавництво Харківського університету, 1959. – 539 с.
738437
  Дутчак Я.Й. Молекулярна фізика : Навч.пос. / Я.Й. Дутчак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 1973. – 264с.
738438
  Клим М.М. Молекулярна фізика : Навчальний посібник для студ. фізичних спец. ун-тів / М.М. Клим, П.М. Якібчук. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 544с. – ISBN 966-613-245-1
738439
  Булавін Л.А. Молекулярна фізика : підручник / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв. – Київ : Знання, 2006. – 567с. – (Класична та сучасна фізика). – ISBN 966-346-223-X
738440
  Шиманський Ю.І. Молекулярна фізика : Навчальний посібник для студ. фізичних спеціальностей ун-тів / НУ "Києво-Могилянська академія"; Ю.І. Шиманський, О.Т. Шиманська. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 462с. – ISBN 966-518-396-6
738441
  Якібчук П.М. Молекулярна фізика : лабораторний практикум : навчальний посібник / П.М. Якібчук, А.В. Королишин ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 130 с. – ISBN 978-966-613-714-5
738442
   Молекулярна фізика : задачі, запитання :навчально-методичний посібник / С.М. Гойса, В.Є Короновський., Л.В. Іщук, Н.П. Харченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2009. – 66 с.
738443
  Якібчук П.М. Молекулярна фізика : підручник / П.М. Якібчук, М.М. Клим ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 583, [1] с. : іл., табл., портр. – Предм. покажч.: с. 573-578. – ISBN 978-966-613-975-0
738444
   Молекулярна фізика в задачах : Навчально-методичний посібник. – Київ : Київський університет, 2005. – 150с. – Шифр дубл.53 Моле.Доп.карт.рфз.
738445
  Булавін Л.А. Молекулярна фізика і буряківництво / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, А.В. Волянський // Цукрові буряки, 1999. – №6(12)
738446
  Булавін Л.А. Молекулярна фізика і буряківництво / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, А.В. Волянський // Цукрові буряки, 2000. – № 1 (13)
738447
  Маліновський А.Е. Молекулярна фізика і тепло / А.Е. Маліновський. – Харків ; Київ, 1934. – 156 с.
738448
  Шульга М.С. Молекулярна фізика і термодинаміка в демонстраційних дослідах / М.С. Шульга. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1981. – 128с.
738449
  Жихарєв В.М. Молекулярна фізика і термодинамічні властивості речовин : навч.-метод. матеріали до курсу лекцій з загальної фізики : для студентів 1-го курсу фіз. ф-ту Ужгород. нац. ун-ту / В.М. Жихарєв ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Фіз. ф-т, Каф. фізики напівпровідників. – Ужгород : [б. в.]
Ч. 1 : Молекулярно-кінетична теорія ідеального газу. – 2017. – 102, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 102
738450
  Гапчин Б.М. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум : навч.пос. / Б.М. Гапчин, Я.Й. Дутчак, В.С. Френчко. – Львів : Світ, 1990. – 237 с.
738451
  Шиманська О.Т. Молекулярна фізика. Фізичний практикум : навч. посібник для студ. фізичних спец. вищих навч. закладів / О.Т. Шиманська ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Львів : Євросвіт, 2009. – 344 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-8364-42-6
738452
   Молекулярна фізика: задачі, запитання : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / [С.М. Гойса та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 191, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 189. – ISBN 978-966-439-358-1
738453
   Молекулярна філогенія і сучасна таксономія наземних спорових рослин = Molecular phylogeny and recent taxonomy of terrestrial sporen plants / [С.Я. Кондратюк та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 227, [5] с., [16] арк. фотоіл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 205-225. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1332-2
738454
  Еременко М А. Молекулярная адсорбция металлзамещенными : Автореф... канд. хим.наук: / Еременко А.М; АН УССР. Ин-т физ. химии им. Л.В.Писаржевского. – К., 1967. – 14л.
738455
  Ноздрев В.Ф. Молекулярная акустика : Учебное пособие / В.Ф. Ноздрев, Н.В. Федорищенко. – Москва : Высшая школа, 1974. – 288 с.
738456
  Шубин А.А. Молекулярная ассоциация карбоновых кислот и их инфракрасные спектры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шубин А.А.; Физ. ин-т им. П.Н.Лебедва. АН СССР. – М., 1954. – 11л.
738457
  Белозерский А.Н. Молекулярная биология - новая ступень познания природы / А.Н. Белозерский. – Москва : Советская Россия, 1970. – 190с.
738458
   Молекулярная биология. – М., 1964. – 344с.
738459
  Бреслер С.Е. Молекулярная биология / С.Е. Бреслер. – Ленинград : Наука, 1973. – 577 с.
738460
  Ашмарин И.П. Молекулярная биология / И.П. Ашмарин. – Ленинград, 1974. – 360с.
738461
  Ашмарин И.П. Молекулярная биология / И.П. Ашмарин. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Ленинградский университет, 1977. – 367с. : табл.
738462
  Спирин А.С. Молекулярная биология : Структура рибосомы и биосинтез белка : учебник для студ. биол. спец. вузов / А.С. Спирин. – Москва : Высшая школа, 1986. – 302 с. : ил.
738463
   Молекулярная биология / Спирин А.С. – М., 1990. – 351с.
738464
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 29, № 1. – 1995
738465
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 29, № 2. – 1995
738466
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 29, № 3. – 1995
738467
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 29, № 4. – 1995
738468
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 29, № 5. – 1995
738469
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 29, № 6. – 1995
738470
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 30, № 2. – 1996
738471
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 30, № 3. – 1996
738472
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 30, № 4. – 1996
738473
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 30, № 5. – 1996
738474
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 30, № 6. – 1996
738475
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 30, № 1. – 1996
738476
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 31, № 1. – 1997
738477
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 31, № 2. – 1997
738478
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 31, № 3. – 1997
738479
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 36, № 3. – 2002
738480
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 36, № 5. – 2002
738481
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 36, № 6. – 2002
738482
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т..36, № 4. – 2002
738483
   Молекулярная биология. – Москва : Наука. – ISSN 0026-8984
Т. 36, № 1. – 2002
738484
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 36, № 2. – 2002
738485
  Мушкамбаров Н.Н. Молекулярная биология : учебное пособие для студентов медицинских вузов / Н.Н. Мушкамбаров, С.Л. Кузнецов. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2003. – 544 с. – ISBN 5-89481-140-6
738486
   Молекулярная биология. – Москва : Наука. – ISSN 0026-8984
Том 37, № 1. – 2003
738487
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 37, № 3. – 2003
738488
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Том 37, № 4. – 2003
738489
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 37, № 5. – 2003
738490
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Том 37, № 6. – 2003
738491
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 37, № 2. – 2003
738492
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 38, № 1. – 2004
738493
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Том 38, № 2. – 2004
738494
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 38, № 3. – 2004
738495
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Том 38, № 4. – 2004
738496
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 38, № 6. – 2004
738497
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 38, № 5. – 2004
738498
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 39, № 1. – 2005
738499
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 39, № 2. – 2005
738500
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 39, № 3. – 2005
738501
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 39, № 4. – 2005
738502
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 39, № 5. – 2005
738503
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 39, № 6. – 2005
738504
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 40, № 1. – 2006
738505
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 40, № 6. – 2006
738506
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 40, № 3. – 2006
738507
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 40, № 4. – 2006
738508
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 40, № 5. – 2006
738509
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 40, № 2. – 2006
738510
  Мушкамбаров Н.Н. Молекулярная биология : учебное пособие для студентов медицинских вузов / Н.Н. Мушкамбаров, С.Л. Кузнецов. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Мед. информ. агентство, 2007. – 535, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-89481-618-1
738511
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 41, № 1. – 2007
738512
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 41, № 2. – 2007
738513
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 41, № 3. – 2007
738514
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 41, № 4. – 2007
738515
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 41, № 5. – 2007
738516
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 41, № 6. – 2007
738517
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 42, № 1. – 2008
738518
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 42, № 3. – 2008
738519
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 42, № 4. – 2008
738520
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 42, № 5. – 2008
738521
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 42, № 2. – 2008
738522
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 42, № 6. – 2008
738523
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 43, № 2. – 2009
738524
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 43, № 1. – 2009
738525
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 43, № 3. – 2009
738526
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 43, № 4. – 2009
738527
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 43, № 5. – 2009
738528
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 43, № 6. – 2009
738529
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 44, № 6. – 2010
738530
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 44, № 1. – 2010
738531
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 44, № 2. – 2010
738532
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 44, № 3. – 2010
738533
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 44, № 4. – 2010
738534
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 44, № 5. – 2010
738535
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 45, № 1. – 2011
738536
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 45, № 4. – 2011
738537
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 45, № 5. – 2011
738538
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 45, № 6. – 2011
738539
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 45, № 2. – 2011
738540
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 45, № 3. – 2011
738541
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 46, № 1. – 2012
738542
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 46, № 2. – 2012
738543
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 46, № 3. – 2012
738544
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 46, № 4. – 2012
738545
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 46, № 5. – 2012
738546
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 46, № 6. – 2012
738547
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 47, № 1. – 2013
738548
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 47, № 2. – 2013
738549
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 47, № 3. – 2013
738550
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 47, № 6. – 2013
738551
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 47, № 4. – 2013
738552
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 47, № 5. – 2013
738553
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 48, № 3. – 2014
738554
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 48, № 4. – 2014
738555
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 48, № 2. – 2014
738556
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 48, № 5. – 2014
738557
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 48, № 6. – 2014
738558
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 49, № 1. – 2015
738559
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 49, № 2. – 2015
738560
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 49, № 3. – 2015
738561
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 49, № 4. – 2015
738562
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 49, № 5. – 2015
738563
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 49, № 6. – 2015
738564
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 50, № 6. – 2016
738565
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 50, № 1. – 2016
738566
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 50, № 2. – 2016
738567
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 50, № 3. – 2016
738568
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 50, № 4. – 2016
738569
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 50, № 5. – 2016
738570
  Прангишвили Д.А. Молекулярная биология архебактерий / Д.А. Прангишвили. – Тбилиси, 1989. – 170с.
738571
   Молекулярная биология вирусов. – М., 1971. – 496с.
738572
  Стент Гюнтер Молекулярная биология вирусов бактерий. / Стент Гюнтер. – М., 1965. – 467с.
738573
  Уотсон Д.Д. Молекулярная биология гена / Д.Д. Уотсон. – М, 1967. – 463с.
738574
  Уотсон Д.Д. Молекулярная биология гена / Д.Д. Уотсон. – М, 1978. – 720с.
738575
  Соколовская Б.Х. Молекулярная биология и генетика в 10 классе / Б.Х. Соколовская. – М., 1970. – 176с.
738576
  Коротяев А.И. Молекулярная биология и медицина : [монография] / А.И. Коротяев, Н.Н. Лищенко. – Москва : Медицина, 1987. – 288 с.
738577
   Молекулярная биология клетки : в 5 томах. – М.
Т. 1. – 1986. – 223с.
738578
   Молекулярная биология клетки : в 5 томах. – М.
Т. 2. – 1986. – 312с.
738579
   Молекулярная биология клетки : в 5 томах. – М.
Т. 3. – 1987. – 296с.
738580
   Молекулярная биология клетки : в 5 томах. – М.
Т. 4. – 1987. – 197с.
738581
   Молекулярная биология клетки : в 5 томах. – М.
Т. 5. – 1987. – 231с.
738582
  Уилсон Дж. Молекулярная биология клетки = Сборник задач : Учебные издания / Дж. Уилсон, Т. Хант; Пер. с англ. А.Д. Морозкина, Г.И. Эйснер, А.В. Никашина; Под ред. И.А. Крашенникова. – Москва : Мир, 1994. – 520с. – ISBN 5-03-001999-5
738583
   Молекулярная биология клетки : В 3-х томах / Б. Алберс, Д. Брей, Дж. Льюис, М. Рэфф, К. Робертс, Дж. Уотсон; Под ред. Г.П. Георгиева и Ю.С. Ченцова. – 2-е изд., перер. и допол. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-001986-3
Т.1. – 1994. – 517с.
738584
   Молекулярная биология клетки : В 3-х томах / Б. Алберс, Д. Брей, Дж. Льюис, М. Рэфф, К. Робертс, Дж. Уотсон; Под ред. Г.П. Георгиева и Ю.С. Ченцова. – 2-е изд., перер. и допол. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-001987-1
Т.2. – 1994. – 544с.
738585
   Молекулярная биология клетки : В 3-х томах / Б. Алберс, Д. Брей, Дж. Льюис, М. Рэфф, К. Робертс, Дж. Уотсон; Под ред. Г.П. Георгиева и Ю.С. Ченцова. – 2-е изд., перер. и допол. – Москва : Мир
Т.3. – 1994. – 504с.
738586
  Фаллер Д.М. Молекулярная биология клетки = Molecular Basis of medical cell biology : руководство для врачей / Джеральд М.Фаллер, Деннис Шилдс ; пер. с англ. под. общ. ред. И.Б. Збарского. – Москва : Бином, 2003. – 272 с. : илл. – ISBN 5-9518-0013-7
738587
  Фаллер Д.М. Молекулярная биология клетки = Molecular Basis of Medical Cell Biology : руководство для врачей / Джеральд М. Фаллер, Денис Шилдс ; пер. с англ. под общ. ред. И.Б. Збарского. – Москва : Бином-Пресс, 2004. – 272 с. : илл. – ISBN 5-9518-0013-7
738588
  Бучацкий Л.П. Молекулярная биология парвовирусов : учебное пособие / Л.П. Бучацкий. – Киев : КГУ, 1982. – 82 с. : табл.
738589
  Нейфах А.А. Молекулярная биология процессов развития / А.А. Нейфах. – М., 1977. – 312с.
738590
  Боннер Дж. Молекулярная биология развития / Дж. Боннер. – Москва : Мир, 1967. – 179 с.
738591
   Молекулярная биология старения. – К., 1969. – 196с.
738592
  Степанов В.М. Молекулярная биология. / В.М. Степанов. – М, 1996. – 336с.
738593
  Степанов В.М. Молекулярная биология. Структура и функции белков : Учеб. для студ. высш.учеб.заведений / В.М. Степанов; Московский гос.ун-т им. М.В. Ломоносова; Под ред. А.С. Спирина. – 3-е изд. – Москва : Изд-во Московского университета; Наука, 2005. – 336с. – (Класический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Ред. совет серии: В.А. Садовничий (предс.), О.С. Виханский, А.К. Голиченков и др.). – ISBN 5-211-04971-3
738594
  Глик Б. Молекулярная биотехнология = Molecular Biotechnology / Б. Глик, Дж. Пастернак ; пер. с англ. Н.В. Баскаковой, О.А. Колесниковой и др. ; под ред. Н.К. Янковского. – Москва : Мир, 2002. – 589с. : илл. – ISBN 5-03-003328-9
738595
  Глик Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение [Електронний ресурс] / Б. Глик, Дж. Пастернак; Пер. с англ. – Москва : Мир, 2002. – 589с. : илл. – ISBN 5-03-003328-9
738596
  Сетлоу Р. Молекулярная биофизика : пер. с англ. / Р. Сетлоу, Э. Полард. – Москва : Мир, 1964. – 437 с.
738597
   Молекулярная биофизика. – М., 1965. – 252с.
738598
  Волькенштейн М.В. Молекулярная биофизика / М.В. Волькенштейн. – Москва : Наука, 1975. – 616 с. : ил. – (Физика жизненных процессов)
738599
  Косовер Э. Молекулярная биохимия / Э. Косовер; Под ред. акад. А.Е. Браунштейна, Я.М. Варшавского. – Москва : Мир, 1964. – 336 с.
738600
  Шморгун А.В. Молекулярная будова і теплофізичні властивості полі-і-олефінів та статистичних сополімерів на їх основі. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.14 / Шморгун А.В.; КГУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 18л.
738601
  Берд Г. Молекулярная газовая динамика : пер. с англ. / Г. Берд. – Москва : Мир, 1981. – 319 с.
738602
   Молекулярная газовая динамика и динамика разреженого газа. – М.
1. – 1985. – 278с.
738603
   Молекулярная газовая динамика и динамика разреженого газа. – М.
2. – 1985. – 279-532с.
738604
  Басс В.П. Молекулярная газовая динамика и ее приложения в ракетно-космической технике / В.П. Басс ; НАНУ ; Национальное космическое агентство Украины ; Ин-т технической механики. – Киев : Наукова думка, 2008. – 272 с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 978-966-00-0746-8
738605
   Молекулярная газодинамика. – М., 1982. – 239с.
738606
   Молекулярная газодинамика и механика неоднородных сред. – М., 1990. – 262с.
738607
   Молекулярная генетика. – М., 1963. – 106с.
738608
   Молекулярная генетика. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1964. – 570с.
738609
  Ратнер В.А. Молекулярная генетика / В.А. Ратнер. – Новосибирск, 1983. – 256с.
738610
  Барабанщиков Б.И. Молекулярная генетика : учебное пособие / Б.И. Барабанщиков. – Казань, 1985. – 92 с.
738611
  Максимова Н.П. Молекулярная генетика : Сборник заданий и тестов: Учебное пособие для студ. биологич. специальностей вузов / Н.П. Максимова. – Минск : БГУ, 2003. – 86 с. – ISBN 985-445-912-8
738612
   Молекулярная генетика взаимодействия бактерий с растениями. – М., 1988. – 415с.
738613
  Гендон Ю.З. Молекулярная генетика вирусов человека и животных. / Ю.З. Гендон. – Москва, 1975. – 303с.
738614
  Дубинин Н.П. Молекулярная генетика и действие излучений на наследственность / Н.П. Дубинин. – Москва : Атомиздат, 1963. – 240 с.
738615
   Молекулярная генетика микроорганизмов. – М., 1988. – 156с.
738616
   Молекулярная генетика митохондрий. – Л., 1977. – 219с.
738617
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 1995
738618
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 1995
738619
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 1995
738620
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 1996
738621
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 1996
738622
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 1996
738623
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 1996
738624
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 1997
738625
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 1997
738626
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 1997
738627
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 1997
738628
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 1998
738629
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 1998
738630
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 1998
738631
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 1999
738632
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 1999
738633
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 1999
738634
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 1999
738635
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2000
738636
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2000
738637
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2000
738638
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2000
738639
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2001
738640
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2001
738641
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2001
738642
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2001
738643
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2002
738644
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2002
738645
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2002
738646
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2002
738647
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2003
738648
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2003
738649
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2003
738650
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2003
738651
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2004
738652
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2004
738653
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2004
738654
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2004
738655
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2005
738656
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2005
738657
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2005
738658
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2005
738659
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2006
738660
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2006
738661
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2006
738662
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2006
738663
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2007
738664
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2007
738665
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2007
738666
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2007
738667
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2008
738668
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2008
738669
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2008
738670
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2008
738671
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2009
738672
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2009
738673
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2009
738674
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2009
738675
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2010
738676
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2010
738677
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2010
738678
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2010
738679
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2011
738680
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2011
738681
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2011
738682
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2012
738683
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2012
738684
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2012
738685
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2012
738686
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2013
738687
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2013
738688
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2013
738689
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2013
738690
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2014
738691
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2014
738692
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2014
738693
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2015
738694
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2015
738695
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2015
738696
  Стент Гюнтер Молекулярная генетика. / Стент Гюнтер. – М., 1974. – 535с.
738697
  Стент Гюнтер Молекулярная генетика. / Стент Гюнтер, Кэлиндар Ричард. – 2-е изд. – М., 1981. – 646с.
738698
  Бриллиантов Н.В. Молекулярная динамика неупорядоченных сред / Н.В. Бриллиантов, О.П. Ревокатов. – Москва : Издательство Московского университета, 1996. – 159 с.
738699
  Козловский В.Х. Молекулярная динамическая теория сегнетоэлектрических свойств кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Козловский В.Х.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 12л. – Бібліогр.:с.12
738700
  Коффи У. Молекулярная диффузия и спектры : Пер. с англ. / У. Коффи, М. Ивенс, П. Григолини. – Москва : Мир, 1987. – 384 с.
738701
   Молекулярная жидкостная хроматография. – Черноголовка, 1979. – 91 с.
738702
  Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология : В 3-х т. / П. Зенгбуш; Под ред. и с предисловием В.А. Энгельгардта. – Москва : Мир
Т. 1. – 1982. – 368с.
738703
  Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология : В 3-х т. / П. Зенгбуш; Под ред. и с предисловием В.А. Энгельгардта. – Москва : Мир
Т. 2. – 1982. – 440с.
738704
  Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология : В 3-х т. / П. Зенгбуш. – М. : Мир
Т. 3. – 1982. – 344 с. : ил.
738705
   Молекулярная и клеточная биофизика. – М., 1977. – 308с.
738706
  Кульберг А.Я. Молекулярная иммунология : учеб. пособ. / А.Я. Кульберг. – Москва : Высшая школа, 1985. – 287 с. : ил.
738707
  Френкель С.Я. Молекулярная кибернетика / С.Я. Френкель. – Львов, 1990. – 165с.
738708
  Вульфсон С.Г. Молекулярная магнетохимия / С.Г. Вульфсон. – Москва, 1991. – 260с.
738709
  Одинаев С. Молекулярная метория структурной релаксации и вязко-упругие свойства классических жидкостей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Одинаев С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 18 с.
738710
  Буркет У.Э. Молекулярная механика / У.Э. Буркет, Л. Норман. – М., 1986. – 364с.
738711
   Молекулярная микробиология. – М., 1977. – 520с.
738712
  Рамбиди Н.Г. Молекулярная микроэлектроника : истоки и надежды / Н.Г. Рамбиди, В.М. Замалин. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
738713
  Келих С. Молекулярная нелинейная оптика : Пер.с польск. / С. Келих. – Москва : Наука, 1981. – 671 с.
738714
  Сейц И.Ф. Молекулярная онкология / И.Ф. Сейц, П.Г. Князев. – Ленинград, 1986. – 352с.
738715
  Волькенштейн М.В. Молекулярная оптика / М.В. Волькенштейн. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1951. – 744 с.
738716
  Рыбальченко В.К. Молекулярная организация и ферментативная активность биологических мембран / В.К. Рыбальченко. – К., 1977. – 211с.
738717
  Ритов Б В. Молекулярная организация и функциональны свойства транспортной Са-зависимой аденозинтрифосфатазы саркоплазматического ретикулума / Б В. Ритов, . – Иркутск, 1983. – 133с.
738718
  Туркин Андрей Игоревич Молекулярная организация сократительного чехла пиоцина R1 : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Туркин Андрей Игоревич; АН СССР. Ин-т биохимии. – М., 1980. – 23л.
738719
  Карташов В.Р. Молекулярная перегруппировака при галогенировании диалкил- и акилфенилизопропенилкарбиновлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Карташов В. Р. ; ЛГУ. – Ленинград, 1967. – 16 с.
738720
  Сандитов Д.С. Молекулярная подвижность и "микропластичность" неорганических стекол : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Сандитов Д.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
738721
  Сусло С.А. Молекулярная подвижность полимерных цепей некоторых армированных пластиков с наполненным связующим. : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Сусло С.А.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1984. – 17л.
738722
  Фабуляк Ф.Г. Молекулярная подвижность полимеров в поверхностных слоях. / Ф.Г. Фабуляк. – К., 1983. – 143с.
738723
  Гэйто Дж. Молекулярная психобиология / Дж. Гэйто. – Москва : Мир, 1969. – 276 с.
738724
  Товбин Ю.К. Молекулярная равновесная теория двумерных капель адсорбата на поверхности неоднородных адсорбентов // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 8. – С. 1135-1149. – ISSN 0044-4537
738725
   Молекулярная радиобиология. – М., 1972. – 262с.
738726
  Дертингер Г. Молекулярная радиобиология: действие ионизирующих излучений на элементарные биол. объекты / Г. Дертингер, Х. Юнг. – Москва : Атомиздат, 1973. – 248 с.
738727
   Молекулярная релаксация в жидких монохлор- и монобромбензолах / Л.А. Булавин, И.И. Адаменко, Н.А. Атамась, В.Е. Погорелов // ЖФХ, 1996. – №1


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
738728
   Молекулярная релаксация в жидком монобромбензоле / Л.А. Булавин, Н.А. Атамась, А.И. Лезингевич, В.Е. Погорелов // Мат. конф. "Структурно-динамические процессы в неупорядоченных средах"


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
738729
  Саливон Георгий Иванович Молекулярная релаксация в жидкости и ее проявление в спектрах спонтанного и комбинационного рассеяния : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Саливон Георгий Иванович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 20 с.
738730
  Саливон Георгий Иванович Молекулярная релаксация в жидкости и ее проявление в спектрах спонтанного комбинационного рассеяния : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Саливон Георгий Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 161л.
738731
  Погорелов Валерий Евгеньевич Молекулярная релаксация в конденсированной фазе и ее проявления в спектрах комбинационного рассеяния света : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.05 / Погорелов Валерий Евгеньевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – л.
738732
  Булавин Л.А. Молекулярная релаксация в монозамещенных бензола. / Л.А. Булавин, Н.А. Атамась, В.Е. Погорелов // 1-й Украинско-польский симпозиум по водородной связи.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
738733
  Бабаевская Т.П. Молекулярная сорбиция и ионный обмен алифатических многоосновных кислот на ионообменных смолах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.071 / Бабаевская Т.П. ; Белор. гос. ун-т. – Минск, 1969. – 24 с.
738734
  Власова В.И. Молекулярная сорбция и обмен ионов ароматических кислот на сильноосновных анионитах : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Власова В.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.26
738735
   Молекулярная спектроскопия : тезисы докладов Респ. конф., 1972. – Киев : Наукова думка
Ч. 2. – 1972. – 60 с.
738736
  Мальцев А.А. Молекулярная спектроскопия (теория, практические работы, задачи) : Учеб.пособие / А.А. Мальцев. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 272 с.
738737
  Сидоренко В.М. Молекулярная спектроскопия биологических сред : Учеб. пособие для студ., обуч. по направлению подготовки диплом. спец. "Биомедицинская техника" и "Биомедицинская инженерия" / В.М. Сидоренко. – Москва : Высшая школа, 2004. – 192с. – ISBN 5-06-004067-4
738738
   Молекулярная спектроскопия высокого и сверхвысокого разрешения. – Новосибирск : Наука, 1976. – 159 с.
738739
  Казаченко Л.П. Молекулярная спектроскопия жидкостей. / Л.П. Казаченко. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1978. – 175с.
738740
  Авраменко В.И. Молекулярная спектроскопия и строение органических соединений : учеб. пособие [для студентов вузов] / В.И. Авраменко ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск : ДГУ, 1986. – 88 с. : ил. – Библиогр.: с. 86
738741
  Юрченко Эдуард Николаевич Молекулярная спектроскопия и структурная химия новых биметаллических координационных соединений и катализаторов : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Юрченко Эдуард Николаевич; АН СССР. Сиб. отд., ин-т неорган. химии. – Новосибирск, 1985. – 42л.
738742
  Мак-Глинн Молекулярная спектроскопия триплетного состояния : пер. с англ. / Мак-Глинн. – Москва : Мир, 1972. – 448 с.
738743
   Молекулярная структура : межвуз. сб. науч. трудов. – Иваново : ИХТИ, 1990. – 159с.
738744
  Белая М.Л. Молекулярная структура воды / М.Л. Белая, В.Г. Левадный. – М., 1987. – 63с.
738745
  Голик А.З. Молекулярная структура и вязкость жидкостей / А.З. Голик, 1949. – 34-46с. – Отд. оттиск: Украинский химический журнал, Т.14, вып.2, 1949. – Библ.: С.45
738746
  Лукевиц Э.Я. Молекулярная структура кремнийорганических соединений / Э.Я. Лукевиц. – Рига, 1988. – 295с.
738747
   Молекулярная структура углеводородов и гетероатомных соединений нефти и седиментитов. – М., 1978. – 75с.
738748
  Шпигиль С. Молекулярная теория адсорбции на кристаллах со ступенями роста : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Шпигиль С. ; МГУ. – Москва, 1969. – 16 с.
738749
  Пошкус Д.П. Молекулярная теория адсорбции при небольших заполнениях поверхности. : Автореф... доктор хим.наук: 073 / Пошкус Д.П.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1972. – 40л.
738750
  Гиршфельдер Дж . Молекулярная теория газов и жидкостей = Molecular theory of gases and liquids / Дж. Гиршфельдер, Ч.Кертисс и Р.Берд ; пер. с англ. под ред. Е.В. Ступоченко. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 929с.
738751
  Роулинсон Дж. Молекулярная теория капиллярности. : пер. с англ. / Дж. Роулинсон, Б. Уидом. – Москва : Мир, 1986. – 375с.
738752
  Блох Ф. Молекулярная теория магнетизма : пер. с нем. / Ф. Блох. – Харков, Киев : ГНТИ Украины, 1934. – 111 с.
738753
  Сотский Б.А. Молекулярная теория полного отражения света. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сотский Б.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1958. – 12л.
738754
  Фахретдинов Идрис Акрамович Молекулярная теория равновесных свойств смесей неэлектролитов с учетом корреляционных эффектов : Дис... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.14 / Фахретдинов Идрис Акрамович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1997. – 267л. – Бібліогр.:л.240-267
738755
  Пригожин И.Р. Молекулярная теория растворов / И.Р. Пригожин. – М, 1990. – 358с.
738756
  Одинаев Саидмухамед Молекулярная теория структурной релаксации и вязко-упругие свойства классических жидкостей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Одинаев Саидмухамед; АН Тадж.ССР, Физ-тех ин-т им. С.У.Умарова. – Душанбе, 1982. – 126л. – Бібліогр.:л.113-126
738757
  Рымкевич П.А. Молекулярная физика : раб. книга / П.А. Рымкевич. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ленинград : Кубуч, 1932. – 144с.
738758
  Млодзеевский А.Б. Молекулярная физика / А.Б. Млодзеевский. – 5-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1941. – 272 с.
738759
  Штрауф Е.А. Молекулярная физика / Е.А. Штрауф. – Москва ; Ленинград, 1949. – 576 с.
738760
  Штрауф Е.А. Молекулярная физика / Е.А. Штрауф. – Ленинград; Москва : ГИТТЛ, 1949. – 576с.
738761
  Кикоин И.К. Молекулярная физика : учеб. пособие / И.К. Кикоин, А.К. Кикоин. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 500 с.
738762
  Телеснин Р.В. Молекулярная физика / Р.В. Телеснин. – Москва, 1965. – 298 с.
738763
  Радченко И.В. Молекулярная физика / И.В. Радченко. – Москва : Наука, 1965. – 479с.
738764
  Дерябин В.М. Молекулярная физика / В.М. Дерябин. – Тюмень, 1969. – 174с.
738765
  Телеснин Р.В. Молекулярная физика : учеб.пособие / Р.В. Телеснин. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 360с.
738766
  Бурштейн А.И. Молекулярная физика / А.И. Бурштейн. – Новосибирск
1. – 1975. – 160с.
738767
  Бурштейн А.И. Молекулярная физика : курс лекций / А.И. Бурштейн. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета
Ч. 2. – 1975. – 181 с.
738768
  Кикоин А.К. Молекулярная физика : Учеб.пособие / А.К. Кикоин. – Москва : Наука, 1976. – 480 с.
738769
  Бурштейн А.И. Молекулярная физика / А.И. Бурштейн. – Новосибирск
1. – 1976. – 182с.
738770
   Молекулярная физика. – М., 1977. – 48с.
738771
  Шебалин О.Д. Молекулярная физика / О.Д. Шебалин. – Москва : Высшая школа, 1978. – 167с.
738772
  Матвеев А.Н. Молекулярная физика : Учебное пособие / А.Н. Матвеев. – Москва : Высшая школа, 1981. – 400с.
738773
  Бурштейн А.И. Молекулярная физика / А.И. Бурштейн. – Новосибирск : Наука, 1986. – 284 с.
738774
  Матвеев А.Н. Молекулярная физика : Учебник / А.Н. Матвеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 360с.
738775
  Павленко Ю.Г. Молекулярная физика / Ю.Г. Павленко. – Москва : Издательство Московского университета, 1992. – 15 с.
738776
  Матвеев А.Н. Молекулярная физика : Учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / А.Н. Матвеев; МГУ им. М. В. Ломоносова. – 3-е изд. – Москва : Оникс; Мир и Образование, 2006. – 360с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-488-00283-9
738777
  Матвеев А.Н. Молекулярная физика = Molecular physics : учебное пособие / А.Н. Матвеев. – Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербур ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. – 368 с. : илл., табл. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" / ред. совет : Ж.И. Алферов (предс.), О.Н. Крохин, Г.А. Бордовский и др. ; Классическая учебная литература по физике). – ISBN 978-5-8114-1007-1
738778
  Барьяхтар В.Г. Молекулярная физика : курс лекций / В.Г. Барьяхтар, И.В. Барьяхтар ; НАНУ ; Ин-т магнетизма НАН и МОН Украины. – Киев : Наукова думка, 2011. – 332 с. – ISBN 978-966-00-1074-1
738779
  Ахматов А.С. Молекулярная физика граничного трения / А.С. Ахматов. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 472 с.
738780
  Мелешко Л.О. Молекулярная физика и введение в термодинамику : учеб. пособие / Л.О. Мелешко. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 383 с.
738781
  Курбанов А. Молекулярная физика и теплота. (Учебное пособие для студентов ин-тов на туркм. яз.) : Автореф... канд. пед. (по методике физики)наук: / Курбанов А.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. – Ашхабад, 1967. – 31л.
738782
  Гаряева А И. Лукманов Молекулярная физика и термодинамика / А И. Лукманов Гаряева. – Челябинск, 1978. – 70с.
738783
   Молекулярная физика неравновесных систем : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1984. – 159 с.
738784
   Молекулярная физика. Термодинамика : программированное пособие. – 2-е изд., перераб. – Челябинск : ЧПИ, 1978. – 69 с.
738785
  Смит К. Молекулярная фотобиология. / К. Смит, Ф. Хэнеуолт. – М, 1972. – 272с.
738786
  Турро Н.Дж. Молекулярная фотохимия : пер. с англ. / Н.Дж. Турро. – Москва : Мир, 1967. – 328с.
738787
  Поликар А. Молекулярная цитология мембран животной клетки и ее микроокружение / А. Поликар. – Новосибирск, 1975. – 184с.
738788
  Кимура М. Молекулярная эволюция / М. Кимура. – Москва : Мир, 1985. – 394 с.
738789
  Фокс С.У. и Дозе К. Молекулярная эволюция и возникновение жизни / С.У. и Дозе К. Фокс. – М., 1975. – 374с.
738790
  Рудаков Е.С. Молекулярная, квантовая и эволюционная термодинамика : ( развитие и специализация метода Гиббса ) / Е.С. Рудаков; НАНУ.Ин-т физико-орг.химии и углехимии.МОУ.Донецкий гос.ун-т. – Донецк : Донецкий госуниверситет, 1998. – 139с. – ISBN 966-02-0708-5
738791
  Рощина Г.П. Молекулярне розсіювання світла в ізов"язкізних рідинах / Г.П. Рощина, О.З. Голик // Исследования в области молекулярной физики / А.З. Голик. – 3с.
738792
  Рощина Г.П. Молекулярне розсіювання світла в ізов"язкісних... / Г.П. Рощина, 1957
738793
  Рощина Г.П. Молекулярне розсіювання світла і структура розчинів неелектролітів / Г.П. Рощина. – Київ, 1959. – [12] с.
738794
  Астаф"єв О. Молекулярний ерос // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2016. – № 317/318/319. – С. 199-210
738795
  Драницина А.С. Молекулярні маркери ДНК: маркери RAPD і мінісателіти / А.С. Драницина, Г.Д. Телегеєв, М.В. Дибков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 80-84. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено літературні дані, отримані при вивченні поліморфізму ДНК за допомогою таких молекулярно-генетичних маркерів: мінісателітів і маркерів RAPD. Відмічено сфери застосування даних ДНК-маркерів, розглянуто обмеження їхніх можливостей при аналізі ...
738796
  Семенов Анатолій Олексійович Молекулярні механізми акустичних релаксаційних процесів у важкій воді, пропілових спиртах та їх водних розчинах : Дис....канд.фізико-математ.наук:01.04.14 / Семенов Анатолій Олексійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 171л. + Додатки: с.144-171. – Бібліогр.:с.133-144
738797
  Семенов А.О. Молекулярні механізми акустичних релаксаційних процесів у важкій воді, пропілових спиртах та їх водних розчинах. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.04.14 / Семенов А.О.; КНУТШ. – К, 2001. – 19л. – Бібліогр.:с.15-16
738798
  Раєцька Я.Б. Молекулярні механізми внутрішньоклітинної передачі сигналу за умов злоякісного росту та променевої терапії : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Раєцька Я.Б.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
738799
  Раєцька Яна Борисівна Молекулярні механізми внутрішньоклітинної передачі сигналу за умов злоякісного росту та променевої терапії : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Раєцька Яна Борисівна; Раєць Я.Б.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 152л. – Бібліогр.: л. 131 - 152
738800
  Бичко Андрій Віталійович Молекулярні механізми мембранотропної активності : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.02 / Бичко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 141с. – Бібліогр.: л. 114 - 141
738801
  Бичко Андрій Віталійович Молекулярні механізми мембранотропної активності 2,6-диметилпіридин-N-оксиду (івіну) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.02 / Бичко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
738802
  Руденко П О. Молекулярні механізми нерівноважних процесів у ряді гомогениних і гетерогенних рідких систем : Дис... док. фіз-мат.наук: 01.04.14 / Руденко О.П; КУ. – Київ, 1993. – 244л. – Бібліогр.:л.223-244
738803
  Руденко О.П. Молекулярні механізми нерівноважних процесів у ряді гомогенних і гетерогенних рідких систем. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.14 / Руденко О.П.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 29л.
738804
  Михальченко В.Г. Молекулярні механізми регуляції експресії 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази в різних органах експериментальних тварин : автореф. дис. ...канд. біол. наук : спец.: 03.00.04 - біохімія / Михальченко В.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
738805
  Михальченко В.Г. Молекулярні механізми регуляції експресії 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази в різних органах експериментальних тварин : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Михальченко В.Г.; КНУТШ; НАНУ; Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2008. – 127л. – Бібліогр.: л.112-127
738806
  Сиволоб Андрій Володимирович Молекулярні механізми структурної динаміки хроматину : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Сиволоб А.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 305л. – Бібліогр.: л.272-305
738807
  Сиволоб А.В. Молекулярні механізми структурної динаміки хроматину : Автореф. дис. ...д-ра біол. наук: Спец. 03.00.00 / Андрій Володимирович Сиволоб; КНУТШ. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.:30 назв
738808
  Остапченко Л.І. Молекулярні механізми функціонування систем білкового фосфорилювання в лімфоцитах селезінки щурів в умовах радіаційного впливу. : Автореф... Доктора біол.наук: 03.00.04 / Остапченко Л.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 44л.
738809
   Молекулярні механізмирегуляції експресії генів 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази за умов гіпоксії / В. Михальченко, А. Бобарикіна, О. Ковтун, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-24. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто й детально проаналізовано нові дані про молекулярні механізми регуляції експресії ключового ферменту регуляції гліколізу - 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази (ФФКФБ), яка представлена багатьма ізоформами й кодується чотирма ...
738810
  Лазарєв І.В. Молекулярні полікристалічні сцинтилятори, отримані гарячим пресуванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Лазарєв Ігор Вікторович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
738811
  Нурищенко Наталія Євгенівна Молекулярні та біофізичні механізми дії ультразвуку на тканини при експериментальному запаленні і хронічному тонзиліті : Дис. .. доктора біологічних наук: 03.00.02 / Нурищенко Н.Є.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 350л. – Бібліогр.: л.272-350
738812
  Нурищенко Наталія Євгенівна Молекулярні та біофізичні механізми дії ультразвуку на тканини при експериментальному запаленні і хронічному тонзиліті : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук: 03.00.02 / Нурищенко Н.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 33 назв.
738813
  Пукіш Н.С. Молекулярні характеристики ізолятів ВІЛ-1, що циркулюють в Україні, та деякі особливості їх вертикальної трансмісії : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Пукіш Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 130 л. – Бібліогр.: л. 115-130
738814
  Пукіш Н.С. Молекулярні характеристики ізолятів ВІЛ-1, що циркулюють в Україні, та деякі особливості їх вертикальної трансмісії : автореф. ... дис. канд. біол. наук : 03.00.06. / Пукіш Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 7 назв
738815
  Васюхин В.И. Молекулярно-биологический анализ ДНК, выходящей из лимфоцитов крови человека : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.25 / Васюхин В.И.; Ин-т цитологии. – Л, 1991. – 20л.
738816
  Кириченко А.М. Молекулярно-біологічна характеристика ізоляторів вірусу жовтої мозаїки квасолі / А.М. Кириченко, І.О. Антіпов, К.В. Гринчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 113-119 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
738817
  Рудь Ю.П. Молекулярно-біологічні властивості та фізико-хімічна характеристика іридовірусу комара Aedes flavescens : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.06 / Рудь Ю.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 131 л. – Бібліогр. : л. 107-131
738818
  Рудь Ю.П. Молекулярно-біологічні властивості та фізико-хімічна характеристика іридовірусу комара Aedes flavescens : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.06 / Рудь Ю.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
738819
  Господарик А.В. Молекулярно-біологічні властивості українських ізолятів латентних вірусів яблуні : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Господарик А.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
738820
  Господарик А.В. Молекулярно-біологічні властивості українських ізолятів латентних вірусів яблуні : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Господарик А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 142л. + Додатки : л.124-142. – Бібліогр. : л.106-123
738821
   Молекулярно-біологічні маркери для аналізу генетичної мінливості популяцій пінгвінів Дженту (Pygoscelis papua) з Антарктичного півострова / А.С. Драницина, Г.Д. Телегеєв, ДЖибков, І.Н. Чумаченко, В.Ф. Безруков // Український антарктичний журнал : наукове видання: спецвипуск / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2006. – № 4/5 : Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Наукові дослідження в Антарктиці", 29травня - 2червня 2006 року, м. Київ. – C. 235-240. – ISSN 1727-7485
738822
   Молекулярно-біологічні методи дослідження мікроорганізмів : навч. посібник / [Ліманська Н.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2014. – 179, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 171-179 та наприкінці тем. – ISBN 978-617-689-069-0
738823
  Дудар Л.В. Молекулярно-біологічні та епізоотологічні особливості цирковірусу 2 типу як збудника емерджентного захворювання свиней у промислових господарствах України / Л.В. Дудар, В.П. Поліщук // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 158 : Біологія та екологія. – С. 34-41. – ISSN 1996-5931


  У статті систематизовано наведені в літературі дані щодо особливостей структурної організації та функціонування геному цирковірусу свиней 2 типу. З"ясовано його епідеміологію та здатність викликати інфекційні захворювання свиней у промислових ...
738824
  Полякова В.М. Молекулярно-весовое распределение поли-е-капронамида и метод его исследования : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Полякова В.М. ; АН СССР , Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1966. – 21 с.
738825
  Медведев Ж.А. Молекулярно-генетические механизмы развития / Ж.А. Медведев. – Москва : Медицина, 1968. – 268 с.
738826
  Ванюшин Б.Ф. Молекулярно-генетические механизмы старения / Б.Ф. Ванюшин. – Москва : Медицина, 1977. – 296 с.


  В книге обобщены современные данные об организации генетического аппарата клеток и реализации генетической информации на разных этапах индивидуального развития и старения животных и человека. Рассматриваются природа и молекулярные механизмы впервые ...
738827
  Ратнер В.А. Молекулярно-генетические системы управления / В.А. Ратнер. – Новосибирск, 1975. – 287с.
738828
  Капицкая Марианна Зиновьевна Молекулярно-генетический анализ трансгенных мышей, содержащих ген белка оболочки вируса гепатита в человеке : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.25 / капицкая Марианна Зиновьевна; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1990. – 18л.
738829
   Молекулярно-генетична ідентифікація тешовірусів свиней / С. Дємідов, С. Дерев"янко, Т. Бова, М. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-25. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  За результатами вірусологічних, генетичних та серологічних досліджень штами ентеровірусів свиней Ч-2372, Б-652, П-642, Д-32, Д-33, Д-34, И-59, Р-501, Г-95, П-142, В-151, та Г-31, виділені на території України, рекласифіковано у відповідності до вимог ...
738830
   Молекулярно-генетичні маркери в систематиці, еволюції та сортовій ідентифікації рослин : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 185с. : 53 іл., 15 таб. – 2 додатки. – Бібліогр.: 177 дж.


  Об"єкт досліджень - поліморфні системи запасних білків видів природної флори України та сортів сільськогосподарських культур. Мета роботи - поглиблений та об"єктивний аналіз систематичної структури таксонів різного рангу та визначення ступеня ...
738831
   Молекулярно-генетичні особливості старіння вищих рослин / Н.М. Топчій, Демидов, СВ, К.О. Скрипка, Л.В. Томачинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-28. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Описано молекулярно-генетичні особливості старіння вищих рослин. Наведено дані щодо генів, які беруть участь у процесах старіння у рослин.
738832
   Молекулярно-генетичні популяції Spiraea pikoviensis Besser (Rosaceae) з Кременецьких гір (Тернопільська обл.) / Н.М. Белемець, М.М. Федорончук, Н.І. Карпенко, І.Ю. Костіков // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 126-127. – ISBN 978-966-437-390-3
738833
  Шерепітко Д.В. Молекулярно-генетичні та біологічні властивості вірусів (soybean mosaic potyvirus, alfalfa mosaic alfamovirus), ідентифікованих на сої в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Шерепітко Дмитро Валентинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
738834
  Шерепітко Д.В. Молекулярно-генетичні та біологічні властивості вірусів (Soybean mosaic potyvirus, Alfalfa mosaic alfamovirus), ідентифікованих на сої в умовах Правобережного Лісостепу України : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Шерепітко Дмитро Валентинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 145 л. – Додатки: л. 133-145. – Бібліогр.: л. 111-132
738835
  Проценко С.П. Молекулярно-динамические микрогетерогенных систем жидкость-пар. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Проценко С.П.; Уральский политехн. ин-т. – Свердловск, 1978. – 26л.
738836
   Молекулярно-динамическое исследование жидкого этилендиамина / Н.К. Балабаев, С.В. Краевский, М.Н. Родникова, И.А. Солонина // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 10. – С. 1505-1511. – ISSN 0044-4537
738837
  Смирнов А.А. Молекулярно-кинетическая теория металлов / А.А. Смирнов. – Москва : Наука, 1966. – 488 с.
738838
  Матысина З.А. Молекулярно-кинетическая теория упорядочивающихся твердых раствовров / З.А. Матысина. – Днепропетровск, 1978. – 119с.
738839
   Молекулярно-лучевая эпитаксия и гетероструктуры. – Москва : Мир, 1989. – 582с.
738840
  Осипенко В.П. Молекулярно-масовий розподіл вуглеводів і білковоподібних речовин у поверхневих водоймах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 98-104. – ISSN 2306-5680
738841
  Таганов Николай Геннадьевич Молекулярно-массовое распределение полимеров как инструмент исследования механизма катионной полимеризации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.19 / Таганов Николай Геннадьевич ; АН СССР, Ин-т химической физики. – Москва, 1978. – 18 с.
738842
   Молекулярно-радиационная теория и методы расчета тепло- и массообмена / Н.И. Никитенко [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т техн. теплофизики. – Киев : Наукова думка, 2014. – 742, [1] с. : ил,. – Библиогр.: с. 721-733. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1314-8
738843
  Немцов Валентин Борисович Молекулярно-статистическая теория неравновесных процессов в жидких кристаллах : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Немцов Валентин Борисович; АН УССР, Ин-т физики. – К., 1987. – 34л.
738844
  Антонченко В.Я. Молекулярно-статистические свойства воды в малых объемах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15. / Антонченко В.Я. ; ЛГУ. – Ленинград, 1984. – 40 с.
738845
  Жуковский В.М. Молекулярно-статистический анализ химических процессов / В.М. Жуковский. – Свердловск, 1984. – 110с.
738846
  Афреймофич А.Я. Молекулярно-статистический расчет термо-динамических характеристик адсорбции неполярных молекул на графите : Автореф. лис. ... канд. хим. наук : 073 / Афреймофич А.Я. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 16 с.
738847
  Сергеев Г.Б. Молекулярное галогенирование олефинов / Г.Б. Сергеев, В.В. Смирнов. – М., 1985. – 239с.
738848
  Егоров Е.А. Молекулярное движение в механически нагруженных полимерах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 046 / Егоров Е.А.; Ан СССР. – Л, 1968. – 20л.
738849
  Серебренникова Т.А. Молекулярное движение и поперечная ядерная магнитная релаксация в концентрированных растворах полистирола. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Серебренникова Т.А.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1981. – 18л.
738850
   Молекулярное кафе. – М., 1988. – 382с.
738851
  Фомин В.В. Молекулярное поглощение в инфракрасных окнах прозрачности / В.В. Фомин. – Новосибирск, 1986. – 231с.
738852
  Дмитренко О.И. Молекулярное поглощение электролитов и воды коллоиднодисперсными осадками и обусловленной им регулирование состава интермицеллярных растворов : Автореф... Доктора хим.наук: / Дмитренко О.И.; Ин-т океанологии Акад.наук СССР. – Москва, 1960. – 67л.
738853
  Фабелинский И.Л. Молекулярное рассеяние света / И.Л. Фабелинский. – Москва : Наука, 1965. – 512 с.
738854
  Величкина Т.С. Молекулярное рассеяние света в вязких жидкостях и твердых аморфных телах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Величкина Т.С. ; Физический ин-т. – Москва, 1953. – 11 с.
738855
  Рощина Г.П. Молекулярное рассеяние света в газах / Г.П. Рощина. – Киев : Киевский университет, 1962. – 40с.
738856
  Фабелинский И.Л. Молекулярное рассеяние света в жидкостях. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Фабелинский И.Л.; Физ. ин-т им. П.Н.Лебедва АН СССР. – М., 1955. – 12л.
738857
  Рощина Г.П. Молекулярное рассеяние света в растворах.... / Г.П. Рощина, 1959
738858
  Голик А.З. Молекулярное строение и вязкость жидких металлов и сплавов / А.З. Голик. – Киев : КГУ, 1955. – С. 159-169. – Отдельный оттиск : Приборы и техника эксперимента, № 4, 1959 г.
738859
  Привалко В.П. Молекулярное строение и свойства полимеров / В.П. Привалко. – Л, 1986. – 237с.
738860
  Шморгун Анатолий Васильевич Молекулярное строение и теплофизические свойства поли-1-олефинов и статических сополимеров на их основе : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Шморгун Анатолий Васильевич; АН Украины, Ин-тут химии высокомолекулярных соединений. – К., 1993. – 151л. – Бібліогр.:л.109-121
738861
  Наумов В.А. Молекулярное строение органических соединений кислорода и серы / В.А. Наумов, О.Н. Катаева. – М, 1990. – 191с.
738862
  Фабуляк Ф.Г. Молекулярное тепловое движение в поверхностных слоях полимеров. / Ф.Г. Фабуляк. – К., 1991. – 303с.
738863
   Молекулярные аспекты адаптации к гипоксии. – Киев : Наукова думка, 1979. – 265с.
738864
  Алексеев В.П. Молекулярные аспекты антропологии / В.П. Алексеев. – Москва, 1974. – 63с.
738865
  Сергеев П.В. и др. Молекулярные аспекты действия стериоидных гормонов / П.В. и др. Сергеев. – М., 1971. – 221с.
738866
  Грин Д.Э. Молекулярные аспекты жизни / Д.Э. Грин, Р. Гольдбергер. – Москва : Мир, 1968. – 400 с.
738867
  Хохштрассер Р. Молекулярные аспекты симметрии. / Р. Хохштрассер. – М., 1968. – 384с.
738868
   Молекулярные взаимодействия. – М., 1984. – 598с.
738869
   Молекулярные взаимодействия, структура и реакционная способность органических соединений. – К., 1989. – 166с.
738870
  Ораевский А.Н. Молекулярные генераторы / А.Н. Ораевский; АН СССР; Физический ин-т им. П.Н.Лебедева. – Москва : Наука, 1964. – 295с.
738871
  Жаботинский М.Е. Молекулярные генераторы и усилители / М.Е. Жаботинский. – М.-Л., 1958. – 48с.
738872
  Косырев Е.А. Молекулярные генераторы и усилители сверхвысоких частот / Е.А. Косырев. – Москва, 1963. – 80 с.
738873
  Папулов Ю.Г. Молекулярные графы: уч. пособие / Ю.Г. Папулов. – Тверь, 1990. – 88с.
738874
  Маличенко Б.Ф. Молекулярные диаграммы органических соединений / Б.Ф. Маличенко. – Київ : Наукова думка, 1982. – 228 с.
738875
  Черепенко Е.И. Молекулярные защитные механизмы клетки и фармакотерапия / Е.И. Черепенко ; НАН Украины, Ин-т молекулярной биологии и генетики НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 2012. – 260, [3] с. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 234-261. – ISBN 978-966-00-1264-6
738876
   Молекулярные и генетические механизмы взаимодействия микроорганизмов с растениями. – Пущино, 1989. – 223с.
738877
   Молекулярные и клеточные аспекты биотехнологии. – Л., 1986. – 255с.
738878
  Фаддеева М.Д. Молекулярные и клеточные аспекты ДНК-интеркаляции. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.25 / Фаддеева М.Д.; АН СССР. Ин-т цитологии. – Л., 1991. – 43л.
738879
  Татишвили Н.И. и др. Молекулярные и клеточные аспекты иммунологического распознавания / Н.И. и др. Татишвили. – Тбилиси, 1988. – 225с.
738880
   Молекулярные и клеточные аспекты клинической иммунологии. – М., 1989. – 233с.
738881
  Алексидзе Н.Г. Молекулярные и клеточные механизмы интегративной деятельности головного мозга : Нейрохимическое исследование / Н.Г. Алексидзе. – Тбилиси, 1988. – 179с.
738882
  Брондз Б.Д. Молекулярные и клеточные основы иммунологического распознавания / Б.Д. Брондз, О.В. Рохлин. – Москва, 1978. – 335с.
738883
   Молекулярные и функциональные механизмы онтогенеза. – Х., 1987. – 228с.
738884
   Молекулярные и функциональные основы онтогенеза. – М., 1970. – 392с.
738885
  Загайнов В.А. Молекулярные кластеры и их роль в нуклеации быстрого типа : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Загайнов В.А.;. – М, 1981. – 29л.
738886
  Загайнов В.А. Молекулярные кластеры и их роль в нуклеации быстрого типа : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Загайнов В.А.;. – М, 1981. – 29л.
738887
  Кифер И.И. и Эндрюс Л.Дж. Молекулярные комплексы в органической химии / И.И. и Эндрюс Л.Дж. Кифер. – М., 1967. – 207с.
738888
  Сергеев Г.Б. Молекулярные комплексы и химическая кинетика / Г.Б. Сергеев, В.А. Терентьев. – Куйбышев, 1981. – 75с.
738889
  Коршиков А.А. Молекулярные комплексы иода с фосфорорганическими соединениями : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Коршиков А. А. ; Моск. хим. технол. ин-т. – Москва, 1980. – 24 с.
738890
   Молекулярные комплексы полимеров. – Алма-Ата, 1988. – 172с.
738891
  Ротт Л.А. Молекулярные конденсированные системы : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Ротт Л.А.; КГУ. – Киев, 1965. – 21л.
738892
  Китайгородский А.И. Молекулярные кристаллы / А.И. Китайгородский. – Москва : Наука, 1971. – 424с.
738893
  Коренева Л.Г. Молекулярные кристаллы в нелинейной оптике / Л.Г. Коренева. – Москва : Наука, 1975. – 136 с.
738894
   Молекулярные механизмы биологического действия оптического излучения. – М., 1988. – 231с.
738895
  Айтхожин М.А. Молекулярные механизмы биосинтеза белка растений : избранные труды / М.А. Айтхожин. – Алма-Ата : Наука, 1989. – 288 с.
738896
   Молекулярные механизмы биосинтеза белков и нуклеиновых кислот хлопчатника. – Ташкент, 1975. – 167с.
738897
  Кусень С.И. Молекулярные механизмы в действии полипепидных факторов роста / С.И. Кусень, Р.С. Стойка. – Москва : Наука, 1985. – 236 с. : ил., табл. – Библиогр.: 1291 н азв.
738898
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1972. – 395с.
738899
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1976. – 323с.
738900
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1979. – 158с.
738901
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1982. – 260с.
738902
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1983. – 185с.
738903
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1985. – 374с.
738904
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1987. – 194с.
738905
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1990. – 244с.
738906
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1991. – 214с.
738907
  Кучеренко Н.Е. Молекулярные механизмы гормональной регуляции обмена веществ : учебное пособие / Н.Е. Кучеренко, Я.Л. Германюк, А.Н. Васильев. – Киев : Вища школа, 1986. – 248 с. : табл., ил. – Библиогр.: 78 назв.
738908
  Комиссаренко В.П. Молекулярные механизмы действия с стероидных гормонов / В.П. Комиссаренко. – К., 1986. – 191с.
738909
   Молекулярные механизмы и регуляция энергетического обмена : Материалы всесоюзного симпозиума: (Пущино, июнь 1986 г.). – Пущино, 1987. – 184с.
738910
   Молекулярные механизмы изменения наследственной информации у микроорганизмов. – Рига, 1983. – 180с.
738911
   Молекулярные механизмы клеточного гомеостаза. – Новосибирск, 1987. – 232с.
738912
  Сойфер В.Н. Молекулярные механизмы мутагенеза / В.Н. Сойфер. – М, 1969. – 512с.
738913
  Луговской Э.В. Молекулярные механизмы образования и разрушения фибрина = Molecular mechanisms of formation and degradation of fibrin : physical, chemical and immunochemical analysis : физико-химический и иммунохимический анализ / Э.В. Луговской, Е.М. Макогоненко, С.В. Комисаренко ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т биохимии им. А.В. Палладина]. – Киев : Наукова думка, 2013. – 229, [2] с., [8] л. фотоил. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Резюме парал. рус. и англ. – Библиогр.: 176-225. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1341-4
738914
  Луговской Э.В. Молекулярные механизмы образования фибрина и фибринолиза = Molecular mechanisms of fibrin formation and fibrinolysis : Физико-химический и иммунохимический анализ / Э.В. Луговской; НАНУ; Ин-т биохимии им. А.В. Палладина. – Киев : Наукова думка, 2003. – 224с. – ISBN 966-00-0063-4
738915
  Козлов Ю.П. Молекулярные механизмы повреждения кислородом системы транспорта Са2+ в саркоплазматическом ретикулуме мышц / Ю.П. Козлов. – Иркутск, 1983. – 135с.
738916
  Маданюк А.В. Молекулярные механизмы радиочувствительности аденилатциклазы серого вещества мозга крыс : Дис... канд.биол.наук: 03.00.04 / Маданюк А.В.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 139л. – Бібліогр.:л.112-139
738917
  Майданюк Молекулярные механизмы радиочувствительнсоти аденилатциклазы серого вещества мозга крыс : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Майданюк а. В.; КГУ. – К., 1983. – 21л.
738918
  Тарасов В.А. Молекулярные механизмы репарации и мутагенеза. / В.А. Тарасов. – М., 1982. – 226с.
738919
  Виленчик М.М. Молекулярные механизмы старения / М.М. Виленчик. – Москва, 1970. – 153с.
738920
   Молекулярные механизмы трансформации световой энергии при фотосинтезе. – Москва, 1976. – 12 с.
738921
  Кретович В.Л. Молекулярные механизмы усвоения азота растениями / В.Л. Кретович. – М., 1980. – 30с.
738922
   Молекулярные механизмы усвоения азота растениями. – М., 1983. – 264с.
738923
  Остапченко Людмила Ивановна Молекулярные механизмы функционирования систем белкового фосфорилирования в лимфоцитах селезенки крыс в условиях радиационного воздействия : Дис... доктора биолог.наук: 03.00.04 / Остапченко Людмила Ивановна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1997. – 288л. – Бібліогр.:л.231-288
738924
  Эварестов Р.А. Молекулярные модели точечных дефектов в широкощелевых твердых телах / Р.А. Эварестов. – Рига : Зинатне, 1983. – 287с.
738925
  Вечер А.С. Молекулярные носители жизни / А.С. Вечер. – Минск : Наука и техника, 1977. – 95 с.
738926
  Волькенштейн М.В. Молекулярные орбитали в энзимологии / М.В. Волькенштейн, И.Б. Голованов, В.М. Соболев; АН СССР. Институт биологической физики. – Москва : Наука, 1982. – 239 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 225-231. – (Теоретическая и прикладная биофизика)
738927
  Племенков В.В. Молекулярные орбитали органических функциональных групп / В.В. Племенков. – Казань, 1984. – 65с.
738928
  Киселев А.В. Молекулярные основы адсорбционной хроматографии / А.В. Киселев. – М., 1986. – 269с.
738929
  Жданов В.М. Молекулярные основы биологии арбовирусов / В.М. Жданов, Ф.И. Ершов. – Москва : Медицина, 1973. – 264 с.
738930
   Молекулярные основы биологии вирусов. – М., 1966. – 412с.
738931
   Молекулярные основы генетических процессов. – М., 1981. – 478с.
738932
   Молекулярные основы геносистематики. – М., 1980. – 268с.
738933
  Виноградова Р.П. Молекулярные основы действий ферментов / Р.П. Виноградова. – Київ : Вища школа, 1978. – 280 с. : табл., ил. – Список лит.: с. 273-276
738934
   Молекулярные основы действия антибиотиков. – Москва, 1975. – 502с.
738935
   Молекулярные основы действия ферментов. – М., 1985. – 188с.
738936
   Молекулярные основы действия экзогенных и эндогенных факторов на организм : Сб. науч. тр. – Днепропетровск, 1987. – 70с.
738937
   Молекулярные основы жизненных процессов. – К., 1966. – 239с.
738938
  Браун А.Д. Молекулярные основы жизни : пособие для учителей / А.Д. Браун, М.Д. Фаддеева. – Москва : Просвещение, 1976. – 207 с. : ил. – (Б=ка учителя биологии)
738939
  Холум Д. Молекулярные основы жизни. / Д. Холум. – М., 1965. – 484с.
738940
  Ляшенко В.А. Молекулярные основы иммуногенности антигенов / В.А. Ляшенко, А.А. Воробьев. – М., 1982. – 272с.
738941
  Сопрунов Ф.Ф. Молекулярные основы паразитизма / Ф.Ф. Сопрунов. – М., 1987. – 222с.
738942
  Букринская А.Г. Молекулярные основы патогенности вирусов / А.Г. Букринская, В.М. Жданов; Акад. медицинских наук СССР. – Москва : Медицина, 1991. – 256с. – ISBN 5-225-02117-4
738943
  Перцева М.Н. Молекулярные основы развития гормонокомпетентности / М.Н. Перцева; АН СССР; Ин-т эволюционной физиологии и биохимии; Отв. ред.: Ю.В. Наточин. – Ленинград : Наука, 1989. – 251с. – ISBN 5-02-025667-6
738944
  Кок И.П. Молекулярные основы репродукции бакуловирусов / И.П. Кок, И.Н. Скуратовская, Л.И. Строковская. – Киев : Наукова думка, 1980. – 176 с. : ил., табл. – Список лит.: с. 156-174
738945
  Анфинсен К. Молекулярные основы эволюции = The molecular basis of evolution / К. Анфинсен; Пер. с англ. В.В. Хвостовой, Н.А. Родионовой. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 228 с. : табл., ил.
738946
  Анисимов А.В. Молекулярные перегрупировки сероорганичеких соединений / А.В. Анисимов. – Москва, 1989. – 118с.
738947
  Темникова Т.И. Молекулярные перегруппировки в органической химии. / Т.И. Темникова, С.Н. Семенова. – Л, 1983. – 256с.
738948
  Наумов А.П. Молекулярные поглощение и рефракция сантиметровых, миллиметровых и субмиллиметровых радиоволн в атмосферах Земли и планет : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Наумов А.П.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
738949
  Симон Ж. Молекулярные полупроводники. Фотоэлектрические свойства и солнечные элементы / Ж. Симон, Ж.-Ж. Андре. – М., 1988. – 341с.
738950
   Молекулярные постоянные неорганических соединений : справочник. – Ленинград : Химия, 1979. – 446с.
738951
  Саксаганский Г.Л. Молекулярные потоки в сложных вакуумных структурах / Г.Л. Саксаганский. – М., 1980. – 216с.
738952
   Молекулярные процессы в биологических системах. – Баку, 1987. – 98с.
738953
  Смит К.Ф. Молекулярные пучки / К.Ф. Смит. – Москва, 1959. – 160 с.
738954
  Рамзей Н. Молекулярные пучки : пер. с англ. / Н. Рамзей. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 411 с.
738955
  Шишин Валерий Анатольевич Молекулярные силы в смачивающих пленках неполярных жидкостей на различных твердых подложках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Шишин Валерий Анатольевич; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1978. – 15л.
738956
  Соколов В.А. Молекулярные сита и их применение. / В.А. Соколов. – М., 1964. – 156с.
738957
  Мельниченко Л.М. Молекулярные соединения гексаметилентетрамина с солями ртути, меди и серебра. : Автореф... Канд.химнаук: 070 / Мельниченко Л.М.; Днепропетровск.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1969. – 18л.
738958
  Кристьянсон П.Г. Молекулярные соединения капролактама с фенолами и синтез клееных смол из сланцевых алкилрезорцинов. : Автореф... канд. техн.наук: 346 / Кристьянсон П.Г.; Таллинский политехн. ин-тут. – Таллин, 1969. – 29л.
738959
  Матвеенко Александр Васильевич Молекулярные состояния в системе трех частиц : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.04.02 / Матвеенко Александр Васильевич; ОИЯИ. – Дубна, 1989. – 12л.
738960
  Рыбаченко А.И. Молекулярные спектры и основность в ряду природных флавоноидных сред : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Рыбаченко А.И.; АН УССР. Ин-т физ.-орган. химии и углехимии. – Донецк, 1982. – 20л.
738961
  Вышинский Н.Н. Молекулярные спектры этилпроизводных Ge, Sn, Pb и их аналитическое применение при исследовании реакций окисления и термического распада : Автореф... канд. хим.наук: / Вышинский Н.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 17л. – Бібліогр.:с.15-16
738962
  Наумов В.А. Молекулярные структуры фосфорорганических соединений / В.А. Наумов, Л.В. Вилков. – М, 1986. – 320с.
738963
  Смирнова Н.А. Молекулярные теории растворов / Н.А. Смирнова. – Л., 1987. – 333с.
738964
   Молекулярные, клеточные и биологические характеристики рака щитовидной железы у детей. – Брюссель, 1996. – 119с.
738965
  Тихомиров В.В. Молекулярный азот в солях и подсолевых флюидах Волго-Уральского бассейна // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 689-703 : рис., табл. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 0016-7525
738966
  Кондратьева Е.Н. Молекулярный водород в метаболизме микроорганизмов / Кондратьева Е.Н., Гоготов И.Н. ; АН СССР, Всесоюз. микробиол. о-во, Ин-т биохимии, Ин-т фотосинтеза. – Москва : Наука, 1981. – 344 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 291-336, 339-340
738967
  Крупнов А.Ф. Молекулярный генератор миллиметрового диапазона на формальдегиде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крупнов А.Ф.; Горьков. гос. ун-тет им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 9л.
738968
  Минкин В.И. и др. Молекулярный дизайн таутомерных систем / В.И. и др. Минкин. – Ростов-на-Дону, 1977. – 272с.
738969
  Коротков Е.В. Молекулярный и микродозиметрический анализ механизма образования хромосмных аберраций в лимфоцитах человека : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Коротков Е. В.; АН СССР, Ин-т биофиз. – Пущино, 1981. – л.
738970
   Молекулярный и молярный тепло-массоперенос. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1981. – 92 с.
738971
  Вартапетян Б.Б. Молекулярный кислород и вода в метаболизме клетки. / Б.Б. Вартапетян. – Москва : Наука, 1970. – 256 с. : табл., ил.,. – Бібліогр.: с. 230-253
738972
  Полякова А.А. Молекулярный масс-спектральный анализ органический соединений. / А.А. Полякова. – М., 1983. – 248с.
738973
  Касумов Молекулярный механизм взаимодействия полиеновых антибиотиков с липидными мембранами / Касумов, , Халил Мамедали оглы. – Баку : Элм, 1986. – 223 с.
738974
  Алексеев А.Н. Молекулярный механизм диэлектрической релаксации в полиоксиметиленах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Алексеев А.Н.; МВиССО УССР.КГУ. – Киев, 1982. – 182л. – Бібліогр.:л.158-172
738975
  Алексеев А.Н. Молекулярный механизм диэлектрической релаксации в полиоксиметиленах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Алексеев А. Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 15 с.
738976
  Груба Виталий Дмитриевич Молекулярный механизм формирования потенциала средней силы в водных растворах некоторых полярных неэлектролитов и сильных электролитов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.00.04 / Груба Виталий Дмитриевич; АН СССР. Ин-т электрохимии. – М., 1979. – 14л.
738977
  Уразовский С.С. Молекулярный полиморфизм / С.С. Уразовский. – К., 1956. – 336с.
738978
  Лодыгин Е.Д. Молекулярный состав гумусовых веществ тундровых почв (13С-ЯМР-спектроскопия) / Е.Д. Лодыгин, В.А. Безносиков, Р.С. Василевич // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 546-552 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
738979
  Белевский С.Ф. Молекулярный спектральный анализ / С.Ф. Белевский, Г.С. Каретников. – Москва, 1967. – 123с.
738980
  Эляшберг М.Е. Молекулярный спектральный анализ и ЭВМ / М.Е. Эляшберг. – М, 1980. – 307с.
738981
  Киреев П.С. Молекулярный спектральный анализ. / П.С. Киреев, Е.В. Загорянская. – М., 1961. – 142с.
738982
  Адамович А. Моление о будущем / А. Адамович. – Москва, 1987. – 47 с.
738983
  Битов А. Моление о чаше. Последний Пушкин / Андрей Битов. – Москва : Фортуна ЭЛ, 2007. – 176 с. – ISBN 978-5-9582-0026-9
738984
  Решетник М.Д. Молешотт (Moleschott) Якоб // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 619. – ISBN 966-316-069-1
738985
  Герасимов А.М. Моли-минеры / А.М. Герасимов. – 248с.
738986
  Загуляев А.К. Моли и огневки - вредители зерна и продовольственных запасов / А.К. Загуляев. – М.-Л., 1965. – 272с.
738987
  Аганязов К. Молибдаты и вольфраматы лантана, церия празеодима и неодима : Дис... канд. хим.наук: / Аганязов К.; КГУ, кафедра неорганич. химия. – Киев, 1968. – 130л. – Бібліогр.:л.124-130
738988
  Аганязов К. Молибдаты и вольфраматы лантана, церия, празеодима и неодима : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Аганязов К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 22 с.
738989
  Хрущов Н.А. Молибден / Н.А. Хрущов. – М, 1961. – 253с.
738990
  Зеликман А.Н. Молибден / А.Н. Зеликман. – Москва, 1970. – 439 с.
738991
   Молибден в ядерной энергетике. – Москва : Атомиздат, 1977. – 159с.
738992
  Перельман Ф.М. Молибден и вольфрам / Ф.М. Перельман, А.Я. Зворыкин ; АН СССР ; Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова ; [отв. ред. И.В. Тананаев]. – Москва : Наука, 1968. – 144 с.
738993
  Гойнацкий М.Н. Молибден как биоэлемент : Автореф... канд. биол.наук: / Гойнацкий М.Н.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
738994
   Молибден, его соединения и сплавы. – М., 1964. – 132с.
738995
  Русько Е.А. Молибден, хром и цинк в некоторых звеньях обмена веществ и продуктивности винограда : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Русько Е.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 24 с.
738996
  Русько Е.А. Молибден, хром ицинк в некоторых звеньях обмена веществ и продуктивности винограда : Дис... канд. биолог.наук: / Русько Е.А.; КГУ. – Киев, 1969. – 284л. – Бібліогр.:л.334-275
738997
  Сотников В.И. Молибдено-редкометально-вольфрамовая (грейзеновая) формация Горного Алтая / В.И. Сотников, Е.И. Никитина. – Новосибирск, 1971. – 259с.
738998
  Батурина Е.Е. Молибденовые и вольфрамовые месторождения Западного Забайкалья : (основные черты металлогении и геохимии) / Е.Е. Батурина, Г.С. Рипп; Отв.ред.В.В.Поликарпочкин. – Москва : Наука, 1984. – 152с.
738999
   Молибденоносные формации Казахстана. – Алма-Ата, 1992. – 183с.
739000
  Брехуненко В. Молимовся, щоб "допоміг скінчити велику та благословенну працю..." / В. Брехуненко, А. Стародуб // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 314-350.
<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,