Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>
737001
  Трублаини Н.П. "Лахтак" : повесть / Н.П. Трублаини; Авториз. пер. с укр. Б. Бездомного. – Харьков; Одесса : Детиздат, 1936. – 235 с.
737002
  Трублаини Н.П. "Лахтак" : Для средн. и ст. шк. возраста / Н.П. Трублаини; Пер. с укр. И. Щербины. – Симферополь : Крымиздат, 1957. – 204 с.
737003
  Трублаини М. "Лахтак". Шхуна "Колумб" : повести: Для ст. шк. возраста / М. Трублаини. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 525 с.
737004
  Гупалюк Ю. "Лаштунки в моїй голові" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Поезія.
737005
  Пуніна О. "Лебедина зграя" Василя Земляка та "Вавилон ХХ" Івана Миколайчука: романний гротеск і його модифікація в кіноінтерпретації // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 4 (628). – С. 94-102. – ISSN 0236-1477


  У статті окреслено проблему модифікації такого специфічного художнього образу, як гротеск, на матеріалі роману та його кінематографічної постанови. Зроблено висновок про зміну романного гротеску в екранізації: стрічка "Вавилон ХХ" побудована на ...
737006
  Демидов А.П. "Лебединое озеро" / А.П. Демидов. – М, 1985. – 366с.
737007
  Слонимский Ю.И. "Лебединое озеро" П. Чайковского / Ю.И. Слонимский. – Л, 1962. – 79 с.
737008
  Караваєв І. "Лебідь, щука і рак" - ця байка не про нас! // Юридична газета. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 3). – С. 16-17
737009
   "Лев Толстой в изобразительном искусстве", выставка. Москва. 1978.. – Москва, 1978. – 109с.
737010
  Щербаков Владимир "Лев", "Комар" и "Мурена" : арсенал / Щербаков Владимир, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 7 (2826). – С. 74-80
737011
  Якоб М.М. "Левіафан, або Матерія, форма і влада держави церковної та громадської" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 350. – ISBN 966-316-069-1
737012
  Руткевич А.М. "Левое" гегельянство А.Кожева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 122-127. – ISSN 0042-8744


  В статье рассматривается полемика А.Кожева с "правым" гегельянством
737013
  Окунева Людмила "Левый поворот" и демократия в Латинской Америке // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2009. – Т. 7 № 1 (19). – С. 43-53. – ISSN 1728-2756
737014
  Дабагян Э. "Левый" поворот в Латинской Америке // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 2. – С. 63-74. – ISSN 0869-44435
737015
  Борисов А.И. "Левый" радикализм и рабочее движение развитых капиталистических стран / А.И. Борисов. – Москва, 1971. – 48с.
737016
  Витюк В.В. "Левый" тероризм на Западе. / В.В. Витюк, С.А. Эфиров. – Москва, 1987. – 315с.
737017
  Гуринович А.Г. "Левый" экстермизм и молодежь в странах Запада / А.Г. Гуринович. – Москва, 1982. – 40с.
737018
  Бодров В.А. "Легализация" или "отмывание" преступных доходов? // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 125-129. – ISSN 1684-2618
737019
  Стрілко А.А. Латинська Америка в боротьбі / А.А. Стрілко. – К., 1982. – 87с.
737020
  Александренков Е. Латинська Америка в дослідженнях російських етнографів за останні тридцять років // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 21-25. – ISSN 0130-6936
737021
  Лозюк М.Й. Латинська Америка і США / М.Й. Лозюк. – Київ, 1965. – 299с.
737022
  Павленко В. Латинська Америка у Версальсько-Вашингтонській системі міжнародних відносин // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 247-251. – ISBN 978-966-171-651-2


  Проаналізовано місце та роль Латинської Америки у Версальсько-Вашингтонській системі міжнародних відносин на початку XX ст.
737023
  Пащук В.В. Латинська Америка: боротьба за визволення / В.В. Пащук. – Київ, 1979
737024
  Ткач О.І. Латинська Америка: деякі аспекти конституційних реформ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 63-68. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
737025
  Дубчак С. Латинська Африка напередодні вандальського завоювання: військово-політичний аспект // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 170-176. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
737026
  Чопик Єна В.І. Латинська ботанічна номенклатура / Єна В.І. Чопик. – Київ, 1996. – 58с.
737027
  Чопик Латинська ботанічна номенклатура / Чопик, А.В. Єна. – Київ, 1997. – 56 с.
737028
  Оленич Р.М. Латинська граматична термінологія (на основі творів римських граматиків І ст. до н.е. - VI ст. н.е.) / Р.М. Оленич. – Львів, 1977. – 83с.
737029
  Кашуба Т.І. Латинська мова - міжнародна мова науки / Т.І. Кашуба, І.І. Ворона // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 110-113
737030
  Петровський В.П. Латинська мова / В.П. Петровський. – Київ; Ленінград, 1948. – 312с.
737031
  Сливка Р.Ю. Латинська мова / Р.Ю. Сливка, Й.У. Кобів. – К., 1965. – 168с.
737032
  Маслюк В.П. Латинська мова / В.П. Маслюк, Р.М. Оленич. – Львів, 1968. – 158с.
737033
  Венгловський П.П. Латинська мова / П.П. Венгловський. – Львів, 1970. – 126с.
737034
  Маслюк В.П. Латинська мова / В.П. Маслюк, Р.М. Оленич. – Львів : Вища школа, 1975. – 215 с.
737035
  Філіпович З.М. Латинська мова / З.М. Філіпович. – Київ, 1980
737036
  Литвинов В.Д. Латинська мова / В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – Київ : Вища школа, 1990. – 247с. – ISBN 5-11-001896-0
737037
  Маслюк П В. Сенів Латинська мова : Підручник / П В. Сенів Маслюк. – Харків : Основа, 1992. – 304с. – ISBN 5-11-001084-6
737038
  Козовик І.Я. Латинська мова : Підручник для студ. медичних вузів / І.Я. Козовик, Л.Д. Шипайло. – 2-е вид., перер. – Київ : Вища школа, 1993. – 248с. – ISBN 5-11-004154-7
737039
  Оленич Р.М. Латинська мова : Підручник / Р.М. Оленич. – Львів : Світ, 1993. – 336с. – ISBN 5-7773-0015-4
737040
  Яковенко Н.М. Латинська мова : Підручник / Н.М. Яковенко, В.М. Трипуз. – Київ : Вища школа, 1993. – 360с. – ISBN 5-11-004176-8
737041
  Федак Н.І. Латинська мова : Навч. посібник для студ. ун-тетів, учнів ліцеїв, коледжів, гімназій / Н.І. Федак; Черкаський держ. ун-тет ім.Б.Хмельницького. – 2-ге вид., змінене, доповнене. – Черкаси, 1998. – 88с. – (Навчально-методична література). – ISBN 966-7326-09-8
737042
  Ставнюк В.В. Латинська мова : Практикум: практичні заняття, класичні та християнські тексти, словник: Навчальний посібник / В.В. Ставнюк. – Київ : Аквилон-Плюс, 2000. – 240с. – ISBN 966-95856-0-0
737043
  Оленич Р.М. Латинська мова : Підручник для студ. факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів / Р.М. Оленич. – Вид. 2-ге., виправлене. – Львів : Світ, 2001. – 352с. – ISBN 966-003-144-2


  Викладено основи фонетики, морфології, синтакси-су, а також деякі закономірності історичного розвитку латинської мови
737044
  Яковенко Н. Латинська мова : [ підручник ] / Наталя Яковенко, Валентина Миронова. – Вид. 2-ге доп. – Львів : Український Католицький університ, 2002. – 468с. – ISBN 966-7034-10-0
737045
  Литвинов В.Д. Латинська мова : Елементарний курс / В.Д. Литвинов. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Київ : Академія, 2002. – 95с. – ISBN 966-518-014-2
737046
  Ревак Н. Латинська мова : (для неспеціальних факультетів) / Надія Ревак, Володимир Сулим; МОН України; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 240с. – ISBN 966-96073-2-9
737047
  Михайлова О.Г. Латинська мова : Навч. посібник для студ. заочної форми навч. Інституту філології / О.Г. Михайлова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 116с.
737048
  Звонська Л.Л. Латинська мова : Підручник для студ. відділень класичної філології та інших філологічних спеціальн. вищ. закладів освіти / Л.Л. Звонська, В.М. Шовковий. – Київ : Книга, 2003. – 528с. – ISBN 966-96274-1-9
737049
  Яковенко Н.М. Латинська мова : Підручник / Н.М. Яковенко, В.М. Миронова. – Київ : Знання, 2005. – 541с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-73-8
737050
  Світлична Є.І. Латинська мова : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Є.І. Світлична, І.О. Толок; Мін-во освіти і науки України; Мін-во охорони здоров"я України; Нац. фармацевтичний ун-т. – 2-ге вид. – Київ : Професіонал, 2005. – 400с. – ISBN 966-8556-74-7
737051
  Звонська Л.Л. Латинська мова : Підручник / Л.Л. Звонська, В.М. Шовковий. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Киев : Знання, Видавництво, 2006. – 711с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-91-6
737052
  Махлін П.Я. Латинська мова : навч. посібник для дистанційного навчання / П.Я. Махлін, О.В. Данченко; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2006. – 228 с. – ISBN 966-388-018-X
737053
  Хоміцька З.М. Латинська мова : підручник для студентів юридичних спец. вищих навч. закладів / З.М. Хоміцька; МОНУ; Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2007. – 256с. – ISBN 978-966-458-021-9
737054
  Ставнюк В.В. Латинська мова : навчальний посібник / Віктор Ставнюк ; КНУТШ. – Київ : Аквилон-Плюс, 2009. – 352 с. – ISBN 978-966-2172-18-8
737055
  Яковенко Н.М. Латинська мова : підручник для студентів ВНЗ / Н.М. Яковенко, В.М. Миронова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 456 с. – ISBN 978-966-439-133-4
737056
  Ревак Н.Г. Латинська мова : (для неспеціальних факультетів) : [підручник] / Надія Ревак, Володимир Сулим ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Вид. 2-ге, стер. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 440 с. : табл. – ISBN 978-966-382-182-5
737057
  Павлюк О.О. Латинська мова : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.О. Павлюк ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2009. – 202, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-599-293-6
737058
  Ярцева Л.І. Латинська мова : навч. посібник / Л.І. Ярцева ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – 117, [1] с. : табл. – На обкл. та тит. арк. авт. зазнач. як уклад.
737059
  Кобяков О.М. Латинська мова : навчальний посібник / О.М. Кобяков, І.К. Кобякова. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 145, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 145. – ISBN 978-966-657-382-0
737060
  Шведов С.А. Латинська мова : підручник для студентів гуманіт. ф-тів ун-тів / С.А. Шведов ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 387, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 279-281. – ISBN 978-966-623-965-8
737061
  Гуменюк Ж.Г. Латинська мова : навч. посібник для студентів гуманіт. ф-тів / Ж.Г. Гуменюк, Т.В. Сторчова ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., перероб. – Київ : Слово, 2013. – 325, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 319-321. – ISBN 978-966-194-133-4
737062
  Сафроняк О.В. Латинська мова : підручник / Олексій Сафроняк, Василь Волощук, Марія Волощук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 457, [1] с. : табл. – Слов. крилатих виразів: с. 339-449. – ISBN 978-617-10-0181-7
737063
  Яковенко Н.М. Латинська мова : підручник / Н.М. Яковенко, В.М. Миронова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Київський університет, 2019. – 431, [1] с. : табл. – Текст укр., лат. – ISBN 978-966-933-072-7
737064
   Латинська мова в Україні XV - початку XVIII століття : монографія / [В.М. Миронова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 591, [1] с. – Бібліогр.: с. 552-587 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-766-4
737065
   Латинська мова для математиків та фізиків : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [Домбровський М.Б. та ін. ; наук. ред. Л.М. Глущенко, Б.В. Чернюх] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 252, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-613-867-8
737066
  Гриценко С.П. Латинська мова для студентів-агробіологів : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва; МОіНУ; Нац. аграрний ун-т природничо-гуманіт. наук.-навч. ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 384с. – ISBN 966-364-263-7
737067
  Макар І.С. Латинська мова для студентів-філологів = Limba latina pentru studenti filologi : навч. посібник / І.С. Макар, Д.В. Бічер ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2018. – 255, [1] с. : іл., табл. – Назва на юбкл. парал. укр., румун. - Парал. тит. арк. румун. – Бібліогр.: 253-254. – ISBN 978-966-423-436-5
737068
  Скорина Л.П. Латинська мова для юристів : Підручник / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; МОУ За ред. С.В.Семчинського. – 2-е вид. виправлене і доповнене. – Київ : Атіка, 2000. – 416с. – ISBN 966-7714-09-8
737069
  Скорина Л.П. Латинська мова для юристів : Підручник для вищих навчальних закладів / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; МОУ. – 2-е вид. виправлене і доповнене. – Київ : Атіка, 2001. – 416 с. – ISBN 966-7714-09-8
737070
  Скорина Л.П. Латинська мова для юристів : Підручник для вищих навч. закладів / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Київ : Атіка, 2004. – 416 с. – ISBN 966-7714-09-8
737071
  Скорина Л.П. Латинська мова для юристів : Підручник для вищих навч. закладів / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Київ : Атіка, 2006. – 416 с. – ISBN 966-7714-09-8
737072
  Скорина Л.П. Латинська мова для юристів : підручник для вищих навч. закладів / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Київ : Атіка, 2008. – 416 с. – ISBN 966-7714-09-8
737073
  Скорина Л.П. Латинська мова для юристів : підручник для ВНЗ / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., вип. і допов. – Київ : Атіка, 2009. – 416 с. – ISBN 966-7714-09-8
737074
  Скорина Л.П. Латинська мова для юристів : підручник для вищих навчальних закладів / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова ; М-во освіти і науки України. – [2-е вид., випр. і допов.]. – Київ : Атіка, 2010. – 414, [2] с. : іл., табл. – ISBN 966-7714-09-8
737075
  Гриценко С. Латинська мова і мовна політика України XVI-XVII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 110-112. – Bibliogr.: Літ.: c. 110-112 ; 10 поз. – ISBN 966-7825-79-5
737076
  Гриценко С.П. Латинська мова й основи римського права : Навч. посібник / С.П. Гриценко; МОіНУ; Нац. аграрний ун-т природничо-гуманіт. наук.-навч. ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 336с. – ISBN 966-364-136-3
737077
  Магушинець І.І. Латинська мова наприкінці Римської імперії (2-га половина V століття) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 195-209. – Bibliogr.: Літ.: с. 209, 5 п.


  Викладено основні еволюційні явмща, що відбулися в латинській мові в період занепаду Римської імперії. Ці явища позначилися на всіх сферах суспільно- історичного, економічного і культурного життя суспільства. Изложены основные эволюционные ...
737078
  Магушинець І.І. Латинська мова пізнього Середньовіччя в Африці та Іберійському півострові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 185-191
737079
  Магушинець І.І. Латинська мова пізнього Середньовіччя на Апеннінському півострові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 287-294. – Бібліогр.: Літ.: с. 294; 10 назв
737080
  Ревак Н. Латинська мова та основи біологічної термінології : підручник / Н. Ревак, В. Сулим, О. Назаренко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 403, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 404. – ISBN 978-617-10-0158-9
737081
  Мисловська Л.В. Латинська мова та основи юридичної термінології : підручник для ВНЗ / Л.В. Мисловська, О.Г. Пилипів, Л.Р. Олійник ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 279, [1] с. : іл., табл. – Лат.-укр. словник: с. 260-279. – Бібліогр.: с. 259. – ISBN 978-617-10-0217-3
737082
  Шевченко-Савчинська Латинська мова у засвоєнні європейських освітніх традицій вищою медичною школою України / Шевченко-Савчинська, О.П. Гульчій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 450-461


  Стаття присвячена аналізу впливів європейської освітньої традиції на формування і розвиток вищої школи в Україні. Розглядається роль латинської мови як універсального комунікативного засобу в середовищі інтелектуалів XV-XVIII ст. На прикладі медичної ...
737083
  Сторчова Т.В. Латинська мова у професійній та науковій спадщині Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 318-324. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
737084
  Сак Ю.М. Латинська мова. / Ю.М. Сак. – Ужгород, 1972. – 138с.
737085
  Скорина Л.П. Латинська мова. Хрестоматія. Латинсько-український словник + англійські, німецькі, французькі, іспанські відповідники : англійські, німецькі, французькі, іспанські відповідники / Л.П. Скорина ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2002. – 229, [1] с. – 70-річчю Нац. авіац. ун-ту присвяч.
737086
  Литвинов В.Д. Латинська мова: елементарний курс : елементарний курс / В. Д. Литвинов. – Київ : "КМ Академія", 1996. – 79с. – ISBN 5-7707-9394-5
737087
  Вакулик І.І. Латинська мова: шляхи проникнення у нові західноєвропейські мови // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 57-64. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
737088
  Акулов-Муратов Латинська мозаїка / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 44-49


  У статті за допомогою методів історичної психології, історіографічного, політичного, економічного та культурологічного аналізів розглядається генезис розвитку Латинської Америки.
737089
  Акулов-Муратов Латинська мозаїка / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 42-47


  Розглядається генезис розвитку Латинської Америки.
737090
  Акулов-Муратов Латинська мозаїка / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 38-43


  У статті за допомогою методів історичної психології, історіографічного, філософського, політичного, економічного та культурного аналізу розглядається генез розвитку Латинської Америки. Такий підхід дає змогу побудувати справжню картину та зрозуміти ...
737091
  Акулов-Муратов Латинська мозаїка / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 52-57
737092
  Акулов-Муратов Латинська мозаїка: цуме-го - мистецтво виживання стейкхолдерських груп / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. підприємство "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2013. – № 4. – С. 50-55
737093
  Ільків-Свидницький Латинська палеографія в Україні: історіографія, проблеми, перспективи // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 104-116. – ISSN 2078-6077
737094
   Латинська фразеологія : словник-довідник : навчальний посібник / [ авт.-уклад. П.І. Осипов ]. – Київ : Академія, 2009. – 344с. – (Nota bene). – ISBN 978-966-8226-82-3
737095
  Лучканин С.М. Латинська юридична термінологія і фразеологія : навч. посібник для студ. правознавчих спец. ВНЗ / С.М. Лучканин ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. заг. мовознавства та класичної філології. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 145, [2] с. – Бібліогр.: c. 99-103. – ISBN 978-966-489-255-8


  У прим. №1689450 напис: Бібліотеці рідної Alma Mater, де зберігаються скарби вітчизняної та світової мудрості! Hic mortui vivunt et muti loquuntur - Тут мертві живуть, а німі говорять (напис на бібліотеках Середньовіччя) Автор. Підпис. Київ, 28 ...
737096
  Чернюх Б.В. Латинське дієслово: аспект і акціональність : монографія / Б.В. Чернюх ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 487, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 449-487. – ISBN 978-617-10-0366-8
737097
  Сафроняк О.В. Латинський буквар. / О.В. Сафроняк, Б.В. Чернюх. – Львів, 1994. – 120с.
737098
  Чуракова Л.П. Латинський словник. Латинсько-український, українсько-латинський : понад 25 тисяч слів та словосполучень / Чуракова Л.П. – Київ : Чумацький шлях, 2009. – 615, [1] с. – Бібліогр.: с. 7. – ISBN 966-8272-15-3
737099
  Ільницька Я. Латинський та евенкійський гіпотаксис: одна типологічна паралель // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 120-122
737100
  Войнович Володимир Латинський шпигун Зап"ятаєв : (уривок з роману-анекдоту Володимира Войновича "Життя і дивовижні пригоди солдата Івана Чонкіна") / пер. з рос. М. Каменюка // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 98-101. – ISSN 0130-5212
737101
  Тимошик Г. Латинські біблієантропоніми у новочасних перекладах святого письма українською мовою // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 52-57. – ISSN 1682-3540
737102
   Латинські вирази. Латинсько-український словник : Навчальні матеріали з латинської мови. – Київ : Київський університет, 2000. – 60с.
737103
  Бабкіна А.В. Латинські вислови в українській літературі / А.В. Бабкіна, Т.О. Іваненко // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 18 : Матеріали всеукр. студ. наук. конф. " Lingua Latina : Від античності до сучасності". – С. 7-10.
737104
  Синиця В. Латинські епонімічні терміни на позначення вроджених вад розвитку та спадкових синдромів / В. Синиця, О. Бєляєва, О. Мироник // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 3 (15). – С. 79-84. – ISSN 2311-9896
737105
  Єрьоміна Олена Юріївна Латинські композити : історико-культурний аспект // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 84-90
737106
  Цимбалюк Ю.В. Латинські прислів"я і приказки / Ю.В. Цимбалюк. – Київ : Вища школа, 1990. – 436 с. – ISBN 5-11-000132-4
737107
   Латинські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1972. – 239 с.
737108
   Латинські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1987. – 253 с.
737109
  Лучканин С.М. Латинські сентенції (крилаті латинські вислови) з історико-літературним коментарем : навч. посібник із вивч. лат. афоризмів для студ. Ін-ту філології та іст. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / С.М. Лучканин ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. заг. мовознавства і класич. філології. – Київ : Науковий світ, 2009. – 136, [2] с. – Бібліогр.: с. 128-133 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-675-580-6


  Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка. Cum optimis votis (із найкращими побажаннями). Підпис. Київ, 9 вересня 2014 р.
737110
  Голтвяниця Н.Ю. Латинські словотворчі форманти в сучасній французькій мові та особливості їх перекладу / Н.Ю. Голтвяниця, Н.В. Серга // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 197-204. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
737111
  Черниш Л.З. Латинські та грецькі терміни в дипломатичній мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 370-372. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
737112
  Малявська Ю.П. Латинські фразеологізми із соматичним компонентом: оцінно-прагматичні виміри // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 52-57


  У статті висвітлюються питання особливостей функціонування фразем із соматичним компонентом у латинській мовній картині світу та обгрунтовуються чинники, що впливають на їх утворення. В статье освещаются вопросы особенностей функционирования фразем с ...
737113
  Зиман С.М. Латинсько-англо-російсько-український словник термінів з морфології та систематики судинних рослин / С.М. Зиман, Д.М. Гродзинський, О.В. Булах ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Наукова думка, 2011. – 284 с. – Бібліогр.: с. 281-282. – ISBN 978-966-00-1076-5
737114
  Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. (Міжнар. та укр. анатом. номенклатура). / М.А. Нетлюх. – Київ, 1972. – 228с.
737115
  Кобилянський Ю.Ю. Латинсько-український словар для середних шкіл / зладив Юліан Кобилянський. – Відень : Накл. ц[ісар.]-к[орол.]. вид-ва шкільних книжок ; [Дpук. К. Гоpішека], 1912. – VI, [2], 660 с.
737116
  Литвинов В.Д. Латинсько-український словник : 10 тисяч найуживаніших латинських слів з максимальним відтворенням хніх значень укра нською мовою / В.Д. Литвинов; Міжнародний фонд "Відродження". Програма "Трансформація гуманітарно освіти в Укра ні". – Київ : Українські пропілеї, 1998. – 712 с. – ISBN 966-7015-30-0
737117
  Трофимук М. Латинсько-український словник : [близько 30 000 латин. слів] / Мирослав Трофимук, Олександр Трофимук ; Львів. Богослов. Академія, Ін-т неолатинистики. – Львів : Видавництво ЛБА, 2001. – VIII, 693, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. V. – ISBN 966-7034-23-2
737118
  Литвинов В.Д. Латинсько-український словник = Dictionarium latino-ucrainicum : антична, середньовічна й ренесансна лексика : обсяг-близько 120 000 гасел : у 4 т. / Володимир Литвинов. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1636-1
Т. 1 : A-B-C. – 2018. – 1045, [3] с.
737119
  Литвинов В.Д. Латинсько-український словник = Dictionarium latino-ucrainicum : у 4 т. : aнтична, середньовічна й ренесансна лексика : обсяг-близько 120 000 гасел / Володимир Литвинов. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1732-0
Т. 2 : D, E, F, G, H, I, (K). – 2020. – 810, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Назва обкл.: Латинсько-український словник
737120
  Швед Е.В. Латинсько-український та українсько-латинський словник юридичної термінології / Швед Е.В., Яцків О.М. – Ужгород : ЛІРА, 2001. – 163, [3] с. – Бібліогр.: с. 3. – ISBN 966-7400-16-6
737121
  Скорина Л.П. Латинсько-український, українсько-латинський словник / Л.П. Скорина, О.А. Скорина. – Київ : Обереги, 2004. – 448 с. – (Abecedarium). – ISBN 966-513-066-8
737122
  Кожушний О. Латинськомовна епітафія з віденського храму Мальтійського ордену // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 244-248


  У статті проводиться структурний, синтаксичний, лексичний аналіз і подається переклад латинськомовної епітафії з віденського храму Мальтійського ордену, а також розглядається одна з архітектурних особливостей монументу.
737123
  Бойко Н.В. Латинськомовна інскрипція в Україні 16 - початку 18 століть (лексико-граматичний аспект) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.14 / Наталія Василівна Бойко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
737124
  Бойко Н.В. Латинськомовна інскрипція в Україні кінця XVI- початку XVIII століть (лексико-граматичний аспект) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14- класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Бойко Н.В.; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ, 2006. – 218 л. + Додатки: л. 192-218. – Бібліогр. :л. 167-192
737125
  Щербина Р.А. Латинськомовна історіографія в Україні середини 17 ст. як мовно-культурне джерело (на матеріалі хронік про Визвольну війну українського народу 1648-1657 років) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.14 / Руслан Анатолійович Щербина; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
737126
  Щербина Р.А. Латинськомовна історіографія в Україні середини 17 століття як мовно-культурне джерело (на матеріалі хронік про Визвольну війну українського народу 1648-1657 років) : Дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14- класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Щербина Р.А. ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 186 л. – Бібліогр.: л. 175-186
737127
  Ластовець М.Ю. Латинськомовна поема "Cupido seu amor alatus" Іларіона Ярошевицького як літературна Пам"ятка XVII ст. // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 364-370


  У статті розглядається латинськомовна поема XVIII ст. "Cupido seu amor alatus" Іларіона Ярошевицького. Розкрито зміст поеми у контексті естетики бароко. Проаналізовано особливості побудови поетичного діалогу та його ключових мотивів. В статье ...
737128
  Гриценко С.П. Латинськомовна психіатрична термінологія: формальний і семантичний аспекти / С.П. Гриценко, Ю.В. Чухно // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 188-193


  У статті розглядається історія становлення латинськомовних психіатричних термінів, їх мотивація, способи творення, формальна та семантична структура.
737129
  Кондаурова Х.В. Латинськомовний законодавчий документ: від папської булли до гетьманського універсалу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Кондаурова Христина Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. -. – Київ, 2017. – 195 арк. – Додатки: арк. 194-195. – Бібліогр.: арк. 183-193
737130
  Кондаурова Х.В. Латинськомовний законодавчий документ: від папської булли до гетьманського універсалу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Кондаурова Христина Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
737131
  Ластовець М.Ю. Латинськомовний концепт RES: етимологія, семантика, структура // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 150-154
737132
  Корнієнко В.В. Латинськомовний панегірик XVI - XVII століття // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 125-129. – Bibliogr.: Літ.: с. 129; 11 п.


  Цю статтю присвячено дослідженню латинськомовного панегікика XVI-XVII ст. на території Схіцдної Європи. Багато українських письменників орієнтувалося на досягнення польської літератури. Therefore, this article is devoted to the research of Latin ...
737133
  Галамага О. Латинськомовний сакральний текст: мовно-прагматичні характеристики формули SATOR // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 44-54. – (Бібліотека інституту філології)


  У даній статті на прикладі формули SATOR розглядається латиномовний сакральний текст як об"єкт культури. В контексті сучасних лінгвістичних студій дана формула досліджується на різних рівнях аналізу. У статті також наводяться загальні відомості про ...
737134
  Косіцька О.М. Латинськомовний текст у церковному житті України кінця 16-17 ст. (на матеріалі документації Греко-католицької церкви) : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Косіцька О.М. ; КНУТШ. Ін-т філології. – Київ, 2009. – 262с. – Додатки л. 211 - 262. – Бібліогр.: л.191 - 210
737135
  Косіцька О.М. Латинськомовний текст у церковному житті України кінця 16 -17 ст. (на матеріалі документації Греко-католицької церкви) : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови; окремі індоєвропейські мови / Косіцька О.М.; КНУТШ, Інститут філології. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
737136
  Душка-Іванов Латинськомовні фразеологізми із соматичним компонентом: природа, сутність, підходи до аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 498-506


  У статті розглядаються лінгвістичні параметри аналізу фразеологізмів із соматичним компонентом у дослідженнях мовознавців XX- початку XXI століття.
737137
  Світлична Є. Латинь у сучасній вітчизняній фармацевтичній термінології / Є. Світлична, В. Савіна // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 1 (29). – С. 86-90. – ISSN 2311-9896
737138
   Латиське радянське оповідання. – К, 1982. – 239с.
737139
  Привалов А. Латифа // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 11. – С. 15-21.


  Латіфа, Queen Latifah, культова фігура хіп-хопа
737140
  Рудь М.О. Латифундії / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 224. – ISBN 966-642-073-2
737141
   Латиш Юрій Володимирович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 50-52. – ISBN 978-617-7107-25-4
737142
  Казьмирчук Г. Латиш Юрій Володимирович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 139-141. – ISBN 978-617-7107-52-0
737143
   Латишенко Михайло Дмитрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 61
737144
   Латишенко Михайло Дмитрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 124 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
737145
   Латишенко Михайло Дмитрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 129-130. – ISBN 978-966-439-961-3
737146
   Латишенко Михайло Дмитрович (1939) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 68. – ISBN 966-95774-3-5
737147
  Винниченко І.І. Латиши ( - нація, основне населення Латвії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 581. – ISBN 978-966-02-7998-8
737148
  Климович А. Латиші захистили державну мову : [Інтерв"ю] / Антін Климович ; і[нтерв"ю взяв] Ігор Самокиш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21 лютого (№ 30)


  Мовний референдум у Латвії відбувся з рекордною явкою. Розмова з журналістом латиської газети "Дієна" Атісом Климовичем.
737149
   Латкин. – 618с.
737150
  Воронова Л.К. Латковська Тамара Анатоліївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 582. – ISBN 978-966-02-7998-8
737151
  Глотов В.І. Латориця : Поезії / Глотов В.І. – Львів : Каменяр, 1964. – 35 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в пвпку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
737152
   Латориця: гідрологія, гідроморфологія, руслові процеси : монографія / [Ободовський О.Г. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 319, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 307-315. – (Серія "Річки Карпат"). – ISBN 978-966-439-542-4
737153
  Золотов Ю.К. Латур / Ю.К. Золотов. – Москва, 1960. – 46с.
737154
  Хотимский Б.И. Латырь-камень / Б.И. Хотимский. – М, 1978. – 239с.
737155
  Шкільтєр К. Латыскія колёніі на Беларусі / К. Шкільтєр. – Минск
Латыскія кол. – 1931. – 274с.
737156
  Юсфин А.Г. Латыф Хамиди / А.Г. Юсфин. – Москва : Музыка, 1964. – 144 с.
737157
  Гизатов Б. Латыф Хамиди / Б. Гизатов. – Алма-Ата, 1966. – 100с.
737158
   Латыши. – Л, 1981. – 29с.
737159
   Латыши на Харьковщине : сборник архивных документов и материалов / Гос. архив Харьк. обл. ; Центр краеведения Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; Акад. б-ка Латвийского ун-та ; [редкол.: В.С. Бакиров и др. ; науч. ред. С.И. Посохов ; сост.: О.С. Гнездило и др.]. – Харьков : Контраст. – ISBN 978-966-8855-69-6
Вып. 1. – 2011. – 159, [1] с. : фотоил., табл. – Библиогр.: с. 145
737160
  Дзене Л. Латышкие актеры нашего поколения : Автореф... Канд.искусствовед.наук: / Дзене Л.; Гос.ин-т.театр.искусств. – Москва, 1964. – 25л.
737161
  Апинис А. Латышская антифеодальная рукописная литература : Автореф. дис. ... наук / Апинис А. ; Рижск. ГУ. – Рига, 1965. – 19 c.
737162
  Козин М.И. Латышская деревня в 50-70-е годы 19 века / М.И. Козин. – Рига, 1976. – 372с.
737163
  Карклинь Г.Н. Латышская деревянная скульптуры / Г.Н. Карклинь. – М, 1969. – 142с.
737164
   Латышская детская литература. – Ленинград, 1957. – 207 с.
737165
   Латышская драматургия. – М, 1951. – 471с.
737166
  Ефремова Л.С. Латышская крестьянская семья в Латгале / Л.С. Ефремова. – Рига, 1982. – 272с.
737167
  Иванова Г.С. и др. Латышская литература / Г.С. и др. Иванова. – Москва : Книга, 1974. – 206 с.
737168
   Латышская народная одежда. – Рига, 1985. – 40с.
737169
  Кикан В. Латышская поэма : Автореф... канд. филол.наук: / Кикан В.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1967. – 20л.
737170
  Стикане А.А. Латышская прогрессивная литературная критика в период столыпинской реакции и в начале нового революционного подъема. : Автореф... Канд.филол.наук: / Стикане А.А.; М-во высш.образования СССР.Латв.гос.ун-т. – Рига, 1957. – 22л.
737171
  Кнопе Э.П. Латышская прогрессивная литературная критика второй половины ХІХ века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кнопе Э.П. ; Латв. гос. ун-тет им. Петра Стучки. – Рига, 1960. – 28 с.
737172
  Виесе С. Латышская проза,поэзия и драматургия сегодня / С. Виесе. – Рига, 1980. – 137с.
737173
   Латышская художественная литература на русском и других языках народов СССР. – Рига, 1958. – 143 с.
737174
  Ирмер Г. Латышская этнографическая выставка на X археологическом съезде в Риге 1896 года. – Харьков : Типография Губернского Правления, 1897. – 12 с. – Отдельные оттиски из Сборника Харьковского Историко-Филологического Общества 1897 г.
737175
   Латышские дайны. – Рига, 1985. – 414с.
737176
   Латышские дайны. – М, 1985. – 254с.
737177
   Латышские дайны. – М, 1986. – 124с.
737178
  Вава Л.Р. Латышские заимствования в эстонском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.07 / Вава Л.Р.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1978. – 20л.
737179
   Латышские народные анекдоты. – Рига, 1963. – 279с.
737180
   Латышские народные предания. – Рига, 1962. – 165 с.
737181
   Латышские народные сказки. – Рига, 1952. – 216с.
737182
   Латышские народные сказки. – Рига, 1957. – 527 с.
737183
   Латышские народные сказки. – М, 1958. – 295с.
737184
   Латышские народные сказки. – Рига : Зинатне, 1965. – 315 с.
737185
   Латышские народные сказки. – Рига, 1965. – 315с.
737186
   Латышские народные сказки. – Рига, 1967. – 543с.
737187
   Латышские народные сказки. – Рига, 1968. – 424 с.
737188
   Латышские народные сказки. – Рига : Зинатне, 1969. – 351 с.
737189
   Латышские народные сказки. – Рига, 1982. – 319 с.
737190
  Арайс К. Латышские народные сказки. / К. Арайс. – Рига, 1967. – с.
737191
  Вольтер Э.А. Латышские отрывки / перевод И.Я. Спрогись // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1907. – Т. 12, кн. 3. – С. 163-175
737192
   Латышские писатели юным читателям. – Рига, 1967. – 22с.
737193
  Блюмфельд Л.Г. Латышские рассказы / Л.Г. Блюмфельд. – М, 1949. – 520 с.
737194
   Латышские рассказы. – Москва-Ленинград, 1953. – 327 с.
737195
   Латышские рассказы. – Москва : Советский писатель, 1962. – 362, [2] с.
737196
   Латышские революционные детали. – Рига, 1958. – 176с.
737197
  Дума Л.Э. Латышские революционные социал-демократы -- эмигранты в Западной Евпропе : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Дума Л.Э.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1968. – 19л.
737198
   Латышские сказки. – М.-Л, 1933. – 504с.
737199
   Латышские сказки. – М, 1941. – 72с.
737200
  Ниедре Я.Я. Латышские сказки / Я.Я. Ниедре. – М.-Л., 1943. – 62с.
737201
   Латышские сказки. – Рига, 1948. – 304с.
737202
   Латышские советские писатели. – Рига, 1948. – 135с.
737203
   Латышские стрелки. – М, 1960. – 324с.
737204
   Латышские стрелки в борьбе за Советскую власть в 1917-1920 годах. – Рига, 1962. – 528с.
737205
  Кисис Р. Латышские стрелки в период гражданской войны / Р. Кисис. – Рига, 1951. – 126с.
737206
  Криевиньш М.П. Латышские стрелки возвращаются домой : роман / М.П. Криевиньш; пер. с латыш. – Рига : Зинатне, 1974. – 280 с.
737207
  Спреслис А.И. Латышские стрелки на страже завоеваний Октября 1917-1918гг. / А.И. Спреслис. – Рига, 1967. – 244с.
737208
   Латышский гобелен. – М, 1987. – 36с.
737209
   Латышский детектив. – Рига, 1985. – 495с.
737210
   Латышский детектив. – Рига, 1987. – 637с.
737211
   Латышский детектив. – Рига, 1989. – 573с.
737212
  Дюков А. Латышский легион СС в свете Нюрнбргского трибунала / А. Дюков, В. Симиндей // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 141-148. – ISSN 0130-9625
737213
   Латышский литературный альманах "Вестника знания". – Спб., 1913. – 80с.
737214
   Латышский плакат. – Москва, 1983. – 27с.
737215
  Кундзинь К.Э. Латышский театр / К.Э. Кундзинь. – М., 1963. – 230с.
737216
  Рудзитис Я.Я. Латышский фольклор в драматургии Райниса. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рудзитис Я.Я.; АН ЛатССР. Ин-т языка и лит. – Рига, 1958. – 22л.
737217
  Вавере В.А. Латышско-русские литературные связи / В.А. Вавере, Г.М. Мацков. – Рига, 1965. – 476с.
737218
   Латышско-русский и русско-латышский словарь. – Рига, 1959. – 518с.
737219
  Лоя Я.В. Латышско-русский словарь : содержит около 40000 слов с приложением краткой грамматики латышского языка / сост. проф. Я. В. Лоя. – Фототипия с изд. 1942 г. – Москва : ОГИЗ ГИС, 1946. – 250, [1] с. – Библиогр.: с. 250
737220
   Латышско-русский словарь = Latviesu-krievu vardnica : [около 32000 слов]. – Рига : Латгосиздат, 1953. – 736 с. – Библиогр.: с. 5
737221
  Дризуле А В. Герентович Латышско-русское двуязычие / А В. Герентович Дризуле. – Рига, 1987. – 68с.
737222
  Звайгзне Б. Латышско-украинские литературные связи : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Звайгзне Б.; АН Латв. ССР. Ин-т языка и литературы. – Рига, 1971. – 24л.
737223
   Латышское изобразительное искусство, 1860-1940. – Рига, 1987. – 22с.
737224
   Лауденбах Юлій Петрович (1863-1910) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 257. – ISBN 978-966-439-754-1
737225
   Лауеаты государственных премий в области искусства.... – Иваново, 1972. – 50 с.
737226
   Лаунець Вілен Львович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 291 : фото
737227
  Попков В.Е. Лауреат Гос.премии СССР Виктор Ефимович Попков,1932-1974. / В.Е. Попков. – М, 1976. – 88с.
737228
  Бейлин А.М. Лауреат Государственной премии Народный артист РСФСР Александр Федорович Борисов / А.М. Бейлин. – Ленинград : ВТО, 1950. – 64 с. : ил. – (Мастера ленинградской сцены : Монографии / Всероссийское театральное общество, Ленинградское отделение ; под общ. ред. Евг. Кузнецова, А.Б. Меровича, К.М. Сергеева)
737229
  Вальяно Н.К. Лауреат Государственной премии Народный артист РСФСР Константин Васильевич Скоробогатов / Н.К. Вальяно. – Ленинград, 1950. – 74 с.
737230
   Лауреат Державної премії / прес-служба НАПН України // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Січень - лютий (№ 1). – С. 2


  Серед лауреатів колектив авторів-учених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.
737231
   Лауреат Ленинской и Государственных премий в области изобразительного искусства Л.Е. Кербель : Библиогр. указ. – Ленинград, 1989. – 88с.
737232
  Каменский А.А. Лауреат Ленинской премии С.Коненков / А.А. Каменский. – М., 1958. – 32с.
737233
  Мартынов И.И. Лауреат Ленинской премии Сергей Прокофьев / И.И. Мартынов. – Москва : Знание, 1958. – 32 с.
737234
   Лауреат Ленинской премии, народный художник СССР Владимир Андреевич Фаворский : каталог выставки произведений. – Москва : Главполиграфпром Госкомитета Совета Министров СССР, 1964. – 54, [21] с.
737235
  Алферов Ж. Лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов: "Детский сад папы Иоффе" - так называли созданный Абрамом Федоровичем физико-технический институт". / беседу вела Ольга Сметанская // Факты и комментарии. – Київ, 2015. – 29 октября (№ 197). – С. 12


  135 лет назад на Полтавщине родился выдающийся ученый, "отец советской физики" Абрам Федорович Иоффе.
737236
   Лауреат Нобелівської премії - гість університету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Мухаммад Юнус, лауреат Нобелівської премії миру 2006 року, видатний економіст і банкір, доктор економічних наук, професор днями побував у нашому університеті. Ректор нагородив вченого Відзнакою Вченої Ради університету.
737237
   Лауреат Нобелівської премії - Почесний доктор КНУ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  Диплом Почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка вручено Нобелівському лауреату Жан-Марі Лену. Ректор Л.В. Губерський зазначив, що Жан-Марі Лен родоначальник супрамолекулярної хімії, автор ідеї самоорганізації матерії і саме він запросив Україну ...
737238
  Конарева Л. Лауреат Нобелівської премії з літератури 2015 року письменниця Світлана Алексієвич: "Ви, українці, вирвалися в нове життя, вам можна позаздрити!" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 71). – С. 5


  Письменниця спілкувалася зі студентами і викладачами КНУ ім. Тараса Шевченка.
737239
  Яблонський В. Лауреат Нобелівсьскої премії з фізіології і медицини Роберт Едвардс та ідея екстракорпорального запліднення // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – С. 183-185
737240
  Ковалець Я. Лауреат першої Чернігівської премії // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 211-218. – ISBN 978-966-136-357-0
737241
   Лауреат премії імені академіка Петра Тронька 2017 року // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Липень-серпень (№ 4). – С. 2


  "...Відомий український вчений у галузі соціальної філософії, філософії освіти, педагогіки та політології, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Григорович Кремень став лауреатом премії імені академіка Петра Тронька 2017 року".
737242
  Козак С. Лауреат премії імені Івана Багряного // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 12 жовтня (№ 37/38). – С. 3


  "Рішенням управи Фундації ім. І. Багряного цьогорічним лауреатом премії визнано відомого громадського діяча, літературознавця, директора Інституту літератури Національної академії наук України Миколу Жулинського - автора грунтовного доробку з творчості ...
737243
   Лауреат Сталинской премии Г.Х.Камай : Краткий список литературы. – Казань, 1955. – 16 с.
737244
  Богданов-Березовский Лауреат Сталинской премии засл. арт. РСФСР Ольга Афанасьевна Кашеварова / Богданов-Березовский. – Л, 1950. – 60с.
737245
  Франгопуло М. Лауреат Сталинской премии народная артистка РСФСР проф. Агриппина Яковлевна Ваганова / М. Франгопуло. – Л., 1948. – 14с.
737246
  Ольховский Е.Г. Лауреат Сталинской премии Народная артистка РСФСР Софья Петровна Преображенская / Е.Г. Ольховский. – Л., 1950. – 52с.
737247
  Кучер В. Лауреат Сталинской премии Николай Бредюк / В. Кучер. – Киев : Радянський письменник, 1951. – 94 с.
737248
  Цюпа И.А. Лауреат Сталинской премии Сидор Кузнец : Очерк / И.А. Цюпа. – Киев : Радянський письменник, 1951. – 83с. – (Знатные люди Советской Украины)
737249
  Богданов-Березовский Лауреат Сталинской премии Татьяна Николаевна Лаврова / Богданов-Березовский. – Л, 1950. – 48 с.
737250
   Лауреат Сталинской премии Ф.В. Никитин : Краткий список литературы. – Казань, 1955. – 12 с.
737251
  Івашкевич Я. Лауреат Шевченківської премії // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – C. 472-473. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
737252
   Лауреатами "Глодосбкого скарбу" стали українські письменниці Віра Вовк (Бразилія) та Ліда Палій (Канада) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 лютого (№ 3). – С. 15
737253
  Третяк М. Лауреати "Смолоскипа" 2013 року // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 13


  Цьогорічними переможцями літературного конкурсу "Смолоскип" стали: Олена Герасим"юк, Заза Пауалішвілі, марія Хімич
737254
   Лауреати академічних нагород // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 1999. – № 24 : листопад - грудень. – С. 39-40. – ISBN 966-95274-0


  Нагорода Святого Володимира присуджена Литвину Володимиру Михайловичу; Нагорода Ярослава Мудрого присуджена Андрейцеву Володимиру Івановичу.
737255
  Матат Дарина Лауреати Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2014". Географія успіху // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 4-8 : фото
737256
   Лауреати Державних премій України в галузі науки і техніки 1992-2008 роки / Комітет з Держ. премій України в галузі науки і техніки ; [авт.-упоряд.: В.С. Стогній, О.І. Жданенко ; авт. вступ. ст. Б.Є. Патон ; ред. М.С. Дяченко]. – Київ : [б. в., 2009. – 305, [21] с. : портр. – Передм. укр., рос., англ. мовами. - Алф. покажч.: с. 307-325
737257
  Степула Н. Лауреати державної літературної премії імені Тараса Шевченка 1996 року // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 51-59. – ISBN 966-7379-16-7
737258
   Лауреати Державної премії України // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 3


  "Указом президента України колектив ВІКНУ нагороджено Державною премією України в галузі освіти 2019 року. 1 грудня 2020 року в будівлі Міністерства освіти і науки України відбулася церемонія нагородження. У номінації "Вища освіта" за роботу ...
737259
   Лауреати Золотої медалі ім. В.І. Вернадського та Премій імені видатних учених України Національної академії наук України 2008 року / [уклад. Цибань В.О.]. – [Київ : б. в., 2009. – 25, [1] с. : фот.
737260
   Лауреати Золотої медалі ім. В.І. Вернадського та Премій імені видатних учених України Національної академії наук України 2013 року / [укладач Цибань В.О.]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 29, [1] с. : фот.
737261
   Лауреати Золотої медалі ім. В.І. Вернадського та Премій імені видатних учених України Національної академії наук України 2015 року / [уклад. Цибань В.О.]. – [Київ : Академперіодика, 2015. – 27, [2] с., включ. обкл. : портр.
737262
   Лауреати Золотої медалі ім. В.І. Вернадського та Премій імені видатних учених України Національної академії наук України 2018 року / [уклад.: В.О. Цибань]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 27, [2] с., включ. обкл. : портр.
737263
   Лауреати Золотої медалі ім. В.І. Вернадського та Премій імені видатних учених України Національної академії наук України 2019 року / [уклад. Цибань В.О.]. – [Київ : б. в., 2019. – 27, [3] c. : фот.
737264
   Лауреати Золотої медалі імені В.І. Вернадського // Світ. – Київ, 2021. – Травень (№ 19/20)
737265
   Лауреати конкурсу на кращий підручник, монографію та навчальний посібник // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2003. – № 1 (34) : січень - лютий. – С. 23-24. – ISBN 966-95902-0-5


  Першу Премію присуджено акад. Андрейцеву В.І. - за підручник "Право екологічної безпеки".
737266
   Лауреати Ленінських премій в галузі літератури і мистецтва та премій ім. Т.Г. Шевченка 1967 рік : Методично-бібліографічні матеріали. – Львів, 1967. – 56 с.
737267
   Лауреати Ленінських премій в галузі літератури і мистецтва та премій ім.Т.Г. Шевченка. – Львів, 1966. – 40с.
737268
   Лауреати Ленінської премії. – Київ, 1969. – 275с.
737269
   Лауреати літературно-наукового конкурсу імені Воляників-Швабінських // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 9


  Фундація Українського вільного університету (Нью-Йорк, США) назвала лауреатів Літературно-наукового конкурсу ім. Воляників-Швабінськиїх за 2013 рік. Ними стали:Василь Деркач, Михайло Слабошпицький, Наталка Поклад, Сергій Козак.
737270
   Лауреати Львівської обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури 2012 р. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 101. – ISSN 0236-1477


  У номінації "Поезія" - імені Маркіяна Шашкевича : Роман Вархол. У номінації "Проза" - імені Богдана Лепкого: Юрій Коваль. У номінації "Літературознавство, сучасна літературна критика та переклади" - імені Михайла Возняка: Оксана Мельник. У номінації ...
737271
  Слапчук В. Лауреати Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди "Сад божественних пісень" за 2013 рік // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 33). – С. 2013


  Лауреатами Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди "Сад божественних пісень" за 2013 рік стали: Рауль Чілачава, В.Голобородько , П.Вольвач , Ю.Мосенкіс (мовознавець, докт. філол.наук, проф. Інституту філології КНУ імені Тараса ...
737272
  Слапчук В. Лауреати міжнародної премії імені Григорія Сковороди "Сад божественних пісень" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 9 серпня (№ 28)


  "Цю відзнаку у 2005 році заснували Волинське товариство «Світязь» і ГО «Чернігівський інтелектуальний центр» за сприяння Національної спілки письменників України, Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України та міжнародних громадських ...
737273
   Лауреати нагороди "За багаторічну педагогічну і наукову діяльність" // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 1 (72) : січень-лютий. – С. 38
737274
   Лауреати нагороди Ярослава Мудрого // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2003. – № 1 (34) : січень - лютий. – С. 18-19. – ISBN 966-95902-0-5


  Різун В.В. - за цикл праць з теоретичного і науково-методичного забезпечення підготовки журналістських кадрів; Олійник Я.Б. - за розробку проблем розміщення продуктивних сил і формування територіально-виробничих комплексів України; Булавін Л.А. - за ...
737275
   Лауреати Нагороди Ярослава Мудрого // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2005. – № 1 (43) : сычень - лютий. – С. 43-45
737276
   Лауреати Нобелівської премії - вихідці з України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 56-59
737277
   Лауреати Нобелівської премії 1901-2001 : Енциклопедичний довідник. – Видання ювілейне. – Київ : Український видавничий центр, 2001. – 768с. – ISBN 966-96058-4-9
737278
   Лауреати Нобелівської премії 1901-2001 : Енциклопедичний довідник. – Видання ювілейне. – Київ, 2001. – 800с. – ISBN 966-95650-7-3
737279
   Лауреати Нобелівської премії 2008 року / матеріал підготовлено за публікаціями: http: www.epochtimes.com.ua/articles/view/2/11901.html, http: //fizika.net.ua/index.php?newsid=34, http: //fizika.net.ua/index.php?newsid=45 // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 67
737280
   Лауреати Нобелівської премії в галузі літератури / підготувала О. Білик // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (87). – С. 38-39
737281
  Залюбовський І. Лауреати Нобелівської премії в Харківському університеті / І. Залюбовський, Ю. Холін // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С.12-15.


  Лауреати : Ландау Л.Д., Мечников І.І.,Кузнець Саймон.
737282
  Вергелес Т. Лауреати Нобелівської премії з економіки 2009: черговий тріумф інституціоналізму // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 117-124. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
737283
  Задорожний М.П. Лауреати Нобелівської премії з економіки за 2018 р. // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 48-49 : фото
737284
  Кущ О.П. Лауреати Нобелівської премії з літератури 1901-1966 рр. / О.П. Кущ. – Львів, 1967. – 222с.
737285
  Горська С. Лауреати отримали відзнаки // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 21-28 листопада (№ 50)


  21 листопада в залі засідань колегії МОНмолодьспорту України урочисто вітали лауреатів Державної премії України в галузі освіти 2012 року. У номінації "Вища освіта" Державну премію здобули Анатолій Самойленко, Микола Перестюк, Сергій Кривошея, Василь ...
737286
  Красицька Л. Лауреати пермії фонду Т. Шевченка "В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля" в 2013 р. // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 8


  Присудження премії Фонду "В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля" у 2013 році. Серед лауреатів письменники: Роман Коваль та Микола Палієнко
737287
   Лауреати премії Володимира Сосюри // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 3


  Лауреатами премії імені Володимира Сосюри стали: поетеса та прозаїк Раїса Харитонова та поет Василь Соловей
737288
  Букет Є. Лауреати Премії імені академіка Петра Тронька 2014 року // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 138-142. – ISSN 2222-5250


  5 липня 2014 року відбулося покладання квітів до могили доктора історичних наук, академіка НАН України, Героя України П.Т. Тронька на Байковому цвинтарі. Також цього дня у залі засідань НСКУ урочисто вручили краєзнавчу премію його імені.
737289
   Лауреати премії імені академіка Петра Тронька 2017 року // Пам"ятки України: національна спадщина / ГО "Українське т-во охорони пам"яток історії та культури" ; ВБО "Український фонд культури" ; Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред. Д. Чобіт. – Київ, 2017. – № 1 (6/7) : Українська Волинська держава XIV-XV століть. – С. 78-79
737290
  Новомінський А.Н. Лауреати премії імені В.І.Леніна. / А.Н. Новомінський, В.М. Попов. – Київ, 1974. – 208с.
737291
   Лауреати премії імені Володимира Сосюри // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 3). – С. 3


  Цьогорічними лауреатами премії імені Володимира Сосюри стали : літературознавець Дмитро Дроздовський та поет, публіцист Дмитро Кремінь.
737292
   Лауреати премії імені Дмитра Нитченка / Прес-служба Ліги українських меценатів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 20 лютого (№ 8). – С. 2
737293
  Бондаренко С. Лауреати премії імені Дмитра Нитченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 19 червня (№ 25). – С. 12


  Цьогорічними лауреатами плітературної премії імені Дмитра Нитченка стали: письменник і журналіст Юрій Антипович, голова НСПУ Віктор Баранов і головних редактор журналу "Березіль" Володимир Науменко.
737294
  Дмитрук В. Лауреати Премії імені Дмитра Яворницького 2015 року // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 283-285. – ISSN 2222-5250
737295
  Гайшук Г.В. Лауреати премії імені Йосипа Івановича Токаря // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 139-144. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
737296
  Ткач М. Лауреати премії імені Леоніда Глібова за 2019 рік // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 1 березня (№ 4)
737297
   Лауреати премії імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Присуджено премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2008 рік. У номінації "Викладачам та науковим співробітникам за підручники, навчальні посібники": Рибальченку Володимиру Корнійовичу, Береговій ...
737298
   Лауреати премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Відповідно до рішення Вченої ради від 01.02. 2010 р. лауреатами премії імені Тараса Шевченка КНУТШ стали: Нікітченко Микола Степанович, док. фіз.-мат. н., зав. каф. теорії та технології програмування фак-ту кібернетики; Шкільняк Степан Степанович, ...
737299
   Лауреати премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Лауреати премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імени Тараса Шевченка : Різун В.В.- директор Інституту журналістики, Воловенко Ю.М.-- декан хімічного факультету, Туров О.В.- кафедра органічної хімії хімічного ф-ту, Крак ...
737300
   Лауреати премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 1


  Вчена рада ухвалила список лауреатів Шевченківської премії університету. Ними стали: Ляшко С.І. (фак-т кібернетики); Грищенко О.Ю. (фак-т кібернетики); Крючков Г.Г. (Інститут філології); Цудзевич Б.О. (ННЦ "Інститут біології)"; Калінін І.В. (ННЦ ...
737301
   Лауреати премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 5). – С. 2


  Відповідно до ухвали Вченої ради лауреатами премії імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка стали: у номінації "Викладачам та науковим співробітникам за підручники та навчальні посібники": за підручник "Віртуальна дипломатія" - Є. А. Макаренко ...
737302
   Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченкає. Відповідно до рішення Вченої Ради від 7 лютого 2011 року лауреатами Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса ...
737303
   Лауреати премії імені Тараса Шевченка Київського університету // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 3). – С. 2


  Лауреатами премії стали науковці за такими номінаціями: у номінації "Викладачам та наук. співробітникам за підручники та навчальні посібники" проф. О. Г. Наконечний (ф-т кіберн.), доц. П. М. Зінько (ф-т кіберн.), проф. П. М. Ігнатьєв (ІМВ); У номінації ...
737304
   Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – 365, [2] с. : портр. – Присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка та 180-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Імен. покажч.: с. 360-363. - На корінці назва лише: Лауреати Премії. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-439-757-2


  У виданні вперше представлено інформацію про лауреатів Премії ім. Тараса Шевченка Київського національного університете ім. Тараса Шевченка
737305
   Лауреати премії імені Ярослава Мудрого // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С. 34-36. – ISSN 0132-1331


  4 листопада 2003 року в Національній юоидичній академії України імені Ярослава Мудрого відбулося засідання Комітету з присудження Премії імені Ярослава Мудрого. Лауреатами також визнано професорів КНУ імені Тараса Шевченка: у номінації "За видатні ...
737306
   Лауреати премії імені Ярослава Мудрого 2015 року // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 314-316. – ISSN 2410-3594


  "...Рішенням Комітету з присудження Премії імені Ярослава Мудрого в номінації "За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з правознавства" лауреатами Премії 2015 року визнано таких науковців: Є.М. Моісеєв, В.В. Чернєй, О.М. Джужа, Ю.Ю. ...
737307
  Гриценко Л. Лауреати премії Ірини Калинець // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 6 квітня (№ 14). – С. 2


  22 березня 2017 р. в актовій залі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка в присутності студентів та викладачів вишу відбулося урочисте вручення дипломів і премій. З коментарями творчості Ірини Калинець виступив проф. КНУ імені Тараса Шевченка Ю. ...
737308
  Гриценко Л. Лауреати премії Ірини Калинець // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 7


  22 березня 2017 р. в актовій залі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка відбулося урочисте вручення дипломів і премій. З коментарями творчого надбання І. Калинець виступив проф. Університету, літературознавець Ю. Ковалів.
737309
   Лауреати Премії Лесі Українки // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 6
737310
   Лауреати премії Президента України // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 2


  У травні в рамках відзначення Дня науки в Україні Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації В. Семиноженко вручив свідоцтва та почесні знаки лауреатам премії Президента України для молодих учених 2013 року. Серед лауреатів ...
737311
   Лауреати премій НАН України // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 1


  Науковці КНУ імені Тараса Шевченка стали лауреатами премій НАНУ імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2014 р. Це доктор фізико-математичних наук І.О. Шевчук - лауреат Премії імені М.В. Остроградського; доктор економічних наук Н.В. Ковтун ...
737312
   Лауреати премій НАН України // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 2


  Учені КНУ імені Тараса Шевченка стали лауреатами премій НАНУ імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2014 р. Це доктор фізико-математичних наук І.О. Шевчук - лауреат Премії імені М.В. Остроградського; доктор економічних наук Н.В. Ковтун і ...
737313
  Чайка С. Лауреати Шевченківської премії 2014 року // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 20 лютого (№ 8). – С. 1


  Лауреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка у 2014 стали: у номінації "Література" М. Дочинець, у номінації "Літературознавство і мистецтвознавство" І. Гаюк, у номінації "Образотворче мистецтво" -Л. Медвідь, у номінації "Музичне ...
737314
   Лауреати Шевченківської премії2013 року // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 2


  Лауреатами Національної премії імені Шевченка стали: письменник Леонід Горлач, режисер-постановник Дмитра Богомазова, художник Петро Печорний
737315
  Цалик С. Лауреати, графомани, лицарі та інші / С. Цалик, П. Селігей // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (652). – С. 47-51. – ISSN 0130-5263


  Уривок із книжки "Таємниці письменницьких шухляд"
737316
   Лауреатка премії Бібліотеки Конгресу США 2021 // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2021. – Листопад - Грудень (№ 11/12) : Література Сполучених Штатів Америки


  Цьогорічну Літературну премію Бібліотеки Конгресу США (Library of Congress Prize for American Fiction) отримала письменниця Джой Вільямс. Про це йдеться на офіційному сайті бібліотеки. Джой Вільямс визнали переможницею з-поміж понад 60 видатних ...
737317
  Львов-Анохин ЛауреатЛенинской премии Галина Уланова / Львов-Анохин. – Москва : Знание, 1958. – 31с.
737318
  Коваленко В. Лауреатом літературної премії імені Тодося Осьмачки став Василь Трубай // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 9 травня (№ 9). – С. 4
737319
   Лауреатом Нобелівської премії з літератури став Патрік Модіано // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С. 20


  Лауреатом Нобелівської премії з літератури за 2014 рік став сучасний французький письменникПатрік Модіано.
737320
  Богачевська О. Лауреатом Нобелівської премії з літератури стала канадська письменниця Еліс Манро // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 18 жовтня (№ 21). – С.1
737321
   Лауреатом премії "Янгелус" став словак Павол Ранков // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 2
737322
   Лауреатом Премії Шевельова 2020 року став Тарас Лютий // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 26 грудня (№ 49/50)
737323
   Лауреаты. – Краснодар, 1979. – 287с.
737324
  Горбунов А.А. Лауреаты "Золотого мяча" / А.А. Горбунов. – М, 1989. – 45с.
737325
   Лауреаты ведущих литературных премий : Славникова, Быков, Кабаков, Шишкин. – Москва : Вагриус, 2007. – 352с. – ISBN 978-5-9697-0401-5
737326
  Баранова Т. Лауреаты Государственной премии РСФСР ( в области литературы - им. М. Горького) : Указ. лит. / Т. Баранова, Т. Кривобокова. – Иваново, 1976. – 40с.
737327
  Мезенин Н.А. Лауреаты Демидовских премий Петербургской Академии наук 1832-1865 / Н.А. Мезенин. – Л, 1987. – 201с.
737328
   Лауреаты Ленинских премий 1960 г.. – Нальчик, 1960. – 28с.
737329
   Лауреаты ленинских премий в области искусства. – М, 1970. – с.
737330
   Лауреаты ленинских премий в области искусства. – М, 1970. – с.
737331
   Лауреаты ленинских премий в области искусства. – М, 1970. – с.
737332
   Лауреаты ленинского комсомола. – М, 1970. – 336с.
737333
   Лауреаты Ленинского комсомола. – М, 1967. – 479 с.
737334
   Лауреаты Ленинского комсомола. – М, 1972. – 350с.
737335
   Лауреаты ленинской премии. – М, 1970. – 223с.
737336
   Лауреаты Ленинской премии. – М, 1958. – 62с.
737337
   Лауреаты Ленинской премии. – Москва, 1964. – 10с.
737338
   Лауреаты Ленинской премии. – Москва, 1970. – 5с.
737339
  Григорьев Л. Лауреаты Ленинской премии / Л. Григорьев, Я. Платек. – Москва, 1970. – 223с.
737340
   Лауреаты Ленинской премии 1965 года. – М, 1965. – 48с.
737341
   Лауреаты Ленинской премии в области литературы : Указатель лит-ры. – Орджоникидзе : Северо-Осетинское изд-во, 1966. – 27 с.
737342
  Никулина О.Р. Лауреаты Ленинской премии. / О.Р. Никулина, С.Г. Капланова. – М, 1962. – 80с.
737343
  Попов А.А. Лауреаты международных Ленинских премий мира за 1956 год. / А.А. Попов. – Л, 1958. – 26с.
737344
  Попов А.А. Лауреаты международных Ленинских премий мира за 1957 год. / А.А. Попов. – Л, 1958. – 20с.
737345
  Алексеев А.Г. Лауреаты Международных сталинских премий "За укрепление мира между народами" / А.Г. Алексеев ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний Ленингр. отд-ние. – Ленинград, 1954. – 42 с.
737346
   Лауреаты международных Сталинских премий мира за 1951 год (писатели) : Рекомендательный указатель литературы. – Ленинград, 1952. – 39 с.
737347
   Лауреаты международных Сталинских премий мира за 1952 год : Рекомендательный указатель литературы. – Ленинград, 1953. – 39 с.
737348
   Лауреаты международных Сталинских премий мира за 1953 год : Рекомендательный указатель литературы. – Ленинград, 1955. – 64 с.
737349
   Лауреаты Нобелевской премии : энциклопедия. – Москва : Прогресс
Кн. 1 : А-Л. – 1992. – 740с.
737350
   Лауреаты Нобелевской премии : энциклопедия. – Москва : Прогресс
Кн. 2 : М-Я. – 1992. – 861с.
737351
   Лауреаты Нобелевской премии по литературе. – Л, 1990. – 79с.
737352
   Лауреаты Нобелевской премии по литературе, 1901-2010 : информационно-справочное издание / МОНУ ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Фак. романо-германской филологии, Научная б-ка ; [авт. и сост. В.М. Романец ; сост. : Н.В. Мусиенко, Т.М. Шершун ; науч. ред. Л.Н. Голубенко ; отв. ред. М.А. Подрезова]. – Одесса : Астропринт, 2010. – 400 с. : илл. – Библиогр.: с. 349-397. – ISBN 978-966-190-378-3
737353
   Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2015 года // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Волошина Н.П. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 6 (76). – С. 195-196. – ISSN 2224-0713
737354
   Лауреаты премии "Лидеры туриндустрии -2009" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 82-90 : фото
737355
  Багуманов А. Лауреаты премии имени Салавата Юлаева : творческий портрет / Сост. Асылгужа Багуманов. – Уфа : Башкирское книжное изд-во, 1987. – 254, [1] с. : ил., портр.
737356
   Лауреаты премии Ленинского комсомола. – М, 1972. – 35с.
737357
   Лауреаты премии Ленинского комсомола 1972 г.. – М, 1974. – 32с.
737358
   Лауреаты премии Ленинского комсомола Алтая : Библиогр. справ. – Барнаул : Алтай. кн. изд., 1981. – 96с.
737359
   Лауреаты премии Ленинского Комсомола в области литературы и искусства. – Пермь, 1969. – 36с.
737360
   Лауреаты премии Ленинского комсомола в области музыкального искусства за 1975 год : Рекоменд. фонография и библиография. – Москва, 1977. – 32с.
737361
   Лауреаты России. – М, 1973. – 534с.
737362
   Лауреаты России. – М, 1976. – 397с.
737363
   Лауреаты России. – М, 1980. – 432с.
737364
   Лауреаты России. – М, 1985. – 286с.
737365
   Лауреаты России. – М, 1987. – 397с.
737366
  Кафтанов С.В. Лауреаты Сталинских премий - новаторы науки и техники : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / С.В. Кафтанов. – Москва, 1949. – 32 с.
737367
  Никитин А.М. Лауреаты сталинских премий / А.М. Никитин. – М, 1953. – 64с.
737368
   Лауреаты Сталинских премий 1951. Проза. Поэзия. Драматургия. Литературна критика и искусствоведение. : библиогр. указатель. – Москва, 1952. – 96 с.
737369
   Лауреаты Сталинских премий 1951. Художественная проза. Поэзия. Драматургия. Литературная критика и искусствоведение. : библиографический указатель. – Петрозаводск : Типграфия им.Анохина, 1952. – 44 с.
737370
  Корнфельд Я.А. Лауреаты Сталинских премий в архитектуре 1941-1950 / Я.А. Корнфельд. – Москва, 1953. – 237с.
737371
   Лауреаты Сталинских премий в области науки 1939 - 1949 : материалы к библиографии. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1949. – 96 с.
737372
   Лауреаты Сталинских премий в области художественной прозы, поэзии, драматургии и литературоведения (1941-1948 гг.) : указатель литературы. – Саратов, 1948. – 34 с.
737373
   Лауреаты Сталинских Премий за 1950 год. – Москва : Искусство, 1951. – 412 с.
737374
   Лауренсия. Балет в 3 действиях. – Ленинград, 1954. – 11с.
737375
   Лауреты Ленинского комсомола. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 480 с.
737376
  Білецький В.С. Лаурит ( - мінерал групи піритів, сульфід рутенію) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 586. – ISBN 978-966-02-7998-8
737377
  Месхиа Ш.А. Лаурсаб 1 и Симон !. / Ш.А. Месхиа, 1943. – 31с.
737378
  Білецький В.С. Лаусеніт ( - рідкісний шовковистий або волокнистий мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 586. – ISBN 978-966-02-7998-8
737379
  Лотяну Э. Лаутары : киноповесть / Э. Лотяну; пер. с молдав. – Москва : Искусство, 1973. – 111 с.
737380
   Лауцюс Альгирдас. – Москва, 1984. – 31с.
737381
  Черкасов П.П. Лафайет / П.П. Черкасов. – М, 1991. – 376с.
737382
  Болдырев И.А. Лафарг / И.А. Болдырев. – М, 1984. – 176с.
737383
  Момджян Х.Н. Лафарг и некоторые вопросы марксистской теории. / Х.Н. Момджян. – Ереван, 1954. – 312с.
737384
  Папава В. Лафферів ефект у посткомуністичній економіці // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки Україн; , Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 9. – С. 51-59 : рис. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 0131-775Х
737385
  Ананиашвили Ю. Лафферо-кейнсианский синтез и макроэкономическое равновесие / Ю. Ананиашвили, В. Папава // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 9. – С. 98-119. – ISSN 0207-3676
737386
  Нейкен Л.Л. Лахденпохья / Л.Л. Нейкен. – 2-е изд., испр. и доп. – Петрозаводск, 1989. – 95с.
737387
  Ныммсалу Ф. Лахемааский национальный парк. / Ф. Ныммсалу. – Таллин, 1980. – 96с.
737388
  Трублаїні М. Лахтак : Повість / М. Трублаїні. – Харків; Одеса : Дитвидав, 1935. – 224с.
737389
  Трублаїні М. Лахтак / М. Трублаїні. – Київ : Молодь, 1953. – 204с.
737390
  Трублаїні М.П. Лахтак : повість та оповідання : для середн. шк. віку / М.П. Трублаїні. – Київ : Веселка, 1987. – 329 с.
737391
  Трублаїні М. Лахтак : повість / Микола Трублаїні. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 209, [1] с. – ISBN 978-611-01-1448-6
737392
  Трублаини Н.П. Лахтак. Глубинный путь / Н.П. Трублаини. – Москва : Детгиз, 1960. – 504 с. – (Б-ка приключений и науч. фантастики)
737393
  Исаев Я.Г. Лахути - поэт революционного движения в Иране. : Автореф... канд. филолог.наук: / Исаев Я.Г.; Лен. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1957. – 19л.
737394
  Шамилов С.А. оглы Лачин / С.А. оглы Шамилов. – Баку, 1958. – 267с.
737395
   Лачплесис. – Москва : Главная редакция восточной л-ры, 1975. – 352 с.
737396
  Пумпур А. Лачплечис - латышский народный герой / А. Пумпур. – Рига, 1948. – 196 с.
737397
  Пумпурс А. Лачплечис / А. Пумпурс. – Москва, 1945. – 146 с.
737398
  Пумпур А. Лачплечис : поэма / А. Пумпур. – Рига : Лиесма, 1983. – 197 с.
737399
  Пумпур А. Лачплечис : поэма / А. Пумпур. – 2-е изд. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1985. – 286 с.
737400
  Шефнер В.С. Лачуга должника / В.С. Шефнер. – Москва, 1994. – 395с.
737401
  Лагучев Д. Лашара : стихи и поэмы / Д. Лагучев; пер. с абазин. – Москва : Советская Россия, 1973. – 110 с.
737402
  Абашидзе Г.Г. Лашарела : Груз. хроника XIII в. / Григол Абашидзе ; пер. с груз.: Ф. Твалтвадзе, А. Старостина ; [ил.: З. Порчхидзе]. – Тбилиси : Литаратура да хеловнеба, 1965. – 323 с. : ил.
737403
  Абашидзе Г.Г. Лашарела : Долгая ночь : Грузинская хроника XIII века : пер. с груз. / Григол Абашидзе. – Москва : Художественная литература, 1970. – 734 с. – (Б-ка исторического романа)
737404
  Абашидзе Г.Г. Лашарела. Долгая ночь : Груз. хроника XIII в. : пер. с груз. / Григол Абашидзе. – Москва : Известия, 1972. – 736 с. – (Б-ка "Дружбы народов")
737405
  Абашидзе Г.Г. Лашарела. Долгая ночь. Цотнэ или Падение и возвышение грузин : романы : пер. с груз. / Григол Абашидзе. – Москва : Советский писатель, 1982. – 847 с., [1] л. портр. : портр.
737406
  Гветадзе Р.М. Лашаурские вечера / Р.М. Гветадзе. – Тбилиси, 1965. – 349 с.
737407
  Михайленко М. Лашет, Мерц, Реттген. Кто из преемников Меркель более выгоден Украине // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2020. – 9-22 марта (№ 5). – С. 20-21


  "В конце апреля немцы, Европа и мир узнают имя нового преемника Ангелы Меркель в кресле лидера Христианско-Демократического Союза (ХДС), а соответственно, с конца октября - и во главе правительства ФРГ (следующие федеральные выборы - в сентябре 2021 ...
737408
   Лашкарьов Вадим Євгенович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 174-175. – ISBN 966-02-0537-6
737409
   Лашкарьов Вадим Євгенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 290-291. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
737410
   Лашкарьов Вадим Євгенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 291-292 : фото
737411
   Лашкарьов Вадим Євгенович (1903-1974) // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 65. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
737412
   Лашкарьов Вадим Євгенович (1903-1974) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 257. – ISBN 978-966-439-754-1
737413
  Губицький Л.В. Лашкарьов Петро Олександрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 233. – ISBN 96966-8060-04-0
737414
  Стельмашова А. Лашкарьов Петро Олександрович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 315-317. – ISBN 966-02-3529-1
737415
  Гриценко І.С. Лашкарьов Петро Олександрович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 156. – ISBN 978-966-06-0557-2
737416
   Лашкарьов Петро Олександрович (1834-1899) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 257. – ISBN 978-966-439-754-1
737417
   Лашкарьовські читання – 2016 : конф. молодих вчених з фізики напівпровідників [з міжнар. участю, Київ, 6-8 квіт. 2016 р., Україна] : зб. тез / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : [б. в.], 2016. – 144 с. – На обкл. і тит. арк. дані парал. укр., англ. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці тез. – ISBN 978-966-02-7887-5
737418
  Курас І. Лашнюков Іван Васильович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 471-472. – ISBN 966-642-207-7
737419
  Майданович І.І. Лашнюков Іван Васильович / І.І. Майданович, Р.П. Левінець // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 234. – ISBN 96966-8060-04-0
737420
   ЛГБТ - вектор Украины : сб. отчетов по мониторингу / Информ.-правозащит. Центр для геев и лесбиянок "Наш мир" ; [сост. А. Зинченков]. – Киев : Наш мир, 2013. – 154 с. : табл. – Библиогр.: с. 149-152
737421
  Кун Н.А. Лгенды и мифы Древней Греции / Н.А. Кун. – Челябинск, 1981. – 464с.
737422
   Ле Зуан : Библиографический указатель. – Москва, 1988. – 100с.
737423
  Архипова О. Ле Корбузье // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 11. – С. 2-15


  Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль-Эдуар Жаннере-Гри (фр. Charles-Edouard Jeanneret-Gris); 1887-1965) - французский архитектор швейцарского происхождения, пионер модернизма, представитель архитектуры интернационального стиля, художник и дизайнер.
737424
  Фуско Р. Ле Корбюзье - дизайнер. Мебель, 1929 / Ренато Де Фуско. – Москва : Советский художник, 1986. – 107 с.
737425
  Мокроусов А. Ле Корбюзье. Синтез искусств // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С.24-25
737426
  Роккет Р. Ле Корбюзье: геометрия любви // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 94-115. – ISSN 1726-6084
737427
   Ле Шануа. – Москва, 1972. – 272 с.
737428
  Смуул Ю.Ю. Леа : драма / Юхан Смуул ;. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 75 с.
737429
  Леа Грундиг Леа Грундиг - действительный член Немецкой Академии искусств (Берлин, ГДР), профессор. Каталог выставки : каталог выставки / Леа Грундиг; Л. Грундиг. – Москва : Союз художников Германии. Союз художников СССР, 1967. – 58 с.
737430
  Макарчук О. Лебегівська структура розподілу узагальнених згорток Бернуллі спеціального виду / О. Макарчук, К. Сальник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 15-18. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему поглиблення теореми Джессена-Вінтнера для узагальнених згорток Бернуллі спеціального виду. Основну увагу приділено випадку, коли доданки випадкового ряду набувають трьох значень: 0, 1, 2. У випадку, коли ймовірність того, що доданок ...
737431
  Махкамов Б. Лебеговские пространства траекторий случайного процесса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Махкамов Б.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1968. – 7л.
737432
  Васильева Л.Н. Лебеда / Л.Н. Васильева. – Москва, 1970. – 112с.
737433
  Скоков А.Г. Лебеда / А.Г. Скоков. – Л., 1988. – 285с.
737434
  Якушев В.С. Лебеда. / В.С. Якушев. – Владивосток, 1961. – 10с.
737435
  Пиотровский К.Б. Лебедев в Петербурге--Петрограде--Ленинграде: Ученый-химик. / К.Б. Пиотровский. – Л., 1986. – 222с.
737436
  Миронер Ф.Е. Лебедев против Лебедева / Ф.Е. Миронер. – Москва, 1966. – 103с.
737437
  Кудін В.І. Лебедєв Євген Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 603. – ISBN 978-966-02-7998-8
737438
   Лебедєв Олександр Георгійович (1874-1936) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 257-258. – ISBN 978-966-439-754-1
737439
  Толстой Л.Н. Лебеди / Л.Н. Толстой. – Москва, 1980. – 16с.
737440
  Кобзев И.И. Лебеди в Москве / И.И. Кобзев. – Москва, 1964. – 160с.
737441
  Семенов Г.В. Лебеди и снег / Г.В. Семенов. – Москва, 1964. – 141с.
737442
  Синякин С.Н. Лебеди Кассиды / С.Н. Синякин. – Волгоград, 1991. – 173с.
737443
  Метельский Г.В. Лебеди летят на север / Г.В. Метельский. – Москва : Мысль, 1964. – 294с. : Ил. – (Географическая серия)
737444
  Пехтерев И. Лебеди летят на Север / И. Пехтерев. – Сыктывкар, 1970. – 40с.
737445
  Бытовой С.М. Лебеди летят над тайгой / С.М. Бытовой. – Л, 1964. – 206с.
737446
  Бытовой С.М. Лебеди летят над тайгой / С.М. Бытовой. – 2-е доп. – Л, 1976. – 223с.
737447
  Симоненко В. Лебеди материнства : Стихи. Поэма. Сказки / В. Симоненко; Пер. с укр. – Москва : Советский писатель, 1985. – 175с.
737448
  Головенко Р.В. Лебеди над степью / Р.В. Головенко. – Харьков, 1979. – 55с.
737449
   Лебеди над Челнами: Сб. стихов членов литобъеденения "Орфей" г. Наб. Челны. – М., 1981. – 79с.
737450
  Бикчентаев А.Г. Лебеди остаются на Урале : роман / А.Г. Бикчентаев; пер. с башк. автор. – Москва : Советский писатель, 1956. – 310 с.
737451
  Бикчентаев А. Лебеди остаются на Урале : романы и повесть / А. Бикчентаев; пер. с башк. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 606 с.
737452
  Бикчентаев А. Лебеди остаются на Урале : роман, рассказы / А. Бикчентаев; Анвер Бікчентаєв ;. – Свердловск : Сред.-Уральск. кн. изд-во, 1971. – 360 с.
737453
  Бикчентаев А. Лебеди остаются на Урале : романы / А. Бикчентаев. – Москва : Художественная литература, 1983. – 446 с.
737454
  Бикчентаев А. Лебеди остаются на Урале : роман / А. Бикчентаев. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1985. – 397 с.
737455
  Бикчентаев А. Лебеди остаются на Урале. Я не сулю тебе рая : роман / А. Бикчентаев; Анвер Бікчентаєв ; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1973. – 480 с.
737456
  Семенова М.В. Лебеди улетают. / М.В. Семенова. – Л., 1989. – 140с.
737457
  Дудченко К.М. Лебедин / К.М. Дудченко, В.Є. Тичина. – Х., 1974. – 70с.
737458
  Мордань В.Г. Лебедин : поезії / В.Г. Мордань. – Київ, 1976. – 83 с.
737459
  Земляк В.С. Лебедина зграя / В.С. Земляк. – Київ
1. – 1971. – 224с.
737460
  Земляк В.С. Лебедина зграя : роман / В.С. Земляк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 276с.
737461
  Земляк В.С. Лебедина зграя / В.С. Земляк. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 624с.
737462
  Земляк В.С. Лебедина зграя / В.С. Земляк. – Київ, 1981. – 624с.
737463
  Земляк Василь Лебедина зграя : Роман / Земляк Василь. – Київ : Махаон-Україна, 2002. – 336с. – (100 кращих творів українського письменства). – ISBN 966-605-263-6
737464
  Земляк Василь Лебедина зграя : Роман, оповідання / Василь Земляк; Вступ. слово О.О.Сизоненка. – Київ : Україна, 2005. – 720с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-01-0320-4; 966-524-219-9;
737465
  Перебийніс П. Лебедина пісня Альбатроса // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 березня (№ 9). – С. 12


  До 90-ліття Леоніда Тендюка.
737466
  Чабанівський М.І. Лебедина сага : повість та оповідання / Михайло Чабанівський. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 211 с.
737467
  Иванов В.Н. Лебединая песня / В.Н. Иванов. – Архангельск, 1959. – 56с.
737468
  Горчаков О.А. Лебединая песня / О.А. Горчаков. – М., 1968. – 239с.
737469
  Горчаков О.А. Лебединая песня / О.А. Горчаков. – Калининград, 1969. – 192с.
737470
  Гейне Б.И. Лебединая песня / Б.И. Гейне. – Сухуми, 1976. – 104с.
737471
  Горчаков О.А. Лебединая песня / О.А. Горчаков. – М., 1990. – 237с.
737472
  Ньюман Кэти Лебединая песня : лебединые истории / Ньюман Кэти, Унтертинер Стефано // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C. 158-167 : Фото, карта
737473
  Васильев Антон Лебединая песня Яна Сибелиуса // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 8. – С. 22-25. – ISSN 0130-7045


  Про фінського композитора Яна Сібеліуса
737474
  Осьмухин И.Г. Лебединая песня: стихи / И.Г. Осьмухин. – Саранск, 1981. – 94с.
737475
  Мекебаев А. Лебединая печаль : повести / Адам Мекебаев ; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1985. – 272 с.
737476
  Попов В.А. Лебединая родина : стихи / Владимир Попов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 95 с.
737477
  Земляк В.С. Лебединая стая / В.С. Земляк. – Москва, 1975. – 287с.
737478
  Земляк В.С. Лебединая стая / В.С. Земляк. – Москва, 1977. – 317с.
737479
  Земляк В.С. Лебединая стая / В.С. Земляк. – Москва, 1981. – 655с.
737480
  Земляк В. Лебединая стая. Зеленые млины : Романы / В. Земляк. – Москва : Советский писатель, 1980. – 526с.
737481
  Земляк В.С. Лебединая стая. Зеленые млыны / В.С. Земляк. – Москва : Известия, 1978. – 733 с.
737482
  Климентовська Вікторія Лебедині зграї наших літ : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 15-21. – ISSN 0208-0710
737483
  Юрченко О.С. Лебедині крила : поезії / О.С. Юрченко. – Харків : Прапор, 1966. – 78 с.
737484
  Домрин В.В. Лебединка / В.В. Домрин. – Одесса, 1969. – 152 с.
737485
  Хрилев В.С. Лебединое кочевье / В.С. Хрилев. – Ленинград, 1974. – 111с.
737486
  Исбах Александр Абрамович Лебединое озеро / Исбах Александр Абрамович. – Москва, 1966. – 47с.
737487
  Демидов А. Лебединое озеро / А. Демидов. – Москва : Искусство, 1985. – 366с. – (Шедевры балета)
737488
   Лебединое озеро.. – Москва : Искусство, 1969. – 24 с.
737489
  Паль Р.В. Лебединое поле / Р.В. Паль. – Уфа, 1972. – 127с.
737490
  Марина В.И. Лебединские женщины: Повесть; Поземка: Роман. / В.И. Марина. – Иркутск, 1981. – 304с.
737491
  Шкурка М. Лебединське літо в житті і творчості Сергія Рахманінова: історичний нарис // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (липень - вересень). – С. 13-17. – ISSN 1814-5078


  До 140-річчя від дня народження та 120-річчя перебування на Лебединщині Сергія Рахманінова.
737492
  Шкурка М. Лебединське літо композитора [Сергія Рахманінова] // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 11
737493
  Жадько В. Лебединцев Андрій Гаврилович (- священик, автор повчань, учитель, церковний діяч) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 511-512. – ISBN 978-966-8567-14-8
737494
  Дічек Н.П. Лебединцев Костянтин Феофанович (1878-1925) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 571-578. – ISBN 966-06-0367-3
737495
  Короткий В. Лебединцев Петро Гаврилович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 144-146. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
737496
  Короткий В.А. Лебединцев Петро Гаврилович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 256-257. – ISBN 966-06-0393-2
737497
  Садовской Б.А. Лебединые клики / Борис Садовской. – Москва : Советский писатель, 1990. – 480 с. : 1 л. портр. – ISBN 5-265-01187-0
737498
  Чабанивский М.И. Лебединый залив : повести и рассказы / Михайло Чабанивский ; авт. пер. с укр. А. Доценко. – Москва : Советский писатель, 1974. – 431 с.
737499
  Сейтхазин С. Лебединый зов : стихи и поэма / Саттар Сейтхазин ; пер. В.Семенова. – Алма-Ата : Жазушы, 1982. – 96 с.
737500
  Бартошин В.С. Лебединый камень : роман, рассказы / В.С. Бартошин. – Симферополь : Таврия, 1981. – 272 с.
737501
  Солодков Г.Н. Лебединый клик / Г.Н. Солодков. – Пермь, 1965. – 168с.
737502
  Ковалевский В.А. Лебединый крик / В.А. Ковалевский. – М, 1974. – 190с.
737503
  Плудра Бенно Лебединый остров. / Плудра Бенно. – М., 1984. – 127с.
737504
  Тооминг О.А. Лебединый полет. / О.А. Тооминг. – Таллин, 1977. – 412с.
737505
  Цветаева М.И. Лебединый стан: Стихотворения / М.И. Цветаева. – М, 1991. – 111с.
737506
  Панюшкин С.П. Лебедия : стихи / С.П. Панюшкин. – М., 1986. – 142с.
737507
  Коваленко-Горлач Лебеді / Коваленко-Горлач. – К, 1967. – 79с.
737508
  Синельников Л.І. Лебеді живуть закоханими / Л.І. Синельников. – Київ : Мистецтво, 1978. – 60 с.
737509
  Янчук Б.В. Лебеді з далекого берега : роман / Борис Янчук. – Одеса : Маяк, 1987. – 269 с.
737510
  Янчук Б.В. Лебеді з далекого берега / Б.В. Янчук. – Київ, 1991. – 608 с.
737511
  Козак В.У. Лебеді і стріли. / В.У. Козак. – К., 1970. – 94с.
737512
  Бондар В.Т. Лебеді летять на південь / В.Т. Бондар. – Х, 1966. – 207с.
737513
  Симоненко В.А. Лебеді материнства : Поезія, проза / В.А. Симоненко. – Київ : Молодь, 1981. – 336с.
737514
  Станішевський Ю.О. Лебеді чарівного озера / Ю.О. Станішевський. – Київ, 1966. – 92с.
737515
  Плачинда С. Лебедія : ( Як і коли виникла Україна ). Повість-есе / С. Плачинда. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 120с. – (Бібліотека українця)
737516
  Плачинда С. Лебедія. (Як і коли виникла Україна) : Есе / Сергій Плачинда. – Київ, 2005. – 160с. – ISBN 966-7060-84-5
737517
  Плачинда С.П. Лебедія. (Як і коли виникла Україна) : есе / Сергій Плачинда. – Вид. 3-тє. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. – 157, [3] с., [4] арк. іл. : іл. – ISBN 966-8879-26-0
737518
  Есенин С.А. Лебедушка / С.А. Есенин. – Москва, 1983. – 24с.
737519
  Тургенев И.С. Лебедянь / И.С. Тургенев. – Изд. 5-е. – Птрг., 1917. – 21с.
737520
  Волынчиков Н.В. Лебедянь / Н.В. Волынчиков. – Липецк, 1962. – 36с.
737521
  Штейн Б.С. Лебедь-остров / Б.С. Штейн. – Таллин, 1966. – 100с.
737522
  Чашечников Л.Н. Лебедь-песня. / Л.Н. Чашечников. – М., 1989. – 100с.
737523
   Лебедь белый и лебедь черный - дружат! Стихи молодых поэтов Африки, обуч. в Москве. – М., 1965. – 31с.
737524
  Хоменко М.М. Лебедь Карадага / Марина (Амуралир) Хоменко. – Черкассы : Вертикаль ; Кандич С.Г., 2014. – 31, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-2783-28-5
737525
  Передреев А.К. Лебедь у дороги / А.К. Передреев. – М, 1990. – 443с.
737526
  Зойрен Г. Лебек / Г. Зойрен. – М., 1969. – 199с.
737527
   Лебєдєв Євген Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 258. – ISBN 978-966-439-754-1
737528
  Мокренко Анатолій Лебідь - птаха велика, сильна і красива // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 51-52


  До 100-річчя Бориса Гмирі, укр. оперного і камерного співака
737529
  Капелюшний В.П. Лебідь Дмитро Захарович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 625. – ISBN 978-966-02-7998-8
737530
   Лебідь Микола Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 61-62
737531
   Лебідь Микола Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 125 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
737532
   Лебідь Микола Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 130-131. – ISBN 978-966-439-961-3
737533
   Лебідь Микола Іванович (1919-1968) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 68-69. – ISBN 966-95774-3-5
737534
  Шаройко В.Н. Лебідь на балансі / В.Н. Шаройко. – Сімферополь, 1982. – 40с.
737535
  Фостер Л. Лебон Гюстав // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 158-159. – ISBN 978-966-418-286-4
737536
  Матвеевик П. Лебот наш = Our Bread / Предраг Матвеевик ; [прев. С. Крстевска] ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2014. – 171 с. : ил. – парал. тит. лист англ. мовою. – ISBN 978-608-203-108-8


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з Їх вимовою
737537
  Тоболкин З.К. Лебяжий / З.К. Тоболкин. – М, 1979. – 416с.
737538
  Крещик В.А. Лебяжий берег : книга стихов / В.А. Крещик. – Москва : Современник, 1979. – 94с. – (Новинки "Современника")
737539
  Межиров А.П. Лебяжий переулок. / А.П. Межиров. – М, 1968. – 158с.
737540
  Эскович Н.Л. Лебяжий рукав / Н.Л. Эскович. – М, 1965. – 128с.
737541
  Никифоров А.М. Лебяжье озеро / А.М. Никифоров. – М, 1962. – 116с.
737542
  Бахревский В.А. Лебяжьи острова : рассказы о Крыме : для дошк. и мл. возраста / Владислав Бахревский ; худож. В.В. Бунь. – Симферополь : Таврия, 1989. – 47, [1] с. : цв. ил.
737543
  Кессель Ж. Лев : Роман / Ж. Кессель. – Київ : Молодь, 1982. – 198с.
737544
  Кессель Ж. Лев // Плата за страх : франц. приключенческая повесть / Арно Ж. – Москва : Интерпракс, 1991
737545
  Киктенко В. Лев : отрывок из книги воспоминаний о Литературном институте // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 5. – С. 173-178. – ISSN 0131-2332


  Статья к 100-летию со дня рождения Льва Ошанина
737546
  Ідзьо В.С. Лев I Данилович - король Руси-України (1292-1301 рр.) // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 90-93
737547
  Ракитин В.И. Лев Александрович Бруни / В.И. Ракитин. – Москва : Советский художник, 1969. – 120 с.
737548
  Белова Р.В. Лев Александрович Зенкевич / Р.В. Белова ; вступ. ст. Я.А. Бирштейна ; Библиогр. сост. Р.В. Беловой. – Москва : [б. и.], 1961. – 71 с. : ил., портр. – (Серия географических наук / АН СССР, Материалы библиографии ученых СССР ; Вып. 3)
737549
  Зотов В.Р. Лев Александрович Мей и его значение в русской литературе : (Критико-биографический очерк) : [С 2 портр., автогр. и Библиографией сочинений Л.А. Мея, сост. П.В. Быковым] / В.Р. Зотов. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. книгопродавца Н.Г Мартынова, 1887. – [6], XCI с., 5 л. портр., факс. – Экз. без портретов
737550
  Репников А.В. Лев Александрович Тихомиров // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 20-32. – ISSN 0042-8779
737551
  Замяткина В.М. Лев Александрович Чугаев / Акад. наук СССР; Отделение общей и технической химии; В.М. Замяткина, Ю.Н. Кукушкин, А.А. Макареня; Под ред. В.И. Спицына. – Ленинград : Наука, 1973. – 172с. – На тит. листе: К столетию со дня рождения (1873-1973)
737552
  Юдин Л.А. Лев Александрович Юдин : Выставка произведений. Каталог / Л.А. Юдин. – Ленинград : Художник РСФСР, 1973. – 14 с.
737553
  Іваницька Л. Лев Аркадійович Калужнін: перепетії життєвого шляху та цінність наукового доробку вченого // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 130-132


  Досліджуються основні етапи життя та науковий доробок Льва Калужніна.
737554
  Борисовская Н.А. Лев Бакст / Н.А. Борисовская. – М, 1979. – 119с.
737555
   Лев Батурин : живопись : каталог выставки произведений. – Москва : Московская орг. Союза художников РСФСР, 1987. – [28] c. : ил., портр.
737556
  Гринько М. Лев Биковський - Дон Кіхот української бібліології // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 12 (600). – С. 90-97. – ISSN 0236-1477


  Стаття інформує про життя й наукову діяльність українського книгознавця, бібліографа, бібліотекознавця Л. Биковського (1895-1992).
737557
  Казакова Н. Лев Биковський // Україна. Наука і культура : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1996. – Вип. 29. – С. 250-252. – ISSN 0206-8001
737558
  Наулко В.І. Лев Биковський // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 74-78. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
737559
  Скальський В. Лев Борисович Флейшер - адвокат та міський голова Бахмута // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 482-489. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
737560
  Хаенко С.И. Лев Буковский / С.И. Хаенко. – М, 1982. – 86с.
737561
   Лев Венедиктов (1924-2017) // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 257-259. – ISSN 2413-4767
737562
  Летичевська О. Лев Венедиктов: розмова з Майстром // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 1 (61) : Театр. Музика. Кіно. – С. 75-81. – ISSN 1728-6875
737563
  Рибалка В. Лев Виготський: культурно-історична теорія розвитку вищих психічних функцій і вчення про особистість // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.9-25. – ISBN 966-7411-88-5
737564
  Буковский Л.В. Лев Владимирович Буковский. Каталог выставки / Л.В. Буковский, . – Москва, 1981. – 23с.
737565
   Лев Владимирович Гентшке. – Ташкент, 1984. – 26с.
737566
  Громов Е.С. Лев Владимирович Кулешов / Е.С. Громов. – М., 1984. – 321с.
737567
   Лев Владимирович Писаржевский (1874-1938) // Люди русской науки : очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники / [сост. и ред. И.В. Кузнецов]. – с предисловием и вступительной статьей акад. С.И. Вавилова. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ ; Гос. изд-во технико-теоретической лит., 1948. – [Т.] 1. – С. 378-385
737568
   Лев Владимирович Писаржевский, 1874-1938 // Люди русской науки. Математика. Механика. Астрономия. Физика. Химия : очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники / под ред. И.В. Кузнецова. – Москва : Гос. изд-во физико-математической литературы, 1961. – С. 574-581
737569
   Лев Владимирович Черепнин (1905-1977). – Москва : Наука, 1983. – 112с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР : Сер. истории ; Вып. 14)
737570
  Яцимирський К.Б. Лев Володимирович Писаржевський / К.Б. Яцимирський, Р.А. Кострова. – Киев : Наукова думка, 1979. – 78с.
737571
  Сергєєва О.Є. Лев Володимирович Писаржевський 1871-1938 / О.Є. Сергєєва, Т.А. Чиркова. – Київ : Наукова думка, 1970. – 76 с.
737572
   Лев Володимирович Пісаржевський (1874-1938) : Матеріали про життя і творчість. – Київ : АН УРСР, 1940. – 156 с.
737573
  Колянчук О. Лев Гец // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 91-92
737574
  Левик В. Лев Гинзбург: опыт литературного портрета // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1970. – № 7 : 1970. – С. 69-90
737575
  Иоффе М.Л. Лев Григорьевич Бродаты / М.Л. Иоффе; ред.: Е.И. Буторина. – Москва : Советский художник, 1959. – 111 с.
737576
  Демин В.Н. Лев Гумилев / Валерий Демин. – [ Изд. 2-е ]. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 320с. – (Жизнь замечательных людей ; (1103)). – ISBN 978-5-235-03099-2
737577
  Сыдыков Е.Б. Лев Гумилев и тюрское возрождение : (к 100-летию Л.Н. Гумилева) / Е.Б. Сыдыков. – Астана : Foliant, 2012. – 318, [2] с. – (Серия : "Мир Гумилева"). – ISBN 978-601-292-589-0
737578
  Пащенко В.Я. Лев Гумилев: "последний евразиец" / В.Я. Пащенко, Ю.В. Колесниченко // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 1 (23). – С.66-87
737579
   Лев Гумилев: энциклопедия / Евразийский нац. ун-т им. Л.Н. Гумилева ; [гл. ред. Е.Б. Сыдыков ; сост. Т.К. Шанбай]. – Астана : ТОО Алаш-Таным, 2012. – 635, [4] с. : ил., фотоил. – ISBN 9965-20-024-6
737580
  Ленский Д.Т. Лев Гурич Синичкин / Д.Т. Ленский. – Москва. – 107 с.
737581
  Бонди А. Лев Гурыч Синичкин / А. Бонди. – Л, 1946. – 80с.
737582
  Ленский Д.Т. Лев Гурыч Синичкин / Д.Т. Ленский. – Москва-Л, 1951. – 124с.
737583
  Софроний В.В. Лев Давидович Ландау. К 100-летию гения // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 1. – С. 60-73.
737584
  Ідзьо В.С. Лев Данилович - володар Русі-України (1292-1301) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 295-299
737585
  Фейгіна О.О. Лев Данилович Ландау (1908-1968) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (144). – С. 61. – ISSN 2518-7104
737586
  Пржевальская Л.Н. Лев Дмитриевич Шевяков / Л.Н. Пржевальская. – М.-Л, 1947. – 36с.
737587
  Дурасов Лев Петрович. Выставка произведений. Москва. Лев Дурасов: Живопись, графика. Кат. выст. / Лев Петрович. Выставка произведений. Москва. Дурасов, 1985. – М., 1985. – 16с.
737588
   Лев Дьяконолицын. – Москва, 1991. – 48 с.
737589
  Замошкин А.Т. Лев Ефимович Кербель / А.Т. Замошкин. – Москва, 1967. – 176с.
737590
  Кербель Л.Е. Лев Ефимович Кербель / Л.Е. Кербель. – Москва, 1977. – 175с.
737591
   Лев Жемчужников - ювілейна сильветка : (До 175-річчя від дня народження). – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 65с. – (Дрібненька бібліотека ; Ч.10). – ISBN 966-613-278-8
737592
  Якимович Б. Лев Жемчужников: штрихи до портрета великого мистця і громадянина / Б. Якимович, М. Якимович // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 3/4(1023/1024). – С. 211-216. – ISSN 0320 - 8370
737593
  Цурканюк О. Лев Жимчужников і його твори в музеї Тараса Шевченка // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 61-64. – ISSN 0130-5263
737594
  Гафуров А.Г. Лев и Кипарис / А.Г. Гафуров. – М., 1971. – 240с.
737595
  Ата Салих Лев и лисица : басня / Ата Салих ; пер. с туркм. В. Пермяков ; ил. А. Заславский. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1955. – 12 с. : ил.
737596
  Сосницкая М. Лев и Меч // Слово : Российский журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 4. – С.58-90
737597
  Крылов И.А. Лев и мышь / И.А. Крылов. – Л., 1947. – 8с.
737598
  Михалков С.В. Лев и ярлык / С.В. Михалков. – Москва, 1958. – 71с.
737599
   Лев Иванович Антропов : библиографический указатель. – Киев : КПИ, 1991. – 85, [3] с. : портр. – ISBN 5-7763-0958-1
737600
  Локерман А.А. Лев Иванович Брусницын 1784-1857 / А.А. Локерман. – М., 1982. – 73с.
737601
  Мартынов Андрей Лев Карсавин: философ всеединства, персоналист, ересиарх // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 169-171. – ISSN 0042-8744
737602
  Николаев В.Н. Лев Кассиль / В.Н. Николаев. – М, 1955. – 104 с.
737603
  Смирнова В.В. Лев Квитко / В.В. Смирнова. – Москва, 1957. – 47с.
737604
  Кваснецкая М. Лев Кулиджанов. / М. Кваснецкая. – М., 1968. – 119с.
737605
  Клюкин И.И. Лев Леонидович Мясников, 1905-1972 / И.И. Клюкин, Е.Н. Мясникова. – Ленинград : Наука, 1979. – 118с.
737606
  Білоус В. Лев Лопатинський - редактор "Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа". Особисті дослідження // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 53-69. – ISBN 978-966-02-8837-9
737607
  Згуровський М.З. Лев Люльєв: на варті неба // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 321-333. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
737608
   Лев Львович Лунд. – 4с.
737609
  Крашенинников В.Л. Лев Майсура / В.Л. Крашенинников. – М., 1971. – 328с.
737610
  Хемингуэй Э. Лев мисс Мэри // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 10. – С. 69-75
737611
  Попова Л.І. Лев Михайлович Жемчужников / Л.І. Попова. – К., 1961. – 51с.
737612
  Огнев А.И. Лев Михайлович Лопатин / А.И. Огнев. – Птгр., 1922. – 62с.
737613
  Кулаковский Ю.А. Лев Мудрый, или Лев Исавр был автором Тактики?. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. АН], 1898. – 6 с. – Отд. оттиск: Византийский временник, 1898, т. 5. с. 398-403. - Автор указан в конце текста
737614
   Лев Мусійович Ягупольський. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – 222, [2] с. – На звороті обкл. портр. - Сер. засн. у 1968 р. – (Біобібліографія вчених України)


  Дорогому Михаил Юрьевичу Корнилову на добрую память. Подпись. 10.03.08
737615
  Липатов В.В. Лев на лужайке / В.В. Липатов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 395с.
737616
  Эренбург И.Г. Лев на площади / И.Г. Эренбург. – МоскваЛ., 1948. – 108с.
737617
  Паркер Р. Лев на свободе / Р. Паркер. – М., 1972. – 96с.
737618
  Галимов Р.З. Лев не возвращается по следу : роман / Р.З. Галимов ; Декада искусства и литературы Узбек. ССР, Москва. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1959. – 192 с.
737619
  Сидоров Н.А. Лев Николаевич Гартман / Н.А. Сидоров. – Москва. – с.
737620
  Беляков С.С. Лев Николаевич Гумилев // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 15-39. – ISSN 0042-8779


  О жизни и творчестве историка Льва Николаевича Гумилева, сына А. Ахматовой и Н. Гумилева.
737621
   Лев Николаевич Карлин (1947-2014) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 128. – ISSN 0130-2906
737622
  Шеффер Т.В. Лев Николаевич Ревуцкий / Т.В. Шеффер. – Київ, 1960. – 44 с.
737623
   Лев Николаевич Ревуцкий. – К., 1989. – 267с.
737624
  Покровский В.И. Лев Николаевич Толстой : его жизнь и сочинения: Сборник историко-литературных статей / Сост. В.[И.] Покровский. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1905. – [4], 253 с.
737625
  Бирюков П.И. Лев Николаевич Толстой : Биография : [в 2 т.] / Сост. П. Бирюков по неизд. материалам (воспоминания и письма Л.Н. Толстого). – Москва : Изд. "Посредник" ; Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Т. 1. – 1906. – 477, VII с., [26] л. ил., портр. – На тит. л.: № CXL
737626
  Овсянико-Куликовский Д.Н. Лев Николаевич Толстой : К 80-тилетию великого писателя : Очерк его деятельности, характеристика его гения и призвания / Д.Н. Овсянико-Куликовский. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Издательское бюро", 1908. – 160 с., 2 л. фронт. (ил., портр.)
737627
  Бирюков П.И. Лев Николаевич Толстой : Биография : [в 2 т.] / Сост. П. Бирюков по неизд. материалам (воспоминания и письма Л.Н. Толстого). – Москва : Изд. "Посредник" ; Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Т. 2. – 1908. – XVIII, 483 с., [12] л. ил., портр. – На тит. л.: № 720. – Библиогр.: с. XVI - XVIII
737628
  Бирюков П.И. Лев Николаевич Толстой : краткий биографический очерк : Со списком сочинений Л.Н. Толстого в хронологическом порядке / П. Бирюков. – 2-е изд. – Москва : Изд. "Посредник" ; Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1911. – 42 с. – На тит. л.: № 720
737629
  Покровский В.И. Лев Николаевич Толстой : его жизнь и сочинения: Сборник историко-литературных статей / Сост. В.[И.] Покровский. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1913. – [4], 275 с.
737630
  Гуздий Н.К. Лев Николаевич Толстой / Н.К. Гуздий. – М, 1944. – 80с.
737631
   Лев Николаевич Толстой : сборник статей и материалов. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 712 с.
737632
  Гудзий Н.К. Лев Николаевич Толстой / Н.К. Гудзий. – Москва, 1952. – 112с.
737633
  Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой : Материалы к биографии с 1828 по 1855 год / Н.Н. Гусев. – Москва, 1954. – 720 с.
737634
   Лев Николаевич Толстой. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1954. – 199с.
737635
  Гудзий Н.К. Лев Николаевич Толстой / Н.К. Гудзий. – 2-е испр. – М, 1956. – 115с.
737636
  Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой / Н.Н. Гусев. – М, 1957. – 915с.
737637
   Лев Николаевич Толстой. – М., 1959. – 216с.
737638
  Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой / Н.Н. Гусев. – М, 1963. – 694с.
737639
  Малкин В.А. Лев Николаевич Толстой / В.А. Малкин. – М., 1978. – 63с.
737640
  Опульская Л.Д. Лев Николаевич Толстой / Л.Д. Опульская; а. – М, 1979. – 288с.
737641
   Лев Николаевич Толстой (1828-1910). – Л., 1953. – 53с.
737642
   Лев Николаевич Толстой (1828-1910): К 150-летию со дня рождения. – М., 1978. – 52с.
737643
  Ениколопов И.К. Лев Николаевич Толстой в Грузии / И.К. Ениколопов. – Тбилиси, 1960. – 86с.
737644
   Лев Николаевич Толстой в изобразительном искусстве. – Москва, 1979. – 191 с.
737645
  Галахов И.И. Лев Николаевич Толстой и его религиозное мировоззрение / Прот. Иаков Галахов, проф. богосл. Том. ун-та. – Томск : Изд. Попечительства о бедных при каф. архиеп. Томского, 1911. – 28 с.
737646
  Костин Г.А. Лев Николаевич Толстой(К 40-летию со дня смерти) / Г.А. Костин. – Воронеж, 1950. – 27 с.
737647
   Лев Николаевич Толстой.. – М., 1946. – 80с.
737648
  Алферова Л.Н. Лев Николаевич Толстой. 1828-1910 / Л.Н. Алферова. – Москва, 1950. – 35 с.
737649
  Жилина Е.Н. Лев Николаевич Толстой. 1828-1910 / Е.Н. Жилина. – Л, 1960. – 148с.
737650
  Гатенян А.Я. Лев Николаевич Толстой. 1828-1910. / А.Я. Гатенян. – М.-Л., 1950. – 143с.
737651
  Юркевич Т.Г. Лев Николаевич Толстой. Альбом иллюстраций и документов / Т.Г. Юркевич. – Москва, 1961. – 62с.
737652
   Лев Николаевич Толстой. К 50-летию со дня смерти. – Тула, 1960. – 31с.
737653
  Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1881 по 1885 год / Н.Н. Гусев. – Москва, 1970. – 555с.
737654
   Лев Николаевич Толстой.Сборник о творчестве. – Москва : Московский университет, 1956. – 188 с.
737655
  Хентова С.М. Лев Оборин. / С.М. Хентова. – Л., 1964. – 203с.
737656
  Ясь О. Лев Окіншевич і теорії циклічності історії // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – 2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – С. 175-197. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9


  Окіншевич Лев Олександрович (1898—1980) — історик, правознавець.
737657
  Тюрин В.В. Лев Ошанин. / В.В. Тюрин. – М : Советская Россия, 1972. – 136 с.
737658
  Вольвач П.В. Лев Платонович Симиренко / П.В. Вольвач, В.К. Заец. – Москва : Колос, 1984. – 176с.
737659
  Павлов А.В. Лев Платонович Симиренко. / А.В. Павлов, Д.Ф. Чухно. – К., 1980. – 180с.
737660
  Карпенко В.В. Лев Платонович Симиренко: життя та діяльність // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 135-141. – ISSN 2077-1800
737661
  Куамен Дэвид Лев по имени Си-бой. Жизнь, которую прожил Лев / Куамен Дэвид, Николс Майкл // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – август, № 119. – С. 40-71 : фото
737662
   Лев Полюга : Біобібліографічний покажчик. – Львів, 2000. – 86с. – ISBN 966-02-1729-3
737663
   Лев Райзман. – Москва, 1987. – 29с.
737664
  Шеффер Т.В. Лев Ревуцький / Т.В. Шеффер. – Київ : Музична Україна, 1973. – 43 с.
737665
  Шеффер Т.В. Лев Ревуцький / Т.В. Шеффер. – 2-е вид. – Київ : Музична Україна, 1979. – 52 с.
737666
  Лонгинова Анастасия Лев родом из Якутии. Якутский лев // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 51 : фото
737667
  Пружан И.Н. Лев Самойлович Бакст / И.Н. Пружан. – Л., 1975. – 232с.
737668
   Лев Свердлин : статьи, воспоминания. – М : Искусство, 1979. – 318 с.
737669
  Распопова В.М. Лев Семенович Берг (1876 - 1950) / В.М. Распопова. – Москва : Издательство АН СССР, 1952. – 148 с.
737670
  Мурзаев Э.М. Лев Семенович Берг, 1876-1950 / Э.М. Мурзаев. – Москва : Наука, 1983. – 177с.
737671
   Лев Семенович Понтрягин. – М., 1983. – 64с.
737672
   Лев Сергійович Балашов : (до 85-річчя від дня народж. та 60-річчя наук. діяльності) / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; [відп. ред. Д.В. Дубина]. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2015. – 65, [2] с., [6] арк. фотоіл. : портр., іл. – Анот. та передм. парал. укр., рос., англ. мовами. – Бібліогр.: с. 53-65. – ISBN 978-966-306-184-9
737673
  Зінченко Арсен Лев серед повелителів: сила й етика володаря в давньоіндійському трактаті "Тирукурал" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 95-99. – Бібліогр. в кінці ст.
737674
  Колодний А. Лев Силенко - будівничий РУНВіри // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 246-259. – ISBN 978-617-696-609-8


  Силенко Лев Терентійович (1921-2008) - засновник Рідної Української Національної Віри (РУНВіри). Псевдонім - Лев Тигрович Орлигора.
737675
  Шелест В. Лев Термен: "парадоксов друг" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 12 (88). – С. 88-105. – ISSN 1819-6268
737676
  Токмаков Л.А. Лев Токмаков. Графика : каталог / Л.А. Токмаков; Сост. Г. Маревичева; ред. Л. Кейдан. – Москва : Советский художник, 1977. – 29 с., [3] с.
737677
  Позойский С.И. Лев Толстой -- журналист и редактор. / С.И. Позойский. – Тула, 1964. – 159с.
737678
  Смирнов Н.А. Лев Толстой -- редактор журнала "Ясная Поляна" / Н.А. Смирнов. – Тула, 1972. – 87с.
737679
  Дорошенко С.С. Лев Толстой - воин и патриот / С.С. Дорошенко. – Москва, 1966. – 315с.
737680
  Бондарева О. Лев Толстой - драматургічний персанаж у родинному протистоянні:між міфом і біографією // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 35. – С. 10-17.
737681
  Шифман А.И. Лев Толстой - облитчитель буржуазной культуры / А.И. Шифман. – М, 1960. – 72с.
737682
  Иванов-Разумник Лев Толстой / Иванов-Разумник. – [1911-1912]. – [Санкт-Петербург] : Книгоиздат "Прометей" И.И. Михайлова, 1912. – 171 с. – Перед заглавием стоит Т. 4. – ([Сочинения] ; [Т. 4])


  На тит. л. экз. № 32468 фам. Турчинович
737683
  Айхенвальд Ю.И. Лев Толстой / Ю.И. Айхенвальд. – Москва : Кооперативное издательство, 1920. – 70 с. – ("Строители жизни")
737684
  Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой / Б.М. Эйхенбаум. – Л, 1928. – 376с.
737685
  Кубиков И.Н. Лев Толстой / И.Н. Кубиков. – М.Л., 1928. – 149с.
737686
  Гудзий Н.К. Лев Толстой / Н.К. Гудзий. – М-Л, 1943. – 76с.
737687
  Гудзий Н.К. Лев Толстой / Н.К. Гудзий. – 2-е. – Москва, 1944. – 120 с.
737688
  Гудзий Н.К. Лев Толстой / Н.К. Гудзий. – М, 1945. – 28с.
737689
  Гудзій М.К. Лев Толстой / М.К. Гудзій. – Київ : Академвидав, 1947. – 68 с.
737690
  Гуздій Н.К. Лев Толстой / Н.К. Гуздій. – Київ, 1950. – 96 с.
737691
  Гудзий Н.К. Лев Толстой / Н.К. Гудзий. – 3-е перераб. и доп. – Москва, 1960. – 214с.
737692
  Бурсов Б.И. Лев Толстой / Б.И. Бурсов. – М., 1960. – 407с.
737693
  Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой / Б.М. Эйхенбаум. – Л, 1960. – 376с.
737694
  Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой / Б.М. Эйхенбаум. – Л, 1960. – 376с.
737695
  Шкловский В.Б. Лев Толстой / В.Б. Шкловский. – Москва, 1963. – 864с.
737696
  Большаков Л.Н. Лев Толстой / Л.Н. Большаков. – Оренбург, 1964. – 104с.
737697
  Шкловский В.Б. Лев Толстой / В.Б. Шкловский. – Москва, 1967. – 656с.
737698
  Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой / Б.М. Эйхенбаум. – Ленинград, 1974. – 376 с.
737699
  Ломунов К.Н. Лев Толстой / К.Н. Ломунов. – М, 1978. – 256с.
737700
  Маймин Е.А. Лев Толстой / Е.А. Маймин. – М, 1978. – 191с.
737701
  Линков В.Я. Лев Толстой / В.Я. Линков, А.А. Саакянц. – М., 1979. – 271с.
737702
  Линков В.Я. Лев Толстой / В.Я. Линков, А.А. Саакянц. – М., 1982. – 262с.
737703
  Ломунов К.Н. Лев Толстой / К.Н. Ломунов. – М, 1984. – 272с.
737704
  Маймин Е.А. Лев Толстой : путь писателя / Е.А. Маймин. – Москва : Наука, 1984. – 191 с. – (Из истории мировой культуры)
737705
  Зверев А.М. Лев Толстой / Алексей Зверев, Владимир Туниманов. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 784с., [ 16 л. фот. ] : фот. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1288 (1088)). – ISBN 978-5-235-03037-4
737706
  Карлова Т.С. Лев Толстой в движении истории / Т.С. Карлова. – Казань, 1978. – 190с.
737707
  Бергман И.Я. Лев Толстой в Латвии (конец ХІХ - начало ХХ вв.) / И.Я. Бергман ; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки, Каф. рус. лит. – Рига : ЛГУ, 1985. – 60 с. – Библиогр.: с. 51-60 (87 назв.)
737708
  Минокин М.В. Лев Толстой в Орловском крае. / М.В. Минокин. – Орел, 1960. – 56с.
737709
  Кузьмина Л.И. Лев Толстой в Петербурге / Л.И. Кузьмина. – Л, 1986. – 222с.
737710
  Булгаков В.Ф. Лев Толстой в последний год его жизни / В.Ф. Булгаков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1918. – 367с.
737711
  Ломунов К.Н. Лев Толстой в современном мире / К.Н. Ломунов. – М, 1975. – 493с.
737712
  Лукьянов Е.А. Лев Толстой в супрематическом зеркале Казимира Малевича // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 6. – С.157-168. – ISSN 0236-2007
737713
   Лев Толстой в фотографиях современников. – Москва, 1960. – 8с.
737714
  Семенов К.С. Лев Толстой в Ясной Поляне. / К.С. Семенов. – Тула, 1959. – 68с.
737715
  Толстой Л.Н. Лев Толстой для детей / С предисл. Н. Н. Апостолова. – Киев : Тип. Рабочего кооператива "Жизнь" ; Т-во печ. и изд. дела авторов-изд., 1918. – 116 с. – (Библиотека сочинений Льва Толстого / Под редакцией и с примечаниями Н.Н. Апостолова)
737716
  Багиров А.А. Лев Толстой и Азербайджан (1880-1920) : Автореф... канд.филол.наук: / Багиров А.А.; Азерб гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – Баку, 1965. – 22л.
737717
  Адамович А.М. Лев Толстой и белорусская литература : Война и человек / Адамович А.М. ; АН БССР. – Минск : Наука и техника, 1978. – 64 с. : ил.
737718
  Савельев Владимир Лев Толстой и Волга. В поисках нового туристского бренда : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 80-82 : Фото
737719
  Шифман А.И. Лев Толстой и Восток / А.И. Шифман. – М, 1960. – 72с.
737720
  Шифман А.И. Лев Толстой и Восток / А.И. Шифман. – М, 1971. – 72с.
737721
  Талиашвили Г. Лев Толстой и Грузия / Г. Талиашвили. – Тбилиси, 1951. – 116с.
737722
  Зилов Л.Н. Лев Толстой и его посетители / Л.Н. Зилов. – Москва : Журнально-газетное объединение, 1934. – 47 с.
737723
  Аннинский Л.А. Лев Толстой и кинематограф / Л.А. Аннинский. – Москва : Искусство, 1980. – 288 с. : ил.
737724
  Масионене Б. Лев Толстой и Литва (1887-1940) : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Масионене Б.; Вильн. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 16л.
737725
  Коган П.С. Лев Толстой и марксистская критика : П.С. Коган / П.С. Коган. – Москва ; Ленинград : Московский рабочий ; ["Мосполиграф", 14 тип.], 1928. – 84 с.
737726
  Белов П П. Лев Толстой и Михаил Шолохов / П.П. Белов. – Ростов-на-Дону : Кн. изд-во, 1969. – 112 с.
737727
   Лев Толстой и музыка.. – М., 1977. – 327с.
737728
  Бабаев Э.Г. Лев Толстой и русская журналистика 60-х гг. XIX в. : "Война и мир" в отзывах журн. критики : материалы для спецкурса по истории рус. литературы и журналистики / Э.Г. Бабаев ; Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечер. обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во Московского университета, 1977. – 143 с. – Библиогр.: с. 140-142
737729
  Бабаев Э.Г. Лев Толстой и русская журналистика его эпохи / Бабаев Э.Г. – Москва : Изд-во МГУ, 1978. – 294 с., [1] л. портр.
737730
  Бабаев Э.Г. Лев Толстой и русская журналистка его эпохи / Бабаев Э.Г. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд-во МГУ, 1993. – 286 с.
737731
   Лев Толстой и русская литература.. – Горький, 1976. – 126с.
737732
   Лев Толстой и русская литература.. – Горький, 1981. – 83с.
737733
  Толстой Л.Н. Лев Толстой и русские цари : Письма Л.Н.Толстого. 1862-1905 [письма в анот.] / под ред. В.Г. Черткова. – Москва : Изд. книгоиздат. "Свобода", 1918. – 64 с.


  I. Семь писем Л. Н. Толстого - к Александру II, к Александру III и Николаю II. II. Два обращения Л. Н. Толстого - "Царю и его помощникам". (1902 и 1905 гг.). III. Молодой царь. (Рассказ). IV. "Бессмысленные мечтания". (Статья). 1862-1905. Ред.: ...
737734
  Бурсов Б.И. Лев Толстой и русский роман / Б.И. Бурсов. – М.-Л., 1963. – 152с.
737735
  Апостолов Н.Н. Лев Толстой и русское самодержавие. Факты. Воспоминания. Документы / Н.Н. Апостолов. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1930. – 215 с.
737736
   Лев Толстой и Самара.. – Куйбышев, 1988. – 286с.
737737
  Позойский С.И. Лев Толстой и церковь. / С.И. Позойский. – Тула, 1963. – 92с.
737738
   Лев Толстой и Ясная Поляна.. – М., 1981. – 242с.
737739
  Крутікова Н.Є. Лев Толстой і українська література / Н.Є. Крутікова. – Київ, 1958. – 75 с.
737740
  Позойский С.И. Лев Толстой как журналист и редактор. / С.И. Позойский. – 2-е изд. – Тула, 1985. – 167с.
737741
  Козлов Н.С. Лев Толстой как мыслитель и гуманист / Н.С. Козлов. – М., 1985. – 136с.
737742
  Храпченко М.Б. Лев Толстой как художник / М.Б. Храпченко. – М, 1963. – 554с.
737743
  Храпченко М.Б. Лев Толстой как художник / М.Б. Храпченко. – М, 1965. – 509с.
737744
  Храпченко М.Б. Лев Толстой как художник / М.Б. Храпченко. – М, 1971. – 580с.
737745
  Храпченко М.Б. Лев Толстой как художник / М.Б. Храпченко. – М, 1978. – 580с.
737746
  Апостолов Н.Н. Лев Толстой над страницами истории : историко-литературные наблюдения / Н.Н. Апостолов. – Москва : Комис. по ознамен. столетия со дня рождения Л.Н. Толстого, 1928. – 296 с. : ил.
737747
  Чубаков С.Н. Лев Толстой о войне и милитаризме / С.Н. Чубаков. – Минск, 1973. – 255с.
737748
  Фомин А. Лев Толстой переводчик // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 15. – С. 4
737749
  Гусев Н.Н. Лев Толстой против государства и церкви : Не напечатанные в России места из записок бывшего секретаря Л.Н. Толстого "Два года с Л.Н. Толстым" / Н.Н. Гусев. – Изд. "Свобод. сл." В. и А. Чертковых. – Berlin : J. Ladyschnikow (Лейпциг), 1912. – 96 с. – Загл. на рус. и нем. яз. - Конволют. - Пер. 4 экз. кн.


  Содержание конволюта: 1. Лев Толстой против государства и церкви :Не напечатанные в России места из записок бывшего секретаря Л.Н. Толстого "Два года с Л.Н. Толстым" / Н.Н. Гусев; 2.. Теория ценности : Введение в изучение Карла Маркса : Пер. с нем. : ...
737750
   Лев Толстой у дослідженнях радянських літературознавців : збірник статей. – Київ : Дніпро, 1978. – 261, [1] с.
737751
  Булгаков В.Ф. Лев Толстой, его друзья и близкие / В.Ф. Булгаков. – Тула, 1970. – 342с.
737752
  Ленин В.И. Лев Толстой, как зеркало русской революции / В.И. Ленин. – М, 1969. – 24с.
737753
  Ленин В.И. Лев Толстой, как зеркало русской революции / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1975. – 24 с.
737754
  Ленин В.И. Лев Толстой, как зеркало русской революции / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1977. – 24 с.
737755
  Ленин В.И. Лев Толстой, как зеркало русской революции / В.И. Ленин. – М, 1978. – 54с.
737756
  Ленин В.И. Лев Толстой, как зеркало русской революции / В.И. Ленин. – М, 1978. – 24с.
737757
  Ленін В.І. Лев Толстой, як дзеркало російської революції / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1986. – 70 с.
737758
   Лев Толстой. Война и мир. – С-Пб. – 48с.
737759
  Ищук Г.Н. Лев Толстой. Диалог с читателем / Г.Н. Ищук. – М., 1984. – 191с.
737760
  Апостолов Н.Н. Лев Толстой. Его жизнь и жизнепонимание : популярный очерк к 10-летию со дня смерти с ил. / Н.Н. Апостолов. – Киев : Изд. о-ва истин. свободы в память Л.Н. Толстого, 1920. – 58 с. : ил.
737761
  Апостолов Н.Н. Лев Толстой. Его жизнь и жизнепонимание : популярный очерк / Н.Н. Апостолов. – 2-е доп. изд. – Киев : Изд. о-ва истин. свободы в память Л.Н. Толстого, 1921. – 48 с.
737762
  Гудзий Н.К. Лев Толстой. Неопубликованные варианты к "Воскресению" / Сообщил Н. Гудзий. – 798-824 с. : 3 вкл. л. – Отд. оттиск
737763
   Лев Толстой. Проблемы языка и стиля. – Тула, 1971. – 432с.
737764
   Лев Толстой.Материалы и публикации. – Тула, 1958. – 232с.
737765
   Лев Толстой: проблемы творчества. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те издательского объединения "Вища школа", 1978. – 311 с.
737766
  Тененбаум А. Лев Троцкий - трибун революции // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 2 (134). – С. 39-63. – ISSN 1606-0219
737767
  Мінаєв А. Лев Троцький і "радянський термідор" // Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Вип. 22/23 : Спеціальність "Історія". Країни Європи в ХХ ст.: проблеми політичного і соціального розвитку (Румунія, Польща, СРСР, Велика Британія). – С. 63-95
737768
   Лев Тюленев. – Москва, 1987. – 36с.
737769
  Гарматюк А.П. Лев у Зайця : сатира і гумор / А.П. Гарматюк. – Донецьк, 1971. – 95 с.
737770
  Оксанен Софі Лев у клітці // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2015. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 23-26


  Фінляндизована Фінляндія.
737771
  Сохан М.Є. Лев Чачковський і Ярослав Хмілевський - дослідники княжих городів // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 139-143. – ISBN 978-966-651-576-9
737772
  Ворожихина К.В. Лев Шестов и Жорж Батай о природе философского незнания // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 15-23. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
737773
  Ворожихина К.В. Лев Шестов и история психоанализа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 28-38. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
737774
  Хохлов А.М. Лев Шестов и Пауль Тиллих: аналитика экзистенциальной тревоги // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 7. – С. 105-115. – ISSN 0235-1188
737775
  Таранов С.В. Лев Шестов як історик філософії / С.В. Таранов; НАНУ; Центр гуманітарної освіти. – Київ, 2004. – 204 с. – ISBN 966-02-2904-6
737776
  Морева Л.М. Лев Шестов. / Л.М. Морева. – Л., 1991. – 85с.
737777
  Колтачихіна О.Ю. Лев Якович Штрум - забуте ім"я української науки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 164-170. – ISSN 0374-3896


  Висвітлено біографію та науковий внесок українського фізика Льва Яковича Штрума , якого було репресовано та розстріляно в 1936 р.
737778
   Лев Яковлевич Карпов, 1879-1921. – М., 1984. – 92с.
737779
  Гаген-Торн Лев Яковлевич Штернберг / Гаген-Торн. – Москва, 1975. – 235с.
737780
  Асаулов В.В. Лев Яшин - русский гений / Виктор Асаулов. – Москва : Вагриус, 2008. – 352 с. – ISBN 978-5-9697-0471-8
737781
  Моем С. Лев"яча шкурка : Оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 11/12. – С. 39-53. – ISSN 0320 - 8370
737782
  Бевз Г.П. Лев, інвертований із пустелі : роман-есе / Григорій Бевз. – Київ : Освіта 2009, 2012. – 146, [6] с. – ISBN 978-617-561-071-8
737783
  Льюис К.С. Лев, колдунья и платяной шкаф / К.С. Льюис. – Москва, 1992. – 95с.
737784
  Ключина П. Лев, осел та заєць. / П. Ключина. – К., 1959. – 88с.
737785
   Левада : молодіжний літературно-художній альманах. – Харків : Крок. – ISBN 966-652-000-7-Х
Вип. 1. – 2001
737786
   Левада : Молодіжний літературно-художній альманах. – Харків : Крок. – ISBN 966-652-042-7
Вип. 2. – 2003
737787
  Бошков В.М. Левада віршів : вірші, присвячені Степанові Олійнику / Віталій Бошков ; [худож. М. Вилкун]. – Одеса : Астропринт, 2019. – 21, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-927-488-5
737788
   Левада Леся Олександрівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 45 : Леся Левада. – С. 3-22
737789
  Ткаченко А.О. Левада Олександр Степанович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 630-631. – ISBN 978-966-02-7998-8
737790
  Жадько В. Левада Олександр Степанович (- справж.прізв.Косяк) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 514. – ISBN 978-966-8567-14-8
737791
  Егоров И.Я. Левадинцы / И.Я. Егоров. – М., 1961. – 192с.
737792
  Гребінь В.В. Левадна ( - річка у Радомишльському районі Житомирської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 631. – ISBN 978-966-02-7998-8
737793
  Короткий В.А. Леваковський Іван Федорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 194. – ISBN 966-06-0393-2
737794
  Квицаридзе Д.В. Леван Кахиани / Д.В. Квицаридзе. – Тбилиси, 1972. – 322с.
737795
  Карбелашвили М.Ш. Леван Цуцкиридзе / М.Ш. Карбелашвили. – Москва : Советский художник, 1991. – 64 с.


  О творчестве известного грузинского художника и иллюстратора книг.
737796
   Леванидов Валерий Иванович. Выставка произведений. Москва. 1986. Кат. выст.. – Москва, 1986. – 23с.
737797
  Браун А. Леванти. / А. Браун. – Львів, 1957. – 431с.
737798
  Короткий В.А. Левашов Василь Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 44-45. – ISBN 966-06-0393-2
737799
   Левашовское мемориальное кладбище. – Санкт-Петербург, 2002. – 15с.
737800
  Ле Гуин Левая рука тьмы / Ле Гуин. – Москва : Радуга, 1992. – 382 с.
737801
  Капица М.С. Левее здравого смысла / М.С. Капица. – Москва, 1968. – 192с.
737802
  Ломейко В.Б. Левее истины / В.Б. Ломейко. – М., 1970. – 112с.
737803
  Білецький В.С. Левеіт ( - рідкісний мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 637. – ISBN 978-966-02-7998-8
737804
  Холореншоу Г. Левеллеры и английская революция / Г. Холореншоу. – М., 1947. – 147с.
737805
  Бацер М.И. Левеллеры против Кромвеля (1647-1649 гг.) // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 3. – С.93-112. – ISSN 0130-3864
737806
  Шаповал Ю.І. Левенець Юрій Анатолійович // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 229-232. – ISSN 0130-5247


  Левенець Юрій Анатолійович — український історик і політолог, фахівець у галузі етнополітології, академік Національної академії наук України (2009), доктор політичних наук (2001). В 2006–2013 роках — директор Інституту політичних і етнонаціональних ...
737807
   Левень : Осетинська казка. – Київ : Видавн. Т-во "Кpиниця", 1918. – 29с.
737808
  Лістратенко О.В. Леверидж управління первинної ланки виробництва й ефективність підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 122-123
737809
  Саківський І. Леви в клітці // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 10 (278). – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Оунівці в польських тюрмах виявляли надзвичайну стійкість та згуртованість і водночас не марнували часу: активно вивчали іноземні мови, читали літературу, писали вірші, грали фокстрот.
737810
  Кожевников В.И. Левиафан / В.И. Кожевников. – Ставрополь, 1991. – 381с.
737811
  Акунин Б. Левиафан : Роман / Б. Акунин. – Москва : Захаров, 2001. – 234с. – (Биографии и мемуары). – ISBN 5-8159-0095-8
737812
  Недельский А. Левиафан : Повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2004. – № 7/8. – С. 9-89. – ISSN 0131-8136
737813
  Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Т. Гоббс; Ред. А.Ческиз. – Москва : Гос. соц.-эконом.изд-во, 1936. – 503с.
737814
  Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Т. Гоббс. – М.
2. – 1936. – 503с.
737815
  Шмидт Арно Левиафан, или Лучший из миров : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 3-39. – ISSN 1130-6545
737816
   Левик Вильгельм Вениаминович, 1907-1982 / Левик, Выставка, Москва. живописи., 1984. – М., 1983. – 32с.
737817
  Марцинковская Т.Д. Левин Курт (Lewin K.) (1890-1947) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 64-67. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
737818
   Левин М.З., Выставка произведений. Ленинград. 1980. Каталог выставки.. – Л., 1980. – 37с.
737819
  Загребельний П. Левине серце : роман / П. Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 328с.
737820
  Загребельний П.А. Левине серце : Роман : У 2-х вип. / П.А. Загребельний. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; Вип. 1 ; 1978 р.)
Вип. 1. – 1978. – 168с.
737821
  Загребельний П.А. Левине серце : Роман : У 2-х вип. / П.А. Загребельний. – Київ : Дніпро = Романи й повісті ; Вип. 21978 р.
Вип. 2. – 1978. – 131с.
737822
  Федоров-Давыдов Левитан / Федоров-Давыдов. – М.-Л., 1938. – 31с.
737823
  Евдокимов И.В. Левитан / И.В. Евдокимов. – Москва, 1959. – 375с.
737824
  Пророкова С.А. Левитан / С.А. Пророкова. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 238 с. : 9 л. ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий / осн. в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 20 (310))
737825
   Левитан. – Ленинград, 1987. – 186с.
737826
  Сейфулина Анна Левитан // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 3. – С. 20-25. – ISSN 1818-2968
737827
  Прытков В.А. Левитан (1860-1900) / В.А. Прытков. – М., 1960. – 114с.
737828
  Юрова Т. Левитан И.И. Альбом. / Т. Юрова. – М., 1960. – с.
737829
  Царева Т. Левитан из Саратова // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 26-27. – ISSN 0869-8171
737830
  Дружинин С.Н. Левитан. / С.Н. Дружинин. – М, 1960. – 30с.
737831
  Калашников И.Ф. Левитан: поэма / И.Ф. Калашников. – Алма-Ата, 1962. – 124с.
737832
  Калашников И.Ф. Левитан: поэма / И.Ф. Калашников. – 2-е изд., испр. и доп. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 140 с.
737833
  Калашников И.Ф. Левитан: поэма / И.Ф. Калашников. – 3-е изд. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 159 с.
737834
  Калашников И.Ф. Левитан: поэма / И.Ф. Калашников. – 5-е изд. – Алма-Ата : Жазушы, 1983. – 136 с.
737835
   Левите партии и течения в международното работническо движение до октомври 1917 г. : материали от Българо-Съветския симпозиум 26-27 май 1987 г. – София : БКП, 1989. – 374 с.
737836
   Левитський Сергій Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 53. – ISBN 966-8352-11-4
737837
   Левитський Сергій Михайлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 292-293 : фото
737838
   Левитський Сергій Михайлович (1926) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 258-259. – ISBN 978-966-439-754-1
737839
  Глаголев А.А. Левиты и левиино колено / Свящ. А.А. Глаголев. – Киев : Тип. акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1912. – 40 с. – Без тит. л.
737840
  Молева Н.М. Левицкий / Н.М. Молева. – М., 1960. – 50с.
737841
  Воронина Н.М. Левицкий / Н.М. Воронина. – Москва, 1968. – 83с.
737842
  Левицкий Д.Г. Левицкий / Д.Г. Левицкий. – М, 1985. – 20с.
737843
   Левицкий. – Москва, 1991. – 4с.
737844
   Левицька Олександра Іванівна (1930-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 259. – ISBN 978-966-439-754-1
737845
   Левицький Андрій Едуардович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 259. – ISBN 978-966-439-754-1
737846
  Бовсунівська Т. Левицький Йосип Іванович (1801-1860) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 289-292. – ISBN 966-7825-40-Х
737847
  Герасименко Н. Левицький Орест Іванович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 114-116. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
737848
  Луговський О.Г. Левицький Орест Іванович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 37-41. – ISSN 0374-3896
737849
  Жадько В. Левицький Орест Іванович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 515. – ISBN 978-966-8567-14-8
737850
  Короткий В. Левицький Орест Іванович (1848-1922) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 419-420. – ISBN 5-7707-1062-4
737851
  Чернецький Є. Левицькі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 вересня (№ 169/170)


  Цей рід прикрасив українську культуру письменником Іваном Нечуєм-Левицьким.
737852
  Жадько В. Левицькі (- укр.православно-священницький рід Черкащини) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 516. – ISBN 978-966-8567-14-8
737853
   Леві-Стросс (Levi-Strauss) Клод // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 788-791. – ISBN 966-316-069-1
737854
  Гобс Т. Левіатан // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 235-325. – ISBN 978-966-8865-81-7
737855
  Гоббс Т. Левіафан : Уривок // Невичерпність демократії : Видатні діячи минулого і сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини / Упор. О.І. Терех та ін. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 18-21.
737856
  Гобс Т. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 100-102. – ISBN 978-966-668-480-9
737857
   Левік Рувім Самійлович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 198-201. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
737858
   Левіковський Василь Миколайович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 61


  Член спецради попередніх каденцій.
737859
   Левінас (Levinas) Еммануель // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 786-787. – ISBN 966-316-069-1
737860
  Бобровський Й. Левінів млин / Й. Бобровський. – Київ, 1971. – 240с.
737861
  Хайдер Т.В. Левінська Станіслава Йосипівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 220. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1948) філологічного факультету Київського університету. У 1974-1987 рр. - доцент кафедри слов"янської філології філологічного факультету Київського університету ім. Т.Г.Шевченка
737862
  Хайдер Т.В. Левінська Станіслава Йосипівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 203. – ISSN 2075-437X
737863
  Ахилл Татий Левкиппа и Клитофонт : Дафнис и Хлоя/Лонг;Сатирикон/Петроний; Метаморфозы, или Золотой осел/Апулей / Ахилл Татий. – Москва : Художественная литература, 1969. – 601с.
737864
   Левківський Степан Степанович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 62-63
737865
   Левківський Степан Степанович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 126 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
737866
   Левківський Степан Степанович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 131-132. – ISBN 978-966-439-961-3
737867
   Левківський Степан Степанович (1934) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 69-70. – ISBN 966-95774-3-5
737868
   Левківському Степану Степановичу - 80 // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 3 (34). – C. 95. – ISSN 2306-5680
737869
  Кононенко Т.П. Левкіпп // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 128. – ISBN 966-316-069-1
737870
  Погребенник Ф. Левко Бачинський / Ф. Погребенник. – Коломия : Вік, 1994. – 32 с.
737871
  Яблонська О. Левко Боровиковський - класик // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 19-33


  У статті досліджується творчість Л. Боровиковського в контексті літературного процесу. Поетичні твори письменника розглядаються як класичний вияв романтичної естетики. Акцентується на основоположній ролі письменника.
737872
  Оляндер Л. Левко Боровиковський - перекладач "Кримських сонетів" Адама Міцкевича // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 89-95


  Розглядаються у зіставному аспекті переклади українською та російською мовами "Кримських сонетів" А. Міцкевича, здійснені Л. Боровиковським.
737873
  Пономаренко О. Левко Боровиковський і Тарас Шевченко // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 6 (135), червень. – С. 3-13
737874
  Тхорук Р. Левко Боровиковський та етнографічні зацікавлення українських романтиків // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 39-53


  У статті розглядається контекст творчості поета, що складають етнографічні збірки першої половини ХІХ ст. І. Срезневського, М. Максимовича, П. Куліша. Робиться спроба структурувати явище "відкриття народу" шляхом опису змісту передмов та корелятивних ...
737875
  Шафран П. Левко Галь // Наше слово. – Варшава, 2012. – 9 вересня (№ 37). – С. 8. – ISSN 0027-8254


  Знавець історії Лемківщини, який усе своє життя віддав боротьбі за права лемків-українців у Польщі.
737876
  Жерноклеєв О.С. Левко Ганкевич - відомий діяч періоду Української революції / О.С. Жерноклеєв, І.Я. Райківський // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 213-235. – ISBN 978-966-2187-00-7


  Левко Ганкевич - відомий український політичний діяч, адвокат, журналіст.
737877
  Загайкевич М.П. Левко Колодуб / М.П. Загайкевич. – Київ : Музична Україна, 1973. – 58 с.
737878
   Левко Колодуб (01.05.1930-23.02.2019). Некролог / колектив ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (65) : Театр. Музика. Кіно. – С. 116-118. – ISSN 1728-6875
737879
  Степула Н. Левко Лепкий // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 284-286. – ISBN 966-7379-16-7
737880
  Кіт Л. Левко Лук"яненко – козак, борець, політик // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 5 : Лариса Кіт


  Креативний марафон "Пошук майбутнього" відбувся на факультеті психології.
737881
  Мушинка М. Левко Лук"яненко і Нобелівська премія // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 26 липня ( № 26)


  Замість прощального слова автор статті подає дослівний текст "Пропозиції на присудження Л. Лук"ненку Нобелівської премії миру".
737882
  Конашевич С. Левко Мацієвич: будівничому українського Севастополя - 140 років // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 13 січня (№ 2). – С. 5
737883
  Гаєцький З. Левко Різник "Містерія непокори Патріярха Йосифа Сліпого" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 червня (№ 23). – С. 6-7
737884
  Залізняк Б. Левко Різник: "Всюди я спостерігав пошановане ставлення розмаїтих людей до невгамовного діяча..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 20-26 січня (№ 2)


  Повість-спогад Левка Різника "Форум Романа Лубківського".
737885
  Панченко В. Левко Юркевич vs Лєнін і Сталін // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 30 (402), 31.07.- 6.08.2015 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Історія одного передбачення. Лев Йосипович Юркевич - соціал-демократичний діяч і письменник, син заможного лікаря з гурту "українців польської культури", що виник під впливом Володимира Антоновича, з 1904 член РУП. 1907 виїхав за кордон і там закінчив ...
737886
  Дідух-Романенко Левкова А. Спільна мова. Як народжуються і живуть слова / Дідух-Романенко, О. Малаш // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 70-76. – ISSN 0027-2803


  Достовірні знання про мову та її природу, мови світу та рідну мову, її історію, структуру, норми - це те, чого суспільство очікує від мовознавців. Поширення лінгвістичних знань є важливим завданням науково-популярної літератури. Особливу нішу в ній ...
737887
  Путро А.И. Левобережная Украина в составе Российского государства во второй половине XVIII века : Некоторые вопр. соц.-экон. и обществ.-полит. развития / Путро А.И. – Киев, 1988. – 140 с.
737888
  Иванова З.М. Левобережные районы Молдавии в 1918-1924 гг / З.М. Иванова. – Кишинев, 1979. – 215с.
737889
  Нилов Ф.Н. Леводемократические правительства в штатах Индии. / Ф.Н. Нилов. – М., 1987. – 321с.
737890
  Оной В.И. Леводистрибутивные квазигруппы и лупы, им изотопные : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Оной В. И.; АН МССР, От-ние физ. технол. и математ. наук. – Кишинев, 1972. – 12л.
737891
  Малинин В.А. Левое гегельянство / В.А. Малинин, В.И. Шинкарук. – К., 1983. – 207с.
737892
   Левое студенческое движение в странах капитала. – М, 1976. – 311с.
737893
  Корчагина М.Б. Левое студенческое движение в ФРГ (средина 60-х -- начало 70-х гг.) : Автореф... канд .ист.наук: / Корчагина М. Б.; АН СССР, Ин-т всеобщ. ист. – М., 1981. – 24л.
737894
  Семенов А.Л. Левое студенческое движение во Франции (1956-1968 гг.) / А.Л. Семенов. – Москва, 1975. – 232 с.
737895
  Клочков В.В. Леволейбористская концепция национализации промышленности в Англии. : Автореф... канд. экон.наук: / Клочков В.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 18л.
737896
  Чорный К. Левон Бушмар : повести и роман / К. Чорный. – Минск : Белорусь, 1965. – 515 с.
737897
  Давтян Л.В. Левон Манвелян. (Жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Давтян Л.В.; АН Арм.ССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1969. – 22л.
737898
  Сиделковский А.Л. Левон Оганесович Бадалян (1929-1994) / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 3 (647). – С. 18
737899
  Коломієць В.М. Левон Олександр Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 690. – ISBN 978-966-02-7998-8
737900
  Макаенок А.Е. Левониха на орбите : пьесы / Андрей Макаенок ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1963. – 288 с.
737901
  Шестопал А.В. Леворадикальная социология в Латинской Америке / А.В. Шестопал. – Москва, 1981. – 207 с.
737902
   Леворадикальные движения в странах Латинской Америки : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1981. – 262, [1] с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Мировой революционный процесс")
737903
  Нутенко Л.Я. Левоцентристы в Уругвае: курс преемственности и перемен // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 21-27. – ISSN 044-748Х
737904
  Белоглазов А. Лёвочка, Леон // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 121-134. – ISSN 1728-8568
737905
   Левски във времето : документално- мемоарен и литературен сборник, посветен на 150-годишнината от рождението на Васил Левски. – Първо издание. – София : Български писател, 1987. – 569, [10] с.
737906
  Боянов Васил Левски и Ловеч. Неизяснени въпроси от революционната дейност на Апостола / Васил Боянов ; под ред. Йоно Митев. – София, 1995. – 313 с.
737907
  Страшимиров Д. Левски пред Къкринската голгота / Д. Страшимиров. – София, 1991. – 133с.
737908
  Костылева Н. Левушка. Путь Ученика // Стена : всеукраїнський молодіжний інформаційно-аналітичний журнал / голов. ред. Правдивець А.В. ; редкол.: А. Доєв, Г. Орлов, Н. Костилєва [та ін.]. – Киев, 2020. – № 3 (54). – С. 53-75


  Л.М. Толстой та М. Ганді.
737909
   Левченко Катерина Семенівна (1920-1991) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 259-260. – ISBN 978-966-439-754-1
737910
  Верба І.В. Левченко Микола Захарович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 697-698. – ISBN 978-966-02-7998-8
737911
   Левченко Михайло Володимирович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 7 : Левченко Михайло. – С.3-15
737912
   Левчук Лариса Тимофіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 260. – ISBN 978-966-439-754-1
737913
  Лесков Н.С. Левша / Н.С. Лесков. – Москва, 1931. – 136с.
737914
  Лесков Н.С. Левша / Н.С. Лесков. – Иваново, 1938. – 80с.
737915
  Лесков Н.С. Левша / Н.С. Лесков. – Москва, 1944. – 56с.
737916
  Лесков Н.С. Левша / Н.С. Лесков. – Москва, 1945. – 64с.
737917
  Лесков Н.С. Левша / Н.С. Лесков. – Москва, 1946. – 63с.
737918
  Лесков Н.С. Левша / Н.С. Лесков. – Тула, 1948. – 80 с.
737919
  Лесков Н.С. Левша / Н.С. Лесков. – Изд. 2-е. – Москва, 1949. – 60с.
737920
  Лесков Н.С. Левша / Н.С. Лесков. – Грозный, 1954. – 56с.
737921
  Лесков Н.С. Левша / Н.С. Лесков. – Москва-Л., 1965. – 136с.
737922
  Лесков Н.С. Левша : Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе / Н.С. Лесков ; [ил.: Н.В. Кузьмин]. – Москва : Художественная литература, 1967. – 109 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
737923
  Лесков Н.С. Левша / Н.С. Лесков. – Москва, 1973. – 118с.
737924
  Лесков Н.С. Левша / Н.С. Лесков. – Москва, 1974. – 96с.
737925
  Лесков Н.С. Левша / Н.С. Лесков. – Л., 1977. – 381с.
737926
  Лесков Н.С. Левша / Н.С. Лесков. – Казань, 1980. – 464с.
737927
  Лесков Н.С. Левша / Н.С. Лесков. – Магадан, 1981. – 176с.
737928
  Лесков Н.С. Левша : Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе / Н.С. Лесков ; худож. А. Тюрин. – Москва : Советская Россия, 1981. – 254 с. : цв. ил. – К 100-летию опубликования сказа Н. С. Лескова "Левша". - Миниатюрное издание
737929
  Лесков Н.С. Левша : повести и рассказы / Н.С. Лесков. – Киев : Дніпро, 1981. – 344с.
737930
  Лесков Н.С. Левша / Н.С. Лесков. – Москва, 1981. – 96 с.
737931
  Лесков Н.С. Левша : (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе) / Н.С. Лесков ; [вступит. статья Л. Аннинского (с. 6-62). – Москва : Книга, 1981. – 219 с. : 1 портр., цв.ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
737932
  Сазонова А.А. Левшество: Люди и кошки. Сравнительный анализ // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 6 (96). – С. 57-67. – ISSN 1812-8696
737933
  Бартель В. Левые в германской социал-демократии в борьбе против милитаризма и войны / Вальтер Бартель ; пер. с нем. В.Е. Бая [и др.] ; ред. и вступ. ст. И.Г. Кабина. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 700 с. – Библиогр.: с. 668-688
737934
  Пилипенко Марина Левые в Мексике // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 138-145. – ISSN 0130-9625
737935
  Лооне Э.Н. Левые течения в лейбористской партии в 1921-1932 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лооне Э.Н.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1963. – 17л.
737936
  Самарская Е.А. Левые утопии и социальная наука // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 8. – С. 84-98. – ISSN 0235-1188
737937
  Головенко Р.В. Левый берег / Р.В. Головенко. – Днепропетровск, 1967. – 49с.
737938
  Шаламов В.Т. Левый берег / В.Т. Шаламов. – М, 1989. – 558с.
737939
  Строковский Н.М. Левый берег. / Н.М. Строковский. – К., 1952. – 344с.
737940
  Спрингер С. Левый мозг, правый мозг : ассиметрия мозга / С. Спрингер, Г. Дейч. – М., 1983. – 256с.
737941
  Вендланд А.В. Левый неоимпериализм и состояние "российских" исследований: participant observation немецкого дискурса // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2014. – № 3. – С. 183-194. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
737942
  Новосельский А.С. Левый поворот. Сатир. стихи / А.С. Новосельский. – Свердловск, 1966. – 32с.
737943
  Шаскольский А.И. Левый радикализм в движении негритянской молодежи США, вторая половина 1960-х - начало 1970-х гг. / А.И. Шаскольский. – Л., 1982. – 96с.
737944
  Айвазова С.Г. Левый радикализм в идейно-политической жизни Франции, 1958-1981 / С.Г. Айвазова ; отв. ред. С.И. Великовский ; АН СССР, Ин-т междунар. раб. движения. – Москва : Наука, 1986. – 148, [1] с.
737945
  Гейко В Ю. Левый третий опасный / В Ю. Гейко, . – М., 1988. – 287с.
737946
  Шартогашева Анастасия Левый уклон // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 11 (2960). – С. 80-85 : фото
737947
  Старшинов Е.Ф. Левый фланг / Е.Ф. Старшинов. – Ярославль, 1969. – 192с.
737948
  Бурлак Б.С. Левый фланг / Б.С. Бурлак. – Челябинск, 1971. – 407с.
737949
  Старшинов Е.Ф. Левый фланг / Е.Ф. Старшинов. – Ярославль, 1980. – 383с.
737950
   Левый экстремизм в Арабских странах : (уроки прошлого и перспективы) : монография. – Москва : Наука
Ч. 1 : / [В.В. Наумкин, В.И. Носенко, А.В. Людин и др.]. – 1987. – 186, [2] с. – Имеет общ. паг. с ч. 2. – Библиогр. в примеч. в конце глав
737951
   Левый экстремизм в Арабских странах : (уроки прошлого и перспективы) : монография. – Москва : Наука
Ч. 2 : / [Н.Н. Воробьев, А.З. Егорин, Э.В. Павлуцкая и др.]. – 1987. – С. 190-330, [2]. – Имеет общ. паг. с ч. 1. – Библиогр. в примеч. в конце глав
737952
  Суховий Б.Ю. Левый экстремизм и компартии в странах Южной и Юго-Восточной Азии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 4 (255). – С. 3-17
737953
  Сищук Олексій Легали // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 67


  Журнал1іст "Віча" Олексій Сищук попросив прокоментувати ситуацію з численними випадками нападів на іноземних громадян у Києві представника одного з київських вузів, а також іноземних студентів - громадян Ірану й Туреччини, які постраждали від побиття.
737954
  Сищук Олексій Легали // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 67


  Журналіст "Віча" Олексій Сищук попросив прокоментувати ситуацію з численними випадками нападів на іноземних громадян у Києві представника одного з київських вузів, а також іноземних студентів - громадян Ірану й Туреччини, які постраждали від побиття.
737955
  Пугачев А. Легализационная и системообразующая функции Конституции Беларуси // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 157-158
737956
  Домовец Г.А. Легализация денежных средств, полученных преступным путем, как основание уголовной ответственности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 130-132. – ISSN 1684-2618
737957
  Аленкина Н. Легализация результатов национализации в Кыргызстане: анализ и оценка постнационализационных мер // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 3 (88). – С. 44-55. – ISSN 1812-7126
737958
  Доля Л.М. Легалізація ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом як міжнародна проблема // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.128-136. – ISSN 1609-0462
737959
  Чернявський С.С. Легалізація (відмивання) доходів у механізмі економічного шахрайства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 113-123.
737960
  Захаров В.П. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: теоретико-правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 180-186. – ISSN 0321-0499
737961
  Бойчук М. Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 17-21.
737962
  Мельниченко А. Легалізація 2.0 Коли дозволять використання медичного канабісу // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 17
737963
  Аржевітін С. Легалізація або амністія тіньових доходів як спосіб повернення коштів у легальну економіку : нові інструменти // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 66-68 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
737964
  Омельченко Ірина Легалізація брудних грошей // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 90-92.
737965
  Голомша М. Легалізація відносин власності – основа протидії відмиванню нелегальних доходів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-31.
737966
  Предборський В.А. Легалізація відносин власності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 17-20
737967
  Пірникоза П.В. Легалізація грального бізнесу в Україні: фіскальний та економічний аспекти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 61-69. – ISSN 2306-6814
737968
  Панченко В.Г. Легалізація діяльності ОУН в Україні протягом 1990-х рр. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 9. – С. 249-256. – ISBN 978-966-551-327-8
737969
  Мельник А.С. Легалізація доходів ринку праці: реалії та перспективи // Власність, ресурси, казна, інновації, управління : наукове-виробниче видання з питань економіки, бізнесу / МПП "Прогрес". – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 65-67. – ISBN 978-966-2660-18-0
737970
  Колісник М.К. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, і методи боротьби з нею на світовому фінансовому ринку / М.К. Колісник, Н.О. Зинюк // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 345-351. – ISBN 5-7763-2435-1
737971
  Корніенко В.В. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, як певна технологія злочинного збагачення з використанням банків // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 1 (15). – С. 33-35
737972
  Макаркіна К. Легалізація евтаназії в Україні: аргументи за і против // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 207-209. – ISBN 978-617-7611-44-7
737973
  Місюра Л. Легалізація евтаназії: за чи проти / Л. Місюра, М. Лисенков // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – C. 98-104. – ISSN 2311-6676
737974
   Легалізація економіки в забезпеченні економічної безпеки суб"єктів господарювання та держави : колект. монографія / [І.О. Ревак, О.М. Підхомний, М.І. Копитко та ін.] ; за ред. д.е.н., проф. Ірини Ревак ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Сполом, 2021. – 239, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-919-669-9
737975
  Лісовський Б. Легалізація зброї в Україні: за і проти // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 6 квітня (№ 63). – С. 14
737976
   Легалізація зброї в Україні: чи безпечно? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – С. 3. – ISSN 1992-9277
737977
  Колосок А.М. Легалізація зброї як каталізатор розвитку соціальної відповідальності суспільства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 113-118 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
737978
  Сухонос В.В. Легалізація злочинних доходів у банківській сфері і боротьба з нею // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – № 1 (6). – С. 149-153
737979
  Корнєєв В.В. Легалізація капіталу при користуванні послугами фінансових посередників : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 16-20 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
737980
  Шапуров О.О. Легалізація латентних об"єднань підприємств та розвиток кластерних інтеграційно-асоціативних процесів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 20-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
737981
  Гнатенко Н.Г. Легалізація лобістської діяльності в Україні як один із засобів боротьби з корупцією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 214-216
737982
  Луцак О. Легалізація наркотичних засобів: кримінально-правові проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 6. – С. 65-68. – ISSN 0132-1331
737983
  Демченко О. Легалізація незаконних доходів та її взаємозв"язок з найманством і терористичною діяльністю // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 89-96
737984
  Бондарчук І. Легалізація об"єднань громадян як конституційно-правове поняття // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 28-32.
737985
  Сагайдак Ю.В. Легалізація суб"єктів підприємницької діяльності в історико-правовій ретроспективі розвитку торгового права України та окремих країн світу // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 180-192. – ISSN 2412-8465
737986
  Доброрез І.О. Легалізація та декриміналізація незаконного обігу наркотиків без мети збуту: "за" і "проти" // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 103-105.
737987
  Скулиш Н.Є. Легалізація транснаціональними злочинними організаціями доходів, одержаних злочинним шляхом: поняття та деякі питання протидії // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 459-465. – ISSN 1563-3349
737988
  Ніколаєць К. Легалізація Української греко-католицької церкви у другій половині 80-х років XX ст.: історіографія // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 561-567. – ISBN 978-617-7009-20-6
737989
  Манько Д.Г. Легалізація як вид типової дії права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 66-69. – ISSN 1563-3349
737990
  Гнєздов О.В. Легалізація як умова використання іноземних документів у цивільному судочинстві. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.27-29
737991
  Кінах А. Легалізувати фонд оплати праці - підвищити пенсії // Соціальна політика, 2003


  Бесіда з головою Укр. Союзу промисловців і підприємців щодо концепції пенс. реформування в Україні
737992
  Бігняк О.В. Легальна дефініція поняття підприємництва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 150-155. – (Право. Економіка. Управління)
737993
  Ткаченко А. Легальна зброя закону при захисті земельних прав // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 32-33
737994
  Абдуліна І. Легальна музика // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 1. – С. 9-10. – ISSN 1708-7422
737995
  Смирнов С.В. Легальна печать в годы первой русской революции / С.В. Смирнов. – Л., 1981. – 192с.
737996
  Кучменко Н. Легальна та нелегальна еміграція українців до Португалії: сучасні методи підрахунку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 24-27. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз офіційних та неофіційних джерел України, стосовно українських громадян, які виїхали до Португалії. The analysis in official and unofficial sources of Ukraine in conformity with Ukrainian citizen, who departed to Portugal are ...
737997
   Легальна трудова міграція до країн ЄС та попередження порушень трудових прав і трудової експлуатації : посібник-довідник для трудових мігрантів. – Київ, 2007. – 115, 123 c. – Книга перевертень укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою :For legal migration to EU member states on how to prevent labour abuses and labour exploitation: guide for labour migrants. – ISBN 978-92-9068-414-5
737998
  Ермолаева Н.И. Легальная внепарламентская оппозиция ФРГ в борьбе за мир и демократию (1956-1968 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 537 / Ермолаева Н.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 17л.
737999
  Бабченко В.Н. Легальная деятельность РСДРП по политическому воспитанию рабочего класса Украины в период нового революционного подъема (1910-1914 гг.) : Дис... канд. истор. наук: 07.00.01 / В.Н. Бабченко ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 230 с. – Библиогр.: с. 224-230
738000
  Ант Ю.М. Легальная революционная рабочая печать в Эстонии 1926-1930 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Ант Ю.М.; Ин-т истории партии при ЦК КП Эстонии - филиал Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Таллин, 1969. – 29л.
<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,