Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>
737001
  Полешко А. "Круглий стіл" з питання захисту прав людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 126-127. – ISSN 0132-1331
737002
  Гончаров В. "Круглі столи" з антропології права у Львові (2005–2014) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 192-195. – ISSN 1993-0909
737003
  Гончаров О. "Круглі столи" з проблем києвознавства // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (78). – С. 160-162


  Особливостю цих заходів є те, що вони збирають разом представників різних установ та організацій для обговорення широкого кола питань, пов"язаних із вивченням та викладанням києвознавства в закладах освіти, наукових установах, бібліотеках, архівах і ...
737004
  Ларин Е.А. "Круглый стол" в Москве с участием президента Венесуэлы Уго Чавеса // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-80. – ISSN 0130-3864
737005
  Карпенко Л.А. "Круглый стол", посвященный памяти А.В. Петровского // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 168-172. – ISSN 0042-8841
737006
  Оганесян А. "Кругом измена, и трусость, и обман!" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 34-41. – ISSN 0130-9625
737007
  Крупач М. "Кругом спостерігаю гру..." // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.12-13


  Євген Маланюк - театрознавець та історик театру
737008
  Капустин Д. "Кругосветка" Антона Чехова // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 151-162. – ISSN 0130-7673


  Поездка Антона Чехова на Сахалин, по Азии
737009
  Метелкин Николай "Крузенштерн" отмечает юбилей : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 6
737010
  Гарба В. "Крулевство Миньковецьке" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 224/225, вересень/жовтень : вересень/жовтень. – С. 3-7
737011
  Ханох Левін "Крум" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8 (1123/1124). – С. 8-37. – ISSN 0320-8370


  П"єса про два похорони і два весілля, Ізраїль.
737012
  Серебрянникова Т.О. "Крупнейший специалист в области классификации". Памяти Б.П. Гущина (1874-1936) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 91-99. – ISSN 0130-9765
737013
  Ярема К. "Крута непройдена дорога" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 травня (№ 20). – С. 13


  Пам"яті українського поета-шістдесятника Ярослава Павуляка.
737014
  Кучухідзе А. "Крутий поворот" зовнішньої політики Віктора Януковича: основні результати // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 63-64
737015
  Казмурчук І. "Крутий" спеціаліст / І. Казмурчук, Н. Кулик // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 16-18
737016
  Руднева О.С. "Крушение кумиров" : Семен Франк о причинах кризиса культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 5. – С. 49-54. – ISSN 2073-9702
737017
  Юренева Т.И. "Крылатая защита" / Т.И. Юренева. – М, 1955. – 32с.
737018
  Дядечко Л.П. "Крылатый слова звук", или Русская эптология : Учебное пособие / КНУТШ; Л.П. Дядечко. – Киев, 2006. – 336с. – Шифр дубл.4рДяде. – ISBN 966-8571-25-8
737019
  Дядечко Л.П. "Крылатый слова звук", или Русская эптология : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений / Л.П. Дядечко; КНУТШ. – 2-е изд. – Киев : Аванпост-прим, 2007. – 336с. – ISBN 966-8571-25-8
737020
  Бакланова И.С. "Крым должен был пасть" // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 12 (620). – С. 59-64. – ISSN 0321-0626


  Литература русского зарубежья о военной политике главнокомандующего Вооруженными силами Юга России (Русской армией) генерала П.Н. Врангеля.
737021
  Ковальчук С. [Круглий стіл "ІТ-індустрія і Університет: формула успіху"] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 2 липня (№ 119). – С. 7


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "ІТ-індустрія і Університет: формула успіху". Учасники круглого столу обговорили можливі шляхи модернізації освітніх процесів, а також практичні форми співпраці ІТ-бізнесу та ІТ-освіти. Результатом ...
737022
  Якімова А. Круглий стiл пам"яті професора Євгенiї Мiцевої // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 377-378. – ISBN 966-02-2984-4
737023
  Ільїна В.М. Круглий стіл - головні напрями позашкільної та позакласної роботи з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 16-17 : фото
737024
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 5. – 2003
737025
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 6/7. – 2003
737026
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 8. – 2003
737027
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 9. – 2003
737028
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 6. – 2004
737029
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 9. – 2004
737030
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 10/11. – 2004
737031
   Круглий стіл "Архіви у ХХІ столітті: актуальні питання архівного менеджменту" // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 252-257. – ISSN 0320-9466


  Круглий стіл відбувся 11 червня 2019 р. на базі Центрального державного архіву громадських об"єднань України. У заході взяли участь викладачі КНУ імені Тараса Шевченка - Я. Калакура, М. Палієнко, М. Щербак.
737032
  Степаненко В. Круглий стіл "Вибіркові соціологічні дослідження в Україні: історія та сучасні проблеми. До 70-річчя Миколи Чурилова" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – С. 174-179. – ISSN 1563-3713


  "Андрій Горбачик, декан факультету соціології КНУ ім. Тараса Шевченка, у своєму виступі актуалізував перспективи вибіркових досліджень в сучасних умовах дедалі більшого наростання потоку інформації та можливостей ії аналізу із застосуванням цифрових ...
737033
  Ващук Д. Круглий стіл "Від аристократії до еліти: домодерні та модерні ідентичності, ієрархії та середовище правлячої верстви" / Д. Ващук, С. Калуцький // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 222-224. – ISSN 0130-5247
737034
   Круглий стіл "Від диктатури до свободи: механіка змін" / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1


  На базі КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "Від диктатури до свободи: механіка змін". Його організатори Фонд Конрада Аденауера, Український інститут національної пам"яті, Центр досліджень визвольного руху. У його роботі взяли участь ...
737035
  Кузьменко Ю. Круглий стіл "Вони пишуть для дітей" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 (№ 19). – С. 8


  "Незвичайний круглий стіл відбувся в мистецькій залі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка з ініціативи кафедри зарубіжної літератури. Дорослі говорили про особливу літературу - для дітей".
737036
   Круглий стіл "Геополітичне самовизначення України: наука і політика" // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 195-196
737037
  Юсов С.Л. Круглий стіл "Голод 1946-1947 рр. в Україні: нові погляди та джерела (до 70-річчя трагедії)" / С.Л. Юсов, О.В. Булгакова // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 214-216. – ISSN 0130-5247


  "Науковий захід, приурочений трагічній сторінці вітчизняної історії - голоду 1946-1947 рр., відбувся 11 травня 2017 р. в актовій залі Інституту історії України НАНУ." Приймав участь проф. Сергійчук В. (КУ).
737038
   Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України" // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6 (358), листопад - грудень. – С. 5-84. – ISSN 0130-6936


  Про необхідність переосмислення й переоцінки існуючих статусів та соціально-адаптивних і культурно-освітніх програм щодо різних категорій мешканців Донбасу з окупованих та звільнених територій, а також внутрішньо переміщених осіб. В обговоренні взяв ...
737039
  Пастушенко Т.В. Круглий стіл "Декомунізаційні процеси у країнах єврорегіону Нижній Дунай: засоби, досвід, наслідки" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 221-225. – ISSN 0130-5247


  "Захід відбувся 28-29 квітня 2017 р. в Одеському національному морському університеті в рамках Міжнародної наукової конференції"Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійні виміри".
737040
  Верменич Я.В. Круглий стіл "Дослідження Півдня і Сходу України: здобутки академічної науки (2014-2017) / Я.В. Верменич, Т.В. Добко // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 217-220. – ISSN 0130-5247


  "Круглий стіл "Дослідження Півдня і Сходу України: здобутки академічної науки (2014-2017)", який відбувся 16 травня 2017 р. в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського в рамках XI Всеукраїнського фестивалю науки."
737041
   Круглий стіл "Екологічні проблеми міста Маріуполь та шляхи їх розв"язання на засадах збалансованого розвитку" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 5-6 : фото
737042
  Назаренко Т.Г. Круглий стіл "Історія - діалог - траєкторія розвитку" (До 85-річчя створення відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 11 (213). – С. 41-45 : фото
737043
  Позняк Е. Круглий стіл "Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права України: 20 років розвитку" (2 частина) / Е. Позняк, О. Шомпол // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 11-17. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено огляд виступів учасників круглого столу, присвячених актуальним проблемам розвитку аграрного, земельного й екологічного права в контексті конституційної реформи в Україні та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Подано висновки та ...
737044
   Круглий стіл "Крим депортований (до 70-річчя депортації кримськотатарського народу)" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 403-421. – ISSN 2076-1554
737045
  Крупина В.О. Круглий стіл "Крим у новітній історії України (До 60-річчя входження Криму до складу УРСР)" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 230-232. – ISSN 0130-5247


  13 травня 2014 року Інститутом історії України Національної академії наук України був проведений круглий стіл за темою "Крим у новітній історії України (до 60-річчя входження Криму до складу УРСР)". У роботі круглогу столу взли участь науковці КНУ ...
737046
   Круглий стіл "Методологічні аспекти вивчення політичних установок населення щодо державних інститутів" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 167-186. – ISSN 1563-3713
737047
  Бондар Н. Круглий стіл "Освітня книга ранньомодерної доби в Україні: побутування та історико-культурне значення" (з нагоди 400-річчя виходу "Граматики" Мелетія Смотрицького) / Н. Бондар, Ю. Рудакова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (253). – С. 43-45. – ISSN 1029-7200
737048
  Подгорний С. Круглий стіл "Проблеми законодавчого регулювання місцевих референдумів: український та міжнародний досвід" / С. Подгорний, А. Малюга // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 97-102


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
737049
  Бовгиря Андрій Круглий стіл до 50-річчя "Українського історичного журналу" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 118-119
737050
   Круглий стіл з історії Гетьманщини з нагоди 70-ліття професора Зенона Когута // Бюлетень КІУСу / Канад. ін-т укр. студій. – Alberta ; Edmonton, 2014. – 2014. – С. 26-27. – ISSN 1485-7979
737051
  Полешко А. Круглий стіл з питання корпоративних відносин (нотатки з круглого столу) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 398-399. – ISSN 0132-1331


  Круглий стіл 13 липня 2011 р. - "Корпоративне право в Україні: проблеми та шляхи вирішення", що відбувся у приміщенні Українського союзу промисловців і підприємців у м. Києві.
737052
  Євстігнєєв А. Круглий стіл з проблем розвитку наук земельного, аграрного, екологічного і природоресурсного права : [круглий стіл, 19 жовт. 2012 р.] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 463-467. – ISSN 1026-9932


  Круглий стіл з проблем розвитку зазначених наук організований та проведений кафедрами екологічного права і земельного та аграрного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка 19 жовт. 2012 р. З З доповідями виступили представники КНУ імені ...
737053
   Круглий стіл лідерів студентського самоврядування // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  В КНУ відбувся круглий стіл керівників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації м. Києва. У засіданні взяв участь перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту Євген Сулима.
737054
   Круглий стіл на актуальну тему / Колеги // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 6


  В Інституті міжнародних відносин відбувся круглий стіл "Інформаційні війни як елемент силового протиборства в сучасному світі та завдання національної консолідації".
737055
   Круглий стіл на тему "Адміністративні послуги в аспекті проведення децентралізації влади" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 414-415. – ISSN 2219-5521


  22 квітня 2016 р. в Київському університеті права НАН України відбулося засідання круглого столу на тему "Адміністративні послуги в аспекті проведення децентралізації влади". "...При обговоренні алгоритму адміністративних процедур лунали пропозиції ...
737056
   Круглий стіл на тему "Відносини Україна - ЄС: Угода про асоціацію між Україною та ЄС - quo vadis?" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 3-7. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333


  16 грудня 2014 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка та в Українському католицькому університеті відбувся круглий стіл на тему "Відносини Україна - ЄС: Угода про асоціацію між Україною та ЄС - quo vadis?" за участю знаних ...
737057
   Круглий стіл на тему: "Становище чоловіків в Україні" : 19 лютого 2009 року / Верховна Рада України, Ком-т з питань прав людини, нац. меншин і міжнац. відносин ; Мін. України у справах сім"ї, молоді і спорту ; програма сприяння Парламенту ; Програма розвитку ООН ; Фонд народонаселення ООН. – Київ : К.І.С., 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-2141-30-6
737058
   Круглий стіл українського філософського фонду і кафедри філософії філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка / Л. Шашкова, С. Секундант, М. Симчич, В. Бугров, В. Козловський // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 7-23. – ISSN 0235-7941


  Про круглий стіл, присвячений обговоренню модернізації моделі філософської освіти, а також обговоренню місця й ролі філософії в структурі сучасної університетської освіти.
737059
  Стріха М. Круглий стіл. Дисертаційна паніка: що після неї? // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 8 (102). – С. 34-35
737060
  Кириченко В. Круглий стіл. Підготовка педколективу до взаємодії з батьками / В. Кириченко, Г. Ковганич // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Листопад - Грудень (№ 11/12) : Організація співпраці з батьками в закладі освіти. – С. 32-43
737061
   Круглий стіл: "Україна у Другій світовій війні: формування національної пам"яті українського народу" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 73-75


  25 червня 2009 р. в Українському інституті національної пам"яті відбувся круглий стіл.
737062
   Кругликова Елизавета Сергеевна. – Л, 1989. – 136с.
737063
  Пришляк О.О. Круглі функції Морса і круглі ручки на тривимірних багатовидах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 41-43. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Розглядаються круглі функції Морса й пов"язані з ними розклади на круглі ручки замкнених тривимірних багатовидів. Будується діаграма і доводиться критерій топологічної еквівалентності круглих фукцій Морса.
737064
  Мушинка М. Круглі ювілеї Івана Франка та Миколи Неврлого // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 38-45. – ISSN 0236-1477


  В Українському вільному університеті професорами були Д. Чижевський, Л.Білецький та ін
737065
   Кругліков Лев Леонідович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 124-125. – ISBN 978-617-573-038-6
737066
  Попов А.П. Круглогодовой откорм скота. / А.П. Попов. – Целиноград, 1964. – 24с.
737067
  Александрова Наталья Круглые даты Чешской Республики : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 19-20 : Фото
737068
  Биргер М.А. Круглые пластинки и оболочки вращения / М.А. Биргер. – Москва, 1961. – 368 с.
737069
  Биргер П.А. Круглые пластинки и оболочки вращения / П.А. Биргер. – Москва : Оборонгиз, 1961. – 368 с. – Библиогр.: с. 364-366
737070
  Коваленко А.Д. Круглые пластины переменной толщины / А.Д. Коваленко. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 294 с.
737071
  Львов М.Д. Круглые сутки / М.Д. Львов. – М., 1980. – 175с.
737072
  Кирьянова Е.С. Круглые черви (нематоды) -- паразиты растений. / Е.С. Кирьянова. – М.-Л., 1955. – 156с.
737073
  Маршак С.Я. Круглый год / С.Я. Маршак. – Москва, 1962. – 20с.
737074
   Круглый год. – М, 1970. – 344с.
737075
   Круглый год. – М, 1975. – 336 с.
737076
   Круглый год. – М, 1980. – 256 с.
737077
  Маршак С.Я. Круглый год / С.Я. Маршак. – Одесса, 1981. – 28с.
737078
   Круглый год. – М, 1982. – 276с.
737079
   Круглый год. – М, 1983. – 288с.
737080
   Круглый год. – М, 1989. – 493с.
737081
   Круглый год. – М, 1991. – 493с.
737082
  Сейтлиев К. Круглый год весна : стихи и поэмы / ара Сейтлиев; авториз. пер. с туркм. А.Кронгауза. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 215 с.
737083
  Багина Яна Круглый завтрак / Багина Яна, Гамезардашвили Ражден // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 156-158 : фото
737084
  Дядечко Л.П. Круглый стол "Восточнославянские языки в их специфике и межъязыковых взаимодействиях: проблемы изучения и преподавания" (27 сентября 2011 г., Киев) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 56-61
737085
   Круглый стол "Личность в контексте глобализации" // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С. 5-71
737086
   Круглый стол "Проблеми развития логистики в Республике Беларусь" // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 8-9 : фото
737087
   Круглый стол архивов. – Москва, 1961. – 116с.
737088
  Боцу П.П. Круглый стол земли : стихи / П.П. Боцу; авториз. пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1967. – 82 с.
737089
  Исаева Е.А. Круглый стол как интерактивный разговор профессионалов // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 64-65
737090
   Круглый стол лидеров украинского рынка туризма и путешествий // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 29-30 : фото
737091
  Шумаров Г.М. Круглый стол на пятерых / Г.М. Шумаров. – Москва, 1966. – 395с.
737092
   Круглый стол по вопросам регулирования в сфере ДЗЗ, геодезии и картографии в Украине и России : картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 6 (15). – Бібліогр.: 2 назви
737093
  Михалков С.В. Круглый стол с острыми углами / С.В. Михалков, А.М. Нечаев. – Москва, 1970. – 45с.
737094
   Круглый стол экспертов "КЖ" / И. Кравченко, П. Потопахин, В. Комаренко, И. Соловей, Е. Науменко, О. Ткачук, А. Худик // Колесо жизни : научно-популярный журнал : журнал-тренинг / ООО "Изд-во "Колесо жизни" ; глав. ред. Е. Буткевич. – Киев, 2017. – № 5 (108). – С. 16-26
737095
  Давидюк Л.В. Круглый стол: "Болонский процес: pro et contra" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 62-64
737096
   Круглый стол: «Трудоустройство выпускников современных вузов: опыт и проблемы» // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 4-30. – ISSN 1561-2465
737097
   Круглый стол: картинки с выставок // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 15 : Фото
737098
  Розовик Д.Ф. Кругляков Віктор Євгенович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 30 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Кругляков Віктор Євгенович - кандидат історичних наук, доцент.
737099
  Биков В. Круглянський міст / Василь Биков ; [пер. з білорус. В. Стрілка]. – Київ : Книга, 2011. – 317, [3] с. – Зміст: Круглянський міст ; Пастка ; "Покохай мене, солдатику" ; Вовча яма ; Афганець. – ISBN 978-966-8314-72-8
737100
  Довбенко М. Кругман Пол Робін (США) // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 86-93. – ISSN 0131-775Х
737101
  Голдовский Е.М. Круговая кинопанорама. / Е.М. Голдовский. – М., 1961. – 35с.
737102
  Масс А.В. Круговая лапта: Повесть. / А.В. Масс. – М., 1990. – 348с.
737103
  Нечинская Мария Круговая порука // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 75 : фото
737104
  Маслов В.С. Круговая порука. / В.С. Маслов. – М., 1978. – 288с.
737105
  Маслов В.С. Круговая порука. / В.С. Маслов. – Мурманск, 1981. – 382с.
737106
  Михедько Валентин Круговая порука. Как спасали Россию в Беларуси // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 10 : Большой газ России. – С. 116-119. – ISSN 0235-7089
737107
  Шолих М. Круговая тренировка = Kreis Training : (теорет., метод. и орг. основы одной из соврем. форм использования физ. упражнений в школе и спортивной тренировке) : [пер. с нем.] / Шолих М. ; [под общ. ред. и с предисл. Л.П. Матвеева]. – Москва : Физкультура и спорт, 1966. – 165, [9] с.
737108
   Круговая чаша : десять московских поэтов. – Москва : Весна, 1913. – 119 с. – Без обл.


  Авторы: Ильинский-Блюменау Александр Мориц Владимир Остроумов Лев Позняков Николай Рем Димитрий Романовская Антонина Сидоров Алексей Чайкин Константин Шервинский Сергей Шершеневич Вадим
737109
  Пошагаев Г.Г. Круговерти / Г.Г. Пошагаев. – М. : Современник, 1985. – 336 с.
737110
  Іванів-Вакуленко Круговерть : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 10 (804). – С. 9-12. – ISSN 0868-4790
737111
  Доріченко О.В. Круговиди : поезії / О.В. Доріченко. – Київ, 1977. – 79 с.
737112
  Лебедєва І.В. Круговий динамічний демпфер для розбалансованого ротора / І.В. Лебедєва, Л.А. Бандура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналогію між класичним динамічним демпфером і круговим динамічним демпфером для врівноваження розбалансованих роторів. Ця аналогія використана в дослідженні ефективності роботи кругових демпферів у роторних системах. Встановлено, що круговий ...
737113
  Бандура Л.А. Круговий динамічний демпфер для розбалансованого ротора // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 46-47
737114
  Баталов К.К. Круговое фотографирование скважин. / К.К. Баталов, А.Б. Уваков. – Москва : Недра, 1972. – 96 с. : ил. – Список лит.: с. 92-94 (53 назв.)
737115
  Сысойков М.П. Круговорот / М.П. Сысойков. – Петрозаводск, 1975. – 167с.
737116
  Левченко Е.М. Круговорот / Е.М. Левченко. – Днепропетровск : Промінь, 1976. – 255 с.
737117
  Гребнев А.Г. Круговорот / А.Г. Гребнев. – Пермь, 1980. – 135с.
737118
  Мовчан П.М. Круговорот : стихи / П.М. Мовчан. – Москва, 1981. – 103 с.
737119
  Корякин В.Д. Круговорот / В.Д. Корякин. – Воронеж, 1984. – 152с.
737120
  Энтелис Н.Я. Круговорот / Н.Я. Энтелис. – М, 1987. – 171с.
737121
  Угай Д. Круговорот : стихотворения, поэмы / Дегук Угай ; пер. с корейск. В.Летучий. – Москва : Советский писатель, 1988. – 107 с.
737122
  Кронин Б.Л. Круговорот / Б.Л. Кронин. – Л, 1991. – 94с.
737123
  Виноградский С.Н. Круговорот азота в природе : [Речь] произнесена в первом общем собрании 9 Съезда естествоиспытателей и врачей / С.Н. Виноградский; Печатано по постановлению Комитета 9 Съезда Русских естествоиспытателей и врачей. – Москва : Тип. Э.Лисснера Ю.Романа. – 15 с.
737124
   Круговорот аллелопатически активных веществ в биогеоценозах : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1992. – 166, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
737125
   Круговорот веществ в биологическом самоочищение водоемов : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 208 с.
737126
   Круговорот веществ в природе и его изменение хозяйственной деятельностью человека. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1980. – 272с.
737127
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 292с.
737128
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 221с.
737129
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 133с.
737130
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 296с.
737131
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Лиственичное, 1977. – 347с.
737132
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 1. – 1981. – 176 с.
737133
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 2. – 1981. – 176 с.
737134
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 3. – 1981. – 162 с.
737135
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 4. – 1981. – 152 с.
737136
   Круговорот вещества и энергии в водоемах математическое моделирование экосистем водоемов : Тезисы докладов на 4 Всесоюзное Лимнологическое совещание, 1977. – 84 с.
737137
   Круговорот вещества и энергии в озерах и водохранилищах, 1973. – 122с.
737138
   Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. – Москва, 1967. – 336с.
737139
   Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. – Новосибирск, 1975. – 474с.
737140
   Круговорот воды. – Москва : Знание, 1966. – 160 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 159-160. – (Народный университет . Естественно-научный факультет ; 7-8)
737141
   Круговорот воды. – Москва : Знание, 1966. – 160 с.
737142
   Круговорот и баланс азота в системе почва-удобрение-растение-вода. – Москва : Наука, 1979. – 336с.
737143
  Молевич Е.Ф. Круговорот и необратимость в мировом движении : историко-философский очерк / Е.Ф. Молевич ; МВ и ССО РСФСР, Куйб. гос. ун-т. – Саратов : Саратовский университет, 1976. – 107 с.
737144
  Рачеева Елена Круговорот моды в Милане : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 44-47 : Фото
737145
  Вотинцев К.К. Круговорот органического вещества в озере Байкал / К.К. Вотинцев, А.И. Мещерякова, Г.И. Поповская. – Новосибирск : Наука, 1975. – 189с.
737146
  Борисенков Е.П. Круговорот углерода и климат / Е.П. Борисенков, К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 319с.
737147
  Гаррелс Р.М. Круговорот углерода, кислорода и серы в течение геолгического времени : 15 Чтение им. В.И.Вернадского 12 марта 1973 г. / Р.М. Гаррелс. – Москва : Наука, 1975. – 47с.
737148
  Вахобов А.В. Круговорот элементов в системе почва - растение на сероземных почвах Юго-Западного Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: / Вахобов А.В.; МГУ. – М, 1965. – 20л.
737149
  Фурман А.Е. Круговороты и прогресс в развитии материальных систем / А.Е. Фурман, Г.С. Ливанова. – Москва, 1978. – 207 с.
737150
  Новиков В.И. Круговращение "ветхого Адама" // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.168-180. – ISSN 0869-0499
737151
  Кирилло Л.Р. Круговые диаграммы / Л.Р. Кирилло, В.И. Лаврукович. – Минск, 1976. – 60 с.
737152
  Смит Ф. Круговые диаграммы в радиоэлектронике / Ф. Смит. – Москва : Связь, 1976. – 142 с.
737153
  Тарасов Н.М. Круговые диаграммы четырехролюсника. / Н.М. Тарасов, Янко-Триницкий. – Свердловск, 1962. – 24с.
737154
  Ханов Г.А. Круговые координаты и их применение к исследованию некоторых радиотехнический цепей. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.290 / Ханов Г.А.; Гос.науч-исслед.ин-т.радио. – М, 1970. – 24л.
737155
  Брюсов В. Кругозор / В. Брюсов. – Москва, 1922. – 331с.
737156
  Овчинников В.С. Кругозор : Рабочая книга-хрестоматия для пропагандиста / В.С. Овчинников, В.С. Мацук. – [Москва] : [Молодая гвардия], 1968. – 318 с. – (Основы политических знаний для молодежи : Для системы полит. учебы молодежи)
737157
  Овчинников В Кругозор / В Овчинников, В. Мацук. – Москва, 1969. – 320с.
737158
   Кругозор. – М, 1970. – 271с.
737159
   Кругозор. – Изд. 2-е. – М, 1971. – 304с.
737160
  Абалкин Н.А. Кругозор драматурга : заметки театр. критика / Н.А. Абалкин. – Москва : Сов. писатель, 1957. – 139 с.
737161
  Аникин Андрей Кругокинеретное путешествие // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 44-49 : фото
737162
  Сергачев Владимир Кругом одни мошенники // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 72 : фото
737163
  Вырыпаев П.А. Кругом родные все места / П.А. Вырыпаев, 1963. – 26 с.
737164
   Кругом родные все места. – Москва : Планета, 1981. – 176 с.
737165
  Дворцов В. Кругом царила жизнь и радость : проза: повесть о единстве времени и места // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 12. – С. 19-119. – ISSN 0131-2332
737166
  Квин Л.И. Кругом шпионы! / Л.И. Квин. – Барнаул, 1990. – 332с.
737167
  Сидорак О.М. Кругообіг / О.М. Сидорак. – Львів : Каменяр, 1985. – 47 с.
737168
  Хільчевський В.К. Кругообіг води // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 554. – ISBN 978-966-02-7305-4
737169
   Кругообіг органічного вуглецю в агроценозах різноротаційних сівозмін Лівобережного Лісостепу / О.В. Демиденко, І.С. Шаповал, П.І. Бойко, Д.В. Літвінов // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 3-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
737170
  Ситник К.М. Кругообіг речовин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 554. – ISBN 978-966-02-7305-4
737171
  Смольянінов І.І. Кругообіг речовин у природі / І.І. Смольянінов, Є.В. Рубаха. – Київ, 1968. – 112с.
737172
  Осипов В.И. Кругообороит оборотных средств и кредитование предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции. : Автореф... канд.экон.наук: 599 / Осипов В.И.; Одес.с-х.ин-т. – Одесса, 1968. – 22л.
737173
  Смольянинов И.И. Кругооборот веществ в природе / И.И. Смольянинов, Е.В. Рубаха. – К., 1971. – 120с.
737174
  Дроздов О.А. Кругооборот влаги и его роль в природных процессах. / О.А. Дроздов. – Л., 1959. – 24с.
737175
  Токмалаев С.Ф. Кругооборот и оборот капитала / С.Ф. Токмалаев. – Москва, 1949. – 44 с.
737176
  Токмалаев С.Ф. Кругооборот и оборот капитала / С.Ф. Токмалаев. – Москва, 1956. – 44 с.
737177
  Гордон Е.С. Кругооборот и оборот капитала : Материалы по курсу "Политическая экономия" / Е.С. Гордон; МВО УССР. Ин-т пов.квал.преподав.общ.наук при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Киевский университете, 1959. – 32с.
737178
  Гордон Е.С. Кругооборот и оборот капитала / Е.С. Гордон. – Киев, 1959. – 32с.
737179
  Иваницкая Л.А. Кругооборот и оборот капитала / Л.А. Иваницкая, П.Х. Кучерявенко. – Х., 1959. – 24с.
737180
  Мурзов К.И. Кругооборот и оборот капитала / К.И. Мурзов. – М., 1959. – 47с.
737181
  Гаврилов М.М. Кругооборот и оборот капитала / М.М. Гаврилов. – Рига, 1989. – 42с.
737182
  Воротина Л.Н. Кругооборот и оборот призводственных фондов и их роль в социалистическом расширенном воспроизводстве : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Воротина Л.Н. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 26 с.
737183
  Маженова Н.А. Кругооборот и оборот производственных фондов (На матер. лег. пром. Каз.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Маженова Н. А.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
737184
  Воротина Л.И. Кругооборот и оборт производственных фондов и их роль в социалистическом расширенном воспроизводстве : Дис... канд. эконом.наук: / Воротина Л. И.; КГУ. – К., 1969. – 258л. – Бібліогр.:л.I-XXI
737185
  Мымрикова Л.С. Кругооборот и эффективность производственных фондов в сельском хозяйстве / Л.С. Мымрикова. – М., 1971. – 135с.
737186
  Воротіна Л.І. Кругооборот і оборот основних виробничих фондів промислового підприємства в умовах економічної реформи / Л.І. Воротіна. – Київ : Знання, УРСР, 1969. – 48с.
737187
  Афанасьев А.А. Кругооборот капитала в предприятии : методы вычисления и нормирования оборота капитала / А.А. Афанасьев. – Ленинград : Экономическое образование, 1929. – 239 с. – (Комитет содействия промышленно-экономическому (коммерческому) образованию при Ленинградском областном отделе торговли)
737188
  Чебунин В.Н. Кругооборот основных фондов сельского хозяйства. / В.Н. Чебунин. – М., 1975. – 95с.
737189
  Коркин Сергей Кононович Кругооборот производственных фондов и вопросы совершенствования финансовых отношений социалистических предприятий : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Коркин Сергей Кононович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 27л.
737190
  Крашенинников В.И. Кругооборот средств и кредит в легкой промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Крашенинников В.И.; Киев. ин-тут нар. хоз. – К., 1970. – 19л.
737191
  Коркин С.К. Кругооборот фондов в социалистическом воспроизводстве / С.К. Коркин. – Казань, 1990. – 197 с.
737192
   Кругосвет. – М.-Л, 1925. – 91с.
737193
  Григорьев С.Т. Кругосветка / С.Т. Григорьев. – Москва, 1946. – 148с.
737194
  Григорьев С.Т. Кругосветка. / С.Т. Григорьев. – Куйбышев, 1985. – 154с.
737195
  Чичестер Франсис Кругосветное плавание / Чичестер Франсис. – Москва, 1969. – 272с.
737196
  Марков К.К. Кругосветное плавание в Южном полушарии / К.К. Марков. – М., 1959. – 32с.
737197
  Нозиков Н. Кругосветное путешествие Литке на военном шлюпе "Сенявин" в 1826-1929 годах / Н. Нозиков. – Москва, 1933. – 259с.
737198
  Бугенвиль Л.А. де Кругосветное путешествие на фрегате "Будез" и транспорте "Этуаль" в 1766, 1767, 1768 и 1769 годах / Л.А. де Бугенвиль; Отв .ред. Е.Е.Шведе. – Пер. с франц. – Москва : Госиздат, 1961. – 358с.
737199
  Мегела І.П. Круді Дюла // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 554. – ISBN 978-966-02-7305-4
737200
  Белошеев А.И. Кружат аисты над Горынью : рассказы воен. корреспондента / А.И. Белошеев ; [ил.: Ю. Кухарев]. – Минск : Мастацкая літ., 1973. – 191 с. : ил.
737201
  Пархомов М.Н. Кружева : повести / М.Н. Пархомов. – К., 1985. – 286 с.
737202
  Квинн К. Кружева и ленты // Преданно и верно / Дж.М. Лэндис. – Ярославль : Гринго, 1995. – 270 с. – (Храм любви). – ISBN 5-88723-005-3
737203
  Долинный С.Д. Кружева из металла / С.Д. Долинный. – К., 1991. – 188с.
737204
   Кружева СССР. Вологда. – [Москва] : Всес. коопер. объедин. изд., 1943. – 96 с. : ил.
737205
   Кружевная борода. – Москва, 1945. – 64с.
737206
  Скуратов М.М. Кружевная метель / М.М. Скуратов. – М., 1981. – 126с.
737207
  Лэне П. Кружевница / П. Лэне. – М., 1977. – 142с.
737208
  Даль В.И. Кружевница / В.И. Даль. – Красноярск, 1986. – 422с.
737209
  Ибрагимов М.-Р. Кружево земли : стихи / Магомед-Расул Ибрагимов ;. – Махачкала : дагкнигоиздат, 1968. – 57 с.
737210
  Панова В.Ф. Кружилиха / В.Ф. Панова. – Москва : Советский писатель, 1948. – 271с.
737211
  Панова В.Ф. Кружилиха / В.Ф. Панова. – 5-е изд. – Ленинград, 1948. – 359с.
737212
  Панова В.Ф. Кружилиха : роман / В.Ф. Панова. – Ростов-на-Дону, 1949. – 200 с.
737213
  Панова В.Ф. Кружилиха : Роман. Повести. Рассказы / В.Ф. Панова. – Ленинград : Советский писатель, 1973. – 580с.
737214
  Панова В.Ф. Кружилиха : роман / В.Ф. Панова. – Харьков : Прапор, 1985. – 220с.
737215
  Панова В.Ф. Кружилиха : роман / В.Ф. Панова. – Москва, 1987. – 525с.
737216
  Панова В.Ф. Кружилиха: Роман. / В.Ф. Панова. – Москва, 1986. – 220с.
737217
  Панова В.Ф. Кружилиха; Спутники. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1981. – 400с.
737218
  Рецептер Владимир Кружить по прошлому... : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 3-4. – ISSN 0321-1878
737219
  Черкасов В.Г. Кружка молока / В.Г. Черкасов. – М, 1958. – 144с.
737220
  Ляшенко А.В. Кружки "Умелые руки" в школе / А.В. Ляшенко. – М., 1958. – 104с.
737221
   Кружки качества на японских предприятиях. – М, 1990. – 69с.
737222
  Кирилло А.А. Кружки по изготовлению наглядных пособий при Государственном историческом музее. / А.А. Кирилло. – М., 1961. – 67с.
737223
   Кружки по химии в школе. – Москва : Просвещение, 1978. – 112 с.
737224
  Рыбникова М.А. Кружки учащихся. / М.А. Рыбникова. – 2-е изд. – М, 1919. – 64с.
737225
  Сафонова Н.С. Кружки художественной вышивки / Н.С. Сафонова, О.С. Молотобарова. – М., 1978. – 144с.
737226
  Рубен С. Кружки художественной самодеятельности. / С. Рубен. – Москва, 1951. – 53 с.
737227
  Щукин С.В. Кружки юных опытников растениеводов / С.В. Щукин. – изд. 3-е. – Москва, 1950. – 256 с.
737228
   Кружки юных растениеводов. – М, 1957. – 124с.
737229
   Кружки юных техников. – М, 1947. – 127с.
737230
   Кружковая работа по русскому языку. – М, 1979. – 224с.
737231
   Кружковая работа по русскому языку. – К, 1988. – 176с.
737232
   Кружковая работапо истории и обществовещению. – М, 1984. – 192с.
737233
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха
Вып. 1 : [Из записок социал-демократа; Фатальная жертва]. – 1879. – [4], 153 с. – Конволют. - Пер.:Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации". Вып. 1-3
737234
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации". Вып. 2 : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 // Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 / А. Незлобин. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха, 1879. – Вып. 1 : [Из записок социал-демократа; Фатальная жертва]. – [3], 154-338 с.
737235
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации". Вып. 3 : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 // Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 / А. Незлобин. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха, 1879. – Вып. 1 : [Из записок социал-демократа; Фатальная жертва]. – [2], 339-444, 98 с.
737236
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха
Вып. 3 : [Weltschmerzer] : Со статьей автора: Нигилизм и литературное развитие. – 1879. – [2], 339-444, 98 с.
737237
  Ноотебоом С. Кружна дорога до Сантьяго = De omweg naar Santiago / Сейс Ноотебоом ; [з нідерланд. пер. Я. Довгополий]. – Київ : Юніверс, 2009. – 337, [3] с. : іл. – ISBN 966-8118-48-0
737238
  Беляков Н.Д. Кружок "Умелые руки" в школе : пособ. для руководит. кружков / Н.Д. Беляков, А.И. Покровская, Н.Е. Цейтлин. – Минск : Учпедгиз БССР, 1956. – 264 с. : ил. – Библиогр.: с. 261-262
737239
  Козлов В.П. Кружок А.И. Мусина-Пушкина и "Слово о полку Игореве" / В.П. Козлов. – Москва, 1988. – 270с.
737240
  Еременко Т.М. Кружок вязания крючком / Т.М. Еременко. – М., 1984. – 143с.
737241
  Пучкова Л.С. Кружок вязания на спицах: Пособие для руководителей кружков. / Л.С. Пучкова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1988. – 158с.
737242
  Молообарова О Кружок изготовления игрушек-сувениров / О Молообарова. – 2-е изд., дораб. – М., 1990. – 175с.
737243
  Рогинская Ф. Кружок изобразительного искусства в клубе. / Ф. Рогинская. – Москва, 1951. – 111 с.
737244
  Чижикова Л.П. Кружок конструирования и моделирования одежды / Л.П. Чижикова. – М., 1990. – 140с.
737245
   Кружок конструирования малогабаритной сельскохозяйственной техники. – М, 1989. – 190с.
737246
  Листова Г.С. Кружок кулинарии и культуры быта / Г.С. Листова. – М, 1976. – 96с.
737247
  Листова Г.С. Кружок кулинарии и культуры быта / Г.С. Листова. – 2-е изд. – М, 1978. – 96с.
737248
   Кружок медников-жестянциков. – М, 1958. – 36с.
737249
  Машинский С.И. Кружок Н.В. Станкевича и его поэты / С.И. Машинский. – Москва-Л., 1964. – 5-82с.
737250
  Баскаков В.Е. Кружок на карте : повести / В.Е. Баскаков. – Москва : Воениздат, 1972. – 135 с.
737251
  Баскаков В.Е. Кружок на карте : повести : [для ст. школ. возраста] / В. Баскаков ; худож. В.Д. Медведев. – Москва : Советская росия, 1982. – 160 с. : ил.
737252
  Мазок Н.Н. Кружок переплетного дела / Н.Н. Мазок. – М, 1979. – 96с.
737253
  Шемелова М.И. Кружок писателей-реалистов "Среда" (1899-1909 гг.) (Из ист. лит.-худ. объед. России начала ХХ в) : Автореф... канд. филол.наук: / Шемелова М. И.; ЛГУ. – Л., 1962. – 19л.
737254
  Гоголев М.И. Кружок по медико-санитарной подготовке в школе / М.И. Гоголев. – Москва : Просвещение, 1989. – 48с.
737255
  Борисов В.Г. Кружок радиотехнического конструирования / В.Г. Борисов. – Москва, 1986. – 206 с.
737256
  Борисов В.Г. Кружок радиотехнического конструирования / В.Г. Борисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 222 с.
737257
  Преображенская Е.П. Кружок русского языка в школе. / Е.П. Преображенская. – М.Л., 1966. – 207с.
737258
   Кружок стереофотографии. – М, 1957. – 80с.
737259
   Кружок театра кукол. – М, 1967. – 104с.
737260
  Татарская Н.Н. Кружок текущей политики / Н.Н. Татарская. – М., 1956. – 40с.
737261
  Комский Д.М. Кружок технической кибернетики / Д.М. Комский. – М., 1991. – 191с.
737262
   Кружок художественного слова. – М, 1954. – 11с.
737263
   Кружок электромонтеров. – М, 1958. – 40с.
737264
  Алгинин Б.Е. Кружок электронной автоматики : пособие для руководителей кружков : из опыта работы / Б.Е. Алгинин. – Москва : Просвещение, 1990. – 190 с.
737265
   Кружок юных автомоделистов. – М, 1958. – 147с.
737266
  Гусева З.В. Кружок юных натуралистов павловской школы / З.В. Гусева. – М, 1953. – 16с.
737267
   Кружок юных радиотехников. – М, 1958. – 88 с.
737268
  Карпинский Г.М. Кружок юных физиков / Г.М. Карпинский. – Свердловск, 1955. – 136с.
737269
  Крузенштерн А.В. Крузенштерны в истории географии : География. История географических открытий / А.В. Крузенштерн, О.М. Федорова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 29-35 : Фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
737270
   Круизеры выбирают надежность // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 69 : фото
737271
   Круизная индустрия выбирает Amadeus Cruise // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 7-8 [прилож.] : фото
737272
  Тука Тина Круизная индустрия: прогноз на 2007 год // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 24-25 : фото
737273
  Ермаков Дмитрий Круизная майовка : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 77 : Фото
737274
   Круизные лайнеры предпочитают Одессу // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 6 : Фото. – ISSN 1998-8044
737275
  Козловский Роман Круизные тенденции : тендеции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 64-75 : Фото. – ISSN 1998-8044
737276
  Шадурский Егор Круизный рынок России обгоняет Португалию и Норвегию : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 36-37 : Фото
737277
  Арутюнян Игорь Круизы от "Виа Марис" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 67 : фото
737278
  Харламова Татьяна Круизы от "Сафари": уроки об Отечестве : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 28 : Фото
737279
  Богданова Светлана Круизы по Каспию - недалекого будущего : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 71 : Фото
737280
   Круизы: кто, куда и сколько : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 16-19 : Фото. – ISSN 1998-8044
737281
  Бродовські Люся та Богдан Круїз в раю / Бродовські Люся та Богдан, , Рябоштан Ірина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 62-67 : фото
737282
  Літвінко Катерина Круїз. 7 днів моїх фантазій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 42-51 : фото
737283
  Москаленко Леся Круїз. Бачу землю! Фантастична подорож на "Фантазії" / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 24-32 : фото
737284
  Лесич Антоніна Круїз. Новорічні дива на "Дівіні" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 38-39 : фото
737285
   Круїзи MSC - що включено у "все включено" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 36-37 : фото. – ISSN 1998-8044
737286
   Круїзи. На лайнері - до майя : хіти сезону: Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 88-91
737287
  Самойлов Юрій Круїзи: зима - не перешкода! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 36-38 : фото. – ISSN 1998-8044
737288
  Неправська Наталія Круїзи: кращі з кращих // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 30-35 : фото. – ISSN 1998-8044
737289
  Козловський Роман Круїзна індустрія: зростання на тлі кризи? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 48-53 : фото. – ISSN 1998-8044
737290
  Козловський Роман Круїзна індустрія: інтеграл зростання // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 18-21 : табл. – ISSN 1998-8044
737291
   Круїзна колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 56-61 : фото
737292
  Косач-Квітка Лариса Круїзний продукт - з перших рук / Косач-Квітка Лариса, , Слободян Лариса // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 70-71 : фото. – ISSN 1998-8044
737293
  Нездоймінов С.Г. Круїзний туризм в контексті Морської доктрини України / С.Г. Нездоймінов, Н.М. Андрєєва // Механізм регулювання економіки : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон.досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України"(СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2013. – № 4 (62). – С. 100-110. – ISSN 1726-8699
737294
  Мазоха К.А. Круїзний туризм та його стан в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 145-152. – Бібліогр.: 4 назв.
737295
  Кізілова Е.Ю. Круїзний туризм як форма організації міжнародного туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-52. – (Економіка ; вип. 43)


  Аналізуються можливості розвитку круїзного туризму як одного з видів міжнародного туризму в Україні.
737296
   Круїзний туризм: будуймо чорноморську модель! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
737297
  Самойлов Юрій Круїзний туризм: перспективи для України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 14-21 : фото. – ISSN 1998-8044
737298
  По Едгар Аллан Крук // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 136-138. – ISSN 0320 - 8370
737299
  По Е.А. Крук // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 23-25. – ISSN 0320-8370
737300
  Різник Л. Крук або п"ятидесятилітня війна : роман // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 30-100. – ISSN 0868-4790
737301
  Різник Л. Крук або п"ятидесятилітня війна : роман // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 9. – С. 30-98. – ISSN 0868-4790
737302
  Різник Л. Крук або п"ятидесятилітня війна // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 11/12. – С.103-115. – ISSN 0868-4790
737303
   Круківська Алла Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 116-117 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
737304
   Круківська Алла Володимирівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 121. – ISBN 978-966-439-961-3
737305
  Грищинский П.И. Круковский метеорит / П.И. Грищинский. – [Москва], 1911. – [5 с.] : ил. – Без обл. и тит. л. - Пар. назв. и резюме на фр. яз. - Отд. оттиск: Ежегодник по Геологии и Минералогии Росиии / Н.И.Криштафович. Варшава. Т. XIII, вып. 3-4, с. 72-76
737306
  Біляшівський М.М. Круліковський Леонід Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 560. – ISBN 978-966-02-7305-4
737307
   Круль Володимир Петрович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 25. – ISBN 978-617-7069-48-4
737308
  Григорова Л. Крум Григоров / Л. Григорова. – София, 1982. – 128с.
737309
  Короткий В.А. Крумбахер Карл / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 294. – ISBN 966-06-0393-2
737310
  Яворська О. Крупемишчин Великдень // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 2. – С. 34-45. – ISSN 0868-4790
737311
  Карпов Е.В. Крупица добра. / Е.В. Карпов. – Москва, 1967. – 48с.
737312
  Есиненку Н. Крупица жизни : (новеллы) / Николае Есиненку ;. – Кишинев : Лумина, 1970. – 63 с.
737313
  Туманова З.А. Крупица истины. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1963. – 53с.
737314
   Крупка Оксана Михайлівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 161-162. – ISBN 978-966-439-757-2
737315
  Ддятлов В.И. Крупная буржуазия в Египне накануне революции 1952 года / В.И. Ддятлов. – Иркутск, 1983. – 168с.
737316
  Лаверычев В.Я. Крупная буржуазия в пореформенной России. 1861-1900 / В.Я. Лаверычев. – Москва, 1974. – 252с.
737317
  Солопий Л.А. Крупная буржуазия Забайкальской области в XIX веке. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Солопий Л.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1978. – 18л.
737318
  Рабинович Г.Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал в экономике Сибири конца XIX -- начала ХХ вв. / Г.Х. Рабинович. – Томск, 1975. – 328с.
737319
  Ивина Л.И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV - первой половины XVI в. / Л.И. Ивина. – Л., 1979. – 223с.
737320
  Ивина Л.И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV - первой половины XVI в. (По материалам Моск. Симонова монастыря) : Автореф... ист.наук: 571 / Ивина Л.И.; Ленингр. отд-ние Ин-та истории СССР АМН СССР. – Л., 1969. – 21л.
737321
  Федотьев П.П. Крупная минеральная химическая и электрохимическая промышленность за последнее десятилетие / П.П. Федотьев. – Ленинград : Научхимтехиздат, 1925. – 101 с.
737322
  Семенюк Г.Ф. Крупная московская текстилная буржуазная и экономическая политика царизма в конце 19 века. : Автореф... канд.ист.наук: / Семенюк Г.Ф.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1964. – 20л.
737323
   Крупная промышленность Нечерноземного центра России в конце XVIII - первой половине XIX в.. – Владимир, 1982. – 95с.
737324
  Николаев П.А. Крупная промышленность, города Липецка в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Николаев П. А.; Ворон.ГУ, Каф. полит. экон. – Воронеж, 1955. – 21л.
737325
  Колмаков Ю.П. Крупная торгово-промышленная буржуазия Восточной Сибири в период монополистического капитализма (1898 - март 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Колмаков Ю.П.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 25л.
737326
  Зимин А.А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец 15-16 в.) / А.А. Зимин. – Москва : Наука, 1977. – 356с.
737327
  Дормидонтов Б. Крупная элетрификация СССР / Б. Дормидонтов, З. Альтшуллер, 1929. – 192с.
737328
  Вовченко И.Т. Крупнейшая ирригационная стройка Киргизии / И.Т. Вовченко, М.Ф. Патрушев. – Фрунзе, 1954. – 44с.
737329
  Злобина Мария Крупнейшее в мире собрание китайских книг : Национальная библиотека КНР // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 4-5. – ISSN 1727-4893
737330
  Голов В.П. Крупнейшее географическое открытие ХХ века в России : География. Из истории географических исследований / В.П. Голов, Т.С. Лукьянова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 41-43 : Табл. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0016-7207
737331
  Нильсен В. Крупнейшие американские фонды / В. Нильсен. – Москва, 1976. – 399 с.
737332
  Жамалетдинов А.А. Крупнейшие аномалии электропроводности мира / А.А. Жамалетдинов, С.Н. Кулик // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 22-39 : рис. – Библиогр.: с. 36-39. – ISSN 0203-3100
737333
   Крупнейшие библиотеки Узбекистана. – Ташкент, 1964. – 72с.
737334
   Крупнейшие газетные фонды научных библиотек страны. – М, 1984. – 170с.
737335
   Крупнейшие города - их настоящее и будущее. – Москва : Статистика, 1979. – 126с. – (Народонаселение ; Вып. 25)
737336
   Крупнейшие города капиталистических и развивающихся стран. – Москва : Московский университет, 1987. – 254с.
737337
   Крупнейшие города мира. – М, 1995. – 175с.
737338
  Дублянский В.Н. Крупнейшие карстовые пещеры и шахты СССР / В.Н. Дублянский, В.В. Илюхин. – Москва, 1982. – 137с.
737339
  Дублянский В.Н. Крупнейшие карстовые пещеры и шахты СССР / В.Н. Дублянский, В.В. Илюхин. – Москва : Наука, 1982. – 137с.
737340
   Крупнейшие компании США и Англии. – М, 1957. – 194с.
737341
   Крупнейшие компании Украины в области продаж транспортных и туристических услуг объединяют усилия в интересах потребителей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 4-5 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
737342
   Крупнейшие компании химической промышленности кпиталистических стран. – Москва : Химия, 1980. – 382 с.
737343
   Крупнейшие ледники Средней Азии - ледники Федченко и Зеравшанский : Результаты метеорологических и гидрологических исследованиях. – Ленинград, 1967. – 264с.
737344
  Слука Н.А. Крупнейшие мегалополисы в развивающихся странах : География. Регионы зарубежного мира / Н.А. Слука, И.И. Попов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 2. – С. 10-20 : Табл. – Бібліогр. 16 назв. – ISSN 0016-7207
737345
   Крупнейшие монополии мира. – М, 1968. – 222с.
737346
  Демин А.А. Крупнейшие монополии ФРГ / А.А. Демин. – Л, 1961. – 108с.
737347
   Крупнейшие промышленные и торговые монополии. – М, 1986. – 300с.
737348
  Сидорова Е.А. Крупнейшие страны ЕС: проблемы бюджетной политики // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-111. – ISSN 0201-7083
737349
   Крупнейшие туроператоры готовятся к "Отдыху" в Экспоцентре : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 7
737350
  Ковалев В.А. Крупнейшие уголовные дела ХХ века в США / В.А. Ковалев. – М, 1990. – 399с.
737351
  Смирнова И.А. Крупнейшие художники венецианской Террафермы первой половины XVI века / И.А. Смирнова. – Москва, 1978. – 127с.
737352
   Крупнейший лесной вуз СССР. – Москва-Ленинград, 1967. – 252с.
737353
  Исаев М.И. Крупнейший представитель русской филологической науки конца ХIХ в. и начала XX в. академик Вс.Ф. Миллер (к 160-летию со дня рождения ученого) // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 117-123. – ISSN 0373-658Х
737354
   Крупнейший туристический форум - POW WOW 2007 // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 80-81 : фото
737355
  Короткий В.А. Крупницький Борис Дмитрович (1894-1956) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 273. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
737356
   Крупниые осевые ицентробежные насосы. – М, 1977. – 184с.
737357
  Иоэльсон М.Ф. Крупно-капиталистические объещинания всовременном мировом хозяйстве / М.Ф. Иоэльсон. – М, 1924. – 120с.
737358
  Натадзе Г. Крупное землевладение в древней Греции / Г. Натадзе, 1923. – 10с.
737359
  Папазян А.Д. Крупное землевладение и аграрные отношения в Восточной Армении в 16-17 вв. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 571 / Папазян А.Д. ; АН АрмССР , Ин-т истории. – Ереван, 1968. – 46 с.
737360
  Петрикеев Д.И. Крупное крепостное хозяйство XVII в. / Д.И. Петрикеев. – Л., 1967. – 228 с.
737361
  Солодков М.В. Крупное машинное производство / М.В. Солодков. – М., 1962. – 44с.
737362
  Пашаева Н.М. Крупное поместье и формы эксплуатации крестьян в Чехиии 17 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пашаева Н.М.; Ин-т славяноведение Акад.наук СССР. – Москва, 1958. – 13л.
737363
  Анфимов А.М. Крупное помещисье хозяйство Европейской России : Автореф. дис. ... док. ист. наук / Анфимов А.М. ;. – Москва, 1966. – 32 с.
737364
  Анфимов А.М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России. (Конец XIX - начала XX века) / Анфимов А.М. ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1969. – 396 с.
737365
  Шульце-Геверниц Г. Крупное производство в России : (Московско-Владимирская хлопчатобумажная промышленность) / Г. Шульце-Геверниц ; Пер. с нем. [и предисл.] Б.В. Авилова. – Москва : Изд. маг. "Книжное дело", 1899. – X, 117 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  Авт. предисловия, переводсчик: Авилов, Борис Васильевич (1874-?)
737366
  Пономаренко Людмила Васильевна Крупное церковное землевладение в Галиции последней трети 18 века : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Пономаренко Людмила Васильевна; КГУ. – Киев, 1990. – 184л. – Бібліогр.:л.183-193
737367
  Пономаренко Л.В. Крупное церковное землевладение в Галиции последней трети XVIII в. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Пономаренко Л.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 19 с.
737368
  Лузов А.А. Крупномасшатбная структура межпланетного магнитного поля по данным годовых и квазимприодических вариаций интенсивности космических лучей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лузов А.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
737369
  Иванов Ю.А. Крупномасштабная и синоптическая изменчивость полей в океане / Ю.А. Иванов. – Москва : Наука, 1981. – 168с.
737370
  Антонов А.Е. Крупномасштабная изменчивость гидрометеорологического режима Балтийского моря и ее влияние на промысел / А.Е. Антонов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 247, [1] с. – Библиогр.: с. 236-243
737371
  Зубакин Г.К. Крупномасштабная изменчивость состояния ледяного покрова морей Северо-Европейского бассейна / Г.К. Зубакин. – Ленинград, 1987. – 159с.
737372
   Крупномасштабная картография почв. – М, 1971. – 210с.
737373
   Крупномасштабная структура Вселенной : пер. с англ. – Москва : Мир, 1981. – 515 с.
737374
  Клыпин А.А. Крупномасштабная структура Вселенной / А.А. Клыпин, В.Г. Сурдин. – Москва : Знание, 1981. – 64 с.
737375
  Хокинг С. Крупномасштабная структура пространства-времени : Пер. с англ. / С. Хокинг, Дж. Эллис. – Москва : Мир, 1977. – 431с.
737376
  Четырбоцкий А.Н. Крупномасштабная численная модель динамики площади антарктического морского ледяного покрова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 64-75 : рис., табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0130-2906
737377
   Крупномасштабное взаимодействие океана и атмосферы и формирование гидрофизических полей. – Москва : Гидрометеоиздат, 1989. – 255с.
737378
  Соболев Крупномасштабное моделирование подготовки и предвестников землетрясений / Соболев, А.В. Кольцов; ред. Садовский. – М, 1988. – 205с.
737379
   Крупномасштабное прогназирование эндрогенных месторождений и их оценка. – М, 1983. – 132с.
737380
  Черницын В.Б. Крупномасштабное прогнозирование ртутных месторождений / В.Б. Черницын, С.И. Кирикилица. – К., 1981. – 166с.
737381
  Иванова Л.И. Крупномасштабное тематическое картографирование искусственных водоемов в целях прогноза их развития (на прим. Киевского водохранилища) : Дис... канд. географ.наук: / Иванова Л.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. Кафедра геодезии и картографии. – Киев, 1975. – 138, XVIл. – Бібліогр.:л.I-XVI
737382
  Иванова Лилия Ивановна Крупномасштабное тематическое картографирование искусственных водоемов в целях прогноза их развития (на примере Киевского водохранилища) : Автореф. дис. ... канд. географич. наук : 05.24.03 / Иванова Лилия Ивановна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 20 с.
737383
  Лаппо С.С. Крупномасштабное тепловое взаимодействие в системе океан -- атмосфера и энергоактивные области Мирового океана / С.С. Лаппо, С.К. Гулев, А.Е. Рождественский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 335с.
737384
  Четырбоцкий А.Н. Крупномасштабное численное моделирование динамики площади морского ледяного покрова в Арктике // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 75-86 : рис. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0130-2906
737385
   Крупномасштабные вариации геомагнитного поля. – М, 1989. – 196с.
737386
   Крупномасштабные динамические процессы в атмосфере. – Москва : Мир, 1988. – 428с.
737387
  Дроздов К.А. Крупномасштабные исследования равнинных ландшафтов. / К.А. Дроздов. – Воронеж, 1986. – 174 с.
737388
  Лабутина И.А. Крупномасштабные карты ледников : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 502 / Лабутина И.А. ; МГУ, Геогрфич. фак-т. – Москва, 1971. – 22 с.
737389
  Киктев Д.Б. Крупномасштабные моды атмосферной изменчивости. Часть I. Статистический анализ и гидродинамическое моделирование / Д.Б. Киктев, Е.Н. Круглова, И.А. Куликова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 5-22 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0130-2906
737390
  Куликова И.А. Крупномасштабные моды атмосферной изменчивости. Часть II. Их влияние на пространственное распределение температуры и осадков на территории Северной Евразии / И.А. Куликова, Е.Н. Круглова, Д.Б. Киктев // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 5-16 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0130-2906
737391
   Крупномасштабные системы. – М, 1990. – 103с.
737392
  Баканова В.В. Крупномасштабные топографические съемки / В.В. Баканова. – Москва : Недра, 1983. – 182с.
737393
  Розанов Н.П. Крупнопанельное домостроение / Н.П. Розанов. – М, 1982. – 224с.
737394
   Крупные авиакомпании США вновь зарабатывают // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 12-13 : фото
737395
   Крупные аграрии и промышленная буржуазния России и Германии в конце XIX - начале XX века. – М, 1988. – 228с.
737396
  Неушкин А.И. Крупные аномалии средней месячной температуры воздуха : справ. пособие : [в 3-х ч.] / А.И. Неушкин, М.К. Здонова ; Главное управление гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР ; Всесоюзн. научно-исслед. ин-т гидрометеоролог. информации ; Мировой центр даннных. – Москва : Гидрометеоиздат
Ч.2 : Некоторые климатические характеристики крупных аномалий средней месячной температуры воздуха на территории СССР/ под ред. Н.А. Багрова, Н.И. Зверева. – 1975. – 365с. : ил., табл.
737397
  Неушкин А.И. Крупные аномалии средней месячной температуры воздуха: Справ. пособие: В 3-х ч. / А.И. Неушкин. – Москва
Ч.1. – 1974. – 495с.
737398
  Тейнш Х.Р. Крупные газовые месторождения Западного Пакистана. / Х.Р. Тейнш. – М., 1960. – 23с.
737399
  Затравкин М.Н. Крупные двустворчатые моллюски пресных и солоноватых вод Дальнего Востока СССР: Определитель. / М.Н. Затравкин, В.В. Богатов. – Владивосток, 1987. – 152с.
737400
  Масетти Сильвио Крупные жилищные комплексы / Масетти Сильвио. – Москва, 1971. – 182 с.
737401
  Щербаков В.И. Крупные зозяйственные комплексы. / В.И. Щербаков. – М., 1986. – 272с.
737402
  Линдберг Г.У. Крупные колебания уровня океана в четвертичный период / Г.У. Линдберг. – Л., 1972. – 548с.
737403
   Крупные колхозы РСФСР. – М, 1929. – 87 с.
737404
  Христофсон Н. Крупные колхозы Сибири / Н. Христофсон. – М, 1929. – 43с.
737405
  Мынкин Д. Крупные компании стран АСЕАН-5: конкурентоспособность в условиях кризиса // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 9. – С. 61-71. – ISSN 0131-2227
737406
   Крупные поля сподуменовых пегматитов в обстановках рифтогенеза и постколлизионных сдвигово-раздвиговых деформаций континентальной литосферы / В.Е. Загорский, А.Г. Владимиров, В.М. Макагон, Л.Г. Кузнецова, С.З. Смирнов, Б.А. Дьячков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 303-322 : рис., табл. – Библиогр.: с. 318-322. – ISSN 0016-7886
737407
   Крупные развивающиеся страны в социально-экономических структурах современного мира. – М, 1990. – 438с.
737408
  Малышева Д. Крупные региональные государства в зонах нестабильности Ближнего Востока // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 9. – С. 28-36. – ISSN 0131-2227
737409
  Козиков Ю. Крупные сделки хозяйственных обществ: сравнительно-правовойаспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 43-44
737410
   Крупные сульфидно-кварцевые штокверковые месторождения золота Казахстана - условия формирования, критерии прогнозирования / М. Мізерна, Б. Д"ячков, А. Мирошнікова, А. Мізерний, Г. Оразбекова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 82-88. – (Геологія ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-3817


  Целью данных исследований является выявление закономерностей распределения золоторудной минерализации и сопутствующих элементов в золотоносных штокверках крупных месторождений золото-сульфидно-кварцевого типа Северного и Восточного Казахстана, ...
737411
  Орлов М.А. Крупные туристические центры / М.А. Орлов. – Москва : Стройиздат, 1983. – 159 с. – Библиогр.: с. 155— 156
737412
  Багманов М.А. Крупные фораминиферы и моллюсковая фауна эсценовых отложений Малого Кавказа / М.А. Багманов ; АН Азербайджанской ССР; Ин-т геологии им. И.М. Губкина. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1966. – 304 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 189-192
737413
  Бархатова Н.Н. Крупные фораминиферы Мангышлака и Северного Приаралья и их стратиграфическое значение / Бархатова Н.Н., Немков Г.И. ; Акад. наук СССР. Отд-ние наук о Земле. Отд. моногр. коллекций. – Ленинград-Москва : Наука, 1965. – 99 с. – Библиогр.: с. 87-91
737414
   Крупные хищники. – Москва : Лесная промышленнсть, 1976. – 240с.
737415
  Телепко Л.Н. Крупные экономические районы СССР : (Некоторые вопросы территориальной организации хозяйства) / Л.Н. Телепко. – Москва, 1963. – 199с.
737416
  Копылов Н.В. Крупные экономические районы СССР : учебное пособие для вузов / Н.В. Копылов. – Москва : Висшая школа, 1974. – 280 с.
737417
  Зубаревич Н.В. Крупный бизнес в регионах России: территориальные стратегии развития и социальные интересы : Аналитический доклад / Н.В. Зубаревич. – Москва, 2005. – 102с. – ISBN 5-86208-176-3
737418
  Сакаева М.М. Крупный бизнес и государство при Путине. Трансформация агентских отношений // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2013. – № 4 (71). – С. 94-105. – ISSN 2078-5089
737419
  Согрин В.В. Крупный бизнес США от "Позолоченного века" до "Прогрессивной эры" (1870-1910-е годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 6. – С. 38-59. – ISSN 0130-3864
737420
  Столяров Ю.Н. Крупный вклад в представление об зволюции документа // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 70-76. – ISSN 0130-9765
737421
  Шатров С.М. Крупный выигрыш. / С.М. Шатров. – М., 1966. – 263с.
737422
  Дорошенко Л.С. Крупный город : монография / Мин-во экономики Украины ; Научно-исследовательский экономический ин-т; Л.С. Дорошенко, М.И. Коваль, А.П. Тищенко, С.Н. Крупников, А.И. Черкас, В.В. Лобода ; [отв. ред. В.И. Пила]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-003052-1
проблемы сбалансированного развития. – 1992. – 127 с.
737423
  Мягков В.И. Крупный город. Автоматизация управления развитием / В.И. Мягков. – Москва : Экономика, 1990. – 180 с.
737424
   Крупный город: проблемы и тенденции развития. – Ленинград : Наука, 1988. – 168 с.
737425
  Черник Д.Г. Крупный город: территориальный хозрасчет / Д.Г. Черник. – М., 1990. – 63с.
737426
   Крупный калибр. – Москва, 1952. – 48с.
737427
   Крупный капитал и монополии стран Азии. – М, 1970. – 312с.
737428
  Левит Л.А. Крупный план : (камерный фотопортрет) / Леонид Левит ; [ сост. и ред. И. Соловей ]. – Киев : ФАДА, ЛТД, 2002. – 96 с. : фотоіл. – ISBN 966-7625-51-6
737429
   Крупный социалистический город. – Л, 1987. – 141с.
737430
  Чернецов А.В. Крупный ученый, неповторимая личность. К 100-летию со дня рождения академика Б.А. Рыбакова // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 6. – С. 538-543. – ISSN 0869-5873
737431
  Козин Б.С. Крупный шаг в создании единой транспортной системы / Б.С. Козин. – М., 1976. – 54с.
737432
   Крупный шаг к великой цели. – М, 1958. – 47с.
737433
  Александров И. Крупный шаг к коммунизму / Александров И. – Москва : Совецкая Россия, 1959. – 56 с.
737434
  Платошкин А.Н. Крупным планом - агропром / А.Н. Платошкин. – М., 1987. – 307с.
737435
  Бобров В. Крупным планом : комедия в одном действии / В. Бобров. – Рига : Латвийское государственное издательство, 1956. – 19 с. – (Библиотека одноактовых пьес)
737436
  Шуб Э.И. Крупным планом / Э.И. Шуб. – М, 1959. – 255с.
737437
  Умару И. Крупным планом : повесть / И. Умару. – Москва, 1982. – 165с.
737438
  Чупринин С.И. Крупным планом: поэзия наших дней / С.И. Чупринин. – Москва, 1983. – 287 с.
737439
  Кунецкая Л.И. Крупская / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 366 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биогр. ; Вып. 14 (531))
737440
  Кунецкая Л.И. Крупская / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 366с.
737441
  Рубанов С.А. Крупская в Петербурге - Ленинграде / С. Рубанов, С. Негинский. – Ленинград : Лениздат, 1975. – 207 с., 24 л. ил.
737442
   Крупская Надежда Константиновна о библиотечном деле. – Москва, 1989. – 259 с.
737443
  Проценко Н.А. Крупяные культуры / Н.А. Проценко, А.Т. Григорови. – Воронеж, 1953. – 128с.
737444
   Крус бухгалтерского учета в отраслях народного хозяйства. – М, 1974. – 312с.
737445
  Клушин Д.В. Крус партии большевиков на подготовку вооруженного восстания (июль - сентябрь 1917 года) : Автореф... канд. ист.наук: / Клушин Д.В.; Москов. гор. пед. ин-тут им В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 16 с.
737446
  Ковалюк В.М. Крута верста / В.М. Ковалюк. – Дніпропетровськ, 1990. – 268с.
737447
  Ткач Д.В. Крута хвиля : Роман / Д.В. Ткач. – Київ : Радянська школа, 1954. – 400с.
737448
  Ткач Д.В. Крута хвиля : Роман / Д.В. Ткач. – Київ : Дніпро, 1967. – 283с.
737449
  Ткач Д.В. Крута хвиля : Романи / Д.В. Ткач. – Київ : Дніпро, 1988. – 694с.
737450
  Яковлева Елена Крутая барышня : Роман / Яковлева Елена. – Москва : Эксмо-пресс, 2000. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-006094-7
737451
  Тошаков Н. Крутая волна / Н. Тошаков. – Л, 1949. – 120с.
737452
  Ткач Д.В. Крутая волна : Повесть / Д.В. Ткач; Авториз. пер. с укр. Л. Шапиро. – Москва : Воениздат, 1954. – 240с.
737453
  Захаров Б.М. Крутая волна / Б.М. Захаров. – Барнаул, 1957. – 150с.
737454
  Азаров В.Б. Крутая волна : стихотворения / В.Б. Азаров. – Ленинград : Советский писатель, 1959. – 124 с.
737455
  Беляев А.А. Крутая волна : [морские рассказы] / А.А. Беляев. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 176 с. – (Фантастика. Приключения. Путешествия)
737456
   Крутая волна : рассказы, стихи, пьеса. – Казань, 1965. – 172 с.
737457
  Устьянцев В.А. Крутая волна : Роман / В.А. Устьянцев. – Москва : Воениздат, 1970. – 344 с.
737458
  Гора С. Крутая волна / С. Гора. – Алма-Ата, 1981. – 150с.
737459
  Устьянцев В.А. Крутая волна / В.А. Устьянцев. – М., 1986. – 479 с.
737460
  Гененко А.Т. Крутая волна / А.Т. Гененко. – Донецк, 1990. – 188с.
737461
  Верещагин Н.А. Крутая гора / Н.А. Верещагин. – Москва, 1983. – 397с.
737462
  Егоров И.Я. Крутая Громадка. Записки Чигинского клуба / И.Я. Егоров. – Волгоград, 1965. – 134с.
737463
  Вильмонт Е.Н. Крутая дамочка, или Нежнее, чем польская панна / Екатерина Вильмонт. – Москва : Астрель ; АСТ, 2011. – 318, [2] с. : ил. – (Заряжайтесь оптимизмом Екатерины Вильмонт). – ISBN 978-5-17-058750-6
737464
  Киндер И.Ф. Крутая дорога / И.Ф. Киндер. – Казань, 1971. – 107 с.
737465
  Брускова Е.С. Крутая дорога : документальная повесть / Е.С. Брускова. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 190 с.
737466
  Радноти М. Крутая дорога / М. Радноти. – Москва, 1988. – 349 с.
737467
  Спиллейн М. Крутая игра / М. Спиллейн. – М., 1991. – 207с.
737468
  Постников О. Крутая излучина. Стихи / О. Постников. – Алма-Ата, 1975. – 76с.
737469
  Голосовская Н.И. Крутая лестница / Н.И. Голосовская. – Алма-Ата, 1971. – 118с.
737470
  Солоухин В.А. Крутая Марина / В.А. Солоухин. – Москва, 1978. – 351с.
737471
  Садыков А. Крутая радуга / А. Садыков. – Барнаул, 1958. – 48с.
737472
  Туренская В.И. Крутая радуга / В.И. Туренская. – М., 1966. – 271с.
737473
  Туренская В.И. Крутая радуга / В.И. Туренская. – М., 1973. – 271с.
737474
  Селенский Ю.В. Крутая Рамень / Ю.В. Селенский. – М, 1973. – 302с.
737475
  Караваева А.А. Крутая ступень / А.А. Караваева. – Москва, 1938. – 176с.
737476
  Стекольников Л.Б. Крутая тропа. / Л.Б. Стекольников. – Л., 1950. – 96с.
737477
  Колесников А.А. Крутая тропа: Передышка перед боем. / А.А. Колесников. – Ярославль, 1991. – 282с.
737478
  Роганов Євген Круте піке Державіаслужби // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 18-21 : фото. – ISSN 1998-8044
737479
  Гуменюк О. Крути - бій з міфами // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 7 лютого (№ 6). – С. 9. – ISSN 0027-8254
737480
  Горобець С. Крути - бій за майбутнє країни // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 29 січня (№ 16). – С. 14


  Згадується трагічна загибель студентського куреня під Крутами, що стали символом патріотизму і жертовності в боротьбі за незалежну Україну. У складі куреню були студенти Університету св. Володимира та Українського Народного Університету.
737481
  Булах Г. Крути - наша трагедія і перемога // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 235-239. – ISBN 966-7551-00-8
737482
  Битинський М. Крути // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 97, лютий : лютий. – С. 16-22


  З нагоди 40-річчя бою.
737483
   Крути : збірка у пам"ять героїв Крут / упорядники Осип і Надія Зінкевичі. – Київ : Смолоскип, 2008. – 422 с. – ISBN 978-966-8499-88-3
737484
  Лоський І. Крути // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 195-200. – ISBN 978-966-2133-35-6


  Уривок зі споминів.
737485
   Крути : пам"яті героїв Крут / [упоряд.: Осип і Надія Зінкевичі]. – Київ : Смолоскип, 2017. – 61, [3] с. – Передрук з кн.: "Крути: зб. пам"яті героїв Крут". Київ: Смолоскип, 2008. – ISBN 978-617-7321-04-09
737486
   Крути : збірка у пам"ять героїв Крут / [упоряд. Осип і Надія Зінкевичі]. – Вид. 2-ге. – Київ : Смолоскип, 2017. – 419, [3] с. : іл. – Анот. покажч. імен.: с. 365-376. – Бібліогр.: с. 377-405. – ISBN 978-617-7173-69-3
737487
  Чорномор В. Крути 29 січня 1918 р. - символ героїзму українського юнацтва // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 2
737488
  Донець Г. Крути в осягненні Павла Тичини // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 3). – С. 1, 4
737489
  Бороздин М. Крути педали! // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 58-72. – ISSN 1812-867Х


  Історія речей
737490
  Прилюк В. Крути як символ // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 14). – С. 5


  95 років тому- 29 січня 1918 року - під невеличкою станцією Крути на перегоні між Бахмачем та Ніжином відбувся бій українців із більшовицьким російським військом. Воно сунуло на Київ "приборкати" Українську Народну Республіку, яка щойно проголосила ...
737491
  Пшеничний М. Крути, Крути - не забути ... // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 2


  У Мирогощанській загальноосвітній школі I-III ступенів Дубенського району Рівненської області завершилося створення музею, де з-поміж багатьох експонатів є документи й матеріали, присвячені славі й трагедії бою під Крутами 29 січня 1918 року.
737492
   Крути, ми пам"ятаємо! // Київський університет. – Київ, 2023. – Січень (№ 1). – С. 4


  "Бій під Крутами для українського народу - це не просто успішна оборонна операція, яка зупинила наступ переважаючих сил ворога. Подвиг перших кіборгів, серед яких були й вихованці Університету, став символом героїзму та самопожертви в боротьбі за ...
737493
  Захожай З. Крути. Визвольний здвиг України / З. Захожай, В. Червінський // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2022. – 26 січня 2022 - 8 лютого 2022 (№ 5/6). – С. 7
737494
  Захожай З. Крути. Дух, що тіло рве до бою // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-25 січня (№ 3/4). – С. 5
737495
   Крути. Січень 1918 року : документи, матеріали, дослідження, кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [ред. кол. : Білокінь С.І., Брюховецький В.С., Гаврилюк Я.Д. та ін.]. – Київ : Просвіта, 2008. – 840 с. – ISBN 978-966-2133-35-6
737496
   Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – 879, [1] с., XLVIII арк. фотоіл. – Бібліогр.: с. 859-870 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2133-35-6
737497
  Грабовський С. Крути. Сьогодення. Уроки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 15). – С. 5
737498
   Крути: 100 років подвигу. 1918-2018 / Нац. військ.-іст. музей України, Чернігів. облдержадмін. ; [упоряд., текст, пошук та підбір іл.: Я.Ю. Тинченко]. – Київ ; Чернігів : ЛАТ & К, 2018. – 43, [1] с. : іл. – (Чернігівщина туристична)
737499
  Яворський І. Крути: дотик болю // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 14


  95 років тому, 29 січня 1918 року відбувся бій між київськими студентами і більшовиками під залізничною станцією Крути, де полягло в нерівній боротьбі 300 юнаків - цвіт української нації
737500
  Зятьєв С. Крути: історія української нескореності // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1 (171). – С. 62-64
737501
  Веремійчик О. Крути: ми пам"ятаємо // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)
737502
  Якимович Б. Крути: міти, реалії, уроки: спроба синтезу // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С. 13-20. – ISSN 2078-6077
737503
  Сюндюков І. Крути: недоосмислена трагедія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 січня (№ 15). – С. 2
737504
  Конончук Іван Крути: погляд крізь роки // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 46-58. – ISBN 978-966-8999-16-1
737505
  Ауэзов М.О. Крутизна : повесть, рассказы, очерки / М.О. Ауэзов ; пер. с казахского ; [вступ. ст. З. Кедриной]. – Москва : Советский писатель, 1965. – 279 с. : ил., 1 л. портр.


  Разделы: Из дней минувших. Рождение новового.
737506
  Ноздрин А.С. Крутизна / А.С. Ноздрин. – Донецк, 1966. – 133с.
737507
  Автономов В. Крутизна / В. Автономов. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1966. – 96 с.
737508
  Снегова И.А. Крутизна / И.А. Снегова. – М., 1967. – 119с.
737509
  Львов М.Д. Крутизна / М.Д. Львов. – М., 1976. – 223с.
737510
  Ковальчук Л.З. Крутизна : поезії / Л.З. Ковальчук. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 94 с.
737511
  Торохов Б.М. Крутизна / Б.М. Торохов. – М, 1983. – 383с.
737512
  Черепанов Д. Крутизна. / Д. Черепанов. – Алма-Ата, 1956. – 340с.
737513
  Сибирцев И.И. Крутизна. / И.И. Сибирцев. – Красноярск, 1963. – 648с.
737514
  Боциев Ю.Б. Крутизна. / Ю.Б. Боциев. – Орджоникидзе, 1968. – 52с.
737515
  Колесников А.А. Крутизна: Стихотворения и поэмы. / А.А. Колесников. – Москва, 1983. – 159с.
737516
   Крутий вітер. – К., 1977. – 448с.
737517
  Стецюк Я.Н. Крутий плай : повість / Я.Н. Стецюк. – Київ, 1961. – 294 с.
737518
  Гижа О.Р. Крутий поворот : повість / О.Р. Гижа. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 235 с.
737519
  Дмитерко Л. Крутий поріг : поезії / Л. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 111 с.
737520
  Иванов А.Б. Крутильные колебания упруго связанного твердого тела в вязкой жидкости, движущейся как семейство квазитвердых поверхностей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов А.Б.; Ленигр. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 20л.
737521
  Старосольський Ігор Крутими дорогами : Спомини вересень 1939 р. - січень 1987 р. / Старосольський Ігор. – Львів : В-во М.Коць, 2000. – 204с. – ISBN 966-7891-00-3
737522
  Лупій О. Крутими дорогами : спогади із щоденникових записів / Олесь Лупій ; Нац. спілка письменників України ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. – Київ : Український письменник, 2014. – 383, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 377-378. – ISBN 978-966-579-422-6


  У пр. №1689632 напис: Бібліотеці Київського Національного університету імені Т.Г. Шевченка Сердечно від автора. Олесь Лупій. 23.07.2014 р.
737523
  Мац Р. Крутими стежками до волі / Роман Мац ; [упоряд., літ. ред., авт. передм. Роман Пастух]. – Дрогобич : Коло, 2005. – 133, [3] с. : іл. – Анотація англ. – ISBN 966-7996-54-9
737524
  Мац Р. Крутими стежками до волі / Роман Мац. – Львів : Мс, 2006. – 147с. : іл. – ISBN 966-8461-28-2
737525
  Любарський О. Крутими шляхами життя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 119-122


  Спогади прокурора, про участь у Другій світовій війні. Після війни О. Любарський працював прокурором у Львівській області. Він - ветеран прокуратури України, має численні бойові нагороди та прокурорські відзнаки.
737526
  Назаренко М.А. Крутится-вертится / М.А. Назаренко. – Новосибирск, 1976. – 255с.
737527
  Хьюэтт Д. Крутится веретено / Д. Хьюэтт. – М, 1962. – 253с.
737528
  Блох Ю.И. Крутиховская и Шмидт - команда железных лауреатов // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 3-8. – ISSN 0203-3100
737529
  Макаренко Д.Є. Крутиховська Зінаїда Олександрівна / Д.Є. Макаренко, О.В. Кендзера // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 571. – ISBN 978-966-02-7305-4
737530
  Липський В.С. Круті версти : Документальна повість / В.С. Липський. – К., 1982. – 112с.
737531
   Круті віражі українського флагмана // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 6. – С. 20-23 : фото. – ISSN 1998-8044
737532
  Львова Олена Круті віражі Харківського аеропорту // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 22-24 : фото. – ISSN 1998-8044
737533
  Герасименко Ю.Г. Круті дороги : поезії / Ю.Г. Герасименко. – Харків : Харківське обласне видавництво, 1957. – 80 с.
737534
  Клименко П.П. Круті дороги : Роман / П.П. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 350с.
737535
  Дубина Микола Круті дороги повернення : Літературно-критичні статті та нариси / Дубина Микола; Академія наук вищої школи України. – Дніпропетровськ, 2000. – 284с. – (Реабілітовані історією). – ISBN 966-7190-01-3
737536
  Слободянюк С.С. Круті стежки. / С.С. Слободянюк. – Станіслав, 1962. – 69с.
737537
  Черкас Н. Круті сходи : соціально-психол. роман / Наталя Черкас. – Київ : Фенікс, 2018. – 327, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-617-5
737538
  Дудченко Г. Крутівські події 1918 р. крізь призму історичної пам"яті // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 15 (18). – С. 155-157. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 10). – ISSN 2078-063X
737539
  Панасюк М.В. Крутіж : повісті / М.В. Панасюк. – К., 1984. – 231с.
737540
  Лепкий Б.С. Крутіж : історична повість / Б.С. Лепкий. – Київ : Веселка, 1992. – 388 с.
737541
  Лепкий Б.С. Крутіж : іст. малюнки з часів гетьмана Івана Виговського / Богдан Лепкий. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 143, [1] с. – ISBN 978-617-673-547-2
737542
  Ніколенко О.М. Крутікова Ніна Євгенівна // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 160-161. – ISBN 978-966-372-083-8
737543
   Крутікова Ніна Євгенівна (1913-2008) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 239. – ISBN 978-966-439-754-1
737544
  Носова О.П. Круткий лугана-русский и русско-луганда словарь / О.П. Носова, И.П. Яковлева. – М, 1969. – 520с.
737545
  Серова М. Круто закручено : Повести / Марина Серова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416с. – ISBN 5-04-008003-4
737546
  Тарновський М.Ю. Крутогора : роман / М.Ю. Тарновський. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1957. – 416 с.
737547
  Дем"ян Л.В. Крутогори Верховини / Л.В. Дем"ян. – Ужгород, 1984. – 398с.
737548
  Дем"ян Л.В. Крутогори Верховини / Л.В. Дем"ян. – Ужгород, 1984. – 400с.
737549
  Карпов Е.В. Крутогорье. Лирико-докум. повесть (о строителях Большого Ставроп. канала). / Е.В. Карпов. – Ставрополь, 1974. – 287с.
737550
  Карпов Е.В. Крутогорье: (О строителях Ставроп. канала). / Е.В. Карпов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1975. – 189с.
737551
  Кудин В. Крутогорьями жизни : (Повесть-раздумье о моем современнике) / Вячеслав Кудин. – Киев : [б.и.]. – 380 с.
737552
  Овчаренко А.И. Крутое / А.И. Овчаренко. – Тула, 1985. – 288с.
737553
  Лебедева Л.И. Крутое восхождение / Л.И. Лебедева. – Фрунзе, 1981. – 155с.
737554
  Есенжанов Х. Крутое время : роман / Х. Есенжанов; Ильяс Есенберлин ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 255 с.
737555
  Журавлев Н.А. Крутое время / Н.А. Журавлев. – Архангельск, 1988. – 302с.
737556
  Шаховский Б.М. Крутое племя / Б.М. Шаховский. – М, 1961. – 94с.
737557
  Макласов Н.М. Крутой взлет / Н.М. Макласов. – Симферополь, 1960. – 187с.
737558
  Белостоцкий Ю.В. Крутой вираж : повесть / Ю.В. Белостоцкий. – Казань : Таткнигоиздат, ред. худож. лит.
Ч. 1. – 1957. – 207 с.
737559
  Шевченко А.И. Крутой дорогой : летопись одной жизни / А.И. Шевченко ; ил.: Е.А. Березин]. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1968. – 456 с.
737560
  Гинзбург Е.С. Крутой маршрут : Хроника времен культа личности / Е.С. Гинзбург. – Москва : Советский писатель, 1990. – 601с.
737561
  Гинзбург Е.С. Крутой маршрут / Е.С. Гинзбург. – Москва, 1991. – 734с.
737562
  Мирнев В.Н. Крутой месяц / В.Н. Мирнев. – М., 1974. – 303с.
737563
  Арсеньева Е. Крутой мэн и железная леди : Роман / Елены Арсеньева. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 384с. – ISBN 5-699-07706-5
737564
  Нейман Ю.Ю. Крутой перевал / Ю.Ю. Нейман. – Магадан, 1967. – 134с.
737565
  Леонидов Б.Л. Крутой поворот / Б.Л. Леонидов. – Москва, 1953. – 244с.
737566
  Скурлаев Д.Н. Крутой поворот / Д.Н. Скурлаев. – Тюмень, 1963. – 106с.
737567
  Высоцкий С.А. Крутой поворот / С.А. Высоцкий. – Москва, 1979. – 511с.
737568
  Рыбко Н.Л. Крутой поворот. / Н.Л. Рыбко. – Улан-Удэ., 1962. – 169с.
737569
  Левин Б.М. Крутой поворот: Пьянство как социал. проблема / Б.М. Левин, М.Б. Левин. – М., 1989. – 221с.
737570
  Субботин Ф.Е. Крутой подъем. / Ф.Е. Субботин. – Астрахань, 1955. – 188с.
737571
  Стецюк Я.Н. Крутой тропой : повесть / Я.Н. Стецюк. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 428 с.
737572
  Речин Б. Крутой характер. / Б. Речин. – Ставрополь, 1961. – 192с.
737573
  Бабий Е.В. Крутонаклонные конвейеры в горнодобывающей промышленности и перспективы их применения на глубоких карьерах Кривбаса / Е.В. Бабий, А.И. Шевченко, А.А. Икол // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 114-128 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
737574
  Нечитайло І.Я. Крутосхили / І.Я. Нечитайло. – Х., 1990. – 219с.
737575
  Пилипчук М.М. Крутою дорогою / М.М. Пилипчук. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 126 с.
737576
  Боровиков Г.Ф. Крутояр / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1949. – 172с.
737577
  Петренко М.Є. Крутояр / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1986. – 216 с.
737578
  Пелисов П.И. Крутояр. / П.И. Пелисов. – М, 1977. – 238с.
737579
  Ханжин В.В. Крутоярск второй. / В.В. Ханжин. – М., 1963. – 470с.
737580
  Ханжин В.В. Крутоярск второй. / В.В. Ханжин. – М., 1965. – 472с.
737581
  Гришин В.С. Крутояры / В.С. Гришин. – Саратов, 1973. – 183с.
737582
  Юдалевич М.И. Крутояры / М.И. Юдалевич. – Москва, 1975. – 87с.
737583
  Буханов В.С. Крутые берега / В.С. Буханов. – Курск, 1958. – 182с.
737584
  Савельев В.С. Крутые берега / В.С. Савельев. – Москва, 1960. – 72с.
737585
  Пятунин А. Крутые берега / А. Пятунин, П. Трояновский. – Воронеж, 1968. – 47с.
737586
  Козлов Н.И. Крутые берега / Н.И. Козлов. – Сыктывкар, 1968. – 56с.
737587
  Свеженец И.И. Крутые берега / И.И. Свеженец. – Ставрополь, 1984. – 209с.
737588
  Липский В.С. Крутые версты. / В.С. Липский. – М., 1981. – 128с.
737589
  Манакин М.Ф. Крутые вершины / М.Ф. Манакин. – 2-е изд. – М, 1990. – 285с.
737590
  Исетский Александр Иванович Крутые годы / Исетский Александр Иванович. – Свердловск, 1956. – 104 с.
737591
  Исетский А.И. Крутые годы / А.И. Исетский. – Свердловск, 1965. – 104с.
737592
  Полонский Я.П. Крутые горки. – Санкт-Петербург
Ч. 1. – 1885. – 371 с.
737593
  Чекменев В.П. Крутые горки / В.П. Чекменев. – Саратов, 1989. – 262с.
737594
  Вирта Н.Е. Крутые горы / Н.Е. Вирта. – Москва, 1956. – 664с.
737595
  Елпатьевский С.Я. Крутые горы / С.Я. Елпатьевский. – Москва, 1963. – 239 с.
737596
  Скороходов М.Е. Крутые горы / М.Е. Скороходов. – Казань, 1974. – 319с.
737597
   Крутые дороги космоса. – Москва : Искусство, 1988. – 166 с.
737598
  Причина И.С. Крутые заломы : Повесть / И.С. Причина. – Киев : Молодь, 1979. – 200с.
737599
  Миксон И.Л. Крутые меридианы: Путевая проза. / И.Л. Миксон. – Л., 1984. – 279с.
737600
  Донцова Д.А. Крутые наследнички : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2001. – 380, [2] с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-005030-5
737601
  Донцова Д. Крутые наследнички : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 288с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-00576-5
737602
  Побережник Семен Яковлевич Крутые перевалы / Побережник Семен Яковлевич; [Лит.запись В.Э.Баумштейна]. – Москва : Советская Россия, 1975. – 239 с. : 8 л.ил.
737603
  Нусупов Ч. Крутые перевалы : повести и рассказы / Чолпонбай Нусупов ;. – Фрунзе : Кыргызстан, 1981. – 171 с.
737604
  Косоротов В.Н. Крутые перевалы : повесть и рассказы / В.Н. Косоротов; пер. с марийск. – Москва : Современник, 1981. – 208 с.
737605
  Петров П.П. Крутые перевалы. Шайтан-поле. Борель / П.П. Петров. – Иркутск, 1979. – 419 с.
737606
  Абдулжалилов Фазиль Апасович Крутые повороты : повесть / Ф.А. Абдулжалилов ; [авториз. пер. с ногайского Н. Евдокимова] ; [ил.: Г.К. Бедарев]. – Москва : Советская Россия, 1951. – 92 с. : ил. – (Короткие повести и рассказы)
737607
  Столин Е.Л. Крутые повороты / Е.Л. Столин. – Минск, 1966. – 296с.
737608
  Борин А.Б. Крутые повороты : повесть и очерки / Александр Борин ; [худож. Е.С. Скрынников]. – Москва : Профиздат, 1983. – 224 с. : ил.
737609
  Иншаков П.К. Крутые повороты. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1966. – 295с.
737610
  Липилин В.Г. Крутые повороты: Повести. / В.Г. Липилин. – Л., 1983. – 128с.
737611
   Крутые поворты. – Воронеж, 1977. – 215с.
737612
  Бабаева Дина Крутые стволы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 66-72 : фото
737613
  Чистяков А.М. Крутые ступеин. / А.М. Чистяков. – Чебоксары, 1959. – 128с.
737614
  Гельбак П.А. Крутые ступени : драма / П.А. Гельбак. – Вильнюс : Гослитиздат, 1953. – 112 с.
737615
  Ванин Н.А. Крутые ступени : документальная повесть / Н.А. Ванин. – Кострома : Верхне-Волжское книжное издательство, 1964. – 112 с.
737616
  Осинин Н.П. Крутые ступени / Н.П. Осинин. – Новосибирск, 1967. – 448с.
737617
  Гиппиус Н.В. Крутые ступени / Н.В. Гиппиус. – Ленинград, 1970. – 143с.
737618
  Соколов П.Н. Крутые ступени / П.Н. Соколов. – Л., 1978. – 94с.
737619
  Борзунов С.М. Крутые ступени : повести и рассказы / С.М. Борзунов. – Москва : Современник, 1979. – 463 с.
737620
  Раслин С.З. Крутые ступени / С.З. Раслин. – Киев, 1982. – 196с.
737621
  Жуков Ю.А. Крутые ступени / Ю.А. Жуков. – Москва, 1983. – 382с.
737622
  Борзунов С.М. Крутые ступени : [повести и рассказы] / Семен Борзунов. – Москва : Советская Россия, 1989. – 348, [2] с. – (Подвиг). – ISBN 5-268-00110-8
737623
  Худячков В.В. Крутые ступени. / В.В. Худячков. – Кишинев, 1963. – 378с.
737624
  Жернаков Н.К. Крутые сувои / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1975. – 288с.
737625
  Мусатов А.И. Крутые тропы / А.И. Мусатов. – М., 1956. – 158с.
737626
  Татьянин В.Д. Крутые тропы / В.Д. Татьянин. – Белгород, 1962. – 72с.
737627
  Стороженко А.Г. Крутые тропы. / А.Г. Стороженко. – Л., 1959. – 250с.
737628
  Шутов В.В. Крутые уступы. / В.В. Шутов. – К, 1971. – 55с.
737629
  Сташек Н.И. Крутыми верстами. / Н.И. Сташек. – Москва, 1982. – 320с.
737630
  Никулин В. Крутыми дорогами. / В. Никулин. – Одесса, 1958. – 48с.
737631
  Абрамов М.А. Крутыми тропами : [рассказы] / М.А. Абрамов ; [ил.: И. Пластинкин и В. Иванов]. – Москва : Воениздат, 1961. – 48 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" / [Глав. полит. упр. Советской Армии и Воен-Мор. Флота] ; [№ 15 (418)])
737632
   Крутыми тропами. – М., 1984. – 224с.
737633
  Білокінь С. Крутяни // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 709-731. – ISBN 978-966-2133-35-6


  Шарий Іван Ількович - Абсольвент Ун-ту Св. Володимира. Як член головного відділу Української студентської громади підписав звернення на підтримку українців у його національно-політичній організації. Другу українську гімназію імені ...
737634
  Антонович Б.-І. Крутянська пісня [1937] // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 22-29 січня (№ 3/4). – С. 1
737635
  Астров В.Н. Круча / В.Н. Астров. – Москва, 1966. – 459с.
737636
  Астров В.Н. Круча : роман / Астров В.Н. – Москва : Совецкий писатель, 1969. – 495 с.
737637
  Костюк Б.О. Круча : оповідання та етюди / Б.О. Костюк. – Київ : Молодь, 1984. – 111 с. – (Перша книга прозаїка)
737638
  Атаров Н.С. Крученая нитка / Н.С. Атаров. – Москва, 1976. – 255с.
737639
  Атаров Николай Сергеевич Крученая нитка : Раздумья, эссе, рассказы / Атаров Николай Сергеевич; Послесл. В.Коркина. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 255с.
737640
  Атоян К.М. Кручение автобуса с несущим основанием, вызываемое дорожными неровностями. : Автореф... наук: / Атоян К.М.; МВ и ССО УССР. Львов. полит. инст. – Львов, 1961. – 19л.
737641
  Соляник Кручение валов переменного сечения / Соляник, -Красса. – Л-М, 1949. – 167с.
737642
  Саркисян В.С. Кручение и изгиб анизотропных призматических стержней с удлиненным профилем : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саркисян В. С.; МГУ, НИИ механ. Ерев.ГУ. – Ереван, 1962. – 16л.
737643
  Гулканян Н.О. Кручение и изгибд полых призматических стержней с полигональным поперечным сечением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гулканян Н.О.; Ин-т механики Ан СССР. – Ереван, 1962. – 8л.
737644
  Арутюнян Л.А. Кручение и плоская деформация упругих призматических тел : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арутюнян Л.А.;. – Ереван, 1979. – 12л.
737645
  Абдрахманов С. Кручение полухрупких стержней : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Абдрахманов С. ; АН Кирг. СССР. – Фрунзе, 1970. – 12 с.
737646
  Арутюнян Н.Х. Кручение упругих тел / Арутюнян Н.Х., Абрамян Б.Л. – Москва : Физматгиз, 1963. – 686 с. : черт. – Библиогр. обзор: с. 672-681
737647
  Нетребко В.П. Кручение упругого параллелепипеда при заданном законе распределения касательных напряжений на основаниях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нетребко В. П,; МГУ, НИИ механ. и матем. – Москва, 1953. – 4 с.
737648
  Зима Н.Е. Кручение физически нелинейных многосвязных стержней : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Зима Н.Е. ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 16 с.
737649
  Головко А. Крученим шляхом : Оповідання: Із творів спілки слянських письменників "Плуг" / А. Головко. – Харків : Шлях освіти, 1924. – 31с. – (Б-ка селянина = Серія красного письменства ; №19)
737650
  Тураев Владимир Георгиевич Кручения Рейдемейстера и инварианты Александера-Фокса трехмерных многообразий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Тураев Владимир Георгиевич; АН СССР. Математический ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1979. – 9л.
737651
  Косматенко А.Д. Кручені паничі / А.Д. Косматенко. – Київ, 1956. – 62 с.
737652
  Кравченко О.В. Кручення пружного круглого валу з неконцентричною круглою порожниною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С.89-93. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язана задача про кручення круглого валу, що послаблений круглою порожниною Вивчено властивості жорсткості матеріалу та сколюючого напруження для круглого валу, послабленого круглою порожниною Знайдено точні значення функції напруження для різних ...
737653
  Мартиненко М.А. Кручення пружного простору з циліндричною тріщиною / М.А. Мартиненко, І.В. Лебедєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 116-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Точними методами лінійної теорії пружності розв"язано задачу про кручення пружного середовища з циліндричною тріщиною. Задачу зведено до системи парних інтегральних рівнянь відносно тригонометричних функцій з однією невідомою щільністю, а потім - до ...
737654
  Мартиненко М.А. Кручення пружного простору, послабленого тріщиною по частині поверхні сплющеного еліпсоїда / М.А. Мартиненко, І.В. Лебедєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 62-66. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Точними методами лінійної теорії пружності розв"язано задачу про кручення пружного середовища з еліпсоїдальною тріщиною. Задачу зведено до взаємозв"язаної системи парних рівнянь, а потім - до інтегро-диференціального рівняння. В околі граничного кола ...
737655
  Манов Э. Кручи. Роман / Э. Манов. – Москва, 1968. – 255с.
737656
  Казанцева Л.В. Кручиненко Вівталій Григорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 578. – ISBN 978-966-02-7305-4
737657
   Кручиненко Віталій Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 239-240. – ISBN 978-966-439-754-1
737658
   Крушевскиот манифест. – Скопjе : Институт за национална историоф - Скопjе, 1968. – 28 с.
737659
   Крушельницький Антін Володиславович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 205-210
737660
   Крушельницький Іван Антонович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 211-214
737661
  Васильев И.М. Крушение / И.М. Васильев. – 2-е изд. – Москва, 1961. – 143с.
737662
  Петреску Ч. Крушение / Ч. Петреску. – М., 1963. – 679с.
737663
  Нурпеисов А. Крушение : роман / Абдижамил Нурпеисов ;. – Москва : Известия, 1975. – 365 с.
737664
  Щербакова Г.Н. Крушение / Г.Н. Щербакова. – Москва, 1990. – 382с.
737665
  Эсенов Р.М. Крушение "Великого Турана" / Рахим Эсенов ;. – Москва, 1979. – 327 с.
737666
  Жариков А.Д. Крушение "Кантокуэна" / А.Д. Жариков. – М., 1988. – 188с.
737667
   Крушение "Черного барона". – Ярославль, 1987. – 188с.
737668
  Ерахторина О.М. Крушение абсолютов : (материалы к читательской конференции) // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 28. – С. 16-62
737669
  Золотусский И.П. Крушение абстракций / И.П. Золотусский. – Москва : Современник, 1989. – 205 с.
737670
  Рубинштейн Е.И. Крушение австро-венгерской монархии / Е.И. Рубинштейн. – Москва, 1963. – 428 с.
737671
  Голинков Д.Л. Крушение антисеоветского подполья в СССР. / Д.Л. Голинков. – М
2. – 1986. – 397 с.
737672
  Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР / Д.Л. Голинков. – Москва, 1975. – 703с.
737673
  Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. / Д.Л. Голинков. – М, 1980. – 399с.
737674
  Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. / Д.Л. Голинков. – М
1. – 1986. – 333 с.
737675
  Митрофанов А.Г. Крушение великих иллюзий / А.Г. Митрофанов. – Петрозаводск : Фолиум, 2006. – 196с. – ISBN 5-88741-064-7
737676
  Куняев С. Крушение великой иллюзии : К 130-летию со дня рождения Александра Блока // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 1 (660). – С. 15-17. – ISSN 0132-2036
737677
  Желубовская Э.А. Крушение Второй империи и возникновение Третьей республики во Франции / Э.А. Желубовская. – Москва, 1956. – 504с.
737678
  Куль Ф. Крушение германских наступательных операций 1918 г. / Ф. Куль, Г. Дельбрюк. – М., 1935. – 352с.
737679
  Шейдеман Ф. Крушение германской империи / Ф. Шейдеман. – М-Птгр., 1923. – 326с.
737680
  Федоров Валентин Крушение Европы // Вестник Европы : журнал европейской культуры. – Москва, 2008. – Т. 22/23. – С. 22-32. – ISSN 1609-5359
737681
  Пытель Л.П. Крушение и изгеб изотропных и ортотропных цилиндрических оболочек, ослабленных отверстием. : Автореф... Канд.техн.наук: 022 / Пытель Л.П.; Всесоюз.заоч.политехн.ин-т. – М, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
737682
  Вайсфельд И.В. Крушение и созидание / И.В. Вайсфельд. – Москва, 1964. – 158с.
737683
  Аджубей А. Крушение иллюзий : время в событиях и лицах / Алексей Аджубей. – Москва : Интербук, 1991. – 350 с. – ISBN 5-7664-0479-4
737684
  Козаков М.Э. Крушение империи : роман в 4-х частях / М.Э. Козаков. – Москва : Художественная литература
Ч. 1,2. – 1962. – 487с.
737685
  Энтин Л.М. Крушение империи / Л.М. Энтин. – М, 1965. – 200с.
737686
  Родзянко М.В. Крушение империи. / М.В. Родзянко. – 3-е изд. – Л., 1929. – 270с.
737687
  Родзянко М.В. Крушение империи. / М.В. Родзянко. – Х., 1990. – 263с.
737688
  Козаков М.Э. Крушение империи. Роман в 4-х ч. / М.Э. Козаков. – Москва, 1956. – 815с.
737689
  Козаков М.Э. Крушение империи. Роман в 4-х ч. : роман в 4-х частях / М.Э. Козаков. – Москва : Художественная литература
Ч. 3,4. – 1962. – 514с.
737690
  Козаков М. Крушение империи: Роман в 4-х книгах. / М. Козаков. – Москва, 1986. – 781с.
737691
  Козаков М.Э. Крушение империи: Роман в 4 ч. / М.Э. Козаков. – Ташкент
Ч.1-2. – 1987. – 365с.
737692
  Козаков М.Э. Крушение империи: Роман в 4 ч.: (В 2 т.) / М.Э. Козаков. – Ташкент
1. – 1989. – 365с.
737693
  Вольф А.Я. Крушение Кернверка / А.Я. Вольф. – Москва, 1977. – 398с.
737694
  Вольф А.Я. Крушение Кёрнверка / А.Я. Вольф. – Саратов, 1973. – 352с.
737695
   Крушение колониализма в новых этапах национально-осовободительного движения. – Омск, 1961. – 15с.
737696
  Черноголовкин Н.В. Крушение колониализма и международное право / Н.В. Черноголовкин. – М., 1963. – 46с.
737697
  Тягуненко В.Л. Крушение колониальной системы империализма / В.Л. Тягуненко. – М, 1961. – 48с.
737698
  Богуш Е.Ю. Крушение колониальной системы империализма : пособ. для учителей / Е.Ю. Богуш. – Москва : Просвещение, 1965. – 240 с. : карт. – Библиогр.: с. 237-239
737699
  Калинина Э.А. Крушение колониальной системы империализма и образование независимых гасударств / Э.А. Калинина, В.П. Серебренников. – Минск, 1971. – 248с.
737700
  Салминь А.Я. Крушение колонизаторских планов германского империализма в Латвии в результате победы Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... кандид. ист.наук: / Салминь А.Я.; Латвийский гос. университет. – Рига, 1952. – 19 с.
737701
  Кантор Георгий Крушение которого не было? : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 84-96
737702
  Марьянов Б.М. Крушение легенды : Против клерикальных фальсификаций творчества А.С. Пушкина / Б.М. Марьянов. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 119 с.
737703
  Щетинов Ю.А. Крушение мелкобуржуазной контрреволюции в Советской России. / Ю.А. Щетинов. – М., 1984. – 148с.
737704
  Бирюков Б.В. Крушение метафизической концепции универсальности предметной области в логике / Б.В. Бирюков. – Москва : Высшая школа, 1963. – 74 с.
737705
  Синклер Э. Крушение мира / Э. Синклер. – Москва, 1947. – 707 с.
737706
  Фельштинский Ю. Крушение мировой революции / Ю. Фельштинский. – Лондон, 1991. – 656 с.
737707
  Чалая Т.П. Крушение мифа о "Великой Румынии" в годы диктатуры Й. Антонеску (1940-1944) // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 13-16. – ISSN 0321-0626
737708
  Бельсон Я.М. Крушение мифа о государстве "великого общества" в США / Я.М. Бельсон. – Москва, 1969. – 47с.
737709
  Галан Х.М. Крушение монархии в Испании (1917-1931 гг.) / Х.М. Галан. – Москва : Социально-экономическая литература, 1959. – 136с.
737710
  Любимов Н.А. Крушение монархии во Франции : Очерки и эпизоды первой эпохи Французской революции (1787-1790) / [Соч.] Н.А. Любимова, засл. проф. Моск. ун-та. – Москва : Универ. тип., 1893. – XX, 657, [5] с. ил. – Экз. кн. дефектные, без обл.
737711
  Явич А.Е. Крушение надежд / А.Е. Явич. – Москва, 1976. – 427с.
737712
  Радунская И.Л. Крушение парадоксов / И.Л. Радунская. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 224с.
737713
  Спирин Л.М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России (начало ХХ в. -- 1920 г.) / Л.М. Спирин. – Москва, 1977. – 366с.
737714
  Кузьмин Н.Ф. Крушение последнего похода Антанты / Н.Ф. Кузьмин. – М, 1958. – 344с.
737715
  Хазанов А.М. Крушение последней колониальной империи / А.М. Хазанов. – М, 1986. – 222с.
737716
  Анфилов В.А. Крушение похода Гитлера на Москву, 1941 / Анфилов В.А. ; отв. ред. А.Г. Хорьков. – Москва : Наука, 1989. – 348, [1] с. – Библиогр.: с. 340-348
737717
  Лавренев Б.А. Крушение республики Итль / Борис Лавренев // Красная звезда / А.А. Богданов. – Москва : Правда, 1990. – С. 161-399. – (МП. Мир приключений). – ISBN 5-253-00008-9
737718
  Егоров Г.В. Крушение Рогова / Г.В. Егоров. – Барнаул, 1965. – 127с.
737719
   Крушение самолета Boeing-737-800: метеорологические условия в Ростове-на-Дону 19 марта 2016 г. / Н.П. Шакина, А.Р. Иванова, Е.Н. Скриптунова, И.А. Горлач // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 7. – С. 93-98 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2906
737720
  Манн Т. Крушение семьи (Будденброки) : роман Томаса Манна / пер. Ю. Спасского. – [Москва] : Моск. книгоиздат.
Кн. 1. – 1911. – [2], 381
737721
  Ляшко Н.Н. Крушение сладкой каторги / Н.Н. Ляшко. – Москва, 1936. – 415с.
737722
  Литторин Крушение социалистического мифа: Расцвет и упадок государства благосостояния в Швеции. / Литторин, Свен-Отто. – Минск, 1991. – 78с.
737723
  Дрюон М. Крушение столпов / М. Дрюон. – Москва, 1992. – 284с.
737724
  Альтер Л.Б. Крушение теории "планового капитализма" / Л.Б. Альтер. – Москва, 1954. – 240с.
737725
  Лазарев М.С. Крушение турецкого господства в арабских странах в годы первой мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: / Лазарев М.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1956. – 15л.
737726
  Лазарев М.С. Крушение турецкого господства на Арабском Востоке. / М.С. Лазарев. – М., 1960. – 247с.
737727
  Розанов Г.Л. Крушение фашистской Германии / Г.Л. Розанов. – М, 1963. – 263с.
737728
  Энтин Л.М. Крушение французского колониализма и становление национальной государственносит народов тропической Африки. : Автореф... Доктора юрид.наук: / Энтин Л.М.; Моск.гос.ин-т междунар.отношен. – М, 1965. – 35л.
737729
   Крушение царизма. – Л., 1986. – 431с.
737730
  Буажильбер Эдмунд Крушение цивилизации : Социологический роман Э. Буажильбера / Пер. с англ., под ред. и с вступ. ст. Р.И. Сементковского. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. М.А. Александрова, 1910. – XIV, II, 344
737731
  Новиков Иван Крушение чисел. Рассказы. / Новиков Иван. – М., 1926. – 61с.
737732
  Курукин Игорь Крушение Шведского Метеора : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 7 (2826). – С. 64-73
737733
  Гармиза Вадим Владимирович Крушение эсеровской контрреволюции. (Крах правительств эсеров в 1918 г.) : Автореф... д-ра ист.наук: 571 / Гармиза Вадим Владимирович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра истории СССР советского общества. – М., 1969. – 30л. – Бібліогр.:с.30
737734
  Рубинштейн Л.В. Крушение Юга. / Л.В. Рубинштейн. – М, 1936. – 262с.
737735
  Соколов В. Крушение. Роман / В. Соколов. – М., 1970. – 592с.
737736
  Тагор Р. Крушение. Роман. / Р. Тагор. – Москва, 1956. – 272с.
737737
  Сафонов В.И. Крушина - дерево хрупкое / В.И. Сафонов. – М., 1977. – 304с.
737738
  Кабаева И.А. Крушина / И.А. Кабаева. – Москва, 1990. – 53 с.
737739
   Крушинський Вадим Юрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 240. – ISBN 978-966-439-754-1
737740
  Манжола В.А. Крушинський Вадим Юрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 587. – ISBN 978-966-02-7305-4
737741
  Сидоренко Б. Крушитель скали марновірства // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 27 травня (№ 95). – С. 8
737742
  Атанасова Ц. Кръгът "Мислъл" / Атанасова Ц. – София : Университетское издательство "Св. кл. Охридски", 1991. – 174с.
737743
  Павлова М.А. Крыжовник / М.А. Павлова. – 2-е, испр. – М., 1968. – 120с.
737744
  Суворов Н.Н. Крыжовник. / Н.Н. Суворов. – Горький, 1958. – 59 с.
737745
  Боговицкий В.М. Крылатая гвардия : повесть / В.М. Боговицкий ; ил. Н. Барабаш. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 211 с. : ил.
737746
  Евстигнеев К.А. Крылатая гвардия / К.А. Евстигнеев. – Москва, 1982. – 224с.
737747
  Огурцов С.И. Крылатая душа / С.И. Огурцов. – Иваново, 1959. – 135с.
737748
  Чуев Ф.И. Крылатая книга / Ф.И. Чуев. – М, 1987. – 222с.
737749
   Крылатая легенда. Самолеты Ан-2 и Ан-3. – Киев : Аэро-Хобби, 2007. – 199, [1] с. : фотоил. – На тит. л.: 60-летию первого полета Ан-2 посвящается. – ISBN 978-966-2942-02-6
737750
  Али Анар Крылатая малютка Хаки // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 222-234. – ISSN 1130-6545
737751
  Фогель Н.Д. Крылатая медицина / Н.Д. Фогель. – Одесса, 1952. – 268 с.
737752
  Жирков А.В. Крылатая молодость / А.В. Жирков. – Фрунзе, 1977. – 194с.
737753
   Крылатая мудрость. (Собиратель Абуль-касым Гусейнзаде.. – Баку, 1965. – 140с.
737754
   Крылатая мудрость. Пословицы разных народов о труде.. – Ростов -на-Дону, 1972. – 71с.
737755
  Юксерн В.С. Крылатая песня : рассказы / Василий Юксерн ;. – Москва : Воениздат, 1968. – 48 с.
737756
   Крылатая пехота. Рассказы, очерки, воспоминания.. – Москва : Военное издательство, 1956. – 199 с.
737757
  Гофман Г.Б. Крылатая семья / Г.Б. Гофман. – М, 1965. – 96с.
737758
  Личутин В.В. Крылатая Серафима / В.В. Личутин. – Москва, 1981. – 414 с.
737759
  Гомыранов Илья Крылатая технократия
737760
  Гомыранов Илья Крылатая технократия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 94-98 : фото
737761
  Шкаровская И.И. Крылатая улица / И.И. Шкаровская. – Киев : Веселка, 1982. – 173с.
737762
  Морозов С.Т. Крылатй следопыт Заполярья / С.Т. Морозов. – М., 1975. – 128с.
737763
  Лукин В.П. Крылатое имя - Чкалов: Экскурс. очерк-путевод. по Мемор. музею В.П.Чкалова / В.П. Лукин. – Горький, 1987. – 93с.
737764
  Моисеев В.А. Крылатое имя / В.А. Моисеев. – Киев, 1974. – 263с.
737765
  Займовский С.Г. Крылатое слово / С.Г. Займовский. – М.-Л., 1930. – 493с.
737766
  Кондаков Н.И. Крылатые аргументы = (Афоризмы и крылатые выражения в трудах и выступлениях К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина) / Н.И. Кондаков. – Москва : Знание, 1989. – 208с.
737767
  Гончаренко Владимир Григорьевич Крылатые выражения в современном украинском литературном языке (функциональная характеристика на материале художественной прозы и публицистики советского периода) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Гончаренко Владимир Григорьевич ; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 21 с.
737768
  Сальникова О.Г. Крылатые выражения из области искусства в современном русском языке / О.Г. Сальникова, С.Г. Шулежкова. – Челябинск, 1985. – 79с.
737769
  Шулежкова С.Г. Крылатые выражения из песен 2-й половины 1940-х - начала 1990-х годов : (Материалы к словарю "Крылатые выражения из области искусства") / С.Г. Шулежкова; Мин.образования Рос.Федерации.Челябинск.гос.пед.ин-т.Магнитогорск.гос.пед.ин-т. – Челябинск : Факел. – ISBN 5857160278
В. 3. – 1994. – 132 с.
737770
  Шулежкова С.Г. Крылатые выражения русского языка, их источники и развитие / С.Г. Шулежкова; Мин.образования Рос.Федерации.Челябинск.гос.пед.ин-т. – Челябинск : Факел, 1995. – 222с. – ISBN 5857160367
737771
  Сорокин З.А. Крылатые гвардейцы / З.А. Сорокин. – Москва, 1966. – 167с.
737772
  Каирбеков Г. Крылатые годы : стихи / Г. Каирбеков. – Москва, 1984. – 239 с.
737773
  Беленков Б.А. Крылатые и бескрылые : повесть / Б.А. Беленков; Беленко Б.А. – Киев : Молодь, 1957. – 156 с.
737774
  Кравченко И.Г. Крылатые кони / И.Г. Кравченко. – М., 1987. – 111с.
737775
  Овруцкий О Н. Крылатые латинские выражения в литературе / О Н. Овруцкий, . – Москва, 1969. – 352с.
737776
  Овруцкий О Н. Крылатые латинские изреченияя в литературе / О Н. Овруцкий, . – К, 1962. – 220с.
737777
  Овруцкий Н.О. Крылатые латинские изреченияя в литературе / Н.О. Овруцкий. – Москва, 1964. – 220с.
737778
  Аргутинская Л. Крылатые люди / Л. Аргутинская, М. Повзе. – Москва
1. – 1950. – 264с.
737779
  Аргутинская Л.А. Крылатые люди / Л.А. Аргутинская. – Москва, 1964. – 616с.
737780
  Шелест И.И. Крылатые люди / И.И. Шелест. – М., 1980. – 245с.
737781
  Шинкаренко Станислав Крылатые львы и хищные "бабочки" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 96-105 : фото
737782
   Крылатые мысли : сборник употребительнейших иностранных цитат, снабженных русским переводом и расположенных в алфитном порядке : цитаты фр., итал. и англ. – Санкт-Петербург : Тип. Исидора Гольдберга, 1896. – XVI, 87 с. = Общая библиотека Владимира Чумикова ; № 1
737783
  Маркс К. Крылатые мысли Карла Маркса : из произведений и писем. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1983. – 202 с.
737784
  Маркс К. Крылатые мысли Карла Маркса : из произведений и писем. – Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 1988. – 224 с.
737785
  Виноградов В.С. Крылатые песни / В.С. Виноградов. – Москва, 1968. – 67с.
737786
  Александров В.Е. Крылатые пехотинцы : повести и рассказы / В.Е. Александров. – Киев : Радянський письменник, 1963. – 331с.
737787
  Шалимов Ф.А. Крылатые помощники земледельца / Ф.А. Шалимов. – М, 1964. – 24с.
737788
  Родионов Б.И. Крылатые ракеты в морском бою / Б.И. Родионов. – М., 1987. – 214 с.
737789
  Довидайтис Й. Крылатые ребята : повесть / Й. Довидайтис; пер. с лит. – Вильнюс : Витурис, 1985. – 168 с.
737790
  Причард К.С. Крылатые семена / К.С. Причард. – Москва, 1953. – 400с.
737791
  Причард К.С. Крылатые семена / К.С. Причард. – Москва, 1954. – 384с.
737792
  ПричардК.С Крылатые семена / ПричардК.С. – 3-е изд. – М., 1958. – 391с.
737793
  Араз М. Крылатые скалы : [стихи ; пер. с азерб.] / Мамед Араз ; [вступит. статья С. Мамедзаде ; худож. Б. Гасымов]. – Баку : Язычы, 1981. – 202 с. : ил.
737794
  Максимов С. Крылатые слова : не спроста и не спуста слово молвится и до веку не сломится / по толкованию С. Максимова. – Санкт-Петербург : Издание А.С. Суворина, 1890. – 186 с.
737795
  Максимова С. Крылатые слова : не спроста и не спуста слово молвится и до веку не сломится / по толкованию С. Максимова. – Москва : Гос. изд-во художественной литературы, 1955. – 448 с.
737796
  Ашукин Н.С. Крылатые слова : лит. цитаты, образ. выражения / Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. – Москва : Госполитиздат, 1955. – 668с.
737797
  Ашукин Н.С. Крылатые слова : ит. цитаты, образ. выражения / Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. – 2-е изд., доп. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 752с.
737798
  Ашукин Н.С. Крылатые слова : лит. цитаты / Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва : Художественная литература, 1966. – 824с.
737799
  Эльянов Н.М. Крылатые слова / Н.М. Эльянов. – Л, 1971. – 208с.
737800
  Эльянова Н.М. Крылатые слова / Н.М. Эльянова. – Ленинград, 1971. – 208 с.
737801
  Ашукин Н.С. Крылатые слова : лит. цитаты, образ. выражения] / Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. – 4-е изд., доп. – Москва, 1988. – 528 с.
737802
  Ашукин Н.С. Крылатые слова : [лит. цитаты, образ. выражения] / Н.С. Ашукин, М.Г. Ашукина. – Москва : Гранд ; Агентство Фаир, 1998. – 336 с. – Алф. указ.: с. 317-333. – (Серия "Черный ворон"). – ISBN 5-88641-111-9
737803
  Дядечко Людмила Петровна Крылатые слова в русском языке: системно-функциональный и лексикографический аспекты : Дисс. ... доктора филолог. наук: 10.02.02 / Дядечко Л.П.; КНУТШ. Институт филологии. – Киев, 2003. – 509с. + Додатки: л. 492 - 509. – Библиогр.: л. 437 - 492
737804
  Жигулев А.М. Крылатые слова и образы художественной литературы в произведениях В.И.Ленина. / А.М. Жигулев. – Ижевск, 1990. – 256с.
737805
  Дядечко Л.П. Крылатые слова как объект лингвистического описания: история и современность : Монография / Л.П. Дядечко; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2002. – 294с. – ISBN 966-594-336-7
737806
   Крылатые слова на Урале.. – Свердловск, 1960. – 117с.
737807
  Дядечко Л.П. Крылатые слова нашего времени : толковый словарь : более 1000 единиц / Л.П. Дядечко. – Москва : НТ Пресс, 2008. – 797 с. – ISBN 978-5-477-00973-2
737808
  Тимескова И.Н. Крылатые слова, их значение и происхождение / И.Н. Тимескова. – Л. : Просвещение, 1974. – 231 с.
737809
  Шишкина И.П. Крылатые слова, их происхождение и значение / И.П. Шишкина. – Л, 1972. – 190с.
737810
  Ашукин Н.С. Крылатые слова: Крылатые слова, литературные цитаты, образные выражения / Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. – 4-е , доп. – Москва : Художественная литература, 1987. – 526с. – ISBN 5-280-00471-5
737811
  Максимов С.В. Крылатые слова: Очерки / С.В. Максимов. – Красноярск, 1989. – 390с.
737812
  Коваленко С.А. Крылатые строки русской поэзии / С.А. Коваленко. – М : Современник, 1989. – 475с.
737813
  Александров С.С. Крылатые танки / С.С. Александров. – Москва, 1971. – 151с.
737814
  Чжи Ся Крылатые тигры / Чжи Ся. – М., 1961. – 568с.
737815
   Крылатые фразы древних римлян. – Москва : Рипол Классик, 1999. – 704с. – (Антология афоризма). – ISBN 5-7905-0364-0
737816
   Крылатые фразы наших дней. – Москва : Рипол Классик, 1999. – 576с. – ISBN 5-7905-0373-Х
737817
  Резепов Е. Крылатые чемпионы // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. май. – С. 74-79


  Почти четыреста лет в маленьком нижегородском городке Павлово-на-Оке каждую весну летят пух и перья: здесь проводятся знаменитые гусиные бои.
737818
  Ступин Е.С. Крылатый богатырь: докум. повесть. / Е.С. Ступин. – 2-е изд., испр. и доп. – Тула, 1975. – 96с.
737819
  Ступин Е.С. Крылатый богатырь: повесть. / Е.С. Ступин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Тула, 1985. – 112с.
737820
  Склютаускас Й.И. Крылатый всадник. : очерки, новедды, эссе / Йокубас Склютаускас ; пер. с лит. Н.Воробьевой. – Москва : Советский писатель, 1987. – 333 с.
737821
  Губанов Н.А. Крылатый генерал / Н.А. Губанов. – Симферополь, 1971. – 144с.
737822
  Рогов В.С. Крылатый гонец / В.С. Рогов. – М., 1988. – 526с.
737823
  Гордеев Ф.К. Крылатый день / Ф.К. Гордеев. – Л, 1958. – 103с.
737824
  Авдеенко Ю.Н. Крылатый день : рассказы / Ю.Н. Авдеенко ; ил. Е.А. Шукаев. – Москва : Воениздат, 1965. – 176 с. : ил.
737825
  Борлакова К.З. Крылатый джигит / К.З. Борлакова, В.К. Филипенко. – Черкесск, 1985. – 207с.
737826
  Мысливец В.Т. Крылатый конвейер : очерки / Валентин Мысливец ; авториз. пер. с блорус. Л.Ветошкиной. – Москва : Советский писатель, 1978. – 391с.
737827
  Белинович Н.С. Крылатый конь : сказки, стихи / Белинович Н.С. – Москва : Советский писатель, 1959. – 79 с.
737828
  Эскович Н.Л. Крылатый причал / Н.Л. Эскович. – Москва : Советский писатель, 1976. – 136 с.
737829
  Неподоба В.П. Крылатый свет : стихи и поэма / В.П. Неподоба. – Краснодар, 1978. – 111с.
737830
  Швецов А.С. Крылатый снег. / А.С. Швецов. – М, 1979. – 30с.
737831
  Бурнаевский В.Г. Крылатый эскадрон : повесть и рассказы / Валентин Бурнаевский; авториз. пер. с чуваш. Я.Мустафина. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1978. – 224 с.
737832
  Щербаков А.Д. Крылатым доверьте небо / А.Д. Щербаков. – Москва, 1976. – 80с.
737833
  Янкоускі Ф.М. Крылатыя словы і афарызмы : з беларус. літ. крыніц / Ф.М. Янкоускі ; рэд. П.Ф. Глебка. – Мінськ : Выд-ва АН БССР, 1960. – 136 с.
737834
  Ипатова О.М. Крыло : стихи / Ольга Ипатова ; авториз. пер. с белорус.С.Кузнецовой. – Москва : Советский писатель, 1976. – 111 с.
737835
  Гампер Г.С. Крыло : книга лирики / Г.С. Гампер. – Ленинград : Советский писатель, 1977. – 104 с.
737836
  Истомина А. Крыло бабочки : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2012. – № 4. – С. 139-171. – ISSN 0130-6405
737837
  Мэргэн К. Крыло беркута : роман / Кирей Мэргэн ; пер. с башк. М.Гафурова. – Уфа : Башк. кн. изд-во
1. – 1987. – 489 с.
737838
  Кирей Мэргэн Крыло беркута : роман / Кирей Мэргэн; пер. с башк. М.Гафурова. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1988. – 496 с.
737839
  Белоцерковский С.М. Крыло в нестационарном потоке газа / С.М. Белоцерковский., Б.К. Скрипач, В.Г. Табачников ; под ред. С.М. Белоцерковского. – Москва : Наука, 1971. – 767 с. : черт. – Библиогр.: с. 747-754
737840
  Буков Е.Н. Крыло ветра : стихи / Е.Н. Буков; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1970. – 206 с.
737841
  Глинка М.С. Крыло волны / М.С. Глинка. – Л, 1973. – 215с.
737842
  Фролов В.В. Крыло друга / В.В. Фролов. – Москва, 1974. – 208с.
737843
  Красильщикова Е.А. Крыло конечного размаха в сжимаемом потоке / Е.А. Красильщикова. – М.-Л., 1952. – 158с.
737844
  Булыгина Е.В. Крыло переменной стреловидности с заданным объемом и минимальным волновым сопротивлением / Е.В. Булыгина, 1960. – 12 с.
737845
  Низовой П. Крыло птицы / П. Низовой. – М. – 255с.
737846
  Сипаков Я. Крыло тишины. Доверчивая земля : повести / Янка Сипаков; авториз. пер. с белорус. – Москва : Правда, 1984. – 304 с.
737847
  Бубликов М. Крылов : все его басни, выражений и оборотов речи, планы басен, основная мысль каждой и историко-библиографичечские примечания : с прилож. биографии и критического обзора басен И.А. Крылова, портр. его и вида памятника в Летнем саду В. С.-Петербурге / М. Бубликов. – Санкт-Петербург : Склад изд. у бр. Башмаковых ; [Тип. А.Г. Сыркина, Вильна], 1902. – XX, 174, [2] с., 1 л. портр. : портр.
737848
  Сергеев И.В. Крылов / И.В. Сергеев. – Москва : Детская литература, 1955. – 318 с.
737849
  Сергеев И.В. Крылов / И.В. Сергеев. – М., 1959. – 318с.
737850
  Степанов Н.Л. Крылов / Н.Л. Степанов. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 320 с.
737851
  Сергеев И.В. Крылов / И.В. Сергеев. – 3-е изд. – Москва : Детская литература, 1966. – 318 с.
737852
  Степанов Н.Л. Крылов / Н.Л. Степанов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 271 с.
737853
  Гордин А. Крылов в Петербурге / А. Гордин. – Л, 1969. – 336 с.
737854
  Ямпольский И.М. Крылов и музыка. / И.М. Ямпольский. – Москва, 1970. – 70 с.
737855
   Крылов Иван Александрович. – Кострома, 1967. – 35с.
737856
   Крылов Иван Александрович. – Калинин, 1971. – 154с.
737857
  Селин А.И. Крылов, как высший представитель русской басни : речь, произнесенная на торжественном акте ординарным профессором русской словесноти А.И. Селиным. – [Киев] : В университетской тип., 1868. – 36 с. – Отд. оттиск из: Университетские Известия (Киев), 1868, № 3. - Конволют. Препл. с 13 отд.оттисками разной тематики. - На корешке загл.: Лекции киевских профессоров, 1868


  Содержание конволюта: 1. Селин А.И. "Бригадир" Фон- Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : две публичные леции, читанные профессором Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая / А.И. Селин. - 27 с. - Отд. оттиск из: ...
737858
   Крыловский вечер в школе. – М : Детская литература, 1969. – 144 с.
737859
  Барсуков В.Н. Крылом к крылу / В.Н. Барсуков. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1981. – 80 с. : ил.
737860
  Белостоцкий Ю.В. Крылом к крылу : повести / Юрий Белостоцкий. – Казань : Татарское книжное изд-во, 1982. – 448 с. : ил.


  Содерж.: Прямое попадание..; И снова взлет.
737861
  Малашкин С.И. Крылом по земле / С.И. Малашкин. – Москва, 1963. – 582с.
737862
  Иванникова Е.В. Крыльцо / Е.В. Иванникова. – Волгоград, 1978. – 79с.
737863
  Рза Р.И. Крылья / Р.И. Рза. – Москва : Гослитиздат, 1935. – 100 с.
737864
  Корнейчук А.Е. Крылья : Пьеса в 4-х д., 5-ти карт. / А.Е. Корнейчук. – Москва : Искусство, 1956. – 103с.
737865
  Кобяков Г.Г. Крылья / Г.Г. Кобяков. – Чита, 1959. – 158с.
737866
  Медников А.М. Крылья / А.М. Медников. – М, 1960. – 223с.
737867
  Беляев А.И. Крылья : поэма / А.И. Беляев. – Липецк : Книжное изд-во, 1961. – 20 с.
737868
  Петров М.А. Крылья / М.А. Петров. – М., 1966. – 48с.
737869
   Крылья. – М, 1970. – 256с.
737870
   Крылья. – М
1. – 1971. – 304с.
737871
  Бондаренко Н.А. Крылья : стихи и переводы / Николай Бондаренко. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1976. – 60 с. : ил.
737872
  Северняк С. Крылья / С. Северняк. – София, 1977. – 130с.
737873
  Оспищева Л.Н. Крылья / Л.Н. Оспищева. – М., 1982. – 37-62с.
737874
  Уваров А.Г. Крылья / А.Г. Уваров. – Одесса, 1982. – 71с.
737875
  Садыков Т. Крылья / Т. Садыков. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1986. – 188с.
737876
  Джачаев А. Крылья : стихотворения / А. Джачаев; пер. с кумык. – Москва, 1986. – 125 с.
737877
  Сосюра В.Н. Крылья : Стихи / В.Н. Сосюра; Пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1988. – 301с. – ISBN 5-280-00224-0
737878
  Орленко С.Г. Крылья : сб. стихотворений 93-98 гг. / Светлана Орленко. – Запорожье : ОАО "Мотор Сич", 1999. – 144, [1] с., включ. обкл. – ISBN 966-7108-14-7
737879
  Стил Д. Крылья : Роман / Д. Стил. – Москва : АСТ, 1999. – 448с. – ISBN 5-237-02131-Х
737880
  Мосияш С.П. Крылья "Икара" / С.П. Мосияш. – Минск, 1976. – 127с.
737881
  Антоненко-Давидович Крылья Артема Летуна : рассказы, повесть / Б.Д. Антоненко-Давидович ; пер. с укр. З. Досвитная-Савадова. – Москва : Детская литература, 1969. – 143 с. – (Школьная библиотека)
737882
  Пистоленко В.И. Крылья беркута / В.И. Пистоленко. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 461 с.
737883
  Лебедев В.А. Крылья Буревестника / В.А. Лебедев. – Москва, 1963. – 416с.
737884
  Лебедев В.А. Крылья Буревестника / В.А. Лебедев. – Москва, 1971. – 368с.
737885
  Григориади Ю.Х. Крылья взлетающей птицы / Ю.Х. Григориади. – Львов, 1991. – 55с.
737886
  Миньков К.И. Крылья до востребования: Юмор. этюды. / К.И. Миньков, Н.И. Миньков. – Тула, 1978. – 175с.
737887
  Федорин И.А. Крылья дорог / И.А. Федорин. – М., 1980. – 141с.
737888
  Забела А.И. Крылья жар-птицы / А.И. Забела. – Воронеж, 1975. – 135с.
737889
  Забела А.И. Крылья жар-птицы / А.И. Забела, В.И. Жихарев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Воронеж, 1985. – 189с.
737890
  Попов С.А. Крылья зари : стихи разных лет в переводах И.Молчанова / Серафим Попов. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1965. – 123 с.
737891
  Меркулов А.Г. Крылья земли / А.Г. Меркулов. – Москва, 1957. – 240с.
737892
  Меркулов А.Г. Крылья земли / А.Г. Меркулов. – Москва, 1960. – 355с.
737893
  Палийчук Б.Д. Крылья земли / Б.Д. Палийчук. – Москва, 1968. – 64с.
737894
  Асатиани Г.Л. Крылья и корни : статьи : пер. с груз. / Г.Л. Асатиани. – Москва : Советский писатель, 1981. – 328 с.
737895
  Дарчиев Д. Крылья и руки : стихи, баллады,поэмы / Давид Дарчиев; пер. с осет. – Москва : Советская Россия, 1973. – 158 с.
737896
  Лазутин И.Г. Крылья и цепи / И.Г. Лазутин. – Барнаул, 1985. – 366с.
737897
  Лазутин И.Г. Крылья и цепи / И.Г. Лазутин. – М., 1990. – 490с.
737898
  Подорольский Н. Крылья Испании / Н. Подорольский, 1938. – 144с.
737899
  Гумилевский Л.И. Крылья истребителя / Л.И. Гумилевский. – Москва : Молодая гвардия, 1944. – 62с.
737900
  Покрышкин А.И. Крылья истребителя. / А.И. Покрышкин. – М, 1948. – 140с.
737901
  Голубев В.Ф. Крылья крепнут в бою / В.Ф. Голубев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1984. – 253 с.
737902
  Голышев М.И. Крылья крепнут в полете / М.И. Голышев. – М., 1963. – 30с.
737903
  Божаткин М.И. Крылья крепнут в полете : докум. повесть / М.И. Божаткин. – Херсон : Книжно-газетное издательство, 1963. – 190 с.
737904
   Крылья крепнут в полете. – Вологда, 1963. – 112с.
737905
  Попович М.Л. Крылья крепнут в полете : Очерки, стихи / М.Л. Попович. – Москва : Воениздат, 1973. – 133с.
737906
  Власенко О.Б. Крылья крепнут в полете / О.Б. Власенко. – Москва, 1977. – 413с.
737907
  Амиров Х.А. Крылья крепнут в полёте : повесть / Х. Амиров. – Алма-Ата : Жалын, 1977. – 188 с.
737908
  Лиджиев Крылья мира / Лиджиев, Э..Н. – Элиста, 1966. – 28с.
737909
   Крылья на взлете. – Махачкала, 1961. – 150с.
737910
  Трихманенко В.Ф. Крылья на вырост / В.Ф. Трихманенко. – М, 1974. – 285с.
737911
  Трихманенко В.Ф. Крылья на вырост / В.Ф. Трихманенко. – Минск, 1984. – 525с.
737912
  Федоров В. Крылья на полдень / В. Федоров. – М., 1971. – 326с.
737913
  Федосеев Семен Крылья над миром : Арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 138-146 : Іл.
737914
  Гончаров В. Крылья над морем / В. Гончаров. – М., 1975. – 134с.
737915
  Иванов П.Н. Крылья над морем. / П.Н. Иванов. – М, 1973. – 304с.
737916
  Раков В.И. Крылья над морем. / В.И. Раков. – Л, 1974. – 502с.
737917
   Крылья над океаном. – М, 1982. – 224с.
737918
   Крылья над океаном. – 2-е изд. – М, 1986. – 221с.
737919
  Юрченко П.А. Крылья над пламенем. / П.А. Юрченко. – Х., 1978. – 160с.
737920
  Нобиле Умберто Крылья над полюсом: История покорения Арктики возд. путем. / Нобиле Умберто. – Москва : Мысль, 1984. – 222с.
737921
  Чулков Б.А. Крылья насущные / Б.А. Чулков. – Архангельск, 1981. – 144с.
737922
  Джансугуров И. Крылья ненависти : роман / И. Джансугуров. – Алма-Ата : Жазуши, 1967. – 292 с.
737923
   Крылья ночи. – Минск, 1989. – 460с.
737924
  Омельченко В.М. Крылья обретают в небе / В.М. Омельченко. – Киев, 1983. – 159 с.
737925
  Спиридонов М.С. Крылья памяти / М.С. Спиридонов. – Чебоксары, 1990. – 208с.
737926
  Анов Н.И. Крылья песни : роман / Н.И. Анов. – Москва : Советский писатель, 1958. – 420 с. : ил., ноты
737927
  Седых Н.Т. Крылья победы / Н.Т. Седых. – М, 1962. – 51с.
737928
  Шахурин А.И. Крылья победы / А.И. Шахурин. – 3-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1990. – 300 с.
737929
  Руденко С.И. Крылья Победы. / С.И. Руденко. – Москва : Военное издательство, 1976. – 411 с.
737930
  Шахурин А.И. Крылья Победы. / А.И. Шахурин. – 2-е изд., доп. – Москва, 1985. – 254с.
737931
  Руденко С.И. Крылья Победы. / С.И. Руденко. – 2-е изд., доп. – Москва, 1985. – 398с.
737932
  Азар В.И. Крылья пятилетки / В.И. Азар. – Москва : Политиздат, 1967. – 48 с. – (Рассказы о пятилетке)
737933
  Гросс В. Крылья расправляются / В. Гросс. – М., 1961. – 237с.
737934
  Гросс В. Крылья расправляются / В. Гросс. – Таллин, 1969. – 232с.
737935
  Гумилевский Л.И. Крылья Родины / Л.И. Гумилевский. – Москва-Л., 1945. – 312с.
737936
   Крылья Родины. – М, 1983. – 287 с.
737937
  Коваленко В.И. Крылья Севастополя / В.И. Коваленко. – К, 1988. – 239с.
737938
  Мясников И.Я. Крылья семилетки. / И.Я. Мясников. – Владивосток, 1960. – 63с.
737939
  Катышев Г.М. Крылья Сикорского / Г.М. Катышев, В.Р. Михеев. – М., 1992. – 432с.
737940
  Самсонова М.Б. Крылья соколиные : повесть / М.Б. Самсонова. – Орджоникидзе : Северо-Осетинское книжное издательство, 1961. – 188 с.
737941
  Жирков А.В. Крылья творчества - единство и многообразие / А.В. Жирков. – Фрунзе, 1982. – 208 с.
737942
  Мамлеев Ю. Крылья ужаса : романы / Юрий Мамлеев. – Москва : АСТ ; Зебра Е, 2008. – 606 с. – ISBN 978-5-17-048468-3
737943
  Шильдкрет К.Г. Крылья холопа / К.Г. Шильдкрет. – М., 1956. – 332с.
737944
  Шильдкрет К. Крылья холопа : исторический роман / К. Шильдкрет. – Москва : Советский писатель, 1958. – 332 с.
737945
  Суханцев К. Крылья человека / К. Суханцев. – Сталино, 1955. – 128 с.
737946
  Сенягин К. Крылья. / К. Сенягин. – Астрахань, 1957. – 56с.
737947
  Кашпуров И.В. Крылья. / И.В. Кашпуров. – Днепропетровск, 1964. – 80с.
737948
  Кузнецов В.Н. Крылья. / В.Н. Кузнецов. – Л., 1979. – 142с.
737949
  Патаралов В.М. Крылья. / В.М. Патаралов. – М., 1983. – 64с.
737950
  Коржиков В.Т. Крылья. Стихи. / В.Т. Коржиков. – Владивосток, 1957. – 92с.
737951
   Крым - Баш-Кишкун. – Симферополь, 1976. – 100с.
737952
  Мордасова Тамара Крым - диковинная мозаика : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 68-69 : Фото
737953
  Сирота Г.А. Крым - здравница всесоюзная / Г.А. Сирота. – Симферополь, 1980. – 128с.
737954
   Крым - Кубань. – Симферополь, 1981. – 135с.
737955
   Крым - Кубань. Соревнование продолжается. – Симферополь, 1976. – 143с.
737956
   Крым - место встречи изменить нельзя! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 82-83 : Фото
737957
   Крым - приятно, полезно и эффективно : точка зрения // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 80-81 : Фото
737958
   Крым : путеводитель. – Симферополь : Типография Тавр. Губ. Земства
Ч. 1, 2 : 1. Очерки Крыма. 2. Справочная. – 1914. – [6], VII, 688, [14] с.
737959
   Крым. – МоскваЛ,, 1925. – 416с.
737960
  Ден Н.В. Крым / Н.В. Ден. – Москва-Ленинград : Госудорственное издательство, 1930. – 104 с.
737961
  Чехов С. Крым / С. Чехов, И. Феденко. – Москва, 1934. – 115с.
737962
  Баранов Б. Крым / Б. Баранов. – Москва, 1935. – 302с.
737963
  Жаров О Ф. Крым / О Ф. Жаров, . – Москва : Учпедгиз, 1936. – 119 с. – (Библиотека по географии для средней школы)
737964
  Сергеев-Ценский Крым / Сергеев-Ценский. – Симферополь
1. – 1945. – 555с.
737965
  Маслов Е.П. Крым / Е.П. Маслов. – Москва, 1951. – 52с.
737966
  Маслов Е.П. Крым = Экономико-географическая характеристика / Е.П. Маслов. – Москва, 1954. – 174с.
737967
  Курьянов М.С. Крым / М.С. Курьянов. – Киев, 1955. – 111с.
737968
   Крым. – Симферополь, 1956. – 251с.
737969
   Крым. – Москва, 1956. – 64с.
737970
   Крым. – 2-е изд. – Симферополь, 1957. – 175с.
737971
   Крым. – Симферополь, 1966. – 179с.
737972
   Крым : Туристская схема. – Москва, 1966
737973
   Крым. – Симферополь, 1967. – с.
737974
   Крым. – М, 1971. – 175с.
737975
   Крым. – Москва : Прогресс, 1976. – 140с.
737976
   Крым. – Симферополь : Таврія, 1979. – 319с.
737977
   Крым. – Киев : Мистецтво, 1984. – 186с.
737978
   Крым. – Симферополь, 1986. – 115с.
737979
   Крым : По странам. Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 64-66 : Іл.
737980
   Крым : путеводитель. – Симферополь : Світ, 2005. – 160 с. : ил., табл. – ISBN 966-8112-09-1
737981
   Крым .Памятники славы и бессмертия. – Симферополь, 1980. – 174 с.
737982
   Крым .Фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1982. – 177с.
737983
   Крым : Памятники славы и бессмертия.. – 2-е изд. – Симферополь, 1985. – 238 с.
737984
   Крым : прошлое и настоящее. – М, 1988. – 107с.
737985
  Денисов Роман Крым 2014 // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 30-34 : фото
737986
  Цвеленьев Максим Крым без моря : наш Week-End // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 4. – С. 64-65 : Фото
737987
   Крым в Великой Отечественной войне. – Симферополь : Крым, 1966. – 88 с.
737988
   Крым в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945. – Симферополь, 1963. – 342с.
737989
  Басов А.В. Крым в Великой Отечественной войне, 1941-1945 / А.В. Басов ; отв. ред. А.М. Самсонов ; АН СССР, Отд-ние истории. – Москва : Наука, 1987. – 335, [1] с. – (Борьба народов против фашизма и агрессии)
737990
  Коцюбинская-Ефименко Крым в жизни и творчестве М. М. Коцюбинского / Коцюбинская-Ефименко. – Симферополь, 1958. – 126с.
737991
  Зимовец Р .В. Крым в контексте раннескифских миграций (по материалам звериного стиля) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 118-136. – ISSN 2227-4952
737992
   Крым в период Великой Отечественной войны 1941-1945. – Симферополь, 1973. – 494с.
737993
   Крым в русской литературе. – Симферополь, 1949. – 431с.
737994
  Павленко П.А. Крым в русской литературе. / П.А. Павленко. – Симферополь, 1948. – с.
737995
   Крым в семилетии 1959-1965. – Симферополь, 1959. – 39с.
737996
  Якобсон А.Л. Крым в средние века / А.Л. Якобсон. – Москва : Наука, 1973. – 173с. – (Из истории мировой культуры)
737997
  Лобов И.Г. Крым в шестой пятилетке. / И.Г. Лобов, И.А. Завалейков. – Симферополь, 1957. – 60с.
737998
  Тощев Г.Н. Крым в эпоху бронзы / Г.Н. Тощев; Государственное высшее учеб. заведение "Запорожский нац. университет" Мин-ва образования и науки Украины. – Запорожье : ЗНУ, 2007. – 304с. : илл. – ISBN 966-599-303-8
737999
  Чернова Т. Крым вернулся в Россию. Не конкуренты? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 4 апреля (№ 14). – С. 6


  Филиал Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова в Севастополе ожидает наплыва абитуриентов. Об этом заявил ректор МГУ Виктор Садовничий в ходе видеомоста в РИА Новости, приуроченного к 15-летию филиала.
738000
   Крым за 50 лет советской власти. – Симферополь, 1970. – 104 с.
<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,