Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>
737001
  Тобольцева Н.М. "Крестьянская газета" в период социалистической реконструкции сельского хозяйства (1923-1933 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.10 / Тобольцева Н.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1979. – 16л.
737002
  Брюнелли П.А. "Крестьянский адвокат" : настольная справочная книга для присяжных поверенных, их помощников и лиц ведущих Крестьянские дела: судебные, административные, земельные о выходе из общины, и общественные / Павел Брюнелли. – Санкт-Петербург : Типография А.Н. Эрлих, 1912. – X. 318, 533, XII с.
737003
  Руднев М.А. "Крестьянский вопрос" в предреформенной России в научно-идеологических кампаниях конца 1920-х - 1930-х годов (Н.М. Дружинин contra М.Н. Покровский) // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 173-182. – ISBN 978-966-8558-75-7
737004
  Гломозда К.Е. "Крещение Руси" в концепциях современной буржуазной историографии : ( критический анализ) / К.Е. Гломозда. – Київ, 1988. – 165с.
737005
   "Крещение Руси" в трудах русских и советских историков. – Москва : Мысль, 1988. – 334, [2] с. – (Научно-атеистическая библиотека)
737006
  Гордиенко Н.С. "Крещение Руси": факты против легенд и мифов / Н.С. Гордиенко. – Л, 1984. – 287с.
737007
  Прусенко Г.Е. "Крещеный китаец" и "Записки чудака" Андрея Белого: архитекстуальные особенности // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2009. – Вып. 13. – С. 230-241. – ISBN 978-966-8906-28-2
737008
  Горблянський Ю. "Кривава фієста сучасності" в одкровенні Ліни Костенко (зауваги про "Записки українського самашедшего") / Ю. Горблянський, М. Кульчицька // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5 (605). – С. 73-83. – ISSN 0236-1477


  Здійснено аналітичний зондаж сучасного українського літературного процесу в контексті постмодерного сьогодення, що позиціонує себе як буфонадний балаган. Проаналізовано роман Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" крізь призму специфіки ...
737009
  Байдюк М. "Кривавий карнавал". No one here gets out alive (Jim Morrison ) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Серпень (№ 8). – С. 3


  Тут ніхто не вийде живим (Джим Моррісон). Поезія.
737010
  Чубик В. "Кривавий літопис" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 70-74. – ISSN 08-68-4790-1


  "Гіркими сльозьми плаче Україна", "В листопадовій сирості минає цей день", "В душі повеселіло. Аж хочеться жити", "І тяжко, і важко, і гірко до болю...", "Рідна мово - мамина молотво", "Подвиг".
737011
  Балан Н.В. "Кривавий меридіан" К. Маккарті як антивестерн // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 68-73


  Стаття присвячена дослідженню антивестерну "Кривавий меридіан" К. Маккарті. Окреслюються риси канонічного вестерну та визначаються їх авторські модифікації цих рис, а також значення мотиву насилля в контексті роману. Статья посвящена исследованию ...
737012
  Савчук В. "Кривавий тан" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 11 (913), листопад. – С. 131-151. – ISSN 08-68-4790-1


  Драма на три дії.
737013
  Жолтікова Г. "Криваві землі..." // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 7 (177). – С. 45-49


  Видатний американський історик Тімоті Снайдер, автор бестселера "Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним." За радянських часів існувало неписане правило округляти числа, особливо якщо йшлося про жертви та кількість загиблих на полі бою. ...
737014
  Демартіно А. "Криве дзеркало": роль соціальних мереж в операції Російської Федерації з анексії Криму = "False mirror": the role of social media in the Russian Federation"s operation to annex Crimea = "Кривое зеркало": роль социальных сетей в операции Российской Федерации по аннексии Крыма : аналіт. записка / Андрій Демартіно ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Саміт-Книга, 2020. – 240, [3] с. : іл., табл. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці кн. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-966-02-9243-7
737015
  Пархомчук Т. "Криве" шило лізе з мішка НАТО. Міжнародні політичні маніпуляції: мистецтво прихованих, але не похованих домовленостей // Україна молода. – Київ, 2023. – 19 липня (№ 29). – С. 5


  І напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі, й у дні, коли він проходив, ще гостріше почало точити не дуже приємне враження щодо впливових персон цього світу. Що вища міжнародна соціальна сходинка, тим цинічніший і вишуканіший рівень та ступінь ...
737016
  Рягузова Г.М. "Криві дзеркала" сатири і дійсність / Г.М. Рягузова. – Київ : Манускрипт, 1996. – 195с.
737017
  Крылова И.А. "Кривые зеркала" библиометрии и наукометрии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 41-51. – ISSN 0235-1188


  В статье анализируется проблема адекватности количественной оценки эффективности научной деятельности в России, обсуждается проблема объективности показателей научной продукции на основе биометрических данных, исследуются причины недооценки вклада ...
737018
  Тарнакоп П. "Крига під сонцем" : повість // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 45-67
737019
  Супрун-Яременко "Криза самоідентифікації - страшний процес на Кубані, який лише посилюється" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 44 (364). – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Дослідниця традиційного мелосу та культури на Кубані розповіла про трансформації традиційного середовища й історичної пам"яті кубанських українців.
737020
  Павленко В.В. "Криза" як субконцепт концепту "війна" в британському воєнному медіадискурсі // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 86-90. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Досліджено один з основних субконцептів концепту «війна» в сучасному британському воєнному медіадискурсі – «криза». Проаналізовано тенденції досліджень концептів у когнітивній науці та обгрунтовано можливість застосування їхніх результатів у ...
737021
  Ачкасов В.А. "Кризис будущего" - кризис универсальных ценностей? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 31-35. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
737022
  Лукьянова Е.Л. "Кризис где-то и параллельно": особенности изучения молодежи в условиях экономического спада / Е.Л. Лукьянова, Г.А. Сабирова // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 5 (337). – С. 79-88. – ISSN 0132-1625
737023
  Кирис А.Ю. "Кризис основного закона" и усиление исполнительной власти в конституции буржуазной Эстони 1933 года : Автореф... канд. юрид.наук: / Кирис А.Ю.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 48л.
737024
  Барзыкин Юрий "Кризис подтолкнет к созданию эффективных механизмов развития туризма..." : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 23
737025
  Кременюк В.А. "Кризисная стратегия" на службе империализма / В.А. Кременюк. – К., 1979. – 145с.
737026
  Покровская И.С. "Кризисная стратегия" США в Центральной Америке на рубеже 70-80-х годов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 42-48. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 19)
737027
  Гончар Б.М. "Кризова дипломатія": СРСР і США в конфліктах "третього світу" (70-80-і роки) / Б.М. Гончар. – Київ, 1992. – 172 с.
737028
  Pyrlic N. "Кризові" промови в жанровому просторі англійськомовного політичного дискурсу // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 148-152. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
737029
  Опимах И. "Крик" Эдварда Мунка // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 9. – С. 69-81
737030
  Тимочко І. "Криком розрубані..."; "Голод. Під ребрами томиться смерть..."; "Зморщений вечір у пошуках смерті..."; "Розжарені леза на ржавих терезах..."; "Чуєш, сиплеться пісок..."; "Розбивається день..."; Вовк; "Чуєш? Згортається спалена кров..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 212-218
737031
   [Крехівський літопис]. Кройніка від Різдва Христового, для пам"яті записана (1494-1648) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 151-153. – ISBN 978-617-7023-51-6
737032
  Демеди Л. Крестьянская война 1437-38 гг. в Транссильвании : Автореф... канд. истнаук: / Демеди Л.; ЛГУ. – Л., 1956. – 16л.
737033
  Андрущенко А.И. Крестьянская война 1773-1775 гг. : на Яике в Приуралье и в Сибири / А.И. Андрущенко ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1969. – 360 с.
737034
  Курмачева М.Д. Крестьянская война 1773-1775 гг. в Среднем Поволжье : Автореф... кандидата ист.наук: / Курмачева М.Д.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1965. – 23л.
737035
  Зубов Ю.С. Крестьянская война под руководством Пугачева в изображении русской литературы. : Автореф... канд. филолог.наук: / Зубов Ю.С.; Моск. гор. пед. ин-тут. им. В.П.Потемкина. – Москва, 1951. – 20 с.
737036
  Черников В.С. Крестьянская колонизация Северного Казахстана в конце XIX - начале ХХ в. и ее социально-экономические последствия. : Автореф... канд. ист.наук: / Черников В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. истории СССР период капитализма. – М., 1966. – 17л.
737037
  Кулиев Т.А. Крестьянская потребительская кооперация в Азербайджане в годы нэпа // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 99-110. – ISSN 0042-8779
737038
  Корнилов А.А. Крестьянская реформа / А.А. Корнилов. – Санкт-Петербург : Книгоиздат П.П. Гершунина и К* ; Типо-лит. Ф. Вайберга и П. Гершунина, 1905. – IV, 271 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – (Великие реформы 60-х гг. в их прошлом и настоящем / Под. ред. И.В. Гессена и пр. доц. А.И. Каминка)


  На экз. № 11657 надпись Петр Кудрявцев
737039
  Силинг Л.И. Крестьянская реформа 1861 года в Виленской и Ковенской губерниях : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Силинг Л.И. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1954. – 14 с.
737040
  Кунтиков И.Н. Крестьянская реформа 1861 года в Нижегородской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Кунтиков И.Н.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – Москва, 1955. – 16л.
737041
  Кильмяшкин А.Е. Крестьянская реформа 1861 года на территории Мордовии : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Кильмяшкин А.Е.; МГУ. Ист. фак-т. – М., 1971. – 24л.
737042
  Рамазанов Х.Х. Крестьянская реформа в Дагестане. : Автореф... Канд.ист.наук: / Рамазанов Х.Х.; АН СССР.Ин-т истории. – Махачкала, 1958. – 24л.
737043
  Мужев И.Ф. Крестьянская реформа в Кабарде (1867 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мужев И.Ф.; МГУ. Ист. фак. – Москва, 1950. – 14 с.
737044
  Довнар-Запольский М.В. Крестьянская реформа в Литовско-русском государстве в половине XVI века. – [Санкт-Петербург], 1905. – С. 221-277. – Автор указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Журнал Министерства Народного Просвещения, Седьмое десятилетие, ч. 358, 1905 г., [№ 3, с. 137 – 187 - часть отсутст.]; № 4, с. 221 – 277


  На с. 1 подпись и год. 1914
737045
  Каленюк Л.В. Крестьянская реформа в России 1861 г.: кредитно-денежный аспект // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 181-186. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
737046
  Кречетович И.П. Крестьянская реформа вОренбургском крае (по архивным данным) / И.П. Кречетович, преп. Сарат. духов. семинарии, чл. Оренбург. и Сарат. арх. учен. комис. – Москва : Изд. Имп. О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Синод. тип.
Т. 1 : Подготовка реформы. – 1911. – [2], VIII, 628 с. – На шмуцтит.: В память 19 февр. 1861. – Библиогр.: с. IV-VI и в примеч.
737047
  Бычкаускас-Гентвила Крестьянская реформа и воспитание 1863 года в Литве. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бычкаускас-Гентвила Л.Н.; Моск.гор.пед.ин-т. – М, 1955. – 24л.
737048
  Дементьева Л.А. Крестьянская семья верхневолжских карел в переформенный период : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Дементьева Л. А.; МГУ. – М., 1985. – 17л.
737049
  Бебель А. Крестьянские войны в Германии / А. Бебель. – Москва : Склад изданий: Москва, Моховая, д. Бенкендорф, книжный магазин Д.П.Ефимова, 1906. – XIV, 480 с.. – Экз. № 40747 деф., без. обл. и тит. л.


  В настоящее сочинение автор включил описание средневековых крестьянских войн в Германии, а также событий, которые, отчасти не имеют никакого отношения к этим войнам, но без них невозможно основное изложение. Также в сочинении предпринята попытка ...
737050
  Дживелегов А.К. Крестьянские движения на Западе / А.К. Дживелегов. – Петроград : Книга, 1920. – 148 с.
737051
  Потехин А.А. Крестьянские дети : [повесть] : с 18-ю рис. Н. Каразина / [соч.] А. Потехина. – Москва : Изд. маг. "Начальная школа", 1881. – - [2], IV, 257 с., 6 л. ил. – Экз. деф., отсутст. с. 249-257


  Ил.: Каразин, Николай Николаевич (1842-1908)
737052
  Токарев С.В. Крестьянские картофельные бунты / С.В. Токарев. – Киров, 1939. – 103 с.
737053
  Скопцов С.Г. Крестьянские комитеты общественной взаимопомощи БССР в восстановительный период : Автореф... Канд.ист.наук: / Скопцов С.Г.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1953. – 22 с.
737054
  Легкий В.И. Крестьянские купы и загоны в освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг : Автореф... канд .ист.наук: / Легкий В. И.; ЛГУ. – Ленинград, 1956. – 20л.
737055
  Костылев О.Л. Крестьянские очерки С.Каронина (Н.Е. Петропавлоского) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Костылев О.Л. ; ЛГУ. – Ленинград, 1963. – 17 с.
737056
  Нечкина М. Крестьянские революции / М. Нечкина. – М., 1930. – 110 с.
737057
  Кабытова Н.Н. Крестьянские съезды в Поволжье в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кабытова Н.Н.;. – Куйбышев, 1978. – л.
737058
  Гурьянова Н.С. Крестьянский антимонархический протест в старообрядческой эсхатологической литературе периода позднего феодализма. / Н.С. Гурьянова. – Новосибирск, 1988. – 188 с.
737059
  Захарчук А.С. Крестьянский вопрос в Думской тактике большевиков (1906-1914 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Захарчук А.С.; Киевский ин-т народного хова им. Д.С.Коротченко. – К., 1990. – 23л.
737060
  Марущак Л.П. Крестьянский вопрос в екатерининской законодательной комиссии 1767 г. : Автореф... канд. экон.наук: / Марущак Л.П.; Москов. экон-стат. ин-т. – Москва, 1949. – 15 л.
737061
  Юристовский Алексей Иванович Крестьянский вопрос в политике и деятельности КПЗУ (1929-1938) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Юристовский Алексей Иванович; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1974. – 24л.
737062
  Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века : в 2 т. / [соч.] В.Семевского. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза"
Т. 1 : Крестьянский вопрос в XVII и первой четверти XIX века. – 1888. – [6], LIV, 517, [7] с. – Экз. № 48393 деф., без тит. л.
737063
  Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века : в 2 т. / [соч.] В.Семевского. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза"
Т. 2 : Крестьянский вопрос в царствование Императора Николая. – 1888. – [4], 625, [3] с. – Экз. № 48393 деф., без тит. л.
737064
  Санакоев М.П. Крестьянский вопрос в Юго-Осетии в годы столыпинской реакции и нового революционного подъема (1907-1914 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Санакоев М.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра истории СССР периода капитализма. – М., 1965. – 14л.
737065
  Никонов С.П. Крестьянский правопорядок и его желательное будущее / С.П. Никонов, проф. – Харьков : Тип. "Печатня С.П. Яковлева", 1906. – 330 с.
737066
  Сторожук В.П. Крестьянское восстание 1907 г. в Румынии и влияние на него первой русской революции. : Автореф... канд.ист.наук: / Сторожук В.П.; М-во высш.образования СССР.Кишенев.гос.ун-т. – Кишинев, 1959. – 16л.
737067
  Серов В.М. Крестьянское восстание в Корее в XII веке. : Автореф... канд. ист.наук: / Серов В.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Вост. ф-тет. – Л., 1964. – 18л.
737068
  Молдован Д Н. Крестьянское движение в Бессарабии в 1929-1933 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Молдован Н.Д,; АН МолССР. Ин-т истории. – Кишинев, 1979. – 23л.
737069
  Свежинский П.В. Крестьянское движение в Галичине 1905-1907 гг : Автореф... канд. ист.наук: / Свежинский П. В.; Льв.ГУ, Каф. ист. – Львов, 1953. – 17 с.
737070
  Свежинский П.В. Крестьянское движение в Галичине 1905-1907 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Свежинский П. В. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1958. – 20 с.
737071
  Ахобадзе М.В. Крестьянское движение в Грузии накануне отмены крепостного права (1857-1864 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахобадзе М.В.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1953. – 20л.
737072
  Иконников В.С. Крестьянское движение в Киевской губ. в 1826-27 гг., в связи с событиями того времени (по архивным материалам) // Сборник статей посященных почитателями академику и заслуженному профессору В.И. Ламанскому по случаю пятидесятилетия его ученой деятельности : Издание Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. Наук и Ист.-филол. ф-та Имп. С.-Петербургского Ун-та. – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1908. – Ч. 2. – С. 657-742
737073
  Иконников В.С. Крестьянское движение в Киевской губернии в 1826-27 гг., в связи с событиями того времени : (по архивным материалам) / В.С. Иконников. – Санкт-Петербург : Тип. Императоской Акад наук, 1905. – [2], 86 с. – Отд. оттиск: Сборник в честь В.И. Ламанского
737074
  Иткис М.Б. Крестьянское движение в Молдавии в период подготовки и проведения социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Иткис М.Б.; М-во просвещ. РСФСР. Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – Москва, 1963. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
737075
  Дергачев А.Ф. Крестьянское движение в Пензенской губернии накануне реформы 1861 г. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дергачев А.Ф. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Пенза, 1959. – 19 с.
737076
  Гохлернер В.М. Крестьянское движение в Саратовской губернии в годы первой русской революции (1905-1907гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гохлернер В. М.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1954. – 20л.
737077
  Рябков Г.Т. Крестьянское движение в Смоленской губернии в период разложения крепостничества. / Г.Т. Рябков. – Смоленск, 1957. – 156 с.
737078
  Григорьев Т.Г. Крестьянское движение в Чувашии в период подготовки и проведения отмены крепостного права : Автореф... канд. ист.наук: / Григорьев Т.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16л.
737079
  Горн В. Крестьянское движение за полтора века : [1762-1902] / Вл. Горн. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К* ; Тип. Русского т-ва, 1909. – 111 с. – Экз. без ориг. тит. л. – (Научно-популярная библиотека ; № 9)
737080
  Маруня П.Е. Крестьянское движение на Стародубщине. (40-70-е годы XVIII века) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Маруня П.Е. ; Дрогобычский гос. учительский ин-т. – Дрогобыч, 1951. – 14 л.
737081
  Эпик Э.Э. Крестьянское движение на территории Эстонии в первое десятилетие Северной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Эпик Э.Э.; Акад.наук ЭССР.Отдел.обществ.наук. – Таллин, 1963. – 30л.
737082
  Рева И.Н. Крестьянское движение на Харьковщине в революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. историч.наук: / Рева И.Н.; Киевский гос. педагогический институт им. А.М.Горького. – Киев, 1951. – 16 с.
737083
  Кудлай П. Крестьянское движение на Черниговщине в 1905-1906 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кудлай П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 22 л.
737084
  Лищенко Н.А. Крестьянское движение на юге Украины в революции 1905-1907 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Лищенко Н.А. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 24 с.
737085
  Чубаров Ю.Н. Крестьянское движение под руководством Коммунистической партии в период первой гражданской революционной войны в Китае (1924-1927 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чубаров Ю.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1958. – 16л.
737086
  Скребицкий А.И. Крестьянское дело в царствование Александра II : материалы для истории освобождения крестьян / по оффициальным источникам сост. Александр Скребицкий. – Бонн на Рейне : Печатано в Тип. Ф. Крюгера
Т. 3 : Губернские комитеты, их депутаты и редакционные коммиссии в крестьянском деле: отдел хозяйственный. – 1865. – XXII, 1298 с.


  На тит.л. надпись чернильным пером: Антонович А. № 500 (Антонович Афиноген - экономист)
737087
  Каландарбеков П. Крестьянское землевладение в современном Афганистане / П. Каландарбеков. – М., 1990. – 122с.
737088
  Чжо Я.С. Крестьянское землевладение и землепользование в конце ХIX в. в Воронежской губернии (по данным статистического исследования Ф. А. Щербиныы "Крестьянские бюджеты") // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 53-70. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
737089
  Пронин В.И. Крестьянское и помещечье хозяйство Калужской губернии в конце XIX - начале ХХ в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Пронин В.И. ; МГУ , Ист. фак-т , Каф. истории СССР периода капитализма. – Москва, 1969. – 15 с.
737090
  Шмачков П.А. Крестьянское переселение в Туркестан (1867-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шмачков П.А.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1962. – 21л.
737091
  Леонтьев А.А. Крестьянское право : Систематическое изложение особенностей законодательства о крестьянах / А.А. Леонтьев. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Законоведение" ; [Тип. Спб. Т-ва печ. и изд. дела "Труд"], 1909. – VIII, 401 с.


  На кн. № 9455 печать: Яновский
737092
  Абрамов А.М. Крестьянское революционное движение в Грузии в 1902-1905 гг. / А Абрамов. – Ленинград : Ленпартиздат, 1940. – 220 с., 1 л. портр. (фронт.)
737093
  Джапаридзе Ш.А. Крестьянское революционное движение в Рача-Лечхуми в период перуой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Джапаридзе Ш. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1961. – 18л.
737094
  Шалвашвили Ш.И. Крестьянское революционное движение в Сигнахском уезде. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Шалвашвили Ш.И.; АН ГССР.Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1972. – 28л.
737095
  Жеравина А.Н. Крестьянское хозяйство в период складывания приписной деревни на Алтае (1747-1797 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жеравина А.Н.; Тос.ГУ. – Томск, 1969. – 15л.
737096
  Козловский П.Г. Крестьянское хозяйство и положение крестьян в магнатских вотчинах Белоруссии во второй половине 17 и в 18 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: / Козловский П.Г.; АН БССР. – Минск, 1965. – 20л.
737097
  Немирович-Данченко В.И. Крестьянское царство : воспоминания и рассказы из поездки с богомольцами / Вас. Ив. Немирович-Данченко. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1904. – 242 с. – Бесплатное прилож. к журн.: Природа и люди. – (Сочинения Вас. Ив. Немировича-Данченко)
737098
  Мижуев П.Г. Крестьянское царство : Очерк истории и соврем. состояния Канады / П.Г. Мижуев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Г.Ф. Львович, 1906. – 118 с.


  На тит. стр. подпись: Е. Сташевский
737099
  Кучмезова М.Ч. Крестьянство Балкарии в пореформенный период : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Кучмезова М.Ч.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1968. – 19л.
737100
  Тансыкбаева С.И. Крестьянство Бангладеш / С.И. Тансыкбаева. – М, 1985. – 154с.
737101
  Михнюк В.Н. Крестьянство Белоруссии на пути к социализму / В.Н. Михнюк. – Минск, 1979. – 183с.
737102
  Фролкин Н.М. Крестьянство в алжирской революции. / Н.М. Фролкин. – К, 1967. – 126с.
737103
  Таджибаев Ю. Крестьянство в Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 - март 1918 г.). Историография : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Таджибаев Ю.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского общества. – М., 1970. – 19л.
737104
  Гольдштейн И. Крестьянство в Польше. / И. Гольдштейн. – М., 1939. – 64с.
737105
  Марьина В.В. Крестьянство в революциях 40-х нодов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы / В.В. Марьина. – М., 1984. – 312с.
737106
  Ганжулевич Т.Я. Крестьянство в русской литературе / Т. Ганжулевич. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1913. – 157 с.
737107
   Крестьянство в социальной структуре стран социалистического содружества. – М., 1987. – 69с.
737108
  Смиренская Ж.Д. Крестьянство в странах Азии. / Ж.Д. Смиренская. – М., 1979. – 157с.
737109
  Лучицкий И.В. Крестьянство во Франции XVIII в.. – Б. м. : б. и. – С. 244-290


  На с. 244 дарств. надпись: Василенко от автора
737110
  Гордон А.В. Крестьянство Востока : историчческий субъект, культурная траадиция, социальная общность / А.В. Гордон. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1989. – 219 с.
737111
  Кравец Н.Н. Крестьянство Восточной Галиции и Северной Буковины во второй половине XIX в. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Кравец Н.Н. ; АН УССР , Отд-ние экономики, истории, философии и права. – Киев, 1965. – 47 с.
737112
  Дулов В.И. Крестьянство Восточной Сибири в годы первой русской революции / В.И. Дулов. – Иркутск, 1956. – 272с.
737113
  Кузнецов А.С. Крестьянство Восточной Сибири в первой половине 19 века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Кузнецов А.С. ; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 21 с.
737114
  Майер В.Е. Крестьянство Германии в эпоху позднего феодализма / В.Е. Майер. – М, 1985. – 191с.
737115
   Крестьянство Дальнего Востока СССР (XIX - XX вв.). – Владивосток, 1979. – 142с.
737116
   Крестьянство Дальнего Востока СССР XIX - XX в.. – Владивосток, 1991. – 416с.
737117
  Кирьянов Б.И. Крестьянство Екатеринославской губернии в годы первой мировой войны (1914-1916 гг.) / Б.И. Кирьянов. – М., 1960. – 36с.
737118
  Санадзе Манана Владимировна Крестьянство Западной Грузии в 15-18-м веках : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Санадзе Манана Владимировна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 24л.
737119
  Гущин Н.Я. Крестьянство Западной Сибири в довоенные годы (1935-1941) / Н.Я. Гущин. – Новосибирск, 1975. – 287с.
737120
  Гриднев В.М. Крестьянство западных и северо-западных районов РСФСР в период немецго-фашистской оккупации (1941-1944) : Автореф... канд. ист.наук: 0.7.571 / Гриднев В.М.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1972. – 17л.
737121
  Гриднев В.М. Крестьянство западных и северо-западных районов РСФСР в период немецко-фашистской оккупации 1941-1944 гг. / В.М. Гриднев. – Москва, 1975. – 86с.
737122
  Ленин В.И. Крестьянство и аграрный вопрос / В.И. Ленин. – 2-е. – Днепропетровск; Краснодар, 1924. – 244с.
737123
   Крестьянство и классовая борьба в феодальной России : сборник статей памяти Ивана Ивановичаи Смирнова. – Ленинград : Наука, 1967
737124
   Крестьянство и крестьянское движение в Башкирии в XVII - начале XX в.. – Уфа, 1981. – 127с.
737125
  Бедин В.В. Крестьянство и крестьянское движение в Поолтавской губернии на рубеже XIX-XX вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Бедин В.В.; Ин-т истории Акад. наук СССР. Ленингр. отд-ние. – Л., 1961. – 19л.
737126
  Попов Г. Крестьянство и повстанческое движение в Таиланде // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 2 (246). – С. 68-75
737127
  Херасков И Крестьянство и революция / И. Херасков. – Берлин : Изд. Т-ва И.П. Ладыжникова. – 66 с.


  Французская буржуазная революция 1789 г. и попытки революционных властей решить крестьянский вопрос, неспособность буржуазии удовлетворить интересы крестьянства и уроки для российской социал-демократии.
737128
  Коломойцев П. Крестьянство и революция / П. Коломойцев. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. – [4], 142 с.
737129
  Ленин Н. (В. Ульянов) И. Крестьянство и революция в России / Н. (В. Ульянов) И. Ленин. – Ленинград : Рабочее издательство "ПРИБОЙ"
Вып. 20. – 1925. – 64 с.
737130
   Крестьянство и сельское хозяйство Сибири, 1960-1980-е гг.. – Новосибирск, 1991. – 489с.
737131
  Игнатовский П.А. Крестьянство и экономическая политика партии в деревне / П.А. Игнатовский. – Москва, 1971. – 287с.
737132
  Данилович К.В. Крестьянство Марийского края в пореформенный период : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Данилович К.В.; Казан. гос. ун-т. – Йошкар-Ола, 1955. – 24 с.
737133
  Фрейденберг М.М. Крестьянство на Балканах в 12-18 вв. / М.М. Фрейденберг. – Калинин, 1984. – 83с.
737134
  Тансыкбаева С.И. Крестьянство Пакистана / С.И. Тансыкбаева. – Ташкент : Фан, 1969. – 160 с.
737135
   Крестьянство Поволжья в Октябрьской революции и гражданской войне. – Куйбышев, 1983. – 158с.
737136
  Дейч Генрих Маркович Крестьянство Псиковской губернии во второй половине ХІХ и в начале ХХ вв. : Автореф... д-ра ист.наук: / Дейч Генрих Маркович; Ленингр. отд-ние Ин-та истории АН СССР. – Л., 1962. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
737137
  Дейч Г.М. Крестьянство Псковской губернии в конце XVIII и первой половине XIX века / Г.М. Дейч. – Псков, 1957. – 89с.
737138
  Тюкавкин В.Г. Крестьянство России в период трех революций / В.Г. Тюкавкин, Э.М. Щагин. – Москва : Просвещение, 1987. – 207 с.
737139
   Крестьянство России периода разложения феодализма и развития капитализма. – Новосибирск, 1978. – 119с.
737140
  Копанев А.И. Крестьянство Русского Севера в XVI в. / А.И. Копанев. – Л., 1978. – 245с.
737141
   Крестьянство Северного Кавказа и Дона в период капиталлизма. – Ростов -на-Дону, 1990. – 256с.
737142
  Тамаев Астан Тамбиевич Крестьянство Северной Осетии в период 1-й мировой войны, Февральской буржуазно-демократической революции и подготовки Великого Октября : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Тамаев Астан Тамбиевич; Кабардино-Балкарский гос. ун-т. – Нальчик, 1979. – 18л.
737143
   Крестьянство Сибири XVIII - начала XX в. Классовая борьба, обществ. сознание и культура. – Новосибирск, 1975. – 219с.
737144
  Алферов М.С. Крестьянство Сибири в 1917 году / М.С. Алферов. – Новосибирск, 1958. – 68с.
737145
   Крестьянство Сибири в период строительства социализма, 1917-1937 гг.. – Новосибирск, 1983. – 389с.
737146
   Крестьянство Сибири в эпоху капитализма. – Новосибирск, 1983. – 399с.
737147
   Крестьянство Сибири в эпоху феодализма. – Новосибирск, 1982. – 504с.
737148
   Крестьянство Сибири периода разложения феодализма и развития капитализма. – Новосибирск, 1979. – 122с.
737149
  Семочкинк Д.Г. Крестьянство Среднего Поволжья в годы первой русской революции 1905-1907 г. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Семочкинк Д.Г.; Куйбышев.гос.пед.ин-т. – Куйбышев, 1970. – 27л.
737150
   Крестьянство СССР в условиях агропромышленной интеграции. – М., 1985. – 182с.
737151
  Матвеева Е.Г. Крестьянство Татарии в период развитого социализма / Е.Г. Матвеева. – Казань, 1980. – 168с.
737152
  Сухотина Л.Г. Крестьянство Томской губернии в конце XIX - начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Сухотина Л.Г.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1963. – 17л.
737153
  Новичев А.Д. Крестьянство Турции в новейшее время / А.Д. Новичев. – М, 1959. – 290с.
737154
  Легкий В.И. Крестьянство Украины в начальный период освободительной войны 1648-1654 гг. / В.И. Легкий. – Ленинград, 1959. – 176 с.
737155
   Крестьянство Урала в эпоху феодализма. – Свердловск, 1988. – 152с.
737156
   Крестьянство Центрального промышленного района. – Калинин, 1984. – 131с.
737157
   Крестьянство Центрального промышленного района. – Калинин, 1985. – 110с.
737158
   Крестьянство Центрального промышленного района. – Калинин, 1987. – 131с.
737159
   Крестьянство Центрального промышленного района (XVIII - XIX вв.). – Калинин, 1983. – 120с.
737160
   Крестьянство Центрального промышленного района: история, историография, источники. – Калинин, 1982. – 144с.
737161
  Степынин В.А. Крестьянство Черноземного центра в революции 1905-1907 гг / В.А. Степынин. – Воронеж, 1991. – 166с.
737162
  Фишер И.Р. Крестьянство Чехии в период позднего феодализма / И.Р. Фишер. – Йошкар-Ола, 1990. – 116с.
737163
  Гурин С.Я. Крестьянство Эстимаа и Ливимаа в 17 в.и его положение. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гурин С.Я.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Таллин, 1954. – 20л.
737164
  Живолуп Е.К. Крестьяское движение в Харьковской губернии в первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд .ист.наук: / Живолуп Е. К.; ЛГУ, ИПКП макрс. лен. – Ленинград, 1950. – 16 с.
737165
  Машара М. Кресы борются : роман / М. Машара; Исхак Машбаш ;. – Москва
1. – 1971. – 319 с.
737166
  Машара М. Кресы борются : роман / М. Машара; Исхак Машбаш ;. – Москва
1. – 1980. – 300 с.
737167
  Александравичус И. Кретингский говор. 661 "Языки народов СССР. Литов. яз." : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Александравичус И. ; ВГУ. – Вильнюс, 1968. – 17 с.
737168
  Губерський Л.В. Кретьєн Жан // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 694-695. – ISBN 966-316-039-X
737169
  Грень В.П. Крехів : роман-трилогія / Володимир Грень. – Львів : Місіонер, 2007. – 420с. – ISBN 978-966-658-110-8
737170
   Крехів. Василіянський монастир Святого Миколая // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 8-9 : фото
737171
  Бенцони Ж. Кречет / Ж. Бенцони. – Москва : Аква ЛТД, 1993. – 448 с.
737172
  Бенцони Ж. Кречет : роман / Ж. Бенцони. – Москва : АДА - Атика, 1993. – 416 с.
737173
  Лэм Ч. Крещендо / Ч. Лэм. – М., 1992. – 189с.
737174
  Иоанн Богомил Крещендо добра : кн. муз. откровений, или концепции, сообщен. во время исполн. : написано в Коста-Брава-Бельмонте, апр. 2013 - март 2015 / блаженный Иоанн Богомил ; [сост. Л. Белов]. – Ужгород : Світ Софії, 2016. – 498, [1] с. : ил. – Сер. осн. в 2012 г. – (Серия "Фортепиано как орфеон" ; кн. 2). – ISBN 978-617-7222-54-4
737175
  Акулов И.И. Крещение : роман / И.И. Акулов. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 464 с.
737176
  Акулов И.И. Крещение / И.И. Акулов. – Москва, 1977. – 672с.
737177
  Филиппов Л.А. Крещение / Л.А. Филиппов. – М, 1977. – 80с.
737178
  Акулов И.И. Крещение : роман / Иван Акулов. – Москва : Совецкая Россия, 1983. – 575 с. – (Лауреаты государственной премии РСФСР им. М. Горького)
737179
  Акулов И.И. Крещение : роман / Иван Акулов ; худож. В.Н. Рыжов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 510 с. – (Современный военный роман)
737180
  Попов П. Крещение на Диксоне // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 2. – С.36-43. – ISSN 0321-0669
737181
  Грамзин С.А. Крещение огнем / С.А. Грамзин. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 128с.
737182
  Грэхэм Л. Крещение огнем / Л. Грэхэм. – М., 1993. – 240с.
737183
  Штрамм А. Крещение огнем : поэзия: стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 103-114. – ISSN 0130-6545
737184
  Белопольский Б. Крещение Руси / Б. Белопольский, А. Тайдышко. – Ленинград : Газ. кн. изд-во, 1939. – 54 с. : карта
737185
   Крещение Руси. – М., 1990. – 15с.
737186
  Никитенко Н. Крещение Руси в свете данных Софии Киевской // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908). – С. 415-441. – ISSN 2310-3310
737187
  Клибанов А.И. Крещение Руси: история и современность / А.И. Клибанов, Л.Н. Митрохин. – М, 1988. – 64 с.
737188
   Крещение: Повести и рассказы молодых писателей о современной армии. – М., 1991. – 460с.
737189
  Кузьмин В. Крещение: у истоков российской государственности // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 12. – С. 2-10. – ISSN 0028-1263


  По летописям, история христианства в России начинается не с крещения, а с выбора веры. Это один из драматических эпизодов, получивший название "Россия на распутье". На картине "Великий князь Владимир избирает религию" художника Ивана Эггинка изображён ...
737190
  Жукровский В. Крещенные огнем / В. Жукровский. – Москва, 1970. – 175 с.
737191
  Мисюк Б.С. Крещенный огнем / Б.С. Мисюк. – М., 1986. – 189с.
737192
  Ляленков В.Д. Крещенские морозы: Повести и рассказы. / В.Д. Ляленков. – Л., 1980. – 264с.
737193
  Ляленков В.Д. Крещенские морозы; Записки старого солдата; Сложный объект; Сестры Строгалевы; Жизнь покажет; Завязь; Маруся. / В.Д. Ляленков. – Л., 1985. – 479с.
737194
  Белый А. Крещеный китаец / А. Белый. – Москва : Никитинские субботники, 1927. – 235 с.
737195
  Белый А. Крещеный китаец / Андрей Белый. – [репринт. изд.]. – Москва : Панорама, 1992. – 235 с. – ISBN 5-85220-064-6
737196
  Шудря Є. Кржемінський Костянтин Іполитович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 76-78. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
737197
  Карцев В.П. Кржижановский / В.П. Карцев. – Москва, 1980. – 383с.
737198
  Карцев В.П. Кржижановский / В.П. Карцев. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 383с.
737199
  Чайкін О. Крива Кузнеця: погляд з позиції екологічної сертифікації виробництва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 6 (332), червень. – С. 53-55. – ISSN 1810-3944
737200
  Твердохліб І.П. Крива Лаффера як інструментальний засіб оцінювання ефективності фіскальної політики держави: проблеми застосування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 270-280 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
737201
  Гребінь В.В. Крива Руда (- річка у Глобинському та Семенівському районах Полтавської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 309. – ISBN 978-966-02-7305-4
737202
   Крива співіснування розчину ізомасляна кислота-вода в термінах різних параметрів порядку / А.М. Репула, О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 20
737203
   Крива співіснування розчину ізомасляна кислота-вода в термінах різних параметрів порядку / А.М. Репула, О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 55
737204
  Осауленко Євген Крива усмішка лукавого // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 78-81. – ISSN 0130-5212
737205
  Лизанчук В. Кривава "йолка" Януковича // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 грудня (№ 47). – С. 4-5
737206
  Білян П. Кривава бійня від Льєжа до Львова // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 5 (135). – С. 25-28. – ISSN 1230-2759


  Перша світова війна.
737207
  Ольховський І. Кривава Волинь / Іван Ольховський. – Київ : Гарт. – ISBN 978-966-2964-00-4
Кн. 1 : Українсько-польське протистояння на теренах Любомльського та Шацького районів у 1939-1945 роках. – 2008. – 248 с. – На тит. арк. Невинно убієнним у 1939-1945 роках волинянам присвячую
737208
  Глінн А. Кривава земля = Bloodland : роман / Алан Глінн ; [пер. з англ. В. Горбатька]. – Харків : Фоліо, 2015. – 476, [4] с. – Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Ірландія). – ISBN 978-966-03-7209-2
737209
  Барбюс Анрі Кривава нафта : з франц. / Барбюс Анрі; А. Барбю. – Київ : ДЛВ, 1960. – 18 с.
737210
  Чобіт Д.В. Кривава п"ятниця Одеси : корот. іл. нарис / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2014. – 48 с., [8] арк. фотоіл. – ISBN 978-966-7544-70-6
737211
  Конашевич С. Кривава риска на незавершеному ескізі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 5


  Стаття присвячена дослідженню творчості кримського художника Михайла Казаса (1889–1918).
737212
  Фостій І. Кривава розправа комуністичної влади над банилівчанами // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 82-89


  Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Йдеться про спроби опору українського населення с. Банилова Чернівецької обл. політиці радянізації ВКП(б) у 1940-1941 рр.
737213
  Пархомчук Т. Кривава ціна "помилок". Зеленський: премія Черчилля і аплодисменти пустому піару // Україна молода. – Київ, 2022. – 18 серпня (№ 23). – С. 4


  Як відомо, президента України Володимира Зеленського відзначили премією Міжнародного товариства Вінстона Черчилля за лідерство. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Зеленський почав набувати популярності на Заході. Хоча в західних ...
737214
  Нікітенко К. Криваве "золото" вересня 1939-го. Радянізація Західної України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 12-18 вересня (№ 33). – С. 15


  1 вересня 1939 р. нападом Адольфа Гітлера на Польщу розпочалася Друга світова війна. Вже 17 верес. у війну на боці фашистської Німеччини вступив СРСР. Сил боротися одразу з двома наддержавами Польща, звісно, не мала. Країну було окуповано і згідно з ...
737215
  Гарсіа Лорка Федеріко Криваве весілля : Драматичні твори / Гарсіа Лорка Федеріко. – Київ : Мистецтво, 1989. – 460с.
737216
  Бондар-Терещенко Ігор Криваве колесо долі // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-72. – ISSN 0130-5212
737217
  Бондар-Терещенко Криваве колесо долі // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-72. – ISSN 0130-5212


  Родоначальник українського авангарду Василь Єрмілов
737218
  Файзулін Я. Кривавий Базар // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 48 (213). – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  21 листопада 1921 року більшовики зупинили Другий зимовий похід Армії УНР, який мав стати сигналом для загальної боротьби проти радянської влади.
737219
  Кашин В.Л. Кривавий блиск алмазів : роман / В.Л. Кашин. – Київ : Український письменник, 1992. – 186 с.
737220
  Майданська Софія Кривавий скарб : культурологічний проект часопису "Наш Гоголь" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 17. – ISSN 0868-9644
737221
  Цивірко Микола Кривавий тайнопис // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-49. – ISSN 0130-5212
737222
  Гук Б. Кривавий терор на Любачівщині у 1944 - 1946 роках // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 4 березня (№ 9). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  За 17 місяців органи Республіки Польщі вбили 609 українців.
737223
  Баар Г.І. Кривавий ювілей / Баар Г.І. – [Б. м.] : На варті. – 39 с.
737224
  Лукьянович Я Д. Криваві вибори / Я Д. Лукьянович, . – Львів, 1953. – 48с.
737225
   Криваві жорна війни : трудова повинність на Рівненщині у 1941-1944 роках : спогади, док., факти / Міжнар. громадська організація "МФ "Взаєморозуміння і толерантність", Рівнен. обл. осередок ; [ред.-уклад. С. Ситай ; відп. за вип. Л. Суковата]. – Рівне : Зень О., 2013. – 159, [1] с. : іл. – На тит. арк. : Землякам нашим, що жили та працювали під час німецької окупації 1941-1944 років, присвячуємо. - Кн. видана в межах проєкту МГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність". "Нащадки пам"ять бережуть". – ISBN 978-617-601-062-3
737226
  Лізов Б. Криваві заграви : Інтервенції проти СРСР. Минулі та загроза майбутніх / Б. Лізов. – Харків : Радянська школа, 1931. – 168 с.
737227
  Сорока П. Криваві зарубки на серці, або літопис становлення душі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 4


  Рецензія на книжку Олеся Волі "Щоденник. Сорок років (1969-2009 рр.)
737228
  Филипчук О. Криваві ландшафти Буковини: пам"ять і забуття // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 133-137
737229
  Голованов С.О. Криваві процеси в Афінському полісі наприкінці V ст. до н.е. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 92-97. – ISBN 966-614-021-7
737230
  Орсаг-Гвєздослав Криваві сонети / Орсаг-Гвєздослав. – Пряшів, 1961. – 56с.
737231
  Сапиро С.И. Кривая инженера Стрепетова / С.И. Сапиро. – Пермь, 1962. – 247с.
737232
  Федосеев Семен Кривая наводка // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 102-108 : фото, рис.
737233
  Янес Х. Кривая падения / Х. Янес. – Алма-Ата, 1987. – 159 с.
737234
  Янсен Х.Я. Кривая падения // Не прикасайтесь к лезвию / Н.С. Сватков. – Киев : Молодь, 1988. – С. 109-229. – ISBN 5-7720-0233-3
737235
  Киреев В. Кривая разбега / В. Киреев. – Москва, 1933. – 83 с.
737236
  Барышев М.И. Кривая роста : [начало - лиха беда] : повести / М.И. Барышев ; ил. Ю. Аратовский. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 400 с. : ил.
737237
  Никольский Н.Н. Кривая сила -- длительности как показатель возбудимости и скорости реагирования : Автореф... канд. биол.наук: / Никольский Н. Н.; Ин-т физиол. – Л., 1958. – 18л.
737238
  Булавин Л.А. Кривая сосуществования жидкость-пар смеси Не-СО в переменных плотность-температура и концетрация-температура / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко // Журнал физ. хим, 1987. – №7


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
737239
  Булавин Л.А. Кривая сосуществования этана / Л.А. Булавин, Ю.Б. Майстренко, П.Г. Иваницкий // УФЖ, 1982. – №7


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
737240
  Дмитриев Т. Кривая тропа. / Т. Дмитриев. – Москва, 1928. – с.
737241
   Кривда Наталія Юріївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 235. – ISBN 978-966-439-754-1
737242
  Іщук-Пазуняк Кривда, помста і каяття в поемах Т. Шевченка "Варнак" і "Москалева криниця" // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 180-193. – ISBN 978-966-355-044-2
737243
  Дорохов М. Криве дзеркало // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 1 (115). – С. 26-27


  Примітивізм, схоластика і невідповідність історичним реаліям - ось неповний перелік тих "чеснот", якими нашпиговані "опуси" зі шкільних підручників
737244
  Соколов Б. Криве дзеркало "Молодої гвардії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22-23 травня (№ 87/88). – С.17-18


  Полказаний у Росії серіал став головною прем"єрою до 70-річчя Перемоги. Тему обрано було не випадково - з проекцією на нинішню війну на Донбасі.
737245
  Нечуй-Левицький І.С. Криве дзеркало української мови Івана Нечуя-Левицького. – Київ : Друк. І.І. Чоколова, 1912. – 96 с.
737246
  Головенкін В. Криве дзеркало: ЗНО-2015 з математики // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 73-87. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються особливості дворівневого зовнішнього незалежного оцінювання з математики у 2015 році. Розкриваються позитивні аспекти цього тестування, так і помилки, що привели до викривлення реального рівня знань школярів.
737247
  Турелик Галина Криве люстерце : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 65-66
737248
  Білоцерківець Н. Кривенька качечка, або Ще раз про трагедію Центрально-Східної Європи // Критика. – Київ, 1998. – Лютий, (число 2). – С. 4-6
737249
  Жадько В. Кривець (- село Маньківського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 483. – ISBN 978-966-8567-14-8
737250
   Кривець Ольга Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 113 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
737251
   Кривець Ольга Олександрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 118. – ISBN 978-966-439-961-3
737252
  Яно К. и Бохнер С. Кривизна и числа Бетти / К. и Бохнер С. Яно. – Москва, 1957. – 152 с.
737253
   Кривий Ріг = Кривой Рог : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1976. – [13] с., [57] арк. фотоіл. : фотоіл. – Текст кн. на укр. та рос. мовах
737254
   Кривий Ріг = It is devoted to the 225th anniversary of Kryvyi Rih : Присвячується 225-річчю міста Кривого Рогу. – Запоріжжя : Тандем-У, 2000. – 120с. : з іл. – ISBN 966-7089-75-4
737255
   Кривий ріг. Сталеве серце України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 114-115 : фото
737256
   Кривий ріг. Тур & Індустрія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 126-128 : фото
737257
  Будько Євген Кривий Ріг. Усе буде індастріал! / Будько Євген, Герасименко Арсеній // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 106-109 : фото
737258
  Пацюк Вікторія Кривий ріг: промисловість - теж атракція! / Пацюк Вікторія, Казаков Володимир // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 52-55 : фото. – ISSN 1998-8044
737259
  Самойлов Юрій Кривий Ріг: ставка на індустріальний туризм // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 30-35 : фото. – ISSN 1998-8044
737260
   Кривий Сергій Лук"янович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 235-236. – ISBN 978-966-439-754-1
737261
  Седов В.В. Кривичи и словяне : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Седов В.В. ; АН СССР , Ин-т истории материальной культуры. – Москва, 1954. – 109 с.
737262
  Чурюмов К.І. Криві блиску комет з урахуванням фазової залежності / К.І. Чурюмов, В.С. Філоненко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 34-40. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Запропоновано метод побудови фазових залежностей блиску комет на основі надійних візуальних кривих блиску. Досліджено 9 комет, для побудови кривих блиску яких застосовано більше 6000 оцінок блиску. Для 5 комет побудовано фазові криві та знайдено фазові ...
737263
  Величко Ф. Криві блиску, показники кольору, фазові залежності блиску астероїдів 433 ЕРОС та 1627 ІВАР / Ф. Величко, А. Ріхтегар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-43. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати фотометричних спостережень астероїдів 433 Ерос та 1627 Івар, які наближаються до Землі. Спостереження проведені на 70-см рефлекторі Чугуївської спостережної станції НДІ астрономії Харківського національного університету імені В.Н. ...
737264
  Мовчан В.П. Криві Коліна крізь терни і роки : історії села - історія України : історико-краєзнавча, художньо-публіцистична оповідь / В.П. Мовчан, І.А. Нерубайський, В.Й. Олійник. – Київ : КВІЦ, 2010. – 712 с. – ISBN 978-966-2003-56-7
737265
  Власюк Ганна Григорівна Криві скінчених сум у геометричнному моделюванні просторових обводів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Власюк Г.Г.; КНУ буд. і архітектури. – Київ, 2000. – 32 с.
737266
  Кириченко В.В. Криві та поверхні другого порядку : Навчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету / В.В. Кириченко. – Київ, 1997. – 64с.
737267
  Кришталева О. Криво, рівно і чарівно : моя Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 144-145 : Фото
737268
  Хан-Магометодв Кривоарбатский переулок / Хан-Магометодв. – Москва, 1984. – 61 с.
737269
  Бурба Георгий Кривобокий магнит : Планетарий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 83-90 : Іл.
737270
  Казанцева Л.В. Криводубський Валерій Никифорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 359. – ISBN 978-966-02-7305-4
737271
  Кристи А. Кривой дом : сборник детективных романов / Агата Кристи ; [перевод с англ. О. Кучеров]. – Киев : Мистецтво, 1993. – 343, [9] с. – В кн. также : Леди в озере / Р. Чандлер. – ISBN 5-7715-0673-7
737272
  Рукавицын И.А. Кривой Рогь в открытках, документах, фотографиях / авт. И.А. Рукавицын. – Изд. 2-е, доп. – Киев : Книга-плюс, 2012. – 128 с. : ил., портр. – На обл. авт. не указан. – Библиогр.: с. 128. – ISBN 978-966-460-045-7
737273
  Синицына Л.А. Кривой четверг / Л.А. Синицына. – М., 1991. – 93с.
737274
  Дубов П.Л. Криволинейная симметрия : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Дубов П.Л.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Ленинград, 1971. – 11л.
737275
  Пилипишин Б.В. Криволинейное суммирование сейсмических сигналов / Б.В. Пилипишин, М.И. Червонский. – Москва : Недра, 1974. – 80с.
737276
  Кравцов Г.С. Криволинейные профили регистрации в сейсмической разведке : Автореф... канд. техн.наук: / Кравцов Г.С.; М-во высш. образования СССР. Ленингр. гор. ин-т. – Л., 1955. – 14л.
737277
   Криволинейные суммирование сейсмических сигналов. – М., 1974. – 80с.
737278
   Кривому Рогу 200. – Днепропетровск, 1975. – 207с.
737279
  Іваничук Роман Криворівенські етюди : есе // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 1/2. – С. 103-120. – ISSN 0130-1608
737280
  Новицька Лариса Криворізька подолянка : Любов Іванівна Гавриленко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 14
737281
  Лисенко В.С. Криворізька сторінка Катинської трагедії / В.С. Лисенко, В.А. Булгакова // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 96-98. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
737282
  Думанський В. Криворізька сторінка Катинської трагедії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 21-27 березня (№ 10). – С. 15


  Жахлива загибель президента Польщі Леха Качинського 10 квіт. 2010 р. під Смоленськом, змусила світові, ще раз нагадати про лиховістну Катинь, - символ сталінських злочинів. Трагедія яка розігралася в 1940 р., де загинуло бл. 15 тис. польських ...
737283
   Криворізьке рудоуправління імені Ф.Е. Дзержинського.. – Дніпропетровськ, 1973. – 216 с.
737284
   Криворізький державний педагогічний університет : на шляху до оновлення змісту освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 11-19. – ISSN 1682-2366
737285
   Криворізький ДУЕТ презентував науково-освітній простір ТехноНUB // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2 (198). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366


  В м. Кривий Ріг під час координаційної наради на тему "Технологічна освіта у твоєму місті" за ініціативи Центру експертизи у гірничо-металургійній галузі Державного університету економіки і технологій (ДУЕТ) відбулася презентація Концепції майбутнього ...
737286
   Криворізький національний: 90-ліття // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 26 вересня - 3 жовтня (№ 41/42)


  Університет займає одне із провідних місць серед ВНЗ України. Йдучи до свого ювілею, університет готується гідно зустріти своє 90 - ліття. Тут постійно проводиться цілеспрямована робота з модернізації змісту освіти, впровадження нових технологій.
737287
  Готше О. Криворізький прапор / О. Готше. – Дніпропетровськ, 1961. – 232с.
737288
  Тарабара О. Криворізькими стежками Панаса Феденка // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 128-140
737289
   Криворізькі усмішки : гумор та сатира письменників Криворіжжя. – Київ : Радянська Україна, 1961. – 63
737290
   Криворізькому державному педагогічному університету - 70. – Кривий Ріг, 2000. – 152с. – ISBN 966-7793-02-8
737291
   Криворожский ботанический сад: Путеводитель. – Киев : Наукова думка, 1989. – 94с.
737292
   Криворожский железо-рудній бассейн
1. – 60с.
737293
   Криворожский железо-рудній бассейн. – Москва
1. – 1951. – 178 с.
737294
   Криворожский металлургический завод. – Л., 1929. – 426с.
737295
  Бордунов И.Н. Криворожско-Курская эвгеосинклиналь / И.Н. Бордунов ; отв.ред. Н.П. Семененко ; АН СССР, Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 302 с. : ил., 1 л. табл. – Библиогр.: с. 292-300 (174 назв.)
737296
   Криворожское землетрясение 25 декабря 2007 г. / В.В. Кутас, В.Д. Омельченко, Г.М. Дрогицкая, И.А. Калитова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 1. – С. 42-52 : Рис. – Бібліогр.: с. 51-52. – ISSN 0203-3100
737297
   Криворожское землетрясение 25 декабря 2007 г. Инструментальные данные / А.В. Кендзера, О.Е. Старовойт, В.Д. Омельченко, Л.И. Надежка, Ю.М. Вольфман, И.П. Габсатарова, С.П. Пивоваров, Ю.В. Лесовой; А.В. Кендзера // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 60-71 : рис., табл. – Библиогр.: с. 70-71. – ISSN 0203-3100
737298
  Готше О. Криворожское знамя / О. Готше. – М, 1971. – 463с.
737299
  Готше О. Криворожское знамя / О. Готше. – М, 1977. – 437с.
737300
   Криворожье. – Днепропетровск, 1963. – 162с.
737301
   Кривоченко Людмила Миколаївна // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 127-128


  Привітання з 80-річчям.
737302
  Терес Н.В. Кривошея Галина Мефодіївна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 51-52 : фото
737303
   Кривошея Григорій Петрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 164. – ISBN 978-966-2726-03-9
737304
   Кривошея Григорій Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 236. – ISBN 978-966-439-754-1
737305
   Кривошея Сергiй Арсенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 284 : фото
737306
   Кривошея Сергій Арсентійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 160. – ISBN 978-966-439-757-2
737307
  Байдебура П.А. Кривою дорогою / Павло Байдебура. – Сталіно : Донбас. кн. вид., 1959. – 31с. : іл. – (Оповідання-газета ; № 3)
737308
   Кривченко Георгій Олексійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 57-58
737309
   Кривченко Георгій Олексійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 114-115 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
737310
   Кривченко Георгій Олексійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 118-120. – ISBN 978-966-439-961-3
737311
   Кривченко Георгій Олексійович (1883-1960) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 63-64. – ISBN 966-95774-3-5
737312
   Кривченко Георгій Олексійович (1883-1960) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 236. – ISBN 978-966-439-754-1
737313
   Кривые в кинематиках и смежные вопросы физики и космологии. – Сыктывкар
22. – 1976. – 16 с.
737314
  Эпштейн Л.А. Кривые в многообразвии с обобщенным чебышевским линейным элементом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 006 / Эпштейн Л.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1972. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
737315
  Эпштейн Л.А. Кривые в многообразии с обобщенным чебышевским линейным элементом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Эпштейн Л.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1973. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
737316
  Мордашова Г.Ф. Кривые второго порядка / Г.Ф. Мордашова. – Горький, 1967. – 13с.
737317
  Ямщиков Е.Ф. Кривые дисперсии некоторых органических и неорганических жидкостей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Ямщиков Е.Ф. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 16 с.
737318
  Бураков Д.А. Кривые добегания и расчет гидрографа весеннего половодья / Д.А. Бураков. – Томск, 1978. – 130с.
737319
  Брус Д. Кривые и особенности / Д. Брус, П. Джиблин. – Москва : Мир, 1988. – 262 с.
737320
   Кривые и сопряжения. – Л., 1962. – 80с.
737321
  Демьянова С.М. Кривые поверхности / С.М. Демьянова. – М., 1979. – 43с.
737322
  Мариничев А.Н. Кривые постоянства распределения компонента между фазами и азеотропные свойства тройных систем : Автореф... канд. хим.наук: / Мариничев А.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 10л.
737323
  Липкин М.И. Кривые распределения в экономических исследованиях / М.И. Липкин. – Москва, 1972. – 144с.
737324
  Лахтин Л.К. Кривые распределения и построение для них интнрполяционных формул по способам Пирсона и Бунса / Л.К. Лахтин. – М, 1922. – 152с.
737325
  Митропольский А.К. Кривые распределения. Лекции по мат. статистике / А.К. Митропольский. – Ленинград, 1960. – 172 с.
737326
  Земманекк Е.Н. Кривые роста и магнитное усиление спектральных линий солнечных пятен : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Земманекк Е.Н.; Одесский ун-т. – Одесса, 1967. – 8л.
737327
  Залгаллер В.А. Кривые с ограниченной вариацией поворота на выпуклой поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Залгаллер В.А.; ЛГУ. – Ленинград, 1951. – 8 с.
737328
  Блохин А.В. Кривые силы света, структура комы и амплитудно-временные характеристики метеоров с учетом дробления. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Блохин А.В.; Одесский гос.ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
737329
  Ромашов А.М. Кривые тропы / А.М. Ромашов. – М, 1962. – 64с.
737330
  Ромашов А.М. Кривые тропы / А.М. Ромашов. – М, 1965. – 80с.
737331
  Аверченко А.Т. Кривые углы : рассказы / Аверченко А.Т. – Рассказы. – Москва : Советская Россия, 1989. – 304 с. : ил.
737332
  Рудникова Е.Г. Кривые энергий бальмеровских линий для протуберанцев. Однородный шар / Е.Г. Рудникова, Н.А. Яковкин // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев : Вища школа, 1983


  Решена десятиуровенная задача для водородного атома в однородном шаре в приближении усредненных по объему параметров. Определены населенности второго - десятого уровней, оптические толщины и энергии излучения в водородных линиях, бальмеровский ...
737333
  Рудникова Е.Г. Кривые энергий бальмеровских линий для протуберанцев. Плоский слой // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев : Вища школа, 1983


  На основе решения десятиуровенной задачи для водородного атома в плоском вертикальном слое с приближённым учетом диффузии излучения построены кривые энергий На-Н10, а также определены бальмеровские декременты для протуберанцев в широком диапазоне ...
737334
  Голубев В.Н. Кривыми тропами / В.Н. Голубев. – Москва, 1965. – 102с.
737335
  Козупєєв Олександр Крига зрушила, або красивим дворам і паркам бути // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 94-95 : фото
737336
  Сорока В. Крига потроху скресає // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 13. – ISSN 2219-5793
737337
  Птахів Семен Крига скресла? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 55 : фото. – ISSN 1998-8044
737338
   Крига скресла? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-30 листопада (№ 46/47)


  У Конгресі США схвалили законопроект про передачу Україні заморожених активів РФ.
737339
  Мізюн Г.М. Криголам / Г.М. Мізюн. – Київ, 1967. – 79с.
737340
  Моляко В.О. Криголами. / В.О. Моляко. – К., 1972. – 701с.
737341
  Кубанов Р.А. Кридитно-модульна організація навчального процесу студентів у вищому навчальному закладі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 245-254. – ISSN 2312-5993
737342
  Сафонова І. Криж (хрест) - найголовніший сакрально-лапідарний об"єкт ставрографії // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 27-28


  Дефіцит ставрографічних та історико-археологічних досліджень, брак достатньої кількості мистецтвознавчих розвідок хрестів (крижів) обумовили пошук, аналіз і вивчення наявних опублікованих матеріалів, які їх аналізують. Отже, недостатня ...
737343
  Германн Ю. Крижана блакить // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.364-389.
737344
  Крижанівський А.. Крижана усмішка. : гуморески, афоризми, пародії / А. Крижанівський. – Київ : Молодь, 1972. – 116с.
737345
  Усик С. Крижане щастя. За рибою - по краєчку життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 28
737346
  Лажечников І.І. Крижаний дім. / І.І. Лажечников. – Київ, 1965. – 310с.
737347
  Лажечников І.І. Крижаний палац. / І.І. Лажечников. – Х.-К., 1930. – 264с.
737348
  Сартаков С.В. Крижаний скарб / С.В. Сартаков. – К., 1965. – 442с.
737349
   Крижанівський (Крижановський) Олег Прокопович (1944-2010) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 237. – ISBN 978-966-439-754-1
737350
  Фурса С.Я. Крижанівський Віктор В"ячеславович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 45. – ISBN 978966-97130-0-1
737351
   Крижанівський Володимир Прокопович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 236-237. – ISBN 978-966-439-754-1
737352
  Матвієнко В.М. Крижанівський Володимир Прокопович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 395. – ISBN 978-966-02-7305-4
737353
  Казьмирчук Г.Д. Крижанівський Олег Прокопович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 226. – ISBN 96966-8060-04-0
737354
   Крижанівський Олег Прокопович / Колектив кафедри історії стародавнього світу середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  Крижанівський Олег Прокопович (1944 - 2010) - доктор історичних наук, професор кафедри історії стародавнього світу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Некролог
737355
  Казьмирчук Г.Д. Крижанівський Олег Прокопович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 397-398. – ISBN 978-966-02-7305-4
737356
  Коцур Г.Г. Крижановський Володимир Степанович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 53-54 : фото
737357
  Сидоренко Н. Крижановський Всеволод // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 159-160. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
737358
   Крижановський Олег Прокопович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 45. – ISBN 966-8352-11-4
737359
  Сливинський О. Крижмо : З українських медитацій перед народженням нового віку / О. Сливинський. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2002. – 296 с. – ISBN 966-7825-52-3
737360
  Івченко Володимир Крижні у великому місті // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 20-21 : Фото
737361
  Огнев"юк В. Криза - момент істини для університетської освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 5-16. – ISSN 1682-2366


  Обгрунтовано доцільність запровадження нових принципів розвитку університетської освіти в умовах сучасності : академічна свобода, диверсифікація фінансової бази, оптимизація науково-дослідної роботи тощо.
737362
  Акімова Ірина Михайлівна Криза - це не завжди погано : [інтерв"ю з народним депутатом України І.М. Акімовою] / Акімова Ірина Михайлівна, Чорнолуцька Тетяна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 20-21. – ISSN 0130-5212
737363
  Доломан О. Криза - це шлях до очищення // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 11. – С. 16-19. – ISSN 1812--514Х


  Перший Президент України, Л. Кравчук про кризову ситуацію в країні та шляхи виходу з неї.
737364
  Войцеховський Віктор Криза - час оновлення! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 26-27 : фото. – ISSN 1998-8044
737365
  Кулеба Д. Криза – це привід стати сильнішими // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – C. 7-13. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
737366
  Андрєєва О.М. Криза "локального" та "універсального" вимірів української національної ідентичності пострадянського періоду // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 7-14. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
737367
  Кандзюба М.О. Криза автентичності сучасного мистецтва: культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кандзюба Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв.
737368
  Шишка Р. Криза авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 6 (50). – С. 14-19
737369
  Кан Д.С. Криза американо-північнокорейських відносин нелегке завдання уряду Мун Дже Іна // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 197-207. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
737370
  Полубатко Н.С. Криза американських геостратегій "уніполя" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 243-249


  У статті розглядаються наслідки світової фінансової кризи для національної безпеки США, трансформація зовнішньої політики та геостратегій у постбіполярному світі, аналізуються проблеми і перспективи збереження глобального лідерства США у видимому ...
737371
  Зайцев М. Криза антропоцентризму і проблема людської індивідуальності // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 179-185. – ISBN 978-966-8009-72-3
737372
  Атамась Н.І. Криза банківської системи в доларизованій економіці України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 29-34. – (Економічні науки)
737373
  Ликун Н. Криза банківської системи України: передумови та наслідки // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 199-203. – (Економічні науки ; Вип. 6)
737374
  Табачковський В.Г. Криза буржуазного раціоналізму та проблема людської особистості / В.Г. Табачковський. – Киев, 1974. – 159с.
737375
  Забігайло В.К. Криза буржуазної правової ідеології / В.К. Забігайло. – Київ, 1981. – 48 с.
737376
  Бабкін В.Д. Криза буржуазної теорії держави і права / В.Д. Бабкін. – Київ, 1968. – 107с.
737377
  Бабкін В.Д. Криза буржуазної теорії держави і права / В.Д. Бабкін. – Київ : Політвидав України, 1968. – 107 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
737378
  Зубарева М.А. Криза в газорозподільній галузі: комунікативним аспект // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 36-38


  Виконано системний аналіз кризи з погляду різних теоретико-методологічних підходів, визначено її особливості в контексті теорії комунікації. Розглянуто проблемне поле та специфіку кризи у газорозподільчій галузі сучасної України. Охарактеризовані ...
737379
  Домрачев В.М. Криза в єврозоні та перспективи євроінтеграції України / В.М. Домрачев, В.Г. Кабанов, Д.В. Баранов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 145-152
737380
  Ніколайчук С. Криза в єврозоні: результат відсутності фіскальної дисципліни чи накопичення зовнішніх дисбалансів? / С. Ніколайчук, В. Хом"як // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 2 (204). – С. 22-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
737381
  Варуфакіс Я. Криза в Іспанії - шанс для Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 189). – С. 10


  Як у майбутньому уникнути виникнення живильного середовища для націоналізму?
737382
  Паніотто В. Криза в методах опитування та шляхи її подолання / В. Паніотто, Н. Харченко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С. 3-19. – ISSN 1563-3713
737383
  Ягольник О. Криза в порядку денному // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10. – С. 4-7. – ISSN 1608-6422
737384
  Петренко Є. Криза в Туркменистані // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 5
737385
  Сіренко В.Ф. Криза в Україні – оцінки правих і лівих // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 8-13. – ISSN 2524-017X
737386
  Держалюк О.М. Криза в Україні 2006 року та її наслідки / О.М. Держалюк. – Київ : Преса України, 2006. – 128с. – ISBN 966-8373-38-3
737387
  Павленко О.О. Криза в фізиці на рубежі XIX - XX ст. і ії філософський аналіз // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 40-42
737388
  Гончаров Н.К. Криза в школі і педагогіки в США / Н.К. Гончаров. – К, 1950. – 32с.
737389
  Степаненко В.П. Криза валютно-фінансової системи капіталізму / В.П. Степаненко. – К., 1972. – 47с.
737390
  Андрушків Б. Криза взаємовідносин у загальній теорії криз / Б. Андрушків, Ю. Вовк, О. Погайдак // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 2). – С. 121-131. – ISSN 1684-906Х
737391
  Макаренко П.О. Криза видобування енергоресурсів в Україні (географічний аспект) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 170-177. – ISSN 2308-135X
737392
  Тапол А.І. Криза візуальних практик Модерну // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 41-47. – ISSN 2616-9967


  Стаття присвячена аналізу розмивання базових настанов візуальних практик Модерну, зокрема режиму та способу сигніфікації. Описується загальна динаміка історичних типів візуальних практик та місце режиму бачення Модерну в ній. Визначаються візуальні ...
737393
  Іванова А.Ю. Криза влади і позадержавне судівництво: з досвіду української революції 1917-1921 рр // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 16-20. – ISSN 2219-5521
737394
  Балинська О.М. Криза влади: філософсько-правовий погляд // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – C. 3-11. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
737395
  Залогіна К.І. Криза власників в умовах перехідної економіки України: можливості вирішення в рамках антикризового управління підприємством // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 42-48. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
737396
  Мандрик І.О. Криза Габсбурзької імперії та перші спроби примирення з Угорщиною в кінці 50-х - на початку 60-х років XIX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – C. 210-216. – (Історія ; Вип. 25)
737397
  Сорос Дж. Криза глобального капіталізму : Відкрите суспільство під загрозою / Дж. Сорос. – Київ : Основи, 1999. – 259с. – ISBN 966-500-131-0
737398
  Замікула М. Криза грузинської мрії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 - 15 червня (№ 22)


  "З 31 травня у Грузії тривають масові протести. Тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи від влади справедливості та правосуддя. Дуже скоро громадянський спротив набув політичного забарвлення, - протестувальники наполягають на відставці уряду Георгія ...
737399
  Давиденко Е.М. Криза гуманістичної парадигми сучасного суспільства // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 2 (58). – С. 7-18. – (Серія: Гуманітарні науки). – ISSN 2079-4819
737400
  Кіндрачук Н. Криза демократії глобального світу в умовах пандемії коронавірусу // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 14. – С. 37-38
737401
  Барабаш О.В. Криза демократії і складнощі лібералізму: причини виникнення, механізми та перспективи розвитку // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 2 (41). – С. 103-117. – (Серія: Політологія). – ISSN 2075-7190
737402
  Бороденко А.В. Криза держави за визначенням Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 125-128. – ISBN 978-617-7133-95-6
737403
  Чабан А.А. Криза державного управління та шляхи її подолання // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 48-53
737404
  Шарий В. Криза державного управління: виникнення. наслідки. шляхи запобігання // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.59-64
737405
  Литвиненко О.М. Криза державності як загроза загальнолюдським цінностям // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 82-85. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Протягом ХХ ст. спостерігається процес зміни парадигми міжнародних відносин, який пов"язаний з розвитком наддержавних і субдержавних структур і одночасним зниженням рівня державного суверенітету на їх користь. Його причини мають в основному об"єктивний ...
737406
  Шумило М.М. Криза джерел права соціального забезпечення як причина кодифікації пенсійного законодавства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 281-285. – ISSN 1563-3349
737407
  Петрик О. Криза довіри : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 5 (171). – С. 6-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
737408
  Горбулін В. Криза довіри: у пошуках нового фундаменту стійких альянсів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 березня (№ 10). – С. 1, 3


  "Трохи провокаційний футуролог і адепт технологічної сингулярності Реймонд Курцвейл дуже точно зауважив, що еволюційний процес має тенденцію прискорюватися, а його результати, за складністю та можливістю, - змінюються експоненційно. Те, що ми сьогодні ...
737409
  Рудий Б.А. Криза еволюціонізму / Богдан Рудий. – Київ : Четверта хвиля, 2003. – 116с. – ISBN 966-529-034-7
737410
  Довбенко М.В. Криза економіки - не криза науки : монографія / Михайло Довбенко. – Київ : Академія, 2009. – 301, [3] с. – Бібліогр.: с. 292-301 та у підрядк. прим. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-306-5
737411
  Степанков В.В. Криза елітотворення у козацькій Україні // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 181-194. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
737412
  Жовтянський В.А. Криза енергетична // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 406-407. – ISBN 978-966-02-7305-4
737413
  Гуссерль Е. Криза європейських наук: трансцендентальна феноменологія. Вступ до феноменологічної філософії // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.134-149
737414
  Лапаєв Ю. Криза за розкладом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 38 (670), 18-24.09.2020. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561


  Які ризики несе ймовірний аншлюс Білорусі Росією.
737415
  Яворська Є.Ф. Криза західної культури як занепад просвітницької місії європейської інтелігенції // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 80-86. – ISBN 978-966-171-498-3
737416
  Ткач А.О. Криза зовнішньої політики урядів Дж. Буша та Б. Обами в країнах Латинської Америки // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 63-66


  В статті розглядаються особливості зовнішньої політики США щодо країн Латинської Америки; проаналізовано концептуальне забезпечення зовнішньої політики США, здійснено порівняльний аналіз зовнішньої політики щодо Латинської Америки, подано докладний ...
737417
  Ткач А.О. Криза зовнішньої політики урядів Дж. Буша та Б. Обами у країнах Латинської Америки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 31-34. – (Політологія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості зовнішньої політики США щодо країн Латинської Америки; проаналізовано концептуальне забезпечення зовнішньої політики США, здійснено порівняльний аналіз зовнішньої політики щодо Латинської Америки, подано докладний аналіз впливу ...
737418
   Криза і видавничі перспективи // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 7. – С. 28-33
737419
  Гудзяк Б. Криза і реформа : Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії / Б. Гудзяк; Ін-тут Історії Церкви. Львів.Богослов.Акад.;Пер. з англ. М.Габлевич; Під.ред.О.Турія. – Львів, 2000. – 430c. – ISBN 966-7034-17-8
737420
  Гальчинський А. Криза і цикли світового розвитку / Анатолій Гальчинський. – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – 392 с. – ISBN 978-966-187-045-0
737421
  Сисак М.М. Криза ідей світського гуманізму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 66-68
737422
  Зварич О.Р. Криза ідентичності у творчості Юрія Косача (на матеріалі повістей "Рубікон Хмельницького", "Еней та життя інших") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 88-92. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
737423
  Вірченко А.А. Криза ідеології економічного лібералізму в контексті глобальних фінансово-економічних потрясінь 2008-2010 рр. // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 88-89
737424
  Андрієвський Т.Г. Криза інституту демократії в умовах гібридної війни: електоральний ракурс // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 4-15. – ISSN 2411-7587
737425
  Бовсунівська Т.В. Криза класичних понять у XXI ст.: мімесис // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 49-54


  Поняття мімесису зазнало значних трансформацій від античності до ХХІ ст. У сучасній теорії мистецтва воно має суперечливі визначення і часто заперечується теоретиками. У статті описані постулати декількох із них: Вейдле, Беньямін, Краусс, Манн, ...
737426
  Бовсунівська Т. Криза класичної поетики наприкінці XX - початку XXI століть та можливості ії подолання // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 3 (188). – С. 193-199. – ISSN 2522-493Х
737427
  Оніщук М. Криза Конституційного Суду України: причини та наслідки // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-37.
737428
  Барчій І.М. Криза контркультури в США в другій половині XX століття / І.М. Барчій, О.І. Шафраньош // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 7 (111), липень. – С. 77-82. – ISSN 2077-1800
737429
  Сміт Ден Криза контролю над ядерною зброєю // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 4-9. – ISBN 978-0-19-883999-6
737430
  Онікієнко С.В. Криза концепції пруденційного регулювання банківської діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 23-28


  Розглядаються теоретичні і практичні аспекти регулювання банківської діяльності в контексті положень, запропонованих Базельським комітетом. Проаналізовано можливі пояснення невдач пруденційного регулювання, що пропонуються Базель ІІ.
737431
  Перга Т. Криза кризою, а екологія - пріоритет // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 5. – С. 46-49
737432
  Чорнолуцька Тетяна Криза крокує світом // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 44-45. – ISSN 0130-5212
737433
   Криза культури : Матеріали парламентських слухань і ВРУ 5 листопада 2003 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 104 с. – ISBN 966-611-326-0
737434
  Карпова С. Криза культури чи культура кризи? // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 604-616. – ISBN 978-966-423-392-4
737435
  Жилюк Т.А. Криза ліквідності банківської системи України та заходи щодо її подолання // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 422-423. – ISBN 978-966-188-219-4
737436
  Безнощенко М.В. Криза ліквідності як наслідок кризи довіри в банківській системі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 29-34. – Бібліогр.: 10 назв.


  The article analyzes the roots of liquidity crisis in banking systems of the developed countries and peculiaritises of the liquidity crisis in Ukraine in 2007-2009. The author shows the nature of liquidity risks in banking system and analyzes the ...
737437
  Чолій С. Криза лояльності та формування національної армії в контексті трьох російсько-українських воєн // Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаціного потенціалу України : "НДР 2043" КПІ ім. Ігоря Сікорського / А. Мельниченко, Ю. Перга, С. Чолій, Ш. Лохна, О. та ін. Головко. – Херсон : Гельветика, 2020. – С. 27-46. – ISBN 978-966-992-170-3
737438
  Моісєєнков М. Криза маскулінності в сучасному українському суспільстві // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 321-323
737439
  Рябчук С.М. Криза маскулінності в україхнській експериментальній прозі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 20-26. – (Гуманітарні науки ; № 1/2). – ISSN 1813-341Х


  Статья затрагивает вопрос "авангардности" четырех єкспериментальных романов, написаных между 1928-1932 гг. украинскими писателями Д. Бузьком, М. Йогансеном, Л. Скрипником и Г. Шкурупием
737440
  Ороховська Л.А. Криза медіакультури інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості розвитку медіакультури інформаційної доби та основні виміри її кризи: дегуманізація культури, перетворення мас-медіа на засіб маніпулювання свідомістю, розміщення в ЗМІ недостовірної інформації, комерціалізація ...
737441
  Юськів Б. Криза міграційної системи Європейського Союзу: достатні умови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 48-54. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито проблеми біженців із країн Близького Сходу до Європи, яка актуалізувалась і становить реальний виклик як Шенгенській системі, так і ЄС загалом. Доведено, що така ситуація з біженцями містить ознаки кризи міграційної системи ЄС і ...
737442
  Пасько М.В. Криза міжнародної заборгованості та сучасна система регулювання зовнішнього боргу через міжнародні економічні організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 143-150. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу дослідити кризу міжнародної заборгованості та практику регулювання зовнішнього боргу країн через міжнародні економічні організації. Розглянуто історію виникнення кризи та поступову зміну ролей МВФ та МБРР у врегулюванні ситуації. ...
737443
  Гон Максим Криза міжнаціональних взаємин часів Другої світової війни: витоки трагедії // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 39-43. – Бібліогр. в кінці ст.
737444
  Філіпенко Л.В. Криза моральних цінностей в результаті глобалізації культурного простору // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2019. – Vol. 2, iss. 2. – C. 132-141. – ISSN 2618-1274
737445
  Дорошенко І. Криза на ринках фінансового капіталу // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 10 (575). – С. 41-53. – ISSN 0131-775Х
737446
  Кильчинська Ю. Криза на ринку електроенергії: як із неї вийти? / Ю. Кильчинська, О. Городнюк // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 липня (№ 14). – С. 6-7
737447
  Остапчук Я. Криза на ринку МБК другої половини 1990-х років: причини та наслідки // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 79-82. – Бібліогр.: 6 назв
737448
  Гой В.А. Криза на терені колишньої Югославії та міжнародне співтовариство / В.А. Гой, А.Г. Степанова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-7. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Наведено реакцію світу на конфлікти в колишній Югославії в 1991-1995 рр. Проаналізовано різні підходи світового співтовариства до війни та терені колишньої Югославії. Головний висновок полягає в тому, що, на жаль, світовому співтовариству не вдалося ...
737449
  Ленін В.І. Криза наблизилась / В.І. Ленін. – Харків. – 23с.
737450
  Виговський Л.А. Криза навколишнього середовища як чинник екологізації релігійного феномена / Л.А. Виговський, Т.В. Виговський // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 62-63. – ISSN 2521-6570
737451
  Яворська Г.М. Криза навколо Конституції ЄС та євроінтеграційні перспективи України ( про необхідність застосування багатоваріантних сценаріїв у політичній практиці) // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 51-56
737452
  Яворська Г.М. Криза навколо Конституції ЄС та євроінтеграційні перспективи України (про необхідність застосування багатоваріантних сценаріїв у політичній практиі) // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 51-56
737453
  Менон Р. Криза насувається / Р. Менон, О. Мотиль // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 2-3


  Політика адміністрації Віктора Януковича.
737454
  Міхньов Р.М. Криза НАТО / Р.М. Міхньов. – Київ, 1966. – 48с.
737455
  Метеленко Н.Г. Криза національної банківської системи: причини, тенденції та шляхи подолання / Н.Г. Метеленко, М.В. Хацер // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 69-73. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (91/92 )). – ISSN 1814-1161
737456
  Кузьменко Ю. Криза національної ідентичності в Японії першої третини ХХ ст. (на матеріалі романів Танідзакі Джюн"ічіро "Любов бовдура" і "Сипучий пісок") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 58. – С. 163-168


  Вестернізаційні, модернізаційні й урбанізаційні процеси в Японії кінця ХІХ - початку ХХ ст. справили значний вплив на становлення сучасного японського суспільства. Проте вони мали й негативні наслідки - тогочасні японці опинилися на роздоріжжі між ...
737457
  Черцова О.В. Криза неоліберальної моделі демократії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 248-257


  У статті висвітлено причини кризи неоліберальної моделі демократії. Доведено, що криза неоліберальної моделі демократії є важливою частиною криз глобальної системи, що триває з часу розпаду біполярної системи. Відмічено, що після ослаблення США ...
737458
  Циганов С.А. Криза неплатежів в економіці Україні: причини та шляхи подолання / С.А. Циганов, Н.В. Циганова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-26. – (Економіка ; вип. 44)


  Подана стаття присвячена надзвичайно актуальній проблемі подолання кризи неплатежів в економіці України. Платіжно-розрахункова криза як елемент загальної кризи, пов"язаної з ринковими перетвореннями, відрізняється від інших її видів тим, що вона є ...
737459
  Самсонова М. Криза ООН: системне чи тимчасове явище? // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 198-199
737460
  Горєлов М.Є. Криза організацій українського буржуазного націоналізму на сучасному етапі / М.Є. Горєлов. – К, 1985. – 133с.
737461
  Супрун А.Г. Криза освіти в контексті педагогічно-антропологічних проблем // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 208-210
737462
  Косова Б. Криза освіти і завдання університетів та суспільних наук // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 3 (46). – С. 16-23. – ISSN 2078-1016


  Звернено увагу на можливості і роль університету й соціальних наук в епоху кризи освіти.
737463
  Подоляк Л.Г. Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у XXI столітті / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 8-19. – ISBN 978-966-8019-00-8
737464
  Зуєв В. Криза освіти: український контекст / В. Зуєв, В. Зуєва // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 7-13. – ISSN 2078-1016
737465
  Яговкін А.С. Криза Османської імперії завершальних років правління Сулеймана Кануні // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 346-354. – ISBN 978-617-689-216-8
737466
  Цвіліховський В. Криза очима Ремарка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 20 червня (№ 12). – С. 18, 19


  Криза. Наскільки співмірна світова економічна криза з українською? Що таке криза очима європейського письменника Е.М. Ремарка? Про це йдеться в дослідженні Віктора Цвіліховського "Криза очима Ремарка".
737467
  Шаров О.М. Криза парадигми світової економічної системи (грошово-валютні аспекти) // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 49-52. – ISSN 1728-6220
737468
  Рассамакін М. Криза Партії демократичного соціалізму Німеччини після успіху 1998 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-45. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Спираючись на німецькомовні документи і матеріали, автор висвітлює наслідки успіху Партії демократичного соціалізму у виборах різних рівнів 1998 року, які призвели до внутрішньопартійної кризи. Based on the documents and materials in German language, ...
737469
  Ставнюк Віктор Володимирович Криза патріархального укладу в Аттиці та пошуки шляхів її подолання. "Кілонова смута". З циклу "Антична цивілізація" : стаття сьома // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-53
737470
   Криза підвищила активність російських шпигунів у Німечині // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 2-3
737471
  Штангрет А.М. Криза підприємства: позитивні і негативні аспекти / А.М. Штангрет, В.І. Воробйов // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2009. – Вип. 2 (16). – С. 157-163. – ISSN 1998-6912
737472
  Петраускас О.О. Криза політики врегулювання міжнародних конфліктів ООН у контексті війни в Іраку // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 160-169
737473
  Лібанова Е.М. Криза політики доходів в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 8 (657). – С. 62-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
737474
  Грубов В.М. Криза політики мультикультуралізму в європейському суспільному просторі / В.М. Грубов, Ю.І. Кулагін // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 98-115


  Досліджується феномен політики мультикультуризму, механізми та проблеми її реалізації провідними країнами Європи на національному рівні. Ключові слова: політика, мультикультуралізм, еміграція неінформаційна культура, національні інтереси, ...
737475
  Павленко Р. Криза пострадянського парламентаризму? Напрями подальшої конституційної реформи в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 3. – С. 28-40.
737476
  Забігайло К.С. Криза правових основ зовнішньої політики імперіалізму / К.С. Забігайло. – К., 1981. – 48 с.
737477
  Малишев Б.В. Криза правової ідеології і державна влада України // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 20-23. – ISBN 978-966-7166-36-6
737478
  Бесараб Микола Криза представницьких органів влади та самоврядування як чинник нестабільності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 3-5


  Упродовж останніх років в Україні дедалі більше поглиблюється криза державної влади та місцевого самоврядування. Першим драматичним кроком став невдалий політичний експеримент довільного запровадження в 2003 році виборів частково за пропорційною ...
737479
  Шевченко В. Криза професійного становлення студента-психолога / В. Шевченко, С. Макушева // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 207-211. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
737480
  Латиш Ю. Криза радянської моделі соціалізму наприкінці 1970-х - на початку 1980-х рр. І причини перебудови: історіографія // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 116-122. – (Історія ; вип. 2 (44)). – ISSN 2414-9012
737481
  Бакаєв М.Ю. Криза раціональності і проблема ідеології / М.Ю. Бакаєв, В.Я. Пугач // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 75-77
737482
  Бєлєнцов В.М. Криза регіонів України: соціально-економічний і політичний аспект // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 7-11. – ISSN 1729-7206
737483
  Васьківський Ю. Криза реклами в медіах: соціокультурні наслідки / Ю. Васьківський, І. Тихолаз // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 294-298
737484
  Коростельова Л.А. Криза реплікації. Сучасний стан розвитку кримінологічних досліджень // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 1 (97). – С. 50-58. – ISSN 2524-0323
737485
  Козловський І.А. Криза реставраційного руху у США у другій половині XIX століття // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 3 (55). – С. 70-78. – ISSN 1728-3671
737486
  Пищуліна О.М. Криза розподільчої пенсійної системи в Україні та напрями диверсифікації "пенсійного портфеля" : аналітична доповідь / Пищуліна О.М., Коваль О.П., Авчухова А.М. ; [за ред. Я.А. Жаліла] ; Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 104 с. – ISBN 978-966-554-110-3
737487
  Козловська Л.Г. Криза світового капіталізма / Л.Г. Козловська. – Київ, 1970. – 158с.
737488
  Загородній В.И. Криза світового капіталізму / В.И. Загородній. – Київ, 1965. – 113с.
737489
  Сорос Д. Криза світового капіталізму. Відкрите суспільство в небезпеці // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 211-213. – ISBN 978-966-668-480-9
737490
  Пашков В.О. Криза системи вищої освіти у сучасній Україні у контексті викликів національній безпеці // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Богомолов О.В. ; редкол.: Веселовський А.І., Года С., Донай Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 80-93. – ISSN 2616-9460
737491
  Цибулько Л.Г. Криза сім"ї й сімейних стосунків як фактор соціального сирітства // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 69-74. – ISSN 1817-3764


  Стаття присвячена теоретичному обгрунтуванню негативного впливу кризи сім"ї та сімейних стосунків на виникнення й посилення такого негативного явища, як соціальне сирітство.
737492
  Кац Е.Я. Криза сім"ї: аспект політичної соціалізації // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 136-145
737493
  Бойченко М.І. Криза соціальна / М. Бойченко, О. Чорний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 215-216. – ISBN 966-642-073-2
737494
  Харченко О.С. Криза соціальної держави: причини та шляхи подолання : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Харченко Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 224 арк. – Бібліогр.: арк. 182-224
737495
  Харченко О.С. Криза соціальної держави: причини та шляхи подолання : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Харченко Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
737496
  Галушко К.Ю. Криза соціальної теорії англосаксонського консерватизму в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-13. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано саморефлексію англосаксонського консерватизму, оцінено стан його соціальної теорії в умовах неготовності до виклику глобалізації. Охарактеризовано відхід від концепції індивідуалізму на користь комунітаризму - захисту спільноти замість ...
737497
  Денисенко І.Д. Криза соціології: визначення, ознаки, причини виникнення
737498
  Денисенко І.Д. Криза соціології: визначення, ознаки, причини виникнення // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 298-305. – (Сер. "Філософія, філософія права, політологія, соціологія" ; № 2 (12)). – ISSN 2075-7190
737499
  Денисенко І.Д. Криза соціології:визначення, ознаки, причини виникнення / І.Д. Денисенко,
737500
  Бутук О. Криза спекулятивно-олігархічного капіталізму // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 6 (90). – С. 10-16. – ISSN 1605-2005
737501
  Іщенко Н. Криза суспільного мовлення в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 жовтня (№ 183/184). – С. 25, 29
737502
  Хуткий Д.О. Криза суспільства чи криза світової системи суспільств? // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 217-224. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
737503
  Верніков М.М. Криза сучасного ідеализму. / М.М. Верніков. – Київ, 1975. – 46с.
737504
  Головко Т. Криза сучасного світу знову: що найактуальнішого у працях французького філософа Рене Генона // Україна молода. – Київ, 2022. – 5 жовтня (№ 30). – С. 10


  Розробляючи світоглядні питання, філософи в усі часи по-різному розуміли, оцінювали й пояснювали навколишній світ та його проблеми. В цьому неважко переконатися, знайомлячись із творами відомого і водночас суперечливого французького філософа, ...
737505
   Криза сучасної буржуазної науки та марксизм : Збірник. – Харків : Держвидав України, 1929. – 72 с.
737506
  Гончаренко М.В. Криза сучасної буржуазної філософії / М.В. Гончаренко. – Київ, 1969. – 53с.
737507
  Антузінська К.Ю. Криза сучасної держави в поглядах Є. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 196-199. – ISBN 978-617-7133-95-6
737508
  Цвібель А.О. Криза сучасної моралі як проблема взаємодії "людина-культура-ідеологія" // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 208-209
737509
  Ларіна О. Криза сучасної науки: знайти вихід // Світ. – Київ, 2020. – Березень (№ 11/12). – С. 3


  Відбулися XVII Академічні читання пам"яті професора Віталія Стріхи. Академік АН вищої школи України А.С. Філіпенко (КНУ імені Тараса Шевченка) виступив с доповідю "Цифрова економіка: штрихи до портрету". З доповідями на конференції виступили ...
737510
   Криза сучасної системи міжнародної безпеки: причини та наслідки (за матеріалами наукової конференції) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – С. 6-9. – (Політичні науки)


  Про кризу сучасної системи міжнародної безпеки, її причини та наслідки говорили експерти вітчизняних і зарубіжних аналітичних установ, науковці та публіцисти, політики й дипломати під час міжнародної конференції, яку організував Центр дослідження Росії ...
737511
  Ігошкін Г.С. Криза сучасної соціал-демократії / Г.С. Ігошкін. – Київ, 1970. – 48с.
737512
  Ковбасюк С. Криза та "Компроміс": нідерландська політична еліта та Габсбурги в другій половині XVI ст. (1555 - 1568) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 482-485. – ISBN 978-966-171-893-6
737513
  Гаврилюк О.В. Криза та ефективність: нова парадигма // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 13-19


  Розглянуто новий взаємозв"язок між ефективністю виробництва та конкурентоспроможністю економіки в умовах кризи. Аргументовано можливості та суперечності застосування таких інструментів, як валютний курс і протекціонізм для пом"якшення наслідків ...
737514
  Кривовов"язюк І.В. Криза та інноваційна діяльність промислових підприємств України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 218-223 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
737515
  Семенченко А.І. Криза та комплесний механізм антикризового стратегічного управління у сфері забезпечення національної безпеки / А.І. Семенченко, В.К. Горовенко // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-6.
737516
  Бунецький Л.Л. Криза та політичний транзит України: інституційний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 192-197. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються деякі проблеми трансформації політичних інститутів держав транзитивного типу, характер та резерви їх подальшого розвитку. Здійснюється аналіз особливостей реформаційних процесів інституційної системи політичних відносин та влади ...
737517
  Кравченко І. Криза та регулювання фінансової системи: уроки і перспективи / І. Кравченко, Г. Багратян // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 19-23
737518
  Кравченко І. Криза та регулювання фінансової системи: уроки і перспективи : макроекономіка / І. Кравченко, Г. Багратян // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 19-28. – Бібліогр.: 9 назв
737519
  Живачівський А. Криза тімарної системи в Османській імперії XVI-XVII ст.: причини та наслідки / А. Живачівський, О. Жерноклеєв // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 55-61. – (Історія ; Вип. 17)


  Аналізуються причини та передумови, які призвели до занепаду військово-ленної системи в Османській державі. Тімарна система давала можливість утримувати численну армію при скромних фінансових видатках і нерозвиненій фіскальній організації. Ця система ...
737520
  Толстов С. Криза традиційного політичного істеблішменту в США та феномен Дональда Трампа / С. Толстов, А. Годлюк // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 17-34. – ISSN 2521-1706
737521
  Мних О.Б. Криза транспортного машинобудування в Україні і маркетинговий підхід до формування ринкової вартості машинобудівних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С. 77-86. – ISSN 1993-6788
737522
  Макогон Ю.В. Криза у світовій економіці: стратегічні пріоритети металургії України / Ю.В. Макогон, М.Г. Шпундра // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 86-95
737523
  Єщенко П. Криза української економіки і як з неї вийти // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 33-50. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141


  Згадуються українські вчені-економісти М. Бунге, О. Миклашевський, М. Туган-Барановський.
737524
  Тропін З.В. Криза універсалізму в діяльності мирних засобів вирішення міжнародних спорів та їх регіоналізація // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 351-355
737525
  Бикова Т. Криза уряду Сулеймана Сулькевича // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 10 січня (№ 1)
737526
  Бикова Т. Криза уряду Сулеймана Сулькевича // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 24 січня (№ 2)
737527
  Синиця А. Криза формалістського підходу до мови в аналітичній філософії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 201-210. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті проведено системно-критичний аналіз формалістського підходу до мови, який розвивали в ранній аналітичній філософії Г. Фреге, Дж. Е. Мур, Б. Рассел, Л. Вітґенштайн, Р. Карнап, А. Тарський. У межах цього підходу виокремлено епістемологічний, ...
737528
  Лясота А.Є. Криза цивілізаційної ідентичності сучасного українського суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 319-323. – ISSN 2076-1554
737529
  Корнівська В. Криза цінностей - криза професіоналізму - криза довіри // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 68-72. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
737530
  Олексин І.Я. Криза цінностей сучасної цивілізації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (57). – C. 84-90


  В статті проводиться аналіз кризової ситуації, що склалась в техногенній цивілізації в цілому. Автор стверджує, що саме криза цінностей сучасної цивілізації лежить в основі загальнокультурних, загальноцив ілізаційних кризових процесів.
737531
  Вилегжаніна Т. Криза читання як одна із проблем українських реалій // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (87). – С. 4-7
737532
  Вилегжаніна Т. Криза читання як сучасна проблема світового рівня // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 4 (54). – С. 4-6
737533
  Тараненко О. Криза як міфологічний символ в сучасній українській журналістиці // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 6. – С. 26-27
737534
  Дудар О.М. Криза як об"єкт управління в антикризовому менеджменті // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 55-59.
737535
  Кисельов Сергій Криза як поштовх до реформ : [інтерв"ю з експертом Школи політичної аналітики при Національному університеті "Києво-Могилянська Академія" С. Кисельовим] / Кисельов Сергій, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 22-23. – ISSN 0130-5212
737536
  Джерелюк Ю.О. Криза як фактор порушення стійкості в економічних системах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 15-21. – ISSN 2222-4459
737537
  Бодик О. Криза як фактор поступу в українському театрі і драматургії кінця ХІХ ХІХ-- - початку ХХ століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С.42--51. – ISBN 966-8110-14-5
737538
  Петров А.М. Криза як чинник політичної модернізації України : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Петров Антон Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 201 арк. – Бібліогр.: арк. 5-7, 181-201
737539
  Петров А.М. Криза як чинник політичної модернізації України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Петров Антон Михайлович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
737540
  Старіков Н. Криза. Як це робиться : [криза не випадковість - це зброя] / Ніколай Старіков. – Київ : Саммит-книга, 2010. – 307, [1] с. : табл. – На обкл. також: Криза не випадковість - це зброя. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7889-37-1
737541
   Кризата на антисъветизма. – София : Издателство "Наука и изкуство", 1977. – 274 с.
737542
  Таран М.А. Кризи 1995-96 рр. у Тайванській протоці: ключові стимули та моделі поведінки трьох сторін // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 88-93. – ISSN 1608-0599
737543
  Гринь В.П. Кризи в бухгалтерському обліку: стратегічний аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – C. 261-267. – ISSN 2222-4459
737544
  Тюріна Н.М. Кризи в економіці України: причини, наслідк, шляхи подолання / Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацка, Т.В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 12-21. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
737545
   Кризи життєвого простору особистості, сім"ї та соціальних інституцій : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (з міжнар. участю), 15-17 лют. 2013 р. / [Атаманчук Н.М. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка [та ін.]. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2013. – 250, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 248-250. – Бібліогр. наприкінці ст.
737546
  Зеленько Г. Кризи політичного розвитку в Україні: причини та зміст // Політичні дослідження : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 33-61
737547
  Лавриненко Г.А. Кризи політичної модернізації та пошук альтернативних варіантів розвитку держав // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 94-99. – ISSN 2077-1800
737548
  Буряк О.П. Кризи регіональних і національних банків США та перспективи посткризового розвитку США // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 298-305. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
737549
  Тюріна Н.М. Кризи у розвитку соціально-економічних систем та причини їх виникнення / Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацка, Т.В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – C. 198-203. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
737550
  Верменич Я.В. Кризи українських регіональних самоідентифікацій: рефлексії та рецепції в координатах 1917-2017 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 104-128. – ISSN 0130-5247
737551
  Савельєв Є. Кризи як природний стан економіки і управління ними // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 17-22. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
737552
  Алексашенко С. Кризис-2008: пора ставить диагноз // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 25-37. – ISSN 0042-8736
737553
  Алексашенко С. Кризис-2008: пора ставить диагноз // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 25-37. – ISSN 0042-8736
737554
  Переяслов Н. Кризис - категория управляемая // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2010. – № 4. – С. 8-11. – ISSN 0868-488Х


  О взаимосвязи состояния финансовой системы страны и текущего литературного процесса
737555
  Киш Г. Кризис / Г. Киш. – Москва, 1934. – 44с.
737556
  Иванов А. Кризис : проза: повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 5. – С. 6-59. – ISSN 0321-1878
737557
  Баграмян Н.С. Кризис "верхов" в период подготовки реформы 1861 года (по проектам и запискам помещиков) : Автореф... канд.ист.наук: / Баграмян Н.С.; Моск. гос. пед ин-т им В.И.Ленина. – М, 1964. – 19л.
737558
  Лазарев В.С. Кризис "деятельного подхода" в психологии и возможные пути его преодоления // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – С.33-47. – ISSN 0042-8744
737559
  Тартаковский Б.Г. Кризис "старых" буржуазных партий Германии накануне прихода фашизма к власти : Автореф... канд. ист.наук: / Тартаковский Б.Г.; Моск. орд. Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
737560
  Лапыренок Р.В. Кризис 129 г. до н. э. и судьба аграрной реформы Тиберия Гракха / Р.В. Лапыренок, А.М. Сморчков // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2014. – № 3 (290), июль - август- сентябрь. – С. 47-58. – ISSN 0321-0391
737561
  Кутаев О.Ю. Кризис 1929 г. и германский национал-социализм // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 92-108. – ISSN 0042-8779
737562
  Холодков В.Г. Кризис 1990-х годов как форма становления новой экономической системы в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 152-168. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
737563
  Ахрам А.И. Кризис авторитаризма и перспективы краха государственности в странах Арабского Востока // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 4-24. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076
737564
   Кризис аграрной отрасли. Пути к ее возрождению и развитию : Материалы междун. науч.-практ. конференции 8 июля 2000 года. – Київ, 2000. – 184с. – ISBN 966-611-060-1
737565
  Симонова М.С. Кризис аграрной политики царизма на кануне первой российской революции / М.С. Симонова. – Москва, 1987. – 252с.
737566
  Гурко Л. Кризис американского духа / Л. Гурко. – М., 1958. – 309с.
737567
  Кирьянова О.Г. Кризис американской семьи / О.Г. Кирьянова. – М., 1984. – 224с.
737568
  Кирьянова О.Г. Кризис американской семьи / О.Г. Кирьянова. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 238с.
737569
  Кирьянова О.Г. Кризис американской семьи. / О.Г. Кирьянова. – Минск, 1986. – 215с.
737570
   Кризис антимарксистских концепций социализма а современном этапе соревнования двух систем. – К., 1979. – 280с.
737571
   Кризис антимарксистских концепций социализма а современном этапе соревнования двух систем. – К.
2. – 1979. – 307с.
737572
   Кризис антимарксистских концепций социализма а современном этапе соревнования двух систем. – К.
3. – 1979. – 124с.
737573
   Кризис антисоветизма. – М., 1978. – 270с.
737574
  Штаерман Е.М. Кризис античной культуры / Е.М. Штаерман. – М., 1975. – 183с.
737575
  Лифшиц М. Кризис безобразия / М. Лифшиц, Л. Рейнгардт. – Москва, 1968. – 202с.
737576
  НазарчукМ.И и др. Кризис биржевой фондовой торговли и формирование стратегии развития фондовых бирж Украины // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.164-169
737577
  Брейди Роберт Кризис Британии / Брейди Роберт. – М., 1952. – 428с.
737578
  Зигфрид А. Кризис Британии XX века / А. Зигфрид. – М.-Л, 1931. – 175с.
737579
  Датт Палм Кризис Британии и Британской империи. / Датт Палм. – М., 1954. – 587с.
737580
  Датт Палм Кризис Британии и Британской империи. / Датт Палм. – М., 1959. – 739с.
737581
  Кандуба Т.Ю. Кризис Британии: состояние экономики в 40-е - 70-е гг. ХХ в. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 65-68. – ISSN 1728-3671
737582
  Чернецкий С.А. Кризис британского империализма и Лейбористская партия Великобритании (1870-е - середина 1980-х годов) / С.А. Чернецкий ; отв. ред. Г.Г. Дилигенский ; АН СССР, Ин-т междунар. рабочего движения. – Москва : Наука, 1988. – 188, [2] с.
737583
  Датт Палм Кризис Британской империи / Датт Палм. – Москва, 1950. – 232с.
737584
  Веселкин Е.А. Кризис британской социальной антропологии / Е.А. Веселкин. – Москва : Наука, 1977. – 171с.
737585
  Замошкин Ю.А. Кризис буржуазного индивидуализма и личность / Ю.А. Замошкин. – М., 1966. – 328с.
737586
  Замошкин Ю.А. Кризис буржуазного индивидуализма и личность / Ю.А. Замошкин. – М., 1967. – 62с.
737587
  Виноградов В.Н. Кризис буржуазного либерализма в Веймарской республике в 1928-1933 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Виноградов В.Н.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1981. – 26л.
737588
  Гарибджанян Б.Г. Кризис буржуазного общества и футурология в США / Б.Г. Гарибджанян. – Ереван, 1980. – 142с.
737589
  Гарибджанян Баграт Геворкович Кризис буржуазного общества и футурология в США. (Критика "оптимистического" направления) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гарибджанян Баграт Геворкович; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 22л.
737590
  Баскин М.П. Кризис буржуазного сознания. Индивидуализм и его крах / М.П. Баскин. – Москва : Акад. наук СССР, 1962. – 304 с.
737591
  Можнягун С.Е. Кризис буржуазной "массовой культуры" / С.Е. Можнягун. – К., 1981. – 151с.
737592
  Митин М.Б. Кризис буржуазной демократии. / М.Б. Митин. – Москва, 1948. – 24с.
737593
  Колдаев В.М. Кризис буржуазной демократии. / В.М. Колдаев. – М., 1973. – 51с.
737594
  Зивс С.Л. Кризис буржуазной законности в современных империалистических государствах / С.Л. Зивс; Отв. ред. М.П.Карева. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 296 с.
737595
  Попов С.И. Кризис буржуазной идеологии как духовное выражение общего кризиса капитализма / С.И. Попов. – Москва, 1975. – 68 с.
737596
  Боголюбова Е.В. Кризис буржуазной культуры и "неогуманизм" : (на материалах западногерм. "философии культуры") / Е.В. Боголюбова. – Москва : Знание, 1969. – 49 с. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде философ. знаний)
737597
   Кризис буржуазной культуры и музыка. – М.
Вып. 4. – 1983. – 235с.
737598
   Кризис буржуазной культуры и музыка. – Л.
Вып. 5. – 1983. – 216с.
737599
   Кризис буржуазной культуры и музыка.. – М., 1972. – 288с.
737600
   Кризис буржуазной культуры и музыка.. – М.
2. – 1973. – 245с.
737601
   Кризис буржуазной культуры и музыка.. – М.
3. – 1976. – 208с.
737602
  Афанасьев В.С. Кризис буржуазной политической экономии / В.С. Афанасьев. – Москва, 1963. – 62с.
737603
  Кон Ф.Я. Кризис буржуазной Польши / Ф.Я. Кон. – М, 1923. – 70с.
737604
   Кризис буржуазной социальной мысли. – М., 1980. – 220с.
737605
  Решетник Михаил Дмитриевич Кризис буржуазной философии антропологии (критический анализ концепций М.Шелера, Э.Кассирера и др.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Решетник Михаил Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 22л.
737606
  Решетник Михаил Дмитриевич Кризис буржуазной философской антропологии : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Решетник Михаил Дмитриевич; КГУ. – К, 1983. – 204л. – Бібліогр.:л.190-204
737607
   Кризис буржуазной цивилизации и поиски "нового стиля жизни" : реферативный сборник. – Москва
Вып. 4. – 1985. – 212 с. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
737608
   Кризис буржуазных концепций "массового общества" : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1979. – 182 с. – Библиогр. в начале и в конце ст., а также в подстроч. примеч. – (Серия "Социология за рубежом" / редкол.: И.С. Андреева [и др.])
737609
  Шемятенков В.Г. Кризис буржуазных теорий прибыли. / В.Г. Шемятенков. – М., 1977. – 64с.
737610
  Коллонтай В.М. Кризис буржуазных теорий развития освободившихся стран / В.М. Коллонтай. – Москва, 1982. – 174с.
737611
  Дубинин С.К. Кризис бюджетно-финансового регулирования экономики капитализма / С.К. Дубинин. – М, 1984. – 99с.
737612
  Мельянцев В. Кризис в арабском мире: экономические и социальные аспекты // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 10. – С. 73-83. – ISSN 0131-2227
737613
  Красильщиков В. Кризис в Восточной Азии: 10 лет спустя // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 7. – С. 35-48. – ISSN 0869-44435
737614
  Квашнин Ю. Кризис в Греции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 4. – С. 70-78. – ISSN 0131-2227
737615
  Прохоренко И.Л. Кризис в еврозоне как вызов испанской модели развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 69-99. – (Международные отношения и мировая политика ; № 3). – ISSN 0201-7385
737616
  Черкасов В. Кризис в Еврозоне: вызовы и ответы / В. Черкасов, С. Шарова // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 9. – С. 12-24. – ISSN 0131-2227
737617
  Буторина О.В. Кризис в зоне евро: ошибки или закономерность? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (50). – С. 82-94. – ISSN 0201-7083
737618
  Тоцкий Н.М. Кризис в науке государственного права / Николай Тоцкий. – Санкт-Петербург : Тип. "Правда", 1914. – 122, [2] с. – Библиогр. в примеч.
737619
  Аль-Дин Сас Имад Кризис в Персидском заливе и эволюция ирано-иракских отношений // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 113-115. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
737620
  Федорова Е. Кризис в России и его распространение на страны СНГ: оценка каналов трансмиссии // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 7. – С. 78-92 : табл., рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0042-8736
737621
  Некипелов А. Кризис в России: логика развития и варианты экономической политики // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 8/9. – С. 5-21. – ISSN 0207-3676
737622
  Рамазанов С.П. Кризис в российской историографии начала ХХ века : В 2 частях / С.П. Рамазанов; МОПО РФ; ВГУ; Волжский гуманитарный ин-т. – Волгоград : Изд.ВГУ. – ISBN 5-85534-233-6
Ч.1 : Постановка и попытка решения проблемы. – 2000. – 144с.
737623
  Рамазанов С.П. Кризис в российской историографии начала ХХ века : В 2 частях / С.П. Рамазанов; МОПО РФ; ВГУ; Волжский гуманитарный ин-т. – Волгоград : Изд.ВГУ. – ISBN 5-85534-296-4
Ч.2 : Методологические искания послеоктябрьской исторической мысли. – 2000. – 164с.
737624
  Гуреев М.С. Кризис в Северной Ирландии в начале 1960-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 167-170. – ISSN 0042-8779
737625
  Коробков В.С. Кризис в Северо-американских соединенных штатах / В.С Коробков. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1930. – 176 с.
737626
  Пылин А. Кризис в странах СНГ на фоне глобального спада: механизмы и факторы распространения // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 10. – С. 62-69. – ISSN 2074-6040


  В статье дается обзор развития региона в докризисный период, исследуется воздействие внешних шоков на национальные экономики, проводится типология стран СНГ по каналам распространения кризиса.
737627
  Липкова Л. Кризис в южной периферии еврозоны - пример Кипра // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 12 (150). – С. 419-428. – ISSN 1993-6788
737628
  Комиссаров В.П. Кризис валютной системы капитализма / В.П. Комиссаров. – М., 1974. – 64с.
737629
  Лопоусов Ю.А. Кризис веры / Ю.А. Лопоусов. – М, 1991. – 319 с.
737630
  Владимиров С.А. Кризис внешней политики империализма / С.А. Владимиров. – Москва, 1965. – 48с.
737631
  Цветков Г.Н. Кризис внешнеполитической теории в США // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 3-11. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 9)
737632
  Андрианова О.В. Кризис гватемальской герильи 1960-х годов: внешние и внутренние факторы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 6. – С. 64-79. – ISSN 0044-748Х
737633
  Космач Г.А. Кризис германского либерализма в годы Веймарской республики: Идеология и политика Нем. демокр. партии в 1918-1929 гг. / Г.А. Космач. – Минск, 1989. – 188с.
737634
  Головачев В.Ц. Кризис глобальной идентичности и духовная деколонизация Тайваня // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1 (630). – С. 38--39. – ISSN 0321-5075
737635
  Глазьев С. Кризис глобальной финансовой системы // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 9 (1604). – С. 5-20. – ISSN 0869-44435
737636
   Кризис государственно-монополистического регулирования в развитых капиталистических странах. – Москва, 1982. – 225с.
737637
   Кризис государственно-монополистического регулирования экономики. – М., 1980. – 136с.
737638
  Гуревичев М.М. Кризис государственного регулирования капиталистической экономики / М.М. Гуревичев. – Киев : Знание, 1985. – 48 с.
737639
  Флоринский М.Ф. Кризис государственного управления в России в годы первой мировой войны / М.Ф. Флоринский. – Ленинград, 1988. – 207с.
737640
  Колычев К.В. Кризис государственной власти в России: история и современность // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 7-11. – ISSN 1812-3805
737641
  Павлова Л.П. Кризис государственных финансов современного капитализма / Л.П. Павлова. – Москва, 1981. – 175с.
737642
  Кормилец А.А. Кризис двухпартийной системы США накануне и в годы гражданской войны. / А.А. Кормилец, С.А. Поршаков. – М., 1987. – 176с.
737643
  Ковлер А.И. Кризис демократии? : Демократия на рубеже ХХІ века / А.И. Ковлер; Ин.-т государства и права РАH. Отв. ред. Б.H.Топорин. – Москва, 1997. – 101 с. – ("Hовое в юридической науке и практике"). – ISBN 5-201-1351-1
737644
   Кризис денежно-кредитной и финансовой системы капитализма. – М., 1977. – 336с.
737645
  Смирнов А.М. Кризис денежной системы Французской революции / Проф. А.М.Смирнов : Право, 1921. – 150, [1] с. – (Экономика ; Вып.2)
737646
  Мирза Л. Кризис доверия суду // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 12. – С. 51-58. – ISSN 0132-0831
737647
  Груша А.И. Кризис доверия? = Crisis of trust? : появление и утверждение правового документа в Великом Княжестве Литовском (конец XIV - первая треть XVI в.) / А.И. Груша. – Москва ; Санкт-Петербург : Центр гуманитарных инициатив, 2019. – 607, [1] с. – Тит. л. и содерж. парал. рус., англ. - Резюме англ. - Сер. осн. в 2015 г. - Указатели: с. 535-590. – Библиогр.: с. 499-529 и в подстроч. примеч. – (MEDIAEVALIA / сост. и гл. ред. А.К. Гладков ; Средневековье как историко-культурный феномен). – ISBN 978-5-98712-845-9
737648
  Шишков Ю. Кризис Еврозоны: выводы для архитекторов ЕврАзЭС // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 6. – С. 13-22. – ISSN 0131-2227
737649
   Кризис европейской интеграции: уроки для постсоветского пространства // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 1. – С. 84-174. – ISSN 0130-9625


  О Международной конференции, состоявшейся в Ялте в октябре 20123 г.
737650
  Комиссарова Л. Кризис жанра // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 20 - 24. – ISSN 0869-4915
737651
  Юхневич М. Кризис жанра. Новые решения // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 9 (277). – С. 9-12. – ISSN 0869-8171


  Образовательный музей: школьный и др.
737652
  Павлова О.Н. Кризис женской идентичности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 4. – С.111-118. – ISSN 0235-1188
737653
  Померанц Г.С. Кризис Запада и ислам // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 1 : Мусульмане в Европе; существуют ли пределы интеграции?. – С. 44-60. – ISSN 0235-5620
737654
  Горелов Н.Е. Кризис зарубженых организаций украинских буржуазных националистов на современном этапе (начало 80-х г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Горелов Н. Е.; Ужгрод.ГУ. – Ужгород, 1985. – 23л.
737655
  Кононов И.Ф. Кризис и война как травматические события в биографиях жителей Донбаса // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 143-156. – ISSN 2073-9591
737656
   Кризис и загнивание капиталистической промышленности. – Москва : Партиздат, 1934. – 239 с.
737657
  Клейнер В.Г. Кризис и коррупция: взаимосвязь и перспективы // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 63-77. – ISSN 0869-0499


  В статье автор анализирует состояние коррупции в России, которое существенно ухудшилось на рубеже 2003-2005 гг. и находится на крайне высоком уровне уже 10 лет. В результате коррупция пронизывает принятие решений в большинстве сфер жизни общества: в ...
737658
  Исмайлов К Я. Кризис и ликвидация монархии в Афганистане : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Исмайлов Я.К.оглы; АН АзССР, Ин-т востоковедения. – Баку, 1985. – 18 с.
737659
  Баканурский Г.Л. Кризис и модернизация иудаизма / Г.Л. Баканурский. – Москва, 1980. – 64с.
737660
  Хамадан А. Кризис и обострение классовой борьбы в японской деревне / А. Хамадан, Г. Смольянинов. – Москва : Партиздат, 1934. – 72 с.
737661
  Бектимирова Н.Н. Кризис и падение монархического режима в Кампучии (1953-1970) / Н.Н. Бектимирова. – Москва : Наука, 1987. – 237, [2] с. – Библиогр.: с. 232-236
737662
  Яковлев П.П. Кризис и политический поворот в Испании // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 4. – С. 25-42. – ISSN 044-748Х
737663
  Селиваненко А.Г. Кризис и распад колониальной системы империализма / А.Г. Селиваненко. – Киев
1. – 1974. – 29с.
737664
  Селиваненко А.Г. Кризис и распад колониальной системы империализма. Особенности экономики империализма развивающихся стран / А.Г. Селиваненко. – Киев, 1975. – 32 с.
737665
  Масленников В.А. Кризис и распад колониальной системы империализма. Учеб. материал / В.А. Масленников. – Москва, 1956. – 36с.
737666
  Белоусов А.А. Кризис и распад колониальной системы империализма.Особенности экономики развивающихся стран / А.А. Белоусов. – Москва : Высшая школа, 1970. – 136 с.
737667
  Егоров Ю.В. Кризис и распад французской системы союзов в Дунайском бассейне. : Автореф... Канд.ист.наук: / Егоров Ю.В.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1960. – 20л.
737668
  Макогон Б.В. Кризис и социальное законодательство в современной России в условиях глобализации / Б.В. Макогон, И.С. Крамской // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 77-79. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
737669
  Яницкий О.Н. Кризис и социология // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С.3-12. – ISSN 0132-1625
737670
  Малинецкий Г. Кризис и судьба российского образования // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10 (988). – С. 28-37. – ISSN 0130-1640
737671
  Гальчинский А.С. Кризис и циклы мирового развития / Анатолий Гальчинский. – Изд. 2-е, доп. – Киев : Адеф-Украина, 2010. – 479, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 462-472. – ISBN 978-966-187-054-2
737672
  Баландин А. Кризис и Япония // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 8. – С. 6-7
737673
  Труфанова Е.О. Кризис идентичности как следствие бытия человека в эпоху постмодерна // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 88-89
737674
  Шабад Б.А. Кризис идеологии антикоммунизма / Б.А. Шабад. – М., 1973. – 222с.
737675
  Голованов Б.Д. Кризис идеологии и маргинализация общественного сознания // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 305-314. – ISSN 2076-7382
737676
  Чернецовский Ю.М. Кризис идеологии и политики современного реформизма / Ю.М. Чернецовский. – Ленинград, 1965. – 40с.
737677
  Яроцкий П.Л. Кризис иеговизма / П.Л. Яроцкий. – К, 1979. – 303с.
737678
  Рябов В.Ф. Кризис или возрождение / В.Ф. Рябов. – Л., 1991. – 141с.
737679
  Покатаева Т. Кризис империалистического колониального господства в Бирме : Автореф... канд. экономич.наук: / Покатаева Т.; АН СССР. Ин-т экономики. – Москва, 1953. – 16 c.
737680
  Замошкин Юрий Александрович Кризис индивидуализма и личность. (Социол. анализ некоторых тенденций в обществ. психологии США) : Автореф... д-ра филос.наук: / Замошкин Юрий Александрович; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1963. – 30л.
737681
  Бердяев Н.А. Кризис искусства / Н.А. Бердяев. – Репринт. изд. – Москва : Интерпринт, 1990. – 47 с. – Вых. дан. ориг.: М.: Изд-во Лемана и Сахарова, 1918. – ISBN 5-7100-0005-1
737682
  Хренов Н.А. Кризис искусства в ХХ веке: искусствоведческая констатация и культурологическая интерпретация // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 31-34. – ISSN 2073-9702


  Автор исследует развитие современного искусства в широком философском, социально-психологическом и историко-культурном контексте
737683
  Хренов Н.А. Кризис искусства в ХХ веке: искусствоведческая констатация и культурологическая интерпретация // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 2. – С. 45-52. – ISSN 2073-9702


  Автор исследует развитие современного искусства в широком философском, социально-психологическом и историко-культурном контексте. Ключевые слова: культурология, культура, литература, история, искусство как социальный институт, гуманитарные науки
737684
  Качанов В.А. Кризис канадского федерализма. (Франко-канад. проблема в канад. федерации) : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Качанов В.А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1970. – 20л.
737685
  Колмаков Г.Е. Кризис капитализма и "интеграция". (Соц.-экон. очерк раннего периода капиталистич. "интеграции" (1947-1962 гг.) и основных черт ее развития в последние годы (1963-1965 гг.) : Автореф... доктора экон.наук: / Колмаков Г.Е.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 69л.
737686
   Кризис капитализма и классовая борьба. – Прага, 1979. – 144с.
737687
  Лукачевский А.Т. Кризис капитализма и международный безбожный фронт / А.Т. Лукачевский. – Москва : Московский рабочий, 1931. – 44 с.
737688
  Дзарасов Р.С. Кризис капитализма и общественный строй новой России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 4 (124). – С. 41-59. – ISSN 0321-2017
737689
  Лапинский П. Кризис капитализма и социал-фашизм. Очерки о "третьем периоде" / П. Лапинский. – Москва ; Ленинград, 1930. – 237 с.
737690
  Декайо М. Кризис капитализма сегодня и завтра / М. Декайо, Ж.Л. Гомбо. – Москва, 1983. – 240 с.
737691
   Кризис капитализма: в поисках выхода. – М., 1980. – 287с.
737692
  Андерс Р.Я. Кризис капиталистического машиностроения и импорт машин в СССР / Р.Я. Андерс. – М.-Л., 1934. – 192с.
737693
  Али А.И. Кризис капиталистического пути развития (на примере стран Ближнего и Среднего Востока) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Али А. И.; Львов. ГУ им. Ивана Франко. – Львов, 1987. – 19 с.
737694
  Ларионов К.А. Кризис капиталистической валютной системы / К.А. Ларионов. – М., 1969. – 56с.
737695
   Кризис капиталистической экономики и идеологическая борьба. – Москва, 1985. – 206с.
737696
  Тонг Д. Кризис кипения и критический тепловой поток. : пер. с англ. / Д. Тонг. – Москва : Атомиздат, 1976. – 100с.
737697
  Ланда Р.Г. Кризис колониального режима в Алжире / Р.Г. Ланда. – М., 1980. – 270с.
737698
   Кризис колониальной системы. – М.-Л., 1949. – 289с.
737699
  Антонов В.В. Кризис конституционной законности в современном империалистическом государстве : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Антонов В.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1955. – 20 с.
737700
  Кирабаев Н.С. Кризис корпоративного университета и возможные пути выхода из него / Н.С. Кирабаев, М.В. Тлостанова // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 10. – С. 35-48. – ISSN 1561-2465
737701
  Евлахов А.А. Кризис КПСС. / А.А. Евлахов. – Москва, 1991. – 64с.
737702
  Фирсова Е.И. Кризис крепостнического хозяйства Белоруссии и крестьянское движение в 40-50-х гг. XIX века : Автореф... канд. ист.наук: / Фирсова Е.И.; Акад. наук Белорус. ССР. Ин-т истории. – М., 1956. – 20л.
737703
  Лысенко М.Г. Кризис крепостного хозяйства и реформа 1861 г. в Могилевской губернии. : Автореф... канд. ист.наук: / Лысенко М.Г.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1955. – 26л.
737704
  Агапова Т.И. Кризис крепостной горной промышленности Сибири (конец XVIII - первая половина XIX в.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Агапова Т.И. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1953. – 19 с.
737705
  Новинская М.И. Кризис культуры и "новые религии" в США // Кризис буржуазной цивилизации и поиски "нового стиля жизни" : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т науч. информации по общественным наукам ; отв. ред. Вольфсон Л.Ф. [и др.]. – Москва, 1985. – Вып. 4. – С. 159-188. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
737706
  Мочульский Н.Ф. Кризис лейбористской партии в 1931 году / Н.Ф. Мочульский. – М, 1956. – 236с.
737707
  Щукин Д.А. Кризис межличностного доверия в моральном дискурсе современной России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 49-53. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
737708
  Кириленко Г.Г. Кризис методологических основ буржуазной "философии науки" / Г.Г. Кириленко. – Москва, 1982. – 120с.
737709
  Неклесса А.И. Кризис мировидения // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 3 (135). – С. 6-29. – ISSN 0321-2017
737710
  Браславский И.М. Кризис мирового капитализма : материалы к лекции / И.М. Браславский ; КНУ, Ин-т повышения квалификации преподавания общественных наук. – Киев : [б. и.], 1969. – 35 с.
737711
  Сорос Дж. Кризис мирового капитализма : Открытое общество в опасности / Дж. Сорос. – Москва : Инфра-М, 1999. – 262с. – ISBN 5-16-000002-Х
737712
  Батуева Т.М. Кризис мирового капитализма и революционное движение рабочего класса / Т.М. Батуева ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1976. – 24 с. – Список лит.: с. 24
737713
  Чередняк П.Г. Кризис мирового капитализма и революционное движение рабочего класса. / П.Г. Чередняк. – М., 1974. – 42с.
737714
  Арзуманян А.А. Кризис мирового капитализма на современном этапе / А.А. Арзуманян ; Акад. наук СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : АН СССР, 1962. – 147 с.
737715
  Михальков Р.П. Кризис мирового капитализма. Учеб. пособие по курсу политической экономии для студентов заоч. фак-та. / Р.П. Михальков. – Куйбышев, 1962. – 72с.
737716
  Абрамишвили Г.Г. Кризис мирового капиталистического хозяйства, 80-е годы / Г.Г. Абрамишвили [и др.] ; под ред. А.Д. Бородаевского и др.] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва : Международные отношения, 1986. – 430, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 416-428
737717
  Бовин А.Е. Кризис мирового социализма / А.Е. Бовин. – Москва : Знание, 1991. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Теория и практика социализма ; 7/1991)
737718
  Султан-Заде Кризис мирового хозяйства и новая военная гроза / Султан-Заде, 1921. – 150с.
737719
  Драбок Кризис мировой финансовой системы: пора спасать капитализм от него самого / Драбок, м. // Досье секретных служб. – Киев, 2001. – № 1. – С.14-17


  Потрясения на финансовых рынках мира.
737720
  Боголюбов Н.М. Кризис мифологического сознания в Индии и в Древней Греции / Н. Боголюбов, свящ. – Нежин : Типо-литогр. насл. В.К. Меленевского, 1912. – 60 с.
737721
  Мамаев А.В. Кризис муниципальных финансов в России в 1917 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 73-83. – ISSN 0042-8779
737722
   Кризис на юге Африки. – М., 1984. – 269с.
737723
  Кальченко Т.В. Кризис национальной государственности в постиндустриальной парадигме развития: экономические причины и последствия // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 47 : Экономические науки. – С. 107-112
737724
  Ачкасов В.А. Кризис национальной идентичности и проблемы безопасности России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 63-67. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
737725
  Мельникова С.В. Кризис национальной идентичности и социальный вопрос в Ирландии начала XX века // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 171-180. – (Гуманитарные науки ; № 1/2). – ISSN 2076-4685
737726
  Добреньков В.И. Кризис нашего времени в контексте теории социокультурной динамики П.А. Сорокина: пророчество о судьбах мира и России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 5-21. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
737727
  Шаповалов В.А. Кризис нашего времени в научном наследии П.А. Сорокина / В.А. Шаповалов, В.В. Василенко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 29-44. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
737728
  Фридлендер П. Кризис неоколониализма / П. Фридлендер, Г. Либшер. – Москва, 1981. – 130с.
737729
  Калашников М. Кризис неразвития // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 8. – С. 10-12.


  Методы, которыми США пытаются спасти свою финансовую систему, приведут к технологическому застою и социальным потрясениям.
737730
  Кумбс Ф.Г. Кризис образования в современном мире / Ф.Г. Кумбс. – М., 1970. – 262с.
737731
  Косова Б. Кризис образования и задача университетов и общественных наук // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 25-30. – ISSN 2078-1016


  У статті дано загальну характеристику кризи освіти і її віявів, розглянуто чотири періоди науково-педагогічного осмислення освіти. Розкрито зміну сенсу освіти і її ролі в суспільстві у контексті зміни цінності освіти й цінностей у сучасній освіті. ...
737732
  Розин В.М. Кризис образования и новый опыт преподавания // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 117-123. – ISSN 0869-3617
737733
  Розин В.М. Кризис образования и новый опыт преподавания // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 11. – С. 31-44. – ISSN 1561-2465


  Анализируется кризис образования и пути его преодоления; освещаются идеалы образованного человека, а также затруднения и колебания в определении целей образования. Рассматриваются новые тенденции в формировании содержания образования (рефлексивность ...
737734
  Розин В.М. Кризис образования и новый опыт преподавания // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 117-123. – ISSN 0869-3617


  Анализируется кризис образования и пути его преодоления. Переходность эпохи ставит педагогику в сложную ситуацию, поскольку становится невозможным понять, кого школа должна формировать, каковы идеалы образованного человека; как следствие, затруднения и ...
737735
  Чередниченко Т.В. Кризис общества - кризис искусства / Т.В. Чередниченко. – М., 1985. – 191с.
737736
  Чередниченко Т.В. Кризис общества - кризис искусства / Т.В. Чередниченко. – 2-е изд. – М., 1987. – 187с.
737737
  Чумакова М.Л. Кризис общественной безопасности // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 1. – С. 4-21. – ISSN 0044-748Х
737738
  Костенко И.П. Кризис отечественного математического образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 7. – С. 41-49. – ISSN 0869-561Х


  Прослежена динамика изменения качества школьного математического образования, начиная с 1920-х гг. Сделаны сравнительные количественные оценки. Определены периоды роста и моменты падения качества знаний. Указаны некоторые факторы, влиявшие на рост и на ...
737739
  Ширков А.В. Кризис открытого регионализма в АТЭС и формирование новой концепции интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе в конце 1990-х гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 57-68. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Принцип відкритого регіоналізму як політична основа організації Азіатсько-Тихоокеанского економічного співробітництва
737740
  Ленин, Н. Кризис партии. – М., 1921. – 16с.
737741
  Розин В.М. Кризис педагогики знания и становлений новой образовательной формации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 66-82. – ISSN 2073-8528
737742
  Сысоев И.Н. Кризис платежных балансов империалистических стран и проблема их балансирования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Сысоев И.Н.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – М., 1972. – 18л.
737743
  Петрова Т.П. Кризис по-португальски // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 43-54. – ISSN 044-748Х
737744
   Кризис политической системы капитализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. – М., 1982. – 233с.
737745
  Эльсберг Ж. Кризис попутчиков и настроения интеллигенции / Ж. Эльсберг. – Ленинград : Прибой, 1930. – 353с.
737746
  Морщакова Т. Кризис правосудия // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 25/26. – С. 98-101.
737747
  Мироненко Ирина Анатольевна Кризис психологии: перманентный и системный или локальный? // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 119-127. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Оценка современного состояния психологической науки как кризисного, распространенная в науковедческой литературе, опирается на анализ кризиса мировой психологии конца XIX - начала XX в. Принято считать, что кризис имеет перманентный и системный ...
737748
  Патлажан Е.И. Кризис рабовладельсческого строя и революционное движение эксплуатируемых масс в восточной части Римоской империи в посредней трети 4 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Патлажан Е.И.; Ростовский гос.ун-т. – Станислав, 1953. – 15л.
737749
  Штаерман Е.М. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи / Е.М. Штаерман. – М., 1957. – 512с.
737750
  Штаерман Е.М. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи. : Автореф... док. ист.наук: / Штаерман Е.М.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1956. – 28л.
737751
  Русакова Т.Ю. Кризис режима? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 26-35. – ISSN 044-748Х
737752
  Кудряшов Г.Е. Кризис религии / Г.Е. Кудряшов. – Чебоксары, 1981. – 112с.
737753
  Никифорова Б.З. Кризис религии в современном капиталистическом мире / Б.З. Никифорова. – Львов, 1986. – 74с.
737754
  Миропольский Валерий Петрович Кризис религии и немарксистские формы атеизма в современном буржуазном обществе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Миропольский Валерий Петрович; АН УССР. Ин-т философии. – Киев, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.23
737755
  Арсенкин В.К. Кризис религиозности и молодежь : Методологические аспекти исследования / Арсенкин В.К. ; отв. ред. В.Д. Тимофеев ; АН СССР, Филос. о-во СССР. – Москва : Наука, 1984. – 264 с.
737756
  Большов Д.Г. Кризис реформистских иллюзий "демократического социализма" / Д.Г. Большов, В.В. Мидцев, Л.А. Яковлева ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Кафедра философии. – Москва : ВПШ и АОН, 1961. – 461 с.
737757
  Бенклиев С.Н. Кризис римской демократии и заговор Катилины : Автореф... канд. историч.наук: / Бенклиев С.Н.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 20 с.
737758
  Ващева И.Ю. Кризис римской идентичности в IV-VII вв. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 10. – С. 110-117. – ISSN 0042-8779


  Разрушение традиционной системы римских ценностей, трансформация и переосмысление базовых понятий и установок римского менталитета, с одной стороны, стали проявлением системного кризиса античного общества, а с другой стороны, составили самостоятельное ...
737759
  Обижаева А. Кризис рубля в декабре 2014 года // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 66-86 : табл., рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0042-8736
737760
  Сперанский Н. Кризис русской школы : Торжество полит. реакции. Крушение ун-тов / Н. Сперанский. – Москва : типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1914. – VIII, 271 с.
737761
  Девятов А. Кризис с китайской спецификой // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 1. – С. 51-54. – ISSN 2074-6040
737762
   Кризис самодержавия в России, 1895-1917. – Л., 1984. – 664с.
737763
  Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х годов / П.А. Зайончковский. – Москва, 1964. – 511с.
737764
  Шеманский А. Кризис самодержавия. / А. Шеманский, С. Гейченко. – М.-Л., 1932. – 63с.
737765
   Кризис сельского хозяйства США и положение фиермеров. – Москва, 1955. – 211с.
737766
  Арендсе Д.Н. Кризис системы апартеида и проблемы перехода к демократии в ЮАР. : Дис. ... канд. политич. наук: 23.00.02 / Арендсе Джон Невилл ; МО Украины, КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1993. – 124 л. – Библиогр.: л. 116-124
737767
  Савчук Владимир Сафронович Кризис системы мирохозяйственных отношений между империалистическими государствами и развивающимися странами : Дис... докт. экон.наук: 08.00.01 / Савчук Владимир Сафронович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 446л. – Бібліогр.:л.415-446
737768
  Савчук В.С. Кризис системы мирохозяйственных отношений между империалистическими государствами и развивающимися странами : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 / Савчук В. С.;. – Киев, 1987. – 36 с.
737769
  Сабов З.А. Кризис системы социальной защиты в Германии: финансовый аспект // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 64-73. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
737770
  Козеровская Н.М. Кризис современного буржуазного индивидуализма. : Автореф... Канд. филос.наук: 620 / Козеровская Н.М.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1968. – 19л.
737771
   Кризис современного государственно-монополистического регулирования. – Горький, 1983. – 108с.
737772
   Кризис современного западного общества в представлении основных политических течений : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1984. – 278, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – (Серия "Социально-политические проблемы капиталистических стран Европы")
737773
  Ойзерман Т.И. Кризис современного идеализма / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1972. – 63с.
737774
  Иоффе И.И. Кризис современного искусства : с 8 рисунками / И.И. Иоффе. – Ленинград : Прибой, 1925. – 64 с.
737775
  Великович Л.Н. Кризис современного католицизма / Л.Н. Великович. – Москва, 1967. – 160с.
737776
  Губман Б.Л. Кризис современного неотомизма / Б.Л. Губман. – М, 1983. – 143с.
737777
  Новиков М.П. Кризис современного православного богословия. / М.П. Новиков. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
737778
  Новгородцев П.И. Кризис современного правосознания / П. Новгородцев. – Москва : [Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнарева и К], 1909. – XII, 392, [2] с. – (Введение в философию права ; [Ч.] 2)
737779
  Новгородцев П.И. Кризис современного правосознания. Введение // Сочинения / П.И. Новгородцев. – Москва : Раритет, 1995. – С. 328-339. – (Библиотека духовного возрождения). – ISBN 5-85735-012-3
737780
  Гараджа В.И. Кризис современного протестантизма и поиски "новой теологии" / В.И. Гараджа. – Москва, 1973. – 64с.
737781
  Шварцман К.А. Кризис современной буржуазно-этической мысли. : Автореф... Доктора филос.наук: / Шварцман К.А.; Ин-т философии АН СССР. – М, 1966. – 31л.
737782
  Лисицын Е.Н. Кризис современной буржуазной демократии. / Е.Н. Лисицын, Ю.С. Пивоваров. – М., 1986. – 39с.
737783
   Кризис современной буржуазной идеологии. – Л., 1978. – 119с.
737784
  Блюмин И.Г. Кризис современной буржуазной политической экономии / И.Г. Блюмин ; Акад. наук СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Издательство ИМО, 1959. – 564 с. – Библиогр.: с. 559-562
737785
  Афанасьев В.С. Кризис современной буржуазной политической экономии / В.С. Афанасьев ; О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаг. эконом. теории и эконом. политики КПСС. – Москва : Б.и., 1979. – 48 с. : Библиогр.: с. 48. – (В помощь лектору)
737786
   Кризис современной буржуазной политэкономии. – М., 1980. – 287с.
737787
  Зыков П.Г. Кризис современной буржуазной социологии права / П.Г. Зыков. – М., 1963. – 32с.
737788
  Шварцман К.А. Кризис современной буржуазной этики. / К.А. Шварцман. – Москва, 1969. – 32с.
737789
  Смыслов Д.В. Кризис современной валютной системы капитализма и буржуазная политическая экономия / Д.В. Смыслов. – Москва, 1979. – 423с.
737790
  Вышинский В.А. Кризис современной теоретической физики // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 2017. – № 3. – С. 39-49. – ISSN 2219-9365
737791
   Кризис современной христианской апологетики. – Москва, 1981. – 64с.
737792
  Задирако П.С. Кризис социально-экономических доктрин "свободного общества" / П.С. Задирако. – Киев, 1981. – 182 с.
737793
  Денисов Г.И. Кризис социальной политики современного буржуазного государства (на примере США) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Денисов Г. И.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1979. – 24л.
737794
  Делокрамматик М.Н. Кризис социальной теории и практики империализма. (Критика методологии плюрализма) : Автореф... канд. философ.наук: / Делокрамматик М.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1966. – 12л.
737795
  Балацкий Е. Кризис социальных наук в свете эволюции рынков // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 5. – С.14-35. – ISSN 0207-3676
737796
  Феннел Дж. Кризис средневековой Руси 1200-1304 / Дж. Феннел. – М, 1989. – 291с.
737797
  Вейс Алекс Кризис среднего возраста у обезьян // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 28 : фото. – ISSN 1029-5828
737798
   Кризис стратегии современного антикоммунизма. – Москва, 1984. – 319с.
737799
   Кризис театра. – 187с.
737800
  Кесова Л.А. Кризис теплообмена в кольцевых каналах при высоких скоростях и низких давлениях : Автореф... канд. техн.наук: / Кесова Л.А.; Киевск. политехн. ин-т. Кафедра парогенераторстроения и инж. теплофизики. – К., 1966. – 24л.
737801
  Швецов В.Л. Кризис теплообмена при кипении воды в кольцевых каналах при обговоре внутренней поверхности : Автореф... канд. техн.наук: 01.058 / Швецов В. Л.; АН УССР, Ин-т техн. теплофиз. – К., 1972. – 20л.
737802
  Винярский Л.С. Кризис теплообмена при поверхностном кипении воды и водо-спиртовых растворов при вынужденном движении в трубах малого диаметра /0,4-1,0 мм/. : Автореф... канд. техн.наук: / Винярский Л.С.; Киев. политех. ин-т. – Киев, 1966. – 19л.
737803
  Тищенко А.М. Кризис традиционной энергетики в развивающихся странах // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 88-92. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
737804
  Выготский Л.С. Кризис трех лет // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 113-121. – ISBN 978-966-222-967-7
737805
  Казначеева Н.Л. Кризис труда и капитала: проявление и преодоление // Вестник Томского государственного университета : научный журнал / Томский государственный университет. – Томск, 2007. – С. 23-34. – (Экономика ; № 1)
737806
  Мирзоян В.А. Кризис трудовой мотивации: опыт философского анализа // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 3-13. – ISSN 0042-8744
737807
  Дергачев В. Кризис украинской государственности // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2007. – № 4. – С. 148-167.
737808
  Селиванов В.Н. Кризис управления капиталистическим производством / В.Н. Селиванов. – К, 1978. – 53с.
737809
  Конарева Л.А. Кризис управления: американские пророки и российская реальность // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 1 (493). – С. 109-122. – ISSN 0321-2068
737810
  Паньков В. Кризис управляемости мировой экономики в условиях глобализации // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 327-334. – ISSN 1607-7334
737811
  Потемкин Ф.В. Кризис феодально-абсолютистского порядка и буржуазная революция 1789-1794 годов во Франции. / Ф.В. Потемкин, А.И. Молок. – Москва, 1952. – 47с.
737812
   Кризис феодально-крепостнических отношений в сельском хозяйстве России. – Владимир, 1984. – 138с.
737813
  Кондрашов П.Н. Кризис философии как кризис в преподавании философии // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 20-25. – ISSN 1026-955X


  Анализируется кризис в отечественной философии через кризисное положение дел с преподаванием философии в современной России, в котором доминирует несистемный, некритический и эклектический подход к философии, а также отсутствие единой методологической ...
737814
  Коротков Н.Д. Кризис философии католицизма / Н.Д. Коротков. – К.., 1987. – 173с.
737815
  Момджян К.Х. Кризис фрагментации в современной социальной философии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 61-71. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
737816
  Гутермут Р. Кризис французского империализма после второй мировой войны / Р. Гутермут. – М., 1955. – 360с.
737817
  Иванов Н.А. Кризис французского протектората в Тунисе / Н.А. Иванов. – М, 1971. – 400с.
737818
  Мануильский Д.З. Кризис французской Коммунистической партии. / Д. Мануильский. – Харьков : Изд. отд. ЦККП(б)У, 1923. – 36 с.
737819
   Кризис хозяйственного механизма современного государственно-монополистического капитализма. – Москва, 1985. – 159с.
737820
  Загладин Н.В. Кризис цивилизации или гуманитарного знания ? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 2 (116). – С. 146-157. – ISSN 0321-2017
737821
   Кризис цитадели империализма. – Минск, 1972. – 311с.
737822
  Кальницкий Э.А. Кризис человечества: герменевтико-феноменологический анализ // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 63-73. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190
737823
  Плохотник Татьяна Михайловна Кризис чтения или смена модели? : особенности библиотечного обслуживания в закрытом городе // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 39-42. – ISSN 1727-4893


  В городе Саров Нижегородской области 14-17 октября 2008 года состоялась научно-практическая конференция "Стратегия и мониторинг развития библиотечного обслуживания детей и подростков ЗАТО".
737824
  Гончаров Н.К. Кризис школы и педагогики в США / Н.К. Гончаров. – Москва, 1950. – 32с.
737825
  Альберди П.Г. Кризис экономики Аргентины / П.Г. Альберди. – Москва, 1950. – 160с.
737826
  Хасан А.М. Кризис экономики Египта / А.М. Хасан. – М, 1955. – 108с.
737827
  Ногаев И.В. Кризис экономической теории и концепция "рассеянного знания" Ф. Хайека // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 4 (520). – С. 74-89. – ISSN 0321-2068
737828
  Глазьев С. Кризис, антикризисные меры и стратегия инновационного народнохозяйственного развития в зеркале теории долгосрочной мегатехнологической динамики // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2008. – № 12. – С. 3-9. – ISSN 0130-9757
737829
  Савватеев И.М. Кризис, распад и крушение колониальной системы империализма / И.М. Савватеев. – Саратов, 1973. – 38с.
737830
  Зорькин Валерий Кризис, собственность и верховенство права // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 1 (74)


  Проблема собственности выступает на первый план в современном мире, особенно в условиях финансово-экономического кризиса. Автор ставит конкретные вопросы, решение на которые нужно найти России. Как исправить ошибки, сделанные в ходе приватизации? ...
737831
  Клочковский Л.Л. Кризис, трансформационные сдвиги в мировой экономике и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 4-29. – ISSN 044-748Х
737832
  Шутова Наталья Кризис: все пройдет, только верить надо / Шутова Наталья, Ермилов Сергей // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 16-19
737833
  Ольшевский А. Кризис: каков он и каку с ним справиться? // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 9. – С. 19-25.
737834
  Горшкова Т. Кризис: крах или обновление? // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.39-42
737835
  Блок Хана Кризисная картография : география // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 28 : Фото
737836
  Арпентьева М. Кризисная помощь и стихотерапия // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 16-31


  Статья посвящена стихотерапии как одному из наиболее продуктивных методов психотерапевтической работы с детьми и взрослыми, в частности, работы, направленной на преодоление негативных переживаний и состояний, затруднения в функционировании и развитии ...
737837
  Карпова С.Г. Кризисное мышление русской религиозной философии конца XIX- начала XX века // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 89-95. – ISSN 2312-4342
737838
  Грушенко В.И. Кризисное состояние предприятия: поиск причин и способов его преодололения / В.И. Грушенко, Л.В. Фомченкова // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 7. – С. 2-9.
737839
  Веретенников Владимир Кризисное управление // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №11 (2950). – С. 80-84 : фото
737840
  Новикова О.Н. Кризисное урегулирование в Афганистане // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 3. – С. 65-93. – ISSN 0235-5620
737841
  Волкова Наталия Кризисные процессы,или три зла // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 55-56. – ISSN 0869-4915
737842
  Корыхалова Н.П. Кризисные тенденции в буржуазном массовом музыкальном воспитании / Н.П. Корыхалова. – М., 1989. – 111с.
737843
  Лобанов А.В. Кризисные черты музыкального театра экспессионизма. / А.В. Лобанов. – Киев, 1985. – 136с.
737844
  Судоплатов А.В. Кризисные явления в демографическом развитии России / А.В. Судоплатов, О.Б. Хорева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.55-63. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
737845
  Сахно А.В. Кризисные явления в медицине капиталистических стран / А.В. Сахно. – Москва : Медицина, 1986. – 205с. – (Империализм: фикты, события, документы)
737846
  Москаленко М.Н. Кризисные явления в сфере международного частного права и развитие цивилистических концепций // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 6 (93). – С. 17-19. – ISSN 1812-3910
737847
  Парубоча Наталья Кризисный барометр от UN WTO : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 98-101 : Фото
737848
  Глущенко В. Кризисология: управленческий подход // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-12. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В рамках системно-управленческого подхода сформулированы объект, предмет, функции и роли кризисологии, функции и роли кризиса, приведена классификация кризисов, рассмотрен механизм их протекания, выделены стабилизационный и институциональный ...
737849
  Берлинрауть А.Л. Кризисъ Интернаціонала / Л. Берлинраутъ. (Арский). – 4-е изд. – Москва : Книгоиздат "Перевалъ" : Тип. "Наше слово", 1917. – 16 с.
737850
  Авдошина З. Кризисы в развитии социально-экономических систем // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 10. – С. 2-9.
737851
  Шавшуков В.М. Кризисы глобальных финансов (1997-2013 гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 87-109. – (Серия 5 "Экономика" ; вып. 4). – ISSN 1026-356X
737852
  Рапош П. Кризисы и современный капитализм. / П. Рапош. – М, 1986. – 223с.
737853
   Кризисы теплообмена и еколокритическая область. – Л., 1977. – 202с.
737854
  Предборський В.А. Кризова гібридизація як тіньовий засіб гальмування суспільного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (197). – С. 30-36
737855
  Синишина В.М. Кризова інтервенція у психологічній допомозі дітям, що пережили психотравмуючі події / В.М. Синишина, Т.М. Траверсе // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 115-120
737856
  Подольська Є.А. Кризова свідомість : категоріальний аналіз та проблемне поле // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.28-31. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
737857
  Березко І.В. Кризова ситуація: біфуркація у життєвому сценарії // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; редкол.: Максименко С.Д., Чепелєва Н.В., Моляко В.О. [та ін.]. – Житомир, 2014. – C. 109-122. – (Психологічна герменевтика ; т. 2, вип. 8). – ISSN 2072-4772
737858
  Норкіна І. Кризове втручання у випадку психотравмуючої ситуації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 75-78. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання діяльності психолога щодо допомоги особистості в кризовій ситуації. Важливим чинником кризового втручання є розуміння психологом сутності кризової ситуації, ступеню тяжкості й механізми її переживання. Важливе місце відведено ...
737859
  Титаренко Т.М. Кризове психологічне консультування : програма навчального курсу / Т.М. Титаренко ; Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 64 с. – Бібліогр.: с. 62-63
737860
  Рихло П.В. Кризовий інтервал: німецькомовна література Буковини на зламі століть // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 142-156. – ISSN 2306-2908


  The article under studies deals with the German language literature of Bukovyna at the turn of the century, which may be referred to as the crisis interval of its development. It was the so-called “respite” between the two periods: the 60s-80s of the ...
737861
  Гусак О. Кризовий інформаційний менеджмент організації: теоретичны аспекти // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 385-387
737862
  Запорожець О.Ю. Кризовий комунікативний менеджмент у сфері міжнародних відносин : Монографія / КНУШ; Ін-т міжнародних відносин; О.Ю. Запорожець. – Київ : Центр вільної преси, 2006. – 102с. – ISBN 966-7181-92-8
737863
  Хіт Р. Кризовий менеджмент для керівників = Crisis managment for managers and executives / Роберт Хіт; Пер. з англ. Р.Л.Ткачук, С.М.Рябчук, Н.І.Мішеніна. – Київ : Всеувито.Наукова думка, 2002. – 566 с. – (Усе про менеджмент). – ISBN 966-000-085-5
737864
  Ворожбит О. Кризовий менеджмент по-кремлівськи / О. Ворожбит, Л. Огризко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 42 (362), 17-23 жовтня. – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Сильний лівий рух, економічна криза та євроскептицизм створюють Кремлю широке поле для маніпуляцій у південних країнах ЄС.
737865
  Любіцева О. Кризовий менеджмент у післявоєнному туризмі / О. Любіцева, І. Кочеткова // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 247-250. – ISBN 978-617-674-060-5
737866
  Гусак О.П. Кризовий менеджмент як напрям зв"язків із громадськістю // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 22-24


  У статті проаналізовано поняття "кризи" та "кризового менеджменту", розглянуто особливості кризового менеджменту як напряму PR. The concepts of crisis and crisis management are analysed in the article. Peculiarities of crisis management as a branch of ...
737867
  Віднянський Кризовий миротворець / Віднянський, с., А. Мартинов // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 46-49. – ISSN 0372-6436
737868
  Мартинов А. Кризовий німецько-французький саміт // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18 жовтня (№ 42). – С. 4


  Днями в Парижі відбулися переговори Емманюеля Макрона та Ангели Меркель.
737869
  Розумний М.М. Кризовий потенціал асиметрії міжнародних відносин // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 28-34
737870
  Пояркова Т.К. Кризовий синдром модернізації незалежної України : причини виникнення та засоби подолання : монографія / Т.К. Пояркова. – Суми : Університетська книга, 2015. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с. 315-351. – ISBN 978-966-680-734-5
737871
  Хомин П. Кризовий стан аграрного сектору України як наслідок його асиметрії / П. Хомин, М. Палюх // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 278-284. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
737872
  Яроцький П.Л. Кризовий стан і критерії реформування католицької церкви у верифікації її останніх понтифіків // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 28-33


  У статті досліджуються чинники, які в кінці II – на поч. III тис. спричинили інституалізаційну кризу сучасного католицизму, що виявилася передовсім у надмірній централізації і клерикалізації церковних структур, почавши від Ватикану до низових ...
737873
  Гридковець Л.М. Кризовий чинник у релігійному розвитку особистості // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 49-56
737874
  Мойсеєнко Б. Кризові аспекти грошово-кредитної політики країн світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується досвід грошово-кредитної політики країн світу у подоланні наслідків фінансової кризи. In this paper is the experience of monetary policy countries in overcoming the consequences of financial crisis.
737875
  Кривоус В. Кризові вияви в інноваційній сфері, європейський формат та реалії України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 295-301. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
737876
  Любчик Л.М. Кризові моделі економічної динаміки / Л.М. Любчик, Г.Л. Грінберг, А.В. Воронін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – C. 92-97. – ISSN 2222-4459
737877
  Карпова С.Г. Кризові побудови в філософії О. Зінов"єва // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 70-72
737878
  Предборський В.А. Кризові процеси сучасної елітної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 62-65
737879
  Гуменюк Т.І. Кризові процеси у розвитку європейських країн на сучасному етапі ЄС // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 113-124. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670


  За результатами дослідження встановлено, що здебільшого керівні органи Євросоюзу повністю усвідомлюють необхідність структурної конвергенції – подолання структурних та циклічних розбіжностей серед економік країн – членів єврозони, а також основні та ...
737880
  Запорожець Оксана Юріївна Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних відносинах (на прикладі України та Російської Федерації) : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Запорожець О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 201 л. – Бібліогр.: л.180-201
737881
  Запорожець Оксана Юріївна Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних відносинах (на прикладі України та Російської Федерації) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Запорожець О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
737882
  Кулінська А.В. Кризові ситуації, які викликають загрозу індикаторам економічної безпеки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 53-55. – ISSN 2306-6806
737883
  Попова Н. Кризові тенденції розвитку Європейського Союзу на сучасному етапі та їх вплив на відносини України-ЄС // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 151-160. – ISSN 2519-4518
737884
  Циганова Н.В. Кризові тенденції у банківській галузі: передумови та наслідки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 118-124
737885
  Єфименко Т.І. Кризові трансформації соціально-економічних систем // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (312). – С. 7-20. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 2305-7645
737886
  Арсеєнко А. Кризові тренди в сучасному світі та перспективи економічного планування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 (316), листопад. – С. 28-34. – ISSN 2076-9326
737887
  Шингур М. Кризові цикли інвестиційних проектів та підходи до їх вирівнювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-43. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто проблеми практичної реалізації інвестиційних проектів. Обгрунтовано поняття кризових явищ, кризового циклу інвестиційного проекту та розглянуто підходи до їх подолання або вирівнювання. Проаналізовано нетехнічні фактори успішної реалізації ...
737888
  Головін Р. Кризові явища адміністративних реформ у провідних країнах світу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 96-106
737889
  Попельнюк Б. Кризові явища в економіці давньогрецьких полісів (V - IV ст. до н.е.): історіогрфія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 112-117


  У статті розглянуті специфіка та сутність кардинальних перетворень в економіці полісногосуспільства у зазначений період. Здійснено аналіз опублікованих вітчизняних та зарубіжних історичних праць. Розглянуті здобутки та існуючі прогалини в історіографії ...
737890
  Ковалюк О. Кризові явища в економіці України: зовнішні та внутрішні чинники // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 50-55. – ISSN 0201-758Х
737891
  Андрієвський І.Д. Кризові явища в мінерально-сировинному комплексі України: причини виникнення та небезпека подальшого розвитку // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 68-75
737892
  Мазанова О.В. Кризові явища в Польщі та політика римсько-католицької церкви (70-80-ті роки XX століття) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-54. – (Історія ; вип. 37)
737893
  Приймак В. Кризові явища в соціальній політиці уряду східних земель Німеччини в кінці 1980-х років // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 516-519. – ISBN 978-966-171-893-6
737894
  Бурма Т.Г. Кризові явища в управлінні нафтопереробною промисловістю України / Т.Г. Бурма, Є.В. Маказан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 12-15 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
737895
  Підопригора А.Ю. Кризові явища економічної історії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 53-56. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
737896
  Шаповаленко М.В. Кризові явища політичної системи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 9-12. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
737897
  Шатілова О.В. Кризові явища як об"єкт управління // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 155-159. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
737898
   Кризский Микола Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 237. – ISBN 978-966-439-754-1
737899
  Панов М. Криінальна відповідальність: поняття, принципи, підстава // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 249-260. – ISSN 1026-9932
737900
  Осадчий В.І. Криінально-правові заходи протидії проявам злочинних угруповань у місцях позбавлення волі / В.І. Осадчий, О.І. Плужник // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.229-231. – ISSN 1609-0462
737901
  Вільчинський О.К. Криївка : повість / Олександр Вільчинський. – Харків : Фоліо, 2015. – 218, [4] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-7188-0
737902
  Воробьев К.Д. Крик / К.Д. Воробьев. – Вильнюс, 1976. – 464 с.
737903
  Бокеев О. Крик : повести : [пер. с каз.] / Оралхан Бокеев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 334 с. : портр.
737904
  Красников Г.Н. Крик / Г.Н. Красников. – М., 1988. – 112с.
737905
  Тарнавський Ю. Крик : Міні-роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 169. – С. 3-11
737906
  Олійник Б.І. Крик : поезії з життєвого шляху / Борис Олійник ; [передм. М.В. Шевченка] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Український письменник, 2015. – 379, [1] с. – Зміст: Пора! ; В сльозі пророка ; Молитва з осені ; Це ти? ; Поеми. – (Серія "Бібліотека українського воїна"). – ISBN 978-966-579-463-9
737907
  Зуборев Л.И. Крик буревестника / Л.И. Зуборев. – Минск, 1989. – 326с.
737908
  Сухнев В.Ю. Крик в вышине, и другие рассказы. / В.Ю. Сухнев. – М, 1991. – 267с.
737909
  Ван Сона Крик в гортани немого : Поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 1 (1017). – С. 115-122. – ISSN 0130-7673
737910
  Шеметов А.И. Крик вещей птицы / А.И. Шеметов. – Москва, 1990. – 558с.
737911
  Вересов Д. Крик Ворона : Сериал "Черный Ворон" / Дмитрий Вересов. – СПб., Москва : Нева; ОЛМА-ПРЕСС. – (Огни большого города). – ISBN 5-7654-1710-8
Кн.3. – 2001. – 429с.
737912
  Вересов Д. Крик Ворона : Роман / Дмитрий Вересов. – СПб. : Нева, 2004. – 479с. – На обл.: Литературный и телевизионный проект "Черный ворон". – ISBN 5-7654-2253-5
737913
  Вильпен Д. Крик горгульи : Главы из книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 221-245. – ISSN 1130-6545
737914
  Черкашин Н.А. Крик дельфина / Н.А. Черкашин. – М, 1984. – 272с.
737915
  Черкашин Н.А. Крик дельфина / Н.А. Черкашин. – Краснодар, 1989. – 282с.
737916
   Крик дерева. – М., 1991. – 559с.
737917
  Шукрулло Крик души : пьесы / Шукрулло ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1991. – 284 с.
737918
  Ільчишин М.В. Крик душі / Микола Ільчишин. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2009. – 168 с. – ISBN 978-611-7009-06-8


  У пр. 1723825 напис: Для бібліотеки Київського університету ім. Т. Шевченка від М. Ільчишина. 08.04.2019 р. Підпис
737919
  Шавалюк Л. Крик душі в Давосі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 5 (637), 31.01.-6.02.2020. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561


  Про головні тенденції цьогорічної зустрічі Світового економічного форуму.
737920
  Сахнин А.Я. Крик из глубины / А.Я. Сахнин. – Москва, 1966. – 64с.
737921
  Евсеенко И.И. Крик коростеля / И.И. Евсеенко. – Москва, 1982. – 320с.
737922
  Колыхалов В. Крик коростеля / В. Колыхалов. – Томск, 1991. – 376с.
737923
   Крик мамонта. – М., 1991. – 222с.
737924
  Ли М. Крик молчания / М. Ли. – М., 1993. – 192с.
737925
  Кочетков Н. Крик на болоте / Н. Кочетков. – Москва, 1960. – 144 с.
737926
  Марчук Г.В. Крик на хуторе : романы / Теоргий Марчук ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1989. – 491 с.
737927
  Петросян В. Крик Немой горы : роман.повесть,рассказы / Вардгес Петросян ; пер. с арм. А.Тер-Акопян. – Москва : Советский писатель, 1982. – 352 с.
737928
  Кочетков В. Крик ночной птицы : Стихи / В. Кочетков. – Москва : Советский писатель, 1981. – 143 с.
737929
  Воронов Н.П. Крик о помощи / Н.П. Воронов. – Москва, 1986. – 46с.
737930
  Горлов А.Г. Крик певчей птицы / А.Г. Горлов. – Ставрополь, 1974. – 224с.
737931
  Михайленко В.М. Крик перелітного птаха : поезія / Валентина Михайленко ; худож. Марина Скоробагатько. – Чернігів : Лозовий В.М., 2014. – 71, [1] с. – ISBN 978-617-7223-40-4
737932
  Шевчук В.О. Крик півня на світанку : повість / В.О. Шевчук. – Київ : Молодь, 1979. – 240 с.
737933
  Богачук О.Ф. Крик попелу : поезії / О.Ф. Богачук ; худож. Р.Є. Безп"ятов, Г.П. Філатов. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 71 с. : іл.
737934
  Павлюк І. Крик пораненого вогню : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 11-19. – ISSN 0868-4790
737935
  Кутырев Владимир Александрович Крик против небытия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 60-72. – Бібліогр.: с. 62, 64-66, 69-71. – ISSN 0042-8744
737936
  Дрозд В.Г. Крик птаха в сутінках / В.Г. Дрозд. – Київ, 1982. – 312 с.
737937
  Фаик С. Крик птиц / С. Фаик. – Москва : Советский писатель, 1974
737938
  Каинчин Д. Крик с вершины : совр. сибир. повесть / Д. Каинчин. – Барнаул, 1983. – 288 с.
737939
  Базен Э. Крик совы = Cri de la chouette : кн. для чтения для студ. пед. ин-тов : на фр. языке / Эрве Базен ; обраб. и коммент. А.Н. Тетеревниковой. – Ленинград : Просвещение, 1976. – 191 с.
737940
  Базен Э. Крик совы : роман / Эрве Базен ; пер. с фр Н. Брандис, А. Тетеревниковой. – Ленинград : Художественная литература, 1977. – 182 с.
737941
  Панченко П.Е. Крик сойки : стихи / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1977. – 142 с.
737942
  Бешлягэ В.В. Крик стрижа : роман / В.В. Бешлягэ ; авториз. пер. с молдавского В. Бжезовского. – Москва : Советский писатель, 1969. – 247 с.
737943
  Бешлягэ В.В. Крик стрижа; У родного порога : романы / Владимир Бешлягэ ; авториз. пер. с молд. В. Бжезовского ; [вступ. ст. А. Лупана]. – Москва : Художественная литература, 1981. – 575 с.
737944
  Акерман Г. Крик тривоги... / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24-25 травня (№ 89/90). – С. 30-31


  Французька письменниця Галя Акерман - про феномен "безсмертного полку" та мілітаризацію Росії.
737945
  Воронель А. Крик у Стены Плача // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С.24-25. – ISSN 0137-0723


  Израильско-палестинский конфликт
737946
  Воробьев К.Д. Крик. Вот пришел великан... : повести / К.Д. Воробьев; сост. В.В. Воробьева. – Москва : Советский писатель, 1985. – 476, [2] с. : [1] л.
737947
  Канониди З.М. Крикетный мяч. / З.М. Канониди. – М. : Молодая гвардия, 1966. – 207 с.
737948
  Панасюк Л. Крики рук = Крики рук : стихотворения / Лесик Панасюк ; пер. с укр.: С. Бельский, Е. Деришева, Ия Кива, В. Коркунов, Д. Кузьмин ; [послесл. О. Коцарева]. – Харьков : Kntxt, 2018. – 101, [10] с. : ил. – Текст укр., рус. – (Книжная серия журнала "Контекст" ; кн. 1)
737949
  Панасюк Л. Крики рук : стихотворения / Лесик Панасюк ; пер. с укр.: С. Бельский, Е. Деришева, Ия Кива, В. Коркунов, Д. Кузьмин. – Харьков : Kntxt, 2018. – 55, [5] с. : ил. – (Книжная серия журнала "Контекст" ; кн. 1)
737950
   Криклій Артур Станіславович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 237-238. – ISBN 978-966-439-754-1
737951
  Кузьміч В. Крила / В. Кузьміч. – Х, 1930. – 605с.
737952
  Смілянський Л.І. Крила : Оповідання / Л.І. Смілянський. – Київ : ДЛВ, 1954. – 144с.
737953
  Корнійчук О.Є. Крила : П"єса на 4 дії, 5 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 112с.
737954
  Корнійчук О.Є. Крила : П"єса на 4 дії, 5 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1956. – 104с.
737955
  Нагнибіда М.Л. Крила : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Дніпро, 1966. – 195с.
737956
  Скирда Л.М. Крила : поезії / Л.М. Скирда. – Київ, 1979. – 99 с.
737957
  Драч І.Ф. Крила : поезії / Іван Драч. – Харків : Фоліо, 2001. – 78с. – (Українська поезія 20 століття). – ISBN 966-03-1609-7
737958
   Крила : літературно-художній альманах. – Київ, 2001-. – ISBN 966-622-057-1
Вип. 1. – 2001
737959
   Крила : Літературно-художній альманах. – Київ, 2001-. – ISBN 966-622-109-8
Вип. 2. – 2002
737960
   Крила : Літературно-художній альманах. – Київ, 2001-. – ISBN 966-622-193-4
Вип. 3 (за2003/2004). – 2004
737961
   Крила : літературно-художній альманах / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2001-
2005/2006. – 2009
737962
  Драч І. Крила : поезія: вірші // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 106-107. – ISSN 0130-321Х
737963
  Драч І.Ф. Крила : поезії 1980-1990 років / Іван Драч ; [упоряд. І.С. Рябчій ; передм. А. Ткаченка]. – Харків : Фоліо, 2016. – 414, [2] с. – Бібліогр.: Бібілогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-03-7588-8
737964
  Онопрієнко В. Крила академіка Бюшгенса // Studies in History and Philosophy of Science and Technology : scientific journal / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 30, № 2. – С. 78-85. – ISSN 2617-1929


  Бюшгенс Георгій Сергійович (1916–2013) – вчений у галузі механіки польоту і прикладної аеродинаміки, доктор технічних наук, професор (1963), член-кореспондент АН СРСР (1966), академік АН СРСР (1981), академік РАН (1991). Розробив розрахункові методи ...
737965
  Забашта Л.В. Крила Арсена Дороша : повість / Л.В. Забашта. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 171 с.
737966
  Антоненко-Давидович Крила Артема Летючого : оповідання / Б.Д. Антоненко-Давидович. – Київ : Дитвидав УРСР, 1959. – 76 с.
737967
  Учурханова Л. Крила білої горлиці // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 16-17. – ISSN 0868-4790
737968
  Стоян Ю.О. Крила Великого почину. / Ю.О. Стоян. – К., 1985. – 159с.
737969
  Гулько В Крила душі : [збірка духовної поезії] / Володимир Гулько. – Київ : ЛОТОС, 2017. – 95, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2263-86-2


  Інституту Філології з побажанням світла, добра, радості, любові від автора: вчителя захист Вітчизни гімназії № 283. Підпис. 22.11.2017 р.
737970
  Михайлевський А.Ф. Крила любові : поезії / А.Ф. Михайлевський. – Одеса : Маяк, 1983. – 96 с.
737971
  Божаткін М.І. Крила міцніють в польоті : документальна повість / М.І. Божаткін. – Одеса : Маяк, 1965. – 99 с.
737972
  Полонський Р.Ф. Крила мого міста. / Р.Ф. Полонський. – Х., 1977. – 134с.
737973
  Шкварко І.П. Крила мужності / І.П. Шкварко. – К, 1989. – 47с.
737974
  Раков М В. Крила над морем / М В. Раков. – К, 1979. – 460с.
737975
  Раков В.І. Крила над морем. / В.І. Раков. – К, 1986. – 431с.
737976
   Крила нашої весни / Бойченко В.П. – Одеса : Маяк, 1985. – 269с.
737977
  Остролуцька Л. Крила Олександра Лелеченка // Світ. – Київ, 2021. – Квітень (№ 15/16)


  На 35-і роковини аварії на Чорнобильській АЕС на території НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" відкрито пам"ятник одному з перших ліквідаторів, колишньому випускнику електроенергетичного факультету КПІ, заступнику начальника електричного цеху на ЧАЕС ...
737978
  Дабіжа Н.Т. Крила під сорочкою / Н.Т. Дабіжа. – К., 1989. – 37с.
737979
   Крила подвигу : поезії / [упоряд.: Л. Кривошеєнко, В. Березінський]. – Одеса : Волгоград : Маяк ; Нижньо-Волз. кн. вид-во, 1981. – 189, [1] с. : іл. – Текст укр. і рос. мовами. - Мініатюрне видання
737980
   Крила почину. – К., 1979. – 168с.
737981
  Новицька Лариса Крила птахи людського щастя : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 30-31 : Іл.
737982
  Харук А. Крила революції // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 34 (302). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Попри матеріально-технічні та кадрові труднощі періоду Визвольних змагань, в українських арміях було створено власну авіацію, що виконувала допоміжні функції під час бойових дій.
737983
  Трублаїні М.П. Крила рожевої чайки : вибрані твори / Микола Трублаїні. – Київ : Веселка, 1972. – 274 с. – (Шкільна бібліотека)
737984
  Трублаїні М.П. Крила рожевої чайки : оповідання: Для дошкільн. та мол. шкільн. віку / М.П. Трублаїні. – Київ : Веселка, 1982. – 31 с.
737985
  Тростянецький А.А. Крила романтики / А.А. Тростянецький. – Київ, 1962. – 175 с.
737986
  Гей В.С. Крила світязя : поезії / В.С. Гей. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 87 с.
737987
  Остапенко Н. Крила Синнього птаха // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 146-147. – ISSN 0869-3587
737988
  Самсонова М.Б. Крила соколині : повість / М.Б. Самсонова. – Київ, 1958. – 314 с.
737989
  Самсонова М. Крила соколині : повість / М. Самсонова. – Київ : Молодь, 1958. – 311 с.
737990
   Крила сучасності. – Львів, 1963. – 71с.
737991
  Ковтюк М.Г. Крила України / М.Г. Ковтюк, М.Б. Ляховецький. – К., 1971. – 48с.
737992
  Бурбак М.І. Крила фламінго / М.І. Бурбак. – Ужгород, 1969. – 69с.
737993
  Іваненко І.П. Крила юності / І.П. Іваненко. – К., 1970. – 48с.
737994
  Яворівський В.О. Крила, вигострені небом / В.О. Яворівський. – Київ, 1975. – 112 с.
737995
  Манов Г. Крилат Димо. Роман / Г. Манов. – София, 1975. – 167с.
737996
  Ковальова В. Крилата доля. Київському авіазаводу виповнилося сто років // Україна молода. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 86). – С. 13


  "Державний авіаційний завод № 12" - така перша назва Київсь- кого авіазаводу. Організований він був за рішенням Ради воєнної промисловості № 15187 від 9 вересня 1920 року на базі розріз- нених напівкустарних майстерень з ремонту авіаційної техніки, ...
737997
  Віват Г.І. Крилата душа : поезія : [збірка] / Ганна Віват ; [худож. Л.А. Швидко ]. – Одеса : Студія "Негоціант", 2002. – 70, [1] с. : іл., портр. – ISBN 966-691-039-X
737998
  Лубенський П.О. Крилата молодість / П.О. Лубенський, О. Артамонов. – К., 1959. – 118с.
737999
  Терещенко М.І. Крилате відлуння : вибране / Микола Терещенко. – Київ : Дніпро, 1966. – 199 с.
738000
  Ворошилюк І. Крилате дерево = Молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 10 (804). – С. 23-29. – ISSN 0868-4790
<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,