Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>
735001
  Конверський А. "Модель філософа" в освітній традиції Київського університету // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 14-25. – ISSN 0235-7941


  Стаття декана філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка акад. А. Конверського присвячена загальній моделі підготовки фахового філософа.
735002
  Левітас С.Ф. "МодельМелюзини" в готичній новелі "Покійна місіс Фоук" Е. Норткота // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 294-299


  Стаття присвячена практичній реалізації "моделі Мелюзини" в англійській готичній новелі "Покійна місіс Фоук" Е. Норткота. Розглянуто, наскільки легендарно-міфологічний образ Мелюзини може змінювати аксіологічні домінанти своїх традиційних ...
735003
  Матлина Слава Григорьевна "Модельная" - значит образцовая... : проект "Модельные сельские библиотеки" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  Из почти 36 тысяч библиотек системы Министерства культуры, обслуживающих 38 млн сельского населения, лишь 9 % оснащены компьютерной техникой и лишь 3% имеют доступ в Интернет. При этом сельская библиотека зачастую является единственным культурным ...
735004
  Матлина Слава Григорьевна "Модельная" - значит образцовая... : проект "Модельные сельские библиотеки" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  Из почти 36 тысяч библиотек системы Министерства культуры, обслуживающих 38 млн сельского населения, лишь 9 % оснащены компьютерной техникой и лишь 3% имеют доступ в Интернет. При этом сельская библиотека зачастую является единственным культурным ...
735005
  Матлина Слава Григорьевна "Модельная" - значит образцовая... : проект "Модельные сельские библиотеки" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  Из почти 36 тысяч библиотек системы Министерства культуры, обслуживающих 38 млн сельского населения, лишь 9 % оснащены компьютерной техникой и лишь 3% имеют доступ в Интернет. При этом сельская библиотека зачастую является единственным культурным ...
735006
  Романишин Ю.М. Моделювання активації, формування та поширення сигналів в біонейронних структурах з використанням енергетичного підходу : Автореф. ... дис. д-ра технічних наук: Спец.01.05.02 / Романишин Ю.М.; Юрій Михайлович Романішин; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 41 назва
735007
  Куземко С.М. Моделювання багатовимірних залежностей на основі інтервальних функцій належності з врахуванням пропусків даних : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Сергій Михайлович Куземко; Мін-во пром. політики України; Держ підприємство; "Науково-вироб. корпорація"; Київський ін-т автоматики". – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.:17 назв
735008
  Костіна Н. Моделювання банківської діяльності за допомогою системи автоматів : нові банківські технології / Н. Костіна, О. Бодня // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 35-40 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
735009
  Ляшенко І.М. Моделювання біологічних та екологічних процесів : Навчальний посібник для студ. вищ.закл.освіти / І.М. Ляшенко, А.П. Мукоєд; КНУТШ; Біологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 340с. – ISBN 966-594-284-0
735010
  Пунда О.О. Моделювання в процесі розслідування злочинів // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.138-141
735011
  Заболоцький Т.М. Моделювання в управлінні портфелем фінансових активів : монографія / Т.М. Заболоцький ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 438, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-434. – ISBN 978-617-10-0326-2
735012
  Яковенко О. Моделювання вартості банківського бренду на основі аналізу впливу процентної політики : банки України / О. Яковенко, Д. Баюл // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-33 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
735013
  Камінський А.Б. Моделювання величини додаткового капіталу для покриття непередбачуваних збитків страхової компанії / А.Б. Камінський, В.В. Шпирко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 174-182
735014
  Колянова Т.В. Моделювання взаємодії інфекції та природженого імунітету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 174-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті описано основні поняття, функції та механізми роботи природженого та надбаного імунітетів. Розроблено дві математичні моделі у вигляді систем звичайних диференціальних рівнянь, перша з яких описує дію природженого імунітету поза організмом ...
735015
  Голуб О.А. Моделювання взаємодії між іммобілізованими на поверхні молекулами методом молекулярної механіки / О.А. Голуб, О.І. Зубенко, Б.В. Жмудь // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 40-45. – (Хімія ; Вип. 33)


  Методом молекулярної механіки змодельовано утворення водневого зв"язку між аміногрупами [гама]-амінопропілсилікооксиду та аміногрупами і силанолами аміносилану та поверхні. Показано, що прямий водневий зв"язок можливий лише з вільними силанолами ...
735016
  Базилевич К. Моделювання взаємозв"язків дефіциту державного бюджету України з показниками макроекономічної динаміки : проблеми макроекономіки / К. Базилевич, О. Царук // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 24-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
735017
  Благун І.С. Моделювання взаємозв"язків чинників регіональної конкурентоспроможності з її потенціалом розвитку / І.С. Благун, А.В. Кацедан // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 324-334 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
735018
  Фасолько Т.В. Моделювання взаємозв"язку між державним боргом та бюджетним дефіцітом у контексті забезпечення платоспроможності країни // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 246-255. – ISSN 2078-9165
735019
  Баланда А. Моделювання взаємозумовленості демографічної ситуації та соціально-економічних факотрів суспільного розвитку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 164-167.
735020
  Крушельницька Т.Л. Моделювання вибору компромісних конструкторсько-технологічних рішень при проектуванні складних технічних систем. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.16 / Крушельницька Т.Л.; Одеський держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1993. – 17л.
735021
  Слушаєнко Н.В. Моделювання вибору стратегії фірми в умовах зростаючої конкуренції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 174-175. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
735022
  Бирський В.В. Моделювання видаткової частини місцевих бюджетів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 14-20. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
735023
  Гриценко Г.М. Моделювання викладових одиниць та монтаж сучасної художньої прози у роботі редактора // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 45-51. – Бібліогр.: 25 назв.
735024
  Яковенко Т.О. Моделювання випадкових послідовностей в рівномірній нормі та нормі Lp // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 44-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядаються випадкові послідовності, кореляційні функції яких мають спеціальні властивості. Для них вводиться модель, для якої досліджується коли вона наближує послідовність в рівномірній нормі та нормі Lр з заданою точністю та ...
735025
  Козаченко Ю.В. Моделювання випадкових процесів : Навч. посіб. для студ.мех.-мат.фак-ту / Ю.В. Козаченко, А.О. Пашко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1999. – 223с. – ISBN 966-594-082-1
735026
  Розора І.В. Моделювання випадкових процесів та полів із даною точністю та надійністю : Дис.... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05- теорія ймовірностей і математична статистика / Розора І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 150л. + Додаток: л.144-150. – Бібліогр.: л. 127-144
735027
  Березюк О.В. Моделювання витрат на анаеробне розкладання твердих побутових відходів / О.В. Березюк, Л.Л. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 57-60. – ISSN 1997-9266
735028
  Бєгун В.В. Моделювання відмови комп"ютера / В.В. Бєгун, О.Ю. Баленко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 35-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
735029
  Ковальчук К.Ф. Моделювання відтворення капіталу в період трансформаційних перетворень економіки / К.Ф. Ковальчук, В.В. Огліх // Економічна кібернетика : Міжнародний науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2005
735030
  Сахненко О.І. Моделювання вітро-хвильової динаміки вод прибережної морської акваторії в районі Тилігульського лиману / О.І. Сахненко, Ю.С. Тучковенко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 214-223 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-0899
735031
  Ільченко В.В. Моделювання вольт-фарадних характеристик для контакту метал-напівпровідник з кількома шарами вбудованих квантових точок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 253-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено моделювання волът-фарадних характеристик для контакту метал-напівпровідник з кількома шарами квантових точок в області просторового заряду напівпровідника. В роботі отримано аналітичні вирази для окремих ділянок вольт-фарадних залежностей, де ...
735032
  Баженова Ю.В. Моделювання впливів монетарної та фіскальної політик на макроекономічну стабільність держави : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.11 / Баженова Ю. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 234 л. + Додатки: л. 170-234. – Бібліогр.: л. 148-169
735033
  Баженова Ю.В. Моделювання впливів монетарної та фіскальної політики на економіку України за допомогою відкритої динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 33-36 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
735034
  Шуригін О.В. Моделювання впливу дефектів проектування на надійність системи обробки інформації зразка озброєння та військової техніки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 104-108
735035
  Колодяжна Т.В. Моделювання впливу злиттів та поглинань компаній на їх капіталізацію // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 106-112. – ISSN 2222-4459
735036
  Лошенюк О.В. Моделювання впливу інституціональної складової регулювання міжнародної трудової міграції // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 270-279. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (65/66)). – ISSN 2310-8185
735037
  Мартинович Д.Є. Моделювання впливу інструментів державної допомоги на розвиток стратегічних секторів національної економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Мартинович Дар"я Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 202, [5] арк. – Додатки: арк. 197-202, [5]. – Бібліогр.: арк. 174-196
735038
  Мартинович Д.Є. Моделювання впливу інструментів державної допомоги на розвиток стратегічних секторів національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Мартинович Дар"я Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
735039
  Матвейчук Л.О. Моделювання впливу інформаційно-комунікаційних технологій на економіку країн // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (84). – C. 29-35. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
735040
  Петренко Л. Моделювання впливу оподаткування на функціонування підприємства в тіні / Л. Петренко, А. Бєгун, С. Третяк // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 65-69 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
735041
  Васильєв О. Моделювання впливу податкового навантаження на динаміку ВВП : методи економіко-математичного моделювання // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 60-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
735042
  Хоменко Р.В. Моделювання впливу рельєфу місцевості на результати детальних магнітометричних вимірювань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 108-110. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  В роботі методом моделювання аналізуються характер та величини складових магнітного поля, обумовлених рельєфом ділянки детальних магнітометричних вимірювань. Описані алгоритм та комп"ютерна програма розрахунку ефектів від магнітоактивних об"єктів ...
735043
  Кубах Т.Г. Моделювання впливу ринку капіталу на фінансову безпеку держави // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 1 (30). – С. 9-15
735044
  Ільїна В.Г. Моделювання впливу рівня мінерального живлення рослин на стан агроекосистем Львівської області / В.Г. Ільїна, О.І. Чернякова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 68-73 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
735045
  Сініцина В.В. Моделювання впливу температури на формування сходів зернових культур // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 101-108 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2311-0899
735046
  Хоменко О.В. Моделювання впливу хвилі, що розповсюджується в атмосфері Сонця на профіль спектральної лінії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-57. – (Фізика ; Вип. 2)


  Проведено моделювання процесу розповсюдження неадіабатичних коливань у сонячній атмосфері з урахуванням реального градієнта температури і залежності від висоти швидкості звуку, часу релаксації температурних неоднорідностей і шкали висот. Синтезовано ...
735047
  Коваль О.І. Моделювання втратного стиску зображень з використанням елементів теорії полюсів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Коваль О.І.; НУ "Львівс. політехн.". – Львів, 2002. – 18 с.
735048
  Рекун Г.П. Моделювання гендерних особливостей мотивації навчальної діяльності студентів / Г.П. Рекун, Ю.І. Прус // Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції" : 21–22 квіт. 2016 р., м. Дніпропетровськ / "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – С. 170-172. – ISBN 978-966-8018-78-7


  Для виявлення гендерних особливостей зміни мотиваційних пріоритетів у процесі навчання проведено опитування студентів Харківського нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна.
735049
  Круглов І.С. Моделювання геоекосистем басейну витоків Прута / І.С. Круглов, Р.І. Кулачковський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 169-176. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0868-6939
735050
  Кобринець А.К. Моделювання гідродинамічних процесів у радіальних механічних конструкціях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Кобринець Антон Костянтинович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
735051
  Вахненко В.О. Моделювання гістерезисного поводження пісковику в умовах повільного циклічного навантаження // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 153-158 : Рис. – Бібліогр.: с. 157-158. – ISSN 0203-3100
735052
  Продайвода Г. Моделювання годографу відбитих хвиль для сильно анізотропного геологічного середовища з горизонтальною границею / Г. Продайвода, П. Кузьменко, А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У більшості систем обробки сейсмічних даних кінематичні поправки для сейсмічних відбиттів в умовах монотипних моделей геологічного середовища, розглядаються як гіперболічні, якщо максимальна відстань джерела від приймача (офсет), не перевищує глибини ...
735053
  Третяк Н.П. Моделювання гравітаційного поля та топографії океану в регіоні Антарктики : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.24.01. - геодезія, фотограмметрія і картографія / Третяк Н. П. ; МОНУ ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 17с. – Бібліогр. : 7 назв
735054
  Плець І.І. Моделювання граничної величини внутрішньої заборгованості у взаємоз"язку з бюджетним дефіцитом і зовнішньою складовою державного боргу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 341-347 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
735055
  Буник М. Моделювання громадянського суспільства в період змін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.400-410. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
735056
  Жарова Я.Л. Моделювання грошових потоків в умовах антикризового управління підприємствами / Я.Л. Жарова, Я.Ю. Орленко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.352-355. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
735057
  Яковенко Валерій Борисович Моделювання динаміки вібраційних систем : Автореф... докт. техніч.наук: 01.02.06 / Яковенко Валерій Борисович; КПІ. – К., 1993. – 21л.
735058
  Калініченко Р.А. Моделювання динаміки нагріву зернівки інфрачервоним випромінюванням в рухомому шарі // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 87-92 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-1828
735059
  Мазуренко В.П. Моделювання динаміки процесів злиття і поглинання у світогосподарському просторі (на прикладі європейських країн) / В.П. Мазуренко, К.С. Кондратчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 100-112
735060
  Шерстенников Ю.В. Моделювання динаміки розвитку виробництва в умовах нестаціонарного ринку досконалої конкуренції / Ю.В. Шерстенников, Т.М. Рудянова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 89-93. – ISSN 2222-4459
735061
  Обушна Олена Миколаївна Моделювання динаміки розвитку кадрового потенціалу науки України : Автореф. дис. ... кандид. економ. наук : 08.03.02 / Обушна Олена Миколаївна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 20 с.
735062
  Желюк Т. Моделювання динаміки соціально-економічного розвитку: макро- та мезоекономічні аспекти // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 22-39. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
735063
  Яшина Олена Сергіївна Моделювання динаміки фінансування проектів та програм створення нової техніки на сонові детермінованого та імовірнісного подання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Яшина О.С.; Нац. аерокосм. ун-тет ім. М.Є.Жуковського "Харків. авіац. ін-тут". – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
735064
  Васьковський Юрій Миколайович Моделювання динамічних режимів нетрадиційних електромеханічних перетворювачів енергії на основі коло-польових методів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.09.01 / Васьковський Ю.М.; НАНУ ін-т електродинаміки. – Київ, 2001. – 36 с.
735065
  Хусаінов Д.Я. Моделювання динамічних систем : навч. посібник для ф-ту кібернетики спец. "Прикладна математика" / Д.Я. Хусаінов, І.І. Харченко, А.В. Шатирко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 135 с. : іл. – Бібліогр.: с. 129-131. – ISBN 978-966-439-483-0
735066
  Косюк В.А. Моделювання динамічного портфелю замовлень у виробничо-економічних системах / В.А. Косюк, О.А. Кратт // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 65-72. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
735067
  Онищенко А.М. Моделювання динамічної ринкової рівноваги виробника з надлишковою квотою емісій парникових газів // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 98-104. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215


  На основі теорії оптимального керування запропоновано еколого-економічну модель поведінки виробника в умовах установлених обмежень на емісії парникових газів. При цьому розглядається випадок недовикористаної емісійної квоти. На основі достатніх умов ...
735068
  Белз О. Моделювання дисипативних економічних систем // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 67-73. – ISSN 2078-5860
735069
  Кубицький В.О. Моделювання дифракції світлових хвиль на анізотропних гратках рідких кристалів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.02 - теоретична фізика / Кубицький В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр. : 16 назв.
735070
  Кузьменко О.В. Моделювання діагностики банкрутства суб"єктів страхового ринку України на основі гармонійного аналізу / О.В. Кузьменко, М.О. Каща // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень - березень. – С. 146-157. – ISSN 1605-7988
735071
  Березін Б.О. Моделювання довготермінового зберігання правової інформації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 10-18
735072
  Лондар С.Л. Моделювання дохідності підприємства у нестабільному економічному середовищі / С.Л. Лондар, Б.О. Тішков // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 3-11


  Досліджено залежність доходу підприємства від рівня встановленої ціни на вироблену продукцію у ринкових умовах з урахуванням витрат у складі ціни. Запропоновано математичну модель для визначення умов максимізації доходу підприємства. Введено поняття ...
735073
  Коляда Ю.В. Моделювання дуопольно-дуопсонієвої конкуренції з долученням режиму насичення : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 293-299 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
735074
  Онищенко А.М. Моделювання еколого- економічної взаємодії в умовах реалізації концепції сталого розвитку / А.М. Онищенко, І.М. Ляшенко // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С. 88-90
735075
  Анісімова Людмила Анатоліївна Моделювання еколого-економічних взаємодій за допомогою мереж Петрі : Дис. ...канд. фізико-математ. наук: 01.05.01 / Анісімова Людмила Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 155 л. + Додаток: л.: 134 - 155. – Бібліогр.: л.: 122 - 134
735076
  Анісімова Людмила Анатоліївна Моделювання еколого-економічних взаємодій за допомогою мереж Петрі : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.01 / Анісімова Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
735077
  Малиш Н.А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.А. Малиш; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 120с. – ISBN 966-608-358-2
735078
  Порохня В.М. Моделювання економічного зростання / В.М. Порохня, В.М. Кравченко, Г.А. Грицуняк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 166-171. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
735079
  Ляшенко О. Моделювання економічного зростання при умові навчання на власному досвіді та розповсюдженні знань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 12-17. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається узагальнена параметрична модель, яка є модифікацією моделі Ромера. Дана модель описує залежність випуску продукції від індекса знань, доступних даній фірмі. В результаті дослідження отримане сімейство моделей між двома крайніми випадками ...
735080
  Ляшенко І.М. Моделювання економічного росту у випадку кусково-лінійних макровиробничих функцій / І.М. Ляшенко, В.С. Григорків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 155-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Для моделі економічного росту з кусково-лінійною макровиробничою функцією розроблений алгоритм побудови оптимальної програми росту.
735081
   Моделювання економічної динаміки : навчальний посібник [ для вищих навч. закладів ] / Г.В. Лавінський, О.С. Пшенишнюк, С.В. Устенко, О.Д. Шарапов; Г.В. Лавінський, О.С. Пшенишнюк, С.В. Устенко, О.Д. Шарапов. – Київ : Атіка, 2006. – 276с. – ISBN 966-326-177-3
735082
  Іванов Р.В. Моделювання економічної поведінки домогосподарств у контексті розвитку економічної думки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 35-39. – ISSN 2222-4459
735083
  Наконечний О.Г. Моделювання електричних властивостей невпорядкованих кристалів з використанням функцій Гріна в наближенні когерентного потенціалу / О.Г. Наконечний, С.П. Репецький, Б.В. Стащук // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 138-138
735084
  Третяк О.В. Моделювання електронного транспорту в реальних структурах металу - K-Si; H / О.В. Третяк, В.В. Ільченко // Вісник Київського університету. Сер.Фізика, 1996. – №1
735085
  Соломка Т.М. Моделювання ефективних чинників та умов для успішного здійснення професійної ідентичності студентів // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г.М. Бевз, Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 125-137. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650
735086
  Тітов М.В. Моделювання ефективності використання активів підприємства на основі методології розв"язання зворотних задач : економіко-математичне моделювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С.211-217 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
735087
  Мельников С.В. Моделювання ефектів горизонтальних злиттів фірм в умовах вертикального ринку : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 250-255 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
735088
  Мітус О.О. Моделювання зайнятості населення в Україні з використанням регресійного аналізу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 34-37
735089
  Макова А.П. Моделювання залежності між рівнем знання торгової марки та інвестиціями в телевізійну рекламу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
735090
  Сенченков І.К. Моделювання зв"язаних термомеханічних процесів у складеному стержні Гопкінсона при імпульсному навантаженні / І.К. Сенченков, Ф Н. Андрушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 109-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі чисельного моделювання розвинуто методику визначення параметрів термомеханічної моделі течії Боднера-Партома при швидкісному деформуванні за використання складеного стержня Гопкінсона. Ключові слова: складений стержень Гопкінсона, модель ...
735091
  Берназ В.Д. Моделювання злочинної діяльності і особистості злочинця як засіб рішення тактичних задач // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.87-92. – Бібліогр.: 11 назв.
735092
  Шніпко О.С. Моделювання змісту безпеки економічних систем // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 75-80.
735093
  Дітковська М.Ю. Моделювання зовнішніх інформаційних потоків у органі виконавчої влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 106-108.
735094
  Баженова О.В. Моделювання зовнішньоекономічної безпеки України / О.В. Баженова, І.С. Чорнодід // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 46-50. – ISBN 966-614-021-7
735095
   Моделювання зовнішньої обстановки в інтелектуальних тренажерах операторів управління транспортними засобами / С.А. Шворов, Д.С. Андрійченко, В.І. Куташев, А.С. Шворов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 75-78


  Розглядаються методичні основи організації моделювання зовнішньої обстановки в інтелектуальних тренажерах операторів управління транспортними засобами. Сформульована задача оптимального планування відпрацювання навчальних завдань у процесі тренувань, ...
735096
  Садула Л.М. Моделювання зовнішньої торгівлі України із Німеччиною // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 72-78.
735097
  Григорук В.І. Моделювання і автоматизоване вимірювання кореляційної функції оптичних імпульсів мікросекундного діапазону в реальному масштабі часу / В.І. Григорук, О.В. Волоха // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 302-306. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота складається з двох частин: теоретичного розрахунку кореляційної функції для імпульсів різної форми та експериментальної частини автоматизації визначення кореляційної функції гаусівського сигналу. В першій частині написано програму, що моделює ...
735098
  Мусійченко В.А. Моделювання і алгоритмізація інтелектування систем, що стимулюе продуктивне мислення. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.05.04 / Мусійченко В.А.; М-во освіти Укр.Харків.держ.техн.ун-т.радіоелектрон. – Харків, 1999. – 18л.
735099
  Ієвлєв Олександр Миколайович Моделювання і дослідження поліфакторних впливів-відгуків у вузлі управління складної біотехнічної системи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Ієвлєв О.М.; КНУТШ. – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
735100
  Акімов В.І. Моделювання і прогнозування дії нюхового нанобіосенсора на основі молекули білка типу GPCR : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 03.00.02 / Акімов В.І. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
735101
  Ковальчук П.І. Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П.І. Ковальчук. – Київ : Либідь, 2003. – 208с. – ISBN 966-06-0225-1


  Викладено методи моделювання і прогнозування стану водних екосистем, охорони повітряного басейну, ґрунтів, що базуються на рівнянні в частинних по-хідних, із застосуванням методів самоорганізації, сплайн-апроксимації для ідентифікації моделей. ...
735102
  Садчиков О.О. Моделювання і розрахунки втрат напору у двошаровому фільтрі при знезалізненні води // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 18-23. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
735103
  Шкода Т.Н. Моделювання імперативу людського розвитку в контексті стратегічного управління людським капіталом // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 1 (46). – С. 37-41
735104
  Лижник Ю.Б. Моделювання інвестиційно-кредитного портфеля банку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 352-360. – (Право. Економіка. Управління)
735105
  Семенов А.Г. Моделювання інвестиційної діяльності підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; редкол.: В.М. Порохня [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – C. 89-95. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (93)). – ISSN 1814-1161
735106
  Федоренко І.К. Моделювання інвестиційної привабливості компаній методами факторного аналізу / І.К. Федоренко, В.В. Рибалко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 89-93
735107
  Капарулін І.С. Моделювання інноваційного розвитку підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 256-263
735108
  Васильченко З. Моделювання інтегрального показника економічної безпеки банку / З. Васильченко, І. Васильченко // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 44-56. – ISSN 1605-2005
735109
  Білозубенко В.С. Моделювання інтеграційних процесів нарівні регіонів світу / В.С. Білозубенко, А.С. Усова // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.194-202. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
735110
  Литвин Василь Володимирович Моделювання інтелектуальних інформаційних систем з індуктивною компонентною : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:01.05.02 / Литвин В.В.; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
735111
  Бугрій О. Моделювання інтелектуальної діяльності вчителя географії // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 47-59 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-2366
735112
  Камінський Р.М. Моделювання інтелектуальної діяльності людини-оператора як системи опрацювання зображень : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.23 / Камінський Р.М.; М-во трансп. та зв"язку України; НАНУ; Держ. н.-д. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 28 назв
735113
  Мартинюк О.А. Моделювання інформаційно-аналітичного забезпечення для реінжинірингу економічної безпеки банку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 284-290 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
735114
  Степашко В. Моделювання інформаційно-документного забезпечення управління системою науково-дослідної роботи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 63-69.
735115
  Бутко М.П. Моделювання інформаційного забезпечення в процесі прийняття управлінського рішення / М.П. Бутко, О.І. Волот // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 3-7
735116
  Біляцька В.П. Моделювання історичного факту в романах у віршах А. Гудими // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 47-60. – ISSN 2306-2908
735117
  Глущенко В.А. Моделювання історії східнослов"янських мов у компаративістицімов 70-х рр. ХІХ ст. - 30-х рр. ХХ ст. / В.А. Глущенко, В.М. Овчаренко // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 17-28. – ISSN 0027-2833
735118
  Велігура А.В. Моделювання й аналіз магнітних і електромагнітних полів пристроїв дефектоскопії, що працюють у прикладеному полі : Автореф...канд.техн.наук:05.09.05 / Велігура А.В.:ТНУ ім.В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.14-15
735119
  Сергєєва Л. Моделювання й аналіз структури діяльності банку : теорія і практика / Л. Сергєєва, Т. Блаженкова // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 17-24 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
735120
  Сокол Володимир Дмитрович Моделювання керування динамічними технологічними процесами змінної структури : Автореф... кандид. техн.наук: 01.05.02 / Сокол Володимир Дмитрович; Вінницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 1998. – 15л.
735121
  Васильєва Н.К. Моделювання кластерного підвищення ефективності ведення особистих селянських господарств у рослинництві // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 72-75
735122
  Деркач І.О. Моделювання ключових аспектів енергетичної незалежності України // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред.: Т.В. Калінеску [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 4 (24). – C. 21-28. – ISSN 2221-8440
735123
  Заболоцький Т.М. Моделювання коефіцієнта, що описує ставлення інвестора до ризику // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 215-225. – ISSN 1993-6788
735124
  Дмитрук О.В. Моделювання комунікативної ситуації для реалізації маніпулятивного задуму у довготривалій перспективі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 235-242


  У статті здійснено аналіз серії комунікативних ходів, розрахованих на реалізацію маніпулятивних задуму у довготривалій перспективі. Розглядаються конкретні лінгвальні та позалінгвальні засоби, які сприяють успішності здійснення маніпулятивних намірів. ...
735125
  Ткачук О.В. Моделювання конвергенції торгівлі на нових європейських ринках : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Ткачук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 222л. + Додаток : л.177-222. – Бібліогр. : л.160-176
735126
  Петренко О.О. Моделювання кондесаційного росту мікронних крапель спиртів / О.О. Петренко, Ю.І. Шиманський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 445-450. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Було проведено комп"ютерне моделювання кондесаційного росту мікронних крапель деяких спиртів у камері Вільсона. Використано модель конденсації у перехідному режимі, яка була запропонована Фукутою та Уолтером. Були одержані значення коефіцієнтів ...
735127
  Дружинін А.О. Моделювання конструктивних та електрофізичних параметрів приладних тривимірних КНІ-структур / А.О. Дружинін, І.Т. Когут // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 22-26


  Розроблено оригінальні методи формування локальних нестандартних одно- і дворівневих тривимірних структур "кремній-на-ізоляторі" (КНІ), які за сумісними технологіями формування можуть бути комбіновані з одно- або дворівневими мікропорожнинами під ...
735128
  Дрозд А.О. Моделювання кредитно-депозитної діяльності комерційного банку із врахуванням несвоєчасного повернення кредитів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Дрозд Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2016. – 240 арк. – Додатки: арк. 208-240. – Бібліогр.: арк. 190-207
735129
  Кручок Н. Моделювання кредитоспроможності позичальників іпотечних кредитів : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 42-44 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
735130
  Слюсар В. Моделювання кривих блиску мікролінзованого протяжного джерела / В. Слюсар, О. Александров, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 29-33. – (Астрономія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняння коефіцієнтів підсилення мікролінзованого протяжного джерела для гаусівської (G) та степеневої (PL) моделей з моделлю акреційного диску (AD). Розраховано криві підсилення при рівномірному русі джерела на шляху протягом 5 RE для 100 ...
735131
  Чорний А. Моделювання латентних змінних: розвиток, сучасний стан та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто основні етапи розвитку, сучасний стан і визначені подальші перспективи моделювання латентних змінних як складової сучасної статистичної науки. В статье рассмотрены основные этапы развития, современное состояние и перспективы ...
735132
   Моделювання логістичних кривих у маркетингових дослідженнях / Т.В. Блудова, А.Л. Пастернак, Є.Л. Пастернак, // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 3-7
735133
  Жильцов А.В. Моделювання магнітного поля у вентильному електродвигуні із закритими пазами з урахуванням нелінійної магнітної характеристики / А.В. Жильцов, В.В. Ликтей // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 178-186 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
735134
  Порохня В.М. Моделювання макроекономічних показників на основі даних системи національних рахунків / В.М. Порохня, Л.В. Кухарева, Є.В. Порохня // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 205-211. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
735135
   Моделювання макроекономічних процесів : навчально-методичний комплекс для студ. економіч. спец-тей. – Київ : Київський університет, 2007. – 90 с.
735136
  Галушко О.С. Моделювання макроекономічних процесів на основі інтелектуальних технологій / О.С. Галушко, О.М. Кісельова, С.В. Дзюба // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 25-33. – ISSN 1729-7206
735137
  Вахненко Т. Моделювання макроекономічних факторів зовнішніх запозичень та їх впливу на розвиток економіки України : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 15-24. – ISSN 0131-775Х
735138
  Кочура Є.В. Моделювання макроекономічної динаміки : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Є.В. Кочура, В.М. Косарєв; МОНУ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 236с. – ISBN 966-8253-77-9


  Для студентів, аспірантів економічних спеціальностей, спеціалістів.
735139
  Євтушенко Т.П. Моделювання медичного страхування з використанням системно-функціонального підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 64-67. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Система управління медичним страхуванням (мотиви страхової діяльності, моделювання страхового продукту, реалізація страхового продукту, управління ризиком у медичному страхуванні). Запропонована інформаційна модель процесу прийняття рішень по розробці ...
735140
  Зіяд Сулейман Ахмад Халайбех Моделювання мережевих та нейромережевих структур засобами нечітких мереж Петрі : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / Зіяд Сулейман Ахмад Халайбех; МОН України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
735141
  Мойсеєнко І.П. Моделювання механізмів формування інтелектуального потенціалу підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.209-214. – ISSN 0321-0499
735142
  Завершинський М.В. Моделювання механіки зміщень м"яких тканин тіла людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 103-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Запропонована система, моделює та прогнозує розвиток зміщень м"яких тканин людини, у час, під впливом різних факторів. Модель є достатньо універсальною для моделювання і прогнозування таких схожих механічних зміщень, як: зміщень під впливом гематом та ...
735143
  Петрусенко В.П. Моделювання міграції радіонуклідів у типових схилових та гірських екосистемах України : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 26.06.01 - екологічна безпека / Петрусенко В.П.; Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління мінприроди України. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв
735144
  Пінчук Л.А. Моделювання міжгалузевого балансу за допомогою мереж Петрі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 239-243. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У статті запропоновано моделювання лінійної моделі міжгалузевого балансу Леонтьєва-Форда за допомогою мереж Петрі.
735145
  Крак Ю.В. Моделювання мовного апарату людини в задачах комп"ютерного синтезу / Ю.В. Крак, І.О. Стеля // Штучний інтелект : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 102-112. – ISSN 1561-5359
735146
  Русакова Н.Є. Моделювання мозкоподібних структур та їх застосування в штучному інтелекті : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Русакова Наталія Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
735147
  Дадашева П.А. Моделювання монетарного сектора України на основі динамічної // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 54-61. – ISSN 1996-5931
735148
  Козачко О.М. Моделювання надійності алгоритмічних процесів, які виконуються з помилками різних типів : Автореф. дис. канд. техн. наук: 01.05.02 / Олексій Миколайович Козачко; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв
735149
  Долінський Л. Моделювання надійності та вартості векселів за умов часткового погашення вексельних зобов"язань солідарними боржниками : фінансовий ринок / Л. Долінський, А. Галкін // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 30-34 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
735150
  Мелконян Д.В. Моделювання напруженого стану порід схилів складної геологічної будови комплексним методом граничних елементів з урахуванням сейсмічності / Д.В. Мелконян, Е.А. Черкез // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-27. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Застосовано аналітико-чисельний метод - комплексний метод фізичних елементів для розв"язку плоскої задачі напруженого стану зсувних схилів і укосів, а також для оцінки їх стійкості з урахуванням фільтраційного зважування та сейсмічності. Побудовано ...
735151
  Іванов Ю.Б. Моделювання наслідків від впровадження пільг соціального характеру з податку на прибуток підприємств, які сприяють поліпшенню рівня життя населення / Ю.Б. Іванов, Г.В. Комарова // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 1 (30). – С. 81-90
735152
  Дєгтяр А.О. Моделювання наслідків державноуправлінських рішень у фінансово-економічній сфері // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 123-128
735153
  Вунтесмері Ю.В. Моделювання невзаємного трансформатора на основі напівпровідникового геліконового резонатора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.27.01 - твердотільна електроніка / Вунтесмері Ю. В. ; Нац. техн. ун. України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2009. – 24с. – Бібліогр. :17 назв
735154
  Горобець О.Ю. Моделювання обертального руху мікрочастинки під дією зовнішнього осцилюючого магнітного поля / О.Ю. Горобець, М.М. Потьомкім // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 169-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  В статті запропоновано модель обертального руху феромагнітної мікрочастинки у швидко осмалюючому магнітному полі, яка дозволяє оцінити її обертильний pуx у магнітній пасці і локалізувати її в умовах потоку рідини. Наведені приклади розрахунків. The ...
735155
  Іофін І.В. Моделювання обсягів потенційного ВВП України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 34-42
735156
  Васильченко З. Моделювання обсягу активів у банківському менеджменті / З. Васильченко, І. Васильченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 18-26. – ISSN 1605-2005
735157
  Александров О.В. Моделювання оптимального рельєфоутворення при швидкому прогріві термопластичних плівок // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 3-7. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  З"ясовано механізм зростання швидкості рельєфоутворення на малих величинах часу при великій інтенсивності нагріву; на базі математичної моделі пояснюється експериментально підтверджена неможливість збільшення рельєфу при зростанні температури зі сталою ...
735158
  Єлейко Я.І. Моделювання оптимальної структури балансу банку : банківська справа / Я.І. Єлейко, М.Л. Лапішко, О.М. Кінаш // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 111-114 : Рис.
735159
  Прокопець В. Моделювання оптоволоконного сенсора парів органічних розчинників на основі розподіленого брегівського рефлектора / В. Прокопець, І. Лісова, Є. Рафаловський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-43. – (Фізика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розподіленний брегівський рефлектор на базі композиту тефлону з наночастинками золота. Розраховано теоретичну криву коефіцієнта відбивання рефлектора та допустимі похибки товщин плівок при виготовленні. Disturbed Bragg reflector based on ...
735160
  Благун І.С. Моделювання особливостей забезпечення фінансовими ресурсами гірських населених пунктів України : бюджет / І.С. Благун, А.С. Жигайло // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 102-105 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
735161
   Моделювання оцінки ризиків використання банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму : монографія / Дмитров С.О., Меренкова О.В., Левченко Л.Г., Медвідь Т.А. ; за ред. О.М. Бережного. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 75с. – ISBN 978-966-8958-28-1
735162
  Бодачівська Л.Ю. Моделювання очистки грунтів, забруднених рідинами / Л.Ю. Бодачівська, Т.В. Коробко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 69-72. – ISSN 1726-5428
735163
  Комашко О. Моделювання очікувань інфляції в Україні : проблеми макроекономіки / О. Комашко, Ю. Баженова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 82-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
735164
  Чернишов О. Моделювання післядипломної педагогічної освіти на засадах неперервності професійного розвитку / О. Чернишов, Е. Соф"янец // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 14-18. – ISSN 0131-6788
735165
   Моделювання плазмово-пучкових систем за допомогою модифікованого пакету PDP1 / І.О. Анісімов, І О. Кельник, С.М. Левитський, Д.В. Сасюк, Т.В. Сіверський, С.В. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 48-55. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Описано модифікований пакет PDP1 для моделювання плазмово-пучкових систем за методом великих частинок. Наведені результати моделювання для низки задач плазмової електроніки: деформація профілю концентрації неоднорідної плазми під дією модульованого ...
735166
  Котляр В. Моделювання поведінки інвесторів на фінансовому ринку / В. Котляр, О. Смирнова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 5 (88). – С. 93-105. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
735167
  Лозовик Ю. Моделювання поведінки олігополістів з використанням інструментарію теорії динамічних систем // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 61-65. – ISSN 1810-3944
735168
  Глосковська Наталія Вікторівна Моделювання поверхневих явищ у кластерах оксиду магнію : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.24 / Глосковська Наталія Вікторівна; НАН України. Ін-тут біолоїдної хімії. – К., 1997. – 16л.
735169
  Погоріляк О.О. Моделювання подвійно стохастичних процесів Пуассона з певною точністю та надійністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розглядаються подвійно стохастичні процеси Пуассона або ще як їх називають процеси Кокса керовані випадковою інтенсивністю. А саме, розглянуто випадок коли інтенсивність є логарифмічно гауссовим випадковим полем. Пропонується метод ...
735170
  Свентух А.О. Моделювання показників ризику в еколого-економічних системах // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 78-83.
735171
  Прилипко Ю.Ш. Моделювання попиту на готівку як індикатора рівня тіньового сектора економіки / Ю.Ш. Прилипко, В.М. Товмаченко // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 114-116
735172
  Новіков В. Моделювання попиту на платні послуги: досвід і перспективи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-5.
735173
  Крючков Ю.М. Моделювання пористої структури та масепереносу в порошкових проникних матеріалах з урахуванням нелінійних структурних ефектів. : Автореф... доктор техн.наук: 05.16.06 / Крючков Ю.М.; НАН України. Ін-тут проблем матеріал.. – К., 1994. – 35л.
735174
  Брич Тарас Богданович Моделювання поширення сейсмічних хвиль в неоднорідних середовищах на основі матрично-скінченоелементного методу : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.02 / Брич Тарас Богданович; НАН України. Фізико-механічний ін-тут ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1996. – 22л.
735175
  Герасимов Р.Р. Моделювання при розслідуванні злочинів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 253-257
735176
  Мінаєв Ю.М. Моделювання приостроїв протиаварійного захисту на ЕЦОМ. / Ю.М. Мінаєв. – К, 1975. – 47с.
735177
  Временко Л. Моделювання проблем обов"язкового страхування в Україні / Л. Временко, В. Мужилівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-16. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  В статті визначено та проаналізовано основні проблеми, притаманні галузі обов"язкового страхування в Україні. Побудовано ієрархічну структуру зазначених проблем та встановлено першочерговість їх вирішення. В статье определены и проанализированы ...
735178
  Бакуменко В. Моделювання проблемного поля державно-управлінських реформ / В. Бакуменко, С. Кравченко // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 13-21. – ISSN 0372-6436
735179
  Якусевич Юрій Геннадійович Моделювання прогресивних комп"ютерних технологій самостійного навчання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.06 / Якусевич Юрій Геннадійович; Мін-во освіти України. Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 1999. – 17л.
735180
  Якимова Н.С. Моделювання професійно-освітніх траєкторій молоді в аспекті забезпечення ії конкурентоспроможності // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 1 (11). – С. 184-193. – ISSN 2410-4752
735181
  Гуда А.І. Моделювання процесів адаптивно-пошукової ідентифікації нелінійних динамічних систем : Автореф. дис. ...канд.техн. наук; Спец.01.05.02 / Антон Ігорович Гуда; Національна металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:16 назв
735182
  Ткаченко А.В. Моделювання процесів взаємодії атомарного водню з дефектною поверхнею Ge(100)-(2х1) / А.В. Ткаченко, О.Ю. Ананьїна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 291-295. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлені результати квантово-хімічного моделювання процесів взаємодії атомарного водню з поверхнею Ge(100), що містить вакансійний дефект. Досліджуються процеси, що можливі при взаємодії атомарного водню з дефектною поверхнею Ge(100) ...
735183
  Островська Г.В. Моделювання процесів взаємодії нейрогіпофізарних гормонів з плазматичною мембраною клітини / Г.В. Островська, В.К. Рибальченко, Р.В. Горбачова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 164-171. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Враховуючи дані про здатність багатьох пептидних гормонів взаємодіяти з ліпідною фазою клітинної мембрани ,а також результати власних досліджень про виявлення окситоцином біологічних ефектів у системах, що виключають безпосередньо взаємодію гормона з ...
735184
  Даниленко В.А. Моделювання процесів динамічного деформування структурованого геофізичного середовища з пружнопластичною взаємодією елементів структури / В.А. Даниленко, С.В. Микуляк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 60-65 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0203-3100
735185
  Свірь І.Б. Моделювання процесів масопереносу в елементах рідинно-фазної елктроніки : Автореф... канд. физ. мат.наук: 05.13.18 / Свірь І. Б.; АНУ Ін-т пробл. машинобуд. – Х., 1994. – 16л.
735186
  Шевченко Г.Г. Моделювання процесів мислення як метод розкриття внутрішньої сутності ленінської теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
735187
   Моделювання процесів очищення стоків від синтетичних барвників природними сорбентами / М. Мальований, І. Петрушка, Р. Петрус, Г. Леськів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 41-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
735188
  Грицай В.Й. Моделювання процесів поліферментної простациклін-тромбоксанової системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 379-384. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлена математична модель поліферментної простациклін-тромбоксанової системи. За допомогою чисельного експерименту досліджено кінетичну поведінку системи в залежності від зміни деяких гемостатичних параметрів. Проведено аналіз знайдених ...
735189
  Лукьянов П.в. Моделювання процесів рестратифікації на фінальній стадії виродження турбулентності у стійко стратификованих середовищах. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.05 / Лукьянов П.в.; НАН України. Ін-тут гідромеханіки. – К., 1996. – 19л.
735190
  Шевченко Г.Г. Моделювання процесів створення гносеологічних образів // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
735191
  Захарченко М.Б. Моделювання процесів тертя та зношування в прямих та зворотних трібосистемах в умовах граничного мащення : автреф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Захарченко Михайло Борисович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
735192
  Войтов Віктор Анатолійович Моделювання процесів тертя та зношування у трибосистемах гідромашин як основа рішення задач проектування : Автореф... доктора техн.наук: 05.02.04 / Войтов Віктор Анатолійович; Мін-во осв. України. Технол. ун-тет Поділля. – Хмельницький, 1999. – 35л.
735193
  Раєвнєва О.В. Моделювання процесів формування господарських рішень на промислових підприємствах з урухування ризку : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 230-234 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
735194
  Омардибірова В.Н. Моделювання процесів ціноутворення: оцінювання параметрів та прогноз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 296-301. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття присвячена оцінюванню параметрів зносу та вопатильності. Розв"язана задача прогнозування для ціни акції в дискретній моделі. Ключові слова: економічний броунівський рух, оцінювання, волатильність, прогноз. The article deals with the parameter ...
735195
  Тараріна І. Моделювання процесу діяльності вчителів фізики у системі післядипломної педагогічної освіти та в міжкурсовий період // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 72-76. – ISSN 0131-6788
735196
  Міщенко С.Г. Моделювання процесу зниження податкової заборгованості підприємств // Економічна кібернетика : Міжнародний науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2005
735197
  Ащаулов В.В. Моделювання процесу моніторингу розвитку галузей економіки з урахуванням невизначеності параметрів державного регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 42-46. – ISSN 2306-6814
735198
  Худолій О.М. Моделювання процесу навчання акробатичних вправ і опорних стрибків школярів молодших класів / О.М. Худолій, О.В. Іващенко, С.О. Черненко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 64-71 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1818-9172
735199
  Безносюк О.О. Моделювання процесу навчання військово-спеціальних дисціплін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 230-234


  У статті йдеться про методи навчання у вищій школі Педагогічні можливості сучасних технологій навчання спеціальним дисциплінам вищих навчальних закладів перевірялися шляхом побудови імітаційної моделі і здійснювалося відповідно до рекомендацій та ...
735200
  Черненко С.О. Моделювання процесу навчання школярів молодших класів метанню м"яча у вертикальну ціль // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С.37-43 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1818-9172
735201
  Коломієць Л.В. Моделювання процесу перекладу поетичного тексту й типологізація перекладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-65. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  В аспекті проблеми типологізації поетичного перекладу розглядаються найновіші моделі процесу перекладу: комунікативні моделі Штейна та Геніка - Кусмаула, психологічна модель Льоршера, які відображають лінгвістичні підходи до перекладу, діалогічні ...
735202
  Кабак В.В. Моделювання процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 62-68. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
735203
  Гунченко Ю.О. Моделювання процесу придбання і втрати навичок проведення роботи фахівцями підрозділів постійної готовності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 149-151
735204
  Войнаренко М.П. Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності / М.П. Войнаренко, В.В. Джеджула, І.Ю. Єпіфанова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 160 (7-8). – С. 126-129. – ISSN 1728-6220
735205
  Богуславський М. Моделювання процесу розвитку вітчизняної педагогіки 20 століття // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 3 (53). – С. 2-10.
735206
  Гукалюк А.Ф. Моделювання процесу розробки оптимальної виробничої програми : економіко-математичне моделювання / А.Ф. Гукалюк, О.С. Сенишин // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 204-211 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
735207
  Грешук В. Моделювання процесу творення слова в дериватології // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 2. – С. 92-96. – ISSN 2415-8208
735208
  Гавриленко В.В. Моделювання процесу ударної взаємодії з рідиною пружної оболонки, що обертається навколо своєї осі / В.В. Гавриленко, Ю.Б. Мосєєнков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 102-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається плоска несиметрична задача занурення в стисливу рідину тонкої пружної кругової циліндричної оболонки, що обертається навколо своєї геометричної осі з даною кутовою швидкістю.
735209
   Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційного врожаю озимої пшениці в степовій зоні України / О.О. Дронова, Т.К. Костюкєвич, С.О. Васильєв, В.І. Дяговець // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 74-78 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-0899
735210
  Шевцова О.Й. Моделювання процесу формування портфеля деривативів на фінансовому ринку / О.Й. Шевцова, Є.О. Яковенко // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 41-45.
735211
  Анісімова Л. Моделювання процесу формування та вибору стратегій розвитку підприємства / Л. Анісімова, В. Балан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  У статті представлена загальна модель процесу формування та вибору стратегій розвитку окремих стратегічних бізнес-одиниць та підприємства в цілому з використанням відомих інструментів стратегічного аналізу, багатокритеріального оцінювання на основі ...
735212
  Царюк Л. Моделювання психологічних умов як засіб підвищення ефективності тренінг-семінару // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.127-132
735213
  Маляренко О.С. Моделювання регіональної екологічної мережі в Північному Приазов"ї : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Маляренко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 235 арк. – Додатки: арк. 198-235. – Бібліогр.: арк. 172-197
735214
  Маляренко О.С. Моделювання регіональної екологічної мережі в Північному Приазов"ї : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Маляренко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
735215
  Бритковський Василь Михайлович Моделювання редактора формул секвеційних алгоритмів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Бритковський В.М.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
735216
  Рибалко В.В. Моделювання рейтингової оцінки рівня транспарентності корпоративного управления українських компаній // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 30-35
735217
  Ільченко В.В. Моделювання рекомбінаційного струму в діодах Шотткі через шари квантових точок двох різних типів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 183-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В роботі проведено числове моделювання рекомбінаційного струму для структур з бар"єром Шотткі через шари Ge квантових точок в Si та шари InAs квантових точок в GaAs. Показано, що для реальних значень енергій залягання рівнів квантових точок та інших ...
735218
  Гончаренко В. Моделювання ресурсного забезпечення при макроекономічному прогнозуванні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 108-111. – ISSN 1993-0259
735219
  Коцюба О.С. Моделювання ризику інвестиційної діяльності : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 56-67 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
735220
  Ткаченко В.А. Моделювання рішень при створенні системи економічної безпеки на підприємстві / В.А. Ткаченко, О.І. Судакова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 37-42.
735221
  Андрєєва Л.О. Моделювання роботи економічного механізму маркетингу // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 28-35. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 2)
735222
  Черняк О Моделювання роботи розрахункових палат у системі електронних платежів України : теорія і практика / О Черняк, Д. Шкудун // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 23-24 : Рис.
735223
  Держипольська Л.А. Моделювання роботи цифрового голографічного корелятора за умови фазових перешкод в робочому пучку / Л.А. Держипольська, О.В. Гнатовський, Є.П. Удалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 314-320. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчався вплив нестаціонарних фазових перешкод на якість інтерферограм в оптичному тракті цифрового голографічного корелятора. Моделювалися фазові перешкоди з різними статистичними розподілами і їх вплив на контрастність інтерференційної картини. Для ...
735224
  Олійник Я. Моделювання розвитку економіки України з урахуванням інтеграції в регіональні та світові системи взаємовідносин / Я. Олійник, А. Бобровицький // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 22 (1). – C. 32-38. – ISSN 2076-1333
735225
  Порохня В.М. Моделювання розвитку людського потенціалу як головного фактора економічного зростання / В.М. Порохня, Л.В. Кухарєва // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 124-140 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
735226
  Погорелов Ю.С. Моделювання розвитку підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 51-59 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
735227
  Рядно О.А. Моделювання розвитку страхового ринку в регіонах України / О.А. Рядно, О.В. Піскунова, Л.В. Рибальченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 106-114.
735228
  Федоренко І.К. Моделювання розвитку фармацевтичного ринку України / І.К. Федоренко, О.В. Тихенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 63)


  Розглядаються основні засади функціонування фармацевтичного ринку України, специфіка та особливості його розвитку, метод формалізації сезонних особливостей продаж на ринку медичних препаратів та запропоновано модель класифікації медичних препаратів. В ...
735229
  Дем"яненко В.В. Моделювання розвитку ціни на енергетичних ринках за допомогою факторних моделей / В.В. Дем"яненко, А.С. Бойко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 82-85


  Зроблено аналівз праць, якеі базуються на моделі Блекка - Шоулза - Мертона. Окреслено коло проблем, які з"являються при прогнозуванні ціни на товар. Презентовано власну модель утворення ціни на форвардні контракти.
735230
  Зінькевич Т. Моделювання розміру збитків в страхуванні / Т. Зінькевич, В. Лісовська // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 101-104 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
735231
  Кузьмін А.В. Моделювання розповсюдження поверхневих хвиль при обтіканні зануреного тіла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 119-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються питания моделювання процесу виникнення стаціонарних хвиль на поверхні ідеальної нестисливої рідини, які виникають в результаті збурення плоскопараллельного потоку внесеним у потік тілом. Рідина вважається нестисливою ідеальною, а течія ...
735232
  Рева О.М. Моделювання розстановки пріоритетів у визначенні коефіцієнтів важливості мотивів трудової діяльності викладачів : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / О.М. Рева, І.М. Суворова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 243-249 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
735233
  Самофалова Т.В. Моделювання рольових ігор для розвитку комунікативної і фахової компетенції студентів / Т.В. Самофалова, О.М. Скалозуб // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 131-137
735234
  Доленко Г.О. Моделювання руха фондів корпорації / Г.О. Доленко, А.М. Лиференко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 139-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Змодельована задача руха фондів корпорації та їх перетворення у джерела покриття витрат в класі багатокритеріальних задач лінійного програмування. Представлена одна з можливих моделей, по аналогії з якою можна будувати моделі руха фондів в залежності ...
735235
  Тютюнова О.М. Моделювання руху еритроцита у капілярі, який звужується // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 427-440. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У даній роботі досліджується вплив малих кутів звуження капілярів на капілярну течію червоних кровяних тілець (еритроцитів). Представлено результати обчислень розподілу тиску у прошарку між стінкою капіляра й еритроцитом та напруження зсуву біля ...
735236
  Жирнов Б.М. Моделювання сили тертя ковзання при дослідженні фрикційних квазігармонічних автоколивань // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 237-243. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  За умови поліномінальної апроксимації нелінійної сили тертя ковзання скінченним числом членів ряду Тейлора, в рамках першого наближення запропоновано методику дослідження механічної автоколивальної системи Ван-дер-Поля у режимі квазігармонічних коливань.
735237
  Томашевський В.М. Моделювання систем : підручник для студентів ВНЗ / В.М. Томашевський. – Київ : Видавнича група BHV, 2007. – 352 с. – (Серія "Інформатика" / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-120-9
735238
  Бандурка О.М. Моделювання систем протидії злочинності / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 9-19. – ISSN 2304-4556
735239
  Таянов В.А. Моделювання систем розпізнавання на основі показників вірогідності для малих тестових вибірок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 01. 05. 02 / Таянов В. А.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібл.: 24 назв
735240
  Браташ М.А. Моделювання системи відтворення житлового фонду великих міст // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 34-43. – (Економічні науки ; вип. 4 (81)). – ISSN 2306-4242
735241
   Моделювання системи діагностування та ремонту зенітних ракетних комплексів за допомогою замкнутої системи масового обслуговування / О.Ю. Пермяков, Ю.Б. Прібилєв, П.В. Опенько, І.В. Новікова // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 88-92. – ISSN 2311-7249


  У статті розроблена модель системи діагностування та ремонту зенітних ракетних комплексів, як замкнута система масового обслуговування. У якості технічної основи моделі розглянута сучасна розробка центру озброєння і військової техніки державного ...
735242
  Гриценко П.Е. Моделювання системи діалектної лексики / П.Е. Гриценко. – Київ, 1984. – 226с.
735243
  Герасименко О.М. Моделювання системи забезпечення кадрової безпеки суб"єкта господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 118-124 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
735244
  Кравець Руслан Богданович Моделювання системи інтелектуального аналізу даних на основі реляційних баз даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Кравець Р.Б.; Нац. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
735245
   Моделювання системи управління телекомунікаційною мережею із затримками сигнальної і управляючої інформації / Я.І. Торошанко, Л.І. Танцюра, Л.О. Харлай, К.В. Хмара // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4. – С. 24-29. – ISSN 2412-4338
735246
   Моделювання системи управління технічним станом засобів зброї в процесі зберігання як об"єкту прогнозування / С.В. Лєнков, Р.М. Салімов, А.А. Сельский, Ю.М. Аксент"єв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 110-112. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В даній статті наведено класифікацію моделей управління технічним станом засобів зброї в процесі зберігання як об"єкту прогнозування, визначено вимоги до прогностичної моделі, які задовольняють її необхідному рівню достовірності, адаптивності та ...
735247
  Слуцька О. Моделювання системи фінансових показників оцінки ризику дефолту емітентів облігацій // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 9 (199). – С. 32-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
735248
  Бернацька Олена Володимирівна Моделювання ситуацій професійної діяльності у навчанні іноземної мови у вищому навчальному закладі військового профілю : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.04 / Бернацька О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
735249
  Кучер М.К. Моделювання складних процесів циклічного деформування матеріалів : Автореф... д-ра техн.наук: 01.02.04 / Кучер М.К.; НАНУ. Ін-т проблем міцності. – К., 1999. – 32л.
735250
  Кулик В.В. Моделювання соціально-економічної ефективності державних видатків / В.В. Кулик, А.В. Кулик // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.44-53
735251
  Яценко В.О. Моделювання спектральних кривих та оцінювання вмісту хлорофілу в рослинності / В.О. Яценко, О.В. Семенів, О.І. Кашпіровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 200-203. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута проблема оцінювання концентрації хлорофілу в рослинності на основі моделювання спектральних кривих та виділенні інформаційних параметрів. Запропоновано розв"язок на основі використання сплайнів та нелінійних моделей регресії. Приведені ...
735252
  Проценко В.С. Моделювання спеціалізованих обчислювальних систем // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 23-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається підхід до оцінки ефективності спеціалізованих обчислювальних систем (СОС) реального часу на базі математичних моделей архітектури СОС, послідовного та паралельного алгоритмів. Описується склад інструментальних засобів проектування та ...
735253
  Козловський С.В. Моделювання стійкості економічної системи України на основі нечіткої логіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 62-73
735254
  Аль-Суод С М.М. Моделювання стохастичних процесів в автономній електроенергетичній системі з газовим двигуном та їх впливу на роботу споживачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Аль-Суод Махмуд Мохаммад Салем ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
735255
  Несміян І.М. Моделювання стохастичного охолодження імпульсного розкиду з гребінчастим фільтром / І.М. Несміян, Ф. Нольден, В.А. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 504-509. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В роботі представлена математична модель, яка описує процес стохастичного охолодження імпульсного розкиду з гребінчастим фільтром. Дана модель базується на рівнянні Фоккера-Планка. На її основі отримано результати розрахунків для зміни величини ...
735256
  Порохня В.М. Моделювання стратегії інноваційного розвитку підприємства / В.М. Порохня, В.О. Лось // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 131-136. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
735257
  Бабій П. Моделювання стратегічного розвитку інтелектуального бізнесу // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 67-71
735258
   Моделювання структури водних розчинів електролітів за експериментальними значеннями мольних об"ємів / Г.Ю. Легкобит, В.П. Казіміров, В.Е. Сокольський, Т.С. Перетяжко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 133-138. – (Хімія ; Вип. 34)


  Пікнометричним методом досліджено мольний об"єм водних розчинів хлоридів нікелю(II), міді(II) та кобальту(II) в інтервалі концентрацій від 1х10[верхній індекс -3] до 7 моль/л при температурах від 20 до 32[градусів]С. Експериментальні дані ...
735259
  Корчински С. Моделювання структури образу ідеального і реального вчителя на рівні сукупних уявлень у різних суб"єктів педагогічної взаємодії : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.04 / Корчински С.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 32л.
735260
  Партико З.В. Моделювання структури простого речення засобами полімодальних багатозначних логік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
735261
  Шостак Р.І. Моделювання структури стехіометрічних кристалів LiNbO3 у парафазі / Р.І. Шостак, О.В. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 44-46. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Здійснено комп"ютерне моделювання структури LiNbO3 у високотемпературній параелектричній фазі (Т > 1460 К). Для цього використано сучасні модифікації класичних електростатичних методів розрахунку локальних електричних полів на іонах, що розміщені в ...
735262
  Луцків О.М. Моделювання структурних змін в економіці регіону / О.М. Луцків, М.В. Максимчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 13-26. – ISSN 1562-0905
735263
  Самченко Н.К. Моделювання структурно-функціональних зв"язків в економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Самченко Н.К. ; Держ. вищ. навч. закл.; "Київ. нац.економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
735264
  Клещонок А.В. Моделювання структурної нестійкості нематичних систем, наповнених мікро- та наночастинками : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Клещонок А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 128 л. – Бібліогр.: л. 120-128
735265
  Петровська О.С. Моделювання сукупного капіталу сучасної України // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 112-128 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
735266
  Мезенцев Костянтин Володимирович Моделювання суспільно-географічних процесів в сільскому адміністративному районі : Дис... канд.географ.наук: 11.00.02 / Мезенцев Костянтин Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1997. – 170л. – Бібліогр.:л.158-170
735267
  Шаховська Н.Б. Моделювання сховищ даних з невизначеністю на основі реляційної моделі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Шаховська Н.Б.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
735268
  Пальчевський Б.О. Моделювання та автоматизація технологічних процесів виготовлення поштучних виробів із легкопошкоджуваних заготовок : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.07 / Пальчевський Б.О.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1998. – 36л.
735269
   Моделювання та аналіз безпеки розподілених інформаційних систем : навч. посібнник / [Литвинов В.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 253, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7496-96-8
735270
   Моделювання та аналіз глобальних біосферних процесів / О.Г. Наконечний, О.М. Трофимчук, І.В. Трофімова, Д.І. Черній; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 93с. – ISBN 966-594-302-2
735271
  Кузьмич О.І. Моделювання та аналіз динамічних систем : навч.-методичний посіб. для студ. вищих навч. закладів / О.І. Кузьмич ; М-во освіти і науки Укр. ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2010. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-168. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-511-6
735272
  Шкудун Дмитро Петрович Моделювання та аналіз системи електронних платежів України : Автореф. дис. ... канд.економ. наук:08.03.02 / Шкудун Д.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
735273
  Шкудун Дмитро Петрович Моделювання та аналіз Системи електронних платежів України : Дис...канд.економ.наук:08.03.02 / Шкудун Дмитро Петрович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 228л. + Додатки:л.190-228. – Бібліогр.:л.175-189
735274
  Клименко О. Моделювання та дослідження динаміки еміграції трудових ресурсів / О. Клименко, Т. Зубко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 67-70. – ISSN 1605-2005
735275
  Фільченко Д.В. Моделювання та ідентифікація в лінійно-квадратичних задачах імітації, прогнозування та оптимізації : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Фільченко Д.В. ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010. – 152 л. + Додаток: л. 131-140. – Бібліогр.: л. 141-152
735276
  Фільченко Д.В. Моделювання та ідентифікація в лінійно-квадратичних задачах імітації, прогнозування та оптимізації : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Фільченко Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 8 назв
735277
  Стоян В.А. Моделювання та ідентифікація динаміки систем із розподіленими параметрами : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спеціальностями "Математика", "Прикладна математика", "Механіка" / В.А. Стоян; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 187с. – ISBN 966-594-433-9
735278
  Стоян В.А. Моделювання та ідентифікація динаміки систем із розподіленими параметрами : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.А. Стоян ; [відп. ред. В.В. Скопецький] ; КНУТШ. – [2-ге вид.]. – Київ : Київський університет, 2008. – 202 с. – Бібліогр.: с. 193-197. – ISBN 966-594-922-5
735279
   Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ : ДНДІІМЕ
Вип. 11. – 2010
735280
   Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ
Вип. № 1 (1). – 2016. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
735281
   Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ
Вип. № 2 (2). – 2016. – 112с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
735282
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
Вип. 74. – 2015. – 167 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
735283
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
Вип. 75. – 2015. – 165 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
735284
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 76. – 2016. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
735285
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 77. – 2016. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
735286
   Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : XII Міжнар. наук. конф. / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Центр мат. моделювання ІППМіМ ім. Я.С. Підстригача НАН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ред.: О. Борис, І. Лайтарук]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 94, [6] с. : іл., табл. – До 70-річчя Львів. держ. ун-ту фіз. культури. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2328-99-8
735287
  Литвиненко Ярослав Володимирович Моделювання та методи визначення зонної часової структури електрокардіосигналу в автоматизованих діагностичних системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Литвиненко Я.В.; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
735288
  Лупенко С.А. Моделювання та методи обробки циклічних сигналів серця на базі лінійних випадкових функцій : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.05.02 / С.А.Лупенко; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
735289
  Сучок С.В. Моделювання та оптимізація активно-пасивних операцій комерційного банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Сучок С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
735290
  Сучок С.В. Моделювання та оптимізація активно-пасивних операцій комерційного банку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Сучок С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 178л. + Додатки : л.173-178. – Бібліогр. : л.162-172
735291
   Моделювання та оптимізація інформаційних систем : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 248с. : 5 рис., 22 таб. – Додаток А. – Бібліогр.: 81 дж.


  Об"єкт досліджень - розподілені лінійні системи, алгоритми параметризації і регуляризації задач керування, чисельні методи оптимального керування, статистичні та геометричні методи теорії розпізнавання образів. Мета роботи - дослідження проблем ...
735292
  Бублик С.Б. Моделювання та оптимізація лінійних дискретних систем керування з крайовими умовами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Бублик С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
735293
  Глонь Ольга Віталіївна Моделювання та оптимізація систем керування в умовах невизначеності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Глонь О.В.; Вінницький національний технічний університет. – Херсон, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв.
735294
   Моделювання та оптимізація складних систем (МОСС-2001) : Міжн. конф. присвяч. 65-річчю від дня народж. Бублика Б.М.: Програма. Київ, Україна:. – Київ : Київський університет, 2001. – 23 с.
735295
   Моделювання та оптимізація складних систем (МОСС-2001) : Міжнародна конференція присвячена 65-річчю від дня народження члена-кореспондента НАНУ Бублика Б.М., 25-28 січня 2001 р. : праці конференції. – Київ : Київський університет
Т. 1. – 2001. – 162 с.
735296
   Моделювання та оптимізація складних систем (МОСС-2001) : Міжнародна конференція присвячена 65-річчю від дня народження члена-кореспондента НАНУ Бублика Б.М., 25-28 січня 2001 р. : праці конференції. – Київ : Київський університет
Т. 2. – 2001. – 153 с.
735297
   Моделювання та оптимізація складних систем (МОСС-2001) : Міжнародна конференція присвячена 65-річчю від дня народження члена-кореспондента НАНУ Бублика Б.М., 25-28 січня 2001 р. : праці конференції. – Київ : Київський університет
Т. 3. – 2001. – 173 с.
735298
  Гондюл В.П. Моделювання та прогнозування міжнародних відносин в інформаційному суспільстві // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 14-28.
735299
  Скрипниченко М.І. Моделювання та прогнозування світового розвитку: міжнародний проект LINK // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
735300
  Дзюндзюк В.Б. Моделювання та прогнозування умов праці в системі "людина-машина-середовище" : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.04 / Дзюндзюк В.Б.; Мін-во освіти Укр.. – Харків, 1996. – 22 с.
735301
  Герганов Л.Д. Моделювання та реалізація моніторингу знань у системі зовнішнього незалежного оцінювання / Л.Д. Герганов, Ю.Г. Якусевич // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 8/9. – С. 21-24


  Побудовано формалізовану модель для тестування в системі зовнішнього незалежного оцінювання з використанням інформаційних технологій.
735302
  Кіріченко Л.О. Моделювання та розпізнання випадкових та хаотичних збурень, діючих на неодродні марковські системи : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Кіріченко Л.О.; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектрон. – Харків, 2000. – 20л.
735303
  Махорт Андрій Пилипович Моделювання та розрахунок впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на ціноутворення в економічній системі : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.02 / Махорт А.П.; НАНУ; Ін-тут теоретич. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2005. – 131л. – Бібліогр.: л. 125 - 131
735304
  Махорт Андрій Пилипович Моделювання та розрахунок впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на ціноутворення в економічній системі : Автореф. ... канд. фізико-математичних наук: 01.05.02- математичне моделювання та обчислювані методи / Махорт А.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
735305
  Юзефович Р.М. Моделювання та статистичний аналіз взаємопов"язаних періодично нестаціонарних вібраційних сигналів для виявлення дефектів механізмів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Юзефович Роман Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 79 назв
735306
  Орлова Т.І. Моделювання творчої свідомості в сучасній філософській теорії // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.114-117. – (Філософські науки)
735307
  Тараба І.О. Моделювання тезаурусу української медичної термінології // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 88-94. – ISSN 2307-4558
735308
  Збараз Л.Й. Моделювання теплообмінних процесів в пластинчатому випарнику системи теплопостачання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Збараз Леонід Йосипович ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
735309
  Ковалюк Д.О. Моделювання теплотехнологічного об"єкту з розподіленими параметрами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Ковалюк Д.О.; Вінницький націон. технічний ун-т. – Вінниця, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
735310
  Онищенко А.М. Моделювання технологічних інновацій в еколого-економічній системі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-31


  У статті проведено дослідження технологічної структури виробництва еколого-економічної системи з врахуванням впровадження технологічних інновацій. Зокрема, на основі розподілу виробничих потужностей за технологіями побудовано відповідне рівняння ...
735311
  Заяць О.С. Моделювання топографії, будови та внутрішнього гравітаційного поля місяця : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.24.01 / Олександр Степанович Заяць; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 7 навз
735312
  Ніколайчук С.А. Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Ніколайчук С.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 235л. + Додатки: л.206-235. – Бібліогр.: л.184-205
735313
  Савушкін Д.І. Моделювання трансформаційних перетворень економіки курортно-рекреаційних систем : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Савушкін Дмитро Ігорович ; М-во освіти і науки України, Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2016. – 218 арк. – Бібліогр.: арк. 187-218
735314
  Савушкін Д.І. Моделювання трансформаційних перетворень економіки курортно-рекреаційних систем : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Савушкін Дмитро Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
735315
  Тюріна Д. Моделювання у процесі самостійної навчальної діяльності // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 5 (54). – С. 53-60. – ISSN 1562-529Х
735316
  Гузенко В.А. Моделювання у часі фронтів вибухових хвиль з точковим джерелом після їх відбиття від поверхні : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Гузенко В.А. ; М-во аграр. політики України, Таврійськ. держ. агротехнологічний ун-т. – Мелітополь, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
735317
  Долінський Л. Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи гомогенних об"єктів : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 9 (187). – С. 27-30 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
735318
  Долінський Л. Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи об"єктів рейтингування : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 23-27 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
735319
  Рядно О. Моделювання управління фінансами підприємств / О. Рядно, Ю. Шерстенников // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-16. – ISSN 0131-775Х
735320
  Погожа Н.В. Моделювання управлінських рішень маркетингової діяльності на ринку послуг // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 67-72.
735321
   Моделювання фізичних процесів : Методичні вказівки до проведення практичних занять. – Київ : Київський університет, 2006. – 90с.
735322
  Соколовська З.М. Моделювання фінансових потоків страхових компаній / З.М. Соколовська, О.А. Клепікова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 238-245. – ISSN 1993-6788
735323
  Соколовська Зоя Миколаївна Моделювання фінансових потоків страхових компаній / Соколовська Зоя Миколаївна, Клепікова Оксана Ананіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 238-245. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено моделювання фінансових потоків страхових компаній. Імітаційні моделі набудовано з використанням методу системної динаміки. Імітаційні експерименти реалізовано засобами пакету іThink. Аналіз отриманих результатів здійснено на ...
735324
  Соколовська Зоя Миколаївна Моделювання фінансових потоків страхових компаній / Соколовська Зоя Миколаївна, Клепікова Оксана Ананіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 238-245. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено моделювання фінансових потоків страхових компаній. Імітаційні моделі набудовано з використанням методу системної динаміки. Імітаційні експерименти реалізовано засобами пакету іThink. Аналіз отриманих результатів здійснено на ...
735325
  Камінський А.Б. Моделювання фінансових ризиків : Монографія / КНУТШ; А.Б. Камінський. – Київ : Київський університет, 2006. – 304с. – ISBN 966-594-840-7
735326
  Жованик В. Моделювання фінансово-економічної працездатності навчального закладу / В. Жованик, Г. Жованик // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 4. – С. 74-75. – ISSN 1810-3944
735327
  Афанасьєв Є.В. Моделювання фінансового ризику багатоцільових рішень в управління прибутковістю промислового підприємства // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 46-55. – Бібліогр.: на 6 пунктів
735328
  Козак О.Ю. Моделювання фінансової діяльності комерційного банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Козак Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
735329
  Ляшенко Г.В. Моделювання формування продуктивності винограду технічних сортів в Північному Причорномор"ї за різних агрометеорологічних умов / Г.В. Ляшенко, О.М. Соборова // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 98-105. – ISSN 0868-6939


  Обгрунтовується актуальність досліджень агрометеорологічних умов формування продуктивності винограду. Аналізуються підходи до моделювання формування продуктивності винограду і надається коротка характеристика моделі продуктивності винограду: параметри ...
735330
  Шоломінська Т.Г. Моделювання функції реакції монетарної політики національного банку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 299-304 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
735331
  Яценко Д А. Моделювання функціонально-рекреаційного зонування території лісокультурнихнасаджень старо-бердянського лісництва / Д А. Яценко, // Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 191-193. – ISBN 978-966-285-300-1
735332
  Кононенко Тарас Моделювання характеру розмислу Г. Сковороди в методологічній культурі Нової філософії Х VI-XVIII ст. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С.52-57
735333
  Малицький Д.В. Моделювання хвильових полів, збурених ефективно-точковою дислокацією / Д.В. Малицький, О.О. Муйла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-29. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Розглядається поширення сейсмічних хвиль в шаруватому півпросторі. З використанням методу Томпсона-Хаскела та інтегральних перетворень Фур"є-Бесселя-Мелліна одержані строгі аналітичні співвідношення для хвильового поля на вільній поверхні, коли джерело ...
735334
  Пак Р.М. Моделювання хвильового поля, збудженого довільно орієнтованою дислокацією у вертикально-неоднорідному півпросторі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 04.00.22 / Пак Р.М. ; НАН України ; Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
735335
  Гіоргізова-Гай Моделювання цифрових та цифроаналогових пристроїв з застосуванням різнорівневих моделей елементів : Автореф... канд.техн. наук: 05.13.05 / Гіоргізова-Гай В.Ш.; Нац.техн.ун-т.Укр.КПІ. – К, 1996. – 16л.
735336
  Жиров О.Л. Моделювання ціноутворення в енергетичній галузі України / О.Л. Жиров, С.Б. Кузовкін // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 68-70
735337
  Волошин І. Моделювання часової структури перевкладених роздрібних депозитів банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
735338
  Кваша С.М. Моделювання часткової рівноваги на ринку молока та молочної продукції в Україні / С.М. Кваша, А.В. Іванько // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 37-46. – ISSN 2221-1055
735339
  Єргіна О.І. Моделювання швидкості формування рецентних грунтів у ландшафтах Криму : природничо-географічні дослідження / О.І. Єргіна, С.Г. Чорний // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 24-27 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
735340
  Федунь Ю.Б. Моделювання шляхів сталого еколого-економічного розвитку України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 540-546. – ISSN 0321-0499
735341
  Мислюк М. Моделювання явищ і процесів у нафтопромисловій справі : Підручник для студ.вищих закладів освіти що навч.за спец.буріння та видоб.нафти і газу / М. Мислюк, Ю. Зарубін. – Івано-Франківськ : Екор, 1999. – 496с. – ISBN 966-95497-2-8
735342
  Семенець-Орлова Моделювання як метод публічного управління освітніми змінам // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 4 (31). – C. 35-43. – ISSN 2414-4436
735343
  Кубік В.Д. Моделювання як метод формування облікової політики підприємства // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 171-184. – ISSN 2413-9998
735344
  Шаян О.Л. Моделювання як спосіб пізнання політичних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 78. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
735345
  Бондаревська О. Моделювання як теоретичний метод у процесі формування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 11/12 (142/143), листопад - грудень. – C. 127-130. – ISSN 2308-4634
735346
  Копаниця Л. Моделююча роль культури в ментальних процесах: духовні домінанти в житті українця // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 176-186. – ISBN 966-95452-3-8
735347
  Штирліна А.А. Модель "держава єдиного вікна", як основа сучасного постіндустріального суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 111-112
735348
   Модель "Доход-товарі" и баланс народного хозяйства.. – М, 1978. – 294с.
735349
  Казаков В. Модель "загасаючого " конфлікту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.42-48


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
735350
  Богданова Н.Г. Модель "креативної соціальної філософії освіти" у працях П. Фрейре // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 154-156. – ISSN 2076-1554
735351
  Партала Я. Модель "народного театру" Гната Хоткевича // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.84-91
735352
  Пресіч О. Модель "нового героя" в українській прозі Канади II половини XX століття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 162-168. – ISSN 2307-2261
735353
  Воронянський О.В. Модель "соціум - держава - нація - політична еліта" в умовах конкурентної боротьби за доступ до ресурсів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 414-423
735354
  Сільвейструк Л.М. Модель "сутність-зв"язок" - популярна семантична модель: історія формалізація, бібліографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 201-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Зроблено стислий екскурс в історію виникнення та розвитку моделі "сутність-зв"язок", наведено короткий огляд моделі та зроблено спробу систематизувати велику кількість навчально-наукової літератури, присвяченої цій моделі. Ключові слова: модель ...
735355
  Буй Д.Б. Модель "сутність-зв"язок": ролі, сильні та слабкі типи сутностей і типи зв"язків / Д.Б. Буй, Л.М. Сільвейструк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 129-133. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються і формалізуються такі поняття моделі "сутність-зв"язок": ролі, сильні та слабкі типи сутностей, сильні та слабкі типи зв"язків. Розкрито принципи побудови діаграми сутностей та зв"язків. Ключові слова: сильний тип сутності, слабкий тип ...
735356
  Буй Д.Б. Модель "сутність-зв"язок": формалізація сутностей та зв"язків / Д.Б. Буй, Л.М. Сільвейструк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 143-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються і формалізуються такі основні поняття моделі "сутність-зв"язок": сутності, зв"язки, структурні обмеження зв"язків. Ключові слова: сутність, зв"язок, структурні обмеження. Such basic notions of "entity-relationship" model - entities, ...
735357
  Коломієць К.В. Модель "центр-периферія" в регіональному вимірі // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 176-187 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
735358
  Родионова Н. Модель «экономического человека» в системе экономических знаний / Н. Родионова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 9. – С. 56-67. – ISSN 0869-3617
735359
  Приймак Ю.А. Модель MDM-X та її застосування для економіки України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 53-55. – ISBN 978-617-7069-02-6
735360
  Кибрик А.Е. Модель автоматического анализа письменного текста / А.Е. Кибрик. – М., 1970. – 366с.
735361
  Блискун О. Модель агресивної поведінки молоді в мережі Інтернет // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 154-160. – ISSN 1810-2131
735362
  Дирибало О. Модель Адама Міцкевича "поет і народ" // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 65-75


  Розглянуто літературно-критичні виступи українських письменників І. Франка, М. Рильського, М. Бажана, Д. Павличка, Ю. Андруховича стосовно творчості А. Міцкевича
735363
  Муратова Е.И. Модель адаптации студентов к профессиональной среде / Е.И. Муратова, И.В. Федоров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 91-97. – ISSN 0869-3617
735364
  Міхнєва Г.П. Модель адаптивного керування точністю процесу вимірювання та обробки інформації на координатно-вимірювальній машині // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розглянуто основні підходи до побудови адаптивних систем керування та обробки інформації у вимірювальних роботах. Показано рішення задачі оптимального управління процесом вимірювання та обробки інформації в координатно-вимірювальної машині з ...
735365
  Табаченко А.Н. Модель алгебры токов с жесткими пионами и низкоэнергетическое пN-рассеяние : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Табаченко А.Н.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.13
735366
  Суходоля О. Модель аналізу енергоспоживання та визначення рівня енергоефективності національної економіки : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 31-37 : Табл.3. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
735367
  Несвет В.І. Модель аналізу рентабельності власного капіталу // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 126-129. – ISSN 1729-7206
735368
  Смага О. Модель аналітичної системи інформаційно-комп"ютерного моніторингу управлінських документопотоків в освітній галузі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 3 (176). – С. 42-44. – ISSN 2076-9326
735369
  Запасский Сергей Петрович Модель анизотронного молекулярного поля в теории магнитных свойств редко земельных металлов и сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Запасский Сергей Петрович; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 18л.
735370
  Гладкова Г.П. Модель анотації текстового корпусу як засіб дослідженя художньої картини світу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 524-528
735371
  Котов В.Е. Модель асинхронных паралленых вычислений и ее языковая и архитектурная реализация : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.10 / Котов В.Е.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1980. – 34л.
735372
  Тулашвілі Ю.Й. Модель багаторівневого модульного навчання для підготовки інженерних кадрів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 185-188. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
735373
  Сухотеплий В. Модель банківської системи України з мінімальною кількістю банків : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
735374
  Блінкова О.А. Модель басейнової міграції населення : Геоінформатика, геомоделювання / О.А. Блінкова, Г.О. Павленко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 54-59 : Рис. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1561-4980
735375
  Камінський А. Модель бенчмаркингу на ринку споживчого кредитування // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 136-140. – ISSN 2078-5860
735376
  Проскурін Д.П. Модель Бергера-Кобурна-Лєбова пари q- комутуючих ізометрій / Д.П. Проскурін, К.М. Сукретний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 272-275. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається q-аналог моделі Бергера-Кобурна-Лєбова для опису пар ізометрій.
735377
  Булавин Л.А. Модель Ван-дер-Ваальса и расширенное масштабное уравнение состояния вещества / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин // УФЖ, 1991. – №3


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
735378
  Булавин Л.А. Модель Ван-дер-Ваальса и расширенное уравнение состояния вещества вблизи критической точки / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин // Всесоюзный симпозиум по меж-мол.взаим. и конформации молекул. Тез.доклада, 1991. – №3


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
735379
  Ляшенко Г.В. Модель вероятности повреждения заморозками винограда различных сортов на территории Одесской области / Г.В. Ляшенко, Е.И. Маринин // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 123-128 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
735380
  Копилова М.С. Модель взаємин держави та православної церкви у Другій Речі Посполитій (1918-1939) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 19-21. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  У статті охарактеризовано поняття моделі державно-церковних відносин та основні її класифікації, критерії виокремлення останньої, а також особливості реалізації. Визначеномодель державно-конфесійних взаємовідносин, що склаласяв Польській республіці. ...
735381
  Колянова Т. Модель взаємодії природженого імунітету та інфекції // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 127-129
735382
  Перхун Л.П. Модель взаємодії ринку освіти та ринку праці / Л.П. Перхун, Ю.С. Мироненко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 4, лютий. – С. 116-120. – ISSN 2306-6814
735383
  Лаговський В.В. Модель взаємодії ринку праці і ринку освітніх послуг // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1/2 (68/69). – С. 49-55. – ISSN 2413-743X
735384
  Нурутдинова А.Р. Модель взаимодействия технопарковых структур вуза // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 1. – С. 84-96
735385
  Радлаб Моканнад Модель взаимодействующих сетей Петри : 05.13.11 : Дис. ... канд. физ-мат. наук / Радлаб Моканнад ; КГУ. – Киев, 1990. – 94 л. – Бібліогр. : л. 87-94
735386
  Раджаб Моханнад Модель взаимодействующих сетей Петри : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Раджаб Моханнад; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 16л.
735387
  Вітлінський В.В. та інш. Модель вибору інвестиційного проекту // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.63-72
735388
  Бирка М.І. Модель вибору іноземного інвестора у процесі залучення прямих іноземних інвестицій на підприємство // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 95-102. – ISSN 2071-4653
735389
  Омардибірова В.Н. Модель вибору оптимального інвестиційного портфелю з використанням апарату RFT-перетворювачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 129-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена опису моделі вибору оптимального інвестиційного портфелю з використанням апарату RFT-перетворювачів. Ключові слова: інвестиційний портфель. RFT-перетворювачі, фондовий індекс. The article is devoted to the description of optimal ...
735390
  Чечель А.А. Модель визначення рентабельності природного капіталу для еколого-економічної оцінки ефективності природокористування на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 223-227. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
735391
  Германенко Л.М. Модель вимірювання рівня продовольчого потенціалу регіонів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 1. – С. 17-20


  В статті розглянуті інтенсивні та екстенсивні показники сільськогосподарського виробництва України та Черкаської області, розроблена концепція і загальний алгоритм оцінки рівня продовольчого потенціалу регіону, здійснена диференціація регіонів України ...
735392
   Модель випускника бакалаврату "Програмна інженерія" ( З досвіду роботи науково-методичної підкомісії 050103) / М. Бондаренко, М. Сидоров, Т. Морозова, І. Мендзебровскький // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 50-61. – ISSN 1682-2366
735393
  Зелена А.С. Модель виховання епохи Київської Русі // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 95-100
735394
  Коваленко О.М. Модель виховної системи сучасного вищого навчального закладу в умовах загрози світової екологічної катастрофи // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 84-87.
735395
  Шестаков В.І. Модель виявлення кібернетичних загроз за результатами моніторингу у відкритих джерелах інформації / В.І. Шестаков, С.В. Чернишук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 224-228


  У статті розкрито ознаки кібернетичної загрози, які можуть проявлятися у відкритих джерелах інформації, та запропоновано критерій її ідентифікації за сукупністю таких ознак. Наведено опис моделі виявлення кібернетичних загроз за результатами ...
735396
  Андрощук Г. Модель відкритих інновацій: мотиви безкоштовного передання патентних прав // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 11. – С. 21-29. – ISSN 1608-6422
735397
  Куценко О.М. Модель військово-соціальної адаптації особистості військовослужбовця строкової служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-76. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Присвячено актуальним проблемам військово-соціальної адаптації військовослужбовця строкової служби; розглядається модель військово-соціальної адаптації та аналізуються її основні компоненти.
735398
   Модель ВІЛ-1 протеази зі штучними потенціалами міжатомних взаємодій для розрахунку спектральних характеристик ядерного магнітного резонансу / Д.В. Баламут, Д.Б. Ковальський, Р.П. Порядченко, О.О. Судаков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-11. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано вдосконалення математичної моделі білка ВІЛ-1 протеази, застосованої у відкритому програмному комплексі GROMACS 3, шляхом введення додаткових потенціалів міжатомних взаємодій distance restrains ("стримування відстаней"). Це вдосконалення ...
735399
  Янковский Н.А. Модель внешнеэкономической деятельности предприятий химической промышленности / Н.А. Янковский. – Донецк, 1997. – 168с.
735400
  Акіншина О.В. Модель внутрішнього аудиту розрахунків з дебіторами і кредиторами / О.В. Акіншина, І.Б. Плотніченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
735401
  Безверхий К. Модель внутрішньогосподарського контролю розрахунків за податками та зборами // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 2. – С. 30-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
735402
  Пичугина Т.С. Модель возведения комплекса объектов / Т.С. Пичугина. – Х, 1985. – 134с.
735403
  Приходько К.Р. Модель впливу ВВП на рівень життя населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 93-95. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні засади моделювання впливу ВВП на рівень життя населення. Проаналізовано вплив ВВП на рівень життя населення на основі даних за 1998-2004. Described the methodological basis for modeling GDP and living standard. Analyzed the ...
735404
  Грищенко О. Модель впливу основних чинників на сукупний обсяг реалізації на ринку консалтингових послуг України / О. Грищенко, Ю. Рак // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 2 (104). – C. 28-42. – ISSN 1605-2005
735405
  Зубов В. Модель выхода из кризиса для России // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 33-41. – ISSN 0207-3676
735406
  Кайдаров К.К. Модель вязко-упругого однородного массива с несплошным сцеплением слоев : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Кайдаров К.К.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1970. – 14л.
735407
  Коваленко Л.О. Модель гармонізації бюджетної і грошово-кредитної політик, орієнтована на розвиток / Л.О. Коваленко, Абакуменко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 241-251 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
735408
  Лук"янов Д.О. Модель генерації вихідних криптографічних ключів просторово віддаленими членами групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 228-237. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонований механізм оптимізації розподілу криптографічних ключів.
735409
  Алексеев И.И. Модель геомагнитного поля и движение энергичных частиц во внешней магнитосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев И. И.; НИИ яд. физ. – М., 1971. – 12л.
735410
  Алексеев И.М. Модель геомагнитного поля и движение энергичных частиц во внешней магнитосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев И. М.; НИИ яд. физ. – М., 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
735411
  Черезов А.М. Модель геотектонического развития Центральной Азии. / А.М. Черезов. – Новосибирск, 1991. – 108с.
735412
  Зарва В.А. Модель героя-праведника у прозі М. Лєскова і Ф. Достоєвського 60-80-х рр. XIX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 239-244


  При створенні моделі героя-праведника російські письменники конкретними образами представників різних соціальних станів стверджували своє бачення ідеалу і шляхів рятування людства. М. Лєсков і Ф. Достоєвський, створюючи християнську концепцію світу і ...
735413
  Зарва В. Модель героя-праведника у прозі Ф. Достоєвського і Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
735414
  Мороз С.В. Модель героя в романі В.Ф. Одоєвського "Русские ночи" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 77-81


  Метою стаття є дослідження особливостей моделі героя роману В.Ф. Одоєвського в контексті сформованих у літературознавстві уявлень про романтичного героя
735415
  Мельник Т.П. Модель гідрогеологічної ситуації паводкових режимів умов одамбування територій (на прикладі р. Боржави) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 149-155
735416
   Модель глобальных течений Солнца / А.А. Логинов, В.Н. Криводубский, Н.Н. Сальников, О.К. Черемных // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 57-58
735417
   Модель глубинного строения Донецкого складчатого сооружения и пилегающих структур по данным региональных геофизических наблюдений / В.И. Старостенко, А.Е. Лукин, В.П. Коболев, О.М. Русаков, М.И. Орлюк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 44-68 : Рис. – Бібліогр.: с. 65-68. – ISSN 0203-3100
735418
  Попова А.В. Модель государственного и общественного устройства России в трудах неолиберальных мыслителей на рубеже XIX-XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 10. – С.43-46. – ISSN 1812-3805


  Либеральная модель общественного переустройства, представленная в системе политико-правовых идей русских неолибералов, была направлена на формирование гражданского общества в России, а через него на создание демократического правового государства, ...
735419
  Метушевская Т.И. Модель государственной службы в России в XVIII в. // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 21-23. – ISSN 1812-3805
735420
  Матвійчик М. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізми їх балансування // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 190-196. – ISBN 966-7574-11-3
735421
  Дизенко А.Д. Модель данных "объект - свойство" / А.Д. Дизенко. – М., 1990. – 28с.
735422
  Шульга В.П. Модель движения / В.П. Шульга. – Москва, 2001. – 43с. – ISBN 5-7856-0220-2
735423
  Остроумов А.В. Модель движения снежных лавин лоткового типа : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Остроумов А.В.; АН СССР.Ин-т проблем механики. – Москва, 1972. – 12л.
735424
  Торосян Г.Т. Модель двух механизмов множественного рождения андронов при высоких энергиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Торосян Г.Т.; ОИЯИ. – Дубна, 1983. – 10л.
735425
   Модель делегування суспільних послуг: польський досвід для України : практ. посібник / [М. Дадел та ін. ; пер. з пол.: Б. Лесечко, О. Котовська]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – 136 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Польсько-канадська програма підтримки демократії. Проект "Співробітництво адміністрації та неурядових організацій для надання суспільних послуг" / Асоц. "Час. Простір. Ідентичність"). – ISBN 978-617-7351-13-8
735426
  Червякова О. Модель державного регулювання інноваційної інфраструктури на регіональному рівні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 168-181.
735427
  Плиса В. Модель державного соціального страхування в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 44-52. – ISBN 966-7574-11-3
735428
  Жолос А.О. Модель державної політики захисту і підтримки вітчизняного виробника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 77-78. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему державної політики захисту і підтримки вітчизняного виробника у розрізі теорії ігор. Побудовано теоретико-ігрові моделі, які описують дану проблему з позиції інтересів держави, суспільства, вітчизняних та іноземних виробників.
735429
  Кузнецов С.В. Модель деформируемой пористой среды и ее применение к задачам механики горных пород. : Автореф... Канд.техн.наук: / Кузнецов С.В.; Акад.наук СССР. – Новосибирск, 1962. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
735430
  Бедный Б. Модель диагностики научного потенциала и результативности аспирантуры / Б. Бедный, А. Миронос // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 121-131. – ISSN 0869-3617


  Рассмотренная в статье модель позволяет получить количественную информацию о потенциале подготовки научных кадров, результативности науч. исследований, эффективности подготовки аспирантов.
735431
  Шерстенников Ю.В. Модель динамики развития двухпродуктового малого предприятия : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 211-216 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
735432
  Меркулова Т.В. Модель динамики собственного капитала банка: анализ условий и ограничений роста / Т.В. Меркулова, А.А. Янцевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 405-418. – ISSN 1993-6788


  В статье рассмотрена модель динамики собственного капитала банка с постоянным темпом роста депозитов. Представлены результаты параметрического анализа решения модели: получены математические условия, связывающие параметры модели и определяющие тип ...
735433
  Камінський А.Б. Модель динаміки ціни акцій, яка враховує стрибкоподібні зміни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Економіка ; Вип. 44)


  В умовах припущення про слабку форму інформаційної ефективності фінансового ринку розглядається модель динаміки ціни акцій, яка враховує стрибкоподібні зміни. Відносно стрибкоподібних змін припускається, що вони носять характер пуассонівського процесу.
735434
  Хусаїнов Т.Д. Модель динаміки ціноутворення із запізненням // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 319-327. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Запропонована математична модель, яка являє собою систему нелінійних диференціальних рівнянь з відхилюючимся аргументом запізнюючогося типу. Отримані умови асимптотичної стійкості нульового положення, рівномірної по запізненню. При дослідженні ...
735435
  Хусаїнов Т.Д. Модель динаміки ціноутворення й обсягу продажів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-80. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Досліджено математичну модель динаміки ціноутворення й обсягу продаж на ринку вільної конкуренції, що є системою нелінійних диференціальних рівнянь із квадратичною й дрібно-раціональною правою частинами.
735436
  Ціватий В. Модель дипломатії Австрійської Республіки: традиційність і новаційність (погляд із України) // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 208-216. – ISBN 978-617-7037-10-0
735437
  Ціватий В.Г. Модель дипломатії та дипломатичної служби Арабської Республіки Єгипет (АРЄ): інституціональний аспект // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 82-87. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
735438
  Бурбело В.Б. Модель дискурсу в парадигмальному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 81-85. – Біблогр.: с. 85, Літ.: 12 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню дискурсивної моделі як вузла взаємодії трьох парадигм - праксисно-рефлекторної, комунікативної та лінгвальної. Системно-функціональний характер дискурсу виявлено в основних парадигмальних категоріях позиції, ролі, функції та ...
735439
  Тесленко Т.І. Модель діагностики банкрутства підприємств машинобудівної галузі : фінанси підприємств / Т.І. Тесленко, Г.В. Мамонова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 106-112 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
735440
  Руська Р. Модель діагностики фінансового стану кредитних спілок // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 133-137. – ISSN 1993-0259
735441
  Шкаріна К.А. Модель для вивчення пухлинно-стромальних взаємодій на основі тривимірної культури клітин / К.А. Шкаріна, В.В. Філоненко, А.І. Хоруженко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 107
735442
  Бідненко В.М. Модель для інтраопераційного контролю за зоною руйнування пухлини при фотодинамічній терапії // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 323-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблена модель інтраопераційного визначення зони руйнування тканини при фотодинамічній терапії пухлин мозку. Розрахунки основані на послідовній фіксації зміни фази відбитого від пухлини модульованого лазерного променя й проведені в дифузійному ...
735443
  Ревенчук І. Модель для моніторингу якості програм післядипломної освіти / І. Ревенчук, Т. Шатовська, А. Чуприна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 103-108. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Подано практики для моніторингу, планування і здійснення програм курсів післядипломної освіти. Мета моделі моніторингу цих програм - допомогти організаціям, що надають освітні послуги в галузі післядипломної освіти, відстежувати прогрес і ефективність ...
735444
  Чан Дык Хай Модель дождевых паводков и ее реализация на примере рек Приморья. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Чан Дык Хай; МВ и ССО УССР. Одес. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1979. – 21л.
735445
  Буряк Р.І. Модель доскальності Європейського фонду управління якістю (EFGM), як інструмент оцінки управління якістю діяльності підприємств АПК // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 20-24
735446
  Раєвнева О.В. Модель дослідження циклічних закономірностей у процесі розвитку зовнішнього і внутрішнього середовищ промисловоо підприємства / О.В. Раєвнева, А.С. Середа // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 243-257 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
735447
  Тустановська Л. Модель еволюції рельєфоутворення Канівського Придніпров"я на основі структурної морфометрії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  В межах Канівського Придніпров"я виконано структурно-морфометричні побудови із застосуванням просторового ГІС-аналізу. Аналіз різниць суміжних базисних та вершинних поверхонь та різниць між однопорядковими вершинними та базисними поверхнями дозволив ...
735448
  Ляшко Л.П. Модель екологічної естетики в теоретичній розробці Ю. Сепанмаа // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 124-128. – ISSN 2076-1554
735449
  Ляшко Л. Модель екологічної естетики в теоретичній розробці Юріо Сепанмаа // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2015. – № 4. – C. 139-148. – ISSN 2227-1503
735450
  Ляшенко О.І. Модель економічного зростання Солоу-Свена з екзогенним капіталоінтенсивним технологічним прогресом // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 15, серпень. – С. 14-16. – ISSN 2306-6814
735451
  Ляшенко О.І. Модель економічного зростання Солоу-Свена з капіталоінтенсивним та трудоінтенсивним технологічним прогресом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 6-8 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
735452
  Глубокий В.М. Модель економічного капіталу банку: умови впровадження та етапи реалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 132-129
735453
  Горчакова О. Модель економічного простору // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (606). – С. 67-72. – ISSN 0131-775Х
735454
  Сильченко В. Модель економічної безпеки для України // Науковий світ : щомісячний журнал - ревю наукових новин / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2001. – № 10. – С.10-11


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
735455
  Вакульчик О. Модель економічної діагностики інтелектуального капіталу промислового підприємства / О. Вакульчик, Г. Ступнікер // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 3 (269). – С. 34-39. – ISSN 1810-3944
735456
   Модель експериментальної оцінки показників надійності інформаційно-економічних систем / А.В. Невзоров, Д.О. Дементьєв, Є.С. Лєнков, О.Д. Рибак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 95-99


  У статті запропонована модель, з використанням якої надається можливість оцінювати та прогнозувати показники надійності інформаційно-економічних систем, спираючись на експериментальні дані їх експлуатації. Це надає можливість знижувати можливі втрати ...
735457
  Седякин Ю.М. Модель ЕС "Восточное партнерство" и проблемы ее реализации // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 261-267. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
735458
   Модель етнонаціональної політики для реінтеграції Донбасу і Криму : наук.записка / [Кресіна І.О. та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2016. – 103, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8148-6
735459
  Ладжун Ю.Ю. Модель етнонаціональної політики Чехословацького уряду в Підкарпатській Русі (1919–1939) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 118-123. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
735460
  Дец О.С. Модель етосу соціологічної спільноти // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 141-148. – ISBN 978-966-651-861-9


  В даній статті здійснено спробу реконструювати модель етосу соціології. Рефлексивний погляд на етос соціології дає підстави нам виокремити три виміри етосу соціології, що в сукупності складають трьохрівневу структуру єдиного феномену: ідеальний ...
735461
  Цицик Р.В. Модель ефективного бюджетного механізму структурної перебудови економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 409-418


  Стаття присвячена проблемам бюджетної політики України. Визначений ряд заходів для активізації інвестиційного процесу з метою забезпечення інноваційного та технологічного оновлення національної економіки.
735462
  Дурманенко О. Модель ефективного моніторингу організації виховної роботи у вищому навчальному закладі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 67-71. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкривається сутність моделювання та його роль у педагогічних дослідженнях; обгрунтовується модель моніторингу організації виховної роботи у вищих навчальних закладах, яка містить цільовий, змістово-процесуальний та результативний блоки.
735463
  Хоменко І. Модель ефективної конкурентної політики в умовах транснаціоналізації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 2 (158). – С. 12-15
735464
   Модель єдиного інформаційного простору управління навчальним процесом / К.П. Сторчак, В.В. Вишнівський, М.П. Гніденко, О.О. Ільїн, Г.І. Гайдур // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (125). – С. 30-34. – ISSN 2412-9070
735465
  Логвиненко В.І. Модель житлового іпотечного кредитування на основі механізму пайової участі обласного і місцевого бюджетів / В.І. Логвиненко, Я.А. Суха // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-14.
735466
  Шерстенников Ю.В. Модель життєвого циклу проекту і сезонності в роботі малого підприємства : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 334-347 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
735467
  Пилипчук В. Модель забезпечення державної безпеки: теоретико-правові проблеми // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 71-83. – ISSN 1993-0909
735468
  Левицька І.В. Модель забезпечення пропорцій відтворення основних засобів у корпораціях // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 165-170
735469
  Текле Микаэль Ассефа Модель заключительной фазы процесса градообразования и ее трансформация в результате введения в облако кристаллизующих реагентов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Текле Микаэль Ассефа; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1974. – 12л.
735470
  Іларіонова Н.М. Модель залежності інноваційного розвитку та прямих іноземних інвестицій в економіці регіонів України / Н.М. Іларіонова, Н.М. Сукурова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 2. – С. 67-71
735471
  Артеменко А.В. Модель замикання атмосферної турбулентності // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 42-43
735472
  Беспалова С.В. Модель збудження водневого зв"язку при гідролізі АТФ / С.В. Беспалова, А.А. Кириенко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 100-105. – ISSN 1023-2427
735473
  Дунаева Н.В. Модель земельной (крестьянской) реформы в коронном секторе российского землевладения в законопроектах 1861 г. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 88-91. – ISSN 2070-9773
735474
  Савельєв В. Модель зміни поведінки споживачів як основа маркетингової стратегії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 50-54. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті базові сегменти споживачів, проаналізовані їх мотиви споживання. Розроблена модель зміни поведінки споживачів в умовах зниження купівельної спроможності та запропоновані рекомендації щодо ефективних стратегічних дій з метою ...
735475
  Макаров Д.Г. Модель змішаної анізотропії у фотомагнетику Y3Fe5-xSixO12 при його опроміненні лінійно поляризованим світлом / Д.Г. Макаров, О.В. Тичко, В.Ф. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-46. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Побудовано модель фотоіндукованих змін магнітної анізотропії у фотомагнітному середовищі. Розглянуто кінетику фотоіндукованого перерозподілу активних центрів, яка обумовлює появу і/або зміну змішаної магнітної анізотропії у фотомагнетику. Представлені ...
735476
  Лемак В.В. Модель змішаної республіки в Румунії та Україні: порівняльно-правові аспекти / В.В. Лемак, І.П. Шимон // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 275-282. – ISSN 2306-9082
735477
  Газуда М.В. Модель змішаної ринкової економіки та аналіз механізму стимулювання сукупного попиту // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 11-15. – (Економіка ; Вип. 27)
735478
  Єщенко П.С. Модель зростання для трансформаційної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 13-15. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розглянуто теоретичний аналіз трансформаційних процесів в Україні, вибору моделі економічного зростання.
735479
  Харазішвілі Ю. Модель зростання та сценарний аналіз розвитку економіки України / Ю. Харазішвілі, О. Заріцький, В. Заводник // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 9-24. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1605-2005
735480
  Назаров Н.А. Модель и алгоритмы расчета формирования речного стока на лесном водосборе / Н.А. Назаров, А.А. Сирин. – М., 1988. – 107с.
735481
  Балашов Владимир Григорьевич Модель и методы динамического управления многопродуктовы ассортиментом крупных фирм и коммерческих сетей. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.16 / Балашов Владимир Григорьевич; Московский физико-техн. ин-т. – М., 1996. – 15л.
735482
  Елышевская Г.В. Модель и образ : концепция личности в рус. и сов. живопис. портр. / Г.В. Елышевская. – М., 1984. – 213с.
735483
  Бабицкий А. Модель и проект рыночной экономики / А. Бабицкий. – Київ : Знання, 1993. – 144с. – ((Сер.3.Практична економіка (поради бізнесменам, підприємцям, управлінцям).Вип.2-8)). – ISBN 5-7770-0427-х
735484
  Загребнов В.А. Модель Изинга для жесткой и сжимаемой решеток : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Загребнов В.А.;. – Дубна, 1973. – 13л.
735485
  Летова Л.В. Модель измерения профессиональной деятельности преподавателей // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 68-74. – ISSN 0869-3617


  В статье раскрыты достоинства модели Раша, как методического инструмента для измерения латентных величин в социальной сфере. В статье представлен опыт Омского государственного технического университета по использованию модели для измерения латентной ...
735486
  Аллахвердов М.В. Модель имплицитной теории доверия: экспериментальная проверка / М.В. Аллахвердов, Н.В. Гришина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 28-36. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 4). – ISSN 1995-0047
735487
  Бармута К.А. Модель инновационного развития предприятия с позиции НТП // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (33). – С. 31-32. – ISSN 1728-8878
735488
  Лантух В.В. Модель институциональных изменений торговли для целей государственного регулирования / В.В. Лантух, Н.Н. Грицай // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 117-128 : табл., рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
735489
  Грибков Д.Н. Модель интеграции информационных ресурсов культурно-образовательной сферы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 24-29. – ISSN 0130-9765


  Предложен подход к созданию регионального информационного ресурсного центра, обоснованный результатами изучения потребностей ученых и специалистов Орловской области.
735490
  Кузьмин Д. Модель интеграции КНР в мировую экономику и антициклическая политика // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 99-117. – ISSN 0130-9625
735491
  Желюк Т. Модель интеграции Украины в Европейский Союз в системе государственной службы / Т. Желюк, М. Сагайдак // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т.6, №1. – С. 66-83. – ISSN 1684-906Х
735492
   Модель информационного обеспечения науки на примере Института математических проблем биологии РАН / С. Захарова, Е. Бескаравайная, Е. Довбня, И. Черкасова; Светлана Захарова, Елена Бескаравайная, Елена Довбня, Ирина Черкасова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 24-27. – ISSN 0869-4915
735493
  Булигина О.С. Модель информационного пространства в е-экономике // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 4. – С. 31-36. – ISSN 1728-8878
735494
  Смирнова Наталия Васильевна Модель ионизационно-рекомбинационного цикла д-области ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Смирнова Наталия Васильевна; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1983. – 14л.
735495
  Гитман Е.К. Модель использования информационных технологий в самостоятельной работе студентов / Е.К. Гитман, Ю.Ю. Тимкина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 40-43. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены целевой, содержательный, процессуальный и контрольный компоненты модели использования информационных технологий в самостоятельной работе студентов по изучению иностранного языка в сельскохозяйственном вузе The article deals with special ...
735496
  Крижановська Г.О. Модель і метод врахування тяжіння при реалізації концепції мереж доступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Крижановська Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
735497
  Крицький Д.М. Модель і методи управління змістом проекту створення безпілотної авіаційної техніки цивільного застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Крицький Дмитро Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
735498
  Гьорц Г. Модель і наочність у сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
735499
   Модель і принципи побудови прототипу інформаційної системи доступу до повнотекстової інформації та електронних каталогів вузівських бібліотек у межах єдиного інтернет-ресурсу / В.М. Саух, Л.П. Оксамитна, Т.В. Фесенко, С.О. Позняков
735500
  Коваль В.М. Модель ідеального реципієнта в публіцистиці українського раннього бароко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 60-67


  У статті досліджуються початки моделювання активного реципієнта ранньобарокової публіцистики як адресата комунікативної системи, який вводиться до структури твору. In the article it is researched the origins of modeling of active receipient of ...
735501
  Саєнко О.Г. Модель ідентифікації стану інформаційної мережі на основі нечіткої бази знань // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С 139-146


  У статті розглянуто особливості реалізації моделі аналізу (ідентифікації) стану інформаційної мережі, заданої у вигляді нечіткої бази знань, яка представляє собою сукупність правил "ЯКЩО-ТО", які зв"язують лінгвістичні оцінки параметрів функціонування ...
735502
  Ліпкан В. Модель ієрархічної системи нормативно- правових актів, що регулюють суспільні відносини в сфері національної безпеки України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.223-230
735503
  Кожем"якіна О.М. Модель інкапсульованої довіри Р. Хардіна // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 63-65
735504
  Щербань В.М. Модель інноваційного менеджменту в системі командного управління корпоративною організацією / В.М. Щербань, І.В. Дьячук // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 45-48
735505
  Захарченко П.В. Модель інноваційного розвитку економіки національного курортно-рекреаційного комплексу / П.В. Захарченко, С.А. Жваненко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 47-50. – Бібліогр.: 12 назв
735506
  Пилипенко Д.Ю. Модель інституціонального управління і метод оцінювання культури інформаційної безпеки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Пилипенко Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
735507
  Дідковський С.В. Модель інструментально організованого проблемного соціально-психологічного проектування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 70-73. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано модель технічної організації проблемного соціально-психологічного проектування. Розглянуто головні напрямки використання моделі в соціальній роботі. Як метод дослідження використано системно-діяльнісний підхід.
735508
  Гумовський М.О. Модель інтегральної інтенсивності розсіяння вигнутими кристалами довільної товщини з дефектами / М.О. Гумовський, Г.І. Низкова // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 39-40
735509
  Слюняев А.С. Модель інтелектуального агента для інформаційно-керуючої системи аеропорту / А.С. Слюняев, В.А. Савченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 116-119
735510
  Шворов С.А. Модель інтенсивної підготовки фахівців автоматизованих комплексів контролю повітряного простору / С.А. Шворов, В.В. Чепуренко, С.М. Андрійченко // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
735511
  Шворов С.А. Модель інтенсивної підготовки фахівців автоматизованих комплексів контролю повітряного простору / С.А. Шворов, В.В. Чепуренко, С.М. Андрійченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 142-147


  Обґрунтовано показники оцінки продуктивності роботи фахівців автоматизованих комплексів контролю повітряного простору та розроблена модель інтенсивної підготовки операторів, використання якої скорочує часові (фінансові) витрати навчання. Обоснованы ...
735512
  Фатюха Ю.Л. Модель інформаційного забезпечення прийняття фінансових рішень на підприємстві / Ю.Л. Фатюха, В.В. Фатюха // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.367-372. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
735513
  Крутова А.С. Модель інформаційного захисту систем електронного документообігу / А.С. Крутова, А.В. Янчев // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 133-135. – ISBN 978-611-01-0721-1
735514
  Гулак Ю.С. Модель інформаційної безпеки держави // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 63-64. – ISBN 978-966-2439-41-0
735515
  Гріненко О.О. Модель інформаційної взаємодії в екосистемах програмного забезпечення / О.О. Гріненко, С.А. Гріненко // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (54). – С. 104-112. – ISSN 2412-4338
735516
  Кубявка М.Б. Модель інформаційної дії на контрагентів впливу / М.Б. Кубявка, Л.Б. Кубявка // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; Голов. ред.: О.Ю. Пермяков ; Редкол.: Б.Л. Бутвін, Г.П. Воробйов, П. Гавлічек [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (27). – С. 54-58. – ISSN 2311-7249


  Дане дослідження формалізує модель інформаційної дії на контрагентів взаємодії з метою подальшого створення інформаційних технологій підтримки і супроводу спеціальних інформаційних операцій, що забезпечить безпрецедентну перевагу в ході проведення ...
735517
  Сиваченко Г. Модель історичного та сучасного розвитку теоретико-методологічного мислення у словацькій компаративістиці // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 9. – С.18-27. – ISSN 0236-1477
735518
  Бровко О. Модель історії в сучасній художній літературі // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 150-155


  Стаття присвячена співвідношення реальності й літератури, взаємозв"язку людини та історії. Дослідження міжкультурних комунікацій і художньому просторі розкриває універсальність сучасної естетики.
735519
  Ротова Т.А. Модель капіталу страхової компанії, зваженого на фінансові ризики / Т.А. Ротова, Л.М. Клапків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 4 (197). – С. 76-83 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
735520
  Кобушкин А.П. Модель квазинезависимых кварков и некоторые вопросы теории рассеяния адронов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кобушкин А.П.; АН УССР. Ин-тут теорет. физики. – Киев, 1971. – 10л.
735521
  Шульга В.П. Модель кванта с процессом поле- массовых превращений / В.П. Шульга. – Москва : ВИНИТИ, 1998. – 40с. – ISBN 5-7856-0085-4
735522
  Волков М.К. Модель квантовой теории поля со спектральными функциями быстрого роста : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 3278 / Волков М.К.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.9
735523
  Паршин Ю.І. Модель кількісної оцінки нерівномірностей економічного розвитку національного господарства // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 77-85. – ISSN 2074-5354
735524
  Байдарова О. Модель компетентності прийомних батьків та батьків-вихователів в опіці над дітьми, які зазнали насильства / О. Байдарова, П. Кликова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-16. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлені результати емпіричного дослідження моделі компетентності прийомних батьків та батьків-вихователів в опіці над дітьми, які зазнали насильства. Дана модель складається із двох блоків, що описують здатність прийомних батьків ...
735525
  Трагель М.В. Модель компетенций преподавателя, способствующих реализации интерактивных педагогических технологий на занятиях в вузе // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 111-113. – ISSN 1026-955X


  Представлено описание авторской модели формирования ключевых исследовательских компетенций и возможностей ее применения на примере студенческого контингента Национального исследовательского университета - Высшая школа экономики. Дано подробное описание ...
735526
  Баюра Д.О. Модель комплексного управління інвестиційними проектами промислових підприємств / Д.О. Баюра, Т.В. Білоног // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 3/4 (1). – С. 54-57. – ISSN 1728-6220
735527
  Довбня С.Б. Модель комплексної оптимізації фінансування підприємства = фінанси підприємств / С.Б. Довбня, К.А. Ковзель // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 134-141 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
735528
  Булгаков Р.В. Модель комплексної оцінки рівня оперативного управління науковими проектами у вищих військових навчальних закладах // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2016. – С. 144-150. – (Технічні науки ; № 1 (5)). – ISSN 2313-7509
735529
   Модель комплексної оцінки якості спеціального програмного забезпечення та її програмна реалізація / А.І. Сбітнєв, О.М. Грищак, І.В. Пампуха, Ю.М. Аксент"єв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-25. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В даній статті наведено опис алгоритму моделі оцінки якості спеціального програмного забезпечення та його програмної реалізації. This article presents the special software quality evaluation model, its algorithm and software implementation.
735530
  Чернобай Л.І. Модель композиту менеджменту: теоретичні засади та особливості формування / Л.І. Чернобай, О.І. Дума // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 24-31
735531
  Пивоварчук Т.О. Модель комунікативних здібностей студента-філолога // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – С. 424-431. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 19). – ISSN 2072-4772
735532
  Гончар К.М. Модель комунікації P.O. Якобсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Йдеться про модель комунікації, розроблену російським лінгвістом Р. Якобсоном, і зокрема про мовленнєвий акт комунікації.
735533
  Драгомирецька Н. Модель комунікації в державному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 23-31
735534
  Гончар К.М. Модель комунікації за Р. Якобсоном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
735535
  Драгомирецька Н. Модель комунікації менеджменту в діяльності державного службовця // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 115-122. – бібліогр. на 26 пунктів
735536
  Гончар Катерина Миколаївна Модель комунікації у філософії культури Р. Якобсона (лінгво-філософський аспект дослідження) : Дис... канд. філос. Наук: 09.00.04. / Гончар Катерина Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – Бібліогр.: л. 160-181
735537
  Гончар Катерина Миколаївна Модель комунікації у філософії культури Р. Якобсона (лінгво-філософський аспект дослідження) : Автореф. дис. канд. філософ. наук: 09.00.04. / Гончар К.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назв.
735538
  Знаменська М.А. Модель комунікацій сімейного лікаря зі збереження здоров"я дітей шкільного віку / М.А. Знаменська, Г.О. Слабкий // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Буковин. держ. мед. ун-т ; ВГО "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 42-43. – ISSN 2226-1230
735539
  Блохина Н.С. Модель конвективного перемешивания в пресных водоемах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Блохина Н.С.; МГУ. – М, 1976. – 11л.
735540
  Александров А.А. Модель конвертивного энергообмена в океане и атмосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Александров А. А.; МГУ, физ. фак. – М., 1975. – 12л.
735541
  Томашик Я.В. Модель конкуренції на оптовому ринку електроенергії : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 58-65 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
735542
  Васильєв О. Модель конкуренції соціальних груп і добровільне безробіття / О. Васильєв, В. Решетняк // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 91-101 : Рис. – Бібліогр.:14 назв. – ISSN 1605-2005
735543
  Міхеева Т.П. Модель конституційної юстиції Ханса Кельзена: історичні та теоретичні аспекти // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 485-487. – ISBN 966-660-151-6
735544
  Пузіков Д. Модель конструювання компетентнісного орієнтованого змісту навчання в старшій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті обґрунтовано актуальність конструювання педагогами компетентнісно орієнтованого змісту навчання в старшій школі, доцільність виконання означеної діяльності в системі внутрішньошкільної науково-методичної роботи. Представлено модель ...
735545
  Залукаева Н.И. Модель консультирования при угрозе суицида // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 53-54
735546
  Меньшиков И.И. Модель контаминированных образов в синтаксисе. / И.И. Меньшиков. – Днепропетровск, 1972. – 139с.
735547
  Мамишев А. Модель контрольно-ревізійної системи в державному управлінні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 46-52. – ISSN 0131-775Х
735548
  Прісняков В. Модель конфліктів в ешелонах влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 296-302.
735549
  Нагорняк Т.Л. Модель кореляції легітимності влади і політичної активності територіальної громади у контексті брендингу територій // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 114-117
735550
  Наконечна А.С. Модель коригування структури капіталу суб"єктів господарювання в умовах адаптації до циклічних змін економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 182-190. – ISSN 1993-6788


  У статті підкреслено значення структури капіталу суб"єктів господарювання як визначального фактору вартості сучасного бізнесу. Обгрунтовано необхідність визначення цільового рівня фінансового левериджу в кожному періоді часу відповідно до зміни фаз ...
735551
  Павленко Т. Модель корпоративного проекта по формированию сводного электронного каталога: из опыта медицинсих бибилотек Украины // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 1 (27). – С. 21-26. – ISSN 1811-377X
735552
  Должанська Ю.В. Модель кохання в українському соцреалізмі (за творами С. Мушника "Скрипка", "У котловані", "Осокорова заметіль", "Ясина") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 28-35. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
735553
  Максимихин И.А. Модель краснознаменного крейсера "Аврора" / И.А. Максимихин, А. Холодняк. – М., 1956. – 88с.
735554
   Модель крепномасштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт. – М
Ч.5. – 1984. – 188с.
735555
   Модель крепномасштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт.. – М, 1984. – 188с.
735556
  Носова Г.Н. Модель крупномасштабной структуры слоя и применения этой модели : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Носова Г.Н.;. – М., 1978. – л.
735557
  Пархоменко В.П. Модель крупномасштабных океанических течений. / В.П. Пархоменко. – М., 1984. – 19с.
735558
   Модель крупномасштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт. – М
Ч. 1. – 1984. – 188с.
735559
   Модель крупномасштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт. – М
Ч.3. – 1984. – 188с.
735560
   Модель крупномасштабных элетрических полей и токов в ионосфере высоких широт.. – М, 1984. – 188с.
735561
   Модель крупномаштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт. – М
Ч. 2. – 1984. – 178с.
735562
  Буян О.А. Модель КСВ-сканування як інструмент вдосконалення механізму корпоративної соціальної відповідальності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 440-451
735563
  Герчанівська П.Е. Модель культурологічного дослідження в парадигмі теорії систем // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – C. 19-22


  Стаття присвячена розробці методологічної моделі культурологічного дослідження соціокультурного феномена на підставі принципів теорії систем. Аналіз ґрунтується на концептуальній парадигмі: соціокультурний об"єкт є системою, що складається з окремих ...
735564
  Кононов М.В. Модель лазерної та мікрохвильової термотерапії для оптимізації тактики введення енергії / М.В. Кононов, О.В. Кононов, М.К. Новоселець // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 347-359. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено систему для комп"ютерного моделювання процесу лазерної та мікрохвильової термотерапії. Систему призначено для практичного застосування в медичній практиці. З її допомогою проведено пошук оптимальної тактики вводу енергії в зону ...
735565
  Клементьев С.Д. Модель линкора управляемая по радио / С.Д. Клементьев. – Москва, 1948. – 47с.
735566
  Замаруєва І.В. Модель лінгвістичної бази даних в системах автоматичної обробки природомовної текстової інформації / І.В. Замаруєва, В.Б. Толубко, О Л. Ніколаєвський Литвиненко // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2013. – Т. 3, № 1. – С. 75-81. – ISSN 2223-5744
735567
  Козловський В.В. Модель лінгвокультурної реальності (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 218-221
735568
  Пуніна О. Модель ліричного сюжету в "Кінотриптиху " Миколи Вінграновського // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 86-91. – ISSN 1728-9572
735569
  Ляховецький Р.В. Модель локального аналізатора / Р.В. Ляховецький, В.Л. Зима // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 67-71. – ISSN 1023-2427
735570
  Медведев Б.В. Модель локальной теории с нарушенной причиностью / Б.В. Медведев. – К, 1969. – 8с.
735571
  Галушка З.І. Модель людини в сучасній економічній теорії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 4. – С. 49-55. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1811-3141
735572
  Полюга В.В. Модель людини у спадщині Василя Стуса і Альберта Камю // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.84-87
735573
  Ящук В. Модель макромолекули з однонапрямленим перенесенням електронних триплетних збуджень / В. Ящук, Г. Головач, В. Кілін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-41. – (Фізика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано нову модель макромолекули, в якій реалізується однонапрямлене перенесення триплетного збудження. Змодельовано процес перенесення збудження в такій макромолекулі. Проаналізовано визначальні параметри та їх вплив на процес перенесення ...
735574
  Калініна Л. Модель максимізації сукупного впливу економічних факторів на стан бізнес-середовища національної економіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 64-74 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
735575
  Шерстенников Ю.В. Модель малого предприятия в структуре промышленного комплекса : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 278-287 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
735576
  Дубницкий В.И. Модель маркетинга взаимодействия в контексте управления маркетингом промышленного комплекса региона // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 42-48. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISSN 1729-7206
735577
  Бершадська І.М. Модель Марковіца як основа побудови алгоритму формування ефективного інвестиційного портфеля // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 57-61. – ISSN 2074-5354
735578
  Бутенко О.С. Модель междисциплинарной сетевой аспирантуры / О.С. Бутенко, В.С. Бутенко // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 100-103. – ISSN 1026-955X


  Представлена модель междисциплинарной сетевой аспирантуры для подготовки научных кадров мирового уровня с широким использованием технологий и возможностей современных университетов. Presented is a model of inter-disciplinary network of post-graduate ...
735579
  Маро Ж. Модель менеджмента качества библиотеки университета города Виго // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 24-25.


  В Галиссии (Испания).
735580
  Рябічев В.Л. Модель мережевого журналіста // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 189-193


  У статті розглянуто професійні навички, необхідні мережевому журналістові, особливості подання ним матеріалу, робота з аудиторією, пошук та поширення інформації, безпека медіадіяльності та методи верифікації. Окремо проаналізовано роботу адміністратора ...
735581
  Фоменко И.Г. Модель методов диагностики кадрового потенциала библиотеки // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 1815-3186


  Обосновывается необходимость создания модели методов диагностики кадрового потенциала библиотек. Подчеркивается необходимость характеристики количественной и качественной сторон кадрового потенциала, для определения которых и необходимы диагностические ...
735582
  Семів Л.К. Модель механізму реалізації регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах глобалізації / Л.К. Семів, А.Р. Шендер // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 2 (68). – С. 25-33. – ISSN 1562-0905
735583
  Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры / Д.С. Раевский. – М., 1985. – 256с.
735584
  Тагунова И.А. Модель мирового образовательного пространства в контексте Интернет // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-16. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Осмысление роли Интернет в процессах преобразования действительности в период перехода к новому проекту общественного развития - постиндустриализму.
735585
  Михайловська О.В. Модель міграційних потенціалів: диспозиція України на міжнародному ринку праці / О.В. Михайловська, В.І. Мойсей // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 28-41
735586
  Бакурова А.В. Модель міжфірмової мережі для розвитку агротуризму / А.В. Бакурова, Т.Б. Мартиненко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 20-23. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
735587
  Румянцев М. Модель мінімізації трансакцйних витрат / М. Румянцев, М. Медведєва // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 96-101. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
735588
  Фелонюк Т.А. Модель місцевого самоврядування Франції: досвід для України // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 67-69. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
735589
  Ластовський В.В. Модель місця церкви в державі у роботі В. Липинського "Релігія і церква в історії України" (1925) // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 286-290. – ISBN 978-617-7107-21-6
735590
  Гече Ф.Й. Модель множини дійсних чисел // Науковий вісник Ужгородського державного університету / Ужгородський державний університет. – Ужгород, 1998. – С. 57-65. – (Серія: Математика ; Вип. 3). – ISSN 0869-0782
735591
  Палиця Г.С. Модель мовної особистості педагога: методика опису // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – C. 99-102. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
735592
  Юр"єва К.А. Модель моніторингу результативності етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 1. – С. 35-38
735593
  Таланова К.С. Модель морального кризиса по Э. Дюркгейму // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 238-255. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
735594
  Мирошниченко Д. Модель мотивації до праці та безробіття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 200-208. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
735595
  Чолій С.М. Модель мотиваційних чинників громадської діяльності молоді // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 191-203. – ISBN 978-966-8063-90-16
735596
  Бовда Е.М. Модель мультиагентної метапошукової системи / Е.М. Бовда, І.Ю. Субач, Р.Р. Дзюба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 17-23


  Сучасні пошукові системи мають ряд проблем щодо забезпечення якості наданих на запити користувачів результатів. Для їх подолання у статті пропонується модель мультиагентної метапошукової системи. Дана система дозволить за рахунок розширення запиту ...
735597
  Фісуненко А.Л. Модель мультиагентної системи обробки візуальної інформації для вирішення задач реконструкції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 261-264. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Надано огляд сучасного стану моделювання мультиагентних адаптивних систем обробки візуальної інформації з перспективою загальносвітової тенденції зростання обсягів надвеликих масивів даних. Визначено доцільність використання мультиагентної архітектури ...
735598
  Девятисильный А.С. Модель навигационной интегрированной системы с функцией оценки напряженности гравитационного поля / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 5-9 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
735599
  Фамілярська Л.Л. Модель навчального середовища у післядипломній педагогічній освіті // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Київ-Дніпропетровськ, 23-24 трав. 2016 р. / [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – С. 28-32. – ISBN 978-617-645-237-9
735600
  Червінко Є.О. Модель навчання майбутніх філологів усного послідовного перекладу з опорою на систему скороченого запису // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 44. – С. 22-38. – ISBN 978-617-7188-08-6
735601
  Володько А.М. Модель навчання усного послідовного науково-технічного перекладу майбутніх перекладачів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2016. – № 3 (87). – С. 25-29. – ISSN 1817-8510


  Обгрунтовано етапи реалізації моделі організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи. Проаналізовано структуру навчального модуля та переваги запропонованого розподілу аудіо-візуальних зразків для навчання усного послідовного ...
735602
  Креденцер Б.П. Модель надійності дворежимної резервованої системи епізодичного використання / Б.П. Креденцер, В.Б. Горшколєпов, М.І. Резніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 79-85. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Пропонується модель надійності одного класу складних систем, у якій враховуються складові резерву часу, які поповнюються і не поповнюються, що використовуються спільно зі структурним резервом при різному ступені навантаження. Даються розрахункові ...
735603
  Кучер Д.Б. Модель накопичення пошкоджень інтегральними елементами інформаційних систем при поліімпульсному впливі наносекундної тривалості / Д.Б. Кучер, Л.В. Литвиненко, Н.Б. Смиринська // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 11-15. – ISSN 1681-7710
735604
  Халімон О.П. Модель накопичення розсіяних пошкоджень в конструкційних матеріалах при пружно-пластичному деформуванні : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Халімон О.П.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
735605
  Соскін О. Модель народного капіталізму як основа конкурентоспроможного розвитку української економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 21-25. – ISSN 1810-3944
735606
  Соскін О.І. Модель народного капіталізму: стійкість і адаптивність до будь-яких викликів (на прикладі Австрії) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 16-29. – ISSN 1993-6788
735607
  Філіпенко А.С. Модель народної економіки для України: основні риси // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 3/4. – С.3-6. – ISSN 1728-6220
735608
  Гаманюк В.А. Модель наскрізного мовного курикулуму (Gesamtsprachencurriculum) у освіті ЄС / В.А. Гаманюк, Н.С. Жданова // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 233-241. – ISSN 2305-3852


  У статті розкриваються підходи до розробки єдиного наскрізного мовного курикулуму у освіті ЄС. Розглядається сутність, мета створення курикулуму, порядок уведення та формат вивчення мов (першої, другої, іноземних мов). У статті вказується на ті ...
735609
  Аністратенко А. Модель національного героя України як історіографічний результат // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 4 (12). – C. 67-74. – ISSN 2311-9896
735610
  Синчук С. Модель національної системи соціального забезпечення в контексті європейського напряму розвитку України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 17-23. – ISSN 1026-9932
735611
  Ляшенко О.М. Модель національної системи трансферу технологій в Україні / О.М. Ляшенко, В.М. Олейко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 6-10
735612
  Стоянов С.Г. Модель начальной фазы процесса градообразования и ее трансформация в результате введения в облако кристаллизующих реагентов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Стоянов С.Г.; Ленингр.гидрометеорол.ин-т. – Л, 1974. – 11л.
735613
  Волков М.К. Модель нейтрального пион-нуклонного неперенормируемого взаимодействия без ультрафиолетовых расходимостей / М.К. Волков. – Київ, 1969. – 21с.
735614
  Ситенко А.Г. Модель нелокального ядерного / А.Г. Ситенко, В.Ф. Харченко. – Москва, 1968
735615
  Чигінь В.І. Модель нерівноважної плазми пульсівної негативної корони / В.І. Чигінь, С.Ю. Карп"як // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 317-326. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вперше змодельовано нерівноважну плазму пульсівної негативної корони в азоті із домішкою кисню. Показано, що параметри плазми пульсують як у просторі (0.003 - 0.008 см від поверхні катода), так і в часі, синфазно із зміною струму при проходженні піка ...
735616
  Хлапонін Ю.І. Модель нечіткої нейронної продукційної мережі в системах захисту інформації / Ю.І. Хлапонін, В.В. Козловський, А.В. Міщенко // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Т. 20, вип. 3. – С. 231-235. – ISSN 2225-5036


  У даній статті запропоновано модель оцінки рівня захищеності інформації на основі нечіткої нейронної продукційної мережі. Методологія якісного оцінювання рівня захищеності інформації в системі ґрунтується на результатах вимірювань та експертних ...
735617
  Горшкова О.О. Модель образовательного процесса, ориентированная на формирование готовности будущих инженеров к исследовательской деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 1. – С. 66-69. – ISSN 1726-667Х
735618
  Карпова С.И. Модель образовательного учреждения для работы с одаренными детьми // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 7. – С. 20-27. – ISSN 0869-561Х


  В статье освещается опыт создания модели гимназии в Одинцовском муниципальном районе Московской области для работы с одаренными детьми в аспекте основных современных тенденций развития общего среднего образования
735619
   Модель обучения иностранному языку на старших курсах. – Воронеж
Вып. 2. – 1976. – 132 с.
735620
   Модель обучения иностранному языку на старших курсах.. – Нальчик, 1991. – 116с.
735621
  Попова М.А. Модель онтологічного інтерфейсу агркгації розподілених інформаційних ресурсів у гаалузі екологічної безпеки з використанням ГІС // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 135-142 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
735622
  Різниченко В. Модель ООН в ІМВ // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 5


  В Інституті міжнародних відносин відбулася наукова конференція "Модель ООН в ІМВ". На конференції було представлено діяльність органів Системи ООН та обговорені найгостріші глобальні питання, які стоять перед людством.
735623
  Буй Д.Б. Модель операции пересечения спецификаций классов объектно-ориентированного программирования / Д.Б. Буй, С.В. Компан // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2013. – № 5 (64). – С. 210-213. – ISSN 1814-4225


  Рассматривается формальное уточнение операции пересечения спецификаций классов. Спецификация классов уточняется как пара соответствующих функциональных бинарных отношений. Пересечение спецификаций классов уточняется как теоретико-множественное ...
735624
  Смирнов В. Модель опережающего инновационного образования: образовательная тройная спираль // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 362-370. – ISSN 2312-5993
735625
  Смирнов В. Модель опережающего инновационного образования: образовательная тройная спираль // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 211-218. – ISSN 2312-5993


  На основе широко известной модели Генри Ицковица разработана модель образовательной тройной спирали, учитывающая закономерности протекания информационных процессов в образовании. Модель представляется перспективной в связи с переходом к ...
735626
  Алексєєв А. Модель оподаткування з урахуванням відтворення виробництва / А. Алексєєв, Т. Кравець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 46-48. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто модифікації моделей оподаткування, які визначають вплив показника податкового навантаження на темпи збільшення виробництва та мінімальну норму прибутку виробництва. The article considers the modification of models that define the influence ...
735627
  Алєксєєв А.А. Модель оподаткування прибутку з урахуванням захисту інтересів підприємства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 50-54. – (Економіка ; Вип. 39)


  Запропоновано модель оподаткування, коли за основу береться ефективність використання капіталу підприємства. При цьому має бути забезпечений норматив рентабельності та норматив відрахувань необхідних коштів для виробництва.
735628
  Горіцина І.А. Модель оптимального випуску комплектної продукції та її розв"язок / І.А. Горіцина, О.А. Глущенко, М.С. Михайличенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 132-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається модель максимального випуску комплектної продукції для будівництва. Досліджується пряма та двоїста задачі. Дано алгоритм знаходження розв"язку.
735629
  Діленко В.О. Модель оптимального економічного зростання з індукованим науково-технічним прогресом // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 101-105. – ISSN 2222-4459
735630
  Гостєв В.І. Модель оптимального каналу радіоуправління з ПІД-рєгулятором в адаптивному радіоканалі зв"язку / В.І. Гостєв, В.В. Гостєв, О.В. Ананьін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-62. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано модель оптимального каналу радіоуправління з ПІД-регулятором в адаптивному радіоканалі зв"язку і методом математичного моделювання в інтерактивній системі MATLAB досліджено систему автоматичного регулювання потужності передавача, яка ...
735631
  Алексєєв А.А. Модель оптимізації активно-пасивних операцій комерційного банку : банківська справа / А.А. Алексєєв, А.В. Розумний // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 123-130 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
735632
  Іванов М. Модель оптимізації витрат бюджету вищого навчального закладу в ринкових умовах / М. Іванов, І. Рекун // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 18 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 83-86. – ISSN 0201-758Х
735633
  Чорна М.В. Модель оптимізації ланцюга поставок товарних ресурсів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 6, березень. – С. 3-6. – ISSN 2306-6792
735634
  Макаріна Г.В. Модель оптимізації розвитку економіки індустріального регіону в умовах невизначеності інформації // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 139-151 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
735635
  Вельдбрехт О.О. Модель оптимуму креативності як здатності до соціально-психологічної адаптації // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 8 (125). – С.15-20
735636
  Балтренас П. Модель организации докторантуры в Вильнюсском техническом университете // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 7. – С. 151-156. – ISSN 0869-3617


  В статье описывается опыт разработки и реализации программ докторантуры в Вильнюсском техническом университете им. Гядиминаса. Указаны критерии приема в докторантуру по направлению «Инженерия окружающей среды», её цели, особенности организации, объём и ...
735637
  Зеленова Е.В. Модель организации православного паломничества // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 1. – С. 7-10. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1813-1212
735638
  Перлова И.В. Модель организации самостоятельной работы студентов в процессе обучения чтению иноязычных гипертекстов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 3, март. – С. 96-99. – ISSN 1026-955X


  Представлена гибкая модель организации самостоятельной работы студентов в процессе обучения чтению иноязычных гипертекстов. Гибкость модели предполагает постепенный переход от жесткого управления со стороны преподавателя к наращиванию управленческих ...
735639
  Ладыгин О.О. Модель организованной культуры : структура и факторы влияния // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 6. – С. 94-97. – ISSN 2073-9702
735640
  Матяш І. Модель організації архівної справи доби Центральної Ради // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 285-291. – ISBN 966-02-0276-8
735641
  Ціпан О.Я. Модель організації бенчмаркінгового процесу в авіації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 6. – С. 12-14
735642
  Шатовська Т. Модель організації інноваційної та підприємницької діяльності студентів ІТ-спеціальностей "Науковий парк - інноваційна структура - університет" / Т. Шатовська, В. Каук, І. Каменєва // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 1 (126). – С. 19-27. – ISSN 1682-2366
735643
  Писанко М.Л. Модель організації навчання студентів мовних спеціальностей стандартів англомовної комунікативної поведінки // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-39. – ISSN 1817-8510
735644
  Писанко М.Л. Модель організації навчання студентів мовних спеціальностей стандартів англомовної комунікативної поведінки // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – № 4. – С. 52-58. – ISSN 1817-8510
735645
  Авдєєва Ірина Модель організації особистісно зорієнтованої педагогічної освіти // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 127-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
735646
  Одінцов О.М. Модель організації регіонального агропромислового кластера в умовах трансформаційної економіки // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : наук. журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – № 4 (56). – С. 36-42. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
735647
  Сазонець І.Л. Модель основного ядра банківської галузі України / І.Л. Сазонець, В.Т. Сухотеплий // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.302-308. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
735648
  Бурлакова І. Модель особистості в повісті Івана Франка "Перехресні стежки" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 106-115. – ISBN 966-7773-70-1
735649
  Культенко В.П. Модель особистості в рамках нелінійного підходу до освіти // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 167-169
735650
  Гончарук А. .Г. Модель осуществления бенчмаркинга на промышленном предприятии // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статье предложена модель осуществления управления эффективностью промышленного предприятия, основанная на cочетании внутреннего и внешнего бенчмаркинга, которая включает механизм проведения внутреннего бенчмаркинга, алгоритм выбора вида бенчмаркингаи ...
735651
  ГончарукАнатолий Григорьевич Модель осуществления бенчмаркинга на промышленном предприятии // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статье предложена модель осуществления управления эффективностью промышленного предприятия, основанная на cочетании внутреннего и внешнего бенчмаркинга, которая включает механизм проведения внутреннего бенчмаркинга, алгоритм выбора вида бенчмаркингаи ...
735652
  Щенников С. Модель открытого дистанционного образования взрослых // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 8. – С.31-36. – ISSN 0321-0383
735653
  Гарафутдинова Г.Р. Модель оценивания профессиональных компетенций / Г.Р. Гарафутдинова, А.Е. Упшинская // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 4. – С. 15-25. – ISSN 1609-4646


  В статье обосновывается актуальность оценивания профессиональных компетенций выпускника вуза. Предложена обобщенная структура профессиональных компетенций, модель оценивания, критерии оценивания и уровни сформированности профессиональных компетенций.
735654
  Воронов М.В. Модель оценки деятельности преподавателей вуза // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 2, февраль. – С. 12-24. – ISSN 1609-4646


  Рассматривается проблематика построения системы мониторинга образовательного процесса вуза. Выявлены основные компоненты, необходимые для формирования оценки деятельности профессорско-преподавательского состава вуза. Предлагаются модели структуризации ...
735655
  Митин А.И. Модель оценки удовлетворенности качеством профессиональной подготовки и ее практическая реализация / А.И. Митин, Т.А. Филичева // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ. – Москва, 2014. – № 1 (102). – С. 36-43. – ISSN 1818-4243


  В статье предложен метод мониторинга качества профессиональной подготовки, позволяющий оценить степень удовлетворенности качеством профессиональной подготовки на основе экспертных опросов и использования лингвистических переменных. Описывается ...
735656
  Середенко Е.С. Модель оценки экономической ффективности аналитических информационных систем / Е.С. Середенко, Н.Н. Середенко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 82-92. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
735657
  Сауле Егембердиева Модель оценки эффективности инновационной инфраструктуры Казахстана / Сауле Егембердиева, Толкын Азатбек, Айжан Аринова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 340-346 : табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
735658
  Сєріков Анатолій Васильович Модель оцінки вартості блага: синтезуючий підхід // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 236-246. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано модель оцінки вартості блага, яка синтезує у собі три достатньо відомі підходи, а саме: витратний, дохідний і порівняльний. Запропоновано також розрахункові формули для визначення можливої мінової вартості будь-якого блага.
735659
  Жарнова А.Г. Модель оцінки доцільності аутсорсингу знань у процесі розвитку персоналу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 209-213
735660
  Іванова Н.С. Модель оцінки економічної безпеки агропромислових підприємств // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 26-29. – ISSN 1728-6220
735661
  Добровольський А.Б. Модель оцінки ефективності і технічних засобів охорони кордону при врахуванні інформаційних характеристик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 25-30


  У статті проведено оцінку інформаційної ємності різноманітних видів технічних засобів охорони кордону за існуючими тактико-технічними характеристиками, а також за умов реалізації в ТЗО - запам "ятовування інформації про факт порушення, визначення ...
735662
  Сергієнко О.А. Модель оцінки ефективності реалізації конкурентних стратегій в умовах впливу валютних курсів / О.А. Сергієнко, М.С. Татар // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2013. – № 4 (68). – С. 37-43. – ISSN 1683-1942
735663
   Модель оцінки наслідків тарифного регулювання зовнішньої торгівлі України / С.С. Шумська, М.І. Скрипниченко, В.Т. П"ятницький, К.А. Бобер // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Економічні науки
735664
  Піменова О.В. Модель оцінки рівня ефективності форм господарювання в аграрному секторі // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 63-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
735665
  Лисєнок О.В. Модель оцінки сукупного ступеня ризикованості комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 8-12.
735666
  Грушак З.М. Модель оцінки та управління конкурентоспроможністю авіакомпаній на основі факторів конкурентоспроможності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 10-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
735667
  Павленко С.О. Модель оцінювання впливу фінансового забезпечення на показник збереження початкового обсягу служби військової частини Національної гвардії України щодо виконання завдань за призначенням у мирний час // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 55-98. – ISSN 2078-7480
735668
  Строкаченко О.І. Модель оцінювання економічної ефективності впровадження відновлюваних джерел електричної енергії // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 2 (39), квітень. – С. 121-130
735669
  Семикін П. Модель оцінювання ефективності державного регулювання процесу безпечної експлуатації енергоблоків АЕС України в понад установлений проектом термін // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 146-153.
735670
  Петрусь Н.Б. Модель оцінювання ефективності регіональних інвестиційних форумів за умов невизначеності інформації : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 245-254 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
735671
  Якуненко К.В. Модель оцінювання кількісних ефектів від впровадження Україною директиви ЄЕНС про обмеження викидів забруднювальних речовин у повітря // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 146-155 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
735672
  Колісник Ю.О. Модель оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємства / Ю.О. Колісник, Т.В. Книш // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 40-44. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
735673
  Костенко О.П. Модель оцінювання маркетингового потенціалу промислового підприємства / О.П. Костенко, Т.О. Адєєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 87-91. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
735674
  Тригоб"юк С.С. Модель оцінювання моменту прийняття стратегічних управлінських рішень на малих і середніх підприємствах // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 392-397. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
735675
  Мельник Г. Модель оцінювання рівня інформаційних ризиків в корпоративних системах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 48-54. – (Економіка ; вип. 6 (171)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості та світовий досвід інформаційного ризик-менеджменту. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до аналізу та управління інформаційними ризиками в корпоративних системах, в якому б із системних позицій розглядались усі ...
735676
  Скорик М.М. Модель оцінювання соціально-психологічних теорій: шляхи побудови // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 77-92
735677
  Ілляшенко О.В. Модель оцінювання стану системи економічної безпеки підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 301-308. – ISSN 2222-0712
735678
  Лемак В.В. Модель парламентаризму у Словацькій Республіці в 1992-1993 роках: проблеми ідентифікації / В.В. Лемак, С.А. Болдіжар // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 24-29
735679
  Лапина О.А. Модель педагога в контексте современного представления о профессиональном развитии специалиста / О.А. Лапина, Н.Н. Пядушкина // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 6, июнь. – С. 18-22. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ современной трактовки понятий «профессиональная индивидуальность», «индивидуальный стиль», «иконнативный стиль» в модели специалиста-педагога. Исследованы проблемы развития педагогической профессии в условиях перехода на новые ...
735680
  Чжеф Сін Модель педагогічної підтримки іноземних студентів у процесі адаптації до навчання в університетах України // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (159). – С. 38-43. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
735681
  Гуменюк В. Модель пенсійної реформи: без конфліктів на користь малозабезпечених : актуально // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 6-7 : Табл., рис. – ISSN 1810-3944
735682
  Волошин М. Модель перевкладення депозитів фізичних осіб з урахуванням міграції між банківськими продуктами // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 37-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
735683
  Павлов М.О. Модель перцепції художнього тексту в перекладі творів епічного і драматичного жанрів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-56. – (Іноземна філологія ; Вип. 32/33)


  Автор подає власну модель перцепції текстів художніх творів епічного і драматичного жанрів у перекладі, розглядаючи художній твір як єдність трьох елементів, виражених у мовному матеріалі: сукупно-семантичного (інформації), сукупно-смислового (ідеї) і ...
735684
  Лопатинська І.С. Модель підготовки викладачів ВНЗ до створення емоційно сприятливого середовища у студентському колективі // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 185-193. – ISSN 2524-0064
735685
  Ціватий В.Г. Модель підготовки дипломатичних кадрів Австрійської Республіки: традиції, інституції, кадровий менеджмент (досвід для дипломатії України) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 22-28. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
735686
  Ціватий В.Г. Модель підготовки дипломатів XXI-століття: теоретико-концептуальний та інституціональний вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 29-35


  Стаття присвячена актуальним питанням оновлення моделі підготовки дипломатів XXI століття в Україні на основі вивчення досвіду кадрового забезпечення дипломатичних служб світу.
735687
  Лісніченко Ю. Модель підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 106-112. – ISSN 2309-9127
735688
  Грищенко І. Модель підприємницького університету / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Про виклики, які постають перед українськими вишами, вплив ефективності господарювання ВНЗ на реформування галузі в цілому, родзинки управління закладом і важливість проведення комплексу заходів з енергоефективності розповідає ректор Київського ...
735689
  Шестопалова Т. Модель підручника з літературної критики // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 233-239
735690
  Соломянюк Н.М. Модель планування "воронки продаж" на підприємстві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 12. – С. 10-13. – ISSN 2409-1944
735691
  Шерстенников Ю.В. Модель планування проекту малого аба середнього підприємства / Ю.В. Шерстенников, Т.М. Рудянова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 205-2016 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
735692
  Циватый В.Г. Модель поведения дипломата, коммуникационные практики и межкультурная коммуникация в условиях кросс-культурного взаимодействия: лингво-институциональный аспект // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 4-21. – ISBN 978-617-7037-08-7
735693
  Пресняков В.Ф. Модель поведения предприятия / В.Ф. Пресняков. – М, 1991. – 190с.
735694
  Гаврилов Александр Сергеевич Модель пограничного слоя атмосферы на основе использования уравнений для вторых моментов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.12 / Гаврилов Александр Сергеевич ; Ленингр. гидрометеор. ин-т. – Ленинград, 1977. – 21 с.
735695
  Беркутова Д.И. Модель подготовки учителя к педагогической поддержке профессионального самоопределения учащихся: от проектирования к реализации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 47-51. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается актуальная проблема современной высшей школы - подготовка учителя к педагогической поддержке профессионального самоопределения учащихся. Автор проектирует модель подготовки учителя к данному виду профессионально-педагогической ...
735696
  Манушин Э. Модель подготовки элитного специалиста / Э. Манушин, А. Добряков // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 8. – С. 3-16. – ISSN 0869-3617
735697
  Гаврюшенко Д.А. Модель полегшеної дифузії кисню в м"язах / Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв, К.В. Черевко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 457-461. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримана теорія дифузії системах з циліндричною симетрією з наявністю зворотних хімічних реакцій, що базується на фундаментальних законах термодинаміки нерівноважних процесів і описує весь процес, використовуючи лише фізичні механізми. Визначені ...
735698
  Мельник О.Г. Модель полікритеріального вибору методів антисипативного планування на підприємствах / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 64-67 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
735699
  Булавін Л.А. Модель полімерного розчину Флорі-Хаггінса: нова версія самоузгодженого наближення середнього поля / Л.А. Булавін, Т.В. Локотош, М.П. Маломуж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 303-314. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблений авторами метод незвідних багаточастинкових кореляційних функцій (МБНКФ) [1-3] застосовується для розрахунку ентропії решіточної моделі Флорі полімерного розчину. На відміну від феноменологічних підходів Флорі та Гугенхайма, МНБК є ...
735700
  Домрачев В.М. Модель попиту на гроші в Україні // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – № 2 (8). – С. 102-109
735701
  Бушуєва І. Модель порівняльної оцінки складності реалізації банківських бізнес-процесів : теорія і практика / І. Бушуєва, Г. Лавінський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 53-56. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
735702
  Соломицький М.Ю. Модель потоків повідомлень конвергентної телекомунікаційної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Соломицький Максим Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 27 назв
735703
  Володина Д. Модель потребителя будущего в теориях постиндустриального общества // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 9. – С. 120-131. – ISSN 0207-3676
735704
  Гетьман І. Модель правового спілкування у законодавстві України . // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 33-42. – ISSN 1993-0909
735705
  Меньшиков И.И. Модель предложения и его парадигма: Учеб. пособие. / И.И. Меньшиков. – Днепропетровск, 1979. – 79с.
735706
  Руденко М. Модель представницької функції прокуратури у контексті нових конституційних змін (щодо правосуддя) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 30-35. – ISSN 2311-6676
735707
  Пампуха І.В. Модель прийняття рішень щодо оцінювання рівня безпеки воєнно-політичної обстановки з тактичними структурними альтернативами / І.В. Пампуха, Я.Я. Винярський, Ю.В. Березовська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 138-147


  Розробляється модель прийняття рішень щодо оцінювання рівня безпеки военно- політичної обстановки з тактичними структурними альтернативами. Отримана модель утворює найважливіший етап формалізації проблеми, що визначає структуру прийнятття рішень, ...
735708
  Захаров В.В. Модель принудительного исполнения судебных решений по гражданским делам в России в 1864-1917 гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 19. – С. 11-15. – ISSN 1812-3805


  Судебная реформа, переживающая в нашей стране очередной этап, актуализирует поиск юридической наукой наиболее оптимальных моделей судоустройства и судопроизводства. Это обусловливает рост интереса к различным аспектам истории правосудия, в том числе к ...
735709
  Найниш Л.А. Модель прогноза результатов профессиональной подготовки / Л.А. Найниш, Т.В. Голубинская, О.И. Лазарева // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 11, ноябрь. – C. 39-44. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены проблемы прогнозирования результатов профессиональной подготовки, порожденные высокой степенью неопределенности, сложности процесса обучения. Но любой процесс обучения развивается по известным закономерностям, опираясь на которые можно ...
735710
  Тирса В.В. Модель прогнозованого управління виконавчим механізмом з можливістю самоналаштування / В.В. Тирса, П. Меркореллі, О.Ю. Сергієнко // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 89-96 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-1828
735711
  Прусов В.А. Модель прогнозу погоди для ЄВРО-2012 готують університетські метеорологи / Інтерв"ю вела Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Інтерв"ю вела Кіт Л. з професором кафедри метеорології кліматології географічного факультету, одним з авторів підручника "Математичне моделювання атмосферних процесів",Прусовим В.А.
735712
  Федоришин Ю.І. Модель прогнозу та пошуків джерел корінної алмазоносності і її реалізація на території українського щита : Дис. ... доктора геологічних наук. Спец. 04.00.01 - загальна і регіональна геологія / КНУТШ; Федоришин Ю.І. – Київ, 2007. – 405л. – Бібліогр.: л.368-405
735713
  Федоришин Ю.І. Модель прогнозу та пошуків джерел корінної алмазоносності і її реалізація на території Українського щита : Автореф. дис. ... д-ра геологічних наук: 04.00.01 / Федоришин Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 44с. – Бібліогр.: 21 назва
735714
  Волошин І. Модель пропозиції роздрібних вкладів банку з урахуванням ефекту перекладення : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 9-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
735715
  Полозова Т.В. Модель просторової та часової діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства у конкурентному просторі // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 99-108. – ISSN 2309-1533
735716
  Білик Ю.М. Модель протистояння етичних систем у повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 25-28
735717
  Приймак В. Модель професійних компетенцій сучасного менеджера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено підходи щодо визначення основних складових моделі сучасного менеджера. Надано практичні рекомендації щодо інжинірингу комунікативного і технологічного середовища управління та адаптації КМ-орієнтованої стратегії компанії. В статье ...
735718
   Модель професійного юриста на ринку юридичних послуг України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 148-155. – ISSN 0132-1331
735719
  Сущенко В. Модель професійної культури адвоката: критерії та підходи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 42-43
735720
  Пальчук М. Модель професійної освіти й навчання Фінляндії - третій етап європейської інтеграції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 96-102. – ISSN 2078-1016
735721
  Погорєлова Т.Ф. Модель професійної підготовки майбутніх прокурорських працівників // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 266-268
735722
  Білозерська С.І. Модель професіоналізму педагогічної діяльності // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 30-38. – ISSN 2227-1376
735723
  Мошак Г. Модель професора В. Гомолки (ФРН) щодо єврейського шлюбного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 163-169. – ISSN 1026-9932
735724
  Черемных О.Е. Модель профессионального обучения в ЦБС // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2002. – № 2. – С. 181-186


  О системе повышения квалификации работников публичных библиотек в г. Каменск-Уральский (Россия).
735725
  Байдак Т.М. Модель профессионального поведения преподавателей как способ конкретизации существующих станартов оценки качества в вузе / Т.М. Байдак, О.Б. Дворова // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С. 44-48. – ISBN 966-593-181-4
735726
  Таланчук П. Модель процвітаючої України (виступ, що не відбувся). "Реформи в Україні треба починати не з поліції, а з освіти і культури... У нас має правити "культ знань", які виховують творців, а не кваліфікованих споживачів" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 1, 6-7


  Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти 16 листопада 2016 року організував парламентські слухання на тему "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні". Виступ, що не відбувся, професора, доктора технічних наук, Президента ...
735727
  Кузнецова С.В. Модель процесса воспитания исследовательской культуры студентов вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 5. – С. 77-80. – ISSN 1726-667Х
735728
  Макеев С.П. Модель процесса координации в линейной задаче распределения ресурсов / С.П. Макеев. – М, 1984. – 47с.
735729
  Дробышева И.В. Модель процесса формирования тестологических компетенций будущего учителя математики / И.В. Дробышева, В.И. Кузнецова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 9. – С. 49-53. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются содержание и структура тестологических компетенций будущего учителя математики. Анализируются основы построения структурно-функциональной модели процесса формирования компетенций в вузе, раскрывается сущность компонентов модели.
735730
   Модель процесу витрат і поповнення ресурсу складного відновлювального об"єкта РЕТ / В.О. Браун, В.М. Цицарєв, М.К. Захрабов, А.В. Невзоров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 22-28


  Розроблено модель процесу витрат і поповнення ресурсу складного відновлюваного об"єкта радіоелектронної техніки (РЕТ), що заснована на імітаційній статистичній моделі прогнозування його безвідмовності. Як критерій граничного стану об"єкта РЕТ прийнято ...
735731
   Модель процесу витрат і поповнення ресурсу складного відновлюваного об"єкта РЕТ / В.О. Браун, В.М. Цицарєв, М.К. Захрабов, В.К. Шваб, А.В. Невзоров // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
735732
  Бондаренко В.В. Модель процесу побудови розкладу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 87-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  З розвитком обчислювальної техніки з"явилася можливість побудувати об"єктноорієнтовані інтерактивні системи для складання розкладів. Такі системи мають реалізовувати деякий зручний метод, що використовується при ручному створенні розкладів. В статті ...
735733
  Маляренко О.В. Модель процесу сприйняття людиною навколишнього середовища // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-26 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто існуючі концептуальні моделі сприйняття людиною навколишнього середовища. Запропоновано оригінальну схему перцепції життєвого простору людиною, яка дозволяє проаналізувати у сукупності властивості фізичного середовища, індивідуальні ...
735734
  Чемодуров О.М. Модель процесу формування ринкової ціни облігації : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 46-55 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
735735
  Кондратюк С.М. Модель психокорекційної роботи з покращення психомоторної активності студентів у період адаптації до навчання // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 147-157


  У статті проаналізовано принципи організації та проведення формуваль-ного етапу дослідження психомоторної активності студентів у період адаптації до навчання. Запропонована корекційна програма, яка включає в себе психомо-торні вправи для підвищення ...
735736
  Гірняк Г. Модель психологічного проектування інноваційних навчально-книжкових комплексів для вищих навчальних закладів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 129-140. – ISSN 1810-2131
735737
  Литвинчук Л. Модель психологічної реабілітації наркозалежних осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 86-89. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Сучасний етап становлення реабілітації та розробка нашої психологічної моделі реабілітації вибудовується з урахуванням міжнародного досвіду і розуміння тієї обставини, що "наркотична залежність - це складний стан, що вимагає тривалого лікування, ...
735738
  Гасюк М.Б. Модель психологічної служби вищого навчального закладу / М.Б. Гасюк, О.М. Гринів // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 30-37. – ISSN 2227-1376
735739
  Шинкарюк Анатолій Модель психомоторно-рівневої структури активності та свободи суб"єкта // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 5-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
735740
  Шемаєва Г. Модель публічної бібліотеки в сучасній системі соціальних комунікацій / Г. Шемаєва, Х. Ельбесхаузен // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 12-15. – ISSN 2076-9326
735741
  Саймон Б. Модель Р (ф) 2 эвклидовой квантовой теории поля / Б. Саймон. – Москва : Мир, 1976. – 357 с.
735742
  Кузнецов В. Модель рабочей программы технической дисциплины. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.14-16. – ISSN 0321-0383
735743
  Андреев А.В. Модель развития гражданских качеств у студентов вуза в поликультурной среде // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 6 (июль). – С. 45-49. – ISSN 0321-0383
735744
  Джига Н.Д. Модель развития обучения как процесса управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 24-35. – (Педагогическое образование ; № 4)
735745
  Папенов К.В. Модель размещения населения с учетом естественного и механического движения : Автореф... Канд.экон.наук: 607 / Папенов К.В.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1969. – 12л.
735746
  Панчук Л.В. Модель реалізації стратегії впровадження санації в транснаціональних корпораціях // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 149-152


  Розкриваються різноманітні заходи запобігання банкрутства ТНК, причини зародження неспроможності корпорацій тощо.
735747
  Гуля Ю.В. Модель реалізації стратегії залучення споживачів у бренд // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 284-291. – ISSN 2222-4459
735748
  Бакуменко Л.Г. Модель регіонального корпоративного об"єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 249-258


  Розглядається модель створення регіонального корпоративного об"єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України.
735749
  Бакуменко Л.Г. Модель регіонального корпоративного об"єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 39. – С. 194-203. – Бібліогр.: 17 назв.


  Розглядається модель створення регіонального корпоративного об"єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України.
735750
  Оболенський О.Ю. Модель регіональної соціально-економічної системи як інструмент аналізу та управління регіональним розвитком / О.Ю. Оболенський, Ю.Г. Королюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 90-94
735751
  Гордієнко Л. Модель регулювання доходів населення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 24-30. – ISSN 1728-9343
735752
  Єгоров П.В. Модель регулювання кредитної політики підприємства / П.В. Єгоров, А.О. Кобець // Економічна кібернетика : Міжнародний науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2005
735753
  Мусієнко О.Г. Модель регулювання ринку послуг вищої освіти України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 59-61


  "Для ефективного функціонування ринку вищої освіти мають бути сформовані необхідні законодавчі акти, норми, правила, які б регулювали взаємовідносини між суб"єктами ринку, чітко встановлювали їхні права, формували рівні можливості для реалізації ...
735754
  Никулин В.А. Модель регулярной пристеночной турбулентности в потоках с добавками полимеров и мыл : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Никулин В.А.; МГУ. – Москва, 1978. – 20л.
735755
  Притуляк М.В. Модель религиозной политики Византийского государства при Константине Великом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 61-62. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
735756
  Карнаухова Н.Л. Модель релігії Нініана Смарта: "історичні" та "параісторичні" виміри // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 18. – С. 3-12


  Автор аналізує специфіку вимірів священного, репрезентованих феноменологі- єю релігії Нініана Смарта. The author analyzes the specific dimensions of the sacred, represented Ninian Smart"s phenomenology of religion.
735757
  Барбашов Б.М. Модель релятивистской струны в физике адронов / Б.М. Барбашов, В.В. Нестеренко. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 175 с.
735758
  Горбонос Ф.В. Модель реструктуризації економічного простору сільської територіальної одиниці / Ф.В. Горбонос, Л.А. Янковська, Ф Н. Павленчик // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 71-81. – ISSN 2221-1055
735759
  Смиковчук Т.В. Модель реструктуризації підприємств // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 326-331. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
735760
  Пустовойт О. Модель ресурсокористування України: окремі підсумки та штрихи розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 27-34. – ISSN 0131-775Х
735761
  Саух П.Ю. Модель реформування вітчизняної університетської освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 41-45. – ISSN 1609-8595
735762
  Третьяков О.Е. Модель речевой коммуникации и ее использование в образовательном процессе при подготовке начинающих преподавателей // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 213-224. – ISSN 2073-8536
735763
  Парфенюк Т.Ю. Модель ринково-орієнтованої освітньої реформи в Австралії // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
735764
  Герасименко А.Г. Модель ринкового домінування як спосіб організації глобальної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 6-9. – ISSN 2306-6806
735765
  Соломатіна Т.В. Модель ринкової системи земельних відносин // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 265-269. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; № 33/45). – ISBN 966-8310-08-Х
735766
  Костинець Ю.В. Модель ринку посередницьких послуг як маркетингової системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 119-123. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
735767
  Назарага І.М. Модель ринку праці макроекономіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 119-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Наведено основні рівняння, які описують сектори домогосподарств та виробників, а також співвідношення, що визначають їх взаємодію на ринку праці української економіки, обчислено параметри отриманої моделі. Ключові слова: ринок праці, виробники. ...
735768
  Останкова О.С. Модель рівнів зрілості як основа організаційної будови софтверного підприємства : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 80-88 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
735769
  Павленко В.В. Модель розвитку особистості вчителя у стресових ситуаціях навчально-виховного процесу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 113-120
735770
  Дяків В. Модель розвитку прибортового соляного карсту і його роль у формуванні стійкого гідроізоляційного профілю в процесі затоплення Домбровського кар"єру (м. Калуш) // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 128-138 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-6220
735771
  Сіліна Н. Модель розвитку професійної компетентності педагогів в акмеологічній школі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 65-68. – ISSN 0131-6788
735772
  Ткачук О.В. Модель розвитку складових міжнародної торгівлі в умовах переходу до відкритої економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 129-132
735773
  Гринченко Н.О. Модель розвитку споживчого ринку і оцінки його впливу на рівень життя населення / Н.О. Гринченко, Г.В. Басько, Ю.С. Алеєксєєв // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 59-60 : табл.
735774
  Гольтяєва Л.А. Модель розпізнавання класів фінансового стану підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 55-62. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
735775
  Клюшин Д.А. Модель розповсюдження радіоактивної суміші ізотопів: радіоактивного тритію (tritium 3h) та нерадіоактивного гелію-3 (helium-3) / Д.А. Клюшин, Г.М. Стешенко // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 57
735776
  Іщук С.О. Модель розрахунку операційного прибутку промислових підприємств // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 134-143 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
735777
  Журавський В.Л. Модель руху фахівця в освітньому просторі // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С179-186
735778
  Горькова К.А. Модель самонастройки хозяйственных систем / К.А. Горькова, И.М. Сыроежин. – Л, 1984. – 62с.
735779
  Булгаков В.А. Модель самоорганізації в геополітичному самовизначенні України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 254-264. – ISBN 966-628-132-5
735780
  Хачатурян Х.В. Модель самоуправления для Украины 21 в. : учебное пособие / Х.В. Хачатурян. – Київ : КиМУ, 2008. – 126с. – ISBN 978-966-8299-33-9
735781
  Хома І.Б. Модель самофінансування підприємства в умовах нестабільного фінансового стану // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 40-46. – ISSN 0321-0499
735782
  Хом’як Т.В. Модель світу-україни крізь призму авторського сприйняття в поезії В. Чабаненка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 156-166. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
735783
  Кужільна Л. Модель світу в "тексті" поетів-шістдесятників і В. Стуса: "модерн" і "постмодерн" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 19-25
735784
  Голишкіна Л. Модель світу в інтерпретації сучасних культурологів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 145-148
735785
  Тараненко А.В. Модель світу дитини в українській прозі 70-80-х років XX століття: своєрідність творення // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – C. 137-147. – ISSN 2313-1802
735786
  Штанов Ю.В. Модель світу на брані та еволюція Всесвіту : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Штанов Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 30 назв
735787
  Лівенко І.М. Модель світу та форми її художнього вираження в поезії Юрія Тарнавського : Монографія / Ірина Лівенко. – Дніпропетровськ : Січ, 2007. – 279с. – ISBN 978-966-511-297-Х
735788
  Пустовитенко Б.Г. Модель сейсмической опасности северо-западной части Черного моря / Б.Г. Пустовитенко, В.Е. Кульчицький, А.А. Пустовитенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 87-101 : рис., табл. – Библиогр.: с. 99-101. – ISSN 0203-3100
735789
  Шелест В.П. Модель сильновзаимодействующих элементарных частиц / В.П. Шелест, Г.М. Зиновьев, В.А. Миранский. – Москва : Атомиздат
Т. 2 : Дуальные модели. – 1975. – 248с.
735790
  Аль-Зубейди Модель сильнофокусирующего ускорителя с постоянным магнитным полем типа "кольцевой фазотрон" и изучение движения электронов в магнитном поле такого ускорителя : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аль-Зубейди А. Дж. А.; Моск. ун-т. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1969. – 10 с. – Бібліогр.:с.10
735791
  Зубейди А А.Дж. Модель сильнофокусирующегося ускорителя с постоянным магнитным полем типа "кольцевой фазотрон" и изучение движения электронов в магнитном поле такого ускорителя. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Зубейди А.Дж.А.; МГУ. – М., 1969. – 10л.
735792
  Коломієць А.Р. Модель системи елементарних частинок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 193-195. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянута можливість об"єднання дійсно елементарних частинок в систему, яка дозволяє застосовувати основні характеристики частинок для обчислення їх мас. Ключові слова: група, рівень, згусток. The possibility of unification of true elementary ...
735793
  Савка І. Модель системи інтегрованих знань та умінь майбутніх правників // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 143-148. – ISSN 2309-9127
735794
  Дем"янишин В.Г. Модель системи фінансування охорони здоров"я: концептуальні засади й альтернативи : бюджетна політика / В.Г. Дем"янишин, Т.Д. Сіташ // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 45-53 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
735795
  Прокоф"єв Л.Б. Модель системи формування медіаторської компетентності майбутніх юристів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 20-26. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  Обґрунтовано необхідність розробки моделі педагогічної системи іншомовної підготовки майбутніх юристів, зокрема для здійснення іншомовного посередництва. Показано, що реалізація розробленої автором моделі забезпечується через створення відповідних ...
735796
  Суходоля О. Модель системно-структурних взаємовідносин як основа прийняття рішень з формування енергоефективної економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 21-26 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
735797
  Ігнатенко Н. Модель системно організованого процесу самоосвіти вчителя / Н. Ігнатенко, А. Ратушинська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 51-59 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
735798
   Модель системы образования России в перспективе 2020 года: поворот к экономике, основанной на знаниях / А.Е. Волков, Я.И. Кузьминов, И.М. Реморенко, Б.Л. Рудник, И.Д. Фрумин, Л.И. Якобсон // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 4-9. – ISSN 1726-667Х
735799
  Махмудов А.Г. Модель системы стратегического менеджмента на промышленном предприятии // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 3. – С.59--62
735800
  Казымбетова Дж.Х. Модель системы транспортировки и хранения сжиженного газа / Дж.Х. Казымбетова. – К., 1972. – 15с.
735801
  Ольгина И.Г. Модель системы управления библиотекой и роль информационных технологий в принятии управленческих решений / И.Г. Ольгина, Е.В. Тесля // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 1. – С. 79-83. – ISSN 1815-3186


  Рассматривается необходимость переосмысления системы управления библиотекой в условиях информационного общества, глобальной автоматизации библиотечных процессов и перехода к использованию электронных библиотек и, как следствие, подчеркивается важность ...
735802
  Сорбат И.В. Модель системы управления персоналом / И.В. Сорбат, О.Г. Зима // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 92-97. – (Економічні науки)
735803
  Павлов О.І. Модель сільського розвитку в Україні та її відповідність стандартам Європейського Союзу // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 96-100
735804
  Богза Н. Модель сільської бібліотеки: професійне бачення // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-20
735805
  Пичугина Л.А. Модель современной корпоративной культуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 3. – С. 240-243. – ISSN 1997-0803
735806
  Андреева В Модель согласования объемов производства с доходами и потреблением населения в межотраслевом балансе / В Андреева. – Душанбе, 1977. – 53с.
735807
  Пановкин Б.Н. Модель солнечной короны по данным радионаблюдений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пановкин Б.Н.; НИИ ридоифиз. при Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 7л.
735808
  Грищенко О.М. Модель сорту квасолі звичайної овочевого напрямку використання для умов лісостепу України / О.М. Грищенко, Н.М. Осередько, В.Л. Жемойда // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 113-114. – ISBN 978-966-924-274-7
735809
  Дадаян Владислав Суренович Модель социалистического воспроизвосдства как инструмент оптимальных расчетов : Автореф... д-ра экон.наук: / Дадаян Владислав Суренович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
735810
  Шаронова Е.Г. Модель социально-экологического воспитания будущего учителя // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 4. – С. 38-44. – ISSN 0869-561Х


  Разработана модель социально-экологического воспитания будущего учителя, которая включает в себя характеристику компонентов: детерминального, методологического, целевого, содержательного, организационного, технологического, деятельно-практического, ...
735811
  Хомич Л.В. Модель соціально психологічної ресоціалізації жертв деструктивних культів // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 88-89
735812
  Крутова А.С. Модель соціальної відповідальності суб"єктів державного сектора економіки / А.С. Крутова, О.О. Нестеренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 142-148. – ISSN 2222-4459
735813
  Клещова Є.В. Модель соціальної політики України: сучасний стан та перспективи розвитку / Є.В. Клещова, О.Є. Людовик // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 360-361. – ISBN 978-966-419-280-1
735814
  Макеєва Ірина Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  Статі висвітлює поняття "модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу". Визначено основні складники та принципи побудови моделі спеціаліста з метою раціонального підходу до змісту підготовки й перепідготовки співробітників у системі ...
735815
  Макеєва Ірина Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  Статі висвітлює поняття "модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу". Визначено основні складники та принципи побудови моделі спеціаліста з метою раціонального підходу до змісту підготовки й перепідготовки співробітників у системі ...
735816
  Макеєва Ірина Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  Статі висвітлює поняття "модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу". Визначено основні складники та принципи побудови моделі спеціаліста з метою раціонального підходу до змісту підготовки й перепідготовки співробітників у системі ...
735817
  Гречанюк Р.В. Модель спеціальних антикорупційних органів України // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 25-28. – ISBN 978-617-7220-89-2
735818
  Кустинський О.В. Модель спеціальної підготовки майбутніх офіцерів запасу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 239-245
735819
  Козубцов І.М. Модель співпраці наукового керівника та аспіранта в процесі науково-педагогічного супроводу за методикою професійного розвитку // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 133-140. – ISSN 2311-7249


  У статті автором обґрунтовано модель співпраці наукового керівника та аспіранта в процесі науково-педагогічного супроводу у системи вищої військової освіти. Результат дослідження є складовою частиною дисертаційного дослідження, яке відповідає паспорту ...
735820
  Джалладова І.А. Модель стабільного функціонування валютних операцій банку / І.А. Джалладова, А.О. Харламов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 133-136. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі побудовано математичну модель стабільного функціонування валютних операцій банку з врахуванням випадкових коливань, які мають напівмарковський характер. Розглянуто частинний випадок, коли напівмарковський процес набуває трьох станів та ...
735821
  Кіптенко В.К. Модель сталого розвитку туризму: досвід Китаю / В.К. Кіптенко, П.В. Доан // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 43-48. – Бібліогр.: 9 назв.
735822
  Майкопар А.С. Модель станционарной открытой электрической дуги / А.С. Майкопар. – М, 1959. – 8с.
735823
  Хомицька І.Ю. Модель статистичного аналізу процесу функціонування груп англійських приголосних фонем у системі функціональних стилів / І.Ю. Хомицька, В.М. Теслюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 364-369. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
735824
  Ковтуненко О.П. Модель ствольної ракети як об"єкта керування, обгрунтування структури системи керування / О.П. Ковтуненко, О.П. Коростельов, В.В. Зубарєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-18. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються підходи до вирішення актуальних питань формування моделі ствольної ракети як об"єкта керування з урахуванням специфічних особливостей процесу її наведення по лазерному випромінюванню та обгрунтування структури системи керування. The ...
735825
  Анненкова Е.В. Модель стратегического управления трудовым потенциалом машиностроительного комплекса региона / Е.В. Анненкова, А.Д. Олейник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-47. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальне питання забезпечення машинобудівного комплексу конкурентоспроможним трудовим потенціалом з інноваційною підготовкою. Розроблено блок-схему організаційної моделі довгострокового кадрового забезпечення машинобудівних підприємств.
735826
  Никоненко А.В. Модель стратегії розвитку промислового сегменту ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 64-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
735827
  Ржевська Н. Модель стратегічного партнерства Україна - США в умовах геополітичних трансформацій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 37-43. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
735828
  Кравченко О.І. Модель стратегічного розвитку університету // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 77-82. – (Педагогічні науки ; № 6 (113)). – ISSN 2414-5076
735829
  Русаліна В.К. Модель стратегічного управління персоналом організації // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 392-394. – ISBN 978-617-7069-02-6
735830
  Кобернік Сергій Модель сучасного методичного посібника з географії для загальноосвітньої школи // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 7-12 : Схеми. – Біблігор. 11 назв
735831
  Попович М. Модель сучасного університету // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.16-18. – ISBN 966-01-0371-9
735832
  Білоус В. Модель сучасної бібліотеки вищого навчального закладу / Валентина Білоус // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 44-45. – ISSN 1811-377X


  Формування сучасної моделі бібліотеки - стратегія розвитку бібліотеки вищого навчального закладу. Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на шляху до модельної бібліотеки вищого навчального закладу.
735833
  Воронин Е.Г. Модель съемки и модель обработки // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 8. – С. 48-51. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
735834
  Попова О.В. Модель та експериментальна методика професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської педагогічної освіти // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 168-176. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
735835
  Корнєєв В.В. Модель та інструментарій фінансового ринку України : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 76-81 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
735836
  Брагінський І.Л. Модель та інформаційна технологія управління якістю процесу розробки програмного забезпечення в умовах обмежених ресурсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Брагінський Ігор Львович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
735837
  Гончаренко Алевтина Петрівна Модель та інформаційно-логічна схема здійснення науково-інформаційної діяльності // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-5. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджено та узагальнено модель здійснення НІД як зв"язку форм, методів, видів інформаційної продукції і послуг та схеми руху інформації та інформаційних потреб у системі інформаційного забезпечення. Модель с відкритою системою, що забезпечує ...
735838
  Міхнова О.Д. Модель та метод пошуку ключових кадрів для реферування відеоданих : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Міхнова Олена Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
735839
  Семеняка М.В. Модель та методи ієрархічно-координаційного управління чергами на маршрутизаторах телекомунікаційних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Семеняка Максим Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 22 назви
735840
  Сафонова Г.Ф. Модель та методи формалізації процесу формування розкладу навчальних занять : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сафонова Г.Ф. ; Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
735841
  Кавин С. Модель та основні принципи світової і європейської системи освітньо-наукового простору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 200-204. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333


  Досліджено ознаки, складові елементи, засади формування і функціонування світової та європейської систем освітньо-наукового простору, а також кегель моделей освіти.
735842
  Залановська Л.І. Модель та програма формування міжетичної толерантності у студентів гуманітарного профілю навчання // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 45-58. – (Психологія ; вип. 54). – ISSN 2312-1599
735843
  Лагусева Н.Н. Модель творческой самореализации студентов вуза в условиях перехода к двухуровневой системе обучения / Н.Н. Лагусева, Л.Г. Гагарина, К.А. Кадетова // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 2 (34). – С. 124-127.
735844
  Креденцер Б.П. Модель технічного обслуговування за станом машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням / Б.П. Креденцер, О.П. Волох // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-19. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано модель технічного обслуговування машин з урахуванням інженерного озброєння динаміки зміни їх технічного стану та почасового резервування. Результати дозволяють під час дослідження надійності об"єктів озброєння і військової техніки ...
735845
  Коробко Т.В. Модель торгівлі з ендогенними збереженнями, споживанням і вільним часом // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 247-251. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована і досліджена ендогенна модель торгівлі для двох країн при наявності оптимального розвитку їх економік. В рамках даної моделі аналізуються умови існування розв"язку і алгоритм його побудови. This paper proposed a simple two-country ...
735846
  Деркач І.О. Модель торгової системи трейдера / І.О. Деркач, Г.В. Туровцев // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2017. – № 1 (25). – С. 6-11. – ISSN 2221-8440
735847
  Банщиков П. Модель тренінгу з 1С: інструмент підготовки студентів і підвищення кваліфікації менеджменту компаній // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 4-11 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
735848
  Элинг Г.И. Модель турбины с промежуточным перегревом и регулируемым отбором пара / Г.И. Элинг. – Москва, 1963. – 24с.
735849
  Бочкарева С.М. Модель тьюторской деятельности как средство сопровождения индивидуальной траектории развития студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-72. – ISSN 1726-667Х
735850
  Полікарпов В.С. Модель у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
735851
  Іщенко Д.А. Модель узагальненого споживача інформації безпілотних авіаційних комплексів / Д.А. Іщенко, Д.Л. Федорчук // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України, Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова ; Редкол.: С.В. Ковбасюк, В.П. Манойлов, Р.В. Дзюбчук [та ін.]. – Житомир, 2016. – Вип. 13. – С. 136-146. – ISSN 2076-1546
735852
  Мартинюк О.Р. Модель узгодженого руху групи безпілотних літальних апаратів // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 78-81. – ISSN 2311-7249


  У статті викладена модель узгодженого руху групи безпілотних літальних апаратів (БпЛА), яка описується законами руху окремих БпЛА побудованих на системах диференційних рівнянь першого порядку. Рух БпЛА відбувається в потенційному полі, сформованому ...
735853
  Романюк Л.М. Модель українського суспільства в "Записках холуя" І. Сенченка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 225-227. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
735854
  Щоткін І.Л. Модель ультразвукового двигуна з фрикційним перетворенням типу руху, яка враховує зчеплення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 98-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Запропоновано удосконалену математичну модель ультразвукового двигуна, в якому коливання пружного стержня перетворюються в обертання ротора. Розглянуто загальний випадок руху з частинним проковзуванням та частинним зчепленням на протязі періоду ...
735855
  Гринюк И.Н. Модель управления дебиторской задолженностью // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 2 (655). – C. 37-48. – ISSN 0131-7741
735856
  Сайфуллина С.Ф. Модель управления инновационным развитием предприятия // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (46). – С. 60-63. – ISSN 1728-8878
735857
  Гнатышина Е.А. Модель управления качеством компетентностной подготовки педагога профессионального обучения // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 3 (65). – С. 7-11. – ISSN 1998-1740
735858
  Рычихина Э.Н. Модель управленческого мониторинга инновацийного образовательного учреждения // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 9. – С. 57-63. – ISSN 1561-2465
735859
  Цой Валерий Иванович Модель управленческого образования рыночного типа // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 12-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
735860
   Модель управленческого образования рыночного типа // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 12-13. – ISSN 1726-667Х
735861
  Костинець В.В. Модель управління активами бренду СЕЗ "Курортополіс Трускавець" / В.В. Костинець, Ю.В. Костинець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 80-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
735862
  Пшик Б.І. Модель управління активами і пасивами банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 115-120 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви.
735863
  Фастовець А.А. Модель управління вартістю бізнесу на основі стандартів систем менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 32-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
735864
  Полуектова Н.Р. Модель управління впровадженням ERP-систем / Н.Р. Полуектова, Д.Г. Алексієвський // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4/6. – С. 64-70. – ISSN 2077-8031
735865
  Гринюк І.М. Модель управління дебіторською заборгованістю // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 2 (663). – С. 37-48. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
735866
  Чайковська Т. Модель управління доставкою вантажів "точно в строк" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 59-61 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
735867
  Руденський Р.А. Модель управління пенсійними активами накопичувальної системи загальнообов"язкового державного пенсійного страхування // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 72-76 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
735868
  Сисоєв В.В. Модель управління постачанням сил сектора безпеки і оборони держави в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 144-153 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
735869
  Мілька А.І. Модель управління прибутком підприємств і організацій споживчої кооперації України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 23-27
735870
  Рева О.М. Модель управління процесами прийняття рішень у вищих навчальних закладах на рівні вертикальної декомпозиції навчально-виховного процесу / О.М. Рева, О.В. Сіроштан // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 8-16. – ISBN 966-8847-12-1
735871
  Чепоров В. Модель управління регуляторами вищої освіти в університетах з урахуванням структури ринку / В. Чепоров, Г. Чепорова // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 338-395. – ISBN 966-7574-11-3
735872
  Шиманська Л.М. Модель управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 206-209 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
735873
  Павлов О.І. Модель управління сільськими територіями України: просторовий вимір // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 114-118. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
735874
  Попович В. Модель управлінського обліку на підприємствах готельного бізнесу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 377-381. – ISSN 1993-0259
735875
  Базь А.И. Модель уравнений ядерной физики / А.И. Базь. – Киев, 1971. – 38 с.
735876
  Левкович У. Модель учіння маркетингу готельно-ресторанного бізнесу цінової політики, та якість сфери послуг туристичної діяльності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 165-171. – ISSN 2308-4634


  У статті висвітлено аспекти теоретичних, методичних і практичних засад підготовки менеджерів туристичної сфери в галузі готельної діяльності, та розвитку готельної індустрії. Організації проведення турів для іноземних туристів та їх розміщення в ...
735877
  Савченко О.В. Модель факторів, що обумовлюють сприйняття ситуації // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 229-237


  У статті висвітлено обмеження диспозиційного підходу до аналізу поведінки суб’єкта, визначено основні положення ситуативного підходу. Автор наводить модель факторів, що обумовлюють сприйняття ситуації. Запропонована модель враховує подвійність позиції ...
735878
  Шевцова О.Й. Модель факторної залежності рівня рентабельності інвестицій на промислових підприємствах : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 116-121 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
735879
  Соколова А. Модель фандрайзингової діяльності в Україні / А. Соколова, В. Клименко // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 72-88. – ISSN 1684-906Х
735880
  Колгатін О.Г. Модель фахівця як відображення мети навчального процесу у автоматизованій системі педагогічної діагностики // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 5. – С. 122-128. – ISSN 1998-6939
735881
  Сергеев Д.Н. Модель федеральной системы конституционной юстиции России // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 4-17. – ISSN 1812-8696
735882
  Ван Ихань Модель финансовой стабилизации деятельности организации // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 29-32. – ISBN 978-617-645-235-5
735883
  Овечко В.С. Модель фізичної адсорбції в пористому склі / В.С. Овечко, А.М. Дмитрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-72. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Досліджено інфрачервоні спектри поглинання адсорбційних центрів пористого кремнезему й адсорбованих молекул. Запропоновано осциляторну модель адсорбції, оптичні методи вимірювання її параметрів.
735884
  Сафонова І. Модель філологічної підготовки педагогів до формування духовних потреб учнів: практико-психологічний аспект // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 9 (111). – С. 74-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
735885
  Кузьмін О.Є. Модель фінансово-інноваційного розвитку машинобудівного підприємства : фінанси підприємства / О.Є. Кузьмін, Т.І. Кужда // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 78-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
735886
  Мельник О.Г. Модель фінансування інноваційного розвитку промислового підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 141-155 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
735887
  Боголіб Т.М. Модель фінансування й організація діяльності вищого навчального закладу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 40-50
735888
  Юрьев В.М. Модель формирования бренда вуза с учетом фактора организационной культуры / В.М. Юрьев, И.В. Грошев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 151-153. – ISSN 0869-3617


  На основе анализа параметров бренда вуза, выбранных заинтересованными сторонами с помощью оценочных шкал, в статье впервые предложена модель формирования бренда вуза с учетом организационной культуры с выделением особенностей их атрибутивности.
735889
   Модель формирования вулканических и морских вулканогенно-осадочных образований острова Десепшен (Западная Антарктида): исходные данные для моделирования / С.Е. Шнюков, И.И. Лазарева, Е.А. Хлонь, А.В. Митрохин, В.Р. Морозенко, Д.Ф. Марченков, Ю.Е. Никанорова, В.Ю. Осипенко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования НАН Украины. – Киев, 2013. – № 1 (31). – С. 44-65. – ISSN 1999-7566


  Рассмотрено современное состояние геологической и геохимической изученности действующего вулкана острова Десепшен (Западная Антарктида).
735890
  Шнипа Н.Г. Модель формирования готовности студентов к дидактическому исследованию // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 191-198. – ISSN 1811-0916
735891
  Ле Д.Х. Модель формирования дождевого стока рек в условиях муссонного климата : Автореф... канд .геогр.наук: 11.00.07 / Ле Д. Х.; Одес. гидорометеорол. ин-т. – Одесса, 1986. – 23л.
735892
  Ле Д.Х. Модель формирования дождевого стока рек в условиях муссонного климата : Автореф. дис. ... канд .геогр. наук : 11.00.07 / Ле Д. Х.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1986. – 23 с.
735893
  Карлинская Я.В. Модель формирования информацинной компетентности студентов в процессе учебы естественно математических дисциплин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 231-236. – (Педагогіка ; № 3)
735894
  Черкасова Е.В. Модель формирования красноцветных песчаников и накопления меди в поровых растворах / Е.В. Черкасова, Б.Н. Рыженко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 450-467 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0016-7525
735895
  Борисова В.П. Модель формирования межкультурной компетенции в процессе профессионально ориентированного обучения иностранному языку в сельскохозяйственном вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 3. – С.27-28. – ISSN 1726-667Х
735896
  Иванова А.В. Модель формирования поликультурной компетенции школьников в контексте федеральных государственных образовательных стандартов // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Нац. центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 6 (81). – С. 30-34. – ISSN 1998-1740


  В статтье описана модель формирования поликультурной компетенции через различные структурные единицы образовательной программы. Проанализированы предметный, межпредметный и надпредметный компоненты модели, представленые урочной и внеурочной ...
735897
  Емец Елена Викторовна Модель формирования экологического мировоззрения студентов технического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 63-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
735898
  Емец Е.В. Модель формирования экологического мировоззрения студентов технического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 63-65. – ISSN 1726-667Х
735899
  Нидерер Н.В. Модель формирования этнокультурного диалога субъектов полиэтнической образовательной сркды // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.255-262. – ISSN 1811-0916
735900
  Єрмолаєва Л. Модель формування бренда туристичних послуг // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 108-111. – ISSN 1993-0259
735901
  Піцул К.С. Модель формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з готельної і ресторанної справи в результаті професійної підготовки // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 310-317. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті аналізується визначення понять "моделювання" та "модель", окреслено основні принципи та етапи побудови наукової моделі. Автором запропоновано структурну модель формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з готельної і ...
735902
  Тинкалюк О. Модель формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 27-39. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Актуальність викладеного матеріалу зумовлена потребою спеціальної підготовки майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування та необхідністю створення моделі такої підготовки.
735903
  Різник В. Модель формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності у процесі вивчення спеціальних дисциплін // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 277-283. – ISBN 978-617-7009-20-6
735904
  Осипова Н. Модель формування дослідницької компетентності у майбутніх інженерів-програмістів. / Н. Осипова, М Вінник, Ю. Тарасіч // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2014. – Вип. 20. – С. 150-159. – ISSN 1998-6939


  Зважаючи на специфіку формування дослідницької компетентності саме у інженерів-програмістів, вимоги ринку праці та суспільне замовлення велику увагу у статті приділено участі студентів у науково-дослідних проектах кафедри, а зокрема у міжнародних ...
735905
  Сивак О.А. Модель формування електронних ресурсів бібліотеки ВНЗ / О.А. Сивак, А.В. Акульшина // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 196-201. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  Розглянути етапи процесу створення електронних ресурсів бібліотеки. Представлено узагальнену модель формування електронних ресурсів бібліотеки ВНЗ.
735906
  Тверезовська Н.Т. Модель формування інформаційної культури майбутніх економістів / Н.Т. Тверезовська, Л.П. Філіппова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 24-31. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
735907
  Петрова А. Модель формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі фахової підготовки // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 48-52. – ISSN 0131-6788


  У статті розкривається модель формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі фахової підготовки, визначаються її функції в навчальному процесі, а також описуються етапи педагогічного моделювання.
735908
  Гонтюк В. Модель формування кадрового забезпечення державної служби статистики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 86-92. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено модель формування кадрового забезпечення організації. Здійснено аналіз стану кадрового забезпечення за статевою і віковою характеристикою, рівнем освіти, стажем роботи, категоріями посад, рівнем підвищення кваліфікації працівників, ...
735909
  Скорнякова О. Модель формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 81-86. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
735910
  Кубко В. Модель формування корпоративної культури сучасного вищого навчального закладу України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 8 (217) серпень. – С. 38-41. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано основні аспекти формування корпоративної культури вищих навчальних закладів України. Обгрунтовано практичні рекомендації щодо напрямів і методів удосконалення корпоративної культури, створення її ефективної моделі як необхідної умови ...
735911
  Мельничук Л.Б. Модель формування культури педагогічного спілкування майбутніх викладачів // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 93-98. – ISBN 978-966-7359-77-5
735912
  Анпілогова Ж.Д. Модель формування маркетингу освітніх послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 6-9. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
735913
  Шарко М. Модель формування національної інноваційної системи України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 25-30. – ISSN 0131-775Х
735914
  Ковнір Ольга Модель формування політичної культури курсантів морських навчальних закладів України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 104-111. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пропонованій статті подана модель становлення політичної культури курсантів морських навчальних закладів (далі - МНЗ), що забезпечить глибокі теоретичні знання в галузі політичного життя, котрі й собі розвиватимуть у студентської молоді риси ...
735915
  Огаренко Т.Ю. Модель формування попиту на послуги вищої освіти з урахуванням керованих і некерованих факторів впливу на попит // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 20-25. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (91/92 )). – ISSN 1814-1161


  У статті запропоновано модель формування попиту у сфері послуг вищої освіти, яка враховує темп зростання кількості потенційних абітурієнтів регіону, величину маркетингових витрат вищого навчального закладу, величину знижок в оплаті за навчання та ...
735916
  Поліщук О. Модель формування правової компетентності майбутніх менеджерів у вищих аграрних навчальних закладах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 74-78. – ISSN 2308-4634


  У статті конкретизовано модель формування правової компетентності майбутнього менеджера аграрної галузі в умовах університетської освіти. Обґрунтовано структуру правової компетентності і функціональні зв"язки елементів цієї структури, які є основою ...
735917
  Мурзина О. Модель формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів у процесі фахової підготовки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 12 (131), грудень. – С. 113-118. – ISSN 2308-4634
735918
  Федьович О.М. Модель формування професійного інтересу майбутніх учителів фізики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 385-191. – ISSN 2312-5993
735919
  Шиба А.В. Модель формування професійної компетентності майбутніх перекладачів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 233-236. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
735920
  Брюховецька О.В. Модель формування професійної толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки (здобуття вищої освіти) // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г.М. Бевз, Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 29-41. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650


  У статті обгрунтовано актуальність формування професійної толерантності майбутніх керівників у системі вищої освіти, оскільки однією з основних ії цілей є розвиток особистості майбутнього фахівця.
735921
  Каниболоцкая Л.В. Модель формування риторичної компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 136-142. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
735922
  Лісінчук Н. Модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 12 (131), грудень. – С. 122-127. – ISSN 2308-4634
735923
  Семенов В.В. Модель формування середнього класу на основі індексів поляризації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 228-233. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано математичну модель формування середнього класу за ознакою матеріальної забезпеченості на основі використання індексів поляризації Естебана-Рея. За період 1999-2007 рр. обчислені індекси поляризації за доходами в Україні. Отримані результати ...
735924
  Комарницький І.М. Модель формування системи логістики підприємства / І.М. Комарницький, Н.С. Питуляк // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – Актуальні проблеми ринкової економіки. – С. 9-16. – (Економічні науки ; Вип. 2)
735925
  Александрова Н.М. Модель формування управлінської культури майбутнього викладача економіки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 147-153. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Виокремлено, обгрунтовано та проаналізовано структурні складові авторської моделі формування управлінської культури.
735926
  Герасимов Б.М. Модель функціонування осколково-фугасного снаряда за легкоброньованіш об"єктом та оцінка її адекватності / Б.М. Герасимов, І.М. Добровольський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-16. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  У даній статті пропонується модель функціонування осколково-фугасного снаряда по легкоброньованому об"єкту. Доведена адекватність створеної моделі на основі гіпотези про близькість значень кожної n-ї компоненти відгуків моделі, відповідним середнім ...
735927
  Шворов С.А. Модель функціонування тренажерних систем інтенсивної підготовки операторів АСУ радіотехнічних військ / С.А. Шворов, А.В. Краснік, В.І. Куташев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 156-161


  У статті наведені основні завдання, принципи створення та організації функціонування тренажерів та тренажерних систем, за допомогою яких при мінімальних витратах часу забезпечується підготовка операторів автоматизованих систем управління радіотехнічних ...
735928
  Григорова О.В. Модель хмаро - та опадоутворення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 64-65
735929
  Шепелева М.С. Модель целостности как метод исследования общества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
735930
  Тодорцев-Хлача Модель центральної бібліотеки національних меншин у Хорватії: досвід функціонування та стратегія розвитку // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 36-42. – ISSN 1029-7200


  Розглядається хорватська модель центральної бібліотеки національної меншини, аналізуються особливості діяльності мережі ЦБНМ, обгрунтовується необхідність розроблення та впровадження стратегії розвитку таких установ у рамках мережі публічних бібліотек.
735931
  Ільїн О.Ю. Модель Центру управління перевезень радіоактивних матеріалів / О.Ю. Ільїн, І.І. Борисенко, С.В. Нікіфоров // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 3. – С. 26-31


  У статті розглянуто центр управління перевезень радіоактивних матеріалів, який є інформаційно-керуючою системою і складається з безлічі елементів, пов"язаних між собою. Побудова та можливість подальшої модернізації такої автоматизованої системи на ...
735932
  Сакара Н.Ю. Модель цивільного судочинства та проблема його доступності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 145-152. – ISSN 0201-7245
735933
  Волошин І. Модель швидкого зростання банку : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 24-30 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
735934
  Жданко Б.Д. Модель школи як відтворення моделі суспільства у філософії Джона Дьюї // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 147-149
735935
  Голубев В.С. Модель эволюции геосфер / В.С. Голубев. – Москва, 1990. – 94с.
735936
  Федорин Я.В. Модель эволюции ранней Земли / Я.В. Федорин. – К., 1991. – 110с.
735937
  Чижов Ю.А. Модель экономики США / Ю.А. Чижов. – Новосибирск, 1977. – 205с.
735938
  Балацкий Е. Модель экономической эволюции // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 8/9. – С. 22-42. – ISSN 0207-3676
735939
  Жамалетдинов А.А. Модель электропроводности литосферы по результатам исследований с контролируемыми источниками поля / А.А. Жамалетдинов. – Л., 1990. – 158с.
735940
  Киселев В.А. Модель эмиссий ионов N*2 и О* дневной атмосферы / В.А. Киселев, А.Е. Микиров. – М., 1986. – 251с.
735941
  Місуно А.В. Модель як форма взаємозняття теорії та експерименту // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
735942
  Чернишова Н.П. Модель, алгоритми та інформаційні технології керування розвитком функціональних підсистем транспорту (на прикладі цивільної авіації) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07, 05.13.16 / Чернишова Н.П.; Харків. Політ. ін-т. – Харків, 1994. – 20 c.
735943
  Голованова М.А. Модель, метод та інструментальні засоби вибору технологічних рішень у машинобудівельному виробництві в умовах невизначеності : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Голованова М.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
735944
  Перович Л. Модель, пережившая свое время // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 12. – С. 53-57. – ISSN 0235-7089


  Идейные истоки радикализма в Сербии.
735945
   Модель.. – М, 1978. – 264с.
735946
  Обербек Э.Б. Модельер = The Dressmaker : Элизабет Обербек ; [пер. с англ. В.И. Бродецкого] / Э.Б. Обербек. – Москва : Мир книги, 2007. – 285, [3] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер. по изд.:The Dressmaker / Elizabeth Birkelund Oberbeck. 2006. – ISBN 978-5-486-01655-4
735947
  Бєляков К.І. Модельна законотворчість як складова юридичної техніки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-27.


  Розглянуто теоретичні положення застосування моделювання як загальнонаукового методу. Досліджено історичні аспекти розвитку та міжнародний досвід використання юридичної техніки модельної законотворчості. Theoretical positions of application of ...
735948
  Самойленко В.М. Модельна ідентифікація берегових геосистем / В.М. Самойленко, І.О. Діброва. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 328 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-326. – ISBN 978-966-521-598-1
735949
  Діброва І.О. Модельна ідентифікація геосистем берегової зони Київського водосховища // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 316-324 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
735950
  Самойленко В.М. Модельна параметризація компонентів параметричної стійкості басейнової геосистеми та її надійності / В.М. Самойленко, Д.В. Іванок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 15-35


  Основною метою даної статті, яка є логічним продовженням праці, а також наших монографій, було дослідження можливостей параметризації, по-перше, складників параметричної стійкості басейнової геосистеми та, по-друге, її надійності.
735951
  Костик О.І. Модельна фраза, ідеоматичність та її структурне оформлення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 253-263. – Бібліогр.: ЛІт.: с. 263; 6+4 поз.
735952
  Фишман С.Н. Модельная теория некоторых равновесных свойств биополимеров и кинетики их матричного синтеза : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фишман С.Н.; АН СССР. Ин-т биофизики. – М., 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
735953
  Лондар С.Л. Модельне дослідження формування грошового попиту в українській економіці / С.Л. Лондар, О.С. Деревко // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 143-156. – (Економічні науки)
735954
  Харазішвілі Ю.М. Модельний аналіз макроекономічних наслідків підвищення цін на газ в Україні / Ю.М. Харазішвілі, О.О. Любіч // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 51-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
735955
  Колєснік В.В. Модельний закон "Про технопарки": перспективи імплементації у вітчизняне законодавство // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 90-97
735956
  Чернецька О.В. Модельний інструментарій оцінки інвестиційної привабливості підприємства в рамках вартісно-орієнтованого управління // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 92-99. – ISSN 2222-4459
735957
  Антипов Д.О. Модельний опис самодифузії води в поліакріламідних гелях в межах теорії ефективного середовища / Д.О. Антипов, Л.А. Булавін, В.В. Клепко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 379-383. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Ця стаття присвячена розгляду динаміки рідини в полімерних гелях. На основі експериментальних даних, які було отримано при розсіянні повільних нейтронів на поліакріламідних (ПАА) гелях, отримано залежність коефіцієнта самодифузії води та його ...
735958
  Моісєєва Н.І. Модельний підхід до вивчення соціальних комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 24-28. – (Серія : Соціальні комунікації ; № 3/4 (15-16)). – ISSN 2219-8741
735959
  Куцик А.М. Модельний підхід до декомпозиції спектрів 14 поглинання суміші ацетону та хлороформу / А.М. Куцик, О.О. Ільченко, В.В. Обуховський // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 200-203
735960
  Замковий О.В. Модельний підхід до створення мультиагентної пошукової системи за допомогою середовища розробки INGENIAS // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 89-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Дана стаття ілюструє модельний підхід до розробки агентів та мультиагентних систем (МАС), зокрема, у сфері пошуку у мережі Інтернет, показуючи при цьому Agent Unified Modeling Language (AUML) репрезентацію пошукової системи, викопану в середовищі ...
735961
  Зеліско А.В. Модельний статут юридичної особи приватного права: деякі аспекти впровадження у законодавство // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 249-253. – ISSN 1563-3349
735962
  Конча О. Модельний статут як новація в українському законодавстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 274-275. – ISBN 978-617-7069-17-0
735963
  Панчук Тетяна Вячеславівна Модельні варіанти умов виробництва у тваринництві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 66-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто принципи побудови модельних варіантів формування нормативної трудомісткості утримання тварин з урахуванням різних умов виробництва (на прикладі скотарства).
735964
  Грабар Н.Г. Модельні зразки суб"єкт-суб"єктних аспектів спілкування в бібліотеці // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 16-21


  У статті розкриваються сучасні комунікаційні умови здійснення спілкування. Розглядаються модельні зразки основних видів взаємодії в бібліотеці. Зазначаються особливості суб"єкт-суб"єктного бібліотечного спілкування
735965
  Якібчук П.М. Модельні методи у фізиці металів / П.М. Якібчук, В.Т. Швець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 650, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 643-650. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-960-6
735966
  Селезень П.О. Модельні норми як джерело тлумачення міжнародних податкових договорів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 89-91
735967
  Штогун С. Модельні суди: завдання, проблеми та перспективи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 62-64. – ISSN 0132-1331
735968
  Щепотіна Н.Ю. Модельні характеристики змагальної діяльності волейболісток різної кваліфікації // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 80-85. – ISSN 1818-9172
735969
  Думбрайс О.В. Модельно-независимое определение реальных частей амплитуд упругого адрон-адронного рассеяния вперед. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 055 / Думбрайс О.В.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
735970
  Казимир Володимир Вікторович Модельно-орієнтоване управління інтелектуальними виробничими системами : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Казимир В.В.; НАН України Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 39 назв
735971
  Валькман Ю.Р. Модельно-параметрическое пространство. Теория и применение / Ю.Р. Валькман, В.И. Гриценко, А.Ю. Рыхальский ; НАН Украины ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Междунар. научно-учебный центр информ. технологий и систем. – Киев : Наукова думка, 2012. – 190, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 181-189. – ISBN 978-966-00-1120-5
735972
  Хлебалин А.В. Модельно-теоретическая семантика, принцип композициональности и определение истины // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 4 (67). – С. 16-28. – ISSN 1560-7488
735973
  Селезнев А.Ф. Модельное изучение некоторых вопросов радиационной защиты. : Автореф... Канд.мед.наук: / Селезнев А.Ф.; АН УССР.Ин-т физиологии. – К, 1967. – 10л.
735974
  Самойлов В.Д. Модельное конструирование компьютерных приложений : [монография] / В.Д. Самойлов; НАНУ, Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова. – Киев : Наукова думка, 2007. – 200с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0681-2
735975
  Кулешов В.В. Модельное обеспечение технологии плановых расчетов / В.В. Кулешов. – Новосибирск, 1980. – 143с.
735976
  Шеметов П.В. Модельное обспечение разработки региональных программ / П.В. Шеметов. – Новосибирск, 1984. – 142с.
735977
  Гранатов Г.Г. Модельное представление педагогического мышления в философии образования человека (концепция дополнительности) // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 156-165. – ISSN 1811-0916
735978
   Модельные двигатели.. – М, 1973. – 239с.
735979
  Кирсанова Т.С. Модельные задачи двуногой ходьбы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Кирсанова Т.С.; Механико-математический фак-т. – М., 1979. – 12л.
735980
  Утегенов Куанышбек Модельные задачи фильтрации многофазной несжимаемой жидкости с учетом капиллярных сил : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Утегенов Куанышбек; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
735981
  Селиванов И.А. Модельные задачи фильтрации. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Селиванов И.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1978. – 12л.
735982
  Юртаева Е.А. Модельные законы в государствах СНГ // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2002. – № 4. – С.39-44. – ISSN 1812-3910


  Модельные законы - законы, рекомендованные международнгыми организациями
735983
   Модельные исследования гидротурбин.. – Л, 1971. – 288с.
735984
  Перепелицына Людмила Николаевна Модельные исследования закономерностей влияния межфазных слоев на механические свойства наполненных полимеров : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Перепелицына Людмила Николаевна; АН УССР, Ин -т химии высокомолекул. соединений. – К., 1989. – 16л.
735985
  Огородний В.В. Модельные исследования пресинаптического торможения, вызываемого кожными афферентами на входе синного мозга : Автореф... канл. биол.наук: 03.00.02 / Огородний В. В.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1975. – 25л.
735986
  Хашаб М Э.А. Модельные исследования релеевских волн в неоднородном слое. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Хашаб Э.А.М.Х.; МГУ. – М, 1973. – 12л.
735987
  Шамина О.Г. Модельные исследования физики очага землетрясений / О.Г. Шамина. – Москва, 1981. – 192 с.
735988
  Василевский А.Н. Модельные оценки помех при скважинном гравиметрическом мониторинге месторождений нефти и газа / А.Н. Василевский, Ю.А. Дашевский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 970-983 : рис., табл. – Библиогр.: с. 982-983. – ISSN 0016-7886
735989
  Серегина Галина Анатольевна Модельные представления о личности выпускника педагогического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 51-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
735990
  Кручпненко В.Р. Модельные расчеты нагревания метеорных тел в ненормальном окружении // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1986. – С. 76-87. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Приведена методика и результаты модельных расчетов высот начала разрушения крупных и мелких метеорных тел в ненормальном окружении, т. е. когда нагревание тела начинается с произвольной высоты в пределах метеорной зоны. В процессе вычислений ...
735991
  Печерская Алла Александровна Модельные расчеты пространственной организации макромолекул методом Монте-Карло : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Печерская Алла Александровна; МГУ. Хим. фак. – М., 1978. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
735992
  Смирнов М.М. Модельные уравнения смешанного типа четвертого порядка / М.М. Смирнов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1972. – 125 с.
735993
  Кузнецов В.В. Модельные характеристики легкоатлетов / В.В. Кузнецов. – К., 1979. – 88с.
735994
  Зилов Е.А. Модельные экосистемы и модели экосистем в гидробиологии / Е.А. Зилов, Д.И. Стом. – Иркутск : Иркутский университет, 1992. – 65 с.
735995
   Модельные эксперименты с механизмами экономического управления. – М, 1989. – 221с.
735996
  Комова Т.А. Модельный глагол в языке и речи: (На материале гоалолов shall и will в истории англ. яз.) / Т.А. Комова. – М., 1990. – 140с.
735997
  Елкин А.П. Модельный расчет и анализ устойчивости и латерального смещения протофибрилл в поперечно-полосатых мышцах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Елкин А.П.; Науч. центр. биол. исследований АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1971. – 25л.
735998
  Бубекина Наталия Владимировна Модельный стандарт детской библиотеки: проблемы разработки и внедрения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 34-37. – ISSN 1727-4893


  Модельный стандарт детской библиотеки призван закрепить основные функции детских библиотек, в какой-то мере способствовать защите их существования и деятельности. Он рекомендует основные принципы, положения, нормативы и правила организации деятельности ...
735999
  Бубекина Наталия Владимировна Модельный стандарт детской библиотеки: проблемы разработки и внедрения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 34-37. – ISSN 1727-4893


  Модельный стандарт детской библиотеки призван закрепить основные функции детских библиотек, в какой-то мере способствовать защите их существования и деятельности. Он рекомендует основные принципы, положения, нормативы и правила организации деятельности ...
736000
  Сиротко В.К. Модельный трансформатор малой мощности / В.К. Сиротко. – М, 1959. – 12с.
<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,