Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>
735001
  Москалець В. "Лад" чи "мір"? - важка проблема української національної ідеї // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 1 (47). – С. 8-15. – ISSN 1810-2131
735002
  Коваль Н. "Лайкати" та "дружити". Про етикет педагога в соцмережах // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2021. – Липень - серпень (№ 7/8) : Дистанційний виклик
735003
  Зайцева А.В. "Лайкнуть" библиотеку // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 5 (25). – С. 30-33. – ISSN 2072-3849


  Социальная сеть как пространство библиотечного обслуживания.
735004
  Асадуллаев С. "Лайли и Маджнун" в фарсиязычной литературе : биобиблиогр. обзор / С. Асадуллаев ; Ленинабад. гос. пед. ин-т им. С.М. Кирова. – Душанбе : Дониш, 1981. – 208 с.
735005
  Привалова С. "Лакмус модерності" хатян (критика М. Сріблянським творчості М. Семенка) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10


  Досліджуються особливості критики М. Сріблянського (Шаповала) на адресу футуриста М. Семенка, діяльність якого стала підтвердженням того, що модерністична модель творчості "хатян" виявилася суто теоретичною; порівнюються творчі традиції українських і ...
735006
  Черненко В.А. "Лакунные государства" и "кротовые норы" культуры // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 195-200. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
735007
  Грунин Михаил "Лакшери" как лакмус индустрии : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 30-32
735008
   "Ламбада" Карибского моря : "За успехи и развитие туризма - выездного" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 56-57
735009
   "Лампу", за яку проголосували майже дві тисячі киян, відкрито! / прес-служба МОН України інформує // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 3. – ISSN 1682-2366


  8 грудня у КПІ ім. Ігоря Сикорського відбулося офіційне відкриття інноваційної високотехнологічної лабораторії електроніки та прототипування "Лампа".
735010
  Круглова В.В. "Ландауцентр" : доторкнися до науки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 7/8 (103). – С. 53-55


  У січні 2014 р. в Харківському нац. ун-ті ім. В.Н. Каразіна за підтримки Асоціації випускників, викладачів і друзів ун-ту було відкрито науково-демонстраційний навчальний центр "Ландау-Центр" - перший в Україні заклад інтелектуального дозвілля при ...
735011
  Круглова В.В. "ЛандауЦентр" ХНУ імені В.Н. Каразіна: новий формат просвітництва в Україні // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (64/65). – С. 35-37. – ISSN 1811-2404
735012
  Круглова В. "ЛандауЦентр": науку викликали? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 11


  "Просвітництво у форматі XXI століття. Що таке просвітництво? Чи актуальне воно у XXI ст.? Хто такий сучасний просвітник? І чи є такі серед нас? Думаю, кожен науковець так чи інакше намагався, принаймні для себе, відповісти на ці запитання. Проте ...
735013
  Позаченюк Е.А. "Ландшафт и туризм": конференция и полевой семинар в Крыму : хроніка / Е.А. Позаченюк, В.Н. Андрейчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 60-62. – ISSN 1561-4980
735014
  Кочерга С. "Ландшафт культури" у творчості Лесі Українки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 3-9. – ISSN 0236-1477


  У статті дано тлумачення поняття "ландшафт культури" в контексті семіотики тексту. Виокремлено домінантні коди хронологічної вертикалі культурософської концепції Лесі Українки: античність (суспільний код), раннє християнство (код віри), середньовіччя ...
735015
   Ла-Куэва-де-лос-Кристалес. Минеральные своды : Экспедиция // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 78-91 : Фото. – ISSN 1029-5828
735016
  Дука М.В. Лавров Павло Арсентійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 231. – ISBN 96966-8060-04-0
735017
   Лавров Павло Арсентійович (1903-1973) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 254. – ISBN 978-966-439-754-1
735018
  Аляєв Г.Є. Лавров Петро Лаврович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1031. – ISBN 966-316-069-1
735019
  Володин А.И. Лавров. / А.И. Володин, Б.С. Интенберг. – Москва, 1981. – 319с.
735020
  Горбик Р. Лавровий чи терновий. Літературні премії віддзеркалюють відносини між суспільством і владою // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 42 (207). – С. 52-53. – ISSN 1996-1561
735021
  Слонимский М.Л. Лавровы / М.Л. Слонимский. – Москва-Л., 1964. – 248с.
735022
  Меламед Ц.А. Лавровый веник / Ц.А. Меламед. – Рига, 1962. – 231с.
735023
  Паустовский К.Г. Лавровый венок / К.Г. Паустовский. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 478 с.
735024
  Корж Л.П. Лаврська дзвіниця / Л.П. Корж. – Київ, 1983. – 40 с.
735025
  Кучерук О. Лаврська монастирська школа // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 353-365.
735026
  Щульц Ірина Лаврська скарбниця / Щульц Ірина, Герелес Катерина, Жидченко Володимир // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 136-141 : фото
735027
  Крайня О.О. Лаврський автограф початку XX століття - Володимир Зноско // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 65-71. – ISBN 978-966-651-576-9
735028
   Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-518-051-7
Вип. 1. – 1999
735029
   Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-518-002-9
Вип. 2. – 1999
735030
   Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7671-25-9
Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – 2001
735031
   Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць: спецвип. № 1. – Київ. – ISBN 966-7671-27-5
Вип. 4, спецвип. 1 : Київськє Церковно-Історичнє та архєологічнє товариство /К.К. Крайній. – 2001
735032
   Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7671-25-9
Вип. 5 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – 2001
735033
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ : ВІПОЛ
Вип. 6, спецвип. 2 : Синопсис Київський / І.В. Жилєнко. – 2002. – 194 с.
735034
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ : ВІПОЛ
Вип. 7 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – 2002. – 356 с.
735035
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ : ВІПОЛ
Вип. 8, спецвип. 3 : Пам"яті М.Ю. Брайчевського. – 2002. – 182 с.
735036
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ : ВІПОЛ
Вип. 9 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – 2003
735037
   Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ
Вип. 10, спецвип. 4 : Мар"яна Нікітенко на зорі християнського Києва. – 2003. – 100, [1] с.
735038
   Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ
Вип. 11 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – 2003. – 191, [1] с.
735039
   Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ
Вип. 12 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – 2004. – 212 с.
735040
   Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ
Вип. 13, спецвип. 5 : Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Семантика. Стилістика / А.Ю. Кондратюк. – 2004. – 160 с.
735041
   Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ
Вип. 14 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – 2005. – 219, [1] c.
735042
   Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ : Фенікс
Вип. 15, спецвип. 6 : До 80-річчя Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. – 2006. – 212 с.
735043
   Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ : Фенікс
Вип. 16 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – 2006. – 188 с.
735044
   Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ : Фенікс
Вип. 17 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – 2007. – 275, [1] c.
735045
   Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ : Фенікс
Вип. 18, спецвип. 7 : Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам"ятки другої половини 17 ст. – 2007. – 116 с.
735046
   Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ : Фенікс
Вип. 19 : Києво-Печерської лавра в контексті української історії та культури. – 2007. – 200 с.
735047
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : Фенікс
Вип. 20 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – 2008. – 206, [2] с.
735048
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : Фенікс
Вип. 21, спецвип. 8 : Печерська фортеця та Київський Арсенал: нові дослідження. – 2008. – 190, [2] с.
735049
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : Фенікс
Вип. 21, спецвип. 8 : Печерська фортеця та Київський арсенал: нові дослідження. – 2008. – 192 с.
735050
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ : Фенікс
Вип. 22 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – 2008. – 196, [4] с.
735051
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : Фенікс
Вип. 24 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – 2009. – 215, [1] с.
735052
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко, В.М. Рекеда [та ін.]. – Київ : Фенікс
Вип. 23, спецвип. 9 : Дослідження монастирських печерних клмплексів. – 2010. – 162, [1] с.
735053
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ : Фенікс
Вип. 25 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – 2010. – 183, [1] с.
735054
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : ДП "НВЦ"Пріоритети"
Вип. 26 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – 2012. – 206, [2] с.
735055
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : НВЦ"Пріоритети"
Вип. 27, спецвип. 10 : Дослідження печерних комплексів Києво-Печерська лаври. – 2012. – 375, [1] с.
735056
  Пітателєва О. Лаврський модерн // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 112-117.
735057
  Пітателєва Олена Лаврський модерн : Камо грядеши? / Пітателєва Олена, Пристаєцький Юрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 112-117 : Фото
735058
   Лаврський модерн = Lavra"s arte nouveau : орнаменти Трапезної палати і церкви / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [текст: О. Пітателєвої ; фотозйомка: Я. Литвиненка ; переклад: О. Лятавської]. – Київ : Фенікс, 2008. – [16] с. : кольор. фотоіл. – Кн. описана за обкл. - Текст продубльовано англ.
735059
  Полюшко Г. Лаврський музей культів та побуту і перетворення його у 1920-х роках на історико-культурний заповідник // Українська художня культура: історія та сучасні проблеми : зб. наук. праць / О.І. Безгін, С.В. Оляніна, Ю.О. Коренюк, І.С. Ходак, І.С. та ін. Кочарян. – Львів : Інститут культурології НАМ України, 2012. – С. 40-56. – ISBN 978-966-2241-27-3
735060
  Бойчук М. Лаврським художнім майстерням ім. Івана Їжакевича - 130 років // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11 червня (№ 99). – С. 11
735061
   Лаврук Тетяна Миколаївна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 127-128. – ISBN 978-966-439-961-3
735062
   Лаврук Титяна Миколаївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 121-122 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
735063
  Малиновский В.В. Лаврушка / В.В. Малиновский. – Москва, 1967. – 88с.
735064
  Білецький В.С. Лавсоніт ( - рідкісний мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 399. – ISBN 978-966-02-7998-8
735065
  Семенов А. Лавуазье - предан, казнен. возвеличен (к 220-летию со дня опубликования "Метода химической номенклатуры") / А. Семенов, Е. Семенова // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 46-55. – ISSN 1812-867Х


  Лавуазьє Антуан Лоран - засновник французької науки хімії
735066
  Дорфман Я.Г. Лавуазье / Я.Г. Дорфман. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1948. – 436 с.
735067
  Энгельгардт М.А. Лавуазье его жизнь и научная деятельность : Биогр. очерк М.А. Энгельгардта : С портр. Лавуазье, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А. Траншель, 1891. – 79 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Главнейшие источники" (с. 2). – (Жизнь замечательных людей. биографическая библиотека Ф. Павленкова ; Вып. 96)
735068
  Милютин В.И. Лаг отсчитывает мили. / В.И. Милютин. – М, 1963. – 175с.
735069
  Треус В.Д. Лагенарія / В.Д. Треус. – К., 1958. – 36с.
735070
   Лагери смерти. – Москва, 1944. – 75 с.
735071
  Евтюхов Н. Лагерная жизнь / Н. Евтюхов. – Л. – 61с.
735072
  Пушкар О. Лагерний триптих = Obozowy Tryptyk : спогади / Олег Пушкар. – Варшава : Український архів, 1994. – 272 с. : іл. – ISBN 83-86112-02--6
735073
  Котенев Л. Лагерные встречи. / Л. Котенев. – М, 1954. – 88с.
735074
  Харьюзов В.А. Лагерные сосны / В.А. Харьюзов. – Москва : Военное издательство, 1962. – 47 с.
735075
  Мазур Владимир Лагерфельду нравится // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 16-19 : фото
735076
  Белоконная Л.А. Лагеря труда и отдыха для старшеклассников : справ.-метод. пособие / Л.А. Белоконная, З.П. Лашук. – Москва : Профиздат, 1986. – 78, [2] с. – (Библиотечка сельского профсоюзного активиста). – ISSN 0201-7644: 3
735077
  Городской Я.З. Лагерь / Я.З. Городской. – Х., 1932. – 212с.
735078
  Белецкий Е. Лагерь в горах / Белецкий Е., Сожин Гр. – Ленинград : Молодая гвардия, 1935. – 123 с., [1] карта : ил. в тексте
735079
  Петровац И. Лагерь в горах / И. Петровац. – М., 1986. – 206с.
735080
  Озеров М.Е. Лагерь дружбы / М.Е. Озеров. – Симферополь, 1965. – 56с.
735081
  Вольф Маркус Лагерь под звездами : альпинизм / Вольф Маркус, Тредуэй Алекс, Кубица Йозеф // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 64-77 : Фото. – ISSN 1029-5828
735082
  Свирский А.И. Лагерь смерти. Рассказы. / А.И. Свирский. – 4-е изд. – Москва-Л., 1924. – 133с.
735083
  Санакоев Ш.П. Лагерь социализма - мощный оплот мира и безопасности народов / Ш.П. Санакоев. – Москва, 1955. – 40с.
735084
  Симонов К.М. Лагерь уничтожения / К.М. Симонов. – Ставрополь : Краевкнигоиздательство, 1944. – 38с.
735085
  Журба Т.Г. Лагідна земля / Т.Г. Журба. – Дніпропетровськ, 1982. – 40с.
735086
  Сидоренко Віктор Лагідні Каймани / Сидоренко Віктор, Макдугалл Дон // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 126-134 : фото
735087
  Жадько В. Лагода Валентин Костянтинович (- справжнє призв. Лагодзинський ,поет-пісняр, гуморист, драматург) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 506. – ISBN 978-966-8567-14-8
735088
   Лагодехский заповедник.. – Тбилиси, 1941. – 100с.
735089
  Лозовой С.П. Лагонакское нагорье / С.П. Лозовой. – Краснодар, 1984. – 160с.
735090
  Держански Иван Лагонимическая лексика: болгарско–украинские параллели / Держански Иван, Сирук Олена // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 1. – С. 21-37. – ISSN 0204-8701
735091
  Лере Ж. Лагранжев анализ и квантовая механика : пер. с фр. / Ж. Лере. – Москва : Мир, 1981. – 260 с.
735092
  Пятов П.Н. Лагранжев формализм для системы со связями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Пятов П.Н.; Ин-т физики высоких энергий. – Протвино, 1991. – 7л.
735093
  Ключковский Ю.Б. Лагранжева формулировка классической релятивистской механики системы частиц с прямым взаимодействием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Ключковский Ю.Б. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
735094
  Клочковский Ю.Б. Лагранжева формулировка классической релятивистской механики системы частиц с прямым воздействием : Дис... канд. физ-матнаук: / Клочковский Ю.Б.; АН УССР. Львовский филиал математ физики ин-та математики. – Львов, 1977. – 154л.
735095
  Любимов Б.Я. Лагранжево описание динамики турбулентного движения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Любимов Б.Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ ядерной физики. – Москва, 1971. – 10л.
735096
  Васильев В.А. Лагранжевы и лежандровы характеристические классы / В.А. Васильев. – Москва : МЦНМО, 2000. – 312 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 301-310. – (Новые математические дисциплины). – ISBN 5-900916-41-3
735097
  Мищенко Александр Сергеевич Лагранжевы многообразия и метод канонического оператора / Мищенко Александр Сергеевич, Борис Юрьевич. Стернин, Шаталов Виктор Евгеньевич. – Москва : Наука, 1978. – 352с.
735098
  Затовская Алевтина Алексеевна Лагранжевы тепловые гидродинамиечеиске флуктации и движение молекул жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Затовская Алевтина Алексеевна; Одесск. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 16л.
735099
  Іващенко Г. Лагранжіан космологічного скалярного поля з узагальненим кінетичним членом і спостереження наднових / Г. Іващенко, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-27. – (Астрономія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто космологічне скалярне поле, лагранжіан якого містить кінетичний член, що може відрізнятися від станда-ртної квадратичної форми за похідними поля. На основі даних останніх спостережень за надновими типу Іa побудовано потенціали поля для ...
735100
   Лагранжово-ейлеровий підхід до розв"язання оберненої задачі конвективної дифузії / С.І. Ляшко, Д.А. Клюшин, В.В. Семенов, К.В. Шевченко // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 10
735101
  Кузнецов О.П. Лагуна / О.П. Кузнецов. – М., 1985. – 207с.
735102
  Христофоров В.Г. Лагуна предательская / В.Г. Христофоров. – Магадан, 1976. – 191с.
735103
  Порт В.А. ЛАД - Ландшафт. Архітектура. Дизайн. Лад - Порядок.Згода. Мир = LAD - Landscape. Architecture. Design / Вікторія Порт. – Київ : ArtHuss, 2017. – 611, [1] с. : іл., кольор. фотоіл. – Бібліогр.: с. 607-610. – ISBN 978-617-7518-00-5
735104
  Москалець Віктор Лад - українська національна ідея / Москалець Віктор, Сворак Степан // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 238-243. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті здійснено психологічно-політологічну інтерпретацію значних історичних фактів, документів, сьогоденних реалій із метою виявлення архетипових засад української національної ідеї (ідеалу). Доведено, що психологічно-політичним підґрунтям ...
735105
  Москалець В.П. Лад - українська національна ідея / В.П. Москалець, С.Д. Сворак // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 33-43
735106
  Асеев Н.Н. Лад : стихи последних лет / Н.Н. Асеев. – Москва : Советский писатель, 1961. – 151с.
735107
  Асеев Н.Н. Лад : стихи последних лет / Н.Н. Асеев. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1963. – 106 с.
735108
  Белов В.И. Лад : очерки о народной эстетике / В.И. Белов ; фотосьемка А. Заболоцкого ; худож. Н. Крылов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 289, [5] с. : ил.
735109
  Белов В.И. Лад : очерки о нар. эстетике / В.И. Белов. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 349 с. – (Б-ка молодого рабочего)
735110
  Белов В.И. Лад : очерки о нар. эстетике / В.И. Белов. – Архангельск : Северо-Западное кн. изд-во, Вологд. отд., 1985. – 302с. : ил.
735111
  Белов В.И. Лад : очерки о нар. эстетике / В.И. Белов ; фотосьемка А. Заболоцкого, худож. А. Зубченко, Н. Крылов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 420, [1] с. : ил.
735112
  Кабкова О.В. Лад мистецького твору та читацькі уявлення про лад: новелістика Е. По // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 194-196. – ISBN 966-8188-10-1
735113
  Родичев Н.И. Лада-ладушка / Н.И. Родичев. – М., 1968. – 48с.
735114
  Блынский Д.И. Лада / Д.И. Блынский. – М, 1966. – 111с.
735115
  Крупняков А.С. Лада / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1972. – 240с.
735116
  Ворскло В. Лада = Lada : поезії / Віра Ворскло. – Торонто : Гомін України, 1977. – 469, [27] с. : портр. – Парал. тит. англ.
735117
  Кузьмичев И.К. Лада, или Повесть о том, как родилась идея прекрасного и откуда русская краста стала есть / И.К. Кузьмичев. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 301с. – ISBN 5-235-00750-6
735118
  Мерзликин Л.С. Лада. / Л.С. Мерзликин. – Барнаул, 1970. – 144с.
735119
  Нечерда Б.А. Лада. Шевченко. : поеми / Б.А. Нечерда. – Одеса : Маяк, 1965. – 97 с.
735120
  Донець Г. Ладан // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 30. – ISSN 1814-5078


  Дорогоцінна ароматична смола ладан
735121
  Патудин А.В. Ладанник крымский Cistus tauricus J. et C. Presl. : Автореф... канд.биол.наук: 03.094 / Патудин А.В.; Ун-т дружбы народов. – М, 1970. – 22л.
735122
   Ладейная кукла. – Рига, 1982. – 256с.
735123
  Сенкевич Г.І. Ладижинські етюди / Г.І. Сенкевич, А.І. Степаненко. – К., 1972. – 111с.
735124
  Пачовський В.М. Ладі й Марєні : Терновий огонь мій ; Лірична драма з іллюстраціями / Василь Пачовський. – Львів : [Наклад В. Боберського. Вид. Ф. Федорців ; З друк. Ставропиг. Ін-та під зарядом М. Рефця], 1912. – 200 с. : іл. – (Новітня бібліотека ; № 15-18)
735125
  Исаев Е.А. Ладнонь на плече / Е.А. Исаев. – М, 1974. – 30с.
735126
  Михайлов А.И. Ладо Гудиашвили / А.И. Михайлов. – Москва, 1968. – 138с.
735127
  Златкевич Л.Л. Ладо Гудиашвили / Л.Л. Златкевич. – Тбилиси, 1971. – 203с.
735128
   Ладо Гудиашвили. – Москва, 1987. – 333 с.
735129
  Нахупрешвили Г. Ладо Кецховели / Г. Нахупрешвили, Б. Гамрекели. – М.-Л., 1940. – 72с.
735130
   Ладо Кецховели : Сборник документов и материалов. – Тбилиси : Сабчота Сакартвело, 1969. – 254 с. : ил.
735131
  Кецховели Л. Ладо Кецховели (1876-1903) : сборник / Л. Кецховели; под ред. Л. Берия и Г. Бройло. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1938. – 80 с., 8 л. ил.
735132
   Ладо Кецховели (1876-1903) : сборник материалов и документов. – Москва : Гос. соцэгиз, 1941. – 54 с.
735133
  Берия Л.П. Ладо Кецховели 1876-1903 / Л.П. Берия. – [Москва] : Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. – 30 с., 5 вкл. л. – (Жизнь замечательных большевиков)
735134
  Правдюк О.А. Ладові основи української народної музики. / О.А. Правдюк. – К., 1961. – 196с.
735135
  Рождественский В.А. Ладога / В.А. Рождественский. – Ленинград, 1945. – 83с.
735136
  Горелова Э.М. Ладога / Э.М. Горелова. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 142с.
735137
   Ладога. – Л., 1985. – 320с.
735138
   Ладога.. – Петрозаводск, 1969. – 188с.
735139
   Ладога.. – Л., 1990. – 189с.
735140
  Дианова Л.Д. Ладожанка / Л.Д. Дианова. – Л., 1979. – 110с.
735141
  Кирпичников А. Ладожская жемчужина в Балтийском море // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 9. – С. 37-40. – ISSN 0235-7089


  В Старій Ладозі знайдена древня емблема держави Російської
735142
  Данини М.Н. Ладожский лед / М.Н. Данини. – Л, 1983. – 343с.
735143
  Межиров А.П. Ладожский лед. / А.П. Межиров. – М, 1965. – 128с.
735144
  Калесник С.В. Ладожское озеро / С.В. Калесник. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 159с.
735145
  Калесник С.В. Ладожское озеро : (Физико--географическая характеристика и хозяйственное использование) / С.В. Калесник. – Ленинград, 1975. – 29с.
735146
  Григорьев С.В. Ладожское озеро как объект хозяйственного использования / С.В. Григорьев, А.Г. Люллин. – Ленинград : Наука, 1975. – 124 с.
735147
  Хлебников В.В. Ладомир / В.В. Хлебников. – Элиста, 1984. – 159с.
735148
  Хлебников В.В. Ладомир : Поэмы / Велимир Хлебников. – Москва : Современник, 1985. – 100с. : цв. ил. – (Российская поэма)
735149
  Еремин И.А. Ладони / И.А. Еремин. – Хабаровск, 1972. – 94с.
735150
  Софронов А.В. Ладони братьев / А.В. Софронов. – Москва, 1969. – 352с.
735151
  Кочербитов А.М. Ладони друга / А.М. Кочербитов. – Воронеж, 1976. – 95с.
735152
  Евстратов В.Н. Ладони земли / В.Н. Евстратов. – Калининград, 1966. – 31с.
735153
  Поливин Н.Г. Ладони моря / Н.Г. Поливин. – М, 1969. – 156с.
735154
  Романенко Л.Н. Ладони подорожника / Л.Н. Романенко. – Рига, 1969. – 80с.
735155
   Ладони, пахнущие хлебом.. – Волгоград, 1971. – 319с.
735156
  Щипачев С.П. Ладонь : новые стихи 1962-1964 / С.П. Щипачев. – Москва, 1964. – 190с.
735157
  Шатилов Н.Е. Ладонь / Н.Е. Шатилов. – Х., 1965. – 31с.
735158
  Тулкун Ладонь доверия : стихи и поэма / Тулкун. – Москва : Советский писатель, 1978. – 103 с.
735159
  Саакова В.Г. Ладонь любви / В.Г. Саакова. – Краснодар, 1991. – 174с.
735160
  Благов Н.Н. Ладонь на ладони / Н.Н. Благов. – М., 1973. – 173с.
735161
   Ладонь поэта.. – М., 1964. – 123с.
735162
  Ягупова С.В. Ладушкин и Кронос / С.В. Ягупова. – Киев, 1987. – 254с.
735163
  Гончаров В. Лады / В. Гончаров. – Москва : Художественная литература, 1975. – 215 с.
735164
  Сигурдссон Й О. Ладья Исдагжии / Й О. Сигурдссон. – Москва, 1966. – 192 с.
735165
  Дженкинс Н. Ладья под пирамидой. / Н. Дженкинс. – М, 1986. – 125с.
735166
  Майзелис И.Л. Ладья против пешек / И.Л. Майзелис. – М, 1956. – 171с.
735167
   Лажнік Володимир Йосипович (до 70-річчя від дня народження) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 156-157. – (Серія: Географічні науки ; № 9 (393)). – ISSN 1729-360Х


  До ювілею Володимира Лажніка, професора кафедри міжнародних відносин і регіональних студій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
735168
  Коваль Ю.Ю. ЛАЗ-695 - перший український автобус (за архівними креслениками ЦДНТА України) // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (64/65). – С. 24-29. – ISSN 1811-2404
735169
  Маканин В. Лаз. / В. Маканин. – Минск, 1991. – 176с.
735170
  Баракорсо Х. Лазар // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 148-150. – ISSN 0208-0710
735171
  Сафронова О.В. Лазар Баранович - письменник і друкар XVII ст. сучасний подільський слід // Подільський книжник : альманах / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін ; Вінниц. обл. універсальна наукова б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва ; ред. С.В. Лавренюк ; відп. за вип. Л.Б. Сеник. – Вінниця, 2019. – Вип. 8 (2015 р.)-9 (2016 р.). – С. 77-85


  "Лазар Баранович - письменник, ректор Києво_Могилянської колегії, релігійний діяч, меценат, одна з центральних постатей у суспільно-культурному житті України другої половини XVII ст.".
735172
  Шаповал Ю.І. Лазар Каганович / Ю.І. Шаповал. – Киев, 1994. – 40с.
735173
   Лазар Личеновски:. – Скопіе, 1979. – 28с.
735174
  Корпусова В.М. Лазар Мойсейович Славін - директор Інституту археології Академії наук України // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 1. – С. 31-39. – ISSN 0235-3490
735175
   Лазарев Василий Иванович // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 60 : фото. – ISSN 0016-7126
735176
  Островский Б.Г. Лазарев. / Б.Г. Островский. – М., 1966. – 176с.
735177
  Ного Р.П. Лазарева субота : балада / Раjko Петров Ного. – 2-о изд. – Београд : Српска кньижевна задруга, 1990. – 63, [6] с. – (Мала библиотека Српске кньижевне задруге)
735178
   Лазаревич Іван Павлович (1829-1902) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 254. – ISBN 978-966-439-754-1
735179
  Базиянц А.П. Лазаревский институт в истории отечественного востоковедения / А.П. Базиянц; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1973. – 224 с. – Библиогр.: с. 209-218
735180
  Плосков Ф.П. Лазаревское взморье / Ф.П. Плосков. – Краснодар, 1979. – 95с.
735181
  Губіцький Є.В. Лазаревський Олександр Матвійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 232. – ISBN 96966-8060-04-0
735182
  Герасименко Н. Лазаревський Олександр Матвійович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 111-113. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
735183
  Худицький В. Лазаренківська республіка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 26 січня-1 лютого (№ 3). – С. 10


  Наприкінці минулого року в актовій залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася Урочиста академія, присвячена 100-річчю від дня народження академіка Євгена Лазаренка. Із вітальним словом до присутніх звернувся ректор ЛНУ ...
735184
   Лазаренко Андрій Созонтович (1901-1979) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 254. – ISBN 978-966-439-754-1
735185
   Лазарица или Боj на Косову : народна епопеjа у 24 песме. – Фототипско изд. – Београд : Српска кньижевна задруга, 1988. – X, 271, [6] с. – Вих. дан. ориг.: Београд, 1906. – ISBN 86-379-0078-Х
735186
  Ивановски Г. Лазарополе / Г. Ивановски. – Скопіе, 1951. – 67с.
735187
  Василева М. Лазаруване / М. Василева. – София, 1982. – 88с.
735188
  Каріков С. Лазарус фон Швенді та його оцінка конфесійних відносин у Німеччині другої половини XVI ст. // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 124-127. – ISBN 978-966-485-045-9
735189
   Лазарь Алексеевич Хныгин. – М, 1958. – 63с.
735190
  Выгодованец Н.И. Лазарь Баранович - украинский писатель второй половины XVII в. : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Выгодованец Н.И.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1971. – 24л.
735191
  Киркевич В. Лазарь Баранович // Достопримечательности Украины. История и культура : альманах Виктора Киркевича : всеукраинский независимый вневедомственный научно-популярний журнал / дир. В. Кондратюк ; глав. ред. А. Сєриков. – Киев, 2018. – № 7/12. – С. 200-203
735192
  Руденок В.Я. Лазарь Баранович и возрождение Черниговского Ильинского монастыря // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2005. – 2004 рік : Музейне збереження пам"яток сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє. – С. 507-513. – ISBN 966-7671-23-2
735193
   Лазарь Гадаев: скульптура. – М., 1989. – 21с.
735194
  Костина Е.М. Лазарь Дубиновский / Е.М. Костина. – М., 1969. – 12с.
735195
  Лившиц М.Я. Лазарь Дубиновский / М.Я. Лившиц. – М., 1987. – 15с.
735196
  Лившиц М.Я. Лазарь Исаакович Дубиновский / М.Я. Лившиц. – М., 1961. – 69с.
735197
  Раппопорт Л.А. Лазарь Раппопорт : книжная графика. Плакат. Каталог выставки / Л.А. Раппопорт. – Москва : Советский художник, 1982. – 11 с.
735198
  Лазебник С. Лазебник Юхим Антонович : [спогади] / Станіслав Лазебник // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 167-170. – ISBN 978-966-2726-03-9
735199
  Забіяка І.М. Лазебник Юхим Антонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 472-473. – ISBN 978-966-02-7998-8
735200
   Лазебник Юхим Антонович (1912-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 255. – ISBN 978-966-439-754-1
735201
  Пришивалко А.П. Лазер-волшебник / А.П. Пришивалко, Л.Г. Астафьева. – Минск : Народная асвета, 1985. – 104 с.
735202
  Зуев В.Е. Лазер-метеоролог / В.Е. Зуев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 179с.
735203
  Татарников В.Т. Лазер-труженик / В.Т. Татарников. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
735204
  Тартаковський В.К. Лазер в комп"ютері (до 100-річчя магнітного запису) // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 10-17. – ISSN 1605-9875
735205
  Конончук Г.Л. Лазер з квазіізотропним резонатором в магнітному полі / Г.Л. Конончук, В.В. Стукаленко, Д.С. Фарина // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 309-315. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Детально описано установку та наведено результати вимірів повороту площини поляризації (ППП) двомодового випромінювання лазера з квазіізотропним резонатором у слабкому поздовжньому магнітному полі (МП). Знайдено 4 області значень МП, в яких залежність ...
735206
  Буравлев Ю.М. Лазер обрабатывает материалы. / Ю.М. Буравлев. – М., 1986. – 48с.
735207
  Зуев В.Е. Лазер покоряет небо / В.Е. Зуев. – Новосибирск, 1972. – 191с.
735208
  Хлебодаров Н.И. Лазер приходит в поле / Н.И. Хлебодаров. – М., 1980. – 94с.
735209
  Борисов Ю.П. Лазер служит человеку / Ю.П. Борисов. – Москва, 1973. – 73 с.
735210
  Висоцький В.З. Лазери / В.З. Висоцький. – Київ : Наукова думка, 1973. – 166 с.
735211
  Лисиця М.П. Лазери в науці і техніці / М.П. Лисиця, І.М. Халімонова. – Київ : Наукова думка, 1986. – 168 с.
735212
  Зуєв В.О. Лазери і напівпровідники / В.О. Зуєв, Г.О. Сукач. – Київ : Знання, 1973. – 47 с.
735213
  Юштін Костянтин Едуардович Лазерна поляриметрія об"єктів з ізотропною деполяризацією : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Юштін К.Е.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
735214
  Юштін Костянтин Едуардович Лазерна поляриметрія об"єктів з ізотропною деполяризацією : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Юштін К.Е.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 140 л. + Додатки: л.120-140. – Бібліогр.: л.118-119
735215
  Григорук В.І. Лазерна спектроскопія : навч. посібник / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 263, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 258-259. – ISBN 978-966-439-944-6
735216
  Скибіцька М.І. Лазерна та температурна ініціація проростання насіння дикорослих злаків / М.І. Скибіцька, К.О. Скварко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 82-83. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Показано специфічну чутливість насіння до температурного фактора та стимулюючу дію лазерних випромінювань на ростові процеси у багатьох трав"янистих рослин.
735217
  Лисиця М.П. Лазерна техніка: досягнення і перспективи розвитку / М.П. Лисиця, І.М. Халімонова. – К., 1981. – 59с.
735218
  Цибух А.В. Лазерна технологія сортування овець по кольору шерсті при формуванні стада : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Цибух Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
735219
  Бурлій П.В. Лазерна ударна хвиля як механізм трансформації дефектної структури напівпровідника / П.В. Бурлій, О.С. Городниченко, В.А. Гнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 378-386. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі узагальнення літературних даних та експериментів щодо опромінення варізонних епітаксійних шарів CdхHg1-xTe розглянуто вплив лазерно-індукованих ударних хвиль на властивості напівпровідників з метою подальшого з"ясування механізмів ...
735220
  Мочарський В.С. Лазерна ударно-хвильова обробка поверхонь виробів із конструкційних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Мочарський Віталій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
735221
  Григорук В.І. Лазерна фізика : Підручник / В.І. Григорук, П.А. Коротков, А.І. Хижняк. – Київ : Леся, 1997. – 480 с. – ISBN 966-7166-13-9
735222
  Григорук В.І. Лазерна фізика : Підручник / В.І. Григорук, П.А. Коротков, А.І. Хижняк. – 2-е вид-ня. – Київ : Леся, 1999. – 528с. – ISBN 966-7166-09-0
735223
   Лазерная аналитическая спектроскопия. – Москва : Наука, 1986. – 316с.
735224
  Ринкевичюс Б.С. Лазерная анемометрия / Б.С. Ринкевичюс. – М., 1978. – 159с.
735225
   Лазерная анемометрия, дистанционная спектроскопия и интерферометрия : справочник / В.П. Клочков, Л.Ф. Козлов, И.В. Потыкевич, М.С. Соскин; под общ.ред. Соскина М.С. – Киев : Наукова думка, 1985. – 759с.
735226
  Лазнева Э.Ф. Лазерная десорбция / Э.Ф. Лазнева. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1990. – 199 с.
735227
   Лазерная десорбция/ионизация (ЛДИ МС) полимерного координационного соединения серебра (I) на основе N-{бис[диэтиламино]фосфорил}бензенсульфонаміду / Ю.О. Шатрава, О.В. Севериновская, В.А. Овчинников, В.М. Амирханов, В.А. Покровский // Хімія, фізика та технологія поверхні : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ, 2016. – Т. 7, № 1. – С. 31-34. – ISSN 2079-1704
735228
  Приезжев А.В. Лазерная диагностика в биологии и медицине / А.В. Приезжев, В.В. Тучин, Л.П. Шубочкин. – Москва : Наука, 1989. – 237 с.
735229
  Кугейко М.М. Лазерная диагностика и спектроскопия : Учебное пособие для студ. высш. учебн. зав. / М.М. Кугейко. – Минск : Издательство Белорусского университета, 2002. – 275с. – ISBN 985-445-664-1
735230
  Пятницкий Л.Н. Лазерная диагностика плазмы / Л.Н. Пятницкий. – Москва : Атомиздат, 1976. – 424 с.
735231
   Лазерная диагностика плазмы : материалы междунар. школы-семинара. – Минск : ИТМ, 1978. – 142 с.
735232
  Ринкевичюс Б.С. Лазерная диагностика потоков / Б.С. Ринкевичюс. – М., 1988. – 63с.
735233
  Ринкевичюс Б.С. Лазерная диагностика потоков / Б.С. Ринкевичюс. – М., 1990. – 287с.
735234
  Колесников В.М. Лазерная звукозапись и цифровое радиовещание / В.М. Колесников. – Москва, 1991. – 214 с.
735235
   Лазерная и когерентная спектроскопия : Пер. с англ. / Дж. Стейнфелд, П. Хаустон, Т. Шмальц, У. Флайгер, Р. Шумейкер, Ч. Харрис, У. Брейланд, Ф. Новак, Дж. Фридман, Р. Хохштрассер; Летохов В.С,. – Москва : Мир, 1982. – 629с.
735236
  Коронкевич В.П. Лазерная интерферометрия / В.П. Коронкевич, В.С. Соболев, Ю.Н. Дубнищев. – Новосибирск : Наука, 1983. – 212 с.
735237
   Лазерная интерферометрия. – Москва, 1989. – 114 с.
735238
  Голубев А.Н. Лазерная интерферометрия больших расстояний : научное издание / А.Н. Голубев, В.А. Ханов; зав. ред. О.И. Паркани. – Москва : Недра, 1991. – 134 с. – ISBN 5-247-02359-5
735239
  Райзер Ю.П. Лазерная искра и распространение разрядов / Ю.П. Райзер. – Москва : Наука, 1974. – 308с.
735240
   Лазерная корреляционная спектроскопия в биологии : [монография]. – Киев : Наукова думка, 1987. – 255 с. : ил., табл. – Библиогр.: 267 назв.
735241
  Скляров О.П. Лазерная краевая задача для активного прямого кругового цилиндра с зеркалами на торцах в осесимметричном случае в областях высоких частот : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.02 / Скляров О.П. ;. – Ленинград, 1975. – л.
735242
  Александров Е.Б. Лазерная магнитная спектроскопия / Е.Б. Александров, В.С. Запасский; Алексндров Е.Б., Запасский В.С. ; АН СССР. – Москва : Наука, 1986. – 278 с. – (Академия чтения)
735243
  Быковский Ю.А. Лазерная масс-спектрометрия / Ю.А. Быковский, В.Н. Неволин. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 129 с.
735244
  Посудин Ю.И. Лазерная микрофлуориметрия биологических объектов / Ю.И. Посудин. – Киев : Вища школа, 1985. – 110с.
735245
  Соснин Э.А. Лазерная модель творчества (от теории доминанты - к синергетике культуры) : Учеб.пособие / Э.А. Соснин, Пойзнер Борис Николаевич; Под ред.А.В.Войцеховского;Мин.общ.и профес.образ.Российской Федерации.Томский гос.ун-т. – Томск : Томский ун-т, 1997. – 148с. – ISBN 5-7511-0948-1
735246
  Жаров В.П. Лазерная оптико-акустическая спектроскопия / В.П. Жаров, В.С. Летохов. – Москва : Наука, 1984. – 320с.
735247
  Гусев В.Э. Лазерная оптоакустика / В.Э. Гусев, А.А. Карабутов. – Москва : Наука, 1991. – 303с. – ISBN 5-02-014172-0
735248
   Лазерная пикосекундная спектроскопия и фотохимия биомолекул. – М., 1987. – 251с.
735249
  Захаров Ю.П. Лазерная плазма и лабораторное моделирование нестационарных космических процессов : монография / Ю.П. Захаров. – Новосибирск : ИТПМ АН СССР, 1988. – 221 с.
735250
  Хакен Г. Лазерная светодинамика : Пер. с англ. / Г. Хакен. – Москва : Мир, 1988. – 350с. – ISBN 5-03-000937-Х
735251
  Шереметьев А.Г. Лазерная связь / А.Г. Шереметьев, Р.Г. Толпарев. – Москва : Связь, 1974. – 384 с.
735252
   Лазерная спектроскопия атомов и молекул : Пер. с англ. – Москва : Мир, 1979. – 432с.
735253
  Летохов В.С. Лазерная спектроскопия колебательно-возбуждённых молекул / Летохов В.С. – Москва : Наука, 1990. – 277с.
735254
  Гилсон Т. Лазерная спектроскопия КР в химии / Т. Гилсон, П. Хендра. – Москва : Мир, 1973. – 306 с.
735255
  Лобко В.В. Лазерная спектроскопия поглощения молекул в интенсивном инфракрасном поле. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Лобко В.В.; АН СССР. – Троицк, 1979. – 18л.
735256
  Ок Ш.М. Лазерная спектроскопия полупроводников группы А2В6 : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Ок Ш. М.; МГУ, Физ. фак. – М., 1977. – 18л.
735257
  Свечников Г.С. Лазерная спектроскопия полупроводников типа А5 В6 С7 : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук : 01.04.10 / Свечников Г.С. ; АН УССР, Ин-т полупров. – Киев, 1980. – 15 с.
735258
  Шмиглюк М.И. Лазерная спектроскопия экситонов в полупроводниках / М.И. Шмиглюк, П.И. Бардецкий. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 124с.
735259
  Демтредер В. Лазерная спектроскопия: Основные принципы и техника эксперимента : Пер.с англ. / В. Демтредер. – Москва : Наука, 1985. – 607 с.
735260
  Карлов Н.В. Лазерная термохимия / Н.В. Карлов, Н.А. Кириченко, Б.С. Лукьянчук. – Москва : Наука, 1992. – 295 с.
735261
  О"Шиа Лазерная техника / О"Шиа. – Москва : Атомиздат, 1980. – 256 с.
735262
   Лазерная техника и технология : Уч. пос. для студ. технич. вузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 4 : Лазерная обработка неметаллических материаллов. – 1988. – 191 с.
735263
   Лазерная техника и технология : Уч. пос. для студ. технич. вузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 5 : Лазерная сварка металлов. – 1988. – 206 с.
735264
   Лазерная техника и технология : Уч. пос. для студ. технич. вузов. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-001208-5
Кн. 6 : Основы лазерного термоупрочнения сплавов. – 1988. – 158 с.
735265
   Лазерная техника и технология : Уч. пос. для студ. технич. вузов. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-001252-2
Кн. 7 : Лазерная резка металлов. – 1988. – 126 с.
735266
  Коваленко В.С. Лазерная технология / В.С. Коваленко. – К, 1989. – 278с.
735267
  Верховский Е.И. Лазерная технология в производстве интегральных микросхем / Е.И. Верховский. – Москва, 1990. – 54 с.
735268
  Дьюли У. Лазерная технология и анализ материалов / У. Дьюли. – Москва : Мир, 1986. – 504 с.
735269
  Посудин Ю.И. Лазерная фотобиология / Ю.И. Посудин. – Киев : Вища школа, 1989. – 245с.
735270
  Летохов В.С. Лазерная фотоионизационная спектроскопия / В.С. Летохов. – Москва : Наука, 1987. – 320 с.
735271
  Могиляк І.А. Лазерне мікро-наноструктурування та легування приповерхневих шарів напівпровідникових матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Могиляк Іван Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
735272
  Гончарук О.О. Лазерне спікання інструментальних композитів з кубічним нітридом бору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Гончарук Олексій Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
735273
  Яровой Л.К. Лазерний допплерівський віброметр з поточним налаштуванням оптимальних параметрів трихвилевого фото змішування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 53-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
735274
   Лазерний допплерівський віброметр зі зворотнім зв"язком в напівпровідниковому лазері / В.В. Ємелянов, К.В. Отто, В.І. Розумнюк, Г.К. Отто, Л.К. Яровой // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 77-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропонований та створений лазерний допплерівський віброметр зі зворотнім зв"язком в напівпровідниковому лазері для отримання сигналів вібрації манометрових амплітуд на значній відстані від об"єкту спостережень. Відмінною особливістю віброметра є ...
735275
  Лерман Л.Б. Лазерний нагрів твердого тіла в умовах конвективного теплообміну / Л.Б. Лерман, Л.В. Породько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 353-358. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто теплові ефекти, обумовлені лазерним опроміненням поверхні твердого тіла в умовах конвективного теплообміну з урахуванням кінцевої швидкості поширення тепла у твердому тілі. Для розв"язання одновимірного нестаціонарного неоднорідного рівняння ...
735276
  Зеленський С.Є. Лазерний пінцет // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 7
735277
  Довгий Я. Лазерний практикум : Навчальний посібник / Я. Довгий; Мін-во освіти і науки України; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 210с. – ISBN 966-613-218-4
735278
  Киричинський Б.Р. Лазерний промінь і організм / Б.Р. Киричинський. – Київ, 1972. – 118с.
735279
   Лазерний скануючий профілограф-профілометр як спектральний інструмент для дослідження шорсткості / С.О. Колєнов, Є.М. Смирнов, Л.М. Ільченко, Ю.В. Пільгун // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 373-380. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано новий метод дослідження шорсткості поверхонь на основі аналізу двовимірних просторово-частотних спектрів цих поверхонь. Пропонуються для розгляду нові параметри, які характеризують шорсткість за напрямком та за просторово-частотними ...
735280
  Сікора Любов Степанович Лазерні інформаційні технологі синтезу робастних автоматичних систем управління : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Сікора Л.С.; НАНУ ін-тут інформац. інфраструктури. – Львів, 2001. – 36 с.
735281
  Готра З.Ю. Лазерні методи обробки в мікроелектроніці / З.Ю. Готра, Я.В. Бобицький. – Львів : Світ, 1991. – 165 с.
735282
  Дзюба В.Л. Лазерні та електронні пучки в матеріалообробці : навч. посібник / В.Л. Дзюба, І.В. Волков ; за ред. В.Л. Дзюби ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2010. – 314, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310. – ISBN 978-966-590-827-2
735283
  Левицький С.М. Лазерно-індуковане формування бар"єрних структур для ядерних детекторів та розробка термоелектричних перетворювачів енергії на основі халькогенідів другої та четвертої груп : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Левицький Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 54 назви
735284
  Павлинюк О.Р. Лазерно-індуковані поверхневі структури та вплив транспорту поверхневого заряду на електрогідродинамічні явища : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Павлинюк Олег Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 120 арк. – Додатки: арк. 119-120. – Бібліогр.: арк. 105-118
735285
  Павлинюк О.Р. Лазерно-індуковані поверхневі структури та вплив транспорту поверхневого заряду на електрогідродинамічні явища : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Павлинюк Олег Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
735286
  Ишков Ю.М. Лазерно-спектральный анализ включений рудоносных флюидов в минералах / Ю.М. Ишков, Ф.Г. Рейф. – Новосибирск, 1990. – 93с.
735287
  Протопопов В.В. Лазерное гетеродинирование / В.В. Протопопов, Н.Д. Устинов. – Москва : Наука, 1985. – 288с.
735288
  Межерис Р.М. Лазерное дистанционное зондирование / Р.М. Межерис. – Москва, 1987. – 550 с.
735289
   Лазерное дистанционное зондирование растительности. – Ленинград, 1987. – 168с.
735290
   Лазерное зондирование атмосферы. – Москва : Наука, 1976. – 155с.
735291
   Лазерное зондирование атмосферы из космоса. – Л., 1988. – 216с.
735292
  Зуев В.Е. Лазерное зондирование индустриальных аэрозолей / В.Е. Зуев, Б.В. Кауль, И.В. Самохвалов; Кабанов М.В. – Новосибирск : Наука, 1986. – 188 с.
735293
   Лазерное зондирование тропосферы и подстилающей поверхности / Зуев В.Е. – Новосибирск : Наука, 1987. – 262 с.
735294
   Лазерное и электроэрозионное упрочнение материалов. – М., 1986. – 275с.
735295
   Лазерное излучение. – Москва, 1977. – 192 с.
735296
   Лазерное излучение в турбулентной атмосфере. – М., 1976. – 277с.
735297
  Геллер Ю.И. Лазерное индуцирование нелинейных резонансов в сплошных спектрах / Ю.И. Геллер, А.К. Попов; Отв. ред. Г.М. Заславский. – Новосибрск : Наука, 1981. – 160с.
735298
  Синяк В.А. Лазерное расщепление ДНК / В.А. Синяк, Ю.Г. Шекун. – Кишинев, 1991. – 80с.
735299
  Лямшев Л.М. Лазерное термооптическое возбуждение звука / Л.М. Лямшев. – Москва : Наука, 1989. – 237 с.
735300
  Чалтыкян Р.О. Лазерностимулированные процессы в полимеризационных системах : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 ; 02.00.04 / Чалтыкян Рубен Оганесович ; Акад. наук Укр. ССР. Ин-т химии высокомолекуляр. соединений. – Киев, 1988. – 40 с. – Библиогр.: 39 назв.
735301
   Лазерные геодезические приборы в строительстве. – М., 1988. – 200с.
735302
   Лазерные доплеровские скоростемеры для измерения низкоскоростных потоков жидкости и газа. – Новосибирск, 1970. – 30с.
735303
   Лазерные допплеровские измерители скорости. – Новосибирск, 1975. – 164 с.
735304
   Лазерные измерительные системы. – Москва, 1981. – 456 с.
735305
   Лазерные интерферометры : сб. науч. статей. – Новосибирск : ИАЭ, 1978. – 117 с.
735306
  Минаев И.В. Лазерные информационные системы космических аппаратов / И.В. Минаев. – Москва, 1981. – 271с.
735307
  Дубоносов С.П. Лазерные каналы в космической связи / С.П. Дубоносов, А.Г. Драбкин, В.И. Маккавеев. – Москва, 1975. – 64 с.
735308
  Каминский А.А. Лазерные кристаллы / А.А. Каминский. – Москва : Наука, 1975. – 256 с.
735309
  Бондаренко А.Н. Лазерные методы возбуждения и регистрации акустических сигналов / А.Н. Бондаренко. – М, 1989. – 115с.
735310
  Архипов В.А. Лазерные методы диагностики гетерогенных потоков : учеб. пособ. / В.А. Архипов ; под ред. И.М. Васенина ; НИИ прикл. математики и механики при Томском гос. ун-те. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1987. – 139 с. : ил. – Библиогр.: с. 134-137 (50 назв.)
735311
   Лазерные методы получения полупроводниковых структур и их исследование. – Кишинёв : Штиинца, 1988. – 99 с.
735312
  Зуев В.Е. Лазерные навигационные устройства / В.Е. Зуев, В.Я. Фадеев. – Москва : Радио и связь, 1987. – 160 с.
735313
  Голубь Б.И. Лазерные оптико-электронные приборы для записи информации / Б.И. Голубь, Б.С. Введенский. – М., 1989. – 59с.
735314
  Кременчугский Л.С. Лазерные пироэлектрические приемные устройства / Л.С. Кременчугский, А.Я. Шульга. – Киев, 1979. – 29 с.
735315
  Федоров Б.Ф. Лазерные приборы и системы летательных аппаратов / Б.Ф. Федоров. – Москва : Машиностроение, 1979. – 268 с.
735316
  Росс М. Лазерные приемники / М. Росс. – Москва : Мир, 1969. – 520 с.
735317
   Лазерные пучки. Нелинейные эффекты в средах. – Хабаровск, 1988. – 97 с.
735318
   Лазерные системы. – Новосибирск : Наука, 1980. – 208с.
735319
   Лазерные системы. – Новосибирск, 1982. – 162 с.
735320
  Дюррани Т. Лазерные системы в гидродинамических измерениях / Т. Дюррани, К. Грейтид. – Москва, 1980. – 337 с.
735321
  Стариков А.Д. Лазерные системы на неодимовом стекле с высокой яркостью излучения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Стариков А.Д. ; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград, 1973. – 17 с.
735322
  Пратт В.К. Лазерные системы связи / В.К. Пратт. – Москва : Связь, 1972. – 232 с.
735323
  Ямбаев Х.К. Лазерные створофиксаторы для контроля прямолинейности при монтаже оборудования укорителей. / Х.К. Ямбаев. – М., 1975. – 70с.
735324
   Лазерные устройства вывода информации. – Минск, 1983. – 120с.
735325
   Лазерные фосфатные стёкла. – Москва, 1980. – 352 с.
735326
  Гуськов С.Ю. Лазерный "ключ" к термоядерной энергии / С.Ю. Гуськов, В.Б. Розанов. – Москва : Знание, 1986. – 61 с.
735327
  Бычков С.И. и др. Лазерный гироскоп / С.И. и др. Бычков. – М, 1975. – 421с.
735328
  Иванов И.П. Лазерный Доплеровский метод для измерения параметров движения ледников. : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.05 / Иванов И.П.; Гос. оптич. ин-тут им. С.И.Вавилова. – Л., 1975. – 27л.
735329
   Лазерный локальный спектральный анализ минералов. – Алма-Ата, 1975. – 84 с.
735330
  Смирнов Сергей Лазерный луч - сварщик шедевров // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 3


  Реставраторы Гос. Эрмитажа разработали новые технологические методы спасения произведений искусства из металлов : малогабаритные лазеры
735331
  Сухов Л.Т. Лазерный спектральный анализ : физические принципы / Л.Т. Сухов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 139 с.
735332
  Филюков А.А. Лазерный термоядерный синтез / А.А. Филюков. – Москва : Знание, 1975. – 64с.
735333
  Чабанов В.Е. Лазерный ультразвуковой контроль материалов / В.Е. Чабанов. – Л., 1986. – 230с.
735334
  Шир Луна Лазером и силиконом. Красота и пластика // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 108 : фото
735335
   Лазеры : сборник статей. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 470 с.
735336
  Карлов Н.В. Лазеры / Н.В. Карлов, П.П. Пашинин, А.М. Прохоров. – Москва : Знание, 1971. – 32 с. – (Библиотечка "Физика наших дней")
735337
  Григорьянц В.В. Лазеры / В.В. Григорьянц. – Москва, 1975. – 64 с.
735338
   Лазеры. – Москва, 1977. – 152 с.
735339
  Федоров Б.Ф. Лазеры : Основы устройства и применение / Б.Ф. Федоров. – Москва : ДОСААФ СССР, 1988. – 189 с.
735340
   Лазеры в авиации. – Москва, 1982. – 160 с.
735341
  Орлов В.А. Лазеры в военной технике / В.А. Орлов. – М., 1976. – 174с.
735342
  Скогорев В.П. Лазеры в геодезии / В.П. Скогорев. – производственное издание. – Москва : Недра, 1987. – 121 с.
735343
  Чернышев В.Н. Лазеры в космосе, на земле и под водой / В.Н. Чернышев. – Москва : Воениздат, 1964. – 104 с.
735344
   Лазеры в криминалистике и судебных экспертизах. – Киев, 1986. – 231 с.
735345
  Алешкевич В.А. Лазеры в лекционном эксперименте / В.А. Алешкевич, Д.Ф. Киселев, В.В. Корчажкин ; под ред. Л.В. Левшина. – Москва : МГУ, 1985. – 135 с. : ил. – Библиогр.: с. 135
735346
   Лазеры в народном хозяйстве. – Москва, 1986. – 141 с.
735347
   Лазеры в народном хозяйстве. – Москва, 1988. – 109 с.
735348
   Лазеры в народном хозяйстве. – Москва, 1989. – 126 с.
735349
  Смирнов Б.М. Лазеры в науке и технике / Б.М. Смирнов, А.В. Елецкий. – Москва : Знание, 1971. – 46 с.
735350
   Лазеры в общем физическом практикуме. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 112 с.
735351
  Чернышев В.Н. Лазеры в системах связи / В.Н. Чернышев, А.Г. Шереметьев, В.В. Кобзев. – Москва : Связь, 1966. – 320 с.
735352
  Аристов Михаил Лазеры и GPS рулят дорожно-строительной техникой : в фокусе // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 6 (15). – Бібліогр.: 7 назв
735353
  Себрант Ю.В. Лазеры и живая ткань / Ю.В. Себрант, М.П. Троянский. – Москва, 1972. – 32с.
735354
  Соболев Н.А. Лазеры и их будущее / Н.А. Соболев. – Москва : Атомиздат, 1968. – 189 с.
735355
  Федоров Б.Ф. Лазеры и их применение / Б.Ф. Федоров. – Москва : ДОСААФ, 1973. – 161 с.
735356
  Пышкин С.Л. Лазеры и их применение / С.Л. Пышкин. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1982. – 178 с.
735357
  Евтихиев Н.Н. Лазеры и их применение в измерительной технике / Н.Н. Евтихиев, В.Ф. Папуловский, К.П. Цветаев. – Москва, 1973. – 134 с.
735358
  Мансуров А.Н. Лазеры и их применение в преподавании физики : книга для учителя / А.Н. Мансуров. – Москва : Просвещение, 1984. – 88 с.
735359
  Захаров В.М. Лазеры и метеорология / В.М. Захаров, О.К. Костко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 62с.
735360
   Лазеры и наследственность растений. – Минск, 1984. – 175с.
735361
   Лазеры и термоядерная проблема : сборник переводных статей. – Москва : Атомиздат, 1973. – 216 с.
735362
  Фридрихов С.А. Лазеры и управляемый термоядерный синтез / С.А. Фридрихов. – Ленинград : Знание, 1977. – 32с.
735363
  Дунская И.М. Лазеры и химия / И.М. Дунская. – Москва : Наука, 1979. – 163 с.
735364
  Башкин А.С. Лазеры и химия / А.С. Башкин. – Москва, 1981. – 64 с.
735365
   Лазеры на алюмоиттриевом гранате с неодимом. – Москва, 1985. – 145 с.
735366
  Кейси Х. Лазеры на гетероструктурах / Х. Кейси, М. Паниш. – Москва : Мир
Т. 1 : Основные принципы. – 1981. – 299 с.
735367
  Кейси Х. Лазеры на гетероструктурах / Х. Кейси, М. Паниш. – Москва
Т. 2. – 1981. – 364 с.
735368
  Одулов С.Г. Лазеры на динамических решетках : Оптические генераторы на четырехволновом смешении / С.Г. Одулов, М.С. Соскин, А.И. Хижняк. – Москва : Наука, 1990. – 272 с.
735369
   Лазеры на красителях : пер. с англ. – Москва : Мир, 1976. – 329 с.
735370
  Степанов Б.И. Лазеры на красителях / Б.И. Степанов. – Москва : Знание, 1979. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 12 : Физика)
735371
   Лазеры на неодимовом стекле / А.А. Мак, Л.Н. Сомс, В.А. Фромзель, В.Е. Яшин; Мак А.А. – Москва : Наука, 1990. – 287 с. – ISBN 5-02-014182-8
735372
  Аникиев Ю.Г. Лазеры на неорганических жидкостях / Аникиев Ю.Г., Жаботинский М.Е., Кравченко В.Б. ; под ред. М.Е. Жаботинского. – Москва : Наукка, 1986. – 247, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 237-248
735373
  Алейников В.С. Лазеры на окиси углерода / Алейников В.С., Масычев В.И. – Москва : Радио и связь, 1990. – 312 с.
735374
  Степанов Б.И. Лазеры на основе органических красителей / Б.И. Степанов, А.Н. Рубинов. – Минск, 1970. – 36 с.
735375
   Лазеры на основе сложных органических соединений и их применение : Тезисы 3 Всесоюзной конференции (Ужгород, 10-12 сентября 1980 г.). – Минск, 1980. – 418с.
735376
   Лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов / В.М. Батенин, В.В. Бучанов, М.А. Казарян, И.И. Климовский, Э.И. Молодых; В.М. Батенин, В.В. Бучанов, М.А. Казарян, И.И. Климовский, Э.И. Молодых; Под общ. ред. В.М. Батенина. – Москва : Научная книга, 1998. – 544с. : илл. – ISBN 5-7871-00-36-0
735377
  Маршалл Т.С. Лазеры на свободных электронах : пер. с англ. / Т.С. Маршалл. – Москва : Мир, 1987. – 238с.
735378
  Хивенс О. Лазеры на твердых веществах. / О. Хивенс. – М., 1964. – 120-178с.
735379
  Войтович А.П. Лазеры с анизотропными резонаторами / А.П. Войтович, В.Н. Севериков. – Минск, 1988. – 270 с.
735380
   Лазеры с перестраиваемой частотой. – Киев, 1973. – 384 с.
735381
   Лазеры с перестраиваемой частотой. – Новосибирск, 1980. – 124 с.
735382
  Херман Й. Лазеры сверхкоротких световых импульсов / Й. Херман, Б. Вильгельми. – М., 1986. – 368с.
735383
  Степанов Б.И. Лазеры сегодня / Б.И. Степанов. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 128 с.
735384
  Григорьянц В.В. Лазеры сегодня и завтра / В.В. Григорьянц, В.Ф. Золин. – Москва, 1966. – 47с.
735385
  Кузнецова Людмила Михайловна Лазеры сегодня и завтра : Рек.указ.лит.в помощь лектору / Кузнецова Людмила Михайловна. – Москва : Знание, 1978. – 48с.
735386
  Степанов Б.И. Лазеры сегодня и завтра / Б.И. Степанов. – Минск : Наука и техника, 1987. – 127 с.
735387
   Лазеры сегодня и завтра : Пособие по немецкому языку для тех. вузов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 96с.
735388
  Лендьел Б. Лазеры. Генерация света с помощью вынужденного излучения / Б. Лендьел. – Москва, 1964. – 208 с.
735389
  Тарасов Л.В. Лазеры: действительность и надежды / Л.В. Тарасов. – Москва : Наука, 1985. – 176 с.
735390
  Собецький С.П. Лазня виганяє біль і смуток // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 5
735391
  Губельман М. Лазо / М. Губельман. – Москва, 1947. – 303с.
735392
   Лазо Сергей, 1938. – 218с.
735393
   Лазо Сергей. – Владивосток, 1957. – 8с.
735394
   Лазо Сергей. – Владивосток, 1979. – 344 с.
735395
   Лазо Сергей. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 208 с.
735396
   Лазовский заповедник. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 206 с. : ил. – ISBN 5-10-001024-X
735397
  Притчин Г.И. Лазорев цвет / Г.И. Притчин. – Волгоград, 1963. – 236с.
735398
  Шолохов М.А. Лазоревая степь / М.А. Шолохов. – М, 1926. – 174с.
735399
  Погодин Р.П. Лазоревый петух моего детства / Р.П. Погодин. – М., 1983. – 495с.
735400
  Погодин Р.П. Лазоревый петух моего детства / Р.П. Погодин. – М., 1988. – 462с.
735401
  Зульфикаров Т.К. Лазоревый странник на золотой дороге... / Т.К. Зульфикаров. – М., 1991. – 379с.
735402
   Лазоренко Олена Володимирівна ( 1943-2012) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 255. – ISBN 978-966-439-754-1
735403
  Колесников В.С. Лазорики: Рассказы и повесть. / В.С. Колесников. – Ставрополь, 1983. – 383с.
735404
  Білецький В.С. Лазуліт ( - рідкісний мінерал ) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 485. – ISBN 978-966-02-7998-8
735405
  Воейков А.А. Лазурит / А.А. Воейков. – Алма-Ата, 1980. – 112с.
735406
  Иванов В.Г. Лазуриты СССР / В.Г. Иванов, А.Н. Сапожников. – Новосибирск : Наука, 1985. – 172с.
735407
  Погодин Р.П. Лазурният петел на моето детство / Р.П. Погодин. – Пловдив, 1984. – 455 с.
735408
   Лазурное побережье Турции // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 36-37 : фото
735409
  Иванов А. Лазурный берег Кавказа. Краткий путеводитель по Черноморскому побережью Кавказа / А. Иванов, П. Михайлов. – Москва, 1956. – 70с.
735410
   Лазурный берег. Правила роскошной жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 6. – С. 50-55 : фото
735411
  Мохнач Константин Лазурный канкан : gallery / Мохнач Константин, Михальчук Сергей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 64-73 : Фото
735412
  Бедзик Ю.Д. Лазурь : роман / Юрий Бедзик ; пер. с укр. Л. Кедриной. – Москва : Профиздат, 1976. – 288 с.
735413
  Гришин Н.Н. Лазурь / Н.Н. Гришин. – Ярославль, 1976. – 79с.
735414
  Печенкин В.К. Лазутчик Ясырь : роман / В.К. Печенкин. – Свердловск, 1991. – 542с.
735415
   Лазы долины Айдер // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 92-96 : фото
735416
  Міщанин В. Лазьківські гончарі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 77-81
735417
  Лютий Т. Лайбах-проект як "інтелектуальна провокація": цей неможливий Славой Жижек // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.57-63
735418
  Павлухин А.П. Лайда - берег голубиный / А.П. Павлухин. – Владивосток, 1968. – 79с.
735419
  Граудиня М.Э. Лайдзенский и канадский говоры : Автореф... канд. филол.наук: / Граудиня М. Э.; Ин-т языка и лит. АН Латв.ССР. – Рига, 1958. – 18л.
735420
  Мейер Лайза Минелли: История жизни / Мейер, , Джордж. – Смоленск : Русич, 1997. – 400с. – ISBN 5-88590-817-6
735421
  Рейхмане Л.А. Лаймдот Мурниек. / Л.А. Рейхмане. – М., 1974. – 103с.
735422
  Гриценко В. Лайнер солідарності і дружби // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 5


  "Нобелівська премія за 2012 рік у галузі фізики присуджена французові Сержу Арошу та американцю Девидові Вайнленду. Цікава обставина: один із найактивніших співробітників групи Ароша - випускник нашого університету (фізичний факультет, кафедра оптики) ...
735423
  Латишев М.С. Лайнери перетинають континенти / М.С. Латишев. – К, 1973. – 127с.
735424
  Чичкина Светлана Лайнеры Holland America Line загружаются на 100% // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 30 : Фото
735425
  Виноградова Р.П. Лайнус Полінг - видатний вчений, політичний діяч, двічі лауреат Нобелівської премії / Р.П. Виноградова, В.М. Данилова, К.Г. Виноградова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4/5 (142). – С. 7-12. – ISSN 2518-7104


  Є.О.Патон - професор Київського політехнічного інституту, де очолював кафедру мостів, був деканом інженерго-будівельного факультету.
735426
  Марочко В. Лайонз Юджин // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 230-231. – ISBN 978-617-642-388-1


  Лайонз Юджин - американський письменник, кореспондент телеграфної агенції "United Press" у Москві.
735427
  Васильев О.А. Лайош Гавро / О.А. Васильев, М.Ф. Дмитренко. – Москва, 1977. – 127 с.
735428
  Фекете Д. Лайош Кошут / Д. Фекете. – Москва, 1978. – 302с.
735429
  Огнянов Л. Лайпцигският процес и образът на Георги Димитров в драмата / Л. Огнянов, 1955. – 18 с.
735430
  Галата С. Лайфаки від практиків - 2 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 вересня (№ 34). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Найкращі практики, які застосовують освітяни країни.
735431
   Лайфхаки від НАЗК для декларантів // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 8). – С. 11
735432
  Хворостяний І. Лайфхаки з української / розмову вела Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Для майбутніх абітурієнтів стартував безкоштовний онлайн-курс із подготовки до ЗНО з української мови. Курс розробила і записала громадська спілка "Освіторія". У його основі - лекції кандидата філологічних наук, учителя української мови і літератури ...
735433
  Перепелиця А. Лайфхаки подачі позовної заяви за новим КАСУ // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 8). – С. 34-35


  "Великі перемоги починаються з малого, а виграшні судові спори – з грамотно складеної та прийнятої судом до провадження позовної заяви".
735434
  Кавалёва А.В. Лакалізацыя мемарыяльных айконімау, утвораных ад прозвішчау дзяржаўных дзеячау // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – S. 74-78. – ISSN 2522-493X


  The article deals with the oikonyms on the present-day territory of Belarus, which were renamed as a result the denomination in the XXth century. Such placenames are based on the statesmen’s surnames. The oikonyms, which were lost because of ...
735435
   Лакан (Lacan) Жак // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 783-784. – ISBN 966-316-069-1
735436
  Бенвенуто С. Лакан в современной мысли // Лакан сегодня / С. Бенвенуто, А. Луччи. – Київ : ПВУЗ МИГП, 2017. – С. 84-130. – ISBN 978-966-97479-3-8


  Лакан Жак-Марі-Еміль (1901-1981), французький психоаналітик та психіатр, який зробив значний внесок у теорію психоаналізу, філософію та літературознавство.
735437
  Бенвенуто С. Лакан в современном психоанализе // Лакан сегодня / С. Бенвенуто, А. Луччи. – Київ : ПВУЗ МИГП, 2017. – С. 51-83. – ISBN 978-966-97479-3-8


  Лакан Жак-Марі-Еміль (1901-1981), французький психоаналітик та психіатр, який зробив значний внесок у теорію психоаналізу, філософію та літературознавство.
735438
  Бенвенуто С. Лакан сегодня = Lacan oggi / Серджио Бенвенуто, Антонио Луччи ; пер. с ит. [Г.И. Фурман] ; науч. ред. перевода: С.Г. Уварова, В.В. Милотворская ; Междунар. ин-т глубинной психологии ; Укр. ассоц. психоанализа. – Київ : ПВУЗ МИГП, 2017. – 294, [1] с. : ил. – На обл. указ. только 1-й авт.: Сержио Бенвенуто. – Библиогр.: с. 280-282. – ISBN 978-966-97479-3-8
735439
  Азарова Ю.О. Лакан, топология и сцена психоанализа : науч.-аналит. обзор / Ю.О. Азарова ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2018. – 59, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 55-59 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-968-285-542-5
735440
  Чиров М.В. Лаканианская апофатика: Бог и реальное // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 117-119
735441
   Лакатос (Lakatosh) Імре // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 785-786. – ISBN 966-316-069-1
735442
   Лаки Бирмы. Каталог выставки. – М., 1982. – 54с.
735443
   Лаки и краски в вашем доме. – М., 1989. – 205с.
735444
  Киселев В.С. Лаки и олифы / В.С. Киселев. – М.-Л., 1931. – 52с.
735445
  Бианки К. Лаки из сложных эфиров целлюлозы. Сырье, его свойства и требования, предъявляемые к нему производством; принципы построения лаков и примеры их составления, техническое оборудование заводов. / К. Бианки, А. Вайэ. – Л., 1935. – 310с.
735446
   Лаки электроизоляционные. – М., 1954. – 14с.
735447
  Жайворон М. Лакмусовий індикатор моралі та ученості // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Червень (№ 11/12). – С. 7


  Роман Петра Білоуса "Університет суворого режиму".
735448
   Лакмэ : опера в3-х действ. : Подробное изложение содержания с сохранением текста всех главных арий и нумеров пения / музыка Лео Делиба ; Либретто Л. Гондинэ и Ф. Желле. – 8-е изд., доп. и испр. – Киев : Изд. З.М. Сахнина ; Печ. в тип. "Прогресс", 1909. – 30, [2] с. : ил. – (Подробное либретто оперы)
735449
   Лакмэ : опера в 3-х действ. : Подробное изложение содержания с сохранением текста всех главных арий и нумеров пения / музыка Лео Делиба ; Либретто Л. Гондинэ и Ф. Желле. – 9-е изд., доп. и испр. – Киев : Изд. З.М. Сахнина ; Печ. в тип. "Прогресс", 1912. – 30, [2] с. : ил. – (Подробное либретто оперы)
735450
  Корниенко М. Лаковая миниатюра : каталог / М. Корниенко. – Москва : Советский художник, 1990. – [32] с.
735451
   Лаковая миниатюра [Електронний ресурс] : Мстера, Федоскино, Палех, Холуй, Ликино-Дулево. – Москва : Кордис & Медиа, 2001. – 1 DVD. – Продолжит. 59 мин. - Без возрастн. ограничений- Загл. с этикетки видеодиска. – (Народные промыслы России)


  Народные промыслы России. Секреты мастерства. Свидетельства патриархов. Династии. Лучшие изделия. История промысла. Тебе, Россия, русский наш талант : в конце 17 в. в поселке Мстера Владимирской области появились первые произведения лаковой ...
735452
  Коромыслов Б.И. Лаковая миниатюра Мстеры / Б.И. Коромыслов. – Ленинград, 1972. – 167с.
735453
  Супрун Лаковая миниатюра Федоскино / Супрун, л.Я. – М., 1987. – 318с.
735454
   Лакокрасочная промышленность. – М.-Л., 1935. – 218с.
735455
   Лакокрасочные материалы и покрытия. – СПб., 1991. – 509с.
735456
   Лакокрасочные покрытия. – М., 1968. – 640с.
735457
  Карен Лакомство из Африки : здоровье / Карен, Ланж // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 30 : Фото
735458
  Этвуд М. Лакомый кусочек / М. Этвуд. – Л, 1981. – 312с.
735459
  Залесная Светлана Лаконичный сад с видом на Днепр / Залесная Светлана, Король Валерий // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 32-39 : фото
735460
  Буниятова И.Р. Лакотивные и направительные синтаксемы в среднеанглийском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Буниятова И. Р.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 203л. – Бібліогр.:л.201-203
735461
   Лакоткань и стеклолакоткань электроизоляционные. – Москва, 1977. – 48 с.
735462
  Волынская В. Лакримариум : рассказы / Вероника Волынская. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 285, [3] с. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни !). – ISBN 978-617-7560-97-4
735463
  Халилов Х.М. Лакский песенный фольклор. / Х.М. Халилов. – Махачкала, 1959. – 154с.
735464
  Жирков Л.И. Лакский язык. Фонетика и морфология / Жирков Л.И. ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1955. – 155 с.
735465
  Хайдаков С.М. Лакско-русский словарь / С.М. Хайдаков. – М, 1962. – 424с.
735466
   Лакснесс Х.К.. – М., 1963. – 44с.
735467
   Лактат натрия - выбор для инфузионных растворов с резервной щелочностью / А.С. Соколов, А.В. Коршунов, В.С. Рустамова, А.Л. Чернов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 63-69. – ISSN 2224-0586
735468
  Кожанова Г.И. Лактобактерии полости рта в норме и при кариесе зубов. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.096 / Кожанова Г.И.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1970. – 15л.
735469
  Моронж"ю Лаку-Лабарт, платонічна смерть / Моронж"ю, Жан-Батист // Критика. – Київ, 2007. – Квітень, (число 4). – С. 31


  Філіп Лаку-Лабарт - філософ, германіст, театральний діяч, професор естетики Страсбурзького університету.
735470
  Беляневич О.А. Лакуни в господарському договірному праві та способи їх заповнення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 78-89
735471
  Орличенко О.В. Лакуни в іспанській та українській мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 163-167. – ISBN 966-581-373-0
735472
  Булатова А.Г. Лакцы в XIX -- начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Булатова А. Г.; Дагест.ГУ. – Махачкала, 1969. – 19л.
735473
  Варма Вриндаванглал Лакшми-бай / Вриндаванглал Варма // Деви Чоудхурани : Исторический романы / Чоттопаддхай Бонкимчондро. – Москва : Художественная литература, 1989. – С.145-478
735474
  Варма Вриндаванлал Лакшми Бай, Рани Джханси / Варма Вриндаванлал. – Москва, 1964. – 382 с.
735475
   Лалангамена. – Москва, 1985. – 445 с.
735476
   Лалангамена. – М., 1988. – 445с.
735477
  Афанасьев Г.Е. Лалли Толандаль и его процесс о государственной измене : публичная лекция : [оттиск] / Г.Е. Афанасьев. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1900. – [4], 69 с.
735478
   Лалу. – М., 1963. – 254с.
735479
  Кочетов А.Н. Ламаизм / А.Н. Кочетов. – Москва : Наука, 1973. – 199 с.
735480
   Ламаизм в Бурятии 18-начала 20 века. – Новосибирск, 1983. – 235с.
735481
  Герасимова М К. Ламаизм в Забайкалье во второй половине 19 начала 20 веков. : Автореф... Канд.ист.наук: / Герасимова К.М,; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1952. – 18 с.
735482
   Ламаизм в Калмыкии. – Элиста, 1977. – 112с.
735483
  Бакаева Эльза Петровна Ламаизм в Калмыкии XVII-началаXX вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.07 / Бакаева Эльза Петровна ; АН СССР. – Москва, 1989. – 23 с.
735484
  Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. / Н.Л. Жуковская. – Москва, 1977. – 199с.
735485
  Скрынникова Т.Д. Ламаистская церковь и государство. Внешняя Монголия, XVI - нач. XX в. / Т.Д. Скрынникова. – Новосибирск, 1988. – 101с.
735486
  Маковій Я.В. Ламаїзм як містична релігія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 117-118. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
735487
  Короткий В.А. Ламанський Володимир Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 200. – ISBN 966-06-0393-2
735488
   Ламантин. – М., 1986. – 404с.
735489
  Шпарман Анке Ламантины. Грации под угрозой : животные / Шпарман Анке, Скерри Брайан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 12 декабрь. – С. 126-135. – ISSN 1029-5828
735490
  Тошков Михаил Ламар / Тошков Михаил. – София, 1977. – 360с.
735491
  Беляев М.М. Ламарк, его жизнь и учение / М.М. Беляев. – Москва : Учпедгиз, 1936. – 56 с. – (Библиотечка по естествознанию для средней школы)
735492
  Ле-Дантек, Феликс Ламаркизм и дарвинизм : Обзор некоторых видов / Ф. Ле-Дантек ; , доц. общ. эмбриологии в Сорбонне ; пер. с франц. Г. Котляра под ред. Н. Яковлева, проф. Спб. Горнаго института. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Книгоиздат и кн. маг. О.Н. Поповой ; [Тип. А.Е. Колпинского], 1900. – [2], II, 207 с. – (Образовательная библиотека ; Серия 3, № 10)


  Пер.: Котляр, Гдаль Абрамович
735493
  Кущук Т. Ламаючи стереотипи... // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (88). – С. 18-21


  Досвід діяльності молодіжного центру «М-Формація» в м. Бердичеві
735494
  Барендрегт Х.П. Ламбда-исчисление. Его синтаксис и семантика / Х.П. Барендрегт ; пер. с англ. Г.Е. Минца ; под ред. А.С. Кузичева. – Москва : Мир, 1985. – 606 с. : ил. – Библиогр.: с. 574-586
735495
  Котляревский С.А. Ламеннэ и новейший католицизм / С.А. Котляревский. – Москва : Тип. скоропеч. А.А. Левенсон, 1904. – X, 628, II с.
735496
  Богуславский В.М. Ламетри / В.М. Богуславский. – Москва : Мысль, 1977. – 159 с. – (Мыслители прошлого)
735497
  Вермишев М.К. Ламинарная естественная конвекция замкнутой вертикальной полости с проницаемыми боковыми стенками. : Автореф... канд. техн.наук: 01.053 / Вермишев М.К.; АН УССР. – К., 1971. – 24л.
735498
  Никольская С.Б. Ламинарное движение жидкости в радиальных вращающихся каналах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Никольская С. Б.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1978. – 11л.
735499
  Авраменко А.А. Ламинарное течение в пористом плоском криволинейном канале / А.А. Авраменко, Т.В. Сорокина, Т.Б. Басок // Прикладна гідромеханіка : науковий журнал / НАНУ, Інститут гідромеханіки. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 2007. – Т. 9, № 4
735500
  Ульев Л.М. Ламинарные течения в соосных конических каналах : Монография: В 2-х томах / Л.М. Ульев; Под ред. Л.Л. Товажнянского; Мин-во образования и науки; Нац. технический ун-т " Харьковский политехнический институт". – Харьков. – ISBN 966-593-423-6; 966-593-424-4
Т.1. – 2006. – 660с.
735501
  Ульев Л.М. Ламинарные течения в соосных конических каналах : Монография: В 2-х томах / Л.М. Ульев; Под ред. Л.Л. Товажнянского; Мин-во образования и науки Украины; Нац. технический ун-т " Харьковский политехнический институт". – Харьков. – ISBN 966-593-423-6; 966-593-432-5
Т.2. – 2006. – 760с.
735502
  Суслов О.Н. Ламинарный многокомпонентный частично ионизированный пограничный слой на проницаемой поверхности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Суслов О.Н. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Ин-т механики. – Москва, 1972. – 7 с.
735503
  Жеенбаев Ж. Ламинарный плазмотрон / Ж. Жеенбаев, В.С. Энгельшт. – Фрунзе, 1975. – 83с.
735504
  Лойцянский Л.Г. Ламинарный пограничный слой / Л.Г. Лойцянский. – Москва : Физматлит, 1962. – 479 с.
735505
  Авдуевский В.С. Ламинарный пограничный слой в сжигаемом газе на пористой или испаряющейся поверхности пир малых продольных градиентах давления / Авдуевский В.С. ; М-во авиац. промышленности СССР. – Москва : Оборонгиз, 1956. – 20 с.
735506
  Авдуевский В.С. Ламинарный пограничный слой на пористой пластине с теплообменом и диффузией / В.С. Авдуевский, Е.Н. Оброскова. – Москва : [б. и.], 1959. – 96 с. – Отпечатано на ротапринте
735507
  Колешко С.Б. Ламинарный пограничный слой при одновременном протекании колебательной и диссоциационной релаксации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Колешко С.Б.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1969. – 10л.
735508
  Пилявская Татьяна Григорьевна Ламинарный пограничный слой разбавленных суспензий жестких эллипсоидальных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Пилявская Татьяна Григорьевна; КГУ. – К., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.14
735509
  Резников Б.И. Ламинарный пограничный слой с градиентом давления на термически разрушающейся поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Резников Б.И.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Ленинград, 1968. – 13л.
735510
  Щербак Ю. Ламії. Образи-візії Миколи Нєдзєльского // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 239-244. – ISBN 978-966-8917-14-1
735511
  Наумов Володимир Аркадійович Ламінарні та турбулентні полідисперстні двофазові потоки з взаємодією частинок та міжфазовим масообміном : Автореф... докт. технічн.наук: 01.02.05 / Наумов Володимир Аркадійович; АНУ. Ін-т гідромеханіки. – К., 1993. – 46л.
735512
  Ульєва Л.М. Ламінарні течії та теплообмін у співвісних конічних каналах хіміко-технологічного обладнання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.17.08 - процеси та облад. хім. технол. / Ульєва Л.М.; Л.М. Ульєв ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2008. – 39 с. – Бібліогр.: 48 назв
735513
  Старченко В.І. Ламка експресія доби : Світла сторона : поезія / Віталій Старченко. – Дніпро : Ліра, 2017. – 198, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-383-850-2
735514
  Скотт В. Ламмермурская невеста : [роман] / В. Скотт ; [пер. с англ. В. Тимирязева]. – Москва : Мир книги ; Литература, 2010. – 303, [1] с. – (Шедевры мировой литературы). – ISBN 978-5-486-01796-4
735515
  Кисилевский В.Е. Лампа А. Ладина / В.Е. Кисилевский. – Ростов -на-Дону, 1989. – 296с.
735516
  Черкашин Н.А. Лампа бегущей волны / Н.А. Черкашин. – М, 1983. – 286с.
735517
  Нго Тат То Лампа гаснет. / Нго Тат То. – М., 1958. – 109с.
735518
  Колдуелл Ерскін Лампа горить цілу ніч / Колдуелл Ерскін. – Київ, 1963. – 195с.
735519
  Колдуелл Е. Лампа горить цілу ніч. Біля свого порога : романи ; [пер. з англ.] / Е. Колдуелл; Ерскін Кондуелл. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 295 с.
735520
   Лампа обратной волны, 1965. – 158с.
735521
   Лампа с бегущей волной. – М.-Л., 1952. – 231с.
735522
  Борхвардт Г.К. Лампа с холодным катодом / Г.К. Борхвардт. – Л.-Л., 1953. – 64с.
735523
   Лампа, зажжённая в полдень. – М., 1986. – 270с.
735524
  Иванов Г.В. Лампада / Г.В. Иванов. – Петроград
1. – 1922. – 123с.
735525
  Зорин М. Лампе моей не гаснуть... / М. Зорин. – Рига, 1976. – 503с.
735526
   Лампека Ростислав Дмитрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 255-256. – ISBN 978-966-439-754-1
735527
  Слободяник М.С. Лампека Ростислав Дмитрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 499. – ISBN 978-966-02-7998-8
735528
   Ламповая панель, 1959. – 4с.
735529
   Ламповая панель под ламы "Резерв" и ВИ1-5(20), 1959. – 4с.
735530
  Павличенко Е.М. Ламповщик. Рассказы / Е.М. Павличенко. – Новосибирск, 1959. – 64с.
735531
  Лопатин Б.А. Ламповые гальванометры постоянного тока / Б.А. Лопатин. – Л.-М, 1952. – 191с.
735532
  Евтянов С.И. Ламповые генераторы / С.И. Евтянов. – Москва, 1967. – 384 с.
735533
  Жуховицкая В.П. Ламповые генераторы дециметровых волн : Расчет и проектирование / В.П. Жуховицкая, Г.М. Уткин. – Москва, 1972. – 100 с.
735534
  Васильев А.С. Ламповые генераторы для высокочастотного нагрева / А.С. Васильев. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва-Ленинград, 1965. – 83с.
735535
  Листов В.Н. Ламповые радио-передатчики / В.Н. Листов. – Харьков, 1930. – 136 с.
735536
   Ламповые схемы для измерения времени. – Москва
Ч. 1. – 1951. – 288 с.
735537
   Ламповые схемы для измерения времени. – Москва
Ч. 2. – 1951. – 284 с.
735538
   Ламповые усилители. – Москва, 1951. – 464 с.
735539
  Бялик Г.И. Ламповые широкополосные усилители / Г.И. Бялик. – 3-е. – Москва-Ленинград, 1960. – 112 с.
735540
   Ламповый генератор с самовозбуждением. – Горький, 1966. – 13с.
735541
  Гольдреер И.Г. Ламповый каскад с обратной связью / И.Г. Гольдреер. – М.-Л., 1954. – 88с.
735542
  Марголин М.Г. Ламповый усилитель мощности. (Анализ и расчет). / М.Г. Марголин. – М.-Л., 1957. – 110с.
735543
   Лампроиты. – Москва : Наука, 1991. – 300с.
735544
   Лампы обратной волны миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн / Е.М. Гершензон, М.Б. Голант, А.А. Негирев, В.С. Савельев; Девятков Н.Д. – Москва : Радио и связь, 1985. – 136 с.
735545
   Лампы с бегущей и обратной волной / Рыбалко, Г, , . – М., 1959. – 62с.
735546
  Ёркин Лампы с холодным катодом / Ёркин. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва, 1972. – 97 с.
735547
  Кораблев Л.Н. Лампы с холодным катодом. / Л.Н. Кораблев. – М., 1961. – 176с.
735548
   Лампы электрические осветительные и светотехническая аппаратура. – Москва, 1968. – 352 с.
735549
   Лампы электронные различного назначения и электронно-лучевые трубки. – Москва, 1960. – 824 с.
735550
  Леонов Сергей Ламфа Тиффани : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Райан // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 30 : Фото
735551
  Мисик В.О. Лан / В.О. Мисик. – Київ : Художня література, 1970. – 198 с.
735552
  Радін Г.І. Ланами колективними / Г.І. Радін. – Х.-К., 1930. – 134с.
735553
  Білецький В.С. Лангбейніт ( - рідкісний мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 503. – ISBN 978-966-02-7998-8
735554
  Трубенко А.І. Ланге (Lange) Фрідріх Альберт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 611. – ISBN 966-316-069-1
735555
  Сухомлинська О.В. Ланге Микола Миколайович (1858-1921) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 539-544. – ISBN 966-06-0367-3
735556
  Марцинковская Т.Д. Ланге Николай Николаевич (1858-1921) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 61-63. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
735557
  Костриця М.Ю. Ланге Октавій Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 502. – ISBN 978-966-02-7998-8
735558
  Щербина Татьяна Лангедок-Руссильон : Путешествие // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 44-59 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
735559
  Короткий В.А. Лангенбек Бернгард Рудольф Конрад / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 161. – ISBN 966-06-0393-2
735560
   Лангеншадтский карманный словарь русского и немецкого языков. – М.
1. – 1995. – 567с.
735561
  Білецький В.С. Лангіт (-рідкісний мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 504. – ISBN 978-966-02-7998-8
735562
  Горобець Ірина Лангкав. Перлини 99 островів / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 34-41 : фото
735563
  Идигорас К.М. Ланда, сын шахтера / К.М. Идигорас. – М, 1986. – 174с.
735564
  Бессараб М.Я. Ландау : страницы жизни / М.Я. Бессараб. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 135 с. : ил.; 20 л. ил.
735565
  Бессараб М.Я. Ландау : страницы жизни / М.Я. Бессараб. – 2-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 232 с. : ил.; 20 л. ил.
735566
  Ливанова А.М. Ландау / А.М. Ливанова. – 2-е изд., доп. – Москва : Знание, 1983. – 240 с.
735567
  Бессараб М.Я. Ландау : страницы жизни / М.Я. Бессараб. – 3-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 287 с. – (Творцы науки и техники)
735568
  Бессараб М.Я. Ландау : страницы жизни / М.Я. Бессараб. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 319 с. : ил.; 20 л. ил. – (Творцы науки и техники). – ISBN 5-239-00952-X
735569
  Говорун Д.М. Ландау Світлана Михайлівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 505. – ISBN 978-966-02-7998-8
735570
   Ландкоф Самуїл Наумович (1887-1970) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 256. – ISBN 978-966-439-754-1
735571
  Шевченко Р.Ю. Ландмарки: визначення, класифікація, типізація та функціональність в системі природокористування // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 102-108


  Головним науковим завданням дослідження є термінологічне обгрунтування комплексу геомаркерів, геодатумів, геодезичних та географічних знаків, прокласифікувати ландмарки, провести їх типізацію, здійсніти кореляційний аналіз ландмарків спостереження і ...
735572
  Пивовар С.Ф. Ландскнехт / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 224. – ISBN 966-642-073-2
735573
  Калінін І. Ландскнехты: вооружение и тактика // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 342-343. – ISBN 978-966-171-90295
735574
  Щербак Ю. Ландшафт "містичної оселі" : про "наївний" живопис Михайла Онацька // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 135-139. – ISBN 966-7170-47-0


  Онацько Михайло Олександрович - художник жанру наївного живопису; з 1991 р. член Нац. Спілки майстрів народного мистецтва України, проводить персональні виставки :
735575
  Дончева А.В. Ландшафт в зоне действия промышленности / А.В. Дончева. – Москва : Лесная промышленность, 1978. – 95 с.
735576
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 1. – 2017
735577
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 2. – 2017
735578
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 3. – 2017. – 104 с.
735579
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 4. – 2017. – 104 с.
735580
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 5. – 2017. – 104 с.
735581
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 6. – 2017. – 104 с.
735582
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 1. – 2018. – 127 с.
735583
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 2. – 2018. – 104 с.
735584
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 3. – 2018. – 96 с.
735585
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 4. – 2018. – 96 с.
735586
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 5. – 2018. – 96 с.
735587
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 6. – 2018. – 131 с.
735588
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 1. – 2019. – 127 с.
735589
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 2. – 2019. – 96 с.
735590
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 3. – 2019. – 96 с.
735591
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 4. – 2019. – 96 с.
735592
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 5. – 2019. – 88 с.
735593
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 6. – 2019. – 84 с.
735594
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 1. – 2020. – 143 с.
735595
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 2/3. – 2020. – 88 с.
735596
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 4. – 2020. – 88 с.
735597
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 5. – 2020. – 88 с.
735598
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 6. – 2020. – 80 с.
735599
  Щербань В.К. Ландшафт и архитектура города / В.К. Щербань. – Киев : Будівельник, 1987. – 87с.
735600
   Ландшафт и архитектурно-планировочная структура города. – Киев, 1974. – 108 с.
735601
  Тютюнник Ю.Г. Ландшафт и ландшафтность / Ю.Г. Тютюнник ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т эволюционной экологии. – Київ : ИЭЭ НАНУ, 2019. – 124 с. – Библиогр.: с. 118-124. – ISBN 978-966-02-8767-9
735602
  Дроздов А.В. Ландшафт и планирование : География. География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 9-12. – ISSN 0016-7207
735603
   Ландшафт і архітектура. – Київ
№ 1. – 2021. – 80 с.
735604
   Ландшафт і архітектура. – Київ
№ 2. – 2021. – 88 с.
735605
   Ландшафт і архітектура. – Київ
№ 3. – 2021. – 80 с.
735606
   Ландшафт і архітектура. – Київ
№ 4. – 2021. – 80 с.
735607
   Ландшафт і архітектура. – Київ
№ 5. – 2021. – 80 с.
735608
   Ландшафт і архітектура. – Київ
№ 6. – 2021. – 80 с.
735609
  Булах І.В. Ландшафт і вода, як основа сучасних світових тенденцій в проектуванні медичних закладів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 392-396 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
735610
  Гончаров О. Ландшафт історичної науки крізь призму історії науково-серіальних видань Одеси (ХІХ – початок ХХІ ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 1/2 (90/91). – С. 144-155. – ISSN 2222-5250
735611
  Панченко Т.Ф. Ландшафт Києва як об"єкт історичної культурної спадщини і сучасного зеленого будівництва // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський, університет будівництва і архітектури національний. – Київ, 2015. – Вип. 6. – С. 269-273
735612
  Герасимчук О.А. Ландшафт культури у перекладі "Дон-Жуана" Байрона // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 73-84. – ISSN 0207-8287
735613
   Ландшафт моих воображений. – М., 1990. – 621с.
735614
   Ландшафт педагогічної освіти / підготовила Галина Корольова // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 лютого (№ 5/6). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
735615
  Григорян А.Г. Ландшафт современного города / А.Г. Григорян. – Москва, 1986. – 133 с.
735616
  Муніч Н.В. Ландшафт у шкільній географічній освіті // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (122). – С. 25-32 : табл., схема. – Бібліогр.: 64 назв.
735617
  Мохначук С. Ландшафт як географічна система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-10. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суть категорії ландшафту як географічної системи, її властивостей, структури, способу функціонування та організації. There are exposed the essence of category of landscape as geographical system, its properties, structure, manner of ...
735618
   Ландшафт як інтегруюча концепція 21 століття : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 1999. – 360с. – ISBN 966-02-1072-8
735619
  Пащенко Володимир Ландшафт як основа формування гуманістичного ландшафтного поля // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 15-26. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
735620
  Круглов І. Ландшафт як реальний об"єкт геоекології // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 13-21. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 47)). – ISSN 2311-3383
735621
  Самойленко Л. Ландшафт, людина і музейна справа / Л. Самойленко, Н. Сокольчук // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 31. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
735622
  Чир Н.В. Ландшафти басейну річки Вижівка: екологічний стан та оптимізація : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Чир Надія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – 282 л. – Додатки: л. 189-282. – Бібліогр.: л. 170-188
735623
  Чир Н.В. Ландшафти басейну річки Вижівка: екологічний стан та оптимізація : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Чир Надія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв
735624
  Мельник А.В. Ландшафти басейну річки Молода (Українські Карпати) / А.В. Мельник, О.А. Шпильчак // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 21-35. – ISSN 0868-6939


  Проаналізувавши літературні джерела, фондові матеріали (геологічні і лісотаксаційні обстеження) та на підставі власних польових досліджень і використання ГІС-технологій уклали низку карт, що характеризують властивості природних компонентів ландшафтів і ...
735625
  Міщенко О.В. Ландшафти Волинської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 72-77. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
735626
  Уєвич Д С. Мельнійчук Ландшафти Волинської області до осушувальної меліорації / Д С. Мельнійчук Уєвич, Б.М. Ахмедов // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 170-172. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
735627
  Гринасюк А.Р. Ландшафти Волинської області: аналіз естетичних властивостей // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 201-210 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
735628
   Ландшафти і сучасність : Збірник наукових праць. – Київ-Вінниця, 2000. – 289с. – ISBN 966-7874-00-1
735629
  Тимуляк Л.М. Ландшафти міста Івано-Франківська: структура, антропогенні модифікації : природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 17-28. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
735630
  Буряк-Габрись Ландшафти містечок Східного Поділля. сучасний стан і реконструкція : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Буряк-Габрись Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
735631
  Боса Л. Ландшафти пам"яті: з експедиційних досліджень на Приінгуллі / Л. Боса, О. Босий // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 1 (365), січень - лютий. – С. 89-97. – ISSN 0130-6936
735632
  Вінниченко І.І. Ландшафти Північного Приазов"я та їх раціональне використання / І.І. Вінниченко, С.Р. Кияк, А.М. Ткаченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 30-37 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 31)
735633
  Поривкіна О.В. Ландшафти району Канівського заповідника // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 87-15 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
735634
  Куниця М.О. Ландшафти території України в плейстоцені (за даними малакофауністичного методу) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 3-9 : Карти. – Бібліогр.: 19 назв
735635
  Кирилюк С.М. Ландшафти ударних кратерів місяця / С.М. Кирилюк, О.В. Кирилюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 15-26. – ISSN 0868-6939
735636
  Кучерявий В.П. Ландшафтна архітектура : підручник / Кучерявий Володимир Панасович. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 520, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 516-520. – ISBN 978-917-7519-07-1
735637
  Кучерявий В.П. Ландшафтна архітектура : підручник / Кучерявий Володимир Панасович. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 519, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 516-519. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-917-7519-07-1
735638
  Шумик М.І. Ландшафтна архітектура в ботанічних садах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.12 : Ландшафтна архітектура в контексті сталого розвитку. – С. 149-152. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
735639
  Дударець В.М. Ландшафтна архітектура і морфологія // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 107-113
735640
   Ландшафтна весна - 2019 // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 2. – С. 79-95 : фото
735641
   Ландшафтна весна // Київський університет. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 4


  "Власне бачення того, як змінювати довкілля на краще та сприяти відновленню і збереженню планети, представили кращі ландшафтні архітектори країни під час щорічного міжнародного фестивалю "Ландшафтна весна-2019" та конкурсу садів під назвою "Green ...
735642
  Гродзинський М.Д. Ландшафтна географія: стара назва нової науки чи відродження майже забутого? // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 59-64 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
735643
   Ландшафтна ГІС як результат ландшафтознавчого прикладного дослідження адміністративного району: методичні аспекти / О.Г. Голубцов, В.В. Путренко, В.М. Чехній, Ю.М. Фаріон // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 141-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 40 назв.
735644
  Карабінюк М М. Ландшафтна диференціація негативних фізико-географічних процесів у субальпійському і альпійському високогір"ї Чорногори (ділянка "Шешул-Петрос") // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (95). – С. 7-17. – ISSN 0868-6939


  The paper presents the results of landscape differentiation analysis of geological-geomorphological (rockfall, scree, landslides), hydrometeorological (avalanches, wetlands, linear erosion) and biotic (shrub drying) adverse environmental processes in ...
735645
  Давиденко В.А. Ландшафтна екологія : навч. посібник для студентів екол. спеціальностей ВНЗ / В.А. Давиденко, Г.О. Білявський, С.Ю. Арсенюк. – Київ : Лібра, 2007. – 254, [1] с., [12] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Основ. терміни і поняття: с. 242-253. – Бібліогр.: с. 237-241. – ISBN 978-966-7035-87-7
735646
   Ландшафтна екологія : навч. посіб. для перепідгот. за спец. 7.070801 "Екологія та охорона навколиш. середовища" / О.І. Бондар [та ін.]. – Київ : Олді-плюс ; ДЕА, 2011. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-167. – ISBN 978-966-2393-22-4
735647
  Гродзинський М.Д. Ландшафтна екологія : підручник / М.Д. Гродзинський. – Київ : Знання, 2014. – 550, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2012 р. - Назва сер. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 550 та в підрядк. прим. – (Серія "Університетський підручник"). – ISBN 978-617-07-0163-33


  Висвітлено теоретико-методологічні засади ландшафтної екології. Розглянуто основні проблеми сучасної ландшафтної екології: аналіз структур ландшафту, процесів у ньому, динаміки та еволюції ландшафту, його стійкість до антропогенних навантажень, ...
735648
  Петлін В.М. Ландшафтна екологія, екологія ландшафту, геоекологія - стан і перспективи розвитку // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 22-28. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0868-6939
735649
  Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія. Геохімічний аспект : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Гуцуляк ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., допов. – Чернівці : Наші книги, 2009. – 310, [2] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 287-306. – ISBN 978-966-482-018-6
735650
  Муніч Н.В. Ландшафтна екскурсія як вид географічної екскурсії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 42-52 : схема. – Бібліогр.: 38 назв
735651
  Маляренко О.С. Ландшафтна карта як основа для моделювання регіональної екомережі у Північному Приазов"ї // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 111-123. – ISSN 2306-5680


  Обгрунтовано значення ландшафтної карти для геоінформаційного моделювання регіональних екологічних мереж. Запропоновано та розглянуто основні етапи картографування генетико-морфологічної ландшафтної територіальної структури у Північному Приазов"ї, у ...
735652
   Ландшафтна магнітотерапія (на прикладі долини р. Козинка) / О.І. Меньшов, О.В. Круглов, Р.В. Хоменко, А.В. Сухорада // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю, Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (71), липень - вересень. – С. 71-76. – ISSN 1684-2189
735653
  Кушнір М.А. Ландшафтна метафора в латинській анатомічній термінології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 271-278


  Стаття окреслює особливості оприявлення релігійних концептів у сучасному медійному просторі. Представлено авторське бачення поняття "нерелігійна комунікація". У статті подається класифікація вербалізаторів релігійних концептів у нерелігійній ...
735654
  Петрова Олександра Ландшафтна милота для ресторану, або нове поле творчості для ландшафтного дизайнера / Петрова Олександра, Камолікова Ольга // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 6. – С. 70-73 : фото
735655
  Холявчук Д. Ландшафтна неоднорідність долини Середнього Дністра // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 60-63. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
735656
  Удовиченко В.В. Ландшафтна позиційно-динамічна структура території Лівобережної України: регіональний аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 33-40. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250


  У статі знайшли своє відображення сутність поняття позиційно-динамічної структури території, система її таксономічних одиниць, критерії виділення й розуміння. Із найбільшим ступенем детальності схарактеризовано систему критеріїв виділення ...
735657
  Діброва І.О. Ландшафтна практика зі студентами-географами Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 220-225 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
735658
   Ландшафтна програма Черкаської області: методичні підходи та основні результати планування / Л.Г. Руденко, О.Г. Голубцов, С.А. Лісовський, О.Є. Маруняк, Ю.М. Фаріон, В.М. Чехній // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 30-39 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
735659
  Гришко С. Ландшафтна структура Алтагирського лісового масиву // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 76-84 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
735660
  Ільїн Л.В. Ландшафтна структура ключової ділянки "Оржів" (Волинська височина - Волинське Полісся) / Л.В. Ільїн, В.О. Мартинюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
735661
  Ланько А.І. Ландшафтна структура лівобережжя Середнього Придніпров"я і особливості місцевих фізико-географічних процесів (на прикладі Бориспільського району) / А.І. Ланько, В.П. Конопелько // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 3-7 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географії ; Вип. 10)
735662
   Ландшафтна структура Національного природного заповідника Сива Брада протягом 1877 - 2015 років / Е. Міхаелі, В. Солар, М. Іванова, Й. Вілчек, А. Лісняк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 83-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
735663
  Гостюк З.В. Ландшафтна структура Покутських Карпат / З.В. Гостюк, А.В. Мельник // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 38-47. – ISSN 0868-6939
735664
  Сизенко О.В. Ландшафтна структура проектованого національного природного парку "Орільський" у межах Петриківського району Дніпропетровської області // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 114-120 : рис. – Бібліогр.: с. 119-120. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
735665
  Буряник О.О. Ландшафтна структура Сколівських Бескид / О.О. Буряник, А.В. Мельник // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 21-30. – ISSN 0868-6939


  Здійснено огляд історії вивчення ландшафтної структури Сколівських Бескид, які є окремим фізико-географічним районом в межах Середньогірно-скибової області Українських Карпат. Проаналізовано фактори формування ландшафтної структури території, якими є ...
735666
  Ланько А.І. Ландшафтна структура та особливості грунтів Снігурівського району (в межах до 30.ХІІ 1962 р.) / А.І. Ланько, П.Д. Бабич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 73-78 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології та географії ; № 7)
735667
  Герасименко Н.П. Ландшафтна структура території м. Київ та прилеглих районів впродовж широкинського етапу еоплейстоцену та завадівського етапу середнього неоплейстоцену / Н.П. Герасименко, П.М. Лук"янчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 49-56. – ISSN 0868-6939


  Наведено реконструкції ландшафтів території м. Київ та прилеглих районів для двох часових зрізів плейстоцену: другої підстадії оптимуму грунтоутворення ранньоширокинського підетапу sh1b2 (пізній еоплейстоцен) та першої підстадії оптимуму ...
735668
  Сизенко О. Ландшафтна структура територій Орільсько-Самарської низовинної області, проектованих для заповідання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 67-69. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему виділення та класифікації ландшафтних геосистем нижчого рангу на основі результатів польових маршрутних досліджень. Коротко охарактеризовані природні умови досліджуваної території та їх вплив на ландшаф- тне різноманіття. Визначено ...
735669
  Костів Л.Я. Ландшафтна структура Центрального Поділля // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 122-133 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939
735670
  Шищенко П.Г. Ландшафтна структура Черкаської області / П.Г. Шищенко, С.П. Романчук, Ю.В. Щур // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 3-9. – Бібліогр.: 3 назв. – (Географія ; Вип. 30)
735671
  Багрова Л.А. Ландшафтна характеристика східної частини південного берега Криму // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 52-55
735672
  Радловська К.О. Ландшафтна, екологічна та геоекологічного районування картосхеми Рогатинського Опілля // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 35-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
735673
   Ландшафтная архитектура. – Киев, 1965. – 47с.
735674
   Ландшафтная архитектура. – Киев, 1976. – 90 с.
735675
  Мильков Ф.Н. Ландшафтная география и вопросы практики / Ф.Н. Мильков. – Москва : Мысль, 1966. – 256с.
735676
  Кондратова Ю.И. Ландшафтная дифференциация высокогорья. (На примере Приэльбрусья) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Кондратова Ю.И.; МГУ. Геогр. фак. – М., 1974. – 31л.
735677
  Баканина Ф.М. Ландшафтная зональность как научная проблема и обьект школьного изучения (на примере Нижегородской области) : География / Ф.М. Баканина, А.А. Юртаев // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 8. – С. 34-36. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0016-7207
735678
   Ландшафтная индикация для рационального использования природных ресурсов. – Москва, 1988. – 179с.
735679
  Дончева А.В. Ландшафтная индикация загрязнения природной среды / А.В. Дончева. – Москва, 1992. – 254 с.
735680
   Ландшафтная индикация и её использование в народном хозяйстве. – Москва, 1979. – 106с.
735681
   Ландшафтная индикация и её использование в народном хозяйстве. – Москва, 1981. – 191с.
735682
  Викторов С.В. Ландшафтная индикация и ее практическое применение. / С.В. Викторов, А.Г. Чикишев. – Москва : Московский университет, 1990. – 199с.
735683
  Обуховский Ю.М. Ландшафтная индикация четвертичных отложений и почв Припятского Полесья / Ю.М. Обуховский; Под ред. Левкова Э.А. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 191с.
735684
  Викторов С.В. Ландшафтная индикация. / С.В. Викторов, А.Г. Чикишев; Отв.ред. Н.А.гвоздецкий. – Москва : Наука, 1985. – 96с.
735685
  Любушкина С.Г. Ландшафтная карта Подмосковья и ее использование в школьном курсе географии : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 59-68 : Рис., карта. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 0016-7207
735686
  Лейкина Д.К. Ландшафтная организация промышленных узлов / Д.К. Лейкина. – Москва : Стройиздат, 1984. – 116 с.
735687
   Ландшафтная реконструкция городских садов и парков. – Киев, 1982. – 60 с.
735688
  Исаченко А.Г. Ландшафтная структура Земли, расселение, природопользование / А.Г. Исаченко ; С.-петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург : Изтадельство Санкт-Петербургского государственного университета, 2008. – 317, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 312-318. – ISBN 978-5-288-04836-4
735689
  Александров М.В. Ландшафтная структура и картирование оазисов Земли Эндерби / М.В. Александров ; под ред. Е.С.Короткевича. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 152 с.
735690
  Надольная Г.Н. Ландшафтная структура Киевского и Житомирского Полесья и ее антропогенные изменения // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 54-59 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
735691
  Крауклис А.А. Ландшафтная структура нижнего Приангарья. : Автореф... канд. географ.наук: 690 / Крауклис А.А.; Латв. гос. ун-тет им. П.Стучки. – Рига, 1968. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
735692
  Долбик М.С. Ландшафтная структура орнитофауны Белоруссии / М.С. Долбик. – Минск, 1974. – 311с.
735693
  Панин А.Г. Ландшафтная структура территории заповедника "Мыс Мартьян" на Южном берегу Крыма : теория и методы комплексных географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 75-78. – Бібліогр.: 5 назв
735694
  Мильков Ф.Н. Ландшафтная сфера Земли / Ф.Н. Мильков. – Москва : Мысль, 1970. – 208с.
735695
  Воробьев Герман Алексеевич Ландшафтная типология малых озер и возможности их хозяйственного использования. (На примере зап. части Вологод. обл.) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Воробьев Герман Алексеевич; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 15л.
735696
  Аптахазва И.С. Ландшафтная характерискика бассейна реки Арагви : Автореф... канд. геогр.наук: / Аптахазва И.С.;. – Тбилиси, 1964. – 29л.
735697
  Маргвелани Г.А. Ландшафтная характеристика бассейна реки Квирила (выше г.Зестафони) : Автореф... канд. геогр.наук: 11690 / Маргвелани Г.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 22л.
735698
  Любушкина С.Г. Ландшафтная характеристика Брянско-Жиздринского Полесья (в границах Калужской обл.) и опыт его оценки для сельского хозяйства). : Автореф... канд. географ.наук: / Любушкина С.Г.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
735699
  Атаханов О. Ландшафтная характеристика долины среднегод течения р. Аму-Дарьи. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Атаханов О.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ашхабад, 1962. – 19л.
735700
   Ландшафтная экология насекомых. – Новосибирск, 1988. – 116с.
735701
   Ландшафтне картографування НПП "Слобожанський" засобами мобільних, настільних та веб-додатків ARCGIS / Бодня Оксана, Сінна Олена, Олійников Іван, Овчаренко Аліна // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 23. – С. 15-21 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
735702
  Аріон О.В. Ландшафтне обгрунтування заходів оптимізації природоохоронних геосистем // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-5. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 44)


  Показано, що ландшафтні дослідження, як основа наукового обгрунтування заходів оптимізації природоохоронних територій, базуються на положенні про ландшафтний аналіз як процес пізнання ландшафтів як природно-антропогенних систем.
735703
  Долгіх Дмитро Ландшафтне освітлення // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 5. – С. 70-71 : фото
735704
  Савицька О.В. Ландшафтне планування в Україні / О.В. Савицька, Ю.А. Кулініч // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 275-287 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
735705
  Руденко Л.Г. Ландшафтне планування та його роль у вирішенні завдань сталого просторового розвитку України / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 1 (77). – С. 3-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
735706
  Голубцов О. Ландшафтне планування у сучасному природокористуванні України: основні положення // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 39-40. – ISBN 978-617-7069-38-5
735707
  Савицька О.В. Ландшафтне планування як інструмент збалансованого природоохоронного та рекреаційного природокористування (на прикладі РЛП "Лиса гора") / О.В. Савицька, Є.Ю. Циганок // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 93-102. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто основні принципи складання та елементи ландшафтного плану регіонального ландшафтного парку (РЛП) "Лиса гора", що знаходиться в м. Київ. Проведено аналіз природних умов, сучасного екологічного стану, наявних конфліктів природокористування на ...
735708
  Голубцов О.Г. Ландшафтне планування як інструмент реалізації екологічних вимог у територіальне планування України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 4 (96). – С. 29-36 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1561-4980
735709
  Стрєлко І.В. Ландшафтне планування як інструмент управління організацією території // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 175-177
735710
  Голубцов О.Г. Ландшафтне планування: основні положення та досвід реалізації в Україні // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 1 (113). – С. 63-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1561-4980
735711
  Буряник О. Ландшафтне районування Сколівських Бескидів / О. Буряник, А. Мельник // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 36-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
735712
  Гетьман В.І. Ландшафтне різноманіття і репрезентативність природно-заповідного фонду України : монографія / Гетьман В.І. – Київ : Талком, 2021. – 107, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-107. – ISBN 978-617-7832-99-6
735713
  Барщевська Н.М. Ландшафтне різноманіття та антропогенна трансформація правобережної заплави Дніпра в межах Київської міської агломерації // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 98-103. – ISSN 0868-6939


  У статті охарактеризоване ландшафтне різноманіття руслово-заплавних природних комплексів правобережжя Дніпра в межах м. Києва. Виділено сім нових типів урочищ. Проаналізовано антропогенну трансформацію природних ландшафтів правобережної заплави ...
735714
  Барщевська Ландшафтне різноманіття території паркових зон м. Києва (на прикладі парку-пам"ятки садово-паркового мистецтва "Феофанія" / Барщевська, Ю.Г. Тютюнник // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 70-74. – ISSN 0868-6939


  Охарактеризоване ландшафтне різноманіття парку "Феофанія". Виділено 8 ландшафтних виділів рангу фізико-географічної місцевості - чотири природних та чотири антропогенних. В межах природних ландшафтів виділено 13 урочищ та підурочищ. The article ...
735715
  Бобра Т.В. Ландшафтний геоситуаційний підхід як основа геосистемного моніторінгу : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 17-22 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0201-4122
735716
  Матвієнко О.М. Ландшафтний дизайнер - професія майбутнього // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 42-43
735717
  Божук Т.І. Ландшафтний кадастр гірських територій: методичні аспекти // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 40-44 : мал. – Бібліогр.: 16 назв
735718
  Божук Тетяна Іванівна Ландшафтний кадастр українського Мармарошу : Автореф. дис. ... канд. техн.: 05.24.04 / Божук Т.І.; МОіНУ; Нац. ун-тет "Лвів. політехн.". – Львів, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 29 назв.
735719
  Байдіков І.А. Ландшафтний каркас як просторова й структурна основа екомережі / І.А. Байдіков, В.М. Пащенко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 11-19. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 1561-4980
735720
  Мельник А.В. Ландшафтний моніторинг / А.В. Мельник, П Г. Міллер, . – Київ, 1993. – 148с.
735721
  Муніч Н.В. Ландшафтний профіль: ретроспектива та перспектива // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 53-60 : табл., граф., схема. – Бібліогр.: 31 назв.
735722
  Цюп"як І.К. Ландшафтний світ Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С.278-285
735723
  Баранник Н.В. Ландшафтний урбанізм в практиці європейського містобудування / Н.В. Баранник, Г.О. Осиченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 9-15 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-3455
735724
  Воловик В.М. Ландшафтний фактор формування етнокультурного середовища регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 274-279. – Бібліогр.: 22 назв.
735725
  Саббатеева Ирина Ландшафтний фестиваль. Природа - человек. Растения - пионеры. Контраст - контакт - контракт. Экология и ландшаф. И другие важные тезисы // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 5. – С. 14-21 : фото
735726
   Ландшафтний фітодизайн : навч. посібник / А.М. Кабар [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Нова Ідеологія, 2012. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 261-268. – ISBN 978-966-8050-99-2
735727
  Шидловський П. Ландшафтні зміни в Середньому Подніпров"ї на межі плейстоцену - голоцену: археологічні свідчення // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 55-56. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
735728
  Цапок І.Л. Ландшафтні комплекси Багненської долини // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 67-71. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
735729
  Гостюк З.В. Ландшафтні комплекси Покутських Карпат: структура, процеси, охорона : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Гостюк Зоряна Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2021. – 259 арк. – Додатки: арк. 235-259. – Бібліогр.: арк. 214-234
735730
  Гостюк З.В. Ландшафтні комплекси Покутських Карпат: структура, процеси, охорона : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Гостюк Зоряна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
735731
  Топорков В.Г. Ландшафтні компоненти в структурі багатофункціональних комплексів / В.Г. Топорков, Т.К. Чудновцева // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 421-425 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
735732
  Самойленко В.М. Ландшафтні межі берегової зони водосховищ / В.М. Самойленко, І.О. Діброва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 181-200.
735733
  Дорфман Я.Р. Ландшафтні методи в районному плануванні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 63-68. – Бібліогр.: 7 назв
735734
  Буряник О.О. Ландшафтні особливості поширення диких тварин у зимовий період у Сколівських Бескидах (на прикладі басейну р. Рибник Майданський) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 63-68. – ISSN 0868-6939


  Викладено методику проведення обліку, дослідження поведінки і поширення диких тварин. Представлені результати аналізу їхнього обліку і поширення в басейні р. Рибник Майданський, що характеризується типовими для Сколівських Бескид ландшафтними умовами, ...
735735
  Гродзінський М.Д. Ландшафтні яруси західної частини рівнинного Криму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 18-24 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 28)
735736
   Ландшафтно-архітектурні комплекси міста Києва / О. Дмитрук, Ю. Олішевська, С. Дем"яненко, Т. Купач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-27. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано ландшафтно-архітектурну структуру території міста Києва. Представлено карту ландшафтно-архітектурних комплексів міста Києва із застосуванням новітніх інформаційних технологій. The landscape-architectural structure of territory of city ...
735737
  Курм Х.Х. Ландшафтно-болотоведческая характеристика болот Эстонской ССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Курм Х.Х.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 28л. – Бібліогр.:с.27
735738
  Дорфман Я.Р. Ландшафтно-географическая характеристика города Черновцы и его пригородного района : Автореф... канд. геогр.наук: / Дорфман Я.Р.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1966. – 19л.
735739
  Берг Л.С. Ландшафтно-географические зоны СССР / Л.С. Берг ; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. Ленина. – Ленинград : Изд. ин-та растениеводства
Ч. 1 : Введение. Тундра. Лесная зона. – 1930. – 401 с. : табл.
735740
  Берг Л.С. Ландшафтно-географические зоны СССР / Л.С. Берг ; Всесоюз. акад. с.-х. наук ин-т растениеводства. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз
Ч. 1. – 1931. – 401 с., [7] карт, ил.
735741
  Михеев В.С. Ландшафтно-географическое обеспечение комплексных проблем Сибири / В.С. Михеев; Отв.ред.В.В.Воробьев. – Новосибирск : Наука, 1987. – 204с.
735742
  Мартинюк В.О. Ландшафтно-географічна модель екологічного паспорта басейнової системи озера Озерце (Волинської області) / В.О. Мартинюк, І.В. Зубкович // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 29-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1992-4224
735743
  Філіпович Ф.Є. Ландшафтно-геоіндикаційні та атмогеохімічні дослідження при вивченні нафтогазоносних структур ДДЗ / Ф.Є. Філіпович, Д.О. Тарангул // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 47-53 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 42)


  Розглянуто проблему прогнозу нафтогазоносності на локальному рівні, як одну із найбільш актуальних і складних. Особливо гостро вона стоїть у розвинутих нафтогазоносних районах. Саме в них основні нерозвідані ресурси тісно пов"язані з малими та ...
735744
  Умаров А.У. Ландшафтно-геоморфологическая классификация горных территорий Кугитанг-Байсунтау и перспективы их освоения. / А.У. Умаров. – Ташкент, 1974. – 24с.
735745
  Бортник С.Ю. Ландшафтно-геоморфологічна індикація геотектонічних чинників морфогенезу / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 12-19. – ISSN 0868-6939


  У статті розкрито можливості застосування методу ландшафтно-геоморфологічної індикації геотектонічних чинників морфогенезу шляхом дослідження гіпсометричної та латеральної організації території. The applicability of the method of the ...
735746
  Гнибедюк Ю. Ландшафтно-геофізичний стан Кіровоградської області та його вплив на здоров"я населення // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 104-113. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано ландшафтно-геофізичне середовище Кіровоградської області та його вплив на рівень захворюваності населення даного регіону. На основі оцінки впливу геофізичних аномалій на рівень захворюваності в адміністративних районах подана їх ...
735747
   Ландшафтно-геохимические аспекты здоровья населения Полесья Украины и Беларуси / Л.С. Галецкий, Т.М. Егорова, А.В. Матвеев, В.Е. Бордон // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 124-132 : схема. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
735748
   Ландшафтно-геохимические исследования. – Москва, 1973. – 60с.
735749
   Ландшафтно-геохимические исследования антропогенных систем. – Москва : АН СССР, 1990. – 108с.
735750
  Алексеенко В.А. Ландшафтно-геохимические исследования и окружающаая среда / В.А. Алексеенко; Отв.ред.А.И.Перельман. – Ростов : Университетское, 1989. – 121с.
735751
  Хорошев А.В. Ландшафтно-геохимические основания планирования экологического каркаса агроландшафта (на примере среднетаежного ландшафта в Архангельской области) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 19-27 : рис., табл. – Библиогр.: с. 25-26. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
735752
   Ландшафтно-геохимические основы фонового мониторинга природной среды. – Москва : Наука, 1989. – 263с.
735753
  Гуцуляк В.Н. Ландшафтно-геохимические особенности среднего Приднестровья Черновицкой области / В.Н. Гуцуляк, О.Н. Вилянская // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вып. 27. – С. 29-33 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
735754
  Снытко В.А. Ландшафтно-геохимические особенности южной темнохвойной тайги Нижнего Приангарья : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Снытко В.А. ; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1966. – 25 с.
735755
  Гуцуляк В.Н. Ландшафтно-геохимические системы долины р.Сирет (Буковинское Предкарпатье) : мелиоративная география Украины // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 59-63 : Табл., рис. – ISSN 0201-4122
735756
  Тютюнник Юлиан Геннадиевич Ландшафтно-геохимический анализ атмосферного загрязнения большого города тяжелыми металлами : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Тютюнник Юлиан Геннадиевич ; АН УССР, Отделение географии Ин-та геофизики им. С.И. Субботина. – Москва, 1987. – 17 с.
735757
  Снытко В.А. Ландшафтно-геохимический анализ геосистем КАТЭКа / В.А. Снытко; Отв. ред. Воробьев В. В. – Новосибирск : Наука, 1987. – 112с.
735758
  Нечаева Е.Г. Ландшафтно-геохимический анализ динамики таежных геосистем / Е.Г. Нечаева. – Иркутск, 1985. – 209с.
735759
  Щетников А.И. Ландшафтно-геохимический анализ мерзлотно-таежных геосистем. / А.И. Щетников. – Новосибирск, 1989. – 127с.
735760
  Семенов Ю.М. Ландшафтно-геохимический синтез и организация геосистем / Ю.М. Семенов. – Новосибирск, 1991. – 144с.
735761
  Малышева Л.Л. Ландшафтно-геохимическое прогнозирование перераспределения загрязнений в зонах влияния энергетических объектов : теория и практика экологических исследований в физической географии // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 50-60 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
735762
  Мицкевич Б.Ф. Ландшафтно-геохимическое районирование - основа поисков месторождений полезных ископаемых по вторичным ореолам и потокам рассеяния : методы и результаты прикладных геохимических исследований / Б.Ф. Мицкевич, Ю.Я. Сущик // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 3-9. – Бібліогр.: 8 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
735763
  Гуцуляк В.Н. Ландшафтно-геохимическое районирование Черновицкой области (для целей медицинской географии) : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 49-52 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
735764
  Чертко Н.К. Ландшафтно-геохимическое состояние выработанных торфяных месторождений Белорусского Полесья, их оптимизация и рациональное использование / Н.К. Чертко, А.А. Карпиченко, П.В. Жумарь // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 83-88. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
735765
  Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія : навчальний посібник / В.М. Гуцуляк. – Чернівці : Рута, 1995. – 317 с.
735766
  Мартинюк В.О. Ландшафтно-геохімічна модель озера Сосно (Рамсарська транскордонна територія міжнародного значення "Прип"ять- Стохід- Простир") // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 135-144 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
735767
  Малишева Л.Л. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану територій : Монографія / Л.Л. Малишева. – Київ : Київський університет, 1998. – 267с. – ISBN 966-594-086-4
735768
  Єгорова Т.М. Ландшафтно-геохімічна структура території України як методологічна основа еколого-геохімічних досліджень // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 71-76 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
735769
  Петрина Н.В. Ландшафтно-геохімічне картографування: зміст та основні напрямки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 12-14. – Бібліогр.: 19 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Проаналізовано зміст, методичні підходи та основні напрямки розробки ландшафтно-геохімічних карт.
735770
  Карпець К.М. Ландшафтно-геохімічне моделювання на підставі геоінформаційних моделей водозборів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 44-48 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
735771
  Петрина Н.В. Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 22-24. – Бібліогр.: Біюліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Обгрунтовується необхідність створення в Україні єдиної системи агроекологічного моніторингу та наводиться загальна програма ландшафтно-геохімічних досліджень з метою обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу в межах адміністративної області.
735772
  Петрина Н.В. Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу (на прикладі Київської обл.) : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.11 / Петрина Н. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 198л. – Бібліогр.:л.164-176
735773
  Петрина Наталія Василівна Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу (на прикладі Київської області) : Автореф... кандид. географ.наук: 11.00.11 / Петрина Наталія Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. Географічний факультет. – К., 2000. – 18л.
735774
  Тараненко О.С. Ландшафтно-геохімічні особливості Рахівського кристалічного масиву // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 116-121 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
735775
  Шапарь А.Г. Ландшафтно-гидрографические подходы к созданию экологической сети / А.Г. Шапарь, О.А. Скрипник // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 67-70. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
735776
  Кавришвили В.И. Ландшафтно-гидрологические зоны Грузинской ССР. / В.И. Кавришвили. – Тбилиси, 1955. – 172с.
735777
   Ландшафтно-гидрологические характеристики Западной Сибири. – Иркутск, 1989. – 221с.
735778
   Ландшафтно-гидрологический анализ территории. – Новосибирск, 1992. – 206с.
735779
  Голубчиков С. Ландшафтно-гидроэкологические последствия многовекового лесопользования // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-26. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
735780
  Гопченко Є.Д. Ландшафтно-гідрогеологічні основи басейнових та руслових систем паводкоутворення / Є.Д. Гопченко, В.Г. Явкін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 29-37
735781
  Єгорова Т.М. Ландшафтно-гідроекологічні особливості агросфери України // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 6-12 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
735782
  Мирон І.В. Ландшафтно-гідрологічна просторова класифікація басейну Десни (в межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 803-807. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-129-3
735783
  Корнус Анатолій Ландшафтно-гідрологічне районування території Сумської області / Корнус Анатолій, Данильченко Олена // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 49-56 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
735784
  Гребінь В.В. Ландшафтно-гідрологічний аналіз та його застосування для досліджень території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 46-54. – Бібліогр.: 6 назв
735785
  Петлін В.М. Ландшафтно-екологічна експертиза : (навч. посібник) / В.М. Петлін; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 236с. – ISBN 966-613-163-3
735786
  Стадник А.П. Ландшафтно-екологічна оптимізація систем захисних лісових насаджень України : Автореф. дис. ... доктора сільськогосподарських наук: 03.00.16 / Стадник А.П.; Ін-т агроекології української академії аграрних наук. – Київ, 2008. – 45с. – Бібліогр.: 55 назв
735787
  Циганок Є.Ю. Ландшафтно-екологічна організація природоохоронних територій урбанізованих зон (на прикладі міста Києва) : дис. ... д-ра філософії у галузі географії : 106 ; 10 / Циганок Євген Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 237 арк. – Бібліогр.: арк. 213-237
735788
  Квартенко Р.О. Ландшафтно-екологічна оцінка міграційної сприятливості сполучних територій Борівського району Харківської області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 91-98 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
735789
  Шульгач А.С. Ландшафтно-екологічне обгрунтування національного природного парку "Лісова пісня" : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шульгач Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 222 арк. – Додатки: арк. 191-222. – Бібліогр.: арк. 172-190
735790
  Шульгач А.С. Ландшафтно-екологічне обгрунтування національного природного парку "Лісова пісня" : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шульгач Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
735791
   Ландшафтно-екологічне обгрунтування розміщення енергетичних об"єктів / П.Г. Шищенко, Л.Л. Малишева, С.П. Романчук, Ю.В. Щур // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 57-60. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 31)
735792
  Максименко Н.В. Ландшафтно-екологічне планування, як підгрунтя управлінських рішень про надання екосистемних послуг // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 153-158 : рис. – Бібліогр.: 38 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
735793
  Максименко Н.В. Ландшафтно-екологічне планування: теорія і практика : монографія / Н.В. Максименко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 214, [2] с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 174-214. – ISBN 978-966-285-461-9
735794
  Білоус Людмила Федорівна Ландшафтно-екологічний аналіз агрогеосистем для цілей управління : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук:11.00.11 / Білоус Л.Ф.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
735795
  Білоус Л.Ф. Ландшафтно-екологічний аналіз агрогеосистем для цілей управління : Дис....канд.геогр.наук:11.00.11 / Білоус Л.Ф.; КУ ім.Т.Шевченка.Географічний факультет. – Київ, 2001. – 200л. – Додатки: л.154-200. – Бібл.:л.137-154
735796
  Журавкевич А. Ландшафтно-екологічний аналіз геосистем Дністровсько-Дніпровського краю для агроуправлінських потреб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 177-180. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано теоретико-методичні засади ландшафтно-екологічного аналізу територій для агроуправлінських потреб. Визначено позиційно-динамічний підхід найдоречнішим в обґрунтуванні оптимальної ландшафтно-агрогосподарської організації територій. ...
735797
  Савицька Олена Вікторівна Ландшафтно-екологічний аналіз зеленої зони столичного міста ( на прикладі міст Києва і Берліна) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.01 / Савицька О.В.; НАНУ. Ін-тут географії. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
735798
  Воровка В.П. Ландшафтно-екологічний аналіз парадинамічної системи північно-західного приазов"я // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 108-113. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0868-6939
735799
  Удовиченко Вікторія Віталіївна Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області) : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Удовиченко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 257 л. – Бібліогр.: л.195-209; Дод.: л. 209-257
735800
  Удовиченко Вікторія Віталіївна Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Удовиченко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22с. – Бібліогр.: 7 назв.
735801
  Гаврилюк О.В. Ландшафтно-екологічний аналіз регіонального природокористування (на прикладі Івано-Франківської області) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Гаврилюк Оксана Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 178 л. – Бібліогр.: л. 163-178
735802
  Гаврилюк О.В. Ландшафтно-екологічний аналіз регіонального природокористування (на прикладі Івано-Франківської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Гаврилюк Оксана Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр. : 12 назв
735803
  Меліхова Т.Л. Ландшафтно-екологічний аналіз території великих міст за станом міського середовища : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.11 / Меліхова Т.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 19л.
735804
  Меліхова Тамара Леонтіївна Ландшафтно-екологічний аналіз території великих міст за станом міського середовища /на прикладі м.Рівного/ : Дис... канд.географ.наук: 11.00.11 / Меліхова Тамара Леонтіївна; Ріненський деж.техн.ун-тет. – К., 2000. – 179л. – Бібліогр.:л.146-163
735805
  Щербина В.М. Ландшафтно-екологічний підхід до дослідження біорізноманіття лісових екосистем // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 28-30. – Бібліогр.: Біюліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 45)
735806
  Вожегова Р.А. Ландшафтно-екологічний стан та упорядкування сільськогосподарських угідь Південного Степу України / Р.А. Вожегова, С.П. Голобородько // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 62-68 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
735807
  Сохнич А.Я. Ландшафтно-екологічні аспекти управління земельними ресурсами / А.Я. Сохнич, Л.М. Тібілова // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 24-29
735808
  Стецько Н. Ландшафтно-екологічні дослідження річки Серет в межах Теребовлянського району // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 150-153 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
735809
  Гаджиева Г.А. Ландшафтно-зональное районирование северо-восточного склона азербайджанской части Малого Кавказа в сельскохозяйственных целях, (включая наклонные равнины правобережья Куры) : Автореф... канд. геогр.наук: / Гаджиева Г.А.; СССР. Ин-т географии АН АзССР. – Баку, 1962. – 22л.
735810
  Булава Л.Н. Ландшафтно-индикационные исследования формирования поверхности отвалов Кривбасса : теория и практика ландшафтно-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 30-36. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
735811
  Бортник С.Ю. Ландшафтно-індикаційний метод дослідження процесів сучасного геоморфогенезу / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук, Л.М. Тимуляк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 13-16. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуто можливості використання ландшафтно-індикаційного методу для дослідження процесів сучасного геоморфогенезу, зокрема при дослідженнях на рівні фацій та урочищ. Цей метод має свої переваги і при дослідженні антропогенно змінених ...
735812
  Бондар В.В. Ландшафтно-інженерні системи - основа майбутніх антропогенних заповідних об"єктів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 100-104. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
735813
  Килинская К.И. Ландшафтно-мелиоративное районирование предгорного региона Украинских Карпат : теория и практика ландшафтно-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 36-43 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
735814
  Мащенко О.Н. Ландшафтно-мелиоративное районирование Сумской области : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 65-68. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
735815
  Гриневецкий В.Т. Ландшафтно-мелиоративное районирование территорий интенсивного природопользования / В.Т. Гриневецкий, П.Г. Шищенко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 30-38. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0201-4122
735816
  Шищенко П.Г. Ландшафтно-мелиоративное районирование Украинской ССР // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 3-8. – Бібліогр.: 15 назв
735817
  Кратко Л.А. Ландшафтно-мелиоративные системы и комплексы покутско-буковинского Предкарпатья / Л.А. Кратко. – Черновцы, 1987. – 78с.
735818
  Ханмагомедов Х.Л. Ландшафтно-рекреационные системы как факторы реализации экономического потенциала Приморской низменности Дагестана (Россия) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 34-36. – Библиогр.: 11 назв.
735819
  Танасійчук О.Ю. Ландшафтно-рекреаційна система як об"єкт конструктивно-географічного дослідження // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 20-28. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуто основні методологічні підходи до дослідження ландшафтно-рекреаційної системи з позицій конструктивної географії. The article deals with the basic methodological approaches to landscape and recreational system research from the ...
735820
  Танасійчук О.Ю. Ландшафтно-рекреаційна система як об"єкт конструктивно-географічного дослідження // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 302-305
735821
  Дмитрук О.Ю. Ландшафтно-рекреаційна характеристика мінеральних вод Закарпаття / О.Ю. Дмитрук, С.І. Уліганець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-10 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються природно-ландшафтні умови, подається коротка історія вивчення та використання мінеральних вод Закарпаття, а також розроблена авторами картосхема ландшафтно-бальнеологічного районування Закарпатської області.
735822
  Панченко Т.Ф. Ландшафтно-рекреаційне планування природно-заповідних територій / Тамара Панченко. – Київ : Логос, 2015. – 174, [2] с. : іл., табл. – Словник екол. термінів заповід. сфери. – Бібліогр.: с. 173-175. – ISBN 978-966-171-945-2
735823
  Питуляк М. Ландшафтно-рекреаційний потенціал Бережанського горбогір"я / М. Питуляк, М. Питуляк // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 242-244. – ISBN 978-617-7069-75-8
735824
  Гетьман В.І. Ландшафтно-рекреаційні ресурси екотуризму Українських Карпат : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11. / Гетьман В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 228 л. – Додатки: л. 198-228. – Бібліогр.: л.185-197
735825
  Гетьман В.І. Ландшафтно-рекреаційні ресурси екотуризму Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11. / Гетьман В.Ы. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 22с. – Бібліогр.: 21 назва
735826
  Ярков С.В. Ландшафтно-технічні системи Кривого Рогу: екотопічні умови сингенезу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 246-254. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
735827
  Яцентюк Юрій Васильович Ландшафтно-технічні системи міст центрального лісостепу України (на прикладі міста Вінниці) : Дис. ... канд.географічних наук: 11.00.11 / Яцентюк Ю.В.; Вінницький держ. педагог. ун-тет ім.М.Коцюбинського. – Київ, 2004. – 198л. + Дод.: л.175-198. – Бібліогр.: л.153-174
735828
  Яцентюк Юрій Васильович Ландшафтно-технічні системи міст центрального лісостепу України (на прикладі міста Вінниці) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Яцентюк Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв.
735829
  Бибаева А.Ю. Ландшафтно-типологическое картографирование для оценки эстетических ресурсов территории // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 16-23 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
735830
  Нестерчук І.К. Ландшафтно-типологічна структура території Житомирської області // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 41-52. – ISSN 0868-6939


  У статті подано аналіз історії формування сучасних ландшафтів, їх морфологічної структури й тенденцій, якісних змін під впливом людської діяльності, вивчено особливості просторової ландшафтної диференціації території та її ландшафтно-типологічної ...
735831
  Дмитрук Олександр Юрійович Ландшафтно-урбанізаційні системи України : Дис. ... доктора географ. наук: 11.00.11 / Дмитрук О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 428л. + Додатки: л. 357 - 410. – Бібліогр.: л. 320 - 357
735832
  Дмитрук Олександр Юрійович Ландшафтно-урбанізаційні системи України : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.11 / Дмитрук О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 39с. – Бібліогр.: 36 назв
735833
  Дмитрук О.Ю. Ландшафтно-урбанізаційні системи: конструктивно-географічні основи оптимізації та управління / О.Ю. Дмитрук; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2004. – 216 с. – ISBN 966-95774-2-Х
735834
  Гавриленко О.П. Ландшафтно-функціональне зонування території як етап геоекологічного обгрунтування схем і проектів природокористування // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 40-50. – ISSN 0868-6939
735835
  Гродзинський М.Д. Ландшафтно-функціональний підхід до раціональної організації території / М.Д. Гродзинський, О.Ю. Верех // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 11-15 : карта, рис. – Бібліогр.: 1 назв. – (Географія ; Вип. 29)
735836
   Ландшафтно-экологические исследования в приангарской тайге. – Иркутск, 1988. – 149с.
735837
   Ландшафтно-экологические исследования и природопользование. – Москва, 1985. – 146с.
735838
  Гродзинский М.Д. Ландшафтно-экологический анализ в мелиоративном природопользовании / М.Д. Гродзинский, П.Г. Шищенко. – Київ : Либідь, 1993. – 224с. – ISBN 5-325-00377-1
735839
  Гавриленко Е.П. Ландшафтно-экологическое обоснование территориальных схем и проектов природопользования : Монография / Е.П. Гавриленко. – Киев : Фитосоциоцентр, 2003. – 188с. – ISBN 966-306-021-2
735840
  Палентреер С.Н. Ландшафтное искусство / С.Н. Палентреер. – Ярославль, 1963. – 135 с.
735841
  Боговая И.О. Ландшафтное искусство / И.О. Боговая, Л.М. Фурсова. – Москва, 1988. – 220 с.
735842
  Исаченко А.Г. Ландшафтное картирование / А.Г. Исаченко. – Ленинград, 1959. – 28с.
735843
   Ландшафтное картирование Туркменистана. – Ашхабад, 1978. – 48с.
735844
   Ландшафтное картографирование и физико-географическое районирование горных областей. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 235с.
735845
  Семетов Ю.М. Ландшафтное картографирование как основа территориальной дифференциации стоимости экосистемных услуг / Ю.М. Семетов, Г.И. Лысанова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 37-45 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
735846
  Атрихин В.Г. Ландшафтное лесоводство / В.Г. Атрихин, В.Я. Курамшин. – Москва : Экология, 1991. – 177с.
735847
  Горбацкий Г.В. Ландшафтное мерзлотоведение и гляциология / Г.В. Горбацкий. – Л., 1960. – 32с.
735848
  Лисецький Ф.Н. Ландшафтное обоснование оросительной мелиорации эродированых почв при контурной организации территории : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций / Ф.Н. Лисецький, В.Д. Ковтун // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 56-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
735849
  Тимашев И.Е. Ландшафтное обоснование проектных проработок по проблеме крупных межбассейновых перебросок речного стока / И.Е. Тимашев. – Москва : Изд-во МГУ, 1984. – 59 с.
735850
  Хайланд Ш. Ландшафтное планирование в Германии - инструмент упреждения экологических проблем территории / Ш. Хайланд, А. Май // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 3-10. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
735851
   Ландшафтное планирование: общие основания. Методология, технология : [Труды Международной школы-конференции "Ландшафтное планирование"]. – Москва, 2006. – 282с. – ISBN 5-89575-114-8
735852
  Храмцов Л.И. Ландшафтное растениеводство : монография / Л.И. Храмцов, В.Л. Храмцов. – Дніпропетровськ : Пороги, 2007. – 372с. – ISBN 978-966-525-819-3
735853
  Оленич І.М. Ландшафтнознавча організація геоінформаційних систем рекреаційних туристичних ресурсів Карпатського національного природного парку : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Оленич Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
735854
  Лихоман М.А. Ландшафтные границы / М.А. Лихоман. – Саратов, 1970. – 24с.
735855
  Викторов С.В. Ландшафтные индикаторы гидрогеологических и инженерно-геологических условий в районах орошения и обводнения пустынь / С.В. Викторов. – Москва : Недра, 1976. – 56с.
735856
  Винокуров Ю.И. Ландшафтные индикаторы инженерно- и гидрогеологических условий предалтайских равнин / Ю.И. Винокуров; Отв.ред.С.В.Викторов. – Новосибирск : Наука, 1980. – 192с.
735857
   Ландшафтные индикаторы инженерно-геогкриологических условий севера Западной Сибири и их дешифровочные признаки. – М., 1974. – 133с.
735858
  Преображенский В.С. Ландшафтные исследования / В.С. Преображенский. – Москва : Наука, 1966. – 128с.
735859
   Ландшафтные исследования в Молдавии. – Кишинёв, 1970. – 96с.
735860
  Коломыц Э.Г. Ландшафтные исследования в переходных зонах: : (Методологический аспект) / Э.Г. Коломыц. – Москва : Наука, 1987. – 115с.
735861
  Миллер Г.П. Ландшафтные исследования горных и предгорных / Г.П. Миллер. – Львов, 1974. – 202с.
735862
  Шкаликов Виктор Андреевич Ландшафтные исследования для целей мелиорации земель. (На примере Смол. Поозерья) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Шкаликов Виктор Андреевич ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1975. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
735863
   Ландшафтные исследования на Марткопском стационаре. – Тбилиси, 1976. – 51с.
735864
   Ландшафтные исследования на Урале. – Свердловск, 1985. – 113с.
735865
  Галицкий В.И. Ландшафтные исследования природных и мелиорированных пойм рек Киевского Полесья / В.И. Галицкий, О.Н. Петренко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 38-47 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
735866
   Ландшафтные исследования региональных проблем природопользования : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов / А.М. Маринич, П.Г. Шищенко, М.И. Щербань, Г.П. Миллер, П.Д. Подгородецкий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 3-12. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0201-4122
735867
  Любушкина С.Г. Ландшафтные комплексы Подмосковья как обьекты краеведческой деятельности : География. Региональная география / С.Г. Любушкина, И.Ю. Данилина // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 32-40 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв
735868
  Геренчук К.И. Ландшафтные основы организации природных парков на Украине // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 105-112. – Бібліогр.: 5 назв
735869
   Ландшафтные основы эколого-географического районирования. – Кишинёв, 1990. – 93с.
735870
  Соколов А. Ландшафтные особенности антропогенной трансформации природной среды Брестской области // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 80-84. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Анализируются закономерности антропогенной трансформации ландшафтов в Брестской области, оцениваемой по значению таких показателей, как лесистость (и основанный на ней геоэкологический коэффициент), плотность сельского населения, доля селитебных ...
735871
  Ена В.Г. Ландшафтные памятники / В.Г. Ена. – Симферополь : Крым, 1964. – 76с.
735872
  Ена В.Г. Ландшафтные памятники / В.Г. Ена. – Изд. 2-е испр. и доп. – Симферополь : Крым, 1966. – 70 с. – (При рода Крыма)
735873
  Дроздов К.А. Ландшафтные парагенетические комплексы среднерусской лесостепи. / К.А. Дроздов. – Воронеж, 1978. – 160 с.
735874
  Геренчук К.И. Ландшафтные полевые исследования на Украине и их практическое значение / К.И. Геренчук. – Л, 1959. – 12с.
735875
  Лонзингер Г.К. Ландшафтные предпосылки клещевого сыпного тифа Азии в западных предгорьях.Салаира. : Автореф... Канд.биол.наук: / Лонзингер Г.К.; Новосиб.гос.мед.ин-т. – Новосибирск, 1965. – 26л.
735876
   Ландшафтные цветочные композиции. – К., 1973. – 326с.
735877
  Кратко Л.А. Ландшафтный анализ и прогноз развития современных процессов в целях мелиорации (на прим. Покутско-Буковинского Предкарпатья) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Кратко Л.А.; Ин-тут геофизики АН УССР. – К., 1984. – 23л.
735878
   Ландшафтный анализ природопользования. – Москва, 1987. – 104с.
735879
  Клицунова Н.К. Ландшафтный анализ территории района для целей сельскохозяйственной планировки. : Автореф... канд. географ.наук: 690 / Клицунова Н.К.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. Географ. ф-тет. – Минск, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
735880
  Феофилактова Ксения Ландшафтный архитектор работает с самим временем // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 5. – С. 40-44 : фото
735881
  Сычева А.В. Ландшафтный дизайн / А.В. Сычева, Н.П. Титова. – Минск, 1984. – 127 с.
735882
  Астахова Е.В. Ландшафтный дизайн : соврем. решения / Е. Астахова, Т. Крупа, М. Череватенко. – Харьков ; Белгород : Книжный клуб семейного досуга, 2007. – 317, [3] с., [4] л. цв. фотоил. : ил. – Указатели: с. 315-317. – ISBN 978-966-343-489-6
735883
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 2. – 2011
735884
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 3. – 2011
735885
   Ландшафтный дизайн = Is part of Mediatest : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 4. – 2011
735886
   Ландшафтный дизайн = Is part of Mediatest : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 5. – 2011
735887
   Ландшафтный дизайн = Is part of Mediatest : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 6. – 2011
735888
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 1. – 2012
735889
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 2. – 2012
735890
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 3. – 2012
735891
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 4. – 2012
735892
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 5. – 2012
735893
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 6. – 2012
735894
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 1. – 2013
735895
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 2. – 2013
735896
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 3. – 2013
735897
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 4. – 2013
735898
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 5. – 2013
735899
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 6. – 2013
735900
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 1. – 2014
735901
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 2. – 2014
735902
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 3. – 2014
735903
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 4. – 2014
735904
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 5. – 2014
735905
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 6. – 2014
735906
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 1. – 2015
735907
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 2. – 2015
735908
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 3. – 2015
735909
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 4. – 2015
735910
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 5. – 2015
735911
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 6. – 2015
735912
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 1. – 2016
735913
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 2. – 2016. – 80 с.
735914
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 3. – 2016. – 80 с.
735915
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 5. – 2016. – 80 с.
735916
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 6. – 2016. – 80 с.
735917
  Альтер С.П. Ландшафтный метод дешифрирования аэрофотоснимков : Общие положения и принципы / С.П. Альтер; Отв. ред. Сочава В.Б. – Москва; Ленинград : Наука, 1966. – 88с.
735918
   Ландшафтный метод дешифрирования проявлений новейшей современной тектоники для поисков погребённых нефтегазоносных структур. – Ленинград : Наука, 1971. – 116с.
735919
  Орлова М. Ландшафтный подход в регулировании застройки территорий: к постановке вопроса // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 392-394. – ISBN 978-617-7069-15-6
735920
  Кривульченко А.И. Ландшафтный подход как принципиальная основа производства солевых съемок : ландшафтные исследования // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 29. – С. 9-15 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
735921
  Камоликова Ольга Ландшафтный рынок Украины в эпоху пандемии // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 12-19 : фото
735922
   Ландшафтный сборник. – Москва : Издательство Московского университета, 1970. – 424с.
735923
   Ландшафтный сборник. – Тбилиси, 1972. – 170с.
735924
   Ландшафтный сборник. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1973. – 288с.
735925
   Ландшафтный фактор в формировании гидрологии озёр Южного Урала. – Ленинград, 1978. – 248с.
735926
  Тумашик Екатерина Ландшафтный фестиваль в Беларуси. Полесские болота как источник вдохновения // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 12-13 : фото
735927
   Ландшафтоведение. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 176с.
735928
  Николаев В.А. Ландшафтоведение : Семинарские и практические занятия / В.А. Николаев; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. фак-тет. – Москва : Московский университет, 2000. – 94с. – ISBN 5-211-04242-5
735929
  Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование / А.Г. Исаченко. – Москва : Высшая школа, 1991. – 365с.
735930
  Кузнецов П.С. Ландшафтоведение как наука / П.С. Кузнецов. – Саратов, 1983. – 33 с.
735931
  Чернов Б. Ландшафтознавство - самостійна наука, частина фізичної географії чи її галузь? // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 115-117. – ISBN 978-617-7069-36-1
735932
  Гродзинський М.Д. Ландшафтознавство : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Д. Гродзинський М.Д., Савицька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-439-080-1
735933
  Дудка І.Г. Ландшафтознавство (практикум) / Інна Дудка, Борис Чернов ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. географії, екології і методики навчання. – Київ : КНТ, 2019. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 196-197. – ISBN 978-966-373-794-2
735934
   Ландшафтознавство в Інституті географії Національної академії наук України / В.Т. Гриневецький, В.С. Давидчук, Л.М. Шевченко, Л.Ю. Сорокіна, В.М. Чехній, О.Г. Голубцов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 4 (100). – С. 3-12. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
735935
  Романчук С.П. Ландшафтознавство історичне // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 518. – ISBN 978-966-02-7998-8
735936
   Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнар. наук. конф. присвяч.: 70-річчю каф. фіз. географії Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 60-річчю Львів. шк. ландшафтознавства, 110-річчю з дня народж. проф. К. І. Геренчука, 80-річчю з дня народж. проф. Г.П. Міллера : 24-27 вер. 2014 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Геогр. ф-т, Каф. фіз. географії, Карпат. нац. природний парк ; [редкол.: А. Мельник (відп. ред.) та ін.]. – Львів ; Ворохта : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 197, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 191-192. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
735937
  Міллер Г.П. Ландшафтознавство: теорія і практика / Г.П. Міллер, В.М. Петлін, А.В. Мельник; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 172с. – ISBN 966-613-163-3
735938
  Гуцуляк В.М. Ландшафтознавство: теорія і практика : навч. посібник / В.М. Гуцуляк. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 151-165. – ISBN 978-966-2147-20-9
735939
   Ландшафтознавство: традиції та тенденції : матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої: 100-річчю з дня народж. проф. К. Геренчука, 70-річчю з дня народж. проф. Г. Міллера, 60-річчю заснування каф-ри фізичної географії..., (8-12 вересня 2004 р.). – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 286с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-335-0
735940
  Шищенко П.Г. Ландшафтознавча концепція в науці, практиці, культурі, освіті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-8. – Бібліогр.: 16 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  Аналізується об"єктно-предметне поле ландшафтознавства як фундаментальної науки.
735941
  Мартинюк В.О. Ландшафтознавче картографування озерно-річкової басейнової геосистеми / В.О. Мартинюк, Л.В. Ільїн // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 794-803 : Рис. – Бібліогр.: 9. – ISBN 966-521-129-3
735942
  Харченко В"ячеслав Валерійович Ландшафтознавче обгрунтування вирішень локальних геоекологічних проблем (на прикладі Боярського природно-господарського підрайону) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.01 / Харченко В.В.; НАН України; Ін-т географії. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
735943
  Гавриленко О.П. Ландшафтознавчий аналіз для оптимізації природоохоронного природокористування в урбанізованому середовищі / О.П. Гавриленко, Є.Ю. Циганок // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 1 (101). – С. 24-29 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
735944
  Сплодитель А.О. Ландшафтознавчий підхід як методологічна основа оптимізації діяльності національних природних парків // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 55-62. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто особливості і перспективи використання ландшафтознавчого підходу як теоретико-методологічної основи оптимізації діяльності національних природних парків. Визначено базові положення та принципи організації ландшафтів, що мають визначальне ...
735945
  Казакова Т.А. Ландшафтознавчий принцип у визначенні змісту основних понять техногенного туризму // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 76-82. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0868-6939
735946
   Ландшафтознавчі аспекти організації перспективної мережі заповідних територій України / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, В.М. Чехній, О.Г. Голубцов, Є.І. Іваненко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 18-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
735947
  Фаріон Ю.М. Ландшафтознавчі аспекти створення екомережі України / Ю.М. Фаріон, В.М. Чехній // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 36-43. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 1561-4980
735948
  Давидюк М.В. Ландшафтознавчі дослідження станів природи // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (94). – С. 52-59. – ISSN 0868-6939
735949
  Петлін В.М. Ландшафтознавчі підходи до аналізу та витрішення проблем виникнення екологічних конфліктів, криз та катастроф : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-35. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1561-4980
735950
  Тимошицький В.В. Ландшафтознавчо-екологічний аналіз заповідного комплексу "Озеро Сомине" / В.В. Тимошицький, А.Д. Калько, І.В. Гопчак // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 295-303. – ISSN 2308-135X
735951
  Ковальчук І.П. Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз озерно-басейнової системи (на прикладі озера Ніговище) / І.П. Ковальчук, В.О. Мартинюк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 60-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
735952
  Конякін С.М. Ландшафтознавчо-фітоценологічні основи локальної екомережі Уманського району / С.М. Конякін, С.В. Совгіра, Г.Є. Гончаренко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 32-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
735953
  Мартинюк Віталій Ландшафтометрична оцінка геокомплексів фізико-географічного району (на прикладі Волинського Полісся) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 65-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
735954
  Кияк С.Р. Ландшафтрые основы рационализации сельскохозяйственного землепользования на эрозионно опасных территориях : географические аспекты противоэрозионных мероприятий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 105-110. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
735955
   Ландшафты. – Москва : Знание, 1983. – 48с. – (Наука о Земле ; №7)
735956
  Исаченко А.Г. Ландшафты / А.Г. Исаченко, А.А. Шляпников. – Москва : Мысль, 1989. – 503с. – (Природа мира)
735957
   Ландшафты Австрии. – Вена. – 123 с.
735958
  Набиев В.Н. Ландшафты Алазано-Авторанской долины. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Набиев В.Н.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 25л.
735959
  Сахарова О.Д. Ландшафты Алайской долины и ее районирование для целей сельского хозяйства / О.Д. Сахарова. – Фрунзе, 1973. – 132 с.
735960
  Григорян Г.Б. Ландшафты бассейна озера Севан : ( структура рационального использования и охрана) / Г.Б. Григорян. – Ереван, 1984. – 144с.
735961
   Ландшафты Белоруссии. – Минск, 1989. – 238с.
735962
  Преображенский В.С. Ландшафты в науке и практике / В.С. Преображенский. – Москва : Знание, 1981. – 48с. – (Науки о Земле ; 3/1981)
735963
  Цепурит Г.Я. Ландшафты Восточного Присаянья. / Г.Я. Цепурит. – Ирскутск, 1969. – 64с.
735964
  Погосян Д.А. Ландшафты Зангезура : Автореф... канд. геогр.наук: / Погосян Д.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 22л.
735965
   Ландшафты Западной Сибири. – Иркутск, 1984. – 114с.
735966
  Селиверстов Ю.П. Ландшафты и бокситы / Ю.П. Селиверстов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1983. – 260с.
735967
  Мирзоев М.Г. Ландшафты и природные районы Карабахского вулканического нагорья : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Мирзоев М.Г. ; АН АзССР , Ин-т географии. – Баку, 1967. – 24 с.
735968
  Джумабаев Т.Д. Ландшафты и типы сельскохозяйственных земель бассейна р.Санзар Самаркандской области : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Джумабаев Т.Д. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 18 с.
735969
  Варшавский С.Н. Ландшафты и фаунистические комплексы наземных позвоночных Северного Приаралья в связи с их значением в природной очаговости чумы : Автореф... доктор биол.наук: / Варшавский С.Н.; Всесоюзный науч.-исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов, 1965. – 76л.
735970
  Керемов Н.К. Ландшафты и физико-географические районы Большого Кавказа в пределах Азербайджана : Автореф... д-ра геогр.наук: / Керемов Н.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Гоегр. фак. – Л., 1966. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
735971
  Молдагулов Н. Ландшафты и физико-географические районы среднего течения реки Урал : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Молдагулов Н. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1967. – 22 с.
735972
   Ландшафты и экономическая география Северного Кавказа. – Ставрополь, 1977. – 179с.
735973
  Порывкина О.В. Ландшафты Киевской области и их хозяйственная трансформация / О.В. Порывкина, Н.П. Сирота // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 8-14. – Бібліогр.: 3 назви
735974
  Матео Родригес Хосе Мануэль Ландшафты Кубы : Автореф. дис. ... канд. геог. наук : 11.00.01 / Матео Родригес Хосе Мануэль ; МГУ. – Москва, 1979. – 26 с.
735975
   Ландшафты культуры. Славянский мир. – Москва : Прогресс-Традиция, 2007. – 352 с. – ISBN 5-89826-285-7
735976
  Александрова Т.Д. Ландшафты малых котловин горной тайги / Т.Д. Александрова, В.С. Преображенский ; Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Забайк. комплексный науч.-исслед. ин-т, Ин-т географии. – Москва : Наука, 1964. – 88 с. : ил. – Библиогр.: с. 86-87
735977
  Лихоман М.А. Ландшафты междуречья Волги и верховья Медведицы. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Лихоман М.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1966. – 20л.
735978
  Санеблидзе Лали Мелитовна Ландшафты междуречья Куры и Иоры (в пределах Грузинской ССР) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Санеблидзе Лали Мелитовна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 38л.
735979
   Ландшафты Московской области и их современное состояние / Г.Н. Анненская, В.К. Жучкова, В.Р. Калинина, И.И. Мамай, В.А. Низовцев, М.А. Хрусталева, Ю.Н. Цесельчук; Г.Н. Анненская, В.К. Жучкова, В.Р. Калинина, И.И. Мамай, В.А. Низовцев, М.А. Хрусталева, Ю.Н. Цесельчук ; под ред. И.И. Мамай. – Смоленск : Смоленский гуманитарный университет, 1997. – 296 с. – ISBN 5-88984-011-8
735980
   Ландшафты Нечерноземья и их мелиорации. – Горький, 1987. – 171с.
735981
  Игнатьев Григорий Михайлович Ландшафты островов юго-западной части Тихого океана : Автореф... доктора геогр.наук: 11.00.01 / Игнатьев Григорий Михайлович; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 50л.
735982
   Ландшафты поймы р.Припяти и их антропогенизация под влиянием инженерных сооружений и мелиорации / Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицунова, А.Н. Мотузко, В.Г. Синякова // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 68-74. – Бібліогр.: 5 назв
735983
  Саидов А.С. Ландшафты правобережья Среднего Зарафшана / А.С. Саидов. – Ташкент, 1972. – 132с.
735984
  Саидов А.С. Ландшафты правобережья Среднего Зарафшана. / А.С. Саидов. – Ташкент : ФАН, 1972. – 132с.
735985
  Максютов Ф.А. Ландшафты предгорий / Ф.А. Максютов. – Уфа, 1980. – 75 с.
735986
   Ландшафты пригородной зоны Киева и их рациональное использование. – Киев : Наукова думка, 1983. – 242с.
735987
  Гораш И.К. Ландшафты Приднестровского левобережья Молдавии : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гораш И.К. ; Львов. ГУ. – Львов, 1968. – 18 с.
735988
  Анненская Г.Н. Ландшафты Рязанской Мещеры и возможности их освоения / Г.Н. Анненская, И.И. Мамай, Ю.Н. Цесельчук : под. ред. Н.А. Солнцева. – Москва : Московский университет, 1983. – 247 с. – Библиогр.: с. 236-244
735989
  Дементьев В.А. Ландшафты северной и средней Белоруссии (опыт классификации) / В.А. Дементьев, Г.И. Марцинкевич. – Минск : БГУ, 1968. – 32 с.
735990
  Исаченко А.Г. Ландшафты СССР / А.Г. Исаченко. – Ленинград : ЛГУ, 1985. – 320с.
735991
  Шальнов В.А. Ландшафты Ставропольской возвышенности : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Шальнов В.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 20 с.
735992
  Эргешов Ш. Ландшафты Сурхандарьинской области / Ш. Эргешов. – Ташкент, 1974. – 156с.
735993
  Селезнева Н.С. Ландшафты Тобол-Ишимской равнины и тенденции их развития : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 690 / Селезнева Н.С. ; Географ.факт. каферда физ.географии СССР. – Москва, 1971. – 28 с.
735994
  Макунина А.А. Ландшафты Урала / А.А. Макунина. – Москва, 1974. – 158 с.
735995
  Кузыбаев М. Ландшафты Ферганской котловины и их морфологическая структура : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Кузыбаев М. ; Ленингр.гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 24 с.
735996
  Рахматуллаев А. Ландшафты хребта Актау, их рациональное хозяйственное использование и охрана / А. Рахматуллаев. – Ташкент : Фан, 1991. – 108с. : Ил. – Библиор.: с.105-108
735997
  Орозгожоев Б.О. Ландшафты Центрального Тянь-Шаня, их особенности и закономерности развития / Б.О. Орозгожоев. – Фрунзе, 1982. – 207с.
735998
  Бугровский В.В. Ландшафты центральной Азии. / В.В. Бугровский. – Пущино : АН СССР
1. – 1991. – 208с.
735999
  Сорокин А.Л. Ландшафты шельфа Кольского полуострова: геолого-геоморфологические основы формирования / А.Л. Сорокин. – Мурманск, 1987. – 125с.
736000
   Ландшафты юга Дальнего Востока. – Новосибирск, 1973. – 187с.
<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,