Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>
704001
   "Круглий стіл" "До 90-ї річниці проголошення III Універсалу Української Центральної Ради // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 283-294. – ISSN 1993-0909
704002
   "Круглий стіл" "Захист прав людини у контексті можливостей індивідуального доступу до конституційної юстиції" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 344
704003
  Войцехівська І. "Круглий стіл" в Інституті історії України НАН УКраїни // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 237-238


  26 травня 2009 р. в Інституті історії України НАН України відбувся "Круглий стіл" з нагоди 100-річного ювілею відомого українського історика, джерелознавця, палеографа Вадима Архиповича Дядиченка (30.05.1909 - 24.08.1973).
704004
  Полешко А. "Круглий стіл" з питання захисту прав людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 126-127. – ISSN 0132-1331
704005
  Полешко А. "Круглий стіл" з питання процесуально-правового регулювання відносин при вирішенні податкових спорів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 151-152. – ISSN 0132-1331
704006
   "Круглий стіл" КУП НАН України на тему: "Актуальні історико-правові проблеми державно-правового розвитку України" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 344-345


  Круглий стіл у КУП НАН України.
704007
   "Круглий стіл" на тему: "Роль та можливості неурядових організацій у розбудові громадянського суспільства та захисті прав людини на прикладі Сполучених Штатів Америки" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 347
704008
   "Круглий стіл" у КУП НАН України на тему: "Проблеми гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 345-346


  Круглий стіл у КУП НАН України.
704009
  Гончаров В. "Круглі столи" з антропології права у Львові (2005–2014) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 192-195. – ISSN 1993-0909
704010
  Гончаров О. "Круглі столи" з проблем києвознавства // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (78). – С. 160-162


  Особливостю цих заходів є те, що вони збирають разом представників різних установ та організацій для обговорення широкого кола питань, пов"язаних із вивченням та викладанням києвознавства в закладах освіти, наукових установах, бібліотеках, архівах і ...
704011
  Ларин Е.А. "Круглый стол" в Москве с участием президента Венесуэлы Уго Чавеса // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-80. – ISSN 0130-3864
704012
  Карпенко Л.А. "Круглый стол", посвященный памяти А.В. Петровского // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 168-172. – ISSN 0042-8841
704013
  Оганесян А. "Кругом измена, и трусость, и обман!" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 34-41. – ISSN 0130-9625
704014
  Крупач М. "Кругом спостерігаю гру..." // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.12-13


  Євген Маланюк - театрознавець та історик театру
704015
  Капустин Д. "Кругосветка" Антона Чехова // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 151-162. – ISSN 0130-7673


  Поездка Антона Чехова на Сахалин, по Азии
704016
  Метелкин Николай "Крузенштерн" отмечает юбилей : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 6
704017
  Гарба В. "Крулевство Миньковецьке" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 224/225, вересень/жовтень : вересень/жовтень. – С. 3-7
704018
  Серебрянникова Т.О. "Крупнейший специалист в области классификации". Памяти Б.П. Гущина (1874-1936) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 91-99. – ISSN 0130-9765
704019
  Ярема К. "Крута непройдена дорога" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 травня (№ 20). – С. 13


  Пам"яті українського поета-шістдесятника Ярослава Павуляка.
704020
  Кучухідзе А. "Крутий поворот" зовнішньої політики Віктора Януковича: основні результати // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 63-64
704021
  Казмурчук І. "Крутий" спеціаліст / І. Казмурчук, Н. Кулик // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 16-18
704022
  Руднева О.С. "Крушение кумиров" : Семен Франк о причинах кризиса культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 5. – С. 49-54. – ISSN 2073-9702
704023
  Юренева Т.И. "Крылатая защита" / Т.И. Юренева. – М, 1955. – 32с.
704024
  Дядечко Л.П. "Крылатый слова звук", или Русская эптология : Учебное пособие / КНУТШ; Л.П. Дядечко. – Киев, 2006. – 336с. – Шифр дубл.4рДяде. – ISBN 966-8571-25-8
704025
  Дядечко Л.П. "Крылатый слова звук", или Русская эптология : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений / Л.П. Дядечко; КНУТШ. – 2-е изд. – Киев : Аванпост-прим, 2007. – 336с. – ISBN 966-8571-25-8
704026
  Якімова А. Круглий стiл пам"яті професора Євгенiї Мiцевої // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 377-378. – ISBN 966-02-2984-4
704027
  Ільїна В.М. Круглий стіл - головні напрями позашкільної та позакласної роботи з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 16-17 : фото
704028
  Рефель А.Г. Круглий стіл - продуктивна форма співпраці з освітянами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 8 : фото
704029
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 1. – 2002
704030
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 2. – 2002
704031
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 3. – 2002
704032
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 1/2. – 2003
704033
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 3. – 2003
704034
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 4. – 2003
704035
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 5. – 2003
704036
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 6/7. – 2003
704037
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 8. – 2003
704038
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 9. – 2003
704039
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 10. – 2003
704040
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 1-2. – 2004
704041
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 3. – 2004
704042
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 5. – 2004
704043
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 6. – 2004
704044
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 9. – 2004
704045
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 10/11. – 2004
704046
   Круглий стіл "Архіви у ХХІ столітті: актуальні питання архівного менеджменту" // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 252-257. – ISSN 0320-9466


  Круглий стіл відбувся 11 червня 2019 р. на базі Центрального державного архіву громадських об"єднань України. У заході взяли участь викладачі КНУ імені Тараса Шевченка - Я. Калакура, М. Палієнко, М. Щербак.
704047
  Філь Ю.С. Круглий стіл "Вайшнавська культура в сучасному світі" в рамках VI Конгресу молодих дослідників релігії "Релігія в сучасній культурі" (Київ, 18 жовтня 2019 року) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 185-188. – ISSN 1608-0599
704048
  Степаненко В. Круглий стіл "Вибіркові соціологічні дослідження в Україні: історія та сучасні проблеми. До 70-річчя Миколи Чурилова" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – С. 174-179. – ISSN 1563-3713


  "Андрій Горбачик, декан факультету соціології КНУ ім. Тараса Шевченка, у своєму виступі актуалізував перспективи вибіркових досліджень в сучасних умовах дедалі більшого наростання потоку інформації та можливостей ії аналізу із застосуванням цифрових ...
704049
  Пономаренко А. Круглий стіл "Викладання українознавства у загальноосвітніх навчальних закладах у проекції освітніх реформ" / А. Пономаренко, ФєсікО // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 244-246


  Про круглий стіл в рамках методичної конференції "Актуальні питання викладання українознавства у школі" (22 серпня 2013 р.). "...Ірина Головай, завідувач лабораторії українознавства Українського гуманітарного ліцею Київського національного ...
704050
   Круглий стіл "Від диктатури до свободи: механіка змін" / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1


  На базі КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "Від диктатури до свободи: механіка змін". Його організатори Фонд Конрада Аденауера, Український інститут національної пам"яті, Центр досліджень визвольного руху. У його роботі взяли участь ...
704051
   Круглий стіл "Геополітичне самовизначення України: наука і політика" // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 195-196
704052
  Булгакова О.В. Круглий стіл "Горбачовська "перебудова": український контекст (до 30-річчя проголошення курсу)" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 233-234. – ISSN 0130-5247


  Захід відбувся 21 травня 2015 р. в Інституті історії України НАНУ. У ньому взяли участь понад 20 представників різних наукових та освітніх установ нашої країни. У дискуксії взяв участь професор Київського національного університету імені Тараса ...
704053
   Круглий стіл "Екологічні проблеми міста Маріуполь та шляхи їх розв"язання на засадах збалансованого розвитку" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 5-6 : фото
704054
  Позняк Е. Круглий стіл "Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права України: 20 років розвитку" (2 частина) / Е. Позняк, О. Шомпол // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 11-17. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено огляд виступів учасників круглого столу, присвячених актуальним проблемам розвитку аграрного, земельного й екологічного права в контексті конституційної реформи в Україні та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Подано висновки та ...
704055
  Бажан О.В. Круглий стіл "Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України" // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т.Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (318), січень - березень. – С. 203-209. – ISSN 0320-9466
704056
   Круглий стіл "Мовосвіт Ліни Костенко"
704057
  Бондар Н. Круглий стіл "Освітня книга ранньомодерної доби в Україні: побутування та історико-культурне значення" (з нагоди 400-річчя виходу "Граматики" Мелетія Смотрицького) / Н. Бондар, Ю. Рудакова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (253). – С. 43-45. – ISSN 1029-7200
704058
  Макарчук Р. Круглий стіл "Права людини в сфері охорони здоров"я України: проблеми доктрини і практики" // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С.138-139. – ISSN 2227-7056


  24 вересня 2013 року на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка пройшов круглий стіл "Права людини в сфері охорони здоров"я України: проблеми доктрини і практики", присвячений дослідженню актуальних питань у сфері медичного права.
704059
  Моця О.П. Круглий стіл "Проблеми давньоруської урбаністики" / О.П. Моця, С.В. Павленко // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 2. – С. 132-142. – ISSN 0235-3490


  22 квітня 2014 р. в Інституті археології НАН України відбувся Круглий стіл щодо нинішнього стану та нових підходів до вивчення давньоруських міст.
704060
  Подгорний С. Круглий стіл "Проблеми законодавчого регулювання місцевих референдумів: український та міжнародний досвід" / С. Подгорний, А. Малюга // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 97-102


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
704061
  Кураєва Н. Круглий стіл "Проблеми розвитку підрозділів інтелектуальної власності на підприємствах у ринкових умовах" // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.57-58. – ISSN 1608-6422
704062
   Круглий стіл "Румунський і молдавський чинники у внутрішній політиці України" // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2018. – 27 octombrie (№ 43). – С. 2
704063
   Круглий стіл "Сучасна ситуація в Україні очима етнолога" // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (348), берень - квітень. – С. 100-149. – ISSN 0130-6936


  15 квітня 2014 р. в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України відбулося засідання круглого столу . Учасники Круглого столу взяли участь в обговоренні питання пошуку шляхів стабілізації ...
704064
  Петриченко К. Круглий стіл "Українські дослідники діаспори: напрями досліджень, здобутки і перспективи" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – C. 43-44. – ISSN 1029-7200


  21 березня 2017 р. у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбувся круглий стіл на тему: "Українські дослідники діаспори: напрями досліджень, здобутки і перспективи".На засіданні також було заслухано доповіді науковців КНУ імені ...
704065
  Юнгер М. Круглий стіл 1989 року як інструмент договірного демонтажу однопартійної системи в Угорщині // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 83-94. – ISSN 0869-3595
704066
  Бовгиря Андрій Круглий стіл до 50-річчя "Українського історичного журналу" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 118-119
704067
   Круглий стіл до дня Конституції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 134-135


  У Конституційному Суді України 25 червня відбувся круглий стіл "Конституція України у ціннісному вимірі" з нагоди 16-ої річниці Конституції України. Серед учасників круглого столу були представники КНУ імені Тараса Шевченка:Зайчук О.В., Сліденко І.Д., ...
704068
  Кисіль Л. Круглий стіл з актуальних проблем адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 223-227. – ISSN 1026-9932


  30 жовтня 2014 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбулося засідання круглого столу на тему "Адміністративне судочинство в контексті європейського вибору України". На Круглому столі були обговорені актуальні проблеми ...
704069
   Круглий стіл з історії Гетьманщини з нагоди 70-ліття професора Зенона Когута // Бюлетень КІУСу / Канад. ін-т укр. студій. – Alberta ; Edmonton, 2014. – 2014. – С. 26-27. – ISSN 1485-7979
704070
  Загородній В.В. Круглий стіл з нагоди 90-річчя від дня народження Л.М.Корецького : хроніка / В.В. Загородній, А.А. Мозговий, В.П. Нагірна // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 64. – ISSN 1561-4980
704071
  Полешко А. Круглий стіл з питання корпоративних відносин (нотатки з круглого столу) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 398-399. – ISSN 0132-1331


  Круглий стіл 13 липня 2011 р. - "Корпоративне право в Україні: проблеми та шляхи вирішення", що відбувся у приміщенні Українського союзу промисловців і підприємців у м. Києві.
704072
  Євстігнєєв А. Круглий стіл з проблем розвитку наук земельного, аграрного, екологічного і природоресурсного права : [круглий стіл, 19 жовт. 2012 р.] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 463-467. – ISSN 1026-9932


  Круглий стіл з проблем розвитку зазначених наук організований та проведений кафедрами екологічного права і земельного та аграрного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка 19 жовт. 2012 р. З З доповідями виступили представники КНУ імені ...
704073
  Позняк Е. Круглий стіл з проблем систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 296-305. – ISSN 0132-1331


  18 березня 2011 р. на юридичному факультеті КНУ ім. Тараса Шевченка було проведено круглий стіл на тему "Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України". Фото.
704074
  Джабраілов Р. Круглий стіл з проблеми економічного конституціоналізму в контексті доктрини конституційного забезпечення сталого економічного розвитку України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 307-310. – ISSN 0132-1331
704075
   Круглий стіл лідерів студентського самоврядування // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  В КНУ відбувся круглий стіл керівників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації м. Києва. У засіданні взяв участь перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту Євген Сулима.
704076
   Круглий стіл на актуальну тему / Колеги // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 6


  В Інституті міжнародних відносин відбувся круглий стіл "Інформаційні війни як елемент силового протиборства в сучасному світі та завдання національної консолідації".
704077
   Круглий стіл на тему "Відносини Україна - ЄС: Угода про асоціацію між Україною та ЄС - quo vadis?" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 3-7. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333


  16 грудня 2014 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка та в Українському католицькому університеті відбувся круглий стіл на тему "Відносини Україна - ЄС: Угода про асоціацію між Україною та ЄС - quo vadis?" за участю знаних ...
704078
   Круглий стіл на тему "Судова реформа в Україні - стан і перспективи: забезпечення належного доступу до правосуддя, ефективність судового захисту, підвищення авторитету судової влади та довіри громадян". // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 56-68


  22 жовтня 2014 року у приміщення Вищого господарського суду України відбувся круглий стіл на тему "Судова реформа в Україні - стан і перспективи: забезпечення належного доступу до правосуддя, ефективність судового захисту, підвищення авторитету судової ...
704079
  Семчишина Г. Круглий стіл на тему "Трансформація менеджменту в мінливих умовах ринку" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 2 : фото
704080
   Круглий стіл на тему: "Становище чоловіків в Україні" : 19 лютого 2009 року / Верховна Рада України, Ком-т з питань прав людини, нац. меншин і міжнац. відносин ; Мін. України у справах сім"ї, молоді і спорту ; програма сприяння Парламенту ; Програма розвитку ООН ; Фонд народонаселення ООН. – Київ : К.І.С., 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-2141-30-6
704081
   Круглий стіл на тему: "Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центральної та Східної Європи: теорія, методологія, практика" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 407. – ISSN 2219-5521


  18 червня 2015 р. на базі Міжнародного центру правових та історико-політичних досліджень країн Центрально-Східної Європи Київського інституті права НАН України у м. Львові відбувся круглий стіл на тему: "Сучасні актуальні проблеми права ...
704082
  Дегтярев О.В. Круглий стіл ректорів вищих навчальних закладів і проблеми аерокосмічної освіти // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, № 3 (118). – С. 57-59. – ISSN 1561-8889
704083
  Кочкодан І. Круглий стіл у правників // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  На юридичному фак-ті відбувся Міжнародний наук.-практичний круглий стіл "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", в якому взяли участь відомі фахівці у сфері правової відповідальності з України та сусідніх держав. Стаття студента ...
704084
   Круглий стіл українського філософського фонду і кафедри філософії філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка / Л. Шашкова, С. Секундант, М. Симчич, В. Бугров, В. Козловський // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 7-23. – ISSN 0235-7941


  Про круглий стіл, присвячений обговоренню модернізації моделі філософської освіти, а також обговоренню місця й ролі філософії в структурі сучасної університетської освіти.
704085
  Сафонова О.В. Круглий стіл як один із методів формування майбутнього лікаря / О.В. Сафонова, А.М. Урбанович // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 169-171. – ISSN 1681-2751
704086
  Кириченко В. Круглий стіл. Підготовка педколективу до взаємодії з батьками / В. Кириченко, Г. Ковганич // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Листопад - Грудень (№ 11/12) : Організація співпраці з батьками в закладі освіти. – С. 32-43
704087
   Круглий стіл: "Міська топоніміка в соціокультурному і мовному вимірах" // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 240-267
704088
   Круглий стіл: "Україна у Другій світовій війні: формування національної пам"яті українського народу" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 73-75


  25 червня 2009 р. в Українському інституті національної пам"яті відбувся круглий стіл.
704089
   Кругликова Елизавета Сергеевна. – Л, 1989. – 136с.
704090
  Пришляк О.О. Круглі функції Морса і круглі ручки на тривимірних багатовидах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 41-43. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Розглядаються круглі функції Морса й пов"язані з ними розклади на круглі ручки замкнених тривимірних багатовидів. Будується діаграма і доводиться критерій топологічної еквівалентності круглих фукцій Морса.
704091
  Мушинка М. Круглі ювілеї Івана Франка та Миколи Неврлого // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 38-45. – ISSN 0236-1477


  В Українському вільному університеті професорами були Д. Чижевський, Л.Білецький та ін
704092
   Кругліков Лев Леонідович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 124-125. – ISBN 978-617-573-038-6
704093
  Попов А.П. Круглогодовой откорм скота. / А.П. Попов. – Целиноград, 1964. – 24с.
704094
  Александрова Наталья Круглые даты Чешской Республики : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 19-20 : Фото
704095
  Биргер М.А. Круглые пластинки и оболочки вращения / М.А. Биргер. – Москва, 1961. – 368 с.
704096
  Биргер П.А. Круглые пластинки и оболочки вращения / П.А. Биргер. – Москва, 1961. – 368с.
704097
  Коваленко А.Д. Круглые пластины переменной толщины / А.Д. Коваленко. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 294 с.
704098
  Львов М.Д. Круглые сутки / М.Д. Львов. – М., 1980. – 175с.
704099
  Кирьянова Е.С. Круглые черви (нематоды) -- паразиты растений. / Е.С. Кирьянова. – М.-Л., 1955. – 156с.
704100
  Маршак С.Я. Круглый год / С.Я. Маршак. – М., 1962. – 20с.
704101
   Круглый год. – М, 1970. – 344с.
704102
   Круглый год. – М, 1975. – 336 с.
704103
   Круглый год. – М, 1980. – 256 с.
704104
  Маршак С.Я. Круглый год / С.Я. Маршак. – Одесса, 1981. – 28с.
704105
   Круглый год. – М, 1982. – 276с.
704106
   Круглый год. – М, 1983. – 288с.
704107
   Круглый год. – М, 1989. – 493с.
704108
   Круглый год. – М, 1991. – 493с.
704109
  Сейтлиев К. Круглый год весна : стихи и поэмы / ара Сейтлиев; авториз. пер. с туркм. А.Кронгауза. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 215 с.
704110
  Багина Яна Круглый завтрак / Багина Яна, Гамезардашвили Ражден // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 156-158 : фото
704111
  Дядечко Л.П. Круглый стол "Восточнославянские языки в их специфике и межъязыковых взаимодействиях: проблемы изучения и преподавания" (27 сентября 2011 г., Киев) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 56-61
704112
   Круглый стол "Личность в контексте глобализации" // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С. 5-71
704113
   Круглый стол "Проблеми развития логистики в Республике Беларусь" // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 8-9 : фото
704114
   Круглый стол архивов. – Москва, 1961. – 116с.
704115
  Боцу П.П. Круглый стол земли : стихи / П.П. Боцу; авториз. пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1967. – 82 с.
704116
  Исаева Е.А. Круглый стол как интерактивный разговор профессионалов // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 64-65
704117
   Круглый стол лидеров украинского рынка туризма и путешествий // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 29-30 : фото
704118
  Шумаров Г.М. Круглый стол на пятерых / Г.М. Шумаров. – Москва, 1966. – 395с.
704119
   Круглый стол по вопросам регулирования в сфере ДЗЗ, геодезии и картографии в Украине и России : картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 6 (15). – Бібліогр.: 2 назви
704120
  Михалков С.В. Круглый стол с острыми углами / С.В. Михалков, А.М. Нечаев. – Москва, 1970. – 45с.
704121
   Круглый стол экспертов "КЖ" / И. Кравченко, П. Потопахин, В. Комаренко, И. Соловей, Е. Науменко, О. Ткачук, А. Худик // Колесо жизни : научно-популярный журнал : журнал-тренинг / ООО "Изд-во "Колесо жизни" ; глав. ред. Е. Буткевич. – Киев, 2017. – № 5 (108). – С. 16-26
704122
  Давидюк Л.В. Круглый стол: "Болонский процес: pro et contra" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 62-64
704123
   Круглый стол: «Трудоустройство выпускников современных вузов: опыт и проблемы» // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 4-30. – ISSN 1561-2465
704124
   Круглый стол: картинки с выставок // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 15 : Фото
704125
  Розовик Д.Ф. Кругляков Віктор Євгенович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 30 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Кругляков Віктор Євгенович - кандидат історичних наук, доцент.
704126
  Биков В. Круглянський міст / Василь Биков ; [пер. з білорус. В. Стрілка]. – Київ : Книга, 2011. – 317, [3] с. – Зміст: Круглянський міст ; Пастка ; "Покохай мене, солдатику" ; Вовча яма ; Афганець. – ISBN 978-966-8314-72-8
704127
  Довбенко М. Кругман Пол Робін (США) // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 86-93. – ISSN 0131-775Х
704128
  Голдовский Е.М. Круговая кинопанорама. / Е.М. Голдовский. – М., 1961. – 35с.
704129
  Масс А.В. Круговая лапта: Повесть. / А.В. Масс. – М., 1990. – 348с.
704130
  Нечинская Мария Круговая порука // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 75 : фото
704131
  Маслов В.С. Круговая порука. / В.С. Маслов. – М., 1978. – 288с.
704132
  Маслов В.С. Круговая порука. / В.С. Маслов. – Мурманск, 1981. – 382с.
704133
  Михедько Валентин Круговая порука. Как спасали Россию в Беларуси // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 10 : Большой газ России. – С. 116-119. – ISSN 0235-7089
704134
  Шолих М. Круговая тренировка = Kreis Training : (теорет., метод. и орг. основы одной из соврем. форм использования физ. упражнений в школе и спортивной тренировке) : [пер. с нем.] / Шолих М. ; [под общ. ред. и с предисл. Л.П. Матвеева]. – Москва : Физкультура и спорт, 1966. – 165, [9] с.
704135
   Круговая чаша : десять московских поэтов. – Москва : Весна, 1913. – 119 с. – Без обл.


  Авторы: Ильинский-Блюменау Александр Мориц Владимир Остроумов Лев Позняков Николай Рем Димитрий Романовская Антонина Сидоров Алексей Чайкин Константин Шервинский Сергей Шершеневич Вадим
704136
  Пошагаев Г.Г. Круговерти / Г.Г. Пошагаев. – М. : Современник, 1985. – 336 с.
704137
  Іванів-Вакуленко Круговерть : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 10 (804). – С. 9-12. – ISSN 0868-4790
704138
  Доріченко О.В. Круговиди : поезії / О.В. Доріченко. – Київ, 1977. – 79 с.
704139
  Лебедєва І.В. Круговий динамічний демпфер для розбалансованого ротора / І.В. Лебедєва, Л.А. Бандура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналогію між класичним динамічним демпфером і круговим динамічним демпфером для врівноваження розбалансованих роторів. Ця аналогія використана в дослідженні ефективності роботи кругових демпферів у роторних системах. Встановлено, що круговий ...
704140
  Бандура Л.А. Круговий динамічний демпфер для розбалансованого ротора // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 46-47
704141
  Баталов К.К. Круговое фотографирование скважин. / К.К. Баталов, А.Б. Уваков. – Москва : Недра, 1972. – 96 с. : ил. – Список лит.: с. 92-94 (53 назв.)
704142
  Сысойков М.П. Круговорот / М.П. Сысойков. – Петрозаводск, 1975. – 167с.
704143
  Левченко Е.М. Круговорот / Е.М. Левченко. – Днепропетровск : Промінь, 1976. – 255 с.
704144
  Гребнев А.Г. Круговорот / А.Г. Гребнев. – Пермь, 1980. – 135с.
704145
  Мовчан П.М. Круговорот : стихи / П.М. Мовчан. – Москва, 1981. – 103 с.
704146
  Корякин В.Д. Круговорот / В.Д. Корякин. – Воронеж, 1984. – 152с.
704147
  Энтелис Н.Я. Круговорот / Н.Я. Энтелис. – М, 1987. – 171с.
704148
  Угай Д. Круговорот : стихотворения, поэмы / Дегук Угай ; пер. с корейск. В.Летучий. – Москва : Советский писатель, 1988. – 107 с.
704149
  Кронин Б.Л. Круговорот / Б.Л. Кронин. – Л, 1991. – 94с.
704150
  Виноградский С.Н. Круговорот азота в природе : [Речь] произнесена в первом общем собрании 9 Съезда естествоиспытателей и врачей / С.Н. Виноградский; Печатано по постановлению Комитета 9 Съезда Русских естествоиспытателей и врачей. – Москва : Тип. Э.Лисснера Ю.Романа. – 15 с.
704151
   Круговорот аллелопатически активных веществ в биогеоценозах : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1992. – 166, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
704152
   Круговорот веществ в биологическом самоочищение водоемов : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 208 с.
704153
   Круговорот веществ в природе и его изменение хозяйственной деятельностью человека. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1980. – 272с.
704154
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 292с.
704155
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 221с.
704156
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 133с.
704157
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 296с.
704158
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Лиственичное, 1977. – 347с.
704159
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 1. – 1981. – 176 с.
704160
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 2. – 1981. – 176 с.
704161
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 3. – 1981. – 162 с.
704162
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 4. – 1981. – 152 с.
704163
   Круговорот вещества и энергии в водоемах математическое моделирование экосистем водоемов : Тезисы докладов на 4 Всесоюзное Лимнологическое совещание, 1977. – 84 с.
704164
   Круговорот вещества и энергии в озерах и водохранилищах, 1973. – 122с.
704165
   Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. – Москва, 1967. – 336с.
704166
   Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. – Новосибирск, 1975. – 474с.
704167
   Круговорот воды. – Москва : Знание, 1966. – 160 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 159-160. – (Народный университет . Естественно-научный факультет ; 7-8)
704168
   Круговорот воды. – Москва : Знание, 1966. – 160 с.
704169
   Круговорот и баланс азота в системе почва-удобрение-растение-вода. – Москва : Наука, 1979. – 336с.
704170
  Молевич Е.Ф. Круговорот и необратимость в мировом движении : историко-философский очерк / Е.Ф. Молевич ; МВ и ССО РСФСР, Куйб. гос. ун-т. – Саратов : Саратовский университет, 1976. – 107 с.
704171
  Рачеева Елена Круговорот моды в Милане : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 44-47 : Фото
704172
  Вотинцев К.К. Круговорот органического вещества в озере Байкал / К.К. Вотинцев, А.И. Мещерякова, Г.И. Поповская. – Новосибирск : Наука, 1975. – 189с.
704173
  Борисенков Е.П. Круговорот углерода и климат / Е.П. Борисенков, К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 319с.
704174
  Гаррелс Р.М. Круговорот углерода, кислорода и серы в течение геолгического времени : 15 Чтение им. В.И.Вернадского 12 марта 1973 г. / Р.М. Гаррелс. – Москва : Наука, 1975. – 47с.
704175
  Вахобов А.В. Круговорот элементов в системе почва - растение на сероземных почвах Юго-Западного Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: / Вахобов А.В.; МГУ. – М, 1965. – 20л.
704176
  Фурман А.Е. Круговороты и прогресс в развитии материальных систем / А.Е. Фурман, Г.С. Ливанова. – Москва, 1978. – 207 с.
704177
  Новиков В.И. Круговращение "ветхого Адама" // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.168-180. – ISSN 0869-0499
704178
  Кирилло Л.Р. Круговые диаграммы / Л.Р. Кирилло, В.И. Лаврукович. – Минск, 1976. – 60 с.
704179
  Смит Ф. Круговые диаграммы в радиоэлектронике / Ф. Смит. – Москва : Связь, 1976. – 142 с.
704180
  Тарасов Н.М. Круговые диаграммы четырехролюсника. / Н.М. Тарасов, Янко-Триницкий. – Свердловск, 1962. – 24с.
704181
  Ханов Г.А. Круговые координаты и их применение к исследованию некоторых радиотехнический цепей. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.290 / Ханов Г.А.; Гос.науч-исслед.ин-т.радио. – М, 1970. – 24л.
704182
  Брюсов В. Кругозор / В. Брюсов. – М., 1922. – 331с.
704183
  Овчинников В.С. и Мацук В.С. Кругозор / В.С. и Мацук В.С. Овчинников. – Москва, 1968. – 318с.
704184
  Овчинников В Кругозор / В Овчинников, В. Мацук. – Москва, 1969. – 320с.
704185
   Кругозор. – М, 1970. – 271с.
704186
   Кругозор. – Изд. 2-е. – М, 1971. – 304с.
704187
  Абалкин Н.А. Кругозор драматурга : заметки театр. критика / Н.А. Абалкин. – Москва : Сов. писатель, 1957. – 139 с.
704188
  Аникин Андрей Кругокинеретное путешествие // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 44-49 : фото
704189
  Сергачев Владимир Кругом одни мошенники // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 72 : фото
704190
  Вырыпаев П.А. Кругом родные все места / П.А. Вырыпаев, 1963. – 26 с.
704191
   Кругом родные все места. – Москва : Планета, 1981. – 176 с.
704192
  Дворцов В. Кругом царила жизнь и радость : проза: повесть о единстве времени и места // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 12. – С. 19-119. – ISSN 0131-2332
704193
  Квин Л.И. Кругом шпионы! / Л.И. Квин. – Барнаул, 1990. – 332с.
704194
  Сидорак О.М. Кругообіг / О.М. Сидорак. – Львів : Каменяр, 1985. – 47 с.
704195
  Хільчевський В.К. Кругообіг води // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 554. – ISBN 978-966-02-7305-4
704196
   Кругообіг органічного вуглецю в агроценозах різноротаційних сівозмін Лівобережного Лісостепу / О.В. Демиденко, І.С. Шаповал, П.І. Бойко, Д.В. Літвінов // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 3-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
704197
  Ситник К.М. Кругообіг речовин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 554. – ISBN 978-966-02-7305-4
704198
  Смольянінов І.І. Кругообіг речовин у природі / І.І. Смольянінов, Є.В. Рубаха. – Київ, 1968. – 112с.
704199
  Осипов В.И. Кругообороит оборотных средств и кредитование предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции. : Автореф... канд.экон.наук: 599 / Осипов В.И.; Одес.с-х.ин-т. – Одесса, 1968. – 22л.
704200
  Смольянинов И.И. Кругооборот веществ в природе / И.И. Смольянинов, Е.В. Рубаха. – К., 1971. – 120с.
704201
  Дроздов О.А. Кругооборот влаги и его роль в природных процессах. / О.А. Дроздов. – Л., 1959. – 24с.
704202
  Токмалаев С.Ф. Кругооборот и оборот капитала / С.Ф. Токмалаев. – Москва, 1956. – 44 с.
704203
  Гордон Е.С. Кругооборот и оборот капитала : Материалы по курсу "Политическая экономия" / Е.С. Гордон; МВО УССР. Ин-т пов.квал.преподав.общ.наук при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Киевский университете, 1959. – 32с.
704204
  Гордон Е.С. Кругооборот и оборот капитала / Е.С. Гордон. – Киев, 1959. – 32с.
704205
  Иваницкая Л.А. Кругооборот и оборот капитала / Л.А. Иваницкая, П.Х. Кучерявенко. – Х., 1959. – 24с.
704206
  Мурзов К.И. Кругооборот и оборот капитала / К.И. Мурзов. – М., 1959. – 47с.
704207
  Гаврилов М.М. Кругооборот и оборот капитала / М.М. Гаврилов. – Рига, 1989. – 42с.
704208
  Воротина Л.Н. Кругооборот и оборот призводственных фондов и их роль в социалистическом расширенном воспроизводстве : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Воротина Л.Н. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 26 с.
704209
  Маженова Н.А. Кругооборот и оборот производственных фондов (На матер. лег. пром. Каз.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Маженова Н. А.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
704210
  Воротина Л.И. Кругооборот и оборт производственных фондов и их роль в социалистическом расширенном воспроизводстве : Дис... канд. эконом.наук: / Воротина Л. И.; КГУ. – К., 1969. – 258л. – Бібліогр.:л.I-XXI
704211
  Мымрикова Л.С. Кругооборот и эффективность производственных фондов в сельском хозяйстве / Л.С. Мымрикова. – М., 1971. – 135с.
704212
  Воротіна Л.І. Кругооборот і оборот основних виробничих фондів промислового підприємства в умовах економічної реформи / Л.І. Воротіна. – Київ : Знання, УРСР, 1969. – 48с.
704213
  Афанасьев А.А. Кругооборот капитала в предприятии : методы вычисления и нормирования оборота капитала / А.А. Афанасьев. – Ленинград : Экономическое образование, 1929. – 239 с. – (Комитет содействия промышленно-экономическому (коммерческому) образованию при Ленинградском областном отделе торговли)
704214
  Чебунин В.Н. Кругооборот основных фондов сельского хозяйства. / В.Н. Чебунин. – М., 1975. – 95с.
704215
  Коркин Сергей Кононович Кругооборот производственных фондов и вопросы совершенствования финансовых отношений социалистических предприятий : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Коркин Сергей Кононович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 27л.
704216
  Крашенинников В.И. Кругооборот средств и кредит в легкой промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Крашенинников В.И.; Киев. ин-тут нар. хоз. – К., 1970. – 19л.
704217
  Коркин С.К. Кругооборот фондов в социалистическом воспроизводстве / С.К. Коркин. – Казань, 1990. – 197 с.
704218
   Кругосвет. – М.-Л, 1925. – 91с.
704219
  Григорьев С.Т. Кругосветка / С.Т. Григорьев. – Москва, 1946. – 148с.
704220
  Григорьев С.Т. Кругосветка. / С.Т. Григорьев. – Куйбышев, 1985. – 154с.
704221
  Чичестер Франсис Кругосветное плавание / Чичестер Франсис. – Москва, 1969. – 272с.
704222
  Марков К.К. Кругосветное плавание в Южном полушарии / К.К. Марков. – М., 1959. – 32с.
704223
  Нозиков Н. Кругосветное путешествие Литке на военном шлюпе "Сенявин" в 1826-1929 годах / Н. Нозиков. – Москва, 1933. – 259с.
704224
  Бугенвиль Л.А. де Кругосветное путешествие на фрегате "Будез" и транспорте "Этуаль" в 1766, 1767, 1768 и 1769 годах / Л.А. де Бугенвиль; Отв .ред. Е.Е.Шведе. – Пер. с франц. – Москва : Госиздат, 1961. – 358с.
704225
  Мегела І.П. Круді Дюла // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 554. – ISBN 978-966-02-7305-4
704226
  Белошеев А.И. Кружат листья над Горынью / А.И. Белошеев. – Минск, 1973. – 191с.
704227
  Пархомов М.Н. Кружева : повести / М.Н. Пархомов. – К., 1985. – 286 с.
704228
  Квинн К. Кружева и ленты // Преданно и верно / Дж.М. Лэндис. – Ярославль : Гринго, 1995. – 270 с. – (Храм любви). – ISBN 5-88723-005-3
704229
  Долинный С.Д. Кружева из металла / С.Д. Долинный. – К., 1991. – 188с.
704230
   Кружева СССР. Вологда. – [Москва] : Всес. коопер. объедин. изд., 1943. – 96 с. : ил.
704231
   Кружевная борода. – Москва, 1945. – 64с.
704232
  Скуратов М.М. Кружевная метель / М.М. Скуратов. – М., 1981. – 126с.
704233
  Лэне П. Кружевница / П. Лэне. – М., 1977. – 142с.
704234
  Даль В.И. Кружевница / В.И. Даль. – Красноярск, 1986. – 422с.
704235
  Ибрагимов М.-Р. Кружево земли : стихи / Магомед-Расул Ибрагимов ;. – Махачкала : дагкнигоиздат, 1968. – 57 с.
704236
  Панова В.Ф. Кружилиха / В.Ф. Панова. – Москва : Советский писатель, 1948. – 271с.
704237
  Панова В.Ф. Кружилиха / В.Ф. Панова. – 5-е изд. – Ленинград, 1948. – 359с.
704238
  Панова В.Ф. Кружилиха : роман / В.Ф. Панова. – Ростов-на-Дону, 1949. – 200 с.
704239
  Панова В.Ф. Кружилиха : Роман. Повести. Рассказы / В.Ф. Панова. – Ленинград : Советский писатель, 1973. – 580с.
704240
  Панова В.Ф. Кружилиха : роман / В.Ф. Панова. – Харьков : Прапор, 1985. – 220с.
704241
  Панова В.Ф. Кружилиха : роман / В.Ф. Панова. – Москва, 1987. – 525с.
704242
  Панова В.Ф. Кружилиха. Роман. - Спутники. Повесть. - Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика / В.Ф. Панова. – Москва, 1972. – 512с.
704243
  Панова В.Ф. Кружилиха: Роман. / В.Ф. Панова. – Москва, 1986. – 220с.
704244
  Панова В.Ф. Кружилиха; Спутники. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1981. – 400с.
704245
  Рецептер Владимир Кружить по прошлому... : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 3-4. – ISSN 0321-1878
704246
  Черкасов В.Г. Кружка молока / В.Г. Черкасов. – М, 1958. – 144с.
704247
  Ляшенко А.В. Кружки "Умелые руки" в школе / А.В. Ляшенко. – М., 1958. – 104с.
704248
   Кружки качества на японских предприятиях. – М, 1990. – 69с.
704249
  Кирилло А.А. Кружки по изготовлению наглядных пособий при Государственном историческом музее. / А.А. Кирилло. – М., 1961. – 67с.
704250
   Кружки по химии в школе. – М, 1978. – 112с.
704251
  Рыбникова М.А. Кружки учащихся. / М.А. Рыбникова. – 2-е изд. – М, 1919. – 64с.
704252
  Сафонова Н.С. Кружки художественной вышивки / Н.С. Сафонова, О.С. Молотобарова. – М., 1978. – 144с.
704253
  Щукин С.В. Кружки юных опытников растениеводов / С.В. Щукин. – изд. 3-е. – Москва, 1950. – 256 с.
704254
   Кружки юных растениеводов. – М, 1957. – 124с.
704255
   Кружки юных техников. – М, 1947. – 127с.
704256
   Кружковая работа по русскому языку. – М, 1979. – 224с.
704257
   Кружковая работа по русскому языку. – К, 1988. – 176с.
704258
   Кружковая работапо истории и обществовещению. – М, 1984. – 192с.
704259
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха
Вып. 1 : [Из записок социал-демократа; Фатальная жертва]. – 1879. – [4], 153 с. – Конволют. - Пер.:Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации". Вып. 1-3
704260
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации". Вып. 2 : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 // Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 / А. Незлобин. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха, 1879. – Вып. 1 : [Из записок социал-демократа; Фатальная жертва]. – [3], 154-338 с.
704261
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации". Вып. 3 : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 // Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 / А. Незлобин. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха, 1879. – Вып. 1 : [Из записок социал-демократа; Фатальная жертва]. – [2], 339-444, 98 с.
704262
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха
Вып. 3 : [Weltschmerzer] : Со статьей автора: Нигилизм и литературное развитие. – 1879. – [2], 339-444, 98 с.
704263
  Ноотебоом С. Кружна дорога до Сантьяго = De omweg naar Santiago / Сейс Ноотебоом ; [з нідерланд. пер. Я. Довгополий]. – Київ : Юніверс, 2009. – 337, [3] с. : іл. – ISBN 966-8118-48-0
704264
  Беляков Н.Д. Кружок "Умелые руки" в школе / Н.Д. Беляков. – Минск, 1956. – 264с.
704265
  Козлов В.П. Кружок А.И. Мусина-Пушкина и "Слово о полку Игореве" / В.П. Козлов. – Москва, 1988. – 270с.
704266
  Еременко Т.М. Кружок вязания крючком / Т.М. Еременко. – М., 1984. – 143с.
704267
  Пучкова Л.С. Кружок вязания на спицах: Пособие для руководителей кружков. / Л.С. Пучкова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1988. – 158с.
704268
  Молообарова О Кружок изготовления игрушек-сувениров / О Молообарова. – 2-е изд., дораб. – М., 1990. – 175с.
704269
  Чижикова Л.П. Кружок конструирования и моделирования одежды / Л.П. Чижикова. – М., 1990. – 140с.
704270
   Кружок конструирования малогабаритной сельскохозяйственной техники. – М, 1989. – 190с.
704271
  Листова Г.С. Кружок кулинарии и культуры быта / Г.С. Листова. – М, 1976. – 96с.
704272
  Листова Г.С. Кружок кулинарии и культуры быта / Г.С. Листова. – 2-е изд. – М, 1978. – 96с.
704273
   Кружок медников-жестянциков. – М, 1958. – 36с.
704274
  Машинский С.И. Кружок Н.В. Станкевича и его поэты / С.И. Машинский. – Москва-Л., 1964. – 5-82с.
704275
  Баскаков В.Е. Кружок на карте : повести / В.Е. Баскаков. – Москва : Воениздат, 1972. – 135 с.
704276
  Баскаков В.Е. Кружок на карте : повести : [для ст. школ. возраста] / В. Баскаков ; худож. В.Д. Медведев. – Москва : Советская росия, 1982. – 160 с. : ил.
704277
  Мазок Н.Н. Кружок переплетного дела / Н.Н. Мазок. – М, 1979. – 96с.
704278
  Шемелова М.И. Кружок писателей-реалистов "Среда" (1899-1909 гг.) (Из ист. лит.-худ. объед. России начала ХХ в) : Автореф... канд. филол.наук: / Шемелова М. И.; ЛГУ. – Л., 1962. – 19л.
704279
  Гоголев М.И. Кружок по медико-санитарной подготовке в школе / М.И. Гоголев. – Москва : Просвещение, 1989. – 48с.
704280
  Борисов В.Г. Кружок радиотехнического конструирования / В.Г. Борисов. – Москва, 1986. – 206 с.
704281
  Борисов В.Г. Кружок радиотехнического конструирования / В.Г. Борисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 222 с.
704282
  Преображенская Е.П. Кружок русского языка в школе. / Е.П. Преображенская. – М.Л., 1966. – 207с.
704283
   Кружок стереофотографии. – М, 1957. – 80с.
704284
   Кружок театра кукол. – М, 1967. – 104с.
704285
  Татарская Н.Н. Кружок текущей политики / Н.Н. Татарская. – М., 1956. – 40с.
704286
  Комский Д.М. Кружок технической кибернетики / Д.М. Комский. – М., 1991. – 191с.
704287
   Кружок художественного слова. – М, 1954. – 11с.
704288
   Кружок электромонтеров. – М, 1958. – 40с.
704289
  Алгинин Б.Е. Кружок электронной автоматики : пособие для руководителей кружков : из опыта работы / Б.Е. Алгинин. – Москва : Просвещение, 1990. – 190 с.
704290
   Кружок юных автомоделистов. – М, 1958. – 147с.
704291
  Гусева З.В. Кружок юных натуралистов павловской школы / З.В. Гусева. – М, 1953. – 16с.
704292
   Кружок юных радиотехников. – М, 1958. – 88 с.
704293
  Карпинский Г.М. Кружок юных физиков / Г.М. Карпинский. – Свердловск, 1955. – 136с.
704294
  Крузенштерн А.В. Крузенштерны в истории географии : География. История географических открытий / А.В. Крузенштерн, О.М. Федорова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 29-35 : Фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
704295
   Круизеры выбирают надежность // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 69 : фото
704296
   Круизная индустрия выбирает Amadeus Cruise // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 7-8 [прилож.] : фото
704297
  Тука Тина Круизная индустрия: прогноз на 2007 год // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 24-25 : фото
704298
  Ермаков Дмитрий Круизная майовка : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 77 : Фото
704299
   Круизные лайнеры предпочитают Одессу // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 6 : Фото. – ISSN 1998-8044
704300
  Козловский Роман Круизные тенденции : тендеции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 64-75 : Фото. – ISSN 1998-8044
704301
  Шадурский Егор Круизный рынок России обгоняет Португалию и Норвегию : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 36-37 : Фото
704302
  Арутюнян Игорь Круизы от "Виа Марис" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 67 : фото
704303
  Харламова Татьяна Круизы от "Сафари": уроки об Отечестве : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 28 : Фото
704304
  Богданова Светлана Круизы по Каспию - недалекого будущего : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 71 : Фото
704305
   Круизы: кто, куда и сколько : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 16-19 : Фото. – ISSN 1998-8044
704306
  Бродовські Люся та Богдан Круїз в раю / Бродовські Люся та Богдан, , Рябоштан Ірина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 62-67 : фото
704307
  Літвінко Катерина Круїз. 7 днів моїх фантазій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 42-51 : фото
704308
  Москаленко Леся Круїз. Бачу землю! Фантастична подорож на "Фантазії" / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 24-32 : фото
704309
  Лесич Антоніна Круїз. Новорічні дива на "Дівіні" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 38-39 : фото
704310
   Круїзи MSC - що включено у "все включено" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 36-37 : фото. – ISSN 1998-8044
704311
   Круїзи. На лайнері - до майя : хіти сезону: Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 88-91
704312
  Самойлов Юрій Круїзи: зима - не перешкода! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 36-38 : фото. – ISSN 1998-8044
704313
  Неправська Наталія Круїзи: кращі з кращих // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 30-35 : фото. – ISSN 1998-8044
704314
  Козловський Роман Круїзна індустрія: зростання на тлі кризи? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 48-53 : фото. – ISSN 1998-8044
704315
  Козловський Роман Круїзна індустрія: інтеграл зростання // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 18-21 : табл. – ISSN 1998-8044
704316
   Круїзна колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 56-61 : фото
704317
  Косач-Квітка Лариса Круїзний продукт - з перших рук / Косач-Квітка Лариса, , Слободян Лариса // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 70-71 : фото. – ISSN 1998-8044
704318
  Нездоймінов С.Г. Круїзний туризм в контексті Морської доктрини України / С.Г. Нездоймінов, Н.М. Андрєєва // Механізм регулювання економіки : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон.досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України"(СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2013. – № 4 (62). – С. 100-110. – ISSN 1726-8699
704319
  Мазоха К.А. Круїзний туризм та його стан в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 145-152. – Бібліогр.: 4 назв.
704320
  Кізілова Е.Ю. Круїзний туризм як форма організації міжнародного туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-52. – (Економіка ; вип. 43)


  Аналізуються можливості розвитку круїзного туризму як одного з видів міжнародного туризму в Україні.
704321
   Круїзний туризм: будуймо чорноморську модель! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
704322
  Самойлов Юрій Круїзний туризм: перспективи для України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 14-21 : фото. – ISSN 1998-8044
704323
  По Едгар Аллан Крук // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 136-138. – ISSN 0320 - 8370
704324
  По Е.А. Крук // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 23-25. – ISSN 0320-8370
704325
  Різник Л. Крук або п"ятидесятилітня війна : роман // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 9. – С. 30-98. – ISSN 0868-4790
704326
  Різник Л. Крук або п"ятидесятилітня війна : роман // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 30-100. – ISSN 0868-4790
704327
  Різник Л. Крук або п"ятидесятилітня війна // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 11/12. – С.103-115. – ISSN 0868-4790
704328
   Круківська Алла Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 116-117 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
704329
   Круківська Алла Володимирівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 121. – ISBN 978-966-439-961-3
704330
  Грищинский П.И. Круковский метеорит / П.И. Грищинский. – [Москва], 1911. – [5 с.] : ил. – Без обл. и тит. л. - Пар. назв. и резюме на фр. яз. - Отд. оттиск: Ежегодник по Геологии и Минералогии Росиии / Н.И.Криштафович. Варшава. Т. XIII, вып. 3-4, с. 72-76
704331
  Біляшівський М.М. Круліковський Леонід Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 560. – ISBN 978-966-02-7305-4
704332
  Григорова Л. Крум Григоров / Л. Григорова. – София, 1982. – 128с.
704333
  Короткий В.А. Крумбахер Карл / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 294. – ISBN 966-06-0393-2
704334
  Яворська О. Крупемишчин Великдень // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 2. – С. 34-45. – ISSN 0868-4790
704335
  Карпов Е.В. Крупица добра. / Е.В. Карпов. – М., 1967. – 48с.
704336
  Есиненку Н. Крупица жизни : (новеллы) / Николае Есиненку ;. – Кишинев : Лумина, 1970. – 63 с.
704337
  Туманова З.А. Крупица истины. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1963. – 53с.
704338
   Крупка Оксана Михайлівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 161-162. – ISBN 978-966-439-757-2
704339
  Ддятлов В.И. Крупная буржуазия в Египне накануне революции 1952 года / В.И. Ддятлов. – Иркутск, 1983. – 168с.
704340
  Лаверычев В.Я. Крупная буржуазия в пореформенной России. 1861-1900 / В.Я. Лаверычев. – М., 1974. – 252с.
704341
  Солопий Л.А. Крупная буржуазия Забайкальской области в XIX веке. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Солопий Л.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1978. – 18л.
704342
  Рабинович Г.Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал в экономике Сибири конца XIX -- начала ХХ вв. / Г.Х. Рабинович. – Томск, 1975. – 328с.
704343
  Ивина Л.И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV - первой половины XVI в. / Л.И. Ивина. – Л., 1979. – 223с.
704344
  Ивина Л.И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV - первой половины XVI в. (По материалам Моск. Симонова монастыря) : Автореф... ист.наук: 571 / Ивина Л.И.; Ленингр. отд-ние Ин-та истории СССР АМН СССР. – Л., 1969. – 21л.
704345
  Семенюк Г.Ф. Крупная московская текстилная буржуазная и экономическая политика царизма в конце 19 века. : Автореф... канд.ист.наук: / Семенюк Г.Ф.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1964. – 20л.
704346
   Крупная промышленность Нечерноземного центра России в конце XVIII - первой половине XIX в.. – Владимир, 1982. – 95с.
704347
  Николаев П.А. Крупная промышленность, города Липецка в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Николаев П. А.; Ворон.ГУ, Каф. полит. экон. – Воронеж, 1955. – 21л.
704348
  Колмаков Ю.П. Крупная торгово-промышленная буржуазия Восточной Сибири в период монополистического капитализма (1898 - март 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Колмаков Ю.П.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 25л.
704349
  Зимин А.А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец 15-16 в.) / А.А. Зимин. – Москва : Наука, 1977. – 356с.
704350
  Дормидонтов Б. Крупная элетрификация СССР / Б. Дормидонтов, З. Альтшуллер, 1929. – 192с.
704351
  Вовченко И.Т. Крупнейшая ирригационная стройка Киргизии / И.Т. Вовченко, М.Ф. Патрушев. – Фрунзе, 1954. – 44с.
704352
  Злобина Мария Крупнейшее в мире собрание китайских книг : Национальная библиотека КНР // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 4-5. – ISSN 1727-4893
704353
  Голов В.П. Крупнейшее географическое открытие ХХ века в России : География. Из истории географических исследований / В.П. Голов, Т.С. Лукьянова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 41-43 : Табл. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0016-7207
704354
  Нильсен В. Крупнейшие американские фонды / В. Нильсен. – Москва, 1976. – 399 с.
704355
  Жамалетдинов А.А. Крупнейшие аномалии электропроводности мира / А.А. Жамалетдинов, С.Н. Кулик // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 22-39 : рис. – Библиогр.: с. 36-39. – ISSN 0203-3100
704356
   Крупнейшие библиотеки Узбекистана. – Ташкент, 1964. – 72с.
704357
   Крупнейшие газетные фонды научных библиотек страны. – М, 1984. – 170с.
704358
   Крупнейшие города - их настоящее и будущее. – Москва : Статистика, 1979. – 126с. – (Народонаселение ; Вып. 25)
704359
   Крупнейшие города капиталистических и развивающихся стран. – Москва : Московский университет, 1987. – 254с.
704360
   Крупнейшие города мира. – М, 1995. – 175с.
704361
  Дублянский В.Н. Крупнейшие карстовые пещеры и шахты СССР / В.Н. Дублянский, В.В. Илюхин. – Москва, 1982. – 137с.
704362
  Дублянский В.Н. Крупнейшие карстовые пещеры и шахты СССР / В.Н. Дублянский, В.В. Илюхин. – Москва : Наука, 1982. – 137с.
704363
   Крупнейшие компании США и Англии. – М, 1957. – 194с.
704364
   Крупнейшие компании Украины в области продаж транспортных и туристических услуг объединяют усилия в интересах потребителей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 4-5 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
704365
   Крупнейшие компании химической промышленности кпиталистических стран. – Москва : Химия, 1980. – 382 с.
704366
   Крупнейшие ледники Средней Азии - ледники Федченко и Зеравшанский : Результаты метеорологических и гидрологических исследованиях. – Ленинград, 1967. – 264с.
704367
  Слука Н.А. Крупнейшие мегалополисы в развивающихся странах : География. Регионы зарубежного мира / Н.А. Слука, И.И. Попов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 2. – С. 10-20 : Табл. – Бібліогр. 16 назв. – ISSN 0016-7207
704368
   Крупнейшие монополии мира. – М, 1968. – 222с.
704369
  Демин А.А. Крупнейшие монополии ФРГ / А.А. Демин. – Л, 1961. – 108с.
704370
   Крупнейшие промышленные и торговые монополии. – М, 1986. – 300с.
704371
  Сидорова Е.А. Крупнейшие страны ЕС: проблемы бюджетной политики // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-111. – ISSN 0201-7083
704372
   Крупнейшие туроператоры готовятся к "Отдыху" в Экспоцентре : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 7
704373
  Ковалев В.А. Крупнейшие уголовные дела ХХ века в США / В.А. Ковалев. – М, 1990. – 399с.
704374
  Смирнова И.А. Крупнейшие художники венецианской Террафермы первой половины XVI века / И.А. Смирнова. – Москва, 1978. – 127с.
704375
   Крупнейший лесной вуз СССР. – Москва-Ленинград, 1967. – 252с.
704376
  Исаев М.И. Крупнейший представитель русской филологической науки конца ХIХ в. и начала XX в. академик Вс.Ф. Миллер (к 160-летию со дня рождения ученого) // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 117-123. – ISSN 0373-658Х
704377
   Крупнейший туристический форум - POW WOW 2007 // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 80-81 : фото
704378
  Короткий В.А. Крупницький Борис Дмитрович (1894-1956) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 273. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
704379
   Крупниые осевые ицентробежные насосы. – М, 1977. – 184с.
704380
  Иоэльсон М.Ф. Крупно-капиталистические объещинания всовременном мировом хозяйстве / М.Ф. Иоэльсон. – М, 1924. – 120с.
704381
  Натадзе Г. Крупное землевладение в древней Греции / Г. Натадзе, 1923. – 10с.
704382
  Папазян А.Д. Крупное землевладение и аграрные отношения в Восточной Армении в 16-17 вв. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 571 / Папазян А.Д. ; АН АрмССР , Ин-т истории. – Ереван, 1968. – 46 с.
704383
  Петрикеев Д.И. Крупное крепостное хозяйство XVII в. / Д.И. Петрикеев. – Л., 1967. – 228 с.
704384
  Солодков М.В. Крупное машинное производство / М.В. Солодков. – М., 1962. – 44с.
704385
  Пашаева Н.М. Крупное поместье и формы эксплуатации крестьян в Чехиии 17 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пашаева Н.М.; Ин-т славяноведение Акад.наук СССР. – Москва, 1958. – 13л.
704386
  Анфимов А.М. Крупное помещисье хозяйство Европейской России : Автореф. дис. ... док. ист. наук / Анфимов А.М. ;. – Москва, 1966. – 32 с.
704387
  Анфимов А.М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России. (Конец XIX - начала XX века) / Анфимов А.М. ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1969. – 396 с.
704388
  Шульце-Геверниц Г. Крупное производство в России : (Московско-Владимирская хлопчатобумажная промышленность) / Г. Шульце-Геверниц ; Пер. с нем. [и предисл.] Б.В. Авилова. – Москва : Изд. маг. "Книжное дело", 1899. – X, 117 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  Авт. предисловия, переводсчик: Авилов, Борис Васильевич (1874-?)
704389
  Пономаренко Людмила Васильевна Крупное церковное землевладение в Галиции последней трети 18 века : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Пономаренко Людмила Васильевна; КГУ. – Киев, 1990. – 184л. – Бібліогр.:л.183-193
704390
  Пономаренко Л.В. Крупное церковное землевладение в Галиции последней трети XVIII в. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Пономаренко Л.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 19 с.
704391
  Лузов А.А. Крупномасшатбная структура межпланетного магнитного поля по данным годовых и квазимприодических вариаций интенсивности космических лучей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лузов А.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
704392
  Иванов Ю.А. Крупномасштабная и синоптическая изменчивость полей в океане / Ю.А. Иванов. – Москва : Наука, 1981. – 168с.
704393
  Антонов А.Е. Крупномасштабная изменчивость гидрометеорологического режима Балтийского моря и ее влияние на промысел / А.Е. Антонов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 247, [1] с. – Библиогр.: с. 236-243
704394
  Зубакин Г.К. Крупномасштабная изменчивость состояния ледяного покрова морей Северо-Европейского бассейна / Г.К. Зубакин. – Ленинград, 1987. – 159с.
704395
   Крупномасштабная картография почв. – М, 1971. – 210с.
704396
   Крупномасштабная структура Вселенной : пер. с англ. – Москва : Мир, 1981. – 515 с.
704397
  Клыпин А.А. Крупномасштабная структура Вселенной / А.А. Клыпин, В.Г. Сурдин. – Москва : Знание, 1981. – 64 с.
704398
  Хокинг С. Крупномасштабная структура пространства-времени : Пер. с англ. / С. Хокинг, Дж. Эллис. – Москва : Мир, 1977. – 431с.
704399
  Четырбоцкий А.Н. Крупномасштабная численная модель динамики площади антарктического морского ледяного покрова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 64-75 : рис., табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0130-2906
704400
   Крупномасштабное взаимодействие океана и атмосферы и формирование гидрофизических полей. – Москва : Гидрометеоиздат, 1989. – 255с.
704401
  Соболев Крупномасштабное моделирование подготовки и предвестников землетрясений / Соболев, А.В. Кольцов; ред. Садовский. – М, 1988. – 205с.
704402
   Крупномасштабное прогназирование эндрогенных месторождений и их оценка. – М, 1983. – 132с.
704403
  Черницын В.Б. Крупномасштабное прогнозирование ртутных месторождений / В.Б. Черницын, С.И. Кирикилица. – К., 1981. – 166с.
704404
  Иванова Л.И. Крупномасштабное тематическое картографирование искусственных водоемов в целях прогноза их развития (на прим. Киевского водохранилища) : Дис... канд. географ.наук: / Иванова Л.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. Кафедра геодезии и картографии. – Киев, 1975. – 138, XVIл. – Бібліогр.:л.I-XVI
704405
  Иванова Лилия Ивановна Крупномасштабное тематическое картографирование искусственных водоемов в целях прогноза их развития (на примере Киевского водохранилища) : Автореф. дис. ... канд. географич. наук : 05.24.03 / Иванова Лилия Ивановна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 20 с.
704406
  Лаппо С.С. Крупномасштабное тепловое взаимодействие в системе океан -- атмосфера и энергоактивные области Мирового океана / С.С. Лаппо, С.К. Гулев, А.Е. Рождественский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 335с.
704407
  Четырбоцкий А.Н. Крупномасштабное численное моделирование динамики площади морского ледяного покрова в Арктике // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 75-86 : рис. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0130-2906
704408
   Крупномасштабные вариации геомагнитного поля. – М, 1989. – 196с.
704409
   Крупномасштабные динамические процессы в атмосфере. – Москва : Мир, 1988. – 428с.
704410
  Дроздов К.А. Крупномасштабные исследования равнинных ландшафтов. / К.А. Дроздов. – Воронеж, 1986. – 174 с.
704411
  Лабутина И.А. Крупномасштабные карты ледников : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 502 / Лабутина И.А. ; МГУ, Геогрфич. фак-т. – Москва, 1971. – 22 с.
704412
  Киктев Д.Б. Крупномасштабные моды атмосферной изменчивости. Часть I. Статистический анализ и гидродинамическое моделирование / Д.Б. Киктев, Е.Н. Круглова, И.А. Куликова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 5-22 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0130-2906
704413
  Куликова И.А. Крупномасштабные моды атмосферной изменчивости. Часть II. Их влияние на пространственное распределение температуры и осадков на территории Северной Евразии / И.А. Куликова, Е.Н. Круглова, Д.Б. Киктев // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 5-16 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0130-2906
704414
   Крупномасштабные системы. – М, 1990. – 103с.
704415
  Баканова В.В. Крупномасштабные топографические съемки / В.В. Баканова. – Москва : Недра, 1983. – 182с.
704416
  Розанов Н.П. Крупнопанельное домостроение / Н.П. Розанов. – М, 1982. – 224с.
704417
   Крупные авиакомпании США вновь зарабатывают // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 12-13 : фото
704418
   Крупные аграрии и промышленная буржуазния России и Германии в конце XIX - начале XX века. – М, 1988. – 228с.
704419
  Неушкин А.И. Крупные аномалии средней месячной температуры воздуха : справ. пособие : [в 3-х ч.] / А.И. Неушкин, М.К. Здонова ; Главное управление гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР ; Всесоюзн. научно-исслед. ин-т гидрометеоролог. информации ; Мировой центр даннных. – Москва : Гидрометеоиздат
Ч.2 : Некоторые климатические характеристики крупных аномалий средней месячной температуры воздуха на территории СССР/ под ред. Н.А. Багрова, Н.И. Зверева. – 1975. – 365с. : ил., табл.
704420
  Неушкин А.И. Крупные аномалии средней месячной температуры воздуха: Справ. пособие: В 3-х ч. / А.И. Неушкин. – Москва
Ч.1. – 1974. – 495с.
704421
  Тейнш Х.Р. Крупные газовые месторождения Западного Пакистана. / Х.Р. Тейнш. – М., 1960. – 23с.
704422
  Затравкин М.Н. Крупные двустворчатые моллюски пресных и солоноватых вод Дальнего Востока СССР: Определитель. / М.Н. Затравкин, В.В. Богатов. – Владивосток, 1987. – 152с.
704423
  Масетти Сильвио Крупные жилищные комплексы / Масетти Сильвио. – Москва, 1971. – 182 с.
704424
  Щербаков В.И. Крупные зозяйственные комплексы. / В.И. Щербаков. – М., 1986. – 272с.
704425
  Линдберг Г.У. Крупные колебания уровня океана в четвертичный период / Г.У. Линдберг. – Л., 1972. – 548с.
704426
   Крупные колхозы РСФСР. – М, 1929. – 87 с.
704427
  Христофсон Н. Крупные колхозы Сибири / Н. Христофсон. – М, 1929. – 43с.
704428
  Мынкин Д. Крупные компании стран АСЕАН-5: конкурентоспособность в условиях кризиса // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 9. – С. 61-71. – ISSN 0131-2227
704429
   Крупные поля сподуменовых пегматитов в обстановках рифтогенеза и постколлизионных сдвигово-раздвиговых деформаций континентальной литосферы / В.Е. Загорский, А.Г. Владимиров, В.М. Макагон, Л.Г. Кузнецова, С.З. Смирнов, Б.А. Дьячков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 303-322 : рис., табл. – Библиогр.: с. 318-322. – ISSN 0016-7886
704430
   Крупные развивающиеся страны в социально-экономических структурах современного мира. – М, 1990. – 438с.
704431
  Малышева Д. Крупные региональные государства в зонах нестабильности Ближнего Востока // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 9. – С. 28-36. – ISSN 0131-2227
704432
  Козиков Ю. Крупные сделки хозяйственных обществ: сравнительно-правовойаспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 43-44
704433
   Крупные сульфидно-кварцевые штокверковые месторождения золота Казахстана - условия формирования, критерии прогнозирования / М. Мізерна, Б. Д"ячков, А. Мирошнікова, А. Мізерний, Г. Оразбекова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 82-88. – (Геологія ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-3817


  Целью данных исследований является выявление закономерностей распределения золоторудной минерализации и сопутствующих элементов в золотоносных штокверках крупных месторождений золото-сульфидно-кварцевого типа Северного и Восточного Казахстана, ...
704434
  Орлов М.А. Крупные туристические центры / М.А. Орлов. – Москва : Стройиздат, 1983. – 159 с. – Библиогр.: с. 155— 156
704435
  Багманов М.А. Крупные фораминиферы и моллюсковая фауна эсценовых отложений Малого Кавказа / М.А. Багманов ; АН Азербайджанской ССР; Ин-т геологии им. И.М. Губкина. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1966. – 304 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 189-192
704436
  Бархатова Н.Н. Крупные фораминиферы Мангышлака и Северного Приаралья и их стратиграфическое значение / Бархатова Н.Н., Немков Г.И. ; Акад. наук СССР. Отд-ние наук о Земле. Отд. моногр. коллекций. – Ленинград-Москва : Наука, 1965. – 99 с. – Библиогр.: с. 87-91
704437
   Крупные хищники. – М, 1976. – 240с.
704438
  Телепко Л.Н. Крупные экономические районы СССР : (Некоторые вопросы территориальной организации хозяйства) / Л.Н. Телепко. – Москва, 1963. – 199с.
704439
  Копылов Н.В. Крупные экономические районы СССР : учебное пособие для вузов / Н.В. Копылов. – Москва : Висшая школа, 1974. – 280 с.
704440
  Зубаревич Н.В. Крупный бизнес в регионах России: территориальные стратегии развития и социальные интересы : Аналитический доклад / Н.В. Зубаревич. – Москва, 2005. – 102с. – ISBN 5-86208-176-3
704441
  Сакаева М.М. Крупный бизнес и государство при Путине. Трансформация агентских отношений // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2013. – № 4 (71). – С. 94-105. – ISSN 2078-5089
704442
  Согрин В.В. Крупный бизнес США от "Позолоченного века" до "Прогрессивной эры" (1870-1910-е годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 6. – С. 38-59. – ISSN 0130-3864
704443
  Столяров Ю.Н. Крупный вклад в представление об зволюции документа // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 70-76. – ISSN 0130-9765
704444
  Шатров С.М. Крупный выигрыш. / С.М. Шатров. – М., 1966. – 263с.
704445
  Дорошенко Л.С. Крупный город : монография / Мин-во экономики Украины ; Научно-исследовательский экономический ин-т; Л.С. Дорошенко, М.И. Коваль, А.П. Тищенко, С.Н. Крупников, А.И. Черкас, В.В. Лобода ; [отв. ред. В.И. Пила]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-003052-1
проблемы сбалансированного развития. – 1992. – 127 с.
704446
  Мягков В.И. Крупный город. Автоматизация управления развитием / В.И. Мягков. – Москва : Экономика, 1990. – 180 с.
704447
   Крупный город: проблемы и тенденции развития. – Ленинград : Наука, 1988. – 168 с.
704448
  Черник Д.Г. Крупный город: территориальный хозрасчет / Д.Г. Черник. – М., 1990. – 63с.
704449
   Крупный калибр. – Москва, 1952. – 48с.
704450
   Крупный капитал и монополии стран Азии. – М, 1970. – 312с.
704451
  Левит Л.А. Крупный план : (камерный фотопортрет) / Леонид Левит ; [ сост. и ред. И. Соловей ]. – Киев : ФАДА, ЛТД, 2002. – 96 с. : фотоіл. – ISBN 966-7625-51-6
704452
   Крупный социалистический город. – Л, 1987. – 141с.
704453
  Чернецов А.В. Крупный ученый, неповторимая личность. К 100-летию со дня рождения академика Б.А. Рыбакова // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 6. – С. 538-543. – ISSN 0869-5873
704454
  Козин Б.С. Крупный шаг в создании единой транспортной системы / Б.С. Козин. – М., 1976. – 54с.
704455
   Крупный шаг к великой цели. – М, 1958. – 47с.
704456
  Александров И. Крупный шаг к коммунизму / Александров И. – Москва : Совецкая Россия, 1959. – 56 с.
704457
  Платошкин А.Н. Крупным планом - агропром / А.Н. Платошкин. – М., 1987. – 307с.
704458
  Бобров В. Крупным планом : комедия в одном действии / В. Бобров. – Рига : Латвийское государственное издательство, 1956. – 19 с.
704459
  Шуб Э.И. Крупным планом / Э.И. Шуб. – М, 1959. – 255с.
704460
  Умару И. Крупным планом: повесть. / И. Умару. – М., 1982. – 165с.
704461
  Чупринин С.И. Крупным планом: поэзия наших дней. / С.И. Чупринин. – М., 1983. – 287с.
704462
  Кунецкая Л.И. Крупская / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 366 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биогр. ; Вып. 14 (531))
704463
  Кунецкая Л.И. Крупская / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 366с.
704464
  Рубанов С.А. Крупская в Петербурге - Ленинграде / С. Рубанов, С. Негинский. – Ленинград : Лениздат, 1975. – 207 с., 24 л. ил.
704465
   Крупская Надежда Константиновна о библиотечном деле. – Москва, 1989. – 259 с.
704466
  Проценко Н.А. Крупяные культуры / Н.А. Проценко, А.Т. Григорови. – Воронеж, 1953. – 128с.
704467
   Крус бухгалтерского учета в отраслях народного хозяйства. – М, 1974. – 312с.
704468
  Клушин Д.В. Крус партии большевиков на подготовку вооруженного восстания (июль - сентябрь 1917 года) : Автореф... канд. ист.наук: / Клушин Д.В.; Москов. гор. пед. ин-тут им В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 16 с.
704469
  Ковалюк В.М. Крута верста / В.М. Ковалюк. – Дніпропетровськ, 1990. – 268с.
704470
  Ткач Д.В. Крута хвиля : Роман / Д.В. Ткач. – Київ : Радянська школа, 1954. – 400с.
704471
  Ткач Д.В. Крута хвиля : Роман / Д.В. Ткач. – Київ : Дніпро, 1967. – 283с.
704472
  Ткач Д.В. Крута хвиля : Романи / Д.В. Ткач. – Київ : Дніпро, 1988. – 694с.
704473
  Яковлева Елена Крутая барышня : Роман / Яковлева Елена. – Москва : Эксмо-пресс, 2000. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-006094-7
704474
  Тошаков Н. Крутая волна / Н. Тошаков. – Л, 1949. – 120с.
704475
  Ткач Д.В. Крутая волна : Повесть / Д.В. Ткач; Авториз. пер. с укр. Л. Шапиро. – Москва : Воениздат, 1954. – 240с.
704476
  Захаров Б.М. Крутая волна / Б.М. Захаров. – Барнаул, 1957. – 150с.
704477
  Азаров В.Б. Крутая волна : стихотворения / В.Б. Азаров. – Ленинград : Советский писатель, 1959. – 124 с.
704478
  Беляев А.А. Крутая волна / А.А. Беляев. – Москва, 1964. – 176с.
704479
   Крутая волна. – Казань, 1965. – 172с.
704480
  Устьянцев В.А. Крутая волна : Роман / В.А. Устьянцев. – Москва : Воениздат, 1970. – 344 с.
704481
  Гора С. Крутая волна / С. Гора. – Алма-Ата, 1981. – 150с.
704482
  Устьянцев В.А. Крутая волна / В.А. Устьянцев. – М., 1986. – 479 с.
704483
  Гененко А.Т. Крутая волна / А.Т. Гененко. – Донецк, 1990. – 188с.
704484
   Крутая волна. Рассказы, стихи, пьеса.. – Казань, 1965. – 172с.
704485
  Верещагин Н.А. Крутая гора / Н.А. Верещагин. – Москва, 1983. – 397с.
704486
  Егоров И.Я. Крутая Громадка. Записки Чигинского клуба / И.Я. Егоров. – Волгоград, 1965. – 134с.
704487
  Вильмонт Е.Н. Крутая дамочка, или Нежнее, чем польская панна / Екатерина Вильмонт. – Москва : Астрель ; АСТ, 2011. – 318, [2] с. : ил. – (Заряжайтесь оптимизмом Екатерины Вильмонт). – ISBN 978-5-17-058750-6
704488
  Киндер И.Ф. Крутая дорога / И.Ф. Киндер. – Казань, 1971. – 107 с.
704489
  Брускова Е.С. Крутая дорога : документальная повесть / Е.С. Брускова. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 190 с.
704490
  Радноти М. Крутая дорога / М. Радноти. – Москва, 1988. – 349 с.
704491
  Спиллейн М. Крутая игра / М. Спиллейн. – М., 1991. – 207с.
704492
  Постников О. Крутая излучина. Стихи / О. Постников. – Алма-Ата, 1975. – 76с.
704493
  Голосовская Н.И. Крутая лестница / Н.И. Голосовская. – Алма-Ата, 1971. – 118с.
704494
  Солоухин В.А. Крутая Марина / В.А. Солоухин. – Москва, 1978. – 351с.
704495
  Садыков А. Крутая радуга / А. Садыков. – Барнаул, 1958. – 48с.
704496
  Туренская В.И. Крутая радуга / В.И. Туренская. – М., 1966. – 271с.
704497
  Туренская В.И. Крутая радуга / В.И. Туренская. – М., 1973. – 271с.
704498
  Селенский Ю.В. Крутая Рамень / Ю.В. Селенский. – М, 1973. – 302с.
704499
  Караваева А.А. Крутая ступень / А.А. Караваева. – Москва, 1938. – 176с.
704500
  Стекольников Л.Б. Крутая тропа. / Л.Б. Стекольников. – Л., 1950. – 96с.
704501
  Колесников А.А. Крутая тропа: Передышка перед боем. / А.А. Колесников. – Ярославль, 1991. – 282с.
704502
  Роганов Євген Круте піке Державіаслужби // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 18-21 : фото. – ISSN 1998-8044
704503
  Гуменюк О. Крути - бій з міфами // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 7 лютого (№ 6). – С. 9. – ISSN 0027-8254
704504
  Горобець С. Крути - бій за майбутнє країни // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 29 січня (№ 16). – С. 14


  Згадується трагічна загибель студентського куреня під Крутами, що стали символом патріотизму і жертовності в боротьбі за незалежну Україну. У складі куреню були студенти Університету св. Володимира та Українського Народного Університету.
704505
  Булах Г. Крути - наша трагедія і перемога // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 235-239. – ISBN 966-7551-00-8
704506
  Битинський М. Крути // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 97, лютий : лютий. – С. 16-22


  З нагоди 40-річчя бою.
704507
   Крути : збірка у пам"ять героїв Крут / упорядники Осип і Надія Зінкевичі. – Київ : Смолоскип, 2008. – 422 с. – ISBN 978-966-8499-88-3
704508
  Лоський І. Крути // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 195-200. – ISBN 978-966-2133-35-6


  Уривок зі споминів.
704509
   Крути : пам"яті героїв Крут / [упоряд.: Осип і Надія Зінкевичі]. – Київ : Смолоскип, 2017. – 61, [3] с. – Передрук з кн.: "Крути: зб. пам"яті героїв Крут". Київ: Смолоскип, 2008. – ISBN 978-617-7321-04-09
704510
  Чорномор В. Крути 29 січня 1918 р. - символ героїзму українського юнацтва // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 2
704511
  Донець Г. Крути в осягненні Павла Тичини // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 3). – С. 1, 4
704512
  Бороздин М. Крути педали! // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 58-72. – ISSN 1812-867Х


  Історія речей
704513
  Прилюк В. Крути як символ // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 14). – С. 5


  95 років тому- 29 січня 1918 року - під невеличкою станцією Крути на перегоні між Бахмачем та Ніжином відбувся бій українців із більшовицьким російським військом. Воно сунуло на Київ "приборкати" Українську Народну Республіку, яка щойно проголосила ...
704514
  Пшеничний М. Крути, Крути - не забути ... // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 2


  У Мирогощанській загальноосвітній школі I-III ступенів Дубенського району Рівненської області завершилося створення музею, де з-поміж багатьох експонатів є документи й матеріали, присвячені славі й трагедії бою під Крутами 29 січня 1918 року.
704515
  Захожай З. Крути. Дух, що тіло рве до бою // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-25 січня (№ 3/4). – С. 5
704516
   Крути. Січень 1918 року : документи, матеріали, дослідження, кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [ред. кол. : Білокінь С.І., Брюховецький В.С., Гаврилюк Я.Д. та ін.]. – Київ : Просвіта, 2008. – 840 с. – ISBN 978-966-2133-35-6
704517
   Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – 879, [1] с., XLVIII арк. фотоіл. – Бібліогр.: с. 859-870 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2133-35-6
704518
  Грабовський С. Крути. Сьогодення. Уроки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 15). – С. 5
704519
   Крути: 100 років подвигу. 1918-2018 / Нац. військ.-іст. музей України, Чернігів. облдержадмін. ; [упоряд., текст, пошук та підбір іл.: Я.Ю. Тинченко]. – Київ ; Чернігів : ЛАТ & К, 2018. – 43, [1] с. : іл. – (Чернігівщина туристична)
704520
  Яворський І. Крути: дотик болю // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 14


  95 років тому, 29 січня 1918 року відбувся бій між київськими студентами і більшовиками під залізничною станцією Крути, де полягло в нерівній боротьбі 300 юнаків - цвіт української нації
704521
  Зятьєв С. Крути: історія української нескореності // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1 (171). – С. 62-64
704522
  Веремійчик О. Крути: ми пам"ятаємо // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)
704523
  Якимович Б. Крути: міти, реалії, уроки: спроба синтезу // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С. 13-20. – ISSN 2078-6077
704524
  Сюндюков І. Крути: недоосмислена трагедія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 січня (№ 15). – С. 2
704525
  Конончук Іван Крути: погляд крізь роки // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 46-58. – ISBN 978-966-8999-16-1
704526
  Ауэзов М.О. Крутизна : повесть, рассказы, очерки / М.О. Ауэзов ; пер. с казахского ; [вступ. ст. З. Кедриной]. – Москва : Советский писатель, 1965. – 279 с. : ил., 1 л. портр.


  Разделы: Из дней минувших. Рождение новового.
704527
  Ноздрин А.С. Крутизна / А.С. Ноздрин. – Донецк, 1966. – 133с.
704528
  Автономов В. Крутизна / В. Автономов. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1966. – 96 с.
704529
  Снегова И.А. Крутизна / И.А. Снегова. – М., 1967. – 119с.
704530
  Львов М.Д. Крутизна / М.Д. Львов. – М., 1976. – 223с.
704531
  Ковальчук Л.З. Крутизна : поезії / Л.З. Ковальчук. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 94 с.
704532
  Торохов Б.М. Крутизна / Б.М. Торохов. – М, 1983. – 383с.
704533
  Черепанов Д. Крутизна. / Д. Черепанов. – Алма-Ата, 1956. – 340с.
704534
  Сибирцев И.И. Крутизна. / И.И. Сибирцев. – Красноярск, 1963. – 648с.
704535
  Боциев Ю.Б. Крутизна. / Ю.Б. Боциев. – Орджоникидзе, 1968. – 52с.
704536
  Колесников А.А. Крутизна: Стихотворения и поэмы. / А.А. Колесников. – М., 1983. – 159с.
704537
   Крутий вітер. – К., 1977. – 448с.
704538
  Стецюк Я.Н. Крутий плай : повість / Я.Н. Стецюк. – Київ, 1961. – 294 с.
704539
  Гижа О.Р. Крутий поворот : повість / О.Р. Гижа. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 235 с.
704540
  Дмитерко Л. Крутий поріг : поезії / Л. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 111 с.
704541
  Иванов А.Б. Крутильные колебания упруго связанного твердого тела в вязкой жидкости, движущейся как семейство квазитвердых поверхностей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов А.Б.; Ленигр. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 20л.
704542
  Старосольський Ігор Крутими дорогами : Спомини вересень 1939 р. - січень 1987 р. / Старосольський Ігор. – Львів : В-во М.Коць, 2000. – 204с. – ISBN 966-7891-00-3
704543
  Лупій О. Крутими дорогами : спогади із щоденникових записів / Олесь Лупій ; Нац. спілка письменників України ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. – Київ : Український письменник, 2014. – 383, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 377-378. – ISBN 978-966-579-422-6


  У пр. №1689632 напис: Бібліотеці Київського Національного університету імені Т.Г. Шевченка Сердечно від автора. Олесь Лупій. 23.07.2014 р.
704544
  Мац Р. Крутими стежками до волі / Роман Мац ; [упоряд., літ. ред., авт. передм. Роман Пастух]. – Дрогобич : Коло, 2005. – 133, [3] с. : іл. – Анотація англ. – ISBN 966-7996-54-9
704545
  Мац Р. Крутими стежками до волі / Роман Мац. – Львів : Мс, 2006. – 147с. : іл. – ISBN 966-8461-28-2
704546
  Любарський О. Крутими шляхами життя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 119-122


  Спогади прокурора, про участь у Другій світовій війні. Після війни О. Любарський працював прокурором у Львівській області. Він - ветеран прокуратури України, має численні бойові нагороди та прокурорські відзнаки.
704547
  Назаренко М.А. Крутится-вертится / М.А. Назаренко. – Новосибирск, 1976. – 255с.
704548
  Хьюэтт Д. Крутится веретено / Д. Хьюэтт. – М, 1962. – 253с.
704549
  Блох Ю.И. Крутиховская и Шмидт - команда железных лауреатов // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 3-8. – ISSN 0203-3100
704550
  Макаренко Д.Є. Крутиховська Зінаїда Олександрівна / Д.Є. Макаренко, О.В. Кендзера // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 571. – ISBN 978-966-02-7305-4
704551
  Липський В.С. Круті версти : Документальна повість / В.С. Липський. – К., 1982. – 112с.
704552
   Круті віражі українського флагмана // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 6. – С. 20-23 : фото. – ISSN 1998-8044
704553
  Львова Олена Круті віражі Харківського аеропорту // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 22-24 : фото. – ISSN 1998-8044
704554
  Герасименко Ю.Г. Круті дороги : поезії / Ю.Г. Герасименко. – Харків : Харківське обласне видавництво, 1957. – 80 с.
704555
  Клименко П.П. Круті дороги : Роман / П.П. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 350с.
704556
  Дубина Микола Круті дороги повернення : Літературно-критичні статті та нариси / Дубина Микола; Академія наук вищої школи України. – Дніпропетровськ, 2000. – 284с. – (Реабілітовані історією). – ISBN 966-7190-01-3
704557
  Слободянюк С.С. Круті стежки. / С.С. Слободянюк. – Станіслав, 1962. – 69с.
704558
  Черкас Н. Круті сходи : соціально-психол. роман / Наталя Черкас. – Київ : Фенікс, 2018. – 327, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-617-5
704559
  Дудченко Г. Крутівські події 1918 р. крізь призму історичної пам"яті // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 15 (18). – С. 155-157. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 10). – ISSN 2078-063X
704560
  Панасюк М.В. Крутіж : повісті / М.В. Панасюк. – К., 1984. – 231с.
704561
  Лепкий Б.С. Крутіж : історична повість / Б.С. Лепкий. – Київ : Веселка, 1992. – 388 с.
704562
  Ніколенко О.М. Крутікова Ніна Євгенівна // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 160-161. – ISBN 978-966-372-083-8
704563
   Крутікова Ніна Євгенівна (1913-2008) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 239. – ISBN 978-966-439-754-1
704564
  Носова О.П. Круткий лугана-русский и русско-луганда словарь / О.П. Носова, И.П. Яковлева. – М, 1969. – 520с.
704565
  Серова М. Круто закручено : Повести / Марина Серова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416с. – ISBN 5-04-008003-4
704566
  Тарновський М.Ю. Крутогора : роман / М.Ю. Тарновський. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1957. – 416 с.
704567
  Дем"ян Л.В. Крутогори Верховини / Л.В. Дем"ян. – Ужгород, 1984. – 398с.
704568
  Дем"ян Л.В. Крутогори Верховини / Л.В. Дем"ян. – Ужгород, 1984. – 400с.
704569
  Карпов Е.В. Крутогорье. Лирико-докум. повесть (о строителях Большого Ставроп. канала). / Е.В. Карпов. – Ставрополь, 1974. – 287с.
704570
  Карпов Е.В. Крутогорье: (О строителях Ставроп. канала). / Е.В. Карпов. – 2-е изд., доп. – М., 1975. – 189с.
704571
  Кудин В. Крутогорьями жизни : (Повесть-раздумье о моем современнике) / Вячеслав Кудин. – Киев : [б.и.]. – 380 с.
704572
  Овчаренко А.И. Крутое / А.И. Овчаренко. – Тула, 1985. – 288с.
704573
  Лебедева Л.И. Крутое восхождение / Л.И. Лебедева. – Фрунзе, 1981. – 155с.
704574
  Есенжанов Х. Крутое время : роман / Х. Есенжанов; Ильяс Есенберлин ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 255 с.
704575
  Журавлев Н.А. Крутое время / Н.А. Журавлев. – Архангельск, 1988. – 302с.
704576
  Шаховский Б.М. Крутое племя / Б.М. Шаховский. – М, 1961. – 94с.
704577
  Макласов Н.М. Крутой взлет / Н.М. Макласов. – Симферополь, 1960. – 187с.
704578
  Белостоцкий Ю.В. Крутой вираж / Ю.В. Белостоцкий. – Казань
1. – 1957. – 207с.
704579
  Шевченко А.И. Крутой дорогой : летопись одной жизни / А.И. Шевченко ; ил.: Е.А. Березин]. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1968. – 456 с.
704580
  Гинзбург Е.С. Крутой маршрут : Хроника времен культа личности / Е.С. Гинзбург. – Москва : Советский писатель, 1990. – 601с.
704581
  Гинзбург Е.С. Крутой маршрут / Е.С. Гинзбург. – Москва, 1991. – 734с.
704582
  Мирнев В.Н. Крутой месяц / В.Н. Мирнев. – М., 1974. – 303с.
704583
  Арсеньева Е. Крутой мэн и железная леди : Роман / Елены Арсеньева. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 384с. – ISBN 5-699-07706-5
704584
  Нейман Ю.Ю. Крутой перевал / Ю.Ю. Нейман. – Магадан, 1967. – 134с.
704585
  Леонидов Б.Л. Крутой поворот / Б.Л. Леонидов. – Москва, 1953. – 244с.
704586
  Скурлаев Д.Н. Крутой поворот / Д.Н. Скурлаев. – Тюмень, 1963. – 106с.
704587
  Высоцкий С.А. Крутой поворот / С.А. Высоцкий. – Москва, 1979. – 511с.
704588
  Рыбко Н.Л. Крутой поворот. / Н.Л. Рыбко. – Улан-Удэ., 1962. – 169с.
704589
  Левин Б.М. Крутой поворот: Пьянство как социал. проблема / Б.М. Левин, М.Б. Левин. – М., 1989. – 221с.
704590
  Субботин Ф.Е. Крутой подъем. / Ф.Е. Субботин. – Астрахань, 1955. – 188с.
704591
  Стецюк Я.Н. Крутой тропой : повесть / Я.Н. Стецюк. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 428 с.
704592
  Речин Б. Крутой характер. / Б. Речин. – Ставрополь, 1961. – 192с.
704593
  Бабий Е.В. Крутонаклонные конвейеры в горнодобывающей промышленности и перспективы их применения на глубоких карьерах Кривбаса / Е.В. Бабий, А.И. Шевченко, А.А. Икол // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 114-128 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
704594
  Нечитайло І.Я. Крутосхили / І.Я. Нечитайло. – Х., 1990. – 219с.
704595
  Пилипчук М.М. Крутою дорогою / М.М. Пилипчук. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 126 с.
704596
  Боровиков Г.Ф. Крутояр / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1949. – 172с.
704597
  Петренко М.Є. Крутояр / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1986. – 216 с.
704598
  Пелисов П.И. Крутояр. / П.И. Пелисов. – М, 1977. – 238с.
704599
  Ханжин В.В. Крутоярск второй. / В.В. Ханжин. – М., 1963. – 470с.
704600
  Ханжин В.В. Крутоярск второй. / В.В. Ханжин. – М., 1965. – 472с.
704601
  Гришин В.С. Крутояры / В.С. Гришин. – Саратов, 1973. – 183с.
704602
  Юдалевич М.И. Крутояры / М.И. Юдалевич. – Москва, 1975. – 87с.
704603
  Буханов В.С. Крутые берега / В.С. Буханов. – Курск, 1958. – 182с.
704604
  Савельев В.С. Крутые берега / В.С. Савельев. – М., 1960. – 72с.
704605
  Пятунин А. Крутые берега / А. Пятунин, П. Трояновский. – Воронеж, 1968. – 47с.
704606
  Козлов Н.И. Крутые берега / Н.И. Козлов. – Сыктывкар, 1968. – 56с.
704607
  Свеженец И.И. Крутые берега / И.И. Свеженец. – Ставрополь, 1984. – 209с.
704608
  Липский В.С. Крутые версты. / В.С. Липский. – М., 1981. – 128с.
704609
  Манакин М.Ф. Крутые вершины / М.Ф. Манакин. – 2-е изд. – М, 1990. – 285с.
704610
  Исетский Александр Иванович Крутые годы / Исетский Александр Иванович. – Свердловск, 1956. – 104 с.
704611
  Исетский А.И. Крутые годы / А.И. Исетский. – Свердловск, 1965. – 104с.
704612
  Полонский Я.П. Крутые горки / Я.П. Полонский. – Санкт-Петербург
Ч. 1. – 1885. – 371с.
704613
  Чекменев В.П. Крутые горки / В.П. Чекменев. – Саратов, 1989. – 262с.
704614
  Вирта Н.Е. Крутые горы / Н.Е. Вирта. – Москва, 1956. – 664с.
704615
  Елпатьевский С.Я. Крутые горы / С.Я. Елпатьевский. – Москва, 1963. – 239 с.
704616
  Скороходов М.Е. Крутые горы / М.Е. Скороходов. – Казань, 1974. – 319с.
704617
   Крутые дороги космоса. – Москва : Искусство, 1988. – 166 с.
704618
  Причина И.С. Крутые заломы : Повесть / И.С. Причина. – Киев : Молодь, 1979. – 200с.
704619
  Миксон И.Л. Крутые меридианы: Путевая проза. / И.Л. Миксон. – Л., 1984. – 279с.
704620
  Донцова Д.А. Крутые наследнички : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2001. – 380, [2] с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-005030-5
704621
  Донцова Д. Крутые наследнички : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 288с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-00576-5
704622
  Побережник Семен Яковлевич Крутые перевалы / Побережник Семен Яковлевич; [Лит.запись В.Э.Баумштейна]. – Москва : Советская Россия, 1975. – 239 с. : 8 л.ил.
704623
  Нусупов Ч. Крутые перевалы : повести и рассказы / Чолпонбай Нусупов ;. – Фрунзе : Кыргызстан, 1981. – 171 с.
704624
  Косоротов В.Н. Крутые перевалы : повесть и рассказы / В.Н. Косоротов; пер. с марийск. – Москва : Современник, 1981. – 208 с.
704625
  Петров П.П. Крутые перевалы. Шайтан-поле. Борель / П.П. Петров. – Иркутск, 1979. – 419 с.
704626
  Абдулжалилов Фазиль Апасович Крутые повороты : повесть / Ф.А. Абдулжалилов ; [авториз. пер. с ногайского Н. Евдокимова] ; [ил.: Г.К. Бедарев]. – Москва : Советская Россия, 1951. – 92 с. : ил. – (Короткие повести и рассказы)
704627
  Столин Е.Л. Крутые повороты / Е.Л. Столин. – Минск, 1966. – 296с.
704628
  Борин А.Б. Крутые повороты / А.Б. Борин. – М., 1983. – 224с.
704629
  Иншаков П.К. Крутые повороты. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1966. – 295с.
704630
  Липилин В.Г. Крутые повороты: Повести. / В.Г. Липилин. – Л., 1983. – 128с.
704631
   Крутые поворты. – Воронеж, 1977. – 215с.
704632
  Бабаева Дина Крутые стволы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 66-72 : фото
704633
  Чистяков А.М. Крутые ступеин. / А.М. Чистяков. – Чебоксары, 1959. – 128с.
704634
  Гельбак П.А. Крутые ступени : драма / П.А. Гельбак. – Вильнюс : Гослитиздат, 1953. – 112 с.
704635
  Ванин Н.А. Крутые ступени : документальная повесть / Н.А. Ванин. – Кострома : Верхне-Волжское книжное издательство, 1964. – 112 с.
704636
  Осинин Н.П. Крутые ступени / Н.П. Осинин. – Новосибирск, 1967. – 448с.
704637
  Гиппиус Н.В. Крутые ступени / Н.В. Гиппиус. – Ленинград, 1970. – 143с.
704638
  Соколов П.Н. Крутые ступени / П.Н. Соколов. – Л., 1978. – 94с.
704639
  Борзунов С.М. Крутые ступени / С.М. Борзунов. – Москва, 1979. – 463с.
704640
  Раслин С.З. Крутые ступени / С.З. Раслин. – Киев, 1982. – 196с.
704641
  Жуков Ю.А. Крутые ступени / Ю.А. Жуков. – Москва, 1983. – 382с.
704642
  Борзунов С.М. Крутые ступени / С.М. Борзунов. – Москва, 1989. – 348с.
704643
  Худячков В.В. Крутые ступени. / В.В. Худячков. – Кишинев, 1963. – 378с.
704644
  Жернаков Н.К. Крутые сувои / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1975. – 288с.
704645
  Мусатов А.И. Крутые тропы / А.И. Мусатов. – М., 1956. – 158с.
704646
  Татьянин В.Д. Крутые тропы / В.Д. Татьянин. – Белгород, 1962. – 72с.
704647
  Стороженко А.Г. Крутые тропы. / А.Г. Стороженко. – Л., 1959. – 250с.
704648
  Шутов В.В. Крутые уступы. / В.В. Шутов. – К, 1971. – 55с.
704649
  Сташек Н.И. Крутыми верстами. / Н.И. Сташек. – Москва, 1982. – 320с.
704650
  Никулин В. Крутыми дорогами. / В. Никулин. – Одесса, 1958. – 48с.
704651
  Абрамов М.А. Крутыми тропами : [рассказы] / М.А. Абрамов ; [ил.: И. Пластинкин и В. Иванов]. – Москва : Воениздат, 1961. – 48 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" / [Глав. полит. упр. Советской Армии и Воен-Мор. Флота] ; [№ 15 (418)])
704652
   Крутыми тропами. – М., 1984. – 224с.
704653
  Білокінь С. Крутяни // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 709-731. – ISBN 978-966-2133-35-6


  Шарий Іван Ількович - Абсольвент Ун-ту Св. Володимира. Як член головного відділу Української студентської громади підписав звернення на підтримку українців у його національно-політичній організації. Другу українську гімназію імені ...
704654
  Антонович Б.-І. Крутянська пісня [1937] // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 22-29 січня (№ 3/4). – С. 1
704655
  Астров В.Н. Круча / В.Н. Астров. – Москва, 1966. – 459с.
704656
  Астров В.Н. Круча : роман / Астров В.Н. – Москва : Совецкий писатель, 1969. – 495 с.
704657
  Костюк Б.О. Круча : оповідання та етюди / Б.О. Костюк. – Київ : Молодь, 1984. – 111 с. – (Перша книга прозаїка)
704658
  Атаров Н.С. Крученая нитка / Н.С. Атаров. – Москва, 1976. – 255с.
704659
  Атаров Николай Сергеевич Крученая нитка : Раздумья, эссе, рассказы / Атаров Николай Сергеевич; Послесл. В.Коркина. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 255с.
704660
  Атоян К.М. Кручение автобуса с несущим основанием, вызываемое дорожными неровностями. : Автореф... наук: / Атоян К.М.; МВ и ССО УССР. Львов. полит. инст. – Львов, 1961. – 19л.
704661
  Соляник Кручение валов переменного сечения / Соляник, -Красса. – Л-М, 1949. – 167с.
704662
  Саркисян В.С. Кручение и изгиб анизотропных призматических стержней с удлиненным профилем : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саркисян В. С.; МГУ, НИИ механ. Ерев.ГУ. – Ереван, 1962. – 16л.
704663
  Гулканян Н.О. Кручение и изгибд полых призматических стержней с полигональным поперечным сечением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гулканян Н.О.; Ин-т механики Ан СССР. – Ереван, 1962. – 8л.
704664
  Арутюнян Л.А. Кручение и плоская деформация упругих призматических тел : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арутюнян Л.А.;. – Ереван, 1979. – 12л.
704665
  Абдрахманов С. Кручение полухрупких стержней : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Абдрахманов С. ; АН Кирг. СССР. – Фрунзе, 1970. – 12 с.
704666
  Арутюнян Н.Х. Кручение упругих тел / Арутюнян Н.Х., Абрамян Б.Л. – Москва : Физматгиз, 1963. – 686 с. : черт. – Библиогр. обзор: с. 672-681
704667
  Нетребко В.П. Кручение упругого параллелепипеда при заданном законе распределения касательных напряжений на основаниях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нетребко В. П,; МГУ, НИИ механ. и матем. – Москва, 1953. – 4 с.
704668
  Зима Н.Е. Кручение физически нелинейных многосвязных стержней : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Зима Н.Е. ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 16 с.
704669
  Головко А. Крученим шляхом : Оповідання: Із творів спілки слянських письменників "Плуг" / А. Головко. – Харків : Шлях освіти, 1924. – 31с. – (Б-ка селянина = Серія красного письменства ; №19)
704670
  Тураев Владимир Георгиевич Кручения Рейдемейстера и инварианты Александера-Фокса трехмерных многообразий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Тураев Владимир Георгиевич; АН СССР. Математический ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1979. – 9л.
704671
  Косматенко А.Д. Кручені паничі / А.Д. Косматенко. – Київ, 1956. – 62 с.
704672
  Кравченко О.В. Кручення пружного круглого валу з неконцентричною круглою порожниною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С.89-93. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язана задача про кручення круглого валу, що послаблений круглою порожниною Вивчено властивості жорсткості матеріалу та сколюючого напруження для круглого валу, послабленого круглою порожниною Знайдено точні значення функції напруження для різних ...
704673
  Мартиненко М.А. Кручення пружного простору з циліндричною тріщиною / М.А. Мартиненко, І.В. Лебедєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 116-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Точними методами лінійної теорії пружності розв"язано задачу про кручення пружного середовища з циліндричною тріщиною. Задачу зведено до системи парних інтегральних рівнянь відносно тригонометричних функцій з однією невідомою щільністю, а потім - до ...
704674
  Мартиненко М.А. Кручення пружного простору, послабленого тріщиною по частині поверхні сплющеного еліпсоїда / М.А. Мартиненко, І.В. Лебедєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 62-66. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Точними методами лінійної теорії пружності розв"язано задачу про кручення пружного середовища з еліпсоїдальною тріщиною. Задачу зведено до взаємозв"язаної системи парних рівнянь, а потім - до інтегро-диференціального рівняння. В околі граничного кола ...
704675
  Манов Э. Кручи. Роман / Э. Манов. – Москва, 1968. – 255с.
704676
  Казанцева Л.В. Кручиненко Вівталій Григорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 578. – ISBN 978-966-02-7305-4
704677
   Кручиненко Віталій Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 239-240. – ISBN 978-966-439-754-1
704678
   Крушевскиот манифест. – Скопjе : Институт за национална историоф - Скопjе, 1968. – 28 с.
704679
  Васильев И.М. Крушение / И.М. Васильев. – 2-е изд. – Москва, 1961. – 143с.
704680
  Петреску Ч. Крушение / Ч. Петреску. – М., 1963. – 679с.
704681
  Нурпеисов А. Крушение : роман / Абдижамил Нурпеисов ;. – Москва : Известия, 1975. – 365 с.
704682
  Щербакова Г.Н. Крушение / Г.Н. Щербакова. – Москва, 1990. – 382с.
704683
  Эсенов Р.М. Крушение "Великого Турана" / Рахим Эсенов ;. – Москва, 1979. – 327 с.
704684
  Жариков А.Д. Крушение "Кантокуэна" / А.Д. Жариков. – М., 1988. – 188с.
704685
   Крушение "Черного барона". – Ярославль, 1987. – 188с.
704686
  Ерахторина О.М. Крушение абсолютов : (материалы к читательской конференции) // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 28. – С. 16-62
704687
  Золотусский И.П. Крушение абстракций / И.П. Золотусский. – Москва : Современник, 1989. – 205 с.
704688
  Рубинштейн Е.И. Крушение австро-венгерской монархии / Е.И. Рубинштейн. – Москва, 1963. – 428 с.
704689
  Голинков Д.Л. Крушение антисеоветского подполья в СССР. / Д.Л. Голинков. – М
2. – 1986. – 397 с.
704690
  Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР / Д.Л. Голинков. – Москва, 1975. – 703с.
704691
  Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. / Д.Л. Голинков. – М, 1980. – 399с.
704692
  Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. / Д.Л. Голинков. – М
1. – 1986. – 333 с.
704693
  Митрофанов А.Г. Крушение великих иллюзий / А.Г. Митрофанов. – Петрозаводск : Фолиум, 2006. – 196с. – ISBN 5-88741-064-7
704694
  Куняев С. Крушение великой иллюзии : К 130-летию со дня рождения Александра Блока // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 1 (660). – С. 15-17. – ISSN 0132-2036
704695
  Желубовская Э.А. Крушение Второй империи и возникновение Третьей республики во Франции / Э.А. Желубовская. – Москва, 1956. – 504с.
704696
  Куль Ф. Крушение германских наступательных операций 1918 г. / Ф. Куль, Г. Дельбрюк. – М., 1935. – 352с.
704697
  Шейдеман Ф. Крушение германской империи / Ф. Шейдеман. – М-Птгр., 1923. – 326с.
704698
  Федоров Валентин Крушение Европы // Вестник Европы : журнал европейской культуры. – Москва, 2008. – Т. 22/23. – С. 22-32. – ISSN 1609-5359
704699
  Пытель Л.П. Крушение и изгеб изотропных и ортотропных цилиндрических оболочек, ослабленных отверстием. : Автореф... Канд.техн.наук: 022 / Пытель Л.П.; Всесоюз.заоч.политехн.ин-т. – М, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
704700
  Вайсфельд И.В. Крушение и созидание / И.В. Вайсфельд. – Москва, 1964. – 158с.
704701
  Аджубей А. Крушение иллюзий : время в событиях и лицах / Алексей Аджубей. – Москва : Интербук, 1991. – 350 с. – ISBN 5-7664-0479-4
704702
  Козаков М.Э. Крушение империи : роман в 4-х частях / М.Э. Козаков. – Москва : Художественная литература
Ч. 1,2. – 1962. – 487с.
704703
  Энтин Л.М. Крушение империи / Л.М. Энтин. – М, 1965. – 200с.
704704
  Родзянко М.В. Крушение империи. / М.В. Родзянко. – 3-е изд. – Л., 1929. – 270с.
704705
  Родзянко М.В. Крушение империи. / М.В. Родзянко. – Х., 1990. – 263с.
704706
  Козаков М.Э. Крушение империи. Роман в 4-х ч. / М.Э. Козаков. – Москва, 1956. – 815с.
704707
  Козаков М.Э. Крушение империи. Роман в 4-х ч. : роман в 4-х частях / М.Э. Козаков. – Москва : Художественная литература
Ч. 3,4. – 1962. – 514с.
704708
  Козаков М. Крушение империи: Роман в 4-х книгах. / М. Козаков. – Москва, 1986. – 781с.
704709
  Козаков М.Э. Крушение империи: Роман в 4 ч. / М.Э. Козаков. – Ташкент
Ч.1-2. – 1987. – 365с.
704710
  Козаков М.Э. Крушение империи: Роман в 4 ч.: (В 2 т.) / М.Э. Козаков. – Ташкент
1. – 1989. – 365с.
704711
  Вольф А.Я. Крушение Кернверка / А.Я. Вольф. – Москва, 1977. – 398с.
704712
  Вольф А.Я. Крушение Кёрнверка / А.Я. Вольф. – Саратов, 1973. – 352с.
704713
   Крушение колониализма в новых этапах национально-осовободительного движения. – Омск, 1961. – 15с.
704714
  Черноголовкин Н.В. Крушение колониализма и международное право / Н.В. Черноголовкин. – М., 1963. – 46с.
704715
  Тягуненко В.Л. Крушение колониальной системы империализма / В.Л. Тягуненко. – М, 1961. – 48с.
704716
  Богуш Е.Ю. Крушение колониальной системы империализма / Е.Ю. Богуш. – М., 1965. – 240с.
704717
  Калинина Э.А. Крушение колониальной системы империализма и образование независимых гасударств / Э.А. Калинина, В.П. Серебренников. – Минск, 1971. – 248с.
704718
  Салминь А.Я. Крушение колонизаторских планов германского империализма в Латвии в результате победы Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... кандид. ист.наук: / Салминь А.Я.; Латвийский гос. университет. – Рига, 1952. – 19 с.
704719
  Кантор Георгий Крушение которого не было? : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 84-96
704720
  Марьянов Б.М. Крушение легенды : Против клерикальных фальсификаций творчества А.С. Пушкина / Б.М. Марьянов. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 119 с.
704721
  Щетинов Ю.А. Крушение мелкобуржуазной контрреволюции в Советской России. / Ю.А. Щетинов. – М., 1984. – 148с.
704722
  Бирюков Б.В. Крушение метафизической концепции универсальности предметной области в логике / Б.В. Бирюков. – М., 1963. – 74с.
704723
  Синклер Э. Крушение мира / Э. Синклер. – Москва, 1947. – 707 с.
704724
  Фельштинский Ю. Крушение мировой революции / Ю. Фельштинский. – Лондон, 1991. – 656 с.
704725
  Чалая Т.П. Крушение мифа о "Великой Румынии" в годы диктатуры Й. Антонеску (1940-1944) // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 13-16. – ISSN 0321-0626
704726
  Бельсон Я.М. Крушение мифа о государстве "великого общества" в США / Я.М. Бельсон. – Москва, 1969. – 47с.
704727
  Галан Х.М. Крушение монархии в Испании (1917-1931 гг.) / Х.М. Галан. – Москва : Социально-экономическая литература, 1959. – 136с.
704728
  Любимов Н.А. Крушение монархии во Франции : Очерки и эпизоды первой эпохи Французской революции (1787-1790) / [Соч.] Н.А. Любимова, засл. проф. Моск. ун-та. – Москва : Универ. тип., 1893. – XX, 657, [5] с. ил. – Экз. кн. дефектные, без обл.
704729
  Явич А.Е. Крушение надежд / А.Е. Явич. – Москва, 1976. – 427с.
704730
  Радунская И.Л. Крушение парадоксов / И.Л. Радунская. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 224с.
704731
  Спирин Л.М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России (начало ХХ в. -- 1920 г.) / Л.М. Спирин. – Москва, 1977. – 366с.
704732
  Кузьмин Н.Ф. Крушение последнего похода Антанты / Н.Ф. Кузьмин. – М, 1958. – 344с.
704733
  Хазанов А.М. Крушение последней колониальной империи / А.М. Хазанов. – М, 1986. – 222с.
704734
  Анфилов В.А. Крушение похода Гитлера на Москву, 1941 / Анфилов В.А. ; отв. ред. А.Г. Хорьков. – Москва : Наука, 1989. – 348, [1] с. – Библиогр.: с. 340-348
704735
  Лавренев Б.А. Крушение республики Итль / Борис Лавренев // Красная звезда / А.А. Богданов. – Москва : Правда, 1990. – С. 161-399. – (МП. Мир приключений). – ISBN 5-253-00008-9
704736
  Егоров Г.В. Крушение Рогова / Г.В. Егоров. – Барнаул, 1965. – 127с.
704737
   Крушение самолета Boeing-737-800: метеорологические условия в Ростове-на-Дону 19 марта 2016 г. / Н.П. Шакина, А.Р. Иванова, Е.Н. Скриптунова, И.А. Горлач // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 7. – С. 93-98 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2906
704738
  Манн Т. Крушение семьи (Будденброки) : роман Томаса Манна / пер. Ю. Спасского. – [Москва] : Моск. книгоиздат.
Кн. 1. – 1911. – [2], 381
704739
  Ляшко Н.Н. Крушение сладкой каторги / Н.Н. Ляшко. – Москва, 1936. – 415с.
704740
  Литторин Крушение социалистического мифа: Расцвет и упадок государства благосостояния в Швеции. / Литторин, Свен-Отто. – Минск, 1991. – 78с.
704741
  Дрюон М. Крушение столпов / М. Дрюон. – Москва, 1992. – 284с.
704742
  Альтер Л.Б. Крушение теории "планового капитализма" / Л.Б. Альтер. – Москва, 1954. – 240с.
704743
  Лазарев М.С. Крушение турецкого господства в арабских странах в годы первой мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: / Лазарев М.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1956. – 15л.
704744
  Лазарев М.С. Крушение турецкого господства на Арабском Востоке. / М.С. Лазарев. – М., 1960. – 247с.
704745
  Розанов Г.Л. Крушение фашистской Германии / Г.Л. Розанов. – М, 1963. – 263с.
704746
  Энтин Л.М. Крушение французского колониализма и становление национальной государственносит народов тропической Африки. : Автореф... Доктора юрид.наук: / Энтин Л.М.; Моск.гос.ин-т междунар.отношен. – М, 1965. – 35л.
704747
   Крушение царизма. – Л., 1986. – 431с.
704748
  Буажильбер Эдмунд Крушение цивилизации : Социологический роман Э. Буажильбера / Пер. с англ., под ред. и с вступ. ст. Р.И. Сементковского. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. М.А. Александрова, 1910. – XIV, II, 344
704749
  Новиков Иван Крушение чисел. Рассказы. / Новиков Иван. – М., 1926. – 61с.
704750
  Курукин Игорь Крушение Шведского Метеора : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 7 (2826). – С. 64-73
704751
  Гармиза Вадим Владимирович Крушение эсеровской контрреволюции. (Крах правительств эсеров в 1918 г.) : Автореф... д-ра ист.наук: 571 / Гармиза Вадим Владимирович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра истории СССР советского общества. – М., 1969. – 30л. – Бібліогр.:с.30
704752
  Рубинштейн Л.В. Крушение Юга. / Л.В. Рубинштейн. – М, 1936. – 262с.
704753
  Соколов В. Крушение. Роман / В. Соколов. – М., 1970. – 592с.
704754
  Тагор Р. Крушение. Роман. / Р. Тагор. – Москва, 1956. – 272с.
704755
  Сафонов В.И. Крушина - дерево хрупкое / В.И. Сафонов. – М., 1977. – 304с.
704756
  Кабаева И.А. Крушина / И.А. Кабаева. – Москва, 1990. – 53 с.
704757
   Крушинський Вадим Юрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 240. – ISBN 978-966-439-754-1
704758
  Манжола В.А. Крушинський Вадим Юрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 587. – ISBN 978-966-02-7305-4
704759
  Сидоренко Б. Крушитель скали марновірства // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 27 травня (№ 95). – С. 8
704760
  Атанасова Ц. Кръгът "Мислъл" / Атанасова Ц. – София : Университетское издательство "Св. кл. Охридски", 1991. – 174с.
704761
  Павлова М.А. Крыжовник / М.А. Павлова. – 2-е, испр. – М., 1968. – 120с.
704762
  Суворов Н.Н. Крыжовник. / Н.Н. Суворов. – Горький, 1958. – 59 с.
704763
  Боговицкий В.М. Крылатая гвардия / В.М. Боговицкий. – Алма-Ата, 1957. – 211с.
704764
  Евстигнеев К.А. Крылатая гвардия / К.А. Евстигнеев. – Москва, 1982. – 224с.
704765
  Огурцов С.И. Крылатая душа / С.И. Огурцов. – Иваново, 1959. – 135с.
704766
  Чуев Ф.И. Крылатая книга / Ф.И. Чуев. – М, 1987. – 222с.
704767
   Крылатая легенда. Самолеты Ан-2 и Ан-3. – Киев : Аэро-Хобби, 2007. – 199, [1] с. : фотоил. – На тит. л.: 60-летию первого полета Ан-2 посвящается. – ISBN 978-966-2942-02-6
704768
  Али Анар Крылатая малютка Хаки // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 222-234. – ISSN 1130-6545
704769
  Фогель Н.Д. Крылатая медицина / Н.Д. Фогель. – Одесса, 1952. – 268с.
704770
  Жирков А.В. Крылатая молодость / А.В. Жирков. – Фрунзе, 1977. – 194с.
704771
   Крылатая мудрость. (Собиратель Абуль-касым Гусейнзаде.. – Баку, 1965. – 140с.
704772
   Крылатая мудрость. Пословицы разных народов о труде.. – Ростов -на-Дону, 1972. – 71с.
704773
  Юксерн В.С. Крылатая песня : рассказы / Василий Юксерн ;. – Москва : Воениздат, 1968. – 48 с.
704774
   Крылатая пехота. Рассказы, очерки, воспоминания.. – М., 1956. – 199с.
704775
  Гофман Г.Б. Крылатая семья / Г.Б. Гофман. – М, 1965. – 96с.
704776
  Личутин В.В. Крылатая Серафима / В.В. Личутин. – Москва, 1981. – 414 с.
704777
  Гомыранов Илья Крылатая технократия
704778
  Гомыранов Илья Крылатая технократия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 94-98 : фото
704779
  Шкаровская И.И. Крылатая улица / И.И. Шкаровская. – К, 1982. – 173с.
704780
  Морозов С.Т. Крылатй следопыт Заполярья / С.Т. Морозов. – М., 1975. – 128с.
704781
  Лукин В.П. Крылатое имя - Чкалов: Экскурс. очерк-путевод. по Мемор. музею В.П.Чкалова / В.П. Лукин. – Горький, 1987. – 93с.
704782
  Моисеев В.А. Крылатое имя / В.А. Моисеев. – Киев, 1974. – 263с.
704783
  Займовский С.Г. Крылатое слово / С.Г. Займовский. – М.-Л., 1930. – 493с.
704784
  Кондаков Н.И. Крылатые аргументы = (Афоризмы и крылатые выражения в трудах и выступлениях К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина) / Н.И. Кондаков. – Москва : Знание, 1989. – 208с.
704785
  Гончаренко Владимир Григорьевич Крылатые выражения в современном украинском литературном языке (функциональная характеристика на материале художественной прозы и публицистики советского периода) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Гончаренко Владимир Григорьевич ; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 21 с.
704786
  Сальникова О.Г. Крылатые выражения из области искусства в современном русском языке / О.Г. Сальникова, С.Г. Шулежкова. – Челябинск, 1985. – 79с.
704787
  Шулежкова С.Г. Крылатые выражения из песен 2-й половины 1940-х - начала 1990-х годов : (Материалы к словарю "Крылатые выражения из области искусства") / С.Г. Шулежкова; Мин.образования Рос.Федерации.Челябинск.гос.пед.ин-т.Магнитогорск.гос.пед.ин-т. – Челябинск : Факел. – ISBN 5857160278
В. 3. – 1994. – 132 с.
704788
  Шулежкова С.Г. Крылатые выражения русского языка, их источники и развитие / С.Г. Шулежкова; Мин.образования Рос.Федерации.Челябинск.гос.пед.ин-т. – Челябинск : Факел, 1995. – 222с. – ISBN 5857160367
704789
  Сорокин З.А. Крылатые гвардейцы / З.А. Сорокин. – Москва, 1966. – 167с.
704790
  Каирбеков Г. Крылатые годы : стихи / Г. Каирбеков. – Москва, 1984. – 239 с.
704791
  Беленков Б.А. Крылатые и бескрылые / Б.А. Беленков. – Киев, 1957. – 156с.
704792
  Кравченко И.Г. Крылатые кони / И.Г. Кравченко. – М., 1987. – 111с.
704793
  Овруцкий О Н. Крылатые латинские выражения в литературе / О Н. Овруцкий, . – Москва, 1969. – 352с.
704794
  Овруцкий О Н. Крылатые латинские изреченияя в литературе / О Н. Овруцкий, . – К, 1962. – 220с.
704795
  Овруцкий Н.О. Крылатые латинские изреченияя в литературе / Н.О. Овруцкий. – Москва, 1964. – 220с.
704796
  Аргутинская Л. Крылатые люди / Л. Аргутинская, М. Повзе. – Москва
1. – 1950. – 264с.
704797
  Аргутинская Л.А. Крылатые люди / Л.А. Аргутинская. – Москва, 1964. – 616с.
704798
  Шелест И.И. Крылатые люди / И.И. Шелест. – М., 1980. – 245с.
704799
  Шинкаренко Станислав Крылатые львы и хищные "бабочки" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 96-105 : фото
704800
   Крылатые мысли : сборник употребительнейших иностранных цитат, снабженных русским переводом и расположенных в алфитном порядке : цитаты фр., итал. и англ. – Санкт-Петербург : Тип. Исидора Гольдберга, 1896. – XVI, 87 с. = Общая библиотека Владимира Чумикова ; № 1
704801
  Маркс К. Крылатые мысли Карла Маркса : из произведений и писем. – Пермь : Кн. изд-во, 1983. – 202 с.
704802
  Маркс К. Крылатые мысли Карла Маркса : из произведений и писем. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1988. – 224 с.
704803
  Виноградов В.С. Крылатые песни / В.С. Виноградов. – Москва, 1968. – 67с.
704804
  Александров В.Е. Крылатые пехотинцы : повести и рассказы / В.Е. Александров. – Киев : Радянський письменник, 1963. – 331с.
704805
  Шалимов Ф.А. Крылатые помощники земледельца / Ф.А. Шалимов. – М, 1964. – 24с.
704806
  Родионов Б.И. Крылатые ракеты в морском бою / Б.И. Родионов. – М., 1987. – 214 с.
704807
  Довидайтис Й. Крылатые ребята : повесть / Й. Довидайтис; пер. с лит. – Вильнюс : Витурис, 1985. – 168 с.
704808
  Причард К.С. Крылатые семена / К.С. Причард. – Москва, 1953. – 400с.
704809
  Причард К.С. Крылатые семена / К.С. Причард. – Москва, 1954. – 384с.
704810
  ПричардК.С Крылатые семена / ПричардК.С. – 3-е изд. – М., 1958. – 391с.
704811
  Араз М. Крылатые скалы : [стихи ; пер. с азерб.] / Мамед Араз ; [вступит. статья С. Мамедзаде ; худож. Б. Гасымов]. – Баку : Язычы, 1981. – 202 с. : ил.
704812
  Максимов С. Крылатые слова : не спроста и не спуста слово молвится и до веку не сломится / по толкованию С. Максимова. – Санкт-Петербург : Издание А.С. Суворина, 1890. – 186 с.
704813
  Максимова С. Крылатые слова : не спроста и не спуста слово молвится и до веку не сломится / по толкованию С. Максимова. – Москва : Гос. изд-во художественной литературы, 1955. – 448 с.
704814
  Ашукин Н.С. Крылатые слова : лит. цитаты, образ. выражения / Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. – Москва : Госполитиздат, 1955. – 668с.
704815
  Ашукин Н.С. Крылатые слова : ит. цитаты, образ. выражения / Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. – 2-е изд., доп. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 752с.
704816
  Ашукин Н.С. Крылатые слова : лит. цитаты / Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва : Художественная литература, 1966. – 824с.
704817
  Эльянов Н.М. Крылатые слова / Н.М. Эльянов. – Л, 1971. – 208с.
704818
  Эльянова Н.М. Крылатые слова / Н.М. Эльянова. – Ленинград, 1971. – 208 с.
704819
  Ашукин Н.С. Крылатые слова : лит. цитаты, образ. выражения] / Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. – 4-е изд., доп. – Москва, 1988. – 528 с.
704820
  Ашукин Н.С. Крылатые слова : [лит. цитаты, образ. выражения] / Н.С. Ашукин, М.Г. Ашукина. – Москва : Гранд ; Агентство Фаир, 1998. – 336 с. – Алф. указ.: с. 317-333. – (Серия "Черный ворон"). – ISBN 5-88641-111-9
704821
  Дядечко Людмила Петровна Крылатые слова в русском языке: системно-функциональный и лексикографический аспекты : Дисс. ... доктора филолог. наук: 10.02.02 / Дядечко Л.П.; КНУТШ. Институт филологии. – Киев, 2003. – 509с. + Додатки: л. 492 - 509. – Библиогр.: л. 437 - 492
704822
  Жигулев А.М. Крылатые слова и образы художественной литературы в произведениях В.И.Ленина. / А.М. Жигулев. – Ижевск, 1990. – 256с.
704823
  Дядечко Л.П. Крылатые слова как объект лингвистического описания: история и современность : Монография / Л.П. Дядечко; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2002. – 294с. – ISBN 966-594-336-7
704824
   Крылатые слова на Урале.. – Свердловск, 1960. – 117с.
704825
  Дядечко Л.П. Крылатые слова нашего времени : толковый словарь : более 1000 единиц / Л.П. Дядечко. – Москва : НТ Пресс, 2008. – 797 с. – ISBN 978-5-477-00973-2
704826
  Тимескова И.Н. Крылатые слова, их значение и происхождение / И.Н. Тимескова. – Л. : Просвещение, 1974. – 231 с.
704827
  Шишкина И.П. Крылатые слова, их происхождение и значение / И.П. Шишкина. – Л, 1972. – 190с.
704828
  Ашукин Н.С. Крылатые слова: Крылатые слова, литературные цитаты, образные выражения / Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. – 4-е , доп. – Москва : Художественная литература, 1987. – 526с. – ISBN 5-280-00471-5
704829
  Максимов С.В. Крылатые слова: Очерки / С.В. Максимов. – Красноярск, 1989. – 390с.
704830
  Коваленко С.А. Крылатые строки русской поэзии / С.А. Коваленко. – М : Современник, 1989. – 475с.
704831
  Александров С.С. Крылатые танки / С.С. Александров. – Москва, 1971. – 151с.
704832
  Чжи Ся Крылатые тигры / Чжи Ся. – М., 1961. – 568с.
704833
   Крылатые фразы древних римлян. – Москва : Рипол Классик, 1999. – 704с. – (Антология афоризма). – ISBN 5-7905-0364-0
704834
   Крылатые фразы наших дней. – Москва : Рипол Классик, 1999. – 576с. – ISBN 5-7905-0373-Х
704835
  Резепов Е. Крылатые чемпионы // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. май. – С. 74-79


  Почти четыреста лет в маленьком нижегородском городке Павлово-на-Оке каждую весну летят пух и перья: здесь проводятся знаменитые гусиные бои.
704836
  Ступин Е.С. Крылатый богатырь: докум. повесть. / Е.С. Ступин. – 2-е изд., испр. и доп. – Тула, 1975. – 96с.
704837
  Ступин Е.С. Крылатый богатырь: повесть. / Е.С. Ступин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Тула, 1985. – 112с.
704838
  Склютаускас Й.И. Крылатый всадник. : очерки, новедды, эссе / Йокубас Склютаускас ; пер. с лит. Н.Воробьевой. – Москва : Советский писатель, 1987. – 333 с.
704839
  Губанов Н.А. Крылатый генерал / Н.А. Губанов. – Симферополь, 1971. – 144с.
704840
  Рогов В.С. Крылатый гонец / В.С. Рогов. – М., 1988. – 526с.
704841
  Гордеев Ф.К. Крылатый день / Ф.К. Гордеев. – Л, 1958. – 103с.
704842
  Авдеенко Ю.Н. Крылатый день : рассказы / Ю.Н. Авдеенко ; ил. Е.А. Шукаев. – Москва : Воениздат, 1965. – 176 с. : ил.
704843
  Борлакова К.З. Крылатый джигит / К.З. Борлакова, В.К. Филипенко. – Черкесск, 1985. – 207с.
704844
  Мысливец В.Т. Крылатый конвейер : очерки / Валентин Мысливец ; авториз. пер. с блорус. Л.Ветошкиной. – Москва : Советский писатель, 1978. – 391с.
704845
  Белинович Н.С. Крылатый конь / Н.С. Белинович. – М, 1959. – 79с.
704846
  Неподоба В.П. Крылатый свет : стихи и поэма / В.П. Неподоба. – Краснодар, 1978. – 111с.
704847
  Швецов А.С. Крылатый снег. / А.С. Швецов. – М, 1979. – 30с.
704848
  Бурнаевский В.Г. Крылатый эскадрон : повесть и рассказы / Валентин Бурнаевский; авториз. пер. с чуваш. Я.Мустафина. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1978. – 224 с.
704849
  Щербаков А.Д. Крылатым доверьте небо / А.Д. Щербаков. – Москва, 1976. – 80с.
704850
  Янкоускі Ф.М. Крылатыя словы і афарызмы : з беларус. літ. крыніц / Ф.М. Янкоускі ; рэд. П.Ф. Глебка. – Мінськ : Выд-ва АН БССР, 1960. – 136 с.
704851
  Ипатова О.М. Крыло : стихи / Ольга Ипатова ; авториз. пер. с белорус.С.Кузнецовой. – Москва : Советский писатель, 1976. – 111 с.
704852
  Гампер Г.С. Крыло : книга лирики / Г.С. Гампер. – Ленинград : Советский писатель, 1977. – 104 с.
704853
  Истомина А. Крыло бабочки : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2012. – № 4. – С. 139-171. – ISSN 0130-6405
704854
  Мэргэн К. Крыло беркута : роман / Кирей Мэргэн ; пер. с башк. М.Гафурова. – Уфа : Башк. кн. изд-во
1. – 1987. – 489 с.
704855
  Кирей Мэргэн Крыло беркута : роман / Кирей Мэргэн; пер. с башк. М.Гафурова. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1988. – 496 с.
704856
  Белоцерковский С.М. Крыло в нестационарном потоке газа / С.М. Белоцерковский. – Москва, 1971. – 767 с.
704857
  Буков Е.Н. Крыло ветра : стихи / Е.Н. Буков; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1970. – 206 с.
704858
  Глинка М.С. Крыло волны / М.С. Глинка. – Л, 1973. – 215с.
704859
  Фролов В.В. Крыло друга / В.В. Фролов. – Москва, 1974. – 208с.
704860
  Красильщикова Е.А. Крыло конечного размаха в сжимаемом потоке / Е.А. Красильщикова. – М.-Л., 1952. – 158с.
704861
  Булыгина Е.В. Крыло переменной стреловидности с заданным объемом и минимальным волновым сопротивлением / Е.В. Булыгина, 1960. – 12 с.
704862
  Низовой П. Крыло птицы / П. Низовой. – М. – 255с.
704863
  Сипаков Я. Крыло тишины. Доверчивая земля : повести / Янка Сипаков; авториз. пер. с белорус. – Москва : Правда, 1984. – 304 с.
704864
  Бубликов М. Крылов : все его басни, выражений и оборотов речи, планы басен, основная мысль каждой и историко-библиографичечские примечания : с прилож. биографии и критического обзора басен И.А. Крылова, портр. его и вида памятника в Летнем саду В. С.-Петербурге / М. Бубликов. – Санкт-Петербург : Склад изд. у бр. Башмаковых ; [Тип. А.Г. Сыркина, Вильна], 1902. – XX, 174, [2] с., 1 л. портр. : портр.
704865
  Сергеев И.В. Крылов / И.В. Сергеев. – Москва : Детская литература, 1955. – 318 с.
704866
  Сергеев И.В. Крылов / И.В. Сергеев. – М., 1959. – 318с.
704867
  Степанов Н.Л. Крылов / Н.Л. Степанов. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 320 с.
704868
  Сергеев И.В. Крылов / И.В. Сергеев. – 3-е изд. – Москва : Детская литература, 1966. – 318 с.
704869
  Степанов Н.Л. Крылов / Н.Л. Степанов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 271 с.
704870
  Гордин А. Крылов в Петербурге / А. Гордин. – Л, 1969. – 336 с.
704871
  Ямпольский И.М. Крылов и музыка. / И.М. Ямпольский. – Москва, 1970. – 70 с.
704872
   Крылов Иван Александрович. – Кострома, 1967. – 35с.
704873
   Крылов Иван Александрович. – Калинин, 1971. – 154с.
704874
  Селин А.И. Крылов, как высший представитель русской басни : речь, произнесенная на торжественном акте ординарным профессором русской словесноти А.И. Селиным. – [Киев] : В университетской тип., 1868. – 36 с. – Отд. оттиск из: Университетские Известия (Киев), 1868, № 3. - Конволют. Препл. с 13 отд.оттисками разной тематики. - На корешке загл.: Лекции киевских профессоров, 1868


  Содержание конволюта: 1. Селин А.И. "Бригадир" Фон- Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : две публичные леции, читанные профессором Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая / А.И. Селин. - 27 с. - Отд. оттиск из: ...
704875
   Крыловский вечер в школе. – М : Детская литература, 1969. – 144 с.
704876
  Барсуков В.Н. Крылом к крылу / В.Н. Барсуков. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1981. – 80 с. : ил.
704877
  Белостоцкий Ю.В. Крылом к крылу / Ю.В. Белостоцкий. – Казань, 1982. – 448с.
704878
  Малашкин С.И. Крылом по земле / С.И. Малашкин. – Москва, 1963. – 582с.
704879
  Иванникова Е.В. Крыльцо / Е.В. Иванникова. – Волгоград, 1978. – 79с.
704880
  Рза Р.И. Крылья / Р.И. Рза. – Москва : Гослитиздат, 1935. – 100 с.
704881
  Корнейчук А.Е. Крылья : Пьеса в 4-х д., 5-ти карт. / А.Е. Корнейчук. – Москва : Искусство, 1956. – 103с.
704882
  Кобяков Г.Г. Крылья / Г.Г. Кобяков. – Чита, 1959. – 158с.
704883
  Медников А.М. Крылья / А.М. Медников. – М, 1960. – 223с.
704884
  Беляев А.И. Крылья / А.И. Беляев. – Липецк, 1961. – 20с.
704885
  Петров М.А. Крылья / М.А. Петров. – М., 1966. – 48с.
704886
   Крылья. – М, 1970. – 256с.
704887
   Крылья. – М
1. – 1971. – 304с.
704888
  Бондаренко Н.А. Крылья / Н.А. Бондаренко. – Ташкент, 1976. – 60с.
704889
  Северняк С. Крылья / С. Северняк. – София, 1977. – 130с.
704890
  Уваров А.Г. Крылья / А.Г. Уваров. – Одесса, 1982. – 71с.
704891
  Оспищева Л.Н. Крылья / Л.Н. Оспищева. – М., 1982. – 37-62с.
704892
  Садыков Т. Крылья / Т. Садыков. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1986. – 188с.
704893
  Джачаев А. Крылья : стихотворения / А. Джачаев; пер. с кумык. – Москва, 1986. – 125 с.
704894
  Сосюра В.Н. Крылья : Стихи / В.Н. Сосюра; Пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1988. – 301с. – ISBN 5-280-00224-0
704895
  Орленко С.Г. Крылья : сб. стихотворений 93-98 гг. / Светлана Орленко. – Запорожье : ОАО "Мотор Сич", 1999. – 144, [1] с., включ. обкл. – ISBN 966-7108-14-7
704896
  Стил Д. Крылья : Роман / Д. Стил. – Москва : АСТ, 1999. – 448с. – ISBN 5-237-02131-Х
704897
  Мосияш С.П. Крылья "Икара" / С.П. Мосияш. – Минск, 1976. – 127с.
704898
  Антоненко-Давидович Крылья Артема Летуна : рассказы, повесть / Б.Д. Антоненко-Давидович ; пер. с укр. З. Досвитная-Савадова. – Москва : Детская литература, 1969. – 143 с. – (Школьная библиотека)
704899
  Пистоленко В.И. Крылья беркута / В.И. Пистоленко. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 461 с.
704900
  Лебедев В.А. Крылья Буревестника / В.А. Лебедев. – Москва, 1963. – 416с.
704901
  Лебедев В.А. Крылья Буревестника / В.А. Лебедев. – Москва, 1971. – 368с.
704902
  Григориади Ю.Х. Крылья взлетающей птицы / Ю.Х. Григориади. – Львов, 1991. – 55с.
704903
  Миньков К.И. Крылья до востребования: Юмор. этюды. / К.И. Миньков, Н.И. Миньков. – Тула, 1978. – 175с.
704904
  Федорин И.А. Крылья дорог / И.А. Федорин. – М., 1980. – 141с.
704905
  Забела А.И. Крылья жар-птицы / А.И. Забела. – Воронеж, 1975. – 135с.
704906
  Забела А.И. Крылья жар-птицы / А.И. Забела, В.И. Жихарев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Воронеж, 1985. – 189с.
704907
  Попов С.А. Крылья зари : стихи разных лет в переводах И.Молчанова / Серафим Попов. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1965. – 123 с.
704908
  Меркулов А.Г. Крылья земли / А.Г. Меркулов. – Москва, 1957. – 240с.
704909
  Меркулов А.Г. Крылья земли / А.Г. Меркулов. – Москва, 1960. – 355с.
704910
  Палийчук Б.Д. Крылья земли / Б.Д. Палийчук. – Москва, 1968. – 64с.
704911
  Асатиани Г.Л. Крылья и корни : статьи : пер. с груз. / Г.Л. Асатиани. – Москва : Советский писатель, 1981. – 328 с.
704912
  Дарчиев Д. Крылья и руки : стихи, баллады,поэмы / Давид Дарчиев; пер. с осет. – Москва : Советская Россия, 1973. – 158 с.
704913
  Лазутин И.Г. Крылья и цепи / И.Г. Лазутин. – Барнаул, 1985. – 366с.
704914
  Лазутин И.Г. Крылья и цепи / И.Г. Лазутин. – М., 1990. – 490с.
704915
  Подорольский Н. Крылья Испании / Н. Подорольский, 1938. – 144с.
704916
  Гумилевский Л.И. Крылья истребителя / Л.И. Гумилевский. – Москва : Молодая гвардия, 1944. – 62с.
704917
  Покрышкин А.И. Крылья истребителя. / А.И. Покрышкин. – М, 1948. – 140с.
704918
  Голубев В.Ф. Крылья крепнут в бою / В.Ф. Голубев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1984. – 253 с.
704919
  Голышев М.И. Крылья крепнут в полете / М.И. Голышев. – М., 1963. – 30с.
704920
  Божаткин М.И. Крылья крепнут в полете / М.И. Божаткин. – Херсон, 1963. – 190с.
704921
   Крылья крепнут в полете. – Вологда, 1963. – 112с.
704922
  Попович М.Л. Крылья крепнут в полете : Очерки, стихи / М.Л. Попович. – Москва : Воениздат, 1973. – 133с.
704923
  Власенко О.Б. Крылья крепнут в полете / О.Б. Власенко. – Москва, 1977. – 413с.
704924
  Амиров Х.А. Крылья крепнут в полёте : повесть / Х. Амиров. – Алма-Ата : Жалын, 1977. – 188 с.
704925
  Лиджиев Крылья мира / Лиджиев, Э..Н. – Элиста, 1966. – 28с.
704926
   Крылья на взлете. – Махачкала, 1961. – 150с.
704927
  Трихманенко В.Ф. Крылья на вырост / В.Ф. Трихманенко. – М, 1974. – 285с.
704928
  Трихманенко В.Ф. Крылья на вырост / В.Ф. Трихманенко. – Минск, 1984. – 525с.
704929
  Федоров В. Крылья на полдень / В. Федоров. – М., 1971. – 326с.
704930
  Федосеев Семен Крылья над миром : Арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 138-146 : Іл.
704931
  Гончаров В. Крылья над морем / В. Гончаров. – М., 1975. – 134с.
704932
  Иванов П.Н. Крылья над морем. / П.Н. Иванов. – М, 1973. – 304с.
704933
  Раков В.И. Крылья над морем. / В.И. Раков. – Л, 1974. – 502с.
704934
   Крылья над океаном. – М, 1982. – 224с.
704935
   Крылья над океаном. – 2-е изд. – М, 1986. – 221с.
704936
  Юрченко П.А. Крылья над пламенем. / П.А. Юрченко. – Х., 1978. – 160с.
704937
  Нобиле Умберто Крылья над полюсом: История покорения Арктики возд. путем. / Нобиле Умберто. – Москва : Мысль, 1984. – 222с.
704938
  Чулков Б.А. Крылья насущные / Б.А. Чулков. – Архангельск, 1981. – 144с.
704939
  Джансугуров И. Крылья ненависти : роман / И. Джансугуров. – Алма-Ата : Жазуши, 1967. – 292 с.
704940
   Крылья ночи. – Минск, 1989. – 460с.
704941
  Омельченко В.М. Крылья обретают в небе / В.М. Омельченко. – Киев, 1983. – 159 с.
704942
  Спиридонов М.С. Крылья памяти / М.С. Спиридонов. – Чебоксары, 1990. – 208с.
704943
  Анов Н.И. Крылья песни : роман / Н.И. Анов. – Москва : Советский писатель, 1958. – 420 с. : ил., ноты
704944
  Седых Н.Т. Крылья победы / Н.Т. Седых. – М, 1962. – 51с.
704945
  Шахурин А.И. Крылья победы / А.И. Шахурин. – 3-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1990. – 300 с.
704946
  Руденко С.И. Крылья Победы. / С.И. Руденко. – Москва : Военное издательство, 1976. – 411 с.
704947
  Шахурин А.И. Крылья Победы. / А.И. Шахурин. – 2-е изд., доп. – Москва, 1985. – 254с.
704948
  Руденко С.И. Крылья Победы. / С.И. Руденко. – 2-е изд., доп. – Москва, 1985. – 398с.
704949
  Азар В.И. Крылья пятилетки / В.И. Азар. – Москва : Политиздат, 1967. – 48 с. – (Рассказы о пятилетке)
704950
  Гросс В. Крылья расправляются / В. Гросс. – М., 1961. – 237с.
704951
  Гросс В. Крылья расправляются / В. Гросс. – Таллин, 1969. – 232с.
704952
  Гумилевский Л.И. Крылья Родины / Л.И. Гумилевский. – М.-Л., 1945. – 312с.
704953
   Крылья Родины. – М, 1983. – 287 с.
704954
  Коваленко В.И. Крылья Севастополя / В.И. Коваленко. – К, 1988. – 239с.
704955
  Мясников И.Я. Крылья семилетки. / И.Я. Мясников. – Владивосток, 1960. – 63с.
704956
  Катышев Г.М. Крылья Сикорского / Г.М. Катышев, В.Р. Михеев. – М., 1992. – 432с.
704957
  Самсонова М.Б. Крылья соколиные : повесть / М.Б. Самсонова. – Орджоникидзе : Северо-Осетинское книжное издательство, 1961. – 188 с.
704958
  Жирков А.В. Крылья творчества - единство и многообразие / А.В. Жирков. – Фрунзе, 1982. – 208 с.
704959
  Мамлеев Ю. Крылья ужаса : романы / Юрий Мамлеев. – Москва : АСТ ; Зебра Е, 2008. – 606 с. – ISBN 978-5-17-048468-3
704960
  Шильдкрет К.Г. Крылья холопа / К.Г. Шильдкрет. – М., 1956. – 332с.
704961
  Шильдкрет К. Крылья холопа : исторический роман / К. Шильдкрет. – Москва : Советский писатель, 1958. – 332 с.
704962
  Суханцев К. Крылья человека / К. Суханцев. – Сталино, 1955. – 128 с.
704963
  Сенягин К. Крылья. / К. Сенягин. – Астрахань, 1957. – 56с.
704964
  Кашпуров И.В. Крылья. / И.В. Кашпуров. – Днепропетровск, 1964. – 80с.
704965
  Кузнецов В.Н. Крылья. / В.Н. Кузнецов. – Л., 1979. – 142с.
704966
  Патаралов В.М. Крылья. / В.М. Патаралов. – М., 1983. – 64с.
704967
  Коржиков В.Т. Крылья. Стихи. / В.Т. Коржиков. – Владивосток, 1957. – 92с.
704968
   Крым - Баш-Кишкун. – Симферополь, 1976. – 100с.
704969
  Мордасова Тамара Крым - диковинная мозаика : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 68-69 : Фото
704970
  Сирота Г.А. Крым - здравница всесоюзная / Г.А. Сирота. – Симферополь, 1980. – 128с.
704971
   Крым - Кубань. – Симферополь, 1981. – 135с.
704972
   Крым - Кубань. Соревнование продолжается. – Симферополь, 1976. – 143с.
704973
   Крым - место встречи изменить нельзя! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 82-83 : Фото
704974
   Крым - приятно, полезно и эффективно : точка зрения // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 80-81 : Фото
704975
   Крым : путеводитель. – Симферополь : Типография Тавр. Губ. Земства
Ч. 1, 2 : 1. Очерки Крыма. 2. Справочная. – 1914. – [6], VII, 688, [14] с.
704976
   Крым. – МоскваЛ,, 1925. – 416с.
704977
  Ден Н.В. Крым / Н.В. Ден. – Москва-Ленинград : Госудорственное издательство, 1930. – 104 с.
704978
  Чехов С. Крым / С. Чехов, И. Феденко. – Москва, 1934. – 115с.
704979
  Баранов Б. Крым / Б. Баранов. – Москва, 1935. – 302с.
704980
  Жаров О Ф. Крым / О Ф. Жаров, . – Москва : Учпедгиз, 1936. – 119 с. – (Библиотека по географии для средней школы)
704981
  Сергеев-Ценский Крым / Сергеев-Ценский. – Симферополь
1. – 1945. – 555с.
704982
  Маслов Е.П. Крым / Е.П. Маслов. – Москва, 1951. – 52с.
704983
  Маслов Е.П. Крым = Экономико-географическая характеристика / Е.П. Маслов. – Москва, 1954. – 174с.
704984
  Курьянов М.С. Крым / М.С. Курьянов. – Киев, 1955. – 111с.
704985
   Крым. – Симферополь, 1956. – 251с.
704986
   Крым. – Москва, 1956. – 64с.
704987
   Крым. – 2-е изд. – Симферополь, 1957. – 175с.
704988
   Крым. – Симферополь, 1966. – 179с.
704989
   Крым : Туристская схема. – Москва, 1966
704990
   Крым. – Симферополь, 1967. – с.
704991
   Крым. – М, 1971. – 175с.
704992
   Крым. – Москва : Прогресс, 1976. – 140с.
704993
   Крым. – Симферополь : Таврія, 1979. – 319с.
704994
   Крым. – Киев : Мистецтво, 1984. – 186с.
704995
   Крым. – Симферополь, 1986. – 115с.
704996
   Крым : По странам. Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 64-66 : Іл.
704997
   Крым : путеводитель. – Симферополь : Світ, 2005. – 160 с. : ил., табл. – ISBN 966-8112-09-1
704998
   Крым .Памятники славы и бессмертия. – Симферополь, 1980. – 174 с.
704999
   Крым .Фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1982. – 177с.
705000
   Крым : Памятники славы и бессмертия.. – 2-е изд. – Симферополь, 1985. – 238 с.
<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,