Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>
703001
  Маскович Т. "Кроковєс колесо" Ганни Гаврилець: сакралізуючі елементи в стилістиці та драматургії // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 87-100. – ISSN 1728-6875
703002
  Гандзій О. "Кропівницький на 38 сторінках всіх критикує і лає не в міру". Режисер Микола Садовський брав на всі репетиції сенбернара Норку // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 47 (350), 8 грудня 2016. – С. 46-50
703003
  Целлер М. "Кропп: звіт" : роман // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 177-209
703004
   "Крошка" и "Лилипуты". Киевская миниатюрная книга (до 1917 г.) : каталог выставки миниатюрных книг, сост. на 1-й библиофильской конференции " Миниатюрные книги: прошлое, настоящее и будущее" 26-27 сентября 1992 г. / О-во книголюбов Украины ; Клуб миниатюрной книги "Славутич". – Киев, 1992. – 86 с. : ил. – Мініатюрне видання
703005
  Касымжанов А.Х. "Круги" в познании: Ленинское учение о единстве исторического и логического / А.Х. Касымжанов. – Алма-Ата, 1977. – 177с.
703006
   "Круглий стіл" "До 90-ї річниці проголошення III Універсалу Української Центральної Ради // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 283-294. – ISSN 1993-0909
703007
   "Круглий стіл" "Захист прав людини у контексті можливостей індивідуального доступу до конституційної юстиції" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 344
703008
  Войцехівська І. "Круглий стіл" в Інституті історії України НАН УКраїни // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 237-238


  26 травня 2009 р. в Інституті історії України НАН України відбувся "Круглий стіл" з нагоди 100-річного ювілею відомого українського історика, джерелознавця, палеографа Вадима Архиповича Дядиченка (30.05.1909 - 24.08.1973).
703009
  Полешко А. "Круглий стіл" з питання захисту прав людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 126-127. – ISSN 0132-1331
703010
  Полешко А. "Круглий стіл" з питання процесуально-правового регулювання відносин при вирішенні податкових спорів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 151-152. – ISSN 0132-1331
703011
   "Круглий стіл" КУП НАН України на тему: "Актуальні історико-правові проблеми державно-правового розвитку України" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 344-345


  Круглий стіл у КУП НАН України.
703012
   "Круглий стіл" на тему: "Роль та можливості неурядових організацій у розбудові громадянського суспільства та захисті прав людини на прикладі Сполучених Штатів Америки" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 347
703013
   "Круглий стіл" у КУП НАН України на тему: "Проблеми гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 345-346


  Круглий стіл у КУП НАН України.
703014
  Гончаров В. "Круглі столи" з антропології права у Львові (2005–2014) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 192-195. – ISSN 1993-0909
703015
  Гончаров О. "Круглі столи" з проблем києвознавства // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (78). – С. 160-162


  Особливостю цих заходів є те, що вони збирають разом представників різних установ та організацій для обговорення широкого кола питань, пов"язаних із вивченням та викладанням києвознавства в закладах освіти, наукових установах, бібліотеках, архівах і ...
703016
  Ларин Е.А. "Круглый стол" в Москве с участием президента Венесуэлы Уго Чавеса // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-80. – ISSN 0130-3864
703017
  Карпенко Л.А. "Круглый стол", посвященный памяти А.В. Петровского // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 168-172. – ISSN 0042-8841
703018
  Оганесян А. "Кругом измена, и трусость, и обман!" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 34-41. – ISSN 0130-9625
703019
  Крупач М. "Кругом спостерігаю гру..." // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.12-13


  Євген Маланюк - театрознавець та історик театру
703020
  Капустин Д. "Кругосветка" Антона Чехова // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 151-162. – ISSN 0130-7673


  Поездка Антона Чехова на Сахалин, по Азии
703021
  Метелкин Николай "Крузенштерн" отмечает юбилей : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 6
703022
  Гарба В. "Крулевство Миньковецьке" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 224/225, вересень/жовтень : вересень/жовтень. – С. 3-7
703023
  Серебрянникова Т.О. "Крупнейший специалист в области классификации". Памяти Б.П. Гущина (1874-1936) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 91-99. – ISSN 0130-9765
703024
  Ярема К. "Крута непройдена дорога" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 травня (№ 20). – С. 13


  Пам"яті українського поета-шістдесятника Ярослава Павуляка.
703025
  Кучухідзе А. "Крутий поворот" зовнішньої політики Віктора Януковича: основні результати // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 63-64
703026
  Казмурчук І. "Крутий" спеціаліст / І. Казмурчук, Н. Кулик // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 16-18
703027
  Ковальчук С. [Круглий стіл "ІТ-індустрія і Університет: формула успіху"] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 2 липня (№ 119). – С. 7


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "ІТ-індустрія і Університет: формула успіху". Учасники круглого столу обговорили можливі шляхи модернізації освітніх процесів, а також практичні форми співпраці ІТ-бізнесу та ІТ-освіти. Результатом ...
703028
   Кроки у тривогу. – К, 1974. – 256с.
703029
  Олексик Х.М. Кроки України в європейський освітній і науковий простір // Стан, проблеми та перспективи інтеграції України у європейський освітній і науковий простір : матеріали ІХ міжнар. наук. конф., 12-15 квіт. 2005 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Братислав. екон. ун-т ; [упоряд. Х.М. Олексика ; редкол.: Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : 1С-Паблишинг, 2005. – С. 64-68. – ISBN 966-8110-19-6
703030
  Ігнат В.І. Кроки часу / В.І. Ігнат. – Ужгород : Карпати, 1978. – 80 с.
703031
  Вільде І. Кроки часу / І. Вільде. – Львів, 1979. – 206с.
703032
   Кроки... : Василь Лизанчук : публіцист, вчений, педагог : бібліографічний покажчик, листи, рецензії, есеї / МОН України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка ; АН вищої школи України ; Науково-дослідний центр періодики Львівської наукової бібліотеки імені Василя Стефаника НАН України ; [ укл.: М.М. Романюк, передмова А.Г. Погрібного ]. – Дрогобич : Коло, 2008. – 848 с. – ISBN 978-966-7996-60-4
703033
   Кроки... Василь Лизанчук - публіцист, вчений, педагог : Бібліографічний покажчик, листи, рецензії. – Львів : "Місіонер", 2001. – 968с. – ISBN 966-02-1901-6
703034
  Давидюк В.Ф. Кроковеє колесо : нариси з іст. семантики укр. фольклору / Віктор Давидюк ; НАН України, Ін-т народознавства. – Київ : Наукова думка, 2002. – 187, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-00-0193-0


  У пр. № 1727047 напис: Вельмишановному Григорію Фоковичу з найкращими спогадами та вдячністю від автора. Підпис. 17.06.02
703035
  Йогансен М. Кроковеє коло / Митх. Йогансен. – Київ : Вид. "Гарт" ; [Д. У. Д. Друк. Табу К.В.Р.], 1923. – 31с.
703036
  Марчук А. Крокодил-гигант родом из Перу : Путешествия. Открытия. Приключения // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 3 : Іл.
703037
   Крокодил. – М, 1979. – 240с.
703038
  Чуковский К. Крокодил / К. Чуковский. – М, 1980. – 35с.
703039
  Чуковский К. Крокодил / К. Чуковский. – К, 1986. – 34с.
703040
  Успенский Э. Крокодил Гена и его друзья / Э. Успенский. – Москва, 1993. – 285с.
703041
  Давыдов Г. Крокодиловы слезы : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 9. – С. 7-29. – ISSN 0130-7673
703042
   Крокодилу- 60лет. – М, 1983. – 448с.
703043
   Крокодилу - 60 : мастера советской карикатуры. У нас в гостях "Крокодил". – Москва : Советский художник, 1982. – 128 с.
703044
  Клех И. Крокодилы не видят снов : Берлинская повесть // Октябрь. – Москва, 1997. – № 1. – С. 80-97. – ISSN 0132-0637
703045
  Семенов М.Г. Крокодильские были. / М.Г. Семенов. – М., 1982. – 208с.
703046
  Білецький В.С. Крокоїт (- мінерал класу хрпоматів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 530. – ISBN 978-966-02-7305-4
703047
   Крокос Володимир Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 58-59
703048
   Крокос Володимир Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 94-95. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
703049
   Крокос Володимир Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 115-116. – ISBN 978-966-439-696-4
703050
   Крокос Володимир Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 120. – ISBN 978-966-439-961-3
703051
   Крокос Володимир Іванович (1889-1936) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 64. – ISBN 966-95774-3-5
703052
   Крокуємо у майбутнє. – К, 1963. – 192с.
703053
  Дегтярьов Л. Крокують мільйони / Л. Дегтярьов. – Харків ; Київ : Л і М, 1934. – 390 с., 1 л. портр.
703054
  Морозова Г.Г. Крокують у життя / Г.Г. Морозова. – К., 1962. – 28с.
703055
  Мовчан Ю. Крокуючи у ногу з часом! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  Нотатки зі студентських наукових конференцій ін-ту журналістики та фізичного ф-ту.
703056
   Кролевеччина, білі плями історії : Збірник наукових праць: Матеріали другої наукової конференції по краєзнавству. – Кролевець, 2002. – 48с.
703057
  Женевуа Морис Кролик = Raboliot / Maurice Genevoix : [роман] / Морис Женевуа ; Пер. с фран. С.А. Адрианова. – Ленинград : Мысль, 1926. – 272 с.
703058
  Терентьев П.В. и др. Кролик / П.В. и др. Терентьев. – Москва, 1952. – 364с.
703059
  Апдайк Д. Кролик вернулся : роман / Джон Апдайк ; пер. [с англ.] Т.А. Кудрявцевой. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 475, [1] с. – (АСТ-Классика). – ISBN 978-5-17-059478-8


  "Кролик вернулся" - вторая книга легендарной тетралогии Джона Апдайка о Гарри Энгстроме по прозвищу Кролик. Бунт Гарри, заведомо обреченный, завершился, разумеется, разгромным поражением. Гарри проиграл войну с миром, где простые радости бытия душат ...
703060
  Шуруй О. Кролик волі : проза // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 295-299
703061
  Поттер Б. Кролик Петрик та інші історії : повне зібрання казок / Беатрікс Поттер ; пер. з англ. Олена О"Лір. – Львів : Астролябія, 2016. – 349, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-664-109-4
703062
  Апдайк Д. Кролик разбогател / Джон Апдайк ; пер. [с англ.] Т.А. Кудрявцевой. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 541, [2] с. – (АСТ-Классика). – ISBN 978-5-17-058666-0


  "Кролик разбогател" - удостоенная Пулитцеровской премии третья книга тетралогии Джона Апдайка о Гарри Энгстроме по прозвищу Кролик. Гарри больше не в силах бунтовать и бороться с судьбой. Он давно уже плывет по течению, наслаждаясь всеми прелестями ...
703063
  Апдайк Д. Кролик разбогател / Джон Апдайк ; пер. [с англ.] Т.А. Кудрявцевой. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 541, [3] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-058080-4


  "Кролик разбогател" - удостоенная Пулитцеровской премии третья книга тетралогии Джона Апдайка о Гарри Энгстроме по прозвищу Кролик. Гарри больше не в силах бунтовать и бороться с судьбой. Он давно уже плывет по течению, наслаждаясь всеми прелестями ...
703064
  Апдайк Д. Кролик успокоился : роман / Джон Апдайк ; [пер. с англ. Н.Ф. Роговской]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 671, [1] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-059473-3


  "Кролик успокоился" - четвертая книга из легендарной серии Д. Апдайка о Гарри Энгстроме по прозвищу Кролик. Только с возрастом приходит истинная мудрость. Когда-то Гарри отказывался верить в это. Он слишком торопился жить - то отчаянно бунтовал, то ...
703065
  Апдайк Дж. Кролик, беги : Роман / Джон Апдайк. – Санкт-Петербург : Азбука-СПб, 2003. – 368с. – ISBN 5-352-00465-1
703066
  Апдайк Д. Кролик, беги : роман / Джон Апдайк ; [пер. с англ. М.И. Беккер]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2010. – 317, [3] с. – (АСТ-Классика). – ISBN 978-5-17-057583-1


  "Кролик, беги" - первый роман тетралогии о Гарри Энгстроме по прозвищу Кролик, своеобразного opus magnus Апдайка, над которым он с перерывами работал тридцать лет. История "бунта среднего американца". Гарри отнюдь не интеллектуал, не нонконформист, ...
703067
  Апдайк Д. Кролик, беги. Давай поженимся : романы : пер. с англ. / Джон Апдайк ; вступ. ст. А. Мулярчика с. 5-28. – Москва : Художественная литература, 1979. – 581с. – (Зарубежный роман XX в.)
703068
  Апдайк Д. Кролик, беги. Кентавр. Ферма / Апдайк Дж. – Кишинёв : Лит. и артистикэ, 1984. – 632 с.
703069
  Березин В. Кролик, или вечер накануне Ивана Купалы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28-59. – ISSN 0130-7673
703070
  Голубицкий С.Е. Кролики : Руководство к разведению, уходу и откорму кроликов. Устройство рассадников, помещений и клеток. Мясо, как пищевой продукт. Рецепты кушаний. : в 2 ч. / С.Е. Голубицкий. – 2-е изд., значит. доп. – Москва : Тип. "Русская печатня" Я.М. Сарандинаки
Ч. 1. – 1909. – 96 с., 1 л. портр. : портр., ил.
703071
  Гуковский А.И. Кролики и росомахи / А.И. Гуковский. – Кемерево, 1974. – 126с.
703072
  Искандер Фазиль Кролики и удавы : проза последних лет / Искандер Фазиль. – Москва : Книжная палата, 1988. – 285 с. – (Популярная библиотека). – ISBN 7000-0016-4
703073
  Искандер Ф.А. Кролики и удавы : притча, повести / Фазиль Искандер. – Москва : Эксмо, 2011. – 636, [2] с. : портр. – Содерж.: Кролики и удавы: притча; повести: Созвездие Козлотура; Поэт; Сандро из Чегема: избр. главы; Пиры Валтасара; Дядя Сандро и конец козлотура; Маленький гигант большого секса (О, Марат!). – (Русская классика). – ISBN 978-5-699-50471-8
703074
   Кролиководство. – М, 1959. – 96с.
703075
   Кролиководство. – М, 1960. – 312с.
703076
  Елагин П.Н. Кролиководство. / П.Н. Елагин. – 4-е изд., перераб. – Птгр., 1922. – 44с.
703077
  Буркгардт Ф. Кролівництво / Ф. Буркгардт. – Х.-К., 1932. – 104с.
703078
  Тихонова М.П. Кролівництво / М.П. Тихонова, Н.П. Вороніна. – Київ : Держсільхозпвидав, 1959. – 144 с.
703079
  Котелевич В.А. Кролятина - важливий резерв органічної продукції // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 182-190. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2313-092X
703080
  Бутович Н.А. Кроль-быстрейший способ плавания / Н.А. Бутович, В.И. Чудовский. – Москва, 1968. – 128с.
703081
  Придо Т. Кроманьонский человек / Т. Придо. – М, 1979. – 159с.
703082
  Вольский С.А. Кромвель / С.А. Вольский. – Вып. XII, 1934. – 304с.
703083
  Павлова Т.А. Кромвель / Т.А. Павлова. – М., 1980. – 351с.
703084
  Барг М.А. Кромвель и его время / М.А. Барг ; под ред. С.Д. Сказкина. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 271 с. – (Сер."Библиотека учителя")
703085
  Ромэн Ж. Кромдейр - Старый / Ж. Ромэн. – Л.М., 1925. – 136 с.
703086
  Гельман З.Е. Кроме бинома и яблока / З.Е. Гельман. – М, 1990. – 189с.
703087
  Макграт Т. Кроме последнего / Т. Макграт. – М, 1990. – 381с.
703088
  Хан Кроме приказа ничего не получил / Хан, Тхе-Чан. – Пхеньян, 1953. – 109с.
703089
  Дубровская Екатерина Кроме Рима, нет Рима на свете... // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 4 (52). – С. 32-57. – ISSN 1812-867Х


  До 200-річчя від дня народження М.В. Гоголя.
703090
  Дубровская Екатерина Кроме Рима, нет Рима на свете... // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 5 (53). – С. 4-29. – ISSN 1812-867Х


  До 200-ліття від дня народження Миколи Гоголя.
703091
  Хокинс Дж. Кроме Стоунхенджа : пер. с англ. / Дж. Хокинс. – Москва : Мир, 1977. – 268 с.
703092
  Стешец С.И. Кроме тебя одного / С.И. Стешец. – Тула, 1991. – 252с.
703093
  Рыклин Г.Е. Кроме шуток / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1953. – 208с.
703094
  Ворыгин В.В. Кроме шуток / В.В. Ворыгин. – Краснодар, 1967. – 127с.
703095
  Минаев А.А. Кромы / А.А. Минаев. – Орел, 1960. – 75с.
703096
  Шеламов В.Т. Кромы / В.Т. Шеламов. – Орел, 1960. – 68с.
703097
  Беляев М.А. Крона / М.А. Беляев. – Москва, 1965. – 127с.
703098
  Семенов Р.Б. Крона / Р.Б. Семенов. – Нальчик, 1974. – 112с.
703099
  Десятніков О. Крона віддаленого острова (монети Ісландії першої половини XX ст.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (75). – С. 29-38. – ISSN 1811-542X
703100
  Лютий Г.І. Крона вічності / Г.І. Лютий. – К., 1985. – 134с.
703101
   Крона дерева. – Львов, 1985. – 167с.
703102
  Иванин Н.А. Крона сердца / Н.А. Иванин. – Тула, 1981. – 87с.
703103
  Панин Л.П. Крона: Стихотв. / Л.П. Панин. – М., 1983. – 63с.
703104
   Крондштат. – Л, 1988. – 95с.
703105
   Кронер (Kroner) Ріхард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 777-778. – ISBN 966-316-069-1
703106
  Науменко А.Т. Кронецкий заповедник / А.Т. Науменко. – М, 1986. – 190с.
703107
  Секулит И. Кроника паланачког гробла. / И. Секулит. – Белград, 1968. – 301с.
703108
   Кронтовський Олексій Антонович (1885-1933) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 239. – ISBN 978-966-439-754-1
703109
  Щетинов Ю.А. Кронштадский мятеж и мелкобуржуазные партии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Щетинов Ю.А. ; МГУ. – Москва, 1974. – 24 с.
703110
  Махун С. Кронштадська трагедія. Як більшовики втопили у крові "третю революцію" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 лютого - 9 березня (№ 9/10). – С. 11, 13
703111
  Селяничев А.К. Кронштадт -- крепость русской морской славы / А.К. Селяничев. – М., 1954. – 32с.
703112
   Кронштадт. – Ленинград : Лениздат, 1963. – 124с.
703113
  Петров Г.Ф. Кронштадт / Г.Ф. Петров. – Л., 1971. – 388с.
703114
  Сивков П.З. Кронштадт / П.З. Сивков. – Л, 1972. – 366с.
703115
  Розадеев Б.А. Кронштадт / Б.А. Розадеев. – Ленинград, 1977. – 143 с.
703116
  Войскунский Е.Л. Кронштадт / Е.Л. Войскунский. – Москва, 1984. – 447с.
703117
  Петров Г.Ф. Кронштадт / Г.Ф. Петров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1985. – 333с.
703118
   Кронштадт. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 33с.
703119
  Глебов Л.А. Кронштадт в 1905-10=906 гг. Воспоминания / Л.А. Глебов. – М., 1956. – 128с.
703120
  Колбин И.Н. Кронштадт в 1917 году. / И.Н. Колбин. – М.Л., 1932. – 72с.
703121
  Усипов Владимир Кронштадт возвращается : Репортаж / Усипов Владимир, Уэбстер Уилл // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 176-191 : Фото. – ISSN 1029-5828
703122
  Раскольников Ф.Ф. Кронштадт и Питер в 1917 году. / Ф.Ф. Раскольников. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1990. – 317, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 272-300
703123
   Кронштадтский мятеж : сборник статей, воспоминаний и документов. – Ленинград : Леноблиздат, 1931. – 263, [1] с.


  Корнатовский, Николай Арсеньевич $d 1902-1977 $e ред.
703124
  Махун С. Кронштадтська трагедія. Як більшовики втопили у крові "Третю революцію" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 15


  "Трохи більш як за рік виповниться 100 років від дня початку Кронштадтського повстання 1921 року, яке стало одним із останніх кривавих акордів Громадянської війни на території колишньої Російської імперії. Так, ще були бої на Далекому Сході та в ...
703125
   Кронштадтцы- исследователи Земли. – Ленинград, 1973. – 56с.
703126
   Кроны. – Донецк, 1981. – 127 с.
703127
  Динник А.Л. Кропива : гумор та сатира / А.Л. Динник. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 135 с.
703128
  Цивірко Микола Кропива // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 94-96. – ISSN 0130-5212
703129
  Кропіва К.К. Кропивині байки / К.К. Кропіва. – Х, 1928. – 47с.
703130
  Малик І. Кропивницький vs Єлисаветград: новітні змагання за ідентичність // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 134-138. – ISSN 2313-8505
703131
   Кропивницький Марко Лукич // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 438. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
703132
  Кизименко О. Кропивницький означає - борець! // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 20 січня (№ 9). – С. 4


  Учасники АТО, представники "Правого сектору" та небайдужі жителі заявили про підтримку перейменування міста Кіровоград на честь відомого актора , режисера, драматурга, громадського діяча - Марка Кропивницького.
703133
  Ковпік С. Кропивницький як спадкоємець поетики української драматургії першої половини XIX століття


  У статті робиться спроба проаналізувати водевіль М. Кропивницького "Помирились" з точки зору поетики та виявити в ньому характерні риси поетики української драматургії першої половини XIX століття
703134
  Іванович В. Кропивою сміху по всякому лиху / В. Іванович. – Київ, 1957. – 160с.
703135
  Ударцев С.Ф. Кропоткин / С.Ф. Ударцев. – М., 1989. – 141с.
703136
  Рахманинова М.Д. Кропоткин и Штирнер: современность как точка встречи полюсов анархизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 4. – С. 99-111. – ISSN 0042-8744
703137
  Волович Н.М. Кропоткинская улица, 12 : Биография московского дома / Волович Н.М. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 63 с. : 8 л. илл.
703138
  Аляєв Г.Є. Кропоткін Петро Олексійович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1029-1030. – ISBN 966-316-069-1
703139
  Кікоть А.А. Крос-дресінг театрального костюма ренесансної доби // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 90-98. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Розглядається театральний костюм шекспірівських часів у контексті гендерної проблематики, зокрема в категорії крос-дресінгу як процесу перевдягання в костюм протилежної статі. Аналізується поняття гріховності акторської професії саме через ...
703140
  Суслова В.О. Крос-культурна адаптація студентів-іноземців в україномовному середовищі // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (50). – С. 163-179. – ISSN 2707-0409
703141
  Тавровецька Н. Крос-культурне дослідження вживання обсценної лексики у молодіжному середовищі / Н. Тавровецька, В. Шебанова // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 1. – С. 239-266. – ISSN 2309-1797
703142
  Дороз В. Крос-культурне навчання української мови як дидактична система
703143
  Богданов О. Крос-культурний аспект лінгвістики як явище новітньої філософії освіти // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 150-152. – ISSN 1728-9343
703144
  Капліна А.І. Крос-культурний менеджмент як інструмент організації крос-культурної взаємодії // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 21, листопад. – С. 49-52. – ISSN 2306-6792
703145
  Суровцев О.О. Крос-культурні особливості використання соціальних медіа в маркетинговій діяльності ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 154-160. – ISSN 2308-6912


  Стрімкий розвиток глобалізаційних процесів та мережі інтернет призвів до зміни парадигми комунікаційних відносин між продавцем та покупцем у міжнародному масштабі. Соціальні медіа, які стали головним феноменом синергії цього розвитку в наш час є ...
703146
   Крос-медіа та якісна журналістика // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 7


  У рамках міжнародного TEMPUS-проекту в Інституті журналістики працювала Літня школа. Керівником проекту від КНУ був професор Володимир Різун. Упродовж п’ятнадцяти днів студенти Інституту слухали лекції, брали участь у майстер-класах і вчилися ...
703147
  Василик Л.Є. Крос-медіа як тренд сучасної журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті досліджується термін "крос-медіа", аналізується його трактування у зарубіжних медіа-сту -діях, окреслюється співвідношення крос-медіа - мультимедіа - конвергентна журналістика. In the article the term "cross-media" is analyzes as well as its ...
703148
  Безчетнікова С.В. Крос-медійний наратив як РR-технологія // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 27-30


  На матеріалі аналізу рейтингових крос-медійних проектів великих мережевих компаній розглянуто специфіку та виділено характерні ознаки крос-медійної комунікації. Виявлено алгоритми побудови і техніки впливу на цільо ву аудиторію піар-технології ...
703149
  Кирилова О.В. Крос-медійний характер діяльності "The New York Times": генеза та сучасний стан // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 87-93. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
703150
  Пащенко Б.Г. Крос-медійні системи Японії: особливості функціонування на місцевому ринку // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 91-97. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Розглянуто поняття крос-медійної системи. Визначено особливості функціонування крос-медійних систем Японії з урахуванням особливостей місцевого медіаринку, в основі якого лежать великі сімейні концерни. Запропоновано аналіз провідних систем крос-медіа ...
703151
  Єфименко В.А. Крос-модальна когезія в кінофільмі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 137-148
703152
  Тарасова О.А. Крос-модель "я (etre) Я" як комунікативний засіб компресії інформації (на матеріалі поетичних текстів французького символізму) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 363-369. – Бібліогр.: 20 назв.
703153
  Красильников С.Р. Крос-рівнева оптимізація для підвищення продуктивності транспортного протоколу в безпровідних мережах / С.Р. Красильников, С.О. Кравчук, А.Р. Левчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 61-66
703154
  Хутка С.В. Крос-секційний вимір зв"язку соціальної адаптованості особистості та позиції в соціально-стратифікаційній структурі заумов радикальних суспільних змін в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 96 : Соціологічні науки
703155
  Бурак О.С. Крос­культурна комунікація як наслідок глобалізаційних крос­культурних контактів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 119-122. – ISSN 2077-1800
703156
   Крос пам"яті Жукова // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 8


  На спортивному майданчику університету відбулися забіги легкоатлетичного кросу відкритого чемпіонату ВІКНУ, присвяченого пам"яті першого начальника Військового інституту С. Жукова. Змагання відкрив начальник ВІКНУ В. Балабін.
703157
   Крос пам"яті С. Жукова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Відбувся п"ятий відкритий чемпіонат Військового інституту з легкоатлетичного кросу, присвячений пам"яті генерал-лейтенанта С.А. Жукова. У ньому взяли участь офіцери Національного університету оборони України, курсанти та студенти всіх факультетів ...
703158
   Крос пам"яті С.А. Жукова // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 8


  На території студмістечка КНУ імені Тараса Шевченка пройшов одинадцятий відкритий чемпіонат Військового інституту з легкоатлетичного кросу, присвячений пам"яті першого начальника ВІКНУ генерал-лейтенанта С.А. Жукова. У змаганнях узяли участь усі ...
703159
  Володько В.М. Кросворди до курсу "Загальна географія", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (136). – С. 46-47
703160
   Кросворди і вірші // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 10-11
703161
  Тищенко Алла Кросворди і ребуси // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 14-15 : фото
703162
  Прохоренко Алла Кросворди про пожежу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 10-11 : фото
703163
   Кросворди, вірші, загадки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 18-19
703164
  Стасюк Г. Кросинговер асоціацій в одному оповіданні трьох письменників із родини Косачів ("Кушетка") // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 423-433. – ISBN 978-966-600-487-4
703165
  Верлос Н.В. Кросконституційний вплив європейських стандартів у процесі становлення конституціоналізму в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 7-14. – (Юридичні науки ; № 3). – ISSN 2616-9444
703166
  Колесник Н. Кроскультурний аспект вивчення власних назв (на матеріалі пісенного фольклору слов’ян) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 297-305. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
703167
  Приятельчук О. Кроскультурний аспект управління людськими ресурсами в міжнародних компаніях // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 89-92
703168
  Приятельчук О.А. Кроскультурний аспект управління міжнародними медіа-корпораціями (на прикладі глобальної телемережі СNN) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 180-181.
703169
  Конотоп Г.О. Кроскультурний вплив на світову економіку та міжнародний бізнес // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 59-66. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 21 (34))
703170
  Зубов В.О. Кроскультурний пастиш в умовах глобалізації: світоглядний аспект / Вадим Зубов. – Київ ; Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 276, [2] с. – Бібліогр.: с. 241-275. – ISBN 978-966-599-449-7
703171
  Аль-Хадіді Сауд А.А. Кроскультурні відмінності в сприйнятті емоцій у арабів і слов"ян : Автореф...канд.психолог.наук:19.00.01 / Аль-Хадіді Сауд А.А.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17
703172
  Аль-Хадіді Сауд А.А. Кроскультурні відмінності в сприйнятті емоцій у арабів і слов"ян ( на матеріалі сприйняття мімічної експресії арабськими і східнослов"янськими студентами) : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Аль-Хадіді Сауд А.А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
703173
  Аль-Хадіді Сауд А.А. Кроскультурні відмінності в сприйнятті емоцій у арабів і слов"ян (на матеріалі сприйняття мімічної експресії арабськими і східнослов"янськими студентами) : Дис....канд.психологічних наук.:19.00.01 / Аль-Хадіді Сауд А.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 198л. + Приложение: л.:173-198. – Бібліогр.:л.:153-173
703174
   Кросмедіа : контент, технології, перспективи : монографія / [В.В. Різун, В.Е. Шевченко, Л.П. Федорчук та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 319, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-439-995-8
703175
  Гриценко М.В. Кросовер-література в перекладі та ії цільова аудиторія // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 190-203


  Стаття присвячена дослідженню впливу цільової аудиторії на вибір перекладацьких стратегій у ситуації перекладу кросовер-літератури. Розглядається подвійна природа читача та можливість виникнення конфлікту інтересів учасників перекладацького проекту. За ...
703176
  Гриценко М.В. Кросовер-література в теорії перекладацької дії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 288-297


  Стаття присвячена перекладу кросовер-літератури в рамках теорії перекладацької дії та реалізації кросовер-потенціалу в перекладі. Статья посвящена переводу кроссовер-литературы в рамках теории переводческого действия и реализации кроссовер-потенциала ...
703177
   Кросовер между среднеполевым и флуктуационным режимами полуразбавленных растворов макромолекул. / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, Н.М. Агаманян, В.Л. Алексеев, В.В. Клепко, В.В. Шилов // ВМС, 1992


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
703178
  Галузо И.Г. Крососущие клещи Казазстана. / И.Г. Галузо. – Алма-Ата
3. – 1948. – 372с.
703179
  Шандро І. Кросс-культурне дослідження особливостей етнічної ідентичності підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 106-108. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядається питання становлення етнічної самосвідомості представників різних етносів через вивчення сформованості етнічної ідентичності. Сформованість етнічної ідентичності розглянуто через відношення підлітків до ...
703180
  Новикова М.О. Кросс-культурніе и переводчские исследования: перспективі кооперации // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
703181
  Каримли Эльмир Байрам оглы Кросс-культурное поведение в транснациональных компаниях в условиях интенсивной глобализации рынка : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 121-123 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
703182
  Новикова М.О. Кросс-культурные и переводческие исследования: перспективы кооперации // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 321-323. – ISBN 966-7890-03-1
703183
  Гуцриева С.Д. Кросс-культурные особенности агрессивного поведения / С.Д. Гуцриева, Ван Шо // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 215-222. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
703184
  Вербицкий Андрей Александрович Кросс-культурный контекст образования и становление новой педагогической парадигмы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  С 11 по 13 июня 2008 года в столице Канады Оттаве прошла Международная конференция "Образование как диалоговая модель общественного развития", организованная Мировым Общественным Форумом "Диалог цивилизаций" и Карлтонским университетом при поддержке ...
703185
  Абесдзе Т.Ш. Кросс-релаксация и спектральная диффузия при низких температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Абесдзе Т.Ш.; Тбил.гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.14
703186
   Кроссворды. – Саратов, 1989. – 62с.
703187
  Мартынов Е.С. Кроссинг-нечетные и спиновые явления в унитаризованных реджевских моделях. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мартынов Е.С.; АН Украины Ин-т теорет. физики. – К., 1992. – 28л.
703188
  Журавка А.В. Кросскорреляционный анализ индикаторов научно-инновационной образовательной активности регионов Украины / А.В. Журавка, Т.М. Мудаширу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 163-170. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є дослідження кроскореляційної залежності між 11 обраними індикаторами науково-інноваційної та освітньої активності регіонів України за останні роки з використанням стандартних можливостей MS Excel. Розраховані значення попарних ...
703189
  Давыденко Ю.Е. Кросскультурная коммуникация как средство формирования языковой картины мира // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 306-311. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Анализуются особенности формирования языковых картин мира у представителей различных наций.
703190
  Ставропольский Ю.В. Кросскультурные различия в структуре личностной идентичности ( американо-российское исследование ) // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 2. – С.98-106. – ISSN 0042-8841
703191
  Татарко А.Н. Кросскультурный анализ социального капитала и экономических представлений у русских и китайцев / А.Н. Татарко, Ц. Лю // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3. – С.50-63. – ISSN 0869-0499
703192
  Брэдфорд Э. Кроссплатформенные приложения для LINUX и Windows = Linux and Windows interoperability guide / Эд Брэдфорд, Лу Може. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 672c. – (Для профессионалов). – ISBN 5-94723-374-6


  Рекомендации по созданию гетерогенных сетей, содержащих компьютеры под управлением Windows и LINUX.
703193
  Тимуш Т.Н. Кроссфит как средство развития выносливости в футболе на этапе углублённой специализации / Т.Н. Тимуш, А.А. Селиверстов // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 149-154 : табл. – Библиогр.: 5 назв.
703194
  Марьяновский В.А. и Ширямов М.А. Кроссы дружбы и мира / В.А. и Ширямов М.А. Марьяновский. – М., 1966. – 94с.
703195
  Воронин Б.С. Кроссы и марш-броски / Б.С. Воронин. – Москва, 1975. – 77с.
703196
  Медведева Е. Крот // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2007. – № 6. – С. 96-108. – ISSN 1728-8568
703197
  Шрейнер Я.Ф. Крот (Talpa europea) и важнейшие способы борьбы с ним : с 10 рис. / [соч.] Я.Ф. Шрейнера ; Министерство Земледелия и Гос. имуществ. Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1902. – 26 с. : ил.
703198
  Катков Н.И. Крот в каракуле. / Н.И. Катков. – Пенза, 1960. – 122с.
703199
  Рейхардт А.Н. Крот и борьба с ним. / А.Н. Рейхардт. – 4с.
703200
  Ционский Г.С. Крот и его промысел / Г.С. Ционский. – Минск, 1979. – 62с.
703201
  Андерсен Л.Э. Крот и колотушка: Исламское государство и Аль-Каида в "Тридцатилетней войне" на Ближнем Востоке // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2017. – T. 16, № 1, Зима. – C. 7-28. – ISSN 1812-1101
703202
  Шрейнер Я.Ф. Крот обыкновенный (Talpa europea europea L.) по новейшим исследованиям и важнейшие способы борьбы с ним : с 11-ю рис. / [соч.] Я.Ф. Шрейнера ; Министерство Земледелия. Департамент земледелия. – 2-е изд., испр. и знач. доп. – Петроград : Тип. М. Меркушева, 1916. – 45, [2] с. : ил.
703203
   Кротевич Євген Володимирович (1901-1979) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 239. – ISBN 978-966-439-754-1
703204
  Достоевский Ф.М. Кроткая / Ф.М. Достоевский. – Москва-Л, 1928. – 61с.
703205
  Достоевский Ф.М. Кроткая / Ф.М. Достоевский. – М, 1960. – 224с.
703206
  Достоевский Ф.М. Кроткая / Ф.М. Достоевский. – М, 1973. – 87с.
703207
  Фаулз Дж. Кротовые норы : [роман] / Джон Фаулз ; [пер. с англ. И. Бессмертной, И. Тогоевой]. – Москва : Махаон, 2002. – 632, [3] с. – Пер. изд.: Fowles John. Wormholes. Jonatan Cape, 1998. – (Современная классика = Contemporary classics). – ISBN 5-18-000421-7


  Аннот.: Самый полный сборник эссе. Автор пишет о себе, о других, о других в себе, в своем мироощущении. Что стоит за "Волхвом"? Откуда взялся "Червь"? Фаулз сам отвечает на эти вопросы, признаваясь в тех или иных литературных пристрастиях
703208
  Нексе М.А. Кротовьи кочки / М.А. Нексе. – М, 1927. – 255с.
703209
  Копинець А.М. Кротон. / А.М. Копинець. – Ужгород, 1972. – 159с.
703210
  Лившиц Б.К. Кротонский полдень / Б.К. Лившиц. – Москва, 1928. – 138с.
703211
  Мамин Н.И. Крохальский серпантин. Полевой "Цейс" / Н.И. Мамин. – Красноярск, 1966. – 242с.
703212
  Мамин Н.И. Крохальский серпантин. Полевой "Цейс". Законы совместного плавания / Н.И. Мамин. – Красноярск, 1973. – 544с.
703213
  Ядав Р. Крохотные тадж-махалы / Р. Ядав. – Москва, 1964. – 111с.
703214
   Кроче (Croce) Бенедетто // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 778-779. – ISBN 966-316-069-1
703215
  Диккенс Ч. Крошка Доррит / Ч. Диккенс. – Ленинград
Кн. 2. – 1951. – 444 с.
703216
  Диккенс Ч. Крошка Доррит : Роман в двух книгах / Ч. Диккенс. – Минск
Кн. 1 : Бедность. – 1955. – 462с.
703217
  Диккенс Ч. Крошка Доррит / Ч. Диккенс. – Минск
Кн. 2. – 1955. – 443 с.
703218
  Диккенс Ч. Крошка Доррит / Ч. Диккенс. – Москва, 1986. – 733с.
703219
  Муур Л. Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду / Л. Муур. – М., 1991. – 14с.
703220
  Зверева Валерия Крошка коллембола. Хроники старого бревна // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 62-68 : фото
703221
  Линдгрен А. Крошка Нильс. Карлсон / А. Линдгрен. – Ленинград, 1989. – 26 с.
703222
  Ильченко С. Крошка Цахес по прозванию Цукерберг. Какие угрозы миру несет новый алгоритм "Фейсбук". "На пути в Европу" полезно перечитывать старую европейскую классику // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 5 февраля (№ 6). – С. 22-23


  "Пророк Новой Эпохи, любимец домохозяек всего мира, мультимиллиардер и филантроп, живая реклама безграничных возможностей, которые дает Америка каждому трудолюбивому муравью, словом, публичное лицо Facebook и владелец 24% его акций Марк Цукерберг ...
703223
  Гофман А Э.Т. Крошка Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Москва, 1956. – 127с.
703224
  Гофман А Э.Т. Крошка Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Воронеж, 1987. – 284с.
703225
  Гофман А Э.Т. Крошка Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Л., 1990. – 180с.
703226
  Украинцев В.В. КРСС - организатор революционного преобразования высшей школы / В.В. Украинцев. – Москва, 1963. – 299с.
703227
  Ристовски Б. Крсте П. Мисириков (1874-1926) : Прилог кон проучуваньето на развитокот на македонската национална мисла / Б. Ристовски. – Скопjе : Култура, 1966. – 863 с.
703228
  Франчук В. Круг / В. Франчук. – М, 1969. – 272с.
703229
  Анар Круг : [пер. с азерб.] / Анар ; ил. Т. Кормушина. – Москва : Известия, 1973. – 317 с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
703230
  Грузин В.Л. Круг : рассказы, повесть / В.Л. Грузин. – Киев : Радянський письменник, 1976. – 212с.
703231
  Мурзалиев К. Круг : стихи / Кадыр Мурзалиев ;. – Алма-Ата : Жалын, 1979. – 151 с.
703232
  Ялкайн Яныш Круг : роман / Яныш Ялкайн ; пер. с марийск. В.Муравйова. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1980. – 240 с.
703233
  Бурсов И.Т. Круг / И.Т. Бурсов. – М., 1986. – 126с.
703234
   Круг. – М, 1987. – 310с.
703235
  Джохадзе М.Ш. Круг : повести / М.Ш. Джохадзе. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 191 с.
703236
  Набоков В.В. Круг : Поэтические произведения. Рассказы / В.В. Набоков. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 542с.
703237
  Симонова Л.С. Круг / Л.С. Симонова. – М., 1990. – 173с.
703238
  Абубакирова Р.А. Круг : повести и рассказы / Раиса Абубакирова. – Москва : Современник, 1990. – 252, [2] с. – ISBN 5-270-00712-6
703239
  Кузнецов Ф.Ф. Круг Д.И. Писарева / Ф.Ф. Кузнецов. – М., 1990. – 926с.
703240
  Киреев М.М. Круг дружбы : Избранные переводы / М.М. Киреев. – Нальчик, 1963. – 454 с.
703241
  Елисеев Е.С. Круг друзей / Е.С. Елисеев. – Москва, 1987. – 223с.
703242
  Кац З.М. Круг друзей. / З.М. Кац. – Харьков, 1981. – 201с.
703243
  Айдаш Ю.Г. Круг жизни : стихи / Юрий Айдаш ; пер. с чуваш. В. Казанцева. – Москва : Современник, 1977. – 77 с. – (Новинки "Современника")
703244
  Пришвина В.Д. Круг жизни : Очерки о М.М. Пришвине / В.Д. Пришвина. – Москва : Художественная литература, 1981. – 239 с.
703245
  Романовский С.Т. Круг жизни / С.Т. Романовский. – М., 1983. – 285с.
703246
  Макеев В.Ф. Круг жизни / В.Ф. Макеев. – М, 1987. – 188с.
703247
  Челноков А.И. Круг за кругом / А.И. Челноков. – М, 1983. – 109с.
703248
  Лукьянова Е.А. Круг замкнулся // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 130-138. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Путь российского государства от авторитаризма к демократии и обратно оказался недолгим - всего-то 20 лет. Автор пытается провести параллели в политическом развитии страны между периодом до 90-х гг.и современным и приходит к неутешительным выводам о ...
703249
   Круг зари. – Уральск, 1977. – 119с.
703250
  Семернин В.Н. Круг Земли : Стихи / В.Н. Семернин. – Москва : Советский писатель, 1981. – 151с.
703251
  Михайлов Н.Н. Круг земной / Н.Н. Михайлов. – Москва, 1976. – 463с.
703252
  Михайлов Н.Н. Круг земной / Н.Н. Михайлов. – Москва, 1980. – 512с.
703253
   Круг земной. – М, 1985. – 232с.
703254
  Лисовой Н.Н. Круг земной / Н.Н. Лисовой. – М., 1989. – 149с.
703255
  Снорри С. Круг Земной / С. Снорри. – Москва : Наука, 1980. – 687 с.
703256
  Жданова Л.В. Круг земных превращений / Л.В. Жданова. – Рига, 1977. – 80с.
703257
  Белоусов В.Н. Круг знакомых / В.Н. Белоусов. – М, 1991. – 190с.
703258
  Рассадин С.Б. Круг зрения. / С.Б. Рассадин. – М., 1982. – 223с.
703259
  Иорданский В.Б. Круг и квадрат // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.80-89. – ISSN 0042-8744
703260
  Бляшке В. Круг и шар / В. Бляшке. – Москва : Наука, 1967. – 232 с.
703261
  Окакура Какудзо (Тэнсин ) Круг идеалов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С.153-157. – ISSN 0042-8744
703262
  Балайшис В. Круг имен существительных, употребляющихся как предикатив . : Автореф... канд филол.наук: / Балайшис В.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1967. – 19л.
703263
  Стуриков Н.А. Круг интересов жителей одного села. / Н.А. Стуриков. – М., 1963. – 71с.
703264
  Сафиев Н. Круг кита / Н. Сафиев. – М., 1984. – 287с.
703265
  Карп"юк А. Круг містечка Берестечка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 23 червня (№ 24/25). – С. 8


  Виповнюється 365 років від часу битви під Берестечком.
703266
  Чикин В.В. Круг н великом круге / В.В. Чикин. – 2-е изд., доп. и переработ. – Москва, 1987. – 319с.
703267
  Рабинович Я.Б. Круг Н. Г. Чернышевского и разночинцы Урала в период первой революционной ситуации в России / Я.Б. Рабинович. – Пермь, 1983. – 84с.
703268
  Белов В.А. Круг наследников по закону // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.57-71. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
703269
  Блинков О.Е. Круг наследников по закону в странах СНГ и Балтии (сравнительно-правовой анализ) // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 46-51. – ISSN 1812-3910
703270
  Григорьева Л.Н. Круг общения / Л.Н. Григорьева. – М, 1988. – 79с.
703271
  Качуровський І.В. Круг понадземний : світова поезія від 6 по 20 століття: переклади / Ігор Качуровський. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 528с. – ISBN 978-966-518-421-8
703272
  Жуков Д.А. Круг размыкаемый / Д.А. Жуков. – Москва : Современник, 1979. – 624 с.
703273
  Рябушкина Т.М. Круг рефлексии: в поисках выхода // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 4. – С. 128-142. – ISSN 0235-1188
703274
  Буланчик Е.Н. Круг с барьерами. / Е.Н. Буланчик. – М., 1975. – 72с.
703275
  Силаев Б.Д. Круг света / Б.Д. Силаев. – Х., 1976. – 144с.
703276
   Круг хозяйственных сведений
январь. – 1805. – Видання старою орфографією
703277
   Круг хозяйственных сведений
май. – 1805. – Видання старою орфографією
703278
  Кузьмин Н.В. Круг царя Соломона : рисунки автора / Н.В. Кузьмин. – Москва : Советский художник, 1964. – 192 с.
703279
  Кузьмин Н.В. Круг царя Соломона : Страницы былого. Рисунки автора / Н.В. Кузьмин. – Москва : Советский художник, 1966. – 208 с.
703280
  Кузьмин Н.В. Круг царя Соломона : страницы былого. Рисунки автора / Н.В. Кузьмин. – Москва : Детская литература, 1970. – 216 с.
703281
  Кузьмин Н.В. Круг царя Соломона / Н.В. Кузьмин. – Москва : Книга, 1990. – 384 с.
703282
  Толстой Л.Н. Круг чтения / Л.Н. Толстой. – Птгр. – 766с.
703283
  Толстой Л.Н. Круг чтения / Л.Н. Толстой
2. – 295-61с.
703284
  Толстой Л.Н. Круг чтения / Л.Н. Толстой. – Москва
Т. 2, вып. 2
703285
  Толстой Л.Н. Круг чтения / Л.Н. Толстой. – Москва
Т. 2, вып. 1. – 1911
703286
  Иванова Т.И. Круг чтения / Т.И. Иванова. – Москва : Современник, 1988. – 223 с.
703287
  Толстой Л.Н. Круг чтения : Репринтное издание / Л.Н. Толстой. – Москва : Наше Наследие, 1991. – 532с.
703288
  Толстой Л.Н. Круг чтения / Л.Н. Толстой. – Москва : Наше Наследие
1, ч.1. – 1991. – 263с.
703289
  Толстой Л.Н. Круг чтения / Л.Н. Толстой. – Москва : Политиздат
Т. 1. – 1991. – 477с.
703290
  Толстой Л.Н. Круг чтения / Л.Н. Толстой. – Москва : Политиздат
2. – 1991. – 398с.
703291
   Круг чтения : литературный альманах. – Москва
Вып. 6. – 1998
703292
   Круг чтения библиотекаря. – М, 1989. – 65с.
703293
  Шашкин Н.П. Круг: роман. / Н.П. Шашкин. – Тула, 1988. – 294с.
703294
  Набоков В.В. Круг: Стихотв. / В.В. Набоков. – М., 1991. – 284с.
703295
  Крыщук Николай Кругами рая = Роман-кино // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 2. – С. 28-104. – ISSN 0321-1878
703296
  Елков А.К. Круги : Избр. стихи / А.К. Елков. – Алма-Ата, 1977. – 183с.
703297
  Скрыган Я. Круги : повесть с отступлениями / Янка Скрыган ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1980. – 447 с.
703298
  Скрыган Я. Круги : повесть с отступлениями / Янка Скрыган ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1984. – 384 с.
703299
  Сушкова Л.В. Круги / Л.В. Сушкова. – М., 1985. – 96с.
703300
  Портнов В.В. Круги / В.В. Портнов. – М., 1986. – 110с.
703301
  Ворфоломеев М. Круги : повести / М. Ворфоломеев. – Москва : Советский писатель, 1987. – 228 с.
703302
  Высоцкий С.А. Круги / С.А. Высоцкий. – Москва, 1989. – 109с.
703303
  Черноусов А.Т. Круги / А.Т. Черноусов. – М, 1990. – 343 с.
703304
  Мигалик В. Круги Архимеда / В. Мигалик. – М, 1964. – 127с.
703305
  Островский Александр Круги волшебных зерен : Путешествия, приключения, открытия / Островский Александр, Федорова Марина // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 12- 23 : Іл.
703306
  Коваль-Волков Круги жизни / Коваль-Волков. – М, 1974. – 70с.
703307
  Виткович В.С. Круги жизни / В.С. Виткович. – Москва, 1983. – 286с.
703308
  Вольнов И.Е. Круги жизни / И.Е. Вольнов. – Москва, 1991. – 478с.
703309
  Лунгу-Плоае Круги жизни, круги любви... : роман, повести, рассказы / Лунгу-Плоае, Раиса; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1988. – 688 с.
703310
  Смирнов В.А. Круги Земли / В.А. Смирнов. – Мурманск, 1971. – 112с.
703311
  Аверченко А.Т. Круги на воде : рассказы / Аркадий Аверченко ; ил. худож. Н. Герардова, В. Лебедева, А. Радакова [и др.]. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Изд. М.Г. Корнфельда, 1912. – 205 с. : ил. – (Юмористическая библиотека "Сатирикона")
703312
  Герасимов И.А. Круги на воде / И.А. Герасимов. – Москва, 1968. – 286с.
703313
  Назаров В. Круги на воде : роман / В. Назаров. – Санкт-Петербург : Амфора, 2001. – 271 с. – (Наша марка = Наша марка : Наша марка / Наша марка). – ISBN 5-94278-039-0
703314
  Радионовский Максим Круги на воде // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 62 : фото
703315
  Кривин Ф.Д. Круги на песке / Ф.Д. Кривин. – Ужгород, 1983. – 214с.
703316
  Иващенко В.А. Круги надежды и добра / В.А. Иващенко. – Минск, 1983. – 207с.
703317
  Адамов А.Г. Круги по воде : повесть / Аркадий Адамов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 256 с.
703318
   Круги по воде : юмористические рассказы русских писателей начала XX века. – Красноярск : Красноярское кн. изд., 1988. – 334 с. – В сб. также: Рассказы / А. Бухов. – ISBN 5-7479-0068-4
703319
  Замятин Д.Н. Круглая вечность. Образная геоморфология романа Андрея Платонова "Чевенгур" // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С. 38-48. – ISSN 0042-8744
703320
  Чичкина Светлана Круглая дата туристской ALMA MATER : Секреты успеха. NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 41 : Фото
703321
  Сулейменов О. Круглая звезда / О. Сулейменов. – М., 1975. – 142с.
703322
  Грушинский Н.П. Круглая ли Земля? (от Эратосфена до радар-альтимера) : [сборник для лекторов и слушателей народных ун-тов] / Н.П. Грушинский. – издается ежемесячно с 1971 г. – Москва : Знание, 1989. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, техника ; Космонавтика, астрономия : подписная начно-популярная серия ; № 10, 1989). – ISBN 5-07-000281-3
703323
  Грушинский Н.П. Круглая ли Земля? (От Эратосфена до радар-альтимера) / Н.П. Грушинский. – М., 1989. – 60с.
703324
  Стюарт Десмонд Круглая мозаика. / Стюарт Десмонд. – Москва, 1973. – 256с.
703325
  Стюарт Десмонд Круглая мозаика; Пирамидный дюйм; Мамелюки / Стюарт Десмонд. – Москва : Радуга, 1987. – 655с.
703326
  Семенова Н.А. Круглая молния. / Н.А. Семенова. – М., 1982. – 303с.
703327
  Икрамов К.А. Круглая печать / К.А. Икрамов. – М., 1977. – 399с.
703328
  Дяченко К.І. Кругле диво : гумор / К.І. Дяченко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 75 с.
703329
  Пасько І.В. Круглевський Микола Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 550. – ISBN 978-966-02-7305-4
703330
  Якімова А. Круглий стiл пам"яті професора Євгенiї Мiцевої // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 377-378. – ISBN 966-02-2984-4
703331
  Ільїна В.М. Круглий стіл - головні напрями позашкільної та позакласної роботи з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 16-17 : фото
703332
  Рефель А.Г. Круглий стіл - продуктивна форма співпраці з освітянами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 8 : фото
703333
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 1. – 2002
703334
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 2. – 2002
703335
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 3. – 2002
703336
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 1/2. – 2003
703337
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 3. – 2003
703338
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 4. – 2003
703339
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 5. – 2003
703340
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 6/7. – 2003
703341
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 8. – 2003
703342
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 9. – 2003
703343
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 10. – 2003
703344
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 1-2. – 2004
703345
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 3. – 2004
703346
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 5. – 2004
703347
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 6. – 2004
703348
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 9. – 2004
703349
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 10/11. – 2004
703350
  Хоменко Н.М. Круглий стіл "Академік В.І. Вернадський - людина, вчений, політик, публіцист" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 227-230. – ISSN 0130-5247
703351
   Круглий стіл "Архіви у ХХІ столітті: актуальні питання архівного менеджменту" // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 252-257. – ISSN 0320-9466


  Круглий стіл відбувся 11 червня 2019 р. на базі Центрального державного архіву громадських об"єднань України. У заході взяли участь викладачі КНУ імені Тараса Шевченка - Я. Калакура, М. Палієнко, М. Щербак.
703352
  Філь Ю.С. Круглий стіл "Вайшнавська культура в сучасному світі" в рамках VI Конгресу молодих дослідників релігії "Релігія в сучасній культурі" (Київ, 18 жовтня 2019 року) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 185-188. – ISSN 1608-0599
703353
  Степаненко В. Круглий стіл "Вибіркові соціологічні дослідження в Україні: історія та сучасні проблеми. До 70-річчя Миколи Чурилова" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – С. 174-179. – ISSN 1563-3713


  "Андрій Горбачик, декан факультету соціології КНУ ім. Тараса Шевченка, у своєму виступі актуалізував перспективи вибіркових досліджень в сучасних умовах дедалі більшого наростання потоку інформації та можливостей ії аналізу із застосуванням цифрових ...
703354
  Пономаренко А. Круглий стіл "Викладання українознавства у загальноосвітніх навчальних закладах у проекції освітніх реформ" / А. Пономаренко, ФєсікО // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 244-246


  Про круглий стіл в рамках методичної конференції "Актуальні питання викладання українознавства у школі" (22 серпня 2013 р.). "...Ірина Головай, завідувач лабораторії українознавства Українського гуманітарного ліцею Київського національного ...
703355
   Круглий стіл "Від диктатури до свободи: механіка змін" / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1


  На базі КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "Від диктатури до свободи: механіка змін". Його організатори Фонд Конрада Аденауера, Український інститут національної пам"яті, Центр досліджень визвольного руху. У його роботі взяли участь ...
703356
  Кузьменко Ю. Круглий стіл "Вони пишуть для дітей" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 (№ 19). – С. 8


  "Незвичайний круглий стіл відбувся в мистецькій залі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка з ініціативи кафедри зарубіжної літератури. Дорослі говорили про особливу літературу - для дітей".
703357
   Круглий стіл "Геополітичне самовизначення України: наука і політика" // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 195-196
703358
  Юсов С.Л. Круглий стіл "Голод 1946-1947 рр. в Україні: нові погляди та джерела (до 70-річчя трагедії)" / С.Л. Юсов, О.В. Булгакова // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 214-216. – ISSN 0130-5247


  "Науковий захід, приурочений трагічній сторінці вітчизняної історії - голоду 1946-1947 рр., відбувся 11 травня 2017 р. в актовій залі Інституту історії України НАНУ." Приймав участь проф. Сергійчук В. (КУ).
703359
  Булгакова О.В. Круглий стіл "Горбачовська "перебудова": український контекст (до 30-річчя проголошення курсу)" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 233-234. – ISSN 0130-5247


  Захід відбувся 21 травня 2015 р. в Інституті історії України НАНУ. У ньому взяли участь понад 20 представників різних наукових та освітніх установ нашої країни. У дискуксії взяв участь професор Київського національного університету імені Тараса ...
703360
   Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України" // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6 (358), листопад - грудень. – С. 5-84. – ISSN 0130-6936


  Про необхідність переосмислення й переоцінки існуючих статусів та соціально-адаптивних і культурно-освітніх програм щодо різних категорій мешканців Донбасу з окупованих та звільнених територій, а також внутрішньо переміщених осіб. В обговоренні взяв ...
703361
  Пастушенко Т.В. Круглий стіл "Декомунізаційні процеси у країнах єврорегіону Нижній Дунай: засоби, досвід, наслідки" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 221-225. – ISSN 0130-5247


  "Захід відбувся 28-29 квітня 2017 р. в Одеському національному морському університеті в рамках Міжнародної наукової конференції"Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійні виміри".
703362
  Верменич Я.В. Круглий стіл "Дослідження Півдня і Сходу України: здобутки академічної науки (2014-2017) / Я.В. Верменич, Т.В. Добко // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 217-220. – ISSN 0130-5247


  "Круглий стіл "Дослідження Півдня і Сходу України: здобутки академічної науки (2014-2017)", який відбувся 16 травня 2017 р. в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського в рамках XI Всеукраїнського фестивалю науки."
703363
   Круглий стіл "Екологічні проблеми міста Маріуполь та шляхи їх розв"язання на засадах збалансованого розвитку" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 5-6 : фото
703364
  Коломієць Н. Круглий стіл "Історична наука та архівознавство в умовах декомунізації українського суспільства" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 223-225. – ISSN 0130-5247


  Захід, який відбувся 26 вересня 2017 р. в КНУ імені Тараса Шевченка було проведено з нагоди 80-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей ...
703365
  Назаренко Т.Г. Круглий стіл "Історія - діалог - траєкторія розвитку" (До 85-річчя створення відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 11 (213). – С. 41-45 : фото
703366
  Позняк Е. Круглий стіл "Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права України: 20 років розвитку" (2 частина) / Е. Позняк, О. Шомпол // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 11-17. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено огляд виступів учасників круглого столу, присвячених актуальним проблемам розвитку аграрного, земельного й екологічного права в контексті конституційної реформи в Україні та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Подано висновки та ...
703367
  Нагайко Т. Круглий стіл "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті" // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 281-282. – ISSN 2222-5250
703368
  Бажан О.В. Круглий стіл "Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України" // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т.Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (318), січень - березень. – С. 203-209. – ISSN 0320-9466
703369
   Круглий стіл "Крим депортований (до 70-річчя депортації кримськотатарського народу)" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 403-421. – ISSN 2076-1554
703370
  Крупина В.О. Круглий стіл "Крим у новітній історії України (До 60-річчя входження Криму до складу УРСР)" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 230-232. – ISSN 0130-5247


  13 травня 2014 року Інститутом історії України Національної академії наук України був проведений круглий стіл за темою "Крим у новітній історії України (до 60-річчя входження Криму до складу УРСР)". У роботі круглогу столу взли участь науковці КНУ ...
703371
  Іваненко О. Круглий стіл "Лексика і фразеологія "Слова о полку Ігоревім" в етимологічному висвітленні" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 120-124. – ISSN 0236-1477
703372
   Круглий стіл "Мовосвіт Ліни Костенко"
703373
  Бондар Н. Круглий стіл "Освітня книга ранньомодерної доби в Україні: побутування та історико-культурне значення" (з нагоди 400-річчя виходу "Граматики" Мелетія Смотрицького) / Н. Бондар, Ю. Рудакова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (253). – С. 43-45. – ISSN 1029-7200
703374
  Макарчук Р. Круглий стіл "Права людини в сфері охорони здоров"я України: проблеми доктрини і практики" // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С.138-139. – ISSN 2227-7056


  24 вересня 2013 року на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка пройшов круглий стіл "Права людини в сфері охорони здоров"я України: проблеми доктрини і практики", присвячений дослідженню актуальних питань у сфері медичного права.
703375
  Моця О.П. Круглий стіл "Проблеми давньоруської урбаністики" / О.П. Моця, С.В. Павленко // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 2. – С. 132-142. – ISSN 0235-3490


  22 квітня 2014 р. в Інституті археології НАН України відбувся Круглий стіл щодо нинішнього стану та нових підходів до вивчення давньоруських міст.
703376
  Подгорний С. Круглий стіл "Проблеми законодавчого регулювання місцевих референдумів: український та міжнародний досвід" / С. Подгорний, А. Малюга // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 97-102


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
703377
   Круглий стіл "Проблеми застосування положень Конституції України у діяльності прокуратури: теорія і практика" // Вісник прокуратури / Нац. акад. прокуратури України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. М. Якимчук ; редкол.: Якимчук М.К., Стрижевська А.А., Штанько С.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12. – С. 22-25


  Участь приймали - М. Стефанчук, С. Прилуцький.
703378
  Кураєва Н. Круглий стіл "Проблеми розвитку підрозділів інтелектуальної власності на підприємствах у ринкових умовах" // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.57-58. – ISSN 1608-6422
703379
   Круглий стіл "Румунський і молдавський чинники у внутрішній політиці України" // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2018. – 27 octombrie (№ 43). – С. 2
703380
   Круглий стіл "Сучасна ситуація в Україні очима етнолога" // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (348), берень - квітень. – С. 100-149. – ISSN 0130-6936


  15 квітня 2014 р. в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України відбулося засідання круглого столу . Учасники Круглого столу взяли участь в обговоренні питання пошуку шляхів стабілізації ...
703381
  Петриченко К. Круглий стіл "Українські дослідники діаспори: напрями досліджень, здобутки і перспективи" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – C. 43-44. – ISSN 1029-7200


  21 березня 2017 р. у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбувся круглий стіл на тему: "Українські дослідники діаспори: напрями досліджень, здобутки і перспективи".На засіданні також було заслухано доповіді науковців КНУ імені ...
703382
  Могилов О.Д. Круглий стіл "Чорнолісся верхів"яїв Інгульця: цінність, проблеми, перспективи" // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 140. – ISSN 0235-3490
703383
  Юнгер М. Круглий стіл 1989 року як інструмент договірного демонтажу однопартійної системи в Угорщині // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 83-94. – ISSN 0869-3595
703384
  Бовгиря Андрій Круглий стіл до 50-річчя "Українського історичного журналу" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 118-119
703385
   Круглий стіл до дня Конституції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 134-135


  У Конституційному Суді України 25 червня відбувся круглий стіл "Конституція України у ціннісному вимірі" з нагоди 16-ої річниці Конституції України. Серед учасників круглого столу були представники КНУ імені Тараса Шевченка:Зайчук О.В., Сліденко І.Д., ...
703386
  Кисіль Л. Круглий стіл з актуальних проблем адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 223-227. – ISSN 1026-9932


  30 жовтня 2014 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбулося засідання круглого столу на тему "Адміністративне судочинство в контексті європейського вибору України". На Круглому столі були обговорені актуальні проблеми ...
703387
   Круглий стіл з історії Гетьманщини з нагоди 70-ліття професора Зенона Когута // Бюлетень КІУСу / Канад. ін-т укр. студій. – Alberta ; Edmonton, 2014. – 2014. – С. 26-27. – ISSN 1485-7979
703388
  Загородній В.В. Круглий стіл з нагоди 90-річчя від дня народження Л.М.Корецького : хроніка / В.В. Загородній, А.А. Мозговий, В.П. Нагірна // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 64. – ISSN 1561-4980
703389
  Полешко А. Круглий стіл з питання корпоративних відносин (нотатки з круглого столу) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 398-399. – ISSN 0132-1331


  Круглий стіл 13 липня 2011 р. - "Корпоративне право в Україні: проблеми та шляхи вирішення", що відбувся у приміщенні Українського союзу промисловців і підприємців у м. Києві.
703390
  Євстігнєєв А. Круглий стіл з проблем розвитку наук земельного, аграрного, екологічного і природоресурсного права : [круглий стіл, 19 жовт. 2012 р.] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 463-467. – ISSN 1026-9932


  Круглий стіл з проблем розвитку зазначених наук організований та проведений кафедрами екологічного права і земельного та аграрного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка 19 жовт. 2012 р. З З доповідями виступили представники КНУ імені ...
703391
  Позняк Е. Круглий стіл з проблем систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 296-305. – ISSN 0132-1331


  18 березня 2011 р. на юридичному факультеті КНУ ім. Тараса Шевченка було проведено круглий стіл на тему "Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України". Фото.
703392
  Джабраілов Р. Круглий стіл з проблеми економічного конституціоналізму в контексті доктрини конституційного забезпечення сталого економічного розвитку України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 307-310. – ISSN 0132-1331
703393
  Крусян А. Круглий стіл ізнагоди ювілею професора Марка Пилиповича Орзіха / А. Крусян, О. Олькіна // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 317-320. – ISSN 1561-4999


  29 жовтня 2015 року з нагоди ювілею професора Марка Пилиповича Орзіха в стінах Національного університету "Одеська юридична академія" відбувся круглий стіл на тему: "Особистість та право у працях професора Марка Пилиповича Орзіха", організований ...
703394
   Круглий стіл лідерів студентського самоврядування // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  В КНУ відбувся круглий стіл керівників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації м. Києва. У засіданні взяв участь перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту Євген Сулима.
703395
   Круглий стіл на актуальну тему / Колеги // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 6


  В Інституті міжнародних відносин відбувся круглий стіл "Інформаційні війни як елемент силового протиборства в сучасному світі та завдання національної консолідації".
703396
   Круглий стіл на тему "Адміністративні послуги в аспекті проведення децентралізації влади" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 414-415. – ISSN 2219-5521


  22 квітня 2016 р. в Київському університеті права НАН України відбулося засідання круглого столу на тему "Адміністративні послуги в аспекті проведення децентралізації влади". "...При обговоренні алгоритму адміністративних процедур лунали пропозиції ...
703397
   Круглий стіл на тему "Відносини Україна - ЄС: Угода про асоціацію між Україною та ЄС - quo vadis?" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 3-7. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333


  16 грудня 2014 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка та в Українському католицькому університеті відбувся круглий стіл на тему "Відносини Україна - ЄС: Угода про асоціацію між Україною та ЄС - quo vadis?" за участю знаних ...
703398
   Круглий стіл на тему "Судова реформа в Україні - стан і перспективи: забезпечення належного доступу до правосуддя, ефективність судового захисту, підвищення авторитету судової влади та довіри громадян". // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 56-68


  22 жовтня 2014 року у приміщення Вищого господарського суду України відбувся круглий стіл на тему "Судова реформа в Україні - стан і перспективи: забезпечення належного доступу до правосуддя, ефективність судового захисту, підвищення авторитету судової ...
703399
  Семчишина Г. Круглий стіл на тему "Трансформація менеджменту в мінливих умовах ринку" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 2 : фото
703400
   Круглий стіл на тему: "Становище чоловіків в Україні" : 19 лютого 2009 року / Верховна Рада України, Ком-т з питань прав людини, нац. меншин і міжнац. відносин ; Мін. України у справах сім"ї, молоді і спорту ; програма сприяння Парламенту ; Програма розвитку ООН ; Фонд народонаселення ООН. – Київ : К.І.С., 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-2141-30-6
703401
   Круглий стіл на тему: "Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центральної та Східної Європи: теорія, методологія, практика" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 407. – ISSN 2219-5521


  18 червня 2015 р. на базі Міжнародного центру правових та історико-політичних досліджень країн Центрально-Східної Європи Київського інституті права НАН України у м. Львові відбувся круглий стіл на тему: "Сучасні актуальні проблеми права ...
703402
  Дегтярев О.В. Круглий стіл ректорів вищих навчальних закладів і проблеми аерокосмічної освіти // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, № 3 (118). – С. 57-59. – ISSN 1561-8889
703403
  Кочкодан І. Круглий стіл у правників // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  На юридичному фак-ті відбувся Міжнародний наук.-практичний круглий стіл "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", в якому взяли участь відомі фахівці у сфері правової відповідальності з України та сусідніх держав. Стаття студента ...
703404
   Круглий стіл українського філософського фонду і кафедри філософії філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка / Л. Шашкова, С. Секундант, М. Симчич, В. Бугров, В. Козловський // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 7-23. – ISSN 0235-7941


  Про круглий стіл, присвячений обговоренню модернізації моделі філософської освіти, а також обговоренню місця й ролі філософії в структурі сучасної університетської освіти.
703405
   Круглий стіл щодо законодавчого забезпечення післядипломної освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 5


  "...16 березня в рамках роботи Восьмої міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти" ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" організував круглий стіл "Законодавче забезпечення розвитку післядипломної освіти в Україні". Цей захід став продовженням ...
703406
  Сафонова О.В. Круглий стіл як один із методів формування майбутнього лікаря / О.В. Сафонова, А.М. Урбанович // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 169-171. – ISSN 1681-2751
703407
  Стріха М. Круглий стіл. Дисертаційна паніка: що після неї?
703408
  Кириченко В. Круглий стіл. Підготовка педколективу до взаємодії з батьками / В. Кириченко, Г. Ковганич // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Листопад - Грудень (№ 11/12) : Організація співпраці з батьками в закладі освіти. – С. 32-43
703409
   Круглий стіл: "Міська топоніміка в соціокультурному і мовному вимірах" // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 240-267
703410
   Круглий стіл: "Україна у Другій світовій війні: формування національної пам"яті українського народу" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 73-75


  25 червня 2009 р. в Українському інституті національної пам"яті відбувся круглий стіл.
703411
   Кругликова Елизавета Сергеевна. – Л, 1989. – 136с.
703412
  Пришляк О.О. Круглі функції Морса і круглі ручки на тривимірних багатовидах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 41-43. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Розглядаються круглі функції Морса й пов"язані з ними розклади на круглі ручки замкнених тривимірних багатовидів. Будується діаграма і доводиться критерій топологічної еквівалентності круглих фукцій Морса.
703413
  Мушинка М. Круглі ювілеї Івана Франка та Миколи Неврлого // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 38-45. – ISSN 0236-1477


  В Українському вільному університеті професорами були Д. Чижевський, Л.Білецький та ін
703414
   Кругліков Лев Леонідович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 124-125. – ISBN 978-617-573-038-6
703415
  Попов А.П. Круглогодовой откорм скота. / А.П. Попов. – Целиноград, 1964. – 24с.
703416
  Александрова Наталья Круглые даты Чешской Республики : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 19-20 : Фото
703417
  Биргер М.А. Круглые пластинки и оболочки вращения / М.А. Биргер. – Москва, 1961. – 368 с.
703418
  Биргер П.А. Круглые пластинки и оболочки вращения / П.А. Биргер. – Москва, 1961. – 368с.
703419
  Коваленко А.Д. Круглые пластины переменной толщины / А.Д. Коваленко. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 294 с.
703420
  Львов М.Д. Круглые сутки / М.Д. Львов. – М., 1980. – 175с.
703421
  Кирьянова Е.С. Круглые черви (нематоды) -- паразиты растений. / Е.С. Кирьянова. – М.-Л., 1955. – 156с.
703422
  Маршак С.Я. Круглый год / С.Я. Маршак. – М., 1962. – 20с.
703423
   Круглый год. – М, 1970. – 344с.
703424
   Круглый год. – М, 1975. – 336 с.
703425
   Круглый год. – М, 1980. – 256 с.
703426
  Маршак С.Я. Круглый год / С.Я. Маршак. – Одесса, 1981. – 28с.
703427
   Круглый год. – М, 1982. – 276с.
703428
   Круглый год. – М, 1983. – 288с.
703429
   Круглый год. – М, 1989. – 493с.
703430
   Круглый год. – М, 1991. – 493с.
703431
  Сейтлиев К. Круглый год весна : стихи и поэмы / ара Сейтлиев; авториз. пер. с туркм. А.Кронгауза. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 215 с.
703432
  Багина Яна Круглый завтрак / Багина Яна, Гамезардашвили Ражден // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 156-158 : фото
703433
  Дядечко Л.П. Круглый стол "Восточнославянские языки в их специфике и межъязыковых взаимодействиях: проблемы изучения и преподавания" (27 сентября 2011 г., Киев) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 56-61
703434
   Круглый стол "Личность в контексте глобализации" // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С. 5-71
703435
   Круглый стол "Проблеми развития логистики в Республике Беларусь" // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 8-9 : фото
703436
   Круглый стол архивов. – Москва, 1961. – 116с.
703437
  Боцу П.П. Круглый стол земли : стихи / П.П. Боцу; авториз. пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1967. – 82 с.
703438
  Исаева Е.А. Круглый стол как интерактивный разговор профессионалов // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 64-65
703439
   Круглый стол лидеров украинского рынка туризма и путешествий // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 29-30 : фото
703440
  Шумаров Г.М. Круглый стол на пятерых / Г.М. Шумаров. – Москва, 1966. – 395с.
703441
   Круглый стол по вопросам регулирования в сфере ДЗЗ, геодезии и картографии в Украине и России : картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 6 (15). – Бібліогр.: 2 назви
703442
  Михалков С.В. Круглый стол с острыми углами / С.В. Михалков, А.М. Нечаев. – Москва, 1970. – 45с.
703443
   Круглый стол экспертов "КЖ" / И. Кравченко, П. Потопахин, В. Комаренко, И. Соловей, Е. Науменко, О. Ткачук, А. Худик // Колесо жизни : научно-популярный журнал : журнал-тренинг / ООО "Изд-во "Колесо жизни" ; глав. ред. Е. Буткевич. – Киев, 2017. – № 5 (108). – С. 16-26
703444
  Давидюк Л.В. Круглый стол: "Болонский процес: pro et contra" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 62-64
703445
   Круглый стол: «Трудоустройство выпускников современных вузов: опыт и проблемы» // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 4-30. – ISSN 1561-2465
703446
   Круглый стол: картинки с выставок // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 15 : Фото
703447
  Розовик Д.Ф. Кругляков Віктор Євгенович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 30 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Кругляков Віктор Євгенович - кандидат історичних наук, доцент.
703448
  Биков В. Круглянський міст / Василь Биков ; [пер. з білорус. В. Стрілка]. – Київ : Книга, 2011. – 317, [3] с. – Зміст: Круглянський міст ; Пастка ; "Покохай мене, солдатику" ; Вовча яма ; Афганець. – ISBN 978-966-8314-72-8
703449
  Довбенко М. Кругман Пол Робін (США) // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 86-93. – ISSN 0131-775Х
703450
  Голдовский Е.М. Круговая кинопанорама. / Е.М. Голдовский. – М., 1961. – 35с.
703451
  Масс А.В. Круговая лапта: Повесть. / А.В. Масс. – М., 1990. – 348с.
703452
  Нечинская Мария Круговая порука // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 75 : фото
703453
  Маслов В.С. Круговая порука. / В.С. Маслов. – М., 1978. – 288с.
703454
  Маслов В.С. Круговая порука. / В.С. Маслов. – Мурманск, 1981. – 382с.
703455
  Михедько Валентин Круговая порука. Как спасали Россию в Беларуси // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 10 : Большой газ России. – С. 116-119. – ISSN 0235-7089
703456
  Шолих М. Круговая тренировка = Kreis Training : (теорет., метод. и орг. основы одной из соврем. форм использования физ. упражнений в школе и спортивной тренировке) : [пер. с нем.] / Шолих М. ; [под общ. ред. и с предисл. Л.П. Матвеева]. – Москва : Физкультура и спорт, 1966. – 165, [9] с.
703457
   Круговая чаша : десять московских поэтов. – Москва : Весна, 1913. – 119 с. – Без обл.


  Авторы: Ильинский-Блюменау Александр Мориц Владимир Остроумов Лев Позняков Николай Рем Димитрий Романовская Антонина Сидоров Алексей Чайкин Константин Шервинский Сергей Шершеневич Вадим
703458
  Пошагаев Г.Г. Круговерти / Г.Г. Пошагаев. – М. : Современник, 1985. – 336 с.
703459
  Іванів-Вакуленко Круговерть : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 10 (804). – С. 9-12. – ISSN 0868-4790
703460
  Доріченко О.В. Круговиди : поезії / О.В. Доріченко. – Київ, 1977. – 79 с.
703461
  Лебедєва І.В. Круговий динамічний демпфер для розбалансованого ротора / І.В. Лебедєва, Л.А. Бандура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналогію між класичним динамічним демпфером і круговим динамічним демпфером для врівноваження розбалансованих роторів. Ця аналогія використана в дослідженні ефективності роботи кругових демпферів у роторних системах. Встановлено, що круговий ...
703462
  Бандура Л.А. Круговий динамічний демпфер для розбалансованого ротора // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 46-47
703463
  Баталов К.К. Круговое фотографирование скважин. / К.К. Баталов, А.Б. Уваков. – Москва : Недра, 1972. – 96 с. : ил. – Список лит.: с. 92-94 (53 назв.)
703464
  Сысойков М.П. Круговорот / М.П. Сысойков. – Петрозаводск, 1975. – 167с.
703465
  Левченко Е.М. Круговорот / Е.М. Левченко. – Днепропетровск : Промінь, 1976. – 255 с.
703466
  Гребнев А.Г. Круговорот / А.Г. Гребнев. – Пермь, 1980. – 135с.
703467
  Мовчан П.М. Круговорот : стихи / П.М. Мовчан. – Москва, 1981. – 103 с.
703468
  Корякин В.Д. Круговорот / В.Д. Корякин. – Воронеж, 1984. – 152с.
703469
  Энтелис Н.Я. Круговорот / Н.Я. Энтелис. – М, 1987. – 171с.
703470
  Угай Д. Круговорот : стихотворения, поэмы / Дегук Угай ; пер. с корейск. В.Летучий. – Москва : Советский писатель, 1988. – 107 с.
703471
  Кронин Б.Л. Круговорот / Б.Л. Кронин. – Л, 1991. – 94с.
703472
  Виноградский С.Н. Круговорот азота в природе : [Речь] произнесена в первом общем собрании 9 Съезда естествоиспытателей и врачей / С.Н. Виноградский; Печатано по постановлению Комитета 9 Съезда Русских естествоиспытателей и врачей. – Москва : Тип. Э.Лисснера Ю.Романа. – 15 с.
703473
   Круговорот аллелопатически активных веществ в биогеоценозах : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1992. – 166, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
703474
   Круговорот веществ в биологическом самоочищение водоемов : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 208 с.
703475
   Круговорот веществ в природе и его изменение хозяйственной деятельностью человека. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1980. – 272с.
703476
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 292с.
703477
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 221с.
703478
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 133с.
703479
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 296с.
703480
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Лиственичное, 1977. – 347с.
703481
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 1. – 1981. – 176 с.
703482
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 2. – 1981. – 176 с.
703483
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 3. – 1981. – 162 с.
703484
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 4. – 1981. – 152 с.
703485
   Круговорот вещества и энергии в водоемах математическое моделирование экосистем водоемов : Тезисы докладов на 4 Всесоюзное Лимнологическое совещание, 1977. – 84 с.
703486
   Круговорот вещества и энергии в озерах и водохранилищах, 1973. – 122с.
703487
   Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. – Москва, 1967. – 336с.
703488
   Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. – Новосибирск, 1975. – 474с.
703489
   Круговорот воды. – Москва : Знание, 1966. – 160 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 159-160. – (Народный университет . Естественно-научный факультет ; 7-8)
703490
   Круговорот воды. – Москва : Знание, 1966. – 160 с.
703491
   Круговорот и баланс азота в системе почва-удобрение-растение-вода. – Москва : Наука, 1979. – 336с.
703492
  Молевич Е.Ф. Круговорот и необратимость в мировом движении : историко-философский очерк / Е.Ф. Молевич ; МВ и ССО РСФСР, Куйб. гос. ун-т. – Саратов : Саратовский университет, 1976. – 107 с.
703493
  Рачеева Елена Круговорот моды в Милане : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 44-47 : Фото
703494
  Вотинцев К.К. Круговорот органического вещества в озере Байкал / К.К. Вотинцев, А.И. Мещерякова, Г.И. Поповская. – Новосибирск : Наука, 1975. – 189с.
703495
  Борисенков Е.П. Круговорот углерода и климат / Е.П. Борисенков, К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 319с.
703496
  Гаррелс Р.М. Круговорот углерода, кислорода и серы в течение геолгического времени : 15 Чтение им. В.И.Вернадского 12 марта 1973 г. / Р.М. Гаррелс. – Москва : Наука, 1975. – 47с.
703497
  Вахобов А.В. Круговорот элементов в системе почва - растение на сероземных почвах Юго-Западного Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: / Вахобов А.В.; МГУ. – М, 1965. – 20л.
703498
  Фурман А.Е. Круговороты и прогресс в развитии материальных систем / А.Е. Фурман, Г.С. Ливанова. – Москва, 1978. – 207 с.
703499
  Новиков В.И. Круговращение "ветхого Адама" // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.168-180. – ISSN 0869-0499
703500
  Кирилло Л.Р. Круговые диаграммы / Л.Р. Кирилло, В.И. Лаврукович. – Минск, 1976. – 60 с.
703501
  Смит Ф. Круговые диаграммы в радиоэлектронике / Ф. Смит. – Москва : Связь, 1976. – 142 с.
703502
  Тарасов Н.М. Круговые диаграммы четырехролюсника. / Н.М. Тарасов, Янко-Триницкий. – Свердловск, 1962. – 24с.
703503
  Ханов Г.А. Круговые координаты и их применение к исследованию некоторых радиотехнический цепей. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.290 / Ханов Г.А.; Гос.науч-исслед.ин-т.радио. – М, 1970. – 24л.
703504
  Брюсов В. Кругозор / В. Брюсов. – М., 1922. – 331с.
703505
  Овчинников В.С. и Мацук В.С. Кругозор / В.С. и Мацук В.С. Овчинников. – Москва, 1968. – 318с.
703506
  Овчинников В Кругозор / В Овчинников, В. Мацук. – Москва, 1969. – 320с.
703507
   Кругозор. – М, 1970. – 271с.
703508
   Кругозор. – Изд. 2-е. – М, 1971. – 304с.
703509
  Абалкин Н.А. Кругозор драматурга : заметки театр. критика / Н.А. Абалкин. – Москва : Сов. писатель, 1957. – 139 с.
703510
  Аникин Андрей Кругокинеретное путешествие // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 44-49 : фото
703511
  Сергачев Владимир Кругом одни мошенники // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 72 : фото
703512
  Вырыпаев П.А. Кругом родные все места / П.А. Вырыпаев, 1963. – 26 с.
703513
   Кругом родные все места. – Москва : Планета, 1981. – 176 с.
703514
  Дворцов В. Кругом царила жизнь и радость : проза: повесть о единстве времени и места // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 12. – С. 19-119. – ISSN 0131-2332
703515
  Квин Л.И. Кругом шпионы! / Л.И. Квин. – Барнаул, 1990. – 332с.
703516
  Сидорак О.М. Кругообіг / О.М. Сидорак. – Львів : Каменяр, 1985. – 47 с.
703517
  Хільчевський В.К. Кругообіг води // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 554. – ISBN 978-966-02-7305-4
703518
   Кругообіг органічного вуглецю в агроценозах різноротаційних сівозмін Лівобережного Лісостепу / О.В. Демиденко, І.С. Шаповал, П.І. Бойко, Д.В. Літвінов // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 3-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
703519
  Ситник К.М. Кругообіг речовин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 554. – ISBN 978-966-02-7305-4
703520
  Смольянінов І.І. Кругообіг речовин у природі / І.І. Смольянінов, Є.В. Рубаха. – Київ, 1968. – 112с.
703521
  Осипов В.И. Кругообороит оборотных средств и кредитование предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции. : Автореф... канд.экон.наук: 599 / Осипов В.И.; Одес.с-х.ин-т. – Одесса, 1968. – 22л.
703522
  Смольянинов И.И. Кругооборот веществ в природе / И.И. Смольянинов, Е.В. Рубаха. – К., 1971. – 120с.
703523
  Дроздов О.А. Кругооборот влаги и его роль в природных процессах. / О.А. Дроздов. – Л., 1959. – 24с.
703524
  Токмалаев С.Ф. Кругооборот и оборот капитала / С.Ф. Токмалаев. – Москва, 1956. – 44 с.
703525
  Гордон Е.С. Кругооборот и оборот капитала : Материалы по курсу "Политическая экономия" / Е.С. Гордон; МВО УССР. Ин-т пов.квал.преподав.общ.наук при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Киевский университете, 1959. – 32с.
703526
  Иваницкая Л.А. Кругооборот и оборот капитала / Л.А. Иваницкая, П.Х. Кучерявенко. – Х., 1959. – 24с.
703527
  Гордон Е.С. Кругооборот и оборот капитала / Е.С. Гордон. – Киев, 1959. – 32с.
703528
  Мурзов К.И. Кругооборот и оборот капитала / К.И. Мурзов. – М., 1959. – 47с.
703529
  Гаврилов М.М. Кругооборот и оборот капитала / М.М. Гаврилов. – Рига, 1989. – 42с.
703530
  Воротина Л.Н. Кругооборот и оборот призводственных фондов и их роль в социалистическом расширенном воспроизводстве : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Воротина Л.Н. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 26 с.
703531
  Маженова Н.А. Кругооборот и оборот производственных фондов (На матер. лег. пром. Каз.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Маженова Н. А.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
703532
  Воротина Л.И. Кругооборот и оборт производственных фондов и их роль в социалистическом расширенном воспроизводстве : Дис... канд. эконом.наук: / Воротина Л. И.; КГУ. – К., 1969. – 258л. – Бібліогр.:л.I-XXI
703533
  Мымрикова Л.С. Кругооборот и эффективность производственных фондов в сельском хозяйстве / Л.С. Мымрикова. – М., 1971. – 135с.
703534
  Воротіна Л.І. Кругооборот і оборот основних виробничих фондів промислового підприємства в умовах економічної реформи / Л.І. Воротіна. – Київ : Знання, УРСР, 1969. – 48с.
703535
  Афанасьев А.А. Кругооборот капитала в предприятии : методы вычисления и нормирования оборота капитала / А.А. Афанасьев. – Ленинград : Экономическое образование, 1929. – 239 с. – (Комитет содействия промышленно-экономическому (коммерческому) образованию при Ленинградском областном отделе торговли)
703536
  Чебунин В.Н. Кругооборот основных фондов сельского хозяйства. / В.Н. Чебунин. – М., 1975. – 95с.
703537
  Коркин Сергей Кононович Кругооборот производственных фондов и вопросы совершенствования финансовых отношений социалистических предприятий : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Коркин Сергей Кононович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 27л.
703538
  Крашенинников В.И. Кругооборот средств и кредит в легкой промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Крашенинников В.И.; Киев. ин-тут нар. хоз. – К., 1970. – 19л.
703539
  Коркин С.К. Кругооборот фондов в социалистическом воспроизводстве / С.К. Коркин. – Казань, 1990. – 197 с.
703540
   Кругосвет. – М.-Л, 1925. – 91с.
703541
  Григорьев С.Т. Кругосветка / С.Т. Григорьев. – Москва, 1946. – 148с.
703542
  Григорьев С.Т. Кругосветка. / С.Т. Григорьев. – Куйбышев, 1985. – 154с.
703543
  Чичестер Франсис Кругосветное плавание / Чичестер Франсис. – Москва, 1969. – 272с.
703544
  Марков К.К. Кругосветное плавание в Южном полушарии / К.К. Марков. – М., 1959. – 32с.
703545
  Нозиков Н. Кругосветное путешествие Литке на военном шлюпе "Сенявин" в 1826-1929 годах / Н. Нозиков. – Москва, 1933. – 259с.
703546
  Бугенвиль Л.А. де Кругосветное путешествие на фрегате "Будез" и транспорте "Этуаль" в 1766, 1767, 1768 и 1769 годах / Л.А. де Бугенвиль; Отв .ред. Е.Е.Шведе. – Пер. с франц. – Москва : Госиздат, 1961. – 358с.
703547
  Мегела І.П. Круді Дюла // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 554. – ISBN 978-966-02-7305-4
703548
  Белошеев А.И. Кружат листья над Горынью / А.И. Белошеев. – Минск, 1973. – 191с.
703549
  Пархомов М.Н. Кружева : повести / М.Н. Пархомов. – К., 1985. – 286 с.
703550
  Квинн К. Кружева и ленты // Преданно и верно / Дж.М. Лэндис. – Ярославль : Гринго, 1995. – 270 с. – (Храм любви). – ISBN 5-88723-005-3
703551
  Долинный С.Д. Кружева из металла / С.Д. Долинный. – К., 1991. – 188с.
703552
   Кружева СССР. Вологда. – [Москва] : Всес. коопер. объедин. изд., 1943. – 96 с. : ил.
703553
   Кружевная борода. – Москва, 1945. – 64с.
703554
  Скуратов М.М. Кружевная метель / М.М. Скуратов. – М., 1981. – 126с.
703555
  Лэне П. Кружевница / П. Лэне. – М., 1977. – 142с.
703556
  Даль В.И. Кружевница / В.И. Даль. – Красноярск, 1986. – 422с.
703557
  Ибрагимов М.-Р. Кружево земли : стихи / Магомед-Расул Ибрагимов ;. – Махачкала : дагкнигоиздат, 1968. – 57 с.
703558
  Панова В.Ф. Кружилиха / В.Ф. Панова. – Москва : Советский писатель, 1948. – 271с.
703559
  Панова В.Ф. Кружилиха / В.Ф. Панова. – 5-е изд. – Ленинград, 1948. – 359с.
703560
  Панова В.Ф. Кружилиха : роман / В.Ф. Панова. – Ростов-на-Дону, 1949. – 200 с.
703561
  Панова В.Ф. Кружилиха : Роман. Повести. Рассказы / В.Ф. Панова. – Ленинград : Советский писатель, 1973. – 580с.
703562
  Панова В.Ф. Кружилиха : роман / В.Ф. Панова. – Харьков : Прапор, 1985. – 220с.
703563
  Панова В.Ф. Кружилиха : роман / В.Ф. Панова. – Москва, 1987. – 525с.
703564
  Панова В.Ф. Кружилиха. Роман. - Спутники. Повесть. - Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика / В.Ф. Панова. – Москва, 1972. – 512с.
703565
  Панова В.Ф. Кружилиха: Роман. / В.Ф. Панова. – Москва, 1986. – 220с.
703566
  Панова В.Ф. Кружилиха; Спутники. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1981. – 400с.
703567
  Рецептер Владимир Кружить по прошлому... : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 3-4. – ISSN 0321-1878
703568
  Черкасов В.Г. Кружка молока / В.Г. Черкасов. – М, 1958. – 144с.
703569
  Ляшенко А.В. Кружки "Умелые руки" в школе / А.В. Ляшенко. – М., 1958. – 104с.
703570
   Кружки качества на японских предприятиях. – М, 1990. – 69с.
703571
  Кирилло А.А. Кружки по изготовлению наглядных пособий при Государственном историческом музее. / А.А. Кирилло. – М., 1961. – 67с.
703572
   Кружки по химии в школе. – М, 1978. – 112с.
703573
  Рыбникова М.А. Кружки учащихся. / М.А. Рыбникова. – 2-е изд. – М, 1919. – 64с.
703574
  Сафонова Н.С. Кружки художественной вышивки / Н.С. Сафонова, О.С. Молотобарова. – М., 1978. – 144с.
703575
  Щукин С.В. Кружки юных опытников растениеводов / С.В. Щукин. – изд. 3-е. – Москва, 1950. – 256 с.
703576
   Кружки юных растениеводов. – М, 1957. – 124с.
703577
   Кружки юных техников. – М, 1947. – 127с.
703578
   Кружковая работа по русскому языку. – М, 1979. – 224с.
703579
   Кружковая работа по русскому языку. – К, 1988. – 176с.
703580
   Кружковая работапо истории и обществовещению. – М, 1984. – 192с.
703581
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха
Вып. 1 : [Из записок социал-демократа; Фатальная жертва]. – 1879. – [4], 153 с. – Конволют. - Пер.:Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации". Вып. 1-3
703582
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации". Вып. 2 : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 // Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 / А. Незлобин. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха, 1879. – Вып. 1 : [Из записок социал-демократа; Фатальная жертва]. – [3], 154-338 с.
703583
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации". Вып. 3 : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 // Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 / А. Незлобин. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха, 1879. – Вып. 1 : [Из записок социал-демократа; Фатальная жертва]. – [2], 339-444, 98 с.
703584
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха
Вып. 3 : [Weltschmerzer] : Со статьей автора: Нигилизм и литературное развитие. – 1879. – [2], 339-444, 98 с.
703585
  Ноотебоом С. Кружна дорога до Сантьяго = De omweg naar Santiago / Сейс Ноотебоом ; [з нідерланд. пер. Я. Довгополий]. – Київ : Юніверс, 2009. – 337, [3] с. : іл. – ISBN 966-8118-48-0
703586
  Беляков Н.Д. Кружок "Умелые руки" в школе / Н.Д. Беляков. – Минск, 1956. – 264с.
703587
  Козлов В.П. Кружок А.И. Мусина-Пушкина и "Слово о полку Игореве" / В.П. Козлов. – Москва, 1988. – 270с.
703588
  Еременко Т.М. Кружок вязания крючком / Т.М. Еременко. – М., 1984. – 143с.
703589
  Пучкова Л.С. Кружок вязания на спицах: Пособие для руководителей кружков. / Л.С. Пучкова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1988. – 158с.
703590
  Молообарова О Кружок изготовления игрушек-сувениров / О Молообарова. – 2-е изд., дораб. – М., 1990. – 175с.
703591
  Чижикова Л.П. Кружок конструирования и моделирования одежды / Л.П. Чижикова. – М., 1990. – 140с.
703592
   Кружок конструирования малогабаритной сельскохозяйственной техники. – М, 1989. – 190с.
703593
  Листова Г.С. Кружок кулинарии и культуры быта / Г.С. Листова. – М, 1976. – 96с.
703594
  Листова Г.С. Кружок кулинарии и культуры быта / Г.С. Листова. – 2-е изд. – М, 1978. – 96с.
703595
   Кружок медников-жестянциков. – М, 1958. – 36с.
703596
  Машинский С.И. Кружок Н.В. Станкевича и его поэты / С.И. Машинский. – Москва-Л., 1964. – 5-82с.
703597
  Баскаков В.Е. Кружок на карте : повести / В.Е. Баскаков. – Москва : Воениздат, 1972. – 135 с.
703598
  Баскаков В.Е. Кружок на карте : повести : [для ст. школ. возраста] / В. Баскаков ; худож. В.Д. Медведев. – Москва : Советская росия, 1982. – 160 с. : ил.
703599
  Мазок Н.Н. Кружок переплетного дела / Н.Н. Мазок. – М, 1979. – 96с.
703600
  Шемелова М.И. Кружок писателей-реалистов "Среда" (1899-1909 гг.) (Из ист. лит.-худ. объед. России начала ХХ в) : Автореф... канд. филол.наук: / Шемелова М. И.; ЛГУ. – Л., 1962. – 19л.
703601
  Гоголев М.И. Кружок по медико-санитарной подготовке в школе / М.И. Гоголев. – Москва : Просвещение, 1989. – 48с.
703602
  Борисов В.Г. Кружок радиотехнического конструирования / В.Г. Борисов. – Москва, 1986. – 206 с.
703603
  Борисов В.Г. Кружок радиотехнического конструирования / В.Г. Борисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 222 с.
703604
  Преображенская Е.П. Кружок русского языка в школе. / Е.П. Преображенская. – М.Л., 1966. – 207с.
703605
   Кружок стереофотографии. – М, 1957. – 80с.
703606
   Кружок театра кукол. – М, 1967. – 104с.
703607
  Татарская Н.Н. Кружок текущей политики / Н.Н. Татарская. – М., 1956. – 40с.
703608
  Комский Д.М. Кружок технической кибернетики / Д.М. Комский. – М., 1991. – 191с.
703609
   Кружок художественного слова. – М, 1954. – 11с.
703610
   Кружок электромонтеров. – М, 1958. – 40с.
703611
  Алгинин Б.Е. Кружок электронной автоматики : пособие для руководителей кружков : из опыта работы / Б.Е. Алгинин. – Москва : Просвещение, 1990. – 190 с.
703612
   Кружок юных автомоделистов. – М, 1958. – 147с.
703613
  Гусева З.В. Кружок юных натуралистов павловской школы / З.В. Гусева. – М, 1953. – 16с.
703614
   Кружок юных радиотехников. – М, 1958. – 88 с.
703615
  Карпинский Г.М. Кружок юных физиков / Г.М. Карпинский. – Свердловск, 1955. – 136с.
703616
  Крузенштерн А.В. Крузенштерны в истории географии : География. История географических открытий / А.В. Крузенштерн, О.М. Федорова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 29-35 : Фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
703617
   Круизеры выбирают надежность // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 69 : фото
703618
   Круизная индустрия выбирает Amadeus Cruise // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 7-8 [прилож.] : фото
703619
  Тука Тина Круизная индустрия: прогноз на 2007 год // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 24-25 : фото
703620
  Ермаков Дмитрий Круизная майовка : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 77 : Фото
703621
   Круизные лайнеры предпочитают Одессу // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 6 : Фото. – ISSN 1998-8044
703622
  Козловский Роман Круизные тенденции : тендеции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 64-75 : Фото. – ISSN 1998-8044
703623
  Шадурский Егор Круизный рынок России обгоняет Португалию и Норвегию : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 36-37 : Фото
703624
  Арутюнян Игорь Круизы от "Виа Марис" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 67 : фото
703625
  Харламова Татьяна Круизы от "Сафари": уроки об Отечестве : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 28 : Фото
703626
  Богданова Светлана Круизы по Каспию - недалекого будущего : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 71 : Фото
703627
   Круизы: кто, куда и сколько : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 16-19 : Фото. – ISSN 1998-8044
703628
  Бродовські Люся та Богдан Круїз в раю / Бродовські Люся та Богдан, , Рябоштан Ірина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 62-67 : фото
703629
  Літвінко Катерина Круїз. 7 днів моїх фантазій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 42-51 : фото
703630
  Москаленко Леся Круїз. Бачу землю! Фантастична подорож на "Фантазії" / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 24-32 : фото
703631
  Лесич Антоніна Круїз. Новорічні дива на "Дівіні" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 38-39 : фото
703632
   Круїзи MSC - що включено у "все включено" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 36-37 : фото. – ISSN 1998-8044
703633
   Круїзи. На лайнері - до майя : хіти сезону: Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 88-91
703634
  Самойлов Юрій Круїзи: зима - не перешкода! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 36-38 : фото. – ISSN 1998-8044
703635
  Неправська Наталія Круїзи: кращі з кращих // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 30-35 : фото. – ISSN 1998-8044
703636
  Козловський Роман Круїзна індустрія: зростання на тлі кризи? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 48-53 : фото. – ISSN 1998-8044
703637
  Козловський Роман Круїзна індустрія: інтеграл зростання // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 18-21 : табл. – ISSN 1998-8044
703638
   Круїзна колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 56-61 : фото
703639
  Косач-Квітка Лариса Круїзний продукт - з перших рук / Косач-Квітка Лариса, , Слободян Лариса // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 70-71 : фото. – ISSN 1998-8044
703640
  Нездоймінов С.Г. Круїзний туризм в контексті Морської доктрини України / С.Г. Нездоймінов, Н.М. Андрєєва // Механізм регулювання економіки : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон.досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України"(СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2013. – № 4 (62). – С. 100-110. – ISSN 1726-8699
703641
  Мазоха К.А. Круїзний туризм та його стан в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 145-152. – Бібліогр.: 4 назв.
703642
  Кізілова Е.Ю. Круїзний туризм як форма організації міжнародного туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-52. – (Економіка ; вип. 43)


  Аналізуються можливості розвитку круїзного туризму як одного з видів міжнародного туризму в Україні.
703643
   Круїзний туризм: будуймо чорноморську модель! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
703644
  Самойлов Юрій Круїзний туризм: перспективи для України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 14-21 : фото. – ISSN 1998-8044
703645
  По Едгар Аллан Крук // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 136-138. – ISSN 0320 - 8370
703646
  По Е.А. Крук // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 23-25. – ISSN 0320-8370
703647
  Різник Л. Крук або п"ятидесятилітня війна : роман // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 9. – С. 30-98. – ISSN 0868-4790
703648
  Різник Л. Крук або п"ятидесятилітня війна : роман // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 30-100. – ISSN 0868-4790
703649
  Різник Л. Крук або п"ятидесятилітня війна // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 11/12. – С.103-115. – ISSN 0868-4790
703650
   Круківська Алла Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 116-117 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
703651
   Круківська Алла Володимирівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 121. – ISBN 978-966-439-961-3
703652
  Грищинский П.И. Круковский метеорит / П.И. Грищинский. – [Москва], 1911. – [5 с.] : ил. – Без обл. и тит. л. - Пар. назв. и резюме на фр. яз. - Отд. оттиск: Ежегодник по Геологии и Минералогии Росиии / Н.И.Криштафович. Варшава. Т. XIII, вып. 3-4, с. 72-76
703653
  Біляшівський М.М. Круліковський Леонід Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 560. – ISBN 978-966-02-7305-4
703654
  Григорова Л. Крум Григоров / Л. Григорова. – София, 1982. – 128с.
703655
  Короткий В.А. Крумбахер Карл / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 294. – ISBN 966-06-0393-2
703656
  Яворська О. Крупемишчин Великдень // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 2. – С. 34-45. – ISSN 0868-4790
703657
  Карпов Е.В. Крупица добра. / Е.В. Карпов. – М., 1967. – 48с.
703658
  Есиненку Н. Крупица жизни : (новеллы) / Николае Есиненку ;. – Кишинев : Лумина, 1970. – 63 с.
703659
  Туманова З.А. Крупица истины. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1963. – 53с.
703660
   Крупка Оксана Михайлівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 161-162. – ISBN 978-966-439-757-2
703661
  Ддятлов В.И. Крупная буржуазия в Египне накануне революции 1952 года / В.И. Ддятлов. – Иркутск, 1983. – 168с.
703662
  Лаверычев В.Я. Крупная буржуазия в пореформенной России. 1861-1900 / В.Я. Лаверычев. – М., 1974. – 252с.
703663
  Солопий Л.А. Крупная буржуазия Забайкальской области в XIX веке. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Солопий Л.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1978. – 18л.
703664
  Рабинович Г.Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал в экономике Сибири конца XIX -- начала ХХ вв. / Г.Х. Рабинович. – Томск, 1975. – 328с.
703665
  Ивина Л.И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV - первой половины XVI в. / Л.И. Ивина. – Л., 1979. – 223с.
703666
  Ивина Л.И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV - первой половины XVI в. (По материалам Моск. Симонова монастыря) : Автореф... ист.наук: 571 / Ивина Л.И.; Ленингр. отд-ние Ин-та истории СССР АМН СССР. – Л., 1969. – 21л.
703667
  Семенюк Г.Ф. Крупная московская текстилная буржуазная и экономическая политика царизма в конце 19 века. : Автореф... канд.ист.наук: / Семенюк Г.Ф.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1964. – 20л.
703668
   Крупная промышленность Нечерноземного центра России в конце XVIII - первой половине XIX в.. – Владимир, 1982. – 95с.
703669
  Николаев П.А. Крупная промышленность, города Липецка в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Николаев П. А.; Ворон.ГУ, Каф. полит. экон. – Воронеж, 1955. – 21л.
703670
  Колмаков Ю.П. Крупная торгово-промышленная буржуазия Восточной Сибири в период монополистического капитализма (1898 - март 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Колмаков Ю.П.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 25л.
703671
  Зимин А.А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец 15-16 в.) / А.А. Зимин. – Москва : Наука, 1977. – 356с.
703672
  Дормидонтов Б. Крупная элетрификация СССР / Б. Дормидонтов, З. Альтшуллер, 1929. – 192с.
703673
  Вовченко И.Т. Крупнейшая ирригационная стройка Киргизии / И.Т. Вовченко, М.Ф. Патрушев. – Фрунзе, 1954. – 44с.
703674
  Злобина Мария Крупнейшее в мире собрание китайских книг : Национальная библиотека КНР // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 4-5. – ISSN 1727-4893
703675
  Голов В.П. Крупнейшее географическое открытие ХХ века в России : География. Из истории географических исследований / В.П. Голов, Т.С. Лукьянова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 41-43 : Табл. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0016-7207
703676
  Нильсен В. Крупнейшие американские фонды / В. Нильсен. – Москва, 1976. – 399 с.
703677
  Жамалетдинов А.А. Крупнейшие аномалии электропроводности мира / А.А. Жамалетдинов, С.Н. Кулик // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 22-39 : рис. – Библиогр.: с. 36-39. – ISSN 0203-3100
703678
   Крупнейшие библиотеки Узбекистана. – Ташкент, 1964. – 72с.
703679
   Крупнейшие газетные фонды научных библиотек страны. – М, 1984. – 170с.
703680
   Крупнейшие города - их настоящее и будущее. – Москва : Статистика, 1979. – 126с. – (Народонаселение ; Вып. 25)
703681
   Крупнейшие города капиталистических и развивающихся стран. – Москва : Московский университет, 1987. – 254с.
703682
   Крупнейшие города мира. – М, 1995. – 175с.
703683
  Дублянский В.Н. Крупнейшие карстовые пещеры и шахты СССР / В.Н. Дублянский, В.В. Илюхин. – Москва, 1982. – 137с.
703684
  Дублянский В.Н. Крупнейшие карстовые пещеры и шахты СССР / В.Н. Дублянский, В.В. Илюхин. – Москва : Наука, 1982. – 137с.
703685
   Крупнейшие компании США и Англии. – М, 1957. – 194с.
703686
   Крупнейшие компании Украины в области продаж транспортных и туристических услуг объединяют усилия в интересах потребителей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 4-5 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
703687
   Крупнейшие компании химической промышленности кпиталистических стран. – Москва : Химия, 1980. – 382 с.
703688
   Крупнейшие ледники Средней Азии - ледники Федченко и Зеравшанский : Результаты метеорологических и гидрологических исследованиях. – Ленинград, 1967. – 264с.
703689
  Слука Н.А. Крупнейшие мегалополисы в развивающихся странах : География. Регионы зарубежного мира / Н.А. Слука, И.И. Попов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 2. – С. 10-20 : Табл. – Бібліогр. 16 назв. – ISSN 0016-7207
703690
   Крупнейшие монополии мира. – М, 1968. – 222с.
703691
  Демин А.А. Крупнейшие монополии ФРГ / А.А. Демин. – Л, 1961. – 108с.
703692
   Крупнейшие промышленные и торговые монополии. – М, 1986. – 300с.
703693
  Сидорова Е.А. Крупнейшие страны ЕС: проблемы бюджетной политики // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-111. – ISSN 0201-7083
703694
   Крупнейшие туроператоры готовятся к "Отдыху" в Экспоцентре : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 7
703695
  Ковалев В.А. Крупнейшие уголовные дела ХХ века в США / В.А. Ковалев. – М, 1990. – 399с.
703696
  Смирнова И.А. Крупнейшие художники венецианской Террафермы первой половины XVI века / И.А. Смирнова. – Москва, 1978. – 127с.
703697
   Крупнейший лесной вуз СССР. – Москва-Ленинград, 1967. – 252с.
703698
  Исаев М.И. Крупнейший представитель русской филологической науки конца ХIХ в. и начала XX в. академик Вс.Ф. Миллер (к 160-летию со дня рождения ученого) // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 117-123. – ISSN 0373-658Х
703699
   Крупнейший туристический форум - POW WOW 2007 // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 80-81 : фото
703700
  Короткий В.А. Крупницький Борис Дмитрович (1894-1956) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 273. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
703701
   Крупниые осевые ицентробежные насосы. – М, 1977. – 184с.
703702
  Иоэльсон М.Ф. Крупно-капиталистические объещинания всовременном мировом хозяйстве / М.Ф. Иоэльсон. – М, 1924. – 120с.
703703
  Натадзе Г. Крупное землевладение в древней Греции / Г. Натадзе, 1923. – 10с.
703704
  Папазян А.Д. Крупное землевладение и аграрные отношения в Восточной Армении в 16-17 вв. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 571 / Папазян А.Д. ; АН АрмССР , Ин-т истории. – Ереван, 1968. – 46 с.
703705
  Петрикеев Д.И. Крупное крепостное хозяйство XVII в. / Д.И. Петрикеев. – Л., 1967. – 228 с.
703706
  Солодков М.В. Крупное машинное производство / М.В. Солодков. – М., 1962. – 44с.
703707
  Пашаева Н.М. Крупное поместье и формы эксплуатации крестьян в Чехиии 17 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пашаева Н.М.; Ин-т славяноведение Акад.наук СССР. – Москва, 1958. – 13л.
703708
  Анфимов А.М. Крупное помещисье хозяйство Европейской России : Автореф. дис. ... док. ист. наук / Анфимов А.М. ;. – Москва, 1966. – 32 с.
703709
  Анфимов А.М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России. (Конец XIX - начала XX века) / Анфимов А.М. ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1969. – 396 с.
703710
  Шульце-Геверниц Г. Крупное производство в России : (Московско-Владимирская хлопчатобумажная промышленность) / Г. Шульце-Геверниц ; Пер. с нем. [и предисл.] Б.В. Авилова. – Москва : Изд. маг. "Книжное дело", 1899. – X, 117 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  Авт. предисловия, переводсчик: Авилов, Борис Васильевич (1874-?)
703711
  Пономаренко Людмила Васильевна Крупное церковное землевладение в Галиции последней трети 18 века : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Пономаренко Людмила Васильевна; КГУ. – Киев, 1990. – 184л. – Бібліогр.:л.183-193
703712
  Пономаренко Л.В. Крупное церковное землевладение в Галиции последней трети XVIII в. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Пономаренко Л.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 19 с.
703713
  Лузов А.А. Крупномасшатбная структура межпланетного магнитного поля по данным годовых и квазимприодических вариаций интенсивности космических лучей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лузов А.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
703714
  Иванов Ю.А. Крупномасштабная и синоптическая изменчивость полей в океане / Ю.А. Иванов. – Москва : Наука, 1981. – 168с.
703715
  Антонов А.Е. Крупномасштабная изменчивость гидрометеорологического режима Балтийского моря и ее влияние на промысел / А.Е. Антонов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 247, [1] с. – Библиогр.: с. 236-243
703716
  Зубакин Г.К. Крупномасштабная изменчивость состояния ледяного покрова морей Северо-Европейского бассейна / Г.К. Зубакин. – Ленинград, 1987. – 159с.
703717
   Крупномасштабная картография почв. – М, 1971. – 210с.
703718
   Крупномасштабная структура Вселенной : пер. с англ. – Москва : Мир, 1981. – 515 с.
703719
  Клыпин А.А. Крупномасштабная структура Вселенной / А.А. Клыпин, В.Г. Сурдин. – Москва : Знание, 1981. – 64 с.
703720
  Хокинг С. Крупномасштабная структура пространства-времени : Пер. с англ. / С. Хокинг, Дж. Эллис. – Москва : Мир, 1977. – 431с.
703721
  Четырбоцкий А.Н. Крупномасштабная численная модель динамики площади антарктического морского ледяного покрова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 64-75 : рис., табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0130-2906
703722
   Крупномасштабное взаимодействие океана и атмосферы и формирование гидрофизических полей. – Москва : Гидрометеоиздат, 1989. – 255с.
703723
  Соболев Крупномасштабное моделирование подготовки и предвестников землетрясений / Соболев, А.В. Кольцов; ред. Садовский. – М, 1988. – 205с.
703724
   Крупномасштабное прогназирование эндрогенных месторождений и их оценка. – М, 1983. – 132с.
703725
  Черницын В.Б. Крупномасштабное прогнозирование ртутных месторождений / В.Б. Черницын, С.И. Кирикилица. – К., 1981. – 166с.
703726
  Иванова Л.И. Крупномасштабное тематическое картографирование искусственных водоемов в целях прогноза их развития (на прим. Киевского водохранилища) : Дис... канд. географ.наук: / Иванова Л.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. Кафедра геодезии и картографии. – Киев, 1975. – 138, XVIл. – Бібліогр.:л.I-XVI
703727
  Иванова Лилия Ивановна Крупномасштабное тематическое картографирование искусственных водоемов в целях прогноза их развития (на примере Киевского водохранилища) : Автореф. дис. ... канд. географич. наук : 05.24.03 / Иванова Лилия Ивановна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 20 с.
703728
  Лаппо С.С. Крупномасштабное тепловое взаимодействие в системе океан -- атмосфера и энергоактивные области Мирового океана / С.С. Лаппо, С.К. Гулев, А.Е. Рождественский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 335с.
703729
  Четырбоцкий А.Н. Крупномасштабное численное моделирование динамики площади морского ледяного покрова в Арктике // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 75-86 : рис. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0130-2906
703730
   Крупномасштабные вариации геомагнитного поля. – М, 1989. – 196с.
703731
   Крупномасштабные динамические процессы в атмосфере. – Москва : Мир, 1988. – 428с.
703732
  Дроздов К.А. Крупномасштабные исследования равнинных ландшафтов. / К.А. Дроздов. – Воронеж, 1986. – 174 с.
703733
  Лабутина И.А. Крупномасштабные карты ледников : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 502 / Лабутина И.А. ; МГУ, Геогрфич. фак-т. – Москва, 1971. – 22 с.
703734
  Киктев Д.Б. Крупномасштабные моды атмосферной изменчивости. Часть I. Статистический анализ и гидродинамическое моделирование / Д.Б. Киктев, Е.Н. Круглова, И.А. Куликова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 5-22 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0130-2906
703735
  Куликова И.А. Крупномасштабные моды атмосферной изменчивости. Часть II. Их влияние на пространственное распределение температуры и осадков на территории Северной Евразии / И.А. Куликова, Е.Н. Круглова, Д.Б. Киктев // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 5-16 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0130-2906
703736
   Крупномасштабные системы. – М, 1990. – 103с.
703737
  Баканова В.В. Крупномасштабные топографические съемки / В.В. Баканова. – Москва : Недра, 1983. – 182с.
703738
  Розанов Н.П. Крупнопанельное домостроение / Н.П. Розанов. – М, 1982. – 224с.
703739
   Крупные авиакомпании США вновь зарабатывают // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 12-13 : фото
703740
   Крупные аграрии и промышленная буржуазния России и Германии в конце XIX - начале XX века. – М, 1988. – 228с.
703741
  Неушкин А.И. Крупные аномалии средней месячной температуры воздуха : справ. пособие : [в 3-х ч.] / А.И. Неушкин, М.К. Здонова ; Главное управление гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР ; Всесоюзн. научно-исслед. ин-т гидрометеоролог. информации ; Мировой центр даннных. – Москва : Гидрометеоиздат
Ч.2 : Некоторые климатические характеристики крупных аномалий средней месячной температуры воздуха на территории СССР/ под ред. Н.А. Багрова, Н.И. Зверева. – 1975. – 365с. : ил., табл.
703742
  Неушкин А.И. Крупные аномалии средней месячной температуры воздуха: Справ. пособие: В 3-х ч. / А.И. Неушкин. – Москва
Ч.1. – 1974. – 495с.
703743
  Тейнш Х.Р. Крупные газовые месторождения Западного Пакистана. / Х.Р. Тейнш. – М., 1960. – 23с.
703744
  Затравкин М.Н. Крупные двустворчатые моллюски пресных и солоноватых вод Дальнего Востока СССР: Определитель. / М.Н. Затравкин, В.В. Богатов. – Владивосток, 1987. – 152с.
703745
  Масетти Сильвио Крупные жилищные комплексы / Масетти Сильвио. – Москва, 1971. – 182 с.
703746
  Щербаков В.И. Крупные зозяйственные комплексы. / В.И. Щербаков. – М., 1986. – 272с.
703747
  Линдберг Г.У. Крупные колебания уровня океана в четвертичный период / Г.У. Линдберг. – Л., 1972. – 548с.
703748
   Крупные колхозы РСФСР. – М, 1929. – 87 с.
703749
  Христофсон Н. Крупные колхозы Сибири / Н. Христофсон. – М, 1929. – 43с.
703750
  Мынкин Д. Крупные компании стран АСЕАН-5: конкурентоспособность в условиях кризиса // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 9. – С. 61-71. – ISSN 0131-2227
703751
   Крупные поля сподуменовых пегматитов в обстановках рифтогенеза и постколлизионных сдвигово-раздвиговых деформаций континентальной литосферы / В.Е. Загорский, А.Г. Владимиров, В.М. Макагон, Л.Г. Кузнецова, С.З. Смирнов, Б.А. Дьячков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 303-322 : рис., табл. – Библиогр.: с. 318-322. – ISSN 0016-7886
703752
   Крупные развивающиеся страны в социально-экономических структурах современного мира. – М, 1990. – 438с.
703753
  Малышева Д. Крупные региональные государства в зонах нестабильности Ближнего Востока // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 9. – С. 28-36. – ISSN 0131-2227
703754
  Козиков Ю. Крупные сделки хозяйственных обществ: сравнительно-правовойаспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 43-44
703755
   Крупные сульфидно-кварцевые штокверковые месторождения золота Казахстана - условия формирования, критерии прогнозирования / М. Мізерна, Б. Д"ячков, А. Мирошнікова, А. Мізерний, Г. Оразбекова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 82-88. – (Геологія ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-3817


  Целью данных исследований является выявление закономерностей распределения золоторудной минерализации и сопутствующих элементов в золотоносных штокверках крупных месторождений золото-сульфидно-кварцевого типа Северного и Восточного Казахстана, ...
703756
  Орлов М.А. Крупные туристические центры / М.А. Орлов. – Москва : Стройиздат, 1983. – 159 с. – Библиогр.: с. 155— 156
703757
  Багманов М.А. Крупные фораминиферы и моллюсковая фауна эсценовых отложений Малого Кавказа / М.А. Багманов ; АН Азербайджанской ССР; Ин-т геологии им. И.М. Губкина. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1966. – 304 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 189-192
703758
  Бархатова Н.Н. Крупные фораминиферы Мангышлака и Северного Приаралья и их стратиграфическое значение / Бархатова Н.Н., Немков Г.И. ; Акад. наук СССР. Отд-ние наук о Земле. Отд. моногр. коллекций. – Ленинград-Москва : Наука, 1965. – 99 с. – Библиогр.: с. 87-91
703759
   Крупные хищники. – М, 1976. – 240с.
703760
  Телепко Л.Н. Крупные экономические районы СССР : (Некоторые вопросы территориальной организации хозяйства) / Л.Н. Телепко. – Москва, 1963. – 199с.
703761
  Копылов Н.В. Крупные экономические районы СССР : учебное пособие для вузов / Н.В. Копылов. – Москва : Висшая школа, 1974. – 280 с.
703762
  Зубаревич Н.В. Крупный бизнес в регионах России: территориальные стратегии развития и социальные интересы : Аналитический доклад / Н.В. Зубаревич. – Москва, 2005. – 102с. – ISBN 5-86208-176-3
703763
  Сакаева М.М. Крупный бизнес и государство при Путине. Трансформация агентских отношений // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2013. – № 4 (71). – С. 94-105. – ISSN 2078-5089
703764
  Согрин В.В. Крупный бизнес США от "Позолоченного века" до "Прогрессивной эры" (1870-1910-е годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 6. – С. 38-59. – ISSN 0130-3864
703765
  Столяров Ю.Н. Крупный вклад в представление об зволюции документа // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 70-76. – ISSN 0130-9765
703766
  Шатров С.М. Крупный выигрыш. / С.М. Шатров. – М., 1966. – 263с.
703767
  Дорошенко Л.С. Крупный город : монография / Мин-во экономики Украины ; Научно-исследовательский экономический ин-т; Л.С. Дорошенко, М.И. Коваль, А.П. Тищенко, С.Н. Крупников, А.И. Черкас, В.В. Лобода ; [отв. ред. В.И. Пила]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-003052-1
проблемы сбалансированного развития. – 1992. – 127 с.
703768
  Мягков В.И. Крупный город. Автоматизация управления развитием / В.И. Мягков. – Москва : Экономика, 1990. – 180 с.
703769
   Крупный город: проблемы и тенденции развития. – Ленинград : Наука, 1988. – 168 с.
703770
  Черник Д.Г. Крупный город: территориальный хозрасчет / Д.Г. Черник. – М., 1990. – 63с.
703771
   Крупный калибр. – Москва, 1952. – 48с.
703772
   Крупный капитал и монополии стран Азии. – М, 1970. – 312с.
703773
  Левит Л.А. Крупный план : (камерный фотопортрет) / Леонид Левит ; [ сост. и ред. И. Соловей ]. – Киев : ФАДА, ЛТД, 2002. – 96 с. : фотоіл. – ISBN 966-7625-51-6
703774
   Крупный социалистический город. – Л, 1987. – 141с.
703775
  Чернецов А.В. Крупный ученый, неповторимая личность. К 100-летию со дня рождения академика Б.А. Рыбакова // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 6. – С. 538-543. – ISSN 0869-5873
703776
  Козин Б.С. Крупный шаг в создании единой транспортной системы / Б.С. Козин. – М., 1976. – 54с.
703777
   Крупный шаг к великой цели. – М, 1958. – 47с.
703778
  Александров И. Крупный шаг к коммунизму / Александров И. – Москва : Совецкая Россия, 1959. – 56 с.
703779
  Платошкин А.Н. Крупным планом - агропром / А.Н. Платошкин. – М., 1987. – 307с.
703780
  Бобров В. Крупным планом : комедия в одном действии / В. Бобров. – Рига : Латвийское государственное издательство, 1956. – 19 с.
703781
  Шуб Э.И. Крупным планом / Э.И. Шуб. – М, 1959. – 255с.
703782
  Умару И. Крупным планом: повесть. / И. Умару. – М., 1982. – 165с.
703783
  Чупринин С.И. Крупным планом: поэзия наших дней. / С.И. Чупринин. – М., 1983. – 287с.
703784
  Кунецкая Л.И. Крупская / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 366 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биогр. ; Вып. 14 (531))
703785
  Кунецкая Л.И. Крупская / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 366с.
703786
  Рубанов С.А. Крупская в Петербурге - Ленинграде / С. Рубанов, С. Негинский. – Ленинград : Лениздат, 1975. – 207 с., 24 л. ил.
703787
   Крупская Надежда Константиновна о библиотечном деле. – Москва, 1989. – 259 с.
703788
  Проценко Н.А. Крупяные культуры / Н.А. Проценко, А.Т. Григорови. – Воронеж, 1953. – 128с.
703789
   Крус бухгалтерского учета в отраслях народного хозяйства. – М, 1974. – 312с.
703790
  Клушин Д.В. Крус партии большевиков на подготовку вооруженного восстания (июль - сентябрь 1917 года) : Автореф... канд. ист.наук: / Клушин Д.В.; Москов. гор. пед. ин-тут им В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 16 с.
703791
  Ковалюк В.М. Крута верста / В.М. Ковалюк. – Дніпропетровськ, 1990. – 268с.
703792
  Ткач Д.В. Крута хвиля : Роман / Д.В. Ткач. – Київ : Радянська школа, 1954. – 400с.
703793
  Ткач Д.В. Крута хвиля : Роман / Д.В. Ткач. – Київ : Дніпро, 1967. – 283с.
703794
  Ткач Д.В. Крута хвиля : Романи / Д.В. Ткач. – Київ : Дніпро, 1988. – 694с.
703795
  Яковлева Елена Крутая барышня : Роман / Яковлева Елена. – Москва : Эксмо-пресс, 2000. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-006094-7
703796
  Тошаков Н. Крутая волна / Н. Тошаков. – Л, 1949. – 120с.
703797
  Ткач Д.В. Крутая волна : Повесть / Д.В. Ткач; Авториз. пер. с укр. Л. Шапиро. – Москва : Воениздат, 1954. – 240с.
703798
  Захаров Б.М. Крутая волна / Б.М. Захаров. – Барнаул, 1957. – 150с.
703799
  Азаров В.Б. Крутая волна : стихотворения / В.Б. Азаров. – Ленинград : Советский писатель, 1959. – 124 с.
703800
  Беляев А.А. Крутая волна / А.А. Беляев. – Москва, 1964. – 176с.
703801
   Крутая волна. – Казань, 1965. – 172с.
703802
  Устьянцев В.А. Крутая волна : Роман / В.А. Устьянцев. – Москва : Воениздат, 1970. – 344 с.
703803
  Гора С. Крутая волна / С. Гора. – Алма-Ата, 1981. – 150с.
703804
  Устьянцев В.А. Крутая волна / В.А. Устьянцев. – М., 1986. – 479 с.
703805
  Гененко А.Т. Крутая волна / А.Т. Гененко. – Донецк, 1990. – 188с.
703806
   Крутая волна. Рассказы, стихи, пьеса.. – Казань, 1965. – 172с.
703807
  Верещагин Н.А. Крутая гора / Н.А. Верещагин. – Москва, 1983. – 397с.
703808
  Егоров И.Я. Крутая Громадка. Записки Чигинского клуба / И.Я. Егоров. – Волгоград, 1965. – 134с.
703809
  Вильмонт Е.Н. Крутая дамочка, или Нежнее, чем польская панна / Екатерина Вильмонт. – Москва : Астрель ; АСТ, 2011. – 318, [2] с. : ил. – (Заряжайтесь оптимизмом Екатерины Вильмонт). – ISBN 978-5-17-058750-6
703810
  Киндер И.Ф. Крутая дорога / И.Ф. Киндер. – Казань, 1971. – 107 с.
703811
  Брускова Е.С. Крутая дорога : документальная повесть / Е.С. Брускова. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 190 с.
703812
  Радноти М. Крутая дорога / М. Радноти. – Москва, 1988. – 349 с.
703813
  Спиллейн М. Крутая игра / М. Спиллейн. – М., 1991. – 207с.
703814
  Постников О. Крутая излучина. Стихи / О. Постников. – Алма-Ата, 1975. – 76с.
703815
  Голосовская Н.И. Крутая лестница / Н.И. Голосовская. – Алма-Ата, 1971. – 118с.
703816
  Солоухин В.А. Крутая Марина / В.А. Солоухин. – Москва, 1978. – 351с.
703817
  Садыков А. Крутая радуга / А. Садыков. – Барнаул, 1958. – 48с.
703818
  Туренская В.И. Крутая радуга / В.И. Туренская. – М., 1966. – 271с.
703819
  Туренская В.И. Крутая радуга / В.И. Туренская. – М., 1973. – 271с.
703820
  Селенский Ю.В. Крутая Рамень / Ю.В. Селенский. – М, 1973. – 302с.
703821
  Караваева А.А. Крутая ступень / А.А. Караваева. – Москва, 1938. – 176с.
703822
  Стекольников Л.Б. Крутая тропа. / Л.Б. Стекольников. – Л., 1950. – 96с.
703823
  Колесников А.А. Крутая тропа: Передышка перед боем. / А.А. Колесников. – Ярославль, 1991. – 282с.
703824
  Роганов Євген Круте піке Державіаслужби // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 18-21 : фото. – ISSN 1998-8044
703825
  Гуменюк О. Крути - бій з міфами // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 7 лютого (№ 6). – С. 9. – ISSN 0027-8254
703826
  Горобець С. Крути - бій за майбутнє країни // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 29 січня (№ 16). – С. 14


  Згадується трагічна загибель студентського куреня під Крутами, що стали символом патріотизму і жертовності в боротьбі за незалежну Україну. У складі куреню були студенти Університету св. Володимира та Українського Народного Університету.
703827
  Булах Г. Крути - наша трагедія і перемога // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 235-239. – ISBN 966-7551-00-8
703828
  Битинський М. Крути // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 97, лютий : лютий. – С. 16-22


  З нагоди 40-річчя бою.
703829
   Крути : збірка у пам"ять героїв Крут / упорядники Осип і Надія Зінкевичі. – Київ : Смолоскип, 2008. – 422 с. – ISBN 978-966-8499-88-3
703830
  Лоський І. Крути // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 195-200. – ISBN 978-966-2133-35-6


  Уривок зі споминів.
703831
   Крути : пам"яті героїв Крут / [упоряд.: Осип і Надія Зінкевичі]. – Київ : Смолоскип, 2017. – 61, [3] с. – Передрук з кн.: "Крути: зб. пам"яті героїв Крут". Київ: Смолоскип, 2008. – ISBN 978-617-7321-04-09
703832
  Чорномор В. Крути 29 січня 1918 р. - символ героїзму українського юнацтва // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 2
703833
  Донець Г. Крути в осягненні Павла Тичини // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 3). – С. 1, 4
703834
  Бороздин М. Крути педали! // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 58-72. – ISSN 1812-867Х


  Історія речей
703835
  Прилюк В. Крути як символ // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 14). – С. 5


  95 років тому- 29 січня 1918 року - під невеличкою станцією Крути на перегоні між Бахмачем та Ніжином відбувся бій українців із більшовицьким російським військом. Воно сунуло на Київ "приборкати" Українську Народну Республіку, яка щойно проголосила ...
703836
  Пшеничний М. Крути, Крути - не забути ... // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 2


  У Мирогощанській загальноосвітній школі I-III ступенів Дубенського району Рівненської області завершилося створення музею, де з-поміж багатьох експонатів є документи й матеріали, присвячені славі й трагедії бою під Крутами 29 січня 1918 року.
703837
  Захожай З. Крути. Дух, що тіло рве до бою // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-25 січня (№ 3/4). – С. 5
703838
   Крути. Січень 1918 року : документи, матеріали, дослідження, кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [ред. кол. : Білокінь С.І., Брюховецький В.С., Гаврилюк Я.Д. та ін.]. – Київ : Просвіта, 2008. – 840 с. – ISBN 978-966-2133-35-6
703839
   Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – 879, [1] с., XLVIII арк. фотоіл. – Бібліогр.: с. 859-870 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2133-35-6
703840
  Грабовський С. Крути. Сьогодення. Уроки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 15). – С. 5
703841
   Крути: 100 років подвигу. 1918-2018 / Нац. військ.-іст. музей України, Чернігів. облдержадмін. ; [упоряд., текст, пошук та підбір іл.: Я.Ю. Тинченко]. – Київ ; Чернігів : ЛАТ & К, 2018. – 43, [1] с. : іл. – (Чернігівщина туристична)
703842
  Яворський І. Крути: дотик болю // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 14


  95 років тому, 29 січня 1918 року відбувся бій між київськими студентами і більшовиками під залізничною станцією Крути, де полягло в нерівній боротьбі 300 юнаків - цвіт української нації
703843
  Зятьєв С. Крути: історія української нескореності // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1 (171). – С. 62-64
703844
  Веремійчик О. Крути: ми пам"ятаємо // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)
703845
  Якимович Б. Крути: міти, реалії, уроки: спроба синтезу // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С. 13-20. – ISSN 2078-6077
703846
  Сюндюков І. Крути: недоосмислена трагедія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 січня (№ 15). – С. 2
703847
  Конончук Іван Крути: погляд крізь роки // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 46-58. – ISBN 978-966-8999-16-1
703848
  Ауэзов М.О. Крутизна : повесть, рассказы, очерки / М.О. Ауэзов ; пер. с казахского ; [вступ. ст. З. Кедриной]. – Москва : Советский писатель, 1965. – 279 с. : ил., 1 л. портр.


  Разделы: Из дней минувших. Рождение новового.
703849
  Автономов В. Крутизна / В. Автономов. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1966. – 96 с.
703850
  Ноздрин А.С. Крутизна / А.С. Ноздрин. – Донецк, 1966. – 133с.
703851
  Снегова И.А. Крутизна / И.А. Снегова. – М., 1967. – 119с.
703852
  Львов М.Д. Крутизна / М.Д. Львов. – М., 1976. – 223с.
703853
  Ковальчук Л.З. Крутизна : поезії / Л.З. Ковальчук. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 94 с.
703854
  Торохов Б.М. Крутизна / Б.М. Торохов. – М, 1983. – 383с.
703855
  Черепанов Д. Крутизна. / Д. Черепанов. – Алма-Ата, 1956. – 340с.
703856
  Сибирцев И.И. Крутизна. / И.И. Сибирцев. – Красноярск, 1963. – 648с.
703857
  Боциев Ю.Б. Крутизна. / Ю.Б. Боциев. – Орджоникидзе, 1968. – 52с.
703858
  Колесников А.А. Крутизна: Стихотворения и поэмы. / А.А. Колесников. – М., 1983. – 159с.
703859
   Крутий вітер. – К., 1977. – 448с.
703860
  Стецюк Я.Н. Крутий плай : повість / Я.Н. Стецюк. – Київ, 1961. – 294 с.
703861
  Гижа О.Р. Крутий поворот : повість / О.Р. Гижа. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 235 с.
703862
  Дмитерко Л. Крутий поріг : поезії / Л. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 111 с.
703863
  Иванов А.Б. Крутильные колебания упруго связанного твердого тела в вязкой жидкости, движущейся как семейство квазитвердых поверхностей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов А.Б.; Ленигр. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 20л.
703864
  Старосольський Ігор Крутими дорогами : Спомини вересень 1939 р. - січень 1987 р. / Старосольський Ігор. – Львів : В-во М.Коць, 2000. – 204с. – ISBN 966-7891-00-3
703865
  Лупій О. Крутими дорогами : спогади із щоденникових записів / Олесь Лупій ; Нац. спілка письменників України ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. – Київ : Український письменник, 2014. – 383, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 377-378. – ISBN 978-966-579-422-6


  У пр. №1689632 напис: Бібліотеці Київського Національного університету імені Т.Г. Шевченка Сердечно від автора. Олесь Лупій. 23.07.2014 р.
703866
  Мац Р. Крутими стежками до волі / Роман Мац ; [упоряд., літ. ред., авт. передм. Роман Пастух]. – Дрогобич : Коло, 2005. – 133, [3] с. : іл. – Анотація англ. – ISBN 966-7996-54-9
703867
  Мац Р. Крутими стежками до волі / Роман Мац. – Львів : Мс, 2006. – 147с. : іл. – ISBN 966-8461-28-2
703868
  Любарський О. Крутими шляхами життя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 119-122


  Спогади прокурора, про участь у Другій світовій війні. Після війни О. Любарський працював прокурором у Львівській області. Він - ветеран прокуратури України, має численні бойові нагороди та прокурорські відзнаки.
703869
  Назаренко М.А. Крутится-вертится / М.А. Назаренко. – Новосибирск, 1976. – 255с.
703870
  Хьюэтт Д. Крутится веретено / Д. Хьюэтт. – М, 1962. – 253с.
703871
  Блох Ю.И. Крутиховская и Шмидт - команда железных лауреатов // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 3-8. – ISSN 0203-3100
703872
  Макаренко Д.Є. Крутиховська Зінаїда Олександрівна / Д.Є. Макаренко, О.В. Кендзера // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 571. – ISBN 978-966-02-7305-4
703873
  Липський В.С. Круті версти : Документальна повість / В.С. Липський. – К., 1982. – 112с.
703874
   Круті віражі українського флагмана // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 6. – С. 20-23 : фото. – ISSN 1998-8044
703875
  Львова Олена Круті віражі Харківського аеропорту // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 22-24 : фото. – ISSN 1998-8044
703876
  Герасименко Ю.Г. Круті дороги : поезії / Ю.Г. Герасименко. – Харків : Харківське обласне видавництво, 1957. – 80 с.
703877
  Клименко П.П. Круті дороги : Роман / П.П. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 350с.
703878
  Дубина Микола Круті дороги повернення : Літературно-критичні статті та нариси / Дубина Микола; Академія наук вищої школи України. – Дніпропетровськ, 2000. – 284с. – (Реабілітовані історією). – ISBN 966-7190-01-3
703879
  Слободянюк С.С. Круті стежки. / С.С. Слободянюк. – Станіслав, 1962. – 69с.
703880
  Черкас Н. Круті сходи : соціально-психол. роман / Наталя Черкас. – Київ : Фенікс, 2018. – 327, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-617-5
703881
  Дудченко Г. Крутівські події 1918 р. крізь призму історичної пам"яті // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 15 (18). – С. 155-157. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 10). – ISSN 2078-063X
703882
  Панасюк М.В. Крутіж : повісті / М.В. Панасюк. – К., 1984. – 231с.
703883
  Лепкий Б.С. Крутіж : історична повість / Б.С. Лепкий. – Київ : Веселка, 1992. – 388 с.
703884
  Ніколенко О.М. Крутікова Ніна Євгенівна // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 160-161. – ISBN 978-966-372-083-8
703885
   Крутікова Ніна Євгенівна (1913-2008) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 239. – ISBN 978-966-439-754-1
703886
  Носова О.П. Круткий лугана-русский и русско-луганда словарь / О.П. Носова, И.П. Яковлева. – М, 1969. – 520с.
703887
  Серова М. Круто закручено : Повести / Марина Серова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416с. – ISBN 5-04-008003-4
703888
  Тарновський М.Ю. Крутогора : роман / М.Ю. Тарновський. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1957. – 416 с.
703889
  Дем"ян Л.В. Крутогори Верховини / Л.В. Дем"ян. – Ужгород, 1984. – 398с.
703890
  Дем"ян Л.В. Крутогори Верховини / Л.В. Дем"ян. – Ужгород, 1984. – 400с.
703891
  Карпов Е.В. Крутогорье. Лирико-докум. повесть (о строителях Большого Ставроп. канала). / Е.В. Карпов. – Ставрополь, 1974. – 287с.
703892
  Карпов Е.В. Крутогорье: (О строителях Ставроп. канала). / Е.В. Карпов. – 2-е изд., доп. – М., 1975. – 189с.
703893
  Кудин В. Крутогорьями жизни : (Повесть-раздумье о моем современнике) / Вячеслав Кудин. – Киев : [б.и.]. – 380 с.
703894
  Овчаренко А.И. Крутое / А.И. Овчаренко. – Тула, 1985. – 288с.
703895
  Лебедева Л.И. Крутое восхождение / Л.И. Лебедева. – Фрунзе, 1981. – 155с.
703896
  Есенжанов Х. Крутое время : роман / Х. Есенжанов; Ильяс Есенберлин ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 255 с.
703897
  Журавлев Н.А. Крутое время / Н.А. Журавлев. – Архангельск, 1988. – 302с.
703898
  Шаховский Б.М. Крутое племя / Б.М. Шаховский. – М, 1961. – 94с.
703899
  Макласов Н.М. Крутой взлет / Н.М. Макласов. – Симферополь, 1960. – 187с.
703900
  Белостоцкий Ю.В. Крутой вираж / Ю.В. Белостоцкий. – Казань
1. – 1957. – 207с.
703901
  Шевченко А.И. Крутой дорогой : летопись одной жизни / А.И. Шевченко ; ил.: Е.А. Березин]. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1968. – 456 с.
703902
  Гинзбург Е.С. Крутой маршрут : Хроника времен культа личности / Е.С. Гинзбург. – Москва : Советский писатель, 1990. – 601с.
703903
  Гинзбург Е.С. Крутой маршрут / Е.С. Гинзбург. – Москва, 1991. – 734с.
703904
  Мирнев В.Н. Крутой месяц / В.Н. Мирнев. – М., 1974. – 303с.
703905
  Арсеньева Е. Крутой мэн и железная леди : Роман / Елены Арсеньева. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 384с. – ISBN 5-699-07706-5
703906
  Нейман Ю.Ю. Крутой перевал / Ю.Ю. Нейман. – Магадан, 1967. – 134с.
703907
  Леонидов Б.Л. Крутой поворот / Б.Л. Леонидов. – Москва, 1953. – 244с.
703908
  Скурлаев Д.Н. Крутой поворот / Д.Н. Скурлаев. – Тюмень, 1963. – 106с.
703909
  Высоцкий С.А. Крутой поворот / С.А. Высоцкий. – Москва, 1979. – 511с.
703910
  Рыбко Н.Л. Крутой поворот. / Н.Л. Рыбко. – Улан-Удэ., 1962. – 169с.
703911
  Левин Б.М. Крутой поворот: Пьянство как социал. проблема / Б.М. Левин, М.Б. Левин. – М., 1989. – 221с.
703912
  Субботин Ф.Е. Крутой подъем. / Ф.Е. Субботин. – Астрахань, 1955. – 188с.
703913
  Стецюк Я.Н. Крутой тропой : повесть / Я.Н. Стецюк. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 428 с.
703914
  Речин Б. Крутой характер. / Б. Речин. – Ставрополь, 1961. – 192с.
703915
  Бабий Е.В. Крутонаклонные конвейеры в горнодобывающей промышленности и перспективы их применения на глубоких карьерах Кривбаса / Е.В. Бабий, А.И. Шевченко, А.А. Икол // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 114-128 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
703916
  Нечитайло І.Я. Крутосхили / І.Я. Нечитайло. – Х., 1990. – 219с.
703917
  Пилипчук М.М. Крутою дорогою / М.М. Пилипчук. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 126 с.
703918
  Боровиков Г.Ф. Крутояр / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1949. – 172с.
703919
  Петренко М.Є. Крутояр / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1986. – 216 с.
703920
  Пелисов П.И. Крутояр. / П.И. Пелисов. – М, 1977. – 238с.
703921
  Ханжин В.В. Крутоярск второй. / В.В. Ханжин. – М., 1963. – 470с.
703922
  Ханжин В.В. Крутоярск второй. / В.В. Ханжин. – М., 1965. – 472с.
703923
  Гришин В.С. Крутояры / В.С. Гришин. – Саратов, 1973. – 183с.
703924
  Юдалевич М.И. Крутояры / М.И. Юдалевич. – Москва, 1975. – 87с.
703925
  Буханов В.С. Крутые берега / В.С. Буханов. – Курск, 1958. – 182с.
703926
  Савельев В.С. Крутые берега / В.С. Савельев. – М., 1960. – 72с.
703927
  Пятунин А. Крутые берега / А. Пятунин, П. Трояновский. – Воронеж, 1968. – 47с.
703928
  Козлов Н.И. Крутые берега / Н.И. Козлов. – Сыктывкар, 1968. – 56с.
703929
  Свеженец И.И. Крутые берега / И.И. Свеженец. – Ставрополь, 1984. – 209с.
703930
  Липский В.С. Крутые версты. / В.С. Липский. – М., 1981. – 128с.
703931
  Манакин М.Ф. Крутые вершины / М.Ф. Манакин. – 2-е изд. – М, 1990. – 285с.
703932
  Исетский Александр Иванович Крутые годы / Исетский Александр Иванович. – Свердловск, 1956. – 104 с.
703933
  Исетский А.И. Крутые годы / А.И. Исетский. – Свердловск, 1965. – 104с.
703934
  Полонский Я.П. Крутые горки / Я.П. Полонский. – Санкт-Петербург
Ч. 1. – 1885. – 371с.
703935
  Чекменев В.П. Крутые горки / В.П. Чекменев. – Саратов, 1989. – 262с.
703936
  Вирта Н.Е. Крутые горы / Н.Е. Вирта. – Москва, 1956. – 664с.
703937
  Елпатьевский С.Я. Крутые горы / С.Я. Елпатьевский. – Москва, 1963. – 239 с.
703938
  Скороходов М.Е. Крутые горы / М.Е. Скороходов. – Казань, 1974. – 319с.
703939
   Крутые дороги космоса. – Москва : Искусство, 1988. – 166 с.
703940
  Причина И.С. Крутые заломы : Повесть / И.С. Причина. – Киев : Молодь, 1979. – 200с.
703941
  Миксон И.Л. Крутые меридианы: Путевая проза. / И.Л. Миксон. – Л., 1984. – 279с.
703942
  Донцова Д.А. Крутые наследнички : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2001. – 380, [2] с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-005030-5
703943
  Донцова Д. Крутые наследнички : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 288с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-00576-5
703944
  Побережник Семен Яковлевич Крутые перевалы / Побережник Семен Яковлевич; [Лит.запись В.Э.Баумштейна]. – Москва : Советская Россия, 1975. – 239 с. : 8 л.ил.
703945
  Нусупов Ч. Крутые перевалы : повести и рассказы / Чолпонбай Нусупов ;. – Фрунзе : Кыргызстан, 1981. – 171 с.
703946
  Косоротов В.Н. Крутые перевалы : повесть и рассказы / В.Н. Косоротов; пер. с марийск. – Москва : Современник, 1981. – 208 с.
703947
  Петров П.П. Крутые перевалы. Шайтан-поле. Борель / П.П. Петров. – Иркутск, 1979. – 419 с.
703948
  Абдулжалилов Фазиль Апасович Крутые повороты : повесть / Ф.А. Абдулжалилов ; [авториз. пер. с ногайского Н. Евдокимова] ; [ил.: Г.К. Бедарев]. – Москва : Советская Россия, 1951. – 92 с. : ил. – (Короткие повести и рассказы)
703949
  Столин Е.Л. Крутые повороты / Е.Л. Столин. – Минск, 1966. – 296с.
703950
  Борин А.Б. Крутые повороты / А.Б. Борин. – М., 1983. – 224с.
703951
  Иншаков П.К. Крутые повороты. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1966. – 295с.
703952
  Липилин В.Г. Крутые повороты: Повести. / В.Г. Липилин. – Л., 1983. – 128с.
703953
   Крутые поворты. – Воронеж, 1977. – 215с.
703954
  Бабаева Дина Крутые стволы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 66-72 : фото
703955
  Чистяков А.М. Крутые ступеин. / А.М. Чистяков. – Чебоксары, 1959. – 128с.
703956
  Гельбак П.А. Крутые ступени : драма / П.А. Гельбак. – Вильнюс : Гослитиздат, 1953. – 112 с.
703957
  Ванин Н.А. Крутые ступени : документальная повесть / Н.А. Ванин. – Кострома : Верхне-Волжское книжное издательство, 1964. – 112 с.
703958
  Осинин Н.П. Крутые ступени / Н.П. Осинин. – Новосибирск, 1967. – 448с.
703959
  Гиппиус Н.В. Крутые ступени / Н.В. Гиппиус. – Ленинград, 1970. – 143с.
703960
  Соколов П.Н. Крутые ступени / П.Н. Соколов. – Л., 1978. – 94с.
703961
  Борзунов С.М. Крутые ступени / С.М. Борзунов. – Москва, 1979. – 463с.
703962
  Раслин С.З. Крутые ступени / С.З. Раслин. – Киев, 1982. – 196с.
703963
  Жуков Ю.А. Крутые ступени / Ю.А. Жуков. – Москва, 1983. – 382с.
703964
  Борзунов С.М. Крутые ступени / С.М. Борзунов. – Москва, 1989. – 348с.
703965
  Худячков В.В. Крутые ступени. / В.В. Худячков. – Кишинев, 1963. – 378с.
703966
  Жернаков Н.К. Крутые сувои / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1975. – 288с.
703967
  Мусатов А.И. Крутые тропы / А.И. Мусатов. – М., 1956. – 158с.
703968
  Татьянин В.Д. Крутые тропы / В.Д. Татьянин. – Белгород, 1962. – 72с.
703969
  Стороженко А.Г. Крутые тропы. / А.Г. Стороженко. – Л., 1959. – 250с.
703970
  Шутов В.В. Крутые уступы. / В.В. Шутов. – К, 1971. – 55с.
703971
  Сташек Н.И. Крутыми верстами. / Н.И. Сташек. – Москва, 1982. – 320с.
703972
  Никулин В. Крутыми дорогами. / В. Никулин. – Одесса, 1958. – 48с.
703973
  Абрамов М.А. Крутыми тропами : [рассказы] / М.А. Абрамов ; [ил.: И. Пластинкин и В. Иванов]. – Москва : Воениздат, 1961. – 48 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" / [Глав. полит. упр. Советской Армии и Воен-Мор. Флота] ; [№ 15 (418)])
703974
   Крутыми тропами. – М., 1984. – 224с.
703975
  Білокінь С. Крутяни // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 709-731. – ISBN 978-966-2133-35-6


  Шарий Іван Ількович - Абсольвент Ун-ту Св. Володимира. Як член головного відділу Української студентської громади підписав звернення на підтримку українців у його національно-політичній організації. Другу українську гімназію імені ...
703976
  Антонович Б.-І. Крутянська пісня [1937] // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 22-29 січня (№ 3/4). – С. 1
703977
  Астров В.Н. Круча / В.Н. Астров. – Москва, 1966. – 459с.
703978
  Астров В.Н. Круча : роман / Астров В.Н. – Москва : Совецкий писатель, 1969. – 495 с.
703979
  Костюк Б.О. Круча : оповідання та етюди / Б.О. Костюк. – Київ : Молодь, 1984. – 111 с. – (Перша книга прозаїка)
703980
  Атаров Н.С. Крученая нитка / Н.С. Атаров. – Москва, 1976. – 255с.
703981
  Атаров Николай Сергеевич Крученая нитка : Раздумья, эссе, рассказы / Атаров Николай Сергеевич; Послесл. В.Коркина. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 255с.
703982
  Атоян К.М. Кручение автобуса с несущим основанием, вызываемое дорожными неровностями. : Автореф... наук: / Атоян К.М.; МВ и ССО УССР. Львов. полит. инст. – Львов, 1961. – 19л.
703983
  Соляник Кручение валов переменного сечения / Соляник, -Красса. – Л-М, 1949. – 167с.
703984
  Саркисян В.С. Кручение и изгиб анизотропных призматических стержней с удлиненным профилем : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саркисян В. С.; МГУ, НИИ механ. Ерев.ГУ. – Ереван, 1962. – 16л.
703985
  Гулканян Н.О. Кручение и изгибд полых призматических стержней с полигональным поперечным сечением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гулканян Н.О.; Ин-т механики Ан СССР. – Ереван, 1962. – 8л.
703986
  Арутюнян Л.А. Кручение и плоская деформация упругих призматических тел : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арутюнян Л.А.;. – Ереван, 1979. – 12л.
703987
  Абдрахманов С. Кручение полухрупких стержней : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Абдрахманов С. ; АН Кирг. СССР. – Фрунзе, 1970. – 12 с.
703988
  Арутюнян Н.Х. Кручение упругих тел / Арутюнян Н.Х., Абрамян Б.Л. – Москва : Физматгиз, 1963. – 686 с. : черт. – Библиогр. обзор: с. 672-681
703989
  Нетребко В.П. Кручение упругого параллелепипеда при заданном законе распределения касательных напряжений на основаниях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нетребко В. П,; МГУ, НИИ механ. и матем. – Москва, 1953. – 4 с.
703990
  Зима Н.Е. Кручение физически нелинейных многосвязных стержней : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Зима Н.Е. ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 16 с.
703991
  Головко А. Крученим шляхом : Оповідання: Із творів спілки слянських письменників "Плуг" / А. Головко. – Харків : Шлях освіти, 1924. – 31с. – (Б-ка селянина = Серія красного письменства ; №19)
703992
  Тураев Владимир Георгиевич Кручения Рейдемейстера и инварианты Александера-Фокса трехмерных многообразий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Тураев Владимир Георгиевич; АН СССР. Математический ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1979. – 9л.
703993
  Косматенко А.Д. Кручені паничі / А.Д. Косматенко. – Київ, 1956. – 62 с.
703994
  Кравченко О.В. Кручення пружного круглого валу з неконцентричною круглою порожниною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С.89-93. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язана задача про кручення круглого валу, що послаблений круглою порожниною Вивчено властивості жорсткості матеріалу та сколюючого напруження для круглого валу, послабленого круглою порожниною Знайдено точні значення функції напруження для різних ...
703995
  Мартиненко М.А. Кручення пружного простору з циліндричною тріщиною / М.А. Мартиненко, І.В. Лебедєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 116-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Точними методами лінійної теорії пружності розв"язано задачу про кручення пружного середовища з циліндричною тріщиною. Задачу зведено до системи парних інтегральних рівнянь відносно тригонометричних функцій з однією невідомою щільністю, а потім - до ...
703996
  Мартиненко М.А. Кручення пружного простору, послабленого тріщиною по частині поверхні сплющеного еліпсоїда / М.А. Мартиненко, І.В. Лебедєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 62-66. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Точними методами лінійної теорії пружності розв"язано задачу про кручення пружного середовища з еліпсоїдальною тріщиною. Задачу зведено до взаємозв"язаної системи парних рівнянь, а потім - до інтегро-диференціального рівняння. В околі граничного кола ...
703997
  Манов Э. Кручи. Роман / Э. Манов. – Москва, 1968. – 255с.
703998
  Казанцева Л.В. Кручиненко Вівталій Григорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 578. – ISBN 978-966-02-7305-4
703999
   Кручиненко Віталій Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 239-240. – ISBN 978-966-439-754-1
704000
   Крушевскиот манифест. – Скопjе : Институт за национална историоф - Скопjе, 1968. – 28 с.
<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,