Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>
701001
  Демчук Р. "Комікократія" як культурно-політична реальність // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 13-20. – (Історія і теорія культури ; т. 3). – ISSN 2617-8907
701002
  Колесник Р.С. "Комічна" поезія Крістіана Моргенштерна: проблеми відтворення комічного у віршованій формі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 400-403. – Бібліогр.: Літ.: с. 403; 6 п. – ISSN 1729-360Х
701003
  Сопленков С.В. "Коммерция всего земного круга". Сведения о российско-азиатской торговле и опыт ее осмысления в отечественной экономической литературе первой половины XIX в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 5. – С. 45-49. – ISSN 0869-1908


  Економічна література минулих століть
701004
  Третяк О. [Коментар з приводу приєднання України до Болонського процесу...] // Україна молода, 2005
701005
  Никитюк О.А. [Коментар на лист Єрохіної Н.] // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  Коментар проректора КНУТШ, професора О.А. Никитюка на лист завідувачки дитсадка "Промінець" Н. Єрохіної на ім"я ректора КНУТШ Л.В. Губерського, в якому доводиться до відома, що шкільний навчальний заклад № 38 "Промінець", який конче потрібний для ...
701006
  Цыркун Н. Ко-микс: героический эпос как жанровый гибрид // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2012. – № 2. – С. 124-135. – ISSN 0130-6405


  Комикс (от англ. comic - смешной) - рисованные истории, рассказы в картинках. Комикс сочетает черты таких видов искусства, как литература и изобразительное искусство. Среди других названий этого вида искусства и отдельных его разновидностей - ...
701007
  Розумний О.М. Комеморативні практики, присвячені Т.Г. Шевченку, та їх роль у формуванні національної свідомості українців (друга половина XIX - початок XX століття) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 225-232
701008
  Макаров А. Комендант А.В. Аносов // Киевская старина в лицах ХІХ век / А. Макаров. – Киев : Довіра, 2005. – С. 151. – ISBN 966-507-168-8
701009
  Левашов М.А. Комендант Берлина / М.А. Левашов. – Ташкент, 1964. – 263с.
701010
  Левашов М.А. Комендант Берлина / М.А. Левашов. – Москва : Советская Россия, 1965. – 263 с.
701011
  Собко В.М. Комендант Берліна : П"єса на 2 д. / В.М. Собко. – Київ : Мистецтво, 1976. – 69с. – (Б-ка суч. драматургії ; № 64)
701012
  Прохоров Н.Н. Комендант брянских лесов / Н.Н. Прохоров. – М., 1958. – 120с.
701013
  Максимов Е.В. Комендант великого затишья: документальная проза / Е.В. Максимов. – М., 1991. – 236с.
701014
  Коноплин Н.Т. Комендант вертушки. Повести. / Н.Т. Коноплин. – Воронеж, 1970. – 304с.
701015
  Махун С. Комендант Другої Речі Посполитої. 5 грудня виповнюється 150 років від дня народження Юзефа Пілсудського // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 15


  "... Польський історик Мечислав Прушинський зазначав: "Пілсудський здобув собі таку славу, яка в Польщі, швидше за все, вже не випаде нікому протягом наступних пари століть". В історії Польщі особистість маршала Юзефа Клеменса Пілсудського (1867—1935) ...
701016
  Горбов Е.К. Комендант Зеленого переулка / Е.К. Горбов. – М, 1975. – 512с.
701017
  Симонова О.И. Комендант Михеевского леса / О.И. Симонова. – Минск, 1967. – 318с.
701018
  Ткач Д.В. Комендант моря : Оповідання / Д.В. Ткач. – Київ : ДЛВ, 1960. – 35с.
701019
  Диковский С.В. Комендант Птичьего острова / С.В. Диковский. – Москва, 1950. – 144с.
701020
  Диковский С.В. Комендант Птичьего острова / С.В. Диковский. – Москва, 1955. – 32с.
701021
  Диковский С.В. Комендант Птичьего острова / С.В. Диковский. – Хабаровск, 1970. – 271с.
701022
  Абрамовская К. Комендант смерти // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 15 (605). – С. 46-48. – ISSN 2305-3364


  Чекист Степан Саенко стал легендой Харькова. Кровавый палач, на совести которого сотни расстрелянных, повешенных и замученных, пережил сталинские репрессии, возглавил швейную фабрику, удостоился ордена Ленина и дожил до 87 лет.
701023
  Гайдар А.П. Комендант снежной крепости / А.П. Гайдар. – Симферополь, 1952. – 88с.
701024
  Воинов А. Комендантский час / А. Воинов. – Москва, 1969. – 143с.
701025
  Гуреев А.И. Комендантский час / А.И. Гуреев. – М,, 1983. – 391с.
701026
  Гуреев О. Комендантский час / О. Гуреев. – М,, 1988. – 399с.
701027
  Гуреїв І О. Комендантська година / І О. Гуреїв. – К., 1979. – 360с.
701028
  Гуреїв І О. Комендантська година / І О. Гуреїв. – 2-е вид., допов. – Київ : Дніпро, 1989. – 398с. – ISBN 5-308-00340-8
701029
  Трембовецький Д.В. Комендантський відділ Канцелярії Військового міністерства УНР 1919 р. / Д.В. Трембовецький, С.В. Олійник // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 24-25
701030
  Чудакова В.А. Коменданты, интенданты... / В.А. Чудакова. – Л, 1985. – 336с.
701031
  Яковлев Г.Н. Комендор "Авроры" / Г.Н. Яковлев. – Ростов на Дону, 1971. – 96с.
701032
  Грищук П.А. Комендор МЗА / П.А. Грищук, К.В. Морозов. – М, 1974. – 155с.
701033
  Шамякин И.П. Комендор с "Олега" : рассказы / И.П. Шамякин; пер. с белорус. – Москва : Воениздат, 1971. – 96 с.
701034
  Крофта К. Коменский, как завершитель гуситской традиции / К. Крофта. – Прага, 1946. – 28с.
701035
   Коментар // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 543-544. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
701036
  Орлюк О.П. Коментар бухгалтерського та податкового законодавства щодо об"єктів права інтелектуальної власності : наук.-практ. зб. / [О.П. Орлюк, Ю.Л. Борко, О.Б. Бутнік-Сіверський ; за наук. ред. О.Б. Бутнік-Сіверського] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 95. [1] с. : іл., табл. – На обкл. та на тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-417-9
701037
  Самура А. Коментар Венеціанської комісії на Закон України "Про мирні зібрання" // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 42-45
701038
   Коментар голови Державної служби якості освіти України Руслана Гурака про методику експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 64-67
701039
  Івакін Ю.О. Коментар до "Кобзаря" Шевченка : поезії до заслання / Ю.О. Івакін ; [відпов. ред. Є.П. Кирилюк]. – Київ : Наукова думка, 1964. – 371 с.
701040
  Івакін Ю.О. Коментар до "Кобзаря" Шевченка : Поезії 1867-1861 рр. / Ю.О. Івакін. – Київ : Наукова думка, 1968. – 408 с.
701041
  Бояров І В. Коментар до глави 16 "Обшук і виїмка" Кримінально - процесуального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 5. – С.24-40
701042
  Маляренко В.Т. Коментар до глави 29 "Подача апеляцій" Кримінально - процесуального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2004. – № 4. – С.52-71
701043
  Осауленко О.І. Коментар до глви 20-А статті 77 розділу VI, статей 109-2, 19 виправно - трудового кодексу України / О.І. Осауленко, А.М. Палій // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.52-81
701044
   Коментар до документа Венеційської Комісії "Мірило правовладдя" : для українського користувача / [авт. С. Головатий] // Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська Комісія) "Мірило правовладдя". Коментар. Глосарій : коментар : глосарій / [Венеційська Ком. Ради Європи ; пер. з англ. С. Головатого]. – [Страсбург] : USAID, 2017. – С. 59-108 : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
701045
   Коментар до Закону "Про судоустрій України". – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 464с. – ISBN 966-667-111-5
701046
   Коментар до закону України "Про громадянство України". – Київ, 1999. – 300c
701047
  Влялько І. Коментар до Звіту про виконання Україною протягом 2019 року Угоди про Асоціацію (сфера прогресу - енергетика) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 124-126. – ISSN 1814-3385
701048
   Коментар до Земельного кодексу Української РСР. – Х., 1973. – 234с.
701049
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 1. – 2006
701050
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 2. – 2006
701051
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 3. – 2006
701052
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 4. – 2006
701053
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 5. – 2006
701054
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 6. – 2006
701055
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 7. – 2006
701056
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 8. – 2006
701057
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 9. – 2006
701058
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 10. – 2006
701059
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 11. – 2006
701060
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 12. – 2006
701061
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 1. – 2007
701062
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 2. – 2007
701063
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 3. – 2007
701064
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 4. – 2007
701065
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 5. – 2007
701066
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 6. – 2007
701067
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 7. – 2007
701068
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 8. – 2007
701069
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 9. – 2007
701070
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 10. – 2007
701071
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 11/12. – 2007
701072
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 1. – 2008
701073
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 2. – 2008
701074
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 3. – 2008
701075
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 4. – 2008
701076
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 5. – 2008
701077
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 6. – 2008
701078
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 7. – 2008
701079
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 8. – 2008
701080
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 9. – 2008
701081
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 10. – 2008
701082
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 11. – 2008
701083
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 12. – 2008
701084
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 1. – 2009
701085
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 2. – 2009
701086
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 3. – 2009
701087
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 4. – 2009
701088
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 5. – 2009
701089
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 6. – 2009
701090
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 7. – 2009
701091
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 8. – 2009
701092
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 9. – 2009
701093
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 10. – 2009
701094
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 11. – 2009
701095
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 12. – 2009
701096
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 1. – 2010
701097
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 2. – 2010
701098
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 3. – 2010
701099
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 4. – 2010
701100
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 5. – 2010
701101
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 6. – 2010
701102
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 7. – 2010
701103
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 8. – 2010
701104
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 9. – 2010
701105
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 10. – 2010
701106
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 11. – 2010
701107
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 12. – 2010
701108
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 1. – 2011. – З № 2 2012 р. назва "Освітні Коментарі"
701109
   Коментар до Кодексу суддівської етики / [Всеукр. громадська орг. "Асоц. суддів України"]. – Київ : Рада суддів України, 2016. – 140 с. : табл. – Затверджено рішенням Ради суддів України від 04 лютого 2016 р. № 1. – Бібліогр. в підрядк. прим.
701110
   Коментар до Конституції України. – Київ, 1996. – 378с. – ISBN 966-7024-06-7
701111
   Коментар до Конституції України. – 2-ге вид., виправ. й допов. – Київ, 1998. – 412с. – ISBN 966-7024-22-9
701112
  Рудик П.А. Коментар до конституційних змін : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П.А. Рудик. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 220с. – ISBN 978-966-364-558-2
701113
  Андрушко П.П. Коментар до кримінального кодексу України з питань виборчого права // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 21-39.
701114
  Андрушко П.П. Коментар до кримінального кодексу України з питань виборчого права // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 22-37.
701115
  Андрушко П.П. Коментар до Кримінального кодексу України з питань виборчого права. Коментар до статті 158 Кримінального кодексу України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 33-51.
701116
  Багалій Д. Коментар до мемуарів В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 196-200. – ISBN 966-7272-00-1
701117
   Коментар до методичних рекомендацій по експертній оцінці вартості пакетів акцій, що належать державі. – Київ, 1996. – 60 с.
701118
  Удалов Т.Г. Коментар до окремих положень Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2004. – № 4. – С.71-84
701119
   Коментар до положення про комсії в справах неповнолітніх Української РСР. – К., 1975. – 116с.
701120
  Бєлік В. Коментар до Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 25/26. – С.122-123.
701121
  Маркуш М.А. Коментар до постанови №8 Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року "Про застосування законодавства. яке забезпечуж право на захист у кримінльному судочинстві" // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 1. – С.24-28
701122
   Коментар до Примірного Статуту колгоспу. – Х., 1973. – 183с.
701123
  Шевчук С.В. Коментар до рішень Європейського суду з прав людини, які прийняті щодо України у 2010 році зі ст. 3 ЄКПЛ // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 1, ч. 1/2 : Стаття 3 ЄКПЛ. Заборона катувань. – С. 896-934
701124
  Шевчук С. Коментар до рішень ЄСПЛ щодо застосування ст. 2 ЄКПЛ, розміщених у цьму випуску // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, кн. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" у 3 кн. – С. 614-675
701125
  Лисенков С.Л. Коментар до розділів І, ІХ Закону України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002р. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.20-37
701126
  Лисенков С.Л. Коментар до розділу VІІ "Організація навчально - виховного процесу" закону України "Про вищу освіту" від 17січня 2002 року. // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 4. – С.51-71
701127
  Тихомиров О.Д. Коментар до розділу ІV "Управління вищим навчальним закладом" закону України "Про вищу освіту" від 17січня 2002 року. // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 4. – С.27-51
701128
  Чехович С.Б. Коментар до ст.4 Конституції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.114-122


  Про громадянство України
701129
  Пастухов В.І. Коментар до стандарту вищої освіти України зі спеціальності 208 "Агроінженерія" // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти / Міжнародна академія аграрної освіти Українського відділення. – Мелітополь ; Херсон, 2019. – Вип. № 7. – С. 99-112. – ISSN 2306-8698
701130
  Носік В В. Коментар до статей 140, 142, 145-147 Земельного кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 6. – С.45-56
701131
  Руденко М.В. Коментар до статей 18-20 глави 3 розділу ІІ Закону України "Про судоустрій України "від 7 лютого 2002р. // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.7-52
701132
  Носік В.В. Коментар до статей 199-201 глави 34 "Державний земельний кадастр" Земельного кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 3. – С.39-45
701133
  Андрушко П.П. Коментар до статей 203-1 та 216 Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.98-112
701134
  Майданик А Р. Коментар до статей 237, 1029, 1043, 1044 Цивільного кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 10. – С.15-33


  Ст.237. Поняття та підстави представництва. Ст. 1029. Договір управління майном. Ст.1043. Відповідальність управителя. Ст.1044 Припинення договору управління майном
701135
  Тихий В.П. Коментар до статей 258(1) , 258(2) , 258(3) та 258(4) Кримінального кодексу України // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 11. – С. 3-15.
701136
  Роцька Т.М. Коментар до статей 27, 28 Кримінально - процесуального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 4. – С.12-20.


  Згідно ст.27 за злочини, якими заподяно шкоди інтересам громадян, відповідальність настає лише за скаргою потерпілого, Ст.28 регламентує використання цивільного позову в кримінальній справі
701137
  Ромовська З.В. Коментар до статей 3,4,7,8,9 Сімейного кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2004. – № 4. – С.19-33
701138
  Хруппа М.С. Коментар до статей 311, 312, 313, 314 Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2004. – № 4. – С.33-46


  Ст.311 - незаконне виробництво прекурсорів. наркотиних засобів і психотропних речовин Ст.312 - викрадення. привласнення. вимагання прекурсорів, або заволодіння ними шляхом шахрайства Ст 313 - викрадення обладнання. призначеного для виготовлення ...
701139
  Носік В.В. Коментар до статей 81-89 Земельного кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 5. – С.44-65
701140
  Роцька Т.М. Коментар до статей 87-88 Особливої частини Кримінально-процесуального кодексу України // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 9. – С. 14-20
701141
  Музика А. Коментар до статей розділу ХVІ Особливої частини КК України "Злочини у сфері використання електронно - обчислювальних машин (комп"ютерів) систем та комп"ютерних мереж / А. Музика, Д. Азаров // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.109-115
701142
  Козьяков І.М. Коментар до статтей 46-48 розділу VII "Особливості умов праці в гірничодобудовній промисловості "Гірничого закону України" // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 12. – С. 45-71.
701143
  Савенко М.Д. Коментар до статті 149 Конституції України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2004. – № 4. – С.3-19


  Про статус суддів Конституційного суду України
701144
  Андрушко П.П. Коментар до статті 201 Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 6. – С.14-30
701145
  Андрушко П.П. Коментар до статті 213 Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 3. – С.3-10


  Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом
701146
  Андрушко П П. Коментар до статті 222 Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 10. – С.39-47


  Ст.222. Шахрайство з фінансовими ресурсами
701147
  Андрушко П.П. Коментар до статті 232 "Розголошення або використання неоприлюдненої інформації про емітента або його цінні папери" Кримінального кодексу України // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 1. – С. 35-41.
701148
  Тихий В.П. Коментар до статті 255 Особливої частини Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 6. – С. 40-46
701149
  Тихий В.П. Коментар до статті 257 Особливої частини Кримінального кодексу України // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 29-34.
701150
  Приходько Т.М. Коментар до статті 263 Особливої частини Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 6. – С. 66-71
701151
  Приходько Т.М. Коментар до статті 267 Особливої частини Кримінального кодексу України // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 35-43
701152
  Гончаренко В.Г. Коментар до статті 361 Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 10. – С.34-38


  Ст.361. Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, систем та комп"ютерних мереж
701153
  Тростюк З.А. Коментар до статті 387 Особливої частини Кримінального кодексу України "Розголошення даних досудового слідства або дізнання" // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 9. – С. 20-31
701154
  Дрьомов В С. Коментар до статті 43 "Виконання спеціального завдання в попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації Кримінального кодексу України // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 43-48
701155
  Дрьомов С.В. Коментар до статті 45 "Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям "Кримінального кодексу України" // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 10. – С. 42-45.
701156
  Кисельов Р. Коментар до Томазієвої "Філософської дисертації про літературний плагіат" (1673) // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 1. – С. 104-115. – ISSN 2075-6461


  Коментарі до першого українського перекладу твору Я. Томазія під назвою «Nucleus disputationis de plagio literario maxime theoreticus, thesibus paucis & brevibus comprehensus», що є одним з Додатків до відомої «Філософської дисертації про літературний ...
701157
  Скржинська М.В. Коментар до трьох ольвійських декретів IV-III ст. до н.е. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 210-216. – ISBN 966-581-295-6
701158
  Ключковський Ю. Коментар Експертного висновку щодо відповідності національного законодавства України положенням Європейської хартії місцевого самоврядування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 273-299. – ISSN 0132-1331
701159
   Коментар з приводу затвердження держкомземом порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 3. – С. 55-56
701160
   Коментар законодавства про Світову організацію торгівлі / [Крупчан О.Д. та ін.] ; за ред. : Крупчана О.Д., Білоусова Ю.В. ; Нац. акад. правових наук України ; Наук.-дослід. ін-т приват. права і підприємництва. – Київ : Професіонал, 2011. – 486, [2] с. – ISBN 978-966-370-153-0
701161
  Гордієнко Т. Коментар Закону України "Про акціонерні товариства" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 5 (83). – С. 78-95
701162
  Степанюк А.А. Коментар Закону України "Про міжнародне приватне право" / Альона Анатоліївна Степанюк; МОНУ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Права людини, 2007. – 264с. – ISBN 978-966-8919-25-1
701163
   Коментар Закону України про вибори народних депутатів України. – Київ : Атіка, 2002. – 384с. – ISBN 966-7714-89-6
701164
   Коментар Закону України про вибори народних депутатів України. – Київ : Юридична думка, 2006. – 704с. – ISBN 966-326-147-1
701165
  Чобіт Д. Коментар на читацькі відгуки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 1 вересня (№ 35). – С. 3. – ISSN 2519-4429


  Про поведінку редактора "Пам"ятки України" А. Сєрикова.
701166
   Коментар проекту інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 3. – С. 41-54
701167
   Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997). – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 288с. – ISBN 966-7302-20-2
701168
  Поляков Б.М. Коментар судової практики Верховного Суду України з питань визнання угод недійсними в процедурі банкрутства // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 72-76.
701169
  Поляков Б.М. Коментар судової практики Верховного Суду України з питань застосування мирових угод у процедурі банкрутства // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 43-47.
701170
  Коломієць Т.О. Коментар судової практики Верховного Суду України щодо справ зі спорів у сфері транспорту та перевезення пасажирів / Т.О. Коломієць, Р.В. Сінєльнік // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2015. – № 2. – С. 94-97
701171
  Поляков Б.М. Коментар судової практики Верховного Суду Україниз підтань визнання угод недійсними в процедурі банкрутства // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 80-83.
701172
  Теньков С.О. Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів : Коментар. Довідковий матеріал. Судова практика / Сергій Теньков. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 368с. – ISBN 966-667-217-0
701173
   Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2005. – № 12 : Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів /Теньков С./. – С. 5-164
701174
   Коментар судової практики розгляду житлових спорів / М.К. Галянтич, А.І. Дрішлюк, Л.Г. Лічман, В.М. Махінчук; М.К. Галянтич, А.І. Дрішлюк, Л.Г. Лічман, В.М. Махінчук; за заг ред. М.К.Галянтича. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 336с. – ISBN 978-966-667-260-8
701175
   Коментар судової практики розгляду житлових спорів // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6 : Коментар судової практики розгляду житлових спорів. – С.5-331.
701176
  Теньков С.О. Коментар судової практики розгляду юридичних помилок у документах / Теньков С.О. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 352с. – ISBN 966-667-247-2
701177
  Пошва Б.М. Коментар судової практики у справах про катування // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 1, ч. 3 : Стаття 3 ЄКПЛ. Заборона катувань. – С. 204-212
701178
  Смітюх А. Коментар та зауваження до Концепції розвитку корпоративного законодавства України // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 19-20.
701179
  Зейкан Я.П. Коментар Цивільного процесуального кодексу України : Станом на 4 січня 2007 р. / Я.П. Зейкан. – 2-е вид., доповнене. – Київ : Юридическая практика, 2007. – 592с. – ISBN 978-966-8042-36-2
701180
  Фенько Н. Коментар як форма читацької реакції в мережевій регіональній медіакритиці // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 220-224


  У статті досліджується специфіка читацького коментаря в мережевій регіональній медіакритиці. Розглянуто основні групи читачів за рівнем їхньої медійної активності. Робиться акцент на необхідності привернення уваги до медіакритики масового читача. В ...
701181
  Алексеев В.А. Коментарии к детству : повести / В.А. Алексеев. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 286 с.
701182
  Гуцуляк В. Коментарий главы ХIV Уголовного кодекса Республики Молдова " Преступления против правосудия" / В. Гуцуляк, В. Бужор // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 10. – С. 7-14. – ISSN 1810-3081
701183
  Бродский Н.Л. Коментарий к роману А.С.Пушкина "Евгений Онегин" / Н.Л. Бродский. – Москва : Мир. – (Комментарий к памятникам художественной литературы / под ред. Н.Л. Бродского, Н.П. Сидорова ; Вып. 1)
4. – 1932. – 247 с.
701184
  Муллаев М.М. Коментарий Уголовного кодекса Таджикской ССР / М.М. Муллаев. – Душанбе, 1969. – 260с.
701185
  Степанюк Л.М. Коментарі до "Відкритого листа членам Бюро Національного стратиграфічного комітету України та геологам-докембристам" В.П.Кирилюка // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 4. – С. 100-112 : табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
701186
  Тома Аквінський Коментарі до Арістотелевої "Політики" / Тома Аквінський. – Київ : Основа, 2000. – 794с. – ISBN 966-500-042-Х
701187
  Тома Аквінський Коментарі до Арістотелевої "Політики" = Commentarii ad Aristotelis "Politicam" / Тома Аквінський; Пер. з латини О.Кислюк. – 2-ге вид. – Київ : Основи, 2003. – 794c. – ISBN 966-500-042-X
701188
  Дарбішір Х. Коментарі до запропонованого проекту Закону України "Про доступ до інформації" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 49-57
701189
  Габрук О. Коментарі до змін у податковому, валютному законодавстві з питань державного контролю в 2008 році // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-11.
701190
  Амвросій Теодосій Макробій Коментарі до сновидіння Сципіона Африканського = Commentariorym in somniym scipionis / Амвросій Теодосій Макробій; З латини переклав В.Андрушко. – Київ : Тандем, 2000. – 176с. – (Неоплатонічна бібліотека). – ISBN 966-7145-33-0
701191
  Роцька Т.М. Коментарі до статей 98, 20, 236, 336, 276, 349, 378, 382 Кримінально-процесуального кодексу України // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 64-85.
701192
   Коментарі до узагальнених відповідей на запитання конкурсу // Матеріали конференції за підсумками конкурсу "Україна: 20 років державотворення" : Київ, 2011, 17 червня / Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" ; КНУТШ. – Київ, 2011. – С. 13-19


  Про підсумки конкурсу "Україна: 20 років державотворення".
701193
  Кучерова Я. Коментарі на тему "Аграрна логистика" // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 4 (47). – С. 46-50 : фото
701194
  Демиденко Т. Коментарі та роз"яснення до розпорядчих документів щодо здійснення внутрішнього аудиту // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Марчук Т.П., Демиденко Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (133), лютий. – С. 26-29
701195
   Коментований переклад Візового Кодексу Європейського Союзу / Громадська ініціатива "Європа без бар"єрів" ; [ керівник проекту І. Сушко ; переклад: Л. Левандовська]. – Київ, 2010. – 56 с. – ISBN 978-966-8875-62-5
701196
  Меленчук О. Коментування персоналій у листуванні та щоденнику Т. Шевченка: досвід С. Єфремова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5 (605). – С. 65-72. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються коментарі Сергія Єфремова до III ("Листіваннгя") та IV ("Щоденні записки (Журнал)" томів "Повного зібрання творів Т. Шевченка" Значну увагу приділено С. Єфремову як коментаторові імен та прізвищ у текстах митця. З"ясовується роль ...
701197
  Опришко В. Коментуючи закон, удосконалюємо правову основу освіти / беседу вів С. Демський // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 11 березня (№ 43). – С. 6


  Науково-практичний коментар до Закону України "Про вищу освіту" за редакцією проф. В. Опришка. Інтерв"ю.
701198
  Попоска К. Комерциjално банкарство : успешност и профитабилност / Климентина Попоска ; Република Македониjа ; Универзитет "Св. Кирил и Методиj -Скопje ; Економски институт - Скопje. – Скопje : Економски институт, 2008. – 375 с. – ISBN 978-9989-2020-3-2
701199
  Соловйова М.В. Комерціалізація бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах ринкової економіки України : Автореф. дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій. Спец. 27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Соловйова М.В.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
701200
  Ракша Д.А. Комерціалізація вищої освіти // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 177-181. – ISBN 966-594-559-9
701201
  Тимошенко І.В. Комерціалізація вищої освіти: баланс між перевагами та ризиками / І.В. Тимошенко, С.Е. Мороз, О.В. Калашник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 6 (521) : Комерціалізація вищої освіти: баланс між перевагами та ризиками. – С. 72-77. – ISSN 2222-4459
701202
  Кльов М.В. Комерціалізація вищої освіти: характерні риси та тенденції розвитку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 5 (109), травень. – С. 85-91. – ISSN 2077-1800
701203
  Ільїна М.В. Комерціалізація діяльномсті неприбуткових організацій: проблема чи перспектива? // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 14-16
701204
  Лозова Г.М. Комерціалізація доменних імен в умовах цифровізації економіки / Г.М. Лозова, Т.П. Палієнко // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 132-136. – ISBN 978-966-999-024-2
701205
  Рожкова Т.А. Комерціалізація і етичні проблеми сучасного спорту // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 198-200
701206
  Євтушевська О.В. Комерціалізація інноваційних розробок у контексті сприйняття споживачами товарів-новинок // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 38-41. – ISSN 2306-6814
701207
  Василик А.В. Комерціалізація інтелектуального капіталу як чинник забезпечення конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 249-256
701208
  Боголіб Т.М. Комерціалізація наукових розробок університетів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (626). – С. 33-50. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
701209
  Мазур І. Комерціалізація наукових розробок як фактор конкурентного розвитку підприємництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 5-8. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано наукові підходи до такої важливої проблеми як підвищення конкурентного розвитку підприємництва на основі комерціалізації наукових розробок. Вказано на труднощі, які гальмують процеси формування та передачі наукових розробок у ...
701210
  Полякова О.М. Комерціалізація наукових розробок: проблеми, підходи, оцінка економічної ефективності // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2015. – Вип. 52. – С. 136-141. – ISSN 2075-4892
701211
  Большаков В.І. Комерціалізація науково-технічної діяльності в ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 32-36. – ISBN 978-966-600-659-5
701212
  Тарасенко Л. Комерціалізація об"єктів інтелектуальної власності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 212-214
701213
  Уманців Г. Комерціалізація об"єктів інтелектуальної власності в Україні / Г. Уманців, І. Мартинів // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 85-93 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
701214
  Кам"янська О. Комерціалізація об"єктів інтелектуальної власності ВНЗ / О. Кам"янська, О. Чумаченко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 48-50. – ISSN 1993-0259


  Розглянуто вітчизняний та зарубіжний досвід ефективного використання об"єктів інтелектуальної власності вищими навчальними закладами. Визначено підходи до удосконалення способів комерціалізації цих об"єктів українськими університетами.
701215
  Хомерікі О.А. Комерціалізація освіти: світовий досвід і український контекст // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 101-105. – ISSN 2077-1800


  Світова популярність та ефективність американської системи вищої освіти спонукає інші країни використовувати її запозичені елементи у національних системах освіти. Питання інтеграції в рамках однієї реформи чи в межах однієї національної системи освіти ...
701216
  Бородіна О.М. Комерціалізація особистих селянських господарств як напрям підвищення доходів сільського населення / О.М. Бородіна, І.В. Прокопа, С.В. Киризюк // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 79-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-7988
701217
  Коваль І.Ф. Комерціалізація прав інтелектуальної власності : навч. посібник [з дисципліни "Комерціалізація прав інтелектуальної власності"] / І.Ф. Коваль ; Донец. нац. ун-т ім, Василя Стуса, НДІ інтелектуал. власності НАПрН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 271, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-709-2
701218
  Євтушевська О.В. Комерціалізація результатів господарської діяльності в різних видах торгівлі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 45-48. – ISSN 2306-6814
701219
  Яковлєв А. Комерціалізація результатів досліджень - найслабша ланка інноваційної діяльності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 9


  "Інновації - найважливіший двигун розвитку сучасної економіки. Однак в Україні здобутки на цьому напрямі не вражають. Їх розробляють і впроваджують менше однієї п"ятої підприємств та інших структур господарювання. Прийнято низку законів, які мають ...
701220
  Піх З. Комерціалізація результатів наукових досліджень та трансфер технологій: проблеми та шляхи їх вирішення / З. Піх, А. Лозинський // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 13/14 (779/780). – С. 25
701221
  Цибульов Павло Миколайович Комерціалізація результатів науково-дослідних робіт // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-9. – Бібліогр. в кінці ст.


  Систематизовано способи комерціалізації результатів НДР. Запропоновано спрощену процедуру визначення комерційної привабливості результатів НДР. Розглянуто сучасний механізм комерціалізації результатів НДР.
701222
  Прантенко Г. Комерціалізація технологій у сучасних умовах в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 33-36. – ISSN 1728-9343
701223
  Шоріна А.Ю. Комерціалізація українського телеефіру // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 231-234


  У статті розглянуто окремі проблеми розвитку українського телевиробництва. The article is devoted to the issues of television production development particularly in Ukraine.
701224
  Петренко С.В. Комерціалізація як чинник появи гібридних літературно-критичних жанрів в англомовному медіадискурсі // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 203-208
701225
  Горська С. Комерціалізуючи знання // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 6


  В ДВНЗ "Університет банківської справи" відбулася конференція "Нові шляхи кооперації університетів та бізнесу". Захід проводився в рамках проекту Темпус "Центр трансферу знань – від прикладних досліджень і обміну технологічно-підприємницькими ноу-хау ...
701226
   Комерційна дипломатія: торговельна політика і право : Навчальний посібник / Л.Р. Доусон, М.З. Мальський, І.М. Грабинський, К. Мол, М М. ін. Микієвич; Авт.: Л.Р. Доусон, М.З. Мальський, І.М. Грабинський, К. Мол, М.М. Микієвич та ін.; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка; Центр торговельної політики та права, Оттава; Авт.: Л.Р. Доусон, М.З. Мальський, І.М. Грабинський, К. Мол, М.М. Макієвич та ін. – 2-е вид., доп. та перероб. – Львів : Астролябія, 2006. – 704с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-8657-14-4
701227
   Комерційна діяльність : підручник / Акопій В.В. [та ін.] ; за ред. В.В. Апопія. – 2-е вид., переробл., доп. – Київ : Знання, 2008. – 558 с. – ISBN 978-966-346-329-2
701228
  Антонюк Я.М. Комерційна діяльність : навч. посібник / Я.М. Антонюк, І.М. Шиндировський. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 333, [1] с. : табл. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-029-3
701229
  Соловйова М. Комерційна діяльність бібліотек: закордонний досвід / Марія Соловйова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-27


  Розглянуто досвід закордонних країн (Великої Британії, США, Німеччини, Франції, Іспанії, Румунії) щодо впровадження платних бібліотечно-інформаційних продуктів і послуг. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку обслуговування користувачів бібліотек на ...
701230
  Притиченко Т.І. Комерційна діяльність підприємств : навчальний посібник / МОНУ ; Харк. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 319 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-309. – ISBN 978-966-676-415-0
701231
  Семененко О.Г. Комерційна діяльність підприємства: система аналізу та оцінки / О.Г. Семененко, А.Ю. Доскоч // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав, 2022. – Вип. 55. – С. 105-118. – ISSN 2306-546X
701232
  Заєць О. Комерційна діяльність та сприяння Чернігівського земства розвитку торгівлі в губернії // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 4. – С.39-45. – ISSN 0869-3595
701233
  Грищенко І.М. Комерційна діяльність у роздрібній торгівлі // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 103-107. – ISSN 1993-6788
701234
   Комерційна діяльність у системі бізнес-аналітичного забезпечення розвитку ринкової інфраструктури на основі здійснення оптової та роздрібної торгівлі / Л.М. Сатир, В.М. Кепко, Л.І. Стаднік, А.О. Шевченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 16, серпень. – С. 3-8. – ISSN 2306-6792
701235
  Петраковська О.С. Комерційна забудова в існуючих містобудівних умовах / О.С. Петраковська, Ю.О. Тацій // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 267-274 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
701236
  Гоголь Б.М. Комерційна інформація - особливий об"єкт права інтелектуальної власності // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 205-208
701237
  Іваненко С. Комерційна нерухомість в Україні // Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 14-16.
701238
  Синявська О. Комерційна номінація в філософському аспекті (на матеріалі сучасних російських неймів) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 5-11
701239
  Афанасьєва З. Комерційна освіта в Російській імперії та історія заснування Київського комерційного інституту // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 7 (168). – С. 30-35. – ISSN 2076-9326
701240
  Гоян О.Я. Комерційна радіожурналістика в Україні: становлення, розвиток, перспектива : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Гоян О.Я.; КНУТШ, Ін-т журналстики. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 32 назви
701241
  Гоян О.Я. Комерційна радіожурналістика в Україні: становлення, розвиток, перспектива : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Гоян О.Я.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 422л. + Додатки: л. 408-422. – Бібліогр.: л. 359-407
701242
  Хавкіна Л.М. Комерційна реклама у площині українського загальнорекламного міфу: питома вага та особливості функціонування // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 41-45


  Визначено міфологічні ознаки сучасної комерційної реклами в Україні. Розглянуто особливості та основні варіанти функціонування комерційної реклами як значущого складника українського загальнорекламного міфу. Research is devoted to determination of ...
701243
  Мельничук В. Комерційна сексуальна експлуатація дітей: міжнародне право // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 10. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто поняття комерційної сексуальної експлуатації дітей. Охарактеризовано форми комерційної сексуальної експлуатації дітей, серед яких дитяча проституція, дитяча порнографія, торгівля дітьми, дитячий секс-туризм, ранній шлюб. Досліджено ...
701244
   Комерційна субурбанізація у Київському метрополісному регіоні: нерівномірність і поліцентричність розвитку / А.П. Підгрушний, К.В. Мезенцев, В.С. Дудін, Н.І. Провотар, В.В. Бондар // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 4 (112). – С. 19-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1561-4980
701245
  Дудін В.С. Комерційна субурбанізація: специфіка пострадянських міст / В.С. Дудін, Г.П. Підгрушний, Н.І. Провотар // Регіон - 2019 : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 16-17 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 208-209. – ISBN 978-966-285-599-9
701246
  Брель О. Комерційна таемниця як об"кт інформаційних правовідносин: конфіденційно чи таємно // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 141-145. – ISSN 1561-4999
701247
  Андрощук Г. Комерційна таємниця в системі економічної безпеки // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 6. – С.27-33. – ISSN 1608-6422
701248
  Князєв С. Комерційна таємниця в Україні: особливості організаційно-правового провадження // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 93-97
701249
  Богородченко Г.С. Комерційна таємниця в умовах взаємодії конкуруючих підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 73-78 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
701250
  Бєліков О. Комерційна таємниця в чинному законодавстві: перспективи розвитку та застосування // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 103-107.
701251
  Волков С.С. Комерційна таємниця і її співвідношення з інтелектуальною власністю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 359-363. – ISSN 1563-3349
701252
  Каменський Д.В. Комерційна таємниця під охороною кримінального закону України та США: порівняльний аналіз // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 85-107
701253
  Колобов Л. Комерційна таємниця та питання захисту комерційної таємниці / Л. Колобов, І. Колеснікова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 8-13


  Стаття присвячена аналізу інформації, що складає комерційну таємницю, дослідженню законодавчого забезпечення захисту, використання та збереження такої інформації, виявленню актуальних проблем, формуванню висновків, а також пропозицій щодо вдосконалення ...
701254
  Бондаренко В.П. Комерційна таємниця та шпигунські штучки : легенда про Хлопчиська-Продавайла / Володимир Бондаренко. – Харків : Золоті сторінки, 2009. – 248 с. : іл. – ISBN 978-966-400-136-3
701255
  Жарінова А. Комерційна таємниця у сучасному правовому просторі // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6. – С. 36-41
701256
  Дігтяр А.О. Комерційна таємниця у трудових правовідносинах: сучасний стан та перспективи // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 69-71. – ISBN 978-617-7069-52-1
701257
  Свинарчук В.М. Комерційна таємниця як вид інформації з обмеженим доступом: аналіз законодавчої практики // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 3 (30). – С. 50-54. – ISSN 2616-6798
701258
  Олефір А. Комерційна таємниця як ключовий актив суб"єктів господарювання // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 42-43
701259
  Нестор В.Р. Комерційна таємниця як нетрадиційний об"єкт права інтелектуальної власності // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 126-129
701260
  Фалес О.Г. Комерційна таємниця як об"єкт права // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 318-320. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
701261
  Митник А. Комерційна таємниця як об"єкт права інтелектуальної власності / А. Митник, І. Мороз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 42-46. – ISSN 2663-5313
701262
  Вапнярчук Н.М. Комерційна таємниця як об"єкт трудових відносин: зарубіжний досвід // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (19). – С. 76-81. – ISSN 2311-4894
701263
  Чікін С. Комерційна таємниця як об"єкт управління на підприємстві: дії правового характеру / С. Чікін, В. Черненко // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 56-60
701264
  Івченко Т.В. Комерційна таємниця: деякі питання охорони, захисту та цивільно-правової відповідальності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 357-363. – ISSN 1563-3349
701265
  Марчук У. Комерційна таємниця: правова регламентація, відповідальність і заходи щодо її збереження // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 5. – С. 49-54
701266
  Чорнооченко С.І. Комерційна таємниця: правові аспекти // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Донецьк, 2000
701267
  Харченко В. Комерційна таємниця: проблеми охорони за кримінальним законодавством України та напрямки її вдосконалення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 42-52.
701268
  Бакалінська О.О. Комерційна таємниця: проблеми правової охорони // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 332-334. – ISBN 978-966-301-169-1
701269
  Іващенко В. Комерційна таємниця: що і як захищати // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 31-35
701270
  Коваленко Т. Комерційне (фірмове) найменування як засіб індивідуалізації // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (109). – С. 39-43. – ISSN 2308-0361
701271
  Столярчук Н.М. Комерційне використання виключних ліцензій як нематеріального активу // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 9-11. – ISBN 978-9934-571-51-0
701272
  Журавель О. Комерційне мікрофільмування у світі: історія і сучасність / О. Журавель, В. Журавель, А. Савич // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (335), квітень - червень. – С. 103-117. – ISSN 0320-9466
701273
  Харченко В.Б. Комерційне найменування, торговельна марка і географічне зазначення як об"єкти права інтелектуальної власності та категорії кримінального права // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 80-92
701274
  Андрейчук Л.В. Комерційне найменування: зміст прав інтелектуальної власності // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 5-7. – ISBN 978-617-696-624-1
701275
  Харченко В. Комерційне найменування: проблеми охорони за кримінальним законодавством України та напрямки її вдосконалення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 4 (48). – С. 38-51
701276
  Кодинець А. Комерційне позначення як об"єкт права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 37-40.
701277
  Панченко А.М. Комерційне посередництво: сутність та правове врегулювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 107-109. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
701278
  Ніколаєва Л.В. Комерційне право : Практикум / Л.В. Ніколаєва, П.М. Пальчук, О.В. Старцев. – Київ : Істина, 2000. – 176с. – ISBN 966-7613-08-9
701279
  Гоян О.Я. Комерційне радіомовлення: журналістика і підприємництво в радіоефірі : Монографія / О.Я. Гоян; КНУТШ; Інститут журналістики. – О.Я.Гоян. – Київ : Інститут журналістики, 2005. – 319с. – ISBN 966-594-204-2
701280
  Соловйова Марія Комерційне ціноутворення на бібліотечно-інформаційні продукти і послуги в сучасній Україні / Соловйова Марія, Снісар Галина // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізований сучасний стан комерційного ціноутворення в українських бібліотеках та виявлені напрями підвищення його ефективності.
701281
  Соловйова М. Комерційне ціноутворення на бібліотечно-інформаційні продукти і послуги в сучасній Україні / М. Соловйова, Г. Снісар // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-20
701282
  Матвієнко П. Комерційний банк у сфері інноваційного підприємства : пошуки науковців / П. Матвієнко, Н. Притуляк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 3. – С. 55-61. – Бібліогр.: 6 назв.
701283
  Дашков Л.П. Комерційний договір від укладання до виконання / Л.П. Дашков, А.В. Бризгалін. – 2-ге вид., стереотип. – Київ, 1998. – 171с.
701284
  Худицький В. Комерційний інтерес. Конкуренція між ОСББ і керуючими компаніями дедалі загострюватиметься // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 9


  "Прийняття нових та впорядкування чинних законів про функціонування житлово-комунальної сфери дало новий поштовх розвиткові управлінських послуг. Проте добросовісної конкуренції поки що не видно. "Гадаю, що в управлінні будинками є дуже велика ...
701285
  Вітлінський В.В. Комерційний кредитний ризик виробничого підприємства = економіка та управління підприємствами / В.В. Вітлінський, В.І. Скіцько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 106-115. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
701286
  Деревянко Б. Комерційний статус суб"єктів господарювання, що надають послуги у сфері освіти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 114-118
701287
  Балух В. Комерційний суд у російській імперії: історіографія проблеми // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.134-138. – ISSN 1561-4999
701288
  Лопушняк Л. Комерційний туризм - сучасний фактор зайнятості населення (на прикладі м. Чернівців) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 137- 140. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
701289
  Фірсова С.Г. Комерційний успіх інновацій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 37-39
701290
  Марчук Л.П. Комерційні аспекти трансферу інновацій в аграрній сфері // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 9. – С. 25-35
701291
  Чаюн І. Комерційні банки на ринку цінних паперів України : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 35-36 : Рис.
701292
  Жуков В. Комерційні банки та інвестиційна діяльність : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 59-60. – Бібліогр.: 4 назви
701293
  Жилінський Андрій Іванович Комерційні банки у забезпеченні фінансової стабільності держави : Автореф.. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Жилінський А.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20с.. + Додатки: л.172 - 212. – Бібліогр.: 7 назв
701294
  Жилінський Андрій Іванович Комерційні банки у забезпеченні фінансової стабільності держави : Дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Жилінський Андрій Іванович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 213л. – Додатки: л.172 - 212. – Бібліогр.: л.163 - 172
701295
  Пруський О. Комерційні банки у системі інституційних засад функціонування валютного ринку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 57-65. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
701296
  Распутна Л. Комерційні банки у сфері фінансових послуг України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 43-45. – Бібліогр.: 2 назви
701297
  Примостка Л.О. Комерційні банки: аналіз прибутковості : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 102-101 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
701298
  Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація : Монографія / З.М. Васильченко. – Київ : Кондор, 2004. – 528с. – ISBN 966-7982-27-0


  Розглянуто економіко-правові засади злиття та приєднання банків у контексті поглибленого вивчення зарубіжного досвіду
701299
  Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація / З.М. Васильченко. – Київ : Кондор, 2007. – 526, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 509-524 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7982-27-0


  Розглянуто економіко-правові засади злиття та приєднання банків у контексті поглибленого вивчення зарубіжного досвіду
701300
  Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація : монографія / З.М. Васильченко. – Київ : Кондор, 2009. – 528с. – ISBN 966-7982-27-0


  Розглянуто економіко-правові засади злиття та приєднання банків у контексті поглибленого вивчення зарубіжного досвіду
701301
  Жук М. Комерційні відносини України : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Мін-во освіти і науки України; Чернівецьк. нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича; Микола Жук. – Чернівці : Рута, 2003. – 576с. – ISBN 966-568-513-9
701302
  Жук М.В. Комерційні відносини України: організація зовнішньої торгівлі : підручник для студентів вищих навч. закладів / Микола Жук; МОНУ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. – 560с. – ISBN 966-568-702-6
701303
  Зимовець Г. Комерційні власні назви в структурі комунікативної ситуації: права мовної особистості vs. вимоги законодавства // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 284-301
701304
  Антипенко І.В. Комерційні методики оцінки політичного ризику: досвід для державного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 115-121. – ISSN 2306-6814
701305
  Діденко Р. Комерційні секти - деструктивні культи нового типу. Їхня небезпека для суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-13. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається комерційна секта як одна з форм існування новітніх деструктивних культів. Автор відстежує процес перетворення малої соціальної групи за інтересами на новітній комерційний деструктивний культ, його зв"язки з іншими деструктивними ...
701306
  Михайлов А.М. Комерціоналізація об"єктів інтелектуальної власності в умовах розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємств / А.М. Михайлов, О.В. Кабанець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 166-170


  В статті йде мова про комерціоналізацію прав об’єктів інтелектуальної власності. Розвиток світогосподарських зв‘язків та інтернаціоналізація економіки вимагають ефективної адаптації підприємств до сучасних умов господарювання.
701307
  Белякова И.В. Комета-1 : учеб. для иностр. слушателей краткосрочн. курсов рус. яз. и туристов / И.В. Белякова, Т.И. Капитонова, А.Г. Серебренникова. – Москва : Русский язык, 1990. – 138 с.
701308
  Белякова И.В. Комета-2 : учеб. для иностр. слушателей краткосрочн. курсов рус. яз. и туристов / И.В. Белякова, Т.И. Капитонова, А.Г. Серебренникова. – Москва : Русский язык, 1990. – 112 с.
701309
  Чекменев Н.С. Комета / Н.С. Чекменев. – Фрунзе, 1956. – 236с.
701310
  Путилин И.И. Комета Вольфа 1 и происхождение комет / И.И. Путилин. – Москва, 1948. – С. 44-46
701311
  Графф К. Комета Галлея : пер. с нем. / К. Графф. – 2-е изд., испр. и доп. – Одесса : Mathesis, 1910. – 72 с.
701312
  Пономарев Д.Н. Комета Галлея / Д.Н. Пономарев. – Москва : Знание, 1984. – 48 с.
701313
  Левин Б.Ю. Комета Галлея : В прилож.: Программа наблюдения кометы Галлея / Б.Ю. Левин, А.Н. Симоненко. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
701314
  Беляев Н.А. Комета Галлея и ее наблюдение / Н.А. Беляев, К.И. Чурюмов. – Москва : Наука, 1985. – 271с. – (биб-ка любителя астрономии)


  1. Галлея комета.
701315
  Яголим Б.С. Комета дивной красоты / Б.С. Яголим. – Москва : Искусство, 1970. – 166 с.
701316
  Гамбург Л. Комета из созвездия Стрельца : новелла // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 5/6. – С. 25-29. – ISSN 0131-8136
701317
  Колдер Н. Комета надвигается! : пер. с англ. / Н. Колдер. – Москва : Мир, 1984. – 175 с.
701318
  Вибе Дмитрий Комета: а что будет, если... : Как поймать комету за хвост. Астрономия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 62-76 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
701319
  Чурюмов К.І. Комети (належать до малих тіл Сонячної системи) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 179-180. – ISBN 978-966-02-7304-7
701320
  Пясковський Д.В. Комети і падаючі зірки. / Д.В. Пясковський. – К., 1945. – 23с.
701321
  Пясковський Д.В. Комети і падаючі зорі / Д.В. Пясковський. – Київ : Держтехвидав України, 1949. – 28 с.
701322
  Лук"яник І.В. Комети С/1995 01 (Hale-Ворр), С/1996 В2 (Hyakutake): криві блиску, зв"язок з сонячною активністю / І.В. Лук"яник, О.В. Іванова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-59. – (Астрономія ; вип. 36)


  За даними візуальних спостережень комет 1995 О1 (Hale-Bopp) та 1996 В2 (Hyakutake), опублікованих у International Comet Quarterly, побудовано їх криві блиску та отримано фотометричні параметри цих кривих. Вихідні оцінки блиску приводились до ...
701323
  Яценко-Блаженко Комети, білявки та південний вітер // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 46 (678), 13-19.11.2020. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Як наші предки шукали винних та панацею під час епідемій.
701324
  Томанов В.П. Кометная космогония : учеб. пособие / В.П. Томанов. – Вологда : ВПИ, 1989. – 94 с.
701325
  Чурюмов К.І. Кометно-астероїдна небезпека: реальність і вигадки / К.І. Чурюмов, В.Г. Кручиненко, Т.К. Чурюмова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 2/3 (77)
701326
  Чурюмов К.І. Кометно-астероїдна небезпека: реальність і вигадки / К.І. Чурюмов, В.Г. Кручиненко, Т.К. Чурюмова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 1 (76)
701327
  Крамер Е.Н. Кометные радианты и связь метеорных потоков с кометами : Дис... канд.физ-матнаук: / Крамер Е.Н.;. – Ашхабад; Одесса, 1950. – 244л. – Бібліогр.:л.125-127
701328
  Крамер Х.Н. Кометные радианты и связь метеорных потоков с кометами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крамер Х.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 8л.
701329
  Лебединский А.И. Кометы / А.И. Лебединский. – Ленинград : Ленинград. газетно-журн. и книжн. издательство, 1945. – 56 с.
701330
   Кометы. – Москва, 1945. – 16 с.
701331
  Зигель Ф.Ю. Кометы / Ф.Ю. Зигель. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 72 с.
701332
  Зигель Ф.Ю. Кометы / Ф.Ю. Зигель. – 2-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 72с.
701333
  Добровольский О.В. Кометы / О.В. Добровольский. – Москва : Наука, 1966. – 288 с.
701334
  Мохнач Д.О. Кометы / Д.О. Мохнач. – Москва : Знание, 1966. – 48 с.
701335
  Всехсвятский С.К. Кометы 1961-1965 гг. / С.К. Всехсвятский. – Москва : Наука, 1967. – 87 с.


  Сведения о кометах, наблюдавшихся в 1961-1965 гг.:условия наблюдений, элементы орбиты, результаты фотометрических и спектроскопических наблюдений, основные физические параметры.
701336
  Всехсвятский С.К. Кометы в солнечной системе / С.К. Всехсвятский. – Москва : Знание, 1974. – 64 с. – (Знание. Новое в жизни науки и технике = Серия: Космонавтика, астрономия ; № 2)


  На тит. л. дарственная надпись от автора
701337
  Андриенко Д.А. Кометы в Солнечной системе и Галактике. : В помощь лектору / Д.А. Андриенко; Об-во "Знание" УССР. – Киев : Знание, 1978. – 21с. – (Библиотечка в помощь лектору" Горизонті современной науки")


  Обосновывается необходимость усиления борьбы против буржуазной идеологии.Рассматриваются основные принципы и направления контрпропагандистской работы. Рассчитана на лекторов,пропагандистов,широкий круг читателей.
701338
  Чурюмов К.И. Кометы и их наблюдение / К.И. Чурюмов. – Москва : Наука, 1980. – 160 с. – (Библиотека любителя астрономии)
701339
  Пайдушакова Л. Кометы и их открытие : пер. с чеш. / стенограмма публ. лекции / Л. Пайдушакова. – Москва : Знание, 1958. – 24 с.
701340
  Андриенко Д.А. Кометы и их роль в космогонии Солнечной системы / Д.А. Андриенко, А.А. Деменко, С.К. Всехсвятский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 83-88. – (Астрономия ; Вып. 26). – ISSN 0203-7319


  Приводится краткий обзор результатов, полученных в области кометной астрономии на основании космогонических, фотометрических, спектральных исследований, проводившихся в Киевском университете на кафедре астрономии.
701341
  Андриенко Д.А. Кометы и корпускулярное излучение Солнца / Д.А. Андриенко, В.Н. Ващенко. – Москва : Наука, Главная редак.Физико-математ.литературы, 1981. – 164с.


  Изложены основные сведения по теории вероятностей, теории случайных процессов.
701342
  Всехсвятский С.К. Кометы и метеоры : объяснительный текст к серии диапозитивов / сост. С.К. Всехсвятский ; Гос. Всес. трест по производству школьного политехн. и лабораторн. оборудован. (Политехоборудование). – Москва : Фабрика диафото № 7 ; [Тип. "Известия ЦИК СССР и ВЦИК], 1933. – 26 с. – Библиогр.: "Рекомендуемая лит-ра" (5 назв.)
701343
   Кометы и метеоры. – Душанбе
№ 24. – 1976
701344
   Кометы и метеоры. – Душанбе
№ 25. – 1976
701345
   Кометы и метеоры. – Душанбе
№ 26. – 1977
701346
  Львов В.Н. Кометы и падающие звезды / В.Н. Львов. – 5-е изд. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1925. – 40 с.
701347
   Кометы и происхождение жизни : пер. с англ. – Москва : Мир, 1984. – 228 с.
701348
  Каймаков Е.А. Кометы на Земле / Е.А. Каймаков. – Ленинград : Знание, 1986. – 36 с.
701349
  Беляев Н.А. Кометы полны тайн / Н.А. Беляев. – Ленинград : Ленингр. орг. о-ва "Знание" РСФСР, 1983. – 17 с. – Библиогр.: с. 17 (9 назв.)
701350
  Шишкин Н.И. Коми-пермяки : (Этно-географический очерк) / Н.И. Шишкин; под ред. А.А. Григорьева и И.И. Мещанинова. – Молотов : Молотовгиз, 1947. – 139 с.
701351
  Гусев Д.И. Коми-пермяки в период капитализма и в годы Советской власти. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусев Д.И.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1955. – 18л.
701352
  Баталова Р.М. Коми-пермяцкая диалектология / Р.М. Баталова ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1975. – 252 с. – Список лит.: с. 245-247
701353
  Долдина А.Г. Коми-пермяцкая кухня / А.Г. Долдина. – Пермь, 1989. – 123с.
701354
  Травина И.К. Коми-пермяцкие народные песни и наигрыши / И.К. Травина. – Москва : Советский композитор, 1973. – 151 с.
701355
   Коми-пермяцкий национальный округ. – М.-Л., 1948. – 432с.
701356
  Бачев Г.Т. Коми-Пермяцкий округ. Путеводитель-справочник / Г.Т. Бачев. – Кудымкар, 1968. – 98с.
701357
   Коми-пермяцко-русский словарь. – М., 1985. – 624с.
701358
   Коми-русский словарь. – Сывтывкар, 1948. – 296 с.
701359
   Коми-русский словарь : около 25 000 слов. – Москва, 1961. – 923 с.
701360
  Лыткин В.И. Коми-язъвинский диалект / В.И. Лыткин. – М., 1961. – 228с.
701361
   Коми - край мой северный. – Сыктывкар, 1991. – 223с.
701362
  Шишкин Н.И. Коми АССР / Н.И. Шишкин. – М, 1959. – 225с.
701363
  Сюткин А.Ф. Коми АССР / А.Ф. Сюткин, М.П. Чукичев. – 2-е изд., испр. и доп. – Сыктывкар, 1966. – 223с.
701364
  Витязева В.А. Коми АССР. / В.А. Витязева. – Сывтывкар, 1956. – 100с.
701365
  Соловьев В.В. Коми крестьянская семья XVIII - начала ХХ века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Соловьев В.В.; АН СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая, Коми филиал АН СССР, Ин-т языка, лит. и истории. – М., 1987. – 19л.
701366
  Микушев А.К. Коми литература и народная поэзия / А.К. Микушев. – Сыктывкар, 1961. – 128с.
701367
  Немшилова З.Я. Коми народ в русской литературе XVIII - XIX веков / З.Я. Немшилова. – Сыктывкар, 1968. – 88 с.
701368
  Микушев А.К. Коми народные песни / А.К. Микушев, П.И. Чисталев. – Вып.1. – Сыктывкар, 1966. – 292 с.
701369
  Микушев А.К. Коми народные песни. Вымь и Удора / А.К. Микушев, П.И. Чисталев. – Вып.3. – Сыктывкар, 1971. – 256с.
701370
  Микушев А.К. Коми народные песни. Ижма и Печора / А.К. Микушев, П.И. Чисталев. – Сыктывкар
Вып. 2. – 1968. – 192с.
701371
   Коми народные сказки. – Сыктывкар, 1975. – 143с.
701372
   Коми народный эпос. – Москва, 1987. – 685 с.
701373
   Коми научному центру Уральского отделения Российской Академии наук 50 лет. – Сыктывкар, 1994. – 159с.
701374
  Конаков Н.Д. Коми охотники и рыболовы / Н.Д. Конаков. – М, 1983. – 247с.
701375
  Демин В.Н. Коми поэма / В.Н. Демин. – Коми, 1978. – 144с.
701376
   Коми Республиканская молодежная научная конференция. – Сыктывкар, 1990. – 166 с.
701377
   Коми советские писатели. – Сыктывкар, 1968. – 516с.
701378
  Барксанов Г.Г. Коми ученый и писатель В.И. Лыткин : [Илля Вась] / сост. Г.Г. Барксанов. – Сыктывкар : [б. и.], 1970. – 32 с.
701379
   Коми эпическая поэзия. – Л., 1991. – 365с.
701380
  Микушев А.К. Коми эпические песни и баллады. / А.К. Микушев. – Л., 1969. – 284с.
701381
  Ян Ли Комизм в одноактной пьесе А.П. Чехова "Предложение" и его реконструкция при переводе на китайский язык / Ян Ли, Шэн Хайтао // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 81-92. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385


  "Комизм одноактной шутки А.П. Чехова «Предложение» строится на лёгкости и юморе. Для произведений Чехова характерны сюжетный порядок, яркая речь персонажей, а также приёмы комизма. Данная работа сравнивает два перевода, осуществлённого Цао Цзинхуа и Жу ...
701382
  Шабунина Э.В. Комизм персонажа и его роль в реализации комического в цикле романов П.Г. Вудхауза о Дживсе и Вустере // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 85-92. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
701383
   Комики мирового экрана. – М., 1966. – 287с.
701384
  Суворова М.И. Коминтерн в борьбе с мелкобуржуазными экономическими теориями. / М.И. Суворова. – М., 1969. – 240с.
701385
   Коминтерн и Восток : Борьба за ленинскую стратегию и тактику в национально-освободительном движении. – Москва : Наука, 1969. – 518 с.
701386
   Коминтерн и его революционные традиции. – М., 1969. – 304с.
701387
  Янчук И.И. Коминтерн и Латинская Америка : 30-е годы ХХ века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 4. – С. 74-90. – ISSN 0130-3864
701388
  Привалов В.В. Коминтерн и массовые организации рабочего класса / В.В. Привалов, Е.А. Мельников. – Л, 1978. – 174с.
701389
  Молотов В.М. Коминтерн и новый революционный подъём : Речь на X Пленуме ИККИ 9 июля 1929 г. / В. Молотов. – Москва - Ленинград : Госиздат, 1929. – 76 с.
701390
  Хейфец В.Л. Коминтерн и формирование Компартии Колумбии / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 41-61. – ISSN 044-748Х


  Комінтерн, Комуністичний інтернаціонал, 3-й Інтернаціонал — в 1919—1943 рр. міжнародна організація, що об"єднувала компартії різних країн
701391
  Соркин Г.З. Коминтерн против милитаризма и войны / Г.З. Соркин. – Москва, 1986. – 174 с.
701392
  Прокопов А.Ю. Коминтерн, английские коммунисты и первое лейбористское правительство Великобритании // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 51-64. – ISSN 0130-3864
701393
   Коминтерн, КИМ и молодежное движение (1919-1943) : Сборник документов : [В 2 т.]. – Москва : Политиздат
Т. 1 : (1919-1933). – 1977. – 463 с.
701394
   Коминтерн, КИМ и молодежное движение (1919-1943) : Сборник документов : [В 2 т.]. – Москва : Политиздат
Т. 2 : (1934-1943). – 1977. – 319 с.
701395
  Молчанов Ю.Л. Коминтерн: у истоков политики единого пролетарского фронта / Ю.Л. Молчанов. – Москва, 1969. – 342с.
701396
   Комиренко Раїса павлівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 274-275 : фото
701397
  Усенко Таисия Комисионная уравниловка - регуляция или передел рынка? : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 20-23 : Фото. – ISSN 1998-8044
701398
  Захаров С.А. Комиссар-дипломат : (Петр Лазаревич Войков), [1888-1927]. / Захаров С.А. – Свердловск : Кн. изд-во, 1962. – 91 с.
701399
  Гусейн Мехти Комиссар : из рассказов о Мешади Азизбекове / Мехти Гусейн ; пер. с азерб. А.Шарифа. – Москва : Правда, 1949. – 40 с.
701400
  Полянский Е.И. Комиссар / Е.И. Полянский. – М., 1974. – 68с.
701401
  Пронин М.П. Комиссар "Авроры". / М.П. Пронин. – Л., 1975. – 239с.
701402
  Макеев В.Ф. Комиссар "Марата" / В.Ф. Макеев. – М, 1987. – 111с.
701403
  Павлов Я.С. Комиссар Бумажков / Я.С. Павлов. – Минск, 1978. – 220с.
701404
  Апушкин Я.В. Комиссар Буран : пьеса в 1 д. / Я.В. Апушкин. – Москва : Искусство, 1957. – 23 с. – (Репертуар художественной самодеятельности ; 23 ; Одноактные пьесы)
701405
  Шепелев А.М. Комиссар Видяйкин / А.М. Шепелев. – Нальчик, 1976. – 208с.
701406
  Дихтярь А.Б. Комиссар Ворожцов / А.Б. Дихтярь. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Москва, 1988. – 123с.
701407
  Семенов Ю.И. Комиссар госбезопасности. / Ю.И. Семенов. – 2-е изд.,. – Москва, 1983. – 352с.
701408
  Листов В.Д. Комиссар Дерибас / В.Д. Листов. – Москва, 1985. – 256с.
701409
  Симашко М. Комиссар Джангильдин / М. Симашко. – Алма-Ата, 1978. – 454с.
701410
  Исаков Э. Комиссар Иван Пожарский / Э. Исаков. – Москва, 1939. – 46с.
701411
  Полонский Л.А. Комиссар Ильдрым / Л.А. Полонский. – Москва, 1969. – 80 с.
701412
  Кабанов Александр Комиссар катанья : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 46-48. – ISSN 0130-7673
701413
  Селиванов Ф.Т. Комиссар Лелюк / Ф.Т. Селиванов. – Москва, 1972. – 144 с.
701414
  Сименон Ж. Комиссар Мегрэ / Ж. Сименон. – Киев : Україна, 1993. – 440с. – (Знаменитые литературные герои- сыщики). – ISBN 5-319-01138-5
701415
  Модестова Н.А. Комиссар Мегрэ и его автор : (социально-психологичский детектив Жоржа Сименона) / Н.А. Модестова. – Киев : Издательство Киевского университета, 1973. – 181 с.
701416
  Модестова Н.А. Комиссар Мегрэ и его автор / Н.А. Модестова. – Киев : Издательство при Киевском университете, 1990. – 242 с. : ил.
701417
  Данилов А.П. Комиссар милиции / А.П. Данилов. – Москва : Искусство, 1973. – 63 с.
701418
  Палажченко А.Е. Комиссар незримых баррикад / А.Е. Палажченко. – Москва, 1976. – 112 с.
701419
  Демидов В. Комиссар НКВД. Взлет и падение Якова Агранова // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 4. – С. 6-7


  "Яков Саулович Агранов (Янкель Шмаевич Сорензон) – уроженец Чечерска, наш земляк. Он был видным революционером, принимал активное участие в установлении советской власти в Гомеле, достиг больших высот в государственной иерархии довоенного СССР: ...
701420
  Сухачевский С.С. Комиссар Пичугин / С.С. Сухачевский. – Челябинск, 1966. – 115с.
701421
  Чжан Линь Комиссар полка / Чжан Линь, Шу Ян. – М., 1960. – 157с.
701422
  Капица П.И. Комиссар Таня / П.И. Капица. – Л., 1985. – 495с.
701423
  Савин М.В. Комиссар флотилии. / М.В. Савин. – Пенза, 1957. – 51с.
701424
  Белов Р.М. Комиссар ЧК : биогр. повесть [о А.И. Вельможном] / Роман Белов ; лит. запись Н. Журавлева. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1977. – 144 с. : портр.
701425
  Коновалов С.А. Комиссар Шлыков. (О жизни и деятельности Ф.И. Шлыкова) / С.А. Коновалов. – Алма-Ата, 1970. – 111с.
701426
  Черепанов Д.Ф. Комиссар. / Д.Ф. Черепанов. – 2-е изд., доп. – Алма-Ата, 1980. – 152с.
701427
  Носова В.В. Комиссаржевская / В.В. Носова. – М, 1964. – 336с.
701428
  Рыбакова Ю.П. Комиссаржевская / Ю.П. Рыбакова. – Л, 1971. – 190с.
701429
  Голичников В. Комиссаров ручей / В. Голичников. – Москва; Лениград, 1952. – 29с.
701430
  Володкович О. Комиссарский суд на землях Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой в историографии // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 469-474. – ISBN 978-966-171-795-3
701431
  Николаев С.Н. Комиссары : пьесы / Сергей Николаев ; пер. с марийск. – 981. – Москва : Советский писатель. – 231 с.
701432
   Комиссары. – Москва, 1964. – 424с.
701433
   Комиссары. – Изд. 2-е испр. – Москва, 1967. – 408с.
701434
  Николаев С.Н. Комиссары : драма в 2-х д. / Семен Николаев ; авториз. пер. с марийск. Г.Константинова. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1972. – 67 с.
701435
   Комиссары. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 400с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 19(673))
701436
  Сидельников И.В. Комиссары / И.В. Сидельников. – Воронеж, 1987. – 445с.
701437
  Афанасьев А.Л. Комиссары : сб. / сост. А.Л. Афанасьев. – Москва, 1988. – 400 с.
701438
  Генц Н.Н. Комиссары 60-х годов. / Н.Н. Генц. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1968. – 96с.
701439
  Тымчик В.И. Комиссары гражданской войны / В.И. Тымчик, П.А. Шевоцуков. – Москва, 1989. – 63 с.
701440
   Комиссары защищают мир. – Москва, 1987. – 365с.
701441
  Михайлов Р.М. Комиссары идут впереди / Р.М. Михайлов. – Л., 1981. – 289с.
701442
   Комиссары на линии огня, 1918-1919. – Москва, 1987. – 367с.
701443
   Комиссары на линии огня, 1919-1922. – Москва, 1987. – 368с.
701444
   Комиссары на линии огня, 1941-1945. – Москва, 1984. – 431с.
701445
   Комиссары на линии огня, 1941-1945. – Москва, 1985. – 271с.
701446
   Комиссары на линии огня, 1941-1945.. – Москва, 1985. – 335 с.
701447
   Комиссары нашего детства. – Москва, 1989. – 237с.
701448
   Комиссары огненных лет. – Ульяновск, 1977. – 169с.
701449
  Банных М.П. Комиссии исполкомов местных Советов / М.П. Банных. – Москва, 1968. – 88с.
701450
  Шпаков А.П. Комиссии контроля действуют / А.П. Шпаков. – Барнаул, 1962. – 36с.
701451
  Лобода А.И. Комиссии контроля первичных партийных организаций промышленных предприятий Украины в борьбе за досрочное выполнение задач семилетки : Автореф... Канд.ист.наук: / Лобода А.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1963. – 24л.
701452
  Величкин К.В. Комиссии по борьбе с пьянством / К.В. Величкин. – Москва, 1977. – 72с.
701453
  Орлов В.С. Комиссии по делам несовершеннолетних / В.С. Орлов. – Москва, 1963. – 26 с.
701454
  Смирнова Л.Е. Комиссии по делам несовершеннолетних / Л.Е. Смирнова. – Воронеж, 1968. – 56с.
701455
  Ключинская Л.А. Комиссии по делам несовершеннолетних / Л.А. Ключинская. – Рига, 1970. – 171с.
701456
  Барило Т.С. Комиссии по делам несовершеннолетних / Т.С. Барило ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Киев : Наукова думка, 1976. – 90 с.
701457
   Комиссии по применению математики в биологии МОИП
Вып. 7. – 1981
701458
  Гершанов Е.М. Комиссии по трудовым спорам / Е.М. Гершанов. – М., 1962. – 46с.
701459
  Пумпутис А. Комиссии при исполкомах местных Советов / А. Пумпутис. – Москва, 1981. – 40 с.
701460
  Глухов Николай Петрович Комиссии при исполкомах местных Советов депутатов трудящихся : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Глухов Николай Петрович; МГУ. Юридический фак-т. – М., 1974. – 26л.
701461
  Машковцев И.П. Комиссии профсоюзного комитета: Методика, опыт, документы / И.П. Машковцев, В.А. Нечаев. – М., 1982. – 112с.
701462
   Комиссии Седьмого съезда Российского Союза ректоров высших учебных заведений : [Буклет] // Материалы VII Съезда Российского Союза ректоров. 5-6 декабря 2002 г., г. Москва : Высокое качество, эффективность и общедоступность - приоритетные цели развития образования / Российский Союз ректоров. Съезд. – Москва, 2002. – 1 буклет
701463
   Комиссии содействуют госкредиту и сберегательному делу. – М., 1959. – 80с.
701464
  Басырова Анна Комиссионная интрига // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 18
701465
  Сохновский А.Ф. Комиссионная торговля / А.Ф. Сохновский. – М., 1988. – 155с.
701466
  Залыгин С.П. Комиссия : роман / С.П. Залыгин. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 415с.
701467
  Сгин С.П. Комиссия / С.П. Сгин. – Москва, 1976. – 95с.
701468
  Залыгин С.П. Комиссия / С.П. Залыгин. – Москва, 1976. – 93с.
701469
  Залыгин С.П. Комиссия / С.П. Залыгин. – Москва, 1984. – 399с.
701470
  Залыгин С.П. Комиссия / С.П. Залыгин. – Москва, 1988. – 443с.
701471
  Залыгин С.П. Комиссия / Залыгин С.П. – Москва, 1988. – 428 с.
701472
   Комиссия для выработки проекта правил о порядке издания касающихся Финляндии законов общегосударственного значения : Мнение и предложения ... ; Речи и предложения ... [... в анот.]; Заключительные заседания 7 и 8 декабря 1909 г. / Комиссия для выработки проекта правил о порядке издания касающихся Финляндии зак. общегос. знач. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина], 1910


  Мнение и предположения г. г. членов Комиссии для выработки проекта правил о порядке издания касающихся Финляндии законов общегосударственного значения, архиепископа Иогансона, профессоров Германсона, барона Пальмена и Сетеля и бывшего сенатора ...
701473
  Сильвестров Г.А. Комиссия заработной платы и нормирования труда профкома / Г.А. Сильвестров, В.Ф. Бурляев. – М., 1987. – 80с.
701474
   Комиссия комплексного изучения художественного творчества 1982. – Ленинград, 1982
701475
  Кожевников И Ф. Комиссия международного права ООН / И Ф. Кожевников, . – Москва, 1977. – 102с.
701476
  Качуренко Ефим Каленикович Комиссия ООН по правам человека (юридические и структурные аспекты функционирования) : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Качуренко Ефим Каленикович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1979. – 176л.
701477
  Качуренко Ефим Каленикович Комиссия ООН по правам человека. (Юридические и структурные аспекты функционирования) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Качуренко Ефим Каленикович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 23 с.
701478
   Комиссия по проверке нравственности русских сказок! // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 35. – ISSN 1727-4893
701479
   Комиссия профкома по вопросам труда и быта женщин, охраны материнства и детства. – М., 1984. – 125с.
701480
  Залыгин С.П. Комиссия; Южноамериканский вариант / С.П. Залыгин. – Москва, 1978. – 668с.
701481
  Макаров Ф.Н. Комиссуральные связи зрительной коры кошки : Автореф... канд. мед.наук: / Макаров Ф. Н.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1968. – 15л.
701482
  Гаспарян С. Комитас -- основоположник армянской классической музыки (1869-1935) / С. Гаспарян. – Москва : Знание, 1969. – 24 с.
701483
  Геодакян Г.Ш. Комитас / Г.Ш. Геодакян. – Ереван, 1969. – 112 с.
701484
  Шавердян А.И. Комитас и армянская музыкальная культура. / А.И. Шавердян. – Ереван, 1956. – 344с.
701485
  Неверов А.С. Комитет / А.С. Неверов. – МоскваЛ., 1929. – 15с.
701486
  Васин А.Н. Комитет "Помощь России в войне". Американская гуманитарная помощь СССР в годы Великой Отечественной войны / А.Н. Васин, К.М. Велембовская // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 4. – С. 84-99. – ISSN 0130-3864
701487
  Волчков А.И. Комитет избран... А дальше? / А.И. Волчков. – Москва, 1962. – 63с.
701488
  Курковская Е.И. Комитет советских женщин / Е.И. Курковская. – Москва, 1981. – 34 с.
701489
   Комитет советских женщин. – М., 1982. – 36с.
701490
   Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости. – Москва, 1991. – 47с.
701491
   Комитет экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов. – Женева, 1981. – 157с.
701492
  Дойнов Д. Комитетите "Единство". Ролята и приносът им за съединението / Д. Дойнов. – София, 1985. – 373с.
701493
  Раковский М.Е. Комитеты бедноты в борьбе за укрепление тыла Красной Армии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Раковский М.Е.; Ростов.гос.ун-т., 1951. – 15 с.
701494
  Бондаренко Геннадий Васильевич Комитеты бедноты Украины 1918-1920 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Бондаренко Геннадий Васильевич; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1981. – 24л.
701495
  Гимпелевич Р.С. Комитеты бедноты УССР в 1919 году. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Гимпелевич Р.С.; М-во высшего образования СССР. – Харьков, 1951. – 31 с.
701496
  Павлов Н.П. Комитеты деревенской бедноты и борьба большевиков за развитие социалистической революции в деревне. : Автореф... канд. ист.наук: / Павлов Н.П.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 15 с.
701497
  Усатова А.Н. Комитеты деревенской бедноты и развертывание социалистической революции в деревне (По материалам Владимирской губернии) : Автореф... канд. ист.наук: / Усатова А.Н.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 15 с.
701498
  Мутиков З.Х. Комитеты деревенской бедноты и разгром контрреволюционного кулачества : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мутиков З.Х. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Москва, 1951. – 20 с.
701499
  Сумерин П.Г. Комитеты деревенской бедноты Пензенской губернии (1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сумерин П.Г.; МП РСФСР. Москков. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1963. – 15л.
701500
  Новиков Ю.Е. Комитеты деревенской бедноты Петроградской губернии. : Автореф... канд. ист.наук: / Новиков Ю.Е.; Лен. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. Каф. истории СССР. – Ленинград, 1951. – 13 л.
701501
  Яковлев П.Ф. Комитеты деревенской бедноты Саратовской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Яковлев П.Ф.; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1953. – 25 с.
701502
   Комитеты деревенской бедноты Северной области : гос. архив Октябрьской революции и социалистического строительства Ленинградской области. – Ленинград, 1947. – 495 с.
701503
  Чумак Владимир Михайлович Комитеты назаможных селян в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.)(на материалах юга Украины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Чумак Владимир Михайлович; ХГУ. – Х., 1978. – 24л.
701504
  Попов Д.Н. Комитеты незаможных селян в борьбе за создание коллективных хозяйств на Украине в восстановительный период (1920-1925 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Попов Д.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1950. – 11 с.
701505
  Левчик Д.А. Комитеты общественного самоуправления: тенденции развития // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 2. – С.31-39. – ISSN 0132-1625
701506
  Кожухаров З. Комитско лято : хроника на една саможертва / З. Кожухаров. – София : Издателство на отечествения фронт, 1987. – 377, [2] с.
701507
  Севостьянов Д.А. Комическая коллизия: исследование инверсивных отношений // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 35-40. – ISSN 2073-9702
701508
   Комическая опера XVIII века / с предисл. и под ред. И. Розанова и Н. Сидорова. – [Москва] : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К* ; [Тип. Русского Т-ва], 1913. – 188, [4] с. – (Универсальная библиотека ; № 588-589)


  Содержание: Мельник-колдун, обманщик и сват / А.О. Аблесимова Сбитенщик / Я.Б. Княжнина Мельник и Сбитенщик - соперники / П.А. Плавильщикова
701509
  Данько Л.Г. Комическая опера в ХХ веке. / Л.Г. Данько. – Л., 1976. – 200с.
701510
  Данько Л.Г. Комическая опера в ХХ веке. / Л.Г. Данько. – 2-е изд., доп. – Л., 1986. – 174с.
701511
  Вызго Т.С. Комическая опера С. Юдакова "Проделки Майсары" / Т.С. Вызго. – Москва : Советский композитор, 1962. – 64 с.
701512
  Аблесимов А.О. Комическая опера: Мельник колдун, обманщик и сват, в трех действиях : с биогр. автора / соч. А. Аблесимовым. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1900. – 52, 40 с. – (Дешевая библиотека; ; № 52)
701513
  Горин Г.И. Комическая фантазия / Г.И. Горин. – М, 1986. – 380с.
701514
  Родный О.В. Комическая хроника эпохи в творчестве Джерома К. Джерома // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 89-92. – ISSN 2312-3036


  "Рассмотрена проблема комического изображения викторианского общества в книге эссе «Праздные мысли лентяя» и повести «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома. Показано, что продолжая комическую традицию Диккенса, автор направляет иронию и ...
701515
  Вареник Светлана Васильевна Комическая экспрессия в языке советского фельетона : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Вареник Светлана Васильевна; Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – К., 1984. – 24л.
701516
  Мальчукова Т.Г. Комическое в античной литературе и европейская традиция: Учеб. пособ. по спецкурсу. / Т.Г. Мальчукова. – Петрозаводск, 1989. – 94с.
701517
  Тяпков С.Н. Комическое в литературной пародии / С.Н. Тяпков. – Иваново, 1987. – 56с.
701518
  Языкова Евдокия Владимировна Комическое в поэзии Сергея Михалкова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Языкова Евдокия Владимировна; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 18л.
701519
  Этеридж Дж. Комическое мщение или Любовь в бочке / Дж. Этеридж. – М, 1975. – 127с.
701520
  Бартошевич А.В. Комическое у Шекспира : лекция по спец. курсу "Шекспир" для студ. театроведч. фак. театр. вуза / А.В. Бартошевич ; М-во культуры РСФСР, Гос. ин-т театр. искусства им. А.В. Луначарского. – Москва : [б. и.], 1975. – 49 с.
701521
  Любимова Т.Б. Комическое, его виды и жанры / Т.Б. Любимова. – М., 1990. – 62с.
701522
  Митевски В. Комичните елементи во хомерската и во македонската традиционална епска поезија // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – С. 141-149. – ISBN 978-608-203-077-7
701523
  Задорожна Л.М. Комишанченко Максим Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 180-181. – ISBN 978-966-02-7304-7
701524
  Проценко Л. Комишанченко Максим Павлович (18.VIII.1915-25.VII.1970) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 190-191. – ISBN 5-333-00673-3
701525
  Проценко Л. Комишанченко Максим Павлович [18.VIII.1915-25.VII.1970] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 190-191. – ISBN 978-611-01-1405-9
701526
  Гребінь В.В. Комишувата (річка у Братському районі Миколаївської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 182. – ISBN 978-966-02-7304-7
701527
  Українська Є.В. Комізм магічного в англомовних творах жанру фентезі: лінгвопоетологічний аспект (на матеріалі романів Т. Пратчетта) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Українська Євгенія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
701528
  Родик К. Комікс-реквієм: несподівана відвертість // Україна молода. – Київ, 2022. – 17 лютого (№ 7)


  Комікси на Заході - це зовсім не товар для дітей-підлітків. Такі там, звісно, є, окремими стелажами, але загалом комікси - то книжки для людей іншого сприйняттєвого типу, візуального. І адресовані переважно дорослим. Розмай детективів, трилерів та ...
701529
  Гудошник О.В. Комікс в українському комунікаційному просторі // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 19-24. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Досліджено особливості розвитку коміксу в Україні. На прикладі медіаподій 2017 р. унаочнено головну тезу роботи про масову аудиторію як наріжну основу становлення комікс-індустрії. Розглянуто особли-вості розвитку видавничого ринку України, на ...
701530
  Тормахова А.М. Комікс та мем як візуальні практики // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 56-60. – ISSN 2312-4679
701531
  Айдачич Д. Комікс у прозі сербського постмодернізму // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 234-239. – ISSN 2075-437X


  У статті зроблено спробу схарактеризувати мовні засоби моделювання пейзажу в творчості І. С. Нечуя-Левицького. Описано лексико-семантичні групи слів, активізовані для творення словесно-образних картин природи. В статье предпринята попытка ...
701532
  Хлестова С.В. Комікс як засіб масової комунікації: типологічні особливості // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 13-17. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 11). – ISSN 2078-2551
701533
  Гудошник О. Комікс як інструмент сучасної наукової комунікації // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Поплавська Н.М., Бутиріна М.В., Бідзіля Ю.М. [та ін.]. – Дніпро, 2022. – Вип. 22. – С. 54-60. – ISSN 2617-1813
701534
  Рябчій І. Комікс як протидія пропаганді / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 грудня (№ 230/231). – С. 30-31


  Перекладач Іван Рябчій про книгу "Тентен. Репортер XX віку у країні Сов"єтів".
701535
  Пивовар С.Ф. Комінтерн (Комуністичний Інтернаціонал; ІІІ Інтернаціонал) / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 202-203. – ISBN 966-642-073-2
701536
  Розенфельд О. Комінтерн і професійний рух / О. Розенфельд, 1931. – с.
701537
  Альошін А.П. Комінтерн, його організація й тактика / А.П. Альошін. – [Одеса] : Держвидав України, 1929. – 104 с.
701538
  Пивовар С.Ф. Комінформ (Інформаційне бюро комуністичних і робітничих партій, Інформбюро) / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 203. – ISBN 966-642-073-2
701539
  Александров Г.Р. Комірні гризуни і боротьба проти них / Г.Р. Александров. – Харків : Вид-во наркомпостачання УССР, 1933. – 63с.
701540
  Глотов В.І. Комісар бронепоїзда / В.І. Глотов. – Львів, 1966. – 35с.
701541
  Іохвед Л. Комісар Булкін / Л. Іохвед. – Х, 1927. – 47с.
701542
  Іохвед Л. Комісар Булкін / Л. Іохвед. – Х, 1929. – 47с.
701543
  Держко І. Комісаренко Сергій Васильович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2008. – Вип. 15. – С. 145-147. – ISBN 978-966-02-4670-6(Вип. 15); 966-02-2344-7
701544
   Комісаренко Сергій Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 212-213. – ISBN 978-966-439-754-1
701545
   Комісаренко Сергій Васильович (1943) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 233. – ISBN 978-966-933-054-3
701546
  Зоц В.П. Комісари / В.П. Зоц. – Київ, 1977. – 63с.
701547
  Лобода А.І. Комісіі контролю первинних партійних організацій промислових підприємств. : Дис... Канд.іст. наук: / Лобода А.І.; КДУ. – К, 1963. – 259л. – Бібліогр.:л.1-18
701548
   Комісії з вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України : довідник / МОНУ; [за ред. С.М. Ніколаєнка; укладачі: В.Д. Шинкарук, А.В. Кудін, К.М. Левківський та ін.]. – Київ : Знання, 2008. – 488с. – ISBN 978-966-346-367-4
701549
  Вербиленко Галина Анатоліївна Комісії порайонного дослідження історії України при ВУАН: створення, функції, архів // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 46-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена висвітленню діяльності комісій порайонного дослідження історії України, які були створені М. Грушевським для вивчення історії України в регіональному розрізі. Автор аналізує здійснену комісіями широку програму історико-географічних, ...
701550
  Дроздова О.Г. Комісійна торгівля - специфічна форма торговельної діяльності // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 2 (53). – С. 56-60. – ISSN 2313-4569
701551
  Городко В.В. Комісійна торгівля сільськогосподарськими продуктами в системі споживчої кооперації / В.В. Городко. – Київ, 1958. – 23с.
701552
  Тищенко О.М. Комісія для складання Словника живої української мови у справі СВУ: Сергій Олександрович Єфремов // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер (голов. ред.), С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 15-27. – ISSN 0027-2803
701553
  Папакіна Т. Комісія дослідження історії Західної України Всеукраїнської Академії наук: науково-бібліографічний доробок (1925-1933) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2001. – № 3. – С. 35-39. – ISSN 1029-7200


  Максимови М. - С. 37.
701554
  Єременко І. Комісія із соціального страхування // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 4. – С. 50-57.
701555
  Іванова А.Ю. Комісія історії українського права при Президії Національної академії наук України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 591-595. – ISSN 0869-2491
701556
  Бойко В. Комісія Мейса: спроба ревізії? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 202). – С. 4-5


  Про ситуацію навколо розгляду в Бундестазі Німеччини петиції щодо визнання Голодомору 1932 - 1933 рр. геноцидом українського народу.
701557
  Шевченко А.І. Комісія НАН України з розробки наукової спадщини академіка В.І. Вернадського : з історії науки // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 87-90 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1726-5428
701558
  Тищенко О.М. Комісія Словника живої української мови у справі СВУ: Андрій Васильович Ніковський (за матеріалами ОДПУ) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5. – С. 48-57. – ISSN 0027-2833
701559
  Тищенко О.М. Комісія словника живої української мови у справі СВУ: Григорій Костянтинович Голоскевич (за матеріалами ОДПУ) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 27-39. – ISSN 0027-2833


  До 100-річчя початку роботи над академічним "Російсько-українським словником" за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова 1924-1933 рр.
701560
   Комісія Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ засудила незаконні дії Росії проти України та узгодила конкретні кроки для подальшої підтримки нашої держави // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 5. – (Історичні науки)
701561
   Коміссаров Володимир Сергійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 116-118. – ISBN 978-617-573-038-6
701562
   Комітет - про бюджетний пакет / Підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 10 жовтня (№ 40). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  "...На розширеному засіданні профільного комітету розглянули й обговорили низку бюджетних законопроектів, зокрема проект головного кошторису країни (№ 5000), можливі зміни до Бюджетного кодексу (№ 5131), а також законопроект № 5130, що передбачає ...
701563
   Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (шосте скликання) / [автори ідеї Швець В.Д., авт. текстів : Богданюк О. А., Рахімкулов Е.Р.]. – Київ : УКРПОЛ, 2010. – 148 с. : іл.
701564
   Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує : про участь у конкурсі на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2014 році // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 19 червня (№ 113). – С. 7


  Серед претендентів співробітники КНУ імені Тараса Шевченка: докт. істор. н., доц. О.В. Даниленко.
701565
   Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує : про участь у конкурсі на присудження Премій ВРУ для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 19 червня (№ 113). – С. 6-7


  Серед претендентів співробітники КНУ імені Тараса Шевченка: С.О. Артеменко, Г.М. Кузнєцова, О.В. Линчак, А.І. Момот, М.П. Хмара.
701566
   Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених" №774-V від 16 березня 2007 р. до участі // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 26 серпня (№ 160). – С. 5


  [Продовження назви статті] в конкурсі на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2017 році висунуто таких претендентів: <...> Руденко Сергій Валерійович, 6 квітня 1983 року народження, доктор філософських ...
701567
   Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує, що відповідно до постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 26 серпня (№ 160). – С. 4-5


  [Продовження назви статті] та науково-технічних розробок "775-V від 16 березня 2007 року до Комітету для участі в конкурсі на присудження премій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у галузі фундаментальних і прикладних досліджень ...
701568
  Зайцев Ю. Комітет державної безпеки – охоронний загін КПРС // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 381-406. – ISSN 2078-6077
701569
  Бажан О.Г. Комітет держбезпеки при РМ УРСР та кампанія масової реабілітації жертв політичних репресій в Україні (друга половина 1950-х – початок 1960-х років) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 15-19. – ISSN 1996-5931
701570
  Шинкаренко Л. Комітет економічної безпеки США в контексті соціальних програм Ф. Д. Рузвельта // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 186-192. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
701571
   Комітет з державної премії України в галузі освіти повідомляє / Комітет з Державної премії України в галузі освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 3 квітня (№ 13). – С. 10-15. – ISSN 2219-5793


  "...Для інформування громадськості про висунутих на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року кандидатів (колективи), громадського обговорення видатних досягнень кандидатів (колективів) публікуємо список таких кандидатів (колективів) ...
701572
   Комітет з державної премії України в галузі освіти повідомляє // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 15 квітня (№ 15). – С. 12-15. – ISSN 2219-5793


  Список кандидатів (колективів), висунутих на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2019 року, видатних досягнень кандидатів (колективів) та суб"єктів їх висування за номінаціями. На Номінацію "Вища освіта" подані роботи науковців КНУ імені ...
701573
   Комітет з Державної премії України в галузі освіти повідомляє // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  Представлено список кандидатів (колективів), висунутих на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2018 року видатних досягнень кандидатів (колективів) та суб’єктів їх висування за номінаціями. Серед суб"єктів висування - КНУ імені Тараса ...
701574
   Комітет з державної премії України у галузі освіти повідомляє // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 7 квітня (№ 13). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Перелік навчальних закладів, наукових установ і організацій, що надіслали роботи на здобуття державної премії України в галузі освіти у 2014 році. Науковці КНУ імені Тараса Шевченка подали цикл навчальної літератури для студентів університетів з ...
701575
   Комітет з міжнародного права // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 1/2 (60), лютий. – С. 14-15


  22 жовтня 2019 р. відбулося установче зібрання новоствореного Комітету з міжнародного права при НААУ. Заступником Голови Комітету призначено адвоката, канд. юрид. наук О. Поєдинок. Основна мета Комітету - підвищення міжнародно-правової обізнаності та ...
701576
   Комітет з питань гендерної політики при НААУ // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 1/2 (60), лютий. – С. 12-13


  22 жовтня 2019 р. відбулася зустріч учасників засідання Комітету. На зустрічі була присутня О. Поєдинок, Голова Комітету з питання юридичної освіти. Було наголошено на актуальності формування гендерного фокусу в українському суспільстві, адже штучно ...
701577
   Комітет з питань гендерної політики, Комітет з питань юридичної освіти // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 4 (62), квітень. – С. 25


  22 січня 2020 р. у рамках реалізації підписаого в цей же день Меморандуму про співпрацю між НААУ та Асоціацією жінок-юристів України "ЮрФем" голова Комітету з питань юридичної освіти та заступник голови Комітету з питань гендерної політики НААУ О. ...
701578
   Комітет з питань юридичної освіти // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 5 (63), травень. – С. 23


  19 лютого 2020 р. голова Комітету О. Поєдинок взяла участь у роботі круглого столу, присвяченого обговоренню проблем, пов"язаних із структурою сучасної юридичної освіти. Учасники круглого столу зосередили свою увагу на можливості здобуття вищої ...
701579
  Косенкова А. Комітет з прав дитини як міжнародно-правовий механізм захисту прав людини і громадянина // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 149-151
701580
  Александров О. Комітет з приватного банківського обслуговування як підгрунтя формування ринку приват-банкінгу в Україні : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 9 (175). – С. 29-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
701581
   Комітет з юридичної освіти // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 1/2 (60), лютий. – С. 28-29


  Голова Комітету О. Поєдинок взяла участь як суддя у Всеукраїнському конкурсі з міжнародного гуманітарного права - 2019, який проходив у м. Києві 26-28 листопада 2019 р.; 28 листопада 2019 р. О. Поєдинок виступила на Всеукраїнській конференції "Система ...
701582
  Стогній В. Комітет із Державних премій України в галузі науки і техніки: історична довідка / В. Стогній, О. Жданенко // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 5 (55). – С. 8-19. – ISSN 1819-7329
701583
  Бутирська І.А. Комітет кредиторів як суб"єкт конкурсного права // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 96-101
701584
  Питомець А. Комітет на захисті професійних прав адвоката // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 19-23
701585
  Мельник А. Комітет ООН з прав людини як один з механізмів захисту прав людини на універсальному рівні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 127-128
701586
  Капелюшний В.П. Комітет охорни республіки // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 203. – ISBN 978-966-02-7304-7
701587
  Прокопенко В.І. Комітет профспілки: права і обов"язки. / В.І. Прокопенко. – К, 1975. – 77с.
701588
   Комітети - основа діяльності законодавчих органів влади. – К., 1997. – 98с.
701589
  Ісакова В.Т. Комітети бідноти в боротьбі з куркульством та бандитизмом у 1919 р. на Україні // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 35-40. – (Серія історії ; № 10)
701590
  Бруслик О.Ю. Комітети Верховної Ради України: час реформ = Committees of Verhovna Rada of Ukraine: reform time / Бруслик О.Ю., Мукомела І.В. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків : Юрайт, 2017. – 107, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Наукові доповіді" ; вип. 20). – ISBN 978-966-2740-93-6
701591
  Мельничук Олег Анатолійович Комітети незаможних селян на Поділлі (1920-33 рр.) : Дис... канд.іст.наук: 07.00.01 / Мельничук Олег Анатолійович; Вінницький держ.пед.ін-т ім.М.Коцюбинського. – К., 1998. – 178л. – Бібліогр.:л.1520-175
701592
  Мельничук О.А. Комітети незаможних селян на Поділлі. : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.01 / Мельничук О.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 16л.
701593
   Комітети незаможних селян України. – Київ, 1968. – 639 с.
701594
   Комітети незаможних селян Харківщини. 1920-1933 рр.. – Харків, 1961. – 328 с.
701595
  Хоруженко Х. Комітети покращення побуту учнів і студентів у вищих навчальних закладах УСРР у 1920-ті роки. / Х. Хоруженко, В. Липинський // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 174-179. – ISSN 2222-5250
701596
  Лукашенко П. Комітети сприяння загальному навчанню / П. Лукашенко. – Х., 1930. – 19с.
701597
   Комітетські слухання "Екологічні проблеми видобування сланцевого газу в Україні" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 6-7 : фото
701598
  Горбач О. Комічна і сатирична інтенція прецедентних власних імен у сучасному сатирично-гумористичному дискурсі // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 95-98. – ISSN 2415-8208
701599
  Майдаченко П.І. Комічне в сучасній українській прозі : літературно-критичний нарис / П.І. Майдаченко. – Київ : Дніпро, 1991. – 188 с. – (Бесіди про художню літературу). – ISBN 5-308-01019-6
701600
  Юрковська М.М. Комічне серед вербальних і невербальних реалій анімаційного світу ( на матеріалі сучасних англомовних анімаційних фільмів) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 307-316. – Бібліогр.: Літ.: с. 316; 7 п.
701601
  Островська А. Комічне як естетична категорія // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 164-177. – ISSN 1728-9572
701602
  Ізваріна О.М. Комічне як феномен культури, спрямований на вдосконалення особи і суспільства // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.42-50
701603
  Лазер Т. Комічний аспект концепту ТРАДИЦІЇ у великій прозі Луїджі Піранделло / Т. Лазер, Лазер-Паньків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 86-92. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати аналізу особливостей репрезентації комічного аспекту концепту ТРАДИЦІЇ в романах Луїджі Піранделло "L"Esclusa", "Il Turno", "Il Fu Mattia Pascal", "Suo Marito". Для автора основні характеристики комічного в межах концепту ...
701604
  Дідківська В.Т. Комічний потенціал суфіксів пікарескному романі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 124-127
701605
  Констанкевич І.М. Комічні оповідки Богдана Жолдака / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук // Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – С. 84-97. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-614-4
701606
  Ніколова О.О. Комічні самозванці української та російської літератур кінця XVIII - І половини XIX ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 263-271. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
701607
  Мартыненко Г.а. Комкор Дмитрий Жлоба / Г.а. Мартыненко. – М., 1985. – 176с.
701608
  Карпенко В.В. Комкор Думенко / В.В. Карпенко. – Саратов, 1976. – 351с.
701609
  Артемов Е.Н. Комкор Кутяков : [командир 25-й Чапаевской дивизии] / Е.Н. Артемов, А.М. Беркутова. – Саратов : Прилож. кн. изд-во, 1977. – 127 с., [9] л. ил. – Список лит.: с. 125-126 (40 назв.)
701610
  Алексеев Д.Г. Комкор М.В. Калмыков : (докум. повесть) / Д.А. Алексеев, М.Д. Голубых, В.М. Калмыков. – 3-е изд., доп. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1988. – 155, [2] с., [5] л. ил. : ил.
701611
  Зотов Б.И. Комкор Первой Конной. Докум. повесть о С.А. Зотове / Б.И. Зотов. – Волгоград, 1974. – 159с.
701612
  Селиванов П.А. Комкор Сергей Грибов / П.А. Селиванов. – Минск, 1972. – 144с.
701613
  Петров В.І. Комкор червоних козаків / В.І. Петров. – К., 1964. – 136с.
701614
  Панков Д.В. Комкор Эйдеман. / Д.В. Панков. – М., 1965. – 104с.
701615
   Комлева Габриэла. – Л., 1984. – 32с.
701616
  Хотомлянський О. Комлексна оцінка фінансового стану підприємства на основі використання матричних моделей / О. Хотомлянський, Т. Черната, Г. Северина // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С. 35-41 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
701617
  Карп В.С. Комлексна система управління маркетинговим потенцалом компанії на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 70-74


  В сучасних умовах динамічного розвитку ринкових відносин і формування жорсткого конкурентного середовища для всіх суб"єктів міжнародного бізнесу принциповим стратегічним завданням компаній стає ефективне використання та комплексне управління ...
701618
  Авербух А.Я. Комлексное использование химического сырья / А.Я. Авербух. – Москва : Знание, 1975. – 63 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 10 ; Серия "Химия")
701619
  Нигматуллина Ю.Г. Комлексное исследование художественного творчества / Ю.Г. Нигматуллина. – Казань, 1990. – 148с.
701620
  Нигматуллина Ю.Г. Комлексный анализ художественного творчества / Ю.Г. Нигматуллина. – Казань, 1976. – 43с.
701621
  Зайцев В.М. Комлексоутворюючі кремнеземи: синтез, будова закріпленного шару, хімія поверхні : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Зайцев В.М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 33 c.
701622
  Ступникова Т.С. Комлектование фондов научных библиотек за рубежом : Некоторые аспекты теории и практики. / Т.С. Ступникова. – М., 1979. – 208с.
701623
   Комлєв Олександр Олександрович - 65! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 161. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилося 65 років з дня народження Комлєва Олександра Олександровича - українського геоморфолога, доктора географічних наук, професора кафедри землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
701624
   Комлєв Олександр Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 52
701625
   Комлєв Олександр Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 99-100 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
701626
  Бортник С.Ю. Комлєв Олександр Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 205-206. – ISBN 978-966-02-7304-7
701627
   Комлєв Олександр Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 213. – ISBN 978-966-439-754-1
701628
   Комлєв Олександр Олександрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 104-105. – ISBN 978-966-439-961-3
701629
   Комлєв Олександр Олександрович (1952) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 56. – ISBN 966-95774-3-5
701630
   Комлєв Олександр Олександрович (1952) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 234. – ISBN 978-966-933-054-3
701631
  Буринська Н.М. Комлпексний підхід до навчання і виховання при вивченні хімії / Н.М. Буринська. – Київ : Радянська школа, 1980. – 88с.
701632
  Козлова Ю. Коммендаторе Вентура // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 1. – С. 113-133. – ISSN 1726-6084
701633
   Комментарии // Бунташный век / Составитель В.С. Шульгин. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – С. 545-568. – (История Отечества в романах, повестях, документах)
701634
   Комментарии и задания к рассказу А.П.Чехова "Попрыгунья". – Ашхабад, 1984. – 64 с.
701635
   Комментарии и задания к тексту "Повести временных лет". – Ашхабад, 1983. – 56 с.
701636
  Аль-Фараби Абу Наср Комментарии к "Альмагесту" Птолемея : пер. с араб. / Аль-Фараби Абу Наср. – Алма-Ата : Наука
Ч. 1. – 1975. – 526 с.
701637
  Улюра А.А. Комментарии к "Девятому тому": автогероиня и автор Людмила Петрушевская // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 200-215. – ISBN 966-581-617-9
701638
  Розенберг Д.И. Комментарии к "Капиталу" / Д.И. Розенберг. – изд-ие 2-е. – Москва, 1983. – 262с.
701639
  Розенберг Д.И. Комментарии к "Капиталу" К. Маркса / Д.И. Розенберг. – Москва : Экономика, 1983. – 720с.
701640
  Гольдштейн С.Н. Комментарии к избранным сочинениям В.В.Стасова. / С.Н. Гольдштейн. – М.-Л., 1938. – 1-198с.
701641
  Шипилов А.С. Комментарии к книге Моисея "Бытие" / Александр Шипилов. – Днепр : Лира, 2019. – 243, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 243. – ISBN 978-966-981-227-8
701642
  Бухараев Р.Р. Комментарии к любви / Р.Р. Бухараев. – М, 1986. – 77с.
701643
  Долгопят Елена Комментарии к неснятым фотографиям : Сентиментальные рассказы // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 2. – С.99-119. – ISSN 0012-6756
701644
   Комментарии к Основным положениям Руководящие принципы библиотечного законодательства и библиотечной политики в Европе // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник. – Москва, 2009. – Вып. 26 (1"2009). – С. 98-112. – ISSN 1560-7976


  Основные принципы библиотечной политики. Совет Европы/EBLIDA
701645
   Комментарии к Правилам дорожного движения. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1977. – 272с.
701646
   Комментарии к Правилам дорожного движения. – 3-е изд. перераб. и доп. – М., 1981. – 255с.
701647
   Комментарии к прикладной лингвистике. – Тарту, 1995
701648
  Болдырев А.К. Комментарии к работе Е.С. Федорова : Das ierijstalereich / А.К. Болдырев ; АН СССР. – Ленинград : [Б. и.], 1926. – 72 с.
701649
  Данилов В.В. Комментарии к роману И.С. Тургенева "Рудин" / В.В. Данилов. – М, 1918. – 78с.
701650
  Ду Комментарии к собранию сочинений Ду Шао-Лин. / Ду, Шао-Лин
2. – с.
701651
  Ду Комментарии к собранию сочинений Ду Шао-Лин. / Ду, Шао-Лин
3. – с.
701652
  Горбань Е.Н. Комментарии к статье С.П. Ситько "Фундаментальные проблемы биологии с позиций квантовой физики живого" // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 18-32. – ISSN 1023-2427
701653
  Козорог О.В. Комментарии к стихотворению М.Цветаевой "Ахматовой" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013. – № 6 (54). – С. 33-37. – ISSN 2305-7319
701654
  Розенберг Д.И. Комментарии к третьему тому "Капитала" / Д.И. Розенберг. – М., 1961. – 655 с.
701655
  Вестберг Ф. Комментарии на записку Ибрагима ибн-Якуба о Славянах. 1899 : (Рукопись 4 тетради 274 стр.) / Ф. Вестберг : Типография Императорской Академии Наук, 1902. – 14 с.
701656
   Комментарии с ударением! : книжка-альбом. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 64 с.
701657
   Комментарии судебной практики. – Москва, 1982
701658
   Комментарии судебной практики за 1975 год. – Москва, 1976
701659
   Комментарии судебной практики за 1978 год. – Москва, 1979
701660
   Комментарии судебной практики за 1979 год. – Москва, 1980
701661
   Комментарии судебной практики за 1980 год. – Москва, 1981
701662
   Комментарии судебной практики за 1982 год. – Москва
за 1982. – 1983
701663
  Полянская Юлия Комментарий // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 18-20 : фото
701664
   Комментарий ( постатейный) к Трудовому кодексу Российской Федерации официальных органов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Индекс-Медиа, 2006. – 880с. – ISBN 5-98965-042-6
701665
  Буравой М. Комментарий : за глобальную социологию низших слоев ? // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.14-20. – ISSN 0132-1625
701666
   Комментарий арбитражной практики. – Москва
Вып. 10. – 1977
701667
   Комментарий арбитражной практики. – Москва
Вып. 11. – 1978
701668
   Комментарий арбитражной практики. – Москва
Вып. 12. – 1979
701669
   Комментарий арбитражной практики. – Москва
Вып. 13. – 1980
701670
   Комментарий арбитражной практики. – Москва
Вып. 14. – 1981
701671
   Комментарий арбитражной практики. – Москва
Вып. 15. – 1982
701672
   Комментарий арбитражной практики. – Москва
Вып. 16. – 1983
701673
  Кафаров П. Комментарий Архимандрита Палладия Кафарова на путешествие Марко Поло по Северному Китаю / П. Кафаров. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1902. – 47 с.
701674
  Гуцуляк В. Комментарий главы XIV Уголовного кодекса Республики Молдова "Преступления против правосудия" / В. Гуцуляк, В. Бужор // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 9. – С. 14-19. – ISSN 1810-3081
701675
   Комментарий Закона об уголовной ответственности за воинские преступления. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 150с.
701676
  Крассов О.И. Комментарий земельного законодательства / О.И. Крассов ; Изд.-торговая корпорация "Дашков и К". – Москва : Дашков и К, 2004. – 741, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-94798-526-8
701677
  Биленко С. Комментарий земельного союза Украины к закону Украины "О внесении изменений к Земельному кодексу Украины относительно приобретения права собственности на землю // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 11. – С. 33-36
701678
   Комментарий к ГК РСФСР. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1970. – 823с.
701679
   Комментарий к ГПК РСФСР. – М., 1976. – 600с.
701680
   Комментарий к Гражданскому кодексу Молдавской ССР. – Кишинев, 1971. – 535с.
701681
   Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). – 3-е изд., испр. и доп., с использованием суд.-арбитраж. практики. – Москва : Контракт, Инфра-М, 1998. – 799с. – ISBN 5-9000785-26-2
701682
   Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) : Расширенный с использованием судебно-арбитражой практики. – 3-е изд., испр. и доп., с использованием суд.-арбитраж. практики. – Москва : Контракт, Инфра-М, 1999. – 778с. – ISBN 5-90785-017-2; 5-86225-669-5
701683
   Комментарий к гражданскому кодексу РСФСР. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва, 1982. – 679с.
701684
   Комментарий к Жилищному кодксу Российской Федерации : (постатейный). – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2007. – 352с. – ISBN 5-482-01336-7
701685
  Сумец А.М. Комментарий к задаче о назначениях / А.М. Сумец, Ю.И. Кушнерук // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 50-54 : табл. – Библиогр.: 5 назв
701686
   Комментарий к законодательству о городских, районных в городе Советах народных депутатов. – М., 1983. – 720с.
701687
  Михалкевич В.Н. Комментарий к Законодательству о пенсиях и пособиях членам колхозов / В.Н. Михалкевич, Г.С. Шедерова. – М., 1987. – 399с.
701688
   Комментарий к законодательству о пенсиях и сособиях колхозникам / Михалкевич В.Н. – Москва, 1968. – 263с.
701689
   Комментарий к законодательству о поселковых и сельских Советах. – М., 1987. – 477с.
701690
   Комментарий к законодательству о районных Советах народных депутатов. – М., 1985. – 830с.
701691
   Комментарий к законодательству о регистрации актов гражданского состояния. – М., 1977. – 205с.
701692
   Комментарий к законодательству о труде. – Москва, 1966. – 832с.
701693
   Комментарий к законодательству о труде. – М., 1975. – 912с.
701694
   Комментарий к законодательству о труде. – М., 1981. – 575с.
701695
   Комментарий к законодательству о труде. – Москва, 1982. – 575с.
701696
   Комментарий к законодательству о труде. – М., 1986. – 622с.
701697
   Комментарий к законодательству о труде. – 2-е изд. перараб. и доп. – М., 1987. – 670с.
701698
   Комментарий к законодательству о труде. – 2-е изд. перараб. и испр. – М., 1988. – 672с.
701699
   Комментарий к законодательству о штрафах, налагемых в административном порядке. – Москва, 1968. – 215с.
701700
   Комментарий к законодательству РСФСР о борьбе с пьянством и алкоголизмом. – М., 1986. – 144с.
701701
   Комментарий к Закону о выборах в Верховный Совет СССР. – М., 1983. – 127с.
701702
   Комментарий к Закону о Прокуратуре СССР. – Москва, 1984. – 223с.
701703
   Комментарий к Закону о статусе народных депутатов в СССР. – Москва, 1981. – 248с.
701704
   Комментарий к Закону о статусе народных депутатов в СССР. – М., 1983. – 248с.
701705
   Комментарий к Закону о статусе народных депутатов в СССР. – М., 1987. – 285с.
701706
  Крассов О.И. Комментарий к Закону Российской Федерациии "О недрах" : с изм. и доп., включ. внесенные 29 мая 2002 г. / О.И. Крассов. – Москва : Юрист, 2003. – 477, [3] с. – (Commentarium). – ISBN 5-7975-0508-8
701707
  Мельник Н.И. Комментарий к закону Украины "О борьбе с коррупцией" / Н.И. Мельник, Г.Е. Омельченко, Н.И. Хавронюк // Уголовная ответственность за должностнык преступления / В.А. Клименко, Н.И. Мельник, Н.И. Хавронюк. – Київ : Блиц- Информ, 1996. – С. 163-352. – (Библиотека права еженедельника "Бизнес" ; 4). – ISBN 966-7028-05-4
701708
   Комментарий к земельному кодексу Белорусской ССР. – Минск, 1978. – 224с.
701709
   Комментарий к Инструкции о порядке исполнения судебных решений. – М., 1981. – 135с.
701710
  Багрий-Шахматов Комментарий к Исправительно-трудовому кодексу Белорусской ССР / Л.В. Багрий-Шахматов. – Минск : [Б. и.], 1974. – 304 с.
701711
   Комментарий к Истправительно-трудовому кодекусу РСФСР. – М., 1973. – 279с.
701712
   Комментарий к Истправительно-трудовому кодекусу РСФСР. – Москва, 1979. – 263с.
701713
   Комментарий к кодексу законов о труде Белорусской ССР. – М., 1978. – 448с.
701714
   Комментарий к кодексу законов о труде Российской Федерации. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 1999. – 608с. – ISBN 5-7986-0020-3
701715
   Комментарий к кодексу о браке и семье Белорусской ССР. – Минск, 1980. – 317с.
701716
   Комментарий к кодексу о браке и семье Белорусской ССР. – 2-е изд. перераб. и доп. – Минск, 1990. – 285с.
701717
   Комментарий к кодексу о браке и семье РСФСР. – Москва, 1971. – 246с.
701718
   Комментарий к кодексу о браке и семье РСФСР. – Москва, 1982. – 295с.
701719
   Комментарий к Кодексу Российской Федерации об Административных правонарушениях (постатейный) с постатейными материалами : новая редакция, действующая в 2008 году. Новые способы выражения административных штрафов. Норая редакция главы 12 кодекса (усиление ответственности за правонарушение в области дорожного движения) / автор комментариев и сост. В.С. Чижевский. – 9-е изд., перераб. и доп. – Москва : Книжный мир, 2008. – 1152с. – ISBN 978-5-8041-0314-0
701720
  Крестова Л.В. Комментарий к комедии Н.В. Гоголя "Ревизор" / Л.В. Крестова. – М., 1933. – 135 с.
701721
  Демидов Г.В. Комментарий к Конституции Автономной Республики Крым : принятой на второй сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым 21 октября 1998 года / Г. Демидов ; [Програма сприяння Парламенту II: програма розвитку законотворчої політики]. – Киев : К.И.С., 2010. – 151, [1] с. – Библиогр.: с. 148-150. – ISBN 978-966-2141-54-2
701722
  Мучник Александр Геннадьевич Комментарий к Конституции Украины / Мучник Александр Геннадьевич; Ин-т Муниципальной демократии и прав человека. – Київ : Парламентское издательство. – ISBN 966-611-071-7
кн.1. – 2000. – 254с.
701723
  Мучник А.Г. Комментарий к Конституции Украины / А.Г. Мучник; Ин-т муниципальной демократии и прав человека. – 2-е изд., испр. и дополн. – Киев : Парламентское издательство. – ISBN 966-611-252-3
Кн. 1. – 2003. – 400с.
701724
  Семьянова А.Ю. Комментарий к лесному кодексу Российской Федерации (постатейный) : постатейный коммент. (в ред.Федер. закона от 29 дек. 2004 г. № 199-ФЗ) / А.Ю. Семьянова. – Москва : Юстицинформ, 2005. – 287, [1] с. – На обл. содерж. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Комментарий специалиста ) ( Библиотека журнала "Право и экономика"). – ISBN 5-7205-0603-9
701725
   Комментарий к некоторым статьям Положения о выборах в местные Советы депутатов трудящихся РСФСР. – М., 1975. – 64с.
701726
   Комментарий к некоторым статьям Положения о выборах в местные Советы депутатов трудящихся РСФСР. – М., 1977. – 80с.
701727
  Ксенофонтов Н.В. и Маевский С.А. Комментарий к общему положению о научно-исследовательских, конструктивных, проектно-контструктивных и технологических оргинизациях / Н.В. и Маевский С.А. Ксенофонтов. – М., 1973. – 199с.
701728
   Комментарий к Основам законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях.. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 167 с.
701729
   Комментарий к Основам земельного законодательства Союза ССР и союзных республик. – Москва, 1974. – 351с.
701730
   Комментарий к Основам исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик.. – Москва, 1972. – 184 с.
701731
   Комментарий к основным нормативным актам об автоматизированных системах управления.. – Москва, 1982. – 185с.
701732
  Дрибинский А.С. Комментарий к Особым условиям поставки непериодических изданий издательствами книготорговыми организациями / А.С. Дрибинский. – Москва, 1980. – 168с.
701733
   Комментарий к Положению о военной прокуратуре.. – М., 1986. – 187с.
701734
   Комментарий к Положению о военных трибуналах. – Москва, 1987. – 107с.
701735
  Абадовский А.В. Комментарий к положению о комиссиях по делам несовершеннолетних / Абадовский А.В., Примаченок А.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Беларусь
2. – 1988. – 109 с.
701736
   Комментарий к Положению о комиссиях по делам несовершеннолетних Украинской ССР.. – Киев, 1979. – 105с.
701737
   Комментарий к Положению о комиссиях по делам несовершеннолетних.. – Москва, 1980. – 175с.
701738
  Гуляев А.П. Комментарий к Положению о порядке кратковременного задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления / А.П. Гуляев. – Москва, 1982. – 55с.
701739
  Бабкин В.А. Комментарий к положению о порядке назначения и выплаты государственных пенсий / В.А. Бабкин, О.В. Виноградова, Г.Б. Смирнова. – Москва : Юридическая литература, 1969. – 536 с.
701740
  Бабкин В.А. Комментарий к Положению о порядке назначения и выплаты государственных пенсий / В.А. Бабкин, О.В. Виноградова, Г.Б. Смирнова. – Москва : Юридическая литература, 1964. – 459 с.
701741
  Бабкин В.А. Комментарий к Положению о порядке назначения и выплаты государственных пенсий / В.А. Бабкин, Г.Б. Смирнова. – Москва : Юридическая литература, 1975. – 600 с.
701742
  Бабкин В.А. Комментарий к Положению о порядке назначения и выплаты государственных пенсий / В.А. Бабкин, Г.Б. Смирнова. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 671 с.
701743
  Михалкевич В.Н. и др. Комментарий к Положению о порядке назначения и выплаты пенсий членам колхозов / В.Н. и др. Михалкевич. – Москва, 1974. – 158с.
701744
  Михалкевич В.Н. и др. Комментарий к Положению о порядке назначения и выплаты пенсий членам колхозов / В.Н. и др. Михалкевич. – Москва, 1980. – 248с.
701745
  Голодный М.А. Комментарий к положению о порядке предоставления жилой площади в Украинской ССР / М.А. Голодный. – К., 1981. – 176с.
701746
  Архипов В.Д. Комментарий к Положению о порядке рассмотрения трудовых споров / В.Д. Архипов, Н.И. Коняев, П.С. Хорев. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 208 с.
701747
   Комментарий к положению о порядке рассмотрения трудовых споров.. – Москва, 1969. – 272с.
701748
   Комментарий к Положению о поставках продукции и товаров.. – Москва, 1984. – 381с.
701749
   Комментарий к Положению о поставках продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления.. – М., 1962. – 254с.
701750
  Добровольская Т.Н. Комментарий к Положению о предварительном заключении под стражу / Т.Н. Добровольская; под ред. Кирина В.А. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 80 с.
701751
   Комментарий к Положению о производственном объединении (комбинате).. – Москва, 1979. – 279с.
701752
   Комментарий к Положению о прокурорском надзоре в СССР.. – Москва, 1968. – 223с.
701753
  Силин И.Л. Комментарий к Положению о рабочем времени и времени отдыха работников железнодорожного транспорта / И.Л. Силин. – М., 1973. – 159с.
701754
   Комментарий к Положению о социалистическом государственном производственном предприятии.. – Москва, 1968. – 304с.
701755
   Комментарий к Положению о товарищеских судах Украинской ССР.. – К., 1978. – 59с.
701756
  Устинова Комментарий к Положению об общественных воспитателях несовершеннолетних Латвийской ССР. / Устинова, Л.А. Бергере. – Рига, 1973. – 59с.
701757
  Пронина В.С. Комментарий к Положениям о комиссиях по делам несовершеннолетних. / В.С. Пронина. – Москва, 1968. – 144с.
701758
  Клейн Н.И. Комментарий к положениям о поставках продукции и товаров. / Н.И. Клейн, И.Н. Петров. – М, 1978. – 320с.
701759
  Смирнова-Чекина Комментарий к поэме Гоголя "Мертвые души". / Смирнова-Чекина. – Москва : Мир, 1934. – 174с.
701760
  Кубиков И.Н. Комментарий к поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / И.Н. Кубиков. – М : Мир, 1933. – 134 с.
701761
  Караваев В.В. Комментарий к Правилам о возмещении ущерба / В.В. Караваев. – Москва, 1970. – 271с.
701762
  Голодный М.А. Комментарий к Правилам учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления им жилых помещений в Украинской ССР / М.А. Голодный, Г.С. Сиволобова. – К., 1987. – 336с.
701763
  Голодный М А. Сиволобова Комментарий к Правилам учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления им жилых помещений в Украинской ССР / М А. Сиволобова Голодный. – 2-е изд., доп. – Киев, 1989. – 335 с.
701764
  Замятин В.И. Комментарий к Примерному уставу жилищно-строительного кооператива / В.И. Замятин, М.А. Нечецкий. – М, 1974. – 143с.
701765
   Комментарий к примерному уставу колхоза. – Москва, 1972. – 304с.
701766
  Погорельская Е. Комментарий к рассказу И. Бабеля "История моей голубятни" : новые материалы к биографии писателя // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 149-165. – ISSN 0042-8795
701767
  Кубиков И.Н. Комментарий к роману М.Горького "Мать" / И.Н. Кубиков. – М : Мир, 1932. – 68 с.
701768
  Бродский Н.Л. Комментарий к роману Н.Г.Чернышевского "Что делать?" / Н.Л. Бродский. – Москва, 1933. – 228с.
701769
  Пинаев М.Т. Комментарий к роману Н.Г.Чернышевского "Что делать?" / М.Т. Пинаев. – М, 1963. – 232с.
701770
  Табио Ф.А. Комментарий к социалистической Конституции Республики Куба / Ф.А. Табио. – М, 1986. – 339с.
701771
  Руденко-Десняк Комментарий к счастливой судьбе: О творчестве Н.Думбадзе. / Руденко-Десняк. – М., 1985. – 304с.
701772
   Комментарий к таможенному кодексу Российской Федерации. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 496с. – ISBN 5-89123-100-Х; 5-86225-457-9
701773
  Станкевич Н.Г. Комментарий к типовому уставу садоводческого товарищества / Н.Г. Станкевич. – Минск, 1991. – 142с.
701774
  Бойезен Х.Х. Комментарий к трагедии Гете "Фауст" = Hjalmar Hjorth Boyesen / Гяльмар Гйорт Бойэзен ; С нем. с согласия авт., Бойэзена, пер. Отфрида Миллиуса, с прибавлением словаря встречающихся в "Фаусте" собств. имен, сост. им же, Миллиусом, пер. и изд. А.Л. Шкловский. – Елисаветград (Кировоград ) : "Центр." типо-лит., ар. Н.Ш. Сейдера, 1899. – [8], X, [2], 275, [2], VI с., 1 л. портр. – Словарь встречающихся в "Фаусте" собственных имен / Сост. Миллиус. - На с. [2] к портр. надпись: К 150-летнему юбилею со дня рождения Гете


  Гяльмар Гйорт Бойэзен, проф. (ныне покойный) нем. яз. и лит., сперва в Корнеллиев. ун-те в г. Итаке (в штаате Н. Иорк) и затем в Columbia-Colledg"e в г. Н. Иорке
701775
  Бойэзен Х.Х. Комментарий к трагедии Гете "Фауст" = Hjalmar Hjorth Boyesen : С нем. с согласия авт., Бойэзена, пер. Отфрида Миллиуса, с прибавлением словаря встречающихся в "Фаусте" собств. имен, сост. им же, Миллиусом, пер. и изд. А.Л. Шкловский / Гяльмар Гйорт Бойэзен. – Елисаветград : "Центр." типо-лит., ар. Н.Ш. Сейдера, 1899. – [8], X, [2], 275, [2], VI с., 1 л. портр. – Словарь встречающихся в "Фаусте" собственных имен / Сост. Миллиус


  Гяльмар Гйорт Бойэзен, проф. (ныне покойный) нем. яз. и лит., сперва в Корнеллиев. ун-те в г. Итаке (в штаате Н. Иорк) и затем в Columbia-Colledg"e в г. Н. Иорке
701776
  Скачкова Г.С. Комментарий к Трудовому Кодексу Роиийской Федерации (постатейный) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 124-125. – ISSN 0132-0769
701777
   Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) с практическими разъяснениями и постатейными материалами. Действующая редакция 2008 г. / авт. комментариев и сост. А.Б. Борисов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Книжный мир, 2008. – 960с. – ISBN 978-5-8041-0297-6
701778
   Комментарий к Уголовно- исполнительному кодексу Российской Федерации. – Москва : Инфра-М, 1997. – 408с.
701779
  Бекешко С.П. и др. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Белорусской ССР / С.П. Бекешко и др. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : [б. и.], 1968. – 588 с.
701780
   Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Белорусской ССР.. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск, 1973. – 504с.
701781
   Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Казахской ССР.. – Алма-Ата, 1969. – 656с.
701782
   Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. – М., 1976. – 623с.
701783
   Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР.. – Л., 1962. – 387с.
701784
   Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР.. – М., 1981. – 536с.
701785
   Комментарий к Уголовному кодексу Белорусской ССР.. – Минск, 1966. – 460с.
701786
   Комментарий к Уголовному кодексу Белорусской ССР.. – 3-е изд., доп. – Минск, 1971. – 392с.
701787
   Комментарий к Уголовному кодексу Казахской ССР. – Алма-Ата, 1966. – 618 с.
701788
   Комментарий к уголовному кодексу Молдавской ССР.. – Кишинев, 1964. – 404с.
701789
   Комментарий к уголовному кодексу Молдавской ССР.. – Кишинев, 1968. – 398с.
701790
   Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – Изд. 2-е, изм. и доп. – Москва : Норма ; Инфра-М, 1999. – 832 с. – ISBN 5-89123-193-Х
701791
   Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) : с постатейными материалами и практическими разъяснениями / автор комментариев и сост. А.Б. Борисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Книжный мир, 2008. – 1072с. – ISBN 978-5-8041-0327-0
701792
   Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1984. – 528с.
701793
   Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. – 2--е изд., доп. и перераб. – Москва, 1985. – 528 с.
701794
   Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР 1960 г. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1962. – 459с.
701795
   Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР.. – Москва, 1980. – 480с.
701796
  Быков А.Г. Комментарий к Уставам автомобильного транспорта союзных республик / А.Г. Быков. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 232с.
701797
  Быков А.Г. и др. Комментарий к уставу автомобильного транспорта РСФСР / А.Г. и др. Быков. – М., 1973. – 279с.
701798
   Комментарий к уставу железных дорог СССР. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 400 с.
701799
   Комментарий к уставу железных дорог СССР.. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 320с.
701800
  Астановский Г.Б. Комментарий к Уставу о дисциплине работников железнодорожного транспорта СССР / Астановский Г.Б., Рубанов Б.А. – Москва : Транспорт, 1989. – 224 с.
701801
  Алексеева Д.Г. Комментарий к Федеральному закону "О кредитных историях" (постатейный) / Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин, Я.М. Фальковская. – Москва : Волтерс Клувер, 2006. – 344с. – ISBN 5-466-00135-Х
701802
  Прокл Диадох Комментарий на "Алкивиад" Платона // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.119-128. – ISSN 0042-8744


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
701803
  Глаголев А.А. Комментарий на 3-ю и 4-ю книги Царств / Сост. А. Глаголев. – Санкт-Петербург : Тип. Монтвида, 1906. – 228 с. – Отд. оттиск: Толковой Библии, изд. ред. "Странника"
701804
  Глаголев А.А. Комментарий на вторую книгу Паралипоменон / Сост. А. Глаголев. – Санкт-Петербург : Тип. Монтвида, 1907. – [2], 109 с. – Отд. оттиск: Толковой Библии, изд. ред. "Странника"
701805
  Глаголев А.А. Комментарий на книгу Левит / Сост. А. Глаголев. – Санкт-Петербург : Тип. Монтвида, 1905. – [3], 99 с. – Отд. оттиск: Толковой Библии, изд. ред. "Странника"
701806
  Глаголев А.А. Комментарий на книгу Песни Песней Соломона / А. Глаголев. – Санкт-Петербург : Тип. Монтвида, 1909. – [2], 39 с. – Отд. оттиск: Толковой Библии, изд. ред. "Странника". - Без обл.
701807
  Глаголев А.А. Комментарий на книгу Притчей Соломоновых / Сост. А.А. Глаголев. – Санкт-Петербург : Тип. Монтвида, 1907. – 94 с. – Отд. оттиск: Толковой Библии, изд. ред. "Странника"
701808
  Глаголев А.А. Комментарий на книгу Руф / Сост. А. Глаголев. – Санкт-Петербург : Тип. Монтвида, 1906. – 207-224 с. – Отд. оттиск: Толковой Библии, изд. ред. "Странника"
701809
  Глаголев А.А. Комментарий на книгу Товита / Сост. А. Глаголев. – Санкт-Петербург : Тип. Монтвида, 1907. – 42 с. – Отд. оттиск: Толковой Библии, изд. ред. "Странника"
701810
  Глаголев А.А. Комментарий на Соборные послания / Сост. проф. А.А. Глаголев. – Санкт-Петербург : Тип. "Я. Трей", 1913. – 159 с. – Отд. оттиск: Толковой Библии, изд. ред. "Странника". - Без тит. л.
701811
   Комментарий правил возмещения собственником предприятия, учреждения и организации или уполномоченных им органом вреда, прчененного работнику повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовы. – Киев : Юрінком, 1996. – 192с. – ISBN 966-7059-05-7
701812
  Бугай Д.В. Комментарий Прокла Диадоха на "Алкивиад I" Платона. Методы философского истолкования // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.105-117. – ISSN 0042-8744
701813
   Комментарий судебной и арбитражной практики по морским делам.. – М., 1978. – 96с.
701814
   Комментарий судебной практики за 1973 год : (Сборник статей). – Москва, 1974. – 216с.
701815
   Комментарий судебной практики за 1974 год: (Сборник статей).. – М., 1975. – 168с.
701816
   Комментарий судебной практики за 1975 год.. – М., 1976. – 224с.
701817
   Комментарий судебной практики за 1977 год.: (Сборник статей).. – М., 1978. – 184с.
701818
   Комментарий судебной практики за 1980 год. – Москва, 1981
701819
   Комментарий судебной практики за 1987-1988 годы.. – Москва, 1989. – 175с.
701820
   Комментарий судебной практики...: (Сборник статей).. – М., 1977. – 134с.
701821
   Комментарий Уголовного кодекса Латвийской ССР.. – Рига, 1967. – 550с.
701822
  Осокин Н.Н. Комментарий. Положение о порядке рассмотрения трудовых споров колхозников / Н.Н. Осокин, Г.В. Чубуков. – М., 1987. – 192с.
701823
   Комментарованный нормативный материал. Административное право: Учебное пособие для практических занятий.. – М., 1981. – 72с.
701824
  Трапезников А.А. Комментатор Троянской войны. / А.А. Трапезников. – М, 1988. – 267с.
701825
  Шнеерсон М.А. Комментированное чтение на уроках литературы / М.А. Шнеерсон. – Л., 1959. – 136с.
701826
   Коммерсант
№№ 1-35. – 1995
701827
   Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 1909-
5 декабря (№ 202). – 2013. – 8 с. – С 1917 по 1990 год не выходила; с 1990 г. выходит в еженедельном режиме; с 1992 г. - в ежедневном
701828
   Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 1909-
24 мая (№ 83). – 2013. – 8 с. – С 1917 по 1990 год не выходила; с 1990 г. выходит в еженедельном режиме; с 1992 г. - в ежедневном
701829
   Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 1909-
26 ноября (№ 195). – 2013. – 8 с. – С 1917 по 1990 год не выходила; с 1990 г. выходит в еженедельном режиме; с 1992 г. - в ежедневном
701830
   Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 1909-
27 мая (№ 84). – 2013. – 8 с. – С 1917 по 1990 год не выходила; с 1990 г. выходит в еженедельном режиме; с 1992 г. - в ежедневном
701831
   Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 1909-
28 ноября (№ 197). – 2013. – 8 с. – С 1917 по 1990 год не выходила; с 1990 г. выходит в еженедельном режиме; с 1992 г. - в ежедневном
701832
   Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 1909-
29 октября (№ 175). – 2013. – 8 с. – С 1917 по 1990 год не выходила; с 1990 г. выходит в еженедельном режиме; с 1992 г. - в ежедневном
701833
   Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 1909-
30 августа (№ 133). – 2013. – 8 с. – С 1917 по 1990 год не выходила; с 1990 г. выходит в еженедельном режиме; с 1992 г. - в ежедневном
701834
  Бахтараева К.Б. Коммерциализация интеллектуальной деятельности: возможности для экономических вузов / К.Б. Бахтараева, А.А. Логинов, Э.А. Гришкова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 7 (август). – С. 51-57. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируется практика создания хозяйственных обществ образовательными учреждениями (динамика создания, организационно-правовая форма и состав учредителей, виды и стоимость результатов интеллектуальной деятельности, права на которые вносятся в ...
701835
  Силаева В.Л. Коммерциализация Интернета // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 10 (342 ). – С. 111-121. – ISSN 0132-1625
701836
  Керея Е. Коммерциализация научньїх разработок как ключевой злемент реализации инновацонной модели развития / Е. Керея, А. Топоркова // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 67-68. – ISBN 978-617-7069-02-6
701837
  Бондаренко Т. Коммерциализация результатов научно-технической деятельности // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Росс. акад. сельскохоз. наук ; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 12. – С. 32-36. – ISSN 0235-2443
701838
  Сафиуллина З.А. Коммерциализация решает все // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2011. – № 5. – С. 2-4. – ISSN 1560-7968
701839
  Назаров И.Я Коммерческая арифметика : (с объяснением простых и десятичных дробей) в двадцати пяти уроках : Пособие для учеб. заведений, в которых преподается счетоводство, а также для бухгалтеров и счетоводов : "Упрощенный курс" / И.Я. Назаров, преп. бухгалтерии и коммерческой арифметики в Ксениинском женском в Москве училище. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1911. – 160 с. – Экз. деф.: без обл. и отсутствуют с. 65-160
701840
  Прокофьев А.В. Коммерческая арифметика и торговые операции : с приложением графической таблиці колебаний русского вексельного курса / сост. А.В. Прокофьев, преп. бухг. и коммерческой ариф. в Моск. практ. акад. коммерческих наук. – 8-е изд., вновь испр. и доп. – Москва, 1900. – IV, 262 с., 2 л. табл. : граф. бланк.
701841
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург : Тип. департ. внешней торговли
№1-104. – 1826. – [420] с. – Изд. с применением стар. русской орфографии. Стр. без нумир.
701842
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург : Тип. департ. внешней торговли
№1-105. – 1827. – [420] с. – Изд. с применением стар. русской орфографии. Стр. без нумир.
701843
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург : Тип. департ. внешней торговли
№1-104. – 1828. – [420] с. – Изд. с применением стар. русской орфографии. Стр. без нумир.
701844
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург : Тип. департ. внешней торговли
№1-104. – 1829. – [420] с. – Изд. с применением стар. русской орфографии. Стр. без нумир.
701845
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург : Тип. департ. внешней торговли
№1-105. – 1830. – 700 с. – Изд. с применением стар. русской орфографии
701846
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург
№1-103/104. – 1831. – 776 с. – Изд. с применением стар. русской орфографии
701847
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург
№1-104/105. – 1832. – 818 с. – Изд. с применением стар. русской орфографии
701848
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург
№1-155/156. – 1833. – [622] с. – Изд. с применением стар. русской орфографии
701849
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург
№1-155/156. – 1834. – [624] с. – Изд. с применением стар. русской орфографии
701850
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург
№1-157. – 1835. – 620, 6 с. – Изд. с применением стар. русской орфографии
701851
  Плисецкий Е.Л. Коммерческая география. Россия и мировой рынок (главы из учебника) : Новые учебные пособия. Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 63-69 : Схеми
701852
   Коммерческая деятельность производственных предприятий (фирм) : Учебник. – Санкт-Петербург : СПбГУЭФ, 1999. – 416с. – ISBN 5-7310-1026-9
701853
  Лопатин Г.С. Коммерческая корреспонденция / Г.С. Лопатин. – М, 1975. – 279с.
701854
  Горбачев И.А. Коммерческая корреспонденция и ее юридическое значение / И.А. Горбачев. – Москва : Типография П.П. Рябушинского, 1911. – 268 с.
701855
  Соснина В.А. Коммерческая корреспонденция на немецком языке / В.А. Соснина. – М., 1976. – 263с.
701856
  Синявская О. Коммерческая номинация XXI века в системно-структурном аспекте // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 2 (170). – С. 133-141
701857
  Кириллов В. Коммерческая политика фирм на рынке объектов промышленной собственности // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005. – № 11. – С. 20-28
701858
   Коммерческая продукция.. – К., 1992. – 44с.
701859
  Ганштак Я.И. Коммерческая работа в розничной торговле промышленными товарами / Я.И. Ганштак. – М, 1968. – 127с.
701860
  Кондратьев Р.Г. Коммерческая реклама монополий / Р.Г. Кондратьев. – К, 1975. – 160с.
701861
  Шамбинно Л. Коммерческая техника Запада / Л. Шамбинно. – М., 1928. – 239с.
701862
  Шамбинно Л. Коммерческая техника Запада. / Л. Шамбинно. – М., 1928. – 239с.
701863
  Кассьери Д. Коммерческая ценность / Д. Кассьери. – Москва, 1978. – 46с.
701864
   Коммерческие банки. – Москва : Прогресс, 1983. – 501 с.
701865
  Ключников И.К. Коммерческие банки США в системе государственно-монополистического капитализма / И.К. Ключников, В.С. Торкановский. – Л., 1982. – 192 с.
701866
  Мокеев Г.Н. Коммерческие вычисления : Лекции, читанные на С.-Петербургских счетоводных и высших коммерческих курсах М.В. Побединского Г.Н. Мокеевым / С.-Петерб. высш. коммерч. и счетовод. курсы М.В. Побединского. – Санкт-Петербург : Тип. В.Д. Смирнова, 1908. – 146 с.
701867
  Лунский Н.С. Коммерческие вычисления / Н.С. Лунский. – Москва : Изд-во "Экономическая жизнь", 1925. – 127 с. – (Сер. "Библиотека бухгалтера и счетовода")
701868
  Пихно Д.И. Коммерческие операции государственного банка / соч. Дмитрия Пихно. – Киев : В Университетской тип.
Вып. 1 : Учреждение государственного банка ; Общий обзор операций ; Средства государственного банка. – 1876. – [2], II, 123 с., 8 л. табл. – Из "Унив. известий" 1876 г.
701869
  Степанов В. Коммерческие полнотекстовые базы данных и их использование // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2001. – № 4. – С.45-47. – ISSN 0869-4915
701870
  Вебер М. Коммерческие расчеты от А до Я = Kaufmannisches Rechnen von A-Z : формулы, примеры расчетов и практические советы : пер. с нем. / Манфред Вебер. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дело и Сервис, 1999. – 382, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. нем. ориг. – ISBN 5-8018-0023-9
701871
  Зенченко Н.С. Коммерческие училища как общеобразовательная школа России начала ХХ века : Автореф... канд. пед.наук: / Зенченко Н.С.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
701872
  Зыков Р. Коммерческий арбитраж в Финляндии // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 11-16.
701873
  Федосова Ю.В. Коммерческий атом или хиты и трюки атомного бизнеса / Ю.В. Федосова. – Санкт-Петербург : Конструкт, 2008. – 208 с. – ISBN 5-9900047-3-7
701874
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№№ 1-24. – 1990
701875
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№№ 1-24. – 1991
701876
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№№ 1-24. – 1992
701877
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№№ 1-20. – 1993
701878
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 1/2. – 1995
701879
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 3/4. – 1995
701880
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 5/6. – 1995
701881
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 7/8. – 1995
701882
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 9/10. – 1995
701883
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 11/12. – 1995
701884
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 13. – 1995
701885
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 14. – 1995
701886
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 15. – 1995
701887
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 16. – 1995
701888
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 17. – 1995
701889
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 18. – 1995
701890
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 1. – 1996
701891
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 2. – 1996
701892
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 3. – 1996
701893
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 4. – 1996
701894
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 5. – 1996
701895
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 6. – 1996
701896
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 1. – 1997
701897
  Штемберг Г.К. Коммерческое образование в Швейцарии / Г.К. Штемберг. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1901. – [2], 35 с. – Без тит. л.
701898
  Пугинский Б.И. Коммерческое право России : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Б.И. Пугинский; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Зерцало; Изд-во Моск. ун-та, 2005. – 328с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-8078-0111-3
701899
   Коммерческое товароведение и экспертиза : Учебное пособие. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1997. – 135с. – ISBN 5-85173-080-3
701900
  Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование : Учебник / И.В. Липсиц; Высш.шк.экономики МЭ и МОиПО РФ. – Москва : БЕК, 1997. – 353с. – ISBN 3-406-42515-1
701901
  Гершонов М.М. Комметарий к земельному кодексу У.С.С.Р. / М.М. Гершонов, Е.И. Кельман. – 2-е перер. изд. – Харьков : Юриздат НКЮ УССР, 1925. – 331, [2] с.
701902
   Коммивояжер - Киев : Рекламно-информационный журнал. – Киев
№ 1. – 2003
701903
  Беглов М.С. Коммивояжеры смерти / Беглов М.С. – Москва : Советская Россия, 1986. – 109 с. – (По ту сторону)
701904
  Андриевский А.А. Коммисия 1749 года для разбора взаимных претензий татар и запорожцев.. – Киев : Тип-я Г.Т.Корчака-Новицкого, 1894. – 23с.
701905
  Кожевников Г Коммиссия для исследования фауны Московской губернии // Компакт - 252306 / Г Кожевников. – 6 с.


  На с. 1 дарств. надп.: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову. автор
701906
  Барвинский В.А. Коммиссия экономии описных на Е. И. В. маетностей; причины ее учреждения и ее деятельность / В.А. Барвинский. – Москва : [Тип. О-ва распростр. полез. книг. Преемник В.И. Воронов], 1910. – 21 с. – Отд. оттиск: Труды XIV Археологического съезда . Чернигов. 1908. Т. III. II. Доклады исторического и филологического содержания, с. 306-333
701907
  Махун С. Коммод. Архітектор краху Римської імперії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22 липня - 11 серпня (№ 28). – С. 15


  Луцій Елій Аврелій Коммод (лат. Lucius Aelius Aurelius Commodus) — останній римський імператор з династії Антонінів. "Він був нікчемною і погано вихованою людиною, не займався справами й доручав управління державою своїм улюбленцям і ...
701908
  Карпов А.О. Коммодификация образования в ракурсе его целей, онтологии и логики культурного движения // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 85-96. – ISSN 0042-8744
701909
  Стрельник Е. Коммодифікація материнства (на прикладі ринку допоміжних репродуктивних технологій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-63. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Аналіззується роль інституту медицини в конструюванні материнства (батьківства) та та нової предметної області соціальних нерівностей. Виявляються риси процесу комодифікації материнства на прикладі застосування допоміжних репродуктивних технологій та ...
701910
  Первомайський Л.С. Коммольці : п"єса на 4 дії / Л.С. Первомайський. – Харків : Молодий більшовик, 1930. – 67 с.
701911
  Загребельная А.А. Коммугникативніе стратегии и тактики в жанре ток-шоу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 277-279
701912
  Маргерит Поль, Маргерит Виктор Коммуна / Поль и Виктор Маргерит ; Пер. с фр. Е.А. Кишкиной. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Глаголева, 1906. – 435 с. – (Вопросы современности ; Кн. 2)
701913
  Маргерит Поль, Маргерит Виктор Коммуна : Новый роман Поля и Виктора Маргерит : В 5 ч. / Пер. [с фр.] И.Г. Ярона. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1906. – 350, II с. – (Вопросы современности ; Кн. 2)
701914
  Мишель Л. Коммуна / Л. Мишель. – Тверь, 1923. – VI, 334, XXXV с.
701915
  Мишель Л. Коммуна / Л. Мишель. – М.-Л., 1926. – 220с.
701916
  Дубинянская Я. Коммуна // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 3. – С. 7-73. – ISSN 1728-8568
701917
  Большаков А.А. Коммуна "Кудрово" / А.А. Большаков. – Ленинград : Прибой, 1930. – 152 с. – Библиогр.: с. 150-151
701918
  Дюбрейль Л. Коммуна 1871 года. – Петроград, 1920. – 272 с.
701919
  Талес Коммуна 1871 года. / Талес. – Х., 1925. – 160с.
701920
  Антокольский П.Г. Коммуна 71 года / П.Г. Антокольский. – Москва : ЖГО, 1937. – 40 с. – (Библиотека "Огонек" ; №9/996)
701921
  Конколь М. Коммуна 71 года. Краткая история восстания парижских рабочих в 1871 году. / М. Конколь. – Птгр., 1918. – 24с.
701922
  Конколь М. Коммуна 71 года. Краткая история восстания парижских рабочих в 1871 году. / М. Конколь. – Пб., 1920. – 20с.
701923
  Шури М. Коммуна в сердце Парижа / М. Шури. – Москва, 1970. – 494с.
701924
  Пастернак Л. Коммуна города Ломжи / Л. Пастернак. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1960. – 149с.
701925
  Григорьев С.Т. Коммуна Мар-Мила / С.Т. Григорьев, 1926. – 131с.
701926
  Соломатина Т.Ю. Коммуна, студенческий роман / Татьяна Соломатина. – Москва : Эксмо ; Яуза-пресс, 2011. – 509, [2] с. : ил. – (Проза Т. Соломатиной). – ISBN 978-5-9955-0259-3
701927
   Коммуналистские организации в Индии и обострение мусульмано-индусских отношений в 80-е годы: Науч.-аналит. обзор.. – М., 1989. – 63с.
701928
  Янковски А. Коммуналка и ее обитатели в романе Феликса Канделя "Коридор" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 389-397
701929
  Волков А. Коммунальная статистика / А. Волков. – Харьков : Главное Управление Коммунального Хозяйства, 1923. – 15 с.
701930
  Коковин Н.А. Коммунальная статистика / Н.А. Коковин. – М, 1929. – 250с.
701931
  Анисимов В.В. Коммунальная статистика : учебник для студ. вузов / Анисимов В.В., Коковин Н. – Москва ; Ленинград : Наркомхоз РСФСР, 1939. – 312 с.
701932
  Рюриков Д. Коммунальное благоденствие // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 31. – С. 54-57


  Національні особливості датського соціалізму
701933
  Пузис Г. Коммунальное и жилищное хозяйство СССР за 15 лет / Г. Пузис, 1932. – 84с.
701934
   Коммунальное и жилищное хозяйство. Кодифицированный сборник законодательства РСФСР на 1 сентября 1933.. – М., 1933. – 168с.
701935
  Сангариев Абуязид Абдул-Халидович Коммунальное обслуживание населения и его роль в расширенном социалистическом воспроизводстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сангариев Абуязид Абдул-Халидович; АН КазССР. Ин-т экономики. – Алма-Ата, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
701936
  Тимофеев Н.С. Коммунальное право ФРГ / Н.С. Тимофеев. – Москва, 1981
701937
  Сысоев Г. Коммунальное хозяйство на новом этапе / Г. Сысоев, Ю. Леонгардт, 1932. – 112с.
701938
  Фрейденберг М.М. Коммунальный строй далматических городов 12-14 вв. / М.М. Фрейденберг, А.В. Чернышов. – Калинин, 1983. – 84с.
701939
  Малахов В.Д. и Плетенцов Г.А. Коммунарск / В.Д. и Плетенцов Г.А. Малахов. – Донецк, 1967. – 45с.
701940
  Ямковой А Коммунарск / А Ямковой, Г.А. Плетенцов. – Донецк, 1972. – 103с.
701941
   Коммунарский горнометаллургический ин-т. – Коммунарск, 1966. – 33с.
701942
   Коммунарцы. История Коммунарского ордена Трудового Красного Знамени металлургич. завода.. – Донецк, 1965. – 127с.
701943
  Бедный Д. Коммунары / Д. Бедный. – Москва : Федерация, 1932. – 255 с.
701944
  Седых В.Н. Коммунары XX века : Марсель Кашен, Морис Торез, Жак Дюкло / В. Седых. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 350, [2] с., [24] л. ил. : ил.
701945
   Коммунары штурмуют небо : стихи : (сборник / сост. и авт. предисл. Л. Баньковский ; худож. А. Амирханов]. – Пермь : Пермск. кн. изд-во, 1987. – 171, [1] с. : ил. ; 10х8,5 см. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Содерж.: Авт.: В. Хлебников, В. Маяковский, Н. Тихонов, А. Сурков, Н. Асеев, К. Симонов, П. Коган, В. Шефнер, Я. Хелемский, Б. Бобылев и др.
701946
  Смирнов Г.Л. Коммунизм -- дело каждого / Г.Л. Смирнов. – М., 1961. – 64с.
701947
  Гринберг С. Коммунизм -- это молодость мира, и его возводить молодым / С. Гринберг, В. Сулимова. – Москва, 1968. – 12 с.
701948
  Романова З. Коммунизм - великая цель партии и народа / З. Романова, Е. Вересов. – Кишинев, 1962. – 103с.
701949
  Хрущев Н.С. Коммунизм - мир и счастье народов : В 2 т. / Н.С. Хрущев. – Москва : Госполитиздат
Т. 1 : Январь-сентябрь 1961 г. – 1962. – 407 с.
701950
  Хрущев Н.С. Коммунизм - мир и счастье народов : В 2 т / Н.С. Хрущев. – Москва : Госполитиздат
Т. 2 : Октябрь-декабрь 1961 г. – 1962. – 368 с.
701951
  Баянов Б.П. Коммунизм - наша цель / Б.П. Баянов. – М, 1958. – 48с.
701952
  Машков А.П. Коммунизм - самое справедливое общество / А.П. Машков. – Л., 1963. – 64с.
701953
  Мараев Н.П. Коммунизм - свтелое будущее всего человечества / Н.П. Мараев. – Оренбург, 1962. – 44с.
701954
  Симонян Г.А. Коммунизм - это реальный гуманизм / Г.А. Симонян. – Москва, 1979. – 48с.
701955
  Стеклов Ю В. Коммунизм есть советская власть плюс электрификация. / Ю В. Стеклов, И. Фрейдин. – М., 1934. – 191с.
701956
  Гудожник Г.С. Коммунизм и автоматизация / Г.С. Гудожник. – Москва, 1963. – 32с.
701957
  Розенштейн А.Л. Коммунизм и бережливость / А.Л. Розенштейн. – Л, 1965. – 36с.
701958
  Розенштейн А.Л. Коммунизм и бережливость / А.Л. Розенштейн. – Л, 1965. – 36с.
701959
  Струков Э.В. Коммунизм и всестроннее развитие личности / Э.В. Струков. – М, 1960. – 47с.
701960
  Платонов Р.П. Коммунизм и гармоническое развитие личности / Р.П. Платонов, П.П. Силиванчик. – Минск, 1963. – 88с.
701961
  Резвицкий И.И. Коммунизм и индивидуальность человека / И.И. Резвицкий. – М., 1973. – 32с.
701962
  Ходжаев Е. Коммунизм и интеллигенция / Е. Ходжаев. – Ашхабад, 1962. – 154с.
701963
  Каган М.С. Коммунизм и искусство / М.С. Каган. – Москва, 1963. – 48с.
701964
  Арнольдов А.И. Коммунизм и культура. / А.И. Арнольдов. – Москва, 1960. – 48с.
701965
  Павлов Л.С. Коммунизм и личная собственность. / Л.С. Павлов. – Л., 1962. – 48с.
701966
  Рожин В.П. Коммунизм и личность / В.П. Рожин. – Л, 1962. – 76с.
701967
  Мыколенко Н.Н. Коммунизм и личность : В помощь студенту-заочнику / Мыколенко Н.Н. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1965. – 27с. – На правах рукописи
701968
  Снастин В.И. Коммунизм и личность / В.И. Снастин. – М., 1965. – 64с.
701969
  Тугаринов В.П. Коммунизм и личность. / В.П. Тугаринов. – Л., 1966. – 47с.
701970
  Арнасон Й. Коммунизм и модерн // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2011. – № 1. – С. 10-35. – ISSN 1562-2495
701971
  Платонов Г.В. Коммунизм и наука / Г.В. Платонов. – Москва, 1962. – 32с.
701972
  Свердлин М.А. Коммунизм и нации / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – Єлиста, 1964. – 96с.
701973
   Коммунизм и нации. – Москва : Наука, 1985. – 351 с.
701974
  Нарынбаев А.И. Коммунизм и нации. /Материалы к лекции/ / А.И. Нарынбаев, А.М. Горпинко. – Київ, 1965. – 31с.
701975
  Чекалин М.В. Коммунизм и нация. / М.В. Чекалин. – Л., 1962. – 64с.
701976
  Фесенко Д.Я. Коммунизм и общественный прогресс / Д.Я. Фесенко. – К., 1967. – 43с.
701977
  Поль В. Коммунизм и общество / В. Поль. – М., 1923. – 131с.
701978
  Майзель И.А. Коммунизм и превращение науки в непосредственную производительную силу / И.А. Майзель. – М, 1963. – 104с.
701979
  Ельмеев В.Я. Коммунизм и преодоление разделения между умственным и физическим трудом / В.Я. Ельмеев. – Л., 1965. – 144с.
701980
  Джандильдин Н. Коммунизм и развитие национальных отношений. / Н. Джандильдин. – Москва, 1964. – 203с.
701981
  Ельмеев В.Я. Коммунизм и развитие человека как производительной силы общества / В.Я. Ельмеев. – М., 1964. – 318с.
701982
  Ярославский Е. Коммунизм и религия / Е. Ярославский. – М, 1936. – 40с.
701983
  Ярославский Е.М. Коммунизм и религия / Е.М. Ярославский. – М, 1941. – 32с.
701984
  Филиппов Л.А. Коммунизм и религия / Л.А. Филиппов. – Москва, 1963. – 43 с.
701985
  Дементьев Ю.Г. Коммунизм и религия о счастье / Ю.Г. Дементьев. – Воронеж, 1968. – 10с.
701986
  Решетников Н.А. Коммунизм и религия. / Н.А. Решетников. – Иркутск, 1962. – 112с.
701987
  Рубцов Н.И. Коммунизм и свобода / Н.И. Рубцов. – Минск, 1978. – 176 с.
701988
  Шахназаров Г.Х. Коммунизм и свобода личности / Г.Х. Шахназаров. – М, 1960. – 102с.
701989
  Донченко Р.И. Коммунизм и свобода творчества : Автореф... канд. философ.наук: / Донченко Р.И.; АН УССР. Ин-т философии. – Киев, 1967. – 23л.
701990
  Нагиев Н.Х. Коммунизм и социальное равенство полов. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Нагиев Н.Х.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1971. – 23л.
701991
  Глезерман Г.Е. Коммунизм и труд / Г.Е. Глезерман. – М., 1961. – 63с.
701992
  Леонтьев Л.А. Коммунизм и труд / Л.А. Леонтьев. – М, 1962. – 79с.
701993
  Хорнер А. Коммунизм и уголь / А. Хорнер, Г.А. Хотт. – М - Л, 1930. – 192с.
701994
  Федосеев П.Н. Коммунизм и философия / П.Н. Федосеев. – 2-е изд. – М, 1971. – 576с.
701995
  Момджян Х.Н. Коммунизм и христианство / Х.Н. Момджян. – Москва, 1974. – 64с.
701996
   Коммунизм или варварство?. – Санкт-Петербург : Новый Прометей, 2009. – 119, [6] с. – Библиогр.: с. 113-119. – (Библиотека молодых). – ISBN 978-5-9901606-3-7
701997
  Модра Л. Коммунизм как воплощение человеческой эмансипации. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Модра Л.; АОН при ЦК КПСС. Каф. науч. коммунизма. – М., 1968. – 15л.
701998
  Тадевосян Э.В. Коммунизм как наука. / Э.В. Тадевосян. – Москва, 1971. – 48с.
701999
  Лешуков Т.Н. Коммунизм начинается сегодня / Т.Н. Лешуков. – Иваново, 1961. – 87с.
702000
  Чапкевич В.С. Коммунизм начинается сегодня. / В.С. Чапкевич. – Л., 1962. – 78с.
<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,