Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
678001
  Лях Т. "...Любість одно крило біле, а друге темне має": філософсько-психологічне осмислення феномена любові в новелістиці Марка Черемшини // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 143-147


  У статті здійснено комплексний аналіз проблеми любові в новелістиці Марка Черемшини. Вирішення цієї проблеми тісно пов"язане з питаннями про природу, сутність та сенс життя людини. Відповідно до черемшинівської концепції любов здатна втілити загальний ...
678002
  Кузьма Ю.Н. "Лукий" Лукиана и "Метаморфозы" Апулея. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузьма Ю.Н.; М-во высш. образования УССР. – Львов, 1959. – 16л.
678003
   "Лукоморье" приглашает в страну голубых озер. Двенадцать мгновений карельского лета : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 78 : Фото
678004
   "Лукоморье", Петрозаводск. За экстримом - в "Лукоморье" : "Лидеры туриндустрии 2007", ХІ премия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 28 : Фото
678005
   "Лукоморье": рост цен сезону не помеха : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 27 : Фото
678006
  Мовчун Л. "Луна далеких рим..." (Художні означення рими в українській поезії) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 102-112. – ISSN 0201-419
678007
  Опимах И. "Лунная ночь на Днепре" Архипа Куинджи // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 9. – С. 76-87


  "Лунная ночь на Днепре" - картина русского художника Архипа Ивановича Куинджи, написанная и впервые показанная публике в 1880 году.
678008
  Стабавой "Лунная ночь". / Стабавой, юМ. – М., 1950. – 32с.
678009
  Павлов С.И. "Лунная радуга" / Сергей Павлов. – Москва : Художественная литература, 1990. – 525, [2] с. : цв. ил. – В изд. также: Чаша бурь / В. Щербаков. – (Библиотека фантастики : в 24 т. ; Т. 14). – ISBN 5-280-00538-X
678010
  Павлов С. "Лунная радуга" : [романы] / Сергей Павлов ; [предисл. К. Феоктистова ; худож. А. Антонов]. – Москва : Художественная литература, 1991. – 525, [3] c. : цв. ил. – В изд. также: Чаша бурь / В. Щербаков. – (Библиотека фантастики : в 24 т. / редкол.: А.П. Казанцев (пред.) [и др.] ; т. 14). – ISBN 5-280-00538-H
678011
  Хентова С.М. "Лунная соната" / С.М. Хентова. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 31с.
678012
  Хентова С.М. "Лунная соната" Бетховена. / С.М. Хентова. – М., 1975. – 40с.
678013
  Гонгопадхайя Н. "Лунный свет" и другие рассказы / Н. Гонгопадхайя. – Москва, 1958. – 159с.
678014
   "Лунотека" – студентський простір // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 4


  Спільними зусиллями факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, українська IT-компанія ЛУН.ua і студентський актив КНУ за півроку перетворили стару лабораторію на комфортний вільний двоповерховий простір, де відтепер молодь зможе ...
678015
   "Луноход - 1" снова в строю // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
678016
  Андреус А.П. "Лунь юй" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 57-59. – ISBN 966-316-069-1
678017
   "Луньовські читання" : матеріали наук.-практ. семінарів (2010-2014 рр.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Асоц. випускників, викладачів і друзів ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т [та ін.] ; [відп. ред., уклад.: О.Г. Павлова ; редкол.: Н.С. Вербук та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 201, [1] с. : іл. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-114-4
678018
  Стець З. "Лупайте сю скалу..." Історія відкриття надмогильного пам"ятника І. Франкові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 18 січня (№ 2). – С. 4-5, 14
678019
  Капранов В.А. "Лутари фурс" Асади Туси и его место в истории таджикской лексикографии / В.А. Капранов. – Душанбе, 1964. – 214 с.
678020
  Яручик Віктор "Луцьк - Радом" : Оповідання // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 35-41
678021
   "Лучёса" - настоящая находка // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 77 : Фото
678022
   "Лучеса" : Домой, в "Лучёсу"!. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 31 : Фото
678023
  Васильев И.М. "Лучи смерти" и жизнь растений / И.М. Васильев. – Москва, 1963. – 78 с.
678024
  Работяжев Н. "Лучшие мира сего": кто и почему правит страной? : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – №11. – С. 116-127. – ISSN 0131-2227
678025
  Копейка В. "Лучшие студенты теперь имеют возможность получить сразу два диплома - Киевского университета и зарубежного вуза" / Розмову вела Ирина Голотюк // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 13 апреля (№ 67). – С. 6


  В предверии новой вступительной кампании об особенностях и новшествах учебного процесса в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченка "Фактам" рассказал директор Института международных отношений профессор Валерий Копейка.
678026
  Приходько Л. "Люба моя, згадуйте наше минуле спільне, не забувайте, як ми всі бували разом..." (Із листування Олександра та Ольги Грушевських) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 207-231.
678027
  Зіневич Н. "Любартівські читання" - 2010 // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 178-179. – ISSN 0869-3595


  25-26 березня 2010 року у м. Луцьку відбулася наукова конференція "Любартовські читання", присвячена 25-річчю Луцького державного історико-культурного заповідника.
678028
  Ивинский Д.П. "Любви, надежды, тихой славы..." к вопросу об авторстве, адресате и датировке стихотворения // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 20-30. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 3). – ISSN 0321-1711


  Стаття присвячена аналізу літературних і біографічних фактів, пов"язаних з проблемою авторства та датування вірша "Любви, надежды, тихой славы ...", яке зазвичай друкується під заголовком " К Чаадаеву"
678029
  Розсоха Л. "Любезнейшие панове сватове" (родина Гоголів і козацько-старшинський рід Клименків) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (383). – С. 166-170. – ISSN 0869-3595
678030
  Липский В.С. "Люби меня при всякой доле": Докум. повесть: (О белорус. и укр. молодежи, угнанной в Германию в 1941-1945 гг.) / В.С. Липский, Б.И. Чалый. – Минск, 1989. – 219с.
678031
  Вакулик І. "Люби природу не як символ …" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 25-29


  У статті розглядаються питання інтерпретації міфологічних мотивів і образів у творчості М. Рильського, представлено механізм взаємодії мікроконтексту поезії неокласиків як одиниці пам’яті. In the article problems of language competence is seen as a ...
678032
  Малімон Н. "Любив Україну щиро, кров"ю серця" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 квітня (№ 68). – С. 2


  З нагоди 135-річчя від Дня народження В"ячеслава Липинського в Затурцівському меморіальному музеї відбудеться міжнародна конференція.
678033
  Тендит К.Н. "Любимый И.В. Сталин!" (социально-психологические аспекты "культа личности") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 104-109. – ISSN 2073-9702


  Исследуется особое феноменально-психологическое состояние социальной действительности, которое возникает в результате ментальной объективации коммуникационного взаимодействия между И. В. Сталиным как политическим вождем и советским народом как ...
678034
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и императрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 3 (75). – С. 34-54. – ISSN 1812-867Х
678035
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и императрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 2 (74). – С. 38-61. – ISSN 1812-867Х
678036
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и императрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 4 (76). – С. 4-31. – ISSN 1812-867Х
678037
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и императрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 6 (78). – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
678038
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и императрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 1 (73). – С. 68-95. – ISSN 1812-867Х
678039
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и иператрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 5 (77). – С. 4-18. – ISSN 1812-867Х
678040
  Книжник О. "Любити людину більше, ніж самого себе..." : Методичні аспекти виховання толерантності учнів на уроках літератури
678041
  Федотова В. "Любій Любі", або Про шкоду інтернатів на клітинному рівні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 1, 13


  "Уже на початку 2000-х стало зрозуміло, що тисячі жінок-"човників", які не бачать нічого, крім базару та тягарів, перестали бути матерями своїм дітям. Батьки, втративши роботу на половині закритих шахт і заводів, впали у непробудне п"янство, самогон ...
678042
  Дайнеко В.В. "Любіть не себе в професії, а професію в собі" : Інтерв"ю / інтерв"ю взяли Ольга Марущак, Катерина Коваленко, Анастасія Красношлик // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Розмова із завідувачем кафедри іноземних мов ІВМ, професором В.В. Дайнеко.
678043
  Ненарокомова И.С. "Люблю большие планы...": Худ. А.Дейнека / И.С. Ненарокомова. – М., 1987. – 207с.
678044
  Мегела І.П. "Люблю і ненавиджу" Катулла vs "Ars Amatoria" Овідія // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – C. 20-30


  Статтю присвячено зіставному аналізу любовної лірики давньоримських поетів Катулла та Овідія. Виявляється природа любові в Катулла і Овідія, висвітлюються особливості їхньої поетики, жанрова природа їхньої поезії, аналізуються тематика і засоби ...
678045
  Мегела І.П. "Люблю і ненавиджу" Катулла VS "Ars amatoria" Овідія // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 242-256


  Стаття присвячена співставному аналізу любовної лірики давньоримських поетів Катулла та Овідія. Розкривається природа кохання в Катулла та Овідія, висвітлюються особливості поетики, жанрова природа їх поезії, аналізується тематика й засоби художнього ...
678046
  Наєнко М. "Люблю і пишаюся спорідненістю з Тобою". Про листи читачів до Анатолія Дімарова // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 204-210. – ISBN 978-966-136-357-0
678047
  Дениско Т. "Люблю писати про конкретних людей у конкретному часі" (Інтерв"ю з Юрієм Шаповалом) // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 127-131. – ISBN 966-7653-03-5
678048
  Павличко Дмитро "Люблю понад усе вогонь..." : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 22-36. – ISSN 0208-0710
678049
  Пучков А.А. "Люблю преподавание и живу собственно этим": навколокар"єрні плітки про Юліана Кулаковського у 1901 - 1902 роках // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 290-304. – ISBN 978-966-02-6446-5


  Згадується листування Ю. Кулаковського з професорами В.С. Іконниковим та Т.Д. Флоринським, а також згадуються прізвища інших викладачів Університету св. Володимира.
678050
  Салига Т. "Люблю тебе, глибокий саде мій!": герменевтика образу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С. 123-131. – ISSN 0868-4790


  Філософія саду і степу в поезії Миколи Вінграновського.
678051
   "Люблю тебя, жизнь...". – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 159с.
678052
  Зажурило В.К. "Люблю тебя, Петра творенье..." / В.К. Зажурило. – Л., 1989. – 263с.
678053
  Терентьєва В. "Люблячому правду, благочестя й вірність" // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С. 35-36


  П.М.Коренєв - ініціатор створення Путивлівського музею і його перший директор
678054
  Вікелас Д. [Лукіс Ларас / Деметріос Вікелас. – Афіни : Нефелі, 1988. – 161 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 19]). – ISBN 960-211-008-2
678055
  Хульярас Н. [Лусіяс : роман / Нікос Хульярас. – 16-е вид. – Афіни : Нефелі, 1987. – 212 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
678056
  Рогинская Ф.С. Лукиан Васильевич Попов (1873-1914) / Ф.С. Рогинская. – Л., 1961. – 111с.
678057
  Рогинская Ф.С. Лукиан Васильевич Попов. 1873-1914. / Ф.С. Рогинская. – М., 1954. – 27с.
678058
   Лукин Александр Ефимович : к 75-летию со дня рождения // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 1 (39). – С. 97-98. – ISSN 1999-7566


  Доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик НАН Украины, академик и член президиума Украинской нефтегазовой академии, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, лауреат Премии НАН Украины имени В.И. Вернадского, ...
678059
  Шитова В.В. Лукино Висконти / В.В. Шитова. – М, 1965. – 45с.
678060
  Козлов Л. Лукино Висконти и его кинематограф / Л. Козлов. – Москва, 1987. – 128с.
678061
  Донченко О. Лукия : повесть / О. Донченко. – Москва, 1963. – 205 с.
678062
  Донченко О. Лукия : повесть / О. Донченко. – Москва, 1964. – 205 с.
678063
   Лукієнко Олександр Іванович : до 70-річчя від дня народження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 65 : Фото. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817
678064
  Донченко О. Лукія : повість / О. Донченко. – Одеса, 1939. – 216 с.
678065
  Донченко О. Лукія. Лісничиха : повісті / О. Донченко. – Київ : Дитвидав УРСР, 1959. – 300 с.
678066
  Грасс Г. Луковица памяти : главы из книги // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-93. – ISSN 1130-6545
678067
  Артюшенко З.Т. Луковичные и клубнелуковичные растения для открытого грунта / З.Т. Артюшенко; Кирпичников М.Э. – Москва; Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР, 1963. – 61с.
678068
  Дьяченко А.Д. Луковичные цветочно-декоративные растения открытого грунта / А.Д. Дьяченко. – К, 1990. – 318с.
678069
  Алферов В.А. Луковичные цветочные растения / В.А. Алферов. – Москва, 1956. – 94с.
678070
  Фризен Н.В. Луковые Сибири: Систематика, кариология, хорология / Н.В. Фризен. – Новосибирск, 1988. – 183с.
678071
   Лукомор"я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор"я = Лукоморье:археология, этнология, история Северо-Западного Причерноморья : наукове видання. – Одеса : Паллада, 2007-
Вип. 1. – 2007. – мова резюме протилежна мові статті
678072
  Мартынов Л.Н. Лукоморье / Л.Н. Мартынов. – М, 1945. – 79с.
678073
  Мартынов А.Н. Лукоморье / А.Н. Мартынов. – Донецк, 1968. – 222с.
678074
   Лукоморье. – М., 1969. – 544с.
678075
  Мартынов А.Н. Лукоморье / А.Н. Мартынов. – Донецк, 1988. – 469с.
678076
  Ветковская Вера Лукреция с Воробьевых гор : Роман / Ветковская Вера. – Москва : Центрполиграф, 2001. – 411с. – (Женские истории). – ISBN 5-227-01575-9
678077
  Санд Жорж Лукреция Флориани. Мон-Ревеш : Романы / Санд Жорж. – Ленинград, 1976. – 525с.
678078
  Козлов Є.В. Лукрецій, Тіт Лукрецій Кар // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 130-133. – ISBN 966-316-069-1
678079
   Луксор. – Варшава : Аркады, 1972. – 78 с.
678080
  Метелкин Николай Луксор: милости просим в плавучие отели! : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 6-7 : Іл.
678081
  Короткий В.А. Лукьяненко Олександр Митрофанович (1879-1974) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 206-207. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
678082
  Федорченко А.Г. Лукьяненко. / А.Г. Федорченко. – М., 1984. – 272с.
678083
  Федорченко А.Г. Лукьяненко: повесть об извест. сов. академике, замечат. ученом-селекционере. / А.Г. Федорченко. – Краснодар, 1990. – 268с.
678084
  Ведекинд Франк Лулу : драматическое произведение в 2 ч. [Кн. 1-2], Пер. нем. / Франк Ведекинд. – Санкт-Петербург : Изд. "Шиповник" ; [Типо-дитогр. Печатное искусство""]
Кн. 2 : 1. Вампир (Дух земли) : трагедия в 4 д. с прологом / Пер. с 4-го нем. изд. Вс. Мейерхольда ; Пролог и эпигр. в перев. С. Городецкого ; 2. Ящик Пандоры : Трагедия в 4 д. : Драматическое произведение в 2 частях / Пер. П. Гиберман. – 1908. – 220 с.
678085
  Ведекинд Франк Лулу. Кн. 2 : длраматическое произведение в 2 ч. [Кн. 1-2], Пер. нем. / Франк Ведекинд // Пьесы : [Кн. 1-2], Пер. нем. / Ведекинд Франк. – Санкт-Петербург : Изд. "Шиповник" ; [Типо-дитогр. Печатное искусство""], 1908. – Кн. 1 : 1. Гидалла : пьеса в 4-х актах / пер. Л. Василевского ; 2. Музыка ; картины в 4-х актах / пер. З. Венгеровой. – 220 с.
678086
  Тур М.Г. Луман-Габермас: концептуальна анігляція чи комплементарність ? // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 90-91
678087
   Луман (Luhmann) Ніклас // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 802-804. – ISBN 966-316-069-1
678088
  Мартович Л. Лумера / Л. Мартович. – Львів, 1960. – 48 с.
678089
  Мелешин С. Луна- свидетель / С. Мелешин. – М, 1964. – 251с.
678090
  Ахвердов А. Луна-свидетельница / А. Ахвердов. – Баку, 1967. – 127с.
678091
  Старк Р. Луна-убийца / Ричард Старк ; [пер. с англ. А. Леонидова]. – Минск : Киноцентр, 1991. – 368 с. – В изд. также: Бэби ценой в миллион/К. Браун. – (Криминальный роман). – ISBN 5-7240-0011-3
678092
  Кащенко Б.П. Луна - наш вечный спутник / Б.П. Кащенко. – Москва, 1944. – 28с.
678093
  Шаронов В.В. Луна - первая станция на пути в космос / В.В. Шаронов. – Москва : Воениздат, 1964. – 99 с.
678094
  Уманский С.П. Луна - седьмой континент / С.П. Уманский. – Москва : Знание, 1989. – 117 с.
678095
  Колесников Е.Г. Луна - цыганское солнце: Повесть. / Е.Г. Колесников. – М., 1982. – 94с.
678096
  Франц Ю. Луна : пер. с нем. / Ю. Франц. – Москва, Петроград : Госиздат, 1923. – 170 с.
678097
  Шаронов В.В. Луна / В.В. Шаронов. – Ленинград : Ленинградское газетно-журн. и книжн. издательство, 1947. – 78 с.
678098
   Луна. – Москва, 1960. – 384 с.
678099
  Паршин И.А. Луна / И.А. Паршин. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 55 с.
678100
   Луна : сб. статей. – Москва : Знание, 1964. – 24 с.
678101
   Луна : пер. с англ. – Москва : Мир, 1975. – 304 с.
678102
  Нейман В.Б. Луна ( Ее строение, развитие и воздействие на Землю) / В.Б. Нейман. – Москва : Знание, 1969. – 48с. – (Физика и астрономия)
678103
  Нейман В.Б. Луна ( Ее строение, развитие и воздействие на Землю) : ( Ее строение, развитие и воздействие на Землю) / В.Б. Нейман. – Москва : Знание, 1969. – 48с. – (Физика и астрономия)
678104
  Алпенидзе В.Т. Луна Армази : хроника из жизни Грузии 5 века / В.Т. Алпенидзе; пер. с груз. М.Бирюковой. – Москва : Советский писатель, 1985. – 478 с.
678105
  Чендей І.М. Луна блакитного овиду : повісті : для ст.шк. віку / Іван Чендей. – Київ : Веселка, 1987. – 278 с. : іл.
678106
  Солих М. Луна в колодце : стихи / Мухаммад Солих; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1985. – 78 с.
678107
   Луна в реке. – Алма Ата, 1975. – 183с.
678108
  Егоров В.Ф. Луна в рубашке / В.Ф. Егоров. – Саранск, 1976. – 87с.
678109
   Луна в тумане : японская классическая проза. – Москва : Правда, 1988. – 478 с.
678110
  Агишев Р.К. Луна в ущельях / Р.К. Агишев ; ил. В. Катанов. – Москва : Современник, 1974. – 190 с.
678111
  Абуков К.И. Луна во сне : повести и рассказы : пер. с кумык. / Камал Абуков ; [худож. Б. Силаев]. – Москва : Советский писатель, 1992. – 375, [2] с. : ил.
678112
  Маркова В.Н. Луна восходит дважды / В.Н. Маркова. – М, 1992. – 251с.
678113
  Шкуратов Ю.Г. Луна далекая и близкая / Ю.Г. Шкуратов; МОНУ; НАН Украины; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина; Радиоастрономический ин-т НАНУ. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2006. – 184с. – ISBN 966-623-370-3
678114
   Луна двадцати рук. – М, 1967. – 279с.
678115
  Луке Ф.Э. Луна доктора Фауста: роман / Ф.Э. Луке. – М., 1989. – 350с.
678116
  Звірик А.П. Луна з мовчазного лісу : повісті / А.П. Звірик. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 233 с.
678117
  Сергеев В.А. Луна за облаком / В.А. Сергеев. – Улан-Удэ, 1973. – 312с.
678118
  Семенов Г.В. Луна звенит / Г.В. Семенов. – М., 1968. – 256с.
678119
  Гавириа Р.У. Луна и винтовка / Р.У. Гавириа. – Москва, 1963. – 205с.
678120
  Моэм В.С. Луна и грош / В.С. Моэм. – М, 1960. – 216с.
678121
  Моэм В.С. Луна и грош / В.С. Моэм. – Л, 1977. – 391с.
678122
  Моэм В.С. Луна и грош / В.С. Моэм. – 5-е изд. – М, 1980. – 137с.
678123
  Моэм В.С. Луна и грош / В.С. Моэм. – М, 1980. – 153с.
678124
  Моэм С. Луна и грош : роман / Сомерсет Моэм ; пер. с англ. Натальи Ман. – Москва : Советское радио, 1980. – 160, [1] с., включ. обл.
678125
  Моэм В.С. Луна и грош / В.С. Моэм. – М, 1982. – 431с.
678126
  Моэм В.С. Луна и грош / В.С. Моэм. – Кишинев, 1984. – 575с.
678127
  Моэм В.С. Луна и грош / В.С. Моэм. – Москва : Просвещение, 1986. – 160 с.
678128
  Моэм В.С. Луна и грош / В.С. Моэм. – М, 1990. – 206с.
678129
  Моэм В.С. Луна и грош / В.С. Моэм. – Москва : Скорина, 1991. – 204с. – ISBN 5-86112-005-6
678130
  Моэм У.С. Луна и грош : Рождественские каникулы: Романы / Уильям Сомерсет Моэм. – Москва : АСТ, 2002. – 413с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-011315-3
678131
  Моэм У.С. Луна и грош = The moon and sixpence / Уильям Сомерсет Моэм. – Минск : Харвест, 2006. – 160с. – (English reading : Произведения зарубежных авторов в кратком изложении). – ISBN 985-13-7841-0
678132
  Моэм С. Луна и грош. Театр / С. Моэм. – Москва : Правда, 1991. – 432 с. – ISBN 5-253-00525-0
678133
  Моэм С. Луна и грош. Театр. Рассказы / Сомерсет Моэм ; [пер. с англ. Н. Ман и Г. Островской]. – Москва : Правда, 1983. – 575 с.
678134
  Сытинская Н.Н. Луна и ее наблюдение / Н.Н. Сытинская. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 254 с.
678135
  Шевченко В.В. Луна и ее наблюдение / В.В. Шевченко. – Москва : Наука, 1983. – 191 с.
678136
  Денисов В.П. Луна и планеты (космическая программа) / В.П. Денисов, В.И. Алимов. – Москва : Знание, 1971. – 32 с.
678137
  Рафси Д. Луна и радуга / Д. Рафси. – Москва, 1978. – 176 с.
678138
  Шляху С.Г. Луна как жерло пушки : роман и повести / С.Г. Шляху. – Москва : Советский писатель, 1980. – 696 с.
678139
  Мелия Я. Луна Марабды / Я. Мелия. – М., 1991. – 108с.
678140
  Шеляпин А.Г. Луна на двоих. / А.Г. Шеляпин. – М., 1964. – 167с.
678141
  Аракчеев Ю.С. Луна над пустыней / Ю.С. Аракчеев. – Москва, 1980. – 127с.
678142
  Воляновский Л. Луна над Таити / Л. Воляновский. – Москва : Мысль, 1967. – 144с. – (Путешествия.Приключения. Фантастика)
678143
  Рив Р. Луна над шестым кварталом : Роман и рассказы / Р. Рив. – Москва : Художественная литература, 1970. – 351с.
678144
  Копал З. Луна наш ближайший небесный сосед. / З. Копал. – М., 1963. – 138с.
678145
   Луна отдаляется от Земли // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 34 : Фото. – ISSN 1029-5828
678146
   Луна открывается людям. – Москва, 1966. – 255 с.
678147
  Гущин Е.Г. Луна светит, сова кричит / Е.Г. Гущин. – Барнаул, 1974. – 152с.
678148
   Луна упавшая с неба. – М, 1977. – 320с.
678149
  Костенецкая М.Г. Луна Холодного Лица. / М.Г. Костенецкая. – Рига, 1973. – 274с.
678150
  Бєляєв В.П. Луна Чорного лісу / В. Бєляєв, І. Подолянин. – Київ : Политиздат, 1965. – 174 с.
678151
   Луна, укр.альманах на 1881 р. ч.1, 1881
678152
  Бишоф Юрген Луна. Человек возвращается : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 7 : Психология решений. – С. 122-139. – ISSN 1029-5828
678153
   Лунариум. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 303 с.
678154
   Лунариум. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 304 с.
678155
  Булацкий Г.В. Луначарский - революционер-публицист (1905-1907) / Г.В. Булацкий, А.А. Плавник. – Минск, 1971. – 96с.
678156
  Павловский О.А. Луначарский / О.А. Павловский. – М, 1980. – 207с.
678157
  Яковлева Т.С. Луначарский / Т.С. Яковлева. – М., 1991. – 141с.
678158
  Малинин А.С. Луначарский А.В. и советская литература (1917-1925 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Малинин А.С.; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1969. – 32л.
678159
  Малинин А.С. Луначарский о пролетарских писателях / А.С. Малинин. – Минск, 1965. – 72с.
678160
  Елкин А.С. Луначарский. / А.С. Елкин. – М., 1967. – 303с.
678161
   Луначарський А.В. - критик : статті. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 232 с.
678162
  Яров Иван Лунгин в роли Эйзенштейна = Заметки о фильме "Царь" // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 12 (1607). – С. 93-100. – ISSN 0869-44435


  "Царь" - худож. фильм Павла Лунгина, повествующий о двух годах из жизни Ивана Грозного, о его борьбе с инакомыслием и о его взаимоотношениях в этот период с митрополитом Московским Филиппом (Колычевым). Российская премьера фильма состоялась 4 нояб. ...
678163
   Лунєєв Віктор Васильович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 139-140. – ISBN 978-617-573-038-6
678164
  Пушик С.Г. Луни : поезії / С.Г. Пушик. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 176 с.
678165
  Рибицький І.В. Луни близькі і далекі : поезії / І.В. Рибицький. – Київ, 1983. – 102 с.
678166
  Севернюк Т.А. Луни дня / Т.А. Севернюк. – Ужгород, 1981. – 75с.
678167
  Эйдельман Н.Я. Лунин / Н.Я. Эйдельман. – М., 1970. – 352с.
678168
  Телентюк Д.С. Лунинецкие говоры (исследование в области белорусской диалектологии) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Телентюк Д.С. ; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 17 с.
678169
  Шпиз Елена Лунка в в "Ведьминой туфле" : Top season // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 38-44 : Фото. – ISSN 1813-4777
678170
  Шевченко В.В. Лунная база / В.В. Шевченко. – М, 1991. – 63с.
678171
  Шамсутдинов Н.М. Лунная важенка / Н.М. Шамсутдинов. – М., 1985. – 86с.
678172
  Сагитов М.У. Лунная гравиметрия / М.У. Сагитов. – Москва : Наука, 1979. – 431 с.
678173
  Лондон Д. Лунная долина. Сердца трех : романы ; [пер. с англ.] / Д. Лондон. – Москва : Правда, 1988. – 765 с.
678174
  Лондон Д. Лунная долина. Сердца трех : романы ; [пер. с англ.] / Д. Лондон. – Москва : Правда, 1990. – 765 с.
678175
  Карим М. Лунная дорога : стихи / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Детгиз, 1958. – 110 с.
678176
  Казанцев А.П. Лунная дорога / А.П. Казанцев. – Москва : Географгиз, 1960. – 168 с.
678177
  Грязев В.Н. Лунная дорожка / В.Н. Грязев. – Ставрополь, 1973. – 224с.
678178
  Дугаров Б.С. Лунная лань : стихотворения / Б.С. Дугаров. – Москва : Советская Россия, 1989. – 174 с.
678179
  Круль М.А. Лунная Лошадь / М.А. Круль. – Минск, 1980. – 304с.
678180
  Шингарева К.Б. Лунная номенклатура. Обратная сторона Луны, 1961-1973 гг. / К.Б. Шингарева. – Москва : Наука, 1977. – 56 с.
678181
   Лунная ночь. – М., 1960. – 32с.
678182
  Скриган Я. Лунная ночь : рассказы, повести / Я. Скриган; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1967. – 342 с.
678183
   Лунная ночь : Научно-фантастические произведения польских писателей. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 285с.
678184
  Даньков И.А. Лунная околица. / И.А. Даньков. – Краснодар, 1976. – 32с.
678185
   Лунная панорама. – М., 1966. – 128с.
678186
  Домрин В.В. Лунная подковка / В.В. Домрин. – Одесса, 1966. – 104с.
678187
  Кларк А.Ч. Лунная пыль. / А.Ч. Кларк. – М, 1965. – 344с.
678188
  Авдеенко Ю.Н. Лунная радуга : повести / Авдеенко Ю.Н. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 238 с.
678189
  Павлов С.И. Лунная радуга / С.И. Павлов. – М, 1987. – 109с.
678190
  Павлов С.И. Лунная радуга / С.И. Павлов. – М, 1989. – 635с.
678191
  Скворцов К.В. Лунная река / К.В. Скворцов. – Челябинск, 1968. – 56с.
678192
  Максюта Р.А. Лунная россыпь / Р.А. Максюта. – Уфа, 1969. – 95с.
678193
  Потиевский В.А. Лунная скала. / В.А. Потиевский. – Петрозаводск, 1968. – 91с.
678194
   Лунная соната. – Ульяновск, 1959. – 30с.
678195
  Кочар Р. Лунная соната : повести и рассказы / Р. Кочар. – Москва : Советский писатель, 1959. – 461 с.
678196
   Лунная соната. – М., 1962. – 32с.
678197
  Гужель А.М. Лунная соната : стихи / А.М. Гужель. – Москва : Советский писатель, 1974. – 95 с.
678198
   Лунная соната. – М., 1986. – 94с.
678199
  Шутов И.Н. Лунная соната. / И.Н. Шутов. – Х, 1959. – 270с.
678200
  Толстой А. Лунная сырость / А. Толстой. – М-Птгр., 1923. – 79с.
678201
  Ломиа К. Лунная тишина : стихи и поэма / К. Ломиа; пер. с абхаз. Е.Елисеева. – Москва : Советский писатель, 1965. – 107 с.
678202
  Завадовский Л. Лунная тропа / Л. Завадовский. – Воронеж, 1935. – 139с.
678203
  Лысцов И.В. Лунница / И.В. Лысцов. – М., 1990. – 221с.
678204
  Цыбульский В.В. Лунно-солнечный календарь стран Восточной Азии с переводом на даты европейского календаря / В.В. Цыбульский. – М., 1987. – 382с.
678205
  Ахматова Р.С. Лунной тропою / Р.С. Ахматова. – Грозный, 1968. – 139 с.
678206
   Лунные блики. – М., 1991. – 375с.
678207
  Зигель Ф.Ю. Лунные горизонты : кн. для внеклас. чтения / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Просвещение, 1976. – 128 с.
678208
  Забелин И.М. Лунные горы / И.М. Забелин. – Москва, 1969. – 342с.
678209
  Фришмут Б. Лунные женщины. / Б. Фришмут. – М, 1984. – 213с.
678210
  Линк Ф. Лунные затмения : пер. с нем. / Ф. Линк. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 199 с.
678211
  Берлин Джереми Лунные новости : космос // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 42 : Фото
678212
  Расих Атилла Лунные ночи : роман / Расих Атилла. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1979. – 175 с.
678213
  Саниэль М. Лунные ночи / М. Саниэль. – М., 1983. – 96с.
678214
  Калинин А.В. Лунные ночи. Повесть / А.В. Калинин. – Москва : Правда, 1955. – 96 с.
678215
  Калинин А.В. Лунные ночи. Рассказы и очерки / А.В. Калинин. – Пхеньян, 1956. – 164 с.
678216
  Калинин А.В. Лунные ночи. Рассказы и очерки / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону : Ростовское кн. изд-во, 1960. – 332 с.
678217
  Мэйсон Б. Лунные породы : пер. с англ. / Б. Мэйсон, У. Мелсон. – Москва : Мир, 1973. – 165 с.
678218
  Альтшулер В.М. Лунные ритмы / В.М. Альтшулер, В.М. Гурвич. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 256с.
678219
  Альтшулер В.М. Лунные ритмы / В.М. Альтшулер, В.М. Гурвич. – 2-е перераб. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 128с.
678220
  Ребров М.Ф. Лунные старты ближе / М.Ф. Ребров, Н.А. Мельников. – Москва, 1964. – 77с.
678221
  Файзуллин Р.А. Лунные тополя : стихотворения / Р.А. Файзуллин. – Москва : Художественная литература, 1990. – 124 с.
678222
  Романушко М. Лунные цирки / М. Романушко. – М., 1981. – 79с.
678223
  Лиханов А.А. Лунный берег / А.А. Лиханов. – М., 1968. – 272с.
678224
  Церен Э. Лунный бог / Э. Церен. – Москва, 1976. – 381с.
678225
  Семенихин Г.А. Лунный вариант / Г.А. Семенихин. – М., 1968. – 304с.
678226
  Колесников Е.Г. Лунный всадник. / Е.Г. Колесников. – М., 1975. – 237с.
678227
   Лунный грунт из Моря Изобилия. – Москва : Наука, 1974. – 624 с.
678228
   Лунный грунт из Моря Кризисов. – Москва : Наука, 1980. – 359с.
678229
   Лунный грунт: свойства и аналоги. модель 1974 года. – Москва : ИГАХ АН СССР, 1975. – 72 с.
678230
  Тхазеплов Х.М. Лунный дождь / Х.М. Тхазеплов. – М., 1983. – 61с.
678231
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – М., 1947. – 565с.
678232
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – Новосибирск, 1955. – 484с.
678233
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – Л., 1956. – 640с.
678234
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – Минск, 1958. – 512с.
678235
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – М., 1959. – 527с.
678236
  Коллинз У. Лунный камень : роман / Уилки Коллинз ; Пер. с англ. Мариэтты Шагинян. – Москва : Художественная литература, 1976. – 463 с. : ил.
678237
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – М., 1978. – 495с.
678238
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – Краснодар, 1980. – 462 с.
678239
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – Москва, 1980. – 415 с.
678240
  Коллинз У. Лунный камень / Уилки Коллинз ; Пер. с англ. и биогр. зам. об Уилки Коллинзе Мариэтты Шагинян. – Москва : Атомиздат, 1981. – 496 с. – (Библиотека приключений в 20-ти т. ; Т. 20)
678241
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – Грозный, 1981. – 408с.
678242
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – Алма-Ата, 1987. – 464с.
678243
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – Архангельск, 1987. – 477с.
678244
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – М., 1987. – 478с.
678245
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – М., 1989. – 495с.
678246
  Коллинз У. Лунный камень : роман / Уилки Коллинз // Убийство на улице Морг : рассказы / По Эдгар. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – С. 152-608. – (Библиотека классического зарубежного детектива ; Т. 1). – ISBN 5-235- 01372-7
678247
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – Сыктывкар, 1991. – 413с.
678248
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – Ярославль, 1991. – 460с.
678249
  Коллинз У. Лунный камень : Роман / У.Коллинз; Пер. с англ. Мариэтты Шагинян. – Москва : АСТ, 2003. – 473с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-016755-5
678250
  Никонов Н.Г. Лунный копр. / Н.Г. Никонов. – М, 1989. – 286с.
678251
  Лондон Джек Лунный лик : рассказы / Джэк Лондон ; Перевод с анг. Е. Бройдо. – Москва : Книгоиздат "Польза"95 В. Антик и К*, 1913. – 95 с. – (Универсальная библиотека ; № 786)
678252
  Лондон Д. Лунный лик / Д. Лондон. – Л, 1925. – 128с.
678253
  Данилов С.П. Лунный лось : лирика / С.П. Данилов. – Москва : Советская Россия, 1967. – 88 с.
678254
  Гурев Г.А. Лунный мир / Г.А. Гурев. – 3-е перераб. изд. – М., 1946. – 51с.
678255
  Эллис Б. Лунный парк : [ роман ] / Брет Истон Эллис ; [ пер. с англ. Д. Симановского ]. – Москва ; Санкт-Петербург : ЭКСМО ; Домино, 2007. – 480 с. – (Интеллектуальный бестселлер). – ISBN 978-5-699-22252-0
678256
  Сафиев Н. Лунный парус / Н. Сафиев. – М., 1980. – 206с.
678257
  Кругляков Г.В. Лунный поезд / Г.В. Кругляков. – Алма-Ата, 1972. – 64с.
678258
  Елин И.М. Лунный полдень / И.М. Елин. – Челябинск, 1966. – 95с.
678259
  Мопассан Ги Лунный свет / Мопассан Ги. – М., 1963. – 144с.
678260
  Мопассан Ги Лунный свет / Мопассан Ги. – Мурманск, 1989. – 261с.
678261
  Липкин С.И. Лунный свет : Стихотворения и поэмы / С.И. Липкин. – М., 1991. – 251с.
678262
  Минтяк И.И. Лунный свет. / И.И. Минтяк. – Грозный, 1981. – 142с.
678263
  Нагибин Ю.М. Лунный свет: Повести и рассказы. / Ю.М. Нагибин. – Минск, 1986. – 446с.
678264
  Сынгаевский П.Ф. Лунный снег / П.Ф. Сынгаевский. – Москва, 1966. – 79с.
678265
  Буланов И.И. Лунный цветок / И.И. Буланов. – Ташкент, 1987. – 287,1с.
678266
  Уитни Ф. Лунный цветок / Пер. с англ. Е.Л.Бородкиной; Филлис Уитни. – Москва : Фантом Пресс Интер В.М., 1996. – 316с. – (Полнолуние любви). – ISBN 5-86471-097-0
678267
  Сергеев Александр Луноход - Эпизод первый : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 172-180 : Фото
678268
  Кожухова О.К. Луноцвет: Повести, рассказы, из дневника писателя / О.К. Кожухова. – Москва, 1988. – 397с.
678269
  Лао Шэ Лунсюйгоу / Лао Шэ. – Москва : Искусство, 1954. – 92 с.
678270
   Лунтик. Русский язык для малышей [Електронний ресурс]. – Москва : 1С-Паблишинг : Мельница : СТВ, 2007. – 1 CD-ROM. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, DirectX 8.0a, процессор1,2 ГГц, 128 Mб ОЗУ, объем видеопамяти 32 Мб, совместимая с DirectX, привод CD-ROM 8х с возможностью чтения дисков емкостью 700 Мб, звук. карта, .-Загл. с этикетки видеодиска


  "Лунтик. Русский язык для малышей" - обучающая игра, созданная по мотивам анимационного фильма "Лунный гость" от кинокомпании СТВ и студии "Мельница". Ваших детей ждет веселое и необыкновенное путешествие в красочный мир Лунтика и его друзей, где они ...
678271
  Панкратов Ю.И. Лунь-озеро / Ю.И. Панкратов. – М., 1975. – 254с.
678272
   Луньов Анатолій Леонідович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 172. – ISBN 978-966-2726-03-9
678273
   Лупа, микроскоп, подзорная труба / Физическая лаборатория Киевского Политехнического института. – [Киев], 1901. – 32 с. : ил. – Написано от руки. - Литография


  Ред.: Кастерин, Николай Петрович
678274
  Коломійчук Богдан Лупали сю скалу : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 126-128 : Фото
678275
  Гонсалес М Н.В. Лупо и река / М Н.В. Гонсалес. – М., 1979. – 47с.
678276
  Басараб А.С. Лупы с ослабленным свойством обратимости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Басараб А.С.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
678277
  Власенко Андрій Лурд - Фатима. Два явлення // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 64-69 : фото
678278
  Золя Э. Лурд / Э. Золя. – Москва, 1953. – 463с.
678279
  Золя Э. Лурд / Э. Золя. – К., 1988. – 428с.
678280
  Марцинковская Т.Д. Лурия Александр Романович (1902-1977) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 71-73. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
678281
  Ірванець О. Лускунчик-2004 : п"єси, вірші / Олександр Ірванець. – Киів : Факт, 2005. – 208 с. – (Непроза). – ISBN 966-359-064-5
678282
  Гофман А Е.Т. Лускунчик і Мишачий король / А Е.Т. Гофман. – К., 1991. – 197с.
678283
  Тарло Л. Лутре. Карьера писателя / Л. Тарло. – М., 1927. – 48с.
678284
  Александров В.Е. Лутугин / В.Е. Александров. – Донецк, 1971. – 168с.
678285
  Немировский А.И. Луций Анней Флор - историк древнего Рима / А.И. Немировский. – Воронеж, 1977. – 167с.
678286
   Луцишин Зоряна Орестівна // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 157. – ISBN 978-617-7530-19-9
678287
  Ясинский М.Н. Луцкий трибунал, как высшая судебная инстанция для Волынского, Брацлавского и Киевского воеводствв последней четверти XVI d/ : (с приложением архивных материалов для истории Луцкого трибунала) / М.Н. Ясинский // Главный Литовский трибунал, его происхождение, организация и компетенция / М.Н. Ясинский. – Киев, 1901. – Вып. 1 : Происхождение Главного Литовского трибунала. – 72 с. – (Очерки по истории судоустройства в Литовско-Русском государстве)


  На тит. л. дарственная надпись от автора: Владимиру Константиновичу Пискорскому от автора 16.IV. 900
678288
   Луць Володимир Васильович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 52. – ISBN 966-7024-23-1
678289
  Ілляшенко Я.Є. Луцьк : Істрико-краєзнавчий нарис / Я.Є. Ілляшенко. – Львов : Каменяр, 1974. – 64с.
678290
  Ворон В.О. Луцьк / В.О. Ворон. – Львів, 1988. – 29с.
678291
  Колосок Б.В. Луцьк : Архітектурно - історичний нарис / Б.В. Колосок, Р.Г. Метельницький. – Київ : Будывельник, 1990. – 191с. : іл.
678292
   Луцьк запрошує на фестиваль середньовічного духу Князівський бенкет 09.06. // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 40-41 : фото. – ISSN 1998-8044
678293
  Радавська Мирослава Луцьк і Торунь - партнери // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 36-37


  27 листопада в місті Торуні (Республіка Польща) підписано угоду про співпрацю. Відтепер Луцьк і Торунь - міста-партнери. Варто зазначити, що Луцьк товаришує вже з вісьмома містами, п"ять із яких - наші сусіди в Польщі.
678294
  Шиба Богдан Луцьк має достатньо ресурсів, щоб самому виступити як інвестор : [інтерв"ю з мером м. Луцька Б. Шибою] / Шиба Богдан, Сищук Олексій; вів розмову О. Сищук // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 10-11


  У розмові з оглядачем "Віча" мер Луцька розповів про шляхи розширення прав органів місцевого самоврядування, необхідні зміни до держбюджету-2008 і виклав своє бачення інвестиційно-інноваційної моделі розвитку міста.
678295
  Шиба Богдан Луцьк має достатньо ресурсів, щоб самому виступити як інвестор : [інтерв"ю з мером м. Луцька Б. Шибою] / Шиба Богдан, Сищук Олексій; вів розмову О. Сищук // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 10-11


  У розмові з оглядачем "Віча" мер Луцька розповів про шляхи розширення прав органів місцевого самоврядування, необхідні зміни до держбюджету-2008 і виклав своє бачення інвестиційно-інноваційної моделі розвитку міста.
678296
  Хлібовська Г. Луцьк радянський: соціокультурний простір // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 116-121. – (Серія: Історичні науки ; № 7 (284)). – ISSN 1729-360Х
678297
   Луцьк. Камінь-Каширський.. – К., 1967. – 10с.
678298
   Луцьк. Фотоальбом.. – К., 1967. – 96с.
678299
  Самойлов Юрій Луцьк: відкриваємо перлину українського Заходу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 42-46 : фото. – ISSN 1998-8044
678300
  Штанько О. Луцьк: місто і соціум у другій половині XVI ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 9-15. – (Серія: Історичні науки" ; № 21 (269)). – ISSN 1729-360Х
678301
  Каліш Богдан Луцьк: міський туризм за донорські кошти // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 53 : фото. – ISSN 1998-8044
678302
   Луцьк: приємне відкриття! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 14-15 : фото. – ISSN 1998-8044
678303
   Луцьк: Фотоальбом.. – К., 1978. – 46с.
678304
  Довбищенко М. Луцьке братство і братський монастир 1617 - 1833 рр. // Архів Української Церкви : збірник статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луцьк, 2014. – C. 7-48. – (Серія 2. Джерела ; вип. 1). – ISBN 978-617-7216-01-7
678305
  Білоус Н.О. Луцьке війтівство в XV - XVII ст.: характеристика інституту та персоналії урядників // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 4-22. – ISSN 0130-5247
678306
  Кралюк П. Луцьке Євангеліє: контексти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12 лютого (№ 25). – С. 5


  Чому митрополит Никофонт подарував його факсимальне видання саме Путіну? Чи не нагадав своїм подарунком про те, що Московія, спинаючись на ноги у XIV ст. і ще не знаючи, хто вона - фінська, татарська чи слов"янська, черпала із джерел культури ...
678307
  Карпюк Р.П. Луцький інститут розвитку людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 54-56 : фото
678308
  Кралюк Петро Луцький князь Мстислав Данилович // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт-груд. – С. 111-116. – ISSN 0042-9422
678309
  Кралюк П. Луцький князь Мстислав Данилович // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 1 (33). – С. 8-9
678310
  Кучеренко О. Луцький період педагогічної діяльності українського письменника П.О. Куліша // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 48-53. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
678311
  Попов Г.Л. Луцький трибунал 1578 р. / Г.Л. Попов. – 27с.
678312
  Штанько О. Луцькі ремісничі цехи-корпорації в середині XVII ст. // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 40-45. – ISSN 2305-9389


  У статті проаналізовано особливості діяльності цехів Луцька в 1638–1640 рр. Аналізуючи корпоративні традиції кожного з ремісничих об’єднань, здійснено спробу визначити специфіку взаємин майстрів в цеху і поза ним. На основі актових записів ...
678313
   Луцьку - 900 років, 1085-1985 : Зб. документів і матеріалів.. – К., 1985. – 303с.
678314
  Бердибаев А. Луч времени : стихи и поэмы / А. Бердибаев; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1969. – 76 с.
678315
  Барабой В.А. Луч жизни : О солнце, солнечном свете и жизни на Земле / В.А. Барабой. – Киев : Наукова думка, 1966. – 144 с.
678316
  Фабрикант В.А. Луч идет в космос / В.А. Фабрикант. – Москва, 1961. – 30 с.
678317
  Коваль-Волков Луч любви / Коваль-Волков. – М, 1980. – 95с.
678318
  Реймерис В.К. Луч на ладони : стихотворения / В.К. Реймерис. – Москва : Правда, 1962. – 32 с.
678319
  Воронцов-Вельяминов Луч света - вестник далеких миров / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1949. – 28 с.
678320
  Воронцов-Вельяминов Луч света - вестник далеких миров / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1949. – 28 с.
678321
  Добролюбов Н.А. Луч света в темном царстве / Н.А. Добролюбов. – М.-Пг., 1923. – 112 с.
678322
  Крячко И.П. Луч света в тёмном царстве // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 4 (108). – С. 12-13
678323
  Ильин В.С. Луч слова. Его изобразительность и выразительность / В.С. Ильин. – Москва, 1973. – 216с.
678324
   Луч солнца : сборник. – Москва : Художественная литература, 1984. – 311 с.
678325
  Понтиджа Д. Луч тени / Д. Понтиджа. – М., 1986. – 157с.
678326
  Ньегош П. Луча микрокозма. / П. Ньегош. – Београд, 1968. – с.
678327
  Тарасенко Л. Лучано Паваротти // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2005. – № 3. – С. 48-49.
678328
  Эминеску М. Лучафэр / М. Эминеску. – Кишинев, 1962. – 29с.
678329
  Эминеску М. Лучафэр / М. Эминеску. – Кишинев, 1974. – 60с.
678330
  Эминеску М. Лучафэр / М. Эминеску. – Бухарест, 1983. – 147с.
678331
  Эминеску М. Лучафэрул / М. Эминеску. – М, 1979. – 159с.
678332
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. медицинских наук Украины ; ГУ "Научно-практический центр лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-
№ 4. – 2012. – Резюме на англ. яз. и языке статьи
678333
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. медицинских наук Украины ; ГУ "Научно-практический центр лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 1. – 2013. – Резюме на англ. яз. и языке статьи
678334
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. медицинских наук Украины ; ГУ "Научно-практический центр лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 2/3. – 2013. – Резюме на англ. яз. и языке статьи
678335
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 1/2. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
678336
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 3/4. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
678337
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 1/2. – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
678338
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 3/4. – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
678339
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 1. – 2016. – 92 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
678340
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 2. – 2016. – 90 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
678341
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины" ; редколл.: Дыкан И.Н., Колотилов Н.Н., Бабий Я.С. [и др.]. – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 3. – 2016. – 90 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
678342
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины" ; редколл.: Дыкан И.Н., Колотилов Н.Н., Бабий Я.С. [и др.]. – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 4. – 2016. – 87 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
678343
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины" ; редкол.: Дыкан И.Н., Колотилов Н.Н., Бабий Я.С. [и др.]. – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 1. – 2017. – 83 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
678344
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины" ; редкол.: Дыкан И.Н., Колотилов Н.Н., Бабий Я.С. [и др.]. – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 2. – 2017. – 90 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
678345
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины" ; редкол.: Дыкан И.Н., Колотилов Н.Н., Бабий Я.С. [и др.]. – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 3. – 2017. – 94 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
678346
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины" ; редкол.: Дыкан И.Н., Колотилов Н.Н., Бабий Я.С. [и др.]. – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 4. – 2017. – 87 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
678347
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины" ; редкол.: Дыкан И.Н., Колотилов Н.Н., Бабий Я.С. [и др.]. – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 1. – 2018. – 82 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
678348
  Федорова В.М. Лучевая модель отражения в аэродинамике сильно разреженных газов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Федорова В.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Физ.-мат. ф-тет. – Ленинград, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.11
678349
  Рябцев А Лучевая опасность при дентографии и пути ее устранения : Автореф... канд. биол.наук: / Рябцев А С.; ДГУ. – Днепропетровск, 1967. – 16л.
678350
  Дударев А.Л. Лучевая терапия / А.Л. Дударев. – Л, 1988. – 191с.
678351
  Зедгенидзе А Г. Лучевая терапия амбулаторных больных / А Г. Зедгенидзе, Б.М. Алиев. – Ташкент, 1988. – 271с.
678352
  Кишковский А.Н. Лучевая терапия неопухолевых заболеваний / А.Н. Кишковский, А.Л. Дударев. – М, 1977. – 176с.
678353
  Тимлер Ю.А. Лучевое и комплексное лечение распространенных и осложненных форма рака легкого : Автореф... канд. мед.наук: / Тимлер Ю. А.; Второй гос. моск. мед. ин-т. – Москва, 1972. – 20л.
678354
   Лучевое поражение : : Сборник: (острое лучевсе поражение, полученное в эсперименте). – Москва : Московский университет, 1987. – 230 с.
678355
   Лучевое поражение и его модификация. – Москва : Наука, 1985. – 154 с.
678356
  Расс И.Т. Лучевое поражение клеток зобной железы мыши и его модификация с помощью некоторых агентов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Расс И.Т. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Биол.-почв. фак. – Москва, 1965. – 17 с.
678357
  Пархоменко И.М. Лучевое поражение клеток СОЦ и влияние на него некоторых защитных факторов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пархоменко И.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 18л.
678358
  Акоев И.Г. Лучевое поражение млекопитающих и статистическое моделирование / Акоев И.Г. – Москва : Атомиздат, 1972. – 97 с.
678359
   Лучевое приближение и вопросы распространения радиоволн. – Москва, 1971. – 311 с.
678360
  Пономаренко Ю.В. Лучевой дренаж застроенных территорий / Пономаренко Ю.В., Анпилов В.Е. – Москва : Недра, 1989. – 198, [3] с. – Библиогр.: с. 198-199
678361
  Москалев Ю.И. Лучевой канцерогенез в проблеме радиационной защиты. / Ю.И. Москалев, В.Н. Стрельцова. – М., 1982. – 121с.
678362
  Оболонцева И.Р. Лучевой метод в анизотропной среде: Алгоритмы, прогр. / И.Р. Оболонцева, В.Ю. Гречка. – Новосибирск, 1989. – 225с.
678363
  Герасименко А.Н. Лучевой метод в геометрической сейсмике сложнопостроенных слоистых сред / А.Н. Герасименко. – К, 1982. – 186с.
678364
  Бабичева Лидия Алексеевна Лучевой метод в динамике упруго-вязкой-пласической среды : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.023 / Бабичева Лидия Алексеевна; Ворон. гос. ун-т им Ленинского Комсомола. – Воронеж, 1973. – 6л.
678365
  Сумецкий М.Ю. Лучевой метод расчета элементарных процессов и колебаний в газах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Сумецкий М.Ю. ; ЛГУ. – Ленинград, 1979. – 12 с.
678366
  Подильчук Ю.Н. Лучевые методы в теории распространения и рассеяния волн / Ю.Н. Подильчук, Ю.К. Рубцов; АН УССР, Ин-т механики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 220с.
678367
  Теличко Ф.Ф. Лучевые нагрузки при рентгенологических исследованиях / Ф.Ф. Теличко. – М., 1976. – 104с.
678368
   Лучевые повреждения организма и пути их коррекции. – Томск : Томский университет, 1991. – 182 с. : табл. – ISBN 5-7511-0188-X
678369
  Куликов М.Н. Лучевые СВЧ приборы со скрещенными полями и специфика взаимодействия М-типа / М.Н. Куликов. – Саратов, 1983. – 153 с.
678370
  Редюк Т.И. Лучевые скорости на уровне фотосферы вактивных областях со вспышками // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев : Вища школа, 1983


  По измерениям допплеровских сдвигов семи слабых фраунгоферовых линий, образующихся на высотах 75-210 км в фотосфере Солнца, во время четырех вспышек разных баллов определены лучевые скорости. В основном наблюдался подъем вещества, максимальные скорости ...
678371
  Байкабулов Б. Лучезарный караван / Б. Байкабулов. – Ташкент, 1984. – 352 с.
678372
   Лучезарный финикс. Зарубеж. писатели о кн. чтении и библиофильстве, XX в.. – М., 1979. – 222с.
678373
  Жданов Г.Б. Лучи-разведчики / Г.Б. Жданов. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 208 с.
678374
  Васильев Я.И. Лучи / Я.И. Васильев. – Москва, 1986. – 93с.
678375
  Элксне А. Лучи : стихи / А. Элксне; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1988. – 160 с.
678376
  Маштаков П.И. Лучи в борозде. Стихи / П.И. Маштаков. – Барнаул, 1962. – 32с.
678377
   Лучи добрых дел.. – Ижевск, 1965. – 84с.
678378
  Розвал С.Я. Лучи жизни. / С.Я. Розвал. – М, 1949. – 484с.
678379
  Розвал С.Я. Лучи жизни. / С.Я. Розвал. – Новосибирск, 1966. – 376с.
678380
  Костенко Л.В. Лучи земли / Л.В. Костенко. – Москва, 1960. – 93с.
678381
  Жданов Г.Б. Лучи из мировых глубин / Г.Б. Жданов. – Москва ; Ленинград, 1948. – 107 с.
678382
  Жданов Г.Б. Лучи из мировых глубин / Г.Б. Жданов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1950. – 140 с.
678383
  Жданов Г.Б. Лучи из мировых глубин / Г.Б. Жданов. – Изд. 4-е. – Москва, 1953. – 128 с.
678384
  Жданов Г.Б. Лучи из мировых глубин / Г.Б. Жданов. – Изд. 5-е. – Москва, 1955. – 136 с.
678385
  Юнг Р. Лучи из пепла / Р. Юнг. – М., 1962. – 291с.
678386
  Федосюк Ю.А. Лучи от Кремля: путеводитель. / Ю.А. Федосюк. – М., 1978. – 312с.
678387
   Лучи проникают всюду.. – М., 1963. – 231с.
678388
  Буки Г. Лучи рентгена и их применение / Г. Буки. – Берлин : Издательство И.П. Ладыжникова, 1923. – 114 с.
678389
  Кудрявская Л.Б. Лучи сковзь ладони. / Л.Б. Кудрявская. – Ужгород, 1972. – 60с.
678390
  Калитин Н.Н. Лучи солнца / Н.Н. Калитин. – М.-Л, 1947. – 111с.
678391
  Филонович С.Р. Лучи, волны, кванты / С.Р. Филонович. – Москва : Наука, 1978. – 209 с.
678392
   Лучи, которые горячи. Юмор и сатира. Сборник.. – Симферополь, 1963. – 183с.
678393
  Губерський Л.В. Лучинський Петру // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 755. – ISBN 966-316-039-X
678394
  Рынин Н.А. Лучистая энергия в фантазиях романистов и в проектах ученых. / Н.А. Рынин. – Л, 1930. – 153с.
678395
  Кондратьев К.Я. Лучистая энергия Солнца / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 600с.
678396
  Суханов И.С. Лучистая энергия солнца и архитектура / И.С. Суханов. – Ташкент, 1973. – 224с.
678397
  Красильников Н.А. Лучистые грибки : высшие формы / Н.А. Красильников; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва : Наука, 1970. – 534 с.
678398
  Красильников Н.А. Лучистые грибки и родственные им организмы / Н.А. Красильников; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Actinomycetales. – 1938. – 328 с.
678399
  Ковальский Е.В. Лучистые теплообмен в топках трубчатых печей и парогенераторов при сжигании мазута. : Автореф... Канд.техн.наук: / Ковальский Е.В.; Одес.политехн.ин-т. – Одесса, 1966. – 19л.
678400
   Лучистый теплообмен (Методы и приборы исследования лучистого теплообмена) : межвуз. сб. – Калининград : Издательство Калининградского университета, 1974. – 190 с.
678401
  Кондратьев К.Я. Лучистый теплообмен в атмосфере / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 420с.
678402
  Долгин Марк Исаакович Лучистый теплообмен в атмосфере Антарктиды : Автореф... канд. географич.наук: 11.00.09 / Долгин Марк Исаакович; Одесск. гидрометеорологич. ин-т. – Одесса, 1987. – 21л.
678403
  Репринцева С.М. Лучистый теплообмен в дисперсных средах / С.М. Репринцева, Н.В. Федорович. – Минск, 1968. – 140с.
678404
  Фейгельсон Е.М. Лучистый теплообмен и облака / Е.М. Фейгельсон. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 230с.
678405
   Лучицький Володимир Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 98-99. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
678406
  Загуляєва Н.А. Лучицький І.В.: від студента до заслуженого професора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-56. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Присвячено видатному вченому, викладачу Київського університету Лучицькому Івану Васильовичу. Мета роботи прослідити нелегкий шлях, який пройшов вчений від студента до заслуженого професора університету. Наукова та викладацька діяльність Лужицького ...
678407
  Кондратик Л.Й. Лучицький Іван Васильович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 73-74. – ISBN 5776391970
678408
  Шевченко Л.В. Лучицький Іван Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 239. – ISBN 96966-8060-04-0
678409
  Колибанова К. Лучицький Іван Васильович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 329-332. – ISBN 966-02-3529-1
678410
   Лучицький Іван Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 194. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
678411
   Лучна рослинність заплави р. Случ / І.А. Ольшевська, Я.П. Дідух, Ю.І. Мала, Н.А. Пашкевич // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 125-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2227-3220
678412
  Григорьев А.Н. Лучник против атлета / А.Н. Григорьев. – М., 1971. – 140с.
678413
  Папіш І.Я. Лучно-степові чорноземи (типові) Львівської області: географія і регіональні особливості будови профілю // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 85-97. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
678414
  Яковлев А.М. Лучшае геологическая партия северо-западного территориального геологического управления / А.М. Яковлев. – Л., 1967. – 40с.
678415
  Бокова Т. Лучшая азбука для дома и детского сада / Татьяна Бокова ; художники : Ирина и Александр Чукавины. – Москва : АСТ; Астрель, 2007. – 64с. – ISBN 5-17-040892-7
678416
   Лучшая альтернатива перелетам // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 4 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
678417
  Грушман М. Лучшая на Украине школа ФЗО № 14 / М. Грушман. – М., 1948. – 48с.
678418
  Масленников И.Б. Лучшая половина жизни. / И.Б. Масленников. – М., 1975. – 128с.
678419
   Лучшая свинарка Ростовской области А.С. Литвинова : Краткий рекомендат. указатель лит-ры. – Ростов-на-Дону : Рост. гос. науч. б-ка, 1962. – 8 с. – (Равняясь на маяки ; Вып. 2)
678420
  Лу Э. Лучшая страна в мире : Роман / Э. Лу; Пер. с норвеж. И.Стребловой. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2002. – 320с. – (Bibliotheca. Stylorum). – ISBN 5-352-00240-3
678421
  Лу Э. Лучшая страна в мире : Роман / Пер. с норвежского И.Стребловой; Эрленд Лу. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 320с. – (Bibliotheca stylorum). – ISBN 5-352-00240-3
678422
  Берце В. Лучшая часть жизни : повести / В. Берце; пер. с латыш. С.Марковой. – Рига : Лиесма, 1986. – 395 с.
678423
  Салуцкий А.С. Лучшая часть нашей жизни / А.С. Салуцкий. – М, 1975. – 1436с.
678424
  Локтев А. Лучше больше да лучше. Как получить доступ к ведущим мировым научным изданиям // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 31 мая (№ 22). – С. 21


  Развитие современной российской науки невозможно без тесной интеграции с мировой наукой. Ключевым условием эффективного взаимодействия является обмен достигнутыми результатами посредством публикаций, подавляющее большинство которых собрано в научных ...
678425
  Чейз Дж.Х. Лучше бы я остался бедным : роман / Дж.Х. Чейз. – Харьков : Из-во Основа при Харьковском гос. ун-т, 1991. – 286 с.
678426
  Херман Б. Лучше Гарварда // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10 (988). – С. 43-46. – ISSN 0130-1640


  Как превратить идею российского Гарварда в реальность?
678427
  Федорченко Дмитрий Лучше гор могут быть только горы... // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 20-21 : фото. – ISSN 1998-8044
678428
  Попов Д.И. Лучше использовать резервы производства. / Д.И. Попов, В.В. Щепанский. – М, 1979. – 64с.
678429
  Ленин В.И. Лучше меньше, да лучше / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 26с.
678430
  Колесникова Н.А. Лучше начать сегодня. / Н.А. Колесникова, Ф П. Михалев, . – М., 1963. – 94с.
678431
  Абромайт Ларс Лучше ног могут быть только ... : медицина. Человек из будущего / Абромайт Ларс, Корнилак Эндрю // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 8 (161). – С. 60-65 : Фото. – ISSN 1029-5828
678432
  Усенко Наталия Лучше, дальше и быстрее : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 10-13 : Графіки. – ISSN 1998-8044
678433
   Лучшее в Италии : Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 108-109 : Фото
678434
  Годенко М.М. Лучшее имя / М.М. Годенко. – Москва, 1961. – 80с.
678435
  Глаттауэр Д. Лучшее средство от северного ветра = Gut gegen nordwind : [роман] / Даниэль Глаттауэр ; [пер. с нем. Р. Эйвадиса]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2010. – 330, [2] с. – Пер. с изд.: Gut gegen nordwind / Daniel Glattauer. Wien: Deuticke im Paul Zsolnay verlag, 2006. – ISBN 978-5-699-44726-8
678436
  Бочаров Г.Н. Лучшее, что человеку выпадает. / Г.Н. Бочаров. – М., 1981. – 310с.
678437
  Бочаров Г.Н. Лучшее, что человеку выпадает. / Г.Н. Бочаров. – М., 1982. – 310с.
678438
  Кондырев Л.Н. Лучшему другу / Л.Н. Кондырев. – М, 1950. – 80с.
678439
   Лучшие HR-решения : [сб. статей]. – Москва ; Санкт-Петербург : Вершина, 2007. – 268, [1] с. – (Экспертиза журнала "Кадровое дело"). – ISBN 5-9626-0126-2
678440
   Лучшие IT-студенти поедут в Японию // Сегодня. – Киев, 2018. – 19 марта (№ 49)


  "В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченка состоялось торжественное открытие образовательного проекта "Программист-2018", который впервые проводит Фонд Бориса Колесникова для студентов IT-специальностей всех вузов страны. Украинских ...
678441
   Лучшие авиакомпании планеты : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 24-25 : Фото
678442
  Савельев Владимир Лучшие авиакомпании удостоены "Крыльев России" : тур-инфо // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 8-9
678443
   Лучшие автотранспортники и автопрокатчики : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 18-20 : Фото
678444
  Зеленский Святослав Лучшие альфа-самцы: ответственность, жертвы и женщины. Быть мужиком: 14 альфа-самцов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 60-66 : фото
678445
  Белянинов А. Лучшие годы / А. Белянинов. – Свердловск, 1952. – 104с.
678446
  Фоняков И.О. Лучшие годы / И.О. Фоняков. – Иркутск, 1982. – 176с.
678447
  Каштанов А.Л. Лучшие годы / А.Л. Каштанов. – Минск, 1988. – 367с.
678448
  Лисянский М.С. Лучшие годы мои / М.С. Лисянский. – Москва : Художественная литература, 1971. – 239с.
678449
   Лучшие горнолыжные курорты Европы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 62--75 : фото
678450
   Лучшие городские пляжи мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 58-63 : фото
678451
   Лучшие из лучших.. – М., 1962. – 166с.
678452
   Лучшие издания. – Москва, 1977. – 128 с.
678453
   Лучшие издания 1966-1967.. – М., 1970. – 168с.
678454
   Лучшие издания 1971 года.. – М., 1973. – 113с.
678455
   Лучшие издания 1972. – Москва, 1974. – 103с.
678456
   Лучшие издания 1973. – Москва, 1975. – 112 с.
678457
   Лучшие издания 1974. – Москва, 1975. – 84 с.
678458
   Лучшие издания СССР.. – М., 1971. – 63с.
678459
   Лучшие издания СССР.. – М., 1972. – 72с.
678460
   Лучшие издания.. – М., 1978. – 135с.
678461
   Лучшие изобретения века, которые заботятся о нас // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 80-81 : фото
678462
   Лучшие карнавалы мира.Топ - 10 мировых карнавалов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 6. – С. 18-23 : фото
678463
  Алямовская Г.В. Лучшие книги 1958 года / сост. и авт. текста Г.В. Алямовская, Р.А. Лебедева. – Москва : Искусство, 1961. – [ 58 c.]
678464
   Лучшие книги 1958 года.. – М., 1961. – 116с.
678465
   Лучшие книги 1959 года.. – М., 1962. – 116с.
678466
   Лучшие книги 1961 года.. – М., 1963. – 128с.
678467
   Лучшие книги 1962 года.. – М., 1964. – 104с.
678468
  Виролайнен Л.А. Лучшие книги зарубежных писателей / Л.А. Виролайнен. – Москва, 1971. – 167с.
678469
   Лучшие книги зарубежных писателей.. – Л., 1964. – 103с.
678470
   Лучшие книги.1965. – Москва, 1968. – 149 с.
678471
   Лучшие книни 1960 года.. – М., 1962. – 117с.
678472
   Лучшие конструкции 16-й выставки творчества радиолюбителей. – Москва, 1962. – 160 с.
678473
   Лучшие конструкции 24-й выставки творчества радиолюбителей. – Москва, 1973. – 192 с.
678474
   Лучшие конструкции 25-й выставки творчества радиолюбителей. – Москва, 1975. – 184 с.
678475
   Лучшие конструкции 26-й выставки творечества радиолюбителей. – Москва, 1975. – 237 с.
678476
   Лучшие конструкции 27-й выставки творчества радиолюбителей. – Москва, 1977. – 288 с.
678477
   Лучшие конструкции 29-й и 30-й выставок творчества радиолюбителей.. – Москва : ДОСААФ, 1984. – 62 с.
678478
   Лучшие методики воспитания : [руководство для родителей, бабушек и дедушек] / [сост. Лисицына И.С. ; гл. ред. С.С. Скляр]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 317, [3] с. – На обл. также указ. : Б. Спок, М. Монтессори, Г. Доман, Б. и Л. Никитины, М. Ибука, С. Лупан, Х. Джайнотт ; Вальдорфская педагогика. – Библиогр. с. 314. – ISBN 978-966-14-1074-8
678479
  Резник С. Лучшие не умирают. / С. Резник, С. Марасанов. – М., 1950. – 112с.
678480
   Лучшие новые районированные сорта плодовых и ягодных культур.. – М., 1967. – 24с.
678481
   Лучшие отели 2008 года с точки зрения туристической компании : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 20-24 : Фото
678482
   Лучшие отели Черного моря // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 72-79 : фото
678483
   Лучшие отели ЮВА. Отели, которые мы выбираем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 81-92 : фото
678484
   Лучшие пляжи Европы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 6 (183), июнь. – С. 57-83 : фото. – ISSN 1029-5828
678485
  Топорков С.С. Лучшие почтовые программы / Топорков С.С. – Москва : ДМК Пресс, 2006. – 592с. – ISBN 5-94074-058-8
678486
   Лучшие произведения советских зодчих 1979-1980 гг.. – Москва, 1983. – 256 с.
678487
   Лучшие произведения советских зодчих 1981-1982 гг.. – Москва, 1985. – 287 с.
678488
   Лучшие произведения советских зодчих 1983-1985 гг.. – Москва
1. – 1991. – 207 с.
678489
   Лучшие произведения советских зодчих 1983-1985 гг.. – Москва
2. – 1991. – 213 с.
678490
   Лучшие произведения советских зодчих, 1973-1974 гг.. – Москва, 1977. – 128 с.
678491
   Лучшие произведения советских зодчих, 1975-1976 гг.. – Москва, 1980. – 222 с.
678492
   Лучшие произведения советских зодчих, 1977-1978 гг.. – Москва, 1983. – 277 с.
678493
   Лучшие произведения советских зодчих.1970-1972 гг.. – Москва, 1975. – 120 с.
678494
  Леврон Ж. Лучшие произведения французских архитекторов прошлого / Ж. Леврон. – Москва, 1986. – 170 с.
678495
   Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации : Описание и руководство к использованию. – Петрозаводск : Петроком, 1992. – 318с. – ISBN 5-87338-003
678496
   Лучшие районированные сорта крупяных культур в РСФСР.. – М., 1962. – 58с.
678497
  Зощенко М. Лучшие рассказы [Електронний ресурс] : аудиоспектакль / М. Зощенко, А. Аверченко ; читают А. Котов, А. Меньшиков ; "Страдиз Аудиокнига", "РАО Говорящая книга" , "ИД "Равновесие", "Комфортное чтение". – Москва : Равновесие, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : проц.Pentium-II, пам. 256 МБ ОЗУ, дисков. CD/DVD-ROM, Windows 98/2000/XP, звук. карта, формат МР3.-Время звуч. 4 ч. 22 мин.- Заглавие с этикетки диска. – (Русская классика ; Слушайте и наслаждайтесь)


  М. М. Зощенко (1894 - 1958 ) : Рассказ о старом дураке Нервные люди Женитьба - не напасть, как после не пропасть Бочка Мелкий случай из личной жизни Сильное ...
678498
   Лучшие русские сказки. – Тула ; Москва : Родничок ; АСТ ; Астрель, 2007. – 48 с. : илл. – ISBN 978-5-89624-258-1
678499
   Лучшие сериалы 2000-х = Выбор американских критиков // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 2. – С. 137-145. – ISSN 0130-6405
678500
  Красножен М.Г. Лучшие сорта зерновых и масличных культур для Крыма / М.Г. Красножен. – Симферополь, 1954. – 132с.
678501
   Лучшие сорта зерновых культур.. – М., 1979. – 215с.
678502
  Минашкин В.И. Лучшие сорта огурцов для теплиц и парников / В.И. Минашкин. – М, 1961. – 8с.
678503
   Лучшие сорта огурцов и помидоров для закрытого грунта центральной зоны Союза ССР.. – М., 1964. – 16с.
678504
   Лучшие сорта плодово-ягодных культур и винограда.. – М., 1965. – 368с.
678505
  Усенко В.В. Лучшие сорта полевых култур для Кубани / В.В. Усенко. – Краснодар, 1954. – 176с.
678506
  Малышев П. Лучшие сорта полевых культур Донбасса. / П. Малышев, И. Иванова. – Сталино, 1953. – 75с.
678507
   Лучшие стахановцы предприятий Укрполиграфтреста и их методы работы.. – К., 1940. – 152с.
678508
   Лучшие стихи года: По мнению лит.критиков.. – М., 1991. – 238с.
678509
  Нагорная А. Лучшие студенты-айтишники отправятся в Токио // Сегодня. – Киев, 2018. – 20 июня (№ 107). – С. 4


  "Завершился благотворительный проект "Программист 2018", который Фонд Бориса Колесникова впервые проводил для студентов IT-специальностей Украины с целью стимулировать их к получению новых знаний и развитию навыков. Конкурс объединил 820 участников, 28 ...
678510
   Лучшие студенты посмотрят ноу-хау в Кельне // Сегодня. – Киев, 2017. – 13 ноября (№ 208). – С. 4


  "В столичном Национальном университете пищевых технологий стартовал всеукраинский конкурс "Пищевые технологии 2018", инициированный благотворительным фондом Бориса Колесникова. Конкурс рассчитан на студентов ведущих профильных вузов страны, которые ...
678511
   Лучшие традиции - детям.. – Саратов, 1978. – 88с.
678512
   Лучшие туристические агенства : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 10. – ISSN 1998-8044
678513
   Лучшие туристические агенства с точки зрения туроператоров : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 12-13 : Фото
678514
   Лучшие уголки Турции // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 72-73 : Фото
678515
   Лучшие умы человечества как средство платежа // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2012. – № 4 (943). – С. 64. – ISSN 0320-331Х


  Продолжение обзора денежных знаков, на которых изображены выдающиеся деятели науки и культуры. Начало: ТМ, №3 за 2012 г.). В данной статье рассказывается о денежных знаках периода Средневековья. Возглавляет спиок арабский ученый ибн Сина.
678516
   Лучшие фестивали Африки // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 6. – С. 32-35 : фото
678517
   Лучшие фестивали Европы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 16-19 : фото
678518
   Лучшие.... – М., 1967. – 256с.
678519
  Долаберидзе М.М. Лучший в мире / М.М. Долаберидзе. – Тбилиси, 1962. – 15 с.
678520
  Смердов Игорь Лучший в мире Хакка-университет : Особенности национального образования // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 12. – ISSN 1727-4893
678521
   Лучший в мире.. – Тбилиси, 1961. – 16с.
678522
  Луковский И.В. Лучший домик в поселке / И.В. Луковский. – М., 1963. – 18с.
678523
  Куаммен Дэвид Лучший друг шимпанзе. Семейный альбом Гомбе / Куаммен Дэвид, Ша Ануп, Роджерс Фиона // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 78-91 : фото
678524
  Ежелев А.С. Лучший из грехов / А.С. Ежелев. – Москва, 1988. – 188с.
678525
  Майерова М. Лучший из миров / М. Майерова. – Москва, 1957. – 31 с.
678526
  Лапуста М.Г. Лучший контролер / М.Г. Лапуста. – М, 1989. – 154с.
678527
  Лапуста М.Г. Лучший контролер: Рассказы о хоз. расчете. / М.Г. Лапуста, В.В. Радаев. – Москва, 1989. – 175 с.
678528
  Осин Д.Д. Лучший месяц / Д.Д. Осин. – М, 1952. – 56с.
678529
   Лучший на Кавминводах : "За динамическое развитие компании" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 30-31
678530
  Лубнин Л.М. Лучший номер / Л.М. Лубнин. – Киров, 1952. – 36с.
678531
   Лучший овощевод Карелии И.А.Татти.. – Петрозаводск, 1960. – 8с.
678532
   Лучший опыт - в практику партийной работы.. – М., 1980. – 55с.
678533
  Иванский А.И. Лучший парашютист мира / А.И. Иванский. – М, 1955. – 56с.
678534
  Ширвиндт Б.Е. Лучший путь воспитать коммунаров. / Б.Е. Ширвиндт. – М., 1980. – 95с.
678535
   Лучший способ прилететь в Таиланд // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 10 : фото
678536
  Крюков Н.А. Лучший способ убоя птицы для международного рынка / Н.А. Крюков. – С.-Петербург, 1914. – 20 с.
678537
   Лучший учитель - творчество.. – М., 1966. – 227с.
678538
  Черняк С.Я. Лучь во тьме : повесть / С.Я. Черняк. – Москва, 1965. – 160 с.
678539
   Лушкін Олександр Єгорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 305-306 : фото
678540
  Леви Л. Лъжата / Л. Леви. – София, 1975. – 199с.
678541
  Немухин И.А. Лыжи - спорт сильных и смелых / И.А. Немухин. – М., 1953. – 40с.
678542
  Киселев Лыжи / Киселев. – М., 1943. – с.
678543
  Козловський Роман Лыжи 2012/13: на старт! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 50-54 : фото. – ISSN 1998-8044
678544
  Аксельрод С.Л. Лыжи в комплексе ГТО / Аксельрод С.Л. – Москва ; Ленинград : Физкультура и спорт, 1950. – 48 с.
678545
  Осокина Т.И. Лыжи и коньки - детям / Т.И. Осокина. – М., 1966. – 108с.
678546
  Франко Ж. Лыжи Франции / Ж. Франко, М. Мора. – М., 1966. – 237с.
678547
  Елин Н.Л. Лыжи, бабушка и я / Н.Л. Елин, В.Г. Кашаев. – Москва, 1981. – 20с.
678548
  Скалкин П. Лыжи. / П. Скалкин. – М., 1929. – 24с.
678549
  Харламов Н. Лыжная подготовка / Н. Харламов. – Москва, 1945. – 56с.
678550
  Самсонов М.Я. Лыжная подготовка / М.Я. Самсонов, В.М. Шапошник. – Москва, 1962. – 62с.
678551
   Лыжная подготовка.. – М.Л., 1942. – 40с.
678552
  Потахина И.В. Лыжная прогулка: стихи / И.В. Потахина. – Алма-Ата, 1977. – 64с.
678553
  Локтионов С.А. Лыжний спорт в программе физического воспитания учащихся средних специальных учебных заведений / С.А. Локтионов. – Алма-Ата, 1989. – 78с.
678554
   Лыжников манит Европа. И не только она : перспективы сезона // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 50-53 : Фото. – ISSN 1998-8044
678555
  Аникин Н.П. Лыжные гонки / Н.П. Аникин. – Москва, 1971. – 72с.
678556
  Сферин Б.А. Лыжные мази / Б.А. Сферин. – М., 1968. – 32с.
678557
  Сферин Б.А. Лыжные мази / Б.А. Сферин. – 4-е изд., доп. и перераб. – М., 1976. – 40с.
678558
  Аксельрод С.Л. Лыжные соревнования : организация и проведение соревнований / Аксельрод С.Л. – Москва : Физкультура и спорт, 1946. – 62 с.
678559
  Аксельрод С.Л. Лыжные соревнования : организация и судейство / Аксельрод С.Л. – Москва ; Ленинград : Физкультура и спорт, 1949. – 112 с.
678560
  Чичкина Светлана Лыжный салон - 2006: горнолыжный рынок "белеет" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 46-47 : Фото
678561
  Чичкина Светлана Лыжный салон 2005: не только выставка, но и экстремальное шоу : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 50 : Фото
678562
   Лыжный сезон в Корее открыт // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 10 : Фото
678563
  Донской А.Я. Лыжный спорт / А.Я. Донской. – Москва, 1949. – 80с.
678564
  Аграновский М.А. Лыжный спорт / М.А. Аграновский. – Москва : Физкультура и спорт, 1952. – 62 с. – (Библиотека сельського коллектива физической культуры)
678565
  Людсков П.Н. Лыжный спорт / П.Н. Людсков. – М., 1953. – 52с.
678566
  Ростовцев Д.Е. Лыжный спорт / Д.Е. Ростовцев. – Москва, 1954. – 96с.
678567
  Аграновский М.А. Лыжный спорт : учебное пособие для занятий с начинающими / М.А. Аграновский. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 237 с., ил. – (В помощь инструктору-общественнику)
678568
  Аграновский М.А. Лыжный спорт : учебное пособие / М.А. Аграновский, С.К. Фомин. – Москва : Физкультура и спорт, 1957. – 196 с.
678569
  Березин Г.В. Лыжный спорт / Г.В. Березин, И.М. Бутин. – Москва, 1973. – 271с.
678570
  Масленников И.Б. Лыжный спорт / И.Б. Масленников, В.Е. Капланский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1988. – 111 с.
678571
  Аксельрод С.Л. Лыжный спорт в комплексе ГТО / Аксельрод С.Л. – Москва : Физкультура и спорт, 1955. – 54 с.
678572
  Литвинов С. Лыжный спорт в низовом коллективе физической культуры. / С. Литвинов. – Красноярск, 1952. – 72с.
678573
  Немухин А.Н. Лыжный спорт в СССР / А.Н. Немухин. – М., 1953. – 96с.
678574
  Серебряков В.А. Лыжный спорт в СССР. / В.А. Серебряков. – М, 1951. – 38с.
678575
  Серебряков В.А. Лыжный спорт в СССР. / В.А. Серебряков. – М, 1956. – 142с.
678576
  Решетень И.Н. Лыжный спорт в школе. / И.Н. Решетень, А.В. Романова. – Л., 1961. – 136с.
678577
  Прокопенко А.Г. Лыжный спорт в школе. / А.Г. Прокопенко. – Минск, 1989. – 80с.
678578
  Серебряков В.А. Лыжный спорт. / В.А. Серебряков. – М, 1951. – 56с.
678579
   Лыжный спорт.. – М., 1951. – 312с.
678580
   Лыжный спорт.. – М., 1952. – 56с.
678581
  Серебряков В.А. Лыжный спорт. / В.А. Серебряков. – М, 1952. – 128с.
678582
  Серебряков В.А. Лыжный спорт. / В.А. Серебряков. – 3-е изд. – М, 1953. – 94с.
678583
   Лыжный спорт.. – М., 1954. – 52с.
678584
   Лыжный спорт.. – М., 1954. – 532с.
678585
   Лыжный спорт.. – М., 1954. – 100с.
678586
   Лыжный спорт.. – М., 1954. – 44с.
678587
   Лыжный спорт.. – М., 1957. – 44с.
678588
   Лыжный спорт.. – М., 1967. – 128с.
678589
   Лыжный спорт.. – М., 1967. – 200с.
678590
   Лыжный спорт.. – М., 1971. – 135с.
678591
   Лыжный спорт.. – М.
1. – 1972. – 55с.
678592
   Лыжню! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 96-101
678593
  Бузулук О.Д. Лыжня / О.Д. Бузулук. – Донецк, 1965. – 51с.
678594
  Давыдов В.А. Лыжня ведет на полюс : записки полярного врача / В.А. Давыдов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 63 с.
678595
  Такало Х. Лыжня ведет на пьедестал / Х. Такало. – М., 1980. – 111с.
678596
  Малеинов А.А. Лыжня зовет / А.А. Малеинов. – М., 1974. – 102с.
678597
  Валиахметов А. Лыжня не тает. / А. Валиахметов. – Москва, 1968. – 96с.
678598
  Ваграмян В.А. Лыжня положена / В.А. Ваграмян. – Москва, 1959. – 193с.
678599
  Ваграмян В.А. Лыжня положена / В.А. Ваграмян. – Москва, 1959. – 193с.
678600
  Макарова Н.В. Лыжня среди сосен / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1967. – 61с.
678601
  Езерская Г.П. Лыжня через белое поле / Г.П. Езерская. – Тула, 1971. – 216с.
678602
  Смирнов В.В. Лыко - в строку! / В.В. Смирнов. – Ярославль, 1973. – 47с.
678603
  Воробьев Н.Я. Лыко в строку / Н.Я. Воробьев, В. Журавский. – Москва, 1952. – 63с.
678604
  Зверев А.В. Лыковцы и лыковские гости / А.В. Зверев. – Иркутск, 1980. – 352с.
678605
  Якушкин Т.Ф. Лысая гора. / Т.Ф. Якушкин. – Саранск, 1976. – 376с.
678606
  Ионеско Э. Лысая певица / Э. Ионеско. – М, 1990. – 220с.
678607
  Белянкин Д.С. Лысая сопка / Д.С. Белянкин. – Л., 1932. – 805-816с.
678608
  Файф Д. Лысенко прав / Д. Файф. – М, 1952. – 71с.
678609
  Иванов В.В. Лысина и солнце / В.В. Иванов. – Воронеж, 1963. – 58с.
678610
  Квітка-Основ"яненко Лысты до любезных землякив Грыцька Основьяненка [Листи до любезних земляків Грицька-Основ"яненка] // Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 2 : Малороссийские повести. – 24 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
678611
  Кошелев Александр Иванович Лысуха в Западной Сибири: (Экология, поведение и хоз. значение) / Кошелев Александр Иванович. – Новосибирск, 1984. – 175с.
678612
  Ажимуратов Х. Лысуха в низовьях Амударьи : экология, морфофизиология, хоз. значение / Х. Ажимуратов ; АН УзССР, Комплекс. ин-т естеств. наук Каракалп. фил. – Ташкент : Фан, 1990. – 88 с. : ил. – Библиогр.: с. 76-87
678613
   Лысый пригорок. – М., 1965. – 31с.
678614
  Мирний П. Лыхый попутав [Лихий попутав] : Оповидання / Борыс Гpинченко // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 49 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
678615
  Добрынин Сергей Лэптопом по галактике // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 84-89 : фото
678616
  Лян С. Лю Ху-лань. / С. Лян. – М., 1958. – 110с.
678617
  Гаврош Олександр Люб"язнійший приятель = Смертельна трагікомедія у милому товаристві : п"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 79-109. – ISSN 0130-321Х
678618
  Федькович Ю. Люба - згуба. Три як рідні брати / Юрій Федькович. – Донецьк : Кредо, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-469-250-9
678619
  Калчев К. Люба / К. Калчев. – К., 1983. – 189с.
678620
  Титов Алексей Иванович Люба Косторова / Титов Алексей Иванович. – Петрозаводск : ГИЗ Карел.АССР, 1959. – 55с.
678621
   Люба мати. – К., 1969. – 96с.
678622
   Люба мати. – К., 1975. – 99с.
678623
  Мелешин С. Любава / С. Мелешин. – М, 1957. – 206с.
678624
  Ручьев Б.А. Любава / Б.А. Ручьев. – Москва, 1963. – 78с.
678625
  Ручьев Б.А. Любава / Б.А. Ручьев. – Москва, 1966. – 78с.
678626
  Ручьев Б.А. Любава / Б.А. Ручьев. – Москва, 1975. – 78с.
678627
  Шукшин В.М. Любавины / В.М. Шукшин. – М, 1965. – 339с.
678628
  Шукшин В.М. Любавины / В.М. Шукшин. – Барнаул, 1981. – 529с.
678629
  Шукшин В.М. Любавины / В.М. Шукшин. – М, 1988. – 446с.
678630
  Шукшин В.М. Любавины / В.М. Шукшин. – Кн.2. – Барнаул, 1988. – 382с.
678631
  Шукшин В.М. Любавины / В.М. Шукшин. – М, 1989. – 554с.
678632
  Измайлов А.Ф. Любань / А.Ф. Измайлов. – Ленинград, 1979. – 120с.
678633
  Хижняк В.М. Любар / В.М. Хижняк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 226 с.
678634
  Ярмошик І. Любарсько-Чуднівсько-Слободищенська битва 1660 року між польським та російським військом у дзеркалі польської історичної баталістики // Чуднівська кампанія 1660 року у дзеркалі польської історіографії : зб. наук. публікацій про моск.-польську війну середини ХVII ст. / Польське наук. т-во у Житомирі, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд., пер. з пол., вступ. ст. канд. іст. наук, доц. Іван Ярмошик ; [наук. ред. В.Й. Борисенко]. – Житомир : Євенок О.О., 2010. – С. 3-13. – ISBN 978-966-2534-01-6
678635
  Козловский М.И. Любаша / М.И. Козловский. – Воронеж, 1964. – 196с.
678636
  Матушкин В.С. Любаша. / В.С. Матушкин. – М., 1969. – 135с.
678637
  Матушкин В.С. Любаша: Повесть. / В.С. Матушкин. – М., 1971. – 319с.
678638
  Матушкин В.С. Любаша: Повесть. / В.С. Матушкин. – М., 1986. – 143с.
678639
  Кузьмин Л.И. Любашин денек / Л.И. Кузьмин. – М, 1979. – 50с.
678640
  Абу-Бакар Ахмедхан Любви бирюзовый цвет / Абу-Бакар Ахмедхан. – Москва, 1982. – 61 с.
678641
  Пирогова Т.А. Любви и боли непокой : стихи / Тимара Пирогова // Окно в личную жизнь : Рассказы / В.П. Пальцев. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1990. – С. 49-105. – ISBN 5-7415-0226-1
678642
  Граши А.Б. Любви моей планета : книга стихов и поэм / А.Б. Граши. – Москва : Воениздат, 1971. – 366 с.
678643
  Шатько Е.И. Любви не попрошу / Е.И. Шатько. – М., 1985. – 447с.
678644
  Гатов А.Б. Любви приметы / А.Б. Гатов. – Москва, 1968. – 134с.
678645
  Чупис И.Е. Любви себя открой: избранные переводы. / И.Е. Чупис. – Х., 1995. – 96с.
678646
  Цветаева М.И. Любви старинные туманы: стихотворения / М.И. Цветаева. – М, 1996. – 153с.
678647
  Радионов В. Любви таинственной обет : Стихи / В. Радионов. – Киев : ГСРЛМHМУ, 1998. – 71 с : портр. – ISBN 966-5220-46-2
678648
  Маківчук Ф.Ю. Любе й нелюбе : дружні усмішки, фейлетони, памфлети / Ф.Ю. Маківчук. – Київ : Дніпро, 1965. – 295 с.
678649
   Любек - Kiev : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 68-71 : Фото. – ISSN 1998-8044
678650
   Любек становится ближе! : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 82-83 : Фото. – ISSN 1998-8044
678651
  Парнікоза І.Ю. Любек, Гамбург і Бремен для українця // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 7/8 (96 )
678652
  Бортник С. Любен Караведов / С. Бортник. – М., 1950. – 9с.
678653
  Димитров М. Любен Каравелов / М. Димитров. – София, 1959. – 407с.
678654
  Воробьев Л. Любен Каравелов / Л. Воробьев. – Москва, 1963. – 280 с.
678655
  Воробьев Л.В. Любен Каравелов / Л.В. Воробьев. – Москва, 1980. – 590с.
678656
   Любен Каравелов : сборник по случай 150 години от рождението му. – София, 1990. – 352 с.
678657
  Державин Н.С. Любен Каравелов (1837-1879) / Н.С. Державин. – М., 1950. – 3-11с.
678658
  Христу В. Любен Каравелов за федерацията / В. Христу. – София : Народна култура, 1948. – 78 с.
678659
  Чернокожев Николай Любен Каравелов и българското възрожденско време / Чернокожев Николай. – София : ИК "Фенея", 1995. – 144с.
678660
  Охрименко О.Г. Любен Каравелов и Т.Г.Шевченко. : Автореф... Канд.филол.наук: / Охрименко О.Г.; М-во высш. образования СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 12л.
678661
  Унджиева Ц. Любен Каравелов. / Ц. Унджиева. – София, 1968. – 160с.
678662
  Воробьев Лев Валентинович Любен Каравелов. Мировоззрение и творчество : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Воробьев Лев Валентинович ; Акад. наук УССР. Отд-ние обществ. наук. – Москва, 1962. – 30 с. – Бібліогр.:с.29-30
678663
  Арнаудов М. Любен Каравелов: Живот, дело, єпоха. 1834-1879. / М. Арнаудов. – София, 1964. – 864с.
678664
  Босак М. Любесенький диктатор : Сучасна утопія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 58-96. – ISSN 0208-0710
678665
  Босак М. Любесенький диктатор // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 43-101. – ISSN 0208-0710
678666
  Арістов В.Ю. Любецька битва 1016 р. в ранньому літописанні (до дискусії навколо ідеї О.О.Шахматова) . // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 147-164. – ISSN 0130-5247
678667
  Кондратьєв І.В. Любецька сотня Чернігівського полку: до питання формування // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2014. – № 1. – С. 234-244. – ISSN 2409-2037
678668
  Кондратьєв І. Любецький замок і любецька околиця за часів Хмельниччини // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С. 29-36


  Про М.П. Василенка. - С. 34-36.
678669
  Котляр М.Ф. Любеч в історії давньоруської державності // Слов"яни і Русь: археологія та історія : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – С. 142-145. – ISBN 978-966-2608-12-0
678670
   Любеч та його округа в 1726 р. / підготовка до друку опису і передмова І. Ситого // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1995. – № 4. – С. 39-53


  Про М.П. Василенка. - С. 41.
678671
  Гончаров Володимир Любеч: історія як атракція // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 56-57 : фото. – ISSN 1998-8044
678672
   Любечская чудотворная икона Пресвятой Богородицы. – Киев, 1870. – 12 с. – Отд.отт. из : "Киевск.Епархиальные Ведомости", 1970
678673
  Данькевич К.Ф. Люби Батьківщину. / К.Ф. Данькевич. – К., 1977. – 7с.
678674
  Сэлкудяну П. Люби завтрашний день. / П. Сэлкудяну. – Бухарест, 1960. – 58с.
678675
   Люби и знай свою республику. – Саранск, 1966. – 44с.
678676
  Сухоруков Б.В. Люби книгу / Б.В. Сухоруков, Л.П. Линенко. – Х., 1960. – 59с.
678677
  Хоменко Н.К. Люби мене : роман / Н.К. Хоменко. – Київ : Молодь, 1963. – 290 с.
678678
  Хоменко Н.К. Люби мене : роман, повість / Надія Хоменко. – Київ : Дніпро, 1977. – 295 с.
678679
  Язвиков Л.П. Люби родную природу / Л.П. Язвиков. – Иваново, 1952. – 176с.
678680
   Люби свою землю. – Харьков : Прапор, 1986. – 192 с. : ил.
678681
  Соколов В.В. Люби! Вірші та поеми. / В.В. Соколов. – Донецьк, 1969. – 248с.
678682
   Люби, цени и знай великий русский язык. – Фрунзе, 1963. – 43с.
678683
  Мопассан Гі де Любий друг / Мопассан Гі де. – К., 1928. – 316с.
678684
  Мопассан Гі де Любий друг / Мопассан Гі де. – К.Харків, 1936. – 368с.
678685
  Мопассан Гі де Любий друг / Мопассан Гі де. – К., 1937. – 423с.
678686
  Мопассан Гі де Любий друг / Мопассан Гі де. – К., 1957. – 311с.
678687
  Мопассан Гі де Любий друг : Оповідання / Мопассан Гі де. – Львів : Вища школа, 1982. – 400с.
678688
  Мопасан Г. де Любий друг / Г. де Мопасан. – Київ : Основи, 1999. – 407с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-176-0
678689
  Мопассан Гі де Любий друг : Роман, новели / Гі де Мопассан; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з франц. – Харків : Фоліо, 2004. – 351с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2229-1
678690
  Мопассан Гі де Любий друг : роман / Гі де Мопассан ; пер. з фр. Валер"яна Підмогильного. – Київ : Знання, 2016. – 383, [1] с. – Сер. засн. 2013 р. – (Серія "Скарби"). – ISBN 978-617-07-0334-7
678691
  Лану А. Любий друг Мопассан : роман / Арман Лану. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 500 с.
678692
  Лану А. Любий друг Мопассан : роман / А. Лану. – Київ : Вища школа, 1982. – 487 с.
678693
  Баженов Г.В. Любил. Люблю. Буду любить / Г.В. Баженов. – М., 1989. – 317с.
678694
  Полонський Р.Ф. Любили хлопці дівчат. -- (Я залишаюсь) / Р.Ф. Полонський. – Київ, 1962. – 321с.
678695
  Петухов Ю.К. Любимая / Ю.К. Петухов. – Киров, 1958. – 96с.
678696
  Умарбеков У. Любимая : повесть / У. Умарбеков. – Ташкент : Изд. "Ташкент", 1964. – 165 с.
678697
  Фэйзер Джейн Любимая : Роман / Фэйзер Джейн; Пер.с англ. М.Н.Иванова. – Москва : АСТ, 1996. – 448с. – (Шарм). – ISBN 5-88196-927-8
678698
  Канаки В.Г. Любимая Арктика / В.Г. Канаки. – Л, 1974. – 127с.
678699
  Кротов Я. Любимая балерина вождя Ольга Лепешинская // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 9. – С. 43-55


  Советская российская балерина, балетный педагог. Народная артистка СССР (1951), лауреат четырёх Сталинских премий (1941, 1946, 1947, 1950). Член ВКП(б) с 1943 г.
678700
  Бондаренко К. Любимая женщина Осмомысла // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 46 (164). – С. 54-56, 58
678701
   Любимая игра-шахматы. – Москва, 1968. – 224 с.
678702
  Мартынов М. Любимая игра / М. Мартынов. – М, 1955. – 47с.
678703
  Кауров А.В. Любимая игра ребят. / А.В. Кауров. – Л., 1956. – 79с.
678704
  Шевцов В. Любимая книга : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 111-119. – ISSN 0027-8238
678705
  Штернгейм К. Любимая лошадь кайзера / К. Штернгейм. – Москва, 1923. – 86 с.
678706
  Гончаров Ю.Д. Любимая наша земля / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1952. – 196с.
678707
  Приеде Г.Р. Любимая Нормунда : пьеса-дневник в 3-х д. / Г.Р. Приеде; авториз. пер. с латыш. С.Цебаковского. – Москва : Искусство, 1959. – 86 с.
678708
  Шеремет В. Любимая река : Дунай, османы и Европа в XVI-XVIII веках: межцивилизационная контактная зона // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 75-79. – ISSN 0235-7089


  Дунай, османы и Европа в XVI-XVIII веках: межцивилизационная контактная зона.
678709
  Вигдорова Ф.А. Любимая улица / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1964. – 319с.
678710
  аль-Хамиси Абд Любимая! / аль-Хамиси Абд, ар-Рахман. – Москва, 1984. – 32с.
678711
  Катков Н.И. Любимая. / Н.И. Катков. – Пенза, 1959. – 60с.
678712
  Обухова Л.А. Любимец века : Гагарин: повесть, воспоминание / Л.А. Обухова. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 188с.
678713
  Обухова Л.А. Любимец века / Л.А. Обухова. – Л., 1977. – 176с.
678714
  Зоркий Андрей Любимец Паниковского : Дорожный блокнот. Кушать подано // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 122-125 : Фото. – ISSN 1813-4777
678715
  Федоров А.Г. Любимец полка / А.Г. Федоров. – М., 1981. – 80с.
678716
  Пасховер А. Любимец публики // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 24 (105), 8 июля 2016. – С. 56-59. – ISSN 2305-3364


  40-й президент США Рональд Рейган.
678717
  Поляков С. Любимец публики: пьеса / С. Поляков. – М,, 1981. – 108с.
678718
  Старченко В. Любимівка : повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 56-104.
678719
  Чирков А.Г. Любимій образ / А.Г. Чирков. – Л-=М, 1948. – 116с.
678720
   Любимо тебе, земле. – Ужгород, 1984. – 191с.
678721
  Сергеев В.А. Любимое дело / В.А. Сергеев. – Барнаул, 1976. – 208с.
678722
  Чирков Ю.Г. Любимое дитя электрохимии / Ю.Г. Чирков. – Москва : Знание, 1985. – 176 с.
678723
  Овсепян Мадлен Любимое место - комната сказок : формирование информационно-грамотной и духовно богатой личности // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 27-28. – ISSN 1727-4893


  Во все времена книга была и остаётся источником духовного богатства. Многие поколения воспитывались книгой, передавали любовь к ней своим потомкам. Детская библиотека играет важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения, развитии духовного мира ...
678724
  Фатнев Ю. Любимое. / Ю. Фатнев. – Алма-Ата, 1962. – 51с.
678725
  Рудницкий К.Л. Любимцы публики: о рус. и сов. актерах. / К.Л. Рудницкий. – Киев, 1990. – 367с.
678726
  Фельдман Й.А. Любимые блюда / Й.А. Фельдман. – К., 1987. – 256с.
678727
  Джавахадзе В.Р. Любимые ветры : стихи / Вахтанг Джавахадзе; пер. с груз. Е.Николаевской. – Москва : Советский писатель, 1970. – 95 с.
678728
  Тотров Р.Х. Любимые дети / Р.Х. Тотров. – М, 1980. – 209с.
678729
  Тотров Р.Х. Любимые дети / Р.Х. Тотров. – М, 1980. – 209с.
678730
  Пляцковский М.С. Любимые женщины: Стихи и песни. / М.С. Пляцковский. – М., 1987. – 30с.
678731
  Бестужева-Лада Любимые жертвы // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 8. – С. 130-141


  Ставлення Івана Грозного до жінок.
678732
  Донцова Д. Любимые забавы папы Карло : роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-09184-Х
678733
  Морозова Н.П. Любимые книги / Н.П. Морозова. – М., 1989. – 221с.
678734
   Любимые краски Петра Кончаловского // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 8. – С. 23-29
678735
  Луконин М.К. Любимые люди / М.К. Луконин. – М., 1971. – 71с.
678736
  Храмов Е.Л. Любимые люди. / Е.Л. Храмов. – М., 1968. – 96с.
678737
  Зарин А.Е. Любимые местопребывания русских государей / А.Е. Зарин. – Москва : Русское слово, 2007. – 240 с. : илл. – (Путешествие в историю...). – ISBN 978-5-94853-830-3
678738
  Куклачев Ю.Д. Любимые мои кошки / Ю.Д. Куклачев. – Киев : Час, 1992. – 122 с.
678739
  Караковский В.А. Любимые мои ученики : [рассказ дир. моск. школы-лаборатории № 825] / Караковский В.А. – Москва : Знание, 1987. – 79, [1] c. – (Новое в жизни, науке, технике ; 12/1987 : Педагогика и психология)
678740
   Любимые песни. – Саратов, 1950. – 248с.
678741
   Любимые песни. – Чита, 1951. – 176 с.
678742
   Любимые песни. – Пермь, 1959. – 381с.
678743
   Любимые песни. – Ленинград, 1977. – 39 с.
678744
  Завадская Н.П. Любимые песни военных лет. / Н.П. Завадская. – М., 1987. – 119с.
678745
  Прытков В.А. Любимые русские художники / В.А. Прытков. – М., 1963. – 301с.
678746
  Джанысбаева Г. Любимые спектакли. / Г. Джанысбаева, И. Рыбакова. – Алма-Ата, 1956. – 100с.
678747
  Анфиногенов А.З. Любимые сыновья / А.З. Анфиногенов. – Москва, 1978. – 85с.
678748
  Кожевников В.М. Любимые товарищи / В.М. Кожевников. – М., 1943. – 224с.
678749
  Кожевников В.М. Любимые товарищи / В.М. Кожевников. – М., 1959. – 659с.
678750
  Кравченко Ф.Т. Любимый город / Ф.Т. Кравченко. – М., 1949. – 219с.
678751
   Любимый город. – Москва, 1968. – 532 с.
678752
  Гордеев Н.В. Любимый город / Н.В. Гордеев. – Л, 1991. – 160с.
678753
  Пришвин М.М. Любимый край / М.М. Пришвин. – Ярославль, 1949. – 272с.
678754
  Астафьев Е. Любимый край / Е. Астафьев. – Красноярск, 1950. – 65с.
678755
  Калинина Н.А. Любимый месяц март / Н.А. Калинина. – М : Советский писатель, 1988. – 368 с.
678756
  Ермаков В. Любимый пасынок удачи // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2005. – № 10. – С. 2-26. – ISSN 0132-2036
678757
  Воробьев В.Ф. Любимый писатель Ленина / В.Ф. Воробьев. – Львов : Львовский университет, 1960. – 30с.
678758
   Любимый писатель советской молодёжи Н.А. Островский. – Ростов -на-Дону, 1955. – 16 с.
678759
  Истомин И.Г. Любимый Север : стихи / И.Г. Истомин; пер. с ненец. В.Измайловского. – Тюмень, 1957. – 20 с.
678760
   Любимый Серго. – Орджоникидзе, 1937. – 96с.
678761
   Любимый товарищ. – Москва, 1959. – 483 с.
678762
  Ершов Александр Любимый хозяин. Собачий взгляд // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 164-169 : фото
678763
  Чернов Ю.М. Любимый цвет - красный : Повесть о Викторе Ногине / Ю.М. Чернов. – Москва : Политиздат, 1970. – 366с. – (Пламенные революционеры)
678764
  Скребов Н.М. Любимый цвет / Н.М. Скребов. – Ростов-на-Дону, 1961. – 64с.
678765
  Халил Зейнал Любимый цвет : избр. лирика / Зейнал Халил; авториз. пер. с азерб. – Москва : Художественная литература, 1971. – 120 с.
678766
  Сидоров В.С. Любимый цвет / В.С. Сидоров. – М, 1982. – 95с.
678767
   Любимый цирк. – Москва, 1974. – 351с.
678768
  Кривда Г.Ф. Любисток : лірика / Г.Ф. Кривда. – Київ, 1956. – 94 с.
678769
   Любисток : Література, мистецтво, літературознавство. – Торонто, 1977. – ISSN 0382-4667
678770
  Кривда Г.Ф. Любисток : лірика / Г.Ф. Кривда. – Київ : Дніпро, 1983. – 158 с.
678771
  Павленко М.Г. Любисток. Лірика. / М.Г. Павленко. – К., 1967. – 71с.
678772
  Топоров В.В. Любит - не любит / В.В. Топоров. – Л, 1969. – 43с.
678773
  Гумеров М. Любит - не любит... / М. Гумеров. – Алма-Ата, 1971. – 119с.
678774
  Пестушко Валерий Любит - не любит... : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 34
678775
  Чивилихин В.А. Любит ли она тебя? / В.А. Чивилихин. – Москва : Советская Россия, 1968. – 317с.
678776
  Попов В.С. Любит, не любит... / В.С. Попов. – М, 1991. – 62с.
678777
  Зорина Светлана Любит? Не любит? : Роман // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 2. – С. 28-104. – ISSN 0131-8136
678778
  Линчевский Э.Э. Любит?.. Не любит?.. / Э.Э. Линчевский. – Л., 1982. – 62с.
678779
  Васильченко Г. Любите звезды / Г. Васильченко. – Алма-Ата, 1975. – 39с.
678780
   Любите и охраняйте природу Киргизии. – Фрунзе, 1964. – 123с.
678781
   Любите и охраняйте природу Киргизии. – Фрунзе
5. – 1968. – 20с.
678782
  Соколов Н.Л. Любите и охраняйте птиц / Н.Л. Соколов. – М., 1968. – 80с.
678783
  Воронин Н.Н. Любите и сохраняйте памятники древнерусского искусства / Н.Н. Воронин. – Москва, 1960. – 46с.
678784
  Карменян Г.С. Любите книгу -- источник знаний / Г.С. Карменян. – Пенза, 1960. – 64 с.
678785
  Рясенцев Б.К. Любите ли вы / Б.К. Рясенцев. – Новосибирск, 1969. – 304 с.
678786
  Санитас Ж. Любите ли вы Вагнера? / Ж. Санитас. – Ленинград, 1967. – 125с.
678787
  Левшина И.С. Любите ли вы кино? / И.С. Левшина. – М : Искусство, 1978. – 254 с.
678788
  Браже Тереза Георгиевна Любите ли вы массовую литературу? : О результатах одного опроса // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 15-17. – ISSN 1727-4893


  Термин "массовая литература" (ранее ее называли популярная, доступная, низкая, бульварная, срединная) уже достаточно укрепился, однако есть ли четкие критерии, позволяющие причислить к ней то или иное произведение?
678789
  Браже Тереза Георгиевна Любите ли вы массовую литературу? : О результатах одного опроса // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 15-17. – ISSN 1727-4893


  Термин "массовая литература" (ранее ее называли популярная, доступная, низкая, бульварная, срединная) уже достаточно укрепился, однако есть ли четкие критерии, позволяющие причислить к ней то или иное произведение?
678790
   Любите ли вы путешествовать? // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 56 : фото
678791
  Крымова Н.А. Любите ли вы театр? / Н.А. Крымова. – М, 1987. – 206с.
678792
  Щеглов М.А. Любите людей / М.А. Щеглов. – Москва, 1987. – 512с.
678793
  Попова Т.В. Любите музыку / Т.В. Попова. – М., 1959. – 24с.
678794
  Адалис А.Е. Любите поэзию / А.Е. Адалис. – Москва : Знание, 1961. – 112 с. – (Прочти, товарищ!)
678795
  Жаравин Максим Любите птиц добровольно // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
678796
  Туликов С.С. Любите Россию / С.С. Туликов. – Москва, 1973. – 128с.
678797
  Моисеева Надежда Любители острых ощущений : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 142-150 : Фото
678798
  Сергачев Владимир Любители похолоднее // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 6 : фото
678799
  Домрин Н.А. Любителю видеотехники / Н.А. Домрин. – Москва, 1992. – 64 с.
678800
  Новоженов Ю.М. Любителям кулинарного искусства / Ю.М. Новоженов. – Москва, 1989. – 350с.
678801
  Добрынина Е.А. Любителям музыки посвящается / Е.А. Добрынина. – М, 1980. – 272с.
678802
  Михайлов А.М. Любителям рисования. / А.М. Михайлов. – М., 1963. – 86с.
678803
  Воронцов Д.Д. Любителям российской словесности / Д.Д. Воронцов, А.П. Маслов. – Ленинград, 1991. – 183с.
678804
  Ширали В. Любитель / В. Ширали. – Л., 1989. – 143с.
678805
  Саговский М.Н. Любитель бабочек : Справочная книга о бабочках Европейской России, с кратким руковолством к их ловле, воспитанию и составлению коллекций: С 164 рис. и 4 табл. / М.Н. Саговский. – Петроград : Тип. Меркушева, 1914. – 204с. – Отд. оттиск из журнала "Любитель природы" за 1912-1914 гг.
678806
  Гуськов С.И. Любитель или профессионал? / С.И. Гуськов. – М., 1987. – 96с.
678807
  Нараян Р.К. Любитель поговорить / Р.К. Нараян. – Москва : Известия, 1990. – 192с.
678808
   Любитель природы. – Ярославль, 1971. – 143с.
678809
   Любитель природы. – Ярославль, 1971. – 190с.
678810
   Любитель природы. – Ярославль, 1974. – 183 с.
678811
   Любитель природы. – Ярославль, 1977. – 191с.
678812
   Любитель природы. – Ярославль, 1979. – 255с.
678813
  Филипс Д. Любитель шампанского. Дом на горе. Убереги ее от злого глаза : романы / Джадсон Филипс ; [пер. с англ. В. Вебера]. – Минск : Ураджай, 1992. – 349, [3] с. : ил. – На обложке заглавие первого произведения. – (Авантюра. Приключения. Криминал). – ISBN 5-7860-0727-8
678814
  Сикорук Л.Л. Любительская астрофотография / Л.Л. Сикорук, М.Р. Шпольский. – Москва : Наука, 1986. – 207 с.
678815
  Дубчак И. Любительская веб-трансляция соревнований - новый жанр спортивного дискурса // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 63-66. – (Бібліотека Інституту філології)
678816
  Матвеенко А.С. Любительская звукозапись / А.С. Матвеенко. – Москва, 1959. – 183 с.
678817
  Иванов В.М. Любительская звукозапись / В.М. Иванов. – Вып.4. – Москва, 1959. – 32 с.
678818
  Козюренко Ю.И. Любительская звукозапись / Ю.И. Козюренко. – Москва, 1985. – 136 с.
678819
  Медведев В.Ю. Любительская киноаппаратура / В.Ю. Медведев. – М, 1974. – 24с.
678820
   Любительская киносъёмочная камера "Кама". – Москва : Станкоммпорт, 1960. – 6 с.
678821
  Степанов Б.Г. Любительская радиосвязь на КВ / Б.Г. Степанов, Я.С. Лаповок, Г.Б. Ляпин. – Москва : Радио и связь, 1991. – 120 с.
678822
  Плонский А.Ф. Любительская радиосвязь на метровых волнах / А.Ф. Плонский. – М.-Л., 1953. – 88с.
678823
  Жутяев С.Г. Любительская УКВ радиостанция / С.Г. Жутяев. – Москва, 1981. – 64 с.
678824
  Дитлов А.С. Любительская фотография / А.С. Дитлов. – Минск, 1979. – 223с.
678825
  Кошелев Анатолий Сергеевич Любительская фотокиноаппаратура / Кошелев Анатолий Сергеевич. – М., 1976. – 192с.
678826
  Беньковский З. Любительские антенны коротких и ультракоротких волн. Теория и практика / З. Беньковский, Э. Липинский. – Москва, 1983. – 480 с.
678827
  Всехсвятский С.К. Любительские и школьные наблюдения. / С.К. Всехсвятский. – с.
678828
  Дроздов В.В. Любительские КВ трансиверы / В.В. Дроздов. – Москва, 1988. – 176 с.
678829
  Вингрис Л.Т. Любительские конструкции многоголосных электромузыкальных инструментов / Л.Т. Вингрис, Ю.А. Скрин. – Москва, 1961. – 72 с.
678830
  Самодуров Д.В. Любительские магнитофоны / Д.В. Самодуров. – Москва : Энергия, 1970. – 65 с.
678831
  Шумейкер Ч. Любительские схемы контроля и сигнализации на ИС / Ч. Шумейкер. – Москва : Мир, 1989. – 182 с.
678832
  Овечкин М.А. Любительские телевизионные игры / М.А. Овечкин. – Москва, 1985. – 65 с.
678833
   Любительские телевизоры. – Москва, 1958. – 96 с.
678834
  Демьянов В В. Любительские телевизоры на транзисторах / В В. Демьянов, . – М., 1974. – 89с.
678835
   Любительские телескопы. – Москва : Наука, 1975. – 119 с.
678836
  Гумеля Е.Б. Любительские транзисторные приемники / Е.Б. Гумеля. – Москва, 1980. – 80 с.
678837
  Горбатый В.И. Любительские УКВ радиокомплексы / В.И. Горбатый. – Москва, 1984. – 72 с.
678838
  Горбатый В.И. Любительские УКВ радиостанции на транзисторах / В.И. Горбатый. – Москва, 1978. – 79 с.
678839
  Хлупнов А.И. Любительские усилители низкой частоты / А.И. Хлупнов. – М, 1976. – 81с.
678840
  Черкунов В.К. Любительский высококачественный проигрыватель. / В.К. Черкунов. – М., 1974. – 65с.
678841
  Глузман И.А. Любительский генератор стандартных сигналов / И.А. Глузман. – Москва : Энергия, 1969. – 46 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 690)
678842
  Кудряшов Н.Н. Любительский кинофильм / Н.Н. Кудряшов, А.Н. Кудряшов. – М., 1974. – 336с.
678843
  Булышкин Д.Я. Любительский кинофильм: от замысла до экрана. / Д.Я. Булышкин. – М., 1990. – 270,1с.
678844
   Любительский клуб коллекционеров. – Москва, 1989. – 25 с.
678845
  Егоров В.А. Любительский кратковременный передатчик / В.А. Егоров. – М, 1949. – 112с.
678846
  Акментыньш А.Я. Любительский куметр / А.Я. Акментыньш; Акментыныш А.Я. – Москва : Энаргия, 1970. – 40 с. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 736)
678847
  Ницканский С.Г. Любительский лов рыбы в водоемах. / С.Г. Ницканский. – Кишинев, 1963. – 95с.
678848
  Безруков А.В. Любительский связной приемник / А.В. Безруков. – Москва, 1983. – 40 с.
678849
  Сутягин В.Я. Любительский телевизор / В.Я. Сутягин. – М.-Л., 1951. – 72с.
678850
  Акулиничев И.Т. Любительский телевизор / И.Т. Акулиничев. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1958. – 48с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып.298)
678851
  Акулиничев И.Т. Любительский телевизор / И.Т. Акулиничев. – Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 56 с. – (Массовая радиоб-ка ; вып. 391)
678852
  Маркин М.И. Любительское виноградарство / М.И. Маркин. – М., 1990. – 172с.
678853
  Кривчанский И.Е. Любительское пчеловодство. / И.Е. Кривчанский, В.Н. Идричану. – Кишинев, 1987. – 296с.
678854
  Куркин Б.М. Любительское рыболовство. / Б.М. Куркин, А.Я. Щербуха. – К., 1977. – 239с.
678855
   Любительское садоводство. – Симферополь : Таврія, 1984. – 174 с.
678856
   Любительское телескопостроение. – Москва : Наука
Вып. 1. – 1964. – 111 с.
678857
   Любительское телескопостроение. – Москва : Наука
Вып. 2. – 1966. – 99 с.
678858
  Панфілов М.Д. Любительський звукозапис і кіно / М.Д. Панфілов. – Київ : Державне видавництво технічної літератури УРСР, 1963. – 180 с.
678859
  Карлаш В.Л. Любительські стереоконструкції / В.Л. Карлаш. – Київ : Техніка, 1976. – 152 с.
678860
  Смоляк Б. Любити Вінграновського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 3 листопада (№ 22). – С. 5
678861
  Портнова Т.В. Любити і навчати: селянство в уявленнях української інтелігенції другої половини XIX століття / Тетяна Портнова. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. – 238, [1] с. – Покажч. імен: с. 228-232. – Бібліогр.: с. 195-227 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-659-1
678862
   Любити істину // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 176-179. – ISBN 966-505-054-0
678863
  Іванченко Р.П. Любити не просто / Р.П. Іванченко. – Київ, 1976. – 199с.
678864
  Дроздовський Д. Любити, вчитися...і жити // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9-10 червня (№ 97/98 ). – С. 31


  "Старшокласниця. Першокурсниця" Анастасії Левкової - роман-історія, почасти автобіографічна, почасти "могилянська".
678865
  Мордовський М.М. Любитівський човен - унікальна пам"ятка судноплавства / М.М. Мордовський, Г.І. Шаповалов // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 4. – С. 97-100. – ISSN 0235-3490
678866
  Волчик А. Любить Lalique // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 6. – С. 126-128.
678867
  Павлова Елена Любить дракона : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 68-73 : Фото
678868
  Варламова И.Г. Любить и верить / И.Г. Варламова. – Москва, 1959. – 363с.
678869
  Бутромеев В.П. Любить и верить / В.П. Бутромеев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 270с.
678870
  Варламова И.Г. Любить и верить. - Ищу тебя / И.Г. Варламова. – Москва, 1966. – 632с.
678871
  Старшинов Н.К. Любить и жить / Н.К. Старшинов. – М, 1986. – 109с.
678872
  Березко Г.С. Любить и не любить / Г.С. Березко. – М, 1964. – 291с.
678873
  Каратаев М. Любить и утверждать прекрасное / М. Каратаев. – Алма-Ата, 1960. – 69с.
678874
  Іванченко Р.П. Любить не просто / Р.П. Іванченко. – М, 1981. – 327с.
678875
  Иванченко Р.П. Любить не просто : Повести. Рассказы / Р.П. Иванченко. – Москва : Советский писатель, 1981. – 328с.
678876
  Родина Е.Л. Любить по-русски: национальные традиции концепта "любовь" в лирике С.А. Есенина // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 294-310. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
678877
  Зубехин П.Т. Любить Родину - служить народу / П.Т. Зубехин. – Ленинград, 1964. – 88с.
678878
  Скворцов Д. Любить Родину, а не ее болезни // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 13-19 квітня (№ 15)


  Публикации Александра Каревина всегда вызывают живое обсуждение как на сайте "2000", так и "заочное" - в редакционной почте. А последняя дискуссия Александра Семеновича с сочинителями университетского учебника "История украинского права" породила бурю ...
678879
  Герасимов С.А. Любить человека / С.А. Герасимов. – М., 1973. – 151с.
678880
  Кузнецов А.П. Любить человека / А.П. Кузнецов. – Сыктывкар, 1977. – 191с.
678881
  Герасимов С.А. Любить человека: Культура и нравств.-эстет. воспитание молодежи / С.А. Герасимов. – М., 1985. – 382с.
678882
  Кароль И.Л. Любить читателя! / И.Л. Кароль, А.А. Киселёв // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2013. – Т. 83, № 11, ноябрь. – С. 1033-1037. – ISSN 0869-5873


  Качество и количество научных публикаций российских ученых в рецензируемых журналах, учитываемых при составлении международного индекса цитирования.
678883
  Шелыганова В.Г. Любить? Любить! Любить!!! : поэзия и проза. – Одесса : Астропринт, 2014. – 533, [3] с. : ил. – Произведения укр., рос. - На обл. авт. не указ. – ISBN 978-966-190-842-9
678884
   Любич Іван Йосипович - 80! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 160. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилось 80 років з дня народження Любича Івана Йосиповича - українського фізико-географа, кандидата географічних наук, доцента Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
678885
   Любич Іван Йосипович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 66-67
678886
   Любич Іван Йосипович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 132-133 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
678887
   Любич Іван Йосипович (1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 74. – ISBN 966-95774-3-5
678888
   Любичу Івану Йосиповичу - 75 ! / Клектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 62. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Любич Іван Йосипович - український фізико-географ, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
678889
  Рубан В. Любиш - не любиш : проза: роман / закінчення. Початок у № 240/241, 2011 // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 76-191
678890
  Алексеев В. Любишь кататься / В. Алексеев. – Ленинград, 1971. – 32с.
678891
  Таль В. Любі бродяги / В. Таль. – Одеса, 1927. – 352с.
678892
  Кудрявцева В.М. Любі мої / В.М. Кудрявцева. – К, 1977. – 45с.
678893
  Огієнко І. Любімо свою українську православну церкву
678894
   Любінецький Ігор Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 307 : фото
678895
  Каспрук В. Любіть Аризону! // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.22-24


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
678896
  Сосюра В. Любіть Україну : Переклади мовами народів світу / Володимир Сосюра; Упор.: Б. Хоменко, К. Хоменко; Передмова І. Дзюби. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1998. – 189с. – До 100-річчя від дня народження поета. – (Джерела духовності). – ISBN 966-522-056-Х
678897
  Литвин М. Любіть Україну


  Художник Андрій Наконечний
678898
  Сосюра В.М. Любіть Україну : поезії / Володимир Сосюра ; [упоряд., прим. та післямова С. Гальченка]. – Київ : Знання, 2010. – 199, [1] с. : іл. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-703-0
678899
   Любіть Україну ! : лауреати всеукр. премії ім. Володимира Сосюри : (довідник, статті, покажчик) / упорядник Сергій Козак. – Київ : Літературна Україна, 2014. – 134, [2] с. : іл., фот. – Бібліогр. в кінці ст. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-424-0
678900
   Любіцева Ольга Олександрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 67-68
678901
   Любіцева Ольга Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 134-135 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
678902
   Любіцева Ольга Олександрівна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 285-286 : фото
678903
   Любіцева Ольга Олександрівна (1953) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 75. – ISBN 966-95774-3-5
678904
   Любіць і ведаць сваю рэспубліку. – Мінськ, 1969. – 73с.
678905
  Авдеенко С.И. Любкин клад. Избранное 1992-2012 гг. : повести, рассказы, сценарии / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 348, [3] с. – ISBN 978-966-197-357-1
678906
  Снежкина Ж. Люблино : городской романс // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 4. – С. 90-105. – ISSN 0130-7673
678907
  Тираспольская И.З. Люблинская уния 1569 г. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Тираспольская И.З. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
678908
  Савинська І.В. Люблинская школа философии: пропедевтика классического томизма // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 224-229. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена історії формування Люблінської школи філософії. При розгляді основних етапів розвитку школи, розкриваються основні ідеї та принципи реалістичної позиції сучасного томізму.
678909
  Любович Н.Н. Люблинские вольнодумцы XVI века : антитринитарии и анабаптисты. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного Округа, 1902. – 22 с.
678910
  Білоус Н.О. Люблінська унія 1569 р.: історіографічні погляди та інтерпретації (до 440-річчя Люблінської унії) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 65-83. – ISSN 0130-5247
678911
   Люблінська Унія 1569 року в історії українського народу // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 154-155
678912
   Люблінській Павло Ісаєвич // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 141. – ISBN 978-617-573-038-6
678913
  Чалова Ганна Люблінщина. Історія на вікенд // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 64-68 : фото
678914
  Сосюра В. Люблю / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1939. – 199с.
678915
  Подолян М.П. Люблю : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 120 с.
678916
  Лазарев В.Я. Люблю / В.Я. Лазарев. – Тула, 1962. – 64с.
678917
  Романенко Л.Н. Люблю / Л.Н. Романенко. – Рига, 1975. – 119с.
678918
  Усач Г.Д. Люблю : повість / Г.Д. Усач. – Киев : Радянський письменник, 1976. – 190 с.
678919
  Мусаев К. Люблю : стихи / К. Мусаев. – Москва : Современник, 1978. – 78 с.
678920
  Шкавро Л.Г. Люблю / Л.Г. Шкавро. – М, 1980. – 91с.
678921
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 1 (17). – 2011
678922
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 2 (18). – 2011
678923
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 3 (19). – 2011
678924
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 16. – 2011
678925
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 1 (20). – 2012
678926
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 2 (21). – 2012
678927
   Люблю березу русскую...: Стихи о природе рус. поэтов ХХ в.. – Омск, 1986. – 285с.
678928
  Алієв Талят Люблю борщ, печеню і вареники з ягодами! // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 3 (104). – С. 16-19
678929
  Буркова И.Е. Люблю возвращаться / И.Е. Буркова. – Москва, 1979. – 160с.
678930
   Люблю все живое. Берегите природу родного края.. – Архангельск, 1971. – 120с.
678931
  Парфанович С. Люблю Діброву = I love dibrova : нариси і оповідання / Софія Парфанович. – Дітройт : [б. в.], 1959. – 128 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою
678932
  Иванушкин А.И. Люблю до сих пор горячо / А.И. Иванушкин. – Москва, 1981. – 46с.
678933
  Вільний В.М. Люблю життя : поезії / В.М. Вільний. – Київ, 1949. – 106 с.
678934
  Рывлин А.И. Люблю и верю / А.И. Рывлин. – Киев, 1958. – 170с.
678935
  Мельников Ю.И. Люблю и верю / Ю.И. Мельников. – Москва, 1976. – 174с.
678936
  Степанов В.Т. Люблю и верю / В.Т. Степанов. – Москва, 1981. – 168с.
678937
  Мишин А.В. Люблю и верю / А.В. Мишин. – Москва, 1985. – 160с.
678938
  Гарнакерьян А.Г. Люблю и ненавижу / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов н/Дн, 1965. – 207с.
678939
  Баженов Г.В. Люблю и ненавижу / Г.В. Баженов. – Москва, 1989. – 524с.
678940
  Любовников О.М. Люблю и помню: Стихи / О.М. Любовников. – Москва, 1976. – 96с.
678941
  Вайнерман Х.А. Люблю і вірю / Х.А. Вайнерман; пер. с евр. – Одеса, 1962. – 127 с.
678942
  Бобир Д.М. Люблю і вірю / Д.М. Бобир. – Київ, 1984. – 278с.
678943
   Люблю Кавказ: Поэтич. сб.. – Москва, 1988. – 495с.
678944
   Люблю костер: Туристические песни для детей школьного возраста: Мелодии и тексты. – Москва, 1989. – 64с.
678945
  Майданська С.В. Люблю любити любов : [статті і есе] / Софія Майданська. – Житомир : Рута, 2016. – 328 с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-581-302-7
678946
   Люблю Отчизну я... : стихи, рассказы, сказки рус. писателей : (для сред. шк. возраста). – М., 1985. – 494с.
678947
   Люблю Отчизну я...: Стихи, рассказы, сказки рус. писателей. – Москва, 1982. – 495с.
678948
   Люблю Отчизну я...: Стихи, рассказы, сказки рус. писателей.. – М., 1980. – 494с.
678949
   Люблю Отчизну я...: Стихи, рассказы, сказки рус. писателей: (Для сред. шк. возраста). – Москва, 1986. – 494с.
678950
  Доризо Н.К. Люблю писать в дороге... / Н.К. Доризо. – Ростов -на-Дону, 1965. – 159с.
678951
  Хазин М.Г. Люблю рассвет: Стихи / М.Г. Хазин. – Кишинев, 1990. – 63с.
678952
  Лісняк В.А. Люблю село / В.А. Лісняк. – Київ, 1955. – 121с.
678953
  Дрозд В.Г. Люблю сині зорі : новели та оповідання / В.Г. Дрозд. – Київ, 1962. – 214 с.
678954
  Александрова Э.Б. Люблю театр! / Э.Б. Александрова. – Москва, 1971. – 158с.
678955
  Сидорович Л. Люблю тебе, весняний світе : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 30-32. – ISSN 0868-4790


  Молода муза.
678956
  Гарцман М.Д. Люблю тебе, життя! : вибрані поезії / М.Д. Гарцман. – Київ : Дніпро, 1990. – 165 с.
678957
   Люблю тебе, мій Крим : Вірші укр. рад. поетів про Крим. – Сімферополь, 1988. – 158с.
678958
  Самсонов С.А. Люблю тебя : повесть / Семен Самсонов; пер. с удм. С.Никитин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 87 с.
678959
  Самсонов С.А. Люблю тебя : повесть / Семен Самсонов; пер. с удм. С.Никитин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 87 с.
678960
  Лихоносов В.И. Люблю тебя светло / В.И. Лихоносов. – Москва, 1971. – 64с.
678961
  Лихоносов В.И. Люблю тебя светло; Осень в Тамани / В.И. Лихоносов. – Москва, 1985. – 92с.
678962
  Бауков И.П. Люблю тебя, Анна : стихи / И.П. Бауков. – Москва : Художественная литература, 1971. – 303 с.
678963
  Сотников И.В. Люблю тебя, жизнь / И.В. Сотников. – Уфа, 1963. – 216с.
678964
  Торосян Ш. Люблю тебя, жизнь! : стихи / Ш. Торосян. – Москва : Советский писатель, 1962. – 77 с.
678965
  Иванов А. Люблю тебя, Карелия / А. Иванов. – Петрозаводск, 1960. – 123с.
678966
   Люблю тебя, моя Отчизна : Рек. библиогр. указ. для молодежи. – Москва : Книга, 1984. – 112с.
678967
   Люблю тебя, моя Отчизна. (Библиогр. указатель).. – М., 1968. – 128с.
678968
   Люблю тебя, моя Россия. (Сборник произведений писателей народов СССР).. – М., 1958. – 311с.
678969
  Ваганова М.П. Люблю тебя, Родина светлая ! : книга для учителя / М.П. Ваганова. – Минск : Нар. асвета, 1990. – 78 с.
678970
  Иванова М.А. Люблю тебя, Родина! / М.А. Иванова. – Москва : Советская Россия, 1968. – 128 с.
678971
  Неботов И.В. Люблю тебя, степь / И.В. Неботов. – Махачкала, 1962. – 39с.
678972
  Ніколайчук Ірина Люблю Україну, бо вона моя : (з творів-роздумів українських школярів) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 175-176
678973
   Люблю я вас, богини пенья: Музыка в произведениях рус. поэтов XVIII в. -- окт. 1917: Сб.. – Москва : Музіка, 1989. – 544с. – ISBN 5-7140-0174-5
678974
   Люблю я вас, богини пенья: Музыка в произведениях рус. поэтов XVIII в. -- окт. 1917: Сб.. – Москва, 1990. – 542с.
678975
  Байрамукова Х. Люблю я жизнь : стихи / Х. Байрамукова. – Черкесск : Карачаево-Черкес. кн. изд-во, 1957. – 32 с.
678976
  Сосюра В.М. Люблю я море... : поезії / Володимир Сосюра ; [упор. Г.Д. Зленко ; худож. Н.А. Попова]. – Одеса : Маяк, 1989. – 173 с. : іл. – Мініатюрне видання. – ISBN 5-7760-0024-6
678977
  Шафрай Л. Люблю я тебя нечаянно : поэзии / Людмила Шафрай. – Чернігів : Деснянська правда, 2008. – 80 с. – ISBN 978-966-502-454-5
678978
  Лермонтов М.Ю. Люблю я цепи синих гор... : поэмы и стихотворения / М. Ю. Лермонтов ; [авт. вступ. ст. В.А. Михельсон]. – Краснодар : Кн. изд-во, 1983. – 174 с. – Миниатюрное издание. – (Классики отечественной литературы о Кавказе)
678979
  Бершадский Р.Ю. Люблю! Ненавижу! : рассказы / Р.Ю. Бершадский. – Москва : Советская Россия, 1962. – 84 с.
678980
  Сухорученко Г. Люблю, когда нелегко / Г. Сухорученко. – Ростов, 1962. – 48с.
678981
  Чумак Р. Люблю, як співають : поезії / Р.М. Чумак. – Київ, 1958. – 84 с.
678982
  Михановский В.Н. Люблю. / В.Н. Михановский. – Х., 1958. – 87с.
678983
  Маяковский В.В. Люблю. Избр. лирика / В.В. Маяковский. – Москва, 1970. – 207с.
678984
  Каландиа Г. Люблю... / Г. Каландиа. – Москва, 1981. – 160с.
678985
  Миланич Л.И. Люблю: Стихи. / Л.И. Миланич. – Хабаровск, 1978. – 142с.
678986
   Любляна - город драконов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 22-25 : фото
678987
  Заєць О. Люблять студенти ректора // Столиця. – Київ, 2000. – 21 вересня. – С. 5 : фото


  Замітка про В.В. Скопенка, до вручення йому премії Фонду інтелектуальної співпраці "Україна XXI століття імені В. Вернадського.
678988
  Киричук Т.В. Любов - це життя і сила : сценарій вечора для старшокласників, присвячений дню святого Валентина // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 11-13
678989
  Собко В. Любов : Роман / В. Собко. – Київ; Одеса : Молодий більшовик, 1935. – 139с.
678990
  Кравченко Є.С. Любов : п"єса / Є.С. Кравченко. – Київ, 1939. – 24 с.
678991
  Малишко А.С. Любов : поеми / А.С. Малишко. – Київ : Молодь, 1946. – 96 с.
678992
  Ледянко М.А. Любов / М.А. Ледянко. – Х., 1955. – 212с.
678993
  Василев О. Любов / О. Василев. – Київ, 1955. – 100с.
678994
  Завгородній С.О. Любов : повісті та оповідання / С.О. Завгородній. – Дніпропетровськ : Промінь, 1956. – 164 с.
678995
  Збанацький Ю.О. Любов : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 320с.
678996
  Гуляшки А. Любов : пер. з бол. / А. Гуляшки; Андрій Гуляши. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 464 с.
678997
  Полевой Б.Н. Любов / Б.Н. Полевой. – Київ, 1960. – 28с.
678998
  Нефелін В.Д. Любов / В.Д. Нефелін. – К., 1965. – 146с.
678999
  Карасимеонов А. Любов : Роман / А. Карасимеонов. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 143с.
679000
  Холод Наталія Любов Артеменко: "Учитель - це не професія, це спосіб життя" : Наші кращі вчителі / Холод Наталія, Шилова Антоніна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 7 : Фото
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,