Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
677001
  Прокопов Д.Є. "Листи про естетичне виховання людини" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 468-471. – ISBN 966-316-069-1
677002
  Науменко В. "Листування - це найтяжчий жанр" // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 4/6. – С. 171-173. – ISSN 0130-1608
677003
  Рачас А. "Литва була розвиненішою за Фінляндію до 1939 року" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 5 (208). – С. 31-33


  Чому литовці добиваються суду над військовими, які керували розгоном протестів у Вільнюсі 1991-го, розповідає журналіст Артур Рачас.
677004
  Януконіс Марюс "Литва готова допомагати Україні захищати свою країну" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 - 28 липня (№ 132/133)


  Посол Литви в Україні Марюс Януконіс поділився з "літньошколярами" литовським досвідом інтеграції, безпеки й оборони.
677005
  Остер Г. "Литература замедленного действия" // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 261-272. – ISSN 0042-8795


  Беседу вела Е. Калашниковпа
677006
  Горбунова А.В. "Литература по культуре и искусству": серия реферативно-библиографических баз данных на CD / Анна Викторовна Горбунова // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 36-37
677007
  Кулініч А.В. "Литература русского зарубежья": принципы построения курса // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 11-14. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Мова йде про новий, сучасний підхід до величезного історико-літературного матеріалу - літератури російської еміграції, про принципи побудови курсу "Література російського зарубіжжя".
677008
  Савицкий П.Н. "Литература факта" в "Слове о Полку Игореве". / Савицкий П.Н. – Москва. – 344-354 с. – Отд. оттиск
677009
  Вчерашняя А.В. "Литература" и "словесность" в стихотворении Б.Кенжеева "Словно тетерев песней победной..." // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – 251-260. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті розглянуто протистояння творчих принципів "літератури" та "словесності" (як їх трактує С.С.Аверінцев) в свідомості ліричного героя Б. Кєнжеєва.
677010
  Любомир Лист-співчуття блаженнішого Любомира до камерленго Святої Римської Церкви Едуардо Мартінеса Сомало з приводу смерті Святійшого Отця Івана Павла ІІ // Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара : Видання Патріаршої курії УГКЦ. – Львів, 2005. – № 5. – С. 62-64. – ISBN 966-7094-42-1
677011
  Хаданович А. Листи з-під ковдри / Андрей Хаданович ; [ пер. з білоруської : С. Жадана, І. Лучука, Д. Матіяш та ін. ]. – Київ : Факт, 2002. – 84с. – ISBN 966-664-054-6
677012
  Василевська В. Листи з Парижа і Рима / В. Василевська; ер. з польськ. Д.Гринька. – Київ : Радянська Україна, 1950. – 104 с.
677013
  Василевська В. Листи з Рима / В. Василевська. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 68 с.
677014
  Гривачевський Б.Є. Листи з Соловків / Б.Є. Гривачевський. – К., 1992. – 88с.
677015
  Грінченко Б.Д. Листи з Укpаіни Hаддніпpянської П. Ваpтового (Б. Гpінченка). – Друковано на "Буковині за рр. 1892-1893". – [У Київі (Київ)] : [Друк. Губерн. Правл.,], 1917. – 180 с. – (Книжки пам"яті Насті Грінченко ; № 22)
677016
   Листи з фашистської каторги. – К, 1947. – 159с.
677017
   Листи з Харкова = Lettere da Kharkov : голод в Україні та на Північному Кавказі в повідомленнях італійських дипломатів, 1932-1933 роки. – Харків : Фоліо, 2007. – 256с. – ISBN 978-966-03-4063-3
677018
  Куліш П. Листи з хутора. – Санкт-Петербург : з друк. П.А. Куліша
Лист 1 - 2 : Про городи й села. – 1861. – 30 с. – У виданні авт. не вказ.
677019
  Куліш П.О. Листи з хутора. – Санкт-Петербург : з друк. П.А. Куліша
Лист 3 : Чого стоїть Шевченко, яко поет народній. – 1861. – 30 с. – У виданні авт. не вказ.
677020
  Куліш П. Листи з хутора. – Санкт-Петербург : з друк. П.А. Куліша
Лист 5 : Хто такий хуторянин. – 1862. – 13 с. – У виданні авт. не вказ.
677021
  Окуневський Я. Листи з чужини / Яpослав Окуневский ; [пеpедм. Д.Я. Лукіяновича]. – Львів : Hаклад А. Хойнацкого ; Виданє Д. Лукіяновича ; [З дpук. В.А. Шийковского]
Т. 2 : . – 1902. – 265, [1] с.
677022
  Окуневський Я. Листи з чужини / Ярослав Окуневський. – Київ : Темпора, 2009. – 517, [2] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8201-53-0
677023
  Грипас В.В. Листи зі штемпелем краба. / В.В. Грипас. – Дніпропетровськ, 1987. – 197,1с.
677024
  Коцюбинська М. Листи і люди : роздуми про епістолярну творчість / Михайлина Коцюбинська. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 582 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-378-129-7
677025
  Чумаченко М. Листи і нотатки // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С. 79-85. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1811-3141
677026
  Архієреєв С. Листи і нотатки // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С. 88-92. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1811-3141
677027
  Єпик Л.І. Листи І. Мазепи до К. Мацієвича (1919-1920 рр.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 12-17. – ISSN 2227-183Х
677028
  Мицик Ю.А. Листи І.М. Каманіна до М.С. Грушевського // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 209-212
677029
  Якобчук Н. Листи І.М. Каманіна до П.Я. Стебницького (1908-1910) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 246-261
677030
  Горинь В. Листи Івана Крип"якевича до Михайла Грушевського // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України,Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2001. – Вип. 8 : Іван Крип`якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 373-378. – ISBN 966-02-2209-2
677031
  Винар Л. Листи Івана Крип"якевича до Олександра Оглоблина // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України,Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2001. – Вип. 8 : Іван Крип`якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 416-420. – ISBN 966-02-2209-2
677032
  Пулюй Іван Листи Івана Пулюя до Ганни Барвінок // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.85-110
677033
   Листи Івана Світличного до рідних та друзів : Публікація листів, вступ та коментарі Наталії Загоруйко
677034
   Листи Івана Сірка : Матеріали до українського дипломатарію; Джерела до історії українського козацтва. – Київ, 1995. – 84с. – ISBN 5-7702-0430-3
677035
   Листи Ігоря Костецького до Богдана Бойчука : витоки // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 302/303/304. – С. 232-285
677036
  Кисіль О. Листи й вірші підпоручника Вдовиченка : (1820) / О. Кисіль. – [28] с.
677037
  Тупчієнко-Кадирова Листи й листівки М. Крушельницького і Є. Петрової до Ю. Мейтуса і О. Васильєвої // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 211-228. – ISSN 2306-4250
677038
  Канівець В.В. Листи коханої : оповідання / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 293 с.
677039
  Канівець В.В. Листи коханої : оповідання / В.В. Канівець. – Київ, 1987. – 533 с.
677040
  Славін Л.М. Листи Л.М. Славіна до М.Я. Рудинського / упорядник Л.В. Кулаковська // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (24) : Матеріали та дослідження Археологічного музею ІА НАН України. – С. 177-182. – ISSN 2227-4952


  "... Кабінету антропології. У 1934 р. був заарештований, працював на лісоповалі (Котлас), у 1939-1944 рр. працював у Вологодському краєзнавчому музеї. У 1944-1958 рр. - старший науковий співробітник, вчений секретар, завідувач відділом археології ...
677041
  Контаровський Ф. Листи Лебединського ігумена Філотея Контаровського : (1765-1767) / Ф. Контаровський. – 28с.
677042
  Ленін В.І. Листи Леніна Горькому. / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 134с.
677043
  Кониський О. Листи Леоніда Глібова і Степана Носа до Ол. Кониського / О. Кониський. – 114-124с.
677044
  Василюк О.Д. Листи Лесі Українки до Агатангела Кримського // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 79-88. – ISSN 1608-0599
677045
  Подиряко О.П. Листи Лесі Українки до Ольги Кобилянської: до проблеми осмислення особистості адресантки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 111-115. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
677046
  Мицик Ю. Листи М. Битинського до митрополита Іларіона (Огієнка) за матеріалами канадських архівосховищ // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 41 : Історичні науки. – С. 83-88.
677047
  Коцюбинський М.М. Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1938. – 341с.
677048
  Мицик Ю. Листи М. Могилянського до М. Грушевського / Ю. Мицик, В. Денис // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.108-119
677049
  Мицик Ю. Листи М. Січинського до М. Грушевського / Ю. Мицик, І.Ю. Тарасенко, Т.М. Шестюк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 64-67. – ISSN 1996-5931
677050
  Ткаченко І.В. Листи М. Шаповала до М. Грушевського як історичне джерело // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 323-346. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
677051
  Толстова Л.В. Листи М.І. Мурашка до І.М. Терещенка як джерело до вивчення художнього життя Києва кінця XIX - початку XX століть // Другі читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 24-25 жовт. 2007 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артліт, 2009. – С. 241-246. – ISBN 966-96726-3-6
677052
  Вальо М. Листи Марії Грушевської до Володимира Дорошенка (1942-1943 р.р.) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 464-494. – ISSN 1561-6223
677053
  Коваль-Фучило Листи Марка Азадовського до Філарета Колесси / Коваль-Фучило, Р. Залеська // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 951-965. – ISSN 1028-5091
677054
   Листи Марка Вовчка : У 2-х т. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Листи, 1850-1871. – 1984. – 399с.
677055
  Вовчок Марко Листи Марка Вовчка : у 2 т. / Вовчок Марко. – Київ : Наукова думка
Т. 2. – 1984. – 624 с.
677056
  Старовойтенко І.М. Листи Миколи Аркаса до видавця щоденної української газети "Рада" Євгена Чикаленка // Лукомор"я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор"я : наукове видання / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. Історичний фак-т; та інш . – Одеса, 2007. – Вип. 1. – С. 261-274
677057
  Сторчай О. Листи Миколи Прахова до Олени Язєвої // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 2 (50) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – C. 92-110. – ISSN 1728-6875
677058
  Дзюбан Р. Листи Митрополита Андрея Графа Шептицького до Олександра Бачинського : (з фондів відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника / Р. Дзюбан, О. Канчалоба // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2017. – Вип. 9 (25). – С. 398-433. – ISSN 2524-0315
677059
  Климчак М. Листи Митрополита Андрея Шептицького та його подорожі до Америки (з архіву Українського Національного Музею в Чікаго) // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія. – Київ, 2006. – Кн. 11. – С. 122-127. – ISSN 0042-9422
677060
  Шаповал А. Листи Михайла Антоновича до Володимира Міяковського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 101-131. – ISSN 0869-3595
677061
   Листи Михайла Грушевського до Михайла Мочульського (1901-1933). – Львів, 2004. – 153с. – (Епістолярій). – ISBN 966-02-3259-4
677062
  Горбатюк М. Листи Михайла Левицького до Християна Раковського як джерело для вивчення історії діяльності дипломатичного представництва УСРР у Чехословаччині та українсько-чехословацьких відносин у 1921 році / М. Горбатюк, О. Жукова
677063
  Горбатюк М. Листи Михайла Левицького до Християна Раковського як джерело для вивчення історії діяльності дипломатичного представництва УСРР у Чехословаччині та українсько-чехословацькі відносини у 1921 році / М. Горбатюк, О. Жукова // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 3-60. – ISSN 2306-4250


  Вперше публікуються листи дипломатичного представника УСРР у Чехословаччині Михайла Левицького до Голови РНК і народного комісара закордонних справ УСРР Християна Раковського.
677064
  Богдашина О.М. Листи Н.Д. Полонської-Василенко до О.Д. Багалій-Татаринової / О.М. Богдашина, І.В. Верба // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 171-194. – ISBN 966-7077-60-8
677065
  Драгоманов М.П. Листи на Hаддніпpянську Укpаїну / М. Драгоманів. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. М. Заїздного], 1917. – 123, [4] с


  На примірнику № 1513446 екслібрис: Григорія Вервеса і Галини Сидоренко
677066
  Герліга М.А. Листи на радіо: характеристика авторів та проблематика текстів (на матеріалі листів, адресованих на Національне радіо України, авторську програму Володимира Різуна «Право на слово», 2002-2003 рр.) / М.А. Герліга, А.В. Різун // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 143-162


  У статті аналізуються соціальні, психологічні, комунікаційні характеристики авторів листів до радіопрограми "Право на слово" та проблематика текстів. Social, psychological, communication characteristics of the authors of the letters, which were sent ...
677067
  Малишко А.С. Листи на світанні : книга поезій / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1961. – 102 с.
677068
   Листи Надії Світличної // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 308/309/310. – С. 191-237
677069
  Новійчук В. Листи Наталії Полонської-Василенко до Серафими Яворницької // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 75-80. – ISSN 0130-6936
677070
  Кравченко В.В. Листи О. Ф. Бичкова до Д. І. Багалія // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 767. – С. 5-11. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 9). – ISSN 0453-8048
677071
  Половникова С. Листи О.Ф. Кістяківського до О.І. Ханенка // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С.74-81
677072
  Медуниця М.М. Листи одної адресатки. / М.М. Медуниця. – К, 1973. – 222с.
677073
  Рахно О. Листи Олександра Русова до Іллі Шрага // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 2. – С. 142-147


  Опубліковано 3 листи (1907 - 1911 рр.).
677074
   Листи Олекси Кобця (Варавви) до Дмитра Нитченка // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 157-174. – ISSN 0130-1608
677075
  Зіневич Н. Листи Олексія Бараникова до Агатангела Кримського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 161-166. – ISSN 0869-3595
677076
  Мицик Ю.А. Листи Олени Апанович до Юрія Назаренка // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 281-293. – ISSN 2222-4203
677077
   Листи Ольги Кобилянської до Антоніни Шаповал // Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки / ред. С. Зеркаль. – Новий Йорк, 1958. – Рік 6, Вересень-Жовтень, ч. 9-10. – С. 123-125
677078
  Кобилянська О. Листи Ольги Кобилянської до Антоніни Шаповалової // Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки / ред. С. Зеркаль. – Новий Йорк, 1957. – Рік 5, Грудень, число 12 (60). – С. 240-241
677079
   Листи Ольги Мак до Віталія Мацька
677080
  Тихолоз Н. Листи Ольги Франко до синів Андрія і Тараса Франків // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 8 (778). – С. 114-121. – ISSN 0868-4790
677081
  Зимомря М. Листи Оскара Ашбота до Івана Франка / М. Зимомря, Р. Горак // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 430-437. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534


  Уперше публікуємо листи угорського славіста Оскара Ашбота до Івана Франка в справі написання та видання його огляду історії української літератури для угорського енциклопедичного видання.
677082
  Марченко Л. Листи остарбайтерів в системі німецького пропагандистського забезпечення вербування трудових ресурсів України (1941 - 1944 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 48-49
677083
  Грабовський П.А. Листи П. Грабовського до Б. Грінченка / П.А. Грабовський; [зібрав авт.] Олександр Кісєльов. – Б. м : б. в., 1940. – С. 231-293. – Окр. відб.: Укр. літературознавство. 1940, № 5/6, с. 231–293
677084
  Куліш П.О. Листи П. Куліша до М. Погодіна (1842-1851) / П.О. Куліш; [публікація Ф.Я. Савченка]. – Львов, 1929. – 26 с. – Окр. відбиток з: Збірник філологічної секції Наукового Т-ва ім. Шевченка у Львові, т. 22, ч. 1, 1929
677085
  Єфименко П.П. Листи П.П. Єфименка до І.Г. Шовкопляса / упорядник Л.В. Кулаковська // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (24) : Матеріали та дослідження Археологічного музею ІА НАН України. – С. 183-197. – ISSN 2227-4952


  "... Кілька років тому Галина І ванівна Шовкопляс, дочка І .Г. Шовкопляса передала в Археологічний музей І А листи П.П. Єфименка до І.Г. Шовкопляса. Петро Петрович Єфименко (1884—1969) академік АН УРСР, фахівець з первісної археології, зокрема, ...
677086
  Амеліна Л. Листи Павла Третьякова до Сергія Світославського // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 3 : Архитектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 107-114. – ISSN 1728-6875
677087
  Вільховий Я П. Листи Паші Яблунівни / Я П. Вільховий. – Київ, 1939. – 47 с.
677088
  Содомора А. Листи Плінія Молодшого: дивитись - і бачити // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 9/10 (863/864). – С. 288-307. – ISSN 0868-4790
677089
  Несін А. Листи померлого Віслюка / А. Несін. – К., 1970. – 304с.
677090
  Пйовене Г. Листи послушниці / Г. Пйовене. – К, 1965. – 160с.
677091
  Кірієнко О. Листи представників родини Старицьких до Михайла Комарова як просопографічне джерело // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 185-197. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Михайло Федорович Комаров (псевдоніми: М. Уманець, М. Комар) (1844 1913) — український письменник, бібліограф, критик, фольклорист, перекладач і лексикограф. Брат публіциста Олександра Комарова.
677092
  Герцен О.І. Листи про вивчення природи / О.І. Герцен. – К., 1947. – 223с.
677093
  Лихачов Д.С. Листи про добре і прекрасне / Д.С. Лихачов. – К., 1988. – 139с.
677094
  Енгельс Ф. Листи про історичний матеріалізм. / Ф. Енгельс. – Київ, 1980. – 32с.
677095
  Енгельс Ф. Листи про історичний матеріалізм. / Ф. Енгельс. – К., 1987. – 55с.
677096
  Хоменчук О. Листи про мовне питання в Медіа. / О. Хоменчук, Л. Хандріга // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-39.
677097
  Ленін В.І. Листи про тактику з додатком "Про завдання пролетаріату в даній революції". / В.І. Ленін. – Київ, 1935. – 30с.
677098
  Степула Н. Листи самому собі - Юрій-Бача // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 256-259. – ISBN 966-7379-16-7
677099
  Бача Юрій Листи самому собі / Бача Юрій. – Братіслава; Пряшев : Слов"янське прогресивне вид-во в Братіславі;Відд.української літ-ри в Пряшеві, 1997. – 326с. : портр. – ISBN 80-88854-27-Х
677100
   Листи Святослава Гординського до Остапа Тарнавського // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 11/12. – С. 101-103. – ISSN 0868-4790
677101
  Галик В. Листи священника Івана Кузіва до Івана Франка // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 186-194. – ISBN 966-7379-92-11
677102
  Старовойтенко І.М. Листи Сергія Шелухина до Євгена Чикаленка // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 222-244. – ISBN 966-531-142-5
677103
  Бугаєва О.В. Листи Т. Шевченка до С. Гулака-Артемовського: історія стосунків великих митців // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 37-53
677104
  Шевченко Т.Г. Листи Т.Г.Шевченка / Т.Г. Шевченко. – 343с.
677105
  Мазепа І. Листи та вірші / Іван Мазепа; Редкол.: М. Жулинський та ін.; Передмова "Живий голос Івана Мазепи" М. Слабошпицького. – Київ, 1991. – 74с. – У виданні також: Мазепа - будівничий/ А. Макаров
677106
  Подолинський С.А. Листи та документи / Сергій Подолинський; Центральний держ. історичний архів України, м. Київ; упоряд.: Р. Сербин, Т. Слюдикова. – Київ, 2002. – 422с. – ISBN 966-625-010-1
677107
  Тупчієнко-Кадирова Листи та листівка від виконавців-співаків до Ю.С. Мейтуса: аналіз документної інформації та визначення відносин між суб"єктами листування // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 467-476. – ISSN 2222-4203
677108
   Листи так довго йдуть : Знадоби архіву Лесі Українки в Слов"янській бібліотеці у Празі. – Київ : Просвіта, 2003. – 308с. – ISBN 966-7551-71-7
677109
   Листи темних людей. – Київ : Дніпро, 1987. – 271 с. – (Вершини світового письменства)
677110
  Грінчак В.Я. Листи у безсмертя : поезії / В.Я. Грінчак. – Київ : Молодь, 1973. – 78 с.
677111
   Листи у вічність // Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 2014. – № 1 (67). – C. 9-25
677112
  Якубівський М. Листи у вічність // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 12 жовтня (№ 40). – С. 4, 12, 15


  Нещодавно Валерію Марченку виповнилося б 70. "Валерій Марченко - випускник філологічного факультету Київського університету 1970 року. І, безперечно, національний герой українського народу, його світоч. На фасаді того "жовтого" корпусу університету, ...
677113
  Стус В.С. Листи у вічність ... / Василь Стус ; [голов. ред.: О.В. Зав"язкін]. – Донецьк : БАО, 2012. – 271, [1] с., [8] арк. фотоіл. : портр. – ISBN 978-966-481-910-4
677114
  Стус В.С. Листи у вічність ... / Василь Стус ; [гол. ред. О.В. Зав"язкін ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2012. – 271, [1] с., [16] с. іл. – ISBN 978-966-481-747-6
677115
  Голда Д.М. Листи у вічність українського генетика Миколи Тарнавського : (до 100-річчя від дня народження М.Д. Тарнавського та 70-річчя першої його публікації про вплив ДНК на генетичні процеси) / Д.М. Голда, А.І. Потопальський, В.А. Кацан // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 177-183. – ISSN 1023-2427
677116
  Гирич І. Листи українських соціал-демократів до Михайла Грушевського / І. Гирич, О. Тодійчук // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 633-671. – (Нова серія ; вип. 8/9)
677117
  Дудко О.О. Листи українців на батьківщину про відновлення держави як історичне джерело (березень 1917р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-26. – (Історія ; Вип. 41)


  Розглядаються листування українців, які свідчать про спілкування між Українською Національною Радою та Українською Центральною Радою.
677118
  Бураков Ю.В. Листи учасників Сталінградської битви як історичне джерело // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 33-44. – ISSN 2313-5603
677119
  Старовойтенко І. Листи Федора Шульги до Євгена Чикаленка // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 139-166. – ISSN 2306-4250
677120
  Тютенко Р. Листи хорунжого УСС Миколи Опоки до Ростислава Заклинського як джерело до вивчення повсякдення офіцерів Галицької Армії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 112-116. – ISSN 1998-4634
677121
  Малишко А.С. Листи червоноармійця Опанаса Байди : поезії / А.С. Малишко. – Київ : Молодий більшовик, 1940. – 55 с.
677122
  Меженко Ю.О. Листи Юрія Меженка до львів"ян (1923-1969) / Ю.О. Меженко ; авт.-упоряд., [передм., прим.] М.А. Вальо ; [відп. ред. Л.І. Крушельницька]. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2002. – 322, [2] с., [13] арк. фот. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 293-320. – ISBN 966-02-2330-7
677123
  Шевельов Ю.В. Листи Юрія Шевельова до Олекси Ізарського / [упоряд. Микола Степаненко]. – Полтава : Шевченко Р.В., 2014. – 385, [3] с. : портр. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. - Покажч. імен: с. 352-376. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8798-97-9
677124
  Жулинський М. Листи як дорожні знаки на шляху духовного самотворення


  Аналізуються листи Василя Голобородька до Віталія Абліцова, які охоплюють період від 1969 до 2003 року. У листуванні поета не лише прочитуються важливі моменти його непростого життя у статусі "ізгоя" і "вигнанця", а й постає духовна боротьба ...
677125
  Глазов Григорій Листи Яна, або вимушений детектив / Глазов Григорій. – Львів : Каменяр, 1973. – 256 с
677126
  Бурггардт М. Листи, які так і не були написані / М. Бурггардт. – Київ, 1976. – 72с.
677127
  Українка Л. Листи. 1876-1897 / Леся Українка ; [упоряд., авт. прим.: В. Прокіп (Савчук) ; авт. передм.: В. Агеєва]. – Київ : Комора, 2016. – 508, [2] с., 32 арк. фот. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Persona"). – ISBN 978-617-7286-13-3


  Епістолярна спадщина Лесі Українки дає змогу розширити уявлення читача про багатогранну постать письменниці, адже листи є автентичним джерелом висвітлення її творчої індивідуальності. На жаль, у радянські часи епістолярій митця потрапив насамперед під ...
677128
  Теліга О. Листи. Спогади / О. Теліга; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Упор.: Н.Миронець. – 2-е вид., випр. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2004. – 400 с. – ISBN 966-7601-45-5
677129
  Калачова Г. Листівка від Діда Мороза // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-45. – ISSN 1812--514Х


  Історія різдвяної листівки в світі (перша з"явилася в Англії в 1794 р.) і в Україні (з 1901 р.)
677130
  Мінгазутдінов А. Листівки - дієвий засіб популяризації героїзму воїнів-визволителів України (1943-1944 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-16. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль листівок в пропаганді героїчних вчинків воїнів і вихованні на прикладі героїв боїв особового складу під час визволення України від нацистських окупантів. The article reveals the role of leaflets in propaganda of heroic deeds of ...
677131
  Карачко С. Листівки // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С. 36-37
677132
  Калита Лариса Володимирівна Листівки громадсько-політичних організацій як дежерело вивчення суспільного життя в Україні (1900-1904) : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Калита Лариса Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 172л. – Бібліогр.:л.153-172
677133
  Калита Лариса Володимирівна Листівки громадсько-політичних організацій як джерело вивчення суспільного життя в Україні (1900-1904 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Калита Лариса Володимирівна;. – Київ, 1994. – 24 с.
677134
  Крушинська Олена Листівки з Європи : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 94-100 : Фото
677135
  Бірзул А.А. Листівки партійно-політичних органів Червоної Армії і Флоту як документальне джерело // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 18-25. – (Історичні науки ; Вип. 31)
677136
   Листівки партійного підпілля і партизанських загонів України в роки Великої Вітчизняної Війни. – К, 1969. – 339с.
677137
   Листівки українських політичних партій та організацій між двома революціями : червень 1907-поч. 1917рр. – Луганськ : СУДУ, 1999. – 164с. – ISBN 966-590-111-7
677138
   Листівки Української Повстанської Армії / за ред. М. Гримич ; [ упоряд. та прим. М. Гримич, Б. Малини ]. – Київ ; Торонто : Дуліби : Літопис УПА, 2008. – [ 38 ] c. : іл., фотогр. – Сер. засн. у 2008 р. – (Невідома історія). – ISBN 978-966-8910-17-3
677139
   Листівки української революційної доби (1917-1919 рр.) : зб. документів / Іст.-культурол. т-во "Герої Крут" ; [упоряд. тексту, передм., вступ. ст. і комент.: О.М. Надтока, Г.С. Черевичний]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство, 2014. – 150, [1] с. : іл. – Покажчики : с. 123-127. – Бібліогр.: с. 128-129, в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-617-571-108-8
677140
  Михальський І.С. Листівки як джерело вивчення діяльності українських політичних партій (червень 1907 - лютий 1917 pp.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 19-22. – (Історія ; Вип. 41)


  Проаналізовано листівки українських політичних партій як джерело політичної історії України початку ХХ ст. (червень 1907 - лютий 1917 рр.).
677141
  Зенич І. Листівки як джерело з історії виборів до Всеросійських Установчих зборів в українських губерніях в 1917 р. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 177-181. – ISBN 978-966-171-795-3
677142
  Жовтенко Т Листівки як засіб проведення психологічних операцій ( на прикладі використання листівок у психологічних операцій збройних сил США в Афганістані у 2001-2002 рр.) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 246-253
677143
   Листки блокадного календаря. – Л
1. – 1988. – 222с.
677144
  Фриш М. Листки из вещевого мешка : Художественная публицистика / М. Фриш. – Москва : Прогресс, 1987. – 320с. – (Зарубеж. худож. публицистика и докум. проза)
677145
  Фриш Макс Листки из вещевого мешка. Штиллер = Blatter. Aus dem Brotsack. Stiller : Повесть, роман / Фриш Макс; Пер. с нем.; Сост. Е.А. Кацевой. – Москва : Конон-Пресс; Кучково поле, 1998. – 464с. – (Зарубежная литература XX века). – ISBN 5-87533-108-9
677146
  Робакидзе Г. Листки из Европы // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 9. – С.138-143. – ISSN 0321-1878
677147
  Лосев П.Ф. Листки из фронтовых блонотов / П.Ф. Лосев. – Ярославль, 1957. – 87с.
677148
  Танк Максим Листки календаря : дневниковые записи / Танк Максим. – Москва : Советский писатель, 1974. – 303 с.
677149
   Листки Саду Морії. 1924 / [пер. укр. мовою Г.М. Дудки та ін. ; вступ. ст. Л.В. Шапошникової ; літ. ред. Ю.В. Патлань та ін.]. – Москва ; Київ : Міжнар. Центр Реріхів ; МГО "Укр. Реріх. Т-во", Майстерня кн. – (Жива Етика українською мовою / МГО "Укр. Реріх. Т-во" ; Книги Вчення Живої Етики). – ISBN 978-966-2260-13-7
Кн. 1 : Зов. – 2009. – 397, [2] с., [32] кольор. арк. – Кн. в суперобкл.- Назва тому зазнач. на звороті тит. арк.-На тит. арк.: Вчення Живої Етики. – Бібліогр. у підярдк. прим.
677150
   Листки Саду Морії. 1925 / [пер. укр. мовою: І.А. Козар та ін. ; літ. ред.: Ю.В. Патлань та ін. ]. – Москва ; Київ : Міжнар. Центр Реріхів ; МГО "Укр. Реріх. Т-во", Майстерня кн. – (Жива Етика українською мовою / МГО "Укр. Реріх. Т-во" ; Книги Вчення Живої Етики). – ISBN 998-966-2260-27-4
Кн. 2 : Озоріння. – 2010. – 325, [2] с., [40] арк. кольор. іл. – Кн. в суперобкл.- Назва тому зазнач. на звороті тит. арк
677151
  Гаврилин В.П. Листобой / В.П. Гаврилин. – Москва, 1980. – 31с.
677152
  Григорьев И.Н. Листобой. / И.Н. Григорьев. – М., 1962. – 159с.
677153
  Краинский С. Листовая тля и способ борьбы с нею / С. Краинский : Т-во печатня С.П.Яковлева. – 3 с.
677154
  Костюк Ю.А. Листовертки (Lepidoptera, Toetricidae s. str.) Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Костюк Ю.А. ; АН УССР , Ин-т зоологии. – Канів, 1968. – 23 с.
677155
  Пусвашките О. Листовертки (Tortricidae) - вредители плодовых деревьев в Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Пусвашките О. ; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 18 с.
677156
  Данилевский А.С. Листовертки Tortrividae. Фауна СССР / А.С. Данилевский, В.И. Кузнецов. – Л
5. – 1968. – 636с.
677157
  Лазарь И.С. Листовертки винограда Молдавии / И.С. Лазарь. – Кишинёв, 1988. – 64с.
677158
  Романова В.П. Листовертки и их паразиты на древесных породах в окрестностях г. Ростова на-Дону / В.П. Романова. – Ростов -на-Дону, 1949. – 47-59с.
677159
  Кузнецов В.И. Листовертки юга Дальнего Востока, их экологии и хозяйственное значение. : Автореф... Доктора биол.наук: 098 / Кузнецов В.И.; АН СССР. – Л, 1972. – 29л. – Бібліогр.:с.27-28
677160
  Лялюцкая Е.И. Листовертки, повреждающие яблоко в Полесье УССР и меры борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Лялюцкая Е.И.; Укр НИИ садоводства. – Киев, 1966. – 16л.
677161
  Совинський В.В. Листовійки Київщини. / В.В. Совинський, 1937. – 92с.
677162
  Совинський В.В. Листовійки Київщини. / В.В. Совинський, 1937. – 92с.
677163
   Листовки 1905-1907. – М, 1986. – 312с.
677164
   Листовки 90- е годы ХІХ в. – М, 1984. – 178с.
677165
   Листовки бакинских большевиков 1905-1907 гг. – Баку, 1955. – 343с.
677166
  Дмитрієнко М.Ф. Листовки більшовицьких організацій України 1917-1920 рр. як історичне джерело. / М.Ф. Дмитрієнко. – Київ, 1980. – 304с.
677167
   Листовки большевиков Украины периода первой русской революции 1905-1907 гг. – К, 1955. – 635с.
677168
   Листовки большевитских организацийв первой русской революции 1905-1907 гг. – М
1. – 1956. – 909с.
677169
   Листовки большевитских организацийв первой русской революции 1905-1907 гг. – М
2. – 1956. – 600с.
677170
   Листовки большевитских организацийв первой русской революции 1905-1907 гг. – М
3. – 1956. – 911с.
677171
   Листовки Великого Октября. – М, 1975. – 191с.
677172
   Листовки Великого Октября. – М, 1988. – 306с.
677173
   Листовки гражданской войны в СССР. – М, 1942. – 128с.
677174
   Листовки Донского подполья (1941-1943). – Ростов -на-Дону, 1963. – 80с.
677175
   Листовки Иваново-Вознесенской большевистской организации 1900-1917. – Иваново, 1957. – 347с.
677176
   Листовки Кавказского союза РСДРП. 1903-1905. – М, 1955. – 464с.
677177
  Петропавловский С Е. Листовки как источник при изучении истории КПСС / С Е. Петропавловский, . – Москва, 1966. – 83с.
677178
   Листовки кишиневских социал-демократических организаций РСДРП. – Кишинев, 1969. – 1132с.
677179
   Листовки коммунистического подполья Бессарабии 1918-1940. – Кишинев, 1960. – 515с.
677180
   Листовки московских большевиков в период первой русской революции. – М, 1955. – 592с.
677181
   Листовки московской организации большевиков 1914-1920. – М, 1940. – 311с.
677182
   Листовки отечественной войны 1812 года. – М, 1962. – 162с.
677183
   Листовки Отечественной войны 1812 года. – М, 1962. – 162с.
677184
   Листовки партизанской войны в Ленинградской области 1941-1944. – Л, 1945. – 316с.
677185
   Листовки первых лет Советской власти. – М
1. – 1967. – 372с.
677186
   Листовки первых лет Советской власти. – М
2. – 1970. – 814с.
677187
   Листовки пермских большевиков 1901-1917. – Пермь, 1958. – 582с.
677188
   Листовки пертизанской войны в Ленинградской области 1941-1944. – Л, 1945. – 316с.
677189
   Листовки петербургских большевиков 1902-1917. – Л, 1939. – 566с.
677190
   Листовки петербургских большевиков 1902-1917. – Л, 1939. – 373с.
677191
  Хороших Александра Васильевна Листовки революционных социал-демократических организаций на Украине (1895-1904 гг.) как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Хороших Александра Васильевна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 26л.
677192
  Хороших А.В. Листовки революционных социал-демократических организаций на Украине (1895-1904 гг.) как исторический источник : Дис... канд. ист.наук: / Хороших А.В.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 185л. – Бібліогр.:л.I-XVII
677193
   Листовки революционных социал-демократических организаций Украины 1896-1904. – К, 1963. – 843с.
677194
   Листовки саратовских большевиков 1902-1917. – Саратов, 1979. – 206с.
677195
   Листовки социал-демократических организаций Латвии в период первой русской рцволюции. – Рига, 1956. – 261с.
677196
  Самарцев Игорь Григорьевич Листовки социал-демократических организаций Украины (1895-1904 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Самарцев Игорь Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 260л. – Бібліогр.:л.198-215
677197
  Самарцев Игорь Григорьевич Листовки социал-демократических организаций Украины (1895-1904 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Самарцев Игорь Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 23л.
677198
  Плещаков С. Листовки тамбовских большевиков 1904-1907 гг. / С. Плещаков. – Тамбов, 1948. – 75с.
677199
  Купайгородская А.П. Листовски петроградских большевиков (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Купайгородская А.П.; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та истории СССР. – Л., 1969. – 15л.
677200
  Харченко В. Листовые структуры у представителей семейства Brassicaceae Burnett и их морфологическое определение на основе анализа гомологичных им органов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 151-153. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Проведён сравнительный анализ листовых структур в соцветиях Matthiola longipetala (Vent.) DC. и Lobularia maritima (L.) Desv., принадлежащих к семейству Brassicaceae Burnett. На основании анализа гомологичных органов установлено, что листовые структуры ...
677201
  Кришталь О.П. Листогризучі совки і заходи боротьби з ними / О.П. Кришталь. – Київ, 1953. – 98с.
677202
  Искаков Н.С. Листогрызущие совки - вредители капусты юго-востока Казахстана и обоснование мер борьбы с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Искаков Н.С.; Казах. гос. с.-х. ин-тут. – Алма-Ата, 1965. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
677203
  Мегалов В.А. Листоед Lema melanopa L, вредитель овса, ячменя и др. злаков / В.А. Мегалов. – Саратов, 1927. – 29с.
677204
  Оглоблин Д.А. Листоеды / Д.А. Оглоблин. – Москва-Ленинград
1. – 1936. – 457с.
677205
  Медведев Л.Н. Листоеды МНР / Л.Н. Медведев. – М, 1982. – 303с.
677206
  Дубешко Л.Н. Листоеды Приморского хребта на Байкале : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Дубешко Л.Н.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 22л.
677207
  Рябий В. Листозлива // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 82-84.
677208
  Гладкая Л.Д. Листок ветровой / Л.Д. Гладкая. – Л., 1973. – 71с.
677209
  Кирій І.І. Листок з календаря : повість та оповідання / І.І. Кирій. – Київ : Молодь, 1974. – 208 с.
677210
  Козырь Л.И. Листок на асфальте / Л.И. Козырь. – Смоленск, 1969. – 36с.
677211
  Дмитренко О.М. Листок подорожника : документальні повісті / О.М. Дмитренко. – Київ : Дніпро, 1975. – 166 с.
677212
  Лысенко Г.М. Листок подорожника. / Г.М. Лысенко. – М., 1976. – 79с.
677213
  Фатьянов В.И. Листолет / В.И. Фатьянов. – М, 1983. – 110с.
677214
  Кичинський А.І. Листоноша-Земля : поезії / А.І. Кичинський. – Сімферополь : Таврія, 1985. – 96 с.
677215
  Гай-Нижник Листопад-грудень 1918 р. : повстання Директорії чи успішна спроба державного військового перевороту? // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2 (380). – С. 62-71. – ISSN 0869-3595
677216
  Бартель Макс Листопад / Бартель Макс. – К., 1926. – 62с.
677217
  Кондратковская Н.Г. Листопад / Н.Г. Кондратковская. – Челябинск, 1964. – 91с.
677218
  Петров Б.Н. Листопад / Б.Н. Петров. – Алма-Ата, 1964. – 216с.
677219
  Шамякин И.П. Листопад : повесть рассказы / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1964. – 223 с.
677220
  Мордань В.Г. Листопад : поезії / В.Г. Мордань. – Київ, 1967. – 75 с.
677221
  Крохина Е.В. Листопад / Е.В. Крохина. – Петрозаводск, 1968. – 62с.
677222
  Фейерабенд Е.В. Листопад / Е.В. Фейерабенд. – Свердловск, 1968. – 79с.
677223
  Вишневский С. Листопад : стихи и поэмы / С. Вишневский. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1969. – 96 с.
677224
  Боровиков Г.Ф. Листопад / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1970. – 184с.
677225
  Лохматов Н.П. Листопад / Н.П. Лохматов. – М., 1973. – 352с.
677226
  Урманов К.Н. Листопад / К.Н. Урманов. – Новосибирск, 1974. – 207с.
677227
  Сульянов А.К. Листопад / А.К. Сульянов. – М., 1976. – 95с.
677228
  Назаров У. Листопад : повести / У. Назаров; пер. с узб. Н.Гацунаев. – Ташкент : Еш гвардия, 1976. – 140 с.
677229
  Ачимович Т.М. Листопад / Т.М. Ачимович. – Київ, 1976. – 207с.
677230
  Бээкман Эмэ Листопад / Бээкман Эмэ; пер. с эст. Е.Поздняковой. – Таллин : Ээсттти раамат, 1977. – 203 с.
677231
  Завальнюк Л.А. Листопад / Л.А. Завальнюк. – Хабаровск, 1977. – 158с.
677232
  Ачимович Т.М. Листопад / Т.М. Ачимович. – Москва, 1979. – 276с.
677233
  Бунин И.А. Листопад / Иван Бунин. – Москва : Современник, 1982. – 31 с. – (Российская поэма)
677234
  Білоцерківець Н.Г. Листопад / Н.Г. Білоцерківець. – Киев, 1989. – 90с.
677235
  Гранин Д. Листопад // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 8-107. – ISSN 0321-1878
677236
  Лавров И.М. Листопад в декабре / И.М. Лавров. – Новосибирск, 1988. – 475с.
677237
  Іващенко Микола Листопад над Синевиром // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 134-140 : фото
677238
  Золотов А.А. Листопад, или в минуты музыки / А.А. Золотов. – Москва, 1989. – 395с.
677239
  Сабодаш А.С. Листопад, листопад... / А.С. Сабодаш. – Минск, 1986. – 101с.
677240
  Коршук Т.П. Листопадні магнолії : Колекція листопадних магнолій Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка / Т.П. Коршук; КНУТШ; Видано за сприяння та підтримкою: В.В. Скопенка, О.В. Третяка, В.В. Капустяна, М.І. Халимоненка, Г.А. Гончаренка. – Київ : Дім, сад, город, 2004. – 88с. – ISBN 966-7013-24-3
677241
  Ярмошик І. Листопадове (1830-1831) та Січневе (1863) польські повстання проти царизму на сторінках часопису " Rocznik Wolynski" (1930-ті рр.)
677242
  Конарівська Ю. Листопадове повстання 1830-1831 рр. на Правобережній Україні в історичній літературі ХІХ - початку ХХ ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 11. – C. 66-72. – ISSN 2518-7732
677243
  Пархоменко В.А. Листопадове повстання 1918 р. у Галичині в мемуарній літературі // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 95-104. – ISSN 0130-5247
677244
  Васьковський Р. Листопадове повстання 1918 р.: "петлюрівська авантюра" чи "національна революція"? // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 62-65
677245
  Кентій А.В. Листопадовий 1921 року рейд Ю.Тютюнника в Україну (Сторінками архівно-слідчих справ ЦДАГО України) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 187-193. – ISSN 0320-9466
677246
  Кузьма О. Листопадові дні 1918 р. : із шкіцами / Олекса Кузьма (сотник б. австрійської армії і УГА). – Львів ; Ню Йорк : Червона калина, 1960. – 443, [5] с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 441-443 та в підрядк. прим.
677247
  Бардунов Л.В. Листостебельные мхи Алтая и Саян / Л.В. Бардунов. – Новосибирск, 1974. – 168с.
677248
  Аболинь А.А. Листостебельные мхи Латвийской ССР / А.А. Аболинь ; Латв. науч.-исслед. ин-т лесохоз. проблем. – Рига : Зинатне, 1968. – 332 с. – Библиогр.: с. 308-316
677249
  Фефилова Л.А. Листостебельные мхи перми Европейского Севера СССР : монография / Л.А. Фефилова; Отв. ред. Мейен С.В. – Ленинград : Наука, 1978. – 120с.
677250
  Любарская Л.Б. Листостебельные мхи юго-восточной части Большого Кавказа (Азербайджан) / Л.Б. Любарская. – Баку, 1974. – 716с.
677251
  Манакян В.А. Листостебельные мхи ЮгоВосточной Армении / В.А. Манакян. – Ереван, 1989. – 313с.
677252
  Франко І. Листочки до вінка / І. Франко, 1890
677253
  Бабаевский С.П. Листочки из тетради / С.П. Бабаевский. – М, 1959. – 80с.
677254
  Бабаевский С.П. Листочки из тетради / С.П. Бабаевский. – М, 1960. – 80с.
677255
  Куприн А.И. Листригоны : рассказы, очерки, воспоминания / А.И. Куприн. – Симферополь : Таврия, 1975. – 254с.
677256
  Куприн А.И. Листригоны / А.И. Куприн. – Симферополь, 1984. – 350с.
677257
  Куприн А.И. Листригоны / А.И. Куприн. – Одесса, 1988. – 271с.
677258
  Липинський В. Листування / Вячеслав Липинський; Східноєвропейський дослідний ін-т ім. В.К. Липинського ; Ін-т Східноєвропейських досліджень НАНУ; гол. ред. Ярослав Пеленський. – Київ ; Філадельфія : Східноєвропейський дослідний ін-т ім. В.К.Липинського (США) ; Смолоскип. – (Повне зібрання творів, архів, студіїї : [у 25 т.] / гол. ред Ярослав Пеленський ; Т. 1 ; Архів). – ISBN 966-7332-91-8(Т.1)
Т. 1 : А - Ж / ред. Роман Залуцький, Христина Пеленська. – 2003. – 959 с.
677259
  Чикаленко Є.Х. Листування : 1901-1922 роки / Євген Чикаленко, Петро Стебницький ; НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; [упоряд.: Н.Миронець, І.Старовойтенко, О.Степченко; вступна стаття Н. Миронець, І. Старовойтенко]. – Київ : Темпора, 2008. – 628 с. + Фотододаток: с.597-627. – Бібліогр.: Анатований покажч. імен та назв: с. 520-696. – ISBN 978-966-8201-41-7
677260
  Багряний Іван Листування 1946-1963 / Багряний Іван; Упоряд. О. Коновал; Фундація ім. Івана Багряного. – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-7332-73-Х
Т. 1. – 2002. – 706с.
677261
  Багряний Іван Листування 1946-1963 / Багряний Іван; Упоряд. О. Коновал; Фундація ім. Івана Багряного. – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-7332-73-Х
Т. 2. – 2002. – 555 с.
677262
  Нікін О.В. Листування А.О. Білецького з В.В. Виноградовим як documents humains українсько-російських наукових зв"язків


  Мова йде про листування професора Київського університету А.О. Білецького з російським академіком В.В. Виноградовим, яке зберігається в архіві РАН. Публікуються два листи А.О. Білецького: у першому листі міститься попередній аналіз матеріалів, зібраних ...
677263
  Василюк О.Д. Листування Агатангела Кримського другої половини 1920-х років // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 172-182. – ISSN 2222-4203
677264
  Горбач Ю. Листування Андрія Ніковського з Олександром Олесем (1907-1915) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 167-205. – ISSN 2306-4250
677265
  Мицик Ю. Листування архієпископа УАПЦ Євгена Бачинського з Розалією Винниченко 1951–1958 рр.: регести // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства ; редкол.: С.Г. Кулешов, М.В. Горбатюк, М.К. Бойко [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 15/16. – C. 127-135. – ISSN 2306-4250
677266
  Мудрий М. Листування Б. Дідицького з В. Барвінським як джерело до вивчення українського національного руху в Галичині початку 80-х років XIX ст. // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 52-64
677267
  Скржинська М.В. Листування в античних державах Північного Причорномор"я // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 178-187. – ISSN 0130-5247
677268
  Непомнящий Андрій Листування В. Філоненка з академіком Г. Крачковським: нове джерело з історії кримознавства 20-х років XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9-18. – Бібліогр. в кінці ст.
677269
  Антонович В.Б. Листування Володимира Антоновича з Михайлом Драгомановим // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 103-129 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
677270
  Миронець Н. Листування Володимира Винниченка з Сергієм Єфремовим (1905-1916) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 498-521. – (Нова серія ; вип. 15)
677271
  Сахно І. Листування Володимира Винниченка як джерело для просопографічних досліджень // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 458-485


  Проаналізовано листування В.Винниченка, видатного письменника, політика і непересічної особистості з використанням опублікованих джерел, а також листів, не залучених до наукового обігу. Зазначено, що В.Винниченко був людиною емоційною, амбітною, ...
677272
  Сокіл В. Листування двоюрідних братів - єпископа Костянтина Чеховича та судового надрадника Тита Реваковича // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1483-1495. – ISSN 1028-5091


  "Подано добірку листів двоюрідних братів по материнській лінії - К. Чеховича і Т. Реваковича. К. Чехович - єпископ Перемиської єпархії, за переконаннями народовець. У часи його правління на парафії призначались свідомі українці. Багато зробив для ...
677273
  Добрянська Л. Листування дирекції Львівської консерваторії з приводу видання праць Філарета Колесси // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 37 : Етномузика. – C. 69-83. – ISSN 2310-0583
677274
  Старовойтенко І. Листування Є.X. Чикаленка з П.Я. Стебницьким як історичне джерело // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 112-138. – (Нова серія ; вип. 8/9)
677275
  Миронець Н. Листування Євгена Чикаленка з Володимиром Винниченком як джерело інформації про суспільно-політичне життя в Україні на початку XX століття // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 282-288. – ISBN 5-7702-0821-X
677276
  Старовойтенко І. Листування Євгена Чикаленка у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4/6. – С. 165-172. – ISSN 0320-9466
677277
  Старовойтенко І. Листування Євгена Чикаленка як джерело дослідження біографій громадсько-культурних діячів кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 558-577.
677278
  Чернецький Ю.О. Листування з Долею : 111 поезій різних років / Юрій Чернецький. – Харків : Майдан, 2012. – 137, [1] с. – ISBN 978-966-372-470-6


  Високошановному колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора з побажаннями процвітання,незмінної академічної наснаги та безлічі нових історичних звершень ! Підпис, 12 квітня 2013 р.
677279
  Луцький Ю.О. Листування з Євгеном Сверстюком = A correspondence with Ievhen Sverstiuk / Юрій Луцький. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1992. – 89 с. : іл., портр. – Парал. тит. англ. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч.62). – ISBN 0-914834-66-5
677280
  Колосок Б.В. Листування з О. М. Цинкаловським // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 177-184. – ISSN 2078-0133
677281
  Маркс К. Листування з питань політичної економії / К. Маркс, Ф. Енгельс, 1933. – 232с.
677282
  Гавриленко О.А. Листування з Ю.В. Шевельовим // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 182-190. – ISBN 966-544-344-5
677283
  Нудьга Г.А. Листування запорожців з турецьким султаном / Г.А. Нудьга. – Київ, 1963. – 72с.
677284
  Якобчук Н. Листування І. Каманіна з Г. Барвінок про видання творів П. Куліша // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 140-150. – ISSN 0869-3595
677285
  Мазоха Г.С. Листування І. Світличного в контексті української епістолярної традиції (на матеріалі приватного листування 70-х рр. XX ст.) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 242-251. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  Іван Олексійович Світличний (1929-1992) - український радянський літературознавець, мовознавець, літературний критик, поет, перекладач, діяч українського руху опору 1960—1970-их років.
677286
  Якобчук Н. Листування Івана Каманіна з Іваном Білозерським у 1903-1909 роках як історичне джерело // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 85-90
677287
  Огієнко І.І. Листування Івана Огієнка (1909-1921) / Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., Держ. архів Хмельниц. обл. ; [упоряд. та авт. передм. В.Р. Адамський]. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 687, [1] с. – Імен. покажч.: с. 621-365. - Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-681-074-2
677288
   Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова = The correspondence between Ivan Franko and Mykhailo Drahomanov. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 560с. – До 150-річчя від дня народження Івана Франка. – ISBN 966-613-461-6
677289
  Михед П. Листування Ігоря Качуровського: виміри суб"єктивності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 листопада (№ 23). – C. 1, 6
677290
  Марочко В. Листування Й. Сталіна і Л. Кагановича у червні-серпні 1932 р.: технологія голодомору // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 55-58. – ISSN 2222-5250
677291
  Маркс К. Листування К.Маркса і Ф.Енгельса з російськими політичними діячами / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Пер. з 2-го рос. вид. – Київ, 1953. – 360с.
677292
  Житецький І. Листування Костомарова з харківськими громадянами при видання народних книжок / І. Житецький. – 69-72с.
677293
   Листування Леоніда Мосендза. – Київ, 2005. – 116с. – (Джерела з історії української еміграції ; Вип. 2). – ISBN 966-7331-98-5
677294
  Черченко Ю. Листування Леоніда Мостендза з Михайлом Селешком (1938-1939 рр.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 9. – С. 3-23
677295
  Подиряко О. Листування Лесі Українки як психологічний коментар до її творчості // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 172-178. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті на основі епістолбярію Лесі Українки та спогадів про неї розглянуто типи темпераменту, наявні в психоструктурі поетеси й виявленні більшою мірою в процесі написання художніх творів
677296
  Руденко І.В. Листування М. Грабовського з Ю.І. Крашевським: критичний огляд мови польських літературних творів середини XIX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 240-246


  У даній статті проаналізовано кореспонденції літературного критика М. Грабовського до польського письменника ХІХ ст. Ю.І. Крашевського. Розглянуто ставлення теоретика до прозових творів Ю.І. Крашевського, визначено його місце серед митців польської ...
677297
  Грушевський М.С. Листування М. Грушевського з М. Марром / вступна стаття В.В.Тельвака // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 187-193. – ISSN 0130-5247
677298
  Горький М. Листування М.Горького з колгоспниками / М. Горький. – Київ; Харків, 1934. – 47с.
677299
  Шипко Л.В. Листування М.М. Бережкова зі співробітниками та випускниками Ніжинської вищої школи (за документами Інституту рукопису НБУВ) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 144-148. – ISBN 978-966-02-7337-5
677300
  Шипко Л.В. Листування М.М. Бережкова та К.М. Бестужева-Рюміна у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (вересень 1882 р. - липень 1883 р.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 409-427. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
677301
  Шипко Л.В. Листування М.М. Бережкова та К.М. Бестужева-Рюміна: джерелознавчий огляд // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 584-596. – ISSN 2222-4203
677302
   Листування М.П. Драгоманова зі Старою Громадою // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – С. 442-595. – ISBN 978-966-579-271-0
677303
  Жебокрицький В.А. Листування М.С. Дринова з О.М. Бодянським // Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.] / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. В.А. Жебокрицький]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1963. – Ч. 1. – С. 129-138
677304
  Житецький І. Листування М.С. Лєскова з професором П.О. Терновським / [Подав Ігнат Житецький] // Матеріали з громадського і літературного життя України / І. Житецький. – Б. м. – С. 182-193. – Бібліограф. в подстрок примітках


  Получено в дар от автора
677305
  Сидоренко Н. Листування Микити Шаповала з українською "таборовою грамадою" // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 123-131


  На основі архівних матеріалів, зокрема листів, адресованих Микиті Шаповалу до Праги, аналізується культурно-освітня та духовно-творча атмосфера серед українців, які перебували в таборах інтернованих у Польщі. Переписка Микиты Шаповала с украинской ...
677306
   Листування митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 568с. – ISBN 966-518-344-3
677307
  Грушевський М.С. Листування Михайла Грушевського / Михайло Грушевський ; упоряд. Г. Бурлака ; ред. Л. Винар ; Українське історичне товариство ; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ ; Нью-Йорк ; Париж ; Львів ; Торонто, 1997. – 400 с. – (Епістолярні джерела грушевськознавства ; Т. 1). – ISBN 1-879070-09-Х
677308
  Грушевський М.С. Листування Михайла Грушевського = The correspondence of Mykhailo Hrushevs"kyi : листування Михайла Грушевського та Євгена Чикаленка / Українське іст. т-во ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; упоряд.: І. Старовойтенко, О. Тодійчук ; ред. Л. Винар. – Київ [та ін.] : Простір, 2010. – 289, [7] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 249-289. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія: Епістолярні джерела грушевськознавства = Series: Epistolary sources to Hrushevs"kyi studies ; т. 5). – ISBN 978-966-2068-20-7
677309
  Непорожня Н. Листування Михайла Грушевського та Ігнаса Йонінаса в контексті литовсько-українських науково-культурних взаємин першої половини XX ст. // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 381-396. – ISBN 966-7060-35-7
677310
  Світлик Н.М. Листування між Я.Головацьким і О.Духновичем як джерело особистої співпраці // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 125-138. – ISBN 978-617-7009-44-3


  Приватні листи – важливе джерело для дослідника. Вони несуть в собі велику наукову вартість. Особливо цінними вони є для вивчення спадщини відомих історичних постатей, адже в листах дуже часто культивувалися думки, які інколи не втілювалися в наукових ...
677311
  Руденко Наталя Листування Н. Кибальчич з М. Грушевським // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 78-84


  Публикация представляет 9 писем Надежды Матвеевны Кибальчич (псевдоним Наталка Полтавка) к М.С. Грушевскому. Предваряющая публикацию справка знакомит с литературной и этнографической деятельностью Н. Кибальчич, ее трагической судьбой. Особое внимание ...
677312
   Листування НТШ з комітетом по підготовці ХІ археологічного з"їзду // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 363-365. – ISBN 966-7272-00-1
677313
  Омельковець О. Листування О. Зінкевича й А. Кобилка з питань організації діяльності журналу "Смолоскип" // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 648-660
677314
  Черченко Ю. Листування Олега Оьжича та документи про нього в архіві ОУН у Києві // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 627-640. – (Нова серія ; вип. 15)
677315
  Клепацький П.Г. Листування Олександра Андріевича Безбородько з своїм батьком, як історичне джерело. / П.Г. Клепацький. – 280-285с.
677316
  Сокіл В. Листування Олександра Кониського і Тита Реваковича // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 668-712. – ISSN 1028-5091
677317
  Франчук Віра Листування Олександра Опанасовича Потебні з першими видавцями "Киевской старины" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 3-12. – ISSN 0869-3595
677318
  Збир І. Листування Оскара Кольберга з науковими інституціями та редакціями провідних часописів середини і кінця XIX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 29-33
677319
   Листування П. Мартиновича з В. Горленком // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 14-35. – ISSN 0130-6936
677320
   Листування П. Мартиновича з Г. Хоткевичем // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 5-13. – ISSN 0130-6936
677321
  Старовойтенко І.М. Листування П. Стебницького з Є. Чикаленком як джерело просопографічної інформації про кореспондентів // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 375-384. – ISBN 966-02-3854-1
677322
  Зубкова Н.М. Листування П.Я. Стебницького з С. О. Єфремовим як джерело з історії прсвітництва в Україні початку 20 ст. / Н.М. Зубкова, О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 310-322. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
677323
  Зубкова Н.М. Листування П.Я. Стебницького з С.О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст. / Н.М. Зубкова, О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 366-374. – ISBN 966-02-3854-1
677324
  Зубкова Н.М. Листування П.Я. Стебницького з С.О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст. / Н.М. Зубкова, О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 396-419. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
677325
  Жолтовський П.М. Листування Павла Жолтовського / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [упоряд., вступ. ст. і комент. І.Ю. Тарасенко ; під. ред. Ю.А. Мицика]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2012. – 184, [3] с. – ISBN 978-966-02-6604-9
677326
  Наулко В.І. Листування Павла Рябкова з Федором Вовком // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.105-125. – ISBN 966-7089-17-7
677327
  Трофимук М. Листування Пилипа Орлика: історія розвитку епістолярного жанру // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 170-180. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
677328
  Мазоха Г. Листування письменників української діаспори 70-80 х років XX століття: проекція культурних стратегій // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 76-89


  Стаття присвячена дослідженню листування майстрів художнього слова української діаспори в контексті культурних традицій другої половини ХХ століття. Епістолярна спадщина Віри Вовк, Василя Барки, Ю. Соловія та великий масив літературно-критичного ...
677329
  Ряско Л. Листування Порфирія Мартиновича як засіб творчого спілкування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 223-229


  У статті говориться про листування Порфирія Денисовича Мартиновича, яке було одним із засобів його творчого і наукового спілкування зі своїми сучасниками, а також зауважується, що коло кореспондентів, характер листів, їх тематика дає можливість ...
677330
  Кравченко Володимир Листування Романа Шпорлюка з Іваном Лисяком-Рудницьким і Юрієм Шевельовим (1962-1982 рр.) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 208-294. – ISBN 978-966-8603-36-5
677331
  Старовойтенко І. Листування Сергія Єфремова та Євгена Чикаленка: до концепції видання // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 63-83. – ISBN 978-966-493-554-5
677332
  Рудницький С. Листування Степана Рудницького / Рудницький С.; Наукове товариство ім. Шевченка; [упоряд., вст. стаття, примітки П. Штойко; відповід. ред. О. Купчинський]. – Львів, 2006. – 434с. – (Українознавча бібліотека НТШ ; Число 19). – ISBN 966-7155-89-7
677333
  Савчук Б.Р. Листування Степана Федака в російському полоні з Володимиром Охримовичем (Серпень 1915 - грудень 1916 рр.) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 233-238. – ISSN 2312-1165


  "Стаття присвячена аналізу листів львівського адвоката С. Федака до етнографа В. Охримовича. Розкрито обставини у яких діячі здійснювали обмін кореспонденцією та основні аспекти їх становища в умовах російського полону. Охарактеризовано тематику та ...
677334
  Наулко В.І. Листування Ф.К. Вовка (з фондів архівів) // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 97-102
677335
  Якобчук С.О. Листування Ф.П. Матушевського з М.С. Грушевським (1896-1911 рр.) як історичне джерело // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 368-381. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
677336
  Якобчук С. Листування Ф.П. Матушевського з українськими письменниками // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 126-148. – ISSN 0869-3595
677337
  Вовк Ф.К. Листування Федора Вовка з Володимиром Гнатюком / Ф.К. Вовк, В.М. Гнатюк; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Ін-т археології, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [упоряд. та комент.: В. Наулка та ін. ; редкол.: П.С. Сохань (відп. ред.) та ін.]. – Львів ; Київ : [б. в.], 2001. – 214, [2] с. – Покажчики: с. 190-214. – ISBN 966-02-1822-2
677338
  Наулко Всеволод Листування Федора Вовка з Володимиром Шухевичем // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-27


  Статья посвящена анализу творческой переписки Федора Вовка и Владимира Шухевича.
677339
  Старков В. Листування Федора Вовка та Євгена Чикаленка // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 577-590. – (Нова серія ; вип. 15)
677340
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках


  Публікація вміщує листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом під час їхнього перебування в Західній Європі (Німеччина, Австрія, 1945-1949).
677341
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках / Підготовка та коментарі Тетяни Шестопалової та Олександра Брайка
677342
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках / підготовка й коментарі Тетяни Шестопалової


  Продовження публікації листів Юрія Лавріненка та Юрія Шереха один до одного під час перебування в Західній Європі (Німеччина, Автсрія, 1945-1949). Подано листи 1946 й частково 1947 р., які зберігаються в Музеї-Архіві УВАН у Нью-Йорку. Кореспонденція ...
677343
  Лавріненко Ю. Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках / Ю. Лавріненко, Ю. Шерех; вступне слово й коментарі Тетяни Шестопалової


  У публікації подано частину листування (шістьперших листів) між Ю. Лавріненком та Ю. Шерехом під час їхнього перебівання в Західній Європі (Німеччина, Австрія, 1945-1949). У другій половині 40-х рр. там сформувався й діяв "Мистецький Український Рух". ...
677344
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках / підгот. тексту і прим. Тетяни Шестопалової
677345
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках


  Публікація вміщує листування між Ю. Лавріненком та Ю. Шерехом під час їхнього перебування в Західній Європі (Німеччина, Австрія, 1945-1949 рр.), Подано останнюю частину листів 1949 р., які зберігаються в Музеї-Архіві УВАН у Нью-Йорку. У них продовжено ...
677346
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945 - 1949 роках
677347
  Кірієнко О. Листування Ярослава Стешенка як джерело до вивчення його життя та діяльності // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 43-61. – ISBN 978-966-2410-25-9
677348
  Рерих Н.К. Листы дневника / Николай Рерих. – [2-е изд.]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – (Большая Рериховская библиотека / редкол.: Т.Я. Елизаренкова, Л.В. Шапошникова, А.Л. Яншин). – ISBN 5-86988-041-6
Т. 1 : (1931-1935) / [предисл. Л.В. Шапошниковой ; сост., примеч. и указ. Н.Г. Михайловой]. – 1999. – 671, [1] с., [4] л. фот. : портр. – Указ.: с. 641-665. – Библиогр. в подстроч. примеч.
677349
  Рерих Н.К. Листы дневника / Николай Рерих. – 2-е изд. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – (Большая Рериховская библиотека / редкол.: Т.О. Книжник, Н.Г. Михайлова, Л.В. Шапошникова). – ISBN 5-86988-088-2
Т. 2 : (1936-1941) / [предисл. C.А. Пономаренко ; сост., примеч. и указ. Н.Г. Михайловой]. – 2000. – 511, [1] с., [4] л. фот. : портр. – Указ.: c.462-502. – Библиогр. в подстроч. примеч.
677350
  Рерих Н.К. Листы дневника / Николай Рерих. – [2-е изд.]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – (Большая Рериховская библиотека / редкол.: Т.О. Книжник, Н.Г. Михайлова, Л.В. Шапошникова). – ISBN 5-86988-105-6
Т. 3 : (1942-1947) / [предисл. М.В. Забродиной ; сост., примеч. и указ. Н.Г. Михайловой]. – 2002. – 669, [3] с., [16] л. ил. : портр. – Указ.: с. 608-658. – Библиогр. в подстроч. примеч.
677351
  Данилов С.П. Листы и корни : повести, рассказы / С.П. Данилов; пер. с якут. – Якутск : Якут. кн. изд-во, 1979. – 455 с.
677352
  Линевский А.М. Листы каменной книги / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1939. – 79с.
677353
  Линевский А.М. Листы каменной книги / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1952. – 224с.
677354
  Линевский А.М. Листы каменной книги / А.М. Линевский. – Изд. 2-е. – Петрозаводск, 1955. – 219с.
677355
  Линевский А.М. Листы каменной книги / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1971. – 247с.
677356
  Линевский А.М. Листы каменной книги / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1990. – 222с.
677357
  Линевский А.М. Листы каменной книги // Пещеры Красной реки / К. Сенак. – Пермь : Перм. кн., 1992. – С. 157-381. – (Школьная библиотека ;Во тьме веков). – ISBN 5-7625-0357-7
677358
  Винокур М.С. Листы опорных сигналов и структурно-логические схемы на уроках географии : Пособие для учителя / М.С. Винокур, О.Я. Скуратович. – Киев : Радянська школа, 1990. – 47с.
677359
   Листы сада Мории. – Минск, 1994. – 202с.
677360
   Листы Сада Мории. 1925. – [перепеч. с 1925 г., Париж]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-133-1
Кн. 2 : Озарение. – 2003. – 324, [2] с.
677361
  Комаров Е.И. Листы фронтового альбома / Е.И. Комаров. – М., 1989. – 23с.
677362
  Байрамов Б.С. Листя : роман / Б.С. Байрамов. – Київ, 1966. – 248 с.
677363
  Реп"ях С.П. Листя / С.П. Реп"ях. – К., 1969. – 79с.
677364
  Чубач Г.Т. Листя в криниці : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ, 1984. – 135 с.
677365
  Кудлик Р.М. Листя дикого винограду : поезії / Р.М. Кудлик. – Київ, 1987. – 94 с.
677366
  Дрозд В.Г. Листя землі : роман / В.Г. Дрозд. – Київ : Український письменник, 1992. – 559 с.
677367
  Дрозд В.Г. Листя землі : Нові книги роману / В.Г. Дрозд. – Київ : Український письменник, 2003. – 514 с. – ISBN 966-579-087-0
677368
  Дрозд В.Г. Листя землі / Володимир Дрозд ; упоряд. Ірина Жиленко. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-528-4
Кн. 1. – 2009. – 703 с.
677369
  Дрозд В.Г. Листя землі : [роман : у 2 кн. ] / Володимир Дрозд ; упоряд. Ірина Жиленко. – Київ : Києво-Могилянська академія. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавн. рада: Олійник Б.І. (голова) та ін.). – ISBN 966-010320-4 (серія) ; 978-966-518-532-1; 978-966-518-550-5
Кн. 2. – 2011. – 621, [3] с. – Сер. засн. 2002 р.
677370
  Дрозд В.Г. Листя землі : у двох кн. / Володимир Дрозд ; упоряд. Ірина Жиленко. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-528-4
Кн. 1. – 2012. – 701, [3] с.
677371
  Дрозд В.Г. Листя землі : у 2-х кн. / Володимир Дрозд ; упоряд. Ірина Жиленко. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-550-5
Кн. 2. – 2012. – 621, [3] с.
677372
  Усенко П.М. Листя і роздуми : поезії / Павло Усенко. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 208 с.
677373
  Сингаївський П.Ф. Листя поліського ясеня : Лірика / П.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 95с.
677374
  Уітмен У. Листя трави / У. Уітмен. – К., 1969. – 195с.
677375
  Пагутяк Г. Листя, віднесене вітром : відкрите листування / Г. Пагутяк, П. Сорока // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 11/12. – С. 38-96. – ISSN 0130-1608
677376
  Пагутяк Г. Листя, віднесене вітром край поля / Г. Пагутяк, П. Сорока // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 353-412
677377
  Зубар В.В. Листям і росою / В.В. Зубар. – Ужгород, 1983. – 87с.
677378
  Константинова В.К. Листья / В.К. Константинова. – Баку, 1960. – 31с.
677379
  Жданова Л.В. Листья / Л.В. Жданова. – Рига, 1963. – 66с.
677380
  Байрамов Б.С. Листья : роман и повести / Б.С. Байрамов; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1963. – 424 с.
677381
  Никаноркин А.И. Листья / А.И. Никаноркин. – Симферополь, 1963. – 88с.
677382
  Аракчеев Ю.С. Листья / Ю.С. Аракчеев. – Москва, 1974. – 206с.
677383
  Харис Ренат Листья : стихи, поэмы / Ренат Харис; пер. с татар. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1980. – 160 с.
677384
  Абдулова В.В. Листья банана : истории про Южную Индию / В.В. Абдулова ; ил. В. Гусева. – Ленинград : Детская литература, 1980. – 91 с., [5] л. ил. : ил.
677385
  Чирва Ф.Е. Листья белой осени : [роман] / Ф.Е.Чирва ; [ил.: В. Безелюк]. – Алма-Ата : Жазушы, 1973. – 335 с.
677386
  Поликарпова Т.Н. Листья будущего лета : повести : [для сред. и ст. возраста] / Татьяна Поликарпова ; худож. Г. Акулов. – Москва : Дет. лит., 1989. – 284 с.
677387
  Рыбочкин А.И. Листья в багрянце. / А.И. Рыбочкин. – М, 1963. – 92с.
677388
  Вилип П.М. Листья в костре / П.М. Вилип; пер. с латыш. Г.Горского. – Рига : Лиесма, 1972. – 183 с.
677389
  Мигдалова Л.П. Листья в ноябре / Л.П. Мигдалова. – М, 1977. – 96с.
677390
  Ле И. Листья весны : Повести и рассказы / И. Ле. – Москва : Советский писатель, 1978. – 400с.
677391
  Сенин В.Т. Листья вырастают вновь / В.Т. Сенин. – Л., 1987. – 268с.
677392
  Мауленов С. Листья горят : стихи / С. Мауленов. – Москва : Художественная литература, 1971. – 190 с.
677393
  Хайтов Н. Листья граба / Н. Хайтов. – София, 1968. – 284с.
677394
  Друцэ И.П. Листья грусти / И.П. Друцэ. – Москва, 1965. – 319 с.
677395
   Листья дней. – Таллин, 1984. – 63с.
677396
  Метельский Г.В. Листья дуба : Повесть о родной стороне / Г.В. Метельский. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1974. – 255с.
677397
  Метельский Г.В. Листья дуба. / Г.В. Метельский. – Москва, 1966. – 302с.
677398
  Никифоров А.М. Листья живут корнями / А.М. Никифоров. – М, 1964. – 63с.
677399
  Герт Ю.М. Листья и камни / Ю.М. Герт. – Алма-Ата, 1979. – 382с.
677400
  Ершов Листья и корни / Ершов, ЛФ. – Москва, 1971. – 47 с.
677401
  Скосырев П.Г. Листья и цветы / П.Г. Скосырев. – Москва, 1957. – 287 с.
677402
  Суйковский Б. Листья коки / Б. Суйковский. – Москва, 1965. – 292 с.
677403
  Шарапов А.Я. Листья лет / А.Я. Шарапов. – Минск, 1969. – 175с.
677404
  Забелин И.М. Листья лофиры : американские повести / И.М. Забелин. – Москва : Государственное издательство географической литературы, 1963. – 254с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
677405
  Свеженец И.И. Листья на ветру / И.И. Свеженец. – Ставрополь, 1991. – 286с.
677406
  Мейен С.В. Листья на камне : Новое в жизни, науке, технике / С.В. Мейен. – Москва : Знание, 1972. – 48с. – (Наука о земле ; 1)
677407
  Барышев М.И. Листья на скалах : роман / М.И. Барышев. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 384 с.
677408
  Барышев М.И. Листья на скалах / М.И. Барышев. – Москва, 1983. – 368с.
677409
  Демидов В.И. Листья начинаются с корней / В.И. Демидов. – М, 1966. – 98с.
677410
  Шишкан Б К. Листья огня : стихи разных лет / Б К. Шишкан, . – Москва, 1983. – 244 с.
677411
  Любин Н.А. Листья падают на время / Н.А. Любин. – Тула, 1972. – 266с.
677412
  Баграмов Л.А. Листья падают с клена / Л.А. Баграмов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 207 с.
677413
  Сааринен И.И. Листья памяти / И.И. Сааринен. – Петрозаводск, 1969. – 59с.
677414
  Кобидзе Р. Листья папоротника : роман / Рамаз Кобидзе; пер. с груз. В.Зининой. – Тбилиси : Мерани, 1987. – 557 с.
677415
  Уитмен У. Листья травы : Проза / Уот Уитмен ; Пер. и предисл. К. Чуковского. – Петербург : Госиздат, 1922. – 261 с. – (Всемирная литаратура. : Америка ; Избранные сочинения Уота Уитмэна, 1819-1892)
677416
  Уитмен У. Листья травы / У. Уитмен. – М., 1935. – 232с.
677417
  Уитмен У. Листья травы / У. Уитмен. – М., 1955. – 355с.
677418
  Уитмен У. Листья травы / У. Уитмен. – Москва : Художественная. литература, 1982. – 495с.
677419
  Абрамов Г.М. Листья, волны, облака ... : стихи / Герман Абрамов ; [худож. Н. Фадеева]. – Москва : Советский писатель, 1982. – 95 с. : ил.
677420
  Никонов Н.Г. Листья. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1964. – 340с.
677421
  Фейхтвангер Л. Лисы в винограднике : [роман] / Лион Фейхтвангер ; пер. с нем. С. Апта и Б. Арон. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1959. – 695 с. : ил.
677422
  Гарматюк А.П. Лисяча наука : сатира і гумор / А.П. Гарматюк. – Донецьк, 1966. – 63 с.
677423
  Волков М.И. Лисьи горы : байки. – 2-е изд. – Москва : Моск. т-во писателей
Кн. 1. – 1928. – 176 с.
677424
  Разикашвили Т.П. Лисьи увертки / Т.П. Разикашвили. – Тбилиси, 1961. – 254с.
677425
  Крыштофович Ф. Лисьи фермы в Северной Америке / Ф. Крыштофович. – 2-е, доп. изд. – С.-Петербург, 1911. – 14с.
677426
  Ляо Чжай (Пу Сунлин) Лисьи чары / Ляо Чжай (Пу Сунлин). – Москва : Художественная литература, 1970. – 383 с.
677427
  Ляо Чжай (Пу Сунлин) Лисьи чары. -- Странные истории / Ляо Чжай (Пу Сунлин). – Москва, 1955. – 296с.
677428
  Саутолл А. Лисья нора; Поселок Тополи / А. Саутолл. – М., 1988. – 189с.
677429
  Турківський М.П. Литаври літа : поезії / М.П. Турківський. – Київ, 1987. – 88 с.
677430
  Гулиа Г.Д. Литавры / Г.Д. Гулиа. – М., 1963. – 102с.
677431
  Шестопал Я.Е. Литавры для отчетности / Я.Е. Шестопал. – М., 1989. – 78с.
677432
  Тимофеев Л.И. Литаратура - учебник жизни / Л.И. Тимофеев, Н.Н. Жегалов. – М. : Знание, 1961. – 34 с.
677433
   Литва - край янтарный. – Вильнюс, 1964. – 28с.
677434
  Марценюк Р. Литва - Україна - Литва - життєвий та творчий шлях професора Олександра Міцкевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 42-48. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  У статті на підставі архівних та історіографічних джерел здійснено аналіз життя та науково-педагогічної діяльності Олександра Міцкевича, одного з перших професорів Університету св. Володимира. Також це спроба, з одного боку, схарактеризувати проблему ...
677435
   Литва - Україна : історія, політологія, культурологія. – Вільнюс, 1995. – 279с.
677436
   Литва. – Вильнюс, 1968. – 17с.
677437
   Литва. – Вильнюс, 1970. – 16с.
677438
   Литва. – Рига, 1989. – 672с.
677439
  Навицкас К. Литва и Антанта. / К. Навицкас. – Вильнюс, 1970. – 140с.
677440
  Черкас Б. Литва і Крим: причини конфлікту // Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом : Український шлях до Чорного моря / О. Бачинська, Т. Вінцковський, В. Грибовський, Н. Діанова, А. Домановський, ін. та. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 55-66. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0461-4
677441
   Литва на шляху в 21 сторіччя. – Вільнюс, 1998. – 40с.
677442
  Стріха М. Литва наукова: уроки і приклади для України // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У Вільнюсі відбулося Сьоме засіданні українсько-литовської Комісії з питань співробітництва у сфері науки і технологій під головуванням заступника Міністра освіти і науки України Максима Стріхи та Директора Департаменту вищої освіти, науки та ...
677443
  Стріха М. Литва наукова: уроки і приклади для України // Світ. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 39/40). – С. 3
677444
  Кумжа Альгірдас Литва обрала шлях до Євросоюзу : [інтерв"ю з Надзвичайним і Повноважним Послом Литовської Республіки в Україні А. Кумжею] / Кумжа Альгірдас, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 0130-5212
677445
  Никжентайтис А. Литва, Европа и Россия // Россия и Запад : ист. опыт ХІХ-ХХ веков / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории РАН ; [отв. ред. А.О. Чубарьян ; сост. М.А. Липкин ; редкол.: М.А. Липкин, А.С. Намазова, А.В. Толстиков и др.]. – Москва : ИВИ РАН, 2008. – С. 99-102. – ISBN 978-5-94067-261-6
677446
  Мицкевич-Капсукас Литва. / Мицкевич-Капсукас. – М.-Л., 1931. – 63с.
677447
  Малко Ромко Литва. Бурштинова країна : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-58 : Фото
677448
  Кравченко В. Литва. Лицар без страху і докори // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 35). – С. 6
677449
  Птахів Семен Литва: туристична вишуканість у міжсезоння // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 26-29 : фото. – ISSN 1998-8044
677450
  Литвин В. Литвин В. Володимир Литвин: "Я пропонував вихід із ситуації". // Дзеркало тижня, 2004. – 17-23 січня.


  [Бесіда з Головою Верховної Ради України ]
677451
  Литвин В. Литвин В. Криза парламентаризму // Україна і світ сьогодні, 2004. – 17-23 січня


  [Комент. Голови Верховної Ради України щодо ситуації у парламенті ]
677452
   Литвин В.М. // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – C. 230-231. – ISSN 1993-0909


  У квітні 2016 р. виповнилося 60 років від дня народження визначного українського вченого-правознавця в галузі проблем новітньої історії України, питань теорії функціонування органів державної влади, становлення правової системи, конституційного ...
677453
  Слюсаренко А.Г. Литвин Володимир Михайлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 236. – ISBN 96966-8060-04-0
677454
  Губерський Л.В. Литвин Володимир Михайлович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 724. – ISBN 966-316-039-X
677455
   Литвин Володимир Михайлович // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 11. – ISBN 978-966-96823-1-4
677456
  Литвин В. Литвин вступився за суддів: герой тижня // Закон і бізнес, 2004. – 29 травня - 4 червня


  [Стаття Голови Верховної Ради України про роль суддів в суспільстві]
677457
   Литвин Леонід Єгорович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 6 : Литвин Леонід. – С.3-15
677458
   Литвиненко Сергій Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 297 : фото
677459
   Литеpатуpный збиpнык, зложеный на спомын Олександpа Кониського (1836-1900). – У Кыиви : З друк. Петра Барського, 1903. – 401, II c. : 1 аpк. портр. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  На окр. аpк.: Пам"яти незабутного трудовныка на ныви народній Олександра Кониського. - Авт. поет., пpозових творів, доpожних наpисів та спогадів: О. Білоусенко [О.Г. Лотоцький], П.А. Гpабовський, Б.Д. Гpінченко, Г. Гpигоpенко, Дніпрова Чайка, О.О. ...
677460
   Литеpатуpный сбоpник издаваемый Галицко-pусскою Матицею / Под pед. Богдана А. Дедицкого. – Львов : Из типогр. Ставропиг. Ин-та
[за 1888 г.]. – 1889. – VII, 434, XIX, 121, [1] с. – Отд. позиции в Галицко-русской библиографии за 1888 г. - на укр. яз.


  Hа отд. л.: Блаженной памяти Великодеpжавной импеpатpиці Маpии Теpезии и... Импеpатоpу Иосифу II... с благоговением посвящает Сочинитель. Содержание: Сводная Галичско-pусская летопись с 1772 до конца 1800 года. Ч. 2 / А.С. Петpушевич ; ...
677461
  Басина М.Я. Литейный, 36 / М.Я. Басина. – Л., 1971. – 255с.
677462
  Дроздов И.Л. Литейщики. / И.Л. Дроздов. – Краснодар, 1968. – 256с.
677463
  Сендерович Э.А. Литератера по истории Московского университета. 1917-1967. Библиографич. указатель / Э.А. Сендерович, М.Г. Степанова. – М., 1969. – 112с.
677464
  Сендерович Э.А. Литератера по истории Московского университета. 1917-1967. Библиографич. указатель / Э.А. Сендерович, М.Г. Степанова. – М., 1969. – 112с.
677465
  Каверин В.А. Литератор / В.А. Каверин. – М. : Советский писатель, 1988. – 304 с.
677466
  Лурье С.А. Литератор Писарев : роман / С.А. Лурье. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 352 с.
677467
  Охтников И.В. Литераторские мостики / И.В. Охтников. – 2-е. – Л., 1968. – 48с.
677468
  Охотников И.В. Литераторские мостики / И.В. Охотников. – 3-е. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 37с.
677469
   Литераторы Забайкалья : Читин. писат. орг. сегондя: Библиогр. справ. – Чита, 1989. – 247с.
677470
  Эскарпи Р. Литератрон / Р. Эскарпи. – М, 1966. – 159с.
677471
  Бурмистенко Е.Д. Литератуно-критические взгляды Яна Неруды : Дис... канд. филол.наук: / Бурмистенко Е. Д.; МВССО УССР, КГУ, Каф-ра славчнской филол. – Киев, 1973. – 181л. – Бібліогр.:л.I-XIII
677472
  Шаталов С.Е. Литература - вид искусства / С.Е. Шаталов. – Москва, 1981. – 160 с.
677473
  Истратова С.П. Литература - глазами писателя / С.П. Истратова. – Москва : Знание, 1990. – 63 с.
677474
  Соколов-Ремизов Литература - каллиграфия - живопись / Соколов-Ремизов. – М., 1985. – 311с.
677475
  Бондарев Ю.В. Литература - народу / Ю.В. Бондарев, С.В. Михалков. – М, 1974. – 36с.
677476
  Лихачев Д.С. Литература - реальность - литература / Д.С. Лихачев. – Л. : Советский писатель, 1981. – 215 с.
677477
  Лихачев Д.С. Литература - реальность - литература : (cборник) / Д.С. Лихачев. – Л. : Советский писатель, 1984. – 271 с.
677478
  Эйхенбаум Б.М. Литература / Б.М. Эйхенбаум. – Л, 1927. – 376с.
677479
   Литература. – Москва, 1954. – 436 с.
677480
  Бутовская А.Б. Литература / А.Б. Бутовская. – Ленинград, 1977. – 188 с.
677481
  Желева Д.Ж. Литература / Д.Ж. Желева, М.Д. Фурнаджиева. – София, 1979. – 145с.
677482
  Северикова Н.М. и др. Литература / Н.М. и др. Северикова. – 2-е изд., доп. – М., 1981. – 656с.
677483
  Северикова Н.М. и др. Литература / Н.М. и др. Северикова. – 4-е изд., испр. – М., 1983. – 639с.
677484
   Литература : справочные материалы. – Москва : Просвещение, 1988. – 334 с.
677485
  Маранцман В.Г. Литература / В.Г. Маранцман. – М., 1992. – 317с.
677486
  Лебедев Ю.В. Литература : учебное пособие для уч-ся 10 кл. ср. шк. : в 2-х ч. / Ю.В. Лебедев. – Москва : Просвещение. – ISBN 5-9-003953-4
Ч. 1. – 1992. – 224 с.
677487
  Лебедев Ю.В. Литература : учебное пособие для уч-ся 10 кл. ср. шк. : в 2-х ч. / Ю.В. Лебедев. – Москва : Просвещение
Ч. 2. – 1992. – 224 с.
677488
  Александрова В.М. Литература : учеб. пособие для студентов-иностранцев / В.М. Александрова, Л.А. Бондарь ; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2011. – 245, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-439-371-0
677489
  Гудзий Н.К. Литература "Слова о полку Игореве" за последнее двадцатилетие (1894-1913) : (критико-библиографический обзор). – Санкт-Петербург, 1914. – 37 с.
677490
  Маранцман В.Г. Литература (метод разработки для подготовки абитуриентов к вступительным экзаменам) / В.Г. Маранцман. – Л., 1973. – 160 с.
677491
  Разумовская М.В. Литература 17-18 веков / М.В. Разумовская. – Минск, 1989. – 283с.
677492
   Литература 20-21 веков: история и поэтика. Исследования. Наблюдения. Публикации : к 70-летию филологического фак-та Орловского госуд. университета. – Орёл : Картуш, 2002. – 150 с.
677493
   Литература 20-го века стран Западной Европы : Франц. лит.: Указ. лит. 1960-1980 гг. – Воронеж
Ч. 2, №249-476. – 1985. – 28с.
677494
   Литература 20-го века стран Западной Европы : Франц. лит.: Указ. лит., 1960-1980 гг. – Воронеж
Ч. 3, №477-730. – 1985. – 29с.
677495
   Литература 20-го века стран Западной Европы : Франц. лит. Указ. лит., 1960-1980 гг. – Воронеж
Ч. 7. – 1987. – 32с.
677496
  Лапидус Н.И. Литература XIX века : (Учеб. пособие для филол. фак. вузов) / Н.И. Лапидус, С.Д. Малюкович. – Минск, 1992. – 270с.
677497
  Брандес Г. Литература XIX века в ее главнейших течениях. Английская литература : Натурализм в Англии. Озерная школа. Байрон и его группа / Г. Брандес; Пер. с нем. М. Иолшина. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Ю.Н. Эрлих, 1898. – [6], 340 стб. – Кн. в разных тип. переплетах
677498
  Брандес Г. Литература XIX века в ее главнейших течениях.Французская литература : Литература эмигрантов. Реакция во Франции. Романтическая школа ; С 13 портр. и вступ. ст. Е.А. Соловьева / Г. Брандес ; Пер. с нем. Эл. Зауер. – Санкт-Петербург : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва "Общественная польза", 1895. – [6], XIV с., 408, 392 стб., 1 л. фронт. (портр.)
677499
  Ариф Литература азербайджанского народа / Ариф, , Мамед. – Баку, 1958. – 85с.
677500
   Литература Англии. 20-й век : [уч. пособие] / К.А. Шахова, Н.Ю. Жлуктенко, С.Д. Павлычко, Н.П. Михальская, Г.Э. Йонкис, Н.П. и др. Михальская; Под ред. К.А.Шаховой. – Киев : Вища школа, 1987. – 397 с. : ил. – Авт. указ. на обор. тит.л. – Библиогр.: Бииблиогр.:с.395
677501
   Литература антифашистского Сопротивления в странах Европы 1939-1945. Сб. ст.. – М., 1972. – 595с.
677502
  Герасимова А.С. Литература Афганистана / А.С. Герасимова, Г.Г. Гирс. – М., 1963. – 195с.
677503
  Гетегежев В.А. Литература борьбы и созидания / В.А. Гетегежев. – Нальчик, 1976. – 135с.
677504
   Литература в 6 классе. Метод руководство. – М., 1973. – 319с.
677505
  Анашенков Б.А. Литература в век научно-технической революции / Б.А. Анашенков. – Москва, 1979. – 112с.
677506
   Литература в воспитании школьника. Сб.с т.. – Москва : Просвещение, 1964. – 120 с.
677507
  Фридлендер Г.М. Литература в движении времени / Г.М. Фридлендер. – М., 1983. – 300с.
677508
  Белая Г.А. Литература в зеркале критики / Г.А. Белая. – М., 1986. – 365с.
677509
  Ковский В.Е. Литература в изменяющемся мире / В.Е. Ковский. – М., 1974. – 64с.
677510
   Литература в изменяющемся мире. – М., 1975. – 463с.
677511
  Сенько И.М. Литература в контексте истории, этнологии, компаративистики : науч.-метод. пособие для студентов-филологов / И.М. Сенько ; Гос. ВУЗ "Ужгород. нац. ун-т", Филол. фак. – Ужгород : Говерла, 2016. – 127, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст. и в примеч.: с. 121-124. – ISBN 978-617-7333-21-9
677512
   Литература в контексте культуры: Памяти К.В.Цуринова. – М., 1986. – 272с.
677513
   Литература в контексте культуры: сб. науч. тр.. – Днепропетровск, 1993. – 155с.
677514
   Литература в контексте художественной культуры : сб. ст. – Новосибирск
Вып. 1. – 1991. – 147с.
677515
  Земсков В.Б. Литература в латиноамериканском культуростроительном процессе // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 71-84. – Библиогр.: Лит.: с. 84; 10 п. – ISSN 044-748Х
677516
  Гинзбург Л.Я. Литература в поисках реальности / Л.Я. Гинзбург. – Л., 1987. – 397с.
677517
   Литература в Свердловской области. 1961 г.. – вып. 1. – Свердловск, 1962. – 78с.
677518
  Есина А.Ф. Литература в средней школе / А.Ф. Есина. – Новосибирск, 1956. – 80 с.
677519
   Литература в школе : Рекоменд. список литературы в помощь пед. практике студ. – Саратов, 1986. – 24с.
677520
   Литература в школе. – Москва
№ 1. – 1995
677521
   Литература в школе. – Москва
№ 2. – 1995
677522
   Литература в школе. – Москва
№ 3. – 1995
677523
   Литература в школе. – Москва
№ 4. – 1995
677524
   Литература в школе. – Москва
№ 5. – 1995
677525
   Литература в школе. – Москва
№ 1. – 1996
677526
   Литература в школе. – Москва
№ 2. – 1996
677527
   Литература в школе. – Москва
№ 3. – 1996
677528
   Литература в школе. – Москва
№ 4. – 1996
677529
   Литература в школе. – Москва
№ 5. – 1996
677530
   Литература в школе. – Москва
№ 6. – 1996
677531
   Литература в школе. – Москва
№ 1. – 1997
677532
   Литература в школе. – Москва
№ 2. – 1997
677533
   Литература в школе. – Москва
№ 3. – 1997
677534
  Яковлев Б.Г. Литература в эпоху НТР / Б.Г. Яковлев. – М., 1979. – 39с.
677535
  Ивашева В.В. Литература Великобритании XX века : учебник / В.В. Ивашева. – Москва : Высшая школа, 1984. – 488с.
677536
   Литература великого подвига. ВОВ в литературе. – вып. 2. – М., 1975. – 352с.
677537
   Литература великого подвига. ВОВ в литературе. – вып. 3. – М., 1980. – 588с.
677538
   Литература великого подвига. ВОВ в литературе. – вып. 4. – М., 1985. – 343с.
677539
   Литература великого подвига. ВОВ в сов. литературе : Сб. ст. – М., 1970. – 439с.
677540
  Трифонова Т.К. Литература Великой революции / Т.К. Трифонова. – М, 1957. – 47с.
677541
  Владиславлев И.В. Литература велиского десятилетия (1917 - 1927) / И.В. Владиславлев. – Москва-Ленинград : Государственное издательство иностранных и национальных словарей
1. – 1928. – 300 с.
677542
  Умнякова Е.В. Литература Венгерской Советской Республики 1919 года. / Е.В. Умнякова. – М., 1969. – 64с.
677543
   Литература возрождения народа : Сб. критич. ст. – Саранск, 1959. – 167с.
677544
   Литература Востока. – вып. 1. – Пб., 1919. – 69с.
677545
   Литература Востока. – вып. 2. – Пб., 1920. – 175с.
677546
   Литература Востока : Сб. ст. – М., 1969. – 222с.
677547
   Литература Востока в новейшее время (1917-1945) : Уч. для филол. спец. – Москва, 1977. – 560 с.
677548
   Литература Востока в новое время : Уч. для вузов. – М., 1975. – 705с.
677549
   Литература Востока в средние века. – М.
Ч. 1. – 1970. – 472с.
677550
   Литература Востока в средние века. – М.
Ч. 2. – 1970. – 464с.
677551
  Китанов Борис Литература вьрху висшата флора и растительната география на Бьлгария 1959-1968 / Китанов Борис; Бьлгарска академия на науките. – София : Изд-ние на БАН, 1975. – 270с.
677552
  Зуев А.Н. Литература ГДР / А.Н. Зуев, К.К. Мартенс. – М., 1974. – 256 с.
677553
   Литература ГДР : проза, поэзия, драматургия, лит. портреты. – Киев : Вища школа, 1982. – 192с.
677554
   Литература Германской Демократической Республики : Сб. ст. – М., 1958. – 575с.
677555
   Литература Германской демократической республики. Аннотир. каталог 1945-1949 гг.. – М., 1950. – 251с.
677556
  Озмитель Е.К. Литература горного края / Е.К. Озмитель. – Фрунзе, 1971. – 136с.
677557
  Корзун В.Б. Литература горских народов Северного Кавказа. / В.Б. Корзун. – Грозный, 1966. – 132с.
677558
   Литература Дагестана и жизнь: сб.. – Махачкала, 1984. – 112с.
677559
   Литература Дагестана и жизнь: сб.. – Махачкала, 1986. – 126с.
677560
   Литература Дагестана и жизнь: Сб. лит.-критич. ст.. – Махачкала, 1978. – 115с.
677561
   Литература Дагестана и жизнь: Сб. ст.. – Махачкала, 1963. – 180с.
677562
   Литература двух континентов: сб. ст.. – М., 1979. – 182с.
677563
  Лейтес А.М. Литература двух миров / А.М. Лейтес. – Москва, 1934. – 184с.
677564
  Мухина С.Л. Литература декабризма о нерусских народах / С.Л. Мухина. – Фрунзе, 1972. – 192 с.
677565
   Литература древнего Востока. – М., 1962. – 467с.
677566
   Литература древнего Востока : Учебник. – Москва : Московский университет, 1971. – 411с.
677567
   Литература древнего Востока: Иран. Индия. Китай : тексты. – Москва : Московский университет, 1984. – 352 с.
677568
   Литература древнего Китая : Сб. ст. – М., 1969. – 288с.
677569
  Артамонов С.Д. Литература древнего мира / С.Д. Артамонов. – Москва, 1988. – 254с.
677570
   Литература Древней Греции и Рима. – Санкт-Петербург : Скрипториум, 2001. – 667с. – (Мировое наследие). – ISBN 5-9271-0023-6
677571
  Переверзев В.Ф. Литература Древней Руси / В.Ф. Переверзев. – Москва : Наука, 1971. – 302 с.
677572
  Творогов О.В. Литература Древней Руси / О.В. Творогов. – М., 1981. – 129с.
677573
   Литература Древней Руси : межвуз. сб. науч. тр. – М., 1986. – 151с.
677574
   Литература Древней Руси : межвуз. сб. науч. тр. – Москва, 1988. – 151 с.
677575
   Литература Древней Руси : Хрестоматия. – Москва : Высшая школа, 1990. – 544с. – ISBN 5-06-001585-8
677576
  Еремин И.П. Литература Древней Руси (этюды и характеристики) / И.П. Еремин. – Москва-Ленинград : Наука, 1966. – 264 с.
677577
  Робинсон А.Н. Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья 11-13 вв: очерки лит.-ист. типологии. / А.Н. Робинсон. – М., 1980. – 336с.
677578
   Литература Древней Руси: источниковедение : сб. ст. – Л. : Наука, 1988. – 311 с.
677579
   Литература Древней Руси: межвуз. сб. науч. тр.. – вып. 2. – Москва, 1978. – 151 с.
677580
  Тимофеева В.М. Литература европейских социалистических стран / В.М. Тимофеева. – Минск : БГУ, 1979. – 264с.
677581
  Владова J. Литература за деца / Jадранка Владова. – Скопje : Гурга, 2001. – 162, [2] с. – (Едициjа Синтези ; Независни изданиjа). – ISBN 9989-952-15-Х
677582
  Перцов В. Литература завтрашнего дня / В. Перцов. – М, 1929. – 176с.
677583
   Литература зарубежных социалистических стран в 60-70-е годы: Реф. сб.. – Москва, 1977. – 233с.
677584
  Млечина И.В. Литература и "общество потребления" / И.В. Млечина. – М, 1975. – 240с.
677585
  Кузнецов М.М. Литература и антилитература / М.М. Кузнецов. – М., 1975. – 96с.
677586
  Лепилов В.П. Литература и астрономия / В.П. Лепилов. – Астрахань, 1991. – 46с.
677587
  Плоткин Л.А. Литература и война / Л.А. Плоткин. – М-Л : Советский писатель, 1967. – 358 с.
677588
  Свирин Н. Литература и война. Сб. критич. ст. / Н. Свирин. – Л., 1931. – 149с.
677589
  Роговер Е.С. Литература и воспитание нравственности: личность и коллектив в современ. сов. прозе. / Е.С. Роговер. – Л., 1986. – 31с.
677590
  Пехтелев И.Г. Литература и время / И.Г. Пехтелев. – Казань, 1964. – 112с.
677591
  Леонов Л.М. Литература и время / Л.М. Леонов. – Москва, 1966. – 137с.
677592
  Амбрасас К. Литература и время : лит.-крит. ст. и исслед. : [пер. с лит.] / К. Амбрасас ; [вступ. ст. В. Арешки]. – Вильнюс : Vaga, 1982. – 574 с.
677593
  Леонов Л.М. Литература и время / Л.М. Леонов. – М, 1983. – 365с.
677594
  Бочаров А.Г. Литература и время / А.Г. Бочаров. – М., 1988. – 383с.
677595
   Литература и время. Сб. ст.. – Минск, 1970. – 180с.
677596
   Литература и время. Сб. ст.. – М., 1973. – 279с.
677597
   Литература и время. Сб. ст.. – Кишинев, 1973. – 142 с.
677598
   Литература и время: вопр. рус. яз. и лит.: Межвуз. сб.. – Кишинев, 1987. – 133 с.
677599
   Литература и время: лит.-худож. критика в ЧССР. – Москва, 1977. – 460с.
677600
  Урнов Д. Литература и движение времени / Д. Урнов. – Москва : Художественная литература, 1978. – 269 c.
677601
  Благой Д.Д. Литература и действительность : Вопросы теории и истории литературы / Д.Д. Благой. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 515 с.
677602
  Левидов А.М. Литература и действительность / А.М. Левидов. – Л., 1987. – 429с.
677603
  Надъярных Н.С. Литература и духовная жизнь / Н.С. Надъярных. – М., 1979. – 64с.
677604
  Старкова З.С. Литература и живопись / З.С. Старкова. – М., 1985. – 112с.
677605
   Литература и живопись. – Пермь, 1990. – 78с.
677606
   Литература и живопись: сб. ст.. – Л., 1982. – 288с.
677607
  Михайловский Н.К. Литература и жизнь : (Письма о разных разностях) / Н.К. Михайловский. – Санкт-Петербург : Тип. газеты "Новости", 1892. – [6], 394 с. – Экз. без ориг. обл. и тит. л., описан по ген каталогу


  Из предисл.: "Эта книжка составилась из фельетонов, напечатанных в "Русских ведомостях", (один - в "Волжском вестнике") за 1890 и 1891 годы под загл. "Письма о разных разностях", и нескольких статей, напечатанных в "Русской мысли" за 1891 г. под загл. ...
677608
  Перец И.-Л. Литература и жизнь / И.-Л. Перец. – Вильно, 1926. – 286 с.
677609
  Фадеев А.А. Литература и жизнь / А.А. Фадеев. – М, 1939. – 339с.
677610
  Фадеев А.А. Литература и жизнь / А.А. Фадеев. – М, 1939. – 168с.
677611
  Рюриков Б.С. Литература и жизнь / Б.С. Рюриков. – М., 1953. – 382с.
677612
  Веленгурин Н. Литература и жизнь / Н. Веленгурин. – Краснодар, 1959. – 116с.
677613
  Волков И.Ф. Литература и жизнь / И.Ф. Волков. – Москва, 1972. – 32с.
677614
  Инжеватов И.К. Литература и жизнь / И.К. Инжеватов. – Саранск, 1982. – 272с.
677615
  Хепке К. Литература и жизнь / К. Хепке. – М., 1984. – 320с.
677616
   Литература и жизнь народа: Лит.-худож. критика в СРР. Сб. ст.. – М., 1981. – 479с.
677617
  Титов В.Г. Литература и жизнь. Политика КПСС в области литературы / В.Г. Титов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1968. – 20 с.
677618
   Литература и журналистика США : Анннот. указ. – Москва, 1987. – 268с.
677619
  Батай Ж. Литература и зло : Эмили Бронтэ. Бодлер. Мишле. Блейк. Сад. Пруст. Кафка. Жене / Батай Ж.; пер. с фр. и коммент. Н.В.Бунтман и Е.Г.Домогацкой. – Москва : МГУ, 1994. – 166 с. – ISBN 5-211-03159-8
677620
   Литература и идейно-нравственное воспитание учащихся: сб. ст.. – Пермь, 1975. – 142 с.
677621
  Крук И.Т. Литература и идеологическая борьба / И.Т. Крук. – Киев, 1988. – 192 с.
677622
  Сотников А.Т. Литература и изобразительное искусство в 10-м классе средней школы / А.Т. Сотников. – Москва, 1959. – 73с.
677623
  Астафьева Г.Г. Литература и изобразительное искусство на уроках географии : Современный урок географии. Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 78-79
677624
  Арагон Л. Литература и искусство / Л. Арагон. – Москва, 1957. – 343с.
677625
   Литература и искусство в нравственном и эстетическом воспитании школьника: межвуз. сб. науч. тр.. – Куйбышев, 1983. – 158с.
677626
  Вайнберг И.И. Литература и искусство в романе М.Горького "Жизнь Клима Самгина". : Автореф... Канд.филол.наук: / Вайнберг И.И.; Акад.наук СССР. – М, 1960. – 18л.
677627
   Литература и искусство в системе культуры : сборник. – Москва : Наука, 1988. – 500 с.
677628
   Литература и искусство Воронежа. – Воронеж, 1958. – 46 с.
677629
   Литература и искусство КНР, 1976-1985. – М., 1989. – 235с.
677630
  Колосенок С.В. Литература и искусство советской Карелии / С.В. Колосенок, И.М. Моносов. – М., 1959. – 34с.
677631
   Литература и искусство Советской Украины к декаде в Москве. – К., 1960. – 222с.
677632
  Козьмин Б.П. Литература и история / Б.П. Козьмин. – Москва : Художественная литература, 1969. – 528 с.
677633
  Козьмин Б.П. Литература и история / Б.П. Козьмин. – 2-е. – Москва : Художественная литература, 1982. – 512с.
677634
  Лобин А.М. Литература и история: к вопросу о методах изображения истории в современной беллетристике // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 453-457. – Библиогр.: Лит.: с.457; 9 п. – ISSN 1606-951Х
677635
   Литература и история: Освободит. война 1877-1878 г. и болгарская литература. – М., 1979. – 368с.
677636
   Литература и Кавказ. – Ставрополь, 1972. – 178 с.
677637
  Старкова З.С. Литература и кино / З.С. Старкова. – М., 1978. – 96 с.
677638
   Литература и классовая борьба эпохи позднего феодализма в России: сб.. – Новосибирск, 1987. – 254с.
677639
  Плеханов Г.В. Литература и критика / Г.В. Плеханов. – Москва : Новая Москва
1. – 1922. – 373 с.
677640
  Динеков П. Литература и культура / П. Динеков. – София, 1982. – 419с.
677641
   Литература и культура древней и средневековой Индии. – М., 1987. – 272с.
677642
   Литература и культура древней и средневековой Индии: сб. ст.. – М., 1979. – 238с.
677643
   Литература и культура Древней Руси: словарь-справочник. – М., 1994. – 336с.
677644
   Литература и культура Китая. Сб. ст.. – М., 1972. – 360с.
677645
  Якимова Л.П. Литература и литераторы Сибири / Л.П. Якимова. – Новосибирск, 1988. – 176с.
677646
  Цехновицер О. Литература и мировая война / О. Цехновицер. – Москва, 1938. – 342 с.
677647
   Литература и мифология: сб. науч. тр.. – Л., 1975. – 143с.
677648
   Литература и музыка : сборник статей. – Ленинград, 1975. – 227 с.
677649
  Дымшиц А.Л. Литература и народ / А.Л. Дымшиц. – Л, 1958. – 383 с.
677650
  Рыльский Литература и народ / Рыльский, Ф. – М., 1959. – 317с.
677651
  Елеонский С.Ф. Литература и народное творчество. / С.Ф. Елеонский. – М : УЧПЕДГИЗ, 1956. – 239 с.
677652
   Литература и новый человек. – Москва, 1963. – 432 с.
677653
  Кузьмичев И.К. Литература и нравственное воспитание личности / И.К. Кузьмичев. – М : Просвещение, 1980. – 175 с.
677654
  Кунчева Л.И. Литература и нравственность / Л.И. Кунчева. – Москва, 1969. – 48с.
677655
   Литература и нравственные проблемы современности. – Саратов
Ч..1. – 1983. – 120 с.
677656
   Литература и нравственные проблемы современности. – Саратов
Ч.2. – 1983. – 154 с.
677657
  Днепров В.Д. Литература и нравственный опыт человека / В.Д. Днепров. – Ленинград, 1970. – 424с.
677658
   Литература и общественное сознание Запада : сб. научн. трудов. – Киев : Наукова думка, 1990. – 266 с.
677659
  Иванов-Разумник Литература и общественность / Иванов-Разумник. – [1911-1912]. – [Санкт-Петербург] : Книгоиздат "Прометей" И.И. Михайлова, 1911. – [4], 194, [1] с. – (Сочинения ; [Т. 1])
677660
  Жечев Т. Литература и Общество / Т. Жечев. – София, 1976. – 342с.
677661
  Бредсдорф Э.Л. Литература и общество в Скандинавии / Э.Л. Бредсдорф. – М., 1971. – 199с.
677662
  Полонский В. Литература и общество: Сб. ст. / В. Полонский. – М., 1929. – 404с.
677663
  Иванова Т.И. Литература и перестройка / Т.И. Иванова. – М, 1989. – 63с.
677664
  Теунов Х.И. Литература и писатели Кабарды / Х.И. Теунов. – Изд. 20е, доп. – М, 1958. – 382с.
677665
  Шагинян М.С. Литература и план / М.С. Шагинян. – М, 1934. – 159с.
677666
   Литература и познание дейсвительности. Проблемы истории рус. лит.. – Душанбе, 1973. – 147с.
677667
  Хорев В.А. Литература и политическая борьба в Польше (1980-1981) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 5. – С. 68-81. – ISSN 0132-1366
677668
   Литература и природа : Сб. – Москва, 1987. – 93с.
677669
   Литература и природа: Сб.. – Москва : Знание, 1985. – 94 с.
677670
  Адамович А.М. Литература и проблемы века : (Задачи сов. лит. в борьбе за мир, за жизнь на Земле) / Адамович А.М. – Москва : Знание, 1986. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике . Литература ; 11/1986)
677671
  Маца И.Л. Литература и пролетариат на Западе / И.Л. Маца. – Москва, 1927. – 214с.
677672
  Бобров Е.А. Литература и просвещение в России XIX в. : Материалы, исследования и заметки : Т. 1-4 / Евгений Бобров, проф. – 1901-1902. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та
Т. 1. – 1902. – VIII, 213 с.
677673
  Бобров Е.А. Литература и просвещение в России XIX в. : Материалы, исследования и заметки : Т. 1-4 / Евгений Бобров, проф. – 1901-1902. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та
Т. 2. – 1902. – VI, 272 с.
677674
  Бобров Е.А. Литература и просвещение в России XIX в. : Материалы, исследования и заметки : Т. 1-4 / Евгений Бобров, проф. – 1901-1902. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та
Т. 2. – 1902. – VI, [2], 271 с. – Экз. № 39326 без обл.
677675
  Бобров Е.А. Литература и просвещение в России XIX в. : Материалы, исследования и заметки : Т. 1-4 / Евгений Бобров, проф. – 1901-1902. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та
Т. 3. – 1902. – [2], 199 с.
677676
  Бобров Е.А. Литература и просвещение в России XIX в. : Материалы, исследования и заметки : Т. 1-4 / Евгений Бобров, проф. – 1901-1902. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та
Т. 4. – 1902. – [2], 312 с.


  На кн. печать: Редакция журнала Киевская старина
677677
  Троцкий Л.Д. Литература и революция / Л.Д. Троцкий. – Москва, 1991. – 399 с.
677678
   Литература и русский язык. Контр. задания. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 128 с.
677679
  Трифонова Т.К. Литература и современность / Т.К. Трифонова. – М, 1962. – 350с.
677680
   Литература и современность. – Кишинев, 1963. – 264с.
677681
   Литература и современность. – Москва : Художественная литература
Сборник 15. – 1977. – 400 с.
677682
   Литература и современность. Статьи 1959-1960 гг.. – М., 1960. – 503с.
677683
   Литература и современность. Статьи об укр. советской лит.. – М., 1959. – 322с.
677684
   Литература и современность: сб. ст.. – Саратов, 1978. – 103 с.
677685
   Литература и современный мир. – Ташкент, 1970. – 198с.
677686
  Серебрянский М.И. Литература и социализм. / М.И. Серебрянский. – М, 1935. – 216с.
677687
   Литература и социология : сборник статей. – Москва : Художественная литература, 1977. – 414 с.
677688
  Канторович В.Я. Литература и социология : статьи, воспоминания / В.Я. Канторович. – Москва : Советский писатель, 1984. – 400с.
677689
   Литература и страноведение: сб. ст.. – М., 1978. – 143с.
677690
  Берковский Н.Я. Литература и театр / Н.Я. Берковский. – М, 1969. – 639с.
677691
  Палиевский П.В. Литература и теория / П.В. Палиевский. – М : Современник, 1978. – 283 с.
677692
  Палиевский П.В. Литература и теория / П.В. Палиевский. – М : Советская Россия, 1979. – 287 с.
677693
   Литература и ты. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 199 с.
677694
   Литература и ты. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 232 с.
677695
  Азадовский М.К. Литература и фольклор : очерки, этюды / М.К. Азадовский. – Ленинград : ГИХЛ, 1938. – 295 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
677696
  Пошатаева А.В. Литература и фольклор / А.В. Пошатаева. – Москва : Знание, 1981. – 64 с.
677697
  Далгат У.Б. Литература и фольклор / У.Б. Далгат. – М., 1981. – 303с.
677698
   Литература и фольклор. – Волгоград, 1990. – 190 с.
677699
   Литература и фольклор Восточной Сибири. – Иркутск, 1977. – 160 с.
677700
   Литература и фольклор Восточной Сибири: Респ. сб.. – Иркутск, 1978. – 146 с.
677701
   Литература и фольклор Забайкалья. – Иркутск
1. – 1975. – 172 с.
677702
   Литература и фольклор Забайкалья. – Иркутск, 1976. – 184 с.
677703
   Литература и фольклор Казахстана. – Караганда, 1983. – 122 с.
677704
   Литература и фольклор народов Востока. – М., 1967. – 256с.
677705
   Литература и фольклор народов СССР. – М., 1975. – 237с.
677706
   Литература и фольклор Урала. – Пермь, 1978. – 96с.
677707
   Литература и фольклор Урала. – Пермь, 1979. – 84с.
677708
  Медриш Д.Н. Литература и фольклорная традиция / Д.Н. Медриш. – Саратов, 1980. – 296 с.
677709
  Медриш Давид Наумович Литература и фольклорная традиция (Проблемы поэтики) : Автореф... доктора филолог.наук: 10.01.08, 10.01.09 / Медриш Давид Наумович; Ин-т литературы АН УССР. – К., 1983. – 53л.
677710
  Ликова Р. Литература и художественни тьроения / Р. Ликова. – София, 1982. – 492с.
677711
  Канторович В.Я. Литература и читатель / В.Я. Канторович. – Москва, 1976. – 63с.
677712
  Гус М.С. Литература и эпоха / М.С. Гус. – Москва : Советский писатель, 1963. – 363 с.
677713
  Тамарченко Д.Е. Литература и эстетика / Д.Е. Тамарченко. – Л, 1936. – 236с.
677714
  Плеханов Г.В. Литература и эстетика / Г.В. Плеханов. – Москва
Т. 1. – 1958. – 614 с.
677715
  Плеханов Г.В. Литература и эстетика / Г.В. Плеханов. – Москва
Т. 2. – 1958. – 670 с.
677716
   Литература и эстетика : сб. статей. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1960. – 336 с.
677717
  Рачинская Н.Н. Литература и язык: уч. пособие на нем. яз. для студ.-заоч. 1 и 2 курсов пед. ин-тов. / Н.Н. Рачинская. – М., 1978. – 111с.
677718
   Литература издательского объединения "Вища школа". – К., 1986. – 392с.
677719
  Плавскин З.И. Литература Испании : [уч. пособие для филол. спец. вузов] / З.И. Плавскин. – Москва : Высшая школа, 1986. – 172 с. – Бібліогр. : с.175
677720
  Выгодский Д. Литература Испании и испанской Америки 1898-1929 / Д. Выгодский. – Ленинград, 1929. – 41с.
677721
  Штейн А.Л. Литература испанского барокко / А.Л. Штейн. – Москва : Наука, 1983. – 177с.
677722
  Владимирский-Буданов М.Ф. Литература истории русского права за 1880-1882 гг. : Государства Московское и Литовское. – [Киев] : [В Унив. тип.], 1882. – 48 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1882, № 5 (с. 203-226), № 6 (с. 289-313)


  Обзор кн.: Памятники дипломатических сношений древней Руси с державами иностранными, по Высочайшему повелениюизд. Имп. Рус. Истор. О-вом (Сборник, т. 35). - Спб., 1882, под ред. Г.Ф. Карпова
677723
   Литература исторического оптимизма. – Москва, 1977. – 389с.
677724
  Волков И.Ф. Литература как вид художественного творчества / И.Ф. Волков. – Москва, 1985. – 192с.
677725
  Чичерин А.В. Литература как искусство слова : очерк теории литературы / А.В. Чичерин. – Москва : Работник просвещения, 1927. – 148 с.
677726
  Шумская О.Н. Литература как парадигма мышления (по роману Даниэля Кельманна "Ф") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 206-212. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
677727
  Каримтаева Т.К. Литература как фактор эстетического воспитания (на прим. казах. сов. лит. 20-30-х гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Каримтаева Т. К.; КГУ. – К., 1989. – 17л.
677728
  Каримтаева Толеу Кабжановна Литература как фактор эстетического воспитания (на прим. Казахской советской литературы 20-30-х годов) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Каримтаева Толеу Кабжановна; АН КазССР, Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1989. – 159л. – Бібліогр.:л.148-159
677729
  Яфаров Б.А. Литература камско-волжских булгар X-XIV вв. и рукопись "Нахж-Эль-Фарадис" : Автореф... кандид. филологич.наук: / Яфаров Б.А.; Казанский гос. университет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1950. – 15 с.
677730
   Литература капиталистических стран в оценке современной зарубежной критики: Сб. обзоров.. – М., 1989. – 241с.
677731
  Гудзий Н.К. Литература Киевской Руси и древнейшие инословянские литературы / Н.К. Гудзий. – М, 1958. – 67 с.
677732
  Гудзий Н.К. Литература Киевской Руси и украино-русское литературное единение XVII-XVIII веков / Н.К. Гудзий; Акад. наук Украинской ССР, Ин-т лит. им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 374, [2] с.
677733
  Ларин С.И. Литература крылатой мечты / С.И. Ларин. – Москва, 1961. – 48с.
677734
   Литература Латинской Америки: история и современные процессы. – М., 1986. – 166с.
677735
  Ганиева А. Литература Лесбоса // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 9. – С. 76-80. – ISSN 0132-2036
677736
  Джордж К.М. Литература малаялам. Краткий очерк / К.М. Джордж. – М., 1972. – 206с.
677737
  Прожогина С.В. Литература Марокко и Туниса / С.В. Прожогина. – М., 1968. – 92с.
677738
  Метляева М. Литература Молдовы на стыке веков. Литературная критика. Переводы. Эссе / Мирослава Метляева ; Акад. Наук Молдовы, Ин-т филологии. – Chisinau : Profesional Service, 2014. – 791, [1] с. – ISBN 978-9975-4460-3-7
677739
  Герасимович Л.К. Литература Монгольской Народной Республики 1921-1964 годов / Л.К. Герасимович. – Л, 1965. – 312с.
677740
  Георгиев Емил Литература на втората бълграска дъержава / Георгиев Емил. – София
1. – 1977. – 294 с.
677741
  Георгиев Емил Литература на изострени борби в средновековка / Георгиев Емил. – София, 1966. – 322 с.
677742
  Сукиасян Э.Р. Литература на иностранных языках в каталогах и картотеках библиотеки // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 38-51. – ISSN 0130-9765


  Рассматривается проблема отражения в системе каталогов библиотеки литературы на иностранных языках - одна из интересных и наиболее сложных в методическом отношении.
677743
  Кирпотин В. Литература на новом этапе / В. Кирпотин, Л. Субоцкий. – Москва, 1933. – 80 с.
677744
  Цветков И. Литература на човешкия подвиг / И. Цветков. – София, 1980. – 232с.
677745
   Литература народов Востока.. – М., 1970. – 190с.
677746
   Литература народов Дагестана. – Махачкала, 1966. – 272 с.
677747
  Гамзатов Г.Г. Литература народов Дагестана дооктябрьского периода / Г.Г. Гамзатов. – М., 1982. – 527с.
677748
  Исаков С.Г. Литература народов Закавказья / С.Г. Исаков. – Тарту, 1990. – 85с.
677749
  Василенок С.И. Литература народов СССР / С.И. Василенок. – Москва, 1961. – 47с.
677750
  Славгородский П.Ф. Литература народов СССР / П.Ф. Славгородский. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М., 1970. – 535с.
677751
  Климович Л.И. Литература народов СССР / Л.И. Климович. – Москва
1. – 1971. – 520 с.
677752
  Климович Л.И. Литература народов СССР / Л.И. Климович. – Изд. 3-е, перераб. – Москва
2. – 1971. – 478 с.
677753
  Шошин В.А. Литература народов СССР / В.А. Шошин. – Москва, 1977. – 191с.
677754
  Воловников Г.М. Литература народов СССР / Г.М. Воловников. – Москва
1. – 1981. – 142с.
677755
  Шошин В.А. Литература народов СССР / В.А. Шошин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1982. – 223с.
677756
   Литература народов СССР : кн. для внеклас. чтения. – М., 1986. – 319с.
677757
  Славгородский П.Ф. Литература народов СССР в средней школе / П.Ф. Славгородский. – М., 1958. – 200с.
677758
   Литература народов СССР: хрестоматия. – 4-е изд., дораб. – М., 1987. – 448с.
677759
  Климович Л.И. Литература народов СССР: Хрестоматия / Л.И. Климович. – Москва, 1976. – 448 с.
677760
  Климович Л.И. Литература народов СССР: Хрестоматия / Л.И. Климович. – 3-е изд., испр. – Москва, 1982. – 431 с.
677761
  Никифорова И.Д. Литература национального возрождения / И.Д. Никифорова. – Москва, 1968. – 48с.
677762
   Литература некрасовских журналов. – Иваново, 1987. – 173 с.
677763
  Птушкина И.Г. Литература немецкого просвещения в оценке А.И.Герцена : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Птушкина И.Г. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1954. – 16 с.
677764
  Гирс Г.Ф. Литература непокоренного народа / Г.Ф. Гирс. – М., 1966. – 196с.
677765
  Луначарский А.В. Литература нового мира / А.В. Луначарский. – М : Советская Россия, 1982. – 320 с.
677766
  Фрадкин И.М. Литература новой Германии / И.М. Фрадкин. – Москва : Советский писатель, 1959. – 402 c.
677767
  Фрадкин И. Литература новой Германии / И. Фрадкин. – Москва : Советский писатель, 1961. – 508 с.
677768
  Соколов В.П. Литература нравственных исканий. / В.П. Соколов. – М., 1978. – 64с.
677769
  Александрова А.А. Литература о Бродском 2004-2007 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 205-214. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
677770
   Литература о войне и проблемы века.. – Минск, 1986. – 270с.
677771
  Голлербах Ф Э. Литература о Детском Селе. / Ф Э. Голлербах. – Ленинград, 1933. – 66 с.
677772
   Литература о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова : Библиогр. указ., 1825-1916 гг. – Ленинград, 1991. – 344с.
677773
   Литература о Западной Сибири.. – Новосибирск, 1962. – 364с.
677774
  Шулик П.Л. Литература о кибуцах в контексте развития израильской литературы // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 21-23
677775
   Литература о Липецкой области за 1957 год.. – Липецк, 1959. – 200с.
677776
   Литература о М. Горьком : Библиогр. указ. – Ленинград, 1987. – 207с.
677777
  Лукирская К.П. Литература о М.Горьком / К.П. Лукирская, А.С. Морщихина. – М.-Л., 1965. – 406с.
677778
   Литература о М.Горьком : Библиогр. указ., 1966-1970 гг.: В 2-х Частях. – Ленинград
Ч. 1. – 1985. – 368с.
677779
   Литература о М.Горьком : Библ. указ., 1966-1970: В 2-х частях. – Ленинград
Ч. 2. – 1985. – 235с.
677780
   Литература о Марксе и Энгельсе за 20 лет.. – М., 1990. – 85с.
677781
   Литература о международном революционном движении. – Москва, 1959. – 191с.
677782
   Литература о минералах Южного Урала.. – Л., 1933. – 160с.
677783
  Успенская С.Л. Литература о музыке / С.Л. Успенская. – М., 1955. – 344с.
677784
  Успенская С.Л. Литература о музыке / С.Л. Успенская. – М., 1958. – 275с.
677785
   Литература о народонаселении : Библ. указ. – Москва, 1987. – 286с.
677786
   Литература о населении: Библ. указ.. – М., 1981. – 255с.
677787
  Демешева Г.А. Литература о науке и научно-исследовательской работе в Казахстане 1917-1966 / Г.А. Демешева. – Алма-Ата, 1970. – 980с.
677788
   Литература о Ростовской области за 1-е полугодие 1962 г.. – Ростов-на-Дону, 1962. – 159с.
677789
   Литература о Свердловской области 1961 г.. – Свердловск
4. – 1962. – 60с.
677790
   Литература о Свердловской области 1962 г.. – Свердловск
3-4. – 1963. – 136с.
677791
  Саармаа Эха Литература о Тартуском Университете : Библиогр. указ. за 1940-1980 гг. / Саармаа Эха. – Тарту, 1983. – 368с.
677792
   Литература о типах насаждений Европейской России., 1909. – 6с.
677793
  Устинов И.А. Литература о Харьковской губернии : (библиографический указатель) / [составление] И.А. Устинова. – Харьков : Изд. Харьк. губ. статис. комитета 4 Тип. Губ. правления, 1886. – 239 с.
677794
   Литература партии "Народная воля".. – М. – с.
677795
   Литература Партии Народной Воли.. – Спб.
1. – 287с.
677796
  Диев В.А. Литература первых лет социалистической революции / В.А. Диев. – Москва : Знание, 1957. – 32 с.
677797
   Литература периода Великой Отечественной войны.. – Л., 1973. – 32с.
677798
  Зайцев А.Н. Литература по вопросам документоведения 1924-1975 гг. : Аннотированный указатель / А.Н. Зайцев, В.А. Нарышкин. – Москва, 1979. – 180с.
677799
   Литература по вопросам народного образования.. – Минск, 1960. – 34с.
677800
   Литература по вопросам советского строительства.. – Минск, 1964. – 28с.
677801
   Литература по воспросам экономики и организации социалистической промышленности.. – Минск, 1960. – 20с.
677802
  Ошерович Э.Я. Литература по искусству стран Азии и Африки : Аннот. указ. / Э.Я. Ошерович. – Москва
Вып. 1 : Книги. поступившие в Гос. б-ку им. В.И.Ленина в 1966-1975 гг. на араб., вьетнам., дари, китайск., корейск., монгольск., персидск., турецк., хинди и япон. яз. – 1978. – 155с.
677803
   Литература по искусству стран Азии и Африки : Аннот. указ. – Москва
Вып. 2 : Книги поступившие в гос. б-ку СССР им. В.И.Ленина в 1976-1980 гг. на араб. . вьетнам., китайском, корейском, турецком, хинди и япон. языках. – 1985. – 60с.
677804
  Мотроненко И.Л. Литература по искусству: лингвистическое обеспечение каталога РГБИ / И.Л. Мотроненко, Ю.В. Катковская // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 29-36. – ISSN 1560-7968


  Авторы статьи, сотрудники Российской государственной библиотеки по искусству (РГБИ) рассматривают искусствоведческую терминологию как инструментарий для развития предметизационной системы РГБИ при формировании рубрик в формате RUSMARC.
677805
   Литература по истории КПСС, организационно-партийной и идеологической работе.. – Минск, 1970. – 30с.
677806
  Ощепкова М.М. Литература по истории Средних веков и раннего Нового времени, вышедшая в России в 2003 г. = Библиография // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (1). – С.154-216. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
677807
  Лазаренко Е.К. Литература по минералогии Украины за 1953 год / Е.К. Лазаренко, Ф.Ф. Максименко. – с.
677808
  Максименко Ф.Ф. Литература по минералогии Украины за 1959 год / Ф.Ф. Максименко. – Львов, 1960. – 28с.
677809
  Максименко Ф.Ф. Литература по минералогии Украины за 1961 и 1962 годы / Ф.Ф. Максименко. – Львов, 1963. – 16с.
677810
  Максименко Ф.Ф. Литература по минералогии Украины за 1963 год / Ф.Ф. Максименко. – Львов, 1964. – 15с.
677811
  Максименко Ф.Ф. Литература по минералогии Украины за 1964 год / Ф.Ф. Максименко. – Львов, 1965. – 17с.
677812
  Юнович М. Литература по мировому хозяйству и мировой политике за 10 лет (1917-1927) : Библиогр. указ. книг и статей на русс. яз. / М. Юнович. – Москва, 1929. – 248с.
677813
  Рошкован Е.И. Литература по молдавскому языкознанию. / Е.И. Рошкован. – Кишинев, 1979. – 54с.
677814
  Ефремов Г.В. Литература по неорганическому химическому анализу / Г.В. Ефремов. – 2-е изд. – Л, 1967. – 76с.
677815
  Омельченко В.И. Литература по палеонтологии Укаины за 1967-1977 гг. / В.И. Омельченко, Ф.Ф. Максименко; Научная библиотека Львовского унивенситета им. И. Франко. – Львов, 1980. – 24с.
677816
   Литература по паразитологии Казахстана.. – Алма-Ата, 1957. – 312с.
677817
  Ильина В.А. Литература по педагогическим наукам и народному образованию / В.А. Ильина. – М.
3. – 1963. – 224с.
677818
  Семишин В.И. Литература по периодическому закону Д,И.Менделеева . / В.И. Семишин. – М., 1969. – 240с.
677819
  Семишин В.И. Литература по периодическому закону Д.И.Менделеева. / В.И. Семишин. – М., 1975. – 95с.
677820
   Литература по проблемам астробиологии.. – Л., 1967. – 76с.
677821
   Литература по проблемам планетологии.. – Л., 1965. – 164с.
677822
  Бочевер А.М. Литература по сельскому хозяйству. / А.М. Бочевер, Л.М. Раскин. – М., 1975. – 158с.
677823
   Литература по советскому праву.. – М., 1960. – 280с.
677824
   Литература правды и мечты.. – Кемерово, 1966. – 204 с.
677825
  Мотылева Т.Л. Литература против фашизма : по страницам новейшей зарубежной прозы / Т. Мотылева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 382 с.
677826
   Литература развивающихся стран 1970-е годы.. – М., 1981. – 178с.
677827
   Литература русского зарубежья : Антология. – М.
2. – 1991. – 559с.
677828
   Литература русского зарубежья : Третья волна эмиграции: Учебное пособие для общеобразовательных учебных заведений. – Киев : Рута, 2003. – 456с. – ISBN 966-7795-31-4
677829
   Литература русского зарубежья (1920-1990) : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 520300 и специальности 021700 - филология / С.В. Баранов, С.С. Васильева, С.Ю. Воробьева, С.Б. Калашников, А.С. и др. Карпов; С.В. Баранов, С.С. Васильева, С.Ю. Воробьева, С.Б. Калашников, А.С. Карпов и др. ; под общей ред. А.И. Смирновой. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 640 с. – ISBN 5-89349-674-4
677830
   Литература русского зарубежья.. – М.
Т. 1. – 1990. – 430с.
677831
  Буслакова Т.П. Литература русского зарубежья. Курс лекций : Учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Русский язык и литература" / Т.П. Буслакова. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 2005. – 365с. – ISBN 5-06-004236-7
677832
   Литература русского зарубежья: Антология.. – М.
1,2. – 1990. – 398с.
677833
  Омельянчук М. Литература серебряного века в советской филателии // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 246-252. – (Бібліотека інституту філології)


  В статье представлен краткий анализ того, каким образом литература Серебряного века и ее представители были отображены на марках Советского Союза, что помогает проследить официальное отношение власти к каждому отдельно взятому писателю в то или иное ...
677834
  Чмыхало Б.А. Литература Сибири XVII-XVIIIвв. / Б.А. Чмыхало. – Красноярск, 1983. – 72с.
677835
   Литература Сибири: история и современность. – Новосибирск : Наука, 1984. – 255 с.
677836
  Неустроев В.П. Литература скандинавских стран (1870-1970): Учеб. пособие для филол. спец. вузов. / В.П. Неустроев. – М., 1980. – 279с.
677837
   Литература славянских и балканских народов конца ХІХ - начала ХХ веков. : реализм и другие течения. – Москва : Наука, 1976. – 372 с.
677838
   Литература славянских народов.. – М.
1. – 1956. – 164с.
677839
   Литература славянских народов.. – М.
2. – 1957. – 144с.
677840
   Литература славянских народов.. – М.
3. – 1958. – 184с.
677841
   Литература славянских народов.. – М.
4. – 1959. – 283с.
677842
   Литература славянских народов.. – М.
5. – 1960. – 276с.
677843
   Литература славянских народов.. – М.
6. – 1961. – 279с.
677844
   Литература славянских народов.. – М.
7. – 1962. – 220с.
677845
   Литература славянских народов.. – М.
8. – 1963. – 266с.
677846
  Жданов И.Н. Литература слова о Полку Игореве / Иван Жданов. – Киев : В университетской типографии (І. Зпавадского), 1880. – 57 с. – Оттиск из Университетских известий.
677847
   Литература Советского Дона.. – Ростов-на-Дону, 1969. – 324 с.
677848
   Литература Советской Бурятии.. – Улан-Удэ, 1973. – 240с.
677849
   Литература советской Хакасии.. – Абакан, 1962. – 152с.
677850
  Лейтес А.М. Литература современного американского империализма / А.М. Лейтес. – Москва, 1947. – 24с.
677851
   Литература созидания и борьбы.. – М., 1973. – 360с.
677852
   Литература социалистических стран.. – М., 1981. – 191с.
677853
   Литература социалистического реализма : Аактуальные проблемы теории и художественной практики: Сб. обзоров и реф. – Москва, 1983. – 188с.
677854
  Бернштейн И.А. Литература социалистической Чехословакии. / И.А. Бернштейн. – Москва, 1965. – 248с.
677855
  Алексеев М.П. Литература средневековой Англии и Шотландии : [уч. пособие] / М.П. Алексеев; М.П. Левин ; [предисл. и ком. Ю.Д. Левина]. – Москва : Высшая школа, 1984. – 351, [1] с. – Библиогр.: порт.
677856
  Ковалева Т.В. и др. Литература средних веков и Возрождения : учебн. пособие для студ. филол. фак. вузов / Т.В. Ковалева, И.Л. Лапин, Н.А. Паньков ; под ред. Я.Н. Засурского. – Минск : Университетское, 1988. – 237 с. – (История зарубежной литературы). – ISBN 5-7855-0036-1
677857
  Гелфанд Н.В. Литература средних веков. Западная Европа. Византия : Указ. работ., изд. на рус. яз. за 1917-1975 гг. / Н.В. Гелфанд. – Москва, 1978. – 317с.
677858
   Литература стран Африки.. – М., 1964. – 199с.
677859
   Литература стран Африки.. – М.
2. – 1966. – 280с.
677860
  Ивашева В.В. Литература стран Западной Африки / В.В. Ивашева. – Москва, 1967. – 258с.
677861
   Литература стран зарубежного Востока 70-х годов.. – М., 1982. – 311с.
677862
   Литература стран зарубежного Востока и советская литература.. – Москва, 1977. – 318с.
677863
   Литература США в 70-е годы ХХ века.. – М., 1983. – 368с.
677864
  Беляев А.А. Литература США и действительность / А.А. Беляев. – Москва, 1965. – 40с.
677865
  Канторович И.Б. Литература США новейшего времени. / И.Б. Канторович. – Свердловск
1. – 1976. – 101с.
677866
   Литература США ХІХ-ХХ вв.. – Краснодар, 1985. – 144 с.
677867
   Литература США ХХ века.. – М., 1978. – 568с.
677868
   Литература США.. – М., 1973. – 269с.
677869
  Корнев В. Литература Таиланда. / В. Корнев. – М., 1971. – 240с.
677870
  Гуров Н.В. Литература телугу / Н.В. Гуров, З.Н. Петруничева. – М., 1967. – 250с.
677871
  Маджиди Р. Литература Узбекистана / Р. Маджиди. – М, 1934. – 36с.
677872
   Литература Узбекистана.. – М., 1935. – 387с.
677873
  Глебов Н.В. Литература урду. / Н.В. Глебов, А.С. Сухочев. – М., 1967. – 232с.
677874
  Фогельсон И.А. Литература учит. 10 кл. / И.А. Фогельсон. – М, 1990. – 302с.
677875
  Фогельсон И.А. Литература учит. 11 кл. / И.А. Фогельсон. – М, 1990. – 206с.
677876
  Ловцова О.В. Литература Франции / О.В. Ловцова. – М, 1966. – 224с.
677877
  Евнина Е.М. Литература французского сопротивления. / Е.М. Евнина. – М., 1951. – 172с.
677878
  Обломиевский Д.Д. Литература Французской революции 1789-1794 гг. Очерки. / Д.Д. Обломиевский. – М., 1964. – 356с.
677879
  Челышов Е.П. Литература хинди / Е.П. Челышов. – М, 1968. – 325с.
677880
  Флоринский С.М. Литература ХІХ-ХХ веков / С.М. Флоринский, Н. Трифонов. – М, 1935. – 320с.
677881
  Флоринский С.М. Литература ХІХ века / С.М. Флоринский, Б. Рождественский. – Х.К., 1933. – 223с.
677882
  Поляк Л.М. Литература ХХ века / Л.М. Поляк, Е.Б. Тагер. – М., 1940. – 415 с.
677883
   Литература ХХ века : Хрестоматия для 11 класса школ с русским языком обучения. – 3-, доп., перераб. – Киев : Освіта, 1998. – 672 с. – ISBN 966-04-0105-1
677884
   Литература ХХ века стран Западной Европы : Франц. лит.: Указ. лит., 1960-1980 гг. – Воронеж
Ч. 1, №1-248. – 1985. – 36с.
677885
   Литература человеконенавистничества: Сб. статей.. – М., 1980. – 318с.
677886
   Литература Чехословакии и советская литература 20-30х годов.. – М., 1980. – 368с.
677887
   Литература Швейцарии.. – М., 1969. – 432с.
677888
   Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы.. – Москва : Наука, 1967. – 516 с.
677889
  Багратион-Мухранськая Литература эпохи романтизма: как заинтнресовать? (На материале творчества Р.Бернса, В.Скотта) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 3. – С. 34-35


  Статья открывает цикл работ, посвященных вопросу формирования мотивации учеников, развитию желания узнать больше о литературе эпохи романтизма, по-новому посморреть на творчество таких ее знаменитых представителей, как Р.Бернс и В.Скотт.
677890
   Литература эпохи феодализма.. – М.Л., 1927. – 102 с.
677891
   Литература эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе.. – М., 1982. – 311с.
677892
  Вольпе М.Л. Литература Эфиопии. / М.Л. Вольпе. – Москва, 1981. – 223с.
677893
  Толстой Л.Н. Литература, искусство / Л.Н. Толстой. – Москва, 1978. – 272с.
677894
   Литература, искусство и формирование личности в социалистическом обществе.. – М., 1974. – 365с.
677895
  Чаковский А.Б. Литература, политики, жизнь / А.Б. Чаковский. – Москва : Политиздат, 1982. – 367с.
677896
  Керимжанова Б. Литература, рождённая Октябрём / Б. Керимжанова. – Фрунзе, 1969. – 64с.
677897
   Литература, рожденная Октябрем (советская литература за 60 лет), выставка.. – Москва, 1977. – 40с.
677898
   Литература, рожденная Октябрем.. – Якутск, 1969. – 120с.
677899
  Голубков В.В. Литература. / В.В. Голубков, Л.С. Мирский. – 6-е изд. перераб. – М., 1938. – 296 с.
677900
   Литература.. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1955. – 440 с.
677901
  Сарычев Д.П. Литература. / Д.П. Сарычев. – М., 1963. – 79с.
677902
  Теплинский М.В. Литература. 9 класс : [пробный учебник для средних общеобразов. школ с русским языком обучения] / М.В. Теплинский, Ю.И. Султанов. – Киев; Ирпень : Перун, 1997. – 448с. : илл. – ISBN 966-569-130-9
677903
  Михалков С.В. Литература. Время. Жизнь / С.В. Михалков. – Москва, 1978. – 288с.
677904
   Литература. Контрольные задания. – 3-е изд. – М., 1966. – 88с.
677905
   Литература. Контрольные задания. – М., 1967. – 75с.
677906
   Литература. Контрольные задания. – М., 1967. – 75с.
677907
   Литература. Контрольные задания. – М., 1968. – 76с.
677908
   Литература. Контрольные задания. – Москва, 1969. – 128 с.
677909
   Литература. Контрольные задания. – Москва : Высшая школа, 1970. – 87 с.
677910
   Литература. Контрольные задания с программой и методич. указаниями.. – М., 1968. – 80с.
677911
   Литература. Метод. пособие для учащихся заоч. сред. спец. уч. заведений. – Киров, 1964. – 78с.
677912
  Леков Д. Литература. Общество. Культура. / Д. Леков. – София, 1982. – 365с.
677913
   Литература. Программа для сред. спец. уч. завед., в которых изуч. лит. союзной республики. – М., 1966. – 52с.
677914
   Литература. Программа, задания для контрольных работ. – Москва : Высшая школа, 1965. – 59 с.
677915
   Литература. Программа, метод. указ. и контр. задания. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1961. – 144 с.
677916
   Литература. Русская литература для сред. уч. спец. завед.. – М., 1967. – 59с.
677917
   Литература. Язык. Культура : сб. ст. – М., 1986. – 293с.
677918
   Литература: Науч.-информац. сообщения. – Рига, 1989. – 69с.
677919
   Литература: Науч.-информац. сообщения. – Рига
ч. 2. – 1990. – 50с.
677920
   Литература: Уч.-хрестоматия для 7 кл. ср. шк.. – Москва : Просвещение, 1993. – 384с.
677921
   Литература: Уч. хрестоматия для 5-го кл. ср. шк. : в 2-х ч. – Москва : Просвещение. – ISBN 5-09-003944-5
Ч. 1. – 1992. – 222с.
677922
   Литература: Уч. хрестоматия для 5-го кл. ср. шк. : в 2-х ч. – Москва : Просвещение. – ISBN 5-09-003946-1
Ч. 2. – 1992. – 222с.
677923
   Литература: Уч. хрестоматия для 6-го кл. ср. шк.. – Москва : Просвещение, 1992. – 415 с. – ISBN 5-09-003948-8
677924
   Литература: Уч. хрестоматия для 8-го кл. ср. шк.. – М., 1993. – 383с.
677925
  Ликова Розалия Литературен живот между двете войни / Ликова Розалия. – София : Изд-ка къща "Иван Вазов". – ISBN 954-604-026-6
Книга първа. – 1995. – 406с.
677926
  Ликова Розалия Литературен живот между двете войни / Ликова Розалия. – София : Изд-ка къща "Иван Вазов". – ISBN 954-604-027-4
Книга втора. – 1996. – 445с.
677927
   Литературен кръг "Стрелец". – Велико Търново : СЛОВО, 1995. – 260с. – Библиогр.:с.258-260. – (Литературни кръгове и издания N2)
677928
  Гин М. Литератури и время. Исследования и статьи. / М. Гин. – Петрозаводск, 1969. – 274с.
677929
  Гришашвили И.Г. Литературная богема старого Тбилиси / И.Г. Гришашвили. – Тбилиси, 1977. – 114с.
677930
  Гришашвили И.Г. Литературная богема старого Тбилиси / И.Г. Гришашвили. – Тбилиси, 1989. – 110с.
677931
  Буш В.В. Литературная деятельность Гл.Успенского / В.В. Буш, 1927. – 263с.
677932
  Вановская Е.В. Литературная композиция и монтаж на самодеятельной сцене / [Е.В. Вановская] ; Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н. К. Крупской, Каф. сценической речи, М-во культуры РСФСР. – Ленинград : [б. и.], 1989. – 80 с. – Библиогр.: с. 78
677933
  Григорьев А.А. Литературная критика / А.А. Григорьев. – Москва : Художественная литература, 1967. – 631 с.
677934
  Воровский В.В. Литературная критика / В.В. Воровский. – Москва, 1971. – 574с.
677935
  Аксаков К.С. Литературная критика / Аксаков К.С., Аксаков И.С. – Москва : Современник, 1981. – 383 с. – (Библиотека "Литература российской словесности". Из литературного наследия)
677936
  Аксаков К.С. Литературная критика / Аксаков К.С., Аксаков И.С. – Москва : Современник, 1982. – 383 с. – (Библиотека "Любиделям росийской словесности". Из литературного наследия)
677937
  Алиева С.У. Литературная критика в действии : по страницам респ. и обл. лит.-худож. журн. / С.У. Алиева. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Литература ; № 12)
677938
  Горбанев Н.А. Литературная критика Н.Н.Страхова / Н.А. Горбанев. – Махачкала, 1988. – 48с.
677939
  Боткин В.П. Литературная критика. Публицистика. Письма / В.П. Боткин. – М., 1984. – 320с.
677940
  Вербицкая М.В. Литературная пародия как объект филологического исследования / М.В. Вербицкая. – Тбилиси, 1987. – 166с.
677941
  Вертинский Н. Литературная работа в клубе / Н. Вертинский. – Москва, 1927. – 56с.
677942
  Воробьев П.Г. Литературно-краеведческий кружок в средней школе. / П.Г. Воробьев. – Москва, 1957. – 71,5с.
677943
  Горький М. Литературно-критические статьи / М. Горький. – Москва, 1937. – 703с.
677944
  Воровский В.В. Литературно-критические статьи / В.В. Воровский. – Москва, 1948. – 255с.
677945
  Воровский В.В. Литературно-критические статьи / В.В. Воровский. – Москва, 1956. – 479с.
677946
  Воронский А.К. Литературно-критические статьи / А.К. Воронский. – Москва : Советский писатель, 1963. – 423 с.
677947
  Гурвич А.С. Литературно-критические статьи / А.С. Гурвич. – М. : Художественная литература, 1973. – 280 с.
677948
  Джибути В.А. Литературно-критические статьи. / В.А. Джибути. – Тбилиси, 1966. – 176с.
677949
  Джибути В.А. Литературно-критические статьи. / В.А. Джибути. – Тбилиси, 1971. – 136с.
677950
  Богорад Г.Л. Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского / Г.Л. Богорад. – Л. – 104с.
677951
  Боград Г.Л. Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского / Г.Л. Боград, Б.Н. Рыбалко, Е.М. Тустановская. – Ленинград : Лениздат, 1981. – 104 с.
677952
  Белый О.В. Литературно-художественная ценность / О.В. Белый. – Киев, 1986. – 358 с.
677953
  Астахов В.Г. Литературно-эстетические взгляды Г.В. Плеханова в советской критике / В.Г. Астахов. – Душанбе, 1973. – 218с.
677954
  Головко Н.В. Литературно-эстетические взгляды поэтов "Искры" / Н.В. Головко. – Минск, 1972. – 144с.
677955
  Алова М.А. Литературно-языковые игры : на материале нем. яз. : пособие для учителей и учащихся по внеклассной работе / М.А. Алова. – Ленинград : Учпедгиз, 1959. – 116 с. : ил.
677956
  Белоусов Д.А. Литературно краеведческий кружок в сельской школе / Д.А. Белоусов. – М : Просвещение, 1987. – 48 с.
677957
  Горбунов Г.И. Литературное Иваново / Г.И. Горбунов. – Иваново, 1950. – 200 с.
677958
  Бельчиков Н.Ф. Литературное источниковедение / Н.Ф. Бельчиков. – М., 1983. – 272с.
677959
  Глинка М.И. Литературное наследие / М.И. Глинка. – Ленинград ; Москва : Музгиз
Т. 1. – 1952. – 512 с.
677960
  Глинка М.И. Литературное наследие / М.И. Глинка. – Л
2. – 1953. – 892с.
677961
  Амангельдыева Г. Литературное наследие Талиби / Г. Амангельдыева ; под ред. И.А. Сосонкина, М.О. Овезгельдыева ; АН ТССР, Ин-т яз. и лит. им. Махтумкули. – Ашхабад : Ылым, 1988. – 114, [3] с.
677962
  Гайдебуров П.П. Литературное наследие: воспоминания / П.П. Гайдебуров. – Москва, 1977. – 464с.
677963
  Гиршман М.М. Литературное произведение / М.М. Гиршман. – М., 1991. – 159с.
677964
  Былинский К.И. Литературное редактирование / К.И. Былинский, Д.Э. Розенталь. – М, 1957. – 340с.
677965
  Былинский К.И. Литературное редактирование / К.И. Былинский, Д.Э. Розенталь. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1961. – 355с.
677966
  Былинский К.И. Литературное редактирование газеты / К.И. Былинский. – М, 1953. – 63с.
677967
  Беселия А.Я. Литературное творчество и идеология. / А.Я. Беселия. – Сухуми, 1981. – 103с.
677968
  Бершадская Н.Р. Литературное творчество учащихся в школе. / Н.Р. Бершадская, В.З. Халимова. – Москва, 1986. – 173с.
677969
  Бочаров Г.К. Литературное чтение в 6 классе / Г.К. Бочаров. – Москва, 1956. – 239с.
677970
  Бочаров Г.К. Литературное чтение в 6 классе / Г.К. Бочаров. – 2-е изд. – Москва, 1957. – 229с.
677971
  Бочаров Г.К. Литературное чтение в 7 классе / Г.К. Бочаров. – Москва, 1958. – 125с.
677972
  Гальперин Ю.М. Литературные вечера / Ю.М. Гальперин. – М, 1974. – 167с.
677973
  Агриколянский В.С. Литературные вечера по зарубежной художественной литературе : методические рекомендации / ВГБИЛ ; сост. В.С. Агриколянский. – Москва : [б.и.], 1971. – 35 с. – На обл. год выхода: 1972. - Сост. указ. на об. тит. л. – (В помощь работникам библиотек)
677974
  Анненков П.В. Литературные воспоминания / П. В. Анненков ; предисл. Н. Пиксанова ; вступ. ст., ред. и премеч. Б.М. Эйхенбаума. – Ленинград : Akademia, 1928. – XXIII, 661 с. – (Памятники литературного быта. Воспоминания П.В. Анненкова)
677975
  Анненков П.В. Литературные воспоминания / П.В. Анненков. – Москва : Художественная литература, 1960. – 686 с.
677976
  Аненков П.В. Литературные воспоминания / П.В. Аненков. – Москва : Художественная литература, 1983. – 694 с.
677977
  Анненков П.В. Литературные воспоминания / П.В. Анненков; вступ. ст. В.И. Кулешова ; коммент.: А.М. Долотовой, Г.Г. Елизаветиной, Ю.В. Манна [и др.]. – Москва : Правда, 1989. – 684, [2] с.
677978
  Вулис А.З. Литературные зеркала / А.З. Вулис. – Москва, 1991. – 478с.
677979
  Бахрамова У.Т. Литературные имена и фамилии узбекских авторов в русской транскрипции / У.Т. Бахрамова, Э.А. Бегматов. – Ташкент, 1981. – 200с.
677980
  Бессонов Л.П. Литературные кружки и литературно-музыкальные вечера в средней школе / Л.П. Бессонов. – Л., 1960. – 199с.
677981
  Гуляев Н.А. Литературные направления и методы в русской и зарубежной литературе XVII - XIX веков / Н.А. Гуляев. – М. : Просвещение, 1983. – 144 с.
677982
  Григорьян К.Н. Литературные опыты М.А. Гамазова / Григорьян К.Н. – М-Л, 1959. – 360-369 с.
677983
  Воровский В.В. Литературные очерки / В.В. Воровский. – Москва, 1923. – 233с.
677984
  Горький Максим Литературные портреты / Горький М. ; [ Предисл. Тагера Е., с. 5-40 ; Примеч. Петровой М.]. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 592 с. : 16 л. илл. – (Серия литературных мемуаров / Под общ. ред. Голубова Н.С.)
677985
  Горький М. Литературные портреты / М. Горький. – Москва, 1963. – 573с.
677986
  Веленгурин Н. Литературные портреты / Н. Веленгурин. – Краснодар, 1966. – 344 с.
677987
  Горький М. Литературные портреты / М. Горький. – 2-е изд. – Москва, 1967. – 470с.
677988
  Горький М. Литературные портреты / М. Горький. – Москва, 1983. – 367с.
677989
  Горький М. Литературные портреты / М. Горький. – Минск, 1986. – 350с.
677990
  Грудцова О.М. Литературные портреты: (Луговской, Светлов, Симонов, Наровчатов) / О.М. Грудцова. – М. : Просвещение, 1977. – 96 с.
677991
  Быкова Е.А. Литературные праздники в школе / Е.А. Быкова. – К, 1986. – 192 с.
677992
  Быкова Е.А. Литературные праздники в школе / Е.А. Быкова. – К, 1986. – 191с.
677993
  Бучис А.А. Литературные судьбы / А.А. Бучис. – М., 1982. – 406с.
677994
  Гузар И.Ю. Литературные традиции и наваторство в реализме И.В. Гете / И.Ю. Гузар. – ЛЬвов, 1963. – 68с.
677995
  Замотин И.И. Литературные эпохи XIX-го столетия : Очерки по истории русской литературы XIX столетия I-VI / И.И. Замотин. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1906. – [6], II, 153 с. – Библиограф.: 431-435


  На тит. л. экз. № 438692 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Василию Ивановичу Маслову от автора
677996
  Веленгурин Н.Ф. Литературные этюды / Н.Ф. Веленгурин. – Краснодар, 1963. – 180 с.
677997
  Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. / Р.А. Будагов. – Москва, 1967. – 376с.
677998
  Гердзей-Капица Литературный кружок в X классе посвященный изучению А.М.Горького / Гердзей-Капица. – Л, 1948. – 24 с.
677999
  Измайлов А.А. Литературный олимп : Лев Толстой, Чехов, Андреев, Куприн, Горький, Сологуб, Ясинский, Брюсов, Салиас, Соловьев : Характеристики, встречи, портреты, автографы / А. Измайлов. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1911. – VIII, [2], 472 с., 18 л. прортр. факс
678000
  Багрий А.В. Литературный семинарий : (Из отчета ист.-фил. факультета) / А.В. Багрий. – Баку
Ч. 3. – 1927. – С. 50-85, II, 1 л. портр. – Библиограф.: Печатные работы А.В. Багрия. (с. I-II)
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,