Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
675001
  Супрун-Яременко "Криза самоідентифікації - страшний процес на Кубані, який лише посилюється" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 44 (364). – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Дослідниця традиційного мелосу та культури на Кубані розповіла про трансформації традиційного середовища й історичної пам"яті кубанських українців.
675002
  Павленко В.В. "Криза" як субконцепт концепту "війна" в британському воєнному медіадискурсі // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 86-90. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Досліджено один з основних субконцептів концепту «війна» в сучасному британському воєнному медіадискурсі – «криза». Проаналізовано тенденції досліджень концептів у когнітивній науці та обгрунтовано можливість застосування їхніх результатів у ...
675003
  Ачкасов В.А. "Кризис будущего" - кризис универсальных ценностей? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 31-35. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
675004
  Лукьянова Е.Л. "Кризис где-то и параллельно": особенности изучения молодежи в условиях экономического спада / Е.Л. Лукьянова, Г.А. Сабирова // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 5 (337). – С. 79-88. – ISSN 0132-1625
675005
  Кирис А.Ю. "Кризис основного закона" и усиление исполнительной власти в конституции буржуазной Эстони 1933 года : Автореф... канд. юрид.наук: / Кирис А.Ю.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 48л.
675006
  Барзыкин Юрий "Кризис подтолкнет к созданию эффективных механизмов развития туризма..." : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 23
675007
  Кременюк В.А. "Кризисная стратегия" на службе империализма / В.А. Кременюк. – К., 1979. – 145с.
675008
  Покровская И.С. "Кризисная стратегия" США в Центральной Америке на рубеже 70-80-х годов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 42-48. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 19)
675009
  Гончар Б.М. "Кризова дипломатія": СРСР і США в конфліктах "третього світу" (70-80-і роки) / Б.М. Гончар. – Київ, 1992. – 172 с.
675010
  Pyrlic N. "Кризові" промови в жанровому просторі англійськомовного політичного дискурсу // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 148-152. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
675011
  Опимах И. "Крик" Эдварда Мунка // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 9. – С. 69-81
675012
  Тимочко І. "Криком розрубані..."; "Голод. Під ребрами томиться смерть..."; "Зморщений вечір у пошуках смерті..."; "Розжарені леза на ржавих терезах..."; "Чуєш, сиплеться пісок..."; "Розбивається день..."; Вовк; "Чуєш? Згортається спалена кров..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 212-218
675013
  Гайворонський О. "Крим був країна небагата. Податків на власне утримання хани не збирали" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 47 (150). – С. 54-57


  Столиця кримського ханства почалася з альтанки посеред саду. У Бахчисарайському палаці кожен хан намагався щось добудувати. Турецький культурний вплив на Крим посилювався з кожним століттям, навіть десятиліттям. Він був тотальним.
675014
  Стус В. "Крим знову стане частиною України в найближчі п"ять років" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 31 (234). – С. 19-21


  Широка антиросійська коаліція формується навколо України, але вона не є проукраїнською. США, ісламський світ і Китай найбільше зацікавлені в розпаді авторитарної Росії. Події в Україні - нагода реалізувати глобальні стратегічні плани - вважає ...
675015
  Папенко М. "Крим лише для росіян" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 6 квітня (№ 60). – С. 10


  На півострові - "хвиля" переселення з Росії.
675016
  Марчук Є. "Крим можна повернути" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26 березня (№ 54). – С. 4
675017
  Сигалов А. "Крим пов"язаний з Україною набагато більше, ніж з Росією". 65 років тому Крим повернувся в лоно матері-України // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 19). – С. 8-9


  "Коли Путін і його оточення розробляли плани відторгнення Криму, вони спрямували нищівну критику на одну-однісіньку людину. Ця людина - Микита Хрущов. Мовляв, зініційована ним передача Криму Україні - це чистісінький волюнтаризм, порушення всіх ...
675018
  Стус В. "Крим, який ми любимо" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 28 вересня (№ 38). – С. 15


  Під такою назвою в київському університетському видавництві "Пульсари" надруковано тематичну антологію творів про Крим.
675019
  Строкова Л. "Крим. Золотий острів у Чорному морі" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Липень (№ 29/30). – С. 3


  Хроніка боротьби за "скіфське золото" України.
675020
  Кориневич А. «Крим завжди був і буде частиною України» / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 4


  Представником Президента України в Автономній Республіці Крим став заступник директора Інституту міжнародних відносин Антон Кориневич.
675021
  Сартаков С.В. Крижаний скарб / С.В. Сартаков. – К., 1965. – 442с.
675022
  Фурса С.Я. Крижанівський Віктор В"ячеславович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 45. – ISBN 978966-97130-0-1
675023
  Матвієнко В.М. Крижанівський Володимир Прокопович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 395. – ISBN 978-966-02-7305-4
675024
  Казьмирчук Г.Д. Крижанівський Олег Прокопович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 226. – ISBN 96966-8060-04-0
675025
   Крижанівський Олег Прокопович / Колектив кафедри історії стародавнього світу середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  Крижанівський Олег Прокопович (1944 - 2010) - доктор історичних наук, професор кафедри історії стародавнього світу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Некролог
675026
  Казьмирчук Г.Д. Крижанівський Олег Прокопович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 397-398. – ISBN 978-966-02-7305-4
675027
  Коцур Г.Г. Крижановський Володимир Степанович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 53-54 : фото
675028
   Крижановський Олег Прокопович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 45. – ISBN 966-8352-11-4
675029
  Сливинський О. Крижмо : З українських медитацій перед народженням нового віку / О. Сливинський. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2002. – 296с. – ISBN 966-7825-52-3
675030
  Івченко Володимир Крижні у великому місті // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 20-21 : Фото
675031
  Огнев"юк В. Криза - момент істини для університетської освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 5-16. – ISSN 1682-2366


  Обгрунтовано доцільність запровадження нових принципів розвитку університетської освіти в умовах сучасності : академічна свобода, диверсифікація фінансової бази, оптимизація науково-дослідної роботи тощо.
675032
  Акімова Ірина Михайлівна Криза - це не завжди погано : [інтерв"ю з народним депутатом України І.М. Акімовою] / Акімова Ірина Михайлівна, Чорнолуцька Тетяна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 20-21. – ISSN 0130-5212
675033
  Доломан О. Криза - це шлях до очищення // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 11. – С. 16-19. – ISSN 1812--514Х


  Перший Президент України, Л. Кравчук про кризову ситуацію в країні та шляхи виходу з неї.
675034
  Войцеховський Віктор Криза - час оновлення! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 26-27 : фото. – ISSN 1998-8044
675035
  Андрєєва О.М. Криза "локального" та "універсального" вимірів української національної ідентичності пострадянського періоду // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 7-14. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
675036
  Кандзюба М.О. Криза автентичності сучасного мистецтва: культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кандзюба Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв.
675037
  Шишка Р. Криза авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 6 (50). – С. 14-19
675038
  Кан Д.С. Криза американо-північнокорейських відносин нелегке завдання уряду Мун Дже Іна // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 197-207. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
675039
  Полубатко Н.С. Криза американських геостратегій "уніполя" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 243-249


  У статті розглядаються наслідки світової фінансової кризи для національної безпеки США, трансформація зовнішньої політики та геостратегій у постбіполярному світі, аналізуються проблеми і перспективи збереження глобального лідерства США у видимому ...
675040
  Зайцев М. Криза антропоцентризму і проблема людської індивідуальності // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 179-185. – ISBN 978-966-8009-72-3
675041
  Атамась Н.І. Криза банківської системи в доларизованій економіці України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 29-34. – (Економічні науки)
675042
  Ликун Н. Криза банківської системи України: передумови та наслідки // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 199-203. – (Економічні науки ; Вип. 6)
675043
  Табачковський В.Г. Криза буржуазного раціоналізму та проблема людської особистості / В.Г. Табачковський. – Киев, 1974. – 159с.
675044
  Забігайло В.К. Криза буржуазної правової ідеології / В.К. Забігайло. – К., 1981. – 48 с.
675045
  Бабкін В.Д. Криза буржуазної теорії держави і права / В.Д. Бабкін. – Київ, 1968. – 107с.
675046
  Бабкін В.Д. Криза буржуазної теорії держави і права / В.Д. Бабкін. – Київ, 1968. – 107с.
675047
  Зубарева М.А. Криза в газорозподільній галузі: комунікативним аспект // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 36-38


  Виконано системний аналіз кризи з погляду різних теоретико-методологічних підходів, визначено її особливості в контексті теорії комунікації. Розглянуто проблемне поле та специфіку кризи у газорозподільчій галузі сучасної України. Охарактеризовані ...
675048
  Домрачев В.М. Криза в єврозоні та перспективи євроінтеграції України / В.М. Домрачев, В.Г. Кабанов, Д.В. Баранов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 145-152
675049
  Ніколайчук С. Криза в єврозоні: результат відсутності фіскальної дисципліни чи накопичення зовнішніх дисбалансів? / С. Ніколайчук, В. Хом"як // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 2 (204). – С. 22-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
675050
  Варуфакіс Я. Криза в Іспанії - шанс для Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 189). – С. 10


  Як у майбутньому уникнути виникнення живильного середовища для націоналізму?
675051
  Паніотто В. Криза в методах опитування та шляхи її подолання / В. Паніотто, Н. Харченко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С. 3-19. – ISSN 1563-3713
675052
  Ягольник О. Криза в порядку денному // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10. – С. 4-7. – ISSN 1608-6422
675053
  Петренко Є. Криза в Туркменистані // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 5
675054
  Сіренко В.Ф. Криза в Україні – оцінки правих і лівих // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 8-13. – ISSN 2524-017X
675055
  Держалюк О.М. Криза в Україні 2006 року та її наслідки / О.М. Держалюк. – Київ : Преса України, 2006. – 128с. – ISBN 966-8373-38-3
675056
  Павленко О.О. Криза в фізиці на рубежі XIX - XX ст. і ії філософський аналіз // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 40-42
675057
  Гончаров Н.К. Криза в школі і педагогіки в США / Н.К. Гончаров. – К, 1950. – 32с.
675058
  Степаненко В.П. Криза валютно-фінансової системи капіталізму / В.П. Степаненко. – К., 1972. – 47с.
675059
  Андрушків Б. Криза взаємовідносин у загальній теорії криз / Б. Андрушків, Ю. Вовк, О. Погайдак // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 2). – С. 121-131. – ISSN 1684-906Х
675060
  Макаренко П.О. Криза видобування енергоресурсів в Україні (географічний аспект) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 170-177. – ISSN 2308-135X
675061
  Іванова А.Ю. Криза влади і позадержавне судівництво: з досвіду української революції 1917-1921 рр // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 16-20. – ISSN 2219-5521
675062
  Балинська О.М. Криза влади: філософсько-правовий погляд // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – C. 3-11. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
675063
  Залогіна К.І. Криза власників в умовах перехідної економіки України: можливості вирішення в рамках антикризового управління підприємством // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 42-48. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
675064
  Мандрик І.О. Криза Габсбурзької імперії та перші спроби примирення з Угорщиною в кінці 50-х - на початку 60-х років XIX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – C. 210-216. – (Історія ; Вип. 25)
675065
  Сорос Дж. Криза глобального капіталізму : Відкрите суспільство під загрозою / Дж. Сорос. – Київ : Основи, 1999. – 259с. – ISBN 966-500-131-0
675066
  Замікула М. Криза грузинської мрії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 - 15 червня (№ 22)


  "З 31 травня у Грузії тривають масові протести. Тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи від влади справедливості та правосуддя. Дуже скоро громадянський спротив набув політичного забарвлення, - протестувальники наполягають на відставці уряду Георгія ...
675067
  Давиденко Е.М. Криза гуманістичної парадигми сучасного суспільства // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 2 (58). – С. 7-18. – (Серія: Гуманітарні науки). – ISSN 2079-4819
675068
  Барабаш О.В. Криза демократії і складнощі лібералізму: причини виникнення, механізми та перспективи розвитку // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 2 (41). – С. 103-117. – (Серія: Політологія). – ISSN 2075-7190
675069
  Бороденко А.В. Криза держави за визначенням Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 125-128. – ISBN 978-617-7133-95-6
675070
  Чабан А.А. Криза державного управління та шляхи її подолання // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 48-53
675071
  Шарий В. Криза державного управління: виникнення. наслідки. шляхи запобігання // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.59-64
675072
  Литвиненко О.М. Криза державності як загроза загальнолюдським цінностям // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 82-85. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Протягом ХХ ст. спостерігається процес зміни парадигми міжнародних відносин, який пов"язаний з розвитком наддержавних і субдержавних структур і одночасним зниженням рівня державного суверенітету на їх користь. Його причини мають в основному об"єктивний ...
675073
  Шумило М.М. Криза джерел права соціального забезпечення як причина кодифікації пенсійного законодавства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 281-285. – ISSN 1563-3349
675074
  Петрик О. Криза довіри : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 5 (171). – С. 6-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
675075
  Горбулін В. Криза довіри: у пошуках нового фундаменту стійких альянсів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 березня (№ 10). – С. 1, 3


  "Трохи провокаційний футуролог і адепт технологічної сингулярності Реймонд Курцвейл дуже точно зауважив, що еволюційний процес має тенденцію прискорюватися, а його результати, за складністю та можливістю, - змінюються експоненційно. Те, що ми сьогодні ...
675076
  Рудий Б.А. Криза еволюціонізму / Богдан Рудий. – Київ : Четверта хвиля, 2003. – 116с. – ISBN 966-529-034-7
675077
  Довбенко М.В. Криза економіки - не криза науки : монографія / Михайло Довбенко. – Київ : Академія, 2009. – 301, [3] с. – Бібліогр.: с. 292-301 та у підрядк. прим. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-306-5
675078
  Степанков В.В. Криза елітотворення у козацькій Україні // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 181-194. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
675079
  Жовтянський В.А. Криза енергетична // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 406-407. – ISBN 978-966-02-7305-4
675080
  Гуссерль Е. Криза європейських наук: трансцендентальна феноменологія. Вступ до феноменологічної філософії // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.134-149
675081
  Яворська Є.Ф. Криза західної культури як занепад просвітницької місії європейської інтелігенції // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 80-86. – ISBN 978-966-171-498-3
675082
  Ткач А.О. Криза зовнішньої політики урядів Дж. Буша та Б. Обами в країнах Латинської Америки // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 63-66


  В статті розглядаються особливості зовнішньої політики США щодо країн Латинської Америки; проаналізовано концептуальне забезпечення зовнішньої політики США, здійснено порівняльний аналіз зовнішньої політики щодо Латинської Америки, подано докладний ...
675083
  Ткач А.О. Криза зовнішньої політики урядів Дж. Буша та Б. Обами у країнах Латинської Америки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 31-34. – (Політологія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості зовнішньої політики США щодо країн Латинської Америки; проаналізовано концептуальне забезпечення зовнішньої політики США, здійснено порівняльний аналіз зовнішньої політики щодо Латинської Америки, подано докладний аналіз впливу ...
675084
   Криза і видавничі перспективи // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 7. – С. 28-33
675085
  Гудзяк Б. Криза і реформа : Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії / Б. Гудзяк; Ін-тут Історії Церкви. Львів.Богослов.Акад.;Пер. з англ. М.Габлевич; Під.ред.О.Турія. – Львів, 2000. – 430c. – ISBN 966-7034-17-8
675086
  Гальчинський А. Криза і цикли світового розвитку / Анатолій Гальчинський. – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – 392 с. – ISBN 978-966-187-045-0
675087
  Сисак М.М. Криза ідей світського гуманізму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 66-68
675088
  Зварич О.Р. Криза ідентичності у творчості Юрія Косача (на матеріалі повістей "Рубікон Хмельницького", "Еней та життя інших") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 88-92. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
675089
  Вірченко А.А. Криза ідеології економічного лібералізму в контексті глобальних фінансово-економічних потрясінь 2008-2010 рр. // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 88-89
675090
  Бовсунівська Т.В. Криза класичних понять у XXI ст.: мімесис // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 49-54


  Поняття мімесису зазнало значних трансформацій від античності до ХХІ ст. У сучасній теорії мистецтва воно має суперечливі визначення і часто заперечується теоретиками. У статті описані постулати декількох із них: Вейдле, Беньямін, Краусс, Манн, ...
675091
  Масленніков В. Криза колоніальноії системи імперіалізму. Стенограма публічної лекції. / В. Масленніков. – К., 1951. – 20с.
675092
  Оніщук М. Криза Конституційного Суду України: причини та наслідки // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-37.
675093
  Барчій І.М. Криза контркультури в США в другій половині XX століття / І.М. Барчій, О.І. Шафраньош // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 7 (111), липень. – С. 77-82. – ISSN 2077-1800
675094
  Онікієнко С.В. Криза концепції пруденційного регулювання банківської діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 23-28


  Розглядаються теоретичні і практичні аспекти регулювання банківської діяльності в контексті положень, запропонованих Базельським комітетом. Проаналізовано можливі пояснення невдач пруденційного регулювання, що пропонуються Базель ІІ.
675095
  Перга Т. Криза кризою, а екологія - пріоритет // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 5. – С. 46-49
675096
  Чорнолуцька Тетяна Криза крокує світом // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 44-45. – ISSN 0130-5212
675097
   Криза культури : Матеріали парламентських слухань і ВРУ 5 листопада 2003 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 104 с. – ISBN 966-611-326-0
675098
  Карпова С. Криза культури чи культура кризи? // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 604-616. – ISBN 978-966-423-392-4
675099
  Жилюк Т.А. Криза ліквідності банківської системи України та заходи щодо її подолання // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 422-423. – ISBN 978-966-188-219-4
675100
  Безнощенко М.В. Криза ліквідності як наслідок кризи довіри в банківській системі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 29-34. – Бібліогр.: 10 назв.


  The article analyzes the roots of liquidity crisis in banking systems of the developed countries and peculiaritises of the liquidity crisis in Ukraine in 2007-2009. The author shows the nature of liquidity risks in banking system and analyzes the ...
675101
  Моісєєнков М. Криза маскулінності в сучасному українському суспільстві // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 321-323
675102
  Рябчук С.М. Криза маскулінності в україхнській експериментальній прозі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 20-26. – (Гуманітарні науки ; № 1/2). – ISSN 1813-341Х


  Статья затрагивает вопрос "авангардности" четырех єкспериментальных романов, написаных между 1928-1932 гг. украинскими писателями Д. Бузьком, М. Йогансеном, Л. Скрипником и Г. Шкурупием
675103
  Ороховська Л.А. Криза медіакультури інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості розвитку медіакультури інформаційної доби та основні виміри її кризи: дегуманізація культури, перетворення мас-медіа на засіб маніпулювання свідомістю, розміщення в ЗМІ недостовірної інформації, комерціалізація ...
675104
  Юськів Б. Криза міграційної системи Європейського Союзу: достатні умови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 48-54. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито проблеми біженців із країн Близького Сходу до Європи, яка актуалізувалась і становить реальний виклик як Шенгенській системі, так і ЄС загалом. Доведено, що така ситуація з біженцями містить ознаки кризи міграційної системи ЄС і ...
675105
  Пасько М.В. Криза міжнародної заборгованості та сучасна система регулювання зовнішнього боргу через міжнародні економічні організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 143-150. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу дослідити кризу міжнародної заборгованості та практику регулювання зовнішнього боргу країн через міжнародні економічні організації. Розглянуто історію виникнення кризи та поступову зміну ролей МВФ та МБРР у врегулюванні ситуації. ...
675106
  Гон Максим Криза міжнаціональних взаємин часів Другої світової війни: витоки трагедії // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 39-43. – Бібліогр. в кінці ст.
675107
  Дорошенко І. Криза на ринках фінансового капіталу // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 10 (575). – С. 41-53. – ISSN 0131-775Х
675108
  Остапчук Я. Криза на ринку МБК другої половини 1990-х років: причини та наслідки // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 79-82. – Бібліогр.: 6 назв
675109
  Гой В.А. Криза на терені колишньої Югославії та міжнародне співтовариство / В.А. Гой, А.Г. Степанова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-7. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Наведено реакцію світу на конфлікти в колишній Югославії в 1991-1995 рр. Проаналізовано різні підходи світового співтовариства до війни та терені колишньої Югославії. Головний висновок полягає в тому, що, на жаль, світовому співтовариству не вдалося ...
675110
  Ленін В.І. Криза наблизилась / В.І. Ленін. – Харків. – 23с.
675111
  Яворська Г.М. Криза навколо Конституції ЄС та євроінтеграційні перспективи України ( про необхідність застосування багатоваріантних сценаріїв у політичній практиці) // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 51-56
675112
  Яворська Г.М. Криза навколо Конституції ЄС та євроінтеграційні перспективи України (про необхідність застосування багатоваріантних сценаріїв у політичній практиі) // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 51-56
675113
  Менон Р. Криза насувається / Р. Менон, О. Мотиль // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 2-3


  Політика адміністрації Віктора Януковича.
675114
  Міхньов Р.М. Криза НАТО / Р.М. Міхньов. – К., 1966. – 48с.
675115
  Метеленко Н.Г. Криза національної банківської системи: причини, тенденції та шляхи подолання / Н.Г. Метеленко, М.В. Хацер // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 69-73. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (91/92 )). – ISSN 1814-1161
675116
  Черцова О.В. Криза неоліберальної моделі демократії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 248-257


  У статті висвітлено причини кризи неоліберальної моделі демократії. Доведено, що криза неоліберальної моделі демократії є важливою частиною криз глобальної системи, що триває з часу розпаду біполярної системи. Відмічено, що після ослаблення США ...
675117
  Циганов С.А. Криза неплатежів в економіці Україні: причини та шляхи подолання / С.А. Циганов, Н.В. Циганова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-26. – (Економіка ; вип. 44)


  Подана стаття присвячена надзвичайно актуальній проблемі подолання кризи неплатежів в економіці України. Платіжно-розрахункова криза як елемент загальної кризи, пов"язаної з ринковими перетвореннями, відрізняється від інших її видів тим, що вона є ...
675118
  Самсонова М. Криза ООН: системне чи тимчасове явище? // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 198-199
675119
  Горєлов М.Є. Криза організацій українського буржуазного націоналізму на сучасному етапі / М.Є. Горєлов. – К, 1985. – 133с.
675120
  Супрун А.Г. Криза освіти в контексті педагогічно-антропологічних проблем // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 208-210
675121
  Косова Б. Криза освіти і завдання університетів та суспільних наук // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 3 (46). – С. 16-23. – ISSN 2078-1016


  Звернено увагу на можливості і роль університету й соціальних наук в епоху кризи освіти.
675122
  Подоляк Л.Г. Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у XXI столітті / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 8-19. – ISBN 978-966-8019-00-8
675123
  Зуєв В. Криза освіти: український контекст / В. Зуєв, В. Зуєва // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 7-13. – ISSN 2078-1016
675124
  Яговкін А.С. Криза Османської імперії завершальних років правління Сулеймана Кануні // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 346-354. – ISBN 978-617-689-216-8
675125
  Цвіліховський В. Криза очима Ремарка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 20 червня (№ 12). – С. 18, 19


  Криза. Наскільки співмірна світова економічна криза з українською? Що таке криза очима європейського письменника Е.М. Ремарка? Про це йдеться в дослідженні Віктора Цвіліховського "Криза очима Ремарка".
675126
  Шаров О.М. Криза парадигми світової економічної системи (грошово-валютні аспекти) // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 49-52. – ISSN 1728-6220
675127
  Рассамакін М. Криза Партії демократичного соціалізму Німеччини після успіху 1998 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-45. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Спираючись на німецькомовні документи і матеріали, автор висвітлює наслідки успіху Партії демократичного соціалізму у виборах різних рівнів 1998 року, які призвели до внутрішньопартійної кризи. Based on the documents and materials in German language, ...
675128
  Ставнюк Віктор Володимирович Криза патріархального укладу в Аттиці та пошуки шляхів її подолання. "Кілонова смута". З циклу "Антична цивілізація" : стаття сьома // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-53
675129
   Криза підвищила активність російських шпигунів у Німечині // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 2-3
675130
  Штангрет А.М. Криза підприємства: позитивні і негативні аспекти / А.М. Штангрет, В.І. Воробйов // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2009. – Вип. 2 (16). – С. 157-163. – ISSN 1998-6912
675131
  Петраускас О.О. Криза політики врегулювання міжнародних конфліктів ООН у контексті війни в Іраку // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 160-169
675132
  Лібанова Е.М. Криза політики доходів в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 8 (657). – С. 62-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
675133
  Грубов В.М. Криза політики мультикультуралізму в європейському суспільному просторі / В.М. Грубов, Ю.І. Кулагін // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
675134
  Павленко Р. Криза пострадянського парламентаризму? Напрями подальшої конституційної реформи в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 3. – С. 28-40.
675135
  Забігайло К.С. Криза правових основ зовнішньої політики імперіалізму / К.С. Забігайло. – К., 1981. – 48 с.
675136
  Бесараб Микола Криза представницьких органів влади та самоврядування як чинник нестабільності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 3-5


  Упродовж останніх років в Україні дедалі більше поглиблюється криза державної влади та місцевого самоврядування. Першим драматичним кроком став невдалий політичний експеримент довільного запровадження в 2003 році виборів частково за пропорційною ...
675137
  Шевченко В. Криза професійного становлення студента-психолога / В. Шевченко, С. Макушева // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 207-211. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
675138
  Латиш Ю. Криза радянської моделі соціалізму наприкінці 1970-х - на початку 1980-х рр. І причини перебудови: історіографія // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 116-122. – (Історія ; вип. 2 (44)). – ISSN 2414-9012
675139
  Бакаєв М.Ю. Криза раціональності і проблема ідеології / М.Ю. Бакаєв, В.Я. Пугач // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 75-77
675140
  Бєлєнцов В.М. Криза регіонів України: соціально-економічний і політичний аспект // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 7-11. – ISSN 1729-7206
675141
  Васьківський Ю. Криза реклами в медіах: соціокультурні наслідки / Ю. Васьківський, І. Тихолаз // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 294-298
675142
  Козловський І.А. Криза реставраційного руху у США у другій половині XIX століття // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 3 (55). – С. 70-78. – ISSN 1728-3671
675143
  Пищуліна О.М. Криза розподільчої пенсійної системи в Україні та напрями диверсифікації "пенсійного портфеля" : аналітична доповідь / Пищуліна О.М., Коваль О.П., Авчухова А.М. ; [за ред. Я.А. Жаліла] ; Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 104 с. – ISBN 978-966-554-110-3
675144
  Козловська Л.Г. Криза світового капіталізма / Л.Г. Козловська. – Київ, 1970. – 158с.
675145
  Загородній В.И. Криза світового капіталізму / В.И. Загородній. – Київ, 1965. – 113с.
675146
  Сорос Д. Криза світового капіталізму. Відкрите суспільство в небезпеці // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 211-213. – ISBN 978-966-668-480-9
675147
  Цибулько Л.Г. Криза сім"ї й сімейних стосунків як фактор соціального сирітства // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 69-74. – ISSN 1817-3764


  Стаття присвячена теоретичному обгрунтуванню негативного впливу кризи сім"ї та сімейних стосунків на виникнення й посилення такого негативного явища, як соціальне сирітство.
675148
  Бойченко М.І. Криза соціальна / М. Бойченко, О. Чорний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 215-216. – ISBN 966-642-073-2
675149
  Харченко О.С. Криза соціальної держави: причини та шляхи подолання : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Харченко Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 224 арк. – Бібліогр.: арк. 182-224
675150
  Харченко О.С. Криза соціальної держави: причини та шляхи подолання : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Харченко Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
675151
  Галушко К.Ю. Криза соціальної теорії англосаксонського консерватизму в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-13. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано саморефлексію англосаксонського консерватизму, оцінено стан його соціальної теорії в умовах неготовності до виклику глобалізації. Охарактеризовано відхід від концепції індивідуалізму на користь комунітаризму - захисту спільноти замість ...
675152
  Денисенко І.Д. Криза соціології: визначення, ознаки, причини виникнення
675153
  Денисенко І.Д. Криза соціології: визначення, ознаки, причини виникнення // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 298-305. – (Сер. "Філософія, філософія права, політологія, соціологія" ; № 2 (12)). – ISSN 2075-7190
675154
  Денисенко І.Д. Криза соціології:визначення, ознаки, причини виникнення / І.Д. Денисенко,
675155
  Бутук О. Криза спекулятивно-олігархічного капіталізму // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 6 (90). – С. 10-16. – ISSN 1605-2005
675156
  Іщенко Н. Криза суспільного мовлення в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 жовтня (№ 183/184). – С. 25, 29
675157
  Хуткий Д.О. Криза суспільства чи криза світової системи суспільств? // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 217-224. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
675158
  Верніков М.М. Криза сучасного ідеализму. / М.М. Верніков. – Київ, 1975. – 46с.
675159
   Криза сучасної буржуазної науки та марксизм : Збірник. – Харків : Держвидав України, 1929. – 72 с.
675160
  Гончаренко М.В. Криза сучасної буржуазної філософії / М.В. Гончаренко. – Київ, 1969. – 53с.
675161
  Антузінська К.Ю. Криза сучасної держави в поглядах Є. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 196-199. – ISBN 978-617-7133-95-6
675162
  Цвібель А.О. Криза сучасної моралі як проблема взаємодії "людина-культура-ідеологія" // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 208-209
675163
  Ларіна О. Криза сучасної науки: знайти вихід // Світ. – Київ, 2020. – Березень (№ 11/12). – С. 3


  Відбулися XVII Академічні читання пам"яті професора Віталія Стріхи. Академік АН вищої школи України А.С. Філіпенко (КНУ імені Тараса Шевченка) виступив с доповідю "Цифрова економіка: штрихи до портрету". З доповідями на конференції виступили ...
675164
   Криза сучасної системи міжнародної безпеки: причини та наслідки (за матеріалами наукової конференції) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – С. 6-9. – (Політичні науки)


  Про кризу сучасної системи міжнародної безпеки, її причини та наслідки говорили експерти вітчизняних і зарубіжних аналітичних установ, науковці та публіцисти, політики й дипломати під час міжнародної конференції, яку організував Центр дослідження Росії ...
675165
  Ігошкін Г.С. Криза сучасної соціал-демократії / Г.С. Ігошкін. – Київ, 1970. – 48с.
675166
  Ковбасюк С. Криза та "Компроміс": нідерландська політична еліта та Габсбурги в другій половині XVI ст. (1555 - 1568) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 482-485. – ISBN 978-966-171-893-6
675167
  Гаврилюк О.В. Криза та ефективність: нова парадигма // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 13-19


  Розглянуто новий взаємозв"язок між ефективністю виробництва та конкурентоспроможністю економіки в умовах кризи. Аргументовано можливості та суперечності застосування таких інструментів, як валютний курс і протекціонізм для пом"якшення наслідків ...
675168
  Кривовов"язюк І.В. Криза та інноваційна діяльність промислових підприємств України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 218-223 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
675169
  Семенченко А.І. Криза та комплесний механізм антикризового стратегічного управління у сфері забезпечення національної безпеки / А.І. Семенченко, В.К. Горовенко // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-6.
675170
  Бунецький Л.Л. Криза та політичний транзит України: інституційний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 192-197. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються деякі проблеми трансформації політичних інститутів держав транзитивного типу, характер та резерви їх подальшого розвитку. Здійснюється аналіз особливостей реформаційних процесів інституційної системи політичних відносин та влади ...
675171
  Кравченко І. Криза та регулювання фінансової системи: уроки і перспективи / І. Кравченко, Г. Багратян // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 19-23
675172
  Кравченко І. Криза та регулювання фінансової системи: уроки і перспективи : макроекономіка / І. Кравченко, Г. Багратян // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 19-28. – Бібліогр.: 9 назв
675173
  Живачівський А. Криза тімарної системи в Османській імперії XVI-XVII ст.: причини та наслідки / А. Живачівський, О. Жерноклеєв // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 55-61. – (Історія ; Вип. 17)


  Аналізуються причини та передумови, які призвели до занепаду військово-ленної системи в Османській державі. Тімарна система давала можливість утримувати численну армію при скромних фінансових видатках і нерозвиненій фіскальній організації. Ця система ...
675174
  Мних О.Б. Криза транспортного машинобудування в Україні і маркетинговий підхід до формування ринкової вартості машинобудівних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С. 77-86. – ISSN 1993-6788
675175
  Макогон Ю.В. Криза у світовій економіці: стратегічні пріоритети металургії України / Ю.В. Макогон, М.Г. Шпундра // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 86-95
675176
  Єщенко П. Криза української економіки і як з неї вийти // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 33-50. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141


  Згадуються українські вчені-економісти М. Бунге, О. Миклашевський, М. Туган-Барановський.
675177
  Тропін З.В. Криза універсалізму в діяльності мирних засобів вирішення міжнародних спорів та їх регіоналізація // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 351-355
675178
  Бикова Т. Криза уряду Сулеймана Сулькевича // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 10 січня (№ 1)
675179
  Бикова Т. Криза уряду Сулеймана Сулькевича // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 24 січня (№ 2)
675180
  Синиця А. Криза формалістського підходу до мови в аналітичній філософії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 201-210. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті проведено системно-критичний аналіз формалістського підходу до мови, який розвивали в ранній аналітичній філософії Г. Фреге, Дж. Е. Мур, Б. Рассел, Л. Вітґенштайн, Р. Карнап, А. Тарський. У межах цього підходу виокремлено епістемологічний, ...
675181
  Лясота А.Є. Криза цивілізаційної ідентичності сучасного українського суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 319-323. – ISSN 2076-1554
675182
  Корнівська В. Криза цінностей - криза професіоналізму - криза довіри // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 68-72. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
675183
  Олексин І.Я. Криза цінностей сучасної цивілізації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (57). – C. 84-90


  В статті проводиться аналіз кризової ситуації, що склалась в техногенній цивілізації в цілому. Автор стверджує, що саме криза цінностей сучасної цивілізації лежить в основі загальнокультурних, загальноцив ілізаційних кризових процесів.
675184
  Вилегжаніна Т. Криза читання як сучасна проблема світового рівня // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 4 (54). – С. 4-6
675185
  Тараненко О. Криза як міфологічний символ в сучасній українській журналістиці // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 6. – С. 26-27
675186
  Дудар О.М. Криза як об"єкт управління в антикризовому менеджменті // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 55-59.
675187
  Кисельов Сергій Криза як поштовх до реформ : [інтерв"ю з експертом Школи політичної аналітики при Національному університеті "Києво-Могилянська Академія" С. Кисельовим] / Кисельов Сергій, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 22-23. – ISSN 0130-5212
675188
  Джерелюк Ю.О. Криза як фактор порушення стійкості в економічних системах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 15-21. – ISSN 2222-4459
675189
  Бодик О. Криза як фактор поступу в українському театрі і драматургії кінця ХІХ ХІХ-- - початку ХХ століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С.42--51. – ISBN 966-8110-14-5
675190
  Петров А.М. Криза як чинник політичної модернізації України : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Петров Антон Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 201 арк. – Бібліогр.: арк. 5-7, 181-201
675191
  Петров А.М. Криза як чинник політичної модернізації України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Петров Антон Михайлович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
675192
  Старіков Н. Криза. Як це робиться : [криза не випадковість - це зброя] / Ніколай Старіков. – Київ : Саммит-книга, 2010. – 307, [1] с. : табл. – На обкл. також: Криза не випадковість - це зброя. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7889-37-1
675193
   Кризата на антисъветизма. – София : Издателство "Наука и изкуство", 1977. – 274 с.
675194
  Таран М.А. Кризи 1995-96 рр. у Тайванській протоці: ключові стимули та моделі поведінки трьох сторін // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 88-93. – ISSN 1608-0599
675195
  Гринь В.П. Кризи в бухгалтерському обліку: стратегічний аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – C. 261-267. – ISSN 2222-4459
675196
  Тюріна Н.М. Кризи в економіці України: причини, наслідк, шляхи подолання / Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацка, Т.В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 12-21. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
675197
   Кризи життєвого простору особистості, сім"ї та соціальних інституцій : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (з міжнар. участю), 15-17 лют. 2013 р. / [Атаманчук Н.М. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка [та ін.]. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2013. – 250, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 248-250. – Бібліогр. наприкінці ст.
675198
  Лавриненко Г.А. Кризи політичної модернізації та пошук альтернативних варіантів розвитку держав // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 94-99. – ISSN 2077-1800
675199
  Буряк О.П. Кризи регіональних і національних банків США та перспективи посткризового розвитку США // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 298-305. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
675200
  Тюріна Н.М. Кризи у розвитку соціально-економічних систем та причини їх виникнення / Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацка, Т.В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – C. 198-203. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
675201
  Верменич Я.В. Кризи українських регіональних самоідентифікацій: рефлексії та рецепції в координатах 1917-2017 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 104-128. – ISSN 0130-5247
675202
  Савельєв Є. Кризи як природний стан економіки і управління ними // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 17-22. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
675203
  Алексашенко С. Кризис-2008: пора ставить диагноз // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 25-37. – ISSN 0042-8736
675204
  Алексашенко С. Кризис-2008: пора ставить диагноз // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 25-37. – ISSN 0042-8736
675205
  Переяслов Н. Кризис - категория управляемая // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2010. – № 4. – С. 8-11. – ISSN 0868-488Х


  О взаимосвязи состояния финансовой системы страны и текущего литературного процесса
675206
  Киш Г. Кризис / Г. Киш. – М, 1934. – 44с.
675207
  Иванов А. Кризис : проза: повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 5. – С. 6-59. – ISSN 0321-1878
675208
  Баграмян Н.С. Кризис "верхов" в период подготовки реформы 1861 года (по проектам и запискам помещиков) : Автореф... канд.ист.наук: / Баграмян Н.С.; Моск. гос. пед ин-т им В.И.Ленина. – М, 1964. – 19л.
675209
  Лазарев В.С. Кризис "деятельного подхода" в психологии и возможные пути его преодоления // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – С.33-47. – ISSN 0042-8744
675210
  Тартаковский Б.Г. Кризис "старых" буржуазных партий Германии накануне прихода фашизма к власти : Автореф... канд. ист.наук: / Тартаковский Б.Г.; Моск. орд. Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
675211
  Лапыренок Р.В. Кризис 129 г. до н. э. и судьба аграрной реформы Тиберия Гракха / Р.В. Лапыренок, А.М. Сморчков // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2014. – № 3 (290), июль - август- сентябрь. – С. 47-58. – ISSN 0321-0391
675212
  Кутаев О.Ю. Кризис 1929 г. и германский национал-социализм // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 92-108. – ISSN 0042-8779
675213
  Холодков В.Г. Кризис 1990-х годов как форма становления новой экономической системы в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 152-168. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
675214
  Ахрам А.И. Кризис авторитаризма и перспективы краха государственности в странах Арабского Востока // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 4-24. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076
675215
   Кризис аграрной отрасли. Пути к ее возрождению и развитию : Материалы междун. науч.-практ. конференции 8 июля 2000 года. – Київ, 2000. – 184с. – ISBN 966-611-060-1
675216
  Симонова М.С. Кризис аграрной политики царизма на кануне первой российской революции / М.С. Симонова. – М., 1987. – 252с.
675217
  Гурко Л. Кризис американского духа / Л. Гурко. – М., 1958. – 309с.
675218
  Кирьянова О.Г. Кризис американской семьи / О.Г. Кирьянова. – М., 1984. – 224с.
675219
  Кирьянова О.Г. Кризис американской семьи / О.Г. Кирьянова. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 238с.
675220
  Кирьянова О.Г. Кризис американской семьи. / О.Г. Кирьянова. – Минск, 1986. – 215с.
675221
   Кризис антимарксистских концепций социализма а современном этапе соревнования двух систем. – К., 1979. – 280с.
675222
   Кризис антимарксистских концепций социализма а современном этапе соревнования двух систем. – К.
2. – 1979. – 307с.
675223
   Кризис антимарксистских концепций социализма а современном этапе соревнования двух систем. – К.
3. – 1979. – 124с.
675224
   Кризис антисоветизма. – М., 1978. – 270с.
675225
  Штаерман Е.М. Кризис античной культуры / Е.М. Штаерман. – М., 1975. – 183с.
675226
  Лифшиц М. Кризис безобразия. / М. Лифшиц, Л. Рейнгардт. – М., 1968. – 202с.
675227
  НазарчукМ.И и др. Кризис биржевой фондовой торговли и формирование стратегии развития фондовых бирж Украины // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.164-169
675228
  Брейди Роберт Кризис Британии / Брейди Роберт. – М., 1952. – 428с.
675229
  Зигфрид А. Кризис Британии XX века / А. Зигфрид. – М.-Л, 1931. – 175с.
675230
  Датт Палм Кризис Британии и Британской империи. / Датт Палм. – М., 1954. – 587с.
675231
  Датт Палм Кризис Британии и Британской империи. / Датт Палм. – М., 1959. – 739с.
675232
  Кандуба Т.Ю. Кризис Британии: состояние экономики в 40-е - 70-е гг. ХХ в. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 65-68. – ISSN 1728-3671
675233
  Чернецкий С.А. Кризис британского империализма и Лейбористская партия Великобритании (1870-е - середина 1980-х годов) / С.А. Чернецкий ; отв. ред. Г.Г. Дилигенский ; АН СССР, Ин-т междунар. рабочего движения. – Москва : Наука, 1988. – 188, [2] с.
675234
  Датт Палм Кризис Британской империи / Датт Палм. – Москва, 1950. – 232с.
675235
  Веселкин Е.А. Кризис британской социальной антропологии / Е.А. Веселкин. – Москва : Наука, 1977. – 171с.
675236
  Замошкин Ю.А. Кризис буржуазного индивидуализма и личность / Ю.А. Замошкин. – М., 1966. – 328с.
675237
  Замошкин Ю.А. Кризис буржуазного индивидуализма и личность / Ю.А. Замошкин. – М., 1967. – 62с.
675238
  Виноградов В.Н. Кризис буржуазного либерализма в Веймарской республике в 1928-1933 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Виноградов В.Н.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1981. – 26л.
675239
  Гарибджанян Б.Г. Кризис буржуазного общества и футурология в США / Б.Г. Гарибджанян. – Ереван, 1980. – 142с.
675240
  Гарибджанян Баграт Геворкович Кризис буржуазного общества и футурология в США. (Критика "оптимистического" направления) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гарибджанян Баграт Геворкович; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 22л.
675241
  Баскин М.П. Кризис буржуазного сознания / М.П. Баскин. – Москва, 1962. – 304 с.
675242
  Можнягун С.Е. Кризис буржуазной "массовой культуры" / С.Е. Можнягун. – К., 1981. – 151с.
675243
  Митин М.Б. Кризис буржуазной демократии. / М.Б. Митин. – М., 1948. – 24с.
675244
  Колдаев В.М. Кризис буржуазной демократии. / В.М. Колдаев. – М., 1973. – 51с.
675245
  Зивс С.Л. Кризис буржуазной законности в современных империалистических государствах / С.Л. Зивс; Отв. ред. М.П.Карева. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 296 с.
675246
  Попов С.И. Кризис буржуазной идеологии как духовное выражение общего кризиса капитализма / С.И. Попов. – Москва, 1975. – 68 с.
675247
  Боголюбова Е.В. Кризис буржуазной культуры и "неогуманизм" / Е.В. Боголюбова. – М., 1969. – 49с.
675248
   Кризис буржуазной культуры и музыка. – М.
Вып. 4. – 1983. – 235с.
675249
   Кризис буржуазной культуры и музыка. – Л.
Вып. 5. – 1983. – 216с.
675250
   Кризис буржуазной культуры и музыка.. – М., 1972. – 288с.
675251
   Кризис буржуазной культуры и музыка.. – М.
2. – 1973. – 245с.
675252
   Кризис буржуазной культуры и музыка.. – М.
3. – 1976. – 208с.
675253
  Афанасьев В.С. Кризис буржуазной политической экономии / В.С. Афанасьев. – Москва, 1963. – 62с.
675254
  Кон Ф.Я. Кризис буржуазной Польши / Ф.Я. Кон. – М, 1923. – 70с.
675255
   Кризис буржуазной социальной мысли. – М., 1980. – 220с.
675256
  Решетник Михаил Дмитриевич Кризис буржуазной философии антропологии (критический анализ концепций М.Шелера, Э.Кассирера и др.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Решетник Михаил Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 22л.
675257
  Решетник Михаил Дмитриевич Кризис буржуазной философской антропологии : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Решетник Михаил Дмитриевич; КГУ. – К, 1983. – 204л. – Бібліогр.:л.190-204
675258
   Кризис буржуазной цивилизации и поиски "нового стиля жизни" : реферативный сборник. – Москва
Вып. 4. – 1985. – 212 с. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
675259
   Кризис буржуазных концепций "массового общества" : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1979. – 182 с. – Библиогр. в начале и в конце ст., а также в подстроч. примеч. – (Серия "Социология за рубежом" / редкол.: И.С. Андреева [и др.])
675260
  Шемятенков В.Г. Кризис буржуазных теорий прибыли. / В.Г. Шемятенков. – М., 1977. – 64с.
675261
  Коллонтай В.М. Кризис буржуазных теорий развития освободившихся стран / В.М. Коллонтай. – М., 1982. – 174с.
675262
  Дубинин С.К. Кризис бюджетно-финансового регулирования экономики капитализма / С.К. Дубинин. – М, 1984. – 99с.
675263
  Мельянцев В. Кризис в арабском мире: экономические и социальные аспекты // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 10. – С. 73-83. – ISSN 0131-2227
675264
  Красильщиков В. Кризис в Восточной Азии: 10 лет спустя // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 7. – С. 35-48. – ISSN 0869-44435
675265
  Квашнин Ю. Кризис в Греции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 4. – С. 70-78. – ISSN 0131-2227
675266
  Прохоренко И.Л. Кризис в еврозоне как вызов испанской модели развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 69-99. – (Международные отношения и мировая политика ; № 3). – ISSN 0201-7385
675267
  Черкасов В. Кризис в Еврозоне: вызовы и ответы / В. Черкасов, С. Шарова // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 9. – С. 12-24. – ISSN 0131-2227
675268
  Буторина О.В. Кризис в зоне евро: ошибки или закономерность? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (50). – С. 82-94. – ISSN 0201-7083
675269
  Тоцкий Н.М. Кризис в науке государственного права / Николай Тоцкий. – Санкт-Петербург : Тип. "Правда", 1914. – 122, [2] с. – Библиогр. в примеч.
675270
  Аль-Дин Сас Имад Кризис в Персидском заливе и эволюция ирано-иракских отношений // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 113-115. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
675271
  Федорова Е. Кризис в России и его распространение на страны СНГ: оценка каналов трансмиссии // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 7. – С. 78-92 : табл., рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0042-8736
675272
  Некипелов А. Кризис в России: логика развития и варианты экономической политики // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 8/9. – С. 5-21. – ISSN 0207-3676
675273
  Рамазанов С.П. Кризис в российской историографии начала ХХ века : В 2 частях / С.П. Рамазанов; МОПО РФ; ВГУ; Волжский гуманитарный ин-т. – Волгоград : Изд.ВГУ. – ISBN 5-85534-233-6
Ч.1 : Постановка и попытка решения проблемы. – 2000. – 144с.
675274
  Рамазанов С.П. Кризис в российской историографии начала ХХ века : В 2 частях / С.П. Рамазанов; МОПО РФ; ВГУ; Волжский гуманитарный ин-т. – Волгоград : Изд.ВГУ. – ISBN 5-85534-296-4
Ч.2 : Методологические искания послеоктябрьской исторической мысли. – 2000. – 164с.
675275
  Гуреев М.С. Кризис в Северной Ирландии в начале 1960-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 167-170. – ISSN 0042-8779
675276
  Коробков В.С. Кризис в Северо-американских соединенных штатах / В.С Коробков. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1930. – 176 с.
675277
  Пылин А. Кризис в странах СНГ на фоне глобального спада: механизмы и факторы распространения // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 10. – С. 62-69. – ISSN 2074-6040


  В статье дается обзор развития региона в докризисный период, исследуется воздействие внешних шоков на национальные экономики, проводится типология стран СНГ по каналам распространения кризиса.
675278
  Липкова Л. Кризис в южной периферии еврозоны - пример Кипра // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 12 (150). – С. 419-428. – ISSN 1993-6788
675279
  Комиссаров В.П. Кризис валютной системы капитализма / В.П. Комиссаров. – М., 1974. – 64с.
675280
  Лопоусов Ю.А. Кризис веры / Ю.А. Лопоусов. – М, 1991. – 319 с.
675281
  Владимиров С.А. Кризис внешней политики империализма / С.А. Владимиров. – Москва, 1965. – 48с.
675282
  Цветков Г.Н. Кризис внешнеполитической теории в США // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 3-11. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 9)
675283
  Андрианова О.В. Кризис гватемальской герильи 1960-х годов: внешние и внутренние факторы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 6. – С. 64-79. – ISSN 0044-748Х
675284
  Космач Г.А. Кризис германского либерализма в годы Веймарской республики: Идеология и политика Нем. демокр. партии в 1918-1929 гг. / Г.А. Космач. – Минск, 1989. – 188с.
675285
  Головачев В.Ц. Кризис глобальной идентичности и духовная деколонизация Тайваня // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1 (630). – С. 38--39. – ISSN 0321-5075
675286
  Глазьев С. Кризис глобальной финансовой системы // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 9 (1604). – С. 5-20. – ISSN 0869-44435
675287
   Кризис государственно-монополистического регулирования в развитых капиталистических странах. – М., 1982. – 225с.
675288
   Кризис государственно-монополистического регулирования экономики. – М., 1980. – 136с.
675289
  Гуревичев М.М. Кризис государственного регулирования капиталистической экономики / М.М. Гуревичев. – Киев : Знание, 1985. – 48 с.
675290
  Флоринский М.Ф. Кризис государственного управления в России в годы первой мировой войны / М.Ф. Флоринский. – Ленинград, 1988. – 207с.
675291
  Колычев К.В. Кризис государственной власти в России: история и современность // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 7-11. – ISSN 1812-3805
675292
  Павлова Л.П. Кризис государственных финансов современного капитализма / Л.П. Павлова. – Москва, 1981. – 175с.
675293
  Кормилец А.А. Кризис двухпартийной системы США накануне и в годы гражданской войны. / А.А. Кормилец, С.А. Поршаков. – М., 1987. – 176с.
675294
  Ковлер А.И. Кризис демократии? : Демократия на рубеже ХХІ века / А.И. Ковлер; Ин.-т государства и права РАH. Отв. ред. Б.H.Топорин. – Москва, 1997. – 101 с. – ("Hовое в юридической науке и практике"). – ISBN 5-201-1351-1
675295
   Кризис денежно-кредитной и финансовой системы капитализма. – М., 1977. – 336с.
675296
  Смирнов А.М. Кризис денежной системы Французской революции / Проф. А.М.Смирнов : Право, 1921. – 150, [1] с. – (Экономика ; Вып.2)
675297
  Мирза Л. Кризис доверия суду // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 12. – С. 51-58. – ISSN 0132-0831
675298
  Шишков Ю. Кризис Еврозоны: выводы для архитекторов ЕврАзЭС // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 6. – С. 13-22. – ISSN 0131-2227
675299
   Кризис европейской интеграции: уроки для постсоветского пространства // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 1. – С. 84-174. – ISSN 0130-9625


  О Международной конференции, состоявшейся в Ялте в октябре 20123 г.
675300
  Комиссарова Л. Кризис жанра // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 20 - 24. – ISSN 0869-4915
675301
  Юхневич М. Кризис жанра. Новые решения // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 9 (277). – С. 9-12. – ISSN 0869-8171


  Образовательный музей: школьный и др.
675302
  Павлова О.Н. Кризис женской идентичности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 4. – С.111-118. – ISSN 0235-1188
675303
  Померанц Г.С. Кризис Запада и ислам // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 1 : Мусульмане в Европе; существуют ли пределы интеграции?. – С. 44-60. – ISSN 0235-5620
675304
  Горелов Н.Е. Кризис зарубженых организаций украинских буржуазных националистов на современном этапе (начало 80-х г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Горелов Н. Е.; Ужгрод.ГУ. – Ужгород, 1985. – 23л.
675305
  Кононов И.Ф. Кризис и война как травматические события в биографиях жителей Донбаса // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 143-156. – ISSN 2073-9591
675306
   Кризис и загнивание капиталистической промышленности. – Москва : Партиздат, 1934. – 239 с.
675307
  Клейнер В.Г. Кризис и коррупция: взаимосвязь и перспективы // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 63-77. – ISSN 0869-0499


  В статье автор анализирует состояние коррупции в России, которое существенно ухудшилось на рубеже 2003-2005 гг. и находится на крайне высоком уровне уже 10 лет. В результате коррупция пронизывает принятие решений в большинстве сфер жизни общества: в ...
675308
  Исмайлов К Я. Кризис и ликвидация монархии в Афганистане : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Исмайлов Я.К.оглы; АН АзССР, Ин-т востоковедения. – Баку, 1985. – 18 с.
675309
  Баканурский Г.Л. Кризис и модернизация иудаизма / Г.Л. Баканурский. – Москва, 1980. – 64с.
675310
  Хамадан А. Кризис и обострение классовой борьбы в японской деревне / А. Хамадан, Г. Смольянинов. – Москва : Партиздат, 1934. – 72 с.
675311
  Бектемирова Н.Н. Кризис и падение монархического режима в Кампучии / Н.Н. Бектемирова. – М., 1987. – 237с.
675312
  Яковлев П.П. Кризис и политический поворот в Испании // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 4. – С. 25-42. – ISSN 044-748Х
675313
  Селиваненко А.Г. Кризис и распад колониальной системы империализма / А.Г. Селиваненко. – Киев
1. – 1974. – 29с.
675314
  Селиваненко А.Г. Кризис и распад колониальной системы империализма. Особенности экономики империализма развивающихся стран / А.Г. Селиваненко. – Киев, 1975. – 32 с.
675315
  Масленников В.А. Кризис и распад колониальной системы империализма. Учеб. материал / В.А. Масленников. – Москва, 1956. – 36с.
675316
  Белоусов А.А. Кризис и распад колониальной системы империализма.Особенности экономики развивающихся стран / А.А. Белоусов. – М, 1970. – 136с.
675317
  Егоров Ю.В. Кризис и распад французской системы союзов в Дунайском бассейне. : Автореф... Канд.ист.наук: / Егоров Ю.В.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1960. – 20л.
675318
  Макогон Б.В. Кризис и социальное законодательство в современной России в условиях глобализации / Б.В. Макогон, И.С. Крамской // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 77-79. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
675319
  Яницкий О.Н. Кризис и социология // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С.3-12. – ISSN 0132-1625
675320
  Малинецкий Г. Кризис и судьба российского образования // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10 (988). – С. 28-37. – ISSN 0130-1640
675321
  Гальчинский А.С. Кризис и циклы мирового развития / Анатолий Гальчинский. – Изд. 2-е, доп. – Киев : Адеф-Украина, 2010. – 479, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 462-472. – ISBN 978-966-187-054-2
675322
  Баландин А. Кризис и Япония // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 8. – С. 6-7
675323
  Труфанова Е.О. Кризис идентичности как следствие бытия человека в эпоху постмодерна // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 88-89
675324
  Шабад Б.А. Кризис идеологии антикоммунизма / Б.А. Шабад. – М., 1973. – 222с.
675325
  Голованов Б.Д. Кризис идеологии и маргинализация общественного сознания // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 305-314. – ISSN 2076-7382
675326
  Чернецовский Ю.М. Кризис идеологии и политики современного реформизма / Ю.М. Чернецовский. – Ленинград, 1965. – 40с.
675327
  Яроцкий П.Л. Кризис иеговизма / П.Л. Яроцкий. – К, 1979. – 303с.
675328
  Рябов В.Ф. Кризис или возрождение / В.Ф. Рябов. – Л., 1991. – 141с.
675329
  Покатаева Т. Кризис империалистического колониального господства в Бирме : Автореф... канд. экономич.наук: / Покатаева Т.; АН СССР. Ин-т экономики. – Москва, 1953. – 16 c.
675330
  Замошкин Юрий Александрович Кризис индивидуализма и личность. (Социол. анализ некоторых тенденций в обществ. психологии США) : Автореф... д-ра филос.наук: / Замошкин Юрий Александрович; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1963. – 30л.
675331
  Берлинраут А.Л. Кризис Интернаціонала / Л. Берлинраут. (Арский). – 4-е изд. – Москва : Книгоиздат "Перевал" ; Тип. "Наше слово", 1917. – 16 с.
675332
  Бердяев Н.А. Кризис искусства / Н.А. Бердяев. – Репринт. изд. – Москва : Интерпринт, 1990. – 47 с. – Вых. дан. ориг.: М.: Изд-во Лемана и Сахарова, 1918. – ISBN 5-7100-0005-1
675333
  Хренов Н.А. Кризис искусства в ХХ веке: искусствоведческая констатация и культурологическая интерпретация // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 31-34. – ISSN 2073-9702


  Автор исследует развитие современного искусства в широком философском, социально-психологическом и историко-культурном контексте
675334
  Хренов Н.А. Кризис искусства в ХХ веке: искусствоведческая констатация и культурологическая интерпретация // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 2. – С. 45-52. – ISSN 2073-9702


  Автор исследует развитие современного искусства в широком философском, социально-психологическом и историко-культурном контексте. Ключевые слова: культурология, культура, литература, история, искусство как социальный институт, гуманитарные науки
675335
  Качанов В.А. Кризис канадского федерализма. (Франко-канад. проблема в канад. федерации) : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Качанов В.А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1970. – 20л.
675336
  Колмаков Г.Е. Кризис капитализма и "интеграция". (Соц.-экон. очерк раннего периода капиталистич. "интеграции" (1947-1962 гг.) и основных черт ее развития в последние годы (1963-1965 гг.) : Автореф... доктора экон.наук: / Колмаков Г.Е.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 69л.
675337
   Кризис капитализма и классовая борьба. – Прага, 1979. – 144с.
675338
  Лукачевский А.Т. Кризис капитализма и международный безбожный фронт / А.Т. Лукачевский. – Москва : Московский рабочий, 1931. – 44 с.
675339
  Дзарасов Р.С. Кризис капитализма и общественный строй новой России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 4 (124). – С. 41-59. – ISSN 0321-2017
675340
  Лапинский П. Кризис капитализма и социал-фашизм. Очерки о "третьем периоде" / П. Лапинский. – Москва ; Ленинград, 1930. – 237 с.
675341
  Декайо М. Кризис капитализма сегодня и завтра / М. Декайо, Ж.Л. Гомбо. – Москва, 1983. – 240 с.
675342
   Кризис капитализма: в поисках выхода. – М., 1980. – 287с.
675343
  Андерс Р.Я. Кризис капиталистического машиностроения и импорт машин в СССР / Р.Я. Андерс. – М.-Л., 1934. – 192с.
675344
  Али А.И. Кризис капиталистического пути развития (на примере стран Ближнего и Среднего Востока) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Али А. И.; Львов. ГУ им. Ивана Франко. – Львов, 1987. – 19 с.
675345
  Ларионов К.А. Кризис капиталистической валютной системы / К.А. Ларионов. – М., 1969. – 56с.
675346
   Кризис капиталистической экономики и идеологическая борьба. – М., 1985. – 206с.
675347
  Тонг Д. Кризис кипения и критический тепловой поток. : пер. с англ. / Д. Тонг. – Москва : Атомиздат, 1976. – 100с.
675348
  Ланда Р.Г. Кризис колониального режима в Алжире / Р.Г. Ланда. – М., 1980. – 270с.
675349
   Кризис колониальной системы. – М.-Л., 1949. – 289с.
675350
  Антонов В.В. Кризис конституционной законности в современном империалистическом государстве : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Антонов В.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1955. – 20 с.
675351
  Кирабаев Н.С. Кризис корпоративного университета и возможные пути выхода из него / Н.С. Кирабаев, М.В. Тлостанова // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 10. – С. 35-48. – ISSN 1561-2465
675352
  Фирсова Е.И. Кризис крепостнического хозяйства Белоруссии и крестьянское движение в 40-50-х гг. XIX века : Автореф... канд. ист.наук: / Фирсова Е.И.; Акад. наук Белорус. ССР. Ин-т истории. – М., 1956. – 20л.
675353
  Лысенко М.Г. Кризис крепостного хозяйства и реформа 1861 г. в Могилевской губернии. : Автореф... канд. ист.наук: / Лысенко М.Г.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1955. – 26л.
675354
  Агапова Т.И. Кризис крепостной горной промышленности Сибири (конец XVIII - первая половина XIX в.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Агапова Т.И. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1953. – 19 с.
675355
  Новинская М.И. Кризис культуры и "новые религии" в США // Кризис буржуазной цивилизации и поиски "нового стиля жизни" : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т науч. информации по общественным наукам ; отв. ред. Вольфсон Л.Ф. [и др.]. – Москва, 1985. – Вып. 4. – С. 159-188. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
675356
  Мочульский Н.Ф. Кризис лейбористской партии в 1931 году / Н.Ф. Мочульский. – М, 1956. – 236с.
675357
  Щукин Д.А. Кризис межличностного доверия в моральном дискурсе современной России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 49-53. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
675358
  Кириленко Г.Г. Кризис методологических основ буржуазной "философии науки". / Г.Г. Кириленко. – Москва, 1982. – 120с.
675359
  Неклесса А.И. Кризис мировидения // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 3 (135). – С. 6-29. – ISSN 0321-2017
675360
  Браславский И.М. Кризис мирового капитализма / И.М. Браславский. – Киев, 1969. – 35с.
675361
  Сорос Дж. Кризис мирового капитализма : Открытое общество в опасности / Дж. Сорос. – Москва : Инфра-М, 1999. – 262с. – ISBN 5-16-000002-Х
675362
  Батуева Т.М. Кризис мирового капитализма и революционное движение рабочего класса / Т.М. Батуева. – Л, 1976. – 24с.
675363
  Чередняк П.Г. Кризис мирового капитализма и революционное движение рабочего класса. / П.Г. Чередняк. – М., 1974. – 42с.
675364
  Арзуманян А.А. Кризис мирового капитализма на современном этапе / А.А. Арзуманян ; Акад. наук СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : АН СССР, 1962. – 147 с.
675365
  Михальков Р.П. Кризис мирового капитализма. Учеб. пособие по курсу политической экономии для студентов заоч. фак-та. / Р.П. Михальков. – Куйбышев, 1962. – 72с.
675366
  Абрамишвили Г.Г. Кризис мирового капиталистического хозяйства, 80-е годы / Г.Г. Абрамишвили [и др.] ; под ред. А.Д. Бородаевского и др.] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва : Международные отношения, 1986. – 430, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 416-428
675367
  Бовин А.Е. Кризис мирового социализма / А.Е. Бовин. – Москва : Знание, 1991. – 63 с.
675368
  Султан-Заде Кризис мирового хозяйства и новая военная гроза / Султан-Заде, 1921. – 150с.
675369
  Драбок Кризис мировой финансовой системы: пора спасать капитализм от него самого / Драбок, м. // Досье секретных служб. – Киев, 2001. – № 1. – С.14-17


  Потрясения на финансовых рынках мира.
675370
  Боголюбов Н.М. Кризис мифологического сознания в Индии и в Древней Греции / Н. Боголюбов, свящ. – Нежин : Типо-литогр. насл. В.К. Меленевского, 1912. – 60 с.
675371
  Мамаев А.В. Кризис муниципальных финансов в России в 1917 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 73-83. – ISSN 0042-8779
675372
   Кризис на юге Африки. – М., 1984. – 269с.
675373
  Кальченко Т.В. Кризис национальной государственности в постиндустриальной парадигме развития: экономические причины и последствия // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 47 : Экономические науки. – С. 107-112
675374
  Ачкасов В.А. Кризис национальной идентичности и проблемы безопасности России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 63-67. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
675375
  Мельникова С.В. Кризис национальной идентичности и социальный вопрос в Ирландии начала XX века // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 171-180. – (Гуманитарные науки ; № 1/2). – ISSN 2076-4685
675376
  Добреньков В.И. Кризис нашего времени в контексте теории социокультурной динамики П.А. Сорокина: пророчество о судьбах мира и России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 5-21. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
675377
  Шаповалов В.А. Кризис нашего времени в научном наследии П.А. Сорокина / В.А. Шаповалов, В.В. Василенко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 29-44. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
675378
  Фридлендер П. Кризис неоколониализма / П. Фридлендер, Г. Либшер. – Москва, 1981. – 130с.
675379
  Калашников М. Кризис неразвития // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 8. – С. 10-12.


  Методы, которыми США пытаются спасти свою финансовую систему, приведут к технологическому застою и социальным потрясениям.
675380
  Кумбс Ф.Г. Кризис образования в современном мире / Ф.Г. Кумбс. – М., 1970. – 262с.
675381
  Косова Б. Кризис образования и задача университетов и общественных наук // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 25-30. – ISSN 2078-1016


  У статті дано загальну характеристику кризи освіти і її віявів, розглянуто чотири періоди науково-педагогічного осмислення освіти. Розкрито зміну сенсу освіти і її ролі в суспільстві у контексті зміни цінності освіти й цінностей у сучасній освіті. ...
675382
  Розин В.М. Кризис образования и новый опыт преподавания // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 117-123. – ISSN 0869-3617
675383
  Розин В.М. Кризис образования и новый опыт преподавания // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 11. – С. 31-44. – ISSN 1561-2465


  Анализируется кризис образования и пути его преодоления; освещаются идеалы образованного человека, а также затруднения и колебания в определении целей образования. Рассматриваются новые тенденции в формировании содержания образования (рефлексивность ...
675384
  Розин В.М. Кризис образования и новый опыт преподавания // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 117-123. – ISSN 0869-3617


  Анализируется кризис образования и пути его преодоления. Переходность эпохи ставит педагогику в сложную ситуацию, поскольку становится невозможным понять, кого школа должна формировать, каковы идеалы образованного человека; как следствие, затруднения и ...
675385
  Чередниченко Т.В. Кризис общества - кризис искусства / Т.В. Чередниченко. – М., 1985. – 191с.
675386
  Чередниченко Т.В. Кризис общества - кризис искусства / Т.В. Чередниченко. – 2-е изд. – М., 1987. – 187с.
675387
  Чумакова М.Л. Кризис общественной безопасности // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 1. – С. 4-21. – ISSN 0044-748Х
675388
  Костенко И.П. Кризис отечественного математического образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 7. – С. 41-49. – ISSN 0869-561Х


  Прослежена динамика изменения качества школьного математического образования, начиная с 1920-х гг. Сделаны сравнительные количественные оценки. Определены периоды роста и моменты падения качества знаний. Указаны некоторые факторы, влиявшие на рост и на ...
675389
  Ширков А.В. Кризис открытого регионализма в АТЭС и формирование новой концепции интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе в конце 1990-х гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 57-68. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Принцип відкритого регіоналізму як політична основа організації Азіатсько-Тихоокеанского економічного співробітництва
675390
  Ленин, Н. Кризис партии. – М., 1921. – 16с.
675391
  Розин В.М. Кризис педагогики знания и становлений новой образовательной формации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 66-82. – ISSN 2073-8528
675392
  Сысоев И.Н. Кризис платежных балансов империалистических стран и проблема их балансирования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Сысоев И.Н.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – М., 1972. – 18л.
675393
  Петрова Т.П. Кризис по-португальски // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 43-54. – ISSN 044-748Х
675394
   Кризис политической системы капитализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. – М., 1982. – 233с.
675395
  Эльсберг Ж. Кризис попутчиков и настроения интеллигенции / Ж. Эльсберг. – Ленинград : Прибой, 1930. – 353с.
675396
  Морщакова Т. Кризис правосудия // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 25/26. – С. 98-101.
675397
  Мироненко Ирина Анатольевна Кризис психологии: перманентный и системный или локальный? // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 119-127. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Оценка современного состояния психологической науки как кризисного, распространенная в науковедческой литературе, опирается на анализ кризиса мировой психологии конца XIX - начала XX в. Принято считать, что кризис имеет перманентный и системный ...
675398
  Патлажан Е.И. Кризис рабовладельсческого строя и революционное движение эксплуатируемых масс в восточной части Римоской империи в посредней трети 4 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Патлажан Е.И.; Ростовский гос.ун-т. – Станислав, 1953. – 15л.
675399
  Штаерман Е.М. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи / Е.М. Штаерман. – М., 1957. – 512с.
675400
  Штаерман Е.М. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи. : Автореф... док. ист.наук: / Штаерман Е.М.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1956. – 28л.
675401
  Русакова Т.Ю. Кризис режима? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 26-35. – ISSN 044-748Х
675402
  Кудряшов Г.Е. Кризис религии / Г.Е. Кудряшов. – Чебоксары, 1981. – 112с.
675403
  Никифорова Б.З. Кризис религии в современном капиталистическом мире / Б.З. Никифорова. – Львов, 1986. – 74с.
675404
  Дулуман Е.К. Кризис религии в современных условиях / Е.К. Дулуман. – Киев, 1982. – 64с.
675405
  Арсенкин В.К. Кризис религии и молодежь / Арсенкин В.К. – Москва : Знание, 1972. – 63 с. – Список лит.: с. 61-62. – (В помощь лектору)
675406
  Миропольский Валерий Петрович Кризис религии и немарксистские формы атеизма в современном буржуазном обществе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Миропольский Валерий Петрович; АН УССР. Ин-т философии. – Киев, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.23
675407
  Арсенкин В.К. Кризис религиозности и молодежь : Методологические аспекти исследования / Арсенкин В.К. ; отв. ред. В.Д. Тимофеев ; АН СССР, Филос. о-во СССР. – Москва : Наука, 1984. – 264 с.
675408
  Большов Д.Г. Кризис реформистских иллюзий "демократического социализма" / Д.Г. Большов. – Москва, 1961. – 461с.
675409
  Бенклиев С.Н. Кризис римской демократии и заговор Катилины : Автореф... канд. историч.наук: / Бенклиев С.Н.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 20 с.
675410
  Ващева И.Ю. Кризис римской идентичности в IV-VII вв. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 10. – С. 110-117. – ISSN 0042-8779


  Разрушение традиционной системы римских ценностей, трансформация и переосмысление базовых понятий и установок римского менталитета, с одной стороны, стали проявлением системного кризиса античного общества, а с другой стороны, составили самостоятельное ...
675411
  Обижаева А. Кризис рубля в декабре 2014 года // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 66-86 : табл., рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0042-8736
675412
  Девятов А. Кризис с китайской спецификой // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 1. – С. 51-54. – ISSN 2074-6040
675413
   Кризис самодержавия в России, 1895-1917. – Л., 1984. – 664с.
675414
  Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х годов / П.А. Зайончковский. – М., 1964. – 511с.
675415
  Шеманский А. Кризис самодержавия. / А. Шеманский, С. Гейченко. – М.-Л., 1932. – 63с.
675416
   Кризис сельского хозяйства США и положение фиермеров. – М., 1955. – 211с.
675417
  Арендсе Д.Н. Кризис системы апартеида и проблемы перехода к демократии в ЮАР. : Дис. ... канд. политич. наук: 23.00.02 / Арендсе Джон Невилл ; МО Украины, КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1993. – 124 л. – Библиогр.: л. 116-124
675418
  Савчук Владимир Сафронович Кризис системы мирохозяйственных отношений между империалистическими государствами и развивающимися странами : Дис... докт. экон.наук: 08.00.01 / Савчук Владимир Сафронович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 446л. – Бібліогр.:л.415-446
675419
  Савчук В.С. Кризис системы мирохозяйственных отношений между империалистическими государствами и развивающимися странами : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 / Савчук В. С.;. – Киев, 1987. – 36 с.
675420
  Сабов З.А. Кризис системы социальной защиты в Германии: финансовый аспект // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 64-73. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
675421
  Яшин П.П. Кризис современного баптизма / П.П. Яшин. – Х., 1969. – 40с.
675422
  Козеровская Н.М. Кризис современного буржуазного индивидуализма. : Автореф... Канд. филос.наук: 620 / Козеровская Н.М.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1968. – 19л.
675423
   Кризис современного государственно-монополистического регулирования. – Горький, 1983. – 108с.
675424
   Кризис современного западного общества в представлении основных политических течений : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1984. – 278, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – (Серия "Социально-политические проблемы капиталистических стран Европы")
675425
  Ойзерман Т.И. Кризис современного идеализма / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1972. – 63с.
675426
  Иоффе И.И. Кризис современного искусства / И.И. Иоффе. – Л, 1925. – 64с.
675427
  Великович Л.Н. Кризис современного католицизма / Л.Н. Великович. – Москва, 1967. – 160с.
675428
  Губман Б.Л. Кризис современного неотомизма / Б.Л. Губман. – М, 1983. – 143с.
675429
  Новиков М.П. Кризис современного православного богословия. / М.П. Новиков. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
675430
  Новгородцев П.И. Кризис современного правосознания / П. Новгородцев. – Москва : [Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнарева и К], 1909. – XII, 392, [2] с. – (Введение в философию права ; [Ч.] 2)
675431
  Новгородцев П.И. Кризис современного правосознания. Введение // Сочинения / П.И. Новгородцев. – Москва : Раритет, 1995. – С. 328-339. – (Библиотека духовного возрождения). – ISBN 5-85735-012-3
675432
  Гараджа В.И. Кризис современного протестантизма и поиски "новой теологии" / В.И. Гараджа. – М., 1973. – 64с.
675433
  Шварцман К.А. Кризис современной буржуазно-этической мысли. : Автореф... Доктора филос.наук: / Шварцман К.А.; Ин-т философии АН СССР. – М, 1966. – 31л.
675434
  Лисицын Е.Н. Кризис современной буржуазной демократии. / Е.Н. Лисицын, Ю.С. Пивоваров. – М., 1986. – 39с.
675435
   Кризис современной буржуазной идеологии. – Л., 1978. – 119с.
675436
  Блюмин И.Г. Кризис современной буржуазной политической экономии / И.Г. Блюмин. – М, 1959. – 564с.
675437
  Афанасьев В.С. Кризис современной буржуазной политической экономии / В.С. Афанасьев. – Москва, 1979. – 48с.
675438
   Кризис современной буржуазной политэкономии. – М., 1980. – 287с.
675439
  Зыков П.Г. Кризис современной буржуазной социологии права / П.Г. Зыков. – М., 1963. – 32с.
675440
  Шварцман К.А. Кризис современной буржуазной этики. / К.А. Шварцман. – М., 1969. – 32с.
675441
  Смыслов Д.В. Кризис современной валютной системы капитализма и буржуазная политическая экономия / Д.В. Смыслов. – М., 1979. – 423с.
675442
  Вышинский В.А. Кризис современной теоретической физики // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 2017. – № 3. – С. 39-49. – ISSN 2219-9365
675443
   Кризис современной христианской апологетики. – Москва, 1981. – 64с.
675444
  Задирако П.С. Кризис социально-экономических доктрин "свободного общества" / П.С. Задирако. – Киев, 1981. – 182 с.
675445
  Денисов Г.И. Кризис социальной политики современного буржуазного государства (на примере США) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Денисов Г. И.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1979. – 24л.
675446
  Делокрамматик М.Н. Кризис социальной теории и практики империализма. (Критика методологии плюрализма) : Автореф... канд. философ.наук: / Делокрамматик М.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1966. – 12л.
675447
  Балацкий Е. Кризис социальных наук в свете эволюции рынков // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 5. – С.14-35. – ISSN 0207-3676
675448
  Феннел Дж. Кризис средневековой Руси 1200-1304 / Дж. Феннел. – М, 1989. – 291с.
675449
  Вейс Алекс Кризис среднего возраста у обезьян // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 28 : фото. – ISSN 1029-5828
675450
   Кризис стратегии современного антикоммунизма. – Москва, 1984. – 319с.
675451
   Кризис театра. – 187с.
675452
  Кесова Л.А. Кризис теплообмена в кольцевых каналах при высоких скоростях и низких давлениях : Автореф... канд. техн.наук: / Кесова Л.А.; Киевск. политехн. ин-т. Кафедра парогенераторстроения и инж. теплофизики. – К., 1966. – 24л.
675453
  Швецов В.Л. Кризис теплообмена при кипении воды в кольцевых каналах при обговоре внутренней поверхности : Автореф... канд. техн.наук: 01.058 / Швецов В. Л.; АН УССР, Ин-т техн. теплофиз. – К., 1972. – 20л.
675454
  Винярский Л.С. Кризис теплообмена при поверхностном кипении воды и водо-спиртовых растворов при вынужденном движении в трубах малого диаметра /0,4-1,0 мм/. : Автореф... канд. техн.наук: / Винярский Л.С.; Киев. политех. ин-т. – Киев, 1966. – 19л.
675455
  Тищенко А.М. Кризис традиционной энергетики в развивающихся странах // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 88-92. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
675456
  Выготский Л.С. Кризис трех лет // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 113-121. – ISBN 978-966-222-967-7
675457
  Казначеева Н.Л. Кризис труда и капитала: проявление и преодоление // Вестник Томского государственного университета : научный журнал / Томский государственный университет. – Томск, 2007. – С. 23-34. – (Экономика ; № 1)
675458
  Мирзоян В.А. Кризис трудовой мотивации: опыт философского анализа // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 3-13. – ISSN 0042-8744
675459
  Дергачев В. Кризис украинской государственности // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2007. – № 4. – С. 148-167.
675460
  Селиванов В.Н. Кризис управления капиталистическим производством / В.Н. Селиванов. – К, 1978. – 53с.
675461
  Конарева Л.А. Кризис управления: американские пророки и российская реальность // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 1 (493). – С. 109-122. – ISSN 0321-2068
675462
  Паньков В. Кризис управляемости мировой экономики в условиях глобализации // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 327-334. – ISSN 1607-7334
675463
  Потемкин Ф.В. Кризис феодально-абсолютистского порядка и буржуазная революция 1789-1794 годов во Франции. / Ф.В. Потемкин, А.И. Молок. – М., 1952. – 47с.
675464
   Кризис феодально-крепостнических отношений в сельском хозяйстве России. – Владимир, 1984. – 138с.
675465
  Кондрашов П.Н. Кризис философии как кризис в преподавании философии // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 20-25. – ISSN 1026-955X


  Анализируется кризис в отечественной философии через кризисное положение дел с преподаванием философии в современной России, в котором доминирует несистемный, некритический и эклектический подход к философии, а также отсутствие единой методологической ...
675466
  Коротков Н.Д. Кризис философии католицизма / Н.Д. Коротков. – К.., 1987. – 173с.
675467
  Момджян К.Х. Кризис фрагментации в современной социальной философии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 61-71. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
675468
  Гутермут Р. Кризис французского империализма после второй мировой войны / Р. Гутермут. – М., 1955. – 360с.
675469
  Иванов Н.А. Кризис французского протектората в Тунисе. / Н.А. Иванов. – М, 1971. – 400с.
675470
  Мануильский Д.З. Кризис французской Коммунистической партии. / Д.З. Мануильский. – Х., 1923. – 36с.
675471
   Кризис хозяйственного механизма современного государственно-монополистического капитализма. – М., 1985. – 159с.
675472
  Загладин Н.В. Кризис цивилизации или гуманитарного знания ? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 2 (116). – С. 146-157. – ISSN 0321-2017
675473
   Кризис цитадели империализма. – Минск, 1972. – 311с.
675474
  Кальницкий Э.А. Кризис человечества: герменевтико-феноменологический анализ // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 63-73. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190
675475
  Плохотник Татьяна Михайловна Кризис чтения или смена модели? : особенности библиотечного обслуживания в закрытом городе // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 39-42. – ISSN 1727-4893


  В городе Саров Нижегородской области 14-17 октября 2008 года состоялась научно-практическая конференция "Стратегия и мониторинг развития библиотечного обслуживания детей и подростков ЗАТО".
675476
  Гончаров Н.К. Кризис школы и педагогики в США / Н.К. Гончаров. – Москва, 1950. – 32с.
675477
  Альберди Г П. Кризис экономики Аргентины / Г П. Альберди, . – Москва, 1950. – 160с.
675478
  Хасан А.М. Кризис экономики Египта / А.М. Хасан. – М, 1955. – 108с.
675479
  Хасан А.М. Кризис экономики Египта / А.М. Хасан. – Москва, 1955. – 108с.
675480
  Ногаев И.В. Кризис экономической теории и концепция "рассеянного знания" Ф. Хайека // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 4 (520). – С. 74-89. – ISSN 0321-2068
675481
  Глазьев С. Кризис, антикризисные меры и стратегия инновационного народнохозяйственного развития в зеркале теории долгосрочной мегатехнологической динамики // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2008. – № 12. – С. 3-9. – ISSN 0130-9757
675482
  Савватеев И.М. Кризис, распад и крушение колониальной системы империализма / И.М. Савватеев. – Саратов, 1973. – 38с.
675483
  Зорькин Валерий Кризис, собственность и верховенство права // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 1 (74)


  Проблема собственности выступает на первый план в современном мире, особенно в условиях финансово-экономического кризиса. Автор ставит конкретные вопросы, решение на которые нужно найти России. Как исправить ошибки, сделанные в ходе приватизации? ...
675484
  Клочковский Л.Л. Кризис, трансформационные сдвиги в мировой экономике и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 4-29. – ISSN 044-748Х
675485
  Шутова Наталья Кризис: все пройдет, только верить надо / Шутова Наталья, Ермилов Сергей // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 16-19
675486
  Ольшевский А. Кризис: каков он и каку с ним справиться? // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 9. – С. 19-25.
675487
  Горшкова Т. Кризис: крах или обновление? // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.39-42
675488
  Блок Хана Кризисная картография : география // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 28 : Фото
675489
  Арпентьева М. Кризисная помощь и стихотерапия // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 16-31


  Статья посвящена стихотерапии как одному из наиболее продуктивных методов психотерапевтической работы с детьми и взрослыми, в частности, работы, направленной на преодоление негативных переживаний и состояний, затруднения в функционировании и развитии ...
675490
  Карпова С.Г. Кризисное мышление русской религиозной философии конца XIX- начала XX века // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 89-95. – ISSN 2312-4342
675491
  Грушенко В.И. Кризисное состояние предприятия: поиск причин и способов его преодололения / В.И. Грушенко, Л.В. Фомченкова // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 7. – С. 2-9.
675492
  Веретенников Владимир Кризисное управление // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №11 (2950). – С. 80-84 : фото
675493
  Новикова О.Н. Кризисное урегулирование в Афганистане // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 3. – С. 65-93. – ISSN 0235-5620
675494
  Волкова Наталия Кризисные процессы,или три зла // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 55-56. – ISSN 0869-4915
675495
  Корыхалова Н.П. Кризисные тенденции в буржуазном массовом музыкальном воспитании / Н.П. Корыхалова. – М., 1989. – 111с.
675496
  Лобанов А.В. Кризисные черты музыкального театра экспессионизма. / А.В. Лобанов. – Киев, 1985. – 136с.
675497
  Судоплатов А.В. Кризисные явления в демографическом развитии России / А.В. Судоплатов, О.Б. Хорева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.55-63. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
675498
  Сахно А.В. Кризисные явления в медицине капиталистических стран / А.В. Сахно. – Москва : Медицина, 1986. – 205с. – (Империализм: фикты, события, документы)
675499
  Москаленко М.Н. Кризисные явления в сфере международного частного права и развитие цивилистических концепций // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 6 (93). – С. 17-19. – ISSN 1812-3910
675500
  Парубоча Наталья Кризисный барометр от UN WTO : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 98-101 : Фото
675501
  Глущенко В. Кризисология: управленческий подход // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-12. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В рамках системно-управленческого подхода сформулированы объект, предмет, функции и роли кризисологии, функции и роли кризиса, приведена классификация кризисов, рассмотрен механизм их протекания, выделены стабилизационный и институциональный ...
675502
  Авдошина З. Кризисы в развитии социально-экономических систем // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 10. – С. 2-9.
675503
  Шавшуков В.М. Кризисы глобальных финансов (1997-2013 гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 87-109. – (Серия 5 "Экономика" ; вып. 4). – ISSN 1026-356X
675504
  Рапош П. Кризисы и современный капитализм. / П. Рапош. – М, 1986. – 223с.
675505
   Кризисы теплообмена и еколокритическая область. – Л., 1977. – 202с.
675506
  Предборський В.А. Кризова гібридизація як тіньовий засіб гальмування суспільного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (197). – С. 30-36
675507
  Синишина В.М. Кризова інтервенція у психологічній допомозі дітям, що пережили психотравмуючі події / В.М. Синишина, Т.М. Траверсе // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 115-120
675508
  Подольська Є.А. Кризова свідомість : категоріальний аналіз та проблемне поле // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.28-31. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
675509
  Березко І.В. Кризова ситуація: біфуркація у життєвому сценарії // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; редкол.: Максименко С.Д., Чепелєва Н.В., Моляко В.О. [та ін.]. – Житомир, 2014. – C. 109-122. – (Психологічна герменевтика ; т. 2, вип. 8). – ISSN 2072-4772
675510
  Титаренко Т.М. Кризове психологічне консультування : програма навчального курсу / Т.М. Титаренко ; Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 64 с. – Бібліогр.: с. 62-63
675511
  Рихло П.В. Кризовий інтервал: німецькомовна література Буковини на зламі століть // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 142-156. – ISSN 2306-2908


  The article under studies deals with the German language literature of Bukovyna at the turn of the century, which may be referred to as the crisis interval of its development. It was the so-called “respite” between the two periods: the 60s-80s of the ...
675512
  Гусак О. Кризовий інформаційний менеджмент організації: теоретичны аспекти // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 385-387
675513
  Запорожець О.Ю. Кризовий комунікативний менеджмент у сфері міжнародних відносин : Монографія / КНУШ; Ін-т міжнародних відносин; О.Ю. Запорожець. – Київ : Центр вільної преси, 2006. – 102с. – ISBN 966-7181-92-8
675514
  Хіт Р. Кризовий менеджмент для керівників = Crisis managment for managers and executives / Роберт Хіт; Пер. з англ. Р.Л.Ткачук, С.М.Рябчук, Н.І.Мішеніна. – Київ : Всеувито.Наукова думка, 2002. – 566 с. – (Усе про менеджмент). – ISBN 966-000-085-5
675515
  Ворожбит О. Кризовий менеджмент по-кремлівськи / О. Ворожбит, Л. Огризко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 42 (362), 17-23 жовтня. – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Сильний лівий рух, економічна криза та євроскептицизм створюють Кремлю широке поле для маніпуляцій у південних країнах ЄС.
675516
  Гусак О.П. Кризовий менеджмент як напрям зв"язків із громадськістю // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 22-24


  У статті проаналізовано поняття "кризи" та "кризового менеджменту", розглянуто особливості кризового менеджменту як напряму PR. The concepts of crisis and crisis management are analysed in the article. Peculiarities of crisis management as a branch of ...
675517
  Віднянський Кризовий миротворець / Віднянський, с., А. Мартинов // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 46-49. – ISSN 0372-6436
675518
  Мартинов А. Кризовий німецько-французький саміт // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18 жовтня (№ 42). – С. 4


  Днями в Парижі відбулися переговори Емманюеля Макрона та Ангели Меркель.
675519
  Розумний М.М. Кризовий потенціал асиметрії міжнародних відносин // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 28-34
675520
  Пояркова Т.К. Кризовий синдром модернізації незалежної України : причини виникнення та засоби подолання : монографія / Т.К. Пояркова. – Суми : Університетська книга, 2015. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с. 315-351. – ISBN 978-966-680-734-5
675521
  Хомин П. Кризовий стан аграрного сектору України як наслідок його асиметрії / П. Хомин, М. Палюх // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 278-284. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
675522
  Яроцький П.Л. Кризовий стан і критерії реформування католицької церкви у верифікації її останніх понтифіків // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 28-33


  У статті досліджуються чинники, які в кінці II – на поч. III тис. спричинили інституалізаційну кризу сучасного католицизму, що виявилася передовсім у надмірній централізації і клерикалізації церковних структур, почавши від Ватикану до низових ...
675523
  Гридковець Л.М. Кризовий чинник у релігійному розвитку особистості // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 49-56
675524
  Мойсеєнко Б. Кризові аспекти грошово-кредитної політики країн світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується досвід грошово-кредитної політики країн світу у подоланні наслідків фінансової кризи. In this paper is the experience of monetary policy countries in overcoming the consequences of financial crisis.
675525
  Кривоус В. Кризові вияви в інноваційній сфері, європейський формат та реалії України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 295-301. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
675526
  Любчик Л.М. Кризові моделі економічної динаміки / Л.М. Любчик, Г.Л. Грінберг, А.В. Воронін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – C. 92-97. – ISSN 2222-4459
675527
  Карпова С.Г. Кризові побудови в філософії О. Зінов"єва // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 70-72
675528
  Предборський В.А. Кризові процеси сучасної елітної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 62-65
675529
  Запорожець Оксана Юріївна Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних відносинах (на прикладі України та Російської Федерації) : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Запорожець О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 201 л. – Бібліогр.: л.180-201
675530
  Запорожець Оксана Юріївна Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних відносинах (на прикладі України та Російської Федерації) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Запорожець О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
675531
  Кулінська А.В. Кризові ситуації, які викликають загрозу індикаторам економічної безпеки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 53-55. – ISSN 2306-6806
675532
  Попова Н. Кризові тенденції розвитку Європейського Союзу на сучасному етапі та їх вплив на відносини України-ЄС // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 151-160. – ISSN 2519-4518
675533
  Циганова Н.В. Кризові тенденції у банківській галузі: передумови та наслідки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 118-124
675534
  Шингур М. Кризові цикли інвестиційних проектів та підходи до їх вирівнювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-43. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто проблеми практичної реалізації інвестиційних проектів. Обгрунтовано поняття кризових явищ, кризового циклу інвестиційного проекту та розглянуто підходи до їх подолання або вирівнювання. Проаналізовано нетехнічні фактори успішної реалізації ...
675535
  Головін Р. Кризові явища адміністративних реформ у провідних країнах світу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 96-106
675536
  Ковалюк О. Кризові явища в економіці України: зовнішні та внутрішні чинники // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 50-55. – ISSN 0201-758Х
675537
  Андрієвський І.Д. Кризові явища в мінерально-сировинному комплексі України: причини виникнення та небезпека подальшого розвитку // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 68-75
675538
  Мазанова О.В. Кризові явища в Польщі та політика римсько-католицької церкви (70-80-ті роки XX століття) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-54. – (Історія ; вип. 37)
675539
  Приймак В. Кризові явища в соціальній політиці уряду східних земель Німеччини в кінці 1980-х років // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 516-519. – ISBN 978-966-171-893-6
675540
  Бурма Т.Г. Кризові явища в управлінні нафтопереробною промисловістю України / Т.Г. Бурма, Є.В. Маказан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 12-15 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
675541
  Підопригора А.Ю. Кризові явища економічної історії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 53-56. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
675542
  Шаповаленко М.В. Кризові явища політичної системи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 9-12. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
675543
  Панов М. Криінальна відповідальність: поняття, принципи, підстава // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 249-260. – ISSN 1026-9932
675544
  Осадчий В.І. Криінально-правові заходи протидії проявам злочинних угруповань у місцях позбавлення волі / В.І. Осадчий, О.І. Плужник // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.229-231. – ISSN 1609-0462
675545
  Вільчинський О.К. Криївка : повість / Олександр Вільчинський. – Харків : Фоліо, 2015. – 218, [4] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-7188-0
675546
  Воробьев К.Д. Крик / К.Д. Воробьев. – Вильнюс, 1976. – 464 с.
675547
  Бокеев О. Крик : повести / О. Бокеев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 334 с.
675548
  Красников Г.Н. Крик / Г.Н. Красников. – М., 1988. – 112с.
675549
  Тарнавський Ю. Крик : Міні-роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 169. – С. 3-11
675550
  Олійник Б.І. Крик : поезії з життєвого шляху / Борис Олійник ; [передм. М.В. Шевченка] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Український письменник, 2015. – 379, [1] с. – Зміст: Пора! ; В сльозі пророка ; Молитва з осені ; Це ти? ; Поеми. – (Серія "Бібліотека українського воїна"). – ISBN 978-966-579-463-9
675551
  Зуборев Л.И. Крик буревестника / Л.И. Зуборев. – Минск, 1989. – 326с.
675552
  Сухнев В.Ю. Крик в вышине, и другие рассказы. / В.Ю. Сухнев. – М, 1991. – 267с.
675553
  Ван Сона Крик в гортани немого : Поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 1 (1017). – С. 115-122. – ISSN 0130-7673
675554
  Шеметов А.И. Крик вещей птицы / А.И. Шеметов. – Москва, 1990. – 558с.
675555
  Вересов Д. Крик Ворона : Сериал "Черный Ворон" / Дмитрий Вересов. – СПб., Москва : Нева; ОЛМА-ПРЕСС. – (Огни большого города). – ISBN 5-7654-1710-8
Кн.3. – 2001. – 429с.
675556
  Вересов Д. Крик Ворона : Роман / Дмитрий Вересов. – СПб. : Нева, 2004. – 479с. – На обл.: Литературный и телевизионный проект "Черный ворон". – ISBN 5-7654-2253-5
675557
  Вильпен Д. Крик горгульи : Главы из книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 221-245. – ISSN 1130-6545
675558
  Черкашин Н.А. Крик дельфина / Н.А. Черкашин. – М, 1984. – 272с.
675559
  Черкашин Н.А. Крик дельфина / Н.А. Черкашин. – Краснодар, 1989. – 282с.
675560
   Крик дерева. – М., 1991. – 559с.
675561
  Шукрулло Крик души : пьесы / Шукрулло ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1991. – 284 с.
675562
  Ільчишин М.В. Крик душі / Микола Ільчишин. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2009. – 168 с. – ISBN 978-611-7009-06-8


  У пр. 1723825 напис: Для бібліотеки Київського університету ім. Т. Шевченка від М. Ільчишина. 08.04.2019 р. Підпис
675563
  Шавалюк Л. Крик душі в Давосі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 5 (637), 31.01.-6.02.2020. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561


  Про головні тенденції цьогорічної зустрічі Світового економічного форуму.
675564
  Сахнин А Я Крик из глубины / А Я Сахнин. – М., 1966. – 64с.
675565
  Евсеенко И.И. Крик коростеля / И.И. Евсеенко. – Москва, 1982. – 320с.
675566
  Колыхалов В. Крик коростеля / В. Колыхалов. – Томск, 1991. – 376с.
675567
   Крик мамонта. – М., 1991. – 222с.
675568
  Ли М. Крик молчания / М. Ли. – М., 1993. – 192с.
675569
  Кочетков Н. Крик на болоте / Н. Кочетков. – Москва, 1960. – 144 с.
675570
  Марчук Г.В. Крик на хуторе : романы / Теоргий Марчук ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1989. – 491 с.
675571
  Петросян В. Крик Немой горы : роман.повесть,рассказы / Вардгес Петросян ; пер. с арм. А.Тер-Акопян. – Москва : Советский писатель, 1982. – 352 с.
675572
  Кочетков В. Крик ночной птицы : Стихи / В. Кочетков. – Москва : Советский писатель, 1981. – 143 с.
675573
  Воронов Н.П. Крик о помощи / Н.П. Воронов. – Москва, 1986. – 46с.
675574
  Горлов А.Г. Крик певчей птицы / А.Г. Горлов. – Ставрополь, 1974. – 224с.
675575
  Михайленко В.М. Крик перелітного птаха : поезія / Валентина Михайленко ; худож. Марина Скоробагатько. – Чернігів : Лозовий В.М., 2014. – 71, [1] с. – ISBN 978-617-7223-40-4
675576
  Шевчук В.О. Крик півня на світанку : повість / В.О. Шевчук. – Київ : Молодь, 1979. – 240 с.
675577
  Богачук О.Ф. Крик попелу / О.Ф. Богачук. – К, 1978. – 71с.
675578
  Павлюк І. Крик пораненого вогню : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 11-19. – ISSN 0868-4790
675579
  Кутырев Владимир Александрович Крик против небытия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 60-72. – Бібліогр.: с. 62, 64-66, 69-71. – ISSN 0042-8744
675580
  Дрозд В.Г. Крик птаха в сутінках / В.Г. Дрозд. – Київ, 1982. – 312 с.
675581
  Фаик С. Крик птиц / С. Фаик. – Москва : Советский писатель, 1974
675582
  Каинчин Д. Крик с вершины : совр. сибир. повесть / Д. Каинчин. – Барнаул, 1983. – 288 с.
675583
  Базен Эрве Крик совы = Cri de la chouette / Базен Эрве. – Ленинград : Просвещение, 1976. – 191 с.
675584
  Базен Ерве Крик совы / Базен Ерве. – Л., 1977. – 182с.
675585
  Панченко П.Е. Крик сойки : стихи / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1977. – 142 с.
675586
  Бешлягэ В.В. Крик стрижа : роман / В.В. Бешлягэ. – Москва, 1969. – 247 с.
675587
  Бешлягэ В.В. Крик стрижа; У родного порога / В.В. Бешлягэ. – Москва, 1981. – 575 с.
675588
  Акерман Г. Крик тривоги... / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24-25 травня (№ 89/90). – С. 30-31


  Французька письменниця Галя Акерман - про феномен "безсмертного полку" та мілітаризацію Росії.
675589
  Воронель А. Крик у Стены Плача // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С.24-25. – ISSN 0137-0723


  Израильско-палестинский конфликт
675590
  Воробьев К.Д. Крик. Вот пришел великан... : повести / К.Д. Воробьев; сост. В.В. Воробьева. – Москва : Советский писатель, 1985. – 476, [2] с. : [1] л.
675591
  Канониди З.М. Крикетный мяч. / З.М. Канониди. – М. : Молодая гвардия, 1966. – 207 с.
675592
  Кузьміч В. Крила / В. Кузьміч. – Х, 1930. – 605с.
675593
  Корнійчук О.Є. Крила : П"єса на 4 дії, 5 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 112с.
675594
  Смілянський Л.І. Крила : Оповідання / Л.І. Смілянський. – Київ : ДЛВ, 1954. – 144с.
675595
  Корнійчук О.Є. Крила : П"єса на 4 дії, 5 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1956. – 104с.
675596
  Нагнибіда М.Л. Крила : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Дніпро, 1966. – 195с.
675597
  Скирда Л.М. Крила : поезії / Л.М. Скирда. – Київ, 1979. – 99 с.
675598
  Драч І.Ф. Крила : поезії / Іван Драч. – Харків : Фоліо, 2001. – 78с. – (Українська поезія 20 століття). – ISBN 966-03-1609-7
675599
   Крила : літературно-художній альманах. – Київ, 2001-. – ISBN 966-622-057-1
Вип. 1. – 2001
675600
   Крила : Літературно-художній альманах. – Київ, 2001-. – ISBN 966-622-109-8
Вип. 2. – 2002
675601
   Крила : Літературно-художній альманах. – Київ, 2001-. – ISBN 966-622-193-4
Вип. 3 (за2003/2004). – 2004
675602
   Крила : літературно-художній альманах / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2001-
2005/2006. – 2009
675603
  Драч І. Крила : поезія: вірші // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 106-107. – ISSN 0130-321Х
675604
  Драч І.Ф. Крила : поезії 1980-1990 років / Іван Драч ; [упоряд. І.С. Рябчій ; передм. А. Ткаченка]. – Харків : Фоліо, 2016. – 414, [2] с. – Бібліогр.: Бібілогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-03-7588-8
675605
  Забашта Л.В. Крила Арсена Дороша : повість / Л.В. Забашта. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 171 с.
675606
  Антоненко-Давидович Крила Артема Летючого : оповідання / Б.Д. Антоненко-Давидович. – Київ : Дитвидав УРСР, 1959. – 76 с.
675607
  Учурханова Л. Крила білої горлиці // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 16-17. – ISSN 0868-4790
675608
  Стоян Ю.О. Крила Великого почину. / Ю.О. Стоян. – К., 1985. – 159с.
675609
  Гулько В Крила душі : [збірка духовної поезії] / Володимир Гулько. – Київ : ЛОТОС, 2017. – 95, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2263-86-2


  Інституту Філології з побажанням світла, добра, радості, любові від автора: вчителя захист Вітчизни гімназії № 283. Підпис. 22.11.2017 р.
675610
  Михайлевський А.Ф. Крила любові : поезії / А.Ф. Михайлевський. – Одеса : Маяк, 1983. – 96 с.
675611
  Божаткін М.І. Крила міцніють в польоті : документальна повість / М.І. Божаткін. – Одеса : Маяк, 1965. – 99 с.
675612
  Полонський Р.Ф. Крила мого міста. / Р.Ф. Полонський. – Х., 1977. – 134с.
675613
  Шкварко І.П. Крила мужності / І.П. Шкварко. – К, 1989. – 47с.
675614
  Раков М В. Крила над морем. / М В. Раков. – К, 1979. – 460с.
675615
  Раков В.І. Крила над морем. / В.І. Раков. – К, 1986. – 431с.
675616
   Крила нашої весни. – Одеса, 1985. – 269с.
675617
  Дабіжа Н.Т. Крила під сорочкою / Н.Т. Дабіжа. – К., 1989. – 37с.
675618
   Крила подвигу : поезії / [упоряд.: Л. Кривошеєнко, В. Березінський]. – Одеса : Волгоград : Маяк ; Нижньо-Волз. кн. вид-во, 1981. – 189, [1] с. : іл. – Текст укр. і рос. мовами. - Мініатюрне видання
675619
   Крила почину. – К., 1979. – 168с.
675620
  Новицька Лариса Крила птахи людського щастя : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 30-31 : Іл.
675621
  Харук А. Крила революції // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 34 (302). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Попри матеріально-технічні та кадрові труднощі періоду Визвольних змагань, в українських арміях було створено власну авіацію, що виконувала допоміжні функції під час бойових дій.
675622
  Трублаїні М.П. Крила рожевої чайки : вибрані твори / Микола Трублаїні. – Київ : Веселка, 1972. – 274 с. – (Шкільна бібліотека)
675623
  Трублаїні М.П. Крила рожевої чайки : оповідання: Для дошкільн. та мол. шкільн. віку / М.П. Трублаїні. – Київ : Веселка, 1982. – 31 с.
675624
  Тростянецький А.А. Крила романтики / А.А. Тростянецький. – Київ, 1962. – 175 с.
675625
  Гей В.С. Крила світязя : поезії / В.С. Гей. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 87 с.
675626
  Самсонова М.Б. Крила соколині : повість / М.Б. Самсонова. – Київ, 1958. – 314 с.
675627
  Самсонова М. Крила соколині : повість / М. Самсонова. – Київ : Молодь, 1958. – 311 с.
675628
   Крила сучасності. – Львів, 1963. – 71с.
675629
  Ковтюк М.Г. Крила України / М.Г. Ковтюк, М.Б. Ляховецький. – К., 1971. – 48с.
675630
  Бурбак М.І. Крила фламінго / М.І. Бурбак. – Ужгород, 1969. – 69с.
675631
  Іваненко І.П. Крила юності / І.П. Іваненко. – К., 1970. – 48с.
675632
  Яворівський В.О. Крила, вигострені небом / В.О. Яворівський. – Київ, 1975. – 112 с.
675633
  Манов Г. Крилат Димо. Роман / Г. Манов. – София, 1975. – 167с.
675634
  Віват Г.І. Крилата душа : поезія : [збірка] / Ганна Віват ; [худож. Л.А. Швидко ]. – Одеса : Студія "Негоціант", 2002. – 70, [1] с. : іл., портр. – ISBN 966-691-039-X
675635
  Лубенський П.О. Крилата молодість / П.О. Лубенський, О. Артамонов. – К., 1959. – 118с.
675636
  Терещенко М.І. Крилате відлуння : вибране / Микола Терещенко. – Київ : Дніпро, 1966. – 199 с.
675637
  Ворошилюк І. Крилате дерево = Молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 10 (804). – С. 23-29. – ISSN 0868-4790
675638
  Волошин І.І. Крилате зерно : нариси / І.І. Волошин. – Київ, 1956. – 68 с.
675639
  Коваль А.П. Крилате слово / А.П. Коваль. – К, 1983. – 222с.
675640
  Воронько П.М. Крилатий ведмідь / П.М. Воронько. – Київ, 1992. – 78 с.
675641
  Дмитерко Л.Д. Крилатий кінь : поезії / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 103 с.
675642
   Крилатий кінь. – К., 1983. – 208с.
675643
  Лютий Г.І. Крилатий корінь / Г.І. Лютий. – К., 1984. – 62с.
675644
  Соколов Н. Крилатият град / Н. Соколов. – София, 1956. – 80с.
675645
  Карпов О.О. Крилаті акакують. (Спогоді про бойові подвиги льотчиків штурмового авіац. полку у роки Великої Вітчизн. війни.) / О.О. Карпов. – К., 1975. – 228с.
675646
  Арсланов Максим Крилаті амбіції українських перевізників // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 20-21 : фото. – ISSN 1998-8044
675647
  Коваль А.П. Крилаті вислови в українській літературній мові / А.П. Коваль, В.В. Коптілов. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1975. – 335с.
675648
  Борух О.Є. Крилаті вислови з Біблії й Корану та їх трансформація в сучасній турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 109-115


  У статті розглянуто вплив релігійних текстів на формування фразеологічного фонду турецької мови, зокрема, проаналізовано крилаті вислови з Біблії та Корану та виявлено типові моделі їх трансформації. Статья показывает влияние религиозных текстов на ...
675649
  Дядечко Л.А. Крилаті вислови рекламного походження в аспекті психолінгвістичних досліджень // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 3-19


  В основі пропонованої наукової розвідки лежить асоціативний експеримент, респондентами якого стали носії української мови, які проживають у різних регіонах України. Дослідження скеровано на визначення семантичних асоціативних полів крилатих висловів ...
675650
  Дядечко Л.А. Крилаті вислови рекламного походження. Асоціативно-атрибутивний словник / Л.А. Дядечко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 96, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
675651
  Цимбалюк Ю.В. Крилаті латинські вислови / Ю.В. Цимбалюк, Г.О. Краковецька. – Київ, 1976. – 191с.
675652
  Флеріке К. Крилаті мандрівники / К. Флеріке. – Х., 1930. – 94с.
675653
  Недбайло А.К. Крилаті месники: Повість. / А.К. Недбайло. – Київ, 1983. – 256с.
675654
  Забашта Л.В. Крилаті мої кораблі : роман-хроніка / Л.В. Забашта. – Київ : Дніпро, 1983. – 328 с.
675655
  Дядечко Людмила Петрівна Крилаті слова в російській мові: системно-функціональний та лексикографічний аспекти : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.02 / Дядечко Л.П.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 34с. – Бібліогр.: 48 назв
675656
  Забіяка В.І. Крилаті слова, вислови, фразеологізми. Лексич. завд. і головоломки : Посібник для початкової школи / В.І. Забіяка, І.М. Забіяка. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 72с. – ISBN 966-562-221-8
675657
  Караславов Г. Крилете на човека / Г. Караславов. – София, 1955. – 172с.
675658
  Олійник Б.І. Крило : Поема: Для средн. та ст. шк. віку / Б.І. Олійник. – Київ : Веселка, 1982. – 48с.
675659
  Демків Б.М. Крило зорі / Б.М. Демків. – К, 1978. – 96с.
675660
  Сич М.С. Крило Ікара : поезїі / М.С. Сич. – Київ : Молодь, 1988. – 92 с.
675661
  Рубчак Б. Крило Ікарове / Б. Рубчак. – К., 1991. – 204с.
675662
  Черкас Б. Крило Мувала і його кордони. Спроба реконструкції // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 127-138
675663
  Соколов В.В. Крило під вітром. / В.В. Соколов. – Донецьк, 1966. – 103с.
675664
  Мороз В.Л. Крило трави : поезії / В.Л. Мороз. – Одеса : Маяк, 1978. – 78 с.
675665
  Деркач Б.А. Крилов і розвиток жанру байки в українській дожовтневій літературі / Б.А. Деркач. – Київ : Наукова думка, 1977. – 312 с.
675666
  Короткий В.А. Крилов Микола Митрофанович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 309. – ISBN 966-06-0393-2
675667
  Пертрик В. Крилоський катедральний монастир 16 - 18 ст. // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-17. – ISSN 0131-2685
675668
  Ступицын Антон Крилья России : Мозаїка // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 30-32 : Фото. – Бібліогр 1 назва. – ISSN 1029-5828
675669
   Крим -- Кубань.. – Сімферополь, 1979. – 56с.
675670
  Навроцький В. Крим - анексований, злочини - продовжуються // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-16 березня (№ 10). – С. 4. – ISSN 1992-9277
675671
  Навроцький В. Крим - анексований, злочини - продовжуються // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 17-23 березня (№ 11). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
675672
   Крим - диво України. Фотолітопис // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-63. – ISSN 0869-3595
675673
  Лебедько Сергій Крим - інвестиційний магніт // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 48-51


  Сумарний інвестринок Криму оцінюється значною, як для України, сумою - в 20 млрд. дол. США. Поки що. На переконання Жана Тьєррі, президента швейцарського консорціуму SWISSTEAMS Group, Україна в найближчі 60 років потребуватиме 10 трлн. євро ...
675674
  Лебедько Сергій Крим - інвестиційний магніт // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 48-51


  Сумарний інвестринок Криму оцінюється значною, як для України, сумою - в 20 млрд. дол. США. Поки що. На переконання Жана Тьєррі, президента швейцарського консорціуму SWISSTEAMS Group, Україна в найближчі 60 років потребуватиме 10 трлн. євро ...
675675
  Світличанин І. Крим - колиска українських "есерів"? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 17 серпня (№ 33). – С. 6


  До 130-річчя Миколи Залізняка.
675676
  Кочевих Олег Крим - місце наступної "кольорової" революції // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-37. – ISSN 0130-5212
675677
  Малко Роман Крим - не російський // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 37 (86). – С. 32-35
675678
  Буткевич В. Крим - не тільки зона відпочинку / В. Буткевич, Б. Горинь, А. Свідзинський. – Львів : Поклик сумління, 1993. – 104с.


  Розглядаються основні поняття системи міжнародного права, джерел, суб"єктів правотворчого і правозастосовчого прцесів, забезпечення міжнародного права
675679
  Шушарін Д. Крим - сьогоднішній Перл-Харбор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 4


  Припущення, що одним із завдань Путіна є денонсація Біловезьких угод.
675680
  Матат Д. Крим - Україна, Донбас - Україна // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6 червня (№ 22). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Розроблено нові механізми проходження ДПА та прийому до вишів для абітурієнтів із Криму і Донбасу: визначили окремі терміни та перелік навчальних закладів.
675681
  Газін В.В. Крим - Україна: політичні стосунки періоду гетьманування Павла Тетері (1663-1665 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.62-73. – ISSN 0130-5247
675682
  Крисаченко В. Крим — чия благословенна земля? / В. Крисаченко, О. Чирков // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 241-246
675683
  Кур"янов М.С. Крим / М.С. Кур"янов. – Київ, 1955. – 105с.
675684
  Кур"янов М.С. Крим / М.С. Кур"янов. – Київ, 1955. – 102с.
675685
   Крим = Крым = Crimea = Krim : Фотоальбом. – Сімферополь : Світ-Крымсоюзпечать, 2004. – [48] л. фот. – ISBN 966-8112-04-0
675686
  Байцар А.Л. Крим : нариси історичної, природничої і суспільної географії : навчальний посібник / А.Л. Байцар ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 224 с.
675687
  Гарбуз Володимир Крим // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 202-206. – ISSN 0869-3595
675688
  Магочій П.-Р. Крим : наша благословенна земля / Павло-Роберт Магочій ; [пер. з англ. О. Сидорчука, Н. Кушко ; карти П.-Р. Магочія]. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2014. – 159, [1] с. : фотоіл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 154-158. – ISBN 978-966-387-080-9
675689
  Сацький П.В. Крим : Шлях до України (1945-1954 рр.) : монографія / П.В. Сацький ; М-во освіти і освіти України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2019. – 522, [1] с. – Анот. англ., рос., укр. – Бібліогр.: с. 507-522 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-295-0
675690
  Скляренко Г. Крим XX століття в світлі культурно-мистецьких процесів в Україні // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 311-318. – ISSN 1992-5514
675691
   Крим в етнополітичному вимірі. – Київ : Світогляд, 2005. – 533с. – ISBN 966-96360-8-6
675692
  Шумська О. Крим в стратегіях регіональних та позарегіональних акторів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 88-91
675693
   Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940-2015) : зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т іст. України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України [та ін.] ; [упоряд.: О.Г. Бажан (керівник), О.В. Бажан, С.М. Блащук та ін. ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. – 1090, [2] с. : табл. – Імен. покажч. : с. 1027-1088. - Текст рос., укр. мовами. – Бібліогр.: с. 1089-1090 та в підрядк. прим. – (Студії з регіональної історії. Джерела). – ISBN 978-966-02-7838-7
675694
  Біленко Василь Крим для загару. Нотатки з пляжу поблизу Євпаторії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 24-28 : фото
675695
  Малей Антоніна Крим екстремальний // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-48 : Іл.
675696
  Поровський М. Крим з Україною / розмовляв Олександр Ярошевський // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 грудня (№ 50). – С. 3


  Рубіж 80 - 90-х років XX століття - час вибухового зростання громадської активності демократичних та патріотичних сил у конаючому Радянському Союзі та виникнення незалежних держав на його просторі.
675697
  Ленкавський С. Крим і кремлівська "любов" до українського народу // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 листопада (№ 44). – С. 6-7
675698
  Верховський В. Крим і кримчани // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 2
675699
  Киричок П. Крим і українська театральна культура // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня (№ 13). – С. 6
675700
   Крим на шляху до стабільності й розвитку: проблеми та перспективи : Матеріали круглого столу, (Севастополь, 26-27 жовтня 2006 р.). – Сімферополь : СФ НІСД, 2006. – 136с. – (Серія додатків до наукового журналу "Кримський Архів"). – ISBN 966-435-094-X
675701
  Крушельницька Л. Крим після 1783 року // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30-31 травня (№ 97/98). – С. 21
675702
  Болебрух К. Крим та кримські татари очима західноєвропейських мандрівників кінця XVIII - початку XIX століття // Історичні етюди - для сучасності 2018 : наук.-дослідниц. роботи учнів-членів Дніпропетр. від-ня Малої акад. наук України : [збірка робіт переможців конкурсу] / Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума", Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Комунальний позашк. навч. закл. "Мала акад. наук учнівської молоді "Дніпропетр. облради" ; [голов. ред. Д. Шаталов]. – Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума" ("Відродження") ; Ліра ЛТД, 2018. – С. 178-214. – ISBN 978-966-981-012-0
675703
  Макаров Ю. Крим татарський. Територія справедливості // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 11 (487), 17-23.03.2017 р. – С. 17. – ISSN 1996-1561
675704
  Бачинська К. Крим тепер у КНУ // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 3 вересня (№ 128). – С. 3


  У КНУ імені Тараса Шевченка відкрили кафедру кримськотатарської філології.
675705
  Литвин В. Крим у геополітичному вимірі революційної доби 1917-1920 років // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 26 травня (№ 96). – С. 4-6
675706
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 6 жовтня (№ 40). – С. 8
675707
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 грудня (№ 50). – С. 8


  Німецький письменник Генріх Белль - з 1939 р. солдат Другої світової війни, воював у Криму.
675708
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 26 січня (№ 4). – С. 8
675709
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 квітня (№ 16). – С. 8
675710
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури / В. Верховський, Веремко-Бережний // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 25 травня (№ 21). – С. 8


  Пригодницькі повісті про українського козака Клита, на позивний "Вовк" американського письменника Гарольда Лемба.
675711
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 29 червня (№ 26). – С. 8


  Роман англійської письменниці Берил Бейнбридж "Майстер Джорджі".
675712
  Рудницький Г. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 8


  Перший історичний твір Генрика Сенкевича.
675713
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Березень (№ 11/12). – С. 8
675714
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Травень (№ 21/22). – С. 8


  В історичних романах класика румунської літератури Міхаїла Садовяну описане далеке минуле Молдавського князівства.
675715
  Оліфіренко В. Крим у художньому баченні Христі Алчевської // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 135-141. – ISSN 1728-9572
675716
  Овчаренко Е. Крим Федора Захарова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 15


  До 100-річчя від дня народження заслуженого діяча мистецтв, народного художника України Федора Захарова.
675717
  Трикменіді А. Крим як багатоквіття націй // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 1 (334). – С. 14-15
675718
  Короленко Б.А. Крим як місце пам"яті // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 86-99
675719
  Вітман К.М. Крим як потенційне джерело етнополітичного конфлікту між Україною та Росією // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 643-648. – ISSN 1563-3349
675720
  Короленко Б.А. Крим як соціокультурний феномен: моделі пам"яті в історичному контексті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 223-232
675721
  Батурін Д. Крим як суб"єкт і об"єкт регіональної політики // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2003. – С. 48-54. – (Політологія і етнологія ; Вип. 22). – ISBN 966-02-2837-6
675722
  Кисельов Ю.О. Крим як український геопростір // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 48-52. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383


  Відзначено, що Кримський півострів посідає непересічне місце в геопросторі Східної Європи. Розглянуто деякі геополітичні та геософічні аспекти різноманіття ландшафтів Криму та їхньої "внутрішньої сутності". Висвітлено історико-географічні особливості ...
675723
  Демчук Р.В. Крим як Храмова гора // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 179 : Теорія та історія культури. – C. 10-17. – ISSN 1996-5931
675724
  Кіт Л. Крим, Берегове: літо триває // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Про ОСК Берегове, в якому за літній період 2010 року відпочило 860 викладачів та співробітників, 405 студентів університету.
675725
  Конашевич С. Крим, Шевченко і Хоткевич // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 12 січня (№ 2). – С. 7
675726
  Прокопенко М. Крим, який ми знали і не знали // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 16-17


  "У "Мистецькому Арсеналі" триває масштабний проект про культури, що творили історію півострова."
675727
   Крим, який ми любимо : антологія / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Нац. спілка письменників України ; [упоряд. Л.Б. Тарнашинська]. – Київ : Пульсари, 2016. – 598, [2] с., [8] арк. кольор. іл. : іл. – ISBN 978-617-615-064-0


  До тематичної антології ввійшли твори про Крим як класиків української, кримськотатарської літератури (частково - російської, коли ім"я автора особливим чином пов"язане з Кримом), так і наших сучасників.
675728
   Крим.. – Сімферополь, 1969. – 175с.
675729
  Малєй Антоніна Крим. $ 100 за 100 г равликової ікри : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 46-50 : Фото
675730
  Сулейманов І. Крим. 25 років боротьби за Україну / розмову вів Іван Антипенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 лютого (№ 27-28)


  У Херсоні продовжують працювати над документальним фільмом про історію півострова за часів незалежності.
675731
  Чалова Ганна Крим. Екскурс у літо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 136-139 : фото
675732
  Котлярчук Андрій Крим. Кам"яна в"язь : Україна чудес / Котлярчук Андрій, Короп Михайло // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 130-135 : Фото
675733
  Велика Валерія Крим. Король левів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 8-10 : фото
675734
  Татар-заде Алі Крим. Легенди про неприступність. Три шляхи захоплення й утримання півострова // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2015. – № 2, вересень - жовтень 2015 року. – С. 64-65
675735
  Ільченко Руслана Крим. Лікування і не тільки / Ільченко Руслана, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 18-21 : фото
675736
   Крим. Миттєвості і вічність : [фотолітопис] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 220-239. – ISSN 0869-3595
675737
  Велика Валерія Крим. Про що говорять дельфіни // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 10-12 : фото
675738
  Шульгіна Лілія Крим. Та ну його, те море! : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 24-27 : Фото
675739
  Кравченко Е. Крим. У пошуках храму Діви // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 8 (240), вересень. – С. 8-15. – ISSN 0131-2685


  Присвячена особливостям і результатам археологічних досліджень на території Кримського півострова, зокрема пошукам так званого храму Діви – святилища на честь верховної богині таврів (в інших джерелах – Херсонеса Таврійського) Партенос.
675740
  Іващенко Микола Крим. Чарівний несезон : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 144-148 : Фото
675741
  Перепелиця Г. Крим. Що далі? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18 березня (№ 48). – С. 5


  "Консолідація має відбутися обов"язково, але не навколо влади, а навколо стратегічних рішень і прфесіоналів".
675742
  Горпенюк Максим Крим. Як ми були апьпіністами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 8-10 : фото
675743
  Самойлов Юрій Крим: віртуальний відпочинок? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 54-56 : фото. – ISSN 1998-8044
675744
  Грабовський Сергій Крим: два століття імперського геноциду // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 213-222
675745
  Грабовський С. Крим: депортації та нищення корінного населення // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2014. – 20.5-17.6.2014 (ч. 16/17). – С. 13
675746
   Крим: дорога тисячоліть. – Сімферополь : Таврія, 2001. – 304с. – ISBN 966-7948-20-Х
675747
  Левченко Анна Крим: курорт у пріоритеті // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 42-44 : фото. – ISSN 1998-8044
675748
  Савченко С. Крим: мовно-освітня резервація // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 93-95
675749
  Майборода О.М. Крим: на перетині етнополітики і зовнішньої політики // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 160-169. – ISBN 966-7196-06-2
675750
  Самойлов Юрій Крим: окупаційні реалії // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 64-67 : фото. – ISSN 1998-8044
675751
  Капсамун І. Крим: п"ять років у полоні / І. Капсамун, Е. Барієв, Б. Бабін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 35). – С. 4


  "Поки діють двосторонні договори з державою-агресором, розмови про деокупацію - це риторика, а не практика", - експерт.
675752
  Вольвач П. Крим: перші кроки в Україні // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 04 серпня (№ 31)


  Приєднання Криму до України — передача Кримської області РРФСР до складу УРСР, що відбулася на підставі указу Президії Верховної Ради СРСР від 19 лютого 1954 року.
675753
  Карпнеко Л. Крим: реанімація сталінізму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 69). – С. 5


  Справа про заборону меджлісу - це продовження справ 1928 - 1936 років партії "Міллі-Фірка".
675754
  Паганіні П"єрлуїджі Крим: російська кіберстратегія війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 55). – С. 6-7


  У 2013 р. уряд РФ оголосив про створення підрозділу з інформаційної війни у складі збройних сил РФ - 70 мільярдів доларів. А як на це відреагувала Україна?
675755
  Самойлов Юрій Крим: санкції наполовину // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 54 : фото. – ISSN 1998-8044
675756
  Самойлов Юрій Крим: слава "всесоюзної оздоровниці" повертається? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 44-47 : фото. – ISSN 1998-8044
675757
  Смелянський Ю. Крим: тенденції, соціально-економічна обстановка, наслідки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 березня (№ 9). – С. 3
675758
   Крим: три роки окупації / А. Клименко, Ю. Смелянський, Т. Гучакова, О. Корбут // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Майже 1200 днів Крим перебуває в окупації. Йде четвертий рік війни. Впродовж усіх трьох років фонд "Майдан закордонних справ" і його кримський департамент систематично аналізують ситуацію в окупованому Криму, роблять висновки та прогнози розвитку ...
675759
   Крим: туристів менше, прибутків більше : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 120 : Фото
675760
   Крим: шлях до України. – Сімферополь : Таврія, 2006. – 320 с. – ISBN 966-572-939-X
675761
  Любин В.П. Крими Б. С Ле Пэном на фуражке // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1984. – Вып. 7. – С. 145-147
675762
  Марков В.А. Кримимналистическая экспертиза / В.А. Марков. – М, 1981. – 63с.
675763
  Марков В.А. Кримимналистические экспертизы документов, материалов, веществ и изделий / В.А. Марков. – Куйбышев, 1985. – 88 с.
675764
  Есаян А.К. Криминализация и тенизация хозяйственной деятельности как угрозы экономической безопасности государств Евразии // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 4 (49). – С. 45-47. – ISSN 1812-3910
675765
  Елинский Андрей Криминализация инцеста: конституционно-правовые основания // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 5 (78). – С. 39-50. – ISSN 1812-7126


  Обратившись к зарубежному опыту конституционно-судебной практики, в рамках которой рассматривался вопрос о конституционности уголовно-правового запрещения инцеста (кровосмешения), автор, исходя из устоявшегося понимания инцеста как одного из наиболее ...
675766
  Петросян О.Ш. Криминализация преступлений в сфере обеспечения финансовой безопасности, посягающих на налоговую систему, по уголовному законодательству стран романо-германской правовой семьи // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 36-41. – ISSN 1812-3910


  В статье анализируется состояние уголовно-правовой защиты налоговой сферы по уголовному законодательству стран романно-германской правовой семьи.
675767
  Джекебаев У. Криминалистиеское изучение личности перступника и преступного поведения : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.07 / Джекебаев У.; Всес. ин-т по изуч. причини и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1974. – 32л.
675768
   Криминалистика. – М.
1. – 1935. – 251с.
675769
   Криминалистика. – М.
2. – 1936. – 127с.
675770
   Криминалистика. – М., 1938. – 540с.
675771
  Шавер Б.М. Криминалистика / Б.М. Шавер, А.И. Винберг. – Москва, 1940. – 199с.
675772
  Шавер Криминалистика / Шавер, А.И. Винберг. – М, 1940. – 199с.
675773
   Криминалистика. – М.
1. – 1950. – 304с.
675774
   Криминалистика. – М.
2. – 1952. – 176с.
675775
   Криминалистика. – М.
2. – 1953. – 184с.
675776
   Криминалистика. – М., 1959. – 511с.
675777
   Криминалистика. – М., 1963. – 619с.
675778
   Криминалистика. – М., 1963. – 544с.
675779
   Криминалистика. – М., 1966. – 607с.
675780
   Криминалистика. – М., 1968. – 695с.
675781
   Криминалистика. – М.
1. – 1969. – 376с.
675782
   Криминалистика. – М., 1971. – 564с.
675783
   Криминалистика. – Москва, 1976. – 550 с.
675784
   Криминалистика. – Ленинград, 1976. – 592 с.
675785
   Криминалистика : учебник. – 3-е изд. – Москва : Московский университет, 1980. – 496 с.
675786
   Криминалистика. – Москва, 1984. – 543 с.
675787
   Криминалистика. – Москва, 1986. – 542 с.
675788
   Криминалистика : учебник. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 672 с.
675789
   Криминалистика. – Москва, 1990. – 462 с.
675790
   Криминалистика. – М., 1993. – 592с.
675791
   Криминалистика : Краткая энциклопедия. – Москва : Большая Российская Энциклопедия, 1993. – 111 с.
675792
   Криминалистика : Учебник. – Москва : Высшая школа, 1994. – 528с. – ISBN 5-06-003229-9
675793
   Криминалистика. – Москва : Юрист, 1995. – 592с. – ISBN 5-7357-0056-1
675794
   Криминалистика. – М., 1995. – 687с.
675795
   Криминалистика : Учебник. – Москва : БЕК, 1996. – 689с.
675796
  Образцов В.А. Криминалистика : Курс лекций / В.А. Образцов; Ассоц.работников правоохранит.органов РФ. – Москва, 1996. – 445с. – Библ.:с.443-447. – ISBN 5-88240-025-2
675797
   Криминалистика : Учеб. пособие. – Минск : Экоперспектива, 1996. – 415с. – ISBN 985-6102-04-09
675798
   Криминалистика : Учебник. – Москва : Юристъ, 1997. – 760с. – ISBN 5-7975-0002-7
675799
   Криминалистика : Учебник для вузов. – Москва : БЕК, 1997. – 704с. – ISBN 5-85639-046-6
675800
   Криминалистика : Учебник для высших юридических учебных заведений. – Москва : Спарк, 1998. – 543с. – ISBN 5-88914-084-1
675801
   Криминалистика : Учебник. – Москва : Закон и право, ЮНИТИ, 1999. – 615с. – ISBN 5-238-00083-9
675802
   Криминалистика : Учебник для студ.вузов,обуч.по спец."Юриспруденция". – 2-е изд., перераб. и дополненное. – Москва : Юристъ, 1999. – 718с. – ISBN 5-7975-0167-8
675803
   Криминалистика : учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская; Т.В. Аверьянова [и др.] ; под ред. Р.С. Белкина. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 990 с. – ISBN 5-89123-302-9; 5-86225-949-Х
675804
  Яблоков Н.П. Криминалистика : Краткий учебный курс / Н.П. Яблоков. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 2000. – 384с. – (Краткие учебные курсы юридических наук)). – ISBN 5-89123-476-9, 5-16-000423-8
675805
   Криминалистика : учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская; Т.В. Аверьянова [и др.] ; под ред.: Р.С. Белкина. – Москва : Норма - Инфра-М, 2000. – 990 с. – ISBN 5-89123-302-9; 5-86225-949-Х
675806
  Корнев С.А. Криминалистика : Конспект лекций / С.А. Корнев. – Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-8016-0088-4
Ч. 1 : Техника. – 2000. – 80с.
675807
  Корнев С.А. Криминалистика : Конспект лекций / С.А. Корнев. – Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-8016-0060-4
Ч. 2 : Тактика. – 2000. – 48с.
675808
  Корнев С.А. Криминалистика : Конспект лекций / С.А. Корнев. – Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-8016-0089-2
Ч. 3 : Методика. – 2000. – 80с.
675809
   Криминалистика : учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская; Т.В. Аверьянова [и др.] ; под ред. Р.С. Белкина. – Москва : Норма - Инфра-М, 2001. – 990 с. – ISBN 5-89123-302-9; 5-86225-949-Х
675810
   Криминалистика : Учебник. – Изд.2-е, перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2001. – 760с. – (institutiones). – ISBN 5-7357-0212-2
675811
  Бахин В.П. Криминалистика : Проблемы и мнения (1962-2002 гг.) / В.П. Бахин. – Київ, 2002. – 268с. – ISBN 966-95687-5-7
675812
  Маликов С.В. Криминалистика : : Практикум / С.В. Маликов. – Москва : ИНФРА-М, 2003. – 203с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-001318-0
675813
   Криминалистика : Учебник для студентов высших учебных заведений / Т.С. Волчецкая, В.Я. Колдин, В.В. Крылов, Н.И. Лашко, М.А. и др. Лушечкина; Волчецкая Т.С., Колдин В.Я., Крылов В.В., Лашко Н.И., Лушечкина М.А. и др.; Под ред. Н.П. Яблокова; Московский гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2005. – 781с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7975-0728-5
675814
  Джакишев Е.Г. Криминалистика в борьбе с хищениями. / Е.Г. Джакишев, К.Т. Нурмагамбетов. – Алма-Ата., 1990. – 128с.
675815
  Матусовский Г.А. Криминалистика в системе научных знаний. / Г.А. Матусовский. – Харьков, 1976. – 112с.
675816
  Сапожников Ю.С. Криминалистика в судебной медицине / Ю.С. Сапожников. – Киев : Здоров"я, 1970. – 268 с. – Библиогр.: с. 258-267
675817
   Криминалистика и вопросы борьбы с преступностью. – Ташкент, 1985. – 138с.
675818
   Криминалистика и вопросы судебной экспертизы. – Ташкент, 1988. – 76с.
675819
  Белкин Р.С. Криминалистика и доказывание. : (методологические проблемы) / Р.С. Белкин, А.И. Винберг. – Москва : Юридическая литература, 1969. – 216с.
675820
  Гончаренко В.И. Криминалистика и криминалисты / В.И. Гончаренко, В.Е. Бергер. – Киев : Выща шклола при КГУ, 1989. – 128с. – ISBN 5-11-001474-4
675821
   Криминалистика и научно-судебная экспертиза. – К., 1948. – 272с.
675822
   Криминалистика и научно-судебная экспертиза. – К., 1949. – 310с.
675823
   Криминалистика и научно-судебная экспертиза. – М,, 1950. – 136с.
675824
  Варфоломеева Т.В. Криминалистика и профессиональная деятельность защитника / Т.В. Варфоломеева. – Київ, 1987. – 149с.
675825
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 18. – 1979
675826
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 19. – 1979
675827
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 20. – 1980
675828
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 21. – 1980
675829
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 22. – 1981
675830
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 23. – 1981
675831
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 24. – 1982
675832
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 25. – 1982
675833
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 26. – 1983
675834
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 27. – 1983
675835
  Чеховский О.С. Криминалистика и судебная экспертиза : Библиогр. указ. за 1978-1982 гг. / О.С. Чеховский, В.Н. Мозолевская. – Кишинев, 1984. – 156с. – (Человек и закон ; Вып. 20)
675836
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 28. – 1984
675837
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 29. – 1984
675838
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 30. – 1985
675839
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 31. – 1985
675840
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 32. – 1986
675841
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 33. – 1986
675842
   Криминалистика и судебная экспертиза. – Ташкент, 1987. – 130с.
675843
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 34. – 1987
675844
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 35. – 1987
675845
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 36. – 1988
675846
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 37. – 1988
675847
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 38. – 1989
675848
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 39. – 1989
675849
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 40. – 1990
675850
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 41. – 1990
675851
   Криминалистика и судебная экспертиза : республиканский межведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 42. – 1991. – 128 с.
675852
   Криминалистика и судебная экспертиза : республиканский межведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 43. – 1991. – 144 с.
675853
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 52. – 2004
675854
   Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України. – Київ, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вип. 59. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
675855
   Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України. – Київ, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вип. 60 : Присвячується 50-річчю з дня заснування. – 2015. – 751 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
675856
  Клименко Н.И. Криминалистика как наука и учебная дисциплина / Н.И. Клименко, А.А. Кириченко. – Днепропетровск, 1994. – 200с.
675857
  Торвальд Ю. Криминалистика сегодня: Развитие судеб.серологии / Ю. Торвальд. – М, 1980. – 200с.
675858
   Криминалистика социалистических стран. – М., 1986. – 509с.
675859
  Маннс Г.Ю. Криминалистика, ее значение и место в системе юридического образования / Г.Ю. Маннс. – [14] с. – отд. оттиск: Советское право. М., л.: Госюридиздат, 1927, №6 (24), с.68-81
675860
  Голунский С.А. Криминалистика. / С.А. Голунский, Б.М. Шавер. – М., 1939. – 372с.
675861
  Винберг А.И. Криминалистика. / А.И. Винберг, Б.М. Шавер. – 3-е изд. доп. перераб. – Москва, 1949. – 272с.
675862
  Винберг А.И. Криминалистика. / А.И. Винберг, Б.М. Шавер. – 4-е изд. доп. – Москва, 1950. – 272с.
675863
  Салтевский М.В. Криминалистика. / М.В. Салтевский. – Харьков, 1997. – 432 с.
675864
  Россинская Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы : Учебн. пособ. / Е.Р. Россинская. – Москва : Закон и право, ЮНИТИ, 1999. – 351с. – ISBN 5-238-00116-9
675865
   Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений : Учебник. – Харків : Одиссей, 2001. – 528c. – ISBN 966-633-045-8
675866
  Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений : Учебное пособие / П.Т. Скорченко. – Москва : Былина, 1999. – 272с. – Библиогр.: с.263-270. – ISBN 5-93384-002-5
675867
  Белкин Р.С. Криминалистика.Общетеорет. проблемы. / Р.С. Белкин, А.И. Винберг. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 354с.
675868
  Колдин В. Криминалистика: методологическая функция // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.61-68. – ISSN 1561-4999
675869
   Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня : Сборник научных статей и выступлений конференции "Памяти Учителя", состоявшейся 11 июля 2001. – Нижний Новгород, 2001. – 212с. – На обл. загл.: Белкинские чтения "Памяти учителя"
675870
  Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы / Р.С. Белкин. – Москва, 1987. – 270 с.
675871
  Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике / Р.С. Белкин. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 302 с. – ISBN 5-7260-0018-8
675872
  Бандура О.А. Криминалистическая версия: гносеологический, логический и психологический аспекты / О.А. Бандура, В.Г. Лукашевич ; М-во внутр. дел СССР, Киев. высш. школа им. Ф.Э. Дзержинского. – Киев : НИиРИО Киевской высшей школы, 1991. – 80, [1] c. – Библиогр.: с. 78-80
675873
   Криминалистическая виктимология. – Иркутск, 1980. – 160 с.
675874
  Шиканов В.И. Криминалистическая виктимология и практика расследования убийств / В.И. Шиканов. – Иркутск, 1979. – 45с.
675875
  Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений : Научно-практическое пособие / Ю.Г. Корухов. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 288с. – ISBN 5-89123-242-1, 5-86225-763-2
675876
  Фридман И.Я. Криминалистическая защита документов в целях предупреждения хищений социалистической собственности : Автореф... канд. юрид.наук: / Фридман И.Я.; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1962. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
675877
  Новоселова Н.А. Криминалистическая идентификационная экспертиза : (По материалам Белорусского научно-исследовательского института судебной экспертизы) / Н.А. Новоселова; Под ред. А.В. Дулова. – Минск : Беларусь, 1966. – 144 с.
675878
  Сегай М.Я. Криминалистическая идентификация и особенности ее применения в отдельных видах советской криминалистической эксперитизы : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Сегай М.Я. ; М-во высш. образования УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1959. – 16 с.
675879
  Михайлова М.Н. Криминалистическая идентификация исполнителя по рукописи при различии типа письменности / Михайлова М.Н. – Москва, 1973. – 19 л.
675880
  Котюк И.И. Криминалистическая идентификация как средство познания и доказывания в уголовном судопроизводстве : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.09 / Котюк И.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 17л.
675881
  Котюк Иван Ильич Криминалистическая идентификация как средство познания и доказывания в уголовном судопроизводстве : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Котюк Иван Ильич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 216л. – Бібліогр.:л.191-216
675882
  Эльбур Р.Э. Криминалистическая идентификация лиц по фотоизображениям с использованием аппрата проективной геометрии. : Автореф... Канд.юрид.наук: 717 / Эльбур Р.Э.; Всес.юрид.заоч.ин-т. – М, 1968. – 14л.
675883
  Лукьянчиков Е.Д. Криминалистическая идентификация объектов по следам памяти / Е.Д. Лукьянчиков. – Донецьк : Академия, 1998. – 112с. – ISBN 966-7221-04-0
675884
  Каратаев О.Г. Криминалистическая информатика / О.Г. Каратаев. – М., 1991. – 61с.
675885
  Хлынцов М.Н. Криминалистическая информация и моделирование при росследовании преступлений / М.Н. Хлынцов. – Саратов, 1982. – 159с.
675886
  Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика : теория информ. процессов и систем в криминалистике / Н.С. Полевой. – Москва, 1982. – 207с.
675887
  Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика: Теория и практика математизации и автоматизации процессов и систем в криминалистике / Н.С. Полевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 324с.
675888
  Корж В.П. Криминалистическая классификация документов // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 51-61. – ISSN 0130-2655
675889
  Яблоков Н.П. Криминалистическая классификация преступлений в методике расследования и ее виды // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 40-51. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
675890
  Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. / В.А. Образцов. – Красноярск, 1988. – 176с.
675891
  Куклин В.И. Криминалистическая методика / В.И. Куклин, В.В. Куклин. – Тверь, 1992. – 70с.
675892
  Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений / И.А. Возгрин. – Москва, 1983. – 216с.
675893
  Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. / Н.П. Яблоков. – М., 1985. – 97с.
675894
  Кириченко А.А. Криминалистическая микрология: Монография. / А.А. Кириченко. – Днепропетровск, 1993. – 180с.
675895
  Седых-Бондаренко Криминалистическая неидентификационная экспертиза / Седых-Бондаренко. – М, 1973. – 52с.
675896
  Салтевский М.В. Криминалистическая одорология / М.В. Салтевский. – Киев, 1976. – 47 с.
675897
  Индуленс И.Г. Криминалистическая профилактика преступлений и привлечение к ней общественности / И.Г. Индуленс. – Рига, 1988. – 99с.
675898
  Зудин В.Ф. Криминалистическая профилактика преступлений. Теория и практика : дисс. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Зудин В.Ф. ; М-во высш. и сред. образования РСФСР ; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1987. – 445 л. + Приложение: л. 409-445. – Библиогр.: л. 362-408
675899
  Зудин В.Ф. Криминалистическая профилактика преступлений.Теория и практика : автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Зудин В.Ф. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 44 с. – Библиогр.: 35 назв.
675900
  Снетков В.А. Криминалистическая родовая (групповая) идентификация и представление ее результатов в заключениях экспертов / В.А. Снетков, М.В. Кисин, Ю.И. Паршиков // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института охраны общественного порядка / Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны общественного порядка. – Москва, 1968. – № 12. – С. 3-15
675901
  Гучок А.Е. Криминалистическая структура преступления в системе деятельности по построению и проверке следственных версий // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 295-305. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
675902
   Криминалистическая тактика. – К., 1985. – 78с.
675903
  Баев О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. / О.Я. Баев. – Воронеж, 1977. – 114с.
675904
  Лукашевич В.Г. Криминалистическая теория общения: постановка проблемы, методика исследования, перспективы использования / В.Г. Лукашевич. – Киев, 1993. – 194 с.
675905
   Криминалистическая техника. – М., 1959. – 528с.
675906
  Салтевский М.В. Криминалистическая техника / М.В. Салтевский. – Харьков, 1967. – 150 с.
675907
   Криминалистическая техника за рубежом. – М., 1957. – 147с.
675908
  Салтевский М.В. Криминалистическая техника и тактика / М.В. Салтевский. – Киев, 1973. – 123 с.
675909
  Ломако З.М. Криминалистическая топография / З.М. Ломако. – К., 1980. – 50с.
675910
  Салтевский М.В. Криминалистическая фотография, кинематография и видеозапись в правоохранительной деятельности. / М.В. Салтевский, Н.Н. Лысов. – Киев, 1993. – 208 с.
675911
  Згорунин С.Б. Криминалистическая характеристика и особенности расследования краж грузов, совершаемых несовершеннолетними из подвижного состава : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Згорунин С.Б.; Уральская гос. юридическая академия. – Екатеринбург, 1995. – 26л.
675912
  Лысенко В. Криминалистическая характеристика отдельных способов преступной деятельности с использованием фиктивных предприятий // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.66-71
675913
   Криминалистическая характеристика преступлений. – М., 1984. – 106с.
675914
   Криминалистическая характеристика преступлений (Общие положения). – Иркутск, 1991. – 26 с.
675915
  Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и её использование в следственной практике / В.В. Радаев. – Волгоград, 1987. – 24 с.
675916
  Лысенко В. Криминалистическая характеристика преступной деятельности фиктивных субъектов предпринимательства посредством банковских учреждений // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.108-112
675917
  Корж В. Криминалистическая характеристика признаков организованных преступных образований в сфере экономики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.96-100. – Бібліогр.: 8 н.
675918
  Гончаренко В.И. Криминалистическая характеристика хищений в кооперативах по бытовому обслуживанию населения / В.И. Гончаренко, В.Н. Панасенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 62-65. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  В статье рассматривается проблема применения криминалистической характеристики при разработке целостной методики расследования хищений в кооперативах по бытовому обслуживанию населения. Проводится сравнительный анализ характеристик преступления, ...
675919
   Криминалистическая экспертиза. – М.
1. – 1966. – 166с.
675920
   Криминалистическая экспертиза. – М.
2. – 1966. – 172с.
675921
   Криминалистическая экспертиза. – М.
5. – 1967. – 180с.
675922
   Криминалистическая экспертиза. – М.
6. – 1968. – 248с.
675923
   Криминалистическая экспертиза. – М.
3. – 1969. – 216с.
675924
   Криминалистическая экспертиза. – М.
1. – 1978. – 95с.
675925
   Криминалистическая экспертиза. – М.
2. – 1978. – 72с.
675926
  Белов Валентин Николаевич Криминалистическая экспертиза авторства текста : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.09 / Белов Валентин Николаевич; Высшая школа МВД СССР. – М., 1973. – 16л.
675927
  Крыгин Е.В. Криминалистическая экспертиза в административном процессе.. : Автореф... канд. юридич.наук: / Крыгин Е.В.; Харьков. юридич. ин-тут. – Харьков, 1982. – 14л.
675928
  Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза в европейских странах народной демократии. / А.И. Винберг. – Москва, 1959. – 151с.
675929
  Крылов И.Ф. Криминалистическая экспертиза в России и в ССР в ее историческом развитии. : Автореф... доктор юридич.наук: / Крылов И.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
675930
  Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза в советском уголовном процессе. / А.И. Винберг. – Москва, 1956. – 220с.
675931
  Федосеева В.Б. Криминалистическая экспертиза документов по гражданским делам. : Автореф... канд. юрид.наук: / Федосеева В.Б.; МВ и ССО РСФСР. Всесоюз. заоч. ин-т. – М., 1966. – 20л.
675932
  Митричев В.С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий / В.С. Митричев. – Саратов, 1980. – 113с.
675933
  Лельчин В.А. Криминалистическая экспертиза подписи : Автореф... канд. юрид.наук: 12.717 / Лельчин В.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Юрид. фак. – Алма-Ата, 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.19
675934
  Пинхасов Б.И. Криминалистическая экспертиза почерка. (Процессуальное и криминалистическое исследование по материалам судебно-, следственной и экспертной практики Узбекской ССР). / Б.И. Пинхасов. – Ташкент, 1964. – 192с.
675935
  Ткачук А.М. Криминалистическая экспертиза рукописей, выполненных на киргизском языке.. : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Ткачук А.М.; ОГУ. – Одесса, 1972. – 22л.
675936
  Еливанова М.С. Криминалистическая экспертиза текстов, выполненных левой рукой. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Еливанова М.С.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 18л.
675937
  Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. – Москва : БЕК, 1997. – 342 с. – ISBN 5-85639197-7, 3-406-42719-7
675938
  Клименко Н.И. Криминалистические знания : природа,структура, оптимизация использования : Дис... докт. юрид.наук: 12.00.09 / Клименко Н.И.; КУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 389л. – Бібліогр.:л.1-34
675939
  Клименко Н.И. Криминалистические знания в структуре проффесиональной подготовки следователя / Н.И. Клименко. – Киев : Вища школа, 1990. – 100с.
675940
  Клименко Н.И. Криминалистические знания: природа, структура, оптимизация использования. : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.09 / Клименко Н.И.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 40л.
675941
  Новиков С.И. Криминалистические и иные специальные знания при исследовании места дорожно-транспортного происшествия (по матер. УкрССР). : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.09 / Новиков С.И.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 21л.
675942
   Криминалистические и процессуальные проблемы расследования. – Барнаул, 1983. – 168с.
675943
  Ладин В.Н. Криминалистические методы исследования атипичного огнестрельного оружия : Автореф... канд. юридюнаук: 717 / Ладин В.Н.; Харьк. юридич. ин-т. – Х., 1968. – 19л.
675944
  Казаков-Турбовский Криминалистические методы расследования и предупреждения преступлений, посягающих на советскую денежную и кредитную системы : Автореф... канд. юрид.наук: / Казаков-Турбовский Е.И.; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1967. – 19л.
675945
  Яблоков Н.П. Криминалистические основы оперативно-розыскной деятельности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 43-60. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
675946
  Бахин В.П. Криминалистические приемы и средства разрешения следственных ситуаций / В.П. Бахин. – К, 1991. – 101с.
675947
   Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступлений. – Иркутск, 1983. – 160с.
675948
   Криминалистические проблемы расследования преступлений. – Красноярск, 1992. – 72с.
675949
  Бирюков В.В. Криминалистические характеристики нераскрытых преступлений: целесообразность составления и перспективы использования в теории и практике / В.В. Бирюков, Д.В. Бирюкова // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 41-45. – ISBN 978-617-616-075-5
675950
  Аббасова И.С. Криминалистические характеристики преступлений в системе юридических знаний / И.С. Аббасова; Аббасов И.С. – Иркутск, 1991. – 24 с.
675951
  Баймуратов И.Ю. Криминалистический анализ мехагизма расследуемого события // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.80-91. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
675952
   Криминалистический анализ уголовного дела об убийстве. – Иркутск, 1986. – 50с.
675953
  Шиканов В.И. Криминалистическое значение следов крови / В.И. Шиканов. – Иркутск, 1974. – 144с.
675954
  Атанесян Г.А. Криминалистическое и судебно бухгалтерское исследование документов при расследовании хищений социалистичесокого имущества / Г.А. Атанесян, Д.П. Поташник. – Москва, 1986. – 98с.
675955
  Карпов Н.С. Криминалистическое изучение преступной деятельности, средств и методов борьбы с ней (данные эмпирических исследований) / Н.С. Карпов; МВДУ. НАВДУ. – Издана не в типографии. – Киев, 2004. – 218 с.
675956
  Лисиченко В.К. Криминалистическое исследование вещественных доказательств методами, основанными на применении радиоактивных изотопов : Дис... Канд. юрид. наук: / Лисиченко В.К.; Киевский научн.-иссл. ин-т судебной экспертизы. – Киев, 1960. – 353л. – Бібліогр.:л.327-363
675957
  Никифорова Ж.М. Криминалистическое исследование волос млекопитающих отряда парнокопытных / Ж.М. Никифорова, О.И. Разоренова. – М., 1988. – 78с.
675958
  Каплунов И.М. Криминалистическое исследование докуменктов, изготовленных с помощью полиграфичской техники : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Каплунов И.М.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
675959
  Лисиченко В.К. Криминалистическое исследование документов / В.К. Лисиченко. – Киев, 1971. – 77с.
675960
  Лисиченко Виталий Константинович Криминалистическое исследование документов : Автореф... д-ра юр.наук: 12.00.09 / Лисиченко Виталий Константинович; КГУ. – К., 1974. – 65л.
675961
  Дораш С.Г. Криминалистическое исследование документов / С.Г. Дораш. – Кишинёв, 1979. – 64 с.
675962
  Николайчик В.М. Криминалистическое исследование документов с применением оптических методов исследования : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Николайчик В. М. ; АН СССР , Ин-т права. – Москва, 1953. – 18 с.
675963
  Манукян Т.А. Криминалистическое исследование документов, выполненных на армянском языке, при расследовании хищений государственного и общественного имущества : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Манукян Т.А.; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1971. – 23л.
675964
  Бондаренко А.Д. Криминалистическое исследование документов, отпечатанных на оперативной цифровой полиграфической технике // Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 2004. – Вып. 52. – С. 82-89. – ISSN 0130-2655
675965
  Моисеев А.П. Криминалистическое исследование записей, выполненных шариковыми ручками / А.П. Моисеев ; МВД СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т. – Москва : ВНИИ МВД СССР, 1976. – 19, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотечка эксперта)
675966
  Дамбраускайте О.К. Криминалистическое исследование литовской письменной речи : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Дамбраускайте О.К.; ЛУГ. Юрид. фак. – Л., 1972. – 16л.
675967
  Яблоков Н.П. Криминалистическое исследование материалов, документов. / Н.П. Яблоков. – М., 1961. – 48с.
675968
  Русаков М.Н. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения: уч. пособие. / М.Н. Русаков. – Омск, 1981. – 116с.
675969
  Павленко С.Д. Криминалистическое исследование оттисков печатных форм. / С.Д. Павленко. – К., 1970. – 83с.
675970
  Павленко С.Д. Криминалистическое исследование печатных форм и их отпечаток : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 717 / Павленко С.Д.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1968. – 16л.
675971
  Герасимов В.П. Криминалистическое исследование поверхности / В.П. Герасимов. – Москва, 1979. – 85с.
675972
  Ковальчук З.А. Криминалистическое исследование поврежденных документов : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ковальчук З.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 20 с.
675973
  Ковальчук З.А. Криминалистическое исследование поврежденных документов : Дис... канд.юрид.наук: / Ковальчук З.А.; Киевский науч-исследовательский институт судебной экспертизы. – К, 1965. – 242л. – Бібліогр.:л.232-242
675974
  Гущин В.Ф. Криминалистическое исследование причин и условий выстрелов из охотничьих ружей без нажатия на спусковой крючок / В.Ф. Гущин. – К., 1967. – 36с.
675975
  Светлаков Е.М. Криминалистическое исследование разрушенных преград при расследовании краж. : Автореф... канд. юр.наук: / Светлаков Е. М.; МВССО УССР, Хар. юр. ин-т. – Х., 1971. – 20л.
675976
   Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках народов СССР.. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 278с.
675977
  Ципенюк С.А. Криминалистическое исследование рукописных текстов, выполненных с подражанием печатномму шрифту и специальными шрифтами : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ципенюк С. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 16 с.
675978
  Ципенюк С.А. Криминалистическое исследование рукописных текстов, выполненных с подражанием печатному шрифту и специальными шрифтами : Дис... канд. юридич.наук: / Ципенюк С.А.; Киев. науч.-исслед. ин-тут судебной экспертизы. – Киев, 1961. – 394л. – Бібліогр.:л.280-393
675979
  Голдованский Ю.П. Криминалистическое исследование следов взлома на месте происшествия : Автореф... кандидата юридич.наук: / Голдованский Ю.П.; Всес. юридич. заоч. ин-т. Кафедра криминалистики. – М., 1967. – 15л.
675980
  Митричев В.С. Криминалистическое исследование следов выстрела методами эмиссионного спектрального анализа. / В.С. Митричев. – М., 1960. – 24с.
675981
  Грановский Г.Л. Криминалистическое исследование следов ног / Г.Л. Грановский. – Киев, 1970. – 68с.
675982
  Громовенко Л.И. Криминалистическое исследование средств и материалов магнитной звукозаписи / Л.И. Громовенко. – Киев, 1981. – 95 с.
675983
  Маланьина Н.И. Криминалистическое исследование стекла. / Н.И. Маланьина. – Саратов, 1984. – 118с.
675984
  Клименко Н.И. Криминалистическое исследование текстов, выполненных на украинском языке, в уголовном судопроизводстве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.717, 12.715 / Клименко Н.И. ; АН УССР , Совет ин-та философии и Сектора гос-ва и права. – Киев, 1969. – 26 с. – Бібліогр.:с.24-25
675985
  Торбин Ю.Г. Криминалистическое исследование тела и одежды подозреваемого в совершении преступления. : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Торбин Ю.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1971. – 16л.
675986
  Литвиненко Л.К. Криминалистическое исследоварие следов орудий и инструментов. : Дис... Каед.юрид. наук: / Литвиненко Л.К.; Киевский науч.-иссл. ин-т судебной экспертизы МЮ УССР,. – К, 1959. – 275л. – Бібліогр.:л.1-9
675987
   Криминалистическое описание внешности человека : Учебное пособие. – Москва, 1999. – 198с. – ISBN 5-93004-007-9
675988
   Криминалистическое описание внешности человека.. – М., 1984. – 128с.
675989
  Самошина З.Г. Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности. / З.Г. Самошина. – М, 1963. – 39с.
675990
  Биленчук П.Д. Криминалистическое прогнозирование поведения обвиняемого на предварительном следствии : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Биленчук П. Д.; Киев. высш. школа МВД СССР. – К. – 190л. – Бібліогр.:л.150-172
675991
  Биленчук П.Д. Криминалистическое прогнозирование поведения обвиняемого на предварительном следствии. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.09 / Биленчук П.Д.; КГУ. – К, 1983. – 16л.
675992
  Данисявичюс П. Криминалистическое следоведение / П. Данисявичюс. – Вильнюс, 1973. – 182с.
675993
  Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. / Е.Е. Центров. – М, 1988. – 159с.
675994
  Закатов А.А. Криминалистическое учение о розыске : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Закатов А.А. ; МВД СССР ; Высшая следственная школа. – Волгоград, 1987. – 425 л. – Библиогр.: л. 387-425
675995
  Закатов А.А. Криминалистическое учение о розыске : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Закатов А.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 39 с. – Библиогр.: 52 назв.
675996
  Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах / И.Ф. Крылов. – Ленинград, 1976. – 197с.
675997
  Киричинский Б.Р. Криминалистичское исследование документов в инфракрасных лучах : Дис... канд.юриднаук: / Киричинский Б.Р.;. – К, 1946. – 141л. – Бібліогр.:л.129-141
675998
  Винберг А.И. Криминалитическая экспертиза письма / А.И. Винберг. – Москва, 1940. – 160с.
675999
  Антонян Ю.М. Криминальная патопсихология / Антонян Ю.М., Гульдан В.В. – Москва : Наука, 1991. – 243, [3] с.
676000
  Гарднер Э.С. Криминальные истории / Э.С. Гарднер. – М, 1992. – 448с.
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,