Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
675001
  Матеу М. "...когда раскупят все мои стихи" : поэзия: стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11. – С. 219-223. – ISSN 1130-6545
675002
  Мовчан Р. "Кобзар на мотоциклі", або Урбанізм української модерністської прози 1920-х років // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (76). – С. 84-104
675003
  Поліщук В. "Кобзар на мотоциклі". Про долю і спадок Леоніда Малошийченка (Чернова) // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 12


  "Письменника Леоніда Кіндратовича Малошийченка (літературний псевдонім Чернов, Чернов-Малошийченко) у 20-ті - на початку 30-х років минулого століття знали від Харкова до Одеси, від Владивостока до Петербурга. Йому належать написана російською мовою ...
675004
  Марченко М. "Кобзар" - "Євангеліє" для українців // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 20). – С. 5


  Першому виданню найвідомішої книги Шевченка минає 175 років.
675005
  Лазарук М. "Кобзар" - на все життя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 березня (№ 9). – С. 1, 9
675006
  Портянко В. "Кобзар" - фронтовик з іменем Шевченка - у бій // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 15 листопада (№ 46). – С. 18
675007
  Лубчак В. "Кобзар" - як орієнтир для діалогу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 травня (№ 89). – С. 2


  З 19 по 22 травня на Черкащині триває Шевченківський науково-мистецький конгрес.
675008
  Наєнко М. "Кобзар" (- твір Т.Г.Шевченка) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 417-418. – ISBN 978-966-8567-14-8
675009
  Макаренко М. "Кобзар" Л.М.Жемчужнікова / М. Макаренко. – Прилуки, 1929. – 8с.
675010
   "Кобзар" мовою ідиш // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 13 грудня (№ 47/48). – С. 1


  У Києві презентували двомовне видання "Кобзаря" Тараса Шевченка мовою оригіналу та у перекладі на ідиш.
675011
  Мойсей І. "Кобзар" на вогнищі сталінської інквізиції // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 406-408. – ISBN 978-606-745-014-9


  "«Весніє. Читаю Шевченка. [...] якось дуже вже сумно стає. [...] читаю другий том, [...] якось розбуджує особливо сумний настрій. [...] Сьогодня вперше почав рисувати на тему «Вставайте, кайдани порвіте». [...] Закінчити не пощастило…», – це уривки з ...
675012
  Печорний П. "Кобзар" на окупованій території та Брежнєв на "замовних" тарелях / вела розмову К. Константинова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 2-6 березня (№ 8). – С. 13


  Національний Шевченківський комітет цьогоріч визначив три кандидатури, творчість яких гідна головної мистецької премії країни: поет Леонід Горлач, режисер Дмитро Богомазов, народний художник України, проф. Петро Печорний, де відзначено цикл унікальних ...
675013
   "Кобзар" на польській землі // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24
675014
  Шевченко Т.Г. "Кобзар" на сцені : драматичні твори за Т.Г. Шевченком / Т.Г. Шевченко. – Київ : Мистецтво, 1963. – 217 с.
675015
  Лубчак В. "Кобзар" на фронті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 16


  Спеціально для бійців з АТО у кишеньковому форматі видано книжку Тараса Шевченка.
675016
  Бігун О. "Кобзар" Т Шевченка: між старим і новим завітом (до проблеми літературної діалогічності) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 3-9


  У статті досліджуються корелятивно-типологічні паралелі сакральних наративів та поетичного доробку Т. Шевченка
675017
  Бєляєва Л.В. "Кобзар" Т.Г. Шевченка у фондах Національої бібліотеки України ім. В.І. Вернадського = "Kobzar" by T.H. Shevchenko within V.I. Vernadsky National library of Ukraine funds : книгознав. та бібліогр. дослідж. / Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко ; [редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – 992, [1] с. : іл. – До 200-річчя від дня народж. Т. Шевченка, до 175-річчя виходу друком першого "Кобзаря". - Авт. на обкл. не зазнач. - Дод. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 668-986. – ISBN 978-966-02-7558-4
675018
  Добролюбов М.О. "Кобзар" Тараса Шевченка / М.О. Добролюбов. – Київ, 1961. – 16с.
675019
  Коваленко А. "Кобзар" Тараса Шевченка та його перші ілюстратори // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 7 (363). – С. 62-63
675020
  Грінішина І.І. "Кобзар" Тараса Шевченка у фондах бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 201-205. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
675021
  Шульженко С. "Кобзар" Тараса Шевченка у фондах Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 29-30. – ISSN 2076-9326
675022
  Федотова О.О. "Кобзар" Тараса Шевченка як об"єкт уваги радянських органів контролю // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 32-34
675023
  Зарицька Т. "Кобзар" турецькою мовою // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  У 2009 р. світ побачив перше видання "Кобзаря" Т.Шевченка турецькою мовою в перекладі докторантки каф-ри тюркології Ін-ту філології Тудори Арнаут. Краса поезії Т. Шевченка, його полум’яний пророчий дар полонили душу молодої письменниці, перекладачки, ...
675024
  Моціяка П. "Кобзар" у Загребі / П. Моціяка, О. Моціяка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19 - 25 жовтня (№ 42). – С. 7


  Українське культурно-просвітнє товариство "Кобзар" у Хорватії.
675025
  Подолинний А. "Кобзар" у родині Гладишів // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 6-12 березня (№ 9). – С. 15


  Зв"язки Тараса Шевченка з Поділлям. Лист Михайла Казимировича Гладиша, який жив і довгий час працював лікарем у Зінькові, до Кобзаря. 10 лип. 1860 р.у лікар, у листі до поета, висловив своє захоплення "Кобзарем" і надіслав два власні вірші, просив їх ...
675026
  Скорульська Р. "Кобзар" у творчості Миколи Лисенка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 лютого (№ 6). – С. 15


  Імена Лисенка і Шевченка пов"язані в укр. історії не лише титанічною працею композитора над "Музикою до "Кобзаря", а й величезною його громадською роботою над увінченням пам"яті поета в час найтяжчих утисків укр. слова і думки.
675027
  Одінцова М. "Кобзар" шевченків для дітей": нереалізований видавничий проект Бориса Грінченка // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 128-134


  У статті йдеться про видавничу діяльність Бориса Грінченка. Тут зосереджено увагу на обґрунтуванні доцільності складання, аспектах створення й аналізі елементів змістової структури одної з його рукописних книг. The paper refers to the publishing ...
675028
  Білик Г. "Кобзар" як репрезентант культурної епохи: Т. Шевченко - М. Семенко - брати Капранови // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 131-134. – ISSN 2075-1222


  У статті з погляду літературної взаємодії висвітлено художнє засвоєння збірки "Кобзар" Т. Шевченка як знакового національного наративу письменством ХХ і ХХІ століть, простежено специфіку її інтерпретації у творчість М. Семенка і братів Капранових
675029
  Білик Г. "Кобзар" як репрезентант культурної епохи: Т. Шевченко - М. Семенко - брати Капранови // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 160-167


  У статті з погляду літературної взаємодії висвітлюється художнє засвоєння збірки "Кобзар" Т. Шевченка як знакового національного наративу письменством ХХ і ХХІ століть, простежіється специфіка її інтерпретації у творчість М. Семенка і братів Капранових
675030
  Хоменко О. "Кобзар" як світоглядна підстава Акту Злуки: українознавчі проекції історичного феномену // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 29-43
675031
  Боронь О. "Кобзарь Тараса Шевченка в переводе русских поэтов" (1860) у літературному процесі свого часу // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 124-128. – ISBN 978-617-7442-48-5
675032
  Шевченко Т.Г. "Кобзарь" Т. Шевченка / Т.Г. Шевченко. – Киев, 1974. – 114с.
675033
  Беляева Л.В. "Кобзарь" Т.Г. Шевченко в фондах Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского: библиографическое исследование. / Л.В. Беляева, И.Д. Войченко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2014. – Вып. 12. – C. 23-40. – ISSN 2224-1825


  Осуществлено библиографическое исследование изданий "Кобзаря" Т. Г. Шевченко на языке оригинала и в переводах на языки народов мира за период 1840 - 2014 гг., выполненному в Национальной библиотеке Украины им. В. И. Вернадского.
675034
  Рыльский "Кобзарь" Тараса Шевченко / Рыльский, Ф. – Москва, 1964. – 79с.
675035
  Єременко О. "Коваль, що виковує душі" : рецепція образу вчителя Северина Гайдаша за романом "Єрусалим на горах" Р. Федоріва // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 6-7. – Бібліогр. в кінці ст.
675036
  Либинзон З.Е. "Коварство и любовь" Ф.Шиллера / З. Либинзон. – Москва, 1969. – 133с.
675037
  Цибульська Т. "Ковбой" : казки // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 138-140


  Надруковані: "Ковбой", "Майже казка", "Дідова казка".
675038
  Шульженко К.И. "Когда вы спросите меня..." / К.И. Шульженко. – М., 1981. – 222с.
675039
  Шульженко К.И. "Когда вы спросите меня..." / К.И. Шульженко. – 2-е. – Москва, 1985. – 222с.
675040
  Осипчук И. "Когда Грушевский оказался в сталинских застенках, чекисты несколько раз имитировали его расстрел" // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 26 ноября (№ 216). – С. 5


  Ровно 80 лет назад умер председатель Украинской Центральной Рады, автор фундаментального научного труда «История Украины-Руси»
675041
  Осипчук И. "Когда и почему здание Киевского университета стало красным, установить пока не удалось. Известно, что изначально было приказано выкрасить его в серый цвет дикого камня" // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 23 августа (№ 120). – С. 26


  Ровно 175 лет назад скончался архитектор Викентий Беретти, по проектам которого в Киеве были построены Красный корпус университета, Институт благородных девиц (Октябрьский дворец), астрономическая обсерватория, разбит ботанический сад, завершена ...
675042
  Боровинская Л. "Когда меня пугает жизнь - я отдыхаю в искусстве": Борисов-Мусатов и его время // Историк и художник : Журнал для всех, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2006. – № 3. – С. 126-130
675043
  Климова И. "Когда мы были маленькими" : рассказы // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 1/2. – С. 119-123. – ISSN 0131-8136


  Опубликованы рассказы: "На кого Бог пошлет", "Друг мой козел".
675044
  Оришака О. "Когда отыскан угол зренья": поэтология А. Тарковского // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 92-99
675045
  Чижова Е. "Когда подводишь итог...". О Данииле Гранине // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 6. – С. 382-403. – ISSN 0042-8795
675046
  Винников Г Н. "Когда цветёт акация" и другие комедии / Г Н. Винников. – Москва, 1972. – 536с.
675047
  Старатілат А. Кобзар - духовник у творчості Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 134-138
675048
  Нагірняк З. Кобзар - у бронзі та камені // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 7 березня (№ 44/45). – С. 15


  Ще в рік смерті Тараса Шевченка студенти Київського університету висловлювали думки про встановлення йому пам"ятника : "Над могилою сього великого мужа воздвинеться пам"ятник, що буде свідчить про славу його".
675049
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Веселка, 1998. – 486 с. – ISBN 966-01-0030-2
675050
  Шевченко Т.Г. Кобзар 1840 : тексти позацензур. пр. "Кобзаря" 1840 року : факс. відтворення вид. 1840 р. (за сучасним правописом) / Тарас Шевченко ; [упоряд., передм., прим. Гальченка С.А.]. – Київ : Дніпро, 2014. – 256, [2] с. : іл., портр. – Тит. арк.: с. 119. - Факс. відтворення: c. 1-[115]. - Вих. дан. ориг.: Санкт-Петербург: В тип. Е. Фишера, 1840. – ISBN 978-966-578-244-5
675051
  Капранови Кобзар 2000 : Soft.Hard:Романи / Капранови, брати; Ред.О.Жукова. – Київ : Джерела, 2001. – 424с. – ISBN 966-7831-04-3
675052
  Голобородько В. Кобзар без кобзи : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 252-263
675053
  Патриляк І. Кобзар в уяві селян південнщї Київщини // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  До 198-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Згадується лист М. Максимовича до Т. Шевченка
675054
  Кобзар Є. Кобзар версус диктатор: постать і мотиви Тараса Шевченка у народнопісенній сатирі на Микиту Хрущова // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 2 (122), березень - квітень. – С. 480-491. – ISSN 1028-5091
675055
  Страшенко О.І. Кобзар Віктор Лісовол - співець козацької долі : худож.-публіцист. нарис / Ольга Страшенко ; [відп. ред. Лучканин С.]. – Київ : Український видавничий консорціум, 2008. – 159, [1] с. : фот., іл., ноти. – ISBN 978-966-8189-76-0


  У пр. № 1702772 напис: Науковій бібліотеці імені Михайла Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з глибоким пошанівком до Кобзаря та кобзарів. Автор. Підпис. Відпов. редактор. Підпис. Київ. жовтень 2015.
675056
  Гундорова Т. Кобзар Дармограй. Про літературні маски Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 березня (№ 10). – С. 8-9
675057
  Ламонова О. Кобзар епохи "тихого протесту": Шевченкіана Олександра Івахненка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 27 листопада (№ 22)
675058
  Рильський М.Т. Кобзар Єгор Мовчан / М.Т. Рильський, Ф.І. Лавров. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 32 с.
675059
  Фурніка В.П. Кобзар за Гімалаями / В.П. Фурніка. – К, 1989. – 309с.
675060
  Старченко В. Кобзар і "цар-визволитель" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 22 березня (№ 11). – С. 1, 9
675061
  Тетеря С. Кобзар Іван Кучугура-Кучеренко - міфи та дійсність // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 56-63. – ISSN 2415-3567
675062
  Лавров Ф.І. Кобзар Остап Вересай / Ф.І. Лавров. – Київ, 1955. – 100с.
675063
  Лавров Ф.І. Кобзар Остап Вересай. / Ф.І. Лавров. – К., 1970. – 20с.
675064
  Прядко Ю. Кобзар очима журналістів // Київський університет. – Київ, 2016. – Червень (№ 6). – С. 5


  Книгу «Тарас Шевченко очима журналістів» написали і видали студентки Інституту журналістики Катерина Романенко, Олександра Присяжнюк та Валерія Рябик. До неї включено огляд та аналіз публікацій про Тараса Шевченка у різних українських паперових і ...
675065
  Ковальчук А. Кобзар підняв українську мову до світових вершин // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 березня (№ 11). – С. 9
675066
  Гаврилюк О. Кобзар стереже / О. Гаврилюк. – Київ, 1961. – 24с.
675067
  Шевченко Т.Г. Кобзар Тараса Шевченка : вибір для дітий : ювілейне вид. в 100 роковини уродин поета. – Львів : Накл. Укр. пед. т-ва, 1914. – 64 с. : 1 портр. – На обкл. назва: Кобзар для малих дітий
675068
  Шевченко Т.Г. Кобзар Тараса Шевченка : вибір поезій з життєписом, илюстраціями і поясненнями / [Т. Шевченко ; ілюстр. авт.]. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук.Т-ва ім. Шевченка, під[Учит. Громада], 1914. – 367 c. : ілюстр., портр. – (Видання товариства учителїв висших шкіл «Учительска Громада» ; № 1)
675069
  Шевченко Т.Г. Кобзар Тараса Шевченка : Вибір для дітей : ювілейне вид. в соті роковини уродин Поета / [мал. А. Андрейченка]. – [3-тє вид.]. – Львів : Накладом Укр. Пед. Т-ва, 1914. – 64 с., портр. – На обкл. назва: Кобзар для малих дітей. – ([Видання] Українського педагогічного товариства ; Ч. 13)


  Представлено ювілейну збірку вибраних поезій для дітей, приурочену до 100-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Видання побачило світ у 1914 році у Львові, книжка видана на кошти Українського педагогічного товариства. На початку збірки вміщено ...
675070
  Каденюк Л. Кобзар у космосі // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 20-21 : фото. – ISSN 1819-7329


  "Кобзар" Шевченка, є першою друкованою книгою, яка побувала в Космосі.
675071
  Головко Т. Кобзар у світлинах і Шевченківські краєвиди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 травня (№ 90). – С. 12


  У новому альбомі "Шевченківська посвята" Василь Пилип"юк представив свої мандри-кадри, які видано видавництвом "Світло й тінь".
675072
   Кобзар у степах Казахстану / упоряд. Євген Козак ; [ред. Іван Лучук]. – Львів : Українські технології, 2017. – 509, [3] с. : іл., портр. – На корінці зазнач.: 1847-1857. - До 160-річчя звільнення Тараса Шевченка із заслання. – Бібліогр.: с. 502-503 та в підрядк. прим. – (Честь і чин). – ISBN 978-966-345-317-0


  Вид. здійснено за підтримки Посольства Республіки Казахстан в Україні та Почесного Консульства Республіки Казахстан у Західній Україні
675073
   Кобзар у степах Казахстану // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 3


  "В Інституті міжнародних відносин за участі Центру літературної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка було презентовано міжнародний українсько-казахський проект «Кобзар у степах Казахстану». Промотор ...
675074
  Лубківський Р. Кобзар ув"язнених видань... : Закінчення. Початок у № 7-8, 2014 // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 9/10 (1029/1030). – С. 247-256. – ISSN 0320 - 8370


  До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.
675075
  Грінченко М. Кобзар Федір Кушнерик / М. Грінченко. – Київ : ЦДНТ УРСР, 1940. – 56 с.
675076
  Горбачов Дмитро Кобзар як інтелектуал та естет / Горбачов Дмитро, Соломарська Олена // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 3. – С. 147-162


  Повісті Шевченка,написані російською мовою, складають осібну частину його творчості
675077
  Грабович Г. Кобзар. Каменяр. Дочка Прометея // Критика. – Київ, 1999. – Грудень, (число 12). – С. 16-19
675078
  Шевченко Т.Г. Кобзар.Фототипія позацензурного примірника видання 1840 року / Т.Г. Шевченко. – Репринтне видання. – Санкт-Петербург : Тип. Е. Фишера, 1962. – 114 с.
675079
  Мостовий Я. Кобзарева доля : поезії / Ярослав Мостовий. – Івано-Франківськ, 1999. – 196с.
675080
   Кобзарева зоря : збірник : поезії рад. поетів про Т.Г. Шевченка. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 262 с.
675081
  Кравець Я. Кобзареве прочитання у французькомовній Канаді // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 447-459. – ISBN 978-966-920-140-9
675082
  Мосенкіс Ю. Кобзареве слово в Парижі // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 5). – С. 4


  Про нові публікації, що виходять до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка.
675083
   Кобзареві - Одеса. – Одеса, 1964. – 212с.
675084
  Танана Р. Кобзареві шанувальники про українську мову : За сторінками книг вражень першого народного музею Кобзаря в Каневі - Тарасової світлиці // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 3/4 (773/774). – С. 118-123. – ISSN 0868-4790
675085
   Кобзари и лирники Киевской губернии в 1903 году. – Киев : Литография Губернского Правления, 1904. – 65 с. – (Оттиск из Памятной книжки Киевской губернии на 1904 год)
675086
  Шуст Я.И. Кобзари и лирники Украины на фоне славянского эпоса. (Связь кобзарей и лирников Украины с русскими и другими славянскими народными певцами). : Автореф... канд. филолог.наук: / Шуст Я.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1953. – 17 с.
675087
  Тиховский П. Кобзари Харьковской губернии / П. Тиховский. – Харьков : Тип. "Печатное дело", князя К.Н. Гагарина, 1902. – [4] с. – Окр. відбиток из : Сборник историко-филологического общества, т. 13, 1902 г. ; [Ксерокс]
675088
   Кобзарі, як духовні провідники / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 107-110. – ISBN 978-617-7480-55-5
675089
  Лавров Ф.І. Кобзарі. / Ф.І. Лавров. – Київ, 1980. – 249с.
675090
  Мороз В. Кобзарство в контексті історії України козацької доби // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 109-112. – ISBN 978-966-439-357-4
675091
  Жеплинський Б. Кобзарство і Шевченко // Кобзарськими стежинами / Б.М. Жеплинський. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 243-247. – ISBN 966-02-1422-7
675092
  Нирко О. Кобзарство Криму та Кубані : [ навчальний посібник (хрестоматійне видання) для студ. вищих навчальних закл. ] / Олексій Нирко ; [ упорядкував, редагув., передм., вступна стаття Н. Сулій ]. – Київ : Просвіта, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-2133-11-0
675093
  Васюта О.П. Кобзарство Чернігівщини: пошук новочасної освітньої моделі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 351-359
675094
  Янковська Ж. Кобзарство як національно-культурний феномен: відображення в літературі ХІХ ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 199-201. – ISBN 978-966-439-357-4
675095
  Куровська І.Р. Кобзарство як феномен української духовності (на матеріалі Кримського регіону) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Куровська Ірина Ростиславівна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
675096
  Чорногуз Ярослав Кобзарська січ : Національній заслуженій капелі бандуристів України імені Г. Майбороди - 90 років // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-14. – ISSN 0868-9644


  Нац. засл. капелі бандуристів ім. Г. Майбороди - 90 років
675097
  Лоцман Р. Кобзарське виконавство у контексті становлення та розвитку професійного народного співу в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 119-121
675098
  Корякін О.О. Кобзарське мистецтво як феномен української нації // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Євтух М.Б., Михайличенко О.В. , Плахотнік О.В. [та ін.]. – Київ, 2008. – № 37. – С. 166-169
675099
   Кобзарськи Думы [Кобзарські Думи] : Казка наpодня: [Збіpка]. – Харьков : [Изд. Хаpьк. О-ва гpамотности]. Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1905. – 80 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Изд. Ком. Хаpьк. О-ва pаспpостpаненія в наpоде гpамотности ; № 125)


  Зміст: Мудpа дивчына; Два товаpыши; Злыдни; Дуpень; Два пpыятели; Лысычка та жуpавель; Цыган-косаpь.
675100
  Субота М. Кобзарський дух в наіональній культурі та класичній літературі // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 279-285. – ISBN 978-617-640-323-4
675101
  Жеплинський Б.М. Кобзарськими стежинами / Богдан Жеплинський ; [упоряд., ред.: М. Пономаенко ; відп. ред. Л.І. Крушельницька] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 2002. – 277, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 247. – ISBN 966-02-1422-7
675102
  Маслова Ю.В. Кобзарські школи у формуванні вокальної культури України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 155-161. – ISSN 2225-7586
675103
  Савченко Микола Кобзарські шляхи Остапа Вересая : 200-й річниці з дня народження О.Вересая присвячується / Савченко Микола. – Київ : Київський університет, 2004. – 80с. – ISBN 966-594-492-4
675104
   Кобзарсько-лірницька епічна традиція : зб. наук. праць наук.-практ. конференції з міжнар. участю, 15-16 черв., 2019 р., м. Київ / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Нац. центр нар. культури "Музей Івана Гончара" [та ін. ; упоряд.: К.П. Черемський]. – Київ : Олександр Савчук : Музей Івана Гончара, 2019. – 218, [1] с. : іл., портр., ноти. – Окремі ст. англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст.
675105
  Дяченко Д. Кобзарсько-лірницька традиція як соціокультурний феномен // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 211-213. – ISBN 978-966-171-783-9
675106
  Романюк І. Кобзарсько-лірницька традиція як феномен національної культури України // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 152-156. – ISBN 966-7170-47-0
675107
  Щербина М. Кобзаря і Канів малював з уяви // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 8


  "...Минуло 100 років від дня народження Андрія Федоровича Пошиваника, талановитого педагога і самодіяльного художника, людини творчої, ініціативної, щирої, закоханої у малювання".
675108
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург
2. – 132-303с.
675109
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург, 1840. – 115с.
675110
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : з додатком споминок про Шевченка писателів Тургенева і Полонського / Т.Г. Шевченко ; [ред.-упоpяд.: О.О. Русов, Ф.К. Вовк]. – У Празі (Прага) : Nakl. knih. dra Gregra a Ferd. Dattla, 1876. – XXII, [1], 414, IV с. : 1 поpтp., мал. – Ред.-упоpяд. встановлено за кн.: Шевченківський словник. Т. 1. - К., 1976. - Прим. № 69517 дефектний, відсутні тит. арк., с. XV-XXII, обидва примірника без с. I-IV в кінці кн. – ISSN 1876


  В кн. поет. твоpи, дpама "Hазаp Стодоля", автобіогpафія (pос.) "Письмо к pедактоpу Hаpоднаго Чтенія" та спогади (pос.) І.С. Туpгенєва і Я.П. Полонського
675111
   Кобзарь : зборник руско-украинских квартетов выданый гр. к. дух. Семенища у Львові / под ред. Вп. п. А. Вахнянина и Вн. о. Бажанського. – Львов : Накл. питомцев гр. кат. дух. Семенища у Львові ; [В друк. Пилєра], 1885. – VII, 114 с. – Тести пісень на рос. і укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
675112
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – В Киеве (Киев) : Изд. в кн. маг.Иогансона ;[Высоч. утв.Т-во печ. д. и торг. И.Н. Кушнерев и К в Моск. ; Киевск. отд.], 1889. – 3, 553, [4] с., 1 аpк. поpтp. – Hа обкл. епігpаф з твоpу авт. - В кн. віpші, поеми, дpама "Hазаp Стодоля" та віpш О.І. Псьол "До сестpи". - Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
675113
  Шевченко Т.Г. Кобзарь. – Київ, 1899. – 614с.
675114
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : В переводе русских писателей Н.В. Берга, И.А. Бунина, И.А. Белоусова : с портр. и биогр., сост. Ив. Ал. Белоусовым / Тарас Шевченко ; Ред. И.А. Белоусова. – 2-е изд., значит. доп. и испр. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва "Знание" ; [Тип. Монтвида], 1906. – ХХVІІ, 362 с., 1 л. портр
675115
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : (с портретом). – Санкт-Петербург : [Типогр. И. Флейтмана], 1907. – 388 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
675116
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т. Шевченко ; [Під редакціею [та з передм.] В.М. Доманицького. – 3-є повн. вид. – Санкт-Петербург : Вид. В.І. Яковенка ; [Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс)], 1910. – XXIX, 600 c., 1 арк. портр.: іл. – Прим. № 103551 деф., вилучена передмова: Життя Тараса Шевченка / В. Доманицький. . - Примітки: с. 581-600
675117
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко ; [Передм. "Тарас Григорьевич Шевченко" И. Леонова]. – Санкт-Петербург : Тип. П.Я. Синченко, 1911. – 571, V с. – Передм. рос.
675118
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : Б.Н. Берга, Н. Гербеля, Н. Голованова и др. / Тарас Шевченко ; Под ред. М. Славинского. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1911. – XXVIII, 252 с.
675119
   Кобзарь : сборник малороссийских песен. – Москва : Тип. Бельцова, 1911. – 280, VIII с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
675120
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург
1. – 1911. – 127с.
675121
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Рус. кн. Т-во "Деятель" ; [Типо-Литогр. В.В. Шварца], 1914. – V, 162 с. – Передм. рос. - В кн. поет. твоpи. - Приписи [пpиміт.]: с. 161-162. – (Общедоступная библиотека ; № 381/3)
675122
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Петроград : Изд. Н.И. Холмушина ; [Тип. П.Я. Синченко], 1915. – 570, VI с. – Передм. рос.
675123
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : З портретом і життєписом / Т. Шевченко ; В редакції [з передм. "Життя Тараса Шевченка" й приміт.] В. Доманицького. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Друк. Т-ва "Криниця"], 1917. – XXXI, 704 с. : мал., поpтp. – Примітки: с. 669-697
675124
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т. Шевченко. – Харков : Изд. П.Д. Калугина, 1918. – 208, III с. : мал. – Тит. л. рос. мовою
675125
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : повний текст : з життєписом, поpтpетами письменника й малюнками хати, де наpодився Т. Шевченко, й його могили / Т. Шевченко ; в pедакції [та з вступ. ст. "Життя Таpаса Шевченка"] В. Доманицького. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського ; Дpук. І.І. Чоколова, 1918. – XXVI, 576 стп., 1 л. портр. : поpтp., мал. – Прим. № 36370 дефектний, відсутні ствб. 573-576
675126
  Шевченко Т. Кобзарь / Т. Шевченко. – Січеслав, 1919. – 526с.
675127
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : повне видання з поясненями Юліана Ясницького / Тарас Г. Шевченко ; під ред. Ю. Ясницького. – Мелітополь : Вид-во Гай ; [Друк "Наша жизнь "]
Т. 1, вип. 2. – 1920. – 63 с.
675128
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Катеринослав, 1921. – 431с.
675129
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : скорочене ювілейне видання 1861-1921 / Т. Шевченко ; [Передм. В. Коряк]. – Харьков : Всеукр. держ. вид-во, 1921. – ХХ, 332 с. : 1 портр. – На с. 315 ноти до „Заповіту”. - Прим. № 241144 дефектний, відсутні с. I-XX та 317-330
675130
  Шевченко Т. Кобзарь / Т. Шевченко. – Ленинград; Москва, 1933. – 171с.
675131
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Ленинград, 1934. – 392с.
675132
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Ленинград, 1935. – 279с.
675133
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Ленинград, 1939. – 464с.
675134
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Ростов, 1939. – 166с.
675135
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко; М. – Москва, 1947. – 687с.
675136
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : пер. с укр. / Тарас Шевченко ; ред. А . Дейча, М. Рыльского и Н. Ушакова. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 743 с. : ил.
675137
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : избранные стих. и поэмы ; пер. с укр. / Тарас Шевченко. – Москва : Художественная литература, 1964. – 623 с. : изд. ил. рис. автора
675138
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : стихотворения и поэмы ; пер. с укр. / Т.Г. Шевченко. – Москва : Художественная литература, 1972. – 655 с. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 124 ; Серия вторая. Литература XIX века)
675139
  Шевченко Т.Г. Кобзарь. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1979. – 239 с. : ил. – Авт. указ. в вып. данных. - Миниатюрное издание в суперобл. и в футляре
675140
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : [стихи : пер. с укр. / Т.Г. Шевченко ; изд. иллюстрировано работами Т.Г. Шевченко]. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1980. – 238 с. : 1 портр. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
675141
  Шевченко Т. Кобзарь / Т. Шевченко. – Киев, 1983. – 608с.
675142
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1983. – 591с.
675143
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Киев : Дніпро, 1983. – 647 с.
675144
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1984. – 240с.
675145
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1989. – 227с.
675146
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Тарас Шевченко ; [ред.-сост. К. Жумашева]. – Черновцы : Букрек, 2014. – 239, [1] с., [20] л. фотоил. – Т. Шевченко - 200. – ISBN 978-966-399-627-1
675147
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : стихи и поэмы в новых переводах на русский язык / Тарас Шевченко ; [ил.: Т.Г. Шевченко ; сост. и предисл. В.Г. Крикуненко ; пер. на рус.: Н. Кобзев и др.]. – Черновцы : Букрек, 2014. – 574, [1] с. : ил. – Т. Шевченко - 2000. – ISBN 978-966-399-583-0
675148
  Шевченко Т.Г. Кобзарь [1878] / Т.Г. Шевченко; упоряд. та передм. Ф. Вовк, уклад. А. Г. Ляхоцький. – Київ
Ч. 1. – 1989. – 128 с. – Репритное издание 1878, Женева
675149
  Шевченко Т.Г. Кобзарь в переводах русских писателей / Т.Г. Шевченко ; [собр. И.А. Белоусовым]. – [Москва] : О-во любителей Рос. словесности ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерева и К*], 1911. – 6, 136 с., 1 л. фронт. (портр.). – На тит. арк.: Доход с издания поступает на памятник Т. Шевченко
675150
  Шевченко Т.Г. Кобзарь в переводе русских поэтов / Т.Г. Шевченко. – Ленинград, 1939. – 463с.
675151
  Апушкин Я.В. Кобзарь Дармограй : драмат. этюд [о Т.Г. Шевченко] / Я.В. Апушкин. – Москва : Искусство, 1963. – 23 с. – (Репертуар художественной самодеятельности ; 18 ; Одноактные пьесы)
675152
  Сластионов А. Г. Кобзарь Михайло Кравченко и его думы / [Соч.] Г. А. Сластионова. – Киев : Тип. Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – с. : рис. – Отд. отт.: Киевская старина. Киев, 1902, т. LXXVIІ , № 5, с. 303-331. - Думы Михайла Кравченко на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надпись от автора
675153
  Конинский А. Кобзарь Остап Вересай. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1882. – [8] с. – Отд. оттиск из : Киевская старина, 1882
675154
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка / коштом Д. Е. Кожанчикова. – (типом четвертим). – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : Типография Императорской Академии Наук (Вас. Остр., 9 лин., №12), 1867. – XII, 677 с.


  На титульному аркуші штампи: "Бібліотека Інституту Т.Г.Шевченка". "Наукова бібліотека Інституту української літератури імені Шевченка". На 17 с. штамп: "Інститут Тараса Шевченка. Харків"
675155
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка. – У Львові (Львів) : Виданє Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Ч. 3 : Пеpеклав О. Кониський. – 1895. – 112, 102 c.


  Зміст: Записки або Жуpнал Таpаса Гpигоpовича Гpушівського Шевченка / Вступне слово pедакції; Художник: Автобіогpафічна повість Т. Шевченка
675156
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка : [у 4 ч.]. – У Львові (Львів) : Виданє Hаук. Т-ва ім. Шевченка. Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Ч. 4. – 1898. – [1], 347, [4] с.


  Зміст: Hаймичка; Безщасний; Княгиня; Варнак / [Укр. пер. О. Кониського]. Капитанша / [Укр. пер. Товкача]. Музика / [Укр. пер. Міхновського]. - Перекладачів встановлено за кн.: Покажчик видань Шевченкових творів... / Зібрав В. Дорошенко // Повне видання ...
675157
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка : [1860 року] / Т.Г. Шевченко. – Факсим. видання. – Київ : Дніпро, 1981. – 244, [2] с. : портр. – Передрук вид.: Кобзарь Тараса Шевченка : коштом Платона Семеренка. С. Петербург: в друкарні П.А. Куліша, 1860. - Кн. в картонному футлярі. - На корінці: Кобзарь 1860
675158
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка в переводах русских поэтов / Изд. под ред. Ник. Вас. Гербеля. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Печ. В. Головина, 1869. – 332, II, [1] с. – С. 5-15: Тарас Григорьевич Шевченко. Автобиогр. – Библиогр.: "Список печатных сочинений Шевченка и их переводов на русский язык. Н. Гербель" (с. 309-332)


  Ред.: Гербель, Николай Васильевич (1827-1883)
675159
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка в переводах русских поэтов / Изд. под ред. Ник. Вас. Гербеля. – 3-е изд., вновь испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. А.М. Котомина, 1876. – 332, [2] с. – С. 5-15: Тарас Григорьевич Шевченко. Автобиогр. – Библиогр.: "Список печатных сочинений Шевченка и их переводов на русский язык. Н. Гербель" (с. 321-334)


  Ред.: Гербель, Николай Васильевич (1827-1883)
675160
  Добролюбов Н.А. Кобзарь Шевченка (1860) / Н.А. Добролюбов // Сочинения Н.А. Добролюбова. 1836-1861 / Н.А. Добролюбов. – [Санкт-Петербург] : Изд. ред. журн. "Пробуждение", 1911. – 14 с.
675161
  Костомаров М. Кобзарь. Тараса Шевченко. 1860 // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 195-201. – ISBN 978-966-500-300-7
675162
   Кобзистий Павло Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 50
675163
   Кобзистий Павло Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 94-95 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
675164
   Кобзистий Павло Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 100. – ISBN 978-966-439-961-3
675165
   Кобзистий Павло Іванович (1939) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 53. – ISBN 966-95774-3-5
675166
   Кобилецький Юрій Свиридович (1905-1987) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 203. – ISBN 978-966-439-754-1
675167
  Коновалов С.М. Кобилиця Лук"ян // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 176-178. – ISBN 966-8088-02-6
675168
  Мацяк О. Кобилянська і Шопен: без імітації // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 7. – С. 221-230. – ISSN 2309-4389
675169
  Вітер В. Кобилянська й сучасники // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17 квітня (№ 70). – С. 11


  Письменниця своєю творчістю спростовує думку про те, що класику нами вже прочитано.
675170
   Кобилянська О. "Людина" : Біографія письменника. Стислий переказ твору. Аналіз тексту. Посіб. для 10 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 48 с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7382-90-7
675171
  Курас І. Кобилянська Ольга Юліанівна // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 242-244. – ISBN 966-642-207-7
675172
  Гребінь В.В. Кобилячка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 417. – ISBN 978-966-02-6814-2
675173
  Нурабуллаев Е. Коблан : каракалп. нар. эпос / записан от Е. жрау Нурабуллаева Н. Жапаковым ; перевод с каракалп. А. Наумова ; [худож. К.Т. Рейпназаров]. – Нукус : Каракалпакстан, 1987. – 246, [2] с. : цв. ил. – Развернутый тит. л. - Кн. в суперобл. - На обл. авт. не указан
675174
   Кобланды-батыр. – М., 1975. – 446с.
675175
  Горобець Ірина Кобленц. Німецький кут / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 68-75 : фото
675176
   Коблянський Юрій Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 268 : фото
675177
  Королев М.А. Кобол - язык для алгоритмизации экономических расчетов / М.А. Королев. – М, 1964. – 36с.
675178
  Сэксон Д. Кобол / Д. Сэксон. – Москва : Статистика, 1970. – 180 с.
675179
   Кобол. – К, 1973. – 292с.
675180
   Кобол. – К., 1978. – 408 с.
675181
   Кобол ЕС ЭВМ. – М., 1978. – 280 с.
675182
  Кендзера О.В. Коболев Володимир Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 420. – ISBN 978-966-02-6814-2
675183
   Коболев Володимир Павлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 203-204. – ISBN 978-966-439-754-1
675184
  Гослинг П. Кобра : [роман ; пер. с англ.] / Паула Гослинг. – Рига : Лиесма Системс, 1993. – 430 с. – (Бестселлеры Голливуда)
675185
  Арманд Т.А. Кобуладзе : художник / Т.А.Арманд. – Москва : Искусство, 1962. – 32, [32] с. : ил.
675186
  Мушкудіані О.Н. Кобуладзе Сергій Соломонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 424-425. – ISBN 978-966-02-6814-2
675187
  Колесова Н. Кобуци // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С. 103-119. – ISSN 1728-8568
675188
  Магауин М.М. Кобыз и копье / М.М. Магауин. – Алма-Ата, 1970. – 160с.
675189
  Искин А.Ю. Ковалевская черемуха / А.Ю. Искин. – Харьков : Харьковское книжное издательство, 1963. – 132 с.
675190
  Куприц Н.Я. Ковалевский / Н.Я. Куприц. – М, 1978. – 119с.
675191
  Короткий В. Ковалевський Микола (1892-1957) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 416-417. – ISBN 5-7707-1062-4
675192
  Короткий В. Ковалевський Олександр Онуфрієвич (1840-1901) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 417. – ISBN 5-7707-1062-4
675193
  Короткий В.А. Ковалевський Олександр Онуфрійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 192. – ISBN 966-06-0393-2
675194
   Ковалевський Олександр Онуфрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 30. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
675195
  Данилюк І.В. Коваленко Алла Борисівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 433. – ISBN 978-966-02-6814-2
675196
   Коваленко Алла Борисівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 204. – ISBN 978-966-439-754-1
675197
   Коваленко Анатолій Дмитрович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 158-160. – ISBN 966-02-0537-6
675198
   Коваленко Андрій Віленович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 268-269 : фото
675199
   Коваленко Валерій Фадейович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 269-270 : фото
675200
  Анисимов І.О. Коваленко Валерій Фадейович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 437. – ISBN 978-966-02-6814-2
675201
   Коваленко Валерій Фадейович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 204. – ISBN 978-966-439-754-1
675202
   Коваленко Віталій Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 270 : фото
675203
   Коваленко Віталій Петрович (1940-1999) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 204. – ISBN 978-966-439-754-1
675204
   Коваленко Олена Едуардівна : до 50-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. ; [уклад.: О.І. Єрьоміна, І.І. Царенко, Т.В. Калініченко та ін. ; наук. ред. Н.М. Ніколаєнко]. – Харків : УІПА, 2009. – 133 с. : іл., табл., портр. – Тест укр., рос., англ. - Імен. покажч. праць: с. 75-76. – (Вчені УІПА - ювіляри)
675205
   Коваленко Петро Іванович : біобібліогр. покажчик наук. праць за 1967-1998 рр. – Київ : Аграрна Наука, 1998. – 64, [4] с. : іл., портр. – Покажчики: с. 61-65. – Бібліогр. в кінці кн. – (Біобібліографічна серія "Академіки Української академії аграрних наук"). – ISBN 966-540-004-5
675206
   Коваленко Тимофей Егорович. – Ленинград, 1987. – 4с.
675207
  Юодка Бенедиктас Антанович Ковалентные взаимодействия белков и нуклеиновых кислот, синтетические и природные нуклеотидопептидные : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.01 / Юодка Бенедиктас Антанович; МГУ. – М., 1981. – 56л.
675208
  Юодка Б.А. Ковалентные нуклеиново-белковые структуры и их химическое моделирование / Б.А. Юодка. – Вильнюс, 1985. – 176с.
675209
  Синько Р. Ковалерідзе. Інше світобачення // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 8 (1016). – С. 48-57 : Фото: пам"ятники Т. Шевченку. – ISSN 0868-9644


  "...Дослідження Музею-майстерні І.П. Кавалерідзе до 200-річчя від дня народження поета-пророка".
675210
  Кушко І.В. Ковалі своєї долі / І.В. Кушко. – К., 1988. – 148с.
675211
  Астаф"єв О.Г. Ковалів Юрій Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 459-460. – ISBN 978-966-02-6814-2
675212
   Ковалів Юрій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 204-205. – ISBN 978-966-439-754-1
675213
   Ковалів Юрій Іванович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 144-146. – ISBN 978-966-439-757-2
675214
  Вовк М.П. Ковалівське поле / М.П. Вовк. – Харків, 1976. – 103с.
675215
  Слдов"янова М. Ковалок згадки до ювілейної учти // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 386-388. – ISSN 2078-1911
675216
  Паламарчук О.Л. Коваль-Костинська Оксана Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 216-217. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1970) Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. З 1975 р. - доцент кафедри слов"янської філології філологічного факультету КУ ім. Т.Г.Шевченка
675217
  Паламарчук О.Л. Коваль-Костинська Оксана Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 198-199. – ISSN 2075-437X
675218
  Шалаєв А.М. Коваль-невидимка / А.М. Шалаєв. – Київ, 1966. – 74 с.
675219
  Шалаєв А.М. Коваль-невидимка (Розповідь про метали...) / А.М. Шалаєв. – Киев : Наукова думка, 1966. – 74с.
675220
  Кравченко О.В. Коваль Алла Петрівна // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 123-124
675221
  Пономарів О. Коваль Алла Петрівна / Олександр Пономарів // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 152-153. – ISBN 978-966-2726-03-9
675222
  Пономарів О.Д. Коваль Алла Петрівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 462. – ISBN 978-966-02-6814-2
675223
   Коваль Алла Петрівна (1923-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 206. – ISBN 978-966-439-754-1
675224
  Франко І.Я. Коваль Бассім : арабська казка / Іван Франко // Boa constrictor / І.Я. Франко. – Нове, переробл. вид. – Львів : Накл. Українсько руської видавничої спілки, 1907. – 139 с.
675225
  Франко І.Я. Коваль Бассім : арабська казка / Іван Франко. – вид. 2-ге. – Катеринослав : [Слово] ; Дpук. І. Вісьман та І. Моpдхілевич, 1918. – 130 с. – В кн. пеpедм. до 1-го вид.


  В кн. пеpедм. до 1-го вид.
675226
  Франко І.Я. Коваль Бассім : арабська казка / Іван Франко. – 3-е вид. – Львів ; Київ : Накл. укр. книгарні і антикварні ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1924. – 148 с.
675227
  Будько Євген Коваль емалей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 120-125 : фото
675228
   Коваль Ігор Пилипович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 270-271 : фото
675229
   Коваль Ким Петрович. – М, 1987. – с.
675230
   Коваль Лариса Григорівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 206. – ISBN 978-966-439-754-1
675231
   Коваль Леонід Васильович // Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2016. – С. 92-93. – ISBN 978-966-313-531-1
675232
   Коваль Леонід Васильович (1933-2000) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 206. – ISBN 978-966-439-754-1
675233
  Саксе А.О. Коваль щастя : казки / Анна Саксе ;. – Львів : Каменяр, 1972. – 95 с.
675234
  Яновский Ю. Коваль. / Ю. Яновский, 1942. – 32с.
675235
   Ковальов Митрофан Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 113-114. – ISBN 978-617-573-038-6
675236
  Боньковська С.М. Ковальство на Україні : (19 - початок 20 ст.) / С.М. Боньковська; АН України, Інститут мистецтвознавіства, фольклору та етнографії. – Київ : Наукова думка, 1991. – 109с. : іл. – ISBN 5-12-001986-2
675237
  Короткий В.А. Ковальський Маріан Альбертович (Войтехович) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 187. – ISBN 966-06-0393-2
675238
  Качковська Н. Ковальські цехи та майстерні Cтаніславова кін. XIX - поч. XX ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 180-189. – ISSN 0236-4832


  У статті розглянуто головні аспекти розвитку ремісничих ковальських об’єднань (цехів), відділів художнього металу архітектурно-будівельних, слюсарно-мистецько-будівельних фірм; механічно-слюсарних майстерень Станіславова як чинників розвитку металевого ...
675239
  Штонь Г.М. Ковальчук-Синичук Леся Максимівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 543. – ISBN 978-966-02-6814-2
675240
  Жадько В. Ковальчук Олександр Володимирович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 424. – ISBN 978-966-8567-14-8
675241
   Ковальчук Станіслав Сергійович (1952-2007) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 206-207. – ISBN 978-966-439-754-1
675242
   Ковальчук Тетяна Григорівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 42. – ISBN 966-8352-11-4
675243
  Базилевич В.Д. Ковальчук Трохим Тихонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 542. – ISBN 978-966-02-6814-2
675244
   Ковальчук Трохим Тихонович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 207. – ISBN 978-966-439-754-1
675245
  Жовтянський В.А. Ковальчук Юрій Гіоргійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 542-543. – ISBN 978-966-02-6814-2
675246
   Кованцов Микола Іванович (1924-1988) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 207. – ISBN 978-966-439-754-1
675247
  Воинов А.И. Кованый сундук / А.И. Воинов. – Киев, 1956. – 132с.
675248
  Воинов А.И. Кованый сундук / А.И. Воинов. – Москва, 1956. – 208 с.
675249
  Ветлина В.А. Кованый сундук алтайца Анчи / В.А. Ветлина. – Москва, 1961. – 108с.
675250
  Дубиций А.Ф. Кованый шлем / А.Ф. Дубиций. – Алма-Ата, 1961. – 71с.
675251
  Савкіна М.Ю. Коварiацiйна матриця оцiнки параметрiв лiнiйної регресiйної моделi з обмеженнями на параметри // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (118). – С. 63-70. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi знайдено в явному виглядi коварiацiйну матрицю оцiнки параметрiв лiнiйної регресiйної моделi з обмеженнями на параметри в виглядi рiвностей у випадку, коли кiлькiсть обмежень на одиницю менше кiлькостi параметрiв. Невiдомi параметри моделi ...
675252
  Зубарев А.П. Ковариантная полевая теория взаимодействующих открытых суперструн. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Зубарев А.П.; АН СССР. Матем. ин-тут им. В.А.Стеклова. – М., 1990. – 19л.
675253
  Барковский Л.М. Ковариантная теория электрооптических эффектов в кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Барковский Л.М.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1966. – 13л.
675254
  Натиев Шакир Мамед Оглы Ковариантная формулировка релятивистской гамильтоновой теории на световом конусе и некоторые ее применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Натиев Шакир Мамед Оглы; Азерб. гос. университет. – Баку, 1979. – 18л.
675255
  Алексеев А.И. Ковариантное уравнение двух аннилигирующих частиц : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Алексеев А. И.; МВО СССР, Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1956. – 7л.
675256
  Дамаскинский Евгений Викторович Ковариантные представления групп канонических и таковых переменных в квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Дамаскинский Евгений Викторович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
675257
  Токарев М.В. Ковариантный подход в переменных светового конуса и применение его для описания процессов с участием дейтрона. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Токарев М.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1994. – 39л.
675258
  Тариеладзе Важа Изетович Ковариационные операторы вероятностных мер в бесконечномерных пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Тариеладзе Важа Изетович; АН Грузинской ССР. Тбилисский математический ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1975. – 14л.
675259
  Ломпей Р.Р. Коваріантні диференціальні тотожності та закони збереження в метричних теоріях гравітації з крученням : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ломпей Роберт Рудольфович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
675260
  Савкіна М.Ю. Коваріаційна матриця оцінки параметрів моделі сплайнової регресії з обмеженнями на параметри у вигляді рівностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С.191-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Знайдено в явному вигляді коваріаційну матрицю оцінки параметрів моделі сплайнової регресії з обмеженнями на параметри у вигляді рівностей, коли функція регресії – лінійний сплайн на відрізку [0,1] з одним вузлом. Розташування вузла відоме; обмеження ...
675261
  Пане Армийн Коварная голубка / Пане Армийн. – Москва, 1960. – 74 с.
675262
  Бауэр И. Коварная проповедь ренегата, или Крутой поворот Р. Гароди = Sirenengesang eines Renegaten oder Die "grose Wende" Roger Garaudys / Бауэр И., Липерт А. ; пер. с нем. Т.А. Рябушкиной. – Москва : Прогресс, 1973. – 181 с.
675263
  Никитинский И. Коварные методы подрывной работы империалистических разведок / И. Никитинский. – Москва, 1954. – 88с.
675264
  Колупаев Г.П. Коварный враг : О вреде употребления алкоголя / Г.П. Колупаев, Л.Л. Галин. – Москва : Воениздат, 1987. – 56 с.
675265
  Ардов В.Е. Коварный лунатик / В.Е. Ардов ; ил. Ю. Ганфа. – Москва, 1945. – 61 с. – (Библиотека крокодила ; 7)
675266
   Коварская Евгения Моисеева. – М, 1985. – 32с.
675267
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – Москва-Л., 1951. – 228с.
675268
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – Москва, 1964. – 131с.
675269
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – Москва, 1967. – 128с.
675270
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – Л., 1975. – 272с.
675271
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – Москва, 1985. – 399с.
675272
  Кривицкий А. Коварство и политика / А. Кривицкий. – Москва, 1981. – 200с.
675273
  Шіллер Ф. Коварство і любов / Ф. Шіллер. – Одеса, 1934. – 116с.
675274
  Шіллер Ф. Коварство і любов / Ф. Шіллер. – Одеса, 1937. – 129с.
675275
  Шіллер Ф. Коварство і любов / Ф. Шіллер. – Київ, 1947. – 191с.
675276
  Ляпунова Анастасия Коварство орхидей. Прекрасные могиенницы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 3 (2942). – С. 98-103 : фото
675277
  Приймич М. Ковач Антон Михайлович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 23 : Антон Ковач. – С. 3-31.
675278
  Квіт С.М. Ковба Жанна Миколаївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 551. – ISBN 978-966-02-6814-2
675279
  Бончковський О.С. Ковбань - детально стратифікований лесово-грунтовий розріз Волинської височини // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 24-33 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
675280
   Ковбасюк Стефанія Андріївна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 147. – ISBN 978-966-439-757-2
675281
  Лауринчюкас А.К. Ковбои истерии и торжество разума / А.К. Лауринчюкас; пер. с лит. Б.Балашавичюса. – Москва : Правда, 1984. – 221 с.
675282
  Папченко Анна Ковбои южных широт : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 132-141
675283
  Іщенко Н. Ковбої в грі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 171/172). – С. 11


  Як Вашингтону вдається мирити Белград та Приштину.
675284
  Соколян М. Ковдра сновиди : виправдання безладу : повість / Марина Соколян. – Київ : Факт, 2005. – 236 с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-061-0
675285
   Ковель. – К, 1976. – 45с.
675286
  Вельма М.Г. Ковель : Путівник / М.Г. Вельма. – Львов : Каменяр, 1990. – 68с
675287
  Сміян П.К. Ковель. / П.К. Сміян. – Львів, 1968. – 47с.
675288
  Татаринов В. Ковер-самолет. – Екатеринослав : Типо-Литогр. М.С.Копылова, 1899. – 7 с. – Отд. оттиск
675289
  Туманова З.А. Ковер весны. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1980. – 192с.
675290
  Рошаль Г. Ковер Джомарта. / Г. Рошаль, А. Тажибаев. – М-Л, 1944. – 100с.
675291
  Уваров Ю.В. Ковернинские сосны / Ю.В. Уваров. – Горький, 1979. – 63с.
675292
  Павлов С. Ковзальський спорт / С. Павлов, Н. Теппер. – Х, 1933. – 100с.
675293
  Джумайло В.П. Ковзанярський спорт. / В.П. Джумайло. – К., 1959. – 72с.
675294
  Острик Володимир Ковзний контакт жорсткого диска з пружним клином / Острик Володимир, Шокотова Ольга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 149-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто контакт з тертям жорсткого диска, який рівномірно обертається, з пружним клином. Одна з граней пружного клина закріплена, а обід диска вдавлюється у незакріплену грань клина в околі його вершини. Методом Вінера-Гопфа отримано точний ...
675295
  Бойко Т М. Ковзні іскри на поверхні скляних трубок в розрідженому повітрі / Т М. Бойко. – Київ, 1938. – 53 с.
675296
  Хорунжий А.М. Ковила : повість / А.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 112 с.
675297
  Терен В.В. Ковила на вітрі / В.В. Терен. – К, 1991. – 294с.
675298
  Соколов Б. Ковід-19: Жнива скорботи // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 квітня (№ 68/69). – С. 3
675299
  Лиховид І. Ковід не відступає // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 березня (№ 43/44). – С. 6


  У Національній академії наук прогнозують пік захворюваності на квітень - травень - як у регіонах готуються до чергової хвилі пандемії?
675300
  Ситник О. Ковідна конкуренція: тренди АМКУ в 2020 р. // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 14
675301
  Наєнко М. Ковінька, Дяченко, Григоренко // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 305-306
675302
  Лебедев А. Ководство / Артемий Лебедев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2009. – 504, [2] с. – ISBN 978-5-98062-016-5
675303
  Головаха С. Коворкінг у бібліотеках як експеримент в умовах кризи // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 215-222. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто нові можливості для подальшого розвитку бібліотек та урізноманітнення надання ними послуг за умов економічної кризи. Як експеримент запропоновано коворкінг, який надасть змогу запропонувати відвідувачам більший набір сучасних бібліотечних ...
675304
  Гладков Т.К. Ковпак / Т.К. Гладков, Л.Е. Кизя. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 288с. – (Жизнь замечательных людей)
675305
   Ковпак Сидір Артемович // Альманах пошани й визнання Полтавщини : 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть : презентац.-іміджне вид. / [кер. проєкту О. Омельченко ; голов. ред. Л. Омельченко ; відп. за вип. С. Томечек ; фото.: Є. Чорноморченко]. – презентац.-іміджне вид. – Полтава : Артполіграфсервіс, 2003. – С. 94-95
675306
  Гребінь В.В. Коврай [річка у Драбівському і Золотоніському районах Черкаської області] // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 565. – ISBN 978-966-02-6814-2
675307
  Гребінь В.В. Коврай [річка у Чорнобаївському районі Черкаської області] // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 566. – ISBN 978-966-02-6814-2
675308
  Ухсай Я.Г. Коврига : стихи и поэмы / Яков Ухсай; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1975. – 176 с.
675309
  Ежов А.В. Коврига хлеба / А.В. Ежов. – Чебоксары, 1986. – 284с.
675310
  Абдуллаева Н.А. Ковровое искусство Азербайджана / Н.А. Абдуллаева ; АН АзССР, Ин-т архитектуры и искусства. – Баку : Элм, 1971. – 150 с.
675311
  Абдуллаева Н.А. Ковровое искусство Советского Азербайджана : Автореф... Канд.искусствоведения.наук: / Абдуллаева Н.А.; Тбилис.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 19л.
675312
  Кулиев М.М. Ковроделие в Азербайджане. (Ист.-этногр. исследование по материалам сев.-вост. районов Азербайджана) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Кулиев М.М.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1969. – 27л.
675313
  Маковецкая Марина Ковры-портреты. Портрет на фоне ковра // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 102-111 : фото
675314
  Гоберман Д.Н. Ковры Молдавии / Д.Н. Гоберман. – Кишинёв, 1960. – 83с.
675315
  Шестопал Я.Е. Ковры под псевдонимом / Я.Е. Шестопал, Л.Г. Южаков. – М., 1987. – 128с.
675316
  Вітковський В. Ковтки свободи. Спроба теоретичного аналізу одного феномена // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 3/4 (173/174). – С.3-5.
675317
   Ковток життя : літ.-худож. альм. : [зима - 2018] / [кер. проекту Т. Виговська ; літ. ред. Н. Данилюк]. – Біла Церква : Час Змін Інформ, 2018. – 143, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7477-13-5
675318
  Сологуб Дмитро Ковток Мадейри : Мадейра / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 30-35 : Фото
675319
  Окуджава Б.Ш. Ковток свободи / Б.Ш. Окуджава. – Київ, 1990. – 509с.
675320
   Ковтонюк Ольга Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 95-96 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
675321
   Ковтонюк Ольга Володимирівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 101. – ISBN 978-966-439-961-3
675322
   Ковтонюк Ольга Володимирівна (1975) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 54. – ISBN 966-95774-3-5
675323
  Акимов І.А. Ковтун Михайло Фотійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 572. – ISBN 978-966-02-6814-2
675324
  Герасименко С.С. Ковтун Наталія Василівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 572-573. – ISBN 978-966-02-6814-2
675325
   Ковтун Наталія Василівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 207. – ISBN 978-966-439-754-1
675326
  Мовчанюк Д. Ковтун Тетяна Валентинівна / Дар"я Мовчанюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 154. – ISBN 978-966-2726-03-9
675327
   Ковтуненко Володимир Олексійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 207-208. – ISBN 978-966-439-754-1
675328
   Ковтуненко Володимир Олексійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 148-149. – ISBN 978-966-439-757-2
675329
  Бабаян В. Ковчег : стихи : пер. с арм. / Вардгес Бабаян. – Москва : Советский писатель, 1984. – 78 с.
675330
  Владимиров А.А. Ковчег / А.А. Владимиров. – Воронеж, 1990. – 300с.
675331
  Чаренц Егише Ковчег : стихотворения и поэмы / Егише Чаренц ; [сост., вступ. ст., прим. Р. Ангаладяна ; ил. Ю. Перевезенцева]. – Москва : Книга, 1990. – 380 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
675332
   Ковчег. – М., 1991. – 510с.
675333
  Неділько Оксана Ковчег : оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 6. – С. 89-100. – ISSN 0130-321Х
675334
  Винницька Я. Ковчег "Україна" / [Ярина Винницька ; художники-дизайнери: Юлія Табенська та ін. ; пер. англ. Анна-Юлія Франко]. – Львів : Ковчег, 2021. – [160] с. : іл., портр. – Текст парал. англ., укр. – (Ковчег "Україна"). – ISBN 978-966-97900-5-7
675335
  Тарасюк Галина Ковчег для метеликів = недитяча казочка // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 51-63. – ISSN 0130-1608
675336
  Тарасюк Г. Ковчег для метеликів : новели / Галина Тарасюк. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. – 500 с. – ISBN 978-966-361-434-2
675337
  Тарасюк Г. Ковчег для метеликів: Недитяча казочка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1 (634). – С. 59-64. – ISSN 0130-5263
675338
  Романецкий Н. Ковчег на второй линии // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 10. – С. 100-115. – ISSN 1728-8568
675339
  Даррелл Д. Ковчег на острове / Д. Даррелл. – Москва : Мир, 1980. – 128с.
675340
  Даррел Дж. Ковчег на острове : Золотые крыланы и розовые голуби; Hатуралист на мушке; Ковчег на острове / Дж. Даррел. – Москва : Армада, 1998. – 444 с. – (Зеленая серия). – ISBN 5763200721
675341
  Шлапак П В. Ковчег Ноя : рух матерії в Сонячній системі та на ядерних рівнях Землі // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 174-178. – ISSN 1728-3671


  У Стародавньому світі пророку Мойсею було відкрито таємницю створення світу. Як науковий геній свого часу, Мойсей зашифрував у алегоричну форму в родоводі Адама і Потопі прикладну науку про будову ядра Землі, Сонячної системи і рухи космічної водневої ...
675342
   Ковчег отця Ковча / [авт. тексту: О. Крук ; над вид. працювали: О. Константинюк, М. Цісик, Р. Лихван та ін. ; фото: Л. Криса, М. Романяк ; худож. ред.: В. Біленко]. – Київ : [б. в.], 2017. – 143, [1] с. : іл., кольор. фотоіл. – ISBN 978-617-635-111-5
675343
  Хаткевич Василий Ковчега на Арарате нет, - но... : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 4
675344
   Ковш : Литературно-художественный альманах : в 4 кн. – 1925-1926. – Ленинград : Госиздат
Кн. 3. – 1925. – 246 с.
675345
  Смирнов-Фролов Ковш / Смирнов-Фролов. – Москва, 1981. – 32с.
675346
  Эдель Ю.У. Ковшовые гидротурбины. / Ю.У. Эдель. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1980. – 285с.
675347
  Черкасов Н.М. Ковыли / Н.М. Черкасов. – Барнаул, 1970. – 111с.
675348
  Кияница А.П. Ковыли седые / А.П. Кияница. – Алма Ата, 1981. – 344с.
675349
  Литвинов Д.И. Ковыли, смешываемые под названием Stipa Sibirica (Z) Zam / Д.И. Литвинов, 1928. – 59-64с.
675350
  Хотинский Н.А. Ковыль-трава на Куликовом поле / Н.А. Хотинский. – Москва : Мысль, 1988. – 173с.
675351
  Титов В.А. Ковыль - трава степная : повесть, рассказы / В.А. Титов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 200 с.
675352
  Титов В.А. Ковыль - трава степная : Повесть. Рассказы / В.А. Титов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 207 с.
675353
  Хорунжий А.М. Ковыль : повесть / А.М. Хорунжий; Авториз. пер. с укр. Н. Шевелева. – Москва : Советский писатель, 1961. – 133 с.
675354
  Хонинов М. Ковыль : стихи и поэмы / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Советский писатель, 1979. – 167с.
675355
  Комлев И. Ковыль / И. Комлев. – Иркутск, 1990. – 250с.
675356
  Гольдберг А.Я. Ковыль горит / А.Я. Гольдберг. – Челябинск, 1959. – 132с.
675357
  Загородный Н.Г. Ковыль отступает. Очерки / Н.Г. Загородный. – Х., 1956. – 222с.
675358
  Поливин Н.Г. Ковыльная держава / Н.Г. Поливин. – М, 1974. – 63с.
675359
  Солоухин В.А. Ковыльный край / В.А. Солоухин. – Москва, 1974. – 94с.
675360
  Апанасенко В.Д. Ковыльный свет : стихи / Владимир Апанасенко. – Ростов-на-Дону : Кн. изд-во, 1980. – 30 с. – (Первое слово)
675361
  Смилески-Брадина Кога Цутеа Раните / Смилески-Брадина. – Скопjе : Наша книга, 1985. – 276 с.
675362
   Коган Л.. – М., 1987. – 246с.
675363
  Саєнко Л.І. Коган лев Рудольфович / Л.І. Саєнко, О.В. Власенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 583. – ISBN 978-966-02-6814-2
675364
   Коган Юхим Якович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 271-272 : фото
675365
  Горянски П. Когато светлините не гаснет / П. Горянски. – София, 1984. – 375 с.
675366
  Киттнер Д. Когда-то был человеком / Д. Киттнер. – М., 1989. – 447с.
675367
  Земсков Михаил Когда "Мерло" теряет вкус : роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 2. – С. 7-94. – ISSN 0012-6756
675368
  Силаев А.С. Когда "родился" "Дядя Ваня"? // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 26-35. – (Русская филология ; № 4 (53) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
675369
   Когда "формул" еще не было // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 70 : ил.
675370
  Иваненко Анна Когда автобус - дом родной : Автобусный тур. Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 105-107 : Іл.
675371
  Ким Цын Сон Когда акация цветет / Ким Цын Сон. – Ташкент, 1956. – 38с.
675372
  Ротштейн Э. Когда Англия вторглась в Советскую Россию... / Э. Ротштейн. – М., 1982. – 187с.
675373
   Когда Ану сотворил небо : лит. древ. Месопотамии. – Москва : Алетейа, 2000. – 455, [1] с., [20] л. ил. : ил. – (Сокровенное слово Востока / сост. и общ. ред. Беловой Г.А., Шерковой Т.А.). – ISBN 5-89321-059-X
675374
  Казанцева Л.В. Когда астрономические знания объединились с национальной гордостью // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 3 (107). – С. 16-18
675375
  Саакова В.Г. Когда б не любила... / В.Г. Саакова. – Краснодар, 1973. – 63с.
675376
  Курбаннепесов К. Когда б три жизни : стихи и поэма / К. Курбаннепесов; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1969. – 143 с.
675377
  Возовикова Т. Когда бедность - порок. Минобрнауки заставляет вузы сократить штаты и поднять зарплаты ППС // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 14 июня (№ 24). – С. 4


  “На сегодняшний день фактическая численность преподавателей в вузах на 30% превышает нормативную, а в некоторых вузах это превышение составляет 40 и 50%. Понятно, что, поднимая всем заработную плату в этой ситуации, мы будем просто стимулировать ...
675378
  Мустафаев Ф.М. Когда бессилен скальпель / Ф.М. Мустафаев. – Баку, 1969. – 84 с.
675379
  Помаскина Г.А. Когда боги были на земле... / Г.А. Помаскина. – Фрунзе, 1976. – 34с.
675380
  Козлов В.Ф. Когда боги глухи : роман / В.Ф. Козлов. – Л.
Кн. 2. – 1987. – 624с.
675381
  Панков Е.П. Когда болит душа. / Е.П. Панков. – Куйбышев, 1968. – 163с.
675382
  Кессель В.П. Когда болят суставы / В.П. Кессель. – Москва, 1979. – 96с.
675383
  Абдуллин И.А. Когда бродит березовый сок : [повести и рассказы] : [перевод] / Ибрагим Абдуллин. – Уфа : Башкнигоиздат, 1968. – 264 с., [1] л. портр. : ил., портр.


  Содерж. : Не жди; История последней любви; Когда бродит березовый сок; Здравствуй, любовь!; Иду во вчерашний день; А надо было сказать правду; Нарзанный источник; Извини меня, старый друг; Короткое замыкание; Несчастливый ...
675384
  Ивасенко А.А. Когда буду художником : повесть : для мл. возраста : рис. авт. / Анатолий Ивасенко. – Ленинград : Дет. лит., Ленингр. отд-ние, 1980. – 127 с.
675385
  Ефремов А.Н. Когда будущее в тягость / А.Н. Ефремов. – М, 1981. – 63с.
675386
  Хелм Т. Когда бушуют стихии / Т. Хелм. – М, 1972. – 174с.
675387
  Мейерович М.Г. Когда был основан Ярославль / М.Г. Мейерович. – Ярославль, 1959. – 63с.
675388
  Лебедев М. Когда была основана Псковская Духовная Семинария?. – Псков : Электричес.Типог.Псков.Губ.Земства, 1913. – 8 с. – Отд.отт. из : "Псков. Епарх. Вед.", №№ 12-14, 1913
675389
  Володихин Д.М. Когда была отменена опричнина? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-13. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
675390
  Никольский Н.К. Когда было написано обличительное послание царя Ивана Васильевича IV в Кирилло-Белозерский монастырь? / [Николай Никольский]. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1907. – 14 с. – Извлеч. из журн. "Христиан. чтение". 1907 г.. ; Авт. указан в конце текста. ; Без тит. л. и обл.
675391
  Иванов Б.С. Когда в доме волшебник / Б.С. Иванов. – М., 1977. – 144с.
675392
  Удовиченко-Ивашина Когда в душе живет Любовь... : стихи / Вероника Удовиченко-Ивашина. – Днепр : Лира, 2019. – 203, [1] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-981-226-1
675393
  Дмитриев Е.ф. Когда в задаче одни неизвестные / Е.ф. Дмитриев, А.С. Букин. – Алма-Ата, 1984. – 150с.
675394
  Яковлев Е.В. Когда в листопаде деревья / Е.В. Яковлев. – Архангельск, 1980. – 80с.
675395
  Ветров Н.И. Когда в ответе родители / Н.И. Ветров. – Москва, 1973. – 127с.
675396
  Моргенштерн И.Г. Когда в русском языке появилось слово "библиография"? // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2007. – № 6. – С. 121. – ISSN 0869-6020
675397
  Ма Ван Кханг. Когда в саду облетают листья / Ван Кханг. Ма. – М, 1989. – 384с.
675398
  Янина Н.И. Когда в семье неблагополучно / Н.И. Янина. – Алма-Ата, 1967. – 123 с.
675399
  Ланской М.З. Когда в сердце тревога / М.З. Ланской. – Л., 1964. – 375с.
675400
  Ланской М.З. Когда в сердце тревога / М.З. Ланской. – Л., 1985. – 478с.
675401
  Патрикеев А.А. Когда вам за сорок / А.А. Патрикеев, В.М. Смолевский. – М., 1967. – 24с.
675402
  Мошков В.Н. Когда вам за сорок. Физическая культура во второй половине жизни / В.Н. Мошков. – М, 1965. – 32с.
675403
  Ле Шан Эда Когда ваш ребенок сводит вос с ума / Ле Шан Эда. – М, 1990. – 267с.
675404
  Хабинский М.П. Когда веет свежестью / М.П. Хабинский. – Х., 1963. – 123с.
675405
  Нечай А.М. Когда вернулись аисты / А.М. Нечай. – Днепропетровск, 1988. – 165с.
675406
   Когда вернулось счастье. – Махачкала, 1965. – 28с.
675407
  Голубков Д.Н. Когда вернусь. / Д.Н. Голубков. – М., 1971. – 367с.
675408
  Суровов Г.П. Когда верны озерам родинки. / Г.П. Суровов. – Ярославль, 1979. – 23с.
675409
   Когда весна придёт. – Ярославль, 1979. – 207 с.
675410
  Постнов Ю.С. Когда ветер волнует. / Ю.С. Постнов. – Новосибирск, 1968. – 158с.
675411
  Романенко А.Р. Когда взрослеют дети... / А.Р. Романенко. – М., 1988. – 46с.
675412
  Алиева Ф.Г. Когда взрослеют сыновья : роман и рассказы / Фазу Алиева; авториз. пер. с авар. – Москва : Советский писатель, 1984. – 448 с. : ил.
675413
  Иовица В. Когда вино смеется и плачет : рассказы / Влад Иовица ; авториз. пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1968. – 92 с.
675414
  Поскребышев О.А. Когда вникаешь в мир огромный / О.А. Поскребышев. – М., 1983. – 190с.
675415
  Валеев Р.Ш. Когда вода цвела / Р.Ш. Валеев. – Челябинск, 1966. – 219с.
675416
  Тарази Аким Когда возвращается комета : повести / Аким Тарази ; пер. с каз. А.Гладилина. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 192 с.
675417
   Когда возвращается чайка. – М., 1958. – 48с.
675418
  Тучинский Л.И. Когда возможно невозможное... / Л.И. Тучинский. – Киев, 1988. – 140с.
675419
  Кяшкин М.А. Когда вокруг друзья / М.А. Кяшкин. – Саранск, 1967. – 88с.
675420
  Александров Л.А. Когда вокруг тишина : повесть / Александров Л.А. – Киев : Молодь, 1967. – 222 с.
675421
  Синицын И.С. Когда воспитывает трцд / И.С. Синицын. – М., 1987. – 334с.
675422
  Карапетян Л. Когда восторжествует сила права? // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 23/24. – С. 61-63


  Невизнані держави: Абхазія, Нагорний Карабах, Південна Осетія, Придністров"я
675423
  Ламберов А.Г. Когда восходит солнце / А.Г. Ламберов. – Куйбышев, 1971. – 96с.
675424
  Рибейру А. Когда воют волки. / А. Рибейру. – М., 1963. – 221с.
675425
  Матьяс О.А. Когда враг угрожал Москве / О.А. Матьяс. – М., 1966. – 95с.
675426
  Салимова Л. Когда время вернется // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 119-125. – ISSN 1728-8568
675427
  Чапмен Роджер Когда время против нас. / Чапмен Роджер. – М., 1983. – 175с.
675428
  Визбор Ю. Когда все были вместе... / Ю. Визбор. – Москва : Киноцентр, 1989. – 64с.
675429
  Онищенко Вячеслав Когда все прыгнули : эпицентр: люди // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 106-110 : Фото
675430
  Карповский М.Н. Когда вскрывается Амур / М.Н. Карповский. – Хабаровск, 1980. – 190с.
675431
  Грибов Ю.Т. Когда встает солнце / Ю.Т. Грибов. – М., 1983. – 384с.
675432
  Кульбачко Г.Л. Когда встречаются двое / Г.Л. Кульбачко. – Сталино, 1959. – 178с.
675433
  Алимжанов А. Когда встречаются друзья : репортаж о встрече писателей Азии и Африки / Ануар Алимжанов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1959. – 76 с. : ил.
675434
  Пронякин Ю.Ф. Когда встречаются корабли. / Ю.Ф. Пронякин. – М., 1990. – 269с.
675435
  Уорсли П. Когда вструбит труба / П. Уорсли. – М, 1963. – 358с.
675436
  Зверев М.Д. Когда гаснет гнев / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1982. – 239с.
675437
  Казаков Н.П. Когда гнев обжигает сердце / Н.П. Казаков. – М : Московский рабочий, 1965. – 243 с.
675438
  Казаков Н.П. Когда гнев обжигает серца / Н.П. Казаков. – Смоленск : Смоленское книжное, 1961. – 307 с.
675439
  Татьяничева Л.К. Когда говорят о России... / Л.К. Татьяничева. – Свердловск, 1967. – 143с.
675440
  Лапин К.К. Когда говорят пушки... / К.К. Лапин. – М., 1969. – 104с.
675441
  Гринько А.И. Когда горели кварталы. / А.И. Гринько. – Москва, 1987. – 91,2с.
675442
  Кирюшин А.С. Когда горит огонек... / А.С. Кирюшин, В.П. Чернышев. – М., 1960. – 29с.
675443
  Имшенецкий Н.И. Когда горит сердце / Н.И. Имшенецкий. – Фрунзе, 1961. – 100с.
675444
  Андреев В.М. Когда горит сердце : рассказы / Андреев В.М. – Москва : Воениздат, 1966. – 191 с. : ил.
675445
  Эквенси К Когда горит трава / К Эквенси. – Москва : Прогресс, 1964. – 118с
675446
  Эквенси К. Когда горит трава / К. Эквенси. – М, 1965. – 47с.
675447
   Когда город спит. – Х., 1966. – 8с.
675448
  Чхаидзе А.В. Когда город спит : пьеса в 2-х д. / Александр Чхаидзе ; авториз. пер. с груз. Л.Танюка. – Москва : Искусство, 1978. – 63 с.
675449
  Усыченко Ю.И. Когда город спит. : повесть / Ю.И. Усыченко. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 190 с.
675450
  Усыченко Ю.И. Когда город спит. / Ю.И. Усыченко. – Одесса, 1964. – 432с.
675451
  Кликин М. Когда горы заснут : проза: рассказы // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 3. – С. 50-59
675452
  Тимохин В.А. Когда горят костры : стихи / В.А. Тимохин. – Саратов : Приволжск.кн. изд., 1964. – 112 с.
675453
  Подобед И.М. Когда гремели бои / И.М. Подобед, Б.Г. Комский. – М, 1983. – 238с.
675454
   Когда гремели пушки. – Л., 1973. – 255с.
675455
  Демидова П.П. Когда дети взрослеют / П.П. Демидова. – Тула, 1966. – 91с.
675456
  Макеев И. Когда Днепр стал красным от крови? // Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 2008. – № 2. – С. 5-11.
675457
  Григулис А. Когда дождь и ветер стучат в окно : роман / А. Григулис; пер. с латыш. Д.Глезера. – Рига : Лиесма, 1966. – 591с.
675458
  Григулис А. Когда дождь и ветер стучат в окно : роман / А. Григулис; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1979. – 542 с.
675459
  Григулис А. Когда дождь и ветер стучат в окно : роман / А. Григулис. – 2-е изд. – Рига : Лиесма
1. – 1986. – 285, (2)с.
675460
  Григулис А. Когда дождь и ветер стучат в окно : роман / А. Григулис. – 2-е изд. – Рига : Лиесма
2. – 1986. – 206,(2)с.
675461
  Костоглодова М.Н. Когда допущена ошибка? / М.Н. Костоглодова. – Ростов -на-Дону, 1965. – 38с.
675462
  Тюриков В.И. Когда друг оступился. / В.И. Тюриков. – Ташкент, 1966. – 153с.
675463
  Дзярновская Я. Когда другие еще дети / Я. Дзярновская. – М., 1963. – 332с.
675464
  Емельянов Г.А. Когда друзья рядом... / Г.А. Емельянов, Г.Л. Немченко. – Кемерово, 1961. – 100с.
675465
  Коноплев В.В. Когда друзья шагают рядом / В.В. Коноплев. – Л., 1960. – 55с.
675466
  Юнга Е.С. Когда дует бора / Е.С. Юнга. – Москва, 1951. – 120с.
675467
  Нгуен Куанг Шанг Когда дует северный ветер / Нгуен Куанг Шанг. – М., 1985. – 280с.
675468
  Кулик С.Ф. Когда духи отступают / С.Ф. Кулик. – Москва : Мысль, 1981. – 223с.
675469
  Неманов И.Н. Когда духи показывают когти... / И.Н. Неманов. – М., 1969. – 272с.
675470
  Зорин Виталий Когда едеш ты в Европу... : Приключения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 44-52 : Іл.
675471
  Каляев С. Когда есть любовь : поэмы / С. Каляев; пер. с калм. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 120 с.
675472
  Санбаев С. Когда жаждут мифа : повести и рассказы / Сатимжан Санбаев ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1989. – 348 с.
675473
  Лихоносов В.И. Когда же мы встретимся? / В.И. Лихоносов. – М, 1978. – 415с.
675474
  Лихоносов В.И. Когда же мы встретимся? / В.И. Лихоносов. – М, 1985. – 414 с.
675475
  Лихоносов В.И. Когда же мы встретимся? / В.И. Лихоносов. – Краснодар, 1987. – 413с.
675476
  Михайлова А.Я. Когда же надо начинать изучение драматических произведений? Обращение к жанру драмы как способ активизации процесса формирования у школьников художественного восприятия. // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2007. – № 3. – С.28-32
675477
  Рубина Д. Когда же пойдет снег? : повести и рассказы / Дина Рубина. – Москва : Эксмо, 2007. – 400с. – ISBN 978-5-699-08206-3
675478
  Рубина Д. Когда же пойдет снег?... / Д. Рубина. – Ташкент, 1980. – 93 с.
675479
  Добролюбов Н.А. Когда же придет настоящий день? / Н.А. Добролюбов. – М.-Л., 1923. – 67с.
675480
  Добролюбов Н.А. Когда же придет настоящий день? / Н.А. Добролюбов. – Москва, 1956. – 63 с.
675481
  Ковалев Л.Р. Когда жить трудно / Л.Р. Ковалев. – Куйбышев, 1961. – 87 с.
675482
  Матвеев К.П. Когда заговорила клинопись / К.П. Матвеев, А А. Сазонов, . – М., 1979. – 128с.
675483
  Лебедев В.А. Когда заговорили камни / В.А. Лебедев. – Кострома, 1959. – 166с.
675484
  Шартанов А. Когда загорается свет : пьеса в 3-х д., 6-ти карт. / Аскерби Шартанов; пер. с кабард. М.Киреева. – Москва : Искусство, 1950. – 112 с.
675485
  Левитина В.Б. Когда загораются огни рампы... / В.Б. Левитина. – Москва : Знание, 1963. – 48 с.
675486
  Василевская В.Л. Когда загорится свет : роман / В.Л. Василевская. – Москва : Московский рабочий, 1947. – 303 с.
675487
  Рясенцев Б.К. Когда занавес закрывается / Б.К. Рясенцев. – Новосибирск, 1961. – 274с.
675488
  Мусин Н. Когда занималась заря : повести и рассказы / Нугуман Мусин ; авториз. пер. с башк. А.Жирова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 349 с.
675489
  Лившиц Б.К. Когда зарождалась его скандальная известность, "еще мало похожая на славу". Воспоминания о Владимире Маяковском // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2009. – № 6. – С. 48-53
675490
  Подколзин И.В. Когда засмеется сфинкс / И.В. Подколзин. – М, 1983. – 240с.
675491
  Воронин А.С. Когда зацвел лотос / А.С. Воронин. – Москва, 1987. – 286с.
675492
   Когда зацветает багульник. – Л., 1987. – 349с.
675493
  Прокофьев В.А. Когда зацветают подснежники / В.А. Прокофьев. – М., 1970. – 190с.
675494
  Прокофьев В.А. Когда зацветают подснежники / В.А. Прокофьев. – М., 1971. – 190с.
675495
  Пененжек Ш. Когда зацветают яблони. / Ш. Пененжек. – М, 1973. – 464с.
675496
  Туаршев А.У. Когда зацветет сэтэней : повесть / Аслан Туаршев ; апер. с черкес. В.Острогорской. – Москва : Современник, 1982. – 350 с.
675497
  Пермяков Ю.В. Когда зацветут тюльпаны / Ю.В. Пермяков. – Волгоград, 1965. – 192с.
675498
  Поляков Александр Когда звезды падали в снег. Советско-финская война // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 50-66. – ISSN 1812-867Х
675499
   Когда звезды спускаются с небес : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 28-29 : Фото
675500
  Белов А.В. Когда звонят колокола / А.В. Белов. – Москва : Советская Россия, 1977. – 333 с. : ил.
675501
  Белов А.В. Когда звонят колокола : [о религиоз. праздниках] / А.В. Белов. – 2-е изд., перераб., доп. – Москва : Советская Россия, 1988. – 249, [3] с.
675502
  Тазиев Г. Когда земля дрожит / Г. Тазиев. – Москва : Мир, 1968. – 252с.
675503
  Зарапин Д.Ф. Когда зовут дороги / Д.Ф. Зарапин. – Москва : Правда, 1966. – 320с.
675504
  Лупан А.П. Когда зреют орехи : романы / А.П. Лупан. – Москва : Советский писатель, 1967. – 240 с.
675505
  П.Л. (Лебединцев П.Г.) Когда и где совершилось крещение киевлян при св.Владимире. – Киев : Тип. А. Давиденко, 1887. – 11 с.
675506
  Брайчевский М.Ю. Когда и как возник Киев / М.Ю. Брайчевский; АН УССР, Институт истории. – К. : Наукова думка, 1964. – 183с. – Библиогр.: с.173-180
675507
  Величко И.М. Когда и как возникли растения / И.М. Величко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 158с.
675508
  Антонова Л.В. Когда и как построен Эрмитаж : рассказы о мастерстве. Для детей среднего и старшего возраста / Л.В. Антонова; ред.: Л.М. Мелковская. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1962. – 74 с. – (Путешествие в прошлое по залам Эрмитажа)
675509
  Антонова Л.В. Когда и как построен Эрмитаж : для детей среднего и старшего школьного возраста / Л.В. Антонова. – 2-е испр. и доп. изд. – Ленинград-Москва : Советский художник, 1965. – 87 с. : ил. – (Путешествие в прошлое по залам Эрмитажа)
675510
  Антонова Л.В. Когда и как построен Эрмитаж : для детей среднего и старшего школьного возраста / Л.В. Антонова. – 3-е изд. – Ленинград-Москва : Советский художник, 1966. – 88 с. – (Путешествие в прошлое по залам Эрмитажа)
675511
  Антонова Л.В. Когда и как построен Эрмитаж : для учащихся среднего школьного возраста / Л.В. Антонова. – 5-е испр. и доп. изд. – Ленинград : Аврора, 1970. – 103 с. : ил. – (Путешествие в прошлое по залам Эрмитажа)
675512
  Тарасенко В.Р. Когда и как появились книги христианского "священного писания". / В.Р. Тарасенко. – Минск, 1960. – 35с.
675513
   Когда и как русский народ бил германских захватчиков. – Москва, 1941. – 23с.
675514
  Черняева М. Когда и как стала Волга русскою рекой / Сост. М. Черняева ; Ист. комис. Учеб. отд. О-ва распространения техн. знаний. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1904. – [2], 72 с., 2 л. карт.
675515
  Краевский Б. Когда играют дельфины... / Б. Краевский, Ю. Лиманов. – Москва, 1958. – 168 с.
675516
  Родрик Д. Когда идеи важнее интересов: предпочтения, взгляды на мир и инновации в экономической политике // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 22-44. – Библиогр.: 56 назв. – ISSN 0042-8736
675517
  Возовиков В.С. Когда идет бой / В.С. Возовиков. – Москва, 1974. – 128с.
675518
  Оливье Ж. Когда идет снег / Ж. Оливье. – Л., 1967. – 67с.
675519
   Когда иду я Подмосковьем.... – Москва, 1989. – 253с.
675520
  Фатхи-Хошгинаби Когда идут дожди / Фатхи-Хошгинаби. – М., 1959. – 120с.
675521
   Когда им было двадцать. – Москва : Политиздат, 1979. – 335 с. : ил.
675522
   Когда им было двадцать. – Москва : Политиздат
Кн. 2. – 1981. – 272 с. : ил.
675523
  Исарова Л.Т. Когда им шестнадцать / Л.Т. Исарова. – М, 1968. – 80с.
675524
  Станев Е. Когда иней тает... / Е. Станев. – М., 1958. – 120с.
675525
  Эберц А. Когда исполнится восемнадцать : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 58-68. – ISSN 0131-8136
675526
  Ягодинский В.Н. Когда исчезает мираж / В.Н. Ягодинский. – М., 1988. – 239с.
675527
  Капица И П. Когда исчезает страх / И П. Капица, . – Л, 1962. – 531с.
675528
  Капица П.И. Когда исчезает страх / П.И. Капица. – Л., 1970. – 528с.
675529
   Когда исчезают миражи. – М., 1987. – 252с.
675530
  Леонидова Б.Л. Когда их двое / Леонидова Б.Л. – Москва : Знание, 1987. – 93, [2] с.
675531
  Иваненко Анна Когда к тебе спускаются ангелы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 58-67 : фото
675532
  Коробков Г.Я. Когда казаки поют / Г.Я. Коробков. – Волгоград, 1985. – 128с.
675533
  Сердюков Георгий Когда камера лжет : Повесть // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 12 (647). – С. 16-41. – ISSN 0132-2036


  Сердюклв Георгий - начинающий молодой писатель, родился в Москве в 1988 г. Данная повесть есть его дипломной работой
675534
  Шесталов Ю. Когда качало меня солнце : повест / Юван Шесталов ;. – Москва : Современник, 1972. – 238 с.
675535
  Шесталов Ю. Когда качало меня солнце : повести. романы / Юван Шесталов ;. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. – 559 с.
675536
  Воложин С. Когда кино было / С. Воложин; Отв.завып.Л.И.Штекель. – Одесса : Негоциант, 2000. – 104с. – (Книги прошлого ; Кн. 3). – ISBN 966-7423-41-7
675537
  Кириллов А. Когда Китай начнет править миром? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 9 (1128). – С. 20-23. – ISSN 0234-1670
675538
  Рытхэу Ю.С. Когда киты уходят : повести и рассказы / Юрий Рытхэу ;. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1977. – 336 с.
675539
  Златкин М.И. Когда книга сближает народы / М.И. Златкин. – Тбилиси, 1972. – 226с.
675540
  Граник Г.Г. Когда книга учит / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая. – Изд. 2-е., доп. – Москва : Педагогика, 1991. – 256с. – (Б-ка учителя и воспитателя)
675541
  Божедонова Варвара Когда консервация - прогрессивна // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 61-63. – ISSN 0869-4915
675542
  Яковенко А.Ф. Когда конфликт неизбежен... / А.Ф. Яковенко. – Москва, 1989. – 219с.
675543
  Чхаидзе А.В. Когда кончается детство : повесть / Александр Чхаидзе ; пер. с груз. А.Абаноидзе. – Москва : Детская литература, 1971. – 144 с.
675544
   Когда кончается смена. – М., 1952. – 72с.
675545
  Антонович Н.К. Когда кончается урок математики : метод. реком. для рук. мат. кружков учащихся 8-х кл. / Н.К. Антонович ; отв. ред. Л.П. Мозгалева, М.И. Тененбаум ; Новосиб. обл. ин-т усовершен. врачей. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отд-ние, 1989. – 130 с. : ил.
675546
  Кулешова С.Ф. Когда кончаются уроки... / С.Ф. Кулешова. – Минск, 1968. – 160 с.
675547
  Кулешова С.Ф. Когда кончаются уроки... / С.Ф. Кулешова. – 2-е изд. перераб. и доп. – Минск, 1976. – 208 с.
675548
  Кулешова С.Ф. Когда кончаются уроки... / С.Ф. Кулешова. – 3-е изд. перераб. и доп. – Минск, 1988. – 142 с.
675549
  Дрюон М. Когда король губит Францию / М. Дрюон. – Минск : Полымя, 1983. – 255 с.
675550
  Дрюон М. Когда король губит Францию / М. Дрюон. – Минск : Мастацкая література, 1983. – 255 с.
675551
  Дрюон М. Когда король губит Францию / М. Дрюон. – Минск : Мастацкая література, 1983. – 255 с.
675552
  Дрюон М. Когда король губит Францию / М. Дрюон. – Минск : Народная асвета, 1983. – с.
675553
  Мартиновская М. Когда креатив - не самоцель // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2008. – № 10. – С. 55-59.
675554
  Голубов С.Н. Когда крепости не сдаются / С.Н. Голубов. – М., 1970. – 776 с.
675555
  Голубов С.Н. Когда крепости не сдаются. / С.Н. Голубов. – М., 1953. – 1040с.
675556
  Голубов С.Н. Когда крепости не сдаются. / С.Н. Голубов. – 2-е изд. – Москва, 1954. – 1040с.
675557
  Голубов С.Н. Когда крепости не сдаются. / С.Н. Голубов. – Москва, 1956. – 907с.
675558
  Голубов С.Н. Когда крепости не сдаются. / С.Н. Голубов. – Петрозаводск, 1975. – 872с.
675559
  Дядечко Л.П. Когда крылатое слово крылато // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 6-13. – ISBN 966-594-355-3


  Лингвистическая категория крылатые слова в русском яхыке.
675560
  Ким Докхи Когда лает серп // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 70-83. – ISSN 1738-8252
675561
  Лысенкова С.Н. Когда легко учиться / С.Н. Лысенкова. – Минск, 1990. – 172с.
675562
   Когда лекарство приносит вред. – Москва, 1980. – 96с.
675563
   Когда лечит хирург. – Москва, 1989. – 95с.
675564
  Марков А.Я. Когда листаешь книгу / А.Я. Марков. – М, 1986. – 246с.
675565
  Журавлев Андрей Когда лишайники были большими // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Январь. – С. 43 : фото
675566
  Погодин Н.Ф. Когда ломаются копья / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1953. – 104с.
675567
  Иванов Л.И. Когда любишь дело / Л.И. Иванов. – Москва, 1964. – 148с.
675568
  Линдсей Д. Когда любовь ждет : роман / Джоанна Линдсей ; [ пер. с англ.Ю. Степанова ]. – Москва : АСТ, 1997. – 416 с. – (Очарование). – ISBN 5-7841-0585-Х
675569
  Третьяк В.А. Когда льду жарко. / В.А. Третьяк. – М, 1979. – 161с.
675570
  Третьяк В.А. Когда льду жарко... / В.А. Третьяк. – М, 1981. – 177с.
675571
  Попов Игорь Когда мамонты не были большими : спираль времени / Попов Игорь, Островский Андрей, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 113-118 : Фото
675572
   Когда мамы нет дома.... – Ростов -на-Дону, 1990. – 54с.
675573
  Ленч Л.С. Когда медицина бессильна... / Л.С. Ленч. – М, 1958. – 199с.
675574
  Каневских Т.И. Когда микробы угрожают нервам. / Т.И. Каневских. – М, 1981. – 95с.
675575
  Кузин А.М. Когда миры соприкасаются / А.М. Кузин. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 207 с. – (Эврика)
675576
  Бычко В.В. Когда мне галстук повязали / В.В. Бычко. – М., 1982. – 96с.
675577
  Хазри Н. Когда мне сорок... : стихи и поэма / Наби Хазри; пер. с азерб. – Баку : Азернешр, 1964. – 214 с.
675578
  Кондратов А.М. Когда молчат письмена / А.М. Кондратов, В.В. Шеворошкин. – Москва, 1970. – 228с.
675579
  Кондратов А.М. Когда молчат письмена : Загадки древней Эгеиды / А.М. Кондратов, В.В. Шеворошкин. – Москва : Наука, 1970. – 228с.
675580
  Шалимов А.И. Когда молчат экраны / А.И. Шалимов. – Л, 1965. – 205с.
675581
  Бабанлы Видади Когда молчит совесть : роман / Видади Бабанлы ; авториз. пер. с азерб. Л. Лебединской. – Москва : Советский писатель, 1972. – 312 с.
675582
  Бабанлы Видади Когда молчит совесть : роман / Видади Бабанлы ; Авториз. пер. с азерб. Л. Либединской. – Москва : Советский писатель, 1979. – 511 с.
675583
  Бабанлы Видади Когда молчит совесть : роман / Бабанлы В. – Баку : Язычы, 1988. – 416 с.
675584
  Поливин Н.Г. Когда море неспокойно / Н.Г. Поливин. – Нукус, 1962. – 116с.
675585
  Лану А. Когда море отступает : роман / А. Лану; Пер. с французского Н. Любимова. – Москва : Прогресс, 1965. – 269 с.
675586
  Бехтерев Л.И. Когда мужает юность / Л.И. Бехтерев. – М., 1971. – 159с.
675587
  Бутенко В.А. Когда мужчины говорят / В.А. Бутенко. – М., 1979. – 79с.
675588
   Когда мужчины стали носить галстуки? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 104 : Іл.
675589
  Бийу Франсуа Когда мы были министрами / Бийу Франсуа. – М., 1974. – 183с.
675590
   Когда мы были молоды.... – Саратов, 1990. – 238с.
675591
  Миллер Д. Когда мы были чемпионами : пьеса в 3-х действиях / Д. Миллер. – Москва, 1980. – 71 с.
675592
  Канашин И.И. Когда мы были юными / И.И. Канашин. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 232 с.
675593
  Розен А.Г. Когда мы вернемся... / А.Г. Розен. – Л, 1962. – 391с.
675594
  Зелеранский Н.Я. Когда мы взрослеем : [повесть] / Зелеранский Н.Я. – Москва : Физкультура и спорт, 1971. – 255 с.
675595
  Василенко Л.И. Когда мы говорим конечно, может быть / Л.И. Василенко. – Минск, 1990. – 109с.
675596
  Катифорис Н. Когда мы долбили небо. / Н. Катифорис. – М, 1966. – 166с.
675597
  Хабермас Ю. Когда мы должны быть толерантными? О конкуренции видений мира, ценностей и теорий // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 5-19. – ISBN 978-966-02-6741-1
675598
  Дробиз Г.Ф. Когда мы красивы / Г.Ф. Дробиз. – Москва, 1968. – 127с.
675599
  Дебольски А. Когда мы молоды : рассказы / А. Дебольски; пер. с нем. Т.Бангерской. – Москва : Советский писатель, 1984. – 254 с.
675600
  Стоянов Г. Когда мы расстаемся. / Г. Стоянов. – София, 1968. – 151с.
675601
  Губай Гариф Когда мы росли : повесть / Губай Гариф. – Москва, 1964. – 238 с.
675602
  Заяц А.С. Когда мы рядом / А.С. Заяц. – М., 1976. – 111с.
675603
  Йокай М. Когда мы состаримся / М. Йокай. – Москва, 1988. – 279 с.
675604
   Когда мы сражались за свободу.... – М., 1987. – 142с.
675605
  Демиденко М.И. Когда мы становимся взрослыми? / М.И. Демиденко. – М, 1974. – 270с.
675606
  Викторов А.В. Когда мы счастливы / А.В. Викторов. – Москва, 1979. – 334с.
675607
  Бронфман А.М. Когда мы умираем, что с нами будет потом? : ответы на вопросы / Александр Бронфман. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-392-5
[Кн. 3]. – 2018. – 199, [1] с. : ил., портр.
675608
  Ибсен Г. Когда мы, мертвецы, пробуждаемся : драматический эпилог в 3-х действиях / Генрик Ибсен; Разреш. авт. пер. с подлинника А. и П. Ганзен. – Санкт-Петербург : Электропечатня Россия, 1900. – [2], 65 с., 1 л. фронт. (портр.)


  В РГБ есть электронный ресур
675609
  Черкашина Л.А. Когда на весах лекарство / Л.А. Черкашина. – М, 1987. – 48с.
675610
  Вишневская С. Когда на конференции в Вашингтоне Нильс Бор сообщил о делении ядра урана, многие ученые прямо в смокингах бросились в свои лаборатории, чтобы проверить сказанное датским физиком // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 24-30 января (№ 3). – С. 31


  80 лет назад Нильс Бор сделал открытие, навсегда изменившее мир.
675611
  Омельченко Н.М. Когда на мостике капитан / Н.М. Омельченко. – Киев, 1984. – 109 с.
675612
  Маргвелашвили Г.Г. Когда на нас глядит поэт... : Статьи / Г.Г. Маргвелашвили. – Москва : Советский писатель, 1990. – 334с.
675613
  Неретин В.П. Когда на небе были тучи: Худож-докум. очерки. / В.П. Неретин. – Кишинев, 1980. – 160с.
675614
  Попов В. Когда на Севере весна : стихи / Владимир Попов. – Москва : Советская Россия, 1967. – 64 с.
675615
  Мошковский А.И. Когда налетел норд-ост / А.И. Мошковский. – М, 1979. – 367с.
675616
  Александровский В.Н. Когда нам семнадцать : повесть и рассказы / В.Н. Александровский ; послесл.: П. Халова ; худож. Г.В. Алимов. – Хабаровск : Книжное издательство, 1983. – 414 с. : ил.
675617
  Александровский В.Н. Когда нам семнадцать... : повесть : для старш. возраста / В.Н. Александровский ; ил.: А. Шульца. – Москва : Детгиз, 1957. – 255 с. : ил.
675618
  Александровский В.Н. Когда нам семнадцать... : повесть : для старш. шк. возраста / В.Н. Александровский ; ил.: В.В. Слепченко. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1959. – 192 с. : ил.
675619
  Маркуша А. Когда нам сорок... / А. Маркуша. – М, 1963. – 45с.
675620
  Воронько П.М. Когда народ стоит за мир / П.М. Воронько. – Москва : ГИХЛ, 1952. – 236с.
675621
  Жукова Е.Д. Когда настал ХХ век. Хроника борьбы и побед / Е.Д. Жукова. – Москва, 1973. – 207с.
675622
  Резник Г.М. Когда наступает ответственность. / Г.М. Резник. – Москва, 1980. – 119с.
675623
  Мастерсон Вит Когда наступает полночь / Вит Мастерсон // Дама из Байе / Ж. Сименон. – Москва : Система, 1990. – С. 27-62
675624
   Когда наступает расплата. – Л., 1983. – 62с.
675625
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет / Г.А. Федоров. – Москва
1. – 1967. – 79с.
675626
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет / Г.А. Федоров. – Москва
2. – 1967. – 79с.
675627
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет / Г.А. Федоров. – Москва, 1971. – 391с.
675628
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет : роман / Геннадий Федоров ; пер. с ком. – Сыктывкар : Коми кн. изд., 1976. – 391 с.
675629
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет... / Г.А. Федоров. – Сыктывкар, 1966. – 471с.
675630
  Воинов А.И. Когда наступит час... / А.И. Воинов. – Москва, 1965. – 192с.
675631
  Гросул В.Я. Когда началась Вторая мировая война // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 3. – С. 230-233. – ISSN 0130-3864
675632
  Мартиросян Д.Г. Когда началась и завершилась Сарыкамышская операция? // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10 (606). – С. 46-51. – ISSN 0321-0626


  Росія в Першій світовій війні.
675633
  Розанов В. Когда начальство ушло... : 1905-1906 гг. / В. Розанов. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина], 1910. – II, 420 с.
675634
   Когда начинается другая жизнь. – Москва, 1988. – 270 с.
675635
  Даскалов С.Ц. Когда начинается любовь. / С.Ц. Даскалов. – М, 1966. – 158с.
675636
  Балков К.Н. Когда начинается утро / К.Н. Балков. – Улан Удэ, 1973. – 328с.
675637
  Никонов Н.Г. Когда начнешь вспоминать. / Н.Г. Никонов. – М, 1974. – 238с.
675638
  Никонов Н.Г. Когда начнешь вспоминать. / Н.Г. Никонов. – М, 1989. – 342с.
675639
  Мельницкая И.В. Когда не было лета / И.В. Мельницкая. – Харьков, 1988. – 190 с.
675640
  Дубровин Б.С. Когда не могут без тебя / Б.С. Дубровин. – М, 1969. – 399с.
675641
  Могутин Ю. Когда не наступает никогда : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 49-54. – ISSN 0131-2332
675642
  Мандер Д. Когда не остается ничего святого : провал технологий и судьба коренных народов / Джерри Мандер ; пер. под общ. ред. В.И. Постникова. – Киев : ЭкоПраво, 2007. – 336 с. – На обл.: Автор бестселлера "Четыре аргумента за отмену телевидения". - Печ. по изд.: In the Absence of the Sacred / Jerry Mander. Sierra Club, 1991. – Библиогр.: с. 328-336 и в подстроч. примеч.
675643
  Осипов А.И. Когда не пели соловьи / А.И. Осипов. – М, 1982. – 224с.
675644
   Когда не помогают словари... : практикум по лексике современного русского языка / Э.В. Аркадьева, Г.В. Горбаневская, Н.Д. Кирсанова, И.Б. Марчук; Э.В.Аркадьева, Г.В.Горбаневская, Н.Д.Кирсанова, И.Б.Марчук. – Москва : Флинта; Наука. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 5-89349-771-6
Ч.1. – 2006. – 232с. – Шифр. дубл. 4р Когд.
675645
   Когда не помогают словари... : практикум по лексике современного русского языка / Э.В. Аркадьева, Г.В. Горбаневская, Н.Д. Кирсанова, И.Б. Марчук; Э.В. Аркадьева, Г.В. Горбаневская, Н.Д.Кирсанова, И.Б.Марчук. – Москва : Флинта; Наука. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 5-89349-771-6
Ч.2. – 2006. – 256с. – Шифр. дубл. 4р Когд.
675646
  Пестов Марк Когда не спасает панцирь. Древнее динозавров // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 94-98 : фото
675647
  Муссалитин В.И. Когда не спит сова Минервы / В.И. Муссалитин. – М., 1988. – 366с.
675648
  Полунин Н.Ф. Когда не спят перепела. / Н.Ф. Полунин. – Тула, 1973. – 78с.
675649
   Когда неспокойно море. – Калининград, 1975. – 240с.
675650
  Федотова В.Г. Когда нет протестантской этики. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 10. – С.27-44. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
675651
  Крапивный О Когда нет страха : рассказы / О Крапивный, . – Харьков : Прапор, 1968. – 64с.
675652
   Когда нотариус откажет в совершении нотариального действия // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 21, октябрь. – С. 5
675653
  Кениг Карл Когда нужен психотерапевт... = Wem kann psychoterapie helfen? / Кениг Карл; Пер. с нем. – Москва : ФОРУМ - ИНФРА-М, 1998. – 128с. – (Психология и психотерапия: Бестселлеры 20 века). – ISBN 5-86225-693-8
675654
  Степанченко О.Б. Когда нужно и когда не нужно редактировать // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 8. – С. 33-35. – ISSN 1726-6726
675655
  Шапа Л.А. Когда оживают легенды / Л.А. Шапа. – Львов, 1978. – 176с.
675656
  Нугербеков Б.Р. Когда оживают сказки / Б.Р. Нугербеков. – Алма-Ата, 1984. – 159с.
675657
  Марчук А. Когда оживет сумчатый волк : Путешествия. Приключения. Открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 5 : Іл.
675658
  Гуттари Т.О. Когда озеро цветет / Т.О. Гуттари. – Петрозаводск, 1964. – 111 с.
675659
  Никитин Ю.З. Когда окончены уроки / Ю.З. Никитин. – Челябинск, 1970. – 50с.
675660
  Сая К. Когда они стали деревьями / К. Сая. – Москва, 1980. – 295с.
675661
  Гульшин Г.С. Когда опадают листья / Г.С. Гульшин. – Ташкент, 1956. – 120 с.
675662
  Титов В.С. Когда опадают листья : повесть / В.С. Титов. – Москва : Московский рабочий, 1963. – 176 с.
675663
  Азероглу Б. Когда опадают листья : стихи / Б. Азероглу. – Москва : Советский писатель, 1971. – 78 с. : портр.
675664
  Мальцев С.И. Когда опасность рядом. / С.И. Мальцев. – Минск, 1977. – 255с.
675665
  Степанян А.М. Когда опускаются сумерки / Анжела Степанян ;. – Москва, 1982. – 231 с.
675666
  Эртэм С. Когда останавливаются прялки / С. Эртэм. – М, 1956. – 160с.
675667
  Джамал С. Когда осыпались тюльпаны : роман / С. Джамал. – Ташкент, 1978. – 156 с.
675668
  Джамал С. Когда осыпались тюльпаны : роман / С. Джамал. – Москва : Воениздат, 1984. – 320 с.
675669
  Яковлев Ю.Я. Когда отдыхает парта / Ю.Я. Яковлев. – М., 1962. – 103с.
675670
  Щеглов Ю.М. Когда отец ушел на фронт. / Ю.М. Щеглов. – М, 1976. – 303с.
675671
  Мирошниченко Н.И. Когда отзвенел малиновый звон / Н.И. Мирошниченко, Н.З. Трохимчук. – М., 1966. – 320с.
675672
  Велехова Н.А. Когда открывается занавес / Н.А. Велехова. – Москва, 1975. – 310с.
675673
  Ситников Ю.А. Когда открывается мир прекрасного... / Ю.А. Ситников. – Москва : Знание, 1964. – 80 с.
675674
  Мар Н.И. Когда отступает смерть / Н.И. Мар. – М., 1968. – 64с.
675675
  Лысогоров Н.В. Когда отступает фантастика / Н.В. Лысогоров. – Москва, 1964. – 190с.
675676
  Лысогоров Н.В. Когда отступает фантастика / Н.В. Лысогоров. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1968. – 256с.
675677
  Лукина Л.А. Когда отступают ангелы / Л.А. Лукина, Е.Ю. Лукин. – Волгоград, 1990. – 221с.
675678
  Богданов Е.Ф. Когда отцветают травы / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1966. – 147с.
675679
  Шнурре В. Когда отцовы усы еще были рыжими / В. Шнурре. – М., 1981. – 462с.
675680
  Любин Н.А. Когда отцы воевали / Н.А. Любин. – Тула, 1971. – 139с.
675681
  Молева Н.М. Когда отшумела оттепель... / Н.М. Молева. – М., 1991. – 165с.
675682
  Ибрагимов Г.Х. оглы Когда ошибается сердце : рассказы / Гусейн Ибрагимов ; пер. с азерб. Л.Пороцкой. – Баку : Гянджлик, 1968. – 171 с.
675683
  Ли Ионас Когда падает занавес : [Повесть] / Ионас Ли ; Сокр. пер. Альмар. – Санкт-Петербург : Изд. Т-во "Хронос", 1913. – [62] с. – Беспл. прил. к журн. "За 7 дней". – (Библиотека изданий товарищества "Хронос" ; № 108-109)
675684
  Айтматов Ч. Когда падают горы : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 7. – С.9-99. – ISSN 0012-6756
675685
  Айтматов Ч. Когда падают горы : [роман, повести] / Чингиз Айтматов. – Санкт-Петербург : Азбука, 2017. – 445, [2] с. – Содерж.: Когда падают горы (вечная невеста): роман; Повести: Материнское поле; Ранние журавли. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-13435-5
675686
   Когда падают шишки. – Челябинск, 1967. – 128с.
675687
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... : роман / А.П. Ладинский. – Москва : Советский писатель, 1959. – 263с.
675688
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Москва, 1973. – 854с.
675689
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Волгоград, 1986. – 621с.
675690
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... : Исторический роман / А.П. Ладинский. – Киев : Молодь, 1987. – 576с.
675691
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Минск, 1987. – 589с.
675692
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Минск, 1989. – 589с.
675693
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Москва : Правда, 1989. – 800с.
675694
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Симферополь, 1989. – 591с.
675695
  Приходько К.И. Когда перед следователем несовершеннолетний / К.И. Приходько. – М., 1979. – 63с.
675696
  Омар Хайям Когда песню любви запоют соловьи... : рубайат / Омар Хайам. – Москва : АСТ; Хранитель, 2007. – 256 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-035003-2
675697
  Чернеева А.М. Когда пламенеют листья / А.М. Чернеева. – Владивосток, 1975. – 248с.
675698
  Соколов В.Д. Когда плачут камни. / В.Д. Соколов. – Москва, 1970. – 48с.
675699
  Бахтиаров С.С. Когда плачут сваты / Бахтиаров С. – Казань : Таткнигоиздат, 1955. – 76 с.
675700
  Михеева А. Когда по сцене ходят носороги… : Театр абсурда Эжена Ионеско / А. Михеева. – Москва : Искусство, 1967. – 176 с.
675701
  Аниканов И.Я. Когда победы были большими / И.Я. Аниканов. – Москва : Советская Россия, 1976. – 206 с. : ил.
675702
  Роготченко А.П. Когда погиб Милован : Роман / А.П. Роготченко, А.И. Корнейко. – Киев : Политиздат, 1990. – 298с.
675703
  Роготченко А.П. Когда погиб Милован: роман / А.П. Роготченко, А.И. Корнейко. – Киев : Україна
2. – 1991. – 281с.
675704
  Цулукидзе Т.Г. Когда поднимается занавес. / Т.Г. Цулукидзе. – Минск, 1963. – 69с.
675705
  Михайловский Н.Г. Когда поднимается флаг / Н.Г. Михайловский. – М, 1966. – 111с.
675706
  Мягченков С.В. Когда подросток работает / С.В. Мягченков. – Москва : Педагогика, 1972. – 96 с.
675707
  Мягченков С.В. Когда подросток работает / С.В. Мягченков. – Москва : Педагогика, 1972. – 128 с.
675708
  Галязимов Б.И. Когда поет железо / Б.И. Галязимов. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1976. – 112 с.
675709
  Арсанов С.А. Когда познается дружба : [роман] / Арсанов С.А. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1963. – 460 с.
675710
  Арсанов С.А. Когда познается дружба : [роман] / С. Арсанов ; послесл. Г. Яблоковой. – Грозный : Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1979. – 463 с.
675711
  Макаренко Н. Когда полетят космические корабли с электрическими двигателями // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 8 (170). – С. 46-49
675712
  Моложавенко В.С. Когда полыхали зарницы... / В.С. Моложавенко. – Ростов -на-Дону, 1966. – 123с.
675713
  Микава Н.М. Когда поют дожди : повести, рассказы, новеллы / Николай Микава ; пер. с груз., авт. – Москва : Советский писатель, 1986. – 268 с.
675714
  Микава Н.М. Когда поют дожди. Очерк. / Н.М. Микава. – Тбилиси, 1972. – 70с.
675715
   Когда поют солдаты. – 3-е изд. – Москва, 1988. – 174с.
675716
  Сергиенко В.Ю. Когда появились "правые" и "левые". У истоков политической традиции // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 4. – С. 182-187. – ISSN 0130-3864
675717
  Мезенцев В.А. Когда появляются призраки / В.А. Мезенцев. – М, 1971. – 336с.
675718
  Немцов В.И. Когда приближаются дали... : Роман о реальной мечте / В.И. Немцов. – Москва : Советский писатель, 1975. – 256с.
675719
  Курин Л.Л. Когда прилетают журавли : репортаж по следам героя / Л.Л. Курин. – Орджоникидзе, 1978. – 134с.
675720
  Калнинь Я.Я. Когда прилетят скворцы : из раннего детства / Ян Калнинь; пер. с латыш. В.Дорошенко. – Рига : Лиесма, 1970. – 288 с.
675721
   Когда приходит весна. – М., 1961. – 264с.
675722
  Абдулжалилов Ф.А. Когда приходит весна : повесть, рассказы : [перевод] / Ф.А. Абдулжалилов. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1972. – 128 с.
675723
  Савельев Л.С. Когда приходит любовь / Л.С. Савельев. – М, 1954. – 23с.
675724
  Скуинь З. Когда приходит любовь, и другие рассказы : роман / Зигмуд Скуинь; пер. с лат.С.Цебаковского. – Рига : Лиесма, 1968. – 226 с.
675725
  Миньков К.И. Когда приходит любовь. / К.И. Миньков. – Брянск, 1958. – 135с.
675726
  Парфенов А.В. Когда приходит любовь. / А.В. Парфенов. – Калинин, 1959. – 170с.
675727
  Минутко И.А. Когда приходит любовь. / И.А. Минутко. – Тула, 1960. – 208с.
675728
  Сараев А. Когда приходит ноябрь : повести и рассказы / Анес Сараев ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1988. – 350 с.
675729
  Портнов К.Ф. Когда приходит счастье / К.Ф. Портнов. – Краснодар, 1962. – 242с.
675730
  Буртынский А.С. Когда приходит счастье / А.С. Буртынский. – М., 1977. – 246с.
675731
  Потанин В.Ф. Когда пришли дожди / В.Ф. Потанин. – М., 1978. – 252с.
675732
  Чандар К. Когда пробудились поля / К. Чандар. – М, 1972. – 414с.
675733
   Когда пробуждается море. – М., 1964. – 31с.
675734
  Гарин С.С. Когда пробуждаются великаны / С.С. Гарин. – М, 1958. – 170с.
675735
  Белов М.П. Когда пробуждаются вулканы : роман / М.П. Белов. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1961. – 207 с., [12] л. ил. : ил.
675736
  Цагараев М.Н. Когда пробуждаются камни : повесть и рассказы / Максим Цагараев ; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1972. – 286 с.
675737
  Маклин А. Когда пробьет восемь склянок ... = When eight bells toll / Алистер МакЛин. – Киев : Лакодер, 1992. – 222, [2] с. – Пер. изд.: When Eight Bells Toll / Alistair Maclean/ London: Normandy Investments Ltd., 1966. - Парал. тит. л. англ. – ISBN 5-7707-3140-0
675738
  Обухов М.М. Когда прозвенел звонок / М.М. Обухов. – Воронеж, 1972. – 200с.
675739
  Калитин Н.И. Когда происходит чудо / Н.И. Калитин. – М, 1964. – 144с.
675740
  Самошенко А.И. Когда пропадает страх / А.И. Самошенко. – Москва, 1970. – 286с.
675741
   Когда пушки гремели.... – М., 1973. – 351с.
675742
   Когда пушки гремели.... – Изд. 2-е, доп. – М., 1978. – 361с.
675743
  Голосовский И.М. Когда пылал широкий Днепр / И.М. Голосовский. – Москва, 1962. – 287с.
675744
  Курбангалив И.Ф. Когда пылают камни: Худ.-докум. повести, очерки. / И.Ф. Курбангалив. – Львов, 1988. – 70с.
675745
  Пичугина Г.Н. Когда работает актив / Г.Н. Пичугина. – М, 1963. – 60с.
675746
  Семенников В.П. Когда Радищев задумал "Путешествие" ? : ("Отрывок путешествия в *** И*** Т***" 1772 г. и "Путешествие из Петербурга в Москву" 1790 г.) / В.П. Семенников. – Москва : Изд. Л.Э. Бухгейм ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1916. – 46 с.


  На обоих экз. кн. дарственные надписи автора
675747
  Алиева Ф.Г. Когда радость в доме : стихотворения и поэмы / Фазу Алиева ; пер. с авар. В. Туркина. – Москва : Советская Россия, 1979. – 415 с.
675748
   Когда развеялся туман. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 302 с. – ISBN 5-235-01053-1
675749
  Бикбай Б. Когда разливается Акселян : роман / Б. Бикбай; пер. с башк. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1979. – 335 с.
675750
  Автомонов П.Ф. Когда разлучаются двое : трилогия / Павло Автомонов ; авторизов. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 668, [3] с.


  У повісті розповідається про бойові операції мінерів льодового десанту із спецбатальйону, що діяв на північному березі Таганрозької затоки захопленому ворогом.
675751
  Врублевский В.В. Когда разлучаются двое. / В.В. Врублевский. – Днепропетровск, 1958. – 171с.
675752
  Клещенко А.Д. Когда расходится туман. / А.Д. Клещенко. – М, 1963. – 333с.
675753
  Чудасов Е.В. Когда расходятся пути / Е.В. Чудасов. – Волгоград, 1962. – 280с.
675754
  Расих Атилла Когда расходятся пути : роман / Расих Атилла; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Казань : Таткнигоиздат, 1971. – 336 с.
675755
  Сарсенбаев О. Когда расцвела джида : рассказы и повесть : пер. с казах. / Оразбек Сарсенбаев ; [худож. В. Воронцов]. – Алма-Ата : Жазушы, 1983. – 359 с.


  Содерж.: Жар-птица: Повесть; Рассказы: У колодца Кос-Кудух; Переправа; Этот неугомонный Палмакан; Дочь чайханщика; В голодный год змеи; Зимний день; Мешок пшеницы; Красная майка; Эхо войны; Гипноз; Когда расцвела джида; Спи спокойно, ревизор!; Все в ...
675756
  Шефер Торстен Когда расцветет река : природа / Шефер Торстен, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 120-129 : Фото. – ISSN 1029-5828
675757
  Эдель П. Когда речь идет о жизни: моя история. / П. Эдель. – М., 1983. – 280с.
675758
  Маркин И.И. Когда решались судьбы : роман / И.И. Маркин. – Москва : Советская Россия, 1973. – 415 с.
675759
  Маури К. Когда риск - это жизнь / К. Маури. – Москва, 1986. – 272с.
675760
   Когда родилась "Елочка" // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 1. – С. 61-64


  Історія створення відомої дитячої пісеньки "В лесу родилась елочка...". Вірш склала російська поетеса Раїса Кудашева.
675761
  Соколов Борис Когда родился Рокоссовский? Штрихи к биографии маршала // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 5. – С. 14-16. – ISSN 0235-7089
675762
  Камал Ш. Когда рождается прекрасное : роман / Шариф Камал; пер. с татар. М.Рафиков. – Казань : таткнигоиздат
1. – 1957. – 331 с.
675763
  Камал Ш. Когда рождается прекрасное : роман / Шариф Камал; пер. с татар. М.Рафикова. – Казань : Татар. кн. изд-во
1. – 1968. – 335 с.
675764
  Лужанин М. Когда рождался новый мир : поэмы, стихи / М. Лужанин. – Минск : Мастац. лит, 1984. – 221 с.
675765
   Когда Россия молодая мужала с гением Петра... : Рек.библиогр.указ. – Москва : Кн.палата, 1990. – 84с. – ISBN 5-7000-0169-1
675766
  Сазонов А.А. Когда рушится "образ врага": СССР в глазах общественности Запада. / А.А. Сазонов. – Москва, 1991. – 63с.
675767
  Жидков В.П. Когда рядом друг / В.П. Жидков. – Москва, 1957. – 206с.
675768
   Когда рядом друг. – М., 1962. – 142с.
675769
  Трусов Ю. Когда рядом друг / Ю. Трусов. – Одесса, 1963. – 294 с.
675770
  Струина Р.М. Когда рядом друзья / Р.М. Струина. – Волгоград, 1962. – 140с.
675771
  Чебалин П.Л. Когда рядом друзья. / П.Л. Чебалин. – К., 1965. – 238с.
675772
   Когда рядом настоящий друг.... – М., 1960. – 32с.
675773
  Боков В.Ф. Когда светало... / В.Ф. Боков. – Москва, 1972. – 127с.
675774
  Шевелов В.М. Когда светит солнце. : Рассказы / В.М. Шевелов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1966. – 100 с.
675775
  Виджайя П. Когда сгущается тьма.Телеграмма / П. Виджайя. – Москва, 1981. – 239с.
675776
   Когда сердце поёт. – Ю.-Сахалинск, 1957. – 240с.
675777
  Ведута А.Т. Когда серебрится Аму / А.Т. Ведута. – Ташкент, 1958. – 323с.
675778
  Белланже Р. Когда сжимаются кулаки / Р. Белланже ; пер. с франц. рукописи Э. Шлосберг ; под ред. Е. Полонской. – Москва : Молодая гвардия, 1938. – 127 с. : портр.
675779
  Баныкин В.И. Когда сжимаются кулаки. Андрей Снежков учится жить : повести / В.И. Баныкин. – Москва : Советская Россия, 1964. – 207 с.
675780
  Бровка Петрусь Когда сливаются реки : роман / Бровка Петрусь; авториз. пер. с белорус. Н.Грибачева. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 136 с.
675781
  Бровка Петрусь Когда сливаются реки : роман / Бровка Петрусь; авториз. пер. с белорус. Н.Грибачева. – Москва : Советский писатель, 1958. – 362 с.
675782
  Бровка Петрусь Когда сливаются реки : роман / Бровка Петрусь ; авториз. пер. с белорус. Н.Грибачева. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 344 с.
675783
  Бровка Петрусь Когда сливаются реки : роман / Бровка Петрусь; авториз. пер. с белорус. Н.Грибачева. – Москва : Советский писатель, 1964. – 355 с.
675784
  Бровка Петрусь Когда сливаются реки : роман / Петрусь Бровка ; авториз. пер. с белорус. Н.Грибачева. – Москва : Советский писатель, 1970. – 357 с.
675785
  Бровка Петрусь Когда сливаются реки : роман / Петрусь Бровка ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Известия, 1973. – 366 с.
675786
  Кленицкая И.Я. Когда слова диктует чувство... / И.Я. Кленицкая. – М : Просвещение, 1991. – 77 с.
675787
  Левшин Л.А. Когда слово воспитывает / Л.А. Левшин. – М, 1970. – 111с.
675788
  Хорунжий А.М. Когда служили мы : повести, рассказы, очерки / А.М. Хорунжий; Пер. с укр. А.А. Беслик. – Москва : Воениздат, 1969. – 335 с.
675789
  Акименко И.В. Когда случилась беда... : повесть / Иван Акименко. – Львов : Каменяр, 1986. – 151 с.
675790
  Гаташ В. Когда смогли, поймали. Аферисту №1 припомнили все его “заслуги” // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 7 марта (№ 10/11). – С. 20


  Львовский суд рассмотрел дело Андрея Слюсарчука. Этот человек известен на Украине по прозвищу “доктор Пи”, которое он получил за то, что якобы запомнил огромное количество знаков числа “пи”. Он прославился также как победитель в игре “вслепую” с ...
675791
   Когда собака стала другом человека? : Вопрос-ответ // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 72 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
675792
  Шихлы В. Когда совесть молчит : роман / Видади Шихлы; авториз. пер. с азерб. Л.Лебединской. – Москва : Советский писатель, 1972. – 311 с.
675793
   Когда созреет арахис. – М., 1981. – 303с.
675794
  Косидовский З. Когда солнце было богом. / З. Косидовский. – Москва, 1968. – 335с.
675795
  Косидовский З. Когда солнце было богом. / З. Косидовский. – Москва, 1970. – 352с.
675796
  Косидовский З. Когда солнце было богом. / З. Косидовский. – Москва, 1991. – 234с.
675797
  Головатый Г.А. Когда солнце сгорает / Г.А. Головатый. – Иркутск, 1965. – 27с.
675798
  Журахович С.М. Когда сомкнутся кроны : рассказы / С.М. Журахович. – Москва : Советский писатель, 1957. – 293 с.
675799
  Маммери Когда спит справедливость / Маммери, , Мулуд. – Москва, 1960. – 164с.
675800
  Карелина Дарья Когда спящий проснется // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 76-81 : фото
675801
  Езова С. Когда становится стыдно : о нестандартном регуляторе поведения / Светлана Езова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 5. – С. 41-43. – ISSN 0869-4915


  Статья посвящена этическим аспектам поведения библиотечного специалиста: рассматривается феномен стыда как один из регуляторов поведения библиотекаря.
675802
  Грибачев Н.М. Когда становишься солдатом... / Н.М. Грибачев. – Москва, 1987. – 222с.
675803
  Суханова Н.А. Когда становятся короче дни / Н.А. Суханова. – М., 1971. – 238с.
675804
  Виноградов Ю. Когда стартуют ракеты / Ю. Виноградов. – Рига, 1968. – 164с.
675805
  Бытовой С.М. Когда сходятся берега / С.М. Бытовой. – Л, 1960. – 126с.
675806
  Дмитрин Г.К. Когда сын выбирает профессию / Г.К. Дмитрин. – М., 1977. – 96с.
675807
  Мирошин Л.А. Когда сынам своим пишу / Л.А. Мирошин. – Тула, 1978. – 94 с.
675808
  Добряков В.А. Когда тебе пятнадцать / В.А. Добряков. – К, 1986. – 384с.
675809
  Сериков В.В. Когда тебя понимают : [рецензія] // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 115-119. – ISSN 0869-561Х
675810
  Левченко И.Н. Когда тебя Россия позовет / И.Н. Левченко. – Москва : Советская Россия, 1970. – 431с.
675811
  Фомичев Н.Н. Когда трогается лед / Н.Н. Фомичев. – М., 1959. – 144с.
675812
  Селянкин О.К. Когда труба зовет / О.К. Селянкин. – Пермь, 1970. – 229с.
675813
  Казакова Л. Когда ты в пути / Л. Казакова. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное, 1966. – 24 с.
675814
   Когда ты людям нужен. – М., 1987. – 496с.
675815
  Крахмальникова З.А. Когда ты убежден / З.А. Крахмальникова. – М., 1964. – 119с.
675816
  Дьякону Мирча Когда у нас зима / Дьякону Мирча. – М, 1989. – 126с.
675817
   Когда убивает государство.... – М., 1989. – 421с.
675818
  Малиев Н.Д. Когда увлекают сердца / Н.Д. Малиев. – Орджоникидзе, 1965. – 108с.
675819
  Пюрбю С.Б. Когда улетают журавли : стихи и поэмы / С.Б. Пюрбю, пер. с тувин. – Москва : Современник, 1973. – 70 с.
675820
  Плетнев А.Н. Когда улетают журавли / А.Н. Плетнев. – Владивосток, 1978. – 360с.
675821
   Когда улыбаются джентльмены. – М., 1992. – 319с.
675822
  Геттуев М.И. Когда улыбаются окна : стихи / Максим Геттуев ; авториз. пер. с балкар Я.Серпина. – Москва : Правда, 1971. – 32 с.
675823
  Тер-Григрян Когда улыбнется Ганеш / Тер-Григрян. – М., 1985. – 302с.
675824
  Роговенко В.В. Когда умирать не страшно... / В.В. Роговенко. – Краснодар, 1990. – 303с.
675825
  Динабургский В.Д. Когда умирают деревья... / В.Д. Динабургский. – Тула, 1982. – 200с.
675826
  Колтунова Елена Когда умолкнул звон трамваев : оповідання // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 1. – С. 84-89. – ISSN 0131-8136
675827
  Авалиани Л. Когда умывалось солнце : рассказы : пер. с груз. / Ладо Авалиани. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1966. – 178 с.
675828
  Щуркова Н.Е. Когда урок воспитывает / Н.Е. Щуркова. – Москва, 1981. – 128с.
675829
  Егоров Г.И. Когда уроки окончены... / Г.И. Егоров. – Москва, 1962. – 48с.
675830
  Шпаковский О В. Когда уроки сделаны / О В. Шпаковский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1991. – 70с.
675831
  Калиновский И.А. Когда усмехнулся Плутарх / И.А. Калиновский. – Красноярск : Красноярское кн. изд-во, 1967. – 204 с.
675832
  Томан Н. Когда утихла буря : повести / Н. Томан. – М.-Л., 1953. – 112 с.
675833
  Акулиничев И.Ф. Когда уходит август / Иван Акулиничев. – Куйбышев : Куйбишевское книжное издательство, 1975. – 31с.
675834
  Зюзюкин И.И. Когда уходит детство / И.И. Зюзюкин. – М., 1990. – 190с.
675835
   Когда уходят амазонки. – Кишинёв, 1971. – 176с.
675836
   Когда уходят амазонки. – Кишинёв, 1972. – 191с.
675837
  Соловьев В.А. Когда уходят годы / В.А. Соловьев. – Петрозаводск, 1972. – 190с.
675838
  Рядченко И.И. Когда уходят коробли / И.И. Рядченко. – О., 1965. – 92с.
675839
   Когда уходят Плеяды. – М., 1980. – 583с.
675840
  Гончарова Т.И. Когда учитель - властитель дум / Т.И. Гончарова, И.Ф. Гончаров. – М, 1991. – 174с.
675841
  Рабиев А. Когда ушел дозор // Сказочник : рассказы / Р.А. Галимов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – С. 102-144. – (Молодые голоса)
675842
  Улюра Г. Когда фантастическая условность не противоречит установкам документальности: случай антиутопии (на материале "Дзюдо" Вячеслава Дурненкова) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 357-369. – (Бібліотека інституту філології)
675843
  Ждан В.Н. Когда фильм-искусство / В.Н. Ждан. – М., 1967. – 73с.
675844
   Когда фортуна - твой враг : сборник произведений зарубежных писателей / [ сост.: Ю.М. Сапожников ; ред. кол.: А.Н. Бадак, А.Н. Карлюкевич и др. ]. – Мінск : Літоратура і Мастацтва, 2009. – 288 с. – (Библиотека "Всемирной литературы"). – ISBN 978-985-6720-87-4
675845
  Отеро С.М. Когда хочется плакать, не плачу / С.М. Отеро. – Москва, 1973. – 208 с.
675846
  Отеро С.М. Когда хочется плакать, не плачу / С.М. Отеро. – Москва : Прогресс, 1982. – 397 с.
675847
  Отеро С.М. Когда хочется плакать, не плачу / С.М. Отеро. – М, 1986. – 300с.
675848
  Григорьев М.А. Когда художнику шестьдесят... / М.А. Григорьев. – Л.-Москва, 1964. – 167с.
675849
  Эступиньян Б.Н. Когда цвели гуаяканы / Б.Н. Эступиньян. – Москва, 1978. – 207с.
675850
  Шестов К.В. Когда цветет багульник / К.В. Шестов. – Новосибирск, 1979. – 240с.
675851
  Шестов К.В. Когда цветет багульник / К.В. Шестов. – Томск, 1987. – 242с.
675852
  Кузнецов С.А. Когда цветёт папоротник / С.А. Кузнецов. – М., 1965. – 112с.
675853
  Алимджан Х. Когда цветет урюк : лирика / Х. Алимджан; пер. с узб. – Москва : Правда, 1990. – 32 с.
675854
  Падерин И.Г. Когда цветут камни / И.Г. Падерин. – Грозный, 1964. – 414с.
675855
  Падерин И.Г. Когда цветут камни / И.Г. Падерин. – М, 1965. – 446с.
675856
  Падерин И.Г. Когда цветут камни : Роман / И.Г. Падерин. – Москва : Воениздат, 1972. – 408с.
675857
  Падерин И.Г. Когда цветут камни / И.Г. Падерин. – Саранск, 1975. – 416с.
675858
  Падерин И.Г. Когда цветут камни / И.Г. Падерин. – М, 1979. – 431с.
675859
  Падерин И.Г. Когда цветут камни (последний удар) : Роман / И.Г. Падерин. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 461с.
675860
  Роготченко А.П. Когда цветут мимозы : Были о героях / А.П. Роготченко. – Москва : Воениздат, 1971. – 135с. – (Библиотека юного патриота. О Родине, подвигах, чести)
675861
  Братов Г. Когда цветут подснежники : повести / Габасп Братов ; пер. с черкес. – Москва : Современник, 1984. – 237 с.
675862
  Рубинштейн Л.В. Когда цветут реки. / Л.В. Рубинштейн. – М, 1958. – 246с.
675863
  Рубинштейн Л.В. Когда цветут реки. / Л.В. Рубинштейн. – Москва, 1959. – 246 с.
675864
  Файзулин К.И. Когда цветут розы : киносценарий / К.И. Файзулин. – Москва : Искусство, 1961. – 77 с.
675865
  Ларионов А.М. Когда цветут сосны : рассказы и очерки / А.М. Ларионов. – Архангельск, 1979. – 144 с.
675866
  Габуния Е.Д. Когда цепь замыкается / Е.Д. Габуния. – Кишинев, 1981
675867
  Габуния Е.Д. Когда цепь замыкается / Е.Д. Габуния. – Кишинев, 1990. – 292 с.
675868
  Филимонов Ю.Б. Когда цифры говорят : [о профессии экономиста] / Юрий Филимонов. – Москва : Знание, 1990. – 45 с. – ISBN 5-07-001524-9
675869
  Меньков А.Т. Когда часов не наблюдают / А.Т. Меньков. – Тула, 1989. – 252с.
675870
  Сумин Вадим Когда человек лишний / Сумин Вадим, Закирова Эльдара, Ильин Вадим // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 3 (2858). – С. 124-128 : рис., фото
675871
   Когда человек любит. – Москва, 1959. – 136с.
675872
  Инфантьев В.Н. Когда человек любит / В.Н. Инфантьев. – М.-Л., 1963. – 214с.
675873
  Селиванов Ф. Когда человек не сдается / Ф. Селиванов. – М, 1969. – 128с.
675874
  Лордкипанидзе К.А. Когда человек один : рассказы / К.А. Лордкипанидзе; авториз. пер. с груз. Э.Фейгина. – Москва : Художественная литература, 1971. – 207 с.
675875
   Когда человек полетит на Луну?. – Ставрополь, 1958. – 52с.
675876
  Кузьмин Н.П. Когда человек прав / Н.П. Кузьмин. – М, 1964. – 416с.
675877
  Энтин Г.М. Когда человек себе враг / Г.М. Энтин. – М, 1979. – 64с.
675878
  Михайлова-Дукашева Когда человек стареет / Михайлова-Дукашева. – Минск, 1965. – 184с.
675879
  Морозова Ю. Когда человек танцует // Новый Акрополь : Философия. Психология. Наука. Искусство. – Москва, 2002. – № 3. – С. 29-33.
675880
  Ангелов Д. Когда человека не было : повесть / Д. Ангелов ; пер. с болгар. З.А. Бобырь ; ил. И. Старосельский, А. Орлов. – изд. 2-е. – Москва : Советская Россия, 1959. – 255 с., [3] л. ил. : ил.
675881
  Пряшников А.Ф. Когда человеку лучше / А.Ф. Пряшников. – М., 1987. – 174с.
675882
  Левин Б.Н. Когда человеку семнадцать. Рассказы и повесть. / Б.Н. Левин. – К., 1961. – 259с.
675883
  Джимбиев А.М. Когда человеку трудно : повесть и рассказы / Андрей Джимбиев; пер. с калм. и послесл. К.Ерымовского. – Элиста : Калм. кн. изд-во, 1969. – 271 с.
675884
  Чистовский О.Г. Когда шагаешь по земле. / О.Г. Чистовский. – Л., 1973. – 239с.
675885
  Пальман В.И. Когда шагаешь по траве... / В.И. Пальман. – М, 1991. – 140с.
675886
  Маевский В.В. Когда шатаются небоскребы : В.В. Маевский / В.В. Маевский. – Москва : Госполитиздат, 1962. – 208 с.
675887
  Тюриков В.И. Когда шла война... / В.И. Тюриков. – Ташкент, 1975. – 216с.
675888
  Мухтаров Г.М. Когда шоколад горек : водевиль / Г.М. Мухтаров. – Москва : Искусство, 1953. – 20 с.
675889
  Матусовский М. Когда шумит Ильмен-озеро. / М. Матусовский. – Москва, 1944. – 72с.
675890
  Максимов М.Д. Когда шумит рожь / М.Д. Максимов. – Москва : Современник, 1974. – 238 с.
675891
  Максимов Е.В. Когда шумит рожь. Рассказы и повесть. / Е.В. Максимов. – М., 1974. – 238с.
675892
  Карим Х.К. Когда шумят дубы : стихи и поэмы / Х.К. Карим. – Москва, 1973. – 126 с.
675893
  Карим Х. Когда шумят дубы : Стихи и поэмы / Х. Карим. – Москва : Советская Россия, 1973. – 128с.
675894
  Шутов В.В. Когда юность уходит... / В.В. Шутов. – Сталино, 1958. – 86с.
675895
  Кондря К. Когда я был в справочном бюро : сб. расск. / К. Кондря. – Кишинев : Литература артистикэ, 1979. – 158 с.
675896
  Богданов Н.В. Когда я был вожатым / Н.В. Богданов. – М, 1961. – 192с.
675897
  Богданов Н. Когда я был вожатым / Н. Богданов. – М, 1961. – 643с.
675898
  Богданов Н.В. Когда я был вожатым / Н.В. Богданов. – М, 1989. – 464с.
675899
  Кестнер Э. Когда я был маленьким / Э. Кестнер. – М., 1990. – 350с.
675900
  Яган И. Когда я был мальчиком. / И. Яган. – Новосибирск, 1965. – 91с.
675901
  Галич А. Когда я вернусь... : стихи и отрывки из автобиографической повести / Александр Галич. – Фрунзе : Ала-Тоо, 1989. – 106с.
675902
   Когда я говорю-Россия!. – Ташкент, 1979. – 100с.
675903
  Салимон В. Когда я птиц в саду кормлю : поэзия: стихотворения // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 1. – С. 114-116. – ISSN 0012-6756
675904
  Глебова Л.Д. Когда я снова буду... / Л.Д. Глебова. – М., 1970. – 206с.
675905
  Корчак Я. Когда я снова стану маленьким / Я. Корчак. – М., 1961. – 254с.
675906
  Корчак Я. Когда я снова стану маленьким : повести : для старш. шк. возр. / Януш Корчак; [Пер. с польского Кинги Сенкевич]. – Москва : Детская литература, 1964. – 254 с.
675907
  Кузнецов А.В. Когда я стану великаном / А.В. Кузнецов, И.С. Туманян. – М., 1982. – 87с.
675908
  Фесенко А.Я. Когда, если не теперь / А.Я. Фесенко. – М., 1980. – 399с.
675909
  Шур Я.И. Когда? Рассказы о календаре / Я.И. Шур. – Москва : Госиздат Дет. Литературы, 1958. – 157с.
675910
  Шур Я.И. Когда? Рассказы о календаре / Я.И. Шур. – 2-е изд., доп. – Москва : Детская литература, 1968. – 288 с.
675911
  Кургут Л.П. Когезивні одиниці мікротекстів каузальної семантики / Л.П. Кургут, В.Г. Пасинок // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 258-262. – ISBN 966-594-420-7
675912
  Дідух Х. Когезія в текстах потоку свідомості (на матеріалі романів В. Вулф) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 250-256


  У статті, на прикладі романів В. Вулф «До маяка» та «Хвилі», розглядаються особливості стилю модерністської прози, де одним з головних художніх прийомів виступає «потік свідомості». Аналіз типів когезії в текстах потоку свідомості доводить, що цей ...
675913
  Рибачок С. Когезія та її когнітивний потенціал // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 307-311. – ISBN 966-581-231-9
675914
  Рибачок С. Когезія та її когнітивний потенціал // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
675915
  Колесник Р.С. Когезія та когерентність у художньому перекладі (на матеріалі перекладів оповідань В. Борхерта) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 161-166


  Стаття присвячена аналізу відтворення когерентних та когезивних зв"язків у художньому перекладі на матеріалі оповідання "Хліб" В. Борхерта. Розглядаються основні форми когезії, аналізуються прийоми відтворення лексичної, стилістичної, образної та ...
675916
  Станіслав О.В. Когезія та сепаратизація: корелятивні відношення (на матеріалі синтаксису сучасної французької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 246-254


  Автор пропонує власну точку зору на проблему співвідношення таких синтаксичних категорій, як когезія та сепаратизація. У статті йдеться про типи корелятивних відношень між розчленованим та зв"язними синтаксичними структурами у залежності від їхньої ...
675917
  Решетник М.Д. Коген (Cohen) Герман // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 606-608. – ISBN 966-316-069-1
675918
   Когенерация в децентрализованной и возобновляемой энергетике / Басок Б.И. [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т техн. теплофизики при содействии фонда фундамент. исслед. Украины. – Киев : Видавничо-поліграфічний центр "Експрес", 2013. – 407, [1] с. : ил., табл. – В конце кн. вых. дан. укр. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-02-6715-2
675919
   Когенерация в котельных на основе органического цикла Ренкина / В.А. Маляренко, А.Л. Шубенко, С.Ю. Андреев, А.В. Сенецкий, Н.Ю. Бабак // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 55-64 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
675920
  Долінський А. та інш. Когенерація - нові потужності для енергетики // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.26-32. – ISSN 0372-6436


  Когенерація - це поєднання декількох технологій івироблення енергії
675921
  Алексахин Ю.И. Когерантная устойчисвость электронного пучка в коллективном ускорителе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.13 / Алексахин Ю. И.; АН СССР, Ин-т выс. темпер. – М., 1980. – 17л.
675922
  Ермакова Наталия Викторовна Когере тно-оптические исследования качественности полупроводниковых пластин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Ермакова Наталия Викторовна; Лен. полит. ин-т. – Л., 1978. – 16л.
675923
  Ермакова Наталия Викторовна Когере тно-оптические исследования качественности полупроводниковых пластин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Ермакова Наталия Викторовна; Лен. полит. ин-т. – Л., 1978. – 16л.
675924
  Маловичко С.В. Когерентна система управління електронною торгівлею підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 112-116. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
675925
  Коротеев Н.И. Когерентная активная спектроскопия комбинационного рессеяния света в центросимметрических средах с помощью параметрического генератора : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Коротеев Н. И.; МГУ, Физ. фак. – М., 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.15-16
675926
  Шереметьев А.Г. Когерентная волоконно-оптическая связь / А.Г. Шереметьев. – Москва : Радио и связь, 1991. – 190 с.
675927
  Львова Н.А. Когерентная и нелинейная оптика / Н.А. Львова. – Ленинград, 1977. – 68 с.
675928
   Когерентная спектроскопия молекулярных кристаллов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 204с.
675929
  Фоміна Аліна Петрівна Когерентне колективне надвипромінювання нерелятивістських електронів в магнітному полі та його реалізація в астрофізичних умовах : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Фоміна А.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 105л. – Бібліогр.: л.98-105
675930
  Фоміна Аліна Петрівна Когерентне колективне надвипромінювання нерелятивістських електронів в магнітному полі та його реалізація в астрофізичних умовах : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Фоміна А.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв.
675931
  Коваленко Б Ю. Когерентне приймання ЧМнБФ сигналів в супутникових системах зв"язку (Алгоритми обробки та структурні схеми приймачів) : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.13 / Коваленко Ю.Б,; Одес. держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1998. – 16л.
675932
  Кухаренко О.В. Когерентне розсіяння назад в везикулярних плівках / О.В. Кухаренко, В.П. Ящук // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 70
675933
  Вовкогон Т. Когерентні властивості випромінювання протяжного джерела, мікролінзованого точковою лінзою / Т. Вовкогон, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 8-11. – (Астрономія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто внесок ефектів хвильової оптики в автокорреляційну функцію (АФ) випромінювання гравітаційно-лінзової системи, утвореної протяжним джерелом та точковою мікролінзою. Отримано короткохвильову асимптотику степені взаємної когерентності двох ...
675934
  Колодка Р.С. Когерентні властивості екситона одиничної квантової точки, поміщеної у фотодіод : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Колодка Роман Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 144 арк. – Бібліогр.: арк. 122-144
675935
  Колодка Р.С. Когерентні властивості екситона одиничної квантової точки, поміщеної у фотодіод : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Колодка Роман Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
675936
   Когерентні зв"язки основних ритмів ЕЕГ головного мозку правшів та лівшів при монокулярному сприйнятті домінантним чи недомінантним оком вербальної емоційної інформації / Бондаренко, (Рассомагіна), В Кравченко, М. Макарчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 133-138. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
675937
  Хлопов Григорій Іванович Когерентні системи ближньої радіолокації міліметрового діапазону : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.12.17 / Хлопов Г.І.; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 33 с. – Бібліогр.: 33 назв.
675938
  Конончук Г.Л. Когерентні явища. Фізичний практикум : Навчальний посібник / КНУТШ; Г.Л. Конончук, В.В. Стукаленко. – Київ : Київський університет, 2005. – 104с. – Шифр. дубл. 53 Коно. (доп. карт. фз. )
675939
  Пєшкова Т. Когерентність комунікативних пропозицій у німецькомовному дискурсі // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 246-258. – ISSN 2411-4146
675940
  Карасьов О. Когерентність конфігурації земної поверхні як нематеріальний ресурс довкілля (ландшафтна природоохоронна територія // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – С. 78-82 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
675941
  Кононенко Т.П. Когерентність наукового і навчального складників у царині гуманітарної освіти // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  Стаття є результатом аналізу досвіду викладання історії філософії на філософському факультеті КНУ імені Тараса Шевченка та у інших структурних підрозділах дослідницької установи. Досліджені структурні підстави діяльності кафедри, як осередку поширення, ...
675942
  Крохмальний Р. Когерентність образу: до проблеми інформаційної природи мистецького явища // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 289-315. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Розглянуто проблеми інформаційної природи мистецького явища у контексті авторської та фольклорної творчості крізь призму когерентного образу як головного елементу мистецького твору у його діахронних зв’язках. Автор експлікує концепцію інформаційного ...
675943
  Якунов А.В. Когерентність у живому світі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 4
675944
  Евтихиев Н.Н. Когерентно-оптические устройства передачи и обработки информации / Н.Н. Евтихиев, С.С. Каринский, Д.И. Мировицкий. – Москва, 1987. – 157 с.
675945
  Иогансен Л.В. Когерентное излучение и взаимодействие электронов в синхротроне. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иогансен Л.В.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1959. – 8л.
675946
  Вильхельмссон Х. Когерентное нелинейное взаимодействие волн в плазме : пер. с англ. / Х. Вильхельмссон, Я. Вейланд. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 223 с.
675947
  Жданов А.С. Когерентное представление и его применение к некоторым задача квантовой теории : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Жданов А. С.; МВиССО УССР, Дон.ГУ. – Донецк, 1985. – 21л.
675948
  Золотоябко Э.В. Когерентное рэлеевское рассеяние мессбауэровского излучения / Э.В. Золотоябко, Е.М. Иолин. – Рига : Зинатне, 1986. – 174 с.
675949
  Коваленко Г.Д. Когерентное тормозное излучение электронов с энергией 1 ГЭВ в монокристаллах кремния, германия и ниобия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Коваленко Г.Д.; Лен. политехн. ин-тут. – Л., 1978. – 18л.
675950
  Шелепин Л.А. Когерентность / Л.А. Шелепин. – Москва : Знание, 1983. – 64с.
675951
  Франсон М. Когерентность в оптике : Пер.с франц. / М. Франсон, С. Сланский. – Москва : Наука, 1967. – 80с.
675952
   Когерентность лазерного излучения в атмосфере. – Новосибирск, 1985. – 175 с.
675953
  Чиркин А.С. Когерентность лазерного излучения и взаимодействие частично когерентных волн в нелинейных сферах : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Чиркин А.С.; МГУ. – М., 1978. – 31л.
675954
  Перина Я. Когерентность света : Пер.с англ. / Я. Перина. – Москва : Мир, 1974. – 367с.
675955
  Арсланбеков Т.У. Когерентность света и многоквантовые процессы : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.03 / Арсланбеков Т.У.;. – М, 1976. – 22л.
675956
  Перель В.И. Когерентность состояний атомов газа и ее релаксация : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Перель В.И.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1966. – 12л.
675957
  Калашников Н.П. Когерентные взаимодействия заряженных частиц в монокристаллах / Н.П. Калашников. – Москва : Атомиздат, 1981. – 223 с.
675958
  Стрельцов И.С. Когерентные взаимодействия пионов на ядрах эмульсии в области энергий 7,5 --60 ГЭВ. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Стрельцов И.С.; Ан Каз.ССР.Объед.учен.совет.отдел.физ-мат. – Алма-Ата, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
675959
  Черниговский В.В. Когерентные генераторы лучистой энергии / В.В. Черниговский, Е.А. Смирнов, Е.А. Колгин. – Ленинград, 1980. – 61 с.
675960
  Суковатов К.Ю. Когерентные колебания атмосферных осадков холодного сезона на территории Ишимской равнины и индексов атмосферной циркуляции / К.Ю. Суковатов, Н.Н. Безуглова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 18-26 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0130-2906
675961
  Гинзбург В.Л. Когерентные механизмы космического радиоизлучения и магнитные модели пульсаров / В.Л. Гинзбург. – Москва : Издательство АН СССР, 1969. – 70 с.
675962
  Престон К. Когерентные оптические вычислительные машины / К. Престон. – М, 1974. – 382с.
675963
  Акаев А.А. Когерентные оптические вычислительные машины / А.А. Акаев, С.А. Майоров. – Ленинград : Машиностроение, Ленинградское отделение, 1977. – 440 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
675964
  Шмиглюк М.И. Когерентные поляритоны в полупроводниках / М.И. Шмиглюк, В.Н. Питей. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 133с.
675965
  Костенко А.А. Когерентные системы ближней и сверхближней радиолокации миллиметрового диапазона / А.А. Костенко, Г.И. Хлопов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Харьков : Контраст, 2015. – 348, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 309-344. – ISBN 978-966-8855-93-1
675966
   Когерентные состояния в квантовой теории : сб. статей; пер. с англ. – Москва : Мир, 1972. – 232с.
675967
   Когерентные состояния и фазовые переходы в системе экситонов большой плотности. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 205 с.
675968
  Баренблатт Г.И. Когерентные структуры и самоорганизация океанических движений / ред. Г.И. Баренблатт ; Российская АН, Ин-т океанологии. – Москва : [б. и.], 1992. – 200 с.
675969
  Соломахо Г.И. Когерентные явления при неадиабатическом возмущении атомов магнитным полем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Соломахо Г.И.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1974. – 14л.
675970
  Александров П.А. Когерентные явления при распаде ядра в кристаллае : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Александров П. А.; Ин-т атомн. энерг. им. И. Курчатова. – М., 1974. – 16л.
675971
  Гоготишвили Л.А. Когитологическая интерпретация идеи внутренней формы Г. Шпета // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.141-152. – ISSN 0042-8744
675972
  Чуйко В.Л. Когітологічна активність людини як наслідок зустрічі у ній загального та одиничного // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 67-68
675973
  Чуйко В.Л. Когітологічна концепція істини // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 153-159. – ISBN 966-7943-03-8


  Викладено основні поняття автохтонної теорії наукового пізнання, що відповідає специфічним характеристикам українця як суб"єкта пізнання. The basic concepts of autochthony theory of scientific cognition are laid out, that answers specific descriptions ...
675974
  Чуйко В.Л. Когітологічне обгрунтування концепції репрезентаційного розуміння наукового знання // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 166-184. – ISBN 978-966-439-469-4
675975
  Николаев В.Н. Когла смерть не страшна / В.Н. Николаев, А.Д. Щербаков. – М, 1958. – 111с.
675976
  Нестерова М.А. Когнитивистика: истоки, вызовы, перспективы : монография / Марья Нестерова. – Сумы : Университетская книга, 2015. – 334, [1] с. – Библиогр.: с. 314-334 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-680-760-4
675977
   Когнитивная бизнес-аналитика : учебник : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" и экономическим специальностям / [Абдикеев Н.М. и др.] ; под науч. ред. Н.М. Абдикеева. – Москва : ИНФРА-М, 2011. – 509, [1] с : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Библиогр.: с. 481-502. – (Серия учебников для программы MBA (Master of Business Administration). – ISBN 978-5-16-004317-3


  Рассматриваются концепция, методология и технологии когнитивного бизнес-анализа. Впервые в консолидированном виде представлены передовые технологии, ведущие пользователя в направлении от информации к знаниям, тенденциям и решениям
675978
  Дауд Е.Т. Когнитивная гипнотерапия = Cognitive hypnotherapy / Е. Томас Дауд ; [пер. с англ. А. Смирнов]. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 224 с. : илл. – Библиогр.: с. 205-213. – (Золотой фонд психотерапии). – ISBN 5-94723-028-3
675979
  Лангаккер Р.У. Когнитивная грамматика : [науч.-аналит. обзор. : перевод] / Лангаккер Р. У. – Москва : ИНИОН. – (Серия "Актуальные проблемы прикладного языкознания" / РАН, ИНИОН)
Вып. 2. – 1992. – 55, [1] с. : ил.
675980
  Гуревич Людмила Ивановна Когнитивная графика в генерировании интеллектуального капитала современного вуза / Гуревич Людмила Ивановна, Бойченко Галина Николаевна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 46-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
675981
  Зенкин А.А. Когнитивная компьютерная графика / А.А. Зенкин; Под ред. Д.А.Поспелова. – Москва : Наука, Главная редак.Физико-математ.литературы, 1991. – 192с. – ISBN 5020141437


  Изложены основные сведения по теории вероятностей, теории случайных процессов.
675982
  Хомченко А.Н. Когнитивная компьютерная графика как средство "мягкого" моделирования в задачах восстановления функций двух переменных / А.Н. Хомченко, Н.В. Коваль, Н.В. Осипова // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 7-18. – ISSN 1998-6939
675983
  Долганов Дмитрий Николаевич Когнитивная коррекция аддиктивного поведения : (на примере алкогольной зависимости) // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 99-109. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Описывается экспериментальное исследование трансформации компонентов системы субъективного опыта в ходе когнитивной коррекции аддиктивного поведения. Анализируются иррациональные когниции, способы категоризации, выявленные в группе пациентов ...
675984
  Маслова В.А. Когнитивная лингвистика : учебное пособие для студ. учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по филологическим специальностям / В.А. Маслова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 272 с. – ISBN 978-985-470-780-8
675985
  Иванова Л.П. Когнитивная лингвистика // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 349-364. – ISBN 978-966-188-123-4
675986
  Цзюй Юньшен Когнитивная лингвистика в Китае: новые тенденции развития // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 66


  В статье рассматривается вопрос об основных тенденциях развития когнитивной лингвистики в КНР. Существуют различные взгляды на теоретические аспекты данного направления, в том числе среди китайских учёных. В статье обращается особое внимание на ...
675987
  Жаботинская С.А. Когнитивная лингвистика: к вопросу об уровнях концептуальных моделей // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 3. – С. 3-11. – (Серія "Філологічні науки")
675988
  Валькман Ю.Р. Когнитивная лингвистика: концепты и образы / Ю.Р. Валькман, Р.Ю. Валькман, А.Ю. Рыхальский // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 73-85. – ISSN 2309-7647
675989
  Бондаренко Е.В. Когнитивная метафора времени в поэтическом дискурсе: трансформация метафорики У. Одена в творчестве И. Бродского // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 42-47. – (Русская филология ; № 3 (52) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У статті розглядаються когнітивні підалини сприйняття часу в межах поетичного дискурсу російської й британської / американської культур 20 ст. Творче переосмислення світобачення В. Одена в поезії Й. Бродського тлумачиться з погляду на їх сприйняття ...
675990
  Дебердеева Е.Е. Когнитивная метафора и концептуализация языковой картины мира // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 490-494. – ISBN 978-966-188-046-6
675991
  Евсеев Е.А. Когнитивная модель управления научным коллективом / Е.А. Евсеев, А.М. Станкевич // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 206-215. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
675992
   Когнитивная наука и интеллектуальная технология. – М., 1991. – 228с.
675993
  Молчанова Г.Г. Когнитивная невербалика как поликодовое срество межкультурной коммуникации: кинесика // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 13-30. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
675994
   Когнитивная психология. – М., 1986. – 204с.
675995
  Солсо Р.Л. Когнитивная психология / Р.Л. Солсо; Пер. з англ. – Москва : Тривола, 1996. – 600с. – ISBN 5-88415-024-5
675996
  Солсо Р.Л. Когнитивная психология = Cjgnitive psychology / Р.Л. Солсо; Пер. з англ. – Москва : Тривола, Либерия, 2002. – 600с. – ISBN 5-88415-024-5; 5-85129-147-8
675997
  Потапенко С. Когнитивная риторика англоязычного медиа-дискурса: жанровая дифференциация текстов // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 331-342


  Застосування когнітивної риторики англомовного медіа-дискурсу для зіставлення організації текстів двох жанрів - виступів і присвячених їм новин - виявило, що композиція перших більшою мірою підпорядкована інтенції творця промови, а другі орієнтовані на ...
675998
  Потапенко С.И. Когнитивная риторика потребностей: стратегии построения англоязычных текстов новостей // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 2. – С. 126-137. – ISBN 978-966-438-763-4
675999
  Винер Б.Е. Когнитивная структура американской социологии и постдипломное образование // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 4 (53). – С. 97-119. – ISSN 1029-8053
676000
  Бек Д. Когнитивная терапия = Cognitive Therapy :basics and beyond : полное руководство / Джудит Бек ; [перевод с англ. и ред. Е.А. Черненко]. – Москва ; Санкт-Петербург : Вильямс, 2006. – 400 с. – ISBN 5-8459-1053-6
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,