Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
674001
  Сліденко І.Д. "Конституційна ідеологія" в контексті парадигми українського державотворення // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 99-103.
674002
  Куненко І.С. "Конституційний процес" і "конституційна реформа": до питання співвідношення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 128-133.
674003
  Мельник М. "Конституційний Суд поставив під сумнів правомірність Революції Гідності" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
674004
  Мельник М. "Конституційний Суд поставив під сумнів правомірність Революції Гідності" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 19-25 січня (№ 3). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
674005
   "Конституція - правне обличчя всієї країни" (нереалізовані сторінки сучасного українського конституційного процесу) : [зб. проектів Конституції України та законопроектів про внесення змін до Основ. Закону України, Концепція нової Конституції України та концепції змін до Конституції України : у 2 кн.] / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [упоряд.: О.Л. Копиленко та ін. ; заг. ред. та передм. В.О. Зайчука]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 978-966-8126-93-2
Кн. 2. – 2014. – 957, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
674006
  Стецюк О. "Конституція Пилипа Орлика" (1710) в оцінці Олександра Оглоблина // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 105-111


  В контексті загального огляду наукових досліджень Конституції Пилипа Орлика подано детальний аналіз фундаментальної роботи академіка Української Вільної Академії Наук в США О.П. Оглоблина (1899-1992)"Бендерська конституція 1710 року".
674007
  Горенко М. "Конституція" беззаконня // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 квітня (№ 68). – С. 5


  Поява "основного закону" не вплинула на правову обстановку в Криму.
674008
  Галата С. "Конституція" Могилянки. НаУКМА розробляє стратегію розвитку університету // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 7 вересня (№ 36). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Президент Києво-Могилянської академії А. Мелешевич представив "чорновик" стратегії розвитку вишу трудовому колективу.
674009
  Андрущенко В.П. Конституціалізація освітнього простору Європи: аксіологічний вимір / В.П. Андрущенко, Т.В. Андрущенко, В.Л. Савельєв. – Київ : Леся, 2014. – 459, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-92-5
674010
  Карпунцов В. Конституцівйні права і свободи людини і громадянина як об"єкт правової охорони у діяльності органів прокуратури: історія розвитку. зарубіжний досвід // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.31-36
674011
  Лялюк О.Ю. Конституціино-правова характеристика гарантій організації й діяльності місцевих рад в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 54-60. – ISSN 0201-7245
674012
  Малишко М.І. Конституції зарубіжних країн та України : Навч.-метод. довідник / М.І. Малишко. – Київ : МАУП, 1999. – 72с. – ISBN 966-7312-49-6
674013
   Конституції і конституційні акти України : Історія і сучасність. – Київ, 2001. – 400с. – ISBN 966-02-1981-4
674014
  Погорілко В. Конституції України і Республіки Македонія: порівняльний аналіз // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 211-215
674015
  Федоренко В.Л. Конституції України: поняття та юридичні властивості / В.Л. Федоренко, О.В. Носенко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 188-194.
674016
   Конституційна автономія уряду : шляхи вирішення проблеми / Шк. політ. аналітики при НаУКМА ; Ком. виборців України ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. ; [за заг. ред. С. Конончук, С. Балана]. – Київ : Лікей, 2010. – 36 с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. приміт.
674017
  Селіванов А.О. Конституційна визначеність і незворотність проведеної реформи повноважень суб"єктів центральної влади // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-5.
674018
  Сепіванов А. Конституційна визначеність і подолання нестабільності проведеної реформи повноважень суб"єктів центральної влади // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-7. – ISSN 0132-1331
674019
  Бориславський Л. Конституційна відповідальність - самостійний вид юридичної відповідальності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 111-112. – (Серія юридична ; Вип. 41)
674020
  Сушинський О.І. Конституційна відповідальність Кабінету Міністрів України: інституціональний аспект // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 19-31. – ISSN 0201-7245
674021
  Александров О.А. Конституційна відповідальність парламентарія // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 94-104.
674022
  Сушинський О. Конституційна відповідальність Президента України в аспекті гарантії конституційного ладу // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 2. – С. 83-92.
674023
  Крусян А.Р. Конституційна відповідальність у функціональному механізмі сучасного українського конституціоналізму // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 6. – С. 73-78.
674024
  Сушинський О. Конституційна відповідальність: джерельний та інстанційний аспекти // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 58-64.
674025
  Сушинський О. Конституційна відповідальність: засади компетенційної концепції // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 36-45.
674026
  Кампо В. Конституційна демократія та ринкова економіка (полемічні замітки з приводу однієї статті) // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 2-10
674027
  Стецюк П. Конституційна держава та конституціоналізм за М.І.Палієнком // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – № 1 (31). – С. 98-103
674028
  Ставнійчук Л. Конституційна доктрина Л. Юзькова // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 163-174. – ISSN 2310-6158


  Леонід Петрович Юзьков учений-правознавець, доктор юридичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, перший голова Конституційного суду України.
674029
  Добродумов П.О. Конституційна економіка як об"єкт дослідження // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 18-23


  Розглядається поняття "конституційна економіка", яке застосовується для дослідження конституційних основ економічних відносин.
674030
  Коваленко Р. Конституційна економіка: сутність і сучасний стан // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 3 (117). – С. 22-34
674031
  Скрипнюк О.В. Конституційна законність як базова складова забезпечення принципу законності в Україні / О.В. Скрипнюк, О.В. Кміта // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 20-25. – ISSN 2524-017X
674032
  Коломійцев П. Конституційна законність як метод та мета здійснення державної влади // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 168-172. – ISSN 2663-5313
674033
  Шаповал В. Конституційна категорія соціальної держави // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.14-19. – ISSN 0132-1331
674034
  Єзеров А. Конституційна конфліктність в умовах демократії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 15-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
674035
  Єзеров А. Конституційна конфліктність в умовах демократії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 15-19. – ISSN 0132-1331
674036
  Клименко О.М. Конституційна концепція захисту власності // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 140-151. – ISBN 978-966-7166-35-9
674037
  Яценко І. Конституційна криза чи криза поділу влади? Польський досвід та українські паралелі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 18-24 грудня (№ 50)
674038
  Тисянчин В.М. Конституційна модель економічної системи в Україні: основні напрями вдосконалення // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 262-266
674039
  Кулі К. Конституційна модель місцевого самоврядування в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 54-62. – ISSN 1561-4999
674040
  Батракова І.В. Конституційна модель президентської влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 55-64. – ISBN 966-628-197-5
674041
  Прилуцький С. Конституційна модернізація статусу суддів як шлях у подоланні корупційної залежності судової влади України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 12-21. – ISSN 1026-9932
674042
  Орзіх М. Конституційна модернізація та реформування: методологія співвідношення та науково-прикладне значення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 43-49. – ISSN 1026-9932
674043
  Пересада О.М. Конституційна модернізація як засіб конституційної інтеграції України в контексті глобалізаційних процесів забезпечення прав та свобод людини: досвід пострадянських держав // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2015. – С. 33-42. – (Серія: Право ; вип. 9/10). – ISSN 2226-3047
674044
  Бондаренко О.В. Конституційна модернізація: онтологічне розуміння, аксіологічна значущість, компаративна цінність : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Бондаренко Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 254 арк. – Бібліогр.: арк. 213-254
674045
  Бондаренко О.В. Конституційна модернізація: поняття та співвідношення з суміжними категоріями // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 31-37
674046
  Шевченко Л.І. Конституційна норма в суспільній дискусії щодо мовних прав в Україні // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 37-41. – ISSN 0027-2833
674047
  Стеценко С.Г. Конституційна норма про безоплатність медичної допомоги в Україні: чи є необхідність внесення змін? // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 40-48. – ISSN 2306-9082
674048
  Барабаш Ю.Г. Конституційна політика України у сфері імплементації міжнародних стандартів прав людини // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 71-83. – ISSN 0201-7245
674049
  Іващенко О.Р. Конституційна практика деяких європейських держав щодо співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 167-169
674050
  Лужанський А.В. Конституційна природа права на доступ до правосуддя в Україні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 (122). – С. 45-48
674051
  Лужанський А.В. Конституційна природа права на доступ до правосуддя в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 185-189. – ISSN 1563-3349
674052
  Лещух А.Р. Конституційна процесуальна відповідальність: ознаки та небхідність запровадження у правову систему України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 39-49. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
674053
  Мішина Н.В. Конституційна регламентація місцевого самоврядування в Україні: сучасність та перспективи // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 66-71. – ISSN 2306-9082
674054
  Мішина Н. Конституційна регламентація місцевого самоврядування в Україні: сучасність та перспективи // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 31-35. – ISSN 1561-4999
674055
  Шибко В. Конституційна реформа-шлях до подальшої демократизації країни // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 6-7
674056
  Коліушко І. Конституційна реформа : зб. матеріалів Центру політ.-прав. реформ за 2007-2013 р. / [І. Коліушко, Ю. Кириченко, Я. Журба] ; Центр політ.-прав. реформ. – Київ : Москаленко О.М., 2013. – 165, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-39-0
674057
  Веніславський Ф.В. Конституційна реформа в аспекті забезпечення стабільності конституційного ладу України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 33-41
674058
   Конституційна реформа в Україні : у пошуках політичного балансу / Школа політ. аналітики при НаУКМА ; Укр. незалежний центр політ. дослідж. ; [за заг. ред. : С.В. Балана, С.Г. Конончук]. – Київ : Лікей, 2011. – 44 с. – На обкл. інша назва: Конституційна реформа в Україні: у пошуках балансу політичної системи
674059
  Тодика О. Конституційна реформа в Україні в аспекті народовладдя і розвитку правової системи // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.27-38
674060
  Лисенко А.М. Конституційна реформа в Україні та права людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання конституційної реформи в Україні. Аналізуються рішення Конституційного Суду України щодо відповідності вимогам ст. 157 і 158 Конституції України трьох проектів Закону України "Про внесення змін до Конституції України", поданих на ...
674061
  Журавський В. Конституційна реформа в Україні: контент наукових підходів : (пропозиції щодо внесення змін до Конституції України) / Віталій Журавський ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 27, [1] с. – (Серія "Дискусійна трибуна" ; вип. 2). – ISBN 978-966-7166-38-0
674062
   Конституційна реформа в Україні: новий етап та сучасні виклики : матеріали наук.-практ. конф. 24 черв. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верхов. Ради України, 2015. – 284, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-35-9
674063
  Стрижак А. Конституційна реформа в Україні: передумови, мета та способи реалізації // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 23 (379). – С. 21-31
674064
  Селіванов А. Конституційна реформа в Україні: потреба наукової концепції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 153-158. – ISSN 0132-1331
674065
  Тацій В.Я. Конституційна реформа в Україні: сучасний стан та перспективи подадьшої реалізації // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 497-510. – ISBN 978-966-458-148-3
674066
  Тацій В.Я. Конституційна реформа в Україні: сучасний стан та перспективи подальшої реалізації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 6 (92). – С. 14-23
674067
  Мірошниченко Ю.Р. Конституційна реформа і верховенство права // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 195-198.
674068
  Кравців О.Р. Конституційна реформа і поділ влади: конфлікт чи взаємодія? // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 117-126.
674069
  Герасименко Є.С. Конституційна реформа і права людини // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 22-26.
674070
  Барабаш Ю. Конституційна реформа і стабільність конституційного ладу: конфліктологічно-правовий аналіз системного взаємозв"язку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 77-96. – ISSN 0132-1331


  Конституційні основи правової системи України та проблеми її удосконалення.
674071
  Янчук А.О. Конституційна реформа як індикатор перетворень в Україні // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 41-45. – ISBN 978-966-7166-35-9
674072
  Чорнописький П. Конституційна реформа як прояв конституційної інженерії на практиці окремої держави // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 145-152. – ISSN 2524-0129
674073
  Смокович М. Конституційна реформа. Вплив на розвиток адміністративної юстиції в Україні // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 10-17
674074
  Розумний М.М. Конституційна реформа: від задуму до наслідків // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 34-40.
674075
   Конституційна реформа: експертний аналіз : Відп. за вип., упоряд. Є.Захаров. – 2-е вид., доп. – Харків : Фоліо, 2004. – 184 с. – ISBN 966-03-2485-5
674076
  Копиленко О.Л. Конституційна реформа: історичний досвід та сучасні перспективи // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 10-14. – ISBN 978-966-7166-35-9
674077
  Кінаш Б.С. Конституційна реформа: проблеми сьогодення / Б.С. Кінаш, Н.Б. Кінаш // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 69-78
674078
  Тимченко І. Конституційна реформа: усвідомлений обопільно розбрат чи об"єктивна необхідність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 4-13. – ISSN 0132-1331
674079
  Тимченко І. Конституційна реформа: усвідомлений обопільно розбрат чи об"єктивна необхідність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 4-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
674080
  Мірошниченко Ю.Р. Конституційна реформа: цілі, алгоритм, форми реалізації // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 141-144.
674081
  Волощук О.Т. Конституційна роль Президента в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 45-50. – (Правознавство ; Вип. 518)


  У статті досліджується й аналізується одне з проблемних питань науки конституційного права - проблема визначення сутності повноважень Президента України, що носять прерогативний характер.
674082
  Савчин М.В. Конституційна система України: від номінального до класичного конституціоналізму // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 77-82.
674083
  Пуделька Й. Конституційна скарга (німецька та французька моделі) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – C. 169-180. – ISSN 1993-0909
674084
  Авраменко Л.В. Конституційна скарга в механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 16-21. – ISSN 0201-7245
674085
  Селіванов А. Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності / А. Селіванов, П. Євграфов // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.80-86. – ISSN 0132-1331
674086
  Радзівон Д. Конституційна скарга та її місце в механізмі захисту прав людини в контексті Конституційної реформи в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 166-167
674087
  Гультай М. Конституційна скарга та конституційне звернення: порівняльне дослідження // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 68-75. – ISSN 2310-6158


  Суддя Конституційного Суду України. У 1976 року закінчив юридичний факультет КДУ ім. Т.Г.Шевченка.
674088
  Радзієвська В.В. Конституційна скарга як важлива форма захисту прав і свобод людини у Конституційному Суді України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 103-106.
674089
  Гультай М. Конституційна скарга як інститут демократії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 14 (323). – С. 15-18
674090
  Матат А. Конституційна скарга як інструмент захисту соціальних прав людини, гарантованих Конституцією України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 121-127. – ISSN 2310-6158
674091
  Бабич С.О. Конституційна скарга як механізм укорінення верховенства права в Україні // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 3-9. – (Юридичні науки ; т. 5). – ISSN 2617-2607
674092
  Помирляну В. Конституційна скарга як новий елемент правозахисного механізму // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 37-39
674093
  Голомозий Є. Конституційна скарга як новий інструмент захисту прав бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2016. – 15 листопада (№ 46). – С. 30-31
674094
  Айріян К. Конституційна скарга як право особи на звернення до органу конституційної юстиції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 49-50. – ISBN 978-617-7069-15-6
674095
  Гультай М. Конституційна скарга як прояв дії верховенства права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 316-324. – ISSN 1026-9932
674096
  Гультай М. Конституційна скарга як спосіб вирішення конституційно-правового cпору // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 20 (329). – С. 8-11
674097
  Подорожна Т.С. Конституційна скарга як форма судового захисту прав людини в Україні / Т.С. Подорожна, О.В. Білоскурська // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – C. 97-101. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (41)). – ISSN 2308-5053
674098
  Лемак В.В. Конституційна скарга: досвід держав Центральної Європи і можливі уроки для України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 49-56. – ISSN 2306-9082
674099
  Гультай М. Конституційна скарга: європейський досвід та пропозиції щодо її закріплення в Конституції України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 4 (67). – С. 29-38. – ISSN 1993-0909
674100
  Совгиря О. Конституційна скарга: запитання і відповіді // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 14-20 грудня (№ 50). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
674101
  Сушинський О. Конституційна субсидіарна відповідальність в аспекті захисту виборчих прав // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 64-72.
674102
  Сушинський О. Конституційна субсидіарна відповідальність: концептуальний аспект // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 3. – С. 51-60.
674103
  Летнянчин Л.І. Конституційна судова реформа: проблеми та перспективи // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 194-203. – ISSN 1993-0909
674104
  Савчин М. Конституційна традиція та реформа // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 109-114
674105
  Савчин М.В. Конституційна традиція України та сучасний конституціоналізм: тенденції глобалізації та фрагментації // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 8-17.
674106
  Роман Н.М. Конституційна форма австро-угорського компромісу 1867 р.: історико-правові аспекти // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 251-257. – ISSN 2306-9082
674107
  Петришин О. Конституційна форма державного правління: до пошуку оптимальної моделі в Україні / О. Петришин, В. Протасова // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 52-64. – ISSN 1993-0909
674108
  Селіванов А.О. Конституційна юрисдикція : поняття, зміст, принцип верховенства права, правові позиції по справах прав людини і конституційних конфліктів у сфері публічної влади : монографія / професор А.О. Селіванов. – Київ : Ін Юре, 2008. – 120, [1] с., включ. обкл. : іл. – Загол. обкл. : Конституційна юрисдикція. Поняття, зміст, принцип верховенства права. Правові позиції Конституційного Суду України. – Бібліогр.: с. 118-119. – (Конституційне право). – ISBN 978-966-313-383-6
674109
   Конституційна юрисдикція : підручник / [Ю.Г. Барабаш та ін.] ; за ред. : Ю.Г. Барабаша, А.О. Селіванова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 165, [3] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 157-161. – ISBN 978-966-458-308-1
674110
  Тесленко М.В. Конституційна юрисдикція в Україні : Навч. посібник / М.В. Тесленко; МОіНУ. – Київ : Школа, 2003. – 256с. – (Юридична освіта). – ISBN 966-661-207-0
674111
  Німченко В. Конституційна юрисдикція та загальне судочинства // Вісник Конституційного Суду України. – Київ, 2001. – № 5. – С.36-41
674112
  Фросіні Дж.О. Конституційна юстиція // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 123-131
674113
   Конституційна юстиція // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 132-136


  Література з питань конституції юстиції (січень - червень 2010 року).
674114
  Тимченко І. Конституційна юстиція в Україні - становлення і розвиток // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.272-287
674115
  Провізіон Т.О. Конституційна юстиція в Україні: до визначення змісту поняття // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 198-204. – ISSN 1563-3349
674116
  Різник С. Конституційна юстиція в Україні: першопричини проблем (у контексті конституційної реформи) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 122-130. – ISSN 1026-9932
674117
  Савчин М. Конституційна юстиція та забезпечення конституційного порядку: 2005-2020 : монографія / Михайло Савчин ; Ужгород. нац. ун-т, НДІ порівнял. публ. права та міжнар. права, Юрид. ф-т. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 380, [4] с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7692-89-7
674118
  Цимбалістий Т.О. Конституційна юстиція України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.О. Цимбалістий. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 200с. – Шифр дубл.34 Цимб.Доп. 1 карт.,юр, м.в. – ISBN 978-966-364-540-7
674119
  Губань Р. Конституційна юстиція України і проблеми діалогу між цивілізаціями // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 136
674120
  Кампо В.М. Конституційна юстиція: теорія і практика : збірка праць: 1975-2008 / Кампо В.М.; Асоціація правників України; Т-во конституційного права; [ упоряд.: Барвіцький В.Ю., Савчин М.В. ]. – Київ, 2008. – 159с.
674121
  Лапка О.Я. Конституційне (державне) право зарубіжник країн (у схемах) : [навч. посібник] / О.Я. Лапка, Т.О. Пікуля ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Екон.-правовий ін-т. – Київ : Атіка, 2008. – 214, [2] с. : табл., схеми. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-326-280-2
674122
   Конституційне (державне) право зарубіжних країн : навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2007. – 472с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-244-2
674123
   Конституційне (державне) право зарубіжних країн : навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков ; за ред. В.М. Бесчастного. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2008. – 467с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-504-3
674124
  Орленко В.І. Конституційне (державне) право зарубіжних країн : посіб. для підготовки до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 237, [1] с. – Бібліогр.: с. 237-238. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-194-7
674125
  Котюк І. Конституційне визнання засади верховенства права є юридичною підставою для запровадження судового прецеденту // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 1-23 січня (№ 1/2). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
674126
  Теплюк М. Конституційне визначення публічної влади - ключова ланка юридичної доктрини України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 29-41. – ISSN 1026-9932
674127
  Теплюк М. Конституційне визначення чинності закону (порівняльно-правовий аспект) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 32-39.
674128
  Устименко В. Конституційне забезпечення державного регулювання економіки в Китайській Народній Республіці / В. Устименко, О. Кучер // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 262-269. – ISSN 0132-1331
674129
  Москаленко О.М. Конституційне забезпечення європейської інтеграції України: досвід країн Центральної та Східної Європи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – C. 119-125
674130
  Львова Є. Конституційне забезпечення міждержавних інтеграційних процесів: сучасний стан та перспективи розвитку // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 108-111
674131
  Ігнатенко І.В. Конституційне забезпечення публічних та приватних інтересів при здійсненні містобудівної діяльності // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 97-99. – ISBN 978-966-7957-18-6
674132
  Саксонов В.Б. Конституційне забезпечення та національне законодавство України // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-11.
674133
  Кіщак Ю.І. Конституційне забезпечення формування парадигми інституту права громадян на звернення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 90-95. – (Право та державне управління ; № 3 (3))
674134
  Мацькевич М. Конституційне законодавство Австро-Угорщини другої половини ХІХ ст. і правова платформа українського національного руху // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 161-168. – ISSN 0132-1331
674135
  Мацькевич М. Конституційне законодавство в ЗУНР: історико-правові аспекти // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 255-261. – ISSN 0132-1331
674136
   Конституційне законодавство зарубіжних країн : хрестоматія: навч. посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 384с. – ISBN 978-966-667-246-2
674137
  Лінецький С.В. Конституційне законодавство України (Законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення) : Збірник нормативних актів. У 2-х книгах / С.В. Лінецький, М.І. Мельник, А.М. Ришелюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Атіка. – ISBN 966-8074-89-0; 966-8074-90-4 ( Кн.1
Кн.1. – 2004. – 488с.
674138
  Лінецький С.В. Конституційне законодавство України (Законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення) : Збірник нормативних актів У 2-х книгах. / С.В. Лінецький, М.І. Мельник, А.М. Ришелюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Атіка. – ISBN 966-8074-89-0; 966-8074-91-2 ( Кн.2
Кн.2. – 2004. – 840с.
674139
  Александрович В. Конституційне законодавство УНР і Української Держави гетьмана П. Скоропадського: порівняльно–правовий Конституційне законодавство УНР і Української Держави гетьмана П. Скоропадського: порівняльно–правовий аналіз // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 148-149
674140
  Карлащук І.Я. Конституційне законодавство УНР напередодні злуки та його вплив на формування правової системи соборної України // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 269-272. – ISBN 978-617-7777-14-3
674141
  Барбашова Н. Конституційне закріплення Концепції сталого розвитку України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 269-274. – ISSN 1026-9932
674142
  Вовк О.Й. Конституційне закріплення норм місцевого самоврядування в Україні: історико-правий аналіз // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 413-416. – ISSN 2413-6433
674143
  Кириченко Ю.В. Конституційне закріплення права на захист в Україні та європейських державах: порівняльно-правовий аналіз // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 64-72. – ISSN 2078-3566
674144
  Злamiнa H.E. Конституційне закріплення правового статусу центральних банків у країнах-членах Європейського Союзу та Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 446-452. – ISSN 1563-3349
674145
  Савченко О. Конституційне закріплення принципу верховенства права в зарубіжних державах // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 100-104.
674146
  Шкурат А.М. Конституційне закріплення принципу незалежності суддів в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 226-230. – ISSN 1563-3349
674147
  Бабенко К.А. Конституційне закріплення принципу поділу державної влади як фундамент формування системи політико-правової взаємодії органів державної влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 32-41.
674148
  Ладиченко В.В. Конституційне закріплення свободи совісті в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 23-28. – (Право). – ISSN 2222-5226
674149
  Гнатюк Н.Ф. Конституційне оформлення процесу становлення радянської державності / Н.Ф. Гнатюк, Н.І. Паламарчук // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 130-136
674150
  Барвіцький В. Конституційне подання як засіб захисту прав людини і громадянина // Юридична газета. – Київ, 2021. – 22 червня (№ 12)
674151
  Андрейцев В.І. Конституційне право громадян на екологічну безпеку: функціонально-процесуальні гарантії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 162-172. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розкривається система доюрисдикційних функціонально-процесуальних засобів забезпечення права громадян на екологічну безпеку.
674152
  Дячок Т. Конституційне право громадян на звернення до органів державної влади / Т. Дячок, О. Буханець // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  "... Звернення громадян як форма участі населення в державному управлінні та як механізм виконання соціальних обов"язків публічної влади".
674153
  Сінькевич О.В. Конституційне право громадян на мирні зібрання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 38. – С. 268-271. – ISSN 1563-3349
674154
  Клименко О.І. Конституційне право громадян на мирні зібрання: форми реалізації // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 3 (82). – С. 57-64
674155
  Мірошниченко Ю.Р. Конституційне право громадян на скаргу як форма прояву народовладдя // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 6-10
674156
  Григоренко Є.І. Конституційне право громадян України на рівний доступ до військової служби // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 18-22. – ISSN 0201-7245
674157
  Макаренко О.Ю. Конституційне право громадянина на безпечне для життя і здоров"я довкілля як одне з основних прав людини // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 139-146. – ISSN 0201-7245
674158
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник / В.М. Шаповал; МФ "Відродження". – Київ : АртЕк, Вища школа, 1997. – 264с. – ISBN 966-505-075-3
674159
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. і фак-тів / В.М. Шаповал. – Київ : АртЕк, Вища школа, 1997. – 264с. – ISBN 966-505-075-3
674160
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. і фак-тів / В.М. Шаповал. – Київ : АртЕк, Вища школа, 1998. – 264с. – ISBN 966-505-075-3
674161
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ.юрид.вищих навч.закладів і фак-тів / В.М. Шаповал. – 4-е стереотипне вид. – Київ : АртЕк, 2001. – 264с. – ISBN 966-505-126-1
674162
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ. юрид. вищих навч.закладів і фак-тів / В.М. Шаповал. – 5-е стереотип. вид. – Київ : АртЕк, 2002. – 264 с. – ISBN 966-505-126-1
674163
  Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ. юридичних спеціальн. вищ. навч. закл. / А.З. Георгіца; Мін-во освіти і науки України; Чернівецьк. нац. ун-т ім.Ю.Федьковича. – Тернопіль : Астон, 2003. – 432с. – ISBN 966-308-004-3
674164
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник / МОНУ; В.М. Шаповал. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 496с. – Шифр дубл 34 Шапо Доп.карт.ст.,юр.,м.в.,в.ин-т. – ISBN 966-667-213-8
674165
   Конституційне право зарубіжних країн : Навч. посібник / М.С. Горшеньова, О.В. Журавка, К.О. Закоморна, А.А. Маєвська, А.О. та ін. Овчаренко; МОіНУ; Авт.: Горшеньова М.С., Журавка О.В., Закоморна К.О., Маєвська А.А., Овчаренко А.О. та ін.; За ред. В.О. Ріяки. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 544 с. – ISBN 966-667-158-1
674166
   Конституційне право зарубіжних країн : навч. посібник / М.С. Горшеньова, О.В. Журавка, К.О. Закоморна, А.А. Маєвська, А.О. та ін. Овчаренко; Горшеньова М.С., Журавка О.В., Закоморна К.О., Маєвська А.А. та ін.; МОНУ; за заг. ред. В.О. Ріяки. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 544 с. – ISBN 978-966-667-158-8
674167
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : академічний курс : підручник / В.М.Шаповал ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 461, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 453-454. – ISBN 978-966-667-304-9
674168
   Конституційне право зарубіжних країн : навч. посібник для підгот. до іспитів / [упоряд.: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 205, [1] с. – Бібліогр.: с. 201-202. – ISBN 978-611-01-0468-5
674169
  Міхневич Л.В. Конституційне право зарубіжних країн (Загальна частина) : Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / МОНУ; КНЕУ; Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2005. – 164с. – ISBN 966-574-714-2
674170
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підручник / В.М. Шаповал ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-667-304-9
674171
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підручник / В.М. Шаповал ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 464 с. – Додатки: с. 324-452. – Бібліогр.: с. 453-454. – ISBN 978-966-667-304-9
674172
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підручник / В.М. Шаповал ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 461, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Покажчики:: с. 456-461. – Бібліогр.: с. 453-455 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-304-9
674173
  Баймуратов М.С. Конституційне право і національна правова демократична державність / М.С. Баймуратов, М.А. Алмохаммед // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 38-49
674174
  Безбабіна О. Конституційне право людини а громадянина на підприємницьу діяльність // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 95-100.
674175
  Сорока О.С. Конституційне право людини на вільний розвиток своєї особистості: проблеми забезпечення у контексті світового досвіду : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Сорока Оксана Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 255 арк. – Бібліогр.: арк. 211-255
674176
  Сорока О.С. Конституційне право людини на вільний розвиток своєї особистості: проблеми забезпечення у контексті світового досвіду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Сорока О.С.; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
674177
  Гресь Н.Л. Конституційне право людини на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім"ї / Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (169). – С. 4-12. – ISSN 2308-9636
674178
  Бреус С.М. Конституційне право на безоплатну професійну правничу допомогу: національні аспекти реалізації та зарубіжний досвід : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Бреус Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
674179
  Бреус С.М. Конституційне право на безоплатну професійну правничу допомогу: національні аспекти реалізації та зарубіжний досвід : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Бреус Сергій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 205 арк. – Додатки: арк. 204-205. – Бібліогр.: арк. 7-8, 172-203 та в додатках: арк. 204-205
674180
  Нестеренко О. Конституційне право на доступ до інформації: сутність, зміст та обсяг // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-32.
674181
  Дешко Л.М. Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Дешко Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 35 с. – Бібліогр.: 51 назва
674182
  Котляревська Г.М. Конституційне право на звернення до органів влади в системі прав людини в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 303-308. – ISSN 1563-3349
674183
  Кушакова Н. Конституційне право на інформацію : правомірні та неправомірні обмеження // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.66-71
674184
  Кушакова Наталія Вадимівна Конституційне право на інформацію в Україні (порівняльний аналіз) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кушакова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 243с. – Бібліогр.: л. 209 - 243
674185
  Кушакова Наталія Вадимівна Конституційне право на інформацію в Україні (порівняльний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кушакова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
674186
  Кушакова Н. Конституційне право на інформацію в Україні: сучасний підхід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.51-56. – ISSN 0132-1331
674187
  Гончаренко О.М. Конституційне право на медичну допомогу дитини в світлі універсальних міжнародних документів та судового захисту // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 41-43
674188
  Тесліцький А.М. Конституційне право на об"єднання: місце в системі основних прав людини і громадянина // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 29-32. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Стаття присвячена конституційному праву на об"єднання. Автор характеризує право на об"єднання, його місце в системі основних конституційних прав людини, взаємозв"язок права на об"єднання з іншими правами, а також дає визначення права на об"єднання. У ...
674189
  Пазенок А. Конституційне право на охорону здоров"я: сучасний стан та перспективи розвитку
674190
  Козуб І. Конституційне право на працю осіб зі зниженою працездатністю // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 77-82.
674191
  Самбор М. Конституційне право на свободу мирних зібрань в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 251-272. – ISSN 1026-9932
674192
  Малюга Л.Ю. Конституційне право на соціальний захист в Україні у контексті розбудови громадянського суспільства // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 135-137. – ISBN 978-617-7625-74-1
674193
  Костюк В.Л. Конституційне право на соціальний захист в умовах сьогодення: науково-правовий аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 252-259. – ISSN 2306-9082
674194
  Мацькевич М.М. Конституційне право на твори науки, літератури і мистецтва: до питання культурних прав // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 11-15
674195
  Джуська А.В. Конституційне право особи на правову допомогу: методологія дослідження // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 38-43. – ISSN 2220-1394
674196
  Шморгун О.С. Конституційне право особи на працю у сфері новітніх технологій // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (77). – С. 4-11. – ISSN 2222-5374
674197
  Шемшученко Ю.С. Конституційне право та державне управління // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С.145-257. – ISBN 978-966-8602-87-0
674198
  Лавнічак А. Конституційне право у Львівському університеті в міжвоєнний період // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – N 2. – С. 149-164. – ISSN 2082-4939
674199
  Сташків Б.І. Конституційне право України : Навч. посібник для студ. юр. вузів та ф-тів. Спеціальність " Правознавство " / Б.І. Сташків. – Чернігів, 1999. – 264с. – ISBN 966-533-087-Х
674200
   Конституційне право України. – Київ : Український центр правничих студій, 1999. – 376с. – ISBN 966-7630-02-1
674201
   Конституційне право України. – Київ : Наукова думка, 1999. – 736с. – ISBN 966-00-0438-9
674202
   Конституційне право України : Підручник для студ. юрид. спец. ВЗО. – 2-ге вид. доопрацьоване. – Київ : Наукова думка, 2000. – 734с. – ISBN 966-00-0547-4
674203
  Костюченко О.А. Конституційне право України : Навч.-метод. посібник для самостіного вивчення дисципліни / О.А. Костюченко; МОНУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 116с. – ISBN 966-574-208-6
674204
   Конституційне право України : Підручник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Ін Юре, 2002. – 544с. – ISBN 966-8088-38-7


  Аналізуються питання теорії конституції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов"язків людини і громадянина, конституційних засад громадського суспільства, статусу політичних партій та громадських організацій, засобів масової інформації, ...
674205
   Конституційне право України : Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – 4-те вид. – Київ : Наукова думка, 2003. – 734с. – ISBN 966-00-0072-3
674206
  Фрицький О.Ф. Конституційне право України : Підручник / О.Ф. Фрицький; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 536с. – ISBN 966-667-048-8
674207
  Балакірєва Р.С. Конституційне право України : Навчальний посібник для вищ. навч. закладів / Р.С. Балакірєва; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 210с. – ISBN 966-8253-75-2
674208
   Конституційне право України : Хрестоматія: Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів. – Київ : ІнЮре, 2004. – 884с. – ISBN 966-313-052-0


  Даються основоположні нармативно-правові акти з конституційного права України на сучасному етапі державотворення
674209
  Кравченко В.В. Конституційне право України : Навч. посібник / В.В. Кравченко. – 3-є вид., випр. та доповн. – Київ : Атіка, 2004. – 512с. – ISBN 966-326-063-7
674210
  Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посібник для дистанційного навчання / В.В. Кравченко; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Ун-т "Україна", 2004. – 528 с. – ISBN 966-7979-60-1
674211
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : Підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко; МОНУ; Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Київський ун-т права; За заг. ред. В.Ф. Погорілка. – Київ : Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344с. – ISBN 966-00-0595-4
674212
  Фрицький О.Ф. Конституційне право України : Підручник / О.Ф. Фрицький; Ред. В.С. Ковальський; Мін-во освіти і науки України. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 512с. – ISBN 966-667-226-X
674213
  Кравченко В.В. Конституційне право України : Навчальний посібник / В.В. Кравченко. – 4-те вид., випр. та доп. – Київ : Атіка, 2006. – 568с. – ISBN 966-326-155-2
674214
  Орленко В.І. Конституційне право України : посібник для підготовки до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Київ : Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 152с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-96-0
674215
  Совгиря О.В. Конституційне право України : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 632 с. – ISBN 978-966-667-272-1
674216
  Кравченко В.В. Конституційне право України : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / В.В. Кравченко. – 6-те вид., випр. та доп. – Київ : Атіка, 2007. – 592 с. – ISBN 978-966-326-261-1
674217
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко; МОНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Київський ун-т права; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – Київ : Наукова думка; Прецедент, 2007. – 344 с. – ISBN 978-966-00-0697-3
674218
  Чушенко В.І. Конституційне право України : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.І. Чушенко, І.Я. Заяць; за заг. ред. В.І. Чушенка; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2007. – 488с. – ISBN 978-966-613-511-0
674219
  Кравченко В.В. Конституційне право України : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / В.В. Кравченко. – 6-те вид., виправл. та доп. – Київ : Атіка, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-326-261-1
674220
  Совгиря О.В. Конституційне право України : навчальний посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 632 с. – ISBN 978-966-667-272-1
674221
  Шляхтун П.П. Конституційне право України : підручник [для студентів політологічних спец. вищих навч. закладів] / П.П. Шляхтун. – Київ : Освіта України; КНТ, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-8847-50-9; 978-966-373-328-9;
674222
   Конституційне право України : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Байрачна Л.К. [ та ін. ] ; за ред. Колісника В.П. та Барабаша Ю.Г. ; МОНУ ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 416с. – ISBN 978-966-458-056-1


  Законодавчі та інші нормативно-правові акти в підручнику подані за станом на 1 жовтня 2007 року
674223
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; МОНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права ; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – Київ : Прецедент, 2009. – 344 с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 978-966-520-121-2
674224
  Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закладів] / В.В. Кравченко ; М-во освіти і науки України. – Вид. 6-те, випр. та допов. – Київ : Атіка, 2009. – 606, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-341-0
674225
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; МОНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права ; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – 2-ге видання, перероб., та доп. – Київ : Правова єдність, 2010. – 432 с. – ISBN 978-966-2183-77-1; 978-966-373-591-7;
674226
   Конституційне право України : підруч. для студентів юрид. спец. ВНЗ / [Л.К. Байрачна та ін.] ; за ред. В.П. Колісника, Ю.Г. Барабаша ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2010. – 415, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 405-409. – ISBN 978-966-458-056-1
674227
  Шляхтун П.П. Конституційне право України : підручник / П.П. Шляхтун. – 2-ге вид. – Київ : Освіта України, 2010. – 591, [1] с. – Бібліогр.: с. 590-591. – ISBN 978-966-188-120-3
674228
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; [передм. В.В. Коваленко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутрішніх справ України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ : КНТ ; Ліра-К, 2011. – 527, [5] с. – Бібліогр.: с. 526-527. – ISBN 978-966-373-677-8
674229
  Годованець В.Ф. Конституційне право України : навчальний посібник / В.Ф. Годованець, А.С. Головін. – Київ : Персонал, 2011. – 385, [1] с. – Бібліогр.: с. 367-383. – ISBN 978-617-02-0066-2
674230
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; [передм. Шаповал В.М. ; післям. Коваленко В.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – [4-е вид., переробл. і доопрац.]. – Київ : Ліра-К, 2012. – 575, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 574-575 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-30-1
674231
  Зозуля О.І. Конституційне право України : альбом схем : навч. посібник / О.І. Зозуля, С.А. Панасюк. – Харків : Харків юридичний, 2012. – 258, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 213-218. – ISBN 978-966-8395-97-0
674232
  Шаптала Н.К. Конституційне право України : навч. посібник для студ. ВНЗ / Н.К. Шаптала, Г.В. Задорожня. – Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2012. – 470, [2] с. – Алф. покажч. : с. 471. – Бібліогр.: с. 467-470 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2575-05-7
674233
  Шаптала Н.К. Конституційне право України : [навч. посібник] / Шаптала Н.К., Задорожня Г.В. – Запоріжжя : Дике поле, 2012. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 473-476 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2994-91-9
674234
  Совгиря О.В Конституційне право України : повний курс : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 554, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-714-6
674235
  Совгиря О.В Конституційне право України : повний курс : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 554, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-714-6
674236
  Совгиря О.В Конституційне право України : повний курс : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 554, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-714-6
674237
  Кафарський В.І. Конституційне право України у схемах : навч. посібник / В.І. Кафарський, І.І. Припхан ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 270, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 269-270. – ISBN 978-966-2609-36-3
674238
  Колісник В. Конституційне право України як провідна галузь права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 187-197
674239
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України. Академічний курс : у 2-х томах: підручник для студентів вищих навч. закладів / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; відп. ред. В.Ф. Погорілко. – Київ : Юридична думка. – ISBN 966-8602-33-1
Т. 1. – 2006. – 544 с.
674240
   Конституційне право України. Академічний курс : підручник для вищих навч. закладів : у 2-х томах / НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Київський університет права ; за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – Київ : Юридична думка. – ISBN 978-966-8602-54-2
Т. 2. – 2008. – 800 с.
674241
  Совгиря О.В. Конституційне право України. Повний курс : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна ; М-во освіти і науки Укр. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 541, [3] с. – Бібліогр.: с. 531-534 та наприкінці глав. – ISBN 978-966-667-520-3
674242
   Конституційне право України: прагматичний курс : навч. посібник / [Афанасьєва М.В. та ін. ; за заг. ред. Афанасьєвої М.В., Єзерова А.А.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2017. – 254, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-419-307-5
674243
  Шляхтун П.П. Конституційне право України: словник термінів / П.П. Шляхтун. – Київ : Либідь, 2005. – 568с. – ISBN 966-06-0381-9
674244
  Тацій В.Я. Конституційне право. Критерії, ступінь обгрунтованості // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 348-364. – ISBN 978-966-458-148-3
674245
  Молдован В.В. Конституційне право: опорні конспекти : Hавч. посібник для студентів юрид. вузів і факкультетів / В.В. Молдован, В.Ф. Мелащенко. – Київ : Юмана, 1996. – 272с. – ISBN 966-7005-10-0
674246
  Рабінович С. Конституційне праворозуміння: антропологічні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 25-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
674247
  Рабінович С. Конституційне праворозуміння: антропологічні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 25-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
674248
  Рабінович С. Конституційне праворозуміння: антрополопчні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 25-30. – ISSN 0132-1331
674249
  Лемак В. Конституційне правосуддя в державах Центральної Європи: досвід для України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 54-59. – ISSN 0132-1331
674250
  Нестор В.Р. Конституційне правосуддя в Україні та Литовській Республіці (порівняльно-правовий аналіз) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Нестор Віталій Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 175-199
674251
  Івановська А.М. Конституційне правосуддя і захист прав людини: позитивний зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 36-42. – (Право. Економіка. Управління)
674252
  Селіванов А. Конституційне правосуддя і конституційна юрисдикція в Україні (доктринальне визначення) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 34. – ISSN 0132-1331
674253
  Ющик Олексій Конституційне регулювання законодавчого процесу: актуальні проблеми вдосконалення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 18-20
674254
  Шрамко Ю. Конституційне регулювання інституту безоплатної правової допомоги в країнах СНД і Балтії (порівняльний аналіз) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 3 (240). – С. 41-43
674255
  Батанов О.В. Конституційне регулювання місцевого самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2018. – Вип. 3 (83). – C. 309-312. – ISSN 2524-0323
674256
  Ганжа Н.В. Конституційне регулювання основ економічних відносин у деяких країнах Близького Сходу (Бахрейн, Ірак, Туреччина) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 126-130. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
674257
  Бабенко К.А. Конституційне регулювання основ суспільного ладу як предмет дослідження науки конституційного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 172-179. – ISSN 1563-3349
674258
  Костицький В. Конституційне регулювання охорони довкілля: український та світовий досвід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.49-55. – ISSN 0132-1331
674259
  Зозуля О.І. Конституційне регулювання правового статусу Президента України як глави держави // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 42-48. – (Право. Економіка. Управління)
674260
  Бабенко К. Конституційне регулювання участі громадян у процесі реалізації публічної влади: питання теорії і практики // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 40-45.
674261
  Грегуль Г.В. Конституційне регулювання функціонування мов в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 35-40.
674262
  Кулик Т.О. Конституційне реформування правосуддя в Україні: перший погляд на недоліки та переваги // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 7-12. – ISSN 2220-1394
674263
  Полянський Ю. Конституційне реформування прокуратури України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 16-20
674264
   Конституційне судочинство в Україні. Рішення і висновки Конституційного Суду України. – Київ : Праксіс, 2005. – 480с. – (Судова практика). – ISBN 966-897-300-3
674265
  Стрижак А. Конституційне судочинство в Україні: здобутки і проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-7. – ISSN 0132-1331
674266
  Стрижак А. Конституційне судочинство в Україні: здобутки і проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-7. – ISSN 0132-1331
674267
  Литвин В. Конституційне судочинство України в світлі стандартів захисту прав людини // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, Кн.1 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" : у 3 кн. – С. 168-203
674268
  Домбровський І.П. Конституційне судочинство як одна з форм захисту прав людини і громадянина // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 6-9
674269
   Конституційне судочинство. Американський та український досвід. – Київ, 1999. – 112с. – ISBN 966-95537-8-4
674270
  Теліпко В.Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Е. Теліпко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 568 с. – ISBN 978-966-364-852-1
674271
  Маркуш М.А. Конституційний вимір засади змагальності у кримінальному процесі України / Марія Маркуш. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – 324, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7638-31-4
674272
  Припхан І.І. Конституційний вимір суспільної моралі // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 267-272. – ISSN 1563-3349
674273
  Єзеров А. Конституційний делікт як особлива форма конституційного конфлікту // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 2. – С. 17-25. – ISSN 1561-4999
674274
  Пащенко А. Конституційний делікт як підстава конституційної відповідальності // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.86-89. – Бібліогр.: 13 н. – ISSN 1561-4999
674275
  Максакова Р.М. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України та його вплив на процеси конституювання влади в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 34-38. – (Юридичні науки ; № 3)
674276
  Попович Н.В. Конституційний закон як різновид закону // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 84-95. – ISSN 1993-0941
674277
  Сафонова О.Ю. Конституційний зміст державних символів України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 335-339
674278
  Козюбра М.І. Конституційний ідеалізм та конституційний нігілізм як прояви дефіциту правової культури // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 3-7.
674279
  Лотюк О. Конституційний контроль в зарубіжних країнах // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-58.
674280
  Шаповал В. Конституційний контроль в Україні: концепт та інститути // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 125-140. – ISSN 1026-9932
674281
  Добош З. Конституційний контроль Верховного Суду США: види правотворчості // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 34-40. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
674282
  Шишкін В. Конституційний контроль за Основним Законом // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 24-30 червня (№ 25)


  До 25-річчя Конституції України.
674283
  Смокович М. Конституційний контроль правового регулювання виборчих процесів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 36-45
674284
  Тхоревська Я. Конституційний конфлікт як об"єкт правових досліджень // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 179-180
674285
  Єзеров А.А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні / Альберт Єзеров ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : Юридична література, 2008. – 236, [2] с. – Бібліогр.: с. 218-236 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-058-6
674286
  Теплюк Михайло Конституційний лад в Україні, поняття та деякі питання порядку його визначення і зміни // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 12. – Бібліогр. в кінці ст.


  Термін "конституційний лад" вживається у багатьох основних законах, але завжди без формулювання відповідного поняття [9]. У літературі поняття "конституційний лад" відрізняють від таких понять, як "суспільний лад" та "державний лад", що застосовувалися ...
674287
  Веніславський Ф. Конституційний лад та суспільний ідеал: до питання про базові цінності конституційного ладу України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 120-128. – ISSN 0132-1331
674288
  Савчин М.В. Конституційний лад України та економічний конституціоналізм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 96-100
674289
  Завидняк І.І. Конституційний лад України та національна безпека: співвідношення у контексті доктрини верховенства права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 123-126
674290
  Прієшкіна Конституційний лад України: актуальні теоретика-методологічні аспекти дослідження / Прієшкіна, 0. // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 12-18. – ISSN 1561-4999


  До 15-ї річниці Конституції України.
674291
  Тацій В. Конституційний лад України: проблеми удосконалення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 3-12.
674292
  Тацій В.Я. Конституційний лад України: проблеми удосконалення // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 472-484. – ISBN 978-966-458-148-3
674293
  Василюк С. Конституційний механізм взаємодії законодавчої і судової влади в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.3-6. – ISSN 0132-1331
674294
  Шатіло В.А. Конституційний механізм державної влади в Україні: проблеми співвідношення організаційних структур і функцій : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Шатіло Володимир Анатолійович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 35 с. – Бібліогр.: 53 назви
674295
  Нелін О. Конституційний механізм захисту основних прав і свобод людини і громадянина в правовій доктрині України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 9-14. – ISSN 2308-9636
674296
  Сульженко Ю. Конституційний механізм реалізації економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 14 (299). – С. 16-19
674297
  Колісник В.П. Конституційний механізм формування уряду: досвід європейських держав і сучасна українська модель // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 51-59. – ISSN 0201-7245
674298
  Білоскурська О.В. Конституційний обов"язок додержуватися Конституції України та законів України / О.В. Білоскурська. – Чернівці : Книги - XXI, 2011. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с.180-199. – ISBN 978-617-614-011-5
674299
  Білоскурська О.В. Конституційний обов"язок людини і громадянина неухильно додержуватися конституції України та законів України, не посягати на права і свободи інших людей: поняття і зміст // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 20-24
674300
  Савчин М. Конституційний патріотизм у контексті постмодерного конституціоналізму // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 93-98.
674301
  Макаренко О. Конституційний порядок надання Верховною Радою України згоди на обов"язковість міжнародних договорів в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 78-83. – ISSN 0132-1331
674302
  Пащенко О.М. Конституційний принцип "власність зобов"язує" у земельному законодавстві // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 115-117. – ISBN 978-966-7957-18-6
674303
  Гайворонський В. Конституційний принцип верховенства права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.26-31. – ISSN 0132-1331
674304
  Максимов С. Конституційний принцип верховенства права: загальне та особисте // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 127-134. – ISSN 1993-0909
674305
  Чорна Олена Конституційний принцип визнання людини найвищої цінністю // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 40-45.
674306
  Гаврилюк Р.О. Конституційний принцип заборони зворотної дії закону в часі та податково - правова доктрина України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.75-85. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
674307
  Яценко С. Конституційний принцип призумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності в праві України і деяких інших європейських держав: порівняльний аспект // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 2. – С.51-58.
674308
  Чехович Т.В. Конституційний принцип рівності громадян перед законом у публічному управлінні : монографія / Чехович Тетяна Валеріївна ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Херсон : Гельветика. – 582, [2] с. – Монографія є дисертацією. – Бібліогр.: с. 517-582 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-945-7
674309
  Шишкін В. Конституційний принцип рівності у нормах КАС України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 20-24. – ISSN 0132-1331
674310
  Петрів М. Конституційний проект Т. Галіпа // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 5 (131). – С. 132-135
674311
   Конституційний процес. – Київ, 1995. – 70с.
674312
  Скромна І. Конституційний процес 1917-1918 років та основні положення Конституції УНР 1918 року // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 121-123. – ISBN 978-966-919-107-6
674313
  Купчик О. Конституційний процес 1922-1923 рр.: боротьба за повноваження у сфері зовнішньої політики між УСРР і РСФРР (історико-правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65-69. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено участь уряду УСРР у конституційному процесі в 1922-1923 рр., зокрема його спроби закріпити в Союзному договорі й Конституції СРСР права республіки самостійно проводити зовнішню політику й на власний наркомат закордонних справ. Освещается ...
674314
  Приходько Х Конституційний процес в аспекті аналізу взаємозв"язку його сутнісно-субстанціональних та функціональних характеристик // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 110-116.
674315
  Гай-Нижник Конституційний процес в Україні за Центральної Ради: від автономії до незалежності (червень 1917 - січень 1918 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 42-60. – ISSN 0869-3595
674316
  Нонко О. Конституційний процес в Україні та вплив на нього Ради Європи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 21-27. – ISSN 0132-1331
674317
  Пижик А. Конституційний процес в Україні у 1917-1921 рр.: сучасна історіографія / А. Пижик, Ю. Слюсаренко // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 605-617. – ISBN 978-966-611-889-2


  У статті здійснений огляд та аналіз праць, присвячений вивченню розвитку вітчизняного конституціоналізму в роки Української революції. Визначено основні напрямки сучасних наукових досліджень в яких висвітлюються різноманітні аспекти конституційного ...
674318
  Приходько Х.В. Конституційний процес в Україні щодо питання юридико-лінгвістичного визначення в аспекті тлумачення змісту категорій "процес" і "процедура" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 141-147. – ISSN 1563-3349
674319
  Ющик О. Конституційний процес в Україні: особливості сучасного етапу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 19-27. – ISSN 1026-9932
674320
  Козаченко А.І. Конституційний процес за доби Української Центральної Ради (1917-1918 роки) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 8-16. – ISSN 2224-9281
674321
  Кулинич П.Ф. Конституційний процес і децентралізація влади у сфері земельних відносин в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 9-13. – ISSN 2219-5521
674322
  Яблонський В.М. Конституційний процес після позачергових парламентських виборів 2007 року: аналіз ризиків та можливостей / В.М. Яблонський, С.С. Кисельов, П.А. Бурковський // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 199-206.
674323
  Балинська О.М. Конституційний процес та становлення парламентської демократії у Польщі (1918-1921 рр.) / О.М. Балинська, Г.М. Сіромська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 7-19. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
674324
  Колодій А. Конституційний процес та сучасна конституційна реформа в Україні: етапи розвитку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 114-121. – ISSN 1026-9932
674325
  Вілкул Ю.Г. Конституційний процес та формування сучасної моделі місцевого самоврядування // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 16-21.
674326
  Андрущенко В. Конституційний процес у галузі освіти: стратегічне рішення // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 5-8. – ISSN 2078-1016
674327
  Мараєв В. Конституційний процес часів Української Центральної Ради // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 13/15 ( 545/547), травень 2019 р. – С. 8-9
674328
  Колюх В.В. Конституційний процес як об"єкт політологічного аналізу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 131-136


  У статті виокремлюються конституційно-правові відносини, що є предметом дослфджень політології, у тому числі в контексті конституційного процесу: відносин, що складаються з приводу організації, політичного життя суспільства, побудови та функціонування ...
674329
  Томенко М.В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України : монографія / М.В. Томенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 299 с. – ISBN 978-966-439-270-6
674330
  Колюх В.В. Конституційний процес як різновид політичного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 114-116. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті конституційний процес визначається у вузькому сенсі як діяльність щодо прийняття першої чи нової або зміни чинної конституції держави і розглядається як різновид політичного процесу. Виокремлюються й аналізуються суб"єкти та основні етапи ...
674331
  Приходько Х. Конституційний процес як самостійний вид юридичного процесу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 29-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
674332
  Литвин В.М. Конституційний процес. Основні положення Конституції України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 16-26. – (Історія ; вип. 52)


  Розглядається конституційний процес в Україні в 90-х рр. ХХ ст., аналізуються основні положення української Конституції.
674333
  Приходько Х. Конституційний процес: проблема класифікації та правового забезпечення в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 72-78. – ISSN 0132-1331
674334
  Ковтунець В. Конституційний референдум у Сербії ((28-29 жовтня 2006 року) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 120-122.
674335
  Копча В.В. Конституційний розвиток Словаччини у складі ЧССР в 60-80-ті роки ХХ ст.: політичні і правові аспекти // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 58. – С. 10-16.
674336
  Лемак В.В. Конституційний розвиток Словаччини у складі ЧССР в 60-80 роки XX ст.: політичні і правові аспекти / В.В. Лемак, В.В. Копча // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 62-68. – ISSN 1563-3349
674337
  Коваленко С.О. Конституційний статус адвоката: зарубіжний досвід // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 243-250. – ISBN 978-966-7166-35-9
674338
  Сікоринський Д.В. Конституційний статус вітчизняної прокуратури: перспективи подальшого розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 320--324.
674339
  Гулієв А. Конституційний статус глави держави в Україні та Азербайджані: методологія порівняльного аналізу // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 111-120. – ISBN 966-8552-05-9
674340
  Левицька Г. Конституційний статус законодавчих органів влади в арабських державах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 74-81. – (Серія юридична ; Вип. 49)
674341
  Мелащенко В.Ф. Конституційний статус Рад народних депутатів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 41-48. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье рассматриваются некоторые вопросы правового статуса Советов народных депутатов. Показаны роль и значение Конституции СССР для организации и деятельности представительных органов Советского социалистического государства, отмечаются ...
674342
  Мудра Оксана Миколаївна Конституційний статус суб"єктів права законодавчої ініціативи : Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.02. / Мудра О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 193л. – Бібліогр.: л. 177-193
674343
  Мудра Оксана Миколаївна Конституційний статус суб"єктів права законодавчої ініціативи : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.02 / Мудра О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17с. – Бібліогр.: 5 назв
674344
  Шукліна Н.Г. Конституційний статус трудового колективу / Н.Г. Шукліна, О.О. Чалий // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 20-24. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье раскрывается понятие трудового коллектива, содержание его конституционного статуса, соотношение прав и обязанностей трудового коллектива.
674345
  Косарєв В. Конституційний Суд - орган захисту Конституції чи орган захисту дій влади? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 23-29 березня (№ 12). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
674346
  Басараб М. Конституційний Суд залишив Табачника міністром // Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2010. – № 13 (16). – С. 38-39


  8 квітня 2010 р. Конституціний Суд України визнав, що діюча коаліція у парламенті створена легітимно.
674347
  Чемневскі Є. Конституційний Суд і політика (аспект проблеми) // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.74-76
674348
  Терлецький Д. Конституційний Суд України-Міністерство юстиції України: конфлікт повноважень у сфері забезпечення дії міжнародних договорів України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 109-115. – ISSN 1561-4999
674349
   Конституційний суд України : Рішення. Висновки / Конситуц. Суд України. – Київ : Ін Юре. – ISBN 978-966-313-598-4
Кн. 15 : 2016-2017 / [уклад. О.С. Пазенко та ін. ; відп. ред. С.В. Шевчук]. – 2018. – 469, [3] с. – Передм. парал. укр., рос. та англ. - Рез. англ. - Алф.-предм. покажч. укр. та рос. – Бібліогр. у підрядк. прим.
674350
  Веніславський Ф. Конституційний Суд України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 130-137
674351
  Селіванов А. Конституційний Суд України в нових умовах конституційності у державі // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 45-48
674352
  Яковлєв А.А. Конституційний Суд України і його роль у конституційному процесі: досвід доби незалежності // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 47-58. – ISSN 1993-0909
674353
  Стецюк П. Конституційний суд України між пострадянським минулим та європейським майбутнім // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 5/6 (163/164). – С. 96-99
674354
  Іншин М.І. Конституційний Суд України у механізмі захисту трудових прав громадян / М.І. Іншин, С.М. Прилипко // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 173-184. – ISBN 978-966-2578-60-1
674355
  Сінькевич О.В. Конституційний Суд України у правовому механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 147-149
674356
  Мартинюк Р.С. Конституційний Суд України у системі стримувань і противаг // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 186-192. – ISSN 1563-3349
674357
  Стрижак А. Конституційний Суд України як гарант дотримання конституційних принципів демократичної, правової держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 4. – ISSN 0132-1331
674358
  Подорожна Т.С. Конституційний Суд України як гарант конституціоналізації правового порядку // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 84-92. – ISSN 2306-9082
674359
  Стрижак А. Конституційний Суд України як інститут забезпечення та захисту конституційної законності // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 102-110.
674360
  Коваленко В. Конституційний Суд України як ключова інституція в механізмі гарантій прав і свобод людини в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 66-73. – ISSN 2310-6158
674361
  Шляхтун П. Конституційний Суд України як надпарламентський орган законодавчої влади / П. Шляхтун, В. Колюх // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 215-228. – ISSN 1026-9932
674362
  Кириченко Ю. Конституційний Суд України як обов"язковий учасник процесу внесення змін до Конституції України // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 76-80
674363
  Шемшученко Ю. Конституційний Суд України як орган конституційної юрисдиуції / Ю. Шемшученко, Г. Мурашин // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-10
674364
  Стецюк П. Конституційний Суд України як суб"єкт формування сучасного українського конституционализма // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 70-74. – ISSN 0132-1331
674365
  Агафонова Н.В. Конституційний Суд України як учасник конституційної реформи: проблеми реалізації юрисдикційних функцій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 5-13. – ISSN 2220-1394
674366
  Мироненко О.М. Конституційний суд України: історія і сучасність, доктрина і практика / О.М. Мироненко ; [відп. ред. В.Ф. Сіренко] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : [Київська правда], 2011. – 912 с. – ISBN 978-966-7270-64-2
674367
  Святоцький О. Конституційний Суд України: минуле, сьогодення, майбутнє (до 15-ї річниці) / О. Святоцький, А. Смєхова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 5-22. – ISSN 0132-1331
674368
  Лемак В.В. Конституційний Суд України: основні проблеми і перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2018. – № 3, березень : Конституційний Суд України: основні проблеми і перспективи. – С. 6-8. – ISSN 2312-1831
674369
  Тимченко І.А. Конституційний Суд України: питання становлення (Привітальне слово) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 12-13. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Виступ на пленарному засіданні судді Конституційного Суду України Тимченка І.А.
674370
  Тихий В.П. Конституційний Суд України: повноваження та правова природа його рішень // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 10. – С. 3-11
674371
  Домбровський І. Конституційний Суд України: початок нової каденції // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 44-52
674372
  Ткачук П. Конституційний Суд України: теоретико-правові питання діяльності // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 23-37
674373
  Скакун О. Конституційний Суд як учасник правотворчості (законотворчості) в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.26-33. – ISBN 966-667-078-Х
674374
  Селіванов О.А. Конституційний судовий контроль за актами органів державної влади України : (науково-практичний аналіз) / О.А. Селіванов. – Харків : Парламентське видавництво, 2018. – 182, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 141-152. – ISBN 978-966-922-113-1
674375
   Конституційний транзит в Україні : моделі, алгоритми та перспективи : матеріали засідання "круглого столу", 19 листопада 2010 року / Регіон. філ. Нац. ін-ту стратег. дослідж. у м. Харкові ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Філос. ф-т, Каф. політології ; Асоц. політологів Слобожанщини ; [за заг. ред. О.А. Фісуна]. – Харків, 2010. – 59, [1] с.
674376
  Товт М.М. Конституційний устрій Угорської Республіки - засоби і механізми формування та функціонування органів влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 560-577. – ISSN 1563-3349
674377
  Маляр А. Конституційний цугцванг // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 22 січня - 4 лютого (№ 3/4). – С. 7. – ISSN 1992-9277
674378
  Єрмолаєв В.М. Конституційний шлях до соборності України (до 90-річчя Акту злуки УНР із ЗУНР) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 63-65


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
674379
  Бринцев В. Конституційний шлях коригування курсу судово - правової реформи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.7-12. – ISSN 0132-1331
674380
  Приходько Х.В. Конституційний юрисдикційний процес в Україні: динамічні та статутарні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 13-22.
674381
  Мяловицька Н.А. Конституційні автономії у федеративному устрої Німеччини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-40.
674382
   Конституційні акти Європейського Союзу : В 2-х ч. – Київ : Юстініан. – ISBN 966-8257-10-3
Ч. 1. – 2005. – 512с.
674383
   Конституційні акти України 1917-1920. Невідомі конституції України. – Київ : Філософська і соціологічна думка, 1992. – 272с. – ISBN 5-86828-001-6
674384
  Борисова Т.М. Конституційні акти українських держав початку XX ст. про міжнародні договори // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 33-34. – ISBN 978-966-919-107-6
674385
  Стецков Д.д. Конституційні аспекти арбітражу як альтернативного способу вирішення спорів // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 178-183. – ISBN 978-966-7166-35-9
674386
  Обривкіна О.М. Конституційні аспекти запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні через призму закордонного досвіду / О.М. Обривкіна, Л.Ю. Ковтун // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 190-195. – ISSN 2413-6433
674387
  Головатенко В. Конституційні аспекти легітимації Президента України // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 53-55


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
674388
  Ставнійчук М.І. Конституційні аспекти поглиблення і демократичного розвитку конституційного ладу, як основа консолідації українського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 68-84. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
674389
  Бахуринська М. Конституційні аспекти правового режиму земельної ділянки державно-приватного партнерства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 72-76
674390
  Маркуш М. Конституційні аспекти реформування кримінального процесу України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 82-90
674391
  Косюта М. Конституційні аспекти реформування прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 5-10
674392
  Гринюк Р.Ф. Конституційні аспекти співвідношення правової держави та форм узаконення державної влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.5-16
674393
  Котляр Д. Конституційні аспекти судової реформи // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2007. – № 2 (3). – С. 9-10
674394
  Долежан В.В. Конституційні аспекти удосконалення прокурорської системи України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 117-123.
674395
  Петров Р.А. Конституційні аспети імплементації угод про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, Молдовою і Грузією // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 33-41. – ISSN 1026-9932


  Метою цієї статті є аналіз можливих конституційних викликів, які можуть постати перед Україною, Молдовою та Грузією в процесі імплементації угод про асоціацію в їх правові системи. Особлива увага приділяється двом основним питанням цього складного ...
674396
  Барабаш Т.М. Конституційні вектори судової реформи України / Т.М. Барабаш, Л.В. Левицька // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 68-76. – ISBN 978-966-7166-35-9
674397
  Бабенко К. Конституційні гарантії демократизму політичного режиму в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 21-27.
674398
  Букач В.В. Конституційні гарантії забезпечення реалізації політичних прав і свобод людини та громадянина в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 9-12. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
674399
  Брезіна Т.М. Конституційні гарантії захисту прав людини і громадянина та їх судове застосування // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 61-63. – ISBN 978-617-7096-97-8
674400
  Боровікова В.С. Конституційні гарантії прав і свобод людини та громадянина: сучасні українські реалії / В.С. Боровікова, О.М. Заверуха // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 3-15. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
674401
  Рабінович П. Конституційні гарантії прав людини і громадянина: можливості модернізації в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 50-59. – ISSN 1026-9932
674402
  Рабінович П. Конституційні гарантії прав людини і громадянина: напрями удосконалення // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 66-75
674403
  Скібіна О.О. Конституційні гарантії права громадян України на участь в управлінні державними справами // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.31-37. – ISSN 0201-7245
674404
  Мазур В.В. Конституційні гарантії реалізації речових прав на чуже майно // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 172-177. – ISBN 978-966-7166-35-9
674405
  Савчин М. Конституційні гарантії та засади вільного демократичного ладу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 5-18 січня (№ 1/2). – С. 17. – ISSN 1992-9277
674406
  Батанова Н.М. Конституційні делікти в Україні: проблеми класифікації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 68-73
674407
  Кафарський В. Конституційні доктрини В"ячеслава Липинського // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 71-77
674408
  Грицкевич Сергій Геннадійович Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Грицкевич С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 24 с. – Бібліогр.: 5 назв.
674409
  Грицкевич Сергій Геннадійович Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ : Дис....канд.юрид.наук: 12.00.02 / Грицкевич Сергій Геннадійович; НАВСУ. – Київ, 2002. – 214л. + Додаток: л.197-214. – Бібліогр.: л.179-197
674410
  Шомпол О.А. Конституційні екологічні права та обов"язки держави // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 263-265. – ISBN 978-966-419-304-4
674411
  Попович Н.В. Конституційні закони в країнах Вишеградської групи // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 30-38. – ISSN 2224-9281
674412
  Совгиря О. Конституційні засади взаємодії Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 112-115. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються питання щодо проблем взаємодії Уряду та центральних органів виконавчої влади. Характеризується вітчизняне законодавство із зазначеного питання та практика його реалізації, а також досліджуються окремі аспекти такої взаємодії у ...
674413
  Кампо В.М. Конституційні засади виборів у практиці Конституційного Суду України / В.М. Кампо, А.О. Янчук // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 17-28
674414
  Ковальський В. Конституційні засади визначення завдань кримінального закону // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 62-70.
674415
  Голосніченко І. Конституційні засади визначення повноважень органів виконавчої влади та їх вплив на реформування чинного законодавства / І. Голосніченко, Д. Голосніченко // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 36-40.
674416
  Ковальський В.С. Конституційні засади визначення принципів кримінального права // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 68-73
674417
  Юрчишин В.Д. Конституційні засади гуманітарної політики в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 150-154. – ISSN 1563-3349
674418
  Савчин М.В. Конституційні засади демократичного ладу та верховенство права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 179-186. – ISSN 1563-3349
674419
  Семчик В.І. Конституційні засади державного регулювання земельних відносин в Україні // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 262-265. – ISBN 978-617-7021-00-0
674420
  Калиновський Б.В. Конституційні засади державної регіональної політики // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 26-30. – ISSN 2220-1394
674421
  Пелих Наталія Анатоліївна Конституційні засади діяльності міліції України : Дис...канд.юрид.наук:12.00.02 / Пелих Наталія Анатоліївна; НАВСУ. – Київ, 2002. – 194л. + Додатки:л.186-194. – Бібліогр.:л.176-185
674422
  Пелих Н.А. Конституційні засади діяльності міліції України : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.02. / КНУТШ; Пелих Н.А. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
674423
  Баскакова Ю.В. Конституційні засади діяльності політичних партій в умовах розвитку парламентарізму в Україні // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 204-209. – ISSN 2226-3209
674424
  Мичко М. Конституційні засади діяльності прокуратур в країнах Європейського Союзу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 16-26.
674425
  Радченко А.М. Конституційні засади забезпечення охорони прав на сорт рослин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 226-229. – ISBN 978-966-7957-18-6
674426
  Носік В.В. Конституційні засади здійснення земельної реформи у контексті реалізації Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" // Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні : колект. монографія / В.В. Носік, Т.О. Коваленко, В.Д. Сидор, І.О. Костяшкін, М.В. та ін. Шульга. – Одеса : Гельветика, 2018. – С. 15-45. – ISBN 978-966-916-492-6
674427
  Філіповська О.Л. Конституційні засади імплементації міжнародних договорів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 7-8.
674428
  Брінцов А.І. Конституційні засади кодифікації аграрного законодавства України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 213-217. – ISBN 978-966-7957-18-6
674429
  Ковальов Д.В. Конституційні засади корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 2 (18). – С. 60-69. – ISSN 2411-4413
674430
  Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства / В.Т. Маляренко; Нац.юрид.академія України. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 317с. – ISBN 966-7302-81-4
674431
  Ушаповська О.І. Конституційні засади планування земель в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 150-153. – ISBN 978-966-7957-18-6
674432
  Дудко І.Д. Конституційні засади повноважень президента США у сфері зовнішньої політики та тенденції їх реалізації за постбіполярні часи: політичний аналіз проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 75-80. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Визначено ступінь відповідності сучасних повноважень американського президента у сфері зовнішньої політики Конституції США, а також демократичним засадам функціонування американського суспільства та моральним нормам сучасних міжнародних відносин. The ...
674433
  Чуб О. Конституційні засади права громадян України на звернення // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 76-90
674434
  Чуб О.О. Конституційні засади права доступу громадян України до державної служби // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 54-60. – ISSN 0201-7245
674435
  Чуб О.О. Конституційні засади права доступу громадян України до державної служби // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 38-44. – ISSN 0201-7245
674436
  Андрушко П. Конституційні засади права людини на безпеку // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-34.


  Матеріали иіжнародної конференції "Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб" 23 квітня 2008 року м. Київ
674437
  Раневич О.Ю. Конституційні засади права соціального забезпечення та юридичні гарантії їх реалізацї // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 196-198
674438
  Ковальчук Р.Л. Конституційні засади правового регулювання вищої освіти в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 40-44. – (Право). – ISSN 2222-5226
674439
  Златіна Н. Конституційні засади правового статусу Національного банку України як основа банківського законодавства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-45. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються положення Конституції України, що регулюють правовий статус Національного банку України, а також досліджуються норми окремих законів, що закріплюють у своєму змісті діяльність зазначеного органу. В статье рассматриваются ...
674440
  Горбатенко В. Конституційні засади проведення адміністративної реформи та удосконалення системи органів виконавчої влади // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 3. – С.59-63. – ISBN 966-667-078-Х
674441
  Ніндипова В. Конституційні засади прокурорського нагляду і судового контролю на досудових стадіях кримінального процесу: проблеми розвитку, співвідношення, перспективи // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 23-31.
674442
  Олефір В.І. Конституційні засади регулювання міграційних процесів в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 29-34
674443
  Бабенко К.А. Конституційні засади розвитку і регулювання політико-правових відносин в Україні : монографія / Бабенко К.А. – Київ : Ін Юре, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-313-428-4
674444
  Ракул В. Конституційні засади становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.66-73. – ISSN 1561-4999
674445
  Мокрицька Ірина Конституційні засади судоустрою, правосуддя та захисту за законодавством України та Італії: порівняльний аналіз // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 26-33.
674446
  Люббе- Вольфф Конституційні засади та можливість реалізації основних соціальних прав через звернення до суду // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 6. – С.94-111
674447
  Крилов В. Конституційні засади функціонування інституту президенства в Польщі // Вісник. Сер. Міжнародні відносини, 2000. – Бібліогр.: 4 назви
674448
  Байсаров І.П. Конституційні засади юридичної відповідальності за земельні правопорушення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 120-123. – ISSN 0201-7245
674449
  Головатий С. Конституційні зміни 2016 року щодо правосуддя: нагальна потреба в реформі правничої освіти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 185-196. – ISSN 1026-9932
674450
  Шемшученко Ю. Конституційні ідеї М.С. Грушевського і сучасність // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 54-58. – ISBN 978-966-611-826-7
674451
  Мацькевич М. Конституційні культурні права в практиці Європейського Суду з прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 3-5
674452
  Мацькевич М. Конституційні культурні права та свободи людини і громадянина в умовах глобалізації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 411-417. – ISSN 1026-9932
674453
  Тарнопольський В. Конституційні можливості-суверенітет, самовизначення федералізм, конфедералізм і унітарна держава // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1992. – № 1 (1). – С. 27-39


  Про Державний Суверенітет України.
674454
  Вінніков О. Конституційні обмеження права на свободу об"єднання // Юридична газета. – Київ, 2012. – 12 червня (№ 24)


  "... Практика європейських держав у контексті конституційної реформи в Україні".
674455
  Бедь В.В. Конституційні обов"язки в релігійній сфері: проблеми теорії та практики // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 9-13. – ISSN 2220-1394
674456
  Петров Є.Ю. Конституційні обов"язки іноземців в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (59), ч. 1. – С. 58-67. – ISSN 1999-5717
674457
  Скворцова О.В. Конституційні обов"язки людини і громадянина // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
674458
  Шукліна Н.Г. Конституційні обов"язки людини і громадянина як елемент конституційно-правового статусу особи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 53-62.
674459
  Гронтюк О.В. Конституційні організаційно-правові гарантії права на материнство в Україні: поняття, особливості // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 62-68. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
674460
  Фрицький О.Ф. Конституційні основи взаємовідносин місцевих Рад з підприємствами, установами і організаціями вищестоящого підпорядкування // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 36-41. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье анализируются основные функции и методы управления, используемые местными Советами во взаимоотношениях с предприятиями, организациями и учреждениями вышестоящего подчинения в процессе реализации полномочий, предоставленных им в этой сфере ...
674461
  Дереко В.Н. Конституційні основи воєнно-політичних рішень ( питання теорії та практики) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 686-691. – ISSN 1563-3349
674462
  Кравцова З. Конституційні основи державної влади в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 3. – С. 22-28. – ISSN 2220-1394
674463
  Бринцев В. Конституційні основи для подальшого розвитку сучасної // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 28-33
674464
  Мінченко С.І. Конституційні основи дотримання та обмеження прав людини в оперативно-розшуковій діяльності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 127-134. – ISSN 0132-1331
674465
  Малишко М. Конституційні основи екологічного права та їх місце в екологічній правовій системі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 44-51. – ISSN 0132-1331
674466
  Ладиченко В. Конституційні основи єдності державної влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 20-25
674467
  Ласько І.М. Конституційні основи законодавства України про соціальне забезпечення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 235-245. – ISSN 2078-9165
674468
  Оксенчук І. Конституційні основи законодавчого регулювання пенітенціарної сфери // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 26-31
674469
  Синельникова Р.Д. Конституційні основи інституту одноосібного президента в країнах народної демократії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 57-61. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  Данная статья посвящена конституционным основам института единоличного президента в странах народной демократии. Институт единоличного президента в социалистических государствах держится на подлинно демократических основах и в корне отличается от ...
674470
  Тихонова Є.А. Конституційні основи національно-державного устрою СРСР і УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 16-23. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье рассматриваются характерные черты национально-государственного устройства СССР и союзных республик на этапе развитого социализма, нашедшие свое выражение и закрепление в Конституции СССР 1977 года и конституциях союзных республик 1978 года. ...
674471
  Мунтян В.Л. Конституційні основи охорони природи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 37-43. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье излагаются некоторые вопросы правовой охраны природы в связи с закреплением принципов природопользования и охраны окружающей среды в Конституции СССР и Конституции УССР. Подчеркивается настоятельная потребность в дальнейшем совершенствовании ...
674472
  Вєтрова І.В. Конституційні основи поняття і змісту грошово-кредитної політики і їх розвиток у законодавстві України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 168-173. – ISSN 1563-3349
674473
  Артем"єва Н.П. Конституційні основи права на правову допомогу в контексті цивільного судочинства України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 17-24. – ISSN 2078-9165
674474
  Шишкін В. Конституційні основи правового регулювання органів державної влади на акти воєнної агресії // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 214-222. – ISSN 2310-6158
674475
  Семчик В.І. Конституційні основи правового статусу земельних ресурсів // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 303-306. – ISBN 978-617-7021-00-0
674476
  Ладиченко В.В. Конституційні основи правового статусу особи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 50-57. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
674477
  Чалий О.О. Конституційні основи представництва Української РСР при укладанні міжнародних договорів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 59-65. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье исследуются положения Конституции УССР 1978 г., регулирующие порядок представительства Украинской ССР при заключении международных договоров. Указывается, что рост взаимосвязи факторов внутренней и внешней политики, увеличение количества ...
674478
  Приходько Х.В. Конституційні основи представницької демократії: доктринальні підходи та парламентські системи // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 190-195. – ISBN 978-966-7166-35-9
674479
  Лощихін О.М. Конституційні основи регулювання економічної діяльності держави на сучасному етапі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 48-54. – ISSN 1563-3349
674480
  Оніщук М.В. Конституційні основи референдної демократії в Україні: проблеми теорії та методології // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 5-16
674481
  Скрипнюк Конституційні основи розвитку громадянського суспільства в Україні: досвід і перспективи / Скрипнюк, 0. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 15-20
674482
  Бабенко К.А. Конституційні основи розвитку економічної системи України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 93-100.
674483
  Ющик О.І. Конституційні основи розвитку законодавства України : навч. посібник / О.І. Ющик, Ю.Л. Бошицький, В.І. Риндюк ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права. – Київ : Юридична думка, 2015. – 155, [1] с. – На тит. арк.: До 20-річчя Київ. ун-ту права НАН України. – Бібліогр.: с. 144-151. – ISBN 978-617-665-027-0
674484
  Бабенко Костянтин Конституційні основи розвитку та регулювання соціальних відносин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 3-6. – Бібліогр. в кінці ст.


  У багатьох фахових розробках у галузі конституційного права проблематика визначення місця і ролі Конституції як Основного Закону країни зазвичай висвітлюється передусім із точки зору її впливу на розвиток правової та політичної системи суспільства.
674485
  Бабенко К. Конституційні основи розвитку та регулювання соціальних відносин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 3-6.
674486
  Бабенко Костянтин Конституційні основи розвитку та регулювання соціальних відносин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 3-6. – Бібліогр. в кінці ст.


  У багатьох фахових розробках у галузі конституційного права проблематика визначення місця і ролі Конституції як Основного Закону країни зазвичай висвітлюється передусім із точки зору її впливу на розвиток правової та політичної системи суспільства.
674487
  Силенко Людмила Михайлівна Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні : Дис... кандид. юридичн.наук: 12.00.02 / Силенко Людмила Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 192л. – Бібліогр.:л.181-192
674488
  Сон С. Конституційні основи соціальної сутності української держави // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.73-78. – ISSN 1561-4999
674489
  Носік В.В. Конституційні основи стратегії розвитку земельного та аграрного права в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 64-66. – ISBN 978-966-7957-18-6
674490
  Діденко Т.І. Конституційні основи формування та розвитку екологічного законодавства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 39-45. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
674491
  Магновський І. Конституційні основи функціонуванняорганів влади в Автономній Республіки Крим: порівняльно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 3-6.
674492
  Крусян А. Конституційні перетворення в Україні: доктринально-правові основи та практика // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 122-131. – ISSN 1026-9932
674493
  Бабенко К. Конституційні підвалини генезису парламентаризму в Україні в контексті запровадження політичної реформи // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 4. – С. 38-45.
674494
  Шевченко Т. Конституційні підстави припинення повноважень народних депутатів України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 14-19. – ISSN 0132-1331
674495
  Шевченко Т. Конституційні підстави припинення повноважень народних депутатів України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 14-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
674496
  Мартинюк Р. Конституційні повноваження президента змішаної республіки та доктрина "прихованих" президентських повноважень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 141-150. – ISSN 1026-9932
674497
  Сивак О.В. Конституційні повноваження у сфері зовнішньої політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-14. – (Міжнародні відносини ; вип. 17)


  Стаття присвячена дослідженню конституційних повноважень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради та Конституційного Суду в галузі формування та здійснення зовнішньої політики, а також контролю за цими процесами. Автор аналізує ...
674498
  Кампо В. Конституційні погляди Михайла Драгоманова та Сергія Подолинського і сучасність. До 170-річчя з дня народження М. Драгоманова та 130-річчя з дня смерті С. Подолинського // Юридична газета. – Київ, 2021. – 25 травня (№ 10)
674499
  Скрипнюк О. Конституційні права і свободи людини у сучасній Україні та пошук оптимальної моделі їх захисту // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 176-182. – ISSN 1993-0909
674500
  Голосніченко І.П. Конституційні права і свободи на пересування та вільний вибір місця проживання серед інших прав і свобод людини // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 17-28. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
674501
  Овчарук С.С. Конституційні права людини та громадянина в контексті предмета адміністративного права та адміністративної реформи // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 20-22.
674502
   Конституційні права, свободи і обов"язки людини і громадянина в Україні / [Ю.С. Шемшученко та ін. ; за ред. Ю.С. Шемшученко] ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2008. – 251, [1] с. – На тит. арк.: До 60-річчя Загальної декларації прав людини. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-66-5
674503
  Ієрусалімов О.І. Конституційні права, свободи та обов"язки людини і громадянина : курс лекцій, навч.-метод. та довідкові матеріали до них / О.І. Ієрусалімов [та ін.] ; за заг. ред. Заслуж. юриста України, д-ра юрид. наук, проф. І.П. Голосніченка ; Нац. трансп. ун-т, Київ. юрид. ін-т МВС України. – Київ : ГАН, 2004. – 350, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-170, 347-350
674504
  Молдован В.В. Конституційні права, свободи та обов"язки людини і громадянина : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Молдован, Л.І. Чулінда. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 206 с. – ISBN 978-617-673-039-2
674505
  Данилюк Ю.В. Конституційні правовідносини в Україні: питання теорії та практики : монографія / Ю.В. Данилюк ; [за заг. ред. О.Л. Копиленка] ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 190, [1] с. – Бібліогр.: с. 170-190. – ISBN 978-966-7166-32-8
674506
  Крусян А. Конституційні правовідносини у системі сучасного конституціоналізму в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 15-22. – ISSN 1561-4999
674507
  Федоренко В.Л. Конституційні правовідносини, система конституційного права та система конституційного законодавства України: діалектика взаємозв"язків // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-26.
674508
  Шаповал В.М. Конституційні принципи (принципи конституції) як категорія науки державного права буржуазних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 83-86. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Розглядаються деякі категорії науки державного права буржуазних країн, дається визначення понять "конституційні принципи" та "принципи конституції", розкривається їх зміст та основні відмінності.
674509
  Багрій О. Конституційні принципи верховенства права та верховенства Конституції України у правовій системі України // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (24). – С. 143-149
674510
  Майданник О. Конституційні принципи діяльності Верховної Ради України по здійсненню контрольної функції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 98-101
674511
  Нестор Я.В. Конституційні принципи здійснення судочинства в Україні : дис. ... канд. [юрид.] наук : 12.00.02 / Нестор Яна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 213 арк. – Додатки: арк. 212-213. – Бібліогр.: 8-9, 185-211 та в додатках: арк. 212-213
674512
  Нестор Я.В. Конституційні принципи здійснення судочинства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Нестор Яна Володимирівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
674513
  Калиновський Богдан Валерійович Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Калиновський Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
674514
  Калиновський Богдан Валерійович Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні : Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.02. / Калиновський Б.В.; НАВСУ. – Київ, 2004. – 218л. + Додатки: л. 217-218. – Бібліогр.: л. 194-216
674515
  Федоренко В.Л. Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 207-219. – ISBN 978-617-7507-75-7
674516
  Ухаль А.М. Конституційні принципи організації судів і здійснення правосуддя : навч. посібник / А.М. Ухаль ; НАН України ; Київський ун-т права. – Київ : Вид-во Київського університету права, 2011. – 30 с.
674517
  Старобор О. Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-33. – ISSN 0132-1331
674518
  Кампо В. Конституційні принципи правової держави та проблеми їх реалізації у практиці Конституційного Суду України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 4-7
674519
  Падалко Г.В. Конституційні принципи служби в органах місцевого самоврядування в Україні: система та видова характеристика // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 167-173. – ISSN 1563-3349
674520
  Крамаренко Л.К. Конституційні принципи соціалістичного правосуддя в цивільних справах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 44-51. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье рассматриваются конституционные принципы осуществления правосудия по гражданским делам на основе положений Конституции СССР 1977 года, дан их анализ и освещены правовые гарантии их осуществления. Показано развитие идей В.И. Ленина о ...
674521
  Савчин М. Конституційні принципи та їх інтерпретація // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 30-38. – ISSN 1026-9932
674522
  Корнієнко М. Конституційні проблеми // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 5. – С.32-33. – ISSN 1726-3077


  Місцеве самоврядування
674523
  Селіванов А.О. Конституційні проблеми в сучасній теорії права = Constitutional problems of modern theory of law : доктрина стабільності та охорони Конституції України в контексті ії модернізації та ефективного конституційного правосуддя / професор А.О. Селіванов. – Київ : Логос, 2012. – 149, [3] с. – Бібліогр.: с. 145-150. – ISBN 978-966-171-448-8
674524
  Волощук О.Т. Конституційні проблеми взаємовідносин Президента і парламенту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 37-42. – (Правознавство ; Вип. 427)
674525
  Кравчук О. Конституційні проблеми захисту соціальних прав громадян у практиці Конституційного Суду України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 25)
674526
  Новікова С.О. Конституційні проекти декабристів як відображення впливу міжнародно-політичних чинників на розвиток державницько-правової думки в Росії та Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 46-49
674527
  Мартюк А.С. Конституційні проекти декабристів: порівняльно-правове дослідження // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 280-284
674528
  Олійник А.Ю. Конституційні свободи людини і громадянина, що прямо закріплені в Конституції України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 28-35. – ISSN 2078-3566
674529
  Пашинський В.Й. Конституційні соціально-економічні права військовослужбовців // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 92-97.
674530
  Шаповал В. Конституційні статуси людини і громадянина // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 57-77
674531
  Шульженко Ф.П. Конституційні та адміністративно-правові питання становлення громадянського суспільства в Україні: історія і сучасність // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 94-100. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Аналізуються особливості становлення громадянського суспільства в Україні на етапі незалежності. В полі зору – історичні аспекти становлення громадянського суспільства відповідно до конституційних та адміністративно-правових засад і політичних вимірів ...
674532
  Білоусов Є.М. Конституційні та законодавчі засади забезпечення економічної безпеки України в контексті інноваційного розвитку // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 37-41
674533
  Кудрявцева О. Конституційні та інституційні засади захисту прав дитини в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аналіз // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 58-62. – ISSN 2409-4544
674534
  Ліховицький Я. Конституційні та інші норматино-правові засади діяльності персоналу колоній щодо реалізації принципу гуманізму у сфері виконання покарань // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 148-152. – ISSN 2409-4544
674535
  Сердюк В. Конституційні та матеріально-правові гарантії виконання функцій Верховного Суду України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 4. – С. 93-97.
674536
  Бялоблоцький З. Конституційні та політичні особливості формувань і відставок урядів у контексті політичної системи Грузії після "революції троянд" (2004-2012 рр.) // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 3-16
674537
  Кампо В. Конституційні університети професора Леоніда Юзькова // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 106-110.


  До 70-річчя від дня народження Л.П.Юзькова
674538
  Самбор М. Конституційні форми здійснення права на мирні зібрання: збори, мітинги, походи, демонстрації // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 255-267. – ISSN 1026-9932
674539
  Каркач П.М. Конституційні функції прокуратури в діяльності суду : Навчальний посібник / П.М. Каркач, М.Й. Курочка; МВС України; Луганська акад. внут. справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – 116с.
674540
  Андрійчук О. Конституційні цінності Єдиної Європи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 60-62
674541
  Савчин М. Конституційні цінності та конституційна юриспруденція в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 111-120.
674542
  Розвадовський В. Конституційні цінності та проблеми українського державотворення 1989-2017 років // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 128-142. – ISSN 2310-6158
674543
  Савчин М. Конституційні цінності та установча влада: інституційна спроможність влади та права людини // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 липня (№ 31)
674544
  Маркуш М. Конституційні цінності як основоположні засади в кримінальному процесі України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 73-85
674545
  Стрижак А. Конституційність - основа стабільності держави та суспільства // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 98-102
674546
  Андрейцев В.І. Конституційність деяких новацій Земельного кодексу України: законодавчі передбачення та проблеми реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 64-68. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядається конституційність деяких новацій Земельного кодексу України з позицій законодавчих передбачень та проблем реалізації. The article studies the matter of constitutionality of some novelties in the Land Code of Ukraine in terms of ...
674547
  Кучерук Н. Конституційність змін // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2016. – № 3 (159). – С. 36-38. – ISSN 1726-3077


  Норми доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України у частині правосуддя, який отримав позитивний висновок від КСУ, не відповідають ані Основному Закону, ані міжнародним стандартам правосуддя.
674548
  Різник С.В. Конституційність нормативних актів: сутність, методологія оцінювання та система забезпечення в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Різник Сергій Васильович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
674549
  Совгиря О.В. Конституційно- правова відповідальність парламентської опозиції в Україні: перспективи законодавчого регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 5-11
674550
  Лялюк О. Конституційно-иравова характеристика підстав відповідальності депутатів місцевих рад // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 129-133. – ISSN 1993-0909
674551
  Волошин Ю. Конституційно-інституційні реформи в Австійській Республиці в контексті європейської міждержавної інтеграції // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 1. – С. 68-73
674552
  Скомороха Л. Конституційно-моральні критерії прогнозування професійної придатності для роботи на посаді судді // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 175-185. – ISSN 1026-9932
674553
  Кохановський В.В. Конституційно-порівняльна характеристика темпоральних меж строків повноважень глави держави в Україні та зарубіжних країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 119-122
674554
  Мельник Олена Володимірівна Конституційно-правова відповідальність вищих органіх державноої влади : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Мельник Олена Володимірівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 2000. – 175л. – Бібліогр.:л.161-175
674555
  Червяцова А. Конституційно-правова відповідальність держави й фізичних осіб // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 80-86.
674556
  Заяць Н. Конституційно-правова відповідальність місцевих представницьких органів в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 95-103. – ISSN 1026-9932
674557
  Петришина-Дюг Конституційно-правова відповідальність політичних партій: поняття, сутність та особливості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 144-150. – ISSN 1563-3349
674558
  Федоренко В. Конституційно-правова відповідальність Президента у демократичних державах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 87-91. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується питання конституційно-правової відповідальності глави держави. В статье рассматриваются вопросы конституционно-правовой ответственности главы государства. The actual questions Head"s of State constitutional and legal ...
674559
  Колюх В.В. Конституційно-правова відповідальність та державний примус у коституційному праві України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 24-30
674560
  Колісник Б. Конституційно-правова відповідальність як передумова дотримання // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 308-311. – ISBN 978-966-306-020-4
674561
  Майданник О. Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, суб"єкти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.92-95. – ISSN 0132-1331
674562
  Наливайко Лариса Романівна Конституційно-правова відповідальність: питання теорії та практики : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Наливайко Лариса Романівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 180л. – Бібліогр.:л.168-180
674563
  Наливайко Лариса Романівна Конституційно-правова відповідальність: питання теорії та практики : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Наливайко Лариса Романівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 15с.
674564
  Руснак Б. Конституційно-правова відповідальність: практичні аспекти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 5. – ISSN 1992-9277
674565
  Мельник О.В. Конституційно-правова відпровідальність вищих органів державної влади. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Мельник О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 16л.
674566
  Ковтун В. Конституційно-правова доктрина соціальних прав та свобод // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 148-152. – ISSN 2663-5313
674567
  Бевз О.В. Конституційно-правова категорія "довкілля": підходи до розуміння та співвідношення із суміжними поняттями // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 316-320. – ISBN 978-966-7957-18-6
674568
  Головченко Валентин Конституційно-правова культура як чинник стабілізації державного правопорядку / Головченко Валентин, Потьомкін Андрій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 32-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Правова культура виконує декілька функцій, головною серед яких, з нашої точки зору, є стабілізація державного правопорядку, тобто підтримання тих норм (еталонів) поведінки посадових осіб держави, які найбільшою мірою відповідають інтересам людини та ...
674569
  Головченко Валентин Конституційно-правова культура як чинник стабілізації державного правопорядку / Головченко Валентин, Потьомкін Андрій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 32-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Правова культура виконує декілька функцій, головною серед яких, з нашої точки зору, є стабілізація державного правопорядку, тобто підтримання тих норм (еталонів) поведінки посадових осіб держави, які найбільшою мірою відповідають інтересам людини та ...
674570
  Годованик Конституційно-правова норма та її відображення в Європейському праворозумінні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 80-85. – ISSN 2524-0129
674571
  Бочарова Н. Конституційно-правова охорона інтелектуальної власності (сучасний зарубіжний досвід) // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 37-45.
674572
  Ставнійчук А. Конституційно-правова практика регулювання та проведення місцевих референдумів у зарубіжних країнах // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 50-58. – ISSN 2222-5374
674573
  Тиріна М.П. Конституційно-правова природа біологічних прав людини: онтологічна характеристика // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 205-209. – ISSN 1563-3349
674574
  Лукашева О. Конституційно-правова природа податкового обов"язку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 47-52..
674575
  Берназюк Я.О. Конституційно-правова природа права вето Президента України та пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 43-48
674576
  Чабан А.А. Конституційно-правова природа Ради Міністрів Автономної Республіки Крим: дискусійні питання теорії та практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 104-109
674577
  Присяжненко А.М. Конституційно-правова регламентація права на правову допомогу в Україні, країнах СНД і Балтії // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 4 (115). – С. 30-38
674578
  Лапка О.Я. Конституційно-правова реформа в Україні: історичні передумови запровадження, мета та моделі втілення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 78-83. – (Право та державне управління ; № 4 (4))
674579
  Мяловицька Н. Конституційно-правова реформа і методологія науки конституційного права // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-29
674580
  Кравчук В.М. Конституційно-правова реформа прокуратури - крок до збалансування публічного контрольного процесу в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 75-80. – ISSN 2306-9082
674581
  Клименко О.М. Конституційно-правова сутність принципу непорушності права власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 49-52
674582
  Бруслик О.Ю. Конституційно-правова трансформація британської монархії в новітню епоху Єлизавети II (стаття перша) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 133-146. – ISSN 1993-0909
674583
  Бруслик О.Ю. Конституційно-правова трансформація британської монархії в новітню епоху Єлизавети ІІ (стаття друга) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 254-265. – ISSN 1993-0909
674584
  Селіванов А.О. Конституційно-правова характеристика публічної влади в адміністративній юрисдикції суду // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 23-28.
674585
  Мочульська М. Конституційно-правове забезпечення взаємозв"язків України та закордонних українців // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 257-263. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
674586
  Бабенко К. Конституційно-правове забезпечення діяльності політичних партій в сучасній Україні: перспектива партократії чи здоровий партогенез? // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 26-32.
674587
  Бездрій Р.Б. Конституційно-правове забезпечення місцевого самоврядування в Україні та в європейських країнах // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 78-89. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
674588
  Мірошниченко Ю.Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні : монографія / Ю.Р. Мірошниченко. – Київ : Фенікс, 2012. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 312-359. – ISBN 978-966-136-020-3
674589
  Саєнко О.С. Конституційно-правове забезпечення реалізації принципу гендерної рівності в Україні у світлі зарубіжного досвіду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Саєнко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Біблогр.: 8 назв
674590
  Стецюк Х.П. Конституційно-правове закріплення офіційної назви держави в зарубіжних країнах // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – С. 44-48. – (Правознавство ; Вип. 660). – ISSN 2221-173X
674591
  Черченко І.П. Конституційно-правове оформлення зовнішньополітичного механізму Канади // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 206-214.
674592
  Свірський Б.М. Конституційно-правове положення мови та релігії, як духовних аспектів основ конституційного ладу України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 144-150. – ISSN 1563-3349
674593
  Цибка А.А. Конституційно-правове поняття енергетичної безпеки України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 23-29. – ISSN 2220-1394
674594
  Земко А.М. Конституційно-правове регулювання аграрних відносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 190-193. – ISBN 978-966-7957-18-6
674595
  Колодій А.М. Конституційно-правове регулювання в Україні: перспективи розвитку / А.М. Колодій, Н.А. Пелих // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 135-140.
674596
  Богашов О. Конституційно-правове регулювання взаємодії ОВС з виборчими комісіями при організації процедури голосування в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 12-15.
674597
  Бутков О.І. Конституційно-правове регулювання громадських обговорень в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 24-35. – ISSN 2524-0323
674598
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правове регулювання громадських обговорень у деяких зарубіжних країнах // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 19-30. – ISSN 2524-0323
674599
  Саркісян В.М. Конституційно-правове регулювання громадського контролю за виборами в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 56-66. – ISSN 2524-0323
674600
  Суржинський М.І. Конституційно-правове регулювання громадянства України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 189-195. – ISSN 1563-3349
674601
  Лубська М.В. Конституційно-правове регулювання державно-церковних відносин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
674602
  Бесклетний М.Є. Конституційно-правове регулювання державного ладу України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 412-416. – ISBN 966-660-151-6
674603
  Сон С. Конституційно-правове регулювання і практика участі політичних партій у місцевих виборах в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 84-89. – ISSN 1561-4999
674604
  Бабенко К. Конституційно-правове регулювання і розвиток виборчого права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 41-46
674605
  Ніконорова Н.Ю. Конституційно-правове регулювання інституту депутатської недоторканності в державах-членах Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 133-138.
674606
  Коваленко Анатолій Андрійович Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Коваленко Анатолій Андрійович; КУ ім Тараса Шевчанка. – К, 1997. – 180л. – Бібліогр.:л.161-180
674607
  Чернеженко О.М. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Швейцрарії // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 153-161
674608
  Скрипнюк О.В. Конституційно-правове регулювання обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 5-11
674609
  Кафарський В.І. Конституційно-правове регулювання організації та діяльності політичних партій в Україні : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Кафарський В.І. ; НАН України ; Ін-т держави і права ім В. М. Корецького. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
674610
  Стецюк Х.П. Конституційно-правове регулювання офіційної назви держави: європейський та вітчизняний досвід : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Стецюк Христина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
674611
  Стецюк Х.П. Конституційно-правове регулювання офіційної назви держави: європейський та вітчизняний досвід : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Стецюк Христина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 199 арк. – Додатки: арк. 194-199. – Бібліогр.: арк. 166-193
674612
  Герасименко Я.О. Конституційно-правове регулювання охорони довкілля в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 89-93. – ISSN 0201-7245
674613
  Діус Н.І. Конституційно-правове регулювання підстав дострокового припинення повноважень глави держави в Україні та країнах СНД // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 175-184. – ISSN 1563-3349
674614
  Шукліна Н.Г. Конституційно-правове регулювання прав і свобод людини і громадянина в Україні : ( проблеми теорії та практики). Монографія / Н.Г. Шукліна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 424с. – ISBN 966-364-108-8
674615
  Нікітенко Л.О. Конституційно-правове регулювання права на підприємницьку діяльність: історико-правові передумови та сучасний стан // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 116-123
674616
  Любченко М.О. Конституційно-правове регулювання права на свободу пересування на території України // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 65-75. – ISSN 2413-1342
674617
  Градова Ю.В. Конституційно-правове регулювання правового моніторингу в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 48-56. – ISSN 2078-3566
674618
  Бак В.І. Конституційно-правове регулювання розмежування сфери компетенції між Президентом та парламентом: зарубіжний досвід та українська практика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 103-107
674619
  Середюк В.В. Конституційно-правове регулювання свободи масової інформації в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 195-199. – ISSN 0201-7245
674620
  Чернецька О.В. Конституційно-правове регулювання статусу депутатів місцевих рад в Україні // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 159-163. – ISBN 978-966-301-172-1
674621
  Онопчук І.Ю. Конституційно-правове регулювання статусу міністерства юстиції в системі органів юстиції Німеччини та Австрі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 58-61. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
674622
  Антонова О.Р. Конституційно-правове регулювання шлюбу і сім"ї в американських та азіатських державах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 111-115. – ISSN 2306-6814
674623
  Антонова О. Конституційно-правове регулювання шлюбу та сім"ї в американських та азіатських державах // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 1. – С. 14-19. – ISSN 2220-1394
674624
  Банар О.В. Конституційно-правовий аналіз державної молодіжної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7, квітень. – С. 32-36. – ISSN 2306-6814
674625
  Саченко С.С. Конституційно-правовий аналіз прав людини і громадянина, що забезпечують охорону життя // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 102-111
674626
  Яшарова М.М. Конституційно-правовий аналіз права інтелектуальної власності в Україні / М.М. Яшарова, А.В. Матат // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 213-216. – ISSN 2219-5521
674627
  Тищук Т.І. Конституційно-правовий аналіз форм реалізації рішень Конституційного Суду України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 132-137
674628
   Конституційно-правовий аналіз функціонування інформаційної сфери громадянського суспільства // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 94-103. – ISBN 978-966-919-129-8
674629
  Величко Д. Конституційно-правовий вимір зовнішньополітичної діяльності України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 137-141. – ISSN 2220-1394
674630
  Бабенко К.А. Конституційно-правовий вимір реалізації принципу поділу державної влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 19-28
674631
  Мяловицька Н.А. Конституційно-правовий захист культурних прав і свобод громадян України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 123-125. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичне обгрунтування і практичне значення конституційно-правового захисту культурних прав і свобод людини, акцентується увага на особливості цієї проблеми в Україні, вносяться пропозиції з удосконалення відповідної законодавчої ...
674632
  Сав"як О.В. Конституційно-правовий звичай та основні етапи його генезису в незалежній Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 28-33. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
674633
  Сав"як О.В. Конституційно-правовий звичай, конституційна звичаєвість та конституційна традиція: проблеми ідентифікації категорій // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 240-246. – ISSN 1563-3349
674634
  Фролов О.О. Конституційно-правовий інститут громадянства (підданства) в зарубіжних країнах / О.О. Фролов, К.В. Логунов // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 39. – С. 61-70. – ISSN 1993-0941
674635
  Брацук Іван Конституційно-правовий механізм взаємодії права Європейського Союзу та національного права держав-членів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 18-21
674636
  Андрейцев В.І. Конституційно-правовий механізм гарантування права власності на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-59. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються конституційно-правові елементи механізму гарантій права власності на землю в Україні, обґрунтовуються пропозиції щодо його вдосконалення. Constitutional and legal elements of the mechanism of guarantees of the right of ownership of land ...
674637
  Андрейцев В.І. Конституційно-правовий механізм гарантування права власності на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-11. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються конституційно-правові елементи механізму гарантій права власності на землю в Україні, обґрунтовуються пропозиції щодо його вдосконалення. The article analyses constitutional-legal elements of the mechanism of the right of ownership of ...
674638
  Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні : монографія / А.Ю. Олійник. – Київ : Алерта ; КНТ ; Центр навчальної літератури, 2008. – 470, [1] с. – Бібліогр.: с. 394-470. – ISBN 978-966-8533-63-1
674639
  Васильченко О.П. Конституційно-правовий механізм забезпечення принципу рівності прав і свобод людини та громадянина в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 26-33. – ISSN 2227-796X


  У статті конституційно-правовий механізм забезпечення принципу рівності прав і свобод людини та громадянина розглядається як цілісна система правових форм, заходів і засобів, взаємодія яких спрямована на реалізацію рівності таких прав і свобод, ...
674640
  Шкарбан В.Ю. Конституційно-правовий механізм захисту прав людини від дискримінації в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 192-198. – ISSN 1563-3349
674641
  Шмоткін О.В. Конституційно-правовий механізм захисту прав людини Службою безпеки України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 4. – С. 5-11
674642
  Максимович Р.О. Конституційно-правовий механізм захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Максимович Роман Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
674643
  Рекун А.Д. Конституційно-правовий механізм підтримки розвитку громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 53-55
674644
  Власенко Олена Конституційно-правовий механізм реалізації права громадян на свободу мирних зборів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 111-113
674645
  Подима Я.В. Конституційно-правовий принцип єдиного громадянства України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 329-246. – ISSN 1563-3349
674646
  Ніконорова Н. Конституційно-правовий принцип несумісності мандата парламентаря в державах-членах Європейського Союзу // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 119-124
674647
  Подима Я. Конституційно-правовий принцип рівності громадян: актуальні питання теорії та практики // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 96-99.
674648
  Аль-Зубі Бассам Салем Ал Салех Конституційно-правовий розвиток Йорданії : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Аль-Зубі Бассам Салем Ал Салех ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 20 с.
674649
  Аль-Зубі Бассам Салем Ал Салех Конституційно-правовий розвиток Йорданії : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.02 / Аль-Зубі Б.С.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 19с. – Бібліогр.:с.16-17
674650
  Ревер С. Конституційно-правовий статус адвокатури (пошук оптимальної моделі) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 142-150. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
674651
  Абасов Гафіс Гасан-огли Конституційно-правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим: актуальні проблеми теорії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 20-28
674652
  Макарова З.С. Конституційно-правовий статус глави уряду в країнах Латинської Америки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 123-127


  Стаття присвячена питанням визначення конституційно-правового статусу глави уряду в країнах Латинської Америки.
674653
  Соегиря О.В. Конституційно-правовий статус глави уряду в Україні та в зарубіжних країнах: теоретичні та практичні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 104-107


  У статті досліджується питання актуальних тенденцій конституційно-правового регулювання статусу глави вищого органу виконавчої влади.
674654
  Макарова З.С. Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Макарова Зоріна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 257 л. – Бібліогр.: л. 231-257
674655
  Макарова З.С. Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Макарова Зоріна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
674656
  Макарова З.С. Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект : монографія / Макарова Зоріна Сергіївна. – Київ : Лозовий В.М., 2014. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 210-231. – ISBN 978-617-7223-23-7
674657
  Бондарчук І.В. Конституційно-правовий статус громадянських організацій та політичних партій в Україні проблеми законодавчого регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 88-95
674658
  Ганжа Н.В. Конституційно-правовий статус депутатських фракцій в Україні: проблеми законодавчого оформлення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 13-19. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
674659
  Ісаєнко А.В. Конституційно-правовий статус державних органів зовнішніх зносин України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ісаєнко Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
674660
  Ткаченко Є.В. Конституційно-правовий статус державної мови у зарубіжних країнах // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 234-240. – ISSN 1563-3349
674661
  Пейчева С. Конституційно-правовий статус дитини // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 2. – С. 25-31. – ISSN 1561-4999
674662
  Карпова П.В. Конституційно-правовий статус дитини в Україні // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 33-37. – (Юридичні науки ; № 2 (5)). – ISSN 2226-2873
674663
  Швець І.В. Конституційно-правовий статус дитини: поняття, елементи, види // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 116-123
674664
  Крусян А.Р. Конституційно-правовий статус з"їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ: проблеми та напрями їх вирішення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (193/194). – С. 27-37. – ISSN 2308-9636
674665
  Портнов А.В. Конституційно-правовий статус захисника прав у Франції // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 11-13


  В статті проаналізовано французьку модель омбудсмена. визначено її характерні ознаки, встановлено переваги та недоліки цієї моделі.
674666
  Грабильніков А.В. Конституційно-правовий статус і правовий режим іноземців та осіб без громадянства в Україні: співвідношення понять // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 28-36. – ISSN 2408-9257
674667
  Грицаєнко Л. Конституційно-правовий статус інституту прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 116-125
674668
  Шукліна Н.Г. Конституційно-правовий статус людини і громадянина / Н.Г. Шукліна, О.Л. Кустова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 9-12. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Ця стаття характеризує конституційно-правовий статус людини і громадянина як комплексну та багатопланову категорію з огляду на її структуру та зміст.
674669
  Чикурлій С. Конституційно-правовий статус міністерств України: основні теоретичні питання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 115-119.
674670
  Карп Д.І. Конституційно-правовий статус національних меншин у сучасній доктрині конституціоналізму: проблеми визначення та інтерпретації // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 170-174. – ISSN 2617-5967


  Стаття присвячена дослідженню концептуальних аспектів визначення категорії «національні меншини» в науці конституційного права. Стверджується, що у сучасних конституціях відображені певні концептуальні підходи до суб’єктного складу національних меншин, ...
674671
  Балабанова І. Конституційно-правовий статус області і обласної ради як представницького органу місцевого самоврядування в Україні та актуалізації їх вдосконалення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 84-93
674672
  Петрецька Н.І. Конституційно-правовий статус окремих учасників навчально-виховного процесу в галузі вищої освіти України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Петрецька Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2014. – 213 л. – Бібліогр.: л. 187-213
674673
  Петрецька Н.І. Конституційно-правовий статус окремих учасників навчально-виховного процесу в галузі вищої освіти України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Петрецька Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
674674
  Панасюк В.В. Конституційно-правовий статус особи. Український вимір // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 131-138


  У статті розкрито суть інституту конституційно-правового статусу особи. Визначено його складові, проведено теоретико-правовий аналіз головних аспектів конституційно-правового статусу особи в Україні.
674675
  Шандра Р. Конституційно-правовий статус парламенту Другої Польської Республіки (1918-1939 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 217-226. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
674676
  Мартинюк Р.С. Конституційно-правовий статус Президента України та Кабінету Міністрів України: пошук оптимальної моделі компетенційних взаємозв’язків // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 66-75. – ISSN 2306-9082
674677
  Берназюк Я.О. Конституційно-правовий статус Прем"єр-міністра України: проблеми теорії та практики // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 199-205. – ISSN 1563-3349
674678
  Кобрин В. Конституційно-правовий статус прем"єр-міністра Японії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 133-138. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
674679
  Грицаєнко Л. Конституційно-правовий статус прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-35.
674680
  Скрипнюк О. Конституційно-правовий статус прокуратури України: завдання, функції, повноваження // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 21-28
674681
  Федоренко В.Л. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 32-40
674682
  Тополянська Т. Конституційно-правовий статус суб"єктів права законодавчої ініціативи за українським законодавством // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-57. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості конституційно-правового статусу суб"єктів права законодавчої ініціативи. Розглядаються законодавчо визначені повноваження суб"єктів права законодавчої ініціативи при здійсненні права законодавчої ініціативи. Пропонуються шляхи ...
674683
  Прохоров П.І. Конституційно-правовий статус суддів: основні елементи та їхня характеристика // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 57-64. – (Юридичні науки ; т. 5). – ISSN 2617-2607
674684
  Чепель О.Д. Конституційно-правовий статус та професіоналізація діяльності депутатів парламенту на сучасному етапі : (порівняльно-правове дослідження) :монографія / Ольга Чепель ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2010. – 254, [2] с. – Бібліогр.: с. 219-249. – ISBN 978-966-423-122-7
674685
  Батанов О.В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні / О.В. Батанов; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; За ред.: В.Ф. Погорілка. – Київ : ІнЮре, 2003. – 512 с. – ISBN 966-313-043-1
674686
  Марченко В.В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії) : монографія / В.В. Марченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2010. – 216 с. – Бібліогр.: с. 171-186 та у підрядк. примітках. – ISBN 978-966-2183-86-3 (Алерта)
674687
   Конституційно-правовий статус уряду в Україні та ФРН: порівняльно-правовий аналіз : монографія / [Р.М. Фрідманський та ін.] ; за заг. ред. Фрідманського Р.М., Бисаги Ю.М., Бєлова Д.М. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. – Ужгород : Гельветика, 2014. – 219, [1] с. – Сер. започатк. в 2001 р. – Бібліогр.: с. 192-219. – (Досконалість. Наукова серія "Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна"). – ISBN 978-966-916-013-3
674688
  Сердюков В. Конституційно-правовий статус Центральної виборчої комісії в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 19-23


  У статті розглянуті структурні елементи конституціно-првового статусу ЦВК в Україні, структура ЦВК, досліджені функції і повноваження ЦВК.
674689
  Сухонос В. Конституційно-правовий та історичний аспекти припинення повноважень глави держави: теоретико-методологічний аналіз // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 122-126.
674690
  Ярощук В.Г. Конституційно-правові аспекти екологічної безпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 267-270
674691
  Неліна Н.В. Конституційно-правові аспекти категорії "український народ" // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 179-182. – ISSN 1563-3349
674692
  Лукашева О.Е. Конституційно-правові аспекти незалежності Національного банку України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 29-34. – ISSN 0201-7245
674693
  Кунець І.Ю. Конституційно-правові аспекти поняття парламентських комітетів і комісій в Україні та зарубіжних країнах // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (71). – C. 4-14. – ISSN 2222-5374
674694
  Котюк І. Конституційно-правові аспекти проблеми визначення та забезпечення правомірності слідчих дій / І. Котюк, О. Котюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 48-55
674695
  Журавський В.С. Конституційно-правові аспекти реалізації права громадян на освіту / В.С. Журавський, Ю.В. Хорт // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 156-161. – ISBN 978-966-7166-35-9
674696
  Алікова О. Конституційно-правові аспекти розвитку фізичної культури та спорту в Україні та зарубіжних країнах // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 41-47. – ISSN 1561-4999
674697
  Андрейцев В. Конституційно-правові аспекти судово-правової системи // Вісник Академії прокуратури України / Академія прокуратури України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-24
674698
  Скомороха Т.В. Конституційно-правові аспекти участі Президента України у законодавчому процесі // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 222-227. – ISBN 978-966-7166-35-9
674699
  Антонов В.О. Конституційно-правові аспекти функціонування політичної складової системи національної безпеки української держави в умовах викликів та загроз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 86-90. – ISSN 2219-5521
674700
  Скрипнюк О.В. Конституційно-правові відносини і принципи: визначення галузевої специфіки конституційного права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 49-59. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
674701
  Халюк С.О. Конституційно-правові гарантії діяльності Вищої ради юстиції. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 71-77
674702
  Шевчук Ю.В. Конституційно-правові гарантії екологічних прав громадян в Україні / Шевчук Юлія Василівна. – Київ, 2006. – 132с. – ISBN 966-7863-59-Х
674703
  Севрюков В.В. Конституційно-правові гарантії забезпечення прав корінних народів та національних меншин в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 309-313. – ISSN 1563-3349
674704
  Регушевський Едуард Євгенович Конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Регушевський Е.Є.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв.
674705
  Регушевський Едуард Євгенович Конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Регушевський Е.Є.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 229 л. – Бібліогр.: л. 211 - 229
674706
  Наулік Н. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини та громадянина / Н. Наулік, Ю. Каплюхіна // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 57-64


  Про права людини в правовій державі.
674707
  Дешко Л. Конституційно-правові гарантії прав людини і основоположних свобод у сфері охорони здоров"я // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 53-60. – ISSN 0132-1331


  Правовий статус суб"єктів медичних правовідносин.
674708
  Гавронська Т.В. Конституційно-правові гарантії свободи особистості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 77-83. – ISSN 1563-3349
674709
  Сінькевич О. Конституційно-правові засади в наукових позиціях та працях Л.П. Юзькова : (до 70-річчя від дня народження) / О. Сінькевич, А. Белинська // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 126-128. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
674710
  Сінькевич О. Конституційно-правові засади в наукових позиціях та працях Л.П. Юзькова (до 70-річчя від дня народження) / О. Сінькевич, А. Белинська // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 126-128. – ISSN 0132-1331
674711
  Васін М.С. Конституційно-правові засади взаємодії держави і релігійних організацій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Васін Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
674712
  Пастух А.В. Конституційно-правові засади вирощування та перероблення сільськогосподарської сировини для виробництва біопалива // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 221-223. – ISBN 978-966-7957-18-6
674713
  Рибак Н.С. Конституційно-правові засади внутрішньої побудови виборчої системи в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 9 (131). – С. 110-117
674714
  Баштанник В. Конституційно-правові засади державного управління в системі наднаціональних інтеграційних процесів: історико-теоретичний аспект // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 49-59.
674715
  Крижановський В. Конституційно-правові засади діяльності органів судової влади у забезпеченні захисту прав людини на сучасному етапі державотворення в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 25-31. – ISSN 1561-4999
674716
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правові засади здійснення впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 32-41
674717
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правові засади здійснення опосередкованого впливу громадськості на нормопроектну діяльність Президента України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 52
674718
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правові засади інституту лобіювання у США на рівні суб"єктів федерації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 6 (104). – С. 37-47
674719
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правові засади інституту лобіювання: зарубіжний досвід та перспективи для України / В.Ф. Нестерович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 749, [3] с. : іл., табл. – Додатки: с. 698-729.- Предм. покажч.: с. 730-743. – Бібліогр.: с. 659-697 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2905-76-2
674720
  Нестерович В. Конституційно-правові засади лобіювання у Федеративній Республиці Німеччини // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 59-66.
674721
  Грицаєнко Л.Р. Конституційно-правові засади організації і діяльності органів прокуратури Словаччини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 172-181. – ISSN 1563-3349
674722
  Сухонос В.В. Конституційно-правові засади організації і діяльності прокуратури в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 75-80
674723
  Кравцова З.С. Конституційно-правові засади організації і здійснення державної влади в Україні : монографія / З.С. Кравцова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2019. – 427, [1] с. – Монографія є дисертацією. – Бібліогр.: с. 378-427. – ISBN 978-617-7844-79-1
674724
  Кравцова З.С. Конституційно-правові засади організації і здійснення державної влади в Україні : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Кравцова Зоріна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 34 с. – Бібліогр.: 43 назви
674725
  Курило Т.В. Конституційно-правові засади охорони культурної спадщини та проблеми їх реалізації в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 68-75. – (Юридична ; Вип. 1)
674726
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові засади права громадян на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-12. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Аналізуються ознаки та розкриваються особливості права громадян на екологічну безпеку, вносяться пропозиції щодо вдосконалення законодавчих засад його реалізації. The article deals with characteristics and peculiarities of the citizens" right to ...
674727
  Гаєва Н.П. Конституційно-правові засади права на свободу об"єднання // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 432-433. – ISBN 966-660-151-6
674728
  Короткий Т. Конституційно-правові засади реалізації права на здоров"я / Т. Короткий, Н. Хендель // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 5/6 (163/164). – С. 80-90
674729
  Старинський М.В. Конституційно-правові засади регулювання валютних відносин в Україні // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 73-77
674730
  Мельниченко Н. Конституційно-правові засади регулювання культурної політики країн Європейського Союзу (на прикладі Фінляндії та Швеції) // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 86-90. – ISSN 1561-4999
674731
  Олійник Ю. Конституційно-правові засади розвитку судової системи другої Речі Посполитої (1918-1939 роки) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 117-124. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
674732
  Нестерович В. Конституційно-правові засади системи реєстрації лобістів у Канаді // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 21 (258). – С. 23-26
674733
  Фрицький Ю. Конституційно-правові засади становлення державної влади в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 107-110.
674734
  Онопчук І.Ю. Конституційно-правові засади статусу Міністерства юстиції України в системі виконавчої влади // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 101-110
674735
  Дудченко О.С. Конституційно-правові засади управління місцевими державними адміністраціями україни // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 64-70


  Про О.Ф. Фрицького. - С. 65.
674736
  Нестерович В. Конституційно-правові засади участі громадськості у фінансуванні федеральних виборчих кампаній США // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 17-24
674737
  Антонова О.Р. Конституційно-правові засади шлюбу і сім"ї: проблеми термінологічного визначення та удосконалення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 4-11. – ISSN 2308-9636
674738
  Авдюгін Р.Г. Конституційно-правові засоби забезпечення прав людини в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 148-152. – ISSN 1563-3349
674739
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові імперативи використання власності на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 140-143. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються конституційно-правові імперативи використання власності на землю та різних титулів різними уповноваженими законом суб"єктами. Constitutional legal imperatives of the use of the right of ownership of land are dealt with, under various ...
674740
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові імперативи використання власності на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 96-99. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються конституційно-правові імперативи використання власності на землю на різних титулах, різними уповноваженими законом суб"єктами. Constitutional legal imperatives of the use of the right of ownership of land are dealt with, under various ...
674741
  Скрипнюк О.В. Конституційно-правові інститути та норми: поняття, класифікація, структура // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-13.
674742
  Подорожна Т. Конституційно-правові категорії в системі понятійно-категоріального апарату конституційного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 15-17
674743
  Бердниченко І.А. Конституційно-правові категорії та їх вплив на розвиток земельних відносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 160-163. – ISBN 978-966-7957-18-6
674744
  Дацюк В. Конституційно-правові межі та особливості мовної політики України на сучасному етапі державотворення // Юридична газета. – Київ, 2012. – 12 червня (№ 24)


  "... Визнання юридичних рамок".
674745
  Влащенко С. Конституційно-правові механізми забезпечення доступу громадян до публічної інформації // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 45-49. – ISSN 2308-9636
674746
  Бабенко К. Конституційно-правові механізми збалансування влади в процесі взаємодії уряду і парламенту // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 76-82.
674747
  Мельник В.М. Конституційно-правові механізми регулювання системи державного управління в східноєвропейській транзитивній моделі: загальна геополітична теорія // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 92-94
674748
  Заморська Л.І. Конституційно-правові норми як специфічний вид правових норм у сучасній теорії права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 3-9. – ISSN 1563-3349
674749
  Андрейцев В. Конституційно-правові обтяження використання права власності на землю // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім.Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2004. – № 5. – С. 34-38.
674750
  Анциперова І.І. Конституційно-правові ознаки акта про бюджет // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 52-57
674751
  Гетьман А.Б. Конституційно-правові основи адміністративно-територіального устрою України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 175-181. – ISSN 1563-3349
674752
  Іщенко О.П. Конституційно-правові основи адміністративно-територіального устрою України : монографія / О.П. Іщенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. шк. суддів України. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 163-220. – ISBN 978-966-667-604-0
674753
  Кичун В. Конституційно-правові основи взаємовідносин вищих органів влади України з Автономною Республікою Крим в соціальній та екологічній сферах // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 8. – С.38-39


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
674754
  Скрипнюк В. Конституційно-правові основи взаємодії державної влади і забезпечення верховенствва права
674755
  Боняк В. Конституційно-правові основи взаємодії органів прокуратури України з суб"єктами громадянського суспільства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 21-26
674756
  Магновський І. Конституційно-правові основи вищих елементів системи територіального устрою україни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 95–101. – (Серія юридична ; Вип. 48)
674757
  Федоренко Владислав Леонідович Конституційно-правові основи всеукраїнського референдуму: проблеми теорії та практики : Дис... канд. юр.наук: 12.00.02 / Федоренко Владислав Леонідович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 195л. – Бібліогр.:л.169-193
674758
  Бедрій Р. Конституційно-правові основи громадянства України : Монографія / Руслан Бедрій; Ред. А.А. Черняк; Львівський держ. університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – 164с.


  У посібнику з позицій нового законодавства України розглянуто основи таких галузей права як конституційне, трудо-ве, цивільне, екологічне, шлюбно-сімейне, адміністративне, кримінальне та система правоохоронних органів і судочинства.
674759
  Француз А.Й. Конституційно-правові основи демократичного розвитку політичної системи сучасної України (концептуальний та нормативний аналіз) / Француз Анатолій Йосипович. – Київ : Логос, 2005. – 516с. – ISBN 966-581-739-6
674760
  Ільїна К.О. Конституційно-правові основи державного суверенітету України // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 110-111
674761
  Крутевич М.М. Конституційно-правові основи діяльності Рахункової палати в Україні. Окремі аспекти // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 7-13. – ISSN 2222-5374
674762
  Ганзицька Т.С. Конституційно-правові основи забезпечення гендерної рівності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 9-13. – (Серія: Право ; № 1 (43)). – ISSN 1813-338Х
674763
  Богдан Ю.В. Конституційно-правові основи забезпечення доступу до інформації в Україні та країнах Європейського Союзу / Богдан Юлія Валеріївна. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
674764
  Краковська А. Конституційно-правові основи реалізації соціальної функції держави в України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 33-39.
674765
  Лотюк О.С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадського суспільства в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Лотюк Ольга Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 42 назви
674766
  Лотюк О.С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Лотюк Ольга Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 445 арк. – Додатки: арк. 438-445. – Бібліогр.: арк. 391-437
674767
  Магновський І.Й. Конституційно-правові основи середніх елементів системи адміністративно-територіального устрою України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 37-43
674768
  Мяловицька Н.А. Конституційно-правові особливості статусу автономій Російської Федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-65. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні проблеми визначення конституційно-правового статусу автономних утворень Російської Федерації та шляхи подальшого вдосконалення федеративних відносин у Росії. Theoretical issues of definition of the constitutional-legal status ...
674769
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові перспективи врегулювання земельних юрисдикційних правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-9. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються конституційно-правові перспективи врегулювання земельних юрисдикційних правовідносин. Сonstitutional legal perspectives of regulation of land jurisdictional relations are examined.
674770
  Сущенко В.А. Конституційно-правові підстави вимушеного тимчасового обмеження державними органами прав і свобод людини та громадянина в Україні в умовах проведення антитерористичних заходів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Сущенко Вадим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
674771
  Князевич Р. Конституційно-правові підстави для прийняття нової Конституції України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 9-15. – ISSN 0132-1331
674772
  Грицак Василь Конституційно-правові поняття "державний устрій" та "територіальний устрій" і застосування їх у юридичній науці // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 7 (268). – С. 8-10.
674773
  Багряк А. Конституційно-правові принципи застосування права вето президентом України щодо законів, прийнятих Верховною Радою України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 238-246. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
674774
  Волкотруб Л.В. Конституційно-правові принципи і засади розбудови Збройних сил України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 68-74. – ISSN 1563-3349
674775
  Волкотруб Л.В. Конституційно-правові принципи і засади розбудови Збройних Сил України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 106-114. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
674776
  Гудзь Л. Конституційно-правові принципи як елементи механізму забезпечення виборчих прав громадян України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 3-5
674777
  Шахман Н.В. Конституційно-правові проблеми забезпечення гендерної рівності в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 214-218. – ISSN 1563-3349
674778
  Городовенко А. Конституційно-правові проблеми інституту громадянства України на сучасному етапі // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 30-37
674779
  Батанов О.В. Конституційно-правові проблеми конфліктності між громадянським суспільством та державою в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 57-61. – ISSN 2219-5521
674780
  Куйбіда В.С. Конституційно-правові проблеми міського самоврядування України / В.С. Куйбіда. – Львів : Літопис, 2001. – 376с. – ISBN 966-7007-51-4
674781
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові проблеми реалізації режиму землі як основного національного багатства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 106-112. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються особливості правового режиму землі як основного національного багатства, обґрунтовуються пропозиції щодо реалізації правосуб"єктності власників земель та земельних ділянок, що підлягають особливій державній охороні. The article deals ...
674782
  Батанов О. Конституційно-правові проблеми територіального устрою України: доктринальні та прикладні аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 11-21. – ISSN 1026-9932
674783
   Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики. – Київ, 2001. – 356с. – ISBN 966-02-2097-9
674784
  Кудрявцева В. Конституційно-правові чинники кодифікації інвестиційного законодавства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 102-107.
674785
  Жмурко О. Конституційно-правовое регулювання права на охорону здоров"я в Україні та зарубіжних країнах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 21-25
674786
  Чепель О.Д. Конституційно-праврва відповідальність народних депутатів України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 31-36. – (Правознавство ; Вип. 282)
674787
  Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник / О.В. МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 536 с. – ISBN 978-966-667-382-7
674788
  Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник / О.В. Совгиря ; МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 536 с. – ISBN 978-966-667-382-7
674789
  Совгиря О Конституційно-процесуальне право України як галузь права:су-часний стан та перспективи розвитку // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 89-93
674790
  Шукліна Н.Г. Конституційно-процесуальні основи правового статусу особи в Україні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 99-103
674791
  Шукліна Н.Г. Конституційно-процесуальні основи правового статусу особи в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 3 (101). – С. 31-38
674792
  Махно А. Конституційно–правова відповідальність політичних партій в Україні: проблеми удосконалення // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 73-74
674793
  Крушніцька О. Конституційно–правове регулювання організації та діяльності адвокатури в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 305-306
674794
  Андрєєва О. Конституційно–правовий аспект становлення лобізму в Україні у порівнянні з міжнародним досвідом // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 47-48
674795
  Тополь Ю.О. Конституційно - правовий статус Національного банку України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.47-51
674796
  Курило Т. Конституційно - правові засади охорони національної культурної спадщини в східноєвропейських державах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.229-231. – Бібліогр.: 5 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
674797
  Подима Я.В. Конституційно правовий принцип неможливості вигнання громадянина України за межі держави // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 261-266. – ISSN 1563-3349
674798
  Кампо В. Конституціоналізація зовнішніх відносин України: євроінтеграційний аспект // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 50-61.
674799
  Бочарова Н.В. Конституціоналізація міжнародного права як зовнішній чинник конституціоналізації правових систем країн світу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (181/182). – С. 28-34. – ISSN 2308-9636
674800
  Гаврилюк Р. Конституціоналізація права людини на податки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 16-24. – ISSN 2308-9636
674801
   Конституціоналізація правового порядку Європейського Союзу: наднаціональний вимір // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 423-437. – ISBN 978-966-919-129-8
674802
  Кампо В. Конституціоналізація приватного права у практиці Конституційного Суду України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-7.
674803
  Чернопищук Я.В. Конституціоналізація процесів європейської інтеграції України: етимологія змісту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 158-164. – ISSN 1563-3349
674804
  Стрєльцова О.В. Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом : теорія та практика : монографія / О.В. Стрєльцова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. – 531, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-436-0
674805
  Стрєльцова О.В. Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02, 081 / Стрєльцова Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 501, [4] арк. – Бібліогр.: арк. 441-501, [4]
674806
  Худик А.М. Конституціоналізація публічних фінансів як засіб оптимізації системи фінансового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 28-32. – (Правознавство ; Вип. 435)
674807
  Стрєльцова О.В. Конституціоналізація як відображення тенденції юридизації суспільних відносин (теоретичний аспект) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 90-93. – ISSN 2219-5521
674808
  Стрєльцова О. Конституціоналізація як доктринальна категорія: концептуальний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 27-31. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні підходи до характеристики процесу конституціоналізації, виокремлюються та досліджуються її головні сутнісні риси, виходячи з яких обґрунтовується визначення поняття конституціоналізації. В статье анализируются основные ...
674809
  Ярошенко О.М. Конституціоналізація як основний напрям вдосконалення трудового законодавства України // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 541-559. – ISBN 978-966-2578-60-1
674810
  Рябошапко Л. Конституціоналізм - дороговказ у школу демократії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 3 (288). – С. 18-20
674811
  Литвин В.М. Конституціоналізм / В. Литвин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 206-208. – ISBN 966-642-073-2
674812
  Бехруз Х. Конституціоналізм в ісламських державах: становлення, сучасний стан і напрями трансформації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 349-356. – ISSN 1026-9932
674813
  Стецюк Наталія Василівна Конституціоналізм в українській політичній та правовій думці ( середина 19 ст. - кінець 80-х років 20 ст. ) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Стецюк Наталія Василівна; МОІНУ. ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 191 л. – Бібліогр.: л.165 - 191
674814
  Стецюк Наталія Василівна Конституціоналізм в українській політичній та правовій думці (середина 19 ст. - кінець 80-х років 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Стецюк Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
674815
  Нікітін Ю. Конституціоналізм і національна безпека в контексті соціального виміру // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 103-112.
674816
  Федоренко В. Конституціоналізм і революція // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 4. – С. 64-92. – ISSN 1026-9932
674817
  Варналій З.С. Конституціоналізм та економіка // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 52-54


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
674818
  Каніщев Г.Ю. Конституціоналізм у викладанні "Історії держави і права України" (домодерний період) // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2. – C. 40-55. – ISSN 2073-803X
674819
  Георгіца А.З. Конституціоналізм як категорія науки конституційного права / А.З. Георгіца, І.Є. Словська // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.57-61. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
674820
  Миколенко В. Конституціоналізм як теоретико-методологічна засада реформування прокуратури у сучасній правовій державі // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 22-26. – ISSN 2524-0129
674821
  Чертіх Є.М. Конституціональні аспекти теорії органу держави // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 150-156. – ISSN 1563-3349
674822
   Конституцію України - в життя // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Червень (№ 6)


  З ініціативи університету було проведено Всеукраїнську наукову конференцію "Конституцію - в життя". Відкрив конференцію ректор В.В. Скопенко; з доповідями виступили: акад. Академії правових наук проф. В. Гончаренко, докт. філософ. наук, проф. А. ...
674823
  Мелех Л. Конституція - правовий фундамент законності в умовах формування громадянського суспільства // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 93-95.
674824
  Литвин В.М. Конституція / В. Литвин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 208-210. – ISBN 966-642-073-2
674825
  Мельник Л.Г. Конституція 1710 року П. Орлика // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Подаються коротка біографія гетьмана Пилипа Орлика та його Конституція 1710 року, яка є першим конституційним актом на Україні.
674826
  Швачка Г.О. Конституція Автономної Республіки Крим у системі законодавства України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 16-22
674827
  Мяловицька Н.А. Конституція Автономної Республіки Крим як джерело конституційного права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-10. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні питання визначення Конституції Автономної Республіки Крим в системі конституційного права України. The article deals with theoretical issue of the definition of the Autonomous Republic of Crimea in the system of sources of the ...
674828
  Кальний В.І. Конституція Алжирської Демократичної Народної Республіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 105-106. – (Серія права ; № 6)
674829
  Ковтуненко В. Конституція білків / В. Ковтуненко, Л. Величко // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 4 (104). – С. 5-8
674830
  Бичков І. Конституція в системі чинників обмеження державної влади // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 1 (68). – С. 242-249. – ISSN 1993-0909
674831
  Федоренко В.Л. Конституція гетьмана Пилипа Орлика 1710 року: 300 років досвіду розвитку українського конституціоналізму // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 3 (101). – С. 6-11
674832
  Кістяківський Б. Конституція дарована і конституція завойована (Санкт-Петербург, 1906 рік) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – № 2 (32). – С. 105-109
674833
  Гаврилюк Р. Конституція держави і публічні фінанси: проблеми теорії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 15-19. – ISSN 0132-1331
674834
  Когут І.О. Конституція для демократичної консолідації (роздуми про конституційний процес у теорії та в Україні) / І.О. Когут, О.Д. Чебаненко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 124-134.
674835
   Конституція для Європи. Конституційні акти Європейського Союзу / [пер.: Г. Заворітня, Т. Качка ; за заг. ред. Г. Друзенка]. – Київ : Юстініан, 2008. – 520 с. + Додаток: с. 491-519. – ISBN 978-966-8257-38-4
674836
  Вдовиченко В. Конституція для Європи. Участь Італії в Європейському конституційному процесі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 29-33. – (Історичні науки)
674837
  Рубан Ю.Г. Конституція для модернізації України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 12-16.
674838
  Пилипів І.В. Конституція Другої Речі Посполитої та національно-релігійна політика польської влади в Галичині (1921-1925 рр.) // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 83-89. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
674839
  Речицький В. Конституція Европи як модель політичної цивілізації // Критика. – Київ, 2005. – Червень, (число 6). – С. 5-7
674840
  Дністрянський Станіслав Конституція Західно-Української Народної Республіки ( Проект, 1920 р.) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 4 (18). – С. 62-80
674841
  Шаповал В.М. Конституція і виконавча влада / В.М. Шаповал. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 80 с. – ISBN 966-667-144-1
674842
   Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. – Київ : СПД Купріянова О.О., 2007. – 320с. – ISBN 978-966-8668-42-5
674843
  Шаповал Конституція і міжнародне право: до питання про взаємозв"язок і взаємовплив / Шаповал, // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 88-94. – ISSN 0132-1331
674844
  Савчин М.В. Конституція і політика: виклики сучасній конституційній демократії // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 146. – С. 48-62. – ISSN 2224-9281
674845
  Гусаров С. Конституція і проблеми правової політики // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 21 (306). – С. 12-14
674846
  Колодій Анатолій Миколайович Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання) : Дис... докт.юрид.наук: 12.00.01.12.00.02 / Колодій Анатолій Миколайович; Нац. Академія Внутрішніх Справ України. – Київ, 1998. – 391л. – Бібліогр.:л.182-191
674847
  Ренч Т. Конституція моральності = Die Konstitution der Moralitat : трансцендентальна антропологія і практ. філософія : з передм. до кишеньк. вид. 1999 р. : метод і самопізнання / Томас Ренч ; пер. з нім. Володимира Приходька. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 347, [1] с. – Покажч.: с. 342-347. - Пер. за вид. : Die Konstitution der Moralitat. Transzendentale Anthropologie und praktische Philosophie / Thomas Rentsch. Suhrkamp, 2010. - Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр.: с. 338-341 та в підрядк. прим. – (ZETESIS : серія наукових перекладів / редкол.: Єрмоленко А.М. [та ін.] ; відп. ред.: Богачов А.Л. [та ін.]). – ISBN 978-966-378-147-1
674848
  Білик М.В. Конституція національно-культурної автономії українців на Далекому Сході (30 травня 1919 р.): маловідоме джерело українського права // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 12-16. – ISSN 2413-6433
674849
   Конституція незалежної України : у 3-х кн. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-546-005-6
Кн. 2, ч. 1 : Документи, статті. – 1997. – 278 с.
674850
   Конституція незалежної України : У 3-х кн. – Київ : Право. – ISBN 966-546-205-4
Кн.3. Ч.3. : Документи. Стенограми. – 1999. – 480с.
674851
   Конституція незалежної України : У 3-х кн. – Київ : Право. – ISBN 966-546-206-2
Кн.3, Ч.4 : Стенограми. – 1999. – 448с.
674852
   Конституція незалежної України : У 3-х кн. – Київ : Право. – ISBN 966-546-209-7
Кн.3. Ч.5 : Стенограми. – 2000. – 316с.
674853
   Конституція незалежної України : У З-х книгах. – Київ : Українська Правнича Фундація; Реферат. – ISBN 966-8058-24-0
Кн.3. Ч.21 : Стенограми. Документи. – 2006. – 382с.
674854
   Конституція незалежної України : у З-х книгах / під заг. ред. С. Головатого. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-7630-17-X
Кн. 3, ч. 11 : Стенограми. – 2010. – 488 с.
674855
   Конституція незалежної України : у З-х книгах / під заг. ред. С. Головатого. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-7630-21-8
Кн. 3, ч. 17 : Стенограми. – 2010. – 576 с.
674856
   Конституція незалежної України : у З-х книгах / під заг. ред. С. Головатого. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-7630-20-X
Кн. 3, ч. 16 : Стенограми. – 2010. – 536 с.
674857
   Конституція незалежної України : у З-х книгах / під заг. ред. С. Головатого. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-7630-18-8
Кн. 3, ч. 15 : Стенограми. Документи. – 2010. – 488 с.
674858
  Кресін О.В. Конституція об"єднаної Європи / О.В. Кресін; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; за ред. Ю.С. Шемшученка. – Київ : Юридична думка, 2005. – 116 с. – ISBN 966-8602-21-8
674859
  Струкевич О. Конституція П. Орлика на тлі політичної культури еліти України - Гетьманщини // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 230-235
674860
  Апанович О. Конституція Пилипа Орлика // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1998. – Вип. 23/24 : Український парламентаризм: історія і сучасність. – С. 90-102
674861
  Зінченко О.В. Конституція Пилипа Орлика 1710 р. і польська конституція 1791 p.: порівняльний аналіз // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 59-68. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
674862
  Скрипнюк О. Конституція Пилипа Орлика 1710 року: основні правові і політичні ідеї та її історичне значення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 4-10
674863
  Пагор В. Конституція Пилипа Орлика в контексті національного державотворення: сучасна українська історіографія // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 330-335. – ISSN 2078-0850
674864
  Фігурний Юрій Конституція Пилипа Орлика як важливий історичний державотворчий документ українського народу ( до 295- річчя з дня створення) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 274
674865
  Бичко А. Конституція Пилипа Орлика як феномен світового правознавства // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 8-68. – ISSN 1810-2131
674866
  Лапенко С.К. Конституція Пилипа Орлика: історія створення та місце в українському конституційному процесі // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 5-9. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
674867
  Вовк О.В. Конституція Пилипа Орлика: оригінал та його історія // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 145-166. – ISSN 0320-9466
674868
   Конституція Польської Республіки : [(з передм. Володимира Шаповала)] / [Центр політико-правових реформ ; пер. та передм.: В.М. Шаповал]. – Київ : Москаленко О.М., 2018. – 80, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-2214-03,1
674869
  Якушик В.М. Конституція Португалії 1976 року (ідеологічні аспекти) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 89-100. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье дается анализ основных положений конституции Португалии 1976 года, выясняются факторы, обусловившие специфику ее содержания, в частности, раскрывается проявление в ней влияния различных идеологических концепций и политических программ партий.
674870
  Ревер О. Конституція Республіки Польщі 1997 року: загально-класифікаційна характеристика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 148-155. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
674871
  Ревер О.Ю. Конституція Республіки Польщі 1997 року: загальнокласифікаційна характеристика // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 26-31. – (Правознавство ; Вип. 518)


  У статті аналізується положення Конституції Республіки Польщі 1997 року, розкриваються її юридичні властивості, особливості внутрішньої структури та змісту, а також акцентується увага на місці чинної польської Конституції в системі джерел ...
674872
  Мірошниченко М.І. Конституція С.С. Дністрянського (проект 1920 р.): договірна форма втілення принципу права українського народу на самовизначення / М.І. Мірошниченко, П.О. Мельник // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – С. 243-247. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2
674873
   Конституція Словацької Республіки. – Прага, 1992. – 49с.
674874
  Горкін О.Ф. Конституція СРСР - великий документ історичних завоювань радянського народу / О.Ф. Горкін. – К, 1945. – 16с.
674875
  Ткач А.П. Конституція СРСР - конституція розвинутого соціалізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 3-15. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье дана общая характеристика новой Конституции СССР как конституции социалистического типа на новом этапе строительства социализма - развитого социалистического общества, содержится определение развитого социализма как закономерного этапа на пути ...
674876
  Карева М.П. Конституція СРСР / М.П. Карева. – 2-е вид. – Х, 1949. – 180с.
674877
  Карпінський В.О. Конституція СРСР / В.О. Карпінський. – К., 1953. – 152с.
674878
  Пронська Г.В. Конституція СРСР і актуальні питання управління народним господарством // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 31-37. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  Статья посвящена рассмотрению некоторых проблем руководства народным хозяйством в свете Конституции СССР. В частности, исследуются вопросы улучшения правового регулирования народнохозяйственного планирования, рационализация организационной структуры ...
674879
  Городецький О.В. Конституція СРСР і дальший розвиток загальнонародної соціалістичної держави / О.В. Городецький, В.Ф. Мелащенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 8-13. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  Статья посвящена Конституции СССР 1977 г. - выдающемуся политическому и правовому документу современности. Показано ее значение в жизни советского общества, ее роль как Основного Закона государства и программного документа, определяющего пути ...
674880
  Назаренко Є.В. Конституція СРСР і Конституції союзних республік - могутнє знаряддя побудови комунізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 3-10. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье раскрываются социальная основа и идейные источники новых Конституций, обусловившие их содержание и роль в коммунистическом строительстве, анализируются определяемые социальным назначением Конституций и их особенности как "Основных законов" ...
674881
  Таранов А.П. Конституція СРСР і УРСР. / А.П. Таранов. – К., 1959. – 227с.
674882
  Карманов О.П. Конституція СРСР про захист соціалістичної Вітчизни / О.П. Карманов, Б.І. Ольховський. – Харків : Вища школа, 1978. – 44 с.
674883
  Середа І.О. Конституція СРСР про права колгоспників / І.О. Середа. – К, 1979. – 96с.
674884
  Мордвінцев В. Конституція США [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., 2000. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/abiturient/~bilety.htm. - 29.09.09
674885
  Петрова К. Конституція США як "верховне право країни" // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 122-131
674886
  Федоренко В.Л. Конституція та конституціоналізм: сутність, сенси і взаємозумовленість // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 2 (86). – С. 78-94. – ISSN 2524-0323
674887
  Оніщук М.В. Конституція та референдна демократія в Україні: реалії та перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 6-19.
674888
  Кюппер Г. Конституція Угорщини 2011 року // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 23-36
674889
   Конституція України - гарант захисту прав людини : Рекомендації щодо проведення у вищих навчальних закладах першої лекції. – Київ : Знання, 2006. – 55с. – ISBN 966-346-208-6
674890
   Конституція України - основа подальшого розвитку законодавства : Збірник наукових праць. Засновано у 1996 році. – Київ. – ISBN 966-7024-11-3
Вип.2. – 1997. – 320c.
674891
  Майданник О. Конституція України - правова основа життєдіяльності суспільства і держави // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 24-32. – ISSN 2308-9636
674892
   Конституція України. – Київ, 1992. – 32 с.
674893
   Конституція України. – К., 1993. – 91с.
674894
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Головю спеціалізю ред. літ. мовами нац. меншин України, 1996. – 112 с.
674895
   Конституція України. – К., 1996. – 55с.
674896
   Конституція України : Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Право, 1996. – 64с. – ISBN 966-546-007-2
674897
   Конституція України. – Київ, 1997. – 76 с.
674898
   Конституція України : Закон "Про прийняття Конституції України і введення ії в дію". Повний текст Конституції України. Предметний покажчик. – Харків : Ранок.Веста, 2002. – 48с. – ISBN 966-679-207-9
674899
   Конституція України : Офіційний текст. Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина. Навч.посібник. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2003. – 384 с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-539-412-6
674900
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.. – Донецьк : Сталкер, 2004. – 64с. – ISBN 966-696-084-2
674901
   Конституція України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 60с. – (Закони України). – ISBN 966-611-459-3
674902
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-4. Станом на 1 січня 2006 року. – Офіційне вид. – Київ, 2006. – 126с. – ISBN 966-7630-14-5
674903
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року: Із змінами, внесеними Законом №2222-4 від 08.12.2004, ВВР, 2005, №2, ст. 44. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 160с. – ISBN 966-611-459-3
674904
   Конституція України : прийнята на П"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року : із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-4. – Київ : Скіф, 2008. – 48 с. – В книзі також: "Закон України "Про Державний гімн України". – (Кодекси і закони України). – ISBN 978-966-8894-29-9
674905
   Конституція України : прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 103, [1] с. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-922-009-7
674906
   Конституція України : прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : в ред. від 2 черв. 2016 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 64, [4] с. – На звороті тит. арк.: Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. В ред. від 2 черв. 2016 р. - Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-922-082-0
674907
   Конституція України : станом на 01 листоп. 2018 р. : офіц. текст. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2018. – 79, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-469-8
674908
  Пронюк Н.В. Конституція України 1996р.- основа створення національної правової системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.129-140
674909
  Стрижак А.А. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. Стрижак. – Київ : ІнЮре, 2010. – 629, [2] с. – Покажч. законів та ін. правових актів: с. 587-616. - Алф.-предмет. покажч.: с. 617-629. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-446-8
674910
  Сушинський О.І. Конституція України в аспекті конституційних доктрин // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 114-126. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
674911
  Сушинський О. Конституція України в аспекті концепції компетенційно рівноважного конституційного ладу // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-83.
674912
  Мельник В. Конституція України в ієрархічній структурі законодавства: науково-теоретичний аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 61-66. – ISSN 0132-1331
674913
  Пелих Н.А. Конституція України в умовах сьогодення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 51-57
674914
  Пахомов І Конституція України і виконавча влада // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.38-41. – ISSN 0132-1331
674915
  Андрусів Г.В. Конституція України і деякі питання вдосконалення чинного кримінального законодавства / Г.В. Андрусів, О.Ф. Бантишев // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-18. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Стаття містить рекомендації щодо вдосконалення чинного кримінального законодавства згідно з Конституцією України (та їх використання при прийнятті нового Кримінального кодексу).
674916
  Воронова Л. Конституція України і фінансове законодавство // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 111-124. – ISSN 0132-1331


  У статті розкривається питання про значення Конституції України для існування і вдосконалення фінансового законодавства, показано значення фінансів і нормативних актів, які регулюють фінансові відносини при мобілізації доходів у різні ланки бюджетної ...
674917
  Шемшученко Ю.С. Конституція України на шляху до оновлення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-6.
674918
  Краснова М.В. Конституція України та екологічні права громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-16. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Досліджено конституційні засади реалізації та захисту екологічних прав громадян, їх поняття та види. The constitutional basis of the realization and defence of the ecological rights of citizens, their meanings and types aree researched.
674919
  Худик А.М. Конституція України та європейські конституційні подходи до регулювання публічних фінансів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 43-46. – (Правознавство ; Вип. 427)
674920
  Костицький В. Конституція України та її соціальне призначення // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовчанич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 50-53. – ISSN 1819-7329
674921
  Скрипнюк О.В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практика реалізації : До десятої річниці прийняття Коституції України / Скрипнюк О.В.; Відп. ред. В.М. Литвин; Академія правових наук України. – Київ, 2005. – 168с. – ISBN 966-313-282-5
674922
  Лощихін О.М. Конституція України та принципи соціальної держави // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 67-70
674923
   Конституція України та проблеми систематизації законодавства : збірник наукових праць. Засновано у 1996 році. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 966-7024-31-8
Вип. 5. – 1999. – 366с.
674924
  Скрипнюк О.В. Конституція України та розвиток теорії та практики конституційно-правової відповідальності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 6 (92). – С. 41-48
674925
  Селіванов А. Конституція України у правотворенні сучасного публічного права // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 239-245. – ISSN 2310-6158
674926
  Рабінович П. Конституція України як "живий інструмент" відображення та врегулювання соціальних змін (у світлі практики вітчизняного конституційного судочинства) / П. Рабінович, В. Гончаров // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 3-14. – ISSN 1993-0909
674927
  Дмитрик О. Конституція України як базове джерело фінансового права // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 2 (20). – С. 34-39
674928
  Яцишин М.М. Конституція України як джерело кримінально-виконавчого права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 264-269. – (Право. Економіка. Управління)
674929
  Дроздов О. Конституція України як джерело кримінально-процесуального права України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 145-156.
674930
  Томенко М. Конституція України як неосновний закон держави // Голос України, 2004. – 30 червня


  Ст. голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, нар. депутата України
674931
  Краснова М.В. Конституція України як основний фактор розвитку екологічного права та законодавства // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 243-246. – ISBN 978-966-7957-18-6


  Стаття присвячена кафедрі екологічного права Київського університету ім. Т. Шевченка. Згадуються професори КУ - Балюк Г.І., Позняк Е.В. та інш.
674932
  Габович О. Конституція України як першоджерело європейських та вітчизняних правових цінностей / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 46-49. – ISBN 978-966-518-698-4


  Правовий аспект організації академічної науки.
674933
  Бабенко К.А. Конституція України як правова основа забезпечення політичної участі громадян // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 43-52.
674934
  Дзюба В.Т. Конституція України як правова основа забезпечення прав постраждалих від кримінально-правових посягань // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 92-99
674935
   Конституція України, прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Б.м., 1996. – 120с.
674936
   Конституція України, прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ, 1996. – 64с.
674937
   Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 80с. – ISBN 966-667-116-6
674938
   Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 96с. – (Б-чка журналу "Вісник Конституційного Суду України"). – ISBN 966-667-250-2
674939
   Конституція України. Науково-практичний коментар / Нац. акад. правових наук України ; [редкол. : В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін.]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Харків : Право, 2011. – 1128 с. – ISBN 978-966-458-243-5


  Науково-практичний коментар Конституції України підготовлено на основі сучасних досягнень юриспруденції, новітніх державно-правових доктрин з урахуванням практики Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини та 15-річного досвіду ...
674940
  Федоренко В.Л. Конституція України: від прийняття до Конституційної Асамблеї // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 15-21
674941
  Березюк О. Конституція України: етапи становлення (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 36-37.
674942
  Шаповал В. Конституція України: життя "складного підлітка" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 червня - 1 липня (№ 23). – С 4


  Будь-яка подія суспільного значення передбачає її коментарі, і важливо, щоб ці коментарі не підмінялися панегіриками. Визначне значення мало прийняття 28 червня 1996р. Конституції України. Однак і за 20 років після цієї дати загальний стан вітчизняного ...
674943
  Бориславський Л. Конституція України: її реалізація та способи удосконалення // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 103-110. – ISSN 2310-6158
674944
  Скомороха В.Є. Конституція України: нові виклики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 24-31


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
674945
  Скрипнюк О.В. Конституція України: питання системи і структури основного закону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 13-17. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
674946
  Сліденко І. Конституція України: проблеми реалізації та шляхи вдосконалення в контексті трансформаційного переходу до демократії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 46-48.
674947
  Козюбра М. Конституція України: стан і перспективи вдосконалення // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-33. – ISSN 0868-8273
674948
  Гаращук М. Конституція Української гетьманскої держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 179-180
674949
  Кампо В. Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 5 (83). – С. 108-110
674950
  Губань Р. Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 134-136
674951
  Волков М. Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 91-93
674952
  Губань Радим Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 135-136.
674953
  Губань Радим Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 104-105
674954
   Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року). Науковий коментар // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 85-88.


  До 300-річчя Конституції Пилипа Орлика
674955
  Гончаренко В. Конституція Української Народної Республіки 1918 р. – вінець законодавчої діяльності Української Центральної Ради // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 4. – С. 11-24. – ISSN 1026-9932
674956
  Власенко С. Конституція Української Народної Республіки 1918 р. як основний закон європейського зразка // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С.78-86. – ISSN 1026-9932
674957
  Ярош Д.В. Конституція Української Народної Республіки 1918 року про органи державної влади та управління України: історичний досвід і сучасність // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 49-56. – (Право. Економіка. Управління)
674958
  Стецюк Н. Конституція Української Народної Республіки 1918 року: теоретико-правова характеристика // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 906. – С. 155-161. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 20). – ISSN 0321-0499
674959
  Іванова А.Ю. Конституція Української Народної Республіки: до історії творення // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 181-191. – ISSN 0869-2491
674960
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Х., 1931. – 32с.
674961
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Х., 1933. – 30с.
674962
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ, 1944. – 29с.
674963
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1946. – 24с.
674964
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1950. – 28с.
674965
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1952. – 31с.
674966
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1954. – 31с.
674967
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1957. – 60с.
674968
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1957. – 31с.
674969
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1966. – 30с.
674970
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1967. – 31с.
674971
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1969. – 32с.
674972
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1970. – 31с.
674973
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ : Політвидав України, 1972. – 31 с.
674974
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1975. – 32с.
674975
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1978. – 45с.
674976
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1978. – 50с.
674977
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1978. – 49с.
674978
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ, 1979. – 72 с.
674979
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1982. – 44с.
674980
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1984. – 46с.
674981
  Гончаренко В. Конституція Української РСР 1937 р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 75-83. – ISSN 1993-0909
674982
  Домбровський О.І. Конституція УНР - перша Конституція незалежної України // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 23-25. – ISBN 978-966-927-199-0
674983
  Скрипнюк О.В. Конституція УНР 1918 р. і сучасний конституціоналізм // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 103-112. – ISSN 0869-2491
674984
  Ярош Д.В. Конституція УНР 1918 р. про Всенародні збори України як вищий законодавчий орган влади: історичний досвід і сучасний конституційний процес // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 6-11. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165


  В статті розкрито правові засади формування та діяльності українського парламенту - Всенародних українських зборів на основі Конституції Української Народної Республіки 1918 року.
674985
  Шикір Д.О. Конституція УНР 1918 року та її вплив на реалізацію ідеї соборності // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 406-408. – ISBN 978-617-7777-14-3
674986
  Логвиненко І.А. Конституція УНР 1918 року: історія розробки, прийняття та оцінки в історіографії // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 35-39. – ISSN 1727-1584
674987
  Молдован В.В. Конституція УРСР і вдосконалення кримінально-процесуального законодавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 68-70. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассматриваются вопросы совершенствования уголовно-процессуального законодательства УССР в соответствии с Конституцией Украинской ССР.
674988
  Ганусець О.І. Конституція Федеративної Республіки Камерун // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 136-143
674989
   Конституція Французької Республіки : [(з передм. Володимира Шаповала)] / [Центр політико-правових реформ ; пер. на укр. В. Шавовала]. – Київ : Москаленко О.М., 2018. – 55, [1] с. : портр. – На тит. арк. перекладач та авт. передмови зазнач. як автор. – ISBN 978-966-2214-13-0
674990
  Добролюбський К.П. Конституція Французьскої республіки 1795 р. / К.П. Добролюбський. – Львів, 1946. – 129-141с.
674991
  Синельнікова Р.Д. Конституція Чехословацької соціалістичної республіки // Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.] / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. В.А. Жебокрицький]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1963. – Ч. 1. – С. 59-66
674992
  Котик В. Конституція як інструмент (досвід Румунії в конституційному забезпеченні інтеграційних процесів) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-45
674993
  Аваков А. Конституція як основа для побудови правової та демократичної держави // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 33-34. – ISSN 1993-0909
674994
  Ковальчук В. Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 59-69. – ISSN 0132-1331
674995
  Ковальчук В. Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 29-38


  У статті аналізується значення конституції для суспільства та держави і зосереджується увага на функції легітимації державної влади.
674996
  Гладуняк І. Конституція як основа формування та реалізації державної політики // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 11-12.
674997
  Лощихін О.М. Конституція як правова основа розвитку економічних функцій держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 06-11. – ISSN 2312-1831
674998
  Стецюк П. Конституція як форма правового закріплення зміни владних відносин в державі при переході від тоталітарного режиму до демократичних форм правління // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.145-153. – (Серія юридична ; Вип. 38)
674999
  Орлик П.С. Конституція, маніфести та літературна спадщина : Вибрані твори / Пилип Орлик; МАУП; Упоряд., примітки М. Трофимчука (лат. тексти), В. Шевчука. – Київ : МАУП, 2006. – 736с. : іл. – Бібліогр.: с.699-701. – (Бібліотека українознавства ; Вип.8). – ISBN 966-608-626-3
675000
  Сінкявічюс В. Конституція: від основного закону до вищого права // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 74-80. – ISSN 2310-6158
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,