Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
674001
  Решетуха С. "Марко Проклятий" — роман-експеримент (міфологічний аспект) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 34-40. – ISSN 0236-1477
674002
  Смирнов И.И. "Марковская республика" / И.И. Смирнов. – М., 1975. – 87с.
674003
  Котельников Михаил Евгеньевич "Маркс и ХХI век" : к итогам научной конференции в честь 190-летия со дня рождения К. Маркса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 45-51. – ISSN 0042-8744
674004
  Котельников Михаил Евгеньевич "Маркс и ХХI век" : к итогам научной конференции в честь 190-летия со дня рождения К. Маркса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 45-51. – ISSN 0042-8744
674005
   "Мармуровий палац" - жива вода Моршина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 24-25 : фото
674006
  Сауббрі Абдельжаліль "Марокко не боїться змін і реформ" : Інтерв"ю / інтерв"ю взяв Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 березня (№ 55)


  Розмова з Послом Королівства Марокко в Україні Абдельжалілем Сауббрі.
674007
  Яновский А.Н. "Марсельеза" на орловских улицах / А.Н. Яновский. – Тула, 1989. – 254с.
674008
  Генов К. Марко Марчевски. / К. Генов. – София, 1961. – 108с.
674009
  Шкловский В.Б. Марко Поло / В.Б. Шкловский. – М., 1936. – 352с.
674010
  Дубровська Динара Марко Поло: презумпция невиновности : Великие путешественники // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 106-122 : Фото, карта
674011
  Стороженко О.П Марко Проклятий : Істоpична легенда / Олекса Стороженко ; [Ілюстрації акад. маляра Е. Ліпецького]. – Львів : Накладом Укр. Книгарні й Антикварні ; Друк. Ганіцький, Чернівці. – 132 с.
674012
  Стороженко О.П Марко Проклятий : Українська лєгенда з 1648 р. / Олекса Стороженко. – 2-ге вид. – У Львові (Львів) : Накл. Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського], 1903. – 131, [4] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки. ; Сер. 1; Ч. 50)
674013
  Стороженко О.П. Марко Проклятий : Істоpична легенда. – Київ : Видавн. Т-во "Кpиниця", 1918. – 110 с.


  Hа с. 3 епігpаф з укp. пpиказки
674014
  Стороженко О.П. Марко Проклятий / Олекса Стороженко. – Київ : Дніпро, 1989. – 622 с.
674015
  Стороженко О.П. Марко Проклятий : вибр. твори / Олекса Стороженко. – Київ : Знання, 2014. – 207, [1] с. – Сер. засн. у 2013 р. – (Серія "Скарби" ; № 6). – ISBN 978-617-07-0143-5
674016
  Мірчук П. Марко Проклятий та інші твори / Петро Мірчук. – Львів, 2003. – 64с.


  В популярной форме рассмотрены часто наблюдаемые атмосферные оптические явления
674017
  Стороженко О.П. Марко Проклятый [Марко Проклятий] : Поэма [у прозі] на малоpоссийском языке из пpеданий и повеpий Запоpожской Стаpины А.П. Стоpоженка: (С поpтpетом автоpа) / [Предисл. В. Бєлого]. – Одесса : Тип. Л. Hитче, 1879. – [2], VII, 170 с. : портр. – Авт. пред.. устан. по кн.: Укpаїнські письменники: Біо-бібліогp. слов. Т. 3 / Уклад.: М. Пивоваpов та ін. - К., 1963. - Hа окp. аpк. поpтр. авт.- От. тит. стр. и пред. изд на руск., поэма - Изд. на укр. яз. в транслитерации симв. рус. яз. старой орф.
674018
  Стороженко О.П. Марко Проклятый [Марко Проклятий] : Поэма на малоpоссийском языке из пpеданий и повеpий запоpожской стаpины: (С поpтpетом автоpа) / А.П. Стоpоженко. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Сувоpина ; [Тип. А.С. Сувоpина], 1894. – 144 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии. – (Дешевая библиотека ; № 314)
674019
  Преловська І. Марко Федорович Грушевський, єпископ УАПЦ (1865-1938) (до 150-ої річниці з дня народження) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 339-349
674020
  Кучинський М.В. Марко Черемшина - популяризатор творчості Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 6 (262). – С. 6-10
674021
  Музичка А. Марко Черемшина / А. Музичка. – Х, 1928. – 280с.
674022
  Засенко О.Є. Марко Черемшина / О.Є. Засенко. – Вид. 2-е доп. – К., 1951. – 144с.
674023
  Засенко О.Є. Марко Черемшина / О.Є. Засенко. – Вид. 2-е доп. – К., 1974. – 253с.
674024
  Засенко О. Марко Черемшина : життя і творчість / Олекса Засенко. – Київ : Дніпро, 1974. – 256 с.
674025
  Гнідан О.Д. Марко Черемшина / О.Д. Гнідан. – К., 1985. – 167с.
674026
  Гнидан Е.Д. Марко Черемшина и народное творчество : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 642 / Гнидан Е.Д. ; КГУ. – Киев, 1971. – 117 с.
674027
  Гнідан О.Д. Марко Черемшина і народна творчість : Дис... канд. філол.наук: / Гнідан О.Д.; КДУ. – К., 1971. – 236л. – Бібліогр.:л.228-236
674028
  Зеров М. Марко Черемшина й галицька проза // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 398-431. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
674029
  Пеленський Є.Ю. Марко Черемшина. / Є.Ю. Пеленський. – Львів, 1938. – 47с.
674030
   Марко Черемшина.. – Львів, 1955. – 22с.
674031
   Марко Черемшина.. – К., 1962. – 63с.
674032
   Марко Черемшина.. – Ужгород, 1964. – 40с.
674033
   Марко Якимович Варшавчик (1918-2001) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 4/5. – С. 194-195 : Фото. – ISSN 0320-9466
674034
  Томазов В. Марковичі та Скоропадські зреклися Мазепи // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 31 (234). – С. 54-57
674035
   Марковников Владимир Васильевич / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 199-222. – ISBN 966-594-386-3
674036
   Марковніков Володимир Васильович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 106-123. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
674037
  Короткий В.А. Марковніков Володимир Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 275. – ISBN 966-06-0393-2
674038
  Нескромный В.Н. Марковская динамика многочастичных систем, взаимодействующих с бозонным термостатом : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.02 / Нескромный В.Н.; ОИЯИ. – Дубна, 1988. – 10л.
674039
  Анисимов В.В. Марковские и полумарковские процессы / В.В. Анисимов. – Київ, 1986. – 88с.
674040
  Сильвестрова Э.М. Марковские конечные автоматы линейного типа и адаптивные системы обслуживания / Э.М. Сильвестрова. – Киев, 1974. – 56с.
674041
  Дынкин Е.Б. Марковские процессы / Е.Б. Дынкин. – М, 1963. – 860с.
674042
  Тихонов В.И. Марковские процессы / В.И. Тихонов. – Москва : Советское радио, 1977. – 488с.
674043
  Шпак В.Д. Марковские процессы восстановления с внешними переходами, образующими полумарковский процесс / В.Д. Шпак. – Киев, 1973. – 56с.
674044
  Хант Джон Марковские процессы и потенциалы. / Хант Джон. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 278 с.
674045
  Майн Х. Марковские процессы принятия решений / Х. Майн. – М, 1977. – 175с.
674046
  Лиггетт Т.М. Марковские процессы с локальным взаимодействием / Т.М. Лиггетт. – Москва : Мир, 1989. – 550 с.
674047
  Клименко А.В. Марковские разбиения для псевдоаносовских диффеоморфизмов поверхностей : автореф. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Клименко А.В. ; РАН; Математический ин-т им. В. А. Стеклова. – Москва, 2009. – 14 с. – Бібліогр.: 3 назви
674048
  Розанов Ю.А. Марковские случайные поля / Ю.А. Розанов. – М, 1981. – 256с.
674049
   Марковские случайные процессы и их применение. – Москва, 1985. – 91 с.
674050
   Марковские случайные процессы и их применения. – Саратов, 1980. – 124с.
674051
   Марковские случайные процессы и их применения в теории управления. – М, 1983. – 138с.
674052
  Турчин В.Н. Марковские цепи : основные понятия, примеры, задачи : учеб. пособие для студентов вузов / В.Н. Турчин, Е.В. Турчин. – Дніпропетровськ : ЛизуновПресс, 2016. – 190, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 189-190. – ISBN 978-966-2575-61-3


  У пр. №1708108 напис: Библиотеке мех.-мат. факультета КНУ имени Тараса Шевченка от авторов 13.05.2016
674053
  Косенкова Т.І. Марковська апроксимація та граничні теореми для процесів типу Леві : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Косенкова Тетяна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
674054
  Косенкова Т.І. Марковська апроксимація та граничні теореми для процесів типу Леві : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Косенкова Тетяна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 132 л. – Додатки: л. 117-132. – Бібліогр.: л. 110-116
674055
  Лебєдєв Є.О. Марковська модель вузла транкінгової мережі / Є.О. Лебєдєв, М.К. Шаріпова // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 124-125
674056
  Глибовець М.М. Марковська модель оцінки вартості проекту з ризиком / М.М. Глибовець, М.О. Сидоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 101-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі було приведено модель, що дозволяє оптимізувати вартість проекту за наявності ризиків. Вона залежить від числа робіт, кількості і типу ресурсів, що необхідні для виконання певної роботи, в тому числі й затраченого часу при умові відсутності ...
674057
  Зефиров С. Маркс-Энгельс о партийносити печати / С. Зефиров. – М, 1933. – 88с.
674058
   Маркс - историк. – М., 1968. – 712с.
674059
   Маркс (Marx) Карл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 814. – ISBN 966-316-069-1
674060
  Левиова С.З. Маркс в германской революции 1848-1849 годов / С.З. Левиова. – Москва, 1970. – 376с.
674061
  Энгельс Ф. Маркс и "Новая Рейнская Газета". / Ф. Энгельс. – М., 1933. – 14с.
674062
  Янчук И.И. Маркс и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 12-26. – ISSN 044-748Х
674063
  Сафаров Г. Маркс и национально-колониальном вопросе / Г. Сафаров. – М., 1934. – 220с.
674064
   Маркс и некоторые вопросы международного рабочего движения XIX века. – Москва, 1970. – 481с.
674065
   Маркс и революционное движение XIX века. – Л., 1934. – 260с.
674066
   Маркс и современная политическая теория. – Москва, 1986. – 125 с.
674067
  Гальчинский А.С. Маркс и современный мир: гуманистическая доминанта / Анатолий Гальчинский ; [гл. ред. Светлана Головко]. – Киев : Лыбидь, 2015. – 326, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-06-0692-0
674068
  Осборн П. Маркс и философия времени // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 15-32. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
674069
  Кандель Е.П. Маркс и Энгельс -- организаторы Союза коммунистов. / Е.П. Кандель. – М, 1953. – 302с.
674070
   Маркс и Энгельс - журналисты. – Ленинград, 1965. – 31 с.
674071
  Серебрякова Г.И. Маркс и Энгельс / Г.И. Серебрякова. – М, 1966. – 880с.
674072
  Серебрякова Г.И. Маркс и Энгельс / Г.И. Серебрякова. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 751с.
674073
   Маркс и Энгельс и первые пролетарские революционеры. – М., 1961. – 531с.
674074
  Танхилевич О. Маркс и Энгельс о крестьянстве / О. Танхилевич. – М - Л, 1928. – 152с.
674075
  Ломова М.И. Маркс и Энгельс о сломе буржуазного государства и замене его диктатурой пролетариата. : Автореф... наук: / Ломова М.И.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1950. – 31 с.
674076
  Крапп Г. Маркс и Энгельс о соединении обучения с производительным трудом и политехническим образованием / Г. Крапп. – Москва, 1964. – 259с.
674077
  Мороз И.А. Маркс и Энгельс об общественно-политической и философской мысли России во второй поливине XIX века : Автореф... канд. филос.наук: / Мороз И.А.; КГУ. – Днепропетровск, 1953. – 16л.
674078
  Букановский В.М. Маркс и Энегельс о принципах классификации наук и их применении в естествознании : Автореф... канд.наук: / Букановский В. М.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б), Каф. истор. философии. – Москва, 1950. – 33 л.
674079
  Енгельс Ф. Маркс і "Нова райнська газета". / Ф. Енгельс, 1933. – 15с.
674080
  Попов П.М. Маркс і Енгельс про "Слово о полку Ігореві" / П.М. Попов, 1938
674081
  Крісенко М. Маркс і Енгельс про витоки російської політики: аналіз і застереження // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С.147-149. – ISSN 0320-8370
674082
  Кандель Е.П. Маркс і Енгельс про реакційне прусацтво. / Е.П. Кандель, І.І. Прейс. – Київ; Харків, 1944. – 63с.
674083
  Серебрякова Г.И. Маркс і Енгельс. / Г.И. Серебрякова. – К, 1986. – 667с.
674084
   Маркс К. и Энгельс Ф. о вопросах социальной диалектики. – Фрунзе, 1983. – 163с.
674085
   Маркс К., Енгельс Ф., Ленін В.І. : Бібліографічний покажчик творів, випущених Політвидавом України в 1923-1984 рр. – Київ, 1985. – 120с.
674086
  Кулаев Максим Маркс как критик Вестфальского миропорядка. О работе "К еврейскому вопросу" // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 10 (1605). – С.83-96. – ISSN 0869-44435


  Статья М. Кулаева посвящена работе К. Маркса " К еврейскому вопросу ", написанной в 1843 году и представляет интерес в контексте современной политической теории, а также теории международных отношений.
674087
  Савельев М. Маркс о пролетарской революции и диктатуре пролетариата / М. Савельев, 1933. – 111с.
674088
  Лаптін П.Ф. Маркс про деякі питання історії середньовіччя і ранні буржуазні революці : Лекція для сдутентів-заочників / П.Ф. Лаптін. – К., 1949. – 24с.
674089
  Итон Дж. Маркс против Кейнса. Ответ на "Социализм" Герберта Моррисона / Дж. Итон. – М., 1958. – 125с.
674090
  Длугач Т.Б. Маркс сегодня // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 7. – С. 57-72. – ISSN 0235-1188
674091
  Смірнов І. Маркс та Енгельс про дитячу і юнацьку працю / І. Смірнов. – Х.-Одеса, 1933. – 72с.
674092
  Штепа К. Маркс, Енгельс і проблема античного способу продукції / К. Штепа. – К, 1934. – 109с.
674093
  Звіглянич О. Маркс, Енгельс, Ленін - творці наукового комунізму / О. Звіглянич. – Київ, 1963. – 60с.
674094
   Маркс, Енгельс, Ленін, КПРС про управління економікою. – К., 1981. – 326с.
674095
  Ленін В.І. Маркс, Енгельс, марксизм / В.І. Ленін. – 2-е вид., 1933. – 223с.
674096
  Ленін В.І. Маркс, Енгельс, марксизм / В.І. Ленін. – 2-е вид., 1933. – 224с.
674097
  Ленін В.І. Маркс, Енгельс, марксизм / В.І. Ленін. – Київ, 1941. – 449с.
674098
  Ленін В.І. Маркс, Енгельс, марксизм / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 472с.
674099
  Ленін В.І. Маркс, Енгельс, марксизм / В.І. Ленін. – Київ, 1976. – 518с.
674100
  Дьяков В.А. Маркс, Энгельс и польское освободительное движение / В.А. Дьяков. – Москва, 1968. – 192с.
674101
  Дьяков В.А. Маркс, Энгельс и Польша / В.А. Дьяков, 1989. – 220с.
674102
  Колесников А.К. Маркс, Энгельс, Ленин о коммунистической партии / А.К. Колесников. – Москва, 1967. – 64с.
674103
  Овсянников М.Ф. МАркс, Энгельс, Ленин об искусстве / М.Ф. Овсянников. – М, 1965. – 42с.
674104
   Маркс, Энгельс, Ленин, КПСС об управлении экономикой.. – М., 1979. – 344с.
674105
   Маркс. - Ленин. - ВКП(б). Тезисы. – Л., 1934. – 103с.
674106
  Энгельс Ф. Маркс. / Ф. Энгельс. – М., 1933. – 20с.
674107
   Маркс. Философия. Современность. – Москва, 1988. – 414 с.
674108
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – Л., 1932. – 220с.
674109
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 4-е. – М., 1934. – 352с.
674110
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – Х., 1934. – 224с.
674111
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 4-е. – М., 1935. – 352с.
674112
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 344с.
674113
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – М., 1938. – 143с.
674114
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 5-е. – Москва, 1940. – 456с.
674115
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 6-е. – Ленинград, 1946. – 496с.
674116
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – М., 1981. – 190с.
674117
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – М., 1988. – 200с.
674118
  Длугач Т.Б. Маркс: вчера и сегодня // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 14-22. – ISSN 0042-8744
674119
  Длугач Т.Б. Маркс: вчера и сегодня. Часть II // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 23-31. – ISSN 0042-8744
674120
   Маркс: за и против. – М., 1991. – 79с.
674121
  Харчев А.Г. Марксизим-ленинизм о браке и семье / А.Г. Харчев. – М, 1959. – 39с.
674122
  Теряев Г.В. Марксизм-коммунизм о базисе и настройке / Г.В. Теряев. – М, 1954. – 40с.
674123
  Ломова М.И. Марксизм-ленинизм -- единственно научная идеология международного рабочего класса / М.И. Ломова. – Л., 1967. – 24с.
674124
   Марксизм-ленинизм - вечно живое, революционное учение, преобразующее мир. – М., 1984. – 112с.
674125
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
1, 2. – 1968. – 459, 256с.
674126
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
3. – 1968. – 352с.
674127
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
4. – 1968. – 447с.
674128
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
5. – 1968. – 447с.
674129
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
6. – 1969. – 383с.
674130
  Загладин В.В. Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение коммунистов всех стран / В.В. Загладин. – М., 1980. – 64с.
674131
   Марксизм-ленинизм - методологическая основа коммунистического воспитания молодежи. – М., 1983. – 174с.
674132
  Гольдман Г.Р. Марксизм-ленинизм - научная основа политики КПСС / Г.Р. Гольдман. – Л., 1969. – 16с.
674133
  Шабалина Е.Н. Марксизм-ленинизм - подлинно научная идеология, выражение коренных интересов трудящихся. / Е.Н. Шабалина. – Днепропетровск, 1969. – 44с.
674134
   Марксизм-ленинизм - теоретическая основа научного мировоззрения. – Днепропетровск, 1971. – 192с.
674135
   Марксизм-ленинизм - теоретическая основа строительства коммунизма. – М., 1965. – 160с.
674136
  Киров С.М. Марксизм-ленинизм - это единственная наука, которая учит трудящихся побеждать своих врагов / С.М. Киров. – Л., 1934. – 32с.
674137
  Ковалев С.М. Марксизм-ленинизм / С.М. Ковалев. – Москва, 1969. – 32с.
674138
  Константинов Ф.В. Марксизм-ленинизм в высшей школе / Ф.В. Константинов. – Москва, 1957. – 87с.
674139
  Климушев В.Я. Марксизм-ленинизм в действии / В.Я. Климушев. – Москва, 1961. – 32с.
674140
   Марксизм-ленинизм и глобальные проблемы современности. – М.
1. – 1983. – 281с.
674141
   Марксизм-ленинизм и глобальные проблемы современности (в свете решений XXVI съезда КПСС). – М.
2. – 1983. – 344с.
674142
  Фаталиев Х.М. Марксизм-ленинизм и естествознание. / Х.М. Фаталиев. – М, 1962. – 352с.
674143
   Марксизм-ленинизм и Латинская Америка. – М.
1. – 1989. – 240с.
674144
   Марксизм-ленинизм и Латинская Америка. – М.
2. – 1989. – 303с.
674145
  Гончарук Л.А. Марксизм-ленинизм и мелкобуржуазный псевдосоциализм / Л.А. Гончарук. – Л., 1985. – 119с.
674146
  Воробьев В.Ф. Марксизм-ленинизм и наука о литературе / В.Ф. Воробьев. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1971. – 202с.


  В первом разделе рассматривается эстетическая концепция основоположников марксизма и освещаются некоторые актуальные вопросы теории литературы. В последующих разделах автор говорит о вкладе В.И.Ленина в марксистскую науку о литературе, о развитии им ...
674147
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага, 1973. – 136с.
674148
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
1. – 1974. – 104с.
674149
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
2. – 1974. – 160с.
674150
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
3. – 1974. – 120с.
674151
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
1(4). – 1975. – 144с.
674152
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
2 (5). – 1975. – 160с.
674153
   Марксизм-ленинизм и переход к социализму народов Азии и Африки. – Москва, 1984. – 235 с.
674154
  Бабаева Н.П. Марксизм-ленинизм и питерские рабочие / Н.П. Бабаева, А.Я. Великанова, Г.С. Жуйков. – Л., 1977. – 368с.
674155
   Марксизм-ленинизм и проблемы мирового революционного движения. – М.
2. – 1970. – 184с.
674156
  Богомазов Г.Г. Марксизм-ленинизм и проблемы товарно-денежных отношений в период строительства социализма в СССР / Г.Г. Богомазов. – Л., 1974. – 144с.
674157
   Марксизм-ленинизм и реалии конца ХХ столетия. – М., 1988. – 397с.
674158
  Мелюхин С.Т. Марксизм-ленинизм и современная естественнонаучная картина мира / С.Т. Мелюхин. – Москва, 1968. – 47с.
674159
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – М., 1979. – 95с.
674160
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – 2-е изд., доп. – М., 1980. – 198с.
674161
   Марксизм-ленинизм и современная эпоха. – М., 1981. – 382с.
674162
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – М.
Т. 1. – 1982. – 319с.
674163
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – М.
Т. 2. – 1982. – 448с.
674164
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – М.
Т. 3. – 1982. – 384с.
674165
  Несмелов О.В. Марксизм-ленинизм и стратегия мира / О.В. Несмелов. – Казань, 1970. – 344с.
674166
  Ковалев С.М. Марксизм-ленинизм и формирование нового человека / С.М. Ковалев. – М, 1973. – 136с.
674167
  Лукачевский А.Т. Марксизм-ленинизм как воинствующий атеизм / А.Т. Лукачевский. – М., 1933. – 104с.
674168
  Кикнадзе Г.А. Марксизм-ленинизм о базисе и надстройке : Автореф... канд. философ.наук: / Кикнадзе Г.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1955. – 15л.
674169
  Шенгелия Х.Д. Марксизм-ленинизм о возможности и действительности : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Шенгелия Х.Д. ; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1960. – 26 с.
674170
  Розанов Н.К. Марксизм-ленинизм о возможности перехода народв слаборазвитых стран к социализму, минуя капиталистическую стадию : Автореф... канд. ист.наук: / Розанов Н. К.; МГУ, Спициал. уч. сов. по ист. КПСС. – М., 1968. – 18л.
674171
  Мокров И.Ф. Марксизм-ленинизм о возникновении, развитии и преодолении противоречий между городом и деревней. : Автореф... канд. филос.наук: / Мокров И.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1954. – 15л.
674172
  Киладзе Д.К. Марксизм-ленинизм о возрастающей роли трудящихся масс в истории : Автореф... канд. фимлософ.наук: / Киладзе Д.К.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1960. – 19л.
674173
  Миронов Н.М. Марксизм-ленинизм о войне и армии / Н.М. Миронов. – Москва, 1954. – 47с.
674174
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – М., 1956. – 288с.
674175
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – М., 1957. – 287с.
674176
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 2-е переработ. и доп. изд. – М., 1961. – 394с.
674177
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 3-е переработ. и доп. изд. – М., 1962. – 375с.
674178
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 4-е переработ. и доп. изд. – М., 1965. – 383с.
674179
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 5-е переработ. и доп. изд. – М., 1968. – 391с.
674180
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – Москва, 1974. – 486с.
674181
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – М., 1983. – 288с.
674182
  Прокопьев С.С. Марксизм-ленинизм о войне и армии. / С.С. Прокопьев. – Новосибирск, 1963. – 33с.
674183
  Смирнов П.С. Марксизм-ленинизм о войне и мире / П.С. Смирнов. – М., 1968. – 143с.
674184
   Марксизм-ленинизм о войне, армии и военной науке. – М., 1955. – 220с.
674185
  Горелов Д.П. Марксизм-ленинизм о всемирно-исторической роли пролетариата : Автореф... канд. филос.наук: / Горелов Д. П.; АН УССР, Отд-ние обществ. наук. – К., 1954. – 18л.
674186
  Тарасов К.Е. Марксизм-ленинизм о всестороннем развитии человека как высшей цели коммунизма. / К.Е. Тарасов. – М., 1981. – 38с.
674187
  Сванидзе С.А. Марксизм-ленинизм о двух фазах коммунистического общества : Автореф... канд. ист.наук: / Сванидзе С. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1958. – 37л.
674188
  Рахимбаев С.М. Марксизм-ленинизм о демократии : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Рахимбаев С.М.; МГУ. Философский факультет. – М., 1972. – 19л.
674189
   Марксизм-ленинизм о диалектике революции и контрреволюции. – М., 1984. – 382с.
674190
  Студеникин П.Я. Марксизм-ленинизм о единстве теории и практики : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Студеникин П.Я. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1954. – 18 с.
674191
  Архангельский Л.М. Марксизм-ленинизм о единстве языка и мышления. : Автореф... наук: / Архангельский Л.М.; Уральск. гос. унив. им.А.М.горького. Каф. диалектич. и историч. материализма. – Свердловск, 1953. – 16 с.
674192
  Керимов Д.А. Марксизм-ленинизм о закономерности развития государства и права при социализме / Д.А. Керимов. – М., 1981. – 80с.
674193
  Голубенко В.П. Марксизм-ленинизм о закономерностях перехода от старого качества к новому качеству в общественном развитии : Автореф... канд. философ.наук: / Голубенко В.П.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1953. – 16л.
674194
  Купченко И.П. Марксизм-ленинизм о закономерностях развития народной революции в Китае : Автореф... канд. филос.наук: / Купченко И.П.; Ленингир. гос. ун-т. – Л., 1953. – 20л.
674195
  Колобков В.В. Марксизм-ленинизм о закономерностях строительства социализма и коммунизма / В.В. Колобков. – Киев, 1964. – 36с.


  На обл. дарственная надпись от автора библиотеке КГУ
674196
  Джахая Л.Г. Марксизм-ленинизм о знании, истине и практике. / Л.Г. Джахая. – Сухуми, 1961. – 83с.
674197
  Шарашенидзе И.В. Марксизм-ленинизм о конкретно-историческом подходе к общественным явлениям. : Автореф... Канд.филос.наук: / Шарашенидзе И.В.;. – Тбилиси, 1950. – 18л.
674198
  Хакбердыев М.Х. Марксизм-ленинизм о культуре и культурной революции : Автореф... канд.филос.наук: / Хакбердыев М.Х.; Таджик.гос.ун-т. – Сталинабад, 1955. – 18л.
674199
  Зеленецкий М.Н. Марксизм-ленинизм о культуре. / М.Н. Зеленецкий. – Л, 1957. – 82с.
674200
  Карпов В.А. Марксизм-ленинизм о культуре. Учеб. пособие в помощь изучающим первый раздел курса "Культурно-просветительная работа". / В.А. Карпов. – М., 1965. – 64с.
674201
  Нестерианова Е.П. Марксизм-ленинизм о материально-технической базе социализма : Автореф... канд. экон.наук: / Нестерианова Е.П.; ИПКП маркс.-лен. при КГУ. – К., 1953. – 20л.
674202
  Чугреев А.П. Марксизм-ленинизм о мирном сосуществовании социалистической и капиталистической общественных систем : Автореф... канд. филос.наук: / Чугреев А.П.; Ин-т философии и права Акад. наук БССР. – Минск, 1957. – 24л.
674203
  Кулиев А.А. Марксизм-ленинизм о морали : Автореф... канд. филос.наук: / Кулиев А.А.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1956. – 24л.
674204
  Трифоненков П.И. Марксизм-ленинизм о моральном факторе в современных войнах. : Автореф... канд. филос.наук: / Трифоненков П.И.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 24л.
674205
  Александров Г.Ф. Марксизм-ленинизм о научном предвидении / Г.Ф. Александров. – Москва, 1939. – 44с.
674206
  Леонов М.А. Марксизм-ленинизм о научном предвидении / М.А. Леонов. – М, 1945. – 24с.
674207
  Леонов М.А. Марксизм-ленинизм о научном предвидении / М.А. Леонов. – М, 1948. – 64с.
674208
  Куценко В.И. Марксизм-ленинизм о научном предвидении общественных явлений : Автореф... канд. филос.наук: / Куценко В.И.; АОН при ЦК КПС. Каф-ра диалектического и исторического материализма. – Москва, 1953. – 16 с.
674209
  Копреева Т.Н. Марксизм-ленинизм о национально-колониальном вопросе. / Т.Н. Копреева. – Л, 1953. – 48с.
674210
  Митин М.Б. Марксизм-ленинизм о национальном вопросе. / М.Б. Митин. – М., 1951. – 60с.
674211
  Гигашвили А.М. Марксизм-ленинизм о некапиталистическом пути развития и критика идеологии неоколониализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Гигашвили А.М.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1969. – 20л.
674212
  Тумур-Очир Марксизм-ленинизм о некапиталистическом пути развития отсталых стран к социализму. (На примере Монгольской Народной Республики) : Автореф... канд. филос.наук: / Тумур-Очир Д.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра диалектического и исторического материализма. – М., 1953. – 16л.
674213
  Свирский В.А. Марксизм-ленинизм о необходимости и свободе и своеобразии их проявления в условиях советского общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: / Свирский В. А.; МВО СССР, ИПКП марск. лен. – Киев, 1956. – 20 с.
674214
  Веселов В.М. Марксизм-ленинизм о необходимости сочетания марксисткой партией легальных и нелегальных форм борьбы. : Автореф... канд. ист.наук: / Веселов В.М.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1954. – 15л.
674215
  Скрыпник В.Д. Марксизм-ленинизм о неразрывной связи языка и мышления. : Автореф... Канд.филол.наук: / Скрыпник В.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
674216
  Притыцкая Т.И. Марксизм-ленинизм о партии нового типа. : Автореф... канд. ист.наук: / Притыцкая Т.И.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. маркс.-лен. – Минск, 1954. – 22л.
674217
  Синельников В.И. Марксизм-ленинизм о проблемах некапиталистического развития молодых национальных государств / В.И. Синельников. – Грозный, 1967. – 24с.
674218
   Марксизм-ленинизм о происхождении и классовой сущности религии. – М., 1959. – 38с.
674219
  Гурев Г.А. Марксизм-ленинизм о происхождении религии / Г.А. Гурев. – Москва, 1953. – 32с.
674220
  Сахаров С.И. Марксизм-ленинизм о происхождении христианской рилигии и ее классовой сущности : Автореф... канд. филос.наук: / Сахаров С. И.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1950. – 44л.
674221
  Стрельников С.И. Марксизм-ленинизм о пролетарском интернационализме / С.И. Стрельников. – Москва, 1966. – 35с.
674222
   Марксизм-ленинизм о пролетарском интернационализме. – М., 1969. – 624с.
674223
  Даниелян М.С. Марксизм-ленинизм о противоположности между умственным и физическим трудом / М.С. Даниелян. – Ереван, 1957. – 211 с.
674224
  Гостев И.А. Марксизм-ленинизм о прямых и косвенных резевах пролетариата в социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Гостев И. А.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1952. – 18л.
674225
  Гостев И.А. Марксизм-ленинизм о прямых и косвенных резервах пролетариата в социалистической революции : Дис... канд. ист.наук: / Гостев И.А.; Ин-т повышения квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 270л. – Бібліогр.:л.I-XII
674226
  Лунев Г.К. Марксизм-ленинизм о путях преодоления религиозно-идеалистических пережитков в сознании людей. : Автореф... канд. филос.наук: / Лунев Г.К.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
674227
  Рекунов Ф.Н. Марксизм-ленинизм о путях преодоления существенного различия между городом и деревней : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Рекунов Ф.Н. ; М-во культуры СССР, Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск, 1953. – 16 с.
674228
  Ткаченко Л.П. Марксизм-ленинизм о развити социалистической государственности в коммунистическое самоуправление : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ткаченко Л.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1964. – 14 с.
674229
   Марксизм-ленинизм о развитии общества. – М., 1964. – 64с.
674230
  Ткаченко Л.П. Марксизм-ленинизм о развитии социалистической государственности в коммунистическом самоуправлении. : Дис... канд. философ.наук: / Ткаченко Л.П.; Измаильский гос. пед. ин-т. Каф. маркс.-лен. – Измаил, 1964. – 200л. – Бібліогр.:л.197-200
674231
  Занин В.А. Марксизм-ленинизм о революционной демократической диктатуре пролетариата и крестьянства : Автореф... канд. ист.наук: / Занин В.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
674232
  Федосеев П.Н. Марксизм-ленинизм о религии и ее преодолении / П.Н. Федосеев. – М, 1941. – 43с.
674233
  Куликов И.Н. Марксизм-ленинизм о религии и путях ее преодоления / И.Н. Куликов. – Харьков, 1955. – 76с.
674234
  Будилова Е.А. Марксизм-ленинизм о религии и путях ее преодоления. / Е.А. Будилова. – Москва, 1955. – 68 с.
674235
  Каммари М.Д. Марксизм-ленинизм о роли личности в истории / М.Д. Каммари. – М., 1953. – 408с.
674236
  Пуховский Н.В. Марксизм-ленинизм о роли народных масс в истории. / Н.В. Пуховский. – М., 1955. – 40с.
674237
  Акимов А.Б. Марксизм-ленинизм о роли народных масс в современных войнах : Автореф... канд. философ.наук: / Акимов А.Б.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 19л.
674238
  Кузин В.А. Марксизм-ленинизм о роли народных масс в социальных революциях / В.А. Кузин. – М., 1963. – 63с.
674239
  Гак Г.М. Марксизм-ленинизм о роли народных масс и личности в истории / Г.М. Гак. – М., 1954. – 28с.
674240
  Ельмеев В.Я. Марксизм-Ленинизм о роли науки в развитии производит. сил социалистич. общества / В.Я. Ельмеев. – Л., 1959. – 31с.
674241
  Раков Б.И. Марксизм-ленинизм о русской социалистической нации : Автореф... Канд.ист.наук: / Раков Б.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1955. – 15л.
674242
  Раков Б.И. Марксизм-ленинизм о русской социалистической нации : Автореф... Канд.ист.наук: / Раков Б.И.; М-во просвшения РСФСР.Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1956. – 16л.
674243
  Мхитарян Г.Е. Марксизм-ленинизм о свободе и необходимости : Автореф... канд. филос.наук: / Мхитарян Г.Е. – Ереван, 1953. – 23 с.
674244
  Мхитарянд Г.Е. Марксизм-ленинизм о свободе и необходимости. : Автореф... Канд.филос.наук: / Мхитарянд Г.Е.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1953. – 24л.
674245
  Кухаренко Е.С. Марксизм-ленинизм о связи естествознания и техники при социализме : Автореф... канд. филос.наук: / Кухаренко Е.С.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1953. – 24 с.
674246
  Разин В.И. Марксизм-ленинизм о сломе експлуататорской государственной машины / В.И. Разин. – Москва, 1964. – 52с.
674247
  Гринберг Г.М. Марксизм-ленинизм о социальном прогрессе как объективной закономерности : Автореф... канд. философ.наук: / Гринберг Г.М.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра марксистско-ленинской философии. – Минск, 1967. – 22л.
674248
  Эвальдович И.Л. Марксизм-ленинизм о сущности и исторических формах брака и семьи : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Эвальдович И.Л. ; МВ и ССО УССР, Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 20 с.
674249
  Паркосадзе В. Марксизм-ленинизм о федерации / В. Паркосадзе. – Тбилиси, 1967. – 264с.
674250
  Соболєв А.И. Марксизм-ленинизм о формах перехода от капитализма к социализму. / А.И. Соболєв. – М., 1956. – 47с.
674251
  Соболєв А.И. Марксизм-ленинизм о формах перехода от капитализма к социализму. / А.И. Соболєв. – М., 1958. – 163с.
674252
  Алиев М.Г. Марксизм-ленинизм о характере скачков при переходе от старого качества к новому : Автореф... канд. филос.наук: / Алиев М. Г.; МВО СССР, АзГУ им. Кирова. – Баку, 1955. – 19л.
674253
  Старовойтов В.И. Марксизм-ленинизм о языке и мышлении : Автореф... канд. филос.наук: / Старовойтов В.И.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. диалект. и ист. материализма. – Минск, 1955. – 15 л.
674254
  Изох В.Г. Марксизм-ленинизм об интернациональном долге : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Изох В.Г.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1971. – 23л.
674255
  Федосеев П.Н. Марксизм-ленинизм об истоках и характере войны / П.Н. Федосеев. – Сталинград, 1946. – 43с.
674256
  Титов С.Н. Марксизм-ленинизм об исторической преемственности и новаторстве в советком искусстве : Автореф... канд. филос.наук: / Титов С. Н.; МВО Ворон. ГУ. – Воронеж, 1954. – 17л.
674257
  Казаков Дмитрий Фролович Марксизм-ленинизм об источнике, специфике и содержании современной войны : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.02 / Казаков Дмитрий Фролович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 67 с. – Бібліогр.:с.63-67
674258
  Казаков Д.Ф. Марксизм-ленинизм об источнике, специфике и содержании современной войны. : Дис... доктор филолог.наук: / Казаков Д.Ф.; Военно-инженерная ордена Ленина краснознаменная академия им. В.В.Куйбышева. – Москва, 1974. – 316л. – Бібліогр.:л.1-29
674259
  Дубина К.К. Марксизм-ленинизм об общих закономерностях и своеобразии социалистической революции в различных странах / К.К. Дубина. – Київ, 1958. – 35с.
674260
  Трошин Д.М. Марксизм-ленинизм об объективном характере законов науки. / Д.М. Трошин. – М., 1953. – 48с.
674261
  Паюсов С.П. Марксизм-ленинизм об объективном характере законов развития общества : Автореф... канд.филос.наук: / Паюсов С.П.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1954. – 14л.
674262
  Дзюба Я.С. Марксизм-ленинизм об отечестве и его защите : Автореф... Доктора филос.наук: / Дзюба Я.С.; Военно-политич.Акад. – Москва, 1965. – 64л.
674263
  Журавлев В.В. Марксизм-ленинизм об относительной самостоятельности общественного сознания / В.В. Журавлев. – М., 1961. – 158с.
674264
  Холногорова М.Г. Марксизм-ленинизм об отношении коммунистов к непролетарским демократическим партиям в период строительства коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: 621 / Холногорова М.Г.;. – М., 1971. – 24л.
674265
  Маслин А.Н. Марксизм-ленинизм об уничтожении противоположности и существенного различия между умственным и физическим трудом. / А.Н. Маслин. – М., 1954. – 24с.
674266
  Ткачук В.Е. Марксизм-ленинизм об экономике, как главной базе развития коммунистического общества / В.Е. Ткачук. – К, 1969. – 40с.
674267
  Разин В.И. Марксизм-ленинизм учение о государстве / В.И. Разин. – М, 1966. – 47с.
674268
  Разин В.И. Марксизм-ленинизм учение об общественно-экономических формациях и современность / В.И. Разин. – М, 1979. – 64с.
674269
  Чунаева А.А. Марксизм-ленинизма о необходимости и случайности : Автореф... канд. филос.наук: / Чунаева А.А.; ЛГУ. – Л., 1954. – 14л.
674270
  Фомина В.А. и Делограмматак М.Н. Марксизм-ленининзм о развитии личности и крах одной реакционной догмы антикоммунизма / В.А. и Делограмматак М.Н. Фомина. – М., 1963. – 48с.
674271
  Куценко В.І. Марксизм-ленінізм - володар дум передового людства / В.І. Куценко. – К., 1962. – 44с.
674272
   Марксизм-ленінізм - інтернаціональне вчення комуністів усіх країн. – К., 1964. – 28с.
674273
   Марксизм-ленінізм - прапор мільйонів у боротьбі за комунізм. – К., 1968. – 39с.
674274
   Марксизм-ленінізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 814. – ISBN 966-316-069-1
674275
  Гомоляко Г.М. Марксизм-ленінізм і релігія про особу / Г.М. Гомоляко. – К., 1974. – 46с.
674276
  Черненко К.У. Марксизм-ленінізм наукова основа політики КПРС / К.У. Черненко. – Київ, 1955
674277
  Александренко Г.В. Марксизм-ленінізм про державну федерацію / Г.В. Александренко; АН УРСР. Сектор держави і права. – Київ : АН УРСР, 1960. – 132с.
674278
  Безпальчий В.Ф. Марксизм-ленінізм про джерела та соціальний зміст релігії / В.Ф. Безпальчий. – К, 1961. – 42с.
674279
  Грабовський В.К. Марксизм-ленінізм про економічний базис і надбудову / В.К. Грабовський, С.Ф. Решетник. – Київ, 1959. – 56с.
674280
  Грабовський В.К. Марксизм-ленінізм про економічний базис і надбудову / В.К. Грабовський, С.Ф. Решетнік; МВО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1959. – 54с.
674281
  Юдін П.Ф. Марксизм-ленінізм про культуру і культурну революцію. / П.Ф. Юдін, 1934. – 63с.
674282
  Танчер В.К. Марксизм-ленінізм про лквідацію істотної відмінності між розумовою і фізичною працею : Філософський збірник №1 / В.К. Танчер; КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ, 1954. – 35-58с. – Окремий відбиток
674283
  Александров Г.Ф. Марксизм-ленінізм про наукове передбачення / Г.Ф. Александров. – Київ, 1940. – 43с.
674284
  Леонов М.А. Марксизм-ленінізм про наукове передбачення / М.А. Леонов. – Київ-Харків, 1944. – 20с.
674285
  Гігашвілі А.М. Марксизм-ленінізм про некапіталістичний шлях розвитку / А.М. Гігашвілі. – Львів, 1968. – 43с.
674286
  Острянин Д.Ф. Марксизм-ленінізм про релігію та шляхи її подолання / Д.Ф. Острянин. – К., 1955. – 48с.
674287
  Острянин Д.Ф. Марксизм-ленінізм про релігію та шляхи її подолання / Д.Ф. Острянин. – Київ, 1956. – 47с.
674288
  Острянин Д.Х. Марксизм-ленінізм про роль народних мас і особи в історії / Д.Х. Острянин. – Київ. – 27-38с.
674289
  Передерій В.Ф. Марксизм-ленінізм про роль народних мас і особи в історії / В.Ф. Передерій, А.І. Клевцов. – Київ, 1954. – 35с.
674290
  Танчер В.К. Марксизм-ленінізм про роль народних мас і особи в історії / В.К. Танчер. – Київ, 1956. – 45с.
674291
  Тихонова Є.А. Марксизм-ленінізм про соціалістичну федерацію як централізовану демократичну державу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 3-14. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматриваются важнейшие положения марксизма-ленинизма, раскрывающие сущность и назначение социалистической федерации как средства теснейшего сплочения народов в борьбе за социализм и коммунизм. Основное внимание уделено неразрывной связи ...
674292
  Мартиненко П.Ф. Марксизм-ленінізм про суть конституції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 11-18. – (Серія права ; № 9)


  Выясняя определение сущности конституции в работах классиков марксизма-ленинизма, автор различает два аспекта в этом вопросе: сущность конституции государства с антагонистическими классами и без них. В первом случае государственно-правовые институты ...
674293
  Бичко І.В. Марксизм - це гуманізм // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
674294
  Пантин И.К. Марксизм : историческое самопознание // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С.12-24. – ISSN 0042-8744
674295
  Петряев К.Д. Марксизм в борьбе против буржуазных концепций ХІХ в. об историческом процессе / К.Д. Петряев. – К.-Одесса, 1975. – 148с.
674296
  Гноевых А.В. Марксизм в освещении журнала "Русское богатство" в 1904-1914 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 134-141. – ISSN 0042-8779


  О периоде редакторства В. Г. Короленко в журнале "Русское богатство" и его взглядах на марксизм.
674297
  Оропай А.Ф. Марксизм в прогностическом и профетическом аспектах // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 78-83. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
674298
  Покровский М.Н. Марксизм в программах трудовой школы / М.Н. Покровский. – М., 1924. – 24с.
674299
  Федосеев П.Н. Марксизм в ХХ веке / П.Н. Федосеев. – М, 1972. – 582с.
674300
  Федосеев П.Н. Марксизм в ХХ веке / П.Н. Федосеев. – 2-е изд., доп. – М, 1977. – 638с.
674301
  Покровский М.Н. Марксизм в школе / М.Н. Покровский. – М., 1925. – 31с.
674302
  Патент Г.И. Марксизм и априоризм / Г.И. Патент. – Курган, 1971. – 92с.
674303
  Патент Г.И. Марксизм и априоризм. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Патент Г.И.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1972. – 23л.
674304
  Кун Б. Марксизм и борьба с социал-фашизмом / Б. Кун. – М., 1933. – 96с.
674305
  Бурмистров С.Л. Марксизм и веданта в современной Индии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3. – С. 64-74. – ISSN 0869-1908
674306
  Федосеев П.Н. Марксизм и волюнтаризм / П.Н. Федосеев. – М, 1968. – 63с.
674307
  Ленин В.И. Марксизм и восстание / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 16с.
674308
  Ленин В.И. Марксизм и восстание / В.И. Ленин. – Москва, 1955. – 16с.
674309
  Ленин В.И. Марксизм и восстание / В.И. Ленин. – Москва, 1965. – 14с.
674310
  Сухи И. Марксизм и гуманизм. Критика соврем. буржуазного псевдогуманизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Сухи И.; МГУ , Филос. фак. – Москва, 1962. – 16 с.
674311
  Ярославский Е. Марксизм и дарвинизм / Е. Ярославский. – М, 1940. – 35с.
674312
  Платонов Г.В. Марксизм и дарвинизм / Г.В. Платонов. – Москва, 1958. – 40с.
674313
  Александер Дж. Марксизм и дух социализма: культурные истокиантикапитализма (1982) // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2011. – Т. 14, № 3 (56). – С. 24-49. – ISSN 1029-8053
674314
  Раинко С. Марксизм и его критики / С. Раинко. – М, 1978. – 336с.
674315
   Марксизм и естествознание. – М., 1933. – 212с.
674316
  Бузгалин А.В. и др. Марксизм и институционализм: сравнительное исследование // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-18. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
674317
  Мучаидзе Г.О. Марксизм и концепция партии / Г.О. Мучаидзе. – Тбилиси, 1977. – 271с.
674318
  Ковалев А.М. Марксизм и коренные общественные преобразования в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.80-90. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
674319
  Корнфорт М. Марксизм и лингвистическая философия / М. Корнфорт. – Москва, 1968. – 456 с.
674320
  Селзам Г. Марксизм и мораль / Г. Селзам. – М, 1962. – 286с.
674321
   Марксизм и национальный вопрос. – М., 1923. – 192с.
674322
  Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 82 с.
674323
  Биола Ги Марксизм и окружающая среда / Биола Ги. – Москва, 1975. – 152с.
674324
  Покровский М.Н. Марксизм и особенности исторического / М.Н. Покровский, 1925. – с.
674325
  Ревуненков В.Г. Марксизм и проблема якобинской диктатуры / В.Г. Ревуненков. – Л., 1966. – 176с.
674326
   Марксизм и проблемы социально-экономической борьбы организованного пролетариата. – М., 1985. – 350с.
674327
   Марксизм и проблемы социального прогресса. – М., 1986. – 243с.
674328
   Марксизм и рабочее движение XIX века. Некоторые актуальные проблемы теории и истории. – Москва, 1988. – 566 с.
674329
   Марксизм и развитие советской педагогики. – М., 1986. – 256с.
674330
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1963. – 19с.
674331
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва, 1972. – 16с.
674332
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1973. – 16с.
674333
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва, 1974. – 16с.
674334
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1975. – 16с.
674335
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва, 1976. – 16с.
674336
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва, 1980. – 16с.
674337
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1981. – 16с.
674338
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1982. – 16с.
674339
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1983. – 16с.
674340
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1984. – 16с.
674341
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1988. – 15с.
674342
  Луначарский А.В. Марксизм и религия / А.В. Луначарский. – Москва : Знание, 1971. – 63 с. – (Новое в жизни науке и технике ; 11 : Естествознание и религия)
674343
  Слободянюк С.С. Марксизм и религия о ценности личности. / С.С. Слободянюк. – М., 1971. – 32с.
674344
  Момджян Х.Н. Марксизм и ренегат Гароди. / Х.Н. Момджян. – М., 1973. – 192с.
674345
  Батудаев И.А. Марксизм и реформизм о революции и реформе : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Батудаев И.А. ; Акад. наук СССР, Ин-т философии. – Москва, 1960. – 17с.
674346
   Марксизм и Россия. – М., 1990. – 284с.
674347
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 1. – 2004
674348
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 2. – 2004
674349
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 3/4. – 2004
674350
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 3/4. – 2005
674351
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 1/2. – 2006
674352
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 3. – 2006
674353
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 4. – 2006
674354
   Марксизм и современные проблемы литературоведения. – М., 1984. – 231с.
674355
   Марксизм и страны Востока. – М., 1970. – 184с.
674356
  Хофман Д. Марксизм и теория "праксиса". / Д. Хофман. – М., 1978. – 334с.
674357
  Сэв Л. Марксизм и теория личности. / Л. Сэв. – М., 1972. – 582с.
674358
  Брюхов В.С. Марксизм и теория равновесия / В.С. Брюхов. – Москва, 1965. – 32с.
674359
  Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. / В.Н. Волошинов. – Ленинград, 1929. – 188с.
674360
  Патент Г.И. Марксизм и экзистенциализм / Г.И. Патент. – Челябинск, 1973. – 251с.
674361
  Кох Г. Марксизм и эстетика / Г. Кох. – Москва, 1964. – 752с.
674362
  Скригунюк М.І. Марксизм і плебсологія // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 47-55. – ISSN 1563-3349
674363
  Ленін В.І. Марксизм і повстання / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 12с.
674364
  Ленін В.І. Марксизм і повстання / В.І. Ленін. – Київ, 1964. – 15с.
674365
  Ленін В.І. Марксизм і повстання / В.І. Ленін. – Київ, 1967. – 18с.
674366
  Ленін В.І. Марксизм і ревізіонізм / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 12с.
674367
  Ленін В.І. Марксизм і ревізіонізм / В.І. Ленін. – Київ, 1953. – 12с.
674368
  Ленін В.І. Марксизм і ревізіонізм / В.І. Ленін. – Київ, 1973. – 28с.
674369
  Ленін В.І. Марксизм і ревізіонізм / В.І. Ленін. – Київ, 1978. – 16с.
674370
  Шульц Э.Э. Марксизм как религия революции // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 5 (113)
674371
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – Л, 1931. – 93с.
674372
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – Л, 1931. – 94с.
674373
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – 3-е. – Л, 1933. – 104с.
674374
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – 3-е. – М., 1934. – 94с.
674375
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – М., 1958. – 172с.
674376
  Гусейнов А.А. Марксизм о личности / А.А. Гусейнов. – М, 1967. – 31с.
674377
  Кэри Э. Марксизм о смысле человеческой жизни : Автореф... канд.философ.наук: / Кэри Э.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1966. – 16л.
674378
  Пищик Ю.Б. Марксизм об исторической природе религии / Ю.Б. Пищик. – К, 1983. – 104с.
674379
  Ленін В.І. Марксизм про державу / В.І. Ленін. – Київ, 1932. – 100с.
674380
  Жмудський О.З. Марксизм про перетворення науки в безпосередню продуктивну силу // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 11
674381
  Кухарчук Д.В. Марксизм против мелкобуржуазного социализма : из истории идейн. борьбы в рабочем движении середины XIX в. / Д.В. Кухарчук. – М., 1985. – 126с.
674382
  Дмитрук А.А. Марксизм против оппортунизма. / А.А. Дмитрук. – Минск, 1971. – 160с.
674383
  Фритцханд М. Марксизм, гуманизм, мораль : избранные работы / М. Фритцханд. – Москва : Прогресс, 1976. – 316 с.
674384
  Мартиненко Т.К. Марксизм, дарвінізм і сучасна біологія / Т.К. Мартиненко. – Київ, 1971. – 48с.
674385
   Марксизм, история философии, современность. – Тарту, 1985. – 237с.
674386
  Серени Э. Марксизм, наука, культура / Э. Серени. – Москва, 1952. – 155 с.
674387
  Штайгервальд Р. Марксизм, религия, современность / Р. Штайгервальд. – М., 1976. – 192с.
674388
   Марксизм: pro и contra. – М., 1992. – 333с.
674389
  Процько М.А. Марксисиско-ленинская теория государства, революции и диктатуры пролетариата / М.А. Процько. – М, 1958. – 128с.
674390
  Филонов А.П. Марксиско-ленинское учение об обоществлении производства и его развитие в решениях XXII съезда КПСС : Автореф... канд. экон.наук: / Филонов А.П.; ХГУ. Кафедра полит. экономии. – Х., 1963. – 22л.
674391
  Рожков В.П. Марксиство-ленинская партия и демократический характер социалистического управления : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рожков В. П.; БашкГУ. – Уфа, 1980. – 28л.
674392
  Деришев С.И. Марксисткая философия в Белоруссии в период социалистической индустриализации (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Деришев С. И.; БГУ, Каф ист., филос. и логики. – Минск, 1966. – 23л.
674393
  Цхакая Н.М. Марксисткие газеты "Брдзола" и "Пролетарис Брздола" и их роль в пропаганде лениского-искровских идей : Автореф... канд. ист.наук: / Цхакая Н. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1954. – 18л.
674394
  Руслякова В.Г. Марксистко-ленинская историография Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Руслякова В.Г.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – Москва, 1955. – 16л.
674395
  Андреев А.Л. Марксистко-ленинская концепция искусства и принцип отражения / А.Л. Андреев. – Москва, 1988. – 206с.
674396
  Узбекова Г.Х. Марксистко-ленинская постановака вопросам об объективной необходимости революционного использования компромисов и соглашений в классовой борьбе пролетариата / Г.Х. Узбекова. – Казань, 1961. – 48с.
674397
  Коваль П.Д. Марксистко-ленинская теория классов и классовой борьбы как основа политики Болгарской коммунистической партии в строительстве социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Коваль П.Д.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 18 с.
674398
  Горовский Ф.Я. Марксистко-ленинская теория нации и социалистическая практика / Ф.Я. Горовский, Ю.И. Римаренко. – К, 1985. – 363с.
674399
  Петрухин А.А. Марксистко-ленинская теория социалистической революции и дальнейшее ее развитие ХХ съездом КПСС / А.А. Петрухин. – Москва, 1958. – 56с.
674400
  Французова Н.П. Марксистко-ленинская философия - методология естественных и общественных наук / Н.П. Французова. – М, 1969. – 96с.
674401
  Агамиров М. Марксистко-ленинская философская мысль в Азербайджане в годы реакции / М. Агамиров. – Баку, 1980. – 141с.
674402
  Венгрис А.О. Марксистко-ленинская экономическая мысль в Литве в 1918-1940 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Венгрис А.О.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1958. – 32л.
674403
  Дубко Е.Л. Марксистко-ленинская эктика / Е.Л. Дубко. – М, 1983. – 110с.
674404
  Каган М.С. Марксистко-ленинская эстетика о роли мировоззрения в художественном творчестве / М.С. Каган. – Л, 1955. – 48с.
674405
  Маслов Н.Н. Марксистко-ленинские методы историко-партийного исследования. / Н.Н. Маслов. – М., 1983. – 157с.
674406
  Соломахо С.Л. Марксистко-ленинское воспитание советской интеллигенции в послевоенные годы (1946-1951 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Соломахо С.Л.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1952. – 17л.
674407
  Степков В.И. Марксистко-ленинское образование коммунистов и беспартийных. / В.И. Степков. – М., 1962. – 63с.
674408
  Демчук П.А. Марксистко-ленинское понимание сущности активной жизненной позиции личности : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.00.01 / Демчук П. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
674409
  Винцер Р. Марксистко-ленинское понимание счастья и некоторые вопросы воспитания молодежи в ГДР. : Автореф... канд. филос.наук: / Винцер Р.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1966. – 19л.
674410
  Мальцев В.И. Марксистко-ленинское учение о государстве. / В.И. Мальцев, С.П. Лебедев. – М., 1958. – 72с.
674411
  Касавина Г.З. Марксистко-ленинское учение о классах и классовой борьбе. Лекция... / Г.З. Касавина. – М., 1963. – 48с.
674412
  Брегеда А.Е. Марксистко-ленинское учение о революционной ситуации и современность. : Дис... канд. филос.наук: / Брегеда А.Е.; КГУ. – К., 1970. – 254л. – Бібліогр.:л.1-23
674413
  Манов Г.Н. Марксистко-ленинское учение о сломе буржуазной госудатсвенной машины : Автореф... канд. юриди.наук: / Манов Г.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юридич. фак. – Москва, 1951. – 16 с.
674414
  Рожин В.П. Марксисто-Ленинская диалектика как философская наука : Автореф... докт. филос.наук: / Рожин В. П.; ЛГУ. – Л., 1954. – 29л.
674415
  Козловский В.Е. Марксистская диалектика и ее современные противники / В. Е. Козловский ; Акад общ. наукпри ЦК КПСС, кафедра маркс.-лен. филос. – Москва : Мысль, 1978. – 256 с.
674416
  Вислобоков А.Д. Марксистская диалектика и современный механицизм / А.Д. Вислобоков. – Москва, 1962. – 240с.
674417
  Савич М.Б. Марксистская диалектика и философский ревизионизм. / М.Б. Савич. – М., 1981. – 177с.
674418
  Молодцов В.С. Марксистская диалектика как наука / В.С. Молодцов. – Москва, 1951. – 44с.
674419
  Гумницкий Г.Н. Марксистская диалектика как система / Г.Н. Гумницкий. – М., 1987. – 62с.
674420
  Тугаринов В.П. Марксистская диалектика как теория познания и логика. / В.П. Тугаринов. – Л., 1952. – 32с.
674421
  Божко Т.З. Марксистская диалектика о конкретно-историческом подходе к явлениям общественной жизни : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Божко Т.З.; М-во культ СССР, КГУ. – Киев, 1953. – 23 с.
674422
  Божко Т.З. Марксистская диалектика о конкретно-историческом подходе к явлениям общественной жизни. : Дис... канд. философ.наук: / Божко Т.З.; КГУ им.Т.Шевченко. – Станислав, 1953. – 291л.
674423
  Молодцов В.С. Марксистская диалектика о развитии в природе и обществе / В.С. Молодцов. – М., 1953. – 72с.
674424
  Семенов В.С. Марксистская и буржуазная социология о классах и классовых отношениях в современную эпоху. : Автореф... Доктора филос.наук: / Семенов В.С.; Акад.наук СССР.Ин-т философии. – М, 1963. – 42л.
674425
   Марксистская и буржуазная социология сегодня. – М., 1964. – 480с.
674426
   Марксистская и буржуазная социология сегодня. – М., 1986. – 141с.
674427
   Марксистская и революционно-демократическая печать периода первой русской революции 1905-1907 гг.. – Саратов, 1989. – 108с.
674428
  Галактионов Ю.В. Марксистская историография германского фашизма / Ю.В. Галактионов. – Кемерово, 1988. – 83 с.
674429
  Кедров Б.М. Марксистская концепция истории естествознания - XIX века / Б.М. Кедров, А.П. Огурцов. – М, 1978. – 663с.
674430
  Кедров Б.М. Марксистская концепция истории естествознания - XIX века / Б.М. Кедров, А.П. Огурцов. – М, 1985. – 808с.
674431
  Егидес П.М. Марксистская концепция смысла жизни / П.М. Егидес. – Москва, 1966. – 48с.
674432
  Ойзерман Т.И. Марксистская концепция социализма и реальный социализм // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.3-13. – ISSN 0042-8744
674433
  Ойзерман Т.И. Марксистская концепция социализма и реальный социализм // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.16-31. – ISSN 0042-8744
674434
  Билецкий Е.Е. Марксистская концепция человека и критика буржуазных антропологических теорий / Е.Е. Билецкий, Г.З. Касавина. – М., 1985. – 68с.
674435
   Марксистская концепция человека и образ жизни. – Владимир, 1985. – 126с.
674436
  Курочкина Г.П. Марксистская критика 1906-1912 гг. в борьбе за реализм : Автореф... канд. филол.наук: / Курочкина Г.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 22л.
674437
   Марксистская критика буржуазной философии. – М., 1982. – 159с.
674438
  Кузичева А.П. Марксистская критика в борьбе за Чехова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Кузичева А.П.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 24л.
674439
  Семеновский О. Марксистская критика и партийность литературы. / О. Семеновский. – Кишинев, 1966. – 356с.
674440
  Габараев О.Ш. Марксистская критика материализма Фейербаха : Автореф... канд. философ.наук: / Габараев О.Ш.; Тбилисский гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1950. – 28 с.
674441
  Клеман К.Б. Марксистская критика психоанализа. / К.Б. Клеман. – М, 1976. – 283с.
674442
  Льюис Д. Марксистская критика социологических концепций Макса Вебера / Д. Льюис. – Москва, 1981. – 200 с.
674443
  Аникин Г.В. Марксистская литературная критика США на современном этапе / Г.В. Аникин. – Москва, 1976. – 40с.
674444
  Габриэльян Т.Г. Марксистская логика как диалектика и теория познания / Т.Г. Габриэльян. – Ереван, 1963. – 436с.
674445
  Гуланян Х.Г. Марксистская мысль в Армении. (В конце XIX -- начале XX века.) / Х.Г. Гуланян. – Ереван, 1967. – 262с.
674446
  Салимова Марксистская педагогика за рубежом. / Салимова, Кадрия-Улькер Исмаил, кизы. – М., 1988. – 222с.
674447
  Михальченко Н.И. Марксистская политическая идеология. / Н.И. Михальченко. – К., 1991. – 277с.
674448
  Петряков Г.В. Марксистская рабочая печать в годы нового революционного подъема. / Г.В. Петряков. – М., 1983. – 183с.
674449
  Харин Ю.А. Марксистская социальная диалектика / Ю.А. Харин. – Минск : Университетское, 1985. – 320с.
674450
  Вишняков Ю.Ф. Марксистская социально-философская мысль в Индии / Ю.Ф. Вишняков. – Москва, 1989. – 84с.
674451
  Петренко Елена Леонидовна Марксистская социально-философская традиция во втором Интернационале : Автореф... доктора философ.наук: 09.00.02 / Петренко Елена Леонидовна; Ин-т теории и истории социализма ЦК КПСС. – М., 1991. – 59л.
674452
  Мамалуй А.П. Марксистская теория земельной ренты и её дальнейшее развитие В.И.Лениным / А.П. Мамалуй. – Харьков, 1960. – 48с.
674453
  Брожик В. Марксистская теория оценки / В. Брожик. – М, 1982. – 261с.
674454
  Дьердьне В Марксистская теория познания и современные представления о процессах воспитания : Автореф... Канд.психол.наук: 731 / Дьердьне В,; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1969. – 15л.
674455
  Подвойский И. Марксистская теория права / И. Подвойский. – М, 1925. – 182с.
674456
  Ковалгин В.М. Марксистская философия / В.М. Ковалгин. – Минск, 1961. – 134с.
674457
   Марксистская философия в XIX веке. – М.
1. – 1979
674458
   Марксистская философия в XIX веке. – М.
2. – 1979. – 398с.
674459
   Марксистская философия в международном рабочем движении в конце XIX - начале XX века. – М., 1984. – 447с.
674460
  Грецкий М.Н. Марксистская философия в современной Франции / М.Н. Грецкий. – М., 1984. – 183с.
674461
   Марксистская философия за рубежом: проблемы и тенденции развития. – М., 1989. – 104с.
674462
  Герц Г. Марксистская философия и естествознание. / Г. Герц. – М., 1982. – 447с.
674463
  Белогуб В.Д. Марксистская философия как органическое единство диалектического и инаостранного материала : Дис... канд. философ.наук: / Белогуб В. Д.; КГУ им. Т. Г. Шевченко, Кафедра диалектического и исторического материадлизма естественных факультетов. – К., 1963. – 288л. – Бібліогр.:л.269-288
674464
  Агеев Д.П. Марксистская философия мира-философия исторического оптимизма / Д.П. Агеев. – Ленинград, 1975. – 39с.
674465
  Васильев Г.Н. Марксистская философия о материи и формах ее существания / Г.Н. Васильев. – Москва, 1958. – 31с.
674466
  Головаха И.П. Марксистская философия о познаваемости мира / И.П. Головаха. – Киев, 1955
674467
  Титов Владимир Федорович Марксистская философская мысль в Аргентине / Титов Владимир Федорович. – Москва : Изд-во МГУ, 1981. – 167 с.
674468
  Кувакин В.А. Марксистская философская мысль в США. / В.А. Кувакин. – М., 1980. – 168с.
674469
  Грецкий М.Н. Марксистская философская мысль во Франции / М.Н. Грецкий. – М., 1977. – 172с.
674470
  Вайман С.Т. Марксистская эстетика и проблемы реализма / С.Т. Вайман. – Москва, 1964. – 317с.
674471
   Марксистская этика. – М., 1976. – 336с.
674472
   Марксистская этика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 352с.
674473
  Архангельский Л.М. Марксистская этика / Л.М. Архангельский. – Москва, 1985. – 239с.
674474
   Марксистская этика. – 3-е изд., дораб. и доп. – М., 1986. – 365с.
674475
  Лойко К.Н. Марксистская этика и задачи нравственного воспитания трудящихся / К.Н. Лойко. – Х., 1962. – 25с.
674476
  Ангелов Стефан Марксистская этика как наука / Ангелов Стефан. – Москва, 1973. – 264с.
674477
  Наскинов Х.Т. Марксистская этика о смысле жизни : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Наскинов Х.Т.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 28л.
674478
  Сковрцов В.К. Марксистские кружки в Казани в конце 80-х годов 19 века. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Сковрцов В.К.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 16л.
674479
  Грибанова Е.А. Марксистские кружки Самары в 90-х годах XIX века : Автореф... канд .ист.наук: / Грибанова Е. А.; ЛГУ. – Л., 1954. – 14л.
674480
  Панцхава И.Д. Марксистский атеизм -- высшая форма атеизма. / И.Д. Панцхава. – М., 1960. – 57с.
674481
  Воронцов Г.В. Марксистский атеизм и его современные фальсификаторы / Г.В. Воронцов. – Москва, 1972. – 32с.
674482
  Гароди Р. Марксистский гуманизм / Р. Гароди. – Москва, 1959. – 293с.
674483
   Марксистский гуманизм и природа человека. – Владимир, 1984. – 105с.
674484
   Марксистский гуманизм и социальная ценность человека. – Иркутск, 1973. – 32с.
674485
  Потылико Г.П. Марксистский гуманизм и социальная ценность человека. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Потылико Г.П.; Красноярск. гос. пед .ин-т. – Красноярск, 1975. – 24л.
674486
  Перепелица Маргарита Ачауовна Марксистский идеал всесторонне развитой личности и его роль в коммунистическом воспитании молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Перепелица Маргарита Ачауовна; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1985. – 23л.
674487
  Межуев В.М. Марксистский историзм и понятие культуры : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Межуев В.М.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.29
674488
  Попов Г. Марксистский метод против марксистских концепций ("Политическое завещание" Г.В. Плеханова) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 122-126. – ISSN 0042-8736
674489
  Сикорский В.М. Марксистский философский материализм / В.М. Сикорский. – Минск, 1956. – 31с.
674490
  Даник Борис Васильевич Марксистско--ленинская философия - мировоззренческая основа формирования социалситического социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Даник Борис Васильевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т ист. филол. и филос. – Новосибирск, 1979. – 19л.
674491
   Марксистско-ленинская диалектика и медицина / Н.М. Васюков, П.В. Григорьева, С.Г. Иванов, И.Ф. Малышев. – Ленинград
Вып. 3 : Философские вопросы медицины. – 1964. – 56 с.
674492
   Марксистско-ленинская диалектика как теория и метод. – М., 1980. – 254с.
674493
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская диалектика как философская наука / В.П. Рожин. – Л, 1955. – 40с.
674494
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская диалектика как философская наука / В.П. Рожин. – Л, 1957. – 247с.
674495
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская диалектическая логика / В.П. Рожин. – Л, 1956. – 44с.
674496
  Губерский Леонид Васильевич Марксистско-ленинская идеология и ее роль в повышении творческой активности трудящихся в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01 / Губерский Леонид Васильевич ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. Филос. фак. – Киев, 1975. – 26 с.
674497
  Губерский Л.В. Марксистско-ленинская идеология и ее роль в повышении творческой активности трудящихся в условиях развитого социализма : Дис... канд. филос. наук: 09.00.01 / Губерский Леонид Васильевич ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. филос. гуманитарных фак. – Киев, 1975. – 180 л. – Бібліогр.:л.169-180
674498
   Марксистско-ленинская концепция глобальных проблем современности. – М., 1985. – 446с.
674499
  Кулиев Новруз Амиркулу оглы Марксистско-ленинская концепция истины и критика ее фальсификаторов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кулиев Новруз Амиркулу оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
674500
   Марксистско-ленинская концепция социальной справедливости и современная идеологическая борьба. – М., 1987. – 191с.
674501
  Дащенко Ирина Геннадьевна Марксистско-ленинская концепция человека и ее значение для формирования разумных потребностей (методич. аспект.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дащенко Ирина Геннадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – л.
674502
  Дащенко Ирина Геннадьевна Марксистско-ленинская концепция человека и ее значение для формирования разумных потребностей (методический аспект) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01. / Дащенко Ирина Геннадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 175л. – Бібліогр.:л.150-175
674503
  Дащенко Ирина Генадьевна Марксистско-ленинская концепция человека и ее значения для формирования разумных потребностей (методич. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дащенко Ирина Генадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
674504
  Котикова Д.Д. Марксистско-ленинская критика государственно-правовых концепций анархизма : Автореф... канд. юрид.наук: / Котикова Д.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 19л.
674505
   Марксистско-ленинская критика и литературный процесс. – Фрунзе, 1982. – 215с.
674506
  Коробко П.И. Марксистско-ленинская критика идеалистических теорий культа личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Коробко П.И. ; МВО УССР, КГУ, Каф. ист. филос. – Киев, 1956. – 18 с.
674507
  Нескромная Т.П. Марксистско-ленинская критика мальтузианства в Росси конца XIX -- начала ХХ века : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Нескромная Т. П.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1975. – 23л.
674508
  Карапетян А.А. Марксистско-ленинская критика философии Канта : Автореф... докт.филос.наук: / Карапетян А.А.; МГУ. – Ереван, 1952. – 48 с.
674509
  Киртока А. Марксистско-ленинская литература в библиотеках Молдавии в дооктябрьский период (1843-1917 гг.) / А. Киртока. – Кишинев, 1963. – 103с.
674510
  Завьялов Ф.Н. Марксистско-ленинская методология в дореволюционной статистике России / Ф.Н. Завьялов. – Саратов, 1990. – 194с.
674511
   Марксистско-ленинская методология военной истории. – М., 1973. – 294с.
674512
   Марксистско-ленинская методология военной истории. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1976. – 375с.
674513
   Марксистско-ленинская методология и вопросы методики конкретных социальных исследований. – М., 1977. – 200с.
674514
  Мигирин В.Н. Марксистско-ленинская методология и лингвистика / В.Н. Мигирин. – Кишинев, 1974. – 152с.
674515
   Марксистско-ленинская мысль в СССР: исторический путь и проблемы исследования. – К., 1978. – 448с.
674516
  Титаренко Степан Лазаревич Марксистско-ленинская наука - руководство к действию / Титаренко Степан Лазаревич. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 7 : История и политика КПСС)
674517
   Марксистско-ленинская наука о путях преодоления отсталости африканских стран. – Москва
1. – 1974. – 192с.
674518
   Марксистско-ленинская наука о путях преодоления отсталости африканских стран. – М., 1975. – 173с.
674519
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Исторические типы государства и права. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 638с.
674520
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Основные институты и понятия. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 622с.
674521
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое государство. – М., 1972. – 559с.
674522
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое право. – М., 1973. – 647с.
674523
  Мочалов Л.В. Марксистско-ленинская оценка / Л.В. Мочалов. – М, 1976. – 88с.
674524
   Марксистско-ленинская партия в политической системе социалистического общества. – М., 1981. – 231с.
674525
   Марксистско-ленинская педагогика - боевое оружие в борьбе с антикоммунизмом. – Берлин, 1972. – 404с.
674526
  Анспак Я.И. Марксистско-ленинская педагогическая мысль в Латвии, 1893-1917 / Я.И. Анспак. – Рига, 1981. – 239с.
674527
  Личук Т.Г. Марксистско-ленинская политическая иделогия и формирование коммунистического отношения к труду : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Личук Т.Г. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1973. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
674528
  Лаверычев Г.Ф. Марксистско-ленинская политическая идеология и научное руководство строительством коммунизма в СССР : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Лаверычев Г.Ф. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1968. – 20 с.
674529
   Марксистско-ленинская политэкономия. – М.
Ч. 1. – 1987. – 166с.
674530
   Марксистско-ленинская политэкономия. – М.
Ч. 2. – 1987. – 156с.
674531
   Марксистско-ленинская программа международного коммунистического движения (по материалам Совещаний представителей коммунистических и рабочих партий в 1957,1960 гг.). – Минск, 1961. – 187с.
674532
  Пулатов Х. Марксистско-ленинская социологическая мысль в Узбекистане (1918-1936 годы). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Пулатов Х.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. истории маркс.-лен. философии. – Л., 1973. – 19л.
674533
   Марксистско-ленинская социология. – М., 1988. – 262с.
674534
   Марксистско-ленинская социология. – М., 1989. – 285с.
674535
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская социология как наука / В.П. Рожин. – Л, 1967. – 28с.
674536
  Александров В.С. Марксистско-ленинская стратегия и тактика КПСС / Александров В.С. – Москва, 1970. – 239 с.
674537
  Абдуллаев М.А. Марксистско-ленинская теория государства : (лекция, прочитанная для заочников) / М.А. Абдуллаев ; Дагест. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1960. – 18 с.
674538
  Куликов К.Н. Марксистско-ленинская теория диктатуры пролетариата и ее претворение в победе Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Куликов К.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1954. – 16л.
674539
  Катунский А.Е. Марксистско-ленинская теория диктатуры пролетариата. / А.Е. Катунский. – Омск, 1969. – 30с.
674540
  Скавронская Л.С. Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание / Л.С. Скавронская. – Москва, 1979. – 17с.
674541
  Худяк В.Ю. Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание / В.Ю. Худяк. – Москва, 1980. – 15 с.
674542
   Марксистско-ленинская теория и проблемы совершенствования социалистического общества. – М., 1985. – 107с.
674543
  Дегтярева Зинаида Сергеевна Марксистско-ленинская теория интересов и материальная заинтересованность в условиях развитого социалистического общества : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дегтярева Зинаида Сергеевна; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1981. – 22л.
674544
   Марксистско-ленинская теория исторического процесса. – М., 1981. – 463с.
674545
   Марксистско-ленинская теория исторического процесса. – М., 1983. – 535с.
674546
   Марксистско-ленинская теория исторического процесса. – М., 1987. – 447с.
674547
  Косяченко Г. Марксистско-ленинская теория капиталистического воспроизводства. / Г. Косяченко. – М., 1939. – 95с.
674548
  Зайцев Г.Г. Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы / Г.Г. Зайцев. – Ленинград, 1955. – 39 с.
674549
  Амвросов А.А. Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы / А.А. Амвросов. – Москва, 1959. – 100с.
674550
  Ковалев С.М. Марксистско-ленинская теория коммунистического воспитания / С.М. Ковалев. – М, 1981. – 56с.
674551
  Фигурнов П.К. Марксистско-ленинская теория кризисов / П.К. Фигурнов. – Л., 1939. – 127с.
674552
  Фигурнов П.К. Марксистско-ленинская теория кризисов / П.К. Фигурнов. – М., 1948. – 28с.
674553
   Марксистско-ленинская теория культуры. – Л., 1976. – 64с.
674554
   Марксистско-ленинская теория культуры. – М., 1984. – 384с.
674555
   Марксистско-ленинская теория народонаселения. – М., 1971. – 460с.
674556
   Марксистско-ленинская теория народонаселения. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1974. – 415с.
674557
  Калтахчян С.Т. Марксистско-ленинская теория нации и современность / С.Т. Калтахчян. – М., 1983. – 367с.
674558
  Зыков П.Г. Марксистско-ленинская теория национального вопроса / П.Г. Зыков. – М., 1958. – 32с.
674559
  Киселинчев А. Марксистско-ленинская теория отражения и учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности / А. Киселинчев. – М., 1956. – 320с.
674560
  Медведев Н.В. Марксистско-ленинская теория отражения и учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельсноти / Н.В. Медведев. – М, 1954. – 112с.
674561
  Кузнецов П.А. Марксистско-ленинская теория перерастания демократической революции в социалистическую и дальенейшее развитие этой теории в третьей программе КПСС : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кузнецов П.А. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1964. – 16 с.
674562
  Цамерян И.П. Марксистско-ленинская теория по национально-колониальному вопросу. / И.П. Цамерян. – М., 1954. – 80с.
674563
  Малютин П.К. Марксистско-ленинская теория познания - основа обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Малютин П.К.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
674564
  Востриков А.В. Марксистско-ленинская теория познания / А.В. Востриков. – Москва, 1955. – 32с.
674565
   Марксистско-ленинская теория познания. – Москва
1-3. – 1974. – с.
674566
  Андреев И.Д. Марксистско-ленинская теория познания и современная наука / И.Д. Андреев. – Москва, 1967. – 63с.
674567
   Марксистско-ленинская теория познания: (исследования советских ученых 1976-1985 гг.). – М., 1986. – 155с.
674568
  Брыхнач В. Марксистско-ленинская теория революции и опыт социалистической Чехословакии : Автореф... канд. филос.наук: / Брыхнач В.; Акад. общ. наук пир ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1963. – 16л.
674569
  Горпинюк Марксистско-ленинская теория социалистической революции / Горпинюк, ИД. – Днепропетровск, 1972. – 40с.
674570
  Попов А.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и различие формы перехода от капитализма к социализму. / А.А. Попов. – Л, 1957. – 88с.
674571
  Козиков И.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и современность / И.А. Козиков. – М., 1972. – 80с.
674572
  Лавров С.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и современность в курсе научного коммунизма. / С.А. Лавров. – Иваново, 1974. – 36с.
674573
  Решетник В.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции. Современная эпоха и мировой революционный процесс / В.А. Решетник. – К., 1975. – 30с.
674574
   Марксистско-ленинская теория социального развития. – М., 1978. – 238с.
674575
  Селезнев М.А. Марксистско-ленинская теория социальной революции. / М.А. Селезнев. – М, 1982. – 77с.
674576
   Марксистско-ленинская теория стоимости. – М., 1971. – 215с.
674577
  Коноплев А.В. Марксистско-ленинская теория трудового воспитания и ее развитие КПСС на современном этапе : Автореф... канд. философ.наук: / Коноплев А.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 23л.
674578
  Конык Г.К. Марксистско-ленинская философия-методология естественных и общественных наук. / Г.К. Конык. – К., 1967. – 40с.
674579
  Вдовиченко Г.Г. Марксистско-ленинская философия - методология естественных и общественных наук / Г.Г. Вдовиченко. – Київ, 1971. – 36с.
674580
  Платонов Г.В. Марксистско-ленинская философия - методология естественных и общественных наук / Г.В. Платонов. – Москва, 1971. – 39с.
674581
  Молодцов В.С. Марксистско-ленинская философия - основа социалистического сознания / В.С. Молодцов. – М., 1981. – 164с.
674582
   Марксистско-ленинская философия. – М, 1964. – 544с.
674583
   Марксистско-ленинская философия. – М, 1965. – 276с.
674584
   Марксистско-ленинская философия. – Х., 1965. – 56с.
674585
   Марксистско-ленинская философия. – 2-е изд. – М, 1966. – 511с.
674586
   Марксистско-ленинская философия. – 3-е изд. – М, 1968. – 512с.
674587
   Марксистско-ленинская философия. – М
1. – 1970. – 367с.
674588
   Марксистско-ленинская философия. – Изд. 2-е, доп. и доработ. – М.
2. – 1970. – 448с.
674589
   Марксистско-ленинская философия. – 2-е изд. – М
1. – 1973. – 355с.
674590
   Марксистско-ленинская философия. – 2-е изд. – М
1. – 1973. – 335с.
674591
   Марксистско-ленинская философия. – 3-е изд. – Москва
1. – 1974. – 335с.
674592
   Марксистско-ленинская философия. – 4-е изд. – Москва
2. – 1974. – 448с.
674593
   Марксистско-ленинская философия. – 5-е изд., доп. и дораб. – М.
2. – 1975. – 440с.
674594
   Марксистско-ленинская философия. – 6-е изд. – М.
2. – 1976. – 430с.
674595
   Марксистско-ленинская философия. – М.
2. – 1976. – 432с.
674596
  Коршунова Л.С. Марксистско-ленинская философия / Л.С. Коршунова, И.В. Костикова. – М., 1979. – 88с.
674597
  Крапивин В.В. Марксистско-ленинская философия / В.В. Крапивин. – М., 1979. – 270с.
674598
   Марксистско-ленинская философия. – 2-е изд. – М., 1984. – 367с.
674599
  Ракитов А.И. Марксистско-ленинская философия / А.И. Ракитов. – Москва, 1986. – 368с.
674600
   Марксистско-ленинская философия. – М.
Ч. 1. – 1986. – 171с.
674601
   Марксистско-ленинская философия. – М.
Ч. 2. – 1986. – 93с.
674602
   Марксистско-ленинская философия. – Киев, 1988. – 438с.
674603
  Ракитов А.И. Марксистско-ленинская философия / А.И. Ракитов. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 430с.
674604
  Ганусевич Г.А. Марксистско-ленинская философия в Белоруссии в 1921-1925 гг. : Автореф... канд. философ.наук: / Ганусевич Г.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии и логики. – Минск, 1967. – 19л.
674605
  Клецков А.Г. Марксистско-ленинская философия в Белоруссии в период установления и укрепления Советской власти (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Клецков А.Г.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 18л.
674606
  Адуло Т.И. Марксистско-ленинская философия в Белоруссии во второй половине 30-х годов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Адуло Т.И.; МВ и ССО БССР. Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1974. – 24л.
674607
   Марксистско-ленинская философия в борьбе против буржуазных и ревизионистских концепций. – Москва, 1985. – 48 с.
674608
  Валескалн П.И. Марксистско-ленинская философия в Латвии / П.И. Валескалн. – Рига, 1984. – 147с.
674609
  Фатилев Х.М. Марксистско-ленинская философия и естествознание / Х.М. Фатилев. – Москва, 1960. – 283с.
674610
  Алексеев П.В. Марксистско-ленинская философия и медицина в СССР / П.В. Алексеев. – Москва : Медицина, 1970. – 263 с.
674611
   Марксистско-ленинская философия и методологические проблемы военной теории и практики. – М., 1982. – 408с.
674612
  Бабенко В.В. Марксистско-ленинская философия и мировоззренческие убеждения человека / В.В. Бабенко. – К.- Одесса, 1979. – 143с.
674613
   Марксистско-ленинская философия и проблемы научного познания. – Кишинев, 1988. – 147с.
674614
  Константинов Ф.В. Марксистско-ленинская философия и современность / Ф.В. Константинов. – Москва, 1974. – 64с.
674615
  Константинов Ф.В. Марксистско-ленинская философия и современность / Ф.В. Константинов. – М., 1982. – 479с.
674616
   Марксистско-ленинская философия и современный общественный прогресс. – М, 1969. – 303с.
674617
  Платонов Г.В. Марксистско-ленинская философия и частные науки / Г.В. Платонов. – Москва, 1982. – 191с.
674618
   Марксистско-ленинская философия как методология общественных и естественных наук / Платонов Г.В.,Петрушевский С.А. – М, 1972. – 196с.
674619
   Марксистско-ленинская философия как система / Платонов Г.В. – М, 1981. – 312с.
674620
  Федосеев П.Н. Марксистско-ленинская философия на современном этапе / П.Н. Федосеев. – Москва, 1974. – 71с.
674621
  Сидоркин В.А. Марксистско-ленинская философия о категориях возможности и действительности. : Автореф... канд. филос.наук: / Сидоркин В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 18л.
674622
   Марксистско-ленинская философия. (Список предметных рубрик). – М., 1965. – 69с.
674623
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – Х.
1. – 1965. – 56с.
674624
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – М., 1967. – 368с.
674625
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – М., 1969. – 368с.
674626
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – Изд. 2-е, доработ. – М., 1971. – 335с.
674627
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – К., 1985. – 132с.
674628
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Х., 1965. – 92с.
674629
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – М., 1967. – 338с.
674630
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – М., 1968. – 368с.
674631
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – М., 1969. – 338с.
674632
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Изд. 3-е, доп. и доработ. – М., 1971. – 448с.
674633
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Изд. 3-е, доп. и доработ. – М., 1972. – 448с.
674634
  Иткин И.Б. Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм / И.Б. Иткин. – Свердловск
1. – 1972. – 101с.
674635
  Иткин И.Б. Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм / И.Б. Иткин. – Свердловск
2. – 1972. – 70с.
674636
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Изд. 4-е. – Москва, 1974. – 448с.
674637
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания для студентов-иногородников 3 и 4 курсов УЗПИ. – Х., 1964. – 38с.
674638
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и планы семинарских занятий для студентов 3 и 5 курсов, обучающихся по программе вечерних фак-тов на 1964-65 учеб. год. – Х., 1964. – 16с.
674639
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и рабоч. план для студентов-заочников. – Х., 1968. – 34с.
674640
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и рабоч. план для студентов-заочников. – Х., 1969. – 35с.
674641
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и рабочий план. – Х., 1964. – 28с.
674642
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания по ист. материализму для студ. 2 курса. – Харьков, 1970. – 68с.
674643
   Марксистско-ленинская философия. Методич. указания для студентов-заочников УЗПИ. – Х., 1965. – 40с.
674644
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская философиякак наука / В.П. Рожин. – М, 1968. – 87с.
674645
  Штейнберг В.А. Марксистско-ленинская философская мысль в Латвии в начале ХХ века. (П.Стучка, Ф.Розинь, Я.Янсон, П.Дауге, Я.Берзинь). 1900-1917. : Автореф... доктор филос.наук: / Штейнберг В.А.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1961. – 45л.
674646
   Марксистско-ленинская эстетика. – М, 1966. – 442с.
674647
   Марксистско-ленинская эстетика. – М, 1973. – 448с.
674648
   Марксистско-ленинская эстетика : Указатель литературы, изд. в СССР. – Москва, 1975. – 91с.
674649
  Петров А.И. Марксистско-ленинская эстетика / А.И. Петров, Г.В. Ратников. – Минск, 1975. – 559с.
674650
   Марксистско-ленинская эстетика. – М, 1976. – 72с.
674651
   Марксистско-ленинская эстетика. – М, 1977. – 121с.
674652
   Марксистско-ленинская эстетика. – М, 1983. – 544с.
674653
   Марксистско-ленинская эстетика в борьбе за прогрессивное искусство. – М, 1980. – 287с.
674654
  Трофимов П.С. Марксистско-ленинская эстетика и ее отношение к другим общественным наукам. / П.С. Трофимов. – М., 1961. – 32с.
674655
   Марксистско-ленинская эстетика и художественное творчество. – М, 1980. – 405с.
674656
  Товмасян С.С. Марксистско-ленинская эстетика о критерии идейно-художественной оценки произведений искусства. : Автореф... канд. филос.наук: / Товмасян С.С.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1952. – 18л.
674657
  Джохадзе Н.И. Марксистско-ленинская эстетика о художественном времени в искусстве. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Джохадзе Н.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 26л.
674658
  Хоминская В.М. Марксистско-ленинская эстетика. / В.М. Хоминская. – М., 1982. – 39с.
674659
  Анисимов Ф С. Марксистско-ленинская этика / Ф С. Анисимов. – Москва
1. – 1972. – 66с.
674660
  Анисимов С.Ф. Марксистско-ленинская этика / С.Ф. Анисимов. – Москва
2. – 1973. – 130с.
674661
   Марксистско-ленинская этика. – М, 1989. – 88с.
674662
  Уткин С.С. Марксистско-ленинская этика как наука : Дис... доктор филос.наук: / Уткин С.С.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1964. – 676, ХХІІІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІІ
674663
  Уткин Семен Семенович Марксистско-ленинская этика как наука : Автореф. дис. ... докт. филос. наук / Уткин Семен Семенович ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 48 с.
674664
  Лифанов И М. Марксистско-ленинская этика как наука: Стенограмма публич. лекции. / И М. Лифанов, . – Л., 1952. – 32с.
674665
  Волченко Л.Б. Марксистско-ленинская этика. / Л.Б. Волченко. – Москва, 1978. – 71с.
674666
   Марксистско-ленинские критерии ценности в литературе. – М, 1986. – 317с.
674667
  Иголкин М.В. Марксистско-ленинские методологические основы критики современного антикоммунизма / М.В. Иголкин. – М., 1982. – 174с.
674668
   Марксистско-ленинские методы историко-партийного исследования. – Ярославль, 1984. – 145с.
674669
  Бахшиев Д.Ю. Марксистско-ленинские основы строительства и деятельноти КПСС / Д.Ю. Бахшиев. – М, 1968. – 240с.
674670
  Константинов Н.Н. Марксистско-ленинские партии об общем и особенном при переходе общества от капитализма к социализму : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Константинов Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 21л.
674671
  Манасов М.А. Марксистско-ленинские пратии Латинской Америки / М.А. Манасов. – М, 1963. – 45с.
674672
  Степанян С.С. Марксистско-ленинские принципы интернационализма в деятельности КПСС. : Автореф... канд.ист.наук: / Степанян С.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1965. – 16л.
674673
  Шолом Ф.Я. Марксистско-ленинские принципы исследования и освещения русско-украинских литературных взаимосвязей XVI-XVIII вв. // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 40-45
674674
  Альбрут М.И. Марксистско-ленинские теоретические основы экономической географии / М.И. Альбрут. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1971. – 203 с.
674675
  Альбрут М.И. Марксистско-ленинские теоретические основы экономической географии / М.И. Альбрут; Науч. ред. Соломенцев Е.С. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство
Кн. 2. – 1973. – 158 с.
674676
  Худабердиев Я. Марксистско-ленинский авангард туркменского народа. / Я. Худабердиев. – Ашхабад, 1967. – 300с.
674677
  Когер К.Б. Марксистско-ленинский подлход к соревнованию и опыт партийного руководста социалистическим соревнованием в промышленности Эстонской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Когер К.Б.; Ин-т.ист.партии при ЦК КП Эстонии филиал ин-та. – Таллин, 1970. – 32л.
674678
  Чагин Б.А. Марксистско-ленинский принцип партийности в философии / Б.А. Чагин. – Л, 1974. – 134с.
674679
  Солноки Я. Марксистско-ленинский принцип партийности в философии и борьба ВСРП за последовательное его проведение в Венгрии. : Автореф... канд. филос.наук: / Солноки Я.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1965. – 14л.
674680
  Кабанов А.Т. Марксистско-ленинский принцип связи пропаганды с жизнью в действии / А.Т. Кабанов. – Москва, 1970. – 176с.
674681
  Логвинов Н.В. Марксистско-ленинский стиль в партийной и государственной работе : Автореф... Кад.ист.наук: / Логвинов Н.В.; М-во культуры СССР. – Киев, 1954. – 20л.
674682
  Логвинов Н.В. Марксистско-ленинский стиль в партийной и государственной работе. : Дис... Канд. ист. наук: / Логвинов Н.В.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при КУ им. Т.Шевченка. – К, 1954. – 255л. – Бібліогр.:л.1-12
674683
  Александров Н.Ф. Марксистско-ленинское воспитание коммунистов в системе партийного просвещения в период между ХХ и ХХI съездами КПВВ (1956-1959 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Александров Н. Ф.; Ак. обществ. наук при УК КПСС, каф. ист. КПСС. – М., 1960. – 18л.
674684
  Агафоненков Е.Ф. Марксистско-ленинское воспитание руководящих партийных и советских кадров в послевоенный период. (1946-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : / Агафоненков Е.Ф.; Акадеия общественных наук при ЦК ВКП(б) Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
674685
   Марксистско-ленинское воспитание студентов : опыт Львовского и Люблинского университетов. – Львов, 1976. – 160с.
674686
   Марксистско-ленинское идейно-философское наследие. – Баку, 1985. – 369с.
674687
  Николаев П.А. Марксистско-ленинское литературоведение / П.А. Николаев. – Москва, 1983. – 256с.
674688
   Марксистско-ленинское методологическое наследие и современная наука. – М, 1989. – 258с.
674689
  Мачадо Альфонсо Херадо Марксистско-ленинское мировоззрение - идейная основа формирования политической культуры молодежи (на материалах Республики Куба) : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01 / Мачадо Альфонсо Херадо; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1985. – 197л. – Бібліогр.:л.177-197
674690
  Мачадо Альфонсо Херардо Марксистско-ленинское мировоззрение - идейная основа формирования политической культуры молодежи (на материалах Республики Куба) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Мачадо Альфонсо Херардо; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
674691
  Мачадо Альфонсо Херардо Марксистско-ленинское мировоззрение - идейная основа формирования политической культуры молодежи (на материалах Республики Куба) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Мачадо Альфонсо Херардо; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
674692
   Марксистско-ленинское мировоззрение : сущность, пути формирования. – Минск, 1986. – 350с.
674693
  Гоникман С. Марксистско-ленинское мировоззрение и материалистическая диалектика / С. Гоникман. – Л., 1930. – 56с.
674694
  Шугуров А.Ф. Марксистско-ленинское мировоззрение и социалистический патриотизм. : Автореф... канд. филос.наук: / Шугуров А.Ф.; ЛГУ им. И.Франко. – Львов, 1966. – 19л.
674695
  Айрапетян М.Э. Марксистско-ленинское научное предвидение в области международных отношений. / М.Э. Айрапетян. – Москва, 1961. – 35 с.
674696
   Марксистско-ленинское образование и научное творчество. – Минск, 1982. – 167с.
674697
   Марксистско-ленинское образование кадров. – Свердловск, 1951. – 120с.
674698
   Марксистско-ленинское образование кадров. – Вологда, 1957. – 88с.
674699
  Слепов Л.А. Марксистско-ленинское образование коммунистов / Л.А. Слепов. – М., 1951. – 20с.
674700
   Марксистско-ленинское образование коммунистов. – Чита, 1952. – 40с.
674701
  Слепов Л.А. Марксистско-ленинское образование коммунистов / Л.А. Слепов. – М., 1953. – 24с.
674702
   Марксистско-ленинское образование учителей. – М, 1985. – 128с.
674703
  Бартак Ю.Б. Марксистско-ленинское понимание интернационального долга : Автореф... канд. философ.наук: / Бартак Ю.Б.; Акад. обществ. наук. при ЦК КПСС. – М., 1965. – 14л.
674704
  Ойзерман Т.И. Марксистско-ленинское понимание свободы / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1967. – 64с.
674705
  Нажмудинов Г.М. Марксистско-ленинское понимание свободы и его значение для критики американского экзистенциализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Нажмудинов Г.М.; М-во просвещения РСФСР. Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1973. – 26л.
674706
  Демчук Павел Алексеевич Марксистско-ленинское понимание сущности активной жизненной позиции личности : Дис... канд. филос.наук: / Демчук Павел Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1980. – 167л.
674707
  Мкртчян Г.А. Марксистско-ленинское понимание цели. : Автореф... канд. филос.наук: / Мкртчян Г.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 23л.
674708
  Гаибов Наим Марксистско-ленинское понятие прекрасного и его воплощение вузбекской советской поэзии : Автореф... канд. филос.наук: / Гаибов Наим; АН УзССР. ин-т философии и права. Сектор этики и эстетики. – Ташкент, 1965. – 21л.
674709
  Джамгерчинов Б.Д. Марксистско-ленинское решение национального вопроса. / Б.Д. Джамгерчинов. – Фрунзе, 1969. – 163с.
674710
  Зайцев Г.Г. Марксистско-ленинское учение о базисе и надстройке / Г.Г. Зайцев. – Ленинград, 1952. – 32с.
674711
  Сеидов Р.Н. Марксистско-ленинское учение о возможности и дедйствительности. : Автореф... канд.филос.наук: / Сеидов Р.Н.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1951. – 24л.
674712
  Касим-заде Ф.Ф. Марксистско-ленинское учение о войнах в эпоху империализма : Автореф... канд. филос.наук: / Касим-заде Ф.Ф.; Азерб гос. ун-т. – Баку, 1955. – 24л.
674713
  Чувиков П.А. Марксистско-ленинское учение о войне и армии / П.А. Чувиков. – М, 1946. – 103с.
674714
   Марксистско-ленинское учение о войне и армии. – М, 1984. – 335с.
674715
   Марксистско-ленинское учение о всестороннем развитии личности как методологическая основа коммунистического воспитания и образования. – М, 1988. – 168с.
674716
  Осипов В.А. Марксистско-ленинское учение о государстве / В.А. Осипов. – Саратов, 1971. – 32с.
674717
   Марксистско-ленинское учение о государстве и праве. – М, 1977. – 352с.
674718
  Мальцев И В. Марксистско-ленинское учение о государстве. / И В. Мальцев, С.П. Лебедев. – М., 1958. – 72с.
674719
  Черных П.П. Марксистско-ленинское учение о двух фазах коммунизма : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Черных П.П. ; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1953. – 15 с.
674720
  Злобин И.Д. Марксистско-ленинское учение о деньгах / И.Д. Злобин. – М., 1982. – 64с.
674721
  Курбатова Г.И. Марксистско-ленинское учение о диктатуре пролетариата / Г.И. Курбатова. – Москва, 1958. – 40с.
674722
  Гугушвили Д.В. Марксистско-ленинское учение о единстве и борьбе противоположностей : Автореф... канд. филос.наук: / Гугушвили Д.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
674723
  Мамалуй А.П. Марксистско-ленинское учение о земельной ренте и развитие капитализма в сельском хозяйстве / А.П. Мамалуй. – Харьков, 1965. – 156 с.
674724
  Бугреев А.Н. Марксистско-ленинское учение о классах и государстве. / А.Н. Бугреев. – Волгоград, 1969. – 60с.
674725
  Вишняков А.С. Марксистско-ленинское учение о классах и классовой борьбе / А.С. Вишняков. – Москва, 1962. – 72с.
674726
  Осипов В.А. Марксистско-ленинское учение о классах и классовой борьбе / В.А. Осипов. – Саратов, 1971. – 28с.
674727
  Кебурия Д.М. Марксистско-ленинское учение о конкретности понятия : Автореф... канд. филос.наук: / Кебурия Д.М.; Тбилисск. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 26л.
674728
  Кивенко В.Д. Марксистско-ленинское учение о критике и самокритике : Автореф... канд. философ.наук: / Кивенко В.Д.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 24 с.
674729
  Сепе Д. Марксистско-ленинское учение о нации и критика буржуазных взглядов на историю, сущность и перспективы Венгреской социалистической общности. : Автореф... канд.филос.наук: / Сепе Д.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1966. – 16л.
674730
  Агафонов В.П. Марксистско-ленинское учение о некапиталистическом пути развития / В.П. Агафонов. – Москва : Высшая школа, 1978. – 304 с.
674731
  Клочко В.Ф. Марксистско-ленинское учение о партии и его развитие в программах КПСС / В.Ф. Клочко. – М., 1966. – 76с.
674732
   Марксистско-ленинское учение о партии и его развитие в Программе КПСС. – Грозный, 1965. – 52с.
674733
  Торопков А.А. Марксистско-ленинское учение о переходе количественных изменений в коренные, качественные изменения в развитии природы и общества. : Автореф... канд. филос.наук: / Торопков А.А.; АН АзССР. Ин-т истории и философии. – Баку, 1954. – 14л.
674734
  Меликов Н.Ю. Марксистско-ленинское учение о пространстве и времени. : Автореф... Канд.филос.наук: / Меликов Н.Ю.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1953. – 19 с.
674735
  Алексеев Г.П. .Щеглов Марксистско-Ленинское учение о профсоюзах / Г.П. .Щеглов Алексеев. – Москва, 1981. – 183с.
674736
  Костромеев Г.А. Марксистско-ленинское учение о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьнства : Автореф... канд. ист.наук: / Костромеев Г. А.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1954. – 20л.
674737
  Брегеда А.Е. Марксистско-ленинское учение о революционной ситуации и современность : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 621 / Брегеда А.Е. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
674738
  Тимофеев В.Д. Марксистско-ленинское учение о свободе совести / В.Д. Тимофеев. – М. : Знание, 1983. – 64 с.
674739
   Марксистско-ленинское учение о социализме и современность. – М, 1975. – 487с.
674740
  Басалай Алексей Афанасьевич Марксистско-ленинское учение о становлении развития новго типа взаимоотношенй между народами : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Басалай Алексей Афанасьевич; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1980. – 26л.
674741
  Вышинский А.Я. Марксистско-ленинское учение о суде и советская судебная система : очерк второй / А.Я. Вышинский ;. – Москва : Госиздат "Советское законодательство", 1934. – 51 с. – (Очерки по судоустройству в СССР)
674742
  Семенов П.Г. Марксистско-ленинское учение о форме социалистического государства. / П.Г. Семенов. – М., 1955. – 76с.
674743
  Казакова М.Ф. Марксистско-ленинское учение о человеческих потребностях : Автореф... канд. философ.наук: / Казакова М.Ф.; Львовский госуниверситет им. Ив.Франко. – Львов, 1967. – 20л.
674744
  Биккенин Н.Б. Марксистско-ленинское учение об идеологии. / Н.Б. Биккенин. – Москва, 1976. – 64с.
674745
  Бабаев Д.М. Марксистско-ленинское учение об истине : Автореф... канд. филос.наук: / Бабаев Д.М.; Среднеазиатский гос. ун-т. – Ташкент, 1951. – 17л.
674746
  Лебедев С.П. Марксистско-ленинское учение об истине / С.П. Лебедев. – Москва, 1965. – 40с.
674747
  Напреев М.Л. Марксистско-ленинское учение об общественно-экономических формациях и историческое исследование : Автореф... канд. филос.наук: / Напреев М.Л.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1966. – 19л.
674748
  Чичинскас И. Марксистско-ленинское учение об общественной социалистической собственности и критика его мелкобуржуазных извращений. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Чичинскас И.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1972. – 21л.
674749
  Притыцкая Т.И. Марксистско-ленинское учение об организационных принципах партии и современность. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.01 / Притыцкая Т.И.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 60л. – Бібліогр.:с.59
674750
  Куличенко М.И. Марксистско-ленинское учение по национальному вопросу и современность / М.И. Куличенко. – М., 1972. – 80с.
674751
  Яворски В. Марксистско-ленинското образование в БКП. / В. Яворски. – София, 1980. – 241с.
674752
  Степанова Л.И. Марксистско-лениское учение о диктатуре пролетариата / Л.И. Степанова. – М., 1955. – 40с.
674753
  Ганов В.А. Марксистско-ленінська філософія-методологія природничих і суспільних наук / В.А. Ганов. – Київ, 1969. – 48с.
674754
   Марксистское искусствознание и В.М.Фриче. – М, 1930. – 211с.
674755
  Фохт У.Р. Марксистское литературоведение / У.Р. Фохт. – Л.-М., 1930. – 64с.
674756
  Мартынов Н.Д. Марксистское направление в западногерманской историографии немецкого рабочего движения 1871-1914 гг. / Н.Д. Мартынов. – Днепропетровск, 1984. – 80с.
674757
  Асатрян Г.Е. Марксистское понимание гуманизма. : Автореф... наук: 620 / Асатрян Г.Е.; Ерев. гос. унив. – Ереван, 1969. – 21л.
674758
  Шимина А.Н. Марксистское понимание конкретности истинного знания и его методологическое значение для дидактики : Автореф... кандидата философ.наук: / Шимина А.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 21л.
674759
  Нарский И.С. Марксистское понимание предмета философии и позитивизм / И.С. Нарский. – М, 1959. – 64с.
674760
  Дрюкова Алла Митрофановна Марксистское понимание смысла жизни и его роль в формировании научного мировоззрения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Дрюкова Алла Митрофановна ; Ростов-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1980. – 21 с.
674761
  Капранов В.А. Марксистское понятие смысла жизни : Автореф... канд. филос.наук: / Капранов В.А.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1965. – 19л.
674762
  Пане Даль Марксистское учение о государстве. / Пане Даль. – 2-е изд. – М., 1930. – 103с.
674763
  Котова Е.В. Марксистское учение о практике как методологическая основа решения современных экологических проблем // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
674764
  Квасов Р.А. Марксистское учение о собственности. / Р.А. Квасов. – Воронеж, 1980. – 211с.
674765
  Архангельский Л.М. Марксистстко-ленинская этика как система / Л.М. Архангельский. – Москва, 1976. – 64с.
674766
  Кошовий Костянтин Кузьмич Марксистська логіка і сучасність / Кошовий Костянтин Кузьмич. – К., 1973. – 48с.
674767
  Войтко В.І. Марксистська соціологія як наука / В.І. Войтко. – Київ, 1968. – 103с.
674768
  Машкіна Марксистська теорія про насильство в історії / Машкіна, І // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 44-45
674769
  Марюков О. Марксистська філософія і теорія вчинку В.А. Роменця: в пошуках основи розвитку людини у світі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 51-56. – ISSN 1810-2131
674770
  Горбатова Л.С. Марксистсько-ленінска теорія відображення і деякі філософскфі питання фізіології вищої нервової діяльності / Л.С. Горбатова; Інститут філософії АН УРСР. – Київ : АН УРСР, 1961. – 94с.
674771
  Танчер В.К. Марксистсько-ленінська критика ідеалістичних теорій походження релігії (окремий відбиток) : Наукові записки / В.К. Танчер; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ. – (Філософський збірник ; № 3)
т.16., вип. 4. – 1957. – [10с.]
674772
  Ковальов Г.К. Марксистсько-ленінська партія - авангард народу / Г.К. Ковальов, В.К. Палишко. – Київ, 1969. – 98с.
674773
  Горбатова Л.С. Марксистсько-ленінська теорія відображення і деякі філософські питання фізіології вищої нервової діяльності / Л.С. Горбатова. – К., 1961. – 94с.
674774
  Канар І.А. Марксистсько-ленінська теорія кризисів. / І.А. Канар. – К, 1941. – 30с.
674775
  Войтко В.І. Марксистсько-ленінська теорія націй і національного питання / В.І. Войтко. – Київ, 1958. – 81с.
674776
  Бутенко А.П. Марксистсько-ленінська теорія соціалістичної революції і сучасний ревізіонізм / А.П. Бутенко. – Київ, 1961. – 88с.
674777
  Воробйов І.Ф. Марксистсько-ленінська філософія / І.Ф. Воробйов. – Київ : Політвидав УРСР, 1961. – 416с.
674778
  Передерій В.І. Марксистсько-ленінська філософія і конкретні науки / В.І. Передерій. – Київ, 1963. – 40с.
674779
   Марксистсько-ленінська філософія і сучасність. – К, 1969. – 43с.
674780
  Горяч М.П. Марксистсько-ленінська філософія про формування відношення людини до природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
674781
  Войтко В.І. Марксистсько-ленінська філософія сьогодні і завтра / В.І. Войтко. – Київ, 1973. – 48с.
674782
  Загоруйко А.П. Марксистсько-ленінське вчення про диктатуру пролетаріату та його значення в сучасних умовах / А.П. Загоруйко. – Київ, 1957. – 44с.
674783
  Камишан М. Марксистсько-ленінське вчення про диктатуру пролеторіату / М. Камишан. – К., 1959. – 104с.
674784
  КДУ ім. Шевченка. Кафедра Т.Г. політ. економії Марксистсько-ленінське вчення про зубожіння трудящих при капіталізмі та критика теорій так званого "народного капіталізму" / ім. Шевченка. Кафедра Т.Г. політ. економії КДУ. – К., 1957. – с.
674785
   Марксистсько-ленінське вчення про зубожіння трудящих при капіталізмі та критика теорій так званого "народного капіталізму". – К, 1957. – 22с.
674786
  Аруюнов В.Х. Марксистсько-ленінське вчення про можливість і дійсність та проблема прогнозування у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
674787
  Кравцев І.Є. Марксистсько-ленінські принципи пролетарського інтернаціоналізму / І.Є. Кравцев. – Київ, 1956. – 79с.
674788
   Марксистсько ленінська методологія вивчення лінгвістичних об""єктів. – К, 1983. – 176с.
674789
  Андреев М.В. Марксисты и христиане : диалог / М.В. Андреев. – Москва, 1983. – 64с.
674790
   Марксисты ленинцы в вологодской ссылке. – Архангельск, 1977. – 142с.
674791
   Марксисты ленинцы Латинской Америки в борьбе за мир и прогресс. – М, 1980. – 271с.
674792
  Ерманский О.А. Марксисты на распутье : (о сборнике "Самозащита") / А. Ерманский [псевд.]. – Петроград : Изд. "Книга", 1916. – 70 с.
674793
   Марксисты отвечают своим католическим критикам. – М, 1958. – 71с.
674794
  Дени А. Марксисты отвечают своим католическим критикам / А. Дени. – М., 1958. – с.
674795
  Прокопенко И.Д. Маркситско-ленинская философия. / И.Д. Прокопенко, Е.В. Крутько. – Х, 1967. – 56с.
674796
  Петренко П. Марксівська метода в літературознавстві / П. Петренко. – Харків, 1928. – 135с.
674797
  Петренко П. Марксівська метода в літературознавстві / П. Петренко. – Харків, 1928. – 135с.
674798
  Паннекук Ант Марксізм і дарвінізм / Ант. Паннекук ; переклад М. Галагана. – Київ ; Відень ; Львів : Вид. і наклад Закордонної групи У.С.-Д.Р.П., 1921. – 72 с.
674799
  Розман М. Марксо-ленінська теоріязубожіння пролетаріяту за капіталізму / М. Розман : Пролетар, 1933. – 104 с.
674800
  Капустин Владимир Андреевич Марксова концепция отчуждения труда : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.00 / Капустин Владимир Андреевич; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 24л.
674801
  Нигиш Т. Марксова концепция собственности и новые подходы к организации процесса труда в развитых капиталистических странах : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Нигиш Т.; МГУ. – М., 1991. – 24л.
674802
  Кунов Г. Марксова теория исторического процесса / Г. Кунов. – М-Л, 1930. – 335с.
674803
  Смирнов В.В. Марксова теория превращенных экономических форм и ее роль в совершенствовании социалистического хозяйственного механизма. / В.В. Смирнов. – Владивосток, 1990. – 282с.
674804
  Мошенский М.Г. Марксова теория прибавочной стоимости и современность / М.Г. Мошенский. – Москва, 1967. – 48с.
674805
  Лисичкин Г.С. Марксова теория стоимости и социалистическая экономика / Г.С. Лисичкин. – М., 1971. – 46с.
674806
  Шеховцов А.В. Марксова теория товарного фетишизма / А.В. Шеховцов. – М., 1962. – 68с.
674807
  Анисимов В.В. Марксовские и полумарксовские процессы : Учебное пособие. / В.В. Анисимов, А.А. Война; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : КГУ, 1986. – 88с.


  Рассмотрены наиболее важные классы случайных процессов: процессы вастоновления, марковские процессы с дискретным и непрерывным временем, полумарковские процессы.
674808
   Марксовские хлеборобі віравнивают зябь. – Саратов, 1961. – 10 с.
674809
  Вербин А. Маркстско-ленинская теория общественно-экономической формации / А. Вербин, В. Калле. – Москва, 1958. – 44с.
674810
  Федоренко Е.Г. Марксча-ленинча этика асослари / Е.Г. Федоренко. – Тошкент, 1976. – 404с.
674811
  ЦиновскийД Марку долой. / ЦиновскийД, Н. Петрашкевич. – М-Л, 1937. – 20с.
674812
   Маркуванню ГМО - так! // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 3 (55), травень - червень. – С. 2-3
674813
   Маркузе (Marcuse) Герберт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 814-815. – ISBN 966-316-069-1
674814
   Маркузе Юрию Исидоровичу- 80 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 54-55 : фото. – ISSN 0016-7126
674815
  Бергман Я. Маркуреллы из Вадчепинга / Я. Бергман. – М, 1959. – 319с.
674816
   Маркушевський Петро Трохимович : Бібліографічний покажч. – Одеса, 1989. – 56с.
674817
   Маркшейдерские работы на карьерах. – Свердловск, 1957. – 692с.
674818
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при встречных забоях / проф. Д.Н. Оглоблин. – Свердловск ; Москва : Изд-во и тип. Металлургиздата, 1947. – 184с.
674819
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при поздемной разработке меторождений / Д.Н. Оглоблин. – Москва : Металлургиздат
Ч.1 : Подземные маркшейдерские съемки. – 1950. – 623 с.
674820
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при поздемной разработке меторождений / Д.Н. Оглоблин, Р.И. Кондорский. – М.
2. – 1952. – 296с.
674821
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при поздемной разработке меторождений / Д.Н. Оглоблин. – М.
3. – 1953. – 264с.
674822
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при поземной разработке месторождений / Д.Н. Оглоблин. – М.
1. – 1959. – 477с.
674823
  Пиньковский Глеб Станиславович Маркшейдерские работы при сооружении шахтных стволов : Автореф... канд. техн.наук: / Пиньковский Глеб Станиславович; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1965. – 26л.
674824
  Игошин А.А. Маркшейдерские работы при строительстве шахт. Уч. пособие / А.А. Игошин. – М.-Х., 1951. – 288с.
674825
  Рудаков М.Л. Маркшейдерский учет горно-эксплуатационных работ на карьерах. / М.Л. Рудаков. – Свердловск, 1952. – 294с.
674826
  Гусев Н.А. Маркшейдерско-геодезические инструменты и приборы / Н.А. Гусев. – 2-еизд. переработ. и доп. – Москва : Недра, 1968. – 318с.
674827
  Гусев Н.А. Маркшейдерско-геодезические приборы и инструментоведение / Н.А. Гусев. – М, 1958. – 522с.
674828
  Музальков М.И. Маркшейдерско-геодезические работы при проходке и углубке шахтны стволов встречными забоями / М.И. Музальков. – М., 1963. – 188с.
674829
   Маркшейдерское дело. – Москва, 1958. – 464 с.
674830
   Маркшейдерское дело. – Москва, 1989. – 310 с.
674831
  Трофимов А.А. Маркшейдерское дело и геометризация недр / А.А. Трофимов. – Москва-Ленинград, 1948. – 204с.
674832
  Камшилов В.В. Маркшейдерское дело на карьерах и приисках / В.В. Камшилов, Б.К. Гаврилов. – М., 1969. – 129с.
674833
  Стрельцов В.И. Маркшейдерское обеспечение природопользования недр / В.И. Стрельцов, С.Г. Могильный. – М., 1989. – 204с.
674834
  Мотильов Ігор Вікторович Маркшейдерське забезпечення відкритих гірничих робіт при застосуванні автоматизованої системи управління кар"єром : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.01 / Мотильов Ігор Вікторович; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 19л.
674835
  Краснова Г.В. Марлен Дитрих / Г.В. Краснова. – М., 1985. – 48с.
674836
  Бах Стивен Марлен Дитрих : Жизнь и легенда / Бах Стивен. – Смоленск : Русич, 1997. – 624 с. – (Женщина-миф). – ISBN 5-88590-738-2
674837
  Дубинянская Я. Марлон Брандо: время бунтаря // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 6 (34). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268


  Марлон Брандо (1924-2004) - амер. актёр и политический активист. Дважды лауреат премии "Оскар" (на которую номинировался восемь раз), двукратный лауреат премии "Золотой глобус", трёхкратный лауреат премии BAFTA, лауреат премии "Эмми". Наиболее известен ...
674838
  Кідрук Максим Мармарис для українців : Туреччина / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 66-71 : Фото
674839
  Яремович М. Мармароська зона скель у структурі Українських Карпат. Стаття 1. Основні етапи дослідження й елементи геологічної будови // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 118-134. – ISSN 0869-0774
674840
  Яремович М. Мармароська зона скель у структурі Українських Карпат. Стаття 1. Основні етапи дослідження та елементи геологічної будови // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 118-134 : рис. – Бібліогр.: с. 131-133. – ISSN 0869-0774
674841
  Перовская О.В. Мармотка / О.В. Перовская. – М., 1990. – 37с.
674842
  Левченко Г. Мармулядовий апокаліпсис або терапія постмодерном у романі Софії Андрухович "Фелікс Австрія" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 145-152. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
674843
  Айналов Д. Мармури та інкрустації Києво-Софійського собору і Десятинної церкви // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2012. – Вип. 2 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862-1939 рр.). – С. 115-123. – ISBN 978-966-02-6570-7
674844
  Ренье-де А. Мармурова жінка / А. Ренье-де. – К., 1926. – 31с.
674845
  Меликов В. Марна, Висла, Смирна / В. Меликов. – Москва, 1937. – 487 с.
674846
  Котлярова К. Марновірство смерті: привиди в Стародавньому Римі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 109-113. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена марновірствам, котрі пов"язані з привидами в Стародавньому Римi за даними писемних джерел. Головна увага придiлена причинам появи привидiв, мотивам їх зв"язку зі свiтом живих, характеристиці та зовнiшньому видгляду. Встановлено, що ...
674847
  Кралюк П. Мародерство починається з історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 вересня (№ 174/175). – С. 2


  Як "русифікували" Острозьку Біблію.
674848
  Кот С. Мародерство як фактор розграбування, вивезення та знищення культурних цінностей на окупованій території України під час Другої світової війни (1941-1944 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 30-42
674849
  Аршинник Татьяна Марокканские хроники : автодор / Аршинник Татьяна, Мохнач Константин // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 5. – С. 92-101
674850
  Аршинник Татьяна Марокканские хроники / Аршинник Татьяна, Мохнач Константин // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 60-65 : фото
674851
   Марокканский калейдоскоп: все краски королевства // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 36-37 : фото
674852
  Аршинник Татьяна Марокканский лэнд-круиз : Марокко. Автодор / Аршинник Татьяна, Мохнач Константин // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 42-48 : Іл., карта
674853
  Гончар Б.М. Марокканська криза 1905 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 22. – ISBN 966-316-045-4
674854
  Жарраф Мохамед Марокканська Сахара: історико-політичні аспекти та міжнародна точка зору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С. 109-117
674855
  Пархоменко І. Марокканські враження // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2013. – № 11/12 (1019/1020). – С. 239-245. – ISSN 0320-8370
674856
  Николаев Н.Н. и Генин И. Марокко-Алжир-Тунис-Ливия / Н.Н. и Генин И. Николаев. – М., 1955. – 30с.
674857
  Мязговский Б. Марокко - красная земля / Б. Мязговский. – М., 1963. – 104с.
674858
  Деминцева Е.Б. Марокко - Франция. С мечтой о "райской" жизни // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619 ). – С. 35-40. – ISSN 0321-5075
674859
  Деминцева Е.Б. Марокко - Франция. С мечтой о "райской" жизни // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619 ). – С. 35-40. – ISSN 0321-5075
674860
  Мазуренко В. Марокко / В. Мазуренко. – Харьков, 1926. – 40 с.
674861
  Гаврилов Н.И. Марокко / Н.И. Гаврилов. – М., 1958. – 48с.
674862
  Луцкая Н.С. Марокко / Н.С. Луцкая. – М. : Знание, 1958. – 32с.
674863
  Кочубей М Ю. Марокко / Ю.М. Кочубей. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1960. – 47 с.
674864
   Марокко. – М, 1960. – 19с.
674865
  Катин В.К. Марокко / В.К. Катин. – Москва, 1963. – 71с. – (Библиотека школьника)
674866
  Головин Ю.М. Марокко / Ю.М. Головин. – Москва, 1964. – 184с.
674867
  Горнунг М.Б. Марокко : Очерки по физической и экономической географии / М.Б. Горнунг, Г.Н. Уткин. – Москва : Мысль, 1966. – 319 с.
674868
  Ланда Р.Г. Марокко / Р.Г. Ланда. – М., 1985. – 64с.
674869
  Фитуни Л.Л. Марокко / Л.Л. Фитуни. – М, 1985. – 158с.
674870
   Марокко : Кино. Марракеш. Фес. Касабланка. Орнамент. Семья. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 70-115 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
674871
  Манасерян Л.П. Марокко в борьбе за независимость / Л.П. Манасерян. – Ереван, 1969. – 365с.
674872
  Луцкая Н.С. Марокко вновь обретает независимость. / Н.С. Луцкая. – М., 1958. – 104с.
674873
  Медведєва Катерина Марокко на колесах : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 26-34 : Фото
674874
  Расницын В.Г. Марокко на рубеже двух эпох, 1956-1960 гг. / В.Г. Расницын. – М., 1983. – 144с.
674875
  Аваков Р.М. Марокко от протектората к независимости / Р.М. Аваков ; Акад. наук СССР, Ин-т народов Азии, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1961. – 97 с.
674876
  Чалий Б.Й. Марокко, всітанок... / Б.Й. Чалий. – К, 1964. – 173с.
674877
  Аваков Р.М. Марокко. / Р.М. Аваков. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 95 с.
674878
  Солоницкий А.С. Марокко. / А.С. Солоницкий. – М., 1962. – 116с.
674879
  Аяш Альбер Марокко. Итог одной колонизации / Аяш Альбер. – Москва, 1958. – 436с.
674880
  Аршинник Татьяна Марокко. Красное солнце пустыни : Галерея / Аршинник Татьяна, Мохнач Константин // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 49-61 : Іл.
674881
   Марокко. Путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 108-109 : Фото
674882
  Ташаєва Міла Марокко. Слідами Алхіміка // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 76-85 : фото
674883
  Будько Євген Марокко. Сніг і пісок : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 90-95 : Фото
674884
   Марокко. Черная гвардия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 24 : фото
674885
  Грибова Т. Марокко: встречи на углу континента // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2007. – № 6. – С. 208-213
674886
  Парубоча Наталья Марокко: европейский дух с африканскими корнями : интервью // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 54-58 : Фото
674887
   Марокко: королевская роскошь в пустыне // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 38 : фото
674888
  Вирабов А.Г. Марокко: Основные проблемы эконом. развития (1956-1972) / А.Г. Вирабов. – Москва, 1975. – 219с.
674889
  Кот Р. Марокко: чергове передвиборне загострення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 5


  7 жовтня в Марокко відбулися чергові парламентські вибори. Волевиявлення громадян цієї невеликої, але досить важливої для регіональної архітектури безпеки країни, яка на даний момент є одним із претендентів на лідерство в Північній Африці, підсумує ...
674890
  Кашперська Д. Марокко; "Цим березнем посивіла весна..."; Твоє ім"я; Шопен; "Як тихо в цьому домі без адреси..."; "И каждое утро он будет с похмелья..." : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 25-27
674891
   Мароккская саранча. – Л, 1934. – 71с.
674892
  Сафаров А.А. Мароккская саранча (Dociostaurus maroccanus Thinb) в республиках Средней Азии (Экол. , современное состояние очагов и принципы организации борьбы) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сафаров А. А. ; ВНИИ защиты растений. – Ленинград, 1965. – 16 с.
674893
  Родионов М.А. Марониты / М.А. Родионов. – М., 1982. – 135с.
674894
  Рид Мароны / Рид, Майн. – Москва : Скифы, 1992. – 379с. – ISBN 5-7206-0024-8
674895
  Николаева Е.В. Мароциркуляционные условия и догосрочный прогноз выхода тайфунов на Приморский край : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Николаева Е. В.; Гидрометеорол. н. и. центр. – М., 1978. – 21л.
674896
  Шалов И.С. Марочная система учета выручки лавки и забора членов / И.С. Шалов. – 2-е испр. доп. – М, 1924. – 16с.
674897
   Марочник металлов и сплавов. – М, 1960. – 131с.
674898
   Марочник сталей. – М, 1956. – 104с.
674899
   Марочник стали для машиностроения. – Москва, 1965. – 595с.
674900
  Сапронов Л.Л. Марс - звезда вечерняя / Л.Л. Сапронов. – М., 1972. – 495с.
674901
  Красковский С.А. Марс : поп. монография / С.А. Красковский. – Харьков : Пролетарий, 1925. – 56 с.
674902
  Шаронов В.В. Марс / В.В. Шаронов. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1947. – 180 с.
674903
  Барабашов Н.П. Марс / Н.П. Барабашов. – М, 1956. – 14с.
674904
   Марс : сб. статей. – Москва : Знание, 1962. – 63 с.
674905
  Барабашов Н.П. Марс / Н.П. Барабашов. – М, 1963. – 64с.
674906
  Шербу В. Марс / В. Шербу. – Бухарест, 1979. – 46с.
674907
  Ловелл.П Марс и жизнь на нем. / Ловелл.П. – 272с.
674908
  Нойхаус Надав Марс на Земле // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 140-153 : фото
674909
  Федоров В.И. Марс над Козачьим Бором / В.И. Федоров. – М., 1963. – 192с.
674910
  Лепин И.З. Марс над Полуденной / И.З. Лепин. – Пермь, 1990. – 158с.
674911
  Штирн Александр Марс не за горами : Марс. Будет ли жизнь на Марсе // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 58-65 : Фото. – ISSN 1029-5828
674912
  Смирнов П. Марс теснит Венеру. Перестройка союзнических приоритетов США // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2003. – № 6. – С.53-68. – ISSN 0130-9625
674913
  Мусабеков Ю.С. Марселеи Бертло / Ю.С. Мусабеков. – М., 1965. – 232с.
674914
   Марсель (Marcel) Габріель Оноре // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 815-817. – ISBN 966-316-069-1
674915
  Пантелеев М.М. Марсель Бюкар - французский дуче // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 128-140. – ISSN 0042-8779


  Французький політичний діяч, засновник фашистської ідеології - франсизму.
674916
  Пантелеев М.М. Марсель Деа и его "революционная эволюция" // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 123-136. – ISSN 0042-8779


  О лидере французского фашизма Марселе Деа.
674917
   Марсель Дюшан // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 97 : Дадаизм. – С. 7-14.
674918
   Марсель Дюшан // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 96 : Дюшан Марсель. – С. 3-31.
674919
  Денисова Анастасия Марсель и окрестности. Империя чувств : Прованс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 66-71 : фото. – ISSN 1029-5828
674920
  Сидоренко Віктор Марсель і Матінка / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 90-97 : фото
674921
  Сокольская А.Л. Марсель Карне / А.Л. Сокольская. – Ленинград : Искусство, 1970. – 216 с.
674922
  Антюхина-Московченко Марсель Кашен / Антюхина-Московченко. – Москва, 1973. – 31с.
674923
  Вершинин А.А. Марсель Кашен: политическая эволюция социалиста (1914-1920 годы ) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 1. – С. 183-199. – ISSN 0130-3864
674924
  Маркова Е.В. Марсель Марсо / Е.В. Маркова. – Л, 1975. – 104с.
674925
  Дюран П. Марсель Поль / П. Дюран. – М., 1988. – 278,1с.
674926
  Горяча Н.М. Марсель Пруст - літературний критик і романіст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-69. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Розглядаються найхарактерніші особливості літературно-критичного доробку М. Пруста та зв"язки, що існують між його статтями, есе і романом "У пошуках втраченого часу".
674927
  Андреев Л. Марсель Пруст / Л. Андреев. – Москва, 1968. – 96с.
674928
  Тадьє Ж.-І. Марсель Пруст = Marcel Proust : біографія / Жан-Ів Тадьє ; з фр. пер. : А. Перепадя, З. Борисюк ; [худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2011. – 614, [2] с. – (Серія "Життєписи"). – ISBN 978-966-8118-76-0
674929
  Носенок Б.Е. Марсель Пруст о творчестве: между поэзией и прозой // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 167-169
674930
  Толмачев М.В. Марсель Пруст. К вопросу о кризисе французского модернистского романа 1920-х гг. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Толмачев М.В. ; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1965. – 20 с.
674931
  Зуева Н.А. Марсель, Рене, Пьеро и их друзья (в Москве) / Н.А. Зуева. – М., 1972. – 112с.
674932
  Последович М.Т. Марсель. Магистральный канал : повести / М.Т. Последович; авториз. пер. с белорус. – Минск : Беларусь, 1965. – 386 с.
674933
  Гра Ф. Марсельцы = (Les rouges du Midi) : повесть из времен французской революции Феликса Гра. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1897. – 107 с. – Конволют. - Перепл.: При Вашингтоне / Вэра Митчел
674934
  Гра Ф. Марсельцы / Ф. Гра. – М.Л., 1936. – 216с.
674935
  Гра Ф. Марсельцы / Ф. Гра. – Чкалов, 1956. – 163с.
674936
  Гра Ф. Марсельцы / Ф. Гра. – Пермь, 1960. – 166с.
674937
  Гра Ф. Марсельцы : Повесть из времен французской революции / Ф. Гра. – Москва : Детская литература, 1965. – 222с.
674938
  Гра Ф. Марсельцы / Ф. Гра. – М, 1989. – 205с.
674939
  Коняев Н.М. Марсиане / Н.М. Коняев. – М, 1991. – 284с.
674940
  Берроуз Э.Р. Марсиане / Э.Р. Берроуз. – Москва
2 : Владыка Марса. Тивия дева Марса. – 1993. – 287 с.
674941
  Голованов Я.К. Марсианин: Цандер / Я.К. Голованов. – М., 1985. – 223с.
674942
  Крышко А М. Марсианка / А М. Крышко, . – Тула, 1970. – 47с.
674943
  Бершадский В.А. Марсианка / В.А. Бершадский. – Одесса, 1974. – 79с.
674944
  Хайнлайн Р. Марсианка Подкейн / Р. Хайнлайн. – М., 1992. – 316с.
674945
  Малышев Э.И. Марсианская мадонна: Фант. рассказы и повести. / Э.И. Малышев. – М., 1989. – 186с.
674946
  Козловский Борислав Марсианская станция // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 38 : фото. – ISSN 1029-5828
674947
  Берроуз Э.Р. Марсианские истории / Э.Р. Берроуз. – К, 1993. – 488с.
674948
  Грабовский С. Марсианские мечты» Сергея Королева // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 серпня - 24 серпня (№ 150/151). – С. 22


  О Главном конструкторе Сергее Королеве, славном украинце и выдающемся практике ракетостроения, благодаря энергии и умению брать на себя ответственность которого человечество по меньшей мере на несколько лет раньше начало космическую эру.
674949
  Зеленский Святослав Марсианские пейзажи планеты Земля. Как в кино: 9 реальных мест для нереальных сцен // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 5 (2908). – С. 50-57 : фото
674950
  Брэдбери Р. Марсианские хроники / Р. Брэдбери. – М., 1965. – 334с.
674951
  Биленкин Д.А. Марсианский прибой : повести и рассказы / Д.А. Биленкин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 287 с.
674952
  Булычев Кир Марсианское зелье / Булычев Кир. – Москва, 1990. – 475,1с.
674953
  Бредбері Р. Марсіанська хроніка / Р. Бредбері. – Київ, 1963. – 211с.
674954
  Мазур Андрій Марсіанський бог із Сахари - відкриття чи вигадка? // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 108-112 : фото
674955
  Бредбері Р. Марсіанські хроніки : Повісті, оповідання / Бредбері Р. – Київ : Дніпро, 1988. – 588 с.
674956
  Прошак Т.Я. Марсове поле / Т.Я. Прошак. – Луцьк : Каменяр, 1973. – 223 с.
674957
   Марсове поле. – Київ : Молодь
Кн.1 : Героїч. поезія на Україні X - першої половини XVII століть. – 1988. – 274с.
674958
   Марсове поле. – Київ : Молодь
Кн.2 : Героїч. поезія на Україні . Друга половина XVII - початок XIX ст. – 1989. – 384 с.
674959
  Казанцев О.П. Марсові онуки. / О.П. Казанцев. – Київ : Веселка, 1967. – 211 с.
674960
   МАРСово море : МастерCLASS // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 5. – С. 26-28 : Фото
674961
  Смирнов Н.И. Марсово поле / Н.И. Смирнов. – Л.-М., 1947. – 38с.
674962
  Прошак Т.Я. Марсово поле / Т.Я. Прошак. – М., 1974. – 240с.
674963
  Яновский А.Н. Марсово поле / А.Н. Яновский. – Тула, 1975. – 223с.
674964
  Слобожан И.И. Марсово поле. / И.И. Слобожан. – Л., 1963. – 110с.
674965
  Кожевников В.М. Март-апрель / В.М. Кожевников. – М., 1942. – 24с.
674966
  Кожевников В.М. Март-апрель / В.М. Кожевников. – М., 1945. – 71с.
674967
  Кожевников В.М. Март-апрель / В.М. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1987. – 416с.
674968
  Кожевников В.М. Март-апрель / В.М. Кожевников. – М., 1987. – 350с.
674969
  Кожевников В.М. Март - апрель : Рассказы / В.М. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1986. – 410с.
674970
  Алексеев Александр Март - апрель 1917 года: Россия на грани нервного срыва // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 3
674971
  Степанов Н.И. Март - весенний месяц / Н.И. Степанов. – М., 1971. – 207 с.
674972
  Давыдов Ю.В. Март / Ю.В. Давыдов. – Москва, 1959. – 336с.
674973
  Соколов Н.Н. Март / Н.Н. Соколов. – М., 1963. – 158с.
674974
  Глазов Д.Д. Март / Д.Д. Глазов. – Кемерово, 1968. – 47с.
674975
  Давыдов Ю.В. Март / Ю.В. Давыдов. – Москва, 1974. – 335с.
674976
   Март 1919. – М, 1971. – 173с.
674977
  Окуджава Б.Ш. Март великодушный / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1967. – 143с.
674978
   Март Китаев. – Ленинград : Искусство, 1979. – с.
674979
  Столяров В.А. Март мой / В.А. Столяров. – Куйбышев, 1969. – 144с.
674980
  Березкин В.И. Март Фролович Китаев / В.И. Березкин. – Л, 1984. – 215с.
674981
  Трофимова А. Март юбилейный = Украинский календарь / А. Трофимова, А. Каревин // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 8-14 марта (№10). – С. С 2


  11 марта - 165 лет назад - в Пензе появился на свет Александр Ягн, архитектор, художник, керамист; 12 марта (29 февраля по ст. ст.) исполняется 145 лет со дня рождения Елизаветы Азерской, оперной певицы, меццо-сопрано; 12 марта - 150 лет со дня ...
674982
  Ханаев И.А. Март. / И.А. Ханаев. – Ярославль, 1968. – 104с.
674983
  Черевичник Л.К. Март. / Л.К. Черевичник. – Рига, 1981. – 119с.
674984
   Март: Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Огненная феерия : Вариант. Афиша мира: 5 главных событий полугодия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 101 : Фото
674985
  Кучер В.С. Марта : збірка / В.С. Кучер. – Харків, 1932. – 103 с.
674986
  Броделе А.Ю. Марта / А.Ю. Броделе. – Москва, 1951. – 196 с.
674987
  Бродэлэ А.Ю. Марта : повесть / А.Ю. Бродэлэ; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Рига : Латгосиздат, 1951. – 264 с.
674988
  Броделе А.Ю. Марта / А.Ю. Броделе. – Москва, 1952. – 72 с.
674989
  Бродэле А.Ю. Марта / А.Ю. Бродэле. – Рига, 1952. – 268 с.
674990
  Броделе А.Ю. Марта / А.Ю. Броделе. – Киев, 1953. – 75 с.
674991
  Бродэле А.Ю. Марта : повесть / А.Ю. Бродэле; авторизов. пер. с латышского. – Ростов-на-Дону : Росковское книжное изд-во, 1953. – 192 с.
674992
  Молнар Г. Марта / Г. Молнар. – Москва, 1962. – 327с.
674993
  Механикова В.М. Марта Александровна Игнатьева / В.М. Механикова. – Л, 1988. – 71с.
674994
  Грабович І.М. Марта Борецька : істоpичне оповіданя / Іляріон Грабович ; зі вступом і примітками Миколи Матіїва-М ельника. – 4-е вид. – У Льві (Львів) : Накл. Української книгарні й антикварні. – 84 с. – Рік видання не вказ., 3-тє видання вийшло у 1906 р.
674995
   Марта Житкова: Скульптура. – Москва, 1983. – 14с.
674996
  Рянгель Э.Г. Марта из Совиного гнезда : роман / Э.Г. Рянгель; авториз. пер. с эст. Л.Туголесовой. – 2-е. – Таллин : Ээсти раамат, 1974. – 430 с.
674997
  Лессинг Д. Марта Квест / Д. Лессинг. – М., 1957. – 341с.
674998
  Кодочигов П.Е. Марта Лаубе / П.Е. Кодочигов. – М., 1991. – 141с.
674999
  Сташук О. Марта Токар - мисткиня за покликом серця // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 25-37. – ISSN 0236-4832
675000
  Ожешко Э. Марта. / Э. Ожешко. – М., 1960. – 191с.
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,