Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
673001
  Файзулін Я. "Маніяк. Як бугаєві червоне - так йому слова: гуманізм, демократія" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 34 (187). – С. 52-57


  Дмитро Донцов вів переговори з Євгеном Коновальцем про запровадження в Україні військової диктатури.
673002
  Гнатюк М. "Маратонський біг" Емми Андієвської // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 15 грудня (№ 48). – С. 7
673003
  Перепилиця Г. "Маріуполь хочуть взяти в котел". Євросоюз прагне відновити колишні відносини з Росією / розмову вели Наталія Шестопал, Інна Івершень // Газета по-українськи. – Київ, 2015. – 21 квітня (№ 32). – С. 11


  Розмова з професором Київського інституту міжнародних відносин, директором Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС Григорієм Перепелицею щодо ситуації на Донбасі.
673004
   (Маргарита Олександрівна Карпенко) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 1 червня (№ 101). – С. 21


  Некролог. Карпенко М.О. - визначний мовознавець, доктор філологічних наук, заслужений професор університету, заслужений працівник вищої школи України, почесний голова Ради ветеранів війни і праці та голова Ради старійшин університету.
673005
  Каввадіас Н. [Марабу / Нікос Каввадіас. – Афіни : Агра, 1990. – 52 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-037-6
673006
  Скарімбас Я. [Маріамбас / Яніс Скарімбас ; ред. К. Костіос. – Афіни : Нефелі, 1992. – 230 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-211-127-5
673007
  Ашла А. [Маріупольські пісні, казки та танці греків Приазов"я / Александрос Ашла. – Афіни ; Яніна : Додоні, 1999. – 178, [4] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. - На тит. арк. автор: Alexander Ashla. – ISBN 960-385-007-1
673008
  Елітіс О. [Марія Нефелі / Одісей Елітіс. – 8-е вид. – Афіни : Ікарос, 1994. – 115 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
673009
  Пецаліс-Діомідіс [Марія Парні : Старе і безсиле покоління : роман / Т. Пецаліс-Діомідіс. – 5-е вид. – Афіни : Естія, 1983. – 500 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 140])
673010
  Полонська Н. Маніфест 3 серпня року 1775 в світлі тогочасних ідей / Н. Полонська. – 39с.
673011
  Зынченко О.В. Маніфест 3 червня 1907 р. В Російській імперії - державний переворот чи вдосконалення виборчої системи? // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 3-11. – ISSN 0201-7245
673012
   Маніфест ІФЛА з прозорості, раціонального управління та свободи від корупції (2008 р.) // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 1. – С. 79-81


  Прийнято Радою ІФЛА 3 грудня 20087 р.
673013
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1947. – 48с.
673014
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1948. – 104с.
673015
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К., 1950. – 68с.
673016
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К., 1951. – 68с.
673017
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1953. – 68с.
673018
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К., 1956. – 68с.
673019
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К., 1959. – 72с.
673020
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1959. – 72с.
673021
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1963. – 63с.
673022
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К., 1967. – 98с.
673023
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1968. – 98с.
673024
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1970. – 98с.
673025
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К., 1972. – 63с.
673026
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К., 1975. – 61с.
673027
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1979. – 120с.
673028
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К, 1984. – 57с.
673029
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1987. – 93с.
673030
  Сіренко В.Ф. Маніфест політичного руху "Ліві України - за соціальну справедливість" : Новий проект. Новий курс / Сіренко Василь Федорович. – Київ : Оріяни, 2007. – 96 с. – ISBN 978-966-8305-75-7
673031
  Бєлорусець М. Маніфест спогадів / М. Бєлорусець, К. Міщенко // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 44-45


  Герта Мюллер — румунська та німецька письменниця. Лауреатка Нобелівської премії з літератури 2009 року з формулюванням "тій, хто своєю зосередженістю в поезії і щирістю в прозі, малює пейзаж знедолених".
673032
   Маніфест Української бібліотечної асоціації "Бібліотеки в умовах кризи" : ухвалений Президією УБА 7 липня 2015 р. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 4 (228). – С. 35-38. – ISSN 1029-7200
673033
   Маніфест Української бібліотечної асоціації "Бібліотеки в умовах кризи" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 1 (1). – C. 48-50


  Президія Української бібліотечної асоціації 7 липня 2015 р. прийняла Маніфест УБА "Бібліотеки в умовах кризи", у якому представлено бачення місії та ролі бібліотек, їхньої цінності для українського суспільства, яке наразі долає кризові явища та ...
673034
  Кирчів Роман Маніфест української фольклористики // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 46-59. – ISSN 0130-6936
673035
  Комісаров К. Маніфестації акту надання/отримання в японській мові як лінгводидактична проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 16-23. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Роглянуто особливості маніфестацій акту надання/отримання в японській мові з позицій лінгводидактики: вивчено поняття "директив" у зв"язку з мовними маніфестаціями спрямованості дії на особу; наголошено на важливості урахування здобутків ...
673036
  Вестфаль Е. Маніфестація : Роман / Е. Вестфаль. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 167с.
673037
  Кирилова Т. Маніфестація дитячої свідомості в романі Ільзе Айхінгер "Велика надія" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 207-212
673038
  Черніченко А.О. Маніфестація символу Mary Magdalene у структурі художнього концепту RELIGION в англійській мові (на матеріалі твору Дена Брауна "The da Vinci Code") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 363-371


  У статті проаналізовано структуру концепту RELIGION в англійській мові на матеріалі твору "The da Vinci Code" Д. Брауна. Визначено формалізовану модель фрейму RELIGION, яка складається з чотирьох компонентів, що акумулюють релігійні знання, сформовані ...
673039
  Казицька Н.М. Маніфестація туберозного склерозу (хвороби бурневілля-прінгла) у новонародженої дитини / Н.М. Казицька, Н.В. Дупленко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 93-98. – ISSN 2226-1230
673040
  Жуковець Г.Л. Маніфести лейбористської партії Великої Британії як різновид політичного тексту (на матеріалі маніфестів 1955, 1970 та 1997 років) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 113-125. – ISBN 966-581-148-7
673041
  Логвінов І.І. Маніхейські схеми та концепт бінарності як принцип побудови постколоніального роману Асії Джебар // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 341-349. – ISBN 966-581-617-9
673042
  Мозетіч Б. Манія / Бране Мозетіч ; пер. зі словен. та фр. Дмитра Чистяка. – Київ : Журнал "Радуга", 2017. – 101, [3] с. : портр. – (Серія "Поети світу"). – ISBN 978-966-281-080-6
673043
  Куценко П.І. Манливе світло днів непроминулих / П.І. Куценко. – К., 1986. – 110с.
673044
  Баліна К.Н. Манливі лакуни прози Юрія Андруховича і Милорада Павича // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 8-10. – Бібліогр. в кінці ст.
673045
  Баліна К.Н. Манливі лакуни прози Юрія Андруховича і Милорада Павича // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-37
673046
  Баліна К.Н. Манливі лакуни прози Юрія Андруховича І Милорада Павича // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-37.
673047
  Орлова О.К. Маннан дифтерийных бактерий. : Автореф... Доктора хим.наук: / Орлова О.К.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
673048
  Скотт В. Маннеринг или Астролог, сочинение сира Валтера Скотта / Изданный Владимиром Броневским. – Москва : В Университетской типографии
Часть I; Часть ІІ. – 1824. – 263, 296с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
673049
  Каллиомяки Манно. Выставка графики. Москва. Манно Каллиомяки (Финляндия) : выст. графики / Манно. Выставка графики. Москва. Каллиомяки, 1984. – М., 1984. – 8с.
673050
  Семихатова О.А. Манометрические методы изучения дыхания и фотосинтеза растений. / О.А. Семихатова, М.В. Чулановская. – М.Л., 1965. – 168с.
673051
  Умбрейт В.В. Манометрические методы изучения тканевого обмена. / В.В. Умбрейт. – М., 1951. – 360с.
673052
  Прево А.Ф. Манон Леско / А.Ф. Прево. – Куйбышев, 1956. – 168с.
673053
  Прево А.Ф. Манон Леско / А.Ф. Прево. – Москва : Художественная литература, 1967. – 528 с. – В изд. также: Опасные связи / Шодерло де Лакло (с. 155-528)
673054
  Прево А.Ф. Манон Леско / А.Ф. Прево. – Минск, 1983. – 143с.
673055
  Прево А.Ф. Манон Леско / А.Ф. Прево. – Москва : Правда, 1985. – 496 с. – В изд. также: Опасные связи / Шодерло де Лакло (с. 146-485)
673056
  Прево А.Ф. Манон Леско / А.Ф. Прево. – Устинов, 1985. – 317с.
673057
  Прево А.-Ф. Манон Леско / Абат Прево ; [пер. В.С. Бойка] // Небезпечні зв"язки / Лакло Шодерло де. – Харків : Бібколектор, 2014. – С. 421-571. – ISBN 978-617-7013-13-5
673058
  Дюбуа Б У.Э. Мансарт строит школу / Б У.Э. Дюбуа. – М, 1963. – 514с.
673059
  Анисимкова-Бекина Мансийские сказы / Анисимкова-Бекина. – Свердловск : Свердловское книжное издательство, 1961. – 91 с.
673060
  Ромбандеева Е.И. Мансийский (вогульский) язык / Е.И. Ромбандеева. – М, 1973. – 207с.
673061
  Бонжан Ф.Ж. Мансур / Ф.Ж. Бонжан, Ахмед-Дейф. – Симферополь, 1925. – 198с.
673062
  Галєєва М. Мансура Галєєва: журналістка й людина / інтерв"ю брала І.Натура // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)
673063
  Шумлянская Л.А. Мантийные блоки и зоны повышенной проницаемости Украинского щита // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 135-144 : Рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 0203-3100
673064
   Мантийные ксенолиты и проблема ультраосновных магм: сб. ст.. – М., 1983. – 215с.
673065
   Мантийные ксенолиты и проблема ультраосновных магм: тез. докл. симпоз. 27-19 окт. 1980 г., Новосибирск. – Новосибирск, 1980. – 170с.
673066
  Кузьмин М.И. Мантийные плюмы Северо-Восточной Азии и их роль в формировании эндогенных месторождений / М.И. Кузьмин, В.В. Ярмолюк // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 153-184 : рис. – Библиогр.: с. 178-184. – ISSN 0016-7886
673067
  Оровецкий Ю.П. Мантийный диапиризм / Ю.П. Оровецкий. – К., 1990. – 168с.
673068
  Серебрякова О. Мантичні практики "підслуховування" чужих розмов в українській традиції // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
673069
  Субботин Мантия Земли и тектогенез / Субботин, Наумчик, И.Ш. Рахимова. – Киев : Наукова думка, 1968. – 174с.
673070
  Кіт Л. Мантія доктора Київського університету до лиця пану канцлеру Колю // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  Репортаж про присудження почесного доктора університету Федеральному канцлеру Німеччини Гельмуту Колю. Його промова перед колективом ун-ту та студентами.
673071
  Кашинцева О. Мантри про "гармонізацію", або Спекуляції навколо асоціації // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 12-18 грудня (№ 49). – С. 11. – ISSN 1992-9277
673072
  Мандел Б. Мантры денег / Боб Мандел. – Київ : Ника-Центр, 1999. – 96 с. – В изд. также: Деньги мои друзья / Ф.Лаут ; Программирование благоприятных обстоятельств / Ш. Гавэйн. - На обл. указ. 1-й авт. и его произведение. – ISBN 966-521-062-9
673073
   Мантык - истребитель тигров.. – М., 1968. – 192с.
673074
  Федосеев С.В. Мануальная терапия - основы, методологические подходы, организационные аспекты, существующие проблемы, нерешенные вопросы и перспективы // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 72-76
673075
  Войтаник С.А. Мануальная терапия дистрофических заболеваний позвоночника / С.А. Войтаник, Б.В. Гавата. – Київ, 1989. – 141с.
673076
   Мануальная терапия неврологических проявлений остерохондроза позвоночника. – М., 1988. – 240с.
673077
  Литвиненко В.С. Мануйловский литературно-мемориальный музей А.М. Горького / В.С. Литвиненко. – Харьков : Прапор, 1970. – 120 с.
673078
   Мануйловский литературно-мемориальный музей А.М.Горького, с. Мануйловска (Полт. обл.). – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Прапор, 1984. – 30 с.
673079
   МАНУскрипт = MANYscript / Макед. акад. на науките и уметностите, Одд. на уметност. – Скопjе : МАНУ. – ISSN 1857-9868
1/2. – 2015
673080
   МАНУскрипт = MANYscript / Макед. акад. на науките и уметностите, Одд. на уметност. – Скопjе : МАНУ. – ISSN 1857-9868
Год.2, 1/2. – 2016
673081
  Мандель Б. Манускрипт Войнича: "Все, что видим мы, видимость только одна" // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / Т.А. Алексеева. – Москва, 2014. – № 2 (1040). – С. 90-96. – ISSN 0130-1640


  Вилфрид Войнич (супруг Э.Л. Войнич, автора романа "Овод") в 1912 г. в одном из иезуитских владений неподалеку от Рима приобрел для антикварного магазина 30 манускриптов. Один из манускриптов был особенным: каждая буква рукописи состояла из двух ...
673082
  Іваничук Р.І. Манускрипт з вулиці Руської : роман / Р.І. Іваничук. – Київ, 1981. – 536 с.
673083
  Иванычук Р.И. Манускрипт с улицы Русской / Р.И. Иванычук. – М, 1982. – 504с.
673084
  Иванычук Р.И. Манускрипт с улицы Русской / Р.И. Иванычук. – Москва : Известия, 1983. – 636 с.
673085
  Деревянкин Т.И. Мануфактура на Украине в конце XVIII - первой половине XIX вв. (Текстильное производство) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Деревянкин Т. И. ; АН УССР , Отд. общ. наук. – Киев, 1959. – 19 с.
673086
  Дерев"янкін Т.І. Мануфактура на Україні в кінці ХVIII - першій половині ХІХ ст. Текстильне виробництво / Т.І. Дерев"янкін. – К., 1960. – 128с.
673087
  Заозерская Е.И. Мануфактура при Петре I / Е.И. Заозерская. – Москва ; Ленинград, 1947. – 190 с.
673088
  Пономарев А.М. Мануфактурная промышленность Украины в XVIII веке (Левобережье, Слобожанщина, Юг). : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Пономарев А.М.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1971. – 48л.
673089
  Крейн Ю.Г. Мануэль де Фалья / Ю.Г. Крейн. – Москва : Музгиз, 1960. – 95 с.
673090
  Мартынов И.И. Мануэль де Фалья / И.И. Мартынов. – Москва : Советский композитор, 1986. – 189 с.
673091
  Байрон Д. Манфред / Д. Байрон. – Харків, 1931. – 87с.
673092
  Карпенко И. Манфред Квиринг: "Шпрингер" независим, потому что мы зарабатываем на жизнь сами" // Журналист. – Москва, 2002. – № 5. – С.28-30. – ISSN 0130-3589


  СМИ Германии, и работа Иностранной службы "Издательства Аксель Шпрингер" в Москве
673093
  Куртинець М. Манфред Ляхс - теоретик і практик міжнародного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 286-292. – ISSN 1026-9932
673094
  Кулаковский А.Е. Манчары / А.Е. Кулаковский. – Якутск, 1945. – 42с.
673095
  Раппопорт В. Манчжурия. / В. Раппопорт, 1945. – 16с.
673096
  Манштейн Манштейновы современные записки о России в историческом, политическом и военнодейственном отношениях. – часть 2, 1810. – 292с.
673097
   Манъёсю ("Собрание мириад листьев") в 3-х т.. – Москва
Т. 1. – 1971. – 679 с.
673098
   Манъёсю ("Собрание мириад листьев") в 3-х т.. – Москва
Т. 2. – 1971. – 714 с.
673099
   Манъёсю ("Собрание мириад листьев") в 3-х т.. – Москва
Т. 3. – 1972. – 455 с.
673100
   Манъесю. Избранное : Японская поэтич.антология 8в. "ЧСобрание мириад листьев". – Москва : Наука, 1987. – 398 с.
673101
  Нармаев М.Б. Маныч-река : роман / М.Б. Нармаев. – Элиста : Калмыцкое книжное издательство, 1968. – 204 с.
673102
   Манычский лесхоз и результаты его работ по разведению леса в степи.. – М.-Л., 1950. – 16с.
673103
  Атамедов Н. Манышский говор анауского диалекта туркменского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Атамедов Н.; Туркм.гос.уун-т. – Ашхабад, 1965. – 25л.
673104
  Вінграновський М.С. Манюня : Повісті. Оповідання. Ессе / М.С. Вінграновський. – Львів : Літопис, 2003. – 320с. – ISBN 966-7007-83-7
673105
  Вінграновський М. Манюня // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 166. – С. 15-57.
673106
   Манят огни электросварки. – Москва : Знание, 1985. – 48 с.
673107
  Суслопарова Ф.А. Маняшкина судьба / Ф.А. Суслопарова. – М., 1983. – 239с.
673108
  Киселева М.С. Маняшкино лето / М.С. Киселева. – М, 1980. – 236с.
673109
  Штыхван Вера Николаевна Манящая энергетика проекта : от привычного - к неожиданному // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 32-33. – ISSN 1727-4893


  Для сотрудников и руководителей структурных подразделений библиотек Уральского федерального округа 27-30 мая был проведен проектно-аналитический семинар "Система библиотечного лидерства как средство изменения ситуации в местном сообществе". Он ...
673110
   Манящие дали. – Саранск, 1958. – 183с.
673111
  Моисеев В.А. Манящие зори / В.А. Моисеев. – Ташкент, 1980. – 112с.
673112
  Шелест Г.И. Манящие огни / Г.И. Шелест. – Чита, 1960. – 110с.
673113
  Бур"ян О. Маньєризм / О. Бур"ян, Ю. Андрущенко // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2012. – № 2. – С. 122-125. – ISSN 0130-321Х


  Маньєризм. Загальна характеристика стилю
673114
  Летуновська І.В. Маньєризм в живописі та літературі "Correspondens Des Arts" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 345-350. – (Б-ка Ін-ту філології)
673115
  Романенкова Ю.В. Маньєризм у художній культурі Європи кін. 15 - 1 пол. 17 ст.: тенденції стильової трансформації : автореф. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Романенкова Ю.В. ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
673116
  Казаков Ю.П. Манька / Ю.П. Казаков. – Архангельск : Архангельское книжное, 1958. – 132 с.
673117
  Мелихов Г.В. Маньчжурия далекая и близкая / Г.В. Мелихов. – М., 1991. – 319с.
673118
  Гареев М.А. Маньчжурская стратегическая наступательная операция Советских Вооруженных Сил // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 3-13. – ISSN 0130-3864
673119
  Колесников М.С. Маньчжурская тетрадь / М.С. Колесников. – М., 1975. – 95с.
673120
  Сидихменов В.Я. Маньчжурские правители Китая / В.Я. Сидихменов. – Москва : Наука, 1985. – 299с.
673121
  Ефименко В.М. Маньчжурский август / В.М. Ефименко. – Хабаровск : Хабаровское кн.изд-во, 1976. – 432 с.
673122
  Ефименко В.М. Маньчжурский август / В.М. Ефименко. – Владивосток : Дальневосточное кн.изд-во, 1985. – 608 с.
673123
  Пашков Б.К. Маньчжурский язык / Б.К. Пашков. – М., 1963. – 68с.
673124
  Ибрагимова Г.М. Маньчжурское господство в Синьцзяне и народное восстание в 1864-1878 гг. : Автореф. дис... канд. ист. наук / Ибрагимова Г.М. ; ЛГУ. – Ленинград, 1954. – 16 с.
673125
  Бут В.Г. Маньяк / В.Г. Бут. – М., 1992. – 192с.
673126
  Сименон Ж. Маньяк из Бержерака / Ж. Сименон. – М, 1991. – 351с.
673127
  Яковлева Е. Маньяк по вызову : Повесть / Е. Яковлева. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 352с. – (Сер.Иронический детектив). – ISBN 5-04-006244-3
673128
  Демилло Д. Мао II : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 11. – С.113-159. – ISSN 1130-6545
673129
  Федоренко Н.Т. Мао Дунь / Н.Т. Федоренко. – М., 1956. – 32с.
673130
   Мао Дунь. – М., 1958. – 48с.
673131
  Минков Тодор Мао измыг и аграрнят въпрос. / Минков Тодор. – София, 1979. – 196с.
673132
  Дубровская Динара Мао на войне с культурой : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 136-148 : Іл.
673133
  Іллічевський А.Ф. Мао Цзе-дун - натхненник і організатор демократичної літератури Китаю // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 18-20
673134
  Іллічевський А.Ф. Мао Цзе-дун - натхненник і організатор демократичної літератури Китаю / А.Ф. Іллічевський. – Київ : КДУ, 1951. – [14] с. – Окр. відбиток
673135
  Сяо Сань (Эми Сяо) Мао Цзе-Дун. / Сяо Сань (Эми Сяо), 1939. – 109с.
673136
  Іванов О. Мао Цзедун: політичні пролеми культурного розвитку Китаю (до "революції" 1966-1976 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 53-58. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
673137
  Панцов А.В. Мао Цзэдун / Александр Панцов. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 880с., [ 24л. илл. ]. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1251 (1051)). – ISBN 978-5-235-02983-5
673138
  Бурлацкий Ф.М. Мао Цзэдун и ео наследники. / Ф.М. Бурлацкий. – М., 1979. – 399с.
673139
  Дубинянский М. Мао Цзэдун: Поединок с историей // Личности. – Киев, 2009. – № 2 (18). – С. 50-69. – ISSN 1819-6268


  Мао Цзэдун ( 1893-1976) — китайский государственный и политический деятель XX века, главный теоретик маоизма.
673140
  Галенович Ю. Мао, Никсон и СССР // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 9 (1604). – С. 129-145. – ISSN 0869-44435


  В 2008 году в китайской печати была опубликована запись беседы председателя КНР Мао Цзэдуна и президента США Ричарда Никсона, состоявшейся 21 февраля 1972 года в Пекине во время визита Р. Никсона в Китай. Эта первая и единственная встреча произошла в ...
673141
  Гаврилов В.С. Маоизм-бедствие Китая / В.С. Гаврилов, В.И. Иванов. – М., 1980. – 79с.
673142
   Маоизм - враг молодежи. – М.
2. – 1981. – 84с.
673143
  Кутик В.Н. Маоизм - враг социализма и мира / В.Н. Кутик. – Львов, 1981. – 76с.
673144
   Маоизм - идейный и политический противник марксизма-ленинизма. – М., 1974. – 111с.
673145
   Маоизм - идейный и политический противник марксизма-ленинизма. – М., 1975. – 112с.
673146
  Бурлацкий Ф.М. Маоизм - угроза социализму в Китае / Федор Бурлацкий. – Москва : Политиздат, 1968. – 192 с.
673147
   Маоизм без Мао. – М., 1979. – 319с.
673148
   Маоизм без маски. – М., 1970. – 277с.
673149
   Маоизм без прикрас. – М., 1980. – 283с.
673150
  Ильин М.А. Маоизм вчера и сегодня / М.А. Ильин. – М., 1977. – 64с.
673151
  Ильин М.А. Маоизм вчера и сегодня / М.А. Ильин. – М., 1978. – 64с.
673152
   Маоизм глазами коммунистов. – М., 1969. – 416с.
673153
  Маркова С.Д. Маоизм и интеллигенция / С.Д. Маркова. – М, 1975. – 245с.
673154
  Поспелов Б.В. Маоизм и мировое революционное движение / Б.В. Поспелов. – М, 1979. – 198с.
673155
  Богуш Е.Ю. Маоизм и политика раскола в национально-освободительном движении / Е.Ю. Богуш. – М., 1969. – 119с.
673156
  Бурлацкий Ф.М. Маоизм или марксизм? / Ф.М. Бурлацкий. – М., 1967. – 128с.
673157
  Варнаи Ф. Маоизм против мирового коммунистческого движения. / Ф. Варнаи. – Москва, 1982. – 206с.
673158
  Белевски Е А.Н. Маоизм против социализма / Е А.Н. Белевски. – Москва, 1981. – 135с.
673159
   Маоизм: военная теория и практика. – М., 1978. – 222с.
673160
  Кривцов В.А. Маоизм: истоки и сущность / В.А. Кривцов. – Москва, 1976. – 64с.
673161
  Ильин М.А. Маоизм: подрыв дела социализма и мира. / М.А. Ильин. – М., 1973. – 64с.
673162
  Волкогонов Д.А. Маоизм: угроза войны / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1981. – 238с.
673163
  Антонкин А.М. Маоистская политика "перестройки" КПУ : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Антонкин А.М. ; МГУ. – Москва, 1973. – 25 с.
673164
   Маоистский курс: против мира и прогресса. – М., 1973. – 63с.
673165
  Ромашов Л.В. Маоистское извращение ленинского учения о партии / Л.В. Ромашов. – Москва, 1976. – 64с.
673166
  Литвинець І.І. Маоїзм - ворог молодого покління / І.І. Литвинець. – Київ, 1981. – 48с.
673167
  Язвінський М.Г. Маоїзм - національна трагедія Китаю. / М.Г. Язвінський. – К., 1972. – 192с.
673168
  Хиллиард Н. Маорийская девушка. / Н. Хиллиард. – М., 1987. – 365с.
673169
  Аветисян А.І. Мапа візуальних студій: основні принципи дослідження // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 241-244. – ISSN 2076-1554
673170
   Мапа капітального будівництва за п"ятирічним планом. 1928-29-33. Європейська частина СРСР. Азіятська частина СРСР. – М., 1930. – 1с.
673171
  Петрунь Ф.О. Мапа шляхів України першої половини ХІХ століття / Ф.О. Петрунь. – Одеса, 1928. – 6с.
673172
   Мар"єнко Валерій Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 311-312 : фото
673173
  Неверов А.С. Мар"я більшовичка / А.С. Неверов. – Х.К., 1931. – 87с.
673174
  Мединський Г.О. Мар"я. / Г.О. Мединський. – К, 1952. – 443с.
673175
  Мединський Г.О. Мар"я. / Г.О. Мединський. – К, 1954. – 556с.
673176
  Давимука С.А. Мар"ян Долішній: особистість, учений, громадянин // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 150-156. – ISSN 1562-0905
673177
  Хмурий В. Мар"ян Крушельницький / В. Хмурий. – Харків, 1931. – 92с.
673178
   Мар"ян Крушельницький. – К., 1969. – 183с.
673179
  Танюк Л. Мар"ян Крушельницький. Школа образного перевтілення, заповідана Лесем Курбасом = Marjan Krushel"nyts"kyi / Лесь Танюк. – Київ : Либідь, 2007. – 360 с. – ISBN 978-966-06-0499-5
673180
  Русанов В.Н. Мар"ян Крушельницький: біографічна повість / В.Н. Русанов. – Київ : Молодь, 1985. – 168 с.
673181
  Пузич Я.. Мар"ян Кузан - французько-український композитор (до 90-річчя народження) // Літопис Бойківщини : журнал присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2015. – Ч. 2/89 (100). – C. 33-35
673182
  Шиян А.І. Мар"яна : повість та оповідання / А.І. Шиян. – Київ : Молодь, 1953. – 324 с.
673183
  Шиян А.І. Мар"яна : повість та оповідання / А.І. Шиян. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 353 с.
673184
  Шиян А.І. Мар"яна : повість та оповідання / А.І. Шиян. – Київ : Дніпро, 1965. – 483 с.
673185
  Шиян А.І. Мар"яна : повість та оповідання / А.І. Шиян. – Київ : Веселка, 1971. – 212 с.
673186
  Козак Я. Мар"яна Радвак. / Я. Козак. – Пряшів, 1963. – 200с.
673187
  Голобородько Я. Мар"яна Савка - гербарій відчуттєвих рефлексій // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 7/8 (107). – С. 116-120
673188
  Панчук В.Г. Мар"янівка: село, люди, долі / Володимир Панчук. – Київ : Інтелект, 2003. – 424с. – ISBN 966-646-054-8
673189
   Мар"яновський Віталій Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 313 : фото
673190
  Горак В.В. Мар"янські комуністи в авангарді трудівників села / В.В. Горак. – К., 1961. – 60с.
673191
  Моргун В.А. МАР. "Поема вольного народа" : вступ до сакральної історії України / [Моргун В.А.]. – Київ ; Донецьк : Промінь, 2013. – 179, [1] с. : іл., табл., портр. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 175-179. – ISBN 978-966-2008-07-4


  У прим. №1689509 напис: Вельмишановній Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка від автора з найкращими побажаннями миру, добробуту та творчих злетів. Нехай відроджений із небуття Божий камінь ...
673192
  Шевченко Т. Мар`яна-черниця / Т. Шевченко. – Київ : Наукова думка, 1997. – 48с. – ISBN 966-00-0146-0
673193
  Юрисіч Г. Мара / Г. Юрисіч. – К, 1919. – 29с.
673194
  Сестримски Иван Мара Белчева : Литературен портрет / Сестримски Иван. – София : Библиофилско изд-во "ЛИКОВСКИ", 1994. – 62с. – ISBN 954-522-009-0
673195
  Дурделла М. Мара комунізму: оцінка комунізму, грунт на якому він росте, способи боротьби проти нього / М. Дурделла. – Мюнхен, 1950. – 77с.
673196
  Вахнина Е.А. Мара не вернется / Е.А. Вахнина. – Владивосток : Приморское книжное издательство, 1959. – 175 с.
673197
  Жадан С.В. Марадона : нова книга віршів / Сергій Жадан ; [худож.-оформ. І.В. Осипов]. – Харків : Фоліо, 2007. – 167, [9] с. : фото. – (Серія "Сафарі"). – ISBN 978-966-03-3938-5
673198
  Выборнов Ю.В. Марадона, Марадона... / Ю.В. Выборнов, И.В. Горанский. – Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 191с.
673199
  Быховский Б.Э. Маразм современной буржуазной философии / Б.Э. Быховский. – Москва, 1947. – 24 с.
673200
  Мамед-Заде Первин Маракеш. Джемаа-єль-Фна. Площадь мертвых, дарящая радость : такое место // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 40-44 : Фото
673201
  Дойл А.К. Маракотова бездна / А.К. Дойл. – Красноярск, 1956. – 176 с.
673202
  Дойль А.К. Маракотова бездна / А.К. Дойль. – Симферополь, 1989. – 304 с. – (Морская бибилиотека. Кн. 61). – ISBN 5-7780-0088-X
673203
  Дойл А.К. Маракотова бездна / А.К. Дойл. – Южно-Сахалинск, 1990. – 189 с.
673204
  Федосеенко А.К. Марал / А.К. Федосеенко. – Алма-Ата, 1980. – 199с.
673205
  Наджафов М. Марал Рахманзаде / М. Наджафов. – М., 1969. – 72с.
673206
  Постников Б.А. Маралий корень (Rhaponticum carthamoides (Willd.) Hyin) в горах Алтая. (Его биология, опыт введения в культуру, кормовое значение) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Постников Б.А. ; АН СССР , Сиб. отд. Объед. учен.совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1966. – 24 с.
673207
  Нейштубе С.Т. Мараловодство / С.Т. Нейштубе. – Пг., 1919. – 19с.
673208
  Мідянка П.М. Марамороський розлом : поезії / Петро Мідянка ; [ред. Б. Кушнір]. – Ужгород : Карпати, 2011. – 214, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-671-271-7
673209
  Пеліна Г. Марамороські балади карпатського циклу: проблема міжетнічних зв"язків // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 141-153. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто особливості розповсюдження на історичній території Мараморощини балад про Довбуша, Пинтю та про розбійника Янчі у контексті концепції “карпатського циклу” Яна Бистроня та їх міжетнічні зв’язки зі словацьким та румунським фольклором.
673210
  Маркуш О. Марамороські оповідання / О. Маркуш. – Ужгород, 1956. – 148 с.
673211
  Маркуш А.И. Мараморошские рассказы / А.И. Маркуш. – Москва : Советский писатель, 1963. – 352 с.
673212
  Рачян Х. Маран / Х. Рачян. – Ереван, 1964. – 308с.
673213
  Ольшевский А. Марат / А. Ольшевский. – М., 1938. – 345с.
673214
  Луковский И.В. Марат / И.В. Луковский. – М., 1954. – 128с.
673215
  Манфред А. Марат / А. Манфред. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 352 с.
673216
  Бровка Петрусь Марат Казей : стихи / Бровка Петрусь; авториз. пер. с белорус. И.Бурсова. – Минск : Мастацкая літаратура, 1980. – 47 с.
673217
  Зиганшина Н.А. Марат Садыков / Н.А. Зиганшина. – М, 1991. – 31с.
673218
  Шабельников В.А. Марат Самсонов / В.А. Шабельников. – Москва, 1980. – 12с.
673219
   Марат Смирнов: Графика. Живопись: Кат. выст.. – М., 1990. – 43с.
673220
  Ламшуков В.К. Маратхская литература / В.К. Ламшуков. – М., 1970. – 294с.
673221
  Стаховський Дмитро Марафет для літаків, або Вся правда про дві години перед відльотом // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 24-28
673222
  Заседа И.И. Марафон / И.И. Заседа. – К, 1980. – 223с.
673223
  Даміна Л.С. Марафон / Л.С. Даміна. – К, 1984. – 135с.
673224
  Сергеев В. Марафон / В. Сергеев. – М., 1985. – 127с.
673225
   Марафон / Муниф, , Абд, ар-Рахман. – М., 1985. – 342с.
673226
  Литвин Т. Марафон "Знавців правил безпеки життєдіяльності" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 17 : фото
673227
  Самбук Р.Ф. Марафон длиной в неделю : роман / Р.Ф. Самбук. – Москва, 1986. – 494 с.
673228
  Уилсон Н. и др. Марафон для всех / Н. и др. Уилсон. – М., 1990. – 198с.
673229
  Самбук Р.Ф. Марафон завдовжки в тиждень : роман / Р.Ф. Самбук. – Київ, 1985. – 223 с.
673230
  Вірченко Т. Марафон знавців правил безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 23 : фото
673231
  Рыжикова Людмила Ивановна Марафон книгочеев : Брянской областной детской библиотеке - 60! // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 35-37. – ISSN 1727-4893


  Модный сейчас термин "продвижение чтения", в сущности, не новый. А чем же ещё веками занимались и занимаются библиотеки, как не продвижением книги к читателю?
673232
   Марафон на честь геніального флорентійця // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 7


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся міжуніверситетський марафон, присвячений 750-річчю видатного італійського поета й мислителя Данте Аліг"єрі. У відкритті марафону взяли участь Надзвичайний та Повноважний посол Італійської Республіки в Україні ...
673233
  Воронин А. Марафон со смертью : Роман / Андрей Воронин. – Москва : АСТ, 2000. – 368с. – ISBN 5-17-005261-8
673234
  Кузнецов В.Н. Марафон. Книга стихов. / В.Н. Кузнецов. – М., 1972. – 136с.
673235
  Мирнев В.Н. Марафонец / В.Н. Мирнев. – М., 1987. – 459с.
673236
   Марафонец. – Тула, 1993. – 315с.
673237
  Голдэм У. Марафонец / У. Голдэм : [ к сб. в целом пер. с англ. Л. Дымов, С. Мануков, В. Вебер ]. – Тула : Тулбытсервис, 1993. – 416с. – В кн. также: Неуловимый/ Р. Старк. Подставные люди/ Р. Томас. – ISBN 5-87758-064-7
673238
  Гашек Я. Марафонский бег / Я. Гашек. – М., 1973. – 351с.
673239
  Козловский Ю.И. Марафонский бег / Ю.И. Козловский. – К, 1989. – 139с.
673240
  Канторович Я В. Марафонский бег. / Я В. Канторович, . – М. : Детская литература, 1959. – 110 с.
673241
   Марафонці ігрового формату // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Січень (№ 1)


  Студенти факультету інформаційних технологій нашого університету здобули ІІ місце у міжнародному конкурсі зі створення комп"ютерних ігор Global Game Jam Ukraine 2017, який пройшов у м. Кропивницький. Цей міжнародний конкурс було засновано у 2008 році ...
673242
  Партизуни В.З. Марацан. (Жизнь и творчество). : Автореф... доктора филол.наук: / Партизуни В.З.; Акад.наук Арм.ССР.Ин-т литературы. – Ереван, 1957. – 77л.
673243
  Вустманн Эрих Марбу / Вустманн Эрих. – Москва, 1960. – 124 с.
673244
  Есин С. Марбург : Роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2005. – № 10. – С. 11-59. – ISSN 0130-7673
673245
  Трушин А. Марбург.Город русских гениев // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 11. – С.26-31. – ISSN 0234-1670


  [Роль Марбурга в творчестве М.Ломоносова и Б.Пастернака.]
673246
  Кутарев О.Ю. Марбургская речь Франца фон Папена 17 июня 1934 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 119-127. – ISSN 0042-8779
673247
  Решетник М.Д. Марбурзька школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 614. – ISBN 966-316-069-1
673248
   Марганец -- олово.. – М., 1972. – 319с.
673249
  Бетехин А.Г. Марганец / А.Г. Бетехин, Е.Г. Багратуни. – Л.-М.
7. – 1935. – 54с.
673250
  Авалиани Г.А. Марганец / Авалиани Г.А. – Москва
Вып. 14. – 1953. – С. 1-135
673251
  Гасик М.И. Марганец / М.И. Гасик. – Москва, 1992. – 585 с.
673252
  Конова Н.И. Марганец в биосфере (экологические аспекты) / Н.И. Конова, С.В. Летунова. – М., 1991. – 144с.
673253
  Виноградов А.П. Марганец в насекомых / А.П. Виноградов. – Москва, 1929. – 230с.
673254
  Виноградов А.П. Марганец в насекомых / А.П. Виноградов. – Москва, 1930. – 230с.
673255
  Богданович К.И. Марганец в России / К.И. Богданович. – Петроград, 1920. – 20с.
673256
  Мининберг Софья Яковлевна Марганец и бор в обмене веществ, продуктивности и морозоустойчивости винограда : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 101 / Мининберг Софья Яковлевна ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 51 с. – Бібліогр.:с.50-51
673257
  Леванидов Л.Я. Марганец как микроэлемент в связи с биохимией и свойствами таннидов / Л.Я. Леванидов, С.Т. Давыдов. – Челябинск, 1961. – 188с.
673258
  Салли А. Марганец. / А. Салли. – М., 1959. – 296с.
673259
  Зверев Л.В. Марганец. Требования к качеству минерального сырья / Л.В. Зверев. – М.-Л.
24. – 1947. – с.
673260
   Марганецсодержащие ферриты: Синтез и физико-химические свойства.. – М., 1986. – 135с.
673261
  Власюк П.А. Марганець у системі живлення рослин / П.А. Власюк; Душечкін О.І. – Київ : АН Української РСР, 1948. – 110с.
673262
  Казаченко В.Т. Марганцевая минерализация в рудных месторождениях Востока СССР / В.Т. Казаченко, В.И. Сапин. – Владивосток, 1987. – 194с.
673263
  Власюк П.А. Марганцеве живлення і удобрення рослин / П.А. Власюк; Крупський М.К. – Київ, 1962. – 422с.
673264
  Терешина Т.В. Марганцево-железистые новооюразования в суглинистых подзолистых и пойменных почвах центральных районво Русской равнины : Автореф... канд. биол.наук: / Терешина Т. В.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1972. – 28л.
673265
   Марганцевое рудообразование на территории СССР : сб. ст. – М., 1984. – 293с.
673266
   Марганцевые антидетонаторы.. – М., 1971. – 207с.
673267
  Тулевичене В.С. Марганцевые и марганец-никелевые гальваноосадки из формиатных и фторборатных электролитов и их навородоживание : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Тулевичене В.С.; Каунасский политехн. ин-т. – Каунас, 1969. – 21л.
673268
  Чагунава В.Т. Марганцевые катализаторы для некоторых реакций / В.Т. Чагунава. – Тбилиси, 1969. – 187с.
673269
  Авалиани Г.А. Марганцевые месторождения : (геология, минералогия, генезис) / Авалиани Г.А. ; АН СССР, АН ГССР. – Москва : Наука, 1982. – 170 с. : ил. – Библиогр.: с. 158-169
673270
   Марганцевые месторождения складчатых областей СССР.. – М., 1978. – 248с.
673271
   Марганцевые месторождения СССР. По материалам совещания "Основные генетические типы и геохимия месторождений марганца в СССР".. – М., 1967. – 460с.
673272
  Станкевич В.И. Марганцевые месторождения Урала и перспективы их использования / В.И. Станкевич. – Свердловск-Москва-Ленинград, 1933. – 116с.
673273
   Марганцовая промышленность Южной Росии в 1907 году / под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип.А.И. Цедербаум, 1908. – VII, 16 с. – Тит. л. не соотв. книге, в переплетной наклеен ошибочно. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; Августа 20-го дня , № 226)
673274
  Казаченко В.Т. Марганцовистые и железистые метасоматиты Южного Приморья / В.Т. Казаченко. – Москва : Наука, 1979. – 160с.
673275
  Федяшин А. Маргарет // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 15. – С.28-29. – ISSN 0234-1670


  [Первая леди британской политики - Маргарет Тэтчер.]
673276
  Данилюк І.В. Маргарет Мід як фунадатор наукового напряму "Культура і особистість" // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 2 (4). – С. 29-40. – ISSN 2226-4078
673277
  Браун А. Маргарет Тэтчер и конец холодной войны // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 1 (127). – С. 76-91. – ISSN 0321-2017
673278
  Капитонова Н.К. Маргарет Тэтчер: человек и политик // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 2. – С. 173-187. – ISSN 0130-3864
673279
  Капитонова Н.К. Маргарет Тэтчер: человек и политик // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 3. – С. 166-203. – ISSN 0130-3864
673280
  Коваленко П.Н. Маргариновая эмульсия и ее устойчивость / П.Н. Коваленко, 1941. – С.95-113
673281
  Макаров В.И. Маргарита Александровна Карпенко - человек и деятель // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 10-13. – ISBN 966-8906-05-5
673282
   Маргарита Александровна Карпенко (18 мая 1926 - 21 мая 2013) / Ректорат, Институт филологии, Совет ветеранов войны и труда университета, Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013. – № 4 (52). – С. 54-55 : Фото. – ISSN 2305-7319
673283
   Маргарита Александровна Соловьева-Ефимова. – М., 1986. – 23с.
673284
   Маргарита Артеміївна Воронова // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 158 : фото. – ISSN 0367-4290
673285
   Маргарита Воскресенская, заслуженный художник РСФСР. – Москва, 1982. – 52с.
673286
  Брус Л.С. Маргарита Дюрас в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 107-112. – Бібліогр.: Літ.: С. 112; 7 поз.
673287
   Маргарита Карпенко // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 4 (87) : липень - серпень - вересень. – С. 125-126


  Некролог. М. Карпенко - відомий мовознавець, заслужений професор КНУ імені Т. Шевченка.
673288
  Рогачев Н. Маргарита Кусс / Н. Рогачев. – Москва : Советский композитор, 1959. – 8 с.
673289
  Хентова С.М. Маргарита Лонг. / С.М. Хентова. – М., 1961. – 104с.
673290
  Аврамова Ц. Маргарита Младенова на 60 години // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2016. – Т. 41, № 4. – С. 88-90. – ISSN 0204-8701
673291
   Маргарита Мукосеева. – Москва, 1988
673292
  Лободин М.П. Маргарита Назарова. / М.П. Лободин. – Л-М, 1962. – 116с.
673293
  Абрамова Д.Н. Маргарита Назарова. / Д.Н. Абрамова. – Москва, 1967. – 43с.
673294
   Маргарита Олександрівна Карпенко (18.05.1926-21.05 2013) // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 15-22 травня (№ 23). – С. 8


  Викладач, доцент, професор, заідувач каф. рос. мови філолог. ф-ту, провід. наук. співр. Некролог.
673295
  Квітка-Основ"яненко Маргарита Прокопівна : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Політвидав України, 1966. – 125с.
673296
  Грегори Д. Маргаритки на ветру : роман / Джил Грегори ; [пер. с англ. В.Н. Тарабукина, Е.К. Денякиной]. – Москва : АСТ, 1999. – 412, [1] с. – Сер. осн. в 1994 г. - Пер. изд.: Daisies in the wind / Jill Gregory, 1994. – (Серия "Шарм"). – ISBN 5-237-03258-3
673297
  Цхададзе А.А. Маргвельский говор имерского диалекта грузинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Цхададзе А. А.; ТбилГУ. – Тбилиси, 1954. – 14л.
673298
  Дыганский А. Маргеля и Маргелька / А. Дыганский. – М, 1961. – 503с.
673299
  Калюжний В.С. Маргинализация официальной науки: необходимость толерантности между парадигмами / В.С. Калюжний, В.А. Товарниченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 66. – С. 90-100. – ISSN 2072-1692


  "Маргинальная наука - самостоятельная область теоретического знания, которая не соответствует наличным критериям научности, но в разных отраслях науки требования к ее критериям отличные. Именно это дает возможность существовать маргинальной науке. Во ...
673300
  Трофимова Д.Л. Маргиналии императора Николая II на страницах Библии // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 11 ( 83). – С. 31-33. – ISSN 2070-9773
673301
  Жолковський А. Маргиналии к "Postscriptum`у" Бродского // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 226-238. – Bibliogr.: Лит.: с. 234-235; 18 назв. – ISSN 0321-1878
673302
  Васильев В.В. Маргиналии к работе Канта о мнимом праве на ложь // Логос : философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2008. – № 5 : О прве лгать. – С.144-150. – ISSN 0869-5377
673303
  Тимів І. Маргиналії в рукописних книгах і стародруках як джерело з історії татарських і турецьких набігів на українські землі в XVI-XVII ст. // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 3 (57). – С. 33-36
673304
  Богатый Ю.В. Маргинальность в ситуации социальной атомизации // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 11-13
673305
  Черенков А.П. Маргинальные задачи распределения ресурсов с пороговой функцией насыщения. / А.П. Черенков. – М., 1988. – 35с.
673306
  Черныш М. Маргинальный синдром : монография / Марина Черныш, Алексей Черныш ; МОНУ; Одесский нац. морской ун-т. – Одесса : ВМВ, 2010. – 448 с. – ISBN 978-966-413-172-5
673307
  Усольцева М.М. Маргіналізація інституту девадасі як ознака зміни інтелектуальної парадигми в Південній Індії 1880–1940-х рр. // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 119-138. – ISSN 1682-671Х
673308
   Маргіналізація населення України : Збірник наук.праць. – Київ : НЦ ЗРП HАH і Мінпраці України. – 191с. – ISBN 966-02-0261-Х
673309
  Шамрай М. Маргіналії в стародруках кириличного шрифту 15-17 ст. з фонду Національной бібліотеки України імені В.І.Вернадського / М. Шамрай; НАНУ; Ін-тут укр. археограф. та джерелозн ім. М.С.Грушевського; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2005. – 332с. – ISBN 966-02-3577-1
673310
  Войцехівська І.Н. Маргіналістика / І. Войцехівська // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 231-232. – ISBN 966-642-073-2
673311
  Войцехівська І. Маргіналістика / І. Войцехівська, М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 350-358. – ISBN 978-966-06-0538-1
673312
  Федорова А.І. Маргіналістика у вивченні історії старообрядництва Подунав"я // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 175-185. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
673313
  Тимів І.М. Маргіналістика як галузь історичної науки (на прикладі маргінальних записів про татарські і турецькі набіги на українські землі в XVI-XVII ст.) / Іван Тимів ; Івано-Франків. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України, Етногр. музей Калущини. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2014. – 63, [1] с. – Бібліогр.: с. 49-61 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-398-096-6


  У пр. №1697118 напис: Вельмишановним працівникам та читачам Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича з найщирішими побажаннями творчих успіхів. Автор, підпис. 22. 05. 2015 р.
673314
  Барабаш О.О. Маргінальна поведінка: загально-теоретична характеристика // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 327-331. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
673315
  Венгринюк Х. Маргінальне / центральне у творах Едгара Аллана По "Людина без дихання" та Олекси Стороженка "Вуси" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 175-179. – ISSN 2307-2261
673316
  Маслов А.О. Маргінальне у сфері управління // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 167-173. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
673317
  Мочерна В. Маргінальний автобіографізм у чеській літературі: Богуміл Грабал та Йозеф Шкворецький // Проблеми слов"янознавства : Збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 55. – С. 246-253. – ISSN 0203-9494
673318
  Качур І. Маргінальні записи як джерело дослідження історії читацтва Західної України XVIII - XIX ст. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 3-25. – ISSN 1591-6223


  Здійснено аналіз марґінальних записів на стародруках, що побутували в Західній Україні у XVIII–XIX ст. Залежно від типу записів — інформаційні чи оціночні — марґіналії надають різноманітні відомості про особливості читацьких смаків різних читацьких ...
673319
  Підпалий Андрій Володимирович Маргінальні форми в українській поезії 20 століття : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.06. / Підпалий А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 164л. – Бібліогр.: л. 155-164
673320
  Підпалий Андрій Володимирович Маргінальні форми в українській поезії 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Підпалий А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
673321
  Загрійчук І.Д. Маргінальність у структурі історико-філософського процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
673322
  Ільницький М. Маргінальність чи зміна парадигми? // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 70-78. – ISSN 0236-1477
673323
  Ємельянова І. Маргінальність як риса українського соціокультурного типу // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 2 (2), жовтень - грудень. – С. 71-75. – ISSN 1998-4634
673324
   Маргулановские чтения: Сб. материалов. конф.. – Алма-Ата, 1989. – 331с.
673325
  Самурский Кирилл Маргуш. Цивилизация раскаленных песков : царство Маргуш // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 98-121 : Фото
673326
   Мардакянский дендрарий.. – Баку, 1978. – 67с.
673327
  Воук Г. Марджори / Г. Воук. – Москва
Кн. 1. – 1995. – 512с.
673328
  Воук Г. Марджори в поисках пути : роман о любви / Г. Воук; Пер. с англ. – Москва : Континент-Пресс. – (Коломбина). – ISBN 5-7523-0033-9
Кн. 2. – 1995. – 512 с.
673329
  Андрієнко І. Марева / І. Андрієнко. – Харків, 1929. – 141 с.
673330
  Загребельний П.А. Марево : Повість / П.А. Загребельний. – Київ : Молодь, 1956. – 168с. – (Бібліотека пригод та наукової фантастики)
673331
  Еникеев А. Марево : повесть, рассказы / А. Еникеев. – Москва : Художественная литература, 1968. – 286 с.
673332
  Гемінгвей Е. Марево : Роман // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 57-147. – ISSN 0320-8370
673333
  Гемінгвей Е. Марево : Роман // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 49-140. – ISSN 0320-8370
673334
  Пратов У. Маревые (chenopodiaceae) Ферганской долины и их роль в растительном покрове. : Автореф... канд. биол.наук: / Пратов У.; АН УзССР. Объед. учен. совет по ботанич. профилю отд. хим.-технол. и биологич. наук. – Ташкент, 1967. – 23л.
673335
  Лякавичюс А.А. Маревые литвы, их биологические и экологические свойства, распространение и народнохозяйственное значение. : Автореф... канд. биол.наук: / Лякавичюс А.А.; Вильнюс. гос ун-т. – Вильнюс, 1964. – 16л.
673336
  Заплавный С.А. Марейка / С.А. Заплавный. – М., 1973. – 191с.
673337
  Нестеров А.А. Марелещука северной части Атлантического океана : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Нестеров А. А.; М-во рыб. хоз. СССР, Калинингн. техн. ин-ь рыб. пром. и хоз. – Калининград, 1975. – 17л.
673338
   Марецкая Вера.. – М., 1969. – 20с.
673339
  Назарчук В.Л. Маржа нефтепереработки и факторы ее роста в Украине // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 82-91. – ISSN 1993-6788
673340
  Рекуненко І.І. Маржинальна торгівля цінними паперами як один із способів покращання розвитку фондового ринку / І.І. Рекуненко, Є.М. Терехов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 181-186. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
673341
  Ломакина И.И. Марзан Шарав / И.И. Ломакина. – М., 1974. – 191с.
673342
  Искендеров А.И. Марзия Давудова. / А.И. Искендеров. – Баку, 1978. – 180с.
673343
  Дюфур О. Мари-Крестная. / О. Дюфур. – М., 1981. – 224с.
673344
  Кума Х.Р. Мари Адамсон : альбом / Х.Р. Кума. – Москва : Советский художник, 1991. – 79с.
673345
  Додашвили Р. Мари Броссе как исследователь грузинской литературы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Додашвили Р. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 17 с.
673346
  Буачидзе Г. Мари Броссе: страницы жизни / Г. Буачидзе. – Тбилиси, 1983. – 309с.
673347
  Филипп Ш.Л. Мари Донадье / Ш.Л. Филипп. – М.-Л., 1926. – 256с.
673348
  Цырлин И.И. Мариам Аршаковна Асламазян / И.И. Цырлин. – М., 1962. – 71с.
673349
  Сарабьянов А.Д. Мариам Асламазян / А.Д. Сарабьянов. – М., 1979. – 143с.
673350
  Мартынов Д.Я. Мариан Альбертович Ковальский / Д.Я. Мартынов. – М.-Л, 1951. – 40с.
673351
  Брук М. Мариан Коваль / М. Брук. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 79 с.
673352
  Балыкин М.Д. Марианна / М.Д. Балыкин. – Алма-Ата, 1981. – 92с.
673353
  Бенцони Ж. Марианна : историко-приключенческий роман / Жюльетта Бенцони. – Киев : Молодь. – ISBN 5-7720-0824-2 ; 5-7720-0827-7 (кн. 3) ; 5-7720-0828-5 (кн. 4)
[Кн. 3 - 4] : Язон четырех морей. Ты, Марианна : романы. – 1994. – 656 с.
673354
  Бенцони Ж. Марианна : историко-приключенческий роман / Жюльетта Бенцони. – Киев : Молодь. – ISBN 5-7720-0824-2 ; 5-7720-0829-3 (кн. 5,6)
[Кн. 5 - 6] : Марианна в огненном венке : роман. – 1994. – 495 с.
673355
  Бенцони Ж. Марианна : историко-приключенческий роман / Жюльетта Бенцони. – Львов : Каменяр ; Оксарт. – ISBN 5-7745-0531-6
[Кн. 1 - 2] : Звезда для Наполеона. Марианна и неизвестный из Тосканы. – 1995. – 699 с.
673356
  Крюкова Надежда Марианна : Рождественский рассказ // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2010. – № 1. – С. 74-75. – ISSN 0868-488Х
673357
  Годованец Ю. Марианна Веревкина : иллюстрации / Ю. Годованец, А. Прокопьев // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 275-285. – ISSN 0130-6545


  Марианна Владимировна Верёвкина (1860-1938) - русско-швейцар. художница, представитель экспрессионистского течения в живописи
673358
  Опимах И. Марианна Веревкина // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 6. – С. 72-85


  Марианна Владимировна Верёвкина (1860-1938) - русско-швейцарская художница, представитель экспрессионистского течения в живописи.
673359
  Туренская В.И. Марианна ищет родных : Повести / В.И. Туренская. – Москва : Детская литература, 1964. – 144с.
673360
   Марианна Шкубер. – М., 1990. – 27с.
673361
  Винниченко И.В. Мариано Асуэла / И.В. Винниченко. – Москва, 1972. – 126с.
673362
  Плавскин З.И. Мариано Хосе де Ларра и его время / З.И. Плавскин. – Ленинград, 1977. – 182 с.
673363
  Кузнецов Я.М. Мариинск / Я.М. Кузнецов. – Кемерово, 1960. – 52с.
673364
  Левитина С. Марийка / С. Левитина. – Х, 1925. – 72с.
673365
  Рыбас Т.М. Марийка / Т.М. Рыбас. – Сталино, 1959. – 148с.
673366
  Федоров Г.А. Марийка : повести / Г.А. Федоров. – Москва : Современник, 1978. – 325 с.
673367
  Ищенко Н.Г. Марийкина песня / Н.Г. Ищенко. – М., 1976. – 48с.
673368
  Ищенко Н.Г. Марийкина песня / Н.Г. Ищенко. – М., 1976. – 48с.
673369
  Бродская Л Д. Марийкино детство / Л Д. Бродская, . – Смоленск, 1957. – 264с.
673370
  Янтемир М.Н. Марийская автономная область / М.Н. Янтемир. – Йошкар-Ола, 1928. – 165с.
673371
   Марийская АССР в цифрах. Статистический сборник.. – Йошкар-Ола, 1967. – 210с.
673372
   Марийская кухня: Для домаш. хозяйки.. – Йошкар-Ола, 1990. – 158с.
673373
  Акцорин В.А. Марийская народная драма / В.А. Акцорин. – Йошкар-Ола, 1976. – 200с.
673374
  Соловьева Г.И. Марийская народная резьба по дереву / Г.И. Соловьева. – Йошкар-Ола, 1986. – 149с.
673375
  Иванов И.С. Марийская необрядовая народная лирика. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.648 / Иванов И.С.; Тартуский гос. ун-тет. – Тарту, 1970. – 18л.
673376
   Марийская поэзия.. – М., 1960. – 344с.
673377
  Китиков А.Е. Марийские народные загадки : Автореф... канд. филолог.наук: 10.648 / Китиков А.Е.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 20л.
673378
   Марийские народные песни. – Москва : Художественная литература, 1955. – 496 с.
673379
   Марийские народные песни в переводах Сергея Поделкова.. – Йошкар-Ола, 1976. – 288с.
673380
  Китиков А.Е. Марийские народные приметы / А.Е. Китиков. – 2-е, испр. и доп. – Йошкар-Ола, 1989. – 284с.
673381
   Марийские народные сказки.. – Йошкар-Ола, 1955. – 192с.
673382
   Марийские народные сказки.. – Йошкар-Ола, 1956. – 244с.
673383
   Марийские народные сказки.. – Йошкар-Ола, 1984. – 288с.
673384
   Марийские поэты. Сб. стихов.. – Йошкар-Ола, 1956. – 151с.
673385
   Марийские сказки.. – М., 1958. – 143с.
673386
   Марийские украшения. (Вторая половина XIX - первая четверть XX вв.) : каталог. – Л., 1985. – 104с.
673387
  Георгина М.А. Марийский драматический театр / М.А. Георгина. – Йошкар-Ола, 1979. – 188 с.
673388
  Архипов Г.А. Марийский край в памятниках археологии / Г.А. Архипов. – Йошкар-Ола, 1976. – 167с.
673389
   Марийский край, земля Онара : Сборник. – М., 1989. – 485с.
673390
   Марийско-русский словарь. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1956. – 863 с.
673391
  Меджитова Э. Марийское народное искусство / Э. Меджитова. – Йошкар-Ола, 1985. – 270с.
673392
  Куторов Н.И. Марийское стихосложение / Н.И. Куторов. – Йошкар-Ола, 1976. – 119с.
673393
   Марийскому комсомолу 40 лет.. – Йошкар-Ола, 1961. – 142с.
673394
   Марийцская АССР. Верховный Совет Созыв 9. Сессия 1-я. – Йошкар-Ола, 1975. – 151с.
673395
  Архипов Г.А. Марийцы XII-XIII веков : к этнокультурной истории Поветлужья / Г.А. Архипов. – Йошкар-Ола : Марийское книжное изд-во, 1986. – 114с.
673396
  Толоконников Ю.А. Марикультура / Ю.А. Толоконников. – М., 1991. – 237с.
673397
  Холодов В. Мариман : проза: рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2012. – № 1 (672). – С. 80-100. – ISSN 0132-2036
673398
  Горина Л.В. Марин Дринов - историк и общественный деятель / Л.В. Горина. – М, 1986. – 207с.
673399
  Шевченко Т. Марина / Т. Шевченко, 1911
673400
  Шевченко Т. Марина / Т. Шевченко, 1929. – 13-24с.
673401
  Шевченко Т. Марина / Т. Шевченко. – 2-е вид. – Харків-Одеса, 1930. – 24с.
673402
  Рильський М.Т. Марина / М.Т. Рильський. – Харків-Київ, 1933. – 155с.
673403
  Рыльский М.Т. Марина / М.Т. Рыльский. – Москва : Художественная литература, 1937. – 127 с.
673404
  Рильський М.Т. Марина / М.Т. Рильський. – 2-е. – Москва, 1944. – 120с.
673405
  Козланюк П.С. Марина / П.С. Козланюк. – Львів, 1950. – 62 с.
673406
  Рильський М.Т. Марина / М.Т. Рильський. – Київ, 1958. – 108с.
673407
  Зарудний М.Я. Марина : героїчна драма / М.Я. Зарудний. – Київ : Мистецтво, 1965. – 94 с.
673408
  Драбкина А.В. Марина / А.В. Драбкина. – Л, 1985. – 408с.
673409
  Лидин Г В. Марина Веневцева / Г В. Лидин, . – М., 1928. – 44с.
673410
   Марина Ладынина.. – М., 1970. – 14с.
673411
  Харламова Татьяна Марина Левченко, генеральный директор "Тари Тур" : "15 лет назад мы начинали с нуля, с большим оптимизмом". Спецвыпуск - Лидеры - 2005 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 18-19 : Фото
673412
  Сергеева Елена Марина Нестеренко, исполнительный директор "Агенства Информбанк" : Спецвыпуск - Лидеры - 2005 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 14-17 : Фото
673413
  Теодорович Сергей Марина Нестеренко, руководитель проекта: "Мы делаем не только рынок. Мы делаем время" : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 24-25 : Фото
673414
   Марина Нестеренко: "Мы работаем в интересах рынка. А рынку, особенно в трудных условиях, нужен позитив" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 29
673415
  Степула Н. Марина Павленко // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 289-290. – ISBN 966-7379-16-7
673416
  Иванова С.Г. Марина Семенова / С.Г. Иванова. – М, 1965. – 196с.
673417
  Телепнева М. Марина Телепнева : серия "Новые имена" / М. Телепнева. – Москва : Советский художник, 1977. – 54 с., [2] с.
673418
  Фейлер Л. Марина Цветаева / Л. Фейлер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 416с. – (След в истории). – ISBN 5222002705
673419
  Коган Ю.М. Марина Цветаева в Москве / Ю.М. Коган. – М., 1992. – 240с.
673420
  Краснова Л.В. Марина Цветаева и Лина Костенко: Опыт сопоставительного анализа // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 6. – С.7-8
673421
  Чеботарь С. Марина Цветаева. Горький дар стихов // Личности. – Киев, 2006. – № 3. – С. 106-119. – ISSN 1819-6268
673422
  Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество / А. Саакянц. – Москва : Эллис Лак, 1997. – 816с : Илл. – ISBN 5-7195-0063-4
673423
  Федосеева Л.Г. Марина Цветаева. Путь в вечность / Лариса Федосеева. – Москва : Знание, 1992. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике : подписная научно-популярная серия "Литература" ; 4/1992)
673424
  Воронова М. Марина Цветаева: сокровенное // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 4 (92). – С. 6-31. – ISSN 1819-6268
673425
  Саакянц А.А. Марина Цветаева:страницы жизни и творчества(1910-1922) / А.А. Саакянц. – Москва : Советский писатель, 1986. – 349 с.
673426
  Андреев Н. Марина Черкашина . Особое гражданское мужество. Литературовед. Историк. Литератор // Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 2008. – № 1. – С. 36-38.
673427
  Хоменко І.Є. Марина Чурай : драматична поема / І.Є. Хоменко. – Київ : Дніпро, 1967. – 126 с.
673428
  Ценципер М.Б. Марине завтра в жизнь. / М.Б. Ценципер. – М, 1979. – 135с.
673429
  Тищенко С. Мариненко Ірина Олегівна : [спогади] / Світлана Тищенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 179. – ISBN 978-966-2726-03-9
673430
  Забудський І. Маринине займище : Про поетичну збірку Марини Павленко "Душа осики" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 136-140. – ISSN 0868-4790
673431
   Маринич Олександр Мефодійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 71-72
673432
   Маринич Олександр Мефодійович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)
673433
   Маринич Олександр Мефодійович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65-66. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817
673434
   Маринич Олександр Мефодійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 141-142 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
673435
   Маринич Олександр Мефодійович (1920) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 78-79. – ISBN 966-95774-3-5
673436
  Тинченко Я. Маринівка: стратегічна помилка з фатальними наслідками // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 48 (368). – С. 6-9. – ISSN 1996-1561


  Винний в Ілловайській трагедії той, хто за два тижні до того подарував ворогам шматок державного кордону в районі КПП "Маринівка".
673437
  Матієнко О.А. Мариністичні мотиви у творах українських письменників // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 11 (303). – С. 25-28


  У поданому матеріалі розглядається малодосліджений образ моря у творчості українських письменників-мариністів. Осмислюється образ моря в контексті фабульних подій і пригод у зв"язку з пейзажем, портретом героїв
673438
  Новик О.П. Мариністичні образи в літературі бароко та українському романтизму // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 310-316. – ISBN 978-966-8847-84-4
673439
  Кузнецов В.П. Маринка. Первая книга поэта / В.П. Кузнецов. – Магадан, 1962. – 48с.
673440
  Новикова-Ващенцова Маринкина жизнь / Новикова-Ващенцова. – Л., 1934. – 390с.
673441
  Новикова-Ващенцова Маринкина жизнь / Новикова-Ващенцова. – М., 1939. – 460с.
673442
  Вронский В.А. Маринопалинология южных морей / В.А. Вронский; Отв. ред. Чупахин В.М. – Ростов-на-Дону : Из-во Ростовского ун-та, 1976. – 200с.
673443
  Грацци Д. Марио Ланца: слезы паяца // Караван историй. Украина. – Киев, 2008. – № 8. – С. 122-137. – ISSN 1726-6084
673444
  Малиржова Г. Мариола / Г. Малиржова. – М., 1962. – 311с.
673445
  Гурьян О.М. Марион и косой король / О.М. Гурьян. – М., 1972. – 191с.
673446
  Шницлер А. Марионетки : трилогия / Артур Шницлер ; пер. с нем. Н.И. Бронштейна // [Собрание сочинений] / А. Шницлер. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1909. – Т. 2 : Анатоль : [Диалоги] / Пер. с нем. В.А. Восходова. – 75 с. – (Универсальная библиотека ; № 136)


  Прижизненное издание
673447
  Стуруа М.Г. Марионетки / М.Г. Стуруа. – Москва : Советская Россия, 1981. – 96с. – (По ту сторону)
673448
  Сидоров Н.А. Марионеточное боннское государство - порождение империалистической политики расчленения и раскола Германии. : Автореф... канд. юрид.наук: / Сидоров Н.А.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. Каф. гос. права. – М., 1951. – 18л.
673449
   Марионеточный режим Пак Чжон Хи и кабинет Танака. Из газеты "Акахата" -- органа Коммунистической партии Японии (8-14 августа 1974 года).. – Пхеньян, 1974. – 32с.
673450
  Рославлева Н.П. Марис Лиепа / Н.П. Рославлева. – М., 1978. – 133с.
673451
  Венцлова А. Марите / А. Венцлова. – Москва, 1945. – 30с.
673452
  Горбунов П.М. Мариула / П.М. Горбунов. – Тюмень, 1962. – 36с.
673453
  Пономарева И. Мариуполь этнический (конец XVIII - начало XX века) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 57-68. – ISSN 2313-8505
673454
  Гриценко И.Ф. Мариупольская агролесомелиоративная опытная станция и ее достижения в борьбе с засухой / И.Ф. Гриценко. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат, 1951. – 62 с.
673455
  Яруцкий Л.Д. Мариупольская старина / Л.Д. Яруцкий. – М., 1991. – 428с.
673456
   Мариупольский Вячеслав Минеевич. Выставка прозведений. Москва. 1981.. – М., 1981. – 20с.
673457
  Слейни Ф.М. Мариус Барбо и канадские художники-пейзажисты: на пересечениях этнологии и искусства // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С.58-79. – ISSN 0869-5415
673458
  Паньоль М. Мариус. -- Фанни. / М. Паньоль. – М., 1960. – 308с.
673459
  Пузикова А.И. Марицкое городище в Посеймье :VI-V вв. до н.э. / А.И. Пузикова. – М, 1981. – 121с.
673460
  Мрштик Мариша / Мрштик, братья. – Л.-М., 1960. – 95с.
673461
  Голубкова М.Р. Маришка. / М.Р. Голубкова, Н.П. Леонтьев. – М., 1960. – 387с.
673462
  Скорино Л.И. Мариэтта Шагинян -- художник. / Л.И. Скорино. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1975. – 359 с.
673463
  Скорино Л.И. Мариэтта Шагинян -- художник. / Л.И. Скорино. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1981. – 392 с.
673464
  Удонова З.В. Мариэтта Шагинян / З.В. Удонова. – М., 1960. – 47с.
673465
  Лайне С.В. Мариэтта Шагинян / С.В. Лайне. – М., 1988. – 62с.
673466
  Маргарян А.Е. Мариэтта Шагинян и ее роман "Гидроцентраль" : Автореф... канд. филол.наук: / Маргарян А.Е.; АН СССР. Ин-т рус. лит-ры (Пушкинский дом). – Ленинград, 1953. – 14 с.
673467
  Маргарян А.А. Мариэтта Шагинян. Творческий путь. / А.А. Маргарян. – Ереван, 1956. – 155с.
673468
  Емельянова И. Мария-Антуанетта - жертва клеветников // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 5 (77). – С. 50-55. – ISSN 1812-867Х
673469
  Мальчевский А. Мария : украинская повесть / Антоний Мальчевский ; Перевод И. Коцуба. – Киев : Тип. С.В. Кульженко. – 88 с.
673470
  Салынский Д А. Мария / Д А. Салынский, . – М, 1972. – 56с.
673471
  Иваненко О.Д. Мария / О.Д. Иваненко. – Москва : Советский писатель, 1976. – 528 с.
673472
  Исаакс Хорхе Мария / Исаакс Хорхе. – М, 1980. – 270с.
673473
  Иваненко О.Д. Мария : Роман / О.Д. Иваненко. – Москва : Советский писатель, 1985. – 608с.
673474
  Исаакс Хорхе Мария / Исаакс Хорхе. – Москва : Художественная литература, 1989. – 255с.
673475
  Цвейг С. Мария Антуанетта : Портрет ординарного характера / С. Цвейг; Пер. с нем. и примеч. Л.М. Миримова. – Москва : Мысль, 1989. – 495с. – ISBN 5-244-00103-5
673476
  Вдовина Е.В. Мария Биешу / Е.В. Вдовина. – Кишинев : Литература артистикэ, 1977. – 123 с.
673477
  Вдовина Е.В. Мария Биешу / Е.В. Вдовина. – Кишинев : Литература артистикэ, 1984. – 207 с.
673478
  Сысуева О. Мария Валевская: "Сладостная Мари" Наполеона Бонопарта // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 25-29. – ISSN 1812-867Х
673479
  Киселев М.Ф. Мария Васильевна Якунчикова 1870-1902 / М.Ф. Киселев. – Москва : Искусство, 1979. – 191 с.
673480
  Щеголев П.Е. Мария Волконская. / П.Е. Щеголев. – Спб., 1922. – 46с.
673481
  Светаева М.Г. Мария Гавриловна Савина / М.Г. Светаева. – Москва, 1988. – 318 с.
673482
  Шнейдерман И.И. Мария Гавриловна Савина. 1854-1915 / И.И. Шнейдерман. – 76с.
673483
  Шнейдерман И.И. Мария Гавриловна Савина. 1854-1915 / И.И. Шнейдерман. – Л.-М., 1956. – 419с.
673484
   Мария Гринберг. – М., 1987. – 302,1с.
673485
  Якобсен И.П. Мария Грубье : Роман из жизни датского общества XVII в. / И.П. Якобсен ; Пер. с датск. [и предисл.] А. и П. Ганзен. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1911. – 277с. – (Универсальная библиотека ; № 407-409)
673486
  Соловьева Т. Мария де Гурне: названная дочь Монтеня и ее время // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 11 (107). – С. 24-45. – ISSN 1812-867Х
673487
  Соловьева Т. Мария де Гурне: названная дочь Монтеня и ее время // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 10 (106). – С. 22-42. – ISSN 1812-867Х
673488
  Шмерлинг В. Мария Демченко / В. Шмерлинг. – М., 1936. – 80с.
673489
  Дурылин С.Н. Мария Заньковецкая, 1854-1934: Жизнь и творчество / С.Н. Дурылин. – Киев, 1982. – 447с.
673490
  Хардель Герхард Мария и ее великий брат / Хардель Герхард. – Москва : Просвещение, 1979. – 128 с.
673491
  Лопес М.К. Мария и Ситонио / М.К. Лопес. – М, 1965. – 253с.
673492
  Грачевский Ю. Мария Ивановна Бабанова / Ю. Грачевский. – М., 1952. – 100с.
673493
  Исаченко И.И. Мария Ивановна Литвиненко-Вольгемут / И.И. Исаченко. – К, 1960. – 32с.
673494
  Барановская И.Э. Мария Ильинична Ульянова. / И.Э. Барановская. – Ульяновск, 1970. – 35с.
673495
   Мария Ильинична Ульянова: сб.. – М., 1978. – 288с.
673496
  Баранчеева И. Мария Каллас - трепетное сердце : триумф и трагедия примадонны Миланской оперы // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 72-91. – ISSN 1812-867Х
673497
   Мария Каллас. – М., 1978. – 216с.
673498
  Арцимович В.Э. Мария Конопницкая // Избранное : [стихотвонения ; поэма ; новеллы] / М. Конопницкая. – Москва : Художественная литература, 1950. – С. 2-32
673499
  Живова Ю Мария Конопницкая и ее поэма "Пан Бальцер в Бразилии" // Пан Бальцер в Бразилии / М. Конопницкая. – Москва : Художественная литература, 1950. – С. 3-11
673500
   Мария Конопницкая. Библиограф. указатель.. – М., 1962. – 186с.
673501
   Мария Краснорепова-Хасцлер. Текстиль, акварель. – Москва, 1988. – с.
673502
  Кюри Е. Мария Кюри : пер. с фр. / Е. Кюри. – Москва : Атомиздат, 1967. – 352 с.
673503
  Кюри Е. Мария Кюри : пер. с фр. / Е. Кюри. – 3-е изд. – Москва : Атомиздат, 1973. – 351 с.
673504
  Кюри Е. Мария Кюри / Е. Кюри; Пер. с франц. Корша Е.Ф. Под. ред. Алпатова В.В. – 3-е изд. – Москва : Атомиздат, 1974. – 352 с.
673505
  Кюри Е. Мария Кюри : пер. с фр. / Е. Кюри. – 4-е изд. – Москва : Атомиздат, 1976. – 327 с.
673506
  Кюри Е. Мария Кюри / Е. Кюри. – 4-е изд. – Москва : Атомиздат, 1979. – 320с.
673507
  Кюри Е. Мария Кюри / Е. Кюри; Пер. с франц. Е.Ф. Корша под ред. В.В. Алпатова. – 4 изд. – Москва : Атомиздт, 1980. – 320с.
673508
  Швачко Т.А. Мария Литвиненко-Вольгемут. / Т.А. Швачко. – К., 1986. – 136с.
673509
  Метерлинк М. Мария Магдалина : [Пьеса] / Морис Метерлинк, 1915. – С. 6-111. – Экз. деф., без обл. оригинальной и тит. л .


  Содерж.: Принцесса Мален; Слепые; Непрошенная гостья; За стенами дома; Смерть Тентажиля; Стихотворения; Песни; Сокровище смиренных
673510
  Даниловский Г. Мария Магдалина / Г. Даниловский. – М, 1923. – 312с.
673511
  Даниловский Г. Мария Магдалина : исторический роман / Густав Даниловский ; [пер. с пол. Евгения Троповского]. – Москва : Восхождение, 1991. – 239с. : ил. – ISBN 5-85846-005-4
673512
   Мария Майерова. – М, 1962. – 60с.
673513
  Кузнецова Р Мария Майерова / Р Кузнецова. – М., 1982. – 293с.
673514
  Блинов А.С. Мария Малых / А.С. Блинов, Т.А. Пострелова. – Л, 1976. – 184с.
673515
  Головань И. Мария Материкова / И. Головань. – М., 1951. – 112с.
673516
  Поюровский Б.М. Мария Миронова, Александр Менакер / Б.М. Поюровский. – М, 1978. – 152с.
673517
  Молина Мария Мария Молина о гибриде лингвистики и вирусологии. Вирус статистики // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 14 : фото
673518
  Бескин Э. Мария Николаевна Ермолова / Э. Бескин. – М.-Л., 1936. – 80с.
673519
   Мария Николаевна Ермолова. – Москва, 1954. – 116 с.
673520
   Мария Николаевна Ермолова. – Москва : Искусство, 1955. – 495 с.
673521
  Дмитриев Ю.А. Мария Николаевна Ермолова. / Ю.А. Дмитриев. – М., 1954. – с.
673522
  Дурылин С.Н. Мария Николаевна Ермолова. 1858-1928. Очерк жизни и творчества / С.Н. Дурылин. – М., 1953. – 652с.
673523
  Радимова М.П. Мария Павлована Радимова, Константин Павлович Радимов / М.П. Радимова, К.П. Радимов. – М., 1981. – 20с.
673524
   Мария Патрикеева. – М., 1991. – 39с.
673525
  Фоменко Л.Н. Мария Прилежаева / Л.Н. Фоменко. – М, 1962. – 64 с.
673526
  Фоменко Л.Н. Мария Прилежаева / Л.Н. Фоменко. – М, 1971. – 111 с.
673527
   Мария Пуйманова.Био-библиографический указатель. – М, 1954. – 24с.
673528
  Ермоленко О. Мария Романова // Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков, 2012. – № 2 февраль. – С. 48-53
673529
  Поплавский П.И. Мария Русская / П.И. Поплавский. – К, 1987. – 219с.
673530
  Яворивский В.А. Мария с полынью в конце столетья / В.А. Яворивский. – Москва : Советский писатель, 1989. – 604 с.
673531
   Мария Сергеевна Назаревская. – М., 1955. – 66с.
673532
   Мария Сергеевна Чураковская (1924-1982): кат. выст.. – Москва, 1986. – 23с.
673533
  Лукина Т.А. Мария Сибилла Мериан, 1647-1717 / Т.А. Лукина. – Л., 1980. – 207с.
673534
  Скакунова М. Мария Степанова: "Слово должно быть кривоватым" // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2009. – № 12 (50). – С. 82-86.


  Поезія Марії Степанової
673535
  Шиллер Ф. Мария Стюарт / Ф. Шиллер. – М., 1958. – 231с.
673536
  Цвейг С. Мария Стюарт / С. Цвейг. – Москва : Изд. иностр. лит., 1959. – 350с.
673537
  Цвейг С. Мария Стюарт / С. Цвейг; Пер. с нем. р. Гальпериной. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1960. – 400с.
673538
  Шиллер Ф. Мария Стюарт / Ф. Шиллер. – М., 1960. – 199с.
673539
  Цвейг С. Мария Стюарт / С. Цвейг; Пер. с нем. р. Гальпериной. – Минск : Беларусь, 1982. – 318с. – (Б-ка отеч. и зарубеж. классики)
673540
  Цвейг С. Мария Стюарт : Ромен / С. Цвейг; Пер. с нем. Р. Гальпериной. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1983. – 335с.
673541
  Цвейг С. Мария Стюарт / С. Цвейг. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1987. – 478, [2] с.
673542
  Цвейг С. Мария Стюарт / С. Цвейг. – Москва : Правда, 1989. – 400 с. – (Библиотека зарубежной классики)
673543
  Цвейг С. Мария Стюарт : Жозеф Фуше / С. Цвейг. – Москва : Художня література, 1991. – 591с. – ISBN 5-280-02005-2
673544
  Цвейг С. Мария Стюарт / С. Цвейг; Пер. с нем. р. Гальпериной. – Минск : Мастац, 1991. – 604с. – ISBN 5-340-00893-2
673545
  Цвейг С. Мария Стюарт : Романизированная биография / С. Цвейг. – Киев : Глобус, 1992. – 350с.
673546
  Кунецкая Л.И. Мария Ульянова / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – Вып. 6. – М., 1979. – 271с.
673547
  Кунецкая Л.И. Мария Ульянова / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1990. – 315с.
673548
  Горина Людмила Мария Федоровна : венценосная художница // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 5 (65). – С. 104-108. – ISSN 1812-867Х
673549
   Мария Федоровна Андреева .Переписка. Воспоминания.Статьи.Документы.Воспоминания о М.Ф.Андреевой. – М, 1961. – 720с.
673550
   Мария Федоровна Андреева .Переписка. Воспоминания.Статьи.Документы.Воспоминания о М.Ф.Андреевой. – 2-е доп.изд. – М, 1963. – 725с.
673551
   Мария Федоровна Андреева .Переписка. Воспоминания.Статьи.Документы.Воспоминания о М.Ф.Андреевой. – 3-е доп.и перераб.изд. – М, 1968. – 800с.
673552
  Качиков С. Мария Фортус. / С. Качиков. – Киев, 1976. – 134 с.
673553
  Долгорукова Н. Мария Французская и Кретьен де Труа: разговор, которого не было? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 299-320. – ISSN 0042-8795
673554
  Эмон Луи Мария Шапделен. Повесть о Французской Канаде / Эмон Луи. – Москва : Художественная литература, 1977. – 143 с.


  "Мария Шапделен" - известный роман Луи Эмона, принадлежащий классике канадской литературы. Он рассказывает о первых французских поселенцах в Канаде. Их жизнь трудна, она не всякому под силу. Вместе с тем в ней много своих радостей, красоты и глубокого ...
673555
  Бэлза И.Ф. Мария Шимановская / И.Ф. Бэлза. – Москва : Академия Наук СССР, 1956. – 187 с.
673556
  Дубинянская Я. Мария Юдина: легенда о пианистке // Личности. – Киев, 2010. – № 4 (26). – С. 77-93. – ISSN 1819-6268


  Мария Вениаминовна Юдина (1899-1970) - русская пианистка.
673557
  Худяцкий Н. Мария. Роман. / Н. Худяцкий. – Краснодар, 1954. – 264с.
673558
  Лагерквіст П. Маріамна / П. Лагерквіст. – К, 1988. – 635с.
673559
   Маріанна Абрамова // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 12 : Маріанна Абрамова. – С. 3-31.
673560
  Голобородько Маріанна Кіяновська: флористика поетичних культур // Сучасність / Український ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2012. – № 4/6. – С. 137-148


  Своїми збірками "Книга Адама", "Звичайна мова", "Дещо щоденне" Маріанна Кіяновська виразно й стильно продемонструвала, що вона не тільки володіє різнотональними й різноціннісними поетичними культурами - ф й тонко, ренльєфно, повногранно виражає ...
673561
  Вакуленко Інна Маріанські лазні. Мінеральна терапія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 96-97 : фото
673562
  Цвайг Ш. Марієнбадська елегія : Епізод з життя Гьоте // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 76-80. – ISSN 0320-8370
673563
   Марії Григорівні Онищенко – 50 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 76. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  У червні 2014 року виповнилось 50 років з дня народження Марії Григорівни Онищенко, відомого спеціаліста в галузі картографії, завідувача НДС "Картографії та геоінформатики", кандидата географічних наук.
673564
  Дубовик Ольга Маріїні сонцЯ: Хто вона - Марія Томен? : краєвиди душі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 138-141 : Фото
673565
  Щурат В.Г. Маріїнський культ на українських землях давньої польської держави. – Львів : Накл. ред. "Ниви" ; З друк. Ставропиг. Ін-та, під зарядом М. Рефця, 1910. – 22 с.
673566
  Донець Г. Маріїнський палац // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С.8-12. – ISSN 1814-5078
673567
  Бетге Г. Марійка : (оповідання) / Ганс Бетге // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 8 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
673568
  Романівська М.М. Марійка : повість / М.М. Романівська. – Київ, 1930. – 238 с.
673569
  Романівська М.М. Марійка : повість / М.М. Романівська. – Київ, 1958. – 156 с.
673570
  Романівська М.М. Марійка : повість / М.М. Романівська. – Київ, 1966. – 139 с.
673571
  Романівська М.М. Марійка : повість / М.М. Романівська. – Київ, 1974. – 136 с.
673572
  Романівська М.М. Марійка : повість / М.М. Романівська. – Київ, 1978. – 121 с.
673573
  Онищенко Іван Марійка / Онищенко Іван. – Київ, 2003. – 188с. – ISBN 966-646-056-4
673574
  Онищенко І. Марійка : Повість // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2005. – № 5/6. – С. 4-77. – ISSN 0130-321Х
673575
  Пасішна Н. Марійка Бойко: об"єктивно-суб"єктивна думка сучасниць / Н. Пасішна, М. Кібченко // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 125-133
673576
  Родимцев О.І. Марійка з Мишоловки. / О.І. Родимцев. – К., 1973. – 170с.
673577
  Квітневий В.М. Марійчине весілля / В.М. Квітневий. – Львів, 1965. – 70с.
673578
  Десятерик Д. Марік // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6-7 жовтня (№ 178/179). – С. 16


  "Після початку війни Маріуполь став одним із найважливіших міст на мапі України - по суті, неофіційною столицею українського Донбасу."
673579
  Бараташвілі М. Маріне / М. Бараташвілі. – Київ, 1954. – 116с.
673580
  Янкович О.В. Маріо Варгас Льйоса - "картограф людського опору, бунту й поразки". Премія 2010 року // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 32-33
673581
  Шендрик О. Маріо Варгас Льйоса в Україні: історія перекладу та проблема рецепції / Олексій Шендрик // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 329-333. – ISSN 0320-3077
673582
  Оржицький І. Маріо Варгас Льйоса: війна проти кінця світу // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 10/11. – С. 106-111. – ISSN 0130-321Х


  7 жовтня 2010 р. Нобелівську премію з літератури здобув іспаномовний автор - перуанець Марйо Варгас Льйоса (народився у 1936 р.) за всеосяжний опис владних структур і проникливе змалювання опору, бунту й поразки особистості.
673583
  Ямборко Ольга Маріон Котілар // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (83). – С. 48-49. – ISSN 1562-3238


  Фран. акторка Маріон Котіяр народилась в 1975 р. в Парижі
673584
   Маріс Кремона - провідний фахівець у галузі зовнішніх зносин Європейського Союзу // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 248-249. – ISSN 2304-1773
673585
  Єщенко М. Марісабель // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 42 (295), 29 жовтня 2015. – С. 45
673586
   Марісова Людмила Йосипівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 57. – ISBN 966-8352-11-4
673587
   Марітен (Maritain) Жак // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 813-814. – ISBN 966-316-069-1
673588
  Поташній Юрій Маріуполь святкує 230-ту річницю заснування / підгот. Ю. Поташній // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 60-61


  Восени Маріуполь відзначає подвійне свято - 230-ту річницю заснування та 65-ту річницю визволення від німецько-фашистських загарбників. Нині місто динамічно розвивається, впевнено посідаючи провідні місця за соціально-економічними показниками не лише ...
673589
  Глазунова О. Маріуполь. Там вірність Україні пізнають через війну // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2015. – Ч. 1 (181). – С. 24-26
673590
  Балабанов К. Маріупольський державний університет сприяє формуванню позитивного іміджу України у світі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 1 (310). – С. 42-43
673591
  Чоп В. Маріупольський десант: історія однієї революційної авантюри 1918 року // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 362-381
673592
  Ашла А. Маріупольські пісні, казки та танці греків Приазов"я [ Електронний ресурс ] / Александрос Ашла ; AАA 1967 Fabelsound/ Greece. – Афіни : Додоні, 1999. – 1 CD. – Видання новогрецькою мовою.-Заголовок на етикетці диску грецькою мовою
673593
  Мазуркевич М. Маріуш Мазуркевич: "Важливо почати з дуже впливового вишу" // Київський університет. Спец. випуск. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : QUAERE - прект Еразмус +. – С. 2


  Координатор проекту QUAERE Маріуш Мазуркевич (Технологічний Університет м. Вроцлав, Польща) відповів на кілька запитань щодо проекту програми Еразмус +.
673594
  Шевченко Т. Марія / Т. Шевченко, 1927. – 11-39с.
673595
  Шевченко Т. Марія / Т. Шевченко ; [предисл.: Іван Лакиза]. – [Харкiв] : Український робітник, 1929. – 30, [1] с. – Опис. по обл. Без тит. л. – (Дешева бiблiотека красного письменства ; № 240)
673596
  Левада О.С. Марія : п"єса / О.С. Левада. – Київ, 1953. – 112 с.
673597
  Шевченко Т.Г. Марія / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1957. – 28с.
673598
  Іваненко О.Д. Марія : роман / О.Д. Іваненко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 655 с.
673599
  Іваненко О.Д. Марія : роман / О.Д. Іваненко. – Київ, 1977. – 579 с.
673600
  Іваненко О.Д. Марія : роман / О.Д. Іваненко. – Київ : Дніпро, 1986. – 643 с.
673601
  Іваненко О.Д. Марія : роман / О.Д. Іваненко. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 542 с.
673602
  Ісаакс Х. Марія / Х. Ісаакс. – К, 1990. – 252с.
673603
  Самчук У. Марія : роман / У. Самчук. – Київ : Український письменник, 1999. – 186 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-10-Х
673604
  Самчук У. Марія : [твори шк. програми для обов"язкового читання та вивч.] / Улас Самчук. – Київ : Школа, 2007. – 314, [4] с. : іл. – Сер. засн. 2005 р. - В кн. також: Марія (повість) ; Гори говорять (повість). - На обкл. : Твори шк. програми для обов"язкового читання та вивчення. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-853-2
673605
  Мальчевський А. Марія : українська повість / Антоній Мальчевський // Польські романтики "української школи": Антоній Мальчевський, Северин Гощинський, Юзеф-Богдан Залеський / голов. ред. і упоряд. Ростислав Радишевський ; [редкол.: О.Г. Астаф"єв та ін.]. – Київ : Леся, 2009. – С. 45-144. – ISBN 966-8126-21-7
673606
  Самчук У. Марія : повість / Улас Самчук ; [післямова Ніни Бернадської]. – Київ : Знання, 2011. – 174, [2] с. : іл. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-568-5
673607
  Самчук У. Марія : повість / Улас Самчук ; [післямова Ніни Бернадської ; Іл. Анастасії Мільковицької]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 174, [2] с. : іл. – Сер. засн. 2009 р. – (Серія "Класна література"). – ISBN 978-617-07-0103-9 (м"яка обкл.)
673608
  Шевченко Т. Марія (Уривок) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 714-718. – ISBN 978-966-500-300-7
673609
  Самчук У. Марія [Електронний ресурс] / Улас Самчук; студія "Книга вголос", звукорежисер І. Гнуча; читає Народний артист України Євген Шах. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ, 6 год. 33 хв.
673610
  Цвайг С. Марія Антуанета = Marie-Antoinette : роман / Стефан Цвайг ; з нім. пер. П. Таращук. – Київ : Основи, 2007. – 576 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-270-8
673611
  Цвейг С. Марія Антуанетта : Портрет пересічності; Магеллан; Людина та її діяння / С. Цвейг; Пер. з нім. П. Таращук. – Київ : Дніпро, 1991. – 590с. – ISBN 5-308-00889-2
673612
  Макара М. Марія Байко: співачка, педагог колега // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 112-116. – ISSN 2224-0926
673613
  Слабошпицький М.Ф. Марія Башкирцева : роман-есе / М.Ф. Слабошпицький. – Київ, 1986. – 302 с.
673614
  Слабошпицький М.Ф. Марія Башкирцева : роман-есе / М.Ф. Слабошпицький. – Київ, 1987. – 233 с.
673615
  Кравець Я. Марія Башкирцева // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10 (981/982). – С. 218-230. – ISSN 0320-8370
673616
  Качмарский С. Марія Башкирцева (1860-1884 гг) / С. Качмарский. – Прага. – 14с.
673617
  Анісенко І.А. Марія Бринцева / І.А. Анісенко. – Київ, 1959. – 51с.
673618
  Дмитренко Наталія Марія Бурмака: Я знаю, що жива : модна персона // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-24 : Фото
673619
  Халак Н. Марія Григорівна Вавричин (1935-2010) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 763-770. – (Нова серія ; Вип. 15)


  Марія Григорівна Вавричин – українська дослідниця в галузі історії, картографії, соціотопографії, краєзнавства, науково-культурний діяч.
673620
   Марія Григорівна Горкун : біобібліографічний нарис. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 96с. – (Вчені НаУКМА / редкол. серії: В.П. Моренець, В.Є. Панченко та ін.)
673621
   Марія Григорівна Казьмирчук. Завжди з Кліо : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд., авт., вступ. ст.: Г.Д. Казьмирчук і Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – 109, [1] с. : портр., фотоіл. – Імен. покажч.: 107-109. – ISBN 978-617-7107-16-2


  Студентам і викладачам наук. бібліотеки ім. М.О. Максимовича з побажанням добра. Підпис. Г.Д. Казьмирчук. 28/04/2014 р.
673622
  Маценко Г. Марія Грінченко // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 8 (862). – С. 110-111. – ISSN 0868-4790
673623
  Іларіон Марія Єгиптянка : поема / Митрополит Іларіон. – Париж : Наша культура, 1947. – 78, [6] c. – (Видавництво "Наша культура" ; ч. 2)
673624
  Яворівський В.О. Марія з полином наприкінці століття : роман / Володимир Яворівський ; [худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2016. – 201, [4] с. – ISBN 978-966-03-7505-5
673625
  Яворівський В.О. Марія з полином у кінці століття : роман / В.О. Яворівський. – Київ, 1987. – 191 с.
673626
  Яворівський В.О. Марія з полином у кінці століття : роман / В.О. Яворівський. – Київ, 1988. – 261 с.
673627
  Нежива Л.Л. Марія Загірня. Літературний портрет : Монографія / Л.Л. Нежива. – Луганськ : Знання, 2003. – 170с. – ISBN 966-7915-69-7
673628
  Гладишева А. Марія Заньковецька - неперевершений майстер сценічного слова // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 191-194. – ISBN 966-7170-47-0


  Марія Костянтинівна Заньковецька (справжнє прізвище - Адасовська; 1854-1934) - українська актриса
673629
  Савич І.С. Марія Заньковецька : поема / І.С. Савич. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 40 с.
673630
  Пільгук І.І. Марія Заньковецька / І.І. Пільгук. – Київ, 1978. – 231с.
673631
   Марія Заньковецька : Легенда укр. сцени. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 120с. – (Бібліотека українця). – ISBN 5-7707-9747-3
673632
  Бабанська Н. Марія Заньковецька і суспільно-мистецькі проблеми кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 195-200. – ISBN 966-7170-47-0
673633
  Дурилін С.М. Марія Заньковецька. 1860-1934. Життя і творчість / С.М. Дурилін. – К., 1955. – 520с.
673634
  Корнійчук В. Марія Заньковецька. Світова велич генія національного : мистецтвознав. дослідж. / Володимир Корнійчук ; передм. Леоніда Андрієвського. – 3-тє вид., допов. – Київ : Криниця, 2015. – 496 с. : іл. – До 160-річчя від дня народж. – ISBN 978-966-2434-28-6
673635
  Кочевська Л.А. Марія Капніст. Сторінки незвичайної долі. Спогади / Л.А. Кочевська. – Київ : Фотовідеосервіс, 1994. – 112 с.
673636
  Вєдіна В.П. Марія Конопніцька : нарис життя і творчості / В.П. Вєдіна. – Київ : Дніпро, 1987. – 197 с. – (Класики зарубіжної літератури)
673637
  Паніна С.Р. Марія Крушельницька. Особливості творчого становлення // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 200-208. – ISSN 2077-9542
673638
  Швачко Т.О. Марія Литвиненко-Вольгемут. / Т.О. Швачко. – К., 1972. – 184с.
673639
  Степула Н. Марія Людкевич та Олександр Шугай - лауреати літературної премії "Благовіст" // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 155-160. – ISBN 966-7379-16-7
673640
  Кутченко Ф.П. Марія Марцун / Ф.П. Кутченко. – К., 1959. – 60с.
673641
  Новиков А.О. Марія Матіос "Солодка Даруся": тема, сюжет, образи // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 16/18 (488/490), червень. – С. 62-66
673642
  Кононенко Петро Марія на Голгофі / Кононенко Петро. – Київ, 1996. – 255с.
673643
  Студенець Н. Марія Новицька. Життєвий шлях і наукова діяльність // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2005. – Ч. 3 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С.103-113. – ISSN 1728-6875
673644
   Марія Приймаченко : Альбом. – Київ : Мистецтво, 1994. – 132с. – ISBN 5-7715-0616-8
673645
  Самокиш І. Марія Приймаченко та фінські літаки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 червня (№ 94). – С. 11


  Плагіатний скандал, який розгорівся у Фінляндії, по-новому відкрив світові українську художницю.
673646
  Трачук О. Марія Приймаченко. Синтез орнаментального і фігуративного начал як стильова основа творчості // Від Трипільської культури до сучастності : (Відпочивайте в селах Київшини) Путівник-довідник. Присвячується 110-й річниці відкриття Трипільської культури на Київщині / Управл. культури, Упр. з питань фізкульт. і спорту Київ.обл. держ. адмін.; Гол. ред.:В.П.Коцур; Ред.кол.: Б.Л.Дем"яненко. – Київ, 2004. – С. 110-112. – ISBN 966-7958-27-2
673647
  Дузь І.М. Марія Садовська. Нарис про життя і творчість / І.М. Дузь. – К., 1957. – 76с.
673648
  Кривенко М. Марія Свенціцька. Спогади (передмова "Марія Свенціцька - бібліотекар, педагог-германіст, дослідник", коментарі, бібліографія Маргарити Кривенко) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 454-489. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
673649
  Шіллер Ф. Марія Стуарт / написав Фpидpих Шілєp ; З нім. м. пеpевіpшував Б. Гpінченко (В. Чайченко). – Львів : Виданє В. Лукича ; Hакл. ред. "Зоpі" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1896. – 226 с.
673650
  Словацький Ю. Марія Стюарт : істор. драма на 5 дій / Ю Словацький ; пер. М. Зісмана ; за ред. М. Рильського. – Київ : Мистецтво, 1947. – 149 с. – (Бібіліотека слов"янської драматургії)
673651
  Гардель Г. Марія та її великий брат / Г. Гардель. – К, 1980. – 176с.
673652
  Хоменко Марія Василівна Марія Хоменко: "Соціальне партнерство - інструмент забезпечення соціально-економічного розвитку регіону" : інтерв"ю з першим заступником начальника Головного управління економіки Хмельницької облдержадміністрації Марією Василівною Хоменко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 62-63. – ISSN 1810-3944
673653
  Придатко Т. Марія Шнайдер-Сенюк // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 140-141. – ISSN 0130-1799
673654
  Поліщук В. Марія, дружина Павла Филиповича // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 1 вересня (№ 33). – С. 7


  До 125-річчя поета-неокласика.
673655
  Самчук Улас Марія. Куди тече та річка / Самчук Улас. – Київ : Наукова думка, 1999. – 416с. – (Б-ка школяра). – ISBN 966-00-0510-5
673656
  Самчук Улас Марія. Куди тече та річка / Самчук Улас. – Київ : Наукова думка, 2001. – 416с. – (Б-ка школяра). – ISBN 966-00-0641-1
673657
  Самчук У. Марія: Хроніка одного життя : роман / У. Самчук. – Київ, 1991. – 187 с.
673658
  Льйоса М.В. Марйо Варгас Льйоса: "Я маю набагато більше проектів, ніж часу, щоб їх реалізувати" / спілкувався Д. Дроздовський // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 1/2 (1033/1034). – С. 208-212. – ISSN 0320-8370
673659
  Оржицький І. Марйо Варгас Льйоса: перуанське єство в латиноамериканському контексті // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 129-140. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
673660
   Марк Абрамов. – Москва : Советский художник, 1988. – [48] с. : ил., цв. ил. – (Мастера советской карикатуры)
673661
  Боровков Д. Марк Аврелий Антонин - "философ на троне" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 9 (81). – С. 40-67. – ISSN 1812-867Х
673662
  Ренан Э.Ж. Марк Аврелий и конец античного мира / Эрнест Ренан; Пер. с фр. Л.Я. Гуревич. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1906. – [2], II, 468 с.
673663
  Ренан Э.Ж. Марк Аврелий и конец античного мира / Э.Ж. Ренан. – М., 1991. – 347с.
673664
  Алєксандрова О.В. Марк Аврелій Антонін // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 133-134. – ISBN 966-316-069-1
673665
  Махун С. Марк Аврелій Антонін. Мудрець на троні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 13


  "До народу він звертався так, як це було заведено у вільній державі. Дуже тактовно поводився, коли потрібно було або утримати людей від зла, або спонукати до добра, щедро винагородити одних, виправдати — виявивши поблажливість — інших. Він робив ...
673666
  Голованов Н.Н. Марк Александрович Шмаков / Н.Н. Голованов. – Л., 1988. – 44с.
673667
  Рыбак Л.А. Марк Бернес / Л.А. Рыбак. – Москва, 1976. – 152с.
673668
   Марк Веніамінович Цвік - відомий український теоретик права і конституціоналіст (до 90-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8. – С.267-268. – ISSN 1026-9932
673669
   Марк Викторович Гинзбург. – М., 1987. – 8с.
673670
   Марк Викторович Гинзбург. – М., 1987. – 22с.
673671
  Горбачук М.Л. Марк Григорович Крейн // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 56-59. – ISSN 1029-4171


  Выдающийся сов. математик, автор более 250 работ (в том числе 7 монографий, многие из которых переведены на иностр. языки) по различным разделам алгебры, анализа, теории функций, функциональному анализу, теории интегральных и дифференциальных ...
673672
  Кряжинская Н.Ю. Марк Давыдович Сергеев / Н.Ю. Кряжинская. – Иркутск, 1973. – 62с.
673673
   Марк Донской. – М., 1973. – 272с.
673674
  Кузнецов Б.М. Марк Иванович Малютин / Б.М. Кузнецов. – Л., 1964. – 36с.
673675
  Черемська О. Марк Йогансен як мовознавець // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 187-195. – ISSN 0201-419
673676
  Каррас Я. Марк Левитт о Григории Паламе и патристика в Российской империи во второй половине XVIII века // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 420-431
673677
  Любимова О.В. Марк Лициний Красс и плебейские трибуны 70-х годов I в. до н. э. // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 2 (285), апрель, май, июнь. – С. 148-157. – ISSN 0321-0391
673678
  Гессен Маша Марк Льюис "Мне дали условный срок, а я все еще думал, что хочу быть психологом" / Гессен Маша, Де Фей Дункан // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 166-172 : фото
673679
  Можуховская Е.В. Марк Малютин / Е.В. Можуховская. – Л., 1981. – 128с.
673680
  Кузнецова Э.В. Марк Матвеевич Антокольский / Э.В. Кузнецова. – Л, 1986. – 92с.
673681
   Марк Михайлович Голубчик в вузовской и школьной географии : информация. Люди науки / Н. Логинова, С.В. Сарайкина, И.А. Семина, Л.В. Сотова, Л.Н. Фоломейкина // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 62-63 : Табл. – ISSN 0016-7207
673682
  Розовский М. Марк Розовский / Марк Розовский. – Москва : Эксмо. – (Антология Сатиры и Юмора России 20 века). – ISBN 978-5-699-19240-3
Т. 51. – 2007. – 624с., [ 24 ] л. илл.
673683
   Марк Савчук: "Достижения стоит делить с теми, кто преодолевает трудности" // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 56-57 : фото
673684
   Марк Сальман : скульптура. – М, 1989. – 37с.
673685
  Фонер Ф.С. Марк Твен - социальный критик / Ф.С. Фонер. – М, 1961. – 416с.
673686
  Боброва М.Н. Марк Твен / М.Н. Боброва. – М, 1952. – 156с.
673687
  Мендельсон М.О. Марк Твен / М.О. Мендельсон. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 383с. – (Жизнь замечательных людей)
673688
  Мендельсон М.О. Марк Твен / М.О. Мендельсон. – М., 1960. – 48с.
673689
  Савуренок А.К. Марк Твен / А.К. Савуренок. – Л., 1960. – 50с.
673690
  Боброва М.Н. Марк Твен : очерк творчества / М.Н. Боброва. – Москва : Художественная литература, 1962. – 503с.
673691
  Мендельсон М.О. Марк Твен / М.О. Мендельсон. – 3-е изд. доп. и перераб. – М., 1964. – 429с.
673692
  Левидова И.М. Марк Твен / И.М. Левидова. – М., 1974. – 175с.
673693
  Лібман З.Я. Марк Твен / З.Я. Лібман. – Київ, 1977. – 143с.
673694
  Ромм А.С. Марк Твен / А.С. Ромм. – Москва : наука, 1977. – 192с. – (Из истории мировой культуры)
673695
  Пиар К.О. Марк Твен / К.О. Пиар. – М., 1983. – 126с.
673696
  Петрова Е.Н. Марк Твен в оценке литературной критики США : Автореф... канд. филол.наук: / Петрова Е.Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра зарубежной литературы. – Ленинград, 1968. – 20л.
673697
  Касьян А.К. Марк Твен В России (1872-1966) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Касьян А. К.; Ленингр. гос. пед. ни-т им. А. И. Герцена. Каф. зарубежн. лит-ры. – Ленинград, 1967. – 23 с.
673698
  Старцев А.И. Марк Твен и Америка / А.И. Старцев. – М., 1985. – 303с.
673699
  Старцев А.И. Марк Твен и Америка. / А.И. Старцев. – М., 1963. – 307с.
673700
  Ромм А.С. Марк Твен и его книги о детях / А.С. Ромм. – Л, 1958. – 136с.
673701
   Марк Твен и его роль в развитии американской реалистической литературы. – М., 1987. – 238с.
673702
   Марк Твен. 1835-1910. – М., 1955. – 19с.
673703
  Фиалков Д. Марк Твен: лоцман за письменным столом // Личности. – Киев, 2009. – № 5 (21). – С. 5-25. – ISSN 1819-6268
673704
  Бондар Ю. Марк Туллій Цицерон як публікатор-видавець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 5 (238). – С. 9-13. – ISSN 2076-9326
673705
  Курцман А.С. Марк Фрадкин / А.С. Курцман. – Москва : Советский композитор, 1991. – 202 с.
673706
   Марк Шагал. – Москва, 1987. – 79с.
673707
   Марк Шагал // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 117 : Шагал Марк. – С. 1-31.
673708
  Апчинская Н.В. Марк Шагал : графика / Н.В. Апчинская. – Москва, 1990. – 222с.
673709
  Приходько Д. Марк Шагал и его мир // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 12 (76). – С. 28-47. – ISSN 1819-6268
673710
  Каменский А.А. Марк Шагал и Россия / А.А. Каменский. – М., 1988. – 55с.
673711
  Юдалевич М.И. Марк Юдалевич / М.И. Юдалевич. – Новосибирск, 1978. – 160с.
673712
  Микитчик О.В. Марка акцизного збору і контрольна марка як предмет злочину і адміністративного правопорушення / О.В. Микитчик, І.О. Бердиченко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6. – С. 16-21. – ISSN 2222-5374
673713
  Николаев Л.Н. Марка из Анголы / Л.Н. Николаев. – М., 1979. – 174с.
673714
  Николаев Л.Н. Марка из Анголы / Л.Н. Николаев. – 2-е. – М., 1981. – 176с.
673715
  Пронюхина Людмила Марка качества : Орден. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 20-22 : Фото
673716
  Таций В.Я. Марка нашего вуза - это своеобразный знак качества // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 602-607. – ISBN 978-966-458-725-6
673717
  Степаненко В.И. Марка с острова Мадагаскар / В.И. Степаненко. – М., 1971. – 160с.
673718
  Берман Л. Марка с острова св. Маврикия. / Л. Берман. – Новгород, 1930. – 71с.
673719
  Сидоренко Віктор Марка України : Марка на мапі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 110-113 : Фото
673720
  Михайлов В.Ф. Маркаколь / В.Ф. Михайлов. – Алма Ата, 1983. – 165с.
673721
   Маркевич Борис. Выставка произведений.. – М., 1977. – 29с.
673722
  Короткий В. Маркевич Микола Андрійович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 219-221. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
673723
   Маркевич Олександр Петрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 180. – ISBN 978-966-2726-03-9
673724
  Пилипчук О.Я. Маркевич Олександр Прокопович - визначний український паразитолог // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 159-163
673725
   Маркевич Олександр Прокопович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 35. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
673726
  Баранова Е.В. Маркер воспаления у больных с различными типами мозговых инсультов // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2014. – № 5 (67). – C. 45-48. – ISSN 2224-0713
673727
  Васильєва Н.В. Маркер соціалістичного ладу "товариш" в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років (на матеріалі скороченого перекладу-переказу Олекси Діхтяра роману Гаррієт Бічер-Стоу "Томова хата") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 36-52. – ISSN 2413-5593


  Згадується професори КУ - Коломієць Л.В., Іваницька М.Л.
673728
  Виноградська Г. Маркери "малої батьківщини" у спогадах переселенців 1944-1947 рр. з Надсяння та Холмщини // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 407-413. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті виділяються і аналізуються основні образи-символи, т. зв. маркери «малої батьківщини» у спогадах переселенців 1944-1947 рр. з Надсяння та Холмщини. Визначається їх роль у формуванні національної самосвідомості депортованих та можливості впливу ...
673729
  Дубін О. Маркери ISSR-PCR в оцінці молекулярно-генетичного поліморфізму сортів Aglaonema commutatum Schott колекції НБС НАН України / О. Дубін, Н. Денисієвська, Н. Іваннікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-65. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Вивчено молекулярно-генетичний поліморфізм 10 сортів за допомогою методу ISSR-PCR. За використання 4 праймерів отримано 57 продуктів ампліфікації, 18 з яких (31,58 0/0[відсотків]) були поліморфними. На основі отриманих даних побудована дендрограма ...
673730
  Заболотська О. Маркери авторської текстової модальності у романі Д. Брауна "Код да Вінчі" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 68-74
673731
  Фокін С.Б. Маркери дисфемізмів у художньому тексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 462-472


  Виявлено та розглянуто мікро- та макроконтекстуальні маркери дисфемізмів у художньому тексті. Ці маркери можуть стати матеріальним підгрунтям для формалізації методів вибірки дисфемізмів з художніх текстів з огляду на необхідність укладання словників ...
673732
  Смашнюк О.І. Маркери емоційності у спонтанній комунікації (на матеріалі Британського національного корпусу текстів) : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Смашнюк О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 238 л. – Додатки л. 179. – Бібліогр.: л. 180 -217
673733
  Смашнюк О.І. Маркери емоційності у спонтанній комунікації (на матеріалі Британського національного корпусу текстів) : автореф. дис. ... канд. філологічн. наук. :спец. 10.02.04 - германські мови / Смашнюк О. І. ;КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. :8 назв.
673734
  Берник О.О. Маркери ендогенної інтоксикації за тривалої гіпохлоргідрії шлунка щурів / О.О. Берник, Т.В. Томашевська, К.О. Дворщенко // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 24-24
673735
   Маркери запалення у хворих на хронічну хворобу нирок з артерійною гіпертензією / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Б.А. Шелест, В.І. Коваль // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 35-39. – ISSN 1029-4244
673736
  Ротар Н.Ю. Маркери ідентифікації УДАРу на парламентських виборах 2012 р.: євроінтеграційний вимір // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 7-10
673737
  Березенко В.М. Маркери істинності та правдивості в англомовному констативному висловлюванні // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 3-7.
673738
  Морошкіна Г.Ф. Маркери кооперативності у телевізійному інтерв"ю // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 353-358. – ISBN 966-581-388-9
673739
  Бурлакова І. Маркери містичного світу і традиції готичної літератури в архітектоніці новели Юрія Клена "Акація" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 61-70.
673740
  Калитюк Л. Маркери питальності питальних речень в англійській мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 191-195. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
673741
  Заворотна К.О. Маркери розмовного стилю в сучасній публіцистиці (на матеріалі іспанської мови) / К.О. Заворотна, Л.В. Артемова // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 332-336


  Статтю присвячено дослідженню експресивно маркованого та прагматично спрямованого вживання елементів розмовного стилю в сучасній іспанській публіцистиці. Статья посвящена исследованию экспрессивно маркированого и прагматически направленого ...
673742
  Корольов І.Р. Маркери розмовності в комунікативній ситуації "виправдання" в українському, російському та англійському художніх дискурсах // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 54-61. – Бібліогр.: Літ.: с. 61; 20 п.


  Розглядаються мазкери розмовного мовлення в комунікативній ситуації "виправдання" в українському, російському та англійському художніх дискурсах. Observers the markes of oral speech in the communicative situation of the "justifications" in ...
673743
  Купрій Т.Г. Маркери студентоцентричної філософії приватної вищої освіти Німеччини // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 305-309. – ISSN 2076-1554


  Аналізується концепція приватного вищого навчального закладу Німеччини і його нормативна, освітня, суспільна і філософська інтенція в сучасних реаліях. На основі філософського розуміння сутності освіти як студентоцентричної квінтесенції у сучасному ...
673744
   Маркери успішності методів сурфактант-замісної терапії у немовлят з респіраторним дистрес синдромом / С.П. Лапоног, Ю.Р. Вайсберг, І.А. Сергейко, Л.І. Моренець, В.Г. Рижук // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 31-37. – ISSN 2226-1230
673745
  Ванчура В. Маркета Лазарова / В. Ванчура; перевод с чешского. – Москва : Художественная литература, 1979. – 147с.
673746
  Макота А. Маркетизація політики: концепт "політичного ринку" // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 403-415
673747
  Мосьпан Н.В. Маркетизація та європеїзація вищої освіти в Європейському Союзі // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 92-95. – ISSN 2078-1687
673748
  Борисова Т. Маркетизація як вектор розвитку сфери права, адвокасі та політики в контексті національного досвіду // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 4 (47). – С. 157-170
673749
  Сидорин В.В. Маркетинг - актуальное понятие для современной библиотеки / Валентин Валентинович Семячкин // Медиатека и мир : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2015. – № 2. – С. 28-30
673750
  Козуля И. Маркетинг - в законе или в загоне? // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 9 (180). – С. 44-48
673751
  Сидорин В.В. Маркетинг - нечуждое понятие для современной библиотеки // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 3 (237). – С. 20-22. – ISSN 1727-4893


  Статья посвящена работе отдела маркетинга президентской библиотеки
673752
  Козачук О. Маркетинг - стимул для бизнеса // Отдел маркетинга : Буквальное издание для маркетологов / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 3. – С. 12-18
673753
  Эванс Дж.Р. Маркетинг / Дж.Р. Эванс, Барри. Берман; Сокращенный перевод с английского. – Москва : Экономика, 1990. – 350с. – ISBN 5-282-00513-1
673754
   Маркетинг : толковый терминол. словарь-справочник : (1000 терминов рыноч. экономики). – М., 1991. – 222с.
673755
  Эванс Дж.Р. Маркетинг / Дж.Р. Эванс, Б. Берман. – Москва : Экономика, 1993. – 335с. – ISBN 5-282-01693-1
673756
   Маркетинг. – Київ : Україна, 1994. – 399с. – ISBN 5-319-00922-4
673757
  Афонін А.С. Маркетинг / А.С. Афонін. – Київ, 1994. – 88с.
673758
  Герасимчук В.Г. Маркетинг : теорія і практика : навч. посібник / Герасимчук В.Г. – Київ : Вища школа, 1994. – 326 с.
673759
  Голубков Е.П. Маркетинг / Е.П. Голубков. – М., 1994. – 160с.
673760
  Прауде В.Р. Маркетинг / В.Р. Прауде, О.Б. Білий. – К., 1994. – 256с.
673761
   Маркетинг : методы, формы, исследования и консультации. – Москва
№ 1. – 1997
673762
  Гаркавенко С.С. Маркетинг : Підручник для студ. вузів,що навчаються за спец."Маркетинг" / С.С. Гаркавенко. – Київ : Лібра, 1998. – 384 с. – ISBN 966-7035-17-4
673763
  Мороз Л.А. Маркетинг / За ред. Л.А.Мороз; МОУ; Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1999. – 244с. – Шифр для кабинетов 33. – ISBN 966-553-171-9
673764
  Павленко А.Ф. Маркетинг : Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін / А.Ф. Павленко, А.Ф. Войчак; МОУ КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 84с. – ISBN 966-574-161-6
673765
  Голубков Е.П. Маркетинг : Словарь-справочник / Е.П. Голубков. – Москва : Дело, 2000. – 440c. – ISBN 5-7749-0197-1
673766
   Маркетинг : Учебник для студ.высш.учеб.завед. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 623с. – ISBN 5-238-000888-Х
673767
  Басовский Л.Е. Маркетинг : Курс лекций / Л.Е. Басовский. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 219с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-966-Х
673768
  Годин А.М. Маркетинг : Учебно-методическое пособие / А.М. Годин. – Москва : Издательский Дом Дашков и К, 2000. – 212с. – ISBN 5-8316-0038-6
673769
  Эванс Дж.Р. Маркетинг / Дж.Р. Эванс, Б. Берман; Пер.с англ. – Москва : Сирин, 2001. – 308с. – ISBN 5-86567-024-6
673770
  Примак Т.О. Маркетинг : Навч. посібник / Т.О. Примак; МАУП. – Київ : МАУП, 2001. – 200с. – ISBN 966-608-080-Х
673771
  Старостіна А.О. Маркетинг : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.О. Старостіна, Д.М. Черваньов, О.В. Зозульов; КНУТШ. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 191с. – ISBN 966-7767-48-5
673772
  Гаркавенко С.С. Маркетинг : Підручник для студ. економічних спеціальностей вищих навчальн. закладів / С.С. Гаркавенко. – Київ : Лібра, 2002. – 712с. – ISBN 966-7035-41-7
673773
  Балабанова Л.В. Маркетинг : Підручник для студ.вищ.навч.закладів / Л.В. Балабанова. – Донецьк, 2002. – 600с.
673774
  Маслова Т.Д. Маркетинг : Учеб. для студ. обуч. по спец. 060800 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / Т.Д. Маслова, С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 400с. – (Учебники для вузов). – ISBN 5-318-00763-5


  Маркетинговые исследования. Товары и цены. Коммуникационная политика. Для студентов вузов, предпринимателей, маркетологов
673775
   Маркетинг : Энциклопедия. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 1200с. – (Бизнес-класс). – ISBN 5-318-00124-6
673776
  Гончарук Я.А. Маркетинг : Навч. посібник у тестах / Я.А. Гончарук, А.Ф. Павленко, С.В. Скибінський; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ; Львівська комерційна академія. – Київ : КНЕУ, 2002. – 314с. – ISBN 966-574-337-6
673777
  Мороз Л.А. Маркетинг : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / За ред.: Л.А. Мороз. – Вид. друге, оновлене. – Львів : Інтелект-Захід, 2002. – 244с. – ISBN 966-7597-26-1
673778
   Маркетинг : Навчальний посібник для студ. економ. спец. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 258с. – ISBN 966-584-129-7
673779
  Старостіна А.О. Маркетинг : Навчальний посібник / А.О. Старостіна, О.В. Зозульов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 326с. – ISBN 966-620-108-9
673780
   Маркетинг : Підручник для вищих навчальних закладів. – 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Студцентр, 2003. – 400с. – ISBN 966-7530-27-2


  Курс викладено послідовно і логічно струнко, грунтуючись на досягненнях економічної науки і практики світової цивілізації та з урахуванням специфіки України
673781
  Маслова Т.Д. Маркетинг : Учебник / Т.Д. Маслова, С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик. – изд. 2-е, допол. – СПб : Питер, 2004. – 400с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-318-00763-5
673782
  Примак Т.О. Маркетинг : Навч. посібник / Т.О. Примак; МАУП. – 2-е вид., виправлене та доповнене. – Київ : МАУП, 2004. – 228с. – ISBN 966-608-405-8
673783
  Гончарук Я.А. Маркетинг : Навчальний посібник у тестах / Я.А. Гончарук, А.Ф. Павленко, С.В. Скибінський; МОНУ; КНЕУ; Львівська комерційна академія. – 2-е вид., допов. і переробл. – Київ : КНЕУ, 2004. – 392с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-566-2
673784
   Маркетинг : ситуаційні вправи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Ю.О. Веретельникова, А.В. Вершицький, А О. Вихопень Виноградов, Т.В. [та ін.] Гавриленко; [Веретельникова Ю.О. та ін. ; упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько ; наук. ред.: Т.М. Циганкова] ; Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, Центр інновацій та розвитку, Програма поширення ситуаційного методу навчання. – Київ : Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2004. – 503, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 495-500. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8487-22-2
673785
  Бутенко Н.В. Маркетинг : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Н.В. Бутенко. – Київ : Атіка, 2006. – 300 с. – ISBN 966-326-206-0
673786
  Астахова І.Е. Маркетинг : Навчальний посібник / Астахова І.Е.; Ред. Сєдова Л.М.; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 208с. – ISBN 966-676-176-9
673787
  Щербань В.М. Маркетинг : Навчальний посібник / В.М. Щербань; МОНУ; Черкаська академія менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 208с. – ISBN 966-364-179-7
673788
  Старостіна А.О. Маркетинг : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.О. Старостіна, О.В. Зозульов; КНУТШ. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Знання, 2006. – 327с. – ISBN 966-346-108-Х
673789
  Парсяк В.Н. Маркетинг : від теорії до практики: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Н. Парсяк. – Київ : Наукова думка, 2007. – 255с. – ISBN 978-966-00-0611-9
673790
  Петруня Ю.Є. Маркетинг : навч. посібник / Ю.Є. Петруня. – Київ : Знання, 2007. – 325, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-325. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 966-346-293-0
673791
  Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / С.С. Гаркавенко. – 6-те вид. – Київ : Лібра, 2008. – 720 с. – Бібліогр.: с. 714-717. – ISBN 978-966-7035-89-1
673792
   Маркетинг : підручник / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, В.Я. Заруба, О.Л. Каніщенко, Є.В. Крикавський [ та ін. ] ; за ред. А.О.Старостиної. – Київ : Знання, 2009. – 1070с. – ISBN 978-966-346-629-3
673793
  Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник для студентів екон. спец. вищ. навч. закл. / С.С. Гаркавенко. – 7-ме вид. – Київ : Лібра, 2010. – 717, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 710-713. – Бібліогр.: с. 714-717. – ISBN 978-966-7035-89-1
673794
  Турченюк М.О. Маркетинг : підручник / М.О. Турченюк, М.Д. Швець. – Київ : Знання, 2011. – 320 с. – Бібліогр.: с. 316-318. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-904-1
673795
  Маслій Н.Д. Маркетинг : навч.-метод. посібник для студентів екон. спец. ВНЗ / Н.Д. Маслій ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2017. – 180, [3] с. : іл., табл. – Словник: с. 168-172. – Бібліогр.: с. 179-180. – ISBN 978-966-927-217-1
673796
  Волошина И.А. Маркетинг в дополнительном образовании / И.А. Волошина, И.О. Котлярова, Ю.В. Тягунова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 48-53. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены особенности структуры управления институтом дополнительного образования в университете, определена роль маркетинга в дополнительном образовании, представлен опыт применения маркетинговых исследований и их результатов при принятии ...
673797
  Фролова А. Маркетинг в зеркале Майдана // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (81), листопад - грудень. – С. 16-19 : рис. – ISSN 1606-3732
673798
  Шкардун В.Д. Маркетинг в практике информационных служб организаций и предприятий : (Методическое пособие) / В.Д. Шкардун. – Москва : Знание, 1991. – 118 с.
673799
  Томилов В.В. Маркетинг в системе предпринимательства / В.В. Томилов, Е.В. Песоцкая. – Санкт-Петербург : Геликон Плюс, 2000. – 520с. – ISBN 5-93682-013-0
673800
  Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях / Дамир Халилов. – 2-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 235, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-91567-869-0
673801
  Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах : Учебное пособие / П.С. Завьялов. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 496с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000011-9
673802
  Симонов В.В. Маркетинг в текстильной промышленности / В.В. Симонов. – М., 1991. – 61с.
673803
  Кириллов А.Т. Маркетинг в туризме / А.Т. Кириллов, Л.А. Волкова; С.-Петербургский госуд. ун-тет. – Санкт-Петербург : С-Петербурского университета, 1996. – 184с. – ISBN 5-288-01492-2
673804
  Дурович А.П. Маркетинг в туризме : Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав. / А.П. Дурович. – 2-е изд., перераб и доп. – Минск : ООО "Новое знание", 2001. – 496с. – ISBN 985-6516-29-3
673805
  Дурович А.П. Маркетинг в туризме : Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав. / А.П. Дурович. – 3-е изд., стереотип. – Минск : ООО "Новое знание", 2003. – 496с. – ISBN 985-475-022-1
673806
  Бриггс С. Маркетинг в туризме / Сьюзен Бриггс; Пер. с англ. М.Ю. Зарицкой. – Пер. со 2-го англ. изд. – Київ : Знання-Прес, 2005. – 358 с. – (Европейский маркетинг). – ISBN 966-311-032-5
673807
   Маркетинг в Україні. – Київ. – ISSN 1606-3732
№ 3. – 2000
673808
   Маркетинг в Україні. – Київ. – ISSN 1606-3732
№ 1. – 2001
673809
   Маркетинг в Україні. – Київ. – ISSN 1606-3732
№ 2. – 2001
673810
   Маркетинг в Україні. – Київ. – ISSN 1606-3732
№ 3. – 2001
673811
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2. – 2002
673812
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4. – 2002
673813
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1. – 2003
673814
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3. – 2003
673815
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1. – 2004
673816
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3. – 2004
673817
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5. – 2004
673818
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6. – 2004
673819
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1. – 2005
673820
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2. – 2005
673821
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6. – 2005
673822
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4. – 2006
673823
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5. – 2006
673824
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6. – 2006
673825
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1. – 2007
673826
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2. – 2007
673827
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4. – 2007
673828
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5. – 2007
673829
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1. – 2008
673830
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3. – 2008
673831
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6 (52). – 2008
673832
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2 (54). – 2009
673833
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3 (55). – 2009
673834
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1 (59). – 2010
673835
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2 (60). – 2010
673836
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3 (61). – 2010
673837
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5 (63). – 2010
673838
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2 (66). – 2011
673839
   Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3 (67). – 2011
673840
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4 (68). – 2011
673841
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5/6 (69). – 2011
673842
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3 (72). – 2012
673843
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6 (75). – 2012
673844
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1, січень - лютий. – 2013
673845
   Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2, березень-квітень. – 2013
673846
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5 (80), вересень - жовтень. – 2013
673847
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3, травень - червень. – 2015
673848
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4 (91), липень - серпень. – 2015
673849
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6 (93), листопад-грудень. – 2015
673850
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2 (101), березень - квітень. – 2017. – 72 с.
673851
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3 (102), травень - червень. – 2017. – 73 с.
673852
  Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку / С.В. Близнюк; МАУП. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Політехніка, 2004. – 400с. – ISBN 966-622-122-5


  Розглянуто сутність сучасного маркетингу та проблеми його застосування в підпиємницькій діяльності на вітчизняному споживчому ринку
673853
  Коляда А. Маркетинг в условиях обвала рынков // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 4. – С. 20-27
673854
   Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия: Метод. рекомендации.. – 2-е изд., стер. – М., 1990. – 151с.
673855
  Хайем А. Маркетинг для "чайников" / А. Хайем. – Киев : Диалектика, 1998. – 336с. – ISBN 966-506-107-0
673856
  Алешина И.В. Маркетинг для менеджеров : учеб. пособие / И.В. Алешина. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 455, [1] с. : ил., табл. – На обл. загл. разд.: Маркетинг и организация ; Управление маркетингом ; Макетинговая информация ; Маркетинговый комплекс. – Библиогр.: с. 448-456. – ISBN 5-8183-0657-7
673857
  Хринюк О.С. Маркетинг для підприємців / О.С. Хринюк. – К, 1993. – 48с.
673858
  Лукашенко М. Маркетинг и PR в учебном заведении // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 4. – С.32-40. – ISSN 0869-3617
673859
  Окландер М.А. Маркетинг и логистика в предпринимательстве / М.А. Окландер. – Одеса : АПНТиЭИ, 1996. – 104с. – ISBN 5-7707-9265-5
673860
  Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент : Анализ, планирование, внедрение, контроль / Ф. Котлер. – 2-е русское издание. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 896с. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-8046-0048-6
673861
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 5/6. – 1997
673862
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 7/8. – 1997
673863
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 9. – 1997
673864
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 10. – 1997
673865
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 11. – 1997
673866
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 12. – 1997
673867
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 1. – 1998
673868
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 9. – 1998
673869
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 10. – 1998
673870
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 11. – 1998
673871
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 12. – 1998
673872
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 1. – 1999
673873
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 2. – 1999
673874
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 3. – 1999
673875
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 4. – 1999
673876
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 5. – 1999
673877
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 6. – 1999
673878
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 7. – 1999
673879
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 8. – 1999
673880
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 9. – 1999
673881
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 10. – 1999
673882
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 11. – 1999
673883
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 12. – 1999
673884
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 1. – 2000
673885
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 1. – 2001
673886
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 2. – 2001
673887
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 3. – 2001
673888
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 4. – 2001
673889
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 5/6. – 2001
673890
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 7/8. – 2001
673891
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 9. – 2001
673892
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 12. – 2001
673893
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 2. – 2002
673894
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 3. – 2002
673895
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 4. – 2002
673896
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 10. – 2002
673897
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 1. – 2003
673898
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 4. – 2003
673899
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 5/6. – 2003
673900
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 11. – 2003
673901
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 3. – 2004
673902
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 5/6. – 2004
673903
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 11. – 2004
673904
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 4. – 2005
673905
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 12. – 2005
673906
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 1. – 2006
673907
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 4. – 2006
673908
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 6. – 2006
673909
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 9. – 2006
673910
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 12. – 2006
673911
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 4. – 2007
673912
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 6. – 2007
673913
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 7/8. – 2007
673914
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 9. – 2007
673915
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 10. – 2007
673916
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 11. – 2007
673917
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 12. – 2007
673918
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 3. – 2008
673919
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 5. – 2008
673920
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 7/8. – 2008
673921
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 12 (148). – 2008
673922
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 1 (149). – 2009
673923
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 2 (150). – 2009
673924
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 3 (151). – 2009
673925
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 4 (152). – 2009
673926
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 6 (154). – 2009
673927
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 7/8 (155/156). – 2009
673928
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 9 (157). – 2009
673929
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 12 (160). – 2009
673930
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 2 (162). – 2010
673931
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 6 (166). – 2010
673932
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 7/8 (167/168). – 2010
673933
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 12 (172). – 2010
673934
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 2 (174). – 2011
673935
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 5 (177). – 2011
673936
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 9 (180). – 2011
673937
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 11 (182). – 2011
673938
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 12 (183). – 2011
673939
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 1 (184). – 2012
673940
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 2 (185). – 2012
673941
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 4 (187). – 2012
673942
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 6 (189). – 2012
673943
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 10 (193). – 2012
673944
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 5 (200). – 2013
673945
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 6 (201). – 2013
673946
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 11 (206). – 2013
673947
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 12 (207). – 2013
673948
  Кухарская Н.А. Маркетинг инноваций : учеб. пособие / Кухарская Н.А., Новошинская Л.В. ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. экон. ун-т. – Одесса : Атлант ВОІ СОІУ, 2016. – 215, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 212-215. – ISBN 978-617-7253-62-3
673949
  Гончарова Н.П. Маркетинг инновационного процесса : Учебное пособие / Н.П. Гончарова, Перерва Петр Григорьевич. – Київ : ВИРА-Р, 1998. – 267 с. – ISBN 966-95172-3-0
673950
   Маркетинг информационных продуктов и услуг в США: Науч.-аналит. обзор.. – М., 1989. – 67с.
673951
  Мавріна А.О. Маркетинг і логістика у здобутті конкурентної переваги на глобальному ринку / А.О. Мавріна, Н.М. Кутнів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 143-150. – ISSN 0321-0499
673952
   Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
№ 4. – 2013. – 357 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673953
   Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
№ 1. – 2014. – 312 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673954
   Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
№ 2. – 2014. – 295 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673955
   Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
№ 3. – 2014. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673956
   Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
№ 3. – 2015. – 255 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673957
  Башун О.В. Маркетинг і фандрейзинг в бібліотеках / О.В. Башун; Донецька обл. універсальна наук. біб-ка. – Донецьк, 2000. – 58с. – ISBN 966-7517-02-0
673958
  Акимов Д.И. Маркетинг как технология управления социальными процессами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 6-7.
673959
  Грошев И. Маркетинг качества / И. Грошев, А. Краснослободцев // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 68-84. – ISSN 0207-3676
673960
  Казакова Е. Маркетинг личности // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 2 (162). – С. 54-56
673961
   Маркетинг личности: что об этом думают эксперты ? (материалы блиц-опроса) // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 2 (162). – С. 14-22
673962
  Величко О.В. Маркетинг людських ресурсів у сучасних умовах господарювання підприємств галузі АПК // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 131-134
673963
  Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия : Практическое пособие / А.А. Бревнов. – Київ : Вира-Р, 1998. – 384с. – ISBN 966-95172-6-5
673964
  Котлер Ф. Маркетинг менеджмент = Marketing management / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – 12-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2012. – 814 с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 794-799. – (Серия "Классический зарубежный учебник"). – ISBN 978-5-459-00841-8
673965
  Ильющенко Е.В. Маркетинг на предприятии / Е.В. Ильющенко. – Минск : Экоперспектива, 2000. – 208с. – ISBN 985-6598-08-7
673966
  Воронько О. Маркетинг на ринку освітніх послуг: поняття та сутність освітньої послуги // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 84-89. – ISSN 1682-2366
673967
  Астахова О. Маркетинг на ринку праці: аспекти питання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 6. – С. 14-18. – Бібліогр.: 8 назв
673968
  Кирилова О. Маркетинг на ринку туристичних послуг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 3 (55). – С. 57-59. – ISSN 1606-3732
673969
  Ланц Леора Маркетинг независимых отелей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 36-38 : фото
673970
  Ашеров А. Маркетинг образовательных компьютерных услуг / А. Ашеров, Е. Самойлова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 5 (48). – С. 27-35. – ISSN 1562-529Х
673971
  Науменко О. Маркетинг освіти в контексті Болонського процесу / О. Науменко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 2. – С. 94-98
673972
  Матвіїв М. Маркетинг освітніх послуг в економіці вищого навчального закладу // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.85-90. – ISBN 966-654-025-8
673973
  Огаренко В. Маркетинг освітніх послуг як об"єкт управління // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2004. – № 1. – С. 141-148. – Бібліогр.: на 14 пунктів
673974
  Кобяк О.В. Маркетинг персоналу як вид інформаційного забезпечення ринку праці молодих фахівців // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 77-82
673975
   Маркетинг підприємств споживчої кооперації України / М.А. Окландер, В.М. Беспалов, І.Л. Литовченко, Л.В. Новошинская; М.А.Окландер , В.М.Беспалов, І.Л.Литовченко, Л.В.Новошинская; За ред. М.А. Окландера. – Одеса : Астропринт, 2005. – 278с. – ISBN 96048-6-9
673976
  Шканова О.М. Маркетинг послуг : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.М. Шканова. – Київ : Кондор, 2003. – 304с. – ISBN 966-7982-23-8
673977
  Шканова О.М. Маркетинг послуг : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.М. Шканова. – Київ : Кондор, 2008. – 304 с. – ISBN 966-7982-23-8


  Для студентів економічних вищих навчальних закладів
673978
   Маркетинг промышленных товаров : Сборник. – Москва : Прогресс, 1978. – 261с.
673979
  Матвієць М. Маркетинг ринку товарів і послуг (компаративний аналіз) / М. Матвієць, Ю. Нейман // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 15-19. – ISSN 1728-9343


  Надається порівняльна характеристика маркетингу США, Японії та України і розглянуті особливості його розвитку.
673980
  Кравців І.К. Маркетинг сільських територій як чинник нарощування соціально-економічного потенціалу прикордонного регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 95-101. – ISSN 1562-0905
673981
  Попова Н.В. Маркетинг стейкхолдерів: теоретичні аспекти та проблеми впровадження // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 169-178. – ISSN 2313-4569
673982
  Сабірова А.Е. Маркетинг страхових організацій на ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сабірова Аміна Еркенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
673983
  Охота В.І. Маркетинг територій як інструмент виходу туристичної дестинації на всеукраїнський та світовий ринок // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 182-188. – ISSN 2308-1988
673984
  Игнатьев С.Ю. Маркетинг территории как инструмент повышения конкурентоспособности региона // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 186-193
673985
  Штейн О.І. Маркетинг у банківській сфері // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 37-39. – Бібліогр.: 4 назв
673986
  Влодарчик Я. Маркетинг у видавничій справі - фантазія чи дійсність? / Яцек Влодарчик ; [пер. з польської О. Гірного]. – Львів : Кальварія, 2002. – 144 с. – ISBN 966-663-074-5
673987
  Дудар Т.Г. Маркетинг у системі формування ринку органічної агропродовольчої продукції / Т.Г. Дудар, О.Т. Шумейко, В.Т. Дудар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 46-53. – ISSN 2221-1055
673988
  Савицька Н.Л. Маркетинг у соціальних мережах: стратегії та інструменти на ринку В2С // Маркетинг і цифрові технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; [голов. ред. Окландер М.А.]. – Одеса, 2017. – Т. 1, № 1. – C. 20-33. – ISSN 2522-9087
673989
  Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг : Учебное пособие / Е.В. Песоцкая. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 160с. – (Краткий курс). – ISBN 5-272-00047-1
673990
  Майдебура Е.В. Маркетинг услуг / Е.В. Майдебура. – Киев : ВІРА-Р, 2001. – 574с. – ISBN 966-7808-08-8
673991
  Черкасов А.А. Маркетинг як економіко-правове явище у сфері господарювання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 249-256. – ISSN 0201-7245
673992
  Прохорчук Л. Маркетинг як з"єднувальна ланка між газетою та рекламодавцем // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.28-30
673993
  Бондаренко Д.В. Маркетинг як засіб економічного розвитку вищих навчальних закладів України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 88-92
673994
  Лісовіна О.М. Маркетинг як інститут економіки // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-3. – С. 176-180. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
673995
  Данніков О. Маркетинг як методологічна основа стратегічного управління страховим бізнесом // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2, березень-квітень. – С. 11-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1606-3732
673996
  Сєріков А.В. Маркетинг як необхідна умова синергетичного управління господарською діяльністю / А.В. Сєріков, О.О. Зубова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 276-283. – ISSN 1993-6788
673997
  Левків Г.Я. Маркетинг як необхідність удосконалення управління агропідприємствами у конкурентному середовищі // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 139-148. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 3)
673998
  Зозульов О. Маркетинг як основа інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств у сучасних умовах / О. Зозульов, М. Базь, Т. Царьова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 50-68. – ISSN 1682-2366
673999
  Балик У.О. Маркетинг як складова підвищення інвестиційної привабливості підприємств в умовах зони вільної торгівлі з ЄС / У.О. Балик, М.В. Колісник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 131-137. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
674000
  Лилик І.В. Маркетинг як філософія бізнесу в Україні // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 123-129. – (Економічні науки)
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,