Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
673001
  Усачова К.С. "Літературна апографія" в творчості Наталени Королеви // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 215-218
673002
  Бушак С. "Літературна еліта України" Володимира Слєпченка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 4 серпня (№ 31)
673003
  Наєнко М. "Літературна Україна" як джерело // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 30 березня (№ 13). – С. 12


  Д-р філол. наук, проф. М. Наєнко про "ЛУ" як читач, як член редколегії газети, як автор понад сотні статей і рецензій різного змісту. "...Серед них особливо хотілося б виділити матеріали, пов"язані з діяльністю відновленого в Київському університеті ...
673004
  Козак С.Б. "Літературний зошит": історія та зміст видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 184-189


  Досліджено історію та зміст "Літературного зошита" (Німеччина, 1947 p.). The article investigates the history and content of "Literaturnyi zoshyt"/ "Literary notebook" (Germany, 1947). Статья посвящена исследованию истории и содержания ...
673005
  Козак С.Б. "Літературний зошит":український раритет на німецькій землі // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 140-152. – ISSN 2222-4203
673006
   "Літературний Львів", виставка до 40-річчя возз"єднання західноукраїнських земель з Радянською Україною у складі СРСР. Львів, 1981 : Каталог виставки до 40-річчя возз"єднання західноукраїнських земель з Радянською Україною у складі Союзу РСР. – Львів, 1981. – 45с.
673007
  Найдан М. "Літературний" амбасадор України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22-23 грудня (№ 232/233). – С. 31


  Перекладач Михайло Найдан: "Позитивні зміни - це коли зникає радянська одноманітність..."
673008
  Александрова Г. "Літературні ряди": змінність і рухомість // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 1 (658). – С. 43-46. – ISSN 0130-5263


  У статті йдеться про важливість вивчення "другорядних" письменників, твори яких іноді впливають на масового читача дужче, ніж класика. Наголошується, що художні твори "другого ряду" є показником літературних смаків доби, новааторство "великих" ...
673009
  Давиденко І. "Літературні телепортації": Публій Овідій Назон як традиційний образ


  Логіка дослідження підпорядкована трьом векторам наукового пошуку: опису місця Публія Овідія Назона в європейському культурному ландшафті; висвітленню процесу трансформації антика з історичної особи в літературного героя; обґрунтуванню правомірності ...
673010
  Мурашевич Тетяна "Літературні Чернівці" / Мурашевич Тетяна, Заславець Григорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52
673011
  Мурашевич Тетяна "Літературні Чернівці" / Мурашевич Тетяна, Заславець Григорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52
673012
  Шаповал Ю.Г. "Літературно-Науковий Вісник" київського періоду (1907-1927) під редакторством Михайла Грушевського: тематичний напрямок "Із українського життя в Росії" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 30-36. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Розглядаються проблеми літературно-публіцистичного становища в Україні та розкривається роль "Літературно-Наукового Вісника" у формуванні суспільної думки.
673013
  Крайнікова Т.С. "Літературно-науковий вісник" на чужині: рецепція видавничого досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 22-23. – (Журналістика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються два випуски "Літературно-наукового вісника", що вийшли в Німеччині 1948 і 1949 рр. за редакцією В. Шульги. Аналізуючи їх концепцію, дизайн, ідейно-тематичний зміст уміщених матеріалів, автор простежує особливості рецепції видавничого ...
673014
  Леськова Майя Петрівна "Літературно-науковий вісник" як культурологічне джерело духовного відродження української нації (20-40-ві роки ХХ ст.) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Леськова Майя Петрівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 18 с.
673015
  Леськова М.П. "Літературно-науковий вісник" як культурологічне джерело духовного відродження української нації (20-40-і роки ХХ ст.) : Дис... канд. філол.наук: 10.01.08 / Леськова М. П.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 232л. – Бібліогр.:л.224-232
673016
  Бартко О. "Літературно-науковий вісник": до проблеми періодизації
673017
  Шаповал Ю.Г. "Літературно-науковий вістник" (1898-1932) : творення державницької ідеологіїї українства / Ю.Г. Шаповал; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ; НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2000. – 351 с. – ISBN 966-02-1443-Х
673018
  Квіт С. "Літературно-Науковий Вістник" (1922-1932) і "Вістник" (1933-1939) Дмитра Донцова // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 9/10 (239/240). – С. 34-40
673019
  Зелінська Н.В. "Літературно-науковий вістник": пошуки нового типу // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 170-174
673020
  Хомишинець Л. Літературна "Нобелівка" для України: солодкі ілюзії й гіркі реалії, або Чому "Нобель" нас не любить? // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 3. – С. 152-156. – ISSN 0130-321Х
673021
  Самсоненко Н. Літературна "репетиція" Аркадія Аверченка у харківських журналах // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 42-44
673022
  Лотоцька К. Літературна алюзія у романах Айріс Мердок / К. Лотоцька, М. Іваськевич // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 16-23. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
673023
  Іленьків Г. Літературна антиутопія як форма відображення політичної дійсності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 368-376. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
673024
   Літературна Буковина.. – К., 1966. – 228с.
673025
  Царлова Ірина Літературна вікторина "Розумники й розумниці" : за народними та літературними казками (5 клас) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 22-23
673026
   Літературна газета. – Київ
4 березня. – 1948
673027
   Літературна газета. – Київ
8 березня. – 1956
673028
   Літературна газета. – Київ
2 серпня. – 1957
673029
   Літературна газета. – Київ
4 березня. – 1958
673030
   Літературна газета. – Київ
1 грудня. – 1959
673031
   Літературна газета. – Київ
7 липня. – 1959
673032
   Літературна газета. – Київ
17 квітня. – 1959
673033
   Літературна газета. – Київ
9 серпня. – 1960
673034
   Літературна газета. – Київ
11 жовтня. – 1960
673035
   Літературна газета. – Київ
13 вересня. – 1960
673036
   Літературна газета. – Київ
14 червня. – 1960
673037
   Літературна газета. – Київ
1 серпня. – 1961
673038
   Літературна газета. – Київ
17 листопада. – 1961
673039
   Літературна газета. – Київ
28 липня. – 1961
673040
  Сломчинська А.О. Літературна генералізація у Макамах Хасана Тауфіка "Ніч арешту Манднуна Аль-Араба" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 182-185
673041
  Ковалів Ю.І. Літературна герменевтика : [монографія] / Ю.І. Ковалів ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 240 с. – Бібліогр.: с. 236-238 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-439-026-9


  Розглядаються психологічні проблеми девіантної поведінки. Розкриваються сутність, причини виникнення та форми прояву поведінки, що відхиляється від соціальних норм. Описано методи діагностики та корекції відхилень відповідно до їх різновидів, в тому ...
673042
  Іванишин П. Літературна герменевтика: освоєння семантики терміна // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 121-129.
673043
  Федоренко В.Л. Літературна гра "Греко-римська боротьба" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 12. – С. 28-37.
673044
  Піддубна Л.Г. Літературна гра "Чи знаєте ви?". 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 38-39
673045
  Климець М. Літературна гра в фантастичне у хорватському ренесансі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 126-139. – ISSN 0203-9494


  "У статті на прикладі хорватського письменства епохи Відродження досліджуються різні типи літературної фантастики: фантастично-міфологічний, фантастично-магічний та фантастично-карнавальний; з’ясовується взаємозв’язок цих типів із жанром твору, ...
673046
  Стасюк Г. Літературна династія як теоретико-методологічна проблема
673047
  Комишанченко М.П. Літературна дискусія 1873-1878 років на Україні : ідейно-естетична боротьба в українській літературній критиці цього часу / М.П. Комишанченко. – Київ : Вид-во Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка, 1958. – 155 с. – Бібліогр. в підряд. приміт.
673048
  Ковалів Ю.І. Літературна дискусія 1925-1928 рр. / Ю.І. Ковалів. – К, 1990. – 47с.
673049
  Ярошевич І. Літературна діаспора Донбасу в критичній рецепції В. Просалової // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 238-244. – ISSN 1728-9572


  У тексті аналізується літературознавчий дискурс дослідниці В. Просалової. Наголос зроблено на вивченні нею діаспорного літературного матеріалу.
673050
  Климюк Д.М. Літературна діяльність Дмитрія Ростовського (Данила Туптала) // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 219-223
673051
  Хоменко О.А. Літературна діяльність Петра Могили і становлення жанру української барокової агіографії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 123-130. – (Українознавство ; Вип. 2)


  На аналізі літературних фактів показано зміну традиційних жанротворчих моделей, охарактеризовано роль старослов"янської мови у відтворенні конкретних подій тогочасної дійсності, синтез середньовічного досвіду з елементами нової барокової поетики, що ...
673052
  Балера О. Літературна діяльність української діаспори у Російської Федерації у 1991–2014 роках // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Аналізуються умови зародження та розвитку літературної творчості в середовищі російських українців, її основні напрями і форми. Розглядається діяльність українських громадських організацій Російської Федерації, українських і російських державних ...
673053
  Теребус О. Літературна доба романтизму в критичній рецепції Дмитра Павличка // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 249-256


  У статті йдеться про представників доби романтизму в літературно-критичних та публіцистичних статтях Д. Павличка, зокрема про польського поета Ю. Словацького та російських - О. Пушкіна і В. Жуковського, про українську тематику у творчості цих поетів
673054
  Хорольська Т.В. Літературна доля твору Івана Білика "Меч Арея" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 193-196. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
673055
  Голобородько Я. Літературна емісія Ірен Роздобудько // Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім "Факт". – Київ, 2007. – Кн. 11 : Грунт. – С. 173-181.
673056
  Нікітова І. Літературна епоха і людина в спогадах Олександра Смотрича // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 42-45. – ISSN 2411-4146


  У статті вперше в українському літературознавстві проаналізовано тріаду статей-спогадів О. Смотрича, в яких оприявнюється проблема становлення газети "Українське слово" (Київ) воєнної пори. Спогади доповнюють реєстр художньої мемуаристики, в якій ...
673057
  Файзулліна Г.С. Літературна етнокультурографія Анатолія Федя // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 187-189
673058
  Оніщенко О. Літературна інтерпретація інтуїтивізму А. Бергсона: новий етап позачасового діалогу // Мистецтво та життя : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; наук. керівник І.М. Юдкін ; перед. слово Ю.П. Богуцький]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2016. – С. 111-124. – ISBN 978-966-2241-39-6
673059
  Нікітіна Г.Є. Літературна історія і семантика образу Матінки Гуски: до питання генези французької казковості // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – C. 66-72. – ISBN 978-966-551-335-3


  Досліджується генеза і трансформація семантики образу Матінки Гуски та виявлення його виняткової ролі у становленні французького казкового канону.
673060
  Наєнко М.К. Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / Михайло Наєнко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 399, [1] с. – Матеріали укр., хорват., словац. та нім. мовами. – ISBN 978-966-439-809-8
673061
  Бойніцька О. Літературна історія та діалог із традицією в англійському історіографічному романі межі XX-XXI ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 51-55. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто синтез постмодерністських та традиційн. реалістичних стратегій в англ. історіографічному романі межі 20-21 ст. Зокрема, проаналізовано зв"язок із традицією вікторіанської прози у такому жанровому різновиді історіографічного роману, як ...
673062
  Данилюк-Терещук Літературна історія фольклорного вовкулаки // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 374-385. – (Слово). – ISSN 2304-7402
673063
  Проценко Ю. Літературна казка в системі літературних жанрів та ієрархій (на матеріалі англійської літературної казки ХІХ ст.) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 82-85
673064
  Дибовська О.В. Літературна казка у контексті літературознавчіх досліджень // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 361-367. – (Слово). – ISSN 2304-7402
673065
  Горбонос О. Літературна казка як предмет науково-теоретичного дискурсу: жанрово-прагматичний аспект // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 34. – С. 18-24.
673066
  ГОрищук Літературна казка: становлення і розвиток жанру // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 22-28. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)


  Про становлення і розвиток літературної казки як жанру
673067
  Горбонос О. Літературна казка: сучасний теоретичний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 54-59


  Автор статті досліджує основні параметри лонгітюдних науково – теоретичних концептів жанрової природи літературної казки. Метою даного дослідження є виділення певних типологічних паралелей жанрово – структурної модифікації літературної казки як ...
673068
   Літературна Кіровоградщина : літературний альманах Кіровоградської обласної організації Конгресу літераторів України / Кіровоград. обл. організація Конгресу літераторів України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2009-. – ISBN 978-966-189-109-7
2012 [№ 4]. – 2012. – 146 с.
673069
  Глушковецька Н.А. Літературна класика епохи соцреалізму в епістолярних оцінках В. Стуса (П. Тичина, М. Рильський, А. Малишко, О. Гончар) // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 91-97. – ISBN 978-966-551-315-5


  У статті на матеріалі епістолярної спадщини В. Стуса досліджуються літературно-критичні погляди поета на творчість класиків української літератури доби соцреалізму. Авторка виокремлює й аналізує літературознавчі оцінки доробку П. Тичини, М. Рильського, ...
673070
  Матющенко А. Літературна класика крізь екранну призму сучасності // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 48-50. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто три екранізації драми І. Франка "Украдене щастя"
673071
   Літературна компаративістика. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-34-1
Вип. 1. – 2005
673072
   Літературна компаративістика. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-40-6
Вип. 2. – 2005
673073
   Літературна компаративістика / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-193-015-4
Вип. 3, Ч. 1. – 2008. – мова резюме англ. та рос.
673074
   Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-193-016-1
Вип. 3, Ч. 2. – 2008. – мова резюме англ. та рос.
673075
  Шалагінов Б. Літературна компаративістика в школі: можливості й труднощі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 6 (368). – С. 2-5


  Передумови для порівняльного (компаративного) вивчення культур слід шукати у XVIII ст. в Німеччині та в Російській імперії.
673076
  Александрова Г.А. Літературна компаративістика: межі і відкритість поняття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 3-9
673077
  Радько А.В. Літературна критика Бориса Якубського в журналі "Червоний шлях" // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 206-210. – ISBN 978-966-171-217-0
673078
  Чорна М.М. Літературна критика в епістолярії Б. Грінченка // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 62-67. – ISSN 2077-804X


  Прослідковано відображення літературної критики в епістолярній спадщині Б. Грінченка.
673079
  Наєнко М.К. Літературна критика і критерії художності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 7-11. – ISBN 978-966-171-217-0
673080
  Наєнко М. Літературна критика і критерії художності (вступне слово) // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 63-69. – ISBN 978-966-2133-74-5
673081
  Козлик І. Літературна критика і літературознавство: проблематика взаємостосунків у методологічному аспекті
673082
  Жлуктенко Н.Ю. Літературна критика К. Кавафіса у сучасній перспективі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 226-231


  Метою розвідки є визначення змістових констант літературної критики К. Кавафіса 1890-х рр., її ролі у становленні грецької літературно-художньої критики та у зв"язках з європейським літературно-критичним дискурсом порубіжжя століть. В статье ...
673083
  Сирота Л. Літературна критика М. Рудницького 1920–1930-х рр. і сучасна компаративістика // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 142-153. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано літературознавчі статті М. Рудницького 1920–1930-х рр. крізь призму компаративістики. У цих працях М. Рудницький прагнув виробити наукові засади компаративних досліджень.
673084
  Тепла Ю. Літературна критика Миколи Гнатишака: між "естетичною красою" та "моральним добром" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 76-83. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
673085
  Федченко П.М. Літературна критика на Україні першої половини ХІХ століття / П.М. Федченко; АН УРСР. Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1982. – 382с.
673086
  Гаранський С. Літературна критика середини ХХ ст. (у спогадах Олега Бабишкіна) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 189-194
673087
  Анісімова Л. Літературна критика Стенлі Фіша: від афективної стилістики до теорії " інтерпретаційних спільнот" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 3-9. – ISSN 2078-340X


  Стенлі Ю. Фіш як представник теорії читацького відгуку у США (кін. 1960-х - поч. 80-х) один із перших кинув виклик авторитетності принципіальної доктрини “нової критики” – “афективної помилки”. У ранній теорії читац. відгуку - афективній стилістиці ...
673088
  Пригодій С.М. Літературна критика США середини ХХ сторіччя (на матеріалі критичної оцінки "Дому сміху" Е. Вотрон) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 152-164


  У статті висвітлюється критика "Дому сміху" з "різних точок зору": А. Кейзіна, Д.Триллінг, Л. Очинклосса, Бл. Невіуса, Л.Триллінга та Ірв. Хау. В статье освещается критика "Дома смеха" с "разных точек зрения": А.Кейзина, Д.Триллинг, Л. Очинклосса, ...
673089
  Морозова Т. Літературна критика та теорія каліфорнійської школи // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 333-340. – ISBN 978-966-359-360-9
673090
  Семенюк Г.Ф. Літературна майстерність письменника : підручник для студ. вищих навч. закладів / Г.Ф. Семенюк, А.Б. Гуляк, Н.В. Науменко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 367, [1] с. – Додаток: с. 316-351. – Бібліогр.: с. 352-364. – ISBN 978-966-439-532-5
673091
  Гурдуз А.І. Літературна мінотавріана 20 - початку 21 ст. // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 1. – С. 13-17.
673092
  Герасимчук Н. Літературна місія викладачів кафедри історії журналістики / Н. Герасимчук, О. Михайлюта // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 82-88
673093
  Слабошпицький М. Літературна містифікація / інтерв"ю взяв Ярослав Орос // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27 лютого (№ 36). – С. 10


  "Що записано в книгу життя" — останній роман Михайла Слабошпицького, який викликав великий резонанс у читачів і критиків. Маємо літературну містифікацію — Коцюбинський розповідає сам про себе...
673094
  Горбач О. Літературна мова бачвансько-срімських українців ("русинів") // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 265-282. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
673095
  Шевченко Л. Літературна мова в контексті ідей про історичність культури слов"янських народів: Блаже Конески. Граматика на македонскиот литературен jазик. - Іван Огієнко. Історія української літературної мови // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2006. – Вип. 2. – С. 396-405. – ISBN 978-966-02-4324-8
673096
  Шевченко Л. Літературна мова в культурній ідентифікації слов"ян: історичний контекст і сучасність // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 32-36. – Бібліогр.: Літ.: С. 36, 5 назв. – ISBN 978-966-02-5639-2
673097
   Літературна молодь: Альманах.. – К., 1952. – 387с.
673098
  Сюта Г. Літературна норма vs норма поетична // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 51-59. – ISSN 0201-419
673099
  Коць Т.А. Літературна норма в прескрипціях кінця ХІХ - початку ХХ ст. і мовна практика // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 56-62. – ISSN 0027-2833


  У статті проаналізовано лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні процеси кінця ХІХ - початку ХХ ст. у зв"язку з тенденціями літературної мови.
673100
  Єрмоленко С.Я. Літературна норма і мовна свідомість українців // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 189-204
673101
  Клименко Н.Ф. Літературна норма і неологізми // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
673102
  Білоус Б. Літературна обробка літописних легенд про хрещення Русі та творча перспектива // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 12-18


  Завдання цієї статті - дослідження літературних трансформацій основних сюжетних ліній, мотивів та образів літописного оповідання про хрещення Русі
673103
  Кухар-Онишко Літературна організація "Молодняк" (з творчої історії спілки та журналу) : Дис. ... канд. філол. наук: / Кухар-Онишко О.С. ; КДПІ. – Київ, 1971. – 324 л. – Бібліогр.: л. 280-324
673104
  Шуляр Василь Літературна освіта школярів: сучасний стан і перспективи
673105
  Зюзіна Т.О. Літературна освіта як орієнтир духовних пошуків учнівської молоді // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2011. – № 2 (22). – С. 54-64
673106
  Фасоля А. Літературна освіта: компетенції, компетентності, знання, уміння і навички


  Стаття присвячена проблемам становлення термінології, методології, методики компетентносно зорієнтованого навчання літератури.
673107
  Віннікова Н.М. Літературна пародія і літературна критика: спільне та відмінне // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 35-42. – ISBN 966-72-77-79-8
673108
  Прокопович Л.В. Літературна пародія як форма творчої дискусії // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (46). – С. 189-194. – ISSN 2076-2429
673109
  Наєнко М. Літературна періодика і заник літературного процесу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 3 травня (№ 9). – С. 18
673110
  Наєнко М. Літературна періодика і заник літературного процесу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 18
673111
  Наєнко М. Літературна періодика і заник літературного процесу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 19 квітня (№ 8). – С.18
673112
  Наєнко М.К. Літературна періодика і заник літературного процесу // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 91-97. – ISSN 2075-1222


  Автор пропонує полемічні спостереження щодо занепаду сучасного українського літературного процесу. Заперечуючи повноцінність розвитку письменництва, він водночас помічає риси його відродження і наголошує на фундаментальній стабілізаційній ролі критики ...
673113
  Наєнко М. Літературна періодика і заник літературного процесу // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 94-108. – ISBN 978-966-439-809-8
673114
  Кузава І. Літературна персоналістика "Я-автора" та героя у повісті "Пожар" В. Распутіна // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 157-166. – ISSN 2304-9383
673115
  Зеров М. Літературна позиція М. Старицького // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 489-508. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
673116
  Луцький Юрій Літературна політика в Радянській Україні 1917-1934 = Literary politics in the Soviet Ukraine. 1917-1934 / Луцький Юрій; Упор. Шевчук Валерій. – Київ : Гелікон, 2000. – 248с. – ISBN 966-95238-8-5
673117
   Літературна премія в галузі критики імені О. Білецького // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 2 вересня (№ 17). – С. 20
673118
  Зборовський О. Літературна премія імені Олександра Олеся // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (67). – С. 16. – ISSN 1811-542X
673119
   Літературна премія імені Олександра Олеся // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 15
673120
  Нечаюк Л. Літературна проекція образу князя Кия на проблему створення держави у романі Володимира Малика "Князь Кий" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 109-114


  У статті розглядається авторський підхід формування образу першокнязя Київської Русі, як державного діяча. In the article the author"s approach of forming the image by the first prince of Kievan Rus as a statesman.
673121
  Кузьменко Д.Ф. Літературна реконструкція як прийом і авторський художній метод : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Кузьменко Дмитро Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 208 л. – Бібліогр.: л. 185-208
673122
  Кузьменко Д.Ф. Літературна реконструкція як прийом і авторський художній метод : автореф. дис ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Кузьменко Дмитро Федорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
673123
  Ярмиш Є.О. Літературна рецепція колоніального минулого Нідерландів у романі Хелли С. Хаасе "Чайні володарі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 556-560. – (Б-ка Ін-ту філології)
673124
  Дорфман О.Л. Літературна рецепція кохання в романі Барбари Редінг "Безумці" / О.Л. Дорфман, Н.І. Заверталюк // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 67-71. – ISBN 978-966-921-000-5
673125
  Брайко О. Літературна рецепція культурної моди: "Оповідання про Сергія Петровича" Леоніда Андрєєва і "Дрібниця" Володимира Винниченка
673126
  Набитович І. Літературна рецепція філософії історії в романі Миколи Лазорського "Степова квітка" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 112-124. – ISSN 2411-4146
673127
  Утріско О. Літературна сильвета Олеся Бабія у журналі "Маски" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 232-238. – ISSN 0130-528Х


  Зосереджено увагу на періоді 1923 р. у житті Олеся Бабія, який означено як продуктивний і вартісний. З допомогою культурно-історичного підходу до спадщини митця у часописі "Маски" зактуалізовано художню вартість цієї його творчої спадщини
673128
  Должанська Ю.В. Літературна ситуація в Україні 1940-1980-х років: стратегія зображення Другої світової війни // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 55-59. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
673129
   Літературна Сквирщина : Навчальний посібник для учнів 5-11 кл. – Сквира : ВАТ Сквирська друкарня, 1996. – 135с.
673130
  Франко І.Я. Літературна спадщина / І.Я. Франко; АН УРСР; Ін-т літератури. – Київ
Т. 2 : Переклади і переспіви із старогрецьких поетів. – 1962. – 496с.
673131
  Франко І.Я. Літературна спадщина / І.Я. Франко; АН УРСР; Ін-т літератури. – Київ
Т. 3 : Поетичні твори за мотивами історії стародавнього Риму. – 1963. – 676с.
673132
  Франко І.Я. Літературна спадщина / Іван Франко. – Київ : Наукова думка. – (АН УРСР; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченко)
Т. 4 : Художні твори і художні переклади. – 1967. – 499 с.
673133
  Ісіченко І. Літературна спадщина X-XVIII ст. - предмет вивчення і засіб формування сучасного інтелектуала // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 3-6


  У статті розглянуто перспективи поліпшення викладання у вищій школі історії української літератури Х-ХVIII ст. В основу програми цього навчального курсу пропонується покласти зміну літературних епох: Середньовіччя (Х - середина ХV ст., Ренесансу (друга ...
673134
  Дєдов В.М. Літературна спадщина А. М. Муравйова як історичне джерело (до 100-річчя видання збірки "Святогорская Успенская общежительная пустынь") // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 45-50. – ISBN 978-966-136-493-5
673135
  Дорошкевич О.К. Літературна спадщина А.П. Чехова на Україні / О.К. Дорошкевич. – [18] с.
673136
  Гнатюк М.М. Літературна спадщина В. Винниченка в рецепції українських текстологів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглядаються джерелознавчі аспекти й текстологічні проблеми творчості В.Винниченка у призмі наукових студій українських дослідників. The article deals with source-researching aspects and textology problems of the creative work by ...
673137
  Ніколенко О.М. Літературна спадщина В.О. Гоголя-Яновського в контексті культури доби // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 77-84. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
673138
  Трофимук О. Літературна спадщина гетьмана Пилипа Орлика
673139
  Ісаєвич Я.Д. Літературна спадщина Івана Федорова / Я.Д. Ісаєвич. – Львів, 1989. – 191с.
673140
  Голота Т.С. Літературна спадщина Іпатія Потія: боротьба за ідею унії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – C. 231-238


  У статті, на основі опрацьованих критичних матеріалів, дослідження всіх аспектів полеміки ХVI-XVII століття на території України, розглядаються й аналізуються мотиви літературної спадщини Іпатія Потія, причини його відкритих виступів проти опонентів, ...
673141
   Літературна спадщина Київської Русі і українська література ХVI-ХVIII ст. – Київ : Наукова думка, 1981. – 265с.
673142
  Бурлака Г.М. Літературна спадщина Маркіяна Шашкевича. / Г.М. Бурлака. – К., 1988. – 112с.
673143
  Кононенко Т. Літературна спадщина Михайла Соневицького в контексті теорії україномовного філософського перекладу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 210-214.
673144
  Троша Н.В. Літературна спадщина О.Довженка як вияв національної ідентичності й джерело виховання патріотизму // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 101-106. – ISSN 2077-804X
673145
  Любченко В. Літературна спадщина Ольги Кобилянської в оцінці Сергія Єфремова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 129-134
673146
  Ісіченко І. Літературна спадщина св. Терези Авільської в рецепції православної книжності // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)


  У статті досліджено генетичний зв"язок творчості св. Терези Авільської з патристичною традицією, канали впливу літературних творів іспанської кармелітки на культури православного цивілізаційного простору, особливості рецепції терезіянської духовности ...
673147
  Костенко Н. Літературна студія імені Максима Рильського / Н. Костенко, О. Яровий
673148
   Літературна та музично-театральна Одеса в 1-ій половині ХІХ століття: Тези доповідей та повід. регіональної науково-творч. конференції "Літ. та музично-театр. Одеса в 1-ій полов. ХІХ ст.. – Одеса, 1991. – 68с.
673149
  Семенюк Г. Літературна та наукова спадщина П. Чубинського у державотворчих процесах України // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 3-4
673150
   Літературна та педагогічна спадщина О.Духновича.. – Ужгород, 1965. – 87с.
673151
  Ребрик Н. Літературна творчість В. Гренджі-Донського як явище новітньої закарпатоукраїнської літератури // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 111-117. – ISSN 2520-6419
673152
  Попов П.М. Літературна творчість Г.С. Сковороди / П.М. Попов. – [12] с. – Окр. відбиток з : Радянське літературознавство, № 5-6, 1940
673153
  Нікітіна В. Літературна творчість Г.С. Сковороди на Переяславщині // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 259-266. – ISBN 978-617-640-323-4
673154
  Бурлака Г. Літературна творчість Михайла Грушевського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (622). – С. 48-54. – ISSN 0130-5263
673155
  Маркова М.В. Літературна творчість Новаліса (Фрідріха фон Гарденберга) у контексті ідей німецької романтичної натурфілософії // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 128-136
673156
  Авраменко О.М. Літературна творчість учнів / О.М. Авраменко. – Київ : Знання, 1968. – 32с.
673157
  Майор О.А. Літературна творчість Фрідріха Гельдерліна та її рецепція в Україні = Das literarische Werk Friedrich Holderlins und seine Rezeption in der Ukraine // Монографії / Український вільний університет. – Munchen, 2004. – Ч. 61 : Літературна творчість Фрідріха Гельдерліна та її рецепція в Україні/ О. Майор. – С.1-175
673158
  Голомб Л. Літературна типологія "Мого заповіту" Миколи Чернявського // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 59-66
673159
  Козакова В. Літературна традиція як аспект світоглядної культури // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.87-97. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
673160
  Гончаренко А.С. Літературна трикстеріада. Теоретичний обрис // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 75-84. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У даній статті архетип Трикстера розглядається як у вітчизняному, так і американському літературознавчому ключі. Відзначається ряд характерних для Трикстера ознак, а також окреслюються спроби співвіднести цей архетип з постаттю Культурного героя
673161
   Літературна Україна. – Київ
23 березня (№ 24). – 1962
673162
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 листопада. – 1997
673163
   Літературна Україна. – Київ, 2000
673164
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 січня (№ 1). – 2000. – 8 с.
673165
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 грудня (№ 30). – 2000. – 8 с.
673166
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 квітня (№ 14). – 2000. – 8 с.
673167
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 листопада (№ 28). – 2000. – 8 с.
673168
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 лютого (№ 8). – 2000. – 8 с.
673169
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 1. – 2001
673170
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 2. – 2001
673171
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 3. – 2001
673172
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 4. – 2001
673173
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 5. – 2001
673174
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 6. – 2001
673175
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 7. – 2001
673176
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 грудня (№ 48). – 2012
673177
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2-9 травня (№ 18/19). – 2013. – 20 с.
673178
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 жовтня (№ 38). – 2013. – 16 с.
673179
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 січня (№ 1). – 2013. – 16 с.
673180
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 квітня (№ 14). – 2013. – 16 с.
673181
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 вересня (№ 34). – 2013. – 16 с.
673182
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 грудня (№ 47). – 2013. – 16 с.
673183
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 червня (№ 23). – 2013. – 16 с.
673184
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 березня (№ 10). – 2013. – 16 с.
673185
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 лютого (№ 6). – 2013. – 16 с.
673186
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 серпня (№ 30). – 2013. – 16 с.
673187
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 жовтня (№ 39). – 2013. – 16 с.
673188
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 січня (№ 2). – 2013. – 16 с.
673189
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 липня (№ 26). – 2013. – 16 с.
673190
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 квітня (№ 15). – 2013. – 16 с.
673191
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 вересня (№ 35). – 2013. – 16 с.
673192
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 грудня (№ 48). – 2013. – 16 с.
673193
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 червня (№ 24). – 2013. – 16 с.
673194
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 листопада (№ 44). – 2013. – 16 с.
673195
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 лютого (№ 7). – 2013. – 16 с.
673196
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 березня (№ 11). – 2013. – 16 с.
673197
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 серпня (№ 31). – 2013. – 16 с.
673198
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 травня (№ 20). – 2013. – 16 с.
673199
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 жовтня (№ 40). – 2013. – 16 с.
673200
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 січня (№ 3). – 2013. – 16 с.
673201
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 липня (№ 27). – 2013. – 16 с.
673202
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 квітня (№ 16). – 2013. – 16 с.
673203
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 вересня (№ 36). – 2013. – 16 с.
673204
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 грудня (№ 49). – 2013. – 16 с.
673205
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 червня (№ 25). – 2013. – 16 с.
673206
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 березня (№ 12). – 2013. – 16 с.
673207
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 листопада (№ 45). – 2013. – 16 с.
673208
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 лютого (№ 8). – 2013. – 16 с.
673209
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 серпня (№ 32). – 2013. – 16 с.
673210
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 травня (№ 21). – 2013. – 16 с.
673211
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 жовтня (№ 41). – 2013. – 16 с.
673212
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 січня (№ 4). – 2013. – 16 с.
673213
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 липня (№ 28). – 2013. – 16 с.
673214
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 квітня (№ 17). – 2013. – 16 с.
673215
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 вересня (№ 37). – 2013. – 16 с.
673216
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 грудня (№ 50). – 2013. – 16 с.
673217
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 листопада (№ 46). – 2013. – 16 с.
673218
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 березня (№ 13). – 2013. – 16 с.
673219
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 лютого (№ 9). – 2013. – 16 с.
673220
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
29 серпня (№ 33). – 2013. – 16 с.
673221
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
30 травня (№ 22). – 2013. – 16 с.
673222
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
31 жовтня (№ 42). – 2013. – 16 с.
673223
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
31січня (№ 5). – 2013. – 16 с.
673224
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1-8 травня (№ 18/19). – 2014. – 20 с.
673225
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2-9 січня (№ 1/2). – 2014. – 16 с.
673226
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 жовтня (№ 37/38). – 2014. – 16 с.
673227
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 квітня (№ 14). – 2014. – 16 с.
673228
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 вересня (№ 33). – 2014. – 16 с.
673229
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 червня (№ 23). – 2014. – 16 с.
673230
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 березня (№ 10). – 2014. – 16 с.
673231
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 лютого (№ 6). – 2014. – 16 с.
673232
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 листопада (№ 43). – 2014. – 16 с.
673233
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 серпня (№ 29). – 2014. – 16 с.
673234
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 квітня (№ 15). – 2014. – 16 с.
673235
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 вересня (№ 34). – 2014. – 16 с.
673236
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 грудня (№ 48). – 2014. – 16 с.
673237
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 червня (№ 24). – 2014. – 16 с.
673238
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 березня (№ 11). – 2014. – 16 с.
673239
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 лютого (№ 7). – 2014. – 16 с.
673240
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 листопада (№ 44). – 2014. – 16 с.
673241
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 серпня (№ 30). – 2014. – 16 с.
673242
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 травня (№ 20). – 2014. – 16 с.
673243
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 січня (№ 3). – 2014. – 16 с.
673244
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 квітня (№ 16). – 2014. – 16 с.
673245
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 липня (№ 26). – 2014. – 16 с.
673246
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 вересня (№ 35). – 2014. – 16 с.
673247
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 грудня (№ 49). – 2014. – 16 с.
673248
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 червня (№ 25). – 2014. – 16 с.
673249
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 листопада (№ 45). – 2014. – 16 с.
673250
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 лютого (№ 8). – 2014. – 16 с.
673251
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21березня (№ 12). – 2014. – 16 с.
673252
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21серпня (№ 31). – 2014. – 16 с.
673253
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 травня (№ 21). – 2014. – 16 с.
673254
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 січня (№ 4). – 2014. – 16 с.
673255
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 жовтня (№ 41). – 2014. – 16 с.
673256
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 липня (№ 27). – 2014. – 16 с.
673257
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 квітня (№ 17). – 2014. – 16 с.
673258
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 вересня (№ 36). – 2014. – 16 с.
673259
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 грудня (№ 50). – 2014. – 16 с.
673260
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 листопада (№ 46). – 2014. – 16 с.
673261
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 березня (№ 13). – 2014. – 16 с.
673262
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 лютого (№ 9). – 2014. – 16 с.
673263
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 серпня (№ 32). – 2014. – 16 с.
673264
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
29 травня (№ 22). – 2014. – 16 с.
673265
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
30 січня (№ 5). – 2014. – 16 с.
673266
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
30 жовтня (№ 42). – 2014. – 16 с.
673267
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
31 липня (№ 28). – 2014. – 16 с.
673268
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 жовтня (№ 37). – 2015. – 16 с.
673269
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 квітня (№ 14). – 2015. – 16 с.
673270
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 грудня (№ 46). – 2015. – 16 с.
673271
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 вересня (№ 33). – 2015. – 16 с.
673272
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 червня (№ 23). – 2015. – 16 с.
673273
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 листопада (№ 42). – 2015. – 16 с.
673274
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 лютого (№ 6). – 2015. – 16 с.
673275
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 березня (№ 10). – 2015. – 16 с.
673276
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 жовтня (№ 38). – 2015. – 16 с.
673277
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 грудня (№ 47). – 2015. – 16 с.
673278
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 вересня (№ 34). – 2015. – 16 с.
673279
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 червня (№ 24). – 2015. – 16 с.
673280
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 листопада (№ 43). – 2015. – 16 с.
673281
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 серпня (№ 30). – 2015. – 16 с.
673282
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 травня (№ 20). – 2015. – 16 с.
673283
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 жовтня (№ 39). – 2015. – 16 с.
673284
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 липня (№ 26). – 2015. – 16 с.
673285
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 квітня (№ 16). – 2015. – 16 с.
673286
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 вересня (№ 35). – 2015. – 16 с.
673287
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 грудня (№ 48). – 2015. – 16 с.
673288
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 червня (№ 25). – 2015. – 16 с.
673289
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 листопада (№ 44). – 2015. – 16 с.
673290
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 березня (№ 12). – 2015. – 16 с.
673291
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 травня (№ 21). – 2015. – 16 с.
673292
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 жовтня (№ 40). – 2015. – 16 с.
673293
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 липня (№ 27). – 2015. – 16 с.
673294
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 квітня (№ 17). – 2015. – 16 с.
673295
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 грудня (№ 49/50). – 2015. – 16 с.
673296
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 листопада (№ 45). – 2015. – 16 с.
673297
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 серпня (№ 32). – 2015. – 16 с.
673298
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 травня (№ 22). – 2015. – 16 с.
673299
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
29 жовтня (№ 41). – 2015. – 16 с.
673300
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 грудня (№ 46). – 2016. – 16 с.
673301
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 вересня (№ 33). – 2016. – 16 с.
673302
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 червня (№ 21). – 2016. – 16 с.
673303
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 березня (№ 8). – 2016. – 16 с.
673304
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 листопада (№ 42). – 2016. – 16 с.
673305
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 лютого (№ 4). – 2016. – 16 с.
673306
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 травня (№ 17/18). – 2016. – 16 с.
673307
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 квітня (№ 13). – 2016. – 16 с.
673308
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 вересня (№ 34). – 2016. – 16 с.
673309
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
9 червня (№ 22). – 2016. – 16 с.
673310
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 березня (№ 9). – 2016. – 16 с.
673311
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 листопада (№ 43). – 2016. – 16 с.
673312
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 лютого (№ 5). – 2016. – 16 с.
673313
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 жовтня (№ 39). – 2016. – 16 с.
673314
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 квітня (№ 14). – 2016. – 16 с.
673315
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 січня (№ 1). – 2016. – 16 с.
673316
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 вересня (№ 35). – 2016. – 16 с.
673317
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 грудня (№ 48). – 2016. – 16 с.
673318
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 червня (№ 23). – 2016. – 16 с.
673319
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 березня (№ 10). – 2016. – 16 с.
673320
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 листопада (№ 44). – 2016. – 16 с.
673321
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 лютого (№ 6). – 2016. – 16 с.
673322
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 жовтня (№ 40). – 2016. – 16 с.
673323
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 квітня (№ 15). – 2016. – 16 с.
673324
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 січня (№ 2). – 2016. – 16 с.
673325
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 вересня (№ 36). – 2016. – 16 с.
673326
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 грудня (№ 49). – 2016. – 16 с.
673327
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 червня (№ 24/25). – 2016. – 16 с.
673328
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 березня (№ 11). – 2016. – 16 с.
673329
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 листопада (№ 45). – 2016. – 16 с.
673330
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 лютого (№ 7). – 2016. – 16 с.
673331
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 серпня (№ 32). – 2016. – 16 с.
673332
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 травня (№ 20). – 2016. – 16 с.
673333
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 жовтня (№ 41). – 2016. – 16 с.
673334
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 січня (№ 3). – 2016. – 16 с.
673335
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 квітня (№ 16). – 2016. – 16 с.
673336
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
29 вересня (№ 37). – 2016. – 16 с.
673337
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
29 грудня (№ 50). – 2016. – 16 с.
673338
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
31 березня (№ 12). – 2016. – 16 с.
673339
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 червня (№ 22). – 2017. – 16 с.
673340
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 лютого (№ 5). – 2017. – 16 с.
673341
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 березня (№ 9). – 2017. – 16 с.
673342
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 листопада (№ 43). – 2017. – 16 с.
673343
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 серпня (№ 30). – 2017. – 16 с.
673344
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 травня (№ 18/19). – 2017. – 16 с.
673345
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 жовтня (№ 39). – 2017. – 16 с.
673346
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 грудня (№ 48). – 2017. – 16 с.
673347
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
673348
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
673349
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
673350
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
9 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
673351
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
9 лютого (№ 6). – 2017. – 16 с.
673352
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
9 листопада (№ 44). – 2017. – 16 с.
673353
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 серпня (№ 31). – 2017. – 16 с.
673354
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 жовтня (№ 40). – 2017. – 16 с.
673355
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 січня (№ 1/2). – 2017. – 16 с.
673356
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 липня (№ 27). – 2017. – 16 с.
673357
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 квітня (№ 15). – 2017. – 16 с.
673358
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 грудня (№ 49). – 2017. – 16 с.
673359
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 вересня (№ 36). – 2017. – 16 с.
673360
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 червня (№ 24). – 2017. – 16 с.
673361
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 лютого (№ 7). – 2017. – 16 с.
673362
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
673363
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 листопада (№ 45). – 2017. – 16 с.
673364
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 травня (№ 20). – 2017. – 16 с.
673365
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 січня (№ 3). – 2017. – 16 с.
673366
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 жовтня (№ 41). – 2017. – 16 с.
673367
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 липня (№ 28). – 2017. – 16 с.
673368
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 грудня (№ 50). – 2017. – 16 с.
673369
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 квітня (№ 16). – 2017. – 16 с.
673370
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 вересня (№ 37). – 2017. – 16 с.
673371
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 червня (№ 25/26). – 2017. – 16 с.
673372
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 листопада (№ 46). – 2017. – 16 с.
673373
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 травня (№ 21). – 2017. – 16 с.
673374
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 січня (№ 4). – 2017. – 16 с.
673375
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 жовтня (№ 42). – 2017. – 16 с.
673376
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 липня (№ 29). – 2017. – 16 с.
673377
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 грудня (№ 51/52). – 2017. – 20 с.
673378
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 квітня (№ 17). – 2017. – 16 с.
673379
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 вересня (№ 38). – 2017. – 16 с.
673380
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
30 листопада (№ 47). – 2017. – 16 с.
673381
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
30 березня (№ 13). – 2017. – 16 с.
673382
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
31 серпня (№ 34). – 2017. – 16 с.
673383
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 лютого (№ 4). – 2018. – 16 с.
673384
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 березня (№ 8). – 2018. – 16 с.
673385
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 травня (№ 17/18). – 2018. – 16 с.
673386
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 травня (№ 19) : Спецвипуск. – 2018. – 16 с.
673387
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 квітня (№ 13). – 2018. – 16 с.
673388
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 червня (№ 22). – 2018. – 16 с.
673389
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 березня (№ 9). – 2018. – 16 с.
673390
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 лютого (№ 5). – 2018. – 16 с.
673391
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 січня (№ 1). – 2018. – 16 с.
673392
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 липня ( №24 ). – 2018. – 16 с.
673393
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 квітня (№ 14). – 2018. – 16 с.
673394
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 червня (№ 23). – 2018. – 16 с.
673395
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 лютого (№ 6). – 2018. – 16 с.
673396
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 березня (№ 10). – 2018. – 16 с.
673397
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 січня (№ 2). – 2018. – 16 с.
673398
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 квітня (№ 15). – 2018. – 16 с.
673399
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 березня (№ 11). – 2018. – 16 с.
673400
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 лютого (№ 7). – 2018. – 16 с.
673401
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 травня (№ 20). – 2018. – 16 с.
673402
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 січня (№ 3). – 2018. – 16 с.
673403
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 квітня (№ 16). – 2018. – 16 с.
673404
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
29 березня (№ 12). – 2018. – 16 с.
673405
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
31 травня (№ 21). – 2018. – 16 с.
673406
  Голобородько Я. Літературна футбольна ліга: текстові особливості тренувального процесу
673407
  Голобородько Я. Літературна футбольна ліга: текстові особливості тренувального процесу
673408
   Літературна Харківщина : [ довідник ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-372-083-8
673409
  Мирний В.П. Літературна хрестоматія з історії СРСР / В.П. Мирний, М.М. Дрібний. – К.
1. – 1960. – 224с.
673410
  Дроздовський Дмитро Літературна цивілізація в іменах, або чому все починається з Шекспіра // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 157-165. – ISSN 0320 - 8370
673411
  Матвєєв В.В. Літературна читанка / В.В. Матвєєв. – К., 1967. – 244с.
673412
  Миронов М.М. Літературна читанка / М.М. Миронов. – 34-е вид. – К., 1968. – 303с.
673413
   Літературна читанка для 7 класу допоміжних шкіл. – Вид. 4-е. – К, 1966. – 168с.
673414
  Філіпчук З. Літературна шевченкіана міжвоєнної Праги
673415
  Філіпчук З. Літературна шевченкіана міжвоєнної Праги. Постаті, документи, вірші
673416
  Пузій В. Літературне видання в Україні: візуальне вирішення журналу "Реальность фантастики" // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 (29). – С.73-77
673417
  Дроздовський Дмитро Літературне дежавю: про спільність композиційних сценаріїв у повісті "Ася" І. Тургенєва й романі "Перехресні стежки" І. Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 43-47. – Бібліогр.: с. 43, 45-46. – ISSN 0130-5263
673418
  Мацько В. Літературне джерелознавство: листи Григорія Голоскевича // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 26-30
673419
  Заверталюк Н.І. Літературне життя 20-х років ХХ ст. у художній інтерпретації Валер"яна Підмогильного й Олеся Досвітнього // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 107-120. – ISBN 978-966-551-315-5
673420
  Зеров М. Літературне життя 60-х рр. "Основа" // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 210-217. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
673421
  Пастушенко О. Літературне життя в діаспорі: 1945-1997 рр. // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2003. – № 3 (36) : травень - червень. – С. 21-26


  Детально розглядається діяльність МУРу та ОУП "Слово".
673422
  Гальчук М. Літературне життя на підсовєтській Україні / М. Гальчук. – Мюнхен ; Париж : Видання спілки української молоді. – (Бібліотека молоді)
Ч. 1 : Проза 1920-30 років. – 1952. – 31, [1] с.
673423
  Матвієнко А. Літературне життя української еміграції // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 35). – С. 1


  Про видання третього збірника матеріалів еміграційної газети "Українські вісті" - унікального друкованого видання, яке виходило за кордоному 1945-2000 роках і висвітлювало головні подіїсуспільно-полдітичного, економічного та культурного життя ...
673424
  Веретюк О. Літературне життя української політичної еміграції у міжвоєнній Польщі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 288-307. – ISBN 966-95452-9-3
673425
  Бобинець С. Літературне Закарпаття кінця XX-го - початку XXI століть у вимірах художнього перекладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 81-89. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
673426
  Вільчек С. Літературне Запоріжжя. / С. Вільчек. – Запоріжжя, 1967. – 72с.
673427
  Грабович Г. Літературне історіописання та його контексти // Критика. – Київ, 2001. – Грудень, (число 12). – С. 11-15
673428
  Хоча Г. Літературне краєзнавство - складова шкільного літературного курсу // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 1. – С.31-37.
673429
  Пасічник Є.А. Літературне краєзнавство в школі / Є.А. Пасічник. – К., 1965. – 133с.
673430
  Слижук О. Літературне краєзнавство Запоріжжя в системі шкільної літературної освіти
673431
  Кавун Л.І. Літературне об"єднання ВАПЛІТЕ й художньо-естетечні шукання в українській прозі 20-х років 20 століття : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10. 01. 01 - українська література; 10. 01. 06 - теорія літератури / Кавун Л. І.; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2007. – 395л. – Бібліогр.: л. 362 - 395
673432
  Кавун Л.І. Літературне об"єднання ВАПЛІТЕ й художньо-естетичні шукання в українській прозі 20-х років 20 століття : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.01; 10.01.06 / Кавун Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 29 назв
673433
  Козак С. Літературне обличчя української еміграції // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 28 серпня (№ 32). – С. 9-10
673434
  Іванченко Р.Г. Літературне редагування / Р.Г. Іванченко. – Харків, 1970. – 336с.
673435
  Іванченко Р.Г. Літературне редагування / Р.Г. Іванченко. – Київ, 1983. – 247с.
673436
  Різун В.В. Літературне редагування : Підручник / В.В. Різун; Міжнародний фонд "Відродження". – Київ : Либідь, 1996. – 240 с. – ISBN 5-325-00351-8
673437
  Різун В.В. Літературне редагування : Підручник для студ. фак. журналістики університетів / В.В. Різун. – Київ : Либідь, 1996. – 240 с. – ISBN 5-325-00790-4
673438
   Літературне редагування : навч.-метод. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [упоряд. К.С. Серажим]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 141, [1] с. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-437-280-7
673439
  Шляхова В. Літературне редагування у системі фахової підготовки філологів // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 158-163. – ISSN 0201-419
673440
  Гетьман З.О. Літературне розмовне мовлення і діалогічний текст // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 52-54
673441
  Волинський К. Літературне сьогодення / К. Волинський. – Київ, 1982. – 296с.
673442
  Муратова О.В. Літературне шістдесятництво в Україні: соціально-демографічний аналіз // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 43-52. – ISSN 2079-1828
673443
  Муратова О.В. Літературне шістдесятництво в Україні: соціально-демографічний аналіз // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; Горлів. ін-т іноземних мов [та ін.]. – Артемівськ, 2015. – Вип. 8. – С. 171-184. – ISBN 978-966-8469-54-2
673444
  Кукурудз О.М. Літературний product placement як метод впливу на цільову аудиторію страховика / О.М. Кукурудз, М.А. Попова, В.В. Тринчук // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Л. Семака. – Киев, 2017. – № 5 : Науково-практичний збірник, № 5. – C. 24-31. – ISSN 2076-4561
673445
  Поліщук В.Л. Літературний авангард / В.Л. Поліщук. – Х., 1926. – 132с.
673446
  Штефан О. Літературний агент - міф чи реальність? // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 6 (56). – С. 3-11
673447
  Гай А. Літературний агент в Україні: реалії та перспективи // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 235-240


  У статті розглянуто функції та обов’язки літературних агентів на шляху авторського рукопису, охарактеризовано дієвість зв’язків «автор – літературний агент – видавництво», проілюстровано заходи літературної агенції на прикладі черкаської молодіжної ...
673448
  Крайдуба В.В. Літературний антропонім у повісті Трумена Капоте "The Grass Harp" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 513-517


  У статті висвітлюється питання функціонування літературних антропонімів у повісті Трумена Капоте "The Grass Harp". Основним завданням є аналіз вибору автором імен головних героїв повісті з точки зору психоаналізу, використовуючи деякі біографічні ...
673449
  Горенко О.П. Літературний антропонім як прецедентне ім"я // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 81-87
673450
  Горенко О.П. Літературний антропонім: концепт та інтепретація (на матеріалі творів американських романтиків) : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури; 10.01.04 - література зарубіжних країн / Горенко О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 474л. – Бібліогр.: л. 426-474
673451
  Горенко О.П. Літературний антропонім: концепт та інтерпретація (на матеріалі творів американських романтиків) : Автореф. дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури; Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Горенко О.П. – Київ, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 27 назв
673452
  Голобородько Я. Літературний архіпелаг. : Постаті, тексти, тенденції


  Формотворчі експерименти Ігоря Нижника.
673453
  Голобородько Я. Літературний архіпелаг. Григорій Штонь: онтологічна проза
673454
  Білак Н. Літературний вояж до Словенії та Австрії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 5


  Творчий вечір Мирослава Дочинця відбувся в Словенії. Презентація своїх творів та проведення лекцій письменником в Люблянському університеті та на філософсько-філологічному факультеті Університету імені Франца та Карла (Австрія).
673455
  Дроздовський Д. Літературний герой нашого часу // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 10. – С. 130-133. – ISSN 0130-321Х
673456
  Білий О.В. Літературний герой у контексті і сторії. / О.В. Білий. – Київ, 1980. – 120с.
673457
  Винничук Ю. Літературний десант // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 40 (257). – С. 23. – ISSN 1996-1561


  Перебуваючи в депутатах, наші письменники часто займали пристосуванську позицію
673458
  Дмитренко В.І. Літературний дискурс "Ланки"- МАРСу першої третини XX століття : монографія / В.І. Дмитренко ; М-во освіти і науки України, Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 280 с. – Бібліогр.: с. 252-279. – ISBN 978-966-617-201-6


  Спільні домінанти художнього світотворення митців окреслено на основі аналізу творів Б. Антоненка-Давидовича, І. Багряного, Г. Брасюка, М. Галич, Я. Качури, Г. Косинки, В. Підмогильного, Є. Плужника, Т. Осьмачки, Б. Тенети, Д. Фальківського, В. Ярошенка
673459
  Черняк Ю.І. Літературний дискурс як рецептивний феномен // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 124-130. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
673460
  Косицька М.М. Літературний діалог митрополита Петра Могили й Касіяна Саковича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 303-307. – (Б-ка Ін-ту філології)
673461
  Степа С. Літературний емігрант ХХІ століття Сергій Степа // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 9


  Інтерв"ю з українським письменником, який у 1994 році емігрував до Угорщини, про літературний процес, еміграцію та літературну творчість
673462
  Гончарук Є. Літературний етнообраз "поляка" в історичній українській поезії доби бароко // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 45-51
673463
  Гарнага В.М. Літературний журнал як текст: часопис "Нова генерація" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 231-237


  У статті розглядаються засоби, які забезпечують єдність тексту журналу «Нова генерація» на різних рівнях його структури. В статье рассматриваются средства, которые обеспечивают единство текста журнала «Новая генерация» на разных уровнях его ...
673464
  Пригодій С.М. Літературний імпресіонізм в Україні та США : (Типологія та національні особливості) / С.М. Пригодій. – Київ : Нора-Принт, 1998. – 312 с. – ISBN 966-7010-34-1
673465
  Наєнко М. Літературний інститут: далека мрія чи реальна перспектива? / розмову вів Микола Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 15/16 (324/325). – С. 69


  50 років з часу заснування першої в Україні кафедри теорії літератури КНУ імені Тараса Шевченка. Про її здобутки і втрати, про будні й перспективи творчого осередку, який може вирости в Літературний інститут, розповідає доктор філологічних наук, ...
673466
  Купріян О. Літературний інфантелізм // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 38 (255). – С. 54-55. – ISSN 1996-1561


  В Україні практично немає книжок для юнацтва, написаних вітчизняними авторами. А ті, хто творить для підлітків, уникають конфліктності, зображуючи світ у пастельних барвах
673467
  Осадча Ю. Літературний канон в академічному літературознавстві Японії кінця ХІХ століття


  У статті простежено процес і методи формування літературного канону в японському академічному літературознавстві другої половини ХІХ ст., а також розглянуто стратегії конструювання національної ідентичності як однієї зі складових процесу відбору та ...
673468
  Федорів У. Літературний канон і цензура: захист чи тиск // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С.274-281. – Бібліогр.: Лит.: с. 280-281; 22 п. – ISBN 978-966-02-4721-5
673469
  Хархун Валентина Літературний канон ленініани


  У статті досліджується процес структурування літературного канону ленініани. Зокрема, авторка прагне проаналізувати ідеологічні й художні завдання ранньої ленініани, яка формує культ Леніна як тоталітарного абсолюту, сталінської ленініани, що ...
673470
  Кирилова Т. Літературний канон та жіноча незалежність (на матеріалі роману Моніки Марон "Animal Triste" (1996 р.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 153-159. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Спробувано встановити художню специфіку суч. нім. романістики жінок-аторок на прикладі роману М. Марон "Animal triste". Завдяки амбівалентній сутності феномену жіночого текст жінки-авторки вписується в літ. канон, проте утверджує гетерогенність жіночої ...
673471
  Заярна І. Літературний контекст XVIII ст. у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 52-67


  У статті розглянуто особливості діалогу творчості Т. Шевченка з літературою XVIII ст. Виявлено основні форми відображення літературного контексту попередньої доби-алюзивно-ремінісцентний пласт, переосмислення провідних тем і мотивів, типологічні ...
673472
  Дроздовський Д.І. Літературний Краків, або Гостювання у Виспянського // Меридіан розуміння / Д.І. Дроздовський. – Київ : Пульсари, 2011. – С. 133-137. – ISBN 978-966-2171-97-6


  "... не можна забувати, що величезну роль у мистецькому розвої Кракова відіграв відкритий 1893 року театр, який під керівництвом Павликовського, Котарбинського і Сольського став першою сучасною польською сценою. Краківський міський театр під ...
673473
  Гавловська Т.А. Літературний критик Теодор Фонтане // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 62-63
673474
  Коваленко Н.М. Літературний крос : гра-змагання. 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-63
673475
  Канарська А. Літературний літописець зі Львова // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 1 січня (№ 1). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Роман Іваничук.
673476
  Тарнавський О. Літературний Львів 1939-1944 : Спомини / Остап Тарнавський. – Львів : Просвіта, 1995. – 136 с. – ISBN 5-7707-0612-0
673477
  Снєгірьова В. Літературний маг Мілорад Павич // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 4 (429), квітень. – С. 38-40


  Автор статті знайомить із життям та творчістю сербського письменника Мілорада Павича.
673478
  Томбулатова І. Літературний маніфест: діалог постмодернізму та футуризму // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 31-36. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті здійснено спробу порівняльного аналізу постмодерністичного та футуристичного літературного маніфесту. Доведено існування полілогу жанрів постмодерністичного та модерністичного мистецтв. В статье осуществлена попытка сравнения ...
673479
  Кандюк-Лебідь Літературний мемуарний портрет як форма відображення життя у споминах // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 105-109. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
673480
  Кравченко С. Літературний місячник "Камена" як речник культурного зближення слов"янських народів. // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 29-34


  У статті аналізуються ідея культурного зближення слов"янських народів та польські переклади української поезії, надруковані на сторінках часопису "Камена" у 1933-1939 рр. The article analyses the idea of cultural growing of the Slavonic nations and ...
673481
  Іванов М. Літературний міф Львова: три візії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 листопада (№ 45). – С. 12
673482
  Романова О. Літературний міф про Гелену Жебровську // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 9/10 (1029/1030). – С. 233-241. – ISSN 0320 - 8370
673483
  Куценко І. Літературний музей Івана Франка на Дніпрі // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 177-178
673484
  Гаєвська О. Літературний неоромантизм як парадигма нової образності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджується естетика в національних літературах - українській, японській, американській, німецькій та британській.
673485
  Єременко О. Літературний образ у силовому полі синкретизму : (на матеріалі української прози другої половини XIX - початку XX ст.) / Олена Єременко. – Київ : Євшан-зілля, 2008. – 319, [1] с. – Бібліогр. : с. 291-319. – ISBN 978-966-2133-14-1
673486
  Боковець А.В. Літературний портрет Генрі Говарда, графа Саррі на тлі тюдорівської поетичної традиції // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 3-8. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто особливості ліричних творів англійського ренесансного поета Генрі Говарда, графа Саррі. З"ясовано специфіку його стилю та поетичної мови порівняно з манерою старшого сучасника поета, Томаса Вайєта. Наголошено на гендерній ...
673487
  Штейнбук Ф. Літературний портрет Михайла Булгакова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 9 (370). – С. 36-43


  Життя та творчість М.О.Булгакова
673488
  Нікітова І. Літературний портрет письменника в листах та діалозі // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 34-37


  Літературний портрет діаспорного письменника Олександра Смотрича.
673489
  Нечипорук А. Літературний портрет у контексті сучасних масових комунікацій (на прикладі газети "Столичні новини") // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 215-217
673490
  Джигун Л. Літературний портрет українських письменників в мемуарній прозі Докії Гуменної / Л. Джигун, Т. Швець // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 14-20. – ISSN 2411-4146


  Автори статті вперше в українському літературознавстві звернулися до теми зображення Докією Гуменною літературного портрета українських письменників у мемуарній прозі. На конкретних прикладах проілюстровано оригінальність пошуків письменницею викладу ...
673491
  Мельник М. Літературний портрет: до проблеми жанрової моделі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 215-220. – (Серія журналістика ; Вип. 31)


  Розглянуто літературний портрет як жанр, використання літературного портрету в працях щодо вивчення творчості українських письменників, звернена увага на позицію теоретиків літератури про доцільність використання цього жанру
673492
  Степаненко М. Літературний простір "Щоденників" Олеся Гончара : монографія / Микола Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2010. – 528 с. – ISBN 978-966-182-080-6
673493
  Сорока П. Літературний профіль Івана Гнатюка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 квітня (№ 15). – С. 11
673494
  Семко Г. Літературний процес 20-х років XX століття. Літературні угруповання // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 13/14, липень. – С. 45-50
673495
  Опришко Т. Літературний процес в УСРР на шпальтах журналу "Молодняк" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 108-112. – ISSN 2307-2261
673496
  Годованець М. Літературний процес другої половини 50-х років ХХ ст. на Хмельниччині крізь призму листів Микити Годованця до Миколи Скорського / М. Годованець, М. Скорський


  Автори подають добірку листів байкаря М. Годованця до голови Хмельницького літературного об"єднання М. Скорського - відомого педагога, журналіста, науковця-літературознавця.
673497
  Наєнко М. Літературний процес і його імітації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 2 лютого (№ 5). – С. 5


  Чи зберігається українська література такою (як і літпроцес загалом) у нині згасаючому постмодернізмі, на зміну якому приходить або новий історицизм, або метамодернізм?
673498
  Наєнко М. Літературний процес і його імітації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 26 січня (№ 4). – С. 7


  Згадується формотворче розуміння змісту літератури професором Київського університету Володимиром Перетцем та його учнями. Одному з його молодших учнів - Д. Чижевському - вдалося емігрувати. Відтак побачили світ його "Історія української літератури" ...
673499
  Микитась В.Л. Літературний процес на Закарпатті доби феодалізму / В.Л. Микитась. – Ужгород, 1966. – 80с.
673500
   Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012-
№ 1. – 2012. – 96 с. – Резюме рос., англ. мовами
673501
   Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2012-
№ 2. – 2013. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673502
  Білоус П. Літературний процес: міф чи реальність? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 16


  Критичні зауваження до статті М. Наєнка "Літературна періодика і заник літературного процесу" ("УЛГ" №№ 8-10)
673503
  Гаврилюк Н. Літературний псалом: Сергій Жадан // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 31-35. – ISSN 0236-1477
673504
  Земброва В. Літературний романтизм у славістичних дослідженнях (замітки) // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – C. 460-461. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
673505
  Баган О. Літературний романтизм: ідеологія, естетика, стиль // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3 (648). – С. 35-46. – ISSN 0130-5263
673506
  Ведміцький Ол. Літературний рух за доби соціялістичної реконструкції / Ол. Ведміцький. – Полтава : Плужанин, 1932. – 102 с.
673507
  Микитась В.Л. Літературний рух на Закарпатті другої половини ХІХ ст. Конспект лекцій з курсу історії української літератури ХІХ ст. / В.Л. Микитась. – Ужгород, 1965. – 104с.
673508
  Бача Юрай Літературний рух на Закарпатті кінця 40-х - початку 50-х років ХІХ ст. : Дис... канд. філол. наук: / Бача Юрай ; Київ. ордена Леніна держ. унів. ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1960. – 322 л. – Бібліогр.:л.30-39
673509
  Бача Ю. Літературний рух на Закарпатті середини XIX століття / Ю. Бача. – Пряшів, 1961. – 275с.
673510
  Пивоваров М.П. Літературний рух у Галичині в 30-40-х роках ХІХ століття / М.П. Пивоваров. – Київ, 1950. – 47с.
673511
  Лавріненко Ю. Літературний світ. Передачі на радіо "Свобода" з 12.XI.1959 по 01.III.1966 / Юрій Лавріненко ; [передм., підгот. тексту та прим. В. Шевчука]. – Київ : Твім інтер, 2013. – 774, [10] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 760-775. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7430-46-4
673512
  Яремчук І. Літературний силует стрілецького покоління у часописі "Будучина" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 46-61. – ISSN 0130-528Х
673513
  Шевченко З. Літературний символізм і мистецько-художня концепція О.Скрябіна : (матеріали до літературного спецкурсу "Художня література в контексті світової культури")


  У статті розкривається проблема спільності літературного символізму і мистецько-художньої концепції у творчості видатного композитора і виконавця О. Скрябіна - основоположника світломузики
673514
  Мірошниченко Л.Я. Літературний скептицизм: від Вільяма Шекспіра до Джозефа Конрада // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 90-110. – ISBN 978-966-11-0683-2
673515
  Федів О.В. Літературний слем як пошук нових фоорм вираження // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 434-436
673516
   Літературний словник Кіровоградщини. – Кіровоград, 1995. – 126с. – Кіровоградська організація Спілки письменників України
673517
  Кононенко В.І. Літературний стандарт і розмовне мовлення: процеси взаємодії // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 152-159. – ISBN 978-966-1673-17-4
673518
  Голик Р. Літературний та мемуарно-есеїстичний образ Львова: на перехресті традицій
673519
  Горошкевич О. Літературний твір як джерело вивчення особливостей комунікативної поведінки (на основі роману Танідзакі Джюн"ічіро "Дрібний сніг"). // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Пропонується схема аналізу літературного твору із застосуванням категорій функціональної лінгвістики, метою якого є визначення особливостей комунікативної поведінки персонажів як квазіреальних учасників комунікації. This article deals with the ...
673520
  Копаниця Л. Літературний твір як модель комунікації: драматичний панегірик Феофана Прокоповича "Володимир" та ідея "європеїзації" Росії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 249-258
673521
  Сивокінь Г. Літературний факт у контексті історії літератури
673522
  Остапенко І.В. Літературний Харків. Живий музей // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 34/36 (290/292). – С. 76-83
673523
   Літературний Чернігів : щоквартальний мистецький журнал літературної спілки "Чернігів" / Літ. спілка "Чернігів". – Чернігів, 1992-
№ 4 (72), жовтень - грудень. – 2015. – 199 с.
673524
   Літературний щоденник.. – К., 1966. – 442с.
673525
   Літературний ярмарок: Альманах-місячник.. – Харьків, 1929. – 304с.
673526
  Рибарук О. Літературними місцинами Верховинщини // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 87-88
673527
  Костюченко В.А. Літературними стежками : нарис історії української літератури для дітей ХХ століття / Віктор Костюченко. – Київ : К.І.С., 2009. – 344 с. – (Історична серія). – ISBN 978-966-2141-32-0


  Пропонована книжка спогадів про дві українські катастрофи - Великий голод і Велику війну
673528
  Лавринович Л.Б. Літературні аспекти психології розуміння часу: автор-текст-читач // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 80-86. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
673529
  Міхно О. Літературні бесіди Миколи Пирогова як метод вивчення літератури (до 200-річчя від дня народження М.І. Пирогова)
673530
  Школа В. Літературні версії образу легендарного визволителя (на матеріалах творів М. Старицького та Л. Старицької-Черняхівської) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 151-161. – ISBN 978-966-920-067-9
673531
   Літературні вечори. 5-11-й класи / [упоряд. : Н. Коржова, Н. Корнієвська ; ред. рада : Г. Федяй та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1


  Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з ...
673532
  Щур І.І. Літературні взаємини Пантелеймона Куліша і Тараса Шевченка (на матеріалі поезії П. Куліша) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 139-143. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
673533
  Лазаревський В.В. Літературні вікторини. / В.В. Лазаревський. – К., 1961. – 131с.
673534
  Сафарян С. Літературні генії німецького Просвітництва / Світлана Сафарян // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 5 (81). – С. 37-42
673535
  Просвітянин С. Літературні герострати українства.. – Київ : Друк. "Петро Барський", 1909. – 29с. – Одбиток з журнала "Українська хата"
673536
  Бернадська Н. Літературні горизонти: тут і там // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 12


  Питання історії та теорії літератури стали предметом обговорення на 16-му філологічному семінарі в Київському національному університеті. Відкрив семінар М.К. Наєнко.
673537
  Бурдастих М. Літературні грози буремного часу // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 28 травня - 3 червня (№ 22). – С. 12


  Володимир Даниленко "Грози над Туровцем".
673538
  Бурмістрова В. Літературні джерела авторського міфу Дж. Р.Р. Толкина в епичному циклі " Сильмарилліон " // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 104-110
673539
  Бельський В.М. Літературні джерела з мінералогії України за 2009-2012 рр. : бібліографія // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 120-135. – ISSN 2218-7472
673540
  Юрова І. Літературні джерела образів пекла та пекельних мешканців у ліричній поемі Ю. Клена "Попіл імперії" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 299-304. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
673541
  Чешуріна Т. Літературні диктанти за творчістю Панаса Мирного // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С.25-27. – ISSN 0130-5263
673542
  Олійник Н. Літературні диктанти заповістю Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 11 (163), листопад. – С. 30-31
673543
  Клименко І.В. Літературні диспути на шпальтах часопису "Життя й революція" (1925-1934 рр.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 223-237. – ISSN 2222-4203
673544
   Літературні дні в колгоспах : інструкція для бібліотек / НКО УСРР; Бібліотечне управління. – [Київ], 1936. – 10 c.
673545
   Літературні дні в колгоспах.. – К., 1936. – 11с.
673546
  Сімакова Л. Літературні жанри і стилі // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 7/8 (432), липень - серпень. – С. 42-44
673547
  Усатенко Г. Літературні жанри українського бароко


  У статті розкривається жанрове розмаїття української літератури в епоху Відродження, акцентується увага на особливостях віршованої поезії епохи Бароко
673548
  Студинський К.Й. Літературні замітки / Киpило Студиньский. – Львів : Hакладом А. Хойнацкого ; З дpук. В.А. Шийковского, 1901. – 131, [4] с.


  Зміст: Козацтво і гайдамаччина в "Енеїді" Котляpевского; Хаpактеpистика поезий Петpа Гулака-Аpтемовского; На тит стор. прим. № 14704 дарчий надпис: Висоповажному Проф. П.И. Петровув глубокім поважаню від автора
673549
  Хінкулов Л.Ф. Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – 256с.
673550
  Захарчук Д.В. Літературні ігри. / Д.В. Захарчук. – К., 1964. – 147с.
673551
  Омельчук О. Літературні ідеали українського вістниківства (1922-1939) : монографія / Олеся Омельчук ; [наук. ред. Т. Гундорова] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Смолоскип, 2011. – 331, [5] с. – Імен. покаж.: с. 321-331. - На тит. арк.: Лауреати премії літературознавчих досліджень ім. О. Ольжича видавництва "Смолоскип" 2009 р. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 277-308 та в підрядк. прим. – (Серія "Українські студії"). – ISBN 978-966-2164-37-4
673552
  Ткаченко О.П. Літературні інтерпретації біблійного образу "сторож брата" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 287-296. – ISSN 2075-437X


  У статті з"ясовується, що біблійний концепт "сторож брата" в художній літературі відіграв роль універсальної моделі в змалюванні психології злочинця. Вивчається богословське розуміння діалогу між Богом і Каїном з Книги Буття та його художня ...
673553
  Горбонос О. Літературні казки І. Франка та Р. Кіплінга як авторська анімалістична жанроформа: типологічний аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 93-96. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
673554
  Семенюк О.О. Літературні казки Олександра Пушкіна, фольклор та образотворче мстецтво // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 4 : Синтез мистецтв. – С.20-27.
673555
  Сирота Л. Літературні матеріали газети "Діло": особливості добору і групування // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 49-65


  У статті вивчено співпрацю М. Рудницького з львівською газетою "Діло" у 1923-1939 рр. Показано його особистий внесок у тематично-рубрикове оновлення цієї газети, зокрема його вплив на добір і групування літературних і бібліографічних матеріалів у цьому ...
673556
  Реп"ях С.П. Літературні музеї Чернігівщини / С.П. Реп"ях. – К., 1983. – 104с.
673557
  Щурат В.Г. Літературні начерки / Василь Щурат. – Львів : Накладом авт. ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1913. – 105 с.


  Зміст: Богословська драма [П. Кальдеpона де ла Баpка]; Поет науки [Сюллі-Пpюдом]; Шевченків "Іван Підкова"; Шевченкове посланиє Гоголю; Поясненя деяких Шевченкових висловів; Найблизші жерела творчости М. Шашкевича; До української пісні про Жидів; З ...
673558
  Маланюк Є. Літературні нотатки // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 384-387. – ISBN 978-966-2248-94-4
673559
  Бондаренко С. Літературні обійми Болгарії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 38). – С. 12


  Міжнародний поетичний фестиваль "Слов"янські обійми" відбувся у Варні. Поети з тринадцяти країн взяли участь
673560
  Стоянов С. Літературні образи і стратегії миті після кінця світу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 292-296
673561
  Андріяшик О. Літературні обрії та горизонти "Тут" і "Там" : [відгук шістнадцятий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 226-227. – ISBN 978-617-7480-98-2
673562
  Борисенко Мирослав Володимирович Літературні оганізації в суспільно-політичному житті України (1920-1932 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Борисенко Мирослав Володимирович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 20 с.
673563
  Борисенко М.В. Літературні організації в суспільно-політичному житті України.(1920-1932 рр). : Дис... канд. істор.наук: 07.00.01 / Борисенко М.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1999. – 190л. – Бібліогр.:л.153-190
673564
  Ототюк О. Літературні організації в суспільно-політичному житті УСРР 20-30-і рр. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 121-124. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  На основі сучасних методологічних підходів, аналізу опублікованих джерел досліджено соціальне становище та позиції літературно-мистецької інтелігенції в умовах політики українізації, специфіка її взаємовідносин з радянською владою, прояви опору діячів ...
673565
  Круглова Л. Літературні пам"ятки на сторінках часопису Історичного товариства Нестора-літописця // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 81-85


  У статті подано огляд писемних джерел віршованого та прозового характеру, вміщених на сторінках наукового часопису "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" (1879 - 1914). В статье дан обзор письменных источников литературного характера, ...
673566
  Марковський М. Літературні паралелі. І.С. Левицький і І.С. Тургенєв / М. Марковський. – [3] с. – Окр. відбиток
673567
  Хазін О. Літературні пародії / О. Хазін. – Х, 1934. – 70с.
673568
  Стадниченко Ю. Літературні пародії / Ю. Стадниченко, В. Галюк, Р. Качурівський // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 1/2. – С.186-191. – ISSN 0130-1608
673569
   Літературні пародії та жарти. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 142 с.
673570
  Віннікова Н.М. Літературні пародії Теодора Орисіо // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 150-155. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
673571
   Літературні пародії, шаржі, епіграмі, акростихи.. – К., 1927. – 256с.
673572
  Александрова Г.А. Літературні перехрестя : (Микола Дашкевич у контексті порівняльних досліджень кінця 19 - початку 20 ст.); монографія / Галина Александрова; КНУТШ. – Київ : Освіта України, 2008. – 240с. – ISBN 978-966-188-003-9
673573
  Гдакович Мар"яна Степанівна Літературні періодичні видання 20-30-х рр. 20 ст. на західноукраїнськиї землях у суспільно-політичному і духовному контексті доби : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Гдакович М.С.; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
673574
  Гдакович Мар"яна Степанівна Літературні періодичні видання 20-30-х рр. ХХ ст. на західноукраїнських землях у суспільно-політичному і духовному контексті доби : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Гдакович Мар"яна Степанівна; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2003. – 197л. – Бібліогр.: л. 178 - 197
673575
  Аледінова С.Н. Літературні питання та письменна організація в полі зору телебачення та преси // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 46-48


  У статті розповідається про висвітлення кримськотатарською пресою питань відродження літератури кримських татар, про досягнення у цієї сфері письменників, які за останні роки намагаються виявити білі плями історії, літератури та культури свого ...
673576
  Зінченко К. Літературні підсумки року "Глиняний кіт" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 3 березня (№ 8). – С. 13


  У Національній спілці письменників України відбулася церемонія вручення нагород за найкращі книжкові видання 2015 року "Глиняний кіт". Це спільний проект НСПУ, Інституту літератури НАН України імені Тараса Шевченка, Національного музею літератури ...
673577
   Літературні покоління // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 15
673578
  Буряк Б.С. Літературні портрети / Б.С. Буряк. – Львів, 1952. – 264с.
673579
  Кобилецький Ю.С. Літературні портрети / Ю.С. Кобилецький. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 356 с.
673580
  Кобилецький Ю.С. Літературні портрети / Ю.С. Кобилецький. – Київ, 1960. – 350с.
673581
  Краснощок В. Літературні портрети І. Франка й Лесі Українки в критиці Є. Маланюка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 66-71. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
673582
   Літературні портрети.. – К.
1. – 1960. – 668с.
673583
   Літературні портрети.. – К.
2. – 1960. – 619с.
673584
   Літературні премії "Березоля" 2013 / редколегія журналу "Березіль" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 3


  Серед тих, хто отримав літературну премію "Березоля" за 2013 рік: Володимир Базилевський та Михайло Слабошпицький.
673585
  Легка Н.М. Літературні премії XX століття як культурний феномен // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 95-103
673586
  Рябчук М. Літературні премії в Україні (Розмова з письменником, літературним критиком Миколою Рябчуком) / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 139-144. – ISBN 966-7379-16-7
673587
  Рогозинська В. Літературні премії світу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4 (345). – С. 3 обкл.


  Премія ім. Ганса Крістіана Андерсена
673588
  Баран Є. Літературні премії: to be or not to be... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 3


  Літературні нагороди:бути чи не бути
673589
  Слабошпицький М.Ф. Літературні профілі / М.Ф. Слабошпицький. – К., 1984. – 310с.
673590
  Шаховський С.М. Літературні роди й види. / С.М. Шаховський. – К., 1963. – 47с.
673591
  Александрова Л.П. Літературні роди, види і жанри (підвиди), як змістові форми / Л.П. Александрова, Я.П. Білоштан, М.П. Гнатюк; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1968. – 105с.


  Вступ. 1.Епос. 2.Лірика. 3.Драма.
673592
  Чорний Б. Літературні свідчення масового знищення євреїв у Бабиному Яру // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 198-210. – ISBN 978-966-2214-11-6
673593
  Токмань Г. Літературні семінари про сучасну літературу: екзистенціально-діалогічне прочитання новел Василя Портяка і Євгенії Кононенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 11 (716). – С. 47-53. – ISSN 0130-5263
673594
  Левчук А. Літературні столиці світу / А. Левчук, І. Костюк // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 13/14, липень. – С. 6-13


  Із 2004 року світова організація ЮНЕСКО обирає креативні міста за певними критеріями. Одним із них є література. І ті міста, у яких вона найкраще розвивається, - отримують визнання ЮНЕСКО. Визначною подією для всієї України стало те, що Львів здобув ...
673595
  Хобта О.І. Літературні сюжети та образи початку ХХ ст. (за сторінками одеського вісника "Основа") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 109-112


  Аналізуються літературні пошуки та тенденції, притаманні українській літературі початку ХХ ст., що відображені на шпальтах вісника науки, письменства та громадського життя "Основа" (1915)
673596
  Сковорода Г.С. Літературні твори / Г.С. Сковорода. – Київ, 1972. – 436с.
673597
  Денисюк С.П. Літературні традиції і критики журналу "Українська хата" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 119-123. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Розглядається літературна ситуація в Україні кінця XIX ст., проблеми взаємин літературних поколінь, пошуки нових шляхів літературного розвитку.
673598
  Налімова А.О. Літературні традиції та новаторство у творчості корейського письменника Лі Мунйоля // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 151-158


  У статті розглянуто жанрові, тематичні та стилістичні особливості творчості корейського письменника Лі Мунйоля з точки зору традиції та новаторства. Засвідчено впливи екзистенціалізму, романтизму та конфуціанського світогляду на ідейну спрямованість ...
673599
  Рева Л.В. Літературні традиції та проблеми стилю у творчості В. Підмогильного // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 318-325. – ISSN 2075-437X


  У статті порушується питання про художні впливи на стиль В. Підмогильного. Звершено увагу на літературні традиції українських, російських, французьких митців у творчості українського автора першої третини ХХ століття, а також на його індивідуальну ...
673600
  Ільїна Г.В. Літературні форми філософських творів у контексті професіоналізації філософії: історико–філософська перспектива // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 278-281. – ISSN 2076-1554
673601
   Літературні читання під захистом Майдану // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 лютого (№ 4). – С. 3


  25 лютого в Національному музеї літератури відбувся творчий вечір прозаїка й есеїста В"ячеслава Медвідя. Модератором заходу був академік, доктор філологічних наук, професор КНУТШ Юрій Ковалів.
673602
  Плеський Г.М. Літературні читацькі конференції / Г.М. Плеський, Я.Н. Прайсман. – К., 1954. – 36с.
673603
  Погрібний А. Літературні явища і з"яви : Статті. Портрети. Силуєти. Наближення / Анатолій Погрібний. – Київ : Оранта ; Майстерня книги, 2009. – 688 с. – ISBN 978-966-2260-07-6
673604
  Степаненко М. Літературні, літературно-мистецькі премії в Україні / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2014. – 498, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 466-485, в підрядк. прим. та наприкінці ст. – ISBN 978-966-8798-79-5
673605
  Погонець Я.А. Літературність фольклору як один із виявів фольклорно-літературної контамінації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 245. – C. 257-262. – (Серія "Філологічні науки")
673606
  Нестелєєв М. Літературність як теоретично-естетичний феномен
673607
  Мозгова Л. Літературно-гендерна наочність як чинник формування гендерно-літературної компетентності старшокласників // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 10-14. – ISSN 0130-5263
673608
  Вєдіна В.П. Літературно-громадські зв’язки пролетарських письменників Західної України і Польщі 20-30-х років ХХ ст. / В.П. Вєдіна. – Київ, 1960. – 168с.
673609
  Лавренчук В. Літературно-естетичні і громадсько-політичні концепти образу І. Мазепи у візії Г. Колісника
673610
  Лавренчук В. Літературно-естетичні і громадсько-політичні концепти образу І.Мазепи у візії Г.Колісника
673611
  Гарматюк А.П. Літературно-журналістським пером : спогади про письменників, відгуки на творчість побратимів по перу, оповідання, репортажі з літературно-мистецьких свят, журналістські праці / Анатолій Гарматюк ; Вінницька філія Центру дослідження історії Поділля Ін-ту історії НАНУ при Кам"янець-Подільському державному університеті. – Кам"янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2007. – 280 с.
673612
  Олійник-Рахманний Літературно-ідеологічні напрямки в Західній Україні (1919-1939 роки) / Олійник-Рахманний; Передмова Ф.Погребенника. – Київ : Четверта хвиля, 1999. – 240с. – ISBN 966-529-062-2
673613
  Назарець В.М. Літературно-історична роль послання в трансформації жанрової системи класицизму // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 4-8. – ISSN 978-966-551-401-5
673614
  Барабаш Ю. Літературно-історичний дискурс: виклики й апорії (думки нестороннього)


  З огляду на сучасні зміни суспільної, соціальної, духовної парадигми та загальну кризу історичної свідомості у статті розглянуто (почасти в дискусійному плані) деякі теоретичні та методологічні проблеми літературно-історичного дискурсу. Ідеться ...
673615
  Кульчицька І.А. Літературно-критична діяльність Василя Бобинського : Дис... канд. філол.наук: 10.01.02 / Кульчицька І. А.; КУ ім. Т. Шевченко. – К., 1993. – 223л. – Бібліогр.:л.190-223
673616
  Сидоренко Г.К. Літературно-критична діяльність Івана Франка / Г.К. Сидоренко. – К, 1956. – 75с.
673617
  Квіт Сергій Миронович Літературно-критична і журналістська діяльність Михайла Рудницького у 1910-1930-х роках. : Дис... канд. філол.наук: 10.01.08 / Квіт Сергій Миронович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 127л. – Бібліогр.:л.121-127
673618
  Ткаченко Р. Літературно-критична рецепція роману П. Загребельного "Розгін" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-36. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Здійснено огляд літературно-критичної рецепції роману П. Загребельного "Розгін". The article contains a survey of literary-critical reception of the novel "The Acceleration" by P. Zahrebelnyi.
673619
  Мучка М. Літературно-критична спадщина Івана Франка: наукова експлікація німецького романтизму // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 24-29. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
673620
  Бурлака Галина Літературно-критична спадщина Михайла Грушевського: джерелознавчі знахідки


  У статті описано кілька евристичних епізодів з робочого процесу упорядкування тому літературно-критичних праць М. Грушевського. Авторка обгрунтовує введення в науковий ужиток шести досі не атрибутованих текстів, які, на її переконання, належать перу ...
673621
  Бурлака Г. Літературно-критична спадщина Михайла Грушевського: джерелознавчі знахідки
673622
  Руденко І. Літературно-критична та художня спадщина Міхала Грабовського в оцінці Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 433-435
673623
  Талабірчук О. Літературно-критична творчість Івана Яцканина // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 110-115


  У статті аналізуються літературно-критичні статті та рецензії І. Яцканина, присвячені питанням української літератури та українсько-словацько-чеських літературних взаємозв"язків
673624
  Руденко І.В. Літературно-критична творчість Міхала Грабовського в контексті польського романтизму : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Руденко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 203 л. – Бібліогр.: л. 178-203
673625
  Комишанченко М.П. Літературно-критичне слово безсмертного Кобзаря / М.П. Комишанченко. – К., 1961. – 43с.
673626
  Погребенник В. Літературно-критичний набуток Володимира Леонтовича // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 8 (178). – С. 26-35. – ISSN 0131-2685
673627
  Будний В. Літературно-критичний портрет: жанрова структура, еволюційні лінії, типологічні різновиди // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 131-152. – ISSN 0130-528Х
673628
  Борис О. Літературно-критичний портрет: метаморфози жанру в майстерні Миколи Євшана // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 331-337. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
673629
  Комишанченко М.П. Літературно-критичні виступи Івана Білика : Вісник КДУ / М.П. Комишанченко. – Київ. – (Серія філолог та журналіст ; Вип. 1)
№ 1. – 1958. – С. 23-29
673630
  Комишанченко М.П. Літературно-критичні виступи Михайла Драгоманов у 70-х роках XIX ст. / М.П. Комишанченко. – Київ
Т. 17, Вип 2. – 1958. – [16] с. – Окр. відб. з "Наукових записок"
673631
  Семенко С.В. Літературно-критичні виступи Юрія Косача про шляхи оновлення національного письменства на сторінках періодики МУРу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 132-137. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х


  У статті проаналізовано літературно-критичні виступи Ю. Косача 1945-1949 рр. на сторінках еміграційної періодики, в яких порушено проблеми оновлення національного письменства, ствердження окцидентальних традицій у ньому. Визначено позицію Ю. Косача в ...
673632
  Семенко С. Літературно-критичні виступи Юрія Косача про шляхи розвитку світового письменства // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 59-69


  У статті висвітлено одну з граней творчої діяльності Ю. Косача як літературного критика світового письменства. До аналізу залучено літературознавчі розвідки 40-70-х рр. ХХ ст., опубліковані на сторінках еміграційної періодики. Наголошено на ...
673633
  Василина К.М. Літературно-критичні есе Дж. Р.Р. Толкіна як ключ до розуміння особливостей художнього світу письменника / К.М. Василина, Д.М. Лазаренко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 27-31. – (Філологічні науки ; № 1)
673634
  Петренко С.В. Літературно-критичні жанри сучасного англомовного медійного дискурсу: комунікативно-когнітивний аспект : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Петренко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 267 л. – Додатки: л. 229-267. – Бібліогр.: л. 174-228
673635
  Петренко С.В. Літературно-критичні жанри сучасного англомовного медійного дискурсу: комунікативно-когнітивний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Петренко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
673636
  Монич Л. Літературно-критичні жанри як форма публіцистики на сторінках літературно-художніх видань "Всесвіт" та "Кур"єр Кривбасу" // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 162-169


  У статті досліджено літературно-критичні жанри, їх репрезентація в журналах "Всесвіт" та "Кур"єр Кривбасу". Розглянуто особливості жанрового різноманіття на сторінках літературно-художніх видань. В статье исследованы литературно-критические жанры, их ...
673637
  Касьяненко Т. Літературно-критичні концепції Івана Зубенка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С.299-304. – (Філологія ; Вип. 23/24)
673638
  Засенко Олекса Літературно-критичні нариси і статті / Засенко Олекса. – Київ : Художня література, 1962. – 540, [3] с.
673639
  Погребняк І. Літературно-критичні погляди Б.Д. Грінченка в його епістолярії // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 126-130. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
673640
  Рудник І.П. Літературно-критичні погляди Івана Франка на творчість Дніпрової Чайки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 230-237. – ISSN 2520-6346
673641
  Денисюк І.О. Літературно-критичні погляди Михайла Павлика / І.О. Денисюк, 1958. – 71-87с. – Окр. відбиток
673642
  Барчан В. Літературно-критичні погляди Т.Осьмачки : (стаття "Бездоріжжя наших мистецьких смаків у літературі і в літературному побуті) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 40-44. – (Філологія ; Вип. 19)
673643
  Стадніченко О.О. Літературно-критичні публікації у творчому доробку Петра Ребра // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 138- 141. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9


  Питання функціонування письменницької критики ще не досить досліджені в українському літературознавстві, але були певні спроби осмислити це явище і дати йому належну оцінку у працях В. Брюховецького, Г. Вознюка, В. Дончика, М. Дубини, М. Жулинського, ...
673644
  Добролюбов М.О. Літературно-критичні статті / М.О. Добролюбов. – К : Художественная литература, 1950. – 468 с.
673645
  Воровський В.В. Літературно-критичні статті / В.В. Воровський. – Київ, 1950. – 244с.
673646
  Франко І.Я. Літературно-критичні статті / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1950. – 448 с.
673647
  Горький М. Літературно-критичні статті / М. Горький. – Київ, 1951. – 468с.
673648
  Белінський В.Г. Літературно-критичні статті / В.Г. Белінський. – К., 1953. – 583с.
673649
  Добролюбов М.О. Літературно-критичні статті / М.О. Добролюбов. – Київ, 1956. – 612 с.
673650
  Воровський В.В. Літературно-критичні статті / В.В. Воровський. – Київ, 1957. – 408с.
673651
  Добролюбов М.О. Літературно-критичні статті / М.О. Добролюбов. – К, 1961. – 381с.
673652
  Коваленко Б.Л. Літературно-критичні статті / Б.Л. Коваленко. – Київ, 1962. – 367с.
673653
  Білецький О.І. Літературно-критичні статті / О.І. Білецький. – Київ : Дніпро, 1990. – 252 с. – (Українська літературна думка)
673654
  Филипович П.П. Літературно-критичні статті / П.П. Филипович. – Київ : Дніпро, 1991. – 268 с. – (Українська літературна думка). – ISBN 5-308-00924-4
673655
  Єфремов С.О. Літературно-критичні статті / С.О. Єфремов; упорядкув., передм. і прим. Е.С. Соловей. – Київ : Дніпро, 1993. – 352 с. : портр., ISSN Українська літературна думка. – ISBN 5-308-01261-X
673656
  Чернишевський М.Г. Літературно-критичні статті. / М.Г. Чернишевський. – К, 1951. – 575с.
673657
  Писарєв Д.І. Літературно-критичні статті. / Д.І. Писарєв. – К. : Художественная литература, 1953. – 447 с.
673658
  Копиця Д. Літературно-критичні статті. / Д. Копиця. – К, 1968. – 196с.
673659
  Мишанич О. Літературно-критичні та історіографічні статті й дослідження. / О. Мишанич. – К., 1996. – 345с.
673660
  Прасол Є. Літературно-культурні референції в романі М.Сімада "Жінка, що пливе, чоловік, що тоне" .): образи "Ноєва ковчега" та "палацу дракона" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У статті проведено аналіз роману сучасного японського письменника М.Сімада "Жінка, що пливе, чоловік, що тоне" з точки зору проблеми літературних зв"язків та цитатності, що часто в літературознавстві називають гучним терміном ...
673661
  Козак С. Літературно-культурологічні меморабіліа / Стефан Козак ; зібрав і до друку підгот. В. Пилипович, передм. написав Р. Радишевський. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – 440 с. : іл. – Покажч.: c. 369-401. – Бібліогр.: c. 363-368 та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-935845-4-3
673662
  Гавдида Н. Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого : монографія / Наталія Гавдида ; Терноп. осередок Наук. т-ва ім. Т. Шевченка. – Київ : Смолоскип, 2012. – 226, [2] с., [4] арк. іл. : іл. – Імен. покаж. : с. 207-217. - Рез. англ. – Бібліогр. : с. 177-205 та в підрядк. прим. – (Серія "Українські Студії"). – ISBN 978-966-1676-41-0
673663
  Просалова В. Літературно-малярські кореляції у новелістиці Михайла Яцкова // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 152-164. – ISSN 2308-1902


  "У статті застосовано інтермедіальний підхід до новелістики Михайла Яцкова. Цей підхід дає можливість виявити, як реалізувалася малярська складова в художньому мисленні автора. Акцентовано, що значний вплив на творче становлення письменника мали ...
673664
  Полек В.Т. Літературно-мемаріальні місця Івано-Франковщини / В.Т. Полек. – Київ, 1971. – 16 с.
673665
   Літературно-меморіальний будинок-музей О.Є.Корнійчука.. – К., 1985. – 128с.
673666
   Літературно-меморіальний будинок-музей Т.Г.Шевченка в Києві: Фотопутівник.. – К., 1979. – 125с.
673667
   Літературно-меморіальний будинок-музей Т.Г.Шевченка в Києві: Фотопутівник.. – К., 1986. – 125с.
673668
  Орлова Н.І. Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка // Київ у національній пам"яті / Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, І.Б. Гирич, А.М. Киридон, Б.А. [та ін.] Короленко. – Київ : Пріоритети, 2013. – С 365-376. – ISBN 978-966-8809-89-7
673669
   Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка.. – К., 1976. – 23с.
673670
  Блюдо І.Д. Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини в Києві / І.Д. Блюдо. – Київ, 1982. – 33 с.
673671
   Літературно-меморіальний музей В.С.Стефааника.. – Ужгород, 1968. – 17с.
673672
  Стефаник К.В. Літературно-меморіальний музей В.С.Стефаника / К.В. Стефаник, Б.П. Галюк. – Ужгород, 1981. – 48с.
673673
   Літературно-меморіальний музей Василя Стефаника : Путівник / Склали: К. Стефаник, Я. Стецюк. – Львів, 1958. – 44 с.
673674
   Літературно-меморіальний музей Василя Стефаника.. – Львів, 1958. – 44с.
673675
   Літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди в Переяслав-Хмельницькому.. – К., 1981. – 64с.
673676
   Літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди в Переяславі-Хмельницькому. – Київ : Мистецтво, 1981. – 64с.
673677
   Літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди.. – Х., 1986. – 61с.
673678
  Давидова М.С. Літературно-меморіальний музей Івана Франка у Криворівні / М.С. Давидова. – Ужгород, 1976. – 112с.
673679
  Кубик М.І. Літературно-меморіальний музей Л.Мартовича у Торговиці / М.І. Кубик. – Ужгород, 1977. – 64с.
673680
   Літературно-меморіальний музей Лесі Українки.. – Київ, 1976. – 21с.
673681
   Літературно-меморіальний музей М.М.Коцюбинського.. – Чернігів, 1948. – 80с.
673682
   Літературно-меморіальний музей М.Т.Рильського.. – К., 1970. – 80с.
673683
  Білоцерківець Н.Г. Літературно-меморіальний музей Максима Рильського в Києві / Н.Г. Білоцерківець, Л.В. Таран. – К., 1984. – 48с.
673684
   Літературно-меморіальний музей Марка Черемшини.. – Ужгород, 1974. – 47с.
673685
   Літературно-меморіальний музей О.П. Довженка, с.м.т. Сосниця (Черніг. обл.).. – К., 1984. – 46с.
673686
  Наконечна Л. Літературно-меморіальний музей Олександра Довженка в Сосниці / Л. Наконечна, О. Плитник // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 6 (711). – С. 63-64. – ISSN 0130-5263
673687
   Літературно-меморіальний музей С.М.Сергеєва-Ценського в Алушті.. – К., 1983. – 48с.
673688
   Літературно-меморіальний музей Т.Г.Шевченка в селі Шевченкове.. – К., 1963. – 24с.
673689
  Бонь В.Л. Літературно-меморіальний музей у селі Івана Франка / В.Л. Бонь, М.О. Оркуш. – Львів, 1978. – 58с.
673690
  Сабат Г. Літературно-мистецька Академія "Країна Франкіана" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 123-124. – ISSN 0236-1477
673691
  Гурдуз А.І. Літературно-мистецька вампіріада другої половини XX - першого десятиліття XXI століть: інтрига переосмислення // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 64-72. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
673692
  Семенюк Г.Ф. Літературно-мистецька генерація кінця ХІХ - початку ХХ століть.Родина Рильських // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 34


  Розглянуто культурний феномен літературно-мистецьких генерацій у становленні української літератури, зокрема першої половини ХХ ст. Рассматривается культурно-исторический феномен литературных генераций в становлении украинской литературы, в частности ...
673693
  Іванова О.А. Літературно-мистецька періодика в соціальнокомунікаційному просторі України початку XXI століття : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій / Іванова О.А. ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2010. – 462 л. – Бібліогр. : л. 420-462
673694
  Іванова О.А. Літературно-мистецька періодика в соціальнокомунікаційному просторі України початку XXI столяття : автореф. дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Іванова О.А. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 31 с. – Бібліогр.: 22 назви
673695
  Степаненко М. Літературно-мистецька Полтавщина : довідник / Микола Степаненко. – Гадяч : Гадяч, 2013. – 498, [2] с. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 481-488 та в кінці ст. – ISBN 978-617-567-058-3
673696
  Куций Л. Літературно-мистецька премія імені Степана Руданського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 11


  Цьогорічним лауреатом Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського став письменник Олег Чорногуз, а іі дипломантами - письменники Олесій Аулов (Харків), Флоріан Боднар (Чернівці).
673697
  Волобуєва А. Літературно-мистецька преса Києва 20-30-х рр. XX ст. // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 13-20


  Розкрито контент літературно-мистецьких видань міста 20-30-х рр. ХХ ст., проаналізовано авторський склад часописів, визначено їхній внесок у розвиток культурного життя Києва . Раскрыт контент литературно-художественных изданий города 20-30-х гг. ХХ ...
673698
  Мовчан Р.В. Літературно-мистецьке життя Києва першої половини 1920-х років // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 34-44. – ISSN 2313-1802
673699
  Полумисна О.О. Літературно-мистецьке життя та видавнича діяльність у Харкові в 1920-х рр. за матеріалами журналу "Червоний шлях" (1923-1924 рр.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 968. – С. 73-77. – (Соціальні комунікації ; Вип. 3). – ISSN 2078-2551


  Проаналізовано зміст рубрики "Літературно-мистецька хроніка" журналу "Червоний шлях"; показано розвиток літературно-мистецького життя у Харькові на початоку 1920-х рр.; рпозкрито роль харьківської літературної журналістики у формуванні української ...
673700
  Уманська Т.О. Літературно-мистецький альманах "Промінь добра". Присвячено Борису Дмитровичу Грінченку // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 24 (208). – С. 25-30
673701
  Хороб С.І. Літературно-мистецькі знаки життя : (літературознавчі й театрознавчі статті, дослідження і публіцистика) / Степан Хороб ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франків. осередок НТШ. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. – 387, [5] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-398-056-0
673702
  Цимбалюк В.І. Літературно-мовний кабінет у школі. / В.І. Цимбалюк. – К, 1975. – 104с.
673703
  Гончаренко Т. Літературно-музична композиція "Так ніхто не кохав, через тисячу літ лиш приходить подібне кохання..." (Інтимна лірика Володимира Сосюри)
673704
  Чоста Л.Я. Літературно-музична композиція, присвячена 120-річчю з дня народження Левка Лепкого // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 36. – С. 23-25
673705
  Драй-Хмара Михайло Літературно-наукова спадщина / Драй-Хмара Михайло; НАНУ; Ін-тут літератури ім. Т.Г.Шевченка; Упоряд.: С.А.Гальченка,А.В.Ріпенко,О.Ф.Томчука. – Київ : Наукова думка, 2002. – 592с. – ISBN 966-00-0745-0
673706
   Літературно-науковий збірник.. – Нью-Йорк, 1952. – 302с.
673707
  Вальо М.А. Літературно-наукові жанри на сторінках перших українських часописів "Украинский вестник" (1816-1819 рр.) та "Украинский журнал" (1824-1825 рр.) // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 137-143
673708
  Бричка А.В. Літературно-перекладацька діяльність Паїсія Величковського // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 76-81. – ISSN 2312-4679
673709
  Малець Н. Літературно-просвітницька діяльність Союзу визволення України у рокі Першої світової війні // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 19 : Присвячується 90-річчю від дня народження професора В.І. Добоша. – С. 53-56
673710
  Овдійчук Л. Літературно-психологічний портрет Олександра Купріна. До проблеми вивчення біографії письменника на уроках світової літератури // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 77-81
673711
  Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці : у 2 т. / [упорядкув., приміт. і вступ. стаття "Михайло Драгоманов - літературний критик і публіцичт", с. 5-36, І.С. Романченка ; редкол.: О.Є. Засенко (голова) та ін.]. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : [Статті, розвідки / ред. О.І. Дей]. – 1970. – 531 с. : іл., факс., портр.
673712
  Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці : у 2 т. / М.П. Драгоманов; [упорядкув. та приміт. І.С. Романченка і В.В. Лисенко ; редкол.: О.Є. Засенко (голова) та ін.]. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : [Статті, розвідки, дописи. Вибрані листи / ред. О.Я. Лисенко]. – 1970. – 595 с. : іл., портр.
673713
  Ксьондзик Н. Літературно-стильові чинники дезінтеграції соцреалізму в українській літературі (1950-1960) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 141-148. – ISSN 2307-2261
673714
  Ходосов К.О. Літературно-творчий гурток у школі / К.О. Ходосов. – К., 1963. – 78с.
673715
  Комишанченко М.П. Літературно-теоретична оротьба в 70-х роках ХІХ ст. на Україні : Дис... канд.філолог.наук: / Комишанченко М.П.; Київ. держ пед ін-т ім. М.Горького. – Київ, 1948. – 297л. – Бібліогр.:л.1-14
673716
  Шеремет О.С. Літературно-теоретичні традиції польського репортажу // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 64-69. – ISSN 978-966-551-401-5
673717
  Колодкевич Г. Літературно-філософська інтерпретація палімпсеста у творчості В. Стуса // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 147-149
673718
  Король Л.П. Літературно-філософські аспекти осмислення часу та простору в художньому творі // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 52-57. – ISSN 978-966-551-401-5
673719
  Ясній Я. Літературно-фольклорний контекст героя-розбійника в драмі "Карпатські верховинці" Юзефа Коженьовського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 275-280. – ISBN 966-95452-4-3
673720
  Вегеш А. Літературно-художні антропоніми в творах Івана Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 204-207.
673721
  Вегеш А. Літературно-художні антропоніми в творах Павла Загребельного // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – C. 73-84
673722
  Вегеш А. Літературно-художні антропоніми козацької доби в романі Юрія Мушкетика "Гетьманський скарб" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 60-62. – (Філологія ; Вип. 18)
673723
  Вегеш А. Літературно-художні антропоніми повісті "Лялька" Тетяни Ліхтей // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 17-19
673724
  Дзюба К.А. Літературно-художні журнали в системі міжкультурної комунікації. : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Дзюба Катерина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 179 арк. – Додаток: арк. 179. – Бібліогр.: арк. 160-178
673725
  Дзюба К.А. Літературно-художні журнали в системі міжкультурної комунікації. : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Дзюба Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
673726
  Козловська Д.В. Літературно-художні імена-символи як основа формування антропоетонімії романів Люко Дашвар // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 44-52. – ISSN 2077-1932
673727
  Яковлєва В.Б. Літературно-художній антропонім як засіб кваліфікації персонажа (на матеріалі роману Марини Гримич "Егоїст") // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 66-74
673728
  Попович Н. Літературно-художній антропонімікон драматичних творів В. Винниченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – С. 75-78
673729
  Попович Н. Літературно-художній антропонімікон драматичних творів Г. Квітки-Основ"яненка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 252-255
673730
  Попович Н. Літературно-художній антропонімікон драматичних творів І. Кочерги // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 16-19. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (33))
673731
  Чижмар О. Літературно-художній антропонімікон прози В. Ладижця // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 86-89. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)


  У статті аналізується літературно-художній антропонімікон прозових творів В. Ладижця. Простежується використання письменником ідеологічних ЛХА та наявністьтворення онімів за принципом сюреалізму
673732
  Старченко Т. Літературно-художній компонент сучасних православних журналів України // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 5-10


  У статті розглянуто функціонування літературно-художньої складової сучасних українських православних журналів для сім"ї та молоді, що належать до релігійного дискурсу засобів масової інформації. В статье рассматривается функционирование ...
673733
  Старченко Т. Літературно-художній компонент сучасних православних журналів України


  У статті розглянуто функціонування літературно-художньої складової сучасних українських православних журналів для сім"ї та молоді, що належать до релігійного дискурсу засобів масової інформації. В статье рассматривается функционирование ...
673734
  Хом"якова Л. Літературно-художній компонент у тижневику "Дзеркало тижня. Україна" // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 183-190


  У статті розглянуто приклади використання елементів образного потенціалу художньої літератури у мас-медійному просторі на матеріалах тижневика "Дзеркало тижня. Україна". В статье рассмотрены примеры использования элементов образного потенциала ...
673735
  Гром"як Р.Т. Літературно-художній образ / Р.Т. Гром"як. – Донецьк, 1970. – 28с.
673736
  Старченко Т. Літературно-художній та журналістський тексти: особливості сприйняття студентською аудиторією
673737
  Бехта І. Літературно-художній твір у концепції Р.Інгардена: схематизація та об"єктивізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 24-28. – Бібліогр.: С. 24-28;. – (Серія географічна ; Вип. 40, ч. 1). – ISSN 2078-6441
673738
  В"язовський Г.А. Літературно-художній тип і його прототипи / Г.А. В"язовський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1979. – 76 с.
673739
  Сколоздра-Шепітько Літературно-художня антропонімія великої прози Івана Франка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 364-367
673740
  Чижмар О. Літературно-художня антропонімія Дмитра Кешелі: від реалізму до псевдопостмодернізму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 141-142
673741
  Телехова О.П. Літературно-художня критика в системі літературної освіти: стаття І. Франка "Іван Вишенський, його час і письменницька діяльність" як джерело вивчення життєпису митця // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 873. – С. 168-173. – (Серія "Філологія" ; Вип. 58). – ISSN 0453-8048


  У статті розглядаються проблеми підвищення ефективності вивчення літератури засобами літератірно-художньої критики, досліджуються зміст, проблематика і художня специфіка однієї з праць І. Франка про творчість Івана Вишенського: пропонуються форми і ...
673742
  Федченко П.М. Літературно-художня періодика Української РСР у боротьбі за комуністичну партийність літератури (1930-1940 рр.) : Дис... канд. філолог.наук: / Федченко П.М.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1953. – 537л. – Бібліогр.:л.1-21
673743
  Руденко І.В. Літературно - критична творчість Міхала Грабовського в контексті польського романтизму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Руденко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 7 назв.
673744
  Коваль В. Літературну премію Валерія Шевчука вручено Володимиру Даниленку за книжку повістей "Тіні в маєтку Тарновських" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 2
673745
  Голобородько Я. Літературознавець психоаналітичного напряму = До 160-річчя від дня народження Дмитра Овсянико-Куликовського


  Овсянико-Куликовський Дмитро Миколайович (1853-1920) - український мовознавець і літературознавець, історик культури, почесний член Петербурзької Академії Наук з 1907.
673746
   Літературознавство. – Братислава, 1965. – 77с.
673747
  Наєнко М. Літературознавство 40-50-х років: за гратами соцреалізму і на вигнанні // Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – С. 204-260. – ISBN 966-580-009-4
673748
   Літературознавство не знає межі століть? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2000. – 6 січня (№ 1). – С. 4


  Про філологічний семінар "Філологія в новому столітті - тема вільна". Учасниками семінару були вчені КНУ імені Тараса Шевченка, Гарвардського, Варшавського і Тбіліського університетів. Вів семінар М. Наєнко.
673749
  Смольницька О.О. Літературознавство ХХ ст. в Київському університеті в контексті філософських досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена обґрунтуванню філософської методології у літературознавчих дослідженнях вітчизняної школи переломного періоду. Виокремлено спільні для філософії та літературознавства проблеми, концепти, принципи. Дослідження побудовано на основних ...
673750
  Павличко Д. Літературознавство. Критика : [ у 2 томах ] / Д. Павличко; Дмитро Паличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-283-3
Т.1 : Українська література. – 2007. – 568 с.
673751
  Павличко Д. Літературознавство. Критика : [ у 2 томах ] / Д. Павличко; Дмитро Паличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-284-00
Т.2 : Світова література. – 2007. – 456с.
673752
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8012-78-9
Вип. 3. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
673753
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8645-19-7
Вип. 4. – 2005
673754
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8645-33-2
Вип. 5. – 2006
673755
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць. – Черкаси : Брама
Вип. 6. – 2007
673756
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-187-5
Вип. 8. – 2009
673757
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-187-5
Вип. 9. – 2010. – 220 с. – Резюме рос., англ. мовами
673758
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси. – ISBN 978-966-920-067-9
Вип. 21/22. – 2015. – 458 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
673759
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А. – ISBN 978-966-920-092-1
Вип. 23/25. – 2016. – 612 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
673760
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А. – ISBN 978-966-920-255-0
Вип. 26. – 2017. – 288 с.
673761
  Козак О. Літературознавство: Бібліограф. список
673762
  Козак О. Літературознавство: Бібліографічний список
673763
  Галик В. Літературознавці, журналісти та священники - кореспонденти Івана Франка з Дрогобича // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 5-15. – ISBN 978-966-2763-39-3


  На основі кореспонденції І. Франка низкою літературознавців, журналістів та священників у статті простежено особливості співпраці українського дослідника з його сучасниками. Епістолярна спадщина складає цінність з огляду на специфіку ...
673764
  Герасим Я. Літературознавча аксіологія Віталія Дончика: етноохоронний етос
673765
  Сергеєва О.О. Літературознавча антропологія: вчинок у баладах Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 495-498


  Обгрунтовано необхідність погляду на концепт "вчинок" у баладах Т. Шевченка. Висвітлено психологічний механізм злочинного вчинку у баладі Шевченка "Утоплена"
673766
  Тарнашинська Л. Літературознавча антропологія: новий методологічний проект у дзеркалі філософських аналогій
673767
  Палій О.П. Літературознавча богемістика на кафедрі слов"янської філології КНУ: традиції і сучасність // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 112-119. – ISSN 2075-437X


  У статті простежіються традиції літературознавчої богемістики в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Особливу увагу приділено визначенню завдань навчального курсу історії чеської літератури на сучасному етапі та методиці його ...
673768
  Наєнко М. Літературознавча діяльність професора Михайла Наєнка / розмову вела Галина Білик
673769
  Пилип"юк О. Літературознавча думка в арабо-мусульманському світі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 9 : Шедеври ісламської літератури та культури. – С. 14-19
673770
   Літературознавча енциклопедія : у двох томах. – Київ : Академія. – (Енциклопедія ерудита). – ISBN 978-966-580-232-7
Т. 1 : А (аба) - Л (лямент). – 2007. – 608с.
673771
   Літературознавча енциклопедія : у двох томах. – Київ : Академія. – (Енциклопедія ерудита). – ISBN 978-966-580-232-7
Т. 2 : М (Маадай-Кара) - Я (я-форма). – 2007. – 624с.
673772
  Кравець Я. Літературознавча і перекладацька діяльність Мирона Кордуби // Каменяр : інформаційно-аналітичний часопис Львів.нац.ун-ту. імені Івана Франка. – Львів, 2013. – № 9


  Мирон Кордуба - український історик, бібліограф, публіцист.
673773
  Наливайко Д.С. Літературознавча імагологія: предмет і стратегії // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 27-44. – ISBN 966-8474-34-1
673774
  Пригодій С.М. Літературознавча імагологія: теорія і практика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 336-342. – ISBN 966-8188-10-1
673775
  Гольденберг Л.І. Літературознавча книга в Українській РСР / Л.І. Гольденберг. – К., 1980. – 228с.
673776
  Найда А.М. Літературознавча компаративістика і перекладознавство // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 58-60
673777
  Базиль Л. Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури крізь призму наукових підходів


  У статті розкрито сутність літературознавчої компетентності вчителя української мови і літератури як складного багатовимірного професійно-особистісного феномена, що є вищим рівнем професійної компетентності. Для з"ясування природи літературознавчої ...
673778
  Загоруйко Н. Літературознавча концепція Івана Світличного та літературна критика (на матеріалі епістолярної спадщини дисидента)


  У статті епістолярну спадщину Івана Світличного розглянуто як продовження його професійних і творчих потенцій. Епістолярій І. Свтличного свідчить не лише про альтернативну (антирадянську) позицію критика, бажання переосмислити літературний канон, а й ...
673779
  Лугова Т.М. Літературознавча концепція М.С. Грушевського в контексті методологічних пошуків українських істориків літератури першої третини XX століття // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 122-132. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
673780
  Шляхова Н.М. Літературознавча методологія Дмитра Чижевського // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 204-208. – (Серія: Філологія)
673781
  Кузьменко В. Літературознавча нива Миколи Ткачука // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 98-101. – ISSN 0869-3595
673782
  Пригодій С. Літературознавча онірокритика ( на матеріалі повісті В.Г. Симмса "Грелинг, або Вбивство виявиться") // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 129-138. – Бібліогр.: Літ.: с. 138; 13 п. – ISBN 966-638-152-4
673783
  Степаненко М.І. Літературознавча Полтавщина : довідник / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – 667, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7016-11-2
673784
  Рудянчук І. Літературознавча проблематика в листуванні Івана Нечуя-Левицького з Михайлом Грушевським // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 76-81. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
673785
  Галушка Н.В. Літературознавча рецепція творчості Ірен Роздобудько // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 22-28. – ISBN 978-966-551-335-3


  Вивчається питання рецепції творчості Ірен Роздобудько в українському літературознавстві.
673786
  Степаненко Н.С. Літературознавча спадщина Олени Пчілки на сторінках часопису "Рідний Край": Євген Гребінка — Тарас Шевченко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 123-127


  У статті схарактеризовано літературознавчий доробок Олени Пчілки, опублікований на сторінках часопису "Рідний Край" і присвячений творчості Євгена Гребінки та Тараса Шевченка. З"ясовано, зокрема, внесок цих митців у розвій красного письменства й ...
673787
  Степаненко Н. Літературознавча сторінка тижневика "Рідний край" (1905-1916, 1999-2008 рр.) // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 136-144
673788
  Коломієць В.В. Літературознавча та літературно-критична спадщина М.О. Максимовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 202-207. – ISBN 966-8188-10-1
673789
  Грузман З.М. Літературознавча та публіцистична діяльність П.Г.Тичини : Дис... канд. філол.наук: / Грузман З.М.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Каф. історії української літератури. – К., 1958. – 265,68л. – Бібліогр.:л.1-68
673790
  Гнатюк М Літературознавча термінологічна система Івана Франка і проблеми сучасного термінотворення // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 44-50
673791
  Радишевський Р. Літературознавча шевченкіана діаспори та польська рецепція Т.Г. Шевченка // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 14 : Літературознавча шевченкіана діаспори та польська рецепція Т.Г. Шевченка / Радишевський Р. – С. 3-383. – ISBN 966-617-7133-55-0
673792
  Проскурін М.В. Літературознавча, бібліографічна та книгознавча діяльність Юрія Меженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 244-248
673793
  Бернадська Н. Літературознавче SOS, або ЗНО очима науковця // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 14 травня (№ 20). – С. 5
673794
  Акімова А. Літературознавчий дискурс вирішення проблеми призначення покоління "культурної революції" у драмі Ван Пейгуна "Ми" (1985 р.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 7-14. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (19), квітень). – ISSN 2519-4038
673795
  Куценко М. Літературознавчий дискурс Жака Лакана й досвід його адаптації: спроба осмислення проблеми // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 228-237. – ISSN 2307-2261
673796
  Акімова А.О. Літературознавчий дискурс китайської драматургії XX століття // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 28-33. – ISBN 978-966-916-268-7
673797
  Акімова А. Літературознавчий дискурс китайської драматургії: співвідношення нових форм вербального й візуального в драмі Тянь Ханя "Жінка-інспектор Се Яохуань" (1961 р.) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. Ільїнська Н.І. ; редкол.: Бєлєхова Л.І., Бондарева О.Є., Демецька В.В. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 67. – С. 66-68. – ISSN 2307-8037
673798
  Акімова А.О. Літературознавчий дискурс китайської драми: історичні аспекти в контексті сучасної драматургії // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 11-15
673799
  Бернадська Н. Літературознавчий дискурс мовознавця
673800
  Астаф"єв О. Літературознавчий дискурс та його семантичне поле // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 15-22. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті проаналізовано генезу поняття "літературознавчий дискурс", виокремлено його дефінітивні розбіжності. Крізь призму різноманітних методологічних концепцій омислено зміст терміну в ширшому та вужчому розумінні. Розкрито механізми інтерпретації ...
673801
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 31/32. – 2007. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
673802
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 33/34. – 2008. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
673803
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 41/42. – 2010. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
673804
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 43/44. – 2010. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
673805
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 45/46. – 2011. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
673806
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 47/48. – 2011. – До вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
673807
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 49/50. – 2012. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
673808
  Безкровна Н. Літературознавчий метод як механізм дослідження художньої реальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні методи дослідження української романістики. Проаналізовано ефективність їх використання у працях молодих науковців. Приділено увагу процесам, що відбуваються на сучасному етапі вивчення українського історичного роману. The article ...
673809
  Краснощок В.В. Літературознавчий портрет Лесі Українки в есеїстиці Євгена Маланюка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 119-123. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
673810
  Краснощок В.В. Літературознавчий портрет М. Хвильового в есеїстиці Є. Маланюка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 61-67. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
673811
   Літературознавчий словник-довідник. – Київ : Академія, 1997. – 752 с. – ISBN 966-580-003-5
673812
   Літературознавчий словник-довідник. – 2-е вид., випр., доп. – Київ : Академія, 2006. – 752с. – (Nota bene). – ISBN 966-580-204-6
673813
   Літературознавчий словник-довідник. – 2-е вид., виправл., доп. – Київ : Академія, 2007. – 752 с. – (Nota bene). – ISBN 978-966-580-244-0
673814
   Літературознавчий талант. До 12-річчя від дня народження А.П. Шамрая (1896-1952) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 4, 4 квартал. – С. 38-44. – ISSN 0130-2043


  Агапій Пилипович Шамрай - український літературознавець, історик літератури, професор світового рівня. Викладав історію української літератури також в Інституті народної освіти (нині КНУ імені Тараса Шевченка). З 1944 р. завідував кафедрою зарубіжної ...
673815
  Грицик Л.В. Літературознавчі аспекти університетської орієнталістики: об"єктивна структура і суб"єктивна реструктура Сходу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 167-176


  Аналіз сходознавчих літературознавчих праць, що з"явилися в Київському університеті упродовж півтораста літ
673816
  Смольницька О.О. Літературознавчі дослідження в західноєвропейській філософській думці кінця XIX - початку XX ст. та їх вплив на розвиток літературознавства в Київському імператорському університеті Святого Володимира // Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця XIX - початку XX ст. : монографія / О.О. Смольницька. – Київ : ННДІУВІ, 2013. – С. 105-140
673817
  Плясун О.М. Літературознавчі дослідження про О. Довженка: погляд лінгвіста // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 175-182. – ISSN 2311-2697


  У статті з лінгвістичного погляду проаналізовано літературознавчий підхід до творчості О. Довженка як один із можливих напрямків поліаспектної проблеми ідіостилю автора. Постулюється, що лінгвістична характеристика домінантних особливостей стилю автора ...
673818
  Бицько О. Літературознавчі засади шкільного вивчення словесної творчості караїмів-тюрків (караїв) // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 12 (402). – С. 46-51
673819
  Янкова М.А. Літературознавчі ідеї Олександра Потебні та їх художня реалізація у творчості Юрка Гудзя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 471-476. – (Б-ка Ін-ту філології)
673820
  Пастух Б. Літературознавчі концепти Тараса Салиги
673821
  Гнатюк М. Літературознавчі концепції в Україні другої половини ХІХ - початку ХХ сторіч / Михайло Гнатюк. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2002. – 207, [1] с. – ISBN 966-613-124-2
673822
  Басенко Н. Літературознавчі концепції Володимира Державина // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 235-239. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті аналфізується наукова спадщина відомого представника української літературно-художньої еміграції Володимира Державина, здійснюється спроба окреслити основні дослідницькі (теоретичні та методологічні) концепти вченого
673823
  Войтюк А.Ю. Літературознавчі концепції Івана Франка / А.Ю. Войтюк. – Львів : Вища школа, 1981. – 183 с.
673824
  Гнатюк Михайло Іванович Літературознавчі концепції Івана Франка у контексті методологічних пошуків українського літературознавства другої половини 19 - початку 20 століття : Дис. ... д-ра філолог. наук: 10.01.06 / Гнатюк Михайло Іванович; МОіНУ. ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 414 л. – Бібліогр.: л. 384 - 414
673825
  Гнатюк Михайло Іванович Літературознавчі концепції Івана Франка у контексті методологічних пошуків українського літературознавства другої половини 19 - початку 20 століття : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.06 / Гнатюк М.І.; КНУТШ. – Львів, 2003. – 34с. – Бібліогр.: 32 назв.
673826
  Хороб С. Літературознавчі концепції Юрія Бойка-Блохина в дослідженнях творчості Тараса Шевченка // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – № 10/11 за (2013-2014) р. – С. 5-14. – ISSN 2222-5242
673827
  Голобородько Я.Ю. Літературознавчі меседжі Миколи Жулинського : До 70-річчя вченого й культурного діяча // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 22/24 (242/244). – С. 2-5
673828
  Наєнко М. Літературознавчі методології як проблема // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 3-8.
673829
  Наєнко М. Літературознавчі методології як проблема // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 38-42. – ISBN 978-966-2133-74-5
673830
   Літературознавчі обрії : зб. наук. праць. – Київ : Наукова думка, 1984. – 215с.
673831
   Літературознавчі обрії : праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-1795-1
Вип. 1. – 2000
673832
   Літературознавчі обрії : праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-2090-1
Вип. 2. – 2001
673833
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-2500-8
Вип. 3. – 2002
673834
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-2953-4
Вип. 4. – 2003
673835
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-2954-2
Вип. 5. – 2004
673836
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-3309-4
Вип. 6. – 2004
673837
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-3578-Х
Вип. 7. – 2005
673838
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-3579-8
Вип. 8. – 2005
673839
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-3352-2(Вип. 9)
Вип. 9. – 2005
673840
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4271-5(Вип. 10)
Вип. 10. – 2006
673841
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4272-2(Вип. 11)
Вип. 11. – 2006
673842
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4273-9
Вип. 12. – 2006
673843
   Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
Вип. 13. – 2008
673844
   Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
Вип. 15. – 2009
673845
   Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 20. – 2014
673846
   Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 21. – 2014
673847
   Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 19. – 2014
673848
   Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 22. – 2015. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами
673849
   Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 23. – 2015. – 258 с. – Резюме укр., англ. мовами
673850
   Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 24. – 2017. – 138 с. – Резюме укр., англ. мовами
673851
  Ільницький Д. Літературознавчі поглади Богдана-Ігоря Антонича
673852
  Басенко Н. Літературознавчі погляди Володимира Державина: концептуальна дискусія з Юрієм Шерехом // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 308-314. – (Філологія ; Вип. 23/24)
673853
  Зелік О. Літературознавчі погляди Михайла Могилянського і неокласиків: зіставний аспект // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 2. – C. 142-150. – ISSN 2077-804X
673854
  Коробко Л. Літературознавчі поняття в інтертексті культури: спроба кореляції
673855
  Федунь М. Літературознавчі праці та спомини сучасників про Лесю Українку: на перетині жіночого й чоловічого дискурсів // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 478-487. – ISSN 2304-9383
673856
  Лановик М. Літературознавчі проблеми художнього перекладу в системі формалізму // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 184-191
673857
  Бондаренко Г.Ф. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія / Галина Бондаренко ; [М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Каф. теорії та історії світової літ.]. – Житомир : Полісся, 2014. – 239, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка"). – ISBN 978-966-655-726-4
673858
  Грицик Л. Літературознавчі розмисли професора Л.Ф. Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 13-15
673859
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-. – ISBN 966-594-246-8
[Вип. 1]. – 2001. – 368 с.
673860
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-. – ISBN 966-594-298-0
Вип. 2. – 2002. – 396 с.
673861
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 3. – 2002. – 204 с.
673862
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 4. – 2003. – 236 с.
673863
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 5. – 2003. – 191 с.
673864
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 6. – 2003. – 212 с.
673865
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 8. – 2003. – 165 с.
673866
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-. – ISBN 966-7825-78-7
Вип. 7. – 2004. – 359 с.
673867
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 9. – 2004. – 287 с.
673868
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 10. – 2004. – 364 с.
673869
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-. – ISBN 966-8188-10-1
Вип. 11. – 2004. – 444 с.
673870
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 13. – 2005. – 349 с.
673871
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 15. – 2005. – 133 с.
673872
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 19, ч. 1. – 2007. – 255 с.
673873
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 19, ч. 2. – 2007. – 279 с.
673874
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 21, ч. 1. – 2008. – 355 с.
673875
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 21, ч. 2. – 2008. – 328 с.
673876
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 24. – 2009. – 479 с.
673877
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 25. – 2009. – 311 с.
673878
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001-
Вип. 26. – 2010. – 587 с. – (Б-ка Ін-ту філології)
673879
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 29. – 2010. – 463 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
673880
   Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир : ЖДУ
Вип. 5. – 2011
673881
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 30. – 2011. – 206 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
673882
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2001-
Вип. 31. – 2011. – 508 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Б-ка Ін-ту філології)
673883
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 33. – 2011. – 622 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
673884
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 1 (36). – 2013. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673885
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 3 (38). – 2013. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673886
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 37, ч. 1. – 2013. – 479 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673887
   Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 37, ч. 2. – 2013. – 492 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673888
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 39, ч. 1. – 2013. – 411 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673889
   Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 39, ч. 2. – 2013. – 554 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673890
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 40, ч. 1. – 2013. – 401 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673891
   Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 40, ч. 2. – 2013. – 380 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673892
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 42, ч. 1. – 2014. – 407 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673893
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 42, ч. 2. – 2014. – 439 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673894
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 1 (41). – 2015. – 447 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673895
   Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 43, ч. 1. – 2015. – 397 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673896
   Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 43, ч. 2. – 2015. – 375 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673897
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 46. – 2015. – 366 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673898
   Літературознавчі студії = Literary studies : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 50. – 2016. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673899
   Літературознавчі студії = Literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ : Київський університет, 2001-. – ISSN 2520-6346
Вип. 2 (49). – 2017. – 352 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
673900
   Літературознавчі студії = Literary studies : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 51. – 2017. – 217 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673901
  Крохмальна Г. Літературознавчі та фольклористичні терміни в ідіостилі Івана Денисюка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 108-113. – ISSN 2225-5095
673902
  Сиваченко М.Є. Літературознавчі та фольклорістичні розвідки / М.Є. Сиваченко. – К., 1974. – 464с.
673903
  Лінтур П. Літературознавчі та фольклорознавчі праці : матеріали для студ.-філологів, які вивчають курси "Українська усна народна творчість", "Історія української літератури" / Петро Лінтур ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т", Філол. фак-т, Каф-ра укр. літ. – Ужгород : Говерла, 2008. – 64 с. – ISBN 978-966-2095-33-3
673904
  Лесин В.М. Літературознавчі терміни : Довідник для учнів / В.М. Лесин; Відповід. редактор К.П. Фролова. – Київ : Радянська школа, 1985. – 251с.
673905
  Глушковецька Н.А. Літературознавчо-перекладацький дискурс творчості Й.В. Гете в епістолярії В. Стуса // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 23-25
673906
  Бондаренко О.О. Літературоцентричність та владний дискурс // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 280-282. – ISSN 2076-1554


  В українському гуманітарному просторі, а особливо у студіях, присвячених російській культурі, вплив російського владного дискурсу є досить значим. Ф.М.Достоєвський є вельми значущою постаттю в гуманітаристиці взагалі - як російської, так і світової.
673907
  Печарський А. Літературоцид у белетристиці Олексія Плюща: психоаналітичні аспекти та їх текстологічні вияви // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 222-226. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
673908
  Наєнко М. Літературу репресовано як клас! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 12 жовтня (№ 40). – С. 4


  "Слід (як перший крок) ініціювати скликання Пленуму всіх творчих спілок і поговорити про радіоситуацію в Україні...Як і про ситуацію в інших ЗМІ..."
673909
  Січеславець М. Літери : проза: оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 12. – С. 4-8. – ISSN 0130-321Х
673910
  Гнатюк А.Д. Літерна символика та її застосування в системі перекладацького скоропису / А.Д. Гнатюк, Н.Г. Гнатюк // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 111-114. – ISBN 978-966-581-885-4
673911
  Шевченко В.І. Літій в аргілізитах Микитівського рудного поля : геологія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 84-87 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
673912
  Короткий В. Літке Федір Петрович (Фрідріх Беньямін) // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 217-218. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
673913
  Блажко Ю. Літні військові табори у Батурині в 1924-1928 роках // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 18 (21). – С. 27-34. – (Серія "Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 6). – ISSN 2078-063X
673914
  Остролуцька А. Літні жарти / Антоніна Остролуцька. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2004. – 20с. – ISBN 966-7833-85-2
673915
  Суряднова В.П. Літні завдання учням з біології. / В.П. Суряднова. – К, 1989. – 124с.
673916
  Качурівський Р.М. Літні зорепади / Р.М. Качурівський. – К., 1973. – 57с.
673917
  Мирний В.С. Літні зорепади : поезії / В.С. Мирний. – Харків : Прапор, 1979. – 56 с.
673918
  Усик Світлана Літні канікули - принади та небезпеки / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 31-32 : фото
673919
  Пробст А. Літні канікули / А. Пробст. – К, 1975. – 87с.
673920
  Усик Світлана Літні ласощі - небезпечні / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 3 : фото
673921
  Галаджій Олена Літні обнови Криму : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 120-121 : Іл.
673922
   Літні олімпійські перемоги вихованців КНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 6


  Студенти механіко-математичного факультету Університету перемогли на 22-й Міжнародній студентській математичній олімпіаді (IMC), що проходила з 27 липня по 2 серпня 2015 р. у Благоєвграді (Болгарія). Перше місце здобули Олександр Дашков та Микита ...
673923
  Салинський А.Д. Літні прогулянки. / А.Д. Салинський. – К., 1974. – 87с.
673924
  Щепакін В.М. Літні симфонічні концерти як явище музичної культури України кінця XIX - початку XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 275-284
673925
  Усик Світлана Літній відпочинок з дитиною / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 31
673926
  Бондар А.Д. Літній зорепад / А.Д. Бондар. – К, 1958. – 63с.
673927
  Пасльон Ю. Літній лекторій запрошує // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Настановчі лекції для вступників пропонує відділення довузівської підготовки університету.
673928
  Мамчур З.І. Літня навчальна практика з ботаніки : навчально-методичний посібник для студентів біолог. факультету / З.І. Мамчур, А.В. Одінцова ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 176с. – ISBN 978-966-613-525-7
673929
  Аріон О.В. Літня польова грунтознавчо-біогеографічна практика : навчально-методичний посібник / О.В. Аріон, В.В. Удовиченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 176 с. + Додатки: с. 115-175. – Бібліогр.: с. 113-114
673930
   Літня школа знову відкрита // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 13 серпня (№ 33)


  Із 16 по 27 липня 2012 року в місті Одесі відбулася Міжнародна літня школа з інтелектуальної власності.
673931
   Літня школа права "Проблеми застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 211-212


  16-22 серпня 2010 р. юридичним факультетом КНУ імені Тараса Шевченка було проведено Літню школу, яка має започаткувати практику щорічного проведення літніх шкіл з юридичним факультетом Вільнюського університету.
673932
  Мірошниченко А. Літня школа як освітній інструмент // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 13)


  Про літні школи (організатором яких виступає юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка), які проводяться почергово в Києві та Вільнюсі для підвищення професійного рівня як студентів, так і викладачів.
673933
  Бовкун Т.І. Літня школа як складова безперервної географічної освіти учнів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 2-3
673934
  Треніна А.С. Літо - найкращий час для загартування дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 27-28 : фото
673935
  Воронова Н. Літо - пора відпочинку та відпусток! Усе, що потрібно знати про відпустку // Юридична газета. – Київ, 2012. – 21 серпня (№ 33/34)
673936
  Гордієнко К. Літо / К. Гордієнко. – Харків, 1932. – 160 с.
673937
  Рильський М.Т. Літо / М.Т. Рильський. – Харків, 1936. – 106с.
673938
  Масло М.К. Літо : поезії / М.К. Масло. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 100 с.
673939
  Канкан Чжан Літо : Оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – [спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – С. 137-148. – ISSN 0320 - 8370
673940
  Скорик М.Т. Літо : до кучмізму і після / Михайло Скорик. – Київ : КИТ, 2013. – 463, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2279-29-0
673941
  Гаравалья Л. Літо : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 183. – ISSN 0320-8370
673942
  Козловський Роман Літо "Безвіз" + конкуренція // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
673943
  Чубач Г.Т. Літо без осені : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ, 1986. – 181 с.
673944
   Літо в "Сонячній долині" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 116-117 : фото
673945
  Стешенко О.Г. Літо в долонях / О.Г. Стешенко. – Дніпропетровськ, 1965. – 75с.
673946
  Лесич Антоніна Літо в Єгипеті : фоторепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 58-60 : Фото
673947
  Матюх Наталя Літо в лютому // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 1/2. – С.172-183. – ISSN 0130-1608
673948
  Снєгірьов Г.І. Літо вернеться / Г.І. Снєгірьов. – К., 1957. – 140с.
673949
  М"ястківський А.П. Літо вповні : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1969. – 95 с.
673950
  Гаврилів Т. Літо втрат // Критика. – Київ, 2007. – Вересень, (число 9). – С. 27


  Євген Оксентович Попович (25 червня 1930 — 6 липня 2007) — український перекладач.
673951
  Шевчук Валерій Літо давньої туги : Роман // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 41-159. – ISSN 0208-0710
673952
  Сушинський Б.І. Літо житніх дощів : повість та оповідання / Б.І. Сушинський. – Київ : Молодь, 1976. – 207 с.
673953
   Літо з Kavalier // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 10-11 : фото
673954
  Роганов Євген Літо на крилах? Перспективи літньої повітряної навігації 2015 року // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 18-21 : фото. – ISSN 1998-8044
673955
  Гудзевата Марина Літо на старті : Подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-19 : Фото
673956
  Велика Валерія Літо на Херсонщині / Велика Валерія, Шовкопляс Олена // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 28-31 : фото
673957
  Косач Ю.М. Літо над Делавером / Ю.М. Косач. – К., 1980. – 100с.
673958
  Шевченко М. Літо нам багато дарувало : Поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 2-5. – ISSN 0130-321Х
673959
  Наумова Н. Літо останнє. Остання любов // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 20-25. – ISSN 1814-5078
673960
  Жур П.В. Літо перше : з хроніки життя і творчості Тараса Шевченка / Петро Жур. – Київ : Дніпро, 1979. – 279 с.
673961
  Братунь Р.А. Літо пізніх жоржин : поезії / Р.А. Братунь. – Львів : Каменяр, 1987. – 270 с.
673962
  Волошенюк І.С. Літо приємних зустрічей : худож.-докум. повість / І.С. Волошенюк. – Київ : Дніпро, 1981. – 160 с.
673963
  Доценко Ю.Т. Літо чебрецеве / Ю.Т. Доценко. – Донецьк : Донбас, 1984. – 26 с.
673964
  Горелова Елішка Літо як на замовлення / Горелова Елішка. – К, 1984. – 360с.
673965
  Літневський Г.Є. Літо: Поезії. / Г.Є. Літневський. – Дніпропетровськ, 1983. – 30 с.
673966
   Літовська радянська поезія: Антологія.. – К., 1985. – 564с.
673967
  Ревер В.Б. Літогенез еоценових відкладів Чорноморського сегменту океану Тетіс : монографія / Володимир Ревер ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин, Наук. рада з проблеми "Геологія і геохімія горючих копалин [та ін.]". – Київ : Наукова думка, 2016. – 94, [2] с., [10] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 86-91. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1584-5
673968
   Літогенез сірчаних родовищ Прикарпаття. – Київ : Наукова думка, 1972. – 156с.
673969
  Нарушевич В.В. Літодень. Поезії. / В.В. Нарушевич. – Одеса, 1975. – 44с.
673970
  Киселевич Л. Літологічний склад, умови залягання та поширення відкладів нижнього альбу у межах рівнинного Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-9. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) Розглянуто основні літофаціальні типи відкладів нижнього альбу в Рівнинному Криму. The main lithofacial types of the Lower Albian deposits have been described.
673971
  Радковець Н. Літологічні особливості відкладів девону Переддобрудзького прогину та оцінка розвитку потенційних колекторів нафти і газу / Н. Радковець, Л. Кошіль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-12. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Проведено петрографічні дослідження девонських порід Переддобрудзького прогину. Встановлено, що нижньодевонські відклади лохківського ярусу представлені глинисто-карбонатним літофаціальним комплексом, який за своїми петрографічними характеристиками є ...
673972
  Рябуха А. Літологічні особливості нафтовміщуючих порід нижньої крейди північно-західного шельфу Чорного моря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 18-20. – (Геологія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Приведена інформація про різноманітність осадових порід нижньої крейди північно-західного шельфу Чорного моря. Охарактеризовані породи, які розкриті свердловинами на підняттях Південно-Голіцинське, Іллічівське, Одеське, Олімпійське, Десантне, ...
673973
  Ревер В.Б. Літологічні особливості середньоеоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 62-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
673974
  Сеньковский Ю.М. Літологія верхньокрейдових відкладів Середнього Придністров"я. / Ю.М. Сеньковский. – К., 1963. – 103с.
673975
   Літологія донних відкладів та умови осадконакопичення на Північно-Західному шельфі Чорного моря / Н.О. Федорончук, І.О. Сучков, В.П. Резнік, В.Г. Іванов // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 46-50 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
673976
  Хрущов Д.П. Літологія і калієносність соляних відкладів Дніпровсько-Донецької западини / Д.П. Хрущов; АН УРСР; Ін-т геохімії і фізики мінералів. – Київ : Наукова думка, 1971. – 190с. : 48 фот.
673977
  Крочак М.Д. Літологія мезо-кайнозойських відкладів Канівських дислокацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-41. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Наводиться літологічний опис порід келовейського ярусу та глядівської світи. Мікроскопічні дослідження показали, що породи глядівської світи містять значну частину скелетних решток організмів із кременевим скелетом - губок, діатомових водоростей, ...
673978
  Колтун В.І. Літологія стебницьких відкладів північно-західної частини Радянського Передкарпаття / В.І. Колтун. – Київ : АН УРСР, 1959. – 126с.
673979
  Іванченко В.В. Літологія та можливості комплексного використання сучасного алювію Дніпра / В.В. Іванченко, М.В. Беліцька, І.В. Гаврилюк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 56-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
673980
  Хмелевський В.О. Літологія. Седиментогенез : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.О. Хмелевський, О.В. Хмелевська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 218, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-213. – ISBN 978-966-613-895-1
673981
  Рябуха В.В. Літолого-петрофізичні властивості теригенних порід-колекторів та їх вплив на геофізичні параметри (на прикладі родовищ нафти та газу центральної частини ДДЗ) : Дис. ... канд. геологічних наук: Спец. 04.00.22 - геофізика / Рябуха В. В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 165л. – Бібліогр.: л. 146 - 165
673982
  Рябуха В.В. Літолого-петрофізичні властивості теригенних порід-колекторів та їх вплив на геофізичні параметри (на прикладі родовищ нафти та газу центральної частини ДДЗ) : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.22 / Рябуха В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
673983
   Літолого-структурний контроль золотоносної срібно-поліметалічної мінералізації Єсаулівського рудного поля (Нагольний кряж) / В.А. Новик, В.О. Шумлянський, В.О. Овчаренко, О.А. Крамаренко, А.П. Некрут // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 109-114 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
673984
  Пономарьов В.Є. Літолого-фаціальний аналіз вікладів тираської світи як критерій прогнозу сірчаних родовищ південно-східної частини Прикарпаття. : Автореф... канд. геол.наук: 04.00.21 / Пономарьов В.Є.; НАН України. Ін-т геології і геохімії горючих копалин. – Львів, 1995. – 23л.
673985
  Пащенко В.М. Літооснова, рельєф і ландшафти острова Хортиці / В.М. Пащенко, М.Є. Барщевський, І.А. Байдіков // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 92-110. – Бібліогр.: 16 назв
673986
  Крижанівський С.А. Літопис : вибране / С.А. Крижанівський. – Київ, 1991. – 358 с.
673987
  Величко С.В. Літопис / С.В. Величко. – Київ
Т. 1. – 1991. – 369с.
673988
  Величко С. Літопис / С. Величко. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-00315-7; 5-308-00316-5
Т. 2. – 1991. – 642 с.
673989
  Мулярчук І.Ф. Літопис / І.Ф. Мулярчук. – Київ, 2004. – 120 с. – Іван-Доброслав - прибране ім"я віршованих творів Мулярчука Івана Феодосійовича
673990
  Мулярчук І.Ф. Літопис : [збірник віршів] / Мулярчук І.Ф. – (вид. 2-е, допов.). – Фастів : Поліфаст, 2010. – 174, [1] с. – ISBN 978-966-7758-99-8
673991
  Кремінь Д. Літопис (вибране) / Дмитро Кремінь. – Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2003. – 452с. – ISBN 966-7676-33-1
673992
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2. – 1999
673993
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. – 1999
673994
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 1999
673995
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 2003
673996
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2004
673997
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2. – 2005
673998
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. – 2005
673999
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 2006
674000
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2007
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,