Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
673001
  Лук"янчук Г. "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" під загрозою існування // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 11-23 лютого (№ 7/8)
673002
  Мурашевич Тетяна "Книжкова толока" на Львівщині / Мурашевич Тетяна, Заславець Григорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52
673003
  Мурашевич Тетяна "Книжкова толока" на Львівщині / Мурашевич Тетяна, Заславець Григорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52
673004
  Мірошниченко А. "Книжкове" володіння земельною ділянкою та його захист // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 178-194. – ISSN 1026-9932
673005
  Ільєнко Л. "Книжковий Арсенал": вихід у прямий ефір // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 16


  "З 30 травня по 3 червня у "Мистецькому Арсеналі" триватиме "Книжковий Арсенал- 2018". Особливість форуму - потужний телевізійний та радіо-супровід. "UA: Суспільне мовлення" практично весь період книжкової мега-імпрези оперативно інформуватиме ...
673006
  Константинова К. "Книжковий Арсенал": від споживачів до дослідників // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 25-31 травня (№ 19). – С. 1, 14


  "Цього тижня у стінах "Мистецького Арсеналу" розгорнувся 9-й "Книжковий Арсенал". Тут пропонують свою продукцію близько 150 провідних видавництв і міжнародних культурних партнерів, ваблять публіку понад 200 подій для дорослих та дітей, а ще - більш як ...
673007
  Рябчий І. "Книжковий Арсенал": співжиття на основі несподіванки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 16


  "Головна тема цьогорічного "Книжкового Арсеналу" - співжиття, співіснування на основі цінностей і домовленостей. Минулого тижня у столиці вирував "Книжковий Арсенал" - захід, що свого часу постав усупереч львівській книжковій домінанті, а нині є ...
673008
  Басенко С. "Книжковий Миколай" у Закарпатті // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-32
673009
  Басенко С. "Книжковий Миколай" у Закарпатті // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-32
673010
  Зорина Светлана "Книжная индустрия" - новое издание для профессионалов : [интервью с главным редактором издания "Книжная индустрия" С. Зориной] // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 34. – ISSN 1726-667Х
673011
  Удод Наталія Книжкова колекція митрополита Флавіана - історичне минуле і сьогодення // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 59-70
673012
  Орєхова В. Книжкова колекція Петра Голубовського у фондах бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 333-342


  Характеризується особиста книжкова колекція відомого українського історика ХIХ століття П.В. Голубовського, яка має вагому історико-культурну цінність. Висвітлено основні етапи науково-педагогічної, та культурно-просвітницької діяльності вченого.
673013
  Ахунджанов Е. Книжкова культура Узбекистану: найважливіші тенденції розвитку та соціокультурні особливості // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 10-21. – ISSN 1029-7200
673014
  Грипич С. Книжкова культура як складова сучасної духовної культури // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 44-46. – ISSN 2076-9326
673015
  Вертіль О. Книжкова ластівка до ювілею Кобзаря // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 4 жовтня (№ 181). – С. 16


  У сумському видавництві "Мрія" вийшла друком книжка "Осяйний вінок Кобзареві", присвячена маловідомим або ж новим епізодам перебування Тараса Шевченка на землі Конотопського району і Сумщини в цілому.
673016
  Гринда Б.І. Книжкова мініатюра Франції XIII - XV ст.: художні образи і системи символів : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Гринда Богдана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
673017
  Сенченко М.І. Книжкова палата України : історія і сьогодення : 1919-2004 / М.І. Сенченко. – 2-е вид., виправл. і доповн. – Київ : Кн. палата України, 2004. – 163, [1] с. : іл., портр. – До 85-річчя Книжкової палати України. – ISBN 966-647-046-2
673018
   Книжкова палата України ( 1919-1998 рр. ) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 184с. – ISBN 966-7308-25-1
673019
   Книжкова палата України (1919-1998 рр.) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укл.:П.М.Сенько,В.В.Журавльова,Н.М.Сенченко;Книжкова палата України. – Київ, 1999. – 183с. – ISBN 966-7308-25-1
673020
  Сенченко М. Книжкова палата України імени Івана Федорова - підсумки і перспективи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. І. Федорова. – Київ, 2011. – № 12 (185). – С. 3-6. – ISSN 2076-9326
673021
  Сенченко Н.М. Книжкова палата України. Становлення державної бібліографії / Н.М. Сенченко. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 116с. – Бібліогр.: с.111-113. – ISBN 966-7308-35-09
673022
  Сенченко М. Книжкова палата України: 100 років системних та інноваційних трансформацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (270), січень. – С. 3-7. – ISSN 2076-9326
673023
  Сенченко М.І. Книжкова палата України: 100 років системних та інноваційних трансформацій : 1919-2018 / Сенченко Микола Іванович ; [наук. редагування Н.О. Петрової]. – Київ : Книжкова палата України, 2019. – 200 с. : іл., табл., портр. – До 100-річчя Книжкової палати України. Шифр. дубл. 01 Сенч. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-647-210-9
673024
  Сенченко М. Книжкова палата: як працювати, коли доводиться виживати / підготувала Світлана Чорна // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 2 квітня (№ 61). – С. 12
673025
  Якимович Б. Книжкова підсерія "Писання Івана Франка" // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 37-67. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
673026
  Миколаєнко А.Ю. Книжкова продукція видавництва "Смолоскип" у рецепції ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 164-168. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
673027
  Козаченко А. Книжкова продукція УСРР. 1923-1926 / А. Козаченко. – Київ, 1927. – 24с.
673028
  Ключковська Галина Миронівна Книжкова промоція як взаємодія книжкової справи та змі (засади формування української моделі) : Дисертація... кандидата філологічних наук Спеціальність 10.01.08 / Ключковська Галина Миронівна; Українська академія друкарства. – Львів, 2000. – 208л. – Бібліогр.:л.199-208
673029
  Ключковська Галина Миронівна Книжкова промоція як взаємодія книжкової справи та ЗМІ. (Засади формування української моделі) : 10.01.08. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук. / Ключковська Галина Миронівна; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – 20
673030
  Балаклицький М. Книжкова рецензія як показник культури читання (на матеріалі протестантських ЗМІ України // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 166-174


  У статті доведено, що рецензійна активність є важливим критерієм розвиненості певного сектора книговидавничої галузі. The article proves that reviewing activity is a serious criterion of maturity of a certain sector of book publishing industry. В ...
673031
  Сенченко М. Книжкова скриня Володимира Різуна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 29-30. – ISSN 2076-9326


  "...Наукова школа, започаткована Володимиром Різуном в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відома дослідженнями царини соціальних комунікацій, журналістики та видавничої справи. Періодичні наукові видання ...
673032
  Сидун І.В. Книжкова спадщина бібліотеки ОНУ як документ історії соціальних комунікацій // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 135-140. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті наведені відомості про книжкові пам"ятки Одеси ХІХ ст. із фондів наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова. Розглянуто роль книги у розвитку соціальних комунікацій. Показано місце книги в комунікаційно- інформаційному процесі. ...
673033
  Лучка Л.М. Книжкова спадщина Д.І. Яворницького у фондах наукової бібліотеки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 108--112. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
673034
  Суша А. Книжкова спадщина Ігнатія Кульчинського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 45-64. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
673035
  Петров Сергій Степанович Книжкова справа в Києві / Петров Сергій Степанович. – Київ : ЕксОб, 2002. – 344с. – ISBN 966-7769-21-6
673036
  Мозгова І.І. Книжкова справа в Києво-Могилянській академії на тлі церковних перипетій // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 78
673037
  Бабич О.І. Книжкова справа в Києво-Печерському монастирі впродовж ХI-ХIII ст.(за текстом Печерського Патерика Касіянівської другої редакції 1462 р.) / О.І. Бабич, В.О. Кочубей // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 206-209


  На основі текстів Печерського Патерика Касіянівської другої редакції 1462 р. досліджено книжкову справу Києво-Печерського монастиря ХІ—ХІІІ ст. The book publishing in the Kyiv-Pechersk Monastery during the eleventh to thirteenth centuries is studied ...
673038
  Юськів З.Я. Книжкова та станкова графіка : каталог / Зеновія Юськів. – Київ : Логос. – [44] с. : іл. – Бібліогр.: 75 назв
673039
  Гуменюк А.Р. Книжкова торгівля в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 321-323. – ISBN 978-966-8308-26-0
673040
  Чегнь Цзегень Книжкова торгівля у структурі книгознавства : еволюція уявлень // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (283), лютий. – С. 11-15. – ISSN 2076-9326
673041
  Бакуменко О. Книжкова Шевченкіана : до 200-річчя Тараса Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 2
673042
  Інкеї П. Книжкове законодавство в країнах Східної Європи // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.12-13
673043
  Булатова С.О. Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / С.О. Булатова ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2006. – 334 с. – ISBN 966-02-4038-4
673044
  Калмикова М. Книжкове зібрання Романа Івановича Гельвіга у фондах Наукової бібліотеки Таврійського національного університету ім. В. ВернадськогосВ // Бібліотечний вісник : Науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-45. – ISSN 1029-7200
673045
  Овдієнко О.О. Книжкове мистецтво на Україні : (1917-1974) / О.О. Овдієнко. – Львів : Вища школа, 1974. – 24 с.
673046
  Ковальчук Г. Книжкове пам"яткознавство в системі бібліотекознавства // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 14-18. – ISSN 1029-7200
673047
  Вуйцік Е. Книжковий абонемент "Лектор" Станіслава Левицького у Львові (1915-1928 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 93-103. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
673048
  Паславський І.І. Книжковий бізнес у регіонах: фактори утвердження та причини уповільненого розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 166-172


  Проаналізовано становлення, розвиток і тенденції книговидавничої справи на регіональному рівні, констатовано, що Львів на західних теренах і Харків на східному кордоні держави є провідними регіональними видавничими центрами. Визначено фактори, що ...
673049
  Мурашевич Тетяна Книжковий дарунок / Мурашевич Тетяна, Заславець Григорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52
673050
  Мурашевич Тетяна Книжковий дарунок / Мурашевич Тетяна, Заславець Григорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52
673051
   Книжковий знак Наукової бібліотеки. – Київ : Видавничий дім "КМ Академія", 2002. – 84с. – ISBN 966-518-175-0
673052
   Книжковий клуб. – Київ, 2000
673053
   Книжковий клуб. – Київ
№ 1. – 2001
673054
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2000
673055
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2000
673056
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2001
673057
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2002
673058
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2002
673059
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2002
673060
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2002
673061
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2002
673062
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2002
673063
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2002
673064
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2002
673065
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2002
673066
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2002
673067
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2002
673068
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2003
673069
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2003
673070
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2003
673071
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2003
673072
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2003
673073
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2003
673074
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2003
673075
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2003
673076
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2003
673077
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2003
673078
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2003
673079
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004
673080
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2004
673081
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2004
673082
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2004
673083
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
673084
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2004
673085
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2004
673086
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2004
673087
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2004
673088
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2004
673089
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2004
673090
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2005
673091
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005
673092
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005
673093
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2005
673094
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2005
673095
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2005
673096
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2005
673097
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2005
673098
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2005
673099
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2005
673100
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2005
673101
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2005
673102
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2006
673103
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006
673104
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2006
673105
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2006
673106
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2006
673107
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2006
673108
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2006
673109
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2006
673110
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2006
673111
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2006
673112
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2006
673113
   Книжковий клуб плюс : журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2007
673114
   Книжковий клуб плюс : журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2007
673115
   Книжковий клуб плюс : журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2007
673116
   Книжковий клуб плюс : журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2007
673117
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2007
673118
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2007
673119
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2007
673120
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2007
673121
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2007
673122
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2007
673123
   Книжковий клуб плюс : журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2007
673124
  Водолазька С.А. Книжковий клуб як модель торговельного підприємства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 76-79


  У статті проаналізовано книжковий клуб як спосіб книгорозповсюдження. З"ясовано основні принципи роботи торговельного підприємства. Розглянуто діяльність провідних українських книжкових клубів. The article analyzes the book club as a mean of book ...
673125
   Книжковий кур’єр. – Київ, 2000
673126
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№№ 1--12. – 2000. – До 2001р. вих. рос. мовою
673127
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 1. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
673128
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
673129
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
673130
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 4. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
673131
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 6. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
673132
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 7. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
673133
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 8. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
673134
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 9. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
673135
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 10. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
673136
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 11. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
673137
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 12. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
673138
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2002
673139
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
673140
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 4. – 2002
673141
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 5. – 2002
673142
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 6. – 2002
673143
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 7/8. – 2002
673144
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 9. – 2002
673145
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 10. – 2002
673146
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 11. – 2002
673147
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 12. – 2002. – До 2001р. вих. рос. мовою
673148
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
673149
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 3. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
673150
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 4. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
673151
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 5. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
673152
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 6. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
673153
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 7/8. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
673154
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 9. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
673155
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 10. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
673156
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 11. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
673157
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 12. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
673158
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2004. – до 2001р. вих. рос. мовою
673159
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
673160
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
673161
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 5. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
673162
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 6. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
673163
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 7/8. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
673164
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 9. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
673165
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 10. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
673166
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 11/12. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
673167
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 1. – 2005. – До 2001р. вих. рос. мовою
673168
   Книжковий огляд : Книги для библиотеки руководителя. – Киев, 1998-
№ 2. – 2005
673169
   Книжковий огляд : Книги для библиотеки руководителя. – Киев, 1998-
№ 4. – 2005
673170
   Книжковий огляд : Книги для библиотеки руководителя. – Киев, 1998-
№ 5. – 2005
673171
   Книжковий огляд : Книги для библиотеки руководителя. – Киев, 1998-
№ 6. – 2005
673172
  Кравченко Д. Книжковий ринок в Україні: виклики книговидавництва // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 лютого (№ 7). – С. 1


  На зустрічі студентів Інституту філології з Іриною Батуревич, співзасновницею та координаторкою медіапроєкту про книжки "Читомо", завідувачкою аналітичного відділу Українського інституту книги, говорили про різноманітні виклики книжкового ринку в ...
673173
  Романичук І. Книжковий сад Івана Корсака // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 5). – С. 3-4


  У столиці вшанували пам"ять українського Дюма.
673174
  Ковальова Я.В. Книжковий світ як мікроконтекст автобіографічної трилогії Е. Канетті // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 153-156
673175
  Левченко Ю. Книжковий спецфонд як історичне явище (основні положення статті Всеукраїнського конкурсу для молодих бібліотекарів імені Л.Б. Хавкіної (2021 р.) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 3 (25). – С. 49-51. – ISSN 2518-7341
673176
  Ціборовська-Римарович Книжковий фонд Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як джерельна база історичних досліджень // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 52-69. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
673177
  Приймак І.М. Книжковий фонд та читачі Житомирської публічної бібліотеки (1866-1910 рр.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 267-277. – ISSN 2222-4203
673178
  Трегуб Г. Книжковий фундамент // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 47 (575), 23-29.11.2018. – С. 58-60. – ISSN 1996-1561
673179
  Шпаргало Є. Книжкові видання діаспори як джерело вивчення антигетьманського повстання (листопад - грудень 1918 р.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 26-33. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано видання з фондів відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ВЗУ НБУВ), присвячені антигетьманському повстанню. Наявна література дає можливість побачити різноманітність поглядів на події кінця ...
673180
  Вернигора О.М. Книжкові видання для найменших читачів: проблеми і перспективи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 49-53


  Аналізуються проблеми книговидання для дітей. Зокрема йдеться про найменшу вікову групу. Розглядаються проблеми стандартизації видань для дитячої аудиторії, редакційного процесу та поліграфічного виконання. In the article the problems of book ...
673181
  Коваль Т.В. Книжкові видання колекції Д.Г. Бібікова у фонді Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Т.В. Коваль, З.Б. Афанасьєва // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 232-239. – ISBN 966-02-3854-1
673182
  Бондар Ю. Книжкові видання як форма соціальної та політичної комунікації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 10 (207). – С. 39-42. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто питання використання творів друку у процесі соціальної та політичної комунікації, під час інформаційних компаній, зокрема виборів, проаналізовано тенденції та форми книгопосередництва.
673183
  Плеський Г.М. Книжкові виставки / Г.М. Плеський, А.Д. Титаренко. – К., 1953. – 38с.
673184
  Супронюк О. Книжкові виставки творів Миколи Костомарова та видань з костомаровознавства як інформаційний ресурс для новітнього переосмислення феномену вченого (до 200-річчя з дня народження) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 32-37. – ISSN 1819-7329
673185
  Литвиненко О.В. Книжкові дари - важливий інструмент поповнення бібліотечного фонду (з досвіду роботи бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 2007-2017 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 131-134. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
673186
   Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Матеріали до бібліографії (2001-2003 рр.). – Київ, 2006. – 204с. – (Джерела української біографістики ; Вип.2). – ISBN 966-02-3241-1(серія)966-02-4043-0
673187
   Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Матеріали до бібліографії (середина 19 - 20 ст.). – Київ : НБУВ, 2004. – 365 с. – (Джерела української біографістики / Ред. кол.: О.С.Онищенко, В.І.Попик, В.О.Горбик, та ін. ; Вип.1). – ISBN 966-02-3239-Х; 966-02-3240-3
673188
  Лоштин Н. Книжкові збірки лекторів філософії та теології у бібліотеці львівських бернардинців (середина XVIII ст.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 23-28. – ISSN 1029-7200
673189
  Чернухін Є. Книжкові зібрання ніжинських греків // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 58-72
673190
  Самойленко С. Книжкові зібрання у Ніжині в ХVІІ - XVIII ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.65-69. – ISSN 0869-3595
673191
  Кагамлик С. Книжкові зібрання українських архієреїв ранньомодерного часу в європейському культурному контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-36. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено склад приватних книжкових українських архієреїв ранньомодерного часу. Встановлено що на формуванні бібліотек значною мірою позначилися європейські культурні впливи, проаналізовано їх характер і специфіку. В статье исследован состав ...
673192
   Книжкові знаки Богдана Сороки. – Львів : Львівська наукова бібліотека АН УРСР, 1989. – 66 с.
673193
  Нестеренко П. Книжкові знаки Василя Кричевського // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 42-43. – ISSN 0131-2685
673194
   Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекціях університетської бібліотеки : альбом-каталог / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; [упоряд.: О.В. Полевщикова, М.В. Алєксєєнко, Г.В. Великодна ; передм.: І.М. Коваль ; відп. ред.: М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 161, [2] с. : іл. – 200 років Науковій бібліотеці. - Сер. засн. у 2015 р. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Музеї Одеського національного університету імені І.І. Мечникова" : випуск: Музей книги / голов. ред.: І.М. Коваль ; [№ 2]). – ISBN 978-966-297-269-0
673195
  Великодна Г.В. Книжкові знаки європейських бібліофілів: з досвіду підготовки альбому-каталогу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 143-151. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті розглянуто досвід підготовки альбому-каталогу книжкових знаків європейських бібліофілів, що зберігаються у фонді Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Окреслено основні проблеми, з якими зустрічається ...
673196
  Дениско Л.М. Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Л.М. Дениско, Ю.К. Рудакова ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2017. – 349, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 319-345. – Бібліогр.: с. 281-298 та в тексті. – ISBN 978-966-02-7750-2


  У пр. №1714508 напис: Для научной библиотеки им. М. Максимовича Киевского Национального университета имени Тараса Шевченка от автора. Подпись. 1.11.2017.
673197
  Бердичевський Я. Книжкові знаки сучасників Т.Г. Шевченка / Яків Бердичевський. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 84с. – ISBN 966-378-038-X
673198
  Полевщикова Е.В. Книжкові знаки у зібранні Ромуальда Губе у фондах у фондах Наукової бібліотеки ОНУ // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 159-176. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
673199
  Огар Е.І. Книжкові інтернет-медіа в контексті культурної журналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 56-61. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (42)). – ISSN 2219-8741
673200
  Ковальчук Г.І. Книжкові пам"ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Г.І. Ковальчук; НАНУ; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського; Ін-т української книги. – Київ : НБУВ, 2004. – 644 с. – ISBN 966-02-3344-2
673201
   Книжкові пам"ятки Наукової бібліотеки Одеського національного університету : путівник / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. бібліотека ; [упоряд.: М.В. Алєксєєнко, Г.В. Великодна, О.В. Полевщикова ; авт. передм.: І.М. Коваль ; відп. ред.: М.О. Подрезова]. – Одеса : ОНУ, 2019. – 176, [2] с. : іл., портр. – Імен. покажчик: с. 151-170Сер. засн. у 2008 р. – Бібліогр.: 171-176. – (Серія "Книжкові колекції Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова"). – ISBN 978-617-689-295-3
673202
  Бєлякова Т. Книжкові пам"ятки провідних медичних бібліотек Харкова / Тетяна Бєлякова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 8 (229). – С. 32-34. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядаються фонди книжкових пам"яток медичних бібліотек Харкова. Висвітлюється їхній склад, стан збереженості, значення і доступність для широких кіл фахівців. Створення спеціалізованих зібрань, єдиного фонду книжкових пам"яток медичних ...
673203
  Бєлякова Т. Книжкові пам"ятки у фондах бібліотек медичних ВНЗ України: історія та сучасний стан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 5 (238). – С. 21-25. – ISSN 2076-9326
673204
  Бєлякова Т.В. Книжкові пам"ятки у фондах бібліотек медичних НДІ м. Харків // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 33-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Розглядаються фонди книжкових пам"яток бібліотек медичних НДІ, які є базою для вивчення історії світової й української медицини, підготовки фундаментальних видань з медичної проблематики. Висвітлюються аспекти формування книжкових колекцій, фондів ...
673205
  Шебеліст С. Книжкові пристрасті професора Волошина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 23


  Юрій Волошин - доктор історичних наук, професор Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Короленка.
673206
  Усманова О.В. Книжкові проекти газети "День" - лабораторія української історії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 130-133. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
673207
  Копистинська І.М. Книжкові розкладки сьогодні: тематичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 18-21. – (Журналістика ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються зміни в тематичному аспекті національного книговидання на прикладі книжкового ринку "Петрівка" та квадрату "Світ книги". З"ясовано, що протягом років незалежності України на вітчизняному книжковому ринку з"явилися книги різноманітних ...
673208
  Чадюк М. Книжкові скарби нації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 листопада (№ 200/201). – С. 9


  "Чим дивує читача Наукова бібліотека України імені В.І. Вернадського."
673209
  Любовець Н. Книжкові та електронні біографічні видання: спільне і відмінне, традиції і новаторство / Н. Любовець, В. Попик; Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 19-21. – ISSN 1029-7200
673210
   Книжкові фонди Центральної наукової бібліотеки ім. В.І. Вернадського Академії наук УРСР : короткий огляд. – Київ : [б. в.], 1989. – 83, [5] с.
673211
  Огар Е. Книжкові часописи часів незалежності у контексті формування критичного дискурсу // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 207-217. – ISSN 2524-0331
673212
  Іваницька С.Г. Книжково-видавнича справа у добу Великої революції в роздумах Сергія Єфремова на сторінках часопису "Книгарь" (1917-1920 рр.) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 176-178. – ISBN 978-966-02-7706-9
673213
  Банцекова А. Книжково-журнальна графіка Львова в стилі ар-деко // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 3 : Архітектура, Образотворче та декоративно--ужиткове мистецтво. – С. 25-34. – ISSN 1728-6875
673214
  Дебру Т. Книжконюх (2003) : п"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 104-137. – ISSN 0320-8370
673215
   Книжку молоді!. – Київ : Укркнигоцентр, 1931. – 110 с.
673216
  Лук"яшкоК Книжку японця назвали "найбільш британським романом двадцятого століття" // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 81). – С. 14


  Кадзуо Ішігуро отримав Нобелівську премію з літератури.
673217
  Фрис В.Я. Книжна культура в Україні XI–XVI ст.: термінологія і проблеми // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 327-339. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
673218
  Щокань Г.П. Книжна лексика староукраїнської літературної мови другої половини XVII - першої чверті XVIII ст.: функціональний аспект // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 71-78


  У статті розглянуто різні підходи до визначення поняття книжної лексики та запропоновано певні додаткові критерії для виділення книжної та вузько книжної лексики староукраїнської літературної мови другої половини ХVІІ - п. чв. ХVІІІ ст. In article ...
673219
  Биківський Л. Книжна справа в Чехословаччині. / Л. Биківський. – К., 1926. – 31с.
673220
  Рихтер В. Книжная витрина / В. Рихтер, Х. Байер. – Москва, 1966. – 112 с.
673221
  Кибрик Е.А. Книжная графика / Е.А. Кибрик. – Ленинград, 1966. – 12 с.
673222
  Озеревская А. Книжная графика : каталог выставки / А. Озеревская, А. Яковлев. – Москва : Советский художник, 1978. – [34] с.
673223
  Лемкуль Ф.В. Книжная графика : каталог выставки произведений / Ф.В. Лемкуль. – Москва : Союз художников РСФСР, 1985. – 50, [6] с.
673224
  Ганнушкин Е. Книжная графика Е. Ганнушкина / Е. Ганнушкин; ред.: Н. Недбаева. – Москва : Советский художник, 1975. – [48] с.
673225
   Книжная графика и плакат Советской Украины. – К., 1960. – 50с.
673226
  Джеладзе В.П. Книжная графика Кабардино-Балкарии / В.П. Джеладзе, В.А. Шлыков. – Нальчик : Эльбрус, 1968. – 144 с.
673227
  Гольцов Д. Книжная графика Советской Молдавии / Д. Гольцов; ред.: А. Сырова. – Кишинев : Полиграфпром, 1969. – 39 с.
673228
  Москаленко Валерий Васильевич Книжная индустрия США на слежбе идеологических интересов американской буржуазии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Москаленко Валерий Васильевич; МГУ. – М., 1977. – 20л.
673229
  Добрынина Н.Е. Книжная культура - понятие многогранное / Наталья Евгеньевна Добрынина // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. бюджетное учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2012. – № 1 (23). – С. 34-46
673230
  Харитоненко Е.И. Книжная культура и общество: роман Т. Толстой "Кысь" в контексте произведений Г. Гессе, Р. Брэдбери, У. Эко // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 277-287


  Одна из фабульных линий романа-антиутопии Т. Толстой «Кысь» демонстрирует противостояние двух социумов – «прежнего» и «нового», обусловленное разным отношением к системе ценностей книжной культуры. Этот конфликт восходит к романам «Игра в бисер» Г. ...
673231
  Ермолаева М.А. Книжная культура России и Беларуси: комплексные исследования в контексте культурного взаимодействия // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С. 36-39
673232
   Книжная культура Сибири и Дальнего Востока в годы строительства социализма. – Новосибирск, 1987. – 170с.
673233
   Книжная культура: теоретический аспект // Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные аспекты) : Дайджест. Информационный сборник. / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2007. – Вип. 3 (35) : Книжная культура: современное состояние и тенденции развития. – С. 10-25.
673234
   Книжная кунсткамера Евгения Жаркова : рукописи, книги, экслибрисы, открытки : выставка в Феодосийском музее древностей, 26 дек. 2010 г. - 24 янв. 2011 г. : к 25-летию собирателя / Феодосийский музей древностей ; [сост., текст: Е. Жарков]. – Киев : Болеро, 2011. – 125, [3] с. : ил. – Имен. указ.: с. 101-108. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-1654-02-9
673235
  Смирнов-Сокольский Книжная лавка А.Ф. Смирдина / Смирнов-Сокольский. – М., 1957. – 80с.
673236
  Кальма Н. Книжная лавка близ площади / Н. Кальма. – Москва : Детская литература, 1979. – 510 с.
673237
  Кальма Н. Книжная лавка близ площади / Н. Кальма. – Москва : Советская Россия, 1985. – 304 с.
673238
  Кальма Н. Книжная лавка близ площади Этуаль / Н. Кальма. – Москва : Детская литература, 1968. – 672 с.
673239
  Кальма Н. Книжная лавка близ площади Этуаль / Н. Кальма. – Свердловск : Средне-Уральское кн. издательство, 1977. – 303 с.
673240
   Книжная лавка писателей. 1932-1957. – М., 1957. – 92с.
673241
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5962
за 1984, № 1-13, 14-26, 27-39, 40-52. – 1985
673242
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5962
за 1985, № 1-13, 14-26, 27-39, 40-52. – 1986
673243
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5962
за 1986, № 1-13, 14-26, 27-39, 40-52. – 1987
673244
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5962
за 1987, № 1-13, 14-26, 27-39, 40-52. – 1988
673245
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5962
за 1988, № 1-13. – 1989
673246
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
за 1988, № 14-26. – 1989
673247
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
за 1988, № 27/39. – 1989
673248
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5962
за 1988, № 40/52. – 1989
673249
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5962
за 1989, № 1-13. – 1990
673250
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
за 1989, № 14-26. – 1990
673251
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
за 1989, № 27/39. – 1990
673252
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5962
за 1989, № 40/52. – 1990
673253
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5962
за 1990, № 1-13. – 1991
673254
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
за 1990, № 14-26. – 1991
673255
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
за 1990, № 27/39. – 1991
673256
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5962
за 1990, № 40/52. – 1991
673257
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5962
за 1991, № 1-13. – 1992
673258
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
за 1991, № 14-26. – 1992
673259
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
за 1991, № 27/39. – 1992
673260
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5962
за 1991, № 40/52. – 1992
673261
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 1-13. – 1993
673262
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14-26. – 1993
673263
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 1993
673264
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 40/52. – 1993
673265
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5962
за 1992, № 1-13. – 1993
673266
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
за 1992, № 14-26. – 1993
673267
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
за 1992, № 27/39. – 1993
673268
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5962
за 1992, № 40/52. – 1993
673269
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 1-13. – 1994
673270
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14-26. – 1994
673271
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 1994
673272
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 40/52. – 1994
673273
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 1995
673274
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 1995
673275
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 1995
673276
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40/52. – 1995
673277
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 1-13. – 1996
673278
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14-26. – 1996
673279
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 1996
673280
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 40/52. – 1996
673281
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 1997
673282
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 1997
673283
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 1997
673284
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40/52. – 1997
673285
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 1998
673286
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 1998
673287
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 1998
673288
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40/52. – 1998
673289
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 1999
673290
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 1999
673291
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 1999
673292
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40/52. – 1999
673293
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 2000
673294
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 2001
673295
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 2001
673296
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 2001
673297
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40/52. – 2001
673298
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1-13. – 2002
673299
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14-26. – 2002
673300
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27-39. – 2002
673301
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40-52. – 2002
673302
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1-13. – 2003
673303
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27-39. – 2003
673304
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40-52. – 2003
673305
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14-26. – 2004
673306
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл". – ISSN 0869-5962
№ 40/52. – 2004
673307
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл". – ISSN 0869-5962
№ 40-52, за 2004. – 2005
673308
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1984
673309
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1985
673310
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1986
673311
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1987
673312
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1988
673313
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1989
673314
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1990
673315
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1991
673316
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1992
673317
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1993
673318
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1994
673319
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 1995
673320
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 1995
673321
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 1995
673322
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 1995
673323
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 1995
673324
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 1995
673325
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 1995
673326
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 1995
673327
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 1995
673328
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 1995
673329
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 1995
673330
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 1995
673331
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 1995
673332
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 1995
673333
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 1995
673334
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 1995
673335
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 1995
673336
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 1995
673337
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 1995
673338
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 1995
673339
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 1995
673340
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 1995
673341
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 1995
673342
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 1995
673343
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 1995
673344
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 1995
673345
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 1995
673346
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 1995
673347
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 1995
673348
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 1995
673349
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 1995
673350
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 1995
673351
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 1995
673352
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 1995
673353
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 1995
673354
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 1995
673355
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 1995
673356
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 1995
673357
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 1995
673358
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 1995
673359
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 1995
673360
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 1995
673361
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 1995
673362
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 1995
673363
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 1995
673364
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 1995
673365
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 1995
673366
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 1995
673367
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 1995
673368
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 1995
673369
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 1995
673370
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 1995
673371
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 1996
673372
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 1996
673373
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 1996
673374
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 1996
673375
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 1996
673376
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 1996
673377
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 1996
673378
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 1996
673379
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 1996
673380
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 1996
673381
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 1996
673382
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 1996
673383
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 1996
673384
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 1996
673385
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 1996
673386
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 1996
673387
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 1996
673388
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 1996
673389
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 1996
673390
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 1996
673391
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 1996
673392
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 1996
673393
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 1996
673394
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 1996
673395
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 1996
673396
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 1996
673397
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 1997
673398
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 1997
673399
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 1997
673400
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 1997
673401
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 1997
673402
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 1997
673403
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 1997
673404
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 1997
673405
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 1997
673406
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 1997
673407
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 1997
673408
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 1997
673409
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 1997
673410
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 1997
673411
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 1997
673412
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 1997
673413
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 1997
673414
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 1997
673415
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 1997
673416
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 1997
673417
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 1997
673418
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 1997
673419
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 1997
673420
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 1997
673421
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 1997
673422
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 1997
673423
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 1997
673424
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 1997
673425
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 1997
673426
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 1997
673427
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 1997
673428
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 1997
673429
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 1997
673430
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 1997
673431
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 1997
673432
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 1997
673433
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 1997
673434
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 1997
673435
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 1997
673436
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 1997
673437
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 1997
673438
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 1997
673439
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 1997
673440
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 1997
673441
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 1997
673442
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 1997
673443
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 1998
673444
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 1998
673445
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 1998
673446
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 1998
673447
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 1998
673448
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 1998
673449
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 1998
673450
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 1998
673451
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 1998
673452
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 1998
673453
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 1998
673454
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 1998
673455
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 1998
673456
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 1998
673457
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 1998
673458
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 1998
673459
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 1998
673460
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 1998
673461
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 1998
673462
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 1998
673463
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 1998
673464
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 1998
673465
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 1998
673466
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 1998
673467
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 1998
673468
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 1998
673469
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 1998
673470
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 1998
673471
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 1998
673472
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 1998
673473
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 1998
673474
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 1998
673475
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 1998
673476
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 1998
673477
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 1998
673478
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 1998
673479
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 1998
673480
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 1998
673481
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 1998
673482
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 1998
673483
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 1998
673484
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 1998
673485
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 1998
673486
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 1998
673487
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 1998
673488
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 1998
673489
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 1998
673490
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 1998
673491
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 1998
673492
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 1998
673493
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 1998
673494
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 1998
673495
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 1999
673496
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 1999
673497
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 1999
673498
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 1999
673499
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 1999
673500
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 1999
673501
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 1999
673502
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 1999
673503
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 1999
673504
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 1999
673505
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 1999
673506
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 1999
673507
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 1999
673508
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 1999
673509
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 1999
673510
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 1999
673511
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 1999
673512
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 1999
673513
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 1999
673514
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 1999
673515
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 1999
673516
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 1999
673517
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 1999
673518
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 1999
673519
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 1999
673520
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2000
673521
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2000
673522
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2000
673523
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2000
673524
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2000
673525
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2000
673526
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2000
673527
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2000
673528
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2000
673529
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2000
673530
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2000
673531
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2000
673532
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2000
673533
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2000
673534
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2000
673535
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2000
673536
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2000
673537
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2000
673538
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2000
673539
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2000
673540
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2000
673541
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2000
673542
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2000
673543
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2000
673544
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2000
673545
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2000
673546
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2000
673547
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2000
673548
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2000
673549
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2000
673550
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2000
673551
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2000
673552
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2000
673553
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2000
673554
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2000
673555
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2000
673556
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2000
673557
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2000
673558
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2000
673559
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2000
673560
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2000
673561
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2000
673562
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2000
673563
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2000
673564
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2000
673565
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2000
673566
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2000
673567
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2000
673568
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2000
673569
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2000
673570
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2000
673571
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2001
673572
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2001
673573
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2001
673574
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2001
673575
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2001
673576
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2001
673577
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2001
673578
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2001
673579
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2001
673580
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2001
673581
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2001
673582
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2001
673583
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2001
673584
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2001
673585
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2001
673586
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2001
673587
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2001
673588
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2001
673589
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2001
673590
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2001
673591
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2001
673592
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2001
673593
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23 В двух частях. Ч 1. Ч. 2. – 2001
673594
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24 В двух частях Ч.1. Ч. 2. – 2001
673595
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25 В двух частях.Ч.1. Ч. 2. – 2001
673596
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2001
673597
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2001
673598
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2001
673599
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2001
673600
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2001
673601
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2001
673602
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2001
673603
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2001
673604
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2001
673605
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2001
673606
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2001
673607
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2001
673608
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2001
673609
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2001
673610
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2001
673611
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2001
673612
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2001
673613
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2001
673614
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2001
673615
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2001
673616
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2001
673617
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2001
673618
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2001
673619
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2001
673620
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2001
673621
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2001
673622
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2001
673623
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2002
673624
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2, ч.1. – 2002
673625
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3, ч.1. – 2002
673626
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4, ч.1. – 2002
673627
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5, ч. 1. Ч. 2. – 2002
673628
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2002
673629
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2002
673630
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8, ч. 1. – 2002
673631
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9, ч. 1, ч. 2. – 2002
673632
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2002
673633
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2002
673634
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2002
673635
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2002
673636
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2002
673637
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2002
673638
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2002
673639
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2002
673640
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2002
673641
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2002
673642
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2002
673643
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2002
673644
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2002
673645
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2002
673646
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2002
673647
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2002
673648
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2002
673649
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2002
673650
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2002
673651
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2002
673652
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2002
673653
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2002
673654
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2002
673655
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2002
673656
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2002
673657
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2002
673658
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2002
673659
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2002
673660
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2002
673661
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2002
673662
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2002
673663
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2002
673664
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2002
673665
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2002
673666
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2002
673667
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2002
673668
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2002
673669
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2003
673670
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2003
673671
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2003
673672
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2003
673673
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2003
673674
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2003
673675
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2003
673676
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2003
673677
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2003
673678
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2003
673679
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2003
673680
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2003
673681
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2003
673682
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2003
673683
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2003
673684
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2003
673685
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2003
673686
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2003
673687
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2003
673688
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2003
673689
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2003
673690
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2003
673691
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2003
673692
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2003
673693
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2004
673694
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2004
673695
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2004
673696
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2004
673697
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2004
673698
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2004
673699
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2004
673700
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2004
673701
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2004
673702
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2004
673703
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2004
673704
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2004
673705
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2004
673706
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2004
673707
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2004
673708
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2004
673709
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2004
673710
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2004
673711
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2005
673712
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2005
673713
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2005
673714
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2005
673715
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2005
673716
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2005
673717
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2005
673718
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2005
673719
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2005
673720
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2005
673721
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2005
673722
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2005
673723
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2005
673724
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2005
673725
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2005
673726
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2005
673727
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2005
673728
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2005
673729
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2005
673730
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2005
673731
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2005
673732
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2005
673733
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2005
673734
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2005
673735
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2005
673736
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2005
673737
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2005
673738
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2005
673739
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2006
673740
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2006
673741
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2006
673742
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2006
673743
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2006
673744
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2006
673745
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2006
673746
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2006
673747
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2006
673748
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2006
673749
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2006
673750
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2006
673751
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2006
673752
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2006
673753
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2006
673754
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2006
673755
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2006
673756
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2006
673757
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2006
673758
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2006
673759
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2006
673760
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2006
673761
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2006
673762
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2006
673763
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
673764
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
673765
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
673766
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
673767
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
673768
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
673769
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
673770
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
673771
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
673772
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
673773
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
673774
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673775
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673776
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673777
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673778
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673779
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673780
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673781
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673782
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673783
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673784
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673785
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673786
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673787
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673788
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673789
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5 1. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673790
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673791
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673792
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673793
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673794
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673795
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673796
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673797
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673798
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673799
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673800
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673801
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673802
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673803
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673804
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673805
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673806
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673807
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673808
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673809
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673810
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673811
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673812
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673813
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673814
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673815
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673816
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673817
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673818
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673819
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673820
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673821
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673822
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673823
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673824
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673825
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673826
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673827
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673828
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673829
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673830
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673831
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673832
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673833
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673834
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673835
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673836
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673837
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673838
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673839
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673840
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673841
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673842
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673843
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673844
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673845
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673846
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673847
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673848
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673849
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673850
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673851
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673852
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673853
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673854
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673855
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673856
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673857
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673858
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673859
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673860
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673861
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673862
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673863
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673864
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673865
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673866
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673867
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673868
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673869
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673870
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673871
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673872
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673873
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673874
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673875
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673876
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673877
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673878
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673879
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673880
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673881
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673882
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673883
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673884
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673885
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673886
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673887
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673888
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673889
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673890
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673891
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673892
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673893
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673894
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673895
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673896
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673897
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673898
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673899
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673900
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673901
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673902
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673903
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673904
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673905
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673906
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673907
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673908
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673909
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673910
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673911
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673912
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673913
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673914
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиогр. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673915
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиогр. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673916
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиогр. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673917
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673918
   Книжная летопись /указатель серий/. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1994 г. – 1995
673919
   Книжная летопись /указатель серий/. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1995. – 1996
673920
   Книжная летопись /указатель серий/. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1996 год. – 1997
673921
   Книжная летопись /указатель серий/. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1997. – 1998
673922
   Книжная летопись /указатель серий/. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1998 г. – 1999
673923
   Книжная летопись /указатель серий/. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1999 г. – 2000
673924
   Книжная летопись Вспомогательные указатели. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл", 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 2006
673925
   Книжная летопись Вспомогательные указатели. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл", 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 2006
673926
   Книжная летопись Вспомогательные указатели. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл", 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 40/52. – 2006
673927
   Книжная летопись Вспомогательные указатели. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 40/52 за 2006. – 2007
673928
   Книжная летопись Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673929
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673930
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 1/13 за 2010 год. – 2010. – цена комплекта (основной выпуск +2указателя)
673931
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 14/26 за 2010 год. – 2010. – цена комплекта (основной выпуск +2указателя)
673932
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 27/39 за 2010 год. – 2010. – цена комплекта (основной выпуск +2указателя)
673933
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 40/52 за 2009. – 2010. – цена комплекта (основной выпуск + указатели
673934
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673935
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673936
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673937
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 40/52 за 2010. – 2011. – цена комплекта (основной выпуск + указатели
673938
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 40/52 за 2011. – 2012. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673939
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Авторефераты диссертаций : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва. – ISSN 0207-1126
№№ 1-12. – 1984
673940
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Авторефераты диссертаций : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва. – ISSN 0207-1126
№№ 1-12. – 1985
673941
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Авторефераты диссертаций : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва. – ISSN 0207-1126
№№ 1-12. – 1986
673942
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Авторефераты диссертаций : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва. – ISSN 0207-1126
№№ 1-12. – 1987
673943
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Авторефераты диссертаций : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва. – ISSN 0207-1126
№№ 1-12. – 1988
673944
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Авторефераты диссертаций : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва. – ISSN 0207-1126
№№ 1-12. – 1989
673945
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Авторефераты диссертаций : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва. – ISSN 0207-1126
№№ 1-12. – 1990
673946
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Авторефераты диссертаций : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва. – ISSN 0207-1126
№№ 1-12. – 1991
673947
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Авторефераты диссертаций : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва. – ISSN 0207-1126
№№ 1-12. – 1992
673948
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Книги и брошюры : гос. библиогр. указ. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0130-2329
№№ 1-12. – 1984
673949
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Книги и брошюры : гос. библиогр. указ. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0130-2329
№№ 1-12. – 1985
673950
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Книги и брошюры : гос. библиогр. указ. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0130-2329
№№ 1-12. – 1986
673951
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Книги и брошюры : гос. библиогр. указ. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0130-2329
№№ 1-12. – 1987
673952
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Книги и брошюры : гос. библиогр. указ. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0130-2329
№№ 1-12. – 1988
673953
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Книги и брошюры : гос. библиогр. указ. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0130-2329
№№ 1-12. – 1989
673954
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Книги и брошюры : гос. библиогр. указ. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0130-2329
№№ 1-12. – 1990
673955
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Книги и брошюры : гос. библиогр. указ. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0130-2329
№№ 1-12. – 1991
673956
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Книги и брошюры. Указатель серийных изданий. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0201-6141
за 1984 год. – 1985
673957
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Книги и брошюры. Указатель серийных изданий. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0201-6141
за 1985 год. – 1986
673958
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Книги и брошюры. Указатель серийных изданий. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0201-6141
за 1986 год. – 1987
673959
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Книги и брошюры. Указатель серийных изданий. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0201-6141
за 1987 год. – 1988
673960
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Книги и брошюры. Указатель серийных изданий. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0201-6141
за 1988 год. – 1989
673961
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Книги и брошюры. Указатель серийных изданий. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0201-6141
за 1989 год. – 1990
673962
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Книги и брошюры. Указатель серийных изданий. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0201-6141
за 1990 год. – 1991
673963
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Книги и брошюры. Указатель серийных изданий. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0201-6141
за 1991 год. – 1992
673964
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Книги и брошюры. Указатель серийных изданий. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0201-6141
за 1992 год. – 1993
673965
   Книжная летопись. Основной выпуск. Указатель серийных изданий : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5962
за 1985. – 1986
673966
   Книжная летопись. Основной выпуск. Указатель серийных изданий : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
за 1986. – 1987
673967
   Книжная летопись. Основной выпуск. Указатель серийных изданий : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
за 1987. – 1988
673968
   Книжная летопись. Основной выпуск. Указатель серийных изданий : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
за 1988. – 1989
673969
   Книжная летопись. Основной выпуск. Указатель серийных изданий : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
за 1989. – 1990
673970
   Книжная летопись. Основной выпуск. Указатель серийных изданий : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
за 1990. – 1991
673971
   Книжная летопись. Основной выпуск. Указатель серийных изданий : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
за 1991. – 1992
673972
   Книжная летопись. Основной выпуск. Указатель серийных изданий : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
за 1992. – 1993
673973
   Книжная летопись. Основной выпуск. Указатель серийных изданий : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
за 1993. – 1993
673974
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1993. – 1994
673975
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1996. – 1997
673976
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1997. – 1998
673977
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва
за 2000 г. – 2001, ISSN №0869-5989
673978
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва
за 2001 г., ч.1. – 2002, ISSN 0869-5989
673979
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва
за 2001 г., ч. 2. – 2002, ISSN 0869-5989
673980
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 2003 г. в трёх частях, ч.3. – 2004
673981
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 2003 г. в трёх частях, ч.2. – 2004
673982
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 2003 г. в трёх частях, ч.1. – 2004
673983
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 2004г.в 3-х ч,ч.1. – 2005
673984
   Книжная летопись. Указатель серий : В 3-х частях. – Москва. – ISSN 0869-5989
2004 г., ч. 2. – 2005
673985
   Книжная летопись. Указатель серий : В 3-х частях. – Москва. – ISSN 0869-5989
2004 г., ч. 3. – 2005
673986
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2007 г., ч. 1. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673987
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2007 г., ч. 2. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673988
   Книжная летопись. Указатель серий : В 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2007 г., ч. 3. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673989
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2008 г., ч. 1. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673990
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2008 г., ч. 2. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673991
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2008 г., ч. 3. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673992
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2009 г., ч. 1. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673993
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2009 г., ч. 3. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673994
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2009 г., ч. 2. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673995
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2010 г., ч. 1. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673996
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2010 г., ч. 2. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673997
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2010 г., ч. 3. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673998
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2011 г., ч. 1. – 2012. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
673999
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2011 г., ч. 2. – 2012. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
674000
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2011 г., ч. 3. – 2012. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,