Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
672001
  Кафарова З. "Кероглу" Узеира Гаджибекова / З. Кафарова. – Баку : Язычы, 1981. – 167 с.
672002
  Дзидзария Г.А. "Киараз" / Г.А. Дзидзария. – Сухуми, 1981. – 83с.
672003
  Лесич Богдан "Кидалово" по-кубинські : Куба / Лесич Богдан, Паленко Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 82-83 : Фото
672004
  Пучков А.А. "Киев" Осипа Мандельштама в интонациях, пояснениях, картинках / Андрей Пучков. – Изд. 2-е, испр., пересм. и доп. – Киев : Дух і Літера, 2018. – 222, [2] с. : портр., ил., фотоил. – Библиогр.: с. 193-202 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-378-588-2
672005
   "Киевлянка" : художественно-литературный альманах. – Киев, 1884. – 112 с.
672006
  Мияковский В. "Киевская громада" : (из истории украинского общественного движения 60-х г.г.) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 49-60 : фото. – Бібліогр. : с. 51. – ISBN 966-7272-00-1
672007
  Мияковский В. "Киевская громада" (из истории украинского общественного движения 60-х годов) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 102-119. – ISBN 5-7707-1062-4
672008
   "Киевская старина" // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 138-140
672009
  Палієнко М.Г. "Киевская старина" (1882-1906). Систематичний покажчик змісту журналу : систематичний покажчик змісту журналу / [Марина Палієнко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Темпора, 2005. – 606, [2] с. – На тит. арк. авт. не вказаний. - У комплекті також: "Кіевская старина" у громадському та науковому житті України (кінець 19 - початок 20 ст.)/ М. Палієнко; "Кіевская старина": Хронолог. покажчик змісту журналу (1882-1906)/ М. Палієнко. – ISBN 966-8201-10-8; 966-8201-13-2
672010
  Костенко Л. "Киевская старина" про народні ремесла та сучасні дослідження кожум"яцького промислу на Чернігівщині // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 151-155. – ISSN 0869-3595
672011
  Палієнко М.Г. "Киевская старина" у громадському та науковому житті України (кінець XIX - початок XX ст.) / Марина Палієнко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Темпора, 2005. – 382, [2] с. : іл., портр. – У комплекті також: "Киевская старина" : Хронолог. покажчик змісту журналу (1882-1906)/ М. Палієнко; "Киевская старина": Сист. покажчик змісту журналу (1882-1906) / М. Палієнко. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8201-10-8; 966-8201-11-6


  У пр. №1717611 напис: Вельмишановному проф. Олегу Олеговичу Сербіну - директору Наукової бібліотеки ім. М.О. Максимовича, видатному українському вченому-бібліотекознавцю зі щирою повагою від автора. 7.06.2018 р. М.П.
672012
  Палієнко М.Г. "Киевская старина"(1882-1906). Хронологічний покажчик змісту журналу : хронологічний покажчик змісту журналу / [Марина Палієнко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Темпора, 2005. – 477, [2] с. – Авт. на тит. арк. не вказаний. У комплекті також: "Кіевская старина" у громадському та науковому житті України (кінець 19 - початок 20 ст.) / М. Палієнко; "Кіевская старина": Сист. покажчик змісту журналу (1882-1906) / М. Палієнко. – ISBN 966-8201-10-8; 966-8201-12-4
672013
   Кер-Оглы. – Баку, 1940. – 165с.
672014
  Драчук С В. Керкинитида - Гезлев - Евпатория / В. Драчук, Я. Кара, Ю.Челышев. – Симферополь : Таврия, 1977. – 127с. – Библиогр.: с. 119-123. – (Археологические памятники Крыма)
672015
  Кутайсов В.А. Керкинитида / В.А. Кутайсов. – Сімферополь : Таврія, 1992. – 192с. – (Археологические памятники Крыма). – ISBN 5-7780-0508-3
672016
  Голда Д.М. Керкіс Юлій Якович (- вчений-генетик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 606. – ISBN 978-966-02-6472-4
672017
  Петренко Н. Керманич "короленківської" книгозбірні повоєнної доби // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 2 (20). – С. 50-57. – ISSN 2518-7341


  Стаття присвячена Григорію Андрійовичу Мірошниченку, військовослужбовцю, бібліотекознавцю, партійному та громадському діячу, директору Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка у 1949-1969 рр., заслуженому працівнику культури УРСР, ...
672018
  Будько Євген Керманич "України" / Будько Євген, Козелкова Катерина // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 22-26 : фото
672019
  Чисніков В. Керманичі органів внутрішніх справ ЗУНР (ЗОУНР) (1918-1920 рр.) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 листопада (№ 45). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
672020
  Чисніков В. Керманичі органів внутрішніх справ ЗУНР (ЗОУНР) (1918-1920рр.) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 листопада (№ 44). – С. 14. – ISSN 1992-9277
672021
  Бертье-Делагард А.Л. Керменчик (крымская глушь) / А.Л. Бертье-Делагард. – Одесса : Тип. Южно-Русского Общества Печатного Дела, 1899. – 47 с. – Дефект. кн.: всього 46 сторінок
672022
  Бочкарев Б.А. Керметные пленки / Б.А. Бочкарев, В.А. Бочкарева. – Ленинград, 1975. – 152 с.
672023
   Керметы. – М., 1962. – 367с.
672024
  Семчинський С.В. Кернбах Віктор (- румунський письменник, критик і перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 607. – ISBN 978-966-02-6472-4
672025
  Федькин Г.М. Кернометрия, как метод в изучении микроструктуры и микротектоники одного из полиметаллических месторождений на Алтае. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Федькин Г.М.; МВО СССР. Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1956. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
672026
  Юшков А Кернометрия. / А Юшков. – М., 1989. – 223с.
672027
  Жигилій С.М. Керована вібраційна машина для підготовки металевої фібри : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.02 / Жигилій С. М.; Полт. держ. ун-т. – Полтава, 1997. – 16л.
672028
  Григорук В.І. Кероване джерело деполяризованого випромінювання для волоконного кільцевого інтерферометра / В.І. Григорук, О.В. Стоянов, В.О. Чернишов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 50-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджено керовані джерела деполяризованого випромінювання, до складу яких входять напівпровідникові лазери, волоконні відгалужувачі, фазообертальний елемент і атенюатор. З"ясовано умови, за яких досягається повна деполяризація випромінювання.
672029
  Нефьодов Д. Кероване ігрове середовище як інструмент трудової соціалізації співробітників комерційної організації // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 112-113
672030
  Данько О.В. Кероване формування та аналіз оптичних зображень у розупорядкованих середовищах : дис. ... д-ра філософії : 105 / Данько Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 151 арк. – Додатки: арк. 149-151. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: 139-148
672031
   Керований магнітним полем феримагнітний лазер на основі багатошарової двокомпонентної структури / М.О. Брендель, Д.Г. Макаров, В.В. Данилов, В.Ф. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-12. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміну залежності для коефіцієнта пропускання багатошарової двокомпонентної структури (ЗІГ на ГГГ) при зміні довжини структури. Визначено спектр частот, на яких можлива генерація та відповідні їм порогові значення коефіцієнта підсилення. ...
672032
  Петренко Є. Керований хаос // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 19 квітня (№ 16). – С. 5


  "З 2015 року, коли була утворена російська контактна група з питань врегулювання си­туації в Лівії, Росія активно відбудовує свої політичні впливи у цій країні. З одного боку, Москва виразно фаворизує маршала Халіфу Хафтара, який очолює так звану ...
672033
  Василой Р. Керований шторм. Що і хто стоїть за тимчасовим усуненням президента Молдови / Р. Василой, А. Филипенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 5


  "...Новий рік у Молдові розпочався з політичного шторму. П"ятого січня Конституційний суд Республіки Молдова тимчасово усунув президента країни Ігоря Додона від виконання обов"язків, передавши його повноваження спікерові парламенту чи ...
672034
  Бова М.Т. Керовані ємності та комутуючі пристрої НВЧ / М.Т. Бова. – К, 1966. – 112с.
672035
  Татарчук Д.Д. Керовані композитні структури мікрохвильового діапазону : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.01 / Татарчук Дмитро Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 70 назв
672036
  Шмигевський М.В. Керовані мережі з вузлами типу M/M/[нескінченність] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 222-230. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Для багатомірного процесу обслуговування в керованих мережах з вузлами типу M/M/[нескінченність] знайдені умови існування стаціонарного режиму і корреляційна матриця. Як наслідок отримано узагальнений закон Джексона.
672037
  Мішан В.В. Керовані п"єзорезонансні пристрої з низькодобротним навантаженням : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Мішан В.В. ; М-во. освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
672038
  Виноградська А.В. Керовані процеси дифузійного типу // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 57-58
672039
  Прищепа О.В. Керовані системи з обмеженим числом повторів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Прищепа Оксана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 159 арк. – Додатки: арк. 153-159. – Бібліогр.: арк. 12-15, 138-152 та в додатках: арк. 153-156
672040
  Прищепа О.В. Керовані системи з обмеженим числом повторів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Прищепа Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
672041
  Покутний О.О. Керованість еволюційних рівнянь типу Соболєва-Гальперіна з чистим запізненням / О.О. Покутний, В.В. Семенов // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 95-96
672042
  Носова Б.М. Керованість європейської безпеки і новий порядок денний української політики безпеки (за матеріалами сучасних медіа) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 136-141


  Питання організації та утвердження безпеки великої європейської держави в умовах глобалізованого світу становлять основне тематичне ядро статті. Розглянуто проблеми висвітлення в сучасних вітчизняних і закордонних медіа зовнішньої політики України, РФ, ...
672043
  Панасенко Є.В. Керованість крайових задач для рівнянь Ляпунова в просторі Гільберта / Є.В. Панасенко, О.О. Покутний // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 212-220. – (Фізико-математичні науки ; № 3)


  У статті розглянуто двоточкову крайову задачу в критичному випадку, яка виникає в теорії оптимального керування для матричних диференціальних рівнянь Ріккаті та рівнянь типу Ляпунова. Досліджено задачу в припущенні, що оператор, який описує однорідну ...
672044
  Швець Д.Є. Керованість самостійною роботою студентів як шлях для підвищення якості освіти / Д.Є. Швець, Є.Я. Швець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 203-207. – ISSN 2072-1692
672045
   Кероглу. – Баку, 1959. – 388с.
672046
   Керогълу : дестан / [тертинп эткен ве неширге азырлагъан Илгар Аликъулу огълу Касумов (Гасымов)]. – [Симферополь] : Къырымдевокъувпеднешир, 2009. – 185, [3] с. – Двома графіками: латиницею- оригінал епосу, кирилицею - адапт. на сучасну кримськотатарську мову. – Бібліогр.: с. 30-31. – ISBN 978-966-354-297-3
672047
  Акопян Э.А. Керопэ Патканян. Жизнь и творчество : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Акопян Э.А.; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1972. – 30л.
672048
  Барштейн В. Керосин, динамит и Нобелевские премии / В. Барштейн, В. Тыминский // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-33. – ISSN 1811-542X


  Лауреати нобелівських премій в нумізматиці
672049
   Кертман Лев Єфимович (1917-1987) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 192. – ISBN 978-966-439-754-1
672050
  Сидоров В. Керування автомобілем в ожеледицю потребує особливої уваги // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 25
672051
  Колларов О.Ю. Керування автономними системами електроживлення із воднево-кисневими паливними елементами на базі штучних нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Колларов Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
672052
  Хусаінов Д.Я. Керування в системах з чистим запізненням / Д.Я. Хусаінов, Г.В. Шуклін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 267-275. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержані необхідні та достатні умови керованості систем з чистим запізненням.
672053
  Петергеря Юлія Сергіївна Керування вентильними перетворювачами з ідентифікацією параметрів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.12 / Петергеря Юлія Сергіївна; НАН України. Ін-тут електродинам. – К., 1999. – 19л.
672054
  Волошин М. Керування депозитною діяльністю багатопродуктового банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 2 (104). – C. 96-108. – ISSN 1605-2005
672055
  Виноградська А.В. Керування динамічною системою витрат-випуску моделі В. Леонтьєва / А.В. Виноградська, В.В. Рішина // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 205-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Відкрита система динамічних рівнянь витрат-випуску моделі В. Леонтьєва розглядається як система керування. Пропонується метод, який дозволяє з допомогою керування перетворити спектр матриці, визначений структурними даними збалансованої економіки, в ...
672056
  Матвієнко В. Керування дискретними системами з обмеженнями на траєкторії системи // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 169
672057
  Кожематов А.Т. Керування до заданої функції Ляпунова в системах з запізненням / А.Т. Кожематов, Д.Я. Хусаїнов, А.В. Шатирко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 148-155. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті одержано умови стабілізації систем з запізненням до заданого виду. Метод базується на побудові керування у вигляді оберненого зв"язку, при якому похідна функції Ляпунова задовольняє певній нерівності. Ключові слова: система, квадратична ...
672058
   Керування документацією : підручник / [Безкровний М.Ф. та ін. ; заг. ред. Палехи Ю.І.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2015. – 293, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 277-292. – (Серія "Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності"). – ISBN 978-966-2609-75-2
672059
  Фролов О.О. Керування енергетичними потоками при вибуховому руйнуванні різноміцнісних масивів гірських порід на кар"єрах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.03 / Фролов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
672060
  Лісовський В.І. Керування запасами в системі із різнотипними зустрічними потоками матеріальних ресурсів / В.І. Лісовський, В.В. Мова, А.З. Меліков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-44. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Досліджено математичну модель процесу керування запасами систем обслуговування зустрічних потоків з випадковими розмірами витрачаючих і постачаючих вимог. Запропоновано точний та наближений методи визначення оптимальної в економічному сенсі політики ...
672061
  Ловейкін Ю.В. Керування коливними процесами в одній двомасовій системі / Ю.В. Ловейкін, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 60-63. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджується задача стабілізації за найкоротший час керованої двомасової системи, в якій керуванням виступає зовнішня сила, що спричиняє коливний рух цієї системи Minimum time stabilization problem for twomass controlling system in which control is ...
672062
   Керування конформацією молекул 3-(4-тіазоліл)-4-тіоксохромонів за допомогою хелатів лантаноїдів / О.В. Туров, Т.М. Ткачук, О.О. Ткачук, В.П. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39-41. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості взаємодії 3-(4-тіазоліл)-4-тіоксохромонів з лантаноїдними зсуваючими реагентами. Указано, що координація різних ЛЗР може відбуватися по-різному. У той час як Yb(fod)3 координується головним чином по одному координаційному центру ...
672063
  Бублик С.Б. Керування лінійними дискретними системами з крайовими умовами при фазових обмеженнях / С.Б. Бублик, Г.І. Кудін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 200-207. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  З використанням псевдообернених матриць побудовані розв"язки задачі керування лінійною дискретною системою з крайовими умовами і лінійними обмеженнями в проміжних точках. Ключові слова: дискретні лінійні системи, крайові умови, фазові обмеження With ...
672064
  Кудін Г.І. Керування лінійними дискретними системами при фазових обмеженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 192-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  З використанням псевдообернених матриць побудовані розв"язки задачі керування лінійною дискретною системою з лінійними обмеженнями в проміжних точках. Ключові слова: дискретні лінійні системи, крайові умови, фазові обмеження. With the use of ...
672065
  Наконечний О.Г. Керування лінійними системами в умовах невизначеності / О.Г. Наконечний, Х.Ф. Паращук // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 83-84
672066
  Мисак Т.В. Керування матричними перетворювачами з використанням ковзних режимів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Мисак Тарас Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 25 назв
672067
  Сочавський З.О. Керування навантаженістю фрикційних вузлів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Сочавський З.О.; МО України. Луганський сільскогосп. ін-т. – Луганськ, 1994. – 23л.
672068
  Жмихова Т.В. Керування накопичувально-споживчим фондом з можливістю інвестицій в фінансовий (В,S)- ринок та витратами на рекламу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 149-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядалась задача оптимізації діяльності накопичувально-споживчого фонду з функціями страхової компанії, що працює на фінансовому (В,S) - ринку та робить витрати на рекламу. In the paper the consumer fund activity optimization problem is ...
672069
  Діденко В.О. Керування напівпровідниковими перетворювачами в системі електрогідравлічного приводу за сигналами прискорень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Діденко Віктор Олекснрович ; М-во освіти інауки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 21 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
672070
  Кузнєцов М.М. Керування напівпровідниковими перетворювачами за віброакустичними сигналами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Кузнєцов Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
672071
  Мутамбо В.П. Керування напруженим станом порі і параметрами іх відбійки вертикальними воронками на прикладі рудника Луаньшя. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.15.02 / Мутамбо В.П.; М-во освіти Укр.Крив.техн.ун-т. – Кривий Ріг, 1999. – 18л.
672072
   Керування освітою і шкільне врядування / Т. Серджіованні, М. Барлінгейм, Ф. Кумз, П. Тарстон; Пер. з англ.: О.Щур. – Львів : Літопис, 2002. – 440с. – (Освіта). – ISBN 966-7007-71-3
672073
  Генсон М.Е. Керування освітою та організаційна поведінка / М.Е. Генсон; Пер. з англ. Х. Проців. – Львів : Літопис, 2002. – 384с. – (Освіта). – ISBN 966-7007-72-5
672074
   Керування параметрами тонкоплівкових електролюмінісцентних індекаторів / С.В. Лєнков, В.В. Жеревчук, Ю.А. Гунченко, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2008. – Вип. № 11
672075
  Колотов М.В. Керування перетворювачами системи орієнтації електронної платформи : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Колотов М.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: Біюліогр. : 5 назв.
672076
  Босак А.В. Керування позиційним електроприводом з неавтономною задавальною моделлю та нечіткими регуляторами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Босак Алла Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
672077
  Хоменко О.В. Керування потоком в гідродинамічних системах на основі властивостей спійманих вихорів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Хоменко Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
672078
  Орєхова О.В. Керування професійним ризиком шляхом "захисту часом" для працівників гірничо-металургійної галузі України // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 69-74 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
672079
   Керування процесами випаровування та формування складу поверхні кристалів GaAs / В.В. Ільченко, О.І. Кравченко, Б.І. Михайловський, В.М. Телега // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 346-355. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі за допомогою мас-спектрометричної та Оже-спектроскопічної методик показано, що випаровування та формування складу поверхні кристалів GaAs суттєво залежить від стану їх електронної підсистеми. Отримані результати дозволяють вважати, що шляхом ...
672080
  Ковалюк Д.О. Керування процесом абсорбції в умовах невизначеності / Д.О. Ковалюк, А.Е. Кабанова // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 47-48. – ISBN 978-966-622-803-4
672081
  Коротинський А.П. Керування процесом виробництва мастил на основі мильних загусників / А.П. Коротинський, М.В. Коржик // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма [тобто Дев"ята] наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 9-10 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 57-59
672082
  Кубрак А.І. Керування процесом гідроочищення гасу / А.І. Кубрак, Б.В. Задворний // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології - 2016 : ІIІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів АКІТ - 2016, Київ, 20-21 квіт. 2016 : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – С. 91-92. – ISBN 978-966-622-753-2
672083
  Павличко В. Керування процесом нагрівання біологічних тканин ультразвуком / В. Павличко, Д. Клюшин // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 126-127. – ISBN 978-966-188-137-1
672084
  Павличко В.В. Керування процесом нагрівання біологічних тканин ультразвуком / В.В. Павличко, Д.А. Клюшин // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 99-103. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
672085
  Ладієва Л.Р. Керування процесом ректифікації / Л.Р. Ладієва, Н.М. Дубик // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 26-27. – ISBN 978-966-622-803-4
672086
  Семенченко Н.В. Керування процесом реструктуризації підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 156-161
672087
  Осипенко К.С. Керування режимами роботи перетворювачів автономних систем електроживлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Осипенко Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
672088
  Ланде Д.В. Керування репутацією в інформаційних мережах // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 3-10
672089
  Война О.А. Керування ризиком в багатовимірних моделях страхування // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 13-23. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  Розглянуто багатовимірну модель страхування з напівмарковською залежністю. Введено функцію ризику для моделі та знайдено її перетворення Лапласа. При припущенні, що загальна кількість клієнтів компанії дуже велика, проводиться асимтотичний аналіз ...
672090
  Савушина І.В. Керування ризиком розвитку хронічного ларингіту у вчителів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Савушина Ілона Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т медицини праці ім. Ю.І. Кундієва Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
672091
  Любименко В.М. Керування рослиною / В.М. Любименко. – К., 1936. – 113с.
672092
  Буряк В. Керування самостійною роботою студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 4/5. – С.48-52. – ISSN 1682-2366
672093
  Петергеря Ю.С. Керування системою електроживлення локального об"єкта : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.09.03 / Петергеря Ю.С.; НАНУ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 46 назв
672094
  Хусаінов Д.Я. Керування системою рівнянь коливань / Д.Я. Хусаінов, Й. Діблік, Я. Лукачова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 217-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У розглянутій статті досліджено керування системою диференціальних рівнянь другого порядку, що описує коливальні процеси. За рахунок введення функцій матричного косинуса та матричного синуса вдається отримати конструктивний вигляд функції ...
672095
  Колодяжний Віталій Володимирович Керування стохастичними об"єктами в умовах невизначеності на основі нечітких нейромережевих моделей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.03 / Колодяжний В.В.; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 20 с.
672096
  Пляхтур О.О. Керування структурою, властивостями та спадковістю сталей в системі "шихта - розплав - виливок" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Пляхтур Олександр Олександрович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
672097
  Чепига Михайло Керування тематичною самостійною роботою студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюється методика організації та керування тематичною самостійною роботою студентів на кафедрі органічної і неорганічної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій.
672098
  Артюх С.Ф. Керування технологічними процесами агрегатів гідроелектростанцій, працюючих із змінними напорами : Автореф. дис. ... д-ра тех. наук : 05.13.07 / Артюх С.Ф.; Харків. політехн. ін-т. – Харків, 1994. – 32 с.
672099
  Лєнков С. Керування технологічними процесами виготовлення ФЕП для систем енергозабезпечення РЕЗО / С. Лєнков, Д. Лукомський, В. Видолоб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 15-17. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто нову методику керування технологічними процесами виготовлення твердотільних фотоелектричних перетворювачів. Фактичний матеріал та теоретичні висновки можуть бути використані при розробці нових та удосконаленні існуючих технологій ...
672100
  Васько А.І. Керування траекторією свердловини при бурінні в складних гірничо-геологічних умовах на прикладі родовищ Прикарпаття : автореф. дис. ... канд. техн. наук (д-ра філософії) : 05.15.10 / Васько Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
672101
  Голубєва Г. Керування транспортними засобами з технічними несправностями: адміністративно-деліктний аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
672102
  Голубєва Г. Керування транспортними засобами з технічними несправностями: адміністративно-деліктний аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-26. – ISSN 0132-1331
672103
  Гусев О.О. Керування трифазними фільтрокомпенсуючими перетворювачами з властивостями адаптивності до характеру навантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Гусев Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
672104
  Баганов Євген Олександрович Керування умовами гетероепітаксійного росту з рідкої фази у неізоперіодній системі GaSb/InAs : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 27. 06 / Баганов Є. О.; НАН України; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 23 назв
672105
   Керування характеристиками акустоелектронних пристроїв / Я.І. Лепіх, С.В. Лєнков, В.А. Мокрицький, Ю.О. Гордієнко, А.О. Дружинін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 58-63


  У роботі наведено аналіз сучасного стану проблеми керування характеристиками акустооптичних пристроїв. Досліджено процеси акустооптичної взаємодії у п"езооптичних напівпровідниках. На цій основі запропоновано принципи створення акустооптичного ...
672106
  Пігров К.К. Керування хором / К.К. Пігров. – 2-е, випр. и доп. – К., 1962. – 202с.
672107
  Гірняк О.М. Керування часом персоналу в операційному менеджменті / О.М. Гірняк, П.П. Лазановський // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 251-258. – ISSN 1998-6912
672108
  Кобилянська М.Ф. Керування як тип підрядного зв"язку / М.Ф. Кобилянська. – Чернівці, 1978. – 52 с.
672109
  Соболєв А.М. Керувати - не командувати / А.М. Соболєв. – К, 1990. – 93с.
672110
   Керувати роботою агітаторів : (Вище рівень агітаційної роботи !) // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 2
672111
  Диспенза Д. Керуй своєю підсвідомістю = Breaking the habit of being yourself : зміни власне життя / д-р Джо Диспенза ; з англ. пер. Ірина Павленко. – 3-тє вид. – Київ : BookChef, 2018. – 365, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Joe Dispenza. Breaking the habit of being yourself. How to lose your mind and create a new one. New York: Hay House, 2012. – ISBN 978-617-7347-80-3
672112
   Керуючий простір як віртуально паралельний простір / Л.А. Анісімова, П.П. Кулябко, А.М. Вєтров, В.П. Шевченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 82-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджуються проблеми, пов"язані з проектуванням та реалізацією віртуально паралельного простору засобами ПАРКС-технології (Паралельні Асинхронні Рекурсивно Керовані Системи).
672113
   Керуючі ашини й машинні комплекси промислового застосування. – К., 1965. – 4с.
672114
  Глушков В.М. Керуючі машинами атоматизованого виробництва / В.М. Глушков; Т-во поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1960. – 39с. – (В лабораторіях учених. Сер.5 ; №9)
672115
  Борисенко О.А. Керуючі системи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.А. Борисенко ; Мін-во освіти і науки України; СДУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с. – ISBN 966-8253-97-3
672116
  Велика Валерія Керч - усе для туристів : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 22-23 : Фото
672117
  Астаф"єв О.Г. Керч Оксана (- прозаїк, драматург) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 612. – ISBN 978-966-02-6472-4
672118
   Керченская металлургия. – Свердловск-М.-Л., 1934. – 260с.
672119
  Кулаковский Ю.А. Керченская христианская катакомба 491 года : Исследование Юлиана Кулаковского, ординарного профессора Императорского Университета Св. Владимира. – Санкт-Петербург : Изд. Императорской Археологической комиссии (Типография Императорской Академии Наук, 1891. – [6], 30 с., 7 л. ил. : С 4 табл. рис. и 4 политипажами. – (Материалы по археологии России, изд. Императорской Археологической комиссией. Древности Южной России ; № 6)


  Содерж.: Глава 1 Место находки и внешнее описание пещеры; Надписи; Общие замечания о содержании текстов ; Палеографические замечания; Кресты и форма их Глава 2 Погребение в катакомбах и анализ имен; Исторический вывод и новые свидетельства Боспор ...
672120
   Керченские железорудные месторождения. – М., 1949. – 175с.
672121
  Маковецкий В.Я. Керченские километры / В.Я. Маковецкий. – Симферополь, 1969. – 88с.
672122
  Славич С.К. Керченские маршруты : Путеводитель / С.К. Славич. – Симферополь, 1978. – 111 с.
672123
  Маковецкий В.Я. Керченские повести / В.Я. Маковецкий. – Симферополь, 1981. – 208с.
672124
   Керченский железорудный бассейн. – М., 1967. – 576с.
672125
  Глузман А.В. Керченский Кушниковский девичий институт - первое высшее женское учебное заведение в Крыму / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 286-301. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
672126
  Вульф Е.В. Керченский полуостров и его растительность в связи с вопросом о происхождении флоры Крыма / Е.В. Вульф : Крымское гос. издательство, 1929. – с.1-89. – Отдельный оттиск из 11-го тома "Записок" Крымского о-ва естествоиспытателей природы 1929г.
672127
  Марков И.И. Керченско-Феодосийская десантная операция / И.И. Марков. – М., 1956. – 56с.
672128
  Зубков А.И. Керченско-Феодосийская десантная операция / А.И. Зубков. – Москва, 1974. – 93с.
672129
  Бережинский В.Г. Керченско-Феодосийская десантная операция (26 декабря - 2 января 1942 г.) / В.Г. Бережинский, А.А. Храпаль ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2004. – 86 с.
672130
  Бережинский В.Г. Керченско-Эльтигенская десантная операция (31 октября - 10 декабря 1943 г.) / В.Г. Бережинский, А.В. Вьюнник ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2004. – 50 с.
672131
  Корнєнко В. Керченська археологічна конференція 1926 р.: Всесоюзна чи Всеросійська (до історії одного термінологічного інциденту) / В. Корнєнко, О. Маврін // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 423-450. – ISSN 2310-3310


  Про організацію Керченської археологічної конференції 1926 р. Учасниками конференції були науковці Київського університету: М.Л. Ернст (бібліотекар), проф. філософії О.М. Новицький, проф. зоолог. І.І. Шмальгавзен. Стаття містить звіт голови ВУАК О.М. ...
672132
  Середницький Я. Керченська і Севастопольська катастрофи Червоної армії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – C. 4-13
672133
  Бистрова А.Р. Керченська протока: проблеми не тільки екологічні, а й міжнародно-правові // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 119-122.
672134
  Бистрова А.Р. Керченська протока: проблеми не тільки екологічні, а й міжнародно-правові // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 119-122. – Бібліогр. в кінці ст.


  У зв"язку зі залученням суспільної уваги до екологічної катастрофи в Керченській протоці в статті коротко, на основі конкретних матеріалів правового характеру, висвітлюється проблема, яка стоїть перед Україною, щодо розмежування вод протоки і ...
672135
  Куйбіда В. Керченський конфлікт у динаміці геополітичної експансії Російської імперії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 27-31 грудня (№ 52). – С. 2
672136
  Кучеревська Н.Л. Керченський лапідарій як суб"єкт культурологічної діяльності : автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Кучеревська Н.Л.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
672137
   Керчъ. – Симферополь : Крымиздат, 1959. – 10с.
672138
  Акулов М.Р. Керчь - город-герой / М.Р. Акулов. – Москва : Воениздат, 1980. – 176 с. – (Города-герои)
672139
  Бельский А.В. Керчь - город-герой: статус и история // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 99-107. – ISBN 978-966-524-029
672140
  Гусаров Ф.Т. Керчь / Ф.Т. Гусаров, Л.И. Чуистова. – Симферополь : Крымиздат, 1955. – 248 с.
672141
  Гусаров Ф.Т. Керчь / Ф.Т. Гусаров, Л.И. Чуистова. – Симферополь, 1963. – 127с.
672142
  Случанко-Поплавский Керчь / Случанко-Поплавский. – Симферополь : Крым, 1967. – 84с.
672143
  Славич С.К. Керчь / С.К. Славич. – Симферополь, 1973. – 136с.
672144
  Мелков Л.А. Керчь / Л.А. Мелков. – Москва, 1981. – 199с.
672145
  Бильский А.В. Керчь : путеводитель / А.В. Бильский. – Симферополь : Таврия, 1988. – 101, [2] с., [4] л. ил.
672146
   Керчь героическая. – Симферополь, 1974. – 238с.
672147
  Гарбар Людмила Керчь мир и война // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 92-96 : фото
672148
  Сідун Ю. Кесар Білиловський у літературній критиці: характеристика тенденцій // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 63-70. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
672149
  Конашевич С. Кесар Білиловський: нарис до 80-ї річниці смерті // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 1 червня (№ 22). – С. 7-8
672150
  Ковельман Аркадий Кесарево сечение / Ковельман Аркадий, Терещенко Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 80-85 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
672151
  Антосен С.М. Кесарийский диалект : Автореф... канд. филол.наук: / Антосен С.М.;. – Ереван, 1958. – 28л.
672152
  Солошенко М.С. Кесонна, висотна хвороби, їх причини, прояви, невідкладна допомога, профілактика. "Вибухова декомпресія" // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 310-312. – ISBN 978-617-8037-71-0
672153
  Короткий В.А. Кесслер Карл Федорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 98. – ISBN 966-06-0393-2
672154
   Кесслер Карл Федорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 28. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
672155
   Кесслер Карл Федорович (1815-1881) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 321. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
672156
  Винниченко І. Кесслер Карл Федорович фон / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 324-328. – ISBN 978-966-7863-77-7
672157
  Будько Євген Кестхей. Застиглий у камені бал : Вояж-колекція / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 86-89 : Іл.
672158
  Блинов Юрий Кесый : рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 5/6 (628/629). – С. 46-65. – ISSN 0132-2036
672159
  Пышновская З.С. Кете Кольвиц / З.С. Пышновская. – Москва : Изобразительное искусство, 1980. – 64 с.
672160
   Кете Кольвіц. – Харків : Пролетар, 1933. – 10, [6] с.
672161
  Панітц Ебергард Кете. / Панітц Ебергард. – К., 1956. – 180с.
672162
  Лыу Кетены в ряду углеводов. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Лыу дык Шунг.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1969. – 26л.
672163
  Посошникова К.П. Кетмень-Тюбинская котловина (Киргизская ССР) (эконом.-географ. характеристика) : Автореф... канд. географ.наук: / Посошникова К.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 9 с.
672164
   Кето и Коте. – Тбилиси, 1938. – 29с.
672165
  Вирсаладзе Т. Кето Магалашвили / Т. Вирсаладзе. – Тбилиси, 1958. – 51с.
672166
  Портных Н.В. Кетоны пространственно-затрудненных фенолов в синтезе ингибиторов радикальных процессов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Портных Н.В. ; АН СССР , Ин-т хим. физики. – Москва, 1969. – 16 с.
672167
   Кетросы. Мустьерская стоянка на Среднем Днестре. – Москва : Наука, 1981. – 165 с.
672168
  Дульзон А.П. Кетские сказки / А.П. Дульзон. – Томск, 1966. – 162с.
672169
   Кетский сборник. – М., 1968. – 339с.
672170
   Кетский сборник. – Л., 1982. – 250с.
672171
  Дульзон А.П. Кетский язык / А.П. Дульзон. – Томск, 1968. – 636с.
672172
   Кетувим. – Йырушалаим : Мосад арав Кук, 1978. – [12], 394 c. – Текст парал. рус., иврит
672173
  Прокофьев С. Кетцалькоатль и календарь майя // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 10. – С. 43-61


  Кетцалькоатль (ацт. Quetzalcoatl - "пернатий змій") - бог ранкової зорі і культовий герой у релігіях багатьох народів Мезоамерики, зокрема майя та ацтеків. У народів майя Кетцалькоатля називали Кукульканом.
672174
  Алексеенко Е.А. Кеты.. / Е.А. Алексеенко. – Ленинград, 1967. – 263 с.
672175
  Паниц Э. Кетэ / Э. Паниц. – Москва, 1958. – 111с.
672176
  Грінчак В.Я. Кетяг калини : поезії / В.Я. Грінчак. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 82 с.
672177
  Пробатов С.Н. Кефали в Каспийском море. : Автореф... канд. биол.наук: / Пробатов С.Н.; МВО. Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1955. – 18л.
672178
  Финько В.А. Кефаль как объект прудового рыбоводства на юге Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.097 / Финько В.А.; Кишиневск. гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 25л.
672179
   Кецаль и голубь. – М., 1983. – 398с.
672180
  Лопес Портильо Кецалькоатль / Лопес Портильо. – Москва, 1981. – 248с.
672181
  Лисашвили И.Б. Кецховели : роман / И.Б. Лисашвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1951. – 292 с.
672182
  Лисашвили И.Б. Кецховели : роман / И.Б. Лисашвили. – Москва : Советский писатель, 1955. – 428 с.
672183
  Картавый Н.П. Кешка-партизан / Н.П. Картавый. – Москва, 1969. – 208с.
672184
  Соболев А.П. Кешка и Василек / А.П. Соболев. – Калининград, 1971. – 239с.
672185
  Соболев А.П. Кешка и Василек / А.П. Соболев. – Калининград, 1983. – 288с.
672186
  Корытковская А.Г. Кешка. / А.Г. Корытковская. – Красноярск, 1960. – 82с.
672187
  Кочкин А. Кештомские строки / А. Кочкин. – Ярославль : Кн.изд., 1962. – 20 с.
672188
  Гольдарб Я. КЗОТ по-новому: аналіз проекту закону про працю (№2708) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 21-27 лютого (№ 7). – С. 13. – ISSN 1992-9277
672189
  Федин Н.Ф. Кзыл-Ординский массив орошения левобережья низовьев реки Сыр-Дарьи. / Н.Ф. Федин. – Алма-Ата, 1952. – 144с.
672190
   КИ. Книжное искусство СССР. – Москва
1. – 1983. – 275с.
672191
  Ласуриа А.Е. Киабрхунское утро : рассказы / Алексей Ласуриа; авториз. пер. с абхаз. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 152 с.
672192
  Скворцов К.В. Кибальчич ; Западная трибуна ; Легенда о белом дереве / К.В. Скворцов. – Челябинск, 1981. – 257с.
672193
  Курас І. Кибальчич Микола Іванович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 437. – ISBN 966-642-207-7
672194
   Кибер-физические системы / А.А. Летичевский, А.А. мл. Летичевский, В.Г. Скобелев, В.А. Волков // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – C. 3-19. – ISSN 0023-1274
672195
  Фиттон Оливер Кибер операции и серые зоны: вызовы для НАТО // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 2. – С. 123-135. – ISSN 1812-1098
672196
  Бондарев А. Кибергизация всей земли // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 13 (142), 7 апреля 2017. – С. 58-60
672197
  Белоус Н. Киберджихад // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 5-11 октября (№ 40)


  Взрыв насилия в исламском мире был вызван очень простой, по сути информационной, спецоперацией, которую провели люди, заинтересованные в срыве любых попыток умиротворения на Ближнем и Среднем Востоке. Тем более важно проанализировать деятельность ...
672198
  Мороз А.Я. Кибернертика в системе современного научного знания / А.Я. Мороз ; АН УССР, Ин-т философии. – Киев : Наукова думка, 1988. – 229, [3] с. – Библ.: 219-230. – ISBN 5-12-000936-0
672199
   Кибернетизация научного эксперимента. – Рига
Вып. 8. – 1978
672200
   Кибернетизация научного эксперимента. – Рига, 1981. – 140с.
672201
  Антомонов Ю.Г. Кибернетика - антирелигия / Ю.Г. Антомонов, В.С. Казаковцев. – Москва : Советская Россия, 1964. – 205 с. : ил.
672202
  Берг А.И. Кибернетика - наука об оптимальном управлении / А.И. Берг. – Москва ; ленинград : Энергия, 1964. – 64 с. : ил. – (Массовая радиоб-ка ; вып. 525)
672203
   Кибернетика - неограниченные возможности и возможные ограничения. – Москва, 1980. – 208с.
672204
   Кибернетика -неограниченные возможности и возможные ограничения. – М., 1979. – 200с.
672205
  Косса П. Кибернетика / П. Косса. – М., 1958. – 122с.
672206
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 1. – 1965. – 102 с.
672207
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 2. – 1965. – 102 с.
672208
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 3. – 1965. – 102 с.
672209
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 4. – 1965. – 103 с.
672210
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 5. – 1965. – 103 с.
672211
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 6. – 1965. – 103 с.
672212
  Мартынов В.В. Кибернетика / В.В. Мартынов. – Минск, 1966. – 148с.
672213
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 1. – 1966. – 103 с.
672214
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 2. – 1966. – 103 с.
672215
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 3. – 1966. – 103 с.
672216
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 4. – 1966. – 104 с.
672217
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 5. – 1966. – 103 с.
672218
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 6. – 1966. – 103 с.
672219
   Кибернетика. – Москва, 1967. – 315с.
672220
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 1. – 1967. – 103 с.
672221
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 2. – 1967. – 103 с.
672222
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 3. – 1967. – 103 с.
672223
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 4. – 1967. – 103 с.
672224
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 6. – 1967. – 103 с.
672225
  Барковский Е.Ф. Кибернетика : [сб. ст.] / на англ. яз. с англ.-рус. сл. ; сост. Е.Ф. Барковский, Д.И. Эльянов ; под ред. Н.Ф. Соловьева. – Москва : Воениздат, 1968. – 157 с. : ил. – Библиогр: с. 155
672226
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 1. – 1968. – 103 с.
672227
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 2. – 1968. – 103 с.
672228
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 3. – 1968. – 103 с.
672229
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 4. – 1968. – 103 с.
672230
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 5. – 1968. – 103 с.
672231
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 6. – 1968. – 103 с.
672232
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 1. – 1969. – 104 с.
672233
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 2. – 1969. – 103 с.
672234
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 3. – 1969. – 103 с.
672235
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 4. – 1969. – 151 с.
672236
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 5. – 1969. – 151 с.
672237
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 6. – 1969. – 151 с.
672238
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 1. – 1970. – 160 с.
672239
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 2. – 1970. – 152 с.
672240
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 3. – 1970. – 143 с.
672241
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 4. – 1970. – 143 с.
672242
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 5. – 1970. – 143 с.
672243
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 6. – 1970. – 151 с.
672244
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 1. – 1971. – 151 с.
672245
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 2. – 1971. – 151 с.
672246
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 3. – 1971. – 151 с.
672247
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 4. – 1971. – 151 с.
672248
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 5. – 1971. – 152 с.
672249
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 6. – 1971. – 151 с.
672250
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 1. – 1972. – 148 с.
672251
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 2. – 1972. – 152 с.
672252
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 3. – 1972. – 151 с.
672253
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 4. – 1972. – 152 с.
672254
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 5. – 1972. – 151 с.
672255
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 6. – 1972. – 156 с.
672256
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 1. – 1973. – 152 с.
672257
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 2. – 1973. – 151 с.
672258
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 3. – 1973. – 152 с.
672259
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 4. – 1973. – 152 с.
672260
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 5. – 1973. – 150 с.
672261
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 6. – 1973. – 151 с.
672262
  Андреева И.Е. Кибернетика : путеводитель по иностр. источникам науч. информации (библиогр., справ., период. и продолжающиеся изд.) / сост. И.Е. Андреева, А.Г. Рытов, Т.К. Тарасова. – Ленинград : Наука, 1974. – 152 с. – (Библиотека АН СССР)
672263
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 1. – 1974. – 151 с.
672264
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 2. – 1974. – 151 с.
672265
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 3. – 1974. – 152 с.
672266
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 4. – 1974. – 152 с.
672267
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 5. – 1974. – 152 с.
672268
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 6. – 1974. – 151 с.
672269
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 1. – 1975. – 151 с.
672270
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 2. – 1975. – 151 с.
672271
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 3. – 1975. – 151 с.
672272
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 4. – 1975. – 144 с.
672273
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 5. – 1975. – 160 с.
672274
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 6. – 1975. – 152 с.
672275
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 1. – 1976. – 151 с.
672276
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 2. – 1976. – 151 с.
672277
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 3. – 1976. – 151 с.
672278
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 4. – 1976. – 151 с.
672279
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 5. – 1976. – 151 с.
672280
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 6. – 1976. – 160 с.
672281
  Крайзмер Л.П. Кибернетика / Л.П. Крайзмер. – Москва, 1977. – 279с.
672282
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 1. – 1977. – 144 с.
672283
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 2. – 1977. – 152 с.
672284
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 3. – 1977. – 151 с.
672285
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 4. – 1977. – 152 с.
672286
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 5. – 1977. – 151 с.
672287
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 6. – 1977. – 152 с.
672288
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 1. – 1978. – 152 с.
672289
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 2. – 1978. – 152 с.
672290
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 3. – 1978. – 150 с.
672291
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 4. – 1978. – 152 с.
672292
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 5. – 1978. – 152 с.
672293
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 6. – 1978. – 152 с.
672294
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1979. – 127 с.
672295
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1979. – 120 с.
672296
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1979. – 120 с.
672297
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1979. – 152 с.
672298
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1979. – 152 с.
672299
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1979. – 152 с.
672300
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1980. – 148 с.
672301
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1980. – 148 с.
672302
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1980. – 148 с.
672303
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1980. – 148 с.
672304
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1980. – 148 с.
672305
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1980. – 148 с.
672306
   Кибернетика. – М., 1981. – 191с.
672307
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1981. – 148 с.
672308
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1981. – 148 с.
672309
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1981. – 148 с.
672310
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1981. – 148 с.
672311
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1981. – 148 с.
672312
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1981. – 148 с.
672313
  Крайзмер Л.П. Кибернетика / Л.П. Крайзмер. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1982. – 255с.
672314
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1982. – 130 с.
672315
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1982. – 132 с.
672316
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1982. – 132 с.
672317
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1982. – 132 с.
672318
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1982. – 132 с.
672319
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1982. – 132 с.
672320
  Тарасова Тамара Константиновна Кибернетика : Указ.отеч.изд. / Тарасова Тамара Константиновна. – Ленинград, 1983. – 440с.
672321
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1983. – 132 с.
672322
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1983. – 131 с.
672323
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1983. – 132 с.
672324
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1983. – 123 с.
672325
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1983. – 132 с.
672326
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1983. – 132 с.
672327
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1984. – 132 с.
672328
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1984. – 132 с.
672329
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1984. – 131 с.
672330
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1984. – 132 с.
672331
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1984. – 132 с.
672332
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1984. – 132 с.
672333
  Крайзмер Л.П. Кибернетика / Л.П. Крайзмер. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1985. – 256с.
672334
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1985. – 132 с.
672335
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1985. – 132 с.
672336
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1985. – 132 с.
672337
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1985. – 132 с.
672338
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1985. – 132 с.
672339
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1985. – 132 с.
672340
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1986. – 132 с.
672341
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1986. – 131 с.
672342
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1986. – 134 с.
672343
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1986. – 130 с.
672344
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1986. – 130 с.
672345
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1986. – 130 с.
672346
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1987. – 132 с.
672347
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1987. – 132 с.
672348
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1987. – 131 с.
672349
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1987. – 131 с.
672350
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1987. – 131 с.
672351
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1987. – 132 с.
672352
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1988. – 132 с.
672353
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1988. – 136 с.
672354
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1988. – 130 с.
672355
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1988. – 133 с.
672356
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1988. – 132 с.
672357
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1988. – 136 с.
672358
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1989. – 131 с.
672359
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1989. – 136 с.
672360
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1989. – 131 с.
672361
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1989. – 131 с.
672362
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1989. – 132 с.
672363
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1989. – 132 с.
672364
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1990. – 134 с.
672365
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1990. – 133 с.
672366
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1990. – 131 с.
672367
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1990. – 131 с.
672368
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1990. – 131 с.
672369
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1990. – 135 с.
672370
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1991. – 130 с.
672371
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1991. – 132 с.
672372
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1991. – 131 с.
672373
  Шилейко А.В. Кибернетика без математики / А.В. Шилейко. – 2-е изд., доп. – М., 1977. – 222с.
672374
  Сушков Ю.Н. Кибернетика в бою / Ю.Н. Сушков. – М., 1972. – 152с.
672375
  Козловский Е.А. Кибернетика в бурении / Е.А. Козловский, В.М. Питерский, М.А. Комаров. – Москва : Недра, 1982. – 298 с. : граф.
672376
  Лифшиц А.Л. Кибернетика в военно-морском флоте. / А.Л. Лифшиц. – М., 1964. – 259с.
672377
  Гончаренко М.Н. Кибернетика в военном деле / М.Н. Гончаренко. – Москва : ДОСААФ, 1963. – 344
672378
  Бирюков Б.В. Кибернетика в гуманитарных науках / Б.В. Бирюков, Е.С. Геллер. – Москва : Наука, 1973. – 382 с. – Библиогр.: с. 349-373
672379
  Михалевич В.С. Кибернетика в жизни общества / В.С. Михалевич, Ю.М. Каныгин. – Киев, 1985. – 197с.
672380
  Дехтярев А.П. Кибернетика в инженерном оборудовании городов. / А.П. Дехтярев. – К., 1966. – 124с.
672381
   Кибернетика в медико-биологических исследованиях. – Москва : Наука, 1971. – 276 с. : табл. – (Биологической и медицинской кибернетики)
672382
  Парин В.В. Кибернетика в медицине и физиологии / В.В. Парин, Р.М. Баевский. – Москва : Медгиз, 1963. – 119с.
672383
  Азарян Х.Д. Кибернетика в народном хозяйстве : аннот. библиогр. указ. литературы [на рус. и арм. яз.]. (1954-1966) / Х.Д. Азарян, А.Г. Бедовян, Г.Г. Акопян; М-во культуры АрмССР, Гос. респ. б-ка им. А.Ф. Мясникяна ; под ред. и с предисл. Р.А. Вартаняна. – Ереван : Айастан
Т. 2, Ч. 1 : 1967-1970 / сост.: Х.Д. Азарян, Р.А. Вартанян ; под ред. и с предисл. Р.А. Вартаняна. – 1970. – 399 с.
672384
  Васильев С.К. Кибернетика в системах военного назначения / С.К. Васильев. – Москва, 1979. – 263с.
672385
  Кобринский А.Е. Кибернетика в управлении производством / А.Е. Кобринский, Н.Е. Кобринский. – Москва, 1967. – 64с.
672386
  Леонов А.Л. Кибернетика в химической технологии / А.И. Леонов, В.С.Торопцов. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – (Новое в жизни , науке и технике / О-во "Знание" ; 8 ; Химия)
672387
  Кафаров В.В. Кибернетика в химической технологии / В.В. Кафаров. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
672388
  Федорович М.М. Кибернетика в экономике. / М.М. Федорович. – М., 1963. – 45с.
672389
  Гутштейн А.И. Кибернетика в экономическом регулировании производства / А.И. Гутштейн. – М., 1972. – 207с.
672390
  Сапарина Е.В. Кибернетика внутри нас / Е.В. Сапарина. – М, 1962. – 303с.
672391
  Терехов Л.Л. Кибернетика для экономистов / Л.Л. Терехов. – Москва, 1983. – 191с.
672392
   Кибернетика живого : биология и информация. – Москва : Наука, 1984. – 144 с. – (Кибернетика-неограниченные возможности и возможные ограничения)
672393
   Кибернетика живого : человек в разных аспектах. – Москва : Наука, 1985. – 174 с. – (Кибернетика-неограниченные возможности и возможные ограничения)
672394
  Коломейцев А.Е. Кибернетика живых систем: демон Сократа // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 6 (62). – С . 31-45. – ISSN 1684-2618
672395
  Меськов В.С. Кибернетика живых систем: природа и функции бюрократии / В.С. Меськов, А.Е. Коломейцев, Т.А. Партон // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2012. – № 4 66). – С. 23-37. – ISSN 1680-2721
672396
   Кибернетика и автоматическое управление. – К., 1973. – 94с.
672397
   Кибернетика и автоматическое управление. – К., 1974. – 83с.
672398
  Трапезников В.А. Кибернетика и автоматическое управление. / В.А. Трапезников. – М, 1962. – 16с.
672399
  Быховский А.И. Кибернетика и биология / А.И. Быховский, С.Д. Равикович. – К, 1964. – 60с.
672400
  Бокарев В.А. Кибернетика и военное дело : философский очерк / В.А. Бокарев. – Москва : Воениздат, 1969. – 288 с. : ил. – Библиогр.: с. 281-286
672401
   Кибернетика и ВУЗ. – Томск : ТГУ
Вып. 9. – 1975
672402
   Кибернетика и ВУЗ. – Томск : ТГУ
Вып. 10. – 1976
672403
   Кибернетика и ВУЗ. – Томск : ТГУ
Вып. 11. – 1976
672404
   Кибернетика и ВУЗ. – Томск : ТГУ
Вып. 13. – 1978
672405
   Кибернетика и ВУЗ. – Томск : ТГУ
Вып. 19. – 1984
672406
   Кибернетика и ВУЗ. – Томск : ТГУ
Вып. 22. – 1987
672407
   Кибернетика и ВУЗ. – Томск : ТГУ
Вып. 23. – 1988
672408
   Кибернетика и вычислительная техника. – Киев, 1965-
Вып. 39. – 1978
672409
   Кибернетика и вычислительная техника. – Киев, 1965-
Вып. 40. – 1978
672410
   Кибернетика и вычислительная техника. – Киев, 1965-
Вып. 41. – 1978
672411
   Кибернетика и вычислительная техника. – Москва
Вып. 42. – 1978
672412
   Кибернетика и вычислительная техника. – Киев, 1965-
Вып. 43. – 1979
672413
   Кибернетика и вычислительная техника. – Киев, 1965-
Вып. 44. – 1979
672414
   Кибернетика и вычислительная техника. – Киев, 1965-
Вып. 47. – 1980
672415
   Кибернетика и вычислительная техника. – Киев, 1965-
Вып. 48. – 1980
672416
   Кибернетика и вычислительная техника. – Киев, 1965-
Вып. 49. – 1980
672417
   Кибернетика и вычислительная техника. – Киев, 1965-
Вып. 50. – 1980
672418
   Кибернетика и вычислительная техника. – Киев
Вып. 51. – 1981
672419
   Кибернетика и вычислительная техника. – Киев : Наукова думка, 1965-
Вып. 53. – 1981
672420
   Кибернетика и вычислительная техника. – Киев : Наукова думка, 1965-
Вып. 54. – 1982
672421
   Кибернетика и вычислительная техника. – Киев : Наукова думка, 1965-
Вып. 55. – 1982
672422
   Кибернетика и вычислительная техника. – Киев : Наукова думка, 1965-
Вып. 56. – 1982
672423
   Кибернетика и вычислительная техника. – Киев : Наукова думка, 1965-
Вып. 57. – 1982
672424
   Кибернетика и вычислительная техника. – Київ : Наукова думка, 1965-
Вып. 58. – 1983
672425
   Кибернетика и вычислительная техника. – Київ : Наукова думка, 1965-
Вып. 59. – 1983
672426
   Кибернетика и вычислительная техника. – Київ : Наукова думка, 1965-
Вып. 60. – 1983
672427
   Кибернетика и вычислительная техника. – Москва
Вып. 1. – 1985
672428
   Кибернетика и вычислительная техника. – Москва
Вып. 2. – 1985
672429
   Кибернетика и вычислительная техника. – Москва
Вып. 4. – 1985
672430
   Кибернетика и вычислительная техника. – Москва
Вып. 5. – 1985
672431
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 65 : Сложные системы управления. – 1985. – 99 с.
672432
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 66 : Медицинская кибернетика. – 1985. – 111 с.
672433
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 67 : Дискретные системы управления. – 1985. – 119 с.
672434
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 68 : Эргатические системы управления. – 1985. – 115 с.
672435
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 71 : Дискретные системы управления. – 1986. – 112 с.
672436
   Кибернетика и вычислительная техника. – Москва
В. 3. – 1987. – 316 с.
672437
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 73 : Сложные системы управления. – 1987. – 104 с.
672438
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 74 : Медицинская кибернетика. – 1987. – 104 с.
672439
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 75 : Дискретные системы управления. – 1987. – 96 с.
672440
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 77 : Сложные системы управления. – 1988. – 112 с.
672441
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 79 : Дискретные системы управления. – 1988. – 120 с.
672442
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 80 : Эргатические системы управления. – 1988. – 104 с.
672443
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 82 : Медицинская кибернетика. – 1989. – 104 с.
672444
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 84 : Эргатические системы управления. – 1989. – 112 с.
672445
   Кибернетика и вычислительная техника. – М.
Т. 5. – 1991. – 260с.
672446
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 95 : Сложные системы управления. – 1992. – 104 с.
672447
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 96 : Эргатические системы управления. – 1992. – 120 с.
672448
   Кибернетика и вычислительная техника : науковий журнал / Національна академія наук України. – Київ : Академперіодика, 1965-. – ISSN 2519-2205
№ 1 (191) : Эргатические системы управления. – 2018. – 98 с.
672449
   Кибернетика и вычислительная техника : науковий журнал / Національна академія наук України. – Київ : Академперіодика, 1965-. – ISSN 2519-2205
№ 2 (192). – 2018. – 98 с.
672450
   Кибернетика и вычислительная техника : науковий журнал / Національна академія наук України. – Київ : Академперіодика, 1965-. – ISSN 2519-2205
№ 3 (193). – 2018. – 100 с.
672451
   Кибернетика и вычислительная техника : науковий журнал / Національна академія наук України. – Київ : Академперіодика, 1965-. – ISSN 2519-2205
№ 4 (194). – 2018. – 100 с.
672452
   Кибернетика и диалектика. – Москва, 1978. – 312с.
672453
   Кибернетика и документалистика. – М., 1966. – 175с.
672454
  Гельднер К. Кибернетика и ее будущее / К. Гельднер. – Москва, 1983. – 96 с.
672455
   Кибернетика и живой организм. – К., 1964. – 120с.
672456
   Кибернетика и живой организм. – Київ : Наукова думка, 1964. – 120с.
672457
  Антомонов Ю.Г. Кибернетика и жизнь / Ю.Г. Антомонов, В.И. Харламов. – Москва : Советская Россия, 1968. – 327 с. : ил.
672458
  Крюковский Н.И. Кибернетика и законы красоты / Н.И. Крюковский. – Минск, 1977. – 254с.
672459
  Фролов С.А. Кибернетика и инженерная графика / С.А. Фролов. – Москва, 1967. – 200с.
672460
  Фролов С.А. Кибернетика и инженерная графика. / С.А. Фролов. – 2-е изд. – М, 1974. – 222с.
672461
   Кибернетика и исследование операций в управлении учебным процессом. – Рига, 1984. – 238с.
672462
  Мусабаева Н.А. Кибернетика и категория причинности / Н.А. Мусабаева. – Алма-Ата, 1965. – 132с.
672463
  Ланцман Р.М. Кибернетика и криминалистическая экспертиза почерка / Р.М. Ланцман. – Москва, 1968. – 95с.
672464
  Бирюков Б.В. Кибернетика и логика / Б.В. Бирюков. – Москва : Знание, 1971. – 48 с. – Библиогр.: с. 47 (7 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике : Философия ; 11)
672465
   Кибернетика и логика / Бирюков Б.В. – Москва, 1978. – 333с.
672466
  Беллман Р. Кибернетика и медицинская диагностика / Р. Беллман ; пер. с англ. В.И. Рыдника. – Москва : Знание, 1968. – 48 с. : черт. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Математика. Кибернетика" ; 12)
672467
  Батороев К.Б. Кибернетика и метод аналогий : [материалы по курсу марксиско-ленинской философии для вузов] / К.Б. Батороев. – Москва : Высшая школа, 1974. – 104 с. – (Философия)
672468
  Бирюков Б.В. Кибернетика и методология науки / Б.В. Бирюков. – Москва : Наука, 1974. – 414 с. – Библиогр.: с. 370-391
672469
  Шкабара Е.А. Кибернетика и мозг / Е.А. Шкабара. – К, 1961. – 86с.
672470
  Шкабара Е.А. Кибернетика и мозг / Е.А. Шкабара. – К, 1961. – 86с.
672471
  Берг А.И. Кибернетика и надежность / А.И. Берг. – Москва : Знание, 1964. – 96 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 4 серия "Техника" ; 21-22)
672472
   Кибернетика и научно-технический прогресс. – М., 1968. – 48с.
672473
  Апокин И.А. Кибернетика и научно технический прогресс : (история и перспективы) / Апокин И.А. ; АН СССР, Ин-т ист. естествознания и техники. – Москва : Наука, 1982. – 246 с. – Библиогр.: с. 225-237 (379 назв.)
672474
   Кибернетика и ноосфера. – Москва, 1986. – 160с.
672475
  Винер Н. Кибернетика и общество / Н. Винер; Общ. ред. Э.Я.Кольмана. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 200с.
672476
  Клаус Г. Кибернетика и общество. / Г. Клаус. – Москва : Прогресс, 1967. – 432с.
672477
  Чемшит Н.И. Кибернетика и ортодоксальный марксизм // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 34-42
672478
   Кибернетика и педагогика. – Москва, 1972. – 200с.
672479
   Кибернетика и педагогика. – София, 1980. – 285с.
672480
  Растригин Л.А. Кибернетика и познание / Л.А. Растригин. – Рига, 1978. – 144с.
672481
   Кибернетика и право. – М., 1970. – 79с.
672482
   Кибернетика и проблемы обучения. – Москва, 1970. – 390 с.
672483
  Казанец Э.Ф. Кибернетика и психиатрия / Э.Ф. Казанец, А.М. Кондратов. – Москва, 1971. – 48с.
672484
  Граве П.С. Кибернетика и психика / П.С. Граве, Л.А. Растригин. – Рига, 1973. – 96с.
672485
  Аптер М. Кибернетика и развитие = Cybernetics and development / М. Аптер ; под ред. И.И. Пятецкого-Шапиро ; пер. с англ. А.Л. Тоома. – Москва : Мир, 1970. – 216 с. – Библиогр. в конце глав
672486
  Шалютин С.М. Кибернетика и религия / С.М. Шалютин. – Москва, 1964. – 64с.
672487
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1991. – 192 с.
672488
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1991. – 186 с.
672489
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1991. – 186 с.
672490
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1992. – 192 с.
672491
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1992. – 192 с.
672492
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1992. – 192 с.
672493
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1992. – 192 с.
672494
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1992. – 192 с.
672495
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1992. – 192 с.
672496
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1993. – 192 с.
672497
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1993. – 191 с.
672498
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1993. – 192 с.
672499
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1993. – 192 с.
672500
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1993. – 192 с.
672501
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1993. – 192 с.
672502
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1994. – 192 с.
672503
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1994. – 192 с.
672504
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1994. – 192 с.
672505
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1994. – 192 с.
672506
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1995. – 192 с.
672507
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1995. – 192 с.
672508
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1995. – 192 с.
672509
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1995. – 192 с.
672510
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1995. – 192 с.
672511
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1995. – 192 с.
672512
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1996. – 192 с.
672513
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1996. – 192 с.
672514
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1996. – 192 с.
672515
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1996. – 192 с.
672516
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1996. – 192 с.
672517
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1996. – 192 с.
672518
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1997. – 192 с.
672519
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1997. – 192 с.
672520
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1997. – 192 с.
672521
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1997. – 192 с.
672522
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1997. – 192 с.
672523
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1998. – 192 с.
672524
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1998. – 192 с.
672525
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1998. – 192 с.
672526
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1998. – 192 с.
672527
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1998. – 192 с.
672528
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1999. – 192 с.
672529
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1999. – 192 с.
672530
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1999. – 192 с.
672531
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1999. – 192 с.
672532
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1999. – 192 с.
672533
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1999. – 192 с.
672534
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2000. – 192 с.
672535
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2000. – 192 с.
672536
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2000. – 192 с.
672537
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2000. – 192 с.
672538
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2001. – 192 с.
672539
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2001. – 192 с.
672540
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2001. – 192 с.
672541
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2001. – 192 с.
672542
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2001. – 192 с.
672543
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2001. – 192 с.
672544
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2002. – 192 с.
672545
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2002. – 192 с.
672546
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2002. – 192 с.
672547
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2002. – 192 с.
672548
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2002. – 192 с.
672549
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2002. – 192 с.
672550
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2003. – 192 с.
672551
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2003. – 192 с.
672552
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2003. – 192 с.
672553
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2003. – 192 с.
672554
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2003. – 192 с.
672555
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2004. – 192 с.
672556
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2004. – 192 с.
672557
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2004. – 192 с.
672558
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2004. – 192 с.
672559
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2004. – 192 с.
672560
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2004. – 192 с.
672561
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2005. – 192 с.
672562
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2005. – 192 с.
672563
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2005. – 192 с.
672564
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2005. – 192 с.
672565
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2005. – 192 с.
672566
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2005. – 192 с.
672567
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2006. – 192 с.
672568
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2006. – 192 с.
672569
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2006. – 192 с.
672570
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2006. – 192 с.
672571
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2006. – 192 с.
672572
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2006. – 192 с.
672573
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2007. – 192 с.
672574
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2007. – 192 с.
672575
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2007. – 192 с.
672576
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2007. – 192 с.
672577
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2007. – 192 с.
672578
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2007. – 192 с.
672579
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2008. – 192 с.
672580
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2008. – 192 с.
672581
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2008. – 192 с.
672582
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2008. – 192 с.
672583
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2008. – 192 с.
672584
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2008. – 192 с.
672585
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2009. – 192 с.
672586
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2009. – 192 с.
672587
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2009. – 192 с.
672588
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2009. – 192 с.
672589
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2009. – 192 с.
672590
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2009. – 192 с.
672591
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2010. – 192 с.
672592
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2010. – 192 с.
672593
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2010. – 192 с.
672594
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2010. – 192 с.
672595
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2010. – 192 с.
672596
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2010. – 192 с.
672597
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2011. – 192 с.
672598
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2011. – 192 с.
672599
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2011. – 192 с.
672600
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2011. – 192 с.
672601
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2011. – 192 с.
672602
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2011. – 192 с.
672603
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2012. – 192 с.
672604
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2012
672605
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2012. – 192 с.
672606
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2012. – 192 с.
672607
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2012
672608
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2012. – 192 с.
672609
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2013. – 192 с.
672610
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2013. – 192 с.
672611
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2013. – 192 с.
672612
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 49, № 5. – 2013. – 192 с. – Резюме на рус., англ., укр. яз.
672613
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 49, № 4. – 2013. – 192 с. – Резюме на рус., англ., укр. яз.
672614
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 49, № 6. – 2013. – 192 с. – Резюме на рус., англ., укр. яз.
672615
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 3. – 2014. – 192 с.
672616
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 1. – 2014. – 192 с.
672617
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 2. – 2014. – 192 с.
672618
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 4. – 2014. – 192 с.
672619
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 5. – 2014. – 192 с.
672620
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 6. – 2014. – 192 с.
672621
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 2. – 2015. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
672622
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 3. – 2015. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
672623
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 1. – 2015. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
672624
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 4. – 2015. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
672625
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 5. – 2015. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
672626
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 6. – 2015. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
672627
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 1. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
672628
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 3. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
672629
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 2. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
672630
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 6. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
672631
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 4. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
672632
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 5. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
672633
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 53, № 4. – 2017. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
672634
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / ІІн-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 53, № 3. – 2017. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
672635
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 53, № 1. – 2017. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
672636
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 53, № 2. – 2017. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
672637
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 53, № 5. – 2017. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
672638
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 53, № 6. – 2017. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
672639
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 54, № 2, березень - квітень. – 2018. – 192 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". Резюме рос, укр., англ. мовами
672640
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 54, № 1, січень - лютий. – 2018. – 194 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". Резюме рос, укр., англ. мовами
672641
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 54, № 6, листопад - грудень. – 2018. – 192 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
672642
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 54, № 5, вересень - жовтень. – 2018. – 192 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". Резюме рос, укр., англ. мовами
672643
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 54, № 4, липень - серпень. – 2018. – 192 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". Резюме рос, укр., англ. мовами
672644
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 54, № 3, травень - червень. – 2018. – 192 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". Резюме рос, укр., англ. мовами
672645
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 55, № 1, січень - лютий. – 2019. – 192 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
672646
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 55, № 3, травень - червень. – 2019. – 200 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
672647
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 55, № 2, березень - квітень. – 2019. – 200 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
672648
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 55, № 4, липень - серпень. – 2019. – 202 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
672649
   Кибернетика и системный анализ = National Academy of sciences of Ukraine : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, Н.Б. Шишкіна, В.Ф. Губарев [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 55, № 6, листопад - грудень. – 2019. – 202 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
672650
   Кибернетика и системный анализ = National Academy of sciences of Ukraine : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 55, № 5, вересень - жовтень. – 2019. – 202 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
672651
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 56, № 1, січень - лютий. – 2020. – 202 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
672652
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 56, № 2, березень - квітень. – 2020. – 202 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
672653
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 56, № 3, травень - червень. – 2020. – 202 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
672654
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 56, № 6, листопад - грудень. – 2020. – 202 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
672655
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 56, № 5, вересень - жовтень. – 2020. – 202 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
672656
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 56, № 4, липень - серпень. – 2020. – 202 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
672657
   Кибернетика и современное научное познание. – Москва, 1976. – 428с.
672658
  ПетровскийВ.В Кибернетика и спорт / ПетровскийВ.В. – К., 1973. – 111с.
672659
  Ахлибининский Б.В. Кибернетика и тайны психики / Ахлибининский Б.В. – Ленинград : Лениздат, 1966. – 144 с. : ил.
672660
  Кузьменков В.П. Кибернетика и тенденции изменения содержания труда. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Кузьменков В.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1969. – 20л.
672661
  Кузьменков В.П. Кибернетика и труд / В.П. Кузьменков. – Минск, 1972. – 168с.
672662
  Глушков В.М. Кибернетика и умственный труд / В.М. Глушков. – Москва : Знание, 1965. – 46с.
672663
  Бир С. Кибернетика и управление производством / С. Бир ; пер. с англ. В.Я. Алтаева ; под ред. А.Б. Челюсткина с предисл. А.И. Берга. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1965. – 391 с. : со схем. – Библиогр. в конце разделов
672664
   Кибернетика и философия. – Рига, 1977. – 143с.
672665
  Клаус Г. Кибернетика и философия. / Г. Клаус. – М, 1963. – 532с.
672666
  Кухтенко А.И. Кибернетика и фундаментальные науки / А.И. Кухтенко. – К., 1987. – 140с.
672667
  Кузнецов П.Г. Кибернетика и химия / П.Г. Кузнецов, Г.В. Смирнов. – М., 1966. – 67с.
672668
  Митрофанов А.С. Кибернетика и художественное творчество: Филос. пробл. кибернет. моделирования / А.С. Митрофанов. – М., 1980. – 216с.
672669
  Нелидов И.Е. Кибернетика и экономическая работа в промышленности / И.Е. Нелидов, Л.Г. Никонова. – Москва, 1967. – 232с.
672670
  Винер Н. Кибернетика или Управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – Москва, 1958. – 215с.
672671
  Винер Н. Кибернетика или Управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – 2-е изд. – Москва : Советское радио, 1968. – 326с.
672672
  Винер Н. Кибернетика или Управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1983. – 343с.
672673
  Бирюков Б.В. Кибернетика как наука / Б.В. Бирюков. – М., 1965. – 19с.
672674
  Растригин Л.А. Кибернетика как она есть / Л.А. Растригин. – М, 1975. – 208с.
672675
   Кибернетика на службе человека. – Ижевск, 1967. – 88с.
672676
  Тараманова К.Д. Кибернетика на службе человека. / К.Д. Тараманова. – Харьков, 1970. – 36с.
672677
  Соколовский Ю.И. Кибернетика настоящего и будущего / Ю.И. Соколовский. – Х., 1959. – 191с.
672678
  Чораян О.Г. Кибернетика нервных клеток / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1975. – 124с.
672679
   Кибернетика ожидаемая и кибернетика неожиданная. – М., 1968. – 312с.
672680
  Пекелис В.Д. Кибернетика от А до Я. / В.Д. Пекелис. – М, 1990. – 479с.
672681
   Кибернетика сегодня. – М., 1974. – 62с.
672682
   Кибернетика сегодня. – М., 1976. – 64с.
672683
  Рыбальский В.И. Кибернетика служит стройке / В.И. Рыбальский. – К., 1989. – 237с.
672684
  Валявко В.В. Кибернетика служит человеку / В.В. Валявко. – Минск, 1963. – 128с.
672685
  Валявко В.В. Кибернетика служит человеку / В.В. Валявко. – Минск, 1963. – 128с.
672686
  Воробьев Г.Г. Кибернетика стучится в школу / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1986. – 204с.
672687
  Шепотиленко П.А. Кибернетика творчества. Единая теория поля = Cybernetics of creativity. cosmos energys mamagement : Энциклопедия изобретателя / П.А. Шепотиленко. – Запорожье, 2003. – 212 с. – ISBN 966-95971-0-2
672688
   Кибернетика химико-технологических процессов. – К., 1975. – 72с.
672689
   Кибернетика, автоматика и телемеханика. – М.
4. – 1962. – 359с.
672690
   Кибернетика, автоматика и телемеханика. – М.
5. – 1966. – 367с.
672691
  Комский Д.М. Кибернетика, автоматы, жизнь / Д.М. Комский. – Свердловск, 1976. – 192с.
672692
  Глушков В.М. Кибернетика, вычислительная техника и информатика : Избранные труда в 3-х томах / АН УССР. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – Киев : Наукова думка. – ISBN 5-12-001273-6
Т.1 : Математические вопросы кибернетики. – 1990. – 264с. : Ил.8 + Табл.8
672693
  Глушков В.М. Кибернетика, вычислительная техника и информатика : Избранные труда в 3-х томах / АН УССР. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – Киев : Наукова думка. – ISBN 5-12-001573-5
Т.2 : ЭВМ - техническая бза кибернетики. – 1990. – 268с. : Ил.7 + Табл.1
672694
  Глушков В.М. Кибернетика, вычислительная техника и информатика : Избранные труда в 3-х томах / АН УССР. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – Кибернетика и ее применение в народном хозяйстве. – Киев : Наукова думка. – ISBN 5-12-001571-9
Т.3. – 1990. – 224с. : Ил.3 + Табл.2
672695
  Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – Москва : Советское радио, 1958. – 216с.
672696
  Лазоренко Л.В. Кибернетика, концепция физиологии активности и понятия цели // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
672697
  Фейнберг Е.Л. Кибернетика, логика, искусство / Е.Л. Фейнберг. – М, 1981. – 145с.
672698
  Зациорский В.М. Кибернетика, математика, спорт / В.М. Зациорский. – М., 1969. – 199с.
672699
   Кибернетика, мышление, жизнь. – Москва, 1964. – 511с.
672700
   Кибернетика, ноосфера и проблемы мира. – М., 1986. – 142с.
672701
  Рот А.М. Кибернетика, программирование и использование технических средств в обучении иностранным языкам / А.М. Рот. – Ужгород, 1966. – 23с.
672702
  Тулуб А.В. Кибернетика. / А.В. Тулуб. – Л., 1957. – 35с.
672703
  Браславец М.Е. Кибернетика. / М.Е. Браславец. – Киев, 1977. – 325с.
672704
  Глушков В.М. Кибернетика. Вопросы теории и практики / В.М. Глушков; АН СССР. – Москва : Наука, 1986. – 488с. – (Наука. Мировоззрение. Жизнь)
672705
   Кибернетика. Дела практические.. – Москва, 1984. – 177с.
672706
  Парин В.В. Кибернетика. Мышление. Жизнь / В.В. Парин, А.Г. Спиркин, Е.С. Геллер. – Москва : Знание, 1970. – 41, [4] с. – Библиогр.: с. 43
672707
  Новик И.Б. Кибернетика. Философия и социальные проблемы / И.Б. Новик. – Москва, 1963. – 207с.
672708
   Кибернетика: прошлое для будущего. – Москва, 1989. – 192с.
672709
   Кибернетика: становление информатики. – Москва : Наука, 1986. – 190с.
672710
   Кибернетикаю Микрокалькуляторы в играх и задачах. – Москва, 1986. – 159с.
672711
   Кибернетику на службу коммунизму : сборник статей. – Москва
Т. 9. – 1978
672712
   Кибернетику на службу коммунизму : сборник статей. – Москва
Т. 10. – 1981
672713
  Волошин В.С. Кибернетическая безопасность. Социальные и прикладные вопросы / Вячеслав Волошин. – Киев : Освита Украины, 2020. – 293, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 274-293. – ISBN 978-617-7993-02-4
672714
   Кибернетическая лингвистика. – Москва : Наука, 1983. – 119 с.
672715
  Пекелис В.Д. Кибернетическая смесь. / В.Д. Пекелис. – Москва : Знание, 1970. – 240с.
672716
  Пекелис В.Д. Кибернетическая смесь. / В.Д. Пекелис. – 2-е изд. – М, 1973. – 237с.
672717
  Пекелис В.Д. Кибернетическая смесь. / В.Д. Пекелис. – М, 1982. – 287с.
672718
  Пекелис В.Д. Кибернетическая смесь. / В.Д. Пекелис. – Москва : Знание, 1991. – 367с.
672719
   Кибернетическая техника. – К., 1965. – 166с.
672720
  Архангельский С.И. Кибернетические аналогии в обучении : материалы лекции, прочитаной на факультете программированного обучения в Политехническом музее / Архангельский С.И. ; Всесоюз. о-во "Знание". Политехн. музей и Межведомств. науч. совет по проблеме "Программированного обучения". – Москва : Знание, 1968. – 44 с.
672721
   Кибернетические аспекты в изучении работы мозга. – Москва : Наука, 1970. – 284с.
672722
  Кузнецов И.П. Кибернетические диалоговые системы / И.П. Кузнецов. – М., 1976. – 299с.
672723
  Прокунин Л.М. Кибернетические методы в задачах управления : Учебное пособие / Л.М. Прокунин, М.Я. Зубков. – Москва
2. – 1976. – 56 с.
672724
   Кибернетические методы планирования, проектирования и управления. – К., 1982. – 166с.
672725
   Кибернетические модели. – Тбилиси, 1965. – 68с.
672726
  Крылов В.Ю. Кибернетические модели и психология. / В.Ю. Крылов, Ю.И. Марозов. – Москва, 1984. – 174с.
672727
  Растригин Л.А. Кибернетические модели познания / Л.А. Растригин, В.А. Марков. – Рига, 1976. – 164с.
672728
  Гутчин И.Б. Кибернетические модели творчества / И.Б. Гутчин. – Москва, 1969. – 64с.
672729
  Веников В.А. Кибернетические модели электрических систем / В.А. Веников, О.А. Суханов. – Москва, 1982. – 327 с.
672730
  Райниш К. Кибернетические основы и описание непрерывных систем / К. Райниш. – М, 1978. – 456с.
672731
   Кибернетические подходы к биологии. – Новосибирск, 1973. – 232 с.
672732
  Ивахненко А.Г. Кибернетические предсказывающие устройства / А.Г. Ивахненко, В.Г. Лапа. – К, 1965. – 214с.
672733
  Пушкин В.Г. Кибернетические принципы самоорганизации / В.Г. Пушкин. – Ленинград, 1974. – 182 с.
672734
   Кибернетические проблемы бионики. – М., 1971. – 375с.
672735
   Кибернетические проблемы бионики. – Москва
2. – 1972. – 375 с.
672736
  Петраков Н.Я. Кибернетические проблемы управления экономикой / Н.Я. Петраков. – Москва : Наука, 1974. – 160 с
672737
  Катаолин Л. Кибернетические путешествия. / Л. Катаолин. – М, 1967. – 199с.
672738
   Кибернетические системы. – Тбилиси, 1980. – 62с.
672739
  Быховский М.Л. Кибернетические системы в медицине / М.Л. Быховский, А.А. Вишневский. – М, 1971. – 408с.
672740
  Козловский Е.А. Кибернетические системы в разведочном бурении / Е.А. Козловский. – Москва, 1985. – 285с.
672741
  Ивахненко А.Г. Кибернетические системы с комбинированным упровлением / А.Г. Ивахненко. – К, 1966. – 512с.
672742
   Кибернетические системы ценозов: синтез и управление. – Москва : Наука, 1991. – 105 с.
672743
   Кибернетический взгляд на управленческое образование. Проблема подготовки военных профессионалов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 116-120. – ISSN 1026-955X


  На основе системных понятий и положений теории управления показана структура, а также общность и принципиальные отличия в содержании образовательных программ подготовки персонала органов управления оперативно-тактического уровня для всех контуров ...
672744
   Кибернетический Пегас. – Л., 1989. – 255с.
672745
  Полотай Н.И. Кибернетический петушок: Ирон. новеллы. / Н.И. Полотай. – Симферополь, 1979. – 255с.
672746
  Плахута А.А. Кибернетический подход в логистике // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.200-204
672747
   Кибернетический подход к биологическим системам. – Москва-Л., 1976. – 158с.
672748
  Гарбарчук В. Кибернетический подход к проектированию систем защиты информации = Cybernetyczne podejscie do projektowania systemow ochrony informacji / В. Гарбарчук, З. Зинович, А. Свиц; Украинская акад. информатики; Волынский гос. ун-т им. Л.Украинки. – Киев; Луцк; Люблин, 2003. – 659с. – ISBN 966-8064-84-4
672749
  Терехов Л.Л. Кибернетический подход к управлению производством / Л.Л. Терехов, Л.А. Терехова // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
672750
   Кибернетический сборник. – Москва : Издательство иностранной литературы
1. – 1960. – 289 с.
672751
   Кибернетический сборник. – Москва : Издательство иностранной литературы
2. – 1961. – 267 с.
672752
   Кибернетический сборник. – Москва : Издательство иностранной литературы
3. – 1961. – 267 с.
672753
   Кибернетический сборник. – Москва : Издательство иностранной литературы
7. – 1963. – 258 с.
672754
   Кибернетический сборник. – Москва : Мир
1. – 1965. – 314 с.
672755
   Кибернетический сборник. – Москва : Мир
Вып. 15. – 1978
672756
   Кибернетический сборник. – Москва : Мир
Вып. 16. – 1979
672757
   Кибернетический сборник. – Москва : Мир
Вып. 17. – 1980. – 232 с.
672758
   Кибернетический сборник. – Москва : Мир
Вып. 18. – 1981
672759
   Кибернетический сборник. – Москва : Мир
Вып. 19. – 1983
672760
   Кибернетический сборник. – Москва : Мир
Вып. 20. – 1983
672761
  Свинцицкий В.Н. Кибернетический стиль мышления в современном научном познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
672762
  Рассолов И.М. Кибернетическое право: основные проблемы и пути их решения // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 3. – С. 154-162. – ISSN 0132-0831
672763
  Козловский Борислав Киберпорно и вытрезвитель // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 99 : фото. – ISSN 1029-5828
672764
  Гранатуров В. Киберпреступность как один из источников возникновения предпринимательских рисков / В. Гранатуров, В. Трапезников // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 34-40. – ISSN 2411-4014
672765
  Компанцева Л.Ф. Киберпространство как пространство информационно-психологической борьбы // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-87. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізована роль Інтернет-простору у сучасному інформаційному житті. The article considers the role of Internet in current informational life.
672766
  Дела Пиотр Киберпространство как среда, находящаяся под влиянием деятельности организованной преступности // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 3. – С. 59-69. – ISSN 1812-1098
672767
  Пратына Д.А. Киберрелигия : проблема интерпретации : вступление // Религиоведение : научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2008. – № 4. – С. 104-117
672768
   Киберсоциальная система - умный кибер-университет / В.И. Хаханов, Е.И. Литвинова, С.в. Чумаченко, А.С. Мищенко // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2016. – № 5 (79). – С. 187-193. – ISSN 1814-4225
672769
  Королев Д. Кибуц он покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать... // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 8-14 декабря (№ 49). – С. 1, 4


  "...12 декабря - 80 лет со дня создания в составе интербригад, воевавших с фашизмом в Испании, еврейской роты им. Нафтали Ботвина, сформированной из палестинских евреев (в составе 13-й польской бригады им. Я. Домбровского). Рота получила имя Нафтали ...
672770
  Железнова И.Л. Киви / И.Л. Железнова, И.А. Лебедев. – Москва : Мысль, 1966. – 182с.
672771
  Попенюк В.М. Кивоти Гуцульщини другої половини XIX - XX століть як сакрально-літургійний центр вівтаря : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Попенюк Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
672772
  Денисова Р.Я. Кивуткалнский могильник эпохи бронзы / Р.Я. Денисова. – Рига, 1985. – 165с.
672773
  Сливінська Інна Кидайте курити вже сьогодні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 5 : фото
672774
   Киев-Kiev-Kiev : фотоальбом. – Kiev : Мистецтво, 1970. – 93 фотографії. – російською, іспанською та французькою мовами
672775
   Киев-Канев. – Москва, 1961. – 9с.
672776
   Киев-Канев. – Москва, 1963. – 9с.
672777
  Марченко И.М. Киев -- столица Украинской ССР / И.М. Марченко. – Москва, 1950. – 72с.
672778
  Тетера И.А. Киев - New York. Лебединая : [роман] / Ирина Тетера ; [худож. оформл.: А. Дружинина, В. Волков]. – Киев : [Планета книг], 2012. – 239, [1] с. – ISBN 978-966-2329-05-6
672779
  Григорович Д.Ф. Киев - город-герой / Д.Ф. Григорович. – М, 1978. – 156с.
672780
  Григорович Д.В. Киев - город-герой. / Д.В. Григорович. – М, 1962. – 110с.
672781
  Рубан Н.И. Киев - Магадан и далее... / Н.И. Рубан ; [рук. проекта София Мысак]. – Киев : Логос Україна, 2014. – 113, [3] с. : портр., цв. ил. – Библиогр.: с. 114
672782
   Киев - Одесса. – Киев, 1962. – 30с.
672783
   Киев - последний в списке "зеленых" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 7 : Фото
672784
  Сетлевская А. Киев - рай для студентов. Столица попала в десятку самых доступных для студентов городов мира: помогли жилье и еда // Сегодня. – Киев, 2017. – 16 февраля (№ 30). – С. 5


  Город Киев вошел в сто лучших студенческих городов мира 2017 года. Такие данные обнародовала компании QS Best Student Cities 2017 (Великобритания).
672785
  Русаков М.Г. Киев - столица Советской Украины / М.Г. Русаков, Р.А. Заездный. – Москва : Просвещение, 1960. – 104с.
672786
   Киев - столица Советской Украины. – К., 1985. – 197с.
672787
  Олейник Л.В. Киев - столица Украинской ССР / Л.В. Олейник. – Киев, 1981. – 24с.
672788
   Киев - Херсон : Путеводитель. – Днепропетровск : Промінь, 1977. – 110с. : іл.
672789
   Киев. – с.
672790
   Киев / фот. Шерер. – Москва
672791
  Шамурина З. Киев, 1912
672792
  Игнаткин И.А. Киев / И.А. Игнаткин. – Москва : Издательство Академии архитектуры СССР, 1948. – 40 с.
672793
   Киев. – К., 1954. – 155с.
672794
   Киев. – Киев, 1954. – 288с.
672795
   Киев. – Москва, 1954. – 92с.
672796
   Киев. – Киев, 1958. – 47с.
672797
  Логвин Г.Н. Киев / Г.Н. Логвин. – Москва, 1960. – 278 с.
672798
  Русаков М.Г. Киев : Маршруты экскурсий / М.Г. Русаков. – Киев, 1960. – 155с.
672799
   Киев. – Киев, 1962. – 24с.
672800
   Киев : Путеводитель-справочник. – Киев, 1962. – 350с.
672801
  Даен Л.А. Киев / Л.А. Даен. – Киев, 1962. – 144с.
672802
  Даен Л.А. Киев : Путеводитель-справочник / Л.А. Даен. – Киев : Госполитиздат, 1963. – 188 с. : Карта
672803
  Шулькевич М.М. Киев : архит. ист. очерк / М.М. Шулькевич. – Киев, 1963. – 326 с.
672804
  Шулькевич М.М. Киев : архит. ист. очерк / М.М. Шулькевич. – 3-е, перераб. и доп. – Киев, 1964. – 343 с.
672805
   Киев : Путеводитель-справочник. – Киев, 1964. – 350с. : Карти, іл.
672806
  Игнаткин И.А. Киев / И.А. Игнаткин. – Киев, 1964. – 350с.
672807
   Киев. – Киев : Мистецтво, 1966. – 62с.
672808
  Даен Л.А. Киев : Краткий путеводитель / Л.А. Даен. – Киев, 1966. – 144с. : карта
672809
  Даен Л.А. Киев : Краткий путеводитель / Л.А. Даен. – Киев : Политиздат Украины, 1967. – 190с.
672810
  Логвин Г.Н. Киев / Г.Н. Логвин. – 2-е изд. – Москва, 1967. – 262 с.
672811
  Шулькевич М.М. Киев / М.М. Шулькевич, Т.Д. Дмитренко. – 4-е, перераб. и доп. – Киев : Будівельник, 1968. – 395 с.
672812
  Даен Л.А. Киев : Краткий путеводитель / Л.А. Даен. – Киев : Политиздат Украины, 1969. – 190 с.
672813
   Киев. – Киев : Мистецтво, 1970. – 127с.
672814
  Даен Л.А. Киев : краткий путиводитель / Л.А. Даен. – Киев : Политиздат, 1971. – 188 с.
672815
  Даен Л.А. Киев : краткий путеводитель / [Даен Л.А., Позняк П.И.]. – Киев : Политиздат Украины, 1976. – 143 с. : илл.
672816
   Киев. – Киев : Будівельник, 1977. – 132 с.
672817
   Киев. – М., 1977. – 95с.
672818
  Шулькевич М.М. Киев : Архит.-ист. очерк / М.М. Шулькевич, Т.Д. Дмитренко. – 5-е, доп. и испр. – Киев : Будівельник, 1978. – 463 с.
672819
  Шевченко Л.А. Киев / Л.А. Шевченко. – Киев, 1981. – 24с.
672820
  Шулькевич М.М. Киев : Архит. ист. очерк / М.М. Шулькевич, Т.Д. Дмитренко. – 6-е изд.,перераб.и доп. – Киев : Будівельник, 1982. – 446 с.
672821
   Киев. – Москва, 1982. – 135 с.
672822
  Логвин Г.Н. Киев / Г.Н. Логвин. – 3-е изд. – Москва : Искусство, 1982. – 336 с.
672823
   Киев : Энциклопедический справочник. – Изд. 2-е. – Киев : Украинская Советская Енциклопедия, 1985. – 760с.
672824
   Киев. – К., 1986. – 767с.
672825
   Киев : энциклопедический справочник. – изд. 3-е доп. – Киев, 1986. – 768 с.
672826
  Тымкив И.М. Киев / И.М. Тымкив, В.Е. Скуднов. – Киев, 1987. – 72 с.
672827
   Киев. – К., 1987. – 166с.
672828
   Киев : энциклопедический справочник. – Киев : Украинская Советская энциклопедия, 1982. – 696 с.
672829
  Иконников В.С. Киев в 1654-1855 годах : исторический очерк / [соч.] В.С. Иконникова. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], IV, 356 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина, 1904, №№ 9–12


  На тит. стр. дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Николаевичу ... от автора. 11 ноября 1911 г. Содержание конволюта: 1. 1. Киев в 1654-1855 годах : Исторический очерк / [Соч.] В.С. Иконникова. - Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва ...
672830
  Гордон П. Киев в 1684-85 годах по описанию служилого иноземца Патрикия Гордона : из дневника Гордонова извлечено и переведено С. А. Терновским. – Киев : Тип. аренд. С. В. Кульженко, 1875. – 40 с.
672831
  Лучицкий И. Киев в 1766 году // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.1-74
672832
  Лучицкий И.В. Киев в 1766 году / [И. Лучицкий]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 74 с.
672833
   Киев в 20 веке : летопись в фотографиях : ретроальбом / [ авт., идея, издатель : А. Арутюнян ; ред. Е. Спрочис ; Гос. ком. архивов Украины ; Центр. гос. кинофотофоноархив Украины им. Г.С. Пшеничного ; Центр. гос. архив высш. органов власти и упр. Украины ; КНУТШ и др.]. – Киев : Ашот Арутюнян, 2008. – 536 с. : фот. – ISBN 966-7126-12-9
672834
  Ивакин Г.Ю. Киев в XIII - XV веках / Г.Ю. Ивакин. – Киев : Наукова думка, 1982. – 102с.
672835
  Ярон С.Г. Киев в восьмидесятых годах : воспоминания старожила / С.Г. Ярон. – Киев : Типография Акц. О-ва Петр Барский в Киеве, 1910. – 208 с. – Дефект. кн.: відс. стор. 209-212
672836
  Самойлов Н. Киев в начале своего существования. – Москва, 1834
672837
  Цалик С. Киев в ожидании Наполеона // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2012. – № 9 (66), сентябрь : Когда пришел Наполеон. – С. 16-21


  Жизнь в Киеве накануне войны с Наполеоном.
672838
  Нудельман В.И. Киев в опорном каркасе главных линий и узлов урбанизации Европы - сценарии будущего // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 8-15. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
672839
  Кругликов-Гречаный Л.П. Киев в прошлом. – Киев, 1913. – 56 с.
672840
   Киев в русской поэзии = Kiev in Russian poetry : антология / [сост. Инна Булкина]. – Киев : Laurus, 2012. – 253, [1] с. : фотоил,. – В содерж. авт.: Львов Н., Жуковский В., Пушкин А., Козлов И., Рылеев К., Одоевский А., Подолинский А., Бенедиктов В., Хомяков А., Тютчев Ф., Апухтин А., Случевский К., Брюсов В., Анненский И., Тиняков А., Гумилев Н., Ахматова А., Хлебников В. и др. – ISBN 978-966-2449-16-7
672841
  Криштоп Т.В. Киев в стремительно меняющемся мире / Т.В. Криштоп, В.И. Нудельман // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 3-11. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
672842
  Моклецова И.В. Киев в судьбе и творчестве А.Н. Муравьева // Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Слід у віках : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 жовт. 2001 р. / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський та ін.]. – Київ : Віпол, 2002. – С. 135-145. – ISBN 966-646-050-5
672843
   Киев в фондах Центральной научной библиотеки АН УССР. – К., 1984. – 182с.
672844
  Бураго Д.С. Киев в художественном мире Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 20-26
672845
  Алферова Г.В. Киев во второй половине XVII века : историко-архитектурный очерк / Г.В. Алферова, В.А. Харламов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 160 с.
672846
  Михайленко К. Киев встречает Олимпиаду / К. Михайленко, Г.М. Пугаченко. – К., 1980. – 175с.
672847
   Киев вчера, сегодня, завтра. – Київ
Т. 1. – 1982. – 151с.
672848
   Киев глазами детей. – К., 1974. – 119с.
672849
  Шерешевский Л. Киев далекий, Киев довоенный // Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки / Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, Р. Заславський, Г. Ліхтенштейн [та ін.]. – Київ, 2001. – № 8. – С. 339-348. – ISBN 966-7273-20-2
672850
   Киев дороже Будапешта : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 8 : Іл.
672851
  Кулинич И.М. Киев и города-побратимы / И.М. Кулинич, С.В. Виднянский. – К., 1981. – 24с.
672852
  Сементовский Н. Киев и его достопамятности, 1852
672853
  Измайлов В.В. Киев и его святыни в конце 18 в., 1910
672854
  Ляскоронский В.Г. Киев и его святыня в конце 16 века / В.Г. Ляскоронский. – Киев : Тип. И. и А. Давиденко, 1873. – 8 с.
672855
   Киев и западные земли Руси в 9-13 вв.. – Минск, 1982. – 127с.
672856
  Анисимов А.Л. Киев и киевляне : я вызову любое из столетий... / А.Л. Анисимов. – Киев : Курчъ. – ISBN 966-96120-1-2
Кн. 1. – 2002. – 383 с.
672857
  Анисимов А.Л. Киев и киевляне : я вызову любое из столетий... / Александр Анисимов. – Киев : Телеграфъ. – ISBN 966-96120-0-4; 969-96120-3-9348с.
Кн. 2. – 2003. – 348 с.
672858
  Бейлинсон Я.Л. Киев и киевляне в экслибрисах = Київ і кияни в екслібрісах : [1500-летию Киева посвящается] / Я.Л. Бейлинсон. – Москва : Книга, 1982. – XLII, [I], 117, [8] с. : 117 ил. – На пер. авт. не указан. - Миниатюрное издание
672859
  Толочко П.П. Киев и киевская земля в XII-XIII вв. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.06 / Толочко П.П. ; АН УССР, Ин-т истории. – Киев, 1975. – 34 с.
672860
  Толочко П.П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности XII-XIII веков / П.П. Толочко ; [отв. ред. Н.Ф. Котляр] ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1980. – 221, [3] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
672861
  Стрелков А.А. Киев и Минск между Москвой и Брюсселем: Уравнение с четырьмя неизвестными // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 2 : Евросоюз и Россия: политика на постсоветском пространстве. – С. 39-80. – ISSN 0235-5620
672862
  Толочко П.П. Киев и Новгород в X-XIII вв. : ист. очерки / П.П. Толочко ; Ин-т археологии НАН Украины. – Киев : Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2018. – 255, [1] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7349-68-5


  В пр. № 1718577 напис: Бібліотеці Національного Університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. (Підпис). 11.06.2018
672863
   Киев и Университет Св. Владимира при императоре Николае I : 1825-1855. – Издание Ун-та Св. Владимира, с 16 светопечатями и 2 цинкографиям. – Киев : Типогр. С.В. Кульженко, 1896. – 100 с., [11 л. ил.] : ил.
672864
  Самусенко О.Н. Киев исторический и современный : [учеб. пособие по рус. языку для студентов-иностранцев] / О.Н. Самусенко ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Ин-т филологии, Каф. укр. и рус. языков как иностранных. – Киев : Четверта хвиля, 2019. – 114, [2] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-529-329-3
672865
  Добруцкий Игорь Киев как лидер украинской туриндустрии : от первого лица // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 48-52 : Фото, диаграмы. – ISSN 1998-8044
672866
   Киев книжный. – К., 1985. – 40с.
672867
  Кончаковский А.П. Киев Михаила Булгакова : фотографии, документы, открытки из государственных и частных архивов : фотоальбом / Анатолий Кончаковский, Дмитрий Малаков. – Київ : Мыстэцтво, 1990. – 283 с., ил.
672868
  Кончаковский А.П. Киев Михаила Булгакова : фотографии, документы, открытки из государственных и частных архивов : фотоальбом / Анатолий Кончаковский, Дмитрий Малаков. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Мистецтво, 1993. – 323 с., ил.
672869
  Громов Д. Киев неизвестный // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 31 (468), 12 августа. – С. 62-65


  Сталинские архитеркоты хотели превратить Киев в город гигантских площадей и величественных зданий. Эти идеи провалились, оставив на память о себе лишь небольшую часть осуществленных проектов. Реконструкция Крещатика
672870
  Гречина М.И. Киев Олимпийский / М.И. Гречина. – Киев : Будівельник, 1980. – 135 с.
672871
  Слободяник А.Я. Киев приглашает гостей / А.Я. Слободяник. – Киев, 1967. – 171с.
672872
   Киев революционный, боевой, трудовой. – Киев : Вища школа, 1982. – 320с.
672873
  Аскоченский В.И. Киев с древнейшим его училищем академиею : Сочинение / соч. В. Аскоченского. – Киев : Университетская типография
Ч. 1. – 1856. – 370 с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
672874
  Аскоченский В.И. Киев с древнейшим его училищем академиею : Сочинение / сочин. В. Аскоченского. – Киев : Университетская типография
Ч. 2. – 1856. – 566 с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
672875
  Тронько П.Т. Киев социалистический / П.Т. Тронько. – Киев : Наукова думка, 1982. – 159с.
672876
  Кульчицкий С.В. Киев социалистический (1936-1937) / С.В. Кульчицкий. – К., 1977. – 32с.
672877
  Захарченко М.М. Киев теперь и прежде / Изд. С.В. Кульженко. – Киев, 1888
672878
  Максимович М.О. Киев явился градом великим... : вибрані українознавчі твори / М.О. Максимович; [упоряд. В.О. Замлинський ; переднє слово В.В. Скопенка]. – Київ : Либідь, 1994. – 448 с. – Бібліогр. праць М.О.Максимовича: с. 405-414. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00534-0
672879
  Кузьмин Е.М. Киев, которого не знают / Евгений Кузьмин ; [сост., авт. предисл., коммент.: В. Ульяновский ; ст. о худож. коллекции Е.М. Кузьмина: Л. Амелина ; гл. ред. С. Головко]. – Киев : Лыбидь, 2014. – 365, [3] с. : ил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-06-0662-3
672880
  Налепин А. Киев, Москва, Токио в судьбе Александра Вановского (1874–1967) – одного из основателей РСДРП: русский революционер vs профессор университета ВАСЭДА // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – С. 28-41. – ISSN 2522-9834
672881
  Грановский Н. Киев. Kiev : цветное фото / Н. Грановский, Д. Смирнов. – Москва. – 46 с.
672882
   Киев. Архитектурные ансамбли и памятники [Изоиздание] = Kiev : Monuments and Architectural ensembles : [комплект цветных открыток]. – Ленинград : Аврора, 1980. – 16 л. : 16 откр. + 1 обл.
672883
   Киев. Русская поэзия. XX век : поэтическая антология. – Киев : ЮГ, 2004. – 487, [1] с. : ил. – Вып. дан. укр.: Київ. Російська поезія. XX століття. - Алф. указ. авторов: с. 469-471. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-7082-32-6
672884
  Емченко А.П. Киев. Скрижали бессмертия : фотопутеводитель / А.П. Емченко. – Киев : Мистецтво, 1985. – 190 с.
672885
  Кулеба В.Ю. Киев. Спутник туриста / В.Ю. Кулеба. – Киев : Реклама, 1981. – 62 с.
672886
  Москаленко А.З. Киев: Докум. повесть в письмах, дневниках и воспоминаниях ист. эпопеи защиты и освобождения города в 1941-1943 гг. / А.З. Москаленко. – Москва, 1978. – 190с.
672887
  Котляр Н.Ф. Киев: древний и современный. / Н.Ф. Котляр, С.В. Кульчицкий. – К, 1982. – 231с.
672888
   Киев: Информационно-бытовой справочник. – Киев : Реклама, 1984. – 159 с.
672889
  Мезенцева Г.Г. Киев: краткий обзор архитектурных памятников и ансамблей / Г.Г. Мезенцева, И.В. Мезенцев. – 2-е изд. – Київ, 1981. – 144с.
672890
   Киев: справочник по вопросам социально-бытового обслуживания. – Киев : Реклама, 1977. – 128 с.
672891
  Галайчук А.М. Киев: Страницы мемор. летописи / А.М. Галайчук, И.Н. Воронцов. – Киев, 1983. – 255с.
672892
  Галайчук А.М. Киев: страницы мемориальной летописи / А.М. Галайчук, И.Н. Воронцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1987. – 317с.
672893
   Киев: фотографии на память / [сост. Инна Булкина]. – Киев : LP Media, 2011. – 253, [3] с. : ил. – Сер. осн. в 2011 г. - Текст рус., укр. - В содерж.: Ю. Андрухович, Р. Лейбов, О. Ірванець, А. Левкин, А. Хургин, О. Лерик, М. Пиевский, Є. Кононенко, І. Буторіна, Л. Денисенко. – (Tecta Kiovi). – ISBN 978-966-2449-04-4
672894
   Киев: фотопутеводитель. – Киев : Мистецтво, 1988. – 407с.
672895
  Емченко А.П. Киев:Память города-героя / А.П. Емченко. – К.
2. – 1990. – 167с.
672896
  Каманин И.М. Киевляне и Богдан Хмельницкий в их взаимных отношениях / [И. Каманин]. – Киев : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1888. – 10 с. – Автор указан в конце текста. - Отд. оттиск: Киевская Старина, 1888, № 7


  На с. 1 дарственная надпись: Моему любимому внуку.. от автора на добрую память 10 августа 1888 года
672897
  Пестушко Валерий Киевляне, сохраним рощу-клон! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 54-55 : Іл.
672898
   Киевлянин / издал Михаил Максимович. – Киев : В университетской типографии
Кн. 1. – 1840. – [6], 256 с., 1 л. фронт. (грав. тит. л.), 1 л. пл. – На доп. тит. л.: Киевлянин на 1840 г.
672899
   Киевлянин / издал Михаил Максимович. – Киев : В университетской типографии
Кн. 2. – 1841. – [4], 329 с., 1 л. фронт. (грав. тит. л.). – На доп. тит. л.: Киевлянин на 1841 г.
672900
   Киевлянин, 1885
672901
   Киевлянин, 1894
672902
   Киевлянин, 1895
672903
   Киевлянин, 1896
672904
   Киевлянин, 1897
672905
   Киевлянин, 1899
672906
   Киевлянин, 1900
672907
   Киевлянин, 1901
672908
   Киевлянин, 1902
672909
   Киевлянин, 1903
672910
   Киевлянин, 1904
672911
   Киевлянин, 1905
672912
   Киевлянин. – Репр. воспр. изд. 1840 г. – [Київ] : [ВПЦ "Київський університет"]. – ISBN 966-594-886-5; 966-594-887-3 (Кн.1)
Кн. 1, на 1840 год. – 2007. – 253, [3] с. – Вих. дан. ориг.: Киев : В Унив. тип., 1840. - На обкл. назва: Кіевлянинъ на 1840 годъ
672913
   Киевлянин. – Репр. воспр. изд. 1841 г. – [Київ] : [ВПЦ "Київський університет"]. – ISBN 966-594-886-5; 966-594-888-1 (Кн.2)
Кн. 2. – 2007. – 323, [7] с. – Вих. дан. ориг.: Киев : В Унив. тип., 1841. - На обкл. назва: Кіевлянинъ на 1841 годъ
672914
   Киевлянин. – Репр. воспр. изд. 1850 г. – [Київ] : [ВПЦ "Київський університет"]. – ISBN 966-594-886-5; 966-594-889-X (Кн.3)
Кн. 3. – 2007. – 218 с. – Вых. дан. ориг.: Москва : В унив. типогр., 1850. - На обкл. назва.: Кіевлянинъ на 1850 годъ
672915
  Копанева Е. Киевлянин Георгий Солодко смог поступить в десять престижных зарубежных вузов и уехал в Гарвард, на обучение в котором выиграл грант в размере 300 тысяч долларов // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 23 августа (№ 120). – С. 1, 17


  Выпускник Киевского финансово-правового лицея сдал тесты лучше, чем 99 процентов американцев.
672916
   Киевлянин, издаваемый Михаилом Максимовичем. – Москва : В университетской типографии
Кн. 3. – 1850. – 218 с., [6] л. ил., цв. ил., факс. – На обл. загл.: Киевлянин. Кн. 3, на 1850 г., изданная М. Максимовичем - На доп. тит. л. экз.№1600081 дарственная надпись Максимовича Н.Ф. Павлову


  На добавочном тит. л. №1600081 надпись: Николаю Филиповичу Павлову в при[....?] с Св. [......?] праздником от Максимовича. 1850г. 23 апр. Москва
672917
  Голубев С.Т. Киево-Выдубицкий монастырь (до-монгольское время) : [отрывок из приготовленного к печати исследования] / [С. Голубев]. – [Киев], 1913. – С. 204-352, 523-562. – Без тит. л. и обл.. - Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск: Труды Киевской духовной академии. 1913, т. 3, ноябрь
672918
   Киево-Златоверхо-Михайловский Первоклассный монастырь и его скит Феофания : Репринтное издание. – Київ : Кий, 1998. – 216с. – Вых. данные оригинала: Кіевъ, Тип. В.Давиденко, 1878. - Видання старою орфографією. – ISBN 966-7161-08-0
672919
   Киево-Межигорская фаянсовая фабрика. – 255-321с.
672920
   Киево-Межигорский Спасо-Преображенский общежительный женский монастырь. – Киев : Тип. 1 Киевской Артели печатного дела, 1912. – 15 с.
672921
  Хижняк З.И. Киево-Могилянская академия / З.И. Хижняк. – Киев : Вища школа, 1988. – 264 с. – ISBN 5-11-000364-5
672922
  Хижняк З.И. Киево-Могилянская академия и ее роль в межславянских культурных связях : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Хижняк З.И. ; КГУ. – Киев, 1971. – 28 с.
672923
  Голубев С. Киево-могилянская коллегия при жизни своего фундатора Киевского митрополита Петра Могилы : Речь, произнесенная на годичном акте Киевской Духовной академии 26 сентября 1896 года. – Киев, 1890. – 23 с.
672924
   Киево-Могилянский сборник в честь протоиерея Д.И. Богдашевского. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1913. – [10], 625 с.
672925
  Логвин Г.Н. Киево-Печерская лавра / Г.Н. Логвин. – Москва : Искусство, 1958. – 22 с.
672926
  Климент (Можаров) Киево-Печерская лавра и ее значение в истории украинскаго народа / Архимандрит Климент, иеромонах Аполосс, мон. Тертий. – Киев : Тип. Киево-печерской Успенской Лавры, 1918. – 36 с.
672927
  Килессо С.К. Киево-Печерская лавра: Памятники архитектуры и искусства / С.К. Килессо. – Киев : Искусство, 1975. – 144 с.
672928
   Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. – К., 1971. – с.
672929
   Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. – К., 1971. – 127с.
672930
  Шиденко В.А. Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник / В.А. Шиденко, П.Ф. Дарманский. – Киев, 1983. – 192с.
672931
   Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. – К., 1984. – 250с.
672932
  Шиденко В.А. Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник / В.А. Шиденко, П.Ф. Дарманский. – Киев, 1987. – 224с.
672933
   Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. – Киев : Мистецтво, 1988. – с.
672934
  Линд Т. Киево-Печерский монастырь / Т. Линд. – Москва : Склад изд. в кн. маг. Друтман ; [Типо-лит. Т-ва Владимир Чичерин], 1910. – 47 с.
672935
  Исиченко Ю.А. Киево-Печерский патерик в историко-литературном процессе конца XVI - начала XVIII вв. на Украине. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Исиченко Ю.А.; АН УССР. Ин-тут литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 25л.
672936
   Киево-Печерский Патерик,или сказания о житии и подвигах Святых Угодников Киево-Печерской Лавры. – Киев : Лыбидь, 1991. – 255с. – Репринтное воспроизведение с 3-го изд.1903 г.;Тит.лист напечат.по старой орфографии. – ISBN 5-325-00110-8
672937
   Киево-Печерський державний історико-культурний заповідник. [Ізоматеріал] : [комплект листівок [з текстовками] на укр., рос., анг. м. – Київ : Мистецтво, 1969. – 16 л. : 16 листівок + обкл.
672938
  Голубятников П. Киево-Подольская панама (О постройке Киевской гавани) / П. Голубятников. – Киев : Тип. Р.К.Лубковского, 1906. – 32 с.
672939
  Антонин Киево-Подольская Успенская соборная церковь : Ист.-стат. исслед. студента 4 курса Киев. духов. акад. иеродиакона Антонина. – Киев : тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1891. – [4], 113 с.
672940
  Георгиевский А. Киево-Подольская церковь Николая Доброго : (Ист.-археол. очерк, писан. на Евгение-Румянц. премию) / [Соч.] Студента Киев. духов. акад. Александра Георгиевского. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1892. – [2], II, 175 с., 2 л. ил. : табл.


  Надпись 1924 г.
672941
  Айналов Д. Киево-Софийский собор. Исследование древней мозаической и фресковой живописи / Д. Айналов, Е. Редин. – С.-Пб. : Типография императорской АН, 1889. – 157 с. : рис.
672942
  Зенькович Н.Г. Киевпроект. Время, пространство, архитектурa // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – C. 113-117. – ISSN 2077-3455
672943
  Павленко Ю.В. Киевская "Громада" (В.Б. Антонович и М.П. Драгоманов) // Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко. – Киев : Феникс, 2012. – С. 163-175. – ISBN 978-966-136-032-6
672944
  Петров Н. Киевская Академия в гетманство Кирилла Григорьевича Разумовского (1750-1763) / Н. Петров. – Киев. – 43с.
672945
  Голубев О. Киевская академия в конце 17-го и начале 18-го столетий : Речь, произнесенная на торжественном акте Киевской Духовной академии 26 сентября 1901 года / О. Голубев. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1901. – 101с.
672946
  Вишневский Д.К. Киевская академия в первой половине XVIII столетия : (новые данные, относящиеся к истории этой академии за указанное время) / [соч.] Д. Вишневского. – Киев : тип. И.И. Горбунова, 1903. – [2], II, 371 с.
672947
  Титов Ф.И. Киевская Академия в эпоху реформ. (1796-1819 г.г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Типо-лит. И.И. Чоколова
Вып. 1. – 1910. – 47 с.
672948
  Титов Ф.И. Киевская Академия в эпоху реформ. (1796-1819 г.г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Типо-лит. И.И. Чоколова
Вып. 2. – 1912. – 128 с., 1 л. ил.
672949
  Титов Ф.И. Киевская Академия в эпоху реформ. (1796-1819 г.г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Типо-лит. И.И. Чоколова
Вып. 3. – 1912. – 176 с.
672950
  Титов Ф.И. Киевская Академия в эпоху реформ. (1796-1819 г.г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Типо-лит. И.И. Чоколова
Вып. 4. – 1913. – 96 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Досточтимому Владимиру Ивановичу Барвинку. автор Киев 1916 г.
672951
  Петров Н. Киевская Академия во второй половине 17-го века. – Киев : Тип. Корчак-Новицкого, 1895. – 171с.
672952
  Цветков В.Ф. Киевская бльшевистская организация в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 -- январть 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цветков В. Ф.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1952. – 17л.
672953
   Киевская высшая школа МВД СССР. – К., 1973. – 201с.
672954
   Киевская городская дума : Обзор деятельности Киевской городской думы за четырехлетие 1906-1910 гг. – Киев : Изд. группы гласных Думы, 1910. – 118 с. : ил.
672955
  Мозговой В.Г. Киевская губерния. Личный состав правительственных и общественных учреждений и алфавитный список населенных мест Киевской губернии : (...с указанием числа жителей. уезда, волости, стана, участка урядника, мирового судьи, судебного следователя, мирового посредника и расстояния от уездного города / Издание Губернского Статистического Комитета. – Киев : Губернская тип., 1885. – 83, ІІІ с.
672956
  Воейков Д., Загоскин В. Киевская губерния. Статистические сведения о распределении землевладения, о ценности имений и крестьянском деле. – С.-Петербург : Тип. В.Безобразова и Комп., 1867. – 147 с. + с 2 хромолитографированными картами
672957
   Киевская Духовная Академия. – с.
672958
  Титов Ф.И. Киевская духовная Академия в ее трехвековом прошлом и в 1911-1912 учебном году : (из отчета о состоянии Акад. в 1911-1912 учеб. г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1913. – 20 с. : ил.
672959
  Константин Киевская Духовная Академия в период ректорства святителя Иннокентия Херсонского / Константин, (Коваль) // Академический Летописец : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев, 2014. – № 1 (14). – С. 34-39
672960
  Бурега В.В. Киевская Духовная Академия и Семинария / Бурега В.В. – Киев : [ Б.в. ], 2009. – 64с. : ил. – 20-летию возрождения посвящается
672961
  Клепатский П.Г. Киевская земля в эпоху Литовско-русского государства. / П.Г. Клепатский, 1909. – 22с.
672962
  Мартыненко А. Киевская и Московская Русь "одна без другой недостаточны" = Сентябрь юбилейный / А. Мартыненко, А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 5-11 сентября (№ 36). – С. F 1, F 4


  8 сент. - 90 лет со дня рождения Любови Шевцовой, Героя Советского Союза, подпольщицы, члена штаба "Молодой гвардии"; 9 сент. - 245 лет со дня рождения Ивана Котляревского, автора знаменитой "Энеиды"; 10 сент. - 120 лет со дня рождения Александра ...
672963
  Карпенко М.А. Киевская историко-филологическая школа: М.А. Максимович как ее основатель в университете Святого Владимира // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 14-26. – ISBN 966-8906-05-5
672964
  Карпенко М.А. Киевская историко-филологическая школа: М.А. Максимович как ее основатель в университете Святогого Владимира // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2004. – Вып. 4. – С. 30-36. – ISBN 966-594-623-4
672965
  Бондаренко К. Киевская княжна на английском престоле // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 34 (152). – С. 56-58


  Рассматривается "Киевская теория" происхождения Агаты (Агафьи). Происхождение Агаты - одна из ещё неразрешённых загадок истории средних веков (медиевистики) и генеалогии
672966
   Киевская контрактовая ярмарка 1923 г.. – К., 1923. – 128с.
672967
  Сивцов А Киевская Красная гвардия в борьбе за власть Советов / А Сивцов. – Х, 1927. – 78с.
672968
  Франчук В.Ю. Киевская летопись / В.Ю. Франчук. – К, 1986. – 187с.
672969
   Киевская Метеорологическая Обсерватория. – М., 1928. – с.
672970
  Ченцова В. Киевская митрополия между Константинополем и Москвой, 1686 : посольство подьячего Никиты Алексеева (1685-1686 г.) / Вера Ченцова. – Киев : Дух і Літера, 2020. – 629, [1] с. : ил. – Глоссарий: с. 601-604. - Указатели: с. 605-629. – Библиогр.: с. 567-600 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-378-758-9
672971
  Первушин М.В. Киевская митрополия при святом князе Владимире: исчезнувшая история // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2016. – № 24. – С. 223-235
672972
   Киевская областная сел.-хоз. опытная станция. – Б.м. – Разд. пагин.
672973
   Киевская область. – М., 1976. – с.
672974
  Тарасенко Л. Киевская опера: страницы истории // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2005. – № 6/7. – С. 53-72.
672975
  Посадский И.В. Киевская первая гимназия : 1891-1894 года / И.В. Посадский. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1895. – 71 с., 15 л. ил. : ил.
672976
   Киевская первая гимназия накануне столетнего юбилея. 1909-1910 уч . г. / [А. Рогозинский]. – [Киев] : Изд. Киев. 1 гимн. ; [Тип. С.В. Кульженко], 1910. – 52 с. ил. – Авт. указан в конце текста
672977
  Хижняк А.Ф. Киевская прелюдия : повесть / А.Ф. Хижняк. – Москва : Советский писатель, 1982. – 255 с.
672978
   Киевская Псалтырь 1397 года из Государственной Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. – Москва, 1978. – 464с.
672979
  Толочко Н.П. Киевская ротонда / Н.П. Толочко, Я.Е. Боровский // Археологические открытия 1976 года / Акад. наук СССР, Ин-т археологии ; отв. ред. Б.А. Рыбаков. – Москва, 1977. – С. 380-382
672980
   Киевская Русь : Сборник статей, под ред. В.Н. Сторожева. – 2-е изд., исп. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – XXI, [3], 664 с. – 1-е изд. вышло под загл.: Русская история с древнейших времен до настоящего времени. – (Библиотека для самообразования, изданная под редакцией профессора В.И. Вернадского, Н.Д. Виноградова, А.Э. Вормса [и др.] ; № 13)


  Ред.: Сторожев, Василий Николаевич
672981
  Грушевский М.С. Киевская Русь / Мих. Грушевский, проф. – Извлечено из 2-го укр. изд. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. училища глухонемых (М. Аленевой)
Т. 1 : Введение. Территория и население в эпоху образования государства. – 1911. – VI, 490 с. – Изд. рос. мов. стар. орф
672982
  Греков Б.Д. Киевская Русь / Б.Д. Греков. – Москва-Л., 1944. – 348с.
672983
  Греков Б.Д. Киевская Русь / Б.Д. Греков. – Москва, 1949. – 511с.
672984
   Киевская Русь. – М., 1949. – 6с.
672985
  Греков Б.Д. Киевская Русь / Б.Д. Греков. – Москва : Государственное издательство полит. лит., 1953. – 568с.
672986
  Жук С.М. Киевская Русь / С.М. Жук ; [науч. ред. Д.А. Ванюков]. – Москва : Мир книги, 2007. – 236, [4] с., [16] с. ил. – Библиогр.: с. 234-235. – (История России). – ISBN 978-5-486-01277-8
672987
  Казьмирчук Г.Д. Киевская Русь / Г.Д. Казьмирчук, С.В. Палиенко // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 62-89. – ISBN 978-966-2726-16-9
672988
  Мавродина Р.М. Киевская Русь и кочевники : (печенеги, торки, половцы) : историографический очерк / Р.М. Мавродина. – Ленинград : Наука, 1983. – 86 с.
672989
  Толочко А.П. Киевская Русь и Малороссия в XIX веке = Kievan Rus" and Little Russia in the nineteenth century / Алексей Толочко. – Киев : Laurus, 2012. – 253, [2] с. : ил. – Сер. осн. в 2012 г. - Парал. тит. л. англ. - Указ.: с. 239-252. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Золотые ворота" ; вып. 1). – ISBN 978-966-2449-41-9
672990
  Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ-ХІІІ вв. / Б.А. Рыбаков. – Москва, 1982. – 591 с.
672991
  Фроянов И.Я. Киевская Русь: очерки отеч. историографии / И.Я. Фроянов. – Л., 1990. – 322с.
672992
  Фроянов И.Я. Киевская Русь: очерки соц.-полит. истории / И.Я. Фроянов. – Л., 1980. – 256с.
672993
  Фроянов И.Я. Киевская Русь: очерки соц.-экон. истории / И.Я. Фроянов. – Л., 1974. – 159с.
672994
   Киевская система планомерного повышения уровня организации производства, труда и управления на промышленных предприятиях. – К., 1969. – 158с.
672995
  Чунтулов В.Т. Киевская социал-демократическая организация между І и ІІ съездоами РСДРП. : Дис... канд. историч.наук: / Чунтулов В.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1947. – 335л. – Бібліогр.:л.322-333
672996
  Степаненко Т.Н. Киевская социал-демократическая организация накануне первой буржуазно-демократической революции в России. : Автореф... Канд.ист.наук: / Степаненко Т.Н.; М-во высшеголд образования СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 15 с.
672997
  Макаров А. Киевская старина в лицах 19 век / Анатолий Макаров. – Киев : Довіра, 2005. – 876с. – ISBN 966-507-168-8


  Вошли предания о легендарных киевских типах, выдающихся исторических личностях, героях городской молвы. Немало забавных, анекдотичных и необычных повествований из жизни старого Киева
672998
  Баканов В. Киевская Татарка // Дуслык / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2012. – № 3 (114). – С. 46-47
672999
  Собко В.Н. Киевская тетрадь : Пьесы / В.Н. Собко; Пер. с укр. автора. – Москва : Советский писатель, 1970. – 320с.
673000
  Дубинский И.В. Киевская тетрадь / И.В. Дубинский. – К, 1978. – 264с.
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,