Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
672001
  Романюк М. "Карта пам"яті" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 75-80. – ISSN 08-68-4790-1


  "Прийду у це місто дощів у переддень Різдва", "Ти віриш у мене? Чи в хижі безликі дощі", "Розгортаєш цей вечір, кладеш на коліна", "Коли ти проходиш повз згортки щасливих годин", "Ти знайшла свій голос - дикий .солодкий на вушко", "коли ти звикаєш до ...
672002
  Врадий С.Ю. "Карта России Агук Еджидо)"-первое корейское описание Приморья // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 58-68. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 1). – ISSN 2074-1227
672003
   "Карта России": корейский источник XIX в. = "The Map of Russia" XIX century Korean manuscript / Дальневост. отд-ние Рос. акад. наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дал. Востока Дальневост. отд-ния Рос. акад. наук ; пер. с кит., [вступ. ст.], коммент. и прил. С.Ю. Врадий. – Владивосток : ИИАЭ ДВО РАН, 2016. – 158, [2] с., [10] л. к. : ил., цв. ил., к., факс. – Парал. тит. л. англ. - Часть текста на кит. и англ. яз. - Указ. геогр. назв.: с. 144-149. – Библиогр.: с. 136-141 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7442-1578-1
672004
  Цюцюра Л.Ю. "Карта України" Степада Рудницького видання 1918 р. (німецькомовний варіант): передумови створення та особливості змісту // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 33-38 : мал. – Бібліогр.: 20 назв
672005
  Пушкарук Н. "Карти" в грі Мадрида та Барселони / Н. Пушкарук, К. Арбос, К. Клодін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 жовтня (№ 194). – С. 3


  "Каталонський уряд не має соціальної легітимності односторонньо проголошувати незалежність.2
672006
  Заскальний С. "Картина з елементами далі" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 188-192. – ISSN 08-68-4790-1
672007
  Соколовская Ж.П. "Картина мира" в значениях слов / Ж.П. Соколовская. – Симферополь, 1993. – 232с.
672008
  Бляхер Е.Д. "Картина мира" и механизмы познания / Е.Д. Бляхер, Л.М. Волынская. – Душанбе : Ирфон, 1976. – 151 с.
672009
  Левчук Т.А. "Картина" в системі візуальної поетики Д.Г. Лоуренса // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 72-73
672010
  Полякова Л.В. "Картинки с выставки" М.П. Мусоргского / Л.В. Полякова. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1960. – 28 с.
672011
  Шагала В. "Картинки села з минулих часів" // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ, 2019. – № 7/12 (263/268). – С. 121-167. – ISSN 0131-2685
672012
  Гончарова О.М. "Картинні галереї" Давньої Греції як художні протомузеї // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 57-63. – ISSN 2226-3209
672013
  Клименко І.К. "Картка Киянина" як спосіб монетизації пільг у надання транспортних послуг населенню на місцевому рівнні // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (2 квіт. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: М.Б. Мельник, А.В. Іваницький] ; за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 142-145. – ISBN 978-617-7625-72-7
672014
  Козинець О. "Картка Марії" : роман // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 5 (7). – С. 5-62
672015
  Руденко Л.Г. "Картографія для усіх і кожного" : Хроніка // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 64-65. – ISSN 1561-4980
672016
  Кулида С. "Картье Киева". Так уважительно прозвали киевляне ювелира Иосифа Маршака // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 16. – С. 3


  Маршак Йосип Абрамович (1854-1918) - купець, ювелір, меценат. Один з найбільших конкурентів Фаберже. Засновник ювелірного дому "Маршак", який мав 92 будівлі та виробляв більше половини золотої продукції в Південно-Західному краї Російської імперії. ...
672017
  Толстой Л.Н. "Карфаген должен быть разрушен" : (О войне и милитаризме) / Л.Н. Толстой. – [Москва] : Изд. "Посредника", 1917. – 15 с. – Без тит. л. – (Посредник ; № 1191)
672018
   [Карти плану Києва 19 ст.] // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – ISSN 2077-3455
672019
  Горбунова К.А. Карстоведение. Вопросы типологии и морфологии карста / К.А. Горбунова. – Пермь, 1985. – 88с.
672020
   Карстоведение. Труды Молотовской карстовой конференции, состоявшейся 26 января -- 1 февраля 1947 г. в гор. Молотове.. – Вып.1. – Молотов, 1948. – 39с.
672021
  Зенгіна С.М. Карстовий ландшафт плато головного гірського пасма Криму / С.М. Зенгіна, Б.М. Іванов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 34-41 : Рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв
672022
  Душевський В.П. Карстові порожнини внутрішнього куестового пасма Криму // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 114-118 : Карта, табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
672023
  Михно В.Б. Карстово-меловые геосистемы Русской равнины / В.Б. Михно. – Воронеж, 1990. – 200с.
672024
  Бардошши Д. Карстовые бокситы / Д. Бардошши. – Москва : Мир, 1981. – 456 с. – (Науки о Земле. Фундаментальные труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии ; т. 80)
672025
  Гигинейшвили Г.Н. Карстовые воды Большого Кавказа и основные проблемы гидрологии карста / Г.Н. Гигинейшвили. – Тбилиси, 1979. – 224с.
672026
   Карстовые коллекторы нефти и газа. – Пермь, 1973. – 153 с.
672027
  Гвоздецкий Н.А. Карстовые ландшафты / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1988. – 111с.
672028
  Кутырев Э.И. Карстовые месторождения. / Э.И. Кутырев. – Л., 1989. – 309с.
672029
  Дублянский В.Н. Карстовые пещеры / В.Н. Дублянский. – Москва : Знание, 1977. – 48 с. – (Наука о Земле)
672030
  Тинтилозов З.К. Карстовые пещеры Грузии / З.К. Тинтилозов. – Тбилиси : Менциереба, 1976. – 275с.
672031
  Тинтилозов З.К. Карстовые пещеры Грузии (морфологический анализ) / З.К. Тинтилозов; АН ГрССР. Ин-т географии. – Тбилиси : Мецниереба, 1976. – 275с.
672032
  Дублянский В.Н. Карстовые пещеры и шахты Горного Крыма : (Генезис, отложения, гидрогеологическое значение) / В.Н. Дублянский. – Ленинград : Наука, 1977. – 182 с.
672033
  Дублянский В.Н. Карстовые пещеры Украины = Karst caves of the Ukraine / В.Н. Дублянский, А.А. Ломаев. – Киев : Наукова думка, 1980. – 179 с.
672034
  Тутковский П.А. Карстовые явления и самобытные артезианские ключи в Волынской губернии. Статья 1 / [соч.] П. Тутковского // Язык смерти : (Сообщение на общем собрании Общества исследователей Волыни 27 марта, 1910 года) / П.А. Тутковский. – Б. м., 1910. – 127 с., 4 л. табл. : табл.
672035
  Тутковский П. Карстовые явления и самобытные артезианские ключи в Волынской губернии / П. Тутковский. – Житомиръ
Ст. 1 : Провалы почвы на Полесской железной дороге. – 1911. – 127 с. + Карта
672036
  Тутковский П.А. Карстовые явления и самобытные артезианские ключи в Волынской губернии. Статья 2 / [соч.] П. Тутковского, д-ра геогр. // Язык смерти : (Сообщение на общем собрании Общества исследователей Волыни 27 марта, 1910 года) / П.А. Тутковский. – Б. м., 1910. – С. 79-125 с., 4 л. табл. : табл.
672037
  Тутковский П.А. Карстовые явления и самобытные артезианские ключи в Волынской губернии.. – Житомир : Электр.тип.М.Дененмана
Статья 1 : Провалы почвы на Польской железной дороге. – 1911. – 127с. + 2 прилож.таблицх. – Оттиск из IV т.Труд.О-ва Изслед.Волыни
672038
  Соколова В.М. Карстовые явления юга Горьковской области (на примере Южно-Пьянского карстового района) : Автореф... кандид. географ.наук: / Соколова В.М.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 12 c.
672039
   Карстовый процесс и его прогноз: Тез. докл. (совещ.). – Уфа, 1980. – 161с.
672040
  Дублянский В.Н. Карстология и спелеология на Украине : вопросы теории и методики карстолого-спелеологических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 3-10. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0201-4122
672041
  Дублянский В.Н. Карстолого-геофизические исследования карстовых полостей приднестовской Подолии и Покутья / В.Н. Дублянский, Б.М. Смольников. – Київ : Наукова думка, 1969. – 137 с.
672042
  Климчук А.Б. Карстообразование в артезианских условиях: концепция "поперечного" спелеогенеза // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 181-190 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
672043
   Карта-схема Новгорода // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 116-121 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
672044
  Берлянт А.М. Карта - второй язык географии : очерки о картографии : книга для учителя / А.М. Берлянт. – Москва : Просвещение, 1985. – 191 с. : ил.
672045
  Кэй Дж. Карта - не территория: о состоянии экономической науки // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 4-13. – ISSN 0042-8736


  В статье утверждается, что современная экономическая наука находится в кризисном положении, поскольку важнейшие макроэкономические теории основаны на концепции рациональных ожиданий, а главным методом теоретического развития признается построение ...
672046
   Карта // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 80-85 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
672047
  Осталецька О.І. Карта "Magni Dvcatvs Lithvaniae…" 1613 року у фонді сектора картографічних видань НБУВ як важливе джерело в історії картографування України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 268-275


  У статті подається огляд карти «Magni Dvcatvs Lithvaniae Caeterarvmqve Regionvm Illi Adiacentivm Exacta Descriptio...» (Точний опис Великого князівства Литовського з багатьма краями, що до нього належать...) 1613 р., яка зберігається у фондах сектора ...
672048
  Остапчук С.М. Карта "Однокурсники": сутність та особливості створення // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (19). – С. 110-121


  У статті висвітлено суть та основні особливості створення авторської тематичної карти "Однокурсники". Значну увагу приділено інформаційно-змістовому наповненню. Карта передає географію студентів, основні віхи їх життя та навчання на географічному ...
672049
   Карта абсолютных значений поля силы тяжести территории Украины и некоторые аспекты ее возможной интерпретации / В.А. Ентин, С.И. Гуськов, М.И. Орлюк, О.Б. Гинтов, Р.В. Осьмак // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 53-61 : рис. – Библиогр.: с. 60-61. – ISSN 0203-3100
672050
   Карта автомобильных дорог. Укр. ССР, Молд. ССР.. – М., 1973. – 1с.
672051
  Падалка Л.В. Карта Боплана о заселении Полтавской территории во второй четверти XVII века / Л.В. Падалка. – Полтава : Издание Полтавской Ученой Архивной Комиссии, 1914. – 3 с., 1 л. карт.
672052
  Гриценко О.А. Карта будня / О.А. Гриценко. – Киев, 1987. – 29с.
672053
  Заріцький Т. Карта в прагматичній перспективі - теоретичні пропозиції (короткий виклад дослідження) // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 9-10
672054
  Буданов В.П. Карта в преподавании географии. / В.П. Буданов. – Ленинград, 1938. – 79с.
672055
  Буданов В.П. Карта в преподавании географии. / В.П. Буданов. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 139с.
672056
  Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании / В.М. Алешин. – Москва : Физкультура и спорт, 1983. – 152 с.
672057
  Кістяковський В.В. Карта в школі / В.В. Кістяковський. – Київ : Радянська школа, 1939. – 199с.
672058
  Гук Б. Карта вбивств українців польськими партизанськими відділами на Холмщині (1942-1944 роки) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 40. – С. 6. – ISSN 0027-8254
672059
  Нуменко У.З. Карта викопних смол України / У.З. Нуменко, В.М. Мацуй // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувальний ін-т ; голов. ред. Г.І. Рудько ; редкол.: А.А. Локтєв, М.Д. Красножон, С.О.Некрасова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 13-17 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-721Х
672060
  Келль Н.Г. Карта вулканов Камчатки / Н.Г. Келль. – Л, 1928. – 89с.
672061
   Карта геологических формаций чехла Сибирской платформы масштаба 1:1500000. – Л., 1977. – 108с.
672062
   Карта геоэкологического районирования Сибири / А.Д. Абалаков, С.Б. Кузьмин, Н.Б. Базарова, Л.С. Новикова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 8. – С. 24-30 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
672063
  Валяєв І.Г. Карта гідроресурсів України / І.Г. Валяєв; Укр.НД гідрометеорологічний ін-т. – Київ, 1936. – 19 с.
672064
  Купченко Б.І. Карта глибини розчленування рельєфу Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 84-88 : Карти, табл. – (Географії ; Вип. 11)
672065
  Молчанов Л.А. Карта глубин части озера Селигера : близ Бородинской Пресноводной Биологической Станции Имп. СПБ. Общества Естествоиспытателей / Л.А. Молчанов. – Юрьев : Типография К. Маттисена, 1911. – С. 35-38. – (Отдельный оттиск из 3 тома Трудов Пресноводной Биологической Станции Имп. С.-Петерб. Общества Естествоиспытателей)
672066
  Молчанов Л.А. Карта глубин части озера Селигера близ Бородинской Пресноводной Биологической Станции Имп. СПБ. Общества Естествоиспытателей : (с чертежом и картою) / Л.А. Молчанов // Компакт - 252322 / Молчанов Л.А.
672067
  Дубняк В.А. Карта горизонтального розчленування рельєфу правобережних Лісостепу та Полісся УРСР / В.А. Дубняк, О.О. Ломаєв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 52-54. – Бібліогр.: 11 назв
672068
  Гаврилова Э.С. Карта города Львова и ее развитие : Автореф... канд. техн.наук: / Гаврилова Э.С.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1956. – 18л.
672069
  Гаврилова Э.С. Карта города Львова и ее развитие / Э.С. Гаврилова; Отв. ред. Мигаль Н.К. – Львов : Львовский политехнический ин-т, 1956. – 80с.
672070
   Карта грунтовых вод европейской части СССР : масштаб 1:1500000 : объяснит. записка. – Москва, 1958. – 276 с.
672071
  Негода А.П. Карта грунтовых толщ на территории Украинской ССР / А.П. Негода, Э.И. Колот, Е.Ф. Ищенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 77-81 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геология ; № 7)
672072
  Марленский А.Д. Карта движений планет / А.Д. Марленский, Е.И. Ковязин. – Москва : Наука, 1971. – 16 с.
672073
  Короденко М. Карта для польоту / підготовила Світлана Галата // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-8 травня (№ 17/18). – С. 11


  У Національному авіаційному університеті визначили вектор розвитку вишу під час загальноуніверситетської стратегічної сесії.
672074
  Ріггз Р. Карта днів = A map of days : від автора бестселера дім дивних дітей / Ренсом Ріггз. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 506, [4] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: A map of days: the fourth novel of miss peregrine""s peculiar children / Ransom Riggs. Dutton Books, 2018. – ISBN 978-617-12-6305-5
672075
  Кулаковский Ю.А. Карта Европейской Сарматии по Птолемею : Приветствие XI Археологическому съезду / Юлиан Кулаковский. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1899. – [2], II, 34 с., 1 л. карт. – Библиогр. в предисл. (с. I-II)


  На обл подпись
672076
  Кулаковский Ю.А. Карта Европейской Сарматии по Птолемею (Ответ акад. В.В. Латышеву). – Москва, 1899. – С. 3-19. – Отд. оттиск: Филолгическое обозрение: Критика и библиография: 1. Обзор книг, 1899
672077
  Зубов А. Карта Европы: с Россией или без нее // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 30-38. – ISSN 0042-8744
672078
  Марков Е.С. Карта Земного шара в масштабе 1:1.000.000 / Е.С. Марков. – Петроград : Типо-литогр. "Энергия", 1914. – 16 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Русского географического общества.1914, т. 50, вып. 3 и 4
672079
  Гинзбург Г.А. Карта и работа с ней / Г.А. Гинзбург; [ред. Н. Булаевский]. – Москва; Ленинград : Объединен. научно-технич. изд. НКТП СССР, 1935. – 92 с.
672080
  Басманова Е. Карта императрицы : [роман] / Елена Басманова, Дмитрий Вересов. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 320 с. – На обложке книги: Д. Вересов, Е. Басманова. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-1900-3
672081
  Соболев Е.Г. Карта инженерно-геодинамической зональности застраиваемого массива: геодинамические причины аварийности, разрушения и подтопления гражданских и промышленных сооружений / Е.Г. Соболев, В.А. Высотюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 36-40. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
672082
  Уельбек М. Карта і територія : роман / Мішель Уельбек ; [пер. с фр. Л.Г. Кононовича ; худож.-оформ. Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 344, [3] с. : іл. – Сер. заснована у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5921-5
672083
  Уельбек М. Карта і територія : роман / Мішель Уельбек ; [пер. з фр. Л.Г. Кононовича ; худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 344, [3] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид.: Houellebecq M. La carte et le territoire. Flammarion, 2010. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-6503-2
672084
  Иваньков П.А. Карта как географическая модель / П.А. Иваньков. – Москва : Знание, 1974. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : издается ежемесячно с 1966 г. ; № 8/1974 ; Наука о Земле)
672085
  Гостомыслов А.П. Карта кладоискателей / А.П. Гостомыслов. – Л, 1984. – 112с.
672086
  Падалка Л.В. Карта козацких полков на Полтавской территории / Л.В. Падалка. – Полтава : Издание Полтавской Ученой Архивной Комиссии, 1914. – 3 с., 1 л. карт.
672087
  Жуковский К.А. Карта корисних копалин Чернігівського Полісся / К.А. Жуковский. – Київ, 1935. – 1с.
672088
  Арутюнов С.А. Карта культуры питания народов мира // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 7-16. – ISSN 0869-5415
672089
   Карта Луны. – Москва : Наука, 1967. – 64 с.
672090
   Карта магматических комплексов Узб. ССР. – Ташкент, 1983. – 345с.
672091
  Самойлов А.П. Карта Марии Данилюк / А.П. Самойлов. – Петрозаводск, 1961. – 50с.
672092
  Гейслер А.Н. Карта месторождений каменных строительных материалов / Сост. А.Н.Гейслер. – Ленинград, 1925. – 58с. : Табл.
672093
  Малыгин А.Г. Карта метаболических путей (периодическая) / А.Г. Малыгин. – Москва : Наука, 1976. – 16 с. – Библиогр.: 17 назв
672094
   Карта мира : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 31 : Фото. – ISSN 1029-5828
672095
  Малес Л. Карта міста: символічний простір управління // Критика. – Київ, 2007. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 17-19
672096
   Карта мовних курсів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 листопада (№ 44/45). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  В Україні з"явилася "Інтерактивна інформаційна мапа" - ресурс, де зібрані безкоштовні курси української мови у регіонах. На карті позначені курси української мови в різних регіонах. Розробили карту секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови ...
672097
  Данилевич В.Е. Карта монетных кладов и находок единичных монет Харьковской губернии / [соч.] В.Е. Данилевича. – [Москва], 1905. – 28 с. – Без. тит. л. и обл.. - Отд. отитск: Труды ХII Археологического съезда. М., 1905, т. 1, с. 374-410
672098
  Каврайский В.В. Карта морей и океанов, омывающих берега СССР и соседних стран / В.В. Каврайский. – Библиография. – 225-226с.
672099
  Заславский И.И. Карта на уроках географии : Из опыта работы учителя школы №315 г. Москвы / И.И. Заславский. – Москва, 1954. – 128с.
672100
  Заславский И.И. Карта на уроках географии / И.И. Заславский. – изд. 2-е перераб. – М., 1957. – 132с.
672101
  Заславський Й.І. Карта на уроках географії / Й.І. Заславський. – Київ, 1955. – 124с.
672102
   Карта окрестностей г. Севастополя.. – б.м. : б.г., 1854. – 1карта
672103
  Зубковский Б. Карта окрестностей города С.-Петербурга : с приложением алфавитного списка населенных пунктов, маршрутов пригородных железных дорог и пароходств с указанием маршрута строющейся Ораниенбаумской электрической железной дороги / Б. Зубковский. – С.-Петербург : Типография В.С. Борозина, 1914. – 23 с.
672104
   Карта окрестностей С. Петербкрга. С показанием С. Петербкрго-Варшавской железной дороги. От С. Петербурга до Гатчины. – 1карта
672105
  Галата С. Карта освіти: нова редакція // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 грудня (№ 47). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Як змінюється освіта в регіонах? Яку роль в управлінні освітою на місцях відіграють профільні департаменти в ОДА й управління у міськрадах? Які практики органів місцевого самоврядування є найкращими та вартими наслідування? На ці запитання спробували ...
672106
   Карта освобожденных областей Китая (краткое описание). – М., 1948. – 4с.
672107
   Карта отложений четвертичной системы Европейской части СССР и сопредельных с нею теорриторий. Масшт. 1:2500000. – Л.-М., 1932. – 20с.
672108
  Помбрик И.Д. Карта офицера / И.Д. Помбрик, Н.А. Шевченко. – Москва, 1985. – 176 с.
672109
   Карта Подольской губернии. – Санкт-Петербург. – 1с.
672110
   Карта польотів літаків UM Air : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 14-15 : Іл., карта
672111
   Карта польотів літаків UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 14-15 : Карта
672112
   Карта польотів літаків UM Air : Інформаційно-рекламний блок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-17 : карта
672113
   Карта польотів літаків UM Air : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 12-13
672114
   Карта польотів літаків UM Air : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-17 : фото, карта
672115
  Галушко О.С. Карта потоку створення цінності та методика її формування : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 96-104 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
672116
  Франк Г.В. Карта Птолемея / Г.В. Франк. – М., 1975. – 231с.
672117
   Карта пятилетки : Крупнейшие об"екты капитального строительства по пятилетнему плану народного хозяйства СССР. – Москва : Изд-е газеты "Экономическая жизнь"
География великих работ. – 1929. – 16 с. + 2 карти. – 1. Карта европейской части Союза ССР , 2. Карта азиатской части Союза ССР (с приложением об"яснительного текста)
672118
   Карта пятой части света : Австралия и Океания. – 1 л.
672119
  Константинов Н. Карта рассказывает / Н. Константинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1935. – 224с.
672120
  Берлянт А.М. Карта рассказывает : Пособие для учителей / А.М. Берлянт. – Москва : Просвещение, 1978. – 144 с. : ил. – (Пособие для учителей)
672121
  Прилипко Л.И. Карта растительности Азербайджанской ССР (современный покров) / Л.И. Прилипко. – Б.м. – 1 карта
672122
  Алехин В.В. Карта растительности Азиатской части СССР : Масштаб 1:16000000: Краткий объяснительный текст / В.В. Алехин; Госкартгеодезия ГГУ ВСНХ СССР. – Ленинград, 1930. – 16с.
672123
  Чиликина Л.Н. Карта растительности Дагестанской АССР / Л.Н. Чиликина. – Москва-Л., 1962. – 96с.
672124
   Карта растительности Европейской части СССР м. 1:2500000 : Пояснительный текст. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – 288с.
672125
  Лапшина Е.И. Карта растительности Сибири (южной части) в масштабе 1:2500000 : Автореф... канд. географ.наук: / Лапшина Е. И.; ЛГУ. – Новосибирск, 1952. – 16 с.
672126
   Карта растительности СССР. (Экспонат АН СССР на Всесоюз. сельхоз. выставке 1939 г.) : Пояснительный текст. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1939. – 32с.
672127
   Карта рельефа дна мелководной зоны архипелага Аргентинских островов в районе украинской антарктической станции "Академик Вернадский" / П.Ф. Гожик, Р.Х. Греку, В.П. Усенко, В.П. Вернигоров, Т.Р. Греку, Г.А. Острецов, А Гончар, Ю.А. Клочан, В.Н. Моц // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 128-131 : рис. – Библиогр.: 7 назв.
672128
  Бронгулеев В.В. Карта рельефа разновозрастного фундамента Восточно Европейской платформы и ее морфологический анализ : объяснительная записка / В.В. Бронгулеев, И.В. Воробъев ; МВ и ССО СССР. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1976. – 64 с.
672129
  Тюленєва Ю.В. Карта ризиків підприємницької діяльності як основа організаційно-економічного механізму управління ризиками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 84-88
672130
  Уварова С. Карта родины // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2017. – № 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – С. 22-33. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 2307-3195
672131
  Шевелев Карта Российской империи с обозначением военных округов, сухопутных водных и телеграфных сообщений. – Санкт-Петербург : Военній сборник, 1864. – 1 с.
672132
   Карта С. Петербурго-варшавской железной дороги от С. Петербурга до г. Пскова. – 1с.
672133
   Карта С. Петербурго-Московской железной дороги, 1852. – 1с.
672134
  Борисов В. Карта Сарматии (нынешней России) во II веке по Р.Хр. по греческому географу Птоломею : В. Борисов / Исследование на основании картографического материала В. Борисова, генерального штаба генерал-майора. – Ковна : Товарищество типографии М. Соколовского и А. Эстрина
Вып.1 : Материалы для составления карты. (с картою). – 1909. – IV, 195 с. : карта
672135
  Борисов В. Карта Сарматии (нынешней России) во IIвеке по Р. Хр. по греческому географу Птолемею : Исслед. на основании картогр. материала В. Борисова, Ген. штаба ген.-м. – Ковна : Т-во тип. М. Соколовского
Вып. 2 : Материалы для составления карты. – 1910. – [2], 2, VIII, 53-203 с., 7 л. карт., схем. : ил.
672136
   Карта Севастополя: тріумф президентів, трагедія України. – К., 1997. – 28с.
672137
  Кудряшов С. Карта Севастополя: тріумф президентів, трагедія УкраЇни : (продовження) : експертна оцінка 25 червня 1997 року / Сергій Кудряшов, Сергій Одарич, Юрій Оробець. – Киев : Фонд "Українська перспектива", 1997. – 32 с. – ISBN 9667243117
672138
   Карта сейсмического районирования СССР : Масштаб 1:5 000 000. Объяснительная записка. – Москва : Наука, 1984. – 32 с. + 2 таблицы
672139
  Золовський А.П. Карта сільського господарства УРСР на республіканській виставці передового досвіду в народному господарстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 133-139. – Бібліогр.: 4 назви. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
672140
  Короденко М. Карта скарбів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 березня (№ 11). – С. 10. – ISSN 2219-5793
672141
   Карта СССР. – Л., 1946. – 14 с.
672142
   Карта СССР. М. 1:2500000. – М. – 32с.
672143
   Карта СССР. М. 1:2500000. Указ. географ. названий. – Москва. – 407с.
672144
  Гуревич Г.И. Карта страны фантазий / Г.И. Гуревич. – М., 1967. – 176с.
672145
   Карта структур климата курортов и лечебных местностей СССР. Объяснит. записка. – Москва, 1962. – 86с.
672146
  Наулко В.І. Карта сучасного етнічного складу населення УРСР / В.І. Наулко. – Київ : Наукова думка, 1966. – с.136
672147
   Карта тектоники докембрия континентов в масштабе 1:15000000. Объяснит. записка. – вып. 152. – М., 1974. – 75с.
672148
   Карта теплового потока Европейской части СССР: М. 1:5000000. Объяснит. записка. – Л., 1987. – 35с.
672149
  Любченко В.Є. Карта у плині часу / В.Є. Любченко. – Вінниця : ДКФ, 2008. – 160 с. : іл. + Додаток: с.145-160. – ISBN 978-966-2024-10-4
672150
   Карта України та інших країн в рамках доктрини Бісмарка // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний журнал. – Львів ; Луцьк, 2006. – № 1. – С. 25. – ISBN 966-8460-14-6
672151
   Карта Царства Польского служащая к продолжению подробной карты России, 1816. – 1с.
672152
   Карта части Киргиз-Кайсацкой степи и Туркестана, 1826. – 1с.
672153
  Загорская Н.Г. Карта четвертичных отложений Арктики и Субакртики масштаба 1 : 5000000. Объяснит. записка / Н.Г. Загорская, О.А. Иванов. – Л., 1977. – 47с.
672154
  Столяров Геннадій Карта чи комп"ютер: досвід Німеччини : інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 47
672155
  Дебелая И.Д. Карта экологического состояния территории отрабатываемого месторождения россыпного золота: опыт составления / И.Д. Дебелая, З.Г. Мирзеханова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 9-15 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
672156
   Карта Юго-Западных железных дорог. – 1с.
672157
   Карта, схема и число в этнической географии. – М., 1975. – 70с.
672158
   Карта. Планета обезьян : Эволюция человека. Тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 74-75 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
672159
  Кравченко С. Картагенський протокол про біобезпеку: проблеми дотримання // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2006. – № 1(31). – С. 15-18.
672160
  Качарава И. Карталинская "плитка" в нижнем палеогене / И. Качарава, Д. Качарава, 1940. – 197-200с.
672161
  Гарнакерьян А.Г. Карталинское сказание / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов-на-Дону, 1948. – 24с.
672162
  Козловський В. Картата сорочка : оповідання, новели, повісті / Володимир Козловський ; вступ. ст. М. Якубовської ; пер. з рос. М. Якубовської, Л. Алімової, В. Козловського. – Київ : Криниця, 2010. – 191, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-7575-94-6
672163
   Карташов Микола Валенинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 189. – ISBN 978-966-439-754-1
672164
   Карташов Микола Валентинович (1952-2018) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 209. – ISBN 978-966-933-054-3
672165
  Хахутайшвили Д.А. Картвельские племена Причерноморья по данным греко-латинских писателей. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хахутайшвили Д.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1955. – 16л.
672166
  Кротов А.А. Картезианская философия Пьера Сильвена Режи // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 2. – С. 111-124. – ISSN 0235-1188
672167
  Мамардашвили М.К. Картезианские размышления / М.К. Мамардашвили. – М, 1993. – 352с.
672168
  Разумовский И.С. Картезианские штудии Поля Валери // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 156-169. – ISSN 0042-8744
672169
  Кононенко Т.П. Картезіанство // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 344-345. – ISBN 966-316-069-1
672170
  Кралюк П. Картезіанство в Києво-Могилянській академії. Григорій Щербацький // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 269-270. – ISBN 978-966-2254-74-7
672171
  Кралюк П.М. Картезіанство в Києво-Могилянській академії. Григорій Щербацький // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 269-270. – ISBN 978-966-373-777-5
672172
  Семеніхін І.В. Картезіанство, аргументація, цінності у контексті "нової риторики" Хаїма Перельмана // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 155. – С. 26-42. – ISSN 2224-9281
672173
  Астахова Т.Г. Картезіанський дуалізм: pro et contra // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 10 (102), жовтень. – C.73-77. – ISSN 2077-1800
672174
  Хома Олег Ігорович Картезіанські мотиви у творчості Паскаля: сучасне паскалезнавство і стереотипи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 119-134. – Бібліогр.: с. 120-122, 124, 126, 129-131. – ISSN 0235-7941
672175
  Хома Олег Картезіанські мотови у творчості Паскаля : проблема пізнавальних засад // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.141-164. – ISSN 0235-7941
672176
  Мамардашвілі Мераб Картезіанські роздуми / Мамардашвілі Мераб. – Київ : Стилос, 2000. – 311с. – ISBN 966-7321-78-9
672177
  Лифман Роберт. Картели и тресты / Роберт. Лифман. – Москва, 1925. – 274с.
672178
  Оводов А.А. Картель как форма монополистического объединения в законодательстве и судебной практике Европейского Союза и США // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 32-35. – ISSN 1812-3910


  Научное осмысление картеля как формы монополистического объединения в законодательстве и судебной практике Европейского Союза и США может быть эффективно использовано для развития антимонопольной деятельности в Российской Федерации. В статье проводится ...
672179
  Харебава Т. Картель протипоказаний. Антиконкурентні узгоджені дії. Практика АМКУ / Т. Харебава, Д. Макіян // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 14-15


  "Представники одного і того ж виду торгівлі або ремесла рідко збираються разом навіть для розваг та веселощів без того, щоб їхня розмова не закінчувалася змовою проти публіки або якоюсь угодою про підвищення цін", - Адам Сміт, шотландський економіст, ...
672180
  Финкельштейн Е.Л. Картель четырех / Е.Л. Финкельштейн. – Л, 1974. – 351с.
672181
  Захарова О. Картель як форма прояву монопольної влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 161-163
672182
  Грищенко Т.А. Картер Джиммі (- повне ім"я Джеймс Ерл - 39 президент США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 408. – ISBN 978-966-02-6472-4
672183
  Гордєєв А.Ю. Карти-портолани XIII-XVII ст.: особливості та роль у розвитку картографії / А.Ю. Гордєєв. – Київ : Обрії, 2009. – 408 с. : іл., карти, табл. – Бібліогр.: с. 203-244. – ISBN 978-966-2278-03-3
672184
  Гордєєв А.Ю. Карти-портоплани: питання перспектив досліджень // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 23-27 : мал. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-9780
672185
  Бачинська О.А. Карти XVII-XIX ст. як історичне джерело з історії України (на матеріалах Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова) / О.А. Бачинська, В.С. Нікічук // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IV Міжнар. книгознавчих читань, (Одеса, 2-3 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. бібліотека ; [упоряд.: М.В. Алєксєєнко, О.В. Суровцев ; наук. ред.: І.С. Грєбцова]. – Одеса : ОНУ, 2019. – С. 206-210. – ISBN 978-617-689-359-2
672186
  Рожко О.В. Карти агроресурсного потенціалу грунтів як складова Атласу стану і використання земельних ресурсів адміністративного району // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 59-73


  У статті розглянуті методичні аспекти картографування агроресурсного потенціалу ґрунтів як складової Атласу стану і використання земельних ресурсів адміністративного району. Обґрунтована структура цього тематичного блоку карт Атласу. До нього ввійшли ...
672187
  Філончук З.В. Карти в екпозиції Херсонського обласного краєзнавчого музею // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 27-30 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
672188
  Комлєв О.О. Карти динаміки басейнових історико-динамічних систем рельєфу / О.О. Комлєв, О. Возбрана, Р. Гулий // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 109-112. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-631-331-6
672189
  Золовський А.П. Карти для виявлення спеціалізації сільського господарства районів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 117-123 : Рис. – (Геології та географії ; № 8)
672190
   Карти і плани в джерелознавчих студіях Лідії Пономаренко (з описами картографічних джерел Інституту рукопису НБУ імені В.І. Вернадського та додатком відомостей про карти і плани з історії України в російських архівних та рукописних зібраннях) / [упоряд.: А.В. Пивовар]. – Київ : Академперіодика, 2012. – 667, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-214-1
672191
  Павлова В.П. Карти культурного будівництва, охорони здоров"я і комунально-побутових установ у комплексних районних атласах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 126-129 : Рис. – (Геології та географії ; № 8)
672192
  Дук Н. Карти митної діяльності в інформаційному забезпеченні регулювання зовнішньої торгівлі України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 129-133. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
672193
  Почаєвець О.О. Карти мінімального стоку води для басейну Тиси в межах України / О.О. Почаєвець, К.С. Сурай // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 43-46. – ISBN 978-966-136-643-4
672194
  Купченко Б.І. Карти населення у вирішенні питань продовольчої програми // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 67-71 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Географія ; Вип. 29)
672195
  Бочковська А.І. Карти Національного Атласу України як інформаційна база для дослідження формування чисельності населення / А.І. Бочковська, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 2-9 : табл., карти. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
672196
  Руденко В. Карти потенціалу сільського господарства А. Жуковського в "Ukraine. A Concise Encyclopaedia" / В. Руденко, А. Пирогівська // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – С. 19-25 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
672197
  Купченко Б.І. Карти працездатного населення на малі адміністративні одиниці (на прикладі Київської області) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 62-64 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 28)
672198
  Золовський А.П. Карти сільського господарства адміністративних районів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 89-94 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
672199
  Пивовар А. Карти території України в нереалізованих планах В. Кордта // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 677--680. – ISSN 2224-9516


  Крім переліку картографічних джерел переважно другої половини ХVІІІ ст., що окреслювали майбутні наміри вченого, описуючи історію укладання Російського атласу 1745 року, В. Кордт наводить досить детальну інформацію про карти першої половини століття, ...
672200
  Козирєва Т. Картина-ікона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 вересня (№ 164). – С. 12


  У Львові демонструють програмний твір Михайла Бойчука.
672201
  Гранин Д.А. Картина : роман / Д.А. Гранин. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 351с.
672202
  Гранин Д.А. Картина / Д.А. Гранин. – Москва
1. – 1981. – 80с.
672203
  Гранин Д.А. Картина / Д.А. Гранин. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 368с.
672204
  Гранин Д.А. Картина / Д.А. Гранин. – М, 1990. – 335с.
672205
  Слєпченко В. Картина "Велике Хрещення" і портрет Святого Володимира Великого з проекту "Обрані часом" // Матеріали круглого столу "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України" : [21 трав. 2015 р.] / "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України", круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 71-73
672206
  Станкевич Н.И. Картина А.А.Пластова "Лето" / Н.И. Станкевич. – Москва, 1983. – 80с.
672207
  Антонова В.И. Картина А.И. Лактионова "Письмо с фронта" / В.И. Антонова ; Гос. Третьяковская галлерея. – Москва : Изд-вл Госсудаоственной Третьяковской галлереи, 1951. – 20 с. : ил.
672208
  Круглый И.А. Картина А.С. Ткачевых "В колхоз" / И.А. Круглый. – М, 1975. – 18с.
672209
  Баранова Н.М. Картина альтернативного світу в оригіналі та перекладі (на матеріалі творів Ренсома Ріґґза) / Н.М. Баранова, О.В. Ребрій // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 11-17. – ISBN 978-966-285-684-2
672210
  Капланова С.Г. Картина В.И. Сурикова "Утро стрелецкой казни" / С.Г. Капланова. – Москва, 1960
672211
  Сухтелен П.К. Картина военных действий в Финляндии, в последнюю войну России с Швецией, в 1808 и 1809 годах. – Санкт-Петербург, 1832. – 214 с.
672212
  Олин В. Картина восьмилетия России с 1825-го по 1834-й год. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента внешней торговли, 1833. – 64 с.
672213
  Везиров Н. Картина домашнего воспитания : Комедия. – [16] с.
672214
  Феофан (иеромонах) Картина древности, или Исторические любопытные примечания : Содержащие в себе различные относящиеся до наук и художеств сочинения, объясняющие отдаленную глубокую древность и иначе историю мира, свойства стран и народов, их языки, их сходства и др. – Части 1-3. – Калуга : Тип. Приказа обществ. призрения и Котельникова
Ч. 1-3. – 1793. – 149, 138, 130с.
672215
  Моисеенко Е.Е. Картина Е.Е.Моисеенко "Матери, сестры" / Е.Е. Моисеенко. – Ленинград, 1982. – 135с.
672216
  Федоренко Тетяна Картина з трамадолом // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-40. – ISSN 0130-5212
672217
  Червонная С.М. Картина и вермя. / С.М. Червонная. – Л., 1968. – 90с.
672218
  Червонная С.М. Картина и время. / С.М. Червонная. – Л., 1968. – 90с.
672219
  Глущенко Е.Л. Картина и иллюстрация на уроках литературы / Е.Л. Глущенко, В.П. Полуянов. – М. : Просвещение, 1985. – 128 с.
672220
  Зингер Л.С. Картина И,Е.Репина "Запорожцы" / Л.С. Зингер. – Москва, 1960. – 28с.
672221
  Леонтьева Г.К. Картина К.П. Брюллова "Последний день Помпеи" / Г.К. Леонтьева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1985. – 72 с.
672222
  Горчак А.Н. Картина как средство развития речи / А.Н. Горчак. – М.-Л., 1965. – 140с.
672223
  Даниэль С.М. Картина классической эпохи / С.М. Даниэль. – Л, 1986. – 196с.
672224
  Царева В.Я. Картина крови при шоке и коллапсе различного происхождения. Экспериментальное исследование : Автореф... канд. мед.наук: / Царева В. Я.; Царев В. Я.; Казан. ин-т усоверш. врач., Каф-ры патофизиол. и инфекц. забол. – Казань, 1950. – 18 с.
672225
  Богдан Дерека Картина ландшафту в її формах і фарбах : Турніри, олімпіади, конкурси // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-39
672226
  Косарєв В. Картина маслом, або Судова реформа: втрачені сподівання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 8 березня (№ 9). – С. 5. – ISSN 1992-9277
672227
  Мелащенко М. Картина мира в сборнике Б. Пастернака "Сестра моя - жизнь" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 59-67. – ISSN 2075-1486
672228
  Решетниченко А.В. Картина мира в системе познания. / А.В. Решетниченко, И.В. Распопов. – Днепропетровск, 1992. – 135с.
672229
  Шлаина В.М. Картина мира и газлайтинг: взгляд соционика // Соционика, ментология и психология личности : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, В.В. Гуленко, Е.А. Донченко [и др.]. – Киев, 2015. – № 6 (123). – С. 58-59. – ISSN 1680-4325
672230
  Кузнецова Л Картина мира и её функции в научном познании / Л Кузнецова. – Минск, 1984. – 144с.
672231
  Абрамов Ю.Ф. Картина мира и информация : (филос. очерки) / Ю.Ф. Абрамов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1988. – 188, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 173-189
672232
  Мазлумян В.С. Картина мира и Образ мира ? ! // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.100-109
672233
  Платонов Г.В. Картина мира, мировоззрение и идеология / Г.В. Платонов. – Москва, 1972. – 47с.
672234
  Шумлянский И.И. Картина мироздания: Основные закономерности процессов развития / И.И. Шумлянский, И.И. Шумлянский. – Москва : Мысль, 1990. – 62 с.
672235
  Широков В.А. Картина мовного світу в парадигмі науково-технічного перекладу / В.А. Широков, Є.В. Купріянов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 240-246. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
672236
  Сліпченко О. Картина на всі часи "Запорожці пишуть листа турецькому султану": захопливе минуле й повчальне сьогодення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 9-15 серпня (№ 32)


  "140 років тому, липневого дня 1878 року, компанія молодих художників, які проводили літо в абрамцевському маєтку мецената Сави Мамонтова, аж надто розгулялася. Хтось уголос прочитав збитошне послання запорожців турецькому султанові, що здавна ходило в ...
672237
  Розенблат Г.Г. Картина на уроках литературного чтения в V-VII классах средней школы : Из опыта учителя / Г.Г. Розенблат. – Ленинград, 1956. – 88 с.
672238
  Будкевич М.В. Картина на уроках русского языка в пятом классе : (из опыта работы ленингр. школ) / Будкевич М.В. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 66 с.
672239
   Картина науки в библиометрических портретах ученых / Л.И. Костенко, А.И. Жабин, Е.А. Кухарчук, Т.В. Симоненко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2014. – Вып. 12. – C. 70-78. – ISSN 2224-1825


  Рассмотрены возможности системы Google Scholar по созданию профилей ученых, в которых отражаются их профессиональные интересы, библиометрические показатели публикаций и связи в системе научных коммуникаций. Предложен подход к использованию этих ...
672240
  Петренко Е.Г. Картина Николая Рериха "Гонец" : альбом / Елена Петренко. – Одеса : Астропринт, 2016. – 19, [1] с., [2] л. фотоил. : ил., портр. – Посвящ. 120-летию написания картины "Гонец" (1897). – Библиогр.: с. 16. – (Издание Одесского Дома-Музея имени Н.К. Рериха ) (Серия "Картины Н.К. Рериха" / редкол.: К. Гилевич [и др.] ; вып. 8). – ISBN 978-966-927-172-3
672241
  Петренко Е. Картина Николая Рериха "Гонец". Тема войны и мира как историческое предвидение художника // Лига Культуры / Ин-т Лиги Культуры и социального содружества ; Одесс. Дом-Музей им. Н.К. Рериха ; глав. ред. Т. Слонимская ; редколл.: Е. Петренко, З. Зарецкая, Н. Егорова [и др.]. – Одесса, 2016. – № 9. – С. 31-38
672242
  Грушко Е.А. Картина ожидания / Е.А. Грушко. – М., 1989. – 256с.
672243
  Колесник І. Картина світу буддизму та сучасного природознавства: точки перетину світоглядів // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 197-203. – (Серія "Філософські науки" ; вип. 15). – ISSN 2078-6999


  Розглянуто світоглядні картини буддизму та суч. природознавства, їхні підходи до проблем світобудови та місця в ній людської свідомості, що пізнає світ. Продемонстровано гостру потребу в більш детальному, аналіт. співставленні двох полярних систем ...
672244
  Валькова К.Г. Картина світу в подорожніх нарисах Іллі Ільфа та Євгена Петрова "Одноэтажная Америка" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається картина світу, відтворена у подорожніх нарисах Іллі Ільфа та Євгена Петрова. Основний акцент зроблено на аналізі географічного і психологічного просторів, як провідних категорій, що дає уявлення про картину світу у цих ...
672245
  Савчук О. Картина світу Георгія Нарбута / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 листопада (№ 210/211)


  Розмова з кандидатом філософських наук і засновником видавництва про перше повне видання з оригіналів "Абетки".
672246
  Саєвич І.Г. Картина світу і модель світу в лінгвістичних студіях // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – С. 39-45
672247
  Саєвич І.Г. Картина світу і модель світу в лінгвістичних студіях // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 93-99
672248
  Орличенко О.В. Картина світу Каталонії як одного з романських ареалів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 233-238. – ISBN 966-638-142-7
672249
  Тарасова Ольга Ігорівна Картина світу музичного театру М.В.Лисенка : Автореф... кандид. мистецтвозн.наук: 17.00.01 / Тарасова Ольга Ігорівна;. – К., 1999. – 20л.
672250
  Семенець О.О. Картина світу письменника як чинник формування ідіостилю // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 15-20. – (Серія "Філологічні науки")
672251
  Фісак І. Картина світу та шляхи його перетворення у "Вибранних місцях із листування з друзями" М. Гоголя // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 54-59. – ISSN 2075-1486
672252
  Дем"яненко Н.Б. Картина світу у польських фразеологізмах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 250-254


  У статті розглядається польська фразеологія під кутом картини світу. Здійснена спроба виявлення особливостей фразеологічних комплексів польської мови. В статье рассматривается польская фразеология с точки зрения картины мира. Осуществляется попытка ...
672253
  Грачова Т.А. Картина світу як категорійна проблема в лінгвістиці // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 59-62
672254
  Старюк Н. Картина у спадок // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 8-14 вересня (№ 31). – С. 11-12


  "Лише 20 років судилося прожити у цім світі Стасієві Гречаному, щирому і гарному хлопцеві з Дніпра-Січеслава, митцеві, що залишив по собі значну творчу спадщину. Значну у сенсі кількості, якості як майстерності, а ще й тієї особливої сутнісної ...
672255
  Федорук О. Картина Устияновича "Шевченко на засланні" - провісник Шевченкіани в західноукраїнському малярстві // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 29-65. – ISSN 1992-5514
672256
  Скотт В. Картина французской революции, [служащая вступлением к жизни Наполеона Бонапарте] : [в 4 ч.] / [соч. сира Вальтер-Скотта ; пер. с англ. С. де Шаплет]. – [Санкт-Петербург] : [В тип. К. Вингебера]
[Ч. 4]. – 1833. – 287 с. – Кн. без тит. л., описана по интернет-поиску. - На корешке: Картина французской революции. 4
672257
  Галич А.И. Картина человека : Опыт настав. чтения о предметах самопознания для всех образ. сословий. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1834. – XII, 677 с.
672258
  Вахер Луиза Картина Юле : рассказы / Вахер Луиза; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1968. – 295 с.
672259
  Дмитриева А.А. Картина Яна Вермеера Делфтского "Аллегория живописи" ("Живописец в мастерской"). Основные проблемы иконографии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 130-139. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
672260
  Гранін Д.А. Картина. Дощ у чужому місті : Роман. Повість / Д.А. Гранін. – Київ : Дніпро, 1983. – 357с.
672261
  Гранін Д.О. Картина. Дощ у чужому місті / Д.О. Гранін. – Київ, 1983. – 357 с.
672262
  Алабина Т. Картингы из жизни государства Афинского в V в. до Р.Х. / Т. Алабина. – Москва : Издательство Скирмант. – 248 с. – (Истор. комиссия Учебн. отд. Общ. распростр. технич. знаний)
672263
  Бараневич Людмила Картини - мої діти / підгот. Л. Бараневич // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 72, 3 с. обкл.
672264
  Бараневич Людмила Картини - мої діти / підгот. Л. Бараневич // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 72, 3 с. обкл.
672265
  Забашта Р. Картини "Козак-бандурист", "Козак мамай", "Козак - душа правдивая" у світлі нових досліджень (1) // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 1/2 (69/70) : Театр. Музика. Кіно. Архітектура. Образотворче та декоративно - вжиткове мистецтво. – С. 42-56. – ISSN 1728-6875


  Присвячено генезі зображень козака-бандуриста / козака-Мамая / козака - душі правдивої, що вважаються одними з найбільш самобутніх породжень вітчизняної художньої культури Нового часу. У центрі уваги означеної статті є питання конкретного часового ...
672266
  Джангобекова Т. Картини доби лицарства в романі Вальтера Скотта "Айвенго" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень 2021. – С. 45-47
672267
  Скляренко Г. Картини Миколи Залевського: мистецтво у "просвітку буття" // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-47. – ISSN 0130-1799
672268
  Овчаренко Е. Картини митця - ода Україні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 листопада (№ 46). – С. 13


  У культурному житті Деснянського району Києва (Троєщина) сталося відразу дві знакові події: відкриття Галереї мистецтв району та початок роботи у цій галереї 165-ї персональної виставки відомого українського художника Валерія Франчука.
672269
  Шевчук В. Картини на провінційному тлі : невидані мікроромани / Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2017. – 525, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-7023-57-8
672270
  Антонова О. Картини новітньої сербської ідентичності Звонка Карановича у трилогії "Щоденник дезертира" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 4-8. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Розвідка присвячена дослідженню творчості сучасного сербського письменника Звонка Карановича, зокрема його романній трилогії «Щоденник дезертира». Увагу акцентовано на зміні жанрової парадигми в умовах нових викликів епохи, висвітленні вибудови ...
672271
  Гандзій О. Картини Олександри Екстер продають за мільйони доларів. Втекла з України після окупації більшовиків // Газета по-українськи. – Київ, 2022. – 20 січня (№ 3)


  Художниця Олександра Екстер, 1910?ті. Організувала в Москві салон-майстерню, що став центром авангардного мистецтва міста. У ньому проводили зустрічі письменників, акторів і художників, читали лекції. Господиня мусила залишити студію перед приходом ...
672272
  Чубук М. Картини пишуться серцем // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 261-263. – ISSN 0869-3595


  Художниця Людмила Туркевич.
672273
  Задорожна Л. Картини природи у поезії Т. Шевченка"Сон (Гори мої високії…)": як чинник опору митця в засланні // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 105-137


  Розглянуто феномен пейзажу як чинника духовного опору поета у засланні. Пейзажі України, що на цю пору переважають у Шевченковій творчості, стають засобом відродження поетової душі та конструктом, здатним вселити незалежність від неслушних процесів у ...
672274
  Варданян М.В. Картини сакрального світу в дитячій літературі української діаспори // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький держ. пед. ун-т" ; відп. ред. С. Ковпік. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 10. – С. 78-88. – ISSN 2522-1337
672275
  Рогальська-Якубова Картини світу героїв художнього твору (на матеріалі роману І. Багряного "Тигролови") // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 156-159. – ISSN 2219-4290
672276
  Шагала В. Картини села з минулих часів, 1997 // Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2019. – Вип. 2/3 (64/65). – С. 9-55
672277
  Фенько Н.М. Картини сновидінь в українській прозі другої половини XIX - XX століть / Наталя Фенько. – Кіровоград : РВВ КДПУ, 2014. – 147, [1] с. – Бібліогр.: с. 133-147. – ISBN 978-966-7406-82-0
672278
  Отрешко Наталія Картини соціального світу : концепти суспільства і суб"єкта дії в соціологічній теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.127-137. – ISSN 1563-3713
672279
  Штейнер Евгений Картинки быстротечного мира = Взгляд из наших дней на встречу двух миров // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 127-143. – ISSN 0130-7673


  Японские принципы построения композиции - ассиметрия, неуравновешенность, локальные цвета- их воздействие на западное искусство
672280
  Расул-заде Н. Картинки детства / Н. Расул-заде. – Баку : Ганджлик, 1976. – 99 с.
672281
   Картинки домашнего воспитания : Педагогические этюды / [соч.] А-вой. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1879. – 166 с.


  Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов... / И.Ф. Масанов. Москва, 1956. Т. 1, с. 68
672282
  Перец Л. Картинки еврейской жизни / Л. Перец. – Санкт-Петербург : Типо-Литография И.Лурье и Ко, 1902. – 28 с.
672283
  Кіт Л. Картинки з виставки / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С. 6


  У конференц-залі Канівського природного заповідника відкрилася виставка фотографій і малюнків В. Грищенка та наукової співробітниці Є. Яблоновської-Грищенко, присвячених природі рідного краю. Тематика фотографій дуже різна - пейзажі, фото тварин та ...
672284
  Тримбач С. Картинки з пекла...не замовляти? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 14-15 січня (№ 1/2)


  Побачила світ книжка, яка одкриває вікна у потойбіччя сталінщини: "Олександр Довженко. Документи і матеріали спецслужб".
672285
  Смирнов Д. Картинки Нижегородского быта XIX века / Д. Смирнов. – Горький, 1948. – 247с.
672286
  Шапошников И.Н. Картинки по развитию речи учащихся / И.Н. Шапошников, В.Г. Поляков. – 2-е изд. – К.-Х., 1939. – 52с.
672287
  Лада И. Картинки похождений бравого солдата Швейка по роману Ярослава Гашека / И. Лада. – з-е изд. – Прага : Артия, 1973. – 317 с.
672288
   Картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 2. – С. 32-33 : Фото
672289
   Картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 2 (11). – С. 24-25 : Фото
672290
   Картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 3 (12). – С. 33-37 : Фото
672291
   Картинки с выставки. Вторая Всеукраинская выставка-форум "Землеустройство и земельные отношения- 2009" // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 3. – С. 25 : Фото
672292
   Картинна галерея Житомирського краєзнавчого музею : альбом. – Київ : Мистецтво, 1982. – 79 с.
672293
   Картинна галерея України [Ізоматеріал] : (комплект листівок з текстом укр., рос., англ., нім. та ісп. мовами). – Київ : Мистецтво, 1977. – 18 л. : 18 кольорових. листівок + 1 обкл.
672294
   Картинна галеря Житомирського краєзнавчого музею : буклет. – Київ : Мистецтво, 1971. – 10, [36] с.
672295
   Картинная галерея : (Краткий путеводитель). – Ставрополь : Краевая тип., 1960. – 16, [16] с.
672296
   Картинная галерея. – Вильнюс, 1969. – 96с.
672297
  Молчанов Б.Н. Картинная галерея им. К.А. Савицкого / Б.Н. Молчанов. – Саратов, 1979. – 112с.
672298
  Сазонов В.П. Картинная галерея имени К.А. Савицкого / В.П. Сазонов. – Саратов, 1987. – 144 с.
672299
   Картинная галерея Павловского дворца-музея : Союзполиграфпром, 1978. – 6, [22] с.
672300
  Нейман Я. Картинная галерея Пражского Града / Я. Нейман. – Прага, 1987. – 400с.
672301
  Пухов М.Г. Картинная Галерея: Рассказы. : рассказі / М.Г. Пухов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 223с. – (Библиотека советской фантастики)
672302
  Бут Н.Я. Картинная галеря "Герои Аджимушкая" / Н.Я. Бут. – Симферополь, 1972. – 13с.
672303
   Картинные галереи Европы. Собрание замечательнейших произведений живописи, ваяния и зодчества, находящихся в Италии. – С-Пб. – 293с.
672304
  Корнилова А.В. Картинные книги : очерки / А.В. Корнилова. – Ленинград : Детская литература, 1982. – 205 с.
672305
  Корнилова А.В. Картинные книги : Очерки / А.В. Корнилова. – Ленинград : Детская литература, 1982. – 205с.
672306
  Выхото В.А. Картинный немецко-русский словарь / В.А. Выхото. – Минск, 1968. – 335с.
672307
  Ванников Ю.В. Картинный словарь русского языка. / Ю.В. Ванников, А.Н. Щукин. – Москва : Просвещение, 1965. – 443с.
672308
  Ванников Ю.В. Картинный словарь русского языка. / Ю.В. Ванников, А.Н. Щукин. – 2-е изд. – Москва, 1969. – 440с.
672309
   Картинный словарь современного английского языка = The oxford-duden. Pictorial english dictionary : Оксфорд-дуден. – 2-е спец. изд. – Москва : Русский язык, 1987. – 816с.
672310
  Калинин А. Картины-оборотни и их герои // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 22-33.
672311
  Филострат Картины / Филострат, и Младший) (Старший; Пер. С. П. Кондратьева. – Москва ; Ленинград : Изогиз, 1936. – 192 с. – Филострат Старший, с. 21-103 ; Филострат Младший С. 103—133. - В кн. также: Статуи / Каллистрат
672312
   Картины (китайских художников). – Пекин
2. – 1954
672313
  Иогансон Б.В. Картины Б.В.Иогансона "На старом уральском заводе", "Допрос каммунистов" / Б.В. Иогансон. – Ленинград, 1967. – 56с.
672314
  Щекотов Н.М. Картины В.И.Сурикова / Н.М. Щекотов. – Москва-Ленинград, 1944. – 119с.
672315
  Кеменов В.С. Картины Веласкеса / В.С. Кеменов. – Москва, 1969. – 383с.
672316
   Картины венгерской жизни. – Будапешт. – 40с.
672317
  Млечин Л.М. Картины города при вечернем освещении / Л.М. Млечин. – Владивосток, 1985. – 224с.
672318
  Млечин Л.М. Картины города при вечернем освещении / Л.М. Млечин. – М, 1990. – 343-448с.
672319
   Картины государственного Русского музея. – Москва
4. – 1978. – с.
672320
   Картины Государственного русского музея. – Москва
5. – 1979. – с.
672321
   Картины Государственного русского музея. – Москва
6. – 1979. – с.
672322
   Картины государственной Третьяковской галереи. – Москва
3. – 1967. – 8с.
672323
  Кожина Е.Ф. Картины Делакруа в Эрмитаже / Е.Ф. Кожина. – Л., 1968. – 31с.
672324
  Елисеев А.В. Картины доисторической жизни человека : Антропологический очерк / А.В. Елисеев. – Санкт-Петербург, 1914. – 52с. – (Знание для всех)
672325
  Буасье Гастон Картины древне-римской жизни : Очерки обществ. настроения времен цезарей / сочинение Гастона Буасье, авт. соч. "Падение язычества", "Цицерон и его друзья", "Римская религия при Антонинах" и др.; Пер. с фр. Е.В. Дегена; С прил. ст. того же авт. "Газета в Риме", пер. Н.П. Новоборской. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Попова ; Типо-литогр. инж. И.Г. Гершуна, 1896. – [2], IV, 313, III с. – Пер. также под загл.: Картины римской жизни времен цезарей", "Общественное настроение времен римских цезарей". – Библиогр.: с. 276-278. – (Культурно историческая библиотека)
672326
   Картины Дрезденской галереи. – Ленинград, 1963
672327
  Фалькович П. Картины жизни в Московском государстве : В извлеч. из зап. иностранцев о России XVI-XVII вв. / Павел Фалькович. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1913. – VIII, 142 с. – На обл. дата: 1914
672328
   Картины жизни средневековой Франции. – М., 1987. – 238с.
672329
  Семенов С. Картины и бассейны // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 40. – С. 64-65.
672330
  Бирштейн М.А. Картины и жизнь : [воспоминания художника] / М.А. Бирштейн ; [послесл. и сост. А.А. Дехтярь]. – Москва : Советский художник, 1990. – 190, [1] с., [8] л. ил. – ISBN 5-269-00246-9
672331
   Картины и статуи Вьетнама. Избранные. – 20с.
672332
  Голов В.П. Картины и таблицы в преподавании географии : Пособие для учителей / В.П. Голов. – Москва : Просвещение, 1977. – 136 с.
672333
  Ванчура В. Картины из истории народа чешского : правдивое повествование о жизни, делах ратных и духа возвышении ; пер. с чеш. / Владислав Ванчура. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-01392-7
Т. 1. – 1991. – 348 с.
672334
  Ванчура В. Картины из истории народа чешского : правдивое повествование о жизни, делах ратных и духа возвышении ; пер. с чеш. / Владислав Ванчура. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-01394-3
Т. 2. – 1991. – 412 с.
672335
  Фридлендер Л. Картины из истории римских нравов от Августа до последнего из Антонинов : Необходимое пособие при изучении римских классиков / соч. Л. Фридлендера ; пер. Надежды Белозерской с 3 испр. изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопр. С.В. Звонарева ; [Тип. А. Траншеля]
Т. 1 : [Город Рим. Римский двор. Три сословия. Общижитие. Римские женщины]. – 1873. – [2], IV, 272, IV с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.
672336
  Фридлендер Л. Картины из истории римских нравов от Августа до последнего из Антонинов : Необходимое пособие при изучении римских классиков / соч. Л. Фридлендера ; пер. Надежды Белозерской с 3 испр. изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопр. С.В. Звонарева ; [Тип. А. Траншеля]
Т. 2 : [Путешествия. Зрелища]. – 1873. – [2], VI, 273-578 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.
672337
   Картины из коллекции президента республики Индонезии д-ра Сукарно. – Пекин
1. – 1957. – 35с.
672338
   Картины из коллекции президента республики Индонезии д-ра Сукарно. – Пекин
2. – 1957. – 15с.
672339
   Картины из коллекции Президента Республики Индонезии д-ра Сукарно. – Пекин
5. – 38 с.
672340
   Картины из коллекции Президента Республики Индонезии д-ра Сукарно. – Пекин
6. – 1965. – 26 с.
672341
   Картины итальянских мастеров XIV - XVIII веков из музеев СССР. – Москва, 1986. – 263с.
672342
   Картины итальянских мастеров XIV - XVIII веков из музеев СССР: Выставка новых открытий. – М., 1984. – 8с.
672343
  Анисимов С.С. Картины Кавказа : очерки, путеводители по Сванетии и Теберде с рис. и картой / Сергей Анисимов. – Москва : Задруга
Кн. 1, 2. – 1915. – 165 с., [30] л. ил. : ил., карт.
672344
  Всеволжская С.Н. Картины Караваджо и его школы в Эрмитаже / С.Н. Всеволжская. – Ленинград, 1970. – 51с.
672345
  Левина И.М. Картины Мурильо в Эрмитаже / И.М. Левина. – М, 1969. – 32с.
672346
  Богачев В.В. Картины первобытной природы Апшерона (Бинагады) / В.В. Богачев ; АН СССР Азербайджан. филиал, Естественно-ист. музей. – Баку : АзФАН, 1940. – 114 с. : рис.
672347
   Картины по истории СССР
1. – 1948. – с.
672348
  Усенко Л.А. Картины по развитию устной речи / Л.А. Усенко. – Киев
1. – 1971. – 24с.
672349
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 10 : В.М. Васнецов. Двор удельного князя (XIII-XIV вв.). – 1908. – 10 с.
672350
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 42 : А.Н. Бенуа. Вахт парад при императоре Павле I. – 1908. – 13 с.
672351
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 47 : М.В. Добужинский. Город в Николаевское время. – 1908. – 12 с.
672352
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 9 : С.В. Иванов. Баскаки. – 1909. – 7 с.
672353
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 35 : В.А. Серов. Петр Великий. – 1909. – 24 с.
672354
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 3 : В.М. Васнецов. Варяги. – 1912. – 12 с.
672355
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 30 : Е.Е. Лансере. Флот Петра Великого. – 1912. – 11 с.
672356
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 38 : А.Н. Бенуа. Выход Императрицы Екатерины II. – 1912. – 15 с.
672357
  Радимов П.А. Картины Подмосковья / П.А. Радимов. – М., 1958. – 79с.
672358
  Гумбольдт А. Картины природы / А. Гумбольдт. – Москва : Географгиз, 1959. – 269 с
672359
  Подъяпольский Г.Н. Картины природы и мир животных Кабардино-Балкарии / Г.Н. Подъяпольский. – Нальчик, 1970. – 113с.
672360
  Козлов И.В. Картины природы нашей Родины. Книга для чтения по физ. географии СССР. : Книга для чтения по физической географии СССР / Сост.И.В.Козлов. – Москва : Просвещение, 1964. – 275с.
672361
  Гумбольт А.Ф. Картины природы с научными объяснениями / А.Ф. Гумбольт; с предисл. К.Ф. Рулье. – 3-е перевед. посл. изд. – Москва : В типографии В. Готье
Ч. 1, 2. – 1855. – XVI, 223, 244 с.
672362
  Сухово-Кобылин А.В. Картины прошедшего / писал с натуры А. Сухово-Кобылин. – Москва : В университетской тип. (Катков и К*), 1869. – [8], 512, [4] с.


  Содержание: Свадьба Кречинского; Дело; Смерть Тарелкина На тит. л. № 16449 печать-надпись: Григорий Андреевич Коваленко На тит. л. № 16450 печать-надпись: Библиотека К. Ежевского
672363
  Сухово-Кобылин Картины прошедшего / Сухово-Кобылин. – Л, 1989. – 358с.
672364
  Рудольф Людвиг Картины растительности Земного шара : с картинками и политипажами / [соч.] Людвига Рудольфа ; по нем. подлиннику сост. А. Бекетов. – Москва : Изд. книгопрод. А.И. Глазунова ; [В тип. В. Грачева и комп.], 1861. – XIV, 452 с., 1 л. фронт. (ил.), 2 л. ил. : ил.
672365
  Буасье Гастон Картины римской жизни времен цезарей = L"opposition sous les Cesars / Gaston Boissier / Гастон Буассье ; Пер. с 6-го фр. изд. Н.Н. Спиридонова. – Москва : Изд. кн. маг. К.Н. Николаева, 1913. – 306, II с. – Пер. также под загл.: "Картины древне-римской жизни", "Общественное настроение времен римских цезарей"
672366
  Нечаев А.П. Картины родины и соседних с нею стран. Типичные ландшафты Восточной Европы в связи с ее геологическим прошлым / А.П. Нечаев. – 3-е изд., просмотр. и доп. – М.-Л., 1925. – 136с.
672367
  Свиньин П.П. Картины России и быт разноплеменных ее народов, из путешествий П.П. Свиньина / [авт. предисл. И. Делакроа]. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч. 1. – 1839. – XVI, 388 c. : [40] л. ил., портр. – Экз. №113875 дефектный, отсутвуют тит. л. и стр. I-II; экз. начинается со стр. III. - Описание по интернет-поиску


  Содержание 1. Кремль в Москве и его Соборы. 2. Церковь Василия Блаженного, с Красной площадью и Лобным местом. 3. Оружейная Палата. 4. Село Коломенское. 5. Царицыно. 6. Троицко-Сергиевская Лавра. 7. Храм Платонов. 8. Палаты Царевича Дмитрия ...
672368
  Иванов Г.И. Картины России по географическим областям : учебник географии России для младшего возраста / Г.И. Иванов. – Петроград : Типо-Литография Энергия, 1916. – [2], 80 с.
672369
  Варшавская М.Я. Картины Рубенса в Эрмитаже / М.Я. Варшавская. – Ленинград, 1975. – 319с.
672370
   Картины русских художников в музеях СССР. – Москва
4. – 1978
672371
   Картины русских художников на исторические темы [Изоиздание] : 12 репродукций [Н. Рерих, В. Васнецов, Д. Иванов, В. Суриков, С. Иванов, А. Рябушкин, В. Швац., И. Репин, Н. Ге, Г. Мясоедов]. – Москва : Изогиз, 1957. – 12 отд. л. ил. в папке : автотип. цв. : 12 открыток + 1 обл. + тект. вклад.
672372
   Картины русской живописи. Гравюры известнейших картин Русской живописи, исполнен. Робинсоном, Гисом и другими лучшими лондонскими граверами / Кукольников Н.В. – Санкт-Петербург
1-7. – 1842. – 216с.
672373
  Павлович С. Картины русской истории от Рюрика до Петра Великого : [6 вып.] / [соч.] С. Павловича. – 1880-1882. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза" ; Изд. ред. журн. "Досуг и дело"
Вып. 2 : Ярослав I и Русская правда. – 1881. – [2], 17-37, [1] с., [8] л. ил.


  На тит. л. дарственная надпись: ГлубокоуважаемомуНиколаю Дмитриевичу Сергиевскому благодарный автор
672374
  Павлович С. Картины русской истории от Рюрика до Петра Великого : [6 вып.] / [соч.] С. Павловича. – 1880-1882. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза" ; Изд. ред. журн. "Досуг и дело"
Вып. 3 : Татарский погром. – 1881. – [2], 39-72 с., [6] л. ил.


  На тит. л. дарственная надпись: ГлубокоуважаемомуНиколаю Дмитриевичу Сергиевскому благодарный автор
672375
  Павлович С. Картины русской истории от Рюрика до Петра Великого / [соч.] С. Павловича. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза" ; Изд. ред. журн. "Досуг и дело"
Вып. 1 : От начала Руси до Ярослава. – 1902. – [2], 16 с., [12] л. ил.


  На тит. л. дарственная надпись: ГлубокоуважаемомуНиколаю Дмитриевичу Сергиевскому благодарный автор
672376
  Бродская И.И. Картины Сислея в Эрмитаже / И.И. Бродская. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1963. – 32 с. : ил.
672377
   Картины советских художников в собрании Гос. Русского музея. – Ленинград, 1964. – с.
672378
  Линднер Г. Картины современной физики : пер. с нем. / Г. Линднер. – Москва : Мир, 1977. – 272 с.
672379
  Фрейтаг Г. Картины средневековой жизни / Густав Фрейтаг ; с 5-го немецкого издания перевел А. Корсак. – Москва : Изд. книгопродавца А.И. Глазунова, 1868. – 368 с.
672380
   Картины труда в русской живописи, 1961
672381
   Картины французских художников в музеях Советского Союза. – Москва, 1966. – 6с.
672382
   Картины французских художников второй половины XIX века в зарубежных собраниях. – Москва, 1971. – 4с.
672383
  Рембрандт Харменс ван Рейн Картины художника в музеях / Рембрандт Харменс ван Рейн. – Ленинград, 1971. – 177с.
672384
   Картины Центрального музея В.И. Ленина. – М., 1981. – 135с.
672385
  Василий Картины церковной жизни Черниговской Епархии из IX вековой ее истории / [Василий, еп. Черниговский и Нежинский]. – Киев : Фото-лито-тип. С.В. Кульженко, 1911. – [8], 206, [1] с., 58 л. ил., портр., карт : ил., портр., факс. – Автор указан в конце предисловия
672386
   Картины чувствительности : пер. с нем. [Федора Цебет]. – Москва : В тип. Кряжева, Готье и Мея, 1802. – [2], 231, [1] с. – Содерж.: Мир-Махмут : персидская история. - Саксонец и граубиндянка : повесть. - Гробница на холме : повесть / [А. фон Коцебу]. - Благополучие : две повести, для одной цели служащие


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
672387
   Картирование ареалов видов флоры Европейской части СССР : Материалы Рабочего совещ. по картированию ареалов видов флоры Европы, дек. 1980 г. – Москва, 1980. – 29с.
672388
  Фельдман Е.С. Картирование ареалов некоторых болезней на территории Молдавской ССР в связи с физико-географическими условиями. : Автореф... канд. географ.наук: / Фельдман Е.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 20л.
672389
   Картирование вероятностного стока рек. – Воронеж, 1987. – 187с.
672390
  Федотов В.И. Картирование горнопромышленных ландшафтов / В.И. Федотов, Г.И. Денисик // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 36-40 : Картосхема. – Бібліогр.: 5 назв
672391
   Картирование ловушек неантиклинального типа на опорных полигонах. – М., 1983. – 109с.
672392
  Боровинский В.А. Картирование многолетнемерзлых горных пород и ледников методом частотного электромагнитного зондирования / В.А. Боровинский. – Хабаровск, 1964. – 84с.
672393
   Картирование шельфов. – Сборник статей. – Ленинград, 1974. – 141с.
672394
  Ракочі Вадим Картка вашої впевненості // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 84 : фото
672395
  Картель Л.М. Картки-завдання з географії материків : Дидактичний матеріал. 6 клас; 64 завд. / Л.М. Картель. – Київ : Радянська школа, 1984. – 64 с.
672396
  Кузьменко І.П. Картки для вправ з орфографії української мови у 5-6 класах / І.П. Кузьменко, Д.Ю. Кудьменко. – К, 1968. – 291с.
672397
   Картки з технічної праці в 6 класі. – Київ, 1979. – с.
672398
   Картки основних дат з історії України для ЗНО // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Квітень (№ 4) : Історія ЗНО
672399
  Михайловський М В. Картки программованого контролю знань з креслення / М В. Михайловський, . – К, 1975. – 319с.
672400
  Естрінгер Клаус Карткова система Point of Sale в електронній системі банківських операцій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 79-80. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
672401
  Поліщук С. Картковий бізнес у площині валютних розрахунків // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 20-25
672402
  Окропиридзе Н.И. Картли во втором и первой половине первого тысячелетия до н. э. по археологическим данным Мухранской долины : Автореф... канд. ист.наук: / Окропиридзе Н. И.; АН ГССР, Ин-т ист. археол. и этнограф. – Тбилиси, 1967. – 17л.
672403
  Онищенко М.Г. Картоcеміотичні моделі телекомунікацій в національному атласі України // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 45-50


  Висвітлено особливості складових телекомунікацій. Обґрунтовано вибір основної інформації для відображення телекомунікаційних систем. Визначено оптимальну кількість інформаційного навантаження картосеміотичних моделей. Освещены особенности составляющих ...
672404
  Лиодт Г.Н. Картоведение : учеб. пособ. для высш. пед. учебн. заведений / Г.Н. Лиодт; [отв. ред. Н.М. Волков]. – Москва : Учпедгиз, 1938. – 291с.
672405
  Лиодт Г.Н. Картоведение : учеб. пособ. для высш. педагогических учебн. заведений / Г.Н. Лиодт. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 432 с.
672406
  Салищев К.А. Картоведение : учебник для студ. ун-ов, обуч. по спец. "Картография" / К.А. Салищев. – Москва : МГУ, 1976. – 438 с.
672407
  Салищев К.А. Картоведение : учебник для студ. ун-ов, обуч. по спец. "Картография" / К.А. Салищев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Московский университет, 1982. – 408 с.
672408
  Салищев К.А. Картоведение : учебник по спец. "Картография" / К.А. Салищев. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Московский университет, 1990. – 400 с. – ISBN 5-211-01074-4
672409
   Картоведение : Учеб. для студ. вузов обучающихся по специальности 013700 "Картография". – Москва : Аспект Пресс, 2003. – 477с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посвящена 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-7567-0304-7
672410
   Картоведение с элементами топографии : программа и метод. указания для заочников учительских ин-тов. – Москва, 1947. – 127 с. + 1 карта
672411
   Картограми вмісту мікроелементів в грунтах СРСР та застосування мікродобрив. – К., 1963. – 34с.
672412
  Кайдаш В. Картографи міжзоряних шляхів / підготував Олег Листопад // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Жовтень (№ 39/40). – С. 5


  Про здобутки та проблеми Харківської астрономічної школи (з коментарями директора Науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна кандидата фізико-математичних наук Вадима Кайдаша).
672413
   Картографирование барьерной функции государственных границ / Е.Д. Головина, М.В. Зотова, А.Б. Себенцов, В.С. Тикунов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 29-38 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
672414
  Арсалан Омер Абдулкадир Картографирование беллигеративных территорий провинции Киркук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 7-9 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
672415
  Абу Фараш Юсуф Абдурахман Картографирование в Иордании: состояниие и перспективы // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 116-117
672416
  Осауленко Л.Е. Картографирование водных ресурсов в комсплексных атласах Украинской ССР. : Автореф... Канд.геогр.наук: 05.24.03 / Осауленко Л.Е.; Ан УССР.Ин-т геофизики. – К, 1978. – 21л.
672417
   Картографирование географических систем : сборник. – Москва : Московский университет, 1981. – 132 с.
672418
   Картографирование динамики географических явлений и составление прогнозных карт : материалы к симпозиуму на Третьей научно-технической конференции по картографии 30 января - 2 февраля 1968 г. – Иркутск : АН СССР, 1968. – 84 с.
672419
  Малхазова С.М. Картографирование динамики заболеваемости населения: подходы и новые решения / С.М. Малхазова, Т.В. Котова, В.С. Тикунов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 25-33 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
672420
  Кравцова В.И. Картографирование динамики застройки Подмосковья за последнее десятилетие по косимческим снимкам / В.И. Кравцова, В.А. Ерлич // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 32-43 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
672421
  Николаев В.А. КАртографирование и мелкомасштабное катртографирование ландшафтов / В.А. Николаев. – М, 1978. – 62с.
672422
  Бажилина Е.А. Картографирование изменений температурного режима на Европейской территории России за разные временные периоды (1881-1935 гг. и 1961-1990 гг.) / Е.А. Бажилина, В.Н. Сорокина, Н.З. Салихова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 2. – С. 27-35 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
672423
  Постников А.В. Картографирование истории зарубежных стран в справочном историческом атласе : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 502 / Постников А.В. ; Москов. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Минск, 1971. – 31 с.
672424
  Израэль Ю.А. Картографирование как важный этап решения радиоэкологических проблем на территории бывшего СССР / Ю.А. Израэль, В.В. Снакин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 5. – С. 8-14 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
672425
  Ельчанинов А.И. Картографирование культурного и природного наследия России // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 39-47 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
672426
  Омиржанова Ж.Т. Картографирование лавиноопасных мест в высокогорной курортной зоне Заилийского Алатау / Ж.Т. Омиржанова, А.С. Уразалиев, Д.А. Шоганбекова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 37-43 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
672427
  Солодянкина С.В. Картографирование ландшафтов северо-восточного побережья оз. Байкал и их устойчивости в условиях развития рекреационной деятельности / С.В. Солодянкина, Ю.В. Вантеева, Е.А. Истомина // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 12. – С. 34-41 : табл., рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
672428
   Картографирование Луны и Марса. – Москва : Недра, 1978. – 80 с.
672429
  Кравцов В.И. Картографирование морфологически контрастных районов Благовещенского участка Анапской пересыпи по космическим снимкам высокого разрешения / В.И. Кравцов, А.А. Фалалеева, Е.Р. Чалова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 25-36 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
672430
   Картографирование населения грызунов и зайцеобразных Азиатской России (материалы к карте). – Иркутск, 1988. – 60с.
672431
  Тимошенко А.А. Картографирование Нижнего Дона в связи с историей его географического изучения (V в. до н.э. -- 1917 г.) : Автореф... канд. геогр.наук: / Тимошенко А. А.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1963. – 16л.
672432
  Солдаткин Е.И. Картографирование охоты и охотничьего хозяйства в СССР и за рубежом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Солдаткин Е.И. ; МВО СССР , Москов. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Москва, 1959. – 22 с.
672433
  Воробьев А.Н. Картографирование плотности населения по ареалам расселения (на примере Иркутского района) // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 29-33 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
672434
  Востокова Е.А. Картографирование по космическим снимкам и охрана окружающей среды / Е.А. Востокова, Л.А. Шевченко, В.А. и др. Сущеня; Ред. Злобин Л.И. – Москва : Недра, 1982. – 251 с.
672435
  Олейник Я.Б. Картографирование пригородных животноводческо-промышленных комплексов в целях совершенствования их территориальной организации управления / Я.Б. Олейник, А.Д. Краевой // Социально-экономические функции ландшафтов и состояние экосистем
672436
  Грибок М.В. Картографирование природно-экологической составляющей образного пространства России в СМИ (на примере РИА "Новости") / М.В. Грибок, В.С. Тикунов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С.17-24 : рис. – Библиогр.: с. 23. – (География ; № 5). – ISSN 0201-7385
672437
   Картографирование природной среды и естественных ресурсов : сборник. – Москва : Наука, 1983. – 174 с.
672438
  Заруцкая И.П. Картографирование природных условий и ресурсов : производственное издание / И.П. Заруцкая, Н.В. Красильников; ред.: Л.Г. Иванова, З.Н. Чумаченко. – Москва : Недра, 1988. – 299 с. – ISBN 5-247-00037-4
672439
  Олейник Я.Б. Картографирование природопользования в пригородных продовольственных комплексах : Тезисы докладов / Я.Б. Олейник, Д М. Пистун // Экономическое картографирование на современном этапе. тез. докл. V Всес. конф. по тем. карт.
672440
   Картографирование природы и хозяйства Молдавской ССР. – Кишинев, 1979. – 115 с.
672441
  Золовский А.П. Картографирование продовольственных комплексов : монография / А.П. Золовский, Т.И. Козаченко; ред. Л.В. Сивай. – Киев : Наукова думка, 1987. – 130 с.
672442
   Картографирование пятен радиоактивного загрязнения / Ю.В. Хомутинин, О.С. Глуховский, В.П. Процак, В.А. Кашпаров, С.Е. Левчук, В.В. Павлюченко // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2018. – Вип. 2 (78). – С. 49-54. – ISSN 2073-6231
672443
  Вершинина Т.А. Картографирование размещения и сезонной активности иксодовых клещей / Т.А. Вершинина. – Новосибирск, 1985. – 77с.
672444
   Картографирование ресурсов возобновляемых источников энергии (на примере энергии ветра) / Б.А. Новаковский, Прасолова, С.В. Киселева, Ю.Ю. Рафикова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 11. – С. 31-39 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0016-7126
672445
  Едский Б.Л. Картографирование рыбной промышленности и воспроизводства рыбных запасов внутренних водоемов СССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: / Едский Б.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 26 с.
672446
  Нефедова Т.Г. Картографирование сельского хозяйства в национальных атласах России // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 1 (81). – С. 60-67 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
672447
  Пластинин Л.А. Картографирование сельскохозяйственных культур Вьетнама с использованием ГИС и данных многозональной космической съемки LANDSAT-7 / Л.А. Пластинин, Хоанг Зыонг Хуан // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 31-35 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
672448
  Цыдыпова М.В. Картографирование средозащитных функций лесов особо охраняемых природных территорий (на примере Забайкальского национального парка) // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 24-28 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
672449
  Кравцова В.И. Картографирование структуры застройки территорий, присоединяемых к Москве / В.И. Кравцова, В.А. Ерлич // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 23-32 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
672450
  Олейник Я.Б. Картографирование уровня загрязнения атмосферы пригородных АПТК / Я.Б. Олейник, Н.Д. Пистун // Экологическое картографирование Сибири
672451
  Пелешенко В.И. Картографирование химического состава речных вод на основе дисперсионного анализа / В.И. Пелешенко, Д.В. Закревский, Н.И. Ромась. – Киев, 1988. – 71с.
672452
  Гаврилюк Н.К. Картографирование явлений духовной культуры / Н.К. Гаврилюк. – Киев, 1981. – 279с.
672453
   Картографическая [летопись]. – Москва
№ 1. – 1982
672454
  Татиев Д.П. Картографическая бумага и работа с ней / Д.П. Татиев. – Москва, 1941. – 92с.
672455
  Чепкасов П.П. Картографическая и графическая интерпретация социально-экономических явлений и процессов : Учебное пособие по спецкурсу / П.П. Чепкасов; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1987. – 79с.
672456
  Поспелов Е.М. Картографическая изученность зарубежных стран / Е.М. Поспелов. – Москва : Недра, 1975. – 296 с.
672457
  Измайлова Н.В. Картографическая информация и системы картографических знаков : учеб. пособ. / Н.В. Измайлова; отв. ред. А.Г. Топчиев. – Одесса, 1976. – 103 с.
672458
   Картографическая летопись : орган гос. библиографии СССР. 1951-1953. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1954. – 165 с.
672459
   Картографическая летопись : орган государственной библиографии СССР 1955. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1956. – 148 с.
672460
   Картографическая летопись : орган государственной библиографии СССР, 1956. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1958. – 138 с.
672461
   Картографическая летопись : Орган государственной библиографии СССР, 1957. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1958. – 113 с.
672462
   Картографическая летопись : Орган государственной библиографии СССР, 1960. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1961. – 200 с.
672463
   Картографическая летопись : Огран государственной библиографии СССР, 1961. – издается с 1931 года. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1962. – 180 с.
672464
   Картографическая летопись : Орган государственной библиографии СССР, 1962. – издается с 1931 года. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1963. – 124 с.
672465
   Картографическая летопись : Орган государственной библиографии СССР, 1963. – издается с 1931 года. – Москва : Книга, 1964. – 183 с.
672466
   Картографическая летопись. – Москва : Книга, 1975
672467
   Картографическая летопись. – Москва : Книга, 1976
672468
   Картографическая летопись. – Москва, 1931-
№ 1 (1976г.). – 1977
672469
   Картографическая летопись. – Москва, 1931-
№ 2. – 1977
672470
   Картографическая летопись. – Москва
№ 1. – 1978
672471
   Картографическая летопись. – Москва
№ 2. – 1978
672472
   Картографическая летопись. – Москва
№ 1. – 1979
672473
   Картографическая летопись. – Москва
№ 1. – 1980
672474
   Картографическая летопись. – Москва
№ 2. – 1980
672475
   Картографическая летопись. – Москва
№ 1. – 1981
672476
   Картографическая летопись. – Москва
№ 1-2 (за 1981г.). – 1982
672477
   Картографическая летопись. – Москва
№ 1. – 1983
672478
   Картографическая летопись. – Москва
№ 2. – 1983
672479
   Картографическая летопись 1941-1950. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1953. – 216 с.
672480
   Картографическая летопись 1978. – Москва
№ 2. – 1979
672481
   Картографическая летопись. Орган гос. библиографии СССР. 1958. – М., 1959. – 178с.
672482
   Картографическая обеспеченность стран Азии, Африки и Латинской Америки. – Ленинград
1. – 1979. – 192 с.
672483
  Кравцова В.И. Картографическая оценка возможностей градостроительного использования территории Новой Москвы / В.И. Кравцова, В.А. Ерлич // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 20-32 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
672484
  Бешенцев А.Н. Картографическая оценка природного риска от наводнений в бассейне оз. Байкал / А.Н. Бешенцев, Т.А. Борисова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 26-30 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
672485
  Верещака Т.В. Картографическая оценка экологического значения железных дорог. Новая классификация карт транспорта / Т.В. Верещака, Я.Ю. Чибряков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 18-27 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
672486
  Новокшанова-Соколовская Картографические и геодезические работы в России в XIX - начале ХХ в. / АН СССР ; Ин-т истории естествознания и техники ; З.К. Новокшанова-Соколовская ; отв. ред. В.Г. Селиханович. – Москва : Наука, 1967. – 266 с.
672487
  Загороднюк Н.И. Картографические исследования А.А.Дунина-Горкавича / Н.И. Загороднюк, Е.Н. Коновалова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 56-64 : фото. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0016-7126
672488
  Разов В.П. Картографические исследования земельных ресурсов : монография / АН УССР ; Ин-т геофизики им. С.И. Субботина ; Отделение географии ; В.П. Разов ; отв. ред. А.П. Золовский. – Киев : Наукова думка, 1989. – 180 с. – ISBN 5-12-000613-2
672489
  Руденко Л.Г. Картографические исследования природопользования : (теория и практика работ) / Л.Г. Руденко, Г.О. Пархоменко, А.Н. и др. Молочко; АН Украины ; Ин-т геофизики им. С.И. Субботина ; отделение географии ; отв. ред. А.П. Золовский. – Киев : Наукова думка, 1991. – 212 с. – ISBN 5-12-002003-8
672490
   Картографические исследования проблемы охраны окружающей среды (вопросы теории) : 10 Международная картографическая конференция / Золовский А.П., Пархоменко Г.О.; ред. А.А. Кротков. – Киев : Наукова думка, 1980. – 30 с.
672491
  Медушевская О.М. Картографические источники 17-18 вв. / О.М. Медушевская. – М, 1957. – 28с.
672492
  Даниловский А. Картографические материалы : Исслед. А. Даниловского. – Санкт-Петербург : Воен.-учен. ком. Гл. штаба. – (Материалы Военно-ученого архива)
Вып. 1 : Карты России 1614 г.: 1) Гесселя Герритса. Посвящена царю Михаилу Феодоровичу, отпечатана в Амстердаме, в мастерской Вильгельма Блау, по автографу царевича Феодора Борисовича Годунова и 2) П. Дейриарда. – 1901. – 55 с.
672493
   Картографические методы в исследовании окружающей среды : (Сборник научных трудов). – Ленинград, 1980. – 58с.
672494
   Картографические методы в научных исследованиях : сборник. – Новосибирск : Наука, 1986. – 96 с.
672495
  Старостин Е.С. Картографические Методы в разработке региональных прогнозов развития производственных сил. / Е.С. Старостин. – М., 1976. – 176с.
672496
  Тульская Н.И. Картографические методы в рекреационной географии и туризме // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 12-19 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
672497
  Берлянт А.М. Картографические методы изучения новейших тектонических движений. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Берлянт А.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 19л.
672498
  Шоцкий В.П. Картографические методы исследования географических проблем сельского хозяйства = На примере юга Восточной Сибири / В.П. Шоцкий. – Ленинград : Наука, 1970. – 139с.
672499
   Картографические методы комплексных географических исследований / отв. ред.: В.Б. Сочава, В.П. Шоцкий. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное из-во, 1965. – 192с.
672500
  Шульгина О.В. Картографические мотивы, образы и символы в российской живописи : страницы истории / О.В. Шульгина, Д.П. Шульгина // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 54-60 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0016-7126
672501
  Грюнберг Г.Ю. Картографические понятия в школьной географии : пособие для учителей / Грюнберг Г.Ю. – Москва : Просвещение, 1979. – 96 с. – Библиогр.: с. 95
672502
  Берлянт А.М. Картографические презентации как учебные пособия : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 3-10 : Фото. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7207
672503
  Чурилова Е.А. Картографические проблемы школьной геогафии / Е.А. Чурилова, Н.Н. Колосова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 54-62 : рис. – ISSN 0016-7126
672504
  Соловьев М.Д. Картографические проекции : учеб. пособ. для геодезич. и картографич. спец-тей втузов системы НКВД / М.Д. Соловьев. – Москва ; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1937. – 239 с.
672505
  Соловьев М.Д. Картографические проекции : учебник для ин-ов инженеров геодезии, аэросъемки и картографии / М.Д. Соловьев. – Москва : Геодезиздат, 1946. – 417 с.
672506
  Гинзбург Г.А. Картографические проекции / Г.А. Гинзбург; [ред. Ф.А. Старостин]. – Москва : Геодезиздат, 1951. – 79 с. – (Пособия по геодезии, топографии и картографии)
672507
  Старостин И.И. Картографические проекции в элементарном изложении : учеб.-метод. пособ. для студ.-заочников пед. ин-ов / Глав. упр. высш. учеб. заведений Мин-ва просв. РСФСР ; Научно-метод. кабинет по заочному обучению учителей ; И.И. Старостин. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1. – 1949. – 132 с.
672508
  Старостин И.И. Картографические проекции в элементарном изложении : для заочников геогр. ф-ов пед. ин-ов / И.И. Старостин. – Москва : Учпедгиз
Ч. 2. – 1949. – 96 с.
672509
  Гедымин А.В. Картографические проекции советских школьных карт = Характеристика, распознавание и наглядные методы объяснения свойств : Книга для учителя / А.В. Гедымин. – Москва : Просвещение, 1984. – 108с.
672510
  Гедымин А.В. Картографические проекции советских школьных карт : книга для учителя ; характеристика, распознавание и наглядные методы объяснения свойств / А.В. Гедымин ; ред. И.А. Ерофеев, Р.С. Берлянт. – Москва : Просвещение, 1984. – 111 с.
672511
  Николаевская Е.М. Картографические работы в полевых географических исследованиях природы / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; Географический ф-т ; Кафедра геодезии и картографии ; Е.М. Николаевская. – Москва : Московский университет, 1964. – 144 с.
672512
  Коновалова Е.Н. Картографические работы на территории Северного Приуралья в ХIХ - начале ХХ вв. / Е.Н. Коновалова, Л.П. Рощевская, Н.И. Загороднюк // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 12. – С. 45-50 : фото. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0016-7126
672513
   Картографические разработки для планирования и управления развитием народного хозяйства Украинской ССР : тезисы докладов 5 республиканской конференции по тематическому картографированию Украинской ССР (Канев, 11-13 сентября 1979 г.) ; сборник. – Киев : Наукова думка, 1979. – 239 с.
672514
  Каврайский В.В. Картографические таблицы / В.В. Каврайский, 1934. – C. 256-270
672515
  Васильев Л.М. Картографический альбом государственного предприятия (объединения) : теоретические основы и методика составления / Л.М. Васильев. – Тарту : Тартуский государственный ун-т, 1988. – 77 с.
672516
   Картографический анализ зависимости распространения засоленных почв на территории России от ряда климатических характеристик / Н.В. Калинина, Д.И. Рухович, Е.И. Панкова, Г.И. Черноусенко, П.В. Королева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 11. – С. 1287-1304 : рис., табл. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0032-180Х
672517
  Дикарева Т.В. Картографический анализ распространения растений-аллергенов в России / Т.В. Дикарева, В.Ю. Румянцев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 34-40 : рис., табл. – Библиогр.: с. 39. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
672518
  Ушакова Л.А. Картографический дизайн многомерных географических моделей / Л.А. Ушакова, Косиков, А..Г // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 12. – С. 30-38 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
672519
  Подорван Ф.В. Картографический метод анализа возможных последствий реконструкции осушительного массива "Смолянка" / Ф.В. Подорван, Л.С. Котельчук // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 82-90 : Рис., табл. – Бібліогр.: 2 назви
672520
  Гречаная С.И. Картографический метод в обеспечении развития и сотрудничества объединенных территориальных общин / С.И. Гречаная, Ю.С. Рогозян // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2017. – № 10 (663). – C. 65-73. – ISSN 0131-7741
672521
  Берлянт А.М. Картографический метод исследования : монография / А.М. Берлянт ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; рец. С.Н. Сербенюк, В.Т. Жуков. – Москва : Московский университет, 1978. – 257 с. : ил. – Библиогр.: с. 246-248
672522
  Берлянт А.М. Картографический метод исследования : монография / А.М. Берлянт ; рец. В.С. Тикунов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГУ, 1988. – 252 с. – ISBN 5-211-00117-6
672523
  Бурдэ А.И. Картографический метод исследования при региональных работах / А.И. Бурдэ. – Ленинград : Недра, 1990. – 250с.
672524
  Берлянт А.М. Картографический метод исследования природных явлений : практич. пособ. для студ. географ. фак-тов гос. ун-тов / А.М. Берлянт ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова ; Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечерн. обуч. МГУ. – Москва : Московский университет, 1971. – 76 с. : ил. – Библиогр.: с. 74-75
672525
  Ушакова Л.А. Картографический метод оценки пространственной дифференциации уровней развития сотовой связи на территории России / Л.А. Ушакова, А.Р. Аляутдинов, А.М. Шарапов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 32-42 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
672526
  Бешенцев А.Н. Картографический мониторинг трансграничных социально-экономических процессов / А.Н. Бешенцев, Д.А. Дарбалаева, У.В. Цыренжапова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 8. – С. 33-38 : фото. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
672527
  Малышева Н.В. Картографический сервис для визуализации данных государственного лесного реестра России / Н.В. Малышева, Т.А. Золина, Н.А. Владимирова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 67-71 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2075-1893
672528
  Цветков М.А. Картографическое дело в СССР / М.А. Цветков ; под ред. И.С. Морозова. – Москва ; Ленинград : Гос. из-во стандартизация и рационализация, 1933. – 68 с.
672529
   Картографическое и топографо-геодезическое обеспечение природопользования : сборник научных трудов. – Ташкент : ТашГУ, 1989. – 106 с.
672530
  Павлова В.П. Картографическое изучение территории Украины. (Ист. обзор). : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Павлова В.П. ; МВО СССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 13 с.
672531
  Кусов В.С. Картографическое искусство Русского государства / В.С. Кусов. – Москва : Недра, 1989. – 97 с. – ISBN 5-247-00039-0
672532
  Ивлиева Н.Г. Картографическое моделирование особенностей формирования и становления мордовской автономии / Н.Г. Ивлиева, В.Ф. Манухов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 1. – С. 15-22 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
672533
  Филиппович Л.С. Картографическое моделирование территориальных рекреационных систем / Л.С. Филиппович; АН СССР. Ин-т географии. – Москва : Наука, 1983. – 78с.
672534
  Олейников А.А. Картографическое наследие Гийома Левассера-де-Боплана об Украине / А.А. Олейников ; [под общ. ред. Г.Я. Сергиенко]. – Киев : Радуга, 2006. – 120 с. – ISBN 966-8325-50-8
672535
  Козаченко Т.И. Картографическое обеспечение исследования агропромышленных комплексов : монография / Т.И. Козаченко; отв. ред. А.П. Золовский. – Киев : Наукова думка, 1984. – 148 с.
672536
  Воробьева Т.А. Картографическое обеспечение медико-экологических исследований / Т.А. Воробьева, Д.О. Душкова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 11-16 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
672537
  Симоненко С.В. Картографическое обеспечение мореплавания : [практ. пособие] / С.В. Симоненко, Н.Ф. Голодов, А.Н. Борис. – Киев : Госгидрография, 2015. – 230, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 229-230. – ISBN 978-617-7073-02-3
672538
   Картографическое обеспечение народнохозяйственной практики : сборник. – Москва : МФГО, 1990. – 120 с.
672539
   Картографическое обеспечение основных направлений экономического и социального развития Украинской ССР и ее регионов : (тезисы докладов 6 республиканской научной конференции) г. Черновцы, 17-18 сентября 1987 г. – Черновцы
Ч. 1. – 1987. – 128 с.
672540
   Картографическое обеспечение основных направлений экономического и социального развития Украинской ССР и ее регионов : (тезисы докладов 6 республиканской научной конференции) г. Черновцы, 17-18 сентября 1987 г. – Черновцы
Ч. 2. – 1987. – 129-245 с.
672541
   Картографическое обеспечение отдельных видов планирования. – Киев : Наукова думка, 1979. – 200 с.
672542
   Картографическое обеспечение планирования территориально-производственных систем Сибири и Дальнего Востока : сборник. – Иркутск : Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока, 1978. – 128 с.
672543
  Сиротин В.И. Картографическое обеспечение преподавания географии в общеобразовательных учереждениях Российской Федерации : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 44-47 : Табл. – ISSN 0016-7207
672544
  Алексеенко Н.А. Картографическое обеспечение работы национальных парков России / Н.А. Алексеенко, С.Н. Аршинова // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 91-95 : рис. – Библиогр.: с. 95. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
672545
  Маликов Б.Н. Картографическое обеспечение развития горной промышленности : монография / Б.Н. Маликов; отв. ред. И.М. Гаджиев. – Новосибирск : Наука, 1990. – 88 с. – ISBN 5-02-029578-3
672546
   Картографическое обеспечение развития народного хозяйства : сборник научных трудов / отв. ред.: И.М. Гаджиев, Б.Н. Маликов. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1988. – 87 с. – ISBN 5-02-028765-2
672547
   Картографическое обеспечение региональных народнохозяйственных программ : (тезисы картографической конференции). – Вып. 1. – Иркутск : Ин-т географии СО АН СССР, 1983. – 123 с.
672548
   Картографическое обеспечение региональных народнохозяйственных программ. – Иркутск
2. – 1983. – 125с.
672549
  Плюснин В.М. Картографическое обеспечение территориального планирования Центральной экологической зоны Байкальской природной территории / В.М. Плюснин, И.Н. Владимиров, А.А. Сороковой // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 4. – С. 22-31 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
672550
  Опара В.Н. Картографическое обеспечение экологических исследований земельных ресурсов : теория и практика экологических исследований в физической географии / В.Н. Опара, С.В. Рибалко // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 109-113. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
672551
  Руденко Л.Г. Картографическое обоснование территориального планирования / Л.Г. Руденко. – Киев : Наукова думка, 1984. – 168с.
672552
  Акимкина Н.В. Картографическое образование в колледже: традиции, опыт, творчество // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 60-63 : фото. – ISSN 0016-7126
672553
  Ширяев Е.Е. Картографическое отображение, преобразование и анализ геоинформации / Е.Е. Ширяев. – Москва : Недра, 1984. – 248 с.
672554
  Кремнева А.М. Картографическое черчение : учебник для студ. геодезич. вузов, специальности "картография" / А.М. Кремнева. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 164 с.
672555
  Бокачев Н.Г. Картографическое черчение : методические указания для студ.-заочников 4 курса геогр. ф-тов гос. ун-тов / Н.Г. Бокачев, Г.К. Чеснокова. – Москва : Московский университет, 1979. – 117 с.
672556
  Кремнева А.М. Картографическое черчение и гравирование на пластиках : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Картография" / А.М. Кремнева, Т.А. Фокина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1971. – 138 с. + Додатки: с. 138-156
672557
  Машенцева Л.Д. Картографическое черчение и оформление карт : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Картография" / Л.Д. Машенцева, Л.Е. Осауленко, Г.А. Первухин. – Киев : Вища школа, 1986. – 176 с.
672558
   Картографическое черчение и эскизное рисование : методич. указания к вычерчиванию шрифтов для иностранных и советских студ. 2-5 курсов геолого-географ. ф-та Харьковского ун-та им. А.М. Горького. – Харьков : Ротапринт ХГУ, 1976. – 24 с.
672559
   Картография - 1962. – Москва : АН СССР, 1964. – 112с. – (Итоги науки)
672560
  Быковский Н.М. Картография : исторический очерк / Н.М. Быковский. – Москва; Петроград : Госиздат, 1923. – 207с.
672561
  Ющенко А. Картография : учеб. пособ. для Гидрографического ин-та / А. Ющенко ; [отв.ред. К.А. Звонарев]. – Ленинград ; Москва : Главсевморпути
Теория картографических проекций. – 1941. – 284 с.
672562
  Гедымин А.В. Картография : учебник для учительских институтов / А.В. Гедымин ; ред. Н. Дубровский. – Москва : Учпедгиз, 1946. – 180 с. – с приложениями к учебнику
672563
  Звонарев К.А. Картография : учеб. пособ. для студ. вузов спец. "Маркшейдерское дело" / К.А. Звонарев; отв. ред. Ф.Ф. Палов. – Москва; Ленинград : Углетехиздат, 1951. – 212 с.
672564
  Гедымин А.В. Картография : учебник для учительских институтов / А.В. Гедымин ; ред. А. Добронравова, М.Г. Миронов. – 2-е изд. перераб. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 220 с.
672565
  Гараевская Л.С. Картография : учеб. пособ. для топографических техникумов / Л.С. Гараевская ; ред. А.В. Эдельштейн. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 367 с.
672566
  Гараевская Л.С. Картография : учеб. пособ. для топографических техникумов / Л.С. Гараевская ; ред. А.В. Эдельштейн. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 412 с.
672567
  Салищев К.А. Картография : учеб. пособ. для пед. ин-ов / К.А. Салищев, А.В. Гедымин ; [отв. ред. А.М. Комков]. – Москва : Географгиз, 1955. – 407 с.
672568
  Павлов А.А. Картография : Методическое письмо / А.А. Павлов ; отв. ред. Ф.А. Шибанов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1956. – 32 с.
672569
  Гедымин А.В. Картография : методические указания для студ. 1 курса географ. ф-тов гос. ун-тов / А.В. Гедымин ; ред. Г.Ф. Юдин. – 2-е изд. – Ленинград : Ленинградский университет, 1959. – 40 с.
672570
  Волков Н.М. Картография : учебное пособие / Н.М. Волков; Ред. Рогов А.Б. – Москва : Геодезиздат
Ч. 2 : Составление и редактирование карт. – 1961. – 267с.
672571
  Павлова В.П. Картография / В.П. Павлова. – Х
вып. 3. – 1964. – 68с.
672572
  Востокова А.В. Картография : методические указания для студентов-заочников 3 курса географических факультетов государственных университетов / А.В. Востокова, И.Н. Гусева, Т.Г. Сваткова; Под ред. Гусевой И.Н.; Малахов Ф.Н. – Москва : Московский университет, 1965. – 82с.
672573
  Салищев К.А. Картография : учебник для государственных ун-ов / К.А. Салищев. – Москва : Высшая школа, 1966. – 215 с.
672574
  Гараевская Л.С. Картография : учебник для учащихся топографических техникумов / Л.С. Гараевская ; науч. ред. А.В. Эдельштейн. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1971. – 344 с.
672575
  Востокова А.В. Картография : методические указания для студ.-заоч. 3 курса геогр. ф-ов гос. ун-ов / А.В. Востокова, И.Н. Гусева, Т.Г. Сваткова; Министерство высшего и среднего специального образования СССР ; Научно-методический кабинет. – 3-е изд. – Москва : Московский университет, 1977. – 88 с.
672576
  Вахрамеева Л.А. Картография : Учебник для вузов / Л.А. Вахрамеева; Рец. Лисичанский А.С., Пурсаков С.И.; Ред. Корниенко Т.С. – Москва : Недра, 1981. – 224с.
672577
  Салищев К.А. Картография : учебник для студ. геогр. спец-тей ун-ов / К.А. Салищев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1982. – 272 с.
672578
   Картография. – Москва : Прогресс
Вып.1 : Зарубежые концепции и направления исследований. – 1983. – 276с.
672579
   Картография : сборник переводных статей. – Москва : Прогресс
Вып. 1 : Зарубежные концепции и направления исследований. – 1983. – 276 с.
672580
   Картография : сборник переводных статей. – Москва : Прогресс
Вып. 2 : Использование карт в научных и практических целях в зарубежной картографии. – 1983. – 216 с.
672581
   Картография : сборник статей. – Москва : Прогресс
Вып. 3 : Картографирование океанов. – 1988. – 264 с.
672582
  Берлянт А.М. Картография : учебник для студ. высш. учеб. зав. / А.М. Берлянт ; рец. Г.Д. Курошев, В.И. Стурман. – Москва : Аспект Пресс, 2002. – 336 с. – ISBN 5-7567-0142-7
672583
  Витковский В.В. Картография (теория картографических проекций) / В. Витковский. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1907. – XVI, [2], 463 с.


  На форзаце дарств. напись, половина зачеркнута ..... 23/ II. 22 Петроград
672584
   Картография 1962. – Москва : ВИНИТИ, 1964. – 112 с. – (Итоги науки)
672585
  Алейнер А.З. Картография Антарктики : Автореф... канд. географ.наук: / Алейнер А.З.; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Москва, 1950. – 12 с.
672586
  Бецоните Г. Картография в Вильнюсском университете / Г. Бецоните, Е. Вайткевичене, А. Чеснулявичюс // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 16-20. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 966-631-331-6
672587
  Белов А.В. Картография и география растительности юга Средней Сибири : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Белов А.В. ; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1967. – 26 с.
672588
  Сербенюк С.Н. Картография и геоинформатика - их взаимодействие / МГУ им.М.В. Ломоносова ; Географ. ф-тет ; С.Н. Сербенюк ; под ред. В.А. Садовничего. – Москва : МГУ, 1990. – 159 с. – ISBN 5-211-01995-4
672589
  Семенов-Тян-Шанский Картография и иллюстрации в краеведении : практическое руководство / Центральное бюро краеведения ; В.П. Семенов-Тян-Шанский. – Ленинград, 1926. – 52 с.
672590
   Картография и народное образование. – Москва : МФГО СССР, УПП МИД, 1975. – 120 с.
672591
   Картография и научно-технический прогресс : тезисы докладов 9 Всесоюз. конференции по темат. картографированию (Харьков, сент. 1988). – Ленинград : Географическое общество СССР
Кн. 1. – 1988. – 150 с.
672592
  Свиридов А.В. Картография распространения булавоусых бабочек (Rhopalocera) в Московской области : Коллекция Зоологического музея Моск. ун-та / А.В. Свиридов; МГУ. – Москва : Изд-во МГУ, 1982. – 43с.
672593
  Фель С.Е. Картография России 18 века / С.Е. Фель. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 227 с.
672594
   Картография с основами топографии : учебник для студ. естеств.-геогр. фак. пед. ин-тов. – Москва : Просвещение
Ч. 1 : Понятие о географической карте. Топографическая карта. Съемки местности. – 1973. – 160 с.
672595
  Сенюшкин К.Д. Картография с основами топографии : учеб. пособ. / МВиССО Таджикской ССР ; Душанбинский Гос. пед. ин-т им. Т.Г. Шевченко ; К.Д. Сенюшкин. – Душанбе
Ч. 1. – 1981. – 90 с.
672596
   Картография с основами топографии : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по спец. "География" / Г.Ю. Грюнберг, Н.А. Лапкина, Н.В. Малахов, Е.С. Фельдман; под ред. Г.Ю. Грюнберг. – Москва : Просвещение, 1991. – 368 с. – ISBN 5-09-000763-2
672597
  Южанинов В.С. Картография с основами топографии : учеб. пособ. для студ. геогр. ф-ов пед. ун-ов / В.С. Южанинов; ред. Т.В. Рысева. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 2005. – 304 с. – ISBN 5-06-005464-0


  Учебное пособие для студентов педуниверситетов и педучилищ
672598
  Остащенко-Кудрявцев Картография Украины / Остащенко-Кудрявцев. – Отт. из сборн. "Естественные производительные силы УССР" /Труды. – Харьков, 1928. – 189с.
672599
  Остащенко-Кудрявцев Картография Украины / Остащенко-Кудрявцев. – Отт. из сборн. "Естественные производительные силы УССР" /Труды. – Харьков, 1928. – 14 с.
672600
  Гордеев А.Ю. Картография Черного и Азовского морей : Ретроспектива [Електронний ресурс] : до 1500 г., период 1500-1600 гг., период 1600-1700 гг. / Гордеев А.Ю. – Киев : СПД Зосимов, 2006. – 1 CD. – Свид-во на а. п. № 17885. – ISBN 5-94723-632-Х


  Книга сделана с целью определения картографических памятников, на которых с древнейших времен изображалось Черное и Азовское морей. В этом сборнике приведены карты, созданные мировой цивилизацией до 1700 года. Сборник состоит из трех частей : до ...
672601
  Шифрин Михаил Картография. Железная дорога Москва - Петербург. Царский палец // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 12 : рис.
672602
  Ровенчак І.І. Картографічна діяльність С. Рудницького у харківський період (1926-1933 рр.) : історіографія і персоналії / І.І. Ровенчак, Л.Ю. Цюцюра // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 35-42 : Карта. – Бібліогр.: 14 назв
672603
  Огородник Т. Картографічна збірка з бібліотеки Народного Дому у Львові у фондах кабінету картографії ЛНБ ім. Стефанека НАН України // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 196-207. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
672604
  Грицевич В.С. Картографічна інтерпретація багатовимірної таксономізації в суспільно-географічних дослідженнях // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 35-38 : мал. – Бібліогр.: 7 назв
672605
   Картографічна інтерпретація деяких особливостей м. Києва : монографія / В.О. Шевченко, Р.Ю. Шевченко, Р.С. Філозоф, Н.О. Полякова; В.О. Шевченко, Р.Ю. Шевченко, Р.С. Філозоф, Н.О. Полякова. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 156 с. – ISBN 966-306-127-6
672606
  Сосса Р.І. Картографічна інфраструктура держави // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 50-55. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-631-331-6
672607
  Даценко Л.М. Картографічна компонента шкільної географічної освіти в умовах інформатизації суспільства : освіта // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 51-55 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
672608
  Новикова В.І. Картографічна продукція рекреаційної споживчої, управлінської, господарської діяльності // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 148-155


  Проведено порівняльний аналіз "класичної" моделі територіальної рекреаційної системи, розробленої В.С.Преображенським, та запропонованої автором моделі. На позначення активності таких головних підсистем, як рекреанти, рекреатори та керівні органи, ...
672609
  Шевченко В.О. Картографічна спадщина В.Г. Григоровича-Барського (до 300-річчя від дня народження) // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 111-115. – Бібліогр.: 3 назви
672610
  Вакулік С. Картографічне / С. Вакулік, Б. Жданюк
672611
  Павлова В.П. Картографічне вивчення території України в кінці XVII і першій половині XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 64-69. – Бібліогр.: 18 назв. – (Географії ; Вип. 11)
672612
  Вакулік С. Картографічне визначення морфометричних та гідрологічних характеристик басейну річки Серна / С. Вакулік, Б. Жданюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 17-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
672613
  Філозоф Р.С. Картографічне геоінформаційне забезпечення створення регіональних ландшафтних парків ( на прикладі РЛП "Голосіїв" ) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Філозоф Р.С. ; КНУТШ, Геогр. ф-т, К-ра геод. і картографії. – Київ, 2009. – 175 л. + Додатки : л. 161-175. – Бібліогр. : л. 148-160
672614
  Філозоф Р.С. Картографічне геоінформаційне забезпечення створення регіональних ландшафтних парків(на прикладі РЛП "Голосіїв) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12. / Філозоф Р.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
672615
  Підлісецька Картографічне дослідження історико-культурної спадщини Хмельницької області / Підлісецька, О.М. Дмитрук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 43-51


  На основі узагальнення досвіду картографічних досліджень та моделювання об"єктів культурної спадщини України запропоновано картографічне дослідження історико-культурної спадщини, на прикладі Хмельницької області, за допомогою ГІС-технологій. На основе ...
672616
  Сесін В.А. Картографічне дослідження теорії дикої природи на основі гіс-аналізу // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 109-116 : Карт, табл. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 1561-4980
672617
  Петров О.А. Картографічне забезпечення ведення державного земельного кадастру : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Петров О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
672618
  Петров О.А. Картографічне забезпечення ведення державного земельного кадастру : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Петров О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 173 л. + Додаток : л.147-173. – Бібліогр. : л.134-146
672619
  Фокін С.П. Картографічне забезпечення змагань зі спортивного орієнтування / С.П. Фокін, О.В. Шевченко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 209-211. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 966-631-331-6
672620
  Рибак А.А. Картографічне забезпечення інвентаризації земель / А.А. Рибак, С.В. Тітова // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 63-71


  Розкрита суть інвентаризації земель як складової раціонального природокористування, проаналізовані методичні рекомендації з інвентаризації земель та представлена роль картографічних матеріалів у забезпеченні землевпорядних робіт на прикладі ...
672621
  Симоненко С.В. Картографічне забезпечення мореплавства : [вироб.-практ. посібник] / С.В. Симоненко, М.Ф. Голодов, О.М. Борис. – Київ : Держгідрографія, 2013. – 213, [1] с. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 212-213. – ISBN 978-966-96971-3-4
672622
  Ляшенко Д.О. Картографічне забезпечення морських круїзів до Антарктики : картографія / Д.О. Ляшенко, А.П. Федчук // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 19-23 : Мал. – Бібліогр.: 11 назв
672623
  Барановський В.А. Картографічне забезпечення основних напрямків державної екологічної політики в Україні // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 23-29. – Бібліогр.: 6 назв
672624
  Суматохіна І.М. Картографічне забезпечення оцінки техноприродних ризиків // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 216-220. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 966-7650-87-1
672625
  Кулик В.Б. Картографічне забезпечення передумов розвитку фермерства (на прикладі Вінницької області) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.12 - географічна картографія / Кулик В.Б.; КНУТШ, Географічний ф-т каф. геодезії і картографії. – Київ, 2007. – 202л. + Додатки: л. 186-202. – Бібліогр.: л. 169-185
672626
  Кулик В.Б. Картографічне забезпечення передумов розвитку фермерства (на прикладі Вінницької області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.12 / Кулик В.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
672627
  Сосса Р.І. Картографічне забезпечення потреб держави та суспільства // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 3-10 : Мал. – Бібліогр.: 5 назв
672628
  Тітова С.В. Картографічне забезпечення радіоекологічного моніторингу // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 191-195. – ISBN 966-631-331-6
672629
  Шевченко Віктор Олексійович Картографічне забезпечення регіональної екологічної політики (питання теорії) // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 100-105 : Фото. – Бібліогр.: 11 назв
672630
  Курач Т.М. Картографічне забезпечення системи моніторингу автотранспортної мережі великого міста / Т.М. Курач, Р.Ф. Олійник, С.М. Тарабан // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 6-10 : мал. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-9780
672631
  Попович Н.В. Картографічне забезпечення стратегій розвитку територій: актуальність, сучасний стан і перспективи / Н.В. Попович, В.А. Пересадько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 139-144 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
672632
  Гаман Н.О. Картографічне забезпечення транспортних вантажних логістичних потоків в Україні // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 53-55
672633
  Гаман Н.О. Картографічне забезпечення транспортних вантажних логістичних потоків в Україні // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 41-51


  У статті досліджені основні логістичні операції в Україні, їх різновиди, цілі та завдання. Проведений аналіз українського ринку карт для логістики. Доведена необхідність та важливість розробки спеціалізованих логістичних карт. Надане їх базове ...
672634
  Северинов В.Ф. Картографічне забезпечення туризму в Україні. Проблеми і перспективи // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 71-79. – ISBN 966-95774-3-8
672635
  Підлісецька І.О. Картографічне забезпечення туристської галузі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 101-110. – Бібліогр.: 26 назв.
672636
  Полякова Н.О. Картографічне забезпечення функціонування підземних комунікацій міста Києва // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 62-64
672637
  Даценко Л.М. Картографічне забезпечення шкільного курсу "Географія культури світу" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 218-229 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
672638
   Картографічне забезпечення шкільної географії / В.П. Павлова, Л.Д. Машенцева, А.П. Божок, Л.Є. Осауленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 67-70. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; Вип. 30)
672639
  Дудун Т.В. Картографічне креслення та комп"ютерний дизайн : навч. посібник / Т.В. Дудун, Т.М. Курач, С.В. Тітова. – Київ : Обрії, 2012. – 253 с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 251-252. – ISBN 978-966-2278-21-7
672640
  Козаченко Т.І. Картографічне моделювання : навчальний посібник для викладачів і студ.зі спец.: 05.24.03 - Картографія, 11.00.12 - Географічна картографія / Т.І. Козаченко, Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко. – Вінниця : Антекс, 1999. – 328 с. – шифр дубл 526(Коза). – ISBN 966-95400-6-2
672641
  Агапова Олена Картографічне моделювання гідроенергетичного потенціалу малих річок Харківської області з використанням ГІС-технологій // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 23. – С. 3-10 : рис.,. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
672642
  Гаман Н.О. Картографічне моделювання для цілей вантажних автомобільних перевезень в Україні // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 16-31


  У статті досліджено місце та важливість вантажних автомобільних перевезень в Україні. Описана роль картографічного забезпечення в процесі логістичного управління перевезень. Досліджена проблема розробки унікальної логістичної карти для території ...
672643
  Гаман Н.О. Картографічне моделювання для цілей вантажних автомобільних перевезень в Україні // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 140-142
672644
  Опара В.М. Картографічне моделювання екологічного стану агроекосистем / В.М. Опара, О.М. Бузіна, О.Г. Босенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 166-171 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
672645
  Чабан А.А. Картографічне моделювання запасів пального на АЗС // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 65-68 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
672646
  Підлісецька І.О. Картографічне моделювання історико-культурної спадщини України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Підлісецька Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 180 л. – Додатки: л. 145-180. – Бібліогр.: л. 127-144
672647
  Підлісецька І.О. Картографічне моделювання історико-культурної спадщини України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Підлісецька Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
672648
  Ляшенко Д.О. Картографічне моделювання міжнародних культурних зв"язків України : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 17-23 : Карти, мал. – Бібліогр.: 15 назв
672649
  Молочко М.А. Картографічне моделювання підготовки у ВНЗ України фахівців сфери туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 139-149 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
672650
  Дук Н.М. Картографічне моделювання реалізації фіскальної функції митними органами України // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 19-26 : мал. – Бібліогр.: 14 назв
672651
  Бугрій С.О. Картографічне моделювання результатів зовнішнього незалежного оцінювання за 2017 рік // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 59-61 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
672652
  Беба Н.В. Картографічне моделювання рекреаційної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Беба Надія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
672653
  Беба Н.В. Картографічне моделювання рекреаційної діяльності в Україні : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Беба Надія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 176 л. – Додатки: л. 135-145. – Бібліогр.: л. 147-176
672654
  Дудник І.М. Картографічне моделювання рівнів розвитку регіональних авіатранспортних систем України / І.М. Дудник, О.А. Борисюк // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 143-150


  У статті обґрунтовується застосування суспільно-географічної методології в поєднанні зі специфічними картографічними методами, що дозволяє здійснити науково обґрунтоване моделювання регіональних авіатранспортних систем, зокрема їх геопросторової ...
672655
  Бондаренко Е.Л. Картографічне моделювання суспільно-географічних процесів на основі геоінформаційниїх технологій // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 29-34. – Бібліогр.: 3 назви
672656
  Диняк О.В. Картографічне моделювання та ГІС при дослідженні розвитку небезпечних геологічних процесів / О.В. Диняк, І.Є. Кошлякова // Проблеми гідрогеології на сучасному етапі : матеріали І наук. конф. присвяч. пам"яті проф. Харків. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і нуки України, Ін-т геол. наук. НАН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 88-89
672657
  Кобзяк Р.Я. Картографічне моделювання територіальної організації греко-католицької церкви на Галичині першої половини ХІХ століття // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 32-37 : мал. – Бібліогр.: 7 назв
672658
  Рудакевич І. Картографічне моделювання транспортних потоків у місті Тернопіль // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 71-80. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
672659
  Орещенко А.В. Картографічне моделювання у структурі реалізації механізму управління природно-техногенною безпекою регіону // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 65-67. – ISBN 978-966-285-259-2
672660
  Лютий Г.Г. Картографічне оцінення змін якості підземних вод у часі // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 1. – С. 65-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-3591
672661
  Пономаренко Л.А. Картографічне пам"яткознавство // Праці Центру пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 70-77
672662
   Картографічне та геоінформаційне забезпечення Всеукраїнського перепису населення 2013 р. / Ю.Щ. Карпінський, А.А. Лященко, Р.І. Сосса, О.М. Федунків, Ж.В. Форосенко, М.В. Горковчук // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 25-32 : мал. – Бібліогр.: 9 назв
672663
   Картографічне та топогеодезичне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону України / П.О. Сухий, В.І. Сабадаш, Л.М. Крупела, Я.В. Смірнов // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 37-47
672664
  Сидоренко М. Картографічний аналіз антропогенного навантаження на ландшафти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-53. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості картографічного аналізу антропогенного навантаження на ландшафти. Визначено етапи ландшафтних досліджень. Розкрито складові частини етапів, необхідних для виконання картографічного аналізу. Скалдено алгоритм визначення сумарного ...
672665
  Остроух В. Картографічний аналіз трансформації сільського господарства України / В. Остроух, А. Мікуліна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 48-52. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз трансформаційних процесів в аграрній сфері України з 1990-2012 рр. Досліджено причини й наслідки занепаду аграрної сфери, а також галузеві й територіальні зміни у сільському господарстві за трансформаційний період у розрізі ...
672666
  Соколова К. Картографічний документ: минуле та сьогодення / К. Соколова, І. Сілютіна // Культура в XXI столітті: дослідження, збереження, розвиток : зб. наук. статей за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 8-9 груд. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [за заг. ред. О. Смоліної, І. Сілютіної]. – Київ : Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2023. – С. 195-200. – ISBN 978-617-11-0222-4
672667
  Голубцов О. Картографічний інтерактивний веб-додаток "Місця пам"яті Української революції 1917-1921" / О. Голубцов, Р. Сосса // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 86. – С. 35-44 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 43-44. – ISSN 2414-9993
672668
  Хведченя С.Б. Картографічний літопис Лаврських печер // Історико-геогрфічні дослідження на Україні : Збірник наукових праць / Шевченко Ф.П. – Київ : Наукова думка, 1992. – С. 21-25
672669
  Ровенчак І.І. Картографічний метод в сакрально-географічних дослідженнях // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 213-216. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 966-7650-87-1
672670
  Підлісецька І.О. Картографічний метод дослідження електоральних уподобань населення: регіональний аспект / І.О. Підлісецька, В.В. Лоївський // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 40-51


  У статті розглянуто застосування картографічного методу дослідження електоральних уподобань населення, під час проведення виборчої компанії в Україні у 2012 та 2014 рр. В статье рассмотрено применение картографического метода исследования ...
672671
  Жук О.П. Картографічний метод дослідження основних засобів і виробничої інфраструктури сільського господарства регіонів України / О.П. Жук, І.А. Жила // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 36-40. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
672672
  Купченко Б.І. Картографічний метод прогнозування динаміки населення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 62-63 : Табл., карти. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 25)
672673
  Гречана С.І. Картографічний метод у забезпеченні розвитку та співпраці об"єднаних територіальних громад / С.І. Гречана, Ю.С. Рогозян // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 10 (671). – С. 65-73 : табл. – Бібліогр: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
672674
  Гавришок Б. Картографічний метод у ретроспективно-географічних дослідженнях природокористування (на прикладі Подільських Товтр в межах Тернопільської області) / Б. Гавришок, М. Потокій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 20-29 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
672675
  Купченко Б.І. Картографічний метод у формуванні трудових ресурсів (на прникладі Київської області) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 74-76 : Карта. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 26)
672676
  Северинов В.Ф. Картографічний моніторинг міжнародних туристичних потоків України // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 185-191. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-631-331-6
672677
  Дудун Т. Картографічний моніторинг якості вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 122-126. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  "Найвищий загальний рейтинговий бал, за думкою роботодавців та експертів, має Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут" - 98,2; Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 65,4 бали; Київський національний ...
672678
  Путренко В.В. Картографічний підхід до оцінювання техногенних ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на регіональному рівні // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 14-20 : мал. – Бібліогр.: 13 назв
672679
  Руденко І.С. Картографічний подарунок для шанувальників історії України // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 54-55 : фото
672680
  Осталецька О.І. Картографічний спадок Володимира Кубійовича у фонді сектору картографії НБУВ // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 160-168


  Cтаттю присвячено життєпису та багатогранній діяльності українського громадсько-політичного діяча, історика, географа, енциклопедиста, видавця Володимира Михайловича Кубійовича (1900-1985). Поданий огляд його картографічних творів, що зберігаються у ...
672681
  Ткаченко Г.В. Картографічний супровід туристської діяльності // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 202-206. – Бібліогр.: 5 назв.
672682
  Герус А.Л. Картографічний фонд НБУВ (історія створення, сучасний стан та перспективи роботи з ним) / А.Л. Герус, О.І. Латушко, І.В. Сіра // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – Вип. 1 : Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – С. 85-89. – ISBN 966-02-0832-4
672683
  Качупалова В. Картографічні видання Украіни: державні бібліографічні ресурси / В. Качупалова, І. Пугач // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. І. Федорова. – Київ, 2011. – № 12 (185). – С. 22-25. – ISSN 2076-9326
672684
  Коломієць В. Картографічні документи Білоцерківського краєзнавчого музею // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 272-292


  У статті пропонується огляд основних картографічних матеріалів, що зберігаються у фондах Білоцерківського краєзнавчого музею. Автор аналізує карти, плани, схеми як джерело для вивчення історії регіону.
672685
  Байназаров А.М. Картографічні дослідження екологічного стану та охорони грунтів в межах адміністративної області // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С.19-23. – Бібліогр.: 4 назви
672686
  Тітова С.В. Картографічні дослідження радіоекологічної ситуації - атлас Поліського району // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 834-840. – ISBN 966-521-129-3
672687
  Свиридова О.І. Картографічні дослідження у період заселення земель Північного Причорномо"я у ХVIII - XIX століттях // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 31-33. – Бібліогр.: 5 назв.
672688
  Шевченко Р. Картографічні зображення на території міста Київ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-51. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розкрито роль картографічних зображень, розробки адекватної семіотики, лінгвістики, особливо в контексті проведення Євро-2012. The role of cartographic images, development their identical semiotics, linguistics, especially in the context of Euro-2012 ...
672689
   Картографічні матеріали до курсу "Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни (крім країн СНД і Балтії) : для студентів географ. факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 65с.
672690
  Калуш Ю. Картографічні матеріали з колекції Аркадія Жуковського // Тенденції розвитку сучасної вузівської бібліотеки: реалії та перспективи : колективна монографія / В.М. Акатріні, О.І. Бабюк, Л.Д. Ворнік, М.П. Дячук, Н.М. та ін. Загородна. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 77-87. – ISBN 978-966-423-674-1
672691
  Топузов Олег Картографічні матеріали у проблемному навчанні економічної і соціальної географії : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 26-31. – Бібліогр.: 4 назви
672692
   Картографічні матеріали у складі звітів про науково-дослідні роботи (за фондами ЦДНТА України) : довідник / [ авт.-упорядники ] : Ольга Дождьова, Марат Балишев ; Державний комітет архівів України ; Центральний держ. науково-технічний архів України. – Харків : Федорко, 2008. – 260 с. – ISBN 978-966-2920-03-1
672693
  Білоус А.В. Картографічні моделі для дослідження просторової організації засобів масової інформації в Україні // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 23-27 : мал. – Бібліогр.: 13 назв
672694
  Анпилова Є.С. Картографічні моделі для моніторингу водних об"єктів // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 11-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
672695
  Остроух В.І. Картографічні проекції // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 10 (200). – С. 14-16 : мал. – Бібліогр.: 4 назв.
672696
  Войцехівський В.В. Картографічні проекції для зображення лінійних споруд на території України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 6-11.


  В статті розглядається питання підбору оптимальної конформної проекції для картографування лінійних споруд на території України. В статье рассматривается вопрос подбора оптимальной конформной проекции для картографирования линейных строений на ...
672697
   Картографічні ресурси інтернет : Методична розробка для студентів / В.О. Шевченко, Е.Л. Бондаренко, О.М. Селєзньов, А.П. Нечай; КНУТШ. – Київ, 2001. – 28с.
672698
  Саченко О.М. Картографічні та геоінформаційні методи оцінки антропогенно зумовлених форм рельєфу в межах Житомирської області // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 134-140 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
672699
  Федунків О.М. Картографічні твори : нові видання // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 46-49
672700
  Сосса Р.І. Картографічні твори видані ДНВП "Картографія" (1945-2000 рр.) : Бібліографічний покажчик / Р.І. Сосса. – Київ : Картографія, 2001. – 216с. – (Українська картографія: історія, стан, перспективи). – ISBN 966-631-148-8; 966-631-207-7
672701
  Сосса Р.І. Картографічні твори видані ДНВП "Картографія" (1945-2003 рр.) : Бібліографічний покажчик / Р.І. Сосса. – Київ : ДНВП "Картографія", 2004. – 248с. – (Українська картографія: історія, стан, перспективи). – ISBN 966-631-207-7; 966-631-424-Х
672702
  Цюцюра Л.Ю. Картографічні твори іноземними мовами академіка Степана Рудницького // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 38-44 : мал. – Бібліогр.: 17 назв
672703
  Беба Н.В. Картографічні твори на службі туристів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 185-191 : мал. – Бібліогр.: 8 назв.
672704
  Сосса Р.І. Картографічні твори на територію України (1945-2000 рр.) : Бібліографічний покажчик / Р.І. Сосса; Мін-во екології та природних ресурсів України. Держ. служба геодезії, картограф. та кадастру. – Київ : Картографія, 2002. – 400с. – (Українська картографія: історія, стан, перспективи). – ISBN 966-631-1489-6; 966-631-207-7
672705
  Даценко Л.М. Картографічні твори у шкільній освіті : освіта // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 43-46. – Бібліогр.: 15 назв
672706
  П"ятова Л.А. Картографічні шрифти та їх графічна побудова в Adobe Illustrator // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 22-28


  Викладено особливості створення кожного елементу літери. Вказано основний продукт для розроблення дизайну, ключовими елементами для нього є точка, лінія. Встановлено порівняльну характеристику шрифтів різних століть та сьогодення. Окреслено перспективи ...
672707
  Дудка С.М. Картографічні шрифти: історія розвитку та змін // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 256-267


  У статті розглянуто питання дослідження особливостей історичного розвитку та еволюції шрифтів від найдавніших часів до сьогодення, дається їх класифікація. Виділено окремі етапи виникнення і розвитку картографічних шрифтів, розглянуто основні їх ...
672708
  Барладін О.В. Картографічно-геоінформаційне забезпечення підготовки до ЄВРО - 2012 від Інституту передових технологій / О.В. Барладін, І.В. Бусол // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 3-8 : Карти. – Бібліогр.: 2 назви
672709
  Сеньків М.І. Картографічно-геологістична характеристика Західного регіону України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 302-315


  У статті визначене науково-практичне значення здійснення геологістичної характеристики регіону на основі комплексного підходу. Обгрунтовані головні компонентні та функціональні аспекти здійснення геологістичної характеристики регіону на основі ...
672710
  Гедімин А.В. Картографія / А.В. Гедімин. – К, 1951. – 185с.
672711
  Божок А.П. Картографія : підручник для студ. географічних спеціальностей ун-тів / А.П. Божок, Л.Є. Осауленко, В.В. Пастух. – Київ : Фітосоціоцентр, 1999. – 252 с. – ISBN 966-7459-33-0
672712
  Божок А.П. Картографія : підруч. для студ. географічних спец. ун-тів / КНУТШ; А.П.Божок, Л.Є. Осауленко, В.В. Пастух. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2000. – 250 с. – ISBN 966-594-214-Х
672713
  Божок А.П. Картографія : підручник / ред. Н. Земляна ; А.П. Божок, А.М. Молочко, В.І. Остроух ; КНУТШ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-439-065-8
672714
  Шевченко Р.Ю. Картографія [Електронний ресурс] : Електронний підручник. – Київ : Кий, 2015. – 230 с. – ISBN 978-617-651-103-9


  Підручник «Картографія» розкриває основні актуальні напрямки сучасної картографічної науки, яка є інтегральною із астрономією, геодезією, географією, інформатикою, космонавтикою. Наведено визначення картографії, ...
672715
  Остроух В.І. Картографія Азії, Америки та Африки у середньовіччі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 3 (193). – С. 36-39 : мал. – Бібліогр.: 6 назв.
672716
  Молочко В.В. Картографія в науковій, освітянській та управлінській діяльності // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 50-52 : фото. – ISSN 2311-9780
672717
  Андросов І.Д. Картографія для географів : затверджено ... як підручник для географічних факультетів державних університетів і пед. інститутів / Андросов І.Д. ; ред.: Кондаков І.М., Літвінова Н.Г. – Київ : Радянська школа, 1941. – 296 с. – Бібліогр.: с. 288-289
672718
  Земледух Р.М. Картографія з основами топографії : навч. посібник для студ. пед. вищих навч. закладів, що вивч. дисципліну "Картографія з основами топографії" / Р.М. Земледух; ред.: А.А. Москалюк, О.Ф. Трегуб. – Київ : Вища школа, 1993. – 456 с. – ISBN 5-11-004013-3
672719
  Ляшенко Д.О. Картографія з основами топографії : навчальний посібник для вищих навч. закладів / Д.О. Ляшенко; НАНУ, Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-00-0737-6
672720
  Боровець П. Картографія знахідок мечів та їх ливарних форм в Північному Причорномор"ї періоду фінальної бронзи (XVII - X ст. до н.е.) // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 83. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
672721
  Молочко А. Картографія і вища школа - тема розмови на міжнародній конференції // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  Про кафедру геодезії і картографії на географічному ф-ті. На базі географічного факультету проводиться Міжнародна науково-практична конфіеренція "Картографія і вища школа".
672722
  Сосса Р. Картографія і розбудова української держави // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 104-106. – ISBN 978-617-7069-36-1
672723
  Хведченя С. Картографія історична // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 297-303. – ISBN 978-966-06-0538-1
672724
  Орлов Р. Картографія про середньовічний Вишгород // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 27-32. – ISBN 966-95758-1-8
672725
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа = Cartography and high school : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 1996. – 103 с.
672726
   Картографія та вища школа : Збірник наукових праць. – Київ : Киевский университет
В.2. – 1998. – 171с.
672727
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 5. – 2001. – 120 c.
672728
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : Збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-631-331-6
Вип. 8. – 2003. – 216c.
672729
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : Збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-7650-67-7
Вип. 10. – 2005
672730
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : Збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-7650-87-1
Вип. 11. – 2006. – 282c.
672731
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : збірник наукових праць. – Київ : Ін-т передових технологій, 1996-. – ISBN 978-966-455-002-1
Вип. 12. – 2007
672732
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ : Ін-т передових технологій, 1996-. – ISBN 978-966-455-058-8
Вип. 13 : Випуск присвячений 175-річчю Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2008. – 240c.
672733
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ : Ін-т передових технологій, 1996-. – ISBN 966-7782-10-7
Вип. 14 : Випуск присвячений 175-річчю Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2009. – 168c.
672734
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ : Ін-т передових технологій, 1996-. – ISBN 978-966-2150-81-4
Вип. 15 : Випуск присвячений 175-річчю Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2009. – 164 c. – резюме рос., англ. мовами
672735
   Картографія та історія України = Cartography and histori of Ukraine : Збірник наукових праць. – Львів - Київ - Нью-Йорк : В-во М.Коць, 2000. – 340с. – Карти. – ISBN 996-02-1663-7
672736
   Картографія та картографічні методи в туризмі : (метод. вказівки до виконання практ. робіт) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [упоряд.]: Даценко Л.М., Підлісецька І.О. – Київ : Прінт-сервіс, 2014. – 34 с. – На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 32
672737
   Картографія у Львівській політехніці : до 10-річчя заснування каф. картографії та геопростор. моделювання : [іст.-бібліогр. нарис] / [Р.І. Сосса, П.М. Зазуляк, Ю.І. Голубінка, Н.П. Ярема] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 75, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-941-390-1
672738
  Даценко Л.М. Картографія. Програма факультативного курсу дл учнів 8(9) класу загальноосвітніх навчальних закладів (18 годин) / Л.М. Даценко, В.В. Совенко, І.В. Притула // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 4 (206). – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 15 назв.
672739
   Картографія. Терміни та визначення. ДСТУ 2757-94. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 95 с.
672740
  Трофименко П.І. Картографо-аналітична оцінка небезпеки забруднення рослинницької продукції 137cs / П.І. Трофименко, Н.В. Трофименко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 147-154


  В статті представлено методологію картографо-аналітичної оцінки небезпеки забруднення сільськогосподарської продукції радіоцезієм та розроблено відповідну картосхему на територію Чернігівської області. Під час застосування функцій топологічного оверлею ...
672741
  Кондратьева Н.Я. Картографо-геодезические работы при проектировании и строительстве / Н.Я. Кондратьева; Ленинградский ордена Ленина государственный ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1967. – 176 с.
672742
  Пономаренко Л.А. Картографо-геодезичні матеріали архівів міста Києва (XVI-XIX ст.) як джерело топонімічних досліджень // Дослідження з ономастики : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: Д.Г. Бучко, І.М. Желєзняк (відп. ред.), О.П. Карпенко та ін.]. – Київ : Пульсари, 2008. – С. 77-88. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-2171-19-8
672743
  Лайкин В.И. Картографо-статистические методы географического изучения производственных типов сельскохозяйственных предприятий : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Лайкин В.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 25л.
672744
  Тишковець В.В. Картографування аграрних ландшафтів в умовах поширення еродованості територій / В.В. Тишковець, В.М. Опара // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 130-133. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
672745
  Сосса Р.І. Картографування адміністративно-територіального устрою радянської України в 1921-1930 рр. : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 20-28 : Карти. – Бібліогр.: 11 назв
672746
  Сосса Р.І. Картографування адміністративно-територіального устрою Радянської України в 1931-1941 рр. : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 15-23 : Карти, мал. – Бібліогр.: 12 назв
672747
  Сосса Р. Картографування адміністративно-територіального устрою радянської України у міжвоєнний період // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 149-166
672748
  Денисик Г.І. Картографування антропогенних ландшафтів / Г.І. Денисик, І.М. Война // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 36-41 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
672749
  Пересадько В. Картографування виноробної промисловості / В. Пересадько, Н. Максименко, К. Біла // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 78-83 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2075-1893
672750
  Ізотова І. Картографування віку областей іонізованого водню в спіральній галактиці М101 / І. Ізотова, С. Парновський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 12-15. – (Астрономія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Ототожнено області іонізованого водню (НІІ) в спіральній галактиці М101=NGC 5457. Відібрано 24 області з відомим вмістом кисню, для яких на основі даних про еквівалентну ширину EW(HB) в лінії Hв визначено верхню межу віку областей зореутворення. ...
672751
  Ковальчук І.П. Картографування геоекологічного стану природно-господарських систем гірничопромислових територій / І.П. Ковальчук, Є.А. Іванов, В.В. Клюйник // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 129-137


  Необхідність картографування геоекологічного стану природно-господарських систем гірничо-промислових територій зумовлена кількома причинами: 1) недостатнім рівнем вивчення геоекологічних проблем в цих регіонах; 2) високим рівнем екологічної напруги, ...
672752
  Позняк С.П. Картографування грунтового покриву : Навчальний посібник / С.П. Позняк, Є.Н. Красєха, М.Г. Кіт; МОіНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 500 с. – ISBN 966-613-234-6
672753
  Кардаш Т.В. Картографування демографічних процесів у Волинській області / Т.В. Кардаш, О.Ю. Яценко // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 92-93
672754
  Турчик Т.В. Картографування динаміки інвестицій в сферу ІТ-технологій // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 109-116


  Висвітлено особливості створення та використання карт інвестиційної діяльності. Проаналізовано зв"язок між інвестиційною діяльністю та сферою інформаційних технологій. Представлено карту динаміки інвестицій в сферу ІТ та карту найбільших ...
672755
  Пересадько А В. Шпурік Картографування для потреб релігійного туризму (на прикладі міста Харкова) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 99-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
672756
  Прасул Ю.І. Картографування для потреб туризму : Бібліографічний довідник / Ю. І. Прасул; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 44с.
672757
  Согор А.Р. Картографування екологічного забруднення повітря міста Львів / А.Р. Согор, П.М. Зазуляк // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 28, № 4 (137). – С. 86-91. – ISSN 1561-8889
672758
   Картографування екологічного стану повітряного басейну м. Луцька на основі ліхеноіндикації / В.В. Федонюк, В.В. Іванців, М.А. Федонюк, О.В. Іванців // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 259-270
672759
  Шевченко Ю.М. Картографування еколого-небезпечних відходів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 57-63.


  В статті розкрито поняття екологічного картографування та створення карт екологічної ситуації території України. В статье раскрыто понятия экологического картографирования и создания карт экологической ситуации территории Украины. In article deals ...
672760
  Василець Л.С. Картографування залізничної мережі Південної залізниці // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 39-45


  У статті подано класифікацію залізничних станцій залежно від їх призначення і характеру роботи. Висвітлено основні особливості регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" та характеристики залізничної мережі з точки зору залізничного ...
672761
  Корнус О.Г. Картографування захворюваності населення обласного регіону (на прикладі Сумської області) / О.Г. Корнус, В.А. Шищук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 94-97 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
672762
  Шемчук М.П. Картографування зміни меж об"єктів гідрографії на основі матеріалів дистанційного зондування // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 56-65


  Щодо питання картографування зміни меж об"єктів гідрографії на основі матеріалів дистанційного зондування автором використано багатоспектральні фотознімки ділянок Київського та Канівського водосховищ за 1984-2014 роки в межах русел Дніпра та Десни із ...
672763
  Горовий О.В. Картографування інвестиційної діяльності // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 47-50 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
672764
  Дудун Т. Картографування інфекційних хвороб на території України / Т. Дудун, В. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-17. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості, які є характерними для картографування інфекційних хвороб на території України. Виділено основні картографічні способи, які варто використовувати при відображенні інфекційних хвороб на карті. Проаналізовано доцільність ...
672765
  Курач Т. Картографування інформаційних образів регіонів України за матеріалами ЗМІ / Т. Курач, Н. Левак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 64-72. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Окреслено формування образного пізнання географічного простору в роботах зарубіжних і радянських географів. Розкрито поняття географічного образу, географічного іміджу територій та чинники й підходи до формування образу територій у свідомості людини. ...
672766
  Комлєв О.О. Картографування історико-динамічних басейнових геоморфосистем // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 153-158. – ISBN 966-7650-87-1
672767
  Поливач К.А. Картографування історико-культурної спадщини в Україні // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 60-66 : Карта, таб. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 1561-4980
672768
  Палієнко Л.О. Картографування історичних змін рослинного покриву та тваринного світу // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 198-202. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 966-631-331-6
672769
  Підлісецька І. Картографування історичних подій, пов"язаних із Голокостом та остарбайтерством на українських землях / І. Підлісецька, Б. Сірий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 130-133. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано ключові аспекти картографування подій німецько-радянської війни на теренах України та визначено історичні епізоди, які не мають достатнього висвітлення на вітчизняних історичних картах. Охарактеризовано ознаки Голокосту (геноцид євреїв) ...
672770
  Зенгіна С.М. Картографування карсту Криму на різних етапах історії його дослідження // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 140-152 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва
672771
  Москаленко А.А. Картографування кормової бази бджільництва за даними LANDSAT 8 // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 32-35 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
672772
  Касьянова Н.В. Картографування крейдяних відслонень у процесі розробки атласу національного природного парку "Дворічанський" / Н.В. Касьянова, О.І. Сінна // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 110-124
672773
  Пересадько В.А. Картографування кримінологічної ситуації (на прикладі Сумської області) / В.А. Пересадько, Є.В. Орлов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 94-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
672774
  Грицьків Н.З. Картографування лавинонебезпечних територій з використанням ГІС-технологій / Н.З. Грицьків, Л.Ю. Лайкун, Л.В. Бабій // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 84. – С. 44-55 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 54-55. – ISSN 2414-9993
672775
  Сизенко О.В. Картографування ландшафтного різноманіття Дніпропетровської області // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (88). – С. 23-26 : фото. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2311-9780
672776
  Шишка О.В. Картографування Львова (1582-1770 рр.) : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 42-47 : Карти, схеми. – Бібліогр.: 23 назви
672777
  Шишка О.В. Картографування Львова (1918 - 1944 рр.) // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (76). – С. 44-47 : рис.
672778
  Шишка О.В. Картографування Львова у підавстрійський період (1772-1918 рр.) : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 42-46 : Карти
672779
  Ляшенко Д.О. Картографування міжнародних політичних зв"язків України : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 18-23 : Мал. – Бібліогр.: 19 назв
672780
  Деренюк М.М. Картографування місцевості за допомогою геоінформаційних систем "Erdas" // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 50-54


  Розглянуто та проаналізовано суть поняття ГІС та застосування ГІС в різних сферах і напрямках діяльності, аналіз місцевості за двовимірним та тривимірним зображенням, програмне забезпечення для обробки даних дистанційного зондування, а саме «ERDAS ...
672781
  Донцов О. Картографування нематеріальної культурної спадщини України в інформаційному забезпеченні туризму // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 28. – C. 4-10. – ISSN 2075-1893
672782
  Рудь В.С. Картографування пам"яток трипільської культури регіону Південно-Східної Вінниччини // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 4 (17) : Археологія і простір. – С. 134-139. – ISSN 2227-4952
672783
  Осауленко Л.Є. Картографування поверхневих вод у комплексних атласах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 41-47. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географії ; Вип. 18)
672784
  Парновський С. Картографування повної густини матерії у Місцевому Всесвіті за методом POTENT / С. Парновський, П. Шаров, О. Парновський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-5. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Ми застосували метод POTENT до останньої версії вибірки RFGC-галактик для відновлення поля швидкостей великомасштабного колективного руху галактик а відповідного просторового розподілу повної густини матерії на масштабах близько 100 h-1 Мпк. Отримані ...
672785
  Кардаш Т.В. Картографування подій Другої світової війни в контексті історичних досліджень вчених США // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 56-58
672786
  Кардаш Т.В. Картографування подій Другої світової війни на території Європи на картах американських видань // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 63-66
672787
  Кардаш Т.В. Картографування подій Другої світової війни у США // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 213-224
672788
  Даценко Л.М. Картографування подій Другої світової війни: передумови та історичні інтерпретації / Л.М. Даценко, Т.В. Кардаш // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 334-344


  Стаття присвячена питанням картографування подій Другої світової війни в контексті інтерпретацій історичних подій в науковій літературі країн, які вивчались. Порівняння карт вітчизняних видань з іноземними, перш за все країн Західної Європи і США, ...
672789
  Корнус А.О. Картографування поширенності деяких видів хвороб населення Сумської області / А.О. Корнус, О.Г. Корнус, В.Д. Шищук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 78-81 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
672790
  Пересадько В.А. Картографування прикордонних територій: реалії і перспективи / В.А. Пересадько, Н.В. Попович // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 153-157 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
672791
  Сюткін С.І. Картографування промислових комплексів Сумської області // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 74-79. – Бібліогр.: 6 назв
672792
  Пугач С.О. Картографування промисловості Волинської області (кінець XX – початок XXI ст.) / С.О. Пугач, П.П. Король // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 113-125
672793
  Стафійчук В.І. Картографування результатів науко-метричного аналізу політико-географічних публікацій у фахових виданнях України / В.І. Стафійчук, О.Ю. Яценко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 5-15


  Розкрито етапи опрацювання та результати картографування наукометричного аналізу політико-географічних публікацій у фахових виданнях України в період 1990-2012 рр. Представлено результати картографування окремих із них. Показаны этапы обработки и ...
672794
  Бейдик О.О. Картографування рекреаційно-туристського комплексу України і Сірії: основні напрями і проблеми / О.О. Бейдик, С.Ю. Трофімова, Хадра-Падр // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 189-197. – (Географія ; Вип. 41)


  Викладено основні тенденції, напрями і проблеми картографування різноманітних складових рекреаційно-туристського комплексу України (Республіка Крим) і Сирії (Західна Сирія). Проаналізовано роль картографії як однієї з наскрізних географічних наук і, ...
672795
  Дудун Т.В. Картографування розвитку середньої освіти в освітньому комплексі України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 357-366


  Розглянуто картографування розвитку середньої освіти в Україні. Описано 2 головні парадигми дослідження розвитку, структури і функціонування освітнього комплексу України. Розроблено методологічні основи картографування розвитку середньої освіти та ...
672796
  Дудун Т.В. Картографування розвитку системи вищої освіти в освітньому комплексі України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 227-235


  Обгрунтовано використання геопросторової парадигми для дослідження розвитку системи вищої освіти. Розроблено та створено дві карти, які характеризують систему вищої освіти в Україні. Обосновано использование геопространственной парадигмы для ...
672797
  Хаггаг А. Картографування секулярного розуму = Mapping the secular mind : квест модерності для безбожної утопії / Хаггаг Алі. – Рівне : Міжнародний Інститут Ісламської Думки, 2020. – 28, [4] с. – На обкл. назва та авт. парал. укр., англ. – (Серія МІІД "Книги у скороченому викладенні" = IIIT Books-in-Brief Series). – ISBN 978-966-416-747-2
672798
  Ковальчук І. Картографування селів при розробці комплексу протисельових заходів / І. Ковальчук, О. Трофімова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 118-126 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
672799
  Бабенко О.А. Картографування сучасного стану банківської системи України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 5-13


  Проаналізовано теоретичні та методичні положення картографування банківської системи України. Банківська система відображається як цілісний організм функціонування механізмів та, просторово-часових закономiрностей розмiщення, формування i розвитку, ...
672800
  Десюк В.С. Картографування та аналіз біоцентрично-мережевої конфігурації (на прикладі Лубенського району Полтавської області) / В.С. Десюк, Д.В. Свідзінська // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 179-185


  Створено схему біоцентрично-мережевої конфігурації ландшафту Лубенського району Полтавської області та проведено аналіз біоцентрів за такими показниками, як площа, форма та теплозабезпеченість; біокоридорів – за геометричними та метричними ...
672801
  Удовиченко В.В. Картографування та графічне моделювання ландшафтної генетико-морфологічної структури лісостепових комплексів Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження) // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 243-258
672802
   Картографування та структурно-логічне моделювання адаптивного туризму / О.О. Бейдик, А.В. Орещенко, А.О. Зяблова, О.І. Топалова // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 106-114


  Визначено структуру першоджерел туристського картографування. Наведено персоніфіковану сегментацію картографічних творів туристсько-рекреаційного спрямування. Представлено картографічну модель чисельності актуальних та потенційних інвалідних туристів в ...
672803
  Сосса Р. Картографування території України : історія, перспективи, наукові основи / Ростислав Сосса. – Київ : Наукова думка, 2005. – 290, [1] с., [18] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-287. – ISBN 966-00-0455-9
672804
  Сосса Р.І. Картографування території України від найдавніших часів до 1941 р. : бібліографічний покажчик / Ростислав Сосса ; НАН України ; Ін-т історії України ; Книжкова палата України. – Київ, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-02-4511-2
672805
  Вдовенко В.В. Картографування транспортної мережі України / В.В. Вдовенко, Л.М. Веклич, // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 33-34 : мал. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2311-9780
672806
  Корнус А.О. Картографування трансформації структури валової доданої вартості регіональних соціогеосистем України // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 66-69 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
672807
  Купченко Б.І. Картографування трудових ресурсів територіально-виробничого комплексу (на прикладі Київської області) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 77-79 : Рис. – (Географія ; Вип. 24)
672808
  Підлісецька І.О. Картографування туристичного потенціалу Івано-Франківської області / І.О. Підлісецька, О.В. Шаповал // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 78-86


  На основі узагальнення досвіду картографічних досліджень та моделювання розроблено та укладено карту "Туристичний потенціал Івано-Франківської області". Проаналізовано туристичний потенціал області, подано опис поетапного розроблення та укладання ...
672809
  Шевченко В.О. Картографування Чорнобильської зони відчуження: історичні тренди та перспективи : картографія / В.О. Шевченко, Р.Ю. Шевченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 14-18 : Мал. – Бібліогр.: 19 назв
672810
  Путренко В.В. Картографування якості повітря на основі аналізу даних дистанційного зондування / В.В. Путренко, Н.М. Пашинська, С.Ю. Назаренко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 89-98
672811
  Чернецький В. Картографуючи посткомуністичні культури = Mapping postcommunist cultures : Russia and Ukraine in the context of globalization : Росія та Україна в контексті глобалізації : авториз. пер. з англ. / Віталій Чернецький ; [з англ. переклали: К. Ботанова та ін. ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Наук. т-во ім. Шевченка в Америці]. – Київ : Критика, 2013. – 429, [3] с. : портр. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. за вид.: Mapping postcommunist cultures: Russia and Ukraine in the contexs of globalization / Vitaly Chernetsky. Montreal & Kingston [etc.] : McGill-Queen"s univ. press, 2007. - Покажч.: с. 419-430. – Бібліогр.: с. 389-418 та в підрядк. прим. – (Серія "Критичні студії" / Ін-т Критики). – ISBN 978-966-8978-64-7
672812
  Золовский А.П. Картогрфические исследования проблемы охраны природы / А.П. Золовский. – Киев : Наукова думка, 1978. – 151с.
672813
  Ліодт Г.Н. Картознавство : посібник для вищих педагогічних навчальних закладів / Г.Н. Ліодт. – Київ : Радянська школа, 1940. – 324с.
672814
  Ліодт Г.Н. Картознавство : навч. посіб. для педагогічних навч. закладів / Г.Н. Ліодт. – Київ : Радянська школа, 1951. – 420 с.
672815
  Божок А.П. Картознавство : підручник для студ. ВНЗ / А.П. Божок, А.М. Молочко, В.І. Остроух ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 332, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 312-328. – Бібліогр.: с. 310-311. – ISBN 978-966-439-737-4
672816
  Кудрицкий Д.М. Картометрические работы : учеб. пособ. / Д.М. Кудрицкий; Министерство высш. и среднего спец. образования РСФСР ; Ленинградский гидрометеорологический ин-т ; [отв. ред. Ю.А. Яковлев]. – Ленинград : ЛПИ, 1978. – 80 с.
672817
  Пригодич В. Картонные личины / В. Пригодич. – Л, 1990. – 48с.
672818
  Шулаков Сергей Картонный герой нашего времени = Критический разбор / Шулаков Сергей, Шведов Александр // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 10 (645). – С. 9-14. – ISSN 0132-2036
672819
   Картопля. – 2-е переробл. і доп. вид. – К., 1954. – 232с.
672820
  Бобкова Л.П. Картопля / Л.П. Бобкова. – Київ : Наукова думка, 1976. – 131 с. : табл. – (Науково-популярна література)
672821
  Нечипорук І.Д. Картопля в західних областях України / І.Д. Нечипорук, О. Онищенко. – Львів, 1953. – 68с.
672822
  Кух І.О. Картопля на вашому столі. / І.О. Кух. – К., 1987. – 33с.
672823
  Рябчук В.П. Картопляники голодного року : есеї, новели / Василь Рябчук. – Львів : Камула, 2008. – 80 с. – ISBN 966-433-007-8
672824
  Стоянов Радостин Картосемиотика, метакартография, неогеография-признаки кризиса в современной картографии? // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 6(9). – Бібліогр.: 10 назв
672825
  Молочко М. Картосеміотика і концепція "поля" в атласі університету (ЗВО) освітньо-управлінського типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 65-72. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Картосеміотика сформувалась на стику картографії та семіотики, лінгвістичної науки, що досліджує властивості знаків і знакових систем як мовних утворень. Важливість розгляду її положень у застосуванні до сучасних прийомів та способів просторового ...
672826
  Молочко М.А. Картосеміотика навчальних підрозділів в атласі університету // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (99/100). – С. 5-12. – ISSN 0868-6939


  Представлена ізолінійна блок-діаграма забезпеченості університетської освіти науково-педагогічним персоналом КНУ імені Тараса Шевченка станом на 01.01.2018 р.
672827
  Молочко А. Картосеміотика: довершений вигляд наукознавчої мовної концепції сучасної картографії, що претендує на роль її загальної теорії / А. Молочко, М. Молочко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-47. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Тривала історія картографії як науки, виробництва та освіти засвідчує, що її загальна теорія завжди узгоджувалась із найактуальнішими вимогами суспільної практики, які постійно змінювались, роблячи її еволюціонуючою науковою дисципліною, що в наш час ...
672828
  Полякова Н.О. Картосеміотична модель національного атласу Росії // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 29-35


  В статті представлені результати картосеміотичного аналізу Національного атласу Росії у графічному та табличному виглядах. Визначено інформаційне ядро, склад якого обумовлено призначенням атласів. Результати викладені в статті можна використовувати в ...
672829
  Полякова Н.О. Картосеміотичні дослідження Національного атласу Німеччини // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 52-75


  В статті представлені результати картосеміотичного дослідження Національного атласу Німеччини у графічному та табличному виглядах. Вперше, проведено порівняльне картосеміотичне дослідження окремих модулів з усієї сукупності багатотомного ...
672830
   Картосхема житлового фонду Житомирської області: якісний та кількісний аналіз / І.Ф. Карась, Т.М. Коткова, А.О. Піціль, С.П. Войтенко, О.П. Лук"яненко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3. – С. 104-113. – ISSN 2306-1677
672831
   Картотека азербайджанских нефтей. – Баку, 1966. – 68с.
672832
  Джалгония В. Картотека Дон Жуана. (Странности любви) // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 37. – С.26-31. – ISSN 0234-1670
672833
  Фрид Н. Картотека живых / Н. Фрид. – М., 1958. – 464с.
672834
   Картотека заголовков коллективного автора. – Л., 1975. – 60с.
672835
  Стукалова Т.Н. Картотека книгообеспеченности в системе управления учебным процессом вуза // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 25. – С. 47-53
672836
  Стукалова Т.Н. Картотека книгообеспеченности в системе управления учебным процессом вуза // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 26. – С. 2-24. – Бібліогр.: с. 20
672837
  Стукалова Т.Н. Картотека книгообеспеченности в системе управления учебным процессом вуза // Библиотеки учебных заведений. Спецвыпуск : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2009. – б/н : Книгообеспеченность учебного процесса. Концепции. Подходы. Методика расчета. – С. 46-63


  Опыт автоматизации картотеки книгообеспеченности учебного процесса Московского инженерно-физического института государственного университета.
672838
  Піх О.М. Картотека Мирона Кордуби "Бібліографія історії України": структура та принципи складання // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 175-183. – ISSN 0130-5247
672839
  Букасов С.М. Картофели Южной Америки и их селекционное использование. / С.М. Букасов. – Ленинград, 1933. – 146 с.
672840
  Бертон В. Картофель / В. Бертон ; пер. с англ. В.Н. Черкасова ; под ред. и с предисл. проф. А.Г. Лорха. – Москва : Иноиздат, 1952. – 264 с. – Библиогр. в конце гл.
672841
   Картофель. – М., 1953. – 568с.
672842
  Бородин И.В. Картофель / И.В. Бородин. – Новосибирск : Новосибоблгиз, 1960. – 56 с. – (В помощь кружкам агротехучебы / Всесоюзное сельскохозяйственное общество. Новосибирское отделение)
672843
  Лехнович В.С. Картофель / В.С. Лехнович. – Л., 1963. – 1-204с.
672844
  Уайтхед Т. Картофель здоровый и больной / Т. Уайтхед. – Москва, 1955. – 608с.
672845
  Всесоюзная Картофель и овощи / Всесоюзная, выставка с.-х.; Эдельштейн В.И. – Москва, 1954. – 92 с.
672846
  Всесоюзная Картофель и овощи / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 68 с.
672847
   Картофель на торфяных почвах. – К., 1977. – 184с.
672848
   Картофель, овощи, плоды, бахчевые культуры, грибы и продукты их переработки. – М.
2. – 1964. – 516с.
672849
   Картофель, овощи, плоды, ягоды, бахчевые культуры, грибы и продукты их переработки. – М.
1. – 1964. – 352с.
672850
   Картофель. Передовой опыт и достижения науки. – М., 1958. – 352с.
672851
  Осмола Н.И. Картофельный комарик в условиях западных областей УССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Осмола Н.И. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 19 с.
672852
  Порстман В. Карточка и картотека / В. Порстман. – М., 1930. – 212с.
672853
  Боковнев О.А. Карточки-задания для программированного опроса по геометрии / О.А. Боковнев, О.Д. Грекулова, Т.И. Кузнецова. – Москва : Высшая школа, 1979. – 112 с. : ил. – (Профтехобразование. Математика)
672854
  Конькова Л.Ю. Карточки-задания на уроках в старших классах : Методика и опыт. Актуальное интервью // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 64-69 : Табл. – ISSN 0016-7207
672855
  Чекова М.Д. Карточки-задания по черчению / М.Д. Чекова. – М, 1967. – 320с.
672856
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению / Е.А. Василенко. – Москва, 1974. – 237с.
672857
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению / Е.А. Василенко. – Москва, 1974. – 206с.
672858
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению / Е.А. Василенко. – Москва, 1977. – 207с.
672859
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению / Е.А. Василенко. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1979. – 223с.
672860
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению / Е.А. Василенко, Т Е. Жукова, . – Москва, 1984. – 414с.
672861
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению для 6 класса / Е.А. Василенко, Е.Т. Жукова. – Москва, 1988. – 208с.
672862
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению для 7 класса / Е.А. Василенко, Е.Т. Жукова. – Москва, 1971. – 208с.
672863
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению для 8 класса / Е.А. Василенко. – Москва, 1978. – 208с.
672864
   Карточки-задания по черчению для 8 класса / Василенко Е.А. – М., 1985. – 224с.
672865
   Карточки-задания по черчению для 8 класса / Василенко Е.А. – М., 1990. – 239с.
672866
  Хотимская О.В. Карточки-задания по черчению для VI - VIII классов / О.В. Хотимская, Г.А. Наумова. – М, 1963. – 301с.
672867
  Хотимская О.В. Карточки-задания по черчению для VI - VIII классов / О.В. Хотимская, Г.А. Наумова. – изд. 2-е. – М, 1965. – 303с.
672868
   Карточки для каталогов и картотек. Общие требования. ГОСТ 7.51-84. – Москва : Издательство стандартов, 1985. – 15 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу)
672869
  Шилова Т.Ф. Карточки для упражений по русскому языку в 5-6 классах. / Т.Ф. Шилова. – М., 1971. – 132с.
672870
  Шилова Н.И. Карточки для упражнений по орфографии в V классе. / Н.И. Шилова. – 4-е изд. – М., 1967. – 351с.
672871
  Шилова Н.И. Карточки для упражнений по орфографии и пунктуации в V-VIII классе. / Н.И. Шилова. – 2-е изд.перераб. – М., 1960. – 632с.
672872
  Шилова Н.И. Карточки для упражнений по орфографии и пунктуации в VI-VIII классе. / Н.И. Шилова. – 3-е изд.перераб. – М., 1964. – 604с.
672873
  Неелова З.Г. Карточки по русскому языку / З.Г. Неелова. – Москва, 1963. – 3334с.
672874
  Неелова З.Г. Карточки по русскому языку / З.Г. Неелова. – М., 1965. – 439с.
672875
   Карточки программированного решения задач по физике. – Тула, 1977. – 91с.
672876
   Карточная система в г.Киеве. – К., 1921. – 144с.
672877
  Розалиев Н. Карточные игры России / Н. Розалиев. – М, 1991. – 89 с.
672878
  Сукиасян Э. Карточные или электронные? // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 14 - 17. – ISSN 0869-4915
672879
   Карточные коммерческие игры "Винт" (во всех видах). – М., 1991. – 157с.
672880
  Петропавловская Юлия Карточный блеф // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 20-22 : карта
672881
  Марков С.А. Карточный домик / С.А. Марков. – М, 1990. – 143с.
672882
  Корнблат Сирил Карточный домик : Фантаст. рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 62-65 : Іл.
672883
   Карточный домик. США глазами фантастов. – М., 1969. – 341с.
672884
   Карточный игрок на все руки: Описание всех карточ. игр., существовавшихи существующих со времен их появления и до наших дней. – М. – 256с.
672885
  Сковронский Картошка без соли. / Сковронский, Ю. Слотвинский. – Л.-М., 1961. – 96с.
672886
  Ветров Ф.А. Картошка в натюрморте / Ф.А. Ветров. – Москва, 1982. – 192с.
672887
  Пашнев Э.И. Картошка. / Э.И. Пашнев. – Воронеж, 1977. – 168с.
672888
  Володченко А. Картоязыковые проблемы и картосемиотика : (сравнительный анализ, размышления, разработки); монография / А. Володченко. – Дрезден, 1993. – 83.[20]c. : 7л.карт
672889
  Голець І.В. Картридж для твердофазної екстракції альдегідів з наступним верх-уф визначенням / І.В. Голець, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 21
672890
  Максимович Г.А. Картс карбонатных нефтегазоносных толщ. / Г.А. Максимович, В.Н. Быков. – Пермь, 1978. – 96с.
672891
  Кусов В.С. Карту создают первопроходцы / В.С. Кусов. – Москва : Недра, 1983. – 69 с.
672892
  Павлова В.П. Картування грунтів території України за роки Радянської влади // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 19-25
672893
   Картування параметрів піскуватості як основа пошуково-розвідувальних робіт на нафту та газ у теригенних комплексах / О.Ю. Лукін, І.Р. Окрепка, В.А. Пупов, З.П. Шев"якова, М.Г. Єгурнова // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 69-84 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
672894
   Картули Саадрео. – Тбилиси, 1961. – 8 с.
672895
  Багров Л.С. Карты Азиатской России : исторические заметки / Л.С. Багров. – Петроград : [Б. и.], 1914. – 28 с. + карты
672896
  Бугаев В.А. Карты барической топографии. / В.А. Бугаев. – Л., 1950. – 64с.
672897
  Михайловская А.И. Карты в экспозиции музеев / Комитет по делам культ.-просвет. учрежд. при Совете Министров РСФСР, НИИ Краеведческой и музейной работы ; А.И. Михайловская. – Москва : [Б. и.], 1947. – 56 с. : ил.
672898
   Карты Великого Востока. – Пхеньян, 1957. – 271с.
672899
  Востокова А.В. Карты вечной мерзлоты / А.В. Востокова. – Москва, 1969. – 1-28с.
672900
   Карты географическия Российской империи. – 9с.
672901
   Карты геоморфологическая, растительности и природного районирования Целинного края Северного Казахстана с пояснительным текстом. – Москва, 1961. – 48с.
672902
  Гармонов И.В. Карты грунтовых вод степных и лесостепных районов Европейской части СССР / И.В. Гармонов. – Москва, 1955. – 20 с.
672903
   Карты для высшей школы : Состояние, задачи, перспективы ; тематическое и комплексное картографирование и создание атласов ; сборник. – Москва : Московский университет, 1977. – 137 с.
672904
  Хоботова Карты для лекционной работы / Хоботова, Н.Н. Мокрова. – Москва, 1974. – 94 с.
672905
  Хоботова Карты для лекционной работы / Хоботова, Ж.А. Полевая. – Москва, 1985. – 112 с.
672906
  Виноградов Н.В. Карты и атласы / Н.В. Виноградов. – Москва-Ленинград, 1941. – 192с.
672907
  Сухов В.И. Карты и атласы в работе лектора / Общество "Знание" РСФСР ; В.И. Сухов. – Москва : Знание, 1968. – 64 с. – (В помощь лектору)
672908
  Андрощук А. Карты и границы: образы пространства и территориальные споры в пограничье (Украина, Беларусь и Молдова в постсоветский период) // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2010. – № 3/4. – С. 71-97. – ISSN 1822-5136
672909
  Лебедева В.К. Карты и планы : учеб. пособ. / В.К. Лебедева; Министерство высшего и среднего спец. образования РСФРС ; свердловский горный ин-т им. В.В. Вахрушева. – Свердловск : Изд-е Института, 1967. – 48 с.
672910
  Скальский А.В. Карты и планы Одессы / А.В. Скальский, Л.Г. Белоусова // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса - ЮНЕСКО) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 січ. 2015 р., м. Одеса / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж., Міжнар. рада з охорони пам"яток та іст. місць [та ін.] ; [редкол.: В.С. Дорофєєв (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – С. 64-71. – ISBN 978-966-190-989-1
672911
  Быстрова Н.В. Карты к пулковскому обзору неба в радиолинии межзвездного нейтрального водорода = Contour maps to the pulkovo sky survey in the interstellar neutral hydrogen radio line / Н.В. Быстрова. – Ленинград, 1980. – 6с.
672912
   Карты к учебнику "Физическая география частей света" : 6 класс. – Москва : Учпедгиз, 1956
672913
   Карты к учебнику "Физическая география частей света" 6 кл.. – Москва : Учпедгиз, 1955
672914
   Карты лавиноопасных районов Советского Союза. – Москва : Московский университет, 1971. – 28с.
672915
  Алексеев В.И. Карты лесов, лесного хозяйства и лесной промышленности // Методические указания по проектированию и составлению комплексных научно-справочных атласов / МГУ им. М.В. Ломоносова ; Геогр. ф-т. – Вып. 15. – Москва : ЛИК МГУ, 1972. – Вып. 15 : Карты лесов, лесного хозяйства и лесной промышленности / В.И. Алексеев. – С. 1-32
672916
  Белоцерковский М.Ю. Карты механизации и электрификации сельского хозяйства / М.Ю. Белоцерковский, Н.С. Виноградова // Методические указания по проектированию и составлению комплексных научно-справочных атласов / МГУ им. М.В. Ломоносова ; Геогр. ф-т ; под общ. ред. К.А. Салищева и Ю.Г. Саушкина. – Вып. 14а. – Москва : Московский университет, 1973. – Карты механизации и электрификации сельского хозяйства / М.Ю. Белоцерковский, Н.С. Виноградова. – с.1-30
672917
  Кристи А. Карты на стол / А. Кристи. – М, 1991. – 163с.
672918
  Возовикова Т. Карты на стол. Ведущие университеты померятся планами. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 15 февраля (№ 7). – С. 6


  Нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше наших университетов попали в топ-500. Девять миллиардов рублей из федерального бюджета предполагается направить в 2013 году на то, чтобы вывести ведущие вузы России на уровень, который позволит им ...
672919
   Карты населения. – М.
1. – 1971. – 105с.
672920
  Евтеев О.А. Карты населения : Общая часть // Методические указания по проектированию и составлению карт комплексных научно-справочных атласов / МГУ им. М.В. Ломоносова ; Геогр. ф-т ; под общ. ред. К.А. Салищева. – Вып. 13а. – Москва : ЛИК МГУ, 1972. – Карты населения. Общая часть / О.А. Евтеев. – с.1-36
672921
   Карты населения. – Москва
1. – 1984. – 224 с.
672922
   Карты населения : Свод. кат. В 3-х вып. – Москва
Вып. 2 : Демографические и социально-экономические карты. – 1985. – 173с.
672923
   Карты населения : Свод. кат. В 3-х вып. – Москва
Вып. 3 : Этнографические и лингвистические карты, карты поселений и расселения. – 1986. – 159с.
672924
  Чистякова Александра Карты неведомых земель // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 3 (2906). – С. 120-122 : фото
672925
  Нехороших Анна Михайловна Карты обслуживания населения : Аннот. указ. В 2-х вып. / Нехороших Анна Михайловна. – Москва
Вып. 1. – 1976. – 164с.
672926
  Нехороших Анна Михайловна Карты обслуживания населения : Аннот. указ. В 2-х вып. / Нехороших Анна Михайловна. – Москва
Вып. 2. – 1976. – 143с.
672927
  Сальников С.Е. Карты оценки природных условий : (принципы и методы разработки для региональных атласов) / Московский государственный ун-т им. М.В. Ломоносова ; С. Е. Сальников. – Москва : Московский университет, 1977. – 80 с.
672928
  Шкурков В.В. Карты оценки природных условий для жизни населений (разработка проблемы на примере различных районов страны) : Автореф... канд. геогр.наук: 502 / Шкурков В.В.; МГУ. – М., 1969. – 16л.
672929
  Лавровский В.М. Карты парламентского огораживания общенных земель в Англии конца XVIII - начала XIX вв. / В.М. Лавровский. – Москва ; Ленинград, 1940. – 59 с.
672930
   Карты полей динамики и взаимосвязи явлений : сборник статей. – Иркутск : Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР, 1980. – 157 с.
672931
   Карты полей плотности в географических исследованиях. – Ирскутск, 1978. – 122с.
672932
  Кольер Д. Карты правду говорят : рассказы / Джон Кольер ; Сост. и пред. В. Скороденко. – Москва : Известия, 1987. – 250 с. : ил. – (Б-ка журнала "Иностранная литература")
672933
  Заруцкая И.П. Карты природы : редакционно-подготовительные и авторские работы / И.П. Заруцкая; отв. ред. В.П. Шоцкий. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное из-во, 1965. – 208 с.
672934
  Заруцкая И.П. Карты природы / И.П. Заруцкая. – Иркутск, 1965. – 208с.
672935
   Карты природы. – Москва
Вып.1. – 1979. – 103с.
672936
   Карты природы. – М.
2. – 1980. – 138с.
672937
   Карты природы. – Москва
Вып. 3. – 1981. – 115 с.
672938
  Лютый А.А. Карты промышленности / А.А. Лютый, А.И. Шкирина // Методические указания по проектирорванию и составлению карт комплексных научно-справочных атласов / МГУ им. М.В. Ломоносова ; Геогр. ф-т ; под ред. К.А. Салищева и Ю.Г. Саушкина. – Вып. 17. – Москва : ЛИК МГУ, 1971. – Карты промышленности / А.А. Лютый, А.И. Шкирина. – с.1-42
672939
  Запрянов Н.Д. Карты промышленности для перспективного планирования народного хозяйства НР Болгарии : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Запрянов Н.Д. ; Моск. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Москва, 1963. – 20 с.
672940
   Карты рассказывают. – Ленинград, 1957. – 52с.
672941
  Заруцкая И.П. Карты растительности в комплексных атласах / И.П. Заруцкая. – Вып. 9. – Москва, 1973. – 42с.
672942
  Верещака Т.В. Карты речных бассейнов: их значение и особенности проектирования / Т.В. Верещака, Н.А. Билибина, И.Е. Курбатова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 9-15 : карта, табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
672943
   Карты среднего годового стока рек СССР в масштабах 1: 500000000 (на 8 листах) и 1 : 10000000 (на 1 листе). Приложение к монографии К.П. Воскресенского "Норма и изменчивость годового стока рек СССР", 1962. – с.
672944
   Карты стока рек и временных водотоков : (На примере центрально-черноземных областей). – Воронеж : Воронеж. ун-и, 1975. – 144 с.
672945
  Пивоварова З.И. Карты суммарной солнечной радиации и радиационного баланса территории СССР за период Международного геофизического года / З.И. Пивоварова. – Москва, 1966. – 50с.
672946
  Пивоварова З.И. Карты суммарной солнечной радиации и радиационного баланса территории СССР за период Международного Года Спокойного Солнца / З.И. Пивоварова. – Москва, 1968. – 71с.
672947
   Карты тектонического районирования, веществнного состава и современного рельефа доюрского фундамента, и структурно-тектоническая карта Западно-Сибирской плиты (по геофизическим данным). – Новосибирск, 1963. – с.
672948
   Карты транспорта СССР. 1965-1975 : Каталог. – Москва, 1976. – 64с.
672949
  Яворницкий Д.И. Карты Украины и Запорожья : Труды XIII археологического съезда в городе Екатеринославе. – Москва
Т. 2. – 1907. – С. 51-60
672950
  Романов А.А. Карты четвертичных отложений, их чтение и построение / А.А. Романов. – Саратов, 1970. – 70с.
672951
  Романов А.А. Карты четвертичных отложений, их чтение и построение : Пособие к лабораторно-практическим занятиям по курсу геологии четвертичных отложений / А.А. Романов. – 2-е изд., испр. и перераб. – Саратов, 1980. – 81с.
672952
  Карнацевич И.В. Карты экстремальных температур воздуха на территории России и сопредельных стран // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 12. – С. 56-58 : карты. – ISSN 0016-7126
672953
  Карнацевич И.В. Карты экстремальных температур воздуха на территории России и сопредельных стран : информация // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 10. – С. 51-53 : Карти. – ISSN 0016-7126
672954
  Карнацевич И.В. Карты экстремальных температур воздуха на территории России и сопредельных стран : информация // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 51-53 : Карти. – ISSN 0016-7126
672955
  Кравец Е.А. Карты, "смена парадигмы" и ответы на пространственные вопросы // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 55-56. – ISSN 0016-7126
672956
  Устрялов Н. Карты, планы и снимки к первым трем томам Истории царствования Петра Великого. – СПб : Тип. Второго Отделения Собственной Его Имп. Величества Канцелярии, 1863. – 7 с. : ил. + карты
672957
  Устрялов Н. Карты, планы и снимки к четвертому тому Истории царствования Петра Великого. – СПб : Тип. Второго Отделения Собственной Его Имп. Величества Канцелярии, 1863. – 23 с. + карты
672958
  Риттер К. Карты, представляющие... с объяснением, 1828
672959
  Рудий В. Каруковані писанки - унікальне явище в українському писанкарстві // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 91-92.
672960
  Короткий В.А. Карус Карл Густав / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 97. – ISBN 966-06-0393-2
672961
  Томин Ю.Г. Карусели над городом / Ю.Г. Томин. – Л., 1991. – 352с.
672962
  Ворскло В. Каруселя ідей і кольорів // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 457, березень : березень. – С. 14-15


  Образотворча виставка А. Бабича. Андрій Бабич (народився 1921 в Охтирці біля Харкова) – канадський художник українського походження, живописець-пастеліст, портретист і пейзажист.
672963
  Маршак С.Я. Карусель / С.Я. Маршак. – Москва, 1962. – 224с.
672964
  Полачек К. Карусель / К. Полачек. – М.-Л, 1965. – 383с.
672965
  Межелайтис Э. Карусель : стихи / Эдуардас Межелайтис ; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1967. – 231 с.
672966
  Егоров Б.А. Карусель / Б.А. Егоров. – М, 1974. – 222с.
672967
  Горышин Г.А. Карусель / Г.А. Горышин. – Москва, 1975. – 95с.
672968
  Аракелян Г.А. Карусель / Г.А. Аракелян ; [худож. Г. Яралян]. – Ереван : Айастан, 1975. – 195 с. : рис.
672969
  Бенадов Х. Карусель : юмористические рассказы / Бенадов Х. ; пер. В. Поляновой, Р. Бранц. – София : Софія-Пресс, 1977. – 140 с. – (Б-ка "Болгария")
672970
  Васильева К.П. Карусель / К.П. Васильева. – Москва, 1982. – 255с.
672971
  Лиханов А.А. Карусель : повести / А.А. Лиханов. – М., 1984. – 366с.
672972
  Зощенко М.М. Карусель / М.М. Зощенко. – Алма-Ата, 1989. – 240с.
672973
  Зубарева В. Карусель всея Руси : купля-продажа в пьесе "Вишневый сад" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 6. – С. 77-94. – ISSN 0042-8795
672974
  Ямпольский Б.С. Карусель. / Б.С. Ямпольский. – Москва, 1969. – 80с.
672975
  Шиканов Ю.А. Карусель. / Ю.А. Шиканов. – Ярославль, 1981. – 127с.
672976
  Свиридов В.И. Карусель. / В.И. Свиридов. – М., 1984. – 159с.
672977
   Карусель: Юморист. рассказы, монологи, сценки. – Л., 1989. – 479с.
672978
  Парфанович С. Карусь і ми = Carry and we : авто-біографія / Софія Парфанович. – Чікаго : В-во Миколи Денисюка, 1966. – 324 с. : іл. – З кол. Dr. T. Olesijuk
672979
  Пивовар С.Ф. Карфаген / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 185. – ISBN 966-642-073-2
672980
  Циркин Ю.Б. Карфаген и его культура / Ю.Б. Циркин. – Москва, 1986. – 286с.
672981
  Циркин Ю.Б. Карфаген и его культура / Ю.Б. Циркин ; [редкол.: А.Н. Болдырев и др. ; отв. ред. И.Ш. Шифман] ; Акад. наук СССР, Отд-ние истории, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1987. – 285, [3] с. : ил. – Указ. имен геогр. назв.: с. 275-284. – Библиогр.: с. 257-273. – (Культура народов Востока : материалы и исследования)
672982
  Шустов В.Н. Карфагена не бедет! / В.Н. Шустов. – Свердловск, 1957. – 208с.
672983
   Карханін Юрій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 288. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
672984
   Карханін Юрій Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 261-262 : фото
672985
   Карханін Юрій Іванович (1911-1993) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 189. – ISBN 978-966-439-754-1
672986
   Карханін Юрій Іванович (1911-1993) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 210. – ISBN 978-966-933-054-3
672987
   Карханіна (Кондратенко) Неоніла Яківна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 262 : фото
672988
  Паульсон О. Карцинологические заметки / О. Паульсон. – Киев : В Университ.тип., 1875. – 6с. + Табл.1
672989
  Монченко В.І. Карцинологія : навчальний посібник / В.І. Монченко, П.Г. Балан, В.М. Трохимець ; [за ред. В.І. Монченка] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 527, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 519-521. – ISBN 978-966-439-466-3
672990
  Мурадян О.Д. Карчеванский диалект : Автореф... канд. филос.наук: / Мурадян О.Д.; АН Арм. ССР. Ин-т языка. – Ереван, 1958. – 34л.
672991
  Балаж Б. Карчи Бруннер : повесть : [для сред. возраста] / Б. Балаж ; [пер. с венг. Б. Гейгер ; рис. Г. Валька]. – Москва : Детская литература, 1972. – 167 с. : ил.
672992
   Каршерінг - послуга новітніх технологій // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
672993
  Галиндабаева В. Карымы и семейские в Бурятии: трансформации этнического фронтира / В. Галиндабаева, Н. Карбаинов // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2020. – 3. – С. 115-156. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
672994
  Косичев Л.А. Карэн Хачатуров: жизнь, отданная латиноамериканистике // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 1. – С. 43-58. – ISSN 0044-748Х
672995
  Успенская М.И. Карэн Хачатурян / М.И. Успенская. – Москва : Советский композитор, 1959. – 8 с.
672996
  Долинская Е.Б. Карэн Хачатурян / Е.Б. Долинская. – Москва : Советский композитор, 1975. – 142 с.
672997
  Алексеев М.Н. Карюха : повесть / Михаил Алексеев ; [худож. И. Годин]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1978. – 184 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
672998
  Алексеев М.Н. Карюха : повесть / М.Н. Алексеев. – Москва : Современник, 1984. – 61с.
672999
  Алексеев М.Н. Карюха / М.Н. Алексеев. – Москва, 1985. – 574с.
673000
  Алексеев М.Н. Карюха / М.Н. Алексеев. – Москва, 1985. – 287с.
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,