Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
672001
  Сохань С.В. "Книга-архів" як джерело вивчення документальної спадщини київських монастирів: археографічний та книгознавчий аспекти // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 210-220. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
672002
  Кононенко О. "Книга не буває передчасною" : розмова з письменником, поетом і жірналістом О. Кононенком / Розпитував В. Коскін // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 19 квітня (№ 8). – С. 8-9, 16


  Поет, прозаїк, журналіст Олексій Кононенко про творчість і книжку
672003
  Куліш П. "Книга о ділах народу українського..." : вибрані твори / Пантелеймон Куліш ; [упоряд., літ. ред. В.Т. Лазарєва] ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвіт. історії. – Київ : ННДІУВІ МОНМС, 2012. – 224 с. : іл. – Додаток: с. 222. – Бібліогр. в підрядк. прим.
672004
  Оганесян Д.А. "Книга поэзии и поэтов" Ибн Кутайбы (828-889 гг.) / Д.А. Оганесян. – Ереван : Изд-во Ереван. ун-та, 1986. – 148 с.
672005
  Рибалкін В.С. "Книга різновидів" ал-Халіла ібн Ахмада в історії арабського мовознавства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 91-98. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Досліджується місце і роль в історії афразійського мовознавства одного з найдавніших лінгвістичних трактатів арабського філолога ал-Халіла ібн Ахмада ал-Фарагіді (719-791) "Кітаб ал-джумал" ("Книга різновидів").
672006
  Гутковський В. "Книга року ВВС": подвійні стандарти? / В. Гутковський, М. Воробйов, Г. Пагутяк // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 18


  Звернення до організаторів літературної премії "Книга року ВВС", Української служби ВВС та громадськості.
672007
  Калугин В.В. "Книга Св. Августина": ошибки перевода или разночтения оригинала? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 110-124. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
672008
  Зборовський А. "Книга сили" Валентина Терлецького // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 29 червня - 12 липня (№ 25/26)
672009
  Данильчук А. "Книга сильних сенсів" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 29-30 жовтня (№ 133/134)


  Бібліотека газети "День" формує колекитивний імунітет проти імперських "вірусів".
672010
  Васенко П.Г. "Книга степенная царского родословия" и ее значение в древнерусской исторической письменности / Пл.Гр. Васенко. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова. – (Записки Историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета ; Ч. 73)
Ч. 1. – 1904. – IV, 260 с. – Библиогр.: "Перечень рукописей, упомянутых в этой книге" (с. 245-248)
672011
  Эстулина С.Б. "Книга трехсот новелл" Франко Саккетти - памятник языка Треченто : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Эстулина С.Б. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 14 с.
672012
  Дрофань Л. "Книга художника" у просторі минуле/майбутнє // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 48-52
672013
  Листвак Г.Б. "Книга художника": проблеми видавничого втілення : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Листвак Галина Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Укр. акад. друкарства, Каф. видав. справи і редагування. – Львів, 2013. – 230 л. – Додатки : л. 197-230. – Бібліогр.: л. 161-196
672014
  Листвак Г.Б. "Книга художника": проблеми видавничого втілення : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Листвак Галина Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
672015
  Поло "Книга" Марко Поло / Поло, , Марко. – М., 1955. – 376с.
672016
  Поло "Книга" Марко Поло / Поло, , Марко. – Москва : Географгиз, 1956. – 376с.
672017
  Федосеева Ольга Викторовна "Книга, без сомнения, движение вперед!" : Мурманский Центр чтения - новый формат // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 35-37. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Идея масштабного продвижения книги и чтения в нашей стране нашла свое яркое воплощение в уникальных по значимости проектах, организованных в начале нового тысячелетия Некоммерческим фондом поддержки и книгоиздания, образования и новых информационных ...
672018
  Федосеева Ольга Викторовна "Книга, без сомнения, движение вперед!" : Мурманский Центр чтения - новый формат // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 35-37. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Идея масштабного продвижения книги и чтения в нашей стране нашла свое яркое воплощение в уникальных по значимости проектах, организованных в начале нового тысячелетия Некоммерческим фондом поддержки и книгоиздания, образования и новых информационных ...
672019
  Федосеева Ольга Викторовна "Книга, без сомнения, движение вперед!" : Мурманский Центр чтения - новый формат // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 35-37. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Идея масштабного продвижения книги и чтения в нашей стране нашла свое яркое воплощение в уникальных по значимости проектах, организованных в начале нового тысячелетия Некоммерческим фондом поддержки и книгоиздания, образования и новых информационных ...
672020
  Белей Л. "Книга, що в ній є все" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 51 (371), 19-25 грудня. – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Історія першої української енциклопедії: Української загальної енциклопедії (УЗЕ).
672021
  Ватуляк М. "Книгарні повинні бути добрими професіоналами / спілкувався Богдан Залізняк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 5


  Розмова із засновником Української книгарні імені Маркіяна Шашкевича у Львові - заслуженим працівником культури України Михайлом Ватуляком.
672022
  Весна М. "Книгарь" на барикадах боротьби за Шевченка // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 17-20
672023
  Лебідь Світлана "Книги - мовні скарби" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-52
672024
  Мовчанюк В. "Книги буття українського народу" - питомо український історіософський твір і політичний маніфест (у силовому полі Шевченка слов"янської ідеї, польського месіанізму А. Міцкевича) // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 2-7. – ISSN 0130-7037


  Згадується Кирило-Мефодіївське братство, М. Костомаров, Д. Чижевський.
672025
  Зеров М. "Книги буття українського народу" // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 139-145. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
672026
  Григорчук Ю. "Книги Естери" Віри Вовк: біблійна інтертекстуальність образів персонажів // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 77-82. – ISSN 2307-2261
672027
  Вилегжаніна Т. "Книги служать для того, щоб ними користуватися" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 4-5
672028
  Чижиков Г. "Книговидання - це соціальна місія держави й бізнесу" / спілкувався Сергій Куліда // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 11 вересня (№ 19). – С. 7
672029
  Квасюк Л. "Книжиця" Василя Суразького в контексті полемічної літератури кінця XVI століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 258-260


  Розглядається полемічний трактат Василя Суразького "Книжиця" (1588) у контексті полемічної літератури кінця XVI ст., поява якого була зумовлена європейськими процесами Реформації, Контрреформації та Католицької Реформи й завданнями внутрішнього ...
672030
  Коваль Р. "Книжка про хороших людей" // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Серпень (число 8). – С. 4


  Передмова Романа Коваля до т. 2 енциклопедії визвольної боротьби "Подебрадський полк" армії УНР, яка вийшла друком 1 серпня 2017 р.
672031
  Константинова К. "Книжка року - 2019": виклики і контексти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 16


  "Під завісу року традиційно активізує роботу відомий проєкт "Книжка року". Очільник цього проєкту Костянтин Родик розповідає про ситуацію на книжковому ринку України, взаємодію з Мінкультом та Українським інститутом книги. "Про Двадцятилітню війну ...
672032
  Картузов К. "Книжкова альтанка" чекає // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – С.37-38. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено інноваційний досвід популяризації книги та заохочення до читання мешканців міста Миколаєва
672033
  Толочко П. Книга-енциклопедія "Острозька Академія" // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2012. – 7 липня [№ 27]. – С. 21-22, 28


  Острог 2011. Національний Університет "Острозька академія".
672034
   Книга-мемориал воинов, погибших при защите Родины в Великую Отечественую войну 1941-1945 гг.. – Калинин, 1986. – 357с.
672035
  Мороз Л. Книга-симфонія // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 29)


  Книга Андрія Топачевського "З Божого саду: рослини і тварини у Святому Письмі".
672036
  Левенфиш Г.Я. Книга начинающего шахматиста / Г.Я. Левенфиш. – М., 1957. – 357с.
672037
  Левенфиш Г.Я. Книга начинающего шахматиста / Г.Я. Левенфиш. – 2-е испр. изд. – М., 1959. – 360с.
672038
  Іларіон Книга нашого буття на чужині : Бережімо все своє ріднє! Ідеологічно-історичні нариси / Іларіон. – Віиніпег : Українське наукове богословське товариство, 1956. – 167с. – Передрук з "Віри й культури" 1955 р. з додатками
672039
  Писаренко Ю. Книга нашої пам"яті // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 79-82. – ISSN 0869-3595
672040
   Книга нежности. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1985. – 222с.
672041
  Пармузин Б.С. Книга неожиданных дорог / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1962. – 104с.
672042
  Білан А. Книга нової епохи // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 13. – ISSN 0868-9644
672043
  Вобан Себастьян ле Претр де Книга о атаке и обороне крепостей, изданная чрез господина де Вобана, маршала Франции и генерала директора над фортификациями Королевства Франции / переведена чрез Ивана Ремезова, порутчика Шляхетного кадетского корпуса. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии наук, 1744. – [10], 6, 185, [29] с.
672044
  Крывелев И.А. Книга о библии : (научно-популярные очерки) / И.А. Крывелев. – Москва, 1958. – 360с.
672045
  Симмен Н. Книга о бронзе и черноземе. Лицо моей страны. Городское. Донбасс. Лирическое Запорожье. Эскадрилья в полете. Марийке. Просинь. Осенняя бронза / Н. Симмен. – Х., 1929. – 119с.
672046
  Кондратов А.М. Книга о букве / А.М. Кондратов. – М, 1975. – 224с.
672047
  Канбу И. Книга о верных и неверных женах, или Бехар-е данеш. / И. Канбу. – М, 1964. – 400с.
672048
  Канбу И. Книга о верных и неверных женах, или Бехар-е данеш. / И. Канбу. – 2-е изд. – М, 1966. – 400с.
672049
  Николсон Адам Книга о вечном. Победа короля Якова / Николсон Адам, Ричардсон Джим // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – декабрь (№ 99). – C. 128-147 : фото
672050
   Книга о вкусной и здоровой пище. – 8-е изд. – М., 1988. – 367с.
672051
   Книга о вкусной и здоровой пище. – 9-е изд., стер. – М., 1989. – 382с.
672052
   Книга о вкусной и здоровой пище. – 10-е изд,. перера. и доп. – М., 1990. – 1990с.
672053
   Книга о вкусной и здоровой пище. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 366с.
672054
  Лойша В.А. Книга о вчерашнем снеге и завтрашнем хлебе / В.А. Лойша. – Новосибирск, 1983. – 151с.
672055
  Чернов С.В. Книга о гениальности / С.В. Чернов. – Воронеж ; Москва : Институт духовной культуры и свободного творчества. – ISBN 978-5-9902381-1-4
Т. 1 : Человеческий гений: природа, сущность, становление. – 2010. – 562 с. – Библиогр.: с. 545-561
672056
   Книга о героях. – Москва : Военное издательство
3. – 1968. – 301с.
672057
   Книга о героях. – Ереван, 1985. – 288с.
672058
   Книга о Героях. – М., 1963. – 474с.
672059
   Книга о делах комсомольских. 1921-1941 гг.. – Москва, 1966. – 317с.
672060
   Книга о Донбассе. Природа. Люди. Дела. – Донецк : Донбас, 1972. – 304с.
672061
  Исбах А.А. Книга о друге / А.А. Исбах. – М, 1963. – 127с.
672062
  Леонардо Книга о живописи мастера Леонардо да Винчи живописцы и скульптора флорентийского / Леонардо, да Винчи. – М, 1934. – 384с.
672063
  Василевская А. Книга о жизни // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 2. – С. 65-105. – ISSN 0130-7673
672064
  Василевская А. Книга о жизни // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 12. – С. 26-98. – ISSN 0130-7673
672065
  Куценко Г.И. Книга о здоровом образе жизни / Г.И. Куценко, Ю.В. Новиков. – Москва, 1987. – 256с.
672066
   Книга о здоровье. – Москва : Медицина, 1988. – 509с.
672067
  Студеникин М.Я. Книга о здоровье детей / М.Я. Студеникин. – 4-е изд., стер. – М, 1986. – 237с.
672068
  Тартаков Г.И. Книга о И.В.Тартакове / Г.И. Тартаков. – Л., 1987. – 86с.
672069
  Залетаева И.А. Книга о кактусах / И.А. Залетаева. – М., 1972. – 192 с.
672070
  Державин К. Книга о камерном театре. 1914-1934 / К. Державин. – 240 с.
672071
  Лебединский В.И. Книга о камне / В.И. Лебединский, Л.П. Кириченко. – Москва : Недра, 1988. – 192с.
672072
   Книга о книгах : Толковый указ. для выбора книг по важнейшим отраслям знаний / Сост. многими специалистами под ред. И.И. Янжула, при ближайш. участии П.Н. Милюкова, П.В. Преображенского и Л.З. Мороховца. – Москва : Изд. на средства Д.И. Тихомирова. – (В пользу голодающих)
Ч. 1-2. – 1892
672073
   Книга о книгах : Толковый указ. для выбора книг по важнейшим отраслям знаний / Сост. многими специалистами под ред. И.И. Янжула, при ближайш. участии П.Н. Милюкова, П.В. Преображенского и Л.З. Мороховца. – Москва : Изд. на средства Д.И. Тихомирова. – (В пользу голодающих)
Ч. 2 : Физико-математические науки. – 1892. – [1], XI, 177 с.
672074
  Битовт Ю. Книга о книгах : Толковый указатель книг для самообразования по всем отраслям знания / Юрий Битовт. – Москва : В.С. Спиридонов, 1907. – [4], XI, 285, III с.
672075
   Книга о книгах. – М.
1. – 1969. – 408с.
672076
   Книга о книгах. – Москва : Книга
2. – 1970. – 319 с.
672077
   Книга о книгах. – Москва
3. – 1970. – 256с.
672078
   Книга о книгах для детей. – Москва : Книга, 1976. – 95 с.
672079
   Книга о книгах для детей. – М.
3. – 1979. – 176с.
672080
  Львов С.Л. Книга о книге / С.Л. Львов. – М., 1980. – 207с.
672081
  Авксентьев А.В. Книга о Коране / Авксентьев А.В., Мавлютов Р.Р. – 2-е изд., дораб. – Ставрополь : Книжное издательство, 1984. – 191 с. – Библиогр.: с. 189-190
672082
  Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии / Л.И. Климович. – Москва : Политиздат, 1986. – 270с.
672083
  Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии / Л.И. Климович. – 2-е изд., доп. – Москва, 1988. – 284с.
672084
  Петровский М.С. Книга о Корнее Чуковском / М.С. Петровский. – М., 1966. – 415с.
672085
  Фомин В. Книга о крахе Хортистского режима // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 11 : Зарубежная военно-историческая литература о второй мировой войне. – C. 22-30
672086
  Никольская Е.А. Книга о культуре быта. / Е.А. Никольская, М.О. Никольский. – 2-е изд. – М, 1967. – 246с.
672087
  Транковский С.Д. Книга о лазерах / С.Д. Транковский. – Москва : Детская литература, 1988. – 111 с.
672088
   Книга о Леониде Андрееве. – Пб.-Берлин, 1922. – 111с.
672089
  Щеголев П.Е. Книга о Лермонтове / П.Е. Щеголев. – Ленинград, 1929. – 328 с.
672090
  Сухомлинский В.А. Книга о любви / В.А. Сухомлинский. – М, 1983. – 191с.
672091
  Хорезми. Книга о любви. / Хорезми. – Ташкент, 1962. – 72с.
672092
   Книга о Митрохине : статьи. Письма. Воспоминания. – Ленинград : Художник РСФСР, 1986. – 503, [5] с.
672093
  Рустамов Г. Книга о моем театре / Г. Рустамов. – М, 1983. – 146с.
672094
  Малхасян Армо Книга о мужестве. (Очерки о героях Великой Отечеств. войны). / Малхасян Армо. – Ереван, 1956. – 260с.
672095
   Книга о музыке. – М., 1971. – 208с.
672096
  Дарваш Г. Книга о музыке / Г. Дарваш. – М., 1983. – 446 с.
672097
  Краснов А.И. Книга о нефти / А.И. Краснов. – М., 1959. – 176с.
672098
  Новиков В.И. Книга о пародии / Вл. Новиков. – Москва : Советский писатель, 1989. – 540 с. : 1 л. портр. – ISBN 5-265-00933-7
672099
  Крустен Э.Я. Книга о Пексах : роман / Эрни Крустен пер. с эст. Н. Яворской ; [ил.: Л.Г. Саксонов]. – Москва : Советский писатель, 1974. – 112 с. – В вып. дан. авт.: Крустен Эрни (Крустейн Эрнст Янович)
672100
  Войлошников В.Д. Книга о полезных ископаемых. / В.Д. Войлошников, Н.А. Войлошникова. – Москва, 1991. – 172с.
672101
  Никульков А.В. Книга о поэтах. / А.В. Никульков. – Новосибирск, 1972. – 224с.
672102
   Книга о простаках Дахо-наме. – М., 1968. – 86с.
672103
  Гюнтер Г. Книга о радио. Элементарное введение в радиотелеграфию и радиотелефонию / Г. Гюнтер. – Москва-Ленинград, 1927. – 252 с.
672104
  Егоров Г.В. Книга о разведчиках / Г.В. Егоров. – М, 1984. – 365с.
672105
  Егоров Г.В. Книга о разведчиках / Г.В. Егоров. – 6-е изд., доп. – Барнаул, 1989. – 462с.
672106
  Поло М. Книга о разнообразии мира / Марко Поло ; предисл. Х.Л. Борхеса ; [пер. со старофр. И.П. Минаева]. – Санкт-Петербург : Амфора, 1999. – 380, [2] с. : ил. – (Личная библиотека Борхеса). – ISBN 5-8301-0023-1
672107
   Книга о Рауле Кастро представлена в МИД России // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 8. – C. 4-6. – ISSN 0044-748Х
672108
  аш-Шахрастани Мухаммад Книга о религиях и сектах (Китаб ал-Милал Ва-н-нихал) / аш-Шахрастани Мухаммад, ибн Абд, Ал-Карим. – Москва : Наука. – (Памятники письменности Востока)
Ч. 1 : Ислам. – 1984. – 270с.
672109
  Михайлов Н.Н. Книга о России / Н.Н. Михайлов. – М., 1982. – 510с.
672110
  Гараджа В.И. Книга о российском образовании : [рецензія] // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 116-118. – ISSN 0869-561Х
672111
  Горький М. Книга о русских людях / Максим Горький. – Москва : Вагриус, 2007. – 576с., [ 16л. илл. ]. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0410-7
672112
  Кожинов В.В. Книга о русской лирической поэзии 19 века / В.В. Кожинов. – Москва : Современник, 1978. – 303 с.
672113
  Томпакова О.М. Книга о русской музыке для детей / О.М. Томпакова. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1966. – 92 с. – Библиогр.: Нотогр.: с. 78-91
672114
  Соловцов А.А. Книга о русской опере / А.А. Соловцов. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 222 с.
672115
  Осетров Е.И. Книга о русской поэзии / Е.И. Осетров. – М : Советская Россия, 1982. – 352 с.
672116
  Самойлов Д.С. Книга о русской рифме / Д.С. Самойлов. – 2-е изд. – Москва : Художественная литература, 1982. – 351 с.
672117
  Самойлов Д.С. Книга о русской рифме. / Д.С. Самойлов. – М, 1973. – 278с.
672118
  Колпакова Н.П. Книга о русском фольклоре : пособие для учащихся средней школы / Н. Колпакова. – Ленинград : Ленингр. отд-ние Учпедгиза, 1948. – 192 с. : ил.
672119
   Книга о русском языке. – М., 1969. – 224с.
672120
  Никол Глория Книга о свечах : Увлекательные советы о том, как применять и делать свечи / Никол Глория; Специальные фотосъемки Дебби Паттерсон. – Москва : Профиздат, 2000. – 152с. – ISBN 5-255-01355-2
672121
  Борисов И.Б. Книга о силачах / И.Б. Борисов. – Москва : Физкультура и спорт, 1962. – 19 с.


  Очерки о С. Елисееве, И. Поддубном, Г. Гаккеншмидте, Н. Вахтурове, В. Пытлясинском, П. Крылове, Г. Лурихе, Г. Кащееве, А. Бухарове, Я. Краузе, К. Павленко, Г. Пыльнове, Я. Спарре, Я. Куценко, С. Амбарцумяне, И. Коткасе, Г. Новаке, В. Балавадзе, А. ...
672122
  Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве / И.Т. Посошков. – М., 1937. – 353с.
672123
  Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения / И.Т. Посошков. – Москва, 1951. – 410с.
672124
  Посошков И.Т. Книга о скудости и о богатстве и некоторые более мелкие сочинения / И. Посошков ; С предисл. А.А. Кизеветтера. – Москва : Изд. Н.Н. Клочкова, 1911. – VIII, 135 с. – (Памятники русской истории, изданные под редакцией преподавателей русской истории в Московском университете: профессоров В.О. Ключевского, М.К. Любавского и других)
672125
  аль-Джахиз Книга о скупых / аль-Джахиз. – Москва, 1965. – 287с.
672126
  аль-Джахиз Книга о скупых / аль-Джахиз. – Москва : Художественная литература, 1985. – 477с. – В изд. также : Чудесное ожерелье / Ибн Абд Раббих


  В сборник включены "Книга о скупых", созданная великим писателем Арабского Востока аль Джахизом, и фрагменты из знаменитой антологии Ибн Абд Раббихи "Чудесное ожерелье"
672127
  Бауэр Ганс Книга о слонах = Das Elefantenbuch : [пер. с нем.] / Бауэр Г. – Москва : Географгиз, 1957. – 152 с., [8] л. ил. – (Рассказы о природе)
672128
  Бауэр Г. Книга о слонах = Das Elefantenduch : [пер. с нем.] / Бауэр Г. – Изд 2-е испр. – Москва : Мысль, 1964. – 160 с., [8] л. ил. – (Рассказы о природе)
672129
  Данилевич Л.В. Книга о советской музыке / Л.В. Данилевич. – М, 1962. – 444с.
672130
  Низюрский Э. Книга о сорванцах / Э. Низюрский. – Москва, 1957. – 429с.
672131
  Асафьев Б.В. Книга о Стравинском / Б.В. Асафьев ; предисл. Б. Ярустовского. – Ленинград : Музыка, 1977. – 279 с.
672132
   Книга о судах и судьях. – М., 1975. – 311с.
672133
   Книга о судах и судьях. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 380с.
672134
   Книга о судах и судьях. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 380с.
672135
  Каиро Книга о судьбе и счастье: палмистри, нумерология, астрология. / Каиро. – М., 1992. – 460с.
672136
  Мухаммад Книга о судьях / Мухаммад, ибн Харис, ал-Хушани. – М., 1992. – 231с.
672137
  Долгий В.Г. Книга о счастливом человеке : Повесть о Николае Баумане / В.Г. Долгий. – Москва, 1970. – 448с. – (Пламенные революционеры)
672138
  Долгий В. Книга о счастливом человеке : повесть о Николае Баумане / В. Долгий. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат, 1971. – 448 с. – (Пламенные революционеры)
672139
  Амосов Н.М. Книга о счастье и несчастьях : (Дневник с воспоминаниями и отступлениями) / Н.М. Амосов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 287 с. : ил. – (Эврика)
672140
  Амосов Н.М. Книга о счастье и несчастьях : Дневник с воспоминаниями и отступлениями / Н.М. Амосов. – Москва : Молодая гвардия. – (Эврика)
Кн. 2. – 1986. – 238, [1] с. : ил.
672141
  Амосов Н.М. Книга о счастье и несчастьях : Дневник с воспоминаниями и отступлениями / Н.М. Амосов. – Москва : Молодая гвардия. – (Эврика). – ISBN 5-235-01486-3
Кн. 2. – 1990. – 240с.
672142
  Калмановский Е.С. Книга о театральном актере / Е.С. Калмановский. – Л., 1984. – 223с.
672143
  Фома Кемпийский Книга о Христове подражании / Фома Кемпийский; Орест Настурел. – [Б.м.], 1646. – 317, [из них 1 чистый] л.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVII ст.- дошка, шкіра
672144
  Паустовский К.Г. Книга о художниках / К.Г. Паустовский. – Москва, 1966. – 152 с.
672145
  Лада Й. Книга о художнике / Й. Лада. – Ленинград : Искусство, 1971. – 151с.
672146
  Громов М.П. Книга о Чехове / М.П. Громов. – Москва, 1989. – 384с.
672147
  Верховский Н.Ю. Книга о чтецах : очерки развития сов. искусства худож. чтения / Н.Ю. Верховский. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1950. – 284 с., [13] л. ил.
672148
  Юхма М.Н. Книга о Чувашии. / М.Н. Юхма. – Москва, 1970. – 96с.
672149
  Городецкий В.Б. Книга о шашках / В.Б. Городецкий. – М., 1980. – 239с.
672150
  Городецкий В.Б. Книга о шашках / В.Б. Городецкий. – М., 1984. – 271с.
672151
  Галимова Е.Ш. Книга о Шергине / Е.Ш. Галимова. – Архангельск, 1988. – 127с.
672152
  Ардов М. Книга о Шостаковиче // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 6. – С.118-146. – ISSN 0130-7673
672153
  Трахтенберг И.М. Книга о ядах и отравлениях : Очерки токсикологии / И.М. Трахтенберг. – Київ : Наукова думка, 2000. – 368с. – ISBN 966-00-0617-9
672154
  Фолсом Ф. Книга о языке : Человек разумный - это Человек говорящий / Фолсом Франклин ; [пер. с англ. А.А. Раскиной ; ред. Н.Т. Беляева]. – Москва : Прогресс, 1974. – 159 с., ил. : с ил. и карт. – The language dook/ Franklin Folsom, 1963. – Библиогр. : 153-154. – ISBN 966-00-0617-9
672155
   Книга об архитектуре. – Москва, 1973. – 160 с.
672156
  Хишам Книга об идолах / Хишам, ибн Мухаммад, ал-Калби. – М., 1984. – 64с.
672157
   Книга об избрании на царство Великаго государя, царя и великаго князя Михаила Федоровича. – Москва, 1856
672158
  Короленко С.В. Книга об отце / С.В. Короленко. – Ижевск : Удмуртия, 1968. – 382 с.
672159
  Нансен-Хейер Книга об отце / Нансен-Хейер. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 512с.
672160
  Васильева Л.Н. Книга об Отце / Л.Н. Васильева. – Москва, 1984. – 224с.
672161
  Гоноболин Ф.Н. Книга об учителе / Ф.Н. Гоноболин. – Москва, 1965. – 260с.
672162
  Королевич А.И. Книга об эсперанто / А.И. Королевич ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев : Наукова думка, 1989. – 253 с.
672163
  Сичук Юрій Книга оповідей : Оповіді // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 5-34
672164
  Езник Кохбаци Книга опровержений. / Езник Кохбаци. – Ереван, 1968. – 175с.
672165
  Анненский И.Ф. Книга отражений : кн. [1]-2 / И.Ф. Анненский. – Санкт-Петербург : Изд. бр. Башмаковых ; Тип. Т-ва печ. и изд. д. "Труд"
[Кн. 1] : Проблема Гоголевского юмора; Достоевский до катастрофы; Умирающий Тургенев; Три социальных драмы; Драма настроений; Бальмонт-лирик. – 1906. – IV, 213, [2] с. – Загл. 2 кн.: Вторая книга отражений. - Экз. № 30055 дефектный, без пред. (с. I-IV)
672166
  Анненский И.Ф. Книга отражений : кн. [1]-2 / И.Ф. Анненский. – Санкт-Петербург : [Тип. М. Стасюлевича]
[Кн. 2] : Вторая книга отражений : Изнанка поэзии; Белый экстаз; Иуда; Гейне прикованный; Проблема Гамлета; Бранд-Ибсен; Искусство мысли : (с черт.). – 1909. – [6], 135 с., 1 л. черт. – Загл. 2 кн.: Вторая книга отражений
672167
  Дрозд В. Книга отца Йосипа : Роман // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 11/12. – С. 28-164. – ISSN 0130-1608
672168
  Араз М. Книга отца моего : стихи и поэма / Мамед Араз ; пер. с азерб. Н. Горохова ; [худож. М. Эльконина]. – Москва : Советский писатель, 1983. – 160 с. : ил.
672169
  Левада О.С. Книга п"єс / О.С. Левада. – Київ, 1975. – 668 с.
672170
  Зленко Г.Д. Книга пам"яті / Г.Д. Зленко. – Одеса, 1971. – 252с.
672171
  Процюк В. Книга пам"яті / В. Процюк. – Львів, 1996. – 320с.
672172
   Книга пам"яті випускників Національного університету оборони України імені Івана Черняховського - учасників АТО / [М-во оборони України], Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського, Н.-д. центр воєнної історії ; [над кн. працювали: Д. Вєдєнєєв, В. Горєлов, В. Грицюк та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського, 2018. – 59, [1] с. : іл., портр.
672173
   Книга пам"яті воїнів-євреїв, загиблих під час Великої Вітчизняної війни : 1941-1945 Київ. – Київ : Єврейська рада України, 2001. – 768с. – ISBN 966-522-132-9
672174
   Книга пам"яті воїнів Дніпропетровщини, загиблих в АТО / [КП "ЦНТ Дивокрай" ДОР ; Дніпропетр. облрада, Фракція УКРОП Дніпропетр. облради ; авт.-упоряд.: Т.В. Войцеховська, С.О. Капустіна, В.В. Якушенко ; редкол.: В.В. Боняк (голова) та ін.]. – Дніпро : Свідлер А.Л., 2017. – 191, [2] с. : іл., портр. – Кн. містить поіменний список, короткі біографії мешканців Дніпропетр. обл., загиблих на сході у 2017 р. – ISBN 978-617-627-106-2
672175
   Книга пам"яті і слави Волині. – Рівне : Волинські обереги
Т.1 : Рівненська область, Костопільський район. – 2001. – 452с. : іл.
672176
   Книга пам"яті і слави Волині. – Рівне : Волинські обереги. – ISBN 966-7518-55-8
Т. 2, Ч. 1 : Рівненська область, Рівненський район/Олександр Денищук. – 2001. – 440с. : іл. – 10 річниці незалежності України присвячується
672177
   Книга пам"яті і слави Волині. – Рівне : Волинські обереги. – ISBN 966-7518-60-4
Т.2, Ч.2 : Рівненська область, Рівненський район/О.С. Денищук. – 2001. – 436с. : іл. – 10 річниці незалежності України присвячується
672178
   Книга пам"яті і слави Волині. – Рівне : Волинські обереги. – ISBN 966-7518-63-9
Т.3 : Рівненська область, Березнівський район/О.С. Денищук. – 2001. – 308с. : іл. – На титул. листі: 59-ій річниці створення УПА присвячується
672179
   Книга пам"яті і слави Волині. – Рівне : ППДМ. – ISBN 966-96174-0-5
Т.4 : Рівненська область, Гощанський район/О.С. Денищук. – 2002. – 464с. : іл. – 11 річниці незалежності України присвячується
672180
   Книга пам"яті і слави Волині. – Рівне : ППДМ. – ISBN 966-8424-15-8
Т.7 : Рівненська область, Здолбунівський район/О.С. Денищук. – 2004. – 848с. : іл.
672181
   Книга пам"яті і слави Волині : В 16-ти томах. – Рівне : ППДМ. – ISBN 966-8-424-31-X
Т.9 : Рівненська область, Сарненський район/О.С. Денищук. – 2005. – 442с. : іл.
672182
  Галик Я.І. Книга пам"яті Лемківщини 1944-1946 = A Book of Memory dedicated to the Lemkoland 1944-1946 : мартиролог лемківських родин / осіб лемків, виселених з Польщі до УРСР у 1944-46 рр. / авт. ідеї, керівник та упоряд.: Ярослава Галик ; [вступ. слово: А. Хомик]. – Львів : Тріада Плюс. – ISBN 978-966-486-188-2
Т. 1 : Повіти: Новий Санч, Новий Торг, Коросно, Ясло. – 2015. – 673, [1] с. : іл., табл. – 70-річчю депортації Лемків з рідного краю приурочується . - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 20-21


  Nowy Sacz, Nowy Targ, Krosno and Jaslo
672183
   Книга пам"яті Лемківщини 1944-1946 = A Book of Memory dedicated to the Lemkoland 1944-1946 : мартиролог лемківських родин / осіб лемків, виселених з Польщі до УРСР у 1944-46 рр. / авт. ідеї, керівник та упоряд.: Ярослава Галик ; [вступ. слово: А. Хомик]. – Львів : Тріада Плюс. – ISBN 978-966-486-198-1
Т. 2 : Повіти: Горлиці, Сянік. – 2016. – 959, [1] с. : іл., табл. – 70-річчю депортації Лемків з рідного краю приурочується . - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 20-21


  У пр. № 1716708: напис: Вельмишановному професору Володимиру Сергійчуку з нагоди дня народження з великою повагою від автора книги. Підпис. 13.03.2018 р.
672184
   Книга пам"яті Лемківщини 1944-1946 = A Book of Memory dedicated to the Lemkoland 1944-1946 : мартиролог лемківських родин / осіб лемків, виселених з Польщі до УРСР у 1944-46 рр. / авт. ідеї, керівник та упоряд.: Ярослава Галик ; [вступ. слово: А. Хомик]. – Львів : Тріада Плюс. – ISBN 978-966-789-147-4
Т. 3 : Повіти: Лісько, Березів, додатково різні повіти. – 2016. – 810, [2] с. : іл., табл. – 70-річчю депортації Лемків з рідного краю приурочується . - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 20-21


  У пр. № 1716708: напис: Вельмишановному професору Володимиру Сергійчуку з нагоди дня народження та з щирою повагою від автора книги. Підпис. 13.03.2018 р.
672185
  Константиновский И.Д. Книга памяти / И.Д. Константиновский. – Москва, 1982. – 559с.
672186
   Книга Памяти. – Киев, 1991. – 134с.
672187
   Книга памяти воинов-евреев Днепропетровска. В двух книгах. – Дніпропетровськ
Кн. 1. – 2000. – 332с.
672188
   Книга памяти воинов-евреев Днепропетровска. В двух книгах. – Дніпропетровськ
кн.2. – 2000. – 325с.
672189
   Книга Памяти медикам Могилёвщины - участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и других войн. – Могилев : АмелияПринт, 2007. – 432с. : илл. – ISBN 978-985-90141-1-6
672190
  Уолш Н.Д. Книга перемен : когда все меняется, измени все / Нил Доналд Уолш ; [пер. с англ. Е. Мирошниченко. – Москва : София, 2010. – 318, [2] с. : ил. – Загл. и авт. ориг.: When everything changes, change everything / Neale Donald Walsch. – ISBN 978-5-91250-968-1
672191
   Книга персидско-русских разговоров. – Изд. М.Н. Ашимова. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1883. – 192с. – Текст на персид. и русск. яз.
672192
  Хоменко О. Книга першого міністра міжнародних справ УНР Олександра Шульгина "Політика" в інтелектуальній історії українського самостійництва // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (71). – C. 73-97. – ISSN 2413-7065
672193
  Гейне Г. Книга песен : избранные стихотворения [в пер. рус. писателей] ; учебное пос. по иностр. лит-ре / Генрих Гейне ; под ред. Саши Черного. – Санкт-Петербург : Изд. акц. о-ва типографского дела, 1911. – 74 с, 1 л. портр. : портр. – (Всеобщая библиотека ; № 184)
672194
  Лебедев Книга песен / Лебедев, -Кумач. – Москва, 1938. – 203с.
672195
  Вауни Сурен Книга песен / Сурен Вауни; авториз. пер. с арм. В.Баласана. – Ереван : Айпетрат, 1952. – 64 с.
672196
  Гейне Г. Книга песен : [пер. с нем.] ; переводы русских поэтов / Генрих Гейне. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1956. – 203 с.
672197
  Петрарка Ф. Книга песен / Ф. Петрарка. – Москва, 1963. – 166 с.
672198
  Тарба И.К. Книга песен / Иван Тарба ;. – Москва : Советский писатель, 1973. – 79 с.
672199
  Саба У. Книга песен : [стихи] : пер. с итал. / У. Саба ; [сост. и предисл. Е. Солоновича]. – Москва : Художественная литература, 1974. – 183 с., [1] л. портр. : портр.
672200
  Абу-ль-Фарадж аль-Исфахани Книга песен / Абу-ль-Фарадж аль-Исфахани ; [перевод с араб. А.Б. Халидова, Б.Я. Шидфар]. – Москва : Наука, 1980. – 671 с.
672201
   Книга песен : из европ. лирики XIII-XVI вв. – Москва : Моск. рабочий, 1986. – 636, [1] с., [1] л. цв. ил. : ил.
672202
  Багно В.Е. Книга песчинок : фантастич. проза Латинской Америки : пер. с исп. / сост. всуп. ст. В.Е. Багно ; худож. П. Татарников. – Ленинград : Художественная литература : Ленинградское отд-ние, 1990. – 412, [1] с. : ил. – ISBN 5-280-00971-7
672203
  Доктороу К. Книга печатная и электронная : из речи, посвященной электронным книгам // Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные аспекты) : Дайджест. Информационный сборник. / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2004. – Вип. 2. – С. 9-20.
672204
  Гейне Г. Книга пісень / Гайнріх Гайне ; в пер. Д. Загула й В. Кобилянського. – 1-е повне видання. – Київ : Hакладом Вид-ва "Сеpп і Молот" ; Дpук. Укp. Hаук. Т-ва. – (Повний збірник творів Гайнріха Гайне ; Т. 1, кн. 1)
Ч. 1. – 1918. – 150 с. – Стор. I-XVI, на яких містився: Гайнріх Гайне : біографічний нарис / Д. Загул - вирізані. - Прим. № 241067 без обкл. і тит. стор.


  -Розд. кн.: Молодечі стpаждання; Ліpичне інтеpмеццо
672205
  Гейне Г. Книга пісень / Гайнріх Гайне ; в пер. Д. Загула й В. Кобилянського. – Київ : Серп і молот. – (Повний збірник творів Гайнріха Гайне ; Т. 1, кн. 1)
Ч. 1. – 1918. – 150 с. – Стор. I-XVI, на яких містився: Гайнріх Гайне : біографічний нарис / Д. Загул - вирізані. - Конволют. Перепл. з: Книга пісень, ч. 2 ; Нові поезії / Г. Гайне
672206
  Гейне Г. Книга пісень / Гайнріх Гайне ; в пер. Д. Загула й В. Кобилянського. – 1-е повне вид. – Київ : Hакладом Вид-ва "Сеpп і Молот" ; Дpук. Укp. Hаук. Т-ва. – (Повний збірник творів Гайнріха Гайне ; Т. 1, кн. 1)
Ч. 2. – 1919. – 132 с.
672207
  Гейне Г. Книга пісень. Ч. 2 / Гайнріх Гайне ; в пер. Д. Загула й В. Кобилянського // Книга пісень / Г. Гейне. – Київ : Серп і молот, 1918. – Ч. 1. – 132 с. – (Повний збірник творів Гайнріха Гайне ; Т. 1, кн. 1)
672208
  Трифонов Н.А. Книга по литературному чтению. Для 5-го класса немецкой неполной средней и средней школы / Н.А. Трифонов. – Энгельс, 1958. – 115с.
672209
   Книга погромов : погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны, 1918-1922 гг. : cб. документов. – Москва : РОССПЭН, 2006. – XXV, [I] с., 994, [2] с. – Загл. обл.: Книга погромов. - Имен. указ.: с. 924-948. - Геогр. указ.: с. 949-969. – Библиогр. в примеч.: с. 837-923 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-8243-0816-0
672210
   Книга погромов : погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны, 1918-1922 гг. : cб. документов. – Москва : РОССПЭН, 2007. – XXV, [I] с., 994, [2] с. – Загл. обл.: Книга погромов. - Имен. указ.: с. 924-948. - Геогр. указ.: с. 949-969. – Библиогр. в примеч.: с. 837-923 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-8243-0816-0
672211
  Чернухін Є. Книга пожертв Грецького братства у Ніжині (1696-1786) / Євген Чернухів // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 91-102
672212
  Тельман И.Г. Книга поисков / И.Г. Тельман. – К., 1969. – 190с.
672213
  Троицкий В.Ю. Книга поколений : о романе И.С.Тургенева "Отцы и дети" / В.Ю. Троицкий. – М, 1979. – 112 с.
672214
  Кафанов А.В. Книга Полдня. / А.В. Кафанов. – Москва, 1985. – 166с.
672215
  Рыленков Н.И. Книга полей / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1950. – 118с.
672216
  Нахшаби Зийа ад-Дин Книга попугая (Тути-наме) / Нахшаби Зийа ад-Дин. – М., 1979. – 348с.
672217
  Нахшаби Зийа ад-Дин Книга попугая (Тути-наме) / Нахшаби Зийа ад-Дин. – 2-е изд. стереотип. – Москва : Наука, 1982. – 348с.
672218
  Смирнов С.В. Книга посвящений / С.В. Смирнов. – Москва, 1961. – 124с.
672219
  Василенко М. Книга потрібна, книга красива // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7 : Присвячено 60-літтю від дня народження І.П. Мегели 30 травня 2006 р. – С. 52-54


  Про І. Мегелу.
672220
   Книга Пошани України : [біогр. відомості про ветеранів Великої Вітчизняної і Другої світової воєн] / [наук. ред.: І.М. Вей, О.В. Вишневська, А.Г. Гула]. – Київ : Пошуково-видавниче агентство "Книга Пам"яті України". – ISBN 966-7605-10-8
[Ч. 1 ] / [заг. ред. Р.Г. Вишневський] : [заг. ред. Р.Г. Вишневський]. – 2009. – [720] с. : портр.
672221
  Марцинкявичюс Ю. Книга поэм / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1978. – 143 с.
672222
  Медведева К.А. Книга поэм В.А. Луговского "Середина века" как итог творческой эволюции поэта : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Медведева К.А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 27 с.
672223
   Книга правителя области Шан. – Москва, 1968. – 352с.
672224
   Книга правителя области Шан (Шан Цзюнь Шу). – 2-е изд., доп. – Москва : Науч.-изд. центр "Ладомир", 1993. – 390, [2] с. – Рез. англ. - Указ. имен, геогр. назв. и терминов: с. 329-339. - Список лит. на кит. яз.: с. 324-328. – Библиогр. в примеч.: с. 243-324. – (Памятники письменности Востока / редкол. сер.: О.Ф. Акимушкин [и др.] ; вып. 20). – ISBN 5-86218-017-6392 с.
672225
   Книга практической мудрости, или Как перехитрить Закон Подлости : 1777 советов : афоризмы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 285, [3] с. – Сер. осн. в 1998 г. – Библиогр.: с. 280-283. – (За словом в карман). – ISBN 5-04-002608-0
672226
   Книга пригод : оповідання. – Київ : Веселка, 1983. – 318с.
672227
   Книга пригод. – К., 1986. – 279с.
672228
   Книга пригод. – К., 1991. – 176с.
672229
  Султан И. Книга признаний Навои / И. Султан. – Ташкент, 1979. – 327 с.
672230
  Султан И. Книга признаний Навои / И. Султан. – Ташкент, 1985. – 303 с.
672231
  Линник Ю.В. Книга природы / Ю.В. Линник. – Петрозаводск, 1978. – 352с.
672232
   Книга природы. – Москва : Детская литература, 1990. – 397 с. : ил. + Додатки: Таблицы рисунков и фотографий энтомофатов зеленой дубовой листовертки и непарного шелкопряда. – (Библиотечная серия). – ISBN 5-08-000604-8
672233
   Книга про академіка П.Т. Тронька / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 3


  В університеті відбулася презентація книги "Петро Тимофійович Тронько" із серії "Видатні вихованці та педагоги Київського університету", яку відкрив ректор Л. Губерський. Автори книги: Г. Кривошея, Г. Семилєтка, Є. Скляренко.
672234
  Яблонська С. Книга про батька : з мого дитинства / Софія Яблонська. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 237, [1] с. – ISBN 978-611-01-1906-1
672235
   Книга про Батька. Українські поети XIX-XXI століть : антологія / упорядкув. та передм. В.Л. Чуйка. – Київ : Криниця, 2013. – 351, [1] с. : іл. – Розгорутий тит. арк. - На тит. арк. також: Батькам України присвячується. В обороні роду і держави. – ISBN 978-966-2434-18-7
672236
  Левченко М. Книга про безсмертя та красу людини // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 20 квітня (№ 8). – С. 15


  У Переяславі презентували роман Сергія Сингаївського "Дорога на Асмару".
672237
  Кривельов Й.А. Книга про Біблію / Й.А. Кривельов. – К., 1965. – 543с.
672238
  Василенко Р. Книга про великих // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 465, листопад : листопад. – С. 27-28


  Валеріян Ревуцький "Нескорені Березільці".
672239
  Мельник П. Книга про видатного вихованця : Дмитро Гаврилович Топчій // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Університет започаткував серію видань книг про життєвий і творчий щлях видатних його вихованців, викладачів та співробітників. Перша книга присвячена Топчію Д.Г. - генеральному директору виробничого об"єднання "Київський радіозавод", випускніку ...
672240
  Іщук С.І. Книга про виробничо-територіальні комплекси / С.І. Іщук, Р.І. Литвиненко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 152-155. – Бібліогр.: 2 назви
672241
  Кононенко В. Книга про Герб України : [рецензія] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39
672242
  Данилюк П. Книга про забуті українські землі // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 485/486, липень-серпень : липень-серпень. – С. 39-40


  Книга про Холмщину і Підляшшя Є. Пастернака.
672243
  Кіт Л. Книга про землю, що купається в променях сонця // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 5


  У рамках святкування 180-річчя університету та року Тараса Шевченка професор Торонтського університету Пол-Роберт Магочій презентував свою нову книгу "Крим: наша благословенна земля". У зустрічі взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи В.А. ...
672244
  Крижанівський Б.М. Книга про кіно / Б.М. Крижанівський. – К., 1987. – 157с.
672245
   Книга про книги. – Харків, 1965. – 246 с.
672246
  Вартанов Г. Книга про книгу // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 18 січня (№ 5). – С. 3


  Про книгу М. Тимошика "Її величність книга", присвячену історії видавничої справи Київського університету у 1834-1999 рр.
672247
   Книга про Крим видана англійською // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 3


  Про книгу професора КНУ імені Тараса Шевченка Володимира Сергійчука "Український Крим" (2001 р.) що базується на численних документах, у тому числі з архівів Сімферополя й Севастополя, яку переклали на англійську мову.
672248
  Панченко М. Книга про Лева та Дарію Ребетів // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2013. – Серпень [№] 15. – С. 7


  Збірка вибраних прауць видатних діячів українського національно-визвольного руху, Лева та Дарії Ребетів.
672249
  Белей Л. Книга про ліс : [вірші] / Лесь Белей ; [худож. оформ. А. Семчишин ; голов. ред. М. Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 91, [5] с. : іл. – ISBN 978-617-679-209-3
672250
   Книга про матір : Українські поети 19 - 21 ст. Антологія. – Київ : Криниця, 2003. – 320с. – ISBN 966-7575-56-Х
672251
  Чумаченко М. Книга про наукову діяльність академіка НАН України М. І. Долішнього : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С.87-89. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
672252
  Мизак Н. Книга про обрядовий фольклор гуцулів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 15 січня (№ 1)
672253
  Зозуля С. Книга про першого в Україні доктора європейської історії [Штепа К.Т.] // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 147-149


  Книга "Історик Кость Штеппа: людина, учений, педагог" автори І. Верба та М. Самофалов
672254
  Огнев В.Ф. Книга про стихи / В.Ф. Огнев. – Москва, 1963. – 479с.
672255
  Мушкетик Л. Книга про суть і вияви політичного русинізму // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – C. 261-270. – ISSN 2522-9834
672256
  Червінський В. Книга про талановитих ректорів / В. Червінський, С. Червінський // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 10. – ISSN 0868-8117


  Про книгу "Ректори Київського університету (1834-2006 рр).
672257
  Коваль Т. Книга про Тараса Силенка // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Серпень (число 8)
672258
  Талах В. Книга про те, як народжувалася Мексика // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 5


  "...На історичному факультеті відбулася презентація книги "Историки Доколумбовой Америки и Конкисты: Иштлильшочитль. Помар" (упорядник і перекладач текстів В.М. Талах, наукове редагування В.А. Рубеля), яка вийшла у видавництві "Либідь" за рекомендацією ...
672259
  Соловейчик С.Л. Книга про тебя / С.Л. Соловейчик. – Изд. 2-е, доп. – М., 1965. – 125с.
672260
  Сидоренко Б. Книга про тихий подвиг // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 13 червня (№ 95). – С. 12-13


  У Донецькому національному технічному університеті (ДонНТУ) почали втілювати міжнародний проект "Енергоефективний цифровий університет для промоції технічних інновацій" (EDUTIP), який фінансується Європейським Союзом. Його мета - провести заходи з ...
672261
  Захожай З. Книга про Україну, що постала у вогні як неопалима купина / З. Захожай, Ф. Проданюк // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-3 червня (№ 23). – С. 13


  Видавництво "Україна" на замовлення Державного телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга" 2016 р. перевидало науково-навчальний посібник "Історія України. Джерельний літопис" авторства В.І. Червінського і М.І. Обушного.
672262
  Богиня Д. Книга про управління інвестиційними ризиками / Д. Богиня, Т. Дерев"янкін // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 93-94. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
672263
  Кара-Васильєва Книга про церковне малярство Закарпаття // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 262-264. – ISSN 2413-4767
672264
  Рассадин С.Б. Книга про читателя. / С.Б. Рассадин. – М., 1965. – 206с.
672265
  Жданов Н.Г. Книга прозы : Октябрьские были. Рассказы. Повести. Роман. Из воспоминаний / Н.Г. Жданов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 640с.
672266
   Книга пророды и человеческой культуры в общепонятном изложении / А.Ф. фон Швейгер-Лерхенфельд, проф. В. Оствальд, проф. Шенихен и [др.]. – Санкт-Петербург : Вестн. знания (В.В. Битнера)
Т. 2. – 1913. – 304 с. : ил.
672267
   Книга пророка Єремії : у переспівах Миколи Карпенка. – Київ : Вадим Карпенко, 2006. – 224 с. – ISBN 966-8387-19-8
672268
   Книга пророка Ісаї : у переспівах Миколи Карпенка. – Київ : Вадим Карпенко, 2006. – 208 с. – ISBN 966-8387-44-9
672269
  Тимошенко Л. Книга протоколів дрогобицького кравецького цеху (XVI-початок XIX ст.): загальна характеристика та інформативний потенціал пам"ятки // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 21-30. – ISBN 978-617-7235-56-8


  "Найдавніші відомості про розвиток ремесла в пізньосередньовічному Дрогобичі належать XV ст. 1 Так, в актових джерелах тієї доби згадуються численні дрогобицькі ремісники: різники, кушніри, кравці, шевці, ковалі, солодовники, пекар, пивовар, ...
672270
  Олеша Ю.К. Книга прощания / Юрий Олеша. – Москва : Вагриус, 2006. – 480 с., 32с. илл. : фот. – (Мой 20 век). – ISBN 5-9697-0248-X
672271
  Тимошик Г. Книга псалмів у мікротекстах "Галицько-руських народних приповідок" Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 502-512
672272
   Книга псалмів. Книга приповістей Соломонових : у переспівах Миколи Карпенка / [ред. Д. Степовик ; худож. оформ. О. Карпенка]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 299, [1] с. – ISBN 966-7833-70-4
672273
  Ибн Хордабех Книга путей и стран / Ибн Хордабех. – Баку, 1986. – 427с.
672274
  Буковский К.И. Книга путешествий / К.И. Буковский. – Москва, 1967. – 306с.
672275
  Палецкис Ю.И. Книга путешествий / Ю.И. Палецкис; пер. с литов. Д.Кыйв. – Москва : Советский писатель, 1975. – 431 с.
672276
  Битов А. Книга путешествий / А. Битов. – М., 1986. – 605с.
672277
  Эвлия Челеби Книга путешествия / Эвлия Челеби. – М, 1961. – 339с.
672278
  Эвлия Челеби Книга путешествия / Эвлия Челеби. – М
2. – 1979. – 287с.
672279
  Эвлия Челеби Книга путешествия / Эвлия Челеби. – М
3. – 1983. – 376с.
672280
  Тихонов Николай Семенович Книга пути : Стихотворения и поэмы / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград : Худож. лит, 1968. – 96с.
672281
  Злобин А.П. Книга пути / А.П. Злобин. – М., 1983. – 350с.
672282
   Книга работника по кадрам. – М., 1983. – 319с.
672283
   Книга работника по кадрам. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 319 с.
672284
  Лабутин В.К. Книга радиомастера / В.К. Лабутин. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1964. – 528 с.
672285
  Чулаки М.М. Книга радости - книга печали / М.М. Чулаки. – М, 1984. – 383с.
672286
  Молодчиков О.В. Книга Радянської України / О.В. Молодчиков. – Київ, 1974. – 176с.
672287
  Сологуб Ф.К. Книга разлук : рассказы / Федор Сологуб [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. "Шиповник", 1908. – 195 с.


  Содержание: Они были дети; В толпе; Смерть по объявлению; Голодный блеск
672288
  Босняцкий Е.Г. Книга разных лет / Е.Г. Босняцкий. – Москва, 1968. – 656с.
672289
  Кравчук П.А. Книга рекордів Волині / Петро Кравчук. – Луцьк ; Любешів : Волинська обласна друкарня ; Ерудит. – ISBN 966-361-079-4
Вип. 3 : 2005. – 2005. – 304 с. : іл.
672290
  Винниченко І. Книга рекордів Гіннеса України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 7


  "У тому, що закордонні туристи та відпочивальники витрачають в Україні не всі (призначені для цього) гроші, винні як чиновники всіх ланок, так і рядові гравці вітчизняної туристсько-рекреаційної індустрії. Вітчизняні чиновники, реагуючи на ...
672291
   Книга рекордов Гиннесса. 1991. – Москва : Прогресс, 1991. – 311с. – ISBN 5-01-002713-5
672292
   Книга рекордов Гиннесса. 1999. – Москва : АСТ, 1999. – 264 с. – ISBN 5-237-02778-4
672293
   Книга Рівненщини 2007 : анотований каталог видань : (з фондів Рівненської державної обласної бібліотеки) / Рівненська державна обласна бібліотека ; укладач та ред. Л.Г. Сахнюк. – Рівне. – ISBN 978-966-416-117-3
Вип. 5. – 2008. – 44с.
672294
  Долматовский Е.А. Книга ровесников / Е.А. Долматовский. – Москва, 1947. – 125с.
672295
  Мельник В.І. Книга розмов : письменницькі інтерв"ю / Віктор Мельник. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2021. – 175, [1] с. – ISBN 978-966-924-840-4
672296
   Книга Року : [(в рамках Irpin-Chicago Rocks) : альм. перекладів творів світ. рок-музики на укр. мову] / [упоряд. Ю. Вротна ; вступ. слово: А. Попсуй та ін. ; іл. Ю. Журавель]. – Київ : САМІТ-КНИГА, 2018. – 207, [1] с. : іл. – Текст кн. парал. укр., англ. - Зміст англ. мовою. – ISBN 978-617-7672-69-1
672297
   Книга Русской Скорби. – 1908-1914. – Санкт-Петербург : Изд.Русского Народного Союза имени Михаила Архангела ; Типо-литограия Невский
Т. VI. – 1910. – [4], 197, II. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
672298
  Безыменский А.И. Книга сатиры / А.И. Безыменский. – Москва : Советский писатель, 1954. – 396 с.
672299
  Безыменский А.И. Книга сатиры / А.И. Безыменский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Советский писатель, 1956. – 400 с.
672300
  Безыменский А.И. Книга сатиры / А.И. Безыменский. – 3-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1961. – 400 с.
672301
  Перов Г.С. Книга сатиры / Г.С. Перов. – М., 1976. – 176с.
672302
   Книга священнаго благовестия, 1658. – розд.паг. – Книга без титул. арк.


  Код - Кир, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVII ст.- корінець з тисненн., відсутн. верх. та ніжня кришки
672303
   Книга сельского радиолюбителя. – 2-е доп. и переработ. изд. – М., 1961. – 512с.
672304
  Веремійчик О. Книга Сергія Литвина "Суд історії" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 27 квітня - 11 травня (№ 17/18)


  Книга військового історика Сергія Литвина "Суд історії: Симон Петлюра і Петлюріана". Згадються праці М. Тимошика та В. Сергійчука про С. Петлюру.
672305
  Сологуб Ф.К. Книга сказок / Ф.К. Сологуб. – Москва, 1992. – 46с.
672306
  Паустовский К.Г. Книга скитаний / К.Г. Паустовский. – Кишинев, 1978. – 672 с.
672307
  Григор Н. Книга скорби : проэма / Н. Григор; пер. Н.Гребнева. – Ереван : Советакан Грох, 1977. – 493 с.
672308
  Нарекаци Г. Книга скорбных песнопений / Г. Нарекаци. – М., 1985. – 350с.
672309
   Книга скорботи України - місто-герой Київ. – Київ : Книга пам"яті України, 2003. – 728с. – ISBN 966-7605-12-4
672310
  Кундера М. Книга смеха и забвения : Фрагменты романа // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 20-64. – ISSN 1130-6545
672311
  Рудая Л.П. Книга СНГ как зеркало интеграционных процессов на постсоветском пространстве // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау ; [склад.: Т.А. Дзем"яновіч, Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк ; рэдкал.: М.А. Бяспалая (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2006. – Частка 2. – С. 69-75. – ISBN 985-6798-15-9
672312
   Книга Советской Киргизии. – Фрунзе, 1964. – 184с.
672313
   Книга Советской Эстонии. – Таллин, 1966. – 140с.
672314
  Сухая Т.Д. Книга современной хозяйки / Т.Д. Сухая. – Кишинев, 1988. – 288с.
672315
  Дурян Л. Книга солнца : стихи и поэма / Л. Дурян; пер. с арм. И.Жданова. – Москва : Советский писатель, 1983. – 71 с.
672316
  Байкабулов Б. Книга сонетов : поэма в сонетах / Барот Байкабулов ; пер. с узб. и вступ. статья] В. Цыбина ; [худож. К. Башаров, М. Кагаров]. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1977. – 262 с.
672317
  Гамзатов Р. Книга сонетов / Р. Гамзатов; пер. с авар. Н.Гребнева. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 78 с.
672318
   Книга спогадів ветеранів : Спогади та роздуми. – Київ : ЛаймдотА, 2005. – 160с.
672319
   Книга спорит с фильмом. – Москва : Искусство, 1973. – 266 с.
672320
  Маланюк Е. Книга спостережень = Log-book : Проза / Е. Маланюк. – Toronto : Гомін України, 1962. – 525 с. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; Ч. 20)
672321
  Маланюк Е. Книга спостережень = Log-book : Проза / Е. Маланюк. – Торонто : Гомін України. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; Ч.29)
Т.2. – 1966. – 480с.
672322
  Маланюк Є Книга спостережень : Статті про літературу / Є Маланюк. – Київ : Дніпро, 1997. – 430с. – ISBN 5-308-01686-0
672323
  Маланюк Є. Книга спостережень: Фрагменти: Від Кобзаря до нації. Студії і роздуми / Є. Маланюк. – Київ : Атіка, 1995. – 240с. – ISBN 5-900195-03-1
672324
  Поздеева И.В. Книга сражается (1941-1945). / И.В. Поздеева. – М, 1987. – 383с.
672325
  Сорока П. Книга становлення душі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 квітня (№ 17). – С. 7


  Двотомник вибраних творів Івана Перепеляка.
672326
   Книга степенная царского родословия, содержащая историю российскую с начала оной до времен государя царя и великого князя Иоанна Васильевича, / Сочиненная трудами преосвященных митрополитов Киприана и Макария ; напеч. под смотрением ... Герарда Фридерика Миллера. – В Москве : При императорском университете
Ч. 2. – 1775. – [2], 298 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIXст. - картон, шкіра, корінець з тисненням, заставка, кінцівка Сочиненная трудами преосвященных митрополитов Киприана и Макария, ; А коллежскаго советника, и ...
672327
   Книга степенная царского родословия, содержащая историю Российскую с начала оныя до времен государя царя и великаго князя Иоанна Васильевича, соч. трудами преосвящен.митрополитов Киприана и Макария / Сочиненная трудами преосвященных митрополитов Киприана и Макария ; напеч. под смотрением ... Герарда Фридерика Миллера. – В Москве : При Императорском ун-те
Ч. 1. – 1775. – 580 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст. - картон, шкіра, корінець з тиснен., заставка, кінцівка
672328
  Васильев Ф.И. Книга стихов / Ф.И. Васильев; пер. с удм. – Москва : Советская Россия, 1972. – 158 с.
672329
  Мартынов Л.Н. Книга стихов / Л.Н. Мартынов. – М, 1979. – 232с.
672330
   Книга стихов о крае Воронежском. – Воронеж, 1964. – 248с.
672331
  Островой С.Г. Книга стихов о любви / С.Г. Островой. – Москва, 1974. – 144с.
672332
  Баруздин С.А. Книга стихотворений / С.А. Баруздин. – Москва : Современник, 1977. – 238 с. – (Новинки "Современника")
672333
  Катулл Г.В. Книга стихотворений / Г.В. Катулл. – Москва : Наука, 1986. – 302с.
672334
  Смеляков Я.В. Книга стихотворений. / Ярослав Смеляков. – Москва : Художественная литература, 1964. – 383 с. : 1 л. портр.
672335
  Прийма К.И. Книга столетия / К.И. Прийма. – Москва : Правда, 1975. – 48 с.
672336
  Якимчук Н. Книга странника : проза, эссеистика разных лет / Николай Якимчук. – Санкт-Петербург : Гуманитарная Академия, 2001. – 319 с. – ISBN 5-93762-007-0
672337
  Хечумян В. Книга странствий : рассказы / Виген Хечумян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1958. – 244 с.
672338
  Сафонов В. Книга странствий / В. Сафонов. – Москва : Советская Россия, 1962. – 392 с.
672339
  Константиновский И.Д. Книга странствий / И.Д. Константиновский. – Москва, 1972. – 447с.
672340
  Черный О. Книга судеб. / О. Черный. – Амстердам, 1974. – 342 с.
672341
  Марьяновский Г.И. Книга судеб. / Г.И. Марьяновский. – Ташкент, 1978. – 224с.
672342
  Кудаш С. Книга судьбы : стихи рахных лет / С. Кудаш; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1983. – 152 с.
672343
  Габрилович Е.о. Книга сценариев / Е.о. Габрилович. – Москва, 1959. – 423с.
672344
  Таронци С. Книга счастья / С. Таронци. – Ереван, 1952. – 116с.
672345
  Ганжа О. Книга та бібліотека у сучасному суспільстві: роздуми фахівця // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 2-3. – ISSN 2518-7341
672346
  Музичко О.Є. Книга та слово: історик І.А. Линниченко у культурному та громадському житті України кінця ХІХ - першої чверті ХХ ст. : монографія / Олександр Музичко. – Одеса : ОНУ, 2016. – 425, [1] с. : іл. – На звороті обкл. оригінал тит. арк. праці І.А. Линниченка: Книга и слово: (по поводу 40-летия Одесского славянского благотворительного общества) / И.Я. Линниченко. Одесса : тип. газ. "Одесских Новостей", 1910. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-689-177-2
672347
  Богуш Т. Книга та читання як предмет бібліотекознавчих досліджень // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 9-12
672348
  Нарекаці Г. Книга трагедії / Г. Нарекаці; Перекл. із старовірменської М.Нестерчука. – Львів : Каменяр, 2003. – 456 с. – ISBN 5-7745-1023-9
672349
  Романенко А.Н. и др. Книга тренера по футболу / А.Н. и др. Романенко. – К., 1988. – 256с.
672350
  Завальнюк О.М. Книга у житті Кам"янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 268-277. – ISBN 978-966-551-327-8
672351
  Бабич О.І. Книга у житті та діяльності постриженців Києво-Печерського монастиря домонгольської доби // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 33-37


  У статті досліджено культуру києво-печерської книжності в домонгольський період. Проаналізовано діяльність ігумена Феодосія Печерського, який власне започаткував і всіляко підтримував традицію читання і культ книги в Києво-Печерському монастирі. It is ...
672352
  Бабич О. Книга у житті ченців Києво-печерського монастиря другої половини XI ст. -1240 р. // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 23-29


  Досліджується місце книги в повсякденному житті ченців Києво-Печерського монастиря другої половини ХІ ст. – 1240 р. Exploring the significance of book indaily live of monks from Kiev-Perchersk Monastery of the second half of the XI century – till 1240 ...
672353
  Диего Элисео Книга удивлений / Диего Элисео. – Москва : Художественная литература, 1983. – 271с.
672354
  Гачев Г.Д. Книга удивлений, или Естествознание глазами гуманитария, или Образы в науке / Г.Д. Гачев. – М., 1991. – 270с.
672355
  Мухаммад Ф. Книга упоминаний о мятеже / Ф. Мухаммад. – М., 1988. – 288с.
672356
  Мор Я.Г. Книга упражнений по греческой этимологии / сост. Я. Мор, дир. Спб. 6 гимназии. – 4-е изд., испр. и значит. доп. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера ; [Тип. В. Безобразова и комп.], 1897. – X, 242 с.
672357
  Мор Я.Г. Книга упражнений по греческой этимологии / сост. Я. Мор, дир. Спб. 6 гимназии. – 4-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Изд. авт., 1900. – X, 242 с.
672358
   Книга Урантии. – 2-е изд. на рус. яз. – Chicago : Фонд УРАНТИЯ, 2001. – 2097с. – ISBN 0-911560-80-7
672359
  Кешоков А.П. Книга утра : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Советский писатель, 1983. – 343 с.
672360
  Новоселова Н.Г. Книга учит и воспитывает. / Н.Г. Новоселова. – Южно-Сахалинск, 1962. – 36с.
672361
  Теннова Н.И. Книга учителя иностранного языка / Н.И. Теннова. – Москва, 1944. – 86с.
672362
   Книга фактов. – М., 1962. – 200с.
672363
  Юренев Р.Н. Книга фильмов / Р.Н. Юренев. – М, 1981. – 338с.
672364
   Книга хожений. – М., 1984. – 447с.
672365
  Любарский Д.С. Книга царств / Д.С. Любарский. – Каменск-Шахтинский, 1995. – 79с.
672366
  Рильке Райнер Мария Книга часов / Р.-М. Рильке ; [Предисл.: Юлиан Анисимов]. – Москва : Книгоиздат "Лирика"
Ч. 1 : О монашеской жизни : (24 избр. стихотворения). – 1913. – 46 с. – На обороте тит. л.: Стихи из Книги часов переложены Юлианом Анисимовым...
672367
  Дар Д.Я. Книга чудес, или Несколько маловероятных историй. / Д.Я. Дар. – Л., 1968. – 142с.
672368
  Гамзатов Р. Книга юмора и сатиры / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 303 с.
672369
   Книга юнармейца. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 333с.
672370
  Серяков И.М. Книга юного автомобилиста / И.М. Серяков. – Москва, 1956. – 256с.
672371
   Книга юного натуралиста. – М-Л, 1950. – 320с.
672372
   Книга юного натуралиста. – Москва, 1981. – 207с.
672373
  Лабскир Г.З. Книга юного радиста / Г.З. Лабскир. – Киев, 1980. – 136 с.
672374
   Книга юного техніка. – К.
1. – 1956. – 168с.
672375
   Книга юных. – Л., 1962. – 92с.
672376
  Борделон, Л. Книга Язык / Переведена с франц. Сергеем Волчковым. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1761. – [6], 1-360, 351-355, [=365], [1] с. – Загл. ориг.: "La langue"


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка . ім.М. Максимовича Пал. XVIІIст.- картон, шкіра, корінець с тисненн.
672377
  Маркова Вікторія Книга як "універсальне джерело живого спілкування людей": до 120-річчя з дня народження Михайла Куфаєва (1888 -1948) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 31-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена внеску Михайло Куфаєва у розвиток книгознавства. Особлива увага зосереджена на його думках, що викладені в роботі "Книга в процесі спілкування людей". Наголошується на необхідності продовження досліджень цієї проблеми.
672378
  Сенченко М. Книга як засіб покращення іміджу України в умовах інформаційних війн // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 9 (242). – С. 3-8. – ISSN 2076-9326


  У сучасному світі формування позитивного іміджу країни і її лідера на міжнародній арені набуває все більшого значення для України, якій необхідно забезпечити інформаційну підтримку для входження в європейську спільноту з мінімум втрат, а також одержати ...
672379
  Сенченко О.М. Книга як інструмент "м"якої сили" в інформаційно-мережевих війнах : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Сенченко Оксана Миколаївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
672380
  Сенченко О. Книга як інструмент інформаційних війн XX століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 15-22. – ISSN 2076-9326


  У роботі розглянуто заборонені теми історичної й економічної наук Заходу, пов"язані з глобалізацією, демографічними кризами, протекціонізмом. Висвітлено роль книги як феномену "м"якої сили" в невидимих інформаційних війнах. Аналіз книг відомих авторів ...
672381
  Батуревич І. Книга як інструмент культурної дипломатії / підготувала Мрія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 12-13 червня (№ 108/109). – С. 30-31


  "Національні стенди на міжнардних книжкових ярмарках дають усім рівну можливість презентувати себе світу".
672382
  Чабак Л. Книга як культурний феномен та процес її віртуалізації // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 67-72. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Розглянуто процес віртуалізації книги як культурний феномен, трансформації її тексту в гіпертекст. Проаналізовано зміни у сприйнятті книги, пов’язані з розвитком сучасних інформаційних технологій, визначено характерні особливості віртуальної книги".
672383
  Грипич С. Книга як основа розвитку духовної та інтелектуальної культури людини / Світлана Грипич // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 47-50. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано роль книги у сучасному суспільстві, світовій і вітчизняній культурі, формуванні й розвитку духовної та інтелектуальної культури особистості. Розглянуто значення книги у функціонуванні наукових бібліотек, зокрема у структурі ...
672384
  Куфаєв М.М. Книга як поняття й предмет науки та бібліографія як докментальна наука про книгу / М.М. Куфаєв ; Укр. Науковий інститут книгозвавства. – Київ : [Київ-друк. ім. Леніна]
(Розділ з філософії книгознавства). – 1925. – 24 с.


  На тит. стор. підпис В. Данилевича
672385
  Маркова В. Книга як соціально-комунікативна модель сприйняття і репрезентації реальності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 35-38. – ISSN 2076-9326
672386
  Кушнарьова М. Книга як суб"єкт комунікації (ренесансна доля античної новації) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 42
672387
  Мельник І. Книга як фактор державотворення і суб"єкт ринкових відносин у суспільстві // Пам"ять століть відтворена у слові / Ред. кол.: А.В.Денисенко, М.П.Присяжний, В.П.Прокопенко та ін. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – С. 296-301. – ISBN 966-7522-02-4
672388
   Книга, библиотечное дело-1981. – Новосибирск, 1982
672389
   Книга, библиотечное дело и библиография Сибири и Дальнего Востока : Указ. лит. – Новосибирск, 1991. – 256с.
672390
   Книга, графика, плакат Азербайджана.. – Баку, 1959. – 72с.
672391
  Уроева А.В. Книга, живущая в веках / А.В. Уроева. – М., 1967. – 255с.
672392
  Уроева А.В. Книга, живущая в веках / А.В. Уроева. – 2-е изд., доп. – М., 1972. – 318с.
672393
  Караваева А.А. Книга, которая обошла весь мир / А.А. Караваева. – М. : Книга, 1970. – 93 с.
672394
  Омелянчук І. Книга, на якій присягають президенти // Волинь моя / Міжнародне громадського об-ня "Волинске братство" ; голов. ред. М. Сорока ; редкол.: В. Білан, К. Ващук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 141-144


  Пересопницьке Євангеліє — українське рукописне євангеліє з мініатюрами, написане 1561 року в Пересопницькому монастирі. Один із символів українського народу — на євангелії присягають президенти України.
672395
  Пасльон Ю. Книга, написана на основі архіву університету // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  Вийшла книга Сергія Карамаша "Отто Шмідт у Києві", яка написана на основі архіву Київського університету. В ній розповідається про Шмідта-гімназиста, студента, професорського стипендіата, приват-доцента, славетного вченого і видатної людини.
672396
  Заславець Григорій Книга, написана серцем : [презентація книги: "Летючий промінь вічності..."] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14
672397
  Якимович Б. Книга, просвіта, нація = Book, enlightenment, nation : видавнича діяльність Івана Франка у 70-80 роках XIX ст. / Богдан Якимович. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича ; Нац. акад. наук України, 1996. – 312 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 245-248. – ISBN 5-7702-0998-4
672398
  Галиев В.З. Книга, разбудившая народ. Разыскания о Мыржакыпе Дулатове и его сборнике "Проснись, казах !" / В.З. Галиев. – Алматы : Мектеп, 2011. – 525, [3] с., [12] л. фотоил. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-601-293-248-5
672399
   Книга, редактор, информация. – Л., 1973. – 148 с.
672400
  Пищулин Ю.П. Книга, ходившая в народ / Ю.П. Пищулин. – М : Книга, 1967. – 56 с.
672401
  Шантыко Н.И. Книга, художник, время / Н.И. Шантыко. – Москва : Искусство, 1962. – 144 с.
672402
   Книга, читач, сучасність. – Х., 1971. – 203 с.
672403
  Гудков Л.Д. и др. Книга, чтение, библиотека / Л.Д. и др. Гудков. – Москва, 1982. – 402 с.
672404
   Книга, чтение, библиотека. – Москва, 1987. – 78 с.
672405
  Лясота Г. Книга, що змінила хід історії: до 500-річчя руху Реформації в Європі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 9 (254). – С. 47-50. – ISSN 2076-9326


  Досліджено головний атрибут і символ періоду Реформації - Біблію Лютера, яка стала джерелом натхнення для багатьох послідовників цього руху, потужним стимулом нових культурних тенденцій у тогочасній Західній Європі, а також заклала підвалини сучасної ...
672406
  Короткий В. Книга, що об"єднує народи: видатна пам"ятка польської історіографії // Афіни Волинські / М. Роллє. – репринтне відтворення видання 1923 року. – Київ : Либідь, 2007. – С. I-XVII. – ISBN 978-966-06-0475-9
672407
  Іваницька С. Книга, як доля // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня (№ 35). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  "Щоріний Всеукраїнський бібліотечний рейтинг" започаткований у квітні травні 2018 року Інститутом біографічних досліджень з нагоди столітнього ювілею Національної бібліотеки України імені В. Вернадського."
672408
  Федотова О. Книга, як об"єкт цензурної політики // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2002. – № 6. – С.30-36
672409
  Лабович Л. Книга, яка допомогла будувати українство на Підляшші // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 12 квітня (№ 15). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Книга "Атлас східнослов"янських говірок Білосточчини".
672410
   Книга.. – Птгр., 1920. – 3с.
672411
  Губанова Майя Книга. Время. Дети : к 85-летнему юбилею И.Н. Тимофеевой / Губанова Майя, Михеева Людмила // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 45. – ISSN 1727-4893


  12 ноября 2008 года библиотечная и педагогическая общественность отметила юбилей Иннесы Николаевны Тимофеевой - известного библиографа, библиотековеда и педагога, талантливого специалиста и ученого в области внешкольной педагогики и педагогики детского ...
672412
  Губанова Майя Книга. Время. Дети : к 85-летнему юбилею И.Н. Тимофеевой / Губанова Майя, Михеева Людмила // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 45. – ISSN 1727-4893


  12 ноября 2008 года библиотечная и педагогическая общественность отметила юбилей Иннесы Николаевны Тимофеевой - известного библиографа, библиотековеда и педагога, талантливого специалиста и ученого в области внешкольной педагогики и педагогики детского ...
672413
   Книга. Исследования и материалы = The book. Researches and materials : Сборник. – М. : Книга, 1959-
Вып. IX. – 1964. – 440 с.: ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
672414
   Книга. Исследования и материалы = The book. Researches and materials : Сборник. – М. : Книга, 1959-
Вып. XXII. – 1971. – 256 с.: ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
672415
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Сб. 39. – 1979
672416
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Вып. (?). – 1982
672417
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Вып. 15. – 1982
672418
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Вып. 44. – 1982
672419
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Вып. 46. – 1983
672420
   Книга. Проект и реальность. – Л., 1989. – 57 с.
672421
  Сикорский Н.М. Книга. Читатель. Библиотека / Н.М. Сикорский. – М., 1979. – 279с.
672422
  Бондар Ю.В. Книга: комунікаційний вимір // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 25-30


  У статті розглядаються питання використання друкованої продукції, зокрема книжок та окремих творів як засобів масової комунікації, публікуються результати соціологічного експрес-дослідження, метою якого було встановлення та окреслення книжкового ...
672423
  Шкаруба Л.М. Книга: престол человечества // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3. – С. 57-61
672424
  Чабан М.П. Книгар Дмитро Лисиченко // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 180-185. – ISBN 966-02-3600-х
672425
  Биковський Л. Книгарні - бібліотеки - Академія = Bookstores - libraries - academy : спомини : (1918 - 1922) / Лев Биковський ; [літ. ред. К. Туркало]. – Мюнхен ; Денвер : Дніпрова хвиля, 1971. – 152, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр. у прим.: с. 120-140 і на с. 149-151. - Покажч.: с. 141-148. – (Мемуаристика / Украънське історичне товариство ; Ч. 2)
672426
  Сажок О. Книгарні церковних православних братств Волинскої губернії другої половини XIX - початку XX століть // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 270-276. – ISBN 966-7379-92-11
672427
  Дашкевич Я. Книгарь - журнал епохи революцій і контрреволюцій // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1991. – Вип. 25. – С. 26-44. – ISSN 0206-8001
672428
  Глинская Наталья Книги - в люльку : акция "Здравствуй, малыш!" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 36. – ISSN 1727-4893
672429
  Глинская Наталья Книги - в люльку : акция "Здравствуй, малыш!" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 36. – ISSN 1727-4893
672430
  Николаев В. Книги - верные друзья / В. Николаев. – М.Л., 1952. – 96с.
672431
   Книги - детям. – М. – 32с.
672432
   Книги - детям. – М-Л, 1952. – 168с.
672433
   Книги - детям. – М., 1956. – 159с.
672434
   Книги - детям. – М., 1957. – 167с.
672435
   Книги - детям. – М., 1958. – 176с.
672436
   Книги - детям. – М., 1961. – 96с.
672437
   Книги - детям. – М., 1963. – 96с.
672438
   Книги - детям. – М., 1963. – 112 с.
672439
   Книги - детям. – М., 1965. – 112 с.
672440
   Книги - детям. – М., 1966. – 112с.
672441
   Книги - детям. – М., 1967. – 127с.
672442
   Книги - детям. – М., 1968. – 96с.
672443
   Книги - детям. – М., 1969. – 128с.
672444
   Книги - детям. – М., 1971. – 142с.
672445
   Книги - детям. – М., 1972. – 144с.
672446
   Книги - детям. – М., 1973. – 143с.
672447
   Книги - детям. – М., 1975. – 143с.
672448
   Книги - детям. – М., 1976. – 127с.
672449
   Книги - детям. – М., 1978. – 142с.
672450
   Книги - детям. – М., 1980. – 112с.
672451
   Книги - детям. – М., 1982. – 128с.
672452
   Книги 1950 года : Рекомендательный указатель литературы. – Москва : Тип. Би-ки им В.И.. Ленина
Вып. 2. – 1950. – II, 229 с.
672453
   Книги 1954 года для детских и школьніх библиотек. – М.
3. – 1954. – 96с.
672454
   Книги 1957 года для детских и школьных библиотек. – М.
2. – 1957. – 75с.
672455
  Костомаров М. Книги битія країнського народу / М. Костомаров. – Авгсбург, 1947. – 60 с.
672456
  Костомаров М. Книги битія українського народу // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
672457
  Костів К. Книги буття українського народу / Д-р К. Костів. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 189, [1] с. : іл. – Текст кн. англ. мовою переклав Б. Янівський, фр. мовою переклав Г. Люсіяні, рос. мовою переклав М. Гулак. – Бібліогр.: с. 187-188 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-2035-7
672458
   Книги в книге. – Москва, 1987. – 367с.
672459
   Книги в книге. – Москва, 1990. – 336с.
672460
   Книги в облаках : [современные тенденции развития облачных технологий в образовании и на книжном рынке] // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – ноябрь. – С. 26-29. – ISSN 1726-6726


  Каковы преимущества и недостатки облачных решений? Насколько действительно применим облачный софт для электронного книгоиздания? Какова эффективность этого процесса и перспективы внедрения и развития облачных технологий? Для обсуждения этих и других ...
672461
   Книги в облаках : [современные тенденции развития облачных технологий в образовании и на книжном рынке] // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 20-25. – ISSN 1726-6726


  В предыдущем номере обсуждались основные тенденции в сфере облачных технологий. В продолжение темы эксперты - представители различных сегментов книжного рынка предлагают ознакомиться с разными вариантами применения "облаков" в реальной практике ...
672462
   Книги в облаках // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 20-25. – ISSN 1726-6726


  Представители различных сегментов книжного рынка предлагают ознакомиться с разными вариантами применения «облаков» в реальной практике книгоиздания и книгораспространения
672463
  Прокоп"юк О. Книги в парафіяльних храмах Київської митрополії (70-80-ті рр. 18 ст.): функції, кількість, репертуар, шляхи надходженн // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (343). – С. 91-112. – ISSN 0869-3595
672464
  Рожина Л.Н. Книги в семье / Л.Н. Рожина. – Минск, 1972. – 126с.
672465
  Чирва А.Н. Книги в твоей дружине / А.Н. Чирва. – М., 1989. – 110 с.
672466
  Багрич М.І. Книги видавництв України ... : список випущеної літератури : за 1972 рік / Держ. ком. Ради Міністрів УРСР у справах вид-в, поліграфії і книжкової торгівлі, Книжкова палата УРСР ; [укладачі.: М.І. Багрич, В.Ф. Дев"яткіна, В.В. Дремлюга та ін.]. – Харків : Ред.-вид. відділ Книжкової палати УРСР, 1973. – 677 с.
672467
   Книги видавництв України за 1960 рік.. – Харків, 1961. – 616с.
672468
   Книги видавництв України за 1961 рік. – Харків, 1972. – 648с.
672469
   Книги видавництв України за 1962 рік / Багрич М.І. – Харків, 1963. – 596с.
672470
   Книги видавництв України за 1964 рік / Багрич М.І. – Харків, 1965. – 720с.
672471
   Книги видавництв України за 1965 рік. – Харків, 1966. – 672с.
672472
   Книги видавництв України за 1966 рік. – Харків, 1967. – 668с.
672473
   Книги видавництв України за 1967 рік. – Харків, 1968. – 681с.
672474
   Книги видавництв України за 1968 рік. – Харків, 1969. – 652с.
672475
   Книги видавництв України за 1969 рік. – Харків, 1970. – 984с.
672476
   Книги видавництв України за 1970 рік. – Харків, 1971. – 1104с.
672477
   Книги видавництв України за 1971 рік. – Харків, 1972. – 933с.
672478
   Книги видавництв України за 1973 рік. – Харків, 1974. – 443с.
672479
   Книги видавництв України за 1974 рік. – Харків, 1975. – 432с.
672480
   Книги видавництв України за 1975 рік. – Харків, 1976. – 435с.
672481
   Книги видавництв України за 1976 рік. – Харків, 1977. – 395с.
672482
   Книги видавництв України за 1977 рік. – Харків, 1978. – 394с.
672483
   Книги видавництв України за 1978 рік. – Харків, 1979. – 376с.
672484
  Проць Н. Книги видавництва "Аквілон" у фондах Центральної наукової бібліотеки Каразінського університету / Н. Проць, К. Байрамова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 1 (27). – С. 18-22. – ISSN 2518-7341
672485
  Устіннікова О. Книги видавництва "Русская культура" у фонді Державного архіву друку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 36-41. – ISSN 2076-9326
672486
   Книги від фонду Івана Франка // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 5


  "Книгозбірня Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича поповнилася цінними виданнями, поданими на здобуття щорічної Міжнародної премії Івана Франка. Урочисту подію було проведено 20 листопада 2020 року у Відділі рідкісних книг та рукописів Наукової ...
672487
  Мацибок-Стародуб Книги від фонду Івана Франка // Київський університет. – Київ, 2021. – Листопад (№ 9). – С. 6


  "Нову партію актуальних книговидань, поданих до участі в щорічному конкурсі на здобуття Міжнародної премії Івана Франка, передано до фондів Наукової бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка".
672488
   Книги Володимира Грабовецького з історії Прикарпаття 10-18 ст. в оцінці українських істориків : Збірник рецензій. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ
Ч. 1. – 2007. – 156с.
672489
   Книги Володимира Грабовецького з історії Прикарпаття 10-19 ст. в оцінці українських істориків : Збірник рецензій. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ
Ч. 2. – 2007. – 148с.
672490
  Истрин В.М. Книги временные и образные Георгия Мниха : Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе : текст, исследование и словарь / В.М. Истрин. – 1920-1930. – Петроград : Изд. Отд. русск. яз. и словесн. Рос. АН
Т. 1 : Текст. – 1920. – XVIII, 612, III с.
672491
  Истрин В.М. Книги временные и образные Георгия Мниха : Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе : текст, исследование и словарь / В.М. Истрин. – 1920-1930. – Петроград : Изд. Отд. русск.яз. и слов. Российской АН
Т. 2 : а) Греческий текст "Продолжения Амартола" б) Исследование. – 1922. – XXXI,454 с.
672492
  Истрин В.М. Книги временные и образные Георгия Мниха : Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе : текст, исследование и словарь / В.М. Истрин ; АН СССР. – 1920-1930. – Ленинград : Изд-во АН ССР
Т. 3 : Греко-славянский и славяно-греческий словарь. – 1930. – L, 348 с. – Перед. загл. название на старослав. яз.: Книги временные и образные Георгия Мниха
672493
   Книги главной редакции восточной литературы издательства "Наука" : 1967-1971 : аннот. каталог. – Москва : Наука, 1973. – 227, [1] с.
672494
   Книги главной редакции восточной литературы издательства "Наука" : 1972-1978 гг. : аннот. каталог. – Москва : Наука, 1981. – 272 с.
672495
   Книги главной редакции восточной литературы издательства "Наука" : 1979-1983 : аннот. каталог. – Москва : Наука, 1987. – 205, [2] с.
672496
  Сажин В.Н. Книги горькой правды / В.Н. Сажин. – Москва : Книга, 1989. – 222 .
672497
  Кириченко Мария Ивановна Книги гражданской печати 18-го века: Послепетровская эпоха : Каталог коллекции / Кириченко Мария Ивановна; Мин. культуры УССР; Одес. гос. НБ им. А. М. Горького. – Одесса, 1981. – 134с.
672498
  Петров О С. Книги гражданской печати XVIII века / О С. Петров. – Киев, 1956. – 302 с.
672499
  Петров С.О. Книги гражданського друку, видані на Україні ХУШ - перша половина Х1Х ст. : каталог / С.О. Петров. – Харків, 1971. – 297 с.
672500
  Бахін С. Книги для Грушевського // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 березня (№ 12). – С. 9. – ISSN 2519-4429


  Національна історична бібліотека України відгукнулася на ювілей Української революції 1917-1921 років. У рамках вшанування подій відкрилися дві книжкові виставки та була проведена лекція.
672501
   Книги для детей : Произведения зарубеж. писателей в пер. на рус. яз., 1918-1978 гг.: Библиогр. указ. – Москва, 1979. – 711с.
672502
   Книги для дітей та юнацтва // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С.42-46
672503
  Харченко Н.Д. Книги для чтения в начальной школе К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Харченко Н.Д. ; МВО СССР , Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1952. – 14 с.
672504
  Радовський В.С. Книги живуть і борються / В.С. Радовський. – Ужгород, 1986. – 133 с.
672505
  Бондар Ю. Книги з-за "МУРУ" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 40-43. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто питання позацензурних видань, так званого самвидаву, у різні роки за межами СРСР.
672506
  Якубова Т. Книги з бібліотек Західної та Правобережної України: книгознавчі й бібліотекознавчі особливості // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 8 (253). – С.36-41. – ISSN 2076-9326


  Досліджено видання з книгозбіреньЛьвова, Тернополя, Ужгорода тощо
672507
  Якубова Т.А. Книги з бібліотек Новоросійського університету // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 322-324. – ISBN 978-966-927-169-3


  За матеріалами фондів літератури німецькою, французькою мовами відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ.
672508
   Книги з бібліотеки Вінницької "Просвіти" (1917- 1920 рр.) у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва : каталог / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; [авт. вступ. ст., уклад. О.В. Сафронова ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова]. – Вінниця : Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2012. – 107, [1] с. – Покажч.: с. 78–106. – Бібліогр. у підрядк. прим.
672509
  Таїрова-Яковлева Книги з бібліотеки Самійла Величка, канцеляриста Війська Запорозького // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – .C. 103-111. – ISSN 0130-5247
672510
  Попельницька О. Книги з бібліотеки Хв. Вовка з автографами, екслібрисами та дарчими написами у книгозбірні Національного музею історії України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (290), вересень. – С. 32-38. – ISSN 2076-9326
672511
  Соколов В. Книги з медицини та ветеринарії у фондах бібліотек та в приватних книжкових зібраннях в Україні у XVIIІ столітті // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 38-44. – ISSN 2076-9326
672512
  Бажінов І.Д. Книги з українського літературознавства (1945-1955) / І.Д. Бажінов. – Київ, 1957. – [11] с.
672513
  Тотев П. Книги за препрочитане / П. Тотев. – София, 1979. – 270с.
672514
  Ситий І. Книги Забіл (1671-1745) // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 1. – С. 116-120
672515
  Горбунов А.М. Книги зарубежных писателей ХХ века / А.М. Горбунов, М.И. Давыдова, З.П. Шалашова. – Москва, 1960. – 244 с.
672516
  Татарчук Л. Книги зберігають минуле. Бібліотеки створюють майбутнє (до 100-річчя Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 53-55. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено історичний шлях становлення й розвитку Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук - провідної науково-дослідної установи, що забезпечує підвищення рівня інформаційно-бібліотечного й наукового ...
672517
  Полонский Л.А. Книги и годы / Л.А. Полонский, В.С. Портнов. – Баку, 1974. – 82 с.
672518
  Мотяшов И.П. Книги и дети / И.П. Мотяшов. – М, 1960. – 47с.
672519
  Усиевич Е.Ф. Книги и жизнь / Е.Ф. Усиевич. – Ленинград, 1949. – 187с.
672520
  Рымашевский В.В. Книги и жизнь / В.В. Рымашевский. – Ярославль, 1955. – 104 с.
672521
   Книги и жизнь. – Сталино, 1959. – 216с.
672522
  Горнфельд А.Г. Книги и люди : Литературные беседы / А.Г. Горнфельд. – Санкт-Петербург : Изд. "Жизнь"
[Т.] 1. – 1908. – [8], 5-342 с.


  На тит. л. экз. № 28410 дарственная надпись от А. Горнфельда
672523
  Франс А. Книги и люди / А. Франс. – Москва-Птгр., 1923. – 189с.
672524
  Каримуллин А.Г. Книги и люди / А.Г. Каримуллин. – Казань, 1985. – 303с.
672525
   Книги и периодика международных организаций : информационно-реферативное издание. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-3720
№ 1. – 2000
672526
   Книги и периодика международных организаций : информационно-реферативное издание. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-3720
№ 2. – 2000
672527
   Книги и периодика международных организаций : информационно-реферативное издание. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-3720
№ 3. – 2000
672528
   Книги и периодика международных организаций : информационно-реферативное издание. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-3720
№ 4. – 2000
672529
   Книги и рукописи в собрании М.С.Лесмана. – М., 1989. – 462с.
672530
  Утков В.Г. Книги и судьбы / В.Г. Утков. – Москва, 1967. – 168с.
672531
  Смирнова В.В. Книги и судьбы : Статьи и воспоминания / В.В. Смирнова. – Москва : Советский писатель, 1968. – 471с.
672532
  Дергачев А И. Книги и судьбы / А И. Дергачев. – Свердловск, 1973. – 207 с.
672533
  Утков В.Г. Книги и судьбы. / В.Г. Утков. – 2-е изд., доп. – М., 1981. – 223с.
672534
  Кузнецов М.М. Книги и фильмы / М.М. Кузнецов. – М., 1978. – 64с.
672535
   Книги издательства "Cовременник" за девятую и десятую пятилетки. – Москва : Современник, 1982. – 179 с.
672536
  Недра Книги издательства "Недра", вышедшие в 1971-73 гг. / Недра; Бражников В.И. – Москва : Недра, 1975. – 206 с.
672537
   Книги издательства "Радио и связь" 1981-1985 гг.. – Москва : Радио и связь, 1987. – 64с.
672538
   Книги издательства "Статистика" 1949-1965 гг.. – М., 1966. – 248с.
672539
   Книги издательства Ленинградского университета за девятую и десятую пятилетку. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1981. – 103с.
672540
  Изюмов А.Ф. Книги икряной и поташной отдачи в 1653-1654 (7162) гг. в гор. Архангельске / А.Ф. Изюмов. – Москва : Изд. Имп. О-ва Истории и древн. Российских при Моск. ун-те ; Синод. тип., 1913. – [2], 25 с., ил., табл. – Библиогр.в подстроч. примеч
672541
  Дрюбин Г.Р. Книги имеют свою судьбу / Г.Р. Дрюбин, П.И. Левашов. – Москва : Искусство, 1963. – 183 с.
672542
   Книги иудейских мудрецов. – Санкт-Петербург : СПбГУ ; Амфора, 2005. – 230, [1] с. – (Александрийская библиотека). – ISBN 5-94278-925-8
672543
   Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик. – Одеса : Друк, 2002. – 367 с.
672544
  Дояр Л.В. Книги і періодика України в історичному контексті: 1917-1928 роки : монографія / Л.В. Дояр ; Кн. палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Ліра-К, 2021. – 223, [2] с. : іл. – Імен. покажчик: с. 195-203. – Бібліогр.: с. 176-194. – (Серія "Документальна пам"ять України"). – ISBN 978-617-7910-85-4
672545
  Зернова А.С. Книги кирилловской печати изданные в Москве в XVI-XVII веках : свод. кат. / А.С. Зернова. – Москва, 1958. – 152 с.
672546
   Книги М.А.Шолохова на языках народов мира. – Москва, 1975. – 98 с.
672547
  Кара Д. Книги монгольских кочевников / Д. Кара. – Москва, 1972. – 195с.
672548
   Книги Мурманского книжного издательства в 11-й пятилетке. – Мурманск, 1987. – 24с.
672549
  Щиглинская М.М. Книги на белорусском языке в документном потоке Украины (1991-2016) / М.М. Щиглинская, Л.С. Прокопенко // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 45-51. – ISBN 978-985-7125-33-3
672550
  Мицкевич А. Книги народа польского и польского пилигримства : С примеч. и прил. / Адам Мицкевич; Пер. Анатолия Виноградова. – Москва : Изд. В.В. Пашуканиса, 1917. – 114, 70, [2] с. – С. 1-70: Заметки исторические и литературные, касающиеся мессианизма Мицкевича как автора книг народа польского и польского пилигримства / А.К. Виноградов
672551
  Мицкевич А. Книги народа польского и польского пилигримства / А. Мицкевич. – 2-е изд. – Москва, 1918. – 112с.
672552
  Петровский М.С. Книги нашего детства / М.С. Петровский. – М. : Книга, 1986. – 286 с.
672553
  Анастасьев Н. Книги не для чтения (Гертруда Стайн) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 135-177. – ISBN 978-966-359-360-9
672554
   Книги не молчат. – М., 1989. – 285с.
672555
   Книги о Всесоюзном Ленинском Коммунистическом Союзе Молодежи и о пионерской организации им. В.И.Ленина. – М., 1960. – 48с.
672556
   Книги о героях Великой Отечественной войны. – Москва, 1945. – 40с.
672557
  Семенова В.А. Книги о героях социалистического труда : Беседа о книгах / В.А. Семенова. – Москва, 1949. – 80с. – (Беседы о книгах)
672558
  Непомнящая Т.Ф. Книги о замечательных людях как тип издания. (Серия ЖЗЛ изд. "Молодая гвардия") : Автореф... канд. филол.наук: 679 / Непомнящая Т.Ф.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра ред.-изд. дела и книговедения. – М., 1969. – 17л.
672559
  Богатова Г.П. Книги о замечательных путешествиях / Г.П. Богатова. – М, 1956. – 13с.
672560
  Захаров П. Книги о Конституции СССР / П. Захаров, Ю. Доровских. – Москва, 1979. – 39с.
672561
   Книги о Кубани. вышедшие в 1960 году. – Краснодар, 1961. – 35с.
672562
  Линкова И.Я. Книги о Ленине : библиогр. очерки / Авт.-сост. И.Я. Линкова, В.И. Панков, А.К. Кудрова. – Москва : Книга, 1980. – 144 с.
672563
   Книги о Ленине / Линкова И.Я. – М., 1989. – 126с.
672564
   Книги о Москве. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 56с.
672565
   Книги о природе и ее законах. – М.
1. – 1953. – 68с.
672566
   Книги о природе и ее законах. – М.
3. – 1953. – 44с.
672567
   Книги о природе и ее законах. – 2-е изд, доп. и перераб. – М.
1. – 1956. – 143с.
672568
   Книги о природе и ее законах. – 2-е изд., доп. и переработ. – М.
5. – 1956. – 1956с.
672569
   Книги о природе и ее законах. – М.
4. – 1995. – 152с.
672570
  Свиридова З.И. Книги о труде. Рекоменд. указ. худож., науч.-худож. и науч.-попул. лит-ры для уч-ся 1-7 классов. / З.И. Свиридова. – М.-Л., 1953. – 48с.
672571
   Книги о школе и детях. – М.-Л., 1953. – 64с.
672572
  Анненский И.Ф. Книги отражений / И.Ф. Анненский. – Москва : Наука, 1979. – 679с. – (Литературные памятники)
672573
  Бондар Ю. Книги пишуть президенти, або "Диктаторська проза" чи одкровення посвячених ? // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С. 44-48. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізований досвід створення провідними політиками, президентами та лідерами держав літературних авторських творів, книжкових видань, використання книг у політичній практиці.
672574
   Книги по ботанике. – М-Л, 1952. – 24с.
672575
   Книги працюють на українську дипломатію // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 56


  Близько 50 видань із власної бібліотеки презентував МЗС України Ю.М. Мацейко - доктор історичних наук, відомий вітчизняний історик-міжнародник, який понад 10 років присвятив дипломатичній службі в Постійному представництві УРСР при ООН у Нью-Йорку.
672576
  Шитюк М.М. Книги про автора (до 80-річчя професора Григорія Гончарука) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 271-280. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
672577
  Якубова Т. Книги професора Віленського університету Єнджея Снядецького: матеріали до вивчення та атрибуції книжкових знаків // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (296), березень. – С. 38-46. – ISSN 2076-9326


  "Досліджено аспекти надходження книг ученого до фондів бібліотеки Університету св. Володимира..."
672578
   Книги Радянської України. – К., 1975. – 40с.
672579
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2003 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 1. Разделы 0-29. – 2004. – Издание в 10-ти т.т
672580
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2003 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШНЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 2. Разделы 3-347.2/.3. – 2004. – Издание в 10-ти т.т
672581
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2003 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШНЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 3. Разделы 347.4-373.167.1. – 2004. – Издание в 10-ти т.т
672582
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2003 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШНЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 4, разделы 374-59. – 2004
672583
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2003 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШНЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 5. разделы 6-629.3. – 2004
672584
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 1. Разд. 0-28. – 2005
672585
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 2. Разд. 2/338. – 2005
672586
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 3 Разд. 339/37. – 2005
672587
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 4, разд. 373\549. – 2005. – Издание в 10-ти т.т.
672588
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 5, р.55-625.1\.5. – 2005. – Издание в 10-ти т.т.
672589
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 6. – 2005
672590
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 7. – 2005
672591
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 8. – 2005
672592
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 9. – 2005
672593
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 10. – 2005
672594
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 1 : Разделы 0-17. – 2006
672595
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 2 : Разделы 2-338(470-571). – 2006
672596
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 3 : Разделы 339-37. – 2006
672597
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы 37.0-377. – 2006. – Издание в 10-ти т.т.
672598
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 5 : Разделы 378-615.9. – 2006. – Издание в 10-ти т.т.
672599
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 6 : Разделы 616-639.2/.6. – 2006. – Издание в 10-ти т.т.
672600
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы 64-821.111(73). – 2006. – Издание в 10-ти т.т.
672601
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 8 : Разделы 821.111(73)-821.161.1-93. – 2006. – Издание в 10-ти т.т.
672602
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы 821.161.1-93-94(47) Именной ук. – 2006. – Издание в 10-ти т.т.
672603
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Вспомогательные указатели. Ук.заглавий,ук. книг,изд.не на русском аз. Предметный ук. – 2006. – Издание в 10-ти т.т.
672604
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 1 : Разделы 0-17. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
672605
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 2 : Разделы 2-338(470-571). – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
672606
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 3 : Разделы 339-373. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
672607
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы 373-51. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
672608
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 5 : Разделы 51- 619. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
672609
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 6 : Разделы 62-662. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
672610
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы 6663/664-821.111(73). – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
672611
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 8 : Разделы 821.111(411)-821.9. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
672612
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006. Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы 821-93-94(47). – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
672613
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006. Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Вспомогательные указатели: именной указатель, указатель заглавий. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
672614
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006. Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 11 : Вспомогательные указатели: указатель книг, изданных не на русском языке, предметный указатель. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
672615
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 1 : Разделы 0-1/14. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
672616
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 2 : Разделы 159.9-332. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
672617
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 3 : Разделы 334-37.0. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
672618
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы 371-379.8. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
672619
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 5 : Разделы 39-616.9. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
672620
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 6 : Разделы 617-658. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
672621
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы 659- 821.111(73). – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
672622
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 8 : Разделы 821.112,2-821,113-93. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
672623
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы 821.124-93-94(47). – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
672624
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Вспомогательные указатели . Именной указатель, указатель заглавий . – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
672625
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 11 : Вспомогательные указатели, указатель книг,изданных не на русском языке, предметный указатель. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
672626
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 1 : Разделы 0-1/14. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
672627
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 2 : Разделы 159.9-332. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
672628
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 3 : Разделы 334-37.0. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
672629
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы 37.0 - 373.167.1. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
672630
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 5 : Разделы 373.167.1-550.8. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
672631
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 6 : Разделы 551- 622.1/.2. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
672632
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы 622.3-745/749. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
672633
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 8 : Разделы 75/76-821. 161. 1. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
672634
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы 821.161.1- 821.14-93. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
672635
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Разделы 821.161.1-93 - 94(47). – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
672636
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 11 : Вспомогательніе указатели .Именной указатель.Предметный указатель. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
672637
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 1 : Разделы 0 - 159.9. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
672638
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 2 : Разделы 159.9 -336. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
672639
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 3 : Разделы 336-366. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
672640
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы 368-373.167.1. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
672641
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 5 : Разделы 373.167.1-539.2/.6. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
672642
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 6 : Разделы 54-621.37. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
672643
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы 621.38-666.3/.7. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
672644
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 8 : Разделы 666.9-821.111. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
672645
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы 821.111-821.161.1. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
672646
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Разделы 821.111-94(47). – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
672647
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 11 : Вспомогательные указатели . Именной указатель. Предметный указатель. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
672648
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 1 : Разделы 0 - 159.9. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
672649
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-73-9 (т.2). – ISSN 0201-6354
Т. 2 : Разделы 159.9-339.1. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
672650
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-73-9 (т.3). – ISSN 0201-6354
Т. 3 : Разделы 339.1-371. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
672651
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-75-3 (т.4). – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы 371-373.167.1. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
672652
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т. 5). – ISSN 0201-6354
Т. 5 : Разделы 373.167.1-614. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
672653
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.6). – ISSN 0201-6354
Т. 6 : Разделы 614-631.4. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
672654
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т. 7). – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы :631.4-811.111. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
672655
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-79-1(т.8). – ISSN 0201-6354
Т. 8 : Разделы: 811.111- 821.161.1. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
672656
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-80-7(т.9). – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы: 821.161.1- 821.0. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
672657
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 : государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-80-7(т.9). – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Разделы: 821.111.0-- 94(47). Именной укаатель (А - Р). – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
672658
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 : государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-80-7(т.9). – ISSN 0201-6354
Т. 11 : Вспомогательные указатели, именной указатель, предметный указзатель. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
672659
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 1 : Разделы 0 - 159.9. – 2012
672660
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Рос. книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.2). – ISSN 0201-6354
Т. 2 : Разделы 159.9 - 339.1. – 2012
672661
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.3). – ISSN 0201-6354
Т. 3 : Разделы - 339.1-373. – 2012
672662
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.4). – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы - 373-378. – 2012
672663
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.5). – ISSN 0201-6354
Т .5 : Разделы 378 -615.8. – 2012
672664
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.6). – ISSN 0201-6354
Т .6 : Разделы 615.8 - 635.1/.8. – 2012
672665
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.7). – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы: 635.1/.8-811.111. – 2012. – Издание в 11-ти т.т.
672666
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.8). – ISSN 0201-6354
Т. 8 : Разделы: 811.111--821.161.1. – 2012. – Издание в 11-ти т.т.
672667
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.9). – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы: 821.161.1-_821.58.0. – 2012. – Издание в 11-ти т.т.
672668
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.10). – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Разделы: 902/904-94(47). Именной указатель (А - Т). – 2012. – Издание в 11-ти т.
672669
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.11). – ISSN 0201-6354
Т. 11 : Вспомогательные указатели, Именной указатель, Предметный указатель. – 2012. – Издание в 11-ти т.
672670
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 1 за 2012 год : Разделы 0 - 159.9. – 2013
672671
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 2 : Разделы 159,9- 338 (470+571). – 2013
672672
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 3 : Разделы 338(470+571)-371. – 2013
672673
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы 371-373. 167. 1. – 2013
672674
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 5 : Разделы 374-614. – 2013
672675
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 6 : Разделы 614-631.3. – 2013
672676
   Книги Российской Федерации : ежегодник : 2012 : государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.7). – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы 631.4-811.111. – 2013
672677
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 8 : Разделы 811.111-821.161.1. – 2013
672678
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы 821.161.1-908. – 2013
672679
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Именной указатель(А-Х). – 2013
672680
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2(т.11). – ISSN 0201-6354
Т. 11 : Именной указатель (Х-Я). Предметный указатель. Предметный указатель художественно литературы для взрослых идетей. – 2013
672681
   Книги РСФСР. – Москва : Советская Россия, 1985. – 56с.
672682
  Аранс Дэвид Книги русской эмиграции: библиографический контроль и возможности комплектования фондов библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 38 - 46. – ISSN 0130-9765
672683
  Бахчиванжи А.П. Книги с автографами П.М. Бицилли в университетской библиотеке // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 21. – С. 89-97. – (Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)


  Бібліотека Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.
672684
   Книги Северо-Западного книжного издательства. – Архангельск, 1986. – 33с.
672685
   Книги Советской Латвии. – Рига, 1970. – 72с.
672686
   Книги старого Урала. – Свердловск, 1989. – 239с.
672687
  Ковальська Л. Книги та преса як документально-інформаційні ресурси: жанрові особливості // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (285), квітень. – С. 27-32. – ISSN 2076-9326


  Вміщено інформацію щодо дослідження документально-інформаційних ресурсів
672688
   Книги України : бланк для замовлень. – Київ, 2000
672689
   Книги України : бланк для замовлень. – Київ
№ 1. – 2001
672690
  Очеретяна Л. Книги України в дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг " за 2019 рік) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (292), листопад. – С. 9-16. – ISSN 2076-9326
672691
  Клюшніченко О. Книги України в дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2016 р.) / О. Клюшніченко, Л. Очеретяна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 12 (257). – С. 20-26. – ISSN 2076-9326


  У статті наведено результати дослідження бази даних "Літопис книг" за 2016 р. із застосуванням бібліометричного методу аналізу за класами Універсальної десяткової класифікації (УДК)
672692
  Клюшніченко О. Книги України в дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2018 р.) / О. Клюшніченко, Л. Очеретяна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (276), липень. – С. 9-17. – ISSN 2076-9326
672693
  Клюшніченко О. Книги України в дзеркалі державної бібліографії: аналітичний огляд (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2017 р.) / О. Клюшніченко, Л. Очеретяна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 9 (266), вересень. – С. 3-10. – ISSN 2076-9326


  У статті наведено результати дослідження бази даних "Літопис книг" за 2017 р. із застосуванням бібліометричного методу аналізу за класами Універсальної десяткової класифікації (УДК)
672694
  Очеретяна Л. Книги України у дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2020 р.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (299), червень. – С. 11-17. – ISSN 2076-9326
672695
   Книги українською мовою у фондах ХДНВ ім.В.Г.Короленка (1798-1923). – Харків
8. – 1996. – 158с.
672696
   Книги Франциска Скорини у зібранні Центральної наукової бібліотеки АН УРСР. – Київ, 1991. – 79 с.
672697
   Книги ХП малых пророков с толкованиями в древне-славянском переводе. – Сергиев Посад
1. – 1918. – 77с.
672698
  Шудря М.А. Книги як люди / М.А. Шудря. – Київ, 1977. – 72 с.
672699
  Бережной А.Ф. Книги, брошюры, сборники по вопросам печати, радио и телевидения, опубликованные в СССР в 1964-1974 гг : материалы к библиографии / Бережной А.Ф. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова, Фак. журналистики. – Ленинград, 1975. – 68 с.
672700
  Дрюбин Г.Р. Книги, восставшие из пепла. / Г.Р. Дрюбин. – М, 1966. – 183с.
672701
  Миронюк Н.Д. Книги, газети, журнали - історичне джерело вивчення суспільно-політичного життя Буковини кінця XIX – початку XX століть // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 177-179. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
672702
  Фролов Ю. Книги, и не только. Заметки о библиотеках США // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 5. – С. 95-102. – ISSN 0028-1263
672703
   Книги, изданные сотрудниками Института философии РАН в 2007 г. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 187-190. – ISSN 0042-8744
672704
   Книги, изданные сотрудниками Института философии РАН в 2007 г. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 187-190. – ISSN 0042-8744
672705
  Бавин С.П. Книги, которые читают все : библиогр. очерки / Сергей Павлович Бавин, Ольга Анатольевна Гурболикова ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книжная палата, 1989. – 174, [1] с. – Библиогр. в тексте. – ISBN 5-7000-0068-7
672706
  Хаткевич Василий Книги, которых они боятся... : Пестрый мир / Хаткевич Василий, Саенко Андрей // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 61 : Іл.
672707
   Книги, открывающие мир. – М., 1984. – 334с.
672708
  Белічко Ю. Книги, оформлені Леонідом Андрієвським. Хронологічний покажчик книг, оформлення яких здійснив (або брав участь в оформленні) Леонід Андрієвський // Леонід Андрієвський - художник книги : літопис життя і творчості : [худож. кн., живописець, графік, проектант-оформлювач, журналіст, мистецтвознавець, публіцист, видавець : мистецтвознав. дослідж.] / Ю.В. Белічко. – Київ : Криниця, 2012. – С. 381-386. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-7575-99-1


  Брав участь у оформленні видань про Київський університет, який у 1984 р. відзначив своє 150-річчя. На сторінках 120-123 є фото видань.
672709
  Фоменко Л.Н. Книги, проблемы, герои / Л.Н. Фоменко. – М, 1967. – 32с.
672710
  Глухов А.Г. Книги, пронизывающие века / А.Г. Глухов. – 2-е изд., доп. – Москва : Книга, 1975. – 141 с.
672711
  Фельдман С. Книги, що формують спільноту однодумців / підготувала Юлія Ілюха // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 8-9 жовтня (№ 127/128)


  "Важливо, щоб діти відчували, що читати - це модно і престижно".
672712
  Глухов А.Г. Книги,пронизывающие века / А.Г. Глухов. – К, 1973. – 176с.
672713
  Глухов А.Г. Книги,пронизывающие века / А.Г. Глухов. – 3-е изд. – К, 1979. – 152с.
672714
   Книги. Библиотеки, История. – Тверь, 1995. – 96с.
672715
   Книговедение - литературоведение - фольклор - искусство. – Москва, 1961. – 196с.
672716
   Книговедение : энциклопедический словарь : А-Я. – Москва : Советская энциклопедия, 1981. – 664 с. : илл.
672717
  Функе Ф. Книговедение / Ф. Функе. – М, 1982. – 296с.
672718
   Книговедение : энциклопедический словарь : А-Я. – Москва : Советская энциклопедия, 1982. – 664 с. : илл.
672719
   Книговедение в Белоруссии. – Минск, 1977. – 160с.
672720
  Мильчин А.Э. Книговедческие заметки на полях изданий. Организация комментариев в научной книге // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 1. – С. 42-45. – ISSN 1726-6726
672721
  Горобець О.О. Книговидавництво в умовах цифрової економіки: статистичний аналіз // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – С. 28-37. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
672722
  Малиш Мирослава Михайлівна Книговидавнича діяльність Бориса Грінченка : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.10 / Малиш Мирослава Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 1994. – 22л.
672723
  Малиш М.М. Книговидавнича діяльність Бориса Грінченка : Дис... канд.філолог.наукнаук: 10.01.10 / Малиш М.М.; МО УКраїни. КПІ. – Київ, 1994. – 156л. – Бібліогр.:л.149=156
672724
  Крик Н.В. Книговидавнича діяльність в період Директорії УНР // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – C. 58-65. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
672725
  Буряк С. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2017 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 3 (260), березень. – С. 5-13. – ISSN 2076-9326
672726
  Буряк С. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2018 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (272), березень. – С. 9-17. – ISSN 2076-9326
672727
  Буряк С. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2019 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (286), травень. – С. 12-20. – ISSN 2076-9326
672728
  Буряк С. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2020 року / С. Буряк, Г. Черняк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (298), травень. – С. 7-14. – ISSN 2076-9326
672729
  Оніпко Т.В. Книговидавнича діяльність вітчизняної споживчої кооперації в 20-і роки ХХ століття // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 66-75. – ISSN 2075-1451
672730
  Демуз І.О. Книговидавнича діяльність П.Я. Стебницького (кінець XIX - початок XX ст.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 171-192. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
672731
  Цебенко А. Книговидавнича діяльність Православної Церкви в Чеських землях і на Словаччині в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 579-588. – ISSN 2078-6077
672732
  Буряк С. Книговидавнича діяльність сучасної України: стан, тенденції та перспективи розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (294), січень. – С. 10-21. – ISSN 2076-9326
672733
  Васьківська О. Книговидавнича діяльність у УСРР у 1926 р.: тенденції та особливості розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 38-42. – ISSN 2076-9326


  Досліджено технологічний процес обслуговування користувачів бібліотек в умовах застосування сучасних інфоромаційно-комунікаційних технологій, зорієнтованих на мережу Інтернет. Проаналізовано рівень використання веб-технологій на сайтах обласних ...
672734
  Босак О.І. Книговидавнича діяльність української діаспори в Канаді // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – № 1 (53). – С. 116-122. – ISSN 0554-4866
672735
  Шафаренко Ю. Книговидавнича справа в Бельгії: до питання ціноутворення // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.22-23
672736
  Васьківська О. Книговидавнича справа в губерніях України у роки визвольних змагань (1917-1920): тенденції розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 2 (259), лютий. – С. 38-48. – ISSN 2076-9326
672737
  Васьківська О. Книговидавнича справа в Києві: 1917-1920 роки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (303), жовтень. – С. 37-43. – ISSN 2076-9326
672738
  Бершов О.В. Книговидавнича справа в Сполучених Штатах Америки (порівняльно-системний аналіз) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Бершов О. В.; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – К., 1999. – 203л. – Бібліогр.:л.139-144
672739
  Бершов О.В. Книговидавнича справа в Сполучених Штатах Америки. : Автореф... Канд.філософ.наук: 10.01.08 / Бершов О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 18л.
672740
  Гнатюк Д.І. Книговидавнича справа на Україні в післявоєнні роки / Д.І. Гнатюк. – К, 1965. – 192с.
672741
  Кароєва Т.Р. Книговидавничі практики у поширенні політичних ідей на підросійських українських теренах другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 308-321. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
672742
  Філінюк А.Г. Книговидавнцтво та бібліотечна справа в Подільській губернії наприкінці XVIII - в першій половині ХІХ ст. / А.Г. Філінюк, В.В. Моздір // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 282-287. – (Серія історична ; вип. 14). – ISSN 2309-7086
672743
  Буряк Світлана Книговидання - 2008: аналіз і прогноз випуску книжкової продукції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 4-8
672744
  Корнієнко О. Книговидання в Україні // Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2010. – № 2/3 (76/77). – С. 42-45
672745
  Вернигора Н.М. Книговидання для дітей в Україні XX століття: типологія, проблематика, жанрові особливості : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Вернигора Ніна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 276 л. – Додатки: л. 261-276. – Бібліогр.: л. 217-258
672746
  Вернигора Н.М. Книговидання для дітей в Україні XX століття: типологія, проблематика, жанрові особливості : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Вернигора Ніна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр. : 8 назв
672747
  Сенченко Микола Книговидання трьох слов"янських країн: Україна, Білорусь, Росія // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-9
672748
  Сенченко Микола Книговидання трьох слов"янських країн: Україна, Білорусь, Росія // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-6
672749
  Червак Б. Книговидання: культура, бізнес, національна безпека // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 жовтня (№ 197/198). – С. 21


  Перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак - про участь нашої країни у Франкфуртському книжковому ярмарку і перспективи програми "Українська книга".
672750
  Петров С.О. Книгодрукування в Київському університеті // Книга і друкарство на Україні / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського, Держ. публ. б-ка ; [за ред. П.М. Попова]. – Київ : Наукова думка, 1964. – С. 118-121
672751
  Сенченко М.І. Книгодрукування і мас-медіа Канади : аналітичний огляд / Микола Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 2006. – 36 с. – ISBN 966-00-0710-8
672752
   Книгодрукування на Україні 1574-1974. – К., 1974. – 48с.
672753
  Фоміних В.В. Книгозабезпеченість навчальних дисциплін як основа комплектування бібліотечних фондів ВНЗ / В.В. Фоміних, С.Б. Мартинюк // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 215-219. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
672754
  Мойсеєнко В.О. Книгозбірні - основа нашої національної духовності / В.О. Мойсеєнко, І.П. Шостка, Н.В. Тарченко // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 4 (24). – С. 83-85. – ISSN 2413-5461


  У статті в історичному аспекті подано інформацію про збереження та відновлення співробітниками Національної наукової медичної бібліотеки України книжкових фондів, пошук шляхів поповнення їх новою медичною літературою, покращення умов праці, шлях до ...
672755
  Рубан А.І. Книгозбірні ЗВО мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України крізь призму видавничої діяльності (2013-2017 рр.): методичний аспект // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 207-213. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
672756
  Кривенко М.О. Книгозбірня "Студіону" (1909-1940) у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника: видання ХІХ - першої половини ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 156-172. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
672757
  Кондратюк Л. Книгозбірня Григорія Кочура: перше знайомство // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 2. – С. 178-187. – ISSN 2078-340X
672758
  Афанасьєва З.Б. Книгозбірня Київського комерційного інституту (1905-1920): організація бібліотеки та її місце у фонді Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 106-115. – ISSN 2222-4203


  Підкреслюється роль проф. Університету Св. Володимира М.В. Довнар-Запольського в організації цього приватного вищого спеціалізованого навчального закладу та його бібліотеки
672759
  Ціборовська-Римарович Книгозбірня монастиря Ордену босих кармелітів у Вишневці: історія та книгознавча характеристика фонду // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 139-155. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
672760
  Пасемко Іван Книгозбірня Онуферків працює на українознавство у престольному місті Києві // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 260-265
672761
  Боровський Я.Є. Книгозбірня Печерського монастиря // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 7 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 38-40
672762
  Ольчак З. Книгозбірня ХІХ століття бібліотеки Варшавського університету: формування, характеристика, значення для національної культури і науки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 96–105. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
672763
   Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (до 25-річчя наукової діяльності) : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад. Н.І. Моісеєнко ; редкол.: Т.В. Добко та ін. ; вступ. ст. Л.А. Дубровіної]. – Київ : НБУВ, 2013. – 83, [3] с. – Імен. покажч.: с. 79-84. – ISBN 978-966-02-6859-3
672764
  Дегтяренко Л. Книгознавець Ярослав-Богдан Рудницький / Л. Дегтяренко, О. Супронюк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 6 (179). – С. 32-34. – ISSN 2076-9326
672765
  Ковальчук Г.І. Книгознавець, бібліограф і бібліотекар Сергій Іванович Маслов (1880-1957) : бібліографічний нарис / Г.І. Ковальчук, Н.Ф. Королевич. – Київ, 1995. – 43, [1] с. – Видатні діячі української книги, вип. 4
672766
  Казакова Н. Книгознавець, публіцист, історик (115-річчя від дня народження Л.Биковськьго) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 2 (48). – С. 16-19
672767
   Книгознавство та бібліографія. – К., 1983. – 150с.
672768
  Медвєдєва В. Книгознавча культура в контексті українського државотворення // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 1. – С.24-26
672769
   Книгознавча полоністика Ярослава Ісаєвича // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
672770
  Антонюк Т. Книгознавча характеристика видань української діаспори та їх роль у консолідації українства // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 18-22. – ISSN 1029-7200
672771
  Антонюк Т. Книгознавча характеристика видань української діаспори та їхня роль у консолідації українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 10-15. – ISSN 2520-2626


  "Досліджено замасковані видання фонду відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавстваНаціональної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ВЗУ ІК НБУВ) як один із засобів консолідації українства таборотьби за Українську незалежну державу. ...
672772
   Книгознавча школа : антологія / [В.С. Бабич та ін. ; уклад. В.М. Медведєва ; редкол.: М.М. Поплавський, С.Д. Безклубенко, Т.О. Долбенко, Ю.І. Горбань] ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2016. – 642, [2] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. на с. 619-623. - Список дис., захищ. в КНУКіМ: с. 625-641. – Бібліогр. в текстах та в кінці ст. – (Серія "Наукові школи"). – ISBN 978-617-7320-59-2
672773
  Ковальчук Г. Книгознавчі дослідження бібліотечних фондів та їх введення у науково-інформаційний простір / Галина Ковальчук, Тетяна Мяскова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – С. 40-41. – ISSN 1029-7200
672774
  Ковальчук Г. Книгознавчі наукові школи Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: спроба ретроспективного аналізу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (246). – С. 42-50. – ISSN 1029-7200


  У статті аналізується зміст понять «наукова школа», «книгознавча наукова школа». Охарактеризовано творчі здобутки лідерів книгознавчих шкіл Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, здійснено історіографічний огляд відповідних наукових ...
672775
  Фрис В. Книгознавчі студії академіка Ярослава Ісаєвича // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 42-46. – ISSN 1029-7200


  Стаття присвячена творчому доробку в книгознавчій царині відомого вітчизняного вченого, академіка Ярослава Ісаєвича, а саме - становленню книгознавчих інтересів ученого, його напрацюванням у галузі історії вітчизняної книги та книговидання, друкарства ...
672776
  Здановська В. Книгознавчі читання до 135-річчя від дня народження Віктора Федоровича Іваницького // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (237). – С. 55-56. – ISSN 1029-7200


  Наприкінці листопада 2016 р. в Інституті книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського відбулися перші Книгознавчі читання на пошану Віктора Федоровича Іваницького (1881–1955?) - гебраїста, історика Давнього Сходу, ...
672777
  Заєць О. Книгознавчі читання, присвячені 200-річчю заснування бібліотеки Київської духовної академії // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (255). – С. 45-46. – ISSN 1029-7200


  розпочалася робота з реорганізації бібліотечної класифікації та розміщення фонду, зокрема укладання алфавітного каталогу (який у подальшому періодично перероблявся). Паралельно відбувалися перерозподіл книжок сукупного фонду, надання їм нових ...
672778
  Шеметова Елена Петровна Книгоиздание в контексте теории социокультурных взаимодействий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 84-96. – Бібліогр.: с. 84-93, 95-96. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
672779
  Москаленко В.В. Книгоиздание в США. Организация, экономика, распространение / В.В. Москаленко; Всесоюзн. кн. палата, ЦБНТИ по печати. – Москва : Книга, 1976. – 64с.
672780
  Лаптенок И.Н. Книгоиздание и книгораспространение в Беларуси: по материалам Министерства информации за 2006–2007 гг. // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, УА "Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау" ; [склад.: Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк, Т.А. Дзем"яновіч ; рэдкал.: Б.У. Святлоу (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2008. – Вып. 2. – С. 172-187. – ISBN 978-985-6798-53-8
672781
  Лавров Н.П. Книгоиздание и литературный процесс / Н.П. Лавров. – М., 1988. – 196с.
672782
   Книгоиздание и фонды массовых библиотек. – Л., 1977. – 177 с.
672783
  Захариева Л.И. Книгоиздание НРБ. Основные закономерности и тенденции становления и развития книгоиздательской системы социалистического пита : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Захариева Л.И.; МГУ. – М., 1981. – 20л.
672784
  Зайченко А.И., Платова М.Л. Книгоиздание СССР : цифры и факты : к 60-летию образования СССР / [авт. текста А.И. Зайченко ; табл. и диаграммы сост. М.Л. Платовой ; худож. М.М. Медведев]. – Москва : Книга, 1982. – 239 с. – Авт. указ. на об. тит. л. - Миниатюрное издание
672785
  Немировский Е.Л. Книгоиздание СССР : цифры и факты : 1917-1987 / [авт. текста Е.Л. Немировский ; табл. сост. М.Л. Платовой при участии Н.П. Степановой и Е.Г. Ягановой ; худож. М.М. Медведев]. – Москва : Книга, 1987. – 319 с. : ил. – Авт. указ. на об. тит. л. - Миниатюрное издание
672786
  Эриашвили Н.Д. Книгоиздание. Менеджмент и маркетинг / Н.Д. Эриашвили; Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав. – Изд-е 2-е перераб. и дополн. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 304с. – ISBN 5-238-00315-3
672787
   Книгоиздание: направление перестройки. – М., 1988. – 238с.
672788
  Белов С.В. Книгоиздатели Сабашниковы / С.В. Белов. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 176 с. : ил.
672789
  Гессен С.Я. Книгоиздатель Александр Пушкин / С.Я. Гессен. – Ленинград, 1930. – 148с.
672790
  Гессен С.Я. Книгоиздатель Александр Пушкин / С.Я. Гессен. – Москва, 1987. – 147с.
672791
  Мартынов И.Ф. Книгоиздатель Николай Новиков / И.Ф. Мартынов. – М, 1981. – 176с.
672792
  Малыхин Н.Г. Книгоиздательская деятельность в союзных республиках СССР. / Н.Г. Малыхин. – М., 1978. – 64с.
672793
  Петров С.О. Книгоиздательская и книготорговая деятельность Н.И.Новикова : Автореф... канд. филол.наук: / Петров С.О. – Киев, 1951. – 17 с.
672794
  Петров С.О. Книгоиздательская и книготорговая деятельсность Н. И. Новикова : Дис... канд. филол.наук: / Петров С. О.; АН УССР, Гос. публ. библ. УССР. – К., 1951. – 262л. – Бібліогр.:л.249-262
672795
  Росовецкая Татьяна Николаевна Книгоиздательская и просветительная деятельность Павмы Берынды и Миха ила Слезки (Формирование идейно-эстетического своеобразия украинской старопечатной книги XVII в.) : Автореф... канд. ист.наук: 05.25.04 / Росовецкая Татьяна Николаевна; Моск. ин-т культуры. – Москва, 1988. – 16л.
672796
  Леман В.В. Книгоиздательская продукция СССР в 1927 г. / В.В. Леман, Л. Музи. – М., 1930. – 503с.
672797
  Волк А.А. Книгоиздательское дело в Белоруссии / А.А. Волк, А.И. Ракович. – Минск, 1977. – 280с.
672798
  Мартиросян Е.М. Книгоиздательское дело в Италии / Е.М. Мартиросян. – М, 1976. – 31с.
672799
  Чернышева Л.А. Книгоиздательское дело в Среднем Поволжье и его роль в осуществлении задач социалистического строительства (1945-1961 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Чернышева Л.А.; Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1978. – 17л.
672800
  Пайчадзе С.А. Книгоиздательское дело в СССР в послевоенный период. (некоторые тенденции развития и вопросы типологии) : Автореф... канд. филолог.наук: 679 / Пайчадзе С.А.; Лен. гос. ин-т культуры. – Л., 1971. – 20л.
672801
  Кудрявцева Л.Н. Книгоиздательское дело на современном этапе. / Л.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Семенова. – М, 1981. – 48с.
672802
  Эриашвили Н.Д. Книгоиздательство: менеджмент и маркетинг / Н.Д. Эриашвили. – Москва : ЮНИТИ, 1998. – 207с. – ISBN 5-238-00133-9
672803
  Онищук М. Книгоіндустрія в Німеччині // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (299), червень. – С. 18-26. – ISSN 2076-9326
672804
  Найдич Эрик Эзрович Книголюбу : Рек. указ. лит. / Гос. Публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина; Сост.: Э. Э. Найдич; Науч. ред. М. В. Машкова. – Москва : Книга, 1978. – 48с.
672805
  Фаст Г. Книгоноша : Рассказ // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 192-201. – ISSN 1130-6545
672806
  Батхен Н. Книгоноша // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 10. – С. 151-155. – ISSN 1728-8568
672807
   Книгоноша Менделе : проза М. Мойхер-Сфорима : воспоминания и статьи о нем / Междунар. центр яз. и культуры идиш при Всемир. Еврейском Конгр. (Вильнюс), Междунар. евр. общин. центр "Мигдаль" (Одесса) ; [сост.: А.А. Мисюк, Е.Л. Яворская]. – Одесса : Экология, 2017. – 239, [1] с. : ил. – Имен. указ.: с. 229–237. – ISBN 978-617-7046-40-9
672808
  Забелина О.Б. Книгообеспеченность учебного процесса в условиях информатизации вуза // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 9. – С. 48-52. – ISSN 0130-9765
672809
  Самченко В. Книгообіг в "Арсеналі" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 20 квітня (№ 49). – С. 12


  П"ять днів і ніч шостого книжкового форуму в Києві.
672810
  Суворова В. Книгообмен, книговорот – что дальше? / Валерия Суворова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2009. – № 3. – С. 14-16
672811
   Книгообменные фонды библиотек Советского Союза. – М., 1978. – 140с.
672812
  Лучка Л.М. Книгообмін у процесі формування фондів катеринославських бібліотек XIX - початку XX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 94-102. – ISSN 2312-2587


  "Розглянуто питання книгообмінних зв’язків між бібліотеками різного підпорядкування, визначено роль обміну виданнями у процесах комплектування багатогалузевих фондів, у створенні науково-освітнього та інтелектуального простору Катеринославщини. ...
672813
  Малолєтова Н. Книгообмінні зв"язки Національної біблітеки України імені В.І. Вернадського з науковими установами та бібліотеками Австрії // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-32. – ISSN 1029-7200
672814
  Мостовик Т. Книгообмінні зв"язки НБУВ з національними бібліотеками світу // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 110-112
672815
  Фирсов Г.Г. Книгоописание и организация алфавитного каталога / Г.Г. Фирсов. – М, 1971. – 224с.
672816
  Попов П.Н. Книгопечатание в Киеве XVII в. / П.Н. Попов. – М., 1964. – 85-217с.
672817
   Книгопечатание и книжные собрания в России до середины Х1Х века. – Л., 1979. – 171с.
672818
   Книгопечатание как искусство : Типографы и издатели XVIII-XX веков о секретах своего ремесла. – Москва : Книга, 1987. – 382 с.
672819
  Тимошик М.С. Книгописання в давньоукраїнській державі після прийняття християнства : Текст лекцій для студентів ін-ту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / М.С. Тимошик; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ : Ін-тут журналістики. КНУТШ, 2002. – 30с.
672820
  Тимошик М.С. Книгописання в давньоукраїнській державі після прийняття християнства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 32-43
672821
  Романюк Н.С. Книгорозповсюдження в Єлисаветграді наприкінці XIX — на початку XX ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 221-224


  У статті аналізується система книготоргівлі в Єлисаветграді наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.На основі публікацій тодішньої періодики, архівних матеріалів, свідчень сучасників та попередніх досліджень краєзнавців описується діяльність книгарень, їх ...
672822
  Белова В. Книготворческая стратегия раннего Игоря Северянина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
672823
  Осипов В.О. Книготорговая библиография / В.О. Осипов. – 2, перераб и доп. – Москва : Книга, 1984. – 344 с.
672824
  Сенченко М. Книготорговельна бібліографія Великої Британії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (293), грудень. – С. 3-19. – ISSN 2076-9326
672825
  Сенченко М. Книготорговельна бібліографія Німеччини // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (295), лютий. – С. 3-10. – ISSN 2076-9326
672826
  Сенченко М. Книготорговельна бібліографія США // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (294), січень. – С. 3-10. – ISSN 2076-9326
672827
   Книготорговое и библиотечное делов россии в ХУП - первой половине Х1Х в.. – Л., 1981. – 159с.
672828
  Ольсен Э.Б. Книготорговцу не спится / Э.Б. Ольсен. – М., 1967. – 67с.
672829
   Книгочей. – Москва. – ISBN 5-85129-154-0
№ 8. – 2002
672830
  Иноземцев В.Л. Книгочей : Библиотека современной обществоведческой литературы в рецензиях / В.Л. Иноземцев. – Москва : Ладомир, 2005. – 464с. – На тит. листе: Центр исследований постиндустриального общества. Журнал "Свободная мысль-21". – ISBN 5-86218-465-1
672831
  Приходько А. Книгою покликані і мобілізовані // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 2 (187). – С. 48-49. – ISSN 2076-9326
672832
  Конський В.М. Книгу-механізаторам / В.М. Конський. – К., 1963. – 36с.
672833
  Приступенко Г.В. Книгу -- в маси. / Г.В. Приступенко, А.П. Єленьова. – Львів, 1959. – 16с.
672834
  Попова З.И. Книгу - в каждую семью / З.И. Попова. – Ульяновск, 1960. – 20с.
672835
  Агуф М.А. Книгу - в маси. Книжкова торгівля в Радянській Україні. 1918-1964. / Агуф М.А., Коваль М.Т. – Харків : Ред.-вид. відділ Книжкової палати УРСР, 1965. – 165 с.
672836
  Фомина К.И. Книгу - в массы / К.И. Фомина. – Воронеж, 1950. – 56с.
672837
   Книгу - на службу воспитанию. – Смоленск, 1973. – 99с.
672838
   Книгу - промисловому виробництву. – К., 1965. – 51с.
672839
  Соколова Н. Книгу - рабочей молодежи. / Н. Соколова. – М., 1952. – 48с.
672840
  Коваль А.В. Книгу памяти пишет народ / А.В. Коваль. – К, 1991. – 47с.
672841
  Веретина К.Г. Книгу читают в каждой семье. Опыт работы библиотек. / К.Г. Веретина. – Вып.1. – Таш-Кумыра, 1963. – 45с.
672842
  Ігнатенко М. Книгу, яку помітили на Заході (роздуми услід) // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 523-549. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
672843
   Книжевни истражуваньа : Прилози од вработените во Институтот за македонска литература. – Скопje, 1997. – 261c.
672844
  Jаневски С. Книжевно наследство = Literary heritage / Славко Jаневски ; Македонска акад. на науките и уметностите, фондациjа "Трифун Костовски". – Скопje : МАНУ. – ISBN 9989-101-41-8
Том 1 : Галериjа универзум. – 2005. – 606 с. : портр. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
672845
  Jаневски С. Книжевно наследство = Literary heritage / Славко Jаневски ; Макед. акад. на науките и уметностите, фонд Трифун Костовски. – Скопje : [МАНУ]. – ISBN 9989-101-41-8
Т. 2 : Разговори со Jаневски / предг., поговор, ред., комент.: Г. Старделов ; уред.: Т. Серафимовски. – 2007. – LXXVII, 495, [1] с., 7 л. ил. – Парал. тит. лист англ. мовою
672846
  Калинець І. Книжечка для Дзвінки: вірши та казка / І. Калинець. – К., 1991. – 48с.
672847
  Сулима М.М. Книжиця у семи розділах : літературно-критичні статті й дослідження / Микола Сулима ; Ін-т літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Фєнікс, 2006. – 424 с. – ISBN 966-651-286-6
672848
  Угрімова Т.О. Книжка - мій друг. Книжка для читання французькою мовою до підручника 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова, Я І. Розенталь, . – К, 1973. – 112с.
672849
  Угрімова Т.О. Книжка - мій друг. Книжка для читання французькою мовою до підручника 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова, Я І. Розенталь, . – 2-є вид. – К, 1976. – 112с.
672850
   Книжка : вісник Українського книжкового руху. – Станіславів : Бистриця
Рік 2, ч. 8-10. – 1922. – С. 101-156
672851
   Книжка : вісник Українського книжкового руху. – Станіславів : Бистриця
Рік 2, ч. 1-3, март. – 1922. – С. 1-48
672852
   Книжка : вісник Українського книжкового руху. – Станіславів : Бистриця
Рік 2, ч. 4-7. – 1922. – С. 49-100
672853
  Гриценко М.С. Книжка / М.С. Гриценко. – Суми : BONA MENTE, 2000. – 112с. – ISBN 966-95229-4-3
672854
  Юрчук О. Книжка "з годинником" (про родинні хроніки Володимира Даниленка "Грози над Туровцем") // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 23 травня (№ 10). – С. 5
672855
   Книжка (1921-1923) : вістник українського книжкового руху : системат. покажч. змісту. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2003. – 97, [5] с. – На обкл. назва: Книжка. - Покажчики: с. 81-92. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-02-23-31-5
672856
  Іващук О. Книжка в радіоефірі // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 4. – С.53-57
672857
  Червінський В. Книжка варта томів // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 5


  Рецензія на кн.: "Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси", що вийшла у 2011 р. Підготовлена викладачами-істориками нашого університету, які раніш видали першу книгу з цієї серії "Видатні постаті в історії України ІХ-ХІХ ст".
672858
  Веремійчик О. Книжка Володимира Зарицького "Крутянська подія" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)
672859
  Заборский А. Книжка вопросов и замечаний к произведениям наших писателей : Составлена в связи с "Разборами литературных произведений" того же автора / Александр Заборский. – 2-е изд., спр. и доп. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1915. – 124, IV с.
672860
  Базилевський В. Книжка глибокого дихання // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 січня (№ 2). – С. 7


  Філософська проза Мирослава Дочинця. Роздуми над новою книжкою "Криничар"
672861
  Кулігіна А.С. Книжка для вчителя / А.С. Кулігіна, Є.Б. Ройзенбліт. – К., 1973. – 176с.
672862
  Угрімова Т.О. Книжка для вчителя / Т.О. Угрімова. – 2-е вид. – К, 1977. – 131с.
672863
  Бім І.Л. Книжка для вчителя / І.Л. Бім. – Київ, 1984. – 136с.
672864
  Старков А.П. Книжка для вчителя до підручника англійсьної мови для 10 класу середньої школи / А.П. Старков, Б.С. Островський. – Київ : Радянська школа, 1975. – 135 с.
672865
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 10 класу середньої школи / А.П. Старков, Б.С. Островський. – Київ, 1987. – 75 с.
672866
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 4 класу середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1982. – 288с.
672867
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 4 класу середньої школи / А.П. Старков. – 2-е вид. – Київ, 1986. – 273с.
672868
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 5 класів середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1982. – 192с.
672869
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 5 класу середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1973. – 238с.
672870
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 6 класу середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1983. – 152с.
672871
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 7 класу середньої школи / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 2-е вид. – Київ, 1977. – 176с.
672872
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 7 класу середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1984. – 120с.
672873
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 8 класу середньої школи / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – Київ, 1972. – 134с.
672874
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 8 класу середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1985. – 87с.
672875
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 9 класу середньої школи / А.П. Старков, Б.С. Островський. – Київ, 1986. – 77 с.
672876
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до Підручника німецької мови для 4 класу середньої школи. / І.Л. Бім, О.О. Голотіна. – 2-е вид. – Київ, 1986. – 279с.
672877
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 5-го класу серед. школи / І.Л. Бім, О.О. Колотина. – Київ, 1990. – 224с.
672878
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 6 класу середньої школі. / І.Л. Бім, О.О. Голотіна. – Київ, 1983. – 142с.
672879
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до Підручника німецької мови для 8 класу середньої школи / І.Л. Бім, Ю.І. Пассов. – Київ, 1985. – 97с.
672880
  Гез Н.І. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 9-10 класів середньої школи / Н.І. Гез. – К., 1979. – 216с.
672881
  Гез Н.І. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 9 класу / Н.І. Гез. – К., 1973. – 179с.
672882
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 9 класу середньої школи / І.Л. Бім, Ю.І. Пассов. – Київ : Радянська школа, 1986. – 79 с.
672883
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецькой мови для 10 класу середньої школи. / І.Л. Бім, Є.І. Пассов. – Київ : Радянська школа, 1987. – 79 с.
672884
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецькой мови для 5 класу середньої школи / І.Л. Бім, О.О. Голотіна. – Київ, 1982. – 176 с.
672885
  Угрімова Т.О. Книжка для вчителя до підручника французської мови для 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова. – Київ : Радянська школа, 1971. – 132 с.
672886
  Кулігіна А.С. Книжка для вчителя до підручника французької мови / А.С. Кулігіна, Є.Б. Ройзенбліт. – К., 1979. – 192с.
672887
  Шапко А.П. Книжка для вчителя до підручника французької мови для 10 класу середньої школи / А.П. Шапко, В.О. Слободчиков. – К., 1987. – 79с.
672888
  Слободчиков В.О. Книжка для вчителя до підручника французької мови для 4 класу середньої школи / В.О. Слободчиков, А.П. Шапко. – Київ, 1981. – 264с.
672889
  Шапко А.П. Книжка для вчителя до Підручника французької мови для 6 класу середньої школи / А.П. Шапко, В.О. Слободчиков. – К., 1983. – 157с.
672890
  Шапко А.П. Книжка для вчителя до підручника французької мови для 8 класу середньої школи / А.П. Шапко, В.О. Слободчиков. – Київ, 1985. – 87 с.
672891
  Шапко А.П. Книжка для вчителя до підручника французької мови для 9 класу середньої школи / А.П. Шапко, В.О. Слободчиков. – Київ, 1986. – 81с.
672892
  Жукова Н.Б. Книжка для вчителя. До підручника франц. мови для 8-го класу сред. школі / Н.Б. Жукова, А.П. Шапко. – Київ, 1972. – 80с.
672893
  Вернигора Н.М. Книжка для дітей як основне джерело формування загальнолюдських цінностей // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 87-90. – ISSN 2312-5160


  У статті розглянуто поняття "книжка для дітей" під кутом осмислення природи книжки та її функціонального призначення. Автор пропонує розглянути видання для дітей не тільки в контексті освітньо-виховного процесу, а насамперед, як предмет забезпечення ...
672894
  Михайлин І. Книжка для кмітливих людей. Про повість Віктора Бурмаки "Мир і війна" // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 138
672895
   Книжка для читання. – К., 1975. – 176с.
672896
  Боровик М.О. Книжка для читання : до підручника англ. мови для 10 класу середньої школи / М.О. Боровик, Є.Г. Копил. – Київ : Радянська школа, 1980. – 128 с.
672897
  Юровський І.М. Книжка для читання англ. мовою для учнів старш. класів. / І.М. Юровський, Н.І. Лихошерст. – К., 1968. – 72с.
672898
  Ціпен Е.Х. Книжка для читання англійською мовою для учнів старших класів і студентів вузів / Е.Х. Ціпен. – Київ : Радянська школа, 1969. – 80 с.
672899
   Книжка для читання англійською мовою для учнів старших класів і студентів вузів. – Київ : Радянська школа, 1969. – 80 с.
672900
  Боровик М.О. Книжка для читання до підручника англ. мови для 9 класу серед. школи / М.О. Боровик, Є.Г. Копил. – К, 1979. – 128с.
672901
  Копил Є.Г. Книжка для читання до підручника англійської мови для 5 класу середньої школи / Є.Г. Копил, М.О. Боровик. – К, 1982. – 95с.
672902
  Васильєва І.Б. Книжка для читання до підручника англійської мови для 6-го класу середньої школи / І.Б. Васильєва. – Київ : Радянська школа, 1976. – 126 с.
672903
  Копил Є.Г. Книжка для читання до підручника англійської мови для 6 класу середньої школи. / Є.Г. Копил, М.О. Боровик. – К, 1984. – 95с.
672904
   Книжка для читання до підручника англійської мови для 7-го класу середньої школи. – 2-е вид. – Київ, 1978. – 176 с.
672905
  Дубровін М.І. Книжка для читання до підручника англійської мови для 7-го класу середньої школи / М.І. Дубровін. – 2-е вид. – К, 1978. – 1978с.
672906
  Копил Є.Г. Книжка для читання до підручника англійської мови для 8 класу середньої школи. / Є.Г. Копил, М.О. Боровик. – К, 1978. – 143с.
672907
  Гез Н.І. Книжка для читання до підручника нім. мови для 9 класу серед. школи / Н.І. Гез. – Київ : Радянська школа, 1975. – 128 с.
672908
  Гез Н.І. Книжка для читання до підручника німецької мови для 10 класу середньої школи / Н.І. Гез. – К., 1976. – 176с.
672909
  Розов О.О. Книжка для читання до підручника німецької мови для 5 класу середньої школи / О.О. Розов. – Київ : Радянська школа, 1983. – 144 с.
672910
  Розов О.О. Книжка для читання до підручника німецької мови для 5 класу середньої школи / О.О. Розов. – Київ : Радянська школа, 1985. – 107 с.
672911
  Розов О.О. Книжка для читання до підручника німецької мови для 6 класу середньої школи / О.О. Розов. – Київ : Радянська школа, 1984. – 112 с.
672912
  Жукова Н.Б. Книжка для читання до Підручника французської мови для 6 класу средньої школі / Н.Б. Жукова. – Київ, 1984. – 105с.
672913
  Жукова Н.Б. Книжка для читання до підручника французької мови для 5 класу сред. школи / Н.Б. Жукова. – Київ, 1982. – 112с.
672914
   Книжка для читання з неорганічної хімії. – Київ : Радянська школа, 1985. – 289 с.
672915
  Іванов О.С. Книжка для читання з фізики : 8 клас / О.С. Іванов, О.Т. Проказа. – Київ : Радянська школа, 1982. – 240 с.
672916
  Гончаренко С.У. Книжка для читання з фізики: 6 класс / С.У. Гончаренко. – Київ : Радянська школа, 1981. – 239 с.
672917
  Журавльова Є.В. Книжка для читання німецькою мовою. До підручника 7-го класу / Є.В. Журавльова. – К., 1975. – 112с.
672918
  Угрімова Т.О. Книжка для читання французською мовою до підручника 5-6 классів серед. школи / Т.О. Угрімова, Б.І. Турчина. – К, 1976. – 192с.
672919
   Книжка для читання французькою мовою. – К., 1972. – 132с.
672920
  Ройзенбліт Є.Б. Книжка для читання французькою мовою / Є.Б. Ройзенбліт. – Київ, 1975. – 112 с.
672921
  Ройзенбліт Є.Б. Книжка для читання французькою мовою / Є.Б. Ройзенбліт. – К, 1977. – 111с.
672922
   Книжка для читання французькою мовою. – 2-е вид. – К., 1977. – 111с.
672923
  Кулігіна А.С. Книжка для читання французькою мовою / А.С. Кулігіна. – К., 1978. – 112с.
672924
  Крітська О.В. Книжка для читання французькою мовою для учнів 9 класу / О.В. Крітська. – Київ : Радянська школа, 1970. – 104 с.
672925
  Кулігіна А.С. Книжка для читання французькою мовою до підручника 10-го класу середньої школи / А.С. Кулігіна. – К., 1975. – 112с.
672926
  Жукова Н.Б. Книжка для читання французькою мовою до підручника 8-го класу середньої школи. / Н.Б. Жукова, А.П. Шапко. – К., 1975. – 111с.
672927
  Ткачук Г. Книжка життя // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 323-332.
672928
  Десятерик Д. Книжка з картинками // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6 березня(№ 41)


  "В український прокат вийшов повнометражний документальний фільм Володимира Луцького "Малевич".
672929
   Книжка заборон і таємниць : [антологія сучас. літ. для підлітків] / [уклад., авт. передм. Володимир Арєнєв ; пер. з пол. Ю.В. Гордієнко ; пер. з рос. А.А. Пітек та ін.]. – Харків : Vivat, 2016. – 365, [3] с. – На обкл., тит. арк. зазначені призвища авт. творів книги. – (Teens only!). – ISBN 978-617-690-705-3
672930
  Боева Людмила Алексеевна Книжка на каникулах, или Летняя библиотечная страда // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 32-34. – ISSN 1727-4893


  Закончен учебный год, у наших читателей - долгожданные каникулы. Как и чем привлечь уставших за трудный учебный год школьников, мечтающих об интересном летнем отдыхе?
672931
  Ющук І. Книжка на полиці : [до 85-річчя Івана Пасемка.] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 19 липня (№ 14). – С. 5


  З 1996 по 2002 роки він обіймав посаду наукового співробітника Інституту українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
672932
  Рубель В. Книжка на яку чекали студенти // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 116-112.


  [Рецензія]:Головченко В., Кравчук О. Країнознавство: Азія, Африка, Латинська Америка, Австралія і Океанія: Навч. посіб. - К., 2006. - 336 с.
672933
  Чужмир А.А. Книжка неповторимых сказок / А.А. Чужмир. – М, 1965. – 111с.
672934
   Книжка о маленьких трехгорцах. – М., 1948. – 247с.
672935
   Книжка о Сибири : (С картой). – Полтава : Єлектрическая Типо-литография И.Л. Фришберга, 1914. – 85 с.
672936
  Кусак А. Книжка о хорошем вкусе / А. Кусак, 1963. – 176 с.
672937
  Івакін Ю.О. Книжка пародій / Ю.О. Івакін. – Київ : Дніпро, 1973. – 154 с.
672938
  Шумаков Книжка партийного активиста / Шумаков, В.В. Зудин. – М, 1973. – 208с.
672939
   Книжка партийного активиста. – М., 1987. – 255с.
672940
   Книжка партийного активиста. – Москва, 1990. – 254с.
672941
   Книжка партийного активиста 1975. – Москва : Политиздат, 1974. – 207 с.
672942
   Книжка партийного активиста 1976. – Москва : Политиздат, 1975. – 192 с.
672943
   Книжка партийного активиста 1977 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1976. – 207 с.
672944
   Книжка партийного активиста 1978. – Москва : Политиздат, 1977. – 198 с.
672945
   Книжка партийного активиста 1979. – Москва : Политиздат, 1978. – 192 с.
672946
   Книжка партийного активиста 1981 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1980. – 173 с.
672947
   Книжка партийного активиста 1982 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1981. – 160 с.
672948
   Книжка партийного активиста 1983 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1982. – 255 с.
672949
   Книжка партийного активиста 1984 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1983. – 255 с.
672950
   Книжка партийного активиста 1985 / Шумаков А.В. – Москва, 1984. – 223с.
672951
   Книжка партийного активиста 1986. – Москва : Политиздат, 1985. – 224 с.
672952
   Книжка партийного активиста 1987 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1986. – 223 с.
672953
   Книжка партийного активиста 1989. – Москва : Политиздат, 1988. – 255 с.
672954
   Книжка партийного активиста. 1980 / Шумаков А.В. – Москва, 1979. – 176с.
672955
  Журавлев В.А. Книжка полевая / В.А. Журавлев. – М., 1976. – 176с.
672956
  Галанов Б.Е. Книжка про книжки / Б.Е. Галанов. – Москва, 1970. – 96с.
672957
  Галанов Б.Е. Книжка про книжки / Б.Е. Галанов. – 2-е изд. доп. – М., 1974. – 128с.
672958
  Галанов Б.Е. Книжка про книжки / Б.Е. Галанов. – М., 1978. – 144с.
672959
  Галанов Б.Е. Книжка про книжки, которые вы непременно прочитаете, если еще не читали / Б.Е. Галанов. – 3-е изд. доп. – Москва, 1985. – 175с.
672960
  Зубков Б.В. Книжка про книжку / Б.В. Зубков. – М, 1984. – 24с.
672961
   Книжка про нас із Вами : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 106 : Фото
672962
  Сюндюков І. Книжка про світлі душі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 1 червня (№ 94/95). – С. 30


  Іванна Мащак, незламна українка з незвичайною долею, розповіла про свій життєвий шлях.
672963
  Александрова О. Книжка року"2007 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36. – Бібліогр. в кінці ст.
672964
  Александрова О. Книжка року"2007 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36. – Бібліогр. в кінці ст.
672965
  Франсис Д. Книжка с картинками по топологии : Как рисовать математические картинки / Д. Франсис; Пер. с англ. Н.Ю. Нецветаева под ред. Н.В. Иванова. – Москва : Мир, 1991. – 240 с.
672966
  Дюдин В.А. Книжка судоводителя-любителя / В.А. Дюдин, В.К. Елисеев. – К, 1986. – 175с.
672967
  Нестеренко П. Книжка у житті й долі Дмитра Степовика // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 25 вересня (№ 18). – С. 7. – ISSN 2519-4429
672968
  Успенский Г.И. Книжка чеков / Г.И. Успенский. – Санкт-Петербург, 1898
672969
  Успенский Г.И. Книжка чеков / Г.И. Успенский. – Орджоникидзе, 1939. – 28с.
672970
  Успенский Г.И. Книжка чеков / Г.И. Успенский. – М, 1985. – 528с.
672971
  Успенский Г.И. Книжка чеков, и другие очерки и рассказы. / Г.И. Успенский. – М-Л, 1959. – 131с.
672972
  Платонова Н.Д. Книжка эта про поэта / Н.Д. Платонова. – Фрунзе, 1965. – 108с.
672973
  Мігель Ю. Книжка як оголений нерв / підготувала Юлія Ілюха // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 листопада (№ 137/138)
672974
  Сайко Л. Книжка, після якої хочеться вмитися святою водою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 квітня (№ 75/76). – С. 21


  Дара Корній й Тала Владимирова представили роман "Зозулята зими".
672975
  Якимович Б. Книжка, що випередила свій час. // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.130-143. – ISSN 0868-4790
672976
  Слабошпицький М. Книжка, яку мене просили написати. Василь Земляк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 12-18 березня (№ 11). – С. 11
672977
  Слабошпицький М. Книжка, яку мене просили написати. Василь Земляк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 19 березня - 8 квітня (№ 12/13). – С. 13
672978
  Тимошик М. Книжки-обманки як недосліджене явище видавничої діяльності української еміграції: генеза, типологія, шляхи переправляння в СРСР, масштаби, джерела фінансування // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (68). – C. 113-129. – ISSN 2413-7065
672979
   Книжки друкуватимуть мовами національних меншин // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 28 серпня (№ 158). – С. 1, 3
672980
  Дубинянська Я. Книжки з невідомої полиці : (Несподівані романи Марини Соколян) // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 203-206. – ISBN 978-966-8201-83-7
672981
  Лубчак В. Книжки Івана Огієнка з"являться в Інтернеті! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 18


  Видавець 15-ти томів праць митрополита Микола Тимошик переконаний, що таким чином виконає заповіт автора.
672982
  Говоров А.А. Книжки петровской поры / А.А. Говоров. – 2-е изд. – М, 1989. – 453с.
672983
  Білокінь С. Книжки про Київ - пам"ятка боротьби довкола правди // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 березня (№ 10)


  "Провідник Федора Ернста "Київ", що вийшов у світ 1930 року, - ще одна яскрава пам"ятка боротьби тодішнього українства за правду й справедливість."
672984
  Коваль Р. Книжки Романа Коваля повертають із забуття імена Героїв України / спілкувалася Лариса Громадська // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 січня (№ 3). – С. 13


  Розмова з дослідником історії Визвольної боротьби I пол. XX ст. Романом Ковалем присвячена 20-річному ювілею патріотичної організації Історичний клуб "Холодний Яр".
672985
  Терен М. Книжки як внесок у цілісність країни / розмовляла Юлія Ілюха // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 30-31


  Українська письменниця Марко Терен: "У нас унікальна історія. Давно настав час говорити про неї вголос, з гордістю та впевнено".
672986
  Саєнко Н. Книжки, килими і майстер-клас // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17 грудня (№ 237)


  У Культурно-інформаційному центрі в Парижі закривали Рік Шевченка. На запрошення Посольства України у Франції та за сприяння Міністерства культури України до Парижа прибула делегація у складі якої Марина Гримич, член Національної спілки письменників ...
672987
  Маранчак М. Книжки, які ми ніколи не прочитаємо // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 101-104. – ISSN 0236-1477


  Стаття становить собою короткий огляд загубленої впродовж людської історії літературної спадщини. Розглянуто долю творів Гомера й Гіпократа, Пушкіна та Гоголя, Пруста й Гюго, творів "Троянського циклу" - головного претендента на звання "римської ...
672988
  Кириченко Г. Книжкова виставка до Міжнародного дня рідної мови // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-37
672989
  Кириченко Г. Книжкова виставка до Міжнародного дня рідної мови // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-37
672990
  Устіннікова О. Книжкова графіка В. Єрмілова у фонді Державного архіву друку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (281), грудень. – С. 29-35. – ISSN 2076-9326
672991
  Мельник О.Я. Книжкова графіка Роберта Лісовського в контексті розвитку українського образотворчого мистецтва 20 століття : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Мельник О. Я. ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
672992
  Ламонова О. Книжкова графіка Сергія Якутовича кінця 1970 - початку 1980 х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 70-79. – ISSN 1728-6875
672993
  Торлін І. Книжкова знахідка // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 14. – ISSN 2518-7341


  У науковій бібліотеці Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова знайдено автограф В.В. Городецького, який додає новий штрих до біографії видатного архітектора.
672994
  Сенченко М. Книжкова індустрія Франції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (303), жовтень. – С. 3-8. – ISSN 2076-9326
672995
  Гуржій І.О. Книжкова колекція історика та громадського діяча графа Олексія Мусіна-Пушкіна у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 401-409
672996
  Левченко В.В. Книжкова колекція професора Б.В. Варнеке у фондах бібліотеки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського: історія, огляд, провенієнції // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IV Міжнар. книгознавчих читань, (Одеса, 2-3 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. бібліотека ; [упоряд.: М.В. Алєксєєнко, О.В. Суровцев ; наук. ред.: І.С. Грєбцова]. – Одеса : ОНУ, 2019. – С. 120-138. – ISBN 978-617-689-359-2
672997
  Ковпак В.А. Книжкова комунікація в інформаційно-комунікаційній діяльності (на прикладі української діаспори в Канаді в повоєнний період) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – C. 100-104. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1/2 (36/37)). – ISSN 1813-341X


  У статті проаналізовано поняття "книжкова комунікація", "видавнича комунікація" як сегмент інформаційно комунікаційної діяльності української діаспори в Канаді в повоєнний період. М. Тимошик виокремив тематичний репертуар книговидавничої діяльності ...
672998
  Солонська Н. Книжкова комунікація українських іммігрантів у Канаді як засіб національного спілкування // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 152-155


  "Книга – узагальнений образ дійсності. Це – книжна модель епохи, що зберігає об`єктивний образ реальності, побудована на основі репертуару видавництв, видавничих організацій, діяльності книготорговельної мережі, книгарень, формування фондів бібліотек ...
672999
  Михайлова Ю О. Книжкова культура в незалежній Україні: тенденції, виклики, перспективи / Ю О. Михайлова, // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Литвиненко О.В. ; редкол.: Базилюк Я.Б., Бегма В.М., Бєлов О.Ф. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (50). – С. 60-69. – ISSN 2306-5664
673000
  Антоник О. Книжкова культура як об"єкт книгознавчого дискурсу і міждисциплінарного діалогу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (249). – C. 3-11. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано основні підходи до тлумачення поняття «книжкова культура», окреслено його сутність і семантичне поле у рамках книгознавчого дискурсу. Йдеться про необхідність розширення ареалу досліджень в умовах конвергенції книжкової та інформаційної ...
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,