Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
669001
  Коназюк Г. "Капелюх" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2022. – № 1 (15). – С. 145-148


  Есе: "Капелюх", "Даяна", "Ілюзія", "Імітація сну", "Снігові янголи". Поезія.
669002
  Галич О. "Капелюх" Сікорського В. Даниленка: біографія, квазібіографія, художній роман? // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7 (667). – C. 12-21. – ISSN 0236-1477


  Біографія Ігоря Сікорського, написана В. Даниленком, явно не вписуется в жанрове визначення біографічного роману, хоча за величиною постаті головного героя, значенням його для розвитку людства цілком є романною за змістом. Даниленко В. - докторант ...
669003
  Бузгалин А.В. "Капитал" XXI века: симулякр как объект анализа критического марксизма / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 31-42. – ISSN 0042-8744
669004
  Малинин В.А. "Капитал" К,Маркса и проблема человека. / В.А. Малинин. – Москва, 1968. – 40с.
669005
   "Капитал" К. Маркса и проблемы современного капитализма. – М., 1968. – 512с.
669006
  Дворкин И.Н. "Капитал" К. Маркса и современная буржуазная политэкономия / И.Н. Дворкин. – Москва, 1968. – 48с.
669007
   "Капитал" К. Маркса и современность. Спецсеминар / Л.Г. Андреев, Л.А. Канищенко, Ю.Н. Мартынюк, С.В. Мочерный, А.Г. и др. Семенов; под ред. С.В. Мочерного. – Киев : Выща школа, 1989. – 303 с. – ISBN 5-11-002357-3
669008
   "Капитал" К. Маркса и экономические проблемы развитого социализма. – М., 1980. – 261с.
669009
  Науменко Л.К. "Капитал" К.Маркса / Л.К. Науменко. – Москва, 1968. – 48с.
669010
   "Капитал" К.Маркса и рабочее движение России (1895-1917 гг.) / Саралиева, , Зарэтхан, Хаджи-Мурзаевна. – М., 1975. – 212с.
669011
  Макаров Б.И. "Капитал" К.Маркса и современность / Б.И. Макаров. – Горький, 1968. – 24с.
669012
  Тяпкин Н.К. "Капитал" К.Маркса. Том первый "Процесс производства капитала" / Н.К. Тяпкин. – Москва, 1987. – 198 с.
669013
  Реуэль А.Л. "Капитал" Карла Маркса в России 1870-х годов / А.Л. Реуэль. – Москва : Соцэкгиз, 1939. – 160 с.
669014
  Акопов Р.Я. "Капитал" Карла Маркса и современность / Акопов Р.Я. – Москва : Знание, 1967. – 64 с.
669015
   "Капитал" Маркса. Философия и современность. – Москва : Наука, 1968. – 760 с.
669016
   "Капитанская дочка" А.С. Пушкина. – Л., 1946. – с.
669017
  Макогоненко Г.П. "Капитанская дочка" А.С. Пушкина / Г.П. Макогоненко. – Ленинград, 1977. – 108с.
669018
  Калаушин М.М. "Капитанская дочка" А.С. Пушкина. 1833-1836. Фото-выставка / М.М. Калаушин, С.А. Лощенков. – Л., 1946. – 30с.
669019
  Купреянова Е.Н. "Капитанская дочка" А.С.Пушкина / Е.Н. Купреянова. – Ленинград, 1947. – 26с.
669020
  Шатин Ю.В. "Капитанская дочка" А.С.Пушкина в русской исторической беллетристике первой половины XIX века / Ю.В. Шатин. – Новосибирск, 1987. – 78 с.
669021
  Черняев Н.И. "Капитанская дочка" Пушкина : Историко-критический этюд Н.И. Черняева. – Москва : Университетская тип., 1897. – [2], 207, III с. – Отд. оттиск: Русское обозрение, 1897


  На форзаце надпись: Из книг Петра Павловича Кудрявцева
669022
  Гальчинский А. "Капіталізм втрачає спроможність адекватно реагувати на виклики сучасності" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-15 березня (№ 9)


  Протестні рухи в Європі й у світі.
669023
  Шуткевич О. "Капіталовкладення", що творить майбутнє // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 липня (№ 101/102)


  Інтелектуальний "роман" Острозької академії і газети "День" триває уже понад 20 років.
669024
  Лаврова Н. "Каприччи" и некоторые аспекты творчества Пиранези - гравера и археолога // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 20-24. – ISSN 0869-8171
669025
  Лаврова Н. "Каприччи" и некоторые аспекты творчества Пиранези - гравера и археолога // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 22-26. – ISSN 0869-8171
669026
  Лаврова Н. "Каприччи" и некоторые аспекты творчества Пиранези - гравера и археолога // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 18-23. – ISSN 0869-8171
669027
  Соловьев В.П. "Капутология" Г.М. Доброва как новый взгляд на парадигмальные социальноэкономические последствия инновационно-технологического развития экономики / В.П. Соловьев, А.С. Соснов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (104). – С. 17-30. – ISSN 0374-3896
669028
   "Карабиха", музей-усадьба Н.А. Некрасова. – М, 1974. – 37 с.
669029
  Казандзакіс Нікос [Капітан Міхаліс : cвобода або смерть / Казандзакіс Нікос. – Афіни : Казандзакі, 1997. – 541с. – Видання новогрецькою мовою
669030
  Сизоненко А.И. Канцлер Н.П. Румянцев - предтеча российско-латиноамериканских отношений // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 93-97. – ISSN 044-748Х
669031
  Віднянський С.В. Канцлер німецької єдності об"єднує Європу. Гельмут Коль / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 251-276. – ISBN 978-966-02-5494-7
669032
  Григорович Н.И. Канцлер, князь Александр Андреевич Безбородько в связи с событиями его времени : в 2 т. – 1879-1881. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева
Т. 1 : 1747-1787 гг. – 1879. – [8], XVIII, 650, VI с., 1 л. портр., 3 л. факс.


  На тит. л. фамилия: Полонская, нап. от руки
669033
  Григорович Н.И. Канцлер, князь Александр Андреевич Безбородько в связи с событиями его времени : в 2 т. – 1879-1881. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева
Т. 2 : 1788-1799 гг. – 1881. – [4], II, 736, VI с., 1 л. план., 1 л. портр.


  На тит. л. фамилия: Полонская, нап. от руки
669034
  Мартон К. Канцлерка = The Chancellor : дивовижна одіссея Ангели Меркель / Кеті Мартон ; пер. з англ. Дмитро Кожедуб. – Київ : Лабораторія, 2021. – 284, [4] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : The Chancellor. The Remarkable Odyssey of Angela Merkel / Kati Marton. New York, 2021. – Бібліогр.: с. 270–273. – ISBN 978-617-8053-33-8
669035
  Петрарка Ф. Канцоньере. Моя тайна, или Книга бесед о презрении к миру. Книга писем о делах повседневных. Старческие письма / Франческо Петрарка. – Москва : РОСАД, 1997. – 733, [3] с. – Загол. обл.: Стихи. Сонеты. Размышления. – (Бессмертная библиотека / редкол.: И.Б. Бачкало [и др.] ; худож. оформ. серии П.А. Навдаев ; Зарубежные классики). – ISBN 5-87907-094-8
669036
  Петрарка Ф. Канцоньєре = Canzoniere / Франческо Петрарка; перекл. з італ. А. Перепаді; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України. – Харків : Фоліо, 2007. – 283с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-3928-6
669037
  Петрарка Ф. Канцоньєре = Canzoniere / Франческо Петрарка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з італійської А. Перепаді. – Харків : Фоліо, 2008. – 288 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.). – ISBN 978-966-03-4401-3
669038
  Петрарка Франческа Канцоньєре, або Книга пісень // Всесвіт : журнал іноземної літератури: незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 146-154. – ISSN 0320 - 8370
669039
   Канченко Володимир Якимович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 259-260 : фото
669040
  Кірсенко М. Канчук бояр // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 2 (167). – С. 43. – ISSN 1996-1561


  Січнева Преряславська рада як витвір пропаганди. Москві відмовилися присягати полковники Іван Богун, Іван Сірко, Петро Дорошенко, Михайло Ханенко.
669041
  Джантошев К. Каныбек : роман / К. Джантошев. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 319 с.
669042
  Джантошев К. Каныбек : роман / К. Джантошев. – 3-е изд. – Фрунзе : Кыргызстан
1. – 1980. – 412 с.
669043
  Джантошев К. Каныбек. : роман / К. Джантошев. – 3-е изд. – Фрунзе : Кыргызстан
2. – 1980. – 504 с.
669044
   Каныш Имантаевич Сатпаев (1899-1964). – Москва : Наука, 1982. – 152с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 27 ; Сер. геол. наук)
669045
   Канюка Михайло Сергійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 140. – ISBN 978-966-2726-03-9
669046
  Щербатюк Т.В. Канюка Михайло Сергійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 236-237. – ISBN 978-966-02-6472-4
669047
  Водовіз Н.І. Каньйони як об"єкт туризму / Н.І. Водовіз, Н.В. Петрина // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 97-102
669048
  Калинина Инна Каньон отшельников : история / Калинина Инна, Гершберг Юрий // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 70-74 : Фото
669049
   Каньон: Американская проза о Дальнем Западе. – М., 1983. – 431с.
669050
  Леонтьев О.К. Каньоны под морем / О.К. Леонтьев, Г.А. Сафьянов. – Москва : Мысль, 1973. – 261с.
669051
  Дженкинс Марк Каньоны: адреналин зашкаливает. Прыжок на дно каньона / Дженкинс Марк, Питер Карстен // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 122-139 : фото
669052
  Благов С.А. Каодаизм во Вьетнаме. : Автореф... Канд.истор.наук: 07.00.07 / Благов С.А.; АН СССР, Ин-т этнографии. – М, 1991. – 20л.
669053
  Сивоконь В.И. Каолин / В.И. Сивоконь. – М, 1974. – 49с.
669054
  Лысин Б.С. Каолин глуховецкий. Обогащение. Свойства. Применение. / Б.С. Лысин. – К., 1928. – 48с.
669055
  Гинзбург И.И. Каолин и его генезис / И.И. Гинзбург // Террасы Судака / Н.И. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – С. 245-242
669056
  Русько Ю.А. Каолинизация и каолины Украинского щита / Ю.А. Русько. – Киев : Наукова думка, 1976. – 160с.
669057
  Русько Ю.А. Каолиновая кора выветривания. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 04.00.08 / Русько Ю.А.; АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – К., 1974. – 51л. – Бібліогр.:с.48-51
669058
   Каолины. – Москва : Наука, 1974. – 190с.
669059
  Ткачук Л.Г. Каолины Глуховецко-Турбовского района Украинского щита и перспективы их использования / Л.Г. Ткачук. – К, 1981. – 154с.
669060
   Каолины и глины УССР. – Москва : Госгеолиздат, 1940. – 247с.
669061
   Каолины Украины : Справочник. – Киев : Наукова думка, 1982. – 367с.
669062
   Каолины, минералогия и генезис. – Москва : Наука, 1988. – 166с.
669063
   Каон-ядерное взаимодействие и гиперядра : труды семинара. – Москва : Наука, 1979. – 387 с.
669064
  Тарнашинська Л. Капа, Капа, Капітоліна, дочка білбордова : проза : сторінки майбутньої книги // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 11-46. – ISSN 0130-1608
669065
  Сизоненко А.И. Капабланка / Сизоненко А.И. – Москва, 1988. – 144 с.
669066
  Линдер В.И. Капабланка в России / В.И. Линдер, И.М. Линдер. – М., 1988. – 270с.
669067
  Панов В.Н. Капабланка. / В.Н. Панов. – М., 1959. – 232с.
669068
  Панов В.Н. Капабланка. / В.Н. Панов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1970. – 272с.
669069
   Капела - співуча родина : історія хору КПІ, спогади і творчість капелістів / упоряд.: Сергій Цушко і Володимир Ігнатович. – Київ : Пульсари, 2009. – 589, [3] с., [48] арк. фотоіл. : фотоіл., ноти. – Текст укр., рос. – ISBN 978-966-2171-37-2
669070
  Душейко І. Капела "Дніпро" - колектив з історією // Київський університет. – Київ, 2017. – Січень (№ 1). – С. 6


  Саме цей музичний колектив виконав легендарного "Щедрика" на його 100-літній ювілей у стінах КНУ імені Тараса Шевченка. Сьогодні народна хорова капела "Дніпро" - не лише один із найдавніших співочих осередків України, а й прямий нащадок хору студентів ...
669071
  Нікітюк О.П. Капела "Думка" в контексті національного хорового руху 1917-1920-х років // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 496-503. – ISSN 2226-2180
669072
  Кречко Н.М. Капела "Думка" та її архів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 175-177
669073
  Лобко М. Капела бандуристів. / М. Лобко. – К, 1952. – 32с.
669074
  Нікітенко Н. Капела Івана Мазепи в Софії // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2011. – № 3/4 (167/168). – С. 56-63. – ISSN 0131-2685
669075
  Конончук М. Капела Олександра Кошиця в оцінці радіостанцій "Свобода" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 260-269


  У статті розповідається про дві радіопередачі Ю. Лавріненка-Гайдара на радіостанції "Свобода" в Нью-Йорку США, які присвячені гастролям по Європі, Америці Республіканської капели під керівництвом О. Кошиця (1919-1926 р.) та їх мистецького успіху.
669076
   Капела Олександра Кошиця. До 100-ліття світових гастролей // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Червень (№ 11). – С. 30-31
669077
  Пересунько Т. Капела УНР за кордоном перетворила багатьох москвофілів на українців : бесіду вела В. Самченко // Україна молода. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 5). – С. 12-13


  «Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка…» - знайомі чи не кожному слова української народної обрядової пісні з філігранною музикою композитора Миколи Леонтовича, якого у батьківській хаті на Вінниччині 23 січня 1921 року підступно і зухвало ...
669078
  Поліщук В. Капелан армії УНР // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 12-13
669079
  Федорів Р.М. Капелан жовтого лева : повість / Р.М. Федорів. – Станіслав, 1962. – 143 с.
669080
  Ткачук П. Капелани УГА на фронтах українсько-польської війни 1918-1919 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 123-129. – ISBN 978-966-02-5080-2
669081
  Забзалюк Дмитро Капелани українських військових формувань періоду Другої світової війни // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 4 (82). – С. 37-44
669082
  Іщук Н.В. Капеланство в охороні здоров"я // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 70-71. – ISSN 2521-6570
669083
  Забзалюк Дмитро Капеланство доби Української Центральної Ради // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 45-48
669084
  Баласанян Н. Капеланське служіння - виховання людини в екстремальних умовах // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 7-17. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2
669085
  Цыбин В. Капели : повесть и рассказы / В. Цыбин. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 352 с.
669086
  Садовый Н.А. Капелла / Н.А. Садовый. – Л., 1972. – 62с.
669087
  Баррето Б. Капелла дос Оменс. Кафайя : романы / пер. с португ. Бенито Баррето ; [вступ. ст. Н. Матяш ; худож. Т.В. Толстая]. – Москва : Прогресс, 1980. – 670 с. : ил.
669088
  Шкаруба М.М. Капелла Сикейроса // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2005. – № 9 : Латинська Америка: мистецька екзотика. – С. 39-41
669089
  Коваль В. Капелюх і репатріяція / В. Коваль. – Авгсбург : Пу - Гу, 1947. – 52 с.
669090
  Боновіч В. Капелюх на воді : розповіді про отця Тішнера : [есеї] / Войцех Боновіч ; [авт. передм.: Я. Грицак ; пер. з пол. Б. Матіяша]. – Київ : Грані-Т, 2013. – 293, [1] с. – Сер. "De profundis" засн. 2007 р. – Бібліогр.: с. 276-291. – (De profundis ) ( Бібліотека Польського інституту у Києві). – ISBN 978-966-465-395-1
669091
  Третяк Наталія Капелюховий "хай-тек" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-27. – ISSN 0868-9644


  Капелюхами від Світлани Сорокіної, єдиної української дизайнерки, яка спромоглася відродити цю моду в Україні і зробити костюм цілісним, як було колись, захоплювалися Алла Пугачова, Тіна Канделакі, Сергій Звєрєв та Світлана Світлична. їхню ...
669092
  Латиш Ю.В. Капелюшний Валерій Петрович / Ю.В. Латиш, І.Г. Юрочкіна // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 38-39. – ISBN 978-966-96992-6-8
669093
  Роєнт О.П. Капелюшний Валерій Петрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 242-243. – ISBN 978-966-02-6472-4
669094
   Капелюшний Валерій Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 184. – ISBN 978-966-439-754-1
669095
  Латиш Ю.В. Капелюшний Валерій Петрович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 39. – ISBN 978-617-7107-25-4
669096
  Латиш Ю.В. Капелюшний Валерій Петрович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 130-131. – ISBN 978-617-7107-52-0
669097
   Капелюшний Валерій Петрович (1963) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 204-205. – ISBN 978-966-933-054-3
669098
  Рассохин В.В. Капель / В.В. Рассохин. – Тула, 1968. – 62с.
669099
  Гришаев В.Н. Капель пробивает лед / В.Н. Гришаев. – М., 1965. – 357с.
669100
  Гришаев В.Н. Капель пробивает лед / В.Н. Гришаев. – М., 1981. – 285с.
669101
  Миллионщикова Л.М. Капель. / Л.М. Миллионщикова. – М, 1982. – 72с.
669102
  Лясковский В.Г. Капелька в море / В.Г. Лясковский. – Одесса
1. – 1969. – 368 с.
669103
  Воробьев А.П. Капелька России / А.П. Воробьев. – Тула, 1990. – 149с.
669104
  Акулов И.И. Капельки-живинки : рассказы / И.И. Акулов. – Свердловск : Свердловское книжное издательство, 1963. – 96 с.
669105
  Тумбасов А. Капельки : Лирические этюды. – Пермь : Пермское кн. из-во, 1981. – 94 с. – Миниатюрное издание
669106
  Студитский А.Н. Капельки жизни / А.Н. Студитский. – Москва, 1960. – 319с.
669107
  Полянецький В. Капельмейстер : новела // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 54-57
669108
  Лошков Ю.І. Капельмейстерська діяльність і диригентське виконавство // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 180-190
669109
  Файгль Ф. Капельный анализ / Ф. Файгль. – Москва, 1933. – 328 с.
669110
  Кульберг Л.М. Капельный анализ / Л.М. Кульберг, Г.С. Альтерзон, Р.П. Вельтман. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1951. – 684 с.
669111
  Файгль Ф. Капельный анализ неорганических веществ / Ф. Файгль, В. Ангер. – Москва : Мир
Т. 1. – 1976. – 390 с.
669112
  Файгль Ф. Капельный анализ неорганических веществ / Ф. Файгль, В. Ангер. – Москва : Мир
Т. 2. – 1976. – 320 с.
669113
  Файгль Ф. Капельный анализ органических веществ / Ф. Файгль. – Москва : Госхимиздат, 1962. – 835 с.
669114
  Файгль Ф. Капельный анализ: теоретические основания и практические выполнения / Ф. Файгль. – Москва : ОНТИ, 1937. – 604 с.
669115
  Тананаев Н.А. Капельный метод / Н.А. Тананаев. – 3-е изд., доп. и испр. – Харьков-Киев : Кокс і хемія, 1933. – 128 с.
669116
  Тананаев Н.А. Капельный метод = Качественный анализ неорганических соединений капельным методом / Н.А. Тананаев. – 6-е изд., перераб. и испр. – Москва-Ленинград : ГХИ, 1954. – 272 с.
669117
   Капельный метод анализа. – Саратов, 1967. – 12с.
669118
  Дунин М.С. Капельный метод анализа вирусов в растениеводстве / М.С. Дунин, Н.Н. Попова. – М., 1937. – 48с.
669119
  Тананаев Н.А. Капельный метод качественного анализа катионов и анионов с приложением капельной колориметрии. / Н.А. Тананаев. – 4-е изд., доп. и испр. – Харьков-Киев : ГНТИУ, 1934. – 214с.
669120
  Тананаев Н.А. Капельный метод качественного анализа катионов и анионов с приложением капельной колориметрии. / Н.А. Тананаев. – 5-е изд. – Свердловск-Москва : ГОНТИ, 1939. – 223 с.
669121
  Тананаев Н.А. Капельный метод качественного химического анализа / Н.А. Тананаев. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : Научхимтехиздат
Ч. 1 : Катионы. – 1928. – 155 с.
669122
  Кавачевич В. Капельские костры : роман ; пер. с сербо-хор. / В. Кавачевич; Велько Ковачевич. – Москва : Прогресс, 1966. – 454 с. : ил.
669123
  Матюнина Е.М. Капиатл и прибавочная стоимость / Е.М. Матюнина. – Саратов, 1965. – 44с.
669124
  Канн К.Б. Капиллярная гидродинамика пен. / К.Б. Канн. – Новосибирск, 1989. – 163с.
669125
  Беленький Б.Г. Капиллярная жидкостная хроматография / Б.Г. Беленький, Э.С. Ганкина, В.Г. Мальцев ; отв. ред. Г.В. Самсонов ; АН СССР, Ин-т высокомолекуляр. соединений. – Ленинград : Наука, 1987. – 205, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 195-206 (362 назв.)
669126
  Левчик В.М. Капиллярная и дисперсионная микроэкстракция дифенилкетонов / В.М. Левчик, М.Ф. Зуй, В.Н. Зайцев // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 2014. – Т. 36, № 5 (241). – С. 405-418. – ISSN 0204-3556
669127
  Карпов Г.В. Капиллярная система напуска жидкостей в аналитический масс-спектрометр : Автореф... канд. хим.наук: / Карпов Г.В.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1970. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
669128
   Капиллярная химия / К. Иноуе, А. Китахара, С. Косеки, Р. Мамамуси, С. Накаса, Х. Сома, К. Тамару, Х. Танака; Слинкин А.А. – Москва : Мир, 1983. – 272 с.
669129
  Руденко Б.А. Капиллярная хроматография / Б.А. Руденко. – Москва : Наука, 1978. – 221с.
669130
  Большаков Ю.Я. Капиллярно-экранированные залежи нефти и газа / Ю.Я. Большаков ; отв. ред. А.Э. Конторович ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Якут. ин-т геол. наук, Ин-т пробл. освоения Севера. – Новосибирск : Наука : Сибирское отделение, 1989. – 126, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 121-127. – ISBN 5-02-029172-2
669131
  Аль-Ани Фаттах Капиллярное передвижение почвенной влаги при засолении : Автореф... канд. биол.наук: / Аль-Ани Фаттах; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1967. – 13л.
669132
   Капиллярные и адгезионные свойства расплавов. – Киев : Наукова думка, 1987. – 172 с.
669133
   Капиллярные МГД течения со свободными границами. – К., 1988. – 175 с.
669134
   Капиллярные эффекты в динамических процессах обезвоживания измельченной горной массы : монография / А.Ф. Булат, В.П. Надутый, В.И. Елисеев, В.И. Луценко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геотехн. механики им. Н.С. Полякова. – Днепр : [б. и.], 2017. – 278, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 260-278. – ISBN 978-617-518-341-0
669135
  Найдич Ю.В. Капиллярные явления в процессах роста и плавления кристаллов / Ю.В. Найдич, В.М. Перевертайло, Н.Ф. Григоренко; АН УССР, Ин-т проблем материаловедения. – Киев : Наук. думка, 1983. – 100 с.
669136
  Мотавкин П.А. Капилляры головного мозга / П.А. Мотавкин, А.В. Ломакин, В.М. Черток. – Владивосток, 1983. – 139с.
669137
  Аль-Ани Фаттах Капилярное передвижение почвенной влаги при засолении : Автореф... канд. биол.наук: / Аль-Ани Фаттах; МГУ. Биолого-почвенный фак-т. – М., 1967. – 14л.
669138
  Тесаржик К. Капилярные колонки в газовой хроматографии / К. Тесаржик, К. Комарек. – М, 1987. – 222с.
669139
  Терешин В.А. Капилярные эффекты II рода в теории гетерогенной конденсации : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Терешин В. А.; Кабард. Балкар. ГУ. – Нальчик, 1967. – 15л.
669140
  Караваев В. Капитал-экспансия ТНК в регионах России : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – №11. – С. 107-115. – ISSN 0131-2227
669141
  Маркс К. Капитал / К. Маркс. – М-Л. – 432с.
669142
  Маркс Карл Капитал
Т. 1, кн. 1. – 1872
669143
  Борхард Ю. Капитал : критика политической экономии в общедоступной обработке Юлиана Борхардта / Ю. Борхард ; пер. с нем изд. Остерман, с предисл. Борхардта. – 3-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1924. – 348 с.
669144
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.165/167. – 2002
669145
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.164. – 2002
669146
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.163. – 2002
669147
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.162. – 2002
669148
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.161. – 2002
669149
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.160. – 2002
669150
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.159. – 2002
669151
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.158. – 2002
669152
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.157. – 2002
669153
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.156. – 2002
669154
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.155. – 2002
669155
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.154. – 2002
669156
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.153. – 2002
669157
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.152. – 2002
669158
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.168. – 2003
669159
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.169. – 2003
669160
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.170. – 2003
669161
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.171. – 2003
669162
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.172. – 2003
669163
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.173. – 2003
669164
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.175. – 2003
669165
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.177. – 2003
669166
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.178. – 2003
669167
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.179. – 2003
669168
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.180. – 2003
669169
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.189. – 2003
669170
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.190. – 2003
669171
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.191. – 2003
669172
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.192. – 2003
669173
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.193. – 2003
669174
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.194. – 2003
669175
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.195/196. – 2003
669176
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.197/198. – 2003
669177
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.199. – 2003
669178
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.200. – 2003
669179
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.201. – 2003
669180
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.202. – 2003
669181
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.203. – 2003
669182
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.5, бр.204. – 2003
669183
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.5, бр.205. – 2003
669184
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.5, бр.206. – 2003
669185
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.5, бр.207. – 2003
669186
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.5, бр.208. – 2003
669187
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.5, бр.209. – 2003
669188
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.5, бр.210. – 2003
669189
  Коротченко А.Л. Капитал : теоретические основы капитала / А.Л. Коротченко. – Киев : НТУУ "КПИ", 2008. – 96 с.
669190
  Коротченко А.Л. Капитал : теоретические основы капитала : монография / А.Л. Коротченко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т". – Киев : НТУУ "КПИ", 2012. – 95, [1] с. – Библиогр.: с. 91
669191
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
669192
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 1. – 1994
669193
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 1. – 1995
669194
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 2. – 1995
669195
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 3. – 1995
669196
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 4/5. – 1995
669197
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 6/7. – 1995
669198
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 8. – 1995
669199
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 9. – 1995
669200
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 10. – 1995
669201
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 11. – 1995
669202
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 12. – 1995
669203
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 1. – 1996
669204
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 2. – 1996
669205
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 3. – 1996
669206
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 4. – 1996
669207
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 5. – 1996
669208
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 6. – 1996
669209
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 7/8. – 1996
669210
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 9. – 1996
669211
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 10. – 1996
669212
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 11. – 1996
669213
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 12. – 1996
669214
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 1. – 1997
669215
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 2. – 1997
669216
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 3. – 1997
669217
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 4. – 1997
669218
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 5. – 1997
669219
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 6. – 1997
669220
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 7/8. – 1997
669221
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 9. – 1997
669222
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 10. – 1997
669223
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 11. – 1997
669224
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 1. – 1998
669225
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 2. – 1998
669226
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 3. – 1998
669227
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 4. – 1998
669228
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 5. – 1998
669229
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 6. – 1998
669230
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 9. – 1998
669231
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М-Птгр
1; кн.1. – 1923. – 767с.
669232
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М-Л
3; кн.3. – 1923. – 424с.
669233
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – 4-е изд. – М-Л
1; кн.1. – 1929. – 621с.
669234
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – 8-е изд. – М-Л
1; кн.1. – 1931. – 621с.
669235
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – 8-е изд. – М-Л
2; кн.2. – 1931. – 384с.
669236
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – 7-е изд. – Москва-Ленинград
2; кн.2. – 1931. – 496с.
669237
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс
1. – 1932
669238
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М
1; кн.1. – 1934. – 943с.
669239
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М : Партиздат ЦК ВКП(б)
Т. 1, кн. 1. – 1935. – 621с.
669240
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – 8-е изд. – М : Партиздат ЦК ВКП(б)
Т. 2, кн. 2. – 1935. – 384с.
669241
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва
Т. 1, кн. 1 : Процесс производства капитала. – 1937. – 740с.
669242
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – 8-е изд. – Москва
Т. 2, кн. 2 : Процесс обращения капитала. – 1938. – 459с.
669243
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Ленинград
Т. 1; кн. 1. – 1949. – 794с.
669244
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Ленинград
Т. 1, кн. 1 : Процесс производства капитала. – 1950. – 794 с.
669245
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Л
Т.1, Кн.1 : Книга 1: процесс производства капитала. – 1951. – 794с.
669246
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Л
1; кн.1. – 1952. – 794с.
669247
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Ленинград
3; кн.3. – 1952. – 932с.
669248
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Государственное изд-во политической литературы
Т. 1, кн. 1 : Процесс производства капитала. – 1955. – 794 с.
669249
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва
1; кн.1. – 1967. – 907с.
669250
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва
1; кн.1. – 1969. – 909с.
669251
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва
2; кн.2. – 1969. – 648с.
669252
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва
Т. 3; кн. 3. – 1970. – 1083с.
669253
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М
Т. 1; кн. 1. – 1973. – 907с.
669254
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 1; кн. 1. – 1973. – 905с.
669255
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М
2; кн.2. – 1974. – 648с.
669256
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 3; кн. 3, ч. 2. – 1975. – 1082с.
669257
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва
Т. 3; кн.3, ч 1. – 1975. – 508 с.
669258
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 1, кн. 1. – 1978. – 907 с.
669259
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 2; кн. 2 : Процесс обращения капитала. – 1978. – 648с.
669260
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 3, кн. 3, ч. 2. – 1978. – 508с.
669261
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 3; кн. 3, ч. 1. – 1978. – 508с.
669262
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М
Т. 3, кн. 3, ч. 1. – 1985. – 508с.
669263
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М
Т. 3 ; кн. 3 ; ч. 2. – 1986. – 509с.
669264
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 1, кн. 1. – 1988. – 891с.
669265
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 2, кн. 2. – 1988. – 654с.
669266
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 3, кн. 3, ч. 2. – 1989. – 1078с.
669267
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 3, кн. 3, ч. 1. – 1989. – 508с.
669268
  Азизбаев Х. Капитал банка и его функции // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С.84-94. – ISSN 1680-2721
669269
  Кример Д. Капитал в добывающей и обрабатывающей промышленности США / Д. Кример. – М., 1962. – 559с.
669270
  Рыбалкин А.А. Капитал и прибавочная стоимость / А.А. Рыбалкин. – Киев, 1955. – 34с.
669271
  Ширинский И.Д. Капитал и прибавочная стоимость / И.Д. Ширинский. – Москва, 1956. – 44 с.
669272
  Кравченко Г.С. Капитал и прибавочная стоимость / Г.С. Кравченко. – М., 1957. – 38с.
669273
  Фигурнов П.К. Капитал и прибавочная стоимость / П.К. Фигурнов. – Москва, 1959. – 76 с.
669274
  Солодков М.В. Капитал и прибавочная стоимость / М.В. Солодков. – М., 1959. – 46с.
669275
  Мохов Н.И. Капитал и прибавочная стоимость / Н.И. Мохов. – М, 1959. – 36с.
669276
  Калюжный В.М. Капитал и прибавочная стоимость / В.М. Калюжный, И.Ф. Чубук. – М., 1960. – 44с.
669277
  Струков Н.А. Капитал и прибавочная стоимость / Н.А. Струков. – М, 1963. – 48с.
669278
  Шпак В.А. Капитал и прибавочная стоимость / В.А. Шпак. – Х., 1963. – 28 с.
669279
   Капитал и прибавочная стоимость. – Одесса, 1971. – 30с.
669280
  Каргин В.Д. Капитал и прибавочная стоимость. / В.Д. Каргин. – Саратов, 1971. – 40с.
669281
  Кузнецов А.Н. Капитал и прибавочная стоимость. Лекция. / А.Н. Кузнецов. – Москва, 1947. – 64 с.
669282
  Кузнецов А.Н. Капитал и прибавочная стоимость. Лекция. / А.Н. Кузнецов. – Москва, 1949. – 64 с.
669283
  Азарова М М. Капитал и прибавочная стоимость. Основной экономический закон капитализма : лекции по курсу полит. экономии / М.М. Азарова ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : МГУ, 1958. – 64 с.
669284
  Азарова М.М. Капитал и прибавочная стоимость. Основной экономический закон капитализма : лекция / М.М. Азарова ; Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук, Каф. полит. экономии. – Москва : МГУ, 1979. – 27 с. – Библиогр.: с. 25-27
669285
  Лассаль Ф. Капитал и труд : Г. Бастиа-Шульце Делич. Экономич. Юлиан / Фердинанд Лассаль. – Санкт-Петербург : Изд. В.И. Яковенко, 1905. – VIII, 332, [1] с
669286
  Чухно А.А. Капитал К. Маркса и современность // Комуніст України, 1967
669287
  Девилль Г. Капитал Карла Маркса / Г. Девилль. – Х, 1923. – 238с.
669288
  Богданова Светлана Капитал Чукотки - народные традиции : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 62-64 : Фото
669289
  Курц Х.Д. Капитал, распределение, эффективный спрос / Х.Д. Курц; Пер. с англ. под ред. член-корр. И.И. Елисеевой. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1998. – 294c. – ISBN 5-85177-029-5
669290
  Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / К. Маркс; пер. с нем. – Москва : Политиздат
Т. 1, кн.1 : Процесс производства капитала. – 1983. – 905с.
669291
  Трендафилов Т. Капитал. Человек. Время / Т. Трендафилов; Е.В. Рудаков. – Москва : Прогресс, 1981. – 255 с.
669292
  Маркс К. Капитал: критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 2, кн.2 : Процесс обращения капитала. – 1984. – 650 с.
669293
  Фабиунке Г. Капитализация заработной платы это - обман / Г. Фабиунке. – Москва, 1959. – 83 с.
669294
  Бусыгин Д.Ю. Капитализация интеллектуальной собственности вуза / Д.Ю. Бусыгин, С.Н. Мальченко, А.П. Якимахо // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 1 (84). – С. 78-83. – ISSN 1818-4243


  Рассмотрены преимущества и недостатки капитализации контента - интеллектуальной собственности вуза. Бухгалтерский учет контента в структуре нематериальных активов позволяет создать фонд амортизации нематериальных активов. Этот фонд является источником ...
669295
  Шестаков А.В. Капитализация сельского хозяйства России / А.В. Шестаков. – Москва, 1924. – 89 с.
669296
  Дымов К. Капитализм - система без будущего : критический анализ современного капитализма и тенденций его развития / К. Дымов. – Киев. – ISBN 978-966-2428-09-4
Кн. 1. – 2010. – 852 с.
669297
  Назаренко И.Т. Капитализм - это путь народных страданий / И.Т. Назаренко. – Ташкент, 1962. – 64с.
669298
   Капитализм. – Волгоград, 1971. – 270с.
669299
   Капитализм 80-х годов. – Москва, 1985. – 302с.
669300
  Воловец С.А. Капитализм без грима / С.А. Воловец, С.В. Гук. – Москва, 1980. – 145с.
669301
  Сальвиоли Г. Капитализм в античном мире / Г. Сальвиоли. – Х, 1922. – 188с.
669302
  Сальвиоли Г. Капитализм в античном мире : этюды по истории хозяйственного быта / Г. Сальвиоли. – 2-е изд. – Харьков, 1923. – 189 с.
669303
  Караваев А.П. Капитализм в Бразилии / А.П. Караваев. – Москва, 1987. – 193с.
669304
   Капитализм в Латинской Америке. – Москва, 1983. – 414 с.
669305
  Белокреницкий В.Я. Капитализм в Пакистане : история соц. эконом. развития (середина ХIХ -80-е гг ХХ в.) / В.Я. Белокреницкий ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1988. – 311 с. – Библиогр.: с. 291-305 (509 назв.) ; Библиогр. в примеч.: с. 259-288
669306
  Финн-Енотаевский Капитализм в России / Финн-Енотаевский. – 2-е изд. – Москва
1. – 1925. – 400с.
669307
  Ленин В.И. Капитализм в сельском хозяйстве / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 48с.
669308
  Исмаилов М.А. Капитализм в сельском хозяйстве Азербайджана на исходе ХIХ - начале ХХ века / М.А. Исмаилов. – Баку, 1964. – 307с.
669309
  Коул Д. Капитализм в современном мире / Д. Коул. – М, 1958. – 80с.
669310
  Захарчук О.Ф. Капитализм в современном обществе / О.Ф. Захарчук, О.М. Ярош // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 9/2. – С. 97-103. – (Серія "Філософія. Соціологія. Політологія" ; вип. 24 (2)). – ISSN 2312-2714


  Рассмотрено капитализм как характерный элемент современного постиндустриального общества и его культуры. Производится обзор работ ряда авторитетных зарубежных и отечественных иследователей, которые преимущественно с критической точки зрения подходили ...
669311
   Капитализм в Турции. – М., 1987. – 360с.
669312
  Варга Е.С. Капитализм двадцатого века / Е.С. Варга. – Москва, 1961. – 148с.
669313
  Баглай М.В. Капитализм и "социальная демократия" : теоретич. вопр. развития социальной деятельности буржуазного государства / М.В. Баглай. – Москва : Мысль, 1970. – 256 с.
669314
  Троценко И.Д. Капитализм и аграрно-крестьянский вопрос / И.Д. Троценко. – Москва, 1984. – 304 с.
669315
  Вознесенский Л.А. Капитализм и его закат / Л.А. Вознесенский, Ф.М. Волков. – Москва, 1964. – 80с.
669316
  Семенов В.С. Капитализм и классы / В.С. Семенов. – Москва, 1969. – 400с.
669317
  Чикалов Р.А. Капитализм и кризис окружающей среды / Р.А. Чикалов, Н.В. Юхнель. – Минск, 1978. – 94с.
669318
  Федоров В.П. Капитализм и международные экономические отношения / В.П. Федоров. – Москва, 1979. – 175 с.
669319
  Рид Дж. Капитализм и рабочее движение в Америке / Дж. Рид, И. Амтер. – М., 1924. – 58с.
669320
  Григорьев О.И. Капитализм и рабочий класс на пороге XXI века / О.И. Григорьев. – Ленинград, 1991. – 209 с.
669321
  Вильямс Э. Капитализм и рабство / Э. Вильямс. – Москва, 1950. – 216 с.
669322
  Уедако К.П. Капитализм и социализм в Африке / К.П. Уедако. – Москва, 1987. – 198 с.
669323
   Капитализм и социализм в развивающемся мире. – М., 1989. – 34с.
669324
  Варга Е.С. Капитализм и социализм за 20 лет / Е.С. Варга. – Москва, 1938. – 232с.
669325
  Левинсон А.Г. Капитализм и социализм как миф и легенда // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 37-51. – ISSN 0869-0499
669326
  Антонович И.И. Капитализм и социальный контроль : критика теории и практики социал. контроля в буржуаз. социологии / И.И. Антонович. – Москва : Мысль, 1978. – 184 с.
669327
  Горизонтов Б.Б. Капитализм и экологический кризис / Б.Б. Горизонтов. – Москва, 1982. – 176с.
669328
  Михеев В.И. Капитализм или "индустриальное общество"? / В.И. Михеев. – Москва, 1968. – 207с.
669329
   Капитализм на Востоке во второй половине ХХ в.. – Москва : Восточная литература, 1995. – 603с. – ISBN 5-02-017679-6
669330
   Капитализм на исходе столетия. – Москва, 1987. – 461с.
669331
  Драгилев М.С. Капитализм на современном этапе его общего кризиса / М.С. Драгилев, Н.И. Мохов. – Москва, 1974. – 404с.
669332
  Кокшаров А. Капитализм напоказ // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 9. – С. 94-97. – ISSN 1812-1896


  В Нью-Йорці виник новий музей - Музей американських фінансів
669333
  Козиков И.А. Капитализм перед лицом научно-технической революции / И.А. Козиков, М.В. Иголкин. – М., 1982. – 145с.
669334
  Абашкина О.Ю. Капитализм по-датски : Бразилия: формирование "открытой" экономики / О.Ю. Абашкина. – Москва : Знание, 1992. – 79, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Подписная научно-популярная серия "Экономика" ; № 2-3/1992)
669335
  Варга Е.С. Капитализм после второй мировой войны / Е.С. Варга. – Москва, 1974. – 555с.
669336
   Капитализм против человека. – М., 1963. – 222с.
669337
   Капитализм сегодня. – М., 1989. – 315с.
669338
  Ступницкий А.И. Капитализм США в зеркале технологической революции / А.И. Ступницкий. – К., 1989. – 107с.
669339
  Кулькин А.М. Капитализм, наука, политика / А.М. Кулькин. – М., 1987. – 269с.
669340
  Глинчикова А.Г. Капитализм, социализм, индустриальное общество - к вопросу о соотношении понятий. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – С.36-53. – ISSN 0042-8744
669341
  Гэлбейт Д.К. Капитализм, социализм, сосуществование / Д.К. Гэлбейт, С.М. Меньшиков. – Москва, 1988. – 198 с.
669342
   Капитализм, человек и научно-техническая революция. – Л., 1977. – 152с.
669343
  Румянцев А.М. Капитализм. Социализм. Их будущее / А.М. Румянцев. – Москва : Наука, 1991. – 63 с.
669344
  Бочев Стоян Капитализмът в България : Икономически текстове (1911-1935) и лични спомени / Бочев Стоян; Съст. и встъпит. студия Р.Аврамов. – София : Фондация "Българска наука и култура", 1998. – 744с. – ISBN 954-90134-4-8
669345
  Баскин В.С. Капиталистическая "помощь" развивающимся странам : механизм, характер и направления воздействия на страны Африки / В.С. Баскин ; АН СССР, Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1982. – 232 с. : ил. – Библиогр.: с. 221-229 (303 назв.)
669346
  Гуров А.А. Капиталистическая интеграция и милитаризм / А.А. Гуров. – М., 1986. – 207с.
669347
  Шевцов В.С. Капиталистическая интеграция. / В.С. Шевцов. – М, 1975. – 88с.
669348
   Капиталистическая интенсификация производства. – К., 1978. – 254с.
669349
  Рудакова И.Е. Капиталистическая монополия в системе экономических отношений современного капитализма. / И.Е. Рудакова. – Москва, 1975. – 19с.
669350
  Чернышев М.Ф. Капиталистическая монополия и милитаризм: истоки зловещего альянса / М.Ф. Чернышев. – Москва, 1987. – 208 с.
669351
  Рудакова И.Е. Капиталистическая монополия: ее политико-экономическая природа и формы экономической реализации. / И.Е. Рудакова. – Москва, 1976. – 205с.
669352
  Живейнов Н.И. Капиталистическая пресса США / Н.И. Живейнов. – М, 1956. – 408с.
669353
  Чураков Ф.Е. Капиталистическая рационализация сельского хозяйства в САСШ / Ф.Е. Чураков. – Ленинград-Москва, 1930. – 120 с.
669354
  Наумов А.И. Капиталистическая рационализация управления / А.И. Наумов. – Москва : Московский университет, 1980. – 180 с.
669355
  Майборода И.Т. Капиталистическая собственность / И.Т. Майборода. – К, 1980. – 48с.
669356
  Вишнев С.М. Капиталистическая техника и подготовка к войне. / С.М. Вишнев. – Москва, 1936. – 191с.
669357
  Загладина С.М. Капиталистическая торговля сегодня / С.М. Загладина. – Москва, 1981. – 236 с.
669358
  Ступницкий А.И. Капиталистическая фирма в условиях нового этапа НТР: изменение приоритетов в стратегии управления // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 39-45. – (Международные отношения и международное право ; № 26)
669359
  Мамалыга Анатолий Ильич Капиталистическая эволюция помещичьих и крестьянских хозяйств Подольской губернии в нереформенный период 1861-1900 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мамалыга Анатолий Ильич; Днепропетровск. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1978. – 21л.
669360
  Шишков Ю.В. Капиталистическая экономика без компаса / Ю.В. Шишков. – Москва, 1981. – 110 с.
669361
   Капиталистическая эксплуатация в условиях государственно-монополистического капитализма. – Львов, 1989. – 262с.
669362
  Карпухин Д.Н. Капиталистическая эксплуатация сегодня / Д.Н. Карпухин. – Москва, 1982. – 200с.
669363
   Капиталистические и развивающиеся страны. – Москва, 1973. – 350 с.
669364
   Капиталистические и развивающиеся страны на пороге 90-х годов = (территориально-структурные сдвиги в экономике за 70 - 80-е гг.). – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1990. – 281с.
669365
   Капиталистические страны в 1913, 1920-1933 гг.. – М., 1934. – 128с.
669366
   Капиталистические страны в 1913, 1928-1934 гг.. – Москва, 1935. – 196с.
669367
   Капиталистические страны в 1913, 1930-1936 гг.. – Москва
1. – 1937. – 550с.
669368
   Капиталистические страны в 1913, 1930-1936 гг.. – М.
2. – 1937. – 554с.
669369
  Дольская А.А. Капиталистический и социалистический законы народонаселения : Материалы к лекциям по политической экономии / А.А. Дольская; Ред. Б.И. Ременникова. – Москва, 1961. – 40 с.
669370
  Могутин В.Б. Капиталистический кредит / В.Б. Могутин. – М, 1969. – 216с.
669371
  Келсо Л. Капиталистический манифест / Л. Келсо, М. Адлер; Пер. с англ. – Киев : Оріяни, 2004. – 276с. – ISBN 966-8305-15-9
669372
   Капиталистический мир и Коммунистический Интернационал. – Птгр. – 54с.
669373
  Зиман Л.Я. Капиталистический мир.Экономическая и политическая география / Л.Я. Зиман. – МоскваЛ,, 1934. – 456с.
669374
  Левшин Ф.М. Капиталистический рынок оборудования / Ф.М. Левшин. – М, 1967. – 168с.
669375
  Журавский Ф.М. Капиталистический рынок оборудования: проблема конкурентоспособности / Ф.М. Журавский, Е.К. Семенов. – М., 1991. – 157с.
669376
   Капиталистический способ производства. – М.
1. – 1959. – 238с.
669377
   Капиталистический способ производства. – М.
1,2. – 1959. – 238, 358с.
669378
   Капиталистический способ производства. – М.
2. – 1960. – 358с.
669379
   Капиталистический способ производства. – М.
3. – 1961. – 185с.
669380
   Капиталистический способ производства и современность. – Львов, 1982. – 192с.
669381
  Ленин В.И. Капиталистический строй современного земледелия / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 24с.
669382
  Николаев Д.С. Капиталистический фракхтовый рынок танкерного тоннажа : Автореф... канд. экон.наук: / Николаев Д. С.; МГИМО. – М., 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
669383
  Куманин Г.М. Капиталистический цикл / Г.М. Куманин. – М., 1980. – 215с.
669384
  Сажина М.А. Капиталистический цикл сегодня / М.А. Сажина. – Москва, 1987. – 143 с.
669385
   Капиталистическое воспроизводство в современных условиях. – М., 1966. – 351с.
669386
   Капиталистическое воспроизводство и проблемы управления. – М., 1987. – 173с.
669387
  Трахтенберг И.А. Капиталистическое воспроизводство и экономические кризисы / И.А. Трахтенберг. – Москва, 1945
669388
  Трахтенберг И.А. Капиталистическое воспроизводство и экономические кризисы / И.А. Трахтенберг. – Л., 1947. – 159с.
669389
  Фигурнов П.К. Капиталистическое воспроизводство и экономические кризисы / П.К. Фигурнов. – М., 1949. – 72с.
669390
  Трахтенберг И.А. Капиталистическое воспроизводство и экономические кризисы / И.А. Трахтенберг. – 2-е изд., доп. – Москва, 1954. – 200с.
669391
  Щепинов М.Г. Капиталистическое воспроизводство и экономические кризисы / М.Г. Щепинов. – Москва, 1980. – 173 с.
669392
  Мотылев В.В. Капиталистическое мировое хозяйство / В.В. Мотылев. – М, 1984. – 64с.
669393
  Лерман Лев Борисович Капиталистическое предпринимательство в золотопромышленности Западной Сибири во второй половине XIX - начале XX вв. : Автореф... канд. ист.наук: 002 / Лерман Лев Борисович; Новосибирск. гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 24л.
669394
  Кузнецов В.М. Капиталистическое предприятие, организация управления производством / В.М. Кузнецов. – М., 1968. – 50с.
669395
  Фридман Л.А. Капиталистическое развитие Египта (1882-1939) / Л.А. Фридман. – Москва, 1963. – 366с.
669396
  Сунь Капиталистическое развитие Китая / Сунь, Ят-Сен. – М-Л, 1925. – 268с.
669397
  Козлов Г.А. Капиталистическое товарное производство и роль денег, при капитализме / Г.А. Козлов. – Москва, 1945. – 68 с.
669398
   Капиталистическое управление. – М., 1991. – 125с.
669399
  Бойко Л.Н. Капиталлиситческая конкуренция в условиях господства монополистического капитализма (На примере внутреннего рынка США) : Автореф... канд. экон.наук: / Бойко Л. Н.; Моск. гор. пед. ин-т, Каф. политол. – М., 1959. – 18л.
669400
  Вэй Цзы-чу Капиталовложение империалистов в Китае (1902-1945) / Вэй Цзы-чу. – Москва, 1956. – 50с.
669401
   Капиталовложения в народное хозяйство СССР. – М., 1966. – 164с.
669402
  Терентьев А.А. Капиталовложения главных империалистических держав в Китае до конца второй мировой войны (1900-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Терентьев А.А. ; МГУ. – Москва, 1956. – 16 с.
669403
  Терентьев А.А. Капиталовложения империалистических держав в Китае до конца второй мировой войны (1900-1945 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Терентьев А. А.; АН СССР, Ин-т востоковедения. – М., 1972. – 22л.
669404
  Фридман С.Л. Капиталы государственной торговли СССР / С.Л. Фридман; Под ред. И.А. Трахтенберга. – Москва, 1927. – 212 с.
669405
  Юданов Ю.И. Капиталы под псевдонимом / Ю.И. Юданов. – Москва, 1967. – 288 с.
669406
  Некрасов Н. Капиталы потребительской кооперации / Н. Некрасов. – М., 1925. – 47с.
669407
   Капитальное строительство. – М., 1991. – 184с.
669408
  Корнага Ю. Капитальное строительство // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 20. – ISSN 1563-6755


  "...Бизнес использует уставный капитал по-разному: от удобного финансирования операционной деятельности до сокрытия разного рода погрешностей".
669409
  Щегловский В.И. Капитальное строительство в одиннадцатой пятилетке / В.И. Щегловский. – Москва, 1981. – 63 с.
669410
  Рубинштейн Я.Е. Капитальное строительство в СССР / Я.Е. Рубинштейн. – Москва-Ленинград, 1927. – 158 с.
669411
   Капитальное строительство в СССР. – М., 1961. – 280с.
669412
   Капитальное строительство в СССР. – М., 1989. – 271с.
669413
  Дьяков Ю.Л. Капитальное строительство в СССР 1941-1945 / Ю.Л. Дьяков. – М, 1988. – 254с.
669414
  Хламов И.Т. Капитальное строительство в условиях ускорения научно-технического прогресса / И.Т. Хламов, К.Ф. Шеметов. – Саратов
Ч. 1. – 1988. – 149с.
669415
  Хламов И.Т. Капитальное строительство в условиях ускорения научно-технического прогресса / И.Т. Хламов, К.Ф. Шеметов. – Саратов
Ч. 2. – 1988. – 176с.
669416
  Чуйкин С.К. Капитальное строительство и вопросы хозяйственной реформы в строительстве : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Чуйкин С.К.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 23л.
669417
  Шейнин Л.Б. Капитальное строительство и охрана окружающей среды / Л.Б. Шейнин. – М, 1989. – 184с.
669418
   Капитальное строительство СССР. – М., 1988. – 246с.
669419
   Капитальные вложения-строительство в Социалистической республике Румынии. – Бухарест, 1967. – 198с.
669420
  Кочергин В.В. Капитальные вложения - основной фактор интенсификации сельского хозяйства : В помощь лектору / В.В. Кочергин. – Москва : Знание, 1979. – 48 с.
669421
  Астахов А.А. Капитальные вложения в высшую школу и их эффективное использование. : Автореф... Канд.эконом.наук: 08.590 / Астахов А.А.; Казан.гос. ун-т. – Казань, 1970. – 17л.
669422
  Астахов А.А. Капитальные вложения в высшую школу. (Структура, использование, эффективность) : [учеб. пособие спец. курса для экон. специальностей вузов] / Астахов А.А., Семенов В.Ф. – Москва : Высш. школа, 1972. – 170 с.
669423
  Гусаров Е.И. Капитальные вложения в сельское хозяйство и эффективность их использования / Е.И. Гусаров. – М., 1972. – 33с.
669424
  Вальтер С.Б. Капитальные вложения в сельское хозяйство: финансирование, кредитирование, анализ использования / С.Б. Вальтер. – Москва, 1986. – 182с.
669425
  Иваницкий В.И. Капитальные вложения в торговле и их эффективность / В.И. Иваницкий. – М., 1967. – 135с.
669426
  Шумин Н.М. Капитальные вложения в угольной промышленности / Н.М. Шумин. – Ростов на Дону, 1984. – 247с.
669427
  Васильев Е.Н. Капитальные вложения за счет нецентрализованных источников. / Е.Н. Васильев. – Москва, 1963. – 52с.
669428
  Муха Б. Капитальные вложения и воспроизводственная структура народного хозяйства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Муха Б.; Ленингр.фин-экон.ин-т. – Л, 1974. – 19л.
669429
  Кочур Николай Иванович Капитальные вложения и их роль в переходе к интенсивному социалистическому воспроизводству : Дис... канд.эконом.наук: / Кочур Николай Иванович; МВ и ССО УССР КГУ. – К, 1977. – 192л.
669430
  Кочур Н.И. Капитальные вложения и их роль в переходе к интенсивному социалистическому воспроизводству : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Кочур Н.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 30 с.
669431
  Цветков М. Капитальные вложения и их экономическая эффективность / М. Цветков. – Кишинев, 1966. – 108с.
669432
  Мелконян А.А. Капитальные вложения и их экономическая эффективность в цветной металлургии Армянской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 00.08 / Мелконян А.А.; АН АрмССР.ин-т экономики. – Ереван, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
669433
  Хайкин Г.М. Капитальные вложения и сметные цены / Г.М. Хайкин. – М., 1987. – 182с.
669434
  Никитина Н.А. Капитальные вложения и совершенствование структуры общественного производства (политэкономический аспект) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Никитина Н. А.; КГУ. – К., 1984. – 23л.
669435
  Никитина Надежда Андреевна Капитальные вложения и совершенствование структуры общественного производства. Политэкономический аспект : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Никитина Надежда Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 209л. – Бібліогр.:л.166-188
669436
  Захаров А.К. Капитальные вложения и товарно-денежных механизм / А.К. Захаров. – М., 1973. – 180с.
669437
  Савчук И.Д. Капитальные вложения колхозов и их экономическая эффективность. / И.Д. Савчук. – Кишинев, 1975. – 123с.
669438
  Шепотько Л.А. Капитальные вложения социальную инфраструктуру села / Л.А. Шепотько. – Москва, 1983. – 143 с.
669439
  Пышкин Б.А. Капитальные выправительные сооружения днепропетровского типа / Б.А. Пышкин, С.В. Русаков. – К., 1954. – 117с.
669440
  Соболев Л.С. Капитальный ремонт / Л.С. Соболев. – М, 1934. – 71с.
669441
  Соболев Л.С. Капитальный ремонт / Л.С. Соболев. – 8-е изд. – М, 1937. – 307с.
669442
  Соболев Л.С. Капитальный ремонт / Л.С. Соболев. – 7-е изд. – Л, 1937. – 392с.
669443
  Соболев Л.С. Капитальный ремонт / Л.С. Соболев. – 6-е изд. – Л, 1937. – 339с.
669444
  Соболев Л.С. Капитальный ремонт / Л.С. Соболев. – изд. доп. – Калининград, 1961. – 496с.
669445
  Соболев Л.С. Капитальный ремонт / Л.С. Соболев. – Калининград, 1988. – 622с.
669446
  Соболев Л.С. Капитальный ремонт / Л.С. Соболев. – М, 1989. – 431с.
669447
  Рябикин А.П. Капитан / А.П. Рябикин. – М., 1986. – 78с.
669448
  Вензель Евг. Капитан : поэзия : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 8. – С. 50-52. – ISSN 0321-1878
669449
  Шпаро Д.И. Капитан "Геркулеса" / Д.И. Шпаро, А.В. Шумилов. – Москва, 1992. – 174 с.
669450
  Зонин А.И. Капитан "Дианы". Ист. повесть / А.И. Зонин. – М., 1946. – 140с.
669451
  Узин С.В. Капитан "Золотой лани" / С.В. Узин. – Москва : Мысль, 1973. – 176с.
669452
  Хентова С. Капитан "Краснознаменца". / С. Хентова. – Москва, 1945. – 19с.
669453
  Липатов В.В. Капитан "Смелого" / В.В. Липатов. – Чита, 1960. – 96с.
669454
  Линьков Л.А. Капитан "Старой черепахи" / Л.А. Линьков. – М., 1948. – 200с.
669455
  Линьков Л.А. Капитан "Старой черепахи" / Л.А. Линьков. – Смоленск, 1956. – 183с.
669456
  Линьков Л.А. Капитан "Старой черепахи" / Л.А. Линьков. – М., 1959. – 315с.
669457
  Новиков-Прибой Капитан 1-го ранга / Новиков-Прибой. – Петрозаводск, 1959. – 414с.
669458
  Новиков-Прибой Капитан 1-го ранга / Новиков-Прибой. – Петрозаводск, 1960. – 414с.
669459
  Новиков-Прибой Капитан 1-го ранга / Новиков-Прибой. – Мурманск, 1966. – 335с.
669460
  Новиков-Прибой Капитан 1-го ранга / Новиков-Прибой. – Москва, 1979. – 560с.
669461
  Новиков-Прибой Капитан 1-го ранга / Новиков-Прибой. – Москва, 1980. – 205с.
669462
  Новиков-Прибой Капитан 1-го ранга / Новиков-Прибой. – Москва, 1987. – 235с.
669463
  Мечетная Н. Капитан Америки // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 44 (532). – С. 44-45


  На президентских выборах в США победу одержал Барак Обама. Ещё четыре года он будет совершенствовать успешнейшую экономику мира
669464
  Павленко А. Капитан Америки // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 41 (122), 4 ноября 2016. – С. 29-33. – ISSN 2305-3364


  Барак Обама покидает Белый дом на пике популярности.
669465
  Экономов Л.А. Капитан Бахчиванджи / Л.А. Экономов. – М., 1972. – 272с.
669466
  Быков М. Капитан без корабля // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. февраль. – С. 34-37
669467
  Сапожников В.К. Капитан Беллинг / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1963. – 29с.
669468
  Сартаков С.В. Капитан ближнего плавания / С.В. Сартаков. – Москва, 1964. – 48с.
669469
  Рышков Ю.М. Капитан Быстрова / Ю.М. Рышков. – М., 1966. – 248с.
669470
  Симуков А.Д. Капитан в отставке / А.Д. Симуков. – М., 1952. – 96с.
669471
  Гамарра Пьер Капитан Весна. По одноименной повести Пьера Гамарра / Гамарра Пьер. – М., 1966. – 72с.
669472
  Амлинский В.И. Капитан Волин / В.И. Амлинский. – Москва : Знание, 1964. – 79 с.
669473
  Юнга Е.С. Капитан Воронин / Е.С. Юнга. – Москва, 1957. – 160 с.
669474
  Рахим И. Капитан голубого корабля : повести и рассказы / Ибрагим Рахим; авториз. пер. с узб. Н.Асанова. – Москва : Советский писатель, 1962. – 287 с.
669475
  Чачанидзе Р.И. Капитан голубого сейнера / Р.И. Чачанидзе. – Москва, 1978. – 182 с.
669476
  Соловьев В.С. Капитан гренадерской роты / В.С. Соловьев. – Москва, 1991. – 458с.
669477
  Талцис А.А. Капитан далеких морей : очерк / Адольф Талцис; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1963. – 203 с.
669478
  Зорич А.А. Капитан дальнего плавания / А.А. Зорич. – Одесса, 1957. – 434с.
669479
  Крон А.А. Капитан дальнего плавания : повесть о друге / Александр Крон. – Москва : Советский писатель, 1984. – 208 с.
669480
  Крон А.А. Капитан дальнего плавания / А.А. Крон. – М, 1989. – 275с.
669481
  Крон А.А. Капитан дальнего плавания : Повесть о друге / А.А. Крон. – Киев : Политиздат, 1989. – 275с.
669482
  Крон А.А. Капитан дальнего плавания : [повесть о А. И. Маринеско] / Алексанндр Крон. – Москва : Правда, 1990. – 464 с. – В изд. также: Я погиб в первое военное лето: роман : рассказы / Юхан Пээгель. – ISBN 5-253-00086-0


  Содерж.: Капитан дальнего плавания: Повесть о друге: О А. И. Маринеско / А. Крон. Я погиб в первое военное лето: Роман; Рассказы: Разделы: Сааремаасские мотивы; Боль сердца; Старое уходит...; Просто деревенские рассказы / Ю. Пээгель
669483
  Кураев М.Н. Капитан Дикштейн : Фантастическое повествование / М.Н. Кураев. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 118с.
669484
  Кураев М.Н. Капитан Дикштейн. / М.Н. Кураев. – М., 1990. – 238с.
669485
  Дубинянская Я. Капитан Жюль Верн // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 6 (46). – С. 4-23. – ISSN 1819-6268
669486
  Давыдов П.А. Капитан запаса / П.А. Давыдов. – Владивосток, 1980. – 216с.
669487
  Давыдов П.А. Капитан запаса / П.А. Давыдов. – Владивосток, 1988. – 159с.
669488
  Медведев Ю.М. Капитан звездного океана / Ю.М. Медведев. – М, 1972. – 223с.
669489
   Капитан звёздного океана. – Л., 1990. – 430с.
669490
   Капитан Земли. – Москва, 1976. – 208с.
669491
  Грин Г. Капитан и враг : Роман / Г. Грин. – Москва : Радуга, 1991. – 175с.
669492
  Гаврилин В. Капитан идет впереди / В. Гаврилин. – М., 1967. – 32с.
669493
  Гроссман М.С. Капитан идет по следу / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1958. – 222с.
669494
  Сажин П.А. Капитан Кирибеев / П.А. Сажин. – Москва, 1957. – 278с.
669495
  Сажин П.А. Капитан Кирибеев. -- Трамонтана / П.А. Сажин. – Москва, 1966. – 655с.
669496
  Сажин П.А. Капитан Кирибеев. / П.А. Сажин. – Москва, 1959. – 278с.
669497
  Сажин П.А. Капитан Кирибеев. / П.А. Сажин. – Москва, 1966. – 655с.
669498
  Сажин П.А. Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень. : Повесть. / П.А. Сажин. – Москва, 1963. – 655с.
669499
  Порфирьев Б.А. Капитан команды / Б.А. Порфирьев. – Изд. 2-е, перераб. – Киров, 1954. – 227с.
669500
  Маклин Э. Капитан Кук / Э. Маклин. – Москва : Наука, 1976. – 136с.
669501
  Даген Д. Капитан Кусто / Д. Даген. – Ленинград, 1966. – 99 с.
669502
  Чернишев С. Капитан Леванти / С. Чернишев. – Варна, 1960. – 127с.
669503
  Свердлин С.В. Капитан не спускает флаг / С.В. Свердлин. – Тбилиси, 1969. – 159с.
669504
  Задорнов Н.П. Капитан Невельской / Н.П. Задорнов. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1958. – 453с.
669505
  Задорнов Н.П. Капитан Невельской / Н.П. Задорнов. – Москва, 1960. – 632с.
669506
  Задорнов Н.П. Капитан Невельской / Н.П. Задорнов. – Москва, 1963. – 696с.
669507
  Задорнов Н.П. Капитан Невельской / Н.П. Задорнов. – Москва, 1970. – 750с.
669508
  Задорнов Н.П. Капитан Невельской / Н.П. Задорнов. – Благовещенск, 1976. – 733с.
669509
  Задорнов Н.П. Капитан Невельской / Н.П. Задорнов. – Москва, 1986. – 670с.
669510
  Задорнов Н.П. Капитан Невельской / Н.П. Задорнов. – Хабаровск, 1989. – 574с.
669511
  Лив Э. Капитан Нуль : повесть, рассказы / Э. Лив; пер. с латыш. Ю.Абызова. – Москва : Советский писатель, 1964. – 173 с.
669512
  Варгас Л.М. Капитан Панталеон и Рота добрых услуг / Л.М. Варгас. – Москва, 1979. – 266 с.
669513
  Солдатов Капитан первого ранга Михаил Александрович Перелешин : [Крат. биогр. и участие его в Севастоп. обороне] / [Матрос Солдатов [псевд.]]. – Санкт-Петербург : Тип. Деп. уделов, 1872. – 7 с. – Псевд. указан в конце текста
669514
  Хайтов Н. Капитан Петко-воевода / Н. Хайтов. – М., 1985. – 414с.
669515
  Хайтов Н. Капитан Петко-Воевода / Н. Хайтов. – София, 1977. – 135с.
669516
  Хайтов Н. Капитан Петко Войвода / Н. Хайтов. – София, 1981. – 142 с.
669517
  Калиновский Г.М. Капитан поднимается на мостик / Г.М. Калиновский. – М : Советский писатель, 1963. – 214 с.
669518
  Устьянцев В.А. Капитан покидает судно последним / В.А. Устьянцев. – Москва, 1964. – 181с.
669519
  Дюма А. отец Капитан Поль / А. отец Дюма. – Ярославль, 1991. – 108с.
669520
  Дюма А. Капитан Поль / А. Дюма. – Москва, 1991. – 96с.
669521
  Гигов Т. Капитан Райчо Николов / Т. Гигов. – Кишинёв, 1979. – 259с.
669522
  Ладлем Г. Капитан Скотт / Г. Ладлем. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 230с.
669523
  Ладлем Г. Капитан Скотт. / Г. Ладлем. – 2-е изд., испр. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 287с.
669524
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Алма-Ата, 1957. – 291с.
669525
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Ташкент, 1957. – 292с.
669526
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Челябинск, 1979. – 273с.
669527
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Иркутск, 1981. – 288с.
669528
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Л., 1983. – 272с.
669529
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Кызыл, 1984. – 274с.
669530
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Тула, 1986. – 266с.
669531
  Медведев В.В. Капитан Сорви-голова / В.В. Медведев. – М, 1990. – 303с.
669532
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Архангельск; Вологда, 1991. – 234с.
669533
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Москва, 1991. – 251с.
669534
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Нижний Новгород, 1991. – 238с.
669535
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Москва, 1992. – 255с.
669536
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Москва, 1992. – 255с.
669537
  Буссенар Л. Капитан сорвиголова / Л. Буссенар. – Москва, 1992. – 272с.
669538
  Мамонтов В.И. Капитан Степь уходит в разведку / В.И. Мамонтов, И.Я. Науменко. – Минск, 1982. – 127с.
669539
  Мамонтов В.И. Капитан Степь уходит в разведку / В.И. Мамонтов, И.Я. Науменко. – 2-е изд., доп. – Минск, 1986. – 155с.
669540
  Даниельссон Бенгт Капитан Суматоха / Даниельссон Бенгт. – М, 1968. – 175с.
669541
  Михайлов В.Д. КАпитан Ульдемир / В.Д. Михайлов. – РИга, 1990. – 653с.
669542
  Шкловский В.Б. Капитан Федотов / В.Б. Шкловский. – Ленинград, 1936. – 143 с.
669543
  Фогель Н.Д. Капитан флагмана / Н.Д. Фогель. – Москва, 1977. – 320с.
669544
  Готье Т. Капитан Фракас / Т. Готье. – Москва, 1971. – 127 с.
669545
  Готье Т. Капитан Фракасс / Т. Готье. – М, 1957. – 318с.
669546
  Готье Т. Капитан Фракасс / Т. Готье. – М, 1982. – 413с.
669547
  Готье Т. Капитан Фракасс / Т. Готье. – М, 1983. – 462с.
669548
  Готье Т. Капитан Фракасс / Т. Готье. – М, 1985. – 464с.
669549
  Готье Т. Капитан Фракасс / Т. Готье. – Москва, 1990. – 477 с.
669550
   Капитан Чехов задание выполнил!. – М., 1972. – 143с.
669551
  Денюшкин А.Д. Капитан Шувалов / А.Д. Денюшкин. – М., 1983. – 128с.
669552
  Павлов А. Капитан. Мальчик с нашей улицы : Перев. М. Михелевич, Ю. Шалыгин / А. Павлов. – София : Свят, 1985. – 409, [2] с.
669553
  Кизилов М. Капитан. Повести и рассказы / М. Кизилов. – Москва : Современник, 1984
669554
  Пушкин А.С. Капитанска дъщеря / А.С. Пушкин. – София : Книгоиздательство Игнатовъ. – 167 с.
669555
  Пушкин А.С. Капитанската дъщеря / А.С. Пушкин. – София : Народна култура, 1977. – 175 с.
669556
  Ерымовский К.И. Капитанская вахта / К.И. Ерымовский. – Астрахань, 1960. – 142с.
669557
  Солодников Г.Н. Капитанская вахта / Г.Н. Солодников. – Пермь : Пермское кн.изд., 1975. – 228 с.
669558
  Крузенштерн Алексей Капитанская водка : Тема номера // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 32-33 : Фото
669559
  Пушкин А.С. Капитанская дочка = La Fille du capitaine / Pouchkine A. : повесть : (отрывки) / А.С. Пушкин. – 2-е изд. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1912. – 66, XXX с. – Обл. и пар. тит. л. на рус. и фр. яз. - С. I-XXX: Vocabulaire. - Описано по тит. л. на рус. яз. – (Bibliotheque russe : Отрывки из сочинений русских писателей обработанные для перевода на французский язык А.Г. Русси ; Вып. 2)
669560
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – К, 1918. – 131с.
669561
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – М, 1928. – 139с.
669562
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – М, 1934. – 128с.
669563
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – М, 1935. – 128с.
669564
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Тбилиси, 1936. – 188с.
669565
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва, 1937. – 304с.
669566
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва, 1945. – 103с.
669567
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва-Ленинград, 1946. – 180с.
669568
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва-Ленинград, 1946. – 172с.
669569
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Куйбышев, 1947. – 116с.
669570
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1947. – 155с.
669571
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Свердловск, 1947. – 160с.
669572
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Чита, 1947. – 127с.
669573
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 101с.
669574
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – М, 1950. – 102с.
669575
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин : Художественная литература Литовской ССР, 1953. – 103с.
669576
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Киев, 1954. – 96с.
669577
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – К, 1954. – 103с.
669578
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – М, 1955. – 109с.
669579
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва, 1969. – 111с.
669580
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва, 1970. – 110с.
669581
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва, 1973. – 213с.
669582
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – М, 1974. – 232с.
669583
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва, 1974. – 392с.
669584
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва, 1977. – 110с.
669585
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – М, 1977. – 247с.
669586
  Пушкин А.С. Капитанская дочка : Книга для чтения с комментарием на английском языке / А.С. Пушкин. – Москва : Русский язык, 1978. – 269с.
669587
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва, 1978. – 112с.
669588
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва, 1979. – 192с.
669589
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин ; [отв. ред. U/G/ Макогоненко]. – изд. 2-е, дополн. – Ленинград : Наука, 1984. – 317, [2] с.
669590
  Пушкин А.С. Капитанская дочка : [повесть] / А.С. Пушкин ; [худож. О. Коровин]. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1986. – 283, [2] с. : цв. ил. ; 10х8 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
669591
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва, 1987. – 126с.
669592
  Пушкин А.С. Капитанская дочка : прозаич. произведения / Александр Пушкин ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 331, [5] с., [1] л. портр. – Содерж. также: Арап Петра Великого ; Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Дубровский; Пиковая дама; Египетские ночи. - Примеч.: с. 329-331. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6033-4
669593
  Пушкин А. Капитанская дочка : прозаические произведения / Александр Пушкин ; [послесл. и прим. : Т.В. Надозирной ; худож.-оформ. Ю.Ю Романика]. – Харьков : Фолио, 2012. – 329, [5] с. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Общ. Совет сер. : В.С. Бакиров. А.Ю. Вилкун, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5685-6
669594
  Пушкин А.С. Капитанская дочка. Избранная проза / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1978. – 255 с.
669595
  Пушкин А.С. Капитанская дочка. Проза / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1984. – 287 с.
669596
  Пушкин А.С. Капитанская дочка. Проза / А.С. Пушкин. – Москва, 1987. – 367с.
669597
  Романов Б.Н. Капитанские повести / Б.Н. Романов. – М., 1973. – 287с.
669598
  Романов Б.Н. Капитанские повести / Б.Н. Романов. – М., 1979. – 384с.
669599
  Савояров Никита Капитанский кофе по пути из Осло в Копенгаген : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 48-49 : Фото
669600
  Грезин В.Н. Капитанский мостик / В.Н. Грезин. – Чебоксары, 1986. – 271с.
669601
  Князев Л.Н. Капитанский час. / Л.Н. Князев. – Москва, 1988. – 412с.
669602
  Леберехт Г.Ф. Капитаны : роман / Ганс Леберехт; пер. с эстон. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1955. – 228 с.
669603
  Гумилев Н. Капитаны / Н. Гумилев. – Нижний Новгород, 1991. – 287с.
669604
  Георгиу Г. Капитаны "Молнии" : повесть / Г. Георгиу. – Кишинев : Лумина, 1975. – 279 с.
669605
  Михеев М.П. Капитаны 8 "А" / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1957. – 106с.
669606
  Давыдов Ю.В. Капитаны ищут путь / Ю.В. Давыдов. – М, 1959. – 256с.
669607
  Давыдов Ю.В. Капитаны ищут путь / Ю.В. Давыдов. – 2-е изд. – М, 1966. – 287с.
669608
  Давыдов Ю.В. Капитаны ищут путь / Ю.В. Давыдов. – М, 1989. – 542с.
669609
  Давыдов Ю. Капитаны ищут путь / Юрий Давыдов. – Москва : НФ "Пушкинская библиотека" ; АСТ ; Астрель, 2005. – 464с. – (Серия "Внеклассное чтение"). – ISBN 5-94643-256-7
669610
  Гайдаенко И.П. Капитаны не знают покоя / И.П. Гайдаенко, И.И. Рядченко. – К., 1963. – 75с.
669611
  Васильев Ю.В. Капитаны остаются на корабле / Ю.В. Васильев. – Магадан, 1972. – 198с.
669612
  Минх Н.А. Капитаны поперечного плавания : Повести и рассказы / Н.А. Минх. – Москва : Советская Россия, 1989. – 320с.
669613
  Щипко Л.М. Капитаны северных морей / Л.М. Щипко. – Красноярск, 1975. – 208 с.
669614
  Гайдаенко И.П. Капитаны, капитаны... / И.П. Гайдаенко. – К., 1972. – 220с.
669615
  Гайдаенко И.П. Капитаны, капитаны... / И.П. Гайдаенко. – К., 1976. – 247с.
669616
  Очев В.Г. Капитозавроидные лабиринтодонты Юго-Востока европейской части СССР : монография / В.Г. Очев. – Саратов : Саратовский университет, 1972. – 269с.
669617
  Савельев В.А. Капитолий США: прошлое и настоящее / В.А. Савельев. – Москва, 1989. – 300с.
669618
  Солодарь Ц.С. Капитуляция / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1985. – 48с.
669619
  Арутюнян Армен Капитуляция политической системы перед правами человека // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 3 (76). – С. 24-28. – ISSN 1812-7126


  В настоящее время в обществе утвердилась система доминантности политики по отношению к праву, а понятие власти все более заменяется понятием господства. Однако доминантность политической системы над правами человека есть начало ее капитуляции перед ...
669620
   Капица // Деловой экологический журнал / РОО "Общественная экология". – Москва, 2007. – № 4. – С. 62-63.
669621
   Капица. Тамм. Семенов в очерках и письмах. – Москва : Вагриус, Природа, 1998. – 576 с. – (Биографии). – ISBN 5-7027-0527-0
669622
  Кедров Ф.Б. Капица: жизнь и открытия / Ф.Б. Кедров. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 152 с.
669623
  Кедров Ф.Б. Капица: жизнь и открытия / Ф.Б. Кедров. – 2-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 189с.
669624
  Козак Д.Н. Капище готів на Волині // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 34-47. – ISSN 0235-3490
669625
  Долгоруков И.М. Капище моего сердца или словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течении моей жизни / соч. кн. Ивана Михайловича Долгорукова. – 2-е изд. – Москва : Унив. тип., 1890. – 403 с. – Приложение к "Русскому архиву", 1890 г. - Экз. деф., без обл.
669626
  Ільїн В.В. Капіла // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 54. – ISBN 966-316-069-1
669627
   Капілярна і дисперсійна мікроекстракція парабенів / Ю.Ю. Малицька, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй, В.Н. Зайцев // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Т. 9, № 3/4. – С. 109-117. – ISSN 1991-0290


  Показана можливість використання капілярної (КМЕ) та дисперсійної (ДМЕ) рідинної мікроекстракції для вилучення та концентрування метил-, етил- та пропілпарабенів з водних матриць з метою їх подальшого визначення методом капілярної газової ...
669628
  Левчик В. Капілярна рідинна мікроекстракція для концентрування бензофенону / В. Левчик, М. Зуй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 43-45. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Показано можливість застосування капілярної рідинної мікроекстракції бензофенону з його подальшим газохроматографічним визначенням для аналізу вод. Оптимізовано умови і розраховано кількісні характеристики мікроекстракції. Розроблено методику ...
669629
  Захарків І. Капілярна рідинна мікроекстракція для концентрування фталатів / І. Захарків, М. Зуй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 50-52. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику вилучення фталатів з водних зразків, що базується на попередньому концентруванні цільових речовин за допомогою капілярної рідинної мікроекстракції, з подальшим їх газохроматографічним визначенням з полуменево-іонізаційним ...
669630
  Фоменко Т.І. Капілярна та дисперсійна мікроекстракція бензофенонів / Т.І. Фоменко, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 173
669631
  Лозовий В.І. Капілярні методики дослідження дифузії у водних розчинах / В.І. Лозовий, С Є. Полковніченко, В.П. Шолудько // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 443-451. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблені методики визначення коефіцієнтів дифузії домішок у воді (радіоізотопна, фотометрична, рефрактометрична, тестових розчинів). Обговорюються особливості цих методик і проводиться співставлення отриманих значень коефіцієнтів дифузії між собою і ...
669632
  Борхард Ю. Капітал : критика політичної економії Карла Маркса : в загальноприступній обробці Юліана Борхардта / Ю. Борхард ; ред. Шевердіном, з передмовами автора, перекл. А. Річицький. – переклад. з 4-го рос. вид. – Катеринослав : ДВУ, 1925. – 366 с. – (Бібліотека марксизму)
669633
  Маркс К. Капітал / К. Маркс. – Київ
1, кн. 1; 2, кн. 2;. – 1982. – 936с.
669634
  Жадан С.В. Капітал / Жадан. – Харків : Фоліо, 2006. – 793, [6] с. – ISBN 966-03-3570-9
669635
  Циганов С.А. Капітал банківської системи як важливий фактор забезпечення фінансової стабільності трансформаційних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 163-169.
669636
  Ткачук Н.М. Капітал банку як економічна категорія : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 173-178 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
669637
  Білик М.Д. Капітал банку: сутність, формування та регулювання // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 102-106. – Бібліогр: на 7 пунктів
669638
  Цимбалюк С.О. Капітал бренду роботодавця: сутність та методичні засади визначення рентабельності інвестицій // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 23-27. – ISSN 2309-1533
669639
  Вюнник Д. Капітал і додаткова вартість.Політекономія капіталізму / Д. Вюнник. – Київ, 1941. – с.
669640
  Чухно А.А. Капітал К. Маркса та сучасність // Комуніст України, 1967
669641
  Вожжов А. Капітал комерційних банків як складова ресурсів банківської системи : теорія і практика / А. Вожжов, О. Клименко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 4. – С. 83-95 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
669642
  Собко О.М. Капітал компетенцій як фундаментальний чинник якості індивідуального інтелектуального капіталу підприємства / О.М. Собко, Л.Л. Куц // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 71-80. – ISSN 2309-1533
669643
  Слав"юк Р.А. Капітал підприємств і банків: теоретичні основи формування та управління : монографія / Р.А. Слав"юк ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ун-т банків. справи". – Київ : Університет банківської справи, 2016. – 330, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313-330 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-484-297-9
669644
  Баліцька В.В. Капітал підприємств України: тенденції, пріоритети : монографія / В.В. Баліцька; НАНУ; ДУ "Інститут економіки та прогнозування". – Київ, 2007. – 480с. – ISBN 978-966-02-4565-5
669645
  Шаблиста Л.М. Капітал підприємств: природа, структура, тенденції формування і відтворення // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 36-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
669646
  Зборовська Ю.О. Капітал підприємства: теоретичні аспекти визначення суті капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 35-38.
669647
  Рубл Б.О. Капітал розмаїтости : Транснаціональні мігранти в Монреалі, Вашингтоні та Києві / Блер Рубл; Пер. з англ. Т. Цимбала, А. Кулька. – Київ : Критика, 2007. – 336с. – ISBN 966-8978-07-2
669648
  Рубл Б. Капітал розмаїтості: транснаціональні мігранти в Монреалі, Вашингтоні та Києві // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 181-191
669649
  Круш П.В. Капітал та основні засоби підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 3-4 рівнів акредит. / П.В. Круш, В.І. Подвігіна, О.В. Клименко; Нац. техн. ун-т України "Київський політ. інститут". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 168с. – ISBN 966-364-107-X
669650
  Карпінський В.О. Капітал у боротьбі з радянською владою / В.О. Карпінський. – К. – 32с.
669651
  Малюга Н.М. Капітал у дослідженнях вчених Житомирської наукової бухгалтерської школи / Н.М. Малюга, О.А. Разумна // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 104-107. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
669652
  Макаренко П.М. Капітал у системі фінансових відносин акціонерного товариства / П.М. Макаренко, Н.В. Харченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 7-10
669653
  Лемішовська О. Капітал як об"єкт бухгалтерського обліку: історичний розвиток уявлень та еволюція наукової думки // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1/2. – С. 7-18. – ISSN 2410-0706
669654
  Чухно А.А. Капітал, кредит, процент, їх сутність і роль в економіці // Фінанси України, 1997. – №9
669655
   Капітал, основні та оборотні засоби підприємства : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Круш, О.В. Клименко, В.І.Подвігіна, В.О. Гулевич; МОНУ; Нац. техн. ун-т України "Київський політ. інститут". – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 328с. – Шифр дубл.33 Капі. – ISBN 978-966-364-652-7
669656
  Маркс К. Капітал. Критика політичної економії / К. Маркс. – Харків
3. – 1929. – 283с.
669657
  Маркс К. Капітал. Критика політичної економії / К. Маркс. – Харків
3. – 1930. – 279с.
669658
  Маркс К. Капітал. Критика політичної економії / К. Маркс. – Харків
1, кн. 1. – 1933. – 832с.
669659
  Маркс К. Капітал. Критика політичної економії : Книга I: процес виробництва капіталу / К. Маркс. – Київ
Т. 1, кн. 1 : Процес виробництва капіталу. – 1954. – 791с.
669660
  Маркс К. Капітал. Критика політичної економії / К. Маркс. – Київ
Т. 2, кн. 2 : Процес обігу капіталу. – 1954. – 516с.
669661
  Маркс К. Капітал. Критика політичної економії / К. Маркс. – Київ
Т. 3, ч. 1, 2. – 1954. – 926с.
669662
  Маркс К. Капітал. Критика політичної економії / К. Маркс. – М
Т. 3, кн. 3. – 1954. – 932с.
669663
  Сльозко Т.М. Капітал: об"єкт обліку чи інструмент його організації? // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 128-137.
669664
  Лузан Ю.Я. Капіталізація аграрного сектору України / Ю.Я. Лузан, О.Ю. Лузан // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 3 (257). – С. 21-29. – ISSN 2221-1055
669665
  Добровольська О.В. Капіталізація банків України в умовах глобалізації фінансових ринків / О.В. Добровольська, С.М. Халатур // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2. – С. 186-188


  Досліджуються питання капіталізації банківського сектору України, пов"язані з розгортанням фінансово-економічної кризи в 2008 р. Аналізуються можливості і перспективи нарощення банківського капіталу на сучасному етапі.
669666
  Деревко О.С. Капіталізація банків як боргоутворюючий фактор: міжнародний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 64-71
669667
  Онищенко В.О. Капіталізація банків як інструмент підвищення конкурентоспроможного потенціалу банківської системи України / В.О. Онищенко, С.Б. Манжос // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 35. – С. 41-50
669668
  Коваленко В.В. Капіталізація банків: методи оцінювання та напрямки підвищення : монографія / В.В. Коваленко, К.Ф. Черкашина. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 153 с. – ISBN 978-966-8958-42-7
669669
  Гурнак О. Капіталізація банків: податковий аспект / О. Гурнак, Л. Катранжи // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 147-150. – ISSN 1993-0259
669670
  Владичин У.В. Капіталізація банківської системи в Україні // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.145-150
669671
  Довгань Ж. Капіталізація банківської системи України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 10-14.
669672
  Криклій А.С. Капіталізація банківської системи України в умовах глобалізації: проблеми та перспективи / А.С. Криклій, М.О. Боровікрва // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 32-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
669673
  Галіцейська Ю. Капіталізація банківської системи України: проблеми та перспективи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 76-82. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
669674
  Ткачук Н.М. Капіталізація банківської системи України: сутність і проблеми нарощення // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 60-67
669675
  Міщенко В. Капіталізація банківської системи України: сьогодення та перспективи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 7 (209). – С. 11-17
669676
  Криклій А.С. Капіталізація банківської системи як визначальний чинник ровитку економіки України / А.С. Криклій, М.О. Боровікова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 14-16.
669677
  Диба М.І. Капіталізація банківської системи як чинник підвищення надійності економіки України / М.І. Диба, Є.С. Осадчий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 77-88. – Бібліогр.: с. 78-80, 83, 87


  Розглянуто процес капіталізації банківської системи України, наведено різні підходи до трактування суті капіталу і поняття банківського капіталу. Проаналізовано сучасний стан рівня капіталізації банківської системи і запропоновано ряд методів його ...
669678
  Ткачук Н.М. Капіталізація банку: економічна сутність і різновиди // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 49-54
669679
  Андрійчук В.Г. Капіталізація вітчизняного сільського господарства: суть, напрями, механізми і перші оцінки здійснення // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 7. – С. 69-74
669680
  Буркинський Б.В. Капіталізація економіки регіонів України : монографія / Б.В. Буркинський, В.Ф. Горячук ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2014. – 273, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7276-7
669681
   Капіталізація економіки України : Наукова доповідь / А.А. Гриценко, О.І. Барановський, В.В. Близнюк, Б.В. Кваснюк, В.В. Корнєєв; А.А. Гриценко, О.І.Барановський, В.В. Близнюк, Б.В.Кваснюк, В.В. Корнєєв; Ін-т економіки та прогнозування НАНУ; За ред. В.М. Гейця, А.А. Гриценка. – Київ, 2007. – 220с.
669682
  Шумська С. Капіталізація економіки України: оцінка і резерви зростання // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 3. – С. 60-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1811-3141
669683
  Артьомова Т. Капіталізація економіки: еволюція підходів щодо змісту та моделювання в західній науковій думці / Т. Артьомова, О. Полічко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 12 (278). – С. 60-63. – ISSN 1810-3944
669684
   Капіталізація економіки: проблеми та перспективи // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 89-101. – ISSN 1811-3141


  [На семінарі виступили: В.О. Мандибура - С. 92-94; В.І. Кондрашова-Діденко - С. 95-96; Т.В. Гайдай - С. 97-99.]
669685
   Капіталізація економіки: проблеми та перспективи // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 91-112. – ISSN 1811-3141
669686
  Шумська С.С. Капіталізація економіки: системний підхід та методологічні напрями дослідження // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 1. – С. 35-49 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1811-3141
669687
  Башнянин Г.І. Капіталізація економічних систем: поняття, типи, ефективність / Г.І. Башнянин, Ю.І. Турянський, Н.Я. Юрків // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 148-153. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
669688
  Ібатуллін Ш.І. Капіталізація земель приміських зон великих міст: теорія, методологія, практика : монографія / Ш.І. Ібатуллін. – Київ : НАУ, 2007. – 260 с. – ISBN 966-8302-14-1
669689
  Ярмоленко В. Капіталізація землі в Україні: на благо чи на шкоду? // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 71-79. – ISSN 0131-775Х
669690
  Кушніренко В. Капіталізація землі й перспективи українського села (до 10-річчя Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію") // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 165-167. – ISBN 966-7060-92-6
669691
  Кушніренко В. Капіталізація землі та перспективи формування сучасного людського капіталу в АПК України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 34-36
669692
  Стецько М. Капіталізація знань вуправлінні інтелектуальним капіталом підприємства / М. Стецько, Ю. Вовк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 293-298. – ISSN 1993-0259
669693
  Слав"янська Н. Капіталізація комерційних банків України: стан і перспективи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 4. – С.35-47. – ISSN 1605-2005
669694
  Кір"ян Т. Капіталізація людського капіталу в контексті гідної праці / Т. Кір"ян, Ю. Куліков // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 3-9 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2411-6912
669695
  Дерій Ж.В. Капіталізація людського потенціалу: теорія, методологія, практика : монографія / Ж.В. Дерій ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2013. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: 281-299. – ISBN 978-966-7496-56-2
669696
  Рябоконь О.П. Капіталізація наукової продукції : монографія / О.П. Рябоконь. – Харків : Планета-Прінт, 2016. – 392, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-255. – ISBN 978-617-7229-60-4


  У пр. №1713978 є дарчий напис від автора: 01.09.2017 р. Підпис.
669697
  Гаращук О.В. Капіталізація освіти - шлях до високої якості знань та євроінтеграції України / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 3-11. – (Серія: Економіка ; вип. 7 (3)). – ISSN 9125-0912
669698
  Ястремська О.М. Капіталізація підприємств: теоретичний і практичний аспекти стану та процесу розвитку / О.М. Ястремська, О.О. Ястремська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 273-283. – ISSN 2222-4459
669699
  Сабадирьова А.Л. Капіталізація потенціалу підприємства // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) ; ИТД "Университетська книга" ; глав. ред. Мельник Л.Г. – Суми, 2017. – № 1 (75). – С. 48-59. – ISSN 1726-8699
669700
   Капіталізація природних ресурсів / [М.А. Хвесик та ін.] ; за заг. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. Хвесика М.А. ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ : ДУ ІЕПСР НАНУ, 2014. – 267, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр.: с. 255-267. – ISBN 978-966-02-7212-5
669701
  Бистряков І. Капіталізація природних ресурсів: механізми залучення інвестицій у сталий розвиток / І. Бистряков, В. Пилипів, О. Луців // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 38-41 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
669702
  Юхименко П. Капіталізація природно-ресурсного потенціалу сільських територій в умовах децентралізації // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (153). – Бібліогр.: 35 назв
669703
  Зимовець В. Капіталізація реального сектору економіки України: тенденції та наслідки / В. Зимовець, К. Багацька // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 7-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
669704
  Криницька О.О. Капіталізація ринку землі як фактор продовольчої політики України / О.О. Криницька, Т.І. Ткачук // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 2. – С. 3-8. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
669705
  Хорунжий М.Й. Капіталізація сільського господарства та сучасна державна аграрна політика України // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 7. – С. 64-67
669706
  Недільська Л.В. Капіталізація сільськогосподарських підприємств як рушій сільського розвитку // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 4 (77). – С. 50-57
669707
  Гаманкова О. Капіталізація страхового ринку України як прояв процесів глобалізації // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 31-35. – ISSN 1728-6220
669708
  Гайда Н. Капіталізація українських банків як показник інвестиційного клімату в Україні // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 5. – С. 61-66. – ISSN 1605-2005
669709
  Манаків В. Капіталізація фінансових витрат / В. Манаків, В. Манакіна, Л. Малик // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 36-38. – ISSN 1728-9343
669710
  Козоріз М.А. Капіталізація фондових бірж України: особливості та проблеми / М.А. Козоріз, К.С. Калинець // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 157-162. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Обгрунтовано необхідність визначення капіталізації фондової біржі як економічної категорії. Проаналізовано економічний зміст капіталізації фондової біржі як важливого індикатора ділової активності країни. Проведено порівняльний аналіз діяльності ...
669711
  Чемодуров О. Капіталізація фондового ринку та економічне зростання : фінанси, податки, кредит // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 9 (598). – С. 43-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
669712
  Школьник І.О. Капіталізація фондового ринку України в контексті світових тенденцій : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 4 (185). – С. 65-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
669713
  Свєчкіна А.Л. Капіталізація як визначальний чинник ефективного функціонування вітчизняного банківського сектору / А.Л. Свєчкіна, О.І. Хомич // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 29-32
669714
  Матвієнко П. Капіталізація як дійовий інструмент підвищення надійності банківської системи України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-52. – ISSN 0131-775Х
669715
  Амосов О.Ю. Капіталізація як засіб модернізації суспільства / О.Ю. Амосов, Н.Л. Гавкалова // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 43-50. – ISSN 2072-9480


  Подано дефініцію категорії "модернізація", представлено розвиток школи модернізації.
669716
  Омельченко Г.В. Капіталізація як основна складова забезпечення фінансової стійкості банківської установи // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 69-76. – ISSN 2074-5354
669717
  Сизоненко В. Капіталізація як провідна компонента підвищення конкурентоспроможності банківської системи / В. Сизоненко, С. Циганов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 1605-2005
669718
  Матлага Л. Капіталізація як чинник підвищення надійності та ефективності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 40-46. – ISSN 1818-5754
669719
  Шумська С. Капіталізація: історичний екскурс та еволюція поняття // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 385-387. – ISSN 1993-0259
669720
  Гусєв В.І. Капіталізм / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 182-185. – ISBN 966-642-073-2
669721
  Гаврилишин О. Капіталізм для всіх чи для обраних? Розбіжні шляхи посткомуністичних перетворень = Divergent Paths in Post-Communist Transformation. Capitalism for all or capitalism for the few? / Олег Гаврилишин; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 384с. – (Актуальні світові дискусії). – ISBN 966-518-395-8
669722
  Рязанов В. Капіталізм і кризи: становлення і розвиток політико-економічного підходу // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 3. – С. 65-84. – ISSN 1811-3141
669723
  Мюллер Д. Капіталізм і нерівність // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 36-41
669724
  Фрідман М. Капіталізм і свобода = Capitalism and freedom / Мільтон Фрідман ; [пер. з англ. Н. Рогачевська ; наукове редагування : В. Дубровський]. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-378-144-0
669725
  Варга Є.С. Капіталізм і соціалізм за 20 років / Є.С. Варга. – Київ, 1938. – 236 с.
669726
  Дельоз Ж. Капіталізм і шизофренія: Анти-Едіп / Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі. – Київ : Карме-Сінто, 1996. – 384с. – ISBN 5-7719-5062-6
669727
  Величенко С. Капіталізм, бідність і русифікація // Критика. – Київ, 2010. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 10-13
669728
  Шумпетер Йозеф Капіталізм, соціалізм і демократія : Репринтне відання 1899 року / Шумпетер Йозеф; Передне слово Дмитра Ватаманюка. Вступна стаття Петра Арсенича. – Київ : Основи, 1995. – 528с. – Вихід. дан. оріг.:Львів:Hакладом Hаукового товариства ім.Шевченка,1899. – ISBN 5-7707-7644-7
669729
  Тетерук І.М. Капіталізм: міфи і дійсність / І.М. Тетерук. – К, 1986. – 70с.
669730
  Бергер П.Л. Капіталістична революція. П"ятдесят пропозицій щодо процвітання, рівності і свободи : п"ятдесят пропозицій щодо процвітання, рівності і свободи / П.Л. Бергер ; пер. з англ. С.О. Макеєв [та ін.]. – Київ : Вища школа, 1995. – 247 с.
669731
  Корабльова В.М. Капіталістичне й соціалістичне суспільства як простори симулякрів: компаративний аналіз // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2011. – № 4 (29). – С. 59-65. – ISSN 2073-803X
669732
  Гуревичов М М. Капіталістичне програмування економіки / М М. Гуревичов. – К., 1968. – 48с.
669733
  Варга Є.С. Капіталістичний світ на порозі нової кризи / Є.С. Варга. – Київ, 1938. – 56с.
669734
  Корнєєв В.В. Капіталотворення і кредит у координатах "довіра - відповідальність" // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 13-22
669735
  Баліцька В.В. Капіталоутворення в Україні як предмет системного аналізу та ухвалення стратегічних рішень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 55-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано тенденції капіталоутворення в Україні на рівні підприємств. На прикладі зміни вартісних і структурних характеристик капіталу та показників фінансової незалежності і ліквідності продемонстровано необхідність проведення на ...
669736
  Баліцька Валентина Володимирівна Капіталоутворення в Україні як предмет системного аналізу та ухвалення стратегічних рішень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 55-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано тенденції капіталоутворення в Україні на рівні підприємств. На прикладі зміни вартісних і структурних характеристик капіталу та показників фінансової незалежності і ліквідності продемонстровано необхідність проведення на ...
669737
  Баліцька Валентина Володимирівна Капіталоутворення в Україні як предмет системного аналізу та ухвалення стратегічних рішень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 55-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано тенденції капіталоутворення в Україні на рівні підприємств. На прикладі зміни вартісних і структурних характеристик капіталу та показників фінансової незалежності і ліквідності продемонстровано необхідність проведення на ...
669738
  Матвієнко-Гарнага Капітальне будівництво в промисловості УССР за п"ятиріччя / Матвієнко-Гарнага. – Х., 1931. – 64с.
669739
  Акуленко В. Капітальне будівництво УСРР 1931 року / В. Акуленко. – Харків : Видавництво "Пролетар", 1931. – 88 с.
669740
  Цогла О.О. Капітальне будівництво як метод матеріально-технічної реалізації диверсифікації діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 226-230. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
669741
  Соболев Л.С. Капітальний ремонт / Л.С. Соболев. – Київ; Харків
Кн. 1. – 1934. – 319с.
669742
  Соболєв Л.С. Капітальний ремонт / Л.С. Соболєв. – Ч. 1 і 2. – К, 1970. – 448с.
669743
  Назін Ю.В. Капітальні вкладення і їх раціональне використання / Ю.В. Назін, М.І. Шкітіна. – Київ, 1970. – 156 с.
669744
  Дорош І.Й. Капітальні вкладення колгоспів та їх економічна ефективність / І.Й. Дорош. – Київ, 1967. – 152с.
669745
  Паливода К.В. Капітальні інвестиції : на прикладі житлового будівництва в Україні / К.В. Паливода. – Київ : Знання, 2009. – 711 с. – ISBN 978-966-346-611-8
669746
  Журавель Ю.Г. Капітальні інвестиції в національну економіку: оцінка фінансового потенціалу модернізації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 18, вересень. – С. 88-94. – ISSN 2306-6814
669747
  Скиба М.В. Капітальні інвестиції в Україні в умовах наростання нестабільності фінансових ринків // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 27-35. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (97)). – ISSN 2310-2837
669748
  Лемішко О.О. Капітальні інвестиції в Україні: стан та проблеми їх фінансування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 4 (155). – С. 55-61
669749
  Радевич Т.В. Капітальні інвестиції в Україні: сучасні тенденції та перспективи розвитку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 2 (27). – С. 317-322. – ISSN 2308-1988
669750
  Кириленко О.П. Капітальні інвестиції з місцевих бюджетів: сучасна практика та перспективи удосконалення / О.П. Кириленко, О.С. Максимчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 5-11. – ISSN 2306-6814
669751
  Гнатишина Н.Д. Капітальні інвестиції підприємств торгівлі україни: тенденції та перспективи // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 34-44. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
669752
  Кузьменко Л.Г. Капітальні інвестиції та їх вплив на підвищення ефективності діяльності суб"єктів природних монополій у житлово-комунальному господарстві / Л.Г. Кузьменко, С.В. Кузьменко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 197-203
669753
  Захарченко В. Капітальні інвестиції як драйвер технологічної реструктуризації промисловості України та її регіонів у постіндустріальну епоху // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 7-18. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
669754
  Тарабан С.В. Капітальні інвестиції як складова державної інвестиційної політики на регіональному рівні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 2 (74). – С. 176-185. – ISSN 2078-9165
669755
  Майорова Т.В. Капітальні інвестиції: сутність та проблеми реалізації в кризових умовах / Т.В. Майорова, В.В. Крук, Я.В. Шевчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 12-16. – ISSN 2306-6814
669756
  Паливода К. Капітальні інвестиції: фінансово-економічна сутність та форми прояву // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 3 (87). – С. 46-55. – ISSN 1605-2005
669757
  Смірнов Г. Капітальні роботи завершального року п"ятирічки / Г. Смірнов, 1932. – 92с.
669758
  Луніна І.О. Капітальні трансферти місцевим бюджетам: підходи до створення ефективної системи управління // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 24-34
669759
  Казандзакіс Н. Капітан / Н. Казандзакіс. – К, 1975. – 443с.
669760
  Ле І.Л. Капітан артелерії : повість / І.Л. Ле. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 126 с.
669761
  Трублаїні М.П. Капітан Брон : оповідання / Микола Трублаїні. – Київ : Молодь, 1959. – 65, [3] с. : іл. – (Бібліотека пригод та наукової фантастики)
669762
  Гамарра П"єр Капітан Весна / Гамарра П"єр. – Київ, 1971. – 158с.
669763
  Талціс А.А. Капітан далеких морів. / А.А. Талціс. – К., 1965. – 63с.
669764
  Константін Т. Капітан далекого плавання / Т. Константін. – Київ, 1970. – 156с.
669765
  Чуковський М. Капітан Джемс Кук / М. Чуковський. – Х, 1930. – 175с.
669766
  Подолинний А.М. Капітан дитячої літератури / А.М. Подолинний. – К, 1987. – 47с.
669767
  Буссенар Л. Капітан зірвиголова / Л. Буссенар. – Київ, 1957. – 263с.
669768
  Кедровський В. Капітан Лев Мацієвич // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація ; голов. ред. Немченко І. [та ін.]. – Київ ; Херсон, 2016. – Вип. 12. – С. 113-121. – ISBN 978-617-7201-22-8
669769
  Казандзакіс Н. Капітан Міхаліс / Н. Казандзакіс. – К, 1965. – 509с.
669770
  Новиков-Прибой Капітан першого рангу / Новиков-Прибой. – Одеса, 1953. – 235с.
669771
  Лаціс В.Т. Капітан Сіліс : оповідання ; [перекл. з латиської Олесь Гончар] / В.Т. Лаціс. – Київ : Дніпро, 1965. – 79 с.
669772
  Готье Т. Капітан Фракас / Т. Готье. – К, 1987. – 430с.
669773
  Попович П.Р. Капітани Зоряних містечок / П.Р. Попович, А.В. Дринь. – К., 1986. – 269с.
669774
  Лемешев К.С. Капітани космосу / К.С. Лемешев. – Х, 1966. – 176с.
669775
  Амаду Ж. Капітани піску. Габрієла : [романи] / Жоржі Амаду ; [післямова Ю. Покальчука ; худож. П.Т. Вишняк]. – Київ : Вища школа, 1988. – 635, [2] с. : іл.
669776
  Амаду Ж. Капітани піску. Габрієла / Жоржі Амаду ; [пер. з португ: Ю. Покальчук, Ю. Петренко, Л. Олевський]. – Київ : Вища школа, 1989. – 637, [3] с. – ISBN 5-11-002355-7
669777
  Пушкін О.С. Капітанська дочка / О.С. Пушкін. – Харків-Київ, 1930. – 105с.
669778
  Пушкін О.С. Капітанська дочка / О.С. Пушкін. – Одеса, 1949. – 172с.
669779
   Капітоненко Микола Генадійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 137. – ISBN 978-966-439-757-2
669780
   Капітуляція московського головнокомандувача у 1660 році // 30 війн із Zаклятим сусідом : [історія 30 збройних конфліктів] / М-во оборони України ; [авт. кол.: Є.В. Букет, Т.П. Мороз, В.І. Саранцев (кер. проєкту) та ін. ; відео, аудіо: Є. Тристан, Т. Головатюк ; художнє оформ. С.М. Поліщук]. – Київ : АрміяINFORM, 2022. – С. 38-39


  Чуднівська капітуляція 1660 року. Битва під Чудновом відбулася 27 вересня — 2 листопада 1660 року під час російсько-польської війни 1654-67 років. Московське військо під проводом воєводи Василія Шереметєва капітулювало перед польським військом, тоді як ...
669781
  Грабовський Капітуляція перед боєм. Малоросійський синдром: від Грушевського до Ющенка / Грабовський, с. // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 473-482. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Малоросійський синдром: від Грушевського до Ющенка.
669782
  Грабовський С. Капітуляція перед боєм. Малоросійський синдром: від Грушевського до Ющенка // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 473-482. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
669783
  Рыжаков В.С. Капка. / В.С. Рыжаков. – М, 1972. – 112с.
669784
  Рыжаков В.С. Капка. / В.С. Рыжаков. – Горький, 1973. – 110с.
669785
  Пермитин Е.Н. Капкан / Е.Н. Пермитин. – Москва, 1930. – 189с.
669786
   Капкан. – М., 1965. – 64с.
669787
   Капкан. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 32 с.
669788
  Володарский Э.Я. Капкан : детектив без детектива / Эдуард Володарский. – Москва : Вагриус, 2006. – 366, [2] с. – ISBN 5-9697-0169-6
669789
  Шама О. Капкан "русского мира" // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2017. – № 40 (169), 3 ноября 2017. – С. 62-65


  "Более ста лет назад российские пропагандисты убедили часть украинцев Австро-Венгрии в том, что они - русские. С началом Первой мировой войны многие из таких "россиян" заплатили за эту иллюзию своими жизнями".
669790
  Шумилин А. Капкан для "Хитрого лиса" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 43 (1162). – С. 8-13. – ISSN 0234-1670
669791
  Чейз Д.Х. Капкан для Джонни : [повесть] / Д. Чейз // Дело очаровательного призрака / Э. Гарднер. – Рига : Общество любителей книги Латвии, 1992. – с. 129-240. – (Библиотека зарубежного детектива). – ISBN 5-85093-064-7
669792
  Мамаев Ш. Капкан для Мушаррафа // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2008. – № 1. – С. 52-55


  Політичне втручання адміністрації США у внутрішню політику Пакистану
669793
  Александрова Н. Капкан для принцессы : [роман] / Н. Александрова. – Санкт-Петербург : Нева ; Олма-Пресс, 2002. – 320 с. – (Огни большого города). – ISBN 5-7654-2157-1
669794
   Капкан красоты : Романы. – Москва : Селена+, 1995. – 624 с. – ISBN 5880460436
669795
  Вітковський В. Капкан на перевертня / В. Вітковський. – Київ : Преса України, 1999. – 224с. – ISBN 5-7707-9429-2
669796
  Цветков Василий Капкан тифлисского коварства // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С.7-13. – ISSN 0235-7089


  Особливості політичного курсу Білого руху щодо Грузії в 1918-1920 роках.
669797
  Рудов В.С. Капкан. / В.С. Рудов. – Минск, 1984. – 234с.
669798
  Генерозов В.Я. Капканный промысел. / В.Я. Генерозов. – М-Л, 1930. – 88с.
669799
  Герасимов Ю.А. Капканы и капканный промысел пушных зверей / Ю.А. Герасимов, 1953. – 104с.
669800
  Гросу В. Капканы памяти / В. Гросу. – М, 1991. – 141с.
669801
  Гребінь В.В. Каплань (- річка у Білгород-Дністровському і Сарптському районах Одеської обл. та Молдови ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 254. – ISBN 978-966-02-6472-4
669802
  Осипов О.П. Капли / О.П. Осипов. – Л, 1990. – 70с.
669803
  Левченко И.Н. Капли военной грозы / И.Н. Левченко. – М, 1973. – 400с.
669804
  Лауринчюкас А.К. Капли грязи и цветы дружбы : очерки / А.К. Лауринчюкас. – Москва : Правда, 1981. – 64 с.
669805
  Куусберг П. Капли дождя : роман / П. Куусберг; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1977. – 264 с.
669806
  Куусберг П. Капли дождя : роман / П. Куусберг; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Художественная литература, 1978. – 93 с.
669807
  Суворов М.И. Капли зари. / М.И. Суворов. – М., 1966. – 95с.
669808
  Ахундов И.А. Капли звуков : стихи / И.А. Ахундов. – Баку : Гянджлик, 1968. – 92 с.
669809
  Сологуб Ф.К. Капли крови / Ф.К. Сологуб. – Москва, 1992. – 445с.
669810
  Поляков С.П. Капли крови горячей. / С.П. Поляков. – К., 1961. – 155с.
669811
  Елков А.К. Капли марта / А.К. Елков. – Алма-Ата, 1974. – 59с.
669812
  Тхань Т. Капли морской пены / Т. Тхань. – М., 1962. – 175с.
669813
  Ковальджи Кирилл Капли на донышке : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 81-83. – ISSN 0130-7673
669814
  Инанишвили Р.К. Капли на листьях : пер. с груз. А.Абущвили / Реваз Инанишвили ; пер. с груз. А.Абущвили. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 168 с.
669815
  Сеитов С. Капли на тополях : стихи / Сагингали Сеитов ; пер. с каз. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1961. – 72 с.
669816
  Дегутите Я. Капли огня : стихи / Янина Дегутите; пер. с лит. С.Мар. – Москва : Советский писатель, 1960. – 96 с.
669817
  Хазри Н. Капли с океана : рассказы, публицистика, эссе, повести / Наби Хазри; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1985. – 422 с.
669818
  Гріх Мій Капли сарказма в фонтанах иронии : Поезії / Гріх Мій. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. – 56с. – ISBN 966-7199-85-1
669819
  Костыря И.С. Капли светятся : лирическая проза / И.С. Костыря. – Донбас : Донбасс, 1981. – 279с.
669820
  Костыря И.С. Капли светятся. Рассказы / И.С. Костыря. – К., 1962. – 79с.
669821
  Цагараев Г. Капли солнца : стихи / Гиго Цагараев ;. – Орджоникидзе : Ир, 1977. – 75 с.
669822
  Агуренко Б.П. Капли. Миниатюры / Агуренко Б.П. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издптельство, 1962. – 47 с.
669823
  Готлиб Артем Каплик в море : Репортаж / Готлиб Артем, Сорни Александр // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 136-150 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
669824
   Каплуненко Микола Олексійович : (До ювілею) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 71-72. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)
669825
  Галиев А. Капля / А. Галиев. – Алма-Ата, 1961. – 94с.
669826
  Хорольский В.П. Капля / В.П. Хорольский. – Ставрополь, 1962. – 43с.
669827
  Гегузин Я.Е. Капля / Я.Е. Гегузин. – Москва : Наука, 1973. – 160 с.
669828
  Гегузин Я.Е. Капля / Я.Е. Гегузин. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1977. – 176 с.
669829
  Брайон О.В. Капля Андрій Васильович / О.В. Брайон, М.М. Мусієнко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 258-259. – ISBN 978-966-02-6472-4
669830
   Капля Андрій Васильович (1922-1994) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 184. – ISBN 978-966-439-754-1
669831
   Капля Андрій Васильович (1922-1994) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 205. – ISBN 978-966-933-054-3
669832
  Крутецкий А.К. Капля в море / А.К. Крутецкий. – Ленинград, 1958. – 166 с.
669833
  Богуславская В.Б. Капля в море : стихи : [биогр. справка: с. 2] / В.Б. Богуславская. – Харків : Прапор, 1966. – 27 с. – (Первая книга поэта)
669834
  Гундарев В.Р. Капля в море / В.Р. Гундарев. – Алма-Ата, 1982. – 55с.
669835
  Капля Л. Капля в море : Стихи. Поэма / Л. Капля. – Киев : Поезія, 1998. – 96с. – ISBN 966-7116-03-4
669836
  Сикорский В.В. Капля в океане / В.В. Сикорский. – Москва, 1982. – 328с.
669837
  Сикорский В.В. Капля в океане / В.В. Сикорский. – М., 1989. – 377с.
669838
  Егоров Б. Капля внимания / Б. Егоров. – Москва : Советский писатель, 1959. – 244 с.
669839
  Кербабаев Б.М. Капля воды-крупица золота : роман / Б.М. Кербабаев. – Москва : Советский писатель, 1972. – 408 с.
669840
  Кербабаев Б.М. Капля воды-крупица золота : роман / Б.М. Кербабаев. – Москва : Художественная литература, 1974. – 128 с.
669841
  Кербабаев Б.М. Капля воды-крупица золота : роман / Б.М. Кербабаев. – Москва : Советский писатель, 1975. – 416 с.
669842
  Кербабаев Б.М. Капля воды-крупица золота : роман / Б.М. Кербабаев. – Харьков : Прапор, 1982. – 375 с.
669843
   Капля Волги : стихи / [сост. Б.П. Гучков ; худож. В.А. Гусев]. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1984. – 143 с. : ил. ; 9х7 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
669844
  Аграновский В.А. Капля добра / В.А. Аграновский. – Москва : Политиздат, 1989. – 427 с.
669845
  Иовицэ В. Капля живой воды. / В. Иовицэ. – М, 1964. – 160с.
669846
  Маршак В.З. Капля за каплей / В.З. Маршак. – Пенза, 1960. – 24с.
669847
  Смирнов Д.А. Капля за каплей / Д.А. Смирнов. – Москва, 1980. – 206с.
669848
  Иодковский Э.Ф. Капля звезды / Э.Ф. Иодковский. – М, 1991. – 126с.
669849
  Нагар Амритлал Капля и океан. / Нагар Амритлал. – М., 1962. – 653с.
669850
  Воробьев Е.З. Капля крови / Е.З. Воробьев. – Москва, 1962. – 175с.
669851
  Сафаров Н. Капля крови : рассказы и очерки / Назир Сафаров ; пер. с узб. – Ташкент, 1967. – 268 с.
669852
  Воробьев Е.З. Капля крови / Е.З. Воробьев. – Москва, 1974. – 558с.
669853
  Воробьев Е.З. Капля крови / Е.З. Воробьев. – Магадан, 1974. – 192с.
669854
  Воробьев Е.З. Капля крови / Е.З. Воробьев. – Москва, 1975. – 176с.
669855
  Айтбаева А. Капля крови : роман / Айым Айтбаева ; [пер. с кирг. Н. Дуровой, Н. Тумановой ; худож. А. Ахметов]. – 2-е изд. – Фрунзе : Кыргызстан, 1981. – 350 с. : ил.
669856
  Воробьев Е.З. Капля крови / Е.З. Воробьев. – Москва, 1982. – 400с.
669857
  Асаев Р.Н. Капля крови : стихотворения и поэмы / Р.Н. Асаев ; пер. с осет. Н. Горохова. – Москва : Детская литература, 1988. – 110 с.
669858
  Сарнов Б. Капля крови, взятая на анализ. По поводу переписки В. Аксенова с И. Бродским и В. Максимовым // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 5 сентябрь - октябрь. – С. 38-67. – ISSN 0042-8795
669859
  Туманян О. Капля меда : стихотворения / О. Туманян. – Тбилиси : Заккнига, 1932. – 55 с,
669860
  Рядченко И.И. Капля меда : Стихи / И.И. Рядченко. – Москва : Советский писатель, 1981. – 95с.
669861
  Манько Е.П. Капля на камне. Басни в прозе / Е.П. Манько. – Днепропетровск, 1967. – 42с.
669862
  Голованов Я.К. Капля нашего мира / Я.К. Голованов. – Москва, 1988. – 459с.
669863
  Кравченко И.Г. Капля неба. / И.Г. Кравченко. – Владивосток, 1966. – 88с.
669864
  Булатникова Д. Капля огня // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 6/7. – С. 8-74. – ISSN 1728-8568
669865
  Львов М.Д. Капля океана / М.Д. Львов. – Москва, 1962. – 109с.
669866
  Минин И.А. Капля родника. / И.А. Минин. – Пермь, 1965. – 64с.
669867
  Солоухин В.А. Капля росы / В.А. Солоухин. – М, 1960. – 240с.
669868
  Кузубов Л.Т. Капля росы / Л.Т. Кузубов. – Белгород, 1961. – 64с.
669869
  Солоухин В.А. Капля росы / В.А. Солоухин. – Ленинград, 1983. – 335с.
669870
  Ворошилов В.С. Капля света / В.С. Ворошилов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 438 с.
669871
  Ворошилов В.С. Капля света / В.С. Ворошилов. – Кемерово, 1982. – 432с.
669872
  Балкарова Ф. Капля солнца : стихи / Ф.Г. Балкарова; пер. с кабард.; ил.: И.В. Царевич. – Москва : Советский писатель, 1960. – 100 с.
669873
  Плотников Ю.А. Капля солнца / Ю.А. Плотников. – Алма-Ата, 1964. – 88с.
669874
  Метельский Г.В. Капля янтаря / Г.В. Метельский. – Москва : Мысль, 1986. – 187с.
669875
  Веселовский А.А. Капнист и Гораций (Эпизод из знакомства с классической литературой в конце XVIII, нач. XIX в.) // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1910. – Т. 15, кн. 1. – С. 198-232
669876
  Геник С. Капніст Василь // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 94-95 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
669877
  Курас І. Капніст Василь Васильович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 237-238. – ISBN 966-642-207-7


  Василь Васильович Капніст (1758-1823) - український та російський письменник українсько-грецького походження. Ймовірний автор російськомовного трактату Історія Русів, що здобув значної популярності серед патріотично-налаштованих українців у 19 ст.
669878
  Бадер О.Н. Каповая пещера. Палеолитическая живопись / Бадер О.Н. ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1965. – 34 с.
669879
  Перминова Н.И. Каповая шкатулка / Надежда Перминова. – Горький : Волго-Вятск. кн. изд-во, 1984. – 127 с. : фот. – Миниатюрное издание
669880
   Капоретто. – Москва : Воениздат, 1938. – 52 с.
669881
   Каппадокия - страна фей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 50-53 : фото. – ISSN 1029-5828
669882
  Загородняя Яся Каппадокия брошенная на ветер / Загородняя Яся, Мохнач Константин // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 38-41 : фото
669883
  Алєксандрова О.В. Каппадокійський гурток // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 256. – ISBN 966-316-069-1
669884
  Рафаловський Євген Каппадокія. Країна фей : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 74-80 : Фото
669885
  Котенко А. Каппелер А. Мала історія України / Пер. з нім. О. Блащук. Київ: К. І. С., 2007. - 264 с. // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 299-303. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)


  Критичні зауваження щодо перекладу та редакції "Малої історії України", зокрема приміток до тексту доктора історичних наук, професора Київського національного університету вмені Тараса Шевченка Сергія Стельмаха. Висновок: "...книжка стала ще одним ...
669886
  Панкевич Ф.И. Капповский путь в Германии / Ф.И. Панкевич. – Москва, 1972. – 195 с.
669887
  Петров А.Г. Капрал / А.Г. Петров. – Иркутск, 1988. – 62с.
669888
  Василенко С.В. Капреллиды морей СССР и сопредельных вод / С.В. Василенко. – Ленинград, 1974. – 288с.
669889
  Аникин Андрей КаПриЗ вулкана и страна 03. По заповедникам Восточного Крыма // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 104-112 : фото
669890
  Кропивницкий Е.Л. Капризы подсознания / Е.Л. Кропивницкий. – М, 1990. – 108с.
669891
  Пестушко Валерий Капризы Тихого океана : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 53
669892
  Гойя Ф.Х. Капричос. Альбом / Ф.Х. Гойя. – Москва, 1969. – 3с.
669893
  Ямпольский И.М. Каприччи Н. Паганини / И.М. Ямпольский. – Москва : Музгиз, 1962. – 62 с.
669894
  Ільченко О.Є. Каприччо / О.Є. Ільченко. – Київ, 1969. – 663с.
669895
  Тешаєва Міла Капрі: як Бриджит Бардо : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 52-55 : Фото, карта
669896
   Капрійські сюжети : "італійська" проза Михайла Коцюбинського та Володимира Винниченка. – Київ : Факт, 2003. – 496 с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-664-083-Х
669897
  Кондратов А.П. Капсулирование в полимерных пленках / А.П. Кондратов, А.Н. Громов, В.Н. Манин. – Москва : Химия, 1990. – 192 с.
669898
  Голобородько А.Ю. Капсульований підхід до цифровізації бізнес-процесів підприємства на шляху його інтегративного розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 2 (541) : Проблеми експортоориєнтованого бізнесу регіонів України в умовах війни. – С. 98-105. – ISSN 2222-4459
669899
  Каныкин А.И. Капустин Яр: Новые стихи. / А.И. Каныкин. – Москва, 1989. – 222 с.
669900
  Корзов Ю.І. Капустін Володимир Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 265-266. – ISBN 978-966-02-6472-4
669901
   Капустін Володимир Олександрович (1909-1995) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 184-185. – ISBN 978-966-439-754-1
669902
   Капустін Володимир Олександрович (1909-1995) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 205. – ISBN 978-966-933-054-3
669903
  Богданов-Катьков Капустная белянка и меры борьбы с ней / Богданов-Катьков. – 2-е изд. – Москва-Петербург : Кооперативное издательство, 1922. – 20с. : С рис.
669904
  Богданов-Катьков Капустная совка и меры борьбы с ней : с 17 рис. и 1 цв. табл. в тексте / Н.Н. Богданов-Катьков ; Всероссийск. союз с.-х. кооперации "Сельскосоюз". – Изд. 2-е. – Петербург ; Москва : Кооперативное издательство, 1922. – 20 с. : ил., табл.
669905
  Янушевский В.Е. Капустная тля (Brevicoryne brassicae L.) в Белорусской ССР. (Биология и особенности распространения) : Автореф... канд. биол.наук: / Янушевский В.Е.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Биол. фак. – Минск, 1966. – 25л.
669906
   Капустян Василь Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 39. – ISBN 966-8352-11-4
669907
  Перестюк М.О. Капустян Олексій Володимирович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 268. – ISBN 978-966-02-6472-4
669908
   Капустян Олексій Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 185. – ISBN 978-966-439-754-1
669909
   Капустян Олексій Володимирович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 138-139. – ISBN 978-966-439-757-2
669910
   Капустян Олексій Володимирович (1975) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 205. – ISBN 978-966-933-054-3
669911
  Курас І. Капустянський Іван Назарович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 433. – ISBN 966-642-207-7
669912
  Маршак С.Я. Капут / С.Я. Маршак. – Москва-Ленинград, 1947. – 80с.
669913
  Малапарте К. Капут : Роман / К. Малапарте. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 230с.
669914
  Прилипко О. Капут PROPAGANDAKOMPANIE // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 5


  Чому зазнають краху пропагандистські плани Кремля. Копіюючи головні прийоми Третього рейху й СРСР, російські фахівці відійшли від головного принципу успішної пропаганди, так званої селективної правди. Помилка російської пропаганди в тому, що вона ...
669915
  Суржик Л. Капутологія для всіх, або Наука - влада - бізнес: щука і рак? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 30 березня - 5 квітня (№ 12). – С. 1, 12


  Фраза "Наука може почекати", що злетіла свого часу з вуст першого президента України, ось уже два десятиліття визначає ставлення влади до вітчизняної науки. Відбувся непоправний відплив інтелекту країни, занепала вітчизняна наука. Як запевняють ...
669916
   Капшивий Олексій (1935-1996) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 206. – ISBN 978-966-933-054-3
669917
  Самойленко В.Г. Капшивий Олексій Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 270-271. – ISBN 978-966-02-6472-4
669918
   Капшивий Олексій Олексійович (1935-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 185. – ISBN 978-966-439-754-1
669919
  Бортник С.Ю. Кар (- кристалоподібне заглиблення у верхній частині схилу гори) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 271-272. – ISBN 978-966-02-6472-4
669920
  Федотюк П.К. Кар"єр : повісті / П.К. Федотюк. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 200 с.
669921
  Столбін О.П. Кар"єра : повість / О.П. Столбін. – Київ : Молодь, 1984. – 231 с.
669922
  Тарасов Валентин Кар"єра : п"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 118-154. – ISSN 0130-321Х
669923
  Брехт Б. Кар"єра Артуро Уї, яку можна було спинити : [драм. памфлет.] / Б. Брехт ; пер. з нім. Володимир Митрофанов ; худож. Григорій Ковпаненко. – Київ : Дніпро, 1978. – 183 с. : іл.
669924
  Андрухович Ю. Кар"єра Володимира 3, яку ще можна спинити // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 14
669925
  Герман Г.Ю. Кар"єра на державній службі: поняття та сутність // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 97-102 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
669926
  Болотова В.О. Кар"єра науково-педагогічного складу університетів: проблема вимірювання / В.О. Болотова, Т.М. Байдак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 174-181. – ISSN 1999-5717


  Розглянуто політика трудової кар"єри як поступового просування по службовій дробинці, зміна навичок, здібностей, кваліфікаційних можливостей і розмірів винагороди, пов"язаних з діяльністю працівника. Зазначається, що кар"єра викладачів вищів має ...
669927
  Доленга-Мостович Кар"єра Никодима Дизми / Доленга-Мостович. – К, 1964. – 298с.
669928
  Доленга-Мостович Кар"єра Никодима Дизми / Доленга-Мостович. – Київ, 1968. – 311с.
669929
  Курмішева Н. Кар"єра педагога: професійне зростання чи становлення фахівця? // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (151). – С. 53-60. – ISSN 1682-2366
669930
  Папакін Г. Кар"єра честолюбного німця на російській службі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 21


  Бургард Христофор фон Мініх - герцог український?
669931
  Березовська Л.І. Кар"єри особистості: теоретичні аспекти дослідження / Л.І. Березовська, А.А. Тангел // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 31-38. – ISSN 2311-8164
669932
  Бикова В. Кар"єрне зростання випускників вишу як показник якості отриманої освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 73. – С. 4-11. – ISSN 2077-1827


  Розкрито питання кар"єрного зростання випускників вищого навчального закладу та особливості моніторингу кар"єри випускників як одного з напрямів роботи вишу.
669933
  Сахман В.А. Кар"єрне зростання як найефективніший інструмент нематеріального стимулювання на підприємстві // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 394-396. – ISBN 978-617-7069-02-6
669934
  Болотова В.О. Кар"єрне просування науково-педагогічних кадрів: соціологічний аналіз / В.О. Болотова, Т.М. Байдак // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 214-218. – ISSN 2073-9591
669935
  Столярук Х.С. Кар"єрний консалтинг: становлення та розвиток в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 428-436. – ISSN 2222-4459
669936
  Гриньова В. Кар"єрні домагання молодого фахівця: роль університетів у формуванні їхньої адекватності / В. Гриньова, О. Резван // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (91). – С. 40-44. – ISSN 1562-529Х
669937
  Цвєтков А. Кар"єрні перипетії // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 28-29
669938
  Колесник В. Кар"єрні терміни підготовки здобувачів вищої освіти в ад"юнктурі / В. Колесник, Р. Серветник // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 142-149. – ISSN 2617-1775
669939
  Іконнікова М.В. Кар"єрозорієнтований підхід у професійній підготовці філологів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 107-110. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
669940
  Дзенс-Литовский Кара-Богаз-Гол / Дзенс-Литовский. – Ленинград : Недра, 1967. – 96с.
669941
   Кара-Богаз-Гол. – Москва : Знание, 1983. – 46с. – (Науки о Земле ; 10/1983)
669942
   Кара-Богаз-Гол вчера, сегодня, завтра. – Ашхабад, 1988. – 337 с.
669943
  Чарыев Б.Ч. Кара-Богах-Гол / Б.Ч. Чарыев. – Ашхабад, 1950. – 64с.
669944
  Паустовский К. Кара-Бугаз / К. Паустовский. – 3-е изд. – Москва, 1933. – 208 с.
669945
  Паустовский К. Кара-Бугаз / К. Паустовский. – Харьков ; Киев, 1933. – 239 с.
669946
  Паустовский К.Г. Кара-Бугаз / К.Г. Паустовский. – 4-е изд. – Москва, 1934. – 168 с.
669947
  Паустовский К.Г. Кара-Бугаз / К.Г. Паустовский. – 5-е изд. – Москва, 1937. – 156 с.
669948
  Паустовский К.Г. Кара-Бугаз / К.Г. Паустовский. – Москва, 1969. – 288 с.
669949
  Галан Я.О. Кара / Я.О. Галан. – Київ : ДЛВ, 1956. – 32с.
669950
  Бразов Л.П. Кара : повісті та оповідання / Л.П. Бразов. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 198 с. : іл.
669951
  Гудима А.Д. Кара без вини : роман / А.Д. Гудима. – Київ, 1993. – 281 с.
669952
  Фріс Л.П. Кара до покарання // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 3-6.
669953
  Володарская О. Кара Дон Жуана : [ роман ] / Ольга Володарская. – Москва : Эксмо, 2008. – 382с. – (Нет запретных тем). – ISBN 978-5-699-29499-2
669954
  Жирарден Э. де Кара женщины, или Отрава жизни = Le supplice d"une femme : Комедия в 3 д. / Соч. Э. Жирардена ; Пер. кн. Н. Енгалычева. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1866. – 55 с. – Экз. дефектный, отс. с. 55
669955
  Сюндюков І. Кара за правду про Росiю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 21


  Петро Чаадаєв та його "Філософічні листи" і "Апологія божевільного". Якщо вдумливо прочитати твори Чаадаєва, стає зрозумілим, чому цар Микола І з такою ненавистю поставився до їх автора.
669956
  Сюндюков І. Кара за правду про Росію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 5-6 червня (№ 104/105). – С. 21


  Петро Чаадаєва та його "Філософічні листи" і "Антологія божевільного".
669957
   Кара и другие тюрьмы Нерчинской каторги. – М., 1927. – 304с.
669958
  Карагичева Л.З. Кара Караев / Л.З. Карагичева. – Москва : Советский композитор, 1960. – 300 с.
669959
  Ибрагимова А.М. Кара Караев / А.М. Ибрагимова. – Баку, 1969. – 144 с.
669960
  Шумилин С. Кара с небес - дроны против танков // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 1 (175). – С. 42-48


  Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе 2020 г. вызвал громадный всплеск интереса к боевым беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), которые начали восприниматься буквально символом войн будущего. Несомненно, многочисленные наводнившие информационное ...
669961
  Каримова А. Кара урман : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 11. – С. 3-5. – ISSN 0012-6756
669962
  Зеленский Святослав Карааны и яранги. Жилища народов мира. Народная стройка. 9 традиционных жилищ // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 38-43 : фото
669963
  Мирза-Адигезаль-Бек Карабаг-наме / Мирза-Адигезаль-Бек. – Баку, 1950. – 160с.
669964
  Верба Л.Г. Карабан В"ячеслав Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 272. – ISBN 978-966-02-6472-4
669965
   Карабан В"ячеслав Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 185-186. – ISBN 978-966-439-754-1
669966
   Карабан В"ячеслав Іванович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 122. – ISBN 978-617-7530-19-9
669967
   Карабан В"ячеслав Іванович (1947) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 206. – ISBN 978-966-933-054-3
669968
  Казьмирчук Г.Д. Карабанов Михайло Михайлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 210. – ISBN 96966-8060-04-0
669969
  Казьмирчук М.Г. Карабанов Михайло Михайлович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 44 : фото
669970
  Коцур А.П. Карабанов Михайло Михайлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 273. – ISBN 978-966-02-6472-4
669971
   Карабанов Михайло Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 186. – ISBN 978-966-439-754-1
669972
   Карабанов Михайло Михайлович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 140-141. – ISBN 978-966-439-757-2
669973
   Карабанов Михайло Михайлович (1944) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 206. – ISBN 978-966-933-054-3
669974
  Глебов Н.А. Карабарчик / Н.А. Глебов. – М.-Л., 1952. – 152с.
669975
  Глебов Н.А. Карабарчик / Н.А. Глебов. – М.-Л., 1953. – 128с.
669976
  Глебов Н.А. Карабарчик / Н.А. Глебов. – Свердловск, 1972. – 152с.
669977
  Глебов Н.А. Карабарчик. - Детство Викеши / Н.А. Глебов. – Курган, 1960. – 207с.
669978
  Камеристов Р. Карабах - дело тонкое // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2020. – № 36 (688), 20.11.2020. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
669979
  Райхель Ю. Карабах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 5 квітня (№ 59). – С. 11


  Кремль зацікавлений у підвищенні температури заморожених конфліктів уздовж периметра своїх кордонів.
669980
  Гурунц Л.К. Карабах, край родной (карабахские тетради) / Л.К. Гурунц. – Москва, 1966. – 307с.
669981
  Гурунц Л.К. Карабахская поэма / Л.К. Гурунц. – М., 1947. – 244с.
669982
  Гурунц Л.К. Карабахская поэма / Л.К. Гурунц. – М., 1962. – 400с.
669983
  Гурунц Л.К. Карабахская поэма / Л.К. Гурунц. – Москва : Художественная литература, 1970. – 384с.
669984
  Гурунц Л.К. Карабахская поэма / Л.К. Гурунц. – М., 1973. – 518с.
669985
  Гурунц Л.К. Карабахские перекрёстки : дилогия / Л.К. Гурунц. – Москва : Советский писатель, 1981. – 399 с.
669986
  Швец Л. Карабахский тупик // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 38 (449), 25.09.2015. – С. 38-40. – ISSN 2075-7093


  Спустя двадцати лет после окончания горячей фазы азербайджано-армянской войны участились о ее возобновлении. Ложная тревога или предупреждение?
669987
  Соколов Б. Карабахська війна: чи будуть переможці? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 2-3 жовтня (№ 186/187). – С. 6
669988
  Самокиш І. Карабахський вертолітний інциндент // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 листопада (№ 214/215). – С. 3


  Знищення Мі - 24 не призведе до широкомасштабних бойових дій".
669989
  Ахмин Л.Н. Карабаш / Ахмин Л.Н. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1968. – 48 с.
669990
  Тарасов А.Ф. Карабиха / А.Ф. Тарасов. – Ярославль, 1980. – 79с .
669991
   Карабиха. – Ярославль, 1991. – 221 с.
669992
  Суслов А. Карабиха. / А. Суслов. – М, 1948. – 90 с.
669993
  Тарасов А.Ф. Карабиха. / А.Ф. Тарасов. – Ярославль, 1959. – 112 с.
669994
  Тарасов А.Ф. Карабиха. / А.Ф. Тарасов. – Ярославль, 1961. – 122 с.
669995
  Тарасов А.Ф. Карабиха. / А.Ф. Тарасов. – Ярославль, 1964. – 101 с.
669996
  Тарасов А.Ф. Карабиха. / А.Ф. Тарасов. – Ярославль, 1972. – 80 с.
669997
  Андрусов Н.И., Курнаков Н.С., Лебединце А.А., Подкопаев Н.И., Шпиндлер И.Б. Карабугаз и его промышленное значение / [соч.] Н.И. Андрусова, Н.С. Курнакова, А.А. Лебединцева и др. – Петроград : Тип. Имп. Акад наук, 1916. – 69 с. : табл., карт. – (Материалы для иучения естественных производительных сил России ; № 7)
669998
  Андрусов Н.И. Карабугазский залив : (отчет об исследованиях, произведенных в 1894 году, по поручению министра земледелия) // Из летних экскурсий 1898 г. / К.Д. Глинка. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1899. – 39 c. : ил.
669999
   Карабугазский химический комплекс. – Ташкент, 1933. – 87с.
670000
  Брыкина Г.А. Карабулак / Г.А. Брыкина ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1974. – 128 с., [5] л. ил. : ил., карт. – Библиогр. в примеч. в конце глав
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,