Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
667001
  Мазнева Анастасия "Калийная зависимость. Третий элемент. Почему калий покорил мир / Мазнева Анастасия, Лягушкин Виктор, Куринной Иван // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Февраль, № 125. – С. 80-97 : фото
667002
  Фомин В. "Калина красная" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10. – С. 139-144. – ISSN 0235-7089


  Весной 1974 г. вышел на экраны фильм Василия Шукшина "Калина Красная". История написания киноповести автором.
667003
  Сорока П. "Калинове серце над світом горить" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 22 червня (№ 25/26). – С. 7


  "Вік поета короткий. Хто рано спалахує, рано згорає. Хоча винятки, звичайно, бувають. Цьогоріч Наталці Нікуліній виповнилося б 70. Але вже 20 років її немає з нами".
667004
  Марченко М. "Калинові береги Марії Примаченко" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 лютого (№ 19/20). – С. 24
667005
  Кусто Ж.-И. "Калипсо" и кораллы / Ж.-И. Кусто. – Москва : Знание, 1974. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 2 ; Науки о Земле)
667006
  Крупач М. "Каліський Парнас" та Каліська літературна школа // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 547-556. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
667007
  Крупач Микола "Каліський Парнас": Михайло Селегій - воїн та письменник // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 10 (574). – С. 90-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Стаття - перша спроба систематизувати зібрані матеріали про життя та творчість М. Селегія - підполковника Армії УНР, письменника, одного із лідерів українського літературного руху 1920-х років в еміграції.
667008
  Лисенко А. "Кальдерон" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 66-72


  Твори членів журі конкурсу та учасників "Вільного мікрофона". Вірші.
667009
  Сулима М. "Кам"яна душа" Івана Франка і "Камінний господар" Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 376-383. – ISBN 978-966-600-358-7
667010
  Кузьманенко А.В. "Кам"яний гість" О. Пушкіна і "Камінний господар" Лесі Українки: специфіка жанрової атрибуції традиційного сюжету // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 66-73


  Статтю присвячено проблемі жанрової атрибуції творів А.Пушкіна «Кам’яний гість» і Лесі Українки «Кам’яний господар». Розкрито проблему взаємозв’язку жанру і змісту твору, а також специфіку наукового і власне-авторського визначення жанру твору. Статья ...
667011
  Білик Г. "Камена" Миколи Зерова: інтерпретація-наближення // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 2 (3). – С. 43-52. – ISBN 966-7576-08-6
667012
  Білик Г. "Камена" Миколи Зерова: інтерпретація-наближення // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2001. – № 1 (4). – С. 62-70. – ISBN 966-7576-18-3
667013
   "Каменное гнездо". Пьеса.. – М., 1959. – 18с.
667014
  Карп П.М. "Каменный цветок" С.С. Прокофьева / П.М. Карп, С.Я. Левин. – Л., 1963. – 55с.
667015
  Кравченко Л. "Каменярі" Івана Франка в українсько-польській перекладацькій рецепції / Л. Кравченко, Р. Манько // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 294-302
667016
  Калько М.І. [калько] "лезо коси" : [по]етичні [дис]курси / Микола Калько. – Черкаси : Видавництво Чабаненко Ю.А., 2013. – 235, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-493-689-4


  У пр. № 1749825 напис: Дорогому Анатолієві Кириловичу із зиченням поетичної наснаги ! Підпис
667017
   Календарь-альманах и справочная книга для женщин и мужчин на 1919 г. "Новость". – Киев : Тип. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-во Н.Т.Корчак-Новицкого, 1918. – 24 с.
667018
   Календарь-справочник 1952. – 1942-1951. – Москва : Госполитиздат, 1951. – 766 с., 2 л. портр. : ил., портр.
667019
   Календарь-справочник Академии наук СССР. – Л. : Издательство Академии Наук СССР, 1934. – 259 с.
667020
   Календарь-справочник и записная книжка на 1923 год. – Харьков, 1922. – 350 с.
667021
   Календарь-справочник и записная книжка просвещенца на 1931 год : справочно-педагогическая часть под ред. М.С. Эпштейн. – Москва : ОГИЗ ; Московский рабочий, 1931. – 255 с.
667022
   Календарь-справочник на 1950 год. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1950. – 208 с.
667023
   Календарь-справочник на 1951 год : приложение к журналу "Электричество". – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1951. – 215 с.
667024
   Календарь-справочник на 1951 год. "Электричество". – М.-Л., 1951. – 216с.
667025
   Календарь-справочник на 1952 год. – Москва-Ленинград, 1952. – 240 с.
667026
   Календарь-справочник на 1953 год : приложение к журналу "Электричество". – Москва-Ленинград : Государственное энергатическое издательство, 1953. – 240 с.
667027
  Давыдов А.И. Календарь-справочник петроградского огородничества / А.И. Давыдов. – Петербург, 1920. – 39 с.
667028
   Календарь-справочник. 1937. – М. : Издательство Академии Наук СССР, 1937. – 161с.
667029
   Календарь-справочник. 1938. – Москва : Издательство Академии Наук СССР, 1939. – 196 с.
667030
   Календарь-справочник. 1941 год. – Москва : ОГИЗ. Соцєкгиз, 1941. – 384 с.1 вкл. л. "Табель-календарь" : ил. ; чер.т.
667031
   Календарь-справочник. 1946 год. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1946. – 616 с. : ил.
667032
   Календарь-справочник. 1948 год. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1948. – 664 с.
667033
   Календарь-справочник. 1950 год. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 672 с.
667034
   Календарь "Северо-Западного края" : [год изд.второй] / под ред. М.Запольского. – Москва : Тип. "Разсвет", 1890. – 84, 69 с.
667035
  Думберс Л. Календарь Артура Спуры / Л. Думберс. – М., 1981. – 223с.
667036
   Календарь атеиста. – М., 1964. – 295с.
667037
  Куренцов А.И. Календарь борьбы с вредными насекомыми сельскохозяйственных культур в Приморском крае. / А.И. Куренцов. – Владивосток, 1948. – 36с.
667038
  Григорьев Л.Г. Календарь в мире музыки на 1974 г. / [Григорьев Л.Г., Платек Я.М.]. – Москва : Изд-во Советский композитор, 1973. – 112 с. : фотоил.
667039
   Календарь виноградаря. – Одесса, 1958. – 32с.
667040
   Календарь воина 1988 год. – М., 1987. – 351с.
667041
   Календарь воина на 1975 год. – М., 1974. – 399с.
667042
   Календарь воина на 1976 г.. – М., 1975. – 399с.
667043
   Календарь воина на 1977 год. – М., 1976. – 350с.
667044
   Календарь воина на 1978 год. – М., 1977. – 365с.
667045
   Календарь воина на 1979 год. – М., 1978. – 364с.
667046
   Календарь воина на 1980 год. – М., 1979. – 351с.
667047
   Календарь воина на 1981 год. – М., 1980. – 350с.
667048
   Календарь воина на 1983 год. – М., 1982. – 336с.
667049
   Календарь воина на 1984 год. – М., 1983. – 381с.
667050
   Календарь воина на 1985 год. – М., 1984. – 352с.
667051
   Календарь воина на 1986 год. – М., 1985. – 366с.
667052
   Календарь воина на 1987 год. – М., 1986. – 367с.
667053
   Календарь воина на 1989 год. – М., 1988. – 431с.
667054
   Календарь воина на 1990 год. – Москва, 1989. – 479 с.
667055
   Календарь врача. 1967. – Москва, 1966. – 368с.
667056
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
декабрь. – 2010
667057
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
апрель. – 2010
667058
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
май. – 2010
667059
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
июль. – 2010
667060
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
август. – 2010
667061
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
октябрь. – 2010
667062
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
сентябрь. – 2010
667063
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
май. – 2012
667064
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
февраль. – 2012
667065
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
март. – 2012
667066
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
август. – 2012
667067
   Календарь дат и событий : ежегодное справочное издание / Информ. телеграфное агентство России ИТАР-ТАСС. – Москва, 1966-
на 2012 г. – 2012
667068
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
февраль. – 2013
667069
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
март. – 2013
667070
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
апрель. – 2013
667071
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
май. – 2013
667072
   Календарь дат и событий : ежегодное справочное издание : информация о юбилейных, памятных датах и событиях в области политики, экономики, науки и техники, культуры, религии и спорта в России и мире / Информационное телеграфное агентство России (ИТАР ТАСС). – Москва, 1966-
июнь. – 2013
667073
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
июль. – 2013
667074
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
август. – 2013
667075
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
сентябрь. – 2013
667076
   Календарь дат и событий : ежегодное справочное издание / Информационное телеграфное агентство России ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
октябрь. – 2013
667077
   Календарь дат и событий : ежегодное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
ноябрь. – 2013
667078
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
декабрь. – 2013
667079
   Календарь дат и событий в зарубежных странах. – Москва
на 2002 год. – 2001
667080
   Календарь дат и событий в зарубежных странах. – Москва
на 2002 год. – 2002
667081
   Календарь дат и событий в зарубежных странах. – Москва
на 2003 год. – 2003
667082
   Календарь дат и событий в зарубежных странах. – Москва
на 2004 год. – 2004
667083
   Календарь дат и событий в зарубежных странах. – Москва
на 2005 год. – 2005
667084
   Календарь дат и событий в зарубежных странах. – Москва
на 2006 год. – 2006
667085
   Календарь для родителей. – М., 1979. – 151с.
667086
   Календарь для родителей. 1981. – Москва, 1980. – 150с.
667087
   Календарь для родителей. 1983. – Москва, 1982. – 149с.
667088
   Календарь для родителей. 1984. – Москва, 1983. – 144с.
667089
  Страус О.Э. Календарь для электротехников 1909г. / О.Э. Страус. – Киев, 1908. – 376с.
667090
  Неговский Е. Календарь дней Пушкина. / Е. Неговский. – Кишинев, 1936. – 594с.
667091
   Календарь ежегодник коммуниста на 1931 год. – Москва, 1931. – 760, 69с.
667092
   Календарь естественного освещения на территории СССР. – М., 1970. – 144с.
667093
   Календарь знаменательных дат и событий в зарубежных странах. – Москва
на 2005 год. – 2005
667094
   Календарь знаменательных дат и событий в зарубежных странах. – Москва
на 2006 год. – 2006
667095
   Календарь знаменательных дат и событий в зарубежных странах. – Москва : РИА НОВОСТИ
на 2007 год. – 2007
667096
   Календарь знаменательных дат и событий в странах СНГ. – Москва
на 2002 год. – 2002
667097
   Календарь знаменательных дат и событий в странах СНГ. – Москва
на 2003 год. – 2003
667098
   Календарь знаменательных дат и событий в странах СНГ. – Москва
на 2004 год. – 2004
667099
   Календарь знаменательных дат и событий в странах СНГ. – Москва
на 2005 год. – 2005
667100
   Календарь знаменательных дат и событий в странах СНГ. – Москва
на 2006 год. – 2006
667101
   Календарь знаменательных дат и событий в странах СНГ. – Москва : РИА НОВОСТИ
на 2007 год. – 2007
667102
   Календарь знаменательных дат Ленинградской области на 1967 год.. – Л., 1967. – 66с.
667103
   Календарь знаменательных дат. 1946. – Л., 1946. – с.
667104
   Календарь знаменательных дат. 1946. 1946. XII. 12. Купреянова Е. 180 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина. – Л., 1946. – с.
667105
   Календарь знаменательных дат. 1946. 1946. XII. 12. Купреянова Е. 180 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина. – Л., 1946. – с.
667106
   Календарь знаменательных дат. 1946. 1946. XII. 4. Бабинцев. 100 лет со дня рождения Николая Мелитоновича Бараташвили. – Л., 1946. – с.
667107
   Календарь знаменательных дат. 1946. 1946. XII. 4. Рейсер С.А. Сто двадцать пять лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова. – Л., 1946. – с.
667108
   Календарь знаменательных дат. 1946. 1946. XII. 5. Враская О.Б. 35 лет со дня смерти Валентина Александровича Серова. – Л., 1946. – с.
667109
   Календарь знаменательных дат. 1946. 1946. УП. 17. Васильская В.А. Сто лет со дня рождения великого русского путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая. – Л., 1946. – с.
667110
   Календарь знаменательных дат. 1946. 1946. УП. 20. Бабинцев С. 130 лет со дня смерти великого русского поэта Гавриила Романовича Державина. – Л., 1946. – с.
667111
   Календарь знаменательных дат. 1946. 1946. УП. 20. Франкфурт Л.С. 20 лет со дня смерти Феликса Эдмундовича Дзержинского. – Л., 1946. – с.
667112
   Календарь знаменательных дат. 1946. 1946. УП. 21. Брандис Е.П. 150 лет со дня смерти шотландского народного поэта Роберта Бернса. – Л., 1946. – с.
667113
   Календарь знаменательных дат. 1946. 1946. УП. 24. Цвибак В.М. 25 лет со дня смерти бесстрашного большевика прифессионала-революционера, товарища Артема (Ф.А. Сергеева). – Л., 1946. – с.
667114
   Календарь знаменательных дат. 1946. 1946. ХІ. Левингтон А. 30 лет со дня смерти Эмиля Верхарна. – Л., 1946. – с.
667115
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. III. 24. Морачевский Н.Я. 70 лет со дня рождения Алексея Силыча Новикова-Прибоя. – Л., 1947. – с.
667116
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. III. 26. Трайнин В.Я. 120 лет со дня смерти Людвига ван-Бетховена. – Л., 1947. – с.
667117
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. III. 27. Рейхардт В. 75 лет со дня выхода в свет первого русского перевода 1 тома "Капитала" Карла Маркса. – Л., 1947. – с.
667118
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. III. 27. Франкфурт Л.С. 25 лет со дня открытия XI съезда Российской Коммунистической партии (большевиков). – Л., 1947. – с.
667119
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. III. 31. Морачевский Н.Я. 125 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Григоровича. – Л., 1947. – с.
667120
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. III. Враская О.Б. 210 лет со дня рождение Василия Ивановича Баженова. – Л., 1947. – с.
667121
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. III. Идельсон Н.И. 220 лет со дня смерти Исаака Ньютона. – Л., 1947. – с.
667122
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. III. Меерович М. Сорок пять лет со дня выхода в свет книги Владимира Ильича Ленина "Что делать". Март 1902 - Март 1947. – Л., 1947. – с.
667123
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. III. Серман И.З. 95 лет со дня смерти Николая Васильевича Гоголя. – Л., 1947. – с.
667124
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. III. Франкфурт Л.С. 30-я годовщина Февральской буржуазно-демократической революции. – Л., 1947. – с.
667125
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. IV. 15. Идельсон Н.И. 240 лет со дня рождения Леонардо Эйлера. – Л., 1947. – с.
667126
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. IV. 2. Головин Г. 75 лет со дня смерти Самюэля Морзе. – Л., 1947. – с.
667127
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. IV. 4. Мавродин В.В. 800-летие Москвы. – Л., 1947. – с.
667128
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. IV. 7. Вигдорчик А.Н. 170 лет со дня рождения Шарля Фурье. – Л., 1947. – с.
667129
   Календарь знаменательных дат. 1947. I. 15. Брандис Е.П. 325 лет со дня рождения Мольера. – Л., 1947. – с.
667130
   Календарь знаменательных дат. 1947. I. 25. Калесник С.В. Празднование столетия Географического общества СССР. – Л., 1947. – с.
667131
   Календарь знаменательных дат. 1947. III. Волошин Д.А. Девяносто лет со дни рождения Алексея Николаевича Баха. – Л., 1947. – с.
667132
   Календарь знаменательных и памятных дат на 1969 год. – Ташкент, 1969. – 160с.
667133
   Календарь знаменательных и памятных дат по Мерийской АССР на 1965 год. – Йошкар-Ола, 1965. – 60с.
667134
   Календарь знаменательных и памятных дат по Ульяновской области на 1966 год. – Саратов, 1966. – 64с.
667135
  Самолюбов А Л. Календарь и его история / А Л. Самолюбов, . – Смоленск : ОГИЗ, 1947. – 32 с.
667136
   Календарь и записная книжка волостного статистика и корреспондента Одесской губернии на 1921 год. – Одесса, 1921. – 47с.
667137
  Климишин И.А. Календарь и хронология / И.А. Климишин. – Москва : Наука, 1981. – 320с.
667138
  Климишин И.А. Календарь и хронология / И.А. Климишин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Наука, 1985. – 320 с.
667139
   Календарь колхозника на 1954 год. – Москва, 1953. – 176с.
667140
   Календарь колхозника на 1955 год. – Москва, 1954. – 176с.
667141
   Календарь колхозника на 1956 год. – Москва, 1955. – 176с.
667142
   Календарь комуниста на 1929 год : VII год изд. – Москва ; Ленинград : Московский рабочий ; [Мосполиграф 14-я тип.], 1929. – [22], 8-864, 271 с. : ил.


  Библиогр.: указатели литературы к пролетарским годовщинам в отделе "Пролетарские годовщины". - "Что читать" с. 141-161, после глав
667143
  Андреева Евгения Календарь Майя. С Новым Годом! Лестница времени // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 7 (2922). – С. 60-61 : фото
667144
   Календарь Наполеона. 1812 г. Бородино по воспоминаниям кн. Вяземского. Березина по воспоминаниям Леглера другие материалы. – М. – 151с.
667145
   Календарь охотника-спортсмена. – М., 1964. – 255с.
667146
   Календарь охоты. – М., 1950. – 408с.
667147
   Календарь охоты. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М., 1953. – 480с.
667148
  Сабанеев Л.П. Календарь природы / Л.П. Сабанеев. – Москва, 1964. – 383с.
667149
  Батманов В.А. Календарь природы Свердловска и его окрестностей / В.А. Батманов. – 1952. – Свердловск. – 91с.
667150
  Грошев В.Д. Календарь российского земледельца : народные приметы / В.Д. Грошев. – Москва : МСХА, 1991. – 96 с.
667151
  Стрижев А.Н. Календарь русской природы / А.Н. Стрижев. – Москва, 1973. – 272с.
667152
  Стрижев А.Н. Календарь русской природы / А.Н. Стрижев. – 3-е изд., переработ. – Москва, 1981. – 224с.
667153
  Самарцев Евгений Календарь событий / Самарцев Евгений, Веллер Татьяна // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 76-81 : фото
667154
   Календарь справочник 1938. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1938. – 196 с.
667155
   Календарь справочник 1945 год. – Москва : Гос.изд-во полит. лит-ры, 1945. – 328 с.
667156
   Календарь справочник физкультурника на 1939 год. – Москва : Физкультура и спорт, 1939. – 196 с.
667157
  Мисник Г.Е. Календарь цветения деревьев и кустарников / Г.Е. Мисник. – Москва, 1956. – 172с.
667158
  Китаева Л.А. Календарь цветовода-любителя / Л.А. Китаева. – М, 1990. – 203с.
667159
   Календарь юбилейных и памятных дат 1958, 1958. – с.
667160
   Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1907 год : (год изд. 4-й). – Киев : Правл. О-ва скорой мед. помощи, 1907. – VIII, 474 с. : ил. – Загл. 1904-1908 гг.: Календарь и справочная книга
667161
   Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1911 год : (год изд. 8-й). – Киев : Правл. О-ва скорой мед. помощи, 1911. – 920 с. разд. паг. : ил.
667162
   Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1912 год : (год изд. 9-й). – Киев : Правл. О-ва скорой мед. помощи, 1912. – 878 с. разд. паг., 1 пл. : ил.
667163
   Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1913 год : (год изд. 10-й). – Киев : Правл. О-ва скорой мед. помощи, 1912. – 1101 с. разд. паг. : ил.
667164
   Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1914 год : (год изд. 11-й). – Киев : Правл. О-ва скорой мед. помощи, 1913. – 606 с., 777 стб. разд. паг., 2 пл. : ил.
667165
   Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1915 год : (год изд. 12-й). – Киев : Правл. О-ва скорой мед. помощи, 1914. – 729 с. разд. паг.
667166
   Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1916 год : (год изд. 13-й). – Киев : Правл. О-ва скорой мед. помощи, 1916. – 542 с., 712 стб. разд. паг., 1 пл. : ил.
667167
   Календарь. В мире музыки. 1970. – Москва, 1969. – 56с.
667168
  Володомонов Н.в. Календарь: прошлое, настоящее, будущее / Н.в. Володомонов. – Москва, 1974. – 64с.
667169
  Володомонов Н.В. Календарь: прошлое, настоящее, будущее / Н.В. Володомонов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 80 с.
667170
   Календраь октябрятской звездочки. – Элиста, 1965. – 41с.
667171
   Каленик Іванович Геренчук : Бібліографія вчених України. – Львів, 1994. – 38с.
667172
  Шалак О. Каленик Шейковський в історії української фольклористики: принципи фіксації та видання фольклору, методика дослідження // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 : До 12 міжнародного з"їзду славістів (Париж 2023 р.). – С. 181-192. – ISSN 2522-9834
667173
  Вільний В. Калеників сад / В. Вільний. – Львів, 1961. – 144 с.
667174
  Збанацький Ю.О. Каленикові пригоди : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Львів : Кн.-журн. вид., 1963. – 83с.
667175
  Шелест Б.П. Калениченко Марія Михайлівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 216. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1996) Київського університету ім.Т.Г. Шевченка З 1999 року працює асистентом кафедри слов"янської філологігії КНУТШ
667176
  Шелест Б.П. Калениченко Марія Михайлівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 198. – ISSN 2075-437X
667177
   Калениченко Павло Михайлович (1923-1983) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 202. – ISBN 978-966-933-054-3
667178
   Каленкова Татьяна Ивановна. Выставка работ. Москва. 1982. – Москва, 1982. – 24с.
667179
  Руссков В.А. Каленов яр. / В.А. Руссков. – Москва, 1975. – 224с.
667180
  Ярочкин Б.П. Каленые версты / Б.П. Ярочкин. – М, 1988. – 251с.
667181
  Петров В.Н. Каленые стрелы / В.Н. Петров. – Харьков, 1977. – 238с.
667182
  Листовский А.П. Каленые тропы : роман / А.П. Листовский ; [ил.: А. Кондратьев]. – Москва : Мол. гвардия, 1949. – 376 с., [8] л. ил.
667183
  Листовский А Каленые тропы : роман / А Листовский. – Москва : Молодая гвардия, 1950. – 376 с.
667184
  Данилов Н. Каленым пером / Н. Данилов. – Ашхабад, 1962. – 59с.
667185
  Черницына М. Калерия Волкова: покидая изумрудный город // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2011. – № 4. – С. 164-175. – ISSN 1726-6084
667186
   Калетнік Григорій Миколайович - видатний український учений та державний діяч // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (295). – С. 125-126. – ISSN 2221-1055


  Президент Вінницького національного аграрного університету, вчений економіст-аграрник, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
667187
   Калєндар "Українського голосу" : 1949. – Вінніпег : Українська видавнича спілка в Канаді
Річник 32. – 1949. – 148с. : іл.
667188
  Сліпченко В.А. Кали-натровые полевые шпаты дайково-эффузивных пород Западного Приазовья / В.А. Сліпченко. – с.
667189
  Шталь-Шредер М.В. Кали и натр в растениях : Доп. изд. ст. журн. "Сел. хоз-во и лесоводство". / [М. Шталь-Шредер]. – [Рига] : [Типо-литогр. В.П. Матвеева], 1898. – 48 с. : ил. – Без обл. и тит. л. - Авт. указан в конце статьи
667190
  Олидор О. Калибек Куанышпаев / О. Олидор. – М., 1950. – 118с.
667191
  Тартаковский Б.Ю. Калибрование семян кукурузы на шесть фракций / Б.Ю. Тартаковский, В.В. Осетров. – Москва, 1962. – 12 с.
667192
  Семенцов А.В. Калибровка камер без использования твердых опорных данных // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 26-30 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
667193
  Антипов И.Т. Калибровка камер без использования твердых опорных данных // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 7. – С. 59-60. – ISSN 0016-7126
667194
  Кафтан В.И. Калибровка лазерного сканера на коротком эталонном геодезическом базисе / В.И. Кафтан, М.В. Никифоров // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 14-19 : табл., рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
667195
  Данилова Татьяна Владимировна Калибровка модели развития ядерных каскдов в атмосфере под данным 0 шал с энергией 3*10(13)+3*10(14) Эв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / данилова Татьяна Владимировна; Ин-т ядер. исследов. АН СССР. – М., 1985. – 20л.
667196
  Дубиновский В.Б. Калибровка снимков / В.Б. Дубиновский; ред. Н.Т. Куприна. – Москва : Недра, 1982. – 224 с.
667197
   Калибровка съемочных систем : межвузовский сборник. – Новосибирск : НИИГАиК
19 (59). – 1983. – 92 с.
667198
  Шевченко О.Ю. Калибровочная инвариантность и вторичные калибровочные условия в теории поля : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Шевченко О. Ю.; ОИЯИ. – Дубна, 1988. – 8л.
667199
  Зиноввьев Ю.М. Калибровочная инвариантность и спонтанное нарушение симметрии в супергравитации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зиноввьев Ю.М.; Гос. ком. по использованию атомной энергии СССР, Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1988. – 15л.
667200
  Иваненко Д.Д. Калибровочная теория гравитации / Д.Д. Иваненко, П.И. Пронин, Г.А. Сарданашвили. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 141с.
667201
  Кадич А. Калибровочная теория дислокаций и дисклинаций : пер. с англ. / А. Кадич, Д. Эделен. – Москва : Мир, 1987. – 168с.
667202
  Даныльченко П. Калибровочно-эволюционная интерпретация специальной и общей теорий относительности : сборник статей / П. Даныльченко. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Винница : Нова Книга, 2008. – 116 с. – ISBN 978-966-382-140-5
667203
  Даныльченко П. Калибровочно-эволюционная теория Мироздания (пространства, времени, тяготения и расширения Вселенной) : сб. статей / П. Даныльченко. – Винница : б/в
Вып. 1. – 1994. – 80 с.
667204
  Смирнов А.Ю. Калибровочные модели слабых и электромагнитных взаимодействий с предельно тяжелыми промежуточными бозонами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Смирнов А.Ю.; АН СССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1979. – 19л.
667205
  Коноплева Н.П. Калибровочные поля / Н.П. Коноплева, В.Н. Попов. – Москва : Атомиздат, 1972. – 240 с.
667206
  Коноплева Н.П. Калибровочные поля / Н.П. Коноплева, В.Н. Попов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 238 с.
667207
   Калибровочные поля : Учеб.пособие / А.А. Соколов, И.М. Тернов, В.Ч. Жуковский, А.В. Борисов. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 260с.
667208
  Манин Ю.И. Калибровочные поля и комплексная геометрия / Ю.И. Манин. – Москва : Наука, 1984. – 336с.
667209
  Липартелиани Акакий Гайозович Калибровочные схемы слабых взаимодействий в многокварковых моделях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Липартелиани Акакий Гайозович; Ин-т физ. высоких энергий. – Серпухов, 1979. – 12л.
667210
  Ченг Т. Калибровочные теории в физике элементарных частиц : пер. с англ. / Т. Ченг, Л.-Ф. Ли. – Москва : Мир, 1987. – 624 с.
667211
  Тейлор Джон Калибровочные теории слабых взаимодействий. : пер. с англ. / Тейлор Джон. – Москва : Мир, 1978. – 206с.
667212
  Зайлер Э. Калибровочные теории. Связи с конструктивной квантовой теорией поля и статистической механикой : пер. с англ. / Э. Зайлер. – Москва : Мир, 1985. – 222 с.
667213
  Сягло И.С. Калибровочные условия и подгруппы локальных преобразования Лоренца и тетрадной теории гравитации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Сягло И.С. ; БГУ. – Минск, 1972. – 14 с.
667214
   Калибры-пробки гладкие диаметром до 1 мм. (ГОСТ) МН 117-60-МН 124-60, 1966. – 20 с.
667215
   Калибры : (ГОСТ). – Москва, 1962. – 159 с.
667216
   Калибры резьбовые для метрической резьбы с зазором диаметром от 1 до 68 мм. Исполнительные размеры. МН 5356-64. – Москва, 1964. – 214с.
667217
  Томан Й. Калигула или после нас хоть потоп. / Й. Томан. – К., 1993. – 523с.
667218
  Кальянов В.И. Калидаса / В.И. Кальянов, В.Г. Эрман. – М., 1958. – 72с.
667219
   Калидаса. : Биобиблиограф. указатель. – Москва, 1957. – 31с.
667220
  Британ И.В. Калиеносность нижнекембрийских отложений юго-западной части Сибирской платформы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Британ И.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.21
667221
  Высоцкий Э.А. Калиеносные бассейны мира / Э.А. Высоцкий. – Минск, 1988. – 386с.
667222
  Попов В.С. Калиеностность и сероностность верхнеюрской галогенной формации Средней Азии. / В.С. Попов. – Ташкент, 1988. – 214с.
667223
  Сердобольский И.П. Калий / И.П. Сердобольский. – М.-Л., 1944. – 84с.
667224
  Середина В.П. Калий в аморфных почвах на лессовидных суглинках / В.П. Середина. – Томск, 1984. – 216с.
667225
   Калий в почвах Волжско-Камской лесостепи. – Казань, 1985. – 120с.
667226
  Оканенко А.С. Калий, фотосинтез и фосфорный метаболизм у свеклы / А.С. Оканенко, Б.И. Бернштейн. – Киев, 1969. – 212 с.
667227
  Христенко А.А. Калийное состояние почв и эффективность удобрений / А.А. Христенко ; Нац. акад. аграр. наук Украины, Нац. науч. центр "Ин-т почвоведения и агрохимии им. А.Н. Соколовского". – Харьков : Бровин А.В., 2017. – 119, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 115-119. – ISBN 978-617-7555-25-3
667228
  Балашев Л.Л. Калийное удобрение : Действие калийных удобрений на урожай полевых культур и лугов по опытным данным / Л.Л. Балашев, Д.В. Дружинин; Работа выполнена в Науч. ин-те по удобрениям; под ред. А.П. Левицкого; предисл. П.И. Дубова. – Ленинград : Научное хим-тех. изд-во, 1929. – 93с. – (Труды Калийной комиссии Главхима ВСНХ СССР ; Вып. 1.)
667229
  Яржемский Я.Я. Калийные и калиеносные галогенные породы / Я.Я. Яржемский. – Новосибирск, 1967. – 134с.
667230
  Кашкаров О.Д. Калийные и магнезиальные соли / О.Д. Кашкаров, М.П. Фивег. – 2-е изд. перераб. – М.
22. – 1963. – 56с.
667231
  Гиммельфарб Б.М. Калийные соли / Б.М. Гиммельфарб, Н.П. Херсков. – М., 1932. – 22с.
667232
  Лепешков И.Н. Калийные соли Волга-Эмбы и Прикарпатья / И.Н. Лепешков. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1946. – 152 с.
667233
   Калийные соли и методы их переработки. – Минск : АН БССР, 1963. – 152 с.
667234
   Калийные соли Казахстана. – Алма-Ата, 1983. – 214с.
667235
   Калийные соли Припятского прогиба. – Минск, 1984. – 181с.
667236
   Калила и Димна. – М.-Л., 1934. – 368с.
667237
   Калила и Димна. – 2-е изд. – М., 1957. – 283с.
667238
  Ибн Калила и Димна / Ибн, аль-Мукаффа. – М., 1986. – 301с.
667239
   Калиматический справочник Южной Америки.. – Л, 1975. – 369с.
667240
  Баева А.А. Калина-ягода : стихи / А.А. Баева. – Москва : Советский писатель, 1972. – 104 с.
667241
  Усик Світлана Калина - скарбниця здоров"я / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 4 : фото
667242
  Богданович Лілія Калина - скарбниця здоров"я / Богданович Лілія, Сарай Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 6 : фото
667243
  Смирнова М. Калина / М. Смирнова. – Пенза, 1963. – 100с.
667244
  Гнатюк І.Ф. Калина : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ, 1966. – 109 с.
667245
  Солодухин Е.Д. Калина / Е.Д. Солодухин. – Москва, 1985. – 79с.
667246
  Новиков И.А. Калина в палисаднике / Иван Новиков. – Москва : К-во "Северные дни", 1917. – 189 с.


  Содерж.: Повести: Калина в палисаднике; Душка; Рассказы: Варенька из Прилеп; Жанна д"Арк; Двойной орешек; Серебряная свадьба; Хитрое перо; Антон Павлович; Живой Толстой; Пешком от Толстого к Тургеневу; Тургенев - художник слова (о "Записках охотника")
667247
  Новиков И.А. Калина в палисаднике : повести, рассказы / Иван Новиков ; [послесл. Я.В. Волкова ; худож. А.С. Макаров]. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1982. – 317 с.


  Содерж.: Повести: Калина в палисаднике; Душка; Рассказы: Варенька из Прилеп; Жанна д"Арк; Двойной орешек; Серебряная свадьба; Хитрое перо; Антон Павлович; Живой Толстой; Пешком от Толстого к Тургеневу; Тургенев - художник слова (о "Записках охотника")
667248
  Федоров В.И. Калина во ржи / В.И. Федоров. – Москва, 1967. – 181с.
667249
  Ковальчук Р. Калина і сакура : Урок компаративного аналізу творів М. Басьо і Т. Шевченка // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 6 (368). – С. 24-25
667250
  Бондарчук П.Ф. Калина край дороги : оповідання / П.Ф. Бондарчук. – Донецьк : Донбас, 1982. – 200 с.
667251
  Жигулин А.В. Калина красная - калина черная / А.В. Жигулин. – Москва, 1979. – 102с.
667252
  Шукшин В.М. Калина красная / В.М. Шукшин. – Владивосток, 1980. – 639с.
667253
  Шукшин В.М. Калина красная / В.М. Шукшин. – Красноярск, 1980. – 484с.
667254
  Шукшин В.М. Калина красная / В.М. Шукшин. – Йошкар- Ола, 1983. – 224с.
667255
  Сосюра В. Калина над водою : Лірика та поеми / В. Сосюра. – Київ : Дніпро, 1968. – 528с.
667256
  Полторак В. Калина над морем // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 23 (136). – С. 52-54. – ISSN 1996-1561


  Минуло 100 років від заснування Українського клубу в Одесі.
667257
  Голобородько В.І. Калина об різдві / В.І. Голобородько. – Київ : Український письменник, 1992. – 207 с. – ISBN 5-333-00962-7
667258
  Чендей І.М. Калина під снігом : повісті, оповідання / Іван Чендей. – Київ, 1988. – 399 с. : іл.
667259
  Шукшин В.М. Калина червона : оповідання, кіноповісті / В.М. Шукшин. – Київ : Молодь, 1978. – 352с.
667260
  Шукшин В.М. Калина червона : оповідання , кіноповісті / Василь Шукшин ; пер. з рос. Григір Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1986. – 358 с. : 1 л. портр. – (Еднання)
667261
  Когут Б. Калина. Кому позволено жить : [повести] ; пер. с пол. / Богуслав Когут. – Москва : Прогресс, 1970. – 304 с. : ил.
667262
  Маценко І.А. Калини цвіт гіркий / І.А. Маценко. – К., 1990. – 358с.
667263
  Барагин Д.Д. Калинин / Д.Д. Барагин. – Москва : Гос. идз-во лит. по строительству и архитектуре, 1952. – 76 с. : ил. – (Архитектура городов СССР)
667264
  Толмачев А.В. Калинин / А.В. Толмачев. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 271 с. – (Жизнь замечательных людей)
667265
   Калинин. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 203с.
667266
   Калинин. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 120с.
667267
  Толмачев А.В. Калинин / А.В. Толмачев. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1974. – 239с.
667268
  Мазурин Н.И. Калинин / Н.И. Мазурин. – Москва, 1974. – 159с.
667269
   Калинин. – Москва, 1975. – 35с.
667270
   Калинин Виктор Григорьевич. Выставка произведений. Москва. 1979. – М., 1979. – 11с.
667271
   Калининград, 1951. – 290с.
667272
   Калининград. – Калининград, 1966. – 7с.
667273
  Котов О.И. Калининград. / О.И. Котов. – Калининград, 1979. – 32с.
667274
  Филеева Ирина Калининград: маршрут по мюнхгаузеновским местам : Под маркой великого барона. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 58-59 : Фото
667275
   Калининградская область. – Калининград, 1969. – 207с.
667276
   Калининградская область в XI пятилетке. – Калининград, 1986. – 146с.
667277
   Калининградская область в девятой пятилетке. – Калининград, 1976. – 136с.
667278
  Сергеева Елена Калининградская область: на Западном краю России : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 68-69
667279
   Калининградские литературы. – Калининград, 1967. – 44с.
667280
   Калининградский государственный университет. – Калининград, 1972. – 166с.
667281
  Воронина Л.А. Калининградский зоопарк / Л.А. Воронина. – Калининград, 1984. – 205с.
667282
   Калининградский музей янтаря. – Калининград : Калининградское книжное издательство, 1982. – 63с.
667283
  Денисов Б.А. Калининская обласная партийная организация в борьбе за восстановление сельского хозяйства 1942-1950 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Денисов Б. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1976. – 25л.
667284
   Калининская областная картинная галерея : каталог. – Ленинград : Художник РСФСР, 1961. – 118, [26] с.
667285
   Калининская областная картинная галерея : каталог. – Ленинград : Художник РСФСР, 1966. – 117 с.
667286
   Калининская областная картинная галерея = The Kalinin art gallery : [альбом репродукций] / [авт. вступ. ст. и сост. Н.Ф. Судакова]. – Ленинград : Аврора, 1974. – 293, [2] с., [130] репрод. : ил. – Парал. текст на англ. и рус. языках
667287
   Калининская область за годы девятой пятилетки. – М, 1977. – 104с.
667288
   Калининская правда, орган Калининского областного комитета КПСС и областного Совета народных депутатов. – М, 1980. – 28с.
667289
   Калининские писатели. – Калинин, 1964. – 188с.
667290
   Калининский государственный педагогический институт им. М.И. Калинина : Сб. ст., посвящ. 40-летию ин-та. – Калинин, 1958. – 220с.
667291
  Полянский П.П. Калининский государственный педагогический институт им. М.И. Калинина : Истор. очерк (1917-1957 гг.) / П.П. Полянский, В.У. Славневский. – Калинин, 1959. – 152с.
667292
   Калининский государственный университет. – Калинин, 1975. – 26с.
667293
  Сидельникова Т.Н. Калининский драматический / Т.Н. Сидельникова. – М : Московский рабочий, 1971. – 160 с.
667294
   Калининский комсомол. – Калинин, 1981. – с.
667295
  Матюшин И.А. Калинов Ключ / И.А. Матюшин. – Воронеж, 1969. – 384с.
667296
  Матюшин И.А. Калинов Ключ / И.А. Матюшин. – Воронеж, 1987. – 301с.
667297
  Сальников П.Г. Калинов покос : Повести и рассказы / П.Г. Сальников. – Москва : Современник, 1983. – 224с.
667298
  Радиш Б.І. Калинова галузка / Б.І. Радиш. – Ужгород, 1982. – 66с.
667299
  Остапенко Б.В. Калинова любов / Б.В. Остапенко. – К., 1972. – 47с.
667300
  Герасимчук В.Н. Калинова сопілка : поезії / В.Н. Герасимчук. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 54 с.
667301
  Корнейчук А.Е. Калиновая роща : Сокращенный вариант / А.Е. Корнейчук. – Москва : Госкультпросветиздат, 1950. – 96с. – (Б-ка "Художественная самодеятельность")
667302
  Корнейчук А.Е. Калиновая роща : Комедия в 4-х действиях, 5-и катринах / А.Е. Корнейчук. – Киев : Мистецтво, 1951. – 100с.
667303
  Корнейчук А.Е. Калиновая роща : Комедия в 4-х действиях: Сокращ. вариант для художественной самодеятельности / А.Е. Корнейчук; Пер. с укр. – Москва : Искусство, 1951. – 111с.
667304
  Курашкевич К.В. Калинове намисто / К.В. Курашкевич. – Одеса, 1969. – 87с.
667305
  Куліш Л.П. Калинове намисто / Л.П. Куліш. – Сімферополь, 1975. – 191с.
667306
  Ткач М.М. Калинове намисто : [оповідання] / Микола Ткач. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 65, [2] с.
667307
  Корнійчук О.Є. Калиновий гай : Комедія на 4 дії, 5 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво, 1950. – 112с.
667308
  Воля О. Калиновий гай : розділи з роману // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 44-89. – ISSN 0130-1608
667309
  Мельничук А. Калиновий дзвін : Голосіївська мандрівка з поетом Вадимом Крищенком // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 126-132. – ISSN 0130-321Х
667310
  Олексюк М.М. Калиновий жар : поезії / М.М. Олексюк. – Львів : Каменяр, 1965. – 28 с.
667311
  Забашта Л.В. Калиновий кетяг : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1956. – 185 с.
667312
  Крижанівський С.А. Калиновий міст / С.А. Крижанівський. – Київ, 1940. – 96 с.
667313
  Барагура Володимир Калиновий міст = The cranberry tree bridge : Зб.споминів-розповідок з дитячих років у Hемирові і з життя учнів Яворівської гімназії в1914-1928рр / Барагура Володимир. – Ню Йорк-Джерзі Ситі : Свобода, 1982. – 221с.
667314
  Ночовний М.В. Калиновий міст / М.В. Ночовний. – Донецк, 1986. – 111с.
667315
  Майданович Т.В. Калиновий птах : Поезії і пісні з нотами. Музика Людмили Левченко (Бутуханової) / Тетяна Майданович. – Київ : Криниця, 2006. – 168с. – ISBN 966-7575-77-2
667316
  Бедь В. Калиновий світ Василя Мацоли / В. Бедь, В. Густі // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 5 жовтня (№ 29). – С. 4-5
667317
   Калиновий спів. – Ужгород, 1978. – 200с.
667318
  Курас І. Калинович Іван Титович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 234-235. – ISBN 966-642-207-7


  Калинович Іван Титович (1885-1927) - український бібліограф, видавець і політичний діяч. Організував видавництво «Всесвітня бібліотека» (1913-1926), що випускало просвітні видання та перекладну літературу (одним із перекладачів цього видавництва був ...
667319
   Калинович Михайло Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 353. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
667320
  Любарська Л.В. Калинович Михайло Якович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 109-111
667321
  Клименко Н.Ф. Калинович Михайло Якович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 41-42. – ISBN 978-966-02-6472-4
667322
   Калинович Михайло Якович (1888-1949) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 202. – ISBN 978-966-933-054-3
667323
  Романюк В.С. Калинові коні : поезії / В.С. Романюк. – Львів : Каменяр, 1973. – 95 с.
667324
   Калинові корали. – Ужгород, 1968. – 90с.
667325
   Калинові мости. – К, 1969. – 327с.
667326
  Чередниченко Д. Калинові мости : До 75-річчя українському поету Петрові Засенку // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 7 (801). – С. 121-127. – ISSN 0868-4790
667327
  Перебийнос П. Калиновый костер / П. Перебийнос. – М, 1984. – 77с.
667328
  Трегубов Н.М. Калиновый мост / Н.М. Трегубов. – М., 1979. – 78с.
667329
  Катаенко К.Ф. Калиновый цвет : роман / К.Ф. Катаенко ; [ил.: А. А. Чечин]. – Краснодар : Книжное издательство, 1969. – 408 с.
667330
  Катаенко К.Ф. Калиновый цвет; Живые встретятся / К.Ф. Катаенко. – Краснодар, 1989. – 605с.
667331
  Карнович Е.П. Калиостро в Петербурге / Е.П. Карнович. – Москва : Панорама, 1990. – 28с.
667332
   Калита XII (Народна побутова вишивка (кінець XVIII - початок XXI річчя). Дніпропетровщина : [фотоальбом] / Департамент освіти і науки Дніпропетр. облдержадмін. [та ін.] ; [упоряд.: О. Хоменко, М. Марфобудінова, З. Маріна, В. Карпович]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 126, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 125-126. – ISBN 978-966-383-828-1
667333
  Пирсол Калитация / Пирсол, , И. – М, 1975. – 94с.
667334
   Калитич Георгій Ілліч (1936-2012) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 182. – ISBN 978-966-439-754-1
667335
   Калитич Георгій Ілліч (1936-2012) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 203. – ISBN 978-966-933-054-3
667336
  Говоров А.А. Калитка / А.А. Говоров. – М, 1984. – 159с.
667337
  Татьяничева Л.К. Калитка в лес осенний / Л.К. Татьяничева. – М., 1979. – 248с.
667338
  Димчевский Н.В. Калитка в синеву / Н.В. Димчевский. – М., 1967. – 115с.
667339
  Быковский Егор Калитка между мирами // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 80-81 : фото
667340
  Юнке А. Калитка святого Луїса Гонсага / А. Юнке. – Київ, 1958. – 16 с.
667341
  Михеев Владимир Калитка у Совиного ключа, или Кот, петух и говорящая рыба : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 11. – С. 86-97. – ISSN 0321-1878
667342
  Бейлина Н.В. Калитка, отворись! : повесть : для сред. и старш. возраста : ил. И. Прагер / Н.В. Бейлина. – Москва : Детгиз, 1962. – 80 с. : ил., 1 л. ил.
667343
  Бейлина Н.В. Калитка, отворись! : повесть / Н.В. Бейлина ; [ил. И. Прагер]. – Москва : Детская литература, 1966. – 80 с. : ил. – (Школьная библиотека : Для восьмилетней школы)
667344
  Кудимов В.И. Калитка. / В.И. Кудимов. – М, 1976. – 64с.
667345
  Хаджімарчев І. Калитко - пастушок. Роман. / І. Хаджімарчев. – К, 1959. – 511с.
667346
  Ревера Б. Калитовський Омелян // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2008. – Вип. 15. – С. 130-132. – ISBN 978-966-02-4670-6(Вип. 15); 966-02-2344-7
667347
   Калиточка. – К, 1971. – 160с.
667348
   Калиточка. – Київ, 1974. – 160 с.
667349
  Бабич Михай Калиф-аист. Розовый сад : рассказы : пер. с венг. / Михай Бабич. – Москва : Художественная литература, 1988. – 493, [2] с. : ил.
667350
   Калифорний-252. – Москва, 1972. – 55с.
667351
   Калифорний-252. – Москва, 1972. – 55с.
667352
  Шарапов Андрей Калифорнийская Венеция на болоте : такое место // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 36-40 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
667353
   Калифорнийская мафия. – Минск, 1984. – 207с.
667354
   Калифорнийская щитовка в вусловиях СССР. – Москва-Л, 1937. – 272с.
667355
  Гарт Брет Калифорнийские повести / Гарт Брет. – Москва, 1939. – 592 с.
667356
   Калифорния : Сан-Франциско. Венис-Бич. Анимация. Серфинг. Гора. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 58-99 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
667357
  Фомина-Синглтерри Елена Калифорния. Шаги для размышления // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 7/8/9 (2958). – С. 66-73 : фото
667358
  Головачев В.В. Калиюга / В.В. Головачев. – Москва, 1989. – 55с.
667359
   Калібабчук Валентина Олександрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 182. – ISBN 978-966-439-754-1
667360
   Калібабчук Валентина Олександрівна // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 119. – ISBN 978-617-7530-19-9
667361
   Калібабчук Валентина Олександрівна (1939) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 202. – ISBN 978-966-933-054-3
667362
  Гуцалюк А.О. Калібрувальні та спінові двовимірні системи з Z(N) симетрією на гратці / А.О. Гуцалюк, О.А. Борисенко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 10-11
667363
   Калібрування датчика тривалості сонячного сяйва / І.В. Герасименко, В.І. Латенко, І.А. Орнатський, С.О. Філь // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 166-172 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
667364
   Калібрування моделі оцінки ерозійної небезпеки земель / М.В. Куценко, Д.О. Тімченко, О.В. Круглов, П.Г. Назарок, П.В. Воскобойніков // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 93-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
667365
  Беспалов Д.О. Калібрування транспортної моделі / Д.О. Беспалов, М.І. Дорош, Д.Б. Новицький // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 46-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
667366
  Спориш Н. Каліграми як пошук нової поетичної форми / Н. Спориш, А. Таранік // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (131), лютий. – С. 38-39
667367
  Кириченко Ю.І. Каліграфія весни / Ю.І. Кириченко. – Днепропетровск, 1979. – 61с.
667368
   Каліграфія з елементами зв"язного мовлення : навч.-метод. посібник для вчителів початк. кл. шк. з укр. мовою навчання : у 3 ч. / М-во освіти і науки України. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-130-3
Ч. 2 : 3 клас / В. Трунова. – 2016. – 114, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 111
667369
   Каліграфія з елементами зв"язного мовлення : навч.-метод. посіб. для вчителів початк. кл. шк. з укр. мовою навчання : у 3 ч. / М-во освіти і науки України. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-156-3
Ч. 3 : 4 клас / В. Трунова, Ж. Шевченко. – 2016. – 110, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 106-107
667370
   Каліграфія з Піднебесної // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 7


  "...У виставковій залі Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відбулося урочисте відкриття унікальної виставки китайської каліграфії від видатного майстра Піднебесної Ма Гоцзюня. Організатори: Інститут Конфуція Київського ...
667371
  Кишфалуши Ф. Калійний режим основних типів грунтів Угорщини : Автореф... канд. сільскогосп.наук: 06.01.04 / Кишфалуши Ф.; Нац. аграрний ун-тет. – К., 1997. – 15л.
667372
   Каліксарен біс-гідроксиметилфосфонова кислота змінює механокінетичні параметри скорочення кільцевих гладеньких м"язів caecum щура, що викликані ацетилхоліном / О.В. Цимбалюк, Онуфрийчук, М.С. Мірошниченко, С.О. Черенок, В.І. Кальченко, С.О. Костерін // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 9
667373
   Каліксарени як модулятори АТР-гідролазних систем гладеньком"язових клітин = Calixarenes as modulators of ATP-hydrilizing systems of smooth muscles / С.О. Костерін, В.І. Кальченко, Т.О. Векліч, Л.Г. Бабіч, С.Г. Шликов ; [наук. ред. С.В. Комісаренко ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна]. – Київ : Наукова думка, 2019. – 254, [4] с., [7] арк. фот. : іл., табл. – Тит. арк. та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 219-248. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1720-7
667374
  Шляхова Валерія Калімантан. Привітні канібали : MODUS VIVENDI / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 78-82 : Фото
667375
  Толмачов А.В. Калінін / А.В. Толмачов. – Київ, 1971. – 222с.
667376
   Калінін Ігор Васильович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 135-136. – ISBN 978-966-439-757-2
667377
  Марочко В. Калінін Михайло Іванович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 168-169. – ISBN 978-617-642-388-1
667378
  Кондратьєва І.В. Калінін Юрій Анатолійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 57. – ISBN 978-966-02-6472-4
667379
   Калінін Юрій Анатолійович (1946-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 182-183. – ISBN 978-966-439-754-1
667380
   Калінін Юрій Анатолійович (1946-1996) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 203. – ISBN 978-966-933-054-3
667381
  Нестеренко М.І. Каліпсо 4.0 - система управління даними про колекційні фонди ботанічних садів і гербаріїв / М.І. Нестеренко, О.А. Прохоров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Дається характеристика нової системи управління базою даних з обміну колекційних фондів ботанічних садах - Каліпсо 4.
667382
  Немирович І.О. Каліфи на годину / І.О. Немирович. – Київ, 1984. – 199 с.
667383
  Яценко Б.П. Каліфорнія (- штат у західній частині США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 62. – ISBN 978-966-02-6472-4
667384
  Гудзевата Марина Каліфорнія. Туристичне пау-вау : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 98-101 : Фото
667385
  Черных А.П. Калковский рубикон : [ист.-геогр. исслед.] / А.П. Черных. – Славянск : Друкарський двір, 2015. – 139, [2] с., [4] л. фотоил. и карт. : ил., табл. – Указ. имен: с. 108-130. – Библиогр.: с. 62-63 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-1528-72-6
667386
  Беспалова Н. Калланиш - пограничные столбы старого света // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 8 (170). – С. 56-57


  Військова авіація Франції.
667387
  Проненко Л.И. Каллиграфия для всех. / Л.И. Проненко. – Москва : Книга, 1990. – 247 с.
667388
  Мартынов Г.С. Каллисто / Г.С. Мартынов. – Л, 1957. – 256с.
667389
  Мартынов Г.С. Каллисто / Г.С. Мартынов. – Л, 1962. – 541с.
667390
  Мартынов Г.С. Каллисто / Г.С. Мартынов. – Л, 1989. – 480с.
667391
  Мартынов Г.С. Каллистяне / Г.С. Мартынов. – Л, 1960. – 284с.
667392
  Крушинська Олена Калме, або Спокійна вдача Лісабона // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 88-95 : фото
667393
  Туранли Ф.Г. Калмиков Микола Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 66. – ISBN 978-966-02-6472-4
667394
  Эрдниев У.Э. Калмыки / У.Э. Эрдниев. – 2-е изд. – Элиста, 1980. – 286с.
667395
   Калмыки в Отечественной войне 1812 года. – Элиста, 1964. – 162с.
667396
  Борисенко И.В. Калмыки в русском изобразительном искусстве / И.В. Борисенко. – Элиста : Калмыцкое книжное издательство, 1982. – 63 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 61-62
667397
  Борисенко И.В. Калмыки в русском изобразительном искусстве / И.В. Борисенко. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Элиста : Калмыцкое книжное издательство, 1988. – 143 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 137-140
667398
  Шовун К.П. Калмыки в системе военной организации России (XVIII) век. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Шовун К.П.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1980. – 20л.
667399
  Борисов Т.К. Калмыкия : историко-политический и социально-экономический очерк / Т.Борисов. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. – 97, [3] с. : карт. – (Республики и области СССР)
667400
   Калмыкия 50 : Пятьдесят лет автономии Советской Калмыкии. – Элиста, 1970. – 90с.
667401
   Калмыкия моя. – Элиста, 1960. – 168с.
667402
   Калмыкия. Звезды степей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июнь, № 117. – С. 46-50 : фото
667403
  Бадмаев А.В. Калмыцкая дореволюционная литература / Бадмаев А.В. – Элиста : Калм. книжное издательство, 1984. – 171 с. – Библиогр.: с. 151-168
667404
  Пюрвеев В.Д. Калмыцкая драматургия / В.Д. Пюрвеев. – Элиста, 1970. – 48с.
667405
  Киевская Т.Н. Калмыцкая областная партийная организация в борьбе за восстановление и развитие народного хозяйства области на основе новой экономической политики (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Киевская Т.Н.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 29л.
667406
   Калмыцкая проза. – Элиста, 1961. – 240с.
667407
  Уластаева Б.Б. Калмыцкая советская проза. (Становление и развитие в 1917 - 1966 гг.). : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Уластаева Б.Б.; АН СССР. Ин-т мировой литературы им А.М. Горького. – М., 1969. – 25л.
667408
  Мацаков И.М. Калмыцкая советская художественная литература (20-е и 30-е годы). / И.М. Мацаков. – Элиста, 1967. – 68с.
667409
   Калмыцкие историко-литературные памятники в русском переводе. – Элиста, 1969. – 204с.
667410
   Калмыцкие народные сказки. – Элиста, 1961. – 249с.
667411
   Калмыцкие сказки. – Ставрополь, 1959. – 95с.
667412
   Калмыцкие сказки. – М., 1962. – 184с.
667413
   Калмыцкие сказки. – Элиста, 1982. – 146с.
667414
  Коновалов Г.И. Калмыцкий брод / Г.И. Коновалов. – Москва, 1940. – 48с.
667415
  Ковалев И.Г. Калмыцкий народный орнамент / И.Г. Ковалев. – Элиста, 1970. – 145с.
667416
  Сангаджиева Б. Калмыцкий чай : стихи и поэмы / Бося Сангаджиева ;. – Москва, 1978. – 190 с.
667417
  Позднев А. Калмыцко-русский словарь / сост. А.Позднев. – Санкт-Петербург : Типография императорской академии наук, 1911. – 306 с.
667418
   Калмыцко-русский словарь: 26000 слов. – М., 1977. – 765с.
667419
  Сычев Д.В. Калмыцкое народное искусство. / Д.В. Сычев. – Элиста, 1970. – 112 с.
667420
  Исбах А.А. Калмычка / А.А. Исбах. – Элиста, 1964. – 56с.
667421
  Семенюк К.С. Калокагатія як античне світовідношення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
667422
  Ситченко К.В. Калокагатія як символ довершеності античної людини та її тлумачення в сучасній культурі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 251-260. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
667423
  Семенюк К.С. Калокагатія: сутність і специфіка історичної трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 34-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Автор досліджує античну категорію "калокагатія", її історичне становлення і можливість використання в сучасній естетиці та етиці. The author investigates ancient a category "kalokagatia" its historical becoming and an opportunity of the use in a ...
667424
  Остапеня А.П. Калорийность водных беспозвоночных животных и энергетическая оценка взвешенного органического вещества в водоемах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Остапеня А.П. ; АБН. – Минск, 1968. – 20 с.
667425
  Коварж З. Калориметр с жидким азотом для абсолютного измерения потока энергии у-излучения от ускорителей. : Автореф... Канд.техн.наук: / Коварж З.; Акад.наук СССР. – Л, 1960. – 14л.
667426
  Колесов Ю.Р. Калориметрические и весовые методы и приборы для физико-химических исследований : Автореф... канд. техн.наук: 056 / Колесов Ю.Р.; АН СССР. Филиал ин-та хим. физики. – Черноголовка (Моск. обл.), 1969. – 16л.
667427
  Крицкая Д.А. Калориметрические исследования низкотемпературных радиациооно-химических процессов в твердой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: / Крицкая Д.А.; АН СССР. Филиал Ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1968. – 23л.
667428
  Машкинов Л.Б. Калориметрические методы и приборы для физико-химических исследований : Автореф... канд. техн.наук: / Машкинов Л.Б.; АН СССР. Отд-ние Ин-та химич. физики. – Черноголовка, 1972. – 20л.
667429
  Хечинашвили Николай Николаевич Калориметрический подход в исследовании термодинамических функций глобулярных белков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Хечинашвили Николай Николаевич; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
667430
  Александров В.В. Калориметрическое изучение термического разложения порохов при высоких темепературах : Автореф... канд. техн.наук: / Александров В. В.; Сиб. отд-ние АН СССР, Объедин. уч. совет по хим. наук. – Новосибирск, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
667431
  Шиков Анатолий Афанасьевич Калориметрическое исследование влияния деформации фононного спектра на сверхпроводящие свойства ванадия с тяжелыми и легкими примесными атомами замещения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шиков Анатолий Афанасьевич; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1977. – 18л.
667432
  Привалко В.П. Калориметрическое исследование влияния молекулярного строения и границы раздела с твердой фазой на термодинамические и кинетические свойства полиуретанов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Привалко В.П.; НИИ физ.-хим. им. Л.Я.Карпова. – М., 1969. – 20л.
667433
  Игранова Елена Георгиевна Калориметрическое исследование вопросов механизма синтеза аммиака на протирональных железных катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Игранова Елена Георгиевна; Научно-исслед. физико-хим. ин-т. – М., 1976. – 20л.
667434
  Гайфуллин Анвар шакирович Калориметрическое исследование некоторых амальгам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гайфуллин Анвар шакирович; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. Кафедра аналит. химии. – Алма-Ата, 1973. – 28л.
667435
  Годовский Ю.К. Калориметрическое исследование процессов плавления и кристаллизаций полимеров : Автореф... кандидата хим.наук: / Годовский Ю.К.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я. Карпова. – М., 1965. – 18л.
667436
  Юрченко Ю.Ф. Калориметрическое исследование процессов разупрочнения в сталях и сплавах, подвергнутых механической, термической и термомеханической обработке : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Юрченко Ю.Ф. ; Ин-т черной металлургии СССР. – Днепропетровск, 1966. – 18 с.
667437
  Шаронов Ю.А. Калориметрическое исследование размягчения и отжига аморфных полимеров. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Шаронов Ю.А.; Акад.наук СССР.Ин-т высокомолекул.соедин. – Л, 1963. – 19л.
667438
  Клешнина И.В. Калориметрическое исследование теплоемкостей спиртов, адсорбированных графитированной сажей. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Клешнина И.В.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1970. – 18л.
667439
  Сеницын В.А. Калориметрическое исследование теплоемкости бензола и н.гексана, адсорбированных графитированной сажей. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Сеницын В.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 16л.
667440
  Годовский Ю.К. Калориметрическое исследование физических процессов в полимерах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 076 / Годовский Ю.К.; Учен. совет по механике и материаловедению полимеров при Науч.-исслед. физ.-хим. ин-те им. Л.Я. Карпова. – М., 1972. – 31л. – Бібліогр.:с.29-31
667441
   Калориметрическое определение энтальпии образования природного сапонита / Л.П. Огородова, И.А. Киселева, Л.В. Мельчакова, М.Ф. Вигасина, В.В. Крупская, В.В. Судьин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 617-623 : рис., табл. – Библиогр.: с. 623. – ISSN 0016-7525
667442
   Калориметричне визначення ентальпій змішування в потрійній системі Ge-Ga-Mn / Л.О. Романова, В.С. Судавцова, Т.Н. Зіневич, Н.В. Котова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 74-76. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Уперше методом високотемпературної ізопериболічної калориметрії визначені ентальпії змішування в потрійній системі Ge-Ga-Mn при 1786 К. Інтегральні ентальпії змішування розраховані з парціальних за методом Даркена. Показано, що сплавоутворення в цій ...
667443
   Калориметричне визначення ентальпій змішування в сплавах потрійної системи Ge-Ni-Al / В.С. Судавцова, Н.В. Котова, Т.М. Зіневич, В.М. Дубина, Л.О. Романова, Т.М. Гурник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-44. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Методом високотемпературної ізопериболічної калориметрії при 1800 К вперше досліджено парціальні для алюмінію та інтегральні ентальпії змішування в потрійній системі Ge-Ni-Al для сплавів 3-х променевих перерізів із сталим співвідношенням атомних часток ...
667444
   Калориметричне дослідження розчинення декстрину / О.В. Дацкевич, В.Г. Макаров, О.А. Валуйська, І.В. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 79-81. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Наведено термодинамічні параметри розчинення декстрана у водних розчинах, зроблено висновки щодо характеру міжмолекулярних взаємодій у досліджених системах.
667445
   Калориметрия в адсорбции и катализе. – Новосибирск, 1984. – 154с.
667446
  Коляда В.М. Калориметрия излучений ядерного реактора / В.М. Коляда, В.С. Карасев. – Москва, 1974. – 184с.
667447
  Шиманская Н.С. Калориметрия ионизирующих излучений / Н.С. Шиманская. – Москва : Атомиздат, 1973. – 328 с.
667448
  Резницкий Л.А. Калориметрия твердого тела / Л.А. Резницкий. – Москва : МГУ, 1981. – 184 с.
667449
  Хеммингер В. Калориметрия. Теория и практика : пер. с англ. / В. Хеммингер, Г. Хене. – Москва : Химия, 1989. – 175 с. – ISBN 5-7245-0359-Х
667450
  Сабинин В.Е. Калоримтрическое исследование бинарных жидких систем : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сабинин В. Е. ; ЛГУ , Хим. фак. – Ленинград, 1967. – 12 с.
667451
  Генгринович Б.И. Калорические и термические свойства каучука в упрорядоченном и неупорядоченном состоянии. : Автореф... Канд.хим.наук: / Генгринович Б.И.; Ордена Трудового Красного Знамени науч-исслед.физ-хим.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
667452
  Іващенко Микола Калорійний тур // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 76-77 : фото
667453
  Уженцев Владислав Борисович Калос Лімен у 4 ст. до н.е.- 2ст.н.е. : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.04 / Уженцев В.Б.; НАНУ ін-тут археолог. – Київ, 2002. – 20 с.
667454
  Лордкипанидзе К.А. Калотубанская невеста : рассказы / К.А. Лордкипанидзе; пер. с груз. э.Фейгина. – Москва : Правда, 1962. – 48 с.
667455
  Гудинас П. Калпокас / П. Гудинас. – М, 1957. – 40с.
667456
  Струцюк Йосип Калсон : оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 79-84. – ISSN 0130-321Х
667457
  Кравчук М.А. Калуга-Марс / М.А. Кравчук. – Калуга, 1962. – 96с.
667458
  Мигунов А.И. Калуга / А.И. Мигунов. – Калуга, 1957. – 79с.
667459
  Фехнер М.В. Калуга / М.В. Фехнер. – Москва, 1961. – 152 с.
667460
   Калуга. – Тула, 1968. – 128с.
667461
   Калуга. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Тула, 1971. – 168с.
667462
  Фехнер М.В. Калуга / М.В. Фехнер. – Москва, 1971. – 224 с.
667463
  Фехнер М.В. Калуга. Боровск / М.В. Фехнер. – Москва, 1972. – 267 с.
667464
  Шамурин Ю.И., Шамурин З. Калуга. Тверь. Тула. Торжок / Ю. и З. Шамурины. – Москва : Издание Т-ва "Образование",, 1913. – 71, [4] с., [29] л. ил. ил. – (Культурные сокровища России ; Вып. 7)


  2-й автор: Шамурина, Зинаида Ивановна
667465
  Поленков К.А. Калужане - Герои Советского Союза / К.А. Поленков, Н.А. Хромиенков. – Калуга, 1963. – 402с.
667466
  Щербаков Д.А. Калужанин-двинец Е.Н. Сапунов / Д.А. Щербаков. – Калуга, 1957. – 36 с.
667467
   Калужанин. Сборник литературно-художественных и публицистических произведений, 1959. – 161с.
667468
  Вишенський В.А. Калужин Лев Аркадійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 71-72. – ISBN 978-966-02-6472-4
667469
   Калужнін Лев Аркадійович (1914-1990) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 183. – ISBN 978-966-439-754-1
667470
   Калужнін Лев Аркадійович (1914-1990) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 203. – ISBN 978-966-933-054-3
667471
  Москвитина Н.А. Калужская область и Бавария: сравнительный анализ институциональных факторов регионального развития / Н.А. Москвитина, А.Н. Носова, Е.В. Романова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 81-88 : табл. – Библиогр.: с. 87-88. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
667472
  Мартынов А.Н. Калужские большаки / А.Н. Мартынов. – Донецк, 1978. – 76с.
667473
  Писарев А. Калужские вечера, или отрывки сочинений и переводов. – Москва
ч.1. – 1825. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
667474
  Савченко Н.Ф. Калужские говоры XVII века по данным местной письменности (фонетика и морфология) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Савченко Н.Ф. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 11 с.
667475
  Левиков А.И. Калужский вариант / А.И. Левиков. – 2-е изд. – М., 1982. – 271с.
667476
  Нелихов Антон Калужский великан : палеонтология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 34 : Фото
667477
  Барламова Е. Калужский областной художественный музей : альбом / Авт.-сост.: Е. Барламова. – Москва : Изобразительное искусство, 1976. – 152 с.
667478
  Бедлинский К.Б. Калужский театр / Бедлинский К.Б. ; предисл. Ю. Дмитриева. – Тула : Приокское книжное издательство, 1977. – 206 с.
667479
  Ермаченко А.В. Калужский фольклор / А.В. Ермаченко. – Тула, 1979. – 267с.
667480
  Войціховська Алла Калуські відходи гексахлорбензолу: міфи та реалії / Войціховська Алла, Куць Наталія // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 53-54 : фото
667481
   Калуш - зона надзвичайної екологічної ситуації // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 4-6 : фото
667482
  Чеботаренко Г.Ф. Калфа - городище VIII-X вв. на Днестре. / Г.Ф. Чеботаренко. – Кишинев, 1973. – 116с.
667483
  Вагабов М.В. Калым-вредный пережиток / М.В. Вагабов. – Махачкала, 1975. – 48с.
667484
  Панч П. Калюжа / П. Панч. – Харків : Книгоспілка, 1925. – 40 с.
667485
  Бачинин В.А. Кальвин Жан и его социальная антропология // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 107-116. – ISSN 0042-8779
667486
  Папенко Н.С. Кальвінізм / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 181. – ISBN 966-642-073-2
667487
   Кальдерные микроорганизмы. – Москва : Наука, 1989. – 119 с. : табл., ил. – Библиогр.: 131 назв. – ISBN 5-02-003991-8
667488
  Клименко Н.Ф. Калька (- копія) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 81. – ISBN 978-966-02-6472-4
667489
  Олексієнко Д. Калька з російського законодавства, або Як планується оподатковувати самозайнятих в Україні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-30 листопада (№ 46/47)
667490
  Пономаренко Л.А. Калькирование как вид влияния одного языка на другой (на матер. англ. калек и русского языка) : Автореф... канд. филолог.наук: / Пономаренко Л.А.; АН СССР. Отд. лит., языка и искусствовед. – Киев, 1965. – 17 с.
667491
  Ахмедов О.С. Калькирование как особый прием в переводе налоговых и таможенных терминов // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 56-61. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
667492
  Наркевич Игорь Флорианович Калькированные слова русского происхождения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Наркевич Игорь Флорианович; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
667493
  Романченко А.А. Калькиролвание как один из способов пополнения авиационной терминологии современного персидского языка // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 161-169. – ISSN 1608-0599
667494
  Чемес В.Ф. Калькування слів в українській мові, що функціонує в іншомовному середовищі // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 113-118
667495
  Смущинська І.В. Калькування у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 285-291


  Статтю присвячено проблемі кальок і калькування у сучасній французькій мові. Особлива увага приділяється різним підходам до їх аналізу та інтерпретації. В статье анализируются проблемы кальки и калькирования в современном французском языке. Особое ...
667496
  Ковальова В. Калькування як засіб творення нових військових терміноодиниць (на матеріалі німецьких військових текстів) / В. Ковальова, Л. Науменко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – C. 180-186


  Статтю присвячено проблемі калькування як мовному явищу, а також особливостям калькування як засобу творення нових військових терміноодиниць, з"ясовано структурні та семантичні види калькування, визначено типи кальок у німецькій військовій ...
667497
  Сівков І.В. Калькування як спосіб формування суспільно-політичної і юридичної лексики сучасної арабської літературної мови / І.В. Сівков, А.В. Костюк // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 262-265


  Стаття присвячена дослідженню процесів калькування як одного з продуктивних способів формування суспільно-політичної та юридичної лексики сучасної арабської літературної мови. Статья посвящена исследованию процессов калькирования как одного из ...
667498
  Станков П.А. Калькулирование затрат труда в сельскохозяйственном производстве в условиях научно-технического прогресса / П.А. Станков. – Л., 1975. – 120с.
667499
  Мацкевичюс И.С. Калькулирование себестоимости продукции / И.С. Мацкевичюс. – Вильнюс, 1974. – 212с.
667500
   Калькулирование себестоимости продукции / Мацкевичюс Й. – Вильнюс, 1991. – 71с.
667501
  Махов С.А. Калькулирование себестоимости продукции в промышленности. / С.А. Махов. – Ростов-на-Дону, 1984. – 99с.
667502
  Розенфельд И.Х. Калькулирование себестоимости продукции комплексных процессов : Автореф... канд. экон.наук: / Розенфельд И. Х.; АН ЭССР, От-ние общесв. наук. – Таллин, 1965. – 19л.
667503
  Бунимович В.А. Калькулирование себестоимости промышленной продукции / В.А. Бунимович. – М., 1967. – 216с.
667504
  Басманов И.А. Калькулирование себестоимости промышленной продукции : [учеб. пособие для экон. вузов и фак. по специальности "Бухгалтерский учет в пром-сти"] / И.А. Басманов. – Минск : Вышэйш. школа, 1973. – 295 с.
667505
  Столярчук Н.В. Калькулювання і аналіз собівартості авіаперевезень // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 51-57. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 7). – ISSN 2707-8620
667506
  Сисюк С.В. Калькулювання платних послуг бібліотечних закладів: теоретичні основи та практичні виклики / С.В. Сисюк, І.Д. Бенько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 130-136. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є висвітлення наявних особливостей надання платних послуг бібліотечними закладами, виявлення проблем, пов"язаних з нормативно-правовим регулювання їх калькулювання, а також методикою його здійснення. Завданням дослідження є розробка ...
667507
  Чеберкус Д.В. Калькулювання собівартості наукових досліджень і розробок: удосконалення методичного забезпечення / Д.В. Чеберкус, Л.Г. Ловінська, Л.П. Коритник // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (281). – Бібліогр.: 44 назв.
667508
  Гайштут А.Г. Калькулятор - твой помощник и соперник в играх / А.Г. Гайштут. – Киев : Радянська школа, 1988. – 248 с.
667509
  Екатеринославский Ю. Калькулятор внутренней устойчивости фирмы // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 3. – С. 11-14
667510
  Фишер Р. Калькуляция и организация предприятия / Р. Фишер. – Л, 1926. – 136с.
667511
  Баканов М.И. Калькуляция издержек обращения в торговле : [учеб. пособие для спец. 1737 "Бух. учет и анализ хоз. деятельности"] / Баканов М.И., Капелюш С.М. – Москва : Экономика, 1987. – 206 с.
667512
   Калькуляция сахпеска и сельско-хозяйственной продукции по комбинатам Киевского отделения Сахаротреста за 1926 год. Экономический обзор отчетных материалов. За 1926, 1926 и 1924 гг.. – К., 1927. – 445с.
667513
   Калькуляция себестоимости в промышленности. – М., 1975. – 295с.
667514
   Калькуляция себестоимости в промышленности. – М., 1980. – 287с.
667515
  Галль Г.В. Калькуляция себестоимости в современой индустрии. / Г.В. Галль. – Л.-М., 1931. – 192с.
667516
  Чудов А.С. Калькуляция себестоимости железнодородных перевозок / А.С. Чудов. – М, 1931. – 119с.
667517
  Чудов А.С. Калькуляция себестоимости железнодородных перевозок / А.С. Чудов. – Москва : Гострансиздат
Ч. 2. – 1932. – 167 с.
667518
   Калькуляция себестоимости продукции в промышленности. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 279с.
667519
  Лисович Г.М. и др. Калькуляция себестоимости продукции в сельском хозяйстве / Г.М. и др. Лисович. – Ростов-на-Дону, 1985. – 90с.
667520
  Биденко Д.С. Калькуляция себестоимости продукции в сельском хозяйстве : сб. задач и упражнений : учеб. пособие для вузов по спец. "Бух учет и анализ хоз. деятельности" / Д.С. Биденко. – Киев ; Одесса : Вища школа ; Головное издательство, 1985. – 105 с.
667521
  Белый И.Н. Калькуляция себестоимости продукции в сельском хозяйстве : учеб. пособ. для студ. экон. вузов / И.Н. Белый. – Минск : Высшая школа, 1990. – 176 с.
667522
  Радостовец В.К. Калькуляция себестоимости продукции в сельскохозяйственных предприятиях : учебное пособие для сельскохозяйственных вузов по специальности "Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве" / В.К. Радостовец. – Москва : Статистика, 1976. – 165 с.
667523
  Радостовец В.К. Калькуляция себестоимости продукции в сельскохозяйственных предприятиях : учебное пособие для сельскохозяйственных вузов по специальности "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности" / В.К. Радостовец. – изд.2-е перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 159 с.
667524
  Столдер Я.А. Калькуляция себестоимости продукции на сельскохозяйственных предприятиях / Я.А. Столдер. – Рига, 1986. – 58с.
667525
  Костюк П.А. Калькуляция себестоимости продукции сельского хозяйства. (Уч. пособие) / П.А. Костюк. – Минск, 1976. – 176с.
667526
  Линник В.Г. Калькуляция себестоимости продукции сельскохозяйственных предприятий / В.Г. Линник. – Киев, 1986. – 176 с.
667527
   Калькуляция, номенклатура расходов и снижение цен в промкооперации. – 3-е изд. – М., 1929. – 71с.
667528
  Фейхтвангер Л. Калькутта, 4-е мая / Л. Фейхтвангер. – Москва, 1936. – 525 с.
667529
  Козлов-Качан Кальмар / Козлов-Качан. – Ужгород, 1975. – 135с.
667530
  Гаврилов О.В. Кальмарський з"їзд 1397 року і його акти // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 386-405. – ISBN 966-7196-06-2
667531
  Зуев Г.В. Кальмары (биология и промысел) / Г.В. Зуев, К.Н. Несис. – Москва : Пищевая промышленность, 1971. – 360с.
667532
  Казьмирчук Г.Д. Кальницький греко-католицький деканат: становлення й розвиток // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 33-40. – ISBN 978-966-171-569-0


  На матеріалах візитацій Кальницького греко-католицького деканату XVII - XVIII століть досліджено церковне й соціальне життя мешканців м. Кальника, подана характеристика парохів кальницької церкви, розкрита їхня діяльність на користь церкви і потреб ...
667533
  Казьмирчук Г. Кальницький греко-католицький деканат: становлення й розвиток // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 87-97. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8


  На матеріалах візитації Кальницького греко-католицького деканату XVII - XVIII століть досліджено церковне й соціальне життя мешканців м. Кальника, подана характеристика парохів кальницької церкви, розкрита їхня діяльність на користь церкви й потреб ...
667534
  Казьмирчук Г. Кальницький козацький полк (1648-1711 рр.) / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : СПД Цимбаленко Є.С., 2009. – 97 с. – ISBN 978-966-96992-8-2
667535
  Казьмирчук Г.Д. Кальницький козацький полк (1648-1712 р.р.) / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук, Ярослава Рябцева. – 5-те випр. й допов. вид. – Київ : УкрСІЧ, 2021. – 277, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-617-7107-73-5
667536
  Мацько В.В. Кальницький мартиролог // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 151-157. – ISBN 978-966-581-772-1


  Розміщено матеріали, які на прикладі невеликого містечка Кальник, що на Вінничині, наводять конкретні факти й докази голодомору і політичних репресій в Україні періоду сталінізму.
667537
  Казьмирчук Г.Д. Кальницький полк: історіографія та джерела // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 54-58. – ISBN 978-966-96992-6-8


  В статті вивчено документальне й літературне надбання про Кальницький полк в роки національних зрушень 40-х років XVII ст. - початку XVIII ст. Доведено, що ця проблема досліджується фрагментарно й однобічно. Показано, що дослідники не використовували ...
667538
  Казьмирчук Г. Кальничани - учасники Руху Опору на Вінничині // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 290-296. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8


  Досліджено Рух Опору Дашівського району тимчасово окупованого німецькими військами в роки Великої Вітчизняної війни. Показано виняткову роль Івана Калашника в цій боротьбі.
667539
  Шпаков В. Кальсоны полковника : Рассказ // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2003. – № 1. – С. 94-105
667540
  Литвин А.Л. Кальциевые амфиболы : (Структура, распределение катионов, параметры элементарной ячейки) / А.Л. Литвин. – Киев : Наукова думка, 1973. – 152с.
667541
  Солдатов Н.М. Кальциевые каналы биомембран. Проблемы и перспективы : Мембраны в химической технологии / Н.М. Солдатов, С.М. Дудкин. – Москва : Знание
12. – 1988. – 30 с.
667542
  Краснов Е.В. Кальций-магниевый метод в морской биологии / Е.В. Краснов, Л.А. Позднякова. – Москва : Наука, 1982. – 107 с. : ил., табл. – Библиогр.: 199 назв..
667543
  Войцицкий В.М. Кальций-транспортирующая система саркоплазматического ретикулума скелетных мышц на ранних этапах лучевого воздействия : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.01 / Войцицкий Владимир Михайлович ; АН УССР, Ин-т пробл. онкологии им. Р.Е. Кавецкого. – Киев, 1990. – 37 с. – Библиогр.: 25 назв.
667544
  Кретов А.Е. Кальций-цианамид и продукты его переработки / А.Е. Кретов. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 231 с.
667545
  Доронин Н.А. Кальций / Н.А. Доронин. – М., 1962. – 192с.
667546
   Кальций в растительных клетках / В.В. Швартау, П.А. Вирыч, Т.И. Маковейчук, А.Ю. Артеменко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22 (1). – С. 19-32. – (Серія "Біологія, екологія"). – ISSN 2310-0842


  Представлены данные о роли кальция в растительных организмах. Описано участие элемента в процессах размножения, роста и развития, поглощения и транспорта веществ, реакции на неблагоприятные факторы окружающей среды, в защитных реакциях на повреждения ...
667547
  Нгуэн Тинь Кальций в тканях и полостных жидкостях некоторых пресноводных моллюсков семейства Unionidae : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Нгуэн Тинь; МГУ. Биологич. фак-т. – Москва, 1973. – 29л.
667548
  Романенко В.Д. и др. Кальций и фосфор в жизнедеятельности гидробионтов / В.Д. и др. Романенко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 152с.
667549
  Бауман В.К. Кальций и фосфор. Обмен и регуляция у птиц : обмен и регуляция у птиц / Бауман В.К. ; АН Латв. ССР, Ин-т биологии. – Рига : Зинатне, 1968. – 271 с.
667550
  Книжников В.А. Кальций и фтор / В.А. Книжников. – Москва, 1975. – 200с.
667551
  Родякин В.В. Кальций, его соединения и сплавы / В.В. Родякин. – Москва : Металлургия, 1967. – 186 с.
667552
  Скопенко Елена Викторовна Кальций, нейромедиаторы и система циклических нуклеотидов мозга крыс в начальный период острого лучевого поражения : Дис... канд. биол. наук : 03.00.04 / Скопенко Елена Викторовна ; МВ и ССО УССР ; КГУ. – Киев, 1985. – 125 л. – Бібліогр.: л. 104-125
667553
  Скопенко Е.В. Кальций, нейромедиаторы и система циклических нуклеотидов мозга крыс в начальный период острогог лучевого поражения : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Скопенко Е.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
667554
  Соколова И.А. Кальций, стронций-90 и стронций в морских организмах / И.А. Соколова. – Киев : Наукова думка, 1971. – 240с.
667555
  Вахобов Анвар Вахобович Кальций, стронций, барий. Соединения и сплавы на их основе : Библиогр. указ .отеч. и иностранной литературы за 1953-1967 гг / Вахобов Анвар Вахобович; АН ТаджССР ; Центр. науч. б-ка ; Ин-т химии ; Отв. ред. : В.Н.Вигдорович. – Душанбе : Дониш, 1976. – 203 с.
667556
  Скибчик В.А. Кальцинуючий стеноз аортального клапана: сучасні підходи до діагностики, медикаментозного та хірургічного лікування / В.А. Скибчик, Ю.П. Мелень // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (50). – С. 74-80. – ISSN 2224-1485
667557
  Грищинский П.И. Кальцит из Варницы в окр. г. Хотина (Бессарабия) / П.И. Грищинский. – Киев : Типография Императорского Университета св. Владимира, Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1916. – 9 с. – Резюме на фр. яз. - Отд. оттиск: Записки Киевского Общества естествоиспытателей. Т. XXV. - Экз. деф., вырв. часть тит. л., [автограф]


  Экз. № 68201 имеет дарств. надпись: Дорогому товарищу Леониду Андреевичу Крыжановскому от автора 12/V/1910 подпись
667558
  Грищинский П.И. Кальцит из окрестностей М. Шумска Кременецкого уезда, Волынской губ[ернии] / П.И. Грищинский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1915. – 12 с., 1 л. ил. – Резюме на фр. яз. - Отд. оттиск: Записки Киевского Общества естествоиспытателей. Т. XXV, с. 27-38


  Экз. № 68202 имеет дарств. надпись: Дорогому товарищу Леониду Андреевичу Крыжановскому от автора
667559
  Занкович Г. Кальцит прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах північно-західної частини Кросненської зони (Українські Карпати) / Г. Занкович, І. Наумко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 126-140 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2078-6220
667560
  Гребіник Дмитро Миколайович Кальцієвий гомеостаз на ранніх етапах апоптозу тимоцитів щура : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Гребіник Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 126л. – Бібліогр.: л.99-126
667561
  Гребіник Дмитро Миколайович Кальцієвий гомеостаз на ранніх етапах апоптозу тимоцитів щура : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Гребіник Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
667562
  Гребіник С. Кальцієвий сигнал у тимоцитах та МТ-4 клітинах за дії екзогенних чинників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльне дослідження впливу позаклітинного АТР (АТРо) та фулеренів С60 на концентрацію цитозольного Са2+ ([Ca2+]і) у нормальних (ізольовані тимоцити щура) та трансформованих (лінія МТ-4 лімфобластного лейкозу) Т-клітинах. The comparative ...
667563
  Черненко Д.В. Кальцій-оксалатний нефролітіаз. Особливості клінічного перебігу, лікування та метафілактики : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.06 / Черненко Дмитро Васильович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 32, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 34 назви
667564
  Зиман З.З. Кальцій-фосфатні біоматеріали : навч. посібник / З.З. Зиман ; [наук. ред. А.Ф. Сіренко] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 286, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 285-286 та в кінці розд. – ISBN 978-966-285-523-4
667565
   Кальцій і плазматична мембрана секреторних клітин екзокринних залоз / М.Ю. Клевець, В.В. Манько, Н.В. Федірко, Т.В. Король, О.А. Ларіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 9-13. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  Зовнішньоклітинний кальцій бере участь у формуванні величини мембранного потенціалу спокою спектральних клітин різних травних залоз завдяки регуляції провідності натрієвих та калієвих каналів витоку. Крім того, у плазматичній мембрані клітин слинної ...
667566
   Кальцій і плазматична мембрана секреторних клітин екзокринних залоз / М.Ю. Клевець, В.В. Манько, Н.В. Федірко, Т.В. Король, О.А. Ларіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
667567
  Бороздин М. Кальян: дивный аромат Востока // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 100-108. – ISSN 1812-867Х
667568
  Габчак Н.Ф. Кам "яницький кар"єр як техногенна форма рельєфу в Закарпатській області // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 275-281
667569
  Корнійчук О.Є. Кам""яний острів : П"єса на 4 дії, 9 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ; Харків : Лім, 1931. – 62с.
667570
  Крушинська Олена Кам"яна Буша : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 124-128
667571
  Плачинда С.П. Кам"яна веселка : нариси / С.П. Плачинда. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 271 с.
667572
  Якобенко Інна Кам"яна гостинність // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 74. – ISSN 0130-5212
667573
   Кам"яна доба України : Наукове видання. – Київ : Шлях, 2000-. – ISBN 966-650-175-9
Вип. 6 : Неоліт Степового Побужжя. /Товкайло М./. – 2005
667574
   Кам"яна доба України : Наукове видання. – Київ : Шлях, 2000-. – ISBN 966-650-190-2
Вип. 8 : Фінальний палеоліт і мезоліт континентальної України. /Залізняк Л./. – 2005
667575
   Кам"яна доба України : Наукове видання / Ін-т археології. НАН України. – Київ : Шлях, 2000-. – ISBN 978-966-650-242-4
Вип. 12 : Мезоліт заходу Східної Європи (Культурний поділ і періодизація) / Залізняк Л. – 2009. – 90-річчю Дмитра Яковича Телегіна присвячується
667576
  Радомський І. Кам"яна індустрія культури Кріш та її місце серед культур неоліту-енеоліту // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 436-440. – ISBN 978-966-171-795-3
667577
  Гребенюк Л.І. Кам"яна Могила - визначна пам"ятка світової культури в Україні // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 180-186
667578
  Михайлов Б.Д. Кам"яна Могила - світова пам"ятка стародавньої культури в Україні / Борис Михайлов; видавець С. Данилов; худож. оформлення Л. Кузнєцової. – Київ : Такі справи, 2003. – 159с. : іл. – ISBN 966-7208-12-5
667579
  Єрмоленко В. Кам"яна Могила на Мелітопільщині й "Прогулянка алеями мільйоноліть" // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 463, вересень : вересень. – С. 31-32


  Книжка Докії Гуменної "Прогулянка алеями мільйоноліть".
667580
  Михайлов Б.Д. Кам"яна могила. / Б.Д. Михайлов. – Днепропетровск, 1976. – 22с.
667581
  Рудинський М.Я. Кам"яна Могила. / М.Я. Рудинський. – К., 1961. – 141с.
667582
  Пєшанов В.Ф. Кам"яна Могила. / В.Ф. Пєшанов. – Дніпропетровськ, 1967. – 24с.
667583
   Кам"яна Могила. Путівник.. – К., 1967. – 48с.
667584
  Михайлов Борис Кам"яна могила. Скрижалі часу : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 136-141 : Фото
667585
  Козюба В. Кам"яна сировина в київському монументальному будівництві кінця Х - початку ХІІ століття // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 169-179. – ISSN 2312-9697
667586
  Нікітенко І.С. Кам"яна сировина Криворіжжя доби бронзи : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.19 - економічна геологія / Нікітенко І.С.; МОНУ; Національний гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 205л. + Додатки: л.189-205. – Бібліогр.: л.171-188
667587
  Нікітенко І.С. Кам"яна сировина Криворіжжя доби бронзи : автореф. дис. ... канд. геол. наук : спец.: 04.00.19 - економічна геол. / Нікітенко І.С.; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
667588
  Винницька І. Кам"яна сокира : оповідання / Ірена Винницька ; [іл. Петра Андрусіва]. – 2-ге випр. і допов. вид. – Ню Йорк : [б. в.], 1967. – 71 с. : іл. – (Нашим дітям ОПДЛ ) ( Бібліотека "Самопомочі" для молоді / під ред. Петра Гоя ; ч. 1)
667589
  Будницька Є.М. Кам"яна троянда : поезії / Є.М. Будницька. – Київ, 1972. – 46 с.
667590
  Кравченко Е. Кам"яна Херсонес і Таврійський могила: російське "поле чудес" на спадщині ЮНЕСКО // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2023. – № 3. – С. 6-7
667591
  Кравченко Е. Кам"яна Херсонес і Таврійський могила: російське "поле чудес" на спадщині ЮНЕСКО // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2023. – № 4. – С. 6-7
667592
  Василенко М.К. Кам"яна чума : Повість. Оповідання / М.К. Василенко. – Київ : Молодь, 1990. – 344 с. – В кн. також: Тексти з назвами і без назв / В.Г. Діброва ; Вперше / О.С. Кучерук. – (Перша книжка прозаїка)
667593
  Наумов М.М. Кам"яне вугілля / М.М. Наумов, 1932. – 199с.
667594
  Родіонов С.П. Кам"яне вугілля / С.П. Родіонов. – Київ, 1948. – 23с.
667595
  Шамека І.Т. Кам"яне вугілля. / І.Т. Шамека. – К., 1954. – 52с.
667596
  Прибєга Л.В. Кам"яне зодчество України : охорона та реставрація / Л.В. Прибєга ; Центр пам"яткознавства Акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Будівельник, 1993. – 69, [3] с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 69-70. – ISBN 5-7705-0357-2
667597
  Чабанівський М.І. Кам"яне небо : оповідання та повість / Михайло Чабанівський. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 324 с.
667598
  Федорів Р.М. Кам"яне поле : трилогія / Роман Федорів. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 223 с.
667599
  Федорів Р.М. Кам"яне поле / Р.М. Федорів. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 272 с.
667600
  Рубашов М.Б. Кам"яне свічадо. / М.Б. Рубашов. – К, 1961. – 27с.
667601
  Тесленко О.К. Кам"яне яйце : фантастичні повісті та оповідання / О.К. Тесленко. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 304 с.
667602
   Кам"янець-Подільський : Путівник. – Львів, 1965. – 58с.
667603
   Кам"янець-Подільський : іст.-архіт.нарис. – Київ, 1968. – 120 с.
667604
   Кам"янець-Подільський : Путівник. – Львів : Каменяр, 1970. – 60с.
667605
  Пламеницька О.А. Кам"янець-Подільський / Ольга Пламеницька. – Київ : Абрис, 2004. – 256с. : іл. – (Малі історичні міста України). – ISBN 966-531-170-0
667606
  Винокур І.С. Кам"янець-Подільський державний історико-архітектурний заповідник / І.С. Винокур, Г.М. Хотюн. – Львів, 1981. – 95с.
667607
  Сугак А.С. Кам"янець-Подільський державний історичний музей-заповідник в системі туризму в 1980-1990 рр. XX ст. // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 27-28
667608
  Завальнюк О.М. Кам"янець-Подільський державний український університет (1918-1921 рр.) / О.М. Завльнюк, А.О. Копилов // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України / Засновники:Кам"янець-Подільський держ. університет ім.Івана Огієнка та видавництво"Антросвіт". – Київ, 2006. – № 9/10. – С.16-29.
667609
  Баженов Л.В. Кам"янець-Подільський державний український університет (1918-1921) – центр вітчизняної науки і краєзнавства на Поділлі // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 359-368. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
667610
  Завальнюк О.М. Кам"янець-Подільський державний український університет: упровадження кадрової автономії (1918-1920 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 392-402. – (Історичні науки ; вип. 8). – ISSN 2309-8074
667611
  Завальнюк О.М. Кам"янець-Подільський державний університет (1918-2007 рр.) : історичний нарис / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. – 5-е вид., доопрацьоване і доп. – Кам"янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. – 228 с. – ISBN 978-966-363-081-6
667612
  Завальнюк О Кам"янець-Подільський інститут народної освіти (1921-1930 рр.): передумови становлення, нормативна база діяльності, структурні зміни / О Завальнюк, Д.Р. Яблонська // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – C. 9-21. – (Історичні науки ; т. 31). – ISSN 2309-2254
667613
   Кам"янець-Подільський історико-архітектурний заповідник : Історико-архітектурний нарис. – Київ, 1984. – 56 с.
667614
   Кам"янець-Подільський історичний музей-заповідник: Путівник.. – Львів, 1982. – 91с.
667615
   Кам"янець-Подільський національний університет : [ювілейне вид.] / [авт.-упоряд.: Я. Білейчук ; редкол.: О.М. Завальнюк, В.А. Смолій, І.М. Вишневський та ін. ; фот.: В. Заїка та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2008. – 197, [3] с. : іл., портр., фот. – На обкл. назва: Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – ISBN 978-966-96993-0-5
667616
  Завальнюк О.М. Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2009 рр.) : іст. нарис / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 387, [1] с. : іл., фот., портр. – ISBN 978-966-496-096-7
667617
  Овчаренко Л. Кам"янець-Подільський осередок гончарної освіти в Україні (1905-1933) = The Kamyanets-Podilsky centre of pottery еducation in Ukraine (1905-1933) : [комплекс. дослідж.] / Людмила Овчаренко ; НАН України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознавства НАН України ; М-во культури Укаїни, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному [та ін.]. – Опішне : Українське Народознавство, 2015. – 1278, [2] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 1260-1279. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 1184-1243. – (Академічна керамологічна серія "Гончарні школи України" = Academical Ceramology series "Pottery Schools in Ukraine" ; вип. 2, кн. 1). – ISBN 978-966-7322-29-8


  У пр. № 1717251 напис: Вельмишановному Миколі Володимировичу зі щирим пошануванням і вдячністю за самовіддане служіння Україні та її народу. Автор. Підпис. 14.10.2016. У пр. №1717251 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
667618
  Трачук Т.А. Кам"янець-Подільський період життя і творчості А. Животка, С. Сірополка, І. Кревецького // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 324-329. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
667619
  Жмудовська О. Кам"янець-Подільський повертає столітню присягу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 7


  "Сто років тому Кам"янцю-Подільському випало стати останньою столицею УНР. Події того часу найяскравіше відображають події української революції 1917 - 1920 років. Саме тут 14 жовтня 1919 року Присягу на вірність УНР складав Симон Петлюра, Директорія, ...
667620
  Блажкова І.О. Кам"янець-Подільський приватний ліцей "Антей" / І.О. Блажкова, І.М. Конет // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 100-101. – ISSN 1029-4171
667621
  Завальнюк О.М. Кам"янець-Подільський університет у 1918-1920 рр.: регіональний чи всеукраїнський? // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 16, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року. – С. 22-25
667622
  Марушкевич А.А. Кам"янець-Подільський університет: актуальний досвід управлінського успіху (поч. ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 117-119. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз ефективного управління університетом у процесі науково-педагогічної діяльності Івана Огієнка.
667623
  Жарій Олег Кам"янець-Подільський. Батальне братання : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 100-103 : Фото
667624
  Ільченко Руслана Кам"янець-Подільський. Дуже веселе місто / Ільченко Руслана, Чечулін Роман // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 6-9 : фото
667625
  Рейн Анна Кам"янець-Подільський. Світ на межі історій : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 124-126 : Фото
667626
   Кам"янець-Подільський., пам"ятки старовини в малюнках художників.. [Ізоматеріал] : (комплект листівок на укр., рос., англ., франц. нім. та ісп. мовами). – Київ : Мистецтво, 1968. – 13 л. : 13 листівок + 1 обкл.
667627
   Кам"янець-Подільський: Фотоальбом.. – К., 1979. – 52с.
667628
  Олесіюк Т. Кам"янець - Золотий Вінець. (Спомини з 1918 - 1919 рр.) // Пам"ятки України: історія та культура / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2002. – № 3/4. – С. 91-109. – ISSN 0131-2685
667629
  Шелест Тетяна Кам"янець - Різдвяний // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 150-151 : фото
667630
  Расщупкін О.І. Кам"янець на Поділлі = Kamianets in Podillia / О.І. Расщупкін, С.В. Трубчанінов. – Кам"янець-Подільський : Сисин Я.І. : Абетка, 2017. – 119, [9] с. : іл., карти. – На обкл. назва парал. англ. – ISBN 978-617-7052-66-0
667631
  Гудзевата Марина Кам"янець. Скарби подільського острова : Україна чудес / Гудзевата Марина, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 128-131 : Фото
667632
  Третяк Л.В. Кам"янецький період життєтворчості Остапа Вишні у системі уроків літератури рідного краю // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 51-52
667633
  Комарова О. Кам"янецький період життя родини Тулубів (1865-1872) // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 36-46. – ISBN 978-966-493-297-1
667634
   Кам"янецький Український Державний Університет. Спогади студента // Віра й культура : місячник української богословської думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1959. – Рік 22, число 9 (69), липень. – С. 4-6
667635
   Кам"янеччина в цифрах. 1927.. – Кам"янець-Под., 1927. – 132с.
667636
  Земляк В.С. Кам"яний брід / В.С. Земляк. – Київ, 1957. – 115с.
667637
  Шовкопляс І.Г. Кам"яний вік на території Української РСР / І.Г. Шовкопляс. – Киев, 1962. – 118с.
667638
  Мейгеш Ю.В. Кам"яний ідол : роман / Ю.В. Мейгеш. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 367 с.
667639
  Радомський І.С. Кам"яний інвентар з поселення трипільської культури Солончени ІІ на Дністрі // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 19-24. – ISSN 1996-9872
667640
   Кам"яний літопис світу. До Дня архітектури // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2008. – на 2008 рік. – С. 136-140
667641
  Минко В.П. Кам"яний міст. / В.П. Минко. – Х.-Одеса, 1932. – 36с.
667642
  Крушинська Олена Кам"яний Онуфрій : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 115 : Фото
667643
  Царьова М.В. Кам"яний свідок / М.В. Царьова. – Київ, 1968. – 110 с.
667644
  Царьова М.В. Кам"яний свідок / М.В. Царьова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1973. – 71 с.
667645
  Царьова М.В. Кам"яний свідок / М.В. Царьова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Будівельник, 1973. – 71с.
667646
  Малина В. Кам"яний хрест як дерево смерті і життя // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 105-122. – ISSN 0869-3595
667647
  Швець М.Я. Кам"янистими стежками "на круті гори" (Становлення правової інформатики в Україні) // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 89-97
667648
  Сидоренко Віктор Кам"яні дерева Аризони
667649
  Сидоренко Віктор Кам"яні дерева Аризони // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 92-97 : фото
667650
  Решетник М.М. Кам"яні експонати Володимира Різниченка у Національному науково-природничому музеї НАН України (до 150-річчя від дня народження) / М.М. Решетник, Д.Л. Старокадомський // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 4. – С. 116-123. – ISSN 2519-2396
667651
  Івашко О. Кам"яні орнаменти Півдня // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 24 серпня (№ 169). – С. 12
667652
  Бедзик Д.І. Кам"яні пороги : роман / Дмитро Бедзик. – Київ : Молодь, 1978. – 157 с.
667653
  Сидоренко В. Кам"яні фантазії Кхаджурахо // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.32-40.


  [Кхаджурахо - храмовий комплекс у центральній Індії.]
667654
  Малина В.В. Кам"яні хрести в Україні. 18-20 ст.: Онтологія. Типологія. Символіка. Функція : автореф. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Малина В.В. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – 38 с. – Бібліогр.: 28 назв
667655
  Сапожников І.В. Кам"яні хрести степової України (ХVІІІ-перша половина ХІХст.) / І.В. Сапожников; Ін-тут археологі HАHУ. Буго- Дністровська Експедиція.Укра нське козацтво.Овідіопольське районне тов-. – Одеса : Чорномор"я, 1997. – 192 с. – ISBN 9665551470
667656
  Традюк К. Кам"янка-Коломна / К.Традюк. – Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – 85 с.
667657
  Погорільчук Н.М. Кам"янка (- річка в Андрушівському і Попільнянському районах Житомирської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 143. – ISBN 978-966-02-6472-4
667658
  Гребінь В.В. Кам"янка (- річка в Олександрійському районі Кіровоградської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 143-144. – ISBN 978-966-02-6472-4
667659
  Погорільчук Н.М. Кам"янка (- річка у Коростенському, Малинському і Народицькому районах Житомирської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 143. – ISBN 978-966-02-6472-4
667660
  Погорільчук Н.М. Кам"янка (- річка у Черняхівському , Житомирському і Червоноармійському районах Житомирської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 143. – ISBN 978-966-02-6472-4
667661
  Новик К.Й. Кам"яновугільна флора львівської мульди / К.Й. Новик, Т.А. Іщенко; Відп. ред. Лучицький В.І. – Київ : АН УРСР, 1948. – 34с.
667662
  Чорнобривець С.А. Кам"янська легенда / С.А. Чорнобривець. – К., 1986. – 172с.
667663
  Мушта О. Кам"янська Покровська парафія Православної церкви України на Черкащині: сторінки історії нового часу // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 124-136. – ISSN 2523-4234
667664
  Шкаліберда М. Кам"янський літературно-меморіальній музей О.С.Пушкіна і П.І.Чайковського / М. Шкаліберда. – Київ : Мистецтво, 1971. – [23] с.
667665
   Кам"янський літературно-меморіальній музей О.С.Пушкіна і П.І.Чайковського. – Дніпропетровськ : Промінь, 1972. – 76 с.
667666
  Чупак Т.П. Кам"янський період життя і творчості Сергія Носаня // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 123-128
667667
  Вєтров О. Кам"янщина у судомах Голодомору // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 104-110
667668
  Уэллс Г.Д. Кам`яна доба / Г.Д. Уэллс. – Київ, 1929. – 84 с.
667669
  Даниленко В.М. Кам`яна Могила / В.М. Даниленко. – К, 1986. – 150с.
667670
  Довгий О.П. Кам’яна роса : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Молодь, 1969. – 143 с.
667671
  Гулиа Г.Д. Кама / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1953. – 200 с.
667672
  Басков С. Кама : поэма / С.Д. Басков ; ил. А. Вязников. – Курган : Красный Курган, 1957. – 22 с. : ил.
667673
  Ільїн В.В. Кама // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 53-54. – ISBN 966-316-069-1
667674
  Тумбасов А.Н. Кама выходит из берегов : Воткинская ГЭС глазами художника / А.Н. Тумбасов. – Пермь : Пермское книжное, 1963. – 66 с., [5] с.
667675
  Зеленин Д. Кама и Вятка : путеводитель и этнографическое описание Прикамского края / Д. Зеленин. – Юрьев : Печатано в типографии Эд. Бергмана, 1904. – IV, 180 с.
667676
  Немирович-Данченко В.И. Кама и Урал : (очерки и впечатления) / Вас. Ив. Немирович-Данченко. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1904. – 184, 448 с. – Бесплатное прилож. к журн.: Природа и люди. – (Сочинения Вас. Ив. Немировича-Данченко)
667677
  Ватсьяяна Кама сутра / Ватсьяяна. – Москва, 1989. – 83с.
667678
   Кама Сутра, или Искусство любви и секса от древности до наших дней. – Рига, 1990. – 172с.
667679
   Кама, Волга, Дон. – Пермь, 1967. – 244с.
667680
   КамАЗ. (Сборник). – Москва, 1974. – 167с.
667681
  Ганина М.А. Камазонки на работе и дома / М.А. Ганина. – М., 1976. – 48с.
667682
   Камак-системы автоматизации в экспериментальной биологии и медицине. – Новосибирск : Наука, 1979. – 269 с. : ил., табл. – Библиогр.: 73 назв.
667683
  Мирзоев А.М. Камал ад-Дин Бинаи / А.М. Мирзоев. – М., 1976. – 479с.
667684
   Камалладин Бехзад : к 525-летию со дня рождения : материалы научной конференции ; АН УзССР ; М-во культуры УзССР, Ин-т востоковедения им. Абу Райхана Беруни, Ин-т искусствознания им. Хамзы ; редкол.: М.М. Хайруллаев ; отв. ред. и др. – Ташкент : Фан, 1984. – 128 с. – Библиогр.: с. 106
667685
  Шевченко Ф.П. Каманин Иван Михайлович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 172
667686
  Дука М.В. Каманін Іван Михайлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 209. – ISBN 96966-8060-04-0
667687
  Федорова Л. Каманін Іван Михайлович / Л. Федорова, М. Пархоменко // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 240-243, 248-249. – ISBN 966-02-3529-1
667688
   Каманін Іван Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 190. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
667689
  Гончаров В.М. Камарада Викторио: (О Викторио Кодовилье) / В.М. Гончаров. – Москва, 1980. – 303с.
667690
  Гербачевская А.А. Камарики сем.Sciaridae -- вредители овощных культур и шампиньонов в закрытом грунте Ленинградской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гербачевская А.А.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – Л, 1966. – 21л.
667691
  Фалей В. Камаринская / В. Фалей. – М, 1976. – 324с.
667692
  Ватсьяяна М. Камасутра / Ватсьяяна Малланага ; пер. с санскрита, вступ. ст. и коммент. А.Я. Сыркина ; [Рос. акад. наук, Отд-ние истории]. – Москва : Наука ; Восточная литература, 1993. – 189, [2] с. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 182-184. – (Памятники письменности Востока / редкол.: О.Ф. Акимушкин (зам. пред.) [и др.] ; 111). – ISBN 5-02-017718-0
667693
  Донцова Дарья Аркадьевна Камасутра для Микки-Мауса : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-04483-3
667694
  Гулиа Д.И. Камачич / Д.И. Гулиа. – Москва, 1961. – 208 с.
667695
  Гуліа Д.Й. Камачич / Д.Й. Гуліа. – К., 1979. – 198с.
667696
  Золотницкий Н.Ф. Камбалы в аквариуме / [П.Ф. Золотницкий]. – [Москва], 1906. – 15 с. : ил. – Авт. указан в конце текста. - Без обл. и тит. л. - Отд.ю оттис: Естествознание и география. 1906, № 8
667697
  Палиев Д. Камбани , клепала и овчарски звънци в България = Bells, Clappers and Cow-bells in Bulgaria / Д. Палиев. – София : Музика, 1985. – 104 с.
667698
  Поповкина Р.А. Камбоджа / Р.А. Поповкина, А.П. Шилтова. – Москва, 1958. – 32с.
667699
  Верин В.П. Камбоджа / В.П. Верин, Н.А. Верина. – Москва : Мысль, 1960. – 72с. – (У карты мира)
667700
  Петков Б. Камбоджа / Б. Петков. – София : Изд-во на Националния съвет на Отечествения фронт, 1962. – 76с. : Ил. – (Пред новата карта на света ; 5)
667701
  Мосяков Д.В. Камбоджа / Д.В. Мосяков. – М, 1991. – 237с.
667702
  Бейдик О.О. Камбоджа (- Королівство Камбоджа - держава у Південно-Східній Азії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 101. – ISBN 978-966-02-6472-4
667703
  Малишева Ірина Камбоджа. Країна усміхнених облич : Камбоджа // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 76-79 : Фото
667704
  Ву Тхе Хиеп Камбоджийская проблема в международных отношениях в Юго-Восточной Азии (1975-1991 гг.) : Дис... канд. политических наук: 23.00.04. / Ву Тхе Хиеп; КНУТШ. – Киев, 2003. – 208 л. – Библиогр.: л. 186-208
667705
  Ву Тхе Хієп Камбоджійска проблема в міжнародних відносинах в Південно-Східній Азії (1975-1991 рр.) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Ву Тхе Хієп; КНУТШ. – Київ, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: 4 назви
667706
  Шогенцуков А.А. Камбот и Ляца : роман в стихах / А.А. Шогенцуков; пер. с кабард. – Нальчик : Эльбрус, 1975. – 111 с.
667707
  Гбанфу Камелефата / Гбанфу. – М., 1990. – 92с.
667708
  Хилькевич В.П. Камелия / В.П. Хилькевич. – Минск, 1986. – 212с.
667709
  Кибальчич П.Н. Камелия эвгенольная / П.Н. Кибальчич. – М., 1954. – 68с.
667710
  Муратбеков С. Камен-тугай : повесть и рассказы / Саын Муратбеков ; авториз. пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1974. – 256 с.
667711
  Зеров М.К. Камена / М.К. Зеров. – Київ : Час, 1990. – 80 с. – ISBN 5-88520-083-1
667712
   Каменец-Подольск. Фотографии. – 37с.
667713
  Друзенко Геннадий Каменец-Подольский открывает "Врата времени" / Друзенко Геннадий, Резин Алексей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 60-62 : фото. – ISSN 1998-8044
667714
  Друзенко Геннадий Каменец-Подольский открывает "Врата времени" / Друзенко Геннадий, Резина Алексей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 60-62 : фото. – ISSN 1998-8044
667715
  Птахив Семен Каменец-Подольский: амбиции и реалии : регионы // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 36-40 : Фото
667716
   Каменецкая импактная структура - новый ударно-метеоритный кратер на Украинском щите / Е.П. Гуров, Н.А. Николаенко, Е.А. Шевчук, В.А. Присяжнюк, А.Ю. Ямниченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 4. – С. 53-66 : рис. – Библиогр.: 39 назв. – ISSN 0367-4290
667717
  Борисов Е.А. Каменистое поле / Е.А. Борисов. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 80 с.
667718
  Рауд М.А. Каменистые борозды : рассказы и повесть / М.А. Рауд. – Москва : Художественная литература, 1970. – 288 с.
667719
  Шулькина Т.В. Каменистые сады / Т.В. Шулькина. – Л., 1975. – 128с.
667720
  Селедец В.П. Каменистые степи и тимьянники Ростовской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Селедец В.П.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
667721
  Билявичюс Э. Каменистые тропы : рассказы о былом / Э. Билявичюс. – Вильнюс : Вага, 1985. – 240 с.
667722
  Лацис В.Т. Каменистый путь : роман / В.Т. Лацис. – Москва : Советский писатель, 1960. – 288 с.
667723
  Лацис В.Т. Каменистый путь : роман / В.Т. Лацис; [Автор. перев. с латыш. И. Соколовой и А. Бочарова]. – Рига : Лиесма, 1965. – 288 с.
667724
  Головченко И.Х. Каменистыми тропами / И.Х. Головченко. – М., 1973. – 255с.
667725
  Головченко И.Х. Каменистыми тропами / И.Х. Головченко. – К., 1985. – 216с.
667726
  Кононенко Світлана Камені Корнуолла : Мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 160-161 : Фото
667727
  Зіньковський Ю. Камені спотикання вітчизняної вищої освіти : освіта і суспільство // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 7-18. – ISSN 1682-2366
667728
  Добрев Петър Каменната на прабъгарите / Добрев Петър. – София : Проксима, 1981. – 160 с.
667729
  Мигдалова Л.П. Каменная береза / Л.П. Мигдалова. – М, 1976. – 127с.
667730
  Останина Т. Каменная вода // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 7-71. – ISSN 1728-8568
667731
  Козловская Полина Каменная галерея : камни Белого моря. Природа / Козловская Полина, Михайлов Константин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 3. – С. 108-113 : Фото. – ISSN 1029-5828
667732
  Бородкин Ю.С. Каменная грива : рассказы : для сред. школьного возраста / Ю.С. Бородкин ; ил. С. Куприянов. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1972. – 78 с. : ил.
667733
  Загорный А.Г. Каменная грудь / А.Г. Загорный. – Ростов, 1957. – 252с.
667734
  Хоткевич Г.М. Каменная душа : Роман / Г.М. Хоткевич. – Москва : Федерация, 1930. – 391с.
667735
  Собир Бозор Каменная кладка : стихи / Бозор Собир ; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1979. – 71 с.
667736
  Дельвин Николай Каменная кладовая Рифея : Заповедники // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 196-204 : Іл., карта
667737
  Беспощадный П.Г. Каменная книга : стихи, поэмы / П.Г. Беспощадный. – Донецк : Донбас, 1970. – 143 с. : портр.
667738
  Беспощадный П.Г. Каменная книга : стихи / Павел Беспощадный. – Донецк : Донбас, 1985. – 111 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание
667739
  Фентон К.Л. Каменная книга. Летопись доисторической жизни = The fossil book. Arecord of prehistoric life / Науч. цент Монаш; Перераб. и доп.:Рич П.В., Рич Т.Х., Фентон М.А.; Пер. и перераб. А.Ю.Розанов и др.; Кэрролл Лейн и др. – Москва : Наука, 1997. – 623с. – ISBN 5-7846-0009-5
667740
  Аткай Каменная колыбель : стихи и поэма / Аткай ; автриз. пер. с кумык. Станислава Сущевского. – Москва : Советский писатель, 1976. – 111 с., [1] портр.
667741
  Бондаренко Б.А. Каменная летопись : Архитектурные памятники Харьковщины ; [очерк-путеводитель] / Б.А. Бондаренко. – Харьков : Прапор, 1972. – 124 с. : ил.
667742
  Бондаренко Б.А. Каменная летопись : История градостроительства и архитектура Харькова : путеводитель / Б.А. Бондаренко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Харьков : Прапор, 1978. – 72 с. : ил.
667743
  Арутюнян В.М. Каменная летопись армянского народа / Арутюнян В.М. – Ереван : Советакад грох, 1985. – 200 с. : ил.
667744
  Баландин Р.К. Каменная летопись Земли : (Нар. ун-т. Естественнонакуч. ф-т) / Р.К. Баландин. – Москва : Знание, 1983. – 167с.
667745
  Иконников А.В. Каменная летопись Москвы / А.В. Иконников. – Москва, 1978. – 352 с.
667746
  Ильин М.А. Каменная летопись Московской Руси / М.А. Ильин. – Москва, 1966. – 272 с.
667747
   Каменная летопись старой Москвы. – Москва, 1985. – 286 с.
667748
  Соломоник Э.И. Каменная летопись Херсонеса / Э.И. Соломоник. – Симферополь, 1990. – 112с.
667749
  Георг Уве Каменная летопись эволюции : Палеонтология // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 114-134 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
667750
  Беспощадный П.Г. Каменная лира : стихотворения / П.Г. Беспощадный ; вступ. статья: Юрий Черный-Диденко. – Киев : Дніпро, 1968. – 167 с., [1] л. портр. : портр.
667751
  Михайлов Б.Д. Каменная могила. / Б.Д. Михайлов. – Днепропетровск, 1979. – 63с.
667752
  Ашимханов Д. Каменная пядь : повести, рассказы : пер. с каз. / Дидахмет Ашимханов. – Алма-Ата : Жалын, 1990. – 238 с.
667753
  Малахов А. Каменная радуга : Новеллы и повести / А. Малахов. – Свердловск : Средне-Уральское кн. изд., 1977. – 288 с.
667754
  Юргенсон Г.А. Каменная радуга / Г.А. Юргенсон. – Иркутск, 1980. – 112с.
667755
  Зверев В.Л. Каменная радуга / В.Л. Зверев. – Москва : Недра, 1981. – 95с.
667756
  Зверев В.Л. Каменная радуга: (О минер. ресурсах Земли) / В.Л. Зверев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 156с.
667757
  Мезенцев В.А. Каменная сказка / В.А. Мезенцев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 203с.
667758
  Журавский В. Каменная степь / В. Журавский, Б. Мартынов. – Орел, 1950. – 164 с.
667759
   Каменная степь : (Опыт ландшафтно-типологической характеристики). – Воронеж, 1971. – 176с.
667760
  Ла Гума Алекс Каменная страна / Ла Гума Алекс. – Москва, 1970. – 165 с.
667761
  Швиденко А.З. Каменноберезовые леса о. Сахалина, их строение, товарность и продуктивности : Автореф... канд. с. х.наук: 561 / Швиденко А. З.; Укр. с. х. акад. – К., 1968. – 22л.
667762
  Кузнецов П.П. Каменное дыхание Земли = Взгляд на проблемы мобилизма / П.П. Кузнецов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 74с.
667763
  Филатов Николай Филиппович Каменное зодчество в социально-экономической жизни Нижнего Новгорода 20-30-х годов XVII века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Филатов Николай Филиппович; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1979. – 18л.
667764
  Бусева-Давыдова Каменное зодчество Древней Руси / Бусева-Давыдова. – Москва, 1989. – 142 с.
667765
  Спегальский Ю.п. Каменное зодчество Пскова / Ю.п. Спегальский. – Ленинград, 1976. – 119 с.
667766
  Каптиков Ю А. Каменное зодчество русского Севера / Ю А. Каптиков. – Свердловск, 1990. – 181 с.
667767
  Трусов Ю. Каменное море / Ю. Трусов. – Одесса : Маяк, 1968. – 240 с.
667768
  Сокуров С.А. Каменное море. / С.А. Сокуров. – Львов, 1975. – 64с.
667769
  Макаров Олег Каменное небо // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 78-82 : фото
667770
  Федорив Р.Н. Каменное поле : роман / Роман Федорив ; авт. пер. с укр. Валентина Дольникова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 280 с.
667771
  Селищева Евгения Каменное сердце Матеры : такая жизнь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 76-84 : Фото
667772
  фон Вальденфельс Эрнст Каменное сердце Монголии / фон Вальденфельс Эрнст, Целльнер Свен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 4 (193), апрель. – С. 86-91 : фото. – ISSN 1029-5828
667773
  Копылова С.В. Каменное строительство в Сибири / С.В. Копылова. – Новосибирск, 1979. – 253 с.
667774
  Булах А.Г. Каменное убранство центра Ленинграда / А.Г. Булах, Н.Б. Абакумова. – Ленинград, 1987. – 197 с.
667775
  Баратов Р.Б. Каменное чудо Таджикистана / Р.Б. Баратов, В.П. Новиков. – Душанбе : Ирфон, 1984. – 120 с.
667776
  Шевчук В.А. Каменное эхо : роман, повести / Валерий Шевчук ; пер. с укр.Нины Дангуловой. – Москва : Советский писатель, 1990. – 443 с.
667777
  Ратнер А.Д. Каменноугольная и антрацитовая промышленность Донецкого бассейна : (Обзор современного состояния) / А.Д. Ратнер, В.П. Ренке; Под ред. и с предисловием С.А. Гецова. – Донецк : Издание Донугля, 1928. – 34с.
667778
  Давыдов Г.М. Каменноугольная промышленность Донбасса к началу восстановительного периода : Автореф... канд. экон.наук: / Давыдов Г.М.; Акад. наук Укр.ССР. Ин-т экономики. – Киев, 1951. – 20 с.
667779
   Каменноугольная промышленность Донецкого бассейна в 1925-26 году (ежегодная статистика).. – Харьков : Издание "Донугля", 1927. – 93 с.
667780
  Бажанов В.М. Каменноугольная промышленность за 1920 г. : первая производ. программа Гл. угольного комитета и ее выполнение / В.М. Бажанов ; Высш. совет народного хоз-ва, Ред.-изд. отд. – Москва, 1920. – 70 с.
667781
  Тихонов Борис Васильевич Каменноугольная промышленность и черная металлургия России во второй половине 19 в. / Тихонов Борис Васильевич. – Москва : Наука, 1988. – 275с.
667782
   Каменноугольная промышленность России в 1902 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. И.А.Цедербаума, 1903. – 38 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 31-го окт, № 184 ; Каменноугольная промышленность Южной России (ежемесячная статистика); Вып. 1)
667783
   Каменноугольная промышленность России в 1902 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. "Печатное дело" К.Н. Гагарина, 1904. – 50 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 10-го марта, № 199 ; Официальные сведения о каменноугольной промышленности России в 1902 году; Вып. 4)
667784
   Каменноугольная промышленность России в 1902 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. "Печатное дело" К.Н. Гагарина, 1904. – 22 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 18-го февр, № 198 ; Каменноугольная промышленность Уральской, Западной, Замосковной и Кавказской горных областей в 1902 году; Вып. 3)
667785
   Каменноугольная промышленность России в 1906 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1907. – 50 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 20-го июля, № 297 ; Каменноугольная промышленность Южной России (ежемесячная статистика); Вып. 1)
667786
   Каменноугольная промышленность России в 1906 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1908. – 154 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 31-го марта, № 314 ; Каменноугольная промышленность Южной России (ежемесячная статистика); Вып. 1)
667787
   Каменноугольная промышленность России в 1907 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1908. – 52 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 30-го июня, № 321 ; Каменноугольная промышленность Южной России (ежемесячная статистика); Вып. 1)
667788
   Каменноугольная промышленность России в 1907 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. газеты "Утро" А.А. Жмудского, 1908. – 24 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 29-го декабря, № 335 ; Общие сведения о каменноугольной промышленности России; Вып. 4)
667789
   Каменноугольная промышленность России в 1908 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. газеты "Утро" А.А. Жмудского, 1909. – 24 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 5-го июня, № 344 ; Каменноугольная промышленность Уральской, Западной, Замосковной и Кавказской горных областей в 1908 году; Вып. 3)
667790
   Каменноугольная промышленность России в 1909 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1910. – 43 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 23-го нояб, № 386 ; Каменноугольная промышленность Южной России (ежемесячная статистика); Вып. 1)
667791
   Каменноугольная промышленность России в 1909 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1911. – 32 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 21-го февр, № 395 ; Общие сведения о каменноугольной промышленности России в 1910 году; Вып. 4)
667792
   Каменноугольная промышленность России в 1910 году. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1911. – ХХХVIII, 30 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 30-го декабря, № 432 ; Общие сведения о каменноугольной промышленности России в 1910 году; Вып. 4)
667793
   Каменноугольная промышленность России в 1910 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1911. – 52 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 10-го нояб, № 420 ; Каменноугольная промышленность Южной России (ежемесячная статистика); Вып. 1)
667794
   Каменноугольная промышленность России в 1910 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. "Печатник", 1911. – 24 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 8-го августа, № 409 ; Каменноугольная промышленность Уральской, Западной, Замосковной и Кавказской горных областей в 1910 году; Вып. 3)
667795
   Каменноугольная промышленность России в 1911 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1913. – 202 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; Каменноугольная промышленность Южной России (ежемесячная статистика); Вып. 1)
667796
  Фомин П.И. Каменноугольная промышленность СССР / П.И. Фомин. – Х., 1929. – 241с.
667797
  Ренке В. Каменноугольная промышленность СССР: Статистические сведения и краткое описание месторождений / В. Ренке. – Х.-К., 1932. – 149с.
667798
  Мерцалов Г.В. Каменноугольная промышленность. / Г.В. Мерцалов. – М., 1924. – 87с.
667799
  Мерцалов Г.В. Каменноугольная промышленность. // Нефтяная промышленность / М.А. Кох, П.В. Оль. – Москва, 1925. – 86, [2] с., 4 табл. диаграмм : табл. – (Богатства С.С.С.Р. ; Вып. 1)
667800
  Мерцалов Г.В. Каменноугольная промышленность. / Г.В. Мерцалов. – М.Л., 1925. – 1-88с.
667801
  Орлов Н.Н. Каменноугольная смола и ее пререработка / Н.Н. Орлов. – Харьков, 1930. – 177 с.
667802
  Новик Е.О. Каменноугольная флора Донецкого бассейна / Е.О. Новик. – Киев, 1946. – 79с.
667803
  Новик Е.О. Каменноугольная флора Европейской части СССР / Е.О. Новик; Отв. ред. Орлов Ю.А. – Москва : АН СССР, 1952. – 468с. – (Новая серия = Палеонтология СССР ; Т. 1)
667804
  Залесский М.Д. Каменноугольная флора Северного Кавказа / М.Д. Залесский. – Л-М-Новосибирск, 1934. – 22с.
667805
  Радченко М.И. Каменноугольная флора Юго-Восточного Казахстана / М.И. Радченко; Отв. ред. Быкова М.С. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1967. – 75с.
667806
  Прокофьев В.А. Каменноугольные атриды Подмосковной котловины. : Автореф... канд. биол.наук: / Прокофьев В.А.; Палеонтолог. ин-т АН СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
667807
  Андреев Б.И. Каменноугольные бассейны в СССР : Пособие для учителя / Б.И. Андреев, Д.В. Кравченко. – Москва : Просвещение, 1958. – 145с. + : 1 карта
667808
  Литвинович Н.В. Каменноугольные и пермские отложения западной части Центрального Казахстана. / Н.В. Литвинович. – М., 1962. – 1-390с.
667809
  Быкова М.С. Каменноугольные кораллы Зайсано-Иртышской геосинклинальной области : (Аркалыкская, кокпектинская и буконьская свиты) / М.С. Быкова; Ившин Н.К. – Алма-Ата : "Наука" КазССР, 1974. – 102с.
667810
  Нехорошев В.П. Каменноугольные мшанки Северо-Восточного Прибалхашья / В.П. Нехорошев; Отв. ред. Борукаев Р.А. – Алма-Ата : АН Казахской ССР, 1948. – 69с.
667811
  Горак С.В. Каменноугольные остракоды Большого Донбасса : (палеоэкология, палеозоогеография, биостратиграфия) / С.В. Горак; Отв. ред. Дунаева Н.Н. – Киев : Наукова думка, 1977. – 146с.
667812
   Каменноугольные отложения Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.. – М., 1975. – 263с.
667813
  Великовская Е.М. Каменноугольные отложения Русской платформы : Под ред. Муратова М.В. и Милановского Е.Е. / Е.М. Великовская. – Москва : МГУ, 1977. – 179с.
667814
   Каменноугольные отложения центральных областей Русской платформы.. – Л., 1958. – 211с.
667815
  Мирошниченко Б.Е. Каменноугольные пластинчатожаберные моллюски Карагандинского бассейна / Б.Е. Мирошниченко; Отв. ред. Быкова М.С. – Алма-Ата : АН КазССР, 1953. – 79с.
667816
  Вебер В.Н. Каменноугольные трилобиты // Монографии по палеонтологии СССР. – Москва : ОНТИ, НКТП, СССР, 1937. – Том 71, Вып. 1 : Трилобиты каменноугольных и пермских отложений СССР. Каменноугольные трилобиты/ В.Н. Вебер. – С.5-159
667817
  Цэдэв Д. Каменные волны / Д. Цэдэв. – М., 1985. – 32с.
667818
  Горбунов А.П. Каменные глетчеры гор Средней Азии / А.П. Горбунов, С.Н. Титков; Отв. ред. Н.Н.Романовский. – Якутск, 1989. – 164 с.
667819
  Малахов А.А. Каменные грезы. / А.А. Малахов. – Свердловск, 1980. – 127с.
667820
  Чейз Д.Х. Каменные джунгли / Д.Х. Чейз. – Л., 1991. – 92с.
667821
  Чейз Д.Х. Каменные джунгли : Роман / Д.Х. Чейз. – Киев : Риф, 1991. – 104с.
667822
  Чейз Д.Х. Каменные джунгли. / Д.Х. Чейз. – Ростов -на-Дону, 1989. – 432с.
667823
  Ши Нил Каменные джунгли. Жизнь на острие. В каменных джунглях Мадагаскара / Ши Нил, Альварес Стивен // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 9. – С. 142-159 : фото
667824
  Шер Я.А. Каменные изваяния Семиречья / Я.А. Шер. – Москва ; Ленинград, 1966. – 140 с.
667825
  Арутюнян В. Каменные колокола : роман, повести : пер. с арм. / Владимир Арутюнян ; худож. С. Кузяков. – Москва : Советский писатель, 1986. – 493, [2] с.
667826
  Кирпичников А.Н. Каменные крепости Новгородской земли / А.Н. Кирпичников. – Л., 1984. – 274с.
667827
  Сапожников И.В. Каменные кресты предместий Одессы (конец ХVIII-XIX вв.) / И.В. Сапожников. – Ильичевск : Элтон-2, Гратек, 1999. – 100с. – ISBN 966-7588-06-8
667828
  Горбунов А.П. Каменные ледники / А.П. Горбунов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 107с. – ("Человек и окружающая среда")
667829
  Панова Л.С. Каменные Могилы / Л.С. Панова. – Донецк, 1974. – 15с.
667830
  Левин Р.А. Каменные незабудки : стихи / Р.А. Левин. – К., 1979. – 94 с.
667831
  Ефименко П. Каменные орудия палеолитической стоянки в с. Мезине Черниговской губ. / П. Ефименко. – С.-Петербург : Тип. А.Г. Розена, 1912. – С. 67-102. – Отд. оттиск из IV т. Ежегодника Р. Антропологического Общества при СПБ Университете
667832
  Дмитрук Игорь Каменные пришельцы встретились в Уручье / Дмитрук Игорь, Суханов Александр // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 6-21 : Іл.
667833
  Значков Борис Каменные сады океана : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 8-15
667834
  Брюсов А.Я. Каменные сверленые боевые топоры на территории Европейской части СССР / А.Я. Брюсов, М.П. Зимина // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1966. – В4-4 : Каменные сверленые боевые топоры на территории Европейской части СССР / А.Я. Брюсов, М.П.Зимина. – С.1-99, табл.
667835
  Рапов М.А. Каменные сказы / М.А. Рапов. – 2-е изд. – Ярославль, 1972. – 245 с.
667836
  Рапов М.А. Каменные сказы. Сокровища древней русской архитектуры Ярославской области / М.А. Рапов. – Ярославль, 1965. – 236 с.
667837
  Кросс Я. Каменные скрипки : стихотворения / Яан Кросс; пер. с эст. – Москва : Художественная литература, 1973. – 175 с.
667838
  Кросс Я. Каменные скрипки / Яан Кросс; пер. с эст. – Москва : Художественная литература, 1973. – 175 с.
667839
  Алешковский М.Е. Каменные стражи. Путеводитель по древним крепостям / Алешковский М.Е. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 173-174
667840
  Бродский Б.И. Каменные страницы истории : рассказы об удивительных городах и знаменитых постройках : [для старш. возраста] / Б.И. Бродский ; [ил. Э. Грибанова и др.]. – Москва : Детгиз, 1960. – 237 с. : ил.
667841
   Каменные строительные материалы Прионежья. – Л.
Ч.1. – 1927. – 84с.
667842
  Акира С. Каменные топоры со шлифованным лезвием в позднем палеолите Японии // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 4. – С. 58-62. – ISSN 1563-0102
667843
   Каменные угли Кузбасса. Сборник статей по качеству и свойству углей.. – Новосибирск-М.-Л.-Грозный, 1935. – 439с.
667844
   Каменные угли Львовско-Волынского бассейна.. – Львов, 1978. – 174с.
667845
  Рудич К.Н. Каменные факелы Камчатки / К.Н. Рудич. – Новосибирск : Наука, 1974. – 174с.
667846
  Рудич К.Н. Каменные факелы Камчатки. / К.Н. Рудич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск : Наука, 1978. – 192с.
667847
   Каменные цветы : сказы, сказки, легенды / [Сост. В.С. Погачев ; хуож. В.А. Бокань]. – Донецк : Донбасс, 1983. – 156 с. : ил. – Миниатюрное издание
667848
  Волошин В.Ф. Каменные цветы Земли / В.Ф. Волошин. – Минск, 1985. – 159с.
667849
  Кротов А.А. Каменные часы / А.А. Кротов. – М, 1984. – 288с.
667850
   Каменные шары, сокровища и мухи // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 60-61 : фото. – ISSN 1029-5828
667851
  Борисова М.И. Каменный берег. Новые стихи / М.И. Борисова. – Ленинград : Советский писатель : Ленинградское отделение, 1969. – 95 с. : ил.
667852
  Фиш Г.С. Каменный бор / Г.С. Фиш. – М, 1948. – 244с.
667853
  Фиш Г.С. Каменный бор / Г.С. Фиш. – МоскваЛ., 1950. – 224с.
667854
  Бельгер Г. Каменный брод : повести и рассказы / Герольд Бельгер. – Москва : Советский писатель, 1987. – 345, [2] с.
667855
  Темник Ю.А. Каменный брод. Очерки истории XVIII-XIX веков : к 250-летию основания / Юрий Темник, Юрий Егерев. – Луганск : Янтарь. – ISBN 966-678-099-2
Т. 1 : с 140 рис., 18 портр. и 10 картами. – 2003. – 167, [1] с. : ил., карты, портр. – Библиогр.: с. 157-164
667856
  Анциферов Н. Каменный век : из художественной литературы по истории первобытной культуры / Анциферовы Н. и Т. – Ленинград : Брокгауз-Ефрон, 1924. – 196 с. : рис.
667857
  Бегишева Алия Каменный век : интервью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 10. – С. 50-54 : Фото. – ISSN 1029-5828
667858
  Гайдук И.М. Каменный век бассейна верхней и средней Оби. (Плеолит, неолит) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Гайдук И.М.; Сиб. отд-ние АН СССР. Объедин. учен. совет по ист.-филол. и философ. наукам. – Новосибирск, 1968. – 19л.
667859
  Кириллов И.И. Каменный век Восточного Забайкалья : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Кириллов И.И.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1969. – 18л.
667860
  Анучин Д.Н. Каменный век и доисторическое население Египта, по новейшим исследованиям / Анучин Д.Н. – Москва : Тов-во тип. А.И. Мамонтова, 1898. – 43 с. – Оттиск из Археолог. Известий и Земет 1898 г. № 3 и 4
667861
  Формозов А.А. Каменный век и энеолит Прикубанья / А.А. Формозов. – М., 1965. – 160с.
667862
   Каменный век Монголии. Палеолит и неолит Монгольского Алтая: К конгр. INQUA (Китай, 1991).. – Новосибирск, 1990. – 644с.
667863
   Каменный век на территории Украины: Некоторые аспекты хоз-ва и этнокульт. связей.. – Киев, 1990. – 122с.
667864
  Алексеев А.Н. Каменный век Олекмы / А.Н. Алексеев. – Иркутск : Иркутский университет, 1987. – 124, [3] с., [34] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 119-125
667865
  Симсон П.Ф. Каменный век под Ржевом : опыт разработки доисторической археологии России по местным находкам и изысканиям / Симсон П.Ф. – Тверь : Типо-Литография Н.М. Родионова, 1903. – 142, [19] с.
667866
  Хамракулыев С. Каменный век Прибалханья (Восточное Прикаспие). : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.06 / Хамракулыев С.; МГУ. – М, 1981. – 18л.
667867
  Деревянко Анатолий Пантелеймонович Каменный век Северной, Восточной, Центральной Азии : Курс лекций / А.П. Деревянко; под. ред. д.и.н. Р.С. Васильевского. – Новосибирск : Новосибирский го.ун-т, 1975. – 251 с.
667868
  Аргунов В.Г. Каменный век северо-западной Якутии / В.Г. Аргунов. – Новосибирск, 1990. – 209с.
667869
  Аргунов Валерий Георгиевич Каменный век Северо-Западной Якутии : Автореф... канд. исторнаук: 07.00.06 / Аргунов Валерий Георгиевич; Камеровский гос. ун-т. – Якутск, 1989. – 27л.
667870
   Каменный век Средней Азии и Казахстана. Тезисы докл. совщ.. – Ташкент, 1972. – 102с.
667871
  Воробьев М.В. Каменный век стран Японского моря : Автореф... канд. ист.наук: / Воробьев М.В.; Ин-т истории материальной культуры Академии наук СССР. Ленингр. отд. – Ленинград, 1953. – 18л.
667872
  Ранов В.А. Каменный век Таджикистана. / В.А. Ранов. – Душанбе, 1965. – 122с.
667873
   Каменный век: памятники, методика, проблемы : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 181с.
667874
  Погосян А. Каменный венец : стихи и поэма / А. Погосян; пер. с арм. И.Кашежовой. – Москва : Советский писатель, 1982. – 80 с.
667875
  Кнорре Ф.Ф. Каменный венок / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1973. – 439с.
667876
  Дубровин В.А. Каменный глухарь / В.А. Дубровин. – Красноярск, 1962. – 39с.
667877
  Галимов Р. Каменный город / Р. Галимов. – Москва, 1970. – 416с.
667878
  Потехина И.А. Каменный город / И.А. Потехина. – Москва, 1982. – 77с.
667879
  Новицкий А.П. Каменный город в Серпухове / А.П. Новицкий. – Москва. – 10 с.
667880
  Пушкин А.С. Каменный гость / А.С. Пушкин. – Москва-Петроград, 1923. – 87с.
667881
  Хромовских В.С. Каменный дракон / В.С. Хромовских. – Москва : Мысль, 1984. – 156с.
667882
  Тонин Ю.А. Каменный друг / Ю.А. Тонин. – Ленинград, 1962. – 167 с.
667883
  Тонин Ю.А. Каменный друг / Ю.А. Тонин. – Ленинград, 1969. – 327 с.
667884
  Мейгеш Ю.В. Каменный идол : роман / Ю.В. Мейгеш. – Москва : Советский писатель, 1973. – 384 с.
667885
  Велиев С. Каменный ключ : роман, повести, рассказы / С. Велиев; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1986. – 446 с.
667886
   Каменный лев. Тибетские народные сказки.. – М., 1976. – 192с.
667887
  Грек Александр Каменный лес / Грек Александр, Каменев Андрей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 74-81 : фото
667888
  Котляров Б.И. Каменный лист. / Б.И. Котляров. – Х, 1968. – 71с.
667889
  Зорин А.И. Каменный листопад / А.И. Зорин. – М., 1980. – 79с.
667890
  Вельскопф-Генрих Каменный мальчик / Вельскопф-Генрих. – 3-е изд. – Ленинград, 1969. – 48с.
667891
  Вельскопф-Генрих Каменный мальчик / Вельскопф-Генрих. – 4-е изд. – Москва, 1973. – 49с.
667892
  Вельскопф-Генрих Каменный мальчик / Вельскопф-Генрих. – Москва, 1980. – 43с.
667893
  Султангареев Р.Г. Каменный олень : повести и рассказы / Рашит Султангареев ; пер. с башк. – Москва : Современник, 1982. – 240 с.
667894
  Араз М. Каменный орел : стихи / Мамед Араз ; пер. с азерб. Валентина Проталина. – Москва : Советский писатель, 1975. – 111 с.
667895
  Витязева В.А. Каменный остров / В.А. Витязева. – Ленинград, 1975. – 174 с.
667896
  Замятнин Л.М. Каменный остров / Л.М. Замятнин. – Л, 1987. – 182с.
667897
  Витязева В.А. Каменный остров / В.А. Витязева. – Ленинград, 1991. – 268 с.
667898
  Асанов Н.А. Каменный пояс / Асанов Н.А. – Молотов, 1945. – 154 с.
667899
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Л.
Кн.2. – 1948. – 570с.
667900
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Москва-Л.
Кн.1. – 1950. – 399с.
667901
  Федоров Е. Каменный пояс : исторический роман / Е. Федоров. – Ленинград
Кн.1. – 1951. – 408 с.
667902
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Л.
Кн.3. – 1951. – 792с.
667903
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Москва-Л.
Кн.2. – 1952. – 596с.
667904
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Иркутск
Кн.3. – 1952. – 676с.
667905
   Каменный пояс. – Челябинск, 1978. – 286с.
667906
   Каменный пояс. – Челябинск, 1986. – 269с.
667907
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – М.
Кн. 1, 2. – 1987. – 765 с.
667908
  Федоров Е. Каменный пояс / Е. Федоров. – М.
Кн. 3. – 1987. – 748с.
667909
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – 2-е изд. – Фрунзе
1. – 1988. – 861с.
667910
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Минск
1. – 1988. – 363с.
667911
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Минск
2. – 1988. – 524с.
667912
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Москва : Правда
Кн. 1. – 1989. – 733с.
667913
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Москва
2. – 1989. – 747с.
667914
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Минск
Кн. 3, ч. 1-2. – 1989. – 383с.
667915
  Федоров Е.А. Каменный пояс : в трех книгах / Евгений Федоров. – Минск : Ураджай
Кн. 3 ; ч. 3-4 : Хозяин каменных гор. – 1989. – 398 с.
667916
   Каменный пояс. Лит.- худож. и обществ.-полит. сб.. – Челябинск, 1979. – 272с.
667917
   Каменный пояс. Лит.- худож. и обществ.-полит. сб.. – Челябинск, 1980. – 271с.
667918
   Каменный пояс. Лит.- худож.и обществ.-полит.сб. – Челябинск, 1982. – 264с.
667919
   Каменный пояс. Лит.-худож. и обществ.-полит. сб.. – Челябинск, 1981. – 272с.
667920
   Каменный пояс. Лит.-худож. и обществ.-полит.сб.. – Челябинск, 1974. – 291с.
667921
   Каменный пояс. Лит.-худож. и обществ.-полит.сб.. – Челябинск, 1975. – 376с.
667922
   Каменный пояс. Лит.-худож. и обществ.-полит.сб.. – Челябинск, 1977. – 327с.
667923
   Каменный пояс: Лит.-худож. и обществ.-полит. сб.. – Челябинск, 1988. – 256с.
667924
   Каменный пояс: Лит.-худож. и обществ.-полит. сб.. – Челябинск, 1989. – 2556.
667925
   Каменный приказ и его дела. – 82с.
667926
  Рза О. Каменный светильник : стихи / О. Рза; пер. с азерб. Н.Горохова. – Москва : Советский писатель, 1987. – 109 с.
667927
  Дильмурадов Асад Каменный сокол / Дильмурадов Асад. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 435 с.
667928
  Степанов П.И. Каменный уголь / П.И. Степанов. – Москва-Птгр., 1918. – 51с.
667929
   Каменный уголь. – Л.-М., 1926. – 88с.
667930
  Жемчужников Ю.А. Каменный уголь / Ю.А. Жемчужников, Г.С. Гор. – Москва-Л, 1949. – 68с.
667931
  Готуа Л. Каменный фазан : рассказы / Л. Готуа; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 435 с.
667932
  Колобков Иван Каменный Феникс /Джокьякарта : Города // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 8-19 : Фото
667933
  Сартаков С.В. Каменный фундамент / С.В. Сартаков. – Красноярск, 1950. – 320с.
667934
  Сартаков С.В. Каменный фундамент / С.В. Сартаков. – Иркутск, 1951. – 291с.
667935
  Сартаков С. Каменный фундамент / С. Сартаков. – Москва, 1969. – 496с.
667936
  Украинка Леся Каменный хозяин. / Украинка Леся. – М.-Л., 1941. – 111 с.
667937
  Платов Л.Д. Каменный холм / Л.Д. Платов. – М., 1952. – 192с.
667938
  Бажов П.П. Каменный цветок / П.П. Бажов. – Ленинград, 1972. – 47с.
667939
  Гоберман Д.Н. Каменный цветок Молдавии / Д.Н. Гоберман. – Кишинёв, 1970. – 33 с.
667940
  Хмельницкий С. Каменный щит / С. Хмельницкий. – Л, 1939. – 154с.
667941
  Хмельницкий С.И. Каменный щит / С.И. Хмельницкий. – Л, 1960. – 189с.
667942
  Сергеев А.Н. Каменный щит: повести, рассказы / А.Н. Сергеев. – Алма-Ата, 1978. – 224с.
667943
  Авотынь Дайна Каменный якорь : роман / Авотынь Дайна, Шлиссер Льфред; пер. с латышского. – Москва : Советский писатель, 1979. – 376 с.
667944
  Шишко А.В. Каменных дел мастер / А.В. Шишко. – Москва, 1945. – 216с.
667945
  Шишко А.В. Каменных дел мастер / А.В. Шишко. – Москва : Молодая гвардия, 1949. – 216с.
667946
  Шишко А.В. Каменных дел мастер / А.В. Шишко. – Москва, 1956. – 327с.
667947
  Шишко А.В. Каменных дел мастер / А.В. Шишко. – М, 1965. – 321с.
667948
  Григорьев Г.К. Каменных дел мастера / Г.К. Григорьев. – Москва, 1950. – 40с.
667949
  Арясов И.Е. Каменотес : [докум. повесть о Ф. Куркове] / И.Е. Арясов. – Москва : Советская Россия, 1978. – 85 с. – (Человек среди людей)
667950
  Іванчишен В.Р. Каменотесний промисел Східного Поділля кінця XIX - початку XXI ст.: побутовий та сакральний виміри / Віталій Іванчишен ; [наук. ред. Г.А. Скрипник] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 2017. – 213, [2] с., [16] арк. фот. : фот. – Бібліогр.: с. 168-187 та в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1601-9
667951
   Каменск-Уральский - город на Исети. – Свердловск, 1967. – 130с.
667952
  Шумов В.В. Каменск на Донце Северском / В.В. Шумов. – Ростов -на-Дону, 1967. – 84с.
667953
  Захаров Н.С. Каменская управа Южного общества декабристов : Автореф... канд. ист.наук: / Захаров Н.С.; М-во высш. образования СССР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1954. – 23л.
667954
  Манзура И.В. Каменские курганы / И.В. Манзура. – Кишинев, 1992. – 134с.
667955
  Богатырев В.Г. Каменские портреты : рассказы / Владимир Богатырев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 127 с. : ил. – (Молодие писатели)
667956
   Каменский литературно-мемориальный музей А.С.Пушкина и П.И.Чайковского. – Днепропетровск, 1987. – 61с.
667957
   Каменский Ян Амос и современность. – Харьков, 1992. – 82с.
667958
  Граков Б.Н. Каменское городище на Днепре / Граков Б.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1954. – № 36 : Каменское городище на Днепре / Граков Б.Н. – С. 1-240, рис.
667959
  Онищук В. Каменська Тетяна Григорівна // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 127-129. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
667960
  Безсалько П.К. Каменщик : драм. этюд в 3 действиях / П.К. Безсалько. – Петербург : Издательство Пролеткульта, 1918. – 24 с. – (Библиотека пролеткульта)
667961
  Франко И.Я. Каменщик и другие рассказы / И.Я. Франко; Пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1974. – 299с.
667962
  Таурин Ф.Н. Каменщик революции : повесть о Михаиле Ольминском / Ф.Н. Таурин. – Москва : Политиздат, 1981. – 287 с. – (Пламенные революционеры)
667963
  Каринти Ф. Каменщики / Ф. Каринти. – М, 1953. – 184с.
667964
  Холодний М. Каменюк і Петрарка : Долі "внутрішньої еміграції" / М. Холодний. – Київ : Вир, 1997. – 165с. – ISBN 5-333-01446-9
667965
   Каменяр : інформаційно-аналітичний часопис Львів.нац.ун-ту. імені Івана Франка. – Львів
№ 9. – 2013
667966
  Білодід І.К. Каменяр українського слова : до 110-річчя з дня народження і 50- річчя з дня смерті І.Я. Франка / І.К. Білодід ; АН УРСР, Ін-т мовознавства. – Київ : Наукова думка, 1966. – 67 с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
667967
  Бондарєва Х. Каменяр, якого не знайдеш у навчальній програмі / Х. Бондарєва, Н. Швадчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1 серпня (№ 133)


  Перший "Франко Фест" зібрав 45 тисяч відвідувачів і встановив кілька рекордів України. А музей та садибу Івана Франка за три дні відвідало стільки людей, скільки сюди навідалося за останні два роки.
667968
  Франко І.Я. Каменярі : український текст і польський переклад, дещо про штуку перекладаня / Іван Франко. – Львів : Загальна друкарня, 1912. – 23 с.
667969
  Франко І.Я. Каменярі : вибрані твори / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1965. – 335с.
667970
  Франко І.Я. Каменярі : Вибр. твори: Для сер. шк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1971. – 303с.
667971
  Франко І.Я. Каменярі : Поезії. Оповідання: Для середн. шк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1975. – 94с.
667972
  Франко І.Я. Каменярі : поезії, оповідання / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1979. – 117 с.
667973
  Франко І.Я. Каменярі : Мовами народів світу: Антологія / І.Я. Франко. – Київ : Наукова думка, 1983. – 191с.
667974
  Мандельштам О.Э. Камень / О.Э. Мандельштам. – М,Итгр, 1923. – 98с.
667975
  Мандельштам О.Э. Камень / О.Э. Мандельштам. – Ленинград : Наука, 1990. – 398 с.
667976
  Мандельштам О.Э. Камень / О.Э. Мандельштам. – Ставрополь, 1991. – 207с.
667977
  Губайловский Камень : роман / Губайловский, в. // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 9. – С. 9-61. – ISSN 0130-7673
667978
  Охтов А.Н. Камень Асият : повесть / А.Н. Охтов. – Ставрополь, 1962. – 64 с.
667979
  Полухин Ю.А. Камень бел-горюч. / Ю.А. Полухин. – М., 1972. – 71с.
667980
  Портнягин Э.А. Камень беспечальный / Э.А. Портнягин. – Львов, 1969. – 56с.
667981
  Захрат Камень бессмертный : стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 9. – С. 59-64. – ISSN 0012-6756
667982
  Александри В. Камень в доме : одноактная комедия с песнями / В. Александри. – Москва : Искусство, 1957. – 66 с.
667983
  Силади Иштван Камень в сухом колодце : фрагменты романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 105-162. – ISSN 1130-6545
667984
  Приставкин А.И. Камень горючий. / А.И. Приставкин. – М., 1975. – 87с.
667985
  Роббинс Г. Камень для Дэнни Фишера : роман : [пер. с англ.] / Гарольд Роббинс ; [худож.: М.Л. Курдюмов]. – Харків ; Белгород : Грампус Эйт ; Вспышки, 1996. – 413, [2] с. – ISBN 5-900303-76-4
667986
  Шестериков П.П. Камень за камнем / П.П. Шестериков. – Минск, 1955. – 307с.
667987
  Шестериков П.П. Камень за камнем / П.П. Шестериков. – Минск, 1969. – 224с.
667988
  Каткова Н.М. Камень земли Офир / Н.М. Каткова. – Свердловск, 1965. – 171с.
667989
  Шульц К. Камень и боль / К. Шульц. – Москва, 1967. – 638с.
667990
  Шульц К. Камень и боль : Роман / К. Шульц. – Москва : Художественная литература, 1987. – 703с.
667991
  Лайпанов Б. Камень и дерево / Б. Лайпанов. – М., 1988. – 158с.
667992
  Лебединский В.И. Камень и человек. / В.И. Лебединский, Л.П. Кириченко. – М., 1974. – 215с.
667993
  Дойль А.К. Камень Мазарини / А.К. Дойль; А.К. Дойл. – Ярославль, 1989. – 272 с.
667994
  Воронин С.А. Камень Марии / С.А. Воронин. – Ленинград. – 240с.
667995
  Черепанов Д.Ф. Камень на дороге. / Д.Ф. Черепанов. – Алма-Ата, 1964. – 135с.
667996
  Дар Д.Я. Камень на камень / Д.Я. Дар. – Ленинград, 1959. – 154с.
667997
  Мысливский В. Камень на камень / В. Мысливский. – М., 1987. – 430с.
667998
  Смердов А.И. Камень на ладони. / А.И. Смердов. – Новосибирск, 1954. – 319с.
667999
  Смердов А.И. Камень на ладони. / А.И. Смердов. – М., 1957. – 282с.
668000
  Лэнкрэнжан И. Камень на меже / И. Лэнкрэнжан. – Бухарест, 1972. – 40с.
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,