Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
667001
  Холод Г.Я. "Кіно-газета" (1930): специфіка висвітлення проблематики : монографія / Ганна Холод. – Київ : Білий Тигр, 2018. – 171, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 146-171 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7616-01-5
667002
  Титаренко Дмитро "Кіно під німцями..." : до питання про умови функціонування кінематографа під час німецької окупації України у зоні військової адміністрації // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 33-39
667003
  Брюховецька Л. "Кіно стало мистецтвом мільйонів" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 23 листопада (№ 43/44). – С. 22-23


  Микола Бажан як засновник української кінокритики.
667004
  Сологуб Н. "Кінь на вечірній зорі" (мова художньої прози М. Вінграновського) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 75. – C. 13-20. – ISSN 0201-419
667005
  Коробкова Н.К. "Кіт у чоботях" Миколи Хвильового: особливості алюзійного поля // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 57-61. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
667006
  Белімова Т. "Клавка" - роман про літературу, кохання і Київ // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – С. 116-122. – ISSN 0236-1477
667007
  Зозуляк П. "Кланяюся цьому святому дому" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.74-83. – ISSN 0868-4790
667008
  Ковалів Ю.І. "Кларнетизм" П. Тичини -нереалізована естетична концепція // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 48-52. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
667009
  Чорногуз О. "Класик захалявної літератури" (Микола Холодний) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7/9. – С. 138-150. – ISSN 0130-1608
667010
  Марценішко В. "Класик роману для мас..." (Погляди Генріка Сенкевича на історичний роман) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 79-84. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Погляди польського письменника Генріка Сенкевича щодо особливостей історичного роману як літератрного жанру
667011
  Політіс К. [Кінцева зупинка / Козмас Політіс ; за ред. Гавриїла Н. Пендзикіса. – 2-е вид. – Афіни : Ерміс, 1985. – 205 с. – Видання новогрецькою мовою
667012
   К-края поглощения компонентов тройных сплавов на никель-кобальтовой основе / С.Д. Герцрикен, И.Я. Дехтяр, С.М. Каральник, Е. Куценко. – Киев : КГУ, 1955. – [3] с. – Отд. оттиск
667013
  Юренєв Р.М. Кіно- найважливіше з мистецтв / Р.М. Юренєв. – К, 1959. – 40с.
667014
  Ерофеев В. Кіно-апарат на "Дахові світу" : подорож на Памір / В. Ерофеев. – Київ, 1931. – 114 с.
667015
  Лук"янчук Г. Кіно-вечір пам"яті Василя Стуса - "Рутенія" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 вересня (№ 37). – С. 5


  "Рутенія. Повернення коду нації" - це науково-документальний фільм-дослідження про тисячолітню автентичну українську писемність.
667016
  Лук"янчук Г. Кіно-вечір пам"яті Василя Стуса - "Рутенія" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 10-22 вересня (№ 35/36). – С. 12


  "Рутенія. Повернення коду нації" - це науково-документальний фільм-дослідження про тисячолітню автентичну українську писемність.
667017
   Кіно-відео 1996-1997 : Анотований каталог кіно- і відеофільмів України. – Київ, 1999. – 232с. – ISBN 966-7192-15-6
667018
  Пасічник Н. Кіно-легенд-продюсування барона Фальц-Фейна. Кінематограф князівства Ліхтенштейн // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 32-45
667019
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2000
667020
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2001
667021
   Кіно - Театр. – Київ
№ 2. – 2001
667022
   Кіно - Театр. – Київ
№ 3. – 2001
667023
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-
№ 5. – 2001
667024
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-
№ 6. – 2001
667025
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2003
667026
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2003
667027
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2004
667028
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2004
667029
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2004
667030
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2004
667031
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2004
667032
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2005
667033
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2005
667034
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2005
667035
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2005
667036
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2006
667037
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2006
667038
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2006
667039
   Кіно - школі.. – К., 1969. – 368с.
667040
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2002
667041
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2002
667042
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2002
667043
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2002
667044
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2002
667045
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2002
667046
  Тимошик М. Кіно в далекому селі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 21-27 січня (№ 3). – С. 10-11


  Українське кіно ідеологи радянської тоталітарної системи воліли не згадувати і в прокат не пускати. Сьогодні "процеси духовної деградації на селі мало хвилюють тих, хто у владних кабінетах покликаний від імені держави відповідати за культуру, ...
667047
  Токаренко Я.П. Кіно в лекційній пропаганді / Я.П. Токаренко. – Київ : Знання, 1966. – 32 с.
667048
  Силіна В.К. Кіно в школі як засіб естетичного виховання / В.К. Силіна. – К., 1968. – 175с.
667049
  Коханівська Т. Кіно дає можливість суспільству побачити себе у дзеркалі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 вересня (№ 158). – С. 6


  У Києві вперше зібрали синергетичний "Кінобукет".
667050
   Кіно і діти : (зб. метод. матеріалів) / Департамент освіти і науки Дніпропетров. облдержадмін. [та ін. ; уклад.: О.І. Кучма, С.М. Кольцова]. – Дніпропетровськ : Ліра. – ISBN 978-966-383-647-8
Вип. 3. – 2015. – 122, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
667051
   Кіно і діти.. – Ужгород, 1965. – 26с.
667052
  Тримбач С. Кіно і кіношка: для мене і для всіх // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 9-10 жовтня (№ 191/192). – С. 8


  Перед"ювілейні історії кіномистецтва від Сергія Тримбача.
667053
  Шевчук Ю. Кіно і нація : Інтерв"ю / Юрій Шевчук ; [інтерв"ю взяла] Анна Свентах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5 липня (№ 114)


  Про те, чи здатна українська нація репрезентувати себе не тільки в житті, а й на екрані, розмова із професором , викладачем української мови та засновником кіноклубу в Колумбійському університеті.
667054
  Лозинський А. Кіно і політика // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 17


  50 років тому на кіноекранах з"явився фільм Юрія Іллєнка "Білий птах з чорною ознакою".
667055
  Корнієнко І.С. Кіно і роки,Від німого до панорамного / І.С. Корнієнко. – К, 1964. – 259с.
667056
   Кіно і сучасність.. – К., 1961. – 263с.
667057
   Кіно і сучасність.. – К.
2. – 1963. – 223с.
667058
  Дюпон Е.А. Кіно і сценарій. / Е.А. Дюпон. – К., 1928. – 62с.
667059
  Щербак А.І. Кіно Миколи Бажана / А.І. Щербак. – Київ, 1986. – 184с.
667060
  Чайковська П.І. Кіно на допомогу політехнічному навчанню у школі / П.І. Чайковська. – Київ, 1961. – 48 с.
667061
  Журов Г.В. Кіно на Заході / Г.В. Журов. – К., 1961. – 40с.
667062
  Барабаш К. Кіно на майдані Тахрір // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 49 (369). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Каїрський кінофестиваль та інші контрасти єгипетської столиці.
667063
  Тримбач С.В. Кіно народжене Україною : ілюстрована історія : [альбом антології укр. кіно] / Сергій Тримбач. – Київ : Техніка, 2016. – 377, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-575-212-7
667064
  Тримбач С.В. Кіно народжене Україною : іл. історія : [альбом антології укр. кіно] / Сергій Тримбач. – Київ : Саміт-Книга, 2020. – 384, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-986-283-9
667065
  Тримбач С. Кіно народилось зі снів, снів XIX століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 серпня (№ 152/153). – С. 29


  Нині запас сновидінь закінчується. До кожного окремо вони ще приходять, до народів, до націй - ніц, потроху забувають дорогу.
667066
  Зельдович Г.Б. Кіно служить людині. / Г.Б. Зельдович, С.В. Пономаренко. – К., 1963. – 36с.
667067
  Духота Т.Г. Кіно сьогодні і завтра / Т.Г. Духота. – К., 1966. – 177с.
667068
  Тримбач С. Кіно українське, совіцьке, бандерівське // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 21-22 травня (№ 87/88). – С. 11
667069
  Тримбач С. Кіно українське, хохлацьке, бандерівське // Критика. – Київ, 1997. – Серпень - Вересень, (число 1). – С. 30-34
667070
  Брюховецька Л.І. Кіно часів своєї юності : зб. статей / Лариса Брюховецька. – Київ : Задруга, 2008. – 174, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-049-5
667071
  Чміль Г. Кіно як дисциплінарний дискурс влади // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 217-223. – ISBN 966-7170-47-0
667072
  Сахно О. Кіно як інструмент антирелігійної політики в радянській Україні 1920-1930-х рр. // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 50-58. – ISSN 2523-4234


  "Церква та релігія довгі століття були невід’ємними складовими частинами українського суспільства. Рушійні зміни щодо державно-церковних відносин відбулися в 1920–30-х рр. зусиллями більшовиків. У новій державі не було місця для Бога, тому з ...
667073
  Десятерик Д. Кіно, гроші й хаос // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 16-17 жовтня (№ 195/196). – С. 23


  Черговий скандал (уже котрий за останній рік) вибухнув довкола фінансування української кіноіндустрії.
667074
  Соколова Я. Кіно, за яке не буде соромно. Про прийдешній кінематографічний ренесанс // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 18


  "Український кінопроцес у році, що минає, можна сміливо оцінити на "4", причому на тверду таку "четвірку". Чому? Тому що багато фільмів вітчизняного виробництва виходять у широкий прокат, і за них справді не соромно. Ми робимо кінопрограму вже десять ...
667075
  Захарченко О. Кіно, що розвінчує радянські міфи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 21


  Розмова із одним із організаторів фестивалю "Криваві совєти" про злочини Радянської армії. Кінофестиваль покликаний спонукати молоде покоління до пошуку відповіді на питання - чи доцільно 23 лютого відзначати в Україні День захисників Вітчизни? В ...
667076
  Брюховецька Л. Кіноактор-"шпигун": повернення з небуття // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2022. – 12 лютого (№ 3). – С. 20-21
667077
  Слободян В.Р. Кіноактор і сучасність / В.Р. Слободян. – Київ : Мистецтво, 1987. – 282 с.
667078
  Чміль Г. Кіноархетипіка в екранному наративі // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 452-476. – ISBN 978-966-2241-22-8
667079
  Білецький В.С. Кіновар / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 186. – ISBN 978-966-02-6814-2
667080
  Кроп Т. Кіновсесвіт Іллєнка й Миколайчука // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 16 червня (№ 23). – С. 16
667081
  Ковальська Л.А. Кінодокументальні джерела з історії Великої Вітчизняної війни // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 15-18. – ISSN 1728-3671
667082
  Ємельянова Т.О. Кінодокументи з колекції хореографа і кінематографіста Василя Авраменка – джерела з історії української діаспори // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 125-136. – ISSN 0320-9466
667083
  Маркітан Л.П. Кінодокументознавство // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 187. – ISBN 978-966-02-6814-2
667084
  Ткаченко А. Кінодраматургія Івана Драча // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 91-96. – ISSN 0236-1477
667085
  Клейман Л.Г. Кінодраматургія. / Л.Г. Клейман. – К, 1968. – 50с.
667086
  Ткаченко А.О. Кіноепопея про Т. Шевченка в освітньому процесі // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (24). – С. 102-120
667087
  Зінич С.Г. Кіноестафета поколінь / С.Г. Зінич, Н.М. Капельгородська. – Київ, 1974. – 176 с.
667088
  Ількович В. Кіножурнал "Радянська Україна" як джерело дослідження державної політики у сфері кінематографу (1945 - 1955) // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 14-17. – ISBN 978-966-171-783-9
667089
  Кохан Т.Г. Кінознавчі студії Любомира Госейка: культурологічний аналіз // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 67-74


  Аналіз монографії "Історія українського кінематографа", написана відомим у Західній Європі істориком укр. кіномистецтва Любомиром Госейком. Монографія побачила світ у Парижі 2001 р., а нині видана українською в рамцях Програми сприяння видавничій ...
667090
  Гончаров Володимир. Самойлов Юрій Кіноіндустрія стимулює розвиток туризму // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 1. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
667091
  Канівець А. Кіноіпостасі Миколи Вінгранвського // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (160). – С. 44-45. – ISSN 1562-3238
667092
  Свято Р. Кіноісторія Анні Жирардо // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 4 (96). – С. 57-59. – ISSN 1562-3238


  Анні Жирардо (1931-2011) - знаменита французька акторка театру і кіно. Її амплуа - самостійна, роботяща сучасна жінка, наділена сильною волею, але нещасна в особистому житті. Лауреатка трьох премій "Сезар", премій Каннського та Венеційського фестивалів.
667093
  Литвиненко С.А. Кіноклуб як форма професійної підготовки майбутніх психологів / С.А. Литвиненко, В.М. Ямницький // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 10-15
667094
  Черняк Ю.А. Кінокомедія німого періоду: між карнавалом та мистецтвом // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 121-123
667095
  Зінич С.Г. Кінокомедія. Конфлікт, характер, жанри / С.Г. Зінич. – Київ, 1966. – 165с.
667096
  Черняк Ю.А. Кінокомедія: шлях від модерну до постмодерну // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 200-211


  Стаття розглядає етапи становлення жанру кінокомедії з метою аналізу трансформацій комічного в умовах нової культурної парадигми. Статья рассматривает этапы становления жанра кинокомедии с целью анализа трансформаций комического в условиях новой ...
667097
  Пуніна О. Кіноконструкція в романі Юрія Яновського "Майстер корабля" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11 (599). – С. 41-50. – ISSN 0236-1477
667098
  Капельгородська Н.М. Кіноконтрасти / Н.М. Капельгородська. – К., 1978. – 117с.
667099
  Бублик О.Г. Кінокритика як складова медіаосвіти у науковій бібліотеці // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 130-136. – ISSN 2707-3335


  Звернуто увагу на кінокритику, як обов’язкову складову кіноперегляду у науковій бібліотеці. Запропоновано розглядати кінокритику в науковій бібліотеці як процес, який складається з двох рівнів. Перший рівень – критикамодератора чи/та спікера, другий – ...
667100
  Садовський Є.В. Кінолекторій / Є.В. Садовський. – Львів, 1959. – 12с.
667101
  Кузьменко Ю. Кінолекторій: творча зустріч літстудійців із кінознавцем Сергієм Тримбачем // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 170-172
667102
  Ткаченко Д. Кінолітература. Василь Симоненко: "Бенкет небіжчиків" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 47-52. – ISSN 0236-1477
667103
  Сидорович О. Кінологічне забезпечення діяльності митних органів України / О. Сидорович, І. Гуцул, В. Кривіцький // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (62). – С. 66-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
667104
  Федотов О.П. Кінологія в митній службі та її роль в боротьбі з контробандою наркотичних засобів // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.85-86
667105
  Панфілов М.Д. Кінолюбителеві-початківцю. / М.Д. Панфілов. – К., 1973. – 228с.
667106
  Ципенюк А.О. Кінолюбителі створюють фільм / А.О. Ципенюк. – К, 1971. – 98с.
667107
  Карпов П.А. Кіном мікротрубочок як невід"ємна складова регуляції тубулінового коду у рослин : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Карпов Павло Андрійович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". – Київ, 2021. – 45 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 65 назв
667108
   Кіномандри до Маріуполя // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 4


  "«Жовтий автобус» – проект, що навчає школярів із прифронтових територій основам медіа- та кінограмотності. До Маріуполя «Жовтий автобус» приїхав за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні. Це дозволило розширити коло учасників ...
667109
   Кіномандри до Маріуполя // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  "Жовтий автобус" - проект, що навчає школярів із прифронтових територій основам медіа- та кінограмотності.
667110
  Брюховецька Л.І. Кіномистецтво : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Лариса Брюховецька. – Київ : Логос, 2011. – 390, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 385-389. – ISBN 978-966-171-382-5
667111
  Левчук Т.В. Кіномистецтво Радянської України сімедесятих років / Т.В. Левчук. – К, 1980. – 32 с.
667112
   Кіномистецтво соціалістичного реалізму. – К., 1974. – 135с.
667113
  Зінич С.Г. Кіномистецтво соціалістичного реалізму.Тенденції,пошуки,проблеми / С.Г. Зінич. – К, 1984. – 102с.
667114
  Бабишкін О.К. Кіномистецтво сьогоднi / О.К. Бабишкін. – Київ : Мистецтво, 1972. – 170с. – (Людина суспільство прогрес)


  Iлюстpована кадpами з кpащих фiльмiв, книжка висвiтлює сучасний стан свiтлого кiно, насампеpед художнього. Автоp наголошує на тому, що сучасне кiномистецтво є важливим знаpяддям iдеологiчного впливу на маси.
667115
  Балєка А. Кіномистецтво України на сучасному етапі: стан, проблеми, перспективи розвитку // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 19-23
667116
   Кіномистецтво України.. – К., 1966. – 35с.
667117
  Сливка О. Кіномистецька вітальня як простір соціокультурної діяльності Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 21-23
667118
  Фількевич Г. Кіномузика Б.М.Лятошинського // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 245-252. – ISBN 966-7170-47-0


  Укр. композитор, диригент і педагог, вважається одним з основоположників модерного напрямку в українській музиці
667119
  Казарян А.Р. Кіномузика українських композиторів у дослідженнях вітчизняних мистецтвознавців // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 242-247. – ISSN 2226-3209
667120
  Касян Л.Г. Кінообраз Максима Рильського в контексті комеморативних практик // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (295), січень - лютий. – C. 129-138. – ISSN 0320-9466
667121
  Пашкова О. Кінообразність О. Довженка в контексті авангардних течій мистецтва 20-х років ХХ століття // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 140-157. – ISSN 1997-4264
667122
  Миславський В.Н. Кіноосвіта в Україні в 1920-х рр. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 186-194. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  На основі маловідомих публікацій в українській та російській пресі 1920-х рр. розглядається становлення кіноосвіти в Україні в 1923-1930 рр. — відкриття й функціонування державних курсів кінематографії Б. Лоренцо в Одесі (склад викладачів, специфіка ...
667123
  Мукан А. Кінопам"ятники постануть оновлені // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 2-9 жовтня (№ 43). – С. 10


  Про кінострічку режисера Петра Чардиніна "Тарас Шевченко", який був знятий у 1925 р. і відреставрований у 2011 р. на Одеській кіностудії. Демонстрація стрічки відбулася в Червоному корпусі Київського університету, а згодом - в актовій залі інституту ...
667124
  Серебрянська О.В. Кінопереклад: специфіка та сратегії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 294-297. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Стаття присвячена особливостям перекладу кіно та проблемам, з якими зіштовхуються перекладачі в процесі своєї діяльності. В роботі аналізуються особливості мови кіно та інші його характеристики, що мають безпосередній вплив на роботу перекладача. ...
667125
   Кіноповісті : збірник. – Київ : Радянський письменник
Ч. 2. – 1964. – 569 с.
667126
  Левада О.С. Кіноповісті / О.С. Левада. – Київ, 1977. – 239 с.
667127
   Кіноповісті.. – К.
1. – 1963. – 655с.
667128
  Довженко О. Кіноповісті. Оповідання / О. Довженко; Радянська укр. літ-ра: Упор. і прим. Ю.Е. Григор"єва. – Київ : Наукова думка, 1986. – 710с. – (Бібліотека української літератури. Радянська українська література)
667129
  Холод Г. Кіноповість "Партизанська іскра" Олеся Гончара та її екранізація: компаративний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 263-268. – ISSN 2520-6346


  "Проведено компаративний аналіз кіноповісті "Партизанська іскра" О. Гончара та однойменного фільму (режисери – Олексій Маслюков, Мечислав Маєвський), з"ясовано відмінності літературної та екранізованої версії, зумовлені, на нашу думку, концептуальним ...
667130
  Суховій А. Кіноповість та кінопритча // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 315-317


  Про фільм "Криниця для спраглих" (режисер Ю.Г. Іллєнко, 1965).
667131
  Тримбач С. Кінопоет // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 23 (188). – С. 50-53. – ISSN 1996-1561


  Іван Миколайчук був актором магічного штибу. Носієм цілком конкретної естетики й етики, які скеровували нас у глиб культури, до пізнання себе як єдиної народної душі і тіла
667132
  Степанченко О. Кінопоетика у творах Миколи Вінграновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 391-400


  В статті висвітлено деякі аспекти інтерактивності літературно-кінематографічної поетики в повістевій прозі М. Вінграновського. Розкрито домінування у творах письменника стереоскопічного зображення, символічних образів, пейзажів тощо. В статье ...
667133
  Черкасова Н.О. Кінопрокатна діяльність у контексті розвитку кінематографа // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 163-173
667134
  Росляк Р.В. Кінопрокатна політика в Україні 30-х років XX століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 132-136. – ISSN 2226-3209
667135
  Салата О. Кінопропаганда як складова інформаійного простору, сформованого на окупованій території України в 1941-1944 роках // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1 (125). – С. 30-33
667136
  Соколова С. Кінопрорив // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 3. – ISSN 2519-4429
667137
  Брюховецька Л. Кінорежисер і його автопортрет // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 22-23. – ISSN 1562-3238


  У 1960-х, починаючи з фільму Ф. Фелліні "8 1/2", успішно розробляється в кіно (згодом утрачений) жанр автопортрета, ніби повторюючи на кінематографічному рівні й у скроченому часі кінематографічної історії поетику і долю автопортрета малярського: ...
667138
   Кінорежисер світової слави : [зб. статей] / [упоряд. і ред. Лариса Брюховецька]. – Київ : Логос, 2013. – 213, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 211-214 та наприкінці ст. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-171-680-2


  Зміст: Ще була свобода ; Кінорежисер в тоталітарній державі ; Притягальна сила генія
667139
  Клочек Г. Кінорежисер Тарас Шевченко і Голівуд // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 3-25. – ISSN 0236-1477


  На матеріалі поезії Т. Шевченка "У Бога за дверима лежала сокира..." розкрито засоби візуалізації художнього тексту, здійснювані в манері, до якої вдаються кінорежисери сучасних голівудських "фільмів-катастроф". Проаналізовано біографічний матеріал, що ...
667140
  Брюховецька Л. Кінорежисура: міра витривалості : "Звірте свої годинники" - "Хто повернеться - долюбить". Сценарій і фільм // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 161-172. – ISSN 1997-4264


  Чому талановиті автори затвердженого усіма кінематографічними інстанціями сценарію "Звірте свої годинники" Аркадій Добровольський і Ліна Костенко зняли свої імена з титрів фільму Леоніда Осики "Хто повернеться - долюбить", посталеного за цим сценарієм? ...
667141
  Конончук І.С. Кінорепортаж / І.С. Конончук. – К., 1966. – 80с.
667142
  Холод Г.Я. Кінорецензії як засіб оприявнення кіносценарної кризи в "Кіно-газеті" за 1930 р. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  Мета статті - з"ясувати особливості кінорецензій, уміщених у "Кіно-газеті" за 1930 р., як засобу оприявнення кіносценарної кризи. Для її досягнення використано аналіз публікацій, дискурс-аналіз, герменевтичний та описовий методи. У результаті ...
667143
  Романова О. Кінороман А. Роб-Грійє та жанр кіноповісті О. Довженка // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 238-243. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
667144
  Романова О.В. Кіноромани Алена Роб-Грійє : (аспекти синтезу мистецтв) : монографія / Ольга Вікторівна Романова ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 243, [1] с. : іл. – Імен. покажчик: с. 239-243. – Бібліогр.: с. 215-238 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-353-238-7
667145
  Брюховецька Л. Кіносвіт Юрія Іллєнка / Лариса Брюховецька. – Київ : Кіно-Театр; Задруга, 2006. – 288с. : іл. – (Б-ка журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 966-7944-93-X
667146
  Бабишкін О.К. Кіноспадщина Юрія Яновського / О.К. Бабишкін. – Київ : Мистецтво, 1987. – 139, [2] с.
667147
  Пилихина М Кіноспадщина, прочитана сьогодні. / М Пилихина, 1976. – с.
667148
  Щербак А.І. Кіноспадщина, прочитана сьогодні. / А.І. Щербак. – К., 1976. – 216с.
667149
   Кіностудії ім. О. Довженка - 90 / І. Размашкіна, О. Муратов, Л. Лемешева, К. Брондукова // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (139). – С. 2-4. – ISSN 1562-3238
667150
  Ігнатенко Д. Кіносценарій за оповіданням Е.А. По "Золотий жук" / Д. Ігнатенко, О. Гук // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2018. – № 4 (442), квітень 2018. – С. 13-17
667151
  Тютюнник Г. Кіносценарій за романом Григорія Тютюнника "Вир" / Григір Тютюнник ; [підготовка тексту, передм. Неживий О.І.]. – Луганськ : Янтар, 2013. – 78, [2] с. – ISBN 978-966-678-466-0
667152
  Горбатенко О. Кіносценарій як засіб залучення до читання // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2018. – № 4 (442), квітень 2018. – С. 12-13
667153
  Десятник Г.О. Кінотелемонтаж : [тексти лекцій] / Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ, 2018. – 180, [1] с. – Бібліогр.: с. 99-100
667154
  Саква О. Кінотроя ВУФКУ "Перерваний політ" Лариси Брюховецької // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 4 травня (№ 17/18). – С. 14
667155
  Ачкасова В.В. Кінотуризм - інноваційний напрямок розвитку туризму в Україні / В.В. Ачкасова, С.С. Салімон // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 164-172. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
667156
  Гурова Д.Д. Кінотуризм - перспективний напрямок ХХІ століття / Д.Д. Гурова, Я.О. Оліфер // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 101-110. – ISSN 2308-135X
667157
  Пуніна О.В. Кінофікація українського літературного дискурсу (20-30-ті роки XX століття) : монографія / Ольга Пуніна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т, Каф. історії української л-ри і фольклористики. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 330, [1] с. : табл. – На обкл. також зазнач.: Донецький нац. ун-т 1937-2012. – Бібліогр.: с. 267-309 та с. 322-330. – ISBN 978-966-639-513-2
667158
  Ніколайчук А.В. Кінофільм як репрезентація соціальної реальності // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 249-251
667159
  Маркітан Л.П. Кінофотодокументи про вшанування пам"яті В.І. Леніна на Україні засобами монументального мистецтва (1924-1941 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 97-102. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
667160
   Кінофотофонодокументи в архівознавстві : програма та навчально-методичні матеріали з курсу для магістрів історичного факультету за спеціальністю "Архівознавство" / КНУТШ, Історичний факультет, Каф-ра укр. історіі та етнополітики, Каф-ра архів. та спец. галузей іст. науки ; [ укл. М.Г. Казмирчук ]. – Київ, 2009. – 56 с.
667161
  Казьмирчук М.Г. Кінофотофонодокументи в архівознавстві : навчальний посібник для студ. історичного факультету за спец. "Архівознавство" / Казьмирчук М.Г. ; КНУТШ, Історичний факультет, Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство, 2009. – 230 с. – ISBN 978-966-2142-91-4
667162
  Слончак Н.М. Кінофотофонодокументи ЦКАКФФД УРСР про життєвий шлях О.Є.Корнійчука // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1985. – № 3 (191), травень - червень. – С. 33-37. – ISSN 0320-9466
667163
  Волошенюк О. Кінохроника 1940 - 1945 років: динамика стилю // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 51-62. – ISSN 1728-6875
667164
  Андрощук Г. Кінська сила: одиниця вимірювання чи товарний знак? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
667165
  Андрощук Г. Кінська сила: одиниця вимірювання чи товарний знак? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 28-29
667166
  Скрипник О. Кінські сили vs людське життя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47). – С. 12


  "...За роки незалежності жертвами ДТП стали понад 160 тис. людей. Це неповні дані. Експерти вважають, що їх від 200 до 300 тис. Для багатьох людей в Україні життя розділилося на два етапи - до аварії та після. Що можна і треба робити для порятунку ...
667167
  Батенчук М. Кінцевий бенефіціарний власник у публічних закупівлях // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 133-136
667168
  Білинський Б. Кінцевий звіт міжнародної комісії щодо голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2013. – Т. 35 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 48-54. – (Нова серія ; т. 23). – ISSN 1563-3950
667169
  Хом"яков Д.О. Кінцевий споживач як суб"єкт експортного контролю // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 169-173. – (Серія "Право" ; вип. 2)
667170
  Закревська Г.В. Кінцеві морени Київщини : (Попереднє повідомлення) // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [3] с.
667171
  Ткаченко А. Кінь прагматики й лань поетики (романи масової культури очима студентів-літераторів) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 85-98. – ISSN 0236-1477
667172
  Корольков Ю.М. Кіо Ку Міцу! : Цілком таємно, в разі небеспеки- спалити ! / Ю.М. Корольков. – Київ : Дніпро, 1974. – 658с.
667173
  Мороз А.Т. Кіоскерка на перехресті : роман-притча / А.Т. Мороз. – Київ : Молодь, 1971. – 336 с.
667174
  Довбенко М. Кіотський протокол як перспективне джерело додаткових інвестицій // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 26-34. – ISSN 0372-6436
667175
  Григорук В. Кіотські враження : розмову вела Т. Воротняк / інтерв"ю // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Проректор з наукової роботи Валерій Григорук повернувся з міста-побратима Кіото. Враження про поїздку. Була розроблена спеціальна програма, що дала змогу поспілкуватися з ректорами і проректорами двох університетів Кіотського національного університету ...
667176
  Ооморі Кейко Кіотські свята і народний календар // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 1 : Японська етнологія. – С. 86-90. – ISSN 0130-6936
667177
   Кіплінг на Майдані // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 січня (№ 12/13). – С. 14


  Як "Книга джунглів" пов"язана з подіями на головній пощі України?
667178
  Стріха Максим Кіплінг справжній і вигаданий : матеріал до уроку // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43
667179
   Кіпр - Лімасол. Грандіозний відпочинок // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 12-13 : фото
667180
   Кіпр - Лімасол. Грандіозний відпочинок // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 1/2 (155), квітень - травень. – С. 10-11 : фото
667181
  Дем"янюк О. Кіпр - острів мрій, романтики чи розбрату, розділений навпіл рай на землі чи промінь надії на єднання // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 32-35
667182
  Прохорова Тетяна Кіпр та Україна стають ближчими : подія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 90 : Фото
667183
   Кіпр та Україна: оновлення бізнес середовища // Україна Бізнес Ревю : фінанвово-економічний тижневик. – Київ, 2018. – 28 травня (№ 23/24). – С. 3


  "23 травня у Києві відбувся бізнес-форум «Кіпр та Україна: останні досягнення та оновлення бізнес-середовища»".
667184
  Малко Ромко Кіпр. Love story : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 64-68
667185
  Велика Валерія Кіпр. Айя-Напа столиця розваг : Кіпр // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 78-79 : Фото
667186
  Пирогів Андрій Кіпр. Більше Пафосу! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 30-37 : фото
667187
  Марися Горобець Кіпр. ЕкоОстрів, або Від красот до смакот // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 106-112 : фото
667188
  Горобець Ірина Кіпр. На кораблі серед Землі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 74-83 : фото
667189
  Герасименко Арсеній Кіпр. Острів задоволень // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 40-49 : фото
667190
  Некрасов Андрій Кіпр. Пірнути в музей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 5 (157), жовтень - грудень. – С. 20-27 : фото
667191
  Москаленко Леся Кіпр. Портвейн та Афродіта / Москаленко Леся, Акімочкін Олександр, Косарєв Олександр // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 94-99 : Іл.
667192
  Горобець Ірина Кіпр. Професійний вікенд // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 96-99 : фото
667193
  Будько Євген Кіпр. Сезон фламінго, або Вони завжди повертаються // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 72-79 : фото
667194
  Будько Євген Кіпр. Слідами Афродити // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 62-66 : фото
667195
   Кіпр. Тиша центру // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 86-87 : фото
667196
  Гончар Б. Кіпр: за справедливе врегулювання // Під прапором ленінізму. – Київ, 1979. – № 19
667197
  Вріонідес Евагорас Кіпр: не тільки море! / Вріонідес Евагорас, Зубарев Сергій, Мадьярова Ірина // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 20-23 : фото. – ISSN 1998-8044
667198
  Федоренко К. Кіпр: примарний шанс єдності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 28 травня - 3 червня ( № 19)


  "Кіпрська проблема" — фактичний поділ острова на грецьку Республіку Кіпр і невизнану Турецьку Республіку Північного Кіпру — вже давно, здавалося б, стала "вічно замороженим конфліктом". Але останнім часом з"явився цілком реальний шанс на возз"єднання ...
667199
  Каспрук В. Кіпр: чи стикуються європейська й "ердоганівська" ідентичності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Припинення переговорів щодо возз"єднання турецької та грецької частин Кіпру провокує нову невизначеність у кіпрському питанні. А неможливість узгодження спільної позиції вкотре заводить у глухий кут усі спроби сторін досягти остаточної згоди в питанні ...
667200
   Кіпріанов Андрій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 407. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
667201
   Кіпріанов Андрій Іванович (1896-1972) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 197. – ISBN 978-966-439-754-1
667202
  Якимчук Наталя Кіпрська проблема у контексті європолітики Туреччини // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 1. – С. 46-48
667203
   Кіпрська річниця в Україні // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 97 : фото
667204
  Гордіюк О.М. Кіпрський конфлікт: історія та уроки для сучасності // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 19-25. – ISSN 2664-1933
667205
  Панчук Р. Кіпрський офшор. Перспективи українського бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 травня (№ 18/19)
667206
  Стойко О.М. Кіпрський та хорватський досвід миротворчих операцій як ймовірні сценарії для України // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С. 125-133. – ISSN 2413-1342
667207
   Кіптенко (Бабарицька) Вікторія Костянтинівна (1966) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 52-53. – ISBN 966-95774-3-5
667208
   Кіптенко Вікторії Костянтинівні - 50! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 80-81. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  25 грудня 2016 року виповнюється 50 років з дня народження доцента кафедри країнознавства та туризму, кандидата географічних наук Кіптенко Вікторії Костянтинівни.
667209
   Кіптенко Вікторія Костянтинівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 91-92 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
667210
   Кіптенко Вікторія Костянтинівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 96-97. – ISBN 978-966-439-961-3
667211
  Треніна А.С. Кір - жахлива та небезпечна хвороба! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 10-11 : фото
667212
  Олешко Л.Д. Кір у дітей та його профілактика // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 6
667213
  Зубавіна І. Кіра Муратова = До дня народження // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 78-84. – ISBN 966-7170-47-0


  Кіра Георгіївна Муратова (Короткова,1934р.) - укр. кінорежисер, нар. артистка Української РСР, лауреат Державної премії України, спеціальний приз Берлінського кінофестивалю 1990 р. Лауреат Держ. премії України ім. О.Довженка 2002 р.; премію присуджено ...
667214
  Вергеліс О. Кіра Муратова. Вічне повернення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 1, 13


  "Це інтерв"ю з Кірою Муратовою записане восени 2012 р. Раніше воно не публікувалося ніколи й ніде. Через шість років, мабуть, варто повернутися в ту осінь, щоб почути цей голос. Кіри Георгіївни Муратової не стало дев"ять днів тому - 6 червня 2018 р. ...
667215
  Тримач С. Кіра Муратова: "Для мене абсолютним щастям було знімати кіно" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8-9 червня (№ 100/101). – С. 22
667216
  Іванов М. Кіра Муратова: вічне повернення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 липня (№ 24). – С. 12-13
667217
  Жлуктенко Н.Ю. Кіра Шахова - дослідниця зарубіжної літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 151-155. – ISBN 966-8188-10-1
667218
  Фурса С.Я. Кіреєва Наталія Олександрівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 38-39. – ISBN 978966-97130-0-1
667219
  Алєксандрова О.В. Кіренська школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 125-126. – ISBN 966-316-069-1
667220
  Мезенцев К.В. Кірибаті, Республіка Кірибаті // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 211-212. – ISBN 978-966-02-6814-2
667221
  Маланюк Василь Кірибаті. Де стартує Новий рік // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 44-49 : фото
667222
  Синельников С.С. Кіров / С.С. Синельников. – Київ, 1975. – 324с.
667223
   Кіровоград. – Київ, 1967. – 96с.
667224
   Кіровоград. – Київ, 1983. – 96с.
667225
  Неділько С. Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету: досягнення та перспективи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 7-14. – ISSN 1682-2366
667226
  Міщенко Г.П. Кіровоградська область / Г.П. Міщенко. – Київ : Радянська школа, 1961. – 137с.
667227
   Кіровоградська область. – Кіровоград, 1966. – 159с.
667228
   Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка - 95 років в історії та розвитку Центральної України : [тексти доп. регіональної наук. конф.] / [редкол.: Семенюк О.А. (голова) та ін.]. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 159, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7406-88-2
667229
  Мостова І.О. Кіровоградський регіональний ринок праці та його вплив на розселення і міграції населення : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мостова Ірина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екон. та соц. географії. – Київ, 2013. – 274 л. – Додатки: л. 187-274. – Бібліогр.: л. 166-186
667230
  Мостова І.О. Кіровоградський регіональний ринок праці та його вплив на розселення і міграції населення : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мостова Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
667231
  Крамаренко В.С. Кіровоградщина / В.С. Крамаренко, І.П. Оліфіренко. – Дніпропетровськ, 1967. – 127с.
667232
   Кіровоградщина. – Київ : Мистецтво, 1978. – 152с.
667233
   Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945. – Днепропетровск, 1965. – 307с.
667234
  Перепелиця Г.М. Кіровоградщина в українсько-югославських зв"язках 1991 - 2000 рр. / Г.М. Перепелиця, С.І. Шевченко // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 149-158. – ISBN 966-628-014-0
667235
  Чорний О. Кіровоградщина козацька // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 18-22
667236
  Чорний О. Кіровоградщина у вимірі століть // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 4-6


  Стаття присвячена особливостям історичного розвитку Кіровоградщини від найдавніших часів до кінця XX ст.
667237
  Кузик Б.М. Кіровоградщина: історія та сучасність центру України : [в 2 т.] / Борис Кузик, Василь Білошапка. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС. – ISBN 966-348-020-3
Т. 1. – 2005. – 496с. : фотоіл.
667238
  Кузик Б.М. Кіровоградщина: історія та сучасність центру України : [в 2 т.] / Борис Кузик, Василь Білошапка. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС. – ISBN 966-348-021-1
Т. 2. – 2005. – 452 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 441-442
667239
  Короткий В.А. Кірхгофф Густав Роберт / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 202. – ISBN 966-06-0393-2
667240
  Сірук М. Кіска однозначно засуджує анексію Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1 квітня (№ 58). – С. 7


  У Словаччині вперше обрано президентом не політика.
667241
   Кіспептин-опосередкована регуляція морфофункціонального стану сім"яників щурів за дії наночастинок золота / В.Є. Калиновський, А.С. Пустовалов, Г.Я. Гродзюк, Н.С. Андрюшина, М.Е. Дзержинський // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 359-363. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842


  З"ясовано особливості впливу наночастинок золота на функціональну активність сім"яників щурів різного віку. За інтраперитонеального уведення наночастинок золота в дозі 0,1 мг/100 г маси тіла гістологічна структура сім"яника залишається в межах норми. ...
667242
  Грищенко Т.А. Кіссінджер Генрі-Альфред // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 245. – ISBN 978-966-02-6814-2
667243
  Терський С.В. Кістень у Галицькому та Волинському князівствах (X–XIV ст.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 3-12. – ISSN 0321-0499
667244
   Кістерський Леонід Леонідович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 36-37


  Член Спеціалізованої вченої ради.
667245
   Кісти первинної кишки у дітей / В.К. Літовка, С.В. Веселий, К.В. Латишов, Г.О. Сопов, О.В. Черкун, П.О. Лепіхов // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 33-37. – ISSN 2226-1230
667246
  Кондратик Л.Й. Кістяківський Богдан Олександрович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 54-59. – ISBN 5776391970
667247
  Огородник І.В. Кістяківський Богдан Олександрович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 112-117. – ISBN 5-325-00792-0
667248
  Бойко А.А. Кістяківський Богдан Олександрович // Преса православної церкви в Україні кінця 1900-1917 рр. : Культура. Суспільство. Мораль / А.А. Бойко. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2002. – С. 263-266. – ISBN 966-551-090-8
667249
  Максимов С.І. Кістяківський Богдан Олександрович // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 258-262. – ISBN 966-8088-02-6
667250
  Курас І. Кістяківський Богдан Олександрович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 440-441. – ISBN 966-642-207-7
667251
   Кістяківський Богдан Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 434-435. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
667252
  Гриценко І.С. Кістяківський Богдан Олександрович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 230. – ISBN 978-966-06-0557-2
667253
   Кістяківський Богдан Олександрович (1868-1920) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 197-198. – ISBN 978-966-439-754-1
667254
   Кістяківський Василь Федорович (1841-1901) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 198. – ISBN 978-966-439-754-1
667255
   Кістяківський Олександр Богданович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 29. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
667256
  Голда Д.М. Кістяківський Олександр Богданович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 249. – ISBN 978-966-02-6814-2
667257
   Кістяківський Олександр Богданович (1904-1983) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 198. – ISBN 978-966-439-754-1
667258
  Огородник І.В. Кістяківський Олександр Федорович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 117-118. – ISBN 5-325-00792-0
667259
  Хижняк В.П. Кістяківський Олександр Федорович // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 222. – ISBN 966-7419-44-4
667260
  Бутич І. Кістяківський Олександр Федорович / І. Бутич, А. Стельмашова // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 256-260. – ISBN 966-02-3529-1
667261
  Гриценко І.С. Кістяківський Олександр Федорович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 112. – ISBN 978-966-06-0557-2
667262
   Кістяківський Олександр Федорович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 281-282. – ISBN 978-617-573-038-6
667263
  Короткий В. Кістяківський Олександр Федорович (1833-1885) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 415-416. – ISBN 5-7707-1062-4
667264
   Кістяківський Олександр Федорович (1833-1885) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 198. – ISBN 978-966-439-754-1
667265
   Кістяківський Олександр Федорович (1833-1885) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 333. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
667266
  Хейман С. Кістяківський. Боротьба за національні та конституційні права в останні роки царату = Kistiakovsky: The struggle for national and constitutional rights in the last years of tsarism / Сьюзен Хейман ; пер.з англ. – Київ : Основні цінності, 2000. – 304 с. – (Спадщина ; Кн. 9). – ISBN 966-7856-04-6
667267
  Майко І. Кістяківського цвіту по всьому світу // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 11 липня (№ 83). – С. 10-11


  Історія великого роду Кістяківських.
667268
  Грицик Ю.О. Кістяні платівки з кургану біля с. Попівка на Посуллі як елемент скіфського обладунку // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 71-76. – ISSN 1996-9872
667269
  Паустовський К.Г. Кіт-злодюга / К.Г. Паустовський. – Київ, 1981. – 24 с.
667270
  Грасс Г. Кіт і миша : повість / Гюнтер Грасс; {пер. з нім Н.В. Сняданко]. – Харків : Фоліо, 2008. – 187с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4139-5
667271
  Сагата Ю. Кіт у польській та українській фразеології // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 282-290. – ISSN 0203-9494
667272
  Хвильовий М. Кіт у чоботях / М. Хвильовий. – 2-е вид. – Харків, 1925. – 30с.
667273
  Тік Людвіг Кіт у чоботях : дитяча казка на три діїз інтермедіями, прологом і епілогом // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7/8 (967/968). – С. 118-154. – ISSN 0320 - 8370
667274
  Гэрмановіч Я. Кітай - Сібір - Масква : (успаміны) / Язэп Гэрмановіч. – Мюнхэн : Logos, 1962. – 292, [2] с. : портр.
667275
  Гундорова Т. Кітч і література : травестії / Тамара Гундорова. – Київ : Факт, 2008. – 280, [4] с. – Сер. засн. у 2006 р.-Імен. покажч.: с. 267-281. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-292-3
667276
  Дубровний Т. Кітч у сучасній культурній та побутовій свідомості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 278-283. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Порушено питання появи і розвитку явища кітчу. Будучи складовою естетики постмодернізму, кітч вийшов за межі культури, зайнявши місце в суспільстві, побуті й зрештою, позначився на формуванні мислення і сприйняття людиною навколишнього світу та її ...
667277
  Муха О. Кітч: смислові трансформації поняття у XX-XXI ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 250-561. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "Досліджено виникнення поняття кітчу та його етимологічний аналіз. У межах авторської концепції переосмислено погляди К. Грінберга, У. Еко, Т. Адорно, Ж. Бодрійяра, А. Моля та низки вітчизняних та російських науковців. Простежується поступове ...
667278
   Кіфоренко Борис Микитович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 198-199. – ISBN 978-966-439-754-1
667279
  Струцюк Й. Кіцик : проза: новела // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 60-65. – ISSN 0131-2561
667280
  Пашніна О. Кіша-прес-клуби як невід"ємна частина японської журналістики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 248-251. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
667281
  Шибалов Є. ККД вертикалі - 18,3 % // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)


  В 2007 року в Донецькій області було підписано Віктором Януковичем ( тоді він був прем"єром) Закон "Про стимулювання розвитку регіонов". Які зміни прийшли в цей край? Які перспективи?
667282
  Щестюк О. Ккласифікація земельних прав громадян України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 192-200. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
667283
  Колісник Л. Кколекція декоративних форм Sambucus L. (Sambucaceae ) Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України / Л. Колісник, С. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 131-133. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Описано колекцію бузини (Sambucus L.) Національного ботанічного саду ім. M.M. Гришка НАН України, представлену 4 видами та 20 формами. Наведено дані про сезонний розвиток рослин та їх зимостійкість. The collection of elderberry (Sambucus L.) of ...
667284
  Мусатов А.И. Клава Назарова / А.И. Мусатов. – М., 1968. – 303с.
667285
  Мусатов А.И. Клава Назарова // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1974. – Т. 7. – С. 5-296. – (Б-ка пионера)
667286
  Гуцало Е. Клава, мать пиратская / Е. Гуцало. – М., 1968. – 47с.
667287
  Бронштэн В.А. Клавдий Птолемей: ІІ век н. э. / В.А. Бронштэн. – Москва : Наука, 1988. – 240 с.
667288
  Морозова В.А. Клавдичка / В.А. Морозова. – Москва, 1966. – 190с.
667289
  Морозова В.А. Клавдичка / В.А. Морозова. – М., 1974. – 176с.
667290
  Чертова Н. Клавдия : повесть / Н. Чертова. – Москва : Советский писатель, 1944. – 161 с.
667291
  Гранин Д.А. Клавдия Вилор / Д.А. Гранин. – М, 1977. – 94с.
667292
  Гранин Д.А. Клавдия Вилор / Д.А. Гранин. – Л, 1980. – 175с.
667293
  Павлов Н.В. Клавдия и Тонечка / Н.В. Павлов. – Барнаул, 1964. – 172с.
667294
  Бобернага С.Г. Клавдия Кобизева / С.Г. Бобернага. – М, 1988. – 87с.
667295
  Хотимская В. Клавдия Николаевна Еланская / В. Хотимская. – М, 1950. – 72с.
667296
  Гашин И.А. Клавдия Петрова / И.А. Гашин. – Изд. 2-е. – Ярославль, 1966. – 88с.
667297
  Чезза Л. Клавдия Семеновна Кобизева. / Л. Чезза. – Кишинев, 1959. – 34с.
667298
  Скороходов Г.А. Клавдия Шульженко / Г.А. Скороходов. – М., 1974. – 135с.
667299
  Василинина И.А. Клавдия Шульженко / И.А. Василинина. – Ленинград, 1979. – 176с.
667300
  Кульова В. Клавдія Шульженко // Зрослись душею, сплелись корінням / А. Басенко, В. Васецький, А. Ковтун, В. Кульова, та ін. Лисенко-Єржиківська. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – С. 174-180. – ISBN 978-966-2082-09-8
667301
  Алексеев А.Д. Клавирное искусство. Очерки и материалы по истории пианизма : учеб. пособие для консерваторий / А.Д. Алексеев. – МоскваЛ. : Музгиз. – (Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского. Труды Кафедры истории пианизма и методики обучения игре на фортепиано)
Вып. 1. – 1952. – 252 с. – Библиогр.: с. 248-250
667302
  Коваль Э.З. Клавиципитальные грибы СССР / Э.З. Коваль. – Киев, 1984. – 287с.
667303
  Дьяченко В.Е. Клавиши / В.Е. Дьяченко. – Волгоград, 1968. – 27с.
667304
  Грудев И.Т. Клавиши / И.Т. Грудев. – М, 1972. – 191с.
667305
  Бобров А.Г. Клавишные вычислительные машины / А.Г. Бобров. – М, 1978. – 456с.
667306
  Левинсон А.З. Клавишные вычислительные машины и программирование / А.З. Левинсон. – М., 1984. – 366с.
667307
  Русінова Т. Клавішні та автоматично запрограмовані музичні інструменти з фондової колекції національного музею народної архітектури та побуту України / [Тамара Русінова ; упоряд. Л. Плєшакова ; співупоряд., фот.: К. Астаулова] ; Нац. музей народної архітектури та побуту України. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2017. – 47, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. 2017 р. - Кн. у суперобкл. – Бібліогр.: с. 11. – (Золотий фонд України : каталог 1). – ISBN 978-617-7548-10-1


  У пр. №1727638 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
667308
  Ерошкина З.А. Клавка Уразова / З.А. Ерошкина. – Пермь, 1959. – 132с.
667309
  Чебаевский Н.Н. Клад-озеро. / Н.Н. Чебаевский. – Москва, 1958. – 104с.
667310
  Фефер И. Клад : стихи / Ицик Фефер ; пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1939. – 134 с.
667311
  Бочкарев Б.И. Клад / Б.И. Бочкарев. – Кострома, 1963. – 68с.
667312
  Шенгелая Д. Клад : романы, повести, рассказы / Д. Шенгелая. – Москва : Художественная литература, 1966. – 335 с.
667313
  Ахунов Г.А. Клад : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Казань : Таткнигоиздат, 1967. – 240 с.
667314
  Байрамов Б. Клад : романы и повесть : пер. с азерб. / Байрам Байрамов. – Москва : Советский писатель, 1968. – 448 с., [1] л. портр.
667315
  Пертту П. Клад : повести / Пекка Пертту; авториз. пер. с фин. О.Хавкина. – Москва : Современник, 1973. – 302 с.
667316
  Ищенко Н.Г. Клад : роман / Н.Г. Ищенко. – М., 1975. – 296с.
667317
  Ахунов Г. Клад : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Москва, 1976. – 463 с.
667318
  Ахунов Г.А. Клад : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Москва : Советская Россия, 1978. – 302 с.
667319
  Ахунов Г.А. Клад : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Москва : Современник, 1981. – 303 с.
667320
  Чепуров А.Н. Клад / А.Н. Чепуров. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – 127 с.
667321
  Сарсекеев М. Клад : роман / Медеу Сарсекеев ;. – Москва : Советский писатель, 1989. – 462 с.
667322
  Ахунов Г.А. Клад : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1989. – 285 с.
667323
  Бахревский В.А. Клад атамана : ист. повесть [о Кудеяре, для дерей] / Бахревский В.А. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 223 с. : ил.
667324
  Красовский Л.С. Клад Баира / Л.С. Красовский. – Иркутск, 1976. – 232с.
667325
  Абрамзон М.Г. Клад боспорских статеров 234-253 гг. н.э. из Керчи (1988) / М.Г. Абрамзон, Н.А. Фролова, Т.Н. Смекалова // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 60-109. – ISSN 0321-0391
667326
  Колотенко Ксения Клад времен Ивана Грозного. Паника времен Ивана Грозного // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 44 : фото
667327
  Таммсааре А.Х. Клад и другие рассказы / А.Х. Таммсааре; пер. с эстон. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 136 с.
667328
  Даркевич В.П. Клад из Старой Рязани. / В.П. Даркевич, А.Л. Монгайт. – М, 1978. – 39с.
667329
  Розанов С.К. Клад карбона / С.К. Розанов. – Саратов, 1955. – 244с.
667330
  Слободянюк Э.П. Клад копирайтера / Элина Слободянюк ; [худож.-оформ. В.Н. Карасик]. – Харьков : Фолио, 2017. – 218, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-03-7827-8
667331
  Волков О.В. Клад Кудеяра / О.В. Волков. – Москва, 1963. – 313с.
667332
  Шугаевский В.А. Клад медных русских монет ХVІІІ столетия / В.А. Шугаевский. – Чернигов, 1913. – 17 с.
667333
  Абрамзон М.Г. Клад монет IV - I вв. до н.э. Из Фанагории (2007 г.) / М.Г. Абрамзон, В.Д. Кузнецов // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 3 (286), июль, август, сентябрь. – С. 75-107. – ISSN 0321-0391
667334
  Чугунов В.М. Клад на Алчедате / В.М. Чугунов. – Алма Ата, 1959. – 150с.
667335
  Романов А.А. Клад на двоих / А.А. Романов. – М., 1981. – 159с.
667336
  Зарецкий И.Я. Клад найденный при селе Малая-Перещепина Константиноградского уезда Полтавской губернии / И.Я. Зарецкий. – Полтава : Электрич. типография Г.И. Маркевича, 1912. – 28 с. – Дефект.кн.: № 43415 - відс. ст. 17; Оттиск из выпуска 9-го Трудов Полтавской Ученой Архивной Комиссии
667337
  Цыбизов В.Д. Клад Наполеона. / В.Д. Цыбизов. – М., 1973. – 240с.
667338
  Орлик В. Клад ольвийских монет "борисфенов", найденный в Городищенском районе Черкасской области весной 2018 года / В. Орлик, В. Коцур, Л. Цыганенко // Acta archaeologica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2019. – Nr 65. – С. 39-50. – ISSN 0065-0986
667339
  Байдерин В.А. Клад под старой липой : [рассказы : для ст. школьного возраста] / В.А. Байдерин ; [ил.: Б.А. Чукомин]. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1975. – 79 с.


  Клад под старой липой ; Домик в Заречье ; Приглашение на свадьбу ; Брак по расчету ; Лоскут полотна Следственная работа
667340
  Кузьменко Олег Клад римских денариев // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 6-10. – ISSN 1811-542X
667341
  Кротков А.А. Клад серебряных джучидских монет с Водянского городища / А.А. Кротов. – Саратов : Типография Союза печатного дела, 1913. – 7, 15 с. : ил. – Часть текста (15 с.) написана от руки. Литогр.. - Оттиск из Трудов Саратовской ученой архмвной комиссии, вып. 30-й 1913 г.
667342
  Оленин А.С. Клад Солнца / А.С. Оленин, В.Д. Марков. – Москва : Мысль, 1983. – 111с.
667343
  Массон М.Е. Клад утвари мастерской фальшивомонетчика XIV века под Ташкентом. / М. Е. Массон. – Ташкент : Типо-лит. № 1, 1933. – 23 с. : ил. – (Материалы Узкомстариса / Узбек. ком. по охране памятников материальной культуры ; Вып. 4)
667344
  Шварц Е.Л. Клад. / Е.Л. Шварц. – Л., 1960. – 687с.
667345
  Шварц Е.Л. Клад. / Е.Л. Шварц. – Москва-Л., 1962. – 694с.
667346
  Славич И. Клад. Счастливая мельница / И. Славич. – Москва : Художественная литература, 1954. – 224 с.
667347
  Хургин А. Кладбище балалаек : Нелюбовный роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 4. – С. 11-48. – ISSN 0130-7673
667348
  Катаев В.П. Кладбище в Скулянах / В.П. Катаев. – Москва, 1976. – 240с.
667349
  Кинг С. Кладбище домашних животных : [роман : пер. с англ.] / Стивен Кинг. – Москва : АСТ, 2000. – 459, [3] с. – Пер. изд.: Stephen King. Pet sematary. 1986. – ISBN 5-17-001587-9
667350
  Кинг С. Кладбище домашних животных : Роман / Пер. с англ. С.Кинг; Стивен Кинг. – Москва : АСТ, 2002. – 379с. – ISBN 5-17-012946-7
667351
  Аникин Андрей Кладбище драконов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 66-71 : фото
667352
  Филиппова С.В. Кладбище как символическое пространство социальной стратификации // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 4 (49). – С.80-96. – ISSN 1029-8053
667353
  Фейеш Э. Кладбище ржавчины / Э. Фейеш. – М, 1981. – 256с.
667354
  Ткачев П.Н. Кладези мудрости российских философов / П.Н. Ткачев. – Москва : Правда, 1990. – 637с.
667355
  Шамсон А. Кладезь чудес / А. Шамсон. – Москва, 1947. – 374 с.
667356
  Кикин Д.Б. Кладень / Д.Б. Кикин. – М, 1973. – 136с.
667357
  Кикин Д.Б. Кладень / Д.Б. Кикин. – М, 1973. – 136с.
667358
  Павлинов И.Я. Кладистический анализ / И.Я. Павлинов. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 158с.
667359
   Кладистичний аналiз серин-треонiнової протеїнкiнази KIN10 та особливостi її експресiї в рiзних органах Arabidopsis thaliana / О.Є. Краснопьорова, С.В. Ісаєнков, П.А. Карпов, А.І. Ємець, Я.Б. Блюм // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 81-91. – ISSN 1025-6415
667360
  Крутов Г.В. Кладка / Г.В. Крутов. – М., 1967. – 64с.
667361
  Сушинський Б.І. Кладка : повість та новели / Б.І. Сушинський. – Одеса : Маяк, 1972. – 156 с.
667362
  Боднарчук І. Кладка / І. Боднарчук. – Торонто, 1982. – 41 с.
667363
  Шепелев О.М. Кладка печей / О.М. Шепелев. – К, 1985. – 205с.
667364
  Нациашвили С.И. Кладки древне-грузинского строительства : Автореф... канд. техн. наук: / Нациашвили С.И. – Тбилиси, 1950. – 23 с.
667365
  Москвичев И.В. Кладовая / И.В. Москвичев. – М, 1990. – 159с.
667366
  Сотник В.Ф. Кладовая здоровья / В.Ф. Сотник. – М., 1985. – 64с.
667367
  Сотник В.Ф. Кладовая здоровья / В.Ф. Сотник. – 2-е изд., перераб. – М., 1990. – 64с.
667368
  Ризова Оксана Кладовая здоровья // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 46-48 : фото
667369
   Кладовая земного богатства. – Махачкала : Махачкала, 1986. – 96 с.
667370
  Уайт Мел Кладовая мирового океана. Пограничные миры / Уайт Мел, Лииттшвагер Дэвид // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 118-133 : фото
667371
  Тыликова Е. Кладовая народных традиций // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2011. – № 4 (284). – С. 37-40. – ISSN 0869-8171


  Духовная культура - это средство самореализации личности на языке понятий, символов, образров
667372
  Гаврилов В.П. Кладовая океана / В.П. Гаврилов. – М., 1983. – 168с.
667373
  Кончаловская Н.П. Кладовая памяти / Н.П. Кончаловская. – Москва, 1980. – 304 с.
667374
  Кончаловская Н.П. Кладовая памяти. / Н.П. Кончаловская. – Москва, 1973. – 343 с.
667375
  Лукашев К.И. Кладовая планеты / К.И. Лукашев. – Москва : Знание, 1974. – 135с.
667376
  Рогов А.П. Кладовая радости: юному читателю о рус. нар. искусстве и его творцах. / А.П. Рогов. – М., 1982. – 240с.
667377
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – М-Л, 1946. – 31с.
667378
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Москва, 1946. – 227с.
667379
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Москва, 1946. – 47с.
667380
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Петрозаводск, 1950. – 144с.
667381
   Кладовая солнца. – Воронеж, 1976. – 285с.
667382
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Л., 1978. – 567с.
667383
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Куйбышев, 1978. – 40с.
667384
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Москва, 1983. – 118с.
667385
  Зверев М.Д. Кладовая чудес / М.Д. Зверев. – М., 1984. – 128с.
667386
  Стельмашенко М. Кладовища міста Київ / Стельмашенко М. – Київ : ВУАН, 1929. – 27 с. – Окр. відб.: Праці коміс.для виуч. фін справ. Вип.5, ч. І. Госп-во Києва: Зб. ст.- К., 1929, с.161-187
667387
  Павлова М.В. Кладовище кісток поретинних ссавців на лівому березі Волги між Сенгилеем та с. Новдівочим / М.В. Павлова. – Київ, 1926. – 12 с.
667388
  Вакуленко-К Володимир Кладовище сердець : роман у п"ятнадцяти частинах // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 22-108
667389
  Пшеничний Н.І. Кладові білка. / Н.І. Пшеничний. – К., 1963. – 40с.
667390
  Куницын А.В. Кладовуха / А.В. Куницын. – Челябинск, 1975. – 56с.
667391
  Старжина-Бисти Кладовые дна Мирового океана / Старжина-Бисти. – Москва : Международные отношения, 1980. – 102с.
667392
  Судо М.М. Кладовые Земли : Минеральное сырье и экономика / М.М. Судо. – Москва : Знание, 1987. – 148с.
667393
  Табеев Ф.А. Кладовые резервов / Ф.А. Табеев. – Москва, 1971. – 24 с.
667394
  Блок Г.Э. Кладовые северного сфинкса / Г.Э. Блок. – Москва : Знание, 1974. – 190с.
667395
  Пешкин И.С. Кладовые семилетки. / И.С. Пешкин. – 2-е изд., доп. – М., 1965. – 223с.
667396
  Васильков И.А. Кладовые солнца / И.А. Васильков, М.З. Цейтлин. – Москва, 1952. – 64с.
667397
  Буравлев Е.С. Кладоискатели / Е.С. Буравлев. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1956. – 104 с.
667398
  Божаткин М.И. Кладоискатели / М.И. Божаткин. – Одесса : Маяк, 1983. – 206 с.
667399
  Котляр Н.Ф. Кладоискательство и нумизматика / Н.Ф. Котляр. – К, 1974. – 128с.
667400
  Бенинг А.Л. Кладоцедра Кавказа / А.Л. Бенинг ; Высокогорная биологическая станция НКП Грузинской ССР. – Тбилиси : Грузмедгиз, 1941. – VII, 384 с.
667401
  Бенинг А.Л. Кладоцера Кавказа / А.Л. Бенинг. – Тбилиси, 1941. – 384с.
667402
  Фаликов И.З. Клады : книга лирики / И.З. Фаликов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 79 с.
667403
  Пахомов Е.А. Клады Азербайджана и других республик и краев Кавказа / Е.А. Пахомов. – Баку : Изд-во Азерб. филиала Акад. наук СССР. – (Труды Института истории, языка и литературы / Акад. наук СССР, Азерб. филиал ; Т. 2/41)
Вып. 2. – 1938. – 102 с., 1 л. карт. : карт.
667404
  Мокрынин В.П. Клады в Кыргызстане: мифы и реальность. / В.П. Мокрынин, В.М. Плоских. – Бишкек, 1992. – 174с.
667405
  Кропоткин В.В. Клады византийских монет на территории СССР / В.В. Кропоткин. – Москва, 1962. – 63с.
667406
  Давидович Е.А. Клады древних и средневековых монет Таджикистана / Е.А. Давидович. – М., 1979. – 462с.
667407
  Лебедев А.Г. Клады заветные / А.Г. Лебедев. – Москва, 1963. – 206с.
667408
  Бублейников Ф.Д. Клады земли / Ф.Д. Бублейников. – Москва : Молодая гвардия, 1946. – 168с.
667409
  Новиков Э.А. Клады земли / Э.А. Новиков. – Москва : Просвещение, 1971. – 104с.
667410
  Федоров-Давыдов Клады золотоордынских монет. (Основные этапы развития денежного обращения и денежно-весовых систем в Золотой Орде XIII-XV вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Федоров-Давыдов Г.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1957. – 14л.
667411
  Гошкевич В.И. Клады и древности Херсонской губернии / В.И. Гошкевич. – Херсон : Типография Юга (В.И. Гошкевича), 1903. – III, 176, II, [37] с.
667412
  Успенский В.Д. Клады и загадки Таймыра. / В.Д. Успенский. – М, 1972. – 267с.
667413
  Астахова В.Г. Клады на болотах / В.Г. Астахова. – Москва : Лесная пром-сть, 1976. – 81 с. : ил.
667414
  Полозов И.М. Клады рассказывают (топография кладов, найденных на территории Брянской области в 1944-1962 годах). / И.М. Полозов. – Брянск, 1963. – 23с.
667415
  Кропоткин В.В. Клады римских монет на территории СССР // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1961. – Г4-4 : Клады римских монет на территории СССР / В.В. Кропоткин. – С. 1-136
667416
  Метелкин Н.В. Клады Украины / Н.В.Метелкин. – Киев : Атика, 2005. – 112с. – ISBN 966-326-101-3
667417
  Власова С.К. Клады Хрусталь-горы / С.К. Власова. – Челябинск, 1970. – 192с.
667418
  Страшкевич К.Ф. Клады, рассмотренные в Минц-кабинете Университета Св. Владимира с 1858-1866 год / Издал зав. минц-каб. Е. Страшкевич ; [под ред. К. Страшкевича]. – Киев : В университетской тип., 1867. – [2], 108 с., 1 л. ил. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1866. - Конволют. - Пер.: Монетные клады Киевской губернии / Н. Беляшевский ; Монетные клады принадлежащие Мюнц-кабинету университета Св.Владимира / [В. Данилевич]


  На форзаце подпись: В. Шугаевский. г. Киев [1932]
667419
  Буткус В.А. Клайпеда / В.А. Буткус. – Вильнюс : МИНТИС, 1976. – 62с. : фото
667420
  Жюгжда Р.Ю. Клайпедский край в планах империалистических государств (1919-1924 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жюгжда Р. Ю.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 24л.
667421
  Гладких М.І. Клан / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 193. – ISBN 966-642-073-2
667422
  Железова В.Ф. Клан 20-ти : Международные банки США / В.Ф. Железова. – М, 1981. – 254с.
667423
   Клан Кеннеди / Горовиц Дэвид, Кольер, , Питер. – М, 1988. – 494с.
667424
  Рубель В.А. Клан Муракамі-Гендзі в політичній системі Японії XI-XIV століть // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 174-179. – (Історія ; вип. 22)


  Стаття висвітлює історію типового японського середньовічного клану "другого ешелону" влади, його участь у політичних подіях XI-XIV ст. Увагу приділено також життя та творчості Кітабатаке Тікафуса - видатному політику та історику XIV ст.
667425
  Мезенхеллер Матис Клан победителей : биография // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 140-147 : Фото. – ISSN 1029-5828
667426
  Дашкевич Я. Клан Хмельницького: легенда чи дійсність // Родовід : наукові записки до історії культури України: дослідження, архівні документи, публіцистика / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – № 4. – С. 51-57
667427
  Баева А. Кланицата.Структурен анализ на романа "Хоро" от Антон Страшимиров / А. Баева. – София : Изд-ка къща Сребърен лъв, 1995. – 163 с. – ISBN 954-571-042-Х
667428
  Рущенко І.П. Кланова структура українського суспільства (соціологічний нарис) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 49-55. – (Серія соціологічна ; Вип. 3)
667429
  Магійович І. Кланово-олігархічне управління країною, його вплив на рівень життя населення та міжнародні міграційні процеси / І. Магійович, І. Більський // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 45-52. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2313-3627
667430
  Бородин Е. Клановый характер устройства Киргизской Республики // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 5 (251). – С. 48-59. – ISSN 1998-1813
667431
  Софронів-Левицький Кланялися вам три України = Salute from three Ukraines : репортаж про туристичний маратон по українських поселеннях у Югославії, Чехословаччині і Польщі / Василь Софронів-Левицький. – Вінніпег ; Торонто : Новий шлях, 1970. – 175 с.
667432
  Дьяков Л.В. Кланяюсь Дону / Л.В. Дьяков. – М, 1983. – 64с.
667433
  Шепітько О. Клаптик зігрітої сонцем землі : повість // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7/9. – С. 5-58. – ISSN 0130-1608
667434
  Чмельов С.П. Клаптик історії. / С.П. Чмельов. – К., 1961. – 72с.
667435
  Яценківський О.В. Клаптик України в "золотому трикутнику" Парижа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21 червня (№ 106)


  Екскурсію для "Дня" провів радник - директор Культурно-інформаційного центру Олег Яценківський.
667436
   Клапченко Василь Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 267 : фото
667437
  Калакура Я.С. Клапчук Сергій Миколайович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 213. – ISBN 96966-8060-04-0
667438
  Коцур Г.Г. Клапчук Сергій Миколайович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 46 : фото
667439
  Коцур А.П. Клапчук Сергій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 268. – ISBN 978-966-02-6814-2
667440
   Клапчук Сергій Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 199. – ISBN 978-966-439-754-1
667441
  Балаклицький М. Клара Гудзик як християнський публіцист: до проблеми світоглядної ідентифікації // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 137-149. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
667442
   Клара Ивановна Калинычева. Поэзия будней : [альбом]. – Москва : Советский художник, 1976. – 30 c., [26] с. ил. : ил.
667443
  Кваснецкая М.Г. Клара Лучко / М.Г. Кваснецкая. – Москва, 1987. – с.
667444
   Клара Цеткин. – Москва, 1933. – 32 с.
667445
  Пик В. Клара Цеткин / В. Пик. – М, 1938. – 40с.
667446
  Ильберг Г. Клара Цеткин / Г. Ильберг. – Москва, 1958. – 206с.
667447
  Боярская З.С. Клара Цеткин / З.С. Боярская. – Москва, 1959. – 115с.
667448
  Кларин В.М. Клара Цеткин в борьбе за коммунистическое воспитание молодежи. / В.М. Кларин. – М, 1963. – 191с.
667449
  Кларин В.М. Клара Цеткин в борьбе за народное просвещение и воспитание молодежи. : Автореф... канд. пед.наук: / Кларин В.М.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1958. – 20л.
667450
  Пік В. Клара Цеткін / В. Пік. – К, 1939. – 32с.
667451
  Кведнау В. Клара Шуман. / В. Кведнау. – М., 1973. – 176с.
667452
  Холендро Д.М. Кларенс и Джульетта / Д.М. Холендро. – М., 1962. – 55с.
667453
  Касимов Н.С. Кларки химических элементов как эталоны сравнения в экогеохимии / Н.С. Касимов, Д.В. Власов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 7-17 : рис., табл. – Библиогр.: с. 15-16. – (География ; № 2). – ISSN 0201-7385
667454
  Фаст Г. Кларктон. / Г. Фаст. – М, 1950. – 152с.
667455
  Панченко В. Кларнет і дудка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 27 (192). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  Історія генія, який відмовився від свободи - Павла Тичини
667456
  Борецький В. Кларнет у творчості І. Стравінського // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 40 : Музикознавчий універсум. – С. 47-60. – ISSN 2310-0583
667457
  Метлушко В.О. Кларнет як сольно-ансамблевий інструмент в творчості композиторів XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Метлушко Володимир Олександрович ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
667458
  Червінський В.І. Клас / В. Червінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 193-195. – ISBN 966-642-073-2
667459
  Гайдей Віктор Олександрович Клас багатопараметричних функцій гіпергеометричного типу та іх застосування : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Гайдей Віктор Олександрович; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. Кафедра математ. аналізу та теорії імовірностей. – Київ, 2002. – 152 л. + Додатки: л. 136 - 144. – Бібліогр.: л. 123 - 136
667460
  Гайдей Віктор Олександрович Клас багатопараметричних функцій гіпергеометричного типу та їх застосування : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Гайдей В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
667461
  Андросенко М. Клас єдиності і локальні наближення розв"язків нескінчених стаціонарних систем різницевих рівнянь / М. Андросенко, О. Кашпіровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-11. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Для нескінчених стаціонарних систем різницевих рівнянь описано клас єдиності розв"язку і спектр різницевого оператора. Побудовано локальні наближення розв"язків, які є аналогом локальних сплайнів мінімального дефекту. Class of solution uniqueness and ...
667462
   Клас і класика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 58-59 : фото
667463
   Клас і класика бальнеології // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 36-37 : фото
667464
   Клас і класика бальнеології // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 22-23 : фото
667465
   Клас і класика бальнеології // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 24 : фото
667466
  Кудря І.Г. Клас і соціальна стратифікація в добу глобалізації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 9-14
667467
  Пекарська М.-К. Клас пані Чайки = Klasa pani Czajki : [для дітей ст. шк. віку] / Малгожата-Кароліна Пекарська ; пер. з пол. Божена Антоняк. – Харків : Школа, 2016. – 335, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-429-134-4
667468
  Толок Валентина Клас створює кінофільм "Тарас Бульба" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-13


  В №6 за нинішній рік ми вмістили добірку матеріалів, присвячених 200-річчю від дня народження Миколи Гоголя. В ній ішлося про стан вивчення творчості нашого славетного земляка в школі, про необхідність його поліпшення шляхом посилення українського ...
667469
  Шчарбакоу В.К. Класавая барацьба і гістарычная навука на Беларусі. / В.К. Шчарбакоу. – Менск, 1934. – 106с.
667470
  Симончук Е. Класи в політичній сфері суспільства: підтримка партій і довіра до них // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, квітень - червень. – С. 43-63. – ISSN 1563-3713
667471
  Смирнова Н.Ф. Класи і нації / Н.Ф. Смирнова. – Донецк, 1970. – 48с.
667472
  Гулевич В.Н. Класи і політичні партії ФРН / В.Н. Гулевич. – Київ, 1975. – 287 с.
667473
   Класи Конфуція // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Першого вересня на базі Запорізького національного університету відбудеться урочисте відкриття класів Інституту Конфуція з вивчення китайської мови, культури та традицій.
667474
  Россада Т.В. Класи номінативних даних зі швидким доступом до компонентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 199-204. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджується проблема ефективного доступу до компонентів даного. Дослідження здійснюються в рамках композиційно-номінативного підходу до програмування, який надає достатньо розвинені можливості для формалізації необхідних понять. У статті ...
667475
  Карнаух Т.О. Класи пам"яті R-перетворювачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 148-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається класифікація R-перетворювачів з точки зору операцій над пам"яттю та властивості замкненості класів перетворень, що задаються R-перетворювачами одного класу пам"яті, відносно суперпозиції з скінченним перетворенням. Показано, що при певних ...
667476
  Кеба О.М. Класи приголосних артикуляцій в контакті з вібрантами в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 177-183


  У статті розглянуто можливі в іспанській мові комбінації вібрантів з приголосними фонемами в межах однієї лексичної одиниці. Визначаються категорії артикуляцій звуків в контакті з вібрантами, які необхідно враховувати як змінні, що впливають на їх ...
667477
  Булавін Л.А. Класи проєктивних представлень у визначенні симетрії колективних спінорних збуджень та їхньої дисперсії в кристалах і періодичних наноструктурах / Л.А. Булавін, В.О. Губанов, А.П. Науменко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2021. – № 2. – С. 38-50. – ISSN 1025-6415
667478
  Чечельницький Віктор Якович Класи сигналів на основі досконалих двійкових решіток : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / Чечельницький В.Я.; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
667479
  Лавренюк Я.В. Класи спряженості групи трикутних автоморфізмів афінного простору над простим скінченним полем // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 28-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядаються класи спряженості факторгрупи групи Жонк"єра по ядру її дії на афінному просторі вимірюваності n над простим скінченним полем F[нижній індекс p]. Встановлено деякі оцінки потужностей цих класів спряженості. При їх вивченні природньо ...
667480
  Італмазов Х. Класи спряженості і транзитивні підгрупи силовських 2-підгруп симетричних груп степенів 2 . : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Італмазов Х.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 10л.
667481
  Астахов О. Класи та типові реакції неорганічних сполук / О. Астахов, О. Русько, Б. Неклеєвич ; за ред. О.І. Астахова. – Київ : Радянська школа, 1948. – 215 с., 1 л. табл.


  Русько Олексій Микитович (1906-1964) - Ректр КУ
667482
  Астахов О.І. Класи та типові реакції неорганічних сполук / О.І. Астахов. – Київ, 1948. – 216с.
667483
  Чалий К.О. Класи універсальності для просторово-обмежених систем різної природи в контексті розвитку нанотехнологій та наномедицини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 486-492. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обговорені деякі аспекти теоретичних досліджень просторово-обмежених систем різної природи у зв"язку з пріоритетним розвитком нанотехнояогій та наномедицини. Запропонований перелік ознак, які характеризують певний клас універсальності для ...
667484
  Карнаух Т.О. Класи функцій та чисел, що визначаються трансформаційними та генеруючими моделями обчислень : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.08- математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика / Карнаух Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 188л. + Додатки: л. 151-188. – Бібліогр.: л. 146-151
667485
  Карнаух Тетяна Олександрівна Класи функцій та чисел, що визначаються трансформаційними та генеруючими моделями обчислень : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.01.08 / Карнаух Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
667486
  Шкаравська Ольга Юріївна Класи функцій, визначених перетворювачами над надсловами : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.08 / Шкаравська Ольга Юріївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 19л.
667487
  Шкаравська Ольга Юріївна Класи функцій, визначених перетворювачами над надсловами. : Дис... Канд. фіз.-мат.наук: 01.01.08 / Шкаравська Ольга Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 151л. – Бібліогр.:л.147-151
667488
  Бондарук Т.І. Класик історико-правової науки (до 180-річчя від дня народження Михайла Флегонтовича Владимирського-Буданова) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 9-14. – ISSN 2219-5521


  У статті, присвяченій видатному правознавцю, історику права М.Ф. Владимирському-Буданову, подається короткий виклад його життєвого і творчого шляху, аналізуються основні творчі здобутки, підходи й методи, з"ясовується роль у розвитку української ...
667489
   Класик математичної науки // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 187-191. – ISBN 966-505-054-0
667490
  Кабаченко Володимир Класик одеської школи живопису Микола Андрійович Шелюто (1906-1984) // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 1 (69). – С. 38-40. – ISSN 0130-1799
667491
  Степусишин С.Б. Класик світового детективу : урок-пошук з вивчення біографії А. Конан Дойла. 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-17
667492
  Зорівчак Р.П. Класик українського перекладознавства: (До 75-річчя професора Віктора Вікторовича Коптілова ) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2006. – Том 3 № 1(7). – С. 167-171.
667493
  Нестеренко П. Класик українського письменства в екслібрисі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 66-70. – ISSN 0236-1477
667494
  Чугуй О.П. Класик української драматургії : (до 125-річчя І.К. Карпенко-Карого (Тобілевича) / О.П. Чугуй. – Київ : Тов-во "Знання" УССР, 1970. – 48 с. : іл.
667495
  Бурлака Г. Класик української текстології // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 49-52. – ISSN 0236-1477


  Сиваченко Микола Єфремович - історик літератури, фольклорист, текстолог, член-кореспондент НАН України (1920-1988).
667496
  Славинський М. Класик, який твердо знав: "треба любити" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 23 (308). – С. 58-60


  5 грудня видатному українському прозаїкові Григоров Тютюннику виповнилося б 80 років
667497
   Класика - балканистика - палеославистика = Classical, Balkan and Paleoslavic studies : материjали од научниот собир по повод одбележуваньето на 85-годишнината од раганьето и 60 години научна работа на академик Петар Хр. Илиевски. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 444 с. : портр. – Парал. тит. лист англ. мовою - Статті мак., нім. та англ. мовами. – Библиогр.: c. 409-438. – ISBN 9978-9989-101-75-5
667498
  Сас Олена Класика жанру? Сподіваймося! : децентралізація публічної влади та реформа місцевого самоврядування на порозі точки неповернення / Сас Олена, Ткачук Анатолій Федорович // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 26-28


  Скепсис ніби став гарним тоном, коли в будь-якому контексті вживають словосполучення "реформа місцевого самоврядування" або "адміністративно-територіальна реформа" (чи то відповідно до європейських стандартів "реформа публічної влади"). Справді, ці ...
667499
  Косюк О. Класика і масова культура: опозиція чи трансформація? (Міркування з приводу адаптації імені й творчості Лесі Українки в індустрії масової культури) // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 147-158. – ISBN 978-966-600-359-4
667500
  Зоммер Тео Класика німецької журналістики: графиня Маріон Дьонгофф / розмову вела Олеся Яремчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 17-18


  Про цінності видатної публіцистки повоєнної Німеччини - у розмові з її учнем та послідовником, редактором тижневика DIE ZEIT Тео Зоммером.
667501
  Бакіров В. Класика, що випереджає час // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (81). – С. 13-18. – ISSN 2078-1016


  Інтерв"ю академіка Віля Бакірова, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету.
667502
  Шалагінов Б.Б. Класики і романтики : штудії з історії нім. л-ри ХVIII - XIX cт. / Борис Шалагінов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 439, [1] с. : іл. – Покажч. імен: с. 432-439. – Бібліогр.: с. 423-431. – ISBN 978-966-518-632-8
667503
  Трипільський А. Класики літератури в боротьбі за високу ідейність мистецтва / А. Трипільський. – К., 1949. – 63с.
667504
  Тарасун П.К. Класики марксизму-ленінізму про можливі непередбачені наслідки взаємодії людини з природою // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
667505
  Воробйова В.С. Класики марксизму-ленінізму про необхідність підготовки молоді до трудової діяльності // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 3-6. – (Серія історії ; № 15)
667506
  Бондаренко М.П. Класики марксизму-ленінізму про роль колективу у вихованні особи // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 3-10. – (Серія історії ; № 16)
667507
  Погрібний А. Класики не зовсім за підручником / А. Погрібний; Анатолій Поргрібний. – Київ : Школяр, 2000. – 136с. – ISBN 966-7625-06-0
667508
   Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера = Klassiker des politischen Denkens : Пер. з нім. – Київ : Тандем, 2002. – 584с. – Бібліогр.: с.514-569. – ISBN 966-7145-40-9
667509
  Рубін І.І. Класики політичної економії. / І.І. Рубін. – Х, 1929. – с.
667510
  Рубін І.І. Класики політичної економії. / І.І. Рубін. – Х, 1930. – 500с.
667511
  Руденко К.П. Класики російського природознавства про роль гіпотези в науці / К.П. Руденко. – Київ, 1955. – [16] с. – Окр. відб. з : Філософський збірник , № 2, 1955, [c.125-140]
667512
   Класики української літератури. – Київ, 1961. – 23 с.
667513
  Осляк І.Ф. Класики української літератури про релігію. / І.Ф. Осляк. – К., 1960. – 40с.
667514
   Класики української літератури. [Ізоматеріал] : [комплект листівок з текстовками на укр. м. : Гравюри на вініпласці Василя Чебаника]. – Київ : Мистецтво, 1966. – 29 л. : 29 листівок + 2 обкл.
667515
  Присухін С. Класики української філософії: Григорій Сковорода // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 липня (№ 29)
667516
  Погоріляк Й.М. Класиологія - наука про природний порядок цілісних систем: людину і природу / Й.М. Погоріляк. – Ужгород, 1995. – 40с.
667517
  Цікановська Н.А. Класифiкацiя недержавних пенсiйних фондiв у контекстi забезпечення їхньої фiнансовоi безпеки // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 64-70. – ISSN 2221-755X
667518
  Филиповски Г. Класификациjа на почвите на Република Македониjа = Soil classification of the Republic of Macedonia / Горги Филиповски ; уредн. Р. Лозановски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2006. – 341 с. – ISBN 9989-101-59-0
667519
  Соколов Л. Класификаціа на околиите во НР Македониіа спрема степенот на стопанскишт развиток / Л. Соколов. – Скопіе, 1960. – 109с.
667520
  Гритенко О.А. Класифіікація суспільно небезпечних наслідків: деякі теоретичні та законодавчі аспекти / О.А. Гритенко, Т.О. Ульянова // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 71-75. – ISSN 2312-928X
667521
  Старовойтенко О.А. Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) та Класифікатор основних фондів (КОФ) як основа визначення внутрішнього середовища туристської галузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 93-95. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто проблеми визначення внутрішнього середовища туристської сфери на основі застосування Класифікатора видів економічної діяльності і Класифікатора основних фондів.
667522
  Носіков О. Класифікатор професій в Україні: чергові зміни у "живій" книзі / О. Носіков, М. Дрозач, Т. Тимошек // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 12-17. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2411-6912 03
667523
   Класифікатор професій ДК 003 : 2005 (зміни та доповнення №3) : вид. офіційне / Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики ; М-во праці та соц. політики України, Держ. установа НДІ соц.-трудових відносин М-ва праці та соц. політики України (м. Луганськ) ; [розробники: С. Мельник та ін.]. – Київ : Соцінформ, 2008. – 107, [1] с. : табл. – Текст укр., рос.
667524
   Класифікатор професій ДК 003: 2005 : Видання офіційне. – Київ : Соцінформ, 2005. – 616с. – (Національний класифікатор України)
667525
   Класифікатор професій ДК 003: 2005. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 544с. – На обкл. Законодавство. – ISBN 966-667-236-7
667526
   Класифікатор професій ДК 003: 2010 / [ДУ НДІ соціально-трудових відносин ; Ін-т укр.мови НАНУ ; Державний комітет статистики України ; розробники : М. Гаврицька, В. Глоба, Т. Гречушкіна та ін.]. – Видання офіційне. – Київ : Соцінформ, 2010. – 746 с. + Додаток: с. 43-745. – (Національний класифікатор України)
667527
  Балашов Н.В. Класифікатор професій та методика його вдосконалення : аналіт. записка : № 1 / [Н.В. Балашов, Л.Й. Літвінчук ; за заг. ред. Р.В. Войтович] ; М-во соц. політики України, Держ. служба зайнятості України, Ін- т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – 18 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
667528
  Орлова В.В. Класифікатори у соціальній мережі Instagram (на матеріалі повідомлень National geographic) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 41-51. – ISSN 2520-6397
667529
  Ілик О. Класифікації дискурсивних слів у сучасному мовознавстві // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 28. – С. 73-80. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
667530
  Архіпов В.В. Класифікації експертних завдань, які вирішуються в рамках судово-товарознавчої експертизи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 181-187.
667531
  Гриненко І.О. Класифікації злочинів та їх кримінально-правове значення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гриненко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
667532
  Сенич О.Я. Класифікації злочинів у сфері торговельної діяльності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 216-221. – (Юридична ; Вип. 2)
667533
  Овсієнко А.С. Класифікації метафори в сучасному мовознавстві // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 70-84. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 5). – ISSN 2518-7600
667534
  Шихненко К.І. Класифікації освітніх змін у педагогічних дослідженнях США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 10 (44). – С. 223-233. – ISSN 2312-5993
667535
  Сербін О. Класифікаційна система наук Арістотеля: аналіз дуалістичного генезису старогрецького мислителя / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 3 (152). – С. 39-43


  У публікації представлено та комплексно проаналізовано ідеологічну фундаментальність дуалістичного вчення Арістотеля, подано класифікаційну систему мислителя, встановлено, що трилогічність загальної структури класифікації підпорядкована певній ...
667536
  Bernd Lorenz Класифікаційна система Регенсбург: історія та сучасний розвиток // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 21-29. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є висвітлення розвитку німецької бібліотечної системи класифікації, яку було впроваджено у 1964 році фахівцями університетської бібліотеки в Регенсбурзі. Методологія базується на використанні історичних та класифікаційних принципів і ...
667537
  Кузенков О.О. Класифікаційна система точок рівноваги лінійної системи диференціальних рівнянь третього порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 69-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі зроблена спроба систематизації простих та складних типів точок рівноваги лінійної системи трьох диференціальних рівнянь при різних характеристичних числах системи. Запропонована можлива класифікаційна система простих та складних станів ...
667538
  Маляренко О.С. Класифікаційна схема вихідних критеріїв ідентифікації можливих елементів регіональних екомереж // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 31-33
667539
  Заїка В.В. Класифікаційна характеристика державних нагород України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 79-85.
667540
  Бондар Л. Класифікаційна характеристика та функціональна роль Шевченкових присвят // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 194-205. – ISBN 978-966-02-4721-5
667541
  Курач Т.М. Класифікаційний аналіз геозображень / Т.М. Курач, Р.В. Олійник // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 97-99. – ISSN 2075-1893


  З появою нових видів геозображень із невизначеними власивостями постає проблема їх ідентифікації. У статті пропонується класифікаційний аналіз масиву геозображень за пріорітетом наближення їх до поняття географічної карти на основі встановлення ...
667542
  Горобець І.С. Класифікаційний вимір лексики народної медицини античних часів. Лексика народної античної медицини у класифікаційному вимірі (на матеріалі текстів "De agri cultura" Марка Порція Катона, "De medicina" Авра Корнелія Цельса, "Historia Naturalis" Гая Плі = (на матеріалі текстів "De agri cultura" Марка Порція Катона, "De medicina" Авра Корнелія Цельса, "Historia Naturalis" Гая Плінія Старшого) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – C. 321-328


  У статті здійснено спробу дослідження лексико-семантичних особливостей давніх рецептів народної медицини в античних авторів, визначається їхня генеза та основні принципи структури, проводиться зіставний аналіз авторського стилю на основі текстів "De ...
667543
  Чаварга Я.М. Класифікаційний тип змістових зв"язків у семантиці прикметників англійської мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 82-86. – Бібліогр.: Літ.: с. 82-86; 9 назв. – ISSN 1729-360Х
667544
  Бекешко В.Я. Класифікаційні аспекти методів оцінювання ефективності маркетингових комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-7. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
667545
  Масна А.М. Класифікаційні аспекти послуг як об"єктів управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 100-106. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
667546
  Моклиця Ю.В. Класифікаційні аспекти туристичного потенціалу міста Луцька // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 85-91 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
667547
  Мелкумова Т.В. Класифікаційні засади таксономій мовленнєвих актів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 168-171. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
667548
  Нестеренко Оксана Олексіївна Класифікаційні моделі та системні методи інформаційної підготовки та підтримки багатокритеріальних рішень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.04 / Нестеренко О.О.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
667549
  Рубцова М.Ю. Класифікаційні ознаки аутсорингу у виборі конкурентних форм взаємодії суб"єктів підприємництва // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 29-37.
667550
  Курач Т.М. Класифікаційні ознаки географічних карт // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 10-16


  Класифікаційні ознаки – один з головних складених елементів класифікації. Виділення й дослідження ознак класифікації, заснованих на властивостях карт як моделей дійсності визначає сукупність майбутніх класифікаційних груп карт по різних ...
667551
  Пурська І. Класифікаційні ознаки міжнародного туризму // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 187-195. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 40). – ISSN 2078-4333
667552
  Пасічна І.О. Класифікаційні ознаки податкових правовідносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 55-59. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
667553
  Мєлєкєсцева Н.В. Класифікаційні ознаки предикатів наявності/відсутності у сучасній українській літературній мові // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 73-74
667554
  Комісаров К. Класифікаційні ознаки прислівника та приакцидентного означення в японській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-22. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У сучасному мовознавстві дедалі послідовніше розрізняють власне члени речення та синтаксеми, і ці два ряди компонентів виявляють різне спрямування: власне члени речення спрямовані у внутрішню структуру мови, а синтаксеми – у зовнішню. Синтаксема має ...
667555
  Лужанський А.В. Класифікаційні ознаки суб"єктів доступу до правосуддя в Україні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 10 (146). – С. 38-42
667556
  Петрик О. Класифікаційні основи іменників опредметненої дії // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 114-119. – ISSN 2075-1486
667557
  Бондарук О.С. Класифікаційні особливості бюджетних елементів економічної безпеки // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 93-99. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
667558
  Гордєєв А.Ю. Класифікаційні особливості карт-портоланів : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 310-316. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
667559
  Дубініна О.М. Класифікаційні параметри акме-технології формування математичної культури майбутніх інженерів з програмного забеспеченя // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 85-97. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
667560
  Чумак В.В. Класифікаційні параметри лінгвотекстових категорій у східнослов"янському мовознавстві / В.В. Чумак, С.М. Шевель // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 76-81. – Бібліогр.: Літ.: с. 81; 24 назв. – ISSN 1729-360Х
667561
  Арібжанова І. Класифікаційні параметри невласне граматичного узгодження // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 27-34. – ISSN 0252-3108


  "Розглянуто типологічні ознаки невласне граматичного узгодження, що має вияв у структурах зі специфічно вираженим опорним компонентом у функції означуваного предмета (незмінний субстантив, змінний субстантив недиференційованого роду, сполука слів, ...
667562
  Лобузіна К.В. Класифікаційні схеми в лінгвістичному забезпеченні електронних бібліотек : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Лобузіна К.В.; НАНУ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
667563
  Сербін О. Класифікаційні схеми основних розділів Енциклопедії Дідро та Д"Аламбера з позиції представлення змісту наукової думки / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 7 (192). – С. 38-43. – ISSN 2076-9326


  У публікації охарактеризовано класифікаційні схеми основних розділів Енциклопедії. Проведено детальний аналіз структури та змісту класифікаційних схем, який дає підстави зробити висновок, що це видання розпочало відлік розвитку організації систем ...
667564
  Поміркована Т.В. Класифікаційні характеристики прийменникових конструкцій англійської мови // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 22-28. – ISBN 978-966-8847-78-3
667565
  Савочкіна Т.І. Класифікація 3-породжених р-груп, у яких нормалізатори підгруп нормальні та мають доповнення (Р>2) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-49. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються р-групи, у яких нормалізатор кожної підгрупи є нормальною підгрупою і має доповнення. Ключові слова: нормаліатор, доповнення, комутант. P-groupx are investigated at which normalizer of each subgroup is a normal subgroup and has ...
667566
  Раренко Л.А. Класифікація 3D-реклами в Україні. Аналіз актуальних пропозицій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 64, липень - вересень


  В Україні активно виготовляють рекламу із застосуванням тривимірних технологій та тривимірної графіки. Мета дослідження - виявлення особливостей 3D-реклами, представленої на вітчизняному ринку, та створення її загальної класифікації на основі ...
667567
  Міщенко К.І. Класифікація m-функцій загального положення на некомпактних поверхнях скінченного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дано топологічну класифікацію т-функцій загального положення на некомпактных поверхнях скінченого типу. Ключові слова: некомпактні поверхні, граф Ріба, функції Морса. We give the topological classifications of m-functions on the noncompact surfaces ...
667568
  Заярний О.А. Класифікація адміністративних інформаційних правопорушень як метод наукового дослідження адміністративної деліктності та інструмент удосконалення адміністративно-деліктного законодавства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 80-100. – ISSN 2227-796X


  У статті з наукових і правозастосовчих позицій здійснено класифікацію адміністративних інформаційних правопорушень, запропоновано групи критеріїв для такої класифікації - за ознаками складів проступків, правових режимів інформації, що є предметом ...
667569
  Кучма К.С. Класифікація адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 107-110. – ISSN 2219-5521
667570
  Донченко В.С. Класифікація акцій за критерієм інвестиційної привабливості з використанням теорії збурень псевдообернених матриць / В.С. Донченко, М.Ф. Кириченко, В.Н. Омардибірова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 180-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття присвячена опису технології багатовимірної класифікації акцій за критерієм інвестиційної привабливості. Технологія побудована з використанням теорії збурення псевдообернених матриць. The article is devoted to the description of multidimensional ...
667571
  Коломієць М.О. Класифікація аналітичних структур за семантичними та прагматичними ознаками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 7-9. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  У статті розглядаються аналітичні лексико-синтаксичні структури. Проводиться аналіз поняття аналітичних структур та перекладацького аспекту використання їх при перекладі речень з іспанської мови українською, підкреслюється здатність їх виступати ...
667572
  Петьков В.А. Класифікація аномального розвитку особистості як психологічна проблема // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 237-240
667573
  Денисик Г.І. Класифікація антропогенного карсту Правобережної України для потреб раціонального використання : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України / Г.І. Денисик, Б.Д. Панасенко // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 132-138. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
667574
  Мєр"ємова Ю. Класифікація антропонімів англійських, російських та українських літературних казок за походженням // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 504-507. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
667575
  Купцова М. Класифікація арбітражних угод // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 108-113.
667576
  Покотило М.О. Класифікація аргументативних схем О. Фрілі та проблема оцінки аргументації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 142-144
667577
  Ковальов О.Л. Класифікація банківських ризиків.Фактори, що впливають на кредитні ризики, і підходи до їх класифікації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 63-70. – Бібліогр.: на 17 пунктів
667578
  Іванова О.К. Класифікація баричних полів і синоптико-статистичний метод деталізованого прогнозу погоди з місячною завчасністю для території України : автореф. дис. ... канд. географ. наук : спец.: 11.00.09 - метеорол, клімат.,агрометеорол. / Іванова О.К. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
667579
  Самойленко В.М. Класифікація берегових ландшафтних ярусів і смуг / В.М. Самойленко, І.О. Діброва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 318-325.
667580
  Кузнецова М. Класифікація бібліотечних електронних ресурсів з краєзнавства як платформа функціонування їхньої цілісної системи / Марина Кузнєцова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 6 (155). – С. 24-28


  Досліджено та розроблено загальну схему і структуру видової класифікації складу ресурсів, продуктів та послуг з краєзнавства в електронному середовищі публічних бібліотек України.
667581
  Мельник Мар"яна Іванівна Класифікація бізнес-середовища: системний підхід // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 251-260. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розширено трактування сутності поняття "бізнес-середовище", виокремлено його характерні особливості; на основі запропонованої системи критеріїв оцінки розроблено класифікацію видів бізнес-середовища з метою комплексного врахування об"єктивного ...
667582
  Василенко С.В. Класифікація бойових психогенних втрат з урахуванням досвіду антитерористичної операції // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 37-42
667583
  Бриндак Д. Класифікація боргових цінних паперів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 117-120.
667584
  Музика-Стефанчук Класифікація бюджетних правовідносин: питаннятеорії та практики // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 67-72
667585
  Стрішенець Н. Класифікація в електронному середовищі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 5. – С. 34-43. – ISSN 1029-7200
667586
  Криволапов Б.М. Класифікація валютних операцій в міжнародному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 344-350


  Стаття присвячена проблемам класифікації валютних операцій в міжнародному праві. Автор аналізує визначення та класифікацію валютних операцій різними міжнародними фінансовими організаціями та порівнює їх з українським законодавством.
667587
  Шигонін О.Б. Класифікація вбивств із сексуальних мотивів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 275-279
667588
  Чімишенко С.М. Класифікація видатків на утримання особового складу військових формувань України / С.М. Чімишенко, О.І. Кузьмич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 65-69. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються принципи формування та класифікації видатків на утримання особового складу військових формувань України та пропонуються шляхи подолання диспропорції у нормах та видах матеріального забезпечення військовослужбовців різних ...
667589
  Пеліпадченко Р.О. Класифікація видатків та витрат в системі обліку бюджетних установ та організацій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 182-186. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
667590
  Бихова О.М. Класифікація видів бенчмаркінгу в системі управління банками // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 15-18. – ISSN 1683-1942
667591
  Богма О.С. Класифікація видів бюджетної безпеки країни // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 38-40. – ISSN 2409-1944
667592
  Горох О.П. Класифікація видів звільнення від покарання за стадією кримінального провадження // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 34-38. – ISBN 978-617-616-069-4
667593
  Нестеренко О.С. Класифікація видів інновацій та ефектів від їх впровадження // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – № 4 (51). – С. 112-117
667594
  Пахомов В.В. Класифікація видів контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 101-107
667595
  Петрушевський Ю. Класифікація видів макроекономічного планування / Ю. Петрушевський, О. Попадюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 228-232. – ISSN 1993-0259
667596
  Григоренко Т.М. Класифікація видів мерчандайзингу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 511-515. – ISSN 2222-4459
667597
  Жукович І.А. Класифікація видів наукової та науково-технічної діяльності / І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 90-94 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
667598
  Романко О.П. Класифікація видів планування конкурентноспроможності машинобудівних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 133-137. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
667599
  Вінтюк Ю. Класифікація видів поведінки: спроба аналізу та оптимізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 184-192. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
667600
  Павлова М. Класифікація видів преюдиції як інструмент визначення її суті // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 133-137
667601
  Дем"янова О.В. Класифікація видів проваджень у цивільному процесі України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 79-84. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Стаття присвячена розгляду питань, пов"язаних з визначенням поняття провадження, його співвідношенням з іншими структурними елементами цивільного процесу. Обгрунтовується існування основних, спеціальних, функціональних та приватних проваджень. Окрема ...
667602
  Голік О.В. Класифікація видів реклами за критерієм етичності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 178-182. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
667603
  Удалов Олег Класифікація видів стархування у сфері інвестиційної діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 44-47
667604
  Старовойтенко О.А. Класифікація видів туризму в контексті культури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 132-140
667605
  Гарбера О.Є. Класифікація видів туризму в системі міжнародної торгівлі послугами // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 59-62
667606
  Кохановський В. Класифікація видів туризму і туристичних подорожей та її цивільно-правове значення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 209-210. – ISBN 978-617-7069-28-6
667607
  Шем"яков О.П. Класифікація видів управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 221-228
667608
  Семенов А.Г. Класифікація видів фінансової стратегії підприємства / А.Г. Семенов, О.О. Єропутова, О.О. Плаксюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 163-170. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
667609
  Яремко О.П. Класифікація видів цільового використання земель, проблеми лісу і лісівництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 18-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
667610
  Шемелинець І.І. Класифікація видів юридичної відповідальності: теоретичний аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 14-24. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
667611
  Ровний В.В. Класифікація видів, форм та методів здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності. Правовий аспект // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 238-243. – (Серія "Право" ; вип. 2)
667612
  Бурденко І. Класифікація випущених фінансових інструментів: фінансове зобов"язання чи інструмент капіталу : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 27-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
667613
  Михалевич С. Класифікація виробничих запасів для ефективної організації обліку ( на прикладі швейних підприємств) : галузевий облік // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 36-40 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
667614
  Медвідь Л. Класифікація витрат мисливських господарств як методологічна основа організації їх обліку і контролю / Л. Медвідь, Г. Говда // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 11. – С. 15-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
667615
  Озеран В.О. Класифікація витрат як засіб управління ними / В.О. Озеран, Р.Я. Хіч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розглянуто методику класифікації витрат у сучасних умовах господарювання. Проводячи класифікацію витрат, підприємство має керуватися такими класифікаційними ознаками, що дозволять досягнути основні цілі управління, а саме: управління собівартістю, ...
667616
  Бадовська І. Класифікація вихідних параметрів системи соціальних пільг у вимірі суперечностей соціальної політики та бюджетних можливостей держави // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 7. – С. 17-22 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
667617
  Смілка В.А. Класифікація внутрішніх процесів містобудівного моніторингу // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 140-148 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
667618
  Дереко В.Н. Класифікація воєнно-політичних рішень України: нормативно-правові аспекти // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 630-636. – ISSN 1563-3349
667619
  Крисюк Б.В. Класифікація галузевих ризиків у лісовому господарстві України : економіка та управління національним господарством / Б.В. Крисюк, В.І. Крисюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 75-87. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
667620
  Твердохлєбов І.Т. Класифікація галузей районного територіально-виробничого комплексу за їх роллю в територіальному поділі праці / І.Т. Твердохлєбов, М.В. Багров // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 3-10 : Табл.
667621
  Чемодурова Н.О. Класифікація гарантій незалежності суддів адміністративних судів // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 3. – С. 120-130
667622
  Жук А. Класифікація гарантій прав і свобод підозрюваного під час застосування запобіжного заходу "тримання під вартою" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 243-248. – ISSN 2663-5313
667623
  Самойленко Л.В. Класифікація геологічних пам"яток за інженерно-геологічними ознаками / Л.В. Самойленко, А.В. Дубицька // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 91-98 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
667624
  Гузій М.І. Класифікація гірських порід за параметрами анізотропії магнітної сприйнятливості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 66-72. – (Геологія ; Вип. 13)


  На основі вивчення магнітної сприйнятливості колекції зразків докембрійських гранітоїдів Українського щита та розгляду анізотропії феропарамагнітної моделі запропонована класифікація кристалічних гірських порід за її параметрами. Розглянуто питання ...
667625
  Роботинська В.О. Класифікація гласного цивільного процесу // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10 (169). – С. 45-48
667626
  Віхров О. Класифікація господарських правовідносин: загальнотеоретичний підхід // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 134-142. – ISSN 1993-0909
667627
  Тертишна Л.С. Класифікація господарсько-правових засобів реалізації державної регіональної політики // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 70-77. – ISSN 2224-9281
667628
  Слюсарчук Л.І. Класифікація готової продукції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 150-154. – Бібліогр. в кінці ст.


  Класифікацію продукції обгрунтовано з погляду удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку, з метою нагромадження інформації формування вартості.
667629
  Тесліцький А.М. Класифікація громадських об"єднань в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 44-47. – (Правознавство ; Вип. 559). – ISSN 2221-173X
667630
  Опадчий І.М. Класифікація грошових зобов"язань як інституту зобов"язального права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 130-137. – ISBN 966-7784-65-7
667631
  Кошельок Г.В. Класифікація грошових потоків підприємства у сучасних умовах // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 1 (66). – С. 32-40
667632
  Атамас П. Класифікація грощових потоків за видами діяльності як основа складання звіту про рух грошових коштів / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 2. – С. 13-18 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
667633
  Виноградова Г.В. Класифікація гуртожитків у законодавстві України: постановка проблеми // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 45-21. – ISSN 2222-5374
667634
  Коцар О.В. Класифікація даних обліку електричної енергії // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 79, вип. 2. – С. 42-52. – ISSN 0368-6418
667635
  Шубний В.О. Класифікація двовимірних безщільових напівпровідників / В.О. Шубний, О.Б. Кашуба // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 61
667636
  Сербін О. Класифікація двокрапкою та її автор - взаємозв"язок в еволюційності епохи / О. Сербін, І. Перенесієнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 9 (216), вересень. – С. 13-16. – ISSN 2076-9326
667637
  Піддубна Д. Класифікація державних органів та їх повноважень у сфері податкового обліку // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 36-40. – ISSN 0132-1331
667638
  Карнарук Н. Класифікація державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-44
667639
  Бондар А.В. Класифікація державного контролю за організацією та здійсненням господарської діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 100-103
667640
  Калакура Я.С. Класифікація джерел інтелектуальної історії України // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 106-113. – ISSN 2077-5709


  З"ясовуються сутність джерел з інтелектуальної історії України як носіїв відомостей про процес творчості, продукування ідей, теорій, концепцій, створення наукових праць, творів літератури, мистецтва, архітектури, формування суспільно-політичної і ...
667641
  Позняк Е.В. Класифікація джерел права у сфері екологічного страхування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 36-43.
667642
  Позняк Е.В. Класифікація джерел права у сфері екологічного страхування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 36-43.
667643
  Бойчук Класифікація дискреційних повноважень в діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 3-11. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
667644
  Цимбал-Слатвінська Класифікація дітей з особливими освітніми потребами в аспекті професійної діяльності логопеда // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 163-171 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2706-6258
667645
  Беседіна Т. Класифікація договорів (контрактів) поставки в зовнішньоекономічній діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 33-36
667646
  Попко Є.В. Класифікація договорів Ради Європи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 61. – С. 357-364. – ISSN 1563-3349
667647
  Тверезенко О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 139-148. – ISSN 0132-1331
667648
  Падучак Б.М. Класифікація договорів у сфері трансферу технологій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 189-192
667649
  Штим Т. Класифікація договорів, що опосередковують акціонерні відносини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 296-297. – ISBN 978-617-7069-17-0
667650
  Гопанчук В. Класифікація договору банківського вкладу (депозиту) / В. Гопанчук, М. Біда // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 110-116
667651
  Ніколенко Л.М. Класифікація доказів у господарському процесі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 219-223. – ISSN 1563-3349
667652
  Татарінцев Т. Класифікація доказів у справах про адміністративні корупційні правопорушення: окремі підходи до здійснення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 81-84
667653
  Яшний Д.В. Класифікація документальних листівок з видами Криму як джерела пам"яткознавчих досліджень (1895–1917) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 215-221. – ISSN 2078-0133
667654
  Апанасенко К. Класифікація документів дозвільного характеру і прав за ними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 58-65. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Автором статті розроблено систему прав, які посвідчуються документами дозвільного характеру, шляхом їх класифікації за рядом критеріїв. Ці права згруповано за змістом суб"єктивного права, правовою природою, метою відповідної дозвільної процедури, ...
667655
  Апанасенко К. Класифікація документів дозвільного характеру і прав за ними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-12. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено систему прав, які посвідчуються документами дозвільного характеру, шляхом їх класифікації за рядом критеріїв. Ці права згруповані за змістом суб"єктивного права, правовою природою, метою відповідної дозвільної процедури, терміном дії та ...
667656
  Кудлай В.О. Класифікація документів у системі управління якістю підприємства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 17-23
667657
  Запотоцький А.П. Класифікація документів як джерела доказів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 199-207.
667658
  Климчук Л.В. Класифікація документів: досвід, історіографічний аналіз // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 35-38


  У статті проведено історіографічний аналіз методики побудови класифікаційних схем документів, які застосовувались українськими та зарубіжними вченими.
667659
  Богдан І.В. Класифікація доходів сектору загальнодержавного управління України згідно з GFSM 2014 / І.В. Богдан, Д.В. Коноваленко, Т.Ю. Яра // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (261). – С. 33-57 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
667660
  Мельниченко О.А. Класифікація доходів селян та особливості механізму державного регулювання їх розподілу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 93-100. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
667661
  Кетько М.О. Класифікація ЕКГ на базі теореми Байеса / М.О. Кетько, Т.П. Короткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 268-270. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудова високоточного алгоритму класифікації ЕКГ на базі теореми Байеса та його практичне застосування.
667662
  Гончаренко Н.В. Класифікація екологічного аудиту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 194-201 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
667663
  Гончаренко Н.В. Класифікація екологічного аудиту: проблеми і напрями вирішення // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 92-96
667664
  Овандер Н.Л. Класифікація економіко-математичних моделей // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 187-196. – Бібліогр.: на 22 пункти. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
667665
  Гандзюра В.П. Класифікація екосистем різного ступеня забруднення за продукційними показниками біосистем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 129-131. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Запропоновано оригінальний метод класифікації угруповань, який дозволяє виокремлювати групи ценозів певного рівня токсичного забруднення середовища як за видовою структурою, так і за функціональними характеристиками організмів, популяцій і угруповань.
667666
  Рудишин С. Класифікація екосистем: проблеми й перспективи / С. Рудишин, В. Самілик // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (105). – С. 2-4
667667
  Фіголь Н.М. Класифікація електронних видань // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2014. – Вип. 2 (44). – С. 124-129. – ISSN 2077-7264


  У статті аналізується типологія електронних видань, запропонована в ДСТУ 7157:2010, наводяться пропозиції щодо її уточнення, поширення, пропонуються критерії, які варто додати.
667668
  Гунько С.О. Класифікація емпіричних ознак та їх вимірювання в соціально-педагогічних дослідженнях / С.О. Гунько, О.С. Семенов // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 98-102. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито сутність та особливості класифікації емпіричних ознак та їх вимірювання в ході проведення соціально-педагогічних досліджень.
667669
  Ломака О. Класифікація етнічних процесів у вітчизняній етнології // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 48-55. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
667670
  Пухтецька А А. Класифікація європейських принципів адміністративного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 112-119.
667671
  Гайдаржи М. Класифікація життєвих форм сукулентних рослин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-14. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Багаторічні спостереження за ростом і розвитком сукулентних рослин колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна дозволили модифікувати класифікацію життєвих форм І. Серебрякова. Подано конспект класифікації з доповненнями, завдяки яким можна ...
667672
  Онищенко С.В. Класифікація загроз бюджетній безпеці держави в умовах фінансової глобалізації // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 2 (45), квітень. – С. 108-113. – ISSN 2218-1199
667673
  Снігир Л.П. Класифікація загроз економічній безпеці вищого навчального закладу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 28-32. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті розглянуто поняття класифікації загроз економічній безпеці вищого навчального закладу. Проведена систематизація загроз, що притаманна економічній безпеці освітніх установ. Визначено, що забезпечення економічної безпеки освітніх установ є ...
667674
  Кузнецова І.О. Класифікація загроз економічній безпеці підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 3 (58). – С. 120-128. – ISSN 2313-4569
667675
  Зачосова Н.В. Класифікація загроз сталості економічної безпеки компаній з управління активами // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 3. – С. 7-12
667676
  Голованенко М.В. Класифікація задач визначення ефективності діяльності підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 188-191


  Стаття присвячена проблемі розробки класифікації задач оцінки ефективності діяльності підприємства. Не дивлячись на наявність численних показників та методик оцінки ефективності, загальної класифікації задач, які постають в процесі оцінки ефективності, ...
667677
  Артемчук В.О. Класифікація задач оптимізації мереж моніторингу стану атмосферного повітря // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 67. – С. 10-15
667678
  Кравченко М. Класифікація закономірностей реалізації закону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 99-104. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена класифікації закономірностей, які властиві процесу реалізації закону. Статья посвящена классификации закономерностей, которые свойственны процессу реализации закона. The article is devoted classifications of conformities to law, ...
667679
   Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України та узгодження з класифікаційними системами PRMS та PKOOH-2009 / Г.І. Рудько, В.Г. Омельченко, В.Г. Григіль, В.І. Ловинюков, О.В. Нецький // [Третій] міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Гоеофорум-2016)" : Україна, Миколаїв. обл., с. Коблеве, 15-20 серп. 2016 р. : [матеріали форуму] / "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Гоеофорум-2016)", міжнар. форум. – Київ : УкрДГРІ, 2016. – С. 268-271. – ISBN 978-966-7896-74-4
667680
  Лукач І. Класифікація засобів регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-51. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  На основі норм корпоративного права та наукових досліджень запропонована власна класифікація засобів регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав, а також аналізуються проблеми, що пов"язані з застосуванням цих засобів на практиці. На ...
667681
  Коломоєць Т. Класифікація заходів адміністративно - паравового примусу // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.105-111. – ISSN 0132-1331
667682
  Благодир А. Класифікація заходів кримінально-процесуального примусу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 178-181.
667683
  Щербатюк Н.В. Класифікація заходів нетарифного регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 111-116
667684
  Стрельченко Класифікація заходів стимулювання в системі публічного управління / Стрельченко, ОТ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 288-294. – ISSN 1563-3349
667685
  Бусуйок Д.В. Класифікація земельних адміністративних послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 239-245
667686
  Губар О. Класифікація зловживання цивільними правами за законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 93-100
667687
  Хавронюк М.І. Класифікація злочинів проти власності // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 12-17. – ISBN 978-617-7020-87-4
667688
  Палюх Л. Класифікація злочинів проти правосуддя // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 176-181. – ISSN 2307-8049
667689
  Дякін Ярослав Класифікація злочинів у сфері земельних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 148-151.
667690
  Шепетяк О. Класифікація знаків у семіотиці Чарльза Пірса // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2014. – № 3. – С. 129-136. – ISSN 2227-1503
667691
  Гінзбург М. Класифікація значень ся- дієслів в українських текстах // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 34-48


  Ґрунтуючись на працях О. Курило, С. Смеречинського, Ю. Шевельова та інших мовознавців, проаналізовано значення дієслів з афіксом -ся (ся-дієслів) і виокремлено їхні чотири основні значення (зворотне, безособове, пасивне й активне), а також дев"ять ...
667692
  Полякова Т.В. Класифікація зображень на основі ознакових просторових структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Полякова Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
667693
  Мазуренок О.Р. Класифікація зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на діяльність вітчизняних підприємств в умовах трансформаційних змін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 470-476. – ISSN 2222-4459
667694
  Неділько С.А. Класифікація і взаємозв"язок ізоморфізму в структурному типі граната : хімія / С.А. Неділько, О.Г. Дзязько // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 6-10 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
667695
  Косович О. Класифікація і критерії відбору навчального матеріалу для формування англомовної аудитивної компетентності студентів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 234-243. – ISSN 2312-5993
667696
  Шумілова А. Класифікація і типи словників у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / А. Шумілова, К. Сінельник // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 4 (249). – С. 22-27. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто принципи класифікації та типи словників, визначено вплив типологічних особливостей на процес формування цих видань. Проаналізовано роль словників як важливого засобу поширення наукової інформації на історичних етапах розвитку ...
667697
  Шумілова А. Класифікація і типи словників у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / А. Шумілова, К. Сінельник // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 5 (250). – С. 24-28. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто принципи класифікації та типи словників, визначено вплив типологічних особливостей на процес формування цих видань. Проаналізовано роль словників як важливого засобу поширення наукової інформації на історичних етапах розвитку ...
667698
  Поручинський В. Класифікація і типологія міських поселень України / В. Поручинський, Ф. Сосницька // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 98-101. – ISSN 2076-1333
667699
  Омельянчик С.В. Класифікація і типологія особи адміністративного правопорушника // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 300-304. – ISSN 1563-3349
667700
  Буравльов Є.П. Класифікація і управління техногенними ризиками / Є.П. Буравльов, І.П. Дрозд // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України. Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 17-25. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-8440-08-0
667701
  Караван Н.А. Класифікація інвестицій та обгрунтування вибору критеріїв їх ефективності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 13-17. – ISSN 2306-6814
667702
  Поєдинок В. Класифікація інвестицій: критерії і методологічне значення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-32. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються основні критерії класифікації інвестицій та з"ясовується їх значення для цілей господарсько-правового регулювання. В статье исследуются основные критерии классификации инвестиций и определяется их значение для целей ...
667703
  Соколовська В.В. Класифікація індивідуальних побутових послуг як об"єкт ціноутворення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 93-94 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
667704
  Рибачук В. Класифікація індивідуальних профілів вікової фазової динаміки наукової діяльності вчених / В. Рибачук, Г. Квіст // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (81). – С. 55-62. – ISSN 0374-3896
667705
   Класифікація індивідуального споживання за цілями (КІСЦ). – Київ, 2007. – 75с.
667706
  Драбаніч А.В. Класифікація інновацій за інтересами суб"єктів інноваційного процесу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 30-32
667707
  Фурсіна О.В. Класифікація інновацій та зміст інноваційної діяльності // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.11. – С. 249-255. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
667708
  Лукашова І.О. Класифікація інститутів спільного інвестування : необхідність і проблеми / І.О. Лукашова, О.С. Власова // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 2. – С. 7-12
667709
  Лукашова І.О. Класифікація інститутів спільного інвестування: необхідність і проблеми : економіка та управління національним господарством / І.О. Лукашова, О.С. Власова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 71-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
667710
  Сухонос В. Класифікація інституту глави держави; критерії та види // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 17-20. – ISSN 0132-1331
667711
  Дацькова Д. Класифікація інструментів інтернет-маркетингу // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 40, ч. 1. – С. 127-132. – ISSN 2078-5860
667712
  Притуляк Н.М. Класифікація інтелектуального капіталу - методологічний аспект внутрішнофірмового управління // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 23-31. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
667713
  Бабецька І.Я. Класифікація інтересу як цивільно-правової категорії // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 112-116. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
667714
  Ламонова П.П. Класифікація інформації з обмеженим доступом в системі інформаційної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 187-189
667715
  Ламонова П. Класифікація інформації з обмеженим доступом в системі інформаційної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 146-148
667716
  Долгий О. Класифікація інформації: зв"язок із забезпеченням безпеки працівників державної податкової служби // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.75-79
667717
  Діордіца І. Класифікація інформаційних прав і свобод людини та громадянина // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 116-122
667718
  Воронкін О. Класифікація інформаційно-комунікаційних технологій навчання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 2 (57). – С. 95-102. – ISSN 2078-1016


  Запропоновано оригінальну класифікацію інформаційно-комунікаційних технологій навчання, в основу якої покладено технології організації навчально-виховного процесу (предметно орієнтована, особистісно орієнтована та партнерська технології) у поєднанні з ...
667719
  Гелич Ю.О. Класифікація інформаційно-правових гарантій таємниці особистого життя людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 156-160
667720
  Кручок Н.С. Класифікація іпотечних систем // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 3. – С. 22-24
667721
  Калакура Я.С. Класифікація історичного знання / Я. Калакура // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 195-197. – ISBN 966-642-073-2
667722
  Остроух В.І. Класифікація карт: що потрібно знати вчителю і учню // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 13-16 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
667723
  Шелепало Г.В. Класифікація квазігрупових функційних рівнянь і тотожностей мінімальної довжини : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Шелепало Галина Василівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 28 назв
667724
  Пуліна Т. Класифікація кластерних об"єднань підприємств // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 227-236. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
667725
  Хмара М.П. Класифікація кластерних утворень в системі глобального поділу праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 154-165


  Виникнення та розповсюдження кластерів (локальних, регіональних, національних, транскордонних і транс-континентальних систем) - це конвергенційні процеси (процеси зближення) розвитку сучасної економічної системи на базі територіально-виробничих ...
667726
  Вакуленко О.В. Класифікація коливальних мод у кристалах SnJ4 / О.В. Вакуленко, В.А. Терехов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 378-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі з метою вдосконалення методу позиційно-групового аналізу пропонується із всіх можливих структур, утворених атомами (молекулами) елементарної комірки, вибирати структури найвищої симетрії. На прикладі молекулярного кристалу SnJ4 показано, що ...
667727
  Гінзбург О. Класифікація компартійних документів періоду перебудови фонду ЦК КПУ ЦДАГО України // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – C. 71-73. – ISBN 978-966-171-90295
667728
  Пілунський І. Класифікація комплексних програм територіального розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 292-297
667729
  Кузьменко П. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина за Конституцією України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.95-98
667730
  Костицька І. Класифікація конституційно-правових моделей юридичної відповідальності депутатів: світовий досвід та українська практика // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 288-294. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
667731
  Дашковська Н. Класифікація конституційно-правових норм // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 71. – С. 3-5.
667732
  Свиридюк Н.П. Класифікація конфліктів у професійній діяльності юриста // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 40-46. – ISSN 1563-3349
667733
  Лисенко Н.М. Класифікація корпоративних прав держави та проблеми управління ними // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 86-93. – Бібліогр.: на 5 пунктів
667734
  Король О.Д. Класифікація країн походження туристів за валовими та питомими показниками зарубіжного (виїзного) туризму // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (33). – С. 82-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
667735
  Тригуб І. Класифікація країн Східної Європи щодо подібності підготовки експертів у галузі освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 66-70. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
667736
  Лутчин В. Класифікація кримінальних правопорушень за кримінальним правом Республіки Польша в залежності від шкоди чи небезпеки яка завдається правовому благу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 134-136
667737
  Макарчук Д.І. Класифікація кримінальних правопорушень у доктрині та законодавстві Франції про кримінальну відповідальність // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 292-304. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
667738
  Макарчук Д.І. Класифікація кримінальних правопорушень у доктрині та законодавстві Франції про кримінальну відповідальність // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 292-304. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
667739
  Лонська Л.І. Класифікація лексем на позначення осіб (на матеріалі "Зведеного словничка пояснення слів з видань творів Івана Франка") // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 74-81. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
667740
  Кулиняк І.Я. Класифікація лізингу залежно від мети здійснення суб"єктами лізингової діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 50-54. – ISSN 0321-0499
667741
  Шаварська О.В. Класифікація лісових біологічних активів як об"єктів бухгалтерського обліку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 37-40 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
667742
  Гаджиєв В.В. Класифікація логічних підходів до теоретико-ігрової семантики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується класифікація головних логічних підходів до теоретико-ігрової семантики, які можуть бути застосовані для побудови теоретико-ігрової моделі. Розглядаються взаємозв"язки логіки та теоретико-ігрової семантики. Окреслюються головні ...
667743
  Осадча В.М. Класифікація локальних фольклорних традицій у сучасній культурології та етномузикології: міждисциплінарний підхід // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 226-235
667744
  Гаркуша Н.М. Класифікація матеріальних оборотних активів у системі управління підприємством / Н.М. Гаркуша, І.В. Руденко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 288-296. – ISSN 2222-4459
667745
  Туркевич К. Класифікація медичних періодичних інтернет-видань України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 254-259. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
667746
  Касперевич Л. Класифікація методичних підходів до оцінки об"єктів природно-заповідного фонду // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1. – С. 64-73. – ISSN 2410-0919
667747
  Юдін О.К. Класифікація методів ідентифікації частоти основного тону / О.К. Юдін, Р.В. Зюбіна // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 13-21. – ISSN 2075-0781


  "Значна роль у формуванні голосових характеристик інформаційних сигналів відводиться акустичній системі представлення певної язикової групи, яка відповідає за основні голосові параметри, такі як частота основного тону сигналу, інформаційні фрейми та ...
667748
  Рижакова Г.М. Класифікація методів прогнозування економічних показників // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 24-29
667749
  Пономаренко В.С. Класифікація методів рейтингування закладів вищої освіти України // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 24-36. – ISSN 2304-06294
667750
  Лобань О.В. Класифікація методів та моделей логістичних систем // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 92-95.
667751
  Тимечко І.Р. Класифікація механізмів взаємодії суб"єктів економічних відносин у транскордонному просторі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 144-149. – ISSN 1562-0905
667752
  Настюк В.І. Класифікація митних правовідносин // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 110-117. – ISSN 0201-7245
667753
  Лемеха Р. Класифікація митних режимів за національним і європейським законодавством: уніфікація підходів у контексті євроінтеграції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 118-124. – ISSN 2663-5313
667754
  Волошко Ю.А. Класифікація міжнародних організацій зі співробітництва держав у сфері супутникових телекомунікацій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 620-625. – ISSN 1563-3349
667755
  Руденко Л.Г. Класифікація міжнародних функцій міст та їх прояв в Україні / Л.Г. Руденко, І.Г. Савчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1561-4980
667756
  Коновченко О.В. Класифікація міжнародної контрактно-договірної документації: документознавчий аспект // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 204-211


  Проаналізовано важливі для документознавства критерії класифікації міжнародної контрактно-договірної документації.
667757
  Разовський Ю.В. Класифікація мінерально-сировинного та екологічного капіталу / Ю.В. Разовський, О.М. Сухіна, К.Ю. Горенкова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (659). – С. 56-78 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0131-775Х
667758
  Яценко Ю. Класифікація міст України за рівнем забруднення атмосферного повітря / Ю. Яценко, О. Шевченко, С. Сніжко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 25-30. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Метою роботи є дослідження сучасного рівня забруднення атмосферного повітря міст України завислими речовинами, моноксидом вуглецю, двооксидом азоту та формальдегідом для виявлення найзабрудненіших міст, їх ранжування та здійснення класифікації міст за ...
667759
  Запорощенко Наталія Класифікація місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 118-121
667760
  Тришкіна Т.В. Класифікація модальності у французькій мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-19. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  На основі огляду основних концепцій модальності в сучасній лінгвістиці визначаються логічні та мовні принципи побудови класифікації модальності у французькій мові. Роль модальності досліджується залежно від граматичної будови та контексту.
667761
  Поляков С.А. Класифікація моделей даних / С.А. Поляков, Л.М. Сільвейструк, О.В. Шишацька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 223-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Метою статті є класифікація та огляд моделей даних, спираючись на єдиний концептуальний базис - колекції та відношення на колекціях. Побудовані реляційні дерева, які є композицією бінарних зв"язків. The purpose of the article is classification and ...
667762
  Савченко Т.Г. Класифікація моделей економічної рівноваги / Т.Г. Савченко, О.С. Качаєв // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 22-30
667763
  Красильникова Г. Класифікація моделей моніторингу якості складових педагогічної системи у вітчизняних вищих навчальних закладах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 11 (118), листопад. – С. 99-102. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуті існуючі види моделей моніторингу якості у вітчизняних ВНЗ. Автором запропонована класифікація моделей якості за різними ознаками: концептуальною основою; спрямованістю; статусом суб’єктів масштабом охоплення об’єктів моніторингу ...
667764
  Ємельянов В.О. Класифікація морських геолого-екологічних систем / В.О. Ємельянов, Л.А. Прохорова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 67-73 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
667765
  Довгун І. Класифікація морфонем словозмінної парадигми сучасної англійської мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 195-199. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
667766
  Рослий І.М. Класифікація морфоструктур Донецької височини // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 87-94 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
667767
  Сербін Олег Класифікація наук Демокріта в аналітичному представленні структури атомістичного вчення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 32-36. – Бібліогр. в кінці ст.
667768
  Ярмоліцька Н.В. Класифікація наук за О. Контом в контексті філософських поглядів О.О. Козлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 112-115. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті дається аналіз поглядів О.О. Козлова на позитивізм О. Конта. The analysis of O.O. Kozlov"s veiws concerning O. Kont"s positivism is givenin the article.
667769
  Сербін О. Класифікація наук Платона (у парадигмі структурного цілого) / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 1 (150). – С. 31-34
667770
  Окландер І. Класифікація наукових організацій Одеської області за економіко-статистичними методами : інноваційний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 38-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
667771
  Лукач І. Класифікація наукових поглядів щодо визначення поняття "корпорація" в українській і російській юридичній літературі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 2 (206). – С. 106-109


  У статті аналізуються основні підходи до визначення поняття "корпорація", зокрема, доводиться, що це поняття не збігається з суміжними поняттями "господарське товариство", "підприємство" й "юридична особа".
667772
  Перебитюк М.В. Класифікація науково-технічних засобів, які використовуються при розслідуванні злочинів і в криміналістичній експертизі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-48. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються галузеві криміналістичні класифікації науково-технічних засобів та їх значення в практиці розслідування і криміналістичній експертизі. Branch criminalistic classifications of scientific and technical devices and their significance in the ...
667773
  Чернявська О.В. Класифікація національних моделей пенсійного забезпечення: зарубіжний досвід та вітчизняна практика / О.В. Чернявська, О.А. Горбунова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 38-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв.
667774
  Музиченко О.В. Класифікація негласних слідчих (розшукових) дій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 270-274. – ISBN 978-966-7178-01-8
667775
  Міщенко К.І. Класифікація некомпактних поверхонь зі скінченною кількістю компонент краю / К.І. Міщенко, О.О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 89-91. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Наведено топологічну класифікацію некомпактних поверхонь зі скінченним числом компонент краю.
667776
  Криштопа І.І. Класифікація нематеріальних активів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 76-82. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
667777
  Сизоненко О.В. Класифікація нематеріальних активів з метою ефективного забезпечення виконання завдань бухгалтерського, управлінського обліку та аналізу // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 240-250
667778
  Булатов Є.В. Класифікація нематеріальних активів сукб"єктів господарювання / Є.В. Булатов, А.В. Гусь // Економіка та право : наук. журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2013. – № 1 (35). – С. 43-47. – ISSN 1681-6277
667779
  Мигалюк Л. Класифікація непойменованих договорів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 18-22
667780
  Бодров А.В. Класифікація неурядових організацій в сучасній науковій літературі // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 53-57
667781
  Бардадим О. Класифікація новаторів на основі аналізу їх компетенцій : інноваційний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 45-48 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
667782
  Городенко Л.М. Класифікація новітніх медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 69-75


  У статті зроблено спробу об"єднати і систематизувати погляди вчених на класифікацію новітніх медіа, виокремивши базові чинники поділу, а також запропоновано авторський поділ мережевих ЗМІ за типологічними, формотворчими, знаково-символьними та іншими ...
667783
  Сидор В.Д. Класифікація норм, що становлять конституційні основи земельного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 249-252
667784
  Латишева В.В. Класифікація нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства на селі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 205-210
667785
  Піддубна Д. Класифікація нормативно-правових актів у сфері податкового обліку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 84-88.
667786
  Рим О.М. Класифікація нормативно-правових актів, що регулюють запобігання конкуренції у сфері трудового права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 62-70. – (Юридична ; Вип. 1)
667787
  Конюшенко І.В. Класифікація нотних видань в Україні на сучасному етапі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 56-59


  У статті розглянуто сучасний стан і розвиток нотних видань в Україні. Визначено основні проблеми в цій галузі та запропоновано шляхи їх подолання на видавничому ринку України. Наведено конкретні приклади нотних видань. The article considers the ...
667788
  Гуржій Г.О. Класифікація об"єктів адміністративних деліктів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-30.
667789
  Чернадчук В. Класифікація об"єктів бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 87-91.
667790
  Мікчовда В.П. Класифікація об"єктів природно-заповідного фонду регіону / В.П. Мікчовда, І.Б. Дяченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 44-49. – (Економіка ; Вип. 32)
667791
  Будько О.В. Класифікація обліково-аналітичної інформації з метою інформаційного забезпечення управління сталим розвитком підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 207-212. – ISSN 2309-1533
667792
  Мічурін Є. Класифікація обмежень майнових прав фізичних осіб // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 124-130. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
667793
  Мічурін Є. Класифікація обмежень майнових прав фізичних осіб // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 124-131. – ISSN 0132-1331
667794
  Городенко Л.М. Класифікація ознак мережевої комунікації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – C. 25-29


  У статті розглянуто головні структурні, когнітивні та семантичні ознаки мережевої комунікації, а також сформульовано авторську концептуальну класифікацію ознак мережевої комунікації та проаналізовано кожний окремий її складник. The article deals with ...
667795
  Степанюк Р.Л. Класифікація окремих криміналістичних методик розслідування злочинів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 156-160. – ISSN 1727-1584
667796
  Ямчук А.М. Класифікація операцій ООН із підтримання миру на Африканському континенті // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 587-593. – ISSN 1563-3349
667797
  Журавель Я. Класифікація органів місцевого самоврядування // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 61-64.
667798
  Мішина Н.В. Класифікація органів самоорганізації населення // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 3. – С. 18-24. – ISSN 1561-4999
667799
  Гриценко В.Г. Класифікація органів судової влади України, сутність та особливості їх правоохоронної діяльності // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 44-50. – ISSN 2309-818X
667800
  Босак А.О. Класифікація організаційних структур управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства та умови їх застосування / А.О. Босак, Р.З. Дарміць, В.А. Босак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 26-35. – ISSN 0321-0499
667801
  Бєлашова І. Класифікація освітніх парадигм // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 164-167
667802
  Ромашко А. Класифікація основних міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності / А. Ромашко, І. Верба, Я. Лемберг // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 3 (77). – С. 30-37 : табл.,рис. – Бібліогр.: 10 назв
667803
  Ляпіна Л.А. Класифікація основних характеристик етнічних меншин сучасної України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Політичні науки
667804
  Мухамєдова Е. Класифікація особистих немаинових прав фізичних осіб у цивільному прав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 62-64.
667805
  Гуменюк О.І. Класифікація особистих немайнових прав учасників цивільних правовідносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 119-123. – (Право. Економіка. Управління)
667806
  Городинський Ю. Класифікація паломницьких маршрутів у релігійно-туристичному дослідженні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 31-35 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (316)). – ISSN 1729-360Х
667807
  Гайдук Т.М. Класифікація пар лінійних відображень U -> V -> W загального положення з нулями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається сім"я пар m x p і q x m матриць, у яких деякі елементи - нулі, а інші довільні, відносно перетворення (А, В) [відображується в] (SAR, QBS[верхній індекс -1]), де S, Q і R - невироджені матриці. Доводиться, що майже усі пари перетворюються ...
667808
  Словська І.Є. Класифікація парламентів за повноваженнями // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 161-167. – ISSN 1563-3349
667809
  Андріів В.М. Класифікація пенсійних систем світу // Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – С. 60-66. – ISBN 978-617-7625-68-0
667810
  Єфименко В.А. Класифікація перекладацьких помилок її використання для оцінки якості перекладів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 169-173


  У статті аналізуються види перекладацьких помилок, проводиться розмежування між перекладацькими та механічними помилками. Запропоновано класифікацію перекладацьких помилок та способи її використання для оцінки якості перекладів. В статье анализируются ...
667811
  Тищук Т. Класифікація періодичних траєкторій неперервних відображень відрізка в себе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-44. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається задача про класифікацію циклів неперервних унімодальних опуклих вгору відображень відрізка в себе за взаємним розміщенням точок циклу. Запропоновано поняття опуклої вгору (опуклої вниз) циклічної перестановки, підозрілого на типовий ...
667812
  Гнатів Класифікація персональних даних / Гнатів, к. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 314-317
667813
  Шилова Д.В. Класифікація підстав до закриття кримінальної справи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 152-159. – (0). – ISSN 2078-9165
667814
  Воробель У.Б. Класифікація підстав закінчення розгляду справи без ухвалення рішення // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 76-77
667815
  Іванов А. Класифікація підстав набуття та припинення права власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 69-72.
667816
  Апопій І. Класифікація підстав недійсності шлюбу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 128-130
667817
  Горемикіна Ю.В. Класифікація підходів до оцінювання соціальних послуг // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 79-89. – ISSN 2072-9480
667818
  Балакіна Ю.С. Класифікація платіжних систем з точки зору їх оверсайта // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 286-291. – ISSN 2222-4459
667819
  Довга Т.М. Класифікація побутових відходів як передумова ефективності їх рециклінгу в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 50-53. – ISSN 1728-6220
667820
  Дараганова Н. Класифікація повноважень Державної служби України з питань праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 215-217
667821
  Вагілевич А.А. Класифікація податкових методів в системі державного регулювання національної економіки // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : загальнодержавне видання з питань економіки і бізнесу / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпро, 2016. – № 2 (4). – С. 69-73. – ISSN 0321-4095
667822
  Маріхін К.В. Класифікація податкових режимів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 25-32. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
667823
  Бучик А.Ю. Класифікація податкових спорів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 152-155
667824
  Погребенник О.І. Класифікація політичних партій у наукових дослідженнях М.Дюверже // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С.31-33. – ISSN 0868-8117
667825
  Лях О. Класифікація помилок при вивченні іноземної мови // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 232-238. – ISSN 2411-6548
667826
  Здреник В.С. Класифікація похідних фінансових інструментів для потреб бухгалтерського обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 54-60. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
667827
  Тимошенко К.Л. Класифікація походження вигуків у сучасній іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 174-177. – ISBN 966-8188-08-X
667828
  Кириченко Ю.В. Класифікація прав і свобод людини і громадянина за конституцією України: теоретичні та практичні аспекти // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 26-32. – (Право ; вип. 21). – ISSN 2312-1661
667829
  Левада О.В. Класифікація правових обмежень як засобів регулювання суспільних відносин // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 194-201. – ISSN 2224-9281
667830
  Кужелєв О.М. Класифікація правових послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 87-91. – ISSN 2219-5521
667831
  Гаргат-Українчук Класифікація правових презумпцій у кримінальному процесі України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 265-270. – (Право. Економіка. Управління)
667832
  Чистякова Ю. Класифікація правових систем // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 6-10. – ISSN 1561-4999
667833
  Окунєв І.С. Класифікація правових статусів суб"єкта права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 67-75. – ISSN 1563-3349
667834
  Ожоган А. Класифікація предикатів у сучасних лінгвістичних студіях // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 234-239. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
667835
  Гавриш А.О. Класифікація прибутку як основа управління фінансовими результатами підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 169, ч. 2. – С. 84-91. – (Cерія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
667836
  Заярний О.А. Класифікація приватноправових інструментів діяльності публічної адміністрації // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 360. – ISBN 978-966-667-624-8
667837
  Балендр А. Класифікація прикордонних відомств країн Європейського Союзу за типом підготовки персоналу // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 28-42. – ISSN 2617-1775
667838
  Денега О.П. Класифікація принципів держави як суб"єкта права соціального забезпечення // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 73-78. – ISSN 2617-5967


  В статті проаналізовано принципи держави як суб"єкта права соціального забезпечення. Розглянуто запропоновані у правовій доктрині класифікації принципів права соціального забезпечення. Сформульовано власну класифікацію принципів держави як суб"єкта ...
667839
  Бардаш С.В. Класифікація принципів контролю як складного поліморфного явища // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 4-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
667840
  Оксанюк Н.М. Класифікація принципів спадкування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 151-154. – ISSN 2219-5521
667841
  Коротун В. Класифікація принципів судової влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 98-101
667842
  Старчук О. Класифікація принципів трудового права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 82-86
667843
  Шостаковський М.Л. Класифікація принципів фінансової діяльності держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 180-183. – ISSN 2219-5521
667844
  Твердохлєбов І.Т. Класифікація природних ресурсів та природних умов за їх впливом на формування і розвиток районних територіально-виробничих комплексів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 45-48. – Бібліогр.: 2 назви
667845
  Патлачук О. Класифікація природоохороннох доктрин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 245-252. – ISSN 1026-9932
667846
  Івахненков С. Класифікація програмного забезпечення обліку і контролю // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 7. – С. 55-65
667847
  Комарницька Г.О. Класифікація проектів державно-приватного партнерства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – С. 50-55. – ISSN 2222-4459
667848
  Іщук С.І. Класифікація промислових агломерацій країн світу / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 148-52
667849
   Класифікація простих м-функцій на орієнтованих поверхнях / О.О. Пришляк, К.О. Пришляк, К.І. Міщенко, Лукова-Чуйко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 97-108. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Дослiджуються топологiчнi властивостi простих m-функцiй на компактних орiїнтованих двовимiрних многовидах з краєм. Описано всi атоми таких функцiй. Показано, що граф Рiба, у якого ребра розфарбованi в два кольори, є їх повним топологiчним iнварiантом. ...
667850
   Класифікація простих м-функцій на орієнтованих поверхнях / О.О. Пришляк, К.О. Пришляк, К.І. Міщенко, Лукова-Чуйко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 97-108. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Дослiджуються топологiчнi властивостi простих m-функцiй на компактних орiєнтованих двовимiрних многовидах з краєм. Описано всi атоми таких функцiй. Показано, що граф Рiба, у якого ребра розфарбованi в два кольори, є їх повним топологiчним iнварiантом. ...
667851
  Мамонов К.А. Класифікація просторових факторів, які впливають на вартість земель мегаполісу / К.А. Мамонов, Е.С. Штерндок // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 138-142. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
667852
  Бирка М.І. Класифікація прямих іноземних інвестицій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 24-31. – ISSN 0321-0499
667853
  Остапенко В.М. Класифікація публічно-приватного партнерства з урахуванням рівнів фінансового потенціалу // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 1 (44), лютий. – С. 21-29. – ISSN 2218-1199
667854
  Запорозчук А. Класифікація радіоактивних відходів відповідно до рекомендацій МАГАТЕ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 22-27


  Стаття присвячена дослідженню розробки єдиного підходу до класифікації радіоактивних відходів в рамках Міжнародного агентства з атомної енергії. The article is devoted to the study of unification approach of classification of radioactive waste within ...
667855
  Бойко З. Класифікація районів Дніпропетровської області за індикаторами формування трудових ресурсів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 54-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
667856
  Ковбасенко А.Ю. Класифікація реаліті-шоу: сучасний стан і перспективи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 110-113. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
667857
  Соколовська Н. Класифікація регіонів України за рівнем використання потенціалу енергетичної безпеки на регіональному та місцевому рівнях (за методом ієрархій) // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 113-122. – ISSN 2664-3618
667858
  Ганжа Н.В. Класифікація регламентів органів державної влади в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 14-16. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
667859
  Плачинда В. Класифікація режимів валютного курсу // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 8 (210). – С. 31-35


  РЕПО - форма короткострокового забезпечення запозичення між учасниками фінансового ринку.
667860
  Федоркіна М.С. Класифікація резервів підвищення ефективності діяльності підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 92-97. – ISSN 0321-0499
667861
  Булах Тетяна Класифікація реклами у книговиданні та книгорозповсюдженні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 7-10. – Бібліогр. в кінці ст.
667862
  Божук Т.І. Класифікація релігійного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 81-86
667863
  Максим’як О. Класифікація репортажних медіа-ефектів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 215-222
667864
  Верхоглядова Н.І. Класифікація ресурсів та її значення для управління ресурсозбереженням / Н.І. Верхоглядова, О.Б. Письменна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 27-31. – ISSN 2306-6814
667865
  Слобода Л.Я. Класифікація ризиків зростання іноземного капіталу у банківській системі країни / Л.Я. Слобода, Ю.В. Банах // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 97-104.
667866
  Слобода Л.Я. Класифікація ризиків поглиблення фінансової кризи та характеристика їхнього прояву в Україні / Л.Я. Слобода, Ю.В. Банах // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 156-164. – ISSN 1562-0905
667867
  Коць О.О. Класифікація ризиків промислового підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.96-103. – ISSN 0321-0499
667868
  Новак О.С. Класифікація ризиків сек"юритизації активів на основі інвестиційних фондів // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 148-156. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (67)). – ISSN 1728-4236
667869
  Бездітко О.Є. Класифікація ризиків сільськогосподарських підприємств з метою вибору інструментів управління ними // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 3 (76). – С. 64-71. – ISSN 2663-2144
667870
  Петрович Й.М. Класифікація ризиків та оцінка ефективності менеджменту персоналу банку / Й.М. Петрович, Л.Г. Кльоба, В.Л. Кльоба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 111-118. – ISSN 0321-0499


  Запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення менеджменту персоналу банку.
667871
  Наумов Д.О. Класифікація ризиків у міжнародній практиці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 38-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
667872
  Оверчук А.В. Класифікація ризиків у процесі здійснення фінансового планування // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 3 (38). – C. 99-103. – ISSN 1994-1749
667873
  Чайкін І.Б. Класифікація ризиків, що виникають на ринках фінансових послуг, за суб"єктним складом // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 160-164. – ISSN 0201-7245
667874
  Дубина М. Класифікація ринків фінансових послуг // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 53-59. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 42, ч. 2). – ISSN 2306-4420
667875
  Вашека О.В. Класифікація ритмів сезонного розвитку папоротей регіонів із помірним кліматом / О.В. Вашека, О.В. Брайон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-28. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Стаття являє собою огляд найзначніших публікацій, присвячених ритмам сезонного розвитку папоротей, виділеним на основі довговічності життя листового апарату більш як за сторічний проміжок часу.
667876
  Похиленко І.С. Класифікація ритуальних послуг // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 125-128. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
667877
  Вакал Є.С. Класифікація рівнянь із частинними похідними з використанням системи MATLAB : навч. посібник / Є.С. Вакал, Ю.Є. Вакал ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Основа, 2017. – 96, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 94-95. – ISBN 978-966-699-898-2
667878
   Класифікація різних видів питного молока та молока-сировини з використанням ультразвукового аналізу та хемометричних інструментів / Н.П. Суходольська, В.М. Іщенко, Кочубей-Литвиненко, М.В. Іщенко, Т.К. Панчук // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 9, № 1/2. – С. 19-23. – ISSN 2078-9912
667879
  Артюх-Пасюта Класифікація різновидів діагностики підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 28-31 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
667880
  Смірнова В. Класифікація рішень суду апеляційної інстанції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 124-127
667881
   Класифікація розвиваючих систем та теорії старіння : інструктивний матеріал. – Київ, 1997. – 29 с. – (Довідник підприємця)
667882
  Гаца О.О. Класифікація систематичних утворень / О.О. Гаца, В.К. Міхно // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
667883
   Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання / Д.С. Добряк, О.П. Канаш, Д.І. Бабміндра, І.А. Розумний. – 2-ге вид., допов. – Київ : Урожай, 2009. – 461, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 456-460. – ISBN 966-05-0094-7
667884
  Канаєва М. Класифікація складових та елементів інноваційної інфраструктури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-39. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто класифікацію складових та елементів інноваційної інфраструктури на основі виділення комплексу класифікаційних ознак. Досліджено сутність основних складових та елементів інноваційної інфраструктури. Проана-лізовано сутність поняття ...
667885
  Котюк О.І. Класифікація слідчих дій - нові підстави і старі проблеми // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 149-155
667886
  Щербакова Г.В. Класифікація слідчих ситуацій за критерієм етапності розслідування // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 208-213.
667887
  Козаченко І.М. Класифікація снарядів до пневматичної зброї // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 262-268. – ISSN 1993-0917
667888
  Димитров В.Г. Класифікація сортів сої за комплексом господарсько цінних ознак // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 128-132 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
667889
  Сич Т.В. Класифікація соціальних закладів / Т.В. Сич, Н.В. Циган // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 125-133
667890
  Курбан О.В. Класифікація соціальних мережевих технологій як PR-інструментів // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті пропонується загальна класифікація соціальних мережевих технологій у контексті застосування їх як PR-інструментів. Дається також загальний аналіз процесів їх розвитку в ретроспективному аспекті.
667891
  Смадич І.П. Класифікація соціальних чинників: характеристики, показники та критерії оцінки їх впливу на архітектуру житлового середовища // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 1 (77), січень 2020 р. – С. 62-67. – ISSN 2304-5809
667892
  Музиченко О.В. Класифікація спеціальних податкових режимів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 103-108
667893
  Жаровська Г.П. Класифікація співучасників та її підстави // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.109-113. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
667894
  Даньшин М.В. Класифікація способів приховування злочинів у криміналістиці : навчальний посібник для студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів / М.В. Даньшин; МОНУ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 116с. – ISBN 966-623-407-6
667895
  Зав"ялов С.М. Класифікація способів учинення злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 186-190
667896
  Усенко К.В. Класифікація станів двочастинкових квантових каналів переносу інформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 415-425. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Класифікація станів двочастинкових квантових каналів переносу інформації побудована на підставі незвідних подань групи симетрії простору станів кубітів та властивостей спектру матриці густини. Показано, що причиною розплутування станів може бути ...
667897
  Усенко К.В. Класифікація станів двочастинкових квантових каналів переносу інформації. Частина 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 358-366. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Класифікація станів двочастинкових квантових каналів переносу інформації побудована на підставі незвідних подань групи симетрії простору станів кубітів та властивостей спектру матриці густини. Показано, що причиною розплутування станів може бути ...
667898
  Пилипенко А.І. Класифікація статистичних та математичних методів аналізу даних у процесі прийняття управлінських рішень // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (66). – С. 106-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2222-8810
667899
  Аммарі А.О. Класифікація стейкхолдерів на основі взаємних очікувань // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 150-155 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
667900
  Мала Н.Т. Класифікація стилів керівництва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 87-91. – ISSN 0321-0499
667901
  Шевченко Л.І. Класифікація стилів української літературної мови як проблема сучасної теоретичної лінгвістики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 3-7.
667902
  Пехник А. Класифікація стратегій входження ТНК на іноземні ринки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 196-203. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
667903
  Семенов А.Г. Класифікація стратегічних методів підвищення ефективності виробництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 277-281. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
667904
  Вітрук М.В. Класифікація суб"єктивних прав радянських громадян // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 10-16
667905
  Мацелик Т.О. Класифікація суб"єктів адміністративного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 248-253. – ISSN 1563-3349
667906
  Іванова А. Класифікація суб"єктів бюджетного права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 324-330. – ISSN 1993-0909
667907
  Ятченко Є.О. Класифікація суб"єктів виконавчих правовідносин // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 234-240. – ISSN 1563-3349
667908
  Коритко Л.Я. Класифікація суб"єктів господарювання в австро-угорській період // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 186-190. – (Право. Економіка. Управління)
667909
  Рибалка О.В. Класифікація суб"єктів доказування в кримінальному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 6 (129). – С. 34-38
667910
  Коваль О.П. Класифікація суб"єктів інституційної інфраструктури фінансової системи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 89-95
667911
  Портнов А. Класифікація суб"єктів конституційних процесуальних відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 37-42.
667912
  Білоцерковець Н. Класифікація суб"єктів правовідносин у сфері електронної ідентифікації та надання електронних довірчих послуг // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 302-303
667913
  Косов В. Класифікація суб"єктів судово-контрольної діяльності на досудових стадіях кримінального процесу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 147-150
667914
  Слюсар А. Класифікація суб"єктів трудового права України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 195-205. – ISSN 1993-0909
667915
   Класифікація судових експертиз : монографія / [Е.Б. Сімакова-Єфремян, В.Г. Абросимова, Т.Є. Балинян та ін.] ; за заг. ред. Е.Б. Сімакової-Єфремян ; М-во юстиції України, Нац. наук. центр "Ін-т суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса". – Харків : Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, 2021. – 567, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5-6. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8123-02-4
667916
  Гритенко О.А. Класифікація суспільно небезпечних наслідків: деякі теоретичні та законодавчі аспекти // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 23-26. – ISSN 2312-928X
667917
  Брянський А.Е. Класифікація сучасних бездротових систем передачі інформації та область їх застосування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 95-106. – ISSN 2524-0056
667918
  Дубич К.В. Класифікація сучасних механізмів державного управління в системі надання соціальних послуг населенню України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – Вип. 2, 2013. – С. 133-148
667919
  Бостан С.К. Класифікація сучасних форм державного правління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 29-33. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
667920
  Скіцько В.І. Класифікація та аналіз задач е-логістики, методів і моделей їх вирішення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 25-30. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
667921
  Коротун І.В. Класифікація та архітектурно-типологічні особливості об"єктів всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО та їх буферних зон // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 89-92. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
667922
  Турянський Ю.І. Класифікація та види податкових пільг / Ю.І. Турянський, Н.М. Коломійчук, П.П. Гаврилко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 272-276. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
667923
  Семеряга О. Класифікація та використання у туризмі белігеративних ландшафтів Дніпропетровської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 168-175 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
667924
  Титаренко П.В. Класифікація та ієрархія ділянок нестійкості та неприпустимості ударної адіабати // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 11-22. – (Астрономія ; Вип. 34)


  У роботі розглядаються поняття нестійкості та неприпустимості ударних хвиль, що є підгрунтям класифікації відповідних ділянок ударної адіабати. Будується ієрархія всіх цих ділянок. Показано, що для однозначних ударних адіабат ділянки, де існує в"язкий ...
667925
  Пилипів В. Класифікація та інформаційні можливості джерел з історії взаємовідносин Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.212-222. – ISBN 966-625-033-0
667926
  Бекетова О.В. Класифікація та лексико-граматичні моделі фігур повтору як лінгвостилістичних засобів аргументації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 46-55. – Бібліогр.: с. 54-55; Літ.:21 назв. – ISBN 978-966-171-165-4
667927
  Бейдик О.О. Класифікація та нові типи адаптивного туризму // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 8-13
667928
  Молявко В.Г. Класифікація та номенклатура магматичних порід : Навчальний посібник з курсу "Петрографія" / В.Г. Молявко, Ю.Л. Гасанов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 58с.
667929
  Богуславський О. Класифікація та особливості використання методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-15. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена класифікації методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств. У статті розглянуто різні підходи до виділення груп показників конкурентоспроможності фірм та проаналізовано можливості їх застосування в Україні. Статья посвящена ...
667930
  Онїщенко К.О. Класифікація та особливості політико-правового статусу територіальних автономій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 632-640. – ISSN 1563-3349
667931
  Цехан Д.М. Класифікація та особливості формування злочинних угруповань у місцях позбавлення волі // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 334-345. – ISSN 2524-0323
667932
  Семенченко А. Класифікація та оцінка загроз національній безпеці // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 33-45.
667933
  Ковтуненко Ю.В. Класифікація та оцінка товарно-матеріальних цінностей бюджетних установ / Ю.В. Ковтуненко, О.О. Матросова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 34-35. – ISSN 2409-1944
667934
  Шарапа О.М. Класифікація та оцінка фінансових інвестицій у бухгалтерському обліку за міжнародними та національними стандартами // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (191). – С. 26-30
667935
  Лоханова Н. Класифікація та оцінка фінансових інструментів - огляд змін у зв"зку з оновленням МСФЗ 9 (frs 9) // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 7. – С. 16-22 : рис. – Bibliogr.: Бібіліогр.: 11 назв
667936
  Тимошенко К.Л. Класифікація та походження вигуків у сучасній іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 174-181. – Літ.: С. 180-181; Бібліогр.: 5 +5 (10) поз. – ISBN 966-8188-07-1
667937
  Турінін О.В. Класифікація та специфічні ознаки видів державної служби // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 313-319. – (Серія "Право" ; вип. 2)
667938
  Шніпко О.С. Класифікація та сутність загроз економічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 3 (58). – С. 11-16
667939
  Боровець П. Класифікація та типологія керамічних мисок черняхівського могильника Велика Бугаївка за методом С.П. Пачкової // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 15-22. – ISBN 978-966-171-90295
667940
  Осауленко О.І. Класифікація та характеристика окремих видів норм кримінально-виконавчого права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 28-36.
667941
  Літвін Н.М. Класифікація та циклічність кризових явищ та ситуацій на підприємствах в умовах економіки перехідного періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 166-168
667942
  Семенюк О.Г. Класифікація таємної інформації // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 44-51


  Висвітлено різні наукові погляди на класифікацію таємної інформації та здійснено пошук критеріїв її поділу на види, розкрито зміст поняття "конфіденційна інформація".
667943
  Шпінарева І.М. Класифікація текстів на природній мові за допомогою нейронної мережі / І.М. Шпінарева, О.А. Геренко, К.Ю. Морозова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 171-177. – ISSN 2524-0056
667944
  Пешкова А. Класифікація телекомунікаційних послуг як об"єктів цивільних прав // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 58-62
667945
  Яценко В.О. Класифікація територіальних громад за системністю функціонльно- структурних елементів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 380-388. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
667946
  Петрова Ю.І. Класифікація територіальних ідіомів Єгипту // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 118-129. – ISSN 1682-671Х
667947
  Бронська А. Класифікація тестів з методики викладання української та російської мов як іноземних // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.53-56. – ISSN 0131-6788
667948
  Давидюк О. Класифікація технологій в інноваційному праві: сучасний стан та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 27-31.
667949
  Асланов С.А. Класифікація типів етнополітичної стабільності у політичній науці: динамічна, статична, абсолютна // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 51-59. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
667950
  Молибога М.П. Класифікація тлумачення норм права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 76-83. – ISSN 1563-3349
667951
  Молибога М.П. Класифікація тлумачення норм права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 10-14. – ISSN 2220-1394
667952
  Руднєв В.А. Класифікація товарних бензинів та легких газоконденсатних фракцій родовищ східних областей України на основі діеле-ктрометричних та газохроматографічних даних / В.А. Руднєв, О.П. Бойченко, П.В. Карножицький // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 148-157. – ISSN 1991-0290
667953
  Солоненко В.І. Класифікація топіарних форм в садово-парковому будівництві / В.І. Солоненко, О.В. Ватаманюк // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 200-208 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
667954
  Долгополова О.В. Класифікація торгових марок і типи їхніх стратегій : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 74-79. – Бібліогр.: 10 назв
667955
  Коніщук В.В. Класифікація торфових боліт у розвитку і типології гелоландшафтів // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 22-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
667956
  Костюченко Я.М. Класифікація третіх країн як учасників міжнародних правовідносин з Європейським Союзом // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (173). – С. 28-31
667957
  Дараганова Н.В. Класифікація трудових спорів як необхідна умова визначення порядку та механізму їх вирішення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 41-44
667958
  Колотуха І.О. Класифікація туристсько-спортивної діяльності // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 100-103
667959
  Комадовська В. Класифікація у страхуванні життя // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8 : Економічні науки. – С. 93-102. – ISSN 1818-2682
667960
  Цаль-Цалко Класифікація у сфері соціальних медіа: прикладна статистика та система обліку / Цаль-Цалко, Ю.Ю. Мороз // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 256-264. – ISSN 2222-4459
667961
  Сніжко Н.В. Класифікація узагальнених просторів Гельдера функцій двох змінних // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 124-128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В работе изучается структура обобщенных пространств Гельдера функций двух комплексных переменных. Устанавливаются условия, налагаемые на структурные характеристики пространств, при которых пространства совпадают либо вложены друг в друга.
667962
  Подорожна К.Ю. Класифікація українських історичних реалій та їх передача німецькою мовою (на матеріалі творів художньої прози) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 222-228


  Статтю присвячено дослідженню класифікації українських історичних реалій, на основі відібраних прикладів вживання реалій виокремлено основні семантичні групи історичних реалій. В статті розглядаються визначення понять "матеріальні архаїзми", ...
667963
  Ящук Д.В. Класифікація українських підприємств за станом платоспроможності за допомогою дерев рішень // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 372-379


  Розглянуто основні моделі прогнозування банкрутства підприємств, які успішно використовуються у зарубіжній практиці. Базуючись на цих моделях, побудовано моделі за допомогою дерев рішень для класифікації українських підприємств по класах ...
667964
  Івахненко М. Класифікація українських та японських казок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-53. – (Східні мови та літератури ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему поділу літератури на роди, жанри та жанрові різновиди та визначення казки як жанру, визначено необхідність вивчення казки та чіткої її класифікації, проаналізовано поділ казки на жанрові різновиди, запропонований європейськими та ...
667965
  Потопахіна О.М. Класифікація умов трудового договору за проектом Трудового кодексу України // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 444-448. – ISBN 978-966-927-142-6
667966
  Ширшикова Р. Класифікація управлінських рішень центральних органів виконавчої влади // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 4. – С. 51-57.
667967
  Карпенко О.В. Класифікація управлінської звітності як основа розуміння її сутності / О.В. Карпенко, М.О. Любимов // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 145-151. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
667968
  Слінько К.М. Класифікація учасників кримінального провадження // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 136-138. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
667969
  Грінченко А.В. Класифікація факторів впливу на витрати підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 392-398
667970
   Класифікація факторів впливу на збут продукції / О.С. Молнар, Н.В. Булеца, Н.Ш. Гіцій, Д.І. Осика // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (232). – С. 113-118. – ISSN 2522-1620
667971
  Змерзла Т.І. Класифікація факторів впливу на організаційну культуру промислового підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 129-134. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
667972
  Секірож Я.В. Класифікація факторів впливу на рівень інноваційного забезпечення сталого розвитку підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 249-256. – ISSN 2222-4459
667973
  Ємельянова І. Класифікація факторів конкурентоспроможності аграрних підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 20-23. – ISSN 1728-9343
667974
  Голованенко М.В. Класифікація факторів ризику в діяльності підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 316-323
667975
  Мазур О.Є. Класифікація факторів ціноутворення і методи їх аналізу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 2 (56). – С. 55-62. – ISSN 1562-0905
667976
  Лагун М.І. Класифікація факторів, що впливають на динаміку економічного потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 15-18.
667977
  Осипова А.О. Класифікація факторів. що впливають на вибір організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 304-309 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2076-815X
667978
  Засадний Б Класифікація фінансових інвестицій в умовах стандартизації обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-78. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розкрито основні переваги та недоліки ПБО 12 "Фінансові інвестиції", подано класифікацію та визначено мету придбавання фінансових інвестицій підприємствами.
667979
  Бурий К.П. Класифікація фінансових ризиків банківських установ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 49-56. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
667980
  Пікус Р.В. Класифікація фінансових ризиків страхових компаній - основа ефективного ризик-менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 118-123. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто методичні підходи щодо класифікації фінансових ризиків страхових компаній як основи її ефективного ризик-менеджменту, визначено зміст страхового ризику, а також критерії його страхувальності. In article were discussed methodical ...
667981
  Батіщева С. Класифікація фінансових стимулів соціально-економічного розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 152-160
667982
  Процюк І.В. Класифікація форм державного правління // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 3-13. – ISSN 0201-7245
667983
  Біба О.А. Класифікація форм державного устрою в сучасній юридичній науці // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 71-78. – ISSN 1563-3349
667984
  Крижановський А. Класифікація форм співучасті у злочині / А. Крижановський, К. Марисюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 253-258. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
667985
  Ткаченко В. Класифікація форм співучасті у злочині як кримінально-правова проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 102-103. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить короткий огляд найхарактерніших підходів до розв"язання проблеми класифікації форм співучасті. Досліджено поняття "класифікації" і "систематизації". The article contains the short review of the most characteristic approaches to the ...
667986
  Солярчук Н.Ю. Класифікація фрілансерів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 108-114. – ISSN 0321-0499
667987
  Словська І. Класифікація функцій парламенту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 112-115
667988
  Тарасевич А.В. Класифікація функційних рівнянь і тотожностей на тернарних квазігрупах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Тарасевич Алла Валеріївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
667989
  Бервено С.М. Класифікація цивільно-правових договорів у сучасному праві України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 91-100
667990
  Романюк Я. Класифікація цивільно-правових норм: доктринальні підходи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 100-108. – ISSN 1026-9932
667991
  Кирнасовський О.Ю. Класифікація циклічних квазігруп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вводиться поняття роду циклічної квазігрупи, тобто лінійного ізотопу циклічної групи, у вигляді трійки чисел. Доводиться, що групи автоморфізмів квазігруп однакового роду є ізоморфними. Знаходиться формула обчислення з точністю до ізоморфізму кількості ...
667992
  Орлов І.В. Класифікація цінних паперів // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.155-160. – (Технічні науки ; № 17)
667993
  Смулка О. Класифікація чинників впливу на інноваційну діяльність сільськогосподарських підприємств // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 111-118 : табл. – Бібліогр.: с. 117-118. – ISSN 2313-3627
667994
  Смочко Н.М. Класифікація чинників впливу на формування монорозвитку територіальних систем // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 56. – С. 39-46. – ISSN 2308-135X
667995
  Ситницька О.А. Класифікація юридичних гарантій у трудовому праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 83-89. – (0). – ISSN 2078-9165
667996
  Борисова В.І. Класифікація юридичних осіб за цивільним правом України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 87-91. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
667997
  Сливич І.І. Класифікація юридичних фактів у кримінально-процесуальному праві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 473-478. – ISSN 1563-3349
667998
  Ковальська Класифікація юридичних фактів у сімейному праві України / Ковальська, С // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 82-87. – (0). – ISSN 2078-9165
667999
  Шулешко Є.П. Класифікація, облік та реєстрація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру / Є.П. Шулешко, С.М. Рачков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 34-40 : схеми, табл.
668000
  Соколов В.А. Класифікація, функції та завдання аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 89-94. – ISSN 2306-6814
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,