Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
666001
  Кіктенко В.О. "Китайська загроза" в глобальному контексті: теорія і реальні виклики // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 117-125. – ISSN 1608-0599
666002
  Таран М. "Китайська мрія" в "гармонійному світі" // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – С. 16-18
666003
  Андрійчук В.Г. "Китайське чудо" на світогосподарській арені: гіпотетичні і реальні шляхи й механізми здійснення та інтегруючі можливості їх адаптивного використання в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-10.
666004
  Андрійчук В.Г. "Китайське чудо" на світогосподарській арені: гіпотетичні і реальні шляхи й механізми здійснення та інтригуючі можливості їх адаптивного використання в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-10. – Бібліогр. в кінці ст.
666005
  Кадаш Л. "Китайський бовдур" - яскравий приклад стилю шинуазрі у мейсенській порцеляні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4/5 (142). – С. 47-49. – ISSN 2518-7104


  Є.О.Патон - професор Київського політехнічного інституту, де очолював кафедру мостів, був деканом інженерго-будівельного факультету.
666006
  Шевчук О.В. "Китайський вектор" зовнішньополітичної стратегії США на рубежі 80-90-х років ХХ ст.: еволюція конфігурації // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80. – С. 152-164
666007
  Пірожкова Ю. "Китайський фактор" у стратегії розрядки міжнародної напруженості адміністрації Р. Ніксона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 160-162. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливу роль "китайського фактору" в процесі формування та реалізації головної зовнішньополітичної стратегії США початку 1970-х рр. - розрядки міжнародної напруженості. Тhe article deals with special role of "Chinese Factor" in the ...
666008
  Пащенко М. "Китеж", или Русский "Парсифаль": : генезис символа // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 145-182. – ISSN 0042-8795
666009
  Арутюнов С.А. "Китовая аллея" : древности островов пролива Сенявина / С.А. Арутюнов, И.И. Крупник, М.А. Членов ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Наука, 1982. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 170-174
666010
  Харченко О. "Кияни вже тут!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 квітня (№ 61). – С. 12


  У Ботанічному саду імені академіка Олександра Фоміна зацвіла найбільша в Східній Європі колекція магнолій.
666011
  Маріц Д.О. "Кібератака" – війна майбутнього // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 104-109
666012
  Братіна Д. "Кібервійна" в геополітиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 124-132


  Кіберпростір офіційно визнали "полем бою", таким же як суходіл, море, повітряний простір або космос. Автор статті аналізує сучасні концепції "кібер- війни", висвітлює проблеми кібербезпеки на міжнародному рівні та здійснює огляд основних підходів у ...
666013
  Болгов Р.О. "Кіберсуїцідальність" - новий виклик суспільству // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 235-237. – ISSN 2219-5521
666014
  Коваль Р. "Кіборг" Геннадій Олександрович Дубров (Друг "Бізон") // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Травень (число 5). – С. 3


  Загинув Геннадій Дубров під час бою проти російських окупантів на Харківщині, в Ізюмському районі 10.04.2022 р.
666015
  Пащенко А. "Кіборги" Ахтема Сеїтаблаєва: зброя і музика // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (136). – С. 2-4. – ISSN 1562-3238
666016
  Плахта Д. "Кіборги": переглянути, щоб згадати // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 грудня (№ 221). – С. 5


  Режисер фільму Ахтем Сеїтаблаєв наголошує на тому, що його кіно - для молоді, адже воно - про надію, про переможців, про нових людей нової країни.
666017
  Довгич В.А. "Кіевская речь" // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 150-151. – ISBN 978-966-02-6814-2
666018
  Палієнко М.Г. "Кіевская старина" // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 151. – ISBN 978-966-02-6814-2
666019
  Сидоренко Н.М. "Кіевскія губернскія въдомости" // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 153. – ISBN 978-966-02-6814-2
666020
  Вітовська І. "Кінематограф - це інформаційна самоідентифікація нації..." / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 22-23
666021
  Кощенко А. "Кінець доктрини Монро"? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 59-67


  Світове панування Сполучених Штатів Америки
666022
  Гальчинський А. "Кінець євроцентризму: що далі?" / бесіду вів Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 березня (№ 8). – С. 1, 7


  "Наша нинішня бесіда з екс-головою ради НБУ та екс-директором Національного інституту стратегічних досліджень Анатолієм Гальчинським стала логічним продовженням попередньої розмови на тему "куди рухається світ?" (див. DT.UA №4 от 3 февраля с.г.), в ...
666023
  Лук"янчук Г. "Кінець ідилії"..."Гнані і голодні"..."Гробовище"... // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 11-24 травня (№ 15/16). – С. 10-11


  Виставка "Слово, обірване у Биківні".
666024
  Битюк І.В. "Кінець світу" в медіаконтенті як феномен "моральної паніки" (на прикладі телеканалу "1+1") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається феномен "моральної паніки" навколо теми кінця світу в матеріалах журналі стів телеканалу "1+1" через характеристику поведінкових реакцій членів суспільства на цю проблемукрізь призму ціннісних орієнтацій та соціальних змін. In ...
666025
  Крушинська О.Г. "Кінець сезону тугу наганяє, зникає в тіні стомлена блакить..." Матеріали конкурсу поетичного перекладу серед студентів // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 248-260


  Виразна мелодійність у поєднанні зі свідомим володінням виражальними засобами української мови, яскрава поетичність цих рядків мала б, напевно, належати комусь із відомих, фахових перекладачів французької поезії. Проте їхній автор – Олександр ...
666026
  Данилишин Б. "Кінець" науки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24 жовтня (№ 194). – С. 3


  Думки, після присудження Нобелівської премії з економіки за 2019 рік.
666027
  Делійоргі А. [Кінець золотого місяця / Александра Делійоргі. – 2-е перевидання. – Афіни : Естія, 1991. – 207 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0005-3
666028
  Стужина Э.П. Китайский город XI - XIII вв / Э.П. Стужина. – М, 1979. – 408с.
666029
   Китайский древний фарфор. – Пекин, 1957. – с.
666030
  Сычев Л.П. Китайский костюм : Символика. История. Трактовка в литературе и искусстве / Л.П. Сычев. – Москва, 1975. – 134 с.
666031
  Жуков В.В. Китайский милитаризм / В.В. Жуков. – М., 1988. – 165с.
666032
   Китайский народ победит : сборник статей документов. – Москва : Госполитиздат лит-ры, 1938. – 112 с. : фото
666033
  Елисеева Е.И. Китайский народ строит социализм. / Е.И. Елисеева, Э.Ф. Шальмин. – Красноярск, 1959. – 44с.
666034
  Воскресенский Дмитрий Николаевич Китайский сатирик 18 века У Цзин-цзы и его роман "Неофициальная история конфуцианцев" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Воскресенский Дмитрий Николаевич ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ин-т вост. яз. – Москва, 1962. – 19 с.
666035
   Китайский толковый словарь. – Пекин, 1947. – с.
666036
  Гайда И.В. Китайский традиционный театр сицюй / И.В. Гайда. – М., 1971. – 128с.
666037
  Плескачевская Инесса Китайский туркестан : Большое путешествие / Плескачевская Инесса, Вейсман Лев // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 64-84 : Іл., карта
666038
  Вестфален Э.Х. Китайский фарфор / Э.Х. Вестфален, М.Н. Кречетова. – Ленинград, 1947. – 56с.
666039
  Арапова Т.Б. Китайский фарфор в собрании Эрмитажа = Chinese porcelains it the Hermitage cjllection : конец XIV - первая треть XVIII в. : [каталог] / Т.Б. Арапова. – Ленинград : Аврора, 1977. – 135 с. : ил., цв. ил. – Библиогр.: с. 134-135 и в примеч.: с. 30-31
666040
  Сапожников Б.Г. Китайский фронт во второй мировой войне / Б.Г. Сапожников. – М., 1971. – 230с.
666041
   Китайский цигун:. – Новосибирск, 1991. – 38с.
666042
   Китайский язык. – М., 1961. – 136с.
666043
  Горелова Е.Н. Китайский язык / Е.Н. Горелова, В.И. Горелов. – М, 1962. – 101с.
666044
   Китайский язык. – М., 1963. – 288с.
666045
   Китайский язык. – Аньхуэй, 1988. – 686с.
666046
   Китайский язык. – Пекин
1, 2, 3, 4. – 1988. – с.
666047
  Софронов М.В. Китайский язык и китайское общество / М.В. Софронов. – Москва : Наука, 1979. – 312с.
666048
  Котова А.Ф. Китайский язык. / А.Ф. Котова. – М.
1. – 1992. – 173с.
666049
  Котова А.Ф. Китайский язык. / А.Ф. Котова. – М.
2. – 1992. – 176с.
666050
  Котлов М.В. Китайско-американские отношения в контексте стратегии энергетической безопасности КНР // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 7. – С. 67-74. – ISSN 0321-2068
666051
   Китайско-английский словарь медицинской терминологии. – Пекин, 1955. – 110с. – Титульний аркуш китайською мовою
666052
  Мокрецкий А.Ч. Китайско-африканские отношения: ускорение развития // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 50-54. – ISSN 0321-5075
666053
  Ле Куйнь Нга Китайско-вьетнамский спор о Южно-Китайском море: исторический аспект // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 2. – С. 114-123. – ISSN 0869-1908
666054
  Цзинцзе Ли Китайско-российские отношения и американский фактор // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С.46-51. – ISSN 0321-5075
666055
  Бао Ин Китайско-российское сотрудничество в области образования, науки, техники и молодежных обменов (2003-2018 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.15 / Бао Ин ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 20 с. – Библиогр.: 11 назв.
666056
  Кленин И.Д. Китайско-русский военный и технический словарь / И.Д. Кленин. – 2-е изд. – М, 1985. – 677с.
666057
  Кленин И.Д. Китайско-русский военный и технический словарь. / И.Д. Кленин. – М, 1968. – 568с.
666058
  Сенин В.Н. Китайско-русский и русско-китайский словарь экспортно-импортных товаров / В.Н. Сенин. – Москва : Внешторгиздат, 1963. – 907 с.
666059
  Зорин И.Н. Китайско-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / И.Н. Зорин. – М., 1962. – 703с.
666060
   Китайско-русский разговорник. – Пекин, 1957. – 246с.
666061
  Котов А.В. Китайско-русский словарь-минимум / А.В. Котов. – Москва, 1974. – 431с.
666062
   Китайско-русский словарь-минимум. – Пекин : Шанву иншугуань, 2004. – [2], 960 с. – ISBN 7-100-00856-5
666063
  Котов А.А. Китайско-русский словарь-минимум. : Около 4.000 иероглифов / А.А. Котов. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Русский язык, 1990. – 813с. – ISBN 5-00-00780-1
666064
   Китайско-русский словарь. – М.-Л., 1948. – 83с.
666065
   Китайско-русский словарь. – М., 1952. – 891с.
666066
   Китайско-русский словарь. – М., 1953. – 63с.
666067
   Китайско-русский словарь, 1955. – 487с.
666068
   Китайско-русский словарь. – 2-е, испр. и доп. – М., 1955. – 900с.
666069
   Китайско-русский словарь : Более 70 000 сл. и выраж. – Изд.3-е. – М., 1959. – 1101с.
666070
   Китайско-русский словарь : Около 60 000 сл. / З.И. Баранова, В.Е. Гладцков, В.А. Жаворонков, Б.Г. Мудров. – М., 1980. – 527с.
666071
   Китайско-русский словарь : Около 60 000 слов / З.И. Баранова, В.Е. Гладцков, В.А. Жаворонков, Б.Г. Мудров. – 2-е изд. стереотип. – М. : Русский язык, 1988. – 528с.
666072
   Китайско-русский словарь. – 2-е. – Пекин, 1989. – 1250с.
666073
   Китайско-русский словарь. – Пекин, 1990. – 1250с.
666074
   Китайско-русский словарь. – Переробл. вид. – Пекін : Організація комерційного друку книги, 2004. – [2], 1250 с. – Відомості про відповідальність та вихідні дані кит. мовою
666075
   Китайско-русский словарь научных и технических терминов. – М., 1959. – 568с.
666076
  Ван Луся Китайско-русский учебный словарь иероглифов : [включ. более 300 иероглифов и ок. 2 500 слов и словосочетаний] / Ван Луся, С.П. Старостина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2006. – 382, [1] с. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 352-377. – Библиогр.: с. 381. – ISBN 5-17-035846-6
666077
  Барлоу Дж.С. Китайско-русско-английский словарь : сост. по графической системе Розенберга / Джон С. Барлоу. – Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону : Лань, Феникс, 2001. – 416 с. – ISBN 5-8114-0294-5
666078
   Китайское изобразительное искусство. – М., 1952. – 128с.
666079
   Китайское искусство. – 60с.
666080
  Белецкий П.А. Китайское искусство : очерки / Белецкий П. ; общ. ред. А. Крыжицкого. – Киев : Изобразительное искусство и музыкальная литература УССР, 1957. – 160, [96] с.
666081
  Као Генри Китайское каллиграфическое письмо - для физической и поведенческой терапии // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 17-19. – ISSN 1727-4893


  Исследования показали положительное влияние ККП при поведенческих расстройствах пациентов, улучшение способности к логическому мышлению, рассуждению, облегчение мыслительного процесса. КПП, базирующееся на древнем китайском искусстве каллиграфии, ...
666082
  Као Генри Китайское каллиграфическое письмо - для физической и поведенческой терапии // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 17-19. – ISSN 1727-4893


  Исследования показали положительное влияние ККП при поведенческих расстройствах пациентов, улучшение способности к логическому мышлению, рассуждению, облегчение мыслительного процесса. КПП, базирующееся на древнем китайском искусстве каллиграфии, ...
666083
  Яшнов Е.Е. Китайское крестьянское хозяйство Северной Маньчжурии : экон. очерк / Е.Е. Яшнов ; с предисл. Г.Н. Дикого ; Экон. бюро Кит. Вост. ж. д. – Харбин : [б. и.], 1926. – VIII, 525, [3] с., [1] л. цв. карт. : ил., табл.
666084
  Малухин А.М. Китайское крестьянство в революции 1925-1927 гг. / А.М. Малухин. – М., 1974. – 200с.
666085
  Федоренко Николай Трофимович Китайское литературное наследие и современность / Федоренко Николай Трофимович. – Москва : Худож. лит., 1981. – 398с.
666086
  Соловьев Ф.В. Китайское отходничество на Дальнем Востоке России в эпоху капитализма (1861-1917 г.) / Ф.В. Соловьев. – М., 1989. – 124с.
666087
   Китайское прикладное искусство. – Пекин, 1959. – 258с.
666088
  Шэно Ж. Китайское рабочее движение в1919-1927 гг. / Ж. Шэно. – М, 1969. – 502с.
666089
  Хаткевич Василий Китайской астрономии - 5000 лет : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 2
666090
  Роуч Китайська "команда мрій" / Роуч, Стівен // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 221)


  Новий склад Постійного комітету Політбюро ЦК КПК.
666091
  Дерега С Я. Дерега Китайська грамота : акмеологічний курс китайської мови : для дітей від 9 до 209 років / Дерега Я.С., Дерега Р.Я. – Львів : Декамерон-2002. – (Серія "Моя Shkola"). – ISBN 966-96481-1-4
Курс 1 : Ієрогліфи зцілюють особистість. – 2009. – 304 с. : іл. – Дані тит. арк. частково парал. кит. мовою
666092
  Головченко В.І. Китайська дипломатія: традиційні засади й сучасність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 3-12.
666093
  Воробей О.С. Китайська драматургія ХХ століття: світоглядні домінанти // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 80-86


  У статті розглядаються принципи написання китайської розмовної драми видатними письменниками середини XX століття. Автори запозичили форму європейської драми створювали власну, надаючи п"єсам характерного національногот забарвлення, а такожпередаючи ...
666094
  Ісаєва Н. Китайська жіноча література ІІ половини ХХ століття: основні тенденції розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 53-62. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена системному огляду основних тенденцій розвитку сучасної китайської жіночої літератури (1949-2000). До уваги береться національно-культурний контекст та особливості рецепції ідей західного фемінізму. Статья посвящена системному обзору ...
666095
  Болдескул Є. Китайська ієрогліфіка як необхідний аспект вивчення корейської мови у вищих навчальних закладах України // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 44-47
666096
  Жозеф Китайська ілюзія / Жозеф, де Век // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 52 (684), 25.12.2020-14.01.2021. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561
666097
  Таран М. Китайська ініціатива "Один пояс - один шлях" та стратегічні виклики для США // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 139-151. – ISSN 2521-1706
666098
  Чжоу Чен Китайська каліграфія: від традиції до практики застосування у сучасному дизайні : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Чжоу Чен ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
666099
   Китайська культура і філологія. – Хубей : Освіта, 1991. – 465 с. – Видання. китайською мовою
666100
  Шекера Я.В. Китайська література VII-XIII століть : навч. посібник / Я.В. Шекера ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 300-319 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-623-0
666101
  Родіонов Алєксєй Китайська література нового й новітнього часу : Стаття // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – [спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – С. 229-232. – ISSN 0320 - 8370
666102
  Ван Дечунь Китайська мова : Загальний огляд / Ван Дечунь. – Нанькін : Освіта Цзянсу, 1990. – 736с. – Видання китайською мовою. – ISBN 7-8343-0845-3
666103
  Чирко І.К. Китайська мова : Навчальний посібник для студентів університету / І.К. Чирко; КУ імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 93с.
666104
  Кірносова Н.А. Китайська мова // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 115. – ISBN 978-966-02-6814-2
666105
  Чорнобай В.П. Китайська мова : початковий курс : підручник з електрон. аудіододатком / В.П. Чорнобай, О.С. Лосєв. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2019. – 238, [2] с. – Електрон. аудіододаток відсутній. – Бібліогр.: с. 234-235. – ISBN 978-617-07-0656-0
666106
  Мурашевич К. Китайська мова (початковий рівень) : навч. посібник для студетів-сходознавців / Мурашевич Катерина, Сорокіна Наталя ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : [б. в.], 2017. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 121-122
666107
  Жень Х. Китайська мова в темах : навч. посібник для бакалаврів і магістрів / Жень Хулянь, Ісаєва Н.С., Кірносова Н.А. ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : [б. в.], 2007. – 250 с. : табл., портр., іл. – Бібліогр.: с. 247-248
666108
  Чжен В. Китайська мова в Україні - п"ятдесят років // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – С. 78-81


  З історії вивчення китайської мови у загальноосвітній системі України.
666109
  Чорнобай В.П. Китайська мова. Початковий курс : підручник / В.П. Чорнобай, О.С. Лосєв. – Київ : Знання, 2008. – 238 с. + CD-ROM. – ISBN 978-966-346-412-1
666110
   Китайська мова: система та вивчення. – Пекін : Видання Пекінського інституту іноземних мов, 1990. – 285 с. – Видання китайською мовою
666111
  Остапчук С.М. Китайська модель обліку землекористування: уроки для України // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – С. 57-62. – ISSN 2307-9878
666112
  Малий І.Й. Китайська модель ринкових перетворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-11. – (Економіка ; Вип. 63)


  Аналізуються особливості китайської моделі ринкових перетворень: еволюційність, поступовість, створення вільних економічних зон, політична, законодавча стабільність.
666113
  Баранник Л. Китайська модель соціального захисту населення: становлення, проблеми, перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 11-16
666114
  Олексієнко М.П. Китайська народна казка та китайський живопис // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 4 : Синтез мистецтв. – С.9-10
666115
  Соснін Г.П. Китайська народна медицина : (Методичні поради та матеріали до лекції) / Г.П. Соснін. – Київ, 1958. – 23с.
666116
  Волковинський В.І. Китайська Народна Республіка - велика держава світу / Волковинський В.І. – Київ, 1959. – 40 с. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР ; Серія 3. №11)
666117
  Буравкова А.Г. Китайська Народна Республіка в східноазійській політиці США // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С.326-330. – ISSN 2076-1554
666118
   Китайська поезія доби сун (960-1279) : давня китайська поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 286-299
666119
  Мурашевич К.І. Китайська поезія нового стилю: Цюй Цю-бо // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 97-106. – ISSN 1682-671Х
666120
  Бурунов О.О. Китайська політична традиція та перспективи Китаю в оцінках Г.А. Кіссінджера // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Вип. 29. – С. 161-173. – ISSN 2312-6825
666121
  Куриленко Р. Китайська практика // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 5


  "Одним із 10 цьогорічних переможців конкурсу «Насіння для майбутнього», проведеного компанією Huawei, став студент факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Роман Куриленко. Загалом у відборі взяли участь 55 старшокурсників 39 закладів ...
666122
  Лівей Се Китайська преса в умовах ринкової економіки // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 159-161
666123
  Буткевич О. Китайська середньовічна міжнародно-правова думка // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 48-50
666124
  Данько О. Китайська таємниця / О. Данько. – Київ, 1956. – 188с.
666125
  Юзва М.Ф. Китайська тематика в українській літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-54. – (Східні мови та літератури ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес входження і засвоєння китайської теми у творах українських письменників з XVII ст. до XX ст. The process of entering and developing of Chinese theme into the Ukrainian authors" works during a long period from XVII c. till XX c. has ...
666126
  Юзва М.Ф. Китайська тематика в українській літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-58. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядається процес входження і засвоєння китайської теми у творах українських авторів на протязі періоду з XVII cm. no ХХ ст. There have been considered the process of entering of Chinese themes into and their acceptance by Ukrainian authors in the ...
666127
  Лю Ліхує Китайська художня пісня в творчому доробку Інь Цінь // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 206-207. – ISBN 978-966-8308-26-0
666128
  Бойко А.М. Китайське естрадно-вокальне мистецтво початку третього тисячоліття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 449-456. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше в українському мистецтвознавстві та культурології визначаються особливості розвитку естрадно-вокального мистецтва Піднебесної на початку ХХІ ст. Висновки. На сучасному етапі естрадно-вокальний напрям ...
666129
  Несина І. Китайське прізвище як важливий елемент культури Китаю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-25. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості китайського прізвища як невід"ємного елементу культури Китаю, зокрема визначається важливість прізвища для ідентифікації китайця у соціумі як у самому Китаї, так і за кордоном, подається структура китайського ...
666130
  Кай Го Китайське художнє скло XX ст. (періодизація та історико-культурні особливості розвитку) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 16-24
666131
  Щербаков Я.І. Китайський буддизм та драма цзацзюй доби Юань (1271-1368) : монографія / Я.І. Щербаков. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 204, [3] с. – Бібліогр.: с. 188-204. – ISBN 978-966-489-390-6
666132
  Головченко В.І. Китайський вектор зовнішньої політики США в постбіполярну епоху: принципові засади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 419-428
666133
   Китайський вектор НАУ // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Питання вступу, поселення та навчання в Національному авіаційному університеті китайських студентів обговорили під час візиту делегації Освітньо-технологічного центру на чолі з генеральним директором Мао Їфеєм (Чжецзян, КНР).
666134
  Мурашевич К.Г. Китайський вільний вірш початку XX ст.: особливості змін у жанровій та стильовій парадигмах // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 74-84. – ISSN 1682-671Х
666135
  Пульша С. Китайський гамбіт. Як Білорусь вибудовує свої економічні відносини з Піднебесною // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 27 (607), 5- 11.07.2019. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  "Аляксандр Лукашенка - великий шанувальник різноманітних інтеграційних процесів. Усі знають про Союзну державу, Митний союз, Євразійський союз. Але мало хто згадає, що колись давно він висував ідею "вісь Берлін - Мінськ - Москва - Пекін". У чому її ...
666136
  Копер Н.Є. Китайський досвід розвитку туризму та можливості його впровадження в Україні // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 6 (220). – С. 21-23 : фото
666137
  Бутирська Н. Китайський дракон обпікся на Гонконгу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 6


  "Закон про екстрадицію, що спричинив численні масові виступи в Гонконгу ще від початку літа, нарешті офіційно відкликаний із Законодавчої ради Спеціального адміністративного регіону. Але на сьогодні лише відкликання закону вже замало. Адже Гонконг ...
666138
  Самусь М. Китайський замок для Баб-ель-Мандебської протоки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 12 - 18 грудня (№ 48). – С. 5


  КНР створює свою першу закордонну військову базу в Африці. Поява пункту матеріально-технічного забезпечення ВМС КНР у Джібуті, крім очевидного бажання Китаю підкріпити економічну експансію на Африканському континенті, може означати прагнення Пекіна ...
666139
  Кірносова Н.А. Китайський ієрогліф: проблема визначення // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 47-54. – ISSN 1682-671Х
666140
  Варченко О.Г. Китайський кордон // Національна безпека України / Корпорація "Медіа-Трейдінг". – Київ, 2004. – № 1/2. – С.10-28


  з історії російсько - китайських відносин
666141
  Кравченко О.О. Китайський молодіжний сленг в інтернет-комунікації: структурно-семантичний, лінгвокультурний та лінгвопрагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Кравченко Одарка Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
666142
  Кравченко О.О. Китайський молодіжний сленг в інтернет-комунікації: структурно-семантичний, лінгвокультурний та лінгвопрагматичний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Кравченко Одарка Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 259 арк. – Додатки: арк. 253-259. – Бібліогр.: арк. 215-252
666143
  Головченко В.І. Китайський напрям зовнішньої політики США за президентства В. Клінтона і Дж. Буша-молодшого // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 3-9


  У статті здійснено компаративний аналіз концептуальних засад китайської політики адміністрацій В. Клінтона і Дж. Буша-молодшого, особливої уваги надано з"ясуванню причин політичних конфліктів між США і КНР. The article spotlights comparative ...
666144
  Огнєва О. Китайський слід у житті Лесі Українки // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Грудень (№ 12). – С. 5-11


  "Відомо кілька версій про походження перших поштових листівок і серед них йдеться про Китай, зокрема давній, де, як припускають, вони з’явилися на підставі візитних карток. Згідно етикету, якщо відвідувач не заставав господаря вдома, він мав залишити ...
666145
  Савчак Н.Г. Китайський чинник у відносинах Індії з країнами Південно-Східної Азії // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 2 (59). – С. 64-75
666146
  Баранова Н.С. Китайський чинник у тихоокеанській політиці США постбіполярного періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 190-199
666147
  Мартинов А. Китайський шлях // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 4 жовтня (№ 39/40). – С. 4


  "Першого жовтня 2019 року китайці відзначили 70-річчя від дня проголошення Китайської Народної Республіки. У далекому 1949 році Китай тільки почав виходити зі стану тривалої громадянської війни та зовнішньої інтервенції. На цьому шляху довелося ...
666148
   Китайський шлях до щастя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 жовтня (№ 191)
666149
  Косенко О. Китайський ярмарок чекає українців // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 лютого (№ 7). – С. 7
666150
  Богомаз Н.В. Китайські виклики світовій економіці / Н.В. Богомаз, Шень Чень // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 112-116.
666151
  Шевченко О. Китайські випускники вишів УСРС та їхній внесок у розвиток КНР // Україна - Китай / Укр. асоц. китаєзнавців ТОВ "Компанія "Ти і Право" Ленівський Груп" ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, Р. Ленівський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (17), вересень : 70 років утворення Китайської Народної Республіки. – С. 86-95
666152
  Козоріз О. Китайські етноконцепти [подано символи] та [подано символи] як фрагмент мовної картини світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-27. – (Східні мови та літератури ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено китайські етноконцепти [подано символи] та [подано символи] як фрагмент мовної картини світу порівняно з українськими "душа" та "серце". Окреслено межі їх ужитку та визначено перспективні напрями подальших досліджень. The Chinese ethnic ...
666153
  Чень Наньпу Китайські керамічні мембранофони доби неоліту (IV-II тис. до н. е.) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 341-345. – ISSN 2312-4679
666154
  Таран М.А. Китайські концепти щодо відносин із США: формування основ стратегічної поведінки // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 61-66. – ISSN 2409-904X
666155
  Дзінь Л. Китайські культурні традиції у європейській професійній музичній культурі XX століття // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 3 (35) : Театр. Музика. Кіно. – С. 67-73. – ISSN 1728-6875
666156
   Китайські народні казки. – К., 1991. – 158с.
666157
  Эрдберг О. Китайські новели / О. Эрдберг. – Х, 1931. – 195с.
666158
  Эрдберг О. Китайські новели / О. Эрдберг. – Х, 1932. – 67с.
666159
  Дубровик-Рохова Китайські плани vs український інтерес // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 липня (№ 101/102)


  Про наслідки економічної допомоги Піднебесної.
666160
   Китайські повісті та оповідання. – К., 1955. – 368с.
666161
  Кідрук Максим Китайські полонені : Китай / екстрим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 40-41 : Фото
666162
  Огнєва О.Д. Китайські поштівки в епістолярії Лесі Українки // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 152-155
666163
   Китайські прислів"я та приказки. – К., 1984. – 117с.
666164
  Дудар Я.О. Китайські топоси в літературі японської транскультури / Я.О. Дудар, В.В. Селігей // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 71-74. – ISBN 978-966-921-000-5
666165
  Орлова Т. Китайсько-в"єтнамський варіант модернізації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 246-253. – (Серія філологічна ; вип. 65). – ISSN 2078-5534
666166
  Клименко А О. Китайсько-індійські взаємовідносини в контексті військово-політичних чинників їх розвитку: виклики сучасності // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 46-55. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Аналізуються чинники військово-політичного характеру, що мають вплив на формування політичних, економічних відносин між Китаєм та Індією. Показано співвідношення та залежність економічних, політичних, безпекових чинників у формуванні взаємовідносин ...
666167
  Кияниця Л. Китайсько-кубинські відносини на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 68-69
666168
  Сун Жуйлун Китайсько-російсько-українські музичні зв"язки в соціокультурному континуумі північного Китаю (на прикладі музичного життя Харбіна першої третини XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сун Жуйлун ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
666169
  Килимчук А.А. Китайсько-українська співпраця як фактор енергетичної безпеки України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 286-294
666170
  Кочетков В. Китайсько-українська технологічна платформа інновацій та передачі технологій // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7. – С. 21-23. – ISSN 1608-6422
666171
  Колодко С.А. Китайсько-український словник : 80 000 слів / С.А. Колодко. – Київ : Консультант, 2004. – 1176 с. – ISBN 966-8459-03-2
666172
  Чирко І.К. Китайсько-українські літературні зв"язки / І.К. Чирко, Н.С. Ісаєва // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 111-112. – ISBN 978-966-02-6814-2
666173
  Килимчук А.А. Китайсько-українські проекти як чинник реформування паливно-енергетичного комплексу України // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 137-139
666174
  Новосілецька А. Китайсько-французькі відносини на початку ХХІ століття // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 71-75. – ISSN 1998-4634
666175
  Курнишова Ю.В. Китайсько-японське суперництво у Центральній Азії на сучасному етапі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 159-163
666176
  Михайлуца М. Китайці в Одесі: трудова міграція та заробітна платня в умовах становлення національної валюти (90-ті рр. XX ст.) / М. Михайлуца, В. Деречина // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 140-146. – ISSN 1998-4634
666177
  Распутіна Л.А. Китайці і Київщина (невідомі документи із фондів Державного архіву Київської області) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 151-155. – ISSN 0320-9466
666178
  Sen Du Китайцы боролись за победу Октябрьской революции в России = Chinese fought for the October revolution in Russia / Sen Du. – West Conshohocken : Infinity, 2008. – 136 p. : ил. – ISBN 0-7414-5017-8
666179
  Дацышев В.Г. Китайцы в России и советско-китайский конфликт 1929 года на КВЖД // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 51-62. – ISSN 0869-5687


  Вооруженный конфликт между Советским Союзом и Китаем на Китайско-Восточной железной дороге в 1929 году и его влияние на положение китайских мигрантов в СССР.
666180
  Бирюков В.И. Китайцы в США и американо-китайские отношения на современном этапе / В.И. Бирюков. – М., 1983. – 141с.
666181
  Коростовец И. Китайцы и их цивилизация : с приложением карты Китая, Японии и Кореи / И. Коростовец. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина, 1897. – VIII, 625, III с.
666182
  Куликов В.С. Китайцы о себе. / В.С. Куликов. – М., 1989. – 254с.
666183
  Макгован Д. Китайцы у себя дома / Д. Макгован. – С-Пб. – 225с.
666184
  Соколов В. Китаянка. / В. Соколов. – Сталіно, 1954. – 80с.
666185
  Шапошников В.И. Китеж / В.И. Шапошников. – Ярославль, 1967. – 96с.
666186
  Реброва Т.А. Китежанка : стихи / Т.А. Реброва. – Москва : Современник, 1982. – 63с. – (Новинки "Современника")
666187
  Карпинос И. Китежанка : избранное / Ирина Карпинос. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 289, [2] с. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7672-83-7
666188
  Служевская И. Китежанка. Поэзия Ахматовой: тридцатые годы / Ирина Служевская. – Москва : Новое литературное обозрение, 2008. – 136 с. – (Новое литературное обозрение). – ISBN 978-5-86793-557-3
666189
  Вакульчик О.М. Китерій езультативності діяльності підприємств корпоративного типу в системі фінансових та нефінансових показників // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 102-104
666190
  Грущак А. Китиця білих утіх // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 14 вересня (№ 33/34). – С. 15


  Про творчість Любові Проць.
666191
  Макарушка О. Китиця желань : Стихами і пpозою для pускої молодїжи після pіжних автоpів пpиладив Остап Макаpушка. – 2-ге доп. вид. – У Львові : Hакладом Руского Т-ва Пед. ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1904. – 72 с. – (Виданє Руского товариства педагогічного ; Ч. 3)
666192
  Дучимінська О.В. Китиця незабудьків : [збірка поезій] / Ірма Остапівна (псевд.) ; Передм. Микола Венежин // Думи-квіти : З творів Никиф[ора] Мнушко / Н.Н. Мнушко. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 22, [1] с.


  (Решетилович) (Ірма Остапівна, Рута) - псевд.
666193
  Дучимінська О.В. Китиця незабудьків : [збірка поезій] / Ірма Остапівна (псевд.) ; Передм. Микола Венежин. – Чернівці : Накл. тов. українских студ. "Січ" ; [З друк тво. "Руска Рада"], 1911. – 22, [1] с.


  (Решетилович) (Ірма Остапівна, Рута) - псевд.
666194
   Китова Світлана Андріївна: доктор культурології, професор : біобібліогр. покажчик / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад. Л.Г. Голиш ; авт. ступ. сл. Н. Ярмоленко ; наук. ред. А.І. Кузьмінський]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 23, [1] с. : портр. – (Серія : Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 16)
666195
  Гончаров В. Китоврас / В. Гончаров. – М., 1988. – 170с.
666196
  Ольшанский А.А. Китовый ус / А.А. Ольшанский. – М., 1981. – 445с.
666197
  Ольшанский А.А. Китовый ус / А.А. Ольшанский. – М., 1992. – 382с.
666198
  Георгиевская Г.М. Китойская культура Прибайкалья / Г.М. Георгиевская. – Новосибирск : Наука, Сибирское отд-ние, 1989. – 151 с.
666199
   Китообразные полиглоты // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 30 : фото. – ISSN 1029-5828
666200
  Томилин А.Г. Китообразные фауны морей СССР. / А.Г. Томилин. – Москва, 1962. – 212с.
666201
  Томилин А.Г. Китообразные. / А.Г. Томилин. – М., 1957. – 1-756с.
666202
  Слепцов М.М. Китообразы дальневосточных морей / М.М. Слепцов. – 2-е изд. – Владивосток, 1955. – 162с.
666203
  Новикова М. Китс-Маршак-Пастернак. Заметки об индивидуальном переводческом стиле // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1971. – № 8 : 1971. – С. 28-55
666204
  Дьяконова Н.Я. Китс и его современники / Н.Я. Дьяконова. – М, 1973. – 199с.
666205
  Олди Г.Л. Китта : Из космической симфонии "Ойкумена" // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 10. – С. 7-80. – ISSN 1728-8568
666206
  Олди Генри Лайон Китта // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 9. – С.7-54. – ISSN 1728-8568
666207
  Чегодаева М.А. Китч, китч, китч. / М.А. Чегодаева. – М., 1990. – 53с.
666208
  Яблоков А.В. Киты и дельфины. / А.В. Яблоков. – Москва, 1972. – 472с.
666209
  Дозье Т. Киты и другие морские млекопитающие / Т. Дозье. – М., 1980. – 128с.
666210
  Пестушко В. Киты кричат "SOS" : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 60-64 : Іл.
666211
  Сидоркин Павел Киты: галопом к морю : спираль времени / Сидоркин Павел, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 92-97 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
666212
  Григорян Погос Антонович Киукучи-электронограммы и некоторые вопросы дифракции электронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Григорян Погос Антонович; Ин-т радиофиз. и электроники АН АрмССР. – Аштарак, 1981. – 16л.
666213
  Карпенко Л.В. Кицькин дім (Конспект заняття з вихованцями молодшої групи) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 9-10 : фото
666214
  Бейшеналієв Ш. Кичан : повість / Ш. Бейшеналієв ; пер. з киргизької Б. Степанюк ; мал. Вілен Барський. – Київ : Веселка, 1973. – 152 с.
666215
   Кишенко Ярослав Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 266 : фото
666216
  Жадько В. Кишенці (- колишні назви - Митки, Кишкинці - село Маньківського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 408-409. – ISBN 978-966-8567-14-8
666217
   Кишенькова енциклопедія молодого киянина. – Київ. – ISBN 966-7902-34-X
Вип. 2. – 2003. – 210 с.
666218
  Худицький В. Кишенькова оптимізація // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 березня (№ 11). – С. 12


  Тривають акції протесту студентів і викладачів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.Гжицького (ЛНУВМтаБТ) проти приєднання його до Львівського національного аграрного університету (селище Дубляни, ...
666219
  Гольбах П. Кишенькове богослов"я / П. Гольбах. – Київ : Політвидав України, 1980. – 192с.
666220
   Кишеньковий довідник з травматології та ортопедії : навч. посібник / [Лоскутов О.Є. та ін.] ; за ред. акад. НАМН України, проф. О.Є. Лоскутова ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", Каф. травматології та ортопедії. – Дніпро : Ліра, 2018. – 298, [2] с. : іл., табл. – На обкл.: Дніпропетровська медична академія 1916. – Бібліогр.: с. 252-259. – ISBN 978-966-981-007-6
666221
  Савчук М. Кишеньковий довідник коломийки / Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2008. – 48с., [ 6 ] л. илл. – ISBN 966-550-209-3
666222
  Осипенко Л.Ф. Кишеньковий радыоприймач / Л.Ф. Осипенко. – К, 1966. – 27с.
666223
   Кишеньковий словник атеїста. – К, 1978. – 263 с.
666224
  Бондаренко І.П. Кишеньковий японсько-український словник : Бл.12000 слів / І.П. Бондаренко, Хіно Такао. – Одеса : Астропринт, 2001. – 308с. – ISBN 966-549-478-3
666225
  Фальчук Тетяна Кишенькові парки Києва, або як змінюються столичні сквери // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 5. – С. 18-23 : фото
666226
  Румянцев М.М. Кишенькові приймачі / М.М. Румянцев. – Київ : Веселка, 1964. – 68 с.
666227
  Стародуб Д.О. Кишенькові радіоприймачі / Д.О. Стародуб. – К., 1964. – 191с.
666228
  Глазенап С.П. Кишенькові таблиці логарифмів, чисел і тригонометричних функцій з чотирма десятковими знаками / С.П. Глазенап. – К., 1934. – 124 с.
666229
  Рутман Л.М. Кишенькові таблиці множення і ділення / Л.М. Рутман. – Київ, 1965. – 160 с.
666230
   Кишечнополостные и брахиоподы живетских отложений восточного склона Урала. – Москва : Недра, 1972. – 264с.
666231
   Кишинев. – Кишинев, 1961. – 108с.
666232
   Кишинев. – Кишинев, 1963. – 192с.
666233
   Кишинев. – Кишинев, 1984. – 167с.
666234
  Константинов С А. Кишинёв / С А. Константинов, . – Кишинёв, 1966. – 160с.
666235
   Кишинёв : Альбом. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1972. – 134с. – Текст парал. рос., молд., англ. та франц. мовами
666236
  Киртока А.С. Кишиневская народная бесплатная библиотека-читальня (1896-1909). Из истории развития библиотечного дела в Молдавии. / А.С. Киртока. – Кишинев, 1961. – 80с.
666237
  Семеновский К.С. Кишиневские встречи. / К.С. Семеновский. – Кишинев, 1954. – 136с.
666238
  Попружная П.И. Кишиневский государственный университет : Истор. очерк. / П.И. Попружная. – Кишинев : Штиинца, 1971. – 268с.
666239
   Кишиневский государственный университет. 1945-1965. – Кишинев : Партиздат, 1966. – 42с.
666240
   Кишиневский госуниверситет, научная конференция посвященная 300-летию со дня рождения Дмитрия Кантемира (1673-1973 гг.). – Кишинев, 1974. – 166 с.
666241
  Манжуловская Г. Кишиневский дендрологический сад - один из центров сохранения и обогащения биоразнообразия в Молдове // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Кишиневский дендрологический сад создан в 1950 году и имеет территорию 83 га. Генофонд коллекций включает 2200 таксонов цветочных и древесных растений и служит для размножения наиболее декоративных растений и обогащения флоры Молдовы. Kishinev ...
666242
   Кишиневский погром, 1903
666243
   Кишиневский погром 1903 года : Сборник документов и материалов. – Кишинэу : RUXANDA, 2000. – 524с. – ISBN 9975-72-092-7
666244
   Кишиневский политехнический ин-т им. С. Лазо. Научно-техничекская конференция, 10-я,1974. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 250с.
666245
   Кишиневский университет им В.И.Ленина.Научная конференция посвященная 300-летию со дня рождения Д.Кантемира. – Кишинев, 1974. – 165с.
666246
   Кишиневский университет им В.И.Ленина.Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1973 год. – Кишинев, 1974. – 4442с.
666247
   Кишиневский университет им В.И.Ленина.Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1978 год : Программа научной конференции. – Кишинев, 1974. – 52с.
666248
   Кишиневский университет им. В.И.Ленина.Труды ученых Кишиневского университета им В.И.Ленина (1946-1973). – Кишинев
Ч. 1 : Общественные науки. – 1974. – 497с.
666249
  Філіпенко А. Кишинів обрав соціалізм // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 листопада (№ 42). – С. 7


  ""В історії Кишинева розпочинається нова, позитивна сторінка", - так Ігор Додон охарактеризував підсумки другого туру місцевих виборів, на яких мером молдовської столиці було обрано представника Партії соціалістів (ПСРМ) Іона Чебана. І, хоча президент ...
666250
  Цюк І.І. Кишкова кровотеча як ускладнення панкреатиту / І.І. Цюк, Т.М. Гаращук, І.З. Яцків // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 4 (67). – С. 113-117. – ISSN 2224-0586
666251
  Лапшин О.В. Кишкова мікрофлора: вплив на здоров"я людини / О.В. Лапшин, М.О. Одинець // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України ; редкол.: Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Зозуля І.С. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 7/8 (183/184). – С. 30-33. – ISSN 1997-9894
666252
  Мавлянов А. Кишлачные Советы депутатов трудящихся Таджискской ССР : Автореф. дис. ... канд. юри.наук: / Мавлянов А. ; МП ТадССР , Тадж. ГУ. – Сталинобад, 1960. – 19 с.
666253
  Жадько В. Кищиха (- річка, ліва притока р. Гірський Тікич) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 409. – ISBN 978-966-8567-14-8
666254
   Кияк Тарас Романович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 196. – ISBN 978-966-439-754-1
666255
  Миколаєнко Н. Киян запрошують на благодійний Віденський бал // Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 2014. – 18 листопада (№ 169). – С. 2


  23 листопада на столичній Оболоні відбудеться міжуніверситетський благодійний Віденський бал на підтримку бійців АТО. Захід проводиться за ініціативи "Студентського фронту КНУ". Усі зібрані кошти буде направлено на допомогу студентам, аспірантам та ...
666256
   Кияни : Біографічний словник / Л.Г. Андрієнко, В.Г. Гармасар, Ю.К. Дупленко, І.Д. та ін. Зосимович; Українське тов-во істориків науки; Ін-т гуманітарних досліджень УАН; Ред.кол.: І.Д. Безгін, Ю.К. Дупленко, М.Г. Жулинський, М.П. Зяблюк, Ю.О. Храмов (гол. ред.). – Київ : Фенікс, 2004. – 460 с. : іл. – ISBN 966-651-160-6
666257
  Борисенко В. Кияни бачили, як умирали від голоду селяни у 1932-1933 роках // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 34-41


  До 80-річчя вшанування пам"яті замучених голодом.
666258
  Козак О.Д. Кияни княжої доби. Біоархеологічні студії / О.Д. Козак ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Академперіодика, 2010. – 391, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-319. – ISBN 978-966-360-135-9
666259
  Кочевих Олег Киянин на крижині // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-53. – ISSN 0130-5212
666260
   Киянки. – К, 1963. – 134с.
666261
   Киянченки. Життя, творчість. Спогади. Альбом : Спогади. Альбом / [авт. спогадів, упоряд.: Д. Киянченко ; ред.: О. Ковальова та ін. ; передм.: С. Мамаєв, Г. Юхимець ; худож. оформ.: І. Григор"єв]. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – 128 с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 28, 58, 88. – ISBN 978-966-2082-02-09
666262
   Кияшко Григорій Антонович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 100-101. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
666263
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 13 : весна. – 2002
666264
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 14, (літо). – 2002
666265
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 15 : осінь. – 2002
666266
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 16, (зима). – 2002
666267
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 17, весна. – 2003
666268
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 18, літо. – 2003
666269
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 19, осінь. – 2003
666270
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 20,зима. – 2003
666271
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 21, весна. – 2004
666272
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 22, літо. – 2004
666273
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 23, осінь. – 2004
666274
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 25 : Весна. – 2005
666275
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 26 : Літо. – 2005
666276
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 28 : Зима. – 2005
666277
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 29 : Весна. – 2006
666278
   Кіnо - коло : часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 9 : весна. – 2001
666279
   Кіnо - коло : часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 10 (літо). – 2001
666280
   Кіnо - коло : часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 11 : осінь. – 2001
666281
   Кіnо - коло : часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 12 (зима). – 2001
666282
   Кіnо - коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 24. – 2004
666283
   Кіnо - коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 27 : Осінь. – 2005
666284
  Левицький В. Кібер-критика як антикритика // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 70-72. – ISBN 978-966-171-217-0
666285
  Цимбалюк В.С. Кібер-право-відгук на загрози безпеці інформаційного суспільства // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 283-286
666286
   Кібер-ризики в муніціпальному господарстві в період пандемії: збитки та боротьба за кібербезпеку / М.Д. Василенко, О.Б. Козін, М.О. Козіна, В.О. Рачук // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 80-87. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
666287
   Кібер-ризики та страхування: глобальна проблема сучасності // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 4 (48). – С. 54-55. – ISSN 1810-7923
666288
  Гончар М. Кібер-ядерні хитрощі в Остланді // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 листопада (№ 41). – С. 1, 9


  "16—20 жовтня вперше в Україні відбулися командно-штабні навчання із захисту критичної електроенергетичної інфраструктури Coherent Resilience-2017. Навчання було організовано за сприяння Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки та ...
666289
  Машовець К. Кібератака - новий різновид "братських" відносин // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 10 листопада (№ 44). – С. 5


  Росія нарощує інтенсивність своїх агресивних дій у світовому кіберпросторі.
666290
  Якушев В. Кібербезпека бізнесу - актуальні тенденції 2018 // Юридична газета. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 19/20). – С. 18
666291
  Вилегжаніна Т. Кібербезпека в бібліотеках України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 5-6
666292
  Соснін О. Кібербезпека і безпека інформаційно-комунікаційної діяльності держави / О. Соснін, М. Кононець // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 49-53. – (Історичні науки)
666293
  Біленчук П.Д. Кібербезпека і засоби запобігання та протидії кіберзлочинності й кібертероризму / П.Д. Біленчук, Т.В. Обіход // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 235-239. – ISSN 2219-5521
666294
  Картузов К. Кібербезпека інформаційних комунікацій. Що може зробити бібліотекар? // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 5-8. – ISSN 2518-7341
666295
  Котух Є. Кібербезпека інформаційного суспільства через призму міжнародного права // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 7. – С. 53-55
666296
  Малишева Н.Р. Кібербезпека космічної діяльності та можливості ії забезпечення засобами міжнародного права // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 245-257. – ISSN 0869-2491
666297
  Звоздецька О.Я. Кібербезпека країн Балтії: сучасні виклики та загрози // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 20-34. – ISSN 2522-4050


  "Стаття присвячена аналізу правових та інституційних механізмів забезпечення кібернетичної безпеки країнами Балтії в умовах сучасних викликів і загроз міжнародній безпеці. Серед них найбільше занепокоєння викликають зростаючі масштаби інформаційного ...
666298
  Бойко В.Д. Кібербезпека розумних міст: соціальні аспекти, ризики деанонімізації і доксінгу / В.Д. Бойко, М.Д. Василенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 186-195. – Бібліогр.: 40 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
666299
  Попівняк Ю.М. Кібербезпека та захист бухгалтерських даних в умовах застосування новітніх інформаційних технологій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 8 : Сучасні механізми фінансування будівництва житла в Україні. – C. 150-157. – ISSN 2222-4459
666300
  Когут Ю.І. Кібербезпека та ризики цифрової трансформації компаній : практ. посібник / Ю.І. Когут. – Київ : СІДКОН, 2021. – 370, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 350-363 та в підрядк. прим. – (Міжнародна ліга кібербезпеки). – ISBN 978-966-97546-9-1
666301
  Баранов В. Кібербезпека у 2018 році: новий виклик для бізнесу, необхідність чи побажання? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 19/20). – С. 16-17
666302
  Павловська А. Кібербезпека у банківському секторі: чи допоможе IT-outsourcing? / А. Павловська, З. Халімон // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 10). – С. 10-11
666303
  Курілко В. Кібербезпека у приватному секторі // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 жовтня (№ 42). – С. 14-15


  Як захистити дані компанії?
666304
  Котух Є.В. Кібербезпека у публічному секторі : монографія / Є.В. Котух ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків : Колегіум, 2021. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 250–271. – ISBN 978-617-7687-18-3
666305
  Тарасюк А.В. Кібербезпека України на сучасному етапі державотворення: теоретико-правові основи : монографія / Анатолій Тарасюк ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України. – Київ ; Одеса : Фенікс, 2020. – 400, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-928-632-1
666306
   Кібербезпека України: аналіз сучасного стану / О. Трофименко, Ю. Прокоп, Н. Логінова, О. Задерейко // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 21, № 3. – С. 150-157. – ISSN 2221-5212
666307
  Татомир І. Кібербезпека університетів як спосіб протидії фішинговому шахрайству // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1. – С. 59-67. – ISSN 2410-0919
666308
  Акульшина В. Кібербезпека Фінляндії: правовий та інституційний механізми // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 158-165. – ISSN 2522-4050


  "В дослідженні проаналізовано кібербезпекову стратегію Фінляндії, а також охарактеризовано діяльність урядових і неурядових організацій, до компетенції яких входить вирішення питань щодо забезпечення функціонування інформаційного простору".
666309
  Горлинський В. Кібербезпека як складова інформаційної безпеки України / В. Горлинський, Б. Горлинський // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information protection ; ed. in chief Dmytro Lande. – Kyiv, 2019. – Vol. 7, iss. 2 (13). – С. 136-148. – ISSN 2411-1031
666310
  Сліпченко Т. Кібербезпека як складова системи захисту національної безпеки: європейський досвід // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 128-133. – ISSN 2524-0129
666311
  Павленко Б.О. Кібербезпека як фактор забезпечення економічної безпеки / Б.О. Павленко, М.В. Рева // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: 0. Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 14 (27). – С. 75-79. – ISSN 2519-2353
666312
  Доброжанська О.Л. Кібербезпека як феномен міжнародних відносин на прикладі Федеративної Республіки Німеччини / О.Л. Доброжанська, А.А. Демцов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 111-116


  Ця стаття висвітлює поняття, актуальність, загрози кіберпростору; нормативно-правові акти, принципи і цілі стратегії кібербезпеки. В основу статті було покладено нову національну стратегію кібербезпеки ФРН. Аналізуються різні проблеми в кібер-просторі ...
666313
   Кібербезпека: про що має знати кожен юрист // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 31
666314
  Остапов С.Е. Кібербезпека: сучасні технології захисту : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / С.Е. Остапов, С.П. Євсеєв, О.Г. Король ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 678, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 673-678 та в кінці підрозд. – ISBN 978-617-7519-44-6
666315
  Муха Д. Кібербезпека: як захистити адвокатську таємницю // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
666316
  Тищенко Алла Кібербулінг - загроза ХХІ століття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 25
666317
  Крученко С. Кібербулінг як одна із форм психологічного насилля // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
666318
  Кірічук Тетяна Кібербулінг: що треба знати // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 12-13
666319
  Коваль О. Кібербулінг: як захистити дитину від цькування в мережі // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
666320
  Кравчук А. Кібербуллінг та право на безпеку // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 1). – С. 38-39


  В рамках щорічного конкурсу студентських есе "Sense of Justice", що проводився юридичним факультетом Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана спільно з "ЮГ". Есе переможниці конкурсу Аліни Кравчук, присвячене кібербуллінгу ...
666321
  Докукін Є. Кібервійна: український сектор оборони / розмову вела Христина Дичко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 17 березня (№ 11). – С. 4-5. – ISSN 2519-4429
666322
  Бараненко Р.В. Кібервійни: основні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави / Р.В. Бараненко, В.С. Поляков // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України ; М-во юстиції України, Головне територіальне управ. юстиції у Херсон. обл., Асоц. нотаріусів Херсон. обл. ; редкол.: Предместніков О.Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 3 (3). – С. 95-112. – ISSN 2414-4207
666323
  Петренко-Лисак Кібервіртуальні спільноти та кібервіртуальні особистості // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 56-62


  У статті йдеться про специфіку кібервіртуальних спільнот як специфічного соціального агрегату та його складову - кібервіртуальну особистість. Описано основні форми прояву впливу кібервіртуалізації на особистість, проаналізовано кібервіртуальні ...
666324
  Пелещак О.Р. Кібердиверсія як форма сучасної диверсійної діяльності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 225-243. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
666325
  Вернигора О. Кіберзахист проти кібератаки. Рекомендації щодо безпеки ключів ЕЦП та інформації // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 32-33
666326
  Андрєєва О.М. Кіберзброя та аналіз її деструктивної діяльності на прикладі впливу вірусу нового покоління stuxnet на іранську ядерну програму / О.М. Андрєєва, К. Мусієнко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 29-34


  У цій статті мова йде про постійно зростаючий вплив інформаційних технологій на державні структури та національну безпеку країни. Проблема кібер-безпеки розкривається шляхом вивчення наслідків впровадження вірусу нового покоління Stuxnet в комп"ютерну ...
666327
  Котух Є. Кіберзброя: проблеми та перспективи протидії кіберзлочинності // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 4. – С. 38-40
666328
  Білюга А.Д. Кіберзброя: сучасні загрози національній безпеці та шляхи протидії // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 42-49. – ISSN 2618-1614


  Функціонування сучасного суспільства визначається низкою факторів, які, зокрема, пов’язані з розвитком комп’ютерних технологій. З поглибленням комп’ютеризації суспільства з’явилась якісно нова сфера обміну інформацією – кіберпростір. Світовий досвід ...
666329
  Люта Н.В. Кіберзлочини як сучасна загроза фінансовій безпеці банків та їх клієнтів / Н.В. Люта, Н.В. Зачосовна // Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 247-252. – ISBN 978-966-493-863-8
666330
  Солонар А.В. Кіберзлочинність в Україні / А.В. Солонар, Є.І. Божко // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 110-114. – ISBN 978-617-7364-24-4
666331
  Пашковська Т. Кіберзлочинність в Україні: тенденції, статистика, протидії // Юридична газета. – Київ, 2013. – 12 лютого (№ 7). – С. 10-13
666332
  Волинець І. Кіберзлочинність у сфері охорони здоров"я: реальність, що потребує захисту // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 113-122. – ISSN 2308-0361
666333
  Міщук Н. Кіберзлочинність як загроза інформаційному суспільству // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 173-179. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
666334
  Воробець Х.М. Кіберзлочинність як загроза реалізації людських прав // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 104-107. – ISBN 978-617-7611-44-7
666335
  Гринчак І.В. Кіберзлочинність як злочин міжнародного характеру // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 93-98. – ISSN 2078-6670
666336
  Міщук Г.Ю. Кіберзлочинність як наслідок розвитку ІТринку: оцінка викликів для фінансовоекономічної безпеки / Г.Ю. Міщук, С.О. Комар // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 355-365. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478


  "Проаналізовано динаміку кіберзлочинів в Україні впродовж 2015–2018 років. Встановлено, що кіберзлочинність як один з негативних наслідків розвитку ІТ-ринку є тим видом злочинів, протидія яким поки що не має достатнього розвитку в Україні. Маючи ...
666337
  Савчук Н.В. Кіберзлочинність: зміст та методи боротьби // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 338-342


  У статті розкривається зміст поняття кіберзлочинність, її схеми та способи боротьби з нею. The term cjmputer crime, its schemes and cybercrime - fighting ways are described in this article.
666338
  Каланча С.Г. Кіберзлочинність: шляхи попередження та протидії // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 213-217


  Здійснюється аналіз проблеми зростання кіберзлочинності у світі, причини та фактори, що впливають на цей процес. оссоблива увага при розгляді способів попередження та боротьби з кіберзлочинністю приділяється досвіду в цій галузі США та держав Євросоюзу.
666339
  Лем С. Кіберіада / С. Лем. – Київ, 1968. – 288с.
666340
  Лем С. Кіберіада / С. Лем. – Київ : Дніпро, 1990. – 814с.
666341
  Дубов Д. Кіберкомунізм як спроба адаптації марксистських ідеологій до викликів інформаційного суспільства // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (41). – C. 109-118
666342
  Дубровик-Рохова КіберНАТО // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня - 1 травня (№ 78/79). – С. 11


  Новітні війни та новітні війська, які потрібні для оборони.
666343
  Сергієнко І.В. Кібернетика // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С.132-140. – ISBN 978-966-02-6814-2
666344
  Шилейко О.В. Кібернетика без математики / О.В. Шилейко, Т.І. Шилейко. – К., 1974. – 192с.
666345
  Глушков В.М. Кібернетика і розумова праця / В.М. Глушков. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1965. – 52с. – (В лабораторіях учених. Сер.8 ; №19)
666346
  Насушний Л.М. Кібернетика і теологія / Л.М. Насушний. – Київ, 1965. – 44с.
666347
  Глушков В.М. Кібернетика і технічний прогрес / В.М. Глушков. – Київ : Знання, 1970. – 32с.
666348
   Кібернетика та комп"ютерні технології = Кибернетика и компьютерные технологии = Cybernetics and computer technologies : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: І.В. Сергієнко, О.М. Хіміч, О.В. Палагін [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2020-. – ISSN 2707-4501
Вип. 1. – 2020. – 98, [1] c. – DOI: 10.34229/2707-451X20.1 - Резюме укр., рос., англ. мовами
666349
   Кібернетика та комп"ютерні технології = Кибернетика и компьютерные технологии = Cybernetics and computer technologies : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: І.В. Сергієнко, О.М. Хіміч, О.В. Палагін [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2020-. – ISSN 2707-4501
Вип. 2. – 2020. – 99, [1] c. – DOI: 10.34229/2707-451X20.2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
666350
   Кібернетика та комп"ютерні технології = Кибернетика и компьютерные технологии = Cybernetics and computer technologies : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: І.В. Сергієнко, О.М. Хіміч, О.В. Палагін [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2020-. – ISSN 2707-4501
Вип. 3. – 2020. – 100 с. – DOI: 10.34229/2707-451X20.3 - Резюме укр., рос., англ. мовами
666351
   Кібернетика та комп"ютерні технології = Кибернетика и компьютерные технологии = Cybernetics and computer technologies : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: І.В. Сергієнко, О.М. Хіміч, О.В. Палагін [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2020-. – ISSN 2707-4501
Вип. 4. – 2020. – 99, [1] с. – DOI: 10.34229/2707-451X20.4 - Резюме укр., англ. мовами
666352
   Кібернетика та комп"ютерні технології = Кибернетика и компьютерные технологии = Cybernetics and computer technologies : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: І.В. Сергієнко, О.М. Хіміч, О.В. Палагін [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2020-. – ISSN 2707-4501
Вип. 1. – 2021. – 98, [1] c. – DOI: 10.34229/2707-451X21.1 - Резюме укр., англ. мовами
666353
   Кібернетика та комп"ютерні технології = Кибернетика и компьютерные технологии = Cybernetics and computer technologies : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: І.В. Сергієнко, О.М. Хіміч, О.В. Палагін [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2020-. – ISSN 2707-4501
Вип. 2 (6). – 2021. – 98, [1] с. – DOI: 10.34229/2707-451X21.2 - Резюме укр., англ. мовами
666354
   Кібернетика та комп"ютерні технології = Кибернетика и компьютерные технологии = Cybernetics and computer technologies : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: І.В. Сергієнко, О.М. Хіміч, О.В. Палагін [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2020-. – ISSN 2707-4501
Вип. 3 (7). – 2021. – 128 с. – DOI: 10.34229/2707-451X21.3 - Резюме укр., англ. мовами
666355
   Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 57, № 6, листопад-грудень. – 2021. – 192 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме укр., англ. мовами
666356
   Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 57, № 5, вересень-жовтень. – 2021. – 192 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме укр., англ. мовами
666357
   Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 57, № 4, липень - серпень. – 2021. – 192 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
666358
   Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 57, № 3, травень - червень. – 2021. – 192 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
666359
   Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 57, № 2, березень - квітень. – 2021. – 192 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме укр., рос., англ. мовами.- Титульна с. укр. мовою
666360
   Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 57, № 1, січень - лютий. – 2021. – 200 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
666361
   Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 58, № 1, січень - лютий. – 2022. – 192 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме укр., англ. мовами
666362
   Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 58, № 2, березень - квітень. – 2022. – 192 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме укр., англ. мовами
666363
   Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 58, № 3, травень - червень. – 2022. – 192 c. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме укр., англ. мовами
666364
  Гончаренко В.Г. Кібернетика у розслідуванні злочинів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 58-64. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматриваются некоторые теоретические идеи кибернетики, которые могут быть использованы для оптимизации и повышения эффективности расследования уголовных дел. Анализируется системно-структурный подход к расследованию, показаны основы ...
666365
  Чубукова О.Ю. Кібернетика: від простих систем та технологій до кіберсередовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 33-38. – ISSN 1993-6788
666366
   Кібернетики в Нурланді / Управління міжнар. науково-техн. співробітництва та інноваційних технологій // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Студенти факультету кібернетики разом із студентами інших регіонів та країн пройшли бізнес-практику у Вищій школі бізнесу Університету Нурланда (Норвегія).
666367
   Кібернетики знову перемогли // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  В Тбілісі відбувся Відкритий Чемпіонат Південного Кавказу з програмування. Команда студентів КНУТШ перемогла. Перше місце. У складі команди студенти-четвертокурсники факультету кібернетики Данило Нейтер, Олександр Бачеріков, Андрій Коротков. Керівник ...
666368
   Кібернетики й міжнародники перемогли // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 8


  "... У спортивному залі корпусу ННІ "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка відбулися змагання з баскетболу в рамках Спартакіади "Спорт для всіх" серед професорсько-викладацького складу. За результатами змагань ІІІ місце посіла команда кафедри ...
666369
  Рубльов Б. Кібернетиків з усього світу зібрав футбольний турнір // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 8


  Футбольний матч під час святкування Дня факультету кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка.
666370
  Антонов В.М. Кібернетична акмеологія (Теорія і практика моделювання, акселерації та розвитку людини) : монографія / В.М. Антонов ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ", Укр. акад. акмеології. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 223-229. – ISBN 978-617-646-294-1
666371
  Антонов В.М. Кібернетична акмеологія і тестологія гармонійної акмеологічної людини : технології, методики колективно-індивідуального комп"ютерного тестування та діагностики : [довідник] / В.М. Антонов. – Київ : В.М. Антонов, 2013. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 102-107. – ISBN 978-966-439-011-5
666372
  Антонов В.М. Кібернетична акмеологія у запитаннях та відповідях : монографія / В.М. Антонов ; Нац. техн. ун-т України "КПІ", Укр. акад. акмеології. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 236, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 209. – ISBN 978-617-646-301-6
666373
  Антонов В.М. Кібернетична акмеологія: теорія і практика моделювання, акселерації та розвитку людини / В.М. Антонов, Ю.В. Антонова-Рафі ; за заг. ред. В.М. Антонова ; МОНУ, Укр. акад. акмеологічних наук. – Київ : КНТ ; Самміт-Книга, 2011. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 273-279. – ISBN 978-966-373-658-7
666374
  Антонов В.М. Кібернетична акмеологія: теорія і практика моделювання, акселерації та розвитку людини / В.М. Антонов, Ю.В. Антонова-Рафі ; за заг. ред. В.М. Антонова ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. акмеологічних наук. – Київ : КНТ : Самміт-Книга, 2019. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 273-279. – ISBN 978-966-373-658-7
666375
  Антонов В.М. Кібернетична акмеологія: технологія розвитку та удосконалення особи : монографія / В.М. Антонов. – Київ : [Київський університет], 2011. – 287, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 225-233. – ISBN 978-966-439-379-6
666376
  Мовчан А.В. Кібернетична безпека України в умовах глобальної нестабільності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Рада Національної безпеки і оборони України ; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 159-163. – ISSN 1609-0462
666377
  Демченко П. Кібернетична безпека як новітній напрям інформаційної складової національної безпеки України: конституційно-правовий аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 170-179. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
666378
  Демченко П. Кібернетична безпека як новітня складова національної безпеки української держави: конституційно - правовий // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 54-55
666379
  Грищук Р.В. Кібернетична зброя: класифікація, базові принципи побудови, методи та засоби застосування й захисту від неї // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред.: Рибальський О.В. – Харків, 2016. – № 3 (46). – С. 94-101. – ISSN 2411-3816
666380
  Хорошко В.О. Кібернетична зброя: класифікація, базові принципи побудови, методи та засоби застосування й захисту від неї / В.О. Хорошко, Р.В. Грищук // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2016. – № 4 (47). – С. 30-36. – ISSN 2411-3816
666381
  Яковів І. Кібернетична модель APT атаки // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information protection ; ed. in chief Ihor Subach. – Kyiv, 2018. – Vol. 6, iss. 1 (10). – С. 46-58. – ISSN 2411-1031
666382
  Гарбачук В.І. Кібернетичний підхід до моделювання процесу управління державою : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 11-25 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
666383
  Мікловда В.П. Кібернетичний та синергетичний підходи до теоретичного контенту конкурентноспроможності / В.П. Мікловда, О.В. Пулянович, С.М. Мошак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 5-8. – (Серія : Економіка ; вип. 3 (44))
666384
  Мукомела І. Кібернетичний тероризм - загроза національній безпеці XXI ст. // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 238-241. – ISBN 978-617-7220-78-6
666385
  Іваненко Л.М. Кібернетичний фітотрон : імітац. гра на теми: агрономії, економіки с/г виробництва, екології землепорядкування, почасти - інформатики : посібник для кмітливих і допитливих / Леонід Іваненко. – Київ ; Харків : Права людини, 2012. – 253, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Ігростудія ; вип. 1). – ISBN 978-617-587-080-8
666386
  Коломієць О.Б. Кібернетичні засади програмованого навчання (за матеріалами публікацій у польській і радянській педагогічній періодиці 1960-х рр.). / О.Б. Коломієць, Г.С. Бондаренко, О.О. Головата // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 99-105. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
666387
  Чубукова О.Ю. Кібернетичні засади управління об"єктами державної власності / О.Ю. Чубукова, О.І. Синенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 99-109. – ISSN 1993-6788
666388
  Загорський В. Кібернетичні засади формування систем державного управління сучасними соціально-економічними системами / В. Загорський, Є. Борщук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 36-44. – (Серія економічна ; вип. 56). – ISSN 2078-6115
666389
  Івахненко О.Г. Кібернетичні системи з комбінованим керуванням / О.Г. Івахненко. – Київ, 1963. – 488с.
666390
  Даник Ю. Кіберосвіта та її особливості / Ю. Даник, А. Зінченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 67-84. – ISSN 2617-1775
666391
  Телелим В.М. Кіберосвіта у сфері оборони / В.М. Телелим, Ю.Г. Даник, А.О. Зінченко // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 35-42
666392
  Утіралов Т. Кіберпанк-юрист // Юридична газета. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 19/20). – С. 9, 27


  Як змінюється професія юриста і які вимоги вона ставить до юристів майбутнього.
666393
  Демедюк С.В. Кіберполіція України / С.В. Демедюк, В.В. Марков // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 87-93
666394
  Коваленко О.В. Кіберпростір – гуманістичний потенціал цивілізації // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 111-121


  У статті висвітлено результати дослідження моральних аспектів поведінки в кіберпросторі. Проаналізовано фактори, здатні впливати на формування і трансформацію моральних регуляторів поведінки у віртуальному світі. Зроб-лено висновки апробації ...
666395
  Морська Л.І. Кіберпростір і перспектива формування особистості школяра // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 51-55


  У статті обгрунтовано можливий позитивний та негативний вплив сучасного інформаційного суспільства на формування та розвиток особистісних якостей дітей шкільного віку. Автором досліджені особливості кіберсоціалізації людини та моделювання її наслідків ...
666396
  Матвєєва О.В. Кіберпростір як місце зіткнення суспільних інтересів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 248-251


  В статті переглядається поняття суспільних інтересів та розглядається досить новий плацдарм для їх вирішення політичних питань - кіберпростір. Аналізується постійно зростаючий фактор впливу віртуальних спільнот на політичне життя та державні структури.
666397
  Дубов Д.В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва : монографія / Д.В. Дубов ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 326, [1] с. – Покажчик: с. 318-326. – Бібліогр.: с. 276-314 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-240-7
666398
  Гахов С.О. Кіберпростір як основна категорія науки кібернетика // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (29). – С. 53-57. – ISSN 2409-7292
666399
  Матвєєва О.В. Кіберпростір як сучасна платформа міжнародних відносин та політичних процесів // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 210-211
666400
  Медведєва О. Кіберпростір як сфера діяльності розвідувальних служб // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 116-117. – бібліогр. в кінці ст.


  Будь-яка держава, яка претендує на роль вагомого актора на міжнародній арені, потребує сучасної, належно оснащеної, висококласної розвідки, діяльність якої створює умови для надійного захисту національних інтересів у непростих жорстких конкурентних ...
666401
  Рибка С.В. Кіберпростір, управління інфраструктурою, кібербезпека / С.В. Рибка, Є.В. Кільчицький, О.М. Післегін // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 126-134
666402
  Горова С.В. Кіберпрофесіонали і кіберзлочинність // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 170-173. – ISSN 1609-0462
666403
  Мозоль М.В. Кіберрелігія як наслідки впливу інформаційних технологій на релігійне життя // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 162-163
666404
  Біленчук П. Кіберсвіт у новому тисячолітті. Хто вони: кіберзлочинці, кібершахраї, кібертерористи? / П. Біленчук, М. Малій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
666405
  Мисник Н. Кіберсквотинг та особливості захисту прав на доменні імена // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 грудня (№ 50)


  "... Деякі практичні аспекти".
666406
  Неділько Б. Кіберсквотинг як вид порушення права інтелектуальної власності // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 268-271
666407
  Коваленко Т. Кіберсквотинг, ринок купівлі та продажу доменів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 40-45
666408
  Стародуб І. Кіберсквотинг: як захистити "візитівку" бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)
666409
  Бугайчук А. Кіберсоціалізація. Життя в новій віртуальній реальності // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Липень - серпень (№ 7/8) : Панорама творчих уроків 2021: дистанційний виклик
666410
  Козленко Д.М. Кіберспорт - новітній напрям в готельній індустрії / Д.М. Козленко, О.Б. Шидловська, Т.І. Іщенко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 45. – C. 15-23. – ISSN 2308-135X


  Мета. Стаття розкриває основні тенденції розвитку кіберспорту та його перспективи в готельній індустрії України. Методика. У ході досліджень використано абстрактно-логічний метод, який дозволив розкрити теоретичні аспекти функціонування кіберспорту. ...
666411
  Карєв І.Ю. Кіберсталкінг: відображення у національному законодавстві / І.Ю. Карєв, В.М. Фурашев // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (36). – C. 29-34. – ISSN 2616-6798
666412
  Пацурія Н. Кіберстрахування як засіб забезпечення господарського правопорядку в інформаційній сфері: поняття, механізм та умови реалізації / Н. Пацурія, О. Заярний // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7. – С. 13-29. – ISSN 1026-9932
666413
  Когут Ю.І. Кібертероризм (історія, цілі, об"єкти) : практ. посібник / Ю.І. Когут. – Київ : СІДКОН, 2021. – 302, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 291-299 та в підрядк. прим. – (Міжнародна ліга кібербезпеки). – ISBN 978-617-95100-0-7
666414
  Гуцалюк М. Кібертероризм та заходи протидії // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 86-88. – ISBN 978-617-7220-78-6
666415
  Матвєєва О.В. Кібертероризм у контексті сучасних маргінальних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 184-190


  У статті автор аналізує сутність і зміст понять "кібертероризм", "віртуальна спільнота", "маргінальний процес", визначає їх особливості, вплив на відносини між державами та дипломатичну практику. Визначає, що в руслі розвитку нових ...
666416
  Литвиненко Н.П. Кібертероризм як агроза інформаційній безпеці держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 36-47.
666417
  Сербіна К. Кібертероризм як загроза міжнародній безпеці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 159-161
666418
  Сербіна К. Кібертероризм як загроза міжнародній інформаційній безпеці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 268-269
666419
  Кучмій О.П. Кібертероризм як загроза сучасній системі міжнародної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.81-86. – Бібліогр. в кінці ст.
666420
  Коваленко С. Кібертероризм як проблема реалізації прав і свобод людини і громадянина // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 142-144
666421
  Гнатюк С. Кібертероризм: історія розвитку, сучасні тенденції та контрзаходи // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 19, № 2. – С. 118-129. – ISSN 2225-5036
666422
  Карчевський М. Кібертероризм: поняття та питання кримінально-правові кваліфікації // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 137-142. – ISBN 978-617-7220-78-6
666423
  Кузьменко Б.В. Кібертероризм: світові і українські реалії / Б.В. Кузьменко, Ю.А. Заіка // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 2 (81). – С. 92-98
666424
  Трофименко В.А. Кібертероризм: спроба філософсько-правового осмислення / В.А. Трофименко, А.В. Мішанчук // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 93-104. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
666425
  Єршова О.Л. Кіберфізичні системи як основа смарт-економіки / О.Л. Єршова, В.І. Одноволик, Л.І. Бажан // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2019. – № 1/2 (60/61). – C. 69-79. – ISSN 2520-6834
666426
   Кіберхондрія: небезпеки самодіагностики по інтернету // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 40 : фото, рис.
666427
   Кібірєв Володимир Костянтинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 196. – ISBN 978-966-439-754-1
666428
   Ківерцівський Національний природний парк "Цуманська Пуща" / П. Савчук, Ю. Грицюк, С. Штокало, С. Глінська // Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред.: М. Халимоненко. – Київ, 2018. – № 1 (161), лютий. – С. 25-28. – ISSN 1814-5043
666429
  Гетьман В.І. Ківерцівський НПП "Цуманська пуща" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 12 (2012). – С. 38-41 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
666430
  Ільницька І.М. Ківі - користь і шкода для організму // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 10 : фото
666431
   Кіевскій телеграфъ. – Київ, 2000
666432
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 1. – 2001
666433
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 2. – 2001
666434
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 3. – 2001
666435
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 4. – 2001
666436
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 5. – 2001
666437
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 6. – 2001
666438
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 7. – 2001
666439
  Шевченко Л.В. Кізченко Анатолій Федорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 214. – ISBN 96966-8060-04-0
666440
  Шевченко Л. Кізченко Анатолій Федорович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 83. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
666441
  Капелюшний В.П. Кізченко Анатолій Федорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 155. – ISBN 978-966-02-6814-2
666442
   Кізченко Анатолій Федорович (1924-1991) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 196-197. – ISBN 978-966-439-754-1
666443
  Білецький В.С. Кіл / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 160. – ISBN 978-966-02-6814-2
666444
  Дубовик Ольга Кіліманджаро, або Схід сонця над Африкою / Дубовик Ольга, Перерва Валерій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 28-35 : фото
666445
  Триліський Володимир Кіліманджаро. Jambo! Україно! : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 100-106 : Фото
666446
  Град Л Р. Кілія / Л Р. Град, В.Т. Галяс. – Одеса : Маяк, 1968. – 95 с.
666447
  Варзар Тамара Кілок у грудях чорноти : (про нову збірку поезій Марини Павленко і не тільки) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 311-312
666448
   Кілочицький Петро Якович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 197. – ISBN 978-966-439-754-1
666449
  Челецька М. Кілька "іскорок блакитних" з литовської пустелі Юрги Іванаускайте // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 147-151. – ISSN 0320-8370
666450
  Мицик Ю.А. Кілька архівних документів до історії сім"ї композитора Дмитра Бортнянського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 175-178. – ISSN 2218-4805
666451
  Гвоздик О. Кілька аспектів похмурого дня : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 121-126
666452
  Зубкова С.М. Кілька безкомпромісних кроків на шляху до сутності фізичних явищ (до 80-річчя члена-кореспондента НАН України М.Д. Глинчук) / С.М. Зубкова, Г.М. Морозовська // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 94-98. – ISSN 0372-6436
666453
  Маслійчук В. Кілька біографій діячів української освіти XVIII–XIX ст. (Іван Переверзєв, Федір Каруновський, Іван Халанський) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2019. – Т. 16. – С. 3-23. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-45-0
666454
  Горбик Р. Кілька вражень про професора // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7 : Присвячено 60-літтю від дня народження І.П. Мегели 30 травня 2006 р. – С. 59-61


  Про І. Мегелу.
666455
  Овчаренко А. Кілька дискусійних питань щодо правового статусу пацієнтів та лікарів / А. Овчаренко, С. Овчаренко, Н. Межирова // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 35-38
666456
  Мицик Ю. Кілька документів до історії України та Кримського ханства XVII - початку XVIIIст. // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 8. – С. 205-214. – ISBN 5-7702-0877-5
666457
  Мицик Ю. Кілька документів з історії Батурина в роки Національно-визвольної війни українського народу 1648 - 1958 рр. // Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвяч. 300-літтю Батурин. трагедії / Ін-т історії України НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України [та ін. ; упоряд.: В. Коваленко ; редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 62-72. – ISBN 978-966-355-023-7
666458
  Пивовар А.В. Кілька документів з історії Запорозького Війська та його вольностей в останній рік існування // Інгульський степ : збірник: історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина / упоряд. В.А. Сердюк. – Дрогобич, 2020. – Вип. 5. – С. 124-135. – ISBN 978-617-8003-11-1
666459
  Юрченко С.Б. Кілька документів про діяльність Андрія Квасова у Глухові // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 14-24. – ISSN 2218-4805
666460
  Грицик Л. Кілька думок про "вірменський" "Всесвіт" : лист до редакції // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7/8 (1003/1004). – С. 198-200. – ISSN 0320 - 8370


  Автор статті вважає, що за відсутності знавців мов (на прикладі перекладачів вірменської мови), адекватний переклад можливий при співпраці досвідченого перекладача та фахово виконаного підрядника (переклади В. Дроздовського, О. Тереха, та ін.). У ...
666461
  Орел А. Кілька думок про творчість О. Ізарського // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 185, червень : червень. – С. 18-19
666462
  Калинович І. Кілька думок про Термопіли і Крути // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1978. – Рік 15, ч. 1/2 (46/47), січень-березень. – С. 35-37
666463
  Вірченко Т. Кілька епізодів із життя поета // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 18


  Про прим"єру вистави за п"єсою Григорія Штоня "Його сіятельство Поет"
666464
  Зубов М.І. Кілька етимологічних зауважень до назв слов"янських міфологічних персонажів // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 2/3. – С. 113-123. – Бібліогр.: Літ.: в приміт.; 43 п. – ISSN 0027-2833


  У статтіобгрунтовуються нові етимології деяких найвідоміших назв слов"янських міфологічних персонажів, починаючи від номінації богів вищого рівня дохристиянської доби і завершуючи збереженими до наших днів народною традицією назвами демонів так званого ...
666465
  Мандзюк Д. Кілька євреїв за працю нічого не отримують. Більше того - платять самі // Газета по-українськи. – Київ, 2016. – 16 вересня (№ 75). – С. 20


  Станіслав Лем залишив Львів після окупації міста Радянським Союзом.
666466
  Сойфер О. Кілька задач і одна нерозв"язана проблема // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 85-87. – ISSN 1029-4171
666467
  Пригодій С.М. Кілька зауваг щодо "Емерсона" Лоренса Б"юела: ідея людської спільноти в американському трансценденталізмі та українській філософії серця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 331-338. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розкривається типологія концепту суспільства в американському трансценденталізмі (Дж. Ріплі, Дж. Дуайт) та українській філософії Серця (Г. Сковорода, П. Юркевич)
666468
  Михайлов Д.Є. Кілька зауваг щодо філософії техніки Брюно Латура // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 41-43
666469
  Дивний І. Кілька зауважень до початкової історії Києво-Кирилівської церкви: (спроба інтерпретації джерел) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 301-339. – (Нова серія ; вип. 21/22)
666470
  Доломан С.Є. Кілька зауважень на полях сучасних газет стосовно дотримання мовних норм // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 147-155


  Об"єктом дослідження стала мова кількох чисел республіканського та обласного тижневиків. Описано й класифіковано типові для цих видань помилки. The research object is the language of a few numbers of republican and regional weeklies. The most frequent ...
666471
  Стрельбицький М. Кілька іменних маршів для перманентної української революції // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 93. – ISSN 0130-321Х
666472
  Громенко С. Кілька людей, два диктатори і одне місто: оборона Львова 1939 року // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 6-12 вересня (№ 31). – С. 15
666473
  Щербина Володимир Кілька маловідомих пам"яток 18 ст. в Києві // Остання грамота Києву на Магдебурзьке право. / В.І. Щербина. – Б.м. – С. 307-314
666474
  Боронь О. Кілька незайвих уточнень // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 17


  З приводу публікації Віталія Абліцова "Перші томи "Шевченківської енциклопедії": що на жаль, залишилося поза увагою авторів" ("УЛГ" 23 серпня 2013р. № 17)
666475
  о. Мицик Ю. Кілька незнаних документів з історії Московської держави кінця XVI - початку XVII ст. // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 153-163. – ISBN 966-625-040-3
666476
  Зелінська Н. Кілька неформальних міркувань напередодні ювілею // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 105-106


  В. Різун.
666477
  Процюк С. Кілька поєдинків Остапа Вишні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13 листопада (№ 208). – С. 7


  130 років від дня народження Остапа Вишні.
666478
  Голубець М.А. Кілька постулатів академіка В.І. Вернадського як заповіт всесвітньому людству на ХХI століття (з погляду еколога) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 13-25. – ISSN 0372-6436


  Наближаються 150-ті роковини від дня народження видатного природознавця, мінералога, геохіміка, філософа й футуролога, дійсного члена Національної академії наук України, першого президента НАН України В.І. Вернадського - основоположника вчення про роль ...
666479
  Білозерський М. Кілька приміток до "Чернігівського літопису" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 157-232. – ISBN 978-617-7023-51-6
666480
  Протасов І.В. Кілька проблем з комбінаторики розфарбувань // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 61. – ISSN 1029-4171
666481
  Войтович Л. Кілька реплік з приводу дискусії про автентичність "Слова о полку Ігоревім" // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 595-605
666482
  Зленко Г. Кілька рисок до портрета Миколи Костомарова // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 12-13.
666483
  Терлецький В. Кілька років зими : роман-притча / Валентин Терлецький. – Львів : Кальварія, 2016. – 237, [3] с. : іл. – Спеціальна відзнака Всеукр. об"єднання любителів фантастики "ВОЛФ". – ISBN 978-966-663-358-6
666484
  Абліцов В. Кілька слів від адресата // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 5/6. – С. 158-190. – ISSN 0130-1608
666485
  Павлюк І. Кілька слів до майбутньої книги Святослава Праска про Романа Шухевича // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 червня (№ 25). – С. 6
666486
   Кілька слів на захист Ключевського... / І. Сюндюков, В. Панченко, К. Галушко, С. Кульчицький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7-8 жовтня (№ 181/182). – С. 7


  Про виступ Президента Порошенка на зустрічі зістудентами-істориками: чому конкретні вчинки є важливішими, ніж правильні гасла.
666487
  Богачевська-Хомяк Кілька слів про амеріканську освіту // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.19-23. – ISBN 966-01-0371-9
666488
  Булаховська Ю.Л. Кілька слів про батька (живе слово) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 276-279. – ISSN 2075-437X


  У статті представлені спогади про видатного українського славіста Л. Булаховського.
666489
  Колесса Ф.М. Кілька слів про збиранє і гармонізованє українських народних пісень : з доданням листів Миколи Лисенка / Філярет Колесса. – Львів : Накл. ред "Артичтичног вістника" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського, 1905. – 35 с.
666490
  Окпиш Б. Кілька слів про літні пластові табори // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2013. – Ч. 1/2 (173/174). – С. 76-79
666491
  Кирпа Г. Кілька слів про поета // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 225-226. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790


  Про норвезького поета У.Г. Гауге (Olav H. Hauge, 1908-1994).
666492
  Роздольська М. Кілька слів про поетичні конкурси в Україні, або як автору-початківцю "вийти в люди" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 3. – С. 154-159. – ISSN 0130-321Х
666493
  Радзивілл О.А. Кілька слів про початок літературної діяльності В.С. Іконникова // Ukrainica: архівні студії : Щорічний збірник наукових статей / Ін-т української археографії і джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 242-248. – ISBN 5-7702-08-40-6
666494
  Онищенко Геннадій Кілька слів про стан справ у медичній галузі (Зустріч з головою ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров"я Л.В.Канаровською) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 39-40 : фото
666495
  Крапивина С. Кілька слів про Тараса Шевченка / С. Крапивина. – Харків-Київ, 1931. – 48с.
666496
  Холодний М.Г. Кілька спогадів за С.Г. Навашина / М.Г. Холодний. – Київ, 1931. – С. 23-26. – Окр.відбиток з: Вісник Київського Ботанічного Саду, вип. ХІІ-ХІІІ, 1931
666497
  Мезенцева Н.І. Кілька сторінок з життя Павла Чубинського : нові імена в економічній географії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-71. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто життєвий шлях та творчий доробок П. Чубинського з питань етнографії та статистичних досліджень окремих територій України.
666498
  Тудор С. Кілька схвильованих уваг про генія. / С. Тудор. – Київ, 1961. – 16 с.
666499
  Панькевич І. Кілька уваг до вияснення прізвища боярина і перемиського воєводи Дмитра Детка. / І. Панькевич. – Ужгород. – 195-196с.
666500
  Липинський В.К. Кілька уваг з приводу книжки Д. Васілєвського "Ukraina i sprawa ukrainska" / [псевд.] В. Правобережець // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 19-21. – ISBN 966-7272-00-1
666501
  Слабошпицький М. Кілька уваг про Міхала Чайковського і про "отамана Чайку" Івана Корсака // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 162-171. – ISSN 0208-0710
666502
  Бучко Д.Г. Кілька уваг про принципи номінації в ойконімії України // Ономастика та етимологія : збірник наук. праць на честь 65-річчя Ірини Михайлівни Желєзняк / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: О.П. Карпенко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут української мови, 1997. – С. 13-23. – ISBN 966-02-0225-3
666503
  Савчук М. Кілька уточнень до життєпису Вадима Лесича // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 75-79. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5


  Біографія відомого діаспорного поета Вадима Лесича (1909-1982).
666504
  Скакун І. Кілька фрагментів про книги, гумор, Євгена Дударя і механізми Всесвіту, натхнені "Вибраними творами" Є. Дударя // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 299-302
666505
  Привалова С. Кілька чуттєвих штрихів // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 69-70
666506
  Школьна О. Кілька штрихів // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 73-74


  В. Різун.
666507
  Шашук І.Ю. Кілька штрихів до історії Українського радіо // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 155-157


  У статті подано історію становлення та розвитку радіоновинок у світі загалом, а також українського радіо зокрема. The article represents formation and development of the broadcasting in the world, as well as in Ukraine. В статье в общих чертах подано ...
666508
  Пастух Б. Кілька штрихів про рух сучасної гуманітаристики або Рицидиви генетичного страху // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 березня ( № 5). – С. 16, 17


  Роздуми над нарисами-спогадами, присвячених до 75-ліття Василя Стуса
666509
  Лебедь В.В. Кількісна діагностика грунтів різного ступеню гідроморфності на однолесових терасах річок Лівобережного Лісостепу України / В.В. Лебедь, В.Б. Соловей // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 22-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0587-2596
666510
  Корнійчук І. Кількісна методика оцінювання ефективності праці керівного кладу банківських установ та ризики її впровадження // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 48-51 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
666511
  Іващук І. Кількісна оцінка банківських ризиків : ризик у банківській справі / І. Іващук, О. Оконська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 7-9
666512
  Дунас Н. Кількісна оцінка вагомості власного капіталу в системі ресурсів банку на основі економетричного моделювання : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 8 (162). – С. 42-45 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
666513
  Чорний С.Г. Кількісна оцінка вітрової ерозії грунту: можливості WEQ // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 23-28. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0587-2596
666514
  Огняник М.С. Кількісна оцінка вмісту легких нафтопродуктів у підземному середовищі / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, О.М. Шпак // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 16-20 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
666515
  Горошко О.О. Кількісна оцінка впливу деяких динамічних ефектів торнадо на екологічно небезпечні об"єкти (стосовно ЧАЕС) / О.О. Горошко, В.П. Легеза // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 80-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В статті вперше в Україні розроблено методику кількісної оцінки впливу деяких динамічних ефектів торнадо на екологічно небезпечний об"єкт типу ЧАЕС. На основі цієї методики отримано граничні оцінки головних параметрів можливих локальних пошкоджень ...
666516
  Стирський М.В. Кількісна оцінка впливу ринку акцій на динаміку реальних економічних змінних // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 19-23. – ISSN 2306-6814
666517
  Жукинський В.М. Кількісна оцінка екологічної шкоди та екологічного ризику стосовно якості поверхневих вод // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 579-585 : Табл. – ISBN 966-521-129-3
666518
  Голівер В.П. Кількісна оцінка ефективності діяльності виконавчого органу з використанням концепції піраміди ефективності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11, червень. – С. 60-67 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
666519
  Захарченко А.П. Кількісна оцінка ефективності інтернет- комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 51-53


  У статті розробляється методологічна база для чіткого кількісного обрахунку ефективності інтернет-комунікацій. Вона базується на визначенні кількості осіб в межах цільової аудиторії, до яких було донесено певну інформацію, розміщену на певній ...
666520
  Осокіна И.П. Кількісна оцінка забруднення донних відкладів Дніпровських водосховищ органічними токсикантами / И.П. Осокіна, А.Ю. Митропольський // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36-39 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
666521
  Затула В. Кількісна оцінка зв"язності часових рядів хмарності у Києві та його передмісті / В. Затула, Н. Затула // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 148-154 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
666522
  Самчук Є. Кількісна оцінка інтегральних та динамічних характеристик баричних утворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 165-169. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Сформовано комплекс параметрів для опису особливостей існування та переміщення баричних утворень у нижній та середній тропосфері на основі тривимірного підходу. Розроблено методи об"єктивного визначення ключових синоптичних показників. Програмно ...
666523
  Дорожинський О. Кількісна оцінка інтерпретаційних властивостей аерокосмічних зображень способом дуального шкалування // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 98-100 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1819-1339
666524
  Малицька Л.В. Кількісна оцінка комфортності погодних умов та клімату // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 97-106. – ISSN 2306-5680


  У статті розглянуто сучасні методи оцінки комплексного впливу метеорологічних факторів на стан людини. Представлено огляд біокліматичних показників, як непрямих індикаторів стану навколишнього середовища. Надана об"єктивна оцінка можливостей їх ...
666525
  Ковальчук А.Ю. Кількісна оцінка наукового потенціалу наукових установ України / А.Ю. Ковальчук, Д.М. Квашук // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (52). – С. 195-204. – ISSN 2072-8670
666526
  Прісняков В.Ф. Кількісна оцінка нерівності розподілу доходів : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 17-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
666527
  Чорноморець Ю.О. Кількісна оцінка основних джерел живлення р. Дністер – м. Заліщики // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 6-16. – ISSN 2306-5680


  В роботі проаналізовано умови формування стоку води р. Дністер –м. Заліщики та обчислено внесок окремих видів живлення. За результатами розрахунків визначено, що для вказаної ділянки Дністра найбільш характерним є дощове живлення. В работе ...
666528
  Зайцева І.О. Кількісна оцінка посухостійкості інтродуцентів роду Syringa L. в умовах Степового Придніпров"я // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 46. – С. 76-81 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-8331
666529
  Калиниченко Д.О. Кількісна оцінка репродуктивного потенціалу жінок раннього фертильного віку // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (92). – С. 11-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
666530
  Гурнак О.В. Кількісна оцінка ризику структури капіталу підприємства : економіка та управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 99-104. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
666531
  Савченко О.Г. Кількісна оцінка систематичного ризику крізь призму його особливостей в банківській системі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 235-238
666532
  Лажник В.Й. Кількісна оцінка суспільно-географічного положення із застосуванням синтетичних показників // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 25-31. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 5-8238-D147-5
666533
  Масляк П. Кількісна оцінка суспільно-географічного положення території // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 5-8. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальну в сучасній суспільній географії проблему кількісної оцінки суспільно-географічного положення на основі зміни в психолого-просторовій орієнтації населення України після початку російської агресії. У суспільній географії це питання ...
666534
  Юрківський В.М. Кількісна оцінка териториальних промислових утворень світу // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 68-75. – Бібліогр.: 5 назв
666535
  Бадьоріна Л.М. Кількісна оцінка термінологічної відповідальності текстових опитувань в інтелектуальній інформаційній системі оцінювання знань // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 50-54
666536
  Сидорова А. Кількісна оцінка узгодженості інтересів суб"єктів іноземного інвестування / А. Сидорова, Г. Анісімова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (604). – С. 49-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
666537
  Мельникова М.О. Кількісна оцінка фінансового стану підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 117-123. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Проаналізовано найбільш відомі моделі оцінювання фінансового стану підприємства, які придатні для прогнозування. На евристичному рівні показано, що неможливо підібрати параметри однієї моделі так, щоб вона давала рівномірно адекватну оцінку фінансового ...
666538
  Пустовойт О. Кількісна та якісна складові економічного розвитку України: управлінські аспекти : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 20-26. – Бібліогр. 16 назв. – ISSN 0131-775Х
666539
  Шипнівська О.О. Кількісна та якісна характеристика типів морфологічних омонімів сучасної української мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 36-41.
666540
  Нестеренко О. Кількісна теорія грошей в контексті еволюції грошово-кредитних відносин / О. Нестеренко, Н. Онопко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-22. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні складові кількісної теорії грошей та проаналізовано механізми практичної реалізації даних положень у сфері грошового обігу України. The theoretical making evolutions of a quantitative monetary theory are investigated and the ...
666541
  Буняк В. Кількісна теорія грошей про рівновагу в сфері грошового обігу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 573-577. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
666542
  Яворський Тарас Ігорович Кількісна теорія критичних явищ у слаборозведених та кубічних феромагнетиках : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук:01.04.02 / Яворський Т.І.; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
666543
  Лелюк А. Кількісне визначення білків в рослинах сої та соняшника за дії важких металів і регуляторів росту методом електрофорезу в поліакриламідному гелі / А. Лелюк, О. Терек // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 34-35. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Досліджено білкові електрофореграми в екстрактах дослідних рослин (сої та соняшника) за дії важких металів (CdCl2 CuSO4 та регуляторів росту (6-БАП, вмістим С) за допомогою методу електрофореза. Встановлено, що за тривалої дії (7 діб) важких металів і ...
666544
  Мар"єнко А.В. Кількісне вимірювання ефективності проміслового виробництва / А.В. Мар"єнко. – Київ, 1971. – 208с.
666545
  Бук С. Кількісне зіставлення текстів (на матеріалі редакцій 1884 та 1907 років повісті Івана Франка "BOA CONSTRICTOR" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 179-192. – ISSN 0130-528Х
666546
  Долінський Л. Кількісне оцінювання основних економічних показників вексельних зобов"язань : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 46-48. – Бібліогр.: 4 назви
666547
  Захарченко А.П. Кількісне оцінювання потенціалу впливу пошукової видачі Google на репутацію публічної особи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 54-60. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2078-2551
666548
  Вітлінський В.В. Кількісне оцінювання ризку у фінансово-економічній сфері : фінансовий механізм / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 16-24. – Бібліогр.: 11 назв
666549
  Сбитнєва О. Кількісне пом"якшення як нестандартний інструмент монетарної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 49-51
666550
  Михайловський В.В. Кількісне прогнозування врожайності з використанням супутникових спостережень / В.В. Михайловський, Т.І. Адаменко, М.І. Кульбіда // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 46-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-0899
666551
  Канонік Н. Кількісне співвідношення значень простору й часу в семантичній структурі прикметників сучасної англійської мови // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 89-93. – ISSN 2410-0927
666552
  Алексеевський Е.В. Кількісний аналіз / Е.В. Алексеевський. – Харків, 1937. – 353с.
666553
  Алексеевський Е.В. Кількісний аналіз / Е.В. Алексеевський. – Харків, 1937. – 353с.
666554
   Кількісний аналіз. – К., 1940. – 24с.
666555
  Бабко А.К. Кількісний аналіз : [підручник для хім. спеціальностей ун-тів] / А.К. Бабко, І.В. П"ятницький. – [Пер. з 3-го рос. вид. ("Высш. школа", 1968)]. – Київ : Вища школа : Головне вид-во, 1974. – 351с. : іл. – Бібліогр.: с. 340-343 і бібліогр. посилання в підрядк. приміт.
666556
  Кім О.С. Кількісний аналіз активації іонного каналу TRPC4 // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2014. – Т. 21, № 1/2


  Канали транзієнтного рецепторного потенціалу (Transient Receptor Potential, TRP) формують несективні Са2+- проникні катіонні канали. Дослідження було проведено на іонному каналі TRPC4, який є рецептор-керованим іонним каналом. Моделі, які б чітко ...
666557
  Колесниченко О.М. Кількісний аналіз колекції деревних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-31. – (Біологія ; Вип. 30)


  Визначено числові показники інформаційної ємності колекції фанерофітів і виявлено тенденції її розвитку.
666558
  Харазішвілі Ю. Кількісний аналіз можливих наслідків зміцнення та знецінення обмінного курсу гривня/долар* : Проблеми економічної теоріі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 43-49. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 0131-775Х
666559
  Мельник Т.М. Кількісний аналіз оцінки ризику // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 63-67 : табл. – Бібліогр.: 1 назв
666560
  Романенко М.О. Кількісний аналіз ризику діяльності персоналу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 66-69. – ISSN 1728-6220
666561
  Шалений В.А. Кількісний аналіз рівня ризикованості діяльності підприємств: ключові показники // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О., Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 4. – С. 79-86 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
666562
  Назаровець С.А. Кількісний аналіз спільних публікацій українських науковців з нобелівськими лауреатами 1994-2018 рр. у окремих галузях науки // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 5. – С. 110-117. – ISSN 1815-2066


  Для розвитку науки в Україні важливо вивчати успішний досвід співпраці співробітників вітчизняних наукових установ з провідними світовими вченими та науковими центрами, адже спільна наукова робота полегшує процес отримання нових знань, сприяє взаємному ...
666563
  Іванов О.В. Кількісний аналіз тексту чи продукування числових артефактів: аудит контен-аналітичних досліджень // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 148 : Соціологічні науки. – С. 11-15. – ISSN 1996-5931
666564
  Геселева Н.В. Кількісний аналіз циклічної макродинаміки технологічного розвитку економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 123-133 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
666565
  Ковтун Н. Кількісний вимір та оцінка наслідків глобалізації компаній та ринків / Н. Ковтун, А. Ігнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-26. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі удосконалення авторської методики оцінювання рівня глобалізації визначені закономірностей посилення глобалізаційних процесів на рівні компаній та ринків, а також оцінено і проаналізовано вплив рівня глобалізації компанії на ...
666566
  Ергард Н.М. Кількісний вміст холестерину та його ефірів в тканині надниркових залоз як діагностична ознака зажиттєвості повішення // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 3 (55). – С. 150-157. – ISSN 2077-1096
666567
  Толстой М.І. Кількісний елементний аналіз провідних петротипів гранітоїдів докембрію українськоого щита з метою з"ясування їх металогенічних особливостей / М.І. Толстой, Н.В. Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-12. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Наводяться результати кількісного аналізу розподілу хімічних елементів у провідних петротипах ряду гранітоїдних комплексів УЩ з метою визначення серед них найбільш перспективних для пошуків рідкіснометалічних рудопроявів. The results are demonstrated ...
666568
  Воловенко Ю.М. Кількісний елементний і функціональний аналіз органічних сполук : методичні вказівки для студ. хім. і біолог. факультетів / Ю.М. Воловенко, В.В. Іщенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 32с.
666569
  Кожухар П.В. Кількісний контроль магнітних параметрів документів магнітооптичною телевізійною системою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Кожухар Павло Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 12 назв
666570
  Бойко К.Є. Кількісний регіональний прогноз зсувної небезпеки засобами ГІС на прикладі південного берега Криму / К.Є. Бойко, О.Є. Кошляков // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 76-82 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
666571
  Павленко С. Кількісний склад збройних формувань Гетьманщини у військовій кампанії 1708 - 1709 рр. // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 191-198. – ISBN 978-966-8591-31-0
666572
  Богдановський С.О. Кількісний та якісний аналіз міжгалузевої статичної моделі Леонтьєва великої розмірності / С.О. Богдановський, О.Ф. Волшин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 4-9. – (Кібернетика ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються алгоритми кількісного та якісного аналізу моделі Леонтьєва.
666573
  Сич Т. Кількісний та якісний аналіз наукової продукції з методології досліджень проблем управління освітою // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 169-176. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
666574
  Жерновей Є.Г. Кількісний та якісний склад запозичень у релігійній термінології французької мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 86-91. – (Іноземна філологія)


  Аналізується етимологія запозичень релігійної терміносистеми французької мови. Встановлено абсолютну і відносну характеристику запозичень із усіх мов, які мали певний вплив на формування французької релігійної термінології.
666575
   Кількісний та якісний склад мікробіоти дистального відділу товстої кишки щурів у різні терміни експериментального 6-OHDA-викликаного паркінсонізму (пілотні дослідження) / В. Стецька, Н. Шуставецька, Т. Сергійчук, Т. Довбинчук, Г. Толстанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 26-29. – (Біологія ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-3817


  В аспекті існування осі "кишечник-мозок" розглянуто кількісні зміни мікробіоти дистального відділу товстої кишки за умов експериментального паркінсонізму. Дослідження здійснено на лабораторних нелінійних щурах-самцях (140-160 г, n = 7). Паркінсонізм ...
666576
  Алексєєнко Д.Д. Кількісні аспекти виміру соціального капіталу // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 4 (60). – С. 31-38. – ISSN 2073-9982
666577
  Сухан В. Кількісні вимірювання в сорбційно-твердофазно-спектроскопічному аналізі із застосуванням пінополіуретанів і гетерополікомплексів / В. Сухан, О. Трохименко, З. Клокова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто головні чинники, що впливають на величину дифузного відбиття окиснених і відновлених гетерополікомплексів сорбованих на поверхні пінополіуретанів: товщина шару, вологість, тип сорбенту, а також природа і ступінь відновлення ...
666578
  Мазуренко В.І. Кількісні ефекти регіональних торговельних угод / В.І. Мазуренко, Л.С. Поліщук, Т.О. Жолос // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 141, ч. 2. – С. 163-172. – ISSN 2308-6912
666579
   Кількісні закономірності розвитку клітинної загибелі в гамма-опромінених сперматозоїдах щурів / Д. Ватліцов, А. Клепко, К. Андрейченко, С. Андрейченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-99. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Вивчали вплив іонізуючої радіації на рухливість сперматозоїдів, розвиток в них апоптозу та некрозу. Встановлено кількісні закономірності апоптичної та некротичної морталізації сперматозоїдів після опромінення в діапазоні доз 1-100 Гр, а також дозові ...
666580
  Заболоцька Т.М. Кількісні зміни хмарності як індикатор періоду глобального потепління / Т.М. Заболоцька, В.М. Шпиг // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 23-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
666581
  Молочко П. Кількісні індикатори розвитку партійної системи України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 337-352. – ISSN 2524-0137
666582
  Буряковський В.В. Кількісні критерії оцінки невизначеності макроекономічних фінансових потоків : фінансові ризики / В.В. Буряковський, О.М. Грабчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 149-157 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
666583
  Звірід Н.В. Кількісні методи аналізу впливу трудової міграції на соціально-економічний розвиток регіону // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 48-52
666584
  Грисенко М.В. Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин : [навч. посібник] / М.В. Грисенко, О.А. Чугаєв ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2012. – 234, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-234


  Математика для економістів. Методи, моделі, приклади і задачі. Посібник містить систематичне викладення основних базових математичних понять, тверджень, методів та моделей, які використовуються в економіці. Характерна особливість даного посібника ...
666585
  Кобєлєв О.М. Кількісні методи аналізу публікацій в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 167-174


  Визначаються особливості використання та перспективи бібліометричного аналізу в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек.
666586
  Корольов Б.І. Кількісні методи в історичному дослідженні (математичні, кліометричні методи, квантитативна історія) / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 191-192. – ISBN 966-642-073-2
666587
   Кількісні методи в суспільних науках / Т.І. Мамчич, А.Я. Оленко, М.М. Осипчук, В.Г. Шпортюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена розробці навчального курсу "Кількісні методи в суспільних науках".
666588
  Демченко М.В. Кількісні методи вивчення потреб та поведінки споживачів у контекст і сучасних маркетингових комунікацій // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Демченко В.Д., Бутиріна М.В., Підмогильна Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 19. – С. 41-47. – ISSN 2617-1813
666589
  Булкот О. Кількісні методи вимірювання ступеня транснаціоналізованості компанії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 14-20. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено узагальненню теоретичних концепцій до вимірювання ступеня транснаціоналізованості компанії. Проаналізовано існуючі підходи до трактування та вимірювання інтернаціоналізації і транснаціоназіції діяльності компанії. Запропоновано комплексну ...
666590
  Булкот О. Кількісні методи вимірювання ступеня транснаціоналізованості компанії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 14-20. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено узагальненню теоретичних концепцій до вимірювання ступеня транснаціоналізованості компанії. Проаналізовано існуючі підходи до трактування та вимірювання інтернаціоналізації і транснаціоназіції діяльності компанії. Запропоновано комплексну ...
666591
  Гончаренко І.В. Кількісні методи дослідження різноманітності, структури і антропогенної трасформації рослинності : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Гончаренко Ігор Вікторович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
666592
  Чайковська М.П. Кількісні методи макроекономіки : навч.-метод. посібник для студ. ден. та заоч. форми навчання спец. "менеджмент організацій" / М.П. Чайковська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки, Ф-т економіки, Каф. менеджменту тм матем. моделювання ринкових процесів. – Одеса : Астропринт, 2011. – 67, [1] с. – Бібліогр.: с. 57. – ISBN 978-966-190-337-0
666593
  Мриголд О. Кількісні методи оцінювання наукової періодики : як і для чого // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 286-302. – ISSN 1563-3969


  Основним полігоном для дослідження стала база даних українського наукового журнала "Condensed Matter Physics"
666594
  Скворцов І.Б. Кількісні методи планування маркетингової діяльності підприємства : економічна наука / І.Б. Скворцов, У.О. Балик // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 128-130 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
666595
  Красоха Л.М. Кількісні методи планування та оцінки результатів робіт із створення та застосування державних еталонів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Красоха Л.М. ; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
666596
  Рач В.А. Кількісні методи ресурсно-часового оцінювання в гнучкій методології розробки програмного забезпечення / В.А. Рач, А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 1 (61). – С. 62-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2222-8810
666597
  Задоя К.П. Кількісні ознаки складів злочинів проти власності // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 35-40. – ISBN 978-617-7020-87-4
666598
  Качинський А.Б. Кількісні оцінки пріоритетів системи кібернетичної безпеки / А.Б. Качинський, Д.І. Варичева, С.В. Свириденко // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 114-126


  Запропоновано алгоритм вибору раціональної структури системи кібернетичної безпеки з елементами потенційних кіберзагроз в умовах високої ймовірності їх реалізації. Алгоритм базується на аналізі ієрархічних структур. Розглядаються основні кібернетичні ...
666599
  Дащенко Н. Кількісні параметри питомих і запозичених термінів у галузі журналістики // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельская, Ю. Голоцукова, І. Данилюк [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Вип. 40, т. 1. – С. 130-139. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
666600
  Сиротинська І.Д. Кількісні параметри фотооксидаційної деградації поліолефінів : Дис. ...канд.хім.наук Спец. 02-00-06 - хімія високомолекулярних сполук / Ірина Дмитрівна Сиротинська: МОН України; Прикарпат. нац. унів. ім.В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – 134л. – Додатки л.126-134. – Бібліогр.: л.106-125
666601
  Сиротинська І.Д. Кількісні параметри фотооксидаційної деградації поліолефінів : Автореф. дис. ...канд. хім. наук; Спец. 02.00.06 / Ірина Дмитрівна Сиротинська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
666602
  Ярмоленко І.А. Кількісні показники розвитку сільського розселення Української РСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 63-69 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
666603
  Єрко І.В. Кількісні показники та загальна характеристика дитячого оздоровлення та відпочинку на території Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 66-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
666604
  Ліщитович Л. Кількісні проблеми теорії природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 20-22 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
666605
  Шабатура О.В. Кількісні речовинно-фізичні особливості докембрійських гранітоїдів пізніх етапів формування Українського щита, порівняльна петрогенетична і металогенічна оцінка : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22 / Шабатура Олександр Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 350 арк. – Додатки: арк. 325-350. – Бібліогр.: арк. 300-324
666606
  Гавриленко О. Кількісні співвідношення у формулі винаходу (корисної моделі) / О. Гавриленко, А. Тофіло // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С.20-23. – ISSN 1608-6422
666607
   Кількісні та функціональні показники кишкової нормобіоти щурів / А.В. Путніков, Ю.В. Голота, Т.М. Сергійчук, А.М. Остапчук, Л.В. Закордонець, Л.І. Остапченко, Г.М. Толстанова // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 2 (30). – С. 89-100. – ISSN 2076-0558


  Метою даної роботи було визначити референс-діапазони мікробіологічних показників фекального та пристінкового кишкового біотопу лабораторних щурів та провести порівняльний аналіз з існуючими даними для показників людини. The aim of this study was to ...
666608
  Приходько А.М. Кількісні та якісні методи дослідження у вивченні зв"язку між первинною територією підлітків та суверенністю їх особистості / А.М. Приходько, Рудоміно-Дусятська // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 51-60
666609
  Москотіна Р.Ю. Кількісні та якісні методи у соціологічному дослідженні: причини поєднання // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 247-249
666610
  Назаров М.С. Кількісні та якісні підходи до типологізації партійних систем // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 42-46. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
666611
  Чорнобров О.Ю. Кількісні та якісні показники грубого детриту у лісах з домінуванням Carpinus betulus L. Канівського природного заповідника / О.Ю. Чорнобров, В.Л. Шевчик, І.В. Соломаха // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 42-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-4893
666612
  Іванова І.С. Кількісні та якісні показники оцінки інтелектуального капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 181-185
666613
  Прушківська Е. Кількісні та якісні характеристики секторальної структури в контексті економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 82-87. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено взаємозв"язок секторальної структури та стадій економічного розвитку на основі цивілізаційного та формаційного підходів. Проаналізовано секторальну структуру через горизонтальний та вертикальний розвиток, а також через модель ...
666614
  Перебийніс В.С. Кількісні та якісні характеристики системи фонем сучасної української літературної мови / В.С. Перебийніс. – К, 1970. – 272с.
666615
  Нетреба І.О. Кількісні те якісні показники ефективності інформаційних систем управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 25-28
666616
  Пикалюк В.С. Кількісні характеристики в морфології : Навчальний посібник / В.С. Пикалюк, М.Х. Абакаров, Я.А. Омельковець; МОУ.Мін.охорони здоров"я України.Волинськ.держ.ун-т.Луганськ.держ.мед.ун-т. – Вид.2-ге,доп.і переробл. – Луцьк : Вежа, 1999. – 108 с. – ISBN 966-7294-47-1
666617
   Кількісні характеристики нормального та патологічного скорочення лівого шлуночка серця людини як спірально побудованої структури. Оцінка діагностичних можливостей методу / Г.В. Книшов, О.О. Броварець, Є.А. Настенко, Ю.Ф. Забашта, В.М. Бешляга, В.Б. Максименко, В.П. Захарова, Ю.А. Костенко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 148-154. – ISSN 1023-2427
666618
  Ананова І.В. Кількісні характеристики переживання почуття провини // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус, Москалець В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 7-26. – ISSN 2520-6265
666619
  Кудрявцева О. Кількісно-якісні особливості сполучуваності прийменників із лексико-семантичними підкласами іменників у сучасній німецькій мові : на матеріалі текстів художньої літератури // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 84-99. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
666620
  Марчук О.А. Кількісно–якісний показник педагогічних кадрів в повоєнне двадцятиріччя (1945–1965 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 73-78. – ISSN 2076-1554
666621
  Семенюк Н.Є. Кількістне різноманіття фітопланктону водойм м. Києва в залежності від гідрохімічного режиму // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 206-213. – Бібліогр.: 9 назв
666622
   Кількість абітурієнтів з окупованих територій зростає // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 204). – С. 11
666623
   Кількість вступників з окупованих територій збільшується // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 14 жовтня (№ 41). – С. 4. – ISSN 2219-5793
666624
  Левчук Н. Кількість втрат від Голодомору: наука чи ідеологія? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 жовтня (№ 37). – С. 15


  4 жовтня 2016 р. в Києві за ініціативи Національного музею "Меморіал жертв Голодомору, двох академічних інститутів та кількох громадських організацій відбулася конференція, за підсумками якої було прийнято резолюцію, поширену 5 жовтня 2016 р. на ...
666625
   Кількість ізомерів в ікосоедральних фулеренах серій С60 та С80 / М.Ю. Корнілов, Т.В. Любчук, С.Д. Ісаєв, В.В. Плахотнік, В.І. Замковий // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 2
666626
  Кулик Н. Кількість ІТ-спеціалістів - збільшити, закон про вищу освіту - ухвалити / Н. Кулик, А. Цяцько, О. Коваленко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 20 лютого (№ 8)


  14 лютого в Кабміні відбулася зустріч Миколи Азарова з ректорами і викладачами провідних українських вишів, що готують технічну еліту країни. Основною метою зібрання стали заходи щодо сприяння розвитку ІТ- галузі в Україні.
666627
  Айстраханов Д.Д. Кількість підготовлених кваліфікованих робітників: багатофакторна модель / Д.Д. Айстраханов, Д.В. Максименко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 28-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
666628
  Ганущак Ю. Кількість районів в Україні скоротять. На скільки, і що насправді відбувається? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 19 червня - 2 липня (№ 24/25). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
666629
  Авдєєва Т.В. Кількість сагайдаків артінових бірядних кілець / Т.В. Авдєєва, О.Г. Ганюшкін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 18-27. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У роботі доводяться дві теореми, перша з них дозволяє ефективно оцінити згори кількість сагайдаків артінових бірядних кілець, а в другій підраховується кількість тих сагайдаків, усі компоненти зв"язності яких є циклами.
666630
  Діордієва І.П. Кількість та якість клейковини в зерні колекційних зразків чотиривидових тратикале / І.П. Діордієва, Ж.М. Новак // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 85-89 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2311-6609
666631
   Кільком вишам анульовано ліцензії : вісті ДАКУ (Держ. акредитаційної комісії) // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  На черговому засіданні Держ. акредитаційної комісії, крім питань надання ліцензій і акредитації спеціальностей, розглядалися результати перевірки дотримання Ліцензійних умов вищими навч. закладами.
666632
  Кикоть В. Кількома мазками акварелі : поезії / Валерій Кикоть. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – 127, [1] с. – ISBN 978-966-920-265-9
666633
  Полонський О.М. Кількосний аналіз. Теорія та практика вагового й тітрирного аналізу, пристосована до програму агротехнікумів та с/г ін-тів України. / О.М. Полонський. – Кам"янець на Поділлі, 1927. – 42 с.
666634
  Кочерга Ю.Т. Кільце горизонту / Кочерга Ю.Т. – Київ, 1988. – 334 с.
666635
  Ле І. Кільце порятунку : новели / І. Ле. – Київ : Лім, 1934. – 79 с.
666636
  Пугач І.П. Кільцевий неплощинний квазіізотропний резонатор // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 222-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Аналізуються характеристики власних хвиль неплощинного квазіізотропного кільцевого резонатора. Встановлено зв"язки цих характеристик з інтегральними параметрами анізотропії системи дзеркал. Показано, що зміною інтегрального геометричного параметра ...
666637
  Пугач І.П. Кільцевий резонатор з плавною зміною поляризацій зустрічних хвиль / І.П. Пугач, С.С. Скорик // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 134-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Розраховані характеристики власних станів кільцевого ізотропного резонатора, в якому розміщені дві чвертьхвильові платівки з поляризатором між ними. Ортогональність азимутів однойменних осей даних платівок при їх оберненні зумовлює плавну зміну власних ...
666638
  Плахотник М. Кільцеві нерівності для матриць Кириченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-41. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зв"язок між кільцевими нерівностями з означення горенштейнової матриці та умовою невід"ємності елементів матриці Кириченка. Описано всі перестановки, для яких з невід"ємності елементів матриці Кириченка випливає виконання кільцевих ...
666639
  Плахотник М.В. Кільцеві нерівності для матриць Кириченка, цикловий тип яких складається з двох чисел // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано вигляд кільцевих співвдношень для матриці Кириченка в термінах параметрів, ввдених таким чином, що дозволяє підрахувати їх кількість для випадку, коли відповідна перестановка є добутком двох циклів. Ці співвідношення уточнено для випадку, коли ...
666640
  Птиця Г.О. Кільця дружби над Токіо / Г.О. Птиця. – К., 1966. – 166с.
666641
  Романів Олег Миколайович Кільця елементарних дільників і зв"язані з ними алгебраїчні структури : Дис... канд.фіз-мат.наук: 01.01.06. / Романів Олег Миколайович;. – Львів, 1999. – 111л.
666642
  Тушницький Ігор Ярославович Кільця і гратки з локально визначеними структурами. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Тушницький Ігор Ярославович; Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 167л. – Бібліогр.:л.139-146
666643
  Колтун О.В. Кільця Лізеганга у лесово-грунтовій серії як об"єкт досліджень у науках про Землю (приклади з Хмельницького плато, Подільська височина) / О.В. Колтун, В.Р. Колтун // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 30-34 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939
666644
  Панченко В.Є. Кільця на древі : [дослідж. з історії укр. літ. XIX-XX ст.] / Володимир Панченко. – Київ : Кліо, 2015. – 557, [3] с. : іл. – Покажч. імен: с. 547-558. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-35-16


  До нової книги дітературознавця Володимира Панченка увійшли дослідження, що висвітлюють несподівні аспекти інтелектуальних біографій та творчості Лесі Українки, Миколи Зерова, Миколи Хвильового, Юрія Яновського, Леоніда Первомайського, Ліни Костенко, ...
666645
  Волошко Н. Кільця часу : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 21-24. – ISSN 0868-4790
666646
   Кільчевський Микола Олександрович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 156-158. – ISBN 966-02-0537-6
666647
   Кільчицька Світлана Сергіївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 266-267 : фото
666648
   Кільчицька Світлана Сергіївна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 142-143. – ISBN 978-966-439-757-2
666649
  Шевчук Н. Кім (Ір Сен), (Чен ІР), (Чен Ин) // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ"Видавнича група "Нова інфомація". – Київ, 2011. – № 50 (103). – С.49


  17 грудня помер 69-річний Кім Чен Ір, голова Корейської Народно-Демократичної Республіки. Батько Кім Чен Іра - Кім Ір Сен - засновник КНДР. Наступником покійного став його син - Кім Чен Ин. Кожен п"ятий кореєць є його однофамільцем.
666650
  Ігнатьєва О.В. Кім Шутенко / О. Ігнатьєва. – Київ : Музична Україна, 2000. – 47, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Творчі портрети українських композиторів). – ISBN 966-950024-2-X


  У прим. № 2898BR напис: В дарунок Науковій бібліотеці КНУ з найкращими побажаннями від автора. О. Ігнатьєва, м. Кіровоград, 25.09.2014 р.
666651
  Відейко М. Кімерійці // Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів : прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін, Є. Синиця, О. Моця. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 51-65. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0460-7
666652
  Кіндратенко А. Кіммерійці і скіфи в Малій та Передній Азії // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 113-119. – ISBN 978-966-372-737-0
666653
  Борисова О.В. Кіммерійці у "Формації української нації" Вадима Щербаківського // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 152-155
666654
   Кімната-музей великого українця // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 4


  "Університетська громада вшанувала 100-літній ювілей від дня народження патріарха української літератури Олеся Гончара. Програма заходу 3 квітня 2018 року видалася насиченою: урочисте відкриття в одній із аудиторій Інституту філології Музею-кімнати ...
666655
  Климчук Віталій Кімната 696 : містична новела // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 12. – С. 9-16. – ISSN 0130-321Х
666656
  Суховецький М.М. Кімната для ігор. / М.М. Суховецький. – Одеса, 1989. – 238с.
666657
  Василевська В. Кімната на горищі / В. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ : Укрдержвидав, 1945. – 110 с.
666658
  Шерех Ю. Кімната номер 101 // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 238/239. – С. 227-240
666659
  Левицький В. Кімнатами музею Марійки Підгірянки // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 11 (925), листопад. – С. 211-214. – ISSN 08-68-4790-1
666660
  Вільчинский М.М. Кімнатна культура лимона / М.М. Вільчинский. – Київ, 1953. – 40 с.
666661
  Дирдовський В. Кімнатні квіти та догляд за / В. Дирдовський, 1962
666662
  Ященко Є. Кіна не буде // Критика. – Київ, 1998. – Квітень, (число 4). – С. 7-8


  Книга Вадима Скуратівського "Екранні мистецтва у соціокультурних процесах XX століття: генеза, структура, функція."
666663
   Кіна не буде ?.. : Матеріали парламентських слухань у ВРУ на тему: "Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 р., тематичні матеріали. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 336с. – ISBN 966-611-421-6
666664
  Тримбач С. Кіна не буде. А буде що? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 березня (№ 48/49). – С. 29


  Колізії сучасної культурної політики і кінематограф.
666665
  Кінах А. Кінах А. Держава і реальний сектор: необхідний активний діалог // Дзеркало тижня, 2003


  Пробл. соц.-екон. політики: Ст. президента Укр. спілки промисловців і підприємців
666666
  Кінах А. Кінах А. Інтелект: випробування монетизацією: [Пробл. інвестиц. політики] // Дзеркало тижня, 2003


  Відповіді на запитання президента Укр. спілки промисловців і підприємців А.Кінаха та голови правл. Укр. держ. інновац. компанії В.Рижова
666667
  Губерський Л.В. Кінах Анатолій Кирилович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 616. – ISBN 966-316-039-X
666668
   Кінах: з Росією разом до Євр... Азії // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С. 6 : Фото
666669
  Глушко О.К. Кінбурн / О.К. Глушко. – Київ, 1988. – 300 с.
666670
  Велика Валерія Кінбурнська коса. Комфорт серед дикої природи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 20-21 : фото
666671
  Твердовська Л. Кінбурнський соляний промисел, історія розвитку // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2021. – Т. 48. – С. 63-79. – (Серія. Історія, філософія, природничі науки, літературознавство і мовознавство. Наші зустрічі, інтерв"ю). – ISSN 1728-9572
666672
  Кремінський Ярослав Кінгір = Музична трагедія (за спогадами політв"язнів) : драматургія // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 31-46
666673
  Гребенник В. Кіндрат Лохвицький як дослідник київських старожитностей // Opus Mixtum : науково-популярне видання / М-во культури України ; Департамент культури ВО КМР (КМДА) ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2015. – № 3. – С. 166-171. – ISSN 2312-9697
666674
  Ігнатенко Г.Г. Кіндрат Рилєєв / Г.Г. Ігнатенко. – К., 1979. – 225с.
666675
  Ксензенко М.І. Кіндрашівка / М.І. Ксензенко. – К, 1967. – [11] с.
666676
   Кіндюку Б.В. - 50 // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 275
666677
  Смущинська І.В. Кінема як об"єкт лінгвостилістичного аналізу / І.В. Смущинська, О.А. Стародубцева // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 524-531


  Проаналізовано кінетичну лексику художнього твору, як складову частину лексичної системи французької мови на матеріалі французького роману ХХ ст. Визначено головні функції кінем та кінетичних комплексів у художньому тексті, з"ясовуються основні ...
666678
  Коваленко В.Ф. Кінематика // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 175-177. – ISBN 978-966-02-6814-2
666679
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 35, № 1 (205). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назва жерн. укр. мовою
666680
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 35, № 3 (207). – 2019. – 79, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назва жерн. укр. мовою
666681
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 35, № 2 (206). – 2019. – 81, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назва жерн. укр. мовою
666682
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 35, № 4 (208). – 2019. – 83, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назва жерн. укр. мовою
666683
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 35, № 5 (209). – 2019. – 83, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назва жерн. укр. мовою
666684
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 35, № 6 (210). – 2019. – 81, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назва жерн. укр. мовою
666685
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 36, № 1 (211). – 2020. – 96 с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назв. журн. укр. мовою
666686
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 36, № 2 (212). – 2020. – 96 с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назв. журн. укр. мовою
666687
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 36, № 3 (213). – 2020. – 90 с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назв. журн. укр. мовою
666688
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 36, № 4 (214). – 2020. – 90 с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назв. журн. укр. мовою
666689
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 36, № 5 (215). – 2020. – 80 с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назв. журн. укр. мовою
666690
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 36, № 6 (216). – 2020. – 90 с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назв. журн. укр. мовою
666691
  Моісеєнко В.О. Кінематична структура хвильових полів у ортотропних просторових хвилеводах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 79-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі в тривимірній постановці досліджена кінематична структура хвильових полів у просторових хвилеводах із анізотропних матеріалів орторомбічної структури. Побудована спеціальна форма зображення загального визначального рівняння для хвилевого ...
666692
  Зражевський Г.М. Кінематичний та енергетичний аналіз руйнування пружною хвилею / Г.М. Зражевський, В.Ф. Зражевська // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 105-111. – ISBN 978-617-7021-27-7
666693
  Козак П. Кінематичні параметри метеорів за результатами базисних телевізійних спостережень в період осіннього рівнодення 2001 року / П. Козак, О Рожило, Ю. Тарануха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-25. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Наводяться результати кінематичної обробки двохсторонніх телевізійних спостережень метеорів в період осіннього рівнодення 2001 року. Для спостережень використовувалися телевізійні установки "інтроскоп", оснащені високочутливими передавальними ...
666694
  Лісняк В.С. Кінематичні поля у матеріальному континуумі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано лінійчато-геометричну інтерпретацію векторних полів швидкостей і прискорень у рухомому твердому тілі в евклідовому тривимірному просторі. Для всіх диференціальних інваріантів одержано зручні обчислювальні формули.
666695
   Кінематичні характеристики вересневих метеорів за базисними телевізійними спостереженнями 2003 року / П.М. Козак, О.О. Рожило, Ю.Г. Тарануха, В.Г. Кручиненко // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 4. – С. 53-64. – ISSN 1561-8889
666696
  Дубина О. Кінематограф 60 - 80-х рр. XX ст. як важлива складова радянської ідеології // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 37-38
666697
  Мусієнко О. Кінематограф братів Коенів: іронія постмодерну // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 90-98. – ISSN 1997-4264


  Джоел Давід Коен (н. 1954) та Ітан Джессе Коен (н.1957), відомі під збірним ім"ям Брати Коен - америк. кінорежисери, сценаристи та продюсери, які відомі своїми фільмами у жанрі нуар. Завдяки спільній роботі над своїми фільмами братів називають ...
666698
  Яремчук Андрій Кінематограф доби Василя Цвіркунова // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-21. – ISSN 0868-9644


  Нинішнього року Київська національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка відзначатиме 80-літній ювілей.
666699
  Мусієнко О. Кінематограф Еріка Ромера: Віра і краса врятують світ // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 119-122


  Ерiк Ромер — французький кінорежисер, один з найвизначніших представників "Новой хвилі" в післявоєнному кінематографі Франції, головний редактор журналу Cahiers du Cinema в 1958—1963 рр.
666700
  Сидор-Гібелінда Кінематограф і фрустрація // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 5 : Музичне мистецтво ХХІ століття (Київ). – С. 187-192
666701
  Орлов О.І. Кінематограф незалежної України як "дзеркало" кордоцентричної ментальності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 109-113. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
666702
  Зубавіна І.Б. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті / Ірина Зубавіна ; Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2007. – 296 с. : іл. – ISBN 978-966-651-773-2
666703
  Заза І.І. Кінематограф Сірії, Лівану та Палестини : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. наук : 17.00.03 / Заза І.І.; НАН України, ін-т мистецтвозн., фолькльористики та етнології ім. М. Рильського. – Київ, 1995. – 23 с.
666704
  Бабишкін О.К. Кінематограф сучасного заходу : нотатки по буржуаз. кіномистецтво / О.К. Бабишкін ; передм. Н. Капельгородської. – Київ : Мистецтво, 1984. – 143 с.
666705
  Андреєва Н. Кінематограф України: історія і сучасність // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 8-11
666706
  Мусієнко Оксана Кінематограф Фелліні : парадигма природи і культури // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 182-201. – ISSN 1997-4264


  Федеріко Фелліні (1920-1993) - впливовий італ. режисер і сценарист
666707
  Пижик А.М. Кінематограф як засіб поширення комуністичної ідеології в УСРР (1920-ті - початок 1930-х рр.) // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 140-141
666708
  Брайко О. Кінематографічна візуалізація простору в малій прозі Євгена Гуцала // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 1 (673), січень. – С. 36-46. – ISSN 0236-1477
666709
  Тарасенко В. Кінематографічна інтерпретація роману М. Хвильового "Вальдшнепи" О. Муратовим // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 27-35. – ISSN 1728-9572
666710
  Брайко О. Кінематографічна колористика пленеру в малій прозі Володимира Дрозда 1960-х років // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (711). – С. 28-47. – ISSN 0236-1477
666711
  Германчук Вікторія Віталіївна Кінематографічна модель інтуїтивізму в контексті культуротворчих процесів 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Германчук В.В.; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв.
666712
   Кінематографічна ревізія Донбасу : [збірка] / [упоряд.: С. Мензелевський ; наук. ред.: О. Телюк та ін. ; пер.: К. Міщенко, С. Мензелевський]. – 2015 : АРТ КНИГА ; Національний центр Олександра Довженка, 2015. – 158, [1] с. : фот. – Авт. ст. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7242-18-4
666713
  Казьмирчук М. Кінематографічна цензура в Російській імперії наприкінці XIX - на початку XX ст. / М. Казьмирчук, Г. Казьмирчук // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 91-98. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
666714
  Шевчук Ю.С. Кінематографічний Product Placement як соціально-комунікаційна технологія // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 116-120. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
666715
  Горболіс Л. Кінематографічний арсенал "Камінного хреста" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 6 (642). – С. 32-40. – ISSN 0236-1477


  У статті на матеріалі новели "Камінний хрест" українського письменника-модерніста В. Стефаника висвітлено ефективність застосування різноманітного арсеналу кінематографічних прийомів для моделювання складного психосвіту українця, формування концепції ...
666716
  Новікова Людмила Кінематографічний імідж України й українців : західна складова // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 202-215. – ISSN 1997-4264
666717
  Трифонов Р.А. Кінематографічний лінгвокультурний код у мас-медіа / Р.А. Трифонов, Ю.О. Гарюнова, В.І. Пустовалова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 166-172. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Мовні одиниці, що походять із кінодискурсу і використовуються для вторинної номінації в мас-медіа, розглянуто як системне утворення - кінематографічний лінгвокультурний код. Визначено базові складники цього коду (ім"я концепту, назви кіножанрів, назви ...
666718
  Зуєв С. Кінематографічний образ композитора Рейнгольда Глієра: проблема осмислення митця та його творчості // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 330-343


  "...Проаналізовано документальний фільм Ю. Сальникова «Композитор Глієр» у контексті культурологічної моделі В. Паперного «культура 1 – культура 2». Виявлено механізми взаємодії візуального і музичного кодів у фільмі-портреті. Особливості ...
666719
  Савчук Г.О. Кінематографічний потенціал лірики Івана Світличного // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 87-90. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
666720
  Брайко П. Кінематографічний потенціал літературного тексту: моделювання простору у творчості В. Дрозда // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 274-291. – ISBN 978-966-921-243-6


  У статті поетику прози В. Дрозда зінтерпретовано з погляду теорії кіномистецтва. Автор доводить, що характерні засоби кінематографічного членування простору можна виявити й у манері візуалізації викладу в доробку відомого українського письменника ...
666721
  Брайко О. Кінематографічний потенціал літературного тексту: моделюванняпростору у творчості В. Дрозда // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (658). – С. 41-56. – ISSN 0236-1477
666722
  Лелюх С.Г. Кінематографічний пошук / С.Г. Лелюх. – К., 1970. – 16с.
666723
  Трошкіна О.А. Кінематографічний принцип монтажу в побудові сценарію сприйняття архітектурного середовища // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 194-204. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
666724
  Брайко О. Кінематографічний темпоритм образів у прозі Володимира Дрозда // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (662). – С. 54-72. – ISSN 0236-1477
666725
  Брайко О. Кінематографічний темпоритм у прозі Євгена Гуцала для дітей // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 1 (730), січень. – С. 40-45. – ISSN 0130-5263
666726
  Савчук Г.О. Кінематографічні елементи у збірці Василя Симоненка "Тиша і грім" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 29-33. – (Серія "Філологія" ; вип. 84). – ISSN 2227-1864
666727
  Мусієнко О. Кінематографічні й театральні здобутки артиста = До 95-річчя від дня народження Л.О.Масохи // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 392-394. – ISBN 966-7170-47-0


  Масоха Лаврентій Омелянович - укр., рос. актор, засл. артист Росії (1969).
666728
  Бова К.О. Кінематографічність літератури (на прикладі романів Ф. Бегбедера) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 33-38
666729
  Тимощук Т.І. Кінесика в художньому тексті: міждисциплінарний підхід // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 77-79
666730
  Богдан С.К. Кінесика в щоденникових та листовних текстах Ольги Кобилянської // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1 (226). – С. 16-23. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
666731
   Кінетика "старіння" синтетичних магнітовпорядкованих наночастинок оксидів заліза за даними мессбауерівської спектроскопії / В.П. Іваницький, О.М. Пономаренко, О.Б. Брик, Н.О. Дудченко, Е.В. Польшин, В.В. Овсієнко, Я.В. Редько // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 39-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
666732
   Кінетика абсорбції мігу-6-потенційного засобу фармакотерапії ендотоксемії / В.Д. Лук"янчук, Н.В. Мелещенко, І.Й. Сейфулліна, О.О. Шевчук // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 117-120. – ISSN 1681-276Х


  "...Актуальною проблемою сучасної медицини є лікування синдрому ендогенної інтоксикації (СЕІ), що є поліетіологічним невідкладним станом, та потребує патогенетично обґрунтованої раціональної фармакотерапії. Раніше доведено, що оригінальна координаційна ...
666733
  Топиго К.Б. Кінетика біполярної фотоелектрорушійної сили в ізольованому напівпровіднику / К.Б. Топиго, заславська. – С. 201-210
666734
  Радченко Тарас Михайлович Кінетика близького порядку та еволюція картини розсіяння випромінювань і електроопору в щільно впакованих твердих розчинах : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.07 / Радченко Т.М.; НАНУ. Ін-тут металофізики ім. Г.В.Курдюмова. – Київ, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
666735
  Павлюк С.П. Кінетика виникнення коливань у n+ - n - n+ структурах при проходженні через них потужних імпульсів струму з екстремальною густиною / С.П. Павлюк, В.В. Кушніренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 280-283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені дослідження перехідного процесу між моментом утворення шнура струму та його стаціонарним існуванням у польовому КНІ транзисторі та КСДІ кремнієвому дифузійному резисторі із n+ - n - n+ структурою. Отримані результати пояснені моделлю ...
666736
  Булавін Л.А. Кінетика випаровування крапель рідин в паро-газовому середовищі : Навчальний посібник для студ. фізичного факультету / Л.А. Булавін, Г.М. Вербінська, В.М. Нужний; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 48с.
666737
  Альохін О.Д. Кінетика встановлення рівноваги розчину метанол-гексан в гравітаційному полі поблизу межі поділу фаз / О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 368-373. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Рефрактометричним методом проведені експериментальні дослідження кінетики встановлення рівноважного гравітаційного ефекту в подвійному розчині метанол-гексан для температур нижчих критичної температури розшарування Т<Тк. За даними висотної залежності ...
666738
  Остапчук Юрій Леонідович Кінетика встановлення рівноваги та властивості розчину метанол-гексан в гравітаційному полі поблизу критичної температури : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Остапчук Юрій Леонідович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 162 л. + Додаток: л. 149 - 162. – Бібліогр.: л. 128 - 149
666739
  Остапчук Юрій Леонідович Кінетика встановлення рівноваги та властивості розчину метанол-гексан в гравітаційному полі поблизу критичної температури : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Остапчук Ю.Л.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
666740
   Кінетика газофазного бромування активованого вугілля / К. Клипа, О. Задерко, В. Діюк, О. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-48. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено кінетику газофазного бромування активованого вугілля в температурному інтервалі 200–500.С. Показано, що бромування активованого вугілля парами Br2 забезпечує прищеплення до 20–25 мас.% (2,5–3,1 ммоль/г) брому. Встановлено, що оптимальним ...
666741
  Сторожук Н.В. Кінетика дифузії, ефектів Кіркендала та Френкеля при нерівноважності дефектів та неідеальності стоків : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Сторожук Надія Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 35 назв
666742
  Стадник Р.В. Кінетика екстрагування олії з насіння амаранту гібриду (Amaranthus hibridus) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Стадник Роман Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
666743
  Затонацька Т.Г. Кінетика здатних деформуватися частинок в градієнтних течіях ньютонівського дисперсійного середовища // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 30-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Отримано рівняння обертального та поступального рухів пружно-в"язкого овоїда, що деформується, в довільних градієнтних течіях ньютонівського дисперсійного середовища. Досліджується вплив асиметрії, відносного видовження та здатності деформуватися ...
666744
  Рагуля А.В. Кінетика і механізм спікання ультрадисперсних порошків речовин з різною прородою хімічного зв"язку в умовах швидкісного нагріву. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.16.06 / Рагуля А.В.; Ан Укр.Ін-т проблем матеріалознав. – К, 1992. – 15л.
666745
  Чернюк С.О. Кінетика індукованої флуоресценції хлорофілу рослин пшениці (Triticum Aestivum) при ураженні їх різними ізолятами вірусу смугастої мозаїки пшениці / С.О. Чернюк, Д.Ю. Корнєєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-72. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Вивчали вплив різних ізолятів вірусу смугастої мозаїки пшеніці на показники індукованої флуоресценції рослин пшениці Triticum aestivum. Отримали числові показники, які показують різну ступінь патогенності виділених нами ізолятів вірусу смугастої ...
666746
  Цимбалюк О.М. Кінетика конверсії етанолу в нерівноважній плазмі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Цимбалюк Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
666747
  Цимбалюк О.М. Кінетика конверсії етанолу в нерівноважній плазмі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Цимбалюк Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 135 арк. – Додатки: арк. 100-120. – Бібліогр.: арк. 121-135
666748
  Мазур Ю.П. Кінетика кристалізації аморфних сплавів на основі Fe-Si-B / Ю.П. Мазур, М.П. Семенько // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 45-46
666749
  Іванісік А.І. Кінетика лазерної ерозійної плазми на пізніх стадіях розвитку / А.І. Іванісік, В.І. Малий // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 45-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджена кінетика ерозійної плазми, що утворюється під дією сфокусованого випромінювання рубінового лазера на поверхні алюмінієвої мішені. Дослідження проводились трьома методами: прямим тіньовим, шлірен-методом та інтерференційним з використанням ...
666750
  Сакун В.П. Кінетика люмінесценції домішкових аніонів NO2- в лужно-галоїдних кристалах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 393-397. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обговорюються результати дослідження кінетики загасання фотолюмінесценції 1В1-1А1 домішкових аніонів NO2- в лужно-галоїдних кристалах. The investigation results of the 1В1-1А1-luminescence kinetics decay of the NO2-impurity unions in the alkali-halide ...
666751
   Кінетика метанування CO2 НА Ni-Co каталізаторах / Д.Е. Османова, М.Г. Жлуденко, О.А. Бєда, А.Г. Дяченко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 144
666752
  Богініч І.О. Кінетика накопичення пошкоджень в металевах матеріалах при статичному навантаженні : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.07 / Богініч І. О.; НАН України, Ін-т проблем міцності. – К., 1996. – 18л.
666753
  Тимошенко О.В. Кінетика накопичення пошкоджень та руйнування конструкційних матеріалів при пружнопластичному деформуванні : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Тимошенко О.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
666754
  Шевченко Є.В. Кінетика неадіабатичних переходів у молекулярних системах з сильною релаксацією : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.02 / Шевченко Є.В.; НАНУ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
666755
  Черніцький С.В. Кінетика нейтронів підкритичного швидкого гібридного реактора та термоядерного джерела нейтронів на основі комбінації стеларатора та відкритої пастки : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.21 / Черніцький Сергій Віцентійович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
666756
   Кінетика окислення графіту / В.Я. Забуга, Д.Ф. Даценко, О.М. Вязьмітіна, А.Ф. Угрімов, Н.М. Смєрднова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 27-30. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
666757
  Голуб Н.П. Кінетика окиснення етану в нестаціонарних умовах / Н.П. Голуб, В.І. Гомонай, Н.О. Болдирєва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 96-100. – (Хімія ; Вип. 34)


  Вивчена кінетика відновлення етаном та етиленом поверхні Fe[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3] і CuO. Встановлено, що основними продуктами перетворення етану на Fe[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3] є СН[нижній індекс 2]О, СО, СО[нижній індекс 2] та ...
666758
  Олексенко Л.П. Кінетика окиснення монооксиду вуглецю на мідьвмісному цеоліті Cu/ZSM-5 // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 9/10. – С. 84-89. – ISSN 0041-6045
666759
  Яцимирський В.К. Кінетика окиснення СО на Fe-Cu оксидних зразках / В.К. Яцимирський, О.В. Іщенко, Л.В. Філіпова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-83. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Вивчено кінетичні закономірності перебігу реакції окиснення СО на оксидах заліза і міді та двокомпонентному Fe-Cu каталізаторі. Запропоновано кінетичну схему, згідно з якою виведено кінетичне рівняння, що збігається з експериментальним. Показано, що ...
666760
   Кінетика окиснення СО на Pd, Pd-Ag нанесеного на ZrO2 / О.В. Іщенко, Н.О. Болдирєва, А.В. Яцимирський, Н.Я. Нещименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 42-44. – (Хімія ; Вип. 38)


  Наведено каталітичні активності зразків та кінетичні закономірності реакції окислення СО на Pd/ ZrO2 та Pd-Ag/ ZrO2 каталізаторах. Причиною докорінної різниці кінетичних залежностей для паладію, з одного боку, та паладій-срібної системи, з іншого, ми ...
666761
   Кінетика перетворення гематиту на магнетит в атмосфері монооксиду вуглецю / В.П. Пономар, Н.О. Дудченко, О.Б. Брик, В.В. Овсієнко, Ю.О. Алексєйцев, Ю.І. Черевко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 1. – C. 36-45. – ISSN 2519-2396
666762
  Товбін М.В. Кінетика поліморфного перетворення йодиду ртуті / М.В. Товбін, О.М. Барам. – Київ, 1958. – С.163-166. – Окр. відбиток
666763
  Попова І.Б. Кінетика процесів структурної релаксації і кристалізації закалених оксидних скіл в умовах зовнішніх дій. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.07 / Попова І.Б.; НАН України. Донецький фіз.-мат. ін-т ім. О.О.Галкіна. – Донецьк, 1995. – 19л.
666764
   Кінетика процесу гранулоутворення комплексних мінерально-гумінових добрив / Я.М. Корнієнко, А.Р. Степанюк, П.М. Магазій, Б.Я. Корнієнко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 73-78 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
666765
   Кінетика процесу гранулоутворення органо-мінеральних добрив у псевдозрідженому шарі при збільшенні об"єму зони диспергування / Я.М. Корнієнко, А.Р. Степанюк, П.М. Магазій, Б.Я. Корнієнко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 60-65 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
666766
  Кривенко С.В. Кінетика процесу фільтрування при використанні твердої фази суспензії як допоміжного фільтрувального матеріалу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.08 / Кривенко С.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
666767
  Онанко А.П. Кінетика пружнно-непружного тіла сплаву Al0,5Be0,5 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 394-395. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджувалась часова залежність модуля пружності та внутрішнього тертя (вказівної поверхні пружно-непружного тіла) сплаву AL0,5Be0,5. При відпале має місце виділення когерентних зон. Ключові слова: структурні дефекти, внутрішнє тертя. Time ...
666768
  Остапчук П.М. Кінетика радіаційно-індукованих процесів у кристалах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Остапчук Павло Миколайович ; НАН України ; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 35 назв
666769
   Кінетика рекомбінаційної люмінесенції і провідності кристалофосфорів. 1. Накопичення носіїв заряду на мілких пастках / Г.В. Весна, А.Ф. Гуменюк, В.Я. Дегода, Ю.А. Маразуєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 171-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
666770
  Дегода В.Я. Кінетика рекомбінаційної люмінесценції і провідності кристалофосфорів : колектив. могографія / В.Я. Дегода, А.Ф. Гуменюк, Ю.А. Маразуєв ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-151
666771
  Протащук В.В. Кінетика релаксації фото-Е.Р.С в наоструктурах Si/SiGe / В.В. Протащук, О.О. Коротченков // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 53-54
666772
  Дегода В. Кінетика рентгенопровідності ідеальних напівпровідників / В. Дегода, Г. Весна, А. Софієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-60. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Аналіз експериментальних досліджень рентгенопровідності показав, що застосовувати класичну кінетичну теорію фотопровіднocтi для кінетики рентгенопровідності практично неможливо. Тому запропонована логічна схема для розробки кінетичної тeopii ...
666773
  Софієнко А.О. Кінетика рентгенопровідності селеніду цинку : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Софієнко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
666774
  Софієнко А.О. Кінетика рентгенопровідності селеніду цинку : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Софієнко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 150л. – Бібліогр. : л.141-150
666775
  Слинявчук Г.Д. Кінетика ритмічних явищ у рослин при дії іонізуючого випромінювання на прикладі колеоптилів ВІВСА (Avena sativa L.) : автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Слинявчук Г.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
666776
  Слинявчук Галина Дмитрівна Кінетика ритмічних явищ у рослин при дії іонозуючого випромінювання на прикладі колеоптилів ВІВСА ( Avena sativa L. ) : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Слинявчук Галина Дмитрівна; АНУ. Ін-тут клітинної біології та генетичної інженерії. – Київ, 2003. – 140 л. – Бібліогр.: л. 124 - 140
666777
  Михалюк О.В. Кінетика розпаду твердого розчину кисню в кремнії : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Михалюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 118 л. – Бібліогр.: л. 107-118
666778
  Михалюк О.В. Кінетика розпаду твердого розчину кисню в кремнії : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.07 / Михалюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 10 назв.
666779
  Ляпченко Н.В. Кінетика розпаду трет-бутилгідропероксиду в присутності Et4N+.Br- та Et4N+.І- / Н.В. Ляпченко, В.М. Шуфлетюк, М.А. Туровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-49. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Вивчено кінетику розпаду трет-бутилгідропероксиду в присутності броміду та йодиду тетраетиламонію в ацетонітрилі. Показано, що галогеніди четвертинного амонію є каталізаторами розпаду гідропероксиду. Обґрунтовано кінетичну схему каталітичного розпаду ...
666780
  Дегода Володимир Якович Кінетика розподілу електронних збуджень при рентгенівському опроміненні : Дис...док.фізико-математ.наук:01.04.05 / Дегода Володимир Якович; КНУТШ. – Київ, 2000. – 284л. – Бібліогр.:л.254-284
666781
  Дегода В.Я. Кінетика розподілу електронних збуджень при рентгенівському опроміненні : Автореф. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.05 / Дегода В.Я.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 36 с. – Бібліогр.: 29 - 32с.
666782
  Щербань Л.В. Кінетика росту концентраційних неоднорідностей при опроміненні сплавів з підрозмірними домішками : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Щербань Леся Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 120 л. – Бібліогр.: л. 108-120
666783
  Щербань Л.В. Кінетика росту концентраційних неоднорідностей при опроміненні сплавів з підрозмірними домішками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Щербань Леся Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
666784
  Пилипенко А.П. Кінетика руйнування матеріалів з урахуванням впливу раптових змін в режимі навантаження : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Пилипенко А.П.; МОіНУ; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
666785
  Яцимирський В.К. Кінетика синтезу аміаку на залізомолібденових та залізовольфрамовому каталізаторах : хімія / В.К. Яцимирський, О.Л. Дехно // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 26-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
666786
  Демірський Д.М. Кінетика та механізми мікрохвильового спікання матеріалів з різним типом поглинання енергії НВЧ : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.16.06 / Демірський Д.М. ; НАНУ ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв
666787
  Ісаєв М. Кінетика температурних розподілів в напівпровідникових структурах при дії імпульсного лазерного випромінювання / М. Ісаєв, А. Кузьмич, Р. Бурбело // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 45-47. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлено результати аналізу, які поясняють загальну тенденцію в особливостях процесу поширення тепла в напівпровідникових структурах з модифікованими властивостями приповерхневого шару при опроміненні їх коротким лазерним імпульсом. In ...
666788
  Мирошник М.М. Кінетика термічної деструкції окремих видів біомаси як альтернативного палива : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.14.06 / Мирошник Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2013. – 26 с. – Бібліогр.: 8 назв
666789
   Кінетика тетанусу musculus gastrocnemius в алкоголізованих щурів з експериментально-індукованою васкулярною ішемією задніх кінцівок за умов низькочастотної м"язової втоми / О.А. Мельничук, О.П. Мотузюк, С.Є. Швайко, О.М. Хома // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22 (1). – С. 8-18. – (Серія "Біологія, екологія"). – ISSN 2310-0842


  Досліджено зміну кінетики тетанусу m. gastrocnеmius (cap. med.) в алкоголізованих щурів з експериментально-індукованою унілатеральною васкулярною ішемією м’язів задніх кінцівок за умов прогресивної низькочастотної м’язової втоми. Кінетика тетанусу m. ...
666790
  Кузьменко П.П. Кінетика фазових переходів в сплавах системи Cd-Mg / П.П. Кузьменко, Г.І. Кальна. – [7] с.
666791
   Кінетика фазоутворення та механічні характеристики реакційно пресованих матеріалів системи ТІ - В - АL / О. Попов, О. Сівак, О. Бобришев, Клепко., , О. Літовченко, М. Літовченко, Є. Балюк, Є. Бородянський, О. Федорчук, О. Осадчий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Гаряче пресування cyміші порошків системи TI-B-AL при температурі 1200 °С призводить до утворення дибориду титану. Остаточне ущільнення зразків відбувається протягом 8 хвилин при температурі 1700 С. Встановлено, що механічні характеристики виготовлених ...
666792
  Леонов В.О. Кінетика формування струму в молекулярному фотодіоді : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Леонов Володимир Олександрович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
666793
   Кінетика фотоіндукованих електронних переходів в наноструктурах бактеріальних реакційних центрів / М.А. Драпіковський, М.А. Заболотний, Ю.М. Барабаш, М.П. Куліш, О.П. Дмитренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 333-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Висока ефективність реакцій фотостимульованого переносу електрона (ПЕ) в біологічних системах, в тому числі в структурі реакційних центрів, привертає увагу багатьох дослідників. Аналіз основних факторів, визначаючих швидкість таких реакцій, важливий як ...
666794
  Драпіковський М.А. Кінетика фотоіндукованих електронних переходів в наноструктурах бактеріальних реакційних центрів / М.А. Драпіковський, М.А. Заболотний, Ю.М. Барабаш // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 40
666795
  Іляш С.А. Кінетика фотопровідності та механізми рекомбінації нерівноважних носіїв заряду в бар"єрних структурах InGaAs/GaAs тa Ge/Si : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Іляш Святослав Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 160 арк. – Додатки: арк. 159-160. – Бібліогр.: арк. 7-8, 145-158 та в додатках: арк. 159-160
666796
  Іляш С.А. Кінетика фотопровідності та механізми рекомбінації нерівноважних носіїв заряду в бар"єрних структурах InGaAs/GaAs та Ge/Si : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Іляш Святослав Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
666797
  Павлюк С.П. Кінетика шнурування струму у КНІ транзисторах / С.П. Павлюк, І.Ю. Тіщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 238-243. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У напівпровіднику з ВАХ 5-типу, струм по перерізу розподілений нерівномірно. Відбувається утворення шнурів струму. Досліджено протікання імпульсу струму з густиною до 10[верхній індекс 4] А/кв.см крізь прямозміщений p-n перехід КНІ польового ...
666798
  Балабух В.О. Кінетична енергія атмосфери як кількісний показник інтенсивності синоптичних процесів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 54-63 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0868-6939
666799
   Кінетична модель донор-акцепторної взаємодії у фотосинтетичних реакційних центрах бактерій / Т.В. Серденко, Ю.М. Барабаш, П.П. Нокс, Н.Х. Сейфулліна, М.А. Заболотний // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 11, вип. 4. – С. 711-727. – ISSN 1816-5230


  Виконано аналіз взаємодії фотостимульованих структурних змін у процесі електронного транспорту в пурпурових бактеріях Rhodobacter sphaeroides.
666800
  Дегода В.Я. Кінетична модель просторового розподілу електронних збуджень в рідинних люмінофорах / В.Я. Дегода, І.М. Мороз // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 1
666801
  Блох Е. Кінетична теорія газів : пер. з рос. / Е. Блох. – Харків : НТВУ, 1938. – 137 с.
666802
  Тімірязев А.К. Кінетична теорія матерії / А.К. Тімірязев. – Київ, 1940. – 180 с.
666803
  Азарєнков М.О. Кінетична теорія хвиль в однорідній плазмі без зіткнень : навч. посібник / М.О. Азарєнков, І.Б. Денисенко, М.І. Гришанов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – 175, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 169-175. – Бібліогр.: с. 167-168. – ISBN 978-966-285-494-7
666804
  Герасименко В.І. Кінетична теорія, Фізична кінетика // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 179-180. – ISBN 978-966-02-6814-2
666805
   Кінетична характеристика кофеїнової контрактури гладеньких м"язів caecum / Т.Л. Давидовська, О.В. Цимбалюк, Н.В. Давидовська, М.С. Мірошниченко, С.О. Костерін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-16. – (Біологія ; Вип. 33)


  Проведено кінетичний аналіз кофеїнової контрактури гладенького м"яза кільцевого шару сліпої кишки (саесит) мурчаків у контролі та за умов попередньої дії на м"язовий препарат стафілококового токсину. Продемонстровано, що тлумачення експериментальних ...
666806
  Трохименко О.М. Кінетичне визначення йоду спектрофотометричним ферум(III)-нітрито-тіоціанатним методом у зразках молока / О.М. Трохименко, В.М. Зайцев, Д.С. Бойченко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 3/4. – С. 125-128. – ISSN 0041-6045


  Поєднано суху, з використанням К2СО3, високотемпературну мінералізацію проб з органічною матрицею на прикладі молока з наступним визначенням загального йоду у формі йодиду кінетичним ферум (Ш)-нітрито-тіоціанатним методом.
666807
   Кінетичне охолодження атмосфери при взаємодії потужного лазерного випромінювання з сумішшю атмосферних газів / Г.П. Препеліца, О.М. Грушевський, О.Л. Пономаренко, В.В. Буяджи // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 242-245. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2311-0902
666808
  Сіжук А.С. Кінетичне рівняння для системи однакових кульок з модельним механізмом обміну власними моментами імпульсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 347-354. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній статті розглядається класична система шестивимірних кульок з ненульовими власними моментами імпульсу (кожна кулька має три поступальні і три обертальні ступені свободи). Для кульок з негладкою поверхнею задається механізм обміну власними ...
666809
  Гуленко А.І. Кінетичне спектрофотометричне визначення ортофосфату за реакцією каталітичного відновлення молібдату / А.І. Гуленко, О.М. Трохименко, В.В. Сухан // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 205
666810
  Діюк В.Є. Кінетичний аналіз експериментальних даних : навчальний посібник / В.Є. Діюк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 127
666811
   Кінетичний аналіз модульованого імуноактивною субстанцією скорочення-розслаблення гладеньких м"язів taenia coli / Н. Меленевська, О. Цимбалюк, Т. Давидовська, Л. Холодна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-13. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Методом модифікованого одинарного "сахарозного містка" та тензометрії досліджено дію фактора переносу імунної реактивності до дифтерійно-правцевого анатоксину на спонтанну електричну, скорочувальну активність гладеньких м"язів taenia coli та ...
666812
  Хестанов С.О. Кінетичний аналіз процесу розслаблення гладких м"язів caecum / С.О. Хестанов, Т.Л. Давидовська // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 59-61. – (Біологія ; Вип. 25)


  Запропоновано метод кінетичного аналізу розслаблення гладких м"язів (ГМ). Метод апробовано для тонких (100-150 мкм) інтактних та скінованих за допомогою сапоніну гладком"язових смужок caecum морських свинок. Передбачається наявність, як мінімум, двох ...
666813
  Ткачов С.Ю. Кінетичні властивості водних розчинів сахаридів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Ткачов Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 130 л. – Бібліогр.: л. 123-130
666814
  Ткачов С.Ю. Кінетичні властивості водних розчинів сахаридів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Ткачов Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
666815
   Кінетичні дослідження метакрилових мономерів на основі 2-стирилхіноліну / О. Харченко, В. Смокал, О. Крупка, О. Колендо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 40-42. – (Хімія ; вип. 1 (56)). – ISSN 1728-3817


  Кінетичними дослідженнями показано, що нові мономери на основі 2-стирилхіноліну радикально гомополімеризуються в розчині диметилформаміду. Полімеризація нових мономерів відбувається із достатньо високою швидкістю і проходить до високих конверсій. Усі ...
666816
  Баранський П.І. Кінетичні ефекти в багатодолинних напівпровідниках / П.І. Баранський, О.Є. Бєляєв, Г.П. Гайдар ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : Наукова думка, 2019. – 446, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 407-438. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1661-3
666817
   Кінетичні закономірності ni-fe каталізаторів в реакції метанування CO2 / Р. Мешкініфар, К. Святненко, О. Бєда, А. Дяченко, С. Гайдай // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 143
666818
   Кінетичні закономірності окиснення СО на нанесеній на вуглецеві нанотрубки оксидній Cu-Co-Fe системі / О. Іщенко, С. Гайдай, Т. Захарова, О. Бєда, Т. Карташова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-51. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Вивчено кінетику окиснення СО на оксидній Cu-Co-Fe системі, що нанесена на вуглецеві нанотрубки, і показано, що експериментальні дані узгоджуються з кінетичною схемою Ілі-Ріділа у повній відповідності із результатами досліджень масивних оксидних ...
666819
  Яцимирський В.К. Кінетичні закономірності окиснення СО на оксидних Fe-Co-Cu каталізаторах з активною фазою Сu2(ОН)3NO3 / В.К. Яцимирський, О.В. Іщенко, С.В. Гайдай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-38. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Вивчено кінетичні закономірності перебігу реакції окиснення СО на оксидних Fe-Co-Cu каталізаторах. Запропоновано кінетичну схему, згідно з якою виведено кінетичне рівняння, що збігається з експериментальним. Показано, що швидкість стадії адсорбції ...
666820
  Яцимирський В.К. Кінетичні закономірності реакції окиснення монооксиду вуглецю на Pd-Ag каталізаторах / В.К. Яцимирський, Т.С. Зубков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 106-111. – (Хімія ; Вип. 34)


  Досліджено кінетичні закономірності окиснення монооксиду вуглецю на Pd-Ag каталізаторах. Показано, що ці закономірності можна описати за допомогою механізму Ілі-Ріділа, в якому СО з газової фази реагує з адсорбованим киснем.
666821
  Діюк В.Є. Кінетичні особливості реакції окиснення нікелю киснем повітря // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 7-9. – (Хімія ; Вип. 35)


  Досліджено реакцію взаємодії нікелю з киснем. Доведено, що реакція спочатку проходить у зовнішньо-дифузійній області, а потім - у внутрішньо-дифузійній. Знайдено температурні залежності констант, що характеризують ці дві області.
666822
  Герасименко В.І. Кінетичні рівняння активної м"якої речовини / В.І. Герасименко, Ю.Ю. Федчун // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5


  Побудовано немарковське узагальнення кінетичного рівняння для системи взаємодіючих стохастичних марковських процесів, якими моделюється еволюція активної м"якої конденсованої речовини.
666823
  Гап"як І. Кінетичні рівняння для системи пружних куль з початковими кореляціями // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 : Актуальні проблеми математичної фізики та її застосування. – С. 166-177. – ISSN 1815-2910
666824
  Радзієвська І.Г. Кінетичні ха рактеристики природних антиоксидантів рослинних олій / І.Г. Радзієвська, О.П. Мельник // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 4. – C. 32-37. – ISSN 1815-2066
666825
  Остапченко Л.І. Кінетичні характеристики Са 2+ -фосфоліпідзалежної протеїнкінази лімфоцитів опромінених щурів : біологія / Л.І. Остапченко, М.В. Ручко, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 36-38 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
666826
  Монастирський Л.С. Кінетичні явища та електронні процеси в просторово неоднорідних і низькорозмірних напівпровідникових структурах з розвинутою поверхнею : автореф. дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Монастирський Л.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 78 назв
666827
  Іванкін А.В. Кінець "Гончих псів" / А.В. Іванкін. – Київ : Молодь, 1990. – 296 с.
666828
  Карпенко М. Кінець "дідівщини" чи продовження боротьби з нею? // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-19.
666829
  Папакін Г. Кінець 1917 року: альтернативи Павла Скоропадського // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 83-101. – ISBN 978-966-02-6038-2
666830
  Ямчук П. Кінець 1920-х років: причини і методи цькування імпресіоністів радянською владою та критикою // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 97-104. – ISSN 2411-4146


  У пропонованій статті розглядається комплекс питань, пов"язаних із джерельною базою та самим феноменом української імпресіоністичної психологічної прози та, суголосно, з причинами й методами цькування її творців тоталітарною владою, прямо ...
666831
  Мартинов А. Кінець WikiLeaks // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 19 квітня (№ 16). – С. 4


  "Днями Посольство Еквадору в Лондоні видало британським властям громадянина Австралії Джуліана Ассанжа. Він є засновником сайта «Вікілікс», який став джерелом поширення інформації про державні таємниці США. Перші публікації, присвячені військовим ...
666832
  Прокопович Еріх Кінець австрійського панування в Буковині = Das ende der Osterreichischen herrschaft in der Bukowina / Прокопович Еріх; Науково-дослідний центр буковинознавства при Черновицькому національному університеті ім.Ю.Федьковича. – Чернівці : Золоті литаври, 2004. – 70с. – ISBN 966-8029-13-5
666833
  Мельник В. Кінець античності: як і коли слов"яни вийшли на світову арену міжнародних відносин? // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 203-208. – ISSN 0320-8370
666834
  Агеєва В. Кінець вегетативного існування // Критика. – Київ, 1999. – Листопад, (число 11). – С. 30-31


  Українська громадсько-політична діячка, журналістка, письменниця Мілена Рудницька як делегатка Української Парламентарної Репрезентації захищала в Лізі Націй українські петиції, зокрема в справі т. зв. пацифікації і голоду в Радянській Україні, мала ...
666835
  Ходжер Г.Г. Кінець великого дому / Г.Г. Ходжер. – К., 1987. – 691с.
666836
  Ситіна Т. Кінець Великого Юліуса. / Т. Ситіна. – К., 1957. – 196с.
666837
  Азімов А. Кінець Вічності : вибрані твори : пер. з англ. / А. Азімов. – Київ : Дніпро, 1990. – 767с. – (Фантастика. Пригоди. Детектив)
666838
  Іщенко Н. Кінець влади твітера // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 26-27 червня (№ 118/119). – С. 25, 28


  Як Трамп посварився із соціальними мережами і що це означає для політичних комунікацій.
666839
  Бердиховська Б. Кінець доби Гедройця // Критика. – Київ, 2000. – Жовтень, (число 10). – С. 22-23


  Єжи Гедройць - польський публіцист і громадський діяч, засновник і головний редактор культового часопису Kultura (Париж). Активний прихильник польсько-української співпраці, супротивник взаємних територіальних та інших претензій.
666840
  Савінок В. Кінець доби Меркель: як головна партія Німеччини втрачає владу і вплив // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 14-27 травня (№ 18/19). – С. 13. – ISSN 1992-9277
666841
  Власюк В. Кінець договору про дружбу з РФ, або Чому не треба боятися називати речі своїми іменами? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 39). – С. 9. – ISSN 1992-9277
666842
  Соколов Б. Кінець договору РСМД. Що далі / Б. Соколов, В. Бадрак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 лютого (№ 20). – С. 3


  "Німеччина і Франція не горять бажанням бачити на своїй території американські ракети. Але США без зайвих зусиль знайдуть їй заміну в особі Сполученого Королівства, Польщі, Румунії і країн Балтії."
666843
   Кінець дробноходівської авантюри! // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2006. – № 3 (49) : травень - липень. – С. 81-85
666844
  Ворожбит О. Кінець епохи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 38 (722), 24- 30. 09. 2021. – С. 26-29. – ISSN 1996-1561
666845
  Грубінко А. Кінець епохи колоніалізму як чинник європейської політики Великобританії (1940-1950-ті рр.) / А. Грубінко, Н. Буглай // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 103-119. – ISSN 0130-5247


  Великобританія вписала у всесвітню історію яскравий приклад трансформації системи колоніалізму у формат Співдружності націй. Успіх деколонізації в перші повоєнні десятиліття, що великою мірою став можливим завдяки активній підтримці двох нових ...
666846
  Щириця П. Кінець епохи Путіна і початок великої боротьби за Україну // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 15 лютого (№ 5/6). – С. 2-3


  У Києві відбулося засідання круглого столу довкола книжки підсумків і пророцтв Юрія Щербака "Україна в епоху війномиру"
666847
   Кінець ери глобалізації, деглобалізація, "нова" глобалізація чи перехід до ноосферного співрозвитку? / О.Г. Білорус, В.І. Власов, С.С. Гасанов, І.Г. Ханін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (297). – С. 7-25 : рис. – Бібліогр.: 77 назв. – ISSN 2305-7645
666848
   Кінець ери глобалізації, деглобалізація, "нова" глобалізація чи перехід до ноосферного співрозвитку? : ( Закінчення. Початок статті в №8 за 2020 р.) / О.Г. Білорус, В.І. Власов, С.С. Гасанов, І.Г. Ханін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 10 (299). – Бібліогр.: 53 назв.
666849
  Тухтабаєв Х. Кінець жовтого дива : роман / Худайберды Тухтабаєв ;. – Київ, 1978. – 224 с.
666850
  Петриченко О. Кінець загального військового обов"язку: аналіз закону України " Про внесення змін до Закону України " Про загальний військовий обов"язок і військову службу" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 25-28
666851
  Рибась О. Кінець і початок; Музика у слові (гептаптих); Казка про втрачений час; Щастя; Далі; Квіти світу; передРАНКОВІСТЬ; передВЕЧІРНІСТЬ; Початок // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 68-74
666852
  Бойченко І.В. Кінець історії / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 192-193. – ISBN 966-642-073-2
666853
  Корнієнко Я.А. Кінець історії у політичних концепціях Фукуями та Хантінгтона // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 84-86
666854
  Котенко А. Кінець історії, або нотатки на берегах "історії пам"яті" // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 283-294. – ISSN 2078-659X


  "Спочатку цей текст мав бути рецензією на книжку Тані Ричардсон "Калейдоскопічна Одеса". Але, заохочений нею, а також закликом редакції «України Модерної» до дискусії, я хотів би торкнутися ще й деяких теоретичних питань, пов’язаних з «історією ...
666855
  Стародуб І. Кінець історії. Спори щодо інтелектуальної власності у разі розлучення // Юридична газета. – Київ, 2021. – 6 липня (№ 13)
666856
  Канюка М.С. Кінець кар"єри доктора Гелєва / М.С. Канюка. – Київ : Веселка, 1969. – 222 с.
666857
  Том Франсуаза Кінець комунізму / Том Франсуаза. – Київ : Козаки, 1999. – 198с. – ISBN 966-514-030-9; 966-514-031-0
666858
  Кульбачко Г.Л. Кінець кривої стежки / Г.Л. Кульбачко. – Київ : Молодь, 1960. – 104 с.
666859
  Воронін Сергій Кінець легенди про "Чорного принца" / Воронін Сергій, А. Некрасов // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 2 (151). – С. 7-11 : Фото
666860
  Хайіна Д.Г. Кінець літа / Д.Г. Хайіна. – К., 1968. – 95с.
666861
  Сафулько С. Кінець любительської адвокатури, або Нові реалії адвокатської професії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 21-27 жовтня (№ 42). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
666862
  Роні Ж. Кінець людства / Ж. Роні, старший, 1930. – 104с.
666863
  Симонова Л. Кінець Марлезонського балету. Майданчики-посередники таки вилучені з ланцюжка реєстрації угод купівлі-продажу нерухомості // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 1, 9


  "Останні тижні шпальти газет і ТБ-етер були заповнені розмовами про хабарі, перевірки на детекторі брехні та іншим витрачанням часу й енергії на подолання однієї з найнахабніших корупційних схем в історії України. Чим усе закінчилося? Мабуть, ...
666864
  Смолич Ю.К. Кінець міста за базаром / Ю.К. Смолич : ДВУ, 1924. – 26с. – (Б-чка худ. літератури ; № 12)
666865
  Шльогель К. Кінець музею Донбасу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 6 грудня (№ 48)
666866
  Конрад Д. Кінець неволі / Д. Конрад. – 207 с.
666867
  Ане К. Кінець однієї епохи : роман / К. Ане ; пер. з фр. І. Рильський ; ред. М. Рильський. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 167 с.
666868
  Брянцев Г. Кінець осиного гнізда / Г. Брянцев. – К., 1953. – 232с.
666869
  Брянцев Г.М. Кінець осиного гнізда / Г.М. Брянцев. – Ужгород, 1956. – 232с.
666870
  Косач Ю. Кінець отамана Козиря // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 1 (658). – С. 60. – ISSN 0130-5263
666871
  Олійників О.С. Кінець отамана Чорного / О.С. Олійників. – Одеса : Маяк, 1990. – 182 с.
666872
  Тараба Н. Кінець офшорам? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 27-31
666873
  Тардов М. Кінець охотскього полку. / М. Тардов. – Харків-Одеса, 1933. – 226с.
666874
  Бродський Й. Кінець прекрасної епохі : вірші 1964-1971 // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 8-26. – ISSN 0131-2561
666875
  Залка Матэ Кінець проходу / Залка Матэ. – Х-К, 1933. – 204с.
666876
  Кервуд Д.О. Кінець річки / Д.О. Кервуд. – Київ, 1929. – 275с.
666877
  Зудерман Г. Кінець Содомові : драма на 5 дій / переклала М. Загірня [М.М. Гpінченко]. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1908. – 106, [2] с.
666878
  Коваль О. Кінець соціалізму в Бразилії? Імпічмент Русеф не зупинить кризу в країні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 5


  Президенту Бразилії оголошено імпічмент. В останній день літа Сенат визнав Ділму Русеф винною у протиправних махінаціях із бюджетними коштами. За таке рішення проголосував 61 сенатор із 81-го. Якщо врахувати, що в Сенаті було всього 11 прибічників ...
666879
  Бах М.Г. Кінець стабілізації капіталізму і революційне піднесення до першого травня 1933 р. / Бах М. ; Комуністичка акад., Ін-т світового господарства і світової політики. – [Б. м.] : Пролетар, 1933. – 48 с.
666880
  Сінклер Е. Кінець старого світу / Е. Сінклер. – Харків, 1925. – 93 с.
666881
  Чуйков В.І. Кінець Третього Рейху / В.І. Чуйков. – К, 1975. – 294с.
666882
  Козак Б.В. Кінець філософії як філософська проблема // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 76-81. – ISBN 966-7943-03-8
666883
  Кіш Є. Кінець Ялтинської ери в країнах Центральної Європи: концептуальні узагальнення системних трансформацій кінця XX століття // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 97-102. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
666884
  Алєксандрова О.В. Кініки // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 124-125. – ISBN 966-316-069-1
666885
  Капко А.Є. Кінічна контркультура // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.159-163
666886
   Кінкбанди - новий тип тектонічних дислокацій у вугільних пластах Донбасу / В.В. Лукінов, Л.І. Пимоненко, О.В. Бурчак, Д.П. Гуня, О.В. Ткаченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
666887
  Лейченко А.Л. Кінний туризм як вид активного відпочинку // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 262-265
666888
  Колесников К.М. Кіннота античних армій Північного Причорномор’я. - // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 106-117. – ISSN 2077-1800


  Ця стаття присвячена опису, аналізу та узагальненню особливостей організації і тактики кавалерійських частин армій античних держав Північного Причорномор"я: Ольвії, Херсонесу, Боспору. Автор упевнений, що основою збройних сил цих держав було ...
666889
  Лучина Н.І. Кіно - важливий засіб комуністичного виховання / Н.І. Лучина. – Київ, 1962. – 34 с.
666890
  Ковалевська Ольга Кіно - та відеообрази Івана Мазепи: можливості використання у навчальному процесі // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 45-49
666891
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 1997
666892
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 1997
666893
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 1997
666894
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 1997
666895
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 1997
666896
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 1997
666897
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 1998
666898
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 1998
666899
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 1998
666900
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 1998
666901
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 1998
666902
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 1998
666903
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 1. – 1999
666904
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 2. – 1999
666905
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 3. – 1999
666906
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 4. – 1999
666907
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 5. – 1999
666908
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 6. – 1999
666909
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2000
666910
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2000
666911
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2000
666912
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2000
666913
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2000
666914
   Кіно - Театр. – Київ
№ 4. – 2001
666915
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2003
666916
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2003
666917
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2003
666918
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2003
666919
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2004
666920
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2005
666921
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2005
666922
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2006
666923
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2006
666924
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2006
666925
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2007
666926
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2007
666927
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2007
666928
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2007
666929
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2007
666930
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2007
666931
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2008
666932
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2008
666933
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2008
666934
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2008
666935
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2008
666936
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2008
666937
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (81). – 2009
666938
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (82). – 2009
666939
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (83). – 2009
666940
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (84). – 2009
666941
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (85). – 2009
666942
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (86). – 2009
666943
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (87). – 2010
666944
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (88). – 2010
666945
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (89). – 2010
666946
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (90). – 2010
666947
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (91). – 2010
666948
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (92). – 2010
666949
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (93). – 2011
666950
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (94). – 2011
666951
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (95). – 2011
666952
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (96). – 2011
666953
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (97). – 2011
666954
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (98). – 2011
666955
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (99). – 2012
666956
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (100). – 2012
666957
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (101). – 2012
666958
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (102). – 2012
666959
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (103). – 2012
666960
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (104). – 2012
666961
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (105). – 2013
666962
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (106). – 2013
666963
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (107). – 2013
666964
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (108). – 2013
666965
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (109). – 2013
666966
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (110). – 2013
666967
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (123). – 2016. – 48 с.
666968
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (124). – 2016. – 48 с.
666969
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (125). – 2016. – 48 с.
666970
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (126). – 2016. – 48 с.
666971
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (127). – 2016. – 48 с.
666972
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (128). – 2016. – 48 с.
666973
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (129). – 2017. – 48 с.
666974
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (130). – 2017. – 48 с.
666975
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (131). – 2017. – 48 с.
666976
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (132). – 2017. – 48 с.
666977
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (133). – 2017. – 48 с.
666978
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (134). – 2017. – 48 с.
666979
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (135). – 2018. – 48 с.
666980
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (136). – 2018. – 48 с.
666981
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (137). – 2018. – 48 с.
666982
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (138). – 2018. – 48 с.
666983
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (139). – 2018. – 48 с.
666984
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (140). – 2018. – 48 с.
666985
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (141). – 2019. – 48 c., включ. обкл.
666986
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (142). – 2019. – 48 с.
666987
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (143). – 2019. – .48 с., включ. обкл.
666988
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (144). – 2019. – 48 с.
666989
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (145). – 2019. – 48 с.
666990
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (146). – 2019. – 48 с.
666991
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (141). – 2020. – 48 с.
666992
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (148). – 2020. – 48 с.
666993
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (149). – 2020. – 48 с.
666994
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (150). – 2020. – 48 с., включ. обкл.
666995
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (151). – 2020. – 48 с., [1] арк. фот.
666996
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (152). – 2020. – 48 с.
666997
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (159). – 2022. – 48 с.
666998
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (160). – 2022. – 48 с.
666999
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (161). – 2022. – 48 с., включ. обкл.
667000
  Іванов С.П. Кіно / С.П. Іванов. – К, 1980. – 150с.
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,