Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
665001
  Врадий С.Ю. "Карта России Агук Еджидо)"-первое корейское описание Приморья // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 58-68. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 1). – ISSN 2074-1227
665002
   "Карта России": корейский источник XIX в. = "The Map of Russia" XIX century Korean manuscript / Дальневост. отд-ние Рос. акад. наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дал. Востока Дальневост. отд-ния Рос. акад. наук ; пер. с кит., [вступ. ст.], коммент. и прил. С.Ю. Врадий. – Владивосток : ИИАЭ ДВО РАН, 2016. – 158, [2] с., [10] л. к. : ил., цв. ил., к., факс. – Парал. тит. л. англ. - Часть текста на кит. и англ. яз. - Указ. геогр. назв.: с. 144-149. – Библиогр.: с. 136-141 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7442-1578-1
665003
  Цюцюра Л.Ю. "Карта України" Степада Рудницького видання 1918 р. (німецькомовний варіант): передумови створення та особливості змісту // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 33-38 : мал. – Бібліогр.: 20 назв
665004
  Пушкарук Н. "Карти" в грі Мадрида та Барселони / Н. Пушкарук, К. Арбос, К. Клодін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 жовтня (№ 194). – С. 3


  "Каталонський уряд не має соціальної легітимності односторонньо проголошувати незалежність.2
665005
  Заскальний С. "Картина з елементами далі" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 188-192. – ISSN 08-68-4790-1
665006
  Соколовская Ж.П. "Картина мира" в значениях слов / Ж.П. Соколовская. – Симферополь, 1993. – 232с.
665007
  Бляхер Е.Д. "Картина мира" и механизмы познания / Е.Д. Бляхер, Л.М. Волынская. – Душанбе : Ирфон, 1976. – 151 с.
665008
  Левчук Т.А. "Картина" в системі візуальної поетики Д.Г. Лоуренса // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 72-73
665009
  Полякова Л.В. "Картинки с выставки" М.П. Мусоргского / Л.В. Полякова. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1960. – 28 с.
665010
  Шагала В. "Картинки села з минулих часів" // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ, 2019. – № 7/12 (263/268). – С. 121-167. – ISSN 0131-2685
665011
  Гончарова О.М. "Картинні галереї" Давньої Греції як художні протомузеї // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 57-63. – ISSN 2226-3209
665012
  Клименко І.К. "Картка Киянина" як спосіб монетизації пільг у надання транспортних послуг населенню на місцевому рівнні // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (2 квіт. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: М.Б. Мельник, А.В. Іваницький] ; за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 142-145. – ISBN 978-617-7625-72-7
665013
  Козинець О. "Картка Марії" : роман // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 5 (7). – С. 5-62
665014
  Руденко Л.Г. "Картографія для усіх і кожного" : Хроніка // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 64-65. – ISSN 1561-4980
665015
  Кулида С. "Картье Киева". Так уважительно прозвали киевляне ювелира Иосифа Маршака // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 16. – С. 3


  Маршак Йосип Абрамович (1854-1918) - купець, ювелір, меценат. Один з найбільших конкурентів Фаберже. Засновник ювелірного дому "Маршак", який мав 92 будівлі та виробляв більше половини золотої продукції в Південно-Західному краї Російської імперії. ...
665016
  Толстой Л.Н. "Карфаген должен быть разрушен" : (О войне и милитаризме) / Л.Н. Толстой. – [Москва] : Изд. "Посредника", 1917. – 15 с. – Без тит. л. – (Посредник ; № 1191)
665017
  Кучборская Е.П. "Карьера Ругонов" как реалистический пролог к серии "Ругон-Маккары" Эмиля Золя / Е.П. Кучборская. – М., 1970. – 60с.
665018
  Васильев Ю.В. "Карьера" Русанова / Ю.В. Васильев. – 2-е изд., доп. – Магадан, 1976. – 270с.
665019
  Васильев Ю.В. "Карьера" Русанова / Ю.В. Васильев. – Магадан, 1988. – 351с.
665020
   "Касандра" Лесі Українки і європейський модерн : Збірник наукових праць. – Остріг, 1998. – 92с. – ISBN 966-7281-01-9
665021
  Войтовський В.С. "Касаційне оскарження у цивільному процесі України" : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Войтовський Валентин Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 192-208
665022
  Войтовський В.С. "Касаційне оскарження у цивільному процесі України" : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Войтовський Валентин Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
665023
  Медвідь В. "Касим-Бек" : роман-цитата // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 34-62. – ISSN 0208-0710
665024
  Свиридов В.И. "Каскадер" : юморист. рассказы и повесть / Владимир Свиридов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 208 с.
665025
   [Карти плану Києва 19 ст.] // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – ISSN 2077-3455
665026
   Карта-схема Новгорода // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 116-121 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
665027
  Прилипко Л.И. Карта растительности Азербайджанской ССР (современный покров) / Л.И. Прилипко. – Б.м. – 1 карта
665028
  Алехин В.В. Карта растительности Азиатской части СССР : Масштаб 1:16000000: Краткий объяснительный текст / В.В. Алехин; Госкартгеодезия ГГУ ВСНХ СССР. – Ленинград, 1930. – 16с.
665029
  Чиликина Л.Н. Карта растительности Дагестанской АССР / Л.Н. Чиликина. – Москва-Л., 1962. – 96с.
665030
   Карта растительности Европейской части СССР м. 1:2500000 : Пояснительный текст. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – 288с.
665031
  Лапшина Е.И. Карта растительности Сибири (южной части) в масштабе 1:2500000 : Автореф... канд. географ.наук: / Лапшина Е. И.; ЛГУ. – Новосибирск, 1952. – 16 с.
665032
   Карта растительности СССР. (Экспонат АН СССР на Всесоюз. сельхоз. выставке 1939 г.) : Пояснительный текст. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1939. – 32с.
665033
   Карта рельефа дна мелководной зоны архипелага Аргентинских островов в районе украинской антарктической станции "Академик Вернадский" / П.Ф. Гожик, Р.Х. Греку, В.П. Усенко, В.П. Вернигоров, Т.Р. Греку, Г.А. Острецов, А Гончар, Ю.А. Клочан, В.Н. Моц // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 128-131 : рис. – Библиогр.: 7 назв.
665034
  Бронгулеев В.В. Карта рельефа разновозрастного фундамента Восточно Европейской платформы и ее морфологический анализ : объяснительная записка / В.В. Бронгулеев, В И. Воробьев, . – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1976. – 64с.
665035
  Тюленєва Ю.В. Карта ризиків підприємницької діяльності як основа організаційно-економічного механізму управління ризиками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 84-88
665036
  Уварова С. Карта родины // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2017. – № 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – С. 22-33. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 2307-3195
665037
  Шевелев Карта Российской империи с обозначением военных округов, сухопутных водных и телеграфных сообщений. – Санкт-Петербург : Военній сборник, 1864. – 1 с.
665038
   Карта С. Петербурго-варшавской железной дороги от С. Петербурга до г. Пскова. – 1с.
665039
   Карта С. Петербурго-Московской железной дороги, 1852. – 1с.
665040
   Карта Сарматии (нынешней России) во II веке по Р.Х. рл греческому географу Птоломею / Исследование на основании картографического материала В.Борисова, генерального штаба генерал-майора. – Ковна : Т-во тип. М.Соколовского и А.Эстрина
в.1 : Материалы для составления карты. (с картою). – 1909. – IV, 195 с.
665041
  Борисов В. Карта Сарматии (нынешней России) во IIвеке по Р. Хр. по греческому географу Птолемею : Исслед. на основании картогр. материала В. Борисова, Ген. штаба ген.-м. – Ковна : Т-во тип. М. Соколовского
Вып. 2 : Материалы для составления карты. – 1910. – [2], 2, VIII, 53-203 с., 7 л. карт., схем. : ил.
665042
   Карта Севастополя: тріумф президентів, трагедія України. – К., 1997. – 28с.
665043
  Кудряшов С. Карта Севастополя: тріумф президентів, трагедія УкраЇни : (продовження) : експертна оцінка 25 червня 1997 року / Сергій Кудряшов, Сергій Одарич, Юрій Оробець. – Киев : Фонд "Українська перспектива", 1997. – 32 с. – ISBN 9667243117
665044
   Карта сейсмического районирования СССР : Масштаб 1:5 000 000. Объяснительная записка. – Москва : Наука, 1984. – 32 с. + 2 таблицы
665045
  Золовський А.П. Карта сільського господарства УРСР на республіканській виставці передового досвіду в народному господарстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 133-139. – Бібліогр.: 4 назви. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
665046
  Короденко М. Карта скарбів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 березня (№ 11). – С. 10. – ISSN 2219-5793
665047
   Карта СССР. – Л., 1946. – 14 с.
665048
   Карта СССР. М. 1:2500000. – М. – 32с.
665049
   Карта СССР. М. 1:2500000. Указ. географ. названий. – Москва. – 407с.
665050
  Гуревич Г.И. Карта страны фантазий / Г.И. Гуревич. – М., 1967. – 176с.
665051
   Карта структур климата курортов и лечебных местностей СССР. Объяснит. записка. – Москва, 1962. – 86с.
665052
  Наулко В.І. Карта сучасного етнічного складу населення УРСР / В.І. Наулко. – Київ : Наукова думка, 1966. – с.136
665053
   Карта тектоники докембрия континентов в масштабе 1:15000000. Объяснит. записка. – вып. 152. – М., 1974. – 75с.
665054
   Карта теплового потока Европейской части СССР: М. 1:5000000. Объяснит. записка. – Л., 1987. – 35с.
665055
  Любченко В.Є. Карта у плині часу / В.Є. Любченко. – Вінниця : ДКФ, 2008. – 160 с. : іл. + Додаток: с.145-160. – ISBN 978-966-2024-10-4
665056
   Карта України та інших країн в рамках доктрини Бісмарка // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний журнал. – Львів ; Луцьк, 2006. – № 1. – С. 25. – ISBN 966-8460-14-6
665057
   Карта Царства Польского служащая к продолжению подробной карты России, 1816. – 1с.
665058
   Карта части Киргиз-Кайсацкой степи и Туркестана, 1826. – 1с.
665059
  Загорская Н.Г. Карта четвертичных отложений Арктики и Субакртики масштаба 1 : 5000000. Объяснит. записка / Н.Г. Загорская, О.А. Иванов. – Л., 1977. – 47с.
665060
  Столяров Геннадій Карта чи комп"ютер: досвід Німеччини : інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 47
665061
  Дебелая И.Д. Карта экологического состояния территории отрабатываемого месторождения россыпного золота: опыт составления / И.Д. Дебелая, З.Г. Мирзеханова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 9-15 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
665062
   Карта Юго-Западных железных дорог. – 1с.
665063
   Карта, схема и число в этнической географии. – М., 1975. – 70с.
665064
   Карта. Планета обезьян : Эволюция человека. Тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 74-75 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
665065
  Кравченко С. Картагенський протокол про біобезпеку: проблеми дотримання // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2006. – № 1(31). – С. 15-18.
665066
  Качарава И. Карталинская "плитка" в нижнем палеогене / И. Качарава, Д. Качарава, 1940. – 197-200с.
665067
  Гарнакерьян А.Г. Карталинское сказание / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов-на-Дону, 1948. – 24с.
665068
  Козловський В. Картата сорочка : оповідання, новели, повісті / Володимир Козловський ; вступ. ст. М. Якубовської ; пер. з рос. М. Якубовської, Л. Алімової, В. Козловського. – Київ : Криниця, 2010. – 191, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-7575-94-6
665069
   Карташов Микола Валенинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 189. – ISBN 978-966-439-754-1
665070
  Хахутайшвили Д.А. Картвельские племена Причерноморья по данным греко-латинских писателей. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хахутайшвили Д.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1955. – 16л.
665071
  Кротов А.А. Картезианская философия Пьера Сильвена Режи // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 2. – С. 111-124. – ISSN 0235-1188
665072
  Мамардашвили М.К. Картезианские размышления / М.К. Мамардашвили. – М, 1993. – 352с.
665073
  Разумовский И.С. Картезианские штудии Поля Валери // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 156-169. – ISSN 0042-8744
665074
  Кононенко Т.П. Картезіанство // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 344-345. – ISBN 966-316-069-1
665075
  Кралюк П. Картезіанство в Києво-Могилянській академії. Григорій Щербацький // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 269-270. – ISBN 978-966-2254-74-7
665076
  Кралюк П.М. Картезіанство в Києво-Могилянській академії. Григорій Щербацький // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 269-270. – ISBN 978-966-373-777-5
665077
  Семеніхін І.В. Картезіанство, аргументація, цінності у контексті "нової риторики" Хаїма Перельмана // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 155. – С. 26-42. – ISSN 2224-9281
665078
  Астахова Т.Г. Картезіанський дуалізм: pro et contra // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 10 (102), жовтень. – C.73-77. – ISSN 2077-1800
665079
  Хома Олег Ігорович Картезіанські мотиви у творчості Паскаля: сучасне паскалезнавство і стереотипи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 119-134. – Бібліогр.: с. 120-122, 124, 126, 129-131. – ISSN 0235-7941
665080
  Хома Олег Картезіанські мотови у творчості Паскаля : проблема пізнавальних засад // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.141-164. – ISSN 0235-7941
665081
  Мамардашвілі Мераб Картезіанські роздуми / Мамардашвілі Мераб. – Київ : Стилос, 2000. – 311с. – ISBN 966-7321-78-9
665082
  Лифман Роберт. Картели и тресты / Роберт. Лифман. – Москва, 1925. – 274с.
665083
  Оводов А.А. Картель как форма монополистического объединения в законодательстве и судебной практике Европейского Союза и США // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 32-35. – ISSN 1812-3910


  Научное осмысление картеля как формы монополистического объединения в законодательстве и судебной практике Европейского Союза и США может быть эффективно использовано для развития антимонопольной деятельности в Российской Федерации. В статье проводится ...
665084
  Харебава Т. Картель протипоказаний. Антиконкурентні узгоджені дії. Практика АМКУ / Т. Харебава, Д. Макіян // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 14-15


  "Представники одного і того ж виду торгівлі або ремесла рідко збираються разом навіть для розваг та веселощів без того, щоб їхня розмова не закінчувалася змовою проти публіки або якоюсь угодою про підвищення цін", - Адам Сміт, шотландський економіст, ...
665085
  Финкельштейн Е.Л. Картель четырех / Е.Л. Финкельштейн. – Л, 1974. – 351с.
665086
  Захарова О. Картель як форма прояву монопольної влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 161-163
665087
  Грищенко Т.А. Картер Джиммі (- повне ім"я Джеймс Ерл - 39 президент США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 408. – ISBN 978-966-02-6472-4
665088
  Гордєєв А.Ю. Карти-портолани XIII-XVII ст.: особливості та роль у розвитку картографії / А.Ю. Гордєєв. – Київ : Обрії, 2009. – 408 с. : іл., карти, табл. – Бібліогр.: с. 203-244. – ISBN 978-966-2278-03-3
665089
  Гордєєв А.Ю. Карти-портоплани: питання перспектив досліджень // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 23-27 : мал. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-9780
665090
  Бачинська О.А. Карти XVII-XIX ст. як історичне джерело з історії України (на матеріалах Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова) / О.А. Бачинська, В.С. Нікічук // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IV Міжнар. книгознавчих читань, (Одеса, 2-3 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. бібліотека ; [упоряд.: М.В. Алєксєєнко, О.В. Суровцев ; наук. ред.: І.С. Грєбцова]. – Одеса : ОНУ, 2019. – С. 206-210. – ISBN 978-617-689-359-2
665091
  Рожко О.В. Карти агроресурсного потенціалу грунтів як складова Атласу стану і використання земельних ресурсів адміністративного району // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 59-73


  У статті розглянуті методичні аспекти картографування агроресурсного потенціалу ґрунтів як складової Атласу стану і використання земельних ресурсів адміністративного району. Обґрунтована структура цього тематичного блоку карт Атласу. До нього ввійшли ...
665092
  Філончук З.В. Карти в екпозиції Херсонського обласного краєзнавчого музею // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 27-30 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
665093
  Комлєв О.О. Карти динаміки басейнових історико-динамічних систем рельєфу / О.О. Комлєв, О. Возбрана, Р. Гулий // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 109-112. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-631-331-6
665094
  Золовський А.П. Карти для виявлення спеціалізації сільського господарства районів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 117-123 : Рис. – (Геології та географії ; № 8)
665095
   Карти і плани в джерелознавчих студіях Лідії Пономаренко (з описами картографічних джерел Інституту рукопису НБУ імені В.І. Вернадського та додатком відомостей про карти і плани з історії України в російських архівних та рукописних зібраннях) / [упоряд.: А.В. Пивовар]. – Київ : Академперіодика, 2012. – 667, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-214-1
665096
  Павлова В.П. Карти культурного будівництва, охорони здоров"я і комунально-побутових установ у комплексних районних атласах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 126-129 : Рис. – (Геології та географії ; № 8)
665097
  Дук Н. Карти митної діяльності в інформаційному забезпеченні регулювання зовнішньої торгівлі України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 129-133. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
665098
  Почаєвець О.О. Карти мінімального стоку води для басейну Тиси в межах України / О.О. Почаєвець, К.С. Сурай // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 43-46. – ISBN 978-966-136-643-4
665099
  Купченко Б.І. Карти населення у вирішенні питань продовольчої програми // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 67-71 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Географія ; Вип. 29)
665100
  Бочковська А.І. Карти Національного Атласу України як інформаційна база для дослідження формування чисельності населення / А.І. Бочковська, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 2-9 : табл., карти. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
665101
  Руденко В. Карти потенціалу сільського господарства А. Жуковського в "Ukraine. A Concise Encyclopaedia" / В. Руденко, А. Пирогівська // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – С. 19-25 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
665102
  Купченко Б.І. Карти працездатного населення на малі адміністративні одиниці (на прикладі Київської області) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 62-64 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 28)
665103
  Золовський А.П. Карти сільського господарства адміністративних районів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 89-94 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
665104
  Пивовар А. Карти території України в нереалізованих планах В. Кордта // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 677--680. – ISSN 2224-9516


  Крім переліку картографічних джерел переважно другої половини ХVІІІ ст., що окреслювали майбутні наміри вченого, описуючи історію укладання Російського атласу 1745 року, В. Кордт наводить досить детальну інформацію про карти першої половини століття, ...
665105
  Козирєва Т. Картина-ікона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 вересня (№ 164). – С. 12


  У Львові демонструють програмний твір Михайла Бойчука.
665106
  Гранин Д.А. Картина : роман / Д.А. Гранин. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 351с.
665107
  Гранин Д.А. Картина / Д.А. Гранин. – Москва
1. – 1981. – 80с.
665108
  Гранин Д.А. Картина / Д.А. Гранин. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 368с.
665109
  Гранин Д.А. Картина / Д.А. Гранин. – М, 1990. – 335с.
665110
  Слєпченко В. Картина "Велике Хрещення" і портрет Святого Володимира Великого з проекту "Обрані часом" // Матеріали круглого столу "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України" : [21 трав. 2015 р.] / "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України", круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 71-73
665111
  Станкевич Н.И. Картина А.А.Пластова "Лето" / Н.И. Станкевич. – Москва, 1983. – 80с.
665112
  Антонова В.И. Картина А.И. Лактионова "Письмо с фронта" / В.И. Антонова ; Гос. Третьяковская галлерея. – Москва : Изд-вл Госсудаоственной Третьяковской галлереи, 1951. – 20 с. : ил.
665113
  Круглый И.А. Картина А.С. Ткачевых "В колхоз" / И.А. Круглый. – М, 1975. – 18с.
665114
  Баранова Н.М. Картина альтернативного світу в оригіналі та перекладі (на матеріалі творів Ренсома Ріґґза) / Н.М. Баранова, О.В. Ребрій // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 11-17. – ISBN 978-966-285-684-2
665115
  Капланова С.Г. Картина В.И. Сурикова "Утро стрелецкой казни" / С.Г. Капланова. – Москва, 1960
665116
  Сухтелен П.К. Картина военных действий в Финляндии, в последнюю войну России с Швецией, в 1808 и 1809 годах. – Санкт-Петербург, 1832. – 214 с.
665117
  Олин В. Картина восьмилетия России с 1825-го по 1834-й год. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента внешней торговли, 1833. – 64 с.
665118
  Везиров Н. Картина домашнего воспитания : Комедия. – [16] с.
665119
  Феофан (иеромонах) Картина древности, или Исторические любопытные примечания : Содержащие в себе различные относящиеся до наук и художеств сочинения, объясняющие отдаленную глубокую древность и иначе историю мира, свойства стран и народов, их языки, их сходства и др. – Части 1-3. – Калуга : Тип. Приказа обществ. призрения и Котельникова
Ч. 1-3. – 1793. – 149, 138, 130с.
665120
  Моисеенко Е.Е. Картина Е.Е.Моисеенко "Матери, сестры" / Е.Е. Моисеенко. – Ленинград, 1982. – 135с.
665121
  Федоренко Тетяна Картина з трамадолом // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-40. – ISSN 0130-5212
665122
  Червонная С.М. Картина и вермя. / С.М. Червонная. – Л., 1968. – 90с.
665123
  Червонная С.М. Картина и время. / С.М. Червонная. – Л., 1968. – 90с.
665124
  Глущенко Е.Л. Картина и иллюстрация на уроках литературы / Е.Л. Глущенко, В.П. Полуянов. – М. : Просвещение, 1985. – 128 с.
665125
  Зингер Л.С. Картина И,Е.Репина "Запорожцы" / Л.С. Зингер. – Москва, 1960. – 28с.
665126
  Леонтьева Г.К. Картина К.П. Брюллова "Последний день Помпеи" / Г.К. Леонтьева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1985. – 72 с.
665127
  Горчак А.Н. Картина как средство развития речи / А.Н. Горчак. – М.-Л., 1965. – 140с.
665128
  Даниэль С.М. Картина классической эпохи / С.М. Даниэль. – Л, 1986. – 196с.
665129
  Царева В.Я. Картина крови при шоке и коллапсе различного происхождения. Экспериментальное исследование : Автореф... канд. мед.наук: / Царева В. Я.; Царев В. Я.; Казан. ин-т усоверш. врач., Каф-ры патофизиол. и инфекц. забол. – Казань, 1950. – 18 с.
665130
  Богдан Дерека Картина ландшафту в її формах і фарбах : Турніри, олімпіади, конкурси // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-39
665131
  Косарєв В. Картина маслом, або Судова реформа: втрачені сподівання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 8 березня (№ 9). – С. 5. – ISSN 1992-9277
665132
  Мелащенко М. Картина мира в сборнике Б. Пастернака "Сестра моя - жизнь" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 59-67. – ISSN 2075-1486
665133
  Решетниченко А.В. Картина мира в системе познания. / А.В. Решетниченко, И.В. Распопов. – Днепропетровск, 1992. – 135с.
665134
  Шлаина В.М. Картина мира и газлайтинг: взгляд соционика // Соционика, ментология и психология личности : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, В.В. Гуленко, Е.А. Донченко [и др.]. – Киев, 2015. – № 6 (123). – С. 58-59. – ISSN 1680-4325
665135
  Кузнецова Л Картина мира и её функции в научном познании / Л Кузнецова. – Минск, 1984. – 144с.
665136
  Абрамов Ю.Ф. Картина мира и информация : (филос. очерки) / Ю.Ф. Абрамов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1988. – 188, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 173-189
665137
  Мазлумян В.С. Картина мира и Образ мира ? ! // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.100-109
665138
  Платонов Г.В. Картина мира, мировоззрение и идеология / Г.В. Платонов. – Москва, 1972. – 47с.
665139
  Шумлянский И.И. Картина мироздания: Основные закономерности процессов развития / И.И. Шумлянский, И.И. Шумлянский. – Москва : Мысль, 1990. – 62 с.
665140
  Широков В.А. Картина мовного світу в парадигмі науково-технічного перекладу / В.А. Широков, Є.В. Купріянов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 240-246. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
665141
  Сліпченко О. Картина на всі часи "Запорожці пишуть листа турецькому султану": захопливе минуле й повчальне сьогодення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 9-15 серпня (№ 32)


  "140 років тому, липневого дня 1878 року, компанія молодих художників, які проводили літо в абрамцевському маєтку мецената Сави Мамонтова, аж надто розгулялася. Хтось уголос прочитав збитошне послання запорожців турецькому султанові, що здавна ходило в ...
665142
  Розенблат Г.Г. Картина на уроках литературного чтения в V-VII классах средней школы : Из опыта учителя / Г.Г. Розенблат. – Ленинград, 1956. – 88 с.
665143
  Будкевич М.В. Картина на уроках русского языка в пятом классе : (из опыта работы ленингр. школ) / Будкевич М.В. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 66 с.
665144
   Картина науки в библиометрических портретах ученых / Л.И. Костенко, А.И. Жабин, Е.А. Кухарчук, Т.В. Симоненко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2014. – Вып. 12. – C. 70-78. – ISSN 2224-1825


  Рассмотрены возможности системы Google Scholar по созданию профилей ученых, в которых отражаются их профессиональные интересы, библиометрические показатели публикаций и связи в системе научных коммуникаций. Предложен подход к использованию этих ...
665145
  Петренко Е.Г. Картина Николая Рериха "Гонец" : альбом / Елена Петренко. – Одеса : Астропринт, 2016. – 19, [1] с., [2] л. фотоил. : ил., портр. – Посвящ. 120-летию написания картины "Гонец" (1897). – Библиогр.: с. 16. – (Издание Одесского Дома-Музея имени Н.К. Рериха ) (Серия "Картины Н.К. Рериха" / редкол.: К. Гилевич [и др.] ; вып. 8). – ISBN 978-966-927-172-3
665146
  Петренко Е. Картина Николая Рериха "Гонец". Тема войны и мира как историческое предвидение художника // Лига Культуры / Ин-т Лиги Культуры и социального содружества ; Одесс. Дом-Музей им. Н.К. Рериха ; глав. ред. Т. Слонимская ; редколл.: Е. Петренко, З. Зарецкая, Н. Егорова [и др.]. – Одесса, 2016. – № 9. – С. 31-38
665147
  Грушко Е.А. Картина ожидания / Е.А. Грушко. – М., 1989. – 256с.
665148
  Колесник І. Картина світу буддизму та сучасного природознавства: точки перетину світоглядів // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 197-203. – (Серія "Філософські науки" ; вип. 15). – ISSN 2078-6999


  Розглянуто світоглядні картини буддизму та суч. природознавства, їхні підходи до проблем світобудови та місця в ній людської свідомості, що пізнає світ. Продемонстровано гостру потребу в більш детальному, аналіт. співставленні двох полярних систем ...
665149
  Валькова К.Г. Картина світу в подорожніх нарисах Іллі Ільфа та Євгена Петрова "Одноэтажная Америка" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається картина світу, відтворена у подорожніх нарисах Іллі Ільфа та Євгена Петрова. Основний акцент зроблено на аналізі географічного і психологічного просторів, як провідних категорій, що дає уявлення про картину світу у цих ...
665150
  Савчук О. Картина світу Георгія Нарбута / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 листопада (№ 210/211)


  Розмова з кандидатом філософських наук і засновником видавництва про перше повне видання з оригіналів "Абетки".
665151
  Саєвич І.Г. Картина світу і модель світу в лінгвістичних студіях // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – С. 39-45
665152
  Саєвич І.Г. Картина світу і модель світу в лінгвістичних студіях // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 93-99
665153
  Орличенко О.В. Картина світу Каталонії як одного з романських ареалів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 233-238. – ISBN 966-638-142-7
665154
  Тарасова Ольга Ігорівна Картина світу музичного театру М.В.Лисенка : Автореф... кандид. мистецтвозн.наук: 17.00.01 / Тарасова Ольга Ігорівна;. – К., 1999. – 20л.
665155
  Семенець О.О. Картина світу письменника як чинник формування ідіостилю // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 15-20. – (Серія "Філологічні науки")
665156
  Фісак І. Картина світу та шляхи його перетворення у "Вибранних місцях із листування з друзями" М. Гоголя // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 54-59. – ISSN 2075-1486
665157
  Дем"яненко Н.Б. Картина світу у польських фразеологізмах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 250-254


  У статті розглядається польська фразеологія під кутом картини світу. Здійснена спроба виявлення особливостей фразеологічних комплексів польської мови. В статье рассматривается польская фразеология с точки зрения картины мира. Осуществляется попытка ...
665158
  Грачова Т.А. Картина світу як категорійна проблема в лінгвістиці // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 59-62
665159
  Старюк Н. Картина у спадок // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 8-14 вересня (№ 31). – С. 11-12


  "Лише 20 років судилося прожити у цім світі Стасієві Гречаному, щирому і гарному хлопцеві з Дніпра-Січеслава, митцеві, що залишив по собі значну творчу спадщину. Значну у сенсі кількості, якості як майстерності, а ще й тієї особливої сутнісної ...
665160
  Федорук О. Картина Устияновича "Шевченко на засланні" - провісник Шевченкіани в західноукраїнському малярстві // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 29-65. – ISSN 1992-5514
665161
  Скотт В. Картина французской революции, [служащая вступлением к жизни Наполеона Бонапарте] : [в 4 ч.] / [соч. сира Вальтер-Скотта ; пер. с англ. С. де Шаплет]. – [Санкт-Петербург] : [В тип. К. Вингебера]
[Ч. 4]. – 1833. – 287 с. – Кн. без тит. л., описана по интернет-поиску. - На корешке: Картина французской революции. 4
665162
  Галич А.И. Картина человека : Опыт настав. чтения о предметах самопознания для всех образ. сословий. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1834. – XII, 677 с.
665163
  Вахер Луиза Картина Юле : рассказы / Вахер Луиза; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1968. – 295 с.
665164
  Дмитриева А.А. Картина Яна Вермеера Делфтского "Аллегория живописи" ("Живописец в мастерской"). Основные проблемы иконографии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 130-139. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
665165
  Гранін Д.А. Картина. Дощ у чужому місті : Роман. Повість / Д.А. Гранін. – Київ : Дніпро, 1983. – 357с.
665166
  Гранін Д.О. Картина. Дощ у чужому місті / Д.О. Гранін. – Київ, 1983. – 357 с.
665167
  Алабина Т. Картингы из жизни государства Афинского в V в. до Р.Х. / Т. Алабина. – Москва : Издательство Скирмант. – 248 с. – (Истор. комиссия Учебн. отд. Общ. распростр. технич. знаний)
665168
  Бараневич Людмила Картини - мої діти / підгот. Л. Бараневич // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 72, 3 с. обкл.
665169
  Бараневич Людмила Картини - мої діти / підгот. Л. Бараневич // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 72, 3 с. обкл.
665170
  Забашта Р. Картини "Козак-бандурист", "Козак мамай", "Козак - душа правдивая" у світлі нових досліджень (1) // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 1/2 (69/70) : Театр. Музика. Кіно. Архітектура. Образотворче та декоративно - вжиткове мистецтво. – С. 42-56. – ISSN 1728-6875


  Присвячено генезі зображень козака-бандуриста / козака-Мамая / козака - душі правдивої, що вважаються одними з найбільш самобутніх породжень вітчизняної художньої культури Нового часу. У центрі уваги означеної статті є питання конкретного часового ...
665171
  Джангобекова Т. Картини доби лицарства в романі Вальтера Скотта "Айвенго" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень 2021. – С. 45-47
665172
  Скляренко Г. Картини Миколи Залевського: мистецтво у "просвітку буття" // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-47. – ISSN 0130-1799
665173
  Овчаренко Е. Картини митця - ода Україні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 листопада (№ 46). – С. 13


  У культурному житті Деснянського району Києва (Троєщина) сталося відразу дві знакові події: відкриття Галереї мистецтв району та початок роботи у цій галереї 165-ї персональної виставки відомого українського художника Валерія Франчука.
665174
  Шевчук В. Картини на провінційному тлі : невидані мікроромани / Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2017. – 525, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-7023-57-8
665175
  Антонова О. Картини новітньої сербської ідентичності Звонка Карановича у трилогії "Щоденник дезертира" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 4-8. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Розвідка присвячена дослідженню творчості сучасного сербського письменника Звонка Карановича, зокрема його романній трилогії «Щоденник дезертира». Увагу акцентовано на зміні жанрової парадигми в умовах нових викликів епохи, висвітленні вибудови ...
665176
  Гандзій О. Картини Олександри Екстер продають за мільйони доларів. Втекла з України після окупації більшовиків // Газета по-українськи. – Київ, 2022. – 20 січня (№ 3)


  Художниця Олександра Екстер, 1910?ті. Організувала в Москві салон-майстерню, що став центром авангардного мистецтва міста. У ньому проводили зустрічі письменників, акторів і художників, читали лекції. Господиня мусила залишити студію перед приходом ...
665177
  Чубук М. Картини пишуться серцем // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 261-263. – ISSN 0869-3595


  Художниця Людмила Туркевич.
665178
  Задорожна Л. Картини природи у поезії Т. Шевченка"Сон (Гори мої високії…)": як чинник опору митця в засланні // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 105-137


  Розглянуто феномен пейзажу як чинника духовного опору поета у засланні. Пейзажі України, що на цю пору переважають у Шевченковій творчості, стають засобом відродження поетової душі та конструктом, здатним вселити незалежність від неслушних процесів у ...
665179
  Варданян М.В. Картини сакрального світу в дитячій літературі української діаспори // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький держ. пед. ун-т" ; відп. ред. С. Ковпік. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 10. – С. 78-88. – ISSN 2522-1337
665180
  Рогальська-Якубова Картини світу героїв художнього твору (на матеріалі роману І. Багряного "Тигролови") // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 156-159. – ISSN 2219-4290
665181
  Шагала В. Картини села з минулих часів, 1997 // Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2019. – Вип. 2/3 (64/65). – С. 9-55
665182
  Фенько Н.М. Картини сновидінь в українській прозі другої половини XIX - XX століть / Наталя Фенько. – Кіровоград : РВВ КДПУ, 2014. – 147, [1] с. – Бібліогр.: с. 133-147. – ISBN 978-966-7406-82-0
665183
  Отрешко Наталія Картини соціального світу : концепти суспільства і суб"єкта дії в соціологічній теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.127-137. – ISSN 1563-3713
665184
  Штейнер Евгений Картинки быстротечного мира = Взгляд из наших дней на встречу двух миров // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 127-143. – ISSN 0130-7673


  Японские принципы построения композиции - ассиметрия, неуравновешенность, локальные цвета- их воздействие на западное искусство
665185
  Расул-заде Н. Картинки детства / Н. Расул-заде. – Баку : Ганджлик, 1976. – 99 с.
665186
   Картинки домашнего воспитания : Педагогические этюды / [соч.] А-вой. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1879. – 166 с.


  Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов... / И.Ф. Масанов. Москва, 1956. Т. 1, с. 68
665187
  Перец Л. Картинки еврейской жизни / Л. Перец. – Санкт-Петербург : Типо-Литография И.Лурье и Ко, 1902. – 28 с.
665188
  Кіт Л. Картинки з виставки / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С. 6


  У конференц-залі Канівського природного заповідника відкрилася виставка фотографій і малюнків В. Грищенка та наукової співробітниці Є. Яблоновської-Грищенко, присвячених природі рідного краю. Тематика фотографій дуже різна - пейзажі, фото тварин та ...
665189
  Тримбач С. Картинки з пекла...не замовляти? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 14-15 січня (№ 1/2)


  Побачила світ книжка, яка одкриває вікна у потойбіччя сталінщини: "Олександр Довженко. Документи і матеріали спецслужб".
665190
  Смирнов Д. Картинки Нижегородского быта XIX века / Д. Смирнов. – Горький, 1948. – 247с.
665191
  Шапошников И.Н. Картинки по развитию речи учащихся / И.Н. Шапошников, В.Г. Поляков. – 2-е изд. – К.-Х., 1939. – 52с.
665192
  Лада И. Картинки похождений бравого солдата Швейка по роману Ярослава Гашека / И. Лада. – з-е изд. – Прага : Артия, 1973. – 317 с.
665193
   Картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 2. – С. 32-33 : Фото
665194
   Картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 2 (11). – С. 24-25 : Фото
665195
   Картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 3 (12). – С. 33-37 : Фото
665196
   Картинки с выставки. Вторая Всеукраинская выставка-форум "Землеустройство и земельные отношения- 2009" // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 3. – С. 25 : Фото
665197
   Картинна галерея Житомирського краєзнавчого музею : альбом. – Київ : Мистецтво, 1982. – 79 с.
665198
   Картинна галерея України [Ізоматеріал] : (комплект листівок з текстом укр., рос., англ., нім. та ісп. мовами). – Київ : Мистецтво, 1977. – 18 л. : 18 кольорових. листівок + 1 обкл.
665199
   Картинна галеря Житомирського краєзнавчого музею : буклет. – Київ : Мистецтво, 1971. – 10, [36] с.
665200
   Картинная галерея : (Краткий путеводитель). – Ставрополь : Краевая тип., 1960. – 16, [16] с.
665201
   Картинная галерея. – Вильнюс, 1969. – 96с.
665202
  Молчанов Б.Н. Картинная галерея им. К.А. Савицкого / Б.Н. Молчанов. – Саратов, 1979. – 112с.
665203
  Сазонов В.П. Картинная галерея имени К.А. Савицкого / В.П. Сазонов. – Саратов, 1987. – 144 с.
665204
   Картинная галерея Павловского дворца-музея : Союзполиграфпром, 1978. – 6, [22] с.
665205
  Нейман Я. Картинная галерея Пражского Града / Я. Нейман. – Прага, 1987. – 400с.
665206
  Пухов М.Г. Картинная Галерея: Рассказы. : рассказі / М.Г. Пухов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 223с. – (Библиотека советской фантастики)
665207
  Бут Н.Я. Картинная галеря "Герои Аджимушкая" / Н.Я. Бут. – Симферополь, 1972. – 13с.
665208
   Картинные галереи Европы. Собрание замечательнейших произведений живописи, ваяния и зодчества, находящихся в Италии. – С-Пб. – 293с.
665209
  Корнилова А.В. Картинные книги : очерки / А.В. Корнилова. – Ленинград : Детская литература, 1982. – 205 с.
665210
  Корнилова А.В. Картинные книги : Очерки / А.В. Корнилова. – Ленинград : Детская литература, 1982. – 205с.
665211
  Выхото В.А. Картинный немецко-русский словарь / В.А. Выхото. – Минск, 1968. – 335с.
665212
  Ванников Ю.В. Картинный словарь русского языка. / Ю.В. Ванников, А.Н. Щукин. – Москва : Просвещение, 1965. – 443с.
665213
  Ванников Ю.В. Картинный словарь русского языка. / Ю.В. Ванников, А.Н. Щукин. – 2-е изд. – Москва, 1969. – 440с.
665214
   Картинный словарь современного английского языка = The oxford-duden. Pictorial english dictionary : Оксфорд-дуден. – 2-е спец. изд. – Москва : Русский язык, 1987. – 816с.
665215
  Калинин А. Картины-оборотни и их герои // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 22-33.
665216
  Филострат Картины / Филострат, и Младший) (Старший; Пер. С. П. Кондратьева. – Москва ; Ленинград : Изогиз, 1936. – 192 с. – Филострат Старший, с. 21-103 ; Филострат Младший С. 103—133. - В кн. также: Статуи / Каллистрат
665217
   Картины (китайских художников). – Пекин
2. – 1954
665218
  Иогансон Б.В. Картины Б.В.Иогансона "На старом уральском заводе", "Допрос каммунистов" / Б.В. Иогансон. – Ленинград, 1967. – 56с.
665219
  Щекотов Н.М. Картины В.И.Сурикова / Н.М. Щекотов. – Москва-Ленинград, 1944. – 119с.
665220
  Кеменов В.С. Картины Веласкеса / В.С. Кеменов. – Москва, 1969. – 383с.
665221
   Картины венгерской жизни. – Будапешт. – 40с.
665222
  Млечин Л.М. Картины города при вечернем освещении / Л.М. Млечин. – Владивосток, 1985. – 224с.
665223
  Млечин Л.М. Картины города при вечернем освещении / Л.М. Млечин. – М, 1990. – 343-448с.
665224
   Картины государственного Русского музея. – Москва
4. – 1978. – с.
665225
   Картины Государственного русского музея. – Москва
5. – 1979. – с.
665226
   Картины Государственного русского музея. – Москва
6. – 1979. – с.
665227
   Картины государственной Третьяковской галереи. – Москва
3. – 1967. – 8с.
665228
  Кожина Е.Ф. Картины Делакруа в Эрмитаже / Е.Ф. Кожина. – Л., 1968. – 31с.
665229
  Елисеев А.В. Картины доисторической жизни человека : Антропологический очерк / А.В. Елисеев. – Санкт-Петербург, 1914. – 52с. – (Знание для всех)
665230
  Буасье Гастон Картины древне-римской жизни : Очерки обществ. настроения времен цезарей / сочинение Гастона Буасье, авт. соч. "Падение язычества", "Цицерон и его друзья", "Римская религия при Антонинах" и др.; Пер. с фр. Е.В. Дегена; С прил. ст. того же авт. "Газета в Риме", пер. Н.П. Новоборской. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Попова ; Типо-литогр. инж. И.Г. Гершуна, 1896. – [2], IV, 313, III с. – Пер. также под загл.: Картины римской жизни времен цезарей", "Общественное настроение времен римских цезарей". – Библиогр.: с. 276-278. – (Культурно историческая библиотека)
665231
   Картины Дрезденской галереи. – Ленинград, 1963
665232
  Фалькович П. Картины жизни в Московском государстве : В извлеч. из зап. иностранцев о России XVI-XVII вв. / Павел Фалькович. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1913. – VIII, 142 с. – На обл. дата: 1914
665233
   Картины жизни средневековой Франции. – М., 1987. – 238с.
665234
  Семенов С. Картины и бассейны // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 40. – С. 64-65.
665235
  Бирштейн М.А. Картины и жизнь : [воспоминания художника] / М.А. Бирштейн ; [послесл. и сост. А.А. Дехтярь]. – Москва : Советский художник, 1990. – 190, [1] с., [8] л. ил. – ISBN 5-269-00246-9
665236
   Картины и статуи Вьетнама. Избранные. – 20с.
665237
  Голов В.П. Картины и таблицы в преподавании географии : Пособие для учителей / В.П. Голов. – Москва : Просвещение, 1977. – 136 с.
665238
  Ванчура В. Картины из истории народа чешского : правдивое повествование о жизни, делах ратных и духа возвышении ; пер. с чеш. / Владислав Ванчура. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-01394-3
Т. 2. – 1991. – 412 с.
665239
  Ванчура В. Картины из истории народа чешского. : правдивое повествование о жизни, делах ратных и духа возвышении ; пер. с чеш. / Владислав Ванчура. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-01392-7
Т. 1. – 1991. – 348 с.
665240
  Фридлендер Л. Картины из истории римских нравов от Августа до последнего из Антонинов : Необходимое пособие при изучении римских классиков / соч. Л. Фридлендера ; пер. Надежды Белозерской с 3 испр. изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопр. С.В. Звонарева ; [Тип. А. Траншеля]
Т. 1 : [Город Рим. Римский двор. Три сословия. Общижитие. Римские женщины]. – 1873. – [2], IV, 272, IV с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.
665241
  Фридлендер Л. Картины из истории римских нравов от Августа до последнего из Антонинов : Необходимое пособие при изучении римских классиков / соч. Л. Фридлендера ; пер. Надежды Белозерской с 3 испр. изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопр. С.В. Звонарева ; [Тип. А. Траншеля]
Т. 2 : [Путешествия. Зрелища]. – 1873. – [2], VI, 273-578 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.
665242
   Картины из коллекции президента республики Индонезии д-ра Сукарно. – Пекин
1. – 1957. – 35с.
665243
   Картины из коллекции президента республики Индонезии д-ра Сукарно. – Пекин
2. – 1957. – 15с.
665244
   Картины из коллекции Президента Республики Индонезии д-ра Сукарно. – Пекин
5. – 38 с.
665245
   Картины из коллекции Президента Республики Индонезии д-ра Сукарно. – Пекин
6. – 1965. – 26 с.
665246
   Картины итальянских мастеров XIV - XVIII веков из музеев СССР. – Москва, 1986. – 263с.
665247
   Картины итальянских мастеров XIV - XVIII веков из музеев СССР: Выставка новых открытий. – М., 1984. – 8с.
665248
  Анисимов С.С. Картины Кавказа : очерки, путеводители по Сванетии и Теберде с рис. и картой / Сергей Анисимов. – Москва : Задруга
Кн. 1, 2. – 1915. – 165 с., [30] л. ил. : ил., карт.
665249
  Всеволжская С.Н. Картины Караваджо и его школы в Эрмитаже / С.Н. Всеволжская. – Ленинград, 1970. – 51с.
665250
  Левина И.М. Картины Мурильо в Эрмитаже / И.М. Левина. – М, 1969. – 32с.
665251
  Богачев В.В. Картины первобытной природы Апшерона (Бинагады) / В.В. Богачев ; АН СССР Азербайджан. филиал, Естественно-ист. музей. – Баку : АзФАН, 1940. – 114 с. : рис.
665252
   Картины по истории СССР
1. – 1948. – с.
665253
  Усенко Л.А. Картины по развитию устной речи / Л.А. Усенко. – Киев
1. – 1971. – 24с.
665254
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 10 : В.М. Васнецов. Двор удельного князя (XIII-XIV вв.). – 1908. – 10 с.
665255
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 42 : А.Н. Бенуа. Вахт парад при императоре Павле I. – 1908. – 13 с.
665256
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 47 : М.В. Добужинский. Город в Николаевское время. – 1908. – 12 с.
665257
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 9 : С.В. Иванов. Баскаки. – 1909. – 7 с.
665258
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 35 : В.А. Серов. Петр Великий. – 1909. – 24 с.
665259
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 3 : В.М. Васнецов. Варяги. – 1912. – 12 с.
665260
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 30 : Е.Е. Лансере. Флот Петра Великого. – 1912. – 11 с.
665261
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 38 : А.Н. Бенуа. Выход Императрицы Екатерины II. – 1912. – 15 с.
665262
  Радимов П.А. Картины Подмосковья / П.А. Радимов. – М., 1958. – 79с.
665263
  Гумбольдт А. Картины природы / А. Гумбольдт. – Москва : Географгиз, 1959. – 269 с
665264
  Подъяпольский Г.Н. Картины природы и мир животных Кабардино-Балкарии / Г.Н. Подъяпольский. – Нальчик, 1970. – 113с.
665265
  Козлов И.В. Картины природы нашей Родины. Книга для чтения по физ. географии СССР. : Книга для чтения по физической географии СССР / Сост.И.В.Козлов. – Москва : Просвещение, 1964. – 275с.
665266
  Гумбольт А.Ф. Картины природы с научными объяснениями / А.Ф. Гумбольт; с предисл. К.Ф. Рулье. – 3-е перевед. посл. изд. – Москва : В типографии В. Готье
Ч. 1, 2. – 1855. – XVI, 223, 244 с.
665267
  Сухово-Кобылин А.В. Картины прошедшего / писал с натуры А. Сухово-Кобылин. – Москва : В университетской тип. (Катков и К*), 1869. – [8], 512, [4] с.


  Содержание: Свадьба Кречинского; Дело; Смерть Тарелкина На тит. л. № 16449 печать-надпись: Григорий Андреевич Коваленко На тит. л. № 16450 печать-надпись: Библиотека К. Ежевского
665268
  Сухово-Кобылин Картины прошедшего / Сухово-Кобылин. – Л, 1989. – 358с.
665269
  Рудольф Людвиг Картины растительности Земного шара : с картинками и политипажами / [соч.] Людвига Рудольфа ; по нем. подлиннику сост. А. Бекетов. – Москва : Изд. книгопрод. А.И. Глазунова ; [В тип. В. Грачева и комп.], 1861. – XIV, 452 с., 1 л. фронт. (ил.), 2 л. ил. : ил.
665270
  Буасье Гастон Картины римской жизни времен цезарей = L"opposition sous les Cesars / Gaston Boissier / Гастон Буассье ; Пер. с 6-го фр. изд. Н.Н. Спиридонова. – Москва : Изд. кн. маг. К.Н. Николаева, 1913. – 306, II с. – Пер. также под загл.: "Картины древне-римской жизни", "Общественное настроение времен римских цезарей"
665271
  Нечаев А.П. Картины родины и соседних с нею стран. Типичные ландшафты Восточной Европы в связи с ее геологическим прошлым / А.П. Нечаев. – 3-е изд., просмотр. и доп. – М.-Л., 1925. – 136с.
665272
  Свиньин П.П. Картины России и быт разноплеменных ее народов, из путешествий П.П. Свиньина / [авт. предисл. И. Делакроа]. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч. 1. – 1839. – XVI, 388 c. : [40] л. ил., портр. – Экз. №113875 дефектный, отсутвуют тит. л. и стр. I-II; экз. начинается со стр. III. - Описание по интернет-поиску


  Содержание 1. Кремль в Москве и его Соборы. 2. Церковь Василия Блаженного, с Красной площадью и Лобным местом. 3. Оружейная Палата. 4. Село Коломенское. 5. Царицыно. 6. Троицко-Сергиевская Лавра. 7. Храм Платонов. 8. Палаты Царевича Дмитрия ...
665273
  Иванов Г.И. Картины России по географическим областям : учебник географии России для младшего возраста / Г.И. Иванов. – Петроград : Типо-Литография Энергия, 1916. – [2], 80 с.
665274
  Варшавская М.Я. Картины Рубенса в Эрмитаже / М.Я. Варшавская. – Ленинград, 1975. – 319с.
665275
   Картины русских художников в музеях СССР. – Москва
4. – 1978
665276
   Картины русских художников на исторические темы [Изоиздание] : 12 репродукций [Н. Рерих, В. Васнецов, Д. Иванов, В. Суриков, С. Иванов, А. Рябушкин, В. Швац., И. Репин, Н. Ге, Г. Мясоедов]. – Москва : Изогиз, 1957. – 12 отд. л. ил. в папке : автотип. цв. : 12 открыток + 1 обл. + тект. вклад.
665277
   Картины русской живописи. Гравюры известнейших картин Русской живописи, исполнен. Робинсоном, Гисом и другими лучшими лондонскими граверами / Кукольников Н.В. – Санкт-Петербург
1-7. – 1842. – 216с.
665278
  Павлович С. Картины русской истории от Рюрика до Петра Великого : [6 вып.] / [соч.] С. Павловича. – 1880-1882. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза" ; Изд. ред. журн. "Досуг и дело"
Вып. 2 : Ярослав I и Русская правда. – 1881. – [2], 17-37, [1] с., [8] л. ил.


  На тит. л. дарственная надпись: ГлубокоуважаемомуНиколаю Дмитриевичу Сергиевскому благодарный автор
665279
  Павлович С. Картины русской истории от Рюрика до Петра Великого : [6 вып.] / [соч.] С. Павловича. – 1880-1882. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза" ; Изд. ред. журн. "Досуг и дело"
Вып. 3 : Татарский погром. – 1881. – [2], 39-72 с., [6] л. ил.


  На тит. л. дарственная надпись: ГлубокоуважаемомуНиколаю Дмитриевичу Сергиевскому благодарный автор
665280
  Павлович С. Картины русской истории от Рюрика до Петра Великого / [соч.] С. Павловича. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза" ; Изд. ред. журн. "Досуг и дело"
Вып. 1 : От начала Руси до Ярослава. – 1902. – [2], 16 с., [12] л. ил.


  На тит. л. дарственная надпись: ГлубокоуважаемомуНиколаю Дмитриевичу Сергиевскому благодарный автор
665281
  Бродская Н.В. Картины Сислея в Эрмитаже / Н.В. Бродская. – Л, 1963. – 32с.
665282
   Картины советских художников в собрании Гос. Русского музея. – Ленинград, 1964. – с.
665283
  Линднер Г. Картины современной физики : пер. с нем. / Г. Линднер. – Москва : Мир, 1977. – 272 с.
665284
  Фрейтаг Г. Картины средневековой жизни / Густав Фрейтаг ; с 5-го немецкого издания перевел А. Корсак. – Москва : Изд. книгопродавца А.И. Глазунова, 1868. – 368 с.
665285
   Картины труда в русской живописи, 1961
665286
   Картины французских художников в музеях Советского Союза. – Москва, 1966. – 6с.
665287
   Картины французских художников второй половины XIX века в зарубежных собраниях. – Москва, 1971. – 4с.
665288
  Рембрандт Харменс ван Рейн Картины художника в музеях / Рембрандт Харменс ван Рейн. – Ленинград, 1971. – 177с.
665289
   Картины Центрального музея В.И. Ленина. – М., 1981. – 135с.
665290
  Василий Картины церковной жизни Черниговской Епархии из IX вековой ее истории / [Василий, еп. Черниговский и Нежинский]. – Киев : Фото-лито-тип. С.В. Кульженко, 1911. – [8], 206, [1] с., 58 л. ил., портр., карт : ил., портр., факс. – Автор указан в конце предисловия
665291
   Картины чувствительности : пер. с нем. [Федора Цебет]. – Москва : В тип. Кряжева, Готье и Мея, 1802. – [2], 231, [1] с. – Содерж.: Мир-Махмут : персидская история. - Саксонец и граубиндянка : повесть. - Гробница на холме : повесть / [А. фон Коцебу]. - Благополучие : две повести, для одной цели служащие


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
665292
   Картирование ареалов видов флоры Европейской части СССР : Материалы Рабочего совещ. по картированию ареалов видов флоры Европы, дек. 1980 г. – Москва, 1980. – 29с.
665293
  Фельдман Е.С. Картирование ареалов некоторых болезней на территории Молдавской ССР в связи с физико-географическими условиями. : Автореф... канд. географ.наук: / Фельдман Е.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 20л.
665294
   Картирование вероятностного стока рек. – Воронеж, 1987. – 187с.
665295
  Федотов В.И. Картирование горнопромышленных ландшафтов / В.И. Федотов, Г.И. Денисик // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 36-40 : Картосхема. – Бібліогр.: 5 назв
665296
   Картирование ловушек неантиклинального типа на опорных полигонах. – М., 1983. – 109с.
665297
  Боровинский В.А. Картирование многолетнемерзлых горных пород и ледников методом частотного электромагнитного зондирования / В.А. Боровинский. – Хабаровск, 1964. – 84с.
665298
   Картирование шельфов. – Сборник статей. – Ленинград, 1974. – 141с.
665299
  Ракочі Вадим Картка вашої впевненості // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 84 : фото
665300
  Картель Л.М. Картки-завдання з географії материків : Дидактичний матеріал. 6 клас; 64 завд. / Л.М. Картель. – Київ : Радянська школа, 1984. – 64 с.
665301
  Кузьменко І.П. Картки для вправ з орфографії української мови у 5-6 класах / І.П. Кузьменко, Д.Ю. Кудьменко. – К, 1968. – 291с.
665302
   Картки з технічної праці в 6 класі. – Київ, 1979. – с.
665303
   Картки основних дат з історії України для ЗНО // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Квітень (№ 4) : Історія ЗНО
665304
  Михайловський М В. Картки программованого контролю знань з креслення / М В. Михайловський, . – К, 1975. – 319с.
665305
  Естрінгер Клаус Карткова система Point of Sale в електронній системі банківських операцій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 79-80. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
665306
  Поліщук С. Картковий бізнес у площині валютних розрахунків // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 20-25
665307
  Окропиридзе Н.И. Картли во втором и первой половине первого тысячелетия до н. э. по археологическим данным Мухранской долины : Автореф... канд. ист.наук: / Окропиридзе Н. И.; АН ГССР, Ин-т ист. археол. и этнограф. – Тбилиси, 1967. – 17л.
665308
  Онищенко М.Г. Картоcеміотичні моделі телекомунікацій в національному атласі України // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 45-50


  Висвітлено особливості складових телекомунікацій. Обґрунтовано вибір основної інформації для відображення телекомунікаційних систем. Визначено оптимальну кількість інформаційного навантаження картосеміотичних моделей. Освещены особенности составляющих ...
665309
  Лиодт Г.Н. Картоведение : учеб. пособ. для высш. пед. учебн. заведений / Г.Н. Лиодт; [отв. ред. Н.М. Волков]. – Москва : Учпедгиз, 1938. – 291с.
665310
  Лиодт Г.Н. Картоведение : учеб. пособ. для высш. педагогических учебн. заведений / Г.Н. Лиодт. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 432 с.
665311
  Салищев К.А. Картоведение : учебник для студ. ун-ов, обуч. по спец. "Картография" / К.А. Салищев. – Москва : МГУ, 1976. – 438 с.
665312
  Салищев К.А. Картоведение : учебник для студ. ун-ов, обуч. по спец. "Картография" / К.А. Салищев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Московский университет, 1982. – 408 с.
665313
  Салищев К.А. Картоведение : учебник по спец. "Картография" / К.А. Салищев. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Московский университет, 1990. – 400 с. – ISBN 5-211-01074-4
665314
   Картоведение : Учеб. для студ. вузов обучающихся по специальности 013700 "Картография". – Москва : Аспект Пресс, 2003. – 477с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посвящена 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-7567-0304-7
665315
   Картоведение с элементами топографии : программа и метод. указания для заочников учительских ин-тов. – Москва, 1947. – 127 с. + 1 карта
665316
   Картограми вмісту мікроелементів в грунтах СРСР та застосування мікродобрив. – К., 1963. – 34с.
665317
   Картографирование барьерной функции государственных границ / Е.Д. Головина, М.В. Зотова, А.Б. Себенцов, В.С. Тикунов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 29-38 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
665318
  Арсалан Омер Абдулкадир Картографирование беллигеративных территорий провинции Киркук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 7-9 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
665319
  Абу Фараш Юсуф Абдурахман Картографирование в Иордании: состояниие и перспективы // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 116-117
665320
  Осауленко Л.Е. Картографирование водных ресурсов в комсплексных атласах Украинской ССР. : Автореф... Канд.геогр.наук: 05.24.03 / Осауленко Л.Е.; Ан УССР.Ин-т геофизики. – К, 1978. – 21л.
665321
   Картографирование географических систем : сборник. – Москва : Московский университет, 1981. – 132 с.
665322
   Картографирование динамики географических явлений и составление прогнозных карт : материалы к симпозиуму на Третьей научно-технической конференции по картографии 30 января - 2 февраля 1968 г. – Иркутск : АН СССР, 1968. – 84 с.
665323
  Малхазова С.М. Картографирование динамики заболеваемости населения: подходы и новые решения / С.М. Малхазова, Т.В. Котова, В.С. Тикунов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 25-33 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
665324
  Кравцова В.И. Картографирование динамики застройки Подмосковья за последнее десятилетие по косимческим снимкам / В.И. Кравцова, В.А. Ерлич // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 32-43 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
665325
  Николаев В.А. КАртографирование и мелкомасштабное катртографирование ландшафтов / В.А. Николаев. – М, 1978. – 62с.
665326
  Бажилина Е.А. Картографирование изменений температурного режима на Европейской территории России за разные временные периоды (1881-1935 гг. и 1961-1990 гг.) / Е.А. Бажилина, В.Н. Сорокина, Н.З. Салихова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 2. – С. 27-35 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
665327
  Постников А.В. Картографирование истории зарубежных стран в справочном историческом атласе : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 502 / Постников А.В. ; Москов. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Минск, 1971. – 31 с.
665328
  Израэль Ю.А. Картографирование как важный этап решения радиоэкологических проблем на территории бывшего СССР / Ю.А. Израэль, В.В. Снакин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 5. – С. 8-14 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
665329
  Ельчанинов А.И. Картографирование культурного и природного наследия России // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 39-47 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
665330
  Омиржанова Ж.Т. Картографирование лавиноопасных мест в высокогорной курортной зоне Заилийского Алатау / Ж.Т. Омиржанова, А.С. Уразалиев, Д.А. Шоганбекова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 37-43 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
665331
  Солодянкина С.В. Картографирование ландшафтов северо-восточного побережья оз. Байкал и их устойчивости в условиях развития рекреационной деятельности / С.В. Солодянкина, Ю.В. Вантеева, Е.А. Истомина // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 12. – С. 34-41 : табл., рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
665332
   Картографирование Луны и Марса. – Москва : Недра, 1978. – 80 с.
665333
  Кравцов В.И. Картографирование морфологически контрастных районов Благовещенского участка Анапской пересыпи по космическим снимкам высокого разрешения / В.И. Кравцов, А.А. Фалалеева, Е.Р. Чалова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 25-36 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
665334
   Картографирование населения грызунов и зайцеобразных Азиатской России (материалы к карте). – Иркутск, 1988. – 60с.
665335
  Тимошенко А.А. Картографирование Нижнего Дона в связи с историей его географического изучения (V в. до н.э. -- 1917 г.) : Автореф... канд. геогр.наук: / Тимошенко А. А.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1963. – 16л.
665336
  Солдаткин Е.И. Картографирование охоты и охотничьего хозяйства в СССР и за рубежом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Солдаткин Е.И. ; МВО СССР , Москов. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Москва, 1959. – 22 с.
665337
  Воробьев А.Н. Картографирование плотности населения по ареалам расселения (на примере Иркутского района) // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 29-33 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
665338
  Востокова Е.А. Картографирование по космическим снимкам и охрана окружающей среды / Е.А. Востокова, Л.А. Шевченко, В.А. и др. Сущеня; Ред. Злобин Л.И. – Москва : Недра, 1982. – 251 с.
665339
  Олейник Я.Б. Картографирование пригородных животноводческо-промышленных комплексов в целях совершенствования их территориальной организации управления / Я.Б. Олейник, А.Д. Краевой // Социально-экономические функции ландшафтов и состояние экосистем
665340
  Грибок М.В. Картографирование природно-экологической составляющей образного пространства России в СМИ (на примере РИА "Новости") / М.В. Грибок, В.С. Тикунов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С.17-24 : рис. – Библиогр.: с. 23. – (География ; № 5). – ISSN 0201-7385
665341
   Картографирование природной среды и естественных ресурсов : сборник. – Москва : Наука, 1983. – 174 с.
665342
  Заруцкая И.П. Картографирование природных условий и ресурсов : производственное издание / И.П. Заруцкая, Н.В. Красильников; ред.: Л.Г. Иванова, З.Н. Чумаченко. – Москва : Недра, 1988. – 299 с. – ISBN 5-247-00037-4
665343
  Олейник Я.Б. Картографирование природопользования в пригородных продовольственных комплексах : Тезисы докладов / Я.Б. Олейник, Д М. Пистун // Экономическое картографирование на современном этапе. тез. докл. V Всес. конф. по тем. карт.
665344
   Картографирование природы и хозяйства Молдавской ССР. – Кишинев, 1979. – 115 с.
665345
  Золовский А.П. Картографирование продовольственных комплексов : монография / А.П. Золовский, Т.И. Козаченко; ред. Л.В. Сивай. – Киев : Наукова думка, 1987. – 130 с.
665346
   Картографирование пятен радиоактивного загрязнения / Ю.В. Хомутинин, О.С. Глуховский, В.П. Процак, В.А. Кашпаров, С.Е. Левчук, В.В. Павлюченко // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2018. – Вип. 2 (78). – С. 49-54. – ISSN 2073-6231
665347
  Вершинина Т.А. Картографирование размещения и сезонной активности иксодовых клещей / Т.А. Вершинина. – Новосибирск, 1985. – 77с.
665348
   Картографирование ресурсов возобновляемых источников энергии (на примере энергии ветра) / Б.А. Новаковский, Прасолова, С.В. Киселева, Ю.Ю. Рафикова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 11. – С. 31-39 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0016-7126
665349
  Едский Б.Л. Картографирование рыбной промышленности и воспроизводства рыбных запасов внутренних водоемов СССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: / Едский Б.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 26 с.
665350
  Нефедова Т.Г. Картографирование сельского хозяйства в национальных атласах России // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 1 (81). – С. 60-67 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
665351
  Пластинин Л.А. Картографирование сельскохозяйственных культур Вьетнама с использованием ГИС и данных многозональной космической съемки LANDSAT-7 / Л.А. Пластинин, Хоанг Зыонг Хуан // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 31-35 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
665352
  Цыдыпова М.В. Картографирование средозащитных функций лесов особо охраняемых природных территорий (на примере Забайкальского национального парка) // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 24-28 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
665353
  Кравцова В.И. Картографирование структуры застройки территорий, присоединяемых к Москве / В.И. Кравцова, В.А. Ерлич // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 23-32 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
665354
  Олейник Я.Б. Картографирование уровня загрязнения атмосферы пригородных АПТК / Я.Б. Олейник, Н.Д. Пистун // Экологическое картографирование Сибири
665355
  Пелешенко В.И. Картографирование химического состава речных вод на основе дисперсионного анализа / В.И. Пелешенко, Д.В. Закревский, Н.И. Ромась. – Киев, 1988. – 71с.
665356
  Гаврилюк Н.К. Картографирование явлений духовной культуры / Н.К. Гаврилюк. – Киев, 1981. – 279с.
665357
   Картографическая [летопись]. – Москва
№ 1. – 1982
665358
  Татиев Д.П. Картографическая бумага и работа с ней / Д.П. Татиев. – Москва, 1941. – 92с.
665359
  Чепкасов П.П. Картографическая и графическая интерпретация социально-экономических явлений и процессов : Учебное пособие по спецкурсу / П.П. Чепкасов; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1987. – 79с.
665360
  Поспелов Е.М. Картографическая изученность зарубежных стран / Е.М. Поспелов. – Москва : Недра, 1975. – 296 с.
665361
  Измайлова Н.В. Картографическая информация и системы картографических знаков : учеб. пособ. / Н.В. Измайлова; отв. ред. А.Г. Топчиев. – Одесса, 1976. – 103 с.
665362
   Картографическая летопись : орган гос. библиографии СССР. 1951-1953. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1954. – 165 с.
665363
   Картографическая летопись : орган государственной библиографии СССР 1955. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1956. – 148 с.
665364
   Картографическая летопись : орган государственной библиографии СССР, 1956. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1958. – 138 с.
665365
   Картографическая летопись : Орган государственной библиографии СССР, 1957. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1958. – 113 с.
665366
   Картографическая летопись : Орган государственной библиографии СССР, 1960. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1961. – 200 с.
665367
   Картографическая летопись : Огран государственной библиографии СССР, 1961. – издается с 1931 года. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1962. – 180 с.
665368
   Картографическая летопись : Орган государственной библиографии СССР, 1962. – издается с 1931 года. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1963. – 124 с.
665369
   Картографическая летопись : Орган государственной библиографии СССР, 1963. – издается с 1931 года. – Москва : Книга, 1964. – 183 с.
665370
   Картографическая летопись. – Москва : Книга, 1975
665371
   Картографическая летопись. – Москва : Книга, 1976
665372
   Картографическая летопись. – Москва
№ 1. – 1978
665373
   Картографическая летопись. – Москва
№ 2. – 1978
665374
   Картографическая летопись. – Москва
№ 1. – 1979
665375
   Картографическая летопись. – Москва
№ 1. – 1980
665376
   Картографическая летопись. – Москва
№ 2. – 1980
665377
   Картографическая летопись. – Москва
№ 1. – 1981
665378
   Картографическая летопись. – Москва
№ 1-2 (за 1981г.). – 1982
665379
   Картографическая летопись. – Москва
№ 1. – 1983
665380
   Картографическая летопись. – Москва
№ 2. – 1983
665381
   Картографическая летопись 1941-1950. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1953. – 216 с.
665382
   Картографическая летопись. Орган гос. библиографии СССР. 1958. – М., 1959. – 178с.
665383
   Картографическая обеспеченность стран Азии, Африки и Латинской Америки. – Ленинград
1. – 1979. – 192 с.
665384
  Кравцова В.И. Картографическая оценка возможностей градостроительного использования территории Новой Москвы / В.И. Кравцова, В.А. Ерлич // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 20-32 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
665385
  Бешенцев А.Н. Картографическая оценка природного риска от наводнений в бассейне оз. Байкал / А.Н. Бешенцев, Т.А. Борисова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 26-30 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
665386
  Верещака Т.В. Картографическая оценка экологического значения железных дорог. Новая классификация карт транспорта / Т.В. Верещака, Я.Ю. Чибряков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 18-27 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
665387
  Новокшанова-Соколовская Картографические и геодезические работы в России в XIX - начале ХХ в. / АН СССР ; Ин-т истории естествознания и техники ; З.К. Новокшанова-Соколовская ; отв. ред. В.Г. Селиханович. – Москва : Наука, 1967. – 266 с.
665388
  Загороднюк Н.И. Картографические исследования А.А.Дунина-Горкавича / Н.И. Загороднюк, Е.Н. Коновалова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 56-64 : фото. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0016-7126
665389
  Разов В.П. Картографические исследования земельных ресурсов : монография / АН УССР ; Ин-т геофизики им. С.И. Субботина ; Отделение географии ; В.П. Разов ; отв. ред. А.П. Золовский. – Киев : Наукова думка, 1989. – 180 с. – ISBN 5-12-000613-2
665390
  Руденко Л.Г. Картографические исследования природопользования : (теория и практика работ) / Л.Г. Руденко, Г.О. Пархоменко, А.Н. и др. Молочко; АН Украины ; Ин-т геофизики им. С.И. Субботина ; отделение географии ; отв. ред. А.П. Золовский. – Киев : Наукова думка, 1991. – 212 с. – ISBN 5-12-002003-8
665391
   Картографические исследования проблемы охраны окружающей среды (вопросы теории) : 10 Международная картографическая конференция / Золовский А.П., Пархоменко Г.О.; ред. А.А. Кротков. – Киев : Наукова думка, 1980. – 30 с.
665392
  Медушевская О.М. Картографические источники 17-18 вв. / О.М. Медушевская. – М, 1957. – 28с.
665393
  Даниловский А. Картографические материалы : Исслед. А. Даниловского. – Санкт-Петербург : Воен.-учен. ком. Гл. штаба. – (Материалы Военно-ученого архива)
Вып. 1 : Карты России 1614 г.: 1) Гесселя Герритса. Посвящена царю Михаилу Феодоровичу, отпечатана в Амстердаме, в мастерской Вильгельма Блау, по автографу царевича Феодора Борисовича Годунова и 2) П. Дейриарда. – 1901. – 55 с.
665394
   Картографические методы в исследовании окружающей среды : (Сборник научных трудов). – Ленинград, 1980. – 58с.
665395
   Картографические методы в научных исследованиях : сборник. – Новосибирск : Наука, 1986. – 96 с.
665396
  Старостин Е.С. Картографические Методы в разработке региональных прогнозов развития производственных сил. / Е.С. Старостин. – М., 1976. – 176с.
665397
  Тульская Н.И. Картографические методы в рекреационной географии и туризме // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 12-19 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
665398
  Берлянт А.М. Картографические методы изучения новейших тектонических движений. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Берлянт А.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 19л.
665399
  Шоцкий В.П. Картографические методы исследования географических проблем сельского хозяйства = На примере юга Восточной Сибири / В.П. Шоцкий. – Ленинград : Наука, 1970. – 139с.
665400
   Картографические методы комплексных географических исследований / отв. ред.: В.Б. Сочава, В.П. Шоцкий. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное из-во, 1965. – 192с.
665401
  Шульгина О.В. Картографические мотивы, образы и символы в российской живописи : страницы истории / О.В. Шульгина, Д.П. Шульгина // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 54-60 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0016-7126
665402
  Грюнберг Г.Ю. Картографические понятия в школьной географии : пособие для учителей / Грюнберг Г.Ю. – Москва : Просвещение, 1979. – 96 с. – Библиогр.: с. 95
665403
  Берлянт А.М. Картографические презентации как учебные пособия : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 3-10 : Фото. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7207
665404
  Чурилова Е.А. Картографические проблемы школьной геогафии / Е.А. Чурилова, Н.Н. Колосова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 54-62 : рис. – ISSN 0016-7126
665405
  Соловьев М.Д. Картографические проекции : учеб. пособ. для геодезич. и картографич. спец-тей втузов системы НКВД / М.Д. Соловьев. – Москва ; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1937. – 239 с.
665406
  Соловьев М.Д. Картографические проекции : учебник для ин-ов инженеров геодезии, аэросъемки и картографии / М.Д. Соловьев. – Москва : Геодезиздат, 1946. – 417 с.
665407
  Гинзбург Г.А. Картографические проекции / Г.А. Гинзбург; [ред. Ф.А. Старостин]. – Москва : Геодезиздат, 1951. – 79 с. – (Пособия по геодезии, топографии и картографии)
665408
  Старостин И.И. Картографические проекции в элементарном изложении : учеб.-метод. пособ. для студ.-заочников пед. ин-ов / Глав. упр. высш. учеб. заведений Мин-ва просв. РСФСР ; Научно-метод. кабинет по заочному обучению учителей ; И.И. Старостин. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1. – 1949. – 132 с.
665409
  Старостин И.И. Картографические проекции в элементарном изложении : для заочников геогр. ф-ов пед. ин-ов / И.И. Старостин. – Москва : Учпедгиз
Ч. 2. – 1949. – 96 с.
665410
  Гедымин А.В. Картографические проекции советских школьных карт = Характеристика, распознавание и наглядные методы объяснения свойств : Книга для учителя / А.В. Гедымин. – Москва : Просвещение, 1984. – 108с.
665411
  Гедымин А.В. Картографические проекции советских школьных карт : книга для учителя ; характеристика, распознавание и наглядные методы объяснения свойств / А.В. Гедымин ; ред. И.А. Ерофеев, Р.С. Берлянт. – Москва : Просвещение, 1984. – 111 с.
665412
  Николаевская Е.М. Картографические работы в полевых географических исследованиях природы / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; Географический ф-т ; Кафедра геодезии и картографии ; Е.М. Николаевская. – Москва : Московский университет, 1964. – 144 с.
665413
  Коновалова Е.Н. Картографические работы на территории Северного Приуралья в ХIХ - начале ХХ вв. / Е.Н. Коновалова, Л.П. Рощевская, Н.И. Загороднюк // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 12. – С. 45-50 : фото. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0016-7126
665414
   Картографические разработки для планирования и управления развитием народного хозяйства Украинской ССР : тезисы докладов 5 республиканской конференции по тематическому картографированию Украинской ССР (Канев, 11-13 сентября 1979 г.) ; сборник. – Киев : Наукова думка, 1979. – 239 с.
665415
  Каврайский В.В. Картографические таблицы / В.В. Каврайский, 1934. – C. 256-270
665416
  Васильев Л.М. Картографический альбом государственного предприятия (объединения) : теоретические основы и методика составления / Л.М. Васильев. – Тарту : Тартуский государственный ун-т, 1988. – 77 с.
665417
   Картографический анализ зависимости распространения засоленных почв на территории России от ряда климатических характеристик / Н.В. Калинина, Д.И. Рухович, Е.И. Панкова, Г.И. Черноусенко, П.В. Королева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 11. – С. 1287-1304 : рис., табл. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0032-180Х
665418
  Дикарева Т.В. Картографический анализ распространения растений-аллергенов в России / Т.В. Дикарева, В.Ю. Румянцев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 34-40 : рис., табл. – Библиогр.: с. 39. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
665419
  Ушакова Л.А. Картографический дизайн многомерных географических моделей / Л.А. Ушакова, Косиков, А..Г // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 12. – С. 30-38 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
665420
  Подорван Ф.В. Картографический метод анализа возможных последствий реконструкции осушительного массива "Смолянка" / Ф.В. Подорван, Л.С. Котельчук // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 82-90 : Рис., табл. – Бібліогр.: 2 назви
665421
  Гречаная С.И. Картографический метод в обеспечении развития и сотрудничества объединенных территориальных общин / С.И. Гречаная, Ю.С. Рогозян // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2017. – № 10 (663). – C. 65-73. – ISSN 0131-7741
665422
  Берлянт А.М. Картографический метод исследования : монография / А.М. Берлянт ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; рец. С.Н. Сербенюк, В.Т. Жуков. – Москва : Московский университет, 1978. – 257 с. : ил. – Библиогр.: с. 246-248
665423
  Берлянт А.М. Картографический метод исследования : монография / А.М. Берлянт ; рец. В.С. Тикунов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГУ, 1988. – 252 с. – ISBN 5-211-00117-6
665424
  Бурдэ А.И. Картографический метод исследования при региональных работах / А.И. Бурдэ. – Ленинград : Недра, 1990. – 250с.
665425
  Берлянт А.М. Картографический метод исследования природных явлений : практич. пособ. для студ. географ. фак-тов гос. ун-тов / А.М. Берлянт ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова ; Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечерн. обуч. МГУ. – Москва : Московский университет, 1971. – 76 с. : ил. – Библиогр.: с. 74-75
665426
  Ушакова Л.А. Картографический метод оценки пространственной дифференциации уровней развития сотовой связи на территории России / Л.А. Ушакова, А.Р. Аляутдинов, А.М. Шарапов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 32-42 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
665427
  Бешенцев А.Н. Картографический мониторинг трансграничных социально-экономических процессов / А.Н. Бешенцев, Д.А. Дарбалаева, У.В. Цыренжапова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 8. – С. 33-38 : фото. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
665428
  Малышева Н.В. Картографический сервис для визуализации данных государственного лесного реестра России / Н.В. Малышева, Т.А. Золина, Н.А. Владимирова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 67-71 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2075-1893
665429
  Цветков М.А. Картографическое дело в СССР / М.А. Цветков ; под ред. И.С. Морозова. – Москва ; Ленинград : Гос. из-во стандартизация и рационализация, 1933. – 68 с.
665430
   Картографическое и топографо-геодезическое обеспечение природопользования : сборник научных трудов. – Ташкент : ТашГУ, 1989. – 106 с.
665431
  Павлова В.П. Картографическое изучение территории Украины. (Ист. обзор). : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Павлова В.П. ; МВО СССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 13 с.
665432
  Кусов В.С. Картографическое искусство Русского государства / В.С. Кусов. – Москва : Недра, 1989. – 97 с. – ISBN 5-247-00039-0
665433
  Ивлиева Н.Г. Картографическое моделирование особенностей формирования и становления мордовской автономии / Н.Г. Ивлиева, В.Ф. Манухов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 1. – С. 15-22 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
665434
  Филиппович Л.С. Картографическое моделирование территориальных рекреационных систем / Л.С. Филиппович; АН СССР. Ин-т географии. – Москва : Наука, 1983. – 78с.
665435
  Олейников А.А. Картографическое наследие Гийома Левассера-де-Боплана об Украине / А.А. Олейников ; [под общ. ред. Г.Я. Сергиенко]. – Киев : Радуга, 2006. – 120 с. – ISBN 966-8325-50-8
665436
  Козаченко Т.И. Картографическое обеспечение исследования агропромышленных комплексов : монография / Т.И. Козаченко; отв. ред. А.П. Золовский. – Киев : Наукова думка, 1984. – 148 с.
665437
  Воробьева Т.А. Картографическое обеспечение медико-экологических исследований / Т.А. Воробьева, Д.О. Душкова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 11-16 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
665438
  Симоненко С.В. Картографическое обеспечение мореплавания : [практ. пособие] / С.В. Симоненко, Н.Ф. Голодов, А.Н. Борис. – Киев : Госгидрография, 2015. – 230, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 229-230. – ISBN 978-617-7073-02-3
665439
   Картографическое обеспечение народнохозяйственной практики : сборник. – Москва : МФГО, 1990. – 120 с.
665440
   Картографическое обеспечение основных направлений экономического и социального развития Украинской ССР и ее регионов : (тезисы докладов 6 республиканской научной конференции) г. Черновцы, 17-18 сентября 1987 г. – Черновцы
Ч. 1. – 1987. – 128 с.
665441
   Картографическое обеспечение основных направлений экономического и социального развития Украинской ССР и ее регионов : (тезисы докладов 6 республиканской научной конференции) г. Черновцы, 17-18 сентября 1987 г. – Черновцы
Ч. 2. – 1987. – 129-245 с.
665442
   Картографическое обеспечение отдельных видов планирования. – Киев : Наукова думка, 1979. – 200 с.
665443
   Картографическое обеспечение планирования территориально-производственных систем Сибири и Дальнего Востока : сборник. – Иркутск : Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока, 1978. – 128 с.
665444
  Сиротин В.И. Картографическое обеспечение преподавания географии в общеобразовательных учереждениях Российской Федерации : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 44-47 : Табл. – ISSN 0016-7207
665445
  Алексеенко Н.А. Картографическое обеспечение работы национальных парков России / Н.А. Алексеенко, С.Н. Аршинова // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 91-95 : рис. – Библиогр.: с. 95. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
665446
  Маликов Б.Н. Картографическое обеспечение развития горной промышленности : монография / Б.Н. Маликов; отв. ред. И.М. Гаджиев. – Новосибирск : Наука, 1990. – 88 с. – ISBN 5-02-029578-3
665447
   Картографическое обеспечение развития народного хозяйства : сборник научных трудов / отв. ред.: И.М. Гаджиев, Б.Н. Маликов. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1988. – 87 с. – ISBN 5-02-028765-2
665448
   Картографическое обеспечение региональных народнохозяйственных программ : (тезисы картографической конференции). – Вып. 1. – Иркутск : Ин-т географии СО АН СССР, 1983. – 123 с.
665449
   Картографическое обеспечение региональных народнохозяйственных программ. – Иркутск
2. – 1983. – 125с.
665450
  Плюснин В.М. Картографическое обеспечение территориального планирования Центральной экологической зоны Байкальской природной территории / В.М. Плюснин, И.Н. Владимиров, А.А. Сороковой // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 4. – С. 22-31 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
665451
  Опара В.Н. Картографическое обеспечение экологических исследований земельных ресурсов : теория и практика экологических исследований в физической географии / В.Н. Опара, С.В. Рибалко // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 109-113. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
665452
  Руденко Л.Г. Картографическое обоснование территориального планирования / Л.Г. Руденко. – Киев : Наукова думка, 1984. – 168с.
665453
  Акимкина Н.В. Картографическое образование в колледже: традиции, опыт, творчество // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 60-63 : фото. – ISSN 0016-7126
665454
  Ширяев Е.Е. Картографическое отображение, преобразование и анализ геоинформации / Е.Е. Ширяев. – Москва : Недра, 1984. – 248 с.
665455
  Кремнева А.М. Картографическое черчение : учебник для студ. геодезич. вузов, специальности "картография" / А.М. Кремнева. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 164 с.
665456
  Бокачев Н.Г. Картографическое черчение : методические указания для студ.-заочников 4 курса геогр. ф-тов гос. ун-тов / Н.Г. Бокачев, Г.К. Чеснокова. – Москва : Московский университет, 1979. – 117 с.
665457
  Кремнева А.М. Картографическое черчение и гравирование на пластиках : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Картография" / А.М. Кремнева, Т.А. Фокина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1971. – 138 с. + Додатки: с. 138-156
665458
  Машенцева Л.Д. Картографическое черчение и оформление карт : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Картография" / Л.Д. Машенцева, Л.Е. Осауленко, Г.А. Первухин. – Киев : Вища школа, 1986. – 176 с.
665459
   Картографическое черчение и эскизное рисование : методич. указания к вычерчиванию шрифтов для иностранных и советских студ. 2-5 курсов геолого-географ. ф-та Харьковского ун-та им. А.М. Горького. – Харьков : Ротапринт ХГУ, 1976. – 24 с.
665460
   Картография - 1962. – Москва : АН СССР, 1964. – 112с. – (Итоги науки)
665461
  Быковский Н.М. Картография : исторический очерк / Н.М. Быковский. – Москва; Петроград : Госиздат, 1923. – 207с.
665462
  Ющенко А. Картография : учеб. пособ. для Гидрографического ин-та / А. Ющенко ; [отв.ред. К.А. Звонарев]. – Ленинград ; Москва : Главсевморпути
Теория картографических проекций. – 1941. – 284 с.
665463
  Гедымин А.В. Картография : учебник для учительских институтов / А.В. Гедымин ; ред. Н. Дубровский. – Москва : Учпедгиз, 1946. – 180 с. – с приложениями к учебнику
665464
  Звонарев К.А. Картография : учеб. пособ. для студ. вузов спец. "Маркшейдерское дело" / К.А. Звонарев; отв. ред. Ф.Ф. Палов. – Москва; Ленинград : Углетехиздат, 1951. – 212 с.
665465
  Гедымин А.В. Картография : учебник для учительских институтов / А.В. Гедымин ; ред. А. Добронравова, М.Г. Миронов. – 2-е изд. перераб. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 220 с.
665466
  Гараевская Л.С. Картография : учеб. пособ. для топографических техникумов / Л.С. Гараевская ; ред. А.В. Эдельштейн. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 367 с.
665467
  Гараевская Л.С. Картография : учеб. пособ. для топографических техникумов / Л.С. Гараевская ; ред. А.В. Эдельштейн. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 412 с.
665468
  Салищев К.А. Картография : учеб. пособ. для пед. ин-ов / К.А. Салищев, А.В. Гедымин ; [отв. ред. А.М. Комков]. – Москва : Географгиз, 1955. – 407 с.
665469
  Павлов А.А. Картография : Методическое письмо / А.А. Павлов ; отв. ред. Ф.А. Шибанов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1956. – 32 с.
665470
  Гедымин А.В. Картография : методические указания для студ. 1 курса географ. ф-тов гос. ун-тов / А.В. Гедымин ; ред. Г.Ф. Юдин. – 2-е изд. – Ленинград : Ленинградский университет, 1959. – 40 с.
665471
  Волков Н.М. Картография : учебное пособие / Н.М. Волков; Ред. Рогов А.Б. – Москва : Геодезиздат
Ч. 2 : Составление и редактирование карт. – 1961. – 267с.
665472
  Павлова В.П. Картография / В.П. Павлова. – Х
вып. 3. – 1964. – 68с.
665473
  Востокова А.В. Картография : методические указания для студентов-заочников 3 курса географических факультетов государственных университетов / А.В. Востокова, И.Н. Гусева, Т.Г. Сваткова; Под ред. Гусевой И.Н.; Малахов Ф.Н. – Москва : Московский университет, 1965. – 82с.
665474
  Салищев К.А. Картография : учебник для государственных ун-ов / К.А. Салищев. – Москва : Высшая школа, 1966. – 215 с.
665475
  Гараевская Л.С. Картография : учебник для учащихся топографических техникумов / Л.С. Гараевская ; науч. ред. А.В. Эдельштейн. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1971. – 344 с.
665476
  Востокова А.В. Картография : методические указания для студ.-заоч. 3 курса геогр. ф-ов гос. ун-ов / А.В. Востокова, И.Н. Гусева, Т.Г. Сваткова; Министерство высшего и среднего специального образования СССР ; Научно-методический кабинет. – 3-е изд. – Москва : Московский университет, 1977. – 88 с.
665477
  Вахрамеева Л.А. Картография : Учебник для вузов / Л.А. Вахрамеева; Рец. Лисичанский А.С., Пурсаков С.И.; Ред. Корниенко Т.С. – Москва : Недра, 1981. – 224с.
665478
  Салищев К.А. Картография : учебник для студ. геогр. спец-тей ун-ов / К.А. Салищев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1982. – 272 с.
665479
   Картография. – Москва : Прогресс
Вып.1 : Зарубежые концепции и направления исследований. – 1983. – 276с.
665480
   Картография : сборник переводных статей. – Москва : Прогресс
Вып. 1 : Зарубежные концепции и направления исследований. – 1983. – 276 с.
665481
   Картография : сборник переводных статей. – Москва : Прогресс
Вып. 2 : Использование карт в научных и практических целях в зарубежной картографии. – 1983. – 216 с.
665482
   Картография : сборник статей. – Москва : Прогресс
Вып. 3 : Картографирование океанов. – 1988. – 264 с.
665483
  Берлянт А.М. Картография : учебник для студ. высш. учеб. зав. / А.М. Берлянт ; рец. Г.Д. Курошев, В.И. Стурман. – Москва : Аспект Пресс, 2002. – 336 с. – ISBN 5-7567-0142-7
665484
  Витковский В.В. Картография (теория картографических проекций) / В. Витковский. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1907. – XVI, [2], 463 с.


  На форзаце дарств. напись, половина зачеркнута ..... 23/ II. 22 Петроград
665485
   Картография 1962. – Москва : ВИНИТИ, 1964. – 112 с. – (Итоги науки)
665486
  Алейнер А.З. Картография Антарктики : Автореф... канд. географ.наук: / Алейнер А.З.; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Москва, 1950. – 12 с.
665487
  Бецоните Г. Картография в Вильнюсском университете / Г. Бецоните, Е. Вайткевичене, А. Чеснулявичюс // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 16-20. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 966-631-331-6
665488
  Белов А.В. Картография и география растительности юга Средней Сибири : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Белов А.В. ; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1967. – 26 с.
665489
  Сербенюк С.Н. Картография и геоинформатика - их взаимодействие / МГУ им.М.В. Ломоносова ; Географ. ф-тет ; С.Н. Сербенюк ; под ред. В.А. Садовничего. – Москва : МГУ, 1990. – 159 с. – ISBN 5-211-01995-4
665490
  Семенов-Тян-Шанский Картография и иллюстрации в краеведении : практическое руководство / Центральное бюро краеведения ; В.П. Семенов-Тян-Шанский. – Ленинград, 1926. – 52 с.
665491
   Картография и народное образование. – Москва : МФГО СССР, УПП МИД, 1975. – 120 с.
665492
   Картография и научно-технический прогресс : тезисы докладов 9 Всесоюз. конференции по темат. картографированию (Харьков, сент. 1988). – Ленинград : Географическое общество СССР
Кн. 1. – 1988. – 150 с.
665493
  Свиридов А.В. Картография распространения булавоусых бабочек (Rhopalocera) в Московской области : Коллекция Зоологического музея Моск. ун-та / А.В. Свиридов; МГУ. – Москва : Изд-во МГУ, 1982. – 43с.
665494
  Фель С.Е. Картография России 18 века / С.Е. Фель. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 227 с.
665495
   Картография с основами топографии : учебник для студ. естеств.-геогр. фак. пед. ин-тов. – Москва : Просвещение
Ч. 1 : Понятие о географической карте. Топографическая карта. Съемки местности. – 1973. – 160 с.
665496
  Сенюшкин К.Д. Картография с основами топографии : учеб. пособ. / МВиССО Таджикской ССР ; Душанбинский Гос. пед. ин-т им. Т.Г. Шевченко ; К.Д. Сенюшкин. – Душанбе
Ч. 1. – 1981. – 90 с.
665497
   Картография с основами топографии : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по спец. "География" / Г.Ю. Грюнберг, Н.А. Лапкина, Н.В. Малахов, Е.С. Фельдман; под ред. Г.Ю. Грюнберг. – Москва : Просвещение, 1991. – 368 с. – ISBN 5-09-000763-2
665498
  Южанинов В.С. Картография с основами топографии : учеб. пособ. для студ. геогр. ф-ов пед. ун-ов / В.С. Южанинов; ред. Т.В. Рысева. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 2005. – 304 с. – ISBN 5-06-005464-0


  Учебное пособие для студентов педуниверситетов и педучилищ
665499
  Остащенко-Кудрявцев Картография Украины / Остащенко-Кудрявцев. – Отт. из сборн. "Естественные производительные силы УССР" /Труды. – Харьков, 1928. – 189с.
665500
  Остащенко-Кудрявцев Картография Украины / Остащенко-Кудрявцев. – Отт. из сборн. "Естественные производительные силы УССР" /Труды. – Харьков, 1928. – 14 с.
665501
  Гордеев А.Ю. Картография Черного и Азовского морей : Ретроспектива [Електронний ресурс] : до 1500 г., период 1500-1600 гг., период 1600-1700 гг. / Гордеев А.Ю. – Киев : СПД Зосимов, 2006. – 1 CD. – Свид-во на а. п. № 17885. – ISBN 5-94723-632-Х


  Книга сделана с целью определения картографических памятников, на которых с древнейших времен изображалось Черное и Азовское морей. В этом сборнике приведены карты, созданные мировой цивилизацией до 1700 года. Сборник состоит из трех частей : до ...
665502
  Шифрин Михаил Картография. Железная дорога Москва - Петербург. Царский палец // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 12 : рис.
665503
  Ровенчак І.І. Картографічна діяльність С. Рудницького у харківський період (1926-1933 рр.) : історіографія і персоналії / І.І. Ровенчак, Л.Ю. Цюцюра // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 35-42 : Карта. – Бібліогр.: 14 назв
665504
  Огородник Т. Картографічна збірка з бібліотеки Народного Дому у Львові у фондах кабінету картографії ЛНБ ім. Стефанека НАН України // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 196-207. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
665505
  Грицевич В.С. Картографічна інтерпретація багатовимірної таксономізації в суспільно-географічних дослідженнях // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 35-38 : мал. – Бібліогр.: 7 назв
665506
   Картографічна інтерпретація деяких особливостей м. Києва : монографія / В.О. Шевченко, Р.Ю. Шевченко, Р.С. Філозоф, Н.О. Полякова; В.О. Шевченко, Р.Ю. Шевченко, Р.С. Філозоф, Н.О. Полякова. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 156 с. – ISBN 966-306-127-6
665507
  Сосса Р.І. Картографічна інфраструктура держави // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 50-55. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-631-331-6
665508
  Даценко Л.М. Картографічна компонента шкільної географічної освіти в умовах інформатизації суспільства : освіта // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 51-55 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
665509
  Новикова В.І. Картографічна продукція рекреаційної споживчої, управлінської, господарської діяльності // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 148-155


  Проведено порівняльний аналіз "класичної" моделі територіальної рекреаційної системи, розробленої В.С.Преображенським, та запропонованої автором моделі. На позначення активності таких головних підсистем, як рекреанти, рекреатори та керівні органи, ...
665510
  Шевченко В.О. Картографічна спадщина В.Г. Григоровича-Барського (до 300-річчя від дня народження) // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 111-115. – Бібліогр.: 3 назви
665511
  Вакулік С. Картографічне / С. Вакулік, Б. Жданюк
665512
  Павлова В.П. Картографічне вивчення території України в кінці XVII і першій половині XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 64-69. – Бібліогр.: 18 назв. – (Географії ; Вип. 11)
665513
  Вакулік С. Картографічне визначення морфометричних та гідрологічних характеристик басейну річки Серна / С. Вакулік, Б. Жданюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 17-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
665514
  Філозоф Р.С. Картографічне геоінформаційне забезпечення створення регіональних ландшафтних парків ( на прикладі РЛП "Голосіїв" ) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Філозоф Р.С. ; КНУТШ, Геогр. ф-т, К-ра геод. і картографії. – Київ, 2009. – 175 л. + Додатки : л. 161-175. – Бібліогр. : л. 148-160
665515
  Філозоф Р.С. Картографічне геоінформаційне забезпечення створення регіональних ландшафтних парків(на прикладі РЛП "Голосіїв) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12. / Філозоф Р.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
665516
  Підлісецька Картографічне дослідження історико-культурної спадщини Хмельницької області / Підлісецька, О.М. Дмитрук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 43-51


  На основі узагальнення досвіду картографічних досліджень та моделювання об"єктів культурної спадщини України запропоновано картографічне дослідження історико-культурної спадщини, на прикладі Хмельницької області, за допомогою ГІС-технологій. На основе ...
665517
  Сесін В.А. Картографічне дослідження теорії дикої природи на основі гіс-аналізу // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 109-116 : Карт, табл. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 1561-4980
665518
  Петров О.А. Картографічне забезпечення ведення державного земельного кадастру : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Петров О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
665519
  Петров О.А. Картографічне забезпечення ведення державного земельного кадастру : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Петров О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 173 л. + Додаток : л.147-173. – Бібліогр. : л.134-146
665520
  Фокін С.П. Картографічне забезпечення змагань зі спортивного орієнтування / С.П. Фокін, О.В. Шевченко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 209-211. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 966-631-331-6
665521
  Рибак А.А. Картографічне забезпечення інвентаризації земель / А.А. Рибак, С.В. Тітова // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 63-71


  Розкрита суть інвентаризації земель як складової раціонального природокористування, проаналізовані методичні рекомендації з інвентаризації земель та представлена роль картографічних матеріалів у забезпеченні землевпорядних робіт на прикладі ...
665522
  Симоненко С.В. Картографічне забезпечення мореплавства : [вироб.-практ. посібник] / С.В. Симоненко, М.Ф. Голодов, О.М. Борис. – Київ : Держгідрографія, 2013. – 213, [1] с. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 212-213. – ISBN 978-966-96971-3-4
665523
  Ляшенко Д.О. Картографічне забезпечення морських круїзів до Антарктики : картографія / Д.О. Ляшенко, А.П. Федчук // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 19-23 : Мал. – Бібліогр.: 11 назв
665524
  Барановський В.А. Картографічне забезпечення основних напрямків державної екологічної політики в Україні // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 23-29. – Бібліогр.: 6 назв
665525
  Суматохіна І.М. Картографічне забезпечення оцінки техноприродних ризиків // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 216-220. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 966-7650-87-1
665526
  Кулик В.Б. Картографічне забезпечення передумов розвитку фермерства (на прикладі Вінницької області) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.12 - географічна картографія / Кулик В.Б.; КНУТШ, Географічний ф-т каф. геодезії і картографії. – Київ, 2007. – 202л. + Додатки: л. 186-202. – Бібліогр.: л. 169-185
665527
  Кулик В.Б. Картографічне забезпечення передумов розвитку фермерства (на прикладі Вінницької області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.12 / Кулик В.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
665528
  Сосса Р.І. Картографічне забезпечення потреб держави та суспільства // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 3-10 : Мал. – Бібліогр.: 5 назв
665529
  Тітова С.В. Картографічне забезпечення радіоекологічного моніторингу // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 191-195. – ISBN 966-631-331-6
665530
  Шевченко Віктор Олексійович Картографічне забезпечення регіональної екологічної політики (питання теорії) // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 100-105 : Фото. – Бібліогр.: 11 назв
665531
  Курач Т.М. Картографічне забезпечення системи моніторингу автотранспортної мережі великого міста / Т.М. Курач, Р.Ф. Олійник, С.М. Тарабан // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 6-10 : мал. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-9780
665532
  Попович Н.В. Картографічне забезпечення стратегій розвитку територій: актуальність, сучасний стан і перспективи / Н.В. Попович, В.А. Пересадько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 139-144 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
665533
  Гаман Н.О. Картографічне забезпечення транспортних вантажних логістичних потоків в Україні // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 53-55
665534
  Гаман Н.О. Картографічне забезпечення транспортних вантажних логістичних потоків в Україні // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 41-51


  У статті досліджені основні логістичні операції в Україні, їх різновиди, цілі та завдання. Проведений аналіз українського ринку карт для логістики. Доведена необхідність та важливість розробки спеціалізованих логістичних карт. Надане їх базове ...
665535
  Северинов В.Ф. Картографічне забезпечення туризму в Україні. Проблеми і перспективи // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 71-79. – ISBN 966-95774-3-8
665536
  Підлісецька І.О. Картографічне забезпечення туристської галузі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 101-110. – Бібліогр.: 26 назв.
665537
  Полякова Н.О. Картографічне забезпечення функціонування підземних комунікацій міста Києва // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 62-64
665538
  Даценко Л.М. Картографічне забезпечення шкільного курсу "Географія культури світу" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 218-229 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
665539
   Картографічне забезпечення шкільної географії / В.П. Павлова, Л.Д. Машенцева, А.П. Божок, Л.Є. Осауленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 67-70. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; Вип. 30)
665540
  Дудун Т.В. Картографічне креслення та комп"ютерний дизайн : навч. посібник / Т.В. Дудун, Т.М. Курач, С.В. Тітова. – Київ : Обрії, 2012. – 253 с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 251-252. – ISBN 978-966-2278-21-7
665541
  Козаченко Т.І. Картографічне моделювання : навчальний посібник для викладачів і студ.зі спец.: 05.24.03 - Картографія, 11.00.12 - Географічна картографія / Т.І. Козаченко, Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко. – Вінниця : Антекс, 1999. – 328 с. – шифр дубл 526(Коза). – ISBN 966-95400-6-2
665542
  Агапова Олена Картографічне моделювання гідроенергетичного потенціалу малих річок Харківської області з використанням ГІС-технологій // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 23. – С. 3-10 : рис.,. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
665543
  Гаман Н.О. Картографічне моделювання для цілей вантажних автомобільних перевезень в Україні // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 16-31


  У статті досліджено місце та важливість вантажних автомобільних перевезень в Україні. Описана роль картографічного забезпечення в процесі логістичного управління перевезень. Досліджена проблема розробки унікальної логістичної карти для території ...
665544
  Гаман Н.О. Картографічне моделювання для цілей вантажних автомобільних перевезень в Україні // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 140-142
665545
  Опара В.М. Картографічне моделювання екологічного стану агроекосистем / В.М. Опара, О.М. Бузіна, О.Г. Босенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 166-171 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
665546
  Чабан А.А. Картографічне моделювання запасів пального на АЗС // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 65-68 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
665547
  Підлісецька І.О. Картографічне моделювання історико-культурної спадщини України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Підлісецька Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 180 л. – Додатки: л. 145-180. – Бібліогр.: л. 127-144
665548
  Підлісецька І.О. Картографічне моделювання історико-культурної спадщини України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Підлісецька Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
665549
  Ляшенко Д.О. Картографічне моделювання міжнародних культурних зв"язків України : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 17-23 : Карти, мал. – Бібліогр.: 15 назв
665550
  Молочко М.А. Картографічне моделювання підготовки у ВНЗ України фахівців сфери туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 139-149 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
665551
  Дук Н.М. Картографічне моделювання реалізації фіскальної функції митними органами України // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 19-26 : мал. – Бібліогр.: 14 назв
665552
  Бугрій С.О. Картографічне моделювання результатів зовнішнього незалежного оцінювання за 2017 рік // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 59-61 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
665553
  Беба Н.В. Картографічне моделювання рекреаційної діяльності в Україні : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Беба Надія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 176 л. – Додатки: л. 135-145. – Бібліогр.: л. 147-176
665554
  Беба Н.В. Картографічне моделювання рекреаційної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Беба Надія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
665555
  Дудник І.М. Картографічне моделювання рівнів розвитку регіональних авіатранспортних систем України / І.М. Дудник, О.А. Борисюк // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 143-150


  У статті обґрунтовується застосування суспільно-географічної методології в поєднанні зі специфічними картографічними методами, що дозволяє здійснити науково обґрунтоване моделювання регіональних авіатранспортних систем, зокрема їх геопросторової ...
665556
  Бондаренко Е.Л. Картографічне моделювання суспільно-географічних процесів на основі геоінформаційниїх технологій // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 29-34. – Бібліогр.: 3 назви
665557
  Диняк О.В. Картографічне моделювання та ГІС при дослідженні розвитку небезпечних геологічних процесів / О.В. Диняк, І.Є. Кошлякова // Проблеми гідрогеології на сучасному етапі : матеріали І наук. конф. присвяч. пам"яті проф. Харків. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і нуки України, Ін-т геол. наук. НАН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 88-89
665558
  Кобзяк Р.Я. Картографічне моделювання територіальної організації греко-католицької церкви на Галичині першої половини ХІХ століття // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 32-37 : мал. – Бібліогр.: 7 назв
665559
  Рудакевич І. Картографічне моделювання транспортних потоків у місті Тернопіль // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 71-80. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
665560
  Орещенко А.В. Картографічне моделювання у структурі реалізації механізму управління природно-техногенною безпекою регіону // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 65-67. – ISBN 978-966-285-259-2
665561
  Лютий Г.Г. Картографічне оцінення змін якості підземних вод у часі // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 1. – С. 65-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-3591
665562
  Пономаренко Л.А. Картографічне пам"яткознавство // Праці Центру пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 70-77
665563
   Картографічне та геоінформаційне забезпечення Всеукраїнського перепису населення 2013 р. / Ю.Щ. Карпінський, А.А. Лященко, Р.І. Сосса, О.М. Федунків, Ж.В. Форосенко, М.В. Горковчук // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 25-32 : мал. – Бібліогр.: 9 назв
665564
   Картографічне та топогеодезичне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону України / П.О. Сухий, В.І. Сабадаш, Л.М. Крупела, Я.В. Смірнов // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 37-47
665565
  Сидоренко М. Картографічний аналіз антропогенного навантаження на ландшафти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-53. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості картографічного аналізу антропогенного навантаження на ландшафти. Визначено етапи ландшафтних досліджень. Розкрито складові частини етапів, необхідних для виконання картографічного аналізу. Скалдено алгоритм визначення сумарного ...
665566
  Остроух В. Картографічний аналіз трансформації сільського господарства України / В. Остроух, А. Мікуліна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 48-52. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз трансформаційних процесів в аграрній сфері України з 1990-2012 рр. Досліджено причини й наслідки занепаду аграрної сфери, а також галузеві й територіальні зміни у сільському господарстві за трансформаційний період у розрізі ...
665567
  Голубцов О. Картографічний інтерактивний веб-додаток "Місця пам"яті Української революції 1917-1921" / О. Голубцов, Р. Сосса // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 86. – С. 35-44 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 43-44. – ISSN 2414-9993
665568
  Хведченя С.Б. Картографічний літопис Лаврських печер // Історико-геогрфічні дослідження на Україні : Збірник наукових праць / Шевченко Ф.П. – Київ : Наукова думка, 1992. – С. 21-25
665569
  Ровенчак І.І. Картографічний метод в сакрально-географічних дослідженнях // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 213-216. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 966-7650-87-1
665570
  Підлісецька І.О. Картографічний метод дослідження електоральних уподобань населення: регіональний аспект / І.О. Підлісецька, В.В. Лоївський // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 40-51


  У статті розглянуто застосування картографічного методу дослідження електоральних уподобань населення, під час проведення виборчої компанії в Україні у 2012 та 2014 рр. В статье рассмотрено применение картографического метода исследования ...
665571
  Жук О.П. Картографічний метод дослідження основних засобів і виробничої інфраструктури сільського господарства регіонів України / О.П. Жук, І.А. Жила // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 36-40. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
665572
  Купченко Б.І. Картографічний метод прогнозування динаміки населення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 62-63 : Табл., карти. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 25)
665573
  Гречана С.І. Картографічний метод у забезпеченні розвитку та співпраці об"єднаних територіальних громад / С.І. Гречана, Ю.С. Рогозян // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 10 (671). – С. 65-73 : табл. – Бібліогр: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
665574
  Гавришок Б. Картографічний метод у ретроспективно-географічних дослідженнях природокористування (на прикладі Подільських Товтр в межах Тернопільської області) / Б. Гавришок, М. Потокій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 20-29 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
665575
  Купченко Б.І. Картографічний метод у формуванні трудових ресурсів (на прникладі Київської області) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 74-76 : Карта. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 26)
665576
  Северинов В.Ф. Картографічний моніторинг міжнародних туристичних потоків України // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 185-191. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-631-331-6
665577
  Дудун Т. Картографічний моніторинг якості вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 122-126. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  "Найвищий загальний рейтинговий бал, за думкою роботодавців та експертів, має Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут" - 98,2; Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 65,4 бали; Київський національний ...
665578
  Путренко В.В. Картографічний підхід до оцінювання техногенних ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на регіональному рівні // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 14-20 : мал. – Бібліогр.: 13 назв
665579
  Руденко І.С. Картографічний подарунок для шанувальників історії України // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 54-55 : фото
665580
  Осталецька О.І. Картографічний спадок Володимира Кубійовича у фонді сектору картографії НБУВ // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 160-168


  Cтаттю присвячено життєпису та багатогранній діяльності українського громадсько-політичного діяча, історика, географа, енциклопедиста, видавця Володимира Михайловича Кубійовича (1900-1985). Поданий огляд його картографічних творів, що зберігаються у ...
665581
  Ткаченко Г.В. Картографічний супровід туристської діяльності // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 202-206. – Бібліогр.: 5 назв.
665582
  Герус А.Л. Картографічний фонд НБУВ (історія створення, сучасний стан та перспективи роботи з ним) / А.Л. Герус, О.І. Латушко, І.В. Сіра // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – Вип. 1 : Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – С. 85-89. – ISBN 966-02-0832-4
665583
  Качупалова В. Картографічні видання Украіни: державні бібліографічні ресурси / В. Качупалова, І. Пугач // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. І. Федорова. – Київ, 2011. – № 12 (185). – С. 22-25. – ISSN 2076-9326
665584
  Коломієць В. Картографічні документи Білоцерківського краєзнавчого музею // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 272-292


  У статті пропонується огляд основних картографічних матеріалів, що зберігаються у фондах Білоцерківського краєзнавчого музею. Автор аналізує карти, плани, схеми як джерело для вивчення історії регіону.
665585
  Байназаров А.М. Картографічні дослідження екологічного стану та охорони грунтів в межах адміністративної області // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С.19-23. – Бібліогр.: 4 назви
665586
  Тітова С.В. Картографічні дослідження радіоекологічної ситуації - атлас Поліського району // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 834-840. – ISBN 966-521-129-3
665587
  Свиридова О.І. Картографічні дослідження у період заселення земель Північного Причорномо"я у ХVIII - XIX століттях // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 31-33. – Бібліогр.: 5 назв.
665588
  Шевченко Р. Картографічні зображення на території міста Київ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-51. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розкрито роль картографічних зображень, розробки адекватної семіотики, лінгвістики, особливо в контексті проведення Євро-2012. The role of cartographic images, development their identical semiotics, linguistics, especially in the context of Euro-2012 ...
665589
   Картографічні матеріали до курсу "Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни (крім країн СНД і Балтії) : для студентів географ. факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 65с.
665590
  Калуш Ю. Картографічні матеріали з колекції Аркадія Жуковського // Тенденції розвитку сучасної вузівської бібліотеки: реалії та перспективи : колективна монографія / В.М. Акатріні, О.І. Бабюк, Л.Д. Ворнік, М.П. Дячук, Н.М. та ін. Загородна. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 77-87. – ISBN 978-966-423-674-1
665591
  Топузов Олег Картографічні матеріали у проблемному навчанні економічної і соціальної географії : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 26-31. – Бібліогр.: 4 назви
665592
   Картографічні матеріали у складі звітів про науково-дослідні роботи (за фондами ЦДНТА України) : довідник / [ авт.-упорядники ] : Ольга Дождьова, Марат Балишев ; Державний комітет архівів України ; Центральний держ. науково-технічний архів України. – Харків : Федорко, 2008. – 260 с. – ISBN 978-966-2920-03-1
665593
  Білоус А.В. Картографічні моделі для дослідження просторової організації засобів масової інформації в Україні // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 23-27 : мал. – Бібліогр.: 13 назв
665594
  Анпилова Є.С. Картографічні моделі для моніторингу водних об"єктів // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 11-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
665595
  Остроух В.І. Картографічні проекції // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 10 (200). – С. 14-16 : мал. – Бібліогр.: 4 назв.
665596
  Войцехівський В.В. Картографічні проекції для зображення лінійних споруд на території України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 6-11.


  В статті розглядається питання підбору оптимальної конформної проекції для картографування лінійних споруд на території України. В статье рассматривается вопрос подбора оптимальной конформной проекции для картографирования линейных строений на ...
665597
   Картографічні ресурси інтернет : Методична розробка для студентів / В.О. Шевченко, Е.Л. Бондаренко, О.М. Селєзньов, А.П. Нечай; КНУТШ. – Київ, 2001. – 28с.
665598
  Саченко О.М. Картографічні та геоінформаційні методи оцінки антропогенно зумовлених форм рельєфу в межах Житомирської області // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 134-140 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
665599
  Федунків О.М. Картографічні твори : нові видання // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 46-49
665600
  Сосса Р.І. Картографічні твори видані ДНВП "Картографія" (1945-2000 рр.) : Бібліографічний покажчик / Р.І. Сосса. – Київ : Картографія, 2001. – 216с. – (Українська картографія: історія, стан, перспективи). – ISBN 966-631-148-8; 966-631-207-7
665601
  Сосса Р.І. Картографічні твори видані ДНВП "Картографія" (1945-2003 рр.) : Бібліографічний покажчик / Р.І. Сосса. – Київ : ДНВП "Картографія", 2004. – 248с. – (Українська картографія: історія, стан, перспективи). – ISBN 966-631-207-7; 966-631-424-Х
665602
  Цюцюра Л.Ю. Картографічні твори іноземними мовами академіка Степана Рудницького // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 38-44 : мал. – Бібліогр.: 17 назв
665603
  Беба Н.В. Картографічні твори на службі туристів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 185-191 : мал. – Бібліогр.: 8 назв.
665604
  Сосса Р.І. Картографічні твори на територію України (1945-2000 рр.) : Бібліографічний покажчик / Р.І. Сосса; Мін-во екології та природних ресурсів України. Держ. служба геодезії, картограф. та кадастру. – Київ : Картографія, 2002. – 400с. – (Українська картографія: історія, стан, перспективи). – ISBN 966-631-1489-6; 966-631-207-7
665605
  Даценко Л.М. Картографічні твори у шкільній освіті : освіта // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 43-46. – Бібліогр.: 15 назв
665606
  П"ятова Л.А. Картографічні шрифти та їх графічна побудова в Adobe Illustrator // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 22-28


  Викладено особливості створення кожного елементу літери. Вказано основний продукт для розроблення дизайну, ключовими елементами для нього є точка, лінія. Встановлено порівняльну характеристику шрифтів різних століть та сьогодення. Окреслено перспективи ...
665607
  Дудка С.М. Картографічні шрифти: історія розвитку та змін // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 256-267


  У статті розглянуто питання дослідження особливостей історичного розвитку та еволюції шрифтів від найдавніших часів до сьогодення, дається їх класифікація. Виділено окремі етапи виникнення і розвитку картографічних шрифтів, розглянуто основні їх ...
665608
  Барладін О.В. Картографічно-геоінформаційне забезпечення підготовки до ЄВРО - 2012 від Інституту передових технологій / О.В. Барладін, І.В. Бусол // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 3-8 : Карти. – Бібліогр.: 2 назви
665609
  Сеньків М.І. Картографічно-геологістична характеристика Західного регіону України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 302-315


  У статті визначене науково-практичне значення здійснення геологістичної характеристики регіону на основі комплексного підходу. Обгрунтовані головні компонентні та функціональні аспекти здійснення геологістичної характеристики регіону на основі ...
665610
  Гедімин А.В. Картографія / А.В. Гедімин. – К, 1951. – 185с.
665611
  Божок А.П. Картографія : підручник для студ. географічних спеціальностей ун-тів / А.П. Божок, Л.Є. Осауленко, В.В. Пастух. – Київ : Фітосоціоцентр, 1999. – 252 с. – ISBN 966-7459-33-0
665612
  Божок А.П. Картографія : підруч. для студ. географічних спец. ун-тів / КНУТШ; А.П.Божок, Л.Є. Осауленко, В.В. Пастух. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2000. – 250 с. – ISBN 966-594-214-Х
665613
  Божок А.П. Картографія : підручник / ред. Н. Земляна ; А.П. Божок, А.М. Молочко, В.І. Остроух ; КНУТШ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-439-065-8
665614
  Шевченко Р.Ю. Картографія [Електронний документ] : Електронний підручник. – Київ : Кий, 2015. – 230 с. – ISBN 978-617-651-103-9


  Підручник «Картографія» розкриває основні актуальні напрямки сучасної картографічної науки, яка є інтегральною із астрономією, геодезією, географією, інформатикою, космонавтикою. Наведено визначення картографії, ...
665615
  Остроух В.І. Картографія Азії, Америки та Африки у середньовіччі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 3 (193). – С. 36-39 : мал. – Бібліогр.: 6 назв.
665616
  Молочко В.В. Картографія в науковій, освітянській та управлінській діяльності // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 50-52 : фото. – ISSN 2311-9780
665617
  Андросов І.Д. Картографія для географів : затверджено ... як підручник для географічних факультетів державних університетів і пед. інститутів / Андросов І.Д. ; ред.: Кондаков І.М., Літвінова Н.Г. – Київ : Радянська школа, 1941. – 296 с. – Бібліогр.: с. 288-289
665618
  Земледух Р.М. Картографія з основами топографії : навч. посібник для студ. пед. вищих навч. закладів, що вивч. дисципліну "Картографія з основами топографії" / Р.М. Земледух; ред.: А.А. Москалюк, О.Ф. Трегуб. – Київ : Вища школа, 1993. – 456 с. – ISBN 5-11-004013-3
665619
  Ляшенко Д.О. Картографія з основами топографії : навчальний посібник для вищих навч. закладів / Д.О. Ляшенко; НАНУ, Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-00-0737-6
665620
  Боровець П. Картографія знахідок мечів та їх ливарних форм в Північному Причорномор"ї періоду фінальної бронзи (XVII - X ст. до н.е.) // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 83. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
665621
  Молочко А. Картографія і вища школа - тема розмови на міжнародній конференції // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  Про кафедру геодезії і картографії на географічному ф-ті. На базі географічного факультету проводиться Міжнародна науково-практична конфіеренція "Картографія і вища школа".
665622
  Сосса Р. Картографія і розбудова української держави // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 104-106. – ISBN 978-617-7069-36-1
665623
  Хведченя С. Картографія історична // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 297-303. – ISBN 978-966-06-0538-1
665624
  Орлов Р. Картографія про середньовічний Вишгород // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 27-32. – ISBN 966-95758-1-8
665625
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа = Cartography and high school : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 1996. – 103 с.
665626
   Картографія та вища школа : Збірник наукових праць. – Київ : Киевский университет
В.2. – 1998. – 171с.
665627
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 5. – 2001. – 120 c.
665628
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : Збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-631-331-6
Вип. 8. – 2003. – 216c.
665629
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : Збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-7650-67-7
Вип. 10. – 2005
665630
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : Збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-7650-87-1
Вип. 11. – 2006. – 282c.
665631
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : збірник наукових праць. – Київ : Ін-т передових технологій, 1996-. – ISBN 978-966-455-002-1
Вип. 12. – 2007
665632
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ : Ін-т передових технологій, 1996-. – ISBN 978-966-455-058-8
Вип. 13 : Випуск присвячений 175-річчю Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2008. – 240c.
665633
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ : Ін-т передових технологій, 1996-. – ISBN 966-7782-10-7
Вип. 14 : Випуск присвячений 175-річчю Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2009. – 168c.
665634
   Картографія та вища школа = Картография и высшая школа=Cartography and high scool : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ : Ін-т передових технологій, 1996-. – ISBN 978-966-2150-81-4
Вип. 15 : Випуск присвячений 175-річчю Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2009. – 164 c. – резюме рос., англ. мовами
665635
   Картографія та історія України = Cartography and histori of Ukraine : Збірник наукових праць. – Львів - Київ - Нью-Йорк : В-во М.Коць, 2000. – 340с. – Карти. – ISBN 996-02-1663-7
665636
   Картографія та картографічні методи в туризмі : (метод. вказівки до виконання практ. робіт) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [упоряд.]: Даценко Л.М., Підлісецька І.О. – Київ : Прінт-сервіс, 2014. – 34 с. – На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 32
665637
   Картографія у Львівській політехніці : до 10-річчя заснування каф. картографії та геопростор. моделювання : [іст.-бібліогр. нарис] / [Р.І. Сосса, П.М. Зазуляк, Ю.І. Голубінка, Н.П. Ярема] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 75, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-941-390-1
665638
  Даценко Л.М. Картографія. Програма факультативного курсу дл учнів 8(9) класу загальноосвітніх навчальних закладів (18 годин) / Л.М. Даценко, В.В. Совенко, І.В. Притула // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 4 (206). – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 15 назв.
665639
   Картографія. Терміни та визначення. ДСТУ 2757-94. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 95 с.
665640
  Трофименко П.І. Картографо-аналітична оцінка небезпеки забруднення рослинницької продукції 137cs / П.І. Трофименко, Н.В. Трофименко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 147-154


  В статті представлено методологію картографо-аналітичної оцінки небезпеки забруднення сільськогосподарської продукції радіоцезієм та розроблено відповідну картосхему на територію Чернігівської області. Під час застосування функцій топологічного оверлею ...
665641
  Кондратьева Н.Я. Картографо-геодезические работы при проектировании и строительстве / Н.Я. Кондратьева; Ленинградский ордена Ленина государственный ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1967. – 176 с.
665642
  Пономаренко Л.А. Картографо-геодезичні матеріали архівів міста Києва (XVI-XIX ст.) як джерело топонімічних досліджень // Дослідження з ономастики : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: Д.Г. Бучко, І.М. Желєзняк (відп. ред.), О.П. Карпенко та ін.]. – Київ : Пульсари, 2008. – С. 77-88. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-2171-19-8
665643
  Лайкин В.И. Картографо-статистические методы географического изучения производственных типов сельскохозяйственных предприятий : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Лайкин В.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 25л.
665644
  Тишковець В.В. Картографування аграрних ландшафтів в умовах поширення еродованості територій / В.В. Тишковець, В.М. Опара // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 130-133. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
665645
  Сосса Р.І. Картографування адміністративно-територіального устрою радянської України в 1921-1930 рр. : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 20-28 : Карти. – Бібліогр.: 11 назв
665646
  Сосса Р.І. Картографування адміністративно-територіального устрою Радянської України в 1931-1941 рр. : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 15-23 : Карти, мал. – Бібліогр.: 12 назв
665647
  Сосса Р. Картографування адміністративно-територіального устрою радянської України у міжвоєнний період // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 149-166
665648
  Денисик Г.І. Картографування антропогенних ландшафтів / Г.І. Денисик, І.М. Война // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 36-41 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
665649
  Пересадько В. Картографування виноробної промисловості / В. Пересадько, Н. Максименко, К. Біла // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 78-83 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2075-1893
665650
  Ізотова І. Картографування віку областей іонізованого водню в спіральній галактиці М101 / І. Ізотова, С. Парновський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 12-15. – (Астрономія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Ототожнено області іонізованого водню (НІІ) в спіральній галактиці М101=NGC 5457. Відібрано 24 області з відомим вмістом кисню, для яких на основі даних про еквівалентну ширину EW(HB) в лінії Hв визначено верхню межу віку областей зореутворення. ...
665651
  Ковальчук І.П. Картографування геоекологічного стану природно-господарських систем гірничопромислових територій / І.П. Ковальчук, Є.А. Іванов, В.В. Клюйник // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 129-137


  Необхідність картографування геоекологічного стану природно-господарських систем гірничо-промислових територій зумовлена кількома причинами: 1) недостатнім рівнем вивчення геоекологічних проблем в цих регіонах; 2) високим рівнем екологічної напруги, ...
665652
  Позняк С.П. Картографування грунтового покриву : Навчальний посібник / С.П. Позняк, Є.Н. Красєха, М.Г. Кіт; МОіНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 500 с. – ISBN 966-613-234-6
665653
  Кардаш Т.В. Картографування демографічних процесів у Волинській області / Т.В. Кардаш, О.Ю. Яценко // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 92-93
665654
  Турчик Т.В. Картографування динаміки інвестицій в сферу ІТ-технологій // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 109-116


  Висвітлено особливості створення та використання карт інвестиційної діяльності. Проаналізовано зв"язок між інвестиційною діяльністю та сферою інформаційних технологій. Представлено карту динаміки інвестицій в сферу ІТ та карту найбільших ...
665655
  Пересадько А В. Шпурік Картографування для потреб релігійного туризму (на прикладі міста Харкова) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 99-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
665656
  Прасул Ю.І. Картографування для потреб туризму : Бібліографічний довідник / Ю. І. Прасул; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 44с.
665657
  Согор А.Р. Картографування екологічного забруднення повітря міста Львів / А.Р. Согор, П.М. Зазуляк // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 28, № 4 (137). – С. 86-91. – ISSN 1561-8889
665658
   Картографування екологічного стану повітряного басейну м. Луцька на основі ліхеноіндикації / В.В. Федонюк, В.В. Іванців, М.А. Федонюк, О.В. Іванців // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 259-270
665659
  Шевченко Ю.М. Картографування еколого-небезпечних відходів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 57-63.


  В статті розкрито поняття екологічного картографування та створення карт екологічної ситуації території України. В статье раскрыто понятия экологического картографирования и создания карт экологической ситуации территории Украины. In article deals ...
665660
  Василець Л.С. Картографування залізничної мережі Південної залізниці // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 39-45


  У статті подано класифікацію залізничних станцій залежно від їх призначення і характеру роботи. Висвітлено основні особливості регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" та характеристики залізничної мережі з точки зору залізничного ...
665661
  Корнус О.Г. Картографування захворюваності населення обласного регіону (на прикладі Сумської області) / О.Г. Корнус, В.А. Шищук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 94-97 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
665662
  Шемчук М.П. Картографування зміни меж об"єктів гідрографії на основі матеріалів дистанційного зондування // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 56-65


  Щодо питання картографування зміни меж об"єктів гідрографії на основі матеріалів дистанційного зондування автором використано багатоспектральні фотознімки ділянок Київського та Канівського водосховищ за 1984-2014 роки в межах русел Дніпра та Десни із ...
665663
  Горовий О.В. Картографування інвестиційної діяльності // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 47-50 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
665664
  Дудун Т. Картографування інфекційних хвороб на території України / Т. Дудун, В. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-17. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості, які є характерними для картографування інфекційних хвороб на території України. Виділено основні картографічні способи, які варто використовувати при відображенні інфекційних хвороб на карті. Проаналізовано доцільність ...
665665
  Курач Т. Картографування інформаційних образів регіонів України за матеріалами ЗМІ / Т. Курач, Н. Левак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 64-72. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Окреслено формування образного пізнання географічного простору в роботах зарубіжних і радянських географів. Розкрито поняття географічного образу, географічного іміджу територій та чинники й підходи до формування образу територій у свідомості людини. ...
665666
  Комлєв О.О. Картографування історико-динамічних басейнових геоморфосистем // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 153-158. – ISBN 966-7650-87-1
665667
  Поливач К.А. Картографування історико-культурної спадщини в Україні // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 60-66 : Карта, таб. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 1561-4980
665668
  Палієнко Л.О. Картографування історичних змін рослинного покриву та тваринного світу // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 198-202. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 966-631-331-6
665669
  Підлісецька І. Картографування історичних подій, пов"язаних із Голокостом та остарбайтерством на українських землях / І. Підлісецька, Б. Сірий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 130-133. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано ключові аспекти картографування подій німецько-радянської війни на теренах України та визначено історичні епізоди, які не мають достатнього висвітлення на вітчизняних історичних картах. Охарактеризовано ознаки Голокосту (геноцид євреїв) ...
665670
  Зенгіна С.М. Картографування карсту Криму на різних етапах історії його дослідження // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 140-152 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва
665671
  Москаленко А.А. Картографування кормової бази бджільництва за даними LANDSAT 8 // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 32-35 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
665672
  Касьянова Н.В. Картографування крейдяних відслонень у процесі розробки атласу національного природного парку "Дворічанський" / Н.В. Касьянова, О.І. Сінна // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 110-124
665673
  Пересадько В.А. Картографування кримінологічної ситуації (на прикладі Сумської області) / В.А. Пересадько, Є.В. Орлов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 94-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
665674
  Грицьків Н.З. Картографування лавинонебезпечних територій з використанням ГІС-технологій / Н.З. Грицьків, Л.Ю. Лайкун, Л.В. Бабій // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 84. – С. 44-55 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 54-55. – ISSN 2414-9993
665675
  Сизенко О.В. Картографування ландшафтного різноманіття Дніпропетровської області // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (88). – С. 23-26 : фото. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2311-9780
665676
  Шишка О.В. Картографування Львова (1582-1770 рр.) : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 42-47 : Карти, схеми. – Бібліогр.: 23 назви
665677
  Шишка О.В. Картографування Львова (1918 - 1944 рр.) // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (76). – С. 44-47 : рис.
665678
  Шишка О.В. Картографування Львова у підавстрійський період (1772-1918 рр.) : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 42-46 : Карти
665679
  Ляшенко Д.О. Картографування міжнародних політичних зв"язків України : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 18-23 : Мал. – Бібліогр.: 19 назв
665680
  Деренюк М.М. Картографування місцевості за допомогою геоінформаційних систем "Erdas" // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 50-54


  Розглянуто та проаналізовано суть поняття ГІС та застосування ГІС в різних сферах і напрямках діяльності, аналіз місцевості за двовимірним та тривимірним зображенням, програмне забезпечення для обробки даних дистанційного зондування, а саме «ERDAS ...
665681
  Донцов О. Картографування нематеріальної культурної спадщини України в інформаційному забезпеченні туризму // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 28. – C. 4-10. – ISSN 2075-1893
665682
  Рудь В.С. Картографування пам"яток трипільської культури регіону Південно-Східної Вінниччини // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 4 (17) : Археологія і простір. – С. 134-139. – ISSN 2227-4952
665683
  Осауленко Л.Є. Картографування поверхневих вод у комплексних атласах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 41-47. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географії ; Вип. 18)
665684
  Парновський С. Картографування повної густини матерії у Місцевому Всесвіті за методом POTENT / С. Парновський, П. Шаров, О. Парновський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-5. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Ми застосували метод POTENT до останньої версії вибірки RFGC-галактик для відновлення поля швидкостей великомасштабного колективного руху галактик а відповідного просторового розподілу повної густини матерії на масштабах близько 100 h-1 Мпк. Отримані ...
665685
  Кардаш Т.В. Картографування подій Другої світової війни в контексті історичних досліджень вчених США // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 56-58
665686
  Кардаш Т.В. Картографування подій Другої світової війни на території Європи на картах американських видань // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 63-66
665687
  Кардаш Т.В. Картографування подій Другої світової війни у США // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 213-224
665688
  Даценко Л.М. Картографування подій Другої світової війни: передумови та історичні інтерпретації / Л.М. Даценко, Т.В. Кардаш // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 334-344


  Стаття присвячена питанням картографування подій Другої світової війни в контексті інтерпретацій історичних подій в науковій літературі країн, які вивчались. Порівняння карт вітчизняних видань з іноземними, перш за все країн Західної Європи і США, ...
665689
  Корнус А.О. Картографування поширенності деяких видів хвороб населення Сумської області / А.О. Корнус, О.Г. Корнус, В.Д. Шищук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 78-81 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
665690
  Пересадько В.А. Картографування прикордонних територій: реалії і перспективи / В.А. Пересадько, Н.В. Попович // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 153-157 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
665691
  Сюткін С.І. Картографування промислових комплексів Сумської області // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 74-79. – Бібліогр.: 6 назв
665692
  Пугач С.О. Картографування промисловості Волинської області (кінець XX – початок XXI ст.) / С.О. Пугач, П.П. Король // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 113-125
665693
  Стафійчук В.І. Картографування результатів науко-метричного аналізу політико-географічних публікацій у фахових виданнях України / В.І. Стафійчук, О.Ю. Яценко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 5-15


  Розкрито етапи опрацювання та результати картографування наукометричного аналізу політико-географічних публікацій у фахових виданнях України в період 1990-2012 рр. Представлено результати картографування окремих із них. Показаны этапы обработки и ...
665694
  Бейдик О.О. Картографування рекреаційно-туристського комплексу України і Сірії: основні напрями і проблеми / О.О. Бейдик, С.Ю. Трофімова, Хадра-Падр // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 189-197. – (Географія ; Вип. 41)


  Викладено основні тенденції, напрями і проблеми картографування різноманітних складових рекреаційно-туристського комплексу України (Республіка Крим) і Сирії (Західна Сирія). Проаналізовано роль картографії як однієї з наскрізних географічних наук і, ...
665695
  Дудун Т.В. Картографування розвитку середньої освіти в освітньому комплексі України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 357-366


  Розглянуто картографування розвитку середньої освіти в Україні. Описано 2 головні парадигми дослідження розвитку, структури і функціонування освітнього комплексу України. Розроблено методологічні основи картографування розвитку середньої освіти та ...
665696
  Дудун Т.В. Картографування розвитку системи вищої освіти в освітньому комплексі України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 227-235


  Обгрунтовано використання геопросторової парадигми для дослідження розвитку системи вищої освіти. Розроблено та створено дві карти, які характеризують систему вищої освіти в Україні. Обосновано использование геопространственной парадигмы для ...
665697
  Хаггаг А. Картографування секулярного розуму = Mapping the secular mind : квест модерності для безбожної утопії / Хаггаг Алі. – Рівне : Міжнародний Інститут Ісламської Думки, 2020. – 28, [4] с. – На обкл. назва та авт. парал. укр., англ. – (Серія МІІД "Книги у скороченому викладенні" = IIIT Books-in-Brief Series). – ISBN 978-966-416-747-2
665698
  Ковальчук І. Картографування селів при розробці комплексу протисельових заходів / І. Ковальчук, О. Трофімова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 118-126 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
665699
  Бабенко О.А. Картографування сучасного стану банківської системи України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 5-13


  Проаналізовано теоретичні та методичні положення картографування банківської системи України. Банківська система відображається як цілісний організм функціонування механізмів та, просторово-часових закономiрностей розмiщення, формування i розвитку, ...
665700
  Десюк В.С. Картографування та аналіз біоцентрично-мережевої конфігурації (на прикладі Лубенського району Полтавської області) / В.С. Десюк, Д.В. Свідзінська // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 179-185


  Створено схему біоцентрично-мережевої конфігурації ландшафту Лубенського району Полтавської області та проведено аналіз біоцентрів за такими показниками, як площа, форма та теплозабезпеченість; біокоридорів – за геометричними та метричними ...
665701
  Удовиченко В.В. Картографування та графічне моделювання ландшафтної генетико-морфологічної структури лісостепових комплексів Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження) // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 243-258
665702
   Картографування та структурно-логічне моделювання адаптивного туризму / О.О. Бейдик, А.В. Орещенко, А.О. Зяблова, О.І. Топалова // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 106-114


  Визначено структуру першоджерел туристського картографування. Наведено персоніфіковану сегментацію картографічних творів туристсько-рекреаційного спрямування. Представлено картографічну модель чисельності актуальних та потенційних інвалідних туристів в ...
665703
  Сосса Р. Картографування території України : історія, перспективи, наукові основи / Ростислав Сосса. – Київ : Наукова думка, 2005. – 290, [1] с., [18] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-287. – ISBN 966-00-0455-9
665704
  Сосса Р.І. Картографування території України від найдавніших часів до 1941 р. : бібліографічний покажчик / Ростислав Сосса ; НАН України ; Ін-т історії України ; Книжкова палата України. – Київ, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-02-4511-2
665705
  Вдовенко В.В. Картографування транспортної мережі України / В.В. Вдовенко, Л.М. Веклич, // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 33-34 : мал. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2311-9780
665706
  Корнус А.О. Картографування трансформації структури валової доданої вартості регіональних соціогеосистем України // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 66-69 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
665707
  Купченко Б.І. Картографування трудових ресурсів територіально-виробничого комплексу (на прикладі Київської області) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 77-79 : Рис. – (Географія ; Вип. 24)
665708
  Підлісецька І.О. Картографування туристичного потенціалу Івано-Франківської області / І.О. Підлісецька, О.В. Шаповал // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 78-86


  На основі узагальнення досвіду картографічних досліджень та моделювання розроблено та укладено карту "Туристичний потенціал Івано-Франківської області". Проаналізовано туристичний потенціал області, подано опис поетапного розроблення та укладання ...
665709
  Шевченко В.О. Картографування Чорнобильської зони відчуження: історичні тренди та перспективи : картографія / В.О. Шевченко, Р.Ю. Шевченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 14-18 : Мал. – Бібліогр.: 19 назв
665710
  Путренко В.В. Картографування якості повітря на основі аналізу даних дистанційного зондування / В.В. Путренко, Н.М. Пашинська, С.Ю. Назаренко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 89-98
665711
  Чернецький В. Картографуючи посткомуністичні культури = Mapping postcommunist cultures : Russia and Ukraine in the context of globalization : Росія та Україна в контексті глобалізації : авториз. пер. з англ. / Віталій Чернецький ; [з англ. переклали: К. Ботанова та ін. ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Наук. т-во ім. Шевченка в Америці]. – Київ : Критика, 2013. – 429, [3] с. : портр. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. за вид.: Mapping postcommunist cultures: Russia and Ukraine in the contexs of globalization / Vitaly Chernetsky. Montreal & Kingston [etc.] : McGill-Queen"s univ. press, 2007. - Покажч.: с. 419-430. – Бібліогр.: с. 389-418 та в підрядк. прим. – (Серія "Критичні студії" / Ін-т Критики). – ISBN 978-966-8978-64-7
665712
  Золовский А.П. Картогрфические исследования проблемы охраны природы / А.П. Золовский. – Киев : Наукова думка, 1978. – 151с.
665713
  Ліодт Г.Н. Картознавство : посібник для вищих педагогічних навчальних закладів / Г.Н. Ліодт. – Київ : Радянська школа, 1940. – 324с.
665714
  Ліодт Г.Н. Картознавство : навч. посіб. для педагогічних навч. закладів / Г.Н. Ліодт. – Київ : Радянська школа, 1951. – 420 с.
665715
  Божок А.П. Картознавство : підручник для студ. ВНЗ / А.П. Божок, А.М. Молочко, В.І. Остроух ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 332, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 312-328. – Бібліогр.: с. 310-311. – ISBN 978-966-439-737-4
665716
  Кудрицкий Д.М. Картометрические работы : учеб. пособ. / Д.М. Кудрицкий; Министерство высш. и среднего спец. образования РСФСР ; Ленинградский гидрометеорологический ин-т ; [отв. ред. Ю.А. Яковлев]. – Ленинград : ЛПИ, 1978. – 80 с.
665717
  Пригодич В. Картонные личины / В. Пригодич. – Л, 1990. – 48с.
665718
  Шулаков Сергей Картонный герой нашего времени = Критический разбор / Шулаков Сергей, Шведов Александр // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 10 (645). – С. 9-14. – ISSN 0132-2036
665719
   Картопля. – 2-е переробл. і доп. вид. – К., 1954. – 232с.
665720
  Бобкова Л.П. Картопля / Л.П. Бобкова. – Київ : Наукова думка, 1976. – 131 с. : табл. – (Науково-популярна література)
665721
  Нечипорук І.Д. Картопля в західних областях України / І.Д. Нечипорук, О. Онищенко. – Львів, 1953. – 68с.
665722
  Кух І.О. Картопля на вашому столі. / І.О. Кух. – К., 1987. – 33с.
665723
  Рябчук В.П. Картопляники голодного року : есеї, новели / Василь Рябчук. – Львів : Камула, 2008. – 80 с. – ISBN 966-433-007-8
665724
  Стоянов Радостин Картосемиотика, метакартография, неогеография-признаки кризиса в современной картографии? // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 6(9). – Бібліогр.: 10 назв
665725
  Молочко М. Картосеміотика і концепція "поля" в атласі університету (ЗВО) освітньо-управлінського типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 65-72. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Картосеміотика сформувалась на стику картографії та семіотики, лінгвістичної науки, що досліджує властивості знаків і знакових систем як мовних утворень. Важливість розгляду її положень у застосуванні до сучасних прийомів та способів просторового ...
665726
  Молочко М.А. Картосеміотика навчальних підрозділів в атласі університету // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (99/100). – С. 5-12. – ISSN 0868-6939


  Представлена ізолінійна блок-діаграма забезпеченості університетської освіти науково-педагогічним персоналом КНУ імені Тараса Шевченка станом на 01.01.2018 р.
665727
  Молочко А. Картосеміотика: довершений вигляд наукознавчої мовної концепції сучасної картографії, що претендує на роль її загальної теорії / А. Молочко, М. Молочко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-47. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Тривала історія картографії як науки, виробництва та освіти засвідчує, що її загальна теорія завжди узгоджувалась із найактуальнішими вимогами суспільної практики, які постійно змінювались, роблячи її еволюціонуючою науковою дисципліною, що в наш час ...
665728
  Полякова Н.О. Картосеміотична модель національного атласу Росії // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 29-35


  В статті представлені результати картосеміотичного аналізу Національного атласу Росії у графічному та табличному виглядах. Визначено інформаційне ядро, склад якого обумовлено призначенням атласів. Результати викладені в статті можна використовувати в ...
665729
  Полякова Н.О. Картосеміотичні дослідження Національного атласу Німеччини // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 52-75


  В статті представлені результати картосеміотичного дослідження Національного атласу Німеччини у графічному та табличному виглядах. Вперше, проведено порівняльне картосеміотичне дослідження окремих модулів з усієї сукупності багатотомного ...
665730
   Картотека азербайджанских нефтей. – Баку, 1966. – 68с.
665731
  Джалгония В. Картотека Дон Жуана. (Странности любви) // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 37. – С.26-31. – ISSN 0234-1670
665732
  Фрид Н. Картотека живых / Н. Фрид. – М., 1958. – 464с.
665733
   Картотека заголовков коллективного автора. – Л., 1975. – 60с.
665734
  Стукалова Т.Н. Картотека книгообеспеченности в системе управления учебным процессом вуза // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 25. – С. 47-53
665735
  Стукалова Т.Н. Картотека книгообеспеченности в системе управления учебным процессом вуза // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 26. – С. 2-24. – Бібліогр.: с. 20
665736
  Стукалова Т.Н. Картотека книгообеспеченности в системе управления учебным процессом вуза // Библиотеки учебных заведений. Спецвыпуск : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2009. – б/н : Книгообеспеченность учебного процесса. Концепции. Подходы. Методика расчета. – С. 46-63


  Опыт автоматизации картотеки книгообеспеченности учебного процесса Московского инженерно-физического института государственного университета.
665737
  Піх О.М. Картотека Мирона Кордуби "Бібліографія історії України": структура та принципи складання // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 175-183. – ISSN 0130-5247
665738
  Букасов С.М. Картофели Южной Америки и их селекционное использование. / С.М. Букасов. – Ленинград, 1933. – 146 с.
665739
  Бертон В. Картофель / В. Бертон ; пер. с англ. В.Н. Черкасова ; под ред. и с предисл. проф. А.Г. Лорха. – Москва : Иноиздат, 1952. – 264 с. – Библиогр. в конце гл.
665740
   Картофель. – М., 1953. – 568с.
665741
  Бородин И.В. Картофель / И.В. Бородин. – Новосибирск, 1960. – 56с.
665742
  Лехнович В.С. Картофель / В.С. Лехнович. – Л., 1963. – 1-204с.
665743
  Уайтхед Т. Картофель здоровый и больной / Т. Уайтхед. – Москва, 1955. – 608с.
665744
  Всесоюзная Картофель и овощи / Всесоюзная, выставка с.-х.; Эдельштейн В.И. – Москва, 1954. – 92 с.
665745
  Всесоюзная Картофель и овощи / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 68 с.
665746
   Картофель на торфяных почвах. – К., 1977. – 184с.
665747
   Картофель, овощи, плоды, бахчевые культуры, грибы и продукты их переработки. – М.
2. – 1964. – 516с.
665748
   Картофель, овощи, плоды, ягоды, бахчевые культуры, грибы и продукты их переработки. – М.
1. – 1964. – 352с.
665749
   Картофель. Передовой опыт и достижения науки. – М., 1958. – 352с.
665750
  Осмола Н.И. Картофельный комарик в условиях западных областей УССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Осмола Н.И. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 19 с.
665751
  Порстман В. Карточка и картотека / В. Порстман. – М., 1930. – 212с.
665752
  Боковнев О.А. Карточки-задания для программированного опроса по геометрии / О.А. Боковнев, О.Д. Грекулова, Т.И. Кузнецова. – Москва : Высшая школа, 1979. – 112 с. : ил. – (Профтехобразование. Математика)
665753
  Конькова Л.Ю. Карточки-задания на уроках в старших классах : Методика и опыт. Актуальное интервью // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 64-69 : Табл. – ISSN 0016-7207
665754
  Чекова М.Д. Карточки-задания по черчению / М.Д. Чекова. – М, 1967. – 320с.
665755
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению / Е.А. Василенко. – Москва, 1974. – 237с.
665756
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению / Е.А. Василенко. – Москва, 1974. – 206с.
665757
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению / Е.А. Василенко. – Москва, 1977. – 207с.
665758
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению / Е.А. Василенко. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1979. – 223с.
665759
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению / Е.А. Василенко, Т Е. Жукова, . – Москва, 1984. – 414с.
665760
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению для 6 класса / Е.А. Василенко, Е.Т. Жукова. – Москва, 1988. – 208с.
665761
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению для 7 класса / Е.А. Василенко, Е.Т. Жукова. – Москва, 1971. – 208с.
665762
  Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению для 8 класса / Е.А. Василенко. – Москва, 1978. – 208с.
665763
   Карточки-задания по черчению для 8 класса / Василенко Е.А. – М., 1985. – 224с.
665764
   Карточки-задания по черчению для 8 класса / Василенко Е.А. – М., 1990. – 239с.
665765
  Хотимская О.В. Карточки-задания по черчению для VI - VIII классов / О.В. Хотимская, Г.А. Наумова. – М, 1963. – 301с.
665766
  Хотимская О.В. Карточки-задания по черчению для VI - VIII классов / О.В. Хотимская, Г.А. Наумова. – изд. 2-е. – М, 1965. – 303с.
665767
   Карточки для каталогов и картотек. Общие требования. ГОСТ 7.51-84. – Москва : Издательство стандартов, 1985. – 15 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу)
665768
  Шилова Т.Ф. Карточки для упражений по русскому языку в 5-6 классах. / Т.Ф. Шилова. – М., 1971. – 132с.
665769
  Шилова Н.И. Карточки для упражнений по орфографии в V классе. / Н.И. Шилова. – 4-е изд. – М., 1967. – 351с.
665770
  Шилова Н.И. Карточки для упражнений по орфографии и пунктуации в V-VIII классе. / Н.И. Шилова. – 2-е изд.перераб. – М., 1960. – 632с.
665771
  Шилова Н.И. Карточки для упражнений по орфографии и пунктуации в VI-VIII классе. / Н.И. Шилова. – 3-е изд.перераб. – М., 1964. – 604с.
665772
  Неелова З.Г. Карточки по русскому языку / З.Г. Неелова. – Москва, 1963. – 3334с.
665773
  Неелова З.Г. Карточки по русскому языку / З.Г. Неелова. – М., 1965. – 439с.
665774
   Карточки программированного решения задач по физике. – Тула, 1977. – 91с.
665775
   Карточная система в г.Киеве. – К., 1921. – 144с.
665776
  Розалиев Н. Карточные игры России / Н. Розалиев. – М, 1991. – 89 с.
665777
  Сукиасян Э. Карточные или электронные? // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 14 - 17. – ISSN 0869-4915
665778
   Карточные коммерческие игры "Винт" (во всех видах). – М., 1991. – 157с.
665779
  Петропавловская Юлия Карточный блеф // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 20-22 : карта
665780
  Марков С.А. Карточный домик / С.А. Марков. – М, 1990. – 143с.
665781
  Корнблат Сирил Карточный домик : Фантаст. рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 62-65 : Іл.
665782
   Карточный домик. США глазами фантастов. – М., 1969. – 341с.
665783
   Карточный игрок на все руки: Описание всех карточ. игр., существовавшихи существующих со времен их появления и до наших дней. – М. – 256с.
665784
  Сковронский Картошка без соли. / Сковронский, Ю. Слотвинский. – Л.-М., 1961. – 96с.
665785
  Ветров Ф.А. Картошка в натюрморте / Ф.А. Ветров. – Москва, 1982. – 192с.
665786
  Пашнев Э.И. Картошка. / Э.И. Пашнев. – Воронеж, 1977. – 168с.
665787
  Володченко А. Картоязыковые проблемы и картосемиотика : (сравнительный анализ, размышления, разработки); монография / А. Володченко. – Дрезден, 1993. – 83.[20]c. : 7л.карт
665788
  Голець І.В. Картридж для твердофазної екстракції альдегідів з наступним верх-уф визначенням / І.В. Голець, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 21
665789
  Максимович Г.А. Картс карбонатных нефтегазоносных толщ. / Г.А. Максимович, В.Н. Быков. – Пермь, 1978. – 96с.
665790
  Кусов В.С. Карту создают первопроходцы / В.С. Кусов. – Москва : Недра, 1983. – 69 с.
665791
  Павлова В.П. Картування грунтів території України за роки Радянської влади // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 19-25
665792
   Картування параметрів піскуватості як основа пошуково-розвідувальних робіт на нафту та газ у теригенних комплексах / О.Ю. Лукін, І.Р. Окрепка, В.А. Пупов, З.П. Шев"якова, М.Г. Єгурнова // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 69-84 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
665793
   Картули Саадрео. – Тбилиси, 1961. – 8 с.
665794
  Багров Л.С. Карты Азиатской России : исторические заметки / Л.С. Багров. – Петроград : [Б. и.], 1914. – 28 с. + карты
665795
  Бугаев В.А. Карты барической топографии. / В.А. Бугаев. – Л., 1950. – 64с.
665796
  Михайловская А.И. Карты в экспозиции музеев / Комитет по делам культ.-просвет. учрежд. при Совете Министров РСФСР, НИИ Краеведческой и музейной работы ; А.И. Михайловская. – Москва : [Б. и.], 1947. – 56 с. : ил.
665797
   Карты Великого Востока. – Пхеньян, 1957. – 271с.
665798
  Востокова А.В. Карты вечной мерзлоты / А.В. Востокова. – Москва, 1969. – 1-28с.
665799
   Карты географическия Российской империи. – 9с.
665800
   Карты геоморфологическая, растительности и природного районирования Целинного края Северного Казахстана с пояснительным текстом. – Москва, 1961. – 48с.
665801
  Гармонов И.В. Карты грунтовых вод степных и лесостепных районов Европейской части СССР / И.В. Гармонов. – М., 1955. – 20с.
665802
   Карты для высшей школы : Состояние, задачи, перспективы ; тематическое и комплексное картографирование и создание атласов ; сборник. – Москва : Московский университет, 1977. – 137 с.
665803
  Хоботова Карты для лекционной работы / Хоботова, Н.Н. Мокрова. – Москва, 1974. – 94 с.
665804
  Хоботова Карты для лекционной работы / Хоботова, Ж.А. Полевая. – Москва, 1985. – 112 с.
665805
  Виноградов Н.В. Карты и атласы / Н.В. Виноградов. – Москва-Ленинград, 1941. – 192с.
665806
  Сухов В.И. Карты и атласы в работе лектора / Общество "Знание" РСФСР ; В.И. Сухов. – Москва : Знание, 1968. – 64 с. – (В помощь лектору)
665807
  Андрощук А. Карты и границы: образы пространства и территориальные споры в пограничье (Украина, Беларусь и Молдова в постсоветский период) // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2010. – № 3/4. – С. 71-97. – ISSN 1822-5136
665808
  Лебедева В.К. Карты и планы : учеб. пособ. / В.К. Лебедева; Министерство высшего и среднего спец. образования РСФРС ; свердловский горный ин-т им. В.В. Вахрушева. – Свердловск : Изд-е Института, 1967. – 48 с.
665809
  Скальский А.В. Карты и планы Одессы / А.В. Скальский, Л.Г. Белоусова // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса - ЮНЕСКО) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 січ. 2015 р., м. Одеса / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж., Міжнар. рада з охорони пам"яток та іст. місць [та ін.] ; [редкол.: В.С. Дорофєєв (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – С. 64-71. – ISBN 978-966-190-989-1
665810
  Быстрова Н.В. Карты к пулковскому обзору неба в радиолинии межзвездного нейтрального водорода = Contour maps to the pulkovo sky survey in the interstellar neutral hydrogen radio line / Н.В. Быстрова. – Ленинград, 1980. – 6с.
665811
   Карты к учебнику "Физическая география частей света" : 6 класс. – Москва : Учпедгиз, 1956
665812
   Карты к учебнику "Физическая география частей света" 6 кл.. – Москва : Учпедгиз, 1955
665813
   Карты лавиноопасных районов Советского Союза. – Москва : Московский университет, 1971. – 28с.
665814
  Алексеев В.И. Карты лесов, лесного хозяйства и лесной промышленности // Методические указания по проектированию и составлению комплексных научно-справочных атласов / МГУ им. М.В. Ломоносова ; Геогр. ф-т. – Вып. 15. – Москва : ЛИК МГУ, 1972. – Вып. 15 : Карты лесов, лесного хозяйства и лесной промышленности / В.И. Алексеев. – С. 1-32
665815
  Белоцерковский М.Ю. Карты механизации и электрификации сельского хозяйства / М.Ю. Белоцерковский, Н.С. Виноградова // Методические указания по проектированию и составлению комплексных научно-справочных атласов / МГУ им. М.В. Ломоносова ; Геогр. ф-т ; под общ. ред. К.А. Салищева и Ю.Г. Саушкина. – Вып. 14а. – Москва : Московский университет, 1973. – Карты механизации и электрификации сельского хозяйства / М.Ю. Белоцерковский, Н.С. Виноградова. – с.1-30
665816
  Кристи А. Карты на стол / А. Кристи. – М, 1991. – 163с.
665817
  Возовикова Т. Карты на стол. Ведущие университеты померятся планами. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 15 февраля (№ 7). – С. 6


  Нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше наших университетов попали в топ-500. Девять миллиардов рублей из федерального бюджета предполагается направить в 2013 году на то, чтобы вывести ведущие вузы России на уровень, который позволит им ...
665818
   Карты населения. – М.
1. – 1971. – 105с.
665819
  Евтеев О.А. Карты населения : Общая часть // Методические указания по проектированию и составлению карт комплексных научно-справочных атласов / МГУ им. М.В. Ломоносова ; Геогр. ф-т ; под общ. ред. К.А. Салищева. – Вып. 13а. – Москва : ЛИК МГУ, 1972. – Карты населения. Общая часть / О.А. Евтеев. – с.1-36
665820
   Карты населения. – Москва
1. – 1984. – 224 с.
665821
   Карты населения : Свод. кат. В 3-х вып. – Москва
Вып. 2 : Демографические и социально-экономические карты. – 1985. – 173с.
665822
   Карты населения : Свод. кат. В 3-х вып. – Москва
Вып. 3 : Этнографические и лингвистические карты, карты поселений и расселения. – 1986. – 159с.
665823
  Чистякова Александра Карты неведомых земель // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 3 (2906). – С. 120-122 : фото
665824
  Нехороших Анна Михайловна Карты обслуживания населения : Аннот. указ. В 2-х вып. / Нехороших Анна Михайловна. – Москва
Вып. 1. – 1976. – 164с.
665825
  Нехороших Анна Михайловна Карты обслуживания населения : Аннот. указ. В 2-х вып. / Нехороших Анна Михайловна. – Москва
Вып. 2. – 1976. – 143с.
665826
  Сальников С.Е. Карты оценки природных условий : (принципы и методы разработки для региональных атласов) / Московский государственный ун-т им. М.В. Ломоносова ; С. Е. Сальников. – Москва : Московский университет, 1977. – 80 с.
665827
  Шкурков В.В. Карты оценки природных условий для жизни населений (разработка проблемы на примере различных районов страны) : Автореф... канд. геогр.наук: 502 / Шкурков В.В.; МГУ. – М., 1969. – 16л.
665828
  Лавровский В.М. Карты парламентского огораживания общенных земель в Англии конца XVIII - начала XIX вв. / В.М. Лавровский. – Москва ; Ленинград, 1940. – 59 с.
665829
   Карты полей динамики и взаимосвязи явлений : сборник статей. – Иркутск : Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР, 1980. – 157 с.
665830
   Карты полей плотности в географических исследованиях. – Ирскутск, 1978. – 122с.
665831
  Кольер Д. Карты правду говорят : рассказы / Джон Кольер ; Сост. и пред. В. Скороденко. – Москва : Известия, 1987. – 250 с. : ил. – (Б-ка журнала "Иностранная литература")
665832
  Заруцкая И.П. Карты природы : редакционно-подготовительные и авторские работы / И.П. Заруцкая; отв. ред. В.П. Шоцкий. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное из-во, 1965. – 208 с.
665833
  Заруцкая И.П. Карты природы / И.П. Заруцкая. – Иркутск, 1965. – 208с.
665834
   Карты природы. – Москва
Вып.1. – 1979. – 103с.
665835
   Карты природы. – М.
2. – 1980. – 138с.
665836
   Карты природы. – Москва
Вып. 3. – 1981. – 115 с.
665837
  Лютый А.А. Карты промышленности / А.А. Лютый, А.И. Шкирина // Методические указания по проектирорванию и составлению карт комплексных научно-справочных атласов / МГУ им. М.В. Ломоносова ; Геогр. ф-т ; под ред. К.А. Салищева и Ю.Г. Саушкина. – Вып. 17. – Москва : ЛИК МГУ, 1971. – Карты промышленности / А.А. Лютый, А.И. Шкирина. – с.1-42
665838
  Запрянов Н.Д. Карты промышленности для перспективного планирования народного хозяйства НР Болгарии : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Запрянов Н.Д. ; Моск. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Москва, 1963. – 20 с.
665839
   Карты рассказывают. – Ленинград, 1957. – 52с.
665840
  Заруцкая И.П. Карты растительности в комплексных атласах / И.П. Заруцкая. – Вып. 9. – Москва, 1973. – 42с.
665841
  Верещака Т.В. Карты речных бассейнов: их значение и особенности проектирования / Т.В. Верещака, Н.А. Билибина, И.Е. Курбатова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 9-15 : карта, табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
665842
   Карты среднего годового стока рек СССР в масштабах 1: 500000000 (на 8 листах) и 1 : 10000000 (на 1 листе). Приложение к монографии К.П. Воскресенского "Норма и изменчивость годового стока рек СССР", 1962. – с.
665843
   Карты стока рек и временных водотоков : (На примере центрально-черноземных областей). – Воронеж : Воронеж. ун-и, 1975. – 144 с.
665844
  Пивоварова З.И. Карты суммарной солнечной радиации и радиационного баланса территории СССР за период Международного геофизического года / З.И. Пивоварова. – Москва, 1966. – 50с.
665845
  Пивоварова З.И. Карты суммарной солнечной радиации и радиационного баланса территории СССР за период Международного Года Спокойного Солнца / З.И. Пивоварова. – Москва, 1968. – 71с.
665846
   Карты тектонического районирования, веществнного состава и современного рельефа доюрского фундамента, и структурно-тектоническая карта Западно-Сибирской плиты (по геофизическим данным). – Новосибирск, 1963. – с.
665847
   Карты транспорта СССР. 1965-1975 : Каталог. – Москва, 1976. – 64с.
665848
  Яворницкий Д.И. Карты Украины и Запорожья : Труды XIII археологического съезда в городе Екатеринославе. – Москва
Т. 2. – 1907. – С. 51-60
665849
  Романов А.А. Карты четвертичных отложений, их чтение и построение / А.А. Романов. – Саратов, 1970. – 70с.
665850
  Романов А.А. Карты четвертичных отложений, их чтение и построение : Пособие к лабораторно-практическим занятиям по курсу геологии четвертичных отложений / А.А. Романов. – 2-е изд., испр. и перераб. – Саратов, 1980. – 81с.
665851
  Карнацевич И.В. Карты экстремальных температур воздуха на территории России и сопредельных стран : информация // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 10. – С. 51-53 : Карти. – ISSN 0016-7126
665852
  Карнацевич И.В. Карты экстремальных температур воздуха на территории России и сопредельных стран : информация // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 51-53 : Карти. – ISSN 0016-7126
665853
  Карнацевич И.В. Карты экстремальных температур воздуха на территории России и сопредельных стран // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 12. – С. 56-58 : карты. – ISSN 0016-7126
665854
  Кравец Е.А. Карты, "смена парадигмы" и ответы на пространственные вопросы // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 55-56. – ISSN 0016-7126
665855
  Устрялов Н. Карты, планы и снимки к первым трем томам Истории царствования Петра Великого. – СПб : Тип. Второго Отделения Собственной Его Имп. Величества Канцелярии, 1863. – 7 с. : ил. + карты
665856
  Устрялов Н. Карты, планы и снимки к четвертому тому Истории царствования Петра Великого. – СПб : Тип. Второго Отделения Собственной Его Имп. Величества Канцелярии, 1863. – 23 с. + карты
665857
  Риттер К. Карты, представляющие... с объяснением, 1828
665858
  Рудий В. Каруковані писанки - унікальне явище в українському писанкарстві // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 91-92.
665859
  Короткий В.А. Карус Карл Густав / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 97. – ISBN 966-06-0393-2
665860
  Томин Ю.Г. Карусели над городом / Ю.Г. Томин. – Л., 1991. – 352с.
665861
  Ворскло В. Каруселя ідей і кольорів // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 457, березень : березень. – С. 14-15


  Образотворча виставка А. Бабича. Андрій Бабич (народився 1921 в Охтирці біля Харкова) – канадський художник українського походження, живописець-пастеліст, портретист і пейзажист.
665862
  Маршак С.Я. Карусель / С.Я. Маршак. – Москва, 1962. – 224с.
665863
  Полачек К. Карусель / К. Полачек. – М.-Л, 1965. – 383с.
665864
  Межелайтис Э. Карусель : стихи / Эдуардас Межелайтис ; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1967. – 231 с.
665865
  Егоров Б.А. Карусель / Б.А. Егоров. – М, 1974. – 222с.
665866
  Горышин Г.А. Карусель / Г.А. Горышин. – Москва, 1975. – 95с.
665867
  Аракелян Г.А. Карусель / Г.А. Аракелян ; [худож. Г. Яралян]. – Ереван : Айастан, 1975. – 195 с. : рис.
665868
  Бенадов Х. Карусель : юмористические рассказы / Бенадов Х. ; пер. В. Поляновой, Р. Бранц. – София : Софія-Пресс, 1977. – 140 с. – (Б-ка "Болгария")
665869
  Васильева К.П. Карусель / К.П. Васильева. – Москва, 1982. – 255с.
665870
  Лиханов А.А. Карусель : повести / А.А. Лиханов. – М., 1984. – 366с.
665871
  Зощенко М.М. Карусель / М.М. Зощенко. – Алма-Ата, 1989. – 240с.
665872
  Зубарева В. Карусель всея Руси : купля-продажа в пьесе "Вишневый сад" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 6. – С. 77-94. – ISSN 0042-8795
665873
  Ямпольский Б.С. Карусель. / Б.С. Ямпольский. – Москва, 1969. – 80с.
665874
  Шиканов Ю.А. Карусель. / Ю.А. Шиканов. – Ярославль, 1981. – 127с.
665875
  Свиридов В.И. Карусель. / В.И. Свиридов. – М., 1984. – 159с.
665876
   Карусель: Юморист. рассказы, монологи, сценки. – Л., 1989. – 479с.
665877
  Парфанович С. Карусь і ми = Carry and we : авто-біографія / Софія Парфанович. – Чікаго : В-во Миколи Денисюка, 1966. – 324 с. : іл. – З кол. Dr. T. Olesijuk
665878
  Пивовар С.Ф. Карфаген / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 185. – ISBN 966-642-073-2
665879
  Циркин Ю.Б. Карфаген и его культура / Ю.Б. Циркин. – Москва, 1986. – 286с.
665880
  Циркин Ю.Б. Карфаген и его культура / Ю.Б. Циркин ; [редкол.: А.Н. Болдырев и др. ; отв. ред. И.Ш. Шифман] ; Акад. наук СССР, Отд-ние истории, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1987. – 285, [3] с. : ил. – Указ. имен геогр. назв.: с. 275-284. – Библиогр.: с. 257-273. – (Культура народов Востока : материалы и исследования)
665881
  Шустов В.Н. Карфагена не бедет! / В.Н. Шустов. – Свердловск, 1957. – 208с.
665882
   Карханін Юрій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 288. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
665883
   Карханін Юрій Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 261-262 : фото
665884
   Карханін Юрій Іванович (1911-1993) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 189. – ISBN 978-966-439-754-1
665885
   Карханіна (Кондратенко) Неоніла Яківна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 262 : фото
665886
  Паульсон О. Карцинологические заметки / О. Паульсон. – Киев : В Университ.тип., 1875. – 6с. + Табл.1
665887
  Монченко В.І. Карцинологія : навчальний посібник / В.І. Монченко, П.Г. Балан, В.М. Трохимець ; [за ред. В.І. Монченка] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 527, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 519-521. – ISBN 978-966-439-466-3
665888
  Мурадян О.Д. Карчеванский диалект : Автореф... канд. филос.наук: / Мурадян О.Д.; АН Арм. ССР. Ин-т языка. – Ереван, 1958. – 34л.
665889
  Балаж Б. Карчи Бруннер : повесть : [для сред. возраста] / Б. Балаж ; [пер. с венг. Б. Гейгер ; рис. Г. Валька]. – Москва : Детская литература, 1972. – 167 с. : ил.
665890
   Каршерінг - послуга новітніх технологій // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
665891
  Галиндабаева В. Карымы и семейские в Бурятии: трансформации этнического фронтира / В. Галиндабаева, Н. Карбаинов // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2020. – 3. – С. 115-156. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
665892
  Косичев Л.А. Карэн Хачатуров: жизнь, отданная латиноамериканистике // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 1. – С. 43-58. – ISSN 0044-748Х
665893
  Успенская М.И. Карэн Хачатурян / М.И. Успенская. – Москва : Советский композитор, 1959. – 8 с.
665894
  Долинская Е.Б. Карэн Хачатурян / Е.Б. Долинская. – Москва : Советский композитор, 1975. – 142 с.
665895
  Алексеев М.Н. Карюха / М.Н. Алексеев. – Москва, 1967. – 94с.
665896
  Алексеев М.Н. Карюха / М.Н. Алексеев. – Москва, 1968. – 63с.
665897
  Алексеев М.Н. Карюха : повесть / Михаил Алексеев ; [худож. И. Годин]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1978. – 184 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
665898
  Алексеев М.Н. Карюха : повесть / М.Н. Алексеев. – Москва : Современник, 1984. – 61с.
665899
  Алексеев М.Н. Карюха / М.Н. Алексеев. – Москва, 1985. – 574с.
665900
  Алексеев М.Н. Карюха / М.Н. Алексеев. – Москва, 1985. – 287с.
665901
  Алексеев М.Н. Карюха / М.Н. Алексеев. – Москва : Советский писатель, 1988. – 270 с
665902
  Алексеев М.Н. Карюха. Драчуны : дилогия / М.Н. Алексеев. – Москва : Известия, 1986. – 410с. – (Библиотека "Дружбы народов")
665903
  Мамедов И.М. Карягинские говоры азербайджанского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Мамедов И.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филол. фак. – М., 1958. – 42л.
665904
  Быков В. Карьер / В. Быков. – Москва, 1988. – 448 с.
665905
  Быков В.В. Карьер : повесть / Василь Быков ;. – Москва : Советский писатель, 1988. – 300 с.
665906
  Быков В. Карьер : [повесть] / Василь Быков. – Москва : Книжная палата, 1988. – 222, [2] с. – Сер. основана в 1987 г. – (Популярная библиотека)
665907
  Быков В. Карьер / Василь Быков ;. – Москва : Известия, 1990. – 381 с.
665908
  Осипов В.Ф. Карьера / В.Ф. Осипов. – Горький, 1983. – 223с.
665909
  Шадрин А.И. Карьера / А.И. Шадрин. – Волгоград, 1989. – 399с.
665910
  Пащенко-де Превиль Карьера в понимании молодежи: сравнительный анализ социальных представлений российских и французских студентов // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 4. – С. 48-61. – ISSN 0042-8841
665911
  Гроссман Л. Карьера д"Антеса / Л. Гроссман. – Москва, 1935. – 46с.
665912
  Салтуп Г.Б. Карьера дворника. / Г.Б. Салтуп. – Петрозаводск, 1990. – 300с.
665913
   Карьера доктора Фануса: рассказы соврем. егип. писателей.. – М., 1977. – 135с.
665914
  Якокка Л. Карьера менеджера / Л. Якокка. – М., 1990. – 384с.
665915
  Якокка Л. Карьера менеджера / Л. Якокка. – Москва, 1991. – 384 с.
665916
  Якокка Л. Карьера менеджера / Ли Якокка, Уильям Новак. – 2-е изд. – Минск : Попурри, 2002. – 416 с. – (Успех !). – ISBN 985-438-822-0
665917
  Даглы С. Карьера Ногталарова / С. Даглы. – М, 1964. – 258с.
665918
  Золя Э. Карьера Ругонов / Э. Золя. – М., 1949. – 368с.
665919
  Золя Э. Карьера Ругонов / Э. Золя. – Москва, 1955. – 334 с.
665920
  Золя Э. Карьера Ругонов / Э. Золя. – Москва, 1983. – 392с.
665921
  Золя Э. Карьера Ругонов = La Fortune des Rougon : [роман] / Эмиль Золя ; пер. с фр. Е. Александровой. – Москва : Мир, 1985. – 272 с.
665922
  Золя Э. Карьера Ругонов. Добыча / Э. Золя. – Москва : Художественная литература, 1979. – 526с. – (Библиотека классики. Зарубежная литература)
665923
  Бельчиков Я.М. Карьера руководителя и человеческий фактор / Я.М. Бельчиков ; Латвийский ун-т, ф-т управления и экономич. информатики, Латвийское о-во "Знание". – Рига : Латвийский университет, 1992. – 112 с.
665924
  Подмайстрович В.И. Карьера синего пиджака / В.И. Подмайстрович. – Ужгород, 1966. – 55с.
665925
  Ли Д. Карьера. / Д. Ли. – Л.-М., 1959. – 72с.
665926
  Мишарин А.Н. Карьера: Роман с эпилогом. / А.Н. Мишарин. – М., 1989. – 320с.
665927
  Бэгшоу Л. Карьеристки / Л. Бэгшоу; пер. с англ. В.В.Копейко, H.К.Рамазановой. – Москва : АСТ, 1997. – 512 с. – (Сер.:Интрига). – ISBN 5784105329
665928
  Грушас Ю.А. Карьеристы / Ю.А. Грушас. – Москва, 1974. – 248с.
665929
  Иллеш Э. Карьеристы / Э. Иллеш. – М., 1983. – 299с.
665930
  Грушас Ю. Карьеристы / Ю. Грушас. – М., 1986. – 317с.
665931
  Аверин Н.Д. Карьерное хозяйство / Н.Д. Аверин. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во лит. по строительству и архитектуре, 1953. – 440 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 435-436. – (Производственные предприятия строительной индустрии)
665932
   Карьерные стратегии молодежи : учеб. пособие для студ. спец. 040104.65 Организация работы с молодежью / [Карманова О.А. и др.] ; М-во образования и науки РФ, Федерал. гос. бюджет. образоват. учрежд. высш. проф. образования "Забайкал. гос. ун-т" ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Гос. высш. учеб. заведение "Приазов. гос. техн. ун-т". – Чита : ЗабГУ, 2013. – 212, [3] с. : ил., табл. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 196-204 и в конце гл. – ISBN 978-5-9293-1035-5
665933
  Зверко Т.В. Карьерный капитал выпускника вуза: сильные стороны и направления развития / Т.В. Зверко, Т.В. Топчий // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 106-112. – ISSN 1993-5560


  "Проанализированы существующие в современной социологической науке подходы к исследованию карьеры. Обоснована перспективность теоретического и эмпирического изучения карьеры в контексте теории социальных полей и капитала П. Бурдье, что расширяет ...
665934
  Бирченко Е. Карьерный рост выпускников в системе показателей качества высшего образования // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 1 (66). – С. 17-23. – ISSN 1562-529Х


  Обобщены результаты исследования карьеры выпускников Народной украинской академии за 1997-2011 гг.
665935
  Кутняк С.В. Карьерообразующий потенциал воспитательной среды // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 79-84. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены основные направления создания и развития в педагогическом вузе воспитательной среды, способствующей становлению и реализации профессиональной карьеры будущего педагога. The article presents the main directions of the creation ...
665936
  Оніщенко О. КАС України: недоліки, суперечності та проблемні моменти застосування // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 53-56.
665937
  Жадан Сергій Каса довідок не дає : оповідання // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 103. – ISSN 0130-5212
665938
  Друце П Й. Каса маре : драма в 3-х д. / П Й. Друце, . – Київ, 1962. – 95 с.
665939
  Друцэ И.П. Каса маре : драма в 3 д. / И.П. Друцэ; авториз. пер. с молд. М.Хазина. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1965. – 127 с.
665940
  Друцэ І.П. Каса Маре : драма в 3-х д. / І.П. Друцэ. – Київ : Картя молдовеняскэ, 1972. – 87 с.
665941
  Гойков Д. Касабланка : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 326-328. – ISSN 0320-8370
665942
  Акопов В.Ф. Касанья : двустишия : сб. стихотворений / Валерий Акопов. – Киев : ДИА, 2015. – 87, [1] с.
665943
  Подсвиров И.Г. Касатка / И.Г. Подсвиров. – М, 1986. – 510с.
665944
  Подсвиров И.Г. Касатка / И.Г. Подсвиров. – М, 1991. – 301с.
665945
   Касаткин Владимир Васильевич. Художественная выставка к 10-летию творческой работы (1951-1961), 1961. – 12с.
665946
  Литвиненко А. Касаційна практика Верховного Суду в справах щодо захисту персональних даних у сфері охорони здоров"я // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права. – С. 220-236. – ISSN 1026-9932
665947
  Сердюк В. Касаційна функція правосуддя як загальносоціальний феномен // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 74-78. – ISSN 0132-1331
665948
  Сердюк В. Касаційна функція судочинства як загальносоціальний феномен // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 74-78. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
665949
  Степанюк А.Г. Касаційне оскарження судових рішень у процесуальному законодавстві України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 15-18. – ISSN 2220-1394
665950
  Шабалін А. Касаційне оскарження судових рішень у справах наказного провадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 117-119. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано цивільно-процесуальні аспекти касаційного оскарження судових рішень у справах наказного провадження. На підставі проведеного аналізу автором було запропоновано низка теоретичних висновків, а також визначені можливі шляхи ...
665951
  Костюченко О. Касаційне оскарження та перевірка як засіб забезпечення законності ухвал, постановлених в порядку виконання судових рішень в кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 415-417. – ISBN 978-617-7069-28-6
665952
  Помазанов А.В. Касаційне оскарження у цивільному процесі України в контексті реалізації права на справедливий суд // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 30-37. – ISSN 2312-1831
665953
  Сарнавський М.О. Касаційне оскарження ухвал у господарському судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 53-64. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
665954
  Глущенко С. Касаційне оскарження: від дублювання до єдності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 97-104.
665955
  Біда Катерина Михайлівна Касаційне провадження в господарському судочинстві України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Біда К.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 195 л. – Бібліогр.: л. 183 - 195
665956
  Біда К.М. Касаційне провадження в господарському судочинстві України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Біда К.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
665957
  Шевчук П.І. Касаційне провадження в цивільних справах / П.І. Шевчук, В.В. Кривенко // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.27-34
665958
  Пшонка М.П. Касаційне провадження у сучасному цивільному судочинстві України / М.П. Пшонка, О.С. Ткачук // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 17-26
665959
  Дерев"яга І.В. Касаційне провадження як факультативна стадія цивільного процесу // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 287-289. – ISBN 978-617-7096-97-8
665960
  Вронська Г. Касаційне провадження: перші кроки застосування нового ГПК // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
665961
  Тимошенко О.А. Касаційний порядок оскарження рішень суду як об"єкт праворозуміння в період Античності, Середньовіччя та Просвітництва // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 81-84
665962
  Сірий М.І. Касація - основна функція Верховного Суду України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 4 (116). – С. 29-34
665963
  Червинська М.Є. Касація в цивільному процесі:становлення і перспективи розвитку // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2015. – № 5 (26). – С. 69-79. – ISSN 2310-6166
665964
  Яковлев С.Ю. Касація в цивільному судочинстві: історія та сучасність // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 232-240. – ISSN 2224-9281
665965
  Тимченко Г.П. Касація в цивільному та адміністративному судочинстві: основні проблеми та напрями її розвитку // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 294-305. – ISBN 978-966-437-304-0
665966
  Шалдибін М.В. Касація як гарантія законності рішень, ухвалених у суді першої та апеляційної інстанції // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2019. – № 1/2. – С. 110-114. – Бібліогр.; 6 назв. – ISSN 1682-3591
665967
  Зинин Ю.Н. Касба - островок истории столицы Алжира // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 2 (643). – С. 69-74. – ISSN 0321-5075
665968
   Касеев Абылхан. Выставка произведений. Москва. 1984. – Москва, 1984. – 16с.
665969
  Ромеро Л. Касик / Л. Ромеро. – М, 1988. – 245с.
665970
  Вітович І. Касим і шестеро статистів. Вибори легалізували ставленика Назарбаєва // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 11 червня (№ 64). – С. 5


  "Президентські вибори в Казахстані в неділю, 9 червня, не містили жодної інтриги і не викликали більших емоцій, навіть у самому Казахстані. Все було визначено заздалегідь. «Вічний президент» Нусурлтан Назарбаєв залишив свій пост і вказав наступника. І ...
665971
  Шевченко Л.В. Касименко Олександр Карпович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 211. – ISBN 96966-8060-04-0
665972
  Скляренко Є.М. Касименко Олександр Карпович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 424. – ISBN 978-966-02-6472-4
665973
   Касименко Олександр Карпович (1905-1971) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 189-190. – ISBN 978-966-439-754-1
665974
  Родин Н. Касимов. / Н. Родин. – Рязань, 1959. – 62с.
665975
  Родин Н.А. Касимов. / Н.А. Родин. – М., 1976. – 119с.
665976
   Касимов: город двух культур двух народов : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 73
665977
  Соловьев В.С. Касимовская невеста / В.С. Соловьев. – Москва : АРМАДА, 1994. – 747, [5] с. : портр. – Загол. обл.: Романовы. Династия в романах. Алексей Михайлович. - На корешке: Алексей Михайлович. - В кн. также: К.Г. Шильдкрет. Гораздо тихий Государь ; А.Е. Зарин. На изломе. – (Романовы. Династия в романах ; т. 2). – ISBN 5-87994-044-6
665978
  Білецький В.С. Каситерит (- мінерал класу оксидів і гідрооксидів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 424. – ISBN 978-966-02-6472-4
665979
  Кралюк П. Касіян Сакович як філософ // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 211-216. – ISBN 978-966-2254-74-7
665980
  Кралюк П.М. Касіян Сакович як філософ // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 211-216. – ISBN 978-966-373-777-5


  Українським православним культурним діячем, який чи не найбільше піддався західним, зокрема, ренесансним впливам, був Касіян (у миру – Калістрат) Сакович (бл. 1578 – 1647). Народився він у сім’ї православного священика в містечку Потелич на Галичині. У ...
665981
  Индране И. Каска с каштанами : роман / Илзе Индране ;. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 397 с.
665982
  Хайрулін О. Каскад ігрового моделювання життєдіяльності суб"єкта // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 2 (76). – С. 66-97 : рис. – Бібліогр.: 61 назв. – ISSN 1810-2131
665983
  Томас Р. Каскадер из Сингапура / Росс Томас ; [пер. с англ. В. Вебера и др. ; худож. В. Фекляев]. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – 509, [2] с. – В кн. также: Время хишников / Д. Горес. – (ТЕРРА-Детектив). – ISBN 5-300-02472-4
665984
  Гужва В. Каскадери // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 4/5. – С. 93-133. – ISSN 0208-0710
665985
  Вишневський П.К. Каскадна схема керування випарною колоною у вторинній перегонці нафти / П.К. Вишневський, В.О. Оніщенко // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 30-31. – ISBN 978-966-622-803-4
665986
  Ильинов А.С. Каскадная модель неупругих взаимодействий частиц и ядер с ядрами. 4-5552 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Ильинов А.С.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
665987
  Чигринов С.Е. Каскадная модель ядерных реакций и ее применение к расчету прохождения частиц и ядер через многокомпонентные среды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чигринов С.Е.;. – Л., 1977. – л.
665988
  Иваненко И.П. Каскадные ливни, вызываемые частицами сверхвысоких энергий / И.П. Иваненко, Т.М. Роганова. – Москва : Наука, 1983. – 144 с.
665989
   Каскадные электронно-оптические преобразователи и их применение. – Москва, 1965. – 448 с.
665990
  Молчанов В.М. Каскады атом-атомных столкновений в кремнии и германии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Молчанов В.М.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1980. – 15л.
665991
  Пугачева Т.С. Каскады и цепочки коррелированных атомных стоклновений в кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пугачева Т.С.; АН УзССР. Объед. Ученый совет отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1966. – 19л.
665992
  Акилов Юсиф Зальманович Каскады последовательных атомных столкновений в твердых телах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Акилов Юсиф Зальманович; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
665993
   Каскады прудов на водосборе р. Кумы : Заиление и гидробиология. – Ленинград : Наука, 1975. – 255с.
665994
  Шапиро Д.Н. Каскады радиоприемников на микросхемах / Д.Н. Шапиро. – Ленинград, 1973. – 54 с.
665995
   Каскады радиоприемников на полевых транзисторах. – Москва, 1974. – 193 с.
665996
  Кобзев В.В. Каскады радиоприемников на транзисторах / В.В. Кобзев, В.Н. Шишмаков. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 272 с., [1] л. схем. : схем. – Библиогр.: с. 270-272 (66 назв.)
665997
  Ложников А.П. Каскодные схемы на транзисторах / А.П. Ложников, Е.К. Соснин. – Москва, 1969. – 144 с. ; Вып. 15
665998
  Ложников А.П. Каскодные усилители / А.П. Ложников, Е.К. Соснин. – 2-е изд., доп. – Москва-Ленинград, 1964. – 128 с.
665999
  Елфимов Ю.Н. Каслинские мастера / Ю.Н. Елфимов. – Челябинск : Юж.-Уральское кн. изд-во, 1977. – 83 с., [6] л. ил.
666000
  Павловский Б.В. Каслинский чугунный павильон / Б.В. Павловский. – Свердловск, 1979. – 29с.
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,