Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
664001
  Вишневський А. "Корпоратив" для бюрократів. Про реформу держслужби // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 5


  "Нова влада з ентузіазмом заходилася реформувати державні інституції. Наразі важко збагнути, якими саме професійними підходами керуються при цьому "слуги народу". На перший погляд, видається, що оточення президента, будучи вихідцями з ...
664002
  Воловик О. "Корпоративна реформа" Закон про ТОВ: життя за новими правилами // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 19 жовтня - 1листопада (№ 42/43). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
664003
  Поєдинок В. "Корпоративна соціальна відповідальність" та "бізнес і права людини": співвідношення концепцій // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 132-144. – ISSN 1026-9932
664004
  Смітюх А.В. "Корпоративні вторгнення" та "корпоративні перевороти" як специфічні види корпоративного рейдерства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 77-82.
664005
  Чернова Ж.В. "Корпоративный стандарт" современной мужественности // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С.97-104. – ISSN 0132-1625
664006
  Вахитов Р. "Корпорация "Минобр" как кошмар либерального сообщества (коммерциализация российских вузов генерирует // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 3. – С. 88-96. – ISSN 0130-9757
664007
  Жорнокуй Ю. "Корпорація": сучасний стан законодавства в Україні та Європейському Союзі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 13-17. – ISSN 2307-8049
664008
  Церковняк-Городецька "Корпус дум" К. Грушевської у прочитанні В. Перетца // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 506-515


  У статті досліджується наукова спадщина К.Грушввської в розвитку історії" української фольклористики, зокрема приділяється увага її праці "Корпус дум" та подається критична оцінка В.Первтца. In the article the scientific inheritance of K.Grushevs"ka ...
664009
  Сірук О.Б. "Корпус українських діалектних текстів" (КорУДіТ) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 293-300


  Стаття присвячена методиці побудови "Корпусу українських діалектних текстів" (КорУДіТ) в рамках "Корпусу текстів української мови" (КТУМ). Ми приділяємо спеціальну увагу особливостям представлення діалектних текстів в КорУДіТ, багаторівневій системі ...
664010
  Юдкін-Ріпун Короткий навчальний довідник з романо-германсько етимології / Юдкін-Ріпун; HАH Укра ни.Ін-т мистецтвознавства,фольклористики та етнологі ім.М.Т.Рильського. – Київ : НАН України. – ISBN 966-02-0665-8
Ч.1 : Германська. – 1998. – 80 с.
664011
  Юдкін-Ріпун Короткий навчальний довідник з романо-германської етимології : Додаток. Еллінізми. Кельтізми. Dubsa / Юдкін-Ріпун; НАНУ. Ін-тут мистеецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : НАН України. – ISBN 966-02-0743-3
Ч.2 : Англо-французькі латинізми. – 1998. – 81с.
664012
   Короткий нарис вивчення китайської мови у світі. – Пекін : Міжнародна культура, 1991. – 83с. – Видання китайською мовою. – ISBN 7-80049-663-6
664013
  Кирилаха Н.Г. Короткий нарис життя і наукового спадку М.В. Остроградського / Н.Г. Кирилаха, А.В. Заїка // Всеукраїнська наукова конференція "Математичне моделювання та математична фізика", присвячена 215-й річниці з дня народження Михайла Васильовича Остроградського : Кременчук, 3-5 жовтня 2016 р. : матеріали конференції / "Математичне моделювання та математична фізика", всеукр. наук. конф. – Кременчук : [б. в.], 2016. – С. 5-17. – ISSN 2224-5979


  Праці М.В. Остроградського присвячено аналітичній механіці, гідромеханіці, теорії пружності, небесній механіці, математичному аналізу та теорії диференціальних рівнянь. Його по праву вважають одним із засновників математичної фізики.
664014
  Модзалевський В. Короткий нарис життя Св. Іоанна Максимовича // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С.134-142
664015
  Подміногін В. Короткий нарис з історії письмового перекладу // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 13-26. – ISBN 978-966-8558-97-4
664016
  Тютюн О. Короткий нарис історії бойків // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 2/91 (102). – С. 73-90
664017
  Рослий І.М. Короткий нарис історії геоморфологічних досліджень Донбасу (дореволюційний період) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 3-11. – Бібліогр.: 39 назв
664018
  Рослий І.М. Короткий нарис історії геоморфологічних досліджень Донбасу (радянський період) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 63-71. – Бібліогр.: 44 назви
664019
  Грубрін Ю.Л. Короткий нарис історії геоморфологічних досліджень рівнинної частини правобережної України (дореволюційний період) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 52-62. – Бібліогр.: 54 назви
664020
  ГуцулякВ.М Короткий нарис історії комплексного фізико-географічного вивчення Молдавії / ГуцулякВ.М, М.Л. Римбу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 51-58. – Бібліогр.: 51 назва
664021
  Корнєєв О.П. Короткий нарис історії охорони природи на Україні / Корнєєв О. П. – Київ, 1960. – 12 с. – Окр. відб. з Мат. про охорону природи на Україні, Вип.2, 1960
664022
  Трускавецька І.Я. Короткий нарис історії розвитку біологічної науки в Київському університеті (друга половина ХІХ - початку ХХ ст.) // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 594-600. – ISBN 978-966-2303-13-1


  У статті, на основі аналізу архівних документів і періодичної літератури, коротко проаналізовано рівень розвитку біологічної науки в стінах Київського університету другої половини ХІХ - початку ХХ ст. та висвітлено особистий внесок учених в розвиток ...
664023
  Трускавецька І.Я. Короткий нарис історії розвитку біологічної науки у Харківському університеті: друга половина XIX - початок XX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 239-242. – ISSN 2226-3209


  Основними центрами та базами наукової роботи в галузі розвитку біологічних наук на Україні були зоологічні та біологічні кабінети, лабораторії, музеї, сади, створені при відомих університетах , зокрема Харківському, Київському, та Новоросійському.
664024
  Шуйчик В.Ф. Короткий нарис історії села Хотешів / Шуйчик В.Ф. – Хотешів, 2006. – 76с.
664025
  Євстратій Короткий нарис історії Української Православної Церкви : Продовження. Початоу у № 23 / Євстратій, (Зоря) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 24 (168), грудень. – С. 7
664026
  Євстратій Короткий нарис історії Української Православної Церкви : Закінчення. Початок в №№ 23/24 2005 р. / Євстратій, (Зоря) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2006. – № 01 (169), січень. – С. 7
664027
  Коваль Б. Короткий нарис історії церкви адвентистів сьомого дня на Сумщині // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 90-93. – ISBN 978-966-968-239-4
664028
  Баймут Т.В. Короткий нарис порівняльної граматики російської та української мов / Т.В. Баймут. – К., 1954. – 84с.
664029
   Короткий нарис про наукову школу "Теоретичні та методологічні проблеми літературознавства" // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 404-407. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
664030
  Пулинець О.С. Короткий нарис развитку естетичних вчень та теоретико-літературної думки : посібник до курсу теорії літератури / О.С. Пулинець. – Чернівці : Чернівецький Держвний університет
Ч. 1. – 1968. – 75 с.
664031
  Пясковський Д.В. Короткий нарис розвитку астрономії в Київському університеті. / Д.В. Пясковський, 1955. – 21-28с.
664032
  Буртовий М. Короткий нарис розвитку законодавства про потерпілого у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 120-123.
664033
  Ряппо Я.П. Короткий нарис розвитку української системи народної освіти : посібник для вузів / Я. Ряппо. – [Харків] : Держвидав України, 1927. – 42 с.
664034
  Тимченко Роман Короткий нарис села Перебудова // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 3: науковий історико-культурологічний збірник / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2007. – Вип. 3 (6). – С. 176-181. – ISBN 978-966-340-187-4
664035
  Тімірязев К.А. Короткий нарис теорії Дарвіна / К.А. Тімірязев ; пер. з 3-го рос. вид. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1949. – 136 с.
664036
  Сунцова І.П. Короткий нарис фонетики імецької мови / І.П. Сунцова, 1950
664037
  Баранніков А. Короткий начерк новоіндійських літератур / А. Баранніков. – Харків-Київ, 1933. – 127с.
664038
  Савенко А.О. Короткий новогрецько-український словник юридичних та економічних термінів : близько 6 000 термінів / Андрій Савенко, Анна Столярова. – Київ : Логос, 2010. – 173 с. – ISBN 978-966-171-252-1
664039
   Короткий огляд виступів у рамках наукової конференції " Фінансова політика України за сучасних умов" // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 12 (205). – С. 24-68. – Бібліогр.: 16 назв
664040
  Назаров В.О. Короткий огляд гідрологічних досліджень р. Дніпра // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 29
664041
  Годованець Н.І. Короткий огляд інтерактивних методів навчання іноземної мови / Н.І. Годованець, В.П. Леган // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 60-62. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
664042
  Назимко Є. Короткий огляд історії встановлення кримінальної відповідальності за залишення у небезпеці / Є. Назимко, Є. Пилипенко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 136-139
664043
  Авраменко А. Короткий огляд історії Кубанського козацького війська // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – С. 155-185. – ISSN 1728-9572
664044
  Кобилянський Б.В. Короткий огляд історії мовознавства / Б.В. Кобилянський. – Київ, 1964. – 153с.
664045
  Бичін С. Короткий огляд історії нормативно-правового забезпечення запобіжної детективної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (280). – С. 262-266. – ISSN 2663-5313
664046
  Горбачук Д. Короткий огляд історії офіційно-ділового стилю української літературної мови // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 120-128. – (Філологічні науки ; вип. 1)
664047
  Бережко К. Короткий огляд історії свідків Єгови в Україні / К. Бережко, В. Слюпіна // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 2. – С. 363-370. – ISBN 966-7379-70-1
664048
  Шарлеман В. Короткий огляд літератури по фавні Київщини / В. Шарлеман. – 97-106с.
664049
   Короткий огляд роботи. – К., 1929. – 35 с.
664050
  Макарушка О. Короткий огляд руско-українькского письменьства від XI до XVIII столітя для ужитку молодежи / Написав Остап Макаpушка. – 2-е поправл. вид. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1906. – 68 с. – (Виданє Руского товариства педагогічного ; Ч. 50)
664051
  Еріш Метін Короткий огляд турецького мистецтва періоду республіканської доби // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 52-60. – ISSN 1608-0599
664052
  Пучина М. Короткий огляд юридичної освіти в Оксфордському університеті // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 4. – С. 137-144
664053
   Короткий оксфордський політичний словник = The concise Oxford dictionary of politics. – 2-ге вид. – Київ : Основи, 2006. – 789с. – ISBN 966-500-184-1
664054
  Дель Гаудіо Короткий опис діалектних особливостей с. Вишневе Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 96-104. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "Короткий опис та аналіз основних особливостей говірки с. Вишневе, розташованого в Ріпкинському р-ні в північно-західній частині Чернігівської обл. Поліський масив і східнополіський говір зокрема, як відомо з наукової літератури, зберігають численні ...
664055
  Берлинський М. Короткий опис Києва / М. Берлинський. – Київ, 1990
664056
  Берлинский М.Ф. Короткий опис Києва / М.Ф. Берлинский. – К, 1990. – 203с.
664057
  Воробйов В.П. Короткий підручник анатомії людини / В.П. Воробйов. – Київ
2. – 1938. – 661с.
664058
   Короткий підручник до науки німецької мови.. – 2-е вид. – Вецляр, 1918. – 32с.
664059
  Фингерт Б. Короткий підручник історичного матеріалізму / Б. Фингерт, М. Ширвіндт. – вид. 2-е випр. і доп. – Х, 1931. – 300с.
664060
  Гижа Р А. Короткий полдень в январе / Р А. Гижа. – М., 1978. – 287с.
664061
  Меніович С.Н. Короткий політехнічний довідник / С.Н. Меніович. – Київ, 1964. – 288с.
664062
  Меніович С.Н. Короткий політехнічний довідник / С.Н. Меніович ; За ред. В.Ф.Кілессо. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1981. – 240 с.
664063
   Короткий політологічний словник. – Київ, 1991. – 90с. – ISBN 5-8238-0008-8
664064
   Короткий політологічний словник. Біографічна частина. – Львів : [б. в.], 1994. – 412, [4] с.
664065
  Багратіон-Мухранська Короткий порівняльний аналіз символу зайця в українській та шотландській етносвідомості (гендерний аспект) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 19-23


  Стаття присвячена короткому порівняльному аналізу символу зайця в індоєвропейскій, українській та шотладській етносвідомості. Особлива увага приділяється гендерному апекту. Дослідження була проведене на основі фольклорних та історичних джерел та ...
664066
  Галич А.О. Короткий портрет у документальному тексті: акцент на відтворення зовнішності реальної особи // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 18-47. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
664067
   Короткий психологічний словник. – Київ : Вища школа, 1976. – 191с.
664068
  Гом"єн Донна Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини / Гом"єн Донна. – Львів : Кальварія, 2000. – 182 с. – ISBN 966-7092-64-Х
664069
  Гом"єн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини / Донна Гом"єн; [пер. С. Ткачук]. – 3-тє вид. – Київ : Фенікс, 2006. – 192с. – ISBN 966-651-379-X
664070
  Гом`єн Донна Короткий путівник по Європейській конвенції з прав людини / Гом`єн Донна. – Львів : Кальварія, 1998. – 176с. – ISBN 966-7092-43-7
664071
   Короткий рекомендований список літератури про життя і діяльність Г.В. Плеханова / склав Буцько М.О. // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 9-19
664072
   Короткий російсько-український словник для працівників бібліотек вищих навчальних закладів : (роздавальний матеріал). – Київ : НМК ВО, 1991. – 25 с.
664073
  Панфілов В. Короткий російсько-український словник електротехнічної термінології / В. Панфілов. – Київ, 1993. – 34 с.
664074
  Панфілов В. Короткий російсько-український словник електротехнічної термінології / В. Панфілов. – 2-ге вид. – Київ, 1998. – 52 с. – ISBN 9667266249
664075
  Бова В.І. Короткий російсько-український словник поліграфічних і видавничіх термінів = Краткий русско-украинский словарь полиграфических и издательских терминов / уклад. : В.І. Бова, М.П. Доломіно. – Київ : Техніка, 1969. – 114 с.
664076
   Короткий російсько-український словник фізичних і математичних термінів. – Київ : КМУЦА, 1999. – 88с. – ISBN 966-598-016-5
664077
  Ставицька Л. Короткий словник жаргонної лексики української мови = A short dictionary of ukrainian slang : містить понад 3200 слів і 650 стійких словосполучень / Л. Ставицька; Леся Ставницька ; [Ін-т критики ; НАН України, Ін-т укр. мови ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту]. – Київ : Критика, 2003. – 334, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 323-334. – ISBN 966-7679-31-4
664078
  Зарицький М.С. Короткий словник загальнонаукових когнітологічних комунікаційних і мовознавчих термінів / Микола Зарицький. – Київ : Карбон ЛТД, 2012. – 33, [2] с.
664079
   Короткий словник занять для розробки всесоюзного перепису населення 1937 року. – Київ, 1936. – 62 с., 1 стат л.
664080
  Панфілов М.Д. Короткий словник кінолюбителя. / М.Д. Панфілов. – К., 1971. – 128с.
664081
  Лесин В.М. Короткий словник літературознавчих термінів / В.М. Лесин, О.С. Пулинець. – К., 1961. – 371с.
664082
  Коломієць М.П. Короткий словник перифраз / М.П. Коломієць, Є.С. Регушевський ; за ред. М.М. Пилинського. – Київ : Радянська школа, 1985. – 152 с. – Бібліогр.: с. 145–150
664083
  Деркач П.М. Короткий словник синонімів української мови / П.М. Деркач. – Київ, 1960. – 209с.
664084
  Деркач П.М. Короткий словник синонімів української мови / П.М. Деркач. – Львів-Краків-Париж : Просвіта, 1993. – 209с.
664085
   Короткий словник страхових термінів. – Київ, 1998. – 64 с.
664086
  Охріменко М. Короткий старослов"янсько-український словник / М. Охріменко. – Вінниця, 1957. – 87с.
664087
   Короткий статистичний збірник "Україна та Німеччина" = Die Ukraine und Deutschland in Kurze. – Київ, 2000. – 40с. – ISBN 966-95683-9-0
664088
   Короткий статистично-економічний довідник Одеської области. – Одеса, 1932. – 120с.
664089
  Корінний М.М. Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури / М.М. Корінний, Г.Г. Потапов, В.Ф. Шевченко. – Київ : Україна, 2000. – 184с. – ISBN 966-524-085-4
664090
   Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики. – Київ : Книжкова палата України, 1998. – 115 с. – ISBN 966-7308-19-7
664091
   Короткий термінологічний словник чинного законодавства: цінні папери та фондовий ринок
664092
  Бугай А.С. Короткий тлумачний математичний словник / А.С. Бугай. – Київ, 1964. – 428 с.
664093
   Короткий тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів. – Київ : КНЕУ, 2004. – 60с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-646-4
664094
   Короткий тлумачний словник термінів з УДК / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладачі: М.Й. Ахвердова, Т.Е. Калініна, Н.І. Коханевська та ін.]. – Київ : Держ. наук. установа "Книжкова палата Укpаїни імені Івана Федорова", 2011. – 27, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 27. – ISBN 978-966-647-176-8
664095
   Короткий тлумачний словник української мови. – Київ, 1978. – 296с.
664096
   Короткий тлумачний словник української мови. – Київ, 1988. – 320 с.
664097
   Короткий тлумачний словник української мови : близько 7000 слів. – Київ : Просвіта, 2004. – 608 с. – ISBN 966-8547-27-6
664098
   Короткий тлумачний словник української мови : близько 7000 слів / за ред. Д.Г. Гринчишина ; [уклад.: Д.Г. Гринчишин та ін. ; наук. ред. О.Д. Пономарів]. – Київ : Просвіта, 2010. – 599, [1] с. – ISBN 966-8547-27-6
664099
   Короткий українсько-російський словник. – Київ : Знання, 1992. – 47с.
664100
   Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту.. – Київ : Спалах, 1996. – 312с. – ISBN 5-7707-4215-1
664101
   Короткий філософський словник.. – Київ : Держполітвидав, 1940. – 319 с.
664102
   Короткий філософський словник.. – 2-ге вид. доп. – Київ : Політвидав, 1941. – 348 с.
664103
   Короткий філософський словник.. – 3-го вид. перероб. доп. – К., 1952. – 587с.
664104
   Короткий філософський словник.. – 4-е вид. доп. випр. – К., 1955. – 651с.
664105
   Короткий юридичний словник. – Київ : Політвидав України, 1989. – 189 с.
664106
  Чистяков А.Ф. Коротким - коли! / А.Ф. Чистяков. – М., 1962. – 36с.
664107
   Короткі відомості про партії, політичних діячів і газети капіталістичних країн. – К., 1935. – 61с.
664108
   Короткі відомості про партії, політичних діячів і газети капіталістичних країн. – Київ : Соціально-екон. вид. України, 1936. – 205 с.
664109
  Аліменко О.С. Короткі голосні звуки у середньовічній корейській мові: дисоціативний занепад // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 7-13. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
664110
  Конотопець Н.І. Короткі екскурсії в минуле : повісті та оповідання / Н.І. Конотопець. – Київ, 1990. – 164 с.
664111
   Короткі записки про знаменитих особистостей Китаю усіх епох. – Тайбей : Чженчжуншу, 1979. – 371с. – Видання китайською мовою. – ISBN 957-09-0348-1
664112
  Добрянський А. Короткі історичні записки про місто Самбір (1241-1779) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 289-296. – ISBN 978-617-7023-51-6
664113
  Яновський Ю. Короткі історії : оповідання / Ю.І. Яновський. – Львів, 1940. – 124 с.
664114
  Смоліч А. Короткі курс географії Беларусі / А. Смоліч. – Менск, 1925. – 352с.
664115
   Короткі матеріяли про діяльність Харківської споживспілки за 1927-28 операційний рік. – 10с.
664116
  Ярославський О. Короткі нариси з історії ВКП (б) / О. Ярославський. – Х
1. – 1931. – 280с.
664117
  Радь Т. Короткі нариси з історії родоводу Івана Радя: між Репедем і Щавним (до 60-ліття від дня народження) / Т. Радь, А. Тавпаш // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 109-113. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
664118
  Щербаненко Д. Короткі новели // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.123-146. – ISSN 0208-0710
664119
  Мінчак Г.Б. Короткі нотатки про велике життя // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 3-17


  Кочерган Михайло Петрович (н. 1936) - український мовознавець. Автор підручників "Загальне мовознавство" (1-е вид. - 1999; 2-е вид. - 2003, 2006; 3-є вид. - 2008, 2010), "Вступ до мовознавства" (1-е вид. - 2000, 2001, 2003, 2004; 2-е вид. - 2005, 2006, ...
664120
  Нестеренко П. Короткі ноти і заняття. Чому Міністерство культури не діє в унісон із прибічниками грунтовної початкової мистецької освіти // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 24-25 травня (№ 57). – С. 13
664121
  Овад Я. Короткі оповідання / Ярослав Овад. – Львів, 2001. – 143 с.
664122
  Васильєва О.І. Короткі підсумки вивчення біоморфологічних особливостей та схожості насіння тюльпанів з природи та інтродукованих в умовах Середнього Поволжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Дана характеристика морфологических особенностей семян шести дикорастущих и интродуцированых видов тюльпанов. Изучена их лаборатория и полевая всхожесть. The main morphological features of seeds and the level of laboratory and field germination were ...
664123
   Короткі правила опису книг : Посіб. для масових бібліотек. – Харків : Вид-во Кн. палати УРСР, 1962. – 116с.
664124
  Жулинський М. Короткі спалахи пам"яті буття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7-8 жовтня (№ 181/182). – С. 21


  Вацлав Гавел: на останньому самодопиті. До 80-річчя від Дня народження.
664125
  Смотрич О. Короткі спогади "відповідального секретаря" / до друку підгот. та приміт. Інни Нікітової // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 49-51. – ISSN 2411-4146
664126
  Троповський Л.Н. Короткі таблиці десяткової класифікації для невеликих бібліотек / Л.Н. Троповський. – Харків, 1947. – 63 с.
664127
   Короткі таблиці класифікації для сільських бібліотек. – К., 1959. – 80с.
664128
   Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – 446, [2] с. : іл. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 978-617-7023-51-6
664129
  Кицан О. Короткі форми верлібру в сучасній українській і російській літературах // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 46-58. – ISSN 2304-9383
664130
   Короткі характеристики робіт, які беруть участь у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2018 року / [Комітет з держ. премій України в галузі науки і техніки]. – Київ : [б. в.], 2018. – 25 с. – Назва обкл.: Збірник коротких характеристик робіт, які беруть участь у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки
664131
  Тетерина Д. Короткі штрихи історії ОУН та політична діяльність Юрія Бойка-Блохіна / Дарина Тетерина. – Мюнхен-Київ. – ISBN 966-7237-12-5
Т.2. – 1999. – 312 с. – До 70-річчя ОУН та 90-річчя з дня народження Ю.Бойка-Блохіна
664132
  Роговський К. Коротко в Західній Німеччині // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 411, травень : травень. – С. 9-12


  Про незвичну родину Пулюїв.
664133
  Швецов С.А. Коротко и ясно. / С.А. Швецов. – М, 1952. – 48с.
664134
  Глазовий П.П. Коротко і ясно : гуморески / П.П. Глазовий. – Київ, 1965. – 126 с.
664135
  Круглов Ю.М. Коротко кажучи / Ю.М. Круглов. – К, 1959. – 111с.
664136
   Коротко о главном // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 8-11 : Фото
664137
  Борисова И.В. Коротко о книгах : [П.В. Рябов. Философия классического анархизма (Проблема личности). - М.: Вузовская книга, 2007. - 340 с.; М. Шелер. Философские фрагменты из рукописного наследия/ подгот. нем. текста к публ., пер. с нем., вступ. ст. и прим. М. Хорькова. - М.: Инстит // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 185-187. – ISSN 0042-8744
664138
  Айни С. Коротко о моей жизни / С. Айни. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1958. – 128 с., [1] л. портр. : портр.
664139
  Чабиева Т. Коротко о мусульманском образовании в Ингушетии // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 90-91
664140
  Гнучев В.Н. Коротко о программировании / В.Н. Гнучев. – Москва, 1959. – 12 с.
664141
  Волоховский И.М. Коротко о профессиях / И.М. Волоховский, Г.Н. Ткачева. – Рига, 1973. – 198с.
664142
   Коротко о странах. – Москва, 1957. – 303с.
664143
   Коротко о странах. – Москва, 1959. – 340с.
664144
  Липова Г. Коротко про автора /Лілію Черкашину/ // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.53
664145
  Лавриненко Ю. Коротко про автора : Микола Зеров // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.83
664146
  Лотоцький Олександр Гнатович Коротко про автора Степана Смаль-Стоцького // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С. 70-74
664147
  Баранов В. Коротко про важливе, або сучасний літературний процес та його творці // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2012. – № 1. – С. 146-147. – ISSN 0130-321Х
664148
   Коротко про ООН / Департамент громадської інформації Організації Об"єднаних Націй. – Київ, 2008. – 32с. : іл.
664149
  Поріцький В.І. Коротко про погоду / В.І. Поріцький. – Харків, 1930. – 31с.
664150
   Коротко про цікаве // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 31 серпня (№ 161). – С. 10


  Проректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров, про наймолодшого абітурієнта країни.
664151
  Маршак С.Я. Коротко, но ясно / С.Я. Маршак. – Москва, 1948. – 63с.
664152
  Стародубов В.Л. Короткобазисная параллактическая полигонометрия / В.Л. Стародубов, Я.А. Сундаков. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 308 с.
664153
   Коротков Павло Андрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 278-279 : фото
664154
  Новоселець М.К. Коротков Павло Андрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 596. – ISBN 978-966-02-7304-7
664155
   Короткова Алла Яківна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 54-55
664156
   Короткова Алла Яківна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 106-107 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
664157
   Короткова Алла Яківна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 319 : фото
664158
   Короткова Алла Яківна (1939) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 60. – ISBN 966-95774-3-5
664159
  Кучеренко В.В. Коротковолновая аксимтотика функции Грина для уравнения +k2n2(X) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Кучеренко В.В. ; МГУ , Физ. фак. – Москва, 1968. – 5 с.
664160
  Буслаев В.С. Коротковолновая асимптоматика в задаче дифракции на выпуклых телах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Буслаев В. С.; ЛГУ. – Л., 1963. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
664161
  Дубровский В.А. Коротковолновая асимптотика для некоторых задач математической физики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Дубровский В.А.; АН СССР. Ин-т прикладной математики. – Москва, 1967. – 14л.
664162
  Кирпичникова Н.Я. Коротковолновая асимптотика некоторых классово упругих волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кирпичникова Н.Я.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
664163
  Леонтьев Евгений Алексеевич Коротковолновая асимптотика решения задачи дифракции на гладком выпуклом цилиндре : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Леонтьев Евгений Алексеевич; Акуст. ин-т АН СССР. – М., 1973. – 12л.
664164
  Малинин Р. Коротковолновая приемно-передающая радиостанция / Р. Малинин. – Харьков, 1935. – 224 с.
664165
   Коротковолновая радиоаппаратура. – М-Л, 1952. – 56с.
664166
   Коротковолновое излучение небесных тел : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 139 с.
664167
  Иванов-Холодный Коротковолновое излучение Солнца и некоторые вопросы физики ионосферы. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Иванов-Холодный Г.С.; МГУ. – М., 1966. – 24л.
664168
  Айзенберг Г.З. Коротковолновые антенны / Г.З. Айзенберг. – Москва : Связьиздат, 1962. – 815 с., [1] л. диагр. : черт., диагр.
664169
   Коротковолновые антенны / Айзенберг Г.Э. – Москва, 1985. – 535 с.
664170
   Коротковолновый конвертер. – М., 1936. – 96с.
664171
  Екимов Б.П. Короткое время бородатых / Б.П. Екимов. – Волгоград, 1977. – 176с.
664172
  Морару Н. Короткое замыкание / Н. Морару. – М., 1988. – 334с.
664173
  Мартьянов С.Н. Короткое замыкание. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1962. – 127с.
664174
  Иванова А.П. Короткое лето / А.П. Иванова. – Москва, 1984. – 62 с.
664175
  Парыгина Н.Д. Короткое счастье. Дни весенние / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1969. – 208с.
664176
  Козлов С. Короткозорість на мільярд, або коли Феміда блукає у трьох яблунях… // Юридична газета. – Київ, 2020. – 12 травня (№ 9). – С. 28-31
664177
  Дашевський А.І. Короткозорість у дітей шкільного віку / А.І. Дашевський. – Київ, 1969. – 48с.
664178
   Короткой очередью. – Донецк, 1963. – 122с.
664179
   Короткометражки. – Л., 1975. – 111с.
664180
  Всехсвятский С.К. Короткопериодическая комета Вольф I и ее происхождение. / С.К. Всехсвятский. – Киев, 1950. – [17] с. – Библиогр.: с. 65
664181
   Короткопериодические колебаения электромагнитного поля Земли. – М., 1961. – 116с.
664182
  Аникиев В.В. Короткопериодные геохимические процессы и загрязнение океана / В.В. Аникиев ; отв. ред. В.И. Ильичев ; АН СССР, Дальневост. науч. центр. Тихоокеан. океанолог. ин-т. – Москва : Наука, 1987. – 192 с.
664183
  Копничев Ю.Ф. Короткопериодные сейсмические волновые поля / Ю.Ф. Копничев. – Москва : Наука, 1985. – 176с.
664184
  Герасименко Н.П. Короткоперіодична етапність у розвитку грунтово-лесових покривів і рослинності Середнього Придніпров"я у післядніпровський час : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 206-221 : Рис. – Бібліогр.: 31назва. – ISSN 0868-6939
664185
  Шерстюков Б.Г. Короткоперодные циклические изменения в нижней атмосфере / Б.Г. Шерстюков, В.Ф. Логинов. – М, 1986. – 86с.
664186
  Іванов М. Короткоствольна вогнепальна зброя як превентивний засіб самозахисту громадян в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 132-133
664187
  Дворецька І.А. Короткострокова мінливість висот стандартних ізобаричних рівнів над територією України та прилеглими територіями / І.А. Дворецька, М.В. Савенець // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 3 (99). – С.41-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
664188
  Савенець М.В. Короткострокова мінливість висотного розподілу показників вологості атмосфери над територією України та суміжними територіями // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 68-76. – ISSN 2306-5680


  В статті подаються результати розрахунку короткотермінової мінливості відносної вологості та співвідношення суміші у нижній та середній тропосфері над територією України та суміжними територіями. Проведено аналіз кількісних показників сезонних моделей: ...
664189
  Курищук В.В. Короткострокове кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємств українськими банками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 143-148
664190
  Козінцева Л.М. Короткострокове прогнозування дат початку льодоставу та скресу р. Прип"яті біля м. Чорнобиля / Л.М. Козінцева, Л.Г. Будкіна, А.І. Лазебник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 48-55 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 20)
664191
  Корепанов О.С. Короткострокове прогнозування пропозиції робочої сили на ринку праці України / О.С. Корепанов, Ю.І. Прус, Т.Г. Чала // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 216-222. – ISSN 2222-4459
664192
  Данилюк Р.Ю. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 130-134
664193
  Соколик М.П. Короткостроковий прогноз заробітної плати в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 93-108 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
664194
  Соколик М.П. Короткостроковий прогноз надходжень із прибуткового податку громадян в Україні / М.П. Соколик, М.П. Півень // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 108-122. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
664195
  Целуйко В.Й. Короткостроковий прогноз та гендерні особливості клінічних проявів тромбоемболії легеневої артерії / В.Й. Целуйко, Л.М. Яковлева, С.М. Сухова // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 102-110. – ISSN 2224-0586
664196
  Буряченко А.Є. Короткострокові позички як інструмент оперативного бюджетного регулювання : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 22-29 : Табл., рис. – Бібліогр.:14 назв
664197
  Крашенінник І. Короткострокові програми навчання інженерів-програмістів у закладах формальної і неформальної освіти України / І. Крашенінник, В.В. Осадчий // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 72-82. – ISSN 2074-8922


  "...У статті проаналізований поточний стан впровадження у вищих навчальних закладах України програм підготовки майбутніх інженерів-програмістів зі скороченим циклом навчання."
664198
  Павлюк Олена Миколаївна Короткотермінове прогнозування процесів споживання електричної енергії на основі нейронних мереж з неітераційним навчанням : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.04 / Павлюк О.М.; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
664199
  Шнирков О.І. Короткотермінові ефекти входження центральноєвропейських країн до економічної системи ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 115-118.
664200
  Гаврилець Ю.Д. Короткотривалі медіаефекти у молодіжних студентських групах (на матеріалі теленовин) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Гаврилець Юрій Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 266 л. – Додатки: л. 202-266. – Бібліогр.: л. 180-201
664201
  Гаврилець Ю.Д. Короткотривалі медіаефекти у молодіжних студентських групах (на матеріалі теленовин) : автореф. дис. ... канд. із соц. комунікацій : 27.00.01 / Гаврилець Юрій Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
664202
  Боровий М.О. Коротченков Олег Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 598. – ISBN 978-966-02-7304-7
664203
  Аляутдинов А.С. Корочанская каша : комедия в 1-м д., 3-х карт. / А.С. Аляутдинов. – Москва : Искусство, 1963. – 24 с. – (Репертуар хуожественной самодеятельности ; № 16 ; Одноактные пьесы)
664204
  Пашков И. Корочанские сады / И. Пашков. – Х., 1994. – 88с.
664205
  Нури З. Короче говоря : стихи / З. Нури; пер. с татар. – Москва : Современник, 1974. – 159 с.
664206
  Никольский Ю.Д. Короче говоря. / Ю.Д. Никольский. – Рига, 1980. – 99с.
664207
  Хочинский В.М. Короче... Афоризмы, каламбуры, шутки. / В.М. Хочинский. – Л., 1971. – 95с.
664208
  Горалик Л. Короче: сорок два довольно коротких рассказа // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 6. – С. 104-122. – ISSN 0130-7673
664209
  Предборський В.А. Корпократія як потужна глобальна ланка тінізації суспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (196). – С. 9-13
664210
  Павроз А.В. Корпоративизм : истоки, эволюция, современное состояние // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.50-61. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
664211
  Гончар В.М. Корпоративізм як модель взаємодії держави і громадянського суспільства : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Гончар В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 176л. – Бібліогр. : л.157-176
664212
  Гончар В.М. Корпоративізм як модель взаємодії держави і громадянського суспільства : Автореферат дис. ... канд.політичних наук: спец. 23.00.02-Політичні інститути та процеси / Гончар В.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібл.: 6 назв
664213
  Артеменко М.Г. Корпоративізм як форма реалізації корпоративної культури / М.Г. Артеменко, С.О. Разумовський // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 140-144
664214
  Тільчарова К.О. Корпоративна академічна культура в дискурсі ідеї університету // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2015. – Вип. 1 : Педагогічні науки. – C. 254-261


  У науковому пізнанні ідея університету набуває важливого значення. По-перше, вона підсумовує досвід попереднього розвитку знання в галузі становлення університетів. По-друге, виступає основою для узагальнення, об"єднання знання про різні моделі вищої ...
664215
  Костенко Л. Корпоративна взаємодія бібліотек у мережевому середовищі // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 4. – С. 63-65


  Семінар "Корпоративна взаємодія бібліотек у мережевому середовищі ", 4-6 жовтня 2011 р., м.Київ, НБУВ
664216
  Дзюба Д.Й. Корпоративна взаємодія бібліотек України для дітей у мережевому середовищі / Д.Й. Дзюба, В.М. Красножон // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 59-67
664217
  Клименко О. Корпоративна взаємодія наукових бібліотек в умовах формування суспільства знань: базові засади // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 23-24. – ISBN 978-966-941-056-6
664218
  Яншина А.М. Корпоративна відповідальність фінансових транснаціональних компаній // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 1 (206). – С. 113-123 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
664219
  Спасибо-Фатєєва Корпоративна власність // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 10. – С. 45-59
664220
  Спасибо-Фатеева Інна Корпоративна власність // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2006. – № 7 : Правові аспекти корпоративних відносин. – С. 25-41.
664221
  Головко Л.О. Корпоративна власність в Україні: теоретичний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 18-22
664222
  Теплінський Г.В. Корпоративна власність у контексті здійснення управління корпораціями // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 3 (142). – С. 162-167
664223
  Сірко А. Корпоративна власність у транзитивній економіці // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.57-64. – ISSN 0131-775Х
664224
  Гридасова Г. Корпоративна дипломатія транснаціональних корпорацій // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 163-166
664225
  Корнієнко В. Корпоративна діяльність бібліотек зі створення реферативних ресурсів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (279), жовтень. – С. 37-40. – ISSN 2076-9326
664226
  Бакуменко Л.Г. Корпоративна діяльність бібліотек: термінологічний підхід // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 140-147. – ISBN 966-7352-66-8


  На основі аналізу та порівняння термінів "діяльність", "координація", "кооперація", "кооперування", "корпоративність", "корпоратизм" сформульовано і наводиться визначення нового бібліотечного терміна "корпоративна діяльність бібліотек".
664227
  Денисенко Н.Г. Корпоративна каталогізація і національна електронна бібліотека: вимоги часу та реалізація проектів в Україні // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 43-51. – ISBN 978-966-285-103-8
664228
  Вінник О.М. Корпоративна конфліктологія як новий напрямок науки господарського права // Вісник Вищого арбітражного суду України : Київ, 2000
664229
  Івахненков С. Корпоративна корупція та функції аудиторів: світовий досвід // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 2-8
664230
  Бала О.І. Корпоративна культура - чинник соціально-економічного розвитку організації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 6-11. – ISSN 0321-0499
664231
   Корпоративна культура : Навчальний посібник. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 403с. – ISBN 966-8253-58-2
664232
   Корпоративна культура : навч. посібник / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук, Н.В. Смолінська ; під заг ред. Г.М. Захарчин. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 341, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292-308. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-176-8
664233
  Богун Н. Корпоративна культура в бібліотеці : (за матеріалами зарубіжних фахових періодичних видань) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 1 (59). – С. 11-13
664234
  Корнещук В.В. Корпоративна культура в закладах освіти // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 217-223. – ISSN 2304-4470


  У роботі окреслено загальні теоретичні засади корпоративної культури, доведено необхідність її вивчення та розвитку для забезпечення ефективної діяльності установ, зокрема освітніх. Подано результати кількісного та якісного аналізу результатів ...
664235
  Кривоносова О. Корпоративна культура в контексті перспективного розвитку сучасних бібліотек / Олена Кривоносова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 7-10


  Стаття присвячена актуальним питанням впливу корпоративної культури на успішну діяльність і розвиток книгозбірні, розкриває сутність поняття, розглядає рівні і структурні компоненти та ефективність практичного використання типології корпоративної ...
664236
  Кривоносова О. Корпоративна культура в контексті перспективного розвитку сучасних бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 191-199. – ISSN 2224-9516


  Висвітлено актуальні питання впливу корпоративної культури на діяльність і розвиток книгозбірні, розкрито сутність поняття, розглянуто рівні та структурні компоненти, ефективність практичного використання типології корпоративної культури бібліотеки. ...
664237
  Подолян Г.П. Корпоративна культура в контексті соціально-філософського аналізу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 35-37
664238
  Кудря Ярослав Валерійович Корпоративна культура в машинобудуванні: сутність, функції, етапи формування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сутність корпоративної культури, функції та етапи її формування на машинобудівних підприємствах на основі нових підходів до генерування теоретико-прикладного наповнення.
664239
  Кудря Я.В. Корпоративна культура в машинобудуванні: сутність, функції, етапи формування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сутність корпоративної культури, функції та етапи її формування на машинобудівних підприємствах на основі нових підходів до генерування теоретико-прикладного наповнення.
664240
  Кам"янська О.В. Корпоративна культура в системі управління інноваційним підприємством // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 23-24
664241
  Огієнко С.О. Корпоративна культура в сучасному вузі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 136-143. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
664242
  Туленков М.В. Корпоративна культура в управлінні зайнятістю: сутність, типологія, механізми / М.В. Туленков, О.С. Ковтун // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 42-46
664243
  Парсяк В.Н. Корпоративна культура вищих навчальних закладів: сутність і складові : економіка та управління підприємствами / В.Н. Парсяк, І.М. Драгомірова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 97-104 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
664244
  Романовський О. Корпоративна культура вищого навчального закладу / О. Романовський, Ю. Романовська, О. Романовська // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (971). – С. 69-74. – ISSN 0131-6788
664245
  Дмитренко М.Й. Корпоративна культура і культура трудового колективу: до методології розрізнення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 6-12. – ISSN 2077-1800
664246
  Довгань О.Д. Корпоративна культура кібербезпеки суб"єктів наукової та науково-технічної діяльності / О.Д. Довгань, А.В. Тарасюк // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижкало В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (25). – С. 51-61. – ISSN 2616-6798
664247
  Веремчук Р.О. Корпоративна культура організації та ЇЇ вплив на систему розвитку персоналу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 240-245. – ISSN 0321-0499
664248
  Ковтун О.С. Корпоративна культура організації у структурно-функціональному вимірі // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 4 (37). – С. 49-52
664249
  Сіренко А.П. Корпоративна культура підприємства та її стан на підприємствах України / А.П. Сіренко, Р.А. Якименко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 172-179. – ISSN 2310-5534
664250
  Гриненко А. Корпоративна культура соціально-відповідального банку / А. Гриненко, М. Іщанова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 2. – С. 11-17 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
664251
  Єрмошенко А.М. Корпоративна культура страховика : економіка та управління підприємствами / А.М. Єрмошенко, Л.В. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 48-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
664252
  Горбенко Н.В. Корпоративна культура сучасного університету: підходи до визначення сутності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 47-52. – ISSN 2077-1800
664253
  Названова Л. Корпоративна культура та її вплив на діяльність вищих навчальних закладів України / Л. Названова, Г. Лузан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 104-107. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто еволюцію підходів до розуміння сутності та змісту поняття "корпоративна культура", визначено фактори, які викликають необхідність формування та управління культурою організації та ведуть до зміни останньої, а також виявлено основи, тенденції ...
664254
  Дмитренко М.Й. Корпоративна культура та її екзистенціональний смисл // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 27-32. – ISSN 2077-1800
664255
  Шедяков В. Корпоративна культура та розвиток виробничої демократії: поєднання логік антикризових заходів і переходу до економіки знань // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 11 (325). – С. 25-31. – ISSN 1810-3944
664256
  Панченко Є.Г. Корпоративна культура та розвиток інтелектуального потенціалу українських підприємств в умовах перехідної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 37-51.


  Стаття присвячена аналізу взаємодії різних типів корпоративної культури та інтелектуального потенціалу підприємств шляхом використання тесту з креативного менеджменту, обґрунтуванню методів підвищення рівня цього потенціалу для українських ...
664257
  Семикіна М.В. Корпоративна культура та якість людського капіталу: особливості взаємовпливу / М.В. Семикіна, Т.О. Беляк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 58-75. – (Економічні науки ; вип. 28)
664258
  Захарчин Г.М. Корпоративна культура як модель співіснування суб"єктів ринкового середовища // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – Актуальні проблеми ринкової економіки. – С. 167-173. – (Економічні науки ; Вип. 2)
664259
  Кубко В. Корпоративна культура як об"єднальна основа вищих навчальних закладів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 11 (184). – С. 43-46. – ISSN 2076-9326
664260
  Кубко В.П. Корпоративна культура як основа модернізації вищої освіти України // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 5 (145). – C. 42-47. – ISSN 2077-1800
664261
  Калініна К.М. Корпоративна культура як показник конкурентоспроможності університету Донбасу (на прикладі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 98-101. – ISSN 2077-1800
664262
  Вітязь А.Ю. Корпоративна культура як сучасний інструмент модернізації управління підприємством // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – С. 101-104. – ISBN 978-9934-571-51-0
664263
  Мошек Г.Є. Корпоративна культура як фактор підвищення ефективності підприємства / Г.Є. Мошек, А.В. Семенчук // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 141-145. – ISBN 966-79-75-57-7
664264
  Чайка Г.Л. Корпоративна культура як фактор підвищення конкурентоспроможності організації / Г.Л. Чайка, Н.М. Довгалюк // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 83-88. – (Економічні науки ; № 1)
664265
  Россоха М.Ю. Корпоративна культура як фактор успішності організації // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 98-99. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
664266
  Лозова Г.М. Корпоративна культура як фактор формування конкурентних переваг фірми // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 102-106. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
664267
  Александрова О.С. Корпоративна культура як чинник становлення і розвитку сучасного університету // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 3 (44). – C. 21-26. – (Серія: Філософія освіти). – ISSN 1609-8595
664268
  Ковтун О.С. Корпоративна культура як чинник управління господарською організацією : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Ковтун Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 176 арк. – Бібліогр.: арк. 158-176
664269
  Ковтун О.С. Корпоративна культура як чинник управління господарською організацією : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Ковтун Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 15 с. – Бібліогр.: 15 назв
664270
  Андрущенко Г.І. Корпоративна культура, організаційна культура, довіра: діалектика взаємозв"язку феноменів // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 9 (25). – С. 100-113. – ISSN 2411-4413
664271
  Желєзний М.Ф. Корпоративна культура, як елемент удосконалення системи морального стимулювання працівників в сільськогосподарських підприємствах // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 132-137. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1995-0519
664272
  Тимошенко Н.Л. Корпоративна культура: діловий етикет : Навч. посіб. / Н.Л. Тимошенко. – Київ : Знання, 2006. – 391с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-080-6
664273
  Беляк Т.О. Корпоративна культура: доцільність якісних змін з урахуванням пріоритетів інноваційного розвитку // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 129-136. – (Економічні науки ; вип. 4 (56)). – ISSN 2310-8185
664274
  Синицька О.І. Корпоративна культура: зарубіжний та вітчизняний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 229-234
664275
  Притуляк Н.М. Корпоративна культура: її вплив на фінансові результати та розвиток бізнесу / Н.М. Притуляк, А.І. Боярчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (213). – С. 74-81
664276
  Артеменко М.Г. Корпоративна культура: сутність і функції // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 58-71
664277
  Ярова М.А. Корпоративна культура: сучасне тлумачення та зарубіжний досвід / М.А. Ярова, А.С. Пасєка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 140-142. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
664278
  Геренко С. Корпоративна модель компетенцій як джерело створення конкурентних переваг організації / С. Геренко, В. Приймак, А. Чорний // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 351-363


  Розкрито сутність поняття компетенція та основні особливості застосування корпоративної моделі компетенцій. Охарактеризовано залежність цілей впровадження, шляхів формування та використання моделі компетенцій від рівня зрілості компанії. На прикладі ...
664279
  Шморгун О. Корпоративна модель суспільного устрою: світовий досвід та стратегічні перспективи // Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2011. – № 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – С. 148-166. – ISBN 966-7332-13-6
664280
  Соляр С. Корпоративна нормотворчість інститутів громадянського суспільства // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 80-87. – ISSN 1993-0909
664281
  Носуліч Г. Корпоративна освіта - підходи до визначення терміну // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 154-159. – ISSN 2308-4634


  "Проаналізовано окремі аспекти поняттєво-категорійного апарату корпоративної освіти, яка знаходиться на перетині педагогічної та управлінської сфер. Розглянуто деякі підходи до визначення досліджуваного поняття. Показано взаємозв’язок корпоративної ...
664282
  Литовченко М І. Корпоративна освіта у Сполучених Штатах Америки : теорія і практика : монографія / Ірина Литовченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Центр навчальної літератури, 2018. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 350-399. – ISBN 978-617-7594-06-1
664283
  Кудря Я.В. Корпоративна політика // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 73-80. – ISSN 0321-0499
664284
  Карпенко А.С. Корпоративна пошта Gmail сервісу Google Apps як інструмент діяльності організаційно-навчальних підрозділів ВНЗ // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 1 (30). – С. 160-169. – ISSN 1998-6939
664285
  Жорнокуй Ю. Корпоративна природа відносин між акціонером і акціонерним товариством // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 49-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
664286
  Кочкіна Н.Ю. Корпоративна релігія у системі стратегічного управління підприємством / Н.Ю. Кочкіна, О.М. Хоменко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 46-48. – ISSN 1728-6220
664287
  Баюра Д.О. Корпоративна реструктуризація як інструмент забезпечення формування економіки знань в Україні // Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції" : 21–22 квіт. 2016 р., м. Дніпропетровськ / "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – С. 63-66. – ISBN 978-966-8018-78-7
664288
  Баюра Д.О. Корпоративна реструктуризація як чинник підвищення ефективності корпоративного управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 3-7
664289
  Баюра Д.О. Корпоративна реформа в Україні: системний підхід до формування ринкової соціально-орієнтованої моделі корпоративного управління // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 15-22


  У статті визначено ключові напрями удосконалення вітчизняної моделі корпоративного управління із урахуванням аналізу існуючих проблем та необхідності розвитку корпоративної соціальної відповідальності, наглядової практики, захисту прав акціонерів та ...
664290
   Корпоративна соціальна відповідальність : моделі та управлінська практика : посібник / [Саприкіна М.А. та ін. ; за ред. Редькіна О.С.]. – Київ : Фабований лист, 2011. – 470, [8] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розділу
664291
  Катихін Є.О. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу та її основні принципи // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 83-86. – Бібліогр.: 18 назв
664292
  Ковальчук Ю. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу як фактор отримання конкурентних переваг // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 77-79
664293
  Марущак Н. Корпоративна соціальна відповідальність в Україні у контексті світового досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 68-71. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється поняття корпоративної соціальної відповідальності як загальноприйнятої світової практики. Зазначено форми, принципи та моделі соціальної відповідальності бізнесу. Розглянуто питання розвитку концепції соціальної відповідальності в ...
664294
  Зінчук Т.О. Корпоративна соціальна відповідальність вертикально інтегрованих структур аграрного бізнесу як умова сталого розвитку / Т.О. Зінчук, Є.В. Левківський // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (291). – С. 39-49. – ISSN 2221-1055
664295
  Катихін Є.О. Корпоративна соціальна відповідальність та практики у деяких її напрямах // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 79-83. – Бібліогр.: 5 назв
664296
  Лебедєв І.В. Корпоративна соціальна відповідальність у контексті впровадження концепції гідної праці : наук. монографія / Лебедєв І.В. – Одеса : Атлант, 2014. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263-308. – ISBN 978-617-7253-03-6
664297
  Кирилов Ю.Є. Корпоративна соціальна відповідальність у системі підприємницької діяльності: трансформація підходів і напрямів оцінювання / Ю.Є. Кирилов, В.М. Крикунова, Г.В. Жосан // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 1 (70). – С. 52-63. – ISSN 2524-003X
664298
  Орлова Н.С. Корпоративна соціальна відповідальність українського бізнесу: проблеми та шляхи розвитку / Н.С. Орлова, Ю.Л. Мохова, Є.О. Андрійчук // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 2 (79). – С. 37-44. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
664299
  Ситенко Д.Д. Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент забезпечення людського, екологічного та економічного розвитку підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 15-22
664300
  Олійник О. Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент формування безпечних умов праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 3. – С. 30-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-6912 03
664301
  Почтовюк А.Б. Корпоративна соціальна відповідальність як основа сталого розвитку підприємств / А.Б. Почтовюк, Б.В. Рубан // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – С. 100-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
664302
  Нетреба М.М. Корпоративна соціальна відповідальність як складник ефективних PR-комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 64-67


  Розглядається практика використання українськими компаніями інструменту корпоративної соціальної відпові дальності для досягнення бізнес-цілей, у тому числі за рахунок організації на КСВ PR-діяльності. Моделі корпора тивної соціальної відповідальності ...
664303
  Баюра Д.О. Корпоративна соціальна відповідальність як складова підвищення ефективності системи корпоративного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 60-63. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано сутність корпоративної соціальної відповідальності компаній з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду. Визначено основні функції корпоративної соціальної відповідальності, місце та роль Звіту про корпоративну соціальну ...
664304
  Буян О.А. Корпоративна соціальна відповідальність як стратегія конкурентоспроможності для малих та середніх підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 422-429
664305
  Шехайтлі К.М. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор підвищення конкурентоспроможності телевізійної компанії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 5. – С. 140-144. – ISSN 2306-6806
664306
  Нетреба М.М. Корпоративна соціальна відповідальність як фундамент для побудови ефективних PR-комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 239-242


  У статті розглядається практика використання українськими компаніями інструменту корпоративної соціальної відповідальності для досягнення бізнес-цілей, зокрема, за рахунок налагодження на основі КСВ PR-діяльності. Моделі корпоративної соціальної ...
664307
  Гражевська Н. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник нагромадження новітніх форм капіталу в сучасній ринковій економіці / Н. Гражевська, А. Мостепанюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Висвітлено роль і значення корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) як важливого чинника нагромадження інтелектуального, соціального, репутаційного та культурного капіталів, що забезпечують підвищення глобальної конкурентоспроможності сучасних ...
664308
  Супрун Н.А. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 61-74. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1605-7988
664309
  Білан О. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку підприємств регіону // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 40-46 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
664310
  Колот А. Корпоративна соціальна відповідальність, соціальна звітність та аудит як сучасні інститути і технології соціального розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 3-9
664311
  Колот А. Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 4. – С. 5-27 : табл., рис. – ISSN 1811-3141
664312
  Лебедєв І. Корпоративна соціальна відповідальність: концепція і модель для України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 5. – С. 13-19 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
664313
  Патрікац Л. Корпоративна соціальна відповідальність: мода, феномен чи обов"язковий елемент громадянського суспільства // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 38-41.
664314
  Жмай О.В. Корпоративна соціальна відповідальність: перспективи та можливості серед підприємств малого та середнього бізнесу в Україні // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 185-193. – ISSN 2413-9998
664315
  Колот А.М. Корпоративна соціальна відповідальність: сучасна філософія, проблеми засвоєння // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3 (628). – С. 70-82. – ISSN 0131-775Х
664316
  Грушевська Ю. Корпоративна соціальна відповідальність: управління зовнішніми комунікаціями організації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 3-9. – ISSN 2078-1911
664317
  Гайдученко Ю.О. Корпоративна соціальна відповідальность в українському бізнес-середовищі / Ю.О. Гайдученко, І.А. Рядинська // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 177-187. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
664318
  Дерун І. Корпоративна соціальна звітність як додаток до фінансової звітності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 10-17. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сутність та значення корпоративної соціальної звітності в управлінні організацією. Визначено основні переваги та недоліки її впровадження в іноземній та вітчизняній практиці. Розкрито основні методологічні підходи до формування ...
664319
   Корпоративная адвокатура : курс лекций для специализированной учебной сессии. – Ташкент : Консаудитинформ-Нашр
Кн. 1. – 2004. – 352 с.
664320
  Донцов А.И. Корпоративная безопасность в условиях глобализации / А.И. Донцов, Ю.П. Зинченко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 12-16. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
664321
  Бусыгина И.С. Корпоративная безопасность и "самость" организации: акмеологический подход // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 240-251
664322
  Кузина О. Корпоративная благотворительность и корпоративная филантропия: экономико-социологический анализ / О. Кузина, М. Чернышева // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 115-130. – Библиогр.: 58 назв. – ISSN 0042-8736
664323
  Дрозд О. Корпоративная каталогизация и формирование общего электронного ресурса / О. Дрозд, В. Мыхлик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 26-29. – ISSN 1029-7200
664324
  Спивак В.А. Корпоративная культура / В.А. Спивак. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 352с. – (Ключевые вопросы). – ISBN 5-318-00167-Х
664325
  Цукерман Ю.А. Корпоративная культура библиотеки: научные и теоретические аспекты // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 5 (49). – С. 208-212. – ISSN 1997-0803


  Статья посвящена рассмотрению сложного и многоаспектного понятия "корпоративная культура библиотек". Делается вывод, что сегодня библиотекам необходимо перейти на новый стиль управления и корпоративной культуры, который подразумевает отказ от ...
664326
  Беляева М.И. Корпоративная культура вуза как ресурс организационного развития // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 4 (май). – С. 45-48. – ISSN 0321-0383


  На примере НовГУ в статье рассмотрено влияние корпоративной культуры вуза на его организационное развитие, раскрыты и обоснованы условия реализации ресурсного потенциала культуры вуза, а также представлена модель взаимосвязи объектов организационного ...
664327
  Смирнова И.А. Корпоративная культура как акмеологический феномен // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 252-265
664328
  Койчева Т.И. Корпоративная культура как социокультурныйфеномен // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 109-114. – (Педагогічні науки ; № 3 (50), вересень). – ISSN 2078-2128


  Рассматриваются особенности и функции корпоративной культуры университета, как организации особого типа.
664329
  Мастеница Е.Н. Корпоративная культура музея // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 6. – С. 65-70. – ISSN 2073-9702


  Музей рассматривается в двух аспектах: как структурное подразделение предприятия, организации или фирмы, призванное формировать внутреннюю корпоративную культуру организации, и как исторически сложившаяся институция, имеющая свой собственный "фирменный ...
664330
  Похолков Ю.П. Корпоративная культура российских технических университетов / Ю.П. Похолков, В.А. Пушных, М.В. Митрофанова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 9 (октябрь). – С. 66-71. – ISSN 0321-0383
664331
  Гандапас Р. Корпоративная культура. Огнем и мечом // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 12. – С. 23-26.
664332
  Борейко Татьяна Корпоративная культура: опытом деляться практики : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 24-25 : Фото
664333
  Галагузов А.Н. Корпоративная культура: структурно-типологический анализ // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 4. – С. 34-37
664334
  Либман А. Корпоративная модель региональной экономической интеграции / А. Либман, Б. Хейфец // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 3. – С. 15-23. – ISSN 0131-2227
664335
  Газалиев А.М. Корпоративная модель учебно-научно- производственных объединений в Казахстане / А.М. Газалиев, А.З. Исагулов, И.В. Брейдо // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 6, июнь. – С. 14-18. – ISSN 1026-955X
664336
  Аврамова М. Корпоративная полнотекстовая база данных : "Центральные библиотеки субьектов Российской Федерации" как основа интерактивного информационно-методического взаимодействия / М. Аврамова, С. Басов // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 21 (159). – С. 42-44. – ISSN 1727-4893
664337
  Поляков В.М. Корпоративная система управления качеством образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С 113-115. – ISSN 0869-3617
664338
  Лютов А.А. Корпоративная социальная ответственность и американские ТНК // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 8 (488). – С. 117-126. – ISSN 0321-2068
664339
  Кирюхин Д.И. Корпоративная социальная ответственность и проблема социальной справедливости // Соціальна етика : модуси відповідальності : міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 20-21 жовт. 2010 р.) : матеріали доп. і виступів : [зб. наук. ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – [Т. 2]. – С. 82-92
664340
  Чернова Е.А. Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие организации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 126-127. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
664341
  Полищук Л. Корпоративная социальная ответственность или государственное регулирование: анализ институционального выбора // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 4-22. – ISSN 0042-8736
664342
  Мироседи С.А. Корпоративная социальная ответственность как фактор повышения прибыльности компании / С.А. Мироседи, В.А. Репринцев // Вопросы экономических наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2013. – № 3 (61). – С. 72-73. – ISSN 1728-8878
664343
  Чикусова М. Корпоративная социальная ответственность: нееобходимая реальность или современный тренд? // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 3 (186). – С. 62-65
664344
  Петрунин Ю.Ю. Корпоративная социальная ответственность: поиск методологических оснований / Ю.Ю. Петрунин, В.М. Пурлик // Вестник Московского университета. Серия 21 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 19-33. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385
664345
  Канаева О.А. Корпоративная социальная ответственность: проблемы интеграции в образовательные программы подготовки экономистов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 157-171. – (Экономика ; Вып .3). – ISSN 1026-356X
664346
  Канаева О.А. Корпоративная социальная ответственость: эволюция теоретических взглядов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 130-145. – (Экономика ; вып. 2). – ISSN 1026-356X
664347
  Воркачев С.Г. Корпоративная справедливость по-русски: "понятия" и "беспредел" как лексические инновации // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 85-96. – ISSN 0130-9730
664348
  Белов А.М. Корпоративная среда информационного обмена / Александр Михайлович Белов // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 6 (36). – С. 72-75. – ISSN 2072-3849
664349
  Горячева К.С. Корпоративная устойчивость и организационная культура // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 9-20 : рис. – Библиогр.: 62 назв. – ISSN 1993-6788
664350
  Тян В.В. Корпоративная этика и властные отношения в условиях модернизации общества: новые моменты // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 1. – С. 30-36. – ISSN 1997-0803


  В статье с новых подходов рассматриваются проблемы корпоративной этики и властных отношений в условиях модернизации общества. Концепция обособленности корпоративной этики от этических основ государственной власти как фактора регуляции неформальных ...
664351
  Олтаржевський Д.О. Корпоративне видання як інструмент public relations // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 5-9


  У статті досліджуються можливості використання корпоративних медіа в галузі зв"язків із громадськістю. The ways of usage of corporate media as a public relations" instrument are investigated in the article. В статье исследуются возможности ...
664352
  Слівінська Н. Корпоративне волонтерство: перспективи розвитку в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 91-94
664353
  Ніканьонок Ю. Корпоративне ДМС в умовах нестабільного ринку. Якого страховика вибрати? // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 3. – С. 42-43. – ISSN 1810-7923
664354
  Волощенко Т.М. Корпоративне законодавство: на шляху до гармонізації з законодавством ЄС // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 80-82. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
664355
  Дорошенко Г. Корпоративне законодавство: останні зміни // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 33
664356
  Фраєр О.В. Корпоративне землекористування в контексті сталого розвитку сільського господарства // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 267-276. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
664357
  Жихорська О.В. Корпоративне навчання персоналу класичних університетів: понятійно-термінологічний дискурс у контексті управлінської діяльності // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 118-122. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті розглядається класичний університет як корпорація, характеризуєть- ся корпоративна освіта персоналу університету. Для визначення стратегічних завдань корпоративного навчання виділено цільові групи персоналу: академічний, науковий, ...
664358
  Сірко А.В. Корпоративне підприємництво як стратегічний напрям інституційних змін у перехідній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 63)


  Розглянуто економічну природу корпоративної форми підприємництва та роль інституту корпорації у розвитку ринкових відносин. Специфіка умов становлення та низька ефективність функціонування вітчизняних корпорацій на фоні загальноекономічних проблем ...
664359
  Поддєрьогін А.М. Корпоративне податкове планування у фінансовому управлінні підприємством : податкова політика / А.М. Поддєрьогін, В.К. Черненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 4 (185). – С. 47-54 : Табл. – Бібліогр.: 21 назва
664360
  Кравчук В.М. Корпоративне право : Науково-практичний коментар до законодавства та судової практики / Кравчук В.М. – Київ : Істина, 2005. – 720с. – ISBN 966-7613-76-3
664361
  Кравчук В.М. Корпоративне право : [науково-практичний коментар до законодавства та судової практики] / В.М. Кравчук. – Київ : Істина, 2008. – 720с. – ISBN 966-7613-76-3
664362
  Пашковська Т. Корпоративне право 2016: рекордні реформи // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 листопада (№ 45). – С. 30-31
664363
  Яценко І.С. Корпоративне право Республіки Польща : (основні положення) : наук.-практ. посіб. / І.С. Яценко. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 229, [3] с. – Бібліогр.: с. 226-228. – ISBN 978-966-667-300-1
664364
  Смітюх А.В. Корпоративне право у схемах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.В. Смітюх. – Київ : Істина, 2011. – 244 с. – ISBN 978-966-8909-71-9
664365
  Смітюх А.В. Корпоративне право у схемах : навч. посібник / А.В. Смітюх ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова, Екон.-прав. ф-т. – Вид. 5-те, змін. і допов. – Одеса : ОНУ, 2017. – 321, [1] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 315-316 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-689-203-8
664366
  Мельник О.О. Корпоративне право України : [ навчально-практичний посібник із зразками документів ] / Мельник О.О. – Київ : ФОП Мельник О.О., 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-1659-01-7
664367
   Корпоративне право України : підручник / Луць В.В. [ та ін. ] ; М-во освіти і науки України ; за заг. ред. В.В. Луця. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с. – ISBN 978-966-667-392-6
664368
  Смітюх А.В. Корпоративне право України. Практикум : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.В. Смітюх. – Київ : Істина, 2011. – 182 с. : табл. – ISBN 978-966-8909-70-2
664369
   Корпоративне право України: проблеми теорії та практики : монографія / [І.Я. Бабецька, Н.С. Бутрин-Бока, В.А. Васильєва та ін.] ; за заг. ред. проф. В.А. Васильєвої ; Нац. акад. прав. наук України [та ін.]. – Харків : Право, 2018. – 612, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 572-612 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-541-4
664370
  Васильєва В.А. Корпоративне право як об"єкт спадкових прав // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 127-130.
664371
  Кібенко О. Корпоративне право: Відповіді на запитання // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 59-64
664372
  Третьякова Г. Корпоративне страхування життя як інструмент мотиваційного менеджменту // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 2 (52). – С. 25-28
664373
  Цікало В. Корпоративне товариство: поняття, ознаки, організаційно-правові форми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 6. – С. 48-50. – ISSN 0132-1331
664374
  Демб А. Корпоративне управління : Віч-на-віч з парадоксами / А. Демб, Ф.Ф. Нойбауер; Пер. з англ. – Київ : Основи, 1997. – 302с. – ISBN 9665000012
664375
  Задихайло Д.В. Корпоративне управління : Навчальний посібник для студ. вузів / Д.В. Задихайло, О.Р. Кібенко, Г.В. Назарова; МОНУ. – Харків : Еспада, 2003. – 688с. – ISBN 966-7870-32-4
664376
  Євтушевський В.А. Корпоративне управління : Підручник / В.А. Євтушевський; КНУТШ; Ін-т вищої освіти акад. педагогіч. наук України. – Київ : Знання, 2006. – 406с. – ISBN 966-346-081-4


  Розглянуто етапи розвитку і сучасний стан теорії та практики менеджменту якості, сучасні системи управління якістю продукції, послуг, навколишнім середовищем, роль маркетингу, стандартизації, метрології і персоналу в забезпеченні якості, прогнозування, ...
664377
  Чернявський А.Д. Корпоративне управління : Навч. посібник / А.Д. Чернявський, В.В. Кобржицький; МАУП. – Київ : МАУП, 2006. – 208с. – ISBN 966-608-428-7
664378
  Довгань Л.Є. Корпоративне управління : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.Є. Довгань, В.В. Пастухова, Л.М. Савчук. – Київ : Кондор, 2007. – 180с. – ISBN 978-966-351-182-5


  Мета посібника - надати допомогу в організації повсякденної праці як керівникам, які мають значний досвід роботи, так і студентам, слухачам шкіл бізнесу
664379
   Корпоративне управління : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Мостенська Т.Л. та ін.; МОНУ; Національний ун-т харчових технологій; Національний авіаційний ун-т. – Київ : Каравела, 2008. – 384с. – ISBN 978-966-96076-9-0
664380
  Пуртов В.Ф. Корпоративне управління : підручник / В.Ф. Пуртов, Третяк В.П., М.М. Кудінова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 363, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 316-328 та в кінці тем. – ISBN 978-966-623-776-0
664381
  Мальська П М. Корпоративне управління : підручник / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько. – Київ : Знання, 2012. – 348, [4] с. – Додатки: с. 282-348. – Бібліогр.: с. 261-268. – ISBN 978-966-346-821-1
664382
  Горинь М.О. Корпоративне управління : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.О. Горинь, О.С. Сенишин, Н.С. Чопко ; [ред. І.М. Лоїк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 641, [1] с. : іл, табл. – На авантитулі зазнач.: 350-річчю Львівського нац. ун-ту ім. Івана Франка присвячується. – Бібліогр.: с. 627-634 та в кінці тем. – ISBN 978-966-613-923-1
664383
   Корпоративне управління : навч.посібник для студентів ВНЗ галузі знань "Менеджмент і адміністрування" / О.А. Гавриш [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 444, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 433-444. – ISBN 978-966-622-479-1
664384
  Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління : підручник для студ. вищ. навч. закладів / І.А. Ігнатьєва, О.І. Гарафонова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 599, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 502-525. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-673-186-3
664385
  Мальська М.П. Корпоративне управління : підручник / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 353-359. – ISBN 978-611-01-0343-5
664386
  Баюра Д.О. Корпоративне управління : навч. посібник / Д.О. Баюра ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дейлі Принт, 2019. – 320 с. : іл., табл. – Глосарій: с. 303-314. – Бібліогр.: с. 289-292 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2902-58-7
664387
  Малик І.П. Корпоративне управління акціонерними товариствами: інституціональне забезпечення : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.02.03 / Ірина Петрівна Малик; Наук.-дослід. ін-т Мин-ва економ. України. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 27 назв
664388
  Костюк О.М. Корпоративне управління в банках Японії / О.М. Костюк, В.М. Фіронова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 207-223
664389
  Криклій А.С. Корпоративне управління в банках: міжнародний досвід та процеси становлення в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-16.
664390
  Романюк В.М. Корпоративне управління в забезпеченні конкурентних переваг промислових підприємств : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Романюк Віталій Миколайович ; М-во освіти і нуки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ, 2016. – 199, [27] арк. – Додатки: [27] арк. – Бібліогр.: арк. 178-199
664391
  Романюк В.М. Корпоративне управління в забезпеченні конкурентних переваг промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Романюк Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
664392
  Бричко М.М. Корпоративне управління в контексті оцінки банківського сектора в умовах кризи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 297-307
664393
  Андрійчук Р.В. Корпоративне управління в контексті розвитку теорій фірми і методологічних підходів до його становлення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-49
664394
   Корпоративне управління в країнах з перехідною економікою: організаційно-економічні аспекти та сучасні проблеми : збірник матеріалів Міжнародного науково-практичного семінару, проведеного в ЧДІЕУ 8 червня 2007 року. – Чернігів : Деснянська правда, 2007. – 148с. – ISBN 978-966-502-404-0
664395
  Глущенко С.В. Корпоративне управління в країнах перехідної економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 150-158
664396
  Пуртов В.Ф. Корпоративне управління в нестабільній економіці : монографія / В.Ф. Пуртов, Третяк В.П., М.М. Кудінова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 294, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 281-294 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-623-826-2
664397
  Баюра Д.О. Корпоративне управління в Україні в умовах євроінтеграції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 51-59


  У статті проаналізовано окремі шляхи удосконалення системи корпоративного управління в Україні виходячи із евроінтеграційних процесів. В статье проанализировано отдельные направления реформирования и усовершенствования существующей в Украине системы ...
664398
  Колосова Л. Корпоративне управління в умовах інформаційної економіки: проблеми та перспективи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 49-55.
664399
  Попік О.А. Корпоративне управління в умовах трансформації економічного розвитку // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.81-84. – ISBN 5-7763-2435-1
664400
  Мокряк В. Корпоративне управління великими промисловими підприємствами: сучасний стан та актуальні проблеми / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 42-54. – ISSN 0131-775Х
664401
  Єфименко А. Корпоративне управління за Законом "Про акціонерні товариства": здобутки та помилки // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 22-30
664402
  Єфименко А. Корпоративне управління за Законом "Про акціонерні товариства": здобутки та помилки // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 12 (90). – С. 75-82
664403
  Єфименко А. Корпоративне управління за законом України "Про акціонерні товариства" // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
664404
  Кондур О. Корпоративне управління закладами вищої освіти в умовах її модернізації // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 11. – C. 63-70. – ISSN 2409-9244
664405
  Фролов П. Корпоративне управління і проблеми функціонування виконавчого органу - правління // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 41-46. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
664406
  Рєзанова Н.С. Корпоративне управління на порозі XXI століття : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 13-19. – Бібліогр.: 6 назв
664407
  Ягмурджи А.В. Корпоративне управління підприємством: стан і розвиток економіко-правових засад // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 160-164. – ISSN 1729-7206
664408
  Виноградова Н. Корпоративне управління та контроль у системі захисту корпоративних прав та інтересів акціонерів // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 158-166. – ISSN 1993-0909
664409
  Баюра Д.О. Корпоративне управління та форми контролю в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 280-289
664410
  Костюк О.М. Корпоративне управління у банках в умовах фінансової кризи: визначення пріоритетних напрямів розвитку // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 40-45
664411
  Бобиль В. Корпоративне управління як елемент економічної безпеки банку / В. Бобиль, М. Дронь // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (148). – С. 77-93 : табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1605-2005
664412
  Березянко Т.В. Корпоративне управління як індикатор інституціональних змін в економіках перехідного періоду // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 36-42. – ISSN 1993-6788
664413
  Казакова С.В. Корпоративне управління як механізм успішного функціонування економіки країни // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 182-185.
664414
  Воротін В. Корпоративне управління як необхідний елемент трансформаційного розвитку України // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.96-104
664415
  Баюра Д. Корпоративне управління як об"єкт наукового дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 60-64. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Визначено етапи розвитку корпоративного управління та досліджено сутність категорії "корпоративне управління" з урахуванням теорій власності. It is certain stages of development corporate governance and essence of a category "corporate governance".
664416
  Орлова Н.С. Корпоративне управління як основа розвитку ринкової економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 72-73
664417
  Гаврилова А. Корпоративне управління як складова загальної теорії менеджменту // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 8-11. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-654-126-2
664418
  Єрмошенко А.М. Корпоративне управління як стратегічний чинник розвитку інтеграції страхових компаній з банками // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 200-208 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
664419
  Баюра Д.О. Корпоративне управління як фактор пожвавлення інвестиційного процесу в корпораціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-29. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальні питання становлення й розвитку корпоративних та акціонерних відносин в Україні в умовах трансформації економіки. Наведено результати досліджень ефективності інвестиційних процесів залежно від розвитку системи корпоративного ...
664420
  Буряк П.Ю. Корпоративне управління: особливості розвитку в Україні : фінанси підприємств / П.Ю. Буряк, Б Н. Татарин // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 114-120 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
664421
   Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології : колект. монографія / [Абдуллаев К.Н. та ін.] ; за заг. ред. Шапошникова К.С. та ін. ; М-во освітиі науки України, Херсон. обл. осередок "Всеукр. асоц. політ. економії", Ф-т економіки і менеджменту Херсон. держ. ун-ту. – Херсон : Гельветика, 2015. – 535, [1] с. : іл., табл. – Текст англ., укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-916-057-7
664422
  Сазонець І.Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Л. Сазонець. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-364-666-4
664423
  Циганенко Г.В. Корпоративне управління: суть та роль в акціонерних товариствах // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 321-330. – Бібліогр.: на 31 пункт. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
664424
   Корпоративне управління: сучасні світові тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні : збірник матеріалів I Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 9-10 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана " ; [редкол. З.Є. Шершньова (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – 83, [1] с. : іл. – Статті укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-483-535-7
664425
  Буряк П.Ю. Корпоративне упрпавління: особливості розвитку в Україні / П.Ю. Буряк, Н.Б. Татарин // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 114-120
664426
  Бабяк Н.Д. Корпоративне фінансування в умовах нестабільності фінансового ринку / Н.Д. Бабяк, М.М. Самбірський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 10 (239). – С. 116-125 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
664427
  Зозульов О. Корпоративний бренд: сутність та особливості / О. Зозульов, М. Григораш // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 2 (60). – С. 36-42. – ISSN 1606-3732
664428
  Щербакова Н.В. Корпоративний договір - новела законодавства у механізмі корпоративного управління // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 46-51. – ISBN 978-966-927-378-9
664429
  Стеблак Т. Корпоративний договір - новела корпоративного законодавства України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 424-426
664430
  Єрменчук Х. Корпоративний договір у законодавстві України: мета і особливості застосування // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 29-31
664431
  Коршун А. Корпоративний договір як спосіб запобігання корпоративним конфліктам // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 392-394
664432
  Порфімович О.Л. Корпоративний імідж міліції України / О.Л. Порфімович. – Київ : АВРИО, 2005. – 144с. – ISBN 966-96476-2-2
664433
  Підручна А.М. Корпоративний імідж: теоретичні та практичні проблеми формування // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей: спецвипуск / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (33). – С. 53-54
664434
  Батура О. Корпоративний капітал в умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні / О. Батура, Т. Корягіна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 51-57. – ISSN 0131-775Х
664435
  Яценко Борис Павлович Корпоративний комплекс і типологія корпоративних угрупувань Японії // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 113-119 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв
664436
  Алексеєнко Л. Корпоративний контроль за приватизованими підприємствами в банківській діяльності : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 26-28
664437
  Ярощук О. Корпоративний контроль та методи його захисту // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 142-154. – ISSN 1815-3232
664438
  Шевченко Є. Корпоративний контроль та можливості його розповсюдження в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.18-21
664439
  Воловик О. Корпоративний конфлікт: стадії розвитку та фактори ризику інтересам підприємства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.45-49
664440
  Кепич Т.І. Корпоративний національно-індустріальний базис інноваційного розвитку Південної Кореї // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 58-63
664441
  Смітюх А. Корпоративний пай (частка), неоформлений як цінний папір, як об"єкт речових прав і правовідносин // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 120-131. – ISSN 1026-9932
664442
  Кологойда О.В. Корпоративний позов в акціонерних правовідносинах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 152-158. – ISSN 2219-5521
664443
  Берт С. Корпоративний секретар: впровадження в життя АТ // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 39-43.
664444
  Таранич О. Корпоративний сектор - джерело економічного зростання України // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [ та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3 (58). – С. 31-36. – ISSN 2409-8892


  Розглянуто особливості розвитку корпоративного сектора як джерела економічного зростання України в зв’язку з необхідністю розширеного відтворення та відбудови промисловості країни, визначено шляхи та методи залучення цільових інвестицій в умовах ...
664445
  Овчарова Л.П. Корпоративний сектор і його роль у сфері досліджень і розробок / Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко, Ю.В. Хоменко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 71-80. – ISSN 2310-5534
664446
  Шабала Я. Корпоративний сектор у сільському господарстві Волинської області у 2000–2010 роках // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 99-104. – ISSN 2222-5250
664447
  Солов"ян Ю.О. Корпоративний сектор як основа інноваційного розвитку держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 56-60
664448
  Рижак Л. Корпоративний університет і знецінення гуманітаристики: український контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 81-88. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999


  Розглянуто трансформацію університетської системи освіти в Україні в умовах утвердження глобальної капіталістичної системи, що спричинило корпоратизацію діяльності університету. З’ясовано соціогуманітарні наслідки глобалізації освітнього простору на ...
664449
  Курбатов С. Корпоративний університет як продукт взаємодії бізнесового та освітнього середовища в сучасних умовах // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (54). – С. 44-49. – ISSN 2078-1016


  Доводиться, що корпоративний університет є ефективним інструментом активізації взаємодії академічного та бізнесового середовища як на національному так і на глобальному рівні.
664450
  Сатушева К.В. Корпоративний університет як форма розвитку освітньо - професійного потенціалу підприємства / К.В. Сатушева, А.О. Полубєдова // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 31-39.
664451
  Звонков Є.Є. Корпоративні акти: природа, сутність та значення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 307-310. – ISSN 2219-5521
664452
  Лобановська І. Корпоративні бібліотечні проекти як засіб формування інформаційних ресурсів // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 38-41. – ISSN 2518-7341


  Досліджено питання застосування бібліотечних проектів у процесі формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу та надання повноцінного й багатоаспектного доступу до нього провідними освітянськими книгозбірнями для максимального задоволення ...
664453
  Мар"їна О.Ю. Корпоративні бібліотечні проекти як засіб формування соціокомунікаційного середовища // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 123-131


  Наведено огляд корпоративних бібліотечних проектів України, розглянуто програмно-проектну діяльність як засіб формування соціокомунікаційного середовища.
664454
  Франчук В.І. Корпоративні відносини в системі безпеки акціонерних товариств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 145-150 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
664455
  Спасибо-Фатєєва Корпоративні відносини й корпоративні спори // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 28-34.
664456
  Бродовський С.О. Корпоративні відносини як предмет цивільного права України // Актуальні питання цивільного та господарського права : Науково-практичне видання. – Харків, 2006. – № 1. – С. 15-19.
664457
  Жорнокуй В. Корпоративні відносини як складова предмета цивільного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 19-23
664458
  Бірюков О.М. Корпоративні групи у транскордонних банкрутствах // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-90.
664459
  Кузьменко А. Корпоративні договори в Україні: кому та навіщо? / А. Кузьменко, М. Татарова // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 жовтня (№ 42). – С. 20
664460
  Нечаєв Ю. Корпоративні договори в Україні: потрібна революція чи еволюція? / Ю. Нечаєв, А. Романчук // Юридична газета. – Київ, 2016. – 18 жовтня (№ 42). – С. 30-31
664461
  Іванець О. Корпоративні договори між учасниками ТОВ: чого чекати від законодавця? / О. Іванець, О. Руденко // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 20
664462
  Гурин М. Корпоративні договори. В очікуванні позитивних змін // Юридична газета. – Київ, 2016. – 18 жовтня (№ 42). – С. 34-35
664463
  Пальонко А. Корпоративні договори: нові можливості // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 31
664464
  Попов Ю. Корпоративні договори: подальший розвиток у Законі "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 10). – С. 24-25
664465
  Алексеев І. Корпоративні захоплення: тактика протидії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 79-80
664466
  Жорнокух Ю.М. Корпоративні злиття та поглинання як причина виникнення корпоративного конфлікту // Право та інновації : науково-практичне видання / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку НАПрН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 63-71
664467
  Бакуменко Л. Корпоративні інституціональні репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів: відкритий доступ до наукових публікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 10 (195). – С. 18-22. – ISSN 2076-9326
664468
  Жаліло Я.А. Корпоративні інтереси і вибір стратегічних пріоритетів економічної політики / Я.А. Жаліло, В.С. Лупацій, А.Ю. Сменковський ; Нац. ін-т стратегічних дослід. ; Центр антикризових досліджень ; Центр соціальних досліджень. – Київ : НІСД, 1999. – 60 с. – ISBN 966-554-027-0
664469
  Бороденко Т. Корпоративні ІСІ в України: сучасний стан та пріоритети розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 10 (360), жовтень. – С. 24-28. – ISSN 1810-3944
664470
  Іоргачова М.І. Корпоративні конфлікти в Україні: основні види та їх значущість // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління. – С. 170-180. – ISSN 0321-0499
664471
  Красна О. Корпоративні конфлікти між учасниками корпорації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 92-96. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються найбільш поширені різновиди корпоративних конфліктів між учасниками корпорації та визначаються основні принципи, які мають використовуватися з метою попередження та розв"язання таких суперечностей. В статье рассматриваются ...
664472
  Вінник О.М. Корпоративні конфлікти та зловживання корпоративними правами в акціонерних товариствах: традиційні та інноваційні способи попередження та розв"язання // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 5-11
664473
  Шуляк Н. Корпоративні конфлікти: обмеження зловживань під час організації проведення загальних зборів учасників // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 115-124
664474
  Вінник О. Корпоративні конфлікти: поняття, види, правові механізми попередження і розв"язання // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2006. – № 7 : Правові аспекти корпоративних відносин. – С. 60-77.
664475
  Шуляк Н. Корпоративні конфлікти: право акціонерів на інформацію // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 104-115
664476
  Шуляк Н. Корпоративні конфлікти: право акціонерів на інформацію // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 47-56.
664477
  Куліков В.О. Корпоративні крамниці в заводських та копальневих поселеннях Донбасу в останній третині ХІХ – поч. ХХ ст // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 34-40. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
664478
  Скіпор К.С. Корпоративні медіа в системі масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 43-47


  Проаналiзовано роль i місце корпоративних медiа в системi масової комунікації, їх специфіку i типологічні особливості. The role and place of corporate media in the system of mass communication, its specificity and typological features are ...
664479
  Олтаржевський Д. Корпоративні медіа та сучасне інформаційне суспільство // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 51 - 57. – ISSN 1029-7200
664480
  Олтаржевський Д.О. Корпоративні медіа як інструмент соціальних комунікацій : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Олтаржевський Дмитро Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 438 л. – Додатки: л. 425-438. – Бібліогр.: л. 362-424
664481
  Олтаржевський Д.О. Корпоративні медіа як інструмент соціальних комунікацій : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Олтаржевський Дмитро Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 30 с. – Бібліогр.: 28 назв
664482
  Олтаржевський Д. Корпоративні медіа як новітній різновид ЗМІ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-29. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто терміни "корпоративні медіа" та "корпоративні видання", окреслено суть нового соціальнокомунікативного явища у вітчизняній журналістиці. Рассмотрены термины "корпоративные медиа" и "корпоративных изданий как сравнительно очерчена суть ...
664483
  Олтаржевський Д.О. Корпоративні медіа: гоняття, типи та функції // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 27-30


  Розглядаються сутність та функції корпоративних медіа в контексті сучасних соціальних комунікацій. The nature and functions of corporate media in the context of contemporary social communications are examined in the article. Рассматриваются сущность ...
664484
  Шедяков В.Є. Корпоративні моделі організації та можливості ефективного використання людського потенціалу у країнах з транзитивною економікою // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 168-175.
664485
  Єфименко А. Корпоративні норми нового Цивільного кодексу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.40-50
664486
  Білик О. Корпоративні облігації в системі фінансового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 32-34. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розкрито місце та специфіку ринку корпоративних облігацій у системі фінансового ринку України, виявлено об"єктивні причини формування суперечностей ринку корпоративних облігацій трансформаційної економіки, обґрунтовано шляхи їх розв"язання. The place ...
664487
  Голіков С.С. Корпоративні облігації в умовах нестабільності економіки України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 178-180. – ISBN 978-966-188-219-4
664488
  Нічосова Т.В. Корпоративні облігації на фінансовому ринку України : Дис. ... канд. економічних наук. Спец.: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Нічосова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 221л. + Додатки : л.199-221. – Бібліогр. : л.181-198
664489
  Нічосова Т.В. Корпоративні облігації на фінансовому ринку України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.08. - гроші, фінанси і кредит / Нічосова Тетяна Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 8 назв
664490
  Версаль Н.І. Корпоративні облігації у формуванні ресурсної бази комерційних банків України / Н.І. Версаль, В.П. Нестеренко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 96-104.
664491
  Дука А.П. Корпоративні облігації як інструмент довгострокового фінансування інвестиційної діяльності акціонерних товариств // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 40-44. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
664492
  Версаль Н.І. Корпоративні облігаційні кредити: сутність та особливості використання у вітчизняній практиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості облігаційних корпоративних кредитів як джерела фінансування підприємств в Україні. The features of corporative bond lending as financing source of enterprises in Ukraine are considered.
664493
  Цюрко І.А. Корпоративні пенсійні програми працівників на підприємствах України // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 24-29. – ISSN 2075-4892
664494
  Антонович А. Корпоративні права vs конфлікт інтересів: як не порушувати законодавство // Юридична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 17/18). – С. 35
664495
  Озерчук О.В. Корпоративні права держави в Україні: сучасна практика управління та напрями її удосконалення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 73-81
664496
  Кравчук О.О. Корпоративні права держави і територіальних громад, державні і комунальні підприємства як об"єкти управління державною та комунальною власністю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 189-196. – ISSN 1563-3349
664497
  Овчаренко А. Корпоративні права держави: історія та сучасність // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 21-37
664498
  Сазонов В. Корпоративні права з огляду теорії фікції та реальності юридичної особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 73-76. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується природа корпоративних прав з огляду на теорій фікції та теорії реальності юридичної особи. Автором розглянутий історичний аспект співвідношення понять юридичної особи та корпоративних прав учасників юридичних осіб, поняття фікції ...
664499
  Цікало В.І. Корпоративні права подружжя: складні питання у судовій практиці / В.І. Цікало, М.В. Оприско // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 10 (182). – С. 43-47
664500
  Сороченко А.В. Корпоративні права та обов"язки: господарсько-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Сороченко Антон Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 204 арк. – Додатки: арк. 200-204. – Бібліогр.: арк. 177-199
664501
  Сороченко А.В. Корпоративні права та обов"язки: господарсько-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Сороченко Антон Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
664502
  Шевчук О. Корпоративні права учасника господарського товариства: проблеми правової регламентації / О. Шевчук, С. Бобер // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 186-190. – ISSN 2524-0129
664503
  Чернявська Б. Корпоративні права як об"єкт спільної сумісної власності (господарсько-правовий аспект) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 192-194. – ISBN 978-617-7069-14-9
664504
  Сосула О. Корпоративні права як об"єкт цивільного обороту // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. : Додаток / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 39-41
664505
  Бутрин-Бока Корпоративні права як предмет заповіту та спадкового договору // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 83-87
664506
  Цікало В. Корпоративні права: поняття, ознаки та класифікація // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 102-111. – ISSN 0132-1331
664507
  Тісецька А. Корпоративні права: реалії // Юридична газета. – Київ, 2012. – 31 січня (№ 5)


  "... Проблеми практики при здійсненні корпоративних прав".
664508
  Спасибо-Фатєєва Корпоративні правовідносини в Україні і модель Хіршмана // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 38-41. – ISBN 978-966-927-378-9
664509
  Кулибаба В. Корпоративні правовідносини у господарських товариствах: цивільно-правові чи господарсько-правові? // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 114-116. – ISBN 978-966-919-107-6
664510
  Орленко О.М. Корпоративні системи управління як умова зростання продуктивності праці сучасного // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 3 (58). – С. 170-178. – ISSN 2313-4569
664511
  Родіонов С. Корпоративні спори: огляд ключових правових позицій // Юридична газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 19). – С. 25
664512
  Михайлюк Я. Корпоративні спори: що каже ВС // Юридична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 17/18). – С. 20-21
664513
  Бабіченко В.В. Корпоративні стратегії в глобальній економіці: місце інформаційної складової // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 54-58. – ISSN 2306-6792
664514
   Корпоративні структури в національній інноваційній системі України / Л.І. Федулова, В.Л. Осецький, Ю.В. Гончаров, О.Ю. Рудченко, Ю.М. [та ін.] Бажал; [Федулова Л.І. та ін.] ; за ред. Л.І. Федулової ; Ін-т економіки та прогнозування, НАН України. – Київ : УкрІНТЕІ, 2007. – 810, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 783-810. – ISBN 978-966-479-001-4
664515
  Федулова Л.І. Корпоративні структури в стратегії соціально-економічного розвитку регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 7-17. – ISSN 1562-0905
664516
  Малий І. Корпоративні структури в умовах глобалізаційних трансформацій // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 111-112. – Бібліогр.: 1 назв.
664517
  Корнілова Є. Корпоративні технології у наукових бібліотеках // Бібліотечний вісник : Науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 7-12. – ISSN 1029-7200
664518
  Яценко Б.П. Корпоративні угруповання Японії і територіальна структура управління економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 35-36. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано основні типи корпоративних угруповань Японії та визначено їх вплив на структуру управління економікою.
664519
  Курнакова А.Ю. Корпоративні угрупування в функціональній структурі господарства Японії / А.Ю. Курнакова, Б.П. Яценко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 262-267. – Бібліогр.: 6 назв.
664520
  Кузнєцова Марина Корпоративні умови формування системи краєзнавчих електронних ресурсів бібліотек України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 20-23. – Бібліогр. в кінці ст.


  Виявлено та проаналізовано основні корпоративні умови формування системи краєзнавчих електронних бібліотечних ресурсів у мережі Інтернет. Обгрунтовано перспективні напрями їхнього розвитку в електронному середовищі публічних бібліотек України.
664521
  Серняк І. Корпоративні університети як соціальний інструмент системи управління персоналом підприємства в Україні // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [ та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3 (58). – С. 98-104. – ISSN 2409-8892


  Досліджено сутність і завдання корпоративних університетів. Виокремлено причини створення корпоративних університетів на підприємствах. Розглянуто роль корпоративних університетів у системі управління персоналом. Проаналізовано приклади функціонування ...
664522
  Шатохіна Р.Ю. Корпоративні утворення та принципи їх побудови // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 433-447. – ISBN 978-966-2075-11-3
664523
  Серажим В.І. Корпоративні утворення як засіб посилення інвестиційного потенціалу суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 170-173.
664524
  Грідчіна Маріна Володимирівна Корпоративні фінанси : (зарубіжний досвід і вітчизняна практика). Навчальний посібник / Грідчіна Маріна Володимирівна; Міжрегіональна академія управління персоналом. – 2-є вид., стереотип. – Київ : МАУП, 2002. – 232с. – ISBN 966-608-222-5
664525
  Крисоватий А.І. Корпоративні фінанси в контексті викликів сучасної інноваційної економіки / А.І. Крисоватий, В.М. Федосов, Н.С. Рязанова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 7-27. – Бібліогр.: 51 назв. – ISSN 2305-7645
664526
  Зимовець В.В. Корпоративні фінанси як домінанта фінансової науки / В.В. Зимовець, О.О. Терещенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 9 (238). – С. 78-95 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
664527
  Жарікова Н.О. Корпоративні форми господарювання: економічна природа та сутність // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 94-100. – Бібліогр.: на 8 пунктів
664528
  Каленюк І.С. Корпоративні форми підготовки персоналу в умовах економіки знань / І.С. Каленюк, Е.О. Панченко // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (55). – С. 55-61. – ISSN 2521-6651
664529
  Луніна Інна Корпоративні цінні папери : [рецензія] // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41. – ISSN 1810-3944
664530
  Свириденко Г.В. Корпоративні цінні папери як інструмент залучення фінансових ресурсів акціонерних товариств правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 443-449. – ISSN 1563-3349
664531
  Вішлєнкова Є. Корпоративність і етнічна ідентичність Казанського імператорського університету // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник; спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т укр. археографїї та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. В.В. Кравченко. – Харків; Київ, 2005. – Вип. 7 : Університети та нації в Російській імперії. – С. 167-187. – ISBN 966-7679-64-0
664532
  Машика Ю.В. Корпоративно-соціальна відповідальність - складова стратегії розвитку українських компаній / Ю.В. Машика, О.В. Колчар // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 89-92
664533
  Шмиголь Н.М. Корпоративно-соціальна відповідальність як чинник інноваційного розвитку світової економіки на прикладі досвіду європейських держав / Н.М. Шмиголь, З.П. Урусова, А.В. Лукашенко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 81-88. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
664534
  Зеленський С.В. Корпоративно-управлінська функція держави: мета і передумови удосконалення : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 25-31
664535
  Жилинкова И. Корпоративное дистанционное обучение: правовой аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-6. – Бібліогр.: 4 н.
664536
  Макарова О.А. Корпоративное законодательство и пути его совершенствования // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 68-77. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  В статье исследуется состояние действующего корпоративного законодательства. Дальнейшее развитие корпоративного законодательства возможно по пути его унификации и дифференциации, сочетания императивного и диспозитивного регулирования правового ...
664537
  Кибенко Е.Р. Корпоративное право : Учебное пособие / Е.Р. Кибенко. – Харків : Эспада, 1999. – 480с. – ISBN 966-95580-1-8
664538
  Кибенко Е.Р. Корпоративное право : Учебное пособие / Е.Р. Кибенко. – Харків : Эспада, 2001. – 288с. – ISBN 966-7870-06-5
664539
  Кашанина В.Т. Корпоративное право (право хозяйственных товариществ и обществ) : Учебник / В.Т. Кашанина. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 815с. – ISBN 5-89123-174-3; 5-86225-749-7
664540
  Кибенко Е.Р. Корпоративное право Великобритании : Законодательство. Прецеденты. Комментарии / Е.Р. Кибенко. – Киев : Юстиниан, 2003. – 368с. – ISBN 966-96155-7-7
664541
  Мыхлик В. Корпоративное сотрудничество и каталогизация документов в ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 6 (218). – С. 21-24. – ISSN 1029-7200


  В статье рассматривается опыт сотрудничества ЦНБ НАН Беларуси в системе корпоративной каталогизации библиотек Беларуси по созданию и обмену библиографическими и авторитетными записями в рамках формирования сводного электронного каталога, базы данных ...
664542
  Умнов Александр Корпоративное строительство - свидетельство "риночного здоровья" фирмы : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 20-23 : Фото
664543
  Костюк А.Н. Корпоративное управление в банке : монография / А.Н. Костюк. – Сумы : УАБД НБУ, 2008. – 334с. – ISBN 978-966-8958-26-7
664544
  Гнатко В.С. Корпоративное управление в изменяющемся мире / В.С. Гнатко, В.И. Пефтиев; Ярославлский гос. пед. унив. им. К.Д. Ушинского. – Ярославль, 1998. – 164с. – ISBN 587555083Х
664545
  Полонский В.Г. Корпоративное управление в непроизводственной сфере : учебное пособие для студ. экономических специальностей высш. учеб. заведений / В.Г. Полонский, С.В. Белоусова, А.М. Белоусов. – Херсон : ОЛДИ-плюс, 2003. – 460с. – ISBN 966-7914-89-5
664546
   Корпоративное управление в Украине: роль ассиметрии информации корпоративного управления / А.Н. Костюк, Т. Штегер, Е.В. Костюк, Д. Битти // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 82-85
664547
  Бандурка А.М. Корпоративное управление в экономике Украины в условиях кризиса банковой системы / А.М. Бандурка, О.В. Носова // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 176-183
664548
  Муллахметов Х. Корпоративное управление и корпоративный контроль: новые требования // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 45-58. – ISSN 0207-3676
664549
  Гизатуллин А. Корпоративное управление и финансовая эффективность компании: мета-анализ // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 62-76. – Бібліогр.: с. 62-65, 67-69. – ISSN 0042-8736
664550
  Клейнер В. Корпоративное управление и эффективность деятельности компаний // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 32-48. – ISSN 0042-8736
664551
  Клейнер В. Корпоративное управление и эффективность деятельности компаний // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 32-48. – Бібліогр.: с. 32, 36, 42, 48. – ISSN 0042-8736
664552
  Гнатко В.С. Корпоративное управление на пороге ХХІ века / В.С. Гнатко. – Ярославль : Электро-Сервис, 2002. – 200с. – ISBN 5-901466-02-0
664553
  Александров И.А. Корпоративное управление на принципах устойчивого развития / И.А. Александров, Н.С. Красовская // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 17-26. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
664554
  Храброва И.А. Корпоративное управление: вопросы интеграции. Аффилированные лица, организационное проектирование, интеграционная динамика / И.А. Храброва. – Москва : Альпина, 2000. – 198с. – ISBN 5-222-01170-4
664555
  Лещенко О.А. Корпоративность бизнеса в России и социальное развитие // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 3. – С.55-68. – ISSN 0235-1188
664556
  Коряковцева Н.А. Корпоративность в библиотечно-информационной деятельности: к постановке проблемы / Нина Александровна Коряковцева // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. бюджетное учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2013. – № 1 (24). – С. 21-43
664557
  Тульчинский Г.Л. Корпоративность как социальная технология и свободы, и ответственности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 3. – С.25-44. – ISSN 0235-1188
664558
  Григянец Р.Б. Корпоративные библиотечные информационные системы и технологии в республике Беларусь / Р.Б. Григянец, Г.В. Макаревич // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 1. – С. 66 - 68
664559
  Стукалова А.А. Корпоративные библиотечные проекты: история создания и развития // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 54-62. – ISSN 2224-1825


  Анализируется деятельность российских корпоративных библиотечных систем. Изучена история развития и современное состояние библиотечных корпораций в России.
664560
  Племнек А.И. Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации. Что нового в библиотечном мире? / Александр Иванович Племнек // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – сентябрь. – С. 46-50. – ISSN 1726-6726


  23-29.06.2014 (в Санкт-Петербурге и в Штутгарте) проходила Международная научно-практическая конференция "Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации", продолжившая традиции предыдущих одиннадцати форумов и сохранившая высокий уровень ...
664561
  Шрайберг Я.Л. Корпоративные и национальные проекты Открытого доступа / Я.Л. Шрайберг, А.И. Земсков // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 5-23. – ISSN 0130-9765
664562
  Лисецкий Ю.М. Корпоративные интегрированные информационные системы. Концепция, технологии разработки и внедрения : монография / Ю.М. Лисецкий ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем мат. машин и систем. – Киев : ЛАТ&К, 2019. – 203, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 189-202. – ISBN 978-617-7061-86-0
664563
  Настин П.С. Корпоративные информационные правоотношения в деятельности хозяйственных обществ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Настин Павел Сергеевич. – Екатеринбург, 2016. – 30, [1] с. вкл. обл. – Библиогр.: 13 названий
664564
  Ерахтина О.С. Корпоративные конфликты и правовые способы их минимизации // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 103-113. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
664565
  Жданов А. Корпоративные конфликты и рейдерство // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  "... Тождественны ли данные понятия?"
664566
  Тодорова О. Корпоративные медиа: жми сюда! : [учебное пособие] / Оксана Тодорова. – Одесса : ПЛАСКЕ, 2010. – 256 c. : ил., табл. – ISBN 978-966-8692-32-1
664567
  Уилсон Р.С. Корпоративные облигации: структура и анализ = Corporate bonds: structures & analysis / Ричард С. Уилсон, Фрэнк Дж. Фабоцци ; пер. с англ. [А. Шматова]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 445, [5] с. : табл. – ISBN 5-9614-0117-0
664568
  Колесник С. Корпоративные платежные карточки и их использование в командировке за границу // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельник для руководителей и бухгалтерских служб. – Харьков, 2002. – № 9. – С.15-21
664569
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 4. – 2005
664570
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 5. – 2005
664571
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 6. – 2005
664572
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 1. – 2006
664573
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 2. – 2006
664574
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 3. – 2006
664575
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 4. – 2006
664576
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 5. – 2006
664577
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 6. – 2006
664578
  Слама Д. Корпоративные системы на основе CORBA / Дирк Слама, Джейсон Гарбис, Перри Рассел; Пер. с англ. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2000. – 368 с. – ISBN 5-8459-0110-3
664579
  Суханов Е.А. Корпоративные соглашения в современном Российском и зарубежном праве // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 155-178. – ISBN 978-966-2578-62-1
664580
  Файвишенко Л.В. Корпоративные стратегии инвестирования в период трансформации экономики региона // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 190-195. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
664581
  Прокопович Наталья Корпоративные услуги: без права на ошибку // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 56-57
664582
   Корпоративные финансы : учебник для студентов, обучающихся по спец. "Финансы и кредит" : [для бакалавров и магистров] / [Величко Л.А. и др.] ; под ред. д. э. н., проф. М.В. Романовского, д. э. н., проф. А.И. Вострокнутовой. – Москва [и др.] : Питер, 2014. – 588, [1] с. : ил., табл. – Фактическая дата выхода в свет: 2013. - Авт. указаны на с. 15. - На обл.: Фундаментальные концепции. Финансирование и инвестиции. Современные тенденции. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – (Учебник для вузов ) ( Стандарт третьего поколения). – ISBN 978-5-496-00628-6
664583
  Птащенко Л. Корпоративные финансы : учеб. пособие / Л. Птащенко, Н. Исаев ; Полтав. нац. техн. ун-т им. Юрия Кондратюка ; Грузин. техн. ун-т. – Киев : Центр учебной литературы, 2015. – 271, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 270-271. – ISBN 978-617-673-364-5
664584
  Пайк Р. Корпоративные финансы и инвестирование = Corporate finance and investment / Р. Пайк, Б. Нил ; [пер. с англ.: Е. Ковачева, В. Кузин, Е. Сохранский]. – 4-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2006. – 783, [1] с. : ил., табл. – (Серия "Академия финансов" ) ( Expert systems). – ISBN 5-94723-181-6
664585
  Спирли Э. Корпоративные хранилища данных : Планирование, разработка, реализация. / Эрик Спирли. – Москва : Вильямс, издательский дом. – ISBN 5-8459-0191-Х
Том 1. – 2001. – 400с.
664586
  Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги: Эмиссия и операции предприятий и банков / Л.Н. Павлова. – Москва, 1998. – 528с. – ISBN 5-7849-0122-2
664587
  Букатова Л. Корпоративный PR: дух единой команды // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 9-13. – ISSN 0869-4915


  Статья о том, что пресса - важнейшая категория "паблик рилейшнз"(PR), способная растиражировать как позитивный, так и негативный материал о библиотеке.
664588
  Перегудов С.П. Корпоративный капитал и институты власти: кто в доме хозяин? // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.74-86. – ISSN 0321-2017
664589
  Окумура Хироси Корпоративный капитализм в Японии / Окумура Хироси. – М., 1986. – 250с.
664590
  Рудинская Е.В. Корпоративный менеджмент : учебное пособие [ для студентов высших учеб. заведений ] / Рудинская Е.В., Яромич С.А.; МОНУ; Одесский региональный ин-т гос. управления Национальной академии гос. управления при Президенте Украины; Одесский Национальный ун-т им. И. Мечникова (экономико-правовой ф-тет). – Киев : КНТ; Эльга-Н, 2008. – 414с. – ISBN 978-966-373-391-3
664591
  Сычева Н. Корпоративный проект "Марс" с позиции пользователя : Новокузнецкая ЦБС: 5 лет // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 32-35. – ISSN 0869-4915
664592
  Калюжный И.Л. Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления Украины : менеджмент / И.Л. Калюжный, Т.Б. Калинкова, Е.В. Нечесина // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 158-161. – Бібліогр.: 10 назв
664593
  Дьяконов С. Корпоративный университет на основе проектно-деятельностного образования как инструмент инновационного развития. / С. Дьяконов та інш. // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 3-15. – ISSN 0869-3617
664594
  Грекова Т. Корпоративный электронный ресурс по краеведению / Татьяна Грекова // Вестник библиотек Москвы : Информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2007. – № 1. – С. 36-38


  Об опыте создания корпоративного электронного каталога "Москва".
664595
  Богачев С.В. Корпоратизация как возможность привлечения инвестиций для развития предприятий // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.133-145. – ISBN 966-7695-78-6
664596
  Сірко А. Корпоратизація економічних суб"єктів у контексті постсоціалістичної трансформації інституту власності // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 151-162. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
664597
  Гуторов А.О. Корпоратизація сільського господарства в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 82-92 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
664598
  Колесник В.В. Корпоратизація як форма приватизації: законодавчий аспект / В.В. Колесник. – Київ, 1993. – 35 с.
664599
  Гончар В.М. Корпоратизм постіндустріального суспільства: характер змін представництва інтересів між державою і громадянським суспільством // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 97-108
664600
  Гончар В.М. Корпоратизм як феномен політичного життя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 255-262
664601
   Корпорации-миллиардеры. – М., 1954. – 76с.
664602
  Костяев С.С. Корпорации в бюджетном процессе США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 8 (476). – С. 111-126. – ISSN 0321-2068
664603
  Гнатко В.С. Корпорации в трансформирующемся мире: концептуальные поиски / В.С. Гнатко, В.И. Пефтиев; Санкт-Петербургский ин-т внешнеэкономических связей, экономики и права, Ярославский филиал. – Ярославль : Электро-Сервис, 2005. – 163 с. – ISBN 5-901466-05-5
664604
  Петрухинцев Н. Корпорации в эвакуации // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 9 : Смоленску 1150 лет. – С. 31-35. – ISSN 0235-7089


  Смоленские служилые "города" после Смутного времени.
664605
  Преображенский В.А. Корпорации и корпоративное управление на рубеже веков / В.А. Преображенский; Ярослав.госуд. педагог. ун-тет им.К.Д.Ушинского. – Ярославль : Аверс Пресс, 2001. – 140с. – ISBN 5-7886-0072-9
664606
  Бурла М.П. Корпорации и крупные предприятия как объекты экономической политики Приднестровья // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 182-185. – ISBN 978-966-285-361-2
664607
  Кириченко Э.В. Корпорации США в борьбе за внешние рынки сбыта / Э.В. Кириченко. – М., 1981. – 197с.
664608
  Глушков В.П. Корпорации, государство, экономика / В.П. Глушков. – Москва, 1972. – 415с.
664609
  Бессонов А. Корпорация "Феникс" // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 1. – С.7-36. – ISSN 1728-8568
664610
   Корпорация в системе общественного производства : монография / Л.И. Дмитриченко, Т.С. Чунихина, Л.А. Дмитриченко, А.Н. Химченко ; Донец. нац. ун-т. – Донецк : Східний видавничий дім, 2010. – 182, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 167-182. – ISBN 978-966-317-069-5
664611
  Криворак Андрей Корпорация и корпоративная собственность / Криворак Андрей, Баева Таисия // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 58-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
664612
  Ушакова К.В. Корпорация как форма гармонизации интересов личности и общества // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 13 : Філософія. – С. 51-58
664613
  Суховал Н.Ю. Корпорация Киевской духовной академии в 1926 - 1929 гг. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2014. – № 21. – С. 105-119


  По письмам членов корпорации А.А. Дмитриевскому.
664614
  Кудинова И. Корпорация объединяет ресурсы / Ирина Кудинова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 31-33. – ISSN 0869-4915
664615
  Мозолин В.П. Корпорация, монополии и право в США / В.П. Мозолин. – Москва, 1966. – 398с.
664616
  Гапонюк М.А. Корпорації та їх роль на фондовому ринку України // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2017. – Вип. 1 (29). – С. 54-64. – ISSN 2310-9734
664617
  Глусь Наталія Степанівна Корпорації та корпоративне право: Поняття, основні ознаки та особливості захисту : Автореф... кандид. юридичн.наук: 12.00.03 / Глусь Наталія Степанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 23л.
664618
  Глусь Наталія Степанівна Корпорації та корпоративне право: Поняття. Основні ознаки та особливості захисту : Дис... канд. юридичн.наук: 12.00.03 / Глусь Наталія Степанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 194л. – Бібліогр.:л.180-194
664619
   Корпорації: управління та культура : Монографія / А. Воронкова, М. Баб"як, Е. Коренєв, І. Мажура; А. Воронкова, М. Баб"як, Е. Коренєв, І. Мажура. – Дрогобич : Вимір, 2006. – 376с. – ISBN 966-8260-62-7
664620
  Шарманська С. Корпораційний податок як форма оподаткування прибутку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – (Економіка ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Розглядається форми, характеристики і особливості податку на прибуток, який у всіх розвинутих країнах набуває типової форми податку на доходи корпорацій, з метою уникнення в подальшому проблем подвійного оподаткування при гармонізації податкової ...
664621
  Молчанова С. Корпорація "Бібліоігротека": сервіси Веб 2.0 та партнерська взаємодія // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 8-9. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено діяльність Корпоративного об"єднання працівників бібліотек для дітей Рівненської області, мета якого - створення інтерактивних ресурсів для веб-сайту "Бібліоігротека". Описано досвід застосуваня сервісів Веб 2.0 для створення ігрових завдань ...
664622
  Адамський В.Р. Корпорація богословського факультету Кам"янець-Подільського державного українського університету і переклад Біблії українською мовою // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 72-76. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
664623
  Дорош Є Корпорація страху / Є Дорош, К. П.І. Юрченко. – К, 1970. – 137с.
664624
  Шира Т.Б. Корпорація та корпоративна безпека // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 58-64
664625
  Радєва М.М. Корпорація як інституціональна форма розвитку економічної системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 46-49.
664626
  Фещенко О.П. Корпорація як суб"єкт економічних відносин у сучасній економіці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 58-64. – ISSN 2306-6814
664627
  Пилипенко О.І. Корпорація: теоретичний аспект // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 121-138. – (Економічні науки ; Вип. 4 (46)). – ISSN 1728-4236
664628
   Корпус 1873 р. Лабораторія № 107 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 13. – ISBN 978-617-696-996-9
664629
   Корпус 1904 р. побудови. Кабінет-лабораторія № 315 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 20. – ISBN 978-617-696-996-9
664630
   Корпус 1904 р. побудови. Лабораторія № 313 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 18. – ISBN 978-617-696-996-9
664631
   Корпус 1904 р. побудови. Лабораторія № 314 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 19. – ISBN 978-617-696-996-9
664632
   Корпус 1904 р. побудови. Лабораторія № 8 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 22. – ISBN 978-617-696-996-9
664633
   Корпус 1904 р. побулови. Лабораторія № 312 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 14. – ISBN 978-617-696-996-9
664634
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія-кабінет № 321 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 26. – ISBN 978-617-696-996-9
664635
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія-кабінет № 327. Лабораторія-кабінет № 328 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 29. – ISBN 978-617-696-996-9
664636
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія-кабінет № 331 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 31. – ISBN 978-617-696-996-9
664637
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія-кабінет № 332 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 32. – ISBN 978-617-696-996-9
664638
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія-кабінет № 333 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 33-34. – ISBN 978-617-696-996-9
664639
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія-кабінет № 334. Лабораторія № 335 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 35. – ISBN 978-617-696-996-9
664640
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія № 124 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 36. – ISBN 978-617-696-996-9
664641
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія № 218. Лабораторія № 219 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 37. – ISBN 978-617-696-996-9
664642
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія № 220 до 2000 р. // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 38. – ISBN 978-617-696-996-9
664643
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія № 220 після 2000 р. // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 39. – ISBN 978-617-696-996-9
664644
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія № 221 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 40. – ISBN 978-617-696-996-9
664645
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія № 222. Лабораторія № 223 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 41. – ISBN 978-617-696-996-9
664646
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія № 224 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 42. – ISBN 978-617-696-996-9
664647
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія № 226. Лабораторія № 227 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 43. – ISBN 978-617-696-996-9
664648
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія № 228. Лабораторія № 229 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 44. – ISBN 978-617-696-996-9
664649
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія № 230. Лабораторія № 231. Лабораторія № 232 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 45. – ISBN 978-617-696-996-9
664650
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія № 233. Лабораторія № 234 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 46. – ISBN 978-617-696-996-9
664651
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія № 236 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 47. – ISBN 978-617-696-996-9
664652
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія № 237. Лабораторія № 238 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 48. – ISBN 978-617-696-996-9
664653
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія № 239. Лабораторія № 240 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 49. – ISBN 978-617-696-996-9
664654
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія № 241. Лабораторія № 242 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 50. – ISBN 978-617-696-996-9
664655
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія № 317. Лабораторія № 318. Лабораторія № 319 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 24. – ISBN 978-617-696-996-9
664656
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія № 320 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 25. – ISBN 978-617-696-996-9
664657
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія № 322 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 27. – ISBN 978-617-696-996-9
664658
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія № 324-326 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 28. – ISBN 978-617-696-996-9
664659
   Корпус 1962 р. побудови. Лабораторія № 329. Лабораторія № 330 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 30. – ISBN 978-617-696-996-9
664660
  Романько О.В. Корпус белорусской самообороны (июнь 1942 - апрель 1943) : к истории коллаборационистских формирований в период немецкой оккупации // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 6 (126). – С. 151-160. – ISSN 1606-0219
664661
   Корпус боспорских надписей. – М-Л : Наука, 1965. – 952 с.
664662
   Корпус ветеранов. – М., 1986. – 300с.
664663
  Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.) / В.В. Корнієнко ; [відп. ред. Н.М. Нікітенко] ; НАН України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ : Горобець. – ISBN 978-966-2377-02-6
Ч. 1 : Приділ св. Георгія Великомученика. – 2010. – 464 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 375-382
664664
  Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.) / В.В. Корнієнко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ : Горобець. – ISBN 978-966-2377-13-2
Ч. 2 : Приділ свв. апостолів Петра і Павла / [відп. ред. Н.М. Нікітенко]. – 2010. – 270, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.239-245
664665
  Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.) / В.В. Корнієнко ; [відп. ред. Н.М. Нікітенко] ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ : Горобець. – ISBN 978-966-2377-05-7
Ч. 3 : Центральна нава. – 2011. – 400 с. : іл., табл. + Додаток: с. 383-390. – Бібліогр.: с. 375-382
664666
  Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.) / В.В. Корнієнко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – ISBN 978-966-02-6963-7
Ч. 4 : Приділ свв. Іоакима та Анни (північна сторона). – 2014. – 653, [3] с. : іл. – Анотація англ. – Бібліогр.: с. 622-635 та в підрядк. прим.


  Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.). Ч. 2 : Приділ свв. апостолів Петра і Павла / [відп. ред. Н.М. Нікітенко] / В. В. Корнієнко ; - Київ : Горобець, 2010. - 270, [1] с. : іл., табл. - Бібліогр.: с
664667
  Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.) / В.В. Корнієнко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – ISBN 978-966-02-6964-4
Ч. 5 : Приділ свв. Іоакима та Анни (південна сторона). – 2015. – 437, [3] с. : іл., табл. – Анотація англ. – Бібліогр.: с. 416-424
664668
  Иванов Л.И. Корпус директорский / Л.И. Иванов. – 2-е изд. – Омск, 1981. – 368с.
664669
  Давидович Е.А. Корпус золотых и серебряных монет Шейбанидов, XVI век / Е.А. Давидович ; Рос. акад. наук. Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1992. – 504 с. : ил. – Библиогр.: с. 411-416
664670
  Шереметьев О.В. Корпус морской артиллерии Франции в конце XVIII - начале XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 129-135. – ISSN 0042-8779
664671
  Пічахчи О.В. Корпус неологізмів сучасної новогрецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 169-175


  У статті окреслено проблеми й методи дослідження неологізмів сучасної новогрецької мови та розглянуто корпус лексичних інновацій і формування корпусу неологізмів з урахуванням соціологічних чинників, кількісної та якісної достовірності їх вживання.
664672
  Юрчук Л.В. Корпус охорони прикордоння Другої Речі Посполитої у Волинському воєводстві: особливості формування (1924–1929 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 161-167. – ISSN 0321-0499
664673
  Максимів О.Й. Корпус перської мови як джерело матеріалу для частотного словника // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 109-114. – ISSN 1608-0599
664674
  Дарчук Н. Корпус текстів Тараса Шевченка як джерело для мовознавчих досліджень // Science and education a new dimension. Philology : publ. by the support of society for cultural a. sci. progress in Central a. Eastern Europe / ed.-in-chief: Dr. Xenia Vamos. – Budapest, 2017. – V (32), iss. 122. – С. 33-37. – ISSN 2308-5258


  "У статті розглянуто лінгвістичні засади створення електронного корпусу поетичних творів Тараса Шевченка як бази для дослідження мовних особливостей авторського стилю. Створене програмне забезпечення для вивчення морфологічної, синтаксичної та ...
664675
  Бук С. Корпус текстів у лінгводидактиці (на матеріалі омонімії у корпусі великої прози Івана Франка) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 106-116. – (Серія філологічна ; Вип. 57). – ISSN 2078-5534
664676
  Плахотнікова О.Ю. Корпус українського усного мовлення: теоретичні засади побудови й основи практичного втілення : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Плахотнікова Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 280 арк. – Додатки: арк. 214-280. – Бібліогр.: арк. 192-213
664677
  Плахотнікова О.Ю. Корпус українського усного мовлення: теоретичні засади побудови й основи практичного втілення : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Плахотнікова Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
664678
  Береза О. Корпус франкомовних видань ХІХ - першої половини ХХ ст. у відділі обмінно-резервних фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника / О. Береза, Мельник-Хоха // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 254-261. – ISSN 2524-0315
664679
  Лось В. Корпус церковних джерел з історії Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця 18 - першої половини 19 ст.: класифікація та інформаційні можливості // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – № 6. – С. 10-16. – ISSN 1029-7200
664680
   Корпуси КНУ утеплять коштом Кіотського протоколу // Київський університет. – Київ, 2019. – Березень (№ 3). – С. 2


  "В Університеті стартував проект із термомодернізаціїї, яким передбачена реконструкція корпусів механіко-математичного факультету й факультету комп"ютерних наук та кібернетики за рахунок зелених інвестицій у рамках Кіотського протоколу коштом ...
664681
  Карпіловська Є.А. Корпуси корневих морфем у словацькій та українській мовах: можливості альтернативних рішень // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 64-76. – Бібліогр.: Літ.: С.75-76
664682
  Фокін С. Корпуси текстів: здобутки України та перспективи врахування закордонного досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 51-64. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дев"ять текстових корпусів української мови, порівнюються їхні характеристики, можливості використання в дослідницькій роботі. З"ясовано, що найсуттєвішими параметрами електронних корпусів є розмітка як текстів у цілому (жанрово-тематична, ...
664683
  Кремков М.В. Корпускулярная низкоэнергетическая диагностика поверхности твердого тела / М.В. Кремков. – Ташкент : Фан, 1986. – 161 с.
664684
  Троцюк Н.И. Корпускулярная оптика спиральных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Троцюк Н.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 27 с.
664685
  Троцюк Н.И. Корпускулярная оптика спиральных систем. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Троцюк Н.И.; МВ и ССО СССР. Укр. ин-т инженеров водного хоз-ва. – Ровно, 1969. – 153л. – Бібліогр.:л.149-153
664686
  Томсон Дж.Дж. Корпускулярная теория вещества / Дж.Дж. Томсон, проф. ун-та в Кэмбридже; Пер. с англ. И. Левинтова; Под ред. "Вестн. опыт. физики и элементар. математики". – [Одесса] : Mathesis, 1910. – VI, [2], 162 с., черт. : ил.
664687
  Томсон Дж.Дж. Корпускулярная теория вещества / Дж.Дж. Томсон, проф. ун-та в Кэмбридже; Пер. с англ. И. Левинтова; Под ред. "Вестн. опыт. физики и элементар. математики". – [Одесса] : Mathesis, 1910. – VI, [2], 162 с., черт. : ил. – Конволют. - Пер.: Успехи физики, 1907
664688
  Шишловский Корпускулярно-волновые структуры / Шишловский, 1962
664689
  Находкін М.Г. Корпускулярно-променева діагностика та мікромініатюризація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-60. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Дано короткий огляд проблем, що виникають при використанні корпускулярно-променевої діагностики поверхні та деяких проблем мікромініатюризації електронних схем. Найбільша увага приділяється методам електронно-зондової діагностики, ролі пружного ...
664690
  Вендик О.Г. Корпускулярно-фотонная технология : учеб. пособие / О.Г. Вендик. – Москва : Высшая школа, 1984. – 240 с.
664691
  Максюта М. Корпускулярно-хвильовий дуалізм з точки зору кристалоподібного простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-48. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  У рамках моделі кристалоподібного (зі структурою гратки типу іонних кубічних кристалів) простору запропоновано фізичну природу корпускулярно-хвильового дуалізму елементарних частинок. Показано, що при русі елементарних частинок у такому пружному ...
664692
  Чекман І.С. Корпускулярно-хвильові властивості нанорозмірних матеріалів (огляд літератури та власних досліджень) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 263-271. – ISSN 2413-7944
664693
  Дворяшин А.С. Корпускулярное излучение Солнац и межпланетные магнитные поля. Протонные вспышки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Дворяшин А.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1966. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
664694
  Бредов М.М. Корпускулярные потоки средних и малых энергий и их применение для изучения физических свойств вещества : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Бредов М.М.; АН СССР. Физ.-технич. ин-т. – Л., 1967. – 38л.
664695
  Клименко Л. Корпусна і когнітивна лінгвістика: перспективи конвергенції методів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 21-26. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено стислий огляд анотованих корпусів французької мови із зазначенням особливостей їх функціоналів. Висвітлено сучасний стан французької корпусної лінгвістики, а також напрями розробок, здійснюваних на масивах франкомовних текстів. Окреслено ...
664696
  Касьянова О. Корпусна лінгвістика змінює науку про мову // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 4


  "Одним із прикладів об’єднання наукових потенціалів мовознавства та кібернетики є корпусна лінгвістика. Цей напрям за останнє десятиліття перейняв досвід, накопичений в інших розвинених галузях. Нині у межах корпусної лінгвістики здійснюється ...
664697
  Шведова М. Корпусна лінгвістика та лексико-граматична типологія / М. Шведова, Д. Січінава // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 95-103. – ISSN 0320-3077


  Наводяться приклади застосування паралельних корпусів Національного корпусу російської мови для розв’язання завдань зіставлення граматики та лексики у перекладних текстах. Приводятся примеры применения параллельных корпусов Национального корпуса ...
664698
  Войтка Г. Корпусна лінгвістика: історія формування і перспективи розвитку // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 208-212. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
664699
  Демська О. Корпусна рецепція тексту // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 111 : Філологічні науки


  У статті розглянуто текст-основу лінгвістичного дослідження з погляду традиційного мовознавства та корпусної лінгвістики, описано основні етапи становлення тексту як безпосередньо даного у науковому вивченні мови, висвітлено корпусне бачення тексту як ...
664700
  Мартынюк О.А. Корпусная лингвистика и новые возможности лингвистического исследования // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 27-33. – (Серія: Філологія ; вип. 7)
664701
  Анохіна Т.О. Корпусний лакунікон англійської мови: лексикографічний аналіз // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Воропай С.В. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 2. – C. 7-12. – ISSN 2077-804X
664702
  Бобкова Т. Корпусний підхід у дослідженні колокацій / Тетяна Бобкова // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (45). – С. 81-91. – ISSN 0320-3077


  У статті аналізуються основні напрямки й підходи сучасних досліджень колокацій. Виявляються передумови формування корпусного підходу. Обґрунтовується необхідність застосування багатометодного підходу дослідження колокацій на базі корпусу текстів. Як ...
664703
  Старко В. Корпусні дані в дослідженні українських колоративів // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 51-60. – ISSN 1682-3540
664704
  Шведова М.О. Корпусні методи дослідження регіональних відмінностей у межах однієї мови (на матеріалі регіональних корпусів української та російської мов) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 33-38. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864


  "Українська корпусна лінгвістика в останні роки розвивається досить активно в різних університетах та робочих групах. Корпусні дослідження проводять вчені інституту філології КНУ ім.Т.Г. Шевченка, Києво-Могилянської академії, Донецького ...
664705
  Загнітко А. Корпусно-об"єктивна граматика: статус, рівні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 172-287. – (Серія філологічна ; вип. 70). – ISSN 2078-5534
664706
  Аморим Э. Корраль-Абьерто : [роман] / Э. Аморим ; пер. с испан. А.М. Гитлиц и Р.А. Заубер ; [ред. перевода и вступит. ст. Г.В. Степанова]. – Москва ; Ленинград : Гослитиздат, Ленинградское отделение, 1961. – 199 с.
664707
  Аморім Е. Корраль Аб"єрто : роман / Е. Аморім. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 232 с.
664708
  Грибанов Ю.И. Коррдинаторные пространства Орлича и линейные операции в них : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Грибанов Ю. И.; МВО СССР, Казан. ГУ. – Казань, 1959. – 8л.
664709
   Корреджо. Святая ночь. – М., 1955. – 8с.
664710
  Бакулин В.Д. Коррективная работа над английским произношением / В.Д. Бакулин. – Киев, 1962. – 56с.
664711
  Травкина А.Д. Коррективная фонетика / А.Д. Травкина. – М, 1984. – 60с.
664712
  Белкина Г.А. Коррективний курс по фонетике английского языка. / Г.А. Белкина, Л.В. Левина. – М., 1964. – 112с.
664713
  Трухачев Коррективно-установочный курс произношения, чтения и словообразования английского языка. / Трухачев, А.И. Тюменцев. – Новосибирск, 1969. – 52с.
664714
  Штейнвиль Э.А. Коррективность общих краевых задач для операторно-дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Штейнвиль Э.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1980. – 15л.
664715
  Колупанова Галина Андреевна Коррективные постановки задач Коши для дифференциальных уравнений в банаховом пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Колупанова Галина Андреевна; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 10л.
664716
  Пумпянский А.Б. Коррективный грамматический курс английского языка / А.Б. Пумпянский. – М, 1967. – 70с.
664717
  Морозенко В.В. Коррективный курс английского языка / В.В. Морозенко, И.Ф. Турук. – М., 1969. – 128с.
664718
   Коррективный курс грамматики немецкого языка. – Москва : Высшая школа, 1980. – 303 с.
664719
  Опельбаум Е.В. Коррективный курс по английскому языку / Е.В. Опельбаум. – М, 1967. – 99с.
664720
  Белкина Г.А. Коррективный курс по фонетике английского языка. / Г.А. Белкина, Л.В. Левина. – М., 1971. – 109с.
664721
  Касабова М.М. Коррективный курс фонетики английского языка. Уч. пособие для неяз. вузов / М.М. Касабова. – Москва, 1966. – 100с.
664722
  Тамайо Э. Коррективный курс фонетики испанского языка / Э. Тамайо. – М, 1966. – 114с.
664723
  Тамайо Э. Коррективный курс фонетики испанского языка / Э. Тамайо. – М, 1966. – 83с.
664724
  Пумпянский А.Б. Коррективный лексический курс английского языка / А.Б. Пумпянский. – Москва, 1967. – 97 с.
664725
  Гжанянц Э.М. Коррективный фонетико-речевой курс / Э.М. Гжанянц, Л.Г. Стабурова. – М.-Л., 1965. – 167с.
664726
  Гжанянц Э.М. Коррективный фонетико-речевой курс / Э.М. Гжанянц, Л.Г. Стабурова. – 3-е изд. – Л., 1974. – 159с.
664727
  Пумпянский А.Б. Коррективный фонетический курс английского языка / А.Б. Пумпянский. – М, 1968. – 62с.
664728
  Шевякова В.Е. Коррективный фонетический курс английского языка / В.Е. Шевякова. – М., 1968. – 179с.
664729
  Козьмин О.Г. Коррективный фонетический курс немецкого языка / О.Г. Козьмин. – Москва, 1990. – 66 с.
664730
  Малышева Н.И. Коррективный фонетический курс французского язык / Н.И. Малышева. – М., 1968. – 132с.
664731
  Горон И.Е. Корректирование амплитудно-частотных искажений / И.Е. Горон. – Москва, 1963. – 56 с.
664732
  Хотяшов Э.Н. Корректировка информации на магнитных лентах ЭВМ "Минск-22" / Э.Н. Хотяшов. – Минск, 1966. – 28с.
664733
  Кудряшов В.П. Корректировка публичных бюджетов в период обострения фискальных рисков // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац.акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 7 (636). – С. 41-57. – ISSN 0131-7741
664734
   Корректировочные навигационные системы. – Киев, 1986. – 115с.
664735
   Корректировочный курс : метод. указ. – Ленинград
Ч. 2 : Анализ предложения. – 1973. – 41 с.
664736
   Корректировочный курс : метод. указ. – Ленинград
Ч. 2 : Причастие. – 1973. – 33 с.
664737
   Корректировочный курс : метод. указ. – Ленинград
Ч. 2 : Страдательный залог. – 1973. – 36 с.
664738
  Аксенова М.П. Корректировочный курс : Учебное пособие по русскому языку для студентов-иностранцев гуманитарных факультетов / М.П. Аксенова, Э.И. Розанова. – Москва : Русский язык, 1986. – 140 с.
664739
  Климова Н.В. Корректировочный курс грамматики русского языка : для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей : лабораторные работы / Н.В. Климова. – Москва : Русский язык, 1988. – 224 с. – ISBN 5-200-00094-7
664740
  Стамбулян И.М. Корректировочный курс по фонетике и интонации / И.М. Стамбулян. – Москва, 1988. – 208с.
664741
  Худадова И.М. Корректировочный курс по фонетике и интонации. / И.М. Худадова. – М., 1976. – 80с.
664742
   Корректировочный курс русского языка. – Москва : Русский язык, 1978. – 279с.
664743
   Корректировочный курс русского языка. – 2-е изд. – М., 1981. – 255с.
664744
  Максимова А.Л. Корректировочный курс русской грамматики (30 уроков) / А.Л. Максимова. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2005. – 176 с. – ISBN 5-86547-026-4
664745
   Корректируемые навигационные системы : Сб. науч. тр. – Киев : ИМ, 1986. – 115 с.
664746
  Грушко И.И. Корректирующие возможности групповых кодов и адаптивное декодирование : Автореф... канд. техн.наук: / Грушко И.И.; Ин-т радиотехники и электроники АН СССР. – М., 1964. – 15л.
664747
  Гостев В.И. Корректирующие устройства автоматики на несущей переменного тока : Справочник / В.И. Гостев, С.В. Гусовский. – Киев : Техніка, 1981. – 208с. – Библиогр.: с. 205-207
664748
  Дуванов С.Г. Корректирующие устройства с конечной памятью в ситстемах автоматического регулирования / С.Г. Дуванов, В.Л. Шекшня. – М, 1973. – 104с.
664749
  Гостев В.И. Корректирующие устройства с прерывателями / В.И. Гостев. – Киев, 1968. – 154 с.
664750
  Корноухов П.В. Корректирующие цепи усилителей звуковой частоты / П.В. Корноухов. – Киев, 1965. – 265 с.
664751
  Мальцева О.А. Корректирующий метод расчета N(h)-профилей ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Мальцева О.А.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 23л.
664752
  Алдашев С.А. Корректность задачи Дирихле в цилиндрической области для вырождающегося многомерного эллиптико-параболического уравнения // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 17-22. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В работе для модельного вырождающегося многомерного эллиптико-параболического уравнения показана однозначная разрешимость и получен явный вид классического решения задачи Дирихле в цилиндрической области.
664753
  Ляпидевский В.Ю. Корректность задачи Коши в целом для нелинейных гиперболических систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ляпидевский В.Ю.; АН СССР. Сиб. отд. Ученый совет Ин-та матем. по присужд. ученых степ. – Новосибирск, 1974. – 9л.
664754
  Ачасова С.М. Корректность параллельных вычислительных процессов / С.М. Ачасова, О.Л. Бандман. – Новосибирск, 1990. – 252с.
664755
  Хайруллина С.П. Корректность поставки и решение некоторых задач для гиперболических и вполне гиперболических уравнений с начальными данными на линии вырождения типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хайруллина С.П.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1965. – 8л.
664756
  Писаренко В.Г. Корректность решения задачи Коши для уравнений поля и выбор основного пространства. / В.Г. Писаренко. – К., 1970. – 32с.
664757
  Точилин В.А. Корректность экономико-математических моделей / В.А. Точилин. – Киев, 1989. – 173 с.
664758
  Тоценко В.Г. Корректность, устойчивость, точность программного обеспечения / В.Г. Тоценко, А.В. Александров, Н.Б.Парамонов; Академия наук Украинской ССР; Ин-т проблем регистрации информации. – Киев : Наукова думка, 1990. – 197 с.
664759
  Дыбин В.Б. Корректные задачи для сингулярных интегральных уравнений / В.Б. Дыбин. – Ростов -на-Дону, 1988. – 158с.
664760
   Корректные краевые задачи для неклассических уравнений. – Новосибирск, 1990. – 154с.
664761
   Корректные краевые задачи для неклассических уравнений математической физики. – Новосибирск, 1980. – 181с.
664762
   Корректные краевые задачи для неклассических уравнений математической физики. – Новосибирск, 1984. – 223с.
664763
  Яковлев Л. Корректор, или Молодые годы Ли Кранца / Л. Яковлев. – Харьков, 1997. – 246с.
664764
  Каменецкий Л.М. Корректура : учеб. пособие для изд.-полигр. техникумов / Л.М. Каменецкий. – Москва, 1966. – 328с.
664765
   Корректура. – Москва, 1979. – 319с.
664766
   Коррекционная педагогика : учеб. пособие для студентов пед. вузов / И.А. Зайцева, В.С. Кукушкин, Г.Г. Ларин, Н.А. Румега, В.И. Шатохина; [И.А. Зайцева, В.С. Кукушкин, Г.Г. Ларин и др.]. – Ростов-на-Дону : МарТ, 2002. – 301, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 272-273, 291-297. – (Серия "Педагогическое образование"). – ISBN 5-241-00125-5
664767
  Синев В.Н. Коррекционная работа на уроках географии и естествознания во вспомагательной школе / В.Н. Синев. – К., 1977. – 86с.
664768
  Архипова Е.Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом / Е.Ф. Архипова, 1989. – 76с.
664769
   Коррекционно-воспитательная работа в подготовительных группах специальных дошкольных учреждений для детей с нарушениями слуха и интеллекта. – М., 1990. – 162с.
664770
   Коррекционно-воспитательная работа с детьми при глубоких нарушениях зрения и слуха. – М., 1986. – 90с.
664771
   Коррекционно-воспитательная работа с учащимися вспомогательной школы. – Алма-Ата, 1990. – 86с.
664772
  Смирнова А.Н. Коррекционно-воспитательная работа учителя вспомогательной школы / А.Н. Смирнова. – 3-е изд., перераб. – М., 1982. – 102с.
664773
   Коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания умственно отсталых детей. – М., 1983. – 109с.
664774
   Коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания умственно отсталых школьников. – М., 1987. – 125с.
664775
  Суслов В.Г. Коррекционно-развивающее обучение географии в адаптивной школе : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 40-48 : Схеми, табл. – Бібліогр. 9 назви. – ISSN 0016-7207
664776
  Суслов В.Г. Коррекционно-развивающие упражнения при изучении начального курса географии : методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 35-39 : Табл. – ISSN 0016-7207
664777
   Коррекционное обучение детей с нарушениями речевой деятельности. – М., 1983. – 134с.
664778
   Коррекционное обучение как основа личностного развития аномальных дошкольников. – М., 1989. – 173с.
664779
  Бонди Е.А. Коррекция английского произношения / Е.А. Бонди, Г.А. Зайцева. – Москва, 1964. – 86 с.
664780
  Линде Николай Дмитриевич Коррекция боли с помощью эмоционально-образной терапии / Линде Николай Дмитриевич, Журавлева Ольга Дмитриевна, Мкртчян Каринэ Арменаковна // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 163-169. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Возможности эмоционально-образной терапии в коррекции различных болевых симптомов психогенной этиологии иллюстрируются примерами из практики учеников автора данного метода, показывающими, что многие болевые симптомы, в том числе хронические, могут быть ...
664781
   Коррекция в навигационных системах и системах ориентации искусственных спутников Земли. – М., 1986. – 69с.
664782
  Гуков В.И. Коррекция воспроизводящих систем при помощи ступенчатых фильтров : Автореф... канд. техн.наук: / Гуков В.И.; Акад. наук СССР. Ин-т автоматики и телемеханики. – М., 1958. – 14л.
664783
  Лизогуб К.И. Коррекция гемодинамики в периоперационном периоде (аналитический обзор) / К.И. Лизогуб, Н.В. Лизогуб, С.В. Курсов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 113-120. – ISSN 2224-0586
664784
  Крапивко С.А. Коррекция гипергликемии - предиктора эндотелиальной дисфункции у больных с хронической сердечной недостаточностью / С.А. Крапивко, П.Г. Кравчун, А.И. Олефир // Міжнародний медичний журнал : щоквартальний науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини НАН України ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. Є.В. Кришталь. – Харків, 2017. – Т. 23, № 4 (92). – C. 13-16. – ISSN 2308-5274
664785
  Шишка Ю. Коррекция дела // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 февраля (№ 8). – С. 21. – ISSN 1563-6755


  В случае корректного применения новелл обеспечения иска в гражданском процессе есть основания ожидать повышения эффективности защиты прав и законных интересов сторон в деле.
664786
  Мокрицкий В.А. Коррекция зависимости чувствительностит CdZnTe-детектора от энергии гамма-излучения / В.А. Мокрицкий, О.В. Маслов, О.В. Банзак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 81-84


  Метою даної статті являється розробка алгоритму цифрової корекції енергетичної залежності чутливості, яка викликана залежністю чутливості CdZnTe-детектору від енергії гамма-випромінювання. Експериментально визначена максимальна потужність дози, при ...
664787
  Ефименкова Л.Н. Коррекция звуков речи у детей / Л.Н. Ефименкова. – М, 1987. – 200с.
664788
   Коррекция измерений радиоуглеродного возраста карбонатов из очагов разгрузки углеводородных флюидов / Е.А. Логвина, Э.М. Прасолов, Х.А. Арсланов, Т.В. Матвеева, С.Б. Чернов, Ф.Е. Максимов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 1064-1069 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0016-7525
664789
  Крюкова Г.Н. Коррекция нарушений функционирования трикарбонатного цикла и других звеньев энергетического обмена при экспериментальном парадонтите : Дис... канд. биол.наук: 03.00.14 / Крюкова Г. Н.; Минздрав УССР, ОГУ. – Одесса, 1985. – 143л. – Бібліогр.:л.116-143
664790
  Крюкова Г.Н. Коррекция нарушений функционирования трикарбонового цикла и других звеньев энергетического обмена при экспериментальном пародоните. : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Крюкова Г.Н.; КГУ. – К., 1986. – 20л.
664791
  Игнатов В.А. Коррекция нелинейных автоматических систем / В.А. Игнатов. – К., 1993. – 187с.
664792
  Типикин А.П. и др. Коррекция ошибок в оптических накопителях информации / А.П. и др. Типикин. – Київ : Наукова думка, 1990. – 166с.
664793
  Евстафьева Е.В. Коррекция показателей липидного обмена и системы крови слабым пееменным магнитным полем инфранизкой частоты у животных в условиях гипокинезии : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Евстафьева Е.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
664794
  Евстафьева Елена Владимировна Коррекция показателей липидного обмена и системы крови слабым переменным магнитным полем инфранизкой частоты у животных в условиях гипокинезии : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Евстафьева Елена Владимировна; МВ и ССО УССР. Симфероп. гос. ун-т им. М.В.Фрунзе. – Симферополь, 1983. – 146л. – Бібліогр.:л.108
664795
  Коробейников Г.В. Коррекция процесса срочной адаптации сердечно-сосудистой системы у спортсменов при напряженной мышечной деятельности : Автореф... канд. биол.наук: 05.13.09. / Коробейников Г. В.; АН Укр. Ин-т кибернет. – К., 1992. – 16л.
664796
  Луцкина Р.К. Коррекция речевого и умственного развития учащихся вспомогательной школы в процессе специального обучения. / Р.К. Луцкина. – Алма-Ата, 1989. – 87с.
664797
  Желдак И.М. Коррекция семейного воспитания // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 7 (124). – С. 19-30
664798
  Зайцев Ф Г. Коррекция систем автоматического управления постоянного и переменного тока / Ф Г. Зайцев, . – М., 1969. – 384с.
664799
  Лазаренко М.А. Коррекция скоростного разреза методом имитации отжига / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 88-99 : рис. – Библиогр.: с. 97-99. – ISSN 0203-3100
664800
  Дядюра В.А. Коррекция усиления сейсмических трасс. Сейсморазведка 3D / В.А. Дядюра, В.Б. Будкевич // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 3-14 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0203-3100
664801
  Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов / Л.Н. Ефименкова. – М, 1991. – 222с.
664802
  Чистик Т. Коррекция холинергической недостаточности как направление нейропротекторной терапии у пациентов с ишемическим инсультом и тяжелой черепно-мозговой травмой // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 29-32. – ISSN 2224-0586
664803
  Силантьева В.И. Коррекция художественного хронотопа в литературе переходного времени (А.П. Чехов) // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 131-142. – ISBN 966-581-590-3
664804
   Коррекция чувствительности CdZnTe-детектора от энергии гамма-излучения / В.А. Мокрицкий, О.В. Маслов, О.В. Банзак, А.А. Карпенко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 78
664805
  Горбацевич Ф Е.Д. Коррелометры с аппроксимацией / Ф Е.Д. Горбацевич. – М., 1971. – 96с.
664806
  Горбацевич Е.Д. Коррелометры с аппроксимацией / Е.Д. Горбацевич. – М., 1971. – 96с.
664807
  Тимошенко И.И. Коррелякционная изменчивость признаков в гибридных популяциях картофеля : Автореф... канд. с. х.наук: / Тимошенко И. И.; Льв. с. х. ин-т. – Дубляны, 1967. – 27л.
664808
  Давтян В.А. Коррелятивные изменения корне-листового взаимоотношения под влиянием различных факторов : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Давтян В.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 18л.
664809
  Хаврук А.Ф. Коррелятивные связи и наследуемость иммунобиологических и продуктивных качеств у чернопестрого скота. : Автореф... канд.биол.наук: 103 / Хаврук А.Ф.; М-во с-х.ССР.Укр.с-х акад. – К, 1968. – 25л.
664810
  Шмидт Г.А. Коррелятивные соотношения между количеством потомства и приспособлениями к его охране / Г.А. Шмидт, 1941. – 160-169с.
664811
   Коррелятные отложения в геоморфологии. – Новосибирск, 1986. – 94с.
664812
  Креленштейн Н.С. Корреляторы в сложноподчиненном предложении. (На матер. соврем. нем. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Креленштейн Н.С.; 1-й Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – М., 1963. – 20л.
664813
  Бубик В.Н. Корреляции глаголов sein и werden в средневерхненемецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бубик В. Н.; Льв.ГУ. – Львов, 1972. – 28л.
664814
  Кузьмин В.Л. Корреляции на больших расстояниях в многокомпонентных статистических системах вдали и вблизи от критической точки. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Кузьмин В.Л.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 10л.
664815
  Осипов П.И. Корреляции общей и специальной лексики современного немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Осипов П.И.; АН СССР.Ленингр.отдел.ин-та языкознания. – Л, 1977. – 20л.
664816
  Каратаев Г.И. Корреляционная схема геологической интерпретации гравитационных и магнитных аномалий / Г.И. Каратаев. – Новосибирск, 1966. – 136с.
664817
  Базаров И.П. Корреляционная теория кристалла / И.П. Базаров, П.Н. Николаев. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 232 с.
664818
  Козик Б. Корреляционная теория нейтронов в ядерных реакторах и концепциях передаточной функции / Б. Козик. – Дубна, 1965. – 26 с.
664819
  Яглом А Корреляционная теория стационарных случайных функций / А Яглом. – Ленинград, 1981. – 280 с.
664820
  Мандрица В.М. Корреляционно-регрессивный анализ с использованием ЭВМ / В.М. Мандрица. – Рязань, 1977. – 85с.
664821
  Карпенко С.Г. Корреляционно-спектральная теория умножения и смешания оптических частот. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Карпенко С.Г.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 139л. – Бібліогр.:л.129-139
664822
  Карпенко С.Г. Корреляционно-спектральная теория умножения и смешения оптических частот : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Карпенко С.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 14 с. – Бібліогр.:с.14-15
664823
  Баклицкий В.К. Корреляционно-экстримальные методы навигации / В.К. Баклицкий, А.Н. Юрьев. – М, 1982. – 256с.
664824
   Корреляционно-экстрмальные видеосенсорные системы для роботов. – Томск, 1986. – 238с.
664825
  Белоглазов И.Н. Корреляционно экстремальные системы / И.Н. Белоглазов, В.П. Тарасенко. – М, 1974. – 392с.
664826
  Гринин Александр Павлович Корреляционное взаимодействие мод асимптотические свойства кинетических ядер линейной гидродинамики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гринин Александр Павлович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1976. – 12л. – Бібліогр.:с.12
664827
  Линденберг Р.Ю. Корреляционное исчисление / Р.Ю. Линденберг. – Рига
1. – 1968. – 68с.
664828
  Орлов А.М. Корреляционное разложение текста // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 1 (57). – с. 40. – ISSN 1680-2721
664829
  Шпанько С.П. Корреляционные зависмости в процессах электроосаждения некоторых металлов и сплавов из органических электролитов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Шпанько С.П.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.19-20
664830
  Кориков А.М. Корреляционные зрительные системы роботов. / А.М. Кориков. – Томск, 1990. – 264с.
664831
  Лизенгевич А.И. Корреляционные и термодинамические свойств невырожденных квантовых жидкостей : Дис... Канд физ.-мат. наук: 01.04.14 / Лизенгевич А.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченка. – Киев, 1989. – 122л. – Бібліогр.:л.111-122
664832
  Лизенгевич Александр Игоревич Корреляционные и термодинамические свойства невырожденных квантовых жидкостей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.14 / Лизенгевич Александр Игоревич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 12 с.
664833
  Березин С.Я. Корреляционные измерительные устройства в автоматике / С.Я. Березин. – Л, 1976. – 103с.
664834
  Серкеров С.А. Корреляционные методы анализа в гравиразведке и магниторазведке / С.А. Серкеров. – Москва : Недра, 1986. – 247с.
664835
  Крастинь О.П. Корреляционные методы в экономическом анализе сельскохозяйственного производства / О.П. Крастинь. – Рига, 1967. – 216с.
664836
  Бобков Ю.Н. Корреляционные методы и устройства измерения составляющих сигналов / Ю.Н. Бобков. – Львов : Издательство при Львовском государственном университете, 1984. – 207 с.
664837
   Корреляционные методы лазерно-локационных измерений скорости ветра. – Новосибирск, 1985. – 224с.
664838
  Шрайбман В.И. Корреляционные методы преобразования и интерпретации геофизических аномалий / В.И. Шрайбман, М.С. Жданов, О.В. Витвицкий. – Москва : Недра, 1977. – 237 с. – Библиогр: с. 228-234
664839
  Смирнов Б.И. Корреляционные методы при парагенетическом анализе / Б.И. Смирнов. – Москва : Недра, 1981. – 176с.
664840
  Процаенко С.В. Корреляционные связи географических полей / С.В. Процаенко, В.Н. Конешов. – М., 1984. – 100с.
664841
  Мамедбейли М.Р. Корреляционные связи между коллекторскими свойствами пород продуктивной толщи и глубиной их залегания (на примере нефтегазовых месторождений Азербайджана) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мамедбейли М.Р.; АН Азерб. ССР. Ин-т геологии. – Баку, 1967. – 16л.
664842
  Жовинский В.Н. Корреляционные устройства / В.Н. Жовинский, В.Ф. Арховский. – М, 1974. – 248с.
664843
  Славнов Н.А. Корреляционные функции в двумерных вполне интегрируемых моделях квантовой теории поля : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Славнов Н.А.; АН СССР.матем.ин-т. – М, 1990. – 12л.
664844
  Филиппов Г.Ф. Корреляционные функции для ядерной материи / Г.Ф. Филиппов. – Киев, 1969. – 12 с.
664845
  Боголюбов Н.М. и др. Корреляционные функции интегрируемых систем и квантовый метод обратной задачи / Н.М. и др. Боголюбов. – Москва : Наука, 1992. – 240 с.
664846
  Сысоев В.М. Корреляционные функции неизотропной жидкости вблизи критической точки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Сысоев В.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 19 с.
664847
  Якубайтис Т.А. Корреляционные характеристики частей речи в связных текстах / Т.А. Якубайтис, А.Н. Скляревич ; Академия наук Латвийской ССР. Ин-т электроники и вычислительной техники. Ин-т языка и литературы им. А. Упита. – Рига : Знание, 1980. – 136 с.
664848
  Козубовский С.Ф. Корреляционные экстремальные системы / С.Ф. Козубовский. – К, 1973. – 223с.
664849
  Дидух Л.Д. и др. Корреляционные эффекты в узкозонных материалах / Л.Д. Дидух и др. – Львов, 1978. – 120 с.
664850
  Иванов В.А. Корреляционные эффекты в узкозонных системах электронов. : Автореф... наук: 01.04.02 / Иванов В.А.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1991. – 25л.
664851
  Абрамов В.К. Корреляционный анализ в исторических исследованиях : учеб. пособие / В.К. Абрамов ; Мордов. гос. ун-т им. Н.П. Огарева. – Саранск : МГУ, 1990. – 81, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 80
664852
   Корреляционный анализ в органической химии / Жданов, , .А., В.И. Минкин. – Ростов -на-Дону, 1966. – 471с.
664853
  Сиськов В.И. Корреляционный анализ в экономических исследованиях / В.И. Сиськов. – Москва : Статистика, 1975. – 168 с.
664854
  Глезер В.В. Корреляционный анализ воспроизводимости выходных параметров некоторых распределенных систем СВЧ диапазона : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Глезер В.В.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1977. – 18л.
664855
  Возна М.В. Корреляционный анализ урожайности : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Возна М.В. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 20 с.
664856
  Каримова Р. Корреляционный анализ характеристик расщеплений ядер Ag и Br с многозарядными частицами при эенргии первичных протонов Мэв : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каримова Р.; АН УзССР, Объед уч. сов., От-ния физ. мат. аук. – Ташкент, 1966. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
664857
   Корреляционный метод преломления волн : Руководство для инженеров-сейсморазведчиков / Г.А. Гамбурцев, Ю.В. Ризниченко, И.С. Берзон, А.М. Епинатьева, . – Москва, 1952. – 240с.
664858
  Жданов М.С. Корреляционный метод разделения геофизических аномалий / М.С. Жданов, В.И. Шрайбман. – Москва : Недра, 1973. – 128с.
664859
   Корреляция аномалий постоянного магнитного поля и коровых геоэлектрических структур на западном склоне Воронежского массива / Д.Ю. Абрамова, Л.М. Абрамова, Ив.М. Варенцов, В.А. Куликов, И.Н. Лозовский, Рабочая, группа КІRОVОGRАD // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 62-69 : рис. – Библиогр.: с. 68-69. – ISSN 0203-3100
664860
   Корреляция антропогеновых отложений Северной Евразии. – М., 1965. – 115с.
664861
  Лебедева Н.А. Корреляция антропогеновых толщ Понто-Каспия / Н.А. Лебедева. – Москва : Наука, 1978. – 136с. + таблица
664862
  Нестерович Ю.В. Корреляция базисных понятий документоведения, коррелятивных понятию системы // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 8-18


  Статья исследуетосновные термины документоведения и рациональность их использования.
664863
  Лесникович А.И. Корреляция в современной химии / А.И. Лесникович, С.В. Левчик. – Минск, 1989. – 116с.
664864
  Беленко Н.Г. Корреляция верхнепермских угленосных отложений Кузнецкого бассейна литологическими методами : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 135 / Беленко Н.Г.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1968. – 22л.
664865
  Жуков Н.Н. Корреляция геологических признаков с номинальными шкалами регистрации : вопросы методики изучения состава и физических свойств горных пород // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 105-109. – Бібліогр.: 2 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 16). – ISSN 0203-7319
664866
  Варнавский В.Г. Корреляция геологических событий : (на примере палеогена и неогена Тихоокеанского региона) / В.Г. Варнавский. – Москва : Наука, 1985. – 144с. + Схема
664867
  Костылева Эля Ивановна Корреляция детерминанов , базового имени и распространений в иненной синтагме современного французского языка (структурновероятностный анализ) : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.05 / Костылева Эля Ивановна; МВ и ССО УССР ОГУ. – Одесса, 1976. – 155л. – Бібліогр.:л.1-15
664868
  Костылева Э.И. Корреляция детерминативов базового имиени и распространений в именной синтагме современного французского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Костылева Э.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 26 с.
664869
   Корреляция докембрия. – Москва : Наука
Т. 1 : Жизнь и органическое вещество в докембрии. Докембрий подземных зон, вулканизм и вулканогенные образования докембрия. – 1977. – 403 с.
664870
  Крохмаль А.И. Корреляция древнеэвксинских отложений юго-запада Восточно-Европейской платформы с континентальными осадками Европы (по микротеринофауне) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 34-39 : табл. – Библиогр.: 15 назв.
664871
  Алексева Г.К. Корреляция значения и формы в словосочетании современного французского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Алексева Г. К.; Киев. ин-т ин. яз. – К., 1972. – 25л.
664872
  Дрыгант Д.М. Корреляция и конодонты силурийских-нижнедевонских отложений Волыно-Подолии / Д.М. Дрыгант. – Киев : Наукова думка, 1984. – 192с.
664873
   Корреляция и прогнозирование аналитических свойств органических реагентов и хелатных сорбентов. – М., 1986. – 199с.
664874
  Беляевский А.И. Корреляция изменений интенсивности -квантов и нейтронов в атмосфере с вхождением в нее метеоров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Беляевский А.И.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
664875
  Дубарь Г.П. Корреляция комплексом методов мезозойских отложений Нижне-Алданского района Ленского угленосного бассейна : Автореф... кандадата геол.-минералогическихнаук: / Дубарь Г.П.;. – Л., 1965. – 23л.
664876
  Несмеянов С.А. Корреляция континентальных толщ / С.А. Несмеянов. – М., 1977. – 198с.
664877
   Корреляция магматических пород Чехословакии и некоторых районов СССР. – М., 1983. – 231с.
664878
  Мамалуй Юлия Александровна Корреляция магнитных свойств гексаферритов и характеристик 3d-ионов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мамалуй Юлия Александровна; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1975. – 32л.
664879
  Алексич-маслач К. Корреляция между качеством разработанных электронных учебных курсов и активностью студентов / К. Алексич-маслач, М. Коричан, Д. Нявро // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 39-43. – ISSN 1026-955X


  Представлен опыт ведущего вуза Хорватии по систематичному внедрению электронного обучения в образовательный процесс. Дан анализ качества разработанных электронных курсов, а также корреляции между качеством электронных учебных курсов и активностью ...
664880
  Гваладзе В.З. Корреляция между продуктами алкогольного брожения / В.З. Гваладзе. – Тбилиси, 1936. – 77 с.
664881
  Волкинд Н.Я. Корреляция между типом нервной системы и дыханием у собак : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Волкинд Н.Я. ; Академия наук СССР. Физиологический институт им. акад. И.П. Павлова. – Ленинград, 1950. – 12 с.
664882
  Семенов Д.Ф. Корреляция мезозойско-кайнозойских эндогенных процессов Дальнего Востока. / Д.Ф. Семенов. – М., 1983. – 72с.
664883
   Корреляция направления гамма-излучений в 153 Cd. – Душанбе, 1975. – 16 с.
664884
  Руссо А.Г. Корреляция некоторых дитерпеновых спиртов и окисей группы лабдана. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Руссо А.Г.; АН БССР. Отд. хим. и геол. наук. Объед. совет ин-тов физ.-орган. химии и общей неорган. химии. – Минск, 1973. – 18л.
664885
  Бугулов И.Н. Корреляция нормы и функции английского языка в Зимбаве : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бугулов И. Н.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1987. – 17л.
664886
  Бугулов И.Н. Корреляция нормы и функции английского языка в Зимбаве : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бугулов И. Н.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1987. – 16л.
664887
  Бугулов И.Н. Корреляция нормы и функций английского языка в Зимбабве. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бугулов И.Н.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1987. – 173л. – Бібліогр.:л.151-170
664888
  Филипенко Н.А. Корреляция нравственности и гуманизма как практическое освоение действительности / Н.А. Филипенко, В.В. Рыбаков // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.133-144
664889
   Корреляция палеогеографических условий развития речной сети Восточного Паратетиса / Ю.И. Иноземцев, Н.А. Маслаков, А А. Мельниченко Рыбак Т.А. Парышев, Л.В. Ступина // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4 (46). – С. 40-53 : рис. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 1999-7566
664890
  Сухина И.Г. Корреляция понятий "личность", "духовность", "культура" в ракурсе аксиологической интерпретации // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 33-40. – ISSN 2077-1800
664891
  Нестерович Ю.В. Корреляция понятий "публикация", "произведение", "издание", "документ" в междисциплинарном поле // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 4. – С. 66-83. – ISSN 0130-9765


  Корреляция понятий "произведение", "издание", "опубликование", "публикация", "книга", "документ" произведена в рамках построения терминосистемы документологии и экспликации базисных понятий в междисциплинарном поле. Предложено расширить объем понятия ...
664892
   Корреляция пормо-тризоевые отложений Востока СССР. – Владивосток, 1986. – 128с.
664893
   Корреляция процессов рудообразования на золото-полиметаллическом месторождении Березитовое западной части Селенгино-Станового супертеррейна и региональных тектономагматических событий / А.А. Сорокин, В.А. Пономарчук, А.В. Травин, Л.И. Рогулина, А.В. Пономарчук // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 432-448 : рис., табл. – Библиогр.: с. 445-448. – ISSN 0016-7886
664894
   Корреляция разнофациальных разрезов верхней перми севера европейской части СССР. – Ленинград : Наука, 1981. – 160с. – 6 вкладок
664895
   Корреляция разнофациальных толщ при поисках нефти и газа. – 2-е изд., перераб. – М., 1976. – 296с.
664896
   Корреляция разрезов скважин как многомерная оптимизационная задача / В.В. Лапковский, А.В. Истомин, В.А. Конторович, В.А. Бердов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 3. – С. 624-630 : рис. – Библиогр.: с. 630. – ISSN 0016-7886
664897
   Корреляция сигнальной информации СДВ-и GPS-приемников перед румынским землетрясением 14.05.2005 г. / А.П. Сливинский, Ф.И. Бушуев, Н.А. Калюжный, А.В. Шульга // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 116-122 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0203-3100
664898
  Самохвалов Ю. Корреляция событий в Siem-системах на основе немонотонного вывода / Ю. Самохвалов, С. Толюпа // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О. Корченко. – Київ, 2017. – Т. 19, № 1. – С. 5-9. – ISSN 2221-5212
664899
  Украинец Людмила Федоровна Корреляция согласных по звонкости-глухости в украинском языке : дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Украинец Людмила Федоровна ; КГУ. – Киев, 1987. – 273 л. – Бібліогр. : л. 185-191
664900
  Попова Т.В. Корреляция твердых и мягких согласных фонем в болгарском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова Т.В.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – М., 1963. – 17л.
664901
  Курбацкая Корреляция терригенных толщ верхнего докембрия западного склона Среднего Урала и условия их образования : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 120 / Курбацкая Ф.А ; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 1968. – 27 с.
664902
  Элькамхави А.А. Корреляция у-квантово с заряженными частицами, образующимися в ядерных реакциях под действием L-частиц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 055 / Элькамхави А.А.; МГУ. – М, 1971. – 14л.
664903
   Корреляция угленосных отложений и угольных пластов в Донецком бассейне : Опыт применения различных методов. – Ленинград : Наука, 1972. – 112с.
664904
  Ажгиревич Л.Ф. Корреляция угленосных формаций: результаты исследований в Белоруссии = Correlation of coal-bearing formations : results of investigations in Byelorussia / Л.Ф. Ажгиревич ; Белорус. ком. Междунар. прогр. геол. корреляции, Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Навука i тэхнiка, 1991. – 26, 29, [2] с. встреч. паг. : ил. – Библиогр.: с. 25-26
664905
   Корреляция эндогенных процессов в метаморфических комплексах докембрия Прибайкалья. – Новосибирск, 1979. – 118с.
664906
   Корреляция эндогенных процессов Восточной Сибири. – М., 1980. – 123с.
664907
   Корреляция эндогенных процессов Сибирской платформы и ее обрамления. – Новосибирск, 1982. – 128с.
664908
   Корреляция эндогенных процессов Тихоокеанского пояса. – Владивосток, 1979. – 160с.
664909
  Суворова И.В. Корреляция/некорреляция количественной характеристики гласных и мелодического контура в системе английского вокализма (эксперим.-фонет. исследование). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Суворова И.В.; Москов. гос.ин-т ин. яз. – М., 1989. – 23л.
664910
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 32. – 2006
664911
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 11 (601). – 2014
664912
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 15 (605). – 2014
664913
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 33 (623 ). – 2014
664914
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 35 (625), 5 сентября. – 2014
664915
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 37 (627), 19 сентября, спец. вып. – 2014
664916
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 38 (628), 26 сентября. – 2014
664917
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 39 (629), 3 октября. – 2014
664918
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 40 (630), 10 октября. – 2014
664919
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 41 (631), 17 октября. – 2014
664920
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 42 (632), 24 октября. – 2014
664921
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 43 (633), спец. вып., 31 октября. – 2014
664922
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 44 (634), 7 ноября. – 2014
664923
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 45 (635), 14 ноября. – 2014
664924
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 46 (636), 21 ноября. – 2014
664925
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 48 (638), 5 декабря. – 2014
664926
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 49 ( 639 ), 12 декабря. – 2014
664927
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 10 (651), 13 марта 2015. – 2015
664928
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 12 (653) 27 марта 2015. – 2015
664929
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 15 (656), 17 апреля 2015. – 2015
664930
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 16 (656), 24 апреля 2015. – 2015
664931
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 17/18 (658/659), 1 мая 2015. – 2015
664932
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 22 (663), 5 июня 2015. – 2015
664933
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
№ 24 (665), 19 июня 2015. – 2015
664934
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
№ 26 (667), 3 июля 2015. – 2015
664935
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
№ 27 (668), 10 июля 2015. – 2015
664936
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 28 (669), 17 июля 2015. – 2015
664937
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 29 (670), 24 июля 2015. – 2015
664938
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 30 (671), 31 июля 2015. – 2015
664939
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
№ 31/32 (672/673), 21 августа. – 2015
664940
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
№ 33/34 (674/675 ), 28 августа. – 2015
664941
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
№ 39 (680), 2 октября 2015. – 2015
664942
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
№ 46 (687), 20 ноября 2015. – 2015
664943
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
№ 49 (690), 11 декабря 2015. – 2015
664944
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 7 (699), 26 февраля 2016. – 2016. – 50 с.
664945
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 8 (700), 4 марта 2016. – 2016. – 50 с.
664946
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 9 (701), 11 марта 2016. – 2016. – 50 с.
664947
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 10 (702), 18 марта 2016. – 2016. – 50 с.
664948
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 11 (703), 25 марта 2016. – 2016. – 50 с.
664949
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 12 (704 ), 1 апреля2016. – 2016. – 50 с.
664950
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 13 (705), 8 апреля 2016. – 2016. – 50 с.
664951
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 14 (706), 15 апреля 2016. – 2016. – 50 с.
664952
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 16/17 (708/709), 29 апреля 2016. – 2016. – 50 с.
664953
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 20 (712), 27 мая 2016. – 2016. – 50 с.
664954
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 33 (725), 20 сентября 2016. – 2016. – 50 с.
664955
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 34 (726), 9 сентября 2016. – 2016. – 50 с.
664956
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 35 (727), 16 сентября 2016. – 2016. – 50 с.
664957
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 37 (729), 30 сентября 2016. – 2016. – 50 с.
664958
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 38 (730), 7 октября 2016. – 2016. – 50 с.
664959
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 41 (733), 28 октября 2016. – 2016. – 50 с.
664960
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 42 (734), 4 ноября 2016. – 2016. – 50 с.
664961
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 47 (739), 9 декабря 2016. – 2016. – 50 с.
664962
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 48 (740), 16 декабря 2016. – 2016. – 50 с.
664963
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 49/50 (741/742 ), спец. вип., 23 декабря 2016. – 2016. – 50 с.
664964
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 1 (743), январь 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекуту з журналом "Forbes"
664965
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; ООО "Издательский Дом УМХ" ; глав. ред. Андрей Хрусталев. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 4 (746), 27 января 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
664966
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 5 (747), 5 февраля 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекуту з журналом "Forbes"
664967
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; ООО "Издательский Дом УМХ" ; глав. ред. Андрей Хрусталев. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 5 (747), 3 февраля 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
664968
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; ООО "Издательский Дом УМХ" ; глав. ред. Андрей Хрусталев. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 6 (748), 10 февраля 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
664969
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; ООО "Издательский Дом УМХ" ; глав. ред. Андрей Хрусталев. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 7 (749), 17 февраля 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
664970
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; гл. ред. М. Минин. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 17 (759), 28 апреля 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
664971
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; глав. ред. М. Минин. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 20 (762), 26 мая 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
664972
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; гл. ред. М. Минин. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 21/22 (763/764), 9 июня 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
664973
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; глав. ред. М. Минин. – Киев : ООО"Издательский Дом УМХ", 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 23/24 (765/766), 23 июня 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
664974
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; глав. ред. М. Минин. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 25/26 (767/768), 7 июля 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
664975
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; глав. ред. М. Минин. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 27/28 (769/770), 21 июля 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
664976
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; глав. ред. М. Минин. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 29/30 (771/772), 4 августа 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
664977
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 31/32 (773/774), 31 августа 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
664978
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 33/34 (775/776), 15 сентября 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
664979
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 35/36 (777/778), 29 сентября 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
664980
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 37/38 (779/780), 13 октября 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
664981
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 1 (793), 12 января 2018. – 2018. – 50 с.
664982
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 4 (796), 23 февраля 2018. – 2018. – 50 с.
664983
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 5 (797), 16 марта 2018. – 2018. – 50 с.
664984
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 6 (798), 30 марта 2018. – 2018. – 50 с.
664985
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 8 (800), 27 апреля 2018. – 2018. – 50 с.
664986
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 9 (801), 11 мая 2018. – 2018. – 50 с.
664987
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 10 (802), 31 мая 2018. – 2018. – 50 с.
664988
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 11 (803), 15 июня 2018. – 2018. – 50 с.
664989
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 12 (804), 29 июня 2018. – 2018. – 50 с.
664990
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 13 (805), 13 июля 2018. – 2018. – 50 с.
664991
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 14 (806), 27 июля 2018. – 2018. – 50 с.
664992
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 15 (807), 17 августа 2018. – 2018. – 50 с.
664993
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев : ООО "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг", 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 20 (812), 26 октября 2018. – 2018. – 50 с.
664994
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев : ООО "Издательский Дом УМХ", 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 21 (813), 9 ноября 2018. – 2018. – 50 с.
664995
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 23 (815), 7 декабря 2018. – 2018. – 50 с.
664996
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев : Издательский Дом УМХ, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 24 (816), 21 декабря 2018. – 2018. – 50 с.
664997
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и. о. ред. А. Крамаренко. – Киев : Издательский Дом УМХ, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 1/2 (817/818), 25 января 2019 года. – 2019. – 50 с.
664998
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и. о. ред. А. Крамаренко. – Киев : Издательский Дом УМХ, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 4 (820), 22 февраля 2019 года. – 2019. – 50 с.
664999
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и. о. ред. А. Крамаренко. – Киев : Издательский Дом УМХ, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 6 (822), 29 марта 2019 года. – 2019. – 50 с.
665000
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и. о. ред. А. Крамаренко. – Киев : Издательский Дом УМХ, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 8 (824), 26 апреля 2019 года. – 2019. – 50 с.
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,