Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
664001
  Лях Т. "...Любість одно крило біле, а друге темне має": філософсько-психологічне осмислення феномена любові в новелістиці Марка Черемшини // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 143-147


  У статті здійснено комплексний аналіз проблеми любові в новелістиці Марка Черемшини. Вирішення цієї проблеми тісно пов"язане з питаннями про природу, сутність та сенс життя людини. Відповідно до черемшинівської концепції любов здатна втілити загальний ...
664002
  Барабаш Юрій "...Людей і Господа любить (любов як ментальна й поетична константа творчості Тараса Шевченка) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 0236-1477
664003
  Дайнеко В.В. "Любіть не себе в професії, а професію в собі" : Інтерв"ю / інтерв"ю взяли Ольга Марущак, Катерина Коваленко, Анастасія Красношлик // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Розмова із завідувачем кафедри іноземних мов ІВМ, професором В.В. Дайнеко.
664004
  Ненарокомова И.С. "Люблю большие планы...": Худ. А.Дейнека / И.С. Ненарокомова. – М., 1987. – 207с.
664005
  Мегела І.П. "Люблю і ненавиджу" Катулла vs "Ars Amatoria" Овідія // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – C. 20-30


  Статтю присвячено зіставному аналізу любовної лірики давньоримських поетів Катулла та Овідія. Виявляється природа любові в Катулла і Овідія, висвітлюються особливості їхньої поетики, жанрова природа їхньої поезії, аналізуються тематика і засоби ...
664006
  Мегела І.П. "Люблю і ненавиджу" Катулла VS "Ars amatoria" Овідія // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 242-256


  Стаття присвячена співставному аналізу любовної лірики давньоримських поетів Катулла та Овідія. Розкривається природа кохання в Катулла та Овідія, висвітлюються особливості поетики, жанрова природа їх поезії, аналізується тематика й засоби художнього ...
664007
  Наєнко М. "Люблю і пишаюся спорідненістю з Тобою". Про листи читачів до Анатолія Дімарова // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 204-210. – ISBN 978-966-136-357-0
664008
  Дениско Т. "Люблю писати про конкретних людей у конкретному часі" (Інтерв"ю з Юрієм Шаповалом) // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 127-131. – ISBN 966-7653-03-5
664009
  Павличко Дмитро "Люблю понад усе вогонь..." : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 22-36. – ISSN 0208-0710
664010
  Пучков А.А. "Люблю преподавание и живу собственно этим": навколокар"єрні плітки про Юліана Кулаковського у 1901 - 1902 роках // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 290-304. – ISBN 978-966-02-6446-5


  Згадується листування Ю. Кулаковського з професорами В.С. Іконниковим та Т.Д. Флоринським, а також згадуються прізвища інших викладачів Університету св. Володимира.
664011
  Салига Т. "Люблю тебе, глибокий саде мій!": герменевтика образу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С. 123-131. – ISSN 0868-4790


  Філософія саду і степу в поезії Миколи Вінграновського.
664012
   "Люблю тебя, жизнь...". – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 159с.
664013
  Зажурило В.К. "Люблю тебя, Петра творенье..." / В.К. Зажурило. – Л., 1989. – 263с.
664014
  Терентьєва В. "Люблячому правду, благочестя й вірність" // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С. 35-36


  П.М.Коренєв - ініціатор створення Путивлівського музею і його перший директор
664015
   "Любов до грецьких муз..." : Збірка українських перекладів давньогрецьких творів. – Харків : Майдан, 2006. – 304с. – Присвячується 150-річному ювілею від дня народження Івана Франка. – ISBN 966-372-076-X
664016
  Ільїна Г.В. "Любов до мудрості": гнозис самобутності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 134-138. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена темі місця і ролі особистості у розвитку філософії. The article is devoted to the problem of person and its significent place in the history of philosophical thought.
664017
  Севінді Невваль "Любов у пошуках душі" // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 50-52


  Турецька письменниця, автор багатьох книжок про "жіноче питання".
664018
  Братко В.О. "Любов, незвідана свобода збудили в серці гімн простий". До вивчення повісті О. Пушкіна "Заметіль". 6 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах : Київ, 2001
664019
  Сагач Г. "Любові пломінь в часі не маліє..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1 (646). – С. 56-58. – ISSN 0130-5263
664020
  Кияновська Л. "Любовний напій" Доніцетті - випробування класикою // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 174-176. – ISSN 2224-0926
664021
  Некряч Т.Є. "Любовний роман з англійською мовою": стилістична неповторність "Лоліти" В. Набокова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 80-85. – ISBN 966-581-498-2
664022
  Рейнгольд Н. "Любовник леди Чаттерли": опыт межкультурного изучения // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 5 сентябрь - октябрь. – С. 338-358. – ISSN 0042-8795
664023
  Велюго О.А. "Любовь - это...": особенности современного любовного дискурса персонажей Дж. Барнса // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 409-418. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
664024
  Тувим Ю. "Любовь в дожде нараспашку" : стихи и афоризмы // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 215-228. – ISSN 1130-6545
664025
  Рубан А.А. "Любовь сильнее смерти, крепка, как смерть" (вариации воплощения темы любви в романе И. Головкиной "Побежденные") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 127-134. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
664026
  Розин А.Г. "Любовь Яровая" К.А. Тренева : Автореф... канд. филол.наук: / Розин А. Г.; МГУ, 1950. – 17л.
664027
   "Любовь" и другие одноактные пьесы. – Москва : Искусство, 1990. – 366 с. – ISBN 5-210-00365-5
664028
  Скульская Е. "Любовь" и другие рассказы о любви // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 12. – С. 113-122. – ISSN 0012-6756
664029
  Сиваченко М.Є. "Люборацькі" А. Свидницького / М.Є. Сиваченко, 1958. – [26] с.
664030
  Ігнатенко І. "Любострасні" хвороби: погляди на етіологію та лікування методами народної медицини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 97-102


  У статті приділена увага народним методам лікування венеричних та статевих хвороб, а також поглядам на їх етіологію. В статье рассматриваются народные методы лечения половых и венерических болезней, также воззрения народа на их происхождение. Thе ...
664031
  Белімова Т. "Людвисар" Богдана Коломійчука у контексті української химерної прози // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 1/2 (141/142). – С. 22-24
664032
  Гриценко Н. "Людей і правду він любив" : Життя і творчість Павла ЧУбинського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (622). – С. 15-17. – ISSN 0130-5263
664033
  Новодворська В. "Людей можна перетворити на рабів, але не можна змусити бути вільними" / текст: Оксана Худояр // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 28 (231). – С. 38-40
664034
  Бойко Н. "Людей слухай, а свій розум май" (до питання денаціоналізації в романі А. Свидницького "Люборацькі") // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 66-77. – ISBN 966-95452-3-8
664035
  Мінько О. "Людей, здатних на Вчинок, у суспільстві небагато. Але вони є!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 листопада (№ 219/220). – С. 22


  Останнє прижиттєве інтерв"ю з народним художником України.
664036
  Заболотна Н. "Людем посполитым к доброму научению…" (Круглий стіл з нагоди 500-річчя виходу Біблії Франциска Скорини) / Н. Заболотна, Г. Ковальчук // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – C. 34-36. – ISSN 1029-7200


  24 травня 2017 р., у рамках VІІІ Міжнародної наукової конференції, що проходить щорічно у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (НБУВ) у День слов"янської писемності і культури, відбувся круглий стіл з нагоди 500-річчя виходу книг ...
664037
  Вайтєкунас П. "Люди здатні виправляти помилки, якщо вони вільні" / бесіду вів І. Винокуров // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 січня - 3 лютого (№ 3). – С. 13


  "У серпні 2016 р. колишній посол Литви в Білорусі, Латвії та Україні, а нині — радник секретаря РНБОУ Пятрас Вайтєкунас відвідав Одеську область, де в Літньому кінотаборі миру зібралися талановиті діти, що проживають у прифронтовій зоні Донбасу або ...
664038
  Ленин В.И. ...Любящий тебя В. Ульянов / В.И. Ленин. – 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 144 с.
664039
   [Любов Олександрівна Ушакова] / Колектив Інституту журналістики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Любов Олександрівна Ушакова - начальник навчального відділу Інституту журналістики - вже багато років працює в університеті. Колектив Інституту журналістики поздоровляє з ювілеєм.
664040
   Любінецький Ігор Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 307 : фото
664041
  Каспрук В. Любіть Аризону! // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.22-24


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
664042
  Сосюра В. Любіть Україну : Переклади мовами народів світу / Володимир Сосюра; Упор.: Б. Хоменко, К. Хоменко; Передмова І. Дзюби. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1998. – 189с. – До 100-річчя від дня народження поета. – (Джерела духовності). – ISBN 966-522-056-Х
664043
  Литвин М. Любіть Україну // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 288-300. – ISSN 0869-3595


  Художник Андрій Наконечний
664044
  Сосюра В.М. Любіть Україну : поезії / Володимир Сосюра ; [упоряд., прим. та післямова С. Гальченка]. – Київ : Знання, 2010. – 199, [1] с. : іл. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-703-0
664045
   Любіть Україну ! : лауреати всеукр. премії ім. Володимира Сосюри : (довідник, статті, покажчик) / упорядник Сергій Козак. – Київ : Літературна Україна, 2014. – 134, [2] с. : іл., фот. – Бібліогр. в кінці ст. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-424-0
664046
   Любіцева Ольга Олександрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 67-68
664047
   Любіцева Ольга Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 134-135 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
664048
   Любіцева Ольга Олександрівна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 285-286 : фото
664049
   Любіцева Ольга Олександрівна (1953) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 75. – ISBN 966-95774-3-5
664050
   Любіць і ведаць сваю рэспубліку. – Мінськ, 1969. – 73с.
664051
  Авдеенко С.И. Любкин клад. Избранное 1992-2012 гг. : повести, рассказы, сценарии / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 348, [3] с. – ISBN 978-966-197-357-1
664052
  Снежкина Ж. Люблино : городской романс // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 4. – С. 90-105. – ISSN 0130-7673
664053
  Тираспольская И.З. Люблинская уния 1569 г. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Тираспольская И.З. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
664054
  Савинська І.В. Люблинская школа философии: пропедевтика классического томизма // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 224-229. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена історії формування Люблінської школи філософії. При розгляді основних етапів розвитку школи, розкриваються основні ідеї та принципи реалістичної позиції сучасного томізму.
664055
  Любович Н.Н. Люблинские вольнодумцы XVI века : антитринитарии и анабаптисты. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного Округа, 1902. – 22 с.
664056
  Білоус Н.О. Люблінська унія 1569 р.: історіографічні погляди та інтерпретації (до 440-річчя Люблінської унії) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 65-83. – ISSN 0130-5247
664057
   Люблінській Павло Ісаєвич // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 141. – ISBN 978-617-573-038-6
664058
  Чалова Ганна Люблінщина. Історія на вікенд // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 64-68 : фото
664059
  Сосюра В. Люблю / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1939. – 199с.
664060
  Подолян М.П. Люблю : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 120 с.
664061
  Лазарев В.Я. Люблю / В.Я. Лазарев. – Тула, 1962. – 64с.
664062
  Романенко Л.Н. Люблю / Л.Н. Романенко. – Рига, 1975. – 119с.
664063
  Усач Г.Д. Люблю : повість / Г.Д. Усач. – Киев : Радянський письменник, 1976. – 190 с.
664064
  Мусаев К. Люблю : стихи / К. Мусаев. – Москва : Современник, 1978. – 78 с.
664065
  Шкавро Л.Г. Люблю / Л.Г. Шкавро. – М, 1980. – 91с.
664066
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 1 (17). – 2011
664067
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 2 (18). – 2011
664068
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 3 (19). – 2011
664069
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 16. – 2011
664070
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 1 (20). – 2012
664071
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 2 (21). – 2012
664072
   Люблю березу русскую...: Стихи о природе рус. поэтов ХХ в.. – Омск, 1986. – 285с.
664073
  Алієв Талят Люблю борщ, печеню і вареники з ягодами! // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 3 (104). – С. 16-19
664074
  Буркова И.Е. Люблю возвращаться / И.Е. Буркова. – Москва, 1979. – 160с.
664075
   Люблю все живое. Берегите природу родного края.. – Архангельск, 1971. – 120с.
664076
  Иванушкин А.И. Люблю до сих пор горячо / А.И. Иванушкин. – Москва, 1981. – 46с.
664077
  Вільний В.М. Люблю життя : поезії / В.М. Вільний. – Київ, 1949. – 106 с.
664078
  Рывлин А.И. Люблю и верю / А.И. Рывлин. – Киев, 1958. – 170с.
664079
  Мельников Ю.И. Люблю и верю / Ю.И. Мельников. – Москва, 1976. – 174с.
664080
  Степанов В.Т. Люблю и верю / В.Т. Степанов. – Москва, 1981. – 168с.
664081
  Мишин А.В. Люблю и верю / А.В. Мишин. – Москва, 1985. – 160с.
664082
  Гарнакерьян А.Г. Люблю и ненавижу / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов н/Дн, 1965. – 207с.
664083
  Баженов Г.В. Люблю и ненавижу / Г.В. Баженов. – Москва, 1989. – 524с.
664084
  Любовников О.М. Люблю и помню: Стихи / О.М. Любовников. – Москва, 1976. – 96с.
664085
  Вайнерман Х.А. Люблю і вірю / Х.А. Вайнерман. – Одеса, 1962. – 127с.
664086
  Бобир Д.М. Люблю і вірю / Д.М. Бобир. – Київ, 1984. – 278с.
664087
   Люблю Кавказ: Поэтич. сб.. – Москва, 1988. – 495с.
664088
   Люблю костер: Туристические песни для детей школьного возраста: Мелодии и тексты. – Москва, 1989. – 64с.
664089
  Майданська С.В. Люблю любити любов : [статті і есе] / Софія Майданська. – Житомир : Рута, 2016. – 328 с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-581-302-7
664090
   Люблю Отчизну я... : стихи, рассказы, сказки рус. писателей : (для сред. шк. возраста). – М., 1985. – 494с.
664091
   Люблю Отчизну я...: Стихи, рассказы, сказки рус. писателей. – Москва, 1982. – 495с.
664092
   Люблю Отчизну я...: Стихи, рассказы, сказки рус. писателей.. – М., 1980. – 494с.
664093
   Люблю Отчизну я...: Стихи, рассказы, сказки рус. писателей: (Для сред. шк. возраста). – Москва, 1986. – 494с.
664094
  Доризо Н.К. Люблю писать в дороге... / Н.К. Доризо. – Ростов -на-Дону, 1965. – 159с.
664095
  Хазин М.Г. Люблю рассвет: Стихи / М.Г. Хазин. – Кишинев, 1990. – 63с.
664096
  Лісняк В.А. Люблю село / В.А. Лісняк. – Київ, 1955. – 121с.
664097
  Дрозд В.Г. Люблю сині зорі : новели та оповідання / В.Г. Дрозд. – Київ, 1962. – 214 с.
664098
  Александрова Э.Б. Люблю театр! / Э.Б. Александрова. – Москва, 1971. – 158с.
664099
  Сидорович Л. Люблю тебе, весняний світе : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 30-32. – ISSN 0868-4790


  Молода муза.
664100
  Гарцман М.Д. Люблю тебе, життя! : вибрані поезії / М.Д. Гарцман. – Київ : Дніпро, 1990. – 165 с.
664101
   Люблю тебе, мій Крим : Вірші укр. рад. поетів про Крим. – Сімферополь, 1988. – 158с.
664102
  Самсонов С.А. Люблю тебя / С.А. Самсонов. – Москва : Советская Россия, 1972. – 87 с.
664103
  Самсонов С.А. Люблю тебя / С.А. Самсонов. – М., 1972. – 87с.
664104
  Лихоносов В.И. Люблю тебя светло / В.И. Лихоносов. – Москва, 1971. – 64с.
664105
  Лихоносов В.И. Люблю тебя светло; Осень в Тамани / В.И. Лихоносов. – Москва, 1985. – 92с.
664106
  Бауков И.П. Люблю тебя, Анна : стихи / И.П. Бауков. – Москва : Художественная литература, 1971. – 303 с.
664107
  Сотников И.В. Люблю тебя, жизнь / И.В. Сотников. – Уфа, 1963. – 216с.
664108
  Торосян Ш. Люблю тебя, жизнь! : стихи / Ш. Торосян. – Москва : Советский писатель, 1962. – 77 с.
664109
  Иванов А. Люблю тебя, Карелия / А. Иванов. – Петрозаводск, 1960. – 123с.
664110
   Люблю тебя, моя Отчизна : Рек. библиогр. указ. для молодежи. – Москва : Книга, 1984. – 112с.
664111
   Люблю тебя, моя Отчизна. (Библиогр. указатель).. – М., 1968. – 128с.
664112
   Люблю тебя, моя Россия. (Сборник произведений писателей народов СССР).. – М., 1958. – 311с.
664113
  Ваганова М.П. Люблю тебя, Родина светлая ! : книга для учителя / М.П. Ваганова. – Минск : Нар. асвета, 1990. – 78 с.
664114
  Иванова М.А. Люблю тебя, Родина! / М.А. Иванова. – Москва : Советская Россия, 1968. – 128 с.
664115
  Неботов И.В. Люблю тебя, степь / И.В. Неботов. – Махачкала, 1962. – 39с.
664116
  Ніколайчук Ірина Люблю Україну, бо вона моя : (з творів-роздумів українських школярів) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 175-176
664117
   Люблю я вас, богини пенья: Музыка в произведениях рус. поэтов XVIII в. -- окт. 1917: Сб.. – Москва : Музіка, 1989. – 544с. – ISBN 5-7140-0174-5
664118
   Люблю я вас, богини пенья: Музыка в произведениях рус. поэтов XVIII в. -- окт. 1917: Сб.. – Москва, 1990. – 542с.
664119
  Байрамукова Х. Люблю я жизнь : стихи / Х. Байрамукова. – Черкесск : Карачаево-Черкес. кн. изд-во, 1957. – 32 с.
664120
  Сосюра В.М. Люблю я море... : поезії / Володимир Сосюра ; [упор. Г.Д. Зленко ; худож. Н.А. Попова]. – Одеса : Маяк, 1989. – 173 с. : іл. – Мініатюрне видання. – ISBN 5-7760-0024-6
664121
  Шафрай Л. Люблю я тебя нечаянно : поэзии / Людмила Шафрай. – Чернігів : Деснянська правда, 2008. – 80 с. – ISBN 978-966-502-454-5
664122
  Лермонтов М.Ю. Люблю я цепи синих гор... : поэмы и стихотворения / М. Ю. Лермонтов ; [авт. вступ. ст. В.А. Михельсон]. – Краснодар : Кн. изд-во, 1983. – 174 с. – Миниатюрное издание. – (Классики отечественной литературы о Кавказе)
664123
  Бершадский Р.Ю. Люблю! Ненавижу! : рассказы / Р.Ю. Бершадский. – Москва : Советская Россия, 1962. – 84 с.
664124
  Сухорученко Г. Люблю, когда нелегко / Г. Сухорученко. – Ростов, 1962. – 48с.
664125
  Чумак Р. Люблю, як співають : поезії / Р.М. Чумак. – Київ, 1958. – 84 с.
664126
  Михановский В.Н. Люблю. / В.Н. Михановский. – Х., 1958. – 87с.
664127
  Маяковский В.В. Люблю. Избр. лирика / В.В. Маяковский. – Москва, 1970. – 207с.
664128
  Каландиа Г. Люблю... / Г. Каландиа. – Москва, 1981. – 160с.
664129
  Миланич Л.И. Люблю: Стихи. / Л.И. Миланич. – Хабаровск, 1978. – 142с.
664130
   Любляна - город драконов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 22-25 : фото
664131
  Заєць О. Люблять студенти ректора // Столиця. – Київ, 2000. – 21 вересня. – С. 5 : фото


  Замітка про В.В. Скопенка, до вручення йому премії Фонду інтелектуальної співпраці "Україна XXI століття імені В. Вернадського.
664132
  Киричук Т.В. Любов - це життя і сила : сценарій вечора для старшокласників, присвячений дню святого Валентина // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 11-13
664133
  Собко В. Любов : Роман / В. Собко. – Київ; Одеса : Молодий більшовик, 1935. – 139с.
664134
  Кравченко Є.С. Любов : п"єса / Є.С. Кравченко. – Київ, 1939. – 24 с.
664135
  Малишко А.С. Любов : поеми / А.С. Малишко. – Київ : Молодь, 1946. – 96 с.
664136
  Ледянко М.А. Любов / М.А. Ледянко. – Х., 1955. – 212с.
664137
  Василев О. Любов / О. Василев. – Київ, 1955. – 100с.
664138
  Завгородній С.О. Любов : повісті та оповідання / С.О. Завгородній. – Дніпропетровськ : Промінь, 1956. – 164 с.
664139
  Збанацький Ю.О. Любов : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 320с.
664140
  Гуляшки А. Любов : пер. з бол. / А. Гуляшки; Андрій Гуляши. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 464 с.
664141
  Полевой Б.Н. Любов / Б.Н. Полевой. – Київ, 1960. – 28с.
664142
  Нефелін В.Д. Любов / В.Д. Нефелін. – К., 1965. – 146с.
664143
  Карасимеонов А. Любов : Роман / А. Карасимеонов. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 143с.
664144
  Холод Наталія Любов Артеменко: "Учитель - це не професія, це спосіб життя" : Наші кращі вчителі / Холод Наталія, Шилова Антоніна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 7 : Фото
664145
  Корнієнко М.Є. Любов Борисівна Хавкіна. Харківський період діяльності // Бібліотека в історичному просторі трьох епох : до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка : нариси / [відп. за вип.: В.Д. Ракитянська ; відп. ред. С.М. Миценко ; пер. англ. мовою: Г.М. Герасимова та ін.]. – Харків : ІРІС, 2011. – С. 30-35. – ISBN 978-966-95223-4-4


  Л. Б. Хавкіна - видатний бібліотекознавець, історик, педагог, теоретик і практик бібліотечної справи, один з фундаторів бібліотечної школи в Харкові, більше того, організатор бібліотечної справи в Росії, автор цінних праць з бібліотекознавства і не ...
664146
   Любов вишиває надією : Краєвиди душі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 130-131 : Фото
664147
  Фелькнер Б. Любов Герди Гельштедт / Б. Фелькнер, 1961. – 325с.
664148
   Любов Голота і Надія Степула - лауреати премії імені Свідзінського / Прес-служба Ліги українських меценатів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 15
664149
   Любов директора турфірми : Компанія ITServise // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36 : Іл.
664150
  Тесленко А.Ю. Любов до ближнього : оповідання / А.Ю. Тесленко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 128 с.
664151
  Тесленко А.Ю. Любов до ближнього : оповідання / А.Ю. Тесленко. – Ужгород : Закарпатоблвидав, 1960. – 24 с.
664152
  Бобринський Б. Любов до ворогів у Євангеліях // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 384-388
664153
  Малиновська М.Ю. Любов до життя / М.Ю. Малиновська. – К., 1968. – 176с.
664154
  Лондон Д. Любов до життя / Д. Лондон. – К, 1972. – 68с.
664155
  Лондон Д. Любов до життя : оповідання. Повість ; пер.з англ / Д. Лондон. – Київ : Дніпро, 1976. – 254 с.
664156
  Лондон Д. Любов до життя / Д. Лондон. – Київ, 1977. – 66 с.
664157
  Лондон Д. Любов до життя / Д. Лондон. – М, 1984. – 271с.
664158
  Присухін С.І. Любов до істини в неотомістських інтерпретаціях Івана Павла II // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 208-211
664159
  Калантаєвська Г.П. Любов до літературної творчості як риса національної вдачі українців у книзі Б. Антоненка-Давидовича "Землею українською" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 1. – С. 85-93. – ISSN 2077-804X
664160
  Хом"як І. Любов до мови й уживаного слова (про наукову діяльність О.М. Біляєва - провідного вченого України в галузі лінгводидактики) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (122). – С. 17-21
664161
  Мащенко С. Любов до мудрості і віра : Вибрані статті з історії вітчизняної філософії та релігії / Станіслав Мащенко. – Чернігів, 2006. – 176с. – ISBN 966-502-361-6
664162
   Любов до навчання: новий стандарт на системи управління для освітніх організацій // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (105). – С. 102. – ISSN 2307-4949
664163
  Ніколаенко Д.Ф. Любов до професіі -- шлях до майстерності. / Д.Ф. Ніколаенко. – К, 1960. – 48с.
664164
  Василь Є. Любов до свого народу [П. Тронько] // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (233). – С. 38-41. – ISSN 0131-2685


  У Чернігівській області на честь великого українського вченого Петра Тронька відкрився музей його пам"яті.
664165
  Шандрук С.К. Любов до України як сутнісна риса особистості Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 150-151. – ISSN 1810-2131
664166
  Шеренговий О.Г. Любов єдина / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1988. – 278 с.
664167
  Фалікман І.Ш. Любов живе у Шварцвальді / І.Ш. Фалікман. – К, 1966. – 299с.
664168
  Селіванов В. Любов завжди : Роман. Повісті / Володимир Селіванов. – Київ : Ярославів Вал, 2004. – 452с. – ISBN 966-8382-10-2
664169
  Черченко Н.К. Любов зобов"язує / Н.К. Черченко. – К., 1990. – 224с.
664170
  Міщенко Григорій Любов і біль Лесі Коваленко // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 41. – ISSN 0868-9644


  Поетеса Леся Коваленко
664171
  Мороз Л. Любов і біль: таємниці літературного формотворення // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 10 (598). – С. 34-41. – ISSN 0236-1477


  Роздум про роль емоційного світу митця у формуванні індивідуального художнього стилю, про необхідність глибше досліджувати цей таємничий процес. Запропоновано "нетрадиційне" прочитання деяких образів-символів у творах Олександра Довженка та Григора ...
664172
  Мізюн Г.М. Любов і дружба. Комедія на 3 дії. / Г.М. Мізюн. – К., 1937. – 75с.
664173
  Якименко Г.Х. Любов і життя / Г.Х. Якименко. – К, 1963. – 179с.
664174
  Ружмон Дені де Любов і західна культура / Ружмон Дені де; Пер. з франц. Я.Тарасюк. – Львів : Літопис, 2001. – 304с. – ISBN 966-7007-16-2
664175
  Муратов І.Л. Любов і зненависть моя : поезії / І.Л. Муратов. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 172 с.
664176
  Лупій О.В. Любов і лад : вірші / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 144 с.
664177
  Романівська М.М. Любов і мир : роман / М.М. Романівська. – Харків : Прапор, 1966. – 253 с.
664178
  Гринько Д. Любов і мужність / Д. Гринько. – Київ, 1954. – 251,5с.
664179
  Бойко Г. Любов і надія = Молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 11/12 (817/818). – С. 28-30. – ISSN 0868-4790
664180
  Павличко Д. Любов і ненависть : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1953. – 64 с.
664181
  Павличко Д. Любов і ненависть : поезії / Д.В. Павличко. – Львів, 1953. – 52 с.
664182
  Павличко Д.В. Любов і ненависть : поезії / Д.В. Павличко. – Київ, 1975. – 423 с.
664183
  Гріва Ж. Любов і ненависть : Роман / Ж. Гріва. – Київ : Дніпро, 1975. – 487с.
664184
  Павличко Д.В. Любов і ненависть : вірші та поеми / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1983. – 262 с.
664185
  Рутковська Л.М. Любов і ненависть / Л.М. Рутковська. – [Київ], 2003. – 162с.
664186
  Фінчук Г.В. Любов і ненависть Гюстава Флобера // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 21-24
664187
  Цвіліховський В. Любов і німці. Амурні справи і проституція в окупованому Києві // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 березня (№ 8). – С. 15


  "Війна — це не лише смерть, каліцтва та поламані долі. У горнилі лихоліття знаходиться місце й коханню. І не тільки високому почуттю, оспіваному у творах мистецтва, а й тимчасовим, швидкоплинним тілесним утіхам, добутим силою, купленим за гроші або ...
664188
  Нечай М.П. Любов і пам"ять / М.П. Нечай. – К., 1977. – 248с.
664189
  Нечай М.П. Любов і пам"ять / М.П. Нечай. – К., 1984. – 620с.
664190
  Унамуно Мігель де Любов і педагогіка : роман / Мігель де Унамуно ; у перекладі О. Маєвської. – Київ : Асторолябія, 2016. – 254, [2] с. : іл. – Пер. за вид.: Amor y pedagogia / Unamuno Miguel de. Madrid, 1995. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-664-080-6


  Роман належить до числа найкращих європейських психологічних романів і водночас є одним із першотворів цього жанру. Переконаний прогресист і захоплений шанувальник новітньої педагогіки Авіто Карраскаль хоче вирватися поза межі традиційних методів ...
664191
  Скарбовійчук Д.А. Любов і проблема людського існування в екзистенціальному аспекті // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 128-130
664192
  Кавун Л. Любов і сексуальність у художній прозі "романтиків вітаїзму" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 104-112. – ISBN 978-966-493-187-5


  У статті досліджується проблема любові й сексуальності у творах укр. письменників 20-х рр. 20 ст., які були творцями літ. "романтики вітаїзму". Творчість М. Хвильового й І. Дніпровського висвітлюється в контексті філософії віталізму Бергсона та ...
664193
  Йовенко С.А. Любов і Смерть : вибрана лірика 1963-2010 / Світлана Йовенко. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 697, [23] с. : портр., фот. – ISBN 978-966-2151-65-7
664194
  Крупка М.А. Любов і смерть у хаосі буття ("Хаос" Грицька Григоренка) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 49-58. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
664195
  Іванина В. Любов і смерть узурпатора : Три доби з життя "героя" нашого часу: Роман / Василь Іванина. – Київ : Дніпро, 2006. – 224с. – ISBN 966-578-166-9
664196
  Тихий Наум Любов і труд : вірші й поема / Тихий Наум. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 144 с.
664197
  Косенко П. Любов і туга, туга і любов: Сонети. / П. Косенко. – К., 1992. – 92с.
664198
  Коваль А.І. Любов кличе / А.І. Коваль. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 356 с.
664199
  Коваль А.І. Любов кличе / А.І. Коваль. – Київ, 1981. – 504 с.
664200
  Семеног О. Любов Мацько: "Мова - це не лише інформаційний код..., це передусім душа людська". // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 23-24.
664201
  Іршад Улла Хан Любов може зцілити все: з книжки "Стихії" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 23. – ISSN 0320-8370
664202
  Кацнельсон А.І. Любов моя -- поезія / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1976. – 120с.
664203
   Любов моя. Чтець-декламатор.. – К., 1960. – 780с.
664204
  Шиян Г.І. Любов на балансі : гуморески / Г.І. Шиян. – Дніпропетровськ : Промінь, 1979. – 78 с.
664205
  Шиян Г.І. Любов на балансі : гуморески / Г.І. Шиян. – Київ, 1979. – 90 с.
664206
  Шиян Г.І. Любов на балансі : гуморески / Г.І. Шиян. – Київ, 1979. – 90 с.
664207
  Галан Я.О. Любов на світанні : Сучасна бувальщина на 3 дії / Я.О. Галан. – Київ : Мистецтво, 1953. – 96с.
664208
  Галан Я.О. Любов на світанні : П"єса, публіцистика / Я.О. Галан. – Київ : Дніпро, 1986. – 342с.
664209
  Осадчий В. Любов над усе : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 4 (810). – С. 16-20. – ISSN 0868-4790
664210
  Гарматюк А.П. Любов найбільша - мій народ : [ лірична поезія ] / Анатолій Гарматюк. – Вінниця : О. Власюк, 2008. – 152 с. – ISBN 978-966-2932-77-5
664211
  Останіна Г.Г. Любов по-татарськи (за малою прозою М. Коцюбинського) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 265-272. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
664212
  Кушнір Т. Любов приречена на вічність = Молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 21-23. – ISSN 0868-4790
664213
  Ярмиш Ю. Любов роботів:[Гумореска] // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.156-157
664214
  Грабовський В. Любов сама врівноважує долю : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 142-151. – ISSN 0868-4790
664215
  Грабовський В.Н. Любов сама врівноважує долю. Кароль Войтила у молитві та поезії / Віктор Грабовський. – Київ : Просвіта, 2011. – 77, [1] с., VIII c. фотоіл. : портр. – ISBN 978-966-2133-30-1
664216
   Любов славетних письменників у листах і в житті : зб. худож.-документ. нарисів / авт.-упоряд. Вітольд Кирилюк. – Київ : Криниця, 2008. – 495, [1] с. – Розгорнутий тит. арк. - На тит. арк. зазнач. персоналії письменників - Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серця скоряються коханню...). – ISBN 978-966-7575-88-5


  Ця книга - про любов. Вона об"єднує 40 окремих розповідей з життя класиків світової літератури. До збірника увійшли: Л.Українка, І. Франко, М. Вовчок, М. Костомаров, В. Стефаник, П. Куліш, М. Коцюбинський, П. Мирний, В. Винниченко, О. Вишня, П. Тичина, ...
664217
  Мармуров В.В. Любов та дружба в інформаційному суспільстві // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 105-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У представленій статті розглядається трансформація людських взаємовідносин в умовах інформаційного суспільства. Розглядаються поняття любові та дружби як компоненти взаємовідносин з позицій класиків вітчизняної філософії. Аналізується процес зміни ...
664218
  Шутяк Л. Любов та інші месопотамські дивовижі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 23


  Новий роман Сергія Жадана: проза і поезія, пам"ять, місто, біблійні алюзії.
664219
  Яструбецька Г.І. Любов у вимірі експресіонізму (на матеріалі поезії В. Стуса) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 12-20. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
664220
  Буряк Н.Б. Любов у гуманістичному психоаналізі Е. Фромма // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 93-95
664221
  Чумарна М.І. Любов у залізних чоботях : езотерика укр. казок / Марія Чумарна. – Львів : Апріорі, 2009. – 262, [2] с. : іл. – Слов. казкових символів: с. 236-262, [1]. – ISBN 978-966-2154-15-3
664222
  Гук А.О. Любов у семантичному просторі англійської фразеології (лінгвокогнітивний аналіз) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 203-206. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
664223
  Тітомир Є. Любов у середні віки: містика західного християнства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 119-123. – ISSN 1728-9343
664224
  Криштальська О. Любов у слово перелита // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 143-146. – ISSN 0868-4790
664225
  Жулай В. Любов у суспільних відносинах // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.154-165. – ISBN 966-7653-05-3
664226
  Гаврисюк О.Я. Любов як принцип політики у творчій спадщині Рейнгольда Нібура // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 150-155. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
664227
  Білобривка Р.І. Любов як психотерапевтичний чинник / Р.І. Білобривка, О.Й. Білобривка // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (03). – С. 102-105. – ISSN 2413-8843
664228
  Золотнюк О.П. Любов як суб"єктивний корелят міжособистісних стосунків: наукові спроби визначення поняття та спроби вимірювання // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 5 (121), травень. – С. 16-23. – ISSN 2077-1800
664229
  Онікієнко І.М. Любов як універсальне поєднання божественого та греховного начал у новелі В. Шевчука "Панна сотниківна" // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – ЧС. 63-66. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
664230
  Корнєєва Х. Любов як форма існування Бога в поезії Зінаїди Гіппіус // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 126-132. – ISSN 2307-2261
664231
  Сінько Г.Ю. Любов Яновська : Життя і літературна діяльність / Г.Ю. Сінько. – Київ, 1962. – 96 с.
664232
  Шумило Н. Любов Яновська : До 150-річчя від дня народження // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 2011. – № 7 (652). – С. 52-58. – ISSN 0130-5263
664233
  Треньов К.А. Любов Ярова / К.А. Треньов. – К., 1939. – 142с.
664234
  Треньов К.А. Любов Ярова / К.А. Треньов. – Київ, 1941. – 127с.
664235
   Любов"ю Вітчизни зігріті : [фотоальбом]. – Київ : Радянська школа, 1977. – [175] с.
664236
  Косяченко В.Т. Любов"ю окрилений сміх / В.Т. Косяченко. – К., 1985. – 288с.
664237
  Новак М. Любов, влада і революція : на крилах поезії Лесі Українки / Микола Новак. – Рівне : Волинські обереги, 2005. – 132с. – ISBN 966-8306-79-1
664238
  Бендик Е. Любов, множинність, солідарність // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 44-45


  "Гакери, які створюють безкоштовне програмне забезпечення, куди, серед решти програм, входить і операційна система GNU/Linux, називають свої витвори "labor of love", плодами праці любові."
664239
   Любов, семья и дети. Сб.. – М., 1963. – 224с.
664240
  Вихра В. Любов. / В. Вихра. – София, 1961. – 48с.
664241
  Криворучко Олексій Любов. Страждання, Боротьба...і Слово : сценарій літературного вечора, присвяченого Лесі Українці та Генріху Гейне // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 76-79. – Бібліогр. в кінці ст.
664242
  Морачевський Ю. Любов`ю кривди не вчиню / Ю. Морачевський. – Львів : Оріяна Нова, 1995. – 172с. – ISBN 5-8326-0027-4
664243
  Пименова Марина Любование стихами Басё : Япония: искуссиво видеть. Тема номера // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 5. – С. 22-23 : Іл. – ISSN 1818-2968
664244
  Яшанова Екатерина Любование тщетой : культурный код // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 18-19 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
664245
  Малаш О. Любові багато не буває : роман / Олександра Малаш. – Київ : Фенікс, 2016. – 271, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-381-5
664246
  Лисенко І.М. Любові висока струна : вибране / Іван Лисенко ; [ред. та авт. вступ. статі Д. Головко]. – Київ : Рада, 2010. – 664 с. : фото. – ISBN 978-966-7087-88-3
664247
  Калюжний М. Любові гімн співаю я / М. Калюжний. – Суми : Ярославна, 1998. – 48с. – ISBN 966-95261-0-8
664248
  Олійник О. Любові пам"ять незабутня // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 3 (114). – С. 29-36
664249
   Любові щедрій цвіт. Поезії (поетів міст-побратимів Ярославля і Черкас). – Дніпропетровськ, 1977. – 159с.
664250
  Мольєр Ж. Любовна досада / Ж. Мольєр. – Харьков
19. – 1924. – 40с.
664251
  Мегела І.П. Любовна драма Аполлона і Дафни: етико-поетологічні аспекти // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 10-20
664252
  Пащенко О.Г. Любовна лірика "Празької школи" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 100-104. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
664253
  Шекера Я. Любовна лірика китайського поета доби Тан Лі Шан-іня (813-858): неоднозначність та алюзійність / Я. Шекера, О. Бедненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 72-77. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу специфіки творчості поета династії Тан Лі Шан-іня (813-858). Характерні риси алюзійності й алегоричності танської поезії простежені на прикладі поетичного доробку митця. Висвітлено конотації низки образів його поезії, ...
664254
  Ільєва Галина Олександрівна Любовна лірика Наталі Лівицької-Холодної та Олени Теліги (риси художньої і психологічної індивідуальності) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Ільєва Галина Олександрівна; НАН України. Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
664255
  Ковалів Ю. Любовна п"єроада Михайля Семенка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 4 (685). – С. 52-56. – ISSN 0130-5263
664256
  Возняк М.С. Любовна пісня про рижка й сироїжку в рукописі кінця XVII в. / Подав Михайло Возняк. – [Б. м.] : [б. в.], 1929. – [6] с. – Текст пісні записано латинкою.. - Окр. відб.: Первісне громадянство. 1929, кн. 5, с. 61-66
664257
  Паттерсон Г. Любовна поезія, копія // Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич, 2002. – Т. 1 : Художні переклади. – С. 87-94. – ISBN 966-7996-28-Х
664258
  Мурашевич К.Г. Любовна та пейзажна лірика у ранній творчості Лю Да-Бая // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 92-106. – ISSN 1682-671Х
664259
  Бєлоброва Т.А. Любовна тема в ліриці М. Вінграновського // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 186-192. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  Багато філософів і митців, поетів і музикантів прагнули осягнути в своїх творах таємницю кохання. Кохання загострює п"ять відчуттів людини - зір, смак, слух, запах, дотик. Саме це почуття продовжує вабити з давніх-давен своєю загадковістю й містикою. ...
664260
  Єщенко М.Ю. Любовна тематика крізь призму абсурду в сучасній новелістиці // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 50-59. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
664261
  Монинг К.М. Любовная горячка = Bloodfever / Карен Мари Монинг ; [ пер. с англ. Т. Ивановой ]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2008. – 336 с. – (Душа). – ISBN 978-966-14-0139-5
664262
  Веселовский А.А. Любовная лирика 18 века / А.А. Веселовский. – Санкт-Петербург, 1909. – 196с.
664263
  Арабули Г.Х. Любовная лирика горцев Восточной Грузии : Автореф. дис. ... канд. фил. наук / Арабули Г.Х. ;. – Тбилиси, 1971. – 25 л.
664264
  Сипко Л.М. Любовная лирика интернета (Галина Таланова: "Опять с тобой не совпадаю...") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 143-151. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
664265
   Любовная лирика классических поэтов Востока: С араб., с перс., с тур.. – М., 1988. – 511с.
664266
  Бурести Елена Любовная лодка / Бурести Елена, Константини Луиджи // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 46-55 : фото
664267
  Росс Дж.Э. Любовная паутина : Роман / Дж.Э. Росс; Пер. с англ. Д.Прошуниной. – Москва : Радуга, 1996. – 224с. – (Искушение). – ISBN 0-373-25433-4; 5-05-004421-9
664268
  Махов А.Е. Любовная риторика романтиков / А.Е. Махов. – М., 1991. – 62с.
664269
  Апанович М. Любовний дискурс у творчості Г. Чубач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано любовний дискурс у творчості Г. Чубач, досліджено прототексти та систему образів лірики. The love discourse in G. Chubach"s works is analyzed as well as prototexts and the lyric"s images system.
664270
  Сироватська М.І. Любовний мотив у художньому світі п"єс Єлисея Карпенка "Білі ночі", "Едельвейс" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 217-225. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
664271
  Антоненко Т.О. Любовний трикутник як основа сюжетобудування у романі В. Чемериса "Ольвія" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 310-319. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  Художня література завжди виступала своєрідним віддзеркаленням свого часу, епохи, проблем... Мотив невзаємності кохання й пов"язані з цим страждання та переживання героїв у літературі часто представлені через "любовні трикутники". Історичний роман ...
664272
  Дюрас Маргарет Любовник = L"amant : Пер.с фр.А.В.Немировой / Дюрас Маргарет. – Харьков : Фолио, 1999. – 160с. – ISBN 966-03-0568-0
664273
  Лоуренс Д. Любовник леди Чаттерлей / Д. Лоуренс. – Хабаровск, 1991. – 378 с.
664274
  Лоуренс Дэвид Герберт Любовник леди Чаттерлей : Роман / Лоуренс Дэвид Герберт. – Рига : Авизе, 1991. – 303с. – ISBN 5-89965-045-1
664275
  Лоуренс Д. Любовник леди Чаттерлей / Д. Лоуренс. – Рига, 1994. – 352с.
664276
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерлей : роман, рассказы / Дэвид Герберт Лоуренс ; [пер. с англ. В. Чухно, Ю. Жуковой, М. Корнеевой и др.]. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 592 с. : илл. – (Зарубежная классика). – ISBN 5-04-004086-5
664277
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли : Роман / Д.Г. Лоуренс; Пер. с англ. – Киев, 1991. – 272с. – ISBN 5-330-02139-1
664278
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли / Д.Г. Лоуренс. – М., 1991. – 266с.
664279
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли / Д.Г. Лоуренс. – Рига, 1991. – 302с.
664280
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли / Д.Г. Лоуренс. – М., 1992. – 251с.
664281
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли / Д.Г. Лоуренс. – М., 1992. – 679с.
664282
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли : Роман / Д.Г. Лоуренс. – Киев : Глобус, 1992. – 331с. – ISBN 5-86248-031-5
664283
  Акунин Б. Любовник смерти : роман / Борис Акунин. – Москва : Захаров, 2005. – 349 с. – (Новый детективъ). – ISBN 5-8159-0213-6
664284
  Евгеньева М. Любовники Екатерины / М. Евгеньева. – Барнаул : Внешторгиздат, 1989. – 63 с.
664285
  Евгеньева М. Любовники Екатерины / Мария Евгеньева. – Москва : Воля, 1990. – 62, [2] с.
664286
  Евгеньева М. Любовники Екатерины / М. Евгеньева. – Баку, 1991. – 75с.
664287
  Евгеньева М. Любовники Екатерины / М. Евгеньева. – Л., 1991. – 77с.
664288
  Боумен С. Любовники и лжецы / С. Боумен. – М.
Том 1. – 1996. – 352с.
664289
  Боумен С. Любовники и лжецы. / С. Боумен. – М.
Том 2. – 1996. – 370с.
664290
  Малышева Анна Любовники по наследству : Роман / Малышева Анна. – Санкт-Петербург : Проф-Пресс, 1997. – 448с. – ISBN 5-88475-068-4
664291
  Андреев Й. Любовните истории в българското средневековие / Й. Андреев. – 1-е изд. – София, 1994. – 95с.
664292
  Браун К. Любовница / К. Браун. – Минск, 1996. – 448с.
664293
  Моравиа А. Любовница толпы : Роман,рассказы/Пер.с итальянского / А. Моравиа. – Киев : Украина, 1994. – 448с. – (Б-ка любовного романа). – ISBN 5-319-01323-Х
664294
  Фаулз Дж. Любовница французского лейтенанта : Роман / Дж. Фаулз; Пер. с англ. М.И.Беккер, И.Б.Комаровой. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2002. – 480с. : Новый стиль. – ISBN 5-306-00295-1
664295
  Квик А. Любовница. / А. Квик. – М., 1996. – 432с.
664296
  Овідій Публій Назон Любовні елегії. Мистецтво кохання. Скорботні елегії / Овідій Публій Назон; Пер. з латини А.Содомора. Передм. та комент. А.Содомори. – Київ : Основи, 1999. – 299с. – ISBN 966-500-061-6
664297
  Горошко І. Любовні епістоли у прозі Івана Франка: психологічний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 54-63. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
664298
  Таран Л. Любовні мандрівки : новели : подорожні нотатки / Людмила Таран. – Київ : Факт, 2007. – 238, [2] с. – ISBN 978-966-359-199-5
664299
  Ясунарі Кавабата Любовні новели // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 9-29. – ISSN 0320-8370
664300
  Пилипенко В С. Любовні пригоди / В С. Пилипенко. – Х., 1927. – 31с.
664301
  Браун С. Любовное пари : Роман / С. Браун. – Москва : АСТ, 1998. – 384с. – (Обольщение). – ISBN 5-237-00948-4
664302
  Бэиешу И Любовное письмо / И Бэиешу. – Бухарест, 1964. – 42с.
664303
   Любовное письмо = The love letter: (Сборник. Пособие для неяз. вузов).. – М., 1979. – 112с.
664304
  Бернар Тристан Любовное письмо и др. / Тристан Бернар ; Перев. с франц. А. С-ко. – Санкт-Петербург : Издание: Корнфельда, 1912. – 62 с. – (Дешевая юмористическая библиотека "Сатирикона" ; Вып. 75)
664305
  Цветков Ю.Л. Любовное чувство мимолетного героя в цикле драм "Анатоль" Артура Шницлера // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 274-284. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
664306
   Любовные письма : Турец. сатира и юмор. – М., 1966. – 224с.
664307
  Понсон Любовные похождения трефового валета / Понсон, дю Террайль. – Москва, 1991. – 304 с.
664308
  Дервиш С. Любовные романы / С. Дервиш. – М., 1969. – 144с.
664309
  Ли Эйна Любовные хроники: Люк Маккензи : Роман / Ли Эйна; Пер.с англ.М.В.Келер. – Москва : АСТ-ЛТД, 1998. – 480c. – (Очарование). – ISBN 5-15-000977-6
664310
  Овидий Публий Назон Любовные элегии / Овидий Публий Назон. – Москва : Художественная литература, 1963. – 202с.
664311
  Овидий Публий Назон Любовные элегии. Метаморфозы. Скорбные элегии / Овидий Публий Назон. – М, 1983. – 511с.
664312
  Овидий Публий Назон Любовные элегии. Скорбные элегии / Овидий Публий Назон. – М, 1992. – 103с.
664313
  Кроуфорд К. Любовный квадрат = Now and forever : Роман / К. Кроуфорд; Пер. с англ. А.К.Элизастега. – Смоленск : Русич, 1995. – 368с. : Алая Роза. – ISBN 5-88590-355-7
664314
  Монт Б. Любовный мираж : Роман / Пер. с англ. Л.М.Данько; Бетти Монт. – Москва, 1998. – 192с. – (Панорама романов о любви). – ISBN 5-7024-0786-5
664315
  Нотомб Амели Любовный саботаж : Повесть // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 3-64. – ISSN 1130-6545
664316
  Меньшикова Мария Любовный счет. Сколько женщин было у Казановы. Вечный сердцеед. 10 мифов о Казанове
664317
  Меньшикова Мария Любовный счет. Сколько женщин было у Казановы. Вечный сердцеед. 10 мифов о Казанове // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 8 (2923). – С. 86-92 : фото
664318
  Плотников А.А. Любовный треугольник: Арлекин - Коломбина - Пьеро в творчестве А.Н. Вертинского // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 279-287. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
664319
  Смит Барбара Доусон Любовь-победительница / Смит Барбара Доусон. – Москва : АСТ, 2001. – 347с. – (Шарм: коллекция). – ISBN 5-17-009899-5
664320
  Рядченко И.И. Любовь - величина земная / И.И. Рядченко. – М., 1966. – 103с.
664321
  Толстой А.Н. Любовь - книга золотая / А.Н. Толстой. – К., 1983. – 214с.
664322
  Федькович Ю. Любовь - погибель : повести и рассказы / Юрій Федькович ; пер. с укр. Борис Турганова. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 167 с.
664323
  Федькович Ю. Любовь - погибель : повести и рассказы / Юрій Федькович ; пер. с укр. Бориса Турганова. – Москва : Художественная литература, 1965. – 215 с.
664324
  Янгфельдт Бергт Любовь - это сердце всего / Янгфельдт Бергт. – М. : Книга, 1991. – 285 с.
664325
  Кекилов А. Любовь : поэма / А. Кекилов; пер. с туркм. Г.Оболдуева. – Ленинград, 1948. – 86 с.
664326
  Ба Цзинь Любовь / Ба Цзинь. – Москва, 1957. – 431 с.
664327
  Рождественский И.Д. Любовь / И.Д. Рождественский. – М., 1957. – 108с.
664328
  Сеидзаде М.Г. Любовь / М.Г. Сеидзаде. – Баку, 1958. – 135с.
664329
  Шевченко М.П. Любовь / М.П. Шевченко. – Тамбов, 1961. – 48с.
664330
  Чиковани Г.С. Любовь : повести, рассказы, очерки / Г.С. Чиковани. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 439 с.
664331
  Кекилов А. Любовь : роман в стихах / А. Кекилов; пер. с туркм. Ю.Гордиенко. – Москва : Советский писатель, 1965. – 218 с.
664332
  Карасимеонов Александр Любовь / Карасимеонов Александр; Пер. с болг. Н. Глен. – Москва : Прогресс, 1976. – 251с.
664333
  Астафьева Н.Г. Любовь / Н.Г. Астафьева. – Москва, 1982. – 63с.
664334
  Василев К. Любовь / К. Василев. – Изд. 2-е. – Москва, 1982. – 382с.
664335
  Булгаков Н.А. Любовь / Н.А. Булгаков. – М., 1985. – 175с.
664336
  Петров Г.Ф. Любовь / Г.Ф. Петров. – Л., 1986. – 479с.
664337
  Моррисон Т. Любовь : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С.3-25. – ISSN 1130-6545
664338
  Пистленко В.И. Любовь Ани Березко / В.И. Пистленко. – М, 1956. – 83с.
664339
  Борин Ю.Б. Любовь без взаимности / Ю.Б. Борин. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 150 с.
664340
  Кострев Н.С. Любовь без обмана / Н.С. Кострев. – Ростов -на-Дону, 1981. – 63с.
664341
  Седов И.П. Любовь без оглядки / И.П. Седов. – Саратов, 1967. – 126с.
664342
  Солодарь Ц.С. Любовь без прощения / Ц.С. Солодарь. – М., 1977. – 392с.
664343
  Смирнов И.А. Любовь бывает разная / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1969. – 191с.
664344
   Любовь в Болонье. Рассказы.. – М., 1962. – 388с.
664345
  Рыхальская Е.Г. Любовь в жизни Женщины : путь от расставания и одиночества к зрелым отношениям / Елена Рыхальская. – Харьков : Фолио, 2011. – 188, [4] с. : іл., табл. – Библиогр.: с. 187-189. – ISBN 978-966-03-5708-2
664346
  Пыпина В.А. Любовь в жизни Чернышевского. Размышления и воспоминания / В.А. Пыпина. – Птгр., 1923. – 125с.
664347
  Арипов А. Любовь в жизнь : стихи и драм. поэма / А. Арипов; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1980. – 223 с.
664348
   Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX века: сб.. – М., 1990. – 573 с.
664349
  Бельше Вильгельм Любовь в природе / Бельше Вильгельм. – Пб., 1920. – 307с.
664350
  Щеголев П.Е. Любовь в равелине. / П.Е. Щеголев. – Птгр., 1922. – 30с.
664351
  Шугаев В.М. Любовь в середине лета: повести, рассказы. / В.М. Шугаев. – М., 1981. – 416с.
664352
  Петросян Р. Любовь в слезах / Р. Петросян. – Москва, 1988. – 156 с.
664353
  Ольшанский А.А. Любовь в Чугуеве / А.А. Ольшанский. – М., 1981. – 64с.
664354
  Алтаев Ал. Любовь великая / Ал. Алтаев, Ар. Феличе. – Петербург, 1920. – 174с.
664355
  Соболевский А.А. Любовь великая / А.А. Соболевский. – Саранск, 1973. – 303с.
664356
  Стоун И. Любовь вечна, или Мэри Тодд и Авраам Линкольн / И. Стоун. – Москва, 1994. – 480с.
664357
  Куликов В.И. Любовь взаимная: Стихи. / В.И. Куликов. – Ярославль, 1978. – 96с.
664358
  Гиляжев Х. Любовь возвышает : стихи и поэма / Х. Гиляжев. – Уфа : Башкнигоиздат, 1964. – 134 с.
664359
  Арленд Л. Любовь всегда риск : Роман / Леона Арленд. – Москва : Панорама, 2003. – 192с. – ISBN 5-7024-1522-1
664360
  Мопассан Г. де Любовь втроем / Г. де Мопассан. – Москва : Олма-Пресс, 1993. – 384с. – (Купидон). – ISBN 5-87322-005-0
664361
  Кавжарадзе И.Е. Любовь дедушки Бакара : рассказы / И.Е. Кавжарадзе; пер. с груз. М.Немировой. – Тбилиси : Мерани, 1973. – 148 с.
664362
  Скиталец-Петров Степан Любовь декоратора : рассказ / публикация Никоненко Станислава // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2009. – № 11. – С. 85-90
664363
  Смолл Б. Любовь дикая и прекрасная : роман / Бертрис Смолл ; [ пер. с англ. А.В. Кузнецова ]. – Москва : АСТ, 2006. – 573с. – ISBN 5-17-030358-0
664364
  Мунзо К. Любовь до гроба : проза: рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11. – С. 154-161. – ISSN 1130-6545
664365
  Смирнов Д.А. Любовь дорогу найдет / Д.А. Смирнов. – Москва : Современник, 1986. – 126 с.
664366
  Шеренговий А.И. Любовь единственная. / А.И. Шеренговий. – М., 1989. – 446с.
664367
  Грамзин А С. Любовь живых / А С. Грамзин, . – М, 1990. – 348с.
664368
  Конгрив У. Любовь за любовь : комедия в 5-ти действ. / Уильям Конгрив ; [Пер. с англ. Р. Померанцевой]. – Москва : Искусство, 1965. – 146 с.
664369
  Эфендиев И.М. оглы Любовь за семью горами : кавк. повесть / И.М. оглы Эфендиев. – Москва : Советский писатель, 1973. – 271 с.
664370
  Балаш Б. Любовь земная и небесная : [Текст] комедия в 4 действиях, 8 карт. с прологом / Б. Балаш ; пер. с англ. Н. Ман. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1945. – 160 с. : ил.
664371
  Горецкий П.Г. Любовь зовет / П.Г. Горецкий. – Ставрополь, 1958. – 60 с.
664372
  Субботин Ф.Е. Любовь зовет. / Ф.Е. Субботин. – Астрахань, 1962. – 183с.
664373
  Субботин Ф.Е. Любовь зовет. / Ф.Е. Субботин. – Волгоград, 1965. – 232с.
664374
  Лазарева Н.М. Любовь и "страдающие" женщины в произведениях Франсуа-Рене де Шатобриана // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 262-265. – ISBN 966-594-420-7
664375
  Каджая В. Любовь и бомба // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 27 (5105). – С. 40. – ISSN 0131-0097


  Не стало замечательного ученого, лауреата Нобелевской премии Виталия Гинзбурга. У него было два главных увлечения в жизни : физика и жена
664376
  Фролов В.В. Любовь и вера. / В.В. Фролов. – Краснодар, 1978. – 111с.
664377
  Лубченков Ю. Любовь и власть / Ю. Лубченков, В. Романов. – Вильнюс, 1991. – 253с.
664378
  Сангаджиева Б. Любовь и война : стихотворения и поэмы / Б. Сангаджиева. – Москва : Современник, 1986. – 92 с.
664379
  Новохатский Д.В. Любовь и война в романе А.П. Пепперштейна и С. Ануфриева "Мифогенная любовь каст" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 116-126. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
664380
  Грабовская В. Любовь и восторг // Академия : интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2007. – № 2. – С. 83-91. – ISSN 1684-4912
664381
  Журавлев В.А. Любовь и время / В.А. Журавлев. – М., 1960. – 208с.
664382
  Фоменко С. Любовь и вырождение = "Дурная биология" Фрэнка Хененлоттера в контексте фрик-культуры // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 11. – C. 98-107. – ISSN 0130-6405


  Фрэнк Хененлоттер - американский кинорежиссёр и сценарист, создатель трилогии "Существо в корзине". Его фильмы сняты на стыке таких жанров, как комедия, ужасы и сплэттер.
664383
  Афремович М.С. Любовь и гвозди / М.С. Афремович. – Рига, 1973. – 144с.
664384
  Кулибай С. Любовь и гнев : стихи и бассни / С. Кулибай. – Уфа : Башкнигоиздат, 1955. – 84 с.
664385
  Иванов А.А. Любовь и горчица : Лит. пародии / А.А. Иванов. – Москва, 1968. – 139с.
664386
   Любовь и демоны. Суккубы и инкубы // Мир фантастики : фэнтэзи и фантастика во всех проявлениях / ООО "Техномир". – Москва, 2010. – Т. 88, № 12. – С. 125-129
664387
  Даманхури Хамид Любовь и долг / Даманхури Хамид. – М, 1966. – 111с.
664388
  Абрамов М.А. Любовь и долг : стихи, поэмы / Михаил Абрамов ; [худож. Колесов С.А.]. – Тула : Приокское книжное издательство, 1980. – 109 с. : ил.
664389
  Малаховский К.В. Любовь и долг: / К.В. Малаховский. – М, 1985. – 112с.
664390
  Решетников Л.В. Любовь и долг: Стихи о Сов. Армии и Великой Отеч. войне. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1988. – 349с.
664391
  Бараташвили В.В. Любовь и доллары / В.В. Бараташвили. – Москва, 1963. – 127с.
664392
  Миршакар М. Любовь и дом : поэмы / М. Миршакар; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1964. – 125 с.
664393
  Волощук М.Б. Любовь и ее изображение в поздней художественной прозе Л. Толстого (на материале эпитетных структур) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 251-260. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
664394
  Заславский С.А. Любовь и жизнь / С.А. Заславский. – Сухуми, 1980. – 31с.
664395
  Алдан-Семенов Любовь и звезды / Алдан-Семенов. – Москва, 1978. – 147с.
664396
  Голявкин В.В. Любовь и зеркало / В.В. Голявкин. – Л., 1991. – 270с.
664397
   Любовь и искусство во вселенной Рокуэлла Кента // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 9. – С. 17-40.
664398
  Киселев В.Л. Любовь и картошка : Романы / В.Л. Киселев. – Киев : Дніпро, 1982. – 501с.
664399
  Шадур П.Я. Любовь и кибернетика / П.Я. Шадур. – Донецк, 1966. – 67с.
664400
  Георгиевская С.М. Любовь и кибернетика : Повести / С.М. Георгиевская. – Москва : Советский писатель, 1972. – 302с.
664401
  Белявский А.В. Любовь и кодекс / А.В. Белявский, Э.А. Финн. – М., 1973. – 157с.
664402
  Бенцони Ж. Любовь и корона / Ж. Бенцони. – Харьков
1. – 1994. – 479с.
664403
  Бенцони Ж. Любовь и корона / Ж. Бенцони. – Харьков
2. – 1994. – 162с.
664404
  Бенцони Ж. Любовь и корона / Ж. Бенцони. – Харьков
3. – 1994. – 320с.
664405
  Гамалова А. Любовь и кровь : А.Н. Апухтин // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . ноябрь. – С. 56-61
664406
  Яннакопулу Ф. Любовь и мечты / Ф. Яннакопулу. – Тбилиси, 1960. – 128с.
664407
  Новикова М.И. Любовь и монастырь / М.И. Новикова. – К., 1993. – 206с.
664408
  Пеунов В.К. Любовь и море / В.К. Пеунов. – Хабаровск, 1961. – 88с.
664409
  Ломиа К. Любовь и море : стихи / К. Ломиа; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1986. – 270 с.
664410
  Заборский В.М. Любовь и море / В.М. Заборский. – Ленинград, 1990. – 95с.
664411
  Харебаты Л.П. Любовь и море. / Л.П. Харебаты. – Цхинвали, 1977. – 359с.
664412
   Любовь и мужество.. – Белгород, 1962. – 104с.
664413
  Москвичев О. Любовь и музыка Джованни Перголези // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 4. – С. 2-4.
664414
  Буль П. Любовь и невесомость / П. Буль. – К., 1991. – 137,2с.
664415
  Довидайтис И. Любовь и ненависть : рассказы / И. Довидайтис. – Москва : Советский писатель, 1956. – 252 с.
664416
  Марьинский В.Д. Любовь и ненависть / В.Д. Марьинский. – Ставрополь, 1958. – 182с.
664417
  Пеунов В.К. Любовь и ненависть / В.К. Пеунов. – Сталино, 1961. – 368с.
664418
  Грива Ж. Любовь и ненависть : роман / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 527 с.
664419
  Шевцов И. Любовь и ненависть / И. Шевцов. – М, 1970. – 488 с.
664420
  Гилязов А.М. Любовь и ненависть : повести / А.М. Гилязов; пер. с татар. – Москва : Современник, 1979. – 448 с.
664421
  Грива Ж. Любовь и ненависть : роман / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Москва : Советский писатель, 1981. – 464 с.
664422
  Кхандекар В.С. Любовь и ненависть / В.С. Кхандекар. – Л., 1982. – 392с.
664423
  Лисовский В.Т. Любовь и нравственность / В.Т. Лисовский. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 224 с.
664424
  Нечай М. Любовь и память / М. Нечай. – М., 1987. – 496с.
664425
  Шутов В.В. Любовь и память. / В.В. Шутов. – Донецк, 1979. – 111с.
664426
  Регистан Г. Любовь и песня / Г. Регистан. – М., 1959. – 115с.
664427
  Иванов Л.И. Любовь и подвиг / Л.И. Иванов. – Новосибирск, 1978. – 192с.
664428
  Юрасова М.К. Любовь и подвиг беззаветный... / М.К. Юрасова. – Новосибирск, 1969. – 208с.
664429
  Швец И.А. Любовь и подвиг. / И.А. Швец. – Тула, 1965. – 95с.
664430
  Мончадская Н.И. Любовь и подделка. / Н.И. Мончадская, Е.Д. Розанова. – М., 1964. – 111с.
664431
  Мончадская Н.И. Любовь и подделка. / Н.И. Мончадская, Е.Д. Розанова. – М., 1965. – 111с.
664432
  Дюринг Е. Любовь и половая жизнь / Е. Дюринг. – Москва : Типо-литогр. Высочайше утвержден. Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1898. – 61, [2] с.
664433
  Скворцова В.Н. Любовь и преданность. / В.Н. Скворцова. – Л, 1989. – 64с.
664434
  Довыденко Л.В. Любовь и Преображение как концептуальные основы христианской традиции в философии культуры Н.С. Арсеньева : теория культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 7. – С. 14-19. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются категории любви и преображения в антропологической методологии религиозной философии Н.С. Арсеньева, связанной с проблемами традиции христианской культуры. Выявляется, что общечеловеческое, в самых великих ценностях культуры, и ...
664435
  Константинов В.К. Любовь и протокол / В.К. Константинов, Б.М. Рацер. – Л, 1965. – 76с.
664436
  Наумов Е.И. Любовь и робот / Е.И. Наумов. – Владивосток, 1971. – 172с.
664437
  Карелина Дарья Любовь и роботы. Семья по-японски. Революция роботов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 26-36 : фото
664438
  Петефи Ш. Любовь и свобода / Ш. Петефи. – М, 1969. – 288с.
664439
  Никольская А.В. Любовь и свобода в системе отношений человека и домашних животных // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 10. – С. 90-104. – ISSN 0235-1188
664440
  Штарке К. Любовь и сексуальность до 30 лет / К. Штарке, В. Фридрих. – Москва : Высшая школа, 1991. – 382с.
664441
  Верб М.С. Любовь и семья в ХХ веке / М.С. Верб. – Свердловск, 1988. – 77с.
664442
  Чекалин В.И. Любовь и семья. / В.И. Чекалин. – М., 1964. – 256с.
664443
  Подов В.И. Любовь и слезы / В.И. Подов. – К, 1995. – 65с.
664444
  Байрон Джордж Гордон Любовь и смерть : Стихотворения. Поэмы и трагедии / Байрон Джордж Гордон; Пер.с англ.Худож.оформл.серии В.В.Покатова. – Москва : Летопись, 1998. – 461с. – (Мир поэзии). – ISBN 5-88-730-035-3
664445
  Хаит В. Любовь и смерть в конце века : проза: эмигрантские истории // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 7. – С. 102-107. – ISSN 0131-8136
664446
  Водолагин А.В. Любовь и смерть в понимании В.В. Розанова // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 10. – С. 109-113. – ISSN 0042-8744
664447
  Уварова С. Любовь и смерть в психоанализе / Светлана Уварова ; [ред. Суполкина Н.Г.]. – Киев : ПВНЗ "МІГП", 2015. – 212 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97479-1-4
664448
   Любовь и сталь.. – Сталинград, 1959. – 48с.
664449
  Иванченко Г.В. Любовь и страсть - неактуальные мифологии? // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 17-25. – ISSN 0236-2007
664450
  Криштоп И.С. Любовь и супружеские отношения в цикле сонетов Э. Миллей // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 104-113. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
664451
  Южаков С.Н. Любовь и счастье в произвдениях [А.С.] Пушкина : критический этюд С. Южакова. – Одесса : Изд. Г. Бейленсона и И. Юровского ; Тип. Исаковича, 1895. – 60, [4] с. – (Русская библиотека ; № 6)


  Из предисл.: Настоящая книжка представляет извлеч. из работы автора "Любовь и счастье в произведениях русской поэзии", появившейся в "Северном вестнике" прежней ред. (1887 г., №№ 2 и 4) На кн. № 464864 печать-фамилия: Григорий Васильевич Козленко
664452
  Левичев А.П. Любовь и трактор / А.П. Левичев. – Кишинев, 1969. – 104с.
664453
  Гольдберг А.Я. Любовь и тревога / А.Я. Гольдберг. – М., 1984. – 111с.
664454
  Штурман М.М. Любовь и труд / М.М. Штурман. – М, 1957. – 118с.
664455
  Золя Э. Любовь и труд. и др. рассказы / Э. Золя. – М.-Л., 1925. – 28с.
664456
  Акаев Любовь и финиш : стихи и поэмы / Акаев, , К; пер. с киргиз. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1960. – 180 с.
664457
  Мелешин С. Любовь и хлеб / С. Мелешин. – Москва, 1958. – 371 с.
664458
  Иноземцева Т.Н. Любовь и хлеб / Т.Н. Иноземцева. – Ярославль, 1977. – 23с.
664459
  Вильямсон Ч. Любовь и шпионаж / Чарлз Вильямсон ; [пер. с англ., обраб. и коммент. Е. К. Кленча]. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 384 с. – В изд. также: Два дня и три ночи / А. Маклин. – ISBN 5-7260-0601-1
664460
  Вильямсон Ч. Любовь и шпионаж. / Ч. Вильямсон. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 380,2с.
664461
  Разумневич В.Л. Любовь и экзамены / В.Л. Разумневич. – М, 1965. – 112с.
664462
  Дзюбинская О.С. Любовь Ивановна Добржанская / О.С. Дзюбинская. – М., 1965. – 97с.
664463
  Миньков К.И. Любовь или ковартсов? / К.И. Миньков. – Тула, 1964. – 132с.
664464
  Давыдова Н.М. Любовь инженера Изотова / Н.М. Давыдова. – М., 1962. – 390с.
664465
  Салливан Дж. Любовь исключается : роман / Джейн Салливан ; пер. с англ. Л. Воеводиной. – Москва : Радуга, 2006. – 144с. – (Серия "Искушение"). – ISBN 5-05-006310-8
664466
  Гельдерлин Ф. Любовь к бессмертию : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 12 (1028). – С. 131-140. – ISSN 0130-7673
664467
  Верещагин Н.А. Любовь к велосипеду / Н.А. Верещагин. – Москва, 1986. – 267с.
664468
  Верещагин Н.А. Любовь к велосипеду / Н.А. Верещагин. – Москва : Художественная литература, 1990. – 525с.
664469
  Гофман В.В. Любовь к далекой : рассказы и миниатюры : 1909-1911 / Виктор Гофман. – Санкт-Петербург : Изд. "Нов[ый] журн. для всех", 1912. – 179, [3] с., 1 л. фронт. (портр.)
664470
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М-Птгр, 1924. – 104с.
664471
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Сталинград, 1947. – 80с.
664472
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Рига, 1949. – 122 с.
664473
  Кожевников В.М. Любовь к жизни / В.М. Кожевников, 1949. – 64с.
664474
  Кожевников В.М. Любовь к жизни / В.М. Кожевников. – Ставрополь, 1953. – 31с.
664475
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Горький, 1955. – 188с.
664476
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М, 1965. – 445с.
664477
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М, 1969. – 448с.
664478
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М, 1976. – 446с.
664479
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Мурманск, 1979. – 240с.
664480
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Сыктывкар, 1980. – 432с.
664481
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Тула, 1981. – 206с.
664482
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М, 1982. – 446с.
664483
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – К, 1984. – 352с.
664484
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М, 1984. – 125с.
664485
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Красноярск, 1985. – 168с.
664486
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М, 1986. – 123с.
664487
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Новосибирск, 1987. – 608с.
664488
  Ефремов А.Е. Любовь к жизни : молодежь мира в движении за мир и ядерное разоружение / А.Е. Ефремов. – М, 1988. – 63с.
664489
  Димент А.Л. Любовь к жизни и другие рассказы : книга для чтения в IX классе школ с преподаванием ряда предметов на английском языке / А.Л. Димент. – Москва : Просвещение, 1979. – 128 с. : ил.
664490
   Любовь к жизни, и другие рассказы: Кн. для чтения в IX кл. шк. с преподаванием ряда предметов на англ. яз.. – 2-е изд., перераб. – М., 1986. – 126с.
664491
  Ундуск Яан Любовь к книге : публицистика // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 98-104. – ISSN 0012-6756
664492
  Горышин Г.А. Любовь к литературе / Г.А. Горышин. – Л., 1987. – 156с.
664493
  Подольный Р.Г. Любовь к мудрости / Р.Г. Подольный. – М, 1982. – 256с.
664494
  Криг Сузанне Любовь к одиночеству. Ода одиночеству / Криг Сузанне, Мюллер, Карин-Аполлония // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 5 (170). – С. 134-145 : фото. – ISSN 1029-5828
664495
  Антонович В.Б. Любовь к отечеству (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 209. – ISBN 966-7272-00-1
664496
   Любовь к природе: Материалы международной школы-семинара "Трибуна-6".. – К., 1997. – 304с.
664497
  Устинов А.А. Любовь к профессии - путь к мастерству / А.А. Устинов. – Алма-Ата, 1962. – 43 с.
664498
  Супруненко Ю.П. Любовь к путешествиям // Природа и Человек XXI век : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва, 2012. – № 9 сентябрь. – С. 26-29. – ISSN 0868-488Х


  Как стал писателем А.И. Солженицын. Факты биографии
664499
  Дзыба Э.А. Любовь к самолету / Э.А. Дзыба. – Сухуми, 1979. – 51с.
664500
  Плитченко А.И. Любовь к снегу / А.И. Плитченко. – М., 1980. – 102с.
664501
  Жирун И. Любовь к трем апельсинам // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 38. – С. 82


  Подорож по Колумбії
664502
  Светлов М.А. Любовь к трем апельсинам. / М.А. Светлов. – М., 1964. – 63с.
664503
   Любовь к трем апельсинам. Опера С. Прокофьева. – Л., 1934. – 36с.
664504
  Сенаторский И.П. Любовь к человеку и к Отечеству, как основная черта личности и творчества Н.В. Гоголя : Литературный очерк : Юбилейная речь, произнесенная в Прилукской гимназии 11 апреля 1909 г. / М.Н. Сперанский. – Прилуки : Типо-литография А.Я. Мирова, 1909. – 32 с. – Экз. № 25751 дефектный, обрезан с 2 сторон и отсутств номерация страниц.
664505
  Аксенов В.П. Любовь к электричеству / В.П. Аксенов. – Москва, 1971. – 384с.
664506
  Аксенов В.П. Любовь к электричеству : повесть о Леониде Красине / Василий Аксенов. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 384 с. : ил. – (Пламенные революционеры)
664507
  Винер Ю. Любовь к языкам = Из цикла "Былое и думы" : проза: повести // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 11 (1051). – С. 9-36. – ISSN 0130-7673
664508
  Коршунова С.И. Любовь как аксиологическая составная смысла жизни героя романа И.С. Тургенева "Отцы и дети" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 193-201. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
664509
  Крылова С.А. Любовь как высшее проявление красоты отношений / С.А. Крылова, Н.В. Хамитов // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 217-227. – ISSN 2077-8309
664510
  Соколов В.Н. Любовь как любовь / В.Н. Соколов. – М., 1985. – 31с.
664511
  Шутова Татьяна Дмитриевна Любовь как объект социально-этического исследования : Дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Шутова Татьяна Дмитриевна; МВОУ, КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 146л. – Бібліогр.:л.134-146
664512
  Шутова Т.Д. Любовь как объект социально-этического исследования : Автореф. дис.. канд. филос. наук: 09.00.05 / Шутова Т.Д.; МОУ, КУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1992. – 20с.
664513
  Скляр А.В. Любовь как преображение личности в религиозно-философских воззрениях Владимира Соловьева // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 58-69. – ISSN 2077-1800
664514
  Братусь Б.С. Любовь как психологическая презентация человеческой сущности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С.30-42. – ISSN 0042-8744
664515
  Гордиенко Е. Любовь как смысл жизни // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 3. – С. 58-64


  О знаменитой французской куртизанке, писательнице и хозяйке литературного салона Нинон де Ланкло, прославившейся своей красотой, необычайным остроумием, а также тем, что сохраняла свою необыкновенную привлекательность практически до самой смерти на ...
664516
  Ли С.М. Любовь как социальный феномен в учении В.С. Соловьева // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (51). – С. 28-31. – ISSN 1684-2618
664517
  Иваненко Анна Любовь как сувенир : Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 105-107 : Іл.
664518
  Вельчева К.А. Любовь как теологическая добродетель в "Видении о Петре Пахаре" У. Ленгленда // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 104-113. – ISSN 978-966-551-401-5
664519
  Соловьева С.В. Любовь как феномен власти // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 38-50. – ISSN 0042-8744
664520
  Мелик-Гайказян Любовь как этический принцип педагогики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 62-67. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
664521
  Артищев В.В. Любовь Митьки Колотухина / В.В. Артищев. – Свердловск, 1964. – 174с.
664522
  Абсалямова А. Любовь моей подруги : повесть / А. Абсалямова; Абдурахман Абсалямов ; пер. с татар. А. Вальцевой. – Казань : Таткнигоиздат, 1960. – 211 с. : ил.
664523
  Рахимкулов М.Г. Любовь моя -Башкирия / М.Г. Рахимкулов. – Уфа, 1982. – 390с.
664524
  Федоров В.С. Любовь моя / В.С. Федоров. – М., 1953. – 92с.
664525
  Горбачев Н.А. Любовь моя армия / Н.А. Горбачев. – М., 1978. – 224с.
664526
  Николаева Т.К. Любовь моя земная / Т.К. Николаева. – Киров, 1971. – 39с.
664527
  Азаров В.Б. Любовь моя и боль моя / В.Б. Азаров. – Ленинград, 1982. – 128с.
664528
  Тауэнтцин Тэа Любовь моя последняя : повесть / окончание. Нач. в № 7, 2009 // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 8. – С. 96-108
664529
  Киселев В.В. Любовь моя тайга / В.В. Киселев. – Иркутск, 1964. – 84с.
664530
  Шевченко О.Ф. Любовь моя ходит по теплой земле / О.Ф. Шевченко. – Воронеж, 1978. – 104с.
664531
  Грибачев Н. Любовь моя шальная / Н. Грибачев. – М., 1966. – 336с.
664532
  Дымшиц А.Л. Любовь моя, Армения! / А.Л. Дымшиц. – Ереван, 1978. – 182с.
664533
  Денисова Т. Любовь моя, Африка! // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С.44-49. – ISSN 0321-5075


  [Путешествия Мэри Кингсли.]
664534
  Шкурлатов С.И. Любовь моя, Каменка / С.И. Шкурлатов, МеретинА.М. – Рязань, 1963. – 96с.
664535
  Ярош А В. Любовь моя, любовь / А В. Ярош, . – Ставрополь, 1980. – 174с.
664536
  Скобелкин П.И. Любовь моя, поле.. / П.И. Скобелкин. – М., 1973. – 191с.
664537
  Бехер И.Р. Любовь моя, поэзия / И.Р. Бехер. – Москва, 1965. – 559с.
664538
  Атнабаев Ангам Любовь моя, тоска моя : Стихи и поэмы / Атнабаев Ангам. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1969. – 64 с.
664539
  Соболь А. Любовь на Арбате / А. Соболь. – М - Л, 1926. – 110с.
664540
  Мартин Б. Любовь на Бродвее : Роман/Пер.с англ.В.И.Матвеева / Б. Мартин. – Москва : АСТ, 1997. – 640с. – (Интрига). – ISBN 5150002216
664541
  Лунгу-Плоае Любовь на другую жизнь : роман / Лунгу-Плоае, Раиса. – Москва : Советский писатель, 1987. – 378 с.
664542
  Передреев А.К. Любовь на окраине / А.К. Передреев. – М, 1988. – 157с.
664543
  Куприна Ю. Любовь на продажу // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2012. – № 4 (267). – С. 40-41. – ISSN 2075-7093
664544
  Галан Я.А. Любовь на рассвете : Современная быль в 4-х действ. / Я.А. Галан. – Москва : Искусство, 1953. – 84с.
664545
  Ласуриа А.Е. Любовь на рассвете / А.Е. Ласуриа. – М, 1959. – 87с.
664546
  Соколов Б.С. Любовь навеки. / Б.С. Соколов. – Саранск, 1959. – 80с.
664547
  Наседкин Ф.И. Любовь найдет дорогу к сердцу. Повесть. / Ф.И. Наседкин. – М., 1960. – 240с.
664548
  Лаврухин И.М. Любовь народов мира к Советскому Союзу / И.М. Лаврухин. – Москва, 1952. – 39с.
664549
  Туманян Г.А. Любовь не стареет / Г.А. Туманян. – Москва : Советский писатель, 1983. – 80 с.
664550
  Маршак В.З. Любовь незримая / В.З. Маршак. – Казань, 1962. – 72с.
664551
  Костюрин Д.Л. Любовь немилосердная / Д.Л. Костюрин. – М., 1984. – 79с.
664552
  Бораненков Н.Е. Любовь неугасимая / Н.Е. Бораненков. – М., 1955. – 128с.
664553
  Крашенинников А.Д. Любовь неугасимая / А.Д. Крашенинников. – М., 1977. – 203с.
664554
  Часовников А. Любовь неугасимая. / А. Часовников. – Ярославль, 1967. – 64с.
664555
  Лучинецкий Е.П. Любовь Никиты Плакунова. /Очерки/. / Е.П. Лучинецкий. – Новосибирск, 1969. – 128с.
664556
  Соколова Н.В. Любовь Николая Волкова. / Н.В. Соколова. – М., 1961. – 175с.
664557
  Хорт А.Н. Любовь Орлова / Александр Хорт. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 368с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1267 (1067)). – ISBN 978-5-235-03020-6
664558
  Романов А.В. Любовь Орлова в искусстве и жизни / А.В. Романов. – М., 1987. – 241с.
664559
  Ефремов Ю.А. Любовь осенняя моя / Ю.А. Ефремов. – Ярославль, 1971. – 175с.
664560
  Удалов А.А. Любовь остается жить / А.А. Удалов. – Ташкент, 1973. – 319с.
664561
  Никонов В.Г. Любовь остается с нами. / В.Г. Никонов. – Чита, 1963. – 280с.
664562
  Полякова Татьяна Любовь очень зла : Роман / Полякова Татьяна. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 320с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-008387-4
664563
   Любовь падишаха // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 4. – С. 2-11.
664564
  Резник О.В. Любовь по-еврейски: традиция и современность (по повести Ф. Рота "Прощай, Колумбус") / О.В. Резник, А.С. Стесин // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 310-316. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
664565
  Дубовская О.Ф. Любовь по-русски : [как жили русичи в первом тысячилетии] / О.Ф. Дубовская. – Самара : Самарский Дом печати, 2008. – 264 с. – ISBN 978-5-7350-0436-3
664566
  Уайли Т. Любовь по Интернету = The wedding surprise : роман / Триш Уайли ; пер. с англ. Д. Прошуниной. – Москва : Радуга, 2006. – 144 с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006426-0
664567
  Худ-Стюарт Любовь по наследству = At the french baron"s bidding : роман / Фиона Худ-Стюарт ; пер. с англ. М. Росляковой. – Москва : Радуга, 2006. – 144 с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006355-8
664568
  Авдеенко С.И. Любовь по объявлению : рассказы / Сергей Авдеенко. – Запорожье : Дикое поле, 2012. – 183, [5] с. : ил. – ISBN 978-966-2994-76-6
664569
  Ваншенкин К.Я. Любовь по переписке / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1988. – 347с.
664570
  О"Нейлль Любовь под вязами / О"Нейлль. – М-Л, 1927. – 48с.
664571
  Хусни Ф. Любовь под звездами / Ф. Хусни. – Москва, 1978. – 220с.
664572
  Хиллиард Н. Любовь под парусом / Н. Хиллиард. – Смоленск, 1995. – 475с.
664573
  Котенко В.М. Любовь под псевдонимом. / В.М. Котенко. – М, 1980. – 288с.
664574
  Цицишвили Г.Ш. Любовь поры кровавых дождей : рассказы: / Г.Ш. Цицишвили. – Москва : Советский писатель, 1981. – 536 с.
664575
  Цицишвили Г.Ш. Любовь поры кровавых дождей : рассказы: / Г.Ш. Цицишвили. – Москва : Советский писатель, 1984. – 544 с.
664576
  Федотов Г.Н. Любовь последняя... / Г.Н. Федотов. – М., 1973. – 336с.
664577
  Макаров Г.В. Любовь поэта / Г.В. Макаров. – Архангельск, 1984. – 160с.
664578
  Абдыкадырова С. Любовь пришла : стихи / Субайылда Абдыкадырова ; авториз. пер. с киргиз. Ю.Гордиенко. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 70 с.
664579
  Старшенбаум Г.В. Любовь против одиночества / Г.В. Старшенбаум. – М, 1991. – 63с.
664580
  Лафонтен Жан де Любовь Психеи и Купидона / Лафонтен Жан де; Перевод и статья проф. А.А. Смирнова и Н.Я. Рыковой. – М.-Л : Наука, 1964. – 139 с. – (Литературные памятники)
664581
  Рабинович Л.С. Любовь Рабинович / Л.С. Рабинович. – М., 1984. – 30с.
664582
  Савельева Е.Б. Любовь реальная и любовь вымышленная в автобиографических произведниях Андре Жида периода раннего творчества // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 433-441. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
664583
  РыбакЗ Любовь с первого взгляда / РыбакЗ. – Киев, 1959. – 124 с.
664584
  Золотарев Ю.Л. Любовь с третьего взгляда / Ю.Л. Золотарев. – Москва : Советский писатель, 1977. – 175с.
664585
  Никольский Ю.Д. Любовь с четвертого взгляда. / Ю.Д. Никольский. – Рига, 1969. – 168с.
664586
  Киреев Р.Т. Любовь сатирика. / Р.Т. Киреев. – Симферополь, 1965. – 133с.
664587
  Роджерс Р. Любовь сладка, любовь безумна... / Р. Роджерс. – Москва
1. – 1995. – 347 с.
664588
  Роджерс Р. Любовь сладка, любовь безумна... / Р. Роджерс. – Москва
2. – 1995. – 389 с.
664589
  Швец Святослав Любовь со второго взгляда. Рим как преодоление // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 10 (187), октябрь. – С. 102-115 : фото. – ISSN 1029-5828
664590
  Бейшеналиев Ш. Любовь солдата : повесть о сыне гор и дочери моря / Ш. Бейшеналиев; авториз. пер. с кирг. Г.Семенихина. – Москва : Воениздат, 1967. – 119 с.
664591
  Зенкбейль Г. Любовь солдата Фреда / Г. Зенкбейль. – Москва, 1966. – 264с.
664592
  Берулава Х. Любовь твоя : стихи / Х. Берулава; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1962. – 106 с.
664593
  Машковцев В.И. Любовь тревожная / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1963. – 91с.
664594
  Франсэ Р. Любовь у растений / Р. Франсэ. – Спб. – 104с.
664595
   Любовь Холина. – Москва, 1988. – 47с.
664596
  Малышева А. Любовь холоднее смерти : Роман / А. Малышева. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 462 с. – (Криминальный талант). – ISBN 5-227-01901-0
664597
  Зубенко И.А. Любовь человеческая / И.А. Зубенко. – Краснодар, 1980. – 286с.
664598
  Проскурин П.Л. Любовь человеческая. / П.Л. Проскурин. – М., 1965. – 238с.
664599
  Стюарт Э. Любовь черного лорда = To love a dark lord / Энн Стюарт ; [пер. с англ. Н.Б. Лебедевой]. – Москва : Эксмо, 2013. – 506, [3] с. – Пер. изд.: To love a dark lord / Anne Stuart, 1994. - Данные тит. л. частично парал. англ. – (Черный лебедь). – ISBN 978-5-699-58683-7
664600
  Кузаков Н.Д. Любовь шаманки : Роман / Н.Д. Кузаков. – М., 1975. – 256с.
664601
  Варгин В.К. Любовь Юрия Коротеева / В.К. Варгин. – Горький, 1963. – 152с.
664602
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – М.-Л., 1937. – 184с.
664603
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – М., 1937. – 31с.
664604
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – М.-Л., 1948. – 132с.
664605
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – К., 1950. – 131с.
664606
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – М., 1952. – 112с.
664607
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – М., 1965. – 116с.
664608
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Воронеж, 1970. – 110с.
664609
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Минск, 1970. – 102с.
664610
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Ростов -на-Дону, 1972. – 149с.
664611
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Петрозаводск, 1973. – 167с.
664612
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Ижевск, 1974. – 95с.
664613
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Иркутск, 1974. – 110с.
664614
  Тренев К.А. Любовь Яровая / Тренев К.А. ; [ Вст. ст. : Корзов Ю. "Пьесы о героике гражданской войны". Илл. Туровский Ю.М.]. – Москва : Мистецтво, 1976. – 173 с. : илл. – (Школьная библиотека)
664615
  Тренев К.А. Любовь Яровая // На дне. Егор Булычев и другие / Горький Максим. – Москва : Искусство, 1978. – С. 247-346. – (Школьная библиотека)
664616
  Блюм А.В. Любовь Яровая на сцене Московского малого театра / А.В. Блюм. – М-Л, 1949. – 62с.
664617
  Чекалін В.И. Любовь, брак и семья. / В.И. Чекалін. – Волгоград, 1966. – 23с.
664618
  Соколовский Я.А. Любовь, брак. семья / Я.А. Соколовский. – Фрунзе, 1965. – 71с.
664619
  Хакамада И.М. Любовь, вне игры : история одного политического самоубийства : роман / Ирина Хакамада. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 192 с. – ISBN 978-5-17-046945-1, 978-5-271-16838-3
664620
  Грушас Ю.А. Любовь, джаз и черт / Ю.А. Грушас. – М., 1981. – 487с.
664621
  Грибачев Н.М. Любовь, и тревога, и бой / Н.М. Грибачев. – М., 1966. – 335с.
664622
  Бакуменко Д.А. Любовь, как море : стихи / Д.А. Бакуменко. – Москва : Советский писатель, 1964. – 66 с.
664623
  Никольский В.С. Любовь, космос и роботы. / В.С. Никольский. – Ярославль, 1970. – 63с.
664624
  Хорват Ф. Любовь, материнство, будущее. / Ф. Хорват. – М., 1982. – 96с.
664625
  Ишлондский Н.Е. Любовь, общество и культура. Проблема пола в био-социологич. освщении / Н.Е. Ишлондский. – Берлин, 1924. – 199с.
664626
  Нечай М.В. Любовь, печаль... / М.В. Нечай. – Ужгород, 1986. – 244с.
664627
  Эрлихман Вадим Любовь, погубившая империю : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 156-163 : Іл.
664628
  Обельченко М. Любовь, похожая на смерть // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 160-170


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
664629
  Обельченко Мария Любовь, похожая на смерть : Люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 161-170 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
664630
   Любовь, рождающая подвиги : Серия иллюстр. выпусков для молодежи "Твой моральный кодекс". – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 33 с.
664631
   Любовь, рождающая подвиги.. – М., 1963. – 33с.
664632
  Гаврилова Н.А. Любовь, семья, долг / Н.А. Гаврилова, А.Н. Тюльпин. – М., 1988. – 23с.
664633
  Бойко В.В. Любовь, семья, общество. / В.В. Бойко. – М., 1983. – 64с.
664634
  Духовная С. Любовь, скрытая в основании всего сущего // Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2012. – № 9. – С. 36-39. – ISSN 0130-7045


  Одно из главных проблем современного мира - сотрудничество, взаимопонимание людей, воспитанных в разных традициях, исповедующих разные религии. Автор статьи вспоминает о своем общении с индийским философом и поэтом Амией Чакраварти.
664635
  Гачев Г.Д. Любовь, человек, эпоха / Г.Д. Гачев. – М., 1965. – 97с.
664636
  Киреев М.М. Любовь. / М.М. Киреев. – Нальчик, 1957. – 58с.
664637
   Любовь. Брак. Семья: Афоризмы и изречения.. – Минск, 1987. – 111с.
664638
  Льюис Клайв Стейплз Любовь. Страдание. Надежда : Притчи. Трактаты / Льюис Клайв Стейплз. – Москва : Республика, 1992. – 432с. – ISBN 5-250-01733-9
664639
  Блок А.А. Любовь.Россия.Революция / А.А. Блок. – Тула, 1981. – 222с.
664640
   Любовью дорожить умейте. Репертуарный сборник.. – М., 1960. – 232с.
664641
   Любовью дорожить умейте. Сборник.. – Пермь, 1959. – 32с.
664642
  Иванов Г.В. Любовью живы / Г.В. Иванов. – Москва, 1986. – 110с.
664643
  Стасенко Н.Г. Любовью за любовь / Н.Г. Стасенко. – М, 1970. – 32с.
664644
  Голубев Б.Н. Любовью за любовь / Б.Н. Голубев. – М., 1987. – 70с.
664645
  Сидорова Наталия Любовью за любовь : city-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 5. – С. 106-112 : Фото
664646
  Каныгин В.А. Любовью за любовь. / В.А. Каныгин. – Горький, 1972. – 55с.
664647
  Рылеев К.Ф. Любовью к Родине дыша... / К.Ф. Рылеев. – Саратов, 1985. – 198с.
664648
  Рылеев К.Ф. Любовью к Родине дыша... / К.Ф. Рылеев. – М., 1985. – 206с.
664649
  Хилобоченко Н.И. Любовью на любовь : рассказы и стихи / Наталья Хилобоченко. – Чернигов : ЧНТУ, 2016. – 167, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-7496-67-8
664650
   Любовью Отчизны согреты: Фотоальбом.. – Київ, 1978. – 170с.
664651
  Рудашевский Е. Любовью распятая любовь // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 2, кн. 2, март - апрель. – С. 200-206. – ISSN 0203-5847


  «Иуда Искариот» — повесть русского писателя-экспрессиониста Леонида Андреева.
664652
  Конарев Б.Н. Любознательным о химии / Б.Н. Конарев. – М, 1978. – 240с.
664653
  Конарев Б.Н. Любознательным о химии / Б.Н. Конарев. – М, 1982. – 240с.
664654
  Конарев Б.Н. Любознательным о химии / Б.Н. Конарев. – М, 1984. – 220с.
664655
  Гольц Александр Любой конфликт за ваши деньги : глобальный механизм // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 74-83 : Фото
664656
   Любомир Винар : Біобібліограф. покажчик (1950-1997). – Львів-Київ-Париж-Hью-Йорк-Торонто, 1998. – 350с. – ISBN 5-7702-1240-3
664657
   Любомир Винар // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 2 (533), березень - квітень. – С. 235. – ISSN 0130-5247


  16 квітня 2017 р. у США на 86-му році життя відійшов у Вічність визначний український історик, професор Любомир-Роман Винар.
664658
  Піскун В.М. Любомир Винар: Бібліографічний покажчик (1948-2007) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 227-229.. – ISSN 0130-5247
664659
  Іванов М. Любомир Гузар - назавжди // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 15 червня (№ 24). – С. 4
664660
  Гамаш Д. Любомир Гузар / Д. Гамаш, І. Луб"янов // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 6 (59). – С. 30-33
664661
  Гузар Л. Любомир Гузар: "Не дай боже, щоб з огляду на обставини, в яких ми існуємо, з огляду на історію, з якої ще не виросли, ми один одного ненавиділи" / Розмову вела О. Бесперстова // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 2 июня (№ 77). – С. 18
664662
  Порхун Т. Любомир Гузар: "Основне в житті - пізнати, як робити добро і оминати зло" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 22 (375), № 23 (376), 15 червня 2017. – С. 25-27
664663
  Кузякина Н.Б. Любомир Дмитерко / Н.Б. Кузякина. – К, 1951. – 63с.
664664
   Любомир Медвидь, Олег Минько, Зеновий Флинта. – Москва, 1986. – 47с.
664665
   Любомир Медвідь, Олег Мінько, Зеновій Флінта : Альбом. – Київ, 1992. – 220 с.
664666
  Бабій М. Любомир Медвідь: особливості зображень Христа-Пантократора в купольних частинах храмів Св. Івана Хрестителя в Оттаві та Св. Івана Богослова в с. Суховоля поблизу Львова // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 5 (101), вересень - жовтень. – С. 844-849. – ISSN 1028-5091
664667
  Красюк Сергей Любомир Пиріг: "Завжди йду назустріч незбагненному..." // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 8-11 : Фото
664668
  Янышев С. Любому языку // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-81. – ISSN 0012-6756
664669
  Красюк Сергій Любомудр зі славетного роду // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 13-14 : Фото
664670
  Матушкін В.С. Любонька / В.С. Матушкін. – К., 1974. – 110с.
664671
  Шевченко А.С. Любопытные встречи в ленинградских лесах / А.С. Шевченко. – Л, 1969. – 189с.
664672
  Леснов П.А. Любопытные рассказы о диких зверях : (Заметки натуралиста) / П.А. Леснов. – Москва : Знание, 1975. – 96с.
664673
   Любопытный месяцослов московский и всероссийской церкви. – Москва : Университетская тип., 1794. – 158с., 399с.
664674
  Фалей В. Любопытство / В. Фалей. – М, 1963. – 324с.
664675
  Фалей В. Любопытство / В. Фалей. – М, 1963. – 324с.
664676
  Азарова Л.Т. Любопытство / Л.Т. Азарова. – Рига, 1966. – 67с.
664677
  Петрухин В.Я. Любор Нидерле // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 2. – С. 94-95. – ISSN 0132-1366


  До 150-річчя від дня народження видатного чеського археолога, етнолога, етнографа та історика-славіста, дослідника слов"янської старовини, члена Чеської Академії Наук і Наукового Товариства у Львові, професора Карлового університету, дійсного члена ...
664678
  Свидницкий А. Люборацкие. Семейная хроника / А. Свидницкий. – М., 1953. – 232с.
664679
  Свидницький А.П. Люборацькі : сімейна хроніка А. Свидницького. – Львів : Накл. Євгена Олесницького ; [З друк. Т0ва ім. Шевченка], 1887. – 392 с. – Передрук в "Зорі". - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Русько-українська бібліотека ; № 15-17)
664680
  Свидницький А.П. Люборацькі : Сімейна хроніка / А.П. Свидницький. – Київ : Дніпро, 1971. – 239с.
664681
  Свидницький А.П. Люборацькі. Оповідання. Нариси та статті / Анатолій Свидницький; Упоряд. Р. Мовчан. – Київ : А.С.К., 2006. – 640с. – (доп. карт. жур.). – (Бібліотека української літератури). – ISBN 966-319-139-2
664682
  Свидницький А. Люборацькі: Сімейна хроніка / А. Свидницький. – К. – 303с.
664683
  Свидницький А. Люборацькі: Сімейна хроніка / А. Свидницький. – К. – 286с.
664684
  Свидницький Люборацькі: Сімейна хроніка / Свидницький. – К., 1927. – 286с.
664685
  Свидницький А. Люборацькі: Сімейна хроніка / А. Свидницький. – К., 1955. – 248с.
664686
  Свидницький А.П. Люборацькі: Сімейна хроніка / А.П. Свидницький. – К., 1984. – 297с.
664687
  Личутин В.В. Любостай / В.В. Личутин. – М., 1987. – 402с.
664688
  Личутин В.В. Любостай / В.В. Личутин. – М., 1988. – 402с.
664689
  Личутин В.В. Любостай / В.В. Личутин. – М.
ч.1. – 1990. – 79с.
664690
  Личутин В.В. Любостай / В.В. Личутин. – М.
ч.2. – 1990. – 63с.
664691
  Сосновські Ришард Любуське воєводство: Європа з обох боків кордону // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 30-31. – ISSN 1728-6220
664692
  Алісова О.І. Любуський промислово-технологічний парк - приклад поєднання діяльності науки, влади та бізнесу // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 15-17. – ISBN 978-966-600-659-5


  Подано етапи створення Любуського промислово-технологічного парку, висвітлено основні цілі та напрями діяльності, показано наслідки його функціонування для м. Зелена Гура та Любуського воєводства.
664693
  Казаков М.И. Любые флаги. / М.И. Казаков. – Рига, 1977. – 175 с.
664694
  Масс В.З. Любю, люблю... / В.З. Масс, М.А. Червинский. – М., 1960. – 155с.
664695
  Рогачев А.А. Любя и веря... / А.А. Рогачев. – Ростов н/Д, 1958. – 63с.
664696
  Михайлов О.Н. Любят ли ваши дети поэзию? / О.Н. Михайлов. – М., 1967. – 80с.
664697
  Едлинский М.Е. Любящее Господа сердце : Труды. Проповеди. Воспоминания / священник Михаил Едлинский, священник Георгий Едлинский ; [отв. за вып. К. Сигов, Л. Финберг]. – Киев : Дух і літера ; Свято-Макариевская Церковь, 2004. – 477, [3] с., [8] л. фот. : фот. – По благословению Блаженнейшего Владимира Митрополита Киевского и всея Украины. – Библиогр.: с. 469-470 и в подстроч. примеч. – (Библиотека "Свидетели правды"). – ISBN 966-7888-31-2
664698
  Кэ Янь Любящие сердца / Кэ Янь. – М., 1959. – 24с.
664699
  Ленин В.И. Любящий тебя В. Ульянов / В.И. Ленин. – 4-е. – Москва, 1978. – 287с.
664700
   Любящий тебя В.Ульянов: Письма В.И.Ленина к матери.. – Волгоград, 1989. – 224с.
664701
   Лювен 1930 - 1985 : Українські студенти у Лювенському католицькому університеті. – Toronto : The Basilian press, 2001. – 547с. : іл. – ISBN 0-921537-41-7
664702
  Шніцер І.О. Людацький підпільний рух на словацьких землях в 1945 р. (на прикладі діяльності "групи Халмовського") // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 81-85. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
664703
  Брандес Г. Людвиг Берне и Генрих Гейне : с портр. Берне и Гейне и изображением памятника Гейне / [Соч.] Георга Брандеса ; Пер. с нем. П.О. Морозова. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Образование" ; Типо-литогр. А. Лейферта, 1899. – [2], 182 с., [2] л. портр. : портр.


  Критерии: Прижизненное издание
664704
  Полак Л.С. Людвиг Больцман. 1844-1906 / Л.С. Полак. – Москва : Наука, 1987. – 206с.
664705
  Кершнер Л.М. Людвиг ван Бетховен : краткий очерк жизни и творчества / Л.М. Кершнер. – Ленинград : Музгиз, 1956. – 99 с.
664706
  Кершнер Л.М. Людвиг ван Бетховен : краткий очерк жизни и творчества / Л.М. Кершнер. – Ленинград : Музгиз, 1960. – 102 с.
664707
  Альшванг А. Людвиг ван Бетховен : очерк жизни и творчества / А. Альшванг. – 2-е доп. – Москва : Музгиз, 1963. – 642 с.
664708
  Альшванг А. Людвиг ван Бетховен : очерк жизни и творчества / А. Альшванг. – Изд. 3-е. – Москва : Музыка, 1966. – 630 с.
664709
  Альшванг А. Людвиг ван Бетховен : очерк жизни и творчества / А. Альшванг. – 4-е. – Москва : Советский композитор, 1970. – 559 с.
664710
   Людвиг ван Бетховен. – Л., 1970. – 255с.
664711
  Кенигсберг А.К. Людвиг ван Бетховен : краткий очерк жизни и творчества / А.К. Кенигсберг. – Ленинград : Музыка, 1970. – 92 с.
664712
  Альшванг А. Людвиг ван Бетховен : очерк жизни и творчества / А. Альшванг. – изд. 5. – Москва : Музыка, 1977. – 447 с.
664713
  Николаева Н.С. Людвиг ван Бетховен (1770-1970) / Н.С. Николаева. – Москва : Знание, 1970. – 32 с.
664714
  Бутакова Е. Людвиг ван Бетховен: радость через страдание // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 10 (50). – С. 68-83. – ISSN 1819-6268


  Людвіг ван Бетховен (1770-1827) - німецький композитор.Творчість Бетховена тісно пов"язана з мистецтвом Німеччини та Австрії. Від перших до останніх творів композитору незмінно властиві ясність та раціональність мислення, рівновага між частинами ...
664715
  Шестаков В.П. Людвиг Витгенштейн: поездка в Россию // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 5. – С.150-158. – ISSN 0042-8744
664716
  Фурса Т.Г. Людвиг Дмитриевич Фаддеев / Т.Г. Фурса. – Л, 1984. – 48с.
664717
  Гаев Е.А. Людвиг Прандтль в гидромеханике прошлого и будущего // Прикладна гідромеханіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2014. – Т. 16 (88), № 2. – С. 3-16. – ISSN 1561-9087


  Проведено біографічне та бібліографічне досліжження наукової творчості видатного гідромеханіка ХХ сторіччя Людвіга Прандтля, творця теорії пограничного шару (ТПШ) і перших моделей турбулентності, та його наукової школи.
664718
  Топер П.М. Людвиг Ренн. / П.М. Топер. – М., 1965. – 58с.
664719
  Хэйнц Д. Людвиг Рихард Коради = Ludwig Richard Conradi : миссионер, евангелист и организатор Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Европе и в России / Даниэль Хэйнц. – Николаев : МедНа, 2006. – 124 с. – ISBN 966-8348-07-9
664720
  Быховский Б.Э. Людвиг Фейербах / Б.Э. Быховский. – Москва : Мысль, 1967. – 240с. – (Мыслители прошлого)
664721
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии / Ф. Энгельс. – Москва, 1944. – 56с.
664722
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. – Москва : Книга, 1986. – 268 с. – Приложение: К. Маркс, Тезисы о Фейербахе
664723
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии / Ф. Энгельс. – М., 1989. – 128с.
664724
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – М., 1936. – 64с.
664725
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – М., 1938. – 56с.
664726
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – М., 1939. – 56с.
664727
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – М., 1945. – 50с.
664728
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – Л., 1949. – 60с.
664729
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – Л., 1950. – 60с.
664730
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – Л., 1951. – 56с.
664731
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – Л., 1952. – 56с.
664732
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – М., 1953. – 63с.
664733
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – М., 1964. – 71с.
664734
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – М., 1965. – 71с.
664735
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – М., 1966. – 71с.
664736
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – М., 1970. – 152с.
664737
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – М., 1971. – 71с.
664738
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – М., 1972. – 71с.
664739
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – М., 1975. – 80с.
664740
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – М., 1977. – 71с.
664741
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – М., 1978. – 71с.
664742
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – М., 1980. – 71с.
664743
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – М., 1985. – 127с.
664744
  Енгельс Ф. Людвиг Фейербах і кінець класичної німецької філософії / Ф. Енгельс. – Київ, 1947. – 52с.
664745
  Енгельс Ф. Людвиг Фейербах і кінець класичної німецької філософії / Ф. Енгельс. – Київ, 1952. – 56с.
664746
  Енгельс Ф. Людвиг Фейербах і кінець класичної німецької філософії / Ф. Енгельс. – Київ, 1970. – 132с.
664747
  Енгельс Ф. Людвиг Фейербах і кінець класичної німецької філософії. / Ф. Енгельс. – К., 1972. – 107с.
664748
  Енгельс Ф. Людвиг Фейербах і кінець класичної німецької філософії. / Ф. Енгельс. – К., 1979. – 64с.
664749
  Енгельс Ф. Людвиг Фейербах і кінець класичної німецької філософії. / Ф. Енгельс. – К., 1985. – 64с.
664750
  Букин В.Р. Людвиг Фейербах об искусстве и его происхождении : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Букин В.Р. ; ЛГУ. – Ленинград, 1960. – 21 с.
664751
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах. / Ф. Энгельс. – 3-е изд. – М.Л., 1931. – 192с.
664752
  Енгельс Ф. Людвиг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії / Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав УкраЇни, 1990. – 251 с. – З додатком: К. Маркс, Тези про Фейєрбаха
664753
  Чернявский Е.М. Людвиг Хольберт / Е.М. Чернявский. – М, 1970. – 36с.
664754
  Иовайшас А. Людвикас Реза : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Иовайшас А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1963. – 12 с.
664755
  Микенас И.И. Людвикас Стролис. / И.И. Микенас. – М., 1960. – 48с.
664756
  Коломійчук Б. Людвисар. Ігри вельмож / Богдан Коломійчук. – Харків : Фоліо, 2014. – 345, [4] с. – ISBN 978-966-03-7105-7
664757
  Шаблівський В. Людвіг Адольф Сімігінович-Штауфе(до історії європейської фольклористики: повернуті імена) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (355), травень - червень. – С.115-116. – ISSN 0130-6936
664758
  Шушкевич Є.М. Людвіг Вітгенштайн: роздуми про щастя і сенс життя // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 50-58. – ISSN 2075-1443
664759
  Короткий В.А. Людвіг Карл Фрідріх Вільгельм / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 175. – ISBN 966-06-0393-2
664760
  Бедзик Д. Люде! Чуєте? : П"єса на три одміни / Д. Бедзик. – Харків : ДВУ, 1924. – 55с. – (Народна театральна бібліотека)
664761
  Головко Д. Людей об"єднує мрія. З передмови до книги Юрія Ярмиша "Казка стукає у двері" ( К.: Дніпро, 2004) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 28
664762
  Шестакова Ю.А. Люди - звезды / Ю.А. Шестакова. – Хабаровск, 1981. – 336с.
664763
  Слейтер Лорен Люди - звери, люди птицы : Наука // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 106-118 : Іл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
664764
  Амп Пьер Люди / Амп Пьер; Пер.с французского К.И. Варшавской ; Под ред. Бенедикта Лившица ; Обл. М. Кирнарский. – Ленинград : Госиздат ; Книгоизд. "Сеятель" Е.В. Высоцкого, 1925. – 48 с. – (Общедоступная библиотека "Сеятель" : Отдел художественной литературы ; № 61)


  Содержание: Хозяйка. Случай. Погибший сад. Его честь. Болезни святых. Нарядная Богородица
664765
  Амп П. Люди : оповідання / П"єр Амп ; Ред. і вступ. стаття С. Савченка. – Київ : Держвидав України, 1927. – 153 с. – (Універсальна бібліотека ; № 26)
664766
  Василевська В.Л. Люди : оповідання / В.Л. Василевська. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 171 с.
664767
  Грицюс А.Л. Люди : рассказы / А.Л. Грицюс; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1962. – 206 с.
664768
  Гомін Л. Люди / Л. Гомін. – Одеса, 1964. – 264с.
664769
  Меттер И.М. Люди / И.М. Меттер. – Ленинград, 1968. – 548с.
664770
  Гомін Л. Люди : Роман / Л. Гомін. – Одеса : Маяк, 1971. – 238с.
664771
  Майский И.М. Люди / И.М. Майский. – М, 1973. – 216с.
664772
  Хубиев О.А. Люди : повесть / О.А. Хубиев. – Москва : Современник, 1974. – 103 с.
664773
  Ледков В.Н. Люди "Большой Медведицы" : роман / В.Н. Ледков. – Москва, 1977. – 351 с.
664774
  Семиряга М.И. Люди "второго сорта" в мире капитала. / М.И. Семиряга. – М., 1987. – 204с.
664775
  Данилевская Н.В. Люди "Солнечного" / Н.В. Данилевская. – Симферополь : Крым, 1966. – 51 с.
664776
  Зюзюкин И.И. Люди ,я расту / И.И. Зюзюкин. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 304 с.
664777
  Жуков Ю.А. Люди 30-х годов / Ю.А. Жуков. – Москва, 1966. – 575с.
664778
  Яковлев А Люди БАМа / А Яковлев. – Москва, 1986. – 36с.
664779
  Галан Я.О. Люди без батьківщини / Я.О. Галан. – Київ : ДЛВ, 1952. – 24с.
664780
  Галан Я.О. Люди без батьківщини / Я.О. Галан. – Київ : ДЛВ, 1958. – 40с.
664781
  Галан Я.О. Люди без батьківщини : Оповідання, нариси та памфлети / Я.О. Галан. – Київ : Дніпро, 1967. – 143с.
664782
  Царукян А. Люди без детства / А. Царукян. – М., 1964. – 134с.
664783
  Жилин Б.И. Люди без колокольчиков / Б.И. Жилин. – 2-е изд., доп. – Волгоград, 1981. – 447с.
664784
  Фульга Л. Люди без славы : Роман / Л. Фульга. – Москва : Воениздат, 1974. – 476с.
664785
  Вакуловская Л.А. Люди белой земли / Л.А. Вакуловская. – Москва, 1988. – 382с.
664786
   Люди бессмертного подвига. – М.
1. – 1961. – 462с.
664787
   Люди бессмертного подвига. – 2-е изд. испр. и доп. – М.
1. – 1965. – 512с.
664788
   Люди бессмертного подвига. – 2-е изд. испр. и доп. – М.
2. – 1965. – 528с.
664789
   Люди бессмертного подвига. – 3-е изд. испр. и доп. – М.
1. – 1973. – 648с.
664790
   Люди бессмертного подвига. – 3-е изд. испр. и доп. – М.
2. – 1973. – 638с.
664791
   Люди бессмертного подвига. – 4-е изд. – М.
1. – 1975. – 672с.
664792
   Люди боевой доблести. – Ярославль, 1958. – 215с.
664793
  Зайцев Б.К. Люди Божии / Б.К. Зайцев. – М., 1991. – 428с.
664794
   Люди большевистского подполья Урала и Сибири, 1918-1919. – М., 1988. – 266с.
664795
  Томов А. Люди большого полета / А. Томов, В. Чистяков. – Сыктывкар, 1963. – 40с.
664796
  Канубриков А.В. Люди большого полета. / А.В. Канубриков. – Одесса, 1960. – 57с.
664797
  Баш Я.В. Люди большой веры : Повесть. Рассказы / Я.В. Баш; Пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Воениздат, 1963. – 173с.
664798
   Люди большой души. – Калуга, 1968. – 59с.
664799
  Попов В. Люди Большой Земли. / В. Попов. – М, 1932. – 131с.
664800
   Люди большой судьбы : [очерки о военачальниках]. – Москва : Воениздат, 1987. – 254, [2] с.
664801
  Чен С.Б. Люди борющейся деревни / С.Б. Чен, 1958. – 98с.
664802
  Ткачев П.Н. Люди будущего и герои мещанства / П.Н. Ткачев. – М., 1986. – 349с.
664803
  Викторов В. Люди бывают разные / В. Викторов. – Ташкент, 1962. – 98с.
664804
  Полтев К.В. Люди бывают разные. / К.В. Полтев. – Мурманск, 1961. – 88с.
664805
  Рубцов А. Люди в белых халатах. / А. Рубцов. – Благовещенск, 1957. – 109с.
664806
  Бесси А. Люди в бою; И снова Испания. / А. Бесси. – М., 1981. – 399с.
664807
  Абакаров А. Люди в бурках : драма в 3-х д. / А. Абакаров; пер. с дарг. А.Успенского. – Москва : Искусство, 1961. – 80 с.
664808
  Аркин Я.Г. Люди в горах / Я.Г. Аркин, П.П. Захаров. – Москва, 1986. – 272с.
664809
  Монастырев В.А. Люди в горах. / В.А. Монастырев. – Краснодар, 1957. – 240с.
664810
   Люди в городе и на селе. – М., 1978. – 103с.
664811
  Лундквист Э. Люди в джунглях / Э. Лундквист; Э. Люндквист ; пер. с швед. – Москва, 1967. – 200 с.
664812
  Толстой И.А. Люди в кирасах / И.А. Толстой. – Казань, 1990. – 155с.
664813
   Люди в красных галстуках. – М., 1965. – 144с.
664814
  Орлов-Сокольский Люди в лодках / Орлов-Сокольский. – М., 1972. – 248с.
664815
  Бэлс А. Люди в лодках : романы / А. Бэлс; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1987. – 575 с.
664816
  Бэлс А. Люди в лодках : роман / А. Бэлс. – Рига, 1987. – 575 с.
664817
  Любченко Л.Н. Люди в море. / Л.Н. Любченко. – Сухуми, 1960. – 54с.
664818
  Слинько Б О. Люди в нашем деле : Энциклопедия соционического менеджмента / Б О. Слинько. – Киев : Трамвай, 1996. – 215 с. – ISBN 5-7707-8415-6
664819
  Рыбин А.Г. Люди в погонах / А.Г. Рыбин. – М., 1961. – 420с.
664820
  Рыбин А.Г. Люди в погонах / А.Г. Рыбин. – М., 1968. – 440с.
664821
  Рыбин А.Г. Люди в погонах / А.Г. Рыбин. – Челябинск, 1975. – 424с.
664822
   Люди в погонах. – М., 1987. – 684с.
664823
  Васенев Н.Ф. Люди в пути / Н.Ф. Васенев. – Киров, 1959. – 156с.
664824
  Воскресенский С.В. Люди в пути / С.В. Воскресенский. – Ленинград, 1959. – 264с.
664825
  Григулис А. Люди в саду : роман / А. Григулис; пер. с латыш. Д.Глезера. – Рига : Лиесма, 1980. – 241 с.
664826
  Кирюхин А.В. Люди в серы шинелях. / А.В. Кирюхин, В.Н. Мясников. – Куйбышев, 1962. – 100с.
664827
  Марченко П.Ф. Люди в синих шинеля / П.Ф. Марченко, В.С. Куцый. – Владивосток, 1959. – 155с.
664828
   Люди в синих шинелях. – Вологда, 1964. – 72с.
664829
  Маковеев М.С. Люди в шинелях / М.С. Маковеев. – М., 1974. – 256с.
664830
  Сохань Л.В. Люди вдохновенного труда / Л.В. Сохань. – М., 1960. – 32с.
664831
  Орел Л. Люди вдячні незабутній Людині / Л. Орел, П. Вовченко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 23-29 липня (№ 29). – С. 13


  Штрихи до портета академіка Петра Тимофійовича Тронька.
664832
  Чуб Д. Люди великого серця : (Статті, розвідки, спогади) / Д. Чуб; Передмова Ю.Бойка. – Мельборн : Ластівка, 1981. – 241с. : іл. – ISBN 0 0595837 8 5
664833
   Люди великого спорту. – К., 1959. – 128с.
664834
  Курбатов С. Люди великого часу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 15


  Аврелій Августин у своїй "Сповіді" артикулює драматичну проблему: "Що таке час? Якщо ніхто мене про це не запитує, я знаю, що таке час. Якби я схотів пояснити тому, хто запитує, — ні, не знаю..." І справді, численні загадки й парадокси часу можна ...
664835
  Сафонов В.А. Люди великой мечты / В.А. Сафонов. – Москва, 1954. – 424с.
664836
  Худзиковская Я. Люди великой отваги / Я. Худзиковская, Я. Ястер. – М, 1957. – 300с.
664837
  Марков С.Н. Люди великой цели / С.Н. Марков. – М, 1944. – 222с.
664838
  Мандзюк Д. Люди вже не бояться і не соромляться називати себе українцями // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 20 (373), 25 травня 2017. – С. 47-50


  Вихователька українського дитсадка отримувала удесятеро менше за вчителя польської школи.
664839
   Люди виликої мрії. – Дніпропетровськ, 1960. – 263с.
664840
   Люди високого обов"язку. – К., 1966. – 178с.
664841
   Люди високого покликання. – К., 1971. – 335с.
664842
  Мовзон А.И. Люди во времени / А.И. Мовзон. – Москва, 1977. – 352 с.
664843
  Симонов К.М. Люди войны : Рассказы / К.М. Симонов. – Москва, 1963. – 48с.
664844
   Люди вокруг меня. – М., 1979. – 239с.
664845
  Шестинский О.Н. Люди вокруг тебя / О.Н. Шестинский. – Л., 1968. – 175с.
664846
  Бузницький О.Г. Люди все можуть / О.Г. Бузницький. – Киев, 1964. – 152с.
664847
  Лупій О.В. Люди всієї планети : поезії / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 102 с.
664848
  Рыклин Г.Е. Люди всякие бывают / Г.Е. Рыклин. – Брянск, 1959. – 299с.
664849
  Симченко Ю.Б. Люди высоких широт / Ю.Б. Симченко. – М., 1972. – 174с.
664850
   Люди высокого долга. – М., 1960. – 32с.
664851
   Люди высокого долга. – Минск, 1964. – 280с.
664852
  Новаковский М Люди высокого долга / М.Новаковский. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1968. – 156с.
664853
   Люди высокого долга. – М., 1974. – 432с.
664854
   Люди высокого долга. – Львов, 1981. – 279с.
664855
   Люди высокого долга. – Київ, 1981. – 141с.
664856
  Мачульский Н Р. Люди высокого долга. / Н Р. Мачульский. – Минск, 1975. – 288с.
664857
  Пикар Л. Люди высшего и низшего круга, или Картины нравов во время Наполеона : в 2 ч. / Соч. Пикара, чл. Ин-та (Фр. акад.) ; Пер. с фр. Семен Мухачев. – Москва : В тип. Лазаревых ин-та вост. яз.
Ч. 2. – 1834. – [4], II, 5-280 с.
664858
  Висенс Елена Люди гауди : такая жизнь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 58-67 : Фото
664859
  Смирнов А.И. Люди голосуют за мир / А.И. Смирнов. – М., 1986. – 156с.
664860
  Лохвицкий М.Ю. Люди гоных кряжей / М.Ю. Лохвицкий. – М., 1958. – 208с.
664861
  Эквенси С. Люди города / С. Эквенси. – М, 1965. – 224с.
664862
  Эквенси С. Люди города / С. Эквенси. – М, 1965. – 224с.
664863
  Дьяконов И.М. Люди города Ура / И.М. Дьяконов. – Москва : Наука, 1990. – 432с. – (Культура народов Востока. Материалы и исследования ; Вып. 2). – ISBN 5-02-016568-9
664864
   Люди границы. – Минск, 1989. – 235с.
664865
  Маркин И.И. Люди грозных лет : роман / И.И. Маркин. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 423с.
664866
  Маркин И.И. Люди грозных лет : роман / И.И. Маркин. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 423 с.
664867
  Мусин Н. Люди дальних дорог : роман / Н. Мусин; пер. с башк. Р.Ахмедов. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1977. – 430 с.
664868
  Левиков А.И. Люди дела / А.И. Левиков. – М., 1977. – 191с.
664869
  Кривда Г.Ф. Люди добрі : новели / Г.Ф. Кривда. – Львів, 1961. – 58 с.
664870
  Мдивани Г.Д. Люди доброі волі / Г.Д. Мдивани. – К, 1951. – 88с.
664871
  Ромэн Ж. Люди доброй воли / Ж. Ромэн. – Л
1. – 1933. – 196с.
664872
  Ромэн Ж. Люди доброй воли / Ж. Ромэн. – Л
2. – 1933. – 164с.
664873
  Ромэн Ж. Люди доброй воли / Ж. Ромэн. – Л
3. – 1933. – 212с.
664874
  Ромэн Ж. Люди доброй воли / Ж. Ромэн. – Л
4. – 1933. – 183с.
664875
  Мдивани Г.Д. Люди доброй воли / Г.Д. Мдивани. – М, 1952. – 100с.
664876
   Люди доброй славы. – Саранск, 1960. – 96с.
664877
  Калиничев С.С. Люди добрые / С.С. Калиничев. – М : Правда, 1978. – 48 с.
664878
  Трофимов Р.К. Люди добрые. / Р.К. Трофимов. – Алма-Ата, 1976. – 56с.
664879
  Фетисов М.А. Люди добрые: Роман, повести / М.А. Фетисов. – Тула, 1987. – 223с.
664880
  Маляков Л.И. Люди добрые: Роман. / Л.И. Маляков. – Л., 1983. – 382с.
664881
  Усольцев К.Ф. Люди долга / К.Ф. Усольцев. – Минск, 1982. – 191с.
664882
   Люди долга и отваги. – М.
1. – 1983. – 399с.
664883
   Люди долга и отваги. – М.
2. – 1986. – 396с.
664884
  Лыков В.М. Люди долга и отваги. / В.М. Лыков. – М., 1991. – 47с.
664885
  Афанасьев В.П. Люди долгой весны / В.П. Афанасьев, Ю. Рытхэу. – Магадан, 1987. – 111с.
664886
  Красильникова Т. Люди должны расти / Т. Красильникова, А. Букин // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 12. – С. 50-57. – ISSN 1818-2968


  Польський режисер Кшиштоф Зануссі
664887
  Миронова В.В. Люди Донбасса : жизнь сначала / Вероника Миронова. – Харьков : Бибколлектор, 2016. – 174, [2] с. : ил. – ISBN 978-617-7013-57-9
664888
  Антонович А.А. Люди жаждут правды / А.А. Антонович. – Москва, 1965. – 383с.
664889
  Лебков Е.Д. Люди ждут. / Е.Д. Лебков. – Южно-Сахалинск, 1963. – 111с.
664890
  Сбитнев Ю.Н. Люди живут для людей / Ю.Н. Сбитнев. – М., 1964. – 262с.
664891
  Полухин Ю.Д. Люди живут для людей.- (Колобок, Чайковский и бетонщики) / Ю.Д. Полухин, Ю.Н. Сбитнев. – Москва, 1964. – 262с.
664892
  Данильченко А.Б. Люди живут семьями / А.Б. Данильченко. – Волгоград, 1976. – 320с.
664893
  Данильченко А.Б. Люди живут семьями / А.Б. Данильченко. – Волгоград, 1980. – 303с.
664894
  Мірошниченко О.А. Люди з одного двору : гумористичні повісті та гуморески / О.А. Мірошниченко. – Київ : Молодь, 1972. – 123 с.
664895
  Тендюк Л.М. Люди з планети Океан / Л.М. Тендюк. – К., 1969. – 96с.
664896
  Бабенко Г. Люди з Червоної скелі / Г. Бабенко. – К, 1929. – 101с.
664897
  Вершигора П.П. Люди з чистою совістю / П.П. Вершигора. – Київ : Українське державне видавництво
Кн. 1. – 1946. – 124 с.
664898
  Вершигора П.П. Люди з чистою совістю / П.П. Вершигора. – Київ : Українське видавництво політичної літератури
Кн. 2. – 1947. – 250 с.
664899
  Вершигора П.П. Люди з чистою совістю / П.П. Вершигора. – Київ : Політівидав, 1974. – 567с.
664900
  Кондрашов С.Н. Люди за океаном : Американские очерки разных лет / С.Н. Кондрашов. – Москва : Политиздат, 1987. – 366с.
664901
  Арендт Х. Люди за темних часів = Men in dark times / Ханна Аренд т; [ пер з англ. Неля Рогачевська ; відповід за вип. Костянтин Сігов та Леонід Фінберг ]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 320с. – ISBN 978-966-378-061-0
664902
  Буряченко А.Л. Люди зажигают звезді / А.Л. Буряченко. – Тула, 1982. – 56с.
664903
  Білогубець С.І. Люди залізного потоку / С.І. Білогубець. – Сімферополь, 1974. – 135с.
664904
  Анучин Д.Н. Люди зарубежной науки и культуры / Д.Н. Анучин. – Москва, 1960. – 231с.
664905
  Велупиллаи К. Люди зеленого царства / К. Велупиллаи. – Москва, 1984. – 104 с.
664906
  Лемонье К. Люди земли / К. Лемонье. – Москва ; Ленинград, 1927. – 126 с.
664907
  Матов В. Люди земли / В. Матов. – Ленинград, 1949. – 247 с.
664908
   Люди земли. – М., 1987. – 389с.
664909
   Люди земли Советской. – Ленинград, 1986. – 26с.
664910
  Андріяшик Р.В. Люди зі страху : роман / Р.В. Андріяшик. – Київ : Молодь, 1966. – 385 с.
664911
  Іщенко М.Г. Люди зі стужі : повість у новелах / Микола Іщенко. – Київ : Літопис - 20, 2002. – 158с. – (Б-ка журналу "Дивосвіт"). – ISBN 966-7252-22-1
664912
   Люди знают все. – Барнаул, 1982. – 353с.
664913
  Вольневич Я. Люди и атомы / Я. Вольневич. – Москва, 1986. – 224с.
664914
  Петрович Н.Т. Люди и биты. Информационный взрыв: что он несет / Н.Т. Петрович. – Москва : Знание, 1986. – 192с.
664915
  Аш Шолом Люди и боги / Аш Шолом. – Москва, 1966. – 423с.
664916
  Бондопаддхай Т. Люди и боги / Т. Бондопаддхай. – Москва : Художественная литература, 1991. – 524 с.
664917
  Кычанов Е.И. Люди и боги Страны снегов : очерк истории Тибета и его культуры / Е.И. Кычанов, Л.С. Савицкий. – Москва : Наука, 1975. – 304 с. – (Культура народов Востока)
664918
  Лисичкин Г.С. Люди и вещи / Г.С. Лисичкин. – М.
Ч. 3. – 1989. – 222с.
664919
  Финицкая З.М. Люди и вещи (Эстетика быта) / З.М. Финицкая. – М, 1963. – 135с.
664920
   Люди и ВИЧ : Книга для неравнодушных. – 2-е изд. – Киев, 2004. – 508 с. – Шифр для каб. 61 Люди. – ISBN 966-96099-5-Х
664921
   Люди и ВИЧ : книга для неравнодушных / [ отв. ред. Е.Пурик ]. – 5-е изд. – Киев : [ Б.в. ], 2009. – 704с. – ISBN 978-966-8035-65-4
664922
  Гаршин В.М. Люди и война / В.М. Гаршин. – М., 1988. – 384с.
664923
  Лидин Г В. Люди и встречи / Г В. Лидин, . – Москва : Советский писатель, 1957. – 158с.
664924
  Бабушкин В.Ф. Люди и встречи / В.Ф. Бабушкин. – Саратов, 1959. – 192с.
664925
  Ниязи Фатех Люди и встречи : рассказы и очерки / Ниязи Фатех. – Душанбе : Ирфон, 1964. – 239 с.
664926
  Лидин Г В. Люди и встречи / Г В. Лидин, . – М., 1965. – 288с.
664927
  Лидин Г В. Люди и встречи / Г В. Лидин, . – М., 1980. – 272с.
664928
  Рост Ю.М. Люди и встречи / Ю.М. Рост. – М, 1980. – 158с.
664929
  Овсянников О.В. Люди и города средневекового Севера / О.В. Овсянников. – Архангельск, 1971. – 80с.
664930
  Авакян Г.Е. Люди и горы : История, теория, практика / Г.Е. Авакян. – Москва : Мысль, 1989. – 232 с.
664931
  Брусиловский Р.М. Люди и грузы / Р.М. Брусиловский. – Х, 1935. – 76с.
664932
   Люди и дела гражданской обороны. – М., 1974. – 152с.
664933
  Айлисли А. Люди и деревья / А. Айлисли. – Москва, 1969. – 208 с.
664934
  Айлисли А. Люди и деревья / А. Айлисли. – Москва, 1971. – 208 с.
664935
   Люди и дни. – Нальчик, 1965. – 136с.
664936
  Крапива К.К. Люди и дьяволы : драма в 3-х актах / К.К. Крапива. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1960. – 100 с.
664937
  Хобана Й. Люди и звезды / Й. Хобана. – Бухарест, 1973. – 40с.
664938
  Александров В Люди и звёзды / В Александров. – Ташкент, 1972. – 272с.
664939
  Киселева М.С. Люди и звери - грехи и добродетели : барочная проповедь в русской культуре // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 3 (май-июнь). – С. 105-114. – ISSN 0236-2007


  Книги проповідей - новинка в рос. культурі XVII ст.
664940
  Косарев Г.И. Люди и звери / Г.И. Косарев. – М., 1964. – 167с.
664941
  Васильев А. Люди и звери // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.74-80. – ISSN 0321-5075


  [Путевые заметки о Танзании.]
664942
  Далин В.М. Люди и идеи / В.М. Далин. – Москва, 1970. – 396 с.
664943
  Северов П.Ф. Люди и камень / П.Ф. Северов. – Киев, 1962. – 420с.
664944
  Моисеев Н.Н. Люди и кибернетика / Н.Н. Моисеев. – М., 1984. – 224с.
664945
  Александров В.Б. Люди и книги / В.Б. Александров. – Москва, 1950. – 208с.
664946
  Александров В.Б. Люди и книги / В.Б. Александров. – Москва, 1956. – 405с.
664947
  Чуковский К. Люди и книги / К. Чуковский. – М, 1958. – 544с.
664948
  Баруздин С.А. Люди и книги / С.А. Баруздин. – М., 1982. – 399с.
664949
  Ивашкевич Я. Люди и книги / Я. Ивашкевич. – М, 1987. – 471с.
664950
  Михайлов В.М. Люди и корабли / В.М. Михайлов. – Рига, 1967. – 171 с.
664951
   Люди и ландшафты Бразилии : Сборник статей из "Бразильского географического журнала". – Сокр.пер. с бразильского. – Москва, 1958. – 280с. : Іл..
664952
  Вильнев Марк Люди и лотос : Тиболи уходят в горы. Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 24-26 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
664953
  Бендерова В.Н. Люди и людишки / В.Н. Бендерова. – М., 1963. – 128с.
664954
  Блинов А.А. Люди и машины / А.А. Блинов. – М, 1988. – 281с.
664955
  Дайнеко Л.М. Люди и молнии : романы / Л.М. Дайнеко; авториз. пер. с белорус. В.Бжезовского. – Москва : Советский писатель, 1982. – 496 с.
664956
  О"Нейл Люди и монстры / О"Нейл. – Нижний Новгород, 1995. – 104с.
664957
  Новиков-Прибой Люди и море : Избранное / Новиков-Прибой. – Москва : Воениздат, 1963. – 709с.
664958
  Челгрен И. Люди и мост / И. Челгрен. – Москва, 1957. – 209 с.
664959
  Витторини Э. Люди и нелюди / Э. Витторини. – Москва, 1969. – 208с.
664960
  Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси / Б.А. Романов. – Л., 1947. – 343 с.
664961
  Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси : Историко-бытовые очерки 11 - 13 вв. / Б.А. Романов. – 2-е изд. – Москва-Ленинград : Наука, 1966. – 240с.
664962
  Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси / Б.А. Романов. – М., 1966. – 240с.
664963
  Шиковский Д. Люди и нравы французской революции / Д. Шиковский. – Птгр., 1922. – 163с.
664964
   Люди и оборотни. – М., 1982. – 288с.
664965
  Дридзо А.Д. Люди и обычаи / А.Д. Дридзо, Л.М. Минц. – Москва : Просвещение, 1976. – 176с.
664966
  Жарковский Е.Э. Люди и песни / Е.Э. Жарковский. – Москва : Советский композитор, 1978. – 152 с.
664967
   Люди и политика. – М., 1964. – 335с.
664968
  Михалевич А.В. Люди и принципы / А.В. Михалевич. – М., 1962. – 109с.
664969
  Чигаркин А.В. Люди и пустыня: Преобразование и охрана природы пустынь Казахстана / А.В. Чигаркин. – Алма-Ата, 1979. – 183с.
664970
  Краминов Д.Ф. Люди и ракеты / Д.Ф. Краминов. – М., 1983. – 112с.
664971
  Радунская И.Л. Люди и роботы / И.Л. Радунская. – Москва : Советская Россия, 1986. – 270с.
664972
   Люди и ситуации: изменения социальной ориентации. – Кишинев, 1992. – 152с.
664973
  Лейчик В.М. Люди и слова / В.М. Лейчик. – М., 1982. – 177с.
664974
  Димьяти М. Люди и события / М. Димьяти. – М., 1958. – 214с.
664975
  Тетерин Г.Н. Люди и события / Г.Н. Тетерин, М.Л. Синянская // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 62-63. – ISSN 0016-7126
664976
  Ярошенко В.А. Люди и сокровища / В.А. Ярошенко. – М., 1982. – 144с.
664977
  Осмиев Х.С. Люди и солнце : книга стихов / Х.С. Осмиев. – Грозный : Чечено -Ингуш. кн. изд., 1970. – 48 с.
664978
   Люди и станки. – М., 1950. – 340с.
664979
  Лебедев К.В. Люди и степени / К.В. Лебедев. – М., 1958. – 419с.
664980
  Никулин Л.В. Люди и странствия : Воспоминания и встречи / Л.В. Никулин. – Москва : Советский писатель, 1962. – 512с.
664981
  Лермонтов М.Ю. Люди и страсти : трагедия М.Ю. Лермонтова. – В Киеве (Киев) : Изд. Ф.А. Иогансена ; [Тип. Петра Барского], 1892. – 310 с. – Миниатюрное издание. – (Библиотека "Крошка")
664982
  Шаларь А.Н. Люди и судьбы : повесть / А.Н. Шаларь. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1966. – 344 с.
664983
  Шаларь А.Н. Люди и судьбы / А.Н. Шаларь. – Кишинев, 1966. – 344с.
664984
  Бабаева А. Люди и судьбы : Роман / А. Бабаева. – Москва : Советский писатель, 1979. – 448 с
664985
  Шаларь А.Н. Люди и судьбы : романы, повесть / А.Н. Шаларь; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1985. – 444 с.
664986
  Петряев Е.Д. Люди и судьбы. / Е.Д. Петряев. – Чита, 1957. – 136с.
664987
  Иванов И.И. Люди и факты западной культуры : Герой современной легенды. [Наполеон I]. Совесть в истории одной жизни. [Джон Мильтон]. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1898. – 235 с. – Библиогр. в прим.
664988
  Соболев Р.П. Люди и фильмы русского дореволюционного кино / Р.П. Соболев. – М, 1961. – 175с.
664989
  Леднев Ю.М. Люди и флаги / Ю.М. Леднев. – М., 1967. – 87с.
664990
  Репин Л.Б. Люди и формулы / Л.Б. Репин. – М., 1972. – 189с.
664991
  Парфенов В.А. Люди и цены в зеркале справедливости. / В.А. Парфенов. – М., 1990. – 266с.
664992
  Длуголенский Я.Н. Люди и шахматы / Я.Н. Длуголенский, В.Г. Зак. – Л., 1988. – 253с.
664993
  Толмачев М.А. Люди и эксперимент / М.А. Толмачев. – М., 1987. – 93с.
664994
  Никитин М.И. Люди идут к Ильичу / М.И. Никитин. – Саратов, 1970. – 86с.
664995
  Кучерявенк В.Т. Люди идут по льду / В.Т. Кучерявенк. – Владивосток, 1963. – 228с.
664996
   Люди идут по свету : туристические песни. – Москва : Советский композитор, 1989. – 92 с.
664997
   Люди идут по свету : книга-концерт. – Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 399с.
664998
  Андриянов В.И. Люди из "репортажа" // Репортаж с петлей на шее : для детей среднего и старшего школьного возраста / Ю. Фучик. – Якутск : Книж. изд, 1987. – С. 82-188
664999
  Магомедов М. Люди из Бакдаба : повесть / М. Магомедов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 335 с.
665000
  Мештерхази Л. Люди из Будапешта / Л. Мештерхази. – М, 1960. – 112с.
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,