Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
664001
  Райбедюк Г. "...Каїном не був, а в треносі перебував...". Стоїцизм у ліриці Степана Сапеляка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 5 (662). – С. 59-64. – ISSN 0130-5263


  У статті аналізуються ідейно-емоційні домінанти лірики С. Сапеляка, досліджуються основні джерела пафосності його текстів, виявляється їх зумовленість етикою та закоріненістю в християнські цінності. Стоїцизм поета характеризується на основі ...
664002
  Сопронюк О. "...Кайдани порвіте..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)


  Про "Менталітети" Ростислава Чопика.
664003
  Красноречьев Л.Е. "...Как мера и красота скажут". Памятники древнего деревянного зодчества Новгородской области / Л.Е. Красноречьев, Л.Я. Тынтарева. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 96 с.
664004
  Азбелев Н.П. "Каин" Байрона в русских переводах / Н.П. Азбелев. – [Санкт-Петербург], 1908. – 25 с. – Кн. без тит. л., описана по обл. - Отд. оттиск: Современный мир
664005
   "Кайдашева сім"я" вийде турецькою мовою // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 17 липня (№ 14). – С. 7


  У Туреччині побачить світ повість українського письменника І. Нечуя-Левицького "Кайдашевва сім"я". Про це повідомила у Facebook доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри тюркології КНУ імені Тараса Шевченка Ірина Покровська, яка займалася ...
664006
  Трушин Г. "Кайзер" мирового футбола // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 34 (1239). – С. 51-53. – ISSN 0234-1670


  Франц Беккенбауэр царствовал на каждом поле.
664007
  Дьяченко Тамара "Как бестелесны и тихи..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 2. – С. 14-21. – ISSN 0131-8136
664008
  Юзефович Л.А. "Как в посольских обычаях ведется..." / Л.А. Юзефович. – Москва, 1988. – 214с.
664009
  Шишков В.Я. "Как во городе было во Казани" / В.Я. Шишков. – Москва : Правда, 1946. – 64 с.
664010
  Млечин Л. "Как дешево можно купить генерала!" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 38 (1289). – С. 32-34. – ISSN 0234-1670


  Спор вокруг генерал-лейтенанта А. А. Власова, перешедшего на сторону нацистской Германии.
664011
  Сокольский Игорь "Как есть деликатес!" : история райского деликатеса // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 1


  Происхождение шоколада (кофе, какао)
664012
  Аннинский Л.А. "Как закалялась сталь" Николая Островского / Л.А. Аннинский. – Москва : Художественная литература, 1971. – 96 с.
664013
  Аннинский Л.А. "Как закалялась сталь" Николая Островского / Л.А. Аннинский. – 3-е изд., испр. – Москва : Художественная литература, 1988. – 159 с. : ил. – (Массовая историко-литературная библиотека)
664014
  Чайковская О.Г. "Как любопытный скиф..." / О.Г. Чайковская. – М., 1990. – 293с.
664015
  Мурзин В.Ю. "Как молоды мы были, … как верили в себя…" // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (31). – C. 15-19. – ISSN 2227-4952


  Скорий Сергій Анатолійович — український археолог, доктор історичних наук, професор, завідувач Відділу археології ранньої залізної доби Інституту археології НАН України.
664016
  Варченко Н. "Как мучительно быть русским...": к вопросу о концепции национального характера в творчестве М. Горького // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 50-59
664017
  Винниченко І. "Как нам представляется..." // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 44-47
664018
  Пушкин А.С. "Как наше сердце своенравно!" / А.С. Пушкин. – Ижевск : Удмуртия, 1981. – 248 с.
664019
  Сергиенко Е.Г. ...Как бесконечна сама геометрия // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 7 (66)
664020
   Казьмирчук Г.Д. : библиографический указатель : [з нагоди 45-річчя з дня народження та 15-річчя з дня педагогічної та наукової діяльності]. – Киев, 1990. – 20 с.
664021
  Колесник В. Казьмирчук Григорій Дмитрович / В. Колесник, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 207. – ISBN 96966-8060-04-0
664022
   Казьмирчук Григорій Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 38. – ISBN 966-8352-11-4
664023
  Колесник В.Ф. Казьмирчук Григорій Дмитрович / В.Ф. Колесник, Ю.В. Латиш // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 31-32. – ISBN 978-966-96992-6-8
664024
   Казьмирчук Григорій Дмитрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 181. – ISBN 978-966-439-754-1
664025
  Казьмирчук М.Г. Казьмирчук Григорій Дмитрович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 30-31. – ISBN 978-617-7107-25-4
664026
   Казьмирчук Григорій Дмитрович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 40-42. – ISBN 978-617-7107-25-4
664027
   Казьмирчук Григорій Дмитрович (1944) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 201-202. – ISBN 978-966-933-054-3
664028
  Кругляк Е М. Казьмирчук М.Г. Етнополітика: підручник для студентів історичного факультету I курсу ОКР "Магістр" / Марія Григорівна Казьмирчук. - К.: ПП "КП УкрСіч", 2013. - 360 с. : рецензія // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 237-240. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
664029
  Коцур А.П. Казьмирчук Марія Григорівна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 29 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Казьмирчук Марія Григорівна - кандидат історичних наук, асистент.
664030
  Горький Максим Каин и Артем / Горький М. – СПБ : Изд-во "Знание", 1906. – 40 с. – (Дешевая библиотека т-ва "Знание")
664031
  Коваленко-Коломацький Г. Каинь и Авель : (Человеческие документы) / Г. Коваленко-Коломацкий (Гp. Гетманець) [псевд.]. – Киев : Тип. А.И. Гросман, 1918. – 16 с.


  псевдоніми: Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін
664032
  Длин Н.А. Каир / Н.А. Длин. – Москва : Географгиз, 1957. – 38 с.
664033
  Ходжаш С.И. Каир / С.И. Ходжаш. – Москва, 1967. – 183 с.
664034
  Олдридж Д. Каир : Биография города / Д. Олдридж; Пер. с англ. Орестова О. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 304 с.
664035
  Воронина В.Л. Каир / В.Л. Воронина. – Ленинград, 1974. – 70 с.
664036
  Ходжаш С.И. Каир / С.И. Ходжаш. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1975. – 184 с.
664037
  Попов Андрей Каир. Кафе "Эль-Фишави". Один из 87 тысяч дней каирского кафе "Эль-Фишави" // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 54-57 : фото
664038
  Исакина Юлия Каир. Не пролетайте мимо // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 38-39 : фото
664039
   Каир. Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 104-105 : Іл.
664040
   Каирская конференция писателей стран Азии и Африки.. – М., 1963. – 100с.
664041
  Самойлов А.П. Каисса в Зазеркалье / А.П. Самойлов. – Л, 1989. – 300с.
664042
  Данилюк-Ярмолаєва Каїн і Авель. Як Лукашенко повісив на Зеленського нову ""Справу Шеремета" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 27 липня - 10 серпня (№ 29/30). – С. 5
664043
  Байрон Д.Г. Каїн. Містерія / Джордж Байрон. – Київ : Слово, 1925. – 125 с. – (Світове письменство)
664044
  Телюкова Т. Каїн: три художні версії // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 179-186. – ISSN 1728-9572


  Об"ктом аналізу у статті стали поетичні твори М. Костомарова, І. Франка, Дж.Байрона, в яких переосмислено й інтерпретовано образ Каїна.
664045
  Лосєв І. Каїне, де твій брат Авель? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 11 (331). – С. 22-23. – ISSN 1996-1561


  Путінські війська в Криму своїми чобітьми роздавили симпатії українців до Росії.
664046
  Грешко Ю. Каїне, де твій брат Авель? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2022. – 25 червня (№ 6-7)


  Історико-філософські роздуми на тему російсько-української війни.
664047
  Яковенко І. Каїнове клеймо // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 березня (№ 39/40). – С. 18


  Вбивство Бориса Нємцова.
664048
  Федоренко Євген Каїнові дні : До 75-х роковин Голодомору в Україні // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 112-116. – ISSN 0130-1608
664049
  Рішко М.В. Каїнові сльози / М.В. Рішко. – Ужгород, 1987. – 165с.
664050
  Герасименко Арсеній Каїр - Александрія. Дві столиці Єгипту // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 62-67 : фото
664051
  Астаф"єв О.Г. Каїрбеков Гафу (- казахський письменн, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 698. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
664052
  Василюк О.Д. Каїрський університет аль-Азгар у дослідженнях Агатангела Кримського // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 65/66. – С. 32-40. – ISSN 1682-671Х


  З написання останньої зі статей академіка А. Кримського минуло сто років, а університет аль-Азгар (що означає "блискучий") працює й донині та динамічно розвивається. Нині там навчаються десятки молодих людей із багатьох країн на майже 30 факультетах.
664053
  Костєв В. Кайдани варварства // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 вересня (№ 32). – С. 10


  "Політична спека в країні зростає. Котел соціуму перегрівається. Запобіжники й регуляторні механізми руйнуються. Народ втомився чекати позитивних зрушень. Він усвідомлює, що в нього намагаються відібрати життєві цінності й замінити їх виборчими ...
664054
  Логвиненко О. Кайдани на слово // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 171-172. – ISSN 0208-0710
664055
  Гусев О.П. Кайдани Чорнобиля : Документально-публіцистична повість / О.П. Гусев; Олег Гусєв. – Київ : ПП "ЕКМО", 2006. – 450с. – Текст укр. та рос. мовами; На обкл.: До 20-х роковин "трагедії 20 століття". – ISBN 966-8555-42-2
664056
  Нечуй-Левицький І.С. Кайдашева симья [сім"я] : повисть / Иван Нечуй-Левицькый. – Кыив [Київ] : Вид. Е. Череповського ; [Тип. И.И. Чоколова],, 1906. – 195 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 108009 дефектний, без тит. стор. – (Дешева Сільська бібліотека ; [№ 2])
664057
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – 3-е вид. – Київ, 1918. – 160с.
664058
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ-Харків, 1936. – 166с.
664059
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1954. – 144с.
664060
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1961. – 157с.
664061
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1964. – 198с.
664062
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1980. – 237с.
664063
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1990. – 416с.
664064
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1994. – 161с.
664065
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : Повісті. П"єса / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2006. – 351с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3500-8
664066
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Школа, 2006. – 320с. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-559-2
664067
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : [повісті, оповідання, роман] / Іван Нечуй-Левицький ; [передм., комент. М.П. Бондаря]. – Харків : Фоліо, 2011. – 603, [5] с. – Сер. засн. у 2010 р. - На обкл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Шкiльна бiблiотека української та світової літератури). – ISBN 978-966-03-5456-2
664068
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : повісті, п"єса / Іван Нечуй-Левицький ; [передм., комент. М.П. Бондаря]. – Харків : Фоліо, 2012. – 603, [5] с. – На обкл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Шкiльна бiблiотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5456-2
664069
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я [Електронний ресурс] / І. Нечуй-Левицький, упор. Г. Лакштанова; студія "Книга вголос", звукорежисер Д.Бондаренко; читає Народна артистка України Н. Сумська. – [Б. м.] : Книга вголос, 2006. – 1 audioCD. – для відтворення МРЗ - книги можуть використовуватись аудіосистеми, що підтримують формат Мр3 або ПК; не може програватися на станд. Audio CD плеєрі.- Назва з етикетки диску


  МРЗ Audio CD, 10 год. 51 хв. Микола Джеря Кайдашева сім"я У папці DEMO розміщено демонстраційні аудіофрагменти МРЗ - книг
664070
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я. Хмари : Повісті / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка, 2001. – 504с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0676-4
664071
  Нечуй-Левицький І.С. Кайдашева сімя [сім"я] : Повість / Іван Нечуй-Левицький. – Вінніпег : Українська видавнича спілка, 1917. – 212 с.
664072
  Нечуй-Левицький Кайдашева сімя [сім"я] : Повість // Дорога до правди : [Катехізис]. – Б.м. – 212 с.
664073
  Лупейко В.Ю. Кайдашизм, або Доки ж будемо самоїдами ? : есеї / Віктор Лупейко. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 384с. – ISBN 966-7018-29-6
664074
  Коміренко В. Кайдзен-філософія українсько-японських відносин / В. Коміренко, О. Попета, О. Коміренко // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-34
664075
  Ерин М.Е. Кайзер Вильгельм II и крушение Германской империи // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 103-114. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности последнего германского императора Вильгельма II.
664076
  Троян С.С. Кайзерівська Німеччина на шляху до великої війни 1914 - 1918: геополітичний вимір // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 32. – С. 95-104. – ISSN 2075-1451
664077
  Папакін Г. Кайзерівське урядування на півдні України // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 8-9 жовтня (№ 127/128)


  Таємничий губернатор: Миколаїв, 1918 рік.
664078
  Плів"є Т Кайзерові раби / Т Плів"є. – Харків, 1931. – 264с.
664079
  Лукьяненко А.М. Кайкавское наречие / А.М. Лукьяненко. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – XII, 326, [1] с., 1 л. карт. – Библиогр.: "Материалы и пособия" (с. IX-XI)


  На тит. л. № 208932дарственная надпись: Глубокоуважаемому И.И. Косоногову от автора
664080
   Кайнозит із жильних сієнітів Пенизевицького кар"єру (Коростенський плутон, Україна) / Дубина Олександр, Шаригін Віктор, Кривдік Степан, Митрохін Олександр // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 94-98 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2078-6220
664081
   Кайнозой Башкирского Предуралья. – М.
2. – 1965. – 316с.
664082
   Кайнозой Башкирского Предуралья. – М.
2. – 1970. – 125с.
664083
  Яхимович В.Л. Кайнозой Башкирского Предуралья. / В.Л. Яхимович. – Уфа
1. – 1958. – 176с.
664084
   Кайнозой Востояной Якутии. – Якутск, 1980. – 164с.
664085
   Кайнозой дальневосточных районов СССР.. – Л., 1978. – 169с.
664086
   Кайнозой Дальнего Востока СССР.. – Л., 1981. – 99с.
664087
   Кайнозой Дальнего Востока.. – Владивосток, 1989. – 248с.
664088
  Антощенко-Оленев Кайнозой Джидинского района Забайкалья (сратиграфия, палеогеография и неотектоника) : Сратиграфия, палеогеография и неотектоника / И.В. Антощенко-Оленев ; отв. ред. Д.Б. Базаров ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. филиал, Геол. ин-т. – Новосибирск : Наука, 1975. – 127 с. : ил. – Список лит.: с. 123-126
664089
   Кайнозой Западной Сибири. – Новосибирск, 1968. – 168с.
664090
  Аубекеров Б.Ж. Кайнозой зоны канала Иртыш - Караганда / Б. Ж. Аубекеров, Э. В. Чалыхьян ; АН КазССР. Ин-т геол. наук им. К. И. Сатпаева. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 108 с. : ил. – Библиогр.: с. 106-107
664091
  Базаров Кайнозой Прибайкалья и Западного Забайкалья / Даши-Дондок Б. Базаров ; отв. ред. Н.А. Логачев ; АН СССР, Бурят. фил., Геол. ин-т. – Новосибирск : Наука, 1986. – 179 с. – Библиогр.: с. 168-180
664092
   Кайнозойская история полярного бассейна и ее влияние на развитие ландшафтов северных территорий.. – Л., 1968. – 156с.
664093
   Кайнозойская эволюция земной коры и тектогенез Юго-Восточной Азии. – Москва : Наука, 1989. – 256с.
664094
  Кепежинскас П.К. Кайнозойские вулканические серии обрамления окраинных морей / П.К. Кепежинскас. – М, 1990. – 173с.
664095
  Дмитриев Э.А. Кайнозойские калиевые щелочные породы Восточного Памира. / Э.А. Дмитриев. – Душанбе, 1976. – 172с.
664096
   Кайнозойские коры выветривания и осадочные формации Западного Прибайкалья. – Новосибирск, 1976. – 155с.
664097
  Мороз С.А. Кайнозойские моря Донбасса = Стратиграфия и палеогеография нижнего палеогена и неогена / С.А. Мороз, Э.А. Савронь. – Киев : Вища школа, 1975. – 200с. + Карта
664098
  Мельников О.А. Кайнозойские осадочные и вулканогенно-осадочные формации Сахалина / О.А. Мельников. – Москва, 1977. – 243с.
664099
   Кайнозойские отложения европейского Северо-Востока СССР и геология россыпей.. – Сыктывкар, 1987. – 94с.
664100
  Резанов И.Н. Кайнозойские отложения и морфоструктура Восточного Прибайкалья / И.Н. Резанов. – Новосисирск, 1988. – 126с.
664101
  Музис А.И. Кайнозойские отложения и новейшая текстоника олекмо-витимской горной страны : Автореф... канд. геол.наук: 04.123 / Музис А.И.; МГУ. – М., 1970. – 28л.
664102
  Логачев Н.А. Кайнозойские отложения Иркутского амфитеатра. / Н.А. Логачев. – Москва, 1964. – 196с.
664103
   Кайнозойские отложения, почвы, мерзлотные и инженерно-геологические условия Западной Сибири. – М., 1980. – 256с.
664104
  Горяйнов С.В. Кайнозойские тектонические движения Восточной Европы // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2013. – № 3 (33). – С. 55-66. – ISSN 1999-7566


  Рассмотрены результаты кайнозойских (ларамийских и аттических) этапов складчатости в Украине и на сопредельных территориях Польши.
664105
   Кайнозойский покров большеземельской тундры.. – М., 1963. – 240с.
664106
   Кайнозойский седиментогенез и стрктурная геоморфология СССР.. – Л., 1987. – 109с.
664107
  Гаврилів Л.І. Кайнозойські дайки Аргентинських островів (Західна Антарктида): склад, умови утворення та геологічні співвідношення : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Гаврилів Любомир Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 148 арк. – Додатки: арк. 119-148. – Бібліогр.: арк. 11-14 та в додатках: арк. 120-122
664108
  Гаврилів Л.І. Кайнозойські дайки Аргентинських островів (Західна Артактида): склад, умови, утворення та геологічні співвідношення : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Гаврилів Любомир Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
664109
  Козлов Ю.Я. Кайнок / Ю.Я. Козлов. – Барнаул, 1980. – 215с.
664110
  Козлов Ю.Я. Кайнок / Ю.Я. Козлов. – Барнаул, 1984
664111
   Кайраккумское водохранилище : результаты исследований по гидробиологии. – Душанбе : Дониш, 1982. – 287 с.
664112
  Минин И.А. Кайские повести : для средн. школ. возраста / Иван Минин ; пер. с коми-перм. – Пермь, 1979. – 183 с.
664113
  Байрамукова Н.М. Кайсын Кулиев : очерк. творчества / Нина Байрамукова. – Москва : Сов. писатель, 1975. – 270 с., [5] л. ил.
664114
  Эфендиева Т.Е. Кайсын Кулиев / Т.Е. Эфендиева. – М., 1985. – 125с.
664115
  Рассадин С.Б. Кайсын Кулиев. / С.Б. Рассадин. – Москва, 1974. – 158 с.
664116
  Дементьев В.В. Кайсын Кулиев: Размышления о жизни и творчестве / В.В. Дементьев. – Нальчик, 1988. – 230с.
664117
  Синельников Сергей Кайсэки:: камень в желудке : На тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 84-89 : Фото
664118
  Табачник Д. Как "вешатели" спасали Россию = Скверная традиция травить власть // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  При наблюдении за позиционирующими себя в качестве оппозиционных укр.и рос. политиками и массмедиа, дошедшими до призывов ввести санкции против собственных стран, возникает естественное желание понять генезис данного явления. Для этого необходимо ...
664119
  Медведев А. Как "Газпром" выполняет поручение Госдепа США // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 26-38. – ISSN 0130-9625
664120
  Павлов М. Как "граф" Эйфелеву Башню продавал. 5 фактов об отвратительной постройке // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 3


  Жуликов, обманывающих неопытных сограждан, хватало во все времена. Однако чтобы имя дерзкого комбинатора вошло не только в криминальные сводки, но и в легенды - нужно иметь поистине незаурядные способности. "Граф" Виктор Люстиг - несомненно, один из ...
664121
  Сухарникова Т. Как "дядя Вася" уток стрелял // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 8 : Государственной охране России 130. – С. 58-64. – ISSN 0235-7089


  Знаток и почитатель охоты Киров.
664122
  Церлинг В.В. Как "кормить" растения / В.В. Церлинг. – Москва, 1965. – 47с.
664123
  Касьянов Г. Как "общая" история разделяет: политика памяти в Украине, Польше, России в 1990-е - 2000-е гг. // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2011. – № 3/4. – С. 158-184. – ISSN 1822-5136
664124
  Морозова Ю.В. Как "развязать язык" студента: к вопросу о развитии иноязычной коммуникативной компетенции // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – C. 88-91. – ISSN 1026-955X


  Поднята проблема развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых специальностей. Используя личный опыт преподавания английского языка в вузе, автор выделяет основные аспекты процесса формирования речевых навыков и останавливается ...
664125
   Как "устроен" человек : Беседы о кн. по анатомии, физиологии и гигиене человека. Для учащихся старш. кл. – Москва : Книга, 1986. – 48с. – (За страницами вашего учебника ; Вып. 18)
664126
  Хаткевич Василий Как 20 долларов продали за 6600000 : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 3-4 : Іл.
664127
  Харитонов Э.В. Как 66 коломенцев в феврале 1991 года пытались уберечь СССР от распада // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 8 (116). – С. 171-188. – ISSN 1606-0219
664128
   Как абитуриенту подать электронное заявление в вуз? [консультация юриста] // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2015. – № 22, ноябрь. – С. 12
664129
  Брыль Р. Как Австралия не хочет повторить печальную судьбу России // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 19 июня (№ 25). – С. 10
664130
  Кружков В. Как Австрия стала нейтральной // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 161-175. – ISSN 0130-9625


  З 26 жовтня 1955 р. зовнішня політика Австрії шикується з урахуванням міжнародно-правового статусу постійного нейтралітету
664131
  Лавникевич Д. Как акционеры Facebook хотят избавиться от Цукерберга // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 09 июля (№ 28)
664132
  Васькин А. Как Александр Пушкин на Арбате поселился... // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 6. – С. 224-227. – ISSN 0131-2332
664133
  Макаров Н. Как американские фермеры организовали свое хозяйство / Н. Макаров. – Нью-Йорк. – 157с.
664134
  Вейцман Н.Р. Как анализировать баланс промышленного предприятия / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1961. – 68с.
664135
  Татур С.К. Как анализировать выполнение плана по выпуску продукции / С.К. Татур. – М., 1954. – 104с.
664136
  Буслакова Т.П. Как анализировать лирическое произведение / Т.П. Буслакова. – Москва : Высшая школа, 2005. – 203с. – (Филологический практикум для абитуриента). – ISBN 5-06-004484-Х
664137
  Буслакова Т.П. Как анализировать лиро-эпическое произведение : Учебное пособие / Т.П. Буслакова. – Москва : Высшая школа, 2006. – 143с. – (Филологический практикум для абитуриента). – ISBN 5-06-005384-9
664138
  Шеремет А.Д. Как анализировать работу своего предприятия / А.Д. Шеремет, К.И. Рыженков. – М, 1962. – 60с.
664139
  Янжул И.И. Как англичане критикуют свои государственные расходы / И.И. Янжул. – Санкт-Петербург. – 167с.
664140
  Григулис А.П. Как Артур делал карьеру : рассказы / А.П. Григулис. – Рига : Латгосиздат, 1962. – 154 с.
664141
  Вибе Д.З. Как астрономы изучают Вселенную // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 23-28
664142
  Комаров В.Н. Как астрономы изучают небесные тела / В.Н. Комаров. – Москва : Госкультпросветиздат, 1956. – 95 с.
664143
  Чирков Ю.Г. Как Афродита из пены морской... / Ю.Г. Чирков. – М., 1988. – 204с.
664144
  Пестушко Валерий Как бабочка перекрасилась : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 52
664145
  Бажанов Е. Как без приглашения попасть в Белый дом // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 1/2 (1120/1121). – С. 12-14. – ISSN 0234-1670
664146
  Геген-Дрейфюс Как бездомная собака / Геген-Дрейфюс. – Ленинград, 1961. – 118с.
664147
  Мошенская Л.Г. Как белорусы говорят по русски? / Л.Г. Мошенская. – Минск, 1992. – 156с.
664148
  Дворкина М.Я. Как библиотеки привлекают пользователей // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 3. – С. 345-349. – ISSN 0869-608Х


  Рассмотрены способы, которыми библиотеки привлекают пользователей, включающие предоставление услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), прежде всего дистанционных, применение модификаций ...
664149
  Ерлыкин Л.А. Как благоустроить приусадебный участок / Л.А. Ерлыкин. – Москва : Знание, 1991. – 143 с. – В изд. также: Слайдовая фотография : (окончанме) / А.И. Баканов ; "Скорая" для телевизора : (окончание) / Б.М. Васильев. – (Новое в жизни, науке, технике ; Сделай сам ; 3/1991). – ISBN 5-07-002057-9
664150
  Элевтеров Г. Как близилась революция : (Личные конспекты) / Георгий Элевтеров. – Киев : Оріяни, 2005. – 40с. – (Библиотека образованного человека). – ISBN 966-8305-31-0
664151
  Корольков Д.М. Как бодроться с вредными насекомыми в саду / Д.М. Корольков. – М, 1925. – 56с.
664152
   Как больно.... – Кишинев, 1989. – 629с.
664153
  Гиндин А.М. Как большевики национализировали частные банки. (Факты и документы послеоктябрьских дней в Петрограде) / А.М. Гиндин. – М., 1962. – 143с.
664154
  Бадаев А. Как большевистские депутаты боролись в Государственной думе / А. Бадаев. – [Москва] : Партиздат, 1935. – 114, [5] с. : ил.
664155
  Толстой Л.Н. Как боролся русский богатырь / Л.Н. Толстой. – Ленинград, 1980. – 12с.
664156
  Адрианов А.П. Как бороться с вредителями поля, сада, огорода и амбара : с 20 рис. / А.П. Адрианов ; Союз Авиахим СССР И Авиахим РСФСР. – Москва : Авиахим, 1927. – 48 с.
664157
  Голицынский Д.А. Как бороться с гибелью озимых посевов / Д.А. Голицынский. – Горы-Горки, 1949. – 24с.
664158
  Молодина И. Как бороться с задолжниками? / Ирина Молодина // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 6. – С. 64-65. – ISSN 0869-4915
664159
   Как бороться с зажигательными бомбами и пожарами от них. – Алма-Ата, 1941. – 27с.
664160
  Ефременко П В. Как бороться с картофельным раком / П В. Ефременко, . – Вильнюс, 1962. – 12с.
664161
  Алексеенко Н. Как бороться с луговым мотыльком / Н. Алексеенко. – Москва : Сельхозгиз, 1932. – 46с.
664162
  Плигинский В.Г. Как бороться с майским червем на яблонях / В.Г. Плигинский. – Курск, 1924. – 14 с.
664163
  Матисен В.А. Как бороться с насекомыми-вредителями огородов / В.А. Матисен. – Л., 1947. – 12с.
664164
  Щеголев В.Н. Как бороться с насекомыми, вредящими маслчным культурам на Северном Кавказе. / В.Н. Щеголев. – 2-е изд. – Ростов н/Д, 1931. – 64с.
664165
  Джексон Д. Как бороться с нашими нервами / Д. Джексон. – Москва-Ленинград : Типография имени Н. Бухарина, 1926. – 343 с.
664166
   Как бороться с орфографическими ошибками учащихся. – М., 1928. – 46с.
664167
  Крылов Н.Н. Как бороться с радиопомехами / Н.Н. Крылов. – Москва, 1930. – 68 с.
664168
  Гритченко Н.В. Как бороться с утомлением и повысить выносливость в бою / Н.В. Гритченко. – Москва, 1963. – 96с.
664169
  Пантелеев А.М. Как бороться с фоллоксерой и другими вредителями и болезнями винограда / А.М. Пантелеев. – МОсква-Ленинград, 1928. – 56с.
664170
  Лукьянова И М. Как борются японские рабочие / И М. Лукьянова, . – М, 1935. – 100с.
664171
  Кочегаров К. Как бояре царя Петра женили // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 2. – С. 150-155. – ISSN 0235-7089


  Несостоявшиеся браки первого императора с грузинской царевной и польской королевной.
664172
   Как братья отцовский клад нашли. – М., 1988. – 127с.
664173
   Как бронируется май // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 38 : фото
664174
  Энтин Г.М. Как бросить курить / Г.М. Энтин, Ю.Б. Тарнавский. – Москва : Знание, 1977. – 96 с. : Ил. – (Нар. ун-т. Факультет здоровья ; 3)
664175
  Ермаков Дмитрий Как будет работать закон : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 14-19 : Фото
664176
  Нечаев В.Н. Как бунтовали "фабричники" в середине 18 века / В.Н. Нечаев. – Москва, 1932. – 52с.
664177
  Хейнман С.А. Как буржуазные экономисты "сражаются" с советскими темпами / С.А. Хейнман. – Москва, 1959. – 104с.
664178
  Головнин В. Как бы дело не дошло до харакири // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 11. – С.10-11. – ISSN 0234-1670


  ["Чистка" рядов внешнеполитического ведомства в Японии.]
664179
  Медведева Е. Как бы нам соотнестись с Шевченко // Психоаналіз : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2016. – № 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – С. 232-250. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 2307-3195
664180
  Снегова И.А. Как бы там ни было... / И.А. Снегова. – М., 1978. – 151с.
664181
  Морли Ж. Как бы ты жил в Древнем Египте? / Ж. Морли. – Москва, 1995. – 48с.
664182
  Гэнери А. Как бы ты жил в Древнем Риме? / А. Гэнери. – Москва, 1995. – 48с.
664183
  Зиновьев М.Н. Как был выполнен ленинский декрет / М.Н. Зиновьев, А.В. Плешакова. – М, 1961. – 128с.
664184
  Твардовски Как был написан "Василий Теркин" / Твардовски, й. – М., 1952. – 44с.
664185
  Твардовский А.Т. Как был написан "Василий Теркин" / А.Т. Твардовский. – М., 1955. – 71с.
664186
  Нестеренко А.И. Как был образован Народный комиссариат здарвоохранения РСФСР / А.И. Нестеренко. – Москва, 1965. – 96с.
664187
  Альтшулер С.В. Как был открыт Менделеевым периодический закон / С.В. Альтшулер. – Москва-Ленинград, 1948. – 68с.
664188
  Лота В.И. Как был подписан предварительный акт о капитуляции фашистской Германии // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 (586). – С. 3-8. – ISSN 0321-0626
664189
   Как была крещена Русь. – Москва : Политиздат, 1988. – 382 с.
664190
   Как была крещена Русь. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1989. – 318с. – ISBN 5-250-00973-5
664191
  Архипова Н.П. Как были открыты Уральские горы : очерки истории : открытия и изучение природы Урала / Н.П. Архипова , Е.В. Ястребов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд., 1982. – 302 с. : ил.; 8 л. ил.
664192
  Архипова Н.П. Как были открыты Уральские горы : очерки по истории открытия и изучения природы Урала / Н.П. Архипова, Е.В. Ястребов. – 3-е изд., перераб. – Свердловск : Средне-Уральское кн. изд-во, 1990. – 221, [2] с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 219-222. – ISBN 5-7529-0308-4
664193
  Трифонов Д.Н. Как были открыты химические элеенты / Д.Н. Трифонов, В.Д. Трифонов. – М, 1988. – с.
664194
  Трифонов Д.Н. Как были открыты химические элементы / Д.Н. Трифонов, В.Д. Трифонов. – Москва : Просвещение, 1980. – 224 с.
664195
  Гвоздецкий Н.А. Как были стерты "белые пятна" с карты СССР / Н.А. Гвоздецкий; Под ред.Л.И.Щербаковой. – Москва : Географгиз, 1953. – 180с.
664196
  Коваленко Р.М. Как было - не будет / Р.М. Коваленко. – М, 1978. – 246с.
664197
  Шайтанов И.О. Как было и как вспомнилось / И.О. Шайтанов. – Москва, 1981. – 64с.
664198
  Богатов Г.Б. Как было получено изображение обратной стороны Луны / Г.Б. Богатов. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 64 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 385)
664199
  Венжер В.Г. Как было, как могло быть, как стало и как должно стать / В.Г. Венжер. – Москва, 1990. – 107с.
664200
  Иванченко В.А. Как быть здоровым / В.А. Иванченко. – Челябинск, 1989. – 318с.
664201
   Как быть здоровым : Из заруб. опыта обучения принципам здорового образа жизни. – Москва : Медицина, 1990. – 240 с. – ISBN 5-225-00513-6
664202
  Брандыс К. Как быть любимой : киносценарий / К. Брандыс ; пер. с польского З. Шаталовой. – Москва : Искусство, 1965. – 125 с. : ил. – (Библиотека кинодраматургии)
664203
  Стремятина Н.Л. Как быть любимой... / Н.Л. Стремятина. – М., 1989. – 207с.
664204
  Спиваковская А.С. Как быть родителями / А.С. Спиваковская. – М., 1986. – 157с.
664205
  Линчевский Э.Э. Как быть с ревностью? / Э.Э. Линчевский. – Л., 1978. – 36с.
664206
  Сарычева З.А. Как быть свободным? / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2012. – 161, [1] с. : ил. – Загол. обл.: Хочешь быть свободным?. – ISBN 978-966-8384-05-4
664207
  Баздырев К.К. Как быть счастливым в браке / К.К. Баздырев. – Москва : Мысль, 1987. – 219 с.
664208
  Свияш А. Как быть, когда все не так, как хочется / Александр Свияш. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Центрполиграф, 2006. – 250, [2] с. – Библиогр.: с. 249. – (Ступени в разумный мир). – ISBN 5-9524-0696-3
664209
  Смоленская Г. Как в акварели станцевать пейзаж? // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 2 (40). – С. 138-151


  О выставке живописных работ Владимира Викторовича Васильева "Краски земли моей", величайшего балетного исполнителя (1940 г. р.).
664210
  Покровский А.А. Как в библиотеке распределяются книги по отделам / А.А. Покровский. – К., 1919. – 16с.
664211
  Плисецкий М.С. Как в борьбе с религией развивалась наука о происхождении человека / М.С. Плисецкий. – Москва, 1955. – 32с.
664212
  Торкунова Ю.В. Как в вузе управлять развитием инноваций // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 8 (сентябрь). – С. 55-57. – ISSN 0321-0383


  В статье рассматриваются подходы к управлению инновационно-образовательной деятельностью вуза, определяются основные компоненты педагогической системы информационно-аналитического сопровождения этой деятельности. Описана роль мониторинга в данных ...
664213
  Верховский В. Как в Киеве штурмуют Эверест : шутки // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12. – С. 189-200. – ISSN 0131-8136
664214
   Как в Мариуполе создали университет для студентов 55+ // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 21 февраля (№ 34). – С. 4


  На базі Донецького державного університету управління, який два роки тому переїхав до Маріуполя, за підтримки Європейської Комісії та проекту TEMPUS, розпочав роботу Університет третього віку. Студенти, віком від 55 років, зможуть пройти навчання за ...
664215
  Сини Карло Как в мимике открывается наш внутренний мир. Взгляд науки и философии : Наука // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 113 : Іл. – ISSN 1029-5828
664216
  Козловский Я.А. Как в молодости отдаленной / Я.А. Козловский. – М, 1981. – 32с.
664217
  Куликов Дмитрий Как в путешествиях делать фотографии на мобильный телефон // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 54-57 : фото
664218
  Арцишевский А.А. Как в саду при долине : рассказы / А.А. Арцишевский. – Алма-Ата : Жалын, 1984. – 208 с.


  Разделы: Детское время: Почти что повесть; Полк особого назначения: Докум. повествование; Пуще неволи: Таежные были; Простые истины: Рассказы.
664219
  Бурджалов Ф. Как в США принимался закон о здравоохранении // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 1. – С. 35-47. – ISSN 0131-2227
664220
  Варецкий Б.И. Как В.И. Ленин руководил печью. / Б.И. Варецкий. – Москва, 1981. – 64с.
664221
  Малышев А.А. Как В.И.Ленин готовился к устным выступлениям. / А.А. Малышев. – М., 1984. – 64с.
664222
  Карбовская В.А. Как важно быть красивым / В.А. Карбовская. – М, 1961. – 86с.
664223
  Уайльд О. Как важно быть серьезным / О. Уайльд. – М. – 88с.
664224
  Земсков А.И. Как важно быть читаемым // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2014. – № 3 (392). – С. 64-71. – ISSN 0869-6020


  В статье представлены в основном относящиеся к российской науке материалы, доложенные на 14-й конференции Международного общества наукометрии и инфометрии, проведенной в Университете Вены 15-19 июля 2013 г. Утверждается, что по ряду позиций российские ...
664225
  Разоренова М.А. Как вам живется. сестренки?... / М.А. Разоренова. – М, 1987. – 238с.
664226
   Как вам нравится калининградская погода ? : Фотоальбом. – Калининград : Калининградское книжное изд-во, 1989. – 158с.
664227
  Шекспир В. Как вам это понравится : Комедия / Вильям Шекспир; Пер. с англ. П Вейнберга. – СПб. : Кристалл, 2002. – 160с. – (Старый стиль). – ISBN 5-306-00284-6
664228
  Суперанская А.В. Как вас зовут? Где вы живете? / А.В. Суперанская. – М., 1964. – 95с.
664229
  Шаталова Н. Как вас теперь называть? Общественная палата заинтересовалась учеными званиями // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 9 августа (№ 31/32). – С. 6


  Вопросы модернизации системы аттестации научных кадров высшей квалификации стали темой обсуждения в Общественной палате РФ
664230
  Деккерт Г. Как ведут себя животные? / Г. Деккерт, К. Деккерт. – Москва : Лесная промышленность, 1985. – 224с.
664231
  Почепцов Г.Г. Как ведутся тайные войны : Психологические операции в современном мире / Г.Г. Почепцов; Ровенск.ин-т славяноведения.Ин-т междунар.отношений Киевск.нац.ун-та. – Рівне : Волинські обереги, 1999. – 304с. – ISBN 966-7518-24-8
664232
  Почепцов Георгий Как ведутся тайные войны. Психологические операции в современном мире / Почепцов Георгий. – Харків : Консум, 2000. – 200с. – ISBN 966-7124-74-6
664233
  Брыль Р. Как Венгрия выкупает Закарпатье у Украины // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 12 ноября (№ 46). – С. 10
664234
  Носенков В.Р. Как веревочке ни виться... / В.Р. Носенков. – Л, 1967. – 207с.
664235
  Нагорный Г.П. Как верили предки / Г.П. Нагорный. – Москва, 1975. – 224с.
664236
   Как вернуть часть процентов за пользование ипотечнім жилищнім кредитом? // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 20, октябрь. – С. 7
664237
   Как вести арбитражнй процесс : Практическое пособие для бухгалтеров. – Харків : Фактор, 1997. – 82с. – (Библиотека "Фактора")
664238
  Шелкова Т.Г. Как вести беседу по телефону / Т.Г. Шелкова, И.Я. Мелех. – Москва, 1989. – 94с.
664239
  Харари О. Как вести за собой людей и добиваться успеха: принципы лидерства по Колину Пауэллу = The leadership secrets of Сolin Powell / О. Харари ; пер. с англ. Е. Лозовика. – Москва : Мир, 2003. – 239 с. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Загл. и авт. ориг.: The Leadership secrets of colin powell / Oren Harari. – Библиогр. в примеч.: с. 236-239. – (Лидер: XXI век). – ISBN 5-03-003557-5
664240
  Кузин Н. Как вести занятия в политшколе / Н. Кузин. – Москва, 1951. – 88с.
664241
  Ардов В. Как вести концерт / В. Ардов. – Москва, 1955. – 45с.
664242
   Как вести переговоры. – М., 1991. – 15с.
664243
   Как вести работу по развитию речи в начальной школе, 1933. – 40с.
664244
  Шалов И.С. Как вести счетоводсто в мелких жилищных товариществах / И.С. Шалов. – М, 1924. – 24с.
664245
   Как вести устные и письменные работы на уроках родного языка : метод. указания к книгам "Развитие речи" 3-й и 4-й гг. обучения. – Изд. 5-е, испр. – Петроград : Тип. Рассвет, 1915. – 191 с.
664246
  Луговой В.А. Как вести учет в кооперативах / В.А. Луговой. – М., 1989. – 158с.
664247
  Новиков И.Д. Как взорвалась Вселенная / И.Д. Новиков. – Москва : Наука, 1988. – 174 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 68)
664248
   Как взорвать стереотипы создания отелей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 38-39 : фото
664249
  Журавлев Андрей Как видят животные. Поглазеем // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июнь, № 117. – С. 98-111 : фото
664250
  Ласкер Э. Как Виктор стал шахматным мастером / Э. Ласкер. – М, 1973. – 144с.
664251
   Как вместе сражались. – Волгоград, 1979. – 176с.
664252
  Карташов Л. Как внедрять вузовские научные разработки / Л. Карташов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 151-153. – ISSN 0869-3617
664253
  Катречко С.Л. Как возможна метафизика: на пути к научной [трансцендентальной] метафизике // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 3-14. – ISSN 0042-8744
664254
  Моисеева А.Ю. Как возможна несознательная ложь? // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 4 (63). – С. 57-81. – ISSN 1560-7488


  У статті розглядаються поняття брехні і обману, намічаються підходи до теорії брехні як двомісного відносини, робиться пошук визначення для понять «несвідома брехня» і «брехня самому собі». Також розглядаються питання семантики переконань: що означає ...
664255
  Князева Е.Н. Как возможно мышление о сложном и управление сложностью? = Предисловие к публикации // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 81-83. – ISSN 0042-8744


  Предисловие к книге Клауса Майнцера "Сложносистемное мышление: Материя, разум, человечество. Новый синтез"
664256
  Снежко В.П. Как возможно размышляющее вопрошание о человеке? // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2002. – № 8. – С.24-33. – ISBN 966-7101-37-1
664257
  Горохов В.Г. Как возможны наука и научное образование в эпоху "академического капитализма"? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 3-15. – ISSN 0042-8744


  Разностороннее образование является необходимым условием модернизации общества, а не безличные рыночные механизмы и экономические ценности, якобы автоматически регулирующие общественные отношения в нужном направлении. The all-round education is the ...
664258
  Успенский Ф.И. Как возник и развивался в России восточный вопрос / Ф. Успенский. – Санкт-Петербург : Изд. С.-Петербургское славянское благотворительное общество, 1887. – [2], 68 с.
664259
  Свадост Э. Как возникает всеобщий язык? / Э. Свадост. – Москва, 1968. – 288 с.
664260
  Кезе Уте Как возникает цвет? Материя и свет / Кезе Уте, Лайта Марк // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 10 (187), октябрь. – С. 40-51 : фото. – ISSN 1029-5828
664261
  Голанова Е.И. Как возникают названия / Е.И. Голанова. – М., 1989. – 141с.
664262
  Урнов Д.М. Как возникла "страна чудес" / Д.М. Урнов. – М., 1969. – 80с.
664263
   Как возникла Библия.... – Bielefeld : Christliche Literatur-Verbreitung, 1993. – 223с. – ISBN 3-89397-225-0
664264
  Хвостов В.М. Как возникла вторая мировая война / В.М. Хвостов, А.М. Некрич. – М, 1959. – 84с.
664265
  Рувер Р. де Как возникла двойная бухгалтерия. (Развитие бухгалтерии до Луки Пачиоло согласно счетным книгам купцов средневековья). / Р. де Рувер. – М., 1958. – 67с.
664266
  Левина С.С. Как возникла и как развивалась жизнь на земле / С.С. Левина. – М, 1950. – 56с.
664267
  Павлов В.А. Как возникла и развивалась жизнь на Земле / В.А. Павлов. – Москва, 1930. – 104с.
664268
  Гремяцкий М.А. Как возникла и развивалась жизнь на Земле / М.А. Гремяцкий. – Москва : ОГИЗ, 1939. – 144с.
664269
  Лепешинский П.Н. Как возникла Ленинская партия / Лепешинский П.Н. – Москва, 1933. – 143 с.
664270
  Каутский К. Как возникла мировая война. / К. Каутский. – Москва, 1924. – 231с.
664271
  Бутинова М.С. Как возникла религия / М.С. Бутинова. – Москва, 1957. – 103с.
664272
  Бутинова М.С. Как возникла религия / М.С. Бутинова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1958. – 112с.
664273
  Бутинова М.С. Как возникла религия / М.С. Бутинова. – Москва : Советская Россия, 1977. – 144 с.
664274
   Как возникла рупия? // Индия: перспективы. – Hью-Дели, 2014. – Т. 28, вып. 5. – С. 80-83. – ISSN 0970-5074


  Краткий экскурс в историю возникновения индийских банкнот.
664275
  Трубе Л.Л. Как возникли географические названия Горьковской области / Л.Л. Трубе. – Горький, 1962. – 190с.
664276
  Загоровский В.П. Как возникли названия городов и сел Воронежской области / В.П. Загоровский. – Воронеж, 1966. – 111с.
664277
  Полтавченко Т.М. Как возникли христианские праздники. / Т.М. Полтавченко. – Изд. доп. – Кишинев, 1987. – 101с.
664278
  Федосеев П. Как возникло человеческое общество / Федосеев П. – Москва : Партиздат, 1934. – 64 с.
664279
  Семенов Ю.И. Как возникло человечество / Ю.И. Семенов. – Москва : Наука, 1966. – 576с.
664280
  Семенов Ю.И. Как возникло человечество. / Ю.И. Семенов. – Москва, 1966. – 576с.
664281
  Рубцова М.М. Как воспитатель содействует укреплению авторитета родителей. / М.М. Рубцова. – Москва, 1959. – 16с.
664282
  Рувинский Л.И. Как воспитать волю и характер / Л.И. Рувинский, С.И. Хохлов. – Москва, 1986. – 142с.
664283
  Рувинский Л.И. Как воспитать волю и характер / Л.И. Рувинский, С.И. Хохлов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1988. – 160с.
664284
   Как воспитать гражданина. – Минск, 1980. – 96с.
664285
  Обухов В.М. Как воспитать гражданскую активность / В.М. Обухов. – М., 1986. – 109с.
664286
  Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека / В.А. Сухомлинский. – К, 1975. – 236с.
664287
  Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека / В.А. Сухомлинский. – Минск, 1978. – 288с.
664288
  Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека / В.А. Сухомлинский. – Ижевск, 1980. – 291с.
664289
  Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека / В.А. Сухомлинский. – М, 1989. – 286с.
664290
  Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека / В.А. Сухомлинский. – Москва, 1990. – 287с.
664291
  Заика Как воспитать талантливого ребенка. Сборник игр и упражнений по развитию познавательных и творческих способностей / Заика, И.Я. Калмыкова // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 7. – С.29-44
664292
  Заика Е.В. Как воспитать талантливого ребенка. Сборник игр и упражнений по развитию познавательных и творческих способностей (окончание) / Е.В. Заика, И.А. Калмыкова // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.43-52
664293
  Лийметс Х.Й. Как воспитывает процесс обучения? / Х.Й. Лийметс. – М., 1982. – 96с.
664294
  Резник Л. Как воспитывать детей : Краткое руководство для родителей и воспитателей / Л. Резник. – Киев : Скоропеч. И. Шенфельда, 1913. – 14 с.
664295
  Польцин Ю. Как воспитывать любовь к труду / Ю. Польцин. – М., 1985. – 65с.
664296
  Штольц Х. Как воспитывать нравственное поведение? / Х. Штольц, Р. Рудольф. – М, 1986. – 78с.
664297
  Левшина И.С. Как воспринимается произведение искусства / И.С. Левшина. – М, 1983. – 96с.
664298
  Айрапетов О. Как восстание войной обернулось // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 3 : Николаевская эпоха. – С. 27-31. – ISSN 0235-7089


  Польськое восстание 1830-1831 годов: истоки и начало.
664299
  Ксандров В. Как восстановить добычу угля в Донецком бассейне / В. Ксандров. – Х., 1920. – 24с.
664300
  Сасовский А. Как вострить научные мозги // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 21-27 февраля (№ 8). – С. С 4


  В преамбуле к пространной статье "Наша вузовская наука: фантом, имитация, мистификация, виртуальное явление?" Белла Шелегеда, д-р экон. наук, обосновывает право (свое и коллег-единомышленников) участвовать в дискуссии, к которой редакция "2000" ...
664301
  Цветков В. Как Врангель и Ленин чуть не объявили войну Англии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2. – С. 103-107. – ISSN 0235-7089


  1920-й: возможно ли было "согласие и примирение"?
664302
  Знаменский А.Д. Как все : роман / А.Д. Знаменский. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 284с.
664303
  Барнс Д. Как все было (обсуждение): Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С.3-141. – ISSN 1130-6545
664304
  Цветков Артем Как все запущено / Цветков Артем, Усовик Игорь // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 24 : фото
664305
  Зульфукаров М. Как вспышка метеора / М. Зульфукаров. – Алма-Ата, 1979. – 175 с.
664306
  Стрельников Б.Г. Как вы там, в Америке? / Б.Г. Стрельников. – М., 1965. – 287с.
664307
  Барабашева Н.С. Как выбирается руководитель? / Н.С. Барабашева, В.С. Жариков. – Москва : Знание, 1989. – 63, [1] с. – (Нове в жизни, науке, ттехнике. Право в нашей жизни ; 7/1989)
664308
   Как выбирали в Государственную Думу. – Л., 1938. – 134с.
664309
  Поповкин Е.Е. Как выбирали Катерину / Е.Е. Поповкин. – М., 1967. – 64с.
664310
   Как выбирали раньше. – Ростов-на-Дону, 1947. – 47 с.
664311
  Климов Е.А. Как выбирать профессию / Е.А. Климов. – М., 1984. – 160с.
664312
  Климов Е.А. Как выбирать профессию / Е.А. Климов. – 2-е изд., доп. и дораб. – М., 1990. – 158с.
664313
  Пейн Ч.А. Как выбирать путь синтеза органического соединения / Ч.А. Пейн, Л.Б. Пейн. – Москва : Мир, 1973. – 158 с.
664314
  Ивашко В.А. Как выбирают имена / В.А. Ивашко. – Минск, 1980. – 174 с.
664315
  Ивашко В.А. Как выбирают имена / В.А. Ивашко. – Минск, 1988. – 239 с.
664316
  Соболева Елена Как выбирают президента США / Соболева Елена, Веллес Лидия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 106-107 : фото. – ISSN 1029-5828
664317
  Бычков Виктор Как выбрать название для отеля // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 70-71 : фото
664318
  Орлов М.А. Как выбрать оптимальный проект магазина / М.А. Орлов, В.В. Вержбицкий. – М., 1973. – 119с.
664319
  Карпов Ф.Ф. Как выбрать сечение проводов и кабелей / Ф.Ф. Карпов. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1973. – 72 с.
664320
  Архангельская О.А. Как выбрать туристский маршрут / Архангельская О.А. – Москва : Физкультура и спорт, 1967. – 21 с. – Библиогр.: с. 18-21. – (В помощь туристу)
664321
  Бабаева З.Ш. Как вывести предприятие из финансового кризиса // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – C. 28-31. – ISSN 1680-2721
664322
  Чуприкова Наталья Ивановна Как вывести психологию внимания из теоретического тупика // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 13-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматривается кризисное состояние проблемы внимания в современной психологии. Анализируются и обобщаются данные нейронауки о значении работы неспецифических активирующих структур мозга для полноценного анализа и синтеза сигналов. Предлагается ...
664323
  Лобанов Г.А. Как выводить сорта плодовых и ягодных растений. / Г.А. Лобанов. – Москва, 1949. – 126с.
664324
  Агеева Н.Е. Как выглядели хулиганы 100 лет назад // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 6 (110). – С. 43-45
664325
   Как выглядит памятник невидимке? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 32 : Іл.
664326
  Долбунов Алексей Как выдержать конкуренцию? : Передел туристического рынка. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 77
664327
  Воронцов Дмитрий Как выжить в космосе? : планетарий / Воронцов Дмитрий, Афанасьев Игорь // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 30-39
664328
  Волович В.Г. Как выжить в экстремальной ситуации / В.Г. Волович. – Москва, 1990. – 190с.
664329
  Андреев Е.Г. Как вызвать и сохранить интерес аудитории / Е.Г. Андреев. – Москва, 1984. – 64с.
664330
  Медушевсикй А.Н. Как выйти из революции: стратегия преодоления социального кризиса в обществах переходного типа : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 3-18. – ISSN 0869-5687
664331
  Якутенко Ирина Как выключить ген ожирения. Идеальная толщина // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 76-81 : фото
664332
  Стрельцов Иван Как вылечить какаду? : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 124-131 : Іл.
664333
  Солоухин В.А. Как выпить солнце / В.А. Солоухин. – М, 1961. – 83с.
664334
  Забозлаев А.А. Как выплачиваются пенсии работающим пенсионерам / А.А. Забозлаев. – Москва, 1964. – 68с.
664335
  Покомарев Н.С. Как выполнить письменную работу по философии / Н.С. Покомарев. – Горький, 1971. – 24с.
664336
  Шумилов Н.Ф. Как выполнять курсовую работу / Н.Ф. Шумилов. – М, 1957. – 24с.
664337
  Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. / Д. Карнеги. – Новосибирск, 1990. – 198с.
664338
  Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. / Д. Карнеги. – М., 1994. – 205с.
664339
  Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично; Как перестать беспокоиться и начать жить. / Пер. с англ. / Дейл Карнеги; Сост. Хасхачих М. И.; Общ. ред. и предисл. Зинченко В. П., Жукова Ю. М. – Москва : Прогресс ; Баку : Ишыг, 1990. – 442 с.
664340
  Родников В.П. Как выработать убеждения : (Памяти Н.И. Пирогова) / В. Родников. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1911. – 10 с.
664341
  Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. : Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как перестать беспокоиться и начать жить. / Д. Карнеги; Дейл Кранеги. – 3-е изд. – Минск : Попурри, 2002. – 768с. – ISBN 985-438-674-0
664342
  Марин М.И. Как вырастают чемпионы: Сб. очерков. / М.И. Марин. – М., 1981. – 134с.
664343
  Литвинцев Данил Как вырастить из шишки доску : Россия / Литвинцев Данил, Голубцов Алексей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 108-120 : Фото. – ISSN 1029-5828
664344
  Бурн-младший Джоэл Как вырастить лучшую рыбу / Бурн-младший Джоэл, Скерри Брайан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Июнь, № 129. – С. 82-101 : фото
664345
  Протасов А.Н. Как вырастить посадочный материал для полезащитных лесонасаждений. / А.Н. Протасов. – Алма-Ата, 1949. – 59с.
664346
  Стороженко Л.Н. Как вырастить цветы / Л.Н. Стороженко. – Москва, 1978. – 96с.
664347
   Как выращивать семена сахарной свеклы в колхозах. – М., 1942. – 63с.
664348
  Новиков И. Как выращивают сахарную свеклу Суракан Кайназарова. / И. Новиков. – М., 1948. – 32с.
664349
  Поледнякова М. Как вырвать киту коренной зуб / М. Поледнякова. – М., 1989. – 175с.
664350
  Измаильский А.А. Как высохла наша степь / А.А. Измаильский. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1937. – 76 с.
664351
  Зюзиков А. Как выстроить воронку продаж с помощью Facebook // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 4 (91), липень - серпень. – С. 42-45. – ISSN 1606-3732
664352
  Добровольский А. Как Гагарин заглянул в "акулью пасть". Покоряя космос он не имел водительских прав // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 36


  108 минут на околоземной орбите - и первому космонавту обеспечена всемирная слава на века. А как по части материальных благ? Что получил Гагарин за свой "внеземной" подвиг? По нынешним меркам эти награды Юрия Алексеевича выглядят весьма скромно. Премия ...
664353
  Далецкая М.Э. Как Гайдаровка попала в "сети": стратегия работы в интернете // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (220). – С. 30-32. – ISSN 1727-4893
664354
  Султанов А.Д. Как геологи читают историю Земли / А.Д. Султанов, З.Я. Кравчинский. – Москва : Знание, 1968. – 32с.
664355
  Коллинз Дж. Как гибнут великие = How the mighty fall : и почему некоторые компании никогда не сдаются / Джин Коллинз ; пер с англ. С. Филина. – 5-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 276, [1] с. – На обл. кн. : Автор бестселлера "От хорошего к великому". – Библиогр. в примеч.: c. 229-272. – ISBN 978-5-91657-832-4
664356
  Левин А. Как гибнут миры // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 8. – С. 61-65


  Острів Пасхи, територія Чілі; цивілізація майя; Гренландія та ін.
664357
  Руге В. Как Гитлер пришел к власти: Германский фашизм и монополии. / В. Руге. – М., 1985. – 320с.
664358
  Головин Б.Н. Как говорить правильно. Заметки о культуре рус. речи / Б.Н. Головин. – Горький, 1966. – 208с.
664359
  Головин Б.Н. Как говорить правильно: заметки о культуре рус. речи / Б.Н. Головин. – 2-е изд., испр. – Горький, 1979. – 160с.
664360
  Головин Б.Н. Как говорить правильно: заметки о культуре рус. речи / Б.Н. Головин. – 3-е изд., испр. – Москва, 1988. – 159с.
664361
  Лаундес Л. Как говорить с кем угодно и о чем угодно = How to talk to anybody about anything : психология успешного общения : технологии эффективных коммуникаций / Лейл Лаундес ; [пер.: Т. Науменко, Д. Буков]. – 2-е изд. – Москва : Добрая книга, 2006. – 399, [1] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. – Библиогр. в примеч.: с. 383-384. – ISBN 5-94015-006-3
664362
  Эрлихман Вадим Как говороят руками : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 8-15 : Фото
664363
  Зубарева С.Е. Как говорят по-английски сегодня / С.Е. Зубарева. – Ленинград, 1976. – 272с.
664364
  Максимова В.А. Как Горький редактировал рукописи. / В.А. Максимова. – М., 1954. – 72с.
664365
  Максимова В.А. Как Горький редактировал рукописи. / В.А. Максимова. – 2-е изд. – М., 1955. – 72с.
664366
  Аганбегян А. Как госбюжджет может стать локомотивом социально-экономического развития страны // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 7. – С. 142-151. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0042-8736
664367
  Борисов Е.Ф. Как государство богатеет / Е.Ф. Борисов. – Москва : Знание, 1992. – 63 с.
664368
  Нефедов С.А. Как готовили революцию 1905 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 68-87. – ISSN 0042-8779
664369
  Нефёдов С.А. Как готовили революцию 1905 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 7. – С. 41-55. – ISSN 0042-8779
664370
  Нефёдов С.А. Как готовили революцию 1905 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 9. – С. 35-40. – ISSN 0042-8779
664371
  Нефёдов С.А. Как готовили революцию 1905 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 11. – С. 34-55. – ISSN 0042-8779
664372
  Клюев В. Как готовить бакалавров? : о новом стандарте высшего профессионального образования / Владимир Клюев // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 37-38. – ISSN 0869-4915


  О российском стандарте высшего профессионального образования по направлению подготовки 071900 "Библиотечно-информационная деятельность (квалификация (степень) "бакалавр")".
664373
  Фиговский Как готовить инновационных инженеров? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2012. – № 7 (1021). – С. 28-32. – ISSN 0130-1640


  О сегодняшних требованиях к инженерам вообще и к инновационным в частности, полагая, что именно инженеры способны в конечном счёте определить переход от нынешнего «паразитирования на трубе» к принципиально иному – инновационному пути развития.
664374
  Грекулов А.Ф. Как готовить прозрачные препараты : (Упрощенный способ) / А. Грекулов. – Бендеры : Мастерская учеб. пособий Бендер. земства, 1914. – 24 с. – Без обл.
664375
  Поспелов Н.Н. Как готовить учащихся к выполнению домашних заданий / Н.Н. Поспелов. – М, 1979. – 96с.
664376
  Саулит В.Р. Как готовиться к вступительным экзаменам в вуз по физике / В.Р. Саулит, В.Ю. Падалко. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1970. – 279с.
664377
  Саулит В.Р. Как готовиться к вступительным экзаменам в вуз по физике / В.Р. Саулит, В.Ю. Падалко. – 2-е испр. и частично перераб. изд. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1972. – 279с.
664378
  Палтышев Н.Н. Как готовиться к выпускному экзамену по физике : пособие для учащихся профтехучилищ / Н.Н. Палтышев. – Москва : Высшая школа, 1986. – 78 с.
664379
  Чудовский А.Н. Как готовиться к письменному экзамену по математике : 9-10 класс / А.Н. Чудовский. – М, 1986. – 142с.
664380
   Как готовиться к приемным экзаменам в вуз. – Ленинград, 1959. – 108с.
664381
   Как готовиться к приемным экзаменам в вуз. – 2-е изд. – Ленинград, 1960. – 107с.
664382
   Как готовиться к приемным экзаменам в вуз. – Ленинград, 1960. – 136с.
664383
   Как готовиться к приемным экзаменам в вуз. – Ленинград, 1961. – 136с.
664384
  Саулит В.Р. Как готовиться к приемным экзаменам в вуз (Физика) / В.Р. Саулит, В.Ю. Падалко. – 4-е изд., перераб. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1966. – 263 с.
664385
  Шахно К.У. Как готовиться к приемным экзаменам в вуз по математике / К.У. Шахно. – изд. 4-е, стереотип. – Минск, 1966. – 272 с.
664386
  Шахно К.У. Как готовиться к приемным экзаменам в вуз по математике / К.У. Шахно. – Изд. 6-е, стереотип. – Минск, 1968. – 327с.
664387
  Шахно К.У. Как готовиться к приемным экзаменам в вуз по математике / К.У. Шахно. – изд. 7-е, испр. и доп. – Минск, 1970. – 389с.
664388
  Шахно К.У. Как готовиться к приемным экзаменам в вуз по математике / К.У. Шахно. – изд. 10-е, стереотип. – Минск, 1973. – 389с.
664389
  Артеменко Е.П. Как готовиться к сочинению по русскому языку и литературе : пособие для поступающих в вузы / Е.П. Артеменко, К.К. Соколова ; МВ и ССО РСФСР. – Изд. 3, перераб. и доп. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1971. – 135 с.
664390
  Гобарев В.М. Как готовят "джи-ай" / В.М. Гобарев. – М., 1991. – 63с.
664391
  Урманчиева А.Ю. Как грамматическая система управляет семантической эволюцией показателей (на примере эвиденциальной системы тазовского селькупского) // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 54-57. – ISSN 0373-658Х


  Статья посвящена одному аспекту семантической эволюции грамматических показателей, до сих пор не освещавшемуся в полной мере в работах по грамматикализации. Речь идет о том, как грамматическая система, принимая новый показатель, может влиять на ...
664392
  Чижик Сергей Как грамотно продать морской круиз : Distination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 68-69 : Фото
664393
  Оганов Г.С. Как гримируется Серый Волк / Г.С. Оганов. – Москва : Политиздат, 1980. – 224 с.
664394
  Дульян Алексей Как Грузия, Абхазия и Осетия вошли в Российскую империю // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 72-81. – ISSN 0130-9625
664395
  Толстой Л.Н. Как гуси Рим спасли / Л.Н. Толстой. – Москва, 1981. – 31с.
664396
  Ботушаров Х. Как да изучаваме миналото на родния край : пособие за учители / Х. Ботушаров. – София : Народна просвета, 1961. – 111 с.
664397
  Ситкарев Г.Т. Как далее развивать финансовую систему мира // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С. 59-62. – ISSN 1684-2618
664398
  Беблер А. Как далеко зайдет расширения НАТО? // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 3 : Трансатлантические отношения: новые императивы. – С. 14-34. – ISSN 0235-5620
664399
  Бологов А.А. Как далекое сердце... : повести и рассказы / Александр Бологов. – Москва : Современник, 1987. – 541, [2] с. – (Новинки "Современника")
664400
  Гурев Г.А. Как дарвинизм был освобождён от мальтизуанских ошибок : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / Г.А. Гурев. – Москва : Правда, 1951. – 32с.
664401
   Как дарить подарки при помощи типологий личности / Н.А. Звонарева, С.В. Шалюхина, Н.Е. Линейцева, Р.К. Коваленко // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 5/6 (185/186). – С. 48-56. – ISSN 2226-7514
664402
  Тарабукин И.И. Как дважды два... / И.И. Тарабукин. – Архангельск, 1977. – 55 с.
664403
  Бронштэн В.А. Как движется Луна ? / В.А. Бронштэн. – Москва : Наука, 1990. – 204 с.
664404
   Как действуют афродизиаки? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 46 : Іл.
664405
  Бакши Как действуют различные роды войск / Бакши. – Москва : Госвоениздат, 1926. – 32 с. – (На страже СССР. Рабоче-крестьянская б-ка / под ред. М. Алексинского, А. Горина, А. Кадишева ; № 31)
664406
  Мингажев С. Как дела почтовые? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 46/47. – С. 7-11. – ISSN 0234-1670


  Пошта в світі
664407
  Шомоди Тот Как дела, молодой человек? / Шомоди Тот. – М, 1971. – 271с.
664408
  Шомоди Тот Как дела, молодой человек? / Шомоди Тот. – М, 1984. – 365с.
664409
  Гребнев А.В. Как делается газета / А.В. Гребнев. – Москва, 1967. – 151с.
664410
  Корнилов Ю.Э. Как делается заговор / Ю.Э. Корнилов. – М., 1985. – 222с.
664411
   Как делается президент. – М., 1985. – 311с.
664412
   Как делается стенная газета. – Рязань, 1958. – 40с.
664413
  Никольсон Г. Как делался мир в 1919 г. / Г. Никольсон. – М, 1945. – 298с.
664414
  Хойер В. Как делать бизнес в Европе / В. Хойер. – Москва, 1990. – 253с.
664415
  Хойер В. Как делать бизнес в Европе / В. Хойер. – Москва, 1991. – 253с.
664416
  Хойер В. Как делать бизнес в Европе / В. Хойер. – Москва : Прогресс, 1992. – 253с.
664417
  Куликов Дмитрий Как делать в путешествиях фотографии за которые не стыдно // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 74-77 : фото
664418
  Куликов Дмитрий Как делать в путешествиях фотографии, за которые не стыдно - 2 // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 30-33 : фото
664419
  Маяковский В.В. Как делать стихи / В.В. Маяковский. – Москва, 1931. – 128с.
664420
  Маяковский В.В. Как делать стихи. / В.В. Маяковский. – Москва, 1963. – 63с.
664421
  Маяковский В.В. Как делать стихи? / В.В. Маяковский. – Москва, 1927. – 54 с.
664422
  Маяковский В.В. Как делать стихи? / В.В. Маяковский. – Москва, 1940. – 48с.
664423
  Маяковский В.В. Как делать стихи? / В.В. Маяковский. – Москва, 1952. – 40с.
664424
  Гаврилов К.В. Как делать сюжет новостей и стать медиатворцом / Константин Гаврилов. – Санкт-Петербург : Амфора, 2007. – 304 с. – (Знаю как). – ISBN 978-5-367-00469-4
664425
  Фрейдлин Ю.С. Как делают почтовые марки. / Ю.С. Фрейдлин. – М, 1972. – 33с.
664426
  Гуревич В.Я. Как делают стенную газету / В.Я. Гуревич. – М., 1957. – 119с.
664427
  Земская Е.А. Как делаются слова / Е.А. Земская. – М., 1963. – 93с.
664428
  Суржикова Н.Я. Как делаются слова / Н.Я. Суржикова. – Москва, 1988. – 160с.
664429
  Болоховский А.М. Как демонстрируются кинофильмы / А.М. Болоховский. – Москва : Госкиноиздат, 1950. – 80 с. – (Популярная кинотехническая библиотека)
664430
  Сальников П.Г. Как день единый / П.Г. Сальников. – Воронеж, 1986. – 446с.
664431
   Как День знаний встретишь - так учебный год и закончишь! // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 2-3. – ISSN 1726-667Х
664432
  Шнитников В.Н. Как дети могут помочь ученым? / В.Н. Шнитников. – Л., 1925. – 47с.
664433
  Шумский И.П. Как дети овладевают техникой / И.П. Шумский. – М., 1935. – 63с.
664434
  Карандашев Ю.Н. Как дети понимают взрослых? / Ю.Н. Карандашев. – Минск, 1981. – 208с.
664435
  Зорина Д.Ю. Как Джон Стрэчи "обновил" Маркса / Д.Ю. Зорина. – М., 1964. – 110с.
664436
  Фомин А. Как диверсанты князя Боргезе ворочали украинскую кукурузу // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 35/1


  Скорцеени Отто (1908-1975) - немецкий диверсант австрийского происхождения, оберштурмбаннфюрер СС, получивший широкую известность в годы Второй мировой войны своими успешными спецоперациями. Самая известная операция Скорцени - освобождение из ...
664437
  Кочетова Как до звезды небесной? О стихотворении О. Мандельштама "Я к губам подношу эту зелень..." на французском языке / Кочетова, , О. Луценко // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 46. – С. 93-99.
664438
  Гиталов А.В. Как добиться высокой выработки на трактор / А.В. Гиталов. – Москва, 1952. – 24с.
664439
  Мордашов А. Как добиться максимального эффекта от вступления // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 9 : Россия - ВТО. – С. 12-14. – ISSN 2074-6040


  В статье показаны возможности и преимущества вступления в ВТО для бизнеса и экономики России в целом и пути реализации этих преимуществ.
664440
   Как добиться успеха. – М., 1991. – 509с.
664441
  Никитин В.А. Как добиться хорошей работы телевизора / В.А. Никитин. – Москва, 1988. – 240 с.
664442
   Как добывается и обрабатывается железо. – М., 1924. – 80с.
664443
  Никитин П.А. Как добывается счастье / П.А. Никитин. – М, 1967. – 392с.
664444
  Генерозов В.Я. Как добывать пушных зверей капканами / В.Я. Генерозов. – Петербург, 1921. – 100 с.
664445
  Чичков В.М. Как добывают золото спорсмены. / В.М. Чичков. – М., 1971. – 112с.
664446
  Погодин С.А. Как добыли советский радий / С.А. Погодин, Э.П. Либман. – М., 1971. – 232с.
664447
  Погодин С.А. Как добыли советский радий / С.А. Погодин, Э.П. Либман. – 2-е изд., испр. и допол. – Москва : Атомиздат, 1977. – 248 с.
664448
  Кох Эрвин Как дожить до 2100 года : наука / Кох Эрвин, Козловская Полина // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 138-147 : Фото. – ISSN 1029-5828
664449
  Дмитрук М. Как дожить до третьего тысячелетия / М. Дмитрук. – Москва : Т-Око, 1991. – 149с.
664450
  Надеинский Б.П. Как должен организовать работу студент Всесоюзного заочного политехнического института / Б.П. Надеинский. – 6-е изд. – Москва, 1961. – 48с.
664451
   Как должны работать ясли в колхозах. – 2-е изд. перераб. – Горький, 1936. – 52с.
664452
  Шамов И.В. Как дорога ты мне, Россия! / И.В. Шамов. – М., 1966. – 128с.
664453
  Шамов И.В. Как дорога ты мне, Россия! / И.В. Шамов. – М., 1986. – 79с.
664454
  Богданова Светлана Как Дубна открыла свой первый туристский сезон : Колоссы Подмосковья. Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 70-71 : Фото
664455
  Чешихин В.Е. Как думает партия Народной Свободы решить земельный вопрос / В.Е. Чешихин; Партия Народной Свободы. – Москва : Изд. "Народное право". – 20с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
664456
  Заборов М.А. Как душу в плен берут / М.А. Заборов. – Москва, 1974. – 256с.
664457
  Георгиев Е. Как един библиотекар се изкачва по стълбите Професионални звания в областта на библиотечно-информационните дейности в Республике Сърбия
664458
  Георгиев Е. Как един библиотекар се изкачва по стълбите Професионални звания в областта на библиотечно-информационните дейности в Республике Сърбия // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2017. – Г. 24 (63), 1. – С. 22-30. – ISSN 0861-847Х
664459
  Экштут С. Как Елизавета Петровна Европу к миру принудила // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 11. – С. 61-67. – ISSN 0235-7089
664460
  Экштут С. Как Елизавета Петровна Европу к миру принудила // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 12. – С. 78-85. – ISSN 0235-7089
664461
  Хлуденев А.П. Как есть / А.П. Хлуденев. – М, 1987. – 218с.
664462
   Как ехото не глъхне : нов сборник с изследвания за П. К. Яворов. – София : Св. Климент Охридски : Фондация Яворов, 1996. – 267 с.
664463
  Иванов Сергей Как жадно к небу рвешься ты = GEOистория вещей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 258-260 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
664464
  Воробьев-Обухов Алексей Как жар загребать : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 152-154 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
664465
  Кулешов А.П. Как же быть? / А.П. Кулешов. – Москва, 1969. – 288с.
664466
  Кулешов А.П. Как же быть? / А.П. Кулешов. – Москва, 1977. – 432с.
664467
  Кулешов А.П. Как же быть? / А.П. Кулешов. – Москва, 1988. – 334с.
664468
  Смаллиан Р.М. Как же называется эта книга? / Р.М. Смаллиан. – М., 1981. – 239с.
664469
  Сергеенко П.А. Как живет и работает гр. Л.Н. Толстой / П. Сергеенко. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1898. – [2], 106 с., 3 л. ил., ил.
664470
  Ланов В.И. Как живет мелкий фермер в Соединенных Штатах Америки / В.И. Ланов. – Москва, 1937. – 72с.
664471
  Максимов Н.А. Как живет растение. / Н.А. Максимов. – М., 1951. – 110с.
664472
  Амонашвили Ш.А. Как живёте дети? : книга для учителя / Ш.А. Амонашвили. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1991. – 175 с. : ил.
664473
  Фрадкин А.В. Как живете, Ивановы? / А.В. Фрадкин. – Москва, 1983. – 119с.
664474
  Фрадкин А.В. Как живете, Ивановы? / А.В. Фрадкин. – Москва, 1985. – 116с.
664475
  Малиновский А.В. Как живется, земляки?! Из жизни рядовых одесситов : худож.-докум. почти что повесть / Альберт Малиновский. – Изд. 2-е. – Одесса : Астропринт, 2017. – 658, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-927-244-7
664476
  Лисицын А.Н. Как живешь, мама? (Очерки). / А.Н. Лисицын. – Воронеж, 1965. – 135с.
664477
   Как живешь, первичная?. – К., 1990. – 204с.
664478
   Как живешь, Сыктывкар?. – Сыктывкар : Коми кн. изд., 1990. – 154 с. : ил. – ISBN 5-7555-0269-2
664479
  Атаджанов А. Как живешь, Яран ? : роман / Ата Атаджанов ; пер. с туркм. В. Цыбина. – Москва : Советский писатель, 1982. – 288 с.
664480
  Краснопевцев В.П. Как животные служат людям / В.П. Краснопевцев. – Ленинград, 1971. – 239с.
664481
  Снегирев Г.Я. Как животных цвет защищает / Г.Я. Снегирев. – М., 1983. – 22с.
664482
   Как живут и борются партии коммунистов. – Прага, 1981. – 335с.
664483
  Селивановский И.П. Как живут и работают китайцы / И.П. Селивановский. – Москва : Типо-литография Русского Товарищества печатного и издательского дела, 1904. – 80 с.
664484
  Кожевников Г. Как живут и работают пчёлы / Г. Кожевников. – Москва-Л., 1930. – 236с.
664485
  Селивановский И.П. Как живут и работают японцы / И.П. Селивановский. – Москва : Типо-литография Русского Товарищества печатного и издател. дела, 1904. – 114 с.
664486
  Ринг И.Г. Как живут крестьяне в Латвии / И.Г. Ринг. – Ленинград : Ленпартиздат, 1934. – 92 с.
664487
  Савельев Л. Как живут народы северного края / Л. Савельев. – Москва-Ленинград : Гос. изд-во, 1928. – 76, [2] с.
664488
  Дадыкин В.П. Как живут растения на холодной почве / В.П. Дадыкин. – Якутск, 1953. – 32с.
664489
  Арменго Р. Как живут французы / Арменго Р. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 32 с.
664490
  Москвкин В.Ф. Как жизнь, Семен? / В.Ф. Москвкин. – Ярославль, 1960. – 248с.
664491
  Московкин В.Ф. Как жизнь, Семен? / В.Ф. Московкин. – Ярославль, 1969. – 215 с.
664492
  Белай А.А. Как жизнь? : рассказы / Александр Белай ; [худож. Е. Филиппова]. – Москва : Советский писатель, 1987. – 255, [1] с. : ил.
664493
  Скульский Г.М. Как жил бы ты? / Г.М. Скульский. – Москва, 1979. – 271с.
664494
  Кирпищикова А.А. Как жили в Куморе / А.А. Кирпищикова. – Пермь, 1987. – 455с.
664495
  Забелин И.Е. Как жили в старину русские цари-государи / И.Е. Забелин. – Москва : Панорама, 1991. – 48с. – (Мгновения истории). – ISBN 5-85220-103-0
664496
  Литаврин Г.Г. Как жили византийцы / Г.Г. Литаврин. – М, 1974. – 192с.
664497
  Литаврин Г.Г. Как жили византийцы / Г.Г. Литаврин. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1997. – 256с. – (Византийская библиотека. Исследования). – ISBN 5-98329-031-3
664498
  Колобова К.М. Как жили древние греки / К.М. Колобова, Е.Л. Озерецкая. – Л., 1959. – 166с.
664499
  Савельева Т.Н. Как жили египтяне во времена строительства пирамид / Т.Н. Савельева. – М., 1971. – 118с.
664500
   Как жили и боролись за свое освобождение рабочие и крестьяне в царской России.. – М., 1948. – 30 с.
664501
   Как жили и боролись за свое освобождение рабочие и крестьяне в царской России.. – М., 1949. – 42 с.
664502
  Нечкина М.В. Как жили и боролись крестьяне в крепостное время. / М.В. Нечкина. – Москва, 1937. – 115 с.
664503
  Крикотун В.М. Как жили крепостные крестьяне Киево-Печерской Лавры / В.М. Крикотун. – Киев, 1958. – 15 с.
664504
  Беляев И. Как жили крестьяне Воронежской губернии до Великой Октябрьской социалистической революции / И. Беляев. – Воронеж : Воронежоблгиз, 1949. – 55 с. : ил.
664505
  Кудрявский Д. Как жили люди в старину : Очерки первобытной культуры / Проф. Д. Кудрявский. – 3-е изд., испр. и доп. – Юрьев : Типография К. Маттисена, 1906. – IV, 94, [1] с. – Библиогр. в предисл.
664506
  Прилежаева-Барская Как жили наши предки славяне / Прилежаева-Барская. – Л, 1949. – 76с.
664507
  Прилежаева-Барская Как жили наши предки славяне : для сред. возраста / Прилежаева-Барская. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1952. – 76 с. – (В помощь школьнику)
664508
  Волин Б.М. Как жили рабочие и крестьяне в царской России / Б. Волин, проф. – [Троицк] : [Троицкая тип.]. – (В помощь слушателям политшкол)
Беседа 1. – 1946. – 12 с. – Автор указан в конце текста: проф. Б. Волин. - Без обл. и тит. л.
664509
  Волин Б.М. Как жили рабочие и крестьяне в царской России / Б. Волин, проф. – Астрахань : Обл. газ.-кн. изд-во ; [Тип. газ. "Волга"]. – (В помощь слушателям политшкол)
Беседа 1. – 1946. – 23 с.
664510
  Васильев И.А. Как жить будете, мальчики? / И.А. Васильев. – Москва, 1973. – 144с.
664511
  Букчин С. Как жить, Лев Николаевич?...Очерки о белорусских корреспондентах Льва Толстого / С. Букчин. – Минск, 1979. – 207с.
664512
  Харитонов Э. Как Жуков Москву оборонял // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 4 (136). – С. 160-172. – ISSN 1606-0219
664513
  Муровцев Алексей Как за 4 недели привлечь 16 тысяч туристов и перевыполнить план: "турецкое чудо" для Украины // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 2-3 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
664514
  Гончаров Е.И. Как забивают гвозди / Е.И. Гончаров. – М, 1970. – 206с.
664515
  Гончаров Е.И. Как забивают гвозди / Е.И. Гончаров. – Донецк, 1981. – 198с.
664516
  Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. / Д. Карнеги. – М.
Ч.4-6. – 1990. – 63с.
664517
  Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. / Д. Карнеги. – М., 1994. – 267с.
664518
  Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей; Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично; Как перестать беспокоиться и начать жить. / Д. Карнеги. – Алма-Ата, 1991. – 492с.
664519
  Рафел М.Н. Как завоевать клиента / М.Н. Рафел. – С-Пб, 1996. – 352с.
664520
  Зернов В.А. Как завоевать лидерство в международной конкуренции вузов? / В.А. Зернов, В.А. Минаев // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 8. – С. 3-9. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются проблемы конкурентоспособности негосударственной высшей школы России в аспекте мировых рейтингов. Анализируются специфика этих вузов и их конкурентные особенности.
664521
  Карнеги Дейл Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей / Карнеги Дейл. – Москва : Прогресс, 1989. – 720с.
664522
  Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей / Д. Карнеги. – М., 1989. – 281с.
664523
  Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей / Д. Карнеги. – М., 1990. – 281с.
664524
  Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей / Дейл Карнеги; [Общ. ред. и предисл. Зинченко В. П., Жукова Ю. М.] ; Пер с англ. – Новосибирск : Наука, Сибирское отд., 1990. – 259, [4] с. – ISBN 5-02-029952-9
664525
  Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей / Д. Карнеги. – Свердловск, 1990. – 296с.
664526
  Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей : [гл. 6-10 : перевод] : (из цикла: "Диалог времен и народов" / Дейл Карнеги
664527
  Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей / Пер. з англ. З.П.Вольської; Дейл Карнеги. – Днепропетровск : Нонпарель, 1996. – 696с. – ISBN 966-95194-0-3
664528
  Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Как перестать беспокоиться и начать жить / Д. Карнеги. – М., 1989. – 712с.
664529
  Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Как перестать беспокоиться и начать жить / Д. Карнеги. – М., 1989. – 714с.
664530
  Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Как перестать беспокоиться и начать жить / Д. Карнеги. – Минск, 1990. – 670с.
664531
  Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Как перестать беспокоиться и начать жить / Д. Карнеги. – Минск, 1990. – 669с.
664532
  Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Как перестать беспокоиться и начать жить / Д. Карнеги. – М., 1992. – 714с.
664533
  Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как перестать беспокоиться и начать жить / Д. Карнеги. – Кемерево : Кемеров. кн. изд-во, 1990. – 204, [1] с. – В изд. также: Как помочь вашему мужу достичь успеха : [Пер. с англ.] / Дороти Карнеги. – (Советы деловому человеку). – ISBN 5-7550-0111-1
664534
  Шеповальников А.Н. Как заказать сновидение / А.Н. Шеповальников. – Л, 1987. – 154с.
664535
  Островский Н. Как закалялась сталь : Роман / Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1944. – 356с.
664536
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Москва, 1948. – 488с.
664537
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Москва-Ленинград, 1948. – 200с.
664538
  Островский Н. Как закалялась сталь : Роман / Н. Островский. – Курск : Курская правда, 1950. – 313с.
664539
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Краснодар, 1951. – 374с.
664540
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Москва, 1952. – 380с.
664541
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Москва, 1955. – 580с.
664542
  Бондаренко Ф.П. Как закалялась сталь : пьеса : [в 3-х д., 12-ти карт.] / Ф.П. Бондаренко. – Москва : Искусство, 1955. – 88 с. – (Б-чка "Репертуар худож. самодеятельности" ; № 15)
664543
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Москва, 1958. – 391с.
664544
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Петрозаводск, 1961. – 559с.
664545
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Грозный, 1967. – 559с.
664546
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Кишинев, 1967. – 514с.
664547
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Ленинград, 1967. – 360с.
664548
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Москва, 1967. – 421-757с.
664549
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Архангельск, 1968. – 334с.
664550
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Москва, 1969. – 413с.
664551
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Москва
2. – 1969. – 366с.
664552
  Островский Н Как закалялась сталь : Роман / Н Островский : Молодая гвардия, 1970. – 384 с.
664553
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 368 с.
664554
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Ленинград, 1971. – 318с.
664555
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Махачкала, 1971. – 304с.
664556
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Иркутск, 1972. – 351с.
664557
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Тула, 1973. – 352с.
664558
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Тула, 1975. – 332с.
664559
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Москва, 1976. – 384с.
664560
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Кишинев, 1977. – 400с.
664561
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Москва, 1977. – 383с.
664562
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Москва, 1977. – 351с.
664563
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Москва, 1977. – 367с.
664564
  Островский Н. Как закалялась сталь // Чапаев / Д.А. Фурманов. – Москва : Детская литература, 1979. – С. 253-569
664565
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Москва, 1980. – 383с.
664566
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Москва, 1982. – 590с.
664567
  Островский Н. Как закалялась сталь : Роман / Н. Островский. – Москва : Художественная литература, 1982. – 382 с.
664568
  Островский Н.А. Как закалялась сталь / Н.А. Островский. – Москва, 1984. – 127 с.
664569
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Москва, 1984. – 366с.
664570
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Киев, 1985. – 432с.
664571
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Москва, 1986. – 492с.
664572
  Островский Н.А. Как закалялась сталь // Чапаев / Д.А. Фурманов. – Москва : Детская литература, 1986. – С. 253-569
664573
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Москва, 1987. – 547с.
664574
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Киев, 1989. – 349с.
664575
  Островский Н.А. Как закалялась сталь : Роман / Н.А. Островский. – Москва, 1989. – 382с.
664576
  Шкарпова Е. Как закалялась сталь // Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2012. – № 9 (19) сентябрь. – C. 110-120. – ISSN 2221-4542


  Неизвестные факты из жизни Игоря Коломойского
664577
  Островский Н. Как закалялась сталь: Лит. сценарий / Н. Островский. – Москва -Ленинград, 1937. – 207с.
664578
  Островский Н. Как закалялась сталь: роман. / Н. Островский. – Москва-Л., 1935. – 176с.
664579
  Островский Н. Как закалялась сталь: роман. / Н. Островский. – 36-е изд. – Москва, 1937. – 431с.
664580
  Островский Н. Как закалялась сталь: роман. / Н. Островский. – Махачкала, 1938. – 330с.
664581
  Островский Н. Как закалялась сталь: роман. / Н. Островский. – Москва, 1938. – 216с.
664582
  Островский Н. Как закалялась сталь: роман. / Н. Островский. – Москва, 1938. – 250с.
664583
  Островский Н. Как закалялась сталь: роман. / Н. Островский, 1946. – 411с.
664584
  Островский Н. Как закалялась сталь: роман. / Н. Островский. – Москва, 1947. – 220с.
664585
  Островский Н. Как закалялась сталь: роман. / Н. Островский. – Москва, 1947. – 357с.
664586
  Лаптев А.П. Как закалять детей / А.П. Лаптев. – М, 1988. – 48с.
664587
   Как заключать международные торговые контаркты. – К., 1992. – 128с.
664588
   Как заключать международные торговые контракты. – Київ : Международный компьютерный клуб Украины, 1992. – 128с. – ISBN 5-7770-0590-Х
664589
   Как заключить контракт с инофирмой. – Спб., 1993. – 307с.
664590
   Как законно обойти мораторий на продажу земли // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 11. – С. 27-30.
664591
  Кремс А.Я. Как залегает нефть в недрах земли. / А.Я. Кремс, Я.М. Перельман. – Баку, 1932. – 34с.
664592
  Кочетов А.И. Как заниматься самовоспитанием / А.И. Кочетов. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 254, [2] с.
664593
  Кочетов Как заниматься самовоспитанием / Кочетов. – 3-е изд., доп. и перераб. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 286, [2] с.
664594
  Рубакин Н.А. Как заниматься самообразованием / Н.А. Рубакин. – Москва, 1962. – 127с.
664595
  Крупянская В.Ю. Как записывать устное народное творчество / В.Ю. Крупянская. – М., 1940. – 12с.
664596
  Егоров А.Б. Как заполнить грузовую таможенную декларацию / А.Б. Егоров, А.П. Шейко. – К, 1993. – 106с.
664597
  Коноваленко В.В. Как заработать деньги на разработке и продаже программного обеспечения / В.В. Коноваленко. – Харків : Консум, 1999. – 144с. – ISBN 966-7124-70-3
664598
  Калиниченко Александр Как заработать на визах // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 64-67 : фото
664599
  Миклевски Ежи Как заработать на отельных инвестициях, а не терять на этом? / Миклевски Ежи, Пидмогильный Сергей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 70-71 : фото
664600
  Богданова Светлана Как заработать на чужих встречах : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 24-27 : Фото
664601
  Афонасьева А.В. Как зарубежные китайцы помогают КНР // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 8 (649). – С. 30-36. – ISSN 0321-5075
664602
  Фурсов С.П. Как зарядить аккумулятор / С.П. Фурсов. – изд. 3-е, испр. и доп. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 232 с.
664603
  Кабузан В.М. Как заселялся Дальний Восток / В.М. Кабузан. – 2-е изд., доп. – Хабаровск, 1976. – 198с.
664604
  Солнцев А.М. Как заставить государства соблюдать экологические права человека? / А.М. Солнцев, Н.А. Петрова // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 41-49. – ISSN 1560-2893
664605
  Мамонтова З.А. Как засушить растение / З.А. Мамонтова. – М., 1961. – 8с.
664606
  Шуртаков С.И. Как затачивать резец. / С.И. Шуртаков. – М, 1977. – 111с.
664607
  Кислій Т. Как защитить авторские права в Интернете? // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 16, август. – С. 12
664608
  Чечот Д.М. Как защитить свое право / Д.М. Чечот. – М, 1987. – 350с.
664609
  Авилина И.В. Как защитить свое право в суде : создание, структура, функционирование, прекращение деятельности / И.В. Авилина. – Москва : Знание, 1991. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 8/1991 ; Право в нашей жизни)
664610
  Алексеев А.И. Как защитить себя от преступника / А.И. Алексеев, Ю.В. Васильев, Г.Г. Смирнов. – Москва : Знание, 1990. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке. технике. Право в нашей жизни ; № 10/1990)
664611
  Стогний Е. Как защитить украинского производителя методами нетарифного регулирования? / Е. Стогний, Е. Зыбцев // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 36-41. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1708-7422
664612
   Как защищаться от оружия массового поражения. – Москва, 1962. – 31с.
664613
   Как защищаться от оружия массового поражения. – Москва, 1962. – 16с.
664614
  Аркадьев Л.А. Как звали неизвестных... : докум. повесть / Л.А. Аркадьев. – Магадан : Книжное издательство, 1973. – 103 с.
664615
  Балакаев А.Г. Как звезды приходят : стихи / А.Г. Балакаев. – Элиста : Калм. кн. изд-во, 1966. – 32 с. – (Современная поэзия Калмыкии)
664616
  Иванов О. Как звучат души // Indigo : молодёжный психологический журнал / " Гранд Григ". – Симферополь, 2011. – № 26. – С. 87-91


  Музыка - вид искусства, художественным материалом которого является звук, особым образом организованный во времени и удивительно эффективный инструмент воздействия на психику человека
664617
  Пальман В.И. Как здоровье, земля? / В.И. Пальман. – М, 1978. – 72с.
664618
  Шенкман С.Б. Как здоровье, сильный пол? / С.Б. Шенкман. – М, 1984. – 64с.
664619
  Брайон А.В. Как зимуют растения / А.В. Брайон. – Киев : Выща школа, 1989. – 64 с. : 5 ил. , 2 табл. – (Новое в жизни, науке и технике - студентам и учащимся). – ISBN 5-11-001212-1


  В брошюре освещается физиологическая природа зимостойкости - важнейшего свойства, определяющего устойчивость многолестних растений к комплексу факторов зимнего периода.
664620
   Как знакомить дошкольников с природой. – М., 1978. – 223с.
664621
  Дал Роальд Как знать... = You Never Know.. : (На английском языке) / Дал Роальд. – Москва : "Цитадель", 2001. – 208с. – (Литературный клуб ; Совершенствуем английский). – ISBN 5-7657-0147-7
664622
  Латынина Л.С. Как зовут девочку? / Л.С. Латынина. – М, 1974. – 46с.
664623
   Как зовут четверку "Битлз"?. – Москва : Радуга, 1990. – 432с.
664624
  Шокин П.Ф. Как и для чего измеряют силу тяжести / П.Ф. Шокин. – Москва : Геодезиздат, 1951. – 56 с.
664625
  Королев Б.И. Как и зачем "улучшают" социализм / Б.И. Королев. – М, 1970. – 111с.
664626
  Андреев И.Д. Как и зачем люди познают мир / Андреев И.Д. ; Нар. ун-т культуры. – Москва : Знание, 1961. – 40 с. – (Общественно-политический факультет ; 7)
664627
  Антипов Г.А. Как и зачем нужно изучать историю в школе и университете? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 8/9. – С. 125-132. – ISSN 0869-3617


  Рассматриваются основные культурологические контексты, учёт которых требуется для создания «единого учебника истории». К таковым относятся: мемориальная практика, историческая память, научная рациональность. Необходимо внятное осознание их границ и ...
664628
  Микулич И.Н. Как и какие учебные пособия можно изготовить по географии. / И.Н. Микулич. – Махачкала, 1952. – 100с.
664629
  Рубакин Н.А. Как и когда появились люди на земле / Н.А. Рубакин. – Москва-Л., 1925. – 86с.
664630
   Как и кто может отстоять мир. – Прага, 1981. – 144 с.
664631
   Как и куда? : Как началось создание всего, что будет после смерти, и что в дальнейшем / Духовное управление мусульман Украины. – 8-е изд. – Киев : Аль-Иршад, 2010. – 40 с. – (Ислам для всех)
664632
  Гулиев А. Как и почему Гейдар Алиев заложил основы силы и стабильности института президентства в Азербайджане // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 584-590. – ISSN 1563-3349


  Рассмотрены определения граней и перспектив совершенствования института президентства в Азербайджане, чем является научное понимание воздействия этого института на состояние устойчивости всей институциональной структуры государства
664633
  Фалин В. Как и почему Горбачев простил Яковлеву сотрудничество со спецслужбами США // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 2 (146) февраль. – С. 181-186. – ISSN 1606-0219
664634
  Рубакин Н.А. Как и с какой целью читать книги : практические советы Н.А. Рубакина. – 30 с. – Экз. деф., без обл.
664635
  Смольянинов И.И. Как и чем питается лес / И.И. Смольянинов, О.А. Климова. – М., 1978. – 120с.
664636
  Петербургский А.В. Как и чем питаются растения / А.В. Петербургский. – Москва, 1964. – 184с.
664637
  Крупская Н.К. Как и чему учиться / Н.К. Крупская. – М.-Л, 1925. – 159с.
664638
  Партридж Дж. Э. Как и что рассказывать детям в школе и дома : (американский метод творческого рассказывания) / Э.Н. и Дж.Э. Партридж ; Рер. с англ. и предисл. Л.Б. Хавкиной-Гамбургер ; Вступ. ст. А.М. Калмыковой. – Москва : Мир, 1914. – IV, 170 с. : ил.
664639
  Ромм М.Д. Как играть в волейбол и итальянскую лапту / М.Д. Ромм. – М.Л, 1930. – 64с.
664640
  Суэтин А. Как играть дебют / А. Суэтин. – М., 1960. – 71с.
664641
  Суэтин А.С. Как играть дебют / А.С. Суэтин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1965. – 78с.
664642
  Суэтин А.С. Как играть дебют / А.С. Суэтин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1981. – 80с.
664643
  Михайленко Н.Я. Как играть с ребенком / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – Москва : Педагогика, 1990. – 160 с.
664644
   Как играют в Петанк? // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 112 : Іл.
664645
   Как играют в твистер? : Вопрос - ответ // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 58 : Фото, карта
664646
  Хэйден Томас Как идет град? : география // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 30 : Фото
664647
  Лункевич В. Как идет жизнь в человеческом теле? / В. Лункевич. – 8-е перер. изд. – Петроград : Начатки знаний, 1923. – 56 с.
664648
   Как идет реформа системы аттестации научно-педагогических кадров? // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России ; Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 2. – С. 29-31. – ISSN 1726-667Х
664649
  Парашар С.П. Как идут дела у исламских банков во время мирового финансового кризиса? / С.П. Парашар, Й. Венкатеш // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – Т. 3, № 4. – С. 56-65. – ISSN 1998-6068
664650
  Арефьев Н.Г. Как из наблюдаемых корреляций оценить причинно-следственные связи? Сравнение подходов, используемых в экономике и компьютерных науках / Н.Г. Арефьев, С.А. Кузнецов, К.А. Пономарёв // Экономический журнал Высшей школы экономики : научно-информационный журнал. – Москва, 2015. – Т. 19, № 3. – С. 457-496 : рис. – Библиогр.: 57 назв. – ISSN 1813-8691
664651
  Рассохин Олег Как избежать ERRORa : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 41 : Фото
664652
  Ерасов В.В. Как избежать массовой безработицы / В.В. Ерасов, Н.Н. Скворцов. – Київ : Нац. центр производ-ти, 1994. – 110с. – ISBN 577400306Х
664653
  Пушкарук В.И. Как избежать налогов. / В.И. Пушкарук. – К., 1994. – 46с.
664654
  Фриче К. Как избежать ошибок в фотографии. / К. Фриче. – К, 1980. – 248с.
664655
  Щекин Г.В. Как избежать ошибок при устройстве на работу. / Г.В. Щекин. – 3-е изд. – К, 1994. – 96с.
664656
  Фелик Никита Как избежать проблем на границе / Фелик Никита, Малов Антон // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 46-49 : фото
664657
   Как избежать финансовых санкций. – 3-е изд. перераб. доп. – К., 1995. – 40с.
664658
  Каржанский Н. Как избиралась и работала Московская городская дума. / Н. Каржанский. – М., 1947. – 60с.
664659
  Федоров В. Как избирают президента США / В. Федоров. – М., 1980. – 95с.
664660
  Куликов В.В. Как изготовить самодельную логарифмическую линейку : Пособие для учителей / В.В. Куликов. – Москва, 1958. – 38 с.
664661
  Шапиро Н.Г. Как издают научные книги и статьи в США // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 2015. – № 1 (396)
664662
  Чаклин А.В. Как изжить вредные привычки / А.В. Чаклин. – М., 1988. – 64с.
664663
  Капалкин В. Как изжить товарный голод / В. Капалкин. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1928. – 37, [1] с. – (О решениях XV съезда ВКП(б). Библиотека "Простые беседы")
664664
  Цикото И.А. Как изменилась жизнь на селе Авдотьино за 30 лет. / И.А. Цикото. – М, 1947. – 47с.
664665
   Как изменить размер алиментов // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 23, декабрь. – С. 7
664666
  Вольф М. Как изменить толочное трехполье / М. Вольф. – Изд. 2-е. – Харків, 1922. – 23с.
664667
  Рябчун Ю. Как изменятся принципы финансирования вузов. В МОН призвали вузы объединяться, чтобы эффектнее использовать ресурсы // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2020. – 10 февраля (№ 3). – С. 26
664668
  Петрянов И.В. Как измерили атом / И.В. Петрянов. – Москва : ОНТИ, 1935. – 207 с.
664669
  Гурина Р. Как измерить профессиональную компетентность? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 82-89. – ISSN 0869-3617


  В настоящее время компетентность трактуется как способность (или способность+готовность) к реализации приобретенных знаний, умений, опыта в реальной деятельности
664670
  Зубов В.М. Как измеряется производительность труда в США / В.М. Зубов. – Москва, 1990. – 143 с.
664671
  Водрачка К. Как измеряли дунайское русло // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 105-109. – ISSN 0235-7089
664672
  Шпилевский А. Как изобретали планетарий // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 914 (11). – С. 20-26. – ISSN 0320-331Х
664673
  Тринг М. Как изобретать? / М. Тринг, Э. Лейтуэйт. – М., 1980. – 272с.
664674
  Беляева З.Н. Как изучать 1 том "Капитала" К. Маркса / З.Н. Беляева. – Москва, 1969. – 48с.
664675
  Стуков С.А. Как изучать бухгалтерский учет / С.А. Стуков. – М, 1991. – 174с.
664676
  Патык Б.М. Как изучать в курсе политической экономии тезисы ЦК КПСС о 50-летии Великой Октябрськой социалистической революции и юбилейные материалы / Б.М. Патык, Т.А. Нерезов. – Л., 1968. – 52с.
664677
  Веселкина О.М. Как изучать иностранные языки в техническом вузе / О.М. Веселкина. – Москва, 1945. – 32с.
664678
  Марголина С.С. Как изучать иностранные языки. Методич. заметки для консультантов и подписчиков заочных курсов, самоучек и кружков самообразования. / С.С. Марголина. – М.-Л., 1929. – 160с.
664679
  Нижников В.Т. Как изучать историю КПСС / В.Т. Нижников. – Москва, 1970. – 135с.
664680
  Кедров Б.М. Как изучать книгу В.И. Ленина "Метериализм и эмпириокритицизм" / Б.М. Кедров. – Изд. 3-е изд. и доп. – Москва, 1972. – 168с.
664681
  Кедров Б.М. Как изучать книгу В.И. Ленина "Метериализм и эмпириокритицизм" / Б.М. Кедров. – 4-е изд., доп. – М, 1983. – 318с.
664682
  Фурсов В.Н. Как изучать насекомых-энтомофагов (методы выведения паразитических перепончатокрылых насекомых) / В.Н. Фурсов; Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ. – Киев : Логос, 2003. – 72с. – ISBN 5-58670505-8
664683
   Как изучать немецкий язык самостоятельно. – М., 1963. – 140с.
664684
  Доброхотов В. Как изучать политическую книгу / В. Доброхотов. – Горький, 1969. – 127с.
664685
   Как изучать политическую экономию. – Воронеж, 1961. – 32с.
664686
  Пикман А.М. Как изучать работу В.И.Ленина "Детская болезнь "левизны" в коммунизме" / А.М. Пикман. – М, 1983. – 40с.
664687
   Как изучать свой край. – Ленинград, 1925. – 215с.
664688
   Как изучать свой край. – Ленинград, 1926. – 229с.
664689
   Как изучать свой край. – Горно-Алтайск, 1960. – 88с.
664690
   Как изучать труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина в курсе марксистско-ленинской философии. – 4-е изд., доп. – М., 1985. – 223с.
664691
  Мелешина А.М. и др. Как изучать физико-математические дисциплины в вузе / А.М. и др. Мелешина. – Воронеж, 1988. – 208с.
664692
  Фурманов Г.Л. Как изучать философские произведения основоположников марксизма-ленинизма. / Г.Л. Фурманов. – М., 1971. – 139с.
664693
   Как изучать философские труды К.Маркса, Ф.Энгельса и В.И.Ленина. – Москва : Мысль, 1969. – 192 с.
664694
  Блонский П.П. Как изучать школьника / П. Блонский. – Москва : Новая Москва, 1926. – 30 с. – (Из педагогической практики / под ред. А.И. Радченко)
664695
   Как изучают Вселенную. – Москва : Знание, 1965. – 46 с.
664696
  Медреш Е.В. Как изучают всемирную историю американские школьники: опыт академической компаративистики // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 191-202. – ISBN 978-966-8558-75-7
664697
  Гурев Г.А. Как изучают природу светил / Г.А. Гурев. – Москва, 1945. – 40 с.
664698
   Как изучают рождаемость. – М., 1983. – 128с.
664699
   Как изчать политическую экономию социализма. – М., 1961. – 240с.
664700
  Котов Павел Как Иисус стал Бодхисатвой : мифология // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 138-147 : Фото
664701
  Демосфенова Г.Л. Как иллюстрируется книга / Г.Л. Демосфенова. – Москва : Академия художеств СССР, 1961. – 64 с.
664702
  Юровский Д. Как имея налоговый долг одну гривню потерять все предприятие, или налоговый залог "в законе" // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 54-58.
664703
  Шалагинов В.К. Как иногда бывает / В.К. Шалагинов. – М, 1964. – 46с.
664704
  Шалагинов В.К. Как иногда бывает... / В.К. Шалагинов. – М, 1964. – 46с.
664705
  Энгельке У.Д. Как интегрировать САПР и АСТПП / У.Д. Энгельке. – Москва : Машиностроение, 1990. – 319с.
664706
  Руст М. Как интернет (почти) победил режим // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2020. – 3. – С. 349-362. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
664707
  Рытхэу Ю.С. Как искали Полярный круг : рассказы / Юрий Рытхэу ;. – Ленинград : Детская литература,ЛО, 1978. – 94 с.
664708
  Буров А.П. Как искать алмазы / А.П. Буров. – Изд. 2-е. – М., 1962. – 38с.
664709
  Петровская А.Н. Как искать бокситы / А.Н. Петровская. – М., 1951. – 27с.
664710
  Шифрин Д.В. Как искать железные руды / Д.В. Шифрин. – М, 1962. – 28с.
664711
  Шифрин Д.В. Как искать железные руды / Д.В. Шифрин. – М, 1962. – 28с.
664712
  Хрипков А.В. Как искать золото / А.В. Хрипков. – Магадан, 1960. – 26с.
664713
  Орешникова Е.П. Как искать каолин и минеральные краски / Е.П. Орешникова. – 2-е. – М., 1962. – 22с.
664714
  Бетехтин А.Г. Как искать марганцевые руды / А.Г. Бетехтин. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 28 с.
664715
  Гудалин Г.Г. Как искать медные руды / Г.Г. Гудалин. – Москва : Госгеолитиздат, 1952. – 24с.
664716
  Гудалкин Г.Г. Как искать медные руды / Г.Г. Гудалкин. – 2-е. – М, 1959. – 24с.
664717
  Черносвитов Ю.Л. Как искать месторождения глин / Ю.Л. Черносвитов. – Москва : Госгеолихдат, 1952. – 40с.
664718
  Черносвитов Ю.Л. Как искать месторождения глин / Ю.Л. Черносвитов. – М, 1962. – 36с.
664719
  Марков П.Н. Как искать месторождения слюд / П.Н. Марков. – Москва : Госгеолиздат, 1952. – 24 с.
664720
  Марков П.Н. Как искать месторождения слюд / П.Н. Марков. – М, 1959. – 20с.
664721
  Жуков Л.Н. Как искать поделочные и драгоценные камни / Л.Н. Жуков. – Изд. 2-е. – М., 1962. – 38с.
664722
  Корин И.З. Как искать руды никеля / И.З. Корин. – Москва : Госгеолиздат, 1952. – 48с.
664723
  Корин И.З. Как искать руды никеля. / И.З. Корин. – 3-е изд., перераб. – М., 1962. – 46с.
664724
  Ожинский И.С. Как искать урановые руды / И.С. Ожинский, П.В. Соколов, Б.Я. Юфа. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 55с.
664725
  Соболевский В.И. Как искать флюорит / В.И. Соболевский. – М, 1952. – 24с.
664726
   Как искры общего огня.... – Днепропетровск, 1986. – 190с.
664727
  Левина С.С. Как использовать библиографию в массовой библиотеке / С.С. Левина. – М, 1959. – 84с.
664728
  Левина С.С. Как использовать библиографию в массовой библиотеке / С.С. Левина. – М, 1960. – 88с.
664729
   Как использовать БСО "Туристская путевка" : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 14-15
664730
  Лебедева Э.И. Как использовать в работе массовой библиотеки рекомендательный указатель "Литература и искусство" / Э.И. Лебедева. – Москва, 1969. – 10с.
664731
  Кузнецов Алексей Как использовать контакт-центры при обслуживании посетителей веб-сайта : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 38-41
664732
  Олійник Я.Б. Как использовать потенциал Украины // Наша газета. – №26
664733
  Гирман В. Как используют палестинцев Эрдоган и все-все-все // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 21 мая (№ 19/21). – С. 19


  "Налицо очередной трансатлантический раскол из-за трамповых методов решения ближневосточных проблем".
664734
  Полищук В.Р. Как исследуют вещества / В.Р. Полищук. – Москва : Наука. Главная ред физико-математической литературы, 1989. – 224 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып.72)
664735
   Как исчислять себестоимость колхозной продукции. – Москва, 1957. – 75с.
664736
  Цедербаум Ю.Я. Как исчисляются и выплачиваются пенсии рабочим и служащим / Ю.Я. Цедербаум. – Москва, 1970. – 288 с.
664737
   Как исчисляются и выплачиваются рабочим и служащим пенсии по инвалидности. – М., 1961. – 64с.
664738
   Как исчисляются налоги с заработной платы рабочих и служащих. – М., 1984. – 33с.
664739
  Зорич А.А. Как их назвать? / А.А. Зорич. – Киев, 1981. – 368с.
664740
  Кофман А. Как Калифорния получила свое имя // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 92-108. – ISSN 1812-867Х


  Амазонки
664741
  Таркова Радмила Как калмыки Париж брали. Буддийский Храм Победы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 155, август. – С. 112-121 : фото
664742
  Тонин Ю.А. Как камень стал железным. / Ю.А. Тонин. – Л., 1956. – 159с.
664743
  Игитханян М.Х. Как капитал создает общественное мнение? / М.Х. Игитханян, Н.В. Новиков. – Москва, 1965. – 32с.
664744
  Бгажноков Барасби Как Каплан-Гирей "погубил" Мазепу // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С. 48-49. – ISSN 0235-7089


  300-річчя Канжальської битви, в якій Кабарда отримала перемогу над кримсько-турецьким військом.
664745
  Пиментел Г. Как квантовая механика объясняет химическую связь / Г. Пиментел, Р. Спратли. – Москва : Мир, 1973. – 331 с.
664746
  Федоров А.С. Как кино служит человеку / А.С. Федоров, Г.Б. Григорьев. – Москва-Л., 1948. – 55с.
664747
  Федоров А.С. Как кино служит человеку / А.С. Федоров, Г.Б. Григорьев. – Москва, 1949. – 72с.
664748
  Соболев Р.П. Как кино стало искусством / Р.П. Соболев. – К, 1975. – 126с.
664749
  Булгакова Н. Как кино. Журналистам показали научную Швейцарию // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 2 мая (№ 18). – С. 13


  Обучающая поездка по Швейцарии в группе научных журналистов из стран Европы, прежде всего, напомнила, что самые выдающиеся результаты достигаются на перекрестке разных научных дисциплин, школ, подходов и в тесном взаимодействии научных и ...
664750
  Булгакова Н. Как кино. Журналистам показали научную Швейцарию / беседовала Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 18 апреля (№ 16). – С. 18


  Финансовые банки и франки, часы, ножи, шоколад, Альпы... Это то, что еще недавно прежде всего остального всплывало в памяти при упоминании о Швейцарии. После обучающей поездки, организованной Швейцарской ассоциацией научных журналистов для коллег из ...
664751
  Брыль Р. Как Китай купил Балканам место в Евросоюзе // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 5 марта (№ 10). – С. 12


  Пока в Брюсселе решают, как и когда принимать балканские страны в ЕС, Балканы уже "вступили" в Китай.
664752
  Шапиро Б.С. Как колхоз "Красный путь" организовал распределение урожая / Б.С. Шапиро. – М., 1931. – 13с.
664753
  Гаврилюк П. Как колхозы Миасского района освоили травопольные севообороты / П. Гаврилюк. – Челябинск, 1952. – 62с.
664754
  Ленин, В.И. Как коммунисты-большевики относятся к среднему крестьянству. – М.-Птгр., 1919. – 47с.
664755
  Даева М.И. Как контролировать средства индивидуальной защиты / М.И. Даева. – М, 1991. – 93с.
664756
  Субботин В.Е. Как кончаются войны / В.Е. Субботин. – Москва : Воениздат, 1965. – 326с.
664757
  Субботин В.Е. Как кончаются войны / В.Е. Субботин. – Москва, 1971. – 288с.
664758
  Субботин В.Е. Как кончаются войны. / В.Е. Субботин. – Москва, 1975. – 320с.
664759
  Турута И.И. Как корабль назовешь... (заметки о приемах языковой игры в современной эргонимии) // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 180-183
664760
   Как кот ходил с лисом сапоги покупать. – М., 1979. – 8с.
664761
  Паевский Алексей Как кошка с собакой : один кадр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 18-19 : Фото
664762
  Шевцова Л. Как Крещатик стал главной улицей // Цивилизация. Прошлое. Настоящее. Будущее : Международный журнал. – Київ, 2002. – № 4-5. – С.34-37 : С.34-37
664763
  Крывелев И.А. Как критиковали Библию в старину / И.А. Крывелев. – Москва, 1966. – 168с.
664764
   Как купить остров // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 70 : фото
664765
  Михайленко М. Как Кыргызстан стал уникальной демократией // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 23 октября (№ 43). – С. 15


  "Кыргызстан развивается в сторону партийного правления, в котором под фасадом парламентской республики усиливается тандем партийных функционеров с крупным капиталом. В Кыргызстане впервые прошли президентские выборы, которые, похоже, не влекут за собой ...
664766
  Гладков Н.А. Как летают птицы / Н.А. Гладков. – Москва : Советская наука, 1952. – 112 с.
664767
  Филиппов В.В. Как летчику бороться с отрицательной тягой ТВД / В.В. Филиппов. – М, 1961. – 61с.
664768
  Головина Елена Как лечил нас доктор Брэгг : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 122-127 : Фото
664769
  Мазур В. Как лишить плагиаторов ученого звания. Эпидемия интеллектуального воровства в украинской образовательной системе // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 10-16 февраля (№ 6)


  "В последние годы в отечественном научно-образовательном пространстве обострилась болезнь плагиата в диссертациях. Такой диагноз следует из анализа публикаций на эту тему в еженедельнике «2000», других изданиях, а также информации, размещенной во ...
664770
  Колганов Д.И. Как ловить рыбу удочкой. / Д.И. Колганов. – 4-е изд., доп. – М., 1964. – 288с.
664771
  Волков А.М. Как ловить рыбу удочкой. Записки рыболова / А.М. Волков. – Москва, 1953. – 80с.
664772
  Кривицкий А. Как ловят крабов в Сан-Франциско : Очерки. Памфлеты. Рассказы / А. Кривицкий. – Москва : Советский писатель, 1977. – 471с.
664773
  Устенко В.Л. Как лучше использовать буровую технику. / В.Л. Устенко. – Куйбышев, 1957. – 52с.
664774
  Корчак Я. Как любить детей. / Я. Корчак. – М., 1973. – 96с.
664775
  Корчак Я. Как любить детей. / Я. Корчак. – М., 1991. – 192 с.
664776
  Корчак Я. Как любить ребенка : [пер. с польского] / Януш Корчак ; [вступ. ст. М. Кузьмина]. – Москва : Книга, 1980. – 482 с. : ил. – Миниатюрное издание
664777
  Корчак Я. Как любить ребенка / Я. Корчак. – Москва : Политиздат, 1990. – 493с. : ил.
664778
  Водовозова Е.Н. Как люди на белом свете живут. Испанцы / Е.Н. Водовозова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – С.-Петербург : Типография Стасюлевича. Тип. Гоппе, 1900. – IV, 162 с.
664779
  Водовозова Е.Н. Как люди на белом свете живут. Немцы / Е.Н. Водовозова. – С.-Петербург : Типография Балашева и К. Тип. Гоппе, 1895. – VI, [2], 228
664780
  Водовозова Е.Н. Как люди на белом свете живут. Французы / Е.Н. Водовозова. – Изд. 3-е. – Москва : Задруга, 1918. – IV, 231 с.
664781
  Никольский В.К. Как люди научились говорить / В.К. Никольский, Н.Ф. Яковлев ; под ред. И.И. Мещанинова. – Москва : М-во Вооруженных Сил Союза ССР, 1947. – 52 с. – (Научно-популярная б-ка солдата и матроса)
664782
  Кагаров Е.Г. Как люди научились говорить, писать и читать / Е.Г. Кагаров. – Х, 1925. – 59с.
664783
  Касименко В.А. Как люди открывали Землю / В.А. Касименко. – Москва, 1948. – 88с.
664784
  Томилин А.Н. Как люди открывали свою землю / А.Н. Томилин. – Ленинград : Детская литература, 1981. – 176с.
664785
  Затуловский Д.М. Как люди поднимаются на высокие горы / Д.М. Затуловский. – Москва, 1950. – 72 с.
664786
  Окунев Я. Как люди сотворили бога / Я. Окунев. – Рязань : Гостиполитография, 1924. – 100 с.
664787
  Варсанофьева В.А. Как люди узнали, что было на Земле миллионы лет назад / В.А. Варсанофьева. – Москва, 1949. – 71 с.
664788
  Обухова Л.А. Как мальчик стал космонавтом / Л.А. Обухова. – М., 1984. – 39с.
664789
  Пылев Н.Н. Как мальчишка солдатом стал / Н.Н. Пылев. – Воронеж, 1985. – 86с.
664790
  Лелека О. Как маркиза де Помпадур покорила короля и Францию. К 300-летию со дня рождения фаворитки Людовика XV // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 6


  Наш сегодняшний рассказ о королевской фаворитке маркизе де Помпадур, упомянутой Салтыковым-Щедриным в своих "Помпадурах и помпадуршах". О неугомонной маркизе за последние годы в глянцевой прессе написали столько небылиц, что любая женщина Людовика XV ...
664791
  Симонович И.З. и Мичник С.Д. Как мастерить сувениры / И.З. и Мичник С.Д. Симонович. – К., 1978. – 96с.
664792
  Гнеденко Б.В. Как математика изучает случайные явления / Б.В. Гнеденко, И.Н. Коваленко. – К, 1947. – 75 с.
664793
  Столяр А.А. Как математика ум в порядок приводит / Столяр А.А. – Минск : Вышэйшая школа, 1982. – 205 с.
664794
  Столяр А.А. Как математика ум в порядок приводит / Столяр А.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 204, [3] с.
664795
  Рабинович А.Н. Как машина стала автоматом / А.Н. Рабинович. – К., 1976. – 152с.
664796
  Бродский В.Я. Как машина стала красивой / В.Я. Бродский. – Ленинград : Художник РСФСР, 1965. – 150 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 147-149
664797
  Верховский В. Как меня хотели уничтожить : проза: рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 3. – С. 15-26. – ISSN 0131-8136
664798
   Как мерчандайзинг помогает увеличивать прибыль тревел-агенства? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 7 (Прилож). – ISSN 1998-8044
664799
  Бражнин И.Я. Как мимолетное виденье / И.Я. Бражнин. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 295 с.
664800
   Как многие реки в одну.... – Ростов-на-Дону, 1972. – 103с.
664801
  Железнов П.И. Как много пройдено дорог / П.И. Железнов. – М, 1982. – 112с.
664802
  Афанасьева А. Как можно тише : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 5 (1033 ). – С. 123-128. – ISSN 0130-7673
664803
  Соковнин П.Н. Как можно у нас вызвать возникновение правильно организованных мелких хозяйств // Современные вопросы русского сельского хозяйства : К 50-летнему Юбилею И.А. Стебута. – Санкт-Петербург : Изд. почиталей и учеников И.А. Стебута, 1904. – С. 454-469
664804
  Ракитин Ю.В. Как можно управлять ростом и развитием растений. / Ю.В. Ракитин. – М, 1960. – 24с.
664805
  Сергеев Б.Ф. Как мозг учился думать / Б.Ф. Сергеев. – М., 1995. – 206с.
664806
  Ерашов В.П. Как молния в ночи / В.П. Ерашов. – Москва, 1988. – 347с.
664807
   Как молоды мы были.... – Киев, 1989. – 372с.
664808
  Бэдли Хью Как монтировать любительский фильм / Бэдли Хью. – М, 1971. – 80с.
664809
   Как Москву преобразовать в крупный турцентр : NEW! 10 лет ТППП / Ю. Путрик, В. Азар, А. Гидбут, А. Мезенцев // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 20-21
664810
  Дашкевич Я. Как Московия присвоила историю Киевской Руси // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 80-90. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
664811
  Стивенсон Н. Как мотивировать людей: 10-минутный тренинг для менеджера = Motivating people / Н. Стивенсон; Пер. с англ. А.Силантьев. – Москва : Олимп-Бизнес, 2004. – 176с. – ISBN 5-901028-41-4


  Практические рекомендации для менеджеров, заинтересованным в быстром получении результатов
664812
   Как мотивировать сотрудников во время кризиса : технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 44-47
664813
  Савченко Виктор Как мужик генерала победил // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 30 (369). – С. 46-48


  Білогвардійський генерал А. Денікін програв битву за українські степи Нестору Махну.
664814
   Как мужик гусей делил. – 3-е изд. – М., 1980. – 32с.
664815
  Литовченко Елена Как музыкальная пустыня стала музыкальным оазисом : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 37-39 : Фото
664816
   Как мы били японских самураев. – М., 1938. – 340с.
664817
  Томашевский Г. Как мы боремся за высокую культуру производства. / Г. Томашевский. – М., 1958. – 72с.
664818
   Как мы боремся с сектантством. – Алма-Ата, 1965. – 223с.
664819
  Михайлов К В. Как мы варим сталь в мартеновских печах / К В. Михайлов. – М, 1951. – 24с.
664820
  Демидов В.Е. Как мы видим то, что видим / В.Е. Демидов. – Москва : Знание, 1979. – 207с.
664821
  Демидов В.Е. Как мы видим то, что видим / В.Е. Демидов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1987. – 237с.
664822
  Матерова Н.А. Как мы воспитываем своих детей / Н.А. Матерова. – 2-е, испр. – М., 1958. – 31с.
664823
  Петухов В.Д. Как мы выращиваем высокие урожаи гречихи / В.Д. Петухов. – Чебоксары, 1953. – 11с.
664824
  Будагов Р.А. Как мы говорим и пишем. / Р.А. Будагов. – Москва, 1988. – 78с.
664825
  Худин А.Н. Как мы готовим преподавателей университета к инновационным процессам в системе высшего профессионального образования // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-13.
664826
  Дробышевский В.И. Как мы добиваемся поъема льноводства / Дробышевский В.И. – Иваново, 1955. – 11 с.
664827
  Ушаков А.Ф. Как мы добились высоких урожаев зерновых культур. / А.Ф. Ушаков. – Курган, 1954. – 20с.
664828
  Демухаметов Н.А. Как мы добились высокого урожая пшеницы в засушливой степи / Н.А. Демухаметов. – Москва : Знание, 1952. – 14 с. – (3 ; 13)
664829
   Как мы изменили и дополнили Устав сельхозартели. – Москва, 1956. – 199с.
664830
  Комисаренко С. Как мы начинали в нетуманном Альбионе // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 5/6. – С. 129-153. – ISSN 0131-8136
664831
  Анхимов Н.М. Как мы организовывали экономическуй учебу кадров : из опыта работы Олонецкой районной партийной организации / Анхимов Н.М. – Петрозаводск : ГИЗ Карел.АССР, 1957. – 51 с.
664832
   Как мы пишем : [сборник]. – Ленинград : Изд-во писателей в Ленинграде, 1930. – 216 с.


  Содерж. авт.: Андрей Белый, М. Горький, Евг. Замятин, Мих. Зощенко, В. Каверин, Борис Лавренев, Ю. Либединский, Ник. Никитин, Борис Пильняк, М. Слонимский [и др.]
664833
  Федин К.А. Как мы пишем / К.А. Федин. – М., 1966. – 93с.
664834
   Как мы пишем : Сборник. – М. : Книга, 1989. – 195с.
664835
  Далгейш Д. Как мы планировали второй фронт / Д. Далгейш. – М, 1946. – 132с.
664836
  Голдстейн М. Как мы познаем / М. Голдстейн, И.Ф. Голдстейн. – М., 1984. – 256с.
664837
  Лягин И.В. Как мы получаем высокие урожаи проса. / И.В. Лягин. – М., 1954. – 8с.
664838
  Мясникова Наталья Владимировна Как мы попали в "Переплёт" : Год детского чтения в Самарской области // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 31-33. – ISSN 1727-4893


  Успешное проведение Года чтения во многом было обусловлено тем, что библиотеки сумели наладить активный диалог с властью и средствами массовой информации.
664839
  Мясникова Наталья Владимировна Как мы попали в "Переплёт" : Год детского чтения в Самарской области // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 31-33. – ISSN 1727-4893


  Успешное проведение Года чтения во многом было обусловлено тем, что библиотеки сумели наладить активный диалог с властью и средствами массовой информации.
664840
  Яковлев К.Ф. Как мы портим русский язык / К.Ф. Яковлев. – Ярославль, 1974. – 64с.
664841
  Яковлев К.Ф. Как мы портим русский язык / К.Ф. Яковлев. – М, 1976. – 96с.
664842
   Как мы работаем. – Москва, 1948. – 158с.
664843
   Как мы работаем с планами чтения. – М., 1953. – 47с.
664844
  Смолин Л. Как мы работали среди молодежи / Л. Смолин. – Москва : Безбожник, 1931. – 32 с.
664845
  Столяр А Как мы рассуждаем? / А Столяр. – Минск, 1968. – 111с.
664846
  Руденко И.Е. Как мы расширяем посевы и повышаем урожаи зерновых культур на целинных землях / И.Е. Руденко. – Москва, 1955. – 24с.
664847
   Как мы руководим детским чтением. – Тула, 1960. – 46с.
664848
  Гирц К. Как мы сегодня думаем: к этнографии современной мысли // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 3-16. – ISSN 0869-5415
664849
   Как мы спасали челюскинцев. – Москва, 1934. – 408с.
664850
   Как мы строили метро. – М., 1935. – 770с.
664851
  Холодный Т. Как мы строит социализм / Т. Холодный. – 2-е изд., испр. и доп. – М.-Л., 1930. – 112с.
664852
  Троллоп А. Как мы теперь живем : Роман Антони Троллопа : Пер. с англ. – Москва : В унив. тип. (Катков и К°), 1875. – 858 с. – Приложение к "Русскому вестнику"
664853
  Аксельрод В.С. Как мы учились торговать / Аксельрод В.С. – 2-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 143 с.
664854
  Рац М.В. Как мы читаем // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 4. – С. 33-35. – ISSN 1726-6726
664855
   Как мы шли к победе. – Москва, 1985. – 126 с.
664856
  Заболоцкий Н.А. Как мыши с котом воевали / Н.А. Заболоцкий. – Ленинград, 1980. – 11с.
664857
  Заболоцкий Н.А. Как мыши с котом воевали / Н.А. Заболоцкий. – Ленинград, 1983. – 12с.
664858
  Щербак Ю.Н. Как на войне : повесть / Ю.Н. Щербак. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 175 с.
664859
   Как на духу. – Москва : Киноцентр, 1989. – 82 с.
664860
   Как на картинке. У подножья Фудзиямы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 62-67 : фото. – ISSN 1029-5828
664861
  Блех Йорг Как на самом деле думают медики? : интервью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 156-159 : Фото. – ISSN 1029-5828
664862
  Кэмпбелл Росс Как на самом деле любить детей : [сокр. пер. с англ.] / Кэмпбелл Росс. – Москва : Знание, 1992. – 187 с. – В изд. также: Не только любовь / Максим Максимов. – ISBN 5-07-002308-X
664863
  Зубавин Б.М. Как на фронте / Б.М. Зубавин, 1950. – 64с.
664864
  Винтергальтер А.Ф. Как наблюдать животных / А.Ф. Винтергальтер. – 2-е изд. – Ленинград, 1924. – 111с.
664865
  Бугославская Н.Я. Как наблюдать солнечное затмение 9 июля 1945 г. / Н.Я. Бугославская. – Москва : Московский большевик, 1945. – 8 с.
664866
  Белоусов С.Н. Как надо групировать учащихся в школе / С.Н. Белоусов. – Москва : Работник просвещения, 1927. – 122 с. – Библиогр.: с. 120-121
664867
  Леббок Д. Как надо жить разумно и с пользой для себя / Джон Леббок. – Москва : Изд. А.А. Петрович, 1910. – 80 с. – Беспл. прил. к журн. "Родная речь" 1910 г. Кн. 12
664868
  Щерба Л.В. Как надо изучать иностранные языки. / Л.В. Щерба. – М.Л., 1929. – 55с.
664869
  Литвинова Л.И. Как надо отдыхать / Л.И. Литвинова, Г.М. Рыженко. – К., 1983. – 37с.
664870
  Маршак М.С. Как надо питаться / М.С. Маршак. – Москва, 1961. – 40с.
664871
  Леонтьев К.Н. Как надо понимать сближение с народом / К.Н. Леонтьев. – М, 1991. – 15с.
664872
  Гастев А.К. Как надо работать. / А.К. Гастев. – М., 1966. – 472с.
664873
  Гастев А.К. Как надо работать. / А.К. Гастев. – 2-е изд. – М., 1972. – 478с.
664874
  Слудский И.Ф. Как надо считать / И.Ф. Слудский. – М, 1925. – 72с.
664875
   Как надо торговать с Америкой. – К., 1994. – 62с.
664876
  Скрайбер Бред Как назвать ураган. В черном списке // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 52 : фото
664877
  Макканн К. Как называется твоя страна за горой? // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 215-221. – ISSN 1130-6545
664878
  Берестов В.Д. Как найти дорожку : сказки : для дошкольн. возраста / В.Д. Берестов ; рис. А. Коревина. – Москва : Детская литература, 1980. – 16 с. – (Мои первые книжки)
664879
  Беляева Л.И. Как найти Маринича : [докум. очерк о пред. колхоза им. XXII съезда КПСС Колом. р-на] / Л.И. Беляева. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 72 с. – (Герои наших дней)
664880
  Роу А. Как найти нужное слово. / А. Роу, Д. Роу. – М, 1987. – 191с.
664881
  Филимонов М.Р. Как найти нужную книгу или статью / М.Р. Филимонов, Д.П. Маслов. – Томск, 1962. – 44с.
664882
  Пархимчик Е.П. Как найти работу / Е.П. Пархимчик. – Минск : Амалфея, 1998. – 304с. – ISBN 985-6015-82-0
664883
  Пекелис В.Д. Как найти себя : энциклопедия в трех книгах, которая поможет тебе стать сильнее, умнее, умнее, лучше / Виктор Пекелис. – Москва : Детская литература, 1988. – 348 с.
664884
  Пекелис В.Д. Как найти себя : энциклопедия в трех книгах, которая поможет тебе стать сильнее, умнее, умнее, лучше / Виктор Пекелис. – Москва : Детская литература, 1989. – 351 с. – (Библиотечная серия)
664885
  Пекелис В.Д. Как найти себя : энциклопедия в двух книгах, которая поможет тебе стать сильнее, умнее, умнее, лучше / Виктор Пекелис. – Минск : Юнацтва, 1989. – 252 с.
664886
  Пекелис В.Д. Как найти себя. : энциклопедия в трех книгах, которая поможет тебе стать сильнее, умнее, умнее, лучше / Виктор Пекелис. – Москва : Детская литература, 1985. – 351 с.
664887
  Вяткин В.Н. Как наладить дисциплину труда / В.Н. Вяткин, Ю.Ю. Екатеринославский. – Москва, 1983. – 93с.
664888
  Нефедов А.В. Как наладить приемник прямого усиления. / А.В. Нефедов. – М., 1956. – 16с.
664889
  Дзержинский Ф.Э. Как нам бороться? / Ф.Э. Дзержинский. – Москва, 1960. – 55с.
664890
  Єльцин Б. Как нам видится развитие отношений между Украиной и Россией // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1991. – Вип. 25. – С. 22-25. – ISSN 0206-8001


  З виступу Бориса Єльцина у Верховній Раді України.
664891
  Моргун В.А. Как нам возродить "славу України" : введение в сакральную историю страны / [Моргун В.А.]. – Київ ; Донецьк : Промінь, 2014. – 691, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. на тит. л. не указ. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2008-66-1


  У прим. №1689510 напис: Вельмишановній Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Шевченка від автора з найкращими побажаннями миру, злагоди і достатку. 1.07.2014 р. Підпис
664892
  Богданова Светлана Как нам обустроить Байкал : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 76-77 : Фото
664893
  Солженицын А.И. Как нам обустроить Россию / А.И. Солженицын. – Ленинград : Советский писатель, 1990. – 58с. – ISBN 5-265-01560-4
664894
  Максаковский В.П. Как нам обустроить школьную географию : методика и опыт. Точка зрения // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 23-31. – ISSN 0016-7207
664895
  Максаковский В.П. Как нам обустроить школьную географию (Окончание, начало см. в №1) : методика и опыт. Точка зрения // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 35-41 : Фото. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 0016-7207
664896
  Друзенко А.И. Как нам работается, или О настроении, эмоциях и прочем, что составляет климат коллектива / А.И. Друзенко. – М, 1976. – 144с.
664897
  Сухоруков К.М. Как нам реорганизовать библиотечное дело // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 3 (367). – С. 3 - 10. – ISSN 0869-6020
664898
  Хлебников В.А. Как нам реорганизовать ЕГЭ / В.А. Хлебникова // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 3. – С. 3-12. – ISSN 0869-561Х
664899
  Бакушев С.В. Как нам реорганизовать процедуру защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 8, август. – C. 74-77. – ISSN 1026-955X


  Рассматриваются вопросы повышения качества защиты диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата наук исходя из определения понятия диссертации как научно-квалификационной работы. Принимая в качестве аксиомы положение о нетождественности ...
664900
  Голдберг Сьюзан Как нам сохранить парки // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 159, декабрь. – С. 22 : фото
664901
  Уэбстер Р. Как написать бестселлер / Ричард Уэбстер; Пер. с англ. Е.В. Степановой. – Москва : Астрель; АСТ, 2005. – 191с. – ISBN 5-17-028222-2; 5-271-10324-2
664902
  Филлипс Э. Как написать и защитить диссертацию : Практическое руководство для всех / Э. Филлипс, Д.С. Пью. – Урал : Урал, 1999. – 286с. – ISBN 5-8029-0013-Х
664903
  Захаров А.А. Как написать и защитить диссертацию / А.А. Захаров, Т.Г. Захарова. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 157с. – ISBN 5-94723-640-0
664904
  Сосинский А.Б. Как написать математическую статью по-английски / А.Б. Сосинский. – Москва : Факториал Пресс, 2004. – 112с. – ISBN 5-88688-070-4
664905
  Онанко Т.В. Как написать мотивационное письмо в зарубежный университет // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 27 (433). – С. 13-20


  Данный алгоритм-план составлен с учетом опыта написания мотивационного письма украинским абитуриентом, поступившим в Венский Университет Экономики и Бизнеса.
664906
  Пантелеева Н.К. Как написать реферат : Методика и опыт. Актуальное интервью // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 70-72. – ISSN 0016-7207
664907
  Виленский М.Э. Как написать фельетон / М.Э. Виленский. – Москва, 1982. – 208 с.
664908
  Райф-Лерер Как написать хорошую заявку на грант? / Райф-Лерер. – Київ, 1994. – 120с.
664909
  Мохамед А.Б. Как написать хорошую рецензию / перевод с англ. С.Ю. Демиденко // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 9 (377). – С. 159-160. – ISSN 0132-1625


  Публикуется перевод статьи редактора "International Sociology Reviews", его советы могут помочь в подготовке интересных рецензий. BAMIEH Mohammed A. Ways to write a good book review.
664910
  Кириченко А.А. Как наполнить кошелек / А.А. Кириченко. – Киев, 1990. – 251с.
664911
   Как наполнить себя энергией за 15 минут // Досье секретных служб. – Киев, 2001. – № 1. – С.52-53
664912
   Как нарисовать портрет птицы : методология когнитив.-коммуникатив. анализа языка / Е.В. Бондаренко [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : Издательский центр ХНУ им. В.Н. Каразина, 2017. – 246 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 208-245. – ISBN 978-966-285-416-9
664913
  Филиппова Татьяна Как народ стал врагом самому себе. "Хотелось бы всех поимённо назвать, да отняли список и негде узнать" / подгот.: С. Матлина, Т. Филиппова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 2-6. – ISSN 1727-4893
664914
  Леонтьев А.П. Как народы колоний борются за свое освобождение / А.П. Леонтьев, 1953. – 56с.
664915
  Гессен Ю.В. Как нас переписывали в Санкт-Петербурге-Петрограде до октября 1917 г. К 150-летию первой переписи населения // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 8 (68). – С. 44-62. – ISSN 2070-9773
664916
  Тихонов В. Как нас судили / В. Тихонов. – Луганск : ОАО "ЛОТ", 2005. – 160с. – ISBN 966-7566-41-2
664917
  Линниченко И.А. Как нас учили классическим языкам. – 23с.
664918
  Карунунган С.А. Как настоящий мужчина / С.А. Карунунган. – М., 1976. – 223с.
664919
  Кузьминов Я. Как наука о рынках становится наукой об обществе / Я. Кузьминов, К. Бендукидзе, М. Юдкевич // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 63-81. – ISSN 0042-8736
664920
  Левина С.С. Как наука объясняет духовную деятельность человека : Краткий обзор литературы / С.С. Левина. – Москва : Тип. Библиотеки им. В.И. Ленина, 1950. – 40 с.
664921
  Левина С.С. Как наука объясняет происхождение Земли и всего живого на Земле / С.С. Левина. – Москва, 1949. – 49с.
664922
   Как наука объясняет психическую деятельность человека. – 2-е изд., доп. – М., 1954. – 44с.
664923
  Богоявленский Г.П. Как наука опровергает религиозные воззрения на историю и строение Земли : краткий рек. указатель лит-ры / Г.П. Богоявленский, С.С. Левина ; науч. ред. А.А. Яковлева. – Москва : [б. и.], 1951. – 52 с. – (В помощь сельскому лектору / Библиотека СССР им. В.И. Ленина)
664924
  Лайне Айя Как научить грамотного читать, или Как научить грамотного читать // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ- Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 1 (211). – С. 14-16. – ISSN 1727-4893


  Быстрое развитие технологий и увеличение использования мобильных устройств сильно влияют на процессы чтения и обработки информации, на место публичных библиотек в информационной среде. Самые оптимистичные прогнозы превзошла популярность планшетных ...
664925
  Бардин К.В. Как научить детей учиться : кн. для учителя / К.В. Бардин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 111, [1] с.
664926
  Миртов А.В. Как научить и научиться писать сочинения? : общедоступное руководство / А.В. Миртов, преп. 1 Спб. гимназии и Смольного ин-та. – 2-е изд., без перемен. – Петроград : Изд. автора ; Тип. Гл. управления Уделов, 1914. – [2], II, 136, [1] с., 2 л. ил.
664927
  Степанов А.А. Как научить мыслить? / А.А. Степанов. – Л., 1971. – 20с.
664928
  Аверин Н.А. Как научить учиться / Н.А. Аверин, Е.С. Львов. – Київ : О-во "Знание" УССР, 1988. – 47 с. – Библиогр. в примеч.: с. 48. – (Серия 7. Педагогическая / О-во "Знание" УССР ; N 7 ; Темат. цикл "Новаторы педагогики")
664929
  Дайнеко В.И. Как научить школьников решать задачи по органической химии / В.И. Дайнеко. – Москва : Просвещение, 1987. – 158 с.
664930
  Алмазова Л.А. Как научиться говорить по-английски : учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / Л.А. Алмазова. – 3-е изд. испр. – Москва : Высшая школа, 1989. – 222, [1] с. : ил.
664931
  Прохоров М. Как научиться гребле / М. Прохоров. – М-Л, 1931. – 69с.
664932
  Ульянов Б. Как научиться играть в теннис. / Б. Ульянов. – М.-Л. – 48с.
664933
  Ульянов Б. Как научиться играть в теннис. / Б. Ульянов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.-Л., 1930. – 48с.
664934
  Сидлин А. Как научиться играть в шашки / А. Сидлин. – Москва, 1951. – 188с.
664935
   Как научиться изобретать. – Ужгород : Карпати, 1973. – 127с.
664936
  Шаповалов К. Как научиться любить, ценить и отличать профессиональную живопись от любительской / Константин Шаповалов. – Киев : Издательство Эдем, 2009. – 124 с., [12] л. фот. : фот. – Библиогр.: с. 100. – ISBN 996-95459-4-7
664937
  Мирлес А.А. Как научиться писать сочинения? : Пособие для учащихся, для экстернов, для готовящихся к конкурсным экзаменам и для стремящихся к самообразованию : Руководство для преподавателей и репетиторов : Прил.: Материалы для самостоятельной разработки сочинений / Александр Мирлес. – 2-е изд., (испр. и доп.). – Киев : Книгоиздат "Атлас" ; [Тип. К.Ш. Круглянского], 1911. – 128 с.
664938
  Зимин С. Как научиться плавать / С. Зимин. – Москва-Ленинград, 1951. – 24 с.
664939
   Как научиться понимать и переводить иностранный текст. – Минск, 1968. – 208с.
664940
  Глассборо Ф. Как научиться программировать на языке С ++. Вам это тоже доступно! = You Can Do It ! : самоучитель / Фрєнсис Глассборо, Роберта Аллен ; [ пер. с англ. А.А. Слинкина ]. – Москва : NT Press, 2005. – 424 с. – (Самоучитель). – ISBN 5-447-00093-7
664941
  Милюков С.В. Как научиться резьбе по дереву / С.В. Милюков. – Москва : Профтехиздат, 1958. – 85, [15] с.
664942
  Милюков С.В. Как научиться резьбе по дереву / С.В. Милюков. – Москва : Профтехиздат, 1960. – 85, [15] с.
664943
  Фридман Л.М. и др. Как научиться решать задачи / Л.М. и др. Фридман. – М., 1979. – 160с.
664944
  Фридман Л.М. Как научиться решать задачи / Л.М. Фридман, Е.Н. Турецкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1984. – 175 с.
664945
  Фридман Л.М. Как научиться решать задачи / Л.М. Фридман, Е.Н. Турецкий. – 3-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1989. – 191 с.
664946
  Башилов Я.А. Как научиться рисовать : живая натура / Я.А. Башилов. – Москва : Искусство, 1938. – 92 с.
664947
   Как научиться управлять собой // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 86-93 : Фото. – ISSN 1029-5828
664948
  Кулаковский Л.В. Как научиться читать ноты. / Л.В. Кулаковский. – М., 1959. – 47с.
664949
  Абрамович В.А. Как находить и устранять неисправности в телевизорах / А.В. Абрамович. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1962. – 144 с. : ил.
664950
  Гинзбург З.Б. Как находить и устранять повреждения в приемниках / З.Б. Гинзбург. – Москва-Ленин, 1949. – 72 с.
664951
  Невский В.А. Как находить нужную книгу и как с ней работать : (беседа с массовым читателем) / В.А. невский. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1925. – 112 с.
664952
  Невский В.А. Как находить нужную книгу и как с ней работать. : (беседа с массовым читателем) / В.А. Невский ; Главполитпросвет. – Москва : Красная Новь, 1924. – 79 с.
664953
  Вер-Вибе Как находят нефть / Вер-Вибе. – Москва, 1959. – 276с.
664954
  Абдрахманов Р. Как нации становятся брендами : экономико-полит. наблюдения / Рахимбек Абдрахманов. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 204, [3] с. – На корінці зазнач.: [091]. – ISBN 978-5-6042320-9-5
664955
  Лядов М.Н. Как начала складываться Российская Коммунистическая Партия : (История Росс. Соц.-Дем. Раб. Партии) / М.Н. Лядов. – 3-е изд. – Москва : Ком. ун-т им. Я.М.Свердлова, 1925. – 434с.
664956
  Лядов М.Н. Как начала складываться Российская Коммунистическая Партия : (История Росс. Соц.-Дем. Раб. Партии) / М.Н.Лядов. – 2-е изд. – Москва : Ком. ун-т им. Я.М.Свердлова, 1925. – 434 с.
664957
  Лядов М.Н. Как начала складываться Российская Коммунистическая Партия. (История Росс. Соц.-Дем. Раб. Партии) / М.Н. Лядов. – Москва, 1924. – 434с.
664958
  Соловьев А.Б. Как началась воздушная война // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 4 (124). – С. 140-162. – ISSN 1606-0219
664959
   Как начать свое дело. – М., 1992. – 174с.
664960
  Панич М.С. Как начинается дорога? / М.С. Панич. – Л., 1964. – 263с.
664961
  Перевалов Н.И. Как начиналась любовь... / Н.И. Перевалов. – Новосибирск, 1962. – 375с.
664962
   Как начинались горные лыжи? : Вопрос-ответ // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 126 : Іл.
664963
  Скотеле С.Т. Как начинать? : Список лит-ры для первокурсников / [сост. С. Скотеле]. – Рига, 1980. – 16с.
664964
  Ситцев Как наша партия руководит страной : По докладу тов. Молотова на XIV съезде ВКП(б) / Ал. Ситцев (Кирсанов). – Москва ; Ленинград : Молодая гвардия, 1926. – 48 с.
664965
  Иванов В. Как наше звено вырастило по 7 центнеров льноволокна с гектара / В. Иванов. – Новгород, 1954. – 16 с.
664966
   Как не думал никто. – Новосибирск, 1981. – 168с.
664967
   Как не заблудиться в китайских словарях : навчальный уровень. – Москва : АСТ; Восток-Запад, 2007. – 128с. – (Реальные самоучители иностранных языков). – ISBN 978-5-17-044415-1
664968
  Кузьмина О.В. Как не заблудиться в лабиринтах Всемирной паутины / О.В. Кузьмина, И.Л. Сабельникова // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 2012. – № 2. – С. 8-11. – ISSN 1560-7968


  Введение Интернета в практику работы библиотек обеспечило доступ к ограмному количеству удаленных ресурсов.
664969
  Боби Лоранс Как не ладили люди с котом : Предрассудки / Боби Лоранс, Дюран, Жан-Ив // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 86-88 : Фото. – ISSN 1029-5828
664970
  Ходаков М.С. Как не надо себя вести / М.С. Ходаков. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 127с.
664971
  Ходаков М.С. Как не надо себя вести / М.С. Ходаков. – Изд. 2-е, доп. – М., 1975. – 143с.
664972
  Ветитнев Алесандр Как не оставить лечение на обочине туризма : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 76-77 : Фото
664973
  Пушкарева А.Н. Как не ошибиться с выбором профессии? // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 3/4 (183/184). – С. 5-9. – ISSN 2226-7514
664974
  Туманов О.И. Как не помнить... / О.И. Туманов. – М., 1987. – 268с.
664975
  Миллер Марк Как не попасть в турбулентность. А когда на небе качка... // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 64 : фото
664976
  Комов И. Как не превратить смену топ-менеджера в кризис // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2010. – № 6. – С. 33-37
664977
  Дербенева Л.В. Как не сбиться с пути?: О перспективах романа как жанра // Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.54
664978
  Пименова Э.К. Как немцы боролись за свою гражданскую свободу. – Птгр, 1919. – 72с.
664979
  Греков М. Как ние освобождавахме България / М. Греков. – София : Издателство на отечествения фронт
Т. 1. – 1990. – 861, [3] с.
664980
  Греков М. Как ние освобождавахме България / М. Греков. – София : Издателство на отечествения фронт
Т. 2. – 1990. – 499, [3] с.
664981
  Шульман В.Б. Как нормировать время / В.Б. Шульман. – М., 1958. – 112с.
664982
  Синягин И. Как нужно возделывать сою, чтобы получать хорошие урожаи / И. Синягин. – М., 1928. – 24с.
664983
  Синягин И.И. Как нужно возделывать сою, чтобы получить хорошие урожаи / И.И. Синягин. – М, 1928. – 24с.
664984
  Сваткова Д. Как нужно лучше. Участники конференции, посвященной новым правилам в процедуре банкротства, подготовили ряд предложений по усовершенствованию законодательства / Д. Сваткова, І. Гаврилюк // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 23 апреля ( №17). – С. 26-27. – ISSN 1563-6755


  Участники конференции обсудили новые аспекты процедуры продажи имущества должника. Так, професоры КНУ имени Тараса Шевченка: Анатолий Мирошниченко затронул вопрос продажи имущества через аукцион, Александр Бирюков выступил с докладом "Международные ...
664985
  Вишневский Ю. Как нуль пришел в Европу // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 2 октября (№ 40). – С. 21


  "У древних греков понятия нуля не было. Это связано с их уверенностью в том, что не может что-то возникнуть из ничего (так утверждал еще Гераклит) и что "природа не терпит пустоты" (Аристотель). Соответственно, не было у них и отрицательных чисел. ...
664986
  Фромми Элисон Как обезьян защищают от Эболы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 58 : фото
664987
  Архангельский Н.Н. Как оберегать амбары от долгоносиков / Н.Н. Архангельский. – Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону : [б. и.], 1925. – 8 с. – (Севкавкрайзу. Краевая станция защиты расрений то вредителей и болезней ; № 6)
664988
  Ярусова Н.С. Как обеспечить бойцов на фронте зимой витаминами С и А / Н.С. Ярусова, 1942. – 12с.
664989
  Ершов М. Как обеспечить стабильное развитие в условиях финансовой нестабильности? // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 12. – С. 4-26. – ISSN 0042-8736
664990
  Коростей В. Как обеспечить эффективность хозяйственного и гражданского законодательства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.31-33
664991
  Остроущенко С.В. Как обитают на "земле обетованной" / С.В. Остроущенко. – Одесса, 1985. – 143с.
664992
  Юрковский И.М. Как обнаружить и устранить неиспавность легкового автомобиля. / И.М. Юрковский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 169с.
664993
  Уитц Р. Как обнаружить нелиберальное развитие демократии? Новые вопросы, которые ставит перед сравнительным конституционным правом Венгрия // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 5 (108). – С. 38-57. – ISSN 1812-7126
664994
  Уман А.И. Как обосновать актуальность темы диссертации // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 1. – С. 36-43


  Что такое научное обоснование актуальности исследования?
664995
  Солнышков Ю.С. Как обосновать решение / Ю.С. Солнышков. – М., 1972. – 72с.
664996
  Обручев В.А. Как образовались горы. / В.А. Обручев. – Москва, 1922. – 44с.
664997
  Малаховский В.Ф. Как образовались керченские железные руды / В.Ф. Малаховский. – Симферополь, 1952. – 59с.
664998
  Сендерзон Э.М. Как образовались угли Кузбасса / Э.М. Сендерзон. – Кемерово, 1954. – 34с.
664999
  Лебедева Н.В. Как образуются облака и осадки / Н.В. Лебедева. – Москва : Знание, 1955. – 24с.
665000
  Катагощина Н.А. Как образуются слова во французском языке / Н.А. Катагощина. – М., 1980. – 110с.
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,