Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
664001
  Лахман Г. "Кармен" - червоний прапор примирення // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 10. – С.50-51
664002
  Соллертинский И.И. "Кармен" Бизе / И.И. Соллертинский. – М., 1963. – 31с.
664003
  Купец Л.А. "Кармен" Жоржа Бизе и культурные мифы XX века // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 44-59
664004
  Зозуля Д. "Кармин". "Світло" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 114-127


  Твори членів журі студентського конкурсу "Жива троянда". Вірш, Повість.
664005
  Кириченко А. "Карнавал" доктора філософії // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 40
664006
  Веремійчик О. "Карпато-Українська Держава" Петра Стерча // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 листопада - 14 грудня (№ 45/46). – С. 7
664007
  Захарова Л.М. "Карпаторусинство" : русини чи українці? (до історії питання) // Грані історії : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки Укр.; Донецький нац. ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 2. – С. 46-56
664008
  Романюк М. "Карта пам"яті" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 75-80. – ISSN 08-68-4790-1


  "Прийду у це місто дощів у переддень Різдва", "Ти віриш у мене? Чи в хижі безликі дощі", "Розгортаєш цей вечір, кладеш на коліна", "Коли ти проходиш повз згортки щасливих годин", "Ти знайшла свій голос - дикий .солодкий на вушко", "коли ти звикаєш до ...
664009
  Врадий С.Ю. "Карта России Агук Еджидо)"-первое корейское описание Приморья // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 58-68. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 1). – ISSN 2074-1227
664010
   "Карта России": корейский источник XIX в. = "The Map of Russia" XIX century Korean manuscript / Дальневост. отд-ние Рос. акад. наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дал. Востока Дальневост. отд-ния Рос. акад. наук ; пер. с кит., [вступ. ст.], коммент. и прил. С.Ю. Врадий. – Владивосток : ИИАЭ ДВО РАН, 2016. – 158, [2] с., [10] л. к. : ил., цв. ил., к., факс. – Парал. тит. л. англ. - Часть текста на кит. и англ. яз. - Указ. геогр. назв.: с. 144-149. – Библиогр.: с. 136-141 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7442-1578-1
664011
  Цюцюра Л.Ю. "Карта України" Степада Рудницького видання 1918 р. (німецькомовний варіант): передумови створення та особливості змісту // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 33-38 : мал. – Бібліогр.: 20 назв
664012
  Пушкарук Н. "Карти" в грі Мадрида та Барселони / Н. Пушкарук, К. Арбос, К. Клодін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 жовтня (№ 194). – С. 3


  "Каталонський уряд не має соціальної легітимності односторонньо проголошувати незалежність.2
664013
  Заскальний С. "Картина з елементами далі" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 188-192. – ISSN 08-68-4790-1
664014
  Соколовская Ж.П. "Картина мира" в значениях слов / Ж.П. Соколовская. – Симферополь, 1993. – 232с.
664015
  Бляхер Е.Д. "Картина мира" и механизмы познания / Е.Д. Бляхер, Л.М. Волынская. – Душанбе : Ирфон, 1976. – 151 с.
664016
  Левчук Т.А. "Картина" в системі візуальної поетики Д.Г. Лоуренса // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 72-73
664017
  Полякова Л.В. "Картинки с выставки" М.П. Мусоргского / Л.В. Полякова. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1960. – 28 с.
664018
  Шагала В. "Картинки села з минулих часів" // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ, 2019. – № 7/12 (263/268). – С. 121-167. – ISSN 0131-2685
664019
  Гончарова О.М. "Картинні галереї" Давньої Греції як художні протомузеї // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 57-63. – ISSN 2226-3209
664020
  Клименко І.К. "Картка Киянина" як спосіб монетизації пільг у надання транспортних послуг населенню на місцевому рівнні // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (2 квіт. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: М.Б. Мельник, А.В. Іваницький] ; за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 142-145. – ISBN 978-617-7625-72-7
664021
  Козинець О. "Картка Марії" : роман // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 5 (7). – С. 5-62
664022
   [Карти плану Києва 19 ст.] // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – ISSN 2077-3455
664023
  Бенюх О.П. Карманный англо-русский и русско-английский словарь = Pocket english-russian and russian-english dictionary / О.П. Бенюх, Г.В. Чернов. – Москва : Русский язык, 1991. – 575 с.
664024
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7500 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1961. – 808 с. – Парал. тит. л. на англ. яз. - Миниатюрное издание
664025
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7500 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 5-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 807 с. – Миниатюрное издание
664026
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7500 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 5-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 807 с. – Миниатюрное издание
664027
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 8-е, испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 832 с. – Миниатюрное издание
664028
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 9-е, стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 832 с. – Миниатюрное издание
664029
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 10-е, стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1972. – 831 с. – Миниатюрное издание
664030
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 11-е, стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 831 с. – Миниатюрное издание
664031
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 12-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1974. – 831 с. – Миниатюрное издание
664032
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 13-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1975. – 832 с. – Миниатюрное издание
664033
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 14-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1976. – 831 с. – Миниатюрное издание
664034
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – 15-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1978. – 831 с. – Миниатюрное издание
664035
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – 16-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1979. – 831 с. – Миниатюрное издание
664036
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – 17-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1980. – 831 с. – Миниатюрное издание
664037
  Бенюх О.П. Карманный англо-русский словарь = Pocket English - Russian dictionary : 8000 слов / О.П. Бенюх, Г.В. Чернов. – 19-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1983. – 359 с.
664038
  Бенюх О.П. Карманный англо-русский словарь / О.П. Бенюх, Г.В. Чернов. – 18-е изд., стер. – М, 1983. – 285с.
664039
  Бенюх О.П. Карманный англо-русский словарь : 8000 слов / О.П. Бенюх, Г.В. Чернов. – 21-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1987. – 287 с.
664040
  Бенюх О.П. Карманный англо-русский словарь = Pocket english-russian dictionary : 8000 слов / О.П. Бенюх, Г.В. Чернов; О.П. Бенюк, Г.В. Чернов. – 22-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1988. – 360 с.
664041
  Белкин В.М. Карманный арабско-русский словарь : около 9400 слов / В.М. Белкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1986. – 526 с. – Библиогр.: с. 6 (5 назв.)
664042
  Белкин В.М. Карманный арабско-русский словарь : около 9500 слов / В.М. Белкин. – Москва : Арабский клуб, 1992. – 525 с. – ISBN 5-900317-01-3
664043
  Абчук В.А. Карманный бизнес - самоучитель / Абчук Владимир. – Санкт-Петербург : Дело, 1994. – 92, [1] с.
664044
  Игнатенко Б.А. Карманный бирманско-русский словарь : 5000 слов / Б.А. Игнатенко. – Москва, 1961. – 384 с.
664045
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь : 8 200 слов / М.А. Леонидова. – Москва : Русский язык, 1959. – 474 с.
664046
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь : 10 400 слов / М.А. Леонидова. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1961. – 534 с.
664047
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь : 10 400 слов / М.А. Леонидова. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1962. – 534 с.
664048
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь : 10 400 слов / М.А. Леонидова. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 534 с.
664049
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь / М.А. Леонидова. – М, 1971. – 534с.
664050
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь : 10 600 слов / М.А. Леонидова. – Изд. 6-е, исправл. и доп. – Москва : Русский язык, 1975. – 520 с.
664051
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь / М.А. Леонидова. – М, 1977. – 519с.
664052
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь = Джобен българсо-руски речник / М.А. Леонидова. – М, 1980. – 519с.
664053
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь = Джобен българсо-руски речник : 10 000 слов / М.А. Леонидова. – Изд. 9-е, исправл. и доп. – Москва : Русский язык, 1986. – 468с.
664054
  Ольдал Г.И. Карманный венгерско-русский словарь : 9 000 слов / Г.И. Ольдал, Б.Я. Гейгер. – Изд. 2-е стереотипн. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 405 с.
664055
  Васильева И.Г. Карманный датско-русский словарь = Dansk-Russisk lommeordbog : около 6 500 сл / cост.: Васильева И.Г., Новакович А.С. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 374, [2] с. – Парал. тит. л. на дат. яз. - На переплете и корешке загл.: Датско-русский словарь
664056
  Козловский Евгений Карманный звук : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 164-169 : Іл.
664057
  Булыгин Н.Ф. Карманный индонезийско-русский словарь. / Н.Ф. Булыгин, Л.И. Ушакова. – М., 1959. – 301с.
664058
  Марцишевская К.А. Карманный испанско-русский словарь : 11 000 слов / Сост. К.А. Марцишевская. – Изд. 3-е, стереотип. – Москва : Изд-во "Русский язык", 1974. – 420 с.
664059
  Добровольская Ю.А. Карманный итальянско-русский словарь : Около 70000 слов / Ю.А. Добровольская. – Изд. 3-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1965. – 415с.
664060
  Добровольская Ю.А. Карманный итальянско-русский словарь / Ю.А. Добровольская. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М, 1970. – 414с.
664061
  Добровольская Ю.А. Карманный итальянско-русский словарь : Около 10000 слов / Ю.А. Добровольская. – Изд. 5-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1974. – 415с.
664062
  Добровольская И.А. Карманный итальянско-русский словарь / И.А. Добровольская. – 6-е изд., испр. и доп. – М, 1980. – 414с.
664063
   Карманный итальянско-русский словарь / Г.А. Красова, Дзаппи, , Гарио. – Москва, 1991. – 350с.
664064
  Красова А Г. Дзаппи Карманный итальянско-русский словарь / Г.А. Красова. Г. Дзаппи, Гарио Дзаппи. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1997. – 352 с. – ISBN 5200024919
664065
   Карманный итальянско-русский словарь: Ок.12 000 слов / Г.А. Красова, Дзаппи, , Гарио. – 2-е изд., стер. – М., 1993. – 352с.
664066
  Журавлев Андрей Карманный календарь каменного века. Календарь создала женщина // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 52 : фото
664067
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 3-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей ; Enzyklopadie, 1962. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
664068
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 8-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1969. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
664069
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 9-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1970. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
664070
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 10-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1971. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
664071
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 11-е, испр. и доп. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1972. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
664072
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 13-е изд. стер. – Москва, 1974. – 593с. – Миниатюрное издание
664073
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 14-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1975. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
664074
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 16-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Русский язык ; Enzyklopadie, 1978. – XXII, 593 с. – Тит. л. парал. на нем. яз. - Миниатюрное издание
664075
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 17-е изд. стер. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1979. – XX, 592 с. – Миниатюрное издание
664076
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 18-е, испр. – Москва : Русский язык, 1980. – 319с.
664077
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 19-е стереотип. изд. – Москва, 1982. – 319с. – Миниатюрное издание
664078
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 19-е стереотип. изд. – Москва, 1983. – 319с. – Миниатюрное издание
664079
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 20-е стереотип. изд. – Москва, 1984. – 319с. – Миниатюрное издание
664080
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 20-е стереотип. изд. – Москва, 1985. – 319с. – Миниатюрное издание
664081
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 21-е стереотип. изд. – Москва, 1986. – 318с. – Миниатюрное издание
664082
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 22-е стереотип. изд. – Москва, 1988. – 318с. – Миниатюрное издание
664083
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 22-е стереотип. – Москва, 1989. – 320с. – Миниатюрное издание
664084
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 22-е стереотип. изд. – Москва, 1989. – 318с. – Миниатюрное издание
664085
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / О.Д. Липшиц. – Изд. 23-е стереотип. – Москва ; Лейпциг : Русский язык ; Enzyklopadie, 1990. – 319 с. – ISBN 5-200-01122-1
664086
  Сальнов Н.А. Карманный новогреческо-русский словарь : 8000 слов / Н.А. Сальнов. – Москва : Советская Энциклопедия, 1965. – 340 с.
664087
  Сальнов А.В. Карманный новогреческо-русский словарь / А.В. Сальнов. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1986. – 295с.
664088
  Захаров В.С. и Колесников В.П. Карманный норвежско-русский словарь : около 10 000 слов / сост. В.С. Захаров и В.П. Колесников. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 616 с.
664089
  Ячевский А.А. Карманный определитель грибов / А.А. Ячевский. – Ленинград
1. – 1926. – 88с.
664090
  Сеславин Д.Н. Карманный орфографический словарь, содержащий более 50000 слов. / Д.Н. Сеславин. – С-пб. – 733с.
664091
  Чевгун С.Ф. Карманный Патрикеев : рассказы и повести / Сергей Чевгун. – Южно-Сахалинск : Дальневост. кн. изд-во, Сахалин. отд-ние, 1989. – 127, [1] с.
664092
  Фархадян А.А. Карманный персидско-русский словарь : 8 550 слов / А.А. Фархадян. – Москва : ГИС, 1959. – 757 с.
664093
  Шалагина И.Н. Карманный португальско-русский словарь : 9 000 слов / И.Н. Шалагина. – 3-е, испр.и доп. – Москва : Русский язык, 1987. – 352с.
664094
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 2-е. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1961. – 716 с. – Миниатюрное издание
664095
  Бенюх О.П. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх, Г.В. Чернов. – Изд. 3-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 467 с.
664096
  Бенюх О.П. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх, Г.В. Чернов. – 4-е изд. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 768 с.
664097
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 6-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 768 с. – Миниатюрное издание
664098
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 7-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 766 с. – Миниатюрное издание
664099
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 8-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 781с. – Миниатюрное издание
664100
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 10-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1972. – 781 с. – Миниатюрное издание
664101
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 11-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 781с. – Миниатюрное издание
664102
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 12-е. – Москва : Русский язык, 1975. – 781 с. – Миниатюрное издание
664103
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 13-е. – Москва : Русский язык, 1976. – 781 с. – Миниатюрное издание
664104
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 14-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1977. – 784 с. – Миниатюрное издание
664105
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 14-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1978. – 784 с. – Миниатюрное издание
664106
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 15-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1979. – 781 с. – Миниатюрное издание
664107
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 16-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1980. – 781 с. – Миниатюрное издание
664108
  Бенюх О.П. Карманный русско-английский словарь = Pocket english-russian dictionary : 8000 слов / О.П. Бенюх, Г.В. Чернов. – 18-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1983. – 285 с.
664109
  Иль-Фархи Тагер Ахмед Карманный русско-арабский словарь : около 8 000 слов / Иль-Фархи Тагер Ахмед, В.И. Красновский. – Изд. 3-е, исправл. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 528 с.
664110
  Красновский В.Н. Карманный русско-арабский словарь : Около 11 000 слов / В.Н. Красновский, Г.Ш. Шарбатов. – Москва : Русский язык, 1988. – 576с. – ISBN 5-200-00076-9
664111
  Красновский В.Н. Карманный русско-арабский словарь / В.Н. Красновский, Г.Ш. Шарбатов. – 2-е изд., стереотип. – М., 1992. – 552с.
664112
  Литтон Д. Карманный русско-бенгальский словарь / Д. Литтон, В.А. Гагинский. – Москва : ГИС, 1959. – 600 с.
664113
  У Чин Вей Карманный русско-бирманский словарь : около 7 500 слов / Чин Вей У, А.И. Боровиков. – Москва : ГИС, 1962. – 756 с.
664114
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь : 8200 слов / сост. М.А. Леонидова. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное издательство иностанных и национальных словарей, 1960. – 474 с. – На переплете и корешке загл.: Русско-болгарский словарь
664115
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь : 8200 слов / сост. М.А. Леонидова. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное издательство иностанных и национальных словарей, 1963. – 477 с. – На переплете и корешке загл.: Русско-болгарский словарь
664116
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь : 8200 слов / сост. М.А. Леонидова. – Изд. 5-е, стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 477 с. – На переплете и корешке загл.: Русско-болгарский словарь
664117
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь = Джбен руско-български речник / М.А. Леонидова. – Москва, 1970. – 478с.
664118
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь / М.А. Леонидова. – Москва, 1975. – 463с.
664119
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь = Джбен руско-български речник : 8 700 слов / М.А. Леонидова; Изд.10-е, исправл. и доп. – Москва : Русский язык, 1982. – 463с.
664120
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь = Джобен руско-български речник : 8u00 слов / Леонидова М.А. – Изд. 11-е, стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 462, [2] с. – На обл. и корешке загл.: Русско-болгарский словарь
664121
  Ольдал Г.И. Карманный русско-вергерский словарь = Orosz-magyar zsebszotar : 7 000 слов / сост.: Ольдал Г.И., Гейгер Б.Я. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 367, [1] с.
664122
  Шилтова А.П. Карманный русско-вьетнамский словарь. / А.П. Шилтова. – М., 1980. – 352с.
664123
  Шилтова А.П. Карманный русско-вьетнамский словарь. / А.П. Шилтова. – 2-е изд., стер. – М., 1989. – 351с.
664124
  Островский Б.Я. Карманный русско-дари словарь : Около 10 000 слов / Б.Я. Островский. – Москва : Русский язык, 1987. – 412с.
664125
  Булыгин Н.Ф., Ушакова Л.И. Карманный русско-индонезийский словарь : 7000 слов / сост. Н.Ф. Булыгин и Л.И. Ушакова ; под ред. Сухадионо. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1958. – 576 с. – Миниатюрное издание
664126
  Добровольская Ю.А. Карманный русско-итальянский словарь / Ю.А. Добровольская, М.А. Мизиано. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1959. – 443 с.
664127
  Добровольская Ю.А. Карманный русско-итальянский словарь : около 8. 000 / Ю.А. Добровольская, М.А. Мизиано. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963. – 443 с.
664128
  Добровольская Ю.А. Карманный русско-итальянский словарь : около 11 000 слов / Ю.А. Добровольская, М.А. Мизиано. – Изд. 4-е, исправл. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 384 с.
664129
  Добровольская Ю.А. Карманный русско-итальянский словарь / Ю.А. Добровольская, М.А. Мизиано. – 5-е изд., стереотип. – Москва, 1970. – 384 с.
664130
  Добровольская Ю.А. Карманный русско-итальянский словарь / Ю.А. Добровольская, М.А. Мизиано. – Изд. 7-е, испр. и доп. – М, 1980. – 369с.
664131
   Карманный русско-китайский словарь, 1955. – 564 с.
664132
  Мудров Б.Г. Карманный русско-китайский словарь / Б.Г. Мудров, Н.М. Яновский. – 2-е, стер. – М., 1977. – 216с.
664133
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А.Б. Лоховиц. – Москва ; Лейпциг : Гос. изд-во иностр. и нац. слоаврей ; Enzyklopadie, 1960. – XIX, 631 с. – Парал. тит.л. на нем. яз. - Миниатюрное издание
664134
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А.Б. Лоховиц. – Изд. 2-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Гос. изд-во иностр. и нац. слоаврей ; Enzyklopadie, 1961. – XIX, 631 с. – Парал. тит.л. на нем. яз. - Миниатюрное издание
664135
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А.Б. Лоховиц. – Изд. 3-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Гос. изд-во иностр. и нац. слоаврей ; Enzyklopadie, 1962. – XIX, 631 с. – Парал. тит.л. на нем. яз. - Миниатюрное издание
664136
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А.Б. Лоховиц. – Изд. 4-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1965. – XIX, 631 с. – Парал. тит.л. на нем. яз. - Миниатюрное издание
664137
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А. Б. Лоховиц. – Изд. 6-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1967. – XIX, 631 с. – Миниатюрное издание
664138
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А. Б. Лоховиц. – Изд. 12-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1973. – XX, 614с. – Миниатюрное издание
664139
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А. Б. Лоховиц. – Изд. 13-е, стереотип. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1974. – XX, 614 с. – Миниатюрное издание
664140
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А. Б. Лоховиц. – Изд. 14-е, стереотип. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1975. – XX, 614 с. – Миниатюрное издание
664141
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А.Б. Лоховиц. – Изд. 15-е, стереотип. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1976. – XX, 614 с. – Миниатюрное издание
664142
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 16-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1977. – 614с.
664143
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А. Б. Лоховиц. – Изд. 16-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Русский язык ; Enzyklopadie, 1978. – XX, 620 с. – Миниатюрное издание
664144
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А. Б. Лоховиц. – Изд. 17-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Русский язык ; Enzyklopadie, 1979. – XX, 620 с. – Миниатюрное издание
664145
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 19-е изд. стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1982. – 320 с.
664146
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 19-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1983. – 320 с.
664147
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 20-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1984. – 320 с.
664148
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 20-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1985. – 320 с.
664149
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 21-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1986. – 320 с.
664150
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 22-е изд. стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1988. – 319 с.
664151
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 22-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1989. – 320 с.
664152
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 9000 слов / сост. А. Б. Лоховиц. – Изд. 23-е, стереотип. – Москва ; Лейпциг : Русский язык ; Enzyklopadie, 1990. – 320 с. – ISBN 5-200-01125-6
664153
  Пирот Ж.И. Карманный русско-нидерландский словарь / Ж.И. Пирот, Л.С. Шечкова. – М., 1977. – 496с.
664154
  Сальнова А.В. Карманный русско-новогреческий словарь : около 11 000 слов / А.В. Сальнова. – Изд. 2-е, ререраб. и доп. – Москва : Русский язык, 1986. – 296 с.
664155
  Грибанова П Е. Карманный русско-норвежский словарь / П Е. Грибанова. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1962. – 688 с.
664156
   Карманный русско-персидский словарь : 7 250 слов. – Москва, 1959. – 796 с.
664157
  Липкес Г. Карманный русско-польский словарь : 9000 слов / Г. Липкес. – Москва : Русский язык, 1960. – 490 с.
664158
  Садецкий А.А. Карманный русско-румынский словарь : около 8 000 слов / А.А. Садецкий. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1960. – 384 с. – На обл. "Русско-румынский словарь"
664159
  Садецкий А.А. Карманный русско-румынский словарь : около 8 000 слов / А.А. Садецкий. – Изд. 3-е, стереотип. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1962. – 384 с. – На обл. "Русско-румынский словарь"
664160
  Иванович С. Карманный русско-сербскохорватский словарь = Цепни руско-српскохрватски речник / С. Иванович. – М, 1985. – 438с.
664161
  Мичатек Л.А. Карманный русско-словенский словарь. – Martin : Knihtlaciarsko-ucastinarsky spolok, 1892. – VIII, 366 s., 34 s.
664162
  Елисеев Ю.С. Карманный русско-финский словарь : 11000 слов / Ю.С. Елисеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1978. – 301 с.
664163
  Елисеев Ю.С. Карманный русско-финский словарь. / Ю.С. Елисеев. – М., 1962. – 539с.
664164
  Елисеев Ю.С. Карманный русско-финский словарь. / Ю.С. Елисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1971. – 264с.
664165
  Елисеев Ю.С. Карманный русско-финский словарь. : ок.11 000 слов / Ю.С. Елисеев. – Москва : Русский язык, 1987. – 581с.
664166
  Потоцкая В.В. Карманный русско-французский словарь : 30 000 слов / сост. В.В. Потоцкая. – Москва : Советская энциклопедия, 1934. – 619 с.
664167
  Долгополова О.Л. Карманный русско-французский словарь : 9000 слов / сост. О.Л. Долгополова. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 688 с. – Миниатюрное издание
664168
  Долгополова О.Л. Карманный русско-французский словарь : 9000 слов / сост. О.Л. Долгополова. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 688 с. – Миниатюрное издание
664169
  Долгополова О.Л. Карманный русско-французский словарь / О.Л. Долгополова. – 5-е изд. – Москва, 1979. – 287с.
664170
  Долгополова О.Л. Карманный русско-французский словарь / О.Л. Долгополова. – 6-е изд. – М., 1983. – 350с.
664171
  Долгополова О.Л. Карманный русско-французский словарь / О.Л. Долгополова. – 7-е изд. – Москва, 1987. – 364с.
664172
  Раевская О.В. Карманный русско-французский словарь / О.В. Раевская. – М., 1992. – 267с.
664173
  Дымшиц З.М. Карманный русско-хинди словарь : 8 000 слов / З.М. Дымшиц, Е.П. Челышев. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958. – 868 с. – На обл. "Русско-хинди словарь"
664174
  Дымшиц З.М. Карманный русско-хинди словарь / З.М. Дымшиц. – М, 1987. – 559с.
664175
   Карманный русско-чешский и чешско-русский словарь. – Praha, 1963. – 596 c.
664176
  Неверов С.В. Карманный русско-японский словарь : 7000 слов / сост. С.В. Неверов. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1959. – 312 с. – Миниатюрное издание
664177
   Карманный словарь атеиста. – М., 1981. – 280с.
664178
  Гаркин Карманный словарь иностранных слов / Гаркин. – Б.М.В. – 745 с. – Книга без титульного листа
664179
  Ольдекоп Е. Карманный словарь российско-немецкий и немецко-российский в пяти частях. – Санктпетербург : Печатано в типографии, состоящей при Особенной канцелярии Мин-ва внутренних дел
Часть третия : содержащая в себе российско-немецкий словарь от С до последней буквы. – 1825. – 529с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст. - картон
664180
  Ольдекоп Е. И. Карманный словарь российско-немецкий и немецко-российский в четырех частях. – Санкт-Петербург : Печатано в Типографии состоящей при Освоенной Канцелярии Министерства Внутренних дел
Ч. 2 : О-Р. – 1825. – 1199, [2] с.
664181
   Карманный словацко-русский и русско-словацкий словарь. – М., 1982. – 510с.
664182
  Коллар Д. Карманный словацко-русский словарь : 9 800 слов / Д. Коллар, В. Доротякова, М. Филкусова. – М. : Советская энциклопедия, 1965. – 416с.
664183
  Коллар Д. Карманный словацко-русский словарь : 9,800 слов / Д. Коллар, В. Доротякова, М. Филкусова. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 416 с.
664184
  Кречмер Ф. Карманный справочник по измерению расхода диафрагмами / Ф. Кречмер. – Л.-М., 1948. – 64с.
664185
  Аганин Р.А. Карманный турецко-русский словарь / Р.А. Аганин. – Москва, 1968. – 292с.
664186
  Елисеев Ю.С. Карманный финско-русский словарь / Ю.С. Елисеев. – М., 1988. – 550с.
664187
  Елисеев Ю.С. Карманный финско-русский словарь. / Ю.С. Елисеев. – М., 1961. – 323с.
664188
  Елисеев Ю.С. Карманный финско-русский словарь. / Ю.С. Елисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1970. – 240с.
664189
  Раевская О.В. Карманный французско-русский и русско-французский словарь / О.В. Раевская. – Москва : Пресса, 1992. – 544 с. – ISBN 5-87670-001-0
664190
  Потоцкая В.В. Карманный французско-русский словарь : 25 000 слов / В.В. Потоцкая. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1932. – 987 с.
664191
  Выгодская К.С. Карманный французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe : 8000 слов / сост. К.С. Выгодская. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1961. – 648 с. – Миниатюрное издание
664192
  Выгодская К.С. Карманный французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe : 9100 слов / сост. К.С. Выгодская. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 696 с. – Миниатюрное издание
664193
  Выгодская К.С. Карманный французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe : 9000 слов / К.С. Выгодская. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1979. – 287с.
664194
  Выгодская К.С. Карманный французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe / К.С. Выгодская. – Москва, 1983. – 354с.
664195
  Дымшиц З.М. Карманный хинди-русский словарь : 9 500 слов / З.М. Дымшиц. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958. – 1080 с. – На обл. "Хинди-русский словарь"
664196
  Длуги Д.А. Карманный чешско-русский и русско-чешский словарь / Д.А. Длуги. – Москва, 1970. – 476с.
664197
  Длуги Д.А. Карманный чешско-русский и русско-чешский словарь / Д.А. Длуги. – Изд. 2-е стереотип. – М., 1973. – 476с.
664198
  Длуги Д.А. Карманный чешско-русский и русско-чешский словарь / Д.А. Длуги. – Изд. 3-е стереотип. – М., 1974. – 476с.
664199
  Длуги Д.А. Карманный чешско-русский и русско-чешский словарь / Д.А. Длуги. – М., 1982. – 512с.
664200
  Длуги Д.А. Карманный чешско-русский и русско-чешский словарь / Д.А. Длуги. – М., 1988. – 509с.
664201
   Карманный эстонско-русский словарь : 25 000 слов, наиболее употреляемых в разговорной речи, общественно-политической и научно-популярной литературе, с приложением кратких сведений из грамматики эстонского языка. – Москва : Советская энциклопедия ; ОГИЗ, 1934. – 918 с. – (Иностранные словари ; вып. 8)
664202
  Неверов С.В. Карманный японско-русский словарь : около 34 000 слов с приложением очерка грамматики современного японского языка, составленного Н.И. Фельдман / С.В. Неверов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1951. – 888 с.
664203
  Неверов С.В. Карманный японско-русский словарь : 7 000 слов / С.В. Неверов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1962. – 432 с.
664204
   Карманов Валерій Іванович (1941-2010) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 187. – ISBN 978-966-439-754-1
664205
  Вовчок Марко Кармелюк / Вовчок Марко : Український робітник. – 32с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Дешева б-ка красного письменства)
664206
  Вовчок Марко Кармелюк / Вовчок Марко. – Львів, 1917. – 32с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Просвітні листи ; Ч. 48, 1917)
664207
  Вовчок Марко Кармелюк. – Пед. Бюpо Полтав. Губеpн. Земства. – Полтава, 1917. – VIII, 48 с. – (Твоpи pідних письменників для читання в класі)


  В кн. також ст. "Пpо життя Маpка Вовчка" [без підпису]. - Hезpозумілі слова: с. 47-48.
664208
  Васильченко С. Кармелюк : П"єса на одну дію / С. Васильченко. – Харків; Київ : Книгоспілка, 1924. – 40с. – (Бібліотека книгоспілки)
664209
  Васильченко С. Кармелюк : П"єса на 3 дії / С. Васильченко. – 2-е вид. – Харків; Київ : ДВУ, 1929. – 48с.
664210
  Кучер В.С. Кармелюк : повість / В.С. Кучер. – Київ : Молодий більшовик, 1940. – 154 с.
664211
  Вовчок Марко Кармелюк / Вовчок Марко. – Київ : ДЛВ, 1950. – 40с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
664212
  Старицкий М.П. Кармелюк / М.П. Старицкий. – Киев : Молодь, 1957. – 807 с.
664213
  Старицький М.П. Кармелюк / М.П. Старицький. – Київ, 1959. – 807с.
664214
  Старицький М.П. Кармелюк : історичний роман / М.П. Старицький. – Київ : Дніпро, 1971. – 708с.
664215
  Вовчок Марко Кармелюк и другие рассказы / Вовчок Марко. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1930. – 207 с. – (Творчество народов СССР)
664216
  Вовчок Марко Кармелюк. Невильнычка [Невільничка] / Марко Вовчок. – Коштом кныгарни "Киевской Старины". – У Кыиви [Київ] : Вик ; Друкарня Петра Барського, 1904. – 84 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
664217
   Кармен. – Київ. – 28с.
664218
  Меріме П. Кармен / П. Меріме. – Харків, 1930. – с.
664219
  Мериме П. Кармен / П. Мериме. – Москва, 1936. – 79с.
664220
  Мериме П. Кармен / П. Мериме. – Москва, 1954. – 64с.
664221
  Мериме П. Кармен / П. Мериме. – Л., 1987. – 219с.
664222
  Меріме П. Кармен : Новела // Всесвіт : журнал іноземної літератури ; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 92-124. – ISSN 0320 - 8370
664223
  Меріме П. Кармен : лібрето А. Мельяка і Л. Галеві // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 238-271. – ISSN 0320-8370
664224
  Меріме П. Кармен і інші оповідання / П. Меріме. – Стрий, 1926. – 154с.
664225
   Кармен. Опера Ж.Бизель. – Москва. – 100с.
664226
   Кармен. Опера на 4 дії. – 68с.
664227
  Пиотровский Б.Б. Кармир-Блур : альбом / Б.Б. Пиотровский. – Ленинград : Аврора, 1970. – [47], 115, [14] с.
664228
  Пиотровский Б.Б. Кармир-Блур. 1 : результаты работ арх. экспедиций Ин-та истории АН АрмССР и Гос. Эрмитажа / Пиотровский Б.Б. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР и Гос. Эрмитажа 1939-1949 годов / Б.Б. Пиотровский ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1950. – № 1 : Кармир-Блур. 1. – С. 1-90
664229
  Пиотровский Б.Б. Кармир-Блур. 2 / Пиотровский Б.Б. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР и Гос. Эрмитажа 1949-1950 гг. / Б.Б. Пиотровский ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1952. – № 2 : Кармир-Блур. 2. – С. 1-90
664230
  Пиотровский Б.Б. Кармир-Блур. 3 : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР и Гос. Эрмитажа. 1951-1953 гг. / Пиотровский Б.Б. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН Арм ССР и Гос. Эрмитажа / Пиотровский Б.Б. ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1951. – № 5 : Кармир-Блур. 3. – С.1-75
664231
  Мельничук Р. Кармічна любов : [поезії] / Руслана Мельничук. – Вінниця : Твори, 2019. – 71, [1] с. – ISBN 978-966-949-170-1


  У пр. № 1747343 напис: Панові Михайлу Кузьмовичу, з найкращими побажаннями від Руслани. 5.03.20 Підпис
664232
  Кітов М.Г. Кармічне вироджнення родовідної Рюриковичів, започаткованої Ольгою // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 58-60
664233
  Цуранов М.Н. Карна / М.Н. Цуранов. – Москва, 1970. – 94с.
664234
  Поліщук В. Карна справа Зінаїди Тулуб: контексти, звинувачення, фігуранти, вирок // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 80-94. – ISBN 978-966-493-297-1
664235
  Раджабов Н. Карнабский говор узбекского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Раджабов Н.; М-во высш.образования СССР.Узбек.гос.ун-т. – Самарканд, 1958. – 17л.
664236
   Карнавал. – Москва, 1957. – 123 с.
664237
  Зорин Л.Г. Карнавал / Л.Г. Зорин. – М., 1982. – 61с.
664238
  Вовк В. Карнавал / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро, 1986. – 73с.
664239
  Макдональд Г. Карнавал / Г. Макдональд. – Рига, 1993. – 540с.
664240
  Сидоренко Віктор Карнавал : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 148 : Фото
664241
  Спиркина Светлана Карнавал в Ницце // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 7. – С. 53-60
664242
  Соболева М.Е. Карнавал деконструкции : бахтинская концепция диалогического разума // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С.80-93. – ISSN 0042-8744
664243
  Велехов Леонид Карнавал за тропиком Козерога : роза ветров // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 172-181
664244
  Шалагінов Б. Карнавал і містерія: Роздуми про історичні долі двох метаформ європейського мистецтва // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (987/988). – С. 249-255. – ISSN 0320 - 8370
664245
  Лаврова А.А. Карнавал как прием организации пространства в фельетоне М.А. Булгакова "Бенефис лорда Керзона" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 70
664246
  Ємець-Доброносова Карнавал психоделії // Критика. – Київ, 2008. – Травень, (число 5). – С.21-25


  Прозові тексти Юрія Тарнавського, Емми Андієвської та Віри Вовк.
664247
  Кені П. Карнавал революції : Центральна Європа 1989 року / Педрик Кені; Пер. з англ. А. Портнова, Т. Портнової. – Київ : Критика, 2006. – 472с. – ISBN 966-7679-61-6
664248
   Карнавал своими руками // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 38-39 : фото
664249
  Кинг Р.Д. Карнавал страха / Р.Д. Кинг. – М, 1994. – 498с.
664250
  Пашек М. Карнавал у Марокко : роман/ пер. з чеськ. / М. Пашек. – Київ : Молодь, 1976. – 327 с.
664251
  Сидоренко Віктор Карнавал у Ніцці. Шаленій! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 34-39 : фото
664252
  Шавокшина Н. Карнавал як наслідок реалізації архетипів тіні, трикстера та матері (на матеріалі російської та української постмодерністської прози) // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 226-232. – ISSN 2307-2261
664253
  Романчишин В.Г. Карнавал як форма святкової культури: до проблеми особливостей режисури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 220-227. – ISSN 2225-7586


  Наукова новизна дослідження: теоретичне осмислення змістовних характеристик та особливостей режисури карнавалу та заходів карнавального типу як форм святкової культури. Висновки. Карнавал як елемент у системі святкової культури характеризується ...
664254
  Куцак С.А. Карнавал як явище святкової культури в сучасному світі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 35. – С. 54-60. – ISSN 2226-2180
664255
   Карнавал. Музыкальная комедия в 1-м действии. (Либретто).. – Москва, 1939. – 35с.
664256
  Аршинник Татьяна Карнавалить. Большое представление Feria de Malaga : Тема номера: Чемодан отпускника // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 38-46 : Фото
664257
  Желновач А.О. Карнавалізація воєнної дійсності в п"єсі І. Багряного "Генерал" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 212-215. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
664258
  Шульгун М. Карнавалізація і гра як стратегії оновлення травелогу у творі М. Гіголашвілі "Червоні дрижаки Тінгітани. Записки про Марокко" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 65-69. – ISSN 0236-1477
664259
  Рог Г.В. Карнавалістичні метаморфози романістики Латіфе Текін // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 385-387
664260
  Шкрабов А.М. Карнавалы и гулянья / А.М. Шкрабов. – М., 1960. – 158с.
664261
  Смирнитская Ирэн Карнавалы Италии // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 10. – С. 20-39


  Де і як виникли карнавали; описання масок для карнавалів
664262
  Лазер Т.В. Карнавальна основа комічного у творі Акілле Кампаніле "Agosto, moglie mia non ti conosco" // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 347-350


  У статті проаналізовано карнавальні особливості та засоби об"єктивації комічного у повісті А. Кампаніле "Agosto, moglie mia non ti conosco". Виокремлено основні характеристики карнавальної естетики цього твору. З"ясовано функції гротескного реалізму ...
664263
  Дербенева Л.В. Карнавальная бинарность в контексте русской реалистической литературы ХІХ века // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 170-178. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті актуалізується питання функціонування у літературному творі "парних" героїв. У зв"язку з цим особлива увага звертається на такий культурний феномен як бінарність. Визначаються параметри бінарного архетипу, демонструються його прояви у ...
664264
  Матвиенко Марина Карнавальная Венеция. За кулисами города-театра. Дело рук утопающих // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 2 (2929). – С. 26-35 : фото
664265
  Лайцен Л. Карнавальная маска : рассказы / Линард Лайцен; пер. с лат. Л.Лубой. – Рига : Лиесма, 1980. – 237 с.
664266
  Ласкин Б.С. Карнавальная ночь / Б.С. Ласкин, В.С. Поляков. – М, 1957. – 74с.
664267
  Самохіна В.О. Карнавальний діалогізм сучасного комунікативного простору // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 167-178. – ISSN 2520-6397


  Проаналізовано принцип діалогізму в карнавальному бутті людини, по- в"язуючи карнавал з аспектами діалогічного ігрового спілкування, яке базу- ється на порушенні норм, що приводять до інконгруентності і, відповідно, до комічного ефекту. ...
664268
  Довгаленко В. Карнавальні мотиви в українських екранізаціях творів М. Гоголя // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 335-339. – ISSN 1997-4264
664269
  Шматко В. Карнавальні традиції в українському кіно ("Пропала грамота" і "Вавілон ХХ") // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 239-244. – ISBN 966-7170-47-0
664270
  Снитко О.С. Карнавальні форми сугестії в інформаційному просторі України у контексті консцієнтальної війни // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 38. – С. 77-93. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізовано карнавальні форми сугестії, які широко використовуються в інтернет-просторі України у контексті консцієнтальної війни. Карнавалізація свідомості та буття розглядається як характерна риса сучасної культури, якій притаманні ознаки ...
664271
  Дейнего В.В. Карнавальное начало в романе В. Набокова "Истинная жизнь Себастьяна Найта" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 47-51. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
664272
  Коврига Т.Я. Карнавальные маски / Т.Я. Коврига. – Москва, 1957. – 75с.
664273
  Рененкова М.М. Карнавальный бурлеск в романе Латифе Текин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 53-63. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
664274
   Карнап (Carnap) Рудольф // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 768-769. – ISBN 966-316-069-1
664275
   Карнаухов Ігор Михайлович (1921-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 187. – ISBN 978-966-439-754-1
664276
  Біленчук П. Карне електронне право Європи й України: порівняльний аналіз / П. Біленчук, М. Малій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 26 лютого - 4 березня (№ 8). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
664277
  Біленчук П. Малій Карне електронне право Європи й України: порівняльний аналіз // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 12-18 березня (№ 10)
664278
  Загородній Є. Карне право в церковному законодавстві Руської держави // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 64-66
664279
  Борисенок С.Г. Карний зміст "потока" Руської Правди / [Ст. Борисенок] в кінці тексту, 1925. – 26 с. – Окр. відбиток: Праці комісії для виучення іст. зах.-руського та українського права ВУАН, випуск 1. К. 1925


  На першій стор. окрем. відбитка надпис; Вельношановному Сергієві Івановичу Т...чу від автора 23/V - 25 р.
664280
   Карно-процесуальний кодекс України: Офиційний текст із змінами і доповненнями на 1 березня 1944 року. Постанови Пленуму Верховного суду України.. – Киев : Юрінком Інтер, 1994. – 197 с.
664281
  Кошманов В.В. Карно, Клапейрон, Клаузиус / В.В. Кошманов. – Москва, 1985. – 96 с.
664282
  Болдырев А.А. Карнозин и защита тканей от окислительного стресса / А.А. Болдырев. – Москва : Диалог-МГУ, 1999. – 362 с. – ISBN 5-89209-506-1
664283
  Болдырев А.А. Карнозин. Биологическое значение и возможности применения в медицине / А.А. Болдырев ; под ред.Т.М. Турпаева. – Москва : Издательство МГУ, 1998. – 320 с. – ISBN 5-211-03930-0
664284
   Карнотитовые месторождения западных штатов США. – Москва; Ленинград, 1946. – 171с.
664285
  Карлик Л.Б. Каро Алабян / Л.Б. Карлик. – Ереван, 1966. – 110 с.
664286
   Карові озера Карпатського НПП в системі ландшафтно-геоморфологічного різноманіття / М. Корчемлюк, Р. Кравчинський, М. Мотрук, Б. Савчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 47-52. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено унікальний компонент ландшафту Українських Карпат - озера льодовикового походження (карові озера). На основі використання математико-статистичних методів виявлено закономірності поширення цих водойм у межах Карпатського національного ...
664287
   Каролина : уголов.-судеб. уложение Карла V. – Алма-Ата : Наука, 1967. – 151, [1] с.
664288
  Монтолье И. Каролина Лихтфильд : [сочинение госпожи ***, изданное на французском языке переводчиком "Вертера" : в 6 ч.] / [пер. сфран. [Максима Яценко]]. – [Орел] : [в тип. Сытина]
Ч. 6. – 1821. – [2], 210с. – Изд. без тит. л. - Авт. установлен по интнрнет-поиску. - Опис. по ЭК РНБ


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIІI - ХІХ ст.- картон, корінець та куточки зі шкіри Montolieu, Isabelle, Courtener, Francois Монтолье, Изабель (1751-1832). Каролина Лихтфильд / Сочинение ...
664289
  Пробст П. Каролина на Луне / П. Пробст. – М, 1975. – 63с.
664290
  Михтяев Д. Каролингский Ренессанс // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 10. – С. 16-25


  Каролингский Ренессанс - период интеллектуального и культурного возрождения в Западной Европе в конце VIII-сер. IX в. в эпоху правления королей франков Карла Великого, Людовика Благочестивого и Карла Лысого из династии Каролингов. В это время ...
664291
  Войтишек В. Каролинум - гордость Карлова университета / В. Войтишек, Д. Либал. – Прага, 1948. – 43 с.
664292
  Рябоконь Єгор Каролівський відпочинок : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 7-12 : Фото
664293
  Миронова В.М. Каролінгська реформа та її наслідки для латинської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 303-306
664294
  Сліпокоєнко Р.О. Каролінгське Відродження // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 55-57. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
664295
  Барабаш Т. Кароль Бадецький та його невідомі дослідження епіграфіки Львова (до історії австрійської реквізиції дзвонів в Галичині в 1916-1917 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 212-220. – ISSN 2078-6077
664296
  Булатова С.О. Кароль Васильович Болсуновський - колекціонер екслібрисів (на матеріалах листування з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 163-168. – ISBN 966-02-3854-1
664297
  Калинович В.І. Кароль Кораний - видатний історик права (1897-1964) / В.І. Калинович, П.О. Недбайло // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 138-143
664298
  Перкун В. Кароль Модззєлєвський in memoriam // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Липень - Серпень (число 7/8). – С. 28-30


  Професор Кароль Модзєлєвський — медієвіст, опозиціонер, політв"язень, сенатор польського парламенту (1989–1991), віце-президент Польської академіі наук (2006–2010), викладач Варшавського університету, Римського університету ля Сапієнца, паризької ...
664299
  Ярмошик І. Кароль Сєнкевич як дослідник історії Волині та слов"янщини і культурно-просвітницький діяч першої половини XIX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 130-136
664300
  Голяховский С. Кароль Шимановский / С. Голяховский. – Москва : Музыка, 1982. – 143 с.
664301
  Мейер В.А. Каротаж скважин при разведке полиметаллических месторождений / В.А. Мейер. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1960. – 208с.
664302
  Шакиров А.Ф. Каротаж, испытание, перфорация и торпедироваание скважин / А.Ф. Шакиров. – М, 1972. – 207с.
664303
  Шакиров А.Ф. Каротаж, испытание, перфорация и торпедирование скважин / А.Ф. Шакиров. – Москва : Недра, 1972. – 207с.
664304
   Каротажные опробователи пластов. – Москва : Недра, 1968. – 76с.
664305
  Савинов Б.Г. Каротин (провитамин А) и получение его препаратов / Б.Г. Савинов. – Киев, 1948. – 232 с.
664306
  Кудрицкая С.Е. Каротиноиды плодов и ягод. / С.Е. Кудрицкая. – Киев, 1990. – 210с.
664307
   Каротинсинтезирующие дрожжи. – Киев : Наукова думка, 1980. – 172 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 147-169
664308
  Макарэвіч А.А. Кароткі літаратуразнаучы слоунік / А.А. Макарэвіч. – Мінск : Вышэйшая школа, 1969. – 224 с.
664309
  Комаров С.Г. Кароттаж по методу сопротивлений.Интерпретация / С.Г. Комаров. – М-Л : Гостоптехиздат, 1950. – 229с.
664310
  Дмитренкод Ю.С. Карп как объект товаров рыбоводства в малых водоемах Карелии. : Автореф... Канд.боил.наук: / Дмитренкод Ю.С.; Петрозавод.гос.ун-т. – Петрозаводстк, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
664311
  Прокопенко І. Карпа написала роман про українок у Парижі // Газета по-українськи. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 86). – С. 15


  Ірена Карпа написала роман "Добрі новини з Аральського моря" про чотирьох українок, які намагаються розпочати нове життя у Франції.
664312
  Стойко С.М. Карпатам зеленіти вічно / С.М. Стойко. – Ужгород, 1977. – 175с.
664313
  Скляренко С.Д. Карпати : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 427 с.
664314
  Скляренко С.Д. Карпати : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник
Кн. 2-а. – 1954. – 420 с.
664315
  Скляренко С.Д. Карпати : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : ДЛВ. – (Б-ка укр. романа та повісті)
Кн. 1-а. – 1956. – 440 с.
664316
  Скляренко С.Д. Карпати : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : ДЛВ. – (Б-ка укр. романа та повісті)
Кн. 2-а. – 1956. – 448 с.
664317
  Скляренко С.Д. Карпати : роман-ділогія / С.Д. Скляренко. – Ужгород : Карпати, 1981. – 800 с.
664318
  Короп Михайло Карпати для (не) підкованих : Україна чудес / Короп Михайло, Пирогів Андрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 104-106 : Фото
664319
  Козловський М.Ф. Карпати кличуть / М.Ф. Козловський. – Київ, 1967. – 15с.
664320
  Стойко С.М. Карпати очима допитливих / С.М. Стойко, Ю.П. Єрмоленко. – Львів, 1976. – 95с.
664321
   Карпати піснею вчаровані. – Братіслава, 1974. – 183с.
664322
  Степовик Д. Карпати, Карпати // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 8 (240), вересень. – С. 60-77. – ISSN 0131-2685


  Про Музей народної архітектури та побуту (Пирогово).
664323
  Біленко Василь Карпати. Вузькоколійка і мисливці // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 32-36 : фото
664324
  Медведєва Катерина Карпати. Гори на вікенд : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 112-116 : Фото
664325
  Іващенко Микола Карпати. Екстремальна краса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 128-134 : фото
664326
  Біленко Василь Карпати. Свято Купала по-гуцульськи : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 16-17 : Фото
664327
  Біленко Василь Карпати. Три сезони за три дні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 26-28 : Фото
664328
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 2. – 2005
664329
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 3 (5). – 2005
664330
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 3 (зима). – 2005
664331
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 4 (6). – 2005
664332
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 1(7). – 2006
664333
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 2 (8). – 2006
664334
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 3 (9). – 2006
664335
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 4 (10). – 2006
664336
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 5 (11). – 2006
664337
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 6 (12). – 2006
664338
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 1 (13). – 2007
664339
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 2 (14). – 2007
664340
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 3 (15). – 2007
664341
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 4 (16). – 2007
664342
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 5 (17). – 2007
664343
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 6 (18). – 2007
664344
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 7/8 (19/20). – 2007
664345
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 9 (20). – 2007
664346
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 10 (21). – 2007
664347
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 11 (22). – 2007
664348
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 12 (23). – 2007
664349
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№ 1. – 2008
664350
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№ 2. – 2008
664351
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№ 3. – 2008
664352
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№ 4. – 2008
664353
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№ 5. – 2008
664354
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№ 6. – 2008
664355
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№ 7/8. – 2008
664356
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№. – 2011
664357
  Біленко Василь Карпати. У пошуках білого ведмедя : експедиція // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 116-121 : Фото
664358
   Карпати: людина, етнос, цивілізація = The carpathians: populace, ethnos, civilization : науковий журнал з проблем карпатознавства / Видавництво Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2009-
Вип. 3 : Матеріали Міжнародної наукової конференції "Скит Манявський у духовному і культурному житті України та Зарубіжжя: до 400-річчя заснування" (29-30 вересня 2011 р.). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
664359
   Карпати: людина, етнос, цивілізація = The carpathians: populace, ethnos, civilization : науковий журнал з проблем карпатознавства / Івано-Франк. обл. рада, Івано-Франк. обл. держ. адмін, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009-. – ISSN 2311-889-Х
Вип. 7/8 за [2017-2018] : Матеріали міжнар. наук. конф. "Гошівська обитель у духовному і культ.-іст. житті України:феномен укр. греко-катол. чернецтва". До 400-річчя чину Святого Василя Великого (5-6 жовтня 2017р.). – 2018. – 447, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
664360
   Карпатика / Ужгородський нац. ун. ;Ін-т карпатознавства. – Ужгород : Говерла
Вип. 38. – 2009. – до 2009 р. див. Carpatica - Карпатика
664361
   Карпатика / Ужгородський нац. ун. ; Ін-т карпатознавства. – Ужгород : Говерла
Вип. 39 : Старожитності Карпатського ареалу. – 2010. – до 2009 р. див. Carpatica - Карпатика
664362
   Карпатика / Ужгородський нац. ун. ; Ін-т карпатознавства. – Ужгород : Говерла
Вип. 40. – 2011. – до 2009 р. див. Carpatica - Карпатика; резюме укр., рос., англ. мовами
664363
   Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т," Ін-т карпатознавства. – Ужгород : Говерла
Вип. 41. – 2012. – до 2009 р. див. Carpatica - Карпатика ; Резюме укр., рос., англ. мовами
664364
   Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т", Ін-т карпатознавства. – Ужгород : Говерла
Вип. 42. – 2013. – 263 с. – До 2009 р. див. Carpatica - Карпатика. - Резюме укр., рос., англ. мовами
664365
   Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т", Ін-т карпатознавства. – Ужгород : Говерла
Вип. 43. – 2014. – 295 с. – До 2009 р. див. Carpatica - Карпатика. - Резюме укр., рос., англ. мовами
664366
   Карпато-Балканская ассоциация. Комиссия минералогии и геохимии. – К.
2. – 1973. – 129с.
664367
   Карпато-Балканская геологическая ассоциация. Съезды 8 -й. Белград - Ниша (СФРЮ), 1967. – К., 1974. – 364с.
664368
   Карпато-Дунайские земли в средние века. – Кишинев, 1975. – 342с.
664369
  Куриленко В.М. Карпато-поліські паралелі на діалектологічній карті Полісся (до проблеми лексичної специфіки посеймських говорів) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 111-115
664370
  Яворский Ю.А. Карпато-русское житие апостола Петра : (Посвящается Ивану Яковлевичу Франку по случаю 40-летия его литературно-учебной деятельности) / Ю.А. Яворский. – Петроград(Санкт-Петербург) : Тип. Имп. Акад. наук, 1915. – 44 с. – Отд. оттик из: "Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Импер. Акад. наук". (1914 г.), т. 17, кн. 4; (1912 г.), т. 19, кн. 4. - Текст памятника на древнерусском яз
664371
  Стерчо П. Карпато-Українська держава. / П. Стерчо. – Львів, 1994. – 288с.
664372
   Карпатотерапія : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 135 : Фото
664373
   Карпатская диалектология и ономастика. – М., 1972. – 582с.
664374
  Елинек Й.А. Карпатская диаспора. Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848-1948) / Йешаягу А. Елинек ; [пер. с англ. : М. Егорченко, С. Гурбича, Э. Гринберга при участии С. Беленького, О. Клименко ; ред. русского текста В. Падяк] ; фотоматер. и карты Павла Роберта Магочия. – Ужгород : В. Падяк, 2010. – XXII с., 498 с. : фотоилл. – Библиогр.: с.465-475. – ISBN 978-966-387-039-7
664375
  Петльований В. Карпатская легенда / В. Петльований. – Москва, 1969. – 335 с.
664376
  Хоросницкая М.В. Карпатская радуга : стихи / Мария Хоросницкая. – Москва : Советский писатель, 1971. – 96 с.
664377
  Иллеш Б. Карпатская рапсодия / Б. Иллеш. – Л., 1949. – 600с.
664378
  Иллеш Б. Карпатская рапсодия / Б. Иллеш. – Москва, 1956. – 567с.
664379
  Головацкий Я. Карпатская Русь / Я. Головацкий. – С. 55-64, С.11-30
664380
  Марьина В.В. Карпатская Украина в контексте европейской политики 1939-1941 гг. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 127-135. – (Історія ; Вип. 27)
664381
   Карпатские заповедники. – Ужгород : Карпаты, 1966. – 271с.
664382
  Глотов В.И. Карпатские зори / В.И. Глотов. – М, 1964. – 71с.
664383
  Малкин В.М. Карпатские орлы / В.М. Малкин. – М., 1975. – 280с.
664384
  Тетмайер К. Карпатские рассказы / Казимир Тетмайер ; Пер. с польск. Ев. Загорского. – Москва : Заря, 1909. – 48 с. – (Библиотека для всех ; № 17)
664385
  Масловская Л.Ц. Карпатский водохозяйственный комплекс : учеб. пособ. / Л.Ц. Масловская. – Черновцы, 1982. – 96с.
664386
   Карпатский геодинамический полигон. – М., 1978. – 127с.
664387
   Карпатский диалектологический атлас. – М., 1967. – 272с.
664388
  Вершигора П.П. Карпатский рейд / П.П. Вершигора. – Москва, 1951. – 64с.
664389
  Бакрадзе Д. Карпатский рейд. / Д. Бакрадзе. – Москва, 1968. – 160 с.
664390
   Карпатский рекреационный комплекс : монография / М.И. М.И. Долишный, М.С. Нудельман, К.К. Ткаченко, С.В. С.В. и др. Трохимчук; АН УССР ; Львовское отделение ин-та экономики; сост.: М.И. Долишный, М.С. Нудельман, К.К. Ткаченко, С.В. Трохимчук и др. ; [отв. ред. М.И. Долишний]. – Киев : Наукова думка, 1984. – 148 с.
664391
  Королев Д. Карпатский Робин Гуд // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 21-27 августа (№ 24). – С. 1, 14


  "24 августа - это не только День Независимости Украины, но и 275 лет со дня гибели западноукраинского народного героя Олексы Довбуша (1700-1745) - руководителя антифеодального крестьянского движения опришков. Отряд Довбуша, боевое ядро которого ...
664392
   Карпатский сборник. – М., 1972. – 139с.
664393
   Карпатский сборник. – М., 1976. – 151с.
664394
   Карпатское землетрясение 4 марта 1977 г. и его последствия. – Москва : Наука, 1980. – 271с.
664395
  Ісаєв І. Карпатська "Катинь". Як Варшава повстала проти українського 1938 року // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 5 листопада (№ 45). – С. 2. – ISSN 0027-8254
664396
  Мулеса В.В. Карпатська балада / Василь Мулеса. – Ужгород : Патент, 2019. – 119, [1] с. : іл., ноти. – Зміст включ. розд.: Карпатська балада ; Поезії ; З грецького зошита ; Вірші-пісні про кохання. – ISBN 978-617-589-174-2
664397
   Карпатська замана. – К., 1990. – 377с.
664398
  Ільченко Руслана Карпатська казка // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 20-23 : фото
664399
  Струтинська-Струк Карпатська конвенція як засіб забезпечення збереження біологічного різноманіття // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 71-75. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Розглядаються питання, що стосуються реалізації Рамкової конвенції про охорону і сталий розвиток Карпат. Особлива увага приділяється проблемі правового регулювання збереження біологічного і ландшафтного різноманіття Карпатського регіону.
664400
  Цивірко Микола Карпатська метеоритоманія? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 40-41. – ISSN 0130-5212
664401
  Вербич С.О. Карпатська оронімія в контексті слов"янської історії регіону. "П" // Студії з ономастики та етимології. 2006 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2006. – C. 9-16. – ISBN 966-02-4038-4
664402
  Іллеш Б. Карпатська рапосодія / Бела Іллеш. – Ужгород, 1950. – 528с.
664403
  Іллеш Б. Карпатська рапсодія / Б. Іллеш. – Ужгород, 1987. – 567с.
664404
  Примаченко Я. Карпатська Січ / Я. Примаченко, М. Майоров // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 295-298. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9


  Карпатська Січ також: Організація народної оборони "Карпатська Січ" — парамілітарна організація на Закарпатті в 1938–1939, оформлена 9 листопада 1938 з утвореної у вересні націоналістами "Ураїнської національної оборони" (голова Степан Росоха).
664405
  Буковський І.В. Карпатська Січ: від парамілітарного формування - до національної армії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 752 : Держава та армія. – С. 160-166. – ISSN 0321-0499
664406
  Слободинський Д. Карпатська Україна - рятівнця єврейства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 95-97. – ISSN 2076-1554


  Висвітлено політичне становище Карпатської України в період назрівання Другої світової війни. Проаналізовано способи порятунку євреїв, які піддалися гонінням в країнах сповідуючих антисемітизм. Продемонстровано участь євреїв в житті Карпатської України.
664407
  Баран О. Карпатська Україна = Carpatho Ukraine : Шлях до державности / Олександер Баран. – Вінніпег : Накладом Української вільної академії наук, 2003. – 218 с. : портр. – Тит. аркуш. парал. укр. та англ. мовами
664408
  Кучерук Олександр Карпатська Україна // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 231-234. – ISSN 0869-3595
664409
  Чехович В.А. Карпатська Україна (- автономна держава) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 365-366. – ISBN 978-966-02-6472-4
664410
   Карпатська Україна (1938-1939) = Karpatska Ukrajina (1938-1939) : зб. матеріалів міжнар. наук. конф. до 70-річчя проголошення Карпатської України, Пряшів, 5 берез. 2009 р. / Генеральне консульство України в Пряшеві ; Каф. україністики філос. ф-ту Пряшів. ун-ту [та ін. ; упоряд.: М. Роман]. – Пряшів ; Ужгород : Говерла, 2010. – 359, [1] с. : табл. – На обкл. назва парал. укр., пол. - текст укр., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2095-42-5
664411
  Василина Н.Д. Карпатська Україна (Підкарпатська Русь) – держава авторитарного типу (жовтень 1938 – березень 1939 років) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 119-127. – ISSN 0320-9466
664412
  Пагіря О. Карпатська Україна 1938 - 1939 рр. крізь призму усної історії // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 46-57. – ISBN 978-617-7158-06-5
664413
   Карпатська Україна в журналі "Пробоєм" (1934-1943) / [передм.: Белей Любомир, Белей Лесь]. – Ужгород : [б. в.], 2009. – 195, [8] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Представлені аналітичні статті прессекретаря Карпатської Січі Росохи, професора Української господарчої академії Кушніренка, В. Попадинця, Ф. Гайовича, Ю. Хіри, Ю. Арделана та ін.
664414
  Рєпін І.В. Карпатська Україна в контексті європейської політики. Плани Е. Бенеша та позиція Москви. 1939-червень 1941 рр. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 159-164. – ISSN 0321-0499
664415
  Вегеш М. Карпатська Україна в контексті українського державотворення : навч. посіб. / Микола Вегеш, Маріан Токар, Михайло Басараб ; Упр. освіти і науки Закарпат. обл. держ. адмін., Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т сусп. наук. – Ужгород : Карпати, 2008. – 256 с. – Бібліогр.: с. 253-255. – ISBN 978-966-671-183-3
664416
  Вегеш М. Карпатська Україна на фоні міжнародних відносин / М. Вегеш, В. Марина // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 19-26. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
664417
  Вегеш М.М. Карпатська Україна на шляху державотворення / Микола Вегеш, МаріанТокар. – Ужгород : Карпати, 2009. – 448 с. – ISBN 978-966-671-201-4
664418
  Віднянський С. Карпатська Україна як етап українського державотворення // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (545), березень - квітень. – С. 67-93. – ISSN 0130-5247
664419
  Шурхало Д. Карпатська Україна: як постала і чому не встояла? // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 28/30 (596/598), жовтень 2020 р. – С. 83-87


  82-річчя Карпатської України.
664420
   Карпатська школа - освітній ресурс для сталого розвитку / В. Михайленко, Г. Денафас, М. Близнюк, Т. Малькова, К. Минджов // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 137-145. – ISSN 0868-6939
664421
  Максимчук В.Ю. Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 200-208. – ISBN 978-617-7694-05-1
664422
  Петровцій І.Ю. Карпатське літо / І.Ю. Петровцій. – Ужгород, 1984. – 86с.
664423
  Чалова Ганна Карпатське море // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 110-114 : фото
664424
  Гетьман В.І. Карпатський біосферний заповідник // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 11 (213). – С. 25-31 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
664425
  Барабаш Ю. Карпатський вузол: до проблеми етнокультурного пограниччя (Леопольд фон Захер-Мазох, Станіслав Вінценз) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (649). – С. 3-16. – ISSN 0236-1477


  Феномен "карпатського вузла" - австро-польсько-українського літературного прикордоння репрезентований у статті творчістю Леопольда фон Захер-Мазоха та Станіслава Вінценза. Народженням, вихованням, долею, творчими інтересами пов"язані з ...
664426
  Барабаш Ю. Карпатський вузол: до проблеми етнокультурного пограниччя (Леопольд фон Захер-Мазох, Станіслав Вінценз) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (650). – С. 3-20. – ISSN 0236-1477
664427
  Мандрик М. Карпатський геополітичний чинник 1938–1939 рр. у системі міжнародної дипломатії // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією" [та ін.] ; редкол.: О. Рубльов, С. Кокін, В. В"ятрович [та ін.]. – Київ ; Харків, 2010. – № 2 (33) за 2009 р. – С. 22-85. – ISBN 978-966-8919-99-2
664428
  Заставний Федір Карпатський економічний район : Економіка країн // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 8-12 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв
664429
  Скиба І.І. Карпатський Єврорегіон // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 63-72. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
664430
   Карпатський заповідник. – Ужгород, 1982. – 126с.
664431
  Ухачевський С. Карпатський капкан : роман / Сергій Ухачевський ; ідея Сергія Гаврилюка. – Львів : Кальварія, 2015. – 214, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-663-347-0
664432
   Карпатський край : наукові студії з історії, культури, туризму / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011-. – ISBN 978-966-2988-51-2
№ 2 (2), липень - грудень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
664433
   Карпатський край : наукові студії з історії, культури, туризму / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011-. – ISBN 978-966-2988-53-6
№ 1 (3), січень - червень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
664434
  Ільницький В.І. Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945-1954) = The OUN Carpathian region in Ukrainian liberation movement (1945-1954) / Василь Ільницький ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – 695, [1] с. : іл. – Тит. арк. парал. укр., англ.Імен. покажч.: с. 661-686. – Бібліогр.: с. 599-660 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7401-18-5
664435
  Щурик М.В. Карпатський макрорегіон: проблеми становлення та розвитку // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-59. – Бібліогр.: 5 назв
664436
   Карпатський мед. – Ужгород, 1969. – 84с.
664437
  Абрам"юк У.М. Карпатський національний природний парк // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 43-47
664438
  Макара М.П. Карпатський регіон : у пошуках парадигми розвитку : (науково-публіцистичне дослідження) / М.П. Макара ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ІВА, 2010. – 150, [2] с. – Бібліогр.: с. 144-151 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-501-029-7
664439
   Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку : Мат. міжн. наук.-практично конференці , присвячено 30-річчю Карпатського біосферного заповідника. 13. – Рахів. – ISBN 966-7242-44-7
Том 1. – 1998. – 380с.
664440
   Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку. – Рахів
Том 2. – 1998. – 345с.
664441
   Карпатський регіон та його роль у забезпеченні безпеки і співробітництва в Європі = The carpathian region and its role in strengthening security and cooperation in Europe : матеріали міжнародної конференції, (11-12 червня 2008 р., м. Ужгород) / Шведський ін-т оборонних досліджень ; Регіональний філіал Національного ін-ту стратегічних досліджень в м . Ужгороді ; [ редкол. : Хеденског Я., Воротін В.Є., Мітряєва С.І. ]. – Ужгород : Ліра, 2008. – 252 с. – ISBN 978-966-2195-26-2
664442
  Гвоздецька Б.Г. Карпатський регіон як приклад творення нових ідентичностей на пограниччі // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 92-99
664443
  Воронько П.М. Карпатський рейд : Партизанські пісні / П.М. Воронько. – Київ : Укрдержвидав, 1944. – 35с.
664444
  Власенко С.І. Карпатський рейд Сумського партизанського з"єднання під командуванням С.А.Ковпака: огляд документів фонду ЦДАГО України // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 163-173. – ISSN 0130-5247
664445
  Пендерецький О.В. Карпатський суспільно-географічний регіон // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 142-144. – ISBN 978-617-7069-75-8
664446
  Мацинський І. Карпатські акорди / І. Мацинський. – Пряшів, 1962. – 196с.
664447
   Карпатські бджоли. – Ужгород, 1982. – 224с.
664448
  Петровці-Кук Карпатські витоки / М. Петовці-Кук. – Ужгород : Сабов А.М. – ISBN 978-617-7344-29-1
[Кн. 11]. – 2016. – 346, [2] с., [1] арк. портр. : портр.
664449
  Петровці-Кук Карпатські кванти серця. Поезія. Лірика : Поезія. Лірика / М. Петровці-Кук. – Ужгород : Сабов А.М.
[Кн. 9]. – 2015. – 344, [2] с., [1] арк. портр. : портр.
664450
  Смішко М.Ю. Карпатські кургани першої половини і тисячоліття нашої ери. / М.Ю. Смішко. – К, 1960. – 188с.
664451
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2075-9827
Т. 5, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
664452
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2075-9827
Т. 5, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
664453
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2075-9827
Т. 6, № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
664454
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2075-9827
Т. 6, № 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
664455
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2075-9827
Т. 7, № 2. – 2015. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
664456
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2075-9827
Т. 7, № 1. – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
664457
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публикации : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; Голов. ред.: А.В. Загороднюк ; Редкол.: В. Барінде, Р. Бобрик, Д.І. Боднар [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – ISSN 2075-9827
Т. 8, № 1. – 2016. – 181 с. – Резюме укр., англ. мовами
664458
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публикации : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – ISSN 2075-9827
Т. 8, № 2. – 2016. – С. 279-326. – Резюме укр., англ. мовами
664459
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публикации : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – ISSN 2075-9827
Т. 9, № 1. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами
664460
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публикации : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – ISSN 2075-9827
Т. 9, № 2. – 2017. – 207, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
664461
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – ISSN 2075-9827
Т. 10, № 2. – 2018. – С. 213-412. – Резюме укр., англ. мовами
664462
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – ISSN 2075-9827
Т. 11, № 1. – 2019. – 210, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
664463
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – ISSN 2075-9827
Т. 12, № 2. – 2020. – С. 266-525, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
664464
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – ISSN 2075-9827
Т. 12, № 1. – 2020. – 264 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
664465
  Гречук Є. Карпатські самоцвіти : (образки з життя гуцулів) / Євген Гречук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. – 64с. – ISBN 966-7263-58-4
664466
  Рєпін І. Карпатсько-дуклінська операція Червоної армії в період Другої світової війни та деякі проблеми, що виникли під час її підготовки та проведення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 555 : Держава та армія. – С. 126-133. – ISSN 0321-0499
664467
  Трофимович Л.В. Карпатсько-українська проблема в політиці Другої Речіпосполитої в 1939 р. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С. 202-216
664468
  Усенко Наталья Карпаты - навстречу клиенту! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 106-111. – Библиогр.: Фото
664469
  Якубович В.Я. Карпаты / В.Я. Якубович. – Москва, 1944. – 31с.
664470
  Скляренко С.Д. Карпаты : роман / С.Д. Скляренко. – Киев : Радянський письменник, 1952. – 452 с.
664471
  Скляренко С.Д. Карпаты : Роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 448 с.
664472
  Скляренко С.Д. Карпаты : Роман / С.Д. Скляренко; Авторищз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : ГИХЛ
Кн. 2-я. – 1956. – 436 с.
664473
  Скляренко С.Д. Карпаты : роман: В 2-х книгах / С.Д. Скляренко. – Москва : Гослитиздат
Кн. 1. – 1960. – 440 с.
664474
  Скляренко С.Д. Карпаты : Роман: В 2-х книгах / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Гослитиздат
Кн. 2. – 1960. – 432 с.
664475
  Ермоленко Ю.А. Карпаты глазами любознательных : краеведческие очерки / Ю.А. Ермоленко. – Львов : Каменяр, 1980. – 65 с.
664476
   Карпаты ждут: отель для семейного отдыха Radisson Blu Resort, Буковель // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 52-53 : фото
664477
  Ірчан М. Карпатьска ніч / М. Ірчан. – К, 1927. – 164с.
664478
  Гриценко І.С. Карпека (Карпеко) Володимир Васильович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 218. – ISBN 978-966-06-0557-2
664479
  Усенко І.Б. Карпека (Карпеко) Володимир Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 373. – ISBN 978-966-02-6472-4
664480
   Карпека (Карпеко) Володимир Васильович (1880-1941) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 187-188. – ISBN 978-966-439-754-1
664481
  Новиков А.І. Карпенко-Карий у контексті літературоно-мистецького життя другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 17-24
664482
   Карпенко Віталій Опанасович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 146-147. – ISBN 978-966-2726-03-9
664483
  Тимошик М.С. Карпенко Віталій Опанасович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 377. – ISBN 978-966-02-6472-4
664484
   Карпенко Віталій Опанасович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 188. – ISBN 978-966-439-754-1
664485
  Дубина М.І. Карпенко Георгій Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 378. – ISBN 978-966-02-6472-4
664486
   Карпенко Маргарита Олександрівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 40. – ISBN 966-8352-11-4
664487
  Лукінова Т.Б. Карпенко Маргарита Олександрівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 380. – ISBN 978-966-02-6472-4
664488
   Карпенко Маргарита Олександрівна (1926-2013) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 188. – ISBN 978-966-439-754-1
664489
   Карпенко Михайло Семенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 260 : фото
664490
  Вижва С.А. Карпенко Олексій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 382. – ISBN 978-966-02-6472-4
664491
   Карпенко Олексій Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 188-189. – ISBN 978-966-439-754-1
664492
  Роббинс Г. Карпетбеггеры : роман : [пер. с англ.] / Гарольд Роббинс ; [худож.: О.Ю. Демченко]. – Харків ; Белгород : Грампус Эйт ; Вспышки, 1996. – 524, [3] с. – ISBN 5-900303-77-2
664493
   Карпець Ігор Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 107-109. – ISBN 978-617-573-038-6
664494
  Романовский С.И. Карпинский в Петербурге - Петрограде - Ленинграде / С.И. Романовский. – Л., 1987. – 254с.
664495
  Личков Б.Л. Карпинский и современность : [100 лет со дня рождения. 1847-1947] / Б.Л. Личков, проф. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1946. – 74 с., 5 л. портр. схем., карт., портр. – Библиогр.: "Литература", с. 71-73 (53 назв.). – (Научно-популярная серия / Акад. наук СССР)
664496
  Клименко Н.Ф. Карпіловська Євгенія Анатоліївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 389. – ISBN 978-966-02-6472-4
664497
  Короткий В.А. Карпінський Олександр Петрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 308. – ISBN 966-06-0393-2
664498
  Короткий В.А. Карпінський Олександр Петрович (1847-1936) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 323. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
664499
   Карплюк Костянтин Сергійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 261 : фото
664500
  Дібровенко М.Ф. Карпо Соленик. Життя і діяльність / М.Ф. Дібровенко. – Київ : Мистецтво, 1951. – 48 с.
664501
  Щербак В. Карпо Трохименко і його школа // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 55-57. – ISSN 0130-1799
664502
   Карпо Трохименко: нар. художник УРСР. Зб.. – К., 1986. – 135с.
664503
  Грін А.А. Карпо Трохимович Соленик / А.А. Грін. – Київ : Мистецтво, 1963. – 58 с.
664504
  Аляєв Г.Є. Карпов Василь Миколайович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1024-1025. – ISBN 966-316-069-1
664505
  Гадд Г. Карповое прудовое хозяйство : с 4 табл. рис. и 11 рис. в тексте / Г. Гадд. – Киев : Изд. журн. "Хозяйство" ; Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1917. – IV, 84 с., 4 л. ил.


  зоолог, сотр. "Труд. имп. СПб. общ. естествоисп." 1902 г.
664506
  Каменский С.Н. Карповые [cyprinidae] Кавказа и Закавказья = Die cypriniden des Kaukasus : [Вып. 1-2] / соч. С.Н. Каменского, ассистента проф. зоологии в Харькове. – [1899-1901]. – Тифлис : Изд. дир-ра Кавк. музея др. Г.И. Радде ; Тип. канц. Главнонач. гражд. частью на Кавказе
Вып. 1. – 1899. – [10], VIII, 157 с., 6 л. ил.
664507
  Гревцова Г.Т. Карпологія плодів та насіння представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin / Г.Т. Гревцова, Л.Г. Ревунова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 58-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Показано значення карпологічних досліджень для систематики та вперше приведено опис зовнішніх покривів насіння трьох видів Cotoneaster.
664508
  Ревунова Л.Г. Карпологія плодів та насіння представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin (повідомлення 2) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-42. – (Біологія ; Вип. 30)


  Показано значення характеристики плодів та насіння для систематики рослин. Наведено характеристику насіння для п"яти видів Cotoneaster.
664509
  Эмиров С.А. Карполого систематическое изучение представителей трибы Дагестана. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Эмиров С.А.; Биол.фак-т. – М, 1979. – 19л.
664510
  Ташковски Д. Карпошевото востание / Д. Ташковски. – Скопjе, 1951. – 32с.
664511
  Бакланов Г.Я. Карпухин : повести, роман / Григорий Бакланов. – Москва : Сов. Россия, 1989. – 415 с., 1 л. портр. – (Библ. сер.)
664512
  Захаров Е.Е. Карпушинское медно-цинковое месторождение на среднем Урале / Е.Е. Захаров, С.А. Юшко. – М.-Л., 1936. – 110с.
664513
  Мельниченко Н. Карри превыше всего // Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 30. – С. 66


  Подороді по Індії: ресторанний бізнес в країні
664514
   Каррыев Баймухамед Аталиевич : Биобиблиография. – Ашхабад : Илым, 1987. – 148с.
664515
  Аляєв Г.Є. Карсавін Лев Платонович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1025-1026. – ISBN 966-316-069-1
664516
  Калугин Н.А. Карсакпай / Н.А. Калугин, 1930. – 22с.
664517
   Карская область : Свод статистических данных о населении Закавказскаго края, извлеченных из посемейных списков 1886 г. / издан по распоряжению Главноначальствующаго гражданскою частию на Кавказе Закавказским статистическим комитетом. – Тифлис : Тип. И. Мартиросиянца, 1893. – 52 с. табл.
664518
  Васильев Н. Карская экспедиция. / Н. Васильев, 1921. – 44с. : карта
664519
  Белая А.С. Карский Е.Ф. - исследователь славянских языков // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 29 : Регіональна історія та культура в українському і східноєвропейському контексті. – С. 3-5
664520
  Белая А.С. Карский Е.Ф. о Гоголе // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 96-102
664521
  Вайнеры Карский рейд / Вайнеры. – Москва, 1983. – 208с.
664522
  Островский Б.Г. Карское море / Б.Г. Островский. – Архангельск, 1934. – 80с.
664523
  Воробьев В.И. Карское море / В.И. Воробьев. – Ленинград-Москва : Главсевморпути, 1940. – 126с. – (Библиотека полярника)
664524
  Гвоздецкий Н.А. Карст : Вопросы общего и регионального карстоведения / Н.А. Гвоздецкий. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Географгиз, 1954. – 352с.
664525
  Гвоздецкий Н.А. Карст / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Мысль, 1981. – 214с.
664526
   Карст Башкирии. Тезисы докл. к Совещ. по вопросам науч. и практ. значения карста Башкирии. – Уфа, 1971. – 93с.
664527
  Ніколішин В.П. Карст в умовах Солотвинського родовища кам"яної солі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 30-37 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 6)
664528
  Цыкин Р.А. Карст восточной части Алтае-Саянской складчатой области. / Р.А. Цыкин, Ж.Л. Цыкина. – Новосибирск, 1978. – 104с.
664529
  Берсенев Ю.И. Карст Дальнего Востока / Ю.И. Берсенев ; отв.ред.: Н.А. Гвоздецкий ; АН СССР, Дальневост. отд-ние, Тихоокеан. ин-т географии. – Москва : Наука, 1989. – 170, [2] с : ил. – Библиогр.: с. 159-165
664530
  Корженівський Б.О. Карст Донбасу і його гідрогеологічні та інженерно-геологічні особливості // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 15-28. – Бібліогр.: 19 назв
664531
  Маматкулов М.М. Карст Западного и Южного Тянь-Шаня / М.М. Маматкулов. – Ташкент, 1979. – 164с.
664532
   Карст Западного Тянь-Шаня : Труды Ин-та гидрогеологии и инженерной геологии. – Ташкент, 1972. – 84с.
664533
  Лыкошин А.Г. Карст и гидроэнергетическое строительство : Автореф... канд. геол..-минералог.наук: / Лыкошин А.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1962. – 39л.
664534
  Якушова А.Ф. Карст и его практическое значение / А.Ф. Якушова. – Москва, 1950. – 68с.
664535
  Мусин Г А. Карст и ландшафтные особенности закарстованных территорий / Г А. Мусин. – Грозный, 1979. – 95с.
664536
  Маринин А.М. Карст и пещеры Алтая : учеб.-краевед. пособие / А.М. Маринин. – Новосибирск, 1990. – 145с.
664537
   Карст и подземные воды горных массивов Западного Кавказа.. – Л., 1985. – 152с.
664538
  Печеркин А.И. Карст и суффозия на берегах водохранилищ / А.И. Печеркин, В.Е. Закоптелов. – Пермь, 1982. – 87с.
664539
  Вологодский Г.П. Карст Иркутского амфитеатра / Г.П. Вологодский. – Москва : Наука, 1975. – 124с.
664540
  Шутов Ю.И. Карст Керченского полуострова / Ю.И. Шутов, Е.М. Севостьянов, В.Н. Дублянский // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 10-16 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1726-5428
664541
  Михайлев В.Н. Карст Киргизии / В.Н. Михайлев. – Фрунзе, 1989. – 145 с.
664542
  Цыкин Р.А. Карст конгломератов : вопросы теории и методики карстолого-спелеологических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 11-17 : Схема. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0201-4122
664543
  Кикнадзе Т.З. Карст массива Арабика / Т.З. Кикнадзе. – Тбилиси, 1972. – 248с.
664544
  Лаптева Н.Н. Карст Мирийской АССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Лаптева Н. Н.; Казан. ГУ. – Казань, 1967. – 27л.
664545
  Шарец Д.С. Карст Оксско-Клязьминского водораздела. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Шарец Д.С.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 12 с.
664546
  Торсуев Н.П. Карст Онего-Северодвинского междуречья. / Н.П. Торсуев. – Казань, 1964. – 103с.
664547
  Торсуев Н.П. Карст Онего-Северодвинского междуречья. (Опыт физико-геогр. характеристики карста Севера Русской равнины). : Автореф... канд. географ.наук: / Торсуев Н.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 17л.
664548
  Львова Є.В. Карст передгірного та рівнинного Криму / Є.В. Львова, В.П. Мелешин // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 104-113. – Бібліогр.: 22 назви
664549
  Гончаренко М.П. Карст північного Причорномор"я / М.П. Гончаренко, В.П. Франчук // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 119-132 : Фото. – Бібліогр.: 22 назви
664550
  Дублянський В.М. Карст Подільсько-Буковинської карстової області / В.М. Дублянський, Б.М. Іванов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 29-47 : Рис., табл., фото, карти. – Бібліогр.: 35 назв
664551
  Кучерук А.Д. Карст Подолья / А.Д. Кучерук. – Киев : Наукова думка, 1976. – 198с.
664552
  Беляк В.И. Карст приенисейской части Восточного Саяна и его ландшафтнообразующая роль : Автореф... канд. геогр.наук: 690 / Беляк В.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 28л.
664553
   Карст равнинных территорий Европейской части СССР. – Казань, 1974. – 159с.
664554
  Чикишев А.Г. Карст Русской равнины / А.Г. Чикишев. – Москва : Наука, 1978. – 191с.
664555
  Цыкин Р.А. Карст Сибири. / Р.А. Цыкин. – Красноярск, 1990. – 154с.
664556
   Карст Узбекистана : Сборник. – Ташкент
VII. – 1970. – 111с.
664557
  Колодяжная А.А. Карст флишевой формации юго-западного склона Кавказа / А.А. Колодяжная; АН СССР, Госстрой СССР. – Москва : Наука, 1965. – 73с.
664558
   Карст Южного Урала и Приуралья : Межвузовский и межведоственный научный сборник. – Уфа, 1978. – 160с.
664559
  Блоцкий Н.А. Карст Язовского месторождения и его техногенная активизация : проблемы антропогенной активизации карстового процесса // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 78-84 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
664560
  Гембель А.В. Карст, его развитие и распространение. / А.В. Гембель. – Ленинград, 1957. – 20с.
664561
  Гвоздецкий Н.А. Карст. Вопросы общего карстоведения. / Н.А. Гвоздецкий. – Москва, 1950. – 188с.
664562
  Торсуев Н.П. Карст: пути географического изучения / Н.П. Торсуев. – Казань : Казанского университет, 1985. – 154с.
664563
  Коржик В.П. Карстова провокація переробки берегів Дністерського водосховища // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 37-43. – ISSN 0868-6939


  Стаття присвячена проблемі розвитку карсту і печер у карбонатних відкладах силуру Дністерського каньйону по берегах водосховища і провокуванню ними супутніх геодинамічних процесів: обвалів, осипів, глибинної водної ерозії. Наводяться схеми типових ...
664564
  Горбунова К.А. Карстоведение. Вопросы типологии и морфологии карста / К.А. Горбунова. – Пермь, 1985. – 88с.
664565
   Карстоведение. Труды Молотовской карстовой конференции, состоявшейся 26 января -- 1 февраля 1947 г. в гор. Молотове.. – Вып.1. – Молотов, 1948. – 39с.
664566
  Зенгіна С.М. Карстовий ландшафт плато головного гірського пасма Криму / С.М. Зенгіна, Б.М. Іванов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 34-41 : Рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв
664567
  Душевський В.П. Карстові порожнини внутрішнього куестового пасма Криму // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 114-118 : Карта, табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
664568
  Михно В.Б. Карстово-меловые геосистемы Русской равнины / В.Б. Михно. – Воронеж, 1990. – 200с.
664569
  Бардошши Д. Карстовые бокситы / Д. Бардошши. – Москва : Мир, 1981. – 456 с. – (Науки о Земле. Фундаментальные труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии ; т. 80)
664570
  Гигинейшвили Г.Н. Карстовые воды Большого Кавказа и основные проблемы гидрологии карста / Г.Н. Гигинейшвили. – Тбилиси, 1979. – 224с.
664571
   Карстовые коллекторы нефти и газа. – Пермь, 1973. – 153 с.
664572
  Гвоздецкий Н.А. Карстовые ландшафты / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1988. – 111с.
664573
  Кутырев Э.И. Карстовые месторождения. / Э.И. Кутырев. – Л., 1989. – 309с.
664574
  Дублянский В.Н. Карстовые пещеры / В.Н. Дублянский. – Москва : Знание, 1977. – 48 с. – (Наука о Земле)
664575
  Тинтилозов З.К. Карстовые пещеры Грузии / З.К. Тинтилозов. – Тбилиси : Менциереба, 1976. – 275с.
664576
  Тинтилозов З.К. Карстовые пещеры Грузии (морфологический анализ) / З.К. Тинтилозов; АН ГрССР. Ин-т географии. – Тбилиси : Мецниереба, 1976. – 275с.
664577
  Дублянский В.Н. Карстовые пещеры и шахты Горного Крыма : (Генезис, отложения, гидрогеологическое значение) / В.Н. Дублянский. – Ленинград : Наука, 1977. – 182 с.
664578
  Дублянский В.Н. Карстовые пещеры Украины = Karst caves of the Ukraine / В.Н. Дублянский, А.А. Ломаев. – Киев : Наукова думка, 1980. – 179 с.
664579
  Тутковский П.А. Карстовые явления и самобытные артезианские ключи в Волынской губернии. Статья 1 / [соч.] П. Тутковского // Язык смерти : (Сообщение на общем собрании Общества исследователей Волыни 27 марта, 1910 года) / П.А. Тутковский. – Б. м., 1910. – 127 с., 4 л. табл. : табл.
664580
  Тутковский П. Карстовые явления и самобытные артезианские ключи в Волынской губернии / П. Тутковский. – Житомиръ
Ст. 1 : Провалы почвы на Полесской железной дороге. – 1911. – 127 с. + Карта
664581
  Тутковский П.А. Карстовые явления и самобытные артезианские ключи в Волынской губернии. Статья 2 / [соч.] П. Тутковского, д-ра геогр. // Язык смерти : (Сообщение на общем собрании Общества исследователей Волыни 27 марта, 1910 года) / П.А. Тутковский. – Б. м., 1910. – С. 79-125 с., 4 л. табл. : табл.
664582
  Тутковский П.А. Карстовые явления и самобытные артезианские ключи в Волынской губернии.. – Житомир : Электр.тип.М.Дененмана
Статья 1 : Провалы почвы на Польской железной дороге. – 1911. – 127с. + 2 прилож.таблицх. – Оттиск из IV т.Труд.О-ва Изслед.Волыни
664583
  Соколова В.М. Карстовые явления юга Горьковской области (на примере Южно-Пьянского карстового района) : Автореф... кандид. географ.наук: / Соколова В.М.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 12 c.
664584
   Карстовый процесс и его прогноз: Тез. докл. (совещ.). – Уфа, 1980. – 161с.
664585
  Дублянский В.Н. Карстология и спелеология на Украине : вопросы теории и методики карстолого-спелеологических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 3-10. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0201-4122
664586
  Дублянский В.Н. Карстолого-геофизические исследования карстовых полостей приднестовской Подолии и Покутья / В.Н. Дублянский, Б.М. Смольников. – Київ : Наукова думка, 1969. – 137 с.
664587
  Климчук А.Б. Карстообразование в артезианских условиях: концепция "поперечного" спелеогенеза // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 181-190 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
664588
   Карта-схема Новгорода // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 116-121 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
664589
  Берлянт А.М. Карта - второй язык географии : очерки о картографии : книга для учителя / А.М. Берлянт. – Москва : Просвещение, 1985. – 191 с. : ил.
664590
  Кэй Дж. Карта - не территория: о состоянии экономической науки // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 4-13. – ISSN 0042-8736


  В статье утверждается, что современная экономическая наука находится в кризисном положении, поскольку важнейшие макроэкономические теории основаны на концепции рациональных ожиданий, а главным методом теоретического развития признается построение ...
664591
   Карта // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 80-85 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
664592
  Осталецька О.І. Карта "Magni Dvcatvs Lithvaniae…" 1613 року у фонді сектора картографічних видань НБУВ як важливе джерело в історії картографування України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 268-275


  У статті подається огляд карти «Magni Dvcatvs Lithvaniae Caeterarvmqve Regionvm Illi Adiacentivm Exacta Descriptio...» (Точний опис Великого князівства Литовського з багатьма краями, що до нього належать...) 1613 р., яка зберігається у фондах сектора ...
664593
  Остапчук С.М. Карта "Однокурсники": сутність та особливості створення // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (19). – С. 110-121


  У статті висвітлено суть та основні особливості створення авторської тематичної карти "Однокурсники". Значну увагу приділено інформаційно-змістовому наповненню. Карта передає географію студентів, основні віхи їх життя та навчання на географічному ...
664594
   Карта абсолютных значений поля силы тяжести территории Украины и некоторые аспекты ее возможной интерпретации / В.А. Ентин, С.И. Гуськов, М.И. Орлюк, О.Б. Гинтов, Р.В. Осьмак // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 53-61 : рис. – Библиогр.: с. 60-61. – ISSN 0203-3100
664595
   Карта автомобильных дорог. Укр. ССР, Молд. ССР.. – М., 1973. – 1с.
664596
  Падалка Л.В. Карта Боплана о заселении Полтавской территории во второй четверти XVII века / Л.В. Падалка. – Полтава : Издание Полтавской Ученой Архивной Комиссии, 1914. – 3 с., 1 л. карт.
664597
  Гриценко О.А. Карта будня / О.А. Гриценко. – Киев, 1987. – 29с.
664598
  Заріцький Т. Карта в прагматичній перспективі - теоретичні пропозиції (короткий виклад дослідження) // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 9-10
664599
  Буданов В.П. Карта в преподавании географии. / В.П. Буданов. – Ленинград, 1938. – 79с.
664600
  Буданов В.П. Карта в преподавании географии. / В.П. Буданов. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 139с.
664601
  Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании / В.М. Алешин. – Москва : Физкультура и спорт, 1983. – 152 с.
664602
  Кістяковський В.В. Карта в школі / В.В. Кістяковський. – Київ : Радянська школа, 1939. – 199с.
664603
  Гук Б. Карта вбивств українців польськими партизанськими відділами на Холмщині (1942-1944 роки) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 40. – С. 6. – ISSN 0027-8254
664604
  Нуменко У.З. Карта викопних смол України / У.З. Нуменко, В.М. Мацуй // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувальний ін-т ; голов. ред. Г.І. Рудько ; редкол.: А.А. Локтєв, М.Д. Красножон, С.О.Некрасова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 13-17 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-721Х
664605
  Келль Н.Г. Карта вулканов Камчатки / Н.Г. Келль. – Л, 1928. – 89с.
664606
   Карта геологических формаций чехла Сибирской платформы масштаба 1:1500000. – Л., 1977. – 108с.
664607
   Карта геоэкологического районирования Сибири / А.Д. Абалаков, С.Б. Кузьмин, Н.Б. Базарова, Л.С. Новикова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 8. – С. 24-30 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
664608
  Валяєв І.Г. Карта гідроресурсів України / І.Г. Валяєв; Укр.НД гідрометеорологічний ін-т. – Київ, 1936. – 19 с.
664609
  Купченко Б.І. Карта глибини розчленування рельєфу Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 84-88 : Карти, табл. – (Географії ; Вип. 11)
664610
  Молчанов Л.А. Карта глубин части озера Селигера : близ Бородинской Пресноводной Биологической Станции Имп. СПБ. Общества Естествоиспытателей / Л.А. Молчанов. – Юрьев : Типография К. Маттисена, 1911. – С. 35-38. – (Отдельный оттиск из 3 тома Трудов Пресноводной Биологической Станции Имп. С.-Петерб. Общества Естествоиспытателей)
664611
  Молчанов Л.А. Карта глубин части озера Селигера близ Бородинской Пресноводной Биологической Станции Имп. СПБ. Общества Естествоиспытателей : (с чертежом и картою) / Л.А. Молчанов // Компакт - 252322 / Молчанов Л.А.
664612
  Дубняк В.А. Карта горизонтального розчленування рельєфу правобережних Лісостепу та Полісся УРСР / В.А. Дубняк, О.О. Ломаєв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 52-54. – Бібліогр.: 11 назв
664613
  Гаврилова Э.С. Карта города Львова и ее развитие : Автореф... канд. техн.наук: / Гаврилова Э.С.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1956. – 18л.
664614
  Гаврилова Э.С. Карта города Львова и ее развитие / Э.С. Гаврилова; Отв. ред. Мигаль Н.К. – Львов : Львовский политехнический ин-т, 1956. – 80с.
664615
   Карта грунтовых вод европейской части СССР : масштаб 1:1500000 : объяснит. записка. – Москва, 1958. – 276 с.
664616
  Негода А.П. Карта грунтовых толщ на территории Украинской ССР / А.П. Негода, Э.И. Колот, Е.Ф. Ищенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 77-81 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геология ; № 7)
664617
  Марленский А.Д. Карта движений планет / А.Д. Марленский, Е.И. Ковязин. – Москва : Наука, 1971. – 16 с.
664618
  Короденко М. Карта для польоту / підготовила Світлана Галата // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-8 травня (№ 17/18). – С. 11


  У Національному авіаційному університеті визначили вектор розвитку вишу під час загальноуніверситетської стратегічної сесії.
664619
  Ріггз Р. Карта днів = A map of days : від автора бестселера дім дивних дітей / Ренсом Ріггз. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 506, [4] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: A map of days: the fourth novel of miss peregrine""s peculiar children / Ransom Riggs. Dutton Books, 2018. – ISBN 978-617-12-6305-5
664620
  Кулаковский Ю.А. Карта Европейской Сарматии по Птолемею : Приветствие XI Археологическому съезду / Юлиан Кулаковский. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1899. – [2], II, 34 с., 1 л. карт. – Библиогр. в предисл. (с. I-II)


  На обл подпись
664621
  Кулаковский Ю.А. Карта Европейской Сарматии по Птолемею (Ответ акад. В.В. Латышеву). – Москва, 1899. – С. 3-19. – Отд. оттиск: Филолгическое обозрение: Критика и библиография: 1. Обзор книг, 1899
664622
  Зубов А. Карта Европы: с Россией или без нее // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 30-38. – ISSN 0042-8744
664623
  Марков Е.С. Карта Земного шара в масштабе 1:1.000.000 / Е.С. Марков. – Петроград : Типо-литогр. "Энергия", 1914. – 16 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Русского географического общества.1914, т. 50, вып. 3 и 4
664624
  Гинзбург Г.А. Карта и работа с ней / Г.А. Гинзбург; [ред. Н. Булаевский]. – Москва; Ленинград : Объединен. научно-технич. изд. НКТП СССР, 1935. – 92 с.
664625
  Басманова Е. Карта императрицы : [роман] / Елена Басманова, Дмитрий Вересов. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 320 с. – На обложке книги: Д. Вересов, Е. Басманова. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-1900-3
664626
  Соболев Е.Г. Карта инженерно-геодинамической зональности застраиваемого массива: геодинамические причины аварийности, разрушения и подтопления гражданских и промышленных сооружений / Е.Г. Соболев, В.А. Высотюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 36-40. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
664627
  Уельбек М. Карта і територія : роман / Мішель Уельбек ; [пер. с фр. Л.Г. Кононовича ; худож.-оформ. Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 344, [3] с. : іл. – Сер. заснована у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5921-5
664628
  Уельбек М. Карта і територія : роман / Мішель Уельбек ; [пер. з фр. Л.Г. Кононовича ; худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 344, [3] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид.: Houellebecq M. La carte et le territoire. Flammarion, 2010. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-6503-2
664629
  Иваньков П.А. Карта как географическая модель / П.А. Иваньков. – Москва : Знание, 1974. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : издается ежемесячно с 1966 г. ; № 8/1974 ; Наука о Земле)
664630
  Гостомыслов А.П. Карта кладоискателей / А.П. Гостомыслов. – Л, 1984. – 112с.
664631
  Падалка Л.В. Карта козацких полков на Полтавской территории / Л.В. Падалка. – Полтава : Издание Полтавской Ученой Архивной Комиссии, 1914. – 3 с., 1 л. карт.
664632
  Жуковский К.А. Карта корисних копалин Чернігівського Полісся / К.А. Жуковский. – Київ, 1935. – 1с.
664633
  Арутюнов С.А. Карта культуры питания народов мира // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 7-16. – ISSN 0869-5415
664634
   Карта Луны. – Москва : Наука, 1967. – 64 с.
664635
   Карта магматических комплексов Узб. ССР. – Ташкент, 1983. – 345с.
664636
  Самойлов А.П. Карта Марии Данилюк / А.П. Самойлов. – Петрозаводск, 1961. – 50с.
664637
  Гейслер А.Н. Карта месторождений каменных строительных материалов / Сост. А.Н.Гейслер. – Ленинград, 1925. – 58с. : Табл.
664638
  Малыгин А.Г. Карта метаболических путей (периодическая) / А.Г. Малыгин. – Москва : Наука, 1976. – 16 с. – Библиогр.: 17 назв
664639
   Карта мира : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 31 : Фото. – ISSN 1029-5828
664640
  Малес Л. Карта міста: символічний простір управління // Критика. – Київ, 2007. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 17-19
664641
   Карта мовних курсів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 листопада (№ 44/45). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  В Україні з"явилася "Інтерактивна інформаційна мапа" - ресурс, де зібрані безкоштовні курси української мови у регіонах. На карті позначені курси української мови в різних регіонах. Розробили карту секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови ...
664642
  Данилевич В.Е. Карта монетных кладов и находок единичных монет Харьковской губернии / [соч.] В.Е. Данилевича. – [Москва], 1905. – 28 с. – Без. тит. л. и обл.. - Отд. отитск: Труды ХII Археологического съезда. М., 1905, т. 1, с. 374-410
664643
  Каврайский В.В. Карта морей и океанов, омывающих берега СССР и соседних стран / В.В. Каврайский. – Библиография. – 225-226с.
664644
  Заславский И.И. Карта на уроках географии : Из опыта работы учителя школы №315 г. Москвы / И.И. Заславский. – Москва, 1954. – 128с.
664645
  Заславский И.И. Карта на уроках географии / И.И. Заславский. – изд. 2-е перераб. – М., 1957. – 132с.
664646
  Заславський Й.І. Карта на уроках географії / Й.І. Заславський. – Київ, 1955. – 124с.
664647
   Карта окрестностей г. Севастополя.. – б.м. : б.г., 1854. – 1карта
664648
  Зубковский Б. Карта окрестностей города С.-Петербурга : с приложением алфавитного списка населенных пунктов, маршрутов пригородных железных дорог и пароходств с указанием маршрута строющейся Ораниенбаумской электрической железной дороги / Б. Зубковский. – С.-Петербург : Типография В.С. Борозина, 1914. – 23 с.
664649
   Карта окрестностей С. Петербкрга. С показанием С. Петербкрго-Варшавской железной дороги. От С. Петербурга до Гатчины. – 1карта
664650
  Галата С. Карта освіти: нова редакція // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 грудня (№ 47). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Як змінюється освіта в регіонах? Яку роль в управлінні освітою на місцях відіграють профільні департаменти в ОДА й управління у міськрадах? Які практики органів місцевого самоврядування є найкращими та вартими наслідування? На ці запитання спробували ...
664651
   Карта освобожденных областей Китая (краткое описание). – М., 1948. – 4с.
664652
   Карта отложений четвертичной системы Европейской части СССР и сопредельных с нею теорриторий. Масшт. 1:2500000. – Л.-М., 1932. – 20с.
664653
  Помбрик И.Д. Карта офицера / И.Д. Помбрик, Н.А. Шевченко. – Москва, 1985. – 176 с.
664654
   Карта Подольской губернии. – Санкт-Петербург. – 1с.
664655
   Карта польотів літаків UM Air : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 14-15 : Іл., карта
664656
   Карта польотів літаків UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 14-15 : Карта
664657
   Карта польотів літаків UM Air : Інформаційно-рекламний блок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-17 : карта
664658
   Карта польотів літаків UM Air : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 12-13
664659
   Карта польотів літаків UM Air : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-17 : фото, карта
664660
  Галушко О.С. Карта потоку створення цінності та методика її формування : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 96-104 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
664661
  Франк Г.В. Карта Птолемея / Г.В. Франк. – М., 1975. – 231с.
664662
   Карта пятилетки : Крупнейшие об"екты капитального строительства по пятилетнему плану народного хозяйства СССР. – Москва : Изд-е газеты "Экономическая жизнь"
География великих работ. – 1929. – 16 с. + 2 карти. – 1. Карта европейской части Союза ССР , 2. Карта азиатской части Союза ССР (с приложением об"яснительного текста)
664663
   Карта пятой части света : Австралия и Океания. – 1 л.
664664
  Константинов Н. Карта рассказывает / Н. Константинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1935. – 224с.
664665
  Берлянт А.М. Карта рассказывает : Пособие для учителей / А.М. Берлянт. – Москва : Просвещение, 1978. – 144 с. : ил. – (Пособие для учителей)
664666
  Прилипко Л.И. Карта растительности Азербайджанской ССР (современный покров) / Л.И. Прилипко. – Б.м. – 1 карта
664667
  Алехин В.В. Карта растительности Азиатской части СССР : Масштаб 1:16000000: Краткий объяснительный текст / В.В. Алехин; Госкартгеодезия ГГУ ВСНХ СССР. – Ленинград, 1930. – 16с.
664668
  Чиликина Л.Н. Карта растительности Дагестанской АССР / Л.Н. Чиликина. – Москва-Л., 1962. – 96с.
664669
   Карта растительности Европейской части СССР м. 1:2500000 : Пояснительный текст. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – 288с.
664670
  Лапшина Е.И. Карта растительности Сибири (южной части) в масштабе 1:2500000 : Автореф... канд. географ.наук: / Лапшина Е. И.; ЛГУ. – Новосибирск, 1952. – 16 с.
664671
   Карта растительности СССР. (Экспонат АН СССР на Всесоюз. сельхоз. выставке 1939 г.) : Пояснительный текст. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1939. – 32с.
664672
   Карта рельефа дна мелководной зоны архипелага Аргентинских островов в районе украинской антарктической станции "Академик Вернадский" / П.Ф. Гожик, Р.Х. Греку, В.П. Усенко, В.П. Вернигоров, Т.Р. Греку, Г.А. Острецов, А Гончар, Ю.А. Клочан, В.Н. Моц // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 128-131 : рис. – Библиогр.: 7 назв.
664673
  Бронгулеев В.В. Карта рельефа разновозрастного фундамента Восточно Европейской платформы и ее морфологический анализ : объяснительная записка / В.В. Бронгулеев, В И. Воробьев, . – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1976. – 64с.
664674
  Тюленєва Ю.В. Карта ризиків підприємницької діяльності як основа організаційно-економічного механізму управління ризиками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 84-88
664675
  Уварова С. Карта родины // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2017. – № 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – С. 22-33. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 2307-3195
664676
  Шевелев Карта Российской империи с обозначением военных округов, сухопутных водных и телеграфных сообщений. – Санкт-Петербург : Военній сборник, 1864. – 1 с.
664677
   Карта С. Петербурго-варшавской железной дороги от С. Петербурга до г. Пскова. – 1с.
664678
   Карта С. Петербурго-Московской железной дороги, 1852. – 1с.
664679
   Карта Сарматии (нынешней России) во II веке по Р.Х. рл греческому географу Птоломею / Исследование на основании картографического материала В.Борисова, генерального штаба генерал-майора. – Ковна : Т-во тип. М.Соколовского и А.Эстрина
в.1 : Материалы для составления карты. (с картою). – 1909. – IV, 195 с.
664680
  Борисов В. Карта Сарматии (нынешней России) во IIвеке по Р. Хр. по греческому географу Птолемею : Исслед. на основании картогр. материала В. Борисова, Ген. штаба ген.-м. – Ковна : Т-во тип. М. Соколовского
Вып. 2 : Материалы для составления карты. – 1910. – [2], 2, VIII, 53-203 с., 7 л. карт., схем. : ил.
664681
   Карта Севастополя: тріумф президентів, трагедія України. – К., 1997. – 28с.
664682
  Кудряшов С. Карта Севастополя: тріумф президентів, трагедія УкраЇни : (продовження) : експертна оцінка 25 червня 1997 року / Сергій Кудряшов, Сергій Одарич, Юрій Оробець. – Киев : Фонд "Українська перспектива", 1997. – 32 с. – ISBN 9667243117
664683
   Карта сейсмического районирования СССР : Масштаб 1:5 000 000. Объяснительная записка. – Москва : Наука, 1984. – 32 с. + 2 таблицы
664684
  Золовський А.П. Карта сільського господарства УРСР на республіканській виставці передового досвіду в народному господарстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 133-139. – Бібліогр.: 4 назви. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
664685
  Короденко М. Карта скарбів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 березня (№ 11). – С. 10. – ISSN 2219-5793
664686
   Карта СССР. – Л., 1946. – 14 с.
664687
   Карта СССР. М. 1:2500000. – М. – 32с.
664688
   Карта СССР. М. 1:2500000. Указ. географ. названий. – Москва. – 407с.
664689
  Гуревич Г.И. Карта страны фантазий / Г.И. Гуревич. – М., 1967. – 176с.
664690
   Карта структур климата курортов и лечебных местностей СССР. Объяснит. записка. – Москва, 1962. – 86с.
664691
  Наулко В.І. Карта сучасного етнічного складу населення УРСР / В.І. Наулко. – Київ : Наукова думка, 1966. – с.136
664692
   Карта тектоники докембрия континентов в масштабе 1:15000000. Объяснит. записка. – вып. 152. – М., 1974. – 75с.
664693
   Карта теплового потока Европейской части СССР: М. 1:5000000. Объяснит. записка. – Л., 1987. – 35с.
664694
  Любченко В.Є. Карта у плині часу / В.Є. Любченко. – Вінниця : ДКФ, 2008. – 160 с. : іл. + Додаток: с.145-160. – ISBN 978-966-2024-10-4
664695
   Карта України та інших країн в рамках доктрини Бісмарка // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний журнал. – Львів ; Луцьк, 2006. – № 1. – С. 25. – ISBN 966-8460-14-6
664696
   Карта Царства Польского служащая к продолжению подробной карты России, 1816. – 1с.
664697
   Карта части Киргиз-Кайсацкой степи и Туркестана, 1826. – 1с.
664698
  Загорская Н.Г. Карта четвертичных отложений Арктики и Субакртики масштаба 1 : 5000000. Объяснит. записка / Н.Г. Загорская, О.А. Иванов. – Л., 1977. – 47с.
664699
  Столяров Геннадій Карта чи комп"ютер: досвід Німеччини : інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 47
664700
  Дебелая И.Д. Карта экологического состояния территории отрабатываемого месторождения россыпного золота: опыт составления / И.Д. Дебелая, З.Г. Мирзеханова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 9-15 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
664701
   Карта Юго-Западных железных дорог. – 1с.
664702
   Карта, схема и число в этнической географии. – М., 1975. – 70с.
664703
   Карта. Планета обезьян : Эволюция человека. Тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 74-75 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
664704
  Кравченко С. Картагенський протокол про біобезпеку: проблеми дотримання // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2006. – № 1(31). – С. 15-18.
664705
  Качарава И. Карталинская "плитка" в нижнем палеогене / И. Качарава, Д. Качарава, 1940. – 197-200с.
664706
  Гарнакерьян А.Г. Карталинское сказание / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов-на-Дону, 1948. – 24с.
664707
  Козловський В. Картата сорочка : оповідання, новели, повісті / Володимир Козловський ; вступ. ст. М. Якубовської ; пер. з рос. М. Якубовської, Л. Алімової, В. Козловського. – Київ : Криниця, 2010. – 191, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-7575-94-6
664708
   Карташов Микола Валенинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 189. – ISBN 978-966-439-754-1
664709
  Хахутайшвили Д.А. Картвельские племена Причерноморья по данным греко-латинских писателей. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хахутайшвили Д.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1955. – 16л.
664710
  Кротов А.А. Картезианская философия Пьера Сильвена Режи // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 2. – С. 111-124. – ISSN 0235-1188
664711
  Мамардашвили М.К. Картезианские размышления / М.К. Мамардашвили. – М, 1993. – 352с.
664712
  Разумовский И.С. Картезианские штудии Поля Валери // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 156-169. – ISSN 0042-8744
664713
  Кононенко Т.П. Картезіанство // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 344-345. – ISBN 966-316-069-1
664714
  Кралюк П. Картезіанство в Києво-Могилянській академії. Григорій Щербацький // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 269-270. – ISBN 978-966-2254-74-7
664715
  Кралюк П.М. Картезіанство в Києво-Могилянській академії. Григорій Щербацький // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 269-270. – ISBN 978-966-373-777-5
664716
  Семеніхін І.В. Картезіанство, аргументація, цінності у контексті "нової риторики" Хаїма Перельмана // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 155. – С. 26-42. – ISSN 2224-9281
664717
  Астахова Т.Г. Картезіанський дуалізм: pro et contra // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 10 (102), жовтень. – C.73-77. – ISSN 2077-1800
664718
  Хома Олег Ігорович Картезіанські мотиви у творчості Паскаля: сучасне паскалезнавство і стереотипи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 119-134. – Бібліогр.: с. 120-122, 124, 126, 129-131. – ISSN 0235-7941
664719
  Хома Олег Картезіанські мотови у творчості Паскаля : проблема пізнавальних засад // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.141-164. – ISSN 0235-7941
664720
  Мамардашвілі Мераб Картезіанські роздуми / Мамардашвілі Мераб. – Київ : Стилос, 2000. – 311с. – ISBN 966-7321-78-9
664721
  Лифман Роберт. Картели и тресты / Роберт. Лифман. – Москва, 1925. – 274с.
664722
  Оводов А.А. Картель как форма монополистического объединения в законодательстве и судебной практике Европейского Союза и США // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 32-35. – ISSN 1812-3910


  Научное осмысление картеля как формы монополистического объединения в законодательстве и судебной практике Европейского Союза и США может быть эффективно использовано для развития антимонопольной деятельности в Российской Федерации. В статье проводится ...
664723
  Харебава Т. Картель протипоказаний. Антиконкурентні узгоджені дії. Практика АМКУ / Т. Харебава, Д. Макіян // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 14-15


  "Представники одного і того ж виду торгівлі або ремесла рідко збираються разом навіть для розваг та веселощів без того, щоб їхня розмова не закінчувалася змовою проти публіки або якоюсь угодою про підвищення цін", - Адам Сміт, шотландський економіст, ...
664724
  Финкельштейн Е.Л. Картель четырех / Е.Л. Финкельштейн. – Л, 1974. – 351с.
664725
  Захарова О. Картель як форма прояву монопольної влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 161-163
664726
  Грищенко Т.А. Картер Джиммі (- повне ім"я Джеймс Ерл - 39 президент США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 408. – ISBN 978-966-02-6472-4
664727
  Гордєєв А.Ю. Карти-портолани XIII-XVII ст.: особливості та роль у розвитку картографії / А.Ю. Гордєєв. – Київ : Обрії, 2009. – 408 с. : іл., карти, табл. – Бібліогр.: с. 203-244. – ISBN 978-966-2278-03-3
664728
  Гордєєв А.Ю. Карти-портоплани: питання перспектив досліджень // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 23-27 : мал. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-9780
664729
  Бачинська О.А. Карти XVII-XIX ст. як історичне джерело з історії України (на матеріалах Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова) / О.А. Бачинська, В.С. Нікічук // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IV Міжнар. книгознавчих читань, (Одеса, 2-3 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. бібліотека ; [упоряд.: М.В. Алєксєєнко, О.В. Суровцев ; наук. ред.: І.С. Грєбцова]. – Одеса : ОНУ, 2019. – С. 206-210. – ISBN 978-617-689-359-2
664730
  Рожко О.В. Карти агроресурсного потенціалу грунтів як складова Атласу стану і використання земельних ресурсів адміністративного району // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 59-73


  У статті розглянуті методичні аспекти картографування агроресурсного потенціалу ґрунтів як складової Атласу стану і використання земельних ресурсів адміністративного району. Обґрунтована структура цього тематичного блоку карт Атласу. До нього ввійшли ...
664731
  Філончук З.В. Карти в екпозиції Херсонського обласного краєзнавчого музею // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 27-30 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
664732
  Комлєв О.О. Карти динаміки басейнових історико-динамічних систем рельєфу / О.О. Комлєв, О. Возбрана, Р. Гулий // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 109-112. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-631-331-6
664733
  Золовський А.П. Карти для виявлення спеціалізації сільського господарства районів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 117-123 : Рис. – (Геології та географії ; № 8)
664734
   Карти і плани в джерелознавчих студіях Лідії Пономаренко (з описами картографічних джерел Інституту рукопису НБУ імені В.І. Вернадського та додатком відомостей про карти і плани з історії України в російських архівних та рукописних зібраннях) / [упоряд.: А.В. Пивовар]. – Київ : Академперіодика, 2012. – 667, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-214-1
664735
  Павлова В.П. Карти культурного будівництва, охорони здоров"я і комунально-побутових установ у комплексних районних атласах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 126-129 : Рис. – (Геології та географії ; № 8)
664736
  Дук Н. Карти митної діяльності в інформаційному забезпеченні регулювання зовнішньої торгівлі України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 129-133. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
664737
  Почаєвець О.О. Карти мінімального стоку води для басейну Тиси в межах України / О.О. Почаєвець, К.С. Сурай // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 43-46. – ISBN 978-966-136-643-4
664738
  Купченко Б.І. Карти населення у вирішенні питань продовольчої програми // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 67-71 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Географія ; Вип. 29)
664739
  Бочковська А.І. Карти Національного Атласу України як інформаційна база для дослідження формування чисельності населення / А.І. Бочковська, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 2-9 : табл., карти. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
664740
  Руденко В. Карти потенціалу сільського господарства А. Жуковського в "Ukraine. A Concise Encyclopaedia" / В. Руденко, А. Пирогівська // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – С. 19-25 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
664741
  Купченко Б.І. Карти працездатного населення на малі адміністративні одиниці (на прикладі Київської області) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 62-64 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 28)
664742
  Золовський А.П. Карти сільського господарства адміністративних районів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 89-94 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
664743
  Пивовар А. Карти території України в нереалізованих планах В. Кордта // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 677--680. – ISSN 2224-9516


  Крім переліку картографічних джерел переважно другої половини ХVІІІ ст., що окреслювали майбутні наміри вченого, описуючи історію укладання Російського атласу 1745 року, В. Кордт наводить досить детальну інформацію про карти першої половини століття, ...
664744
  Козирєва Т. Картина-ікона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 вересня (№ 164). – С. 12


  У Львові демонструють програмний твір Михайла Бойчука.
664745
  Гранин Д.А. Картина : роман / Д.А. Гранин. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 351с.
664746
  Гранин Д.А. Картина / Д.А. Гранин. – Москва
1. – 1981. – 80с.
664747
  Гранин Д.А. Картина / Д.А. Гранин. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 368с.
664748
  Гранин Д.А. Картина / Д.А. Гранин. – М, 1990. – 335с.
664749
  Слєпченко В. Картина "Велике Хрещення" і портрет Святого Володимира Великого з проекту "Обрані часом" // Матеріали круглого столу "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України" : [21 трав. 2015 р.] / "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України", круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 71-73
664750
  Станкевич Н.И. Картина А.А.Пластова "Лето" / Н.И. Станкевич. – Москва, 1983. – 80с.
664751
  Антонова В.И. Картина А.И. Лактионова "Письмо с фронта" / В.И. Антонова ; Гос. Третьяковская галлерея. – Москва : Изд-вл Госсудаоственной Третьяковской галлереи, 1951. – 20 с. : ил.
664752
  Круглый И.А. Картина А.С. Ткачевых "В колхоз" / И.А. Круглый. – М, 1975. – 18с.
664753
  Баранова Н.М. Картина альтернативного світу в оригіналі та перекладі (на матеріалі творів Ренсома Ріґґза) / Н.М. Баранова, О.В. Ребрій // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 11-17. – ISBN 978-966-285-684-2
664754
  Капланова С.Г. Картина В.И. Сурикова "Утро стрелецкой казни" / С.Г. Капланова. – Москва, 1960
664755
  Сухтелен П.К. Картина военных действий в Финляндии, в последнюю войну России с Швецией, в 1808 и 1809 годах. – Санкт-Петербург, 1832. – 214 с.
664756
  Олин В. Картина восьмилетия России с 1825-го по 1834-й год. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента внешней торговли, 1833. – 64 с.
664757
  Везиров Н. Картина домашнего воспитания : Комедия. – [16] с.
664758
  Феофан (иеромонах) Картина древности, или Исторические любопытные примечания : Содержащие в себе различные относящиеся до наук и художеств сочинения, объясняющие отдаленную глубокую древность и иначе историю мира, свойства стран и народов, их языки, их сходства и др. – Части 1-3. – Калуга : Тип. Приказа обществ. призрения и Котельникова
Ч. 1-3. – 1793. – 149, 138, 130с.
664759
  Моисеенко Е.Е. Картина Е.Е.Моисеенко "Матери, сестры" / Е.Е. Моисеенко. – Ленинград, 1982. – 135с.
664760
  Федоренко Тетяна Картина з трамадолом // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-40. – ISSN 0130-5212
664761
  Червонная С.М. Картина и вермя. / С.М. Червонная. – Л., 1968. – 90с.
664762
  Червонная С.М. Картина и время. / С.М. Червонная. – Л., 1968. – 90с.
664763
  Глущенко Е.Л. Картина и иллюстрация на уроках литературы / Е.Л. Глущенко, В.П. Полуянов. – М. : Просвещение, 1985. – 128 с.
664764
  Зингер Л.С. Картина И,Е.Репина "Запорожцы" / Л.С. Зингер. – Москва, 1960. – 28с.
664765
  Леонтьева Г.К. Картина К.П. Брюллова "Последний день Помпеи" / Г.К. Леонтьева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1985. – 72 с.
664766
  Горчак А.Н. Картина как средство развития речи / А.Н. Горчак. – М.-Л., 1965. – 140с.
664767
  Даниэль С.М. Картина классической эпохи / С.М. Даниэль. – Л, 1986. – 196с.
664768
  Царева В.Я. Картина крови при шоке и коллапсе различного происхождения. Экспериментальное исследование : Автореф... канд. мед.наук: / Царева В. Я.; Царев В. Я.; Казан. ин-т усоверш. врач., Каф-ры патофизиол. и инфекц. забол. – Казань, 1950. – 18 с.
664769
  Богдан Дерека Картина ландшафту в її формах і фарбах : Турніри, олімпіади, конкурси // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-39
664770
  Косарєв В. Картина маслом, або Судова реформа: втрачені сподівання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 8 березня (№ 9). – С. 5. – ISSN 1992-9277
664771
  Мелащенко М. Картина мира в сборнике Б. Пастернака "Сестра моя - жизнь" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 59-67. – ISSN 2075-1486
664772
  Решетниченко А.В. Картина мира в системе познания. / А.В. Решетниченко, И.В. Распопов. – Днепропетровск, 1992. – 135с.
664773
  Шлаина В.М. Картина мира и газлайтинг: взгляд соционика // Соционика, ментология и психология личности : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, В.В. Гуленко, Е.А. Донченко [и др.]. – Киев, 2015. – № 6 (123). – С. 58-59. – ISSN 1680-4325
664774
  Кузнецова Л Картина мира и её функции в научном познании / Л Кузнецова. – Минск, 1984. – 144с.
664775
  Абрамов Ю.Ф. Картина мира и информация : (филос. очерки) / Ю.Ф. Абрамов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1988. – 188, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 173-189
664776
  Мазлумян В.С. Картина мира и Образ мира ? ! // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.100-109
664777
  Платонов Г.В. Картина мира, мировоззрение и идеология / Г.В. Платонов. – Москва, 1972. – 47с.
664778
  Шумлянский И.И. Картина мироздания: Основные закономерности процессов развития / И.И. Шумлянский, И.И. Шумлянский. – Москва : Мысль, 1990. – 62 с.
664779
  Широков В.А. Картина мовного світу в парадигмі науково-технічного перекладу / В.А. Широков, Є.В. Купріянов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 240-246. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
664780
  Сліпченко О. Картина на всі часи "Запорожці пишуть листа турецькому султану": захопливе минуле й повчальне сьогодення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 9-15 серпня (№ 32)


  "140 років тому, липневого дня 1878 року, компанія молодих художників, які проводили літо в абрамцевському маєтку мецената Сави Мамонтова, аж надто розгулялася. Хтось уголос прочитав збитошне послання запорожців турецькому султанові, що здавна ходило в ...
664781
  Розенблат Г.Г. Картина на уроках литературного чтения в V-VII классах средней школы : Из опыта учителя / Г.Г. Розенблат. – Ленинград, 1956. – 88 с.
664782
  Будкевич М.В. Картина на уроках русского языка в пятом классе : (из опыта работы ленингр. школ) / Будкевич М.В. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 66 с.
664783
   Картина науки в библиометрических портретах ученых / Л.И. Костенко, А.И. Жабин, Е.А. Кухарчук, Т.В. Симоненко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2014. – Вып. 12. – C. 70-78. – ISSN 2224-1825


  Рассмотрены возможности системы Google Scholar по созданию профилей ученых, в которых отражаются их профессиональные интересы, библиометрические показатели публикаций и связи в системе научных коммуникаций. Предложен подход к использованию этих ...
664784
  Петренко Е.Г. Картина Николая Рериха "Гонец" : альбом / Елена Петренко. – Одеса : Астропринт, 2016. – 19, [1] с., [2] л. фотоил. : ил., портр. – Посвящ. 120-летию написания картины "Гонец" (1897). – Библиогр.: с. 16. – (Издание Одесского Дома-Музея имени Н.К. Рериха ) (Серия "Картины Н.К. Рериха" / редкол.: К. Гилевич [и др.] ; вып. 8). – ISBN 978-966-927-172-3
664785
  Петренко Е. Картина Николая Рериха "Гонец". Тема войны и мира как историческое предвидение художника // Лига Культуры / Ин-т Лиги Культуры и социального содружества ; Одесс. Дом-Музей им. Н.К. Рериха ; глав. ред. Т. Слонимская ; редколл.: Е. Петренко, З. Зарецкая, Н. Егорова [и др.]. – Одесса, 2016. – № 9. – С. 31-38
664786
  Грушко Е.А. Картина ожидания / Е.А. Грушко. – М., 1989. – 256с.
664787
  Колесник І. Картина світу буддизму та сучасного природознавства: точки перетину світоглядів // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 197-203. – (Серія "Філософські науки" ; вип. 15). – ISSN 2078-6999


  Розглянуто світоглядні картини буддизму та суч. природознавства, їхні підходи до проблем світобудови та місця в ній людської свідомості, що пізнає світ. Продемонстровано гостру потребу в більш детальному, аналіт. співставленні двох полярних систем ...
664788
  Валькова К.Г. Картина світу в подорожніх нарисах Іллі Ільфа та Євгена Петрова "Одноэтажная Америка" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається картина світу, відтворена у подорожніх нарисах Іллі Ільфа та Євгена Петрова. Основний акцент зроблено на аналізі географічного і психологічного просторів, як провідних категорій, що дає уявлення про картину світу у цих ...
664789
  Савчук О. Картина світу Георгія Нарбута / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 листопада (№ 210/211)


  Розмова з кандидатом філософських наук і засновником видавництва про перше повне видання з оригіналів "Абетки".
664790
  Саєвич І.Г. Картина світу і модель світу в лінгвістичних студіях // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – С. 39-45
664791
  Саєвич І.Г. Картина світу і модель світу в лінгвістичних студіях // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 93-99
664792
  Орличенко О.В. Картина світу Каталонії як одного з романських ареалів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 233-238. – ISBN 966-638-142-7
664793
  Тарасова Ольга Ігорівна Картина світу музичного театру М.В.Лисенка : Автореф... кандид. мистецтвозн.наук: 17.00.01 / Тарасова Ольга Ігорівна;. – К., 1999. – 20л.
664794
  Семенець О.О. Картина світу письменника як чинник формування ідіостилю // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 15-20. – (Серія "Філологічні науки")
664795
  Фісак І. Картина світу та шляхи його перетворення у "Вибранних місцях із листування з друзями" М. Гоголя // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 54-59. – ISSN 2075-1486
664796
  Дем"яненко Н.Б. Картина світу у польських фразеологізмах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 250-254


  У статті розглядається польська фразеологія під кутом картини світу. Здійснена спроба виявлення особливостей фразеологічних комплексів польської мови. В статье рассматривается польская фразеология с точки зрения картины мира. Осуществляется попытка ...
664797
  Грачова Т.А. Картина світу як категорійна проблема в лінгвістиці // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 59-62
664798
  Старюк Н. Картина у спадок // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 8-14 вересня (№ 31). – С. 11-12


  "Лише 20 років судилося прожити у цім світі Стасієві Гречаному, щирому і гарному хлопцеві з Дніпра-Січеслава, митцеві, що залишив по собі значну творчу спадщину. Значну у сенсі кількості, якості як майстерності, а ще й тієї особливої сутнісної ...
664799
  Федорук О. Картина Устияновича "Шевченко на засланні" - провісник Шевченкіани в західноукраїнському малярстві // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 29-65. – ISSN 1992-5514
664800
  Скотт В. Картина французской революции, [служащая вступлением к жизни Наполеона Бонапарте] : [в 4 ч.] / [соч. сира Вальтер-Скотта ; пер. с англ. С. де Шаплет]. – [Санкт-Петербург] : [В тип. К. Вингебера]
[Ч. 4]. – 1833. – 287 с. – Кн. без тит. л., описана по интернет-поиску. - На корешке: Картина французской революции. 4
664801
  Галич А.И. Картина человека : Опыт настав. чтения о предметах самопознания для всех образ. сословий. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1834. – XII, 677 с.
664802
  Вахер Луиза Картина Юле : рассказы / Вахер Луиза; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1968. – 295 с.
664803
  Дмитриева А.А. Картина Яна Вермеера Делфтского "Аллегория живописи" ("Живописец в мастерской"). Основные проблемы иконографии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 130-139. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
664804
  Гранін Д.А. Картина. Дощ у чужому місті : Роман. Повість / Д.А. Гранін. – Київ : Дніпро, 1983. – 357с.
664805
  Гранін Д.О. Картина. Дощ у чужому місті / Д.О. Гранін. – Київ, 1983. – 357 с.
664806
  Алабина Т. Картингы из жизни государства Афинского в V в. до Р.Х. / Т. Алабина. – Москва : Издательство Скирмант. – 248 с. – (Истор. комиссия Учебн. отд. Общ. распростр. технич. знаний)
664807
  Бараневич Людмила Картини - мої діти / підгот. Л. Бараневич // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 72, 3 с. обкл.
664808
  Бараневич Людмила Картини - мої діти / підгот. Л. Бараневич // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 72, 3 с. обкл.
664809
  Забашта Р. Картини "Козак-бандурист", "Козак мамай", "Козак - душа правдивая" у світлі нових досліджень (1) // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 1/2 (69/70) : Театр. Музика. Кіно. Архітектура. Образотворче та декоративно - вжиткове мистецтво. – С. 42-56. – ISSN 1728-6875


  Присвячено генезі зображень козака-бандуриста / козака-Мамая / козака - душі правдивої, що вважаються одними з найбільш самобутніх породжень вітчизняної художньої культури Нового часу. У центрі уваги означеної статті є питання конкретного часового ...
664810
  Джангобекова Т. Картини доби лицарства в романі Вальтера Скотта "Айвенго" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень 2021. – С. 45-47
664811
  Скляренко Г. Картини Миколи Залевського: мистецтво у "просвітку буття" // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-47. – ISSN 0130-1799
664812
  Овчаренко Е. Картини митця - ода Україні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 листопада (№ 46). – С. 13


  У культурному житті Деснянського району Києва (Троєщина) сталося відразу дві знакові події: відкриття Галереї мистецтв району та початок роботи у цій галереї 165-ї персональної виставки відомого українського художника Валерія Франчука.
664813
  Шевчук В. Картини на провінційному тлі : невидані мікроромани / Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2017. – 525, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-7023-57-8
664814
  Антонова О. Картини новітньої сербської ідентичності Звонка Карановича у трилогії "Щоденник дезертира" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 4-8. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Розвідка присвячена дослідженню творчості сучасного сербського письменника Звонка Карановича, зокрема його романній трилогії «Щоденник дезертира». Увагу акцентовано на зміні жанрової парадигми в умовах нових викликів епохи, висвітленні вибудови ...
664815
  Гандзій О. Картини Олександри Екстер продають за мільйони доларів. Втекла з України після окупації більшовиків // Газета по-українськи. – Київ, 2022. – 20 січня (№ 3)


  Художниця Олександра Екстер, 1910?ті. Організувала в Москві салон-майстерню, що став центром авангардного мистецтва міста. У ньому проводили зустрічі письменників, акторів і художників, читали лекції. Господиня мусила залишити студію перед приходом ...
664816
  Чубук М. Картини пишуться серцем // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 261-263. – ISSN 0869-3595


  Художниця Людмила Туркевич.
664817
  Задорожна Л. Картини природи у поезії Т. Шевченка"Сон (Гори мої високії…)": як чинник опору митця в засланні // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 105-137


  Розглянуто феномен пейзажу як чинника духовного опору поета у засланні. Пейзажі України, що на цю пору переважають у Шевченковій творчості, стають засобом відродження поетової душі та конструктом, здатним вселити незалежність від неслушних процесів у ...
664818
  Варданян М.В. Картини сакрального світу в дитячій літературі української діаспори // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький держ. пед. ун-т" ; відп. ред. С. Ковпік. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 10. – С. 78-88. – ISSN 2522-1337
664819
  Рогальська-Якубова Картини світу героїв художнього твору (на матеріалі роману І. Багряного "Тигролови") // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 156-159. – ISSN 2219-4290
664820
  Шагала В. Картини села з минулих часів, 1997 // Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2019. – Вип. 2/3 (64/65). – С. 9-55
664821
  Фенько Н.М. Картини сновидінь в українській прозі другої половини XIX - XX століть / Наталя Фенько. – Кіровоград : РВВ КДПУ, 2014. – 147, [1] с. – Бібліогр.: с. 133-147. – ISBN 978-966-7406-82-0
664822
  Отрешко Наталія Картини соціального світу : концепти суспільства і суб"єкта дії в соціологічній теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.127-137. – ISSN 1563-3713
664823
  Штейнер Евгений Картинки быстротечного мира = Взгляд из наших дней на встречу двух миров // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 127-143. – ISSN 0130-7673


  Японские принципы построения композиции - ассиметрия, неуравновешенность, локальные цвета- их воздействие на западное искусство
664824
  Расул-заде Н. Картинки детства / Н. Расул-заде. – Баку : Ганджлик, 1976. – 99 с.
664825
   Картинки домашнего воспитания : Педагогические этюды / [соч.] А-вой. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1879. – 166 с.


  Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов... / И.Ф. Масанов. Москва, 1956. Т. 1, с. 68
664826
  Перец Л. Картинки еврейской жизни / Л. Перец. – Санкт-Петербург : Типо-Литография И.Лурье и Ко, 1902. – 28 с.
664827
  Кіт Л. Картинки з виставки / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С. 6


  У конференц-залі Канівського природного заповідника відкрилася виставка фотографій і малюнків В. Грищенка та наукової співробітниці Є. Яблоновської-Грищенко, присвячених природі рідного краю. Тематика фотографій дуже різна - пейзажі, фото тварин та ...
664828
  Тримбач С. Картинки з пекла...не замовляти? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 14-15 січня (№ 1/2)


  Побачила світ книжка, яка одкриває вікна у потойбіччя сталінщини: "Олександр Довженко. Документи і матеріали спецслужб".
664829
  Смирнов Д. Картинки Нижегородского быта XIX века / Д. Смирнов. – Горький, 1948. – 247с.
664830
  Шапошников И.Н. Картинки по развитию речи учащихся / И.Н. Шапошников, В.Г. Поляков. – 2-е изд. – К.-Х., 1939. – 52с.
664831
  Лада И. Картинки похождений бравого солдата Швейка по роману Ярослава Гашека / И. Лада. – з-е изд. – Прага : Артия, 1973. – 317 с.
664832
   Картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 2. – С. 32-33 : Фото
664833
   Картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 2 (11). – С. 24-25 : Фото
664834
   Картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 3 (12). – С. 33-37 : Фото
664835
   Картинки с выставки. Вторая Всеукраинская выставка-форум "Землеустройство и земельные отношения- 2009" // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 3. – С. 25 : Фото
664836
   Картинна галерея Житомирського краєзнавчого музею : альбом. – Київ : Мистецтво, 1982. – 79 с.
664837
   Картинна галерея України [Ізоматеріал] : (комплект листівок з текстом укр., рос., англ., нім. та ісп. мовами). – Київ : Мистецтво, 1977. – 18 л. : 18 кольорових. листівок + 1 обкл.
664838
   Картинна галеря Житомирського краєзнавчого музею : буклет. – Київ : Мистецтво, 1971. – 10, [36] с.
664839
   Картинная галерея : (Краткий путеводитель). – Ставрополь : Краевая тип., 1960. – 16, [16] с.
664840
   Картинная галерея. – Вильнюс, 1969. – 96с.
664841
  Молчанов Б.Н. Картинная галерея им. К.А. Савицкого / Б.Н. Молчанов. – Саратов, 1979. – 112с.
664842
  Сазонов В.П. Картинная галерея имени К.А. Савицкого / В.П. Сазонов. – Саратов, 1987. – 144 с.
664843
   Картинная галерея Павловского дворца-музея : Союзполиграфпром, 1978. – 6, [22] с.
664844
  Нейман Я. Картинная галерея Пражского Града / Я. Нейман. – Прага, 1987. – 400с.
664845
  Пухов М.Г. Картинная Галерея: Рассказы. : рассказі / М.Г. Пухов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 223с. – (Библиотека советской фантастики)
664846
  Бут Н.Я. Картинная галеря "Герои Аджимушкая" / Н.Я. Бут. – Симферополь, 1972. – 13с.
664847
   Картинные галереи Европы. Собрание замечательнейших произведений живописи, ваяния и зодчества, находящихся в Италии. – С-Пб. – 293с.
664848
  Корнилова А.В. Картинные книги : очерки / А.В. Корнилова. – Ленинград : Детская литература, 1982. – 205 с.
664849
  Корнилова А.В. Картинные книги : Очерки / А.В. Корнилова. – Ленинград : Детская литература, 1982. – 205с.
664850
  Выхото В.А. Картинный немецко-русский словарь / В.А. Выхото. – Минск, 1968. – 335с.
664851
  Ванников Ю.В. Картинный словарь русского языка. / Ю.В. Ванников, А.Н. Щукин. – Москва : Просвещение, 1965. – 443с.
664852
  Ванников Ю.В. Картинный словарь русского языка. / Ю.В. Ванников, А.Н. Щукин. – 2-е изд. – Москва, 1969. – 440с.
664853
   Картинный словарь современного английского языка = The oxford-duden. Pictorial english dictionary : Оксфорд-дуден. – 2-е спец. изд. – Москва : Русский язык, 1987. – 816с.
664854
  Калинин А. Картины-оборотни и их герои // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 22-33.
664855
  Филострат Картины / Филострат, и Младший) (Старший; Пер. С. П. Кондратьева. – Москва ; Ленинград : Изогиз, 1936. – 192 с. – Филострат Старший, с. 21-103 ; Филострат Младший С. 103—133. - В кн. также: Статуи / Каллистрат
664856
   Картины (китайских художников). – Пекин
2. – 1954
664857
  Иогансон Б.В. Картины Б.В.Иогансона "На старом уральском заводе", "Допрос каммунистов" / Б.В. Иогансон. – Ленинград, 1967. – 56с.
664858
  Щекотов Н.М. Картины В.И.Сурикова / Н.М. Щекотов. – Москва-Ленинград, 1944. – 119с.
664859
  Кеменов В.С. Картины Веласкеса / В.С. Кеменов. – Москва, 1969. – 383с.
664860
   Картины венгерской жизни. – Будапешт. – 40с.
664861
  Млечин Л.М. Картины города при вечернем освещении / Л.М. Млечин. – Владивосток, 1985. – 224с.
664862
  Млечин Л.М. Картины города при вечернем освещении / Л.М. Млечин. – М, 1990. – 343-448с.
664863
   Картины государственного Русского музея. – Москва
4. – 1978. – с.
664864
   Картины Государственного русского музея. – Москва
5. – 1979. – с.
664865
   Картины Государственного русского музея. – Москва
6. – 1979. – с.
664866
   Картины государственной Третьяковской галереи. – Москва
3. – 1967. – 8с.
664867
  Кожина Е.Ф. Картины Делакруа в Эрмитаже / Е.Ф. Кожина. – Л., 1968. – 31с.
664868
  Елисеев А.В. Картины доисторической жизни человека : Антропологический очерк / А.В. Елисеев. – Санкт-Петербург, 1914. – 52с. – (Знание для всех)
664869
  Буасье Гастон Картины древне-римской жизни : Очерки обществ. настроения времен цезарей / сочинение Гастона Буасье, авт. соч. "Падение язычества", "Цицерон и его друзья", "Римская религия при Антонинах" и др.; Пер. с фр. Е.В. Дегена; С прил. ст. того же авт. "Газета в Риме", пер. Н.П. Новоборской. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Попова ; Типо-литогр. инж. И.Г. Гершуна, 1896. – [2], IV, 313, III с. – Пер. также под загл.: Картины римской жизни времен цезарей", "Общественное настроение времен римских цезарей". – Библиогр.: с. 276-278. – (Культурно историческая библиотека)
664870
   Картины Дрезденской галереи. – Ленинград, 1963
664871
  Фалькович П. Картины жизни в Московском государстве : В извлеч. из зап. иностранцев о России XVI-XVII вв. / Павел Фалькович. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1913. – VIII, 142 с. – На обл. дата: 1914
664872
   Картины жизни средневековой Франции. – М., 1987. – 238с.
664873
  Семенов С. Картины и бассейны // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 40. – С. 64-65.
664874
  Бирштейн М.А. Картины и жизнь : [воспоминания художника] / М.А. Бирштейн ; [послесл. и сост. А.А. Дехтярь]. – Москва : Советский художник, 1990. – 190, [1] с., [8] л. ил. – ISBN 5-269-00246-9
664875
   Картины и статуи Вьетнама. Избранные. – 20с.
664876
  Голов В.П. Картины и таблицы в преподавании географии : Пособие для учителей / В.П. Голов. – Москва : Просвещение, 1977. – 136 с.
664877
  Ванчура В. Картины из истории народа чешского : правдивое повествование о жизни, делах ратных и духа возвышении ; пер. с чеш. / Владислав Ванчура. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-01394-3
Т. 2. – 1991. – 412 с.
664878
  Ванчура В. Картины из истории народа чешского. : правдивое повествование о жизни, делах ратных и духа возвышении ; пер. с чеш. / Владислав Ванчура. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-01392-7
Т. 1. – 1991. – 348 с.
664879
  Фридлендер Л. Картины из истории римских нравов от Августа до последнего из Антонинов : Необходимое пособие при изучении римских классиков / соч. Л. Фридлендера ; пер. Надежды Белозерской с 3 испр. изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопр. С.В. Звонарева ; [Тип. А. Траншеля]
Т. 1 : [Город Рим. Римский двор. Три сословия. Общижитие. Римские женщины]. – 1873. – [2], IV, 272, IV с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.
664880
  Фридлендер Л. Картины из истории римских нравов от Августа до последнего из Антонинов : Необходимое пособие при изучении римских классиков / соч. Л. Фридлендера ; пер. Надежды Белозерской с 3 испр. изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопр. С.В. Звонарева ; [Тип. А. Траншеля]
Т. 2 : [Путешествия. Зрелища]. – 1873. – [2], VI, 273-578 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.
664881
   Картины из коллекции президента республики Индонезии д-ра Сукарно. – Пекин
1. – 1957. – 35с.
664882
   Картины из коллекции президента республики Индонезии д-ра Сукарно. – Пекин
2. – 1957. – 15с.
664883
   Картины из коллекции Президента Республики Индонезии д-ра Сукарно. – Пекин
5. – 38 с.
664884
   Картины из коллекции Президента Республики Индонезии д-ра Сукарно. – Пекин
6. – 1965. – 26 с.
664885
   Картины итальянских мастеров XIV - XVIII веков из музеев СССР. – Москва, 1986. – 263с.
664886
   Картины итальянских мастеров XIV - XVIII веков из музеев СССР: Выставка новых открытий. – М., 1984. – 8с.
664887
  Анисимов С.С. Картины Кавказа : очерки, путеводители по Сванетии и Теберде с рис. и картой / Сергей Анисимов. – Москва : Задруга
Кн. 1, 2. – 1915. – 165 с., [30] л. ил. : ил., карт.
664888
  Всеволжская С.Н. Картины Караваджо и его школы в Эрмитаже / С.Н. Всеволжская. – Ленинград, 1970. – 51с.
664889
  Левина И.М. Картины Мурильо в Эрмитаже / И.М. Левина. – М, 1969. – 32с.
664890
  Богачев В.В. Картины первобытной природы Апшерона (Бинагады) / В.В. Богачев ; АН СССР Азербайджан. филиал, Естественно-ист. музей. – Баку : АзФАН, 1940. – 114 с. : рис.
664891
   Картины по истории СССР
1. – 1948. – с.
664892
  Усенко Л.А. Картины по развитию устной речи / Л.А. Усенко. – Киев
1. – 1971. – 24с.
664893
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 10 : В.М. Васнецов. Двор удельного князя (XIII-XIV вв.). – 1908. – 10 с.
664894
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 42 : А.Н. Бенуа. Вахт парад при императоре Павле I. – 1908. – 13 с.
664895
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 47 : М.В. Добужинский. Город в Николаевское время. – 1908. – 12 с.
664896
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 9 : С.В. Иванов. Баскаки. – 1909. – 7 с.
664897
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 35 : В.А. Серов. Петр Великий. – 1909. – 24 с.
664898
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 3 : В.М. Васнецов. Варяги. – 1912. – 12 с.
664899
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 30 : Е.Е. Лансере. Флот Петра Великого. – 1912. – 11 с.
664900
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 38 : А.Н. Бенуа. Выход Императрицы Екатерины II. – 1912. – 15 с.
664901
  Радимов П.А. Картины Подмосковья / П.А. Радимов. – М., 1958. – 79с.
664902
  Гумбольдт А. Картины природы / А. Гумбольдт. – Москва : Географгиз, 1959. – 269 с
664903
  Подъяпольский Г.Н. Картины природы и мир животных Кабардино-Балкарии / Г.Н. Подъяпольский. – Нальчик, 1970. – 113с.
664904
  Козлов И.В. Картины природы нашей Родины. Книга для чтения по физ. географии СССР. : Книга для чтения по физической географии СССР / Сост.И.В.Козлов. – Москва : Просвещение, 1964. – 275с.
664905
  Гумбольт А.Ф. Картины природы с научными объяснениями / А.Ф. Гумбольт; с предисл. К.Ф. Рулье. – 3-е перевед. посл. изд. – Москва : В типографии В. Готье
Ч. 1, 2. – 1855. – XVI, 223, 244 с.
664906
  Сухово-Кобылин А.В. Картины прошедшего / писал с натуры А. Сухово-Кобылин. – Москва : В университетской тип. (Катков и К*), 1869. – [8], 512, [4] с.


  Содержание: Свадьба Кречинского; Дело; Смерть Тарелкина На тит. л. № 16449 печать-надпись: Григорий Андреевич Коваленко На тит. л. № 16450 печать-надпись: Библиотека К. Ежевского
664907
  Сухово-Кобылин Картины прошедшего / Сухово-Кобылин. – Л, 1989. – 358с.
664908
  Рудольф Людвиг Картины растительности Земного шара : с картинками и политипажами / [соч.] Людвига Рудольфа ; по нем. подлиннику сост. А. Бекетов. – Москва : Изд. книгопрод. А.И. Глазунова ; [В тип. В. Грачева и комп.], 1861. – XIV, 452 с., 1 л. фронт. (ил.), 2 л. ил. : ил.
664909
  Буасье Гастон Картины римской жизни времен цезарей = L"opposition sous les Cesars / Gaston Boissier / Гастон Буассье ; Пер. с 6-го фр. изд. Н.Н. Спиридонова. – Москва : Изд. кн. маг. К.Н. Николаева, 1913. – 306, II с. – Пер. также под загл.: "Картины древне-римской жизни", "Общественное настроение времен римских цезарей"
664910
  Нечаев А.П. Картины родины и соседних с нею стран. Типичные ландшафты Восточной Европы в связи с ее геологическим прошлым / А.П. Нечаев. – 3-е изд., просмотр. и доп. – М.-Л., 1925. – 136с.
664911
  Свиньин П.П. Картины России и быт разноплеменных ее народов, из путешествий П.П. Свиньина / [авт. предисл. И. Делакроа]. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч. 1. – 1839. – XVI, 388 c. : [40] л. ил., портр. – Экз. №113875 дефектный, отсутвуют тит. л. и стр. I-II; экз. начинается со стр. III. - Описание по интернет-поиску


  Содержание 1. Кремль в Москве и его Соборы. 2. Церковь Василия Блаженного, с Красной площадью и Лобным местом. 3. Оружейная Палата. 4. Село Коломенское. 5. Царицыно. 6. Троицко-Сергиевская Лавра. 7. Храм Платонов. 8. Палаты Царевича Дмитрия ...
664912
  Иванов Г.И. Картины России по географическим областям : учебник географии России для младшего возраста / Г.И. Иванов. – Петроград : Типо-Литография Энергия, 1916. – [2], 80 с.
664913
  Варшавская М.Я. Картины Рубенса в Эрмитаже / М.Я. Варшавская. – Ленинград, 1975. – 319с.
664914
   Картины русских художников в музеях СССР. – Москва
4. – 1978
664915
   Картины русских художников на исторические темы [Изоиздание] : 12 репродукций [Н. Рерих, В. Васнецов, Д. Иванов, В. Суриков, С. Иванов, А. Рябушкин, В. Швац., И. Репин, Н. Ге, Г. Мясоедов]. – Москва : Изогиз, 1957. – 12 отд. л. ил. в папке : автотип. цв. : 12 открыток + 1 обл. + тект. вклад.
664916
   Картины русской живописи. Гравюры известнейших картин Русской живописи, исполнен. Робинсоном, Гисом и другими лучшими лондонскими граверами / Кукольников Н.В. – Санкт-Петербург
1-7. – 1842. – 216с.
664917
  Павлович С. Картины русской истории от Рюрика до Петра Великого : [6 вып.] / [соч.] С. Павловича. – 1880-1882. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза" ; Изд. ред. журн. "Досуг и дело"
Вып. 2 : Ярослав I и Русская правда. – 1881. – [2], 17-37, [1] с., [8] л. ил.


  На тит. л. дарственная надпись: ГлубокоуважаемомуНиколаю Дмитриевичу Сергиевскому благодарный автор
664918
  Павлович С. Картины русской истории от Рюрика до Петра Великого : [6 вып.] / [соч.] С. Павловича. – 1880-1882. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза" ; Изд. ред. журн. "Досуг и дело"
Вып. 3 : Татарский погром. – 1881. – [2], 39-72 с., [6] л. ил.


  На тит. л. дарственная надпись: ГлубокоуважаемомуНиколаю Дмитриевичу Сергиевскому благодарный автор
664919
  Павлович С. Картины русской истории от Рюрика до Петра Великого / [соч.] С. Павловича. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза" ; Изд. ред. журн. "Досуг и дело"
Вып. 1 : От начала Руси до Ярослава. – 1902. – [2], 16 с., [12] л. ил.


  На тит. л. дарственная надпись: ГлубокоуважаемомуНиколаю Дмитриевичу Сергиевскому благодарный автор
664920
  Бродская Н.В. Картины Сислея в Эрмитаже / Н.В. Бродская. – Л, 1963. – 32с.
664921
   Картины советских художников в собрании Гос. Русского музея. – Ленинград, 1964. – с.
664922
  Линднер Г. Картины современной физики : пер. с нем. / Г. Линднер. – Москва : Мир, 1977. – 272 с.
664923
  Фрейтаг Г. Картины средневековой жизни / Густав Фрейтаг ; с 5-го немецкого издания перевел А. Корсак. – Москва : Изд. книгопродавца А.И. Глазунова, 1868. – 368 с.
664924
   Картины труда в русской живописи, 1961
664925
   Картины французских художников в музеях Советского Союза. – Москва, 1966. – 6с.
664926
   Картины французских художников второй половины XIX века в зарубежных собраниях. – Москва, 1971. – 4с.
664927
  Рембрандт Харменс ван Рейн Картины художника в музеях / Рембрандт Харменс ван Рейн. – Ленинград, 1971. – 177с.
664928
   Картины Центрального музея В.И. Ленина. – М., 1981. – 135с.
664929
  Василий Картины церковной жизни Черниговской Епархии из IX вековой ее истории / [Василий, еп. Черниговский и Нежинский]. – Киев : Фото-лито-тип. С.В. Кульженко, 1911. – [8], 206, [1] с., 58 л. ил., портр., карт : ил., портр., факс. – Автор указан в конце предисловия
664930
   Картины чувствительности : пер. с нем. [Федора Цебет]. – Москва : В тип. Кряжева, Готье и Мея, 1802. – [2], 231, [1] с. – Содерж.: Мир-Махмут : персидская история. - Саксонец и граубиндянка : повесть. - Гробница на холме : повесть / [А. фон Коцебу]. - Благополучие : две повести, для одной цели служащие


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
664931
   Картирование ареалов видов флоры Европейской части СССР : Материалы Рабочего совещ. по картированию ареалов видов флоры Европы, дек. 1980 г. – Москва, 1980. – 29с.
664932
  Фельдман Е.С. Картирование ареалов некоторых болезней на территории Молдавской ССР в связи с физико-географическими условиями. : Автореф... канд. географ.наук: / Фельдман Е.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 20л.
664933
   Картирование вероятностного стока рек. – Воронеж, 1987. – 187с.
664934
  Федотов В.И. Картирование горнопромышленных ландшафтов / В.И. Федотов, Г.И. Денисик // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 36-40 : Картосхема. – Бібліогр.: 5 назв
664935
   Картирование ловушек неантиклинального типа на опорных полигонах. – М., 1983. – 109с.
664936
  Боровинский В.А. Картирование многолетнемерзлых горных пород и ледников методом частотного электромагнитного зондирования / В.А. Боровинский. – Хабаровск, 1964. – 84с.
664937
   Картирование шельфов. – Сборник статей. – Ленинград, 1974. – 141с.
664938
  Ракочі Вадим Картка вашої впевненості // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 84 : фото
664939
  Картель Л.М. Картки-завдання з географії материків : Дидактичний матеріал. 6 клас; 64 завд. / Л.М. Картель. – Київ : Радянська школа, 1984. – 64 с.
664940
  Кузьменко І.П. Картки для вправ з орфографії української мови у 5-6 класах / І.П. Кузьменко, Д.Ю. Кудьменко. – К, 1968. – 291с.
664941
   Картки з технічної праці в 6 класі. – Київ, 1979. – с.
664942
   Картки основних дат з історії України для ЗНО // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Квітень (№ 4) : Історія ЗНО
664943
  Михайловський М В. Картки программованого контролю знань з креслення / М В. Михайловський, . – К, 1975. – 319с.
664944
  Естрінгер Клаус Карткова система Point of Sale в електронній системі банківських операцій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 79-80. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
664945
  Поліщук С. Картковий бізнес у площині валютних розрахунків // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 20-25
664946
  Окропиридзе Н.И. Картли во втором и первой половине первого тысячелетия до н. э. по археологическим данным Мухранской долины : Автореф... канд. ист.наук: / Окропиридзе Н. И.; АН ГССР, Ин-т ист. археол. и этнограф. – Тбилиси, 1967. – 17л.
664947
  Онищенко М.Г. Картоcеміотичні моделі телекомунікацій в національному атласі України // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 45-50


  Висвітлено особливості складових телекомунікацій. Обґрунтовано вибір основної інформації для відображення телекомунікаційних систем. Визначено оптимальну кількість інформаційного навантаження картосеміотичних моделей. Освещены особенности составляющих ...
664948
  Лиодт Г.Н. Картоведение : учеб. пособ. для высш. пед. учебн. заведений / Г.Н. Лиодт; [отв. ред. Н.М. Волков]. – Москва : Учпедгиз, 1938. – 291с.
664949
  Лиодт Г.Н. Картоведение : учеб. пособ. для высш. педагогических учебн. заведений / Г.Н. Лиодт. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 432 с.
664950
  Салищев К.А. Картоведение : учебник для студ. ун-ов, обуч. по спец. "Картография" / К.А. Салищев. – Москва : МГУ, 1976. – 438 с.
664951
  Салищев К.А. Картоведение : учебник для студ. ун-ов, обуч. по спец. "Картография" / К.А. Салищев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Московский университет, 1982. – 408 с.
664952
  Салищев К.А. Картоведение : учебник по спец. "Картография" / К.А. Салищев. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Московский университет, 1990. – 400 с. – ISBN 5-211-01074-4
664953
   Картоведение : Учеб. для студ. вузов обучающихся по специальности 013700 "Картография". – Москва : Аспект Пресс, 2003. – 477с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посвящена 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-7567-0304-7
664954
   Картоведение с элементами топографии : программа и метод. указания для заочников учительских ин-тов. – Москва, 1947. – 127 с. + 1 карта
664955
   Картограми вмісту мікроелементів в грунтах СРСР та застосування мікродобрив. – К., 1963. – 34с.
664956
   Картографирование географических систем : сборник / под ред. К.А. Салищева. – Москва : Московский университет, 1981. – 132 с.
664957
   Картографирование динамики географических явлений и составление прогнозных карт : материалы к симпозиуму на Третьей научно-технической конференции по картографии 30 января - 2 февраля 1968 г. – Иркутск : АН СССР, 1968. – 84 с.
664958
   Картографирование Луны и Марса. – Москва : Недра, 1978. – 80 с.
664959
   Картографирование населения грызунов и зайцеобразных Азиатской России (материалы к карте). – Иркутск, 1988. – 60с.
664960
  Востокова Е.А. Картографирование по космическим снимкам и охрана окружающей среды / Е.А. Востокова, Л.А. Шевченко, В.А. и др. Сущеня; Ред. Злобин Л.И. – Москва : Недра, 1982. – 251 с.
664961
   Картографирование природной среды и естественных ресурсов : сборник. – Москва : Наука, 1983. – 174 с.
664962
   Картографирование природы и хозяйства Молдавской ССР. – Кишинев, 1979. – 115 с.
664963
  Золовский А.П. Картографирование продовольственных комплексов : монография / А.П. Золовский, Т.И. Козаченко; ред. Л.В. Сивай. – Киев : Наукова думка, 1987. – 130 с.
664964
  Гаврилюк Н.К. Картографирование явлений духовной культуры / Н.К. Гаврилюк. – Киев, 1981. – 279с.
664965
  Поспелов Е.М. Картографическая изученность зарубежных стран / Е.М. Поспелов. – Москва : Недра, 1975. – 296 с.
664966
   Картографическая летопись : орган гос. библиографии СССР. 1951-1953. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1954. – 165 с.
664967
   Картографическая летопись : орган государственной библиографии СССР 1955. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1956. – 148 с.
664968
   Картографическая летопись : орган государственной библиографии СССР, 1956. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1958. – 138 с.
664969
   Картографическая летопись : Орган государственной библиографии СССР, 1957. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1958. – 113 с.
664970
   Картографическая летопись : Орган государственной библиографии СССР, 1960. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1961. – 200 с.
664971
   Картографическая летопись : Огран государственной библиографии СССР, 1961. – издается с 1931 года. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1962. – 180 с.
664972
   Картографическая летопись. – Москва
№ 2. – 1978
664973
   Картографическая летопись. – Москва
№ 1. – 1980
664974
   Картографическая летопись. – Москва
№ 2. – 1980
664975
   Картографическая летопись 1941-1950. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1953. – 216 с.
664976
   Картографическая летопись. Орган гос. библиографии СССР. 1958. – М., 1959. – 178с.
664977
  Новокшанова-Соколовская Картографические и геодезические работы в России в XIX - начале ХХ в. / АН СССР ; Ин-т истории естествознания и техники ; З.К. Новокшанова-Соколовская ; отв. ред. В.Г. Селиханович. – Москва : Наука, 1967. – 266 с.
664978
  Разов В.П. Картографические исследования земельных ресурсов : монография / АН УССР ; Ин-т геофизики им. С.И. Субботина ; Отделение географии ; В.П. Разов ; отв. ред. А.П. Золовский. – Киев : Наукова думка, 1989. – 180 с. – ISBN 5-12-000613-2
664979
   Картографические исследования проблемы охраны окружающей среды (вопросы теории) : 10 Международная картографическая конференция / Золовский А.П., Пархоменко Г.О.; ред. А.А. Кротков. – Киев : Наукова думка, 1980. – 30 с.
664980
  Медушевская О.М. Картографические источники 17-18 вв. / О.М. Медушевская. – М, 1957. – 28с.
664981
  Старостин И.И. Картографические проекции в элементарном изложении : учеб.-метод. пособ. для студ.-заочников пед. ин-ов / Глав. упр. высш. учеб. заведений Мин-ва просв. РСФСР ; Научно-метод. кабинет по заочному обучению учителей ; И.И. Старостин. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1. – 1949. – 132 с.
664982
  Старостин И.И. Картографические проекции в элементарном изложении : для заочников геогр. ф-ов пед. ин-ов / И.И. Старостин. – Москва : Учпедгиз
Ч. 2. – 1949. – 96 с.
664983
  Гедымин А.В. Картографические проекции советских школьных карт : книга для учителя ; характеристика, распознавание и наглядные методы объяснения свойств / А.В. Гедымин ; ред. И.А. Ерофеев, Р.С. Берлянт. – Москва : Просвещение, 1984. – 111 с.
664984
  Николаевская Е.М. Картографические работы в полевых географических исследованиях природы / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; Географический ф-т ; Кафедра геодезии и картографии ; Е.М. Николаевская. – Москва : Московский университет, 1964. – 144 с.
664985
  Бурдэ А.И. Картографический метод исследования при региональных работах / А.И. Бурдэ. – Ленинград : Недра, 1990. – 250с.
664986
  Кусов В.С. Картографическое искусство Русского государства / В.С. Кусов. – Москва : Недра, 1989. – 97 с. – ISBN 5-247-00039-0
664987
  Руденко Л.Г. Картографическое обоснование территориального планирования / Л.Г. Руденко. – Киев : Наукова думка, 1984. – 168с.
664988
  Кремнева А.М. Картографическое черчение : учебник для студ. геодезич. вузов, специальности "картография" / А.М. Кремнева. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 164 с.
664989
  Кремнева А.М. Картографическое черчение и гравирование на пластиках : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Картография" / А.М. Кремнева, Т.А. Фокина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1971. – 138 с. + Додатки: с. 138-156
664990
  Машенцева Л.Д. Картографическое черчение и оформление карт : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Картография" / Л.Д. Машенцева, Л.Е. Осауленко, Г.А. Первухин. – Киев : Вища школа, 1986. – 176 с.
664991
  Быковский Н.М. Картография : исторический очерк / Н.М. Быковский. – Москва; Петроград : Госиздат, 1923. – 207с.
664992
  Гедымин А.В. Картография : учебник для учительских институтов / А.В. Гедымин ; ред. Н. Дубровский. – Москва : Учпедгиз, 1946. – 180 с. – с приложениями к учебнику
664993
  Гедымин А.В. Картография : учебник для учительских институтов / А.В. Гедымин ; ред. А. Добронравова, М.Г. Миронов. – 2-е изд. перераб. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 220 с.
664994
  Гедымин А.В. Картография : методические указания для студ. 1 курса географ. ф-тов гос. ун-тов / А.В. Гедымин ; ред. Г.Ф. Юдин. – 2-е изд. – Ленинград : Ленинградский университет, 1959. – 40 с.
664995
  Волков Н.М. Картография : учебное пособие / Н.М. Волков; Ред. Рогов А.Б. – Москва : Геодезиздат
Ч. 2 : Составление и редактирование карт. – 1961. – 267с.
664996
  Павлова В.П. Картография / В.П. Павлова. – Х
вып. 3. – 1964. – 68с.
664997
  Вахрамеева Л.А. Картография : Учебник для вузов / Л.А. Вахрамеева; Рец. Лисичанский А.С., Пурсаков С.И.; Ред. Корниенко Т.С. – Москва : Недра, 1981. – 224с.
664998
  Свиридов А.В. Картография распространения булавоусых бабочек (Rhopalocera) в Московской области : Коллекция Зоологического музея Моск. ун-та / А.В. Свиридов; МГУ. – Москва : Изд-во МГУ, 1982. – 43с.
664999
  Остащенко-Кудрявцев Картография Украины / Остащенко-Кудрявцев. – Отт. из сборн. "Естественные производительные силы УССР" /Труды. – Харьков, 1928. – 189с.
665000
  Остащенко-Кудрявцев Картография Украины / Остащенко-Кудрявцев. – Отт. из сборн. "Естественные производительные силы УССР" /Труды. – Харьков, 1928. – 14 с.
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,