Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
663001
  Чорна С. "Київський Гауді" - романтичний майстер архітектурних ландшафтів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 4 червня (№ 90)
663002
  Гуменюк О. "Київський Ікар" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 8 квітня (№ 14). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Серж Лифар — український балетний танцівник та хореограф, відомий як один із найвидатніших танцівників XX століття.
663003
   "Київський патріархат - помісна українська православна церква" : іст.-канонічна декларація Архієрейського Собору Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату від 19 квіт. 2007 р. – Київ : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2009. – 175, [1] с. – З благословення патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. – ISBN 978-966-2104-20-2
663004
  Гусейнова О. "Київський текст" у романах В. Домонтовича: поетика інтер"єру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
663005
  Палюх Г.В. "Київський університет" / Г.В. Палюх, І.І. Тищенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 19. – ISBN 978-966-02-6814-2
663006
  Буяджи Д. "Київський" період в інтелектуальній біографії професора О. Загоровського: до питання про вплив академічного середовища на становлення вченого- юриста // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 49-52


  Вплив університетського середовища на становлення О. Загоровського як вченого-юриста мав двоїстий характер. З одного боку, це позитивний інтелектуальний вплив О. Кістяківського. В його особі Загоровський знайшов підтримку та захист перед керівництвом ...
663007
  Святослава "Київські історії" : есе // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 96-109
663008
  Щербатюк О. "Київські малюнки" в контексті європейських культурних асоціацій (до 310-річчя від дня смерті Абрагама ван Вестерфельда) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
663009
   "Кий авиа" и tickets.ua объединяют усилия в интересах потребителей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 8-9 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
663010
  Монолатій І.С. "Ким був той піаніст?": гауденові застереження - українські ремінісценції // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Бурдяк В.І., Фісанов В.П., Монолатій І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Вип. 8 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 209-215. – ISSN 2522-4050
663011
  П"ятигорець Р. "Ким заселили Запоріжжя? Найгіршими" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 23 (276), 11 червня 2015. – С. 38-40
663012
  Чон Чжэхун "Ким": кладезь вкуса и питательных веществ // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 64-67. – ISSN 1738-8252
663013
   "Кинетика - 2" : материалы конференции. – Новосибирск : Институт катализа СО АН СССР
Т. 1. – 1975. – 172 с.
663014
   "Кинетика - 2" : материалы конференции. – Новосибирск : Институт катализа СО АН СССР
Т. 2. – 1975. – 192 с.
663015
   Київ-червона столиця Радянської України. – К., 1935. – 96с.
663016
  Бистренко П. Київський "Союз боpотьби за визволення pобiтничого класу" / П. Бистренко. – Київ : Укpполiтвидав, 1947. – 56с.


  Бpошуpа пpисвячена висвiтленню питання пpо ствоpення i дiяльнiсть пеpшої соцiалдемокpатичної pобiтничої оpганiзацiї в Київi - "Союзу боpотьби за визволення pобiтничого класу".
663017
  Бистренко П.П. Київський "Союз боротьби за визволення робітничого класу" / П.П. Бистренко. – Київ, 1947. – 56с.
663018
   Київський академічний театр оперети - 75 років : [альбом-каталог] / [підбір текст. матеріалу: О. Когут, О. Тацій, Н. Хілобок ; фото: О. Сидоренко]. – Київ : [б. в., 2009. – 200 с. : фотоіл.
663019
  Таран О. Київський антроплогічний осередок (до 85-річчя від дня заснування Кабінету антропології та етнології ім. Хв. Вовка при ВУ АН) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – с. 164-167. – ISBN 966-7060-98-5
663020
  Гирич І. Київський археологічний інститут (1917-1924 рр.) як багатопрофільна платформа співпраці гуманітаріїв-науковців Києіва / І. Гирич, А. Горькова // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – С. 82-98. – ISSN 0130-5247


  Проект організації археологічного інституту було реалізовано після падіння царату. 27 жовтня 1917 р. утворено дійсну раду інституту. На посаду ректора обрано професора М. Довнар-Запольського, ученого-секретаря - приват-доцента Н. Полонську, скарбника - ...
663021
  Ставицька А.В. Київський археологічний інститут як навчально-наукова корпорація // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 263-267. – ISSN 2227-4952
663022
  Григор"єва Л. Київський археологічний осередок наприкінці XIX - на початку XX ст. // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 34-35. – ISBN 978-966-623-745-6
663023
  Савченко С. Київський архітектор Беретті-молодший. До 200-річчя від дня народження О. Беретті (1816-1895) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 101-103. – ISSN 2306-3505


  Серед видатних київських архітекторів чільне місце посідає Олександр Вікентійович Беретті. Будівлі, створені за його проектами, стали окрасою м. Києва. Беретті-молодший продовжив справу свого батька, видатного зодчого Вікентія Івановича Беретті, ...
663024
  Філевська Т. Київський Баугауз // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 13 (489), 31.03-6.04.2017 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  У період з 1924 до 1930 року головна мистецька вища школа України називалася Київським художнім інститутом, який часто називають "Київським Баугаузом".
663025
  Білокінь І.П. Київський Ботанiчний сад iм.акад. О.В. Фомiна / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ, 1966. – 11 с. – Окр. відбиток
663026
  Проценко Д.П. і Білокінь І.П. Київський ботанічний сад ім. Фоміна / Д.П. і Білокінь І.П. Проценко. – К., 1949. – 54с.
663027
  Білокінь І.П. Київський ботанічний сад ім.акад. О.В.Фоміна / І.П. Білокінь, 1949. – 9с. – Окр. відбиток
663028
  Дубовик М.В. Київський ботанічний сад ім.акад.О.Б.Фоміна / М.В. Дубовик; Київський трест зеленого будівництва. – Київ : Мистецтво, 1938. – 119с. : Іл.
663029
  Калініна А. Київський будинок учених : роки випробувань. Як виживали українські науковці під час нацистської окупації (1941-1943) / А. Калініна, О. Луговський // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36-44. – ISSN 0372-6436
663030
  Вановська І.М. Київський військовий округ у 1862 -1914 роках // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 27-33. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 58). – ISSN 2312-1866
663031
  Циборовський О.М. Київський військовий шпиталь у XIX столітті (до 260 - річчя шпиталю) / О.М. Циборовський, В.М. Сорока // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 71-76. – ISSN 2415-8763
663032
   Київський вісник XXI століття. – Київ, 2000
663033
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 1. – 2001
663034
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 2. – 2001
663035
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 3. – 2001
663036
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 4. – 2001
663037
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 5. – 2001
663038
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 6. – 2001
663039
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 7. – 2001
663040
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 8. – 2001
663041
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 9. – 2001
663042
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 10. – 2001
663043
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 11. – 2001
663044
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 12. – 2001
663045
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 13. – 2001
663046
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 14. – 2001
663047
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 15. – 2001
663048
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 16. – 2001
663049
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 17. – 2001
663050
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 18. – 2001
663051
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 19. – 2001
663052
  Ніколайчук Д. Київський віце-губернатор (1860-ті - 1917 рр.): історико-політичний портрет // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – С. 61-73. – (Історія ; вип. 1 (47)). – ISSN 2414-9012
663053
   Київський географічний щорічник : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2001-
Вип. 1. – 2001. – мова рез. рос. та англ.
663054
   Київський географічний щорічник = Kyiv geographic almanac : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2001-
Вип. 2 за 2002 р. – 2003. – 198 с. – резюме рос., англ. мовами
663055
   Київський географічний щорічник = Kyiv geographic almanac : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2001-
Вип. 3 за 2003 р. – 2004. – 191 с. – резюме рос., англ. мовами
663056
   Київський географічний щорічник = Kyiv geographic almanac : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ : КВ УГТ, 2001-
Вип. 8. – 2013. – 239 с. – Резюме англ., укр. мовами
663057
  Кравченко І. Київський грецький Свято-Єкатерининський монастир: зовнішній устрій і економічне становище в п. п. ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-21. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена основним аспектам зовнішнього устрою і економічного становища Київського грецького Свято-Єкатерининського монастиря в п. п. ХІХ ст. Article is devoted to key aspects of external structure and economic status of Kiev Greek monastery ...
663058
  Третьяков А. Київський губернатор Фундуклей - "людина освічена, щедра і сам письменник" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 15


  "Так охарактеризував Івана Івановича Фундуклея у біографії "Тарас Шевченко-Грушівський", відомий український перекладач, письменник і суспільний діяч Олександр Кониський. Київський цивільний губернатор за 13 років своєї невтомної праці з розвитку та ...
663059
   Київський держ. музей українського мистецтва. – Київ, 1960. – 48с.
663060
   Київський державний заповідник-музей "Києво-Печерська лавра". – К., 1955. – 84с.
663061
   Київський державний заповідник-музей "Києво-Печерська лавра". – Київ, 1957. – 74 с.
663062
  Горова Ю.О. Київський державний музей авіації в Жуляних // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 65-68. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2077-3455
663063
   Київський державний музей західного і східного мистецтва. – К., 1964. – 231с.
663064
   Київський Державний музей Т.Г.Шевченка : Путівник. – Київ, 1961. – 141 с.
663065
  Стефанович М.П. Київський державний ордена Леніна академічний театр опери та балету УРСР ім. Т.Г.Шевченка. / М.П. Стефанович. – К, 1968. – 274с.
663066
   Київський державний ордена Леніна академічний український драматичний театр ім. Івана Франка. – К., 1959. – 29с.
663067
   Київський державний ордена та ордена Трудового Червоного прапора Академічний театр опери та балету УРСР ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1977. – 84с.
663068
   Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, 1920-1990 : історичний нарис. – Київ : Радянська школа, 1990. – 200, [3] с.
663069
   Київський державний університет - Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка: становлення і розвиток біологічної освіти і науки (1933-1945) / М. Мусієнко, Л. Остапченко, Н. Таран, Л. Бацманова, В. Стороженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-14. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Наведено історичний нарис розвитку біологічної освіти і науки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за період з 1933 до1945 року. Приведен исторический очерк развития биологического образования и науки в Киевском национальном ...
663070
   Київський державний університет - Київський ордена Леніна державний університет імені Т.Г. Шевченка: становлення і розвиток біологічної освіти і науки (1944-1959) / М. Мусієнко, Л. Остапченко, Н. Таран, Л. Бацманова, В. Стороженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 5-17. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Наведено історичний нарис розвитку біологічної освіти і науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за період 1944-1959 рр. Приведен исторический очерк развития биологического образования и науки в Киевском национальном ...
663071
   Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка. – с.
663072
   Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка : Довідник. – Київ : Київський університет, 1967. – 168 с.
663073
   Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка: становлення і розвиток біологічної освіти і науки (1959-1988 рр.) / М. Мусієнко, Н. Таран, Л. Бацманова, В. Стороженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 7-32. – (Біологія ; вип. 2 (74)). – ISSN 1728-3817


  Наведено історичний нарис розвитку біологічної освіти і науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за період 1959–1988 рр. Приведен исторический очерк развития биологического образования и науки в Киевском национальном ...
663074
  Казьмирчук Г. Київський державний університет у повоєнний період та в часи наростання кризи соціалістичного ладу (1944-1991 рр.) // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 87-. – ISBN 978-617-7107-52-0
663075
  Казьмирчук М. Київський державний університет у спогадах викладачів та студентів (1930-1960 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 23-26. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  На початку 30-х рр. ХХ ст. в СРСР повернулися до системи класичних університетів. 1933 р. відновлюється і Київський університет. Більшість викладачів Київського державного університету залишили помітний слід в історії Alma Mater не тільки як науковці, ...
663076
   Київський державний університет. 100 років : [фотоальбом - 56 фото]
663077
  Пелипець М. Київський журнал "Селянський Кредит" (1925-1926 рр.): "без зайвої балаканини про різні сторінні матерії" // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 65-74. – ISSN 2524-0331
663078
  Ясієвич В.Є. Київський зодчий П.Ф. Альошин / В.Є. Ясієвич. – Київ, 1966. – 67 с.
663079
  Панченко В. Київський золотоуст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 січня (№ 7). – С. 9


  Секрети ораторської майстерності Миколи Зерова.
663080
  Могильний Л. Київський імператорський Університет Святого Володимира в 1884-1914 рр // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 7-14


  У статті проаналізовано розвиток Київського університету св. Володимира в період згортання реформ в освітній сфері наприкінці ХІХ ст., в роки революції 1905-1907 рр. та післяреволюційний період до початку Першої світової війни. Досліджено найяскравіші ...
663081
   Київський Інститут кібернетики відзначив 60-річчя // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
663082
  Клещонок В. Київський Інтернет-телескоп // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Науковці Астрономічної обсерваторії, кафедри астрономії та фізики космосу університету спільно з колегами з Головної астрономічної обсерваторії НАНУ працювали над створенням власного варіанта автоматизованого телескопу.
663083
  Гирич Я. Київський казус Джорджа Буша-старшого: ганьба й користь знаменитої промови // Українське Державотворення : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ державотворення і публічного управ. Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; редкол.: В. Бедь, М. Басараб, В. Бебик [та ін.]. – Ужгород, 2021. – Вип. 7. – С. 5-12. – ISSN 2706-8323
663084
  Ястребов О. Київський князь Святослав Хоробрий - "запорожець на престолі". Уроки незвичайного життя // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 380-386. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
663085
   Київський козацький полк ім. Т.Г. Шевченка (БУК) в АТО / Добровольча козацька рота спецпризначення ім. Т.Г. Шевченка, Київ. козацький полк ім. Т.Г. Шевченка ; [ред.: Леся Гасиджак, Аліна Малород, Ольга Спасіченко]. – Київ : [б. в.], 2017. – 60, [1] с., включ. обкл. : фотоіл. – На обкл., тит. арк.: Добровольча козацька рота ім. Т.Г. Шевченка. За Україну за честь за волю. – ISBN 978-617-7531-00-4
663086
  Чуткий А.І. Київський комерційний інститут (1906 - 1920 рр.): становлення та еволюція в контексті інтелектуальної, економічної та політичної історії України : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Чуткий Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 523 л. – Додатки: л. 469-523. – Бібліогр.: л. 369-468
663087
  Чуткий А.І. Київський комерційний інститут (1906 - 1920 рр.): становлення та еволюція в контексті інтелектуальної, економічної та політичної історії України : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Чуткий Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 33 с. – Бібліогр.: 39 назв
663088
  Сташевський Є.Д. Київський краєвий сільсько-господарський музей та постійна промислово-показна виставка імені голови ВУЦВК-у тов. Г.І. Петровського // Український музей / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник. – Репр. перевид. 1927 р. – Київ : Фенікс, 2007. – Збірник 1 : / [ред. рада: В.М. Колпакова та ін. ; вступ. ст. та уклад. словника укр. музейників 1920-х рр. С.І. Білоконя ; підгот. тексту 1927 р., макет обкл. Л.Є. Демірської]. – С. 224-233. – (Пам"ятки історії. XX століття). – ISBN 978-966-651-498-4
663089
   Київський літературно-меморіальний музей Лесі Українки. – Київ, 1963. – 16 с.
663090
  Іванович Кирило Київський літопис (1241 - 1621) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 74-89. – ISBN 978-617-7023-51-6
663091
   Київський літопис 21 століття : Освіта, наука, архітектура. – Київ, 2007. – 372с. : фотоіл. – На тит. арк.: Присвячується 70-річчю Національної спілки архітекторів України. – ISBN 978-966-96823-0-7
663092
   Київський літопис XXI століття : визначні імена та підприємства України 2002. – Київ : Метр, 2003. – 508 с. : іл., табл., портр. – Імен. покажч.: с. 496-500. – ISBN 966-96308-0-0
663093
   Київський літопис XXI століття : визначні імена та підприємства України 2003. – Київ : Метр, 2004. – 621, [3] с. : іл., портр. – Анот. англ. – ISBN 966-96308-1-9
663094
   Київський літопис ХХІ століття : визначні імена та підприємства України. – Київ : Хто є хто, 2001. – 464 с. : іл., табл., портр. – Імен. покажч.: с. 444-455. – ISBN 966-96032-0-Х
663095
  Білоус Наталія Олексіївна Київський магістрат 16 - першої половини 17 ст.: організація та юрисдикція : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Білоус Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
663096
  Білоус Наталія Олексіївна Київський магістрат XVI - першої половини XVII ст.: організація та юрисдикція : Дис. ...канд. іст. наук : 07.00.01. / Білоус Наталія Олексіївна ; КНУТШ. – Київ, 2003. – 211 л. – Додатки: л. 207-211. – Бібліогр.: л. 187-206
663097
  Делімарський Ростислав Євгенович Київський магістрат в другій половині XVII-XVIII століттях : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02. / Делімарський Ростислав Євгенович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 214л. – Бібліогр.:л.201-214
663098
  Делімарський Ростислав Євгенович Київський магістрат в другій половині XVII-XVIII століттях : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Делімарський Ростислав Євгенович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 19л.
663099
  Клименко А. Київський Майдан і Чорноморський регіон, або Про нову геополітичну війну XXI століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 лютого (№ 19). – С. 5
663100
  Поканевич О.В. Київський медичний університет // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 21-23


  Історія створення та структура університету.
663101
   Київський меридіанний аксіальний круг / П. Лазоренко, В. Карбовський, В. Андрук, М. Буромський, С. Касьян, О. Денисюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 21-23. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  В 2000 році була проведена модернізація меридіанного аксіального круга (МАК). На телескопі був установлений мікрометр з ПЗЗ-приймачем. За результатами спостережень на МАК в 2001-2003 рр. створено ПЗЗ-каталог KMAC1, який містить положення, власні рухи ...
663102
  Підгрушний Г.П. Київський метрополісний регіон: проблеми формування, склад і межі / Г.П. Підгрушний, А.В. Марущинець, Ю.Д. Іщенко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 4 (116). – С. 47-56 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
663103
   Київський метрополітен. – Київ, 1961. – 20 с.
663104
   Київський метрополітен. – Київ, 1962. – 259 с.
663105
  Заремба Ф.М. Київський метрополітен / Ф.М. Заремба. – Київ, 1980. – 168 с.
663106
  Козлов Д. Київський митрополит Володимир (Богоявленський): єдина пастирська подорож 1916 року // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 118-126. – ISSN 0869-3595


  Володимир Священомученик (в миру Василій Никифорович Богоявленський (1848 — 1918) — київський та галицький православний митрополит у 1915—1918 рр., перший новомученик часів комуністичного гоніння на церкву 20 століття, безвинно розстріляний ...
663107
  Рукавіцина-Гордзієвська Київський митрополит Євгеній (Є.О. Болховітінов). Біобібліографія. Бібліотека. Архів. / Є.В. Рукавіцина-Гордієвська ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2010. – 855, [3] с. – Додатки: с. 845-853. – ISBN 978-966-02-5373-5
663108
  Хомяк М. Київський митрополит Ісидор і проголошення Флорентійської церковної унії в Київській митрополії // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 22-36
663109
  Кучерук О. Київський митрополит Петро Могила та московський патріарх Никон // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 14-17. – ISSN 1811-542X
663110
  Спінул Олександр Вікторович Київський митрополитичний дім у кінці XVII-XVIII століттях : Дис... кандид. історичнихнаук: 07.00.01 / Спінул Олександр Вікторович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 178л. – Бібліогр.:л.163-171
663111
  Спінул О.В. Київський митрополичий дім в кінці XVII-XVIII століттях. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Спінул О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
663112
  Хачатурян Х. Київський міжнародний університет: історія, сучасність і перспективи розвитку // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (140). – С. 7-10. – ISSN 1682-2366
663113
  Якушева-Омелянчик Київський мінцкабінет у життєописах. До 200-річчя започаткування нумізматичної колекції київського мінцкабінету // Українська нумізматика і боністика. – додаток до " Вісника НБУ ". – Київ, 2000. – № 1. – С. 64-76


  Про те, як формувалася колекція мінцкабінету, про вчених, які створили нумізматичні колекції, про мінцкабінет університету св. Володимира.
663114
  Машкевич С. Київський міський електротранспорт у 1930-і роки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 136-144. – ISSN 2309-9356


  Розповідається про роботу київського міського електротранспорту в 1930-і роки. Трамвайна мережа в цей період поступово еволюціонувала: за десятиліття її розміри дещо зросли, проте відбулася й перша планова ліквідація центральних трамвайних ліній. ...
663115
  Машкевич С.В. Київський міський транспорт (кінець XIX - початок XXI ст.): історія становлення та функціонування : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Машкевич Стефан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 572 арк. – Додатки: 549-572 арк. – Бібліогр.: 435-548 арк.
663116
  Машкевич С. Київський міський транспорт у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 111–119. – ISSN 2309-9356
663117
  Гирич І. Київський музей переходової доби (1942) // Київ в українській історії / І.Б. Гирич. – Київ : Смолоскип, 2011. – С. 196-203. – ISBN 978-966-2164-39-8
663118
   Київський музей російського мистецтва. – К., 1970. – 10с.
663119
  Іщенко А.В. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз: погляд через призму історії / А.В. Іщенко, О.Г. Рувін, В.В. Юсупов // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, Н.В. Нестор, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 64. – С. 868-882. – ISSN 0130-2655
663120
   Київський Національний академічний театр опери та балету. Струтинський Богдан Дмитрович // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 138-139. – ISBN 978-966-97197-0-6
663121
  Куденко Н. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана і розвиток маркетингу в Україні / Н. Куденко, В. Герасимчук, А. Федорченко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 87-92. – ISSN 1682-2366
663122
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкур на заміщення вакантних посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 8
663123
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 12
663124
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад / Київський національний лінгвістичний університет // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 жовтня - 2 листопада (№ 45/46). – С. 12
663125
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад / Київський національний лінгвістичний університет // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 12


  Пішов з життя відомий український вчений, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри університетської освіти і права ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України.
663126
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад / Київський національний лінгвістичний університет // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12-19 жовтня (№ 43/44). – С. 8
663127
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 8
663128
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)
663129
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 12-19 квітня (№ 15/16). – С. 12
663130
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 26 квітня - 3 травня (№ 17/18). – С. 8
663131
  Гаврилюк Л. Київський національний університет будівництва і архітектури // Науково-освітній потенціал України : крізь призму часу, наук. установи, навч. заклади, відомі імена в освіті і науці / [авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк]. – Київ : Український рейтинг, 2011. – С. 68-69. – ISBN 978-966-97103-2-1
663132
   Київський національний університет будівництва і архітектури оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 4). – С. 7. – ISSN 2219-5793
663133
   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка // Визначні пам"ятки Києва : Енциклопедичний довідник / Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов. – Київ : Фенікс, 2005. – С. 275-279. – ISBN 966-651-193-2
663134
   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка // Навчальні заклади України 2008-2009. : довідник абітурієнта / [відп. за вип. Добровольська А.]. – Київ : ЕксОб, 2008. – С. 197. – ISBN 966-7769-71-0
663135
  Бех П.О. Київський національний університет ім.Т. Шевченка / П.О. Бех, Н.М. Коротенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 7-8. – ISBN 978-966-02-6814-2
663136
   Київський національний університет імені Тараа Шевченка оголошує конкурс на заміщення посад, вакантних з 01.07.2018 р. // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14 травня (№ 18/19). – С. 11. – ISSN 2219-5793
663137
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 165 = National Taras Schevchenko University of Kyiv : Проспект. – Київ, 1999. – 16c.
663138
  Князев Н. Київський національний університет імені Тараса Шевченка - славетні випускники, почесні доктори і Ректор // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (38). – С. 46-49 : фото Л. Губерського. – ISSN 1819-7329
663139
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка = Taras Shevchenko national university of Kyiv: Reference Book : Довідник. – Київ : Київський університет, 2001. – 136с. – ISBN 966-594-233-6
663140
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С. 62-64
663141
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка = Киевский национальный университет имени Тараса Шеченко = Taras Shevchenko Kyiv national university : [Фотоальбом]. – Київ : [Видав. А. Арутюнян], 2004. – 224с. : фот. – На обкл. та тит. арк. назва укр., рос. та англ. мовами). – ISBN 966-7126-02-1
663142
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка = Kyiv National Taras Shevchenko University : 1834-2004 : [ілюстративно-інформаційне видання]. – Київ : Київський університет, 2004. – 184 с. : іл. – На обкл.: 1834. – ISBN 966-594-471-1
663143
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – 288 с. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
663144
  Губерський Л.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 610-611. – ISBN 966-316-039-X
663145
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
Т. 1. – 2005. – 464 с.
663146
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Психолого-педагогічні кафедри вищих навчальних закладів України / МОНУ; [уклад.: В.І. Даниленко, А.В. Кудін, К.М. Левківський та ін.; за ред. Б.М. Жебровського]. – Київ : Знання, 2006. – С. 125-128. – ISBN 966-346-162-4
663147
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху. – ISBN 966-8352-11-4
Т. 2. – 2006. – 248 с. : іл.
663148
  Скопенко В.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка : До 175-річчя ун-ту // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 2. – С. 2 обкл.
663149
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 230-242. – ISBN 978-966-96823-1-4
663150
  Гаврилюк Л. Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Науково-освітній потенціал України : крізь призму часу, наук. установи, навч. заклади, відомі імена в освіті і науці / [авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк]. – Київ : Український рейтинг, 2011. – С. 70-71. – ISBN 978-966-97103-2-1
663151
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Національні лідери України / Укр. конфедерація журналістів, Укр. видавн. консорціум, Ін-т біогр. дослідж., Нац. рейтинги України ; [упоряд. В.В. Болгов]. – Киев : Інститут біографічних досліджень, 2013. – С. 134-135. – (Золотий фонд нації). – ISBN 978-966-8178-597
663152
  Лукінова Т.Б. Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Нариси з історії славістики в Україні / Т.Б. Лукінова. – Київ : Наукова думка, 2018. – С. 17-50. – ISBN 978-966-00-1653-8
663153
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка IV рівень акредитації // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2002. – Вип. 2
663154
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка IV рівня акредитації // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 4-5. – ISBN 966-8411-01-3
663155
  Губерський Л. Київський національний університет імені Тараса Шевченка в авангарді української освіти (до 180-річчя від дня заснування університету) // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 293-304. – ISBN 966-7522-07-5
663156
  Вергун В.А. Київський національний університет імені Тараса Шевченка в системі вищої освіти України / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков // Вступ до університетських студій : навч. посібник / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков. – Київ : VADEX, 2017. – С. 129-162. – ISBN 978-966-9725-33-2
663157
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкур на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 10-17 травня (№ 19/20)


  В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює центр соціальної та освітньої інтеграції "Без бар"єрів".
663158
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 11 березня (№ 10). – С. 15. – ISSN 2219-5793
663159
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20 липня (№ 29). – С. 5. – ISSN 2219-5793
663160
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад / Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 15. – ISSN 2219-5793
663161
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 7 вересня (№ 35). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  МОН України оголосило конкурс на заміщення посади ректора КНУ імені Тараса Шевченка.
663162
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 квітня (№ 16). – С. 7. – ISSN 2219-5793
663163
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 24 травня (№ 19). – С. 12. – ISSN 2219-5793
663164
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 27 вересня (№ 36/37)
663165
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 18 жовтня (№ 40/41)
663166
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад [оголошення] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Президент України Петро Порошенко відвідав Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", де у присутності студентів, викладачів і вчених підписав Закон "Про Фонд енергоефективності" та Закон "Про ...
663167
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад і посад, вакантних з 01.07.2020 року // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 7. – ISSN 2219-5793
663168
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 29 лютого (№ 7/8). – С. 9. – ISSN 2219-5793
663169
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників / Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 11


  Пішов з життя відомий український вчений, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри університетської освіти і права ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України.
663170
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 10-11


  Подається перелік наукових посад структурних підрозділів Університету.
663171
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 16-23 березня (№ 11/12). – С. 12


  Конкурс оголошує географічний ф-т, ННІ Ін-т геології Університету.
663172
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )
663173
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15-22 листопада (№ 46/47). – С. 8


  "...Міністерство освіти і науки оголосило конкурс на 51 вакансію державних експертів при директоратах".
663174
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4-11 жовтня (№ 40/41). – С. 8
663175
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14-21 лютого (№ 5/6). – С. 6-7
663176
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 березня (№ 12)
663177
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади [юридичний факультет] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача кафедри теорії права та держави.
663178
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: Наукова бібліотека ім. М. Максимовича - директор // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти Наказ МОН № 54 від 16.01.2020 року.
663179
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення посад наукових працівників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 8 квітня (№ 14). – С. 14. – ISSN 2219-5793
663180
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення посад наукових працівників (вакантних з 01.01.2021 р.) // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 26 жовтня (№ 42). – С. 7. – ISSN 2219-5793
663181
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення посад. Вакантних з 01.07.2017 року // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 13. – ISSN 2219-5793
663182
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом до докторантури на 2013-2014 навчальний рік за науковими спеціальностями // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 23-30 січня (№ 4/5). – С. 10-11
663183
  Губерський Л.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка у міжнародному освітньому співробітництві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 37, ч. 1. – С. 126-130
663184
  Вергун В.А. Київський національний університет імені Тараса Шевченка як провідний вищий навчальний заклад і науково-дослідницький центр України / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 168-181. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
663185
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики [Електронний ресурс] : 170-річчю Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка та 35-річчю факультету кібернетики. – Київ : [Б. в.], 2004. – 1 CD + буклет (4 с.). – Системні вимоги: Windows 98 або вище, браузер MS Internet Explorer, програвач відео-файлів, а також MS Word та MS Excel.- Назва з етикетки диску.


  Інформація про кафедри факультету Наукові здобутки та наукові школи вчених факультету Навчальні плани факультету кібернетики Інформація для абітурієнтів Електронна фотогалерея факультету Інтернет-лекція з історії Київського ун-ту Документальний ...
663186
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 1834-2004. : Фотокалендар. – Київ : Видавець Ашот Арутюнян, 2004
663187
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Економічний факультет запрошує на навчання // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 2-3 обкл. – ISSN 2076-4561


  Представлена загальна інформація про спеціальності та освітні програми економічного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка, розкриті необхідні умови вступу в магістратуру. Кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту запрошує студентів на ...
663188
  Сухобокова О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: 180 років в освітньому просторі України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 3 : фото: обкл. 2 с.
663189
  Литвин В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: бачення майбутнього // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 3 березня (№ 40). – С. 4-5
663190
  Алексєєва О.А. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: минуле, сьогодення, майбутнє (за результатами соціологічного дослідження) / О.А. Алексєєва, Д.А. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-11. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розглянуто результати соціологічного опитування професорсько-викладацького колективу та студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, присвяченого 165 річниці з дня його заснування, в якому вивчалися думка респондентів щодо ...
663191
  Рой Д.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: утопія ідеальної вищої школи // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 183-184
663192
   Київський національний університет культури і мистецтв оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14-21 вересня (№ 38/39). – С. 8
663193
   Київський національний університет культури і мистецтв оголошує прийом студентів // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 7
663194
   Київський національний університет культури і мистецтв оголошує прийом студентів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 15. – ISSN 2219-5793
663195
   Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого оголошує конкурс на посади: // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  "...проректора з науково-педагогічної роботи; директора Інституту екранних мистецтв; декана факультету театрального мистецтва; завідувача кафедри звукорежисури".
663196
   Київський національний університет технологій та дизайну оголошує конкурс на заміщення вакантних посад / Київський національний університет технологій та дизайну // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 жовтня - 2 листопада (№ 45/46). – С. 12
663197
   Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року. – Київ : Київський університет, 2004. – 105 с.
663198
  Скопенко В.В. Київський національний університет у XXI столітті : вступне слово ректора університету академіка В.В. Скопенка на пленарному засіданні науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 9-10
663199
  Коцур Г. Київський Національнийуніверситет імені Тараса Шевченка в умовах державної незалежності України (1991-2014 рр.): відродження автономії і надання статусу дослідницького вищого навчального закладу // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 29-43


  Київському національному університету імені Тараса Шевченка виповнилося 180 років. Він став флагманом вітчизняної освіти і науки, досяг вагомих результатів у світовому рейтингу університетів. У статті розкриваються здобутки вишу на шляху відродження ...
663200
  Проценко Л.А. Київський некрополь : путівник-довідник / Людмила Проценко ; [ред.: В.Д. Музика, В.Ф. Гужва]. – Київ : Український письменник, 1994. – 334, [2] с.
663201
  Драч І.Ф. Київський оберіг : триптих / І.Ф. Драч. – Київ : Молодь, 1983. – 232 с.
663202
  Куровський Г.К. Київський оракул // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 98-101. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
663203
   Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка : довідник. – Київ : Вид-во Київського університету, 1961. – 132 с.
663204
   Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – 38 с.
663205
   Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Киевский университет, 1967. – 268 с.
663206
  Стрілець В.В. Київський осередок українських соціалістів-федералістів за денікінської та радянської влади (1919 - 1920 роки) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 103-112. – ISSN 2075-1451
663207
  Сергєєва О. Київський Палац для талановитих дітей // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (141). – С. 56-57. – ISSN 2518-7104
663208
  Авдєєнко А В. Київський патерик. 17 непростих питань української історії / Віктор Авдєєнко ; [пер. з рос. О.А. Концевич ; худож.-оформлювач І.М. Алексеєва]. – Харків : Орбіта, 2016. – 217, [3] с. – ISBN 978-617-7466-09-2
663209
  Колодний А. Київський патріархат як супротивник Москві у визначенні долі українського паравослав"я // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С.101-124. – ISBN 978-966-02-8853-9
663210
  Карамаш С.Ю. Київський період життя видатного конструктора ракетно-космічної техніки В.М. Челомея // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 136-149. – ISSN 0320-9466
663211
  Мініна І.С. Київський період життя та наукової діяльності академіка С.М. Ямпольського (1965-1998 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 341-344. – ISSN 2076-8982
663212
  Болтівець С.І. Київський період науково-психологічної діяльності Георія Челпанова // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 1 (166). – С. 61-65


  До 150-річчя з дня народження видатного українського психолога, засновника Інституту психології у м. Москві, Георгія Челпанова.
663213
  Козубенко Ю. Київський період наукової діяльності та організаційної роботи професора М.І. Котова (1938-1978 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 124-128. – ISSN 1998-4634
663214
  Автухович Т.Є. Київський період творчості Феофана Прокоповича і бароко // Українське літературне бароко / Мишанич О.В. – К., 1987. – С. 178-192
663215
  Сагайдак М.А. Київський Поділ. За завісою віків (інтерв"ю з кандидатом історичних наук М.А. Сагайдаком) / розмову вела Олена Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 73-84. – ISSN 1027-3239
663216
  Виноградов В. Київський політех - український бренд якості // Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ, 2018. – № 12 (172), грудень 2018 : Микола Голомша. – С. 38-41
663217
   Київський політехничний і Київський сільсько-господарський інститути. – Київ, 1924. – 280с.
663218
   Київський політехнічний інститут : Нарис історії. – Київ : Наукова думка, 1995. – 317с.
663219
  Янковий В. Київський політехнічний інститут: дипломатія мовою науки // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2005. – Вип. 5 : за 2004 рік. – С. 673-683. – ISBN 966-7522-07-5
663220
  Павленко С. Київський полковник Костянтин Мокієвський // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С.136-138
663221
  Осташ І. Київський примірник Мазепинського Євангелія, або Як ліванські пошуки привели мене до ... Києва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 листопада (№ 210/211)


  Посол України в Лівані Ігор Осташ віднайшов у фондах Національної бібліотеки ім. В. Вернадського історичний раритет - київський примірник Мазепинського Євангелія. Це унікальне видання, яке належить до національної історичної спадщини, було надруковано ...
663222
  Чесніков В. Київський присяжний повірений Лев Куперник - "улюбленець всіх киян" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 23 жовтня - 5 листопада (№ 42-43)
663223
   Київський процес : документи та матеріали. – Київ : Либідь, 1995. – 208 с. – ISBN 5-325-00747-5
663224
  Гирич І. Київський путівник : Старий Київ. Маршрут 1. Бульвар Шевченка - Комінтерна - Володимирська - Толстого // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 156-166. – ISSN 0208-0710


  Відомий сучасний історик і дослідник київської минувшини Ігор Гирич передав редакції журналу рукопис авторського путівника по Києву. Згадуються викладачі, професора Університету Св. Володимира, ботанічний сад ім. акад. Фоміна...
663225
  Гирич І. Київський путівник = Околиці старого Києва // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2013. – № 11/12. – С. 144-179. – ISSN 0208-0710


  Видубицький монастир, Звіринець, Троїцький Іонівський монастир і Ботанічний сад, Кирилівський монастир, Куренівка і Пріорка, Пуща-Водиця, Виноградар, Вишгород, Китаївська Пустинь, Голосієве, Феофанія та ін.
663226
  Гирич І. Київський путівник / продюсер рубрики С. Грабар // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 6. – С. 163-177. – ISSN 0208-0710


  Лук"янівка, Бабин яр, Караваєві Дачі й Відрадний, Теремки, Жуляни, Борщагівки, Білогородка, Святошин і Академмістечко, Оболонь і Мінський масив, Дарниця.
663227
  Гирич І. Київський путівник. "Латинський квартал"- Українська вулиця // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 5. – С. 161-178. – ISSN 0208-0710


  Вулиці Б. Хмельницького - Терещенківська - сквер Т. Шевченка - Національний університет - Л. Толстого - Паньківська - Саксаганського.
663228
  Гирич І. Київський путівник. Поділ // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 155-173. – ISSN 0208-0710


  Родина Бунге. Микола Християнович Бунге (1823-1895)-триче обирався ректором Університету Св. Володимира.
663229
  Гирич І. Київський путівник. Хрещатик і Ліпки // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 157-183. – ISSN 0208-0710


  Автор розповідає про вулиці міста Києва, поєднуючи розповідь про історичні події, що відбувались у місті, з описом його архітектурно-мистецьких пам"яток та про її мешканців, які зробили вагомий внесок в історію нашого міста та держави.
663230
  Мезенцева Н.І. Київський регіональний ринок праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-47 : Рис. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні складові Київського регіонального ринку праці в ядрі і на локальних ринках праці. Виявлено основні тенденції його розвитку.
663231
  Гундорова Т. Київський роман-с // Критика. – Київ, 2008. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 27-31


  Образ Києва в літературі.
663232
  Борзенко О. Київський романтизм і конспірологія // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 23. – С. 54-58


  Про професора КУ, засновника Кирило-Мефодіївського братства М.І. Костомарова.
663233
  Ткачук В. Київський рукописний уніатський служебник другої половини XVII століття: кодикологічний опис // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 226-238. – (Нова серія ; вип. 19/20)
663234
   Київський сільсько-господарський музей та Постійна промислова виставка ім. Г.І. Петровського. – 8с.
663235
  Ходаківський М. Київський скансен: здобутки і втрати (до 35-річчя відкриття експозиції Національного музею народної архітектури та побуту України) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 191-197
663236
  Гусєв В.І. Київський славістичний університет // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 18. – ISBN 978-966-02-6814-2
663237
  Затилюк Я. Київський слід апостола Андрія: ідейне призначення легенди та її трансформація // Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2/3. – С. 2-7
663238
  Чернухін Є.К. Київський список апокрифічного вироку Понтія Пілата // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 26 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 11-20
663239
   Київський та познанський університети створять спільний наносупутник для зондування Землі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (164). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366
663240
  Городиський М.П. Київський театр "Соловцов" / М.П. Городиський. – К., 1961. – 124с.
663241
  Третяк О.В. Київський університет - національний, автономний, елітний // Вісті з України, 1994. – № 21
663242
  Баканідзе О. Київський університет – осередок освіти грузинської молоді / О. Баканідзе, Н. Наскідашвілі, С. Чхатарашвілі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті йдеться про грузинських студентів, які навчалися у Київському університеті упродовж його 180-річної історії - від Університету св. Володимира до КНУ імені Тараса Шевченка, а також про контакти між Київським та Тбіліським університетами. ...
663243
  Жмудський О.З. Київський університет // Наука і життя : щомісячний науково-популярний журнал Товариства для поширення політичних і наукових знань Української РСР. – Київ, 1959. – № 8 (101), серпень. – С. 38-42
663244
  Мельник Л.Г. Київський університет : Короткий історичний нарис назустріч 150-річчю з дня заснування / Л.Г. Мельник. – Київ, 1979. – 26с. – (На допомогу лектору)
663245
  Ремезовський Й.Д. Київський університет / Й.Д. Ремезовський. – Київ, 1984. – 68 с.
663246
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2000. – 6 с.
663247
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2/3). – 2000. – 12 с.
663248
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 6). – 2000. – 4 с.
663249
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 7). – 2000. – 4 с.
663250
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 8). – 2000. – 4 с.
663251
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2001. – 4 с.
663252
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2/3). – 2001. – 8 с.
663253
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 4). – 2001. – 4 с.
663254
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень (№ 5). – 2001. – 4 с.
663255
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 6). – 2001. – 4 с.
663256
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 7). – 2001. – 4 с.
663257
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 8). – 2001. – 4 с.
663258
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 9). – 2001. – 4 с.
663259
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 10). – 2001. – 4 с.
663260
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2002. – 4 с.
663261
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2002. – 4 с.
663262
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3). – 2002. – 4 с.
663263
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень(№ 4/5). – 2002. – 8 с.
663264
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 6). – 2002. – 4 с.
663265
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Червень (№ 7). – 2002. – 4 с.
663266
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 8). – 2002. – 4 с.
663267
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 9). – 2002. – 4 с.
663268
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 10). – 2002. – 4 с.
663269
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень № 11). – 2002. – 4 с.
663270
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2003. – 4 с.
663271
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2003. – 4 с.
663272
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3/4). – 2003. – 10 с.
663273
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень (№ 5). – 2003. – 4 с.
663274
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 6). – 2003. – 4 с.
663275
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Червень (№ 7). – 2003. – 4 с.
663276
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 8). – 2003. – 4 с.
663277
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 9). – 2003. – 4 с.
663278
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 10). – 2003. – 4 с.
663279
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 11). – 2003. – 4 с.
663280
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2004. – 4 с.
663281
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2004. – 4 с.
663282
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3/4). – 2004. – 10 с.
663283
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень (№ 5). – 2004. – 4 с.
663284
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 6). – 2004. – 4 с.
663285
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 7). – 2004. – 14 с.
663286
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 8). – 2004. – 6 с.
663287
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 9). – 2004. – 4 с.
663288
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 10). – 2004. – 4 с.
663289
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2005. – 4 с.
663290
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2005. – 4 с.
663291
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3). – 2005. – 4 с.
663292
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 4). – 2005. – 8 с.
663293
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 5). – 2005. – 6 с.
663294
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Червень (№ 6). – 2005. – 4 с.
663295
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 7). – 2005. – 4 с.
663296
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 8). – 2005. – 4 с.
663297
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 9). – 2005. – 4 с.
663298
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 10). – 2005. – 4 с.
663299
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 11). – 2005. – 4 с.
663300
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2006. – 4 с.
663301
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2006. – 4 с.
663302
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3). – 2006. – 4 с.
663303
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень (№ 4). – 2006. – 4 с.
663304
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 5). – 2006. – 10 с.
663305
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Червень (№ 6). – 2006. – 4 с.
663306
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 7). – 2006. – 4 с.
663307
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 8). – 2006. – 4 с.
663308
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 9). – 2006. – 4 с.
663309
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 10). – 2006. – 4 с.
663310
   Київський університет // Жизнь художника / В.И. Беляк. – Київ : Издательство Сергея Бродовича, 2008. – С. 64. – ISBN 978-966-187-019-1
663311
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 15). – 2011. – 8 с.
663312
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 16). – 2011. – 8 с.
663313
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 4/5). – 2012. – 8 с.
663314
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 12/13). – 2012. – 6 с.
663315
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 14/15). – 2012. – 8 с.
663316
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Лютий (№ 3/4). – 2013. – 6 с.
663317
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 7/8). – 2013. – 8 с.
663318
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 9/10). – 2013. – 6 с.
663319
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Червень (№ 11/12). – 2013. – 8 с.
663320
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 16/17). – 2013. – 8 с.
663321
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 20/21). – 2013. – 8 с.
663322
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1). – 2014. – 6 с.
663323
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 8/9). – 2014. – 8 с.
663324
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 11). – 2014. – 8 с.
663325
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 12/13). – 2014. – 8 с.
663326
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
листопад (№ 15-16). – 2014. – 8 с.
663327
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 18/19). – 2014. – 8 с.
663328
   Київський університет. – Київ, 1929-
березень (№ 3). – 2015. – 2 с.
663329
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 7/8). – 2015. – 6 с.
663330
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
червень (№ 9/10). – 2015. – 8 с.
663331
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 14). – 2015. – 8 с.
663332
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 5). – 2016. – 6 с.
663333
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Червень (№ 6). – 2016. – 6 с.
663334
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7). – 2016. – 4 с.
663335
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 8). – 2016. – 4 с.
663336
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 9). – 2016. – 4 с.
663337
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 10). – 2016. – 6 с.
663338
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 11). – 2016. – 6 с.
663339
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1). – 2017. – 6 с.
663340
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Лютий (№ 2). – 2017. – 6 с.
663341
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 3). – 2017. – 6 с.
663342
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 4). – 2017. – 6 с.
663343
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 5). – 2017. – 6 с.
663344
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Червень (№ 6). – 2017. – 6 с.
663345
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7). – 2017. – 8 с.
663346
   Київський університет : дайджест. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 8). – 2017. – 6 с.
663347
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 9). – 2017. – 8 с.
663348
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 10). – 2017. – 6 с.
663349
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1). – 2018. – 6 с.
663350
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Лютий (№ 2). – 2018. – 6 с.
663351
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 3). – 2018. – 6 с.
663352
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 4). – 2018. – 6 с.
663353
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 4), спец. вип. : 65 років Організації ветеранів Університету. – 2018. – (2 с.)
663354
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 5). – 2018. – 6 с.
663355
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Червень (№ 6). – 2018. – 6 с.
663356
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7), дайджест. – 2018. – 4 с.
663357
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7). – 2018. – 8 с.
663358
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 8). – 2018. – 6 с.
663359
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 9). – 2018. – 6 с.
663360
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 10). – 2018. – 6 с.
663361
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1). – 2019. – 6 с.
663362
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Лютий (№ 2). – 2019. – 6 с.
663363
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 3). – 2019. – 6 с.
663364
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 4). – 2019. – 6 с.
663365
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 5). – 2019. – 6 с.
663366
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Червень (№ 6). – 2019. – 6 с.
663367
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7), дайджест. – 2019. – 4 с.
663368
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7). – 2019. – 6 с.
663369
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 8). – 2019. – 8 с.
663370
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 9). – 2019. – 6 с.
663371
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 9), спец. випуск. – 2019. – 4 с.
663372
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 10). – 2019. – 6 с.
663373
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1). – 2020. – 6 с.
663374
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Лютий (№ 2). – 2020. – 6 с.
663375
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 4). – 2020. – 8 с.
663376
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 5). – 2020. – 6 с.
663377
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1). – 2021. – 6 с.
663378
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 5). – 2021. – 6 с.
663379
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7). – 2021. – 8 с.
663380
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 8). – 2021. – 6 с.
663381
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 9), тем. випуск : Так творилася наша держава. – 2021. – 4 с.
663382
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 9). – 2021. – 6 с.
663383
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 10). – 2021. – 6 с.
663384
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень - квітень (№ 4). – 2022. – 6 с.
663385
  Рудько М.П. Київський університет в першій російській революції (1905-1907 рр.) / М.П. Рудько, доц. – Київ : Друк. вид. КДУ, 1957. – 14 с. – Окр. відб.: За Радянські кадри. 1957, № 56
663386
  Довгань К.Г. Київський університет в умовах посилення сталінського тоталітарного режиму (1933-1941рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 / Довгань К.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.: 5 назв
663387
  Жмудський О.З. Київський університет за 125 років (1834-1959) / О.З. Жмудський, М.П. Рудько ; Т-во для поширення політ. і наук. знань УРСР. – Київ : [Б. в.], 1959. – 63 c. ; № 36Сер. 1


  На тит. арк. кн. дарчий надпис: Глибокошановній Наталії Михайлівні [Недоступ] з побажанням щастя в житті, великих успіхів в роботі. М. Рудько, м. Київ, 23.01.1960
663388
   Київський університет за 50 років Радянської влади. – Київ : Київський університет, 1967. – 192 с. : іл.
663389
  Усенко І.Б. Київський університет і розвиток юридичних досліджень в Українській академії наук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-17. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Розглянуто проблему творчих і організаційних зв"язків академічної й університетської науки. Відстоюється теза, що Київський університет мав безпосереднє відношення до створення 1918 р. Української академії наук у Києві. The article is devoted to the ...
663390
   Київський університет ім. Т.Г. Шевченка : студентська наукова конференція : програма. – Київ, 1975. – 85 с.
663391
  Сергієнко Г.Я. Київський університет ім. Т.Г. Шевченко / Г.Я. Сергієнко, Є.С. Сергієнко. – Київ : Вища школа, 1984. – 128 с.
663392
  Гаврилюк Л. Київський університет імені Боріса Грінченка // Науково-освітній потенціал України : крізь призму часу, наук. установи, навч. заклади, відомі імена в освіті і науці / [авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк]. – Київ : Український рейтинг, 2011. – С. 128-129. – ISBN 978-966-97103-2-1
663393
   Київський університет імені Тараса Шевченка : сторінки історії і сьогодення. – Київ : Київський університет, 1994. – 285 с. : іл.
663394
  Скопенко В.В. Київський університет імені Тараса Шевченка / В.В. Скопенко, В.А. Короткий // Фінанси України, 1996. – №3-4
663395
  Скопенко В.В. Київський університет імені Тараса Шевченка / В.В. Скопенко, В.А. Короткий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1996. – № 3/4. – С. 93-100
663396
  Скопенко В.В. Київський університет імені Тараса Шевченка в 1934-1999 роках : Вступне слово ректора університету акад. В.В. Скопенка на пленарному засіданні науково-теоретичної конференції, присвяченої 165-річчю уніврситету // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.5-14
663397
   Київський університет імені Тараса Шевченка в 1993-1997 роках : звіт ректора академіка В.В.Скопенка на спільному засіданні Вчених Рад ун-ту, фак-тів та ін-тів. – Київ : Київський університет, 1998. – 56 с.
663398
  Куцаєва Т.О. Київський університет імені Тараса Шевченка: основні напрями наукової та навчально-методичної роботи в 1965-1985 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 77-79. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Присвячено місцю та ролі Київського університету в історії вітчизняної освіти, науки й культури в період 1965-1985 рр. The article is about the role of Kyiv University in Ukrainian science, education system and culture life since 1965 till 1985.
663399
   Київський університет права НАН України : До 10-річчя заснування (1995-2005). – Київ : Юридична думка, 2005. – 120с. – ISBN 966-8602-22-6
663400
  Дей М. Київський університет права НАН України удосконалює програму проведення наукових конференцій за кордоном // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 276-279. – ISSN 0132-1331
663401
  Бошицький Ю.Л. Київський університет права НАН України: 15 років у системі юридичної освіти і науки держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 6-14
663402
  Бошицький Ю.Л. Київський університет права Національної академії наук України: здобутки та досягнення 2016/2017 навчального року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 4-9. – ISSN 2219-5521
663403
  Дмитрієв А.І. Київський університет права у 2002 році // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.73-75
663404
  Круглов Б. Київський університет та Кирило-Мефодіївське братство: джерелознавчий аспект // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 237-241. – ISBN 978-617-7399-06-2


  Згадується М. Костомаров.
663405
  Петрушенко М. Київський університет технологій та дизайну серед кращих у світі // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 3 червня (№ 104). – С. 6
663406
  Чуткий А. Київський університет у 1914-1916 рр.: забута історія першої евакуації // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 71-81.
663407
  Коцур А. Київський університет у 1937-1945 рр. (спогади професора І.А. Гриценка) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – C. 47-53. – ISSN 2522-4611


  Важливими для науковців та загалу є матеріали, що стосуються сторінок історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Особливу цінність складають спогади люди- ни, яка навчалася в університеті, захищала в його стінах кандидатську і ...
663408
  Коцур А. Київський університет у 1937 - 1945 рр. (Спогади професора І.А. Гриценка) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 36. – С. 52-63
663409
  Коцур А. Київський університет у 1937 - 1945 рр. (Спогади професора І.А. Гриценка) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 38-49. – ISSN 2522-4611
663410
  Коцур А. Київський університет у 1937 - 1945 рр. (Спогади професора І.А. Гриценка) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 46-58. – ISSN 2522-4611
663411
  Короткий В.А. Київський університет у 60-х роках ХІХ століття (ректорство М.Д. Іванішева) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-80. – (Історія ; вип. 42)


  Розглядається історія Київського університету 60-х рр. XIX ст. через призму діяльності відомого педагога-правника, історика, археографа, багаторічного декана юридичного факультету, у 1862-1865 рр. ректора університету Миколи Іванішева. За допомогою ...
663412
  Коник О. Київський університет у житті депутатів Державної думи Російської імперії від українських губерній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-21. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається місце Київського університету в житті групи депутатів Державної думи Російської імперії від українських губерній, подається їх персональний склад, основні соціокультурні характеристики та ступінь причетності до alma mater. В ...
663413
  Жлуктенко Н.Ю. Київський університет у житті Юрія Жлуктенка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 3-9


  Статтю присвячено одному із засновників романо-германської філології в Україні, доктору філологічних наук, професору Юрію Олексійовичу Жлуктенку (1915-1990), його формуванню як науковця та його внескові у розвиток філології, перекладознавства та ...
663414
   Київський університет у плині часу : наук.-допом. бібліогр. покажчик за 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.І. Тіщенко, Н.В. Кошлякова, Т.П. Білан ; наук. ред. д-р наук із соц. комунікацій О.О. Сербін]. – Київ : Київський університет, 2018. – 295, [1] с. – Імен. покажч.: с. 261-286
663415
   Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання. – Київ : Київський університет, 1999. – 184 с.
663416
  Скопенко В.В. Київський університет як осередок національної освіти та науки // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 3-14
663417
   Київський університет. 150 років. – Київ, 1984. – 33с.
663418
   Київський університет. Астрономічна обсерваторія // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 9. – ISSN 1605-9875
663419
   Київський університет. Біологічний факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 29. – ISSN 1605-9875
663420
   Київський університет. Географічний факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 35. – ISSN 1605-9875
663421
   Київський університет. Геологічний факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 35. – ISSN 1605-9875
663422
   Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7). – 2017. – 4 с.
663423
   Київський університет. Дайджест. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 4). – 2020. – 4 с.
663424
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Травень (№ 5) : Факультет кібернетики. – 2016. – (2 с.)
663425
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Листопад (№ 10) : Інститут філології. – 2016. – (2 с.)
663426
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет соціології. – 2017. – (2 с.)
663427
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Травень (№ 5) : Інститут управління державної охорони України. – 2017. – (2 с.)
663428
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Червень (№ 6) : Факультет психології. – 2017. – (2 с.)
663429
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Вересень (№ 7) : Економічний факультет. – 2017. – (2 с.)
663430
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Січень (№ 1) : ННІ "Інститут геології". – 2018. – (2 с.)
663431
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Інститут високих технологій. – 2018. – (2 с.)
663432
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Квітень (№ 4) : ННЦ "Інститут біології та медицини". – 2018. – (2 с.)
663433
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Травень (№ 5) : Історичний факультет. – 2018. – (2 с.)
663434
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Червень (№ 6) : Факультет комп"ютерних наук та кібернетики. – 2019. – (2 с.)
663435
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Червень (№ 3) : Інститут Управління державної охорони України. – 2020. – (2 с.)
663436
   Київський університет. Економічний факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 40. – ISSN 1605-9875
663437
   Київський університет. Інститут міжнародних відносин // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 47. – ISSN 1605-9875
663438
   Київський університет. Історичний факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 47. – ISSN 1605-9875
663439
   Київський університет. Механіко-математичний факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 22. – ISSN 1605-9875
663440
   Київський університет. Науковий дайджест. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Червень (№ 6). – 2021. – 6 с.
663441
   Київський університет. Освіта. Наука. Практика. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 8). – 2021. – 4 с.
663442
  Патриляк І. Київський університет. Перші кроки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 15 березня (№ 51). – С. 10


  КНУ імені Тараса Шевченка - 185.
663443
   Київський університет. Радіофізичний факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 9. – ISSN 1605-9875
663444
   Київський університет. Спец. випуск. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Березень (№ 3) : QUAERE - прект Еразмус +. – 2017. – (2 с.)
663445
   Київський університет. Спец. випуск. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Вересень (№ 7) : Юридичний факультет. – 2017. – (2 с.)
663446
   Київський університет. Факультет іноземної філології // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 40. – ISSN 1605-9875
663447
   Київський університет. Факультет кібернетики // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 22. – ISSN 1605-9875
663448
   Київський університет. Факультет соціології і психології // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 48. – ISSN 1605-9875
663449
   Київський університет. Фізичний факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 9. – ISSN 1605-9875
663450
   Київський університет. Філологічний факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 40. – ISSN 1605-9875
663451
   Київський університет. Філософський факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 48. – ISSN 1605-9875
663452
   Київський університет. Хімічний факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 29. – ISSN 1605-9875
663453
   Київський університет. Юридичний факультет // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 40. – ISSN 1605-9875
663454
  Білошицька Н. Київський фабрично-заводський округ у світлі історичних джерел (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 58-64


  У статті розглядається Київський фабрично-заводський округ як промислово-економічна територіальна одиниця Російської імперії кінця ХІХ - початку ХХ ст., що підпорядковувалася фабрично-заводській інспекції. Основна увага дослідження концентрується на ...
663455
  Усенко П. Київський фельдмаршал // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 10 червня (№ 22). – С. 7


  Отсен-Сакен Фабіан Вільгельмович, фон дер - військовий і державний діяч Російської імперії, барон, граф, генерал-фельдмаршал. У 1834 році став першим почесним членом університету святого Володимира.
663456
  Коваль Н. Київський Фестиваль Коміксів: справжня гіківська тусовка // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 21/22, листопад. – С. 6-13


  "15 жовтня, у креативному просторі IZONE відбувся перший Київський Фестиваль Коміксів. Він не тих масштабів, що Kyiv Comic Con, але тут і не йдеться про всеохопність і масовість, а швидше про те, щоб у межах одного простору зібрати і познайомити ...
663457
   Київський центральний архів давніх актів 1852-1943 : збірник документів у двох томах. – Київ. – ISBN 966-8225-16-3; 966-8225-24-4 (т.1)
Т. 1 : 1852-1921. – 2002. – 456с.
663458
  Чепела А. Київський центральний архів давніх актових книг - перший державний архів у підросійській Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 544-546. – ISBN 978-966-171-783-0


  Ініціатива створення даржавного архіву для збереження актових книг належить професорові Університету св. Володимира М.Д. Іванишеву та Тимчасовій комісії для розгляду давніх актів. Відповідно до рішення Миколи I від 2 квітня 1852 року турботу за ...
663459
  Павко А.І. Київський цирк - унікальний феномен сучасного вітчизняного та європейського мистецтва // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429
663460
  Мокроусова О.Г. Київський ЦУМ – еволюція задуму: від конструктивізму до радянського ар-деко (1930-1939 роки) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 29. – C. 39-53. – ISSN 2078-0133
663461
  Софронова Л.О. Київський шкільний театр і проблеми українського бароко // Українське літературне бароко / Мишанич О.В. – К., 1987. – с. 109-130
663462
  Новікова-Вигран Київський Шліссельбург // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 3 (39). – С. 70-74. – ISSN 2077-9496


  Музеї 7 областей Західної України.
663463
  Мирославський-Винников К.П. Київський ярмарок, 1891
663464
  Буряк Л.І. Київські "місця пам"яті" Володимира Антоновича // Київ у національній пам"яті / Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, І.Б. Гирич, А.М. Киридон, Б.А. [та ін.] Короленко. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 162-188. – ISBN 978-966-8809-89-7
663465
  Панченко В. Київські "табунки" 1919-1920 років. Розділ майбутньої книги про Миколу Зерова // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4" ; голов. ред. Г. Гусейнов. – Кривий Ріг, 2017. – № 326/327/328. – С. 151-187
663466
  Філімоніхін В. Київські адвокати та правники - жертви великого терору (Биківнянський мартиролог) // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2019. – № 6 (54), червень. – С. 61-64
663467
  Ламонова О. Київські адреси Дементія Шмаринова // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Дементій Олексійович Шмаринов (рос. ДементийАлексеевичШмаринов; нар. 12 травня 1907, Казань - пом. 30 серпня 1999, Москва) - радянський і російський живописець, графік, ілюстратор, монументаліст, плакатник, педагог.
663468
  Пилипенко В. Київські адреси дипломатичного представництва Фінляндії у 1918 - на початку 1919 року // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 162-167. – ISBN 978-617-7399-39-0
663469
  Слюдикова Т.Б. Київські адреси Кирило-Мефодіївців // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1989. – № 3 (215), травень - червень. – С. 75-77. – ISSN 0320-9466
663470
  Орлова Н. Київські адреси кириломефодіївців // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 382-390


  Стаття присвячена маловивченому питанню київських адрес кириломефодіївців, яке автор прослідковує на основі мемуарних, епістолярних та архівних джерел. Матеріали дослідження допомагають уточнити час створення та головні адреси учасників ...
663471
  Орлова Н. Київські адреси Миколи Костомарова // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 88-99. – ISBN 978-617-7399-39-0
663472
   Київські адреси Михайла Врубеля : до 165-річчя від дня народж. художника : [з колекцій Нац. музею "Київська картинна галерея", Музею історії міста Києва, Нац. худож. музею України, Нац. б-ки України ім. В. Вернадського, родини Прахових] / Нац. музей "Київська картинна галерея" ; [авт.-упоряд. Н. Агеєва, О. Друг]. – Київ : Антиквар, 2020. – 116, [3] с. : іл. – Вид. підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. – Бібліогр.: с. 118. – ISBN 978-617-7285-31-0
663473
  Самчук Т. Київські адреси Михайла Максимовича // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 137-141. – ISBN 978-617-7399-06-2
663474
  Балімова М. Київські адреси Михайла Старицького // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 10 (208). – С. 36-43. – ISSN 0131-2685
663475
   Київські адреси сповіщень про загибель : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін. ; фот.: В.Л. Громов, О.С. Задирака, О.Л. Шовкопляс]. – Київ : Аеростат, 2013. – 347, [1] с. : іл., фот., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Покажчики: с. 344-346. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-97201-9-1
663476
  Ернст Ф. Київські архитекти XVIII віку / Федір Ернст. – Київ : Печатня видав. т-ва "Друкар", 1918. – 23 с. – Окр. відбиток з журналу "Наше мнуле", №1


  На тит. арк. автограф В. Данилевича. Данилевич Василь Юхимович (9.02.1872 - 10.11.1936) - український історик, археолог, нумізмат, археограф. Учень В.Б.Антоновича. В 1896 р. закінчив історико-філологічний факультет Київського університету. Викладав в ...
663477
  Оппоков В Є. Київські берегові осуви ... / В Є. Оппоков, 1934. – с.
663478
  Ступак Ф.Я. Київські благодійні медичні товариства (др. пол. 19 - поч. 20 ст.) / Ф.Я. Ступак. – Київ, 1998. – 88с. – ISBN 5770702958
663479
  Сохань С.В. Київські Богословський та Йорданський дівочі монастирі XVI-XVIII ст.: сплетіння долі в історичному просторі // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 79-98. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
663480
  Кокотюха А.А. Київські бомби : роман / Андрій Кокотюха ; [передм.: Д.Б. Яневський]. – Харків : Фоліо, 2015. – 377, [3] с. – ISBN 978-966-03-7394-5
663481
  Берзін П.С. Київські Вищі жіночі курси // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 834-841. – ISBN 978-617-7020-05-8
663482
  Кобченко Катерина Аркадіївна Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878-1920 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук : 09.00.12 / Кобченко К.А. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 203 с. – Бібліогр.: л. 187-203
663483
  Кобченко Катерина Аркадіївна Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878-1920) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Кобченко К.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
663484
  Лузіна Л. Київські відьми. Постріл в Опері : [пер. з рос.] / Лада Лузіна. – Харків : Фоліо, 2013. – 439, [5] с., [16] арк. фот. : фот. – Сер. засн. в 2001 р. - На обкл.: Найкращий письменник України!. – (Серія "Інтрига"). – ISBN 978-966-03-6638-1
663485
  Романцов О. Київські військові губернатори: порівняльна характеритстика постатей у контексті структури влади // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 35-37
663486
  Салій І. Київські війти // Обличчя столиці в долях її керівників / І.М. Салій. – Вид. 3-тє. – Київ : Довіра, 2018. – С. 19-29. – ISBN 978-966-507-311-6
663487
  Павлова Н.А. Київські війти другої половини XVII - початку XVIII ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
663488
  Білоус Н. Київські війти ХVI - першої половини XVII ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 3. – С.32-51. – ISSN 0869-3595
663489
  Гармаш С. Київські вулиці Олени Теліги та Ольжича: архівно-історичний екскурс // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 7. – С. 136-137. – ISSN 0130-321Х
663490
   Київські газети 1838-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : наук. каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад. О.С. Залізнюк ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін. ; ред.-бібліограф: І.М. Швець]. – Київ : НБУВ, 2015. – 602, [3] с. – Покажчики: с. 556-593. – ISBN 978-966-02-7830-1
663491
   Київські газети 1941-1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад.: О.А. Вакульчук (керівник), О.С. Залізнюк, І.М. Швець ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін. ; ред.-бібліогр.: Л.А. Білименко, С.Ю. Трашкова]. – Київ : НБУВ, 2017. – 569, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 522-565. – ISBN 978-966-02-8341-1
663492
  Німчук В.В. Київські глаголичні листки - найдавніша пам"ятка слов"янської писемності / В.В. Німчук. – Київ : Наукова думка, 1983. – 141с. – + Факсимільне видання пам"ятки
663493
  Сапітон Д.С. Київські гори. Краєзнавча географічна навчальна екскурсія Звіринцем // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 173-175. – ISBN 978-966-136-643-4
663494
  Пивоваренко О. Київські громадські вегетаріанські їдальні на початку ХХ ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – С. 23-28. – ISSN 2522-4611
663495
  Степаненко М. Київські дні Анни Горенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (652). – С. 82-91. – ISSN 0236-1477
663496
  Степаненко М. Київські дні Анни Горенко. Пам"яті великого поета Анни Ахматової // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 60-71. – ISSN 1819-7329
663497
   Київські етюди. – Київ, 1982. – 192с.
663498
  Іваницька Л. Київські етюди в монументальній творчості Івана Їжакевича // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 326-332. – ISBN 978-617-7399-39-0
663499
  Ласкаревська Т. Київські жіночі монастирі XVII-XVIII ст.: Історико-архітектурне дослідження // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 277-302. – ISSN 1992-5514
663500
  Фрасинюк О.Н. Київські золотарі ХVI–XVIII століття у дослідженнях Д. М. Щербаківського // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 327-336. – ISSN 0320-9466
663501
  Фремд М.В. Київські зсуви. / М.В. Фремд, Г.М. Козловська. – К, 1935. – 11с.
663502
  Кротевич Є.М. Київські зустрічі : спогади про людей, факти й події / Є.М. Кротевич. – Київ : Молодая гвардия, 1963. – 191 с.
663503
  Кротевич Є.М. Київські зустрічі / Є.М. Кротевич. – Київ, 1965. – 335с.
663504
  Назарко Іриней Київські і галицькі митрополити : Біографічні нариси (1590-1960) / Назарко Іриней. – Рим, 1962. – 271с. – (Записки ЧСВВ (Чин Св. Василія Великого) Серія 2 ; Т.13 ; Секція 1 : Праці)
663505
  Масенко Терень Київські каштани. Поезії / Масенко Терень. – Київ, 1954. – 164с.
663506
  Тетерюк М. Київські кіноклуби // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 24-26. – ISSN 1562-3238


  Уперше слово "кіноклуб" (film club) з"явилося у Франції в 1907 р. як назва організації на Монмартрі, яка мала амбітну мету збереження всіх існуючих фільмів та документів, пов"язаних з кіно
663507
  Хоменко В. Київські князі Аскольд та Дір у дослідженнях Михайла Грушевського // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 14-19. – ISBN 978-617-7399-39-0
663508
  Костенко І. Київські князі розмовляли українською. Є докази / І. Костенко, М. Остапенко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 12-17 квітня (№ 15). – С. 12-13
663509
  Костенко І. Київські князі розмовляли українською. Музейники це замовчують / І. Костенко, М. Остапенко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 11


  Софія Київська - "мати церков руських", найбільша святиня українського народу. Її тисячолітня історія складається з фактів і свідчень, які блискуче вирішують проблему самоідентифікації українців.
663510
  Губицький Л. Київські контракти в першій половині XIX ст.: люди і товари // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 188-192. – ISBN 978-966-95419-8-7
663511
  Толочко Л.І. Київські контракти. Історія Контрактового ярмарку і Контрактового будинку в Києві на Подолі / Лариса Толочко. – [2-ге, випр., допов.]. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 198, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 184-185. – (В пошуках української національної ідеї)
663512
  Дмитерко Л.Д. Київські кручі : лірика / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Молодь, 1962. – 191 с.
663513
  Грунський М.К. Київські листки та Фрейзінгенські уривки : (з факсимільними знімками) / Микола Грунський, проф. – У Київі : З друк. Всеукраїнської АН, 1928. – 22 с., [10] вкл. арк. – Окр. відб.: Збірник історично-філологічного відділу, № 54. ; Записки Історично-Філологічного Відділу. 1928, кн. XVI,


  На тит. л. № 8602 печать: Биб-ка Василенко
663514
  Вишенський В.А. Київські математичні олімпіади 1984-1993 рр. : Навч. посібник. Збірник задач / В.А. Вишенський. – Київ : Либідь, 1993. – 140 с. – ISBN 5-325-00378-Х
663515
   Київські мелодії. – К., 1962. – 48с.
663516
  Перепелиця А. Київські митрополити в Чигирині у середині III - XVII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 64-73
663517
  Клейн Б.І. Київські мікробіологи дев"яностих років XIX століття // Мікробіологічний журнал. – Київ, 1956. – Т. 18, вип. 1. – С. 64-66
663518
  Ковалинський Віталій Київські мініатюри / Ковалинський Віталій. – Київ. – ISBN 966-7204-05-7
Кн.1. – 2002. – 320с.
663519
  Ковалинський В.В. Київські мініатюри / Віталій Ковалинський. – Київ. – (Бібліотека музею історії міста Києва). – ISBN 966-96371-1-2 (Кн.2)
Кн.2. – 2003. – 415с.
663520
  Ковалинський В.В. Київські мініатюри / Віталій Ковалинський. – Київ : Купола. – (Бібліотека музею історії міста Києва). – ISBN 966-7320-00-6 (Кн.3)
Кн. 3. – 2004. – 451 с.
663521
  Ковалинський В.В. Київські мініатюри : Книга четверта / Віталій Ковалинський. – Київ : Купола. – (Бібліотека музею історії міста Києва). – ISBN 966-8679-02-4(Кн.4)
Кн. 4. – 2005. – 284с.
663522
  Ковалинський В.В. Київські мініатюри : Книга п"ята / Віталій Ковалинський. – Київ : Купола. – (Бібліотека музею історії міста Києва). – ISBN 966-8679-04-0
Кн. 5. – 2006. – 464с.
663523
  Ковалинський В.В. Київські мініатюри / Віталій Ковалинський. – Київ : Купола. – (Бібліотека Музею історії міста Києва). – ISBN 978-966-139-064-4
Кн. 11 : [Долі київських храмів, ч. 3]. – 2016. – 317, [3] с.
663524
  Яременко М. Київські монастирські та приватні чернечі бібліотеки XVIII століття і "літературні уподобання" монашества // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 346-365. – (Нова серія ; вип. 8/9)
663525
  Константинов В.О. Київські мости - пам"ятки науки і техніки / В.О. Константинов ; наук. ред. О.М. Титова ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – 35, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-34. – ISBN 978-966-8999-55-0
663526
  Єгорова З. Київські мости академіка Євгена Патона // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 5 березня (№ 43). – С. 19
663527
  Бахін С. Київські мотиви на старовинних листівках // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 29)
663528
  Клочко Р. Київські мрійники. До 170-річчя Кирило-Мефодіївського братства // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 січня - 5 лютого (№ 3). – С. 15


  3 березня 1847 р. на ім"я попечителя Київського навчального округу надійшов донос від студента Київського університету Олексія Петрова про існування таємного товариства. Реакція не забарилася: ІІІ відділення імператорської канцелярії почало ...
663529
  Масалова І.І. Київські музеї в 1902 - 1928 роках // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 132-149


  За матеріалами путівників та довідників по Києву.
663530
  Андрущенко Т. Київські музеї Т.Г.Шевченка: феноменологічний вимір // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 288-292. – ISBN 966-7170-47-0
663531
  Носова Б. Київські науковці стажуються у Великій Британії // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 48). – С. 12


  Викладачів та науковців КНУ імені Тараса Шевченка стажувалися в британському університеті Бат Спа за програмою Європейського союзу Еразмус+. Вона орієнтована на мобільність студентів і викладачів вишів країн ЄС та держав-партнерів.
663532
   Київські неокласики. – Київ : Факт, 2003. – 351 с. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
663533
  Шевченко Л.І. Київські неокласики в філологічній концепції Сергія Єфремова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 8-16.


  У статті проаналізовано творчість київських неокласиків із погляду історико-філологічної концепції Сергія Єфремова. Обгрунтовано перспективу лінгвістичного дослідження філологічної спадщини С. Єфремова, зокрема його ідеї про неокласичну поезію. The ...
663534
  Журахович С.М. Київські ночі : роман / С.М. Журахович. – Київ : Молодь, 1964. – 277 с.
663535
  Журахович С.М. Київські ночі : роман / С.М. Журахович. – Київ : Молодь
1. – 1964. – 277 с.
663536
  Журахович С.М. Київські ночі : роман, оповідання / С.М. Журахович. – Київ : Дніпро, 1968. – 381 с.
663537
  Журахович С.М. Київські ночі : роман / С.М. Журахович. – Київ, 1982. – 543 с.
663538
  Журахович С.М. Київські ночі : роман / С.М. Журахович. – Київ : Дніпро, 1990. – 316 с.
663539
   Київські обріїї: історико-філософські нариси. – Київ : Стилос, 1997. – 360с. – ISBN 966-7321-05-3
663540
  Яновський Ю. Київські оповідання : оповідання / Ю.І. Яновський. – Київ, 1948. – 87 с.
663541
  Яновський Ю. Київські оповідання : оповідання / Ю.І. Яновський. – Київ, 1953. – 280 с.
663542
  Парнікоза І.Ю. Київські острови на Дніпрі - погляд крізь століття // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 9/10 (60)
663543
  Куцевич В.В. Київські пам"ятники архітектури в історії України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 116-123. – ISSN 2077-3455
663544
  Рудий Г.Я. Київські періодичні видання за доби Гетьманату Павла Скоропадського (джерелознавчий аспект) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 390-414. – ISSN 2222-4203
663545
  Афанасьєва Л. Київські періодичні видання ХІХ сторіччя: історичний огляд / Л. Афанасьєва, С. Гуржій // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 2 (52). – С. 12-16


  У статті також згадуються періодичні видання, редакторами яких були викладачі та науковці Університету Святого Володимира: "Современная медицина" (1860-1880); "Журнал элементарной математики (1883-1886), з 1886 до 1916 року виходив під назвою "Вестник ...
663546
   Київські письменники закликають владу відстоювати непорушність кордонів України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 11). – С. 14
663547
  Саввов Р. Київські півгроші Володимира Ольгердовича // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 6-7. – ISSN 1811-542X
663548
  Волинська М. Київські політехніки - для збройних сил України // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 76-78. – ISBN 978-966-622-690-0
663549
  Згуровський М.З. Київські політехніки біля витоків світової авіації, космонавтики та ракетобудування / М.З. Згуровський ; [відп. ред. М.Ю. Ільченко]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 396, [1] с., [40] арк.фот. : іл. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-622-784-6


  Видання присвячене авіа- та ракетобудуванню, видатним представникам інженерної думки двадцятого століття, чиї славетні імена золотими літерами вписано в історію Київського політехнічного інституту. Матеріали, подані у книзі, впорядковано на основі ...
663550
   Київські полоністичні студії : збірник наукових праць. – Київ, 1999-. – ISBN 966-95452-9-3
Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – 2003. – 479 с.
663551
   Київські полоністичні студії : збірник наукових праць. – Київ, 1999-. – ISBN 966-95452-4-3
Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – 2003. – 464 с.
663552
   Київські полоністичні студії : зб. наук. праць. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-96761-7-7
Т. 9 : Європейський вимір української полоністики. – 2007. – 575, [1] с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
663553
   Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-96761-8-4
Т. 10 : Gente Ruthenus - Natione Polonus : symbolae in Honorum Rostyslav Radyshevs"kyj. – 2008. – 589, [1] с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
663554
   Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / редкол.: О.Г. Астаф"єв, Ю.Л. Булаховська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISBN 966-8126-40-8
Т. 13 : Польські письменники - Нобелівські лауреати /Радишевський Ростислав. – 2009. – 509, [1] с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
663555
   Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-
Т. 15. – 2009. – 476 с. – резюме укр., англ., польс. мовами
663556
   Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-
Т. 17. – 2011. – 620 с. – резюме укр., англ., польс. мовами
663557
   Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-
Т. 18. – 2011. – 620 с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
663558
   Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-3888-379-3
Т. 19. – 2012. – 543 с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
663559
   Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-2462-81-4
Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – 2012. – 159 с.
663560
   Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-2705-45-4
Т. 22. – 2013. – 496 с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
663561
   Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 1999-
Т. 23. – 2013. – 287 с. – резюме укр., англ., польс. мовами
663562
   Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-
Т. 24. – 2014. – 656 с. – резюме укр., англ., польс. мовами
663563
   Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999-
Т. 26. – 2015. – 528 с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
663564
   Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ : Університет "Україна"
Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – 2017. – 736 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
663565
   Київські полоністичні студії = Polish studies of Kyiv : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ : Талком. – ISSN 2520-2103
Т. 35. – 2019. – 511, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
663566
  Чуткий А.І. Київські походи Романа Мстиславича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-57. – (Історія ; вип. 43)


  Висвітлюється малодосліджений аспект історії Галицько-Волинського князівства - київські походи Романа Мстиславича. Для повнішого розуміння теми подається короткий аналіз причин боротьби руських князів за Київ у другій половині ХІІ ст.
663567
  Філімоніхін В. Київські правники, поховані в Биківні (за матеріалами архівно-кримінальної справи Арнольда Германовича Кристера) // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 313-321. – ISBN 978-617-7034-13-0
663568
  Панькова С. Київські приватні книгозбірні М. Грушевського: історії та долі // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 10 (194). – С. 46-55. – ISSN 0131-2685
663569
  Ричка В. Київські пропілеї ( Про семіотичний статус Золотих Воріт ) // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.51-55. – ISSN 0869-3595
663570
  Ціпко А. Київські реконструктиви в дослідницькому спадку Євгенія Болховітинова (до 235-ї річниці від дня народження) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
663571
  Ціпко А. Київські реконструктиви в дослідницькому спадку Євгенія Болховітинова (до 235-ї річниці від дня народження) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
663572
  Кохан О.О. Київські ремісничі цехи наприкінці XVIII - в середині ХІХ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 182 : Історичні науки. – C. 19-23. – ISSN 1996-5931
663573
  Таран Л.В. Київські рипіди / Людмила Таран. – Київ : Фенікс, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-651-528-8
663574
  Білоцерківець Наталка Київські рипіди // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 5. – ISSN 0868-9644
663575
  Зеров М. Київські романтики та Кирило-Мефодіївське братство // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 135-139. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
663576
  Горська Н. Київські святі в проповідях Лазаря Барановича // Образ міста в контексті історії, філософії, культури : києвознавчі читання / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди, НАНУ ; [редкол. : В. Горський, М. Громов, В. Кізіма, С. Кримський ; за ред. М.°Поповича [та ін.]]. – Київ : Парапан, 2005. – С.98-101. – ISBN 966-8210-33-6
663577
  Гаєвський С.Ю. Київські списки повісти "Александpія" : [Розвідка] / С. Гаєвський. – Київ : З дpук. І. Чоколова, 1912. – 14 с. – В кн. також урив. з "Александрії" кирил. шрифтом


  На тит. стор. прим. № 467607 дарчий надпис: Вельмишановному Василеві Івановичу від шануючого автора; На тит. стор. прим. № 36656 дарчий надпис; Приязному Сергієві Олексійовичу від автора
663578
  Левінець Р. Київські сторінки життя Віталія Шульгіна // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 181-182. – ISBN 966-7522-09-1
663579
  Овчаренко Е. Київські сторінки Івана Кавалерідзе // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 15
663580
  Левитський І. Київські сторінки трудової, громадської й творчої діяльності Миколи Васильовича Левитського // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 98-106. – ISBN 978-617-7399-06-2
663581
  Фартучна Г.В. Київські студенти в українському національному русі / Г.В. Фартучна, О.Р. Купчик // Студентство міста Києва у суспільно-політичному житті України (1900-1917 рр.) / Г.В. Фартучна, О.Р. Купчик. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 36-81. – ISBN 978-617-7107-04-9
663582
   Київські студенти стали першими українськими "кіборгами" // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 30 січня (№ 19). – С. 1-2


  29 січня відбулося вшанування пам"яті Героїв Крут. Учасники заходу поклали квіти до могил Володимира Наумовича та Володимира Шульгина, випускників Університету Св. Володимира.
663583
  Сліпушко О. Київські студії академіка В.М.Перетца над давньою українською літературою // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 152-157
663584
  Артамонова О. Київські театри очима Паустовського // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (130). – С. 45-47. – ISSN 1562-3238


  До 125-річчя від дня народження письменника.
663585
  Олійник В. Київські угодники // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 15


  ""Як сонце між планетами, як цар між народом, так Київ між містами. На високій горі стоїть він, оперезаний зеленими садами, увінчаний золотими маківками і хрестами церков, наче святою короною... Боже мій, що за розкіш! Чуєте, добрі люди, я вам кажу про ...
663586
  Плачинда С.П. Київські фрески : історичні повісті / С.П. Плачинда. – Київ : Молодь, 1982. – 312 с.
663587
  Трегубенко Т. Київські церковні музичні осередки у XVII - XVIII ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 179-182


  У статті досліджуються особливості формування та діяльності, а також кадровий склад провідних київських церковних музичних осередків у XVII - XVIII ст., які діяли у Києво-Печерсській лаврі та Києво-Могилянській академії.
663588
  Карачківський М. Київські цехи / М. Карачківський. – К., 1930. – 16с.
663589
  Ніколайчук Д.О. Київські цивільні губернатори: штрихи до портрету (друга половина XIX - початок XX ст) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 15-20
663590
  Веремійчик О. Київські шедеври Вільгельма Котарбінського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 31 серпня - 13 вересня (№ 33/34). – С. 18
663591
  Любченко В.Б. Київські Шульгіни: національно розділена родина в історії України // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 153-162
663592
   Київському будинку вчителя - сто років // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 3-10 жовтня (№ 43/44)


  5 жовтня міський Будинок учителя святкував 100-річний ювілей.
663593
  Ієвлева В.П. Київському метрополітену - 50 років // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 153-176. – ISBN 978-611-533-002-7
663594
  Шлапак Я. Київському меценату Гладинюку присвятили фотовиставку // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 березня (№ 9). – С. 12
663595
   Київському національному університетові імені Тараса Шевченка - 175 років // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 3-10. – ISSN 0320-3077


  Філологічні науки в університеті
663596
  Алєксєєва О.А. Київському національному університету 170 років: досягнення, демократичні реформування, імідж {очима соціолога) / О.А. Алєксєєва, Д.А. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-7. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Поставлено мету показати досягнення й надбання університету за роки його існування, які були здобуті на тлі його спадщини в період трансформаційних перетворень, що відбуваються в системі освіти, зокрема вищої, відповідно до світових і національних ...
663597
  Герашенкова І. Київському національному університету будівництва і архітектури - 80 років // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 3 (69) : травень - серпень. – С. 102-104
663598
  Кремень В. Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 170 років. // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 2/3. – С.3-5. – ISSN 1682-2366
663599
   Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 185, економічному факультету - 75: історія і сучасність / А. Ігнатюк, Н. Гражевська, Т. Гайдай, І. Назаров // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
663600
   Київському національному університету імені Тараса Шевченка 180 років : [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; передм. Ректора ун-ту Л.В. Губерського]. – Київ : Київський університет, 2014. – [39] с. : портр.
663601
  Наєнко М. Київському національному університету імені Тараса Шевченка 185! // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 173-179
663602
  Скопенко В. Київському університету імені Тараса Шевченка - 165 // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 3-4. – ISBN 966-7419-44-4
663603
  Сікорський І М. Київщина : Короткий довідник / М.І Сікорський. – Київ, 1976. – 206 с.
663604
   Київщина. – Київ, 1984. – 143с.
663605
   Київщина : Із минулого в майбутнє. – Київ : Академія, 2002. – 200 с. – ISBN 966-02-1636-Х
663606
  Масляк П.О. Київщина // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 24. – ISBN 978-966-02-6814-2
663607
  Білан А. Київщина Лівобережна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 29. – ISSN 0868-9644
663608
  Горобець В.П. Київщина очима краєзнавця / В.П. Горобець ; за ред. В.Г. Козирського. – Київ : Ліфт-Софт, 2007. – 436 с. – ISBN 966-95402-4-0
663609
  Орел Л. Київщина у творчості та житті Тараса Шевченка / Л. Орел, М. Кабалюк // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 11). – С. 4-5. – ISSN 2519-4429


  Книга В. Жадька "Київська земля - Тарасова колиска".
663610
  Баженов Л.В. Київщина, Волинь і Поділля в краєзнавчих студіях І.І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 15-19. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
663611
  Велика Валерія Київщина. Вікенд біля столиці // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 10-12 : фото
663612
  Велика Валерія Київщина. З весілля на сплав // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 38-40 : фото
663613
  Дудкін Іван Київщина. На тихі води, на ясні зорі : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 136-137 : Фото
663614
  Гудзевата Марина Київщина. Просунутий хутір : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 148-150 : Фото
663615
  Ільченко Руслана Київщина. Трипільське коло - 2012. Хочу бути індійською принцесою // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 14-15 : фото
663616
  Пепа В. Кий - творець блискавки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 25 жовтня - 9 листопада (№ 41/42)
663617
  Ющук І. Кий, Щек, Хорив і їхня сестра Либідь // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 грудня (№ 48). – С. 14
663618
  Ющук І. Кий, Щек, Хорив і їхня сестра Либідь // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 3 (696). – С. 44. – ISSN 0130-5263
663619
  Осипов К. Киквидзе / К. Осипов. – Киров, 1943. – 36с.
663620
  Дарманян П.Э. Киквидзе / П.Э. Дарманян. – Сталинград, 1952. – 184с.
663621
  Ватье Паскаль Киклады: место под слонцем = Кошки - 2 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 76-80 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
663622
  Дарбинян М.К. Кикос. / М.К. Дарбинян. – М., 1966. – 224с.
663623
  Кассуни Киликийское Армянское княжество в политической жизни Ближнего Востока : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кассуни З.-Е.А.; Ерев. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 27л.
663624
  Вейсберг Михайло Килим ручної роботи : Туреччина / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 34-39 : Фото
663625
  Риженко Я. Килимарство і килими Полтавщини / Я. Риженко. – Полтава, 1928. – 16с.
663626
  Когут Г. Килими на портретах митрополита Дмитрія Туптала (1651-1709): реконструкція та атрибуція орнаментів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 227-233. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Досліджено п’ять зображень килимів на портретах митрополита Дмитрія Туптала. З’ясовано, що вони з різним ступенем достовірності відтворюють один і той самий анатолійський виріб “семигородського” типу.
663627
  Дубина М.І. Килимник Олег Володимирович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 28. – ISBN 978-966-02-6814-2
663628
  Жадько В. Килимник Олег Володимирович (- літературознавець, критик) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 406. – ISBN 978-966-8567-14-8
663629
  Хижняк А.Ф. Килимок / А.Ф. Хижняк. – Львів, 1961. – 108 с.
663630
  Куница Н.А. Килия / Н.А. Куница. – Одесса, 1962. – 143с.
663631
  Леонард Э. Киллер = Killshot : роман / Элмор Леонард. – Москва : Центрполиграф, 2008. – 317, [2] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. – ISBN 978-5-9524-3513-1
663632
  Ильин А.А. Киллер из шкафа : Роман / А.А. Ильин. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 416с. – (Черная кошка). – ISBN 5-04-002488-6
663633
  Белянкин Е.О. Киллеры и соблазнительница мужчин / Евгений Белянкин. – Москва : Вече [и др.], 1995. – 574, [2] с. – Содерж.: Киллеры и соблазнительница мужчин ; Схватка у Красных Камней. – (Зона риска). – ISBN 5-7141-0123-5


  Содерж.: Киллеры и соблазнительница мужчин ; Схватка у Красных Камней
663634
  Батиашвили Г.А. Килограмм вкусного хлеба : пьеса в 2-х д. / Г.А. Батиашвили ; авториз. пер. с груз. и спец. ред. О. Дзюбинский. – Москва : Искусство, 1978. – 46 с. – (Сегодня на сцене)
663635
  Принцева Галина Километр чистого искусства : Павел Пясецкий. Панорама Транссиба // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – декабрь (№ 99). – C. 68-70 : фото
663636
  Васильев Г.Н. Километры за плечами / Г.Н. Васильев. – Москва, 1976. – 495с.
663637
  Гулидов Е.И. Кильватерный огонь / Е.И. Гулидов. – М., 1978. – 39с.
663638
  Киплинг Р. Ким : Роман / Р. Киплинг. – Москва : Высшая школа, 1990. – 287 с. – ISBN 5-06-002124-6
663639
  Киплинг Р. Ким / Р. Киплинг. – Москва : Советский композитор, 1991. – 254с. – ISBN 5-85285-287-X
663640
  Киплинг Р. Ким : роман / Р. Киплинг. – Пермь : Книжное издательство, 1991. – 508с. – (Юношеская библиотека). – ISBN 5-7625-0128-0
663641
  Гаврилів І. Ким був насправді Ріко Ярий? / І. Гаврилів, О. Кучерук; розмову вів Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 21


  Про найзагадковішу постать в історії ОУН.
663642
  Балушок В. Ким вважав себе Тарас Шевченко? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 19


  "Хто уважно читав твори Тараса Шевченка, вочевидь, звернув увагу на такий цікавий факт, як практично цілковита відсутність у них етнонімічної назви "українці". Слово "Україна" там зустрічається часто, а от "українці" - жодного разу. То чому ж так? Адже ...
663643
  Конашевич С. Ким відроджений Севастополь // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 4
663644
  Ни Н.И. Ким Джиха: две грани творчества - бунтарство и космизм // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 4. – С. 123-134. – ISSN 0869-1908
663645
  Тростогон А.М. Ким же насправді був Мелхіседек Значко-Яворський? / А.М. Тростогон, В.В. Гінда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-19. – (Історія ; вип. 56)


  У статті розповідається про життя та діяльність видатного політичного та церковного діяча Мелхіседека Значко-Яворського, який відіграв помітну роль в історії Правобережної України та православної церкви в другій половині XVIII ст.
663646
  Брик М. Ким заселено Хортицю після зруйнування Січі? // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 2 (24), квітень-червень. – С. 19-23
663647
   Ким Ир Сен - гений революции. – Пхеньян, 1980. – 310с.
663648
   Ким Ольдаев. – Москва, 1988
663649
  Щепковська Йо. Ким ти є... / спілкувалася Катерина Семчук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 31 серпня (№ 31/32). – С. 22


  Розмова з онукою Яна Парандовського про таємниці письменницької родини.
663650
  Демидов В. Ким Филби - двойной агент. К 110-летию со дня рождения легендарного разведчика // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 4


  Его биография похожа на захватывающий приключенческий роман - столько в ней ярких событий и необычных сюжетов. Еще в молодости англичанин Ким Филби совершенно осознанно решил помогать советской разведке... Филби Ким (Kim Philby; 1912-1988) - один из ...
663651
  Найтли Ф. Ким Филби - супершпион КГБ / Ф. Найтли. – Москва, 1992. – 319 с.
663652
  Дубинянский М. Ким Филби: to Russia with ljve // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 3 (67). – С. 46-65. – ISSN 1819-6268
663653
  Ильченко С. Ким Чен Ын в Пекине. Когда Китай начнет торговать амбициями России // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 2 апреля (№ 14). – С. 12


  Пекин предлагает себя Западу на роль посредника между ним и слаборазвитыми странами. Если Китаю удастся решить проблему с КНДР, то на торги выставят Россию.
663654
  Ковальский В.В. Кимберлитовые и карбонатитовые образования восточного и юго-восточного склонов Анабарской антеклизы / В.В. Ковальский, К.Н. Никишов, О.С. Егоров ; АН СССР, Якут. филиал Сиб. отд-ния, Ин-т геологии. – Москва : Наука, 1969. – 288 с., [1] л. табл. : ил., карт.
663655
   Кимберлитовые породы Приазовья. – Москва : Наука, 1978. – 320 с.
663656
  Илупин И.П. Кимберлиты : Справочник / И.П. Илупин, В.И. Ваганов, Б.И. Прокопчук. – Москва : Недра, 1990. – 248с.
663657
  Милашев В.А. Кимберлиты и глубинная геология / В.А. Милашев. – Ленинград : Недра, 1990. – 166с.
663658
   Кимберлиты и карбонатиты : сб. науч. тр. по петрохимии / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии и минералогии им. В.С. Соболева ; под ред. В.Б. Василенко. – Новосибирск : ИГМ СО РАН, 2013. – 744, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 697-738 и в конце ст. – ISBN 978-5-98901-127-8
663659
   Кимберлиты и кимберлитоподобные породы. – Новосибрск : Наука, 1990. – 264 с.
663660
  Доусон Д. Кимберлиты и ксенолиты в них / Д. Доусон. – М, 1983. – 300с.
663661
  Джейкс А.Л. Кимберлиты и лампроиты Западной Австралии. / А.Л. Джейкс. – Москва : Мир, 1989. – 430с. – ISBN 5-03-000929-9
663662
  Дорсанвиль Роже Кимби / Дорсанвиль Роже. – Москва, 1983. – 288 с.
663663
  Дорсанвиль Р. Кимби : Романы и рассказы / Р. Дорсанвиль. – Москва : Художественная литература, 1983. – 287с.
663664
   Кимериджский и волжский ярусы севера СССР. – Л, 1984. – 224с.
663665
  Лаптенков Б.К. Киметака и механизм процессов горения : учебное пособие / Б.К. Лаптенков. – Чебоксары, 1984. – 80с.
663666
  Пчелинцев В.Ф. Киммериды Крыма / В.Ф. Пчелинцев. – М.-Л, 1966. – 128с.
663667
  Шумлянский В.А. Киммерийская металлогеническая эпоха на территории Украины / В.А. Шумлянский. – Киев : Наукова думка, 1983. – 219с.
663668
  Шнюков Е.Ф. Киммерийские железные руды вдавленных синклиналей Керченского полуострова / Е.Ф. Шнюков, П.И. Науменко. – Симферополь, 1964. – 127с.
663669
  Тарасенко Н.Ф. Киммерийские маки. / Н.Ф. Тарасенко. – М., 1977. – 88с.
663670
  Шнюков Е.Ф. Киммерийские отложения на континентальном склоне Крыма / Е.Ф. Шнюков, Н.А. Маслаков // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 24-27 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
663671
  Александров А. Киммерийский странник // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2012. – № 9 сентябрь. – С. 164-177. – ISSN 1726-6084


  Женщины в жизни Максимилиана Волошина
663672
  Слепухин Ю.Г. Киммерийское лето / Ю.Г. Слепухин. – Ленинград, 1978. – 399с.
663673
  Слепухин Ю.Г. Киммерийское лето. Южный крест : Романы / Ю.Г. Слепухин. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 621с.
663674
  Тереножкин А.И. Киммерийцы / А.И. Тереножкин. – К., 1976. – 223с.
663675
  Мурзин В.Ю. Киммерийцы европейские и киммерийцы азиатские // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 500-504. – ISSN 2227-4952
663676
  Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы : (От появления на ист. арене до конца IV в. до н. э.) / Артамонов М.И. – Ленинград : Ленинградский университет, 1974. – 156 с. : ил. – Список лит.: с. 146-155
663677
  Богаевский К.Ф. Киммерия / К.Ф. Богаевский. – Москва, 1972. – 34с.
663678
  Волошин М.А. Киммерия : стихотворения / М.А. Волошин. – Киев : Молодь, 1990. – 126с.
663679
  Полетавкин Б. Киммерия М.А. Волошина / Б. Полетавкин, М.А. Мирошниченко // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 411-428. – ISSN 0042-8795
663680
   Кимоно и веера Японии. – М, 1987. – 24с.
663681
  Глушко А.К. Кинбурн / А.К. Глушко. – Москва : Советский писатель, 1991. – 320с.
663682
  Прехт Рихард Давид Кинг Конг пока жив : история // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 128-143. – ISSN 1029-5828
663683
  Гудков Андрей Кинг Конги из дебрей Уганды : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 108-117 : Іл.
663684
  Ефимов А.С. Кингисепп / А.С. Ефимов. – 2-е изд перераб и доп. – Л, 1972. – 144с.
663685
  Льюис С. Кингсблад, потомок королей / С. Льюис. – Москва, 1948. – 359с.
663686
  Льюис С. Кингсблад, потомок королей / С. Льюис. – Л., 1960. – 746с.
663687
  Льюис С. Кингсблад, потомок королей : роман. Рассказы / С. Льюис. – Москва : Правда, 1989. – 477 с.
663688
  Иваненко Анна Киндер без сюрприза : Детский отдых // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 105-107 : Іл.
663689
  Грищук Б.А. Кинджал милосердя : повісті та оповідання / Б.А. Грищук. – Київ, 1991. – 315 с.
663690
  Бульвер-Литтон Кинельм Чиллингли / Бульвер-Литтон. – Москва : ЖГО, 1932. – 428 с. – (История молодого человека ХІХ столетия : Серия романов / Сер. под ред. М. Горького и А. Виноградова)
663691
  Столяров Н.А. Кинематика / Н.А. Столяров. – 112с.
663692
  Полстер Г. Кинематика / Г. Полстер. – Берлин; Рига, 1923. – 127 с.
663693
  Усердов А.А. Кинематика / А.А. Усердов. – Москва, 1948. – 160с.
663694
  Боженко В.С. Кинематика / В.С. Боженко. – Ленинград, 1961. – 95 с.
663695
  Дорошкевич М А. Кинематика / М А. Дорошкевич. – Москва, 1964. – 197с.
663696
  Шуваев Н.А. Кинематика : уч. пособие / Н.А. Шуваев. – Горький
Ч. 1. – 1972. – 33с.
663697
  Алесковский В.А. Кинематика : пособие по физике для слущателей подгоь отд-ния СГУ / В.А. Алесковский, Л.А. Озолин ; под ред. В.С. Стальмахова ; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов : Саратовский университет, 1974. – 61 с. : ил., граф.
663698
  Айзенберг Д.Ю. Кинематика : [учеб. пособие] : для дневной формы обучения / Д.Ю. Айзенберг, А.И. Гурин ; Моск. авиац. ин-т им. Серго орджоникидзе. – Москва : МАИ, 1975. – 103 с. : ил.
663699
  Погожев В.А. Кинематика / В.А. Погожев. – М., 1982. – 64с.
663700
  Дубровский Михаил Павлович Кинематика и взаимодействия портовых гидротехнических сооружений с грунтовой средой : Автореф... доктора техн.наук: 05.22.19 / Дубровский Михаил Павлович; Одесский ин-тут инженеров морского флота. – Одесса, 1994. – 48л.
663701
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 1995
663702
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 1995
663703
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 1995
663704
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 1995
663705
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 1995
663706
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 1995
663707
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 1996
663708
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 1996
663709
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 1996
663710
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 1996
663711
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 1996
663712
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 1996
663713
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 6, № 1. – 1996
663714
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 6, № 2. – 1996
663715
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 13, № 5. – 1997
663716
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 13, № 6. – 1997
663717
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 13, № 2. – 1997
663718
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 1998
663719
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 1998
663720
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 1998
663721
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 1998
663722
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 1998
663723
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 1998
663724
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 1999
663725
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 1999. – + приложение
663726
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 1999
663727
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 1999
663728
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 1999
663729
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 1999
663730
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 2000
663731
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 2000
663732
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 2000. – + приложение
663733
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 2000. – + приложение
663734
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 2000. – + приложение
663735
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 2000. – + приложение
663736
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 2001
663737
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 2001
663738
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 2001
663739
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 2001
663740
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 2001
663741
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 2001
663742
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 1. – 2002
663743
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 2. – 2002
663744
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 3. – 2002
663745
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 4. – 2002
663746
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 5. – 2002
663747
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 6. – 2002
663748
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 1. – 2003
663749
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 2. – 2003
663750
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 3. – 2003
663751
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 4. – 2003
663752
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 5. – 2003
663753
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 6. – 2003
663754
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 20, № 3. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663755
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 20, № 4. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663756
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 20, № 5. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663757
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 20, № 6. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663758
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 20, № 1. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663759
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 20, № 2. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663760
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 21, № 1. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663761
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 21, № 2. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663762
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 21, № 3. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663763
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 21, № 4. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663764
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 21, № 6. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663765
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 21, № 5. – 2005. – + приложение 587с. – приложение: Астрономия в Украине - прошлое. настоящее и будущее...; резюме - укр., рос., англ. мовами
663766
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 22, № 1. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663767
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 22, № 2. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663768
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 22, № 5. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663769
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 22, № 6. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663770
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 22, № 3. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663771
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 22, № 4. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663772
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 1. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663773
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 2. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663774
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 3. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663775
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 4. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663776
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 6. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663777
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 5. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663778
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 1. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663779
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 2. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663780
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 3. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663781
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 4. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663782
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 5. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663783
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 6. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663784
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 1. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663785
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 2. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663786
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 3. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663787
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 4. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663788
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 5. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663789
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 6. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663790
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 1. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663791
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 2. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663792
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 3. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663793
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 4. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663794
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 5. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663795
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 6. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663796
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 4. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663797
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 5. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663798
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 1. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663799
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 2. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663800
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 3. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663801
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 6. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663802
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 1. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663803
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 2. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663804
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 3. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663805
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 4. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663806
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 5. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663807
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 6. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
663808
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
663809
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
663810
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
663811
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
663812
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 5. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
663813
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 6. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
663814
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
663815
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
663816
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
663817
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
663818
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 5. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
663819
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 6. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
663820
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
663821
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
663822
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
663823
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
663824
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 5. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
663825
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 6. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
663826
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 1 (187). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663827
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 2 (188). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663828
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 3 (189). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663829
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 4 (190). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663830
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; голов. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и.др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 5 (191). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663831
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гллав. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и.др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 6 (192). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663832
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 33, № 1 (193). – 2017. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663833
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 33, № 3 (195). – 2017. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663834
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 33, № 2 (194). – 2017. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663835
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 33, № 4 (196). – 2017. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663836
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 33, № 5 (197). – 2017. – 79, [1] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663837
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 33, № 6 (198). – 2017. – 79, [1] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663838
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 34, № 1 (199). – 2018. – 79, [1] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663839
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 34, № 2 (200). – 2018. – 79, [1] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663840
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 34, № 3 (201). – 2018. – 81, [1] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663841
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 34, № 4 (202). – 2018. – 79, [1] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663842
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 34, № 5 (203). – 2018. – 79, [1] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663843
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 34, № 6 (204). – 2018. – 79, [1] с. – З 2019 р. див. назву укр. мовою - Резюме на укр., рус., англ. яз.
663844
   Кинематика и физика небесных тел. Приложение : научно-теоретический журнал. – Киев
№ 2 : Материалы международной конференции "Динамика гравитирующих систем", Украина, Умань, 19-21 мая 1998 года. – 1999
663845
   Кинематика и физика небесных тел. Приложение : научно-теоретический журнал. – Киев
№ 3 : Материалы международной конференции "Астрономия в Украине - 2000 и перспектива (влияние международного сотрудничества)": Киев, 5-8 июня 2000 г. / Глав. астроном. обсерватория Нац. акад. наук Украины. – 2000
663846
   Кинематика и физика небесных тел. Приложение : научно-теоретический журнал. – Киев
№ 4 : Материалы международной конференции "АСТРОЭКО - 2002: Состояние и перспективы международных исследований по наблюдательной астрономии, экологии и экстремальной физиологии в Приэльбрусье", Терскол, Кабардино-Балкария, 12-16 августа 2002 г. – 2003
663847
   Кинематика и физика небесных тел. Приложение : научно-теоретический журнал. – Киев
№ 5 : Материалы международной конференции, посвященной 60-летию Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины "Астрономия в Украине - прошлое, настоящее и будущее", Киев, 15-17 июля 2004 г. – 2005
663848
   Кинематика и физика небесных тел. Приложение : научно-теоретический журнал. – Киев
№ 6 : Материалы международной конференции "150 лет спектральным исследованиям в астрофизике: от Кирхгофа до наших дней", 7-13 июня 2009 г., п. Научный, Автономная Республика Крым, Украина,. – 2010
663849
  Захарин М.И. Кинематика инерциальных систем навигациий / М.И. Захарин, Ф.М. Захарин. – М., 1968. – 236с.
663850
  Куриленко В.С. Кинематика крупных савиговых систем Сан-Андреас, Левант и Днепровско-Донецкого палеорифта / В.С. Куриленко, Е.П. Олейник // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 31-42 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
663851
  Прокопьев А.В. Кинематика мезозойской складчатости западной части Южного Верхоянья. / А.В. Прокопьев. – Якутск, 1989. – 128с.
663852
  Федянин В.К. Кинематика процессов с двумя фотонами / В.К. Федянин. – Москва, 1961. – 48 с.
663853
  Девдариани А.С. Кинематика рельефа : Автореф... канд. геогр.наук: / Девдариани А.С.; Ин-т географии АН СССР. – Тбилиси, 1953. – 18л.
663854
  Петришин В.И. Кинематика точки / В.И. Петришин. – Киев, 1983. – 96 с.
663855
  Иванов Я.А. Кинематика точки и твердого тела / Я.А. Иванов, В.М. Кащеев. – Л, 1979. – 79 с.
663856
  Мычак С.В. Кинематика формирования западной и центральной частей Украинского щита в период 2,05 -2,02 млрд лет назад // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 83-99 : рис., табл. – Библиогр.: с. 97-99. – ISSN 0203-3100
663857
  Гинтов О.Б. Кинематика формирования Украинского щита в период 1,80-1,73 млрд лет назад по результатам изучения трещиноватости горных пород Коростенского и Корсунь-Новомиргородского плутонов / О.Б. Гинтов, С.В. Мычак // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 24-36 : рис. – Библиогр.: с. 34-36. – ISSN 0203-3100
663858
  Мешков И.Н. Кинематика электромагнитной волны : учеб. пособие / И.Н. Мешков, Б.В. Чириков. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1977. – 90 с.
663859
  Бюклинг Е. Кинематика элементарных частиц : Пер.с англ. / Е. Бюклинг. – Москва : Мир, 1975. – 343с.
663860
  Балдин А.М. Кинематика ядерных реакций / А.М. Балдин ; В.И. Гольданский ; И.Л. Розенталь. – Москва : Физматгиз, 1959. – 296 с. – Библиогр.: с. 295-296
663861
   Кинематика ядерных реакций / А.М. Балдин, В.И. Гольданский, В.М. Максименко, И.Л. Розенталь. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Атомиздат, 1968. – 456с.
663862
  Жуковский Н.Е. Кинематика, статика, динамика точки / Н.Е. Жуковский. – Москва-Ленинград, 1939. – 403с.
663863
  Кочнев В.А. Кинематико-гравитационная модель геодинамо // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 3-15 : рис. – Библиогр.: с.14-15. – ISSN 0203-3100
663864
  Лукьянцев А.Ф. Кинематическая и статистическая обработка данных с пузырьковых камер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Лукьянцев А.Ф.; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
663865
  Маловичко А.А. Кинематическая интерпретация данных цифровой сейсморазведки в условиях вертикально-неоднородных сред. / А.А. Маловичко. – Свердловск, 1990. – 267с.
663866
  Метелкин Д.В. Кинематическая реконструкция раннекаледонской аккреции на юго-западе Сибирского палеоконтинента по результатам анализа палеомагнитных данных // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 4. – С. 500-522 : рис., табл. – Библиогр.: с. 518-522. – ISSN 0016-7886
663867
  Ехнич М.П. Кинематическая структура потока в условиях антропогенного воздействия / М.П. Ехнич, Л.Б. Коваленко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 302-309 : Рис. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-129-3
663868
  Филипович В.Н. Кинематическая теория рассеяния рентгеновских лучей макроскопически изотропными телами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филипович В.Н.; ЛГУ. – Л., 1959. – 16л.
663869
  Рябошапка К.П. Кинематическая теория рассяния рентгеновских лучей в твердых телах, содержащих различные дислокационные структуры : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.07 / Рябошапка К. П.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – К., 1981. – 28л.
663870
  Гарибян Г.М. Кинематическая теория рентгеновского переходного излучения в кристалле / Г.М. Гарибян, Ши Ян. – Ереван, 1972. – 12с.
663871
   Кинематическая эволюция зоны Пьенинских утесов в кайнозое (Украинские Карпаты) / А.В. Муровская, М.В. Накапелюх, Ю.М. Вихоть, В.Е. Шлапинский, И.Н. Бубняк, С.В. Мычак // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 119-136 : рис., табл. – Библиогр.: с. 133-136. – ISSN 0203-3100
663872
  Шафи-заде Р.Б. Кинематическая электронография и некоторых ее применения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Шафи-заде Р.Б.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 12л.
663873
  Дряпаченко Игорь Павлович Кинематически полные эксперименты в системе нейтрон плюс дейтрон (измерение радиуса рассеяния нейтрона на нейтроне) : Автореф... канд. физико-мат.наук: 01.04.16 / Дряпаченко Игорь Павлович; АН УССР. Ин-т ядерных исследований. – К., 1984. – 10л.
663874
  Лиханский В.С. Кинематические и геометрические закономерности продольной периодической прокатки. : Автореф... Канд.техн.наук: / Лиханский В.С.; Днепропетр.металург.ин-т. – Днепропетровск, 1965. – 20л.
663875
  Алферов Г.В. Кинематические и динамические модели исполнительной системы робота / Г.В. Алферов. – Ленинград, 1983. – 80с.
663876
  Бурымская Р.Н. Кинематические и динамические параметры очагов цунамигенных землетрясений / Р.Н. Бурымская. – Владивосток, 1983. – 79с.
663877
   Кинематические и динамические характеристики отдельных звездных систем. – Ташкент : Фан, 1978. – 151 с.
663878
  Волосецкий Б.И. Кинематические и динамические характеристики поверхностных волн и строение земной коры в Карпатах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 051 / Волосецкий Б.И. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1971. – 10 с.
663879
  Черныш А.А. Кинематические и силовые параметры процесса формовки элементов жесткости толстолистовых заготовок // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – C. 34-40 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
663880
  Гольданский В.И. и др. Кинематические методы в физике высоких энергий / В.И. и др. Гольданский. – Москва : Наука, 1987. – 199с.
663881
  Криводубский В.Н. Кинематические параметры турбулентной оболочки солнца, определяющие эволюцию усредненного магнитного поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Криводубский В.Н.; АН УССР. Глав. астроном. обсерватория. – К., 1985. – 16л.
663882
  Борисов Г.А. Кинематические таблицы ядерных реакций d, n и p, n / Г.А. Борисов. – Москва, 1974. – 256с.
663883
   Кинематические характеристики Галактики и звездных скоплений. – Ташкент : Фан, 1989. – 198 с.
663884
  Любич Ю.И. Кинематический метод в геометрических задачах / Ю.И. Любич, Л.А. Шор. – Москва, 1966. – 51с.
663885
  Любич Ю.И. Кинематический метод в геометрических задачах. / Ю.И. Любич. – 2-е изд., испр. – М., 1976. – 47с.
663886
  Коновалов В.А. Кинематическое и динамическое исследование приводов грейферных механизмов / В.А. Коновалов. – Л., 1976. – 70с.
663887
  Корышев И.К. Кинематическое исследование плоских шарнирных механизмов / И.К. Корышев. – Л., 1965. – 56с.
663888
  Левитанский Ю.Д. Кинематограф / Ю.Д. Левитанский. – Москва, 1970. – 127с.
663889
  Григореску И. Кинематограф "Мадагаскар" / И. Григореску. – М., 1960. – 119с.
663890
  Шилова И.М. Кинематограф 80-х. / И.М. Шилова. – М., 1987. – 47с.
663891
  Тюрин Ю.П. Кинематограф Василия Шукшина / Ю.П. Тюрин. – Москва : Искусство, 1984. – 318с.
663892
   Кинематограф Западной Европы. – М, 1985. – 151с.
663893
  Ветрова Т.Н. Кинематограф Латинской Америки / Т.Н. Ветрова. – Москва, 1984. – 127с.
663894
  Дэниелсен Ш. Кинематограф новой Европы // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 105-110.
663895
  Копылова Р.Д. Кинематограф плюс телевидение / Р.Д. Копылова. – М., 1977. – 135с.
663896
   Кинематограф развивающихся стран. – М, 1986. – 180с.
663897
  Будяк Л.М. Кинематограф развивающихся стран. / Л.М. Будяк. – Москва, 1981. – 56с.
663898
   Кинематограф сегодня. – М
1. – 1967. – 280с.
663899
   Кинематограф сегодня. – М
2. – 1967. – 280с.
663900
   Кинематограф сегодня. – М
3. – 1967. – 280с.
663901
   Кинематограф сегодня : сборник статей. – Москва : Искусство
Вып.2. – 1971. – 280с.
663902
  Ермилов Н.Е. Кинематограф. Его история, устройство и тайны. / Н.Е. Ермилов. – Л., 1925. – 147с.
663903
  Якубходжаев А. Кинематографисті Советского Узбекистана / А. Якубходжаев. – Ташкент, 1979. – 135с.
663904
  Жукова А.Е. Кинематографическая жизнь столицы Советской Украины: Докум. эссе. / А.Е. Жукова, Г.В. Журов. – Киев, 1983. – 150с.
663905
  Миславский В.Н. Кинематографическая история Харькова 1896-2010. Имена. Фильмы. События : фильмо-биографический справ. / [В. Миславский] ; Междунар. фестиваль короткометраж. кино "Харьков. сирень" ; Харьков. нац. ун-т искусств им. И.П. Котляревского. – Харьков : С.А.М., 2011. – 435, [1] с. : ил. – Авт. указан на обл. - Имен. указатель: с. 420-431. – Библиогр.: с. 414-416. – ISBN 978-966-8591-55-6
663906
  Караганов А.В. Кинематографические встречи / А.В. Караганов. – М, 1969. – 225с.
663907
  Карповыич А.Л. Кинематографические закономерности ходьбы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Карповыич А.Л.; АН СССР,Ин-т проблем передачи информации. – М., 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
663908
  Косько И.К. Кинематографическое и динамичекое исследование механизмов стана холодной прокатки тонкостенных туруб : Автореф... канд. техн.наук: / Косько И. К.; Металлург. ин-тё. – Днепропетровск, 1952. – 14 с.
663909
  Рынин Н.А. Кинематография / Н.А. Рынин. – Ленинград, 1924. – 300с.
663910
   Кинематография. – М, 1962. – 346с.
663911
   Кинематография Армении. – М, 1962. – 346с.
663912
  Трутко А.Ф. Кинематография Венгерской Народной Республики. 1945-1970. / А.Ф. Трутко. – М., 1975. – 39с.
663913
  Гинзбург С.С. Кинематография дореволюционной России / С.С. Гинзбург. – Москва, 1963. – 406с.
663914
  Соболев Р.П. Кинематография развивающихся стран Азии и Африки / Р.П. Соболев, О.В. Тенейшвили. – М, 1986. – 245с.
663915
  Комаров С.В. Кинематография Франции (1914-1929) / С.В. Комаров. – М., 1963. – 52с.
663916
  Тинькова С.М. Киненика газового травления в условиях регулируемой конвенции : Автореф... канд. техн.наук: 05.353 / Тинькова С.М.; МВССО РСФСР, Ворон. политехн. ин-т. – Воронеж, 1974. – 22л.
663917
  Лихачев Л.Н. Кинеперспектива : Монография / Л.Н. Лихачев. – Рига, 1960. – 340с.
663918
  Лихачев Л.Н. Кинеперспектива : Кинемат. перспектива / Л.Н. Лихачев. – Москва, 1975. – 248с.
663919
  Накашидзе Н.В. Кинесика и ее вербальное выражение в характеристике персонажей художественного произведения . : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Накашидзе Н.В.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1981. – л.
663920
  Назарова О. Кинесики : проза: рассказ // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 90-96. – ISSN 0130-7673
663921
  Самсонов Д.А. Кинесические аспекты корейского этикета: традиционный глубокий поклон чоль и его варианты // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 162-166. – ISSN 0869-5415
663922
  Костинский А.Д. Кинескопы : Конструкция, технология и методы испытаний / А.Д. Костинский, И.С. Марченко, Л.В. Траубе. – Киев, 1965. – 280 с.
663923
  Пароль Н.В. Кинескопы / Н.В. Пароль. – Москва : Энергия, 1976. – 64 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 914)
663924
  Пароль Н.В. Кинескопы / Н.В. Пароль. – 2-е изд., перераб. доп. – Москва : Радио и связь, 1984. – 64 с.
663925
  Малкиель Б.С. Кинескопы для цветного телевидения / Б.С. Малкиель, И.С. Марченко, М.Г. Мизюк. – Киев, 1979. – 142 с.
663926
   Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. ГОСТ 21059.6-79 - ГОСТ 21059.10-79. Методы измерения электрических параметров. – Москва : Изд-во стандартов, 1979. – 23 с.
663927
  Файнерман В.Б. Кинети ка адсорбции поверхностно-активных веществ из растворов и ее роль в процессах распыливания жидкостей и пылеулавливания. : Автореф... наук: 02.00.11 / Файнерман В.Б.; МГУ. – М., 1977. – л.
663928
  Малько М Кинетиа и механизм химических реакций в диссоциирующем теплоносителе-четырехокиси азота. / М Малько, , В.Б. Нестеренко. – Минск, 1974. – 208с.
663929
   Кинетика - 2: Материалы конференции. – Новосибирск
т. 1. – 1975. – 172 с.
663930
   Кинетика - 2: Материалы конференции. – Новосибирск
т. 2. – 1975. – 191 с.
663931
   Кинетика - 2: Материалы конференции. – Новосибирск
т. 3. – 1975. – 126 с.
663932
   Кинетика - 4: Материалы конф.Ярославль. – М., 1988. – 387с.
663933
  Ципляков В.А. Кинетика адсорбции водорода и кислорода и их взаимодействие в сплаве на платиновом катализаторе в присутствии некоторых добавок : Автореф... канд. хим.наук: / Ципляков В. А.; Циапляков В. А.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1955. – 15л.
663934
  Михайловский В.Н. Кинетика адсорбции многовалентных ионов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.11 / Михайловский В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 24л.
663935
  Знаменский Ю.Д. Кинетика азотирования карбида кальция : Автореф... канд. хим.наук: / Знаменский Ю.Д.; МВО СССР. Горьковск. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1959. – 15л.
663936
  Братушко Ю.И. Кинетика акватации некоторых ацидохромикомплексов : Автореф... канд. хим.наук: / Братушко Ю.И.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1966. – 26л.
663937
  Федоров Ю.И. Кинетика анизотропного распространения космических лучей в околоземном пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Федоров Ю.И.; АН УССР. ИН-т геофизики. – К., 1980. – 16л.
663938
  Семенюк Г.В. Кинетика ацилирования ариламинов и бифункциональный катализ. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Семенюк Г.В.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1971. – 22л.
663939
  Коварский В.А. Кинетика безызлучательных процессов / В.А. Коварский. – Кишинев : ИПФ, 1968. – 208 с.
663940
  Мануковский Н.С. и др. Кинетика биоконверсии лигноцеллюлоз / Н.С. и др. Мануковский. – Новосибирск : Наука, 1990. – 112 с. : ил., табл. – Библиогр.: 134 назв. – ISBN 5-02-028951-5
663941
  Рубин А.Б. Кинетика биологических процессов / А.Б. Рубин. – Москва, 1977. – 328с.
663942
  Рубин А.Б. Кинетика биологических процессов / А.Б. Рубин. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 299с.
663943
  Гачок В.П. Кинетика биохимических процессов : {монография} / В.П. Гачок; АН УССР, Институт теоретической физики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 218 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 211-217. – ISBN 5-12-009344-2
663944
  Марк Г.Ф. Кинетика в аналитической химии / Г.Ф. Марк, Г. Рехниц. – Москва : Мир, 1972. – 368 с.
663945
  Казеев С.А. Кинетика в приложении к мателловедению. / С.А. Казеев. – М., 1956. – 212с.
663946
  Мансуров З.А. Кинетика взаимодействия атомов водорода с ингибиторами : Автореф... канд. хим.наук: 020004; 020015 / Мансуров З.А.; Казах. гос. ун-т. Хим. фак. – Алма-Ата, 1973. – 18л.
663947
  Зыбина Д.Л. Кинетика взаимодействия ДНК с некоторыми химическими мутагенами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Зыбина Д.Л. ; МГУ. – Москва, 1969. – 18 с.
663948
  Сосипатров Т.М. Кинетика взаимодействия твердого сульфата натрия с углем. : Автореф... канд. хим.наук: / Сосипатров Т.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1950. – 9 с.
663949
  Чемоданов Д.И. Кинетика взаимодействия твердых хлоридов металлов с сероводородом. : Автореф... канд. хим.наук: / Чемоданов Д.И.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1952. – 10 с.
663950
  Европин В.А. Кинетика взаимодействия углекислоты с углем. : Автореф... Канд.хим.наук: / Европин В.А.; М-во хим. пром-сти СССР. – М, 1954. – 18л.
663951
  Скопенко В.В. Кинетика взаимодействия цинкового порошка с неводными растворами тиоцианата аммония / В.В. Скопенко, В.А. Павленко, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР. Сер. Б : АН УССР, 1989. – № 6
663952
  Тумакаев Г.К. Кинетика возбуждения и ионизации одноатомного газа в ударной волне : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.047 / Тумакаев Г.К.; АН СССР. Физико-технич. ин-т. – Ленинград, 1971. – 22л.
663953
  Пономарев И.В. Кинетика возбуждения и релаксации атомных уровней в лазерах на парах меди и бромида меди. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Пономарев И.В.; МВ и ССО РСФСР. Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1987. – 16л.
663954
  Сурамлишвили Г.И. Кинетика волн в слаботурбулентой плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сурамлишвили Г.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 13л.
663955
  Цветков Ю.В. Кинетика восстановления окислов свинца, цинка и их смесей окисью углерода : Автореф... канд. техн.наук: / Цветков Ю. В.; АН СССР, Ин-т металлург. – М., 1958. – 11л.
663956
  Мицкене А.Ю. Кинетика восстановления хромовй кислоты и зависимость ее от материала катода. : Автореф... канд. хим.наук: / Мицкене А.Ю.; МВО СССР. Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1959. – 14л.
663957
  Дрюченко Е.А. Кинетика всасывания аминокислот из тонкого кишечника крыс : Автореф... канд. биол.наук: / Дрюченко Е.А.; АМН СССР. – М., 1967. – 20л.
663958
  Виноградов В.Е. Кинетика вскипания перегретых диссоциирующих жидкостей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Виноградов В.Е.; Уральск. политехн. ин-т. – Свердловск, 1979. – 20л.
663959
  Рябов Е.М. Кинетика высокотемпературного окисления титана в различных газовых средах : Автореф... канд. хим.наук: / Рябов Е. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 17л.
663960
  Дьячков В.И. Кинетика высокотемпературного окисления титана кислородом в нестационарной (переходной) области : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Дьячков В.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 14 с.
663961
  Дверняков В.С. Кинетика высокотемпературного разрушения материалов. / В.С. Дверняков. – Киев, 1981. – 152с.
663962
  Гиншельвуд Ч.Н. Кинетика газовых реакций / Ч.Н. Гиншельвуд. – Москва, Ленинград : ГТТИ, 1933. – 191 с.
663963
  Заремба В.Г. Кинетика гетерогенной кристаллизации слитка легко переохлаждающихся веществ с учетом образования различных модификаций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Заремба В.Г.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1963. – 44л.
663964
   Кинетика гетерогенных каталитических реакций:Метод. вопр.кинетики.. – Черноголовка, 1983. – 93с.
663965
  Барре П. Кинетика гетерогенных процессов / П. Барре ; пер. с франц. Н.З. Ляхова ; под ред. В.В. Болдырева. – Москва : Мир, 1976. – 399 с. : ил., граф. – Библиогр. в конце глав
663966
  Дельмон Б. Кинетика гетерогенных реакций / Б. Дельмон. – Москва : Мир, 1972. – 554 с.
663967
  Походенко Л.А. Кинетика гетерогенных реакций между твердым веществом и жидкостью в условиях сложных технологических процессов. : Автореф... канд. хим.наук: / Походенко Л.А.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1967. – 20л.
663968
  Гавришкевич Лидия Николаевна КИнетика гетерогенных химических взаимодействий в скрещенных электрическом и магнитном полях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гавришкевич Лидия Николаевна; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1984. – 24л.
663969
  Маллик Сиддесвар Кинетика гетерогенных химических реакций в условиях газовыделения : Автореф... кадн. хим.наук: 02.00.04 / Маллик Сиддесвар; Львовск. политехн. ин-т им. Ленинского комсомола. – Львов, 1987. – 18л.
663970
  Клековкина Г.Н. Кинетика гидролиза и окисления сложных эфиров в гетерофазных системах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Клековкина Г.Н.; МГУ им. Ломоносова. – М,, 1984. – 21л.
663971
  Линецкая З.Г. Кинетика гидролиза сульфохлоридов ароматического и жирного ряда различного состава и строения : Автореф... кандид. химич.наук: / Линецкая З.Г.; МВО СССР. Уральский политехнич. ин-т им. С.М.Кирова. Кафедра физич. и колоид. химии. – Свердловск, 1952. – 11 с.
663972
  Ефремова М.В. Кинетика гидролиза фосфиновых эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ефремова М.В.; Каз. гос. ун-т. – Казань, 1970. – 22л.
663973
  Григораш Светлана Юрьевна Кинетика гидролиза целлюлозы под действием полиферментных целлюлозных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Григораш Светлана Юрьевна; МГУ. – М., 1982. – 20л.
663974
  Денисов Е.Т. Кинетика гомогенных химических реакций / Е.Т. Денисов. – Москва : Высшая школа, 1978. – 367 с.
663975
  Семиохин И.А. Кинетика гомогенных химических реакций / И.А. Семиохин, Б.В. Страхов, А.И. Осипов. – Москва : Московский университет, 1986. – 230 с.
663976
  Денисов Е.Т. Кинетика гомогенных химических реакций / Е.Т. Денисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1988. – 391 с.
663977
  Семинохин И.А. Кинетика гомогенных химических реакций. : (Метод. разраб. к спецкурсу "Кинетика гомог. хим. реакций" для студенов 4-5 курсов) / И.А. Семинохин, Б.В. Страхов; Под ред. проф. К.В. Топчиевой ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Хим. фак., Каф. физ. химии. – Москва : Б. и.
Ч. 2. – 1982. – 110 с.
663978
  Стшижевски В. Кинетика дегидратации спиртов на окиси вольфрама : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Стшижевски В. ; Моск. ордена Ленина и ордена Труд. Красн. Знамени гос. ун-т. – Москва, 1960. – 14 с.
663979
  Скриган Е.А. Кинетика дегидрирования циклогексанола в псевдоожиженном слое катализаторов из меди на носителях. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Скриган Е.А.; АН БССР.Отдел.хим.наук. – Минск, 1969. – 25л.
663980
  Никеров В.А. Кинетика деградационных процессов / В.А. Никеров, Г.В. Шолин. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 137 с.
663981
  Трифонов Э.Н. Кинетика деспирализации ДНК под действием формальдегида. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Трифонов Э.Н.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 15л.
663982
   Кинетика дестабилизации поливинилпирролидон-иода в поле низкочастотных воздействий / Г.Н. Фадеев, В.И. Ермолаева, В.С. Болдырев, В.В. Синкевич // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 9. – С. 1306-1310. – ISSN 0044-4537
663983
   Кинетика деформирования и разрушения композиционных материалов.. – Л., 1983. – 224с.
663984
  Хажакян Л.В. Кинетика димеризации ацетилена в тонких слоях растворов купрокомплексов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Хажакян Л.В.; МВО СССР.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1949. – 8 с.
663985
  Хажакян Л.В. Кинетика димеризации ацетилена в тонких слоях растворов купрокомплексов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Хажакян Л.В.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1958. – 20л.
663986
  Панченко В.Я. Кинетика диссоциации молекул газа при возбуждении колебаний лазерным излучением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Панченко В.Я.; МГУ. Физ. ф-тет. – Москва, 1975. – 13л.
663987
  Панченко В.Я. Кинетика диссоциации молекул газа при возбуждении колебаний лазерным излучением. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Панченко В.Я.; МГУ. – М., 1975. – 12л.
663988
  Маннинг Дж. Кинетика диффузии атомов в кристаллах : пер. с англ. / Дж. Маннинг. – Москва : Мир, 1971. – 278 с.
663989
  Пирогов Федор Владимирович Кинетика диффузионно-констролируемых рекомбинационных процессов в твердых телах : Автореф... канд. фи.-мат.наук: 01.0407 / Пирогов Федор Владимирович; АН Латв. ССР. Ин-т физики. – Саласпилс, 1981. – 16л.
663990
  Белый А.А. Кинетика диффузионно-контролируемых реакций : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Белый А.А.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1970. – 23л.
663991
  Овчинников А.А. Кинетика диффузионно-контролируемых химических процессов / А.А. Овчинников, С.Ф. Тимашев, А.А. Белый. – Москва : Химия, 1986. – 286 с.
663992
  Вахрушева В.Ф. Кинетика диффузионных процессов при спекании смесей порошков разнородных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Вахрушева В.Ф.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 12л.
663993
  Петровский В.А. Кинетика зарождения новой фазы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Петровский В.А. ; МГУ. – Москва, 1970. – 14 с.
663994
  Вольхин В.В. Кинетика зимических реакций и химическое равновесие / В.В. Вольхин. – Пермь, 1975. – 20с.
663995
   Кинетика и катализ. – Москва : Наука
Т. 36, № 1. – 1995
663996
   Кинетика и катализ. – Москва : Наука
Т. 37, № 1. – 1996
663997
  Анохин В.З. Кинетика и механизм термического окисления кремния / В.З. Анохин. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1983. – 195 с. : ил. – Библиогтр.: с. 185-193 (158 назв.)
663998
   Кинетика и механизм физико-химических процессов. – Черногория, 1981
663999
   Кинетика и механизм физико-химических процессов : сборник научных трудов. – Черноголовка
Вып. 5. – 1982
664000
  Брей Дж. Кинетика и термодинамика биохимических процессов / Дж. Брей, К. Уайт. – Москва, 1959. – 380с.
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,