Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
663001
  Берегова О.А. "Лудичні резерви" внутрішньої структури загадки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – C. 3-12


  Цю статтю присвячено вивченню стилістичних прийомів (оксюморон, синекдоха, прозопея, гіпербола, літота), закономірностей їх функціонування в іспанській народній загадці та дослідженню їх впливу на реципієнтів для досягнення декодування. Эта статья ...
663002
  Вронська О.М. "Лузіади" Луїса де Камоенса - новий епос нової держави // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 46-52. – ISBN 966-581-623-3
663003
  Халезін М. "Лукашенко - персонаж, не вартий художнього осмислення" / розмову вів Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 30 червня - 1 липня (№ 110/111). – С. 7


  Керівник легендарного білоруського "Вільного театру" - про мистецтво, диктатуру, тотальний футбол і межі можливого.
663004
  Карбалевич В. "Лукашенко вміє талановито грати" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 вересня (№ 170). – С. 3


  Як Мінськ намагається домогтися знижки на російський газ.
663005
  Кузьма Ю.Н. "Лукий" Лукиана и "Метаморфозы" Апулея. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузьма Ю.Н.; М-во высш. образования УССР. – Львов, 1959. – 16л.
663006
   "Лукоморье" приглашает в страну голубых озер. Двенадцать мгновений карельского лета : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 78 : Фото
663007
   "Лукоморье", Петрозаводск. За экстримом - в "Лукоморье" : "Лидеры туриндустрии 2007", ХІ премия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 28 : Фото
663008
   "Лукоморье": рост цен сезону не помеха : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 27 : Фото
663009
  Мовчун Л. "Луна далеких рим..." (Художні означення рими в українській поезії) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 102-112. – ISSN 0201-419
663010
  Опимах И. "Лунная ночь на Днепре" Архипа Куинджи // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 9. – С. 76-87


  "Лунная ночь на Днепре" - картина русского художника Архипа Ивановича Куинджи, написанная и впервые показанная публике в 1880 году.
663011
  Стабавой "Лунная ночь". / Стабавой, юМ. – М., 1950. – 32с.
663012
  Павлов С.И. "Лунная радуга" / Сергей Павлов. – Москва : Художественная литература, 1990. – 525, [2] с. : цв. ил. – В изд. также: Чаша бурь / В. Щербаков. – (Библиотека фантастики : в 24 т. ; Т. 14). – ISBN 5-280-00538-X
663013
  Павлов С. "Лунная радуга" : [романы] / Сергей Павлов ; [предисл. К. Феоктистова ; худож. А. Антонов]. – Москва : Художественная литература, 1991. – 525, [3] c. : цв. ил. – В изд. также: Чаша бурь / В. Щербаков. – (Библиотека фантастики : в 24 т. / редкол.: А.П. Казанцев (пред.) [и др.] ; т. 14). – ISBN 5-280-00538-H
663014
  Хентова С.М. "Лунная соната" / С.М. Хентова. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 31с.
663015
  Хентова С.М. "Лунная соната" Бетховена. / С.М. Хентова. – М., 1975. – 40с.
663016
  Гонгопадхайя Н. "Лунный свет" и другие рассказы / Н. Гонгопадхайя. – Москва, 1958. – 159с.
663017
   "Лунотека" – студентський простір // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 4


  Спільними зусиллями факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, українська IT-компанія ЛУН.ua і студентський актив КНУ за півроку перетворили стару лабораторію на комфортний вільний двоповерховий простір, де відтепер молодь зможе ...
663018
   "Луноход - 1" снова в строю // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
663019
  Андреус А.П. "Лунь юй" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 57-59. – ISBN 966-316-069-1
663020
   "Луньовські читання" : матеріали наук.-практ. семінарів (2010-2014 рр.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Асоц. випускників, викладачів і друзів ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т [та ін.] ; [відп. ред., уклад.: О.Г. Павлова ; редкол.: Н.С. Вербук та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 201, [1] с. : іл. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-114-4
663021
  Стець З. "Лупайте сю скалу..." Історія відкриття надмогильного пам"ятника І. Франкові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 18 січня (№ 2). – С. 4-5, 14
663022
  Капранов В.А. "Лутари фурс" Асади Туси и его место в истории таджикской лексикографии / В.А. Капранов. – Душанбе, 1964. – 214 с.
663023
  Яручик Віктор "Луцьк - Радом" : Оповідання // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 35-41
663024
   "Лучёса" - настоящая находка // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 77 : Фото
663025
   "Лучеса" : Домой, в "Лучёсу"!. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 31 : Фото
663026
  Васильев И.М. "Лучи смерти" и жизнь растений / И.М. Васильев. – Москва, 1963. – 78 с.
663027
  Работяжев Н. "Лучшие мира сего": кто и почему правит страной? : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – №11. – С. 116-127. – ISSN 0131-2227
663028
  Копейка В. "Лучшие студенты теперь имеют возможность получить сразу два диплома - Киевского университета и зарубежного вуза" / Розмову вела Ирина Голотюк // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 13 апреля (№ 67). – С. 6


  В предверии новой вступительной кампании об особенностях и новшествах учебного процесса в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченка "Фактам" рассказал директор Института международных отношений профессор Валерий Копейка.
663029
  Приходько Л. "Люба моя, згадуйте наше минуле спільне, не забувайте, як ми всі бували разом..." (Із листування Олександра та Ольги Грушевських) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 207-231.
663030
  Зіневич Н. "Любартівські читання" - 2010 // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 178-179. – ISSN 0869-3595


  25-26 березня 2010 року у м. Луцьку відбулася наукова конференція "Любартовські читання", присвячена 25-річчю Луцького державного історико-культурного заповідника.
663031
  Ивинский Д.П. "Любви, надежды, тихой славы..." к вопросу об авторстве, адресате и датировке стихотворения // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 20-30. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 3). – ISSN 0321-1711


  Стаття присвячена аналізу літературних і біографічних фактів, пов"язаних з проблемою авторства та датування вірша "Любви, надежды, тихой славы ...", яке зазвичай друкується під заголовком " К Чаадаеву"
663032
  Розсоха Л. "Любезнейшие панове сватове" (родина Гоголів і козацько-старшинський рід Клименків) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (383). – С. 166-170. – ISSN 0869-3595
663033
  Липский В.С. "Люби меня при всякой доле": Докум. повесть: (О белорус. и укр. молодежи, угнанной в Германию в 1941-1945 гг.) / В.С. Липский, Б.И. Чалый. – Минск, 1989. – 219с.
663034
  Вакулик І. "Люби природу не як символ …" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 25-29


  У статті розглядаються питання інтерпретації міфологічних мотивів і образів у творчості М. Рильського, представлено механізм взаємодії мікроконтексту поезії неокласиків як одиниці пам’яті. In the article problems of language competence is seen as a ...
663035
  Малімон Н. "Любив Україну щиро, кров"ю серця" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 квітня (№ 68). – С. 2


  З нагоди 135-річчя від Дня народження В"ячеслава Липинського в Затурцівському меморіальному музеї відбудеться міжнародна конференція.
663036
  Тендит К.Н. "Любимый И.В. Сталин!" (социально-психологические аспекты "культа личности") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 104-109. – ISSN 2073-9702


  Исследуется особое феноменально-психологическое состояние социальной действительности, которое возникает в результате ментальной объективации коммуникационного взаимодействия между И. В. Сталиным как политическим вождем и советским народом как ...
663037
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и императрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 3 (75). – С. 34-54. – ISSN 1812-867Х
663038
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и императрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 2 (74). – С. 38-61. – ISSN 1812-867Х
663039
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и императрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 1 (73). – С. 68-95. – ISSN 1812-867Х
663040
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и императрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 4 (76). – С. 4-31. – ISSN 1812-867Х
663041
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и императрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 6 (78). – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
663042
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и иператрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 5 (77). – С. 4-18. – ISSN 1812-867Х
663043
  Книжник О. "Любити людину більше, ніж самого себе..." : Методичні аспекти виховання толерантності учнів на уроках літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 9 (96). – С. 17-20
663044
  Вікелас Д. [Лукіс Ларас / Деметріос Вікелас. – Афіни : Нефелі, 1988. – 161 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 19]). – ISBN 960-211-008-2
663045
  Хульярас Н. [Лусіяс : роман / Нікос Хульярас. – 16-е вид. – Афіни : Нефелі, 1987. – 212 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
663046
  Ахтырцев А.Б. Лугово-черноземные почвы центральных областей Русской равнины / А.Б. Ахтырцев, П.Г. Адерихин, Б.П. Ахтырцев. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1981. – 174с.
663047
  Ржановский Н.В. Луговое семеводство. Краткое руководство по возделыванию на семена луговых трав. / Н.В. Ржановский. – М.-Л., 1930. – 192с.
663048
  Рекач В.Н. Луговой мотылек - злейший вредитель хлопчатника. // [Прикладная энтомология]. – 12 с.
663049
  Бельский Б.И. Луговой мотылёк / Б.И. Бельский. – Х.-К., 1932. – 39с.
663050
  Добровлянский В.В. Луговой мотылек Phlyctaenodes (Botys) sticticalis L. и меры борьбы с ним / В.В. Добровлянский. – Киев, 1913. – С. 1-8. – Оттиск из журн. "Хозяйство" за 1913 г.,№24
663051
   Луговой мотылек в 1929-30 гг.. – К.
1. – 1931. – 171с.
663052
   Луговой мотылек в 1929-30 гг.. – К., 1932. – 467с.
663053
  Плигинский В.Г. Луговой мотылек в 1929 году в районе свелосеяния восточного отделения Сахаротреста / В.Г. Плигинский
1. – 181с.
663054
  Бережков Р.П. Луговой мотылек в лесной зоне восточной части Западной Сибири : Отдельный оттиск из Трудов Биологического НИИ, т.2, 1936 г. / Р.П. Бережков. – Томск, 1936. – 98-131с.
663055
  Иванов С.П. Луговой мотылек в основных районах свеклосеяния в 1930 году. / С.П. Иванов. – 5-20с.
663056
  Кошкин С.И. Луговой мотылек и меры борьбы с ним / С.И. Кошкин. – Смоленск, 1930. – 24с.
663057
  Поспелов В.П. Луговой мотылек летом 1901 года / В.П. Поспелов : Типо-литография В. Рихтер, 1911. – 12 с. – Отд.оттиск из: Известия Моск.Сельск.Ин-та, кн. 3 и 4, год VII
663058
  Штреккер В. Луговые злаки / В. Штреккер. – М - Л, 1933. – 165с.
663059
  Стасюк Н.В. Луговые почвы дельты реки Терек : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Стасюк Н.В. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1966. – 31с.
663060
   Луговые собачки : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 32. – ISSN 1029-5828
663061
  Кобзев В.В. Луговые солонцы Куйбышевской области и их мелиорация. : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Кобзев В.В.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Почв. ин-тут им. В.В.Докучаева. – М., 1968. – 25л.
663062
  Работнов Т.А. Луговые сорняки и меры борьбы с ними / Т.А. Работнов; Смелов С. П. – М., 1949. – 96с.
663063
   Лугопастбищное хозяйство США. – М., 1956. – 299с.
663064
   Лудвиг Ван-Бетховен. – Москва, 1919. – 28 с.
663065
  Фриджени М. Лудовико по прозванию Мавр : Роман. Жизнь и приключения герцога Миланского / М. Фриджени. – Москва : Радуга, 1990. – 269с.
663066
  Білик О.М. Лудологічна проблематика в історії філософії / О.М. Білик, Я.М. Білик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
663067
  Жуков Н. Лужа / Н. Жуков. – М., 1924. – 75с.
663068
  Окон З.Л. Лужа / З.Л. Окон. – Харьков, 1990. – 107с.
663069
  Островский Р.М. Луженская сельская библиотека / Р.М. Островский. – М., 1959. – 48с.
663070
  Семиряга М.И. Лужичане. / М.И. Семиряга. – М.Л., 1955. – 196с.
663071
  ЧАщин Лужники в Кошкаденах. / ЧАщин. – Кишинев, 1962. – 171с.
663072
  Моргунова О.І. Лужногідролізований азот в колоїдних формах гумусу чорноземів України // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 47-52 : табл. – Бібліогр.: с. 52. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
663073
   Лужская нива. – Л., 1980. – 160с.
663074
  Кринов Ю.С. Лужский рубеж / Ю.С. Кринов. – 2-е изд. перераб. доп. – Л., 1987. – 318с.
663075
  Кринов Ю.С. Лужский рубеж, год 1941-й / Ю.С. Кринов. – Л., 1983. – 303с.
663076
   Лузан Юрій Якович - ювіляр // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 101-102. – ISSN 2221-1055
663077
  Камоэнс Л. Лузиады / Л. Камоэнс. – Москва, 1980. – 88с.
663078
  Камоэнс Л. Лузиады / Л. Камоэнс. – Москва, 1988. – 503 с.
663079
   Лузитанская лира : стихи. – М., 1986. – 493с.
663080
  Камоенс Л. Лузіади : Поема / Л. Камоенс. – Київ : Дніпро, 1987. – 445с.
663081
  Савельева Э.А. Лузская пермца / Э.А. Савельева. – Сыктывкар, 1972. – 25с.
663082
  Жилина Т.И. Лузско-летский диалект коми языка / Т.И. Жилина. – М, 1985. – 271с.
663083
  Дубинянский М. Луи-Наполеон Бонапарт: по дядиным стопам // Личности. – Киев, 2010. – № 6 (28). – С. 30-48. – ISSN 1819-6268
663084
  Боровков Д. Луи -Филипп I: величие и падение "короля баррикад" // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 11 (107). – С. 54-75. – ISSN 1812-867Х
663085
  Ивонина Л.И. Луи II де Бурбон, принц де Конде // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 54-74. – ISSN 0042-8779
663086
  Паевская А.В. Луи Арагон / А.В. Паевская. – М., 1956. – 73с.
663087
  Исбах А.А. Луи Арагон / А.А. Исбах. – Москва, 1957. – 32с.
663088
  Трущенко Е. Луи Арагон / Е.Трущенко. – Москва : Гос. изд-во худож. лит., 1958. – 146с.
663089
  Исбах А.А. Луи Арагон / А.А. Исбах. – М, 1962. – 340с.
663090
  Исбах А.А. Луи Арагон / А.А. Исбах. – М, 1962. – 340с.
663091
  Коган Р Р. Луи Арагон на пути к социалистическому реализму / Р Р. Коган, . – Л., 1957. – 48с.
663092
  Исбах А.А. Луи Арагон. / А.А. Исбах. – М, 1962. – 339с.
663093
  Коллиер Джеймс Линкольн Луи Армстронг : Американский гений / Коллиер Джеймс Линкольн. – Москва, 1987. – 421с.
663094
  Карвин Вуд Луи Армстронг: Весь этот джаз // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 6. – С. 106-120. – ISSN 1726-6084
663095
  Малафеев К.А. Луи Барту - политик и дипломат / К.А. Малафеев. – М., 1988. – 172с.
663096
  Козлова Ю. Луи Бозон: "Мои двадцать пять лет с Марлен" // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2007. – № 2. – С. 88-108. – ISSN 1726-6084


  Марлен Дитрих
663097
  Кузнецова И.А. Луи Давид / И.А. Кузнецова. – М., 1965. – 250с.
663098
  Шекет Ю. Луи Дагерр: Как проявить себя // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 2 (66). – С. 24-45. – ISSN 1819-6268
663099
  Габуния Л.К. Луи Долло / Л.К. Габуния. – Москва : Наука, 1974. – 265с. – Луи Долло (1857-1931). – (научно-биографическая серия)
663100
  Данилова О.С. Луи Леже - основоположник научного славяноведения во Франции // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2007. – № 1. – С. 81-89. – ISSN 0132-1366
663101
  Березина В.В. Луи Леопольд Буальи. Биллиард / В.В. Березина. – Л, 1949. – 8с.
663102
  Омелянский В.Л. Луи Пастер / В.Л. Омелянский. – Петроград : Науч. химико - техн. изд., 1922. – 128с. : 49 рис.
663103
  Мельник М. Луи Пастер : Жизнь. Труды / М. Мельник. – Харьков, 1923. – 71 с.
663104
  Дювик Луи Пастер / Дювик. – М, 1968. – 72с.
663105
  Лебедева М.Н. Луи Пастер / М.Н. Лебедева. – М., 1974. – 40с.
663106
  Имшенецкий А.А. Луи Пастер. (К 50-летию со дня смерти) / А.А. Имшенецкий. – Москва, 1945. – 24 с.
663107
  Имшенецкий А.А. Луи Пастер. Жизнь и творчество / А.А. Имшенецкий. – М., 1961. – 70с.
663108
  Левбарг Л.А. Луи Себастьян Мерсье / Л.А. Левбарг. – Ленинград ; Москва, 1960. – 124 с.
663109
  Таньшина Н.П. Луи Филипп Орлеанский // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 37-56. – ISSN 0042-8779
663110
  Володина И.П. Луиджи Капуана и литературная теория веризма (1860-1880) / И.П. Володина. – Ленинград, 1975. – 159с.
663111
   Луиджи Лонго : Библиогр. указ. – Москва, 1983. – 160с.
663112
  Молодцова М.М. Луиджи Пиранделло / М.М. Молодцова. – Л., 1982. – 215с.
663113
  Фосс И. Г. Луиза : сельское стихотворение, в трёх идилиях Ивана Генриха Фосса / пер. с нем. Павла Теряева. – Санкт-Петербург : при Имп. Академии Наук, 1820. – [8], 224, VIII с. : 2 л. ил.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра, зол. забарвл. На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского ...
663114
  Маленко А. Луиза Виже-Лебрен: портрет художницы // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 1 (53). – С. 28-47. – ISSN 1819-6268


  Луиза Виже-Лебрен. Портретистка. Писала герцогов и королей, поэтов и артистов
663115
  Чаковский А.Б. Луиза Мишель / А.Б. Чаковский. – с.
663116
  Дюма А. (отец) Луиза Сан-Феличе / А. (отец) Дюма. – Киев
1. – 1991. – 656с.
663117
  Дюма А. (отец) Луиза Сан-Феличе / А. (отец) Дюма. – Киев
2. – 1991. – 510с.
663118
  Дюма А. Луиза Сан-Феличе / А. Дюма. – М.
1. – 1992. – 399с.
663119
  Дюма А. (отец) Луиза Сан-Феличе / А. (отец) Дюма. – Шахты
2. – 1992. – 286,1с.
663120
  Кудряшов Андрей Луис Альберто : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 68-71 : Фото
663121
   Луис Бунюэль. – М., 1979. – 297с.
663122
  Амаду Ж. Луис Карлос Престес / Ж. Амаду. – Москва, 1951. – 310с.
663123
   Луис Корвалан: Библиографический указатель. – М., 1976. – 240с.
663124
  Шевченко Віктор Луї Бугенвіль - перший французький навколосвітній мореплавець : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 42-45 : Фото
663125
   Луїза Ільницька : біобібліографічний покажчик / Нац. акад. наук України, Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [уклад.: Н.І. Кошик, Л.Я. Кужель ; відп. ред. М.М. Романюк ; вступ. ст. М.А. Вальо]. – Львів : Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника, 2009. – 110, [2] с., [5] арк. фотогр. : іл., портр., фотогр. – Імен. покажч.: с. 105-110. – ISBN 978-966-02-5168-7
663126
   Луїза Костянтинівна Оляндер : біобібліогр. покажчик до 80-річчя від дня народження / Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, Б-ка ; [уклад. І.П. Сидорук]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 93, [3] с. : фотогр.
663127
  Гончар Б.М. Луїзіани купівля 1803 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 750. – ISBN 966-316-039-X
663128
  Нгуєн Дінь Тьєу Лук Ван Тієн: поема / Нгуєн Дінь Тьєу. – Київ : Дніпро, 1983. – 110 с.
663129
  Трулевич В.К. Лук и чеснок / В.К. Трулевич. – Москва,Ленинград : Гос.из-во сельскохоз.литературы, 1952. – 160с.
663130
  Плинка А.Д. Лук и чеснок / А.Д. Плинка. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1956. – 84с.
663131
  Базилевський В.О. Лук Одіссеїв : статті, есеї, діалоги / Володимир Базилевський ; [передм. І. Дзюба]. – Київ : Ярославів вал, 2005. – 655, [1] с. : іл., портр. – ISBN 966-8135-14-8
663132
  Турсун С. Лук Рустама : повести и рассказы / С. Турсун. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 336 с.
663133
  Турсун С. Лук Рустама : повести и рассказы / С. Турсун, 1988
663134
  Инамов А.И. Лук стебельчатый - allium stipitatum Rgl. и лук зарафшанский - allium saravchanioum Rgl. их биология и возможность введения в культуру в Самаркандской области УзССР. : Автореф... канд. биол.наук: 03.000, 03.094 / Инамов А.И.; Самарканд. гос. ун-тет. – Самарканд, 1971. – 26л.
663135
  Ковальчук М.С. Лук"ян Григорович Ткачук - видатний український геолог (До 100-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 134-135 : фото. – ISSN 0367-4290
663136
   Лук"ян Григорович Ткачук : [Вчений у галузі геол.-мінерал. наук]. – Київ : Наукова думка, 1977. – 43с. – (Бібліографія вчених УРСР / АН УРСР)
663137
  Балковенко Л. Лук"ян Кобилиця / Л. Балковенко. – Київ, 1954. – 84 с.
663138
  Шевченко Ф.П. Лук"ян Кобилиця / Ф.П. Шевченко. – К., 1958. – 206с.
663139
  Журавльов Д.В. Лук"ян Кобилиця // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 288-291. – ISBN 978-966-14-1182-0
663140
  Чмир О.Р. Лук"яненко Олександр Митрофанович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 221. – ISSN 2075-437X


  Випускник (1903) Київського університету. З квітня 1907 року -0 приват-доцент кафедри слов"янської філології, у 1911-1912 рр. - завідувач кафедри слов"янської філології, у 1912-1920 рр. - професор цієї кафедри та кафедри порівняльного мовознавства КУ
663141
   Лук"янець Олена Олександрівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 304-305 : фото
663142
   Лук"янець Ольга Іванівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 132-133 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
663143
   Лук"янець Ольга Іванівна (1961) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 73-74. – ISBN 966-95774-3-5
663144
   Лук"янець Ользі Іванівні - 55! / колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 86. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  15 червня 2016 року виповнюється 55 років з дня народження доцента кафедри гідрології та гідроекології, кандидата географічних наук Лук"янець Ольги Іванівни.
663145
  Здоровець І. Лук"янівська в"язниця. / І. Здоровець. – Х., 1930. – 48с.
663146
  Цивірко Микола Лук"янівський Вавель // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 58-61. – ISSN 0130-5212
663147
  Проценко Л.А. Лук`янівське цивільне кладовище : Путівник, Серія Hекрополі Укра ни вип. 5 / Л.А. Проценко, Ю. Костенко; Укра нське товариство охорони пам`яток історі та культури, Держ. історико-меморіальний лук`янівський. – Київ : Інтерграфік, 1998. – 144с. – ISBN 9665320041
663148
  Сулакаури А.С. Лука : повести / А.С. Сулакаури. – Тбилиси : Мерани, 1976. – 278 с.
663149
  Гнатюк В. Лука Гарматій і його спомини про М.Коцюбинського / В. Гнатюк. – Львів, 1925. – 20с.
663150
  Никулин Н.Н. Лука Лейденский. / Н.Н. Никулин. – Л-М, 1961. – 50с.
663151
  Даньків Й. Лука Пачіолі ( Пачіоло) - основоположник бухгалтерської науки (до 570-річчя з днем народження і 500-річчя з днем смерті) / Й. Даньків, М. Остап"юк, С. Долинський // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 7. – С. 2-6. – Бібліогр.: 10 назв
663152
   Лукавая царевна. Раушан. Кунтугмыш. Арзыгуль. – Ташкент, 1965. – 455с.
663153
  Добрянський П.К. Лукаві замашки : гумор і сатира / П.К. Добрянський. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 166 с.
663154
  Попов І. Лукаві обличчя. / І. Попов. – К, 1940. – 78с.
663155
  Кримчук Г.П. Лукаві притчі про тих, кому нині за сорок, і про те що сталося з ними у їхні молоді роки,о або занчно пізніше, або й не так давно. / Г.П. Кримчук. – К., 1987. – 206с.
663156
  Костюков И.В. Лукавое светило. / И.В. Костюков. – М., 1955. – 56с.
663157
   Лукавский Ярослав. Выставка графики. Тбилиси. 1980. Кат. выст.. – М., 1980. – 7с.
663158
  Гершензон Н. Лукас Кранах / Н. Гершензон. – М., 1933. – 44с.
663159
  Немилов А.Н. Лукас Кранах Старший. / А.Н. Немилов. – М., 1973. – 118с.
663160
  Винниченко Т. Лукас Кранах старший: Саксонская скорость // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 1 (77). – С. 44-61. – ISSN 1819-6268


  Лукас Кранах Старший — німецький художник епохи Відродження, відомий німецький графік 1-ї половини 16 століття.
663161
   Лукасєвич (Lukasiewicz) Ян // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 799-801. – ISBN 966-316-069-1
663162
  Лифшиц М. Лукач // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.106-140. – ISSN 0042-8744
663163
   Лукач (Lukacs) Дьєрдь // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 801-802. – ISBN 966-316-069-1
663164
   Лукаш Микола Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 358. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
663165
  Палієнко М.О. Лукашева сопілка / М.О. Палієнко. – Одеса, 1972. – 60с.
663166
  Лосєв І. Лукашенка: архітектор геополітичної пастки? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 19 (391), 15-21.05.2015 р. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Лукашенко нині є заручником своєї 20-річної проросійської пропаганди.
663167
  Бартуль С. Лукашенко бьется насмерть // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 3 (1122). – С. 18-19. – ISSN 0234-1670
663168
  Райхель Ю. Лукашенко дає старт виборчій кампанії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 листопада (№ 216). – С. 8
663169
   Лукашенко зберіг країну. Чи збереже стратегію? / І. Капсамун, В. Торба, М. Сірук, В. Кораблевич, С. Пирожков, Є. Марчук, Г. Гопко, О. Юринець // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 лютого (№ 20). – С. 4-5


  Росія не має привабливої моделі майбутнього, відповідно її останні сателіти бояться приймати рішення на користь Кремля.
663170
  Губерський Л.В. Лукашенко Олександр Григорович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 750-751. – ISBN 966-316-039-X
663171
  Козир М.С. Луки заплавних комплексів м. Київ / М.С. Козир, О.А. Жигаленко, Г.О. Калита // Чорноморський ботанічний журнал : науковий журнал / М-во осв. і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; М.Ф. Бойко. – Херсон, 2017. – Т. 13, № 1. – С. 57-71. – ISSN 1990-553Х
663172
   Луки Карпат. (Про досвід колгоспів Закарпат., Івано-Франків., Чернівецької обл. по рац. використанню природ. кормових угідь. Зб. ст.). – Ужгород, 1969. – 95с.
663173
   Луки Карпат. Їх поліпшення та використання.. – Ужгород, 1964. – 68с.
663174
  Рогинская Ф.С. Лукиан Васильевич Попов (1873-1914) / Ф.С. Рогинская. – Л., 1961. – 111с.
663175
  Рогинская Ф.С. Лукиан Васильевич Попов. 1873-1914. / Ф.С. Рогинская. – М., 1954. – 27с.
663176
   Лукин Александр Ефимович : к 75-летию со дня рождения // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 1 (39). – С. 97-98. – ISSN 1999-7566


  Доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик НАН Украины, академик и член президиума Украинской нефтегазовой академии, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, лауреат Премии НАН Украины имени В.И. Вернадского, ...
663177
  Шитова В.В. Лукино Висконти / В.В. Шитова. – М, 1965. – 45с.
663178
  Козлов Л. Лукино Висконти и его кинематограф / Л. Козлов. – Москва, 1987. – 128с.
663179
  Донченко О. Лукия : повесть / О. Донченко. – Москва, 1963. – 205 с.
663180
  Донченко О. Лукия : повесть / О. Донченко. – Москва, 1964. – 205 с.
663181
   Лукієнко Олександр Іванович : до 70-річчя від дня народження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 65 : Фото. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817
663182
  Донченко О. Лукія : повість / О. Донченко. – Одеса, 1939. – 216 с.
663183
  Донченко О. Лукія. Лісничиха : повісті / О. Донченко. – Київ : Дитвидав УРСР, 1959. – 300 с.
663184
  Грасс Г. Луковица памяти : главы из книги // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-93. – ISSN 1130-6545
663185
  Артюшенко З.Т. Луковичные и клубнелуковичные растения для открытого грунта / З.Т. Артюшенко; Кирпичников М.Э. – Москва; Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР, 1963. – 61с.
663186
  Дьяченко А.Д. Луковичные цветочно-декоративные растения открытого грунта / А.Д. Дьяченко. – К, 1990. – 318с.
663187
  Алферов В.А. Луковичные цветочные растения / В.А. Алферов. – Москва, 1956. – 94с.
663188
  Фризен Н.В. Луковые Сибири: Систематика, кариология, хорология / Н.В. Фризен. – Новосибирск, 1988. – 183с.
663189
   Лукомор"я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор"я = Лукоморье:археология, этнология, история Северо-Западного Причерноморья : наукове видання. – Одеса : Паллада, 2007-
Вип. 1. – 2007. – мова резюме протилежна мові статті
663190
  Мартынов Л.Н. Лукоморье / Л.Н. Мартынов. – М, 1945. – 79с.
663191
  Мартынов А.Н. Лукоморье / А.Н. Мартынов. – Донецк, 1968. – 222с.
663192
   Лукоморье. – М., 1969. – 544с.
663193
  Мартынов А.Н. Лукоморье / А.Н. Мартынов. – Донецк, 1988. – 469с.
663194
  Ветковская Вера Лукреция с Воробьевых гор : Роман / Ветковская Вера. – Москва : Центрполиграф, 2001. – 411с. – (Женские истории). – ISBN 5-227-01575-9
663195
  Санд Жорж Лукреция Флориани. Мон-Ревеш : Романы / Санд Жорж. – Ленинград, 1976. – 525с.
663196
  Козлов Є.В. Лукрецій, Тіт Лукрецій Кар // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 130-133. – ISBN 966-316-069-1
663197
   Луксор. – Варшава : Аркады, 1972. – 78 с.
663198
  Метелкин Николай Луксор: милости просим в плавучие отели! : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 6-7 : Іл.
663199
  Короткий В.А. Лукьяненко Олександр Митрофанович (1879-1974) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 206-207. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
663200
  Федорченко А.Г. Лукьяненко. / А.Г. Федорченко. – М., 1984. – 272с.
663201
  Федорченко А.Г. Лукьяненко: повесть об извест. сов. академике, замечат. ученом-селекционере. / А.Г. Федорченко. – Краснодар, 1990. – 268с.
663202
  Ведекинд Франк Лулу : драматическое произведение в 2 ч. [Кн. 1-2], Пер. нем. / Франк Ведекинд. – Санкт-Петербург : Изд. "Шиповник" ; [Типо-дитогр. Печатное искусство""]
Кн. 2 : 1. Вампир (Дух земли) : трагедия в 4 д. с прологом / Пер. с 4-го нем. изд. Вс. Мейерхольда ; Пролог и эпигр. в перев. С. Городецкого ; 2. Ящик Пандоры : Трагедия в 4 д. : Драматическое произведение в 2 частях / Пер. П. Гиберман. – 1908. – 220 с.
663203
  Ведекинд Франк Лулу. Кн. 2 : длраматическое произведение в 2 ч. [Кн. 1-2], Пер. нем. / Франк Ведекинд // Пьесы : [Кн. 1-2], Пер. нем. / Ведекинд Франк. – Санкт-Петербург : Изд. "Шиповник" ; [Типо-дитогр. Печатное искусство""], 1908. – Кн. 1 : 1. Гидалла : пьеса в 4-х актах / пер. Л. Василевского ; 2. Музыка ; картины в 4-х актах / пер. З. Венгеровой. – 220 с.
663204
  Тур М.Г. Луман-Габермас: концептуальна анігляція чи комплементарність ? // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 90-91
663205
   Луман (Luhmann) Ніклас // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 802-804. – ISBN 966-316-069-1
663206
  Мартович Л. Лумера / Л. Мартович. – Львів, 1960. – 48 с.
663207
  Мелешин С. Луна- свидетель / С. Мелешин. – М, 1964. – 251с.
663208
  Ахвердов А. Луна-свидетельница / А. Ахвердов. – Баку, 1967. – 127с.
663209
  Старк Р. Луна-убийца / Ричард Старк ; [пер. с англ. А. Леонидова]. – Минск : Киноцентр, 1991. – 368 с. – В изд. также: Бэби ценой в миллион/К. Браун. – (Криминальный роман). – ISBN 5-7240-0011-3
663210
  Кащенко Б.П. Луна - наш вечный спутник / Б.П. Кащенко. – Москва, 1944. – 28с.
663211
  Шаронов В.В. Луна - первая станция на пути в космос / В.В. Шаронов. – Москва : Воениздат, 1964. – 99 с.
663212
  Уманский С.П. Луна - седьмой континент / С.П. Уманский. – Москва : Знание, 1989. – 117 с.
663213
  Колесников Е.Г. Луна - цыганское солнце: Повесть. / Е.Г. Колесников. – М., 1982. – 94с.
663214
  Франц Ю. Луна : пер. с нем. / Ю. Франц. – Москва, Петроград : Госиздат, 1923. – 170 с.
663215
  Шаронов В.В. Луна / В.В. Шаронов. – Ленинград : Ленинградское газетно-журн. и книжн. издательство, 1947. – 78 с.
663216
   Луна. – Москва, 1960. – 384 с.
663217
  Паршин И.А. Луна / И.А. Паршин. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 55 с.
663218
   Луна : сб. статей. – Москва : Знание, 1964. – 24 с.
663219
   Луна : пер. с англ. – Москва : Мир, 1975. – 304 с.
663220
  Нейман В.Б. Луна ( Ее строение, развитие и воздействие на Землю) / В.Б. Нейман. – Москва : Знание, 1969. – 48с. – (Физика и астрономия)
663221
  Нейман В.Б. Луна ( Ее строение, развитие и воздействие на Землю) : ( Ее строение, развитие и воздействие на Землю) / В.Б. Нейман. – Москва : Знание, 1969. – 48с. – (Физика и астрономия)
663222
  Алпенидзе В.Т. Луна Армази : хроника из жизни Грузии 5 века / В.Т. Алпенидзе; пер. с груз. М.Бирюковой. – Москва : Советский писатель, 1985. – 478 с.
663223
  Чендей І.М. Луна блакитного овиду : повісті : для ст.шк. віку / Іван Чендей. – Київ : Веселка, 1987. – 278 с. : іл.
663224
  Солих М. Луна в колодце / М. Солих. – М., 1985. – 78с.
663225
   Луна в реке. – Алма Ата, 1975. – 183с.
663226
  Егоров В.Ф. Луна в рубашке / В.Ф. Егоров. – Саранск, 1976. – 87с.
663227
   Луна в тумане : японская классическая проза. – Москва : Правда, 1988. – 478 с.
663228
  Агишев Р.К. Луна в ущельях / Р.К. Агишев. – Москва, 1974. – 190с.
663229
  Абуков К.И. Луна во сне : повести и рассказы : пер. с кумык. / Камал Абуков ; [худож. Б. Силаев]. – Москва : Советский писатель, 1992. – 375, [2] с. : ил.
663230
  Маркова В.Н. Луна восходит дважды / В.Н. Маркова. – М, 1992. – 251с.
663231
  Шкуратов Ю.Г. Луна далекая и близкая / Ю.Г. Шкуратов; МОНУ; НАН Украины; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина; Радиоастрономический ин-т НАНУ. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2006. – 184с. – ISBN 966-623-370-3
663232
   Луна двадцати рук. – М, 1967. – 279с.
663233
  Луке Ф.Э. Луна доктора Фауста: роман / Ф.Э. Луке. – М., 1989. – 350с.
663234
  Звірик А.П. Луна з мовчазного лісу : повісті / А.П. Звірик. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 233 с.
663235
  Сергеев В.А. Луна за облаком / В.А. Сергеев. – Улан-Удэ, 1973. – 312с.
663236
  Семенов Г.В. Луна звенит / Г.В. Семенов. – М., 1968. – 256с.
663237
  Гавириа Р.У. Луна и винтовка / Р.У. Гавириа. – Москва, 1963. – 205с.
663238
  Моэм В.С. Луна и грош / В.С. Моэм. – М, 1960. – 216с.
663239
  Моэм В.С. Луна и грош / В.С. Моэм. – Л, 1977. – 391с.
663240
  Моэм В.С. Луна и грош / В.С. Моэм. – 5-е изд. – М, 1980. – 137с.
663241
  Моэм В.С. Луна и грош / В.С. Моэм. – М, 1980. – 153с.
663242
  Моэм С. Луна и грош : роман / Сомерсет Моэм ; пер. с англ. Натальи Ман. – Москва : Советское радио, 1980. – 160, [1] с., включ. обл.
663243
  Моэм В.С. Луна и грош / В.С. Моэм. – М, 1982. – 431с.
663244
  Моэм В.С. Луна и грош / В.С. Моэм. – Кишинев, 1984. – 575с.
663245
  Моэм В.С. Луна и грош / В.С. Моэм. – Москва : Просвещение, 1986. – 160 с.
663246
  Моэм В.С. Луна и грош / В.С. Моэм. – М, 1990. – 206с.
663247
  Моэм В.С. Луна и грош / В.С. Моэм. – Москва : Скорина, 1991. – 204с. – ISBN 5-86112-005-6
663248
  Моэм У.С. Луна и грош : Рождественские каникулы: Романы / Уильям Сомерсет Моэм. – Москва : АСТ, 2002. – 413с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-011315-3
663249
  Моэм У.С. Луна и грош = The moon and sixpence / Уильям Сомерсет Моэм. – Минск : Харвест, 2006. – 160с. – (English reading : Произведения зарубежных авторов в кратком изложении). – ISBN 985-13-7841-0
663250
  Моэм С. Луна и грош. Театр / С. Моэм. – Москва : Правда, 1991. – 432с. – ISBN 5-253-00525-0
663251
  Моэм С. Луна и грош. Театр. Рассказы / Сомерсет Моэм ; [пер. с англ. Н. Ман и Г. Островской]. – Москва : Правда, 1983. – 575 с.
663252
  Сытинская Н.Н. Луна и ее наблюдение / Н.Н. Сытинская. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 254 с.
663253
  Шевченко В.В. Луна и ее наблюдение / В.В. Шевченко. – Москва : Наука, 1983. – 191 с.
663254
  Денисов В.П. Луна и планеты (космическая программа) / В.П. Денисов, В.И. Алимов. – Москва : Знание, 1971. – 32 с.
663255
  Рафси Д. Луна и радуга / Д. Рафси. – Москва, 1978. – 176 с.
663256
  Шляху С.Г. Луна как жерло пушки : роман и повести / С.Г. Шляху. – Москва : Советский писатель, 1980. – 696 с.
663257
  Мелия Я. Луна Марабды / Я. Мелия. – М., 1991. – 108с.
663258
  Шеляпин А.Г. Луна на двоих. / А.Г. Шеляпин. – М., 1964. – 167с.
663259
  Аракчеев Ю.С. Луна над пустыней / Ю.С. Аракчеев. – Москва, 1980. – 127с.
663260
  Рив Р. Луна над шестым кварталом : Роман и рассказы / Р. Рив. – Москва : Художественная литература, 1970. – 351с.
663261
  Воляновский Л. Луна надТаити / Л. Воляновский. – Москва : Мысль, 1967. – 144с. – (Путешествия.Приключения. Фантастика)
663262
  Копал З. Луна наш ближайший небесный сосед. / З. Копал. – М., 1963. – 138с.
663263
   Луна отдаляется от Земли // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 34 : Фото. – ISSN 1029-5828
663264
   Луна открывается людям. – Москва, 1966. – 255 с.
663265
  Гущин Е.Г. Луна светит, сова кричит / Е.Г. Гущин. – Барнаул, 1974. – 152с.
663266
   Луна упавшая с неба. – М, 1977. – 320с.
663267
  Костенецкая М.Г. Луна Холодного Лица. / М.Г. Костенецкая. – Рига, 1973. – 274с.
663268
  Бєляєв В.П. Луна Чорного лісу / В. Бєляєв, І. Подолянин. – Київ : Политиздат, 1965. – 174 с.
663269
   Луна, укр.альманах на 1881 р. ч.1, 1881
663270
  Бишоф Юрген Луна. Человек возвращается : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 7 : Психология решений. – С. 122-139. – ISSN 1029-5828
663271
   Лунариум. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 303 с.
663272
   Лунариум. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 304 с.
663273
  Булацкий Г.В. Луначарский - революционер-публицист (1905-1907) / Г.В. Булацкий, А.А. Плавник. – Минск, 1971. – 96с.
663274
  Павловский О.А. Луначарский / О.А. Павловский. – М, 1980. – 207с.
663275
  Яковлева Т.С. Луначарский / Т.С. Яковлева. – М., 1991. – 141с.
663276
  Малинин А.С. Луначарский А.В. и советская литература (1917-1925 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Малинин А.С.; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1969. – 32л.
663277
  Елкин А.С. Луначарский. / А.С. Елкин. – М., 1967. – 303с.
663278
   Луначарський А.В. - критик : статті. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 232 с.
663279
  Яров Иван Лунгин в роли Эйзенштейна = Заметки о фильме "Царь" // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 12 (1607). – С. 93-100. – ISSN 0869-44435


  "Царь" - худож. фильм Павла Лунгина, повествующий о двух годах из жизни Ивана Грозного, о его борьбе с инакомыслием и о его взаимоотношениях в этот период с митрополитом Московским Филиппом (Колычевым). Российская премьера фильма состоялась 4 нояб. ...
663280
   Лунєєв Віктор Васильович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 139-140. – ISBN 978-617-573-038-6
663281
  Пушик С.Г. Луни : поезії / С.Г. Пушик. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 176 с.
663282
  Рибицький І.В. Луни близькі і далекі : поезії / І.В. Рибицький. – Київ, 1983. – 102 с.
663283
  Севернюк Т.А. Луни дня / Т.А. Севернюк. – Ужгород, 1981. – 75с.
663284
  Эйдельман Н.Я. Лунин / Н.Я. Эйдельман. – М., 1970. – 352с.
663285
  Телентюк Д.С. Лунинецкие говоры (исследование в области белорусской диалектологии) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Телентюк Д.С. ; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 17 с.
663286
  Шпиз Елена Лунка в в "Ведьминой туфле" : Top season // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 38-44 : Фото. – ISSN 1813-4777
663287
  Шевченко В.В. Лунная база / В.В. Шевченко. – М, 1991. – 63с.
663288
  Шамсутдинов Н.М. Лунная важенка / Н.М. Шамсутдинов. – М., 1985. – 86с.
663289
  Сагитов М.У. Лунная гравиметрия / М.У. Сагитов. – Москва : Наука, 1979. – 431 с.
663290
  Лондон Д. Лунная долина. Сердца трех : романы ; [пер. с англ.] / Д. Лондон. – Москва : Правда, 1988. – 765 с.
663291
  Лондон Д. Лунная долина. Сердца трех : романы ; [пер. с англ.] / Д. Лондон. – Москва : Правда, 1990. – 765 с.
663292
  Карим М. Лунная дорога : стихи / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Детгиз, 1958. – 110 с.
663293
  Казанцев А.П. Лунная дорога / А.П. Казанцев. – Москва : Географгиз, 1960. – 168 с.
663294
  Грязев В.Н. Лунная дорожка / В.Н. Грязев. – Ставрополь, 1973. – 224с.
663295
  Дугаров Б.С. Лунная лань : стихотворения / Б.С. Дугаров. – Москва : Советская Россия, 1989. – 174 с.
663296
  Круль М.А. Лунная Лошадь / М.А. Круль. – Минск, 1980. – 304с.
663297
  Шингарева К.Б. Лунная номенклатура. Обратная сторона Луны, 1961-1973 гг. / К.Б. Шингарева. – Москва : Наука, 1977. – 56 с.
663298
   Лунная ночь. – М., 1960. – 32с.
663299
  Скриган Я. Лунная ночь : рассказы, повести / Я. Скриган; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1967. – 342 с.
663300
   Лунная ночь : Научно-фантастические произведения польских писателей. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 285с.
663301
  Даньков И.А. Лунная околица. / И.А. Даньков. – Краснодар, 1976. – 32с.
663302
   Лунная панорама. – М., 1966. – 128с.
663303
  Домрин В.В. Лунная подковка / В.В. Домрин. – Одесса, 1966. – 104с.
663304
  Кларк А.Ч. Лунная пыль. / А.Ч. Кларк. – М, 1965. – 344с.
663305
  Авдеенко Ю.Н. Лунная радуга : повести / Авдеенко Ю.Н. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 238 с.
663306
  Павлов С.И. Лунная радуга / С.И. Павлов. – М, 1987. – 109с.
663307
  Павлов С.И. Лунная радуга / С.И. Павлов. – М, 1989. – 635с.
663308
  Скворцов К.В. Лунная река / К.В. Скворцов. – Челябинск, 1968. – 56с.
663309
  Максюта Р.А. Лунная россыпь / Р.А. Максюта. – Уфа, 1969. – 95с.
663310
  Потиевский В.А. Лунная скала. / В.А. Потиевский. – Петрозаводск, 1968. – 91с.
663311
   Лунная соната. – Ульяновск, 1959. – 30с.
663312
  Кочар Р. Лунная соната : повести и рассказы / Р. Кочар. – Москва : Советский писатель, 1959. – 461 с.
663313
   Лунная соната. – М., 1962. – 32с.
663314
  Гужель А.М. Лунная соната : стихи / А.М. Гужель. – Москва : Советский писатель, 1974. – 95 с.
663315
   Лунная соната. – М., 1986. – 94с.
663316
  Шутов И.Н. Лунная соната. / И.Н. Шутов. – Х, 1959. – 270с.
663317
  Толстой А. Лунная сырость / А. Толстой. – М-Птгр., 1923. – 79с.
663318
  Ломиа К. Лунная тишина : стихи и поэма / К. Ломиа; пер. с абхаз. Е.Елисеева. – Москва : Советский писатель, 1965. – 107 с.
663319
  Завадовский Л. Лунная тропа / Л. Завадовский. – Воронеж, 1935. – 139с.
663320
  Лысцов И.В. Лунница / И.В. Лысцов. – М., 1990. – 221с.
663321
  Цыбульский В.В. Лунно-солнечный календарь стран Восточной Азии с переводом на даты европейского календаря / В.В. Цыбульский. – М., 1987. – 382с.
663322
  Ахматова Р.С. Лунной тропою / Р.С. Ахматова. – Грозный, 1968. – 139 с.
663323
   Лунные блики. – М., 1991. – 375с.
663324
  Зигель Ф.Ю. Лунные горизонты : кн. для внеклас. чтения / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Просвещение, 1976. – 128 с.
663325
  Забелин И.М. Лунные горы / И.М. Забелин. – Москва, 1969. – 342с.
663326
  Фришмут Б. Лунные женщины. / Б. Фришмут. – М, 1984. – 213с.
663327
  Линк Ф. Лунные затмения : пер. с нем. / Ф. Линк. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 199 с.
663328
  Берлин Джереми Лунные новости : космос // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 42 : Фото
663329
  Расих Атилла Лунные ночи : роман / Расих Атилла. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1979. – 175 с.
663330
  Саниэль М. Лунные ночи / М. Саниэль. – М., 1983. – 96с.
663331
  Калинин А.В. Лунные ночи. Повесть / А.В. Калинин. – Москва : Правда, 1955. – 96 с.
663332
  Калинин А.В. Лунные ночи. Рассказы и очерки / А.В. Калинин. – Пхеньян, 1956. – 164 с.
663333
  Калинин А.В. Лунные ночи. Рассказы и очерки / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону : Ростовское кн. изд-во, 1960. – 332 с.
663334
  Мэйсон Б. Лунные породы : пер. с англ. / Б. Мэйсон, У. Мелсон. – Москва : Мир, 1973. – 165 с.
663335
  Альтшулер В.М. Лунные ритмы / В.М. Альтшулер, В.М. Гурвич. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 256с.
663336
  Альтшулер В.М. Лунные ритмы / В.М. Альтшулер, В.М. Гурвич. – 2-е перераб. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 128с.
663337
  Ребров М.Ф. Лунные старты ближе / М.Ф. Ребров, Н.А. Мельников. – Москва, 1964. – 77с.
663338
  Файзуллин Р.А. Лунные тополя : стихотворения / Р.А. Файзуллин. – Москва : Художественная литература, 1990. – 124 с.
663339
  Романушко М. Лунные цирки / М. Романушко. – М., 1981. – 79с.
663340
  Лиханов А.А. Лунный берег / А.А. Лиханов. – М., 1968. – 272с.
663341
  Церен Э. Лунный бог / Э. Церен. – Москва, 1976. – 381с.
663342
  Семенихин Г.А. Лунный вариант / Г.А. Семенихин. – М., 1968. – 304с.
663343
  Колесников Е.Г. Лунный всадник. / Е.Г. Колесников. – М., 1975. – 237с.
663344
   Лунный грунт из Моря Изобилия. – Москва : Наука, 1974. – 624 с.
663345
   Лунный грунт из Моря Кризисов. – Москва : Наука, 1980. – 359с.
663346
   Лунный грунт: свойства и аналоги. модель 1974 года. – Москва : ИГАХ АН СССР, 1975. – 72 с.
663347
  Тхазеплов Х.М. Лунный дождь / Х.М. Тхазеплов. – М., 1983. – 61с.
663348
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – М., 1947. – 565с.
663349
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – Новосибирск, 1955. – 484с.
663350
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – Л., 1956. – 640с.
663351
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – Минск, 1958. – 512с.
663352
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – М., 1959. – 527с.
663353
  Коллинз У. Лунный камень : роман / Уилки Коллинз ; Пер. с англ. Мариэтты Шагинян. – Москва : Художественная литература, 1976. – 463 с. : ил.
663354
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – М., 1978. – 495с.
663355
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – Краснодар, 1980. – 462 с.
663356
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – Москва, 1980. – 415 с.
663357
  Коллинз У. Лунный камень / Уилки Коллинз ; Пер. с англ. и биогр. зам. об Уилки Коллинзе Мариэтты Шагинян. – Москва : Атомиздат, 1981. – 496 с. – (Библиотека приключений в 20-ти т. ; Т. 20)
663358
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – Грозный, 1981. – 408с.
663359
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – Алма-Ата, 1987. – 464с.
663360
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – Архангельск, 1987. – 477с.
663361
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – М., 1987. – 478с.
663362
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – М., 1989. – 495с.
663363
  Коллинз У. Лунный камень : роман / Уилки Коллинз // Убийство на улице Морг : рассказы / По Эдгар. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – С. 152-608. – (Библиотека классического зарубежного детектива ; Т. 1). – ISBN 5-235- 01372-7
663364
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – Сыктывкар, 1991. – 413с.
663365
  Коллинз У. Лунный камень / У. Коллинз. – Ярославль, 1991. – 460с.
663366
  Коллинз У. Лунный камень : Роман / У.Коллинз; Пер. с англ. Мариэтты Шагинян. – Москва : АСТ, 2003. – 473с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-016755-5
663367
  Никонов Н.Г. Лунный копр. / Н.Г. Никонов. – М, 1989. – 286с.
663368
  Лондон Джек Лунный лик : рассказы / Джэк Лондон ; Перевод с анг. Е. Бройдо. – Москва : Книгоиздат "Польза"95 В. Антик и К*, 1913. – 95 с. – (Универсальная библиотека ; № 786)
663369
  Лондон Д. Лунный лик / Д. Лондон. – Л, 1925. – 128с.
663370
  Данилов С.П. Лунный лось : лирика / С.П. Данилов. – Москва : Советская Россия, 1967. – 88 с.
663371
  Гурев Г.А. Лунный мир / Г.А. Гурев. – 3-е перераб. изд. – М., 1946. – 51с.
663372
  Эллис Б. Лунный парк : [ роман ] / Брет Истон Эллис ; [ пер. с англ. Д. Симановского ]. – Москва ; Санкт-Петербург : ЭКСМО ; Домино, 2007. – 480 с. – (Интеллектуальный бестселлер). – ISBN 978-5-699-22252-0
663373
  Сафиев Н. Лунный парус / Н. Сафиев. – М., 1980. – 206с.
663374
  Кругляков Г.В. Лунный поезд / Г.В. Кругляков. – Алма-Ата, 1972. – 64с.
663375
  Елин И.М. Лунный полдень / И.М. Елин. – Челябинск, 1966. – 95с.
663376
  Мопассан Ги Лунный свет / Мопассан Ги. – М., 1963. – 144с.
663377
  Мопассан Ги Лунный свет / Мопассан Ги. – Мурманск, 1989. – 261с.
663378
  Липкин С.И. Лунный свет : Стихотворения и поэмы / С.И. Липкин. – М., 1991. – 251с.
663379
  Минтяк И.И. Лунный свет. / И.И. Минтяк. – Грозный, 1981. – 142с.
663380
  Нагибин Ю.М. Лунный свет: Повести и рассказы. / Ю.М. Нагибин. – Минск, 1986. – 446с.
663381
  Сынгаевский П.Ф. Лунный снег / П.Ф. Сынгаевский. – Москва, 1966. – 79с.
663382
  Буланов И.И. Лунный цветок / И.И. Буланов. – Ташкент, 1987. – 287,1с.
663383
  Уитни Ф. Лунный цветок / Пер. с англ. Е.Л.Бородкиной; Филлис Уитни. – Москва : Фантом Пресс Интер В.М., 1996. – 316с. – (Полнолуние любви). – ISBN 5-86471-097-0
663384
  Сергеев Александр Луноход - Эпизод первый : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 172-180 : Фото
663385
  Кожухова О.К. Луноцвет: Повести, рассказы, из дневника писателя / О.К. Кожухова. – Москва, 1988. – 397с.
663386
  Лао Шэ Лунсюйгоу / Лао Шэ. – Москва : Искусство, 1954. – 92 с.
663387
   Лунтик. Русский язык для малышей [Електронний ресурс]. – Москва : 1С-Паблишинг : Мельница : СТВ, 2007. – 1 CD-ROM. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, DirectX 8.0a, процессор1,2 ГГц, 128 Mб ОЗУ, объем видеопамяти 32 Мб, совместимая с DirectX, привод CD-ROM 8х с возможностью чтения дисков емкостью 700 Мб, звук. карта, .-Загл. с этикетки видеодиска


  "Лунтик. Русский язык для малышей" - обучающая игра, созданная по мотивам анимационного фильма "Лунный гость" от кинокомпании СТВ и студии "Мельница". Ваших детей ждет веселое и необыкновенное путешествие в красочный мир Лунтика и его друзей, где они ...
663388
  Панкратов Ю.И. Лунь-озеро / Ю.И. Панкратов. – М., 1975. – 254с.
663389
   Луньов Анатолій Леонідович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 172. – ISBN 978-966-2726-03-9
663390
  Коломійчук Богдан Лупали сю скалу : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 126-128 : Фото
663391
  Гонсалес М Н.В. Лупо и река / М Н.В. Гонсалес. – М., 1979. – 47с.
663392
  Басараб А.С. Лупы с ослабленным свойством обратимости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Басараб А.С.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
663393
  Власенко Андрій Лурд - Фатима. Два явлення // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 64-69 : фото
663394
  Золя Э. Лурд / Э. Золя. – М., 1953. – 463с.
663395
  Золя Э. Лурд / Э. Золя. – К., 1988. – 428с.
663396
  Марцинковская Т.Д. Лурия Александр Романович (1902-1977) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 71-73. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
663397
  Ірванець О. Лускунчик-2004 : п"єси, вірші / Олександр Ірванець. – Киів : Факт, 2005. – 208 с. – (Непроза). – ISBN 966-359-064-5
663398
  Гофман А Е.Т. Лускунчик і Мишачий король / А Е.Т. Гофман. – К., 1991. – 197с.
663399
  Тарло Л. Лутре. Карьера писателя / Л. Тарло. – М., 1927. – 48с.
663400
  Александров В.Е. Лутугин / В.Е. Александров. – Донецк, 1971. – 168с.
663401
  Немировский А.И. Луций Анней Флор - историк древнего Рима / А.И. Немировский. – Воронеж, 1977. – 167с.
663402
  Ясинский М.Н. Луцкий трибунал, как высшая судебная инстанция для Волынского, Брацлавского и Киевского воеводствв последней четверти XVI d/ : (с приложением архивных материалов для истории Луцкого трибунала) / М.Н. Ясинский // Главный Литовский трибунал, его происхождение, организация и компетенция / М.Н. Ясинский. – Киев, 1901. – Вып. 1 : Происхождение Главного Литовского трибунала. – 72 с. – (Очерки по истории судоустройства в Литовско-Русском государстве)


  На тит. л. дарственная надпись от автора: Владимиру Константиновичу Пискорскому от автора 16.IV. 900
663403
   Луць Володимир Васильович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 52. – ISBN 966-7024-23-1
663404
  Ілляшенко Я.Є. Луцьк : Істрико-краєзнавчий нарис / Я.Є. Ілляшенко. – Львов : Каменяр, 1974. – 64с.
663405
  Ворон В.О. Луцьк / В.О. Ворон. – Львів, 1988. – 29с.
663406
  Колосок Б.В. Луцьк : Архітектурно - історичний нарис / Б.В. Колосок, Р.Г. Метельницький. – Київ : Будывельник, 1990. – 191с. : іл.
663407
  Радавська Мирослава Луцьк і Торунь - партнери // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 36-37


  27 листопада в місті Торуні (Республіка Польща) підписано угоду про співпрацю. Відтепер Луцьк і Торунь - міста-партнери. Варто зазначити, що Луцьк товаришує вже з вісьмома містами, п"ять із яких - наші сусіди в Польщі.
663408
  Шиба Богдан Луцьк має достатньо ресурсів, щоб самому виступити як інвестор : [інтерв"ю з мером м. Луцька Б. Шибою] / Шиба Богдан, Сищук Олексій; вів розмову О. Сищук // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 10-11


  У розмові з оглядачем "Віча" мер Луцька розповів про шляхи розширення прав органів місцевого самоврядування, необхідні зміни до держбюджету-2008 і виклав своє бачення інвестиційно-інноваційної моделі розвитку міста.
663409
  Шиба Богдан Луцьк має достатньо ресурсів, щоб самому виступити як інвестор : [інтерв"ю з мером м. Луцька Б. Шибою] / Шиба Богдан, Сищук Олексій; вів розмову О. Сищук // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 10-11


  У розмові з оглядачем "Віча" мер Луцька розповів про шляхи розширення прав органів місцевого самоврядування, необхідні зміни до держбюджету-2008 і виклав своє бачення інвестиційно-інноваційної моделі розвитку міста.
663410
  Хлібовська Г. Луцьк радянський: соціокультурний простір // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 116-121. – (Серія: Історичні науки ; № 7 (284)). – ISSN 1729-360Х
663411
   Луцьк. Камінь-Каширський.. – К., 1967. – 10с.
663412
   Луцьк. Фотоальбом.. – К., 1967. – 96с.
663413
  Самойлов Юрій Луцьк: відкриваємо перлину українського Заходу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 42-46 : фото. – ISSN 1998-8044
663414
  Штанько О. Луцьк: місто і соціум у другій половині XVI ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 9-15. – (Серія: Історичні науки" ; № 21 (269)). – ISSN 1729-360Х
663415
  Каліш Богдан Луцьк: міський туризм за донорські кошти // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 53 : фото. – ISSN 1998-8044
663416
   Луцьк: приємне відкриття! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 14-15 : фото. – ISSN 1998-8044
663417
   Луцьк: Фотоальбом.. – К., 1978. – 46с.
663418
  Довбищенко М. Луцьке братство і братський монастир 1617 - 1833 рр. // Архів Української Церкви : збірник статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луцьк, 2014. – C. 7-48. – (Серія 2. Джерела ; вип. 1). – ISBN 978-617-7216-01-7
663419
  Білоус Н.О. Луцьке війтівство в XV - XVII ст.: характеристика інституту та персоналії урядників // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 4-22. – ISSN 0130-5247
663420
  Кралюк П. Луцьке Євангеліє: контексти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12 лютого (№ 25). – С. 5


  Чому митрополит Никофонт подарував його факсимальне видання саме Путіну? Чи не нагадав своїм подарунком про те, що Московія, спинаючись на ноги у XIV ст. і ще не знаючи, хто вона - фінська, татарська чи слов"янська, черпала із джерел культури ...
663421
  Карпюк Р.П. Луцький інститут розвитку людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 54-56 : фото
663422
  Кралюк Петро Луцький князь Мстислав Данилович // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт-груд. – С. 111-116. – ISSN 0042-9422
663423
  Кралюк П. Луцький князь Мстислав Данилович // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 1 (33). – С. 8-9
663424
  Кучеренко О. Луцький період педагогічної діяльності українського письменника П.О. Куліша // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 48-53. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
663425
  Попов Г.Л. Луцький трибунал 1578 р. / Г.Л. Попов. – 27с.
663426
  Штанько О. Луцькі ремісничі цехи-корпорації в середині XVII ст. // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 40-45. – ISSN 2305-9389


  У статті проаналізовано особливості діяльності цехів Луцька в 1638–1640 рр. Аналізуючи корпоративні традиції кожного з ремісничих об’єднань, здійснено спробу визначити специфіку взаємин майстрів в цеху і поза ним. На основі актових записів ...
663427
   Луцьку - 900 років, 1085-1985 : Зб. документів і матеріалів.. – К., 1985. – 303с.
663428
  Бердибаев А. Луч времени : стихи и поэмы / А. Бердибаев; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1969. – 76 с.
663429
  Барабой В.А. Луч жизни : О солнце, солнечном свете и жизни на Земле / В.А. Барабой. – Киев : Наукова думка, 1966. – 144 с.
663430
  Фабрикант В.А. Луч идет в космос / В.А. Фабрикант. – Москва, 1961. – 30 с.
663431
  Коваль-Волков Луч любви / Коваль-Волков. – М, 1980. – 95с.
663432
  Реймерис В.К. Луч на ладони : стихотворения / В.К. Реймерис. – Москва : Правда, 1962. – 32 с.
663433
  Воронцов-Вельяминов Луч света - вестник далеких миров / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1949. – 28 с.
663434
  Воронцов-Вельяминов Луч света - вестник далеких миров / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1949. – 28 с.
663435
  Добролюбов Н.А. Луч света в темном царстве / Н.А. Добролюбов. – М.-Пг., 1923. – 112 с.
663436
  Крячко И.П. Луч света в тёмном царстве // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 4 (108). – С. 12-13
663437
  Ильин В.С. Луч слова. Его изобразительность и выразительность / В.С. Ильин. – Москва, 1973. – 216с.
663438
   Луч солнца : сборник. – Москва : Художественная литература, 1984. – 311 с.
663439
  Понтиджа Д. Луч тени / Д. Понтиджа. – М., 1986. – 157с.
663440
  Ньегош П. Луча микрокозма. / П. Ньегош. – Београд, 1968. – с.
663441
  Тарасенко Л. Лучано Паваротти // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2005. – № 3. – С. 48-49.
663442
  Эминеску М. Лучафэр / М. Эминеску. – Кишинев, 1962. – 29с.
663443
  Эминеску М. Лучафэр / М. Эминеску. – Кишинев, 1974. – 60с.
663444
  Эминеску М. Лучафэр / М. Эминеску. – Бухарест, 1983. – 147с.
663445
  Эминеску М. Лучафэрул / М. Эминеску. – М, 1979. – 159с.
663446
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. медицинских наук Украины ; ГУ "Научно-практический центр лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-
№ 4. – 2012. – Резюме на англ. яз. и языке статьи
663447
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. медицинских наук Украины ; ГУ "Научно-практический центр лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 1. – 2013. – Резюме на англ. яз. и языке статьи
663448
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. медицинских наук Украины ; ГУ "Научно-практический центр лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 2/3. – 2013. – Резюме на англ. яз. и языке статьи
663449
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 1/2. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663450
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 3/4. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663451
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 1/2. – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663452
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 3/4. – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663453
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 1. – 2016. – 92 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663454
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 2. – 2016. – 90 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663455
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины" ; редколл.: Дыкан И.Н., Колотилов Н.Н., Бабий Я.С. [и др.]. – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 3. – 2016. – 90 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663456
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины" ; редколл.: Дыкан И.Н., Колотилов Н.Н., Бабий Я.С. [и др.]. – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 4. – 2016. – 87 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663457
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины" ; редкол.: Дыкан И.Н., Колотилов Н.Н., Бабий Я.С. [и др.]. – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 1. – 2017. – 83 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663458
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины" ; редкол.: Дыкан И.Н., Колотилов Н.Н., Бабий Я.С. [и др.]. – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 2. – 2017. – 90 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663459
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины" ; редкол.: Дыкан И.Н., Колотилов Н.Н., Бабий Я.С. [и др.]. – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 3. – 2017. – 94 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
663460
  Федорова В.М. Лучевая модель отражения в аэродинамике сильно разреженных газов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Федорова В.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Физ.-мат. ф-тет. – Ленинград, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.11
663461
  Рябцев А Лучевая опасность при дентографии и пути ее устранения : Автореф... канд. биол.наук: / Рябцев А С.; ДГУ. – Днепропетровск, 1967. – 16л.
663462
  Дударев А.Л. Лучевая терапия / А.Л. Дударев. – Л, 1988. – 191с.
663463
  Зедгенидзе А Г. Лучевая терапия амбулаторных больных / А Г. Зедгенидзе, Б.М. Алиев. – Ташкент, 1988. – 271с.
663464
  Кишковский А.Н. Лучевая терапия неопухолевых заболеваний / А.Н. Кишковский, А.Л. Дударев. – М, 1977. – 176с.
663465
  Тимлер Ю.А. Лучевое и комплексное лечение распространенных и осложненных форма рака легкого : Автореф... канд. мед.наук: / Тимлер Ю. А.; Второй гос. моск. мед. ин-т. – Москва, 1972. – 20л.
663466
   Лучевое поражение : : Сборник: (острое лучевсе поражение, полученное в эсперименте). – Москва : Московский университет, 1987. – 230 с.
663467
   Лучевое поражение и его модификация. – Москва : Наука, 1985. – 154 с.
663468
  Расс И.Т. Лучевое поражение клеток зобной железы мыши и его модификация с помощью некоторых агентов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Расс И.Т. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Биол.-почв. фак. – Москва, 1965. – 17 с.
663469
  Пархоменко И.М. Лучевое поражение клеток СОЦ и влияние на него некоторых защитных факторов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пархоменко И.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 18л.
663470
  Акоев И.Г. Лучевое поражение млекопитающих и статистическое моделирование / И.Г. Акоев. – Москва, 1972. – 97с.
663471
   Лучевое приближение и вопросы распространения радиоволн. – Москва, 1971. – 311 с.
663472
  Пономаренко Ю.В. Лучевой дренаж застроенных территорий / Пономаренко Ю.В., Анпилов В.Е. – Москва : Недра, 1989. – 198, [3] с. – Библиогр.: с. 198-199
663473
  Москалев Ю.И. Лучевой канцерогенез в проблеме радиационной защиты. / Ю.И. Москалев, В.Н. Стрельцова. – М., 1982. – 121с.
663474
  Оболонцева И.Р. Лучевой метод в анизотропной среде: Алгоритмы, прогр. / И.Р. Оболонцева, В.Ю. Гречка. – Новосибирск, 1989. – 225с.
663475
  Герасименко А.Н. Лучевой метод в геометрической сейсмике сложнопостроенных слоистых сред / А.Н. Герасименко. – К, 1982. – 186с.
663476
  Бабичева Лидия Алексеевна Лучевой метод в динамике упруго-вязкой-пласической среды : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.023 / Бабичева Лидия Алексеевна; Ворон. гос. ун-т им Ленинского Комсомола. – Воронеж, 1973. – 6л.
663477
  Сумецкий М.Ю. Лучевой метод расчета элементарных процессов и колебаний в газах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Сумецкий М.Ю. ; ЛГУ. – Ленинград, 1979. – 12 с.
663478
  Подильчук Ю.Н. Лучевые методы в теории распространения и рассеяния волн / Ю.Н. Подильчук, Ю.К. Рубцов; АН УССР, Ин-т механики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 220с.
663479
  Теличко Ф.Ф. Лучевые нагрузки при рентгенологических исследованиях / Ф.Ф. Теличко. – М., 1976. – 104с.
663480
   Лучевые повреждения организма и пути их коррекции. – Томск : Томский университет, 1991. – 182 с. : табл. – ISBN 5-7511-0188-X
663481
  Куликов М.Н. Лучевые СВЧ приборы со скрещенными полями и специфика взаимодействия М-типа / М.Н. Куликов. – Саратов, 1983. – 153 с.
663482
  Редюк Т.И. Лучевые скорости на уровне фотосферы вактивных областях со вспышками // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев : Вища школа, 1983


  По измерениям допплеровских сдвигов семи слабых фраунгоферовых линий, образующихся на высотах 75-210 км в фотосфере Солнца, во время четырех вспышек разных баллов определены лучевые скорости. В основном наблюдался подъем вещества, максимальные скорости ...
663483
  Байкабулов Б. Лучезарный караван / Б. Байкабулов. – Ташкент, 1984. – 352 с.
663484
   Лучезарный финикс. Зарубеж. писатели о кн. чтении и библиофильстве, XX в.. – М., 1979. – 222с.
663485
  Жданов Г.Б. Лучи-разведчики / Г.Б. Жданов. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 208 с.
663486
  Васильев Я.И. Лучи / Я.И. Васильев. – Москва, 1986. – 93с.
663487
  Элксне А. Лучи : стихи / А. Элксне; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1988. – 160 с.
663488
  Маштаков П.И. Лучи в борозде. Стихи / П.И. Маштаков. – Барнаул, 1962. – 32с.
663489
   Лучи добрых дел.. – Ижевск, 1965. – 84с.
663490
  Розвал С.Я. Лучи жизни. / С.Я. Розвал. – М, 1949. – 484с.
663491
  Розвал С.Я. Лучи жизни. / С.Я. Розвал. – Новосибирск, 1966. – 376с.
663492
  Костенко Л.В. Лучи земли / Л.В. Костенко. – Москва, 1960. – 93с.
663493
  Жданов Г.Б. Лучи из мировых глубин / Г.Б. Жданов. – Москва ; Ленинград, 1948. – 107 с.
663494
  Жданов Г.Б. Лучи из мировых глубин / Г.Б. Жданов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1950. – 140 с.
663495
  Жданов Г.Б. Лучи из мировых глубин / Г.Б. Жданов. – Изд. 4-е. – Москва, 1953. – 128 с.
663496
  Жданов Г.Б. Лучи из мировых глубин / Г.Б. Жданов. – Изд. 5-е. – Москва, 1955. – 136 с.
663497
  Юнг Р. Лучи из пепла / Р. Юнг. – М., 1962. – 291с.
663498
  Федосюк Ю.А. Лучи от Кремля: путеводитель. / Ю.А. Федосюк. – М., 1978. – 312с.
663499
   Лучи проникают всюду.. – М., 1963. – 231с.
663500
  Буки Г. Лучи рентгена и их применение / Г. Буки. – Берлин : Издательство И.П. Ладыжникова, 1923. – 114 с.
663501
  Кудрявская Л.Б. Лучи сковзь ладони. / Л.Б. Кудрявская. – Ужгород, 1972. – 60с.
663502
  Калитин Н.Н. Лучи солнца / Н.Н. Калитин. – М.-Л, 1947. – 111с.
663503
  Филонович С.Р. Лучи, волны, кванты / С.Р. Филонович. – Москва : Наука, 1978. – 209 с.
663504
   Лучи, которые горячи. Юмор и сатира. Сборник.. – Симферополь, 1963. – 183с.
663505
  Губерський Л.В. Лучинський Петру // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 755. – ISBN 966-316-039-X
663506
  Рынин Н.А. Лучистая энергия в фантазиях романистов и в проектах ученых. / Н.А. Рынин. – Л, 1930. – 153с.
663507
  Кондратьев К.Я. Лучистая энергия Солнца / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 600с.
663508
  Суханов И.С. Лучистая энергия солнца и архитектура / И.С. Суханов. – Ташкент, 1973. – 224с.
663509
  Красильников Н.А. Лучистые грибки : высшие формы / Н.А. Красильников; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва : Наука, 1970. – 534 с.
663510
  Красильников Н.А. Лучистые грибки и родственные им организмы / Н.А. Красильников; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Actinomycetales. – 1938. – 328 с.
663511
  Ковальский Е.В. Лучистые теплообмен в топках трубчатых печей и парогенераторов при сжигании мазута. : Автореф... Канд.техн.наук: / Ковальский Е.В.; Одес.политехн.ин-т. – Одесса, 1966. – 19л.
663512
   Лучистый теплообмен (Методы и приборы исследования лучистого теплообмена) : межвуз. сб. – Калининград : Издательство Калининградского университета, 1974. – 190 с.
663513
  Кондратьев К.Я. Лучистый теплообмен в атмосфере / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 420с.
663514
  Долгин Марк Исаакович Лучистый теплообмен в атмосфере Антарктиды : Автореф... канд. географич.наук: 11.00.09 / Долгин Марк Исаакович; Одесск. гидрометеорологич. ин-т. – Одесса, 1987. – 21л.
663515
  Репринцева С.М. Лучистый теплообмен в дисперсных средах / С.М. Репринцева, Н.В. Федорович. – Минск, 1968. – 140с.
663516
  Фейгельсон Е.М. Лучистый теплообмен и облака / Е.М. Фейгельсон. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 230с.
663517
   Лучицький Володимир Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 98-99. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
663518
  Загуляєва Н.А. Лучицький І.В.: від студента до заслуженого професора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-56. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Присвячено видатному вченому, викладачу Київського університету Лучицькому Івану Васильовичу. Мета роботи прослідити нелегкий шлях, який пройшов вчений від студента до заслуженого професора університету. Наукова та викладацька діяльність Лужицького ...
663519
  Кондратик Л.Й. Лучицький Іван Васильович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 73-74. – ISBN 5776391970
663520
  Шевченко Л.В. Лучицький Іван Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 239. – ISBN 96966-8060-04-0
663521
   Лучицький Іван Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 194. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
663522
  Колибанова К. Лучицький Іван Васильович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 329-332. – ISBN 966-02-3529-1
663523
  Григорьев А.Н. Лучник против атлета / А.Н. Григорьев. – М., 1971. – 140с.
663524
  Папіш І.Я. Лучно-степові чорноземи (типові) Львівської області: географія і регіональні особливості будови профілю // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 85-97. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
663525
  Яковлев А.М. Лучшае геологическая партия северо-западного территориального геологического управления / А.М. Яковлев. – Л., 1967. – 40с.
663526
  Бокова Т. Лучшая азбука для дома и детского сада / Татьяна Бокова ; художники : Ирина и Александр Чукавины. – Москва : АСТ; Астрель, 2007. – 64с. – ISBN 5-17-040892-7
663527
   Лучшая альтернатива перелетам // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 4 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
663528
  Грушман М. Лучшая на Украине школа ФЗО № 14 / М. Грушман. – М., 1948. – 48с.
663529
  Масленников И.Б. Лучшая половина жизни. / И.Б. Масленников. – М., 1975. – 128с.
663530
   Лучшая свинарка Ростовской области А.С. Литвинова : Краткий рекомендат. указатель лит-ры. – Ростов-на-Дону : Рост. гос. науч. б-ка, 1962. – 8 с. – (Равняясь на маяки ; Вып. 2)
663531
  Лу Э. Лучшая страна в мире : Роман / Э. Лу; Пер. с норвеж. И.Стребловой. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2002. – 320с. – (Bibliotheca. Stylorum). – ISBN 5-352-00240-3
663532
  Лу Э. Лучшая страна в мире : Роман / Пер. с норвежского И.Стребловой; Эрленд Лу. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 320с. – (Bibliotheca stylorum). – ISBN 5-352-00240-3
663533
  Берце В. Лучшая часть жизни : повести / В. Берце; пер. с латыш. С.Марковой. – Рига : Лиесма, 1986. – 395 с.
663534
  Салуцкий А.С. Лучшая часть нашей жизни / А.С. Салуцкий. – М, 1975. – 1436с.
663535
  Локтев А. Лучше больше да лучше. Как получить доступ к ведущим мировым научным изданиям // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 31 мая (№ 22). – С. 21


  Развитие современной российской науки невозможно без тесной интеграции с мировой наукой. Ключевым условием эффективного взаимодействия является обмен достигнутыми результатами посредством публикаций, подавляющее большинство которых собрано в научных ...
663536
  Чейз Дж.Х. Лучше бы я остался бедным : роман / Дж.Х. Чейз. – Харьков : Из-во Основа при Харьковском гос. ун-т, 1991. – 286 с.
663537
  Херман Б. Лучше Гарварда // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10 (988). – С. 43-46. – ISSN 0130-1640


  Как превратить идею российского Гарварда в реальность?
663538
  Федорченко Дмитрий Лучше гор могут быть только горы... // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 20-21 : фото. – ISSN 1998-8044
663539
  Попов Д.И. Лучше использовать резервы производства. / Д.И. Попов, В.В. Щепанский. – М, 1979. – 64с.
663540
  Ленин В.И. Лучше меньше, да лучше / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 26с.
663541
  Колесникова Н.А. Лучше начать сегодня. / Н.А. Колесникова, Ф П. Михалев, . – М., 1963. – 94с.
663542
  Абромайт Ларс Лучше ног могут быть только ... : медицина. Человек из будущего / Абромайт Ларс, Корнилак Эндрю // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 8 (161). – С. 60-65 : Фото. – ISSN 1029-5828
663543
  Усенко Наталия Лучше, дальше и быстрее : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 10-13 : Графіки. – ISSN 1998-8044
663544
   Лучшее в Италии : Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 108-109 : Фото
663545
  Годенко М.М. Лучшее имя / М.М. Годенко. – Москва, 1961. – 80с.
663546
  Глаттауэр Д. Лучшее средство от северного ветра = Gut gegen nordwind : [роман] / Даниэль Глаттауэр ; [пер. с нем. Р. Эйвадиса]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2010. – 330, [2] с. – Пер. с изд.: Gut gegen nordwind / Daniel Glattauer. Wien: Deuticke im Paul Zsolnay verlag, 2006. – ISBN 978-5-699-44726-8
663547
  Бочаров Г.Н. Лучшее, что человеку выпадает. / Г.Н. Бочаров. – М., 1981. – 310с.
663548
  Бочаров Г.Н. Лучшее, что человеку выпадает. / Г.Н. Бочаров. – М., 1982. – 310с.
663549
  Кондырев Л.Н. Лучшему другу / Л.Н. Кондырев. – М, 1950. – 80с.
663550
   Лучшие HR-решения : [сб. статей]. – Москва ; Санкт-Петербург : Вершина, 2007. – 268, [1] с. – (Экспертиза журнала "Кадровое дело"). – ISBN 5-9626-0126-2
663551
   Лучшие авиакомпании планеты : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 24-25 : Фото
663552
  Савельев Владимир Лучшие авиакомпании удостоены "Крыльев России" : тур-инфо // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 8-9
663553
   Лучшие автотранспортники и автопрокатчики : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 18-20 : Фото
663554
  Зеленский Святослав Лучшие альфа-самцы: ответственность, жертвы и женщины. Быть мужиком: 14 альфа-самцов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 60-66 : фото
663555
  Белянинов А. Лучшие годы / А. Белянинов. – Свердловск, 1952. – 104с.
663556
  Фоняков И.О. Лучшие годы / И.О. Фоняков. – Иркутск, 1982. – 176с.
663557
  Каштанов А.Л. Лучшие годы / А.Л. Каштанов. – Минск, 1988. – 367с.
663558
  Лисянский М.С. Лучшие годы мои / М.С. Лисянский. – Москва : Художественная литература, 1971. – 239с.
663559
   Лучшие горнолыжные курорты Европы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 62--75 : фото
663560
   Лучшие городские пляжи мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 58-63 : фото
663561
   Лучшие из лучших.. – М., 1962. – 166с.
663562
   Лучшие издания. – Москва, 1977. – 128 с.
663563
   Лучшие издания 1966-1967.. – М., 1970. – 168с.
663564
   Лучшие издания 1971 года.. – М., 1973. – 113с.
663565
   Лучшие издания 1972. – Москва, 1974. – 103с.
663566
   Лучшие издания 1973. – Москва, 1975. – 112 с.
663567
   Лучшие издания 1974. – Москва, 1975. – 84 с.
663568
   Лучшие издания СССР.. – М., 1971. – 63с.
663569
   Лучшие издания СССР.. – М., 1972. – 72с.
663570
   Лучшие издания.. – М., 1978. – 135с.
663571
   Лучшие изобретения века, которые заботятся о нас // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 80-81 : фото
663572
  Алямовская Г.В. Лучшие книги 1958 года / сост. и авт. текста Г.В. Алямовская, Р.А. Лебедева. – Москва : Искусство, 1961. – [ 58 c.]
663573
   Лучшие книги 1958 года.. – М., 1961. – 116с.
663574
   Лучшие книги 1959 года.. – М., 1962. – 116с.
663575
   Лучшие книги 1961 года.. – М., 1963. – 128с.
663576
   Лучшие книги 1962 года.. – М., 1964. – 104с.
663577
  Виролайнен Л.А. Лучшие книги зарубежных писателей / Л.А. Виролайнен. – Москва, 1971. – 167с.
663578
   Лучшие книги зарубежных писателей.. – Л., 1964. – 103с.
663579
   Лучшие книги.1965. – Москва, 1968. – 149 с.
663580
   Лучшие книни 1960 года.. – М., 1962. – 117с.
663581
   Лучшие конструкции 16-й выставки творчества радиолюбителей. – Москва, 1962. – 160 с.
663582
   Лучшие конструкции 24-й выставки творчества радиолюбителей. – Москва, 1973. – 192 с.
663583
   Лучшие конструкции 25-й выставки творчества радиолюбителей. – Москва, 1975. – 184 с.
663584
   Лучшие конструкции 26-й выставки творечества радиолюбителей. – Москва, 1975. – 237 с.
663585
   Лучшие конструкции 27-й выставки творчества радиолюбителей. – Москва, 1977. – 288 с.
663586
   Лучшие конструкции 29-й и 30-й выставок творчества радиолюбителей.. – Москва : ДОСААФ, 1984. – 62 с.
663587
   Лучшие методики воспитания : [руководство для родителей, бабушек и дедушек] / [сост. Лисицына И.С. ; гл. ред. С.С. Скляр]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 317, [3] с. – На обл. также указ. : Б. Спок, М. Монтессори, Г. Доман, Б. и Л. Никитины, М. Ибука, С. Лупан, Х. Джайнотт ; Вальдорфская педагогика. – Библиогр. с. 314. – ISBN 978-966-14-1074-8
663588
  Резник С. Лучшие не умирают. / С. Резник, С. Марасанов. – М., 1950. – 112с.
663589
   Лучшие новые районированные сорта плодовых и ягодных культур.. – М., 1967. – 24с.
663590
   Лучшие отели 2008 года с точки зрения туристической компании : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 20-24 : Фото
663591
   Лучшие отели Черного моря // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 72-79 : фото
663592
   Лучшие отели ЮВА. Отели, которые мы выбираем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 81-92 : фото
663593
   Лучшие пляжи Европы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 6 (183), июнь. – С. 57-83 : фото. – ISSN 1029-5828
663594
  Топорков С.С. Лучшие почтовые программы / Топорков С.С. – Москва : ДМК Пресс, 2006. – 592с. – ISBN 5-94074-058-8
663595
   Лучшие произведения советских зодчих 1979-1980 гг.. – Москва, 1983. – 256 с.
663596
   Лучшие произведения советских зодчих 1981-1982 гг.. – Москва, 1985. – 287 с.
663597
   Лучшие произведения советских зодчих 1983-1985 гг.. – Москва
1. – 1991. – 207 с.
663598
   Лучшие произведения советских зодчих 1983-1985 гг.. – Москва
2. – 1991. – 213 с.
663599
   Лучшие произведения советских зодчих, 1973-1974 гг.. – Москва, 1977. – 128 с.
663600
   Лучшие произведения советских зодчих, 1975-1976 гг.. – Москва, 1980. – 222 с.
663601
   Лучшие произведения советских зодчих, 1977-1978 гг.. – Москва, 1983. – 277 с.
663602
   Лучшие произведения советских зодчих.1970-1972 гг.. – Москва, 1975. – 120 с.
663603
  Леврон Ж. Лучшие произведения французских архитекторов прошлого / Ж. Леврон. – Москва, 1986. – 170 с.
663604
   Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации : Описание и руководство к использованию. – Петрозаводск : Петроком, 1992. – 318с. – ISBN 5-87338-003
663605
   Лучшие районированные сорта крупяных культур в РСФСР.. – М., 1962. – 58с.
663606
  Зощенко М. Лучшие рассказы [Електронний ресурс] : аудиоспектакль / М. Зощенко, А. Аверченко ; читают А. Котов, А. Меньшиков ; "Страдиз Аудиокнига", "РАО Говорящая книга" , "ИД "Равновесие", "Комфортное чтение". – Москва : Равновесие, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : проц.Pentium-II, пам. 256 МБ ОЗУ, дисков. CD/DVD-ROM, Windows 98/2000/XP, звук. карта, формат МР3.-Время звуч. 4 ч. 22 мин.- Заглавие с этикетки диска. – (Русская классика ; Слушайте и наслаждайтесь)


  М. М. Зощенко (1894 - 1958 ) : Рассказ о старом дураке Нервные люди Женитьба - не напасть, как после не пропасть Бочка Мелкий случай из личной жизни Сильное ...
663607
   Лучшие русские сказки. – Тула ; Москва : Родничок ; АСТ ; Астрель, 2007. – 48 с. : илл. – ISBN 978-5-89624-258-1
663608
   Лучшие сериалы 2000-х = Выбор американских критиков // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 2. – С. 137-145. – ISSN 0130-6405
663609
  Красножен М.Г. Лучшие сорта зерновых и масличных культур для Крыма / М.Г. Красножен. – Симферополь, 1954. – 132с.
663610
   Лучшие сорта зерновых культур.. – М., 1979. – 215с.
663611
  Минашкин В.И. Лучшие сорта огурцов для теплиц и парников / В.И. Минашкин. – М, 1961. – 8с.
663612
   Лучшие сорта огурцов и помидоров для закрытого грунта центральной зоны Союза ССР.. – М., 1964. – 16с.
663613
   Лучшие сорта плодово-ягодных культур и винограда.. – М., 1965. – 368с.
663614
  Усенко В.В. Лучшие сорта полевых култур для Кубани / В.В. Усенко. – Краснодар, 1954. – 176с.
663615
  Малышев П. Лучшие сорта полевых культур Донбасса. / П. Малышев, И. Иванова. – Сталино, 1953. – 75с.
663616
   Лучшие стахановцы предприятий Укрполиграфтреста и их методы работы.. – К., 1940. – 152с.
663617
   Лучшие стихи года: По мнению лит.критиков.. – М., 1991. – 238с.
663618
   Лучшие студенты посмотрят ноу-хау в Кельне // Сегодня. – Киев, 2017. – 13 ноября (№ 208). – С. 4


  "В столичном Национальном университете пищевых технологий стартовал всеукраинский конкурс "Пищевые технологии 2018", инициированный благотворительным фондом Бориса Колесникова. Конкурс рассчитан на студентов ведущих профильных вузов страны, которые ...
663619
   Лучшие традиции - детям.. – Саратов, 1978. – 88с.
663620
   Лучшие туристические агенства : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 10. – ISSN 1998-8044
663621
   Лучшие туристические агенства с точки зрения туроператоров : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 12-13 : Фото
663622
   Лучшие уголки Турции // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 72-73 : Фото
663623
   Лучшие умы человечества как средство платежа // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2012. – № 4 (943). – С. 64. – ISSN 0320-331Х


  Продолжение обзора денежных знаков, на которых изображены выдающиеся деятели науки и культуры. Начало: ТМ, №3 за 2012 г.). В данной статье рассказывается о денежных знаках периода Средневековья. Возглавляет спиок арабский ученый ибн Сина.
663624
   Лучшие фестивали Европы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 16-19 : фото
663625
   Лучшие.... – М., 1967. – 256с.
663626
  Долаберидзе М.М. Лучший в мире / М.М. Долаберидзе. – Тбилиси, 1962. – 15 с.
663627
  Смердов Игорь Лучший в мире Хакка-университет : Особенности национального образования // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 12. – ISSN 1727-4893
663628
   Лучший в мире.. – Тбилиси, 1961. – 16с.
663629
  Луковский И.В. Лучший домик в поселке / И.В. Луковский. – М., 1963. – 18с.
663630
  Куаммен Дэвид Лучший друг шимпанзе. Семейный альбом Гомбе / Куаммен Дэвид, Ша Ануп, Роджерс Фиона // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 78-91 : фото
663631
  Ежелев А.С. Лучший из грехов / А.С. Ежелев. – Москва, 1988. – 188с.
663632
  Майерова М. Лучший из миров / М. Майерова. – Москва, 1957. – 31 с.
663633
  Лапуста М.Г. Лучший контролер / М.Г. Лапуста. – М, 1989. – 154с.
663634
  Лапуста М.Г. Лучший контролер: Рассказы о хоз. расчете. / М.Г. Лапуста, В.В. Радаев. – Москва, 1989. – 175 с.
663635
  Осин Д.Д. Лучший месяц / Д.Д. Осин. – М, 1952. – 56с.
663636
   Лучший на Кавминводах : "За динамическое развитие компании" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 30-31
663637
  Лубнин Л.М. Лучший номер / Л.М. Лубнин. – Киров, 1952. – 36с.
663638
   Лучший овощевод Карелии И.А.Татти.. – Петрозаводск, 1960. – 8с.
663639
   Лучший опыт - в практику партийной работы.. – М., 1980. – 55с.
663640
  Иванский А.И. Лучший парашютист мира / А.И. Иванский. – М, 1955. – 56с.
663641
  Ширвиндт Б.Е. Лучший путь воспитать коммунаров. / Б.Е. Ширвиндт. – М., 1980. – 95с.
663642
   Лучший способ прилететь в Таиланд // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 10 : фото
663643
  Крюков Н.А. Лучший способ убоя птицы для международного рынка / Н.А. Крюков. – С.-Петербург, 1914. – 20 с.
663644
   Лучший учитель - творчество.. – М., 1966. – 227с.
663645
  Черняк С.Я. Лучь во тьме : повесть / С.Я. Черняк. – Москва, 1965. – 160 с.
663646
   Лушкін Олександр Єгорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 305-306 : фото
663647
  Леви Л. Лъжата / Л. Леви. – София, 1975. – 199с.
663648
  Немухин И.А. Лыжи - спорт сильных и смелых / И.А. Немухин. – М., 1953. – 40с.
663649
  Киселев Лыжи / Киселев. – М., 1943. – с.
663650
  Козловський Роман Лыжи 2012/13: на старт! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 50-54 : фото. – ISSN 1998-8044
663651
  Аксельрод С.Л. Лыжи в комплексе ГТО / С.Л. Аксельрод, Л.С. Хоменков. – М,-Л., 1950. – 48с.
663652
  Осокина Т.И. Лыжи и коньки - детям / Т.И. Осокина. – М., 1966. – 108с.
663653
  Франко Ж. Лыжи Франции / Ж. Франко, М. Мора. – М., 1966. – 237с.
663654
  Елин Н.Л. Лыжи, бабушка и я / Н.Л. Елин, В.Г. Кашаев. – Москва, 1981. – 20с.
663655
  Скалкин П. Лыжи. / П. Скалкин. – М., 1929. – 24с.
663656
  Харламов Н. Лыжная подготовка / Н. Харламов. – Москва, 1945. – 56с.
663657
  Самсонов М.Я. Лыжная подготовка / М.Я. Самсонов, В.М. Шапошник. – Москва, 1962. – 62с.
663658
   Лыжная подготовка.. – М.Л., 1942. – 40с.
663659
  Потахина И.В. Лыжная прогулка: стихи / И.В. Потахина. – Алма-Ата, 1977. – 64с.
663660
  Локтионов С.А. Лыжний спорт в программе физического воспитания учащихся средних специальных учебных заведений / С.А. Локтионов. – Алма-Ата, 1989. – 78с.
663661
   Лыжников манит Европа. И не только она : перспективы сезона // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 50-53 : Фото. – ISSN 1998-8044
663662
  Аникин Н.П. Лыжные гонки / Н.П. Аникин. – Москва, 1971. – 72с.
663663
  Сферин Б.А. Лыжные мази / Б.А. Сферин. – М., 1968. – 32с.
663664
  Сферин Б.А. Лыжные мази / Б.А. Сферин. – 4-е изд., доп. и перераб. – М., 1976. – 40с.
663665
  Аксельрод С.Л. Лыжные соревнования / С.Л. Аксельрод. – Москва, 1946. – 62с.
663666
  Аксельрод С.Л. Лыжные соревнования / С.Л. Аксельрод. – М.-Л., 1949. – 112с.
663667
  Чичкина Светлана Лыжный салон - 2006: горнолыжный рынок "белеет" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 46-47 : Фото
663668
  Чичкина Светлана Лыжный салон 2005: не только выставка, но и экстремальное шоу : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 50 : Фото
663669
   Лыжный сезон в Корее открыт // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 10 : Фото
663670
  Донской А.Я. Лыжный спорт / А.Я. Донской. – Москва, 1949. – 80с.
663671
  Аграновский М.А. Лыжный спорт / М.А. Аграновский. – Москва, 1952. – 62с.
663672
  Людсков П.Н. Лыжный спорт / П.Н. Людсков. – М., 1953. – 52с.
663673
  Ростовцев Д.Е. Лыжный спорт / Д.Е. Ростовцев. – Москва, 1954. – 96с.
663674
  Аграновский М.А. Лыжный спорт / М.А. Аграновский. – Москва, 1956. – 237с.
663675
  Аграновский М.А. Лыжный спорт / М.А. Аграновский, С.К. Фомин. – Москва, 1957. – 196с.
663676
  Березин Г.В. Лыжный спорт / Г.В. Березин, И.М. Бутин. – Москва, 1973. – 271с.
663677
  Масленников И.Б. Лыжный спорт / И.Б. Масленников, В.Е. Капланский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1988. – 111 с.
663678
  Аксельрод С.Л. Лыжный спорт в комплексе ГТО / С.Л. Аксельрод. – Москва, 1955. – 54с.
663679
  Литвинов С. Лыжный спорт в низовом коллективе физической культуры. / С. Литвинов. – Красноярск, 1952. – 72с.
663680
  Немухин А.Н. Лыжный спорт в СССР / А.Н. Немухин. – М., 1953. – 96с.
663681
  Серебряков В.А. Лыжный спорт в СССР. / В.А. Серебряков. – М, 1951. – 38с.
663682
  Серебряков В.А. Лыжный спорт в СССР. / В.А. Серебряков. – М, 1956. – 142с.
663683
  Решетень И.Н. Лыжный спорт в школе. / И.Н. Решетень, А.В. Романова. – Л., 1961. – 136с.
663684
  Прокопенко А.Г. Лыжный спорт в школе. / А.Г. Прокопенко. – Минск, 1989. – 80с.
663685
  Серебряков В.А. Лыжный спорт. / В.А. Серебряков. – М, 1951. – 56с.
663686
   Лыжный спорт.. – М., 1951. – 312с.
663687
   Лыжный спорт.. – М., 1952. – 56с.
663688
  Серебряков В.А. Лыжный спорт. / В.А. Серебряков. – М, 1952. – 128с.
663689
  Серебряков В.А. Лыжный спорт. / В.А. Серебряков. – 3-е изд. – М, 1953. – 94с.
663690
   Лыжный спорт.. – М., 1954. – 52с.
663691
   Лыжный спорт.. – М., 1954. – 100с.
663692
   Лыжный спорт.. – М., 1954. – 44с.
663693
   Лыжный спорт.. – М., 1954. – 532с.
663694
   Лыжный спорт.. – М., 1957. – 44с.
663695
   Лыжный спорт.. – М., 1967. – 200с.
663696
   Лыжный спорт.. – М., 1967. – 128с.
663697
   Лыжный спорт.. – М., 1971. – 135с.
663698
   Лыжный спорт.. – М.
1. – 1972. – 55с.
663699
   Лыжню! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 96-101
663700
  Бузулук О.Д. Лыжня / О.Д. Бузулук. – Донецк, 1965. – 51с.
663701
  Давыдов В.А. Лыжня ведет на полюс : записки полярного врача / В.А. Давыдов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 63 с.
663702
  Такало Х. Лыжня ведет на пьедестал / Х. Такало. – М., 1980. – 111с.
663703
  Малеинов А.А. Лыжня зовет / А.А. Малеинов. – М., 1974. – 102с.
663704
  Валиахметов А. Лыжня не тает. / А. Валиахметов. – Москва, 1968. – 96с.
663705
  Ваграмян В.А. Лыжня положена / В.А. Ваграмян. – Москва, 1959. – 193с.
663706
  Ваграмян В.А. Лыжня положена / В.А. Ваграмян. – Москва, 1959. – 193с.
663707
  Макарова Н.В. Лыжня среди сосен / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1967. – 61с.
663708
  Езерская Г.П. Лыжня через белое поле / Г.П. Езерская. – Тула, 1971. – 216с.
663709
  Смирнов В.В. Лыко - в строку! / В.В. Смирнов. – Ярославль, 1973. – 47с.
663710
  Воробьев Н.Я. Лыко в строку / Н.Я. Воробьев, В. Журавский. – Москва, 1952. – 63с.
663711
  Зверев А.В. Лыковцы и лыковские гости / А.В. Зверев. – Иркутск, 1980. – 352с.
663712
  Якушкин Т.Ф. Лысая гора. / Т.Ф. Якушкин. – Саранск, 1976. – 376с.
663713
  Ионеско Э. Лысая певица / Э. Ионеско. – М, 1990. – 220с.
663714
  Белянкин Д.С. Лысая сопка / Д.С. Белянкин. – Л., 1932. – 805-816с.
663715
  Файф Д. Лысенко прав / Д. Файф. – М, 1952. – 71с.
663716
  Иванов В.В. Лысина и солнце / В.В. Иванов. – Воронеж, 1963. – 58с.
663717
  Квітка-Основ"яненко Лысты до любезных землякив Грыцька Основьяненка [Листи до любезних земляків Грицька-Основ"яненка] // Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 2 : Малороссийские повести. – 24 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
663718
  Кошелев Александр Иванович Лысуха в Западной Сибири: (Экология, поведение и хоз. значение) / Кошелев Александр Иванович. – Новосибирск, 1984. – 175с.
663719
  Ажимуратов Х. Лысуха в низовьях Амударьи / Х. Ажимуратов. – Ташкент, 1990. – 88с.
663720
   Лысый пригорок. – М., 1965. – 31с.
663721
  Мирний П. Лыхый попутав [Лихий попутав] : Оповидання / Борыс Гpинченко // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 49 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
663722
  Добрынин Сергей Лэптопом по галактике // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 84-89 : фото
663723
  Лян С. Лю Ху-лань. / С. Лян. – М., 1958. – 110с.
663724
  Гаврош Олександр Люб"язнійший приятель = Смертельна трагікомедія у милому товаристві : п"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 79-109. – ISSN 0130-321Х
663725
  Федькович Ю. Люба - згуба. Три як рідні брати / Юрій Федькович. – Донецьк : Кредо, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-469-250-9
663726
  Калчев К. Люба / К. Калчев. – К., 1983. – 189с.
663727
  Титов Алексей Иванович Люба Косторова / Титов Алексей Иванович. – Петрозаводск : ГИЗ Карел.АССР, 1959. – 55с.
663728
   Люба мати. – К., 1969. – 96с.
663729
   Люба мати. – К., 1975. – 99с.
663730
  Мелешин С. Любава / С. Мелешин. – М, 1957. – 206с.
663731
  Ручьев Б.А. Любава / Б.А. Ручьев. – Москва, 1963. – 78с.
663732
  Ручьев Б.А. Любава / Б.А. Ручьев. – Москва, 1966. – 78с.
663733
  Ручьев Б.А. Любава / Б.А. Ручьев. – Москва, 1975. – 78с.
663734
  Шукшин В.М. Любавины / В.М. Шукшин. – М, 1965. – 339с.
663735
  Шукшин В.М. Любавины / В.М. Шукшин. – Барнаул, 1981. – 529с.
663736
  Шукшин В.М. Любавины / В.М. Шукшин. – М, 1988. – 446с.
663737
  Шукшин В.М. Любавины / В.М. Шукшин. – Кн.2. – Барнаул, 1988. – 382с.
663738
  Шукшин В.М. Любавины / В.М. Шукшин. – М, 1989. – 554с.
663739
  Измайлов А.Ф. Любань / А.Ф. Измайлов. – Ленинград, 1979. – 120с.
663740
  Хижняк В.М. Любар / В.М. Хижняк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 226 с.
663741
  Ярмошик І. Любарсько-Чуднівсько-Слободищенська битва 1660 року між польським та російським військом у дзеркалі польської історичної баталістики // Чуднівська кампанія 1660 року у дзеркалі польської історіографії : зб. наук. публікацій про моск.-польську війну середини ХVII ст. / Польське наук. т-во у Житомирі, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд., пер. з пол., вступ. ст. канд. іст. наук, доц. Іван Ярмошик ; [наук. ред. В.Й. Борисенко]. – Житомир : Євенок О.О., 2010. – С. 3-13. – ISBN 978-966-2534-01-6
663742
  Козловский М.И. Любаша / М.И. Козловский. – Воронеж, 1964. – 196с.
663743
  Матушкин В.С. Любаша. / В.С. Матушкин. – М., 1969. – 135с.
663744
  Матушкин В.С. Любаша: Повесть. / В.С. Матушкин. – М., 1971. – 319с.
663745
  Матушкин В.С. Любаша: Повесть. / В.С. Матушкин. – М., 1986. – 143с.
663746
  Кузьмин Л.И. Любашин денек / Л.И. Кузьмин. – М, 1979. – 50с.
663747
  Абу-Бакар Ахмедхан Любви бирюзовый цвет / Абу-Бакар Ахмедхан. – Москва, 1982. – 61 с.
663748
  Пирогова Т.А. Любви и боли непокой : стихи / Тимара Пирогова // Окно в личную жизнь : Рассказы / В.П. Пальцев. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1990. – С. 49-105. – ISBN 5-7415-0226-1
663749
  Граши А.Б. Любви моей планета : книга стихов и поэм / А.Б. Граши. – Москва : Воениздат, 1971. – 366 с.
663750
  Шатько Е.И. Любви не попрошу / Е.И. Шатько. – М., 1985. – 447с.
663751
  Гатов А.Б. Любви приметы / А.Б. Гатов. – Москва, 1968. – 134с.
663752
  Чупис И.Е. Любви себя открой: избранные переводы. / И.Е. Чупис. – Х., 1995. – 96с.
663753
  Цветаева М.И. Любви старинные туманы: стихотворения / М.И. Цветаева. – М, 1996. – 153с.
663754
  Радионов В. Любви таинственной обет : Стихи / В. Радионов. – Киев : ГСРЛМHМУ, 1998. – 71 с : портр. – ISBN 966-5220-46-2
663755
  Маківчук Ф.Ю. Любе й нелюбе : дружні усмішки, фейлетони, памфлети / Ф.Ю. Маківчук. – Київ : Дніпро, 1965. – 295 с.
663756
   Любек - Kiev : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 68-71 : Фото. – ISSN 1998-8044
663757
   Любек становится ближе! : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 82-83 : Фото. – ISSN 1998-8044
663758
  Парнікоза І.Ю. Любек, Гамбург і Бремен для українця // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 7/8 (96 )
663759
  Бортник С. Любен Караведов / С. Бортник. – М., 1950. – 9с.
663760
  Димитров М. Любен Каравелов / М. Димитров. – София, 1959. – 407с.
663761
  Воробьев Л. Любен Каравелов / Л. Воробьев. – Москва, 1963. – 280 с.
663762
  Воробьев Л.В. Любен Каравелов / Л.В. Воробьев. – Москва, 1980. – 590с.
663763
   Любен Каравелов : сборник по случай 150 години от рождението му. – София, 1990. – 352 с.
663764
  Державин Н.С. Любен Каравелов (1837-1879) / Н.С. Державин. – М., 1950. – 3-11с.
663765
  Христу В. Любен Каравелов за федерацията / В. Христу. – София : Народна култура, 1948. – 78 с.
663766
  Чернокожев Николай Любен Каравелов и българското възрожденско време / Чернокожев Николай. – София : ИК "Фенея", 1995. – 144с.
663767
  Охрименко О.Г. Любен Каравелов и Т.Г.Шевченко. : Автореф... Канд.филол.наук: / Охрименко О.Г.; М-во высш. образования СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 12л.
663768
  Унджиева Ц. Любен Каравелов. / Ц. Унджиева. – София, 1968. – 160с.
663769
  Воробьев Лев Валентинович Любен Каравелов. Мировоззрение и творчество : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Воробьев Лев Валентинович ; Акад. наук УССР. Отд-ние обществ. наук. – Москва, 1962. – 30 с. – Бібліогр.:с.29-30
663770
  Арнаудов М. Любен Каравелов: Живот, дело, єпоха. 1834-1879. / М. Арнаудов. – София, 1964. – 864с.
663771
  Босак М. Любесенький диктатор : Сучасна утопія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 58-96. – ISSN 0208-0710
663772
  Босак М. Любесенький диктатор // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 43-101. – ISSN 0208-0710
663773
  Арістов В.Ю. Любецька битва 1016 р. в ранньому літописанні (до дискусії навколо ідеї О.О.Шахматова) . // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 147-164. – ISSN 0130-5247
663774
  Кондратьєв І.В. Любецька сотня Чернігівського полку: до питання формування // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2014. – № 1. – С. 234-244. – ISSN 2409-2037
663775
  Кондратьєв І. Любецький замок і любецька околиця за часів Хмельниччини // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С. 29-36


  Про М.П. Василенка. - С. 34-36.
663776
  Котляр М.Ф. Любеч в історії давньоруської державності // Слов"яни і Русь: археологія та історія : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – С. 142-145. – ISBN 978-966-2608-12-0
663777
   Любеч та його округа в 1726 р. / підготовка до друку опису і передмова І. Ситого // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1995. – № 4. – С. 39-53


  Про М.П. Василенка. - С. 41.
663778
  Гончаров Володимир Любеч: історія як атракція // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 56-57 : фото. – ISSN 1998-8044
663779
   Любечская чудотворная икона Пресвятой Богородицы. – Киев, 1870. – 12 с. – Отд.отт. из : "Киевск.Епархиальные Ведомости", 1970
663780
  Данькевич К.Ф. Люби Батьківщину. / К.Ф. Данькевич. – К., 1977. – 7с.
663781
  Сэлкудяну П. Люби завтрашний день. / П. Сэлкудяну. – Бухарест, 1960. – 58с.
663782
   Люби и знай свою республику. – Саранск, 1966. – 44с.
663783
  Сухоруков Б.В. Люби книгу / Б.В. Сухоруков, Л.П. Линенко. – Х., 1960. – 59с.
663784
  Хоменко Н.К. Люби мене : роман / Н.К. Хоменко. – Київ : Молодь, 1963. – 290 с.
663785
  Хоменко Н.К. Люби мене : роман, повість / Надія Хоменко. – Київ : Дніпро, 1977. – 295 с.
663786
  Язвиков Л.П. Люби родную природу / Л.П. Язвиков. – Иваново, 1952. – 176с.
663787
   Люби свою землю. – Харьков : Прапор, 1986. – 192 с. : ил.
663788
  Соколов В.В. Люби! Вірші та поеми. / В.В. Соколов. – Донецьк, 1969. – 248с.
663789
   Люби, цени и знай великий русский язык. – Фрунзе, 1963. – 43с.
663790
  Мопассан Гі де Любий друг / Мопассан Гі де. – К., 1928. – 316с.
663791
  Мопассан Гі де Любий друг / Мопассан Гі де. – К.Харків, 1936. – 368с.
663792
  Мопассан Гі де Любий друг / Мопассан Гі де. – К., 1937. – 423с.
663793
  Мопассан Гі де Любий друг / Мопассан Гі де. – К., 1957. – 311с.
663794
  Мопассан Гі де Любий друг : Оповідання / Мопассан Гі де. – Львів : Вища школа, 1982. – 400с.
663795
  Мопасан Г. де Любий друг / Г. де Мопасан. – Київ : Основи, 1999. – 407с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-176-0
663796
  Мопассан Гі де Любий друг : Роман, новели / Гі де Мопассан; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з франц. – Харків : Фоліо, 2004. – 351с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2229-1
663797
  Мопассан Гі де Любий друг : роман / Гі де Мопассан ; пер. з фр. Валер"яна Підмогильного. – Київ : Знання, 2016. – 383, [1] с. – Сер. засн. 2013 р. – (Серія "Скарби"). – ISBN 978-617-07-0334-7
663798
  Лану А. Любий друг Мопассан : роман / Арман Лану. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 500 с.
663799
  Лану А. Любий друг Мопассан : роман / А. Лану. – Київ : Вища школа, 1982. – 487 с.
663800
  Баженов Г.В. Любил. Люблю. Буду любить / Г.В. Баженов. – М., 1989. – 317с.
663801
  Полонський Р.Ф. Любили хлопці дівчат. -- (Я залишаюсь) / Р.Ф. Полонський. – Київ, 1962. – 321с.
663802
  Петухов Ю.К. Любимая / Ю.К. Петухов. – Киров, 1958. – 96с.
663803
  Умарбеков У. Любимая : повесть / У. Умарбеков. – Ташкент : Изд. "Ташкент", 1964. – 165 с.
663804
  Фэйзер Джейн Любимая : Роман / Фэйзер Джейн; Пер.с англ. М.Н.Иванова. – Москва : АСТ, 1996. – 448с. – (Шарм). – ISBN 5-88196-927-8
663805
  Канаки В.Г. Любимая Арктика / В.Г. Канаки. – Л, 1974. – 127с.
663806
  Кротов Я. Любимая балерина вождя Ольга Лепешинская // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 9. – С. 43-55


  Советская российская балерина, балетный педагог. Народная артистка СССР (1951), лауреат четырёх Сталинских премий (1941, 1946, 1947, 1950). Член ВКП(б) с 1943 г.
663807
  Бондаренко К. Любимая женщина Осмомысла // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 46 (164). – С. 54-56, 58
663808
   Любимая игра-шахматы. – Москва, 1968. – 224 с.
663809
  Мартынов М. Любимая игра / М. Мартынов. – М, 1955. – 47с.
663810
  Кауров А.В. Любимая игра ребят. / А.В. Кауров. – Л., 1956. – 79с.
663811
  Шевцов В. Любимая книга : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 111-119. – ISSN 0027-8238
663812
  Штернгейм К. Любимая лошадь кайзера / К. Штернгейм. – Москва, 1923. – 86 с.
663813
  Гончаров Ю.Д. Любимая наша земля / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1952. – 196с.
663814
  Приеде Г.Р. Любимая Нормунда : пьеса-дневник в 3-х д. / Г.Р. Приеде; авториз. пер. с латыш. С.Цебаковского. – Москва : Искусство, 1959. – 86 с.
663815
  Шеремет В. Любимая река : Дунай, османы и Европа в XVI-XVIII веках: межцивилизационная контактная зона // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 75-79. – ISSN 0235-7089


  Дунай, османы и Европа в XVI-XVIII веках: межцивилизационная контактная зона.
663816
  Вигдорова Ф.А. Любимая улица / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1964. – 319с.
663817
  аль-Хамиси Абд Любимая! / аль-Хамиси Абд, ар-Рахман. – Москва, 1984. – 32с.
663818
  Катков Н.И. Любимая. / Н.И. Катков. – Пенза, 1959. – 60с.
663819
  Обухова Л.А. Любимец века : Гагарин: повесть, воспоминание / Л.А. Обухова. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 188с.
663820
  Обухова Л.А. Любимец века / Л.А. Обухова. – Л., 1977. – 176с.
663821
  Зоркий Андрей Любимец Паниковского : Дорожный блокнот. Кушать подано // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 122-125 : Фото. – ISSN 1813-4777
663822
  Федоров А.Г. Любимец полка / А.Г. Федоров. – М., 1981. – 80с.
663823
  Пасховер А. Любимец публики // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 24 (105), 8 июля 2016. – С. 56-59. – ISSN 2305-3364


  40-й президент США Рональд Рейган.
663824
  Поляков С. Любимец публики: пьеса / С. Поляков. – М,, 1981. – 108с.
663825
  Старченко В. Любимівка : повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 56-104.
663826
  Чирков А.Г. Любимій образ / А.Г. Чирков. – Л-=М, 1948. – 116с.
663827
   Любимо тебе, земле. – Ужгород, 1984. – 191с.
663828
  Сергеев В.А. Любимое дело / В.А. Сергеев. – Барнаул, 1976. – 208с.
663829
  Чирков Ю.Г. Любимое дитя электрохимии / Ю.Г. Чирков. – Москва : Знание, 1985. – 176 с.
663830
  Овсепян Мадлен Любимое место - комната сказок : формирование информационно-грамотной и духовно богатой личности // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 27-28. – ISSN 1727-4893


  Во все времена книга была и остаётся источником духовного богатства. Многие поколения воспитывались книгой, передавали любовь к ней своим потомкам. Детская библиотека играет важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения, развитии духовного мира ...
663831
  Фатнев Ю. Любимое. / Ю. Фатнев. – Алма-Ата, 1962. – 51с.
663832
  Рудницкий К.Л. Любимцы публики: о рус. и сов. актерах. / К.Л. Рудницкий. – Киев, 1990. – 367с.
663833
  Фельдман Й.А. Любимые блюда / Й.А. Фельдман. – К., 1987. – 256с.
663834
  Джавахадзе В.Р. Любимые ветры / В.Р. Джавахадзе. – Москва, 1970. – 95 с.
663835
  Тотров Р.Х. Любимые дети / Р.Х. Тотров. – М, 1980. – 209с.
663836
  Тотров Р.Х. Любимые дети / Р.Х. Тотров. – М, 1980. – 209с.
663837
  Пляцковский М.С. Любимые женщины: Стихи и песни. / М.С. Пляцковский. – М., 1987. – 30с.
663838
  Бестужева-Лада Любимые жертвы // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 8. – С. 130-141


  Ставлення Івана Грозного до жінок.
663839
  Донцова Д. Любимые забавы папы Карло : роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-09184-Х
663840
  Морозова Н.П. Любимые книги / Н.П. Морозова. – М., 1989. – 221с.
663841
   Любимые краски Петра Кончаловского // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 8. – С. 23-29
663842
  Луконин М.К. Любимые люди / М.К. Луконин. – М., 1971. – 71с.
663843
  Храмов Е.Л. Любимые люди. / Е.Л. Храмов. – М., 1968. – 96с.
663844
  Зарин А.Е. Любимые местопребывания русских государей / А.Е. Зарин. – Москва : Русское слово, 2007. – 240 с. : илл. – (Путешествие в историю...). – ISBN 978-5-94853-830-3
663845
  Куклачев Ю.Д. Любимые мои кошки / Ю.Д. Куклачев. – Киев : Час, 1992. – 122 с.
663846
  Караковский В.А. Любимые мои ученики / В.А. Караковский. – М., 1987. – 80с.
663847
   Любимые песни. – Саратов, 1950. – 248с.
663848
   Любимые песни. – Чита, 1951. – 176 с.
663849
   Любимые песни. – Пермь, 1959. – 381с.
663850
   Любимые песни. – Ленинград, 1977. – 39 с.
663851
  Завадская Н.П. Любимые песни военных лет. / Н.П. Завадская. – М., 1987. – 119с.
663852
  Прытков В.А. Любимые русские художники / В.А. Прытков. – М., 1963. – 301с.
663853
  Джанысбаева Г. Любимые спектакли. / Г. Джанысбаева, И. Рыбакова. – Алма-Ата, 1956. – 100с.
663854
  Анфиногенов А.З. Любимые сыновья / А.З. Анфиногенов. – Москва, 1978. – 85с.
663855
  Кожевников В.М. Любимые товарищи / В.М. Кожевников. – М., 1943. – 224с.
663856
  Кожевников В.М. Любимые товарищи / В.М. Кожевников. – М., 1959. – 659с.
663857
  Кравченко Ф.Т. Любимый город / Ф.Т. Кравченко. – М., 1949. – 219с.
663858
   Любимый город. – Москва, 1968. – 532 с.
663859
  Гордеев Н.В. Любимый город / Н.В. Гордеев. – Л, 1991. – 160с.
663860
  Пришвин М.М. Любимый край / М.М. Пришвин. – Ярославль, 1949. – 272с.
663861
  Астафьев Е. Любимый край / Е. Астафьев. – Красноярск, 1950. – 65с.
663862
  Калинина Н.А. Любимый месяц март / Н.А. Калинина. – М : Советский писатель, 1988. – 368 с.
663863
  Ермаков В. Любимый пасынок удачи // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2005. – № 10. – С. 2-26. – ISSN 0132-2036
663864
  Воробьев В.Ф. Любимый писатель Ленина / В.Ф. Воробьев. – Львов : Львовский университет, 1960. – 30с.
663865
   Любимый писатель советской молодёжи Н.А. Островский. – Ростов -на-Дону, 1955. – 16 с.
663866
  Истомин И.Г. Любимый Север : стихи / И.Г. Истомин; пер. с ненец. В.Измайловского. – Тюмень, 1957. – 20 с.
663867
   Любимый Серго. – Орджоникидзе, 1937. – 96с.
663868
   Любимый товарищ. – Москва, 1959. – 483 с.
663869
  Ершов Александр Любимый хозяин. Собачий взгляд // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 164-169 : фото
663870
  Чернов Ю.М. Любимый цвет - красный : Повесть о Викторе Ногине / Ю.М. Чернов. – Москва : Политиздат, 1970. – 366с. – (Пламенные революционеры)
663871
  Скребов Н.М. Любимый цвет / Н.М. Скребов. – Ростов-на-Дону, 1961. – 64с.
663872
  Сидоров В.С. Любимый цвет / В.С. Сидоров. – М, 1982. – 95с.
663873
  Халил Зейнал Любимый цвет. / Халил Зейнал. – М., 1971. – 120с.
663874
   Любимый цирк. – Москва, 1974. – 351с.
663875
  Кривда Г.Ф. Любисток : лірика / Г.Ф. Кривда. – Київ, 1956. – 94 с.
663876
   Любисток : Література, мистецтво, літературознавство. – Торонто, 1977. – ISSN 0382-4667
663877
  Кривда Г.Ф. Любисток : лірика / Г.Ф. Кривда. – Київ : Дніпро, 1983. – 158 с.
663878
  Павленко М.Г. Любисток. Лірика. / М.Г. Павленко. – К., 1967. – 71с.
663879
  Топоров В.В. Любит - не любит / В.В. Топоров. – Л, 1969. – 43с.
663880
  Гумеров М. Любит - не любит... / М. Гумеров. – Алма-Ата, 1971. – 119с.
663881
  Пестушко Валерий Любит - не любит... : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 34
663882
  Чивилихин В.А. Любит ли она тебя? / В.А. Чивилихин. – Москва : Советская Россия, 1968. – 317с.
663883
  Попов В.С. Любит, не любит... / В.С. Попов. – М, 1991. – 62с.
663884
  Зорина Светлана Любит? Не любит? : Роман // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 2. – С. 28-104. – ISSN 0131-8136
663885
  Линчевский Э.Э. Любит?.. Не любит?.. / Э.Э. Линчевский. – Л., 1982. – 62с.
663886
  Васильченко Г. Любите звезды / Г. Васильченко. – Алма-Ата, 1975. – 39с.
663887
   Любите и охраняйте природу Киргизии. – Фрунзе, 1964. – 123с.
663888
   Любите и охраняйте природу Киргизии. – Фрунзе
5. – 1968. – 20с.
663889
  Соколов Н.Л. Любите и охраняйте птиц / Н.Л. Соколов. – М., 1968. – 80с.
663890
  Воронин Н.Н. Любите и сохраняйте памятники древнерусского искусства / Н.Н. Воронин. – Москва, 1960. – 46с.
663891
  Карменян Г.С. Любите книгу -- источник знаний / Г.С. Карменян. – Пенза, 1960. – 64 с.
663892
  Рясенцев Б.К. Любите ли вы / Б.К. Рясенцев. – Новосибирск, 1969. – 304 с.
663893
  Санитас Ж. Любите ли вы Вагнера? / Ж. Санитас. – Ленинград, 1967. – 125с.
663894
  Левшина И.С. Любите ли вы кино? / И.С. Левшина. – М, 1978. – 254с.
663895
  Браже Тереза Георгиевна Любите ли вы массовую литературу? : О результатах одного опроса // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 15-17. – ISSN 1727-4893


  Термин "массовая литература" (ранее ее называли популярная, доступная, низкая, бульварная, срединная) уже достаточно укрепился, однако есть ли четкие критерии, позволяющие причислить к ней то или иное произведение?
663896
  Браже Тереза Георгиевна Любите ли вы массовую литературу? : О результатах одного опроса // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 15-17. – ISSN 1727-4893


  Термин "массовая литература" (ранее ее называли популярная, доступная, низкая, бульварная, срединная) уже достаточно укрепился, однако есть ли четкие критерии, позволяющие причислить к ней то или иное произведение?
663897
   Любите ли вы путешествовать? // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 56 : фото
663898
  Крымова Н.А. Любите ли вы театр? / Н.А. Крымова. – М, 1987. – 206с.
663899
  Щеглов М.А. Любите людей / М.А. Щеглов. – Москва, 1987. – 512с.
663900
  Попова Т.В. Любите музыку / Т.В. Попова. – М., 1959. – 24с.
663901
  Адалис А.Е. Любите поэзию / А.Е. Адалис. – Москва, 1961. – 112с.
663902
  Жаравин Максим Любите птиц добровольно // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
663903
  Туликов С.С. Любите Россию / С.С. Туликов. – Москва, 1973. – 128с.
663904
  Моисеева Надежда Любители острых ощущений : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 142-150 : Фото
663905
  Сергачев Владимир Любители похолоднее // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 6 : фото
663906
  Домрин Н.А. Любителю видеотехники / Н.А. Домрин. – Москва, 1992. – 64 с.
663907
  Новоженов Ю.М. Любителям кулинарного искусства / Ю.М. Новоженов. – Москва, 1989. – 350с.
663908
  Добрынина Е.А. Любителям музыки посвящается / Е.А. Добрынина. – М, 1980. – 272с.
663909
  Михайлов А.М. Любителям рисования. / А.М. Михайлов. – М., 1963. – 86с.
663910
  Воронцов Д.Д. Любителям российской словесности / Д.Д. Воронцов, А.П. Маслов. – Ленинград, 1991. – 183с.
663911
  Ширали В. Любитель / В. Ширали. – Л., 1989. – 143с.
663912
  Саговский М.Н. Любитель бабочек : Справочная книга о бабочках Европейской России, с кратким руковолством к их ловле, воспитанию и составлению коллекций: С 164 рис. и 4 табл. / М.Н. Саговский. – Петроград : Тип. Меркушева, 1914. – 204с. – Отд. оттиск из журнала "Любитель природы" за 1912-1914 гг.
663913
  Гуськов С.И. Любитель или профессионал? / С.И. Гуськов. – М., 1987. – 96с.
663914
  Нараян Р.К. Любитель поговорить / Р.К. Нараян. – Москва : Известия, 1990. – 192с.
663915
   Любитель природы. – Ярославль, 1971. – 143с.
663916
   Любитель природы. – Ярославль, 1971. – 190с.
663917
   Любитель природы. – Ярославль, 1974. – 183 с.
663918
   Любитель природы. – Ярославль, 1977. – 191с.
663919
   Любитель природы. – Ярославль, 1979. – 255с.
663920
  Филипс Д. Любитель шампанского. Дом на горе. Убереги ее от злого глаза : романы / Джадсон Филипс ; [пер. с англ. В. Вебера]. – Минск : Ураджай, 1992. – 349, [3] с. : ил. – На обложке заглавие первого произведения. – (Авантюра. Приключения. Криминал). – ISBN 5-7860-0727-8
663921
  Сикорук Л.Л. Любительская астрофотография / Л.Л. Сикорук, М.Р. Шпольский. – Москва : Наука, 1986. – 207 с.
663922
  Дубчак И. Любительская веб-трансляция соревнований - новый жанр спортивного дискурса // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 63-66. – (Бібліотека Інституту філології)
663923
  Матвеенко А.С. Любительская звукозапись / А.С. Матвеенко. – Москва, 1959. – 183 с.
663924
  Иванов В.М. Любительская звукозапись / В.М. Иванов. – Вып.4. – Москва, 1959. – 32 с.
663925
  Козюренко Ю.И. Любительская звукозапись / Ю.И. Козюренко. – Москва, 1985. – 136 с.
663926
  Медведев В.Ю. Любительская киноаппаратура / В.Ю. Медведев. – М, 1974. – 24с.
663927
   Любительская киносъёмочная камера "Кама". – Москва : Станкоммпорт, 1960. – 6 с.
663928
  Степанов Б.Г. Любительская радиосвязь на КВ / Б.Г. Степанов, Я.С. Лаповок, Г.Б. Ляпин. – Москва : Радио и связь, 1991. – 120 с.
663929
  Плонский А.Ф. Любительская радиосвязь на метровых волнах / А.Ф. Плонский. – М.-Л., 1953. – 88с.
663930
  Жутяев С.Г. Любительская УКВ радиостанция / С.Г. Жутяев. – Москва, 1981. – 64 с.
663931
  Дитлов А.С. Любительская фотография / А.С. Дитлов. – Минск, 1979. – 223с.
663932
  Кошелев Анатолий Сергеевич Любительская фотокиноаппаратура / Кошелев Анатолий Сергеевич. – М., 1976. – 192с.
663933
  Беньковский З. Любительские антенны коротких и ультракоротких волн. Теория и практика / З. Беньковский, Э. Липинский. – Москва, 1983. – 480 с.
663934
  Всехсвятский С.К. Любительские и школьные наблюдения. / С.К. Всехсвятский. – с.
663935
  Дроздов В.В. Любительские КВ трансиверы / В.В. Дроздов. – Москва, 1988. – 176 с.
663936
  Вингрис Л.Т. Любительские конструкции многоголосных электромузыкальных инструментов / Л.Т. Вингрис, Ю.А. Скрин. – Москва, 1961. – 72 с.
663937
  Самодуров Д.В. Любительские магнитофоны / Д.В. Самодуров. – Москва : Энергия, 1970. – 65 с.
663938
  Шумейкер Ч. Любительские схемы контроля и сигнализации на ИС / Ч. Шумейкер. – Москва : Мир, 1989. – 182 с.
663939
  Овечкин М.А. Любительские телевизионные игры / М.А. Овечкин. – Москва, 1985. – 65 с.
663940
   Любительские телевизоры. – Москва, 1958. – 96 с.
663941
  Демьянов В В. Любительские телевизоры на транзисторах / В В. Демьянов, . – М., 1974. – 89с.
663942
   Любительские телескопы. – Москва : Наука, 1975. – 119 с.
663943
  Гумеля Е.Б. Любительские транзисторные приемники / Е.Б. Гумеля. – Москва, 1980. – 80 с.
663944
  Горбатый В.И. Любительские УКВ радиокомплексы / В.И. Горбатый. – Москва, 1984. – 72 с.
663945
  Горбатый В.И. Любительские УКВ радиостанции на транзисторах / В.И. Горбатый. – Москва, 1978. – 79 с.
663946
  Хлупнов А.И. Любительские усилители низкой частоты / А.И. Хлупнов. – М, 1976. – 81с.
663947
  Черкунов В.К. Любительский высококачественный проигрыватель. / В.К. Черкунов. – М., 1974. – 65с.
663948
  Глузман И.А. Любительский генератор стандартных сигналов / И.А. Глузман. – Москва : Энергия, 1969. – 46 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 690)
663949
  Кудряшов Н.Н. Любительский кинофильм / Н.Н. Кудряшов, А.Н. Кудряшов. – М., 1974. – 336с.
663950
  Булышкин Д.Я. Любительский кинофильм: от замысла до экрана. / Д.Я. Булышкин. – М., 1990. – 270,1с.
663951
   Любительский клуб коллекционеров. – Москва, 1989. – 25 с.
663952
  Егоров В.А. Любительский кратковременный передатчик / В.А. Егоров. – М, 1949. – 112с.
663953
  Акментыньш А.Я. Любительский куметр / А.Я. Акментыньш. – Москва, 1970. – 40 с.
663954
  Ницканский С.Г. Любительский лов рыбы в водоемах. / С.Г. Ницканский. – Кишинев, 1963. – 95с.
663955
  Безруков А.В. Любительский связной приемник / А.В. Безруков. – Москва, 1983. – 40 с.
663956
  Сутягин В.Я. Любительский телевизор / В.Я. Сутягин. – М.-Л., 1951. – 72с.
663957
  Акулиничев И.Т. Любительский телевизор / И.Т. Акулиничев. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1958. – 48с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып.298)
663958
  Акулиничев И.Т. Любительский телевизор / И.Т. Акулиничев. – 2-е. – Москва-Ленинград, 1962. – 56 с.
663959
  Маркин М.И. Любительское виноградарство / М.И. Маркин. – М., 1990. – 172с.
663960
  Кривчанский И.Е. Любительское пчеловодство. / И.Е. Кривчанский, В.Н. Идричану. – Кишинев, 1987. – 296с.
663961
  Куркин Б.М. Любительское рыболовство. / Б.М. Куркин, А.Я. Щербуха. – К., 1977. – 239с.
663962
   Любительское садоводство. – Симферополь : Таврія, 1984. – 174 с.
663963
   Любительское телескопостроение. – Москва : Наука
Вып. 1. – 1964. – 111 с.
663964
   Любительское телескопостроение. – Москва : Наука
Вып. 2. – 1966. – 99 с.
663965
  Панфілов М.Д. Любительський звукозапис і кіно / М.Д. Панфілов. – Київ : Державне видавництво технічної літератури УРСР, 1963. – 180 с.
663966
  Карлаш В.Л. Любительські стереоконструкції / В.Л. Карлаш. – Київ : Техніка, 1976. – 152 с.
663967
  Смоляк Б. Любити Вінграновського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 3 листопада (№ 22). – С. 5
663968
  Портнова Т.В. Любити і навчати: селянство в уявленнях української інтелігенції другої половини XIX століття / Тетяна Портнова. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. – 238, [1] с. – Покажч. імен: с. 228-232. – Бібліогр.: с. 195-227 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-659-1
663969
   Любити істину // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 176-179. – ISBN 966-505-054-0
663970
  Іванченко Р.П. Любити не просто / Р.П. Іванченко. – Київ, 1976. – 199с.
663971
  Дроздовський Д. Любити, вчитися...і жити // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9-10 червня (№ 97/98 ). – С. 31


  "Старшокласниця. Першокурсниця" Анастасії Левкової - роман-історія, почасти автобіографічна, почасти "могилянська".
663972
  Мордовський М.М. Любитівський човен - унікальна пам"ятка судноплавства / М.М. Мордовський, Г.І. Шаповалов // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 4. – С. 97-100. – ISSN 0235-3490
663973
  Волчик А. Любить Lalique // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 6. – С. 126-128.
663974
  Павлова Елена Любить дракона : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 68-73 : Фото
663975
  Варламова И.Г. Любить и верить / И.Г. Варламова. – Москва, 1959. – 363с.
663976
  Бутромеев В.П. Любить и верить / В.П. Бутромеев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 270с.
663977
  Варламова И.Г. Любить и верить. - Ищу тебя / И.Г. Варламова. – Москва, 1966. – 632с.
663978
  Старшинов Н.К. Любить и жить / Н.К. Старшинов. – М, 1986. – 109с.
663979
  Березко Г.С. Любить и не любить / Г.С. Березко. – М, 1964. – 291с.
663980
  Каратаев М. Любить и утверждать прекрасное / М. Каратаев. – Алма-Ата, 1960. – 69с.
663981
  Іванченко Р.П. Любить не просто / Р.П. Іванченко. – М, 1981. – 327с.
663982
  Иванченко Р.П. Любить не просто : Повести. Рассказы / Р.П. Иванченко. – Москва : Советский писатель, 1981. – 328с.
663983
  Родина Е.Л. Любить по-русски: национальные традиции концепта "любовь" в лирике С.А. Есенина // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 294-310. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
663984
  Зубехин П.Т. Любить Родину - служить народу / П.Т. Зубехин. – Ленинград, 1964. – 88с.
663985
  Скворцов Д. Любить Родину, а не ее болезни // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 13-19 квітня (№ 15)


  Публикации Александра Каревина всегда вызывают живое обсуждение как на сайте "2000", так и "заочное" - в редакционной почте. А последняя дискуссия Александра Семеновича с сочинителями университетского учебника "История украинского права" породила бурю ...
663986
  Герасимов С.А. Любить человека / С.А. Герасимов. – М., 1973. – 151с.
663987
  Кузнецов А.П. Любить человека / А.П. Кузнецов. – Сыктывкар, 1977. – 191с.
663988
  Герасимов С.А. Любить человека: Культура и нравств.-эстет. воспитание молодежи / С.А. Герасимов. – М., 1985. – 382с.
663989
  Кароль И.Л. Любить читателя! / И.Л. Кароль, А.А. Киселёв // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2013. – Т. 83, № 11, ноябрь. – С. 1033-1037. – ISSN 0869-5873


  Качество и количество научных публикаций российских ученых в рецензируемых журналах, учитываемых при составлении международного индекса цитирования.
663990
  Шелыганова В.Г. Любить? Любить! Любить!!! : поэзия и проза. – Одесса : Астропринт, 2014. – 533, [3] с. : ил. – Произведения укр., рос. - На обл. авт. не указ. – ISBN 978-966-190-842-9
663991
   Любич Іван Йосипович - 80! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 160. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилось 80 років з дня народження Любича Івана Йосиповича - українського фізико-географа, кандидата географічних наук, доцента Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
663992
   Любич Іван Йосипович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 66-67
663993
   Любич Іван Йосипович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 132-133 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
663994
   Любич Іван Йосипович (1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 74. – ISBN 966-95774-3-5
663995
   Любичу Івану Йосиповичу - 75 ! / Клектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 62. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Любич Іван Йосипович - український фізико-географ, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
663996
  Рубан В. Любиш - не любиш : проза: роман / закінчення. Початок у № 240/241, 2011 // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 76-191
663997
  Алексеев В. Любишь кататься / В. Алексеев. – Ленинград, 1971. – 32с.
663998
  Таль В. Любі бродяги / В. Таль. – Одеса, 1927. – 352с.
663999
  Кудрявцева В.М. Любі мої / В.М. Кудрявцева. – К, 1977. – 45с.
664000
  Огієнко І. Любімо свою українську православну церкву // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 485-504. – ISBN 966-95452-8-4
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,