Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
663001
  Наєнко М. "Корифеи украинской сцены" у виконанні видавництва "Вік" // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 224-231. – ISBN 978-966-439-809-8


  У 1901 р. київська друкарня Петра Барського опублікувала безіменну книжку "Корифеи украинской сцены", від часу з"яви якої згадане означення й стало вживатися як найточніша характеристика фундаторів нового професійного українського театру.
663002
  Горобець Марися "Корнелія" вінець якості : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 84-87 : Іл.
663003
  Маркандэй "Коробочка с синдуром", и другие рассказы / Маркандэй. – Москва, 1961. – 99 с.
663004
  Полевщикова Е.В. "Королевский альманах" в книжном собрании М.С. Воронцова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 187-209. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
663005
  Трубникова А.Я. "Короли" снимают табель / А.Я. Трубникова. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 160 с.
663006
  Смирнов І.Г. "Королівські міста" Словацької Республіки // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 60-63 : фото. – Бібліогр.: 12 назв
663007
  Семеняка О.О. "Король-воїн" Юліуса Еволи як маркер парадигмальної відмінності революційного консерватизму від інтегрального традиціоналізму // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 76-81. – ISSN 1996-5931
663008
  Балашов Н.И. "Король Лир" Шекспира глазами автора "Неистового Роланда" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 45-56. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 6). – ISSN 0321-1711
663009
  Гавришко М. "Король хоче відпочити бодай день. Але боїться гніву Бісмарка" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 12 (265), 26 березня 2015. – С. 47-50


  1 квітня 1815 року народився перший рейхсканцлер Німеччини.
663010
  Чачин В.М. "Король" с Арбата / В.М. Чачин. – М.
1. – 1966. – 206с.
663011
  Чачин В.М. "Король" с Арбата. / В.М. Чачин. – Москва
2. – 1968. – 182с.
663012
  Чачин В.М. "Король" с Арбата. / В.М. Чачин. – Москва, 1972. – 479с.
663013
  Голобородько Я. "Корона" Ігоря Нижника
663014
  Голобородько Ярослав "Корона" Ігоря Нижника
663015
   "Коронація слова - 2015". Умови участі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 42). – С. 11


  Засновники Тетяна та Юрій Логуші запрошують надсилати рукописи на Міжнародний літературний конкурс "Коронація слова".
663016
   "Коронація слова" - 2007
663017
   "Коронація слова". MANDRY знову відзначили Максима Кідрука! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 14 : фото
663018
  Сірук М. "Коротка зупинка для життя" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 жовтня (№ 184). – С. 9


  Як у Туреччині поліція та директорат автомагістралей піклуються про безпеку руху.
663019
  Солдатенко В. "Коротке інтермецо" гетьмана Павла Скоропадського (до питання про політико-правову оцінку та історичну долю Української Держави 1918 р.) : (частина третя) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 164-175. – ISSN 2306-9082
663020
  Солдатенко В. "Коротке інтермецо" гетьмана Павла Скоропадського (до питання про політико-правову оцінку та історичну долю Української Держави 1918 р.) (частина перша) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 166-183. – ISSN 2306-9082
663021
  Шекспир Уильям [Кориолан] : трагедия / пер. [в стихах] А.В. Дружинина. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А.Е. Ландау, 1874. – [4], 233 с. – (Европейские классики в русском переводе : (с примеч. и биографиями) : для учащихся / под ред. Петра Вейнберга ; Вып. 2)
663022
   [Коротка біографічна довідка про Б.М. Гончара] // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 6 : Історичний факультет. Центр українознавства. – С. 43 : Фото
663023
  Палій О. [Короткий курс історії України] / [Палій Олександр ; пер. з укр.: В. Старк, М. Нестеренко, І. Селезньова]. – Київ : Самміт-книга, 2018. – 460, [1] с. : іл. – Кн. китайською мовою, бібліогр. опис здійснено за вип. даними. – ISBN 978-617-7672-92-9
663024
   Корея : история ее, политическое устройство, экономическое положение, торговля и промышленность. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1904. – 64 с. – Издание редакции Нового Журнала Иностранной Литературы (Ф.И. Булгакова)
663025
  Зайчиков В.Т. Корея / В.Т. Зайчиков. – Москва, 1947. – 228с.
663026
  Зайчиков В.Т. Корея / В.Т. Зайчиков. – Москва, 1951. – 480с.
663027
  Зорин Виталий Корея = Один день на Жу-Жу : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 52-56 : Іл.
663028
   Корея : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 34-35 : Фото
663029
   Корея борется. Повести, рассказы, очерки.. – М., 1952. – 156с.
663030
   Корея бореться.. – К., 1953. – 232с.
663031
  Тягай Г.Д. Корея в 1893-1896 гг. (Крестьянское восстание и борьба корейского народа против японских милитаристов и их американских пособников) : Автореф... кандид. историч.наук: / Тягай Г.Д.; Академия наук СССР. Институт востоковедения. – Москва, 1951. – 23 с.
663032
  Кожин А.И. Корея в дни войны / А.И. Кожин. – М., 1952. – 223с.
663033
  Ковальчук Ю.А. Корея в європейській літературі подорожей XVI ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 380-389


  У статті аналізується процес формування образу Кореї, представленого в європейській літературі відповідного періоду. В статье анализируется процесс формирования образа Кореи, представленного в европейской литературе соответствующего периода. The ...
663034
  Воронцов В.Б. Корея в планах США в годы второй мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: / Воронцов В.Б.; Акад. наук СССР. Ин-т народов Азии. – М., 1961. – 15л.
663035
  Ванин Ю.В. Корея и Гаагская мирная конференция 1907 г. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 45-56. – ISSN 0869-1908
663036
  Воронкова И.Е. Корея и русско-японские отношения в начале XX в. // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 54-58. – ISSN 0321-5075
663037
  Бердышев Г.Д. Корея и социализм / Г.Д. Бердышев. – К, 1997. – 111с.
663038
  Хохлов Н.П. Корея наших дней. / Н.П. Хохлов. – Москва, 1956. – 224с.
663039
  Бутин Ю.М. Корея от Чосона к Трём Государствам / Ю.М. Бутин. – Новосибирск, 1984. – 255с.
663040
  Князева Елена Корея. Искать в капусте / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 10 (2925). – С. 50-52 : фото
663041
   Корея. История и экономика.. – М., 1958. – 236с.
663042
   Корея. Краткие сведения.. – Пхеньян, 1959. – 176с.
663043
  Скирюк Дмитрий Корея. По взмаху палочки // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 106-109 : фото
663044
  Пак А.В. Корея: 70 лет после освобождения // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 160-165. – ISSN 0869-1908


  Представлен подробный обзор XIX научной конференции "Корея: 70 лет после освобождения", которая прошла 26-27 марта 2015 года в Институте Дальнего Востока РАН.
663045
   Корея: грязьові гірки, грязьові маски та грязьові бої // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 32-33
663046
  Пан Хван Чжу Корея: Крат. свед. / Пан Хван Чжу. – Пхеньян, 1987. – 390с.
663047
  Пан Хван Чжу Корея: Крат. свед. / Пан Хван Чжу. – Пхеньян, 1987. – 389с.
663048
  Панкина И.Ю. Корея: на пороге перемен // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 137-140. – ISSN 0869-1908
663049
   Корея: Север и Юг.. – М., 1965. – 264с.
663050
  Борейко Татьяна Корея: туризм поможет воссоединению : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 43 : Фото
663051
   Коржанський Микола Йосипович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 284-286. – ISBN 978-617-573-038-6
663052
  Бердишев Г.Д. Коржинський Сергій Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 491-492. – ISBN 978-966-02-7304-7
663053
  Вижва С.А. Коржнев Михайло Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 492. – ISBN 978-966-02-7304-7
663054
  Паустовский К.Г. Корзина с еловыми шишками / К.Г. Паустовский. – Калининград, 1973. – 80 с.
663055
  Алиева Ф.Г. Корзина спелой вишни : роман / Фазу Алиева ; пер. с авар. Л. Румарчук. – Москва : Современник, 1975. – 270 с. – (Новинки "Современника")
663056
  Алиева Ф.Г. Корзина спелой вишни : роман / Фазу Алиева ; пер. с авар. Л. Румарчук. – Москва : Известия, 1983. – 622 с. : ил. – (Библиотека "Дружби народов")
663057
  Петров Б.М. Корзина цветов / Б.М. Петров. – Куйбышев, 1966. – 61с.
663058
  Скарга М. Коригування відмінностей у соціально-економічному розвитку територій / М. Скарга, Б. Шелегеда, Р. Баєвська // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 77-87. – ISSN 0131-775Х
663059
  Анісімова О.Ю. Коригування зовнішніх дисбалансів платіжного балансу (на прикладі розвинутих країн) : Дис. ... канд. екон. наук. : 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Анісімова Ольга Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 228 л. + Додатки: л.192-204. – Бібліогр.: л. 205-228
663060
  Анісімова О.Ю. Коригування зовнішніх дисбалансів платіжного балансу (на прикладі розвинутих країн) : Автореф. дис. ... канд.економічних наук: Спец. 08.00.02 / Анісімова О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 8 назв
663061
  Шемет Т.С. Коригування зовнішніх платіжних дисбалансів у системі економічної безпеки держави // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 53-59. – Бібліогр.: 8 назв
663062
  Мазур М.В. Коригування індексу споживчих цін на сезонність // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 26-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
663063
  Гнатюк Л.П. Коригування картини світу як реалізація мовної функції впливу на свідомість // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 119-124


  У статті в контексті проблеми впливу мови на свідомість розглянуто питання про зміни в мові, наслідком яких можуть стати корективи в картині світу людини. В статье в контексте проблемы влияния языка на сознание рассмотрен вопрос об изменениях в языке, ...
663064
  Бородіна О.М. Коригування політики державної підтримки сільського господарства України / О.М. Бородіна, О.М. Могильний // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 6. – С. 55-60.
663065
  Непорожня Л.В. Коригування предметної компетентності учнів гімназії засобами підручника з фізики // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 272-279. – ISBN 978-966-544-404-5
663066
  Кудряшов В.П. Коригування публічних бюджетів у період загострення фіскальних ризиків // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 41-57 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
663067
  Додонов О. Коригування розміру ФОП підприємства з урахуванням показника ""ефективність праці" : виробничий потенціал // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 18-19 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
663068
  Корягін М.В. Коригування фінансової звітності для потреб оцінки вартості підприємства // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 90-95 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
663069
  Тесленко О.К. Корида : повість / О.К. Тесленко. – Київ, 1983. – 119 с.
663070
  Столяров Г.П. Корида // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 46 : фото
663071
  Сідлецький П.І. Корида в коридорі / П.І. Сідлецький. – Ужгород : Карпати, 1988. – 156 с.
663072
  Чопик Р. Корида Максима Гудзя (Ментальні аспекти роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?") // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 451-456. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
663073
  Будько Євген Корида. Балет зі смертю : modus vivendi / Будько Євген, Кіхано Хуана // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 58-63 : Фото
663074
  Бээкман В.Э. Коридор : роман в письмах / В.Э. Бээкман; пер. с эст. – Таллин : Ээсти раамат, 1984. – 287 с.
663075
  Каледин С.Е. Коридор / С.Е. Каледин. – М. : Советский писатель, 1987. – 448 с.
663076
  Подгородников М.И. Коридор / М.И. Подгородников. – М, 1990. – 218с.
663077
  Дубровик-Рохова Коридор "Південь - Північ" працюватиме // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 листопада (№ 205/206). – С. 11


  Україна готується з 1 січня отримувати газ із Греції.
663078
  Риззо Джонн Коридор для ягуара // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 58 : фото
663079
  Полунин Н.Г. Коридор огней меж двух зеркал. / Н.Г. Полунин. – М., 1990. – 184-288с.
663080
  Синяк Д. Коридор смерти // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 34 (492), 26.08.2016. – С. 38-45. – ISSN 2075-7093
663081
  Логвиненко Л. Коридор смерті : повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 42-43
663082
  Тесленко Л. Коридор смерті. Навіть через п"ять років після Іловайської трагедії не названо прізвища її винуватців, але трагічна дата виходу з оточення тепер стала Днем пам"яті захисників України // Україна молода. – Київ, 2019. – 28 серпня (№ 95). – С. 1, 4-5
663083
  Остроушко Л.М. Коридори влади зблизька і на відстані : Про політичну тетралогію Віктора Гамана: "Обкомівські коридори", "Коридори ЦК", "Парламентські коридори", "Урядові коридори" / Леонід Остроушко. – Київ : Логос, 2004. – 120с. – ISBN 966-581-437-0
663084
  Гаман В. Коридори ЦК : Дещо із записників 1968-1972 років та пізніших доповнень / Віктор Гаман. – Київ : Український письменник, Вир, 1997. – 405с. – ISBN 5-333-01416-7
663085
  Корнієнко В.В. Коридори часу: середньовічні київські графіті / Вячеслав Корнієнко ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2016. – 61, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2004 р. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0707-1
663086
   Коридором смерті // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2016. – № 1 (3), січень - березень 2016 року. – С. 12-13
663087
  Кропотин В.А. Коридоры памяти / В.А. Кропотин. – М, 1991. – 333с.
663088
  Ерашов В.П. Коридоры смерти / В.П. Ерашов. – М., 1990. – 334с.
663089
  Сталь Ж Коринна или Италия = Corinne ou L"italie / Germaine de Stael / Жермена де Сталь; перевод под ред. М. Вахтеровой. – Москва : Наука, 1969. – 440 с. – В кн. статья: Жизнь и творчество Жермены де Сталь / М.Н. Черневич. – (Литературные памятники : АН СССР)


  переплет: Ледериновый твердый переплет + супер, форма
663090
  Павлуцкий Г.Г. Коринфский архитектурный орден : с 50-ю рис. в тексте и 8-ю фототипичными таблицами / Григорий Павлуцкий. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1891. – IV, 196, [3] с.
663091
  Зелінський А.Ф. Корислива злочинна діяльність / А.Ф. Зелінський, М.Й. Коржанський. – К., 1998. – 138,1с.
663092
  Зелінський А.Ф. Корислива злочинна діяльність / А.Ф. Зелінський, М.Й. Коржанський. – Київ : Генеза, 1998. – 144с. – ISBN 966-504-111-8
663093
  Гришко О. Корислива злочинна діяльність щодо осіб похилого віку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 124-127.
663094
  Головкін Б.М. Корислива насильницька злочинність в Україні : феномен, детермінація, запобігання : монографія / Б.М. Головкін ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 431, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 389-431. – ISBN 978-966-458-221-3
663095
  Бугаєць А.В. Корислива насильницька злочинність на залізничному транспорті України : монографія / А.В. Бугаєць ; за заг. ред. проф. В.В. Голіни ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2017. – 192, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-188. – ISBN 978-966-937-182-9


  У пр. №1711894 напис: В дар бібліотеці від автора. Підпис
663096
  Головкін Б. Корислива спрямованість особистості злочинця, опосередкована у насильницьких проявах: поняття, зміст, шляхи формування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 221-230. – ISSN 1993-0909
663097
  Золотова О.І. Корисливий мотив як кваліфікуюча ознака умисного вбивства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 513-518. – ISSN 1563-3349
663098
  Головкін Б. Корисливі мотиви тяжких насильницьких посягань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 49-57.
663099
  Коноваленко О. Корисливо-насильницькі злочини проти власності: їх кількісно-якісний аналіз // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 70-73. – ISSN 0132-1331
663100
  Трегобчук В. Корисна і своєчасна книга для майбутніх фахівців // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 93. – ISSN 0131-775Х
663101
   Корисна модель / Л.Ш. Ніколаєнко, Г.П. Добриніна, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський; За ред. В.Л. Петрова; Державне патентне відомство України. – Київ : ІнЮре, 1999. – 128с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-89-0
663102
  Сварог В. Корисне видання // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 106, листопад : листопад. – С. 27-28


  Рецензія на книгу Ігоря Качуровського "Новели як жанр"
663103
  Ветчинов І.А. Корисне видання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 156-158. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
663104
  Забарний Г.Г. Корисне дослідження у сфері авторського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 335-336
663105
  Шурин О. Корисне й цікаве спілкування // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Голова студентського парламенту юридичного факультету Олена Шурин розповідає про зустріч викладачів та студентів юридичного факультету з заст. голови Конституційного суду України, докт. юрид. наук, проф., акад. НА правових наук України Юрієм ...
663106
  Недбайло П.О. Корисне системне дослідження правового регулювання в соціалістичному суспільстві / П.О. Недбайло, П.М. Рабінович // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 15
663107
  Пименова О. Корисний досвід // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  У Варшавському ун-ті природничих наук на фак-ті економічних наук пройшла Міжнародна наукова конференція "Фіскальне навантаження на підприємства та фермерські господарства" Україну представляла завідувачка каф. підприємництва ун-ту д-р екон.н., проф. ...
663108
  Головко І. Корисний історичний досвід розвитку технічної освіти в Англії кінця ХІХ – початку ХХ ст. для України // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 132. – C. 34-38. – (Серія: Педагогічні науки)
663109
  Аленін Ю. Корисний навчальний посібник із кримінального процесу [рецензія] / Ю. Аленін, В. Попелюшко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 198-199. – ISSN 1026-9932
663110
  Васильков А.В. Корисний підхід у пізнанні (відображення в умовах невизначеності) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
663111
  Гайдуков Л.Ф. Корисний посібник для дипломата // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 265-270.


  Рецензія на книгу: Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби. - К., 1998. - 222 с.
663112
  Заставний Ф.Д. Корисний посібник з економічної географії України / Ф.Д. Заставний, М.Д. Пістун // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 184-187. – Бібліогр.: 1 назва
663113
  Вітрук М.В. Корисний посібник з теорії держави і права / М.В. Вітрук, П.О. Недбайло, П.М. Рабінович // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 21. – С. 132-140
663114
  Білецький В.С. Корисних копалин збагачення / В.С. Білецький, О.А. Золотко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С.495-496. – ISBN 978-966-02-7304-7
663115
  Вовдюк Людмила Корисні властивості відвару шипшини / Вовдюк Людмила, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 5 : фото
663116
  Треніна А.С. Корисні властивості грибів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 6 : фото
663117
  Усик Світлана Корисні дарунки осені / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 4 : фото
663118
  Воїнственський М.А. Корисні дикі птахи України / М.А. Воїнственський. – Київ : Сільскогосподарської літератури УРСР, 1960. – 100с.


  У брошурі подано короткі відомості про найбільш поширених на Україні корисних птахів. Для кожного виду визначена назва,подана його характеристика,поширення в природі ,деякі дані з біології, господарське значення.
663119
  Воїнственський М.А. Корисні дикі птахи України. / М.А. Воїнственський. – Київ, 1960. – 100с.
663120
  Корнєєв О.П. Корисні звірі / О.П. Корнєєв. – К., 1953. – 39с.
663121
  Рабінович П. Корисні інформаційні видання про вітчизняні дисертації з правознавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 158-159. – ISSN 0132-1331
663122
  Воїнственський М.А. Корисні комахоїдні птахи УРСР / М.А. Воїнственський; Бібліотека юного натураліста. – Київ : Радянська школа, 1962. – 46с.


  У брошурі подано короткі відомості про найбільш поширених на Україні корисних комахоїдних птахів. Для кожного виду визначена назва,подана його характеристика,поширення в природі ,деякі дані з біології ,господарське значення.
663123
  Воїнственський М.А. Корисні комахоїдні птахи. / М.А. Воїнственський. – Київ, 1962. – 45с.
663124
   Корисні копалини, 1949. – [26] с. – Окр.відб.
663125
  Меркулов П.М. Корисні копалини : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 10-13
663126
  Розов Л.Д. Корисні копалини Полісся УРСР / Л.Д. Розов. – Київ : КДУ, 1955. – С. 91-115. – Окр. відбиток
663127
   Корисні копалини України - на службу комуністичному будівництву. – Київ, 1962. – 271с.
663128
   Корисні копалини України. – Київ, 1960. – 240с.
663129
   Корисні копалини України.. – К., 1934. – 204с.
663130
   Корисні копалини УСРР.. – К.
2. – 1936. – 188с.
663131
  Каневський А. Корисні копалини Харківської області та іх промислове використування. / А. Каневський, Л. Старіков. – Х, 1933. – 32с.
663132
  Жуковский К.А. Корисні копалини Чернігівського Полісся / К.А. Жуковский. – К., 1935. – 113с.
663133
  Ставровський О.Є. Корисні копалини. / О.Є. Ставровський. – К., 1952. – 92с.
663134
  Ільченко Н.В. Корисні ліки від природи: гарбуз // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 3 : фото
663135
  Романюк Т.В. Корисні моделі в законодавстві Німеччини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 199-203. – ISSN 2219-5521
663136
  Клименко Н.І. Корисні наукові видання з криміналістичної методики / Н.І. Клименко, П.В. Цимбал // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2013. – № 1 (19). – С. 220-223. – ISSN 1992-4437
663137
  Лавітська З.Г. Корисні нижчі рослини / З.Г. Лавітська. – Київ : Київський університет, 1968. – 227с.
663138
  Федор О.Т. Корисні поради на кожен день // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 34-35
663139
  Іщенко Л. Корисні поради щодо особистої безпеки дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 36-37
663140
  Усик Світлана Корисні продукти взимку / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 4 : фото
663141
  Усик Світлана Корисні продукти навесні / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 3-4 : фото
663142
  Усик Світлана Корисні прянощі і спеції / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 11-13 : фото
663143
  Воїнственський М.А. Корисні птахи України / М.А. Воїнственський. – Київ : Радянська школа, 1950. – 80с.
663144
  Воїнственський М.А. Корисні птахи України. / М.А. Воїнственський. – Київ, 1950. – 80с.
663145
  Смик Г.К. Корисні та рідкісні рослини України. / Г.К. Смик. – К., 1991. – 412с.
663146
  Бугров В. Корисні уроки // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 22 травня (№ 20)


  Пряма мова проректора КНУ В. Бугрова в День пам"яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
663147
   Корисність сучасних знань про норми й аномалії поведінки підлітків для успішного освітнього законодавства / К. Корсак, Ю. Корсак, Л. Антонюк, С. Благініна // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 9 (182)
663148
  Крюкова І.О. Користність та цінність блага з позицій української школи фізичної економії // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2015. – Вип. 48. – С. 242-258. – ISSN 0320-4421
663149
  Данілова А.Д. Користування додатковими сервісами бази даних CrossRef // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 14. – С. 114-120. – ISBN 978-966-360-337-7 (вип. 14) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
663150
  Трошина Світлана Користування електрообігрівачами - переваги та недоліки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 25-26
663151
  Школьнік М.В. Користування ноутбуком: причини поломок і заходи безпеки // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 125-127. – ISBN 978-966-641-732-2
663152
  Любенко Р. Користування сайтами соціальних мереж та рівень стресу: дослідження серед студентів НаУКМА / Р. Любенко, К. Мальцева // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 159-178. – ISSN 1563-3713
663153
  Кальніченко А. Користування сільськогосподарською землею у радянські часи та нині // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 8-12
663154
  Кальніченко А. Користування сільськогосподарською землею у радянські часи та нині // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 6-9
663155
  Каліберда Н. Користувач електронного каталогу як об"єкт бібліотекознавчого дослідження // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 91-99. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4687-2 (вип. 20)
663156
  Тарапанова Н. Користувач освітніми послугами як адресат освітньої політики держави // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 54-63


  Проведено аналіз урахування студентства як адресатів державної політики. Розглянуто особливості врахування студентства у процесі виробництва та впровадження державної політики надання освітніх послуг. Акцентовано увагу на особливій ролі студентства як ...
663157
  Киричук Л. Користувач у центрі уваги бібліотекарів: європейський підхід до обслуговування // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 24-26
663158
  Логвиненко Ю.Л. Користувачі підприємницької рейтингової інформації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 303-309


  У статті уточнено сутність поняття "користувач рейтингової інформації" та обґрунтовано його відмінність від категорії "об"єкт рейтингування". Проведено структуризацію споживачів рейтингових оцінок за ознакою середовища впливу та сформовано групи ...
663159
   Користуйтеся обігрівачами безпечно! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 33 : фото
663160
  Семенович Алла Користь відпочинку на морі / Семенович Алла, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 30
663161
  Усик Світлана Користь і шкода від сонячних ванн / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 31 : фото
663162
  Усик Світлана Користь і шкода води / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 7 : фото
663163
  Ільченко Н.В. Користь та шкода дарунків осені // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 2-3
663164
  Клещевніков Андрій Користь хурми для організму людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 2-3 : фото
663165
   Користь, честь і слава : 170 років Київському університету. – Київ : Дельта, 2004
663166
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 1 : Ломоносов : Жизнь и творчество. – 1911. – [4], 88 с.
663167
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 2 : Державин : Жизнь и творчество. – 1911. – [2], 109 с.
663168
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 3 : Карамзин : Жизнь и творчество. – 1911. – [4], 79 с.
663169
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 5 : Грибоедов : Жизнь и творчество. – 1911. – [4], 155 с.
663170
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 6 : Пушкин : Жизнь и творчество. – 1911. – [4], 203 с.
663171
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 7 : Лермонтов : Жизнь и творчество. – 1911. – [4], 278с.
663172
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат "Орос" ; [Тип. Л. Билинского и В. Маслянкевича]
Вып. 8 : Н.В. Гоголь. – 1911. – 180 с.
663173
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 10 : Тургенев : Жизнь и творчество. – 1911. – [4], 192с.
663174
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 14 : Ал. Толстой : Жизнь и творчество. – 1911. – [2], 94 с.
663175
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 15 : Лев Толстой. – 1911. – [4], 246 с.
663176
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 11 : Гончаров : Жизнь и творчество. – 1912. – [4], 233 с.
663177
  Стрельський Г. Корифеї вітчизняного правознавства // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 6. – С. 43-45.


  Палтов О.О., Панейко В.Л., Порш М.В., Прокопович В.К., Саліковський О.Х., Садовський В.В.
663178
  Хроменко І.А. Корифеї давньогрецької трагедії: Есхіл і Софокл : 8 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 41-42.
663179
  Шевченко С. Корифеї національного театру в українсько-польських мистецьких зв"язках (середина 1870-х - поч. 1990-х рр.) // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 163-171. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
663180
  Гиріна Т. Корифеї радіосправи української діаспори у глобальному соціокультурному просторі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 7 (264), липень. – С. 33-36. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано роль особистості у втіленні українських радіоініціатив діаспори в історичному аспекті. За результатами вивчення закордонної періодики автор вводить до наукового дискурсу імена радіо-продуцентів українських програм на еміграції, досліджує ...
663181
  Кревецький І.І. Корифеї російської критики і українське письменство / Іван Кревецький. – Львів : З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка
[Вип.] 1 : В.Г. Бєлїнский. – 1905. – 33 с. – Відбитка з "Літерат.-Наукового Вісника", 1905, кн.2 і 4
663182
  Кревецький І.І. Корифеї російської критики і українське письменство / Іван Кревецький. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки
[Вип.] 2 : М.О. Добролюбов. – 1911. – 19 с. – Окремий відбиток з: Літ.-Наук. Вісник. 1911, кн. 10
663183
  Кревецький І.І. Корифеї російської критики і українське письменство / Іван Кревецький. – Київ : Друк. 1-ої Київсько. Друкарськ. Спілки
[Вип.] 2 : М.О. Добролюбов. – 1911. – 19 с. – Відбитка з "Літерат.-Наукового Вісника", 1911, кн.10
663184
  Андрійцьо В. Корифеї театрів Срібної Землі // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 17 травня (№ 15). – С. 6


  Балетмейстер, актор, поет і драматург, керівник агітаційної бригади при Карпатській Січі "Летюча бригада" Микола Чирський.
663185
  Андрійцьо В. Корифеї театру Срібної Земл. Ніна Машкевич (Певна), Микола Певний // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 29 березня (№ 10). – С. 10
663186
  Андрійцьо В. Корифеї театру Срібної Землі. Ніна Машкевич (Певна), Микола Певний // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 5 квітня (№ 11). – С. 4
663187
  Харитонова В.Ф. Корифеї українського театру - творці музичної складової національного професійного театру // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 245-254
663188
  Тобілевич С.В. Корифеї українського театру : портрети, спогади / Софія Тобілевич ; ред., передмова та прим. О. Борщаговського. – Київ : Мистецтво, 1947. – 116 с. : іл.
663189
  Король Н. Корифеї українського театру // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (8), квітень. – С. 3-7
663190
   Корифеї українського театру.. – Одеса, 1955. – 80 с.
663191
   Корифеї українського театру: Матеріали про діяльність театру корифеїв.. – Київ, 1982. – 307с.
663192
  Вергунов В. Корифей аграрной науки. З нагоди 70-річчя М.В. Зубця // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 83-87. – ISSN 0372-6436
663193
  Стам С.М. Корифей Возрождения / С.М. Стам. – Саратов, 1991. – 384 с.
663194
  Походня І. Корифей зварювальних технологій : До 140-річчя від дня народження академіка Євгена Оскаровича Патона // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 0372-6436
663195
  Мацелюх Б. Корифей мікробіології (До 150-річчя від дня народження С.М. Виноградського) / Б. Мацелюк // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 53-55. – ISSN 0372-6436
663196
   Корифей наукового простору. До 140-річчя від дня народження К.Б. Яцимирського (1916-2005) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 2, 2 квартал. – С. 26-35. – ISSN 0130-2043


  Яцимирський Костянтин Борисович - видатний вітчизняний учений у галузі фізико-неорганічної, аналітичної і біонеорганічної хімії, академік НАН України.
663197
  Рожин П.М. Корифей рабочего движения / П.М. Рожин. – Москва, 1961. – 79с.
663198
  Довгий Я. Корифей сучасної електроніки // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (11). – С. 18-22. – ISSN 1819-7329


  До 100-річчя від дня народження двічі лауреата Нобелівської премії Джона Бардіна
663199
  Кирчів Р. Корифей українознавства. До 200-ліття від народження Михайла Максимовича // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2004. – Число 31, весна - літо. – С. 10-12. – ISSN 1563-3977
663200
  Скавронський Павло Корифей українського краєзнавства (До 100-річчя від дня народження Валентина Полікарповича Замкового) : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 44-47 : Фото. – Бібліогр.: 39 назв
663201
  Кальницький М. Корифей української історії // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2014. – 20 листопада (№ 46). – С. 20-21


  Професор Київського університету Володимир Антонович не лише виховав цілу генерацію вітчизняних істориків, але й став у Києві лідером громадського руху свідомих українців.
663202
  Сулима М. Корифей української медієвістики // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 травня (№ 21). – С. 7


  Леонід Єфремович Махновець — український літературознавець, історик, археолог, перекладач, бібліограф.
663203
  Гожик П.Ф. Корифей української петрології М.І. Безбородько / П.Ф. Гожик, Д.Є. Макаренко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 119-120 : фото. – ISSN 0367-4290
663204
  Сиваченко М.Є. Корифей української прози / М.Є. Сиваченко. – Київ, 1967. – 215с.
663205
  В-ий М. Корифей української сцени / М. В-ий // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 207-208
663206
  Вахніна Л. Корифей української фольклористики (до 80-річчя від дня народження Наталі Сергіївни Шамади) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С.99-100. – ISSN 0130-6936
663207
   Коричнева книга про підпал рейхстагу і гітлероівський терор.. – К., 1934. – 328с.
663208
   Коричневая книга о поджоге рейхстага и гитлеровском терроре.. – М., 1933. – 368с.
663209
  Иванов В.Г. Коричневая паутина: (Из досье соврем. фашизма). / В.Г. Иванов. – М., 1985. – 156с.
663210
  Урбан А.А. Коричневая плесень / А.А. Урбан. – М., 1987. – 63с.
663211
  Ефремов А.Е. Коричневая угроза / А.Е. Ефремов. – М, 1970. – 152с.
663212
  Банкер М. Коричневий колір в історії шведського королівства (післявиборні нотатки) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 40-41


  Сенсацією останніх парламентських виборів в Швеції став прорив до парламенту правої радикальної партії Шведські демократи (SD).
663213
  Литвинов В. Коричневое "ожерелье" : Документальное повествование о жертвах нацистских преследований - гражданах бывшего СССР / Владимир Литвинов. – Киев : Абрис. – ISBN 966-531-118-2
Кн. 2.; Ч.1. – 2001. – 568с.
663214
  Горбатенко Д.Д. Коричневые "Ястребы" / Д.Д. Горбатенко. – Москва, 1981. – 96 с.
663215
  Черная Л.Б. Коричневые диктаторы: Гитлер, Геринг, Гимлер, Гоббельс, Борман, Риббентроп / Л.Б. Черная. – М., 1992. – 384с.
663216
  Алиев Г.А. Коричневые лесные почвы (в пределах восточной части большого Кавказа) / Г.А. Алиев ; АН СССР, Ин-т почвоведения и агрохимии. – Баку, 1965. – 112 с. – Библиогр.: с. 111-112
663217
  Маунтфорд Ч.П. Коричневые люди и красные пески / Ч.П. Маунтфорд. – Москва, 1958. – 143с.
663218
  Погорєлов М.С. Корінне завдання радгоспів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 51-57. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье исследуется один из важнейших вопросов производственной деятельности совхозов - снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции. Совхозы, как ведущие сельскохозяйственные предприятия, имеют большой удельный вес в производстве товарной ...
663219
  Кундельський В.В. Корінне населення Правобережної України у міжнаціональних відносинах кінця XVIII - першої половини XIX століття: сучасна історіографія проблеми // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 101-107. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
663220
  Горбачов М.С. Корінне питання економічної політики партії / М.С. Горбачов. – Київ : Політвидав України, 1985. – 32 с.
663221
  Залєвський А.Д. Корінне питання стратегії і тактики комуністів / А.Д. Залєвський, Г.І. Косенко. – Київ, 1967. – 48с.
663222
  Власенко Андрій Корінні кияни : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 128-133
663223
  Віттман К.М. Корінні народи: шлях до міжнародного визнання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 299-310
663224
  Шевченко А.Ю. Корінні переваги соціалістичної системи господарства перед капіталістичною / А.Ю. Шевченко. – Київ, 1954. – 68 с.
663225
  Вовк Л.П. Корінні перетворення в освіті жінок в процесі здійснення ленінської программи культурного будівництва (на матеріалах Української РСР 1917-1941 рр.) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Вовк Л. П.; МВіССО УРСР, КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1975. – 180л. – Бібліогр.:л.I-XVII
663226
  Бойкова М. Корінні причини фінансово-економічних криз капіталізму і правові шляхи їх усунення : Закінчення. Початок у № 10 за 2012 р. // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 12 (321). – С. 24-29
663227
  Бойкова М. Корінні причини фінансово-економчних криз капіталізму і правові шляхи їх усунення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 10 (319). – С. 7-9
663228
   Корінні соціальні зміни.. – К., 1967. – 327с.
663229
  Бастюк Б.І. Коріння : поезії / Б.І. Бастюк. – Київ, 1978. – 39 с.
663230
  Перович С. Коріння : поезії / Сретен Перович ; пер. із чорногор. й упоряд. Н. Бенедик ; [передм. О.П. Довгий]. – Київ ; Подгориця : Інформаційні системи, 2012. – 147, [1] с. : портр. – Текст парал. укр., чорногор. – (Поезія не знає кордонів). – ISBN 978-966-2249-83-5
663231
  Пастернак Н. Коріння // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 вересня (№ 36). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429


  Блаженніший Любомир Гузар - людина, котра стала моральним авторитетом суспільства. Книга В. Чистуха "Завалівське коріння Блаженнішого Любомира Гузара".
663232
  Сюндюков І. Коріння "іншої гілки" // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 166-174. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Про походження "великоросійського" народу й держави: теорія Василя Ключевського.
663233
  Тютюнник Г.М. Коріння (Спогади про автора роману «Вир» Григорія Тютюнника) : повість / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1978. – 294 с.
663234
  Буарке Коріння Бразилії = Raizes do Brasil / Сержіу Буарке ді Оланда ; пер. з португ. О. Воронської ; [наук. ред. В. Самойленко]. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2016. – 238, [2] с. – Дані тит. арк. частково парал. англ. - Пер. за вид. : Raizes do Brasil / Sergio Buarque de Holanda. Sao Paulo, 1995. - Імен. покажч.: с. 235-238. – Бібліогр.: с. 225-234 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7192-57-1


  Книжка «Коріння Бразилії» видатного бразильського історика і соціолога ХХ ст. Сержіу Буарке ді Оланди (1902–1982) фокусується на аналізі культурних впливів, які домінували від початку розбудови далекого континенту і формували протягом кількох сторіч ...
663235
  Калаш Н. Коріння вирване - але не всохле // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 16 грудня (№ 50). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Про депортації, вимушені еміграції, евакуації без повернення, трансфери та спеціальні військові операції йдеться в експозиції Національного музею історії України в Другій світовій війні в м. Київ. Науковим консультантом виставки був проф. І. Патриляк - ...
663236
  Ботвінкін Ю.В. Коріння гіндомовної поезії Крішна-бгакті у літературі санскриту


  Розглядається походження популярного у літературі гінді жанру поезії Крішна-бгакті. Наводяться зразки цього жанру в санскритській літературі, простежується розвиток ідеології та виражальних засобів Крішна-бгакті.
663237
  Нижник І.Й. Коріння гір : поезії / І.Й. Нижник. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 79 с.
663238
  Савченко Г. Коріння краєзнавчого пошуку // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 118-119


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
663239
  Гарі Р. Коріння небес : роман / Ромен Гарі ; [пер. з фр. Л.Г. Кононовича]. – Харків : Фоліо, 2013. – 601, [5] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид.: Gary Romain. Les racines du ciel. Paris: Gallimard, 2009. – (Карта світу. Франція). – ISBN 978-966-03-6498-1
663240
  Каширіна Л.С. Коріння райдуги / Л.С. Каширіна. – К., 1985. – 101с.
663241
  Сараб"янов В. Коріння релігійності і робота безвірника / В. Сараб"янов. – Х., 1929. – 86с.
663242
  Бандурка О.М. Коріння родоводу / Бандурка О.М. – Харків : ТД "Золота миля", 2010. – 342, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685
663243
  Білан М.С. Коріння слів. / М.С. Білан. – Львів, 1986. – 87с.
663244
  Смирнов В.В. Коріння СНІДу / В.В. Смирнов, ТАрасишин. – Київ, 1988. – 45с.
663245
  Старченко В.І. Коріння тиші / В.І. Старченко. – К, 1988. – 40с.
663246
  Сюндюков І. Коріння трагедії сходу та Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 31


  Інститут історії України НАН України оприлюднив розгорнуту аналітичну доповідь про витоки й передумови російської агресії та проблеми націєтворення на Донбасі та півдні.
663247
   Корінь безсмертної України і українського народу. – Львів : Червона калина. – ISBN 5-7707-0708-9
Ч. 2 : Наукові скрипти. – 1995. – 238с. – Книга як доповнення до Атлясу: Паїк В. Україна в минулому й сьогодні і (історичні й географічні карти)
663248
  Лиходід М.Х. Корінь блискавки. Поезії. / М.Х. Лиходід. – К., 1985. – 206с.
663249
  Лізен О.М. Корінь добра : роман / О.М. Лізен. – Львів : Каменяр, 1973. – 207 с.
663250
  Корж В. Корінь добра: Поезії. / В. Корж. – Дніпропетровськ, 1981. – 110с.
663251
  Бакуменко Д.О. Корінь життя : поезії / Д.О. Бакуменко. – Київ, 1955. – 88 с.
663252
  Лук"яненко О.П. Корінь зла / О.П. Лук"яненко. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 87 с.
663253
  Сюндюков І. Корінь зла. Неочевидний // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 - 27 грудня (№ 237/238). – С. 21


  Чому тоталітаризм було подолано в післявоєнній Німеччині, але він виявився здатним до реставрації у післясталінській Росії.
663254
  Драч І.Ф. Корінь і крона : поезії / І.Ф. Драч. – Київ, 1974. – 111 с.
663255
  Сіренко В.І. Корінь мого роду / В.І. Сіренко. – К, 1990. – 108с.
663256
  Угляренко П.В. Корінь сонця. З доріг життя : оповідання / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1972. – 208 с.
663257
  Бендюг В.В. Коріолісова дисперсія гармонічної хвилі Релея при малих кутових швидкостях обертання / В.В. Бендюг, І.А. Улітко // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 41-42
663258
  Шекспір В. Коріолян / Уілліям Шекспір ; Пеpеклад П.А. Кулїша; Виданий з пеpедмовою і поясненями Ів. Фpанка. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. під заpядом К. Беднаpського, 1900. – XI, 169 с. – (Літературно-Наукова Бібліотека Українсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 20)
663259
  Осауленко И. Коркино / И. Осауленко, П. Усынин. – Челябинск, 1947. – 24с.
663260
  Короткий В.А. Коркін Олександр Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 225. – ISBN 966-06-0393-2
663261
  Турсунов З.Т. Корковая регуляция водно-солевого обмена в условиях высокой температуры / З.Т. Турсунов. – Ташкент, 1963. – 176с.
663262
  Юлдашева Т.Ю. Корковая регуляция изменений крови животных в условиях жаркого климата : Автореф... кандидата биол.наук: / Юлдашева Т.Ю.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1964. – 19л.
663263
  Иванова М.П. Корковые механизмы произвольны движений у человека / М.П. Иванова. – М, 1991. – 189с.
663264
  Экимов А.И. Коркунов / А.И. Экимов. – М, 1983. – 290с.
663265
  Косенко С.А. Корм кролику. Памятка комсомольца и пионера о проведении массовых заготовок кормов. / С.А. Косенко, 1932. – 32с.
663266
   Корма и кормление сельскохозяйственных животных: Сб. науч. статей. – Волгоград
7. – 1986. – 109с.
663267
   Корма из отходов АПК.. – Запорожье, 1988. – 128с.
663268
  Томмэ М.Ф. Корма СССР. / М.Ф. Томмэ. – 4-е изд. – М., 1964. – 448с.
663269
   Корманичі й Фредропіль на Перемишльщині : документи, дослідження, спогади, анотації, коментарі, світлини / Львівське регіон. суспільно-культурне тов-во "Надсяння" ; Організаційний комітет, с. Сокільники ; [ упоряд.: О. Гринишин, М. Майданський, Б. Салагай ] ; пер. латинських, німецьких текстів : М. Баран, І. Сварник та ін. – Львів, 2009. – 328 с. : іл. – ISBN 978-966-8734-12-0
663270
  Бондарчук І.О. Корми - основа збільшення продукції тваринництва / І.О. Бондарчук; Бойченко В.А. – Київ : Знання, 1991. – 32с. – (Серія 9 "Земля і люди" ; 3)
663271
  Мальсагов А.П. Кормилец Терек. / А.П. Мальсагов. – М., 1984. – 159с.
663272
  Лебедев В.А. Кормильцы / В.А. Лебедев. – Л., 1977. – 285с.
663273
  Золотарев Л.М. Кормильцы / Л.М. Золотарев. – Тула, 1986. – 350с.
663274
  Першин Л.А. Кормление и содержание птицы / Л.А. Першин. – Киров, 1964. – 12 с.
663275
  Лискун Е.Ф. Кормление и стойловое содержание молочного стада / Е.Ф. Лискун. – Москва, 1954. – 32с.
663276
  Суховерхов Ф.М. Кормление карпа отходами промышленности и сельского хозяйства. / Ф.М. Суховерхов. – М, 1957. – 140с.
663277
  Житкова И.Ю. Кормление пушных зверей, разводимых в неволе / И.Ю. Житкова. – М.-Л., 1932. – 104с.
663278
  Кельнер О. Кормление сельскохозяйственных животных в условиях практического хозяйства : Руководство, составленное на основании физиологических исследований и практических наблюдений / О. Кельнер. – Киев, 1907. – 192с.
663279
  Неринг К. Кормление сельскохозяйственных животных и кормовые средства. / К. Неринг. – М., 1959. – 622с.
663280
   Кормление сельскохозяйственных животных и пути его совершенствования : Межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж, 1988. – 105 с.
663281
  Томмэ М.Ф. Кормление сельскохозяйственных животных. / М.Ф. Томмэ. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1936. – 352с.
663282
   Кормление сельскохозяйственных животных.. – Л.М., 1960. – 372с.
663283
  Альтмарк М.С. Кормллы нижнего карбона Татарии / М.С. Альтмарк. – Казань, 1975. – 195с.
663284
  Пельменьов К В. Кормова база для бджіл і шляхи іі поліпшення. / К В. Пельменьов, . – К, 1960. – 95с.
663285
  Степасюк А.М. Кормова база, як один із чинників підвищення ефективності виробництва продукції скотарства / А.М. Степасюк, З.М. Тітенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 15-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
663286
  Лукошевичус И.Ю. Кормовая база для развития животноводства Литовской ССР. : Автореф... канд. эконом.наук: / Лукошевичус И.Ю.; Вильнюс. гос. ун-тет. Эконом. ф-тет. Каф. экономики нар. хоз. – Вильнюс, 1950. – 23 с.
663287
   Кормовая база и перспективы развития животноводства в Узбекистане.. – Ташкент, 1953. – 276с.
663288
  Банников П.А. Кормовая ценность полынных пастбищ Западного Казахстана / П.А. Банников. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1941. – 16с.
663289
  Чумак П. Кормові рослини трипсів в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 105-107. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Наведемо результати вивчення трофічних зв"язків трипсів, шкідників оранжерейних рослин. Results of the Investigations of trophic connections of the pests of greenhouse plants are given in this article.
663290
  Вербін А.А. Кормові трави / А.А. Вербін. – Одесса, 1946. – 68 с.
663291
  Бровенко Ф.М. Кормовой люпин / Ф.М. Бровенко. – К., 1953. – 104 с.
663292
  Проскура И.П. Кормовой люпин и приемы возделывания его в условиях западных районов Украины : Автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук : 538 / Проскура И.П. ; Белоцерков. с.-х. ин-т. – Белая Церковь, 1969. – 48 с. – Бібліогр. : с. 46-50
663293
   Кормовые белки и физиологические активные вещества для животноводства.. – М.Л., 1965. – 128с.
663294
   Кормовые бобовые Большого Кавказа.. – Тбилиси, 1966. – 83с.
663295
  Рузикулов У. Кормовые виды сем. Chenopodiaceae vent. в эфемероидных сообществах нишанских адыров Гиссарского хребта и их значение для рационального использования пастбищ. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Рузикулов У.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
663296
  Пинкулис Я.Ж. Кормовые дрожжи и другие ингредиенты в кормовых смесях для растущих откармливаемых свиней : Автореф... канд. с.-х.наук: / Пинкулис Я.Ж.; Гос. ком. высш. и сред. спец. образования при Совете Министров Латв. с.-х. акад. – Рига, 1960. – 38 л.
663297
  Посыпанов Г.С. Кормовые зернобобовые культуры / Г.С. Посыпанов. – М., 1979. – 64с.
663298
   Кормовые и пищевые растения, интродуцированные в Молдавии.. – Кишинев, 1977. – 100с.
663299
  Преображенская М.Д. Кормовые корнеплоды и тыква. / М.Д. Преображенская, В.В. Чернышова. – Владимир, 1951. – 44с.
663300
  Плешко С.И. Кормовые культуры Таджикистана / С.И. Плешко. – Сталинабад, 1953. – 60 с.
663301
   Кормовые культуры.. – Вильнюс, 1955. – 56с.
663302
  Смирнова З.Н. Кормовые лишайники Крайнего Севера СССР / З.Н. Смирнова. – Л., 1962. – 72с.
663303
  Вильнер А.М. Кормовые отравления сельскохозяйственных животных / А.М. Вильнер. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1952. – 368с.
663304
   Кормовые растения естественных сенокосов и пастбищ СССР.. – Л., 1937. – 944с.
663305
  Клинген И.Н. Кормовые растения и польза от них : руководство для удельных арендаторов : в 3 ч. / И.Клинген. – 2-е изд. ; 1909-1911. – Санкт-Петербург : Тип. Главного Управления Уделов
Ч. 2 : Возделывание кормовых трав - каждой в отдельности. Злаки : с 73 рис. в тексте и 4-мя раскрашенными таблицами. – 1909. – [4], 138 с., 4 л. цв. табл. : ил. – Без обл.


  Ред., авт. предисл.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919)
663306
  Клинген И.Н. Кормовые растения и польза от них : руководство для удельных арендаторов : в 3 ч. / И.Клинген. – 2-е изд. ; 1909-1911. – Санкт-Петербург : Тип. Главного Управления Уделов
Ч. 3 : Бобовые многолетние кормовые травы : с 49 рис. в тексте и 7-ю табл., из них 4 раскрашенных. – 1909. – [4], 133 с., 7 л. цв. табл. : ил.


  Ред., авт. предисл.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919)
663307
  Клинген И.Н. Кормовые растения и польза от них : руководство для удельных арендаторов : в 3 ч. / И.Клинген. – 2-е изд. ; 1909-1911. – Санкт-Петербург : Тип. Главного Управления Уделов
Ч. 1 : Какие бывают кормовые растения, как они живут и как ими пользоваться? Научные основы полевого травосеяния : с 111 рис. в тексте и 3-мя таблицами. – 1911. – [4], 240, [6] с., 3 л. ил. : ил. – Без обл.


  Ред., авт. предисл.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919)
663308
   Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР.. – М.Л., 1950. – 688с.
663309
   Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР.. – Москва
3. – 1956. – 879с.
663310
  Рубцов И.А. Кормовые растения у сибирских саранчевых. / И.А. Рубцов. – 13-31с.
663311
   Кормовые средства и кормопроизводство. – Москва, 1955. – 231с.
663312
   Кормовые угодья БССР и их улучшение.. – Минск, 1956. – 404с.
663313
   Кормовые угодья и леса Средней Сибири и Забайкалья.. – Иркутск, 1979. – 174с.
663314
  Олейник Я.Б. Кормопроизводство и перспективы его развития / Я.Б. Олейник, Н.И. Корольова // Киевский пригородный агропромышленный комплекс: совершенствование структуры и территориальной организации
663315
  Андреев Н.Г. Кормопроизводство с основами ботаники / Н.Г. Андреев. – Москва, 1953. – 416с.
663316
   Кормопроизводство.. – Рига, 1951. – 92с.
663317
   Кормопроизводство.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1952. – 256с.
663318
   Кормопроизводство.. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1955. – 336с.
663319
  Олейник Я.Б. Корморесурсный потенциал и территориальная организация регионального АПК / Я.Б. Олейник, И.Н. Пушкарь // Сборник научных трудов
663320
  Маевский В. Корнаи, Шумпетер и экономическая теория // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 8. – С. 145-152. – ISSN 0042-8736
663321
  Корниенко Василий Юрьевич Корневая гниль озимой пшеницы в условиях орошения юга УССР и роль приемов агротехники в борьбе с болезнью : Автореф... канд. с/хнаук: 06.01.11 / Корниенко Василий Юрьевич; Укр. с/х Академия. – Киев, 1974. – 14л.
663322
  Колодийчук В.Д. Корневая гниль озимой пшеницы в условиях полесья Украины и меры борьбы с ней : Автореф... канд. биол.наук: 03.540 / Колодийчук В.Д.; Укр. сель.хоз. академия. – К., 1970. – 20л.
663323
  Соколов Д.В. Корневая гниль от опенка и борьба с ней. / Д.В. Соколов. – Москва, 1964. – 183с.
663324
  Василяускас А.П. Корневая губка в ельниках Литовской ССР и вопросы ее биологии : Автореф... канд. биол.наук: / Василяускас А.П.; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1964. – 24л.
663325
  Помазков Г.П. Корневая земля / Г.П. Помазков. – Ростов-на-Дону, 1978. – 30с.
663326
  Новотельнова Н.С. Корневая и прикорневая гниль культурных растений, вызываемая низшими грибами / Н.С. Новотельнова, К.А. Пыстина. – Л., 1978. – 80с.
663327
  Унгурян В.Г. Корневая система винограда в зависимости от свойств черноземов Молдавии : Автореф... канд. биол.наук: / Унгурян В.Г.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1964. – 21л.
663328
  Ковалева А.Н. Корневая система древесных и кустарниковых растений / А.Н. Ковалева. – М, 1972. – 258с.
663329
  Байтулин И.О. Корневая система древесных интродуцентов в аридных условиях Казахстана / И.О. Байтулин; Рубаник В.Г. – Алма-Ата : Наука, 1983. – 88с.
663330
   Корневая система и продуктивность сельскохозяйственных растений.. – К., 1967. – 204с.
663331
  Колесников В.А. Корневая система плодовых и ягодных растений и методы ее изучения. / В.А. Колесников. – М., 1962. – 160с.
663332
  Колесников В.А. Корневая система плодовых и ягодных растений. / В.А. Колесников. – М., 1974. – 510с.
663333
  Станков Н.З. Корневая система полевых культур / Н.З. Станков. – М., 1964. – 280с.
663334
  Станков Н.З. Корневая система растений / Н.З. Станков. – М., 1969. – 32с.
663335
  Байтулин И.О. Корневая система растений аридной зоны Казахстана / И.О. Байтулин. – Алма-Ата, 1979. – 184 с.
663336
  Качинский Н.А. Корневая система растений в почвах подзолистого типа / Н.А. Качинский. – М., 1925. – 91с.
663337
  Мухитдинов Н.М. Корневая система растений на солонцах и солонцеватых почвах Актюбинской области. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Мухитдинов Н.М.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
663338
   Корневая система растений пустынь Казахстана.. – Алма-Ата, 1973. – 183с.
663339
  Кружилин А.С. Корневая система яровой пшеницы при орошении в Заволжье / А.С. Кружилин. – М, 1936. – 68с.
663340
   Корневая система. Взятки - норма для высшей школы. / подготовила А. Котова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 24 августа (№ 33/34)


  Украина представила результаты исследования коррупции в системе высшего образования на заседании группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO), прошедшем недавно в Страсбурге. Как сообщила газета “Коммерсант-Украина”, документ ...
663341
   Корневое минеральное питание и продуктивность растений. – К., 1976. – 206 с.
663342
   Корневое питание в обмене веществ и продуктивности растений.. – М., 1961. – 168с.
663343
  Петербургский А.В. Корневое питание растений / А.В. Петербургский. – Москва, 1957. – 171с.
663344
  Мусиенко Н.Н. Корневое питание растений : Учеб. пособие / Н.Н. Мусиенко, А.И. Тернавский. – Київ : Вища школа, 1989. – 203с. – ISBN 5-11-001414-0
663345
  Белоножко М.А. Корневое питание яровой и озимой пшеницы в условиях травопольного севооборота южной части Полесья Украинской ССР : Автореф... кандид. с.-х.наук: / Белоножко М.А.; МВО СССР. Киевский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт. – Киев, 1951. – 12 с.
663346
  Доценко А.И. Корневой метод синтеза и многосвязных систем высокой точности : Автореф... д-ра техн.наук: 254 / Доценко А.И.; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова (Ленина). – Л., 1969. – 36л. – Бібліогр.:с.34-36
663347
  Явич А. Корневы и время / А. Явич. – Москва, 1969. – 512с.
663348
  Морщацкий А.А. Корневые гнили озимой пшеницы в Центральной степи УССР и обоснование мероприятий по борьбе с ними : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 540 / Морщацкий А.А. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 20 с.
663349
  Краева Г.А. Корневые гнили яровой пшеницы в засушливых районах освоения целинных и залежных земель и агробиологическое обоснование мероприятий в борьбе с ними : Автореф... канд. с.-х.наук: / Краева Г.А.; Всесою. ордена Ленина Акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т защиты растений. – Л., 1960. – 22л.
663350
  Солодовников В.В. Корневые методы анализа систем автоматического регулирования / В.В. Солодовников, В.Г. Коньков. – М., 1986. – 60с.
663351
  Иванова Т.С. Корневые нематоды-вирусоносители под отряда / Т.С. Иванова. – Л, 1977. – 95с.
663352
  Потапенко Н.Ф. Корневые отпрыски вишни и их производственное использование. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Потапенко Н.Ф.; Саратов. с.-х. ин-т. – Саратов, 1953. – 16 с.
663353
  Рысс А.Ю. Корневые паразитические нематоды семейства Pratylenchidae (Tylenchida) мировой фауны / А.Ю. Рысс; АН СССР, Зоологич. ин-т. – Ленинград : Наука, 1988. – 367с.
663354
  Сейфуллин Тимур Рустемович Корневые полиномы и корневые соотношения систем полиномов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сейфуллин Тимур Рустемович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 104л. – Бібліогр.:л.103-104
663355
  Захарченко А.А. Корневые системы вегетативных подвоев яблони в связи с прививаемыми сортами : Автореф... канд. с.-х.наук: 536 / Захарченко А.А.; Укр. с.-х. акад. – К., 1969. – 22л.
663356
  Рахтеенко И.Н. Корневые системы древесных и кустарниковых пород / И.Н. Рахтеенко. – Москва-Ленинград, 1952. – 108с.
663357
  Петровский М.С. Корней Чуковский / М.С. Петровский. – М., 1960. – 112с.
663358
  Петровский М.С. Корней Чуковский / М.С. Петровский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1962. – 118с.
663359
  Лукьянова И.В. Корней Чуковский / Ирина Лукьянова. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 992с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1279 (1079)). – ISBN 978-5-235-03050-3
663360
   Корнелий Кекелидзе (1879-1962) : Биобиблиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 228с. – (Грузинские ученые)
663361
  Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. : время, жизнь, книги / Г.С. Кнабе. – Москва, 1981. – 206с.
663362
  Полунов Ю.Л. Корнелис Дреббель: нидерландский инженр и химик / Ю.Л. Полунов. – М., 1988. – 158с.
663363
  Кузьмина М.Т. Корнелиу Баба / М.Т. Кузьмина. – М, 1960. – 32с.
663364
  Элиасберг Н.Е. Корнелиу Баба / Н.Е. Элиасберг. – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – 56 с.
663365
  Дубинянский М. Корнелиус Вандербильт: шаги Коммодора // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 4 (68). – С. 48-65. – ISSN 1819-6268
663366
  Чорчолини Маргелло Корнелия / Чорчолини Маргелло. – Москва, 1959. – 79 с.
663367
  Павлуцкий Г.Г. Корнелия Тацита: Раговор об ораторах / [соч.] Корнелия Тацита ; Пер. и исслед. Григория Павлуцкого. – Киев : В университетской тип., 1885. – [2], II, 153 с. – Труды 14-го археологического съездав Чернигове (1908). М., 1911, т. II, с. 29-36
663368
  Носенко Т. Корнелій Ірод - український письменник Румунії (феномен творчості) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – С. 90-100. – ISSN 0236-1477
663369
  Глушко М. Корнелій Кутельмах - дослідник традиційної календарно-побутової обрядовості поліщуків / М. Глушко, І. Гілевич // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 6 (102), листопад - грудень. – С. 1051-1055. – ISSN 1028-5091
663370
  де Лара Філіп Корнеліус Касторіадіс і Венсан Декомб: два концепти політичної модерності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – С.36-40. – ISSN 0235-7941
663371
  Сазонова Л.В. Корнеплодные растения: морковь, сельдерей, петрушка, пастернак, редис, редька. / Л.В. Сазонова, Э.А. Власова. – Л., 1990. – 295с.
663372
  Яцкунене А. Корнеплодный азотобактерин и его влияние на организм молодняка свиней : Автореф... кандидата биол.наук: / Яцкунене А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 20л.
663373
  Лукашевич П. Корнеслов греческого языка, составленный Платоном Лукашевичем. – Киев : В унив. тип.
Ч. 1. – 1869. – VI, 278 с.
663374
   Корнєв Костянтин Арсенійович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (60). – С. 151. – ISSN 0374-3896


  Український вчений-хімік, член-кор. НАНУ.
663375
  Харахан І. Корнєєв Віталій Михайлович : [спогади] / Ірина Харахан // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 161. – ISBN 978-966-2726-03-9
663376
  Гродзинський Д.М. Корнєєв Микола Андрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 515. – ISBN 978-966-02-7304-7
663377
  Альтман М.Е. Корни : рассказы / М.Е. Альтман; пер. с евр. О.Любомирского. – Москва : Советский писатель, 1959. – 132 с.
663378
  Уэскер А. Корни / А. Уэскер. – М, 1963. – 88с.
663379
  Дамиан Л. Корни : сборник стихов / Л. Дамиан; пер. с молд. Н.Коржавин. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1966. – 112 с.
663380
  Жуков Д.А. Корни / Д.А. Жуков. – М., 1977. – 45с.
663381
  Курбаннепесов Керим Корни : стихи / Курбаннепесов Керим; пер. с туркм. О.Дмитриева. – Москва : Советский писатель, 1978. – 143 с.
663382
  Аджинджал Ш.М. Корни : сборник : пер. с абхаз. / Ш. Аджинджал ; [худож. З.К. Джинджолиа]. – Сухуми : Алашара, 1978. – 351 с. : ил.
663383
  Баданов М.А. Корни / Михаил Баданов. – Алма-Ата : Жалын, 1979. – 31 с. – (Первая книга поэта ; [1])
663384
  Романенко Л.Н. Корни / Л.Н. Романенко. – Москва : Советский писатель, 1979. – 135с.
663385
  Кутуй Р. Корни : стихи / Р. Кутуй. – Москва, 1982. – 222с.
663386
   Корни. – Саратов, 1985. – 406с.
663387
  Булгакова О.С. Корни / О.С. Булгакова. – М., 1989. – 253с.
663388
  Бэлс А.А. Корни Албертс Бэлс : роман / А.А. Бэлс; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Рига : Лиесма, 1985. – 285 с.
663389
  Кестель С.И. Корни басенного жанра и история развития басни в России // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 37-38
663390
  Толстой К.К. Корни безпросветного пессимизма : "Оптимистическая" философия проф. И.И. Мечникова / К.К. Толстой. – С.-Петербург : Типо-литография Евг. Тиле пр., 1909. – 193 с.
663391
  Обухов М.М. Корни врастают в землю / М.М. Обухов. – Белгород, 1960. – 163с.
663392
  Луконин М.К. Корни гор / М.К. Луконин. – Тбилиси, 1966. – 220с.
663393
  Агаларова Д.А. Корни грязевых вулканов Азербайджана / Д.А. Агаларова; Азербайджанский нефтяной научно-исслед. ин-т. – Баку : Азнефтеиздат, 1945. – 31с.
663394
  Магомедов М. Корни держат дерево : роман / Муса Магомедов ;. – Москва : Советский писатель, 1967. – 335 с.
663395
  Ашитков С.Р. Корни добра / С.Р. Ашитков. – Москва, 1982. – 62с.
663396
  Ашитков С.Р. Корни добра / С.Р. Ашитков. – 2-е доп. – Москва, 1985. – 102с.
663397
  Ашитков С.Р. Корни добра / С.Р. Ашитков. – Москва, 1988. – 110с.
663398
  Демыкина Г.Н. Корни дома моего / Г.Н. Демыкина. – М., 1971. – 103с.
663399
  Гали М. Корни дуба : стихи / М. Гали; авториз. пер. с башк. – Уфа : Башкнигоиздат, 1969. – 96 с.
663400
  Овчинников В.В. Корни дуба / В.В. Овчинников. – Москва, 1980. – 300с.
663401
  Неймайр М. Корни животного царства : Введение в науку о происхождении животных : с 28 рис. в тексте / М. Неймар ; Пер. [и предисл.] М.В. Павловой ; ; С предисл. проф. Моск. ун-та А.П. Павлова. – Москва : Тип. А.Г. Кольчугина, 1898. – 228, II, [1] с. : ил. – (Научно-образовательная библиотека)


  Авт. предисл.: Павлов, Алексей Петрович (1854-1929) Пер., авт. предисл.: Павлова, Мария Васильевна (1854-1938)
663402
  Неймайр М. Корни животного царства / М. Неймайр. – Москва, 1919. – 300с.
663403
  Неймайр М. Корни животного царства. Введение в науку о происхождении животных : с 28 рис. в тексте / М. Неймар ; Пер. [и предисл.] М.В. Павловой, с предисл. А.П. Павлова, проф. Моск. ун-та. – Москва : Тип. А.Г. Кольчугина, 1898. – 228, II, [1] с. : ил.


  Авт. предисл. и пере.: Павлов, Алексей Петрович (1854-1929) Павлова, Мария Васильевна (1854-1938)
663404
  Малышев А.А. Корни жизни : повесть об одной судьбе / А.А. Малышев. – Москва : Советский писатель, 1986. – 365 с.
663405
  Рогачков Н.И. Корни жизни: стихи / Н.И. Рогачков. – Хабаровск, 1982. – 31с.
663406
  Шатберашвили Г.И. Корни и ветви : повесть и рассказы / Г.И. Шатберашвили; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1963. – 242 с.
663407
  Макаренко Я.И. Корни и ветви / Я.И. Макаренко. – М, 1977. – 192с.
663408
   Корни и звезды. – М, 1988. – 287с.
663409
  Кожевников В.М. Корни и крона / В.М. Кожевников. – Москва, 1983. – 463с.
663410
  Чванов М.А. Корни и крона. Я біл в Аксакове... / М.А. Чванов. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1991. – 525 с.
663411
  Островский Г.С. Корни и крона: интернационализм как основа формирования и развития нац. худож. культуры / Г.С. Островский, А.И. Попов. – Львов, 1989. – 175с.
663412
  Колычев О.Я. Корни и кроны / О.Я. Колычев. – М., 1973. – 144с.
663413
  Барский Л.А. Корни и лики террора : ист.-публ. детектив / Лев Барский. – Москва : Издательство ЛКИ, 2007. – 332 с. – ISBN "978-5-382-00034-3
663414
  Рыленков Н.И. Корни и листья / Н.И. Рыленков. – Москва, 1960. – 174с.
663415
  Старожицкая М. Корни и плоды // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 6 (175). – С. 10-14


  Особенности государственного визита президента Украины Виктора Януковича в Польшу
663416
  Подзорова Н.А. Корни и побеги / Н.А. Подзорова. – М, 1979. – 216с.
663417
  Михайлов Н.А. Корни и побеги / Н.А. Михайлов. – Краснодар, 1984. – 207 с.
663418
  Козлов И.П. Корни исторического идеализма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Козлов И.П.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1963. – 27л.
663419
  Кольцов Г. Корни кедра / Г. Кольцов. – Иркутск, 1975. – 23с.
663420
  Мурадова Татьяна Корни крамолы. Масарик, Россия и гуманизм // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1. – С. 53-56. – ISSN 0235-7089
663421
  Аршинник Татьяна Корни мандрагоры для мужчин, багряные цветы для женщин : citi-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 4. – С. 102-108 : Фото
663422
  Иващенко Л.Я. Корни мужества / Л.Я. Иващенко. – Владивосток, 1980. – 143с.
663423
  Гари Р. Корни неба : Роман / Р. Гари; Пер. с франц. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 1999. – 448с. – ISBN 5-89091-094-9
663424
   Корни нынешних событий в Китае. – Москва : Политиздат, 1968. – 64 с.
663425
  Проскурин П.Л. Корни обнажаются в бурю / П.Л. Проскурин. – 4-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 352с.
663426
  Проскурин П.Л. Корни обнажаются в бурю / П.Л. Проскурин. – Хабаровск, 1974. – 334с.
663427
  Проскурин П.Л. Корни обнажаются в бурю. / П.Л. Проскурин. – 4-е изд. – Москва, 1977. – 368с.
663428
  Бернадский В.А. Корни песни. / В.А. Бернадский. – Алма-Ата, 1970. – 54с.
663429
  Шварев Ю.И. Корни пустоцвета. / Ю.И. Шварев. – Л., 1988. – 126с.
663430
  Сарабьянов В. Корни религиозности и работа безбожника / В. Сарабьянов. – Х., 1929. – 93с.
663431
  Логвинов В.А. Корни родников / В.А. Логвинов. – Ставрополь, 1983. – 46с.
663432
  Хомова Т.М. Корни с чередованием о-а, е-и : (урок русского языка в 4-м классе) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 47-52
663433
  Мишлав Д. Корни сознания = Tre roots of consciousness : психич. исслед. в прошлом и настоящем / Джеффри Мишлав ; [пер. В. Данченко]. – Киев : София, 1995. – 412, [4] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7101-0053-6
663434
  Васильев А.М. Корни тамариска / А.М. Васильев. – Москва : Наука, 1987. – 382с.
663435
  Черкасов В.Г. Корни твои / В.Г. Черкасов. – М, 1972. – 384с.
663436
  Гаврилов И.Г. Корни твои : роман / И.Г. Гаврилов; авториз. пер. с удмурт. С.Никитина. – Ижевск : Ижевск. кн. изд-во, 1990. – 574 с.
663437
  Гоффман Б. Корни теории относительности : пер. с англ. / Б. Гоффман. – Москва : Знание, 1987. – 255 с.
663438
  Далада Н.Ф. Корни, которые не умирают / Н.Ф. Далада. – Москва, 1965. – 196 с.
663439
  Новиков С.М. Корни. / С.М. Новиков. – М., 1978. – 301с.
663440
  Попов В. Корни. / В. Попов. – М, 1984. – 310с.
663441
  Погромский Н.А. Корни. Стихи. / Н.А. Погромский. – Донецк, 1971. – 64с.
663442
  Купчинська Л. Корнило Романовський: сторінки біографії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 201-208. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Статтю присвячено життю і творчості Корнила Романовського, забутого в історії української культури художника, фотографа і публіциста ХІХ століття. У ній наведено маловідомі факти його біографії, частково висвітлено місце і роль передусім у розвитку ...
663443
  Федорук О.К. Корнило Устиянович. / О.К. Федорук. – К., 1992. – 188с.
663444
  Чаадаева О.Н. Корниловщина / О.Н. Чаадаева. – М.-Л. : Молодая гвардия, 1930. – 207 с.
663445
   Корнієвський Олександр Анатолійович : до 60-річчя від дня народження : біобібліогр. покажчик / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; [ред. Т.В. Карбовнича]. – Київ : НІСД, 2019. – 47, [1] с., [2] арк. іл. : іл., фот. – Загол. обкл.: Олександр Корнієвський. Біобібліографічний покажчик. - Покажчики: с. 43-47. – Бібліогр.: с. 42 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-313-8
663446
   Корнієнко Микола Іванович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 14-15
663447
   Корнієнко Оксана Іванівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 26 : Надія Мартиненко. – С. 3-31.
663448
  Дмитрук К.Є. Корнієнко, капітан держбезпеки / К.Є. Дмитрук. – Київ : Політвидав України, 1984. – 206с. – (Слідами невідомого подвигу)
663449
  Дмитрук К.Є. Корнієнко, капітан держбезпеки / К.Є. Дмитрук. – Київ : Дніпро, 1985. – 292 с.
663450
  Дмитрук К.Є. Корнієнко, капітан держбезпеки / К.Є. Дмитрук. – Київ : Політвидав України, 1989. – 432с. – (Слідами невідомого подвигу)
663451
   Корній Денисович Товстюк. – Львів, 2002. – 57с. – (Біобіліографія вчених Львівської політехніки / Укл.: І.О.Бєлоус, Д.М.Заячук ; Вип. 26)
663452
  Цалик С. Корнійчук мстився Кочерзі. Той обігнав його на літературному конкурсі // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 37 (90). – С. 54-57
663453
   Корнілов Михайло Юрійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 133
663454
   Корнілов Михайло Юрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 44. – ISBN 966-8352-11-4
663455
  Воловенко Ю.М. Корнілов Михайло Юрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 531. – ISBN 978-966-02-7304-7
663456
   Корнілова Наталія Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 104-105 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
663457
   Корнілова Наталія Володимирівна (1971) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 59. – ISBN 966-95774-3-5
663458
   Корнюшенко Ніна Петрівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 31. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
663459
   Коро - художник,человек. – М, 1963. – 184с.
663460
  Коро К. Коро / К. Коро. – Москва, 1976. – 4с.
663461
   Коро вызывает москву. – М, 1969. – 320с.
663462
  Ожешко Э. Коробейник / Э. Ожешко. – 40 с.
663463
  Каштанов А.Л. Коробейники / А.Л. Каштанов. – Москва, 1985. – 272с.
663464
  Аверьянова Елена Коробейники духа // Русский век : журнал о России и русском мире / ЗАО "Голден - Би". – Москва, 2009. – № 11 (25). – С. 60-63. – ISSN 1997-4760
663465
  Білкун В М. Коробель з райдужними вітрилами / В М. Білкун, . – Київ, 1980. – 144с.
663466
   Коробєєв Олександр Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 119-120. – ISBN 978-617-573-038-6
663467
  Корж Олександр Коробка : Поезії / Корж Олександр; Передмова С.Яковенка. – Київ : Смолоскип, 2000. – 88с. – ISBN 966-7332-31-4
663468
  Вольфсон А.С. Коробление корпусов паровых турбин / [А.С. Вольфсон, В.И. Розенблюм]. – Москва : [б. и.], 1969. – 30 с. – (Издания. Энергетическое машиностроение / Науч.-исслед. ин-т информации по тяжелому, энерг. и трансп. машиностроению 3-68-20)
663469
  Єневич Б.Ф. Короблі науки. (Про експедиц. судна АН УРСР). / Б.Ф. Єневич, Е.Г. Черняєв. – К., 1976. – 48с.
663470
  Строков Л.М. Коробові Хутори / Л.М. Строков. – Харків : Прапор, 1971. – 48с.
663471
  Строков Л.Н. Коробовы хутора : Из очерков о родном крае / Л.Н. Строков. – Харьков : Харьковское книжное издательство, 1960. – 75с.
663472
  Кондрашов Василий Коробок на льдине / Кондрашов Василий. – Саратов, 1989. – 334с.
663473
   Корова. – М., 1935. – 52с.
663474
  Бровкин В.Н. Корова на Луне / В.Н. Бровкин. – Барнаул, 1990. – 3-105с.
663475
  Чопич Б. Корова с деревянной ногой / Б. Чопич. – Москва, 1966. – 192 с.
663476
  Скоряк Анна Коровай як один із невід"ємних атрибутів українського весілля : за матеріалами "Студій..." Х. Вовка та народного опитування // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 2 (65). – С. 33-37
663477
  Терновец Б. Коровин-Серов / Б. Терновец. – М, 1925. – 78с.
663478
   Коровин Константин. – Москва, 1977. – 2с.
663479
   Коровин Константин Алексеевич. – Москва, 1960. – 12с.
663480
   Коровин Константин Алексеевич. – М., 1963. – 12с.
663481
   Коровин Константин Алексеевич. – М., 1973. – 14с.
663482
   Коровин Сергей Алексеевич. – М., 1961. – 43с.
663483
   Коровин Ювеналий Дмитриевич. – Москва, 1977. – 5с.
663484
   Коровин Ювеналий Дмитриевич. – Москва, 1980. – 12с.
663485
   Корово-мантийное оруденение в салических блоках эвгеосинклинали. – Свердловск, 1989. – 111с.
663486
  Петров И. Коровы полусвета. В серой зоне - 57% всего украинского молока // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 8-14 марта (№ 10)


  "Украина занимает девятое место в мире по производству молока. При этом отечественный рынок - один из самых странных. Только 27% молочной продукции производят сельхозпредприятия, остальные 73% - население. Согласно данным Государственной службы ...
663487
   Коровые анамалии электропроводности. – Л, 1984. – 160с.
663488
   Коровые аномалии электропроводности : Сб-к научных трудов. – Ленинград : Наука, 1984. – 160 с.
663489
   Корогода Наталія Петрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 105-106 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
663490
   Корогода Наталія Петрівна (1980) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 59-60. – ISBN 966-95774-3-5
663491
  Рознер Хиллари Короеды - гроза лесов. Жук - палач лесов / Рознер Хиллари, Эссик Питер // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 98-113 : фото
663492
  Старк В.Н. Короеды / В.Н. Старк. – М.-Л.
31. – 1952. – 463с.
663493
  Будков Я. Короеды (сем. Scolytidae), найденные в лесной даче Петровского завода Кабинета Его Величества в Забайкальской области / [соч.] Я. Будкова // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. I: А - И]. – С. XLVII-LIV : ил.
663494
  Эстерберг Л.К. Короеды Владимирской губернии / Л.К. Эстерберг. – С. 47-48. – Отд. оттиск
663495
  Куренцов А.И. Короеды Дальнего Востока СССР / А.И. Куренцов. – М.Л., 1941. – 234с.
663496
  Коротнев Н.и. Короеды русских лесов и меры борьбы с нимы / Н.и. Коротнев. – М., 1926. – 188с.
663497
  Титова Э.В. Короеды хвойного подроста на лесных вырубках Карелии : Автореф... канд. биол.наук: / Титова Э. В.; МСХ СССР, ВНИИ защиты растений. – Л., 1963. – 18л.
663498
  Веселівська Г.Г. Корозійна та корозійно-механічна тривкість титанових сплавів, поверхнево модифікованих азотом з використанням іонно-плазмових технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Веселівська Галина Григорівна ; НАН України ; Фіз.-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
663499
  Василик А.В. Корозійні пошкодження трубних елементів котлів високого тиску ТЕС : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.01 / Василик А.В.; Фізико-мехічн. ін-т. – Львів, 1993. – 20л.
663500
  Крохмальний Орест Олександрович Корозійно-механічна тривкість хромомарганцевих сталей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.14 / Крохмальний О. О.; НАНУ, Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Київ, 2001. – 18 с.
663501
  Макаренко В.Д. Корозійно-механічні руйнування зварювальних з"єднань екологічно небезпечних металоконструкцій аграрнопереробного виробництва / В.Д. Макаренко, В.І. Хропост, М.О. Кузьменко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 22-24. – Бібліогр.: 10 назв.
663502
  Бень А.Б. Корозія влади : Полковник Омельченко і його команда про: Л. Кравчука, Л. Кучму, П. Лазаренка, В. Пустовойтенка, Ю. Звягільського, О. Волкова та ін.: (За матерілами депутатського об"єднання "Антимафія" та ЗМІ) / Анатолій Бень. – Київ : [Манускрипт], 1999. – 170с. – (Правди і суду!). – ISBN 966-7625-03-Х
663503
  Татарченко Г.О. Корозія та захист металів і сплавів в озонових синтезах кисневмісних сполук : техн. наук : 05.17.14 / Татарченко Г.О. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр. : 48 назв.
663504
  Чобіт Д. Короїди в українській культурі // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 23 червня (№ 25). – С. 3-8. – ISSN 2519-4429


  "Неймовірна історія грабунку відомої родини під прикриттям імені її покійного глави - Героя України, академіка Петра Тронька".
663505
  Чобіт Д. Короїди в українській культурі // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 16 червня (№ 24). – С. 4-6. – ISSN 2519-4429


  "Неймовірна історія грабунку відомої родини під прикриттям імені її покійного глави - Героя України, академіка Петра Тронька".
663506
  Чобіт Д. Короїди в українській культурі // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 7 липня (№ 27). – С. 2-6. – ISSN 2519-4429


  "Неймовірна історія грабунку відомої родини під прикриттям імені її покійного глави - Героя України, академіка Петра Тронька".
663507
  Чобіт Д. Короїди в українській культурі. Неймовірна історія грабунку відомої родини під прикриттям імені її покійного глави - героя України, академіка Петра Тронька // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 30 червня (№ 26). – С. 2-6. – ISSN 2519-4429


  "Неймовірна історія грабунку відомої родини під прикриттям імені її покійного глави - Героя України, академіка Петра Тронька".
663508
  Погоріляк Короїди та біологічні основи боротьби з ними / Погоріляк, й.М. – Ужгород, 1973. – 87с.
663509
  Романов А. Королев / А. Романов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 480 с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 708)
663510
   Королев Борис Даднилович. – Москва, 1978. – 36с.
663511
   Королев Юрий Константинович. – Москва, 1984. – 53с.
663512
  Вирський Д. Королев"ята над Дніпром: князі Вишневецькі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 41/42). – С. 21
663513
  Вирський Д. Королев"ята над Дніпром: князі Вишневецькі (маловідомі сторінки історії) // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 березня (№ 46/47). – С. 21
663514
  Голованов Я.К. Королев. Хроника. / Я.К. Голованов. – М.
1. – 1973. – 255с.
663515
  Клоков В. Королева // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 9 : Європа STOP. – С. 163-192.
663516
  Безбородний Кирилл Королева Амазонки : Царица на две ночи // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 20-22 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
663517
  Бестужева-Лада Светлана Королева Анна русская // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 8. – С. 84-87


  Анна Ярславна (ок.1024-1075) – дочь в. кн. киевского Ярослава Мудрого, жена (1049–1060) французского короля Генриха I, правительница Франции на правах регентства при малолетнем сыне, короле Филиппе I
663518
  Калиновский И.А. Королева большого дерби / И.А. Калиновский. – Красноярск : Красноярское кн. изд-во, 1962. – 127 с.
663519
  Аудерская Г. Королева Бона. Дракон в гербе / Г. Аудерская. – Москва, 1988. – 512с.
663520
  Дубинянский М. Королева Виктория: ее величество эпоха // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 3 (43). – С. 82-100. – ISSN 1819-6268
663521
  Кулиев К.М. Королева дикой степи : роман / К.М. Кулиев; пер. с туркм. В.Турбиной. – Москва : Советский писатель, 1991. – 351 с.
663522
  Мисаков П.Т. Королева долины / Петр Мисаков ;. – Москва, 1973. – 190 с.
663523
  Кикоть В.М. Королева дощу : Поезії / В.М. Кикоть. – Черкаси : Брама, 2002. – 64с. – ISBN 966-8021-21-5
663524
  Кикоть В. Королева дощу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 11-15. – ISSN 0868-4790
663525
  Павленко А. Королева Европы. Как Ангела Меркель из скромного ученого превратилась в ключевую фигуру мировой политики // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 11 (188), 22 марта 2018. – С. 32-36


  "Ангела Меркель, когдато скромный ученый из Восточной Германии, а теперь четырежды канцлер крупнейшей экономики Европы, становится самой влиятельной женщиной планеты и гарантом стабильности и демократии как минимум для половины мира".
663526
  Михайлин І. Королева журналістикознавства - історія журналістики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 37-40
663527
  Могильницька Г. Королева з роду українського дракули // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 29 березня (№ 12). – С. 12


  130-річчя з дня народження Наталени Королевої.
663528
  Осипчук Н. Королева знань і авантюр: історія іспанської аристократки, яка активно українізувалася у Чехії // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 42). – С. 12


  "У Києві вона вчилася музики у композитора Миколи Лисенка, який подарував їй на пам’ять невеличку музичну мініатюру «Зоря з місяцем» з підписом «Моїй учениці». Було шалене кохання до перського князя Іскандера. Початок літературної творчості у Парижі. І ...
663529
  Вилье Королева Ізабо / Вилье, де-Ліль Адан. – Київ, 1926. – 44с.
663530
  Маленька Юлія Королева круїзів MSC Preziosa // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 78-80 : фото
663531
   Королева лебедь. – Вильнюс, 1962. – 410с.
663532
   Королева лебедь. – Вильнюс, 1965. – 416с.
663533
  Лжецкий П. Королева литературного лепрозория // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2008. – № 4 (30). – С. 98-101.


  Тріша Уорден, письменниця Америки
663534
  Дюма А. Королева Марго / А. Дюма, отец. – Саратов, 1991. – 479с.
663535
  Дюма А. Королева Марго / А. Дюма, отец. – Кемерово, 1992. – 560с.
663536
  Дюма А. (отец) Королева Марго. / А. (отец) Дюма. – К.
1. – 1930. – 260с.
663537
  Дюма А. (отец) Королева Марго. / А. (отец) Дюма. – К.
2. – 1930. – 247с.
663538
  Дюма А. (отец) Королева Марго. / А. (отец) Дюма. – Москва, 1974. – 591с.
663539
  Дюма А. (отец) Королева Марго. / А. (отец) Дюма. – Махачкала, 1979. – 624с.
663540
  Дюма А. (отец) Королева Марго. / А. (отец) Дюма. – Кызыл, 1980. – 592с.
663541
   Королева мексиканских полей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 70-71. – ISSN 1029-5828
663542
  Корсунская Ж. Королева на левом бедре : [роман : повести] / Жанна Корсунская. – Москва : АСТ : Олимп, 2002. – 363, [1] с. – Содерж.: Королева на левом бедре ; И все... ; Психотест ; Секундой раньше. – ISBN 5-17-012678-6
663543
  Кузич-Березовський Королева Олена-Ольга. Політик, реформатор і господар Руси-України // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 3 (33), липень-вересень. – С. 2-3
663544
  Лесовская В. Королева пиара : детектив. роман / Валерия Лесовская. – Москва : Эксмо, 2008. – 314, [2] с. – (Как покорить мегаполис). – ISBN 978-5-699-27711-7
663545
  Стерхов Д.В. Королева Пруссии Луиза как немецкий национальный символ // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 129-140. – ISSN 0042-8779


  Луїза Августа Вільгельміна Амалія - принцеса Мекленбург-Стреліцкая , дружина Фрідріха Вільгельма III і королева-консорт Пруссії . Бабуся російського імператора Олександра II .
663546
  Ленцов В.А. Королева роботов / В.А. Ленцов. – Симферополь, 1966. – 80с.
663547
   Королева Советской страны // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 10. – С. 38-50


  Кінозірка Радянської країни ХХ ст. Любов Орлова
663548
  Нортон П. Королева солнца / П. Нортон. – Рига, 1991. – 366с.
663549
  Федак М. Королева Угорщини Анна де Фуа де Кандале (Походження, герб, родовід і потомство) // Історичні студії / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Каф. історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2007. – Вип. 1 : Проблеми давньої і середньовічної історії та етнології. – С. 106-114
663550
  Олійник Л. Королева української хорової музики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 192). – С. 6


  Українська композиторка - Леся Дичко.
663551
  Дгебуадзе О. Королева утренней зари : повесть / О. Дгебуадзе. – Тбилиси, 1964. – 188 с.
663552
  Матріїшин Я. Королева Франції // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 178
663553
  Тренич С. Королева шахів українського походження : До 110-річчя від дня народження другої чемпіонки світу з шахів Людмили Руденко / С. Тренич, В. Скобельський // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 8 (364). – С. 55


  До 110-річчя від дня народження другої чемпіонки світу з шахів Людмили Руденко.
663554
  Плейди Д. Королева Шотландии в плену / Д. Плейди. – М., 1995. – 432с.
663555
  Межелайтис Э. Королева Ядвига : стихи / Эдуардас Межелайтис ; пер. с лит. Л.Миля. – Москва : Правда, 1978. – 32 с.
663556
  Нефф В. Королеви не мають ніг : Роман / В. Нефф. – Київ : Дніпро, 1989. – 493с.
663557
  Белый А. Королевна и рыцари / А. Белый. – Петербург, 1919. – 56с.
663558
  Сенель Р. Королевская библиотека в Бельгии / Р. Сенель. – Брюссель, 1967. – 16с.
663559
  Демченко А. Королевская власть в Иордании и исламистская оппозиция // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 10. – С. 64-71. – ISSN 0131-2227
663560
  Савело К.Ф. Королевская власть и социально-политические значения тэнов в Англии IX в. : Автореф... канд. ист.наук: / Савело К. Ф.; ЛГУ. – Л., 1971. – 26л.
663561
  Христофоров Игорь Королевская война за народное единство : вехи истории / Христофоров Игорь, Поповский Максим, Чичьянц Родион // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 84-93 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
663562
  Ерещенко М.Д. Королевская диктатура в Румынии 1938-1940 гг. / М.Д. Ерещенко. – Москва, 1979. – 171с.
663563
  Ерещенко Маргарита Дмитриевна Королевская диктатура и борьба трудящихся Румынии против наступления фашизма. (Февр. 1938 - сент. 1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ерещенко Маргарита Дмитриевна; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
663564
  Швец Л. Королевская мечта // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 19 (479), 13.05.2016. – C. 32-35. – ISSN 2075-7093
663565
  Сергеев Ю.В. Королевская охота / Ю.В. Сергеев. – М., 1982. – 224с.
663566
  Кикнадзе А.В. Королевская примула / А.В. Кикнадзе. – Москва, 1973. – 285 с.
663567
  Каптилкин Сергей Королевская свадьба : золушки Африки // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 54-63 : Фото
663568
  Морэ Тибург [Груссе П.] Королевская семья : из английской хроники / [Соч.] Тибурга Морэ [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1882. – 68 с. – Приложение к "Исторический вестник"


  На обл. экслибрис: Библиотека Павла Галагана Псевд. раскрыт по изд.: Catalogue... de la Bibliotheque Nationale, т. 65, с. 100; Авт. установлен по изд.: Указ. загл. произведений худож. лит., 1801-1975. М., 1989. Т. 3. С. 117
663569
  Касавин И.Т. Королевские войска: повесть / И.Т. Касавин. – Москва, 1990. – 125с.
663570
   Королевские гонки вокруг шейховских яхт // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 22-27 : фото
663571
  Уингейт Филиппа Королевские династии : Учеб.пособие для дополн.образования / Уингейт Филиппа; Историк-консультант Э.Миллард.Оформл.Р.Пантер. – Москва : Росмэн, 1999. – 54с. – (Иллюстрированная мировая история). – ISBN 5-257-00657-Х
663572
  Уильямс А.Р. Королевские сокровища : археология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 38 : Фото
663573
  Луначарский А.В. Королевский брадобрей / А.В. Луначарский. – 90с.
663574
  Василенок Е.П. Королевский гамбит : драма в 4-х актах / Е.П. Василенок. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1960. – 96 с.
663575
  Новожилов И.Г. Королевский гамбит / И.Г. Новожилов, В.Н. Шустов. – Изд. 2-е, доп. и доработ. – Свердловск, 1965. – 303с.
663576
  Новожилов И.Г. Королевский гамбит / И.Г. Новожилов. – Свредловск, 1976. – 300с.
663577
  Глазков И.Б. Королевский гамбит / И.Б. Глазков, Я.Б. Эстрин. – М, 1988. – 253с.
663578
  Гэрр Р. Королевский декрет об отмене ограничений на продажу церковной собственности и перераспределение земли в Испании в 1798-1808 гг. Резюме / Р. Гэрр. – М., 1970. – 6с.
663579
  Хаткевич Василий Королевский дятел "нашелся!" // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 4-5 : Іл.
663580
  Миньков К. Королевский жираф и другие фельетоны. / К. Миньков, С. Шаров. – Брянск, 1963. – 104с.
663581
  Буджели К. Королевский конь и новые всадники / К. Буджели. – Москва, 1972. – 328с.
663582
  Чернов В.С. Королевский краб / В.С. Чернов. – Москва, 1981. – 239с.
663583
  Дубровская Е. Королевский павильон в Брайтоне: дворец удовольствий Георга IV // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 5 (101). – С. 46-75. – ISSN 1812-867Х
663584
  Севастикоглу Г. Королевский прокурор. Пьеса / Г. Севастикоглу. – М., 1966. – 83с.
663585
  Метелкин Николай Королевский синий алмаз : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 5 : Іл.
663586
  Ромберг Йоханна Королевский урожай : Франция / Ромберг Йоханна, Мерме Жиль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 94-111 : Фото. – ISSN 1029-5828
663587
  Хенриксен В. Королевское зерцало / В. Хенриксен; Пер. с норвежского. – Москва : Радуга, 1990. – 328с.
663588
  Доббс Дэвид Королевское кровосмешание: только для своих // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 9. – С. 104-105 : фото
663589
  Безус С.Н. Королевское эпистолярное наследие Испании: Фернандо III // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 51-63. – ISSN 044-748Х
663590
  Тисов Герман Королевство Афганистан / Тисов Герман, Ширшов Владимир // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 1 (37). – С. 20-26. – ISSN 1811-542Х


  Нагороди Афганістану.
663591
  Дитмар Б. Королевство Болгария / Б. Дитмар. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – 60 с.
663592
   Королевство деда. – М, 1985. – 317с.
663593
   Королевство Марокко. – Москва : Наука, 1991. – 270 с.
663594
  Аль-Османи Саадэддин Королевство Марокко: государство, в которое не пришла "арабская весна" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 5 май. – С. 64-74. – ISSN 0130-9625
663595
  Ханиг Флориан Королевство Мустанг. Каникулы реставратора / Ханиг Флориан, Бауэр Мануэль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 118-133 : фото. – ISSN 1029-5828
663596
  Драчинский Н.И. Королевство на вулкане / Н.И. Драчинский. – Москва : Правда, 1958. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" № 42)
663597
  Обушенкова Л.А. Королевство Польское в 1815-1830 гг. / Л.А. Обушенкова. – М., 1979. – 295с.
663598
  Картер С. Королевство приливов / С. Картер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 111с.
663599
  Пентикост Хью Королевство смерти : Запятнанный ангел. Убийца на вечеринке с шампанским. Романы / Пентикост Хью; Пер. с англ. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 492с. – (Мастера остросюжетного детектива). – ISBN 5-227-01693-3
663600
  Русинек М. Королевство спеси. Ист. роман. / М. Русинек. – М., 1961. – 583с.
663601
  Успенская С. Королеву играет свита : Роман / Светлана Успенская. – Москва : Центрполиграф, 2001. – 489с. – (Криминальный талант). – ISBN 5-227-01314-4
663602
  Левенец И. Королевы танца // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Київ, 2004. – № 11. – С. 64-70.
663603
  Шашкевич М.С. Короледворська рукопись в перекладі Маркіяна Шашкевича : Текст з поясненнями і замітками автора / М.С. Шашкевич; Подав Михайло Тершаковець. – 43с. – Окр. відбиток з: Записки Нау. тов. ім. Шевченка, т.18
663604
   Короленківський збірник : наукові статті та матеріали. – Харків : САГА, 2006. – 232с. – ISBN 966-2918-09-4
663605
   Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному просторі : матеріали XV всеукр. наук.-практ. конференції : (м. Харків, 11 жовт. 2012 р.) / М-во культури України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харк. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.Д. Ракитянська та ін. ; уклад. Н.І. Капустіна]. – Харків : [б. в.], 2013. – 286 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
663606
   Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.]
Ч. 1. – 2016. – 182 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
663607
   Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.]
Ч. 2. – 2016. – 238 с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
663608
   Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.]
Ч. 1. – 2017. – 290 c. : іл., табл. – Назва обкл.: Короленківські читання. - Текст. укр, рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
663609
   Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.]
Ч. 2. – 2017. – 216 c. : іл. – Назва обкл.: Короленківські читання. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
663610
   Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.]
Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – 2019. – 224 с. : іл., табл. – На обкл. назва: Короленківські читання. - Анот. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
663611
   Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.]
Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – 2019. – 276 с. – На обкл. назва: Короленківські читання. - Анот. укр., англ., рос. – Бібліогр.: іл., табл.
663612
  Соколова М.А. Короленко-публицист : Автореф... канд. филол.наук: / Соколова М.А.; АН СССР. Ин-т мир. лит. им. А.М.Горького. – Москва, 1953. – 20 с.
663613
  Миронов Г.М. Короленко / Г.М. Миронов. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 367 с.
663614
   Короленко Владимир Галактионович. – М, 1949. – 24с.
663615
   Короленко Евгений Васильевич. – М, 1979. – 14с.
663616
  Груздев И. Короленко и Горький / И. Груздев. – Горький, 1948. – 47 с.
663617
  Миксон Е.К. Короленко и народное творчество : Автореф... канд. филологич.наук: / Миксон Е.К.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1954. – 16л.
663618
  Бойко І.З. Короленко і Україна / І.З. Бойко. – К., 1957. – 48с.
663619
  Блок Марк Короли-чудотворцы : Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии / Блок Марк; Предисл. Ж. Ле Гоффа; Послесл. А.Я.Гуревича; Пер. с франц. В.А.Мильчиной. – Москва : Языки русской культуры, 1998. – 712с. – (Studia historica). – ISBN 5-7859--0057-2
663620
  Кукушкин В.В. Короли без королевства / В.В. Кукушкин, Г.Б. Толстиков. – М., 1979. – 58с.
663621
  Доде А. Короли в изгнании / А. Доде. – Москва, 1964. – 431с.
663622
  Доде А. Короли в изгнании. Сафо / А. Доде. – Москва : Правда, 1984. – 527с.
663623
  Генри О. Короли и капуста = (Cabbages and Kings) : [Пер. с англ.] / О. Генри. – Ленинград : Изд. Мысль, 1925. – 224 с.
663624
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Москва, 1946. – 471 с.
663625
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Москва : Художественная литература, 1977. – 371 с.
663626
  Генри О. Короли и капуста : рассказы ; пер. с англ. / О. Генри ; [вст. ст. А. Аниста]. – Москва : Художественная литература, 1982. – 334 с.
663627
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Москва, 1983. – 334 с.
663628
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Ташкент, 1983. – 223 с.
663629
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Ленинград, 1986. – 640 с.
663630
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Минск, 1990. – 527 с.
663631
  Генри О. Короли и капуста : Избранное / О. Генри. – Москва : Профиздат, 2005. – 288 с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01462-1
663632
  Генри О. Короли и капуста : повесть : рассказы / О. Генри ; [пер. с англ. М. Беккер, И. Бернштейн и др.]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 672 с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-91181-277-5
663633
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри ; [пер. с англ.: И. Гурова, Н. Дарузес, Е. Калашникова и др.]. – Москва : Азбука, 2016. – 411, [3] с. – (Мировая классика). – ISBN 978-5-389-08079-9
663634
  Генри О. Короли и капуста. Рассказы / О. Генри ; [пер. с англ. ; послесл. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 541 с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5827-0
663635
  Миллер Дж. Короли и сородичи: Ранние государства мбунду в Анголе / Дж. Миллер. – М., 1984. – 271с.
663636
  Лапицкий И.М. Короли лжи и сенсаций / И.М. Лапицкий. – Москва, 1967. – 224с.
663637
   Короли пирогов, и другие сатирические рассказы современных американских писателей. – М, 1964. – 48с.
663638
  Соболенко Р.К. Королинцы : повесть / Роман Соболенко; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Детгиз, 1961. – 222 с.
663639
  Генрі О. Королі і капуста / О. Генрі. – К, 1962. – 171с.
663640
  Генрі О. Королі і капуста / О. Генрі. – Київ : Дніпро, 1980. – 212с. – (Зарубіжна сатира і гумор ; № 13)
663641
  Михайловський В. Королі та династії в українській історії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 7 (587), 15-21.02.2019. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561
663642
  Михайловський В. Королі та династії в українській історії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 19 (599), 8-16.05.2019. – С. 58-61. – ISSN 1996-1561
663643
  Михайловський В. Королі та династії в українській історії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 13 (593), 29.03 - 5.04.2019. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561
663644
  Михайловський В. Королі та династії в українській історії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 3 (635), 17-23.01.2020. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561
663645
  Михайловський В. Королі та династії в українській історії. Анжуйська династія на українських землях у 1370-1399 роках // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 10 (590), 7-14.03.2019. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561
663646
  Михайловський В. Королі та династії в українській історії. Перші елекційні королі Речі Посполитої // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 38 (618), 20-26.09.2019. – С. 46-49. – ISSN 1996-1561
663647
  Михайловський В. Королі та династії в українській історії. Сигізмунд ІІІ Ваза на престолі Речі Посполитої // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 52 (632), 27.12 - 11.01.2019. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561
663648
  Доде А. Королі у вигнанні. Паризький роман / А. Доде. – Київ, 1971. – 278с.
663649
  Петренко Є. Королівство йде під воду? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 липня (№ 30). – С. 5


  Королівство Тонга.
663650
  Щербак Ю. Королівство кривих дзеркал // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 1, 3


  Інформаційний простір України
663651
  Святець Ю.А. Королівство кривих дзеркал, або історіографія як комунікаційний процес // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 124-130. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
663652
  Сандер А. Королівство Логос // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 27-29. – ISSN 1029-4171
663653
  Сандер А. Королівство Логос : математична казка // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 39-41. – ISSN 1029-4171
663654
  Сандер А. Королівство Логос // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 12-14. – ISSN 1029-4171
663655
  Сандер А. Королівство Логос : математична задача // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 38-41. – ISSN 1029-4171
663656
  Сандер А. Королівство Логос (математична казка) // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 30-32. – ISSN 1029-4171
663657
  Калашник Н. Королівство Нідерланди - практика роботи з неповнолітніми злочинцями // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 3 (105). – С. 80-85
663658
  Цвєтков О.Г. Королівство Норвегія в сучасних міжнародних відносинах та у співпраці з Україною / О.Г. Цвєтков, І.В. Сабор // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 116-125. – ISBN 966-7196-06-2
663659
  Капіруліна С.Л. Королівство Таїланд // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 43-47 : фото
663660
  Капіруліна С.Л. Королівство Таїланд // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 55-60 : фото
663661
  Афоніна І.Ю. Королівська англійська та аристократичний код спілкування в сучасній Великобританії // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 4-10. – ISSN 2313-500Х


  "Спираючись на книгу Саймона Хеффера «Strictly English» (2010) та виявлені в ній неправильності і спотворення слів у сучасних британських ЗМІ, зроблено спробу розмежувати нормовану, або королівську, англійську мову і мову вищих класів і аристократії. ...
663662
  Бойко В.Г. Королівська елекція 1764 р. в Речі Посполитій: зовнішньополітичний аспект // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 66. – C. 69-80. – ISSN 0203-9494
663663
  Петринка Людмила Королівська Жовква // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 39-42
663664
  Фоменко О.С. Королівське весілля як стратегія корекції іміджу британської монархії (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 392-399


  Досліджується бренд "The Royal wedding" як складова бренду "The Monarchy": розглядається уплив бренду на імідж британської монархії і Великої Британії, описуються вербальні й невербальні засоби його актуалізації в англомовному віртуальному ...
663665
  Генріксен В. Королівське дзеркало / Вера Генріксен ; пер. з норвез. Наталія Іваничук. – Львів : Літопис, 2002. – 301, [2] с. – ISBN 966-7007-62-5
663666
  Назаренко Ю.Й. Королівський вінок сонетів : [сонети] / Юрій Назаренко ; [художник О.В. Садовський]. – Суми : Слобожанщина, 2004. – 248 с., [6] арк. іл. : іл., портр. – ISBN 966-535-199-0


  У пр. №1727641 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
663667
  Шевченко Віктор Королівський пірат (До 460-річчя від дня народження Френсіса Дрейка) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 50-53 : Фото
663668
  Вус Р. Королівські морські піхотинці, або Про підготовку бійців одного з найкращих спецпідрозділів у світі // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 51). – С. 16


  Війська спеціального призначення Великобританії.
663669
  Ониськів М.І. Королівські універсали як джерело для дослідження історії руського воєводства останньої третини XVII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ониськів Марта Іванівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
663670
   Королівький рівень // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 134-137 : фото
663671
  Наєнко М. Королю драматичних тенорів Олександрові Мишузі - 165! // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 327-328
663672
  Гусак Д.В. Королюк Володимир Семенович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 572. – ISBN 978-966-02-7304-7
663673
  Меньшикова Мария Короля играет свита // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 76-77 : фото
663674
  Коссак З. Король-крестоносец / З. Коссак. – М., 1995. – 352с.
663675
  Гоцци К. Король-олень / К. Гоцци. – Л, 1979. – 151с.
663676
  Рябцев В.П. Король / В. Рябцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 213. – ISBN 966-642-073-2
663677
  Эллисон Р. Король американского лото / Р. Эллисон. – М., 1985. – 223с.
663678
  Третяк О.В. Король Анатолій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 559. – ISBN 978-966-02-7304-7
663679
  Чачин В.М. Король Арбата / В.М. Чачин. – Москва, 1979. – 479с.
663680
  Серенков Ю.С. Король Артур как идея, фольклорный герой и артефакт в массовой культуре США : традиции в культуре // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 74-82. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
663681
  Гюго В. Король бавиться / В. Гюго. – Х.-К., 1931. – 310с.
663682
  Латишев В. Король Баторій та "низовці" : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 143-157
663683
   Король без королевства. – С.Пб, 1994. – 480с.
663684
  Монтегю М. Король без трона / М. Монтегю // Увлечения королевы / Гир Жан де ла. – Москва : АСТ, 1993. – С. 93-303. – (Интимная жизнь монархов)
663685
  Боровой Я.Л. Король безнравственности / Я.Л. Боровой. – Москва : Политиздат, 1981. – 62с.
663686
  Кармалито С. Король Бутана отказался от абсолютной власти // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 13. – С. 18-20. – ISSN 0234-1670


  Абсолютний монарх Бутану проголосував за монархію конституційну
663687
   Король в желтом. – Ставрополь, 1990. – 349с.
663688
  Мечетная Н. Король в подтяжках : телеведущий Ларри Кинг // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 26 (414). – С. 42-43


  Легендарный амер. телеведущий Ларри Кинг, который четверть века беседовал в эфире CNN с сильными мира сего, уходит на покой
663689
  Казьмирчук Г.Д. Король Віктор Юхимович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 220. – ISBN 96966-8060-04-0
663690
  Капелюшний В.П. Король Віктор Юхимович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 560. – ISBN 978-966-02-7304-7
663691
  Бульвер Король Гарольд. / Бульвер, Литтон Э.Д. лорд, 1993. – 464с.
663692
  Шекспир В. Король Генрих IV / В. Шекспир. – М, 1949. – 279с.
663693
  Костецький І. Король Генрі IV // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 159-196.
663694
  Чугуй Т.О. Король Данило Романович у русько-монгольських відносинах: дискусійні питання історіографії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 6-24. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 29). – ISSN 2227-6505
663695
  Иванов А.А. Король дзю-до / А.А. Иванов. – Москва, 1981. – 115с.
663696
  Иванов А.А. Король дзюдо / А.А. Иванов. – Москва, 1988. – 253с.
663697
  Добряков В.А. Король живет в интернате / В.А. Добряков. – М, 1988. – 251с.
663698
  Аршинник Татьяна Король из Бангкока // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 20-24 : фото
663699
  Верховський В. Король і хан // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 7


  Дві історичні постаті кінця XVIII століття: останній польський король Станіслав Понятовський і останній кримський хан Шахін Герай - їхні долі виявилися напрочуд схожими...
663700
  Назаров И.М. Король карточного острова / И.М. Назаров. – М., 1959. – 285с.
663701
  Назаров И.М. Король карточного острова / И.М. Назаров. – Новосибирск, 1965. – 186с.
663702
  Радлов Василий Король китча : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 84-86 : Іл.
663703
  Батурин Н.Ф. Король Королевской избушки : таежн. роман / Н.Ф. Батурин; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1978. – 240 с.
663704
  Шекспир В. Король Лир : Трагедия в 5-ти действиях. – Санкт-Петербург, 1895. – 144с.
663705
  Шекспир В. Король Лир / В. Шекспир. – Москва-Л., 1937. – 243с.
663706
  Шекспир В. Король Лир / В. Шекспир. – М., 1949. – 164с.
663707
  Шекспир В. Король Лир : трагедия в пяти актах / Вильям Шекспир ; пер. с англ. Б. Пастернак. – Ленинград ; Москва : Госиздат "Детская литература" Мин. просв. РСФСР, 1949. – 180 с.
663708
  Шекспир В. Король Лир / В. Шекспир. – М, 1965. – 189с.
663709
  Шекспир В. Король Лир / В. Шекспир. – М, 1992. – 351с.
663710
  Шекспир В. Король Лир : Много шуму из ничего; Сон в летнюю ночь / Вильям Шекспир. – Москва : Профиздат, 2005. – 416с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01453-2
663711
  Водолазов Л. Король Лир из Ясной Поляны = Кинороман: фильм первый // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 2. – С. 150-171. – ISSN 0130-6405
663712
  Шекспір В. Король Лір / В. Шекспір. – Харків, 1941. – 238с.
663713
  Шекспір В. Король Лір / В. Шекспір. – Київ, 1958. – 200с.
663714
  Корчак Я. Король Матиуш Первый. Король Матиуш на необитаемом острове. Педагогические повести : [пер. с польского] / Я. Корчак; [Послесл. А. Шарова]. – Москва : Правда, 1989. – 477 с.
663715
  Горобець Олександр Король морів : Море задоволення // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 26-31 : Фото
663716
  Точинський М. Король ніколи не дає інтерв"ю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7-8 липня (№ 115/116). – С. 7


  Королівство Бельгія.
663717
   Король патологів // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 71-74. – ISBN 966-505-054-0
663718
  Фонтан А. Король Пеле / А. Фонтан. – М, 1978. – 79с.
663719
  Андреева Евгения Король поп-музыки. 8 мифов о Майкле Джексоне // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 10 (2937). – С. 88-93 : фото
663720
  Панов В.Н. Король против короля. / В.Н. Панов. – М., 1967. – 159с.
663721
  Белоусов Р.С. Король риска / Роман Белоусов. – Москва : Корона-принт, 1990. – 108 с. : ил. – Миниатюрное издание. – (Знаиенитые авантюристы и авантюристки). – ISBN 5-85030-020-1
663722
  Шекспир В. Король Ричард ІІІ / В. Шекспир. – Москва, 1958. – 171с.
663723
  Тушинский Михаил Король Ричард: злодей или неудачник? : Люди и судьбы // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 207-214 : Іл.
663724
  Діброва Н Король сатиричного роману / Н Діброва, В. Назаренко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 1 лютого (№ 3/4). – С. 18


  Творчість Олега Чорногуза.
663725
  Миллхаузер Стивен Король среди ветвей : Повесть // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С.82-139. – ISSN 1130-6545
663726
  Моэм В.С. Король Талуа / В.С. Моэм. – МоскваЛ., 1927. – 213с.
663727
  Осипчук Н. Король танцювальної музики. Композитор Богдан Веселовський: "Пласт", "Ябцьо-джаз" і посада керівника української секції канадської рідаокомпанії Бі-Бі-Сі // Україна молода. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 44). – С. 11


  Від Хуста - до Канади: 105 років від дня народження українського композитора Богдана Веселовського. Пісні в ритмі вальсу, танго чи фокстроту Богдана Веселовського свого часу стали танцювальними шлягерами та звучали на найпрестижніших сценах у США, ...
663728
  Воннегут К. Король трутнів : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 86-94. – ISSN 0320-8370
663729
  Саат М. Король Туманной горы : роман, рассказы / Мари Саат ;. – Москва : Советский писатель, 1989. – 317 с.
663730
  Синклер Э. Король Уголь / Э. Синклер. – Москва ; Ленинград, 1931. – 415 с.
663731
  Синклер Э. Король Уголь / Э. Синклер. – М., 1958. – 383с.
663732
  Синклер Э. Король Уголь / Э. Синклер. – Донецк, 1981. – 336с.
663733
  Азиз Н. Король футбола : роман / Несин Азиз ; пер. с тур.: [А. Сверчевской и В. Феоновой ; предисл. Л. Ленча]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 188 с. – (Зарубежный роман ХХ в.)
663734
  Несин А. Король футбола / А. Несин. – М., 1978. – 256с.
663735
  Набоков В.В. Король, дама, валет / В.В. Набоков. – Минск, 1992. – 651с.
663736
  Набоков В.В. Король, дама, валет / В. Набоков. – Петрозаводск : Карелия, 1992. – 319 с. – В изд. также: Роман с кокаином. Паршивый народ : рассказ / М. Агеев. – ISBN 5-7545-0502-7
663737
  Бойко А.А. Корольков Іван Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 564. – ISBN 978-966-02-7304-7
663738
  Калакура Я.С. Корольов Борис Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 221. – ISBN 96966-8060-04-0
663739
  Калакура Я.С. Корольов Борис Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 565. – ISBN 978-966-02-7304-7
663740
  Пилипенко В.В. Корольов Сергій Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 567-568. – ISBN 978-966-02-7304-7
663741
   Корольова Зинаїда Петрівна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 45
663742
  Трегуб Н.Є. Корольова корекція у архітектурному формоутворенні. : Автореф... канд. архіт.наук: 18.00.01 / Трегуб Н.Є.; КІБІ. – К., 1993. – 22л.
663743
  Сидоренко Н.М. Корольова Олена Олексіївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 569. – ISBN 978-966-02-7304-7
663744
   Корона "Дня" - Андрію Содоморі. За інтелектуальну мужність і безперервний "діалог через віки" / Л. Івшина, Р. Яців, М. Комарницький, Д. Плахта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-30 грудня ( 234-236 )
663745
  Великій А. Корона Володимира Великого // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2013. – Лютий [№] 3. – С. 6
663746
  Головко О.Б. Корона Данила Галицького : Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя / О.Б. Головко. – Київ : Стилос, 2006. – 575с. : іл. – ISBN 966-8518-09-8
663747
  Москаленко Леся Корона для письменників // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (44), червень. – С. 90
663748
  Нейхал Ч. Корона и набедренная повязка / Ч. Нейхал. – М., 1984. – 413с.
663749
   Корона и эшафот. – М, 1991. – 316с.
663750
  Бойко С.П. Корона имератора Тиберия / С.П. Бойко. – Ставрополь, 1988. – 239с.
663751
  Рубо Герман Авенирович Корона как источник корпускулярного излучения Солнца : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02 / Рубо Герман Авенирович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 12 с.
663752
  Рубо Г.А. Корона как источник корпускулярного излучения Солнца и магнитные поля корпускулярного потока : Дис... канд. физ-мат.наук: / Рубо Г.А.; КГУ. – Киев, 1972. – 170л. – Бібліогр.:л.157-170
663753
  Мельниченко В. Корона короля Ліра // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 листопада (№ 45). – С. 12


  "Двадцять років тому у Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка відбулася прем"єра "Короля Ліра" у постановці Сергія Данченка з Богданом Ступкою у головній ролі."
663754
   Корона над Днепром : (из венков сонетов поэтов РСПП) : поэзия / Регион. союз писателей Приднепровья ; [сост. А.Ф. Демин]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – 263, [1] с. – ISBN 978-966-8676-82-6
663755
  Смішко І. Корона чи ярлик? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4-5 серпня (№ 135/136). – С. 20


  Робота Карла Маркса "Викриття дипломатичної історії XVIII століття": "...Московська історія пришита до історії Русі білими нитками...Колискою Московії було кроваве болото монгольського рабства, а не сурова слава епохи норманів".
663756
  Закстельская Л.Я. Коронавирусы человека и животных / Л.Я. Закстельская. – М, 1977. – 224с.
663757
  Стрельцов Є. Коронавірус і кримінальне право: парадоксальність чи доречність їх спільного аналізу? / Є. Стрельцов, Л. Стрельцов // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 24 квітня - 7 травня (№ 16/17)
663758
  Стрельцов Є. Коронавірус і кримінальне право: парадоксальність чи доречність їх спільного аналізу? / Є. Стрельцов, Л. Стрельцов // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 8-21 травня (№ 18/19)
663759
   Коронавірус наступає. Пошуки захисту та можливостей лікування хворих тривають // Світ. – Київ, 2020. – Січень (№ 5/6). – С. 3
663760
   Коронавірус: don@t panic! / підготувала Світлана Галата // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 1, 5. – ISSN 2219-5793


  Як діяти університетам, де навчаються студенти з Китаю?
663761
  Соколов Б. Коронавірус: тест на готовність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 7


  Нова епідемія атипової пневмонії, що прийшла з Китаю, вже призвела до падіння як цін на нафту, так і біржових індексів.
663762
  Стрельцов Є. Коронавірусна та посткоронавірусна злочинність: первісні карантинні припущення / Є. Стрельцов, Л. Стрельцов // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 22 травня - 4 червня (№ 20/21). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
663763
  Сметнев А.С. Коронарная недостаточность. / А.С. Сметнев. – Москва, 1975. – 96с.
663764
  Невский Я.И. Коронарное кровообращение при введении сердечных гликозидов на фоне гипоксии : Автореф... канд. мед.наук: 102 / Невский Я.И.; Объединенный ученый Совет Ин-тов физиологии, краевой патологии, клинической и экспериментальной хирургии А. – Алма-Ата, 1972. – 22л.
663765
  Седов К.Р. Коронарный атеросклероз и ишемическая болезнь сердца в Западном Прибайкалье / К.Р. Седов. – Новосибирск, 1979. – 208с.
663766
  Соломенчук Т.Н. Коронарный атеросклероз и нефропротективный эффект статинотерапии при хронической болезни почек недиабетического генеза / Т.Н. Соломенчук, Семеген-Бодак // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2013. – № 3 (05). – С. 5-10


  В статье изучено состояния коронарных артерий и динамики показателей функции почек, липидного обмена, уровня гликозилированного гемоглобина (HdA1c) и урикемиии на фоне применении аторвастанина в комплексе стандартного кардиопротективного лечения.
663767
  Алексанян Р.А. Коронароактивные гормоны инсулярного аппарата / Р.А. Алексанян ; АН АрмССР, Ин-т тон. орган. химии им. А.Л. Мнджояна. – Ереван : АН Арм.ССР, 1990. – 117 с. – Библиогр.: с. 105-114
663768
  Волкова М.А. Коронационные регалии в церемонии императорской коронации в России XVIII в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 99-108. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
663769
   Коронация : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 24-35 : Фото
663770
  Богораз В.А. Коронация в Колымске : (из воспоминаний) / Тан [псевд.]. – [Ростов-на-Дону] : Тип. "Дон. речь", 1907. – 30 с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов ... / И.Ф. Масанов. М., 1958, т 3, с. 162
663771
  Нефедов К.Ю. Коронация Птоломея I и возникновение эллинистической монархии // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков, 2013. – Вып. 12. – С. 37-47. – ISSN 2309-6608
663772
  Акунин Б. Коронация, или последний из романов / Б. Акунин. – Москва : Захаров, 2000. – 349с. – ISBN 5-8159-0059-1
663773
  Акунин Борис Коронация, или последний из романов / Акунин Борис. – Москва : Захаров, 2001. – 349с. – (Сер.Новый детектив). – ISBN 5-8159-0059-1
663774
  Чугуй Т. Коронація Данила Романовича: дискусійні питання історіографії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 6-17. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
663775
   Коронація слова : наук.-довід. вид. на відзначення 20-річчя Міжнар. літ. конкурсу "Коронація слова" 2000-2020 / [редкол.: О.Є. Бондарева, А.В. Будник, Т.І. Вірченко та ін. ; керівник проекту Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2019. – 495, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажчик: с. 492-494. – ISBN 978-617-7324-34-7
663776
  Горбачук М.Л. Коронійчук Микола Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 529. – ISBN 978-966-02-7304-7
663777
  Басараб В.С. Коронне село / В.С. Басараб. – Ужгород, 1981. – 261с.
663778
  Капцов Н.А. Коронный разряд и его применение в электрофильтрах / Н.А. Капцов. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 226 с.
663779
  Попков В.И. Коронный разряд и линии сверхвысокого напряжения : избранные труды / В.И. Попков. – Москва : Наука, 1990. – 253 с.
663780
  Бахтаев Ш.А. Коронный разряд на микропроводах / Ш.А. Бахтаев. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 208 с.
663781
  Руднева Л.С. Коронный свидетель / Л.С. Руднева. – Москва : Детская литература, 1970. – 207с.
663782
  Левіна Л. Коронований Нобелем // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 10. – С. 44-50
663783
  Шапіро О. Коронований уявою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8-9 травня (№ 82/83). – С. 16


  110 років від дня народження генія сюрреалізму - Сальвадора Далі.
663784
  Демидов В. Коронованный мальчик. О короткой жизни и скоропостижной смерти российского императора Петра II // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 5. – С. 8-9
663785
   Короновський Вадим Євгенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 277-278 : фото
663786
   Корону Miss Domina Coral Bay завоювала українка // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 68-69 : фото
663787
  Кир"янчук І. Коронування думки: постать Михайла Ореста в українській літературі // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (1061/1062). – С. 246-248. – ISSN 0320-8370
663788
  Алексеева Л.К. Корообразующие структуры и эндогенные геологические формации / Л.К. Алексеева. – Москва : Недра, 1986. – 150с.
663789
  Кудринський С.Г. Коропецький меморіал. / С.Г. Кудринський. – Львів, 1980. – 32с.
663790
  Денисова В.И. Коропластика Боспора / В.И. Денисова. – Л., 1981. – 171с.
663791
  Мешкерис В.А. Коропластика Согда / В.А. Мешкерис. – Душанбе, 1977. – 125с.
663792
  Михайленко В.М. Коропщина в іменах : біограф. довідник / Валентина Михайленко ; обкл. Романа Шевченка ; Коропська центр. б-ка. – Мена : Домінант, 2015. – 263, [1] с. – Імен. та геогр. покажч.: с. 256-263. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2610-60-4
663793
  Козлов Ю.А. Коростели в сыром лугу / Ю.А. Козлов. – М, 1983. – 161с.
663794
  Гойжевський О.О. Коростенський розлом та його відображення в рельєфі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 117-121 : Схема. – Бібліогр.: 6 назв
663795
  Томашевський А.П. Коростенщина в Овруцькій волості // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (21) : Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. – С. 12-17. – ISSN 2227-4952
663796
  Юрчук Людмила Коростень - столиця Древлянського князівства : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 46 : Фото
663797
   Коростень. – Київ : Мистецтво, 1976. – 46с.
663798
  Неправська Наталія Коростень. Деруни й не тільки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 52-55 : фото. – ISSN 1998-8044
663799
  Гребінь В.В. Коростинька (- річка у Камінь-Каширському та Любешівському районах Волинської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 587. – ISBN 978-966-02-7304-7
663800
  Клименко Олександр Коростишівський Платонов = з нової книги : проза
663801
  Клименко О.І. Коростишівський Платонов : роман / Олександр Клименко ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 213, [3] с. – ISBN 978-966-2151-45-9
663802
  Сидоренко Н.М. Коростовець Володимир Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 590. – ISBN 978-966-02-7304-7
663803
  Хільчевський В.Г. Коростянка (- річка у Камінь-Каширському районі Волинської області) / В.Г. Хільчевський, М.Ю. Костриця // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 591. – ISBN 978-966-02-7304-7
663804
  Дорошенко Д. Коротенька історія Чернігівщини / Д. Дорошенко. – Чернігів : Видавн. Т-во "Сівеpян. думка", 1918. – 38 с.
663805
  Грох-Грохольский Г.М. Коротенька початкова граматика української мови / Склав та видав Ю. Грох-Грохольський. – Козятин : друк. Л. Лівшиця
Вип. 1 : Частина етимологична (з задачами для письма і з грамат. термінологією для поширених етимології та синтаксису). – 1917. – 67 с. + 1 брош. – Додаток: Російсько-український словничок граматичних термінів / Ю. Грох-Грохольський
663806
  Синявський О.Н. Коротенька практична граматика української мови : для дорослих / О. Синявський. – Харків : Вид. "Рух", Харків, Київ, Львів ; [Друк. Ренесанс], 1918. – 20 с. – На обкл. назва: Практична граматика української мови для дорослих / О. Синявський. – (Видавництво "Рух")


  На тит. стор. надпис: С. Якимович 17/ II - 19
663807
   Коротенька українська правопись. – Біла на Підляшу : Друк. "Рідного Слова", 1917. – 20 с. – (Виданнє [тиж.] "Рідне слово")
663808
   Коротенький провыдник (по музею мистецтва). – Полтава, 1919. – 24с.
663809
  Весельський С.П. Коротенькі нотатки щодо участі польської спільноти в житті Київського національного університету // Pamietnik Kijowski / Stowarzyszenie Uczonych Polskich Ukrainy; Pod red. naukowa Henryka Stronskiego. – Kijow, 2002. – Tom szosty : Polacy w Kijowie. – С. 55-58
663810
   Коротка адресно-довідкова книга. – Київ, 1967. – 385 с.
663811
  Манжос Б. Коротка азбука радянського вчителя : (спроба марксиського освітлення педагогічих ідей) / Б. Манжос. – [Київ] : Вид. Київської Губпрофспілки робітників освіти
Ч. 1 Соціяльно-економічна ; Ч. 2 Педагогична. – 1922. – 108 с. – 2 ч. в одній кн
663812
  Ясницький Ю. Коротка банківська і комерційна енциклопедія / Ю. Ясницький, 1926. – 256с.
663813
   Коротка бібліографія праць Б.І. Чернякова 1976 - 2005рр. / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 35-.74
663814
   Коротка бібліографія про Б.І. Чернякова 1976 - 2005 рр. // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 74-87
663815
  Забіяка І.М. Коротка бібліографія публікацій А.З. Москаленка // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 58-77
663816
   Коротка біографія // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 5-8
663817
  Миронченка В.Я. Коротка біографія // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 11 : Присвячено 70-літтю від дня народження В.Я Миронченка 25 квітня 2007 р. – С. 4
663818
   Коротка біографія [Шевченко Людмила Юріївна] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 4
663819
  Забіяка І.М. Коротка біографія А.З. Москаленка // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 56-57
663820
  Романюк Л.Г. Коротка відпустка у травні : повісті, оповіданя / Л.Г. Романюк. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 415 с.
663821
  Рудницький С.Л. Коротка географія України. : з 66 малюнками і картою (мапою) / С. Рудницький. – Київ; Львів : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1910. – 152, [2] с. : 1 арк. карт: іл. – (Популярна бібліотека "Пан" ; № 5-7)
663822
  Рудницький С. Коротка географія України. / С. Рудницький. – Львів
Ч.2. – 1914. – 223с.
663823
  Возняк М.С. Коротка граматика давньої церковно-славянської мови в порівнянні з українською для ужитку в середніх школах / М.С. Возняк. – Львов, 1925. – 64с.
663824
  Рогинський Л.М. Коротка граматика з німецької мови / Л.М. Рогинський. – Харків : Радянська школа, 1932. – 159 с.
663825
  Келен-Фрід Коротка граматика німецької мови / Келен-Фрід. – Х-О, 1934. – 58с.
663826
  Залозний П.Ф. Коротка граматика української мови / П. Залозний. – Київ : [Укp. Учитель]. Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки. – (Видавництво "Український учитель" ; № 52)
Ч. 2 : (Синтаксис). – 1913. – 89, [3] с.: табл.
663827
  Залозний П. Коротка граматика української мови / П. Залозний. – Вид. 2-е. – Прилука : Друк. А.Я. Мірова
Частина лруга : (Синтаксис). – 1917. – 64 с.
663828
  Залозний П. Коротка граматика української мови / П. Залозний. – Вид. 4-е. – Київ : Вид-во І. Самоненка
Ч. 1. – 1918. – 64 с. – Пpавописний словник: с. 59-63.
663829
  Мурський В. Коротка граматика української мови для шкіл та самонавчання : Етимольогія - Синтаксис / Володимир Мурський. – [2-е вид., поправл.]. – [Одеса] : Hакладом Е. Фесенка. [Дpук. Е. Фесенка], 1918. – 93, IХ, [1] с. – Додаток: Теpмінольогічний словаp: с. I-IX.. - Прим. № 72252 дефектний, без обкл.


  Із змісту: Ч.1.: Звуки; Вимова поодиноких звуків. Змякшення шелестівок; 1-й ступень; ІІ-й ступінь; Звукові зміни; Ч.2: Частини мови; Ч.3. Правопис; Найважніші правописні правила; Великі початкові букви. Ч.4.: Складня; Згода поодиноких частий речення; ...
663830
   Коротка історія Англії. – Київ
Вип. 1. – 1972. – 105с.
663831
   Коротка історія Англії. – Київ
Вип. 2. – 1972. – 89с.
663832
   Коротка історія Англії. – Київ
Вип. 3. – 1972. – 88с.
663833
  Никитенко Л. Коротка історія Болгарської Православної Церкви // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2007. – № 13 (205), липень. – С. 6
663834
   Коротка історія Британії = A Concise British History : Курс лекцій для студ.фак.іноз.філології ун-тів. – Київ : Богдана, 1999. – 192с. – ISBN 966-7058-35-2
663835
  Семененко В.П. Коротка історія відділу космоекології та космічної мінералогії (до 50-річчя Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 182-193 : фото. – Бібліогр.: с. 191-192. – ISSN 0203-3100
663836
  Підоплічко І.Г. Коротка історія Землі / І.Г. Підоплічко. – Киев, 1958. – 172с.
663837
  Шульган А. Коротка історія Інституту Катехиток Серця Ісусового / [зібрали:] Антонія і Надія Шульган. – Прудентопіль : [б. в.], 1990. – 133 с. : іл., фот.
663838
  Ле Руа Ладюрі Коротка історія клімату: від середньовіччя до наших днів = Abrege d"histoire du climat du Moyen Age a nos jours : бесіди з Анушкою Васак / Еманюель Ле Руа Ладюрі ; [пер. з фр. А. Рєпи]. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 144 с. – (Ідеї та історії ; Вип. 3). – ISBN 978-966-521-464-6
663839
  Антонович В.Б. Коротка історія козаччини / В.Б. Антонович; Передм. І.І. Глизя. – Київ : Україна, 2004. – 304с. – ISBN 966-524-165-6
663840
  Антонович В.Б. Коротка історія Козаччини / Володимир Антонович. – 3-тє вид., [репринтне]. – Вінніпег ; Давфін : Накл. Ол. Чорнухи, 1971. – 232 с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами. – (Літопис УВАН / Українська Вільна Академія наук ; Ч. 2)


  Історія козацтва, Запорозької Січі ХVI-XVII ст.
663841
  Антонович В. Коротка історія Козаччини (З ілюстраціями та картою України) / В. Антонович. – Київ : Україна, 1991. – 158с. – (Книжковий архів). – ISBN 5-319-01016-8


  Книга, створена на багатому фактичному матеріалі, є надзвичайно захоплюючою. На її сторінках оживає сива давнина - історія славного козацтва, Запорозької Січі, що була душою визвольної боротьби українського народу у ХVI-XVII століттях.
663842
  Ліндсей Джек Коротка історія культури. : В 2-х томах / Ліндсей Джек. – Київ : Мистецтво. – ISBN 5-7715-0730-Х
Т.2 : Від доісторичних часів до доби Відродження. – 1995. – 256с.
663843
  Ліндсей Дж. Коротка історія культури. В 2-х томах. / Дж. Ліндсей. – Київ : Мистецтво. – ISBN 5-7715-0730-Х
Т.1 : Від доісторичних часів до доби Відродження. – 1995. – 240с.
663844
  Стройк Д. Коротка історія математики / Д. Стройк. – Київ, 1960. – 307 с.
663845
  Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії : Від Декарта до Вітгенштайна / Р. Скратон; Пер. з англ. О.Коваленко. – Київ : Основи, 1998. – 331с. – ISBN 966-500-195-7
663846
  Жукалюк Микола Коротка історія перекладів Біблії українською мовою / Жукалюк Микола, Степовик Дмитро. – Київ : Українське Біблійне Товариство, 2003. – 176с. – ISBN 966-7136-31-0
663847
  Никитенко Л. Коротка історія Польської Православної Церкви // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2007. – № 20 (212), жовтень. – С. 8
663848
   Коротка історія Православної Церкви : підручник для православних учнів українських народніх шкіл. – Штутгарт, 1948. – 111 с.
663849
  Ободовський О.Г. Коротка історія розвитку та сучасний стан малої гідроенергетики на рівнинних річках України / О.Г. Ободовський, Е.Р. Рахматулліна, Л.М. Тимуляк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 94-106. – ISSN 2306-5680
663850
  Никитенко Л. Коротка історія Румунської Православної Церкви // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2007. – № 10 (202), травень. – С. 5
663851
  Гомбріх Е.Г. Коротка історія світу для юних читачів = Eine kurze Weltgeschichte fur junge Leser / Ернст-Ганс Гомбріх ; з нім. переклала Софія Матіяш. – Львів : Кальварія, 2011. – 319, [1] с. : іл. – На тит. арк. також: "Отак воно буває зі спогадами. Вони проливають світло на давні часи". - Парал. тит. арк. нім. - Перекладено за вид.: Eine kurze Weltgeschichte fur junge Leser / Ernst H. Gombrich. Сologne : DUMONT, 1985. – ISBN 978-966-663-296-1
663852
  Філарет Коротка історія створення Української Православної Церкви Київського Патріархату // Православний церковний календар / Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Київ, 2000. – на 2000. – С. 103-112
663853
  Левицька М. Коротка історія тракторів по-українськи / Марина Левицька ; [переклав Олекса Негребецький ; ред. Лесь Белей]. – Київ : Темпора, 2013. – 301, [2] с. – Бібліогр.: с. 302. – ISBN 978-617-569-144-1
663854
  Бостанджи Наджи Коротка історія турецько-українських зв"язків // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 15-20. – ISSN 1608-0599


  Українсько-турецькі зв"язки в галузі освіти та зокрема вищої освіти здійснюються відповідно до підписаного 21 травня 1998 року Протоколу про співробітництво між Мінестерством освіти України , міністерством національної освіти Туреччини та Радою вищої ...
663855
   Коротка історія Угорщини / Л. Маккаї, К. Бенда, К. Вьорьош, Е. Нідергаузер, Д. Шпіра, П. Ганак, Надь, , , Д. Сьоке; Пед. ін-т ім. Д. Бешшеньеї, Каф. укр. і русин. філол. ; ред.: П. Ганак ; ред. та упор. укр. вид.: І. Удварі. – Ніредьгаза, 1997. – 222 с.
663856
  Крип"якевич І.П. Коротка історія України / І.П. Крип"якевич. – К., 1993. – 90с.
663857
  Грицак Я. Коротка історія українського хліба // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 18 (271), 7 травня 2015. – С. 28-30
663858
  Химка І. Коротка історія української ідеї // Критика. – Київ, 2003. – Листопад, (число 11). – С. 7-10


  Книга Миллера А.И. "Украинский вопрос" в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). Про політику російської влади щодо українофільського руху, особливо в Києві від початку 1860-х до початку 1880-х років. Книга Анатолія ...
663859
  Бузук П.О. Коротка історія української мови. / П.О. Бузук. – Одесса, 1924. – 60с.
663860
  Алієва-Барановська Коротка історія цивільних кодексів України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 3 (147). – С. 4-9
663861
  Леп"явко С. Коротка історія Чернігова / Сергій Леп"явко. – Київ : [б. в.], 2009. – 62, [2] с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 63. – (Наша земля). – ISBN 978-966-02-5158-8
663862
  Вейбулль Йорген Коротка історія Швеції / Вейбулль Йорген. – Стокгольм : Шведський інститут, 1997. – 163 с. : іл. – ISBN 91-520-0504-6
663863
  Юодкайте-Гранскіене Коротка презентація судово-експертної наукової системи Литви // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 31-34. – ISBN 978-966-937-203-1
663864
  Цілуйко К.К. Коротка програма для збирання матеріалів по топоніміці Української РСР / К.К. Цілуйко. – Київ, 1950. – 26 с.
663865
  Слапчук В. Коротка стрілка жіночого годинника // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 162. – С. 22-46
663866
  Мирошниченко Ю.М. Коротка типологічна характеристика українського кримінального судочинства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 125-130. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
663867
   Коротка франкомовна проза ХХ століття : Бельгія, Канада (Квебек), Франція : [зб. творів] / пер. Яреми Кравця ; [ред.: В. Пасічна та ін.]. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 415, [1] c. : іл. – Зміст: Біле різдво/Е. Вергарн. Очікування/Шарль ван Лерберг. Різдвяна дитина/Г. Руа. Жайворонок/Г. Руа. Останній етап/М. Еме. Лис/Е. Роблес. Великий бал китів/П. Шантрен. Соло/П. Гамарра. Різдвяна ялинка/М. Батай. – ISBN 978-966-486-071-7
663868
  Філоненко Ю.М. Коротка характеристика основних класифікацій біогенного рельєфу // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 33-37. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано основні класифікації біогенного рельєфу. Зокрема дана коротка характеристика типів біогенного рельєфу за середовищем розміщення, масштабами форм (розміром), віком, генезисом, характером впливу організмів на рельєф та спрямованістю ...
663869
  Лаптєв О.О. Коротка характеристика рослинності лісопаркового поясу м. Києва / О.О. Лаптєв, І.М. Падун, Ф.В. Вольвач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-15. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Наведено коротку характеристику рослинності м. Києва за даними моніторингу за 1991-1996 рр.
663870
   Коротка хронологія революції 1905 року на Україні, 1931. – 173с.
663871
  Файнберг А.А. Короткая волна / А.А. Файнберг. – Ташкент, 1983. – 91с.
663872
  Онетти Х.К. Короткая жизнь / Х.К. Онетти. – Москва, 1983. – 408 с.
663873
  Березнякова Л. Короткая жизнь в искусстве : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – С. 53-67. – ISSN 0321-1878
663874
  Чернов С. Короткая жизнь Жоржа Бизе // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 10. – С. 10-20


  Французький композитор, автор оркестрових творів, романсів, фортепіанних п"єс, а також опер, найвідомішою з яких стала «Кармен» Жож Бізе (1838-1875)
663875
  Смольников И.Ф. Короткая зоря : повесть о Федоре Васильеве / И.Ф. Смольников. – Ленинград, 1962. – 173 с.
663876
  Губанов П.П. Короткая ночь в декабре / П.П. Губанов. – Москва : Современник, 1973. – 117 с.
663877
  Арсентьев И.А. Короткая ночь долгой войны : повести / Иван Арсентьев ; худож. Н.К. Кутилов. – Москва : Военное издательство, 1988. – 367, [2] с. : ил.
663878
  Борин А.Б. Короткая память / А.Б. Борин. – М., 1989. – 366с.
663879
  Белостоцкий Ю.В. Короткая спичка / Ю.В. Белостоцкий. – Казань, 1970. – 136с.
663880
  Тендряков В.Ф. Коротке замикання / В.Ф. Тендряков. – М., 1962. – 110с.
663881
  Тендряков В.Ф. Коротке замикання / В.Ф. Тендряков. – К., 1963. – 87с.
663882
   Коротке звідомлення Всеукраїнського Археологічного комітету за 1926 рік. – К., 1927. – 248с.
663883
   Коротке звідомлення Всеукраїнського Археологічного комітету за архелогічні досліди року 1925. – К., 1926. – 120с.
663884
   Коротке звідомлення про діяльність Української Академії наук у Києві за 1919-1924 рр.. – К, 1925. – 34с.
663885
  Кузьмінов С.В. Коротке політико-економічне визначення фашизму // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 14-21. – ISSN 2074-5354
663886
  Дробин В. Короткие басни / В. Дробин. – Ташкент, 1963. – 71с.
663887
  Гордин А.Л. Короткие будни продленного дня / А.Л. Гордин. – М, 1991. – 110с.
663888
  Мени Р. Короткие волны / Р. Мени. – 190 с.
663889
  Михайлов И.Л. Короткие волны / И.Л. Михайлов. – М, 1968. – 104с.
663890
  Ульянов С.А. Короткие замыкания в электрических системах. / С.А. Ульянов. – 4-е изд. – М.-Л., 1952. – 280с.
663891
  Чернин А.Б. Короткие замыкания при неполнофазных режимах электрических систем / А.Б. Чернин. – М.-Л., 1952. – 168с.
663892
  Либезни П. Короткие и ультракороткие волны / П. Либезни. – М.-Л., 1936. – 223с.
663893
  Рощина Р.М. Короткие научно-популярные тексты с упражнениями по развитию речи. / Р.М. Рощина. – М, 1968. – 60с.
663894
  Ефимов Г.А. Короткие ночи : стихи и поэма / Г.А. Ефимов; пер. с чуваш. – Москва : Советский писатель, 1963. – 118 с.
663895
  Соболь М.А. Короткие ночлеги / М.А. Соболь. – М, 1960. – 132с.
663896
  Пармузин Б.С. Короткие рассказы / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1956. – 107с.
663897
  Чехов А.П. Короткие рассказы / А.П. Чехов. – Москва, 1971. – 65 с.
663898
  Димент А.Л. Короткие рассказы : книга для чтения в X классе школ с преподаванием ряда предметов на англ. яз. / сост. А.Л. Димент. – Москва : Просвещение, 1976. – 144 с. – (Читаем по-английски)
663899
  Вишнякова О.В. Короткие рассказы : Сборник текстов для бесед, изложений и сочинений / О.В. Вишнякова. – Москва : Русский язык, 1979. – 84с.
663900
  Вишнякова О.В. Короткие рассказы = Wischnjakowa O.W. Kurze erzahlungen / О.В. Вишнякова. – Москва : Русский язык, 1981. – 112с.
663901
  Макконоки Дж.А. Короткие рассказы американских писателей ХХ века / Дж.А. Макконоки. – Москва : Высшая школа, 1979. – 176 с.
663902
  Цвик Л.Д. Короткие рассказы на немецком языке / Л.Д. Цвик. – М., 1970. – 96с.
663903
  Мин Е.М. Короткие рассказы. / Е.М. Мин. – Л, 1963. – 102с.
663904
  Верн Ж. Короткие романы / Ж. Верн. – Кишинев, 1984. – 704с.
663905
  Пикуль В.С. Короткие романы / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 400с.
663906
  Файзуллин Р.А. Короткие стихи / Равиль Файзуллин ;. – Москва : Современник, 1980. – 124 с.
663907
  Жигалкин В.А. Короткие сутки / В.А. Жигалкин. – Новосибирск, 1987. – 261,2с.
663908
  Подмайстрович В.И. Короткие удары / В.И. Подмайстрович. – Киев, 1963. – 71с.
663909
  Мени Р. Короткие электрические волны / Р. Мени. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1930. – 191 с.
663910
  Зубчик О.А. Короткий аналіз державної освітньої політики // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 97-98
663911
  Шандула О.О. Короткий аналіз забезпечення права особи на безоплатну правову допомогу в Україні та Республіці Казахстан // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 252-255. – ISBN 978-617-7096-97-8
663912
  Герасименко К.І. Короткий аналіз сучасного стану українсько-німецької торгівлі // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 121-125. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 0201-8683
663913
  Ваврик П. Короткий аналіз шляхів пізнання за Григорієм Сковородою // Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії / Київ. Духовна Акад. і Семінарія ; голов. ред. І. Лабатій ; редкол.: Надь О.О., Музольф А.О. – Киев, 2019. – № 1 (24) : Геніальность і святість: точки дотику. – С. 44-47
663914
   Короткий англо-український тлумачний словник з комп"ютерної техніки. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 98с.
663915
   Короткий астрономічний календар 1971. – вип. 17. – Київ : Наукова думка, 1970. – 90 с.
663916
   Короткий астрономічний календар 1972. – Київ : Наукова думка
вип. 18. – 1971. – 120 с.
663917
   Короткий астрономічний календар 1983. – Київ : Наукова думка
вип. 29. – 1982. – 176 с.
663918
   Короткий астрономічний календар 1984. – Київ : Наукова думка
вип. 30. – 1983. – 176с.
663919
   Короткий астрономічний календар 1994 : науково-популярне видання. – Київ : Наукова думка. – ISSN 6135-2229
Вип. 40. – 1993. – 190 с.
663920
   Короткий астрономічний календар 1995 : науково-популярне видання. – Київ : Наукова думка. – ISSN 0135-2229
Вип. 41. – 1994. – 196 с.
663921
   Короткий астрономічний календар на 1948 рік. – Київ, 1948. – 23с.
663922
   Короткий астрономічний календар на 1949 рік : 2-й рік видання. – Київ, 1949. – 23с.
663923
   Короткий астрономічний календар. 1969. – Київ : Наукова думка, 1968. – 172 с.
663924
   Короткий астрономічний календар. 1973. – Київ : Наукова думка
вип. 19. – 1972. – 171 с.
663925
   Короткий астрономічний календар. 1975. – Київ : Наукова думка
вип. 21. – 1974. – 183 с.
663926
   Короткий астрономічний календар. 1976. – Київ : Наукова думка
вип. 22. – 1975. – 207 с.
663927
   Короткий астрономічний календар. 1978. – Київ : Наукова думка
вип. 24. – 1977. – 190 с.
663928
   Короткий астрономічний календар. 1979. – Київ : Наукова думка
вип. 25. – 1978. – 204 с.
663929
   Короткий астрономічний календар. 1980. – Київ : Наукова думка
вип. 26. – 1979. – 183 с.
663930
   Короткий астрономічний календар. 1981. – Київ : Наукова думка
вип. 27. – 1980. – 223 с.
663931
   Короткий астрономічний календар. 1982. – Київ : Наукова думка
вип. 28. – 1981. – 188 с.
663932
   Короткий біографічний довідник китайських знаменитостей усіх епох. – Тайбей : Чженчжуншу, 1981. – 612с. – Видання китайською мовою. – ISBN 957--09-0574-3
663933
  Платонов К.(молодший) Короткий визначник амфібій та рептилій України / К.(молодший) Платонов. – Х., 1926. – 39с.
663934
  Вісюліна О.Д. Короткий визначник вищих рослин УРСР / О.Д. Вісюліна, М.В. Клоков. – 2-е, доп. і випр. вид. – Київ, 1952. – 492с.
663935
  Пущало А.А. Короткий визначник гірських порід за зовнішніми ознаками / А.А. Пущало. – Київ : Радянська школа, 1964. – 72с.
663936
  Топачевський О.В. Короткий визначник прісноводних водоростей УРСР. / О.В. Топачевський, М.Ф. Макаревич. – К., 1955. – 311с.
663937
  Колюшев І.І. Короткий визначник риб Закарпатської області УРСР / І.І. Колюшев. – Ужгород, 1949. – 33с.
663938
  Ярошенко П.Д. Короткий визначник рослин Закарпаття / П.Д. Ярошенко. – Ужгород, 1947. – 100с.
663939
   Короткий Віктор Андрійович : бібліогр. покажчик / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; упоряд.: І.І. Тіщенко, Л.Є. Герасименко. – Вінниця : Нілан-ЛДТ, 2016. – 126, [2] с. : портр. – Алф. та імен. покажчики: с. 87-125. – ISBN 978-966-924-187-0
663940
  Любунь О. Короткий Г. Облік в житлово-комунальному господарстві: актуальні проблеми // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 88-89. – ISSN 1605-2005
663941
  Вишняков В.В. Короткий геологічний словник-довідник / В.В. Вишняков. – Киев, 1962. – 112с.
663942
  Маринич О.М. Короткий геолого-геоморфологічний нарис Полісся Української РСР / О.М. Маринич. – Київ, 1955. – 5-44с.
663943
  Піганович К. Короткий граматичний довідник з німецької мови для 5-7 кл. / К. Піганович, А. Монігетті. – К., 1956. – 156с.
663944
  Піганович К. Короткий граматичний довідник з німецької мови для семирічнрї школи / К. Піганович, А. Монігетті. – 2-е, випр. й доп. – К., 1953. – 156с.
663945
  Цетлін В.С. Короткий граматичний довідник з французьскої мови для 5-7 класі. / В.С. Цетлін. – Київ; Львів, 1956. – 80с.
663946
  Халемский Н.А. Короткий день : Книга о том, что остается с нами / Н.А. Халемский. – Киев : Письменник, 1973. – 202с.
663947
   Короткий доаідник. – К., 1940. – 28с.
663948
   Короткий довідник. – К., 1941. – 55с.
663949
   Короткий довідник (по Центр.антирелігійному музею). – 2-е вид. – К., 1941. – 19с.
663950
  Вартанов Г.І. Короткий довідник газетного працівника / Г.І. Вартанов. – Київ : Політвидав, 1989. – 170с.
663951
   Короткий довідник до вивчення курсу "Країнознавство". – Київ, 1994. – 22с.
663952
   Короткий довідник з історії України. – Київ : Вища школа, 1994. – 255 с.
663953
  Шубьо В. Короткий довідник з пакету статистичного аналізу даних SSPS/PS+4/0 : Hавч. посібник / В. Шубьо, А. Горбачик, Н. Черніюк. – Київ : Київський університет, 1996. – 78с
663954
   Короткий довідник Львівської б-ки АН УРСР. – Львів, 1952. – 36с.
663955
   Короткий довідник про підсумки господарської діяльності колгоспів Української РСР за 1958 р.. – К., 1959. – 148с.
663956
   Короткий довідник секретаря сільської первинної парторганізації. – К., 1961. – 428с.
663957
   Короткий економічний довідник по сільскому господарству. – К., 1967. – 459с.
663958
  Пхиденко С.С. Короткий екскурс в історію логіки (від стародавнього до нового часу) : [навчальний посібник] / С.С. Пхиденко ; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т соц. наук, Каф. філософії. – Луцьк : Надстир"я, 2007. – 100 с. – Бібліогр.: с.95-99. – ISBN 978-966-517-587-2
663959
  Попович М. Короткий екскурс в історію україністики на Філософському факультете Загребського університету // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 87-93. – ISSN 2075-437X


  В статье идет речь об истории и современном состоянии украинистики на философском факультете Загребского университета.
663960
  Корінний М.М. Короткий енциклопедичний словник з культури / [Корінний М.М., Шевченко В.Ф. ; відп. ред. Шевченко В.Ф]. – Київ : Україна, 2003. – 383, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 380-383. – ISBN 966-524-105-2
663961
  Корінний М.М. Короткий енциклопедичний словник з культури / [Корінний М.М., Шевченко В.Ф. ; відп. ред. Шевченко В.Ф]. – Київ : Україна, 2012. – 383, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 380-383. – ISBN 978-966-524-406-6
663962
   Короткий звіт по науково-дослідній роботі за 1956 рік. – Львів, 1958. – 260с.
663963
   Короткий звіт про роботу Херсонської Міськради УШ ссклику за 1931-1934 рр.. – Херсон, 1934. – 85 с.
663964
   Короткий інформаційно-адресний довідник по У.Р.С.Р. "Вся Україна" на 1938 рік. – Одеса, 1938. – 657 с.
663965
  Алєсіна Н.М. Короткий іспансько-українсько-російський довідник дипломатичних термінів / Н.М. Алєсіна; Дипломатична академія України при МЗС України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 24с. – (Бібліотека дипломатичної Академії України)
663966
  Гриневецький В.Т. Короткий історико-агрогеографічний аналіз дореволюційних меліорацій на прикладі ряду поліських районів України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 33-39. – Бібліогр.: 18 назв. – (Географії ; Вип. 13)
663967
  Шахрай О.Б. Короткий історичний довідник з фонетики й морфології англійської мови. / О.Б. Шахрай. – К., 1971. – 181с.
663968
  Бендас В. Короткий історичний нарис про святого лікаря душ і тіл єпископа-хірурга В. Войно-Ясенецького // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 156-158. – ISSN 2311-9896
663969
  Азарський І.М. Короткий історичний нарис розвитку судової медицини та криміналістики // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.132-135
663970
  Дрбал О. Короткий історичний огляд розвитку геодезії та картографії на Закарпатті за часів Австро-Угорщини та Чехословаччини / О. Дрбал, В. Неєдли // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 52-58. – Бібліогр.: 67 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
663971
   Короткий історичний словник : Краткий исторический словарь / В.М. Даниленко, С.А. Кокін, А.Г. Слюсаренко, О.В. Даниленко. – Запоріжжя : Прем"єр, 2001. – 320с. – ISBN 966-7529-53-3
663972
  Фенич В. Короткий історіографічний огляд теми "Драгоманов і Закарпаття" // Угорська Русь і "Ганнібалова присяга" Михайла Драгоманова: початки інтелектуального завоювання Закарпаття Україною / В.І. Фенич. – Ужгород : Говерла, 2015. – С. 13-28. – (Карпатська Русь у XIX столітті). – ISBN 978-966-2095-96-8
663973
  Проценко Д.П. Короткий конспект з анатомії рослин / Д.П. Проценко. – К., 1949. – 96с.
663974
  Виноградов С.П. Короткий курс вищої математики / С.П. Виноградов. – Київ, 1948. – 288 с.
663975
  Баранський Н. Короткий курс економічної географії / Н. Баранський; Перекл. з 5-го,виправл.та доп.рос.видання:А.Хмельницького : Пролетар
Ч.2 : Загальний огляд СРСР в цілому. – 1931. – 285с.
663976
  Баранський Н. Короткий курс економічної географії / Н. Баранський; Перекл. з 5-го,виправл.та доп.рос.видання:А.Хмельницького : Пролетар
Ч.3 : Огляд СРСР по економічних областях. – 1932. – 299с.
663977
  Мочерний С.В. Короткий курс економічної теорії : Навчальний посібник / С.В. Мочерний, Л.О. Каніщенко, О.А. Устенко. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 324с. – ISBN 966-7411-81-8
663978
  Ткаченко А.А. Короткий курс економічної теорії : навчальний посібник / А.А. Ткаченко. – 3-тє вид., стереотипне. – Запоріжжя : Просвіта. – ISBN 966-7362-81-7
Т. 1. – 2003. – 340с.
663979
  Ткаченко А.А. Короткий курс економічної теорії : навчальний посібник / А.А. Ткаченко. – 3-тє вид., стереотипне. – Запоріжжя : Просвіта. – ISBN 966-7362-84-1
Т. 2. – 2003. – 248с.
663980
  Щоголев Г.Г. Короткий курс ембріології людини / Г.Г. Щоголев. – Київ, 1936. – 134 с.
663981
  Антонов В.С. Короткий курс загальної метеорології : навч. посібник для студ. природ. спец. вищ. навч. закл. / В.С. Антонов ; МОНУ, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. – 336 с. – ISBN 966-568-693-3
663982
  Ботанова К. Короткий курс історії поп-культури // Критика. – Київ, 1998. – Вересень, (число 9). – С. 16-17
663983
  Гаморак Н. Короткий курс морфології цвітових рослин і ваказівки до означування та гербарізації вищих рослин / Н. Гаморак. – Кам"янець на Поділлі, 1920. – 68с.
663984
  Грабовський С. Короткий курс наукового капіталізму // Критика. – Київ, 1999. – Травень, (число 5). – С. 26-28


  Праця Фернана Броделя "Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV - XVIII ст."
663985
  Семенцов А.П. Короткий курс неорганічнох хімії для хім. техн. / А.П. Семенцов. – Х.К., 1931. – 312с.
663986
  Куликівський П.Г. Короткий курс опору матеріалів / П.Г. Куликівський. – Х.-К., 1931. – 88 с.
663987
  Семенцов А.П. Короткий курс органічної хемії. / А.П. Семенцов. – Харків-Київ, 1936. – 318 с.
663988
  Шоригин П. Короткий курс органічної хімії / П. Шоригин. – К, 1928. – 344с.
663989
  Сегаль Л. Короткий курс політичної економіки. / Л. Сегаль. – К, 1935. – 272с.
663990
  Шпорлюк Р. Короткий курс російсько-української лєнініяни // Критика. – Київ, 2006. – Червень, (число 6). – С. 21-25
663991
  Судомир О.К. Короткий курс судової психології. / О.К. Судомир. – Х.-К., 1932. – 154с.
663992
  Левицький А.Е. Короткий курс теоретичної фонетики англійської мови : навч. посібник для вузів / А.Е. Левицький, Л.А. Гаращук. – Вінниця : Фоліант, 2005. – 48 с. – На обкл. "A short course of the theory of English phonetics". – ISBN 966-8634-06-3
663993
  Пономарьов Р.Д. Короткий курс фізики та хемії з основами механіки та електротехніки : конспект. виклад / Р.Д. Пономарьов. – Одеса : Держвидав України, 1926. – 216 с.
663994
  Максімова Н.А. Короткий курс фізіології рослин. / Н.А. Максімова. – К.-Х, 1937. – 364с.
663995
  Григор"єв Г. Короткий курс хімії. / Г. Григор"єв. – 3-е вид., випр. й доп. – Харків, 1929. – 146с.
663996
  Некрасов Б.В. Короткий куср загальної хімії / Б.В. Некрасов. – Х, 1937. – 356с.
663997
  Багратіон-Мухранська Короткий лінгвосемантичний та літературознавчий аналіз деяких шотландських балад та творів, що були написані на їх основі (на матеріалі тволрчості В. Скотта та Р. Бернса) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 3-7. – ISBN 966-581-476-1
663998
  Кузьмин Н.П. Короткий миг удачи / Н.П. Кузьмин. – М, 1980. – 48с.
663999
  Кузьмин Н.П. Короткий миг удачи / Н.П. Кузьмин. – М, 1982. – 333с.
664000
  Корнєєв О.П. Короткий нарис історії охорони природи на Україні / Корнєєв О. П. – Київ, 1960. – 12 с. – Окр. відб. з Мат. про охорону природи на Україні, Вип.2, 1960
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,