Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
663001
  Райбедюк Г. "...Каїном не був, а в треносі перебував...". Стоїцизм у ліриці Степана Сапеляка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 5 (662). – С. 59-64. – ISSN 0130-5263


  У статті аналізуються ідейно-емоційні домінанти лірики С. Сапеляка, досліджуються основні джерела пафосності його текстів, виявляється їх зумовленість етикою та закоріненістю в християнські цінності. Стоїцизм поета характеризується на основі ...
663002
  Сопронюк О. "...Кайдани порвіте..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)


  Про "Менталітети" Ростислава Чопика.
663003
   "Каждая книга - поступок" : Воспоминания о В. Каверине : Статьи. Письма. Архивные материалы. – Москва : Б.С.Г.-ПРЕСС, 2007. – 335с., [ 8 ] л. илл. – ISBN 978-5-93381-238-8
663004
  Свириденко О.М. "Каждое из твоих писем для меня замечательная эпоха": особливості листування А. Метлинського з І. Срезневським // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 354-363. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  У статті аналізується епістолярна спадщина українського романтика А. Метлинського. Розглядаються насамперед листи, адресовані І. Срезневському. Аналіз змісту і форми епістолярної прози А. Метлинського здійснюється крізь призму романтичної естетики. ...
663005
  Чайковская Анна "Каждое имя должно быть увековечено". Михаил Супрун, историк, исследователь (Архангельск) / Чайковская Анна, Кононов Павел // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 148-151 : фото. – ISSN 1029-5828
663006
  Роб-Грийе "Каждый писатель идет своим путем и проходит его до конца" // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 262-267. – ISSN 1130-6545
663007
  Спиридонова Татьяна Павловна "Кажется, мы успели..." : к 40-летию выхода в свет "Истории лейб-гвардии Конного полка" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 9-10. – ISSN 1727-4893


  В 16 номере журнала за 2007 г. была помещена статья Ларисы Эпиктетовой "Дом на Таганском холме" - об уникальной Библиотеке-фонде "Русское Зарубежье". Настоящая публикация освещает одну из граней этой библиотеки - выставочную работу.
663008
  Спиридонова Татьяна Павловна "Кажется, мы успели..." : к 40-летию выхода в свет "Истории лейб-гвардии Конного полка" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 9-10. – ISSN 1727-4893


  В 16 номере журнала за 2007 г. была помещена статья Ларисы Эпиктетовой "Дом на Таганском холме" - об уникальной Библиотеке-фонде "Русское Зарубежье". Настоящая публикация освещает одну из граней этой библиотеки - выставочную работу.
663009
  Денисенко-Єременко "Кажуть, Господь зліпив людину з глини..." // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 248-255. – ISBN 978-966-399-815-2


  Розповідає Леся Денисенко-Єременко, майстриня художньої кераміки.
663010
  Танасійчук М. "Казав, що маєш сестру вродливу. Дай подивлюся, чи то правда". Юрій Федькович не зміг одружитися через брак грошей // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 31 (484), 8 серпня 2019. – С. 47-50
663011
  Синицына К.Р. "Казанский музейный вестник" / К.Р. Синицына. – Казань, 1963. – 27с.
663012
  Клейнер И.М. "Казарма". / И.М. Клейнер. – Киев : Тип. И.Н.Кушнерев и Ко, 1920. – 14 с.
663013
  Корженко С. "Казахи уважают тех, кто их язык знает. На базаре своих никогда не обвешивают" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 44 (147). – С. 40-44
663014
  Калєєва Т. "Казахстан - не мертва зона для журналістики" / інтерв"ю взяв Ігор Самокиш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 22


  Розмова із президентом Фонду захисту свободи слова "Аділ соз" .
663015
  Степаненко М. "Казахстан стає ближчим" / розмову вів Алан Жангожа // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 8 жовтня (№ 38). – С. 4


  В Україні розпочав активну діяльність нещодавно створений Міждержавний інститут українсько-казахстанських відносин, який очолив Микола Степаненко.
663016
  Хименес-Товар "Казахстанизация" Казахстана: языковая политика, национализм и этнические меньшинства // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 27-35. – ISSN 0869-5415
663017
  Лебедев П.Л. "Казбек" принимает бой / П.Л. Лебедев. – Грозный, 1987. – 192с.
663018
  Мухачев В. "Казенная" наука и феникс марксизма // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 6 (1613). – С.51-66. – ISSN 0869-44435
663019
  Логвіненко Н. "Казка - вічний заповіт народу від покоління до покоління" (Фольклорні джерела творів Олеся Бердника) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 62-67
663020
  Таран Л. "Казка про життя" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5/6. – С 43-49. – ISSN 0208-0710
663021
  Любарська Л. "Казка" Олега Ольжича (до 115-річчя від дня народження поета) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (332), липень - вересень. – C. 162-171. – ISSN 0320-9466
663022
  Мариновська О. "Казки дервішів" у контексті суфізму // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.96-106. – ISSN 1609-5499
663023
  Нежива Л. "Казки для дорослих": сюрреалізм у шкільній літературній освіті // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 4 (709). – С. 50-55. – ISSN 0130-5263
663024
  Лавдор В. "Казки для найменших" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 200-204. – ISSN 08-68-4790-1


  Казки. Літературний дебют.
663025
  Холодна Ю.М. "Казкова географія" Сельми Лагерлеф (до 180-річчя від дня народження письменниці) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 3 (205). – С. 25-30 : фото
663026
  Гончарова Р. "Казкові пригоди Русани та Данилка" : цікаві історії для дітей середнього шкільного віку, з ілюстраціями // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 1 (9). – С. 132-161
663027
  Казакевіч А. "Казус Білорусі" в універсальних схемах // Критика. – Київ, 2006. – Квітень, (число 4). – С. 12-14
663028
  Искендеров П. "Казус Косова": уникальный случай или опасный прецендент? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 138-151. – ISSN 0130-9625
663029
  Азбелев Н.П. "Каин" Байрона в русских переводах / Н.П. Азбелев. – [Санкт-Петербург], 1908. – 25 с. – Кн. без тит. л., описана по обл. - Отд. оттиск: Современный мир
663030
   "Кайдашева сім"я" вийде турецькою мовою // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 17 липня (№ 14). – С. 7


  У Туреччині побачить світ повість українського письменника І. Нечуя-Левицького "Кайдашевва сім"я". Про це повідомила у Facebook доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри тюркології КНУ імені Тараса Шевченка Ірина Покровська, яка займалася ...
663031
  Трушин Г. "Кайзер" мирового футбола // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 34 (1239). – С. 51-53. – ISSN 0234-1670


  Франц Беккенбауэр царствовал на каждом поле.
663032
  Дьяченко Тамара "Как бестелесны и тихи..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 2. – С. 14-21. – ISSN 0131-8136
663033
  Сергиенко Е.Г. ...Как бесконечна сама геометрия // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 7 (66)
663034
   [Казки Халіми. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46])
Т. 2 : Арабські казки, т. 3. Нова Халіма. – 1990. – [6], 401 с., 8 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т. 2: Арабські казки; т.3; Нова Халіма; т. 1
663035
   [Казки Халіми. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46])
Т. 3 : Нова Халіма. – 1991. – [6], 380 с., 8 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т.3: Нова Халіма; т.2,3
663036
   [Казки Халіми. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46])
Т. 4 : Нова Халіма. – 1994. – [6], 375 с., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т.4: Нова Халіма; т.4
663037
   [Казки Халіми. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46]). – ISBN 960-05-0604-3
Т. 1 : Арабські казки, т. 1-2. – 1998. – [8], 373 с., 6 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т.1: Арабські казки; т. 1,2
663038
  Янченко В.А. [Казки] / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 5, ч. 1 : Радар, або сонцепоклонники: роман-казка. – 2012. – 374, [2] с. : автопортр. – Назва кн. зазнач. на обкл.
663039
  Янченко В.А. [Казки] / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-83-6
Т. 6 : Радар, або сонцепоклонники : роман-казка, ч. 2. – 2013. – 358, [2] с. : іл., автопортр. – Назву кн. взято з обкл. - Зміст т. 6, ч. 2: Свобода ! ; Липневий нектар ; Остання осінь ; Крила одного птаха ; Сестри ; Володар Час ; Чарівне свічадо світу
663040
  Антонюк П. Кадровий потенціал підприємства як основа зростання продуктивності праці // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 13-30. – ISSN 2409-9260
663041
  Ульяницька О.В. та інш. Кадровий резерв малого бізнесу: стан та перспективи підготовки // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.258-263
663042
  Олененко А. Кадровий склад Азовської губернської канцелярії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 42-55. – ISSN 0869-3595
663043
  Шпак В. Кадровий склад видавничої галузі // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 166-172. – ISSN 0869-3595


  Спеціальність видавнича справа та редагування в Інституті журналістики КНУТШ - директор В. Різун.
663044
  Завальнюк О. Кадровий склад історико-філологічного факультету Кам"янець-Подільського державного українського університету: проблема формування і забезпечення навчального процесу (1918-1920 рр.) // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 122-127
663045
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 4. – 2007
663046
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 5. – 2007
663047
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 6. – 2007
663048
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 7. – 2007
663049
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 8. – 2007
663050
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 9. – 2007
663051
  Мартинов А. Кадрові зміни на німецькому партійному полі // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 листопада (№ 46). – С. 4


  30-річчя з часу падіння Берлінської стіни.
663052
  Лежнєва Т.М. Кадрові ліцензійні вимоги до науково-педагогічних працівників: трудо-правовий аспект / Т.М. Лежнєва, С.В. Черноп"ятов // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 121-124. – ISBN 978-617-7069-52-1
663053
  Таможська І. Кадрові питання у Новоросійському університеті другої половини ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі історико-філологічного факультету) // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 11. – C. 19-27. – ISSN 2409-9244
663054
  Чухлій С.О. Кадрові пристрасті в Харківському університеті (епізод з біографії М.В. Клочкова) / Чухлій С.О.. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць / МОУ. Харківський держ. ун-тет ім.В.Н.Каразіна;Ред.кол.:С.І.Посохов,С.Б.Сорочан та ін. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 236-241. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 966-623-336-3
663055
  Плахотнюк Н.Г. Кадрові процедури як обов"язковий елемент управління державною служб // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 246-253. – ISSN 1563-3349
663056
  Олуйко В.М. Кадрові процеси у сфері державної служби: можливості регулювання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 346-352. – (Право. Економіка. Управління)
663057
  Гусак І.В. Кадрові процеси як чинник професіоналізації державних службовців в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 53-58


  У статті йдеться про проблеми якості професіоналізації державних службовців. Автор розглядає чиники, що зумовили проблеми державного управління й державної кадрової політики України. The article deals with the problem of quality of professionalization ...
663058
  Гаращук О. Кадрові ресурси освіти в контексті забезпечення сталого розвитку / О. Гаращук, В. Куценко // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2015. – [2015]. – С. 188-196. – ISSN 1818-4170


  Розкривається сутність і значення кадрових ресурсів вищої освіти, їх роль у підвищенні якості освіти, забезпеченні сталого розвитку, формуванні економіки знань. Наведено характеристику останньої. Аналізується мережа закладів вищої освіти України, її ...
663059
  Щербак В.Г. Кадрові ризики в системі менеджменту персоналу / В.Г. Щербак, О.П. Пугачов // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 2 (35). – С. 12-16
663060
  Дерід І.О. Кадрові ризики у міжнародному бізнесі / І.О. Дерід, Ю.О. Гармаш // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 33-37. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
663061
  Летич І. Кадрові рішення // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 липня (№ 30/31). – С. 10-11
663062
  Сурай І. Кадрові служби органів державної влади в контексті модернізації законодавства України про державну службу // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 267-277
663063
  Воронцов П. Кадрові труднощі розв"язує дуальність навчання // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 2 квітня (№ 61)


  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля бере участь у пілотному проекті МОН з розвитку дуальної освіти.
663064
  Бабич А.І. Кадрові формування Заповідника в післяокупаційний період 1943 - 1945 рр. // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 24 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 42-56


  За матеріалами державного архіву м. Києва.
663065
  Чурсина П.В. Кадрово-методическое обеспечение открытого непрерывного образования в вузе // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 4. – С. 63-71. – ISSN 1609-4646


  В статье обоснованы необходимость и условия эффективности кадрового обеспечения открытого непрерывного образования, представлены обобщающие материалы из опыта работы Ставропольского института имени В.Д. Чурсина по совершенствованию кадрового ...
663066
  Малацай І. Кадрово-методичне забезпечення дитячих будинків м. Києва у 20-30-х рр. XX ст. // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 306-312. – ISBN 978-617-7399-39-0
663067
  Малиновський А.С. Кадрово-управлінський потенціал аграрних формувань // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 97-104. – ISSN 2221-1055
663068
  Єрмолаєва Г.А. Кадрово-управлінський склад українських бібліотек в сучасному вимірі // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 51-56. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. У статті розглядаються результати соціологічних досліджень бібліотечних фахівців, проведених в Україні протягом останніх років. Методологія дослідження – полягає в застосуванні теоретичних методів (документальний аналіз, ...
663069
   Кадровое обеспечение АПК. – М., 1989. – 122с.
663070
   Кадровое обеспечение исследовательских программ в высшей школе. – М., 1987. – 207с.
663071
  Тимощук Л.А. Кадровое обеспечение научно-технического прогресса / Л.А. Тимощук, В.А. Баринов. – М. : Наука, 1991. – 122с
663072
  Кузнецова Т.Я. Кадровое обеспечение национальных библиотечных программ: новые задачи непрерывного профессионального образования // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 18-24. – ISSN 0130-9765


  Освещен опыт реализации кадровой образовательной политики в русле задач Программы развития национальной компьютерной библиотечно-информационной сети ЛИБНЕТ и Национальной программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации. Рассмотрены роль ...
663073
  Румчев В.Г. Кадровые подсистемы АСУ / В.Г. Румчев, А.Л. Конин. – Москва, 1984. – 247 с.
663074
  Назарова И.Б. Кадровые стратегии российских университетов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 108-115. – ISSN 0869-3617


  Российские университеты выходят на глобальный рынок труда в поиске специалистов высокого класса, способных не только преподавать и вести научные исследования, но и представлять свои результаты мировому сообществу. Университеты разрабатывают системные ...
663075
  Сукиасян Э.Р. Кадровый вопрос. Статья 2. Какое библиотечное образование необходимо России? // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 12. – С. 28-33. – ISSN 0130-9765
663076
  Князев Владимир Кадровый вопрос: что ожидает индустрию гостеприимства в ближайшем будущем?! : Спецвыпуск - образование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 40-41
663077
  Шадурский Егор Кадровый голод и унификация турпространства : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 34
663078
  Самойлова Виктория Кадровый диссонанс : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 102-107 : Фото
663079
   Кадровый корпус. – К., 1990. – 204с.
663080
  Астахова Е.В. Кадровый корпус высшей школы Украины: метаморфозы развития : Монография / Е.В. Астахова; Народная украинская академия. – Харьков : НУА, 2006. – 188с. – ISBN 966-8558-43-Х
663081
  Сукиасян Э.Р. Кадровый кризис. Статья 1. Путь в профессию // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 43-48. – ISSN 0130-9765
663082
  Кильпякова И.С. Кадровый менеджмент современной библиотеки: опыт ОУНБ : научно-практическое пособие / И.С. Кильпякова. – Москва : Литера, 2012. – 127, [1] с. : схемы, табл. – Библиогр.: с. 92-104. – (Серия "Современная библиотека" / ред. совет : Борисова О.О., Вохрышева М.Г., Зиновьева Н.Б. и др.). – ISBN 978-5-91670-104-3
663083
  Каверина Э.Ю. Кадровый потенциал американских университетов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 8 (476). – С. 61-77. – ISSN 0321-2068
663084
  Стрелкова И.Б. Кадровый потенциал библиотек в новой информационной среде: как привлечь молодежь в профессию? // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 4. – С. 68-72
663085
  Сокурянская Л.Е. Кадровый потенциал высшей школы Украины: штрихи к социологическому портрету // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 38-41. – ISSN 1562-529Х
663086
  Сокурянская Л.Г. Кадровый потенциал высшей школы Украины: штрихи к социологическому портрету // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – C. 264-268
663087
  Крупенько О.Г. Кадровый потенциал как основа прогрессивного развития библиотек / О.Г. Крупенько, С.Л. Салопонова // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 1. – С. 70-72
663088
  Киселев А.Г. Кадровый потенциал модернизации // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4 (324 ). – С. 66-69. – ISSN 0132-1625
663089
  Беляцкий Н.П. Кадровый потенциал организаторов производства / Н.П. Беляцкий. – Минск : Вышэйшая школа, 1990. – 158, [2] с. : схем. – Библиогр.: с. 157-159 (71 назв.). – ISBN 5-339-00450-3
663090
  Алексеев В.В. Кадровый потенциал отрасли : о подгот. и перспективах развития / В.В. Алексеев. – Москва : Знание, 1987. – 62 с. : ил. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Экономика и орг. производства ; № 7/1987)
663091
  Гохберг Л. Кадровый потенциал российской науки // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 4. – С.8-20. – ISSN 0869-3617
663092
  Зубова Л.Г. Кадровый потенциал российской науки // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 8. – С. 712-718. – ISSN 0869-5873


  Сегодня Россия утратила позиции мировой научной державы, считает автор публикуемой ниже статьи. Одной из главных причин этого является разрушение кадрового потенциала науки в течение последних 20 лет вследствие хронического недофинансирования, падения ...
663093
  Шаховой В.А. Кадровый потенциал системы управления / В.А. Шаховой. – М, 1985. – 128с.
663094
   Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – 323, [1] с. – Текст рус., укр., англ. – Библиогр. в конце ст.
663095
  Казаков В.Н. Кадровый потенциал сферы прикладных научных исследований и разработок / В.Н. Казаков. – М, 1990. – 148с.
663096
  Мотова Н.М. Кадровый рабочий предприятия / Н.М. Мотова. – М, 1986. – 80с.
663097
  Комаровский В.В. Кадровый рабочий: черты социального облика / В.В. Комаровский. – М., 1986. – 63с.
663098
  Петрова Т. Кадровый состав библиотек вузов: социологическое исследование // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 28-38. – ISSN 0130-9765
663099
  Греков Н.В. Кадровый состав органов "Смерш". 1941-1945 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 136-145. – ISSN 0042-8779
663100
  Чичкина Светлана Кадры - важнейшая проблема отрасли : Учиться никогда не поздно. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 26-31
663101
   Кадры - решающая сила партийного руководства. – М., 1984. – 172с.
663102
  Ризаев С.Р. Кадры : профессионализм и компетентность / С.Р. Ризаев. – Ташкент, 1991. – 156с.
663103
  Гербер Р. Кадры в системе социалистического управления / Р. Гербер, Г. Юнг. – Москва, 1970. – 208с.
663104
  Туманов Г.А. Кадры в системе управления органов внутренных дел. / Г.А. Туманов. – М., 1974. – 43с.
663105
   Кадры высшей квалификации для инновационной России / И.А. Мосичева, В.П. Шестак, М.В. Соколова, Е.М. Застрожнова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 0869-3617
663106
   Кадры высшей школы инновационной России: вызовы и решения // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 1. – С. 3-6.
663107
   Кадры для АСУ. – М., 1979. – 128с.
663108
  Лунин В. Кадры для нанотехнологий / записал А. Колотилкин // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 4


  МГУ - один из признаых центров развития нанотехнологий. О проблеме подготовки кадров для новой научно-технической отрасли рассказывает декан химического факультета, акад. РАН В. В. Лунин.
663109
  Чуткерашвили Е.В. Кадры для науки / Е.В. Чуткерашвили. – Москва, 1968. – 358с.
663110
  Нестеренко Марина Кадры для отрасли: время перемен : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 20-21 : Фото
663111
  Каменев Я.А. Кадры железорудной промыленности Криворожского бассейна : Автореф... канд. экон.наук: / Каменев Я.А.; Акад. наук Укр.ССР. Ин-т экономики. – Кривой Рог, 1951. – 18 с.
663112
  Иванов В.Т. Кадры и актив ВЛКСМ: Вопросы формирования и воспитания. / В.Т. Иванов. – Москва, 1980. – 160с.
663113
  Егоров В.В. Кадры и интенсификация сельского хозяйства / В.В. Егоров. – Л, 1977. – 80с.
663114
  Бельчанский Г.И. Кадры и управление производством / Г.И. Бельчанский. – М., 1971. – 124с.
663115
  Тряков И.В. Кадры местных Советов : формирование, обучение. / И.В. Тряков. – М., 1987. – 126с.
663116
  Эатамм Э.А. Кадры механизаторов в колхозах и совхозах Эстонской ССР с различной эффективностью производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Эатамм Э.А.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1974. – 32л.
663117
  Скябас Кадры механизаторов сельского хозяйства Литовской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Скябас дВ.; Ан Лит.ССР.Ин-т истории. – Вильнюс, 1973. – 18л.
663118
   Кадры науки советской Сибири. – Новосибирск, 1991. – 217с.
663119
   Кадры научных библиотек : Библиогр. указ. за 1970-1978 гг. – Киев, 1979. – 92с.
663120
  Беркович М.И. Кадры неоконченной киноленты : Ш. Айманов без котурнов / М.И. Беркович. – Алма-Ата : Онер, 1984. – 150 с. : ил. ; 12 л. ил. – (Жизнь в искусстве)
663121
  Сбитнев А. Кадры ничего не решают! // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 2. – С. 33-38.
663122
  Казаков В.Н. Кадры отраслевой науки / В.Н. Казаков. – М, 1984. – 83с.
663123
  Щур Д.Л. Кадры предприятия. 300 образцов должностных инструкций : Практическое пособие / Д.Л. Щур, Л.В. Труханович. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Дело и Сервис, 2000. – 912с. – ISBN 5-8018-0068-9
663124
  Шудра Кадры промышленности СССР и их подготовка / Шудра, О.Г. Белорус. – К, 1969. – 60с.
663125
  Хмельной И.Г. Кадры растим в совхозе / И.Г. Хмельной. – М, 1980. – 92с.
663126
   Кадры решают все // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 14-15 : фото
663127
  Самарцев Евгений Кадры решают все. Оплата руководителей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 7-9 : фото
663128
  Римашевская Н.М. Кадры решают все: оплата труда и пенсионное обеспечение научных работников / Н.М. Римашевская, Л.Г. Зубова, О.А. Антропова // Народонаселение : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 2010. – № 3 (49). – С. 19-31. – ISSN 1561-7785
663129
  Крылов А.М. Кадры сельскохозяйственных предприятий. (Теория и анализ формирования) / А.М. Крылов. – Ростов-на-Дону, 1979. – 167 с.
663130
  Гусев К.В. Кадры советской науки / К.В. Гусев, Б.С. Розов. – Москва, 1982. – 64 с.
663131
  Бейлин А.Е. Кадры специалистов СССР, их формирование и рост / А.Е. Бейлин. – Москва : Союзоргучет, 1935. – 420 с.
663132
  Зарецкая С.Л. Кадры специалистов США в условиях НТР / С.Л. Зарецкая. – М, 1985. – 175с.
663133
   Кадры управление социалистическим обществееным производством. – М., 1974. – 270с.
663134
  Исаенко А.Н. Кадры управления в корпорациях США / А.Н. Исаенко. – М, 1988. – 140с.
663135
  Томилов В.В. Кадры управления в строительстве / В.В. Томилов. – Л., 1991. – 163с.
663136
  Емшин П.С. Кадры управления на уровень современных требований / П.С. Емшин. – Л., 1986. – 20с.
663137
  Папулов П.А. Кадры управления производством: деятельность. Формирование / П.А. Папулов. – М, 1985. – 159с.
663138
  Бизюкова И.В. Кадры управления: подбор и оценка : учебное пособие / И.В. Бизюкова. – Москва : Экономика, 1998. – 150 с. – ISBN 5-282-01907-8
663139
  Труханович Л.В. Кадры учреждений образования, библиотек : Сборник должностных и производственных инструкций / Л.В. Труханович, Д.Л. Щур. – Москва : ФИНПРЕСС, 2003. – 160 с. – ISBN 5-8018-0034-9
663140
   Кадры, организация труда, зарплата. – Иваново, 1985. – 103с.
663141
  Бизюкова И.В. Кадры: подбор и оценка / И.В. Бизюкова. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 159 с. : ил. – (Библиотека делового человека)
663142
  Мазур В. КАДТ: історія однієї афери // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 19


  "3 вересня 1904 р. у театрі "Соловцов" відбувалася прем"єра - неоднозначна п"єса Антона Павловича Чехова "Вишневый сад", яка вже підняла хвилю на московській і харківській сценах. Для киян твір наповнювався особливим смислом: нещодавно місто пережило ...
663143
  Качкан В.А. Кадуб / В.А. Качкан. – К., 1990. – 269с.
663144
  Аширов Ч. Кадыр : поэма : пер. с туркм. / Чары Аширов. – Ашхабад : Туркменистан, 1970. – 16 с.
663145
  Девяткина А.В. Кадыр Закирович Кадыров / А.В. Девяткина, Н.С. Латыпова. – Ташкент, 1973. – 28с.
663146
  Сарыбаев Э.А. Кадыржан Кыдыралиев: Постигая мир красоты и тревог... / Э.А. Сарыбаев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1986. – 64 с.
663147
  Рамус Грасільяну Каете. Виснажені життям : романи, пер. з португальскої / Рамус Грасільяну; [пер.: Ж. Конєва; Г. Венгренівська]. – Київ : Дніпро, 1974. – 224 с.
663148
  Горохов В.Г. Каждая инновация имеет социальный характер (Социальная оценка техники как прикладная философия техники) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 135-145. – ISSN 0869-3617


  В статье обосновывается необходимость социальной оценки научно-технического развития в целом и отдельных научных, технических и хозяйственных проектов в современном обществе, где внедряемые повсеместно сложные, по сути дела, социотехнические системы ...
663149
  Клюкина Н. Каждая книга должна найти своего читателя. Из опыта проведения библиографических обзоров // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (142). – С. 22-23. – ISSN 1727-4893
663150
  Бедзик Ю.Д. Каждая минута жизни : роман / Юрий Бедзик. – Москва : Профиздат, 1986. – 425 с.
663151
   Каждого школьника научить учиться, жить и работать по-коммунистически. – М, 1980. – 150с.
663152
  Мурацан Каждодневные беседы : рассказы и повесть / Мурацан ; пер. с арм. И.Карумян. – Ереван : Айастан, 1968. – 208 с.
663153
  Халов П.В. Каждое мгновение! / П.В. Халов. – М., 1964. – 96с.
663154
  Халов П.В. Каждое мгновение! / П.В. Халов. – Хабаровск, 1988. – 332с.
663155
  Халов П.В. Каждое мгновение. / П.В. Халов. – М., 1989. – 428с.
663156
  Дуэль И.И. Каждой гранью! / И.И. Дуэль. – М, 1981. – 192с.
663157
  Лапшин М.А. Каждой своей строкой. (Василий Кубанев) / М.А. Лапшин. – М., 1970. – 32с.
663158
   Каждой школе - технические средства обучения. – Иркутск, 1968. – 44 с.
663159
  Николаев Ю. Каждому -- дело по душе / Ю. Николаев. – Смоленск, 1961. – 35с.
663160
  Дзарасов С.С. Каждому - об управлении / С.С. Дзарасов. – Москва, 1986. – 155с.
663161
  Негримовский М.И. Каждому выпускнику - творческое задание : [ремесл. училище № 40 г. Москвы] / М.И. Негримовский. – Москва : Профтехиздат, 1960. – 143 с. – (Обмен опытом работы)
663162
  Магда Е. Каждому городу - нрав и права. От Президента // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и. о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2019. – № 16 (832), 30 августа 2019 года. – С. 11. – ISSN 2305-3364
663163
  Козлов А.И. Каждому дню - отличный итог / А.И. Козлов. – Москва, 1983. – 72с.
663164
  Сочилин Б.Г. Каждому предприятию - стабильные кадры / Б.Г. Сочилин. – Л, 1964. – 68с.
663165
  Пикуль В.С. Каждому свое / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 667с.
663166
  Ниедре Я.Я. Каждому свое счастье : роман / Янис Ниедре ; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1970. – 327 с.
663167
  Чернова Т. Каждому своё? Ведущим вузам понадобились дипломы собственного образца. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 5 октября (№ 40)


  Выступая на недавнем образовательном форуме “Алтай-Азия 2012” с программным докладом, генеральный секретарь Российского союза ректоров Ольга Каширина высказалась о необходимости отказаться от выдачи дипломов о высшем образовании государственного ...
663168
  Орлов Ю. Каждому туристу по самолету! : К вопросу об объединениях. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 74-75
663169
  Авдонина Н.А. Каждому читателю - библиографические знания / Н.А. Авдонина, Н.С. Масловская // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 1560-7968


  Об одном из направлений в работе отдела справочно-библиографического обслуживания (СБО) Российской государственной библиотеки (РГБ) - библиографическом обучении всех категорий читателей.
663170
  Соловых З.Х. Каждую крошку - в ладошку / З.Х. Соловых, А.В. Соловых. – Минск, 1990. – 254с.
663171
  Аглов Ф.Б. Каждый - хозяин страны / Ф.Б. Аглов. – Краснодар : Краснодарское книжное издание, 1962. – 28 с.
663172
  Милонов Ю.К. Каждый выбирает дорогу сам / Ю.К. Милонов. – М., 1981. – 158с.
663173
  Милонов Ю.К. Каждый выбирает дорогу сам / Ю.К. Милонов. – Мм., 1987. – 157с.
663174
  Фарбер А.М. Каждый выбирает по сердцу. / А.М. Фарбер. – Ростов-на-Дону, 1962. – 275с.
663175
  Симунов Юрий Каждый год - новые методики // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 44-45 : фото
663176
  Гагарина В.И. Каждый год 12 апреля / В.И. Гагарина. – М., 1984. – 94с.
663177
  Лиханов А.А. Каждый год, в сентябре... / А.А. Лиханов. – М., 1976. – 64с.
663178
  Симонов К.М. Каждый день - длинный : Из воен. дневников / К.М. Симонов. – Москва : Советская Россия, 1965. – 157с.
663179
  Зотиков А. Каждый день - как памятник. Скульптор Галина Кальченко (1926 - 1975) // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2018. – № 3/4 (107) : Майстри та колекції. – С. 30-43. – ISSN 2222-436X
663180
  Штурмин Г.В. Каждый день - понедельник / Г.В. Штурмин. – Саратов, 1984. – 119с.
663181
  Кошелева Инна Яковлевна Каждый день - ступенька к цели: Как и почему родилась пятилетка в 277-й моск. школе / Кошелева Инна Яковлевна. – М., 1978. – 48с.
663182
  Сулейменов О. Каждый день - утро / О. Сулейменов. – М., 1973. – 31с.
663183
  Баркова О.М. Каждый день : повесть / О.М. Баркова. – Москва : Советский писатель, 1950. – 383, [5] с.
663184
  Леонидова Б.Л. Каждый день / Б.Л. Леонидова. – Москва, 1971. – 96с.
663185
  Сапиро С.И. Каждый день / С.И. Сапиро. – Пермь, 1972. – 276с.
663186
  Куваев О.М. Каждый день как последний / О.М. Куваев. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 367с. – (Тебе в дорогу, романтик)
663187
  Новиков Н.С. Каждый день на рассвете / Н.С. Новиков. – М., 1983. – 256с.
663188
   Каждый день рождается новь. – Иваново, 1959. – 127с.
663189
  Белль Г. Каждый день умирает частица свободы : художественная публицистика : пер. с нем. / Г. Белль. – Москва : Прогресс, 1989. – 368 с. – (Зарубежная художественная публицистика и документальная проза)
663190
  Марч С. Каждый день что-то гибнет / С. Марч. – Москва, 1967. – 189с.
663191
  Алянский Ю.Л. Каждый день, кроме вторника : [очерки о Русском музее] / Ю.Л. Алянский; ред.: Г.И. Кряжевских. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 200 с. : ил.
663192
  Тублин Я.А. Каждый день. / Я.А. Тублин. – Одесса, 1971. – 52с.
663193
  Маринина А.Б. Каждый за себя : [в 2 т.] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-06797-3
Т. 1. – 2004. – 317, [2] с.
663194
  Берг И. Каждый из нас. Пьеса в одном действии / И. Берг. – Москва : Госкультпросветиздат, 1951. – 32 с. – (Библиотечка "Художественная самодеятельность" ; № 12)
663195
  Шолом-Алейхем Каждый из нас. Шмулик / Шолом-Алейхем. – Петроград, 1918. – 16 с.
663196
  Волков О.В. Каждый камень в ней живой / О.В. Волков. – Москва, 1985. – 251с.
663197
  Волков О.В. Каждый камень в ней живой / О.В. Волков. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 252с.
663198
   Каждый клочок неба. – М, 1971. – 96с.
663199
  Кулемин В.Л. Каждый миг навсегда / В.Л. Кулемин. – М., 1983. – 143с.
663200
  Шалупенко В.Н. Каждый может быть красивым / В.Н. Шалупенко. – 2-е. – К., 1986. – 110 с.
663201
  Павлинов П.Я. Каждый может научиться рисовать. : советы рисовальщика / П.Я. Павлинов. – Москва : Советский художник, 1966. – 104 с.
663202
  Жуков А.Н. Каждый отвечает за всех / А.Н. Жуков. – М., 1978. – 320с.
663203
  Набатникова Т.А. Каждый охотник : Роман. Рассказы / Т.А. Набатникова. – Москва, 1989. – 382 с.
663204
  Сероте М. Каждый рождается в муках. / М. Сероте. – М, 1987. – 222с.
663205
  Севан Г. Каждый своей дорогой : повести и рассказы / Гегам Севан ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1986. – 317 с.
663206
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку : [роман] ; пер. с нем. / Ганс Фаллада. – Москва : Государственное издательство иностранной литературы, 1948. – 535 с.
663207
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку : роман / Г. Фаллада. – Москва : Прометей, 1971. – 535с.
663208
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку / Г. Фаллада. – М, 1973. – 535с.
663209
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку / Г. Фаллада. – М, 1974. – 535с.
663210
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку / Г. Фаллада. – М, 1988. – 535с.
663211
  Михале А. Каждый умирает, как хочет / А. Михале. – Бухарест, 1974. – 56с.
663212
  Габдулин М.П. Каждый час труда-строительству коммунизма / М.П. Габдулин. – Москва, 1963. – 48с.
663213
  Бородулин Р. Каждый четвёртый : стихи / Рыгор Бородулин ; авториз. пер. с белорус. И. Шкляревского. – Москва : Советский писатель, 1984. – 128 с.
663214
  Бердников А.Ф. Каждый школьник - читатель библиотеки : из опыта работы Чистоозер. дет. б-ки / Бердников А.Ф. – Новосибирск, 1963. – 31 с. – (Новосибирская обласная детская библиотека)
663215
  Левин И.И. Кажется, это было вчера...: Записки офицера разведки (О 2-й Удар. армии) / И.И. Левин. – М., 1990. – 367с.
663216
  Вольвачівна М. Кажи жінці правду, та не всю : вибрані твори / Маруся Вольвачівна ; вступ. ст., ред., упор. та примітки І. Лисенка. – Київ : Наш час, 2007. – 376 с. – ISBN 978-966-8174-55-1
663217
  Чернцова Е.В. Кажимость в структуре обыденного vs. научного знания (на материале когнитивной семантики глагольных предикатов казаться, показаться) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 3-9. – (Русская филология ; № 3 (65) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У контекстах повсякденного дискурсу концептуалізовано емпіричний досвід носіїв мови, який можна описати наступними метависловлюваннями: "Мовець знає, що можна не розгледіти об"єкт спостереження як слід, тобто перше враження від побаченого може ...
663218
  Савчук Н. Кажу-кажу казку, або Моя історія // Справа : беларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 1. – С. 74-84. – ISBN 978-985-6998-56-3
663219
  Бердник О. Кажу вам : (священні знаки) / Олесь Бердник. – Київ ; Ню Йорк : Видавництво М. Коць, 1989. – 223, [1] с. : іл.
663220
  Козланюк П.С. Кажу вам правду : памфлети, фейлетони / П.С. Козланюк. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 291 с.
663221
  Різун Володимир Кажучи про свободу слова, ми робимо наголос на "свободі", а треба - на "слові // Журналіст України, 2001. – №2
663222
  Вольвачівна Маруся Кажы жинци правду та не всю [Кажи жінці правду та не всю ] : оповидання / Hапысала Маpуся Вольвачивна. – Харьков : Печатня А.И. Степанова, 1894. – 23 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Примірник № 102596 без обкл.


  Вольвач Марія Степанівна (псевдонім — Маруся Вольвачівна; *17 (29) березня 1841, село Черемушна Валківського повіту Харківської губернії — †близько 1910) — українська поетеса, письменниця, громадсько-культурна діячка
663223
  Кораблинов В.А. Казак Герасим Кривуша. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1964. – 244с.
663224
  Бурда В. Казак Грицько // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 45 (599), 09.11.2018. – С. 54-57. – ISSN 2075-7093


  Иконописец и художник Григорий Честаховский - лучший друг Т.Г. Шевченко.
663225
   Казак диалектологиясы. – Алма-Ата, 1965. – 295с.
663226
  Минжулин А. Казак и сабля неразлучны // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2010. – № 3 (41), март : Выбор оружия. – С. 68-75
663227
  Рахмат А. Казак из Ташкента : документальная повесть / А. Рахмат. – Ташкент : Изд.лит. и иск-ва, 1973. – 348 с.
663228
  Рахмат А. Казак из Ташкента : документальная повесть / А. Рахмат. – Ташкент : Изд.лит. и иск-ва, 1981. – 348 с.
663229
  Фесенко Ю. Казак Луганский и украинская литература ХІХ века // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 105-121. – ISSN 0131-8136
663230
  Сауранбаев Н.Т. Казак тілі / Н.Т. Сауранбаев. – Алма-Ата, 1941. – 120с.
663231
  Кенжеахметулы С. Казак халкынын салт-дэстурлері = Традиции и обряды казахского народа =Kazak traditions and customs / Сейт Кенжеахметулы; М-во образования и науки Республики Казахстан. – Алматы : Алматыкітап, 2005. – 284c. : илл. – Парал. на казахском, рус., и англ. языках. – ISBN 9965-24-490-1
663232
  Сень Д. Казаки-перелеты. Может ли станичник турку служить? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 63-65. – ISSN 0235-7089
663233
  Иловайский А. Казаки : [очерк] / Алексей Иловайский. – Петроград, 1916. – 37 с.


  На обл. автограф.
663234
   Казаки : сборник статей антропологического отряда казакстанской экспедиции Академии наук СССР. Исследовани 1927 г. – Ленинград : Академия Наук СССР, 1930. – 334 с.
663235
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Краснодар
Кн. 1. – 1941. – 300 с.
663236
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Краснодар
2. – 1941. – 347с.
663237
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Переработ. изд. – Ростов-на-Дону
1. – 1947. – 288с.
663238
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Ростов-на-Дону
1, 2. – 1948. – 378с.
663239
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Омск, 1951. – 148 с.
663240
  Матвеенко А.Н. Казаки / А.Н. Матвеенко. – Саратов, 1953. – 184с.
663241
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва, 1954. – 152с.
663242
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Кострома : Костромское книжное издательство, 1958. – 168 с.
663243
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва, 1972. – 174с.
663244
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва, 1977. – 191с.
663245
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва, 1977. – 364с.
663246
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – 5-е изд. – Москва, 1978. – 159с.
663247
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1981. – 350с.
663248
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Рига, 1987. – 204с.
663249
  Токарев К. Казаки и гусары : роман / К. Токарев. – Москва : Современник, 1980. – 304 с. – (Новинки "Современника")
663250
  Барабаш Ю. Казаки и свинопасы. Т. Шевченко: фрагмент "Юродивый" - перечитывая заново // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 247-276. – ISSN 0042-8795
663251
  Скорик А. Казаки станицы Горячеводской. Механизмы сталинской мифологии / А. Скорик, Р. Тикиджьян // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 113-115. – ISSN 0235-7089
663252
  Толстой Л.Н. Казаки. Кавказская повесть / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1949. – 163с.
663253
  Толстой Л.Н. Казаки. Кавказская повесть / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1949. – 152с.
663254
  Толстой Л.Н. Казаки; Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва, 1981. – 304 с.
663255
  Толстой Л.Н. Казаки; Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Барнаул, 1984. – 344с.
663256
  Скорик А.П. Казакия: постулаты, власть, практика // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 6. – С. 58-64. – ISSN 1812-3805
663257
  Ильин М.А. Казаков / М.А. Ильин. – Москва, 1955. – 48 с.
663258
  Власюк А.И. Казаков / А.И. Власюк. – Москва, 1957. – 372с.
663259
  Гроссман Н.М. Казакская АССР / Н.М. Гроссман, М.И. Коган. – М., 1932. – 59с.
663260
  Черданцев Г.Н. Казакстан : экономико-географические очерки СССР / Г.Н. Черданцев ; под ред.: Н.Н. Баранского, С.Г. Григорьева, В.А. Каменецкого, Л.А. Никитина. – Москва : Планхозгиз, 1930. – 207 с.
663261
   Казакстан : Труды Конференции по изучению производительных сил казакстана, состоявшейся в Академии наук СССР 20 - 26 февраля 1932 г. – Ленинград : Издание АН СССР, 1932. – 484 с.
663262
   Казакстан. – Алма-Ата; Москва, 1935. – 302с.
663263
  Жаркынбекова Ш.К. Казакстанская социолингвистика сегодня. Приоритеты развития исследований (библиографический обзор) / Ш.К. Жаркынбекова, А.Е. Агманова // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 2, март. – С. 105-118. – ISSN 0130-9730
663264
  Пономарів О.Д. Казандзакіс Нікос (- грецький письменник) / О.Д. Пономарів, А.О. Савенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 675-676. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
663265
  Живкова Л. Казанлъшката гробница / Л. Живкова. – София : Наука и изкуство, 1974. – 128 с.
663266
  Ніка О. Казання першої половини XVII ст. у лінгвістичному висвітленні // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 1. – С. 249-254. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
663267
  Цюриць С.Н. Казання про зубра : лірико-публіцист. розвідка, пер. поеми Миколи Гусовського "Пісня про зубра" / Сергій Цюриць. – Луцьк : Надстир"я, 2013. – 95, [1] с. – Бібліогр.: с. 94. – ISBN 978-966-517-787-9
663268
  Цвейг С. Казанова / С. Цвейг. – Ленинград : Роспринт, 1991. – 64 с.
663269
  Цвейг С. Казанова / С. Цвейг. – Ленинград : Роспринт, 1991. – 63с. – ISBN 5-87180-001-7
663270
  Шницлер А. Казанова в СПА или сестры / А. Шницлер. – Москва ; Петроград, 1923. – 163 с.
663271
  Флем Л. Казанова, или Воплощенное счастье / Л. Флем. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320с. – (Мужчина-миф). – ISBN 5-222-0056-23
663272
   Казанская большевистская организация в 1917 г.. – Казань, 1933. – 160с.
663273
  Чугреева Казанская икона Богоматери и династия Романовых / Чугреева, Н // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 144-148. – ISSN 0042-8779


  В начале 17 века Казанская икона Богоматери стала почитаться царской династией Романовых как новая государственная святыня.
663274
   Казанская история. – М.-Л, 1954. – 195с.
663275
  Иванова Л.П. Казанская лингвистическая школа // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 93-108. – ISBN 978-966-188-123-4
663276
  Хамматов Ш.Х. Казанская организация большевиков в годы первой русской революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хамматов Ш.Х.; Акад.общественных наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 23 л.
663277
  Шишкин В.И. Казанская периодическая печать (русские издания) 1811-1916 гг. : Библиографический указатель / В.И. Шишкин. – Казань : Из-во Казанского ун-та, 1985. – 38с.
663278
   Казанская периодическая печать 19 - начала 20 века : Библиогр. указатели. – Казань : Изд. Казанского университета, 1991. – 88 с. – ISBN 5-7464-0585-Х
663279
  Форш О.Д. Казанская помещица / О.Д. Форш. – Москва, 1936. – 264с.
663280
  Беляев Н.Н. Казанская тетрадь : лирика / Николай Беляев ; [предисл. С. Хакина]. – Казань : Татарское книжное изд-во, 1980. – 112 с. : ил.
663281
  Болгарский Б.В. Казанская школа математичесеого образования (в характеристиках ее главнейших деятелей) : Автореф... докт. пед.наук: / Болгарский Б. В.; МВО СССР, Казан.ГУ. – Казань, 1955. – 26л.
663282
  Болгарский Б.В. Казанская школа математического образования : в характеристиках ее главнейших деятелей / Б.В. Болгарский ; Мин-во просвещения РСФСР, Казанский педагогический ин-т. – Казань : [Б. и.]
Ч. 1 : Развитие методической мысли в области преподавания элемент. математики до Великой Октябрьской социалистич. революции. Метод. пособие. – 1966. – 260 с. : с фотогр. – Библиогр.: с. 254-260
663283
  Болгарский Б.В. Казанская школа математического образования : в характеристиках ее главнейших деятелей / Б.В. Болгарский. – Казань : Татарское книжное издательство
Ч. 2 : Развитие методической мысли в области преподавания элементарной математики в Казани после Великой Октябрьской социалистической революции (1917-1968 гг.). – 1969. – 72 с.
663284
  Раднаев В.Э. Казанская школа монголоведов в трудах отечественных и зарубежных ученых // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 178-185. – ISSN 0869-1908
663285
  Ананьев Д.Д. Казанские большевики в борьбе за крестьянство в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... кандид. историч.наук: / Ананьев Д.Д.; Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. – Москва, 1950. – 15 с.
663286
  Пожилова Л.В. Казанские материалы в пьесе С.А.Найденово "Дети Ванюшина" / Л.В. Пожилова. – Казань, 1957. – 16 с.
663287
  Аристов В.В. Казанские находки : поиски литературные и ист. / В.В. Аристов. – Казань : Татарское книжное издательство, 1985. – 192 с. – Библиогр.: с. 181-191
663288
  Мингазова Н Казанские озера : (исторический обзор) / Н Мингазова, , Ю.С. Котов. – Казань, 1989. – 172с.
663289
  Воробьев И Н. Казанские татары. / И Н. Воробьев, . – Казань, 1953. – 383с.
663290
  Яблонский А.Н. Казанский военный округ : Военно-геогр. и стат. описание. – Казань : Типо-лит. Окр. штаба
Отдел 1 : Военно-географический очерк : Волжско-Камский район / Под ред. ген.-майора Зимина ; Сост. Ген. штаба подполк. Яблонский. – 1908. – 56 с., 16 л. табл. : табл.
663291
  Новиков И.И. Казанский вокзал в ансамбле Комсомольской площади г. Москвы. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Новиков И.И.; АН СССР. Ин-т истории искусств. – Москва, 1952. – 20 с.
663292
  Литвин А.Л. Казанский государственный педагогический институт / А.Л. Литвин. – Казань, 1970. – 28 с.
663293
   Казанский государственный университет. – Казань, 1978. – 15с.
663294
  Корбут М.К. Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина за 125 лет 1804/05 - 1939/30 / М.К. Корбут. – Казань
т. 2. – 1930. – 384 с.
663295
   Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина. – Москва, 1980. – 159с.
663296
   Казанский государственный университет имени В.И. Ульяново-ленина. – Казань, 1954. – 60с.
663297
  Ермолаев И.П. Казанский край во второй половине XVI - XVII вв. / И.П. Ермолаев. – Казань, 1980. – 262с.
663298
   Казанский кремль. – Казань, 1959. – 41с.
663299
  Квашенко Мария Казанский кремль. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 110-117 : фото. – ISSN 1029-5828
663300
   Казанский литературный сборник 1878. – Казань : Тип. М.А. Гладышевой, 1878. – [2], 539 с. – Без обл.
663301
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1961. – 164 с.
663302
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1964. – 207 с.
663303
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1987. – 191 с.
663304
   Казанский собор. Музей истории религии и атеизма. – Л, 1985. – 63с.
663305
  Евтушенко Е.А. Казанский университет / Е.А. Евтушенко. – Казань, 1971. – 95с.
663306
   Казанский университет 1804-1979. – Казань, 1979. – 304с.
663307
  Ионенко И.М. Казанский университет в годы Великой Отечественной войны / И.М. Ионенко, В.А. Попов. – Москва, 1985. – 159с.
663308
  Михайлова С.М. Казанский университет в духовной культуре народов востока России (19-й век) / С.М. Михайлова. – Кзань, 1991. – 359с.
663309
  Михайлова С.М. Казанский университет и просвещение народов Поволжья и Приуралья (19-й век) / С.М. Михайлова. – Казань, 1979. – 224с.
663310
   Казанский университет им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 18с.
663311
   Казанский федералист : Журнал о федерализме в России и в мире. – Казань
№ 1 : зима. – 2002
663312
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 3. – 2002
663313
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 4. – 2002
663314
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 1. – 2003
663315
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 2. – 2003
663316
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 3. – 2003
663317
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 1. – 2004
663318
   Казанский физико-технический институт. – Киев
Вып. 21. – 1983
663319
  Несмелов В.В. Казанский химико-технологический институт им.С.М.Кирова, 1919-1969 : Истор. очерк / В.В. Несмелов. – Казань, 1969. – 204с.
663320
  Иванов В.Г. Казанский центр инженерной педагогики / В.Г. Иванов, Л.И. Гурье // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11. – С. 71-75. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются предпосылки и факторы возникновения инженерной педагогики как отрасли педагогического знания, ее развитие в рамках научной школы Казанского национального исследовательского университета. The article considers preconditions and ...
663321
  Казанское о-во призрения и образования глухонемых детей Казанское общество призрения и образования глухонемых детей и содержимое им Казанское училище глухонемых : Очерк развития их за 25 лет (1887-1912) существования. – Казань : Типо-лит. т-го д-ма "В. Еремеев и А. Шашабрин", 1912. – 86, 125 с., 1 табл.
663322
  Руда Н.В. Казанська мовознавча школа // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 46-48. – ISBN 978-966-439-983-5
663323
  В"яла О. Казанський період життя та діяльність В.К. Піскорського // Шевченківська весна. : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [голова ред. кол.: В.Ф. Колесник]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 2 : Історія : праці аспірантів та студентів, т. 1. – С. 86-88.
663324
   Казанцев Леонід Миколайович (1854-1896) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 180. – ISBN 978-966-439-754-1
663325
   Казанцев Леонід Миколайович (1854-1896) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 201. – ISBN 978-966-933-054-3
663326
   Казанцев Леонід Миколайович (1854 - 1896) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 323. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
663327
  Бухараев Равиль Казань - "подземка" = Метро № 10 быть! : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 144-145 : Іл.
663328
  Бухараев Равиль Казань - архитектура = Слой за слоем.. : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 146-147 : Іл.
663329
  Шульман Михаил Казань - кул-шариф = Приключения "бродячей"мечети : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 143 : Іл.
663330
   Казань - рыбная = Даешь тридцать тысяч! : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 152 : Іл.
663331
   Казань - Сабантуй = Праздник, который всегда с татарином : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 156 : Іл., Карти
663332
  Бухараев Равиль Казань - транспорт = Догнать и перегнать Стамбул : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 148 : Іл.
663333
   Казань - элитный уровень гостеприимства : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 73
663334
  Топуридзе К. Казань / К. Топуридзе. – Москва, 1945. – 91 с.
663335
   Казань. – Казань, 1952. – с.
663336
  Калинин Н.Ф. Казань : Исторический очерк / Н.Ф. Калинин. – Второе, исправленное и дополненное издание. – Казань : Таткнигоиздат, 1955. – 415 с.
663337
  Бушканец Е.Г. Казань : путеводитель / Е.Г. Бушканец. – Изд. 2-е. – Казань, 1964. – 140с.
663338
  Бобченко Т. Казань : путеводитель / Т. Бобченко, А. Гарзавина, К. Синицына. – Казань : Татарстанское книжное издательство, 1970. – 208 с., [1] л. схем : ил., прилож.
663339
  Бобченко Т. Казань / Т. Бобченко. – Казань, 1970. – 208с.
663340
  Берман В.Д. Казань : фотоальбом / Сост. В.Д. Берман ; фотогр. Ю. Абрамочкина ; текст М. Зарипова ; худож. С. Верховский. – Москва : "Планета", 1977. – [142] с. : ил.; цв. ил.
663341
  Идиатуллин Шамиль Казань = Котел обетованный : Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 116-129 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
663342
   Казань в фотографиях : На русском и татарском языках. – Казань : Татарское книжное, 1969
663343
  Климентовский В.А. Казань в художественной литературе / В.А. Климентовский. – Казань, 1966. – 392с.
663344
  Русинов Д. Казань в эпоху 2 съезда партии: краткий очерк. / Д. Русинов. – Казань, 1928. – 48с.
663345
  Литвин А.Л. Казань: время гражданской войны / А.Л. Литвин. – Казань, 1991. – 172с.
663346
  Остроумов В.П. Казань: Очерки по истории города и его архитектуры / В.П. Остроумов. – Казань, 1978. – 296с.
663347
  Шутова Наталья Казань: тысячелетний рубеж пройден, что дальше? : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 56-57 : Фото
663348
  Маслов С.И. Казанье Мелетия Смотрицкого на честный погреб о. Леонтия Карповича / С.И. Маслов. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1908. – 55, [6] с. – Отд. отт.: Чтения в Ист. О-ве Нестора-летописца. 1908, кн. 20, вып. 2-3


  На обл. дарственная надпись: Дорогому Александру Константиновичу Дорошкевичу С. Маслов
663349
  Фомин С.Д. Казарма / С.Д. Фомин. – Москва, 1937. – 205с.
663350
  Поляков Р.Ю. Казарменная субкультура курсантов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 12 (308). – С.117-120. – ISSN 0132-1625
663351
  Арзамасцев А.М. Казарменный "комунизм" : крит. очерк / Арзамасцев А.М. – Москва : Международные отношения, 1974. – 168 с. – Библиогр.: с. 164-167
663352
  Лакійчук П. Казарми замість курорту. Як Росія перетворює окупований Крим на військову базу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 9 (693), 5.03- 11.03.2021. – С. 32-35. – ISSN 1996-1561
663353
  Абдиров М. Казахи в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 124-130. – ISSN 0042-8779


  О широком участии казахов в войнах с Наполеоном в составе иррегулярных оренбургских казачьих, башкирских и тептярских полков.
663354
  Бадавамов Л. Казахи Восточного Туркестана в национально-освободительном движении против Гоминьдановской клики Чан-Кай-Ши (1940-1949 гг) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бадавамов Л. ; Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1967. – 40 с.
663355
  Устинов А. Казахи и русские: пример межнационального общежития // Жизнь национальностей / Редакция журнала "Жизнь национальностей" (некоммерческая орг-ция). – Москва, 2006. – № 2. – С. 41-47
663356
  Бекназаров Р.А. Казахи и чай: историко-этнографическое исследование // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 51-62. – ISSN 0869-5415
663357
  Шалекенов У.Х. Казахи низовьев Амударьи / У.Х. Шалекенов. – Ташкент, 1966. – 336с.
663358
  Сергійчук В.І. Казахи розуміли українців // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2015 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – С. 218-225. – ISBN 978-966-2911-65-7


  До 85-річчя низки ухвал казахстанської влади щодо посилення українізації.
663359
  Идрисов Р. Казахская военная публицистика (1941-1945) : Автореф... канд. филол.наук: / Идрисов Р.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 20л.
663360
  Каскабасов С.А. Казахская волшебная сказка / С.А. Каскабасов. – Алма-Ата, 1972. – 260с.
663361
  Плахотная Л.Г. Казахская государственная художественная галерея им.Т.Г.Шевченко / Л.Г. Плахотная, И.Х. Кучис. – М., 1966. – 10с.
663362
  Субханбердина У. Казахская дореволюционная периодическая печать и художественная литература (конца XIX начала ХХ вв.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Субханбердина У.; АН КазССР. Ин-т лит. и искусства им. М.О.Ауэзова. – Алма-Ата, 1964. – 20л.
663363
  Ордалиев С. Казахская драматургия и современность / С. Ордалиев. – Алма-Ата, 1964. – 71с.
663364
  Эльконина Ф.И. Казахская литература / Ф.И. Эльконина. – М., 1973. – 177с.
663365
   Казахская литература и ее интернациональные связи. – Алма-Ата, 1973. – 272с.
663366
  Каратаев М.К. Казахская литературная критика на современном этапе / М.К. Каратаев. – Алма-Ата, 1974. – 39с.
663367
  Смирнова Н.С. Казахская народная поэзия / Н.С. Смирнова. – Алма-Ата, 1967. – 134с.
663368
  Нурмагамбетова О.А. Казахская народная поэзия в годы Великой Отечественной войны / О.А. Нурмагамбетова. – Алма-Ата, 1965. – 68с.
663369
  Захарова И.В. Казахская национальная одежда : Казахская национальная одежда. (XIX - начало XX в.) / Захарова И.В., Ходжаева Р.Д. ; Акад. наук КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата : Наука, 1964. – 178 с., [10] л. ил.
663370
  Каскабасов С.А. Казахская несказачная проза / С.А. Каскабасов. – Алма-Ата, 1990. – 238с.
663371
  Алимбаев М. Казахская песня : стихи, переводы / Музафар Алимбаев. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 148 с., [1] л. портр. : ил., портр.
663372
  Азиев А. Казахская повесть. (Зарождение, становление и развитие. 1920 - 1940) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Азиев А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.26
663373
  Сагандыкова Н.Ж. Казахская поэзия в русском переводе. / Н.Ж. Сагандыкова. – Алма-Ата, 1983. – 129с.
663374
  Бекхожин Х.Н. Казахская прогрессивно-демократическая печать во второй половине ХІХ и начале ХХ вв : учеб. пособ. / Х.Н. Бекхожин ; МВ и ССО КазССР, Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата : [б. и.], 1976. – 74 с.
663375
  Сарыбаев Ш.Ш. Казахская региональная лексикография / Ш.Ш. Сарыбаев. – Алма-Ата, 1976. – 216с.
663376
   Казахская респ. науч.-практическая конференция по проблемам коммунистического воспитания студенческой молодежи. – Алма-Ата, 1974. – 372 с.
663377
  Тастанов Ш.Ю. Казахская советская интеллигенция / Ш.Ю. Тастанов. – Алма-Ата, 1982. – 255с.
663378
  Карагусов Д. Казахская советская интеллигенция рожденная Октябрем / Ж. Карагусов. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1960. – 142 с.
663379
  Сильченко С М. Казахская советская литература на современном этапе / С М. Сильченко, . – Алма-Ата, 1962. – 67с.
663380
  Нарымбетов А. Казахская советская литература. / А. Нарымбетов. – Алма-Ата, 1970. – 356с.
663381
   Казахская Советская Социалистическая Республика. – Алма-Ата, 1960. – 479с.
663382
   Казахская Советская Социалистическая Республика.. – Алма-Ата, 1965. – 32с.
663383
  Сембаев А.И. Казахская советская школа от Великого Октября до начального всеобуча (1917-1930 гг.) : Автореф... Канд.пед.наук: / Сембаев А.И.; Науч-иссллед.ин-т пед.наук.Каз.ССР. – Алма-Ата, 1953. – 26 с.
663384
   Казахская ССР. – Москва, 1941. – 126с.
663385
  Тажиев И.Т. и Крупко П.Н. Казахская ССР / И.Т. и Крупко П.Н. Тажиев. – Москва, 1947. – 100с.
663386
  Ерзакович Б.Г. Казахская ССР / Б.Г. Ерзакович. – М., 1954. – 48с.
663387
  Ерзакович Б.Г. Казахская ССР / Б.Г. Ерзакович. – 2-е изд. – М., 1957. – 63с.
663388
   Казахская ССР : Экономико-географическая характеристика. – Москва, 1957. – 734с.
663389
  Кутафьев С.А. Казахская ССР / С.А. Кутафьев. – М., 1960. – 129с.
663390
   Казахская ССР. – Алма-Ата, 1968. – 52с.
663391
   Казахская ССР : 4-томная крат. энцикл. – Алма-Ата : Каз. сов. энцикл.
Т. 1. – 1985. – 589с.
663392
   Казахская ССР : 4-томная крат. энцикл. – Алма-Ата. – ISBN 5-89800-002-Х
Т. 2 : Природа. Естественные ресурсы. Население. Экономика. Народное образование. – 1985. – 607с.
663393
   Казахская ССР : 4-томная крат. энцикл. – Алма-Ата : Каз. сов. энцикл. – ISBN 5-89800-023-2
Т. 4 : Язык. Литература. Фольклор. Искусство. Архитектура. – 1985. – 685с.
663394
   Казахская ССР к 40-летию Великой Октябрськой социалистической революции. – Алма-Ата, 1957. – 235с.
663395
  Двоскин Б.Я. Казахская ССР. / Б.Я. Двоскин, Е.П. Маслов. – М., 1971. – 183с.
663396
  Муканов М.С. Казахские домашние художественные ремесла / М.С. Муканов. – Алма-Ата, 1979. – 74с.
663397
   Казахские и уйгурские сказки.. – 2-е изд. – Алма-Ата, 1952. – 256с.
663398
   Казахские итературные связи. – Алма-Ата : Наука, 1968. – 412 с.
663399
  Абжанов М. Казахские народные загадки. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абжанов М.; Казахский гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 19л.
663400
  Ауэзов М.О. Казахские народные сказки / ред. М.О. Ауэзов. – Москва, 1952. – 315 с.
663401
   Казахские народные сказки. – М., 1953. – 136с.
663402
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата
1. – 1971. – 280с.
663403
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата
2. – 1971. – 312с.
663404
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата
3. – 1971. – 304с.
663405
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата, 1979. – 416с.
663406
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата, 1983. – 255с.
663407
  Абиров Д.Т. Казахские народные танцы / Д. Т. Абиров, А. И. Исмаилов ; под общ. ред. Н. И. Львова ; Дом нар. творчества КазССР. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1961. – 164 с. : ил., нот.
663408
  Таникеев М. Казахские национальные виды спорта и игры / М. Таникеев. – Алма-Ата, 1957. – 62с.
663409
   Казахские пословицы и поговорки. – Алма-Ата, 1975. – 92с.
663410
   Казахские рассказы. – Алма-Ата, 1958. – 400с.
663411
   Казахские сказки. – Алма-Ата
1. – 1958. – 463с.
663412
   Казахские сказки. – Алма-Ата, 1959. – 360с.
663413
   Казахские сказки. – Алма-Ата
2. – 1962. – 448с.
663414
   Казахские сказки. – Алма-Ата
3. – 1964. – 430с.
663415
   Казахские советские народные песни. – Алма-Ата, 1959. – 456с.
663416
  Кожамкулова Р.С. Казахские эквиваленты русских приставок : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кожамкулова Р.С. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 24 с.
663417
  Львов Н.И. Казахский академический театр драмы / Н.И. Львов. – Алма-Ата, 1954. – 80 с.
663418
  Львов Н.И. Казахский академический театр драмы / Н.И. Львов. – Алма-Ата, 1957. – 384 с.
663419
  Турсунбаев А.Б. Казахский аул в трех революциях / А.Б. Турсунбаев. – Алма-Ата, 1967. – 483с.
663420
  Орлов А.С. Казахский героческий эпос / А.С. Орлов. – Москва-Ленинград, 1945. – 148 с.
663421
  Нурмагамбетов А. Казахский говор на территории Туркменской ССР : Автореф... кандидата филол.наук: / Нурмагамбетов А.; АН КазССР. Ин-т языкознания. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
663422
  Мекишев Б. Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая / Б. Мекишев, Г. Бисенова. – Алма-Ата, 1954. – 164 с.
663423
   Казахский государственный государственный университет : исторический очерк. – Алма-Ата : Казахстан, 1974. – 167 с., ил. – Посвящается 40-летию Каз. гос. ун-та им. С.М. Кирова
663424
   Казахский государственный сельскохозяйственный институт : К 40-летию института. – 2-е изд., перераб. и доп. – Алма-Ата, 1970. – 94с.
663425
   Казахский государственный университет : Материалы 2-й итоговой научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Алма-Ата, 1974. – 418с.
663426
   Казахский государственный университет = Казактын мемлекеттік университеті. – Алма-Ата : Изд-во "Казахстан", 1974. – 164, [4] с. : фотоил. – Посвящ. 40-летию Казахского ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. С.М. Кирова. - Парал. назв. на казах. яз. – Библиогр. в подстроч. прим.
663427
   Казахский государственный университет. – Алма-Ата : Онер, 1984. – 180с.
663428
  Джолдасбеков У.А. Казахский государственный университет и высшее образование в Казахской ССР / У.А. Джолдасбеков, Е. Кузнецов; Казахский государственный университет. – Алма-Ата, 1975. – 24 с.
663429
  Закарин А.З. Казахский государственный университет им С.М. Кирова / А.З. Закарин, Г.В. Колосов; Казахский государственный ун-т им. С.М. Кирова. – Алма-Ата : Казахстан, 1966. – 39с.
663430
   Казахский государственный университет им. С.М.Кирова : Сб.науч. исслед. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 304с.
663431
   Казахский государственный университет им.С.М.Кирова к сорокалетию республики : Сб. науч. ст. – Алма-Ата, 1961. – 447с.
663432
  Джафарли А. Казахский диалект азербайджанского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Джафарли А. ; Азерб. ГУ. – Баку, 1962. – 26 с.
663433
   Казахский институт нефти и газа. – Алма-Ата
Вып. 5. – 1976
663434
   Казахский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1984. – 252с.
663435
  Жолдасов К.С. Казахский перевод "Тихого Дона" и некоторые проблемы художественного перевода : Автореф... канд .филол.наук: 10.01.03 / Жолдасов К. С.; МП КазССР, Казах. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1973. – 80л.
663436
  Джунусов Н. Казахский переходный говор на территории Кракалпакской АССР. : Автореф... Канд.филол.наук: / Джунусов Н.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
663437
  Елеукенов Ш.Р. Казахский роман и современность : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Елеукенов Ш.Р. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 16 с.
663438
  Елеукенов Ш. Казахский роман и современность. / Ш. Елеукенов. – Алма-Ата, 1968. – 220с.
663439
  Львов Н.И. Казахский театр / Н.И. Львов. – М., 1961. – 190с.
663440
   Казахский университет : Факультеты и специальности: Краткий очерк: Для поступающих в КазГУ. – Алма-Ата, 1957. – 48с.
663441
   Казахский университет им. С.М .Кирова. Алма-Ата : обучение без отрыва от производства в Казахском университете им С.М. Кирова : сбор. ст. – Москва : Изд-во МГУ, 1974. – 147 с.
663442
   Казахский университет им.С.И.Кирова : Студенческая научная конференция: Тезисы докл.: Гуманитарные науки, 18-21 ареля 1973 года. – Алма-Ата, 1973. – 352с.
663443
   Казахский университет им.С.И.Кирова.. – Алма-Ата, 1973. – 680с.
663444
   Казахский университет им.С.М.Кирова : Учебно-методическая конференция профессорско-преподавательского сотава, 3-я, 1973: Материалы 3-й учебно-методической конференции профессорско-преподавательского состава. – Алма-Ата, 1973. – 178с.
663445
   Казахский университет им.С.М.Кирова : Учебно-методическая конференция профессорско-преподаавтельского состава, 4-я, 1974: Материалы 4-й учебно-меодической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 40-летию ун-та. – Алма-Ата, 1974. – 252с.
663446
  Айман Ш. Казахский эпос / Айман Шолпан ; АН Казах. ССР, Ин-т языка и лит. – Алма-Ата : [б. и.]
Кн. 7. – 1957. – 46 с.
663447
   Казахский эпос. – Алма-Ата, 1958. – 667с.
663448
  Муллина Р.М. Казахский язык / Р.М. Муллина. – Алма-Ата
ч. 1. – 1958. – 59с.
663449
  Ісмагулова Б. Казахский язык в современном Казахстане (в свете социолингвистичного анализа) // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 314-317
663450
  Мусабекова У.Е. Казахский язык для стран СНГ : учеб. для студ., обучающихся по лингвист. спец. и направлениям / У.Е. Мусабекова, И.А. Краева, Г.М. Фролова ; [отв. ред. Т.С. Сорокина] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. лингвист. ун-т". – Москва : Рема, 2012. – 343, [1] с. : ил. + 1 CD. – Текст парал рус., казах. - На обл. указ. только 1-ый автор. – ISBN 978-5-88983-429-8
663451
  Сатпаева Ш.К. Казахско-европейские литературные связи 19 и первой половины 20 в. / Ш.К. Сатпаева. – Алма-Ата, 1972. – 280с.
663452
  Мусинов А.О. Казахско-киргизские литературные связи / А.О. Мусинов. – Алма-Ата, 1974. – 160с.
663453
   Казахско-русские отношения в XVI-XVII веках.. – Алма-Ата, 1961. – 743с.
663454
   Казахско-русские отношения в XVIII-XIX веках (1771-1867 годы). – Алма-Ата, 1964. – 574с.
663455
  Махмудов Х. Казахско-русский словарь / Х. Махмудов, Г. Мусабаев. – Алма-Ата : Академия наук Казахской ССР, 1954. – 574 с.
663456
  Нуралиев Абдусаттар Казахско-таджикские взаимосвязи в области сказок и героического эпоса : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Нуралиев Абдусаттар; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1975. – 34л. – Бібліогр.:с.33
663457
  Кайшибаева Р.К. Казахско-украинские литературные связи / Р.К. Кайшибаева. – Алма-Ата, 1977. – 140с.
663458
  Утениязов С. Казахско-украинские этнические связи (после VI века) / Самат Утениязов // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 39-42


  У даній статті докладно досліджується переселення на початку VII століття частини Уархунов (племена Забендер, Тарніяк, Котзагер), які мешкали в VI ст. н.е. в Арало-Каспійському регіоні, до Європи та приєднання до Уархунів, що утворили там каганат. Про ...
663459
  Востров В.В. Казахское народное жилище / В.В. Востров, И.В. Захарова. – Алма-Ата, 1989. – 179с.
663460
  Маргулан А.Х. Казахское народное прикладное искусство. / А.Х. Маргулан. – Алма-Ата
2. – 1988. – 288с.
663461
  Кенжалиев З.Ж. Казахское обычное право в условиях Советской власти / З.Ж. Кенжалиев, С.О. Даулетова. – Алматы, 1993. – 144с.
663462
  Момынов П. Казахское оперное искусство. / П. Момынов. – Алма-Ата, 1963. – 72с.
663463
  Ахметов З.А. Казахское стихосложение : проблемы развития стиха в дореволюционный и современный период / Ахметов З.А. ; под общ. ред. М.С. Сильченко. – Алма-Ата : Наука, 1964. – 460 с.
663464
  Абусеитова М.Х. Казахское ханство во второй половине XVI века / М.Х. Абусеитова ; АН КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 103 с. – Библиогр. в примеч. в конце глав
663465
  Жумабаев А.Ж. Казахстан-Украина : между прошлым и будущим / Амангельды Жумабаев ; [ред. А. Турганбеков]. – Киев : Еженедельник "2000" ; Довіра, 2010. – 366, [2] с. : портр., фотоил. – ISBN 978-966-507-272-0
663466
  Казиханов Є. Казахстан-Україна: століттями закріплена дружба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10-11 серпня (№ 140/141)


  В Казахстані з повагою ставляться до творчості Т. Шевченка і дбайливо зберігають ті місця, де він майже 11 років перебував у засланні. Практично в усіх містах є вулиці його імені. Доброю традицією в культурному житті Казахстану стали щорічні ...
663467
  Карнаухова Е.С. Казахстан -- новая база свеклосеяния и свеклосахарная промышленность. / Е.С. Карнаухова. – Москва-Л., 1944. – 119с.
663468
  Назарбаєв Н. Казахстан - 2030 : Процвітання, безпека і покращення добробуту всіх казахстанців / Н. Назарбаєв. – Київ : МАУП, 1999. – 184с. – ISBN 966-7312-87-9
663469
  Сахиев Казахстан - Россия: сотрудничество в обеспечении региональной безопасности / Сахиев, с. // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 11. – С. 9-14. – ISSN 0321-5075
663470
  Отрощенко І.В. Казахстан - США: стратегічний партнерський діалог // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 123-132. – ISSN 1682-671Х
663471
   Казахстан - Украина: дороги и перекрестки : 1917-2008 гг. : (сб. воспоминаний и док.) / Арх. Президента Респ. Казахстан, Посольство Украины в Респ. Казахстан ; [редкол.: З.С. Айдарбеков, Н.Ф. Селивон, В.Н. Шепель ; сост.: Ж.М. Асенова, Е.М. Грибанова (отв.), Е.В. Чиликова]. – Алматы : Print Express, 2009. – 318 с., [13] л. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 9965-32-818-8
663472
  Шилибекова А.С. Казахстан - Украина: роль университетов в развитии сотрудничества // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 214-218. – ISBN 978-601-80179-5-7


  Про сотрудничество в образовательной сфере и перспективных направлений мжду Казахстаном и Украиной. В частности, про сотрудничество КНУ имени Тараса Шевченко с Евразийским национальным университетом имени Л.Н. Гумилева.
663473
  Челкаренко Т. Казахстан / Т. Челкаренко. – М, 1931. – 127с.
663474
   Казахстан. – Москва, 1936. – 196с.
663475
   Казахстан : Физико-географическая характеристика. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1950. – 492с. : карта
663476
  Пальгов Н.Н. Казахстан : Популярный физико-географический очерк / Н.Н. Пальгов. – Москва : Географгиз, 1953. – 168с.
663477
   Казахстан : Библиография за 1953 год. – Алма-Ата, 1955. – 155 с.
663478
  Сельвинский И.Л. Казахстан / И.Л. Сельвинский. – Алма-Ата, 1958. – 155с.
663479
   Казахстан : Библиография за 1956 год. – Алма-Ата, 1960. – 276 с.
663480
   Казахстан : Библиография за 1957 год. – Алма-Ата, 1962. – 340 с.
663481
   Казахстан. – Москва : Наука, 1969. – 484с.
663482
  Гвоздецкий Н.А. Казахстан : очерк природы. / Н.А. Гвоздецкий, В.А. Николаев. – Москва : Мысль, 1971. – 295с.
663483
   Казахстан в XV-XVIII веках.. – Алма-Ата, 1969. – 204с.
663484
  Ташенев Ж.А. Казахстан в братской семье народов СССР / Ж.А. Ташенев. – Алма-Ата, 1960. – 230с.
663485
  Абишев Г. Казахстан в Великой Отечественной войне. 1941-1945 / Г. Абишев. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1958. – 362 с. : ил. – Библиогр.: с. 346-360
663486
  Жапанова М.Е. Казахстан в живописи Т.Г. Шевченко // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 42-46. – ISBN 978-601-80179-5-7
663487
  Абишев Г.А. Казахстан в защите социалистического Отечества / Г.А. Абишев. – Алма-Ата : Казахстан, 1969. – 357 с.
663488
   Казахстан в нерушимом союзе братских республик. – Алма-Ата, 1972. – 319с.
663489
   Казахстан в огне гражданской войны.. – Алма-Ата, 1960. – 470с.
663490
  Сулейманов Б.С. Казахстан в первой русской революции / Б.С. Сулейманов. – Алма-Ата, 1949. – 58с.
663491
  Искакова Б. Казахстан в первый период Великой Отечественной войны (1941-1942 годов) : Автореф... канд. ист.наук: / Искакова Б.; Казах. гос. женский пед. ин-тут. Каф. маркс.-лен. – Алма-Ата, 1955. – 17л.
663492
   Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Алма-Ата
1. – 1964. – 596с.
663493
   Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Алма-Ата
2. – 1967. – 528с.
663494
  Кульбаев С.Б. Казахстан в период принятия конституции и проведения первых выборов в Верховный Совет республики (1936-1938 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кульбаев С.Б.; Казах. филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС - Ин-т истории партии при ЦК КП Казахстана. – Алма-Ата, 1960. – 19л.
663495
  Тулебаев Тулепберген Дауленов Баишев С. С. Казахстан в семилетке. / Тулепберген Дауленов Баишев С. С. Тулебаев. – М., 1959. – 47с.
663496
  Мінгазутдінова Г. Казахстан в системі зовнішньополітичних інтересів США кінця ХХ -початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 26-29. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено комплексу економічних та військових інтересів США стосовно найбільшої центральноазійської держави - Казахстану наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. Статья посвящена архитектуре экономических и военных интересов США относительно ...
663497
  Касым-Жомарт Токаев Казахстан в современном мире // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 19-28. – ISSN 0130-9625
663498
  Бекмаханова Нурия Ермухановна Казахстан в творчестве Н.И.Анова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Бекмаханова Нурия Ермухановна; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1973. – 20л.
663499
   Казахстан в цифрах. – Алма-Ата, 1971. – 147с.
663500
   Казахстан в цифрах в 1988 году.. – Алма-Ата, 1989. – 155с.
663501
  Жумасултанов А. Казахстан в экономическом сотрудничестве народов СССР / А. Жумасултанов. – Алма-Ата, 1977. – 137с.
663502
   Казахстан за 40 лет. – Алма-Ата, 1960. – 525 с.
663503
   Казахстан и Киргизия. – Москва, 1930. – 112с.
663504
  Ранета Л Казахстан и Украина: политические системы в контексте макроэкономической ситуации / Л Ранета, А. Кожабаева // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 3. – С. 97-103. – ISSN 0131-2227
663505
   Казахстан к IX съезду Советов (1931-1934) : Материалы к отчету Правительства Казахской ССР IX краевому съезду советов. – Алма-Ата : Казахстанское краевое изд., 1935. – XVI, 258 с.
663506
   Казахстан как он есть. – Алма-Ата : Казахстан, 1967. – 367с.
663507
  Алтайский К.Н. Казахстан мой : стихи / К.Н. Алтайский ; предисл. М. Каратаева. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. – 115 с.
663508
  Сацький П. Казахстан на перетині геополітичних інтересів // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 457-464. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
663509
  Гельбрас В. Казахстан после кризиса // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 6 (228). – С. 75-83. – ISSN 1998-1813
663510
  Джангулова Т. Казахстан развивает умные города: институциональные репозитарии как платформы для развития цифрового Казахстана / Т. Джангулова, Дж. Яп // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 170-182. – ISSN 2707-3335


  к молоде та розвиваюче місто, Астана та її жителі планують розвиток розумного міста. Розумне місто «покращує якістьжиття своїх громадян за допомогою нових технологій» [9]. Kourtit, Nijkamp &Arribas [10] визначають розумні міста як високопродуктивні ...
663511
  Райхель Ю. Казахстан рветься в "тигри" Центральної Азії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23 липня (№ 129). – С. 3


  Досвід Астани дуже корисний і Києву.
663512
  Ердалетов С.Р. Казахстан туристский / С.Р. Ердалетов. – Алма-Ата, 1989. – 188с.
663513
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1940. – 574с.
663514
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1947. – 140с.
663515
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1949. – 160с.
663516
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1983. – 192с.
663517
  Исакина Юлия Казахстан. Алматы. Тонкости стоповера // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 30-33 : фото
663518
  Апресов Сергей Казахстан. Магия Мангистау. Каньоны и кратеры Казахстана. Планета Мангышлак
663519
  Нарикбаев М. Казахстан: годы реформ : диалоги и размышления / Максут Нарикбаев ; Казах. Гуманитарно-Юридический Ун-т. – Астана : ЦБО и МИ, 2010. – 544 с. – ISBN 9965-9846-1-1
663520
  Халимоненко Г. Казахстан: криваві "здобутки" імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 21
663521
  Халимоненко Г. Казахстан: криваві "здобутки" імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 лютого (№ 18/19). – С. 21


  Історія Алаш-Орди - уроки для України.
663522
  Алиев Т. Казахстан: многовариантность макроэкономических показателей // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 2. – С. 75-83. – ISSN 0131-2227
663523
  Жетписбаева Б.А. Казахстан: образование в условиях полиязычия // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 124-125. – ISSN 0869-561Х
663524
  Харченко С. Казахстан: от суверенитета к мировой конкурентоспособности / Сергей Харченко. – Москва : Зебра Е, 2010. – 591, [1] с. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-94663-013-9
663525
  Худяков Ю.С. Казахстан: прошлое, настоящее, будущее // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 149-151. – ISSN 0869-1908


  12 грудня 2008 р. в столиці Казахстану відбулася міжнародна наукова конференція "Казахстан: прошлое, настоящее, будущее".
663526
  Лук"янчук Г. Казахстан: Революція?...Бунт?...Окупація? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2022. – 26 січня 2022 - 8 лютого 2022 (№ 5/6). – С. 14
663527
   Казахстан: рост экономики на фоне инфляционного давления // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 40. – ISSN 2074-6040
663528
  Параг Ханна Казахстан: Счастье - это когда много трубопроводов // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 5 (227). – С. 87-96. – ISSN 1998-1813
663529
  Мухамеджанов Э. Казахстан: шаг к европейской демократии? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 26-36. – ISSN 0201-7083
663530
  Белоусов Я.П. Казахстанская Магнитка / Я.П. Белоусов. – Алма Ата : Казгиз, 1962. – 176 с.
663531
  Темиргалиев К.Е. Казахстанская партийная организация в борьбе за развитие нефтяной промышленности в годы первой и второй пятилеток : Автореф... канд. ист.наук: / Темиргалиев К. Е.; Казах.ГУ, Каф. КПСС. – Алма-Ата, 1959. – 22л.
663532
   Казахстанская русистика в лицах / [ сост.: Е.А. Журавлева ; ред. кол.: Э.Д. Сулейменова, Н.Ж. Шаймерденова и др. ]. – Астана : Сарыарка, 2009. – 250 с. – ISBN 9965-536-92-9
663533
  Ильин С. Казахстанские были / С. Ильин. – Алма-Ата, 1962. – 84с.
663534
   Казахстанские советские писатели.. – Алма-Ата, 1949. – 132с.
663535
  Покровский С.Н. Казахстанские соединения в битве на Курской дуге. / С.Н. Покровский. – Алма-Ата, 1973. – 130с.
663536
  Лісовенко Микола Казахстанська доля Кобзаря // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 24-25 : Фото
663537
  Лісовенко М. Казахстанська доля Кобзаря // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 22-25
663538
  Лісовенко Микола Казахстанська доля Кобзаря (продовження) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 28-30 : Фото
663539
  Журинов М. Казахстанський досвід створення наукових університетів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 25-28. – ISSN 0372-6436
663540
  Райхель Ю. Казахстанський транзит влади // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 вересня (№ 163). – С. 11


  Назарбаєв не хоче повторювати помилок Карімова і готує майбутнє заздалегідь.
663541
  Назарбаєв Н.А. Казахстанський шлях / Нурсултан Назарбаєв. – Київ : Етнос, 2007. – 392с. – ISBN 966-522-159-0
663542
  Жумабаєв А. Казахстансько-українські відносини : із глибини століть - в успішне майбутнє // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 10-12
663543
  Ліскович М. Казахстану можна, а Україні - ні // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 лютого (№ 6). – С. 8


  "В Астані створено суд на чолі з англійським лордом Гаррі Вульфом і його командою. Мета - залучення інвестицій."
663544
  Белан П.С. Казахстанцы в битве на Волге / П.С. Белан ; АН КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата : Гылым, 1990. – 268, [1] с. : ил. – ISBN 5-628-00597-5
663545
  Белан П.С. Казахстанцы в боях за Ленинград / П.С. Белан ; АН КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии. – Алма-Ата : Наука, 1973. – 244 с. : ил.
663546
  Стамбеков К.Е. Казахстанцы в боях за освобождение Украины в годы Великой Отечественной войны (1943-1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Стамбеков К.Е.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. истории Казах. ССР. – Алма-Ата, 1966. – 30л.
663547
  Белан П.С. Казахстанцы в боях за свободу Украины и Молдавии : 1941-1944 гг. : к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне / П.С. Белан ; АН КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 175 с. : ил.
663548
   Казахсткая литература в оценке зарубежной критики. – Алма-Ата, 1971. – 192с.
663549
   Казахсткая литература.. – Алма-Ата, 1971. – 20с.
663550
  Ніязбеков Б.Б. Казахська Радянська Соціалістична Респубіка. / Б.Б. Ніязбеков. – К., 1972. – 87с.
663551
  Омаров И.О. Казахська РСР / И.О. Омаров. – Київ, 1967. – 88с.
663552
   Казахське радянське оповідання.. – К., 1983. – 294с.
663553
   Казахські народні казки.. – К., 1980. – 104с.
663554
   Казахські народні казки.. – 2-е вид. доп. – К., 1992. – 198с.
663555
   Казахські прислів"я та приказки.. – К., 1976. – 126с.
663556
  Фомин А. Казацкая держава // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 20. – С. 4


  Вся система государственной власти була виборною: крестьяне Выбирай своих старшин и членов копного суда, аналогичным образом делали мещане и казаки. На виборний Основе призначалося и духовенство - в частности священники приходов. Виборними також были ...
663557
  Паламарчук П.Г. Казацкие могилы / П.Г. Паламарчук. – М, 1990. – 462с.
663558
  Пичета В.И. Казацкое государство на Украине ( ХVII-XVIIIвв.) / В.И. Пичета. – М, 1945. – 21с.
663559
  Кочегаров К.А. Казацкое посольство М. Родкевича-Портянки к турецкому султану в 1667 году // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 65-71. – ISSN 0132-1366
663560
  Пузанов И.Е. Казачата / И.Е. Пузанов. – М, 1968. – 127с.
663561
  Широкорад А.Б. Казачество в Великой Смуте. От Гришки Отрепьева до Михаила Романова / Александр Широкорад. – Москва : Яуза ; Эксмо, 2007. – 320 с., [ 16 ] с. илл. – (Казачья слава). – ISBN 978-5-699-24391-4
663562
  Рознер И.Г. Казачество в Крестьянской войне 1773-1775 гг / И.Г. Рознер. – Львов, 1966. – 200с.
663563
  Герасимова И.Ф. Казачество в русской поэзии периода Первой мировой войны // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 227-239. – ISSN 2313-1993
663564
  Мужев И.Ф. Казачество Дона, Кубани и Терека в революции 1905-1907 гг. / И.Ф. Мужев. – Орджоникидзе, 1963. – 80 с.
663565
  Анцупов И.А. Казачество российское между Бугом и Дунаем / И.А. Анцупов. – Кишенев : Центральная типография, 2000. – 288 с. – ISBN 9975-9561-2-2
663566
  Варавва И.Ф. Казачий край / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1970. – 408с.
663567
  Самвелян Н.Г. Казачий разъезд. / Н.Г. Самвелян. – М, 1978. – 223с.
663568
  Самвелян Н.Г. Казачий разъезд. / Н.Г. Самвелян. – 2-е изд. – М, 1985. – 285с.
663569
  Соклаков А.Ю. Казачий флот в контексте рассмотрения развития системы комплектования казачьих войск // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.254-260. – ISBN 966-7089-17-7
663570
  Макаров И.И. Казачий хутор / И.И. Макаров. – Рязань, 1962. – 288с.
663571
  Варавва И.Ф. Казачий шлях / И.Ф. Варавва. – Москва, 1979. – 126с.
663572
  Иншаков П.К. Казачка. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1941. – 139с.
663573
  Иншаков П.К. Казачка. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1968. – 79с.
663574
  Сухов Н.В. Казачка. / Н.В. Сухов. – М, 1981. – 574с.
663575
  Сухов Н.В. Казачка. / Н.В. Сухов. – Волгоград, 1987. – 528с.
663576
  Шмаков Ю.І. Казачков Іван Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 688. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
663577
  Великанов В.Д. Казачонок / В.Д. Великанов. – Москва, 1958. – 72с.
663578
  Билый И.А. Казачьи земли : Территория и народонаселение. Отдельный оттиск статей из номеров 19-23 журнала "Вольное Казачество- Вільне Козацтво" / И.А. Билый. – Прага : [б. и.], 1928. – 25 с.
663579
  Сень Д.В. Казачьи сообщества Крымского ханства и старообрядчество на Северном Кавказе в конце XVII - XVIII веков // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 141-146. – ISSN 0869-5687
663580
  Сафронов В.Н. Казачья балка / В.Н. Сафронов. – Саратов, 1973. – 224с.
663581
  Софронов А.В. Казачья весна / А.В. Софронов. – Москва, 1946. – 72с.
663582
  Исаков А.М. Казачья дума / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1948. – 100с.
663583
  Шимко Л.И. Казачья площадь. / Л.И. Шимко. – Москва, 1984. – 63с.
663584
  Софронов А.В. Казачья слава / А.В. Софронов. – Москва, 1942. – 48с.
663585
  Софронов А.В. Казачья слава / А.В. Софронов. – Ростов -на-Дону, 1944. – 79с.
663586
  Анисимов С.С. Казбек : карта Казбека / Сергей Анисимов ; худож. Т. С. Анисимовой. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 87 с., [11] л. ил. : ил., карт. + карта Казбека
663587
  Кожевников-Степной Казбек / Кожевников-Степной. – Ставрополь, 1957. – 35с.
663588
  Паффенгольц К.Н. Казбек / К.Н. Паффенгольц. – Ереван, 1977. – 91с.
663589
  Тэг Е.Л. Казеин, его приготовление, химия и техническое применение / Е.Л. Тэг. – Ленинград : Ленхимсектор, 1931. – 146 с.
663590
  Сафонов Э.И. Казенные люди / Э.И. Сафонов. – М., 1981. – 560с.
663591
  Иловайский С.И. Казенные монополии как способ обложения предметов потребления / И. д. экстра-орд. проф. Новоросс. ун-та С.И. Иловайского. – Одесса : Тип. Шт. войск Одес. воен. окр., 1896. – II, 167 с. – Библиогр. в примеч.
663592
  Путилова М.В. Казенные предприятия Екатеринбургского горного округа в середине XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Путилова М.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 17л.
663593
  Курбанов А.Д. Кази-Кумух в противостоянии имамата Шамиля и Российской империи. Реконструкция хронологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 77-83. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
663594
  Кумыков Т.Х. Кази Атажукин / Т.Х. Кумыков. – Нальчик, 1969. – 172с.
663595
  Чолаковит Р. Казиванье о jедном покольеньу / Родольуб Чолаковит. – Сараjво
Кн. 2. – 1968. – 705 с.
663596
  Чолаковит Р. Казиванье о jедном покольеньу / Родольуб Чолаковит. – Сараjво
Кн. 3. – 1972. – 808 с.
663597
  Сташене Дангуоле Ладиславовна Казимерас Мешкаускас : Указатель литературы / Сташене Дангуоле Ладиславовна, Сантацкене Ирена Юльевна. – Вильнюс, 1987. – 102с.
663598
  Михайловський В. Казимир IV та формування світу Ягеллонів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 16 (596), 19-25.04.2019. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561


  Українські землі під владою польських королів у другій половині XV - на початку XVI столыття.
663599
  Арабажин К.И. Казимир Бродзинский и его литературная деятельность : (1791-1835) / исследования кандидата К.И. Арабажина. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К° в Москве, Киевск. отд., 1891. – XVI, 378 с.
663600
  Арабажин К.И. Казимир Бродзинский и его литературная деятельность (1791-1935) : исследования канд. К.И. Арабажина. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К° в Москве, Киевск. отд., 1891. – XVI, 378 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1890-91. – Библиогр.: "Литература о Бродзинском" (с. VII-XV)
663601
  Костенко Т. Казимир граф Шептицький: польський аристократ, який став блаженним української церкви і Праведником світу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 15


  "Нещодавно, 17 листопада, виповнилося 150 років від дня народження церковного і громадського діяча, політв"язня радянського режиму Архімандрита Климентія Шептицького. Згідно із постановою ВР вшанування пам"яті Праведника світу відбувається на ...
663602
  Коржев В.Г. Казимир Лисовский. / В.Г. Коржев. – Новосибирск, 1980. – 66 с.
663603
  Велігоцька Н. Казимир Малевич - транзит у Вічність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24-25 лютого (№ 33/34)


  Про маловідому - конотопську - сторінку у творчості великого художника.
663604
  Егоров И.М. Казимир Малевич / И.М. Егоров. – Москва : Знание, 1990. – 56 с. – ISBN 5-07-001362-9
663605
   Казимир Малевич // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 101 : Малевич Казимир. – С. 3-31.
663606
  Пугач О. Казимир Малевич // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 лютого (№ 5). – С. 13. – ISSN 2519-4429


  До 140-річчя від дня народження.
663607
   Казимир Малевич [Електронний ресурс] : Преображение. – Москва : Кордис & Медиа, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : IBM PC: WINDOWS 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8 Mb, DVD-ROM, звуковая карта, мышь или DVD-проигрыватель с поддержкой MPEG4.-продолжительность 44 минуты.- Загл. с этикетки видеодиска. – (История русского живописного искусства ; из коллекции Русского музея)


  Казимир Малевич - один из величайших художнико 20 в., новатор и реформатор, чьи художественные идеи стали достоянием художественной культуры нашего времени. Автор знаменитого на весь мир "Черного квадрата", является одним из родоначальников авангарда, ...
663608
   Казимир Малевич. Київський аспект = Kazimir Malevich: Kyiv aspekt : [Київ. період 1928-1930 рр. : док. і ст. з архіву Мар"яни Кропивницької] : зб. статей / за ред. Тетяни Філевської ; [вступ. ст., уклад.: Тетяна Філевська ; пер. укр.: Є. Тарануха та ін. ; пер. англ.: О. Корольова та ін. ; джерела іл.: А. Білоусова]. – Київ : Родовід, 2019. – 329, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. - Фінансова підтримка Товариство Малевича (Нью Йорк), Фонд Андрія Адамовського, Центр сучасного мистецтва М17 (Київ). – Бібліогр. підрядк. прим. – ISBN 978-617-7482-31-3
663609
  Никитин Н. Казимир Малевич: чертежник пустыни // Личности. – Киев, 2008. – № 5 (15). – С. 50-69. – ISSN 1819-6268


  Казимир Северинович Малевич (1878-1935) - укр. художник-авангардист україно-польського походження, один з засновників нових напрямків в абстрактному мистецтві - супрематизму та кубофутуризму, педагог, теоретик мистецтва.
663610
  Дубровский В.В. Казимир Нарбут / В.В. Дубровский. – Минск, 1979. – 136с.
663611
  Задорожний М.П. Казимир Новак - мандрівник зі Стрия // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 7/8 (185/186). – С. 62-64 : фото
663612
  Кахнич В. Казимир Пшибиловський - видатний історик права Львівського університету (1900 -1987) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 283-290. – ISSN 0132-1331
663613
  Ясиневич Н. Казимир Сіхульський - художник доби сецесії // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 396-409. – ISSN 1992-5514


  Казимир (Казімеж) Сіхульський (1879-1942) - визначний польський маляр і графік. У своїй творчості широко використовував галицькі мотиви, зокрема у нього багата гуцульська тематика, народні мотиви в релігійних картинах, символічні вітражі і мозаїки.
663614
  Гулевич В.П. Казимир Яґайлович і Менглі Гірей: від друзів до ворогів // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 40-66. – ISSN 0130-5247


  Менґлі I Гірей — кримсько-татарський державний, політичний і військовий діяч.
663615
  Роїк О.С. Казимиров Володимир Петрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 690. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
663616
  Аксси В. Казино - stories // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 1/2. – С. 7-87. – ISSN 0131-8136
663617
  Рей Пьер Казино "Палм-Бич". / Рей Пьер. – Смоленск : Русич, 1993. – 448с. – ISBN 5-88590-068-X
663618
  Флеминг Я. Казино "Рояль" / Я. Флеминг. – Москва : Аспект, 1990. – 122с.
663619
  Сафронов Виталий Казино: математика азарта : Досье / Сафронов Виталий, Измайлов Иван // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 100-112 : Іл.
663620
  Соболь Олексій Казиранга. Земля великих тварин // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 66-69 : фото
663621
   Казіміров Володимир Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 37. – ISBN 966-8352-11-4
663622
   Казіміров Володимир Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 180. – ISBN 978-966-439-754-1
663623
   Казіміров Володимир Петрович (1943) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 201. – ISBN 978-966-933-054-3
663624
  Мелешко В. Казка "Запорожці" Івана Нечуя-Левицького: формально-змістові чинники // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 3-11. – ISSN 2075-1486
663625
  Балабуха Н. Казка "Метелик" Лесі Українки в контексті модернізму // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Аркушин Г.Л., Мірченко М.В., Моклиця М.В. [та ін.]. – Луцьк, 2007. – Вип. 3 : Українська і польська література для дітей та юнацтва. – С. 45-58
663626
  Собецька О. Казка "Олень, черепаха і птах" у контексті генетичних зв"язків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-54. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Казку про тварин - один із найдавніших жанрів фольклору - розглянуто в контексті індійського фольклорного твору "Панчатантра". Досліджено ґенезу сюжету казки та її міфологічний символізм. Deals with popular animal stories which are considered to ...
663627
  Дельта П.С. Казка без назви / П.С. Дельта. – 7-е вид. – [Афіни : Естія, 1996. – 234 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0311-7
663628
  Чендей І.М. Казка білого інею : повість ; оповідання / Іван Чендей. – Ужгород : Карпати, 1979. – 197 с. : іл.
663629
  Чендей І.М. Казка білого інею / І.М. Чендей. – Київ, 1979. – 80 с.
663630
  Свіфт Д. Казка бочки. Написана для загального вдосконалення людства. / Д. Свіфт. – Київ, 1958. – 40с.
663631
  Бутенко Яніна Казка в якій ми живемо : моя Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 144
663632
  Горобець Ірина Казка Данії : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 110-115 : Фото
663633
  Гончарук Д.Д. Казка Джанні Родарі "Le Avventure Di Cipollino" в українському перекладі Анатолія Іллічевського // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 200-207


  У статті висвітлено головні аспекти, підходи та особливості перекладу італійської авторської казки Джанні Родарі «Пригоди Цибуліно». Проаналізовано специфіку відтворення онімів та емотивно забарвленої лексики. В статье рассмотрены основные проблемы, ...
663634
   Казка його життя. До 200-річчя від дня народження Г.-Х. Андерсена // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2005. – на 2005 рік. – С. 72-76
663635
  Ярмиш Ю.Ф. Казка літературна (- жанр, шо базується на осн. законах фольклору) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 693-694. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
663636
  Лепкий Б.С. Казка мойого життя / Б.С. Лепкий. – Івано-Франківськ, 1998. – 256 с.
663637
  Понеділок М. Казка недосказана моя : гуморист. образки та новели : вибране / Микола Понеділок ; Дослід. Фундація ім. О. Ольжича в США. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги. – ISBN 966-7018-72-5
Т. 1. – 2003. – 350, [2] с. : портр., іл. – У змісті: Із збірки "Вітаміни" ; Із збірки "Соборний борщ" ; Армія ; Із збірки "Говорить лише поле"
663638
  Понеділок М. Казка недосказана моя : гуморист. образки та новели : вибране / Микола Понеділок ; Дослід. Фундація ім. О. Ольжича в США. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги. – ISBN 966-7018-73-3
Т. 2. – 2003. – 343, [1] с. : портр., іл. – У змісті: Із збірки "Смішні сльозини" ; Із збірки "Зорепад" ; Із повісті "Рятуйте мою душу" ; Із збірки "Диво в решеті"
663639
  Авенаріус П. Казка про бжілку-волохатку / П. Авенаріус ; пер. Т. Чепівський. – Житомир : Друк. Волинської губ. нар. управ., 1918. – 28 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. – (Библиотека украинских писателей)
663640
  Вовк В. Казка про вершника / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро -- Нью-Йорк, 1992. – с.
663641
  Панч П. Казка про двох братів та їх сестричку Івону / П. Панч. – Харків : ДВУ, 1930. – 19 с.
663642
  Андієвська Е. Казка про двох пальців // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 28 (320). – С. 30-34
663643
  Франко І.Я. Казка про Добробит : Патріотичні пориви / Іван Франко. – Харків : РУХ, 1926. – 28 с. – (Кооперативне видавництво "Рух" ; № 19)
663644
  Пушкін О.С. Казка про золотого півника / О.С. Пушкін. – Київ, 1936. – 15с.
663645
  Первомайський Л.С. Казка про Івана Галика / Л.С. Первомайський. – Київ : Держлітвидав, 1958. – 80 с.
663646
  Первомайський Л.С. Казка про Івана Голика та його брата, про морських людей та кита-рибу про мишиного князя Лаврина, комаря Ромася та іхне військо, про двох вдячних щук та про змія Гаврила і його дочку красуню Марисю / Л.С. Первомайський. – Київ, 1939. – 84 с.
663647
  Забужко О. Казка про калинову сопілку / О. Забужко. – Київ : Факт, 2000. – 84 с. – ISBN 966-7274-64-0
663648
  Забужко О. Казка про калинову сопілку : повість (2000) // Справа : еларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 2. – С. 8-47. – ISBN 978-985-6998-70-9
663649
  Захарчук В. Казка про калинову сопілку: трансформація архетипу братовбивства в українській літературі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 2-7


  У статті здійснено аналіз сюжету про чарівну сопілку та мотиву сестровбивства в українській літературі та фольклорі. Головним мотивом літературної інтерпретації даного сюжету є антиномія життя/смерть. Також у статті означено деякі філософські та ...
663650
   Казка про липку і зажерливу бабу.. – К., 1967. – 12с.
663651
  Іваненко О. Казка про маленького Піка / О. Іваненко. – Київ, 1981. – 16 с.
663652
  Пушкін О.С. Казка про мертву царівну / О.С. Пушкін. – Київ, 1936. – 29с.
663653
  Яцків М.Ю. Казка про перстень : [Оповідання] / Михайло Яцків. – Львів : [Hакладом М. Дяковичівної. Загальна дpук.], 1907. – 125, [1] с. – (Молода Муза ; [Ч.] 3)


  На тит. стор. прим. № 36573 дарчий надпис: Високошановному Ол. Ів. Кісільову на спомин М.Ю.Яцків
663654
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – Х-К, 1930. – 23с.
663655
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – Київ, 1936. – 16с.
663656
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – Київ, 1957. – 12с.
663657
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – К, 1966. – 16с.
663658
  Мирний П. Казка про правду та кривду / Панас Мирний. – Полтава : [Вид-во Полтав. Т-ва "Просвіта"], 1920. – 39 с.
663659
  Пушкін О.С. Казка про рибака і рибку / О.С. Пушкін. – К, 1946. – 16с.
663660
  Пушкін О. С. Казка про рибалку та рибку А.С. Пушкина [О.С. Пушкіна] / Переклад з російської мови А. Кащенка. – Полтава : Електр. друк. Г.І. Маркевича, 1907. – 16 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
663661
  Околітенко Н.І. Казка про синього птаха / Н.І. Околітенко. – Київ, 1986. – 247 с.
663662
  Красножон К.В. Казка про собаку та вовка у вимірах літературознавчої стилістики (фоніка, ритміка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 99-106
663663
   Казка про спільну колиску, старшого та менших братів // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 90-99. – ISBN 978-966-00-1476-3
663664
   Казка про срібне блюдечко і наливне яблучко. – Київ, 1975. – 16с.
663665
  Костенко О. Казка про те, як право чудо ловило, або евристика нормативності // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 128-155. – ISBN 978-966-306-020-4
663666
  Ярмуш В.І. Казка про тебе : поезії / В.І. Ярмуш. – Львів : Каменяр, 1972. – 44 с.
663667
  Ніцой Лариса Казка про українське щастя : казка // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 104-106. – ISSN 0130-321Х
663668
  Римський-Корсаков Казка про царя Салтана. Лібретто / Римський-Корсаков. – Харків
1-й. – 1937. – 88 с.
663669
  Панчев П. Казка про чотирьох близнюків = Комедія для дітей і дорослих : проза: п"єса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 104-130. – ISSN 0208-0710
663670
  Талалаєвський М.А. Казка про щастя : поезії / М.А. Талалаєвський. – Київ, 1975. – 208 с.
663671
  Мокляк Л.І. Казка як джерело формування духовної культури дюдини // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 116-120. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (15))
663672
  Прокопова О. Казка як ефективний засіб збагачення морального досвіду школярів // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 4. – С.24-27.
663673
  Дубина О. Казка як інформаційна формула // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 157-164
663674
  Букрієнко А. Казка як різновид архетипної історії: європейська та японська традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-51. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У статі розглядаються особливості такого літературного жанру як казка, прослідковується зв"язок між фольклорною (народною) казкою та літературною казкою. Процес перетворення фольклорної казки у літературну розглянуто у двох вимірах: у європейській та ...
663675
  Величко Олена Борисівна Казка як феномен культури : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Величко Олена Борисівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1995. – 16 с.
663676
  Величко О.Б. Казка як феномен культури (естетичний аспект аналізу) : Дис... канд філос.наук: 00.00.04 / Величко О. Б.; Мін-во освіти України, КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1995. – 116л. – Бібліогр.:л.103-116
663677
  Кизилова В.В. Казка, байка, новела. Особливості міжжанрової взаємодії у творчості письменників ІІ половини ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 394-400


  У статті розглядається своєрідність жанрової взаємодії казки, байки, новели у творах українських письменників ІІ половини ХХ століття. Наголошується, що процес модифікації авторської казки відбувається в даному випадку шляхом звернення до попередніх ...
663678
  Бакуменко О. Казкар-чорнороб : до 100-річчя від дня народження Веніаміна Росіна // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 3 травня (№ 9). – С. 4


  Спогади про казкаря Веніаміна Юхимовича Росіна
663679
  Коваленко О. Казкар епохи відродження [Леонардо да Вінчі] // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 11 лютого (№ 6). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Як згодом скажуть про Леонардо сучасники, "всією своєю подобою виявляв справжнє втілення благородства знань".
663680
  Гордон О. Казкар із майбутнього // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 10 лютого (№ 3). – С. 2


  На смерть і життя Романа Гамади - українського сходознавця та перекладача.
663681
  Якуба О.В. Казки-притчі в жанровій системі Юрія Ярмиша // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 199-203. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
663682
  Сабат Галина Казки - "вандрівки" Івана Франкаа // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 8 (572). – С. 55-61. – ISSN 0236-1477


  У статті аналізується характер нарації у формі подорожі в казках І. Франка. Наголошується, що герой-мандрівник - надзвичайно поширений персонаж в естетичній системі романтизму - актуалізується у творчості І. Франка, однак уже з неоромантичним ...
663683
  Бідная О.Г. Казки - скарбниця мудрості = Fairy tales - the mine of wisdom : навч. посіб. з домаш. читання для студентів І-ІІІ курсів за творами О. Уайльда / О.Г. Бідная, І.М. Таран ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2016. – 166 с. : іл. – Назва обкл.: Fairy Tales - the Mine of Wisdom. - Текст англ.
663684
  Пльонкіна В.Ф. Казки - це не просто так... // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – С. 46-47. – ISSN 2518-7104
663685
  Ляфонтен Ж. Казки / Ж. Ляфонтен. – К.-Лейпціг. – 42 с.
663686
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки / Г. Х. Андерсен ; Попеpекладала М. Загіpня [М.М. Гpінченко]. – У Київі [Київ] : [З дpук. Т-ва М.О. Гиpич], 1906. – [1], 245 с.


  Зміст: Соловейко; Мати; Русалочка; Ялинка; Циганська голка; Дівчина з сіpниками; Hове коpолівське убpання; Мизиночка; Шийка з пляшки; Стокpотка; Погане каченя; Пpопаща; Снігова коpолева; Дикі лебеді; Свічки; Дзвін.
663687
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки / Г. Х. Андерсен ; Попеpекладала М. Загіpня [М.М. Гpінченко]. – Вид. 2-ге. – [Київ] : [Дpук. б[увш.] 1-ої дpук. спілки]. – (Бібліотека "Молодість" ; кн. 15)
Кн. 1 : Казки Андерсенови. – 1918. – 192 с.


  Зміст: Соловейко; Мати; Русалочка; Ялинка; Циганська голка; Дівчинка з сіpниками; Hове коpолівське убpання; Мизиночка; Шийка з пляшки; Стокpотка; Погане каченя; Пpопаща; Яблуневий цвіт та кульбаба; Пташина пісня; Істоpія pоку; Свічки; Останній сон ...
663688
  Уйда Казки / Уайда ; Пер. О. Кривинюк. – Січеслав : Українське вид. в Січеславі, 1919. – 118 с. ; № 54
663689
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки. – Київ : Вид-че Т-во "Поступ". – (Бібліотека "Молодість" ; кн. XV)
Кн. 2. – 1919. – 192 с.


  Зміст: Дикі лебеді; Мідяний Кабан; Снігова коpолева: Казка на сім оповіданнів; Сpібна гpошинка; Щось; Гоpобці і тpоянди; Великий змій моpський; Оле-Лук-Ойє; Вітpове оповідання пpо Вальдемаpа Даа та його дочок; Пpо дівчину, що стала ногами на хліб; ...
663690
  Жук М. Казки / написав Михайло Жук. – [Чернігів] : [Друк. у 2 Рад. друкарні ; Вид. Губнаросвіти Чернигівщини], 1920. – 84 с. – (Видання Губнаросвіти Чернигівщини ; секція виданича)


  На тит. стор. надпис: Історія книжки: видана після величезних заходів і місцевих "учених" комісій, які продовжували свою працю на протязі пів року.Матеріял скоротили і друга серія казок лед... не видана. Написана книжка "дітям України" - була послана ...
663691
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки : в 5-ті т. / Ханс-Крістіан Андерсен ; Переказ з нім. пер. (зробленого самим авт.) під ред. І.М.Труби. – 1-е вид. – Катеринослав ; Відень : Стежка додому ; Wien: Друк. J.N.Vernay. – (Дитяча бібліотека)
Т. 2. – 1920. – 160 с. : мал. – Прим. дефектний, без тит. стор., описан по інтернету: Віртуальна бібліографічна довідка, Об"єднана довідкова служба бібліотек України
663692
  Франко І.Я. Казки : Лисичка кума. Лисичка і рак. Старе добро забувається. Їжак та заєць. Осел і лев / Ів. Франко ; Малюнки і обгоpтка худож[ника] П. Лапина. – Київ : Книгоспілка ; Дpук. Київ. Філії "Книгоспілки", 1923. – 39 с.
663693
  Франко І.Я. Казки / І.Я. Франко. – Київ : Молодь, 1951. – 60с.
663694
  Франко І.Я. Казки / І.Я. Франко. – Львів : Книж.-журн. вид-во, 1954. – 280 с.
663695
  Грімм Казки / Брати Грімм ; [переклали казки з нім. мови Є. Короткевич та С. Головківська]. – Київ : Молодь, 1954. – 316 с.
663696
  Гауфф Вільгельм Казки = Tales / Гауфф Вільгельм; Переказ з нім. мови. – Вінніпег : Видавнича спілка Тризуб
Кн.1. – 1956. – 127, [2]c. : іл. – Тит. аркуш паралельно українською та англ. мовами
663697
  Гауфф Вільгельм Казки = Tales / Гауфф Вільгельм; Переказ з нім. мови. – Вінніпег : Видавнича спілка Тризуб
Кн.2. – 1958. – 75с. : іл. – Тит. аркуш паралельно українською та англ. мовами
663698
  Маршак С.Я. Казки / С.Я. Маршак. – К., 1960. – 456с.
663699
  Чумак Р.М. Казки : за народними мотивами / Р.М. Чумак. – Київ, 1966. – 63 с.
663700
  Іваненко О.Д. Казки / О.Д. Іваненко. – Київ, 1976. – 400 с.
663701
   Казки. – Київ : Веселка, 1978. – 219с.
663702
  Перро Ш. Казки / Ш. Перро. – К., 1980. – 80с.
663703
  Вовчок Марко Казки : Для сер. шк. віку / Вовчок Марко. – Київ : Веселка, 1988. – 381с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – ISBN 5-301-00157-4
663704
  Суходольська-Сєдова Казки / Суходольська-Сєдова. – Київ : Кобза, 2004. – 64с. – ISBN 966-8024-43-5
663705
  Андієвська Е. Казки : Вибране // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 182. – С.116-149
663706
  Топеліус З. Казки // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 210/211. – С. 359-384.
663707
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – [2-е вид.]. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 1 : Сузір"я сон-трави : повісті-казки. – 2009. – 560 с. – Назву кн. взято з обкл.
663708
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 2 : Гніздо рай-птиці : повісті-казки. – 2009. – 556 с. : іл. – Назву кн. взято з обкл.
663709
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 3 : Очеретина : повісті-казки. – 2009. – 440 с. : іл. – Назву кн. взято з обкл.
663710
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : Комп"ютерпрес. – ISBN 978-966-8846-25-0
Т. 4 : Нитка долі : повісті-казки. – 2011. – 488 с. : іл. – Назву кн. взято з обкл.
663711
  Усик Т. Казки // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 109-113


  "Осокір і калюжа. Вишнева кісточка. Горе одноноге".
663712
  Андерсен Х.К. Казки Андерсена : кн. для читання нім. мовою для учнів 8-9-х кл. / Андерсен Х.К. ; адаптація і словник Л. Нарцисової. – Київ : Радянська школа, 1967. – 114 с. : іл.
663713
  Мельник О.В. Казки братів Гримм як мовне вираження національної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 269-274
663714
   Казки Буковини. – Ужгород : Карпати, 1973. – 240 с.
663715
   Казки Буковини.. – Ужгород : Карпати, 1968. – 219 с.
663716
  Смаало Н.С. Казки в записах Марка Вовчка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 125-127
663717
  Гофман Єжи Казки Гофмана. Українські : [інтерв"ю з кінорежисером Є. Гофманом] / Гофман Єжи, Шевченко Оксана // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 76-77. – ISSN 0130-5212
663718
  Платонов Ю. Казки далеких народів / Ю. Платонов. – Х.-К.
1. – 1925. – 103с.
663719
   Казки для хлопчиків : [для дітей дошк. і мол. шк. віку] / [упоряд. О. Івасюк] ; пер. з чеської Віктора Павлюка ; [худож. І. Стасюк]. – Чернівці : Букрек, 2016. – 71, [1] с. : іл. – Казки авт.: М. Мікшічка, Б. Нємцова, Ф. Бартоша, В. Тржебізкого, Б. Кулди. – ISBN 978-966-399-818-3
663720
   Казки Дубаю : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 88-98 : Фото
663721
   Казки і легенди Індії. – К., 1991. – 102с.
663722
  Штойко Л.Л. Казки і легенди народів світу / Л.Л. Штойко, Л.Г. Левчук. – К, 1983. – 112с.
663723
  Закревська Я.В. Казки Івана Франка / Я.В. Закревська. – К, 1966. – 107с.
663724
  Сабат Г.П. Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система : дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 ; 10.01.01 - терія літератури ; українська література / Сабат Г.П. ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2009. – 389с. – Бібліогр.: л. 352 - 389
663725
  Сабат Г.П. Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система : автореф. дис. ... док-ра філол. наук : 10.01.06 ; 10.01.01 / Сабат Г.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр. : 41 назва
663726
  Сабат Г. Казки Івана Франка: особливості поетики. "Коли ще звірі говорили" : монографія / Галина Сабат. – Дрогобич : Коло, 2006. – 362 с. – ISBN 966-7996-57-3
663727
   Казки Карпат : Українські народні казки. – Ужгород : Карпати, 1989. – 418с.
663728
  Поліщук В.П. Казки Карпатського лісу / В.П. Поліщук. – Ужгород : Карпати, 1968. – 272 с.
663729
   Казки кримських татар / [упоряд.: Л. Шурко, Л. Гуманенко ; худож.: І. Рудь-Вольга]. – Київ : Грані-Т, 2009. – 102, [1] с. : іл. – (Казки народів світу). – ISBN 978-966-465-205-3
663730
   Казки кримських татар : для мол. та серед. шк. віку / упоряд. Лариса Гуманенко, Олексій Доля ; худож. Ірина Заруба. – Київ : Веселка, 2016. – 126, [2] с. : іл. – Сер. засн. 1978 р. – (Казки народів світу). – ISBN 978-966-01-6004-0


  В пр. №1715600 напис: Кафедрі фольклористики з любов"ю. Підпис. Доля О.Л., Підпис. Покровська І.Л., Підпис. Емірамзаєва А.С., Підпис. Емірамзаєва С.С. В змісті казки: Мудра Джиранча / пер. С. Тельнюк ; Сівач перлів / пер. С. Тельнюк ; Морська діва ...
663731
  Ісакова М. Казки Л,Керролла про Алісу як "знята" модель роману Айрис Мердок "The Flight from the Enchanter" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 274-283. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
663732
  Куннова О. Казки Леонардо да Вінчі видали у Чернігові // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 31 липня (№ 14). – С. 9. – ISSN 2519-4429
663733
  Чупа О. Казки мого бомбосховища : роман / Олексій Чупа ; [передм. С. Андрухович]. – Харьков : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 220, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-14-8342-1
663734
   Казки Наддніпрянщини / записав, упоряд. і літ. опрац. Микола Зінчук ; [худож. О. Бржосніовська]. – Чернівці : Букрек, 2015. – 354, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – (Українські народні казки). – ISBN 978-966-399-272-3
663735
   Казки народів Африки. – К., 1993. – 157с.
663736
   Казки народів Європи : [збірка]. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 219, [1] с. – Зміст: Джоан і кривий гусопас ; Дік Віттінгтон та його кішка ; Четверо братів-сиріт ; Кентен і муха ; Бідар і водяник ; Шан і Маріжуана ; Царівна йде на війну ; Білий кіт ; Белья-Флор ; Дарунки феї Кренського озера ; Три помаранчі ; Кров-і-сніг. – ISBN 978-617-673-883-1
663737
   Казки народів світу. – К., 1989. – 447с.
663738
   Казки народів СРСР. – Київ : Веселка, 1970. – 222 с.
663739
   Казки народів СРСР. – Київ : Радянська школа, 1987. – 432 с.
663740
   Казки народів СРСР. – К., 1989. – 442с.
663741
   Казки одного села. – Ужгород : Карпати, 1979. – 367 с.
663742
   Казки одного села / [запис текстів, післямова та прим. П.В. Лінтура ; упоряд. Ю.Д. Туряниці ; худож. оформл. П.М. Приймич]. – Ужгород : Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво "Карпати", 2017. – 325, [3] с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-671-466-7
663743
  Маландій О. Казки Очеретянки / О. Маландій. – Київ : Мистецтво, 1998. – 28с. – ISBN 5-7715-0747-4
663744
  Кольберг О. Казки Покуття / О. Кольберг. – Ужгород : Карпати, 1991. – 327с. – ISBN 5-7757-0414-2
663745
  Горький М. Казки про Італію / М. Горький. – Харків, 1934. – 156с.
663746
  Горький М. Казки про Італію / М. Горький. – Київ, 1965. – 95с.
663747
  Горький М. Казки про Італію / М. Горький. – Київ, 1982. – 94с.
663748
  Каххар А. Казки про минуле : повість / А. Каххар. – Київ : Дніпро, 1974. – 376 с.
663749
   Казки про тварин. – Київ : Наукова думка, 1976. – 575 с.
663750
   Казки про тварин. – Київ : Дніпро, 1986. – 237 с. – (Біб-ка укр. усної народної творчості)
663751
  Пацеєвська О. Казки Спиридона Осташевського в оцінці І. Франка та його наступників // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 240-246. – ISBN 966-594-298-0
663752
  Єрошенко В. Казки та легенди / Василь Єрошенко. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2006. – 100 с. – ISBN 966-8387-37-6
663753
  Шиян А.І. Казки та оповідання / А.І. Шиян. – Київ, 1976. – 390 с.
663754
  Шиян А.І. Казки та оповідання / А.І. Шиян. – Київ, 1976. – 390 с.
663755
  Литвиненко В. Казки та оповідання / В. Литвиненко. – К., 1979. – 126с.
663756
   Казки та оповідання Василя Сухомлинського як чинник морального виховання особистості дитини / Г. Білавич, І. Дідух, О. Довгий, І. Данилів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 6-11. – ISSN 2308-4634
663757
  Міхновський М.І. Казки та оповідання з недійсного життя : Spirillum patricianum ukrainofilicum : (дісертація на доктора патріотизму) / Микола Гедзь [псевд. М.І. Міхновського]. – Харьков : Друк. "Печатное дело", 1912. – 40 с.
663758
  Левченко М. Казки та оповідання з Поділля / М. Левченко. – Київ
Вип. 1 - 2. – 1928. – 598 с.
663759
   Казки та оповідання з Поділля в записах 1850-1860-их рр. / упорядк. Микола Левченко, наук. секрет. філ. катедри, дісн. чл. Етногр. ком. – У Київі. – (Збiрник Iсторiчно-фiлологiчного вiддiлу Академїi наук : Філологічна катедра ; № 68 (1928))
Ч. 1-2 : / з передм. акад. А.М. Лободи. – 1928. – LVIII с., 598 с., [1] арк. портр.
663760
  Шолом-Алейхем Казки та розповідання / Шолом-Алейхем, 1930. – 463 с.
663761
  Ламонова О. Казки та сни Галини Бодякової // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С.191-192. – ISSN 0208-0710
663762
  Савельєва М. Казки у стилі Гауді // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.18-26.


  [Барселона. Дорожні нариси. ]
663763
  Фенелон Казки Фенельона / Фенелон. – Київ ; Ляйпціг : Українська накладня. – 48 с.
663764
  Сухомлинський В.О. Казки школи під голубим небом : казки, притчі, оповідання : для дітей молод. та серед. шк. віку / В.О. Сухомлинський ; худож. М.В. Перевальська. – Київ : Радянська школа, 1991. – 191с.
663765
  Зборовська Ніла Казки як психотерапія для дорослих і дітей // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 71-80. – Бібліогр.: с. 71-78
663766
  Денисенко М.В. Казки, легенди, міфи, притчі, говірки, байки : тексти та завдання для розвитку вмінь усного та писемного мовлення / М.В. Денисенкко, В.В. Осідак, Ю.А. Яременко ; за ред. П.О. Беха. – Київ : Вольф, 2008. – 130 с. – Обкл. та текст англ. мовою. – ISBN 978-966-96538-8-8
663767
  Письменна Л.М. Казки, небом криті, а вітром підбиті / Л.М. Письменна. – Київ, 1990. – 325с.
663768
  Ламонова О. Казки, розказані Оленою Духневич // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.185-187. – ISSN 0208-0710
663769
  Грімм Казки. / Грімм, брати. – Катеринослав, 1918. – 32с.
663770
  Салтиков-Щедрін Казки. / Салтиков-Щедрін. – Київ, 1936. – 91с.
663771
  Салтиков-Щедрін Е М. Казки. / М.Є. Салтиков-Щедрін ; пер. і прим. А. Хуторяна. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1948. – 212 с.
663772
  Салтиков-Щедрін Казки. / М.Є. Салтиков-Щедрін ; пер. і прим. А. Хуторяна. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1949. – 226 с.
663773
  Чапек Карел Казки. / Чапек Карел. – К., 1965. – 136с.
663774
  Чапек Карел Казки. / Чапек Карел. – К., 1968. – 64с.
663775
  Демедюк М. Казкиз Юрківщини С. Рокоссовської в системі казкового епосу українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 64-72
663776
  Сержпутоускі А. Казкі і апавяданьні Беларусау з слуцката павету / А. Сержпутоускі. – Л., 1926. – 252с.
663777
   Казкі і легенды роднага краю.. – Мінськ, 1960. – 258с.
663778
  Задорожний М.П. Казкова Арізона // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 36-42 : фото
663779
  Лучук В.І. Казкова орбіта: Вірші, казки, загадки для дітей молод.шк. віку. / В.І. Лучук. – Львів, 1981. – 88с.
663780
  Дмитерко О. Казкова палітра : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 181-190. – ISSN 0868-4790-8
663781
  Гуманенко Л.П. Казкова традиція кримського регіону України : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07 / Гуманенко Лариса Пилипівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 186 л. – Бібліогр.: л. 170-186
663782
  Гуманенко Л.П. Казкова традиція кримського регіону України : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Гуманенко Лариса Пилипівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр. : 5 назв
663783
  Гуманенко Л.П. Казкова традиція кримського регіону України. - Рукопис [ автореферат) / підготував Ігор Гунчик // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 3/4 (10). – С. 141-142. – ISSN 2225-5095


  Огляд наукового видання. Додається список публікацій.
663784
  Дяченко-Лисенко Любов Казкове і реалістичне у творах Бориса Харчука й Антуана де Сент-Екзюпері : урок компаративного аналізу повістей "Планетник" і "Маленький принц" / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
663785
  Дяченко-Лисенко Казкове і реалістичне у творах Бориса Харчука й Антуана де Сент-Екзюпері : Урок компаративного аналізу повістей "Планетник" і "Маленький принц" / Дяченко-Лисенко, С. Коваленко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-17. – ISSN 0130-5263
663786
  Стехун Л.М. Казкове місто серед Айсбергів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 32 : фото
663787
   Казкове Різдво у Хевізі : Угорщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 30-31 : фото
663788
  Покидько Г. Казковий вимір простору дитинства в романі Е. Тайлер "Святий "Можливо" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 194-199
663789
  Чабанівський М.І. Казковий край / М.І. Чабанівський. – К., 1951. – 192с.
663790
  Панасюк С. Казковий куточок Опішні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 13


  Прот багатогранну діяльність Меморіального музею-садиби гончарки Олександри Селюченко.
663791
  Єфименко В.А. Казковий наратив у світлі когнітивної наратології // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 31-36
663792
  Єфименко В.А. Казковий наратив у світлі когнітивної наратології // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 350-354
663793
  Демедюк М. Казковий наратив як виразник етносоціокультурної та етнорегілнальної своєрідності українців : (за матеріалами "Галицьких народних казок" в упорядкуванні Івана Франка) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 204-210. – ISSN 0130-528Х
663794
   Казковий світ Out of the blue Capsis Elite Resort : Греція. Готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 38-39 : Фото
663795
  Макаренко О.Ю. Казковий світ іграшки / О.Ю. Макаренко. – Київ, 1984. – 56с.
663796
  Михайлов В.А. Казковий світ рудних мінералів (Відгук на навчальний посібник І.К. Латиша "Рудні мінерали та їх діагностика") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817
663797
  Ковалів Ю. Казкові аберації Шевченкової Гайдамаччини // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 152-158
663798
  Школа В. Казкові мотиви драматургії Миколи Куліша // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 301-308. – ISBN 978-966-171-890-5


  Автором статті розглядається проблема трансформації казкового дискурсу в творах українського драматурга. Виявлені казкові елементи в п"єсах драматурга, розглянуті шляхи їх трансформації.
663799
  Клокун Т.В. Казкові образи в сучасному дитячому анекдоті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 169-173
663800
  Костюк В. Казкові таємниці : казки для дітей серед. віку : [збірка] / Василь Костюк ; [ред. Д. Головко ; худож. П. Печорний]. – Київ : Український писменник, 2016. – 78, [2] с. : іл. – В кн. також: Казкові таємниці / В. Костюк ; Прилетіла ластівонька / Н. Костюк. – ISBN 978-966-579-516-2-518-6
663801
  Пилипчук С. Казкознавство Івана Франка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 48-60
663802
  Пилипчук С. Казкознавство Івана Франка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 239-253


  У статті проаналізовано казкознавчий аспект фольклористичних студій Івана Франка. Відзначено суттєвий вплив дослідника на інтенсифікацію праць, спрямованих на стереометричну рецепцію жанру народної казки. Звернено увагу на те, що учений зосередився на ...
663803
  Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка : (генологічні аспекти) / Наталя Тихолоз ; НАНУ, Львів. відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. Є.К. Нахлік]. – Львів, 2005. – 314 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 6). – ISBN 966-02-2900-3; 966-02-3395-7
663804
  Терлецька Г Л. Казкотерапія як метод дослідження творчого аспекту психічного здоров"я особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто думки класиків психології щодо технології арт-терапії в роботі з групами. Проаналізовано підходи різних авторів до процесу казкотерапії як шляху до інтеграції особистості.
663805
  Фрадинська А.П. Казкотерапія, як засіб психокорекції емоційної сфери молодших школярів / А.П. Фрадинська, Ю.В. Лазаревська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 66-68
663806
   Казкы и оповидання [Казки і оповідання] / [Склав Б. Гpінченко]. – Кіив (Київ) : Вид. кныгаpни С.И. Гомолинського. Дpук. В.І. Завадзкого, 1890. – 60, III c. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  В кн. укp. наp. казки та оповідання
663807
   Казміренко В"ячеслав Петрович (1946) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 201. – ISBN 978-966-933-054-3
663808
   Казміренко В"ячеслав Петрович (н. 1946) (КУ) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 180-181. – ISBN 978-966-439-754-1
663809
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 1. – 2006
663810
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 3. – 2006
663811
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 4/5. – 2006
663812
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 6. – 2006
663813
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 7/8. – 2006
663814
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ : Зоря, 2001-
№ 9. – 2006
663815
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ : Зоря, 2001-
№ 10. – 2006
663816
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ : Зоря, 2001-
№ 11/12. – 2006
663817
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 1. – 2013
663818
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 2. – 2013
663819
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 3. – 2013
663820
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 4. – 2013
663821
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 5. – 2013
663822
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 6. – 2013
663823
  Кузнецова Т.З. Казначейский механизм управления доходами бюджета и его развитие // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 41-45. – ISSN 1993-3541
663824
   Казначейство банку : навч. посібник для студентів ВНЗ / [О.А. Кириченко, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.А. Кириченка та д-ра екон. наук, проф. М.П. Денисенка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2018. – 460, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0065-6
663825
  Гусев С.И. Казначейство как субъект управления государственными финансами // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 66-70. – ISSN 1993-3541
663826
   Казначейська система : Підручник для студ. вищ. навч. закладів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 590с. – ISBN 966-7952-13-4


  Розглядаються основні коло питань касового виконання державного та місцевих бюджетів у контексті нормативно-законодавчих актів. Для студентів зі спеціальності "Фінанси"
663827
  Юрій С.І. Казначейська система : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. ; МОН України ; Терноп. акад. нар. госп-ва, Ін-т фінансів. – 2-ге вид. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2008. – 590 с. – ISBN 966-7952-13-4
663828
  Стоян В.І. Казначейська система : підручник для студентів ВНЗ / В.І. Стоян, О.С. Даневич, М.Й. Мац ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – 3-тє вид., змінене й допов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2018. – 867, [1] с. : іл., табл. – Фінанс. словник казначея: с. 785-811. – Бібліогр.: с. 812-834. – ISBN 978-611-01-0921-5
663829
   Казначейська система : підручник / [О.П. Кириленко та ін.] ; за наук. ред. А.І. Крисоватого, О.П. Кириленко та Т.Я. Слюз ; М-во освіти і науки України, Західноукр. нац. ун-т. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 362, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 357-358 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-654-611-4
663830
  Стоян В.І. Казначейська система виконання бюджетів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.56-64
663831
  Гуляницька Ю.В. Казначейська система касового виконання державного бюджету за доходами визначення основних проблем виконання та шляхи вирішення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 185-187. – ISBN 978-966-188-219-4
663832
  Попова Л.М. Казначейська справа : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.М. Попова, С.М. Попова, В.І. Успаленко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 164 с. + Додатки: с. 142-163. – Бібліогр.: с.136-141. – ISBN 978-611-01-0232-2
663833
  Галушка Є.О. Казначейська справа : підручник / Є.О. Галушка, О.В. Охрімовський, Я.М. Гончарук. – [2-ге вид., допов. та перероб.]. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 579, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 511-520. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-041-5
663834
  Біттер О.А. Казначейське обслуговування бюджетів в Україні / Олександр Біттер, Юрій Голинський. – Львів : Видавництво ННВК "АТБ", 2017. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-205. – ISBN 978-966-2042-28-3
663835
  Семеніхін І.М. Казначейське обслуговування Збройних cил України / І.М. Семеніхін, Р.М. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-54. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто загальні положення фінансування збройних сил через органи державного казначейства в умовах ринкової економіки. Considered are general positions of financing of the Armed Forces through agencies of the state Treasury in conditions of market ...
663836
  Павлюк К.В. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 68-75. – Бібліогр.: 4 назви
663837
  Лучка А. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: Теоретичні основи та вітчизняна практика // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 19-31. – бібліогр.: 12 пунктів. – ISSN 1818-5754
663838
  Яременко Л.М. Казначейське обслуговування навчальних закладів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 19-23. – Бібліогр.: 5 назв
663839
  Лермонтов М.Ю. Казначейша / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград, 1983. – 39с.
663840
  Нагаев Г.Д. Казнен неопознанным... : повесть о Степане Халтурине / Г.Д. Нагаев. – Москва : Политиздат, 1970. – 368 с. – (Пламенные революционеры)
663841
  Ге Г. Казнь / Г. Ге, 1942. – 90с.
663842
  Коттон Д. Казнь на мосту / Д. Коттон. – М., 1992. – 189с.
663843
  Буш Ю. Казнь современного Вавилона, или Пруссаки под Парижем с 1870-71 гг. : В 2 ч. / Сост. Буш ; Пер. с нем. – Санкт-Петербург : [Тип. и лит. Л.В. Фомина], 1881. – [2], 344, 348 с.
663844
   Казочкы [Казочки] [та віpші]. – Киев : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1896. – 76 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Плач укpаинки / Hадежда Б. [H.О. Білозеpська]. Голосиння по П.О. Кулишу / Леся [Г. Баpвінок]. Hа похоpон П.О. Кулиша; Кулишева могыла; Квитка й соловейко; Hа смеpть П.О. Кулиша / П. Безлюдный. Жуpба по пану П.О. Кулишу; "Рано встав я ...
663845
  Джадсон Оливия Казуары. Большая птица / Джадсон Оливия, Зиглер Кристиан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 114-129 : фото
663846
   Казус Даниэля Штайна : Записки из бутылки / С. Беляков, М. Горелик, Ю. Малицкий, И. Роднянская // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 161-191. – ISSN 0130-7673


  Добірка статей про роман російської письменниці Людмили Улицької ( "Даниэль Штайн, переводчик". - М.: Эксмо, 2006).
663847
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 1. – С. 60-78. – ISSN 0042-8779
663848
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 2. – С. 52-70. – ISSN 0042-8779
663849
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 69-71. – ISSN 0042-8779
663850
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 41-61. – ISSN 0042-8779
663851
  Зотов Б.Л. Казус или дорожно-транспортное происшествие: уч. пособие / Б.Л. Зотов. – Киев, 1979. – 79с.
663852
  Романенко С.А. Казус Косово, европейский порядок и постсоветское пространство // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 118-131. – ISSN 0869-0499
663853
  Улицкая Л.Е. Казус Кукоцкого : [роман] / Людмила Улицкая ; [худож. С. Митурич]. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 446, [1] с. : ил. – (Современная проза). – ISBN 5-04-005667-2
663854
  Улицкая Л.Е. Казус Кукоцкого : Роман / Л.Е. Улицкая. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 464 с. – Шифр. дубл. 8рт Улиц. – (Современная проза). – ISBN 5-699-01052-1, 5-04-005667-2
663855
  Кузнечевский В. Казус Ливии и проблема государственного суверенитета // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 53-62. – ISSN 0130-9625
663856
  Гусев Ю. Казус Лукача // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 1. – С. 5-8. – ISSN 0042-8795
663857
  Щербакова Елена Валерьевна Казус Ницше и казус Вагнера в культуре Германии первой половины ХХ века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С.43-46. – ISSN 2073-9702
663858
  Вереша Р.В. Казус у кримінальному праві: основні ознаки та необхідність законодавчої регламентації // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (31). – С. 130-142. – ISSN 2310-6166
663859
  Рябець Л. Казуси і колізії українського правопису // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 90-97. – ISBN 966-7773-70-1
663860
  Александров М. Казуси повітряних перевезень: хто винен та яка відповідальність? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 8). – С. 14-15
663861
   Казьмирчук Г.Д. : библиографический указатель : [з нагоди 45-річчя з дня народження та 15-річчя з дня педагогічної та наукової діяльності]. – Киев, 1990. – 20 с.
663862
  Колесник В. Казьмирчук Григорій Дмитрович / В. Колесник, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 207. – ISBN 96966-8060-04-0
663863
   Казьмирчук Григорій Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 38. – ISBN 966-8352-11-4
663864
  Колесник В.Ф. Казьмирчук Григорій Дмитрович / В.Ф. Колесник, Ю.В. Латиш // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 31-32. – ISBN 978-966-96992-6-8
663865
   Казьмирчук Григорій Дмитрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 181. – ISBN 978-966-439-754-1
663866
  Казьмирчук М.Г. Казьмирчук Григорій Дмитрович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 30-31. – ISBN 978-617-7107-25-4
663867
   Казьмирчук Григорій Дмитрович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 40-42. – ISBN 978-617-7107-25-4
663868
  Казьмирчук М.Г. Казьмирчук Григорій Дмитрович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 123-124. – ISBN 978-617-7107-52-0
663869
  Казьмирчук Г. Казьмирчук Григорій Дмитрович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 132-134. – ISBN 978-617-7107-52-0
663870
   Казьмирчук Григорій Дмитрович (1944) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 201-202. – ISBN 978-966-933-054-3
663871
  Кругляк Е М. Казьмирчук М.Г. Етнополітика: підручник для студентів історичного факультету I курсу ОКР "Магістр" / Марія Григорівна Казьмирчук. - К.: ПП "КП УкрСіч", 2013. - 360 с. : рецензія // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 237-240. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
663872
  Коцур А.П. Казьмирчук Марія Григорівна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 29 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Казьмирчук Марія Григорівна - кандидат історичних наук, асистент.
663873
  Горький Максим Каин и Артем / Горький М. – СПБ : Изд-во "Знание", 1906. – 40 с. – (Дешевая библиотека т-ва "Знание")
663874
  Коваленко-Коломацький Г. Каинь и Авель : (Человеческие документы) / Г. Коваленко-Коломацкий (Гp. Гетманець) [псевд.]. – Киев : Тип. А.И. Гросман, 1918. – 16 с.


  псевдоніми: Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін
663875
  Длин Н.А. Каир / Н.А. Длин. – Москва : Географгиз, 1957. – 38 с.
663876
  Ходжаш С.И. Каир / С.И. Ходжаш. – Москва, 1967. – 183 с.
663877
  Олдридж Д. Каир : Биография города / Д. Олдридж; Пер. с англ. Орестова О. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 304 с.
663878
  Воронина В.Л. Каир / В.Л. Воронина. – Ленинград, 1974. – 70 с.
663879
  Ходжаш С.И. Каир / С.И. Ходжаш. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1975. – 184 с.
663880
  Попов Андрей Каир. Кафе "Эль-Фишави". Один из 87 тысяч дней каирского кафе "Эль-Фишави" // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 54-57 : фото
663881
  Исакина Юлия Каир. Не пролетайте мимо // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 38-39 : фото
663882
   Каир. Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 104-105 : Іл.
663883
   Каирская конференция писателей стран Азии и Африки.. – М., 1963. – 100с.
663884
  Самойлов А.П. Каисса в Зазеркалье / А.П. Самойлов. – Л, 1989. – 300с.
663885
  Данилюк-Ярмолаєва Каїн і Авель. Як Лукашенко повісив на Зеленського нову ""Справу Шеремета" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 27 липня - 10 серпня (№ 29/30). – С. 5
663886
  Байрон Д.Г. Каїн. Містерія / Джордж Байрон. – Київ : Слово, 1925. – 125 с. – (Світове письменство)
663887
  Телюкова Т. Каїн: три художні версії // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 179-186. – ISSN 1728-9572


  Об"ктом аналізу у статті стали поетичні твори М. Костомарова, І. Франка, Дж.Байрона, в яких переосмислено й інтерпретовано образ Каїна.
663888
  Лосєв І. Каїне, де твій брат Авель? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 11 (331). – С. 22-23. – ISSN 1996-1561


  Путінські війська в Криму своїми чобітьми роздавили симпатії українців до Росії.
663889
  Грешко Ю. Каїне, де твій брат Авель? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2022. – 25 червня (№ 6-7)


  Історико-філософські роздуми на тему російсько-української війни.
663890
  Яковенко І. Каїнове клеймо // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 березня (№ 39/40). – С. 18


  Вбивство Бориса Нємцова.
663891
  Федоренко Євген Каїнові дні : До 75-х роковин Голодомору в Україні // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 112-116. – ISSN 0130-1608
663892
  Рішко М.В. Каїнові сльози / М.В. Рішко. – Ужгород, 1987. – 165с.
663893
  Герасименко Арсеній Каїр - Александрія. Дві столиці Єгипту // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 62-67 : фото
663894
  Астаф"єв О.Г. Каїрбеков Гафу (- казахський письменн, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 698. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
663895
  Василюк О.Д. Каїрський університет аль-Азгар у дослідженнях Агатангела Кримського // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 65/66. – С. 32-40. – ISSN 1682-671Х


  З написання останньої зі статей академіка А. Кримського минуло сто років, а університет аль-Азгар (що означає "блискучий") працює й донині та динамічно розвивається. Нині там навчаються десятки молодих людей із багатьох країн на майже 30 факультетах.
663896
  Костєв В. Кайдани варварства // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 вересня (№ 32). – С. 10


  "Політична спека в країні зростає. Котел соціуму перегрівається. Запобіжники й регуляторні механізми руйнуються. Народ втомився чекати позитивних зрушень. Він усвідомлює, що в нього намагаються відібрати життєві цінності й замінити їх виборчими ...
663897
  Логвиненко О. Кайдани на слово // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 171-172. – ISSN 0208-0710
663898
  Гусев О.П. Кайдани Чорнобиля : Документально-публіцистична повість / О.П. Гусев; Олег Гусєв. – Київ : ПП "ЕКМО", 2006. – 450с. – Текст укр. та рос. мовами; На обкл.: До 20-х роковин "трагедії 20 століття". – ISBN 966-8555-42-2
663899
  Нечуй-Левицький І.С. Кайдашева симья [сім"я] : повисть / Иван Нечуй-Левицькый. – Кыив [Київ] : Вид. Е. Череповського ; [Тип. И.И. Чоколова],, 1906. – 195 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 108009 дефектний, без тит. стор. – (Дешева Сільська бібліотека ; [№ 2])
663900
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – 3-е вид. – Київ, 1918. – 160с.
663901
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ-Харків, 1936. – 166с.
663902
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1954. – 144с.
663903
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1961. – 157с.
663904
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1964. – 198с.
663905
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1980. – 237с.
663906
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1990. – 416с.
663907
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1994. – 161с.
663908
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : Повісті. П"єса / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2006. – 351с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3500-8
663909
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Школа, 2006. – 320с. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-559-2
663910
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : [повісті, оповідання, роман] / Іван Нечуй-Левицький ; [передм., комент. М.П. Бондаря]. – Харків : Фоліо, 2011. – 603, [5] с. – Сер. засн. у 2010 р. - На обкл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Шкiльна бiблiотека української та світової літератури). – ISBN 978-966-03-5456-2
663911
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : повісті, п"єса / Іван Нечуй-Левицький ; [передм., комент. М.П. Бондаря]. – Харків : Фоліо, 2012. – 603, [5] с. – На обкл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Шкiльна бiблiотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5456-2
663912
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я [Електронний ресурс] / І. Нечуй-Левицький, упор. Г. Лакштанова; студія "Книга вголос", звукорежисер Д.Бондаренко; читає Народна артистка України Н. Сумська. – [Б. м.] : Книга вголос, 2006. – 1 audioCD. – для відтворення МРЗ - книги можуть використовуватись аудіосистеми, що підтримують формат Мр3 або ПК; не може програватися на станд. Audio CD плеєрі.- Назва з етикетки диску


  МРЗ Audio CD, 10 год. 51 хв. Микола Джеря Кайдашева сім"я У папці DEMO розміщено демонстраційні аудіофрагменти МРЗ - книг
663913
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я. Хмари : Повісті / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка, 2001. – 504с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0676-4
663914
  Нечуй-Левицький І.С. Кайдашева сімя [сім"я] : Повість / Іван Нечуй-Левицький. – Вінніпег : Українська видавнича спілка, 1917. – 212 с.
663915
  Нечуй-Левицький Кайдашева сімя [сім"я] : Повість // Дорога до правди : [Катехізис]. – Б.м. – 212 с.
663916
  Лупейко В.Ю. Кайдашизм, або Доки ж будемо самоїдами ? : есеї / Віктор Лупейко. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 384с. – ISBN 966-7018-29-6
663917
  Коміренко В. Кайдзен-філософія українсько-японських відносин / В. Коміренко, О. Попета, О. Коміренко // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-34
663918
  Ерин М.Е. Кайзер Вильгельм II и крушение Германской империи // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 103-114. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности последнего германского императора Вильгельма II.
663919
  Троян С.С. Кайзерівська Німеччина на шляху до великої війни 1914 - 1918: геополітичний вимір // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 32. – С. 95-104. – ISSN 2075-1451
663920
  Папакін Г. Кайзерівське урядування на півдні України // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 8-9 жовтня (№ 127/128)


  Таємничий губернатор: Миколаїв, 1918 рік.
663921
  Плів"є Т Кайзерові раби / Т Плів"є. – Харків, 1931. – 264с.
663922
  Лукьяненко А.М. Кайкавское наречие / А.М. Лукьяненко. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – XII, 326, [1] с., 1 л. карт. – Библиогр.: "Материалы и пособия" (с. IX-XI)


  На тит. л. № 208932дарственная надпись: Глубокоуважаемому И.И. Косоногову от автора
663923
   Кайнозит із жильних сієнітів Пенизевицького кар"єру (Коростенський плутон, Україна) / Дубина Олександр, Шаригін Віктор, Кривдік Степан, Митрохін Олександр // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 94-98 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2078-6220
663924
   Кайнозой Башкирского Предуралья. – М.
2. – 1965. – 316с.
663925
   Кайнозой Башкирского Предуралья. – М.
2. – 1970. – 125с.
663926
  Яхимович В.Л. Кайнозой Башкирского Предуралья. / В.Л. Яхимович. – Уфа
1. – 1958. – 176с.
663927
   Кайнозой Востояной Якутии. – Якутск, 1980. – 164с.
663928
   Кайнозой дальневосточных районов СССР.. – Л., 1978. – 169с.
663929
   Кайнозой Дальнего Востока СССР.. – Л., 1981. – 99с.
663930
   Кайнозой Дальнего Востока.. – Владивосток, 1989. – 248с.
663931
  Антощенко-Оленев Кайнозой Джидинского района Забайкалья (сратиграфия, палеогеография и неотектоника) : Сратиграфия, палеогеография и неотектоника / И.В. Антощенко-Оленев ; отв. ред. Д.Б. Базаров ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. филиал, Геол. ин-т. – Новосибирск : Наука, 1975. – 127 с. : ил. – Список лит.: с. 123-126
663932
   Кайнозой Западной Сибири. – Новосибирск, 1968. – 168с.
663933
  Аубекеров Б.Ж. Кайнозой зоны канала Иртыш - Караганда / Б. Ж. Аубекеров, Э. В. Чалыхьян ; АН КазССР. Ин-т геол. наук им. К. И. Сатпаева. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 108 с. : ил. – Библиогр.: с. 106-107
663934
  Базаров Кайнозой Прибайкалья и Западного Забайкалья / Даши-Дондок Б. Базаров ; отв. ред. Н.А. Логачев ; АН СССР, Бурят. фил., Геол. ин-т. – Новосибирск : Наука, 1986. – 179 с. – Библиогр.: с. 168-180
663935
   Кайнозойская история полярного бассейна и ее влияние на развитие ландшафтов северных территорий.. – Л., 1968. – 156с.
663936
   Кайнозойская эволюция земной коры и тектогенез Юго-Восточной Азии. – Москва : Наука, 1989. – 256с.
663937
  Кепежинскас П.К. Кайнозойские вулканические серии обрамления окраинных морей / П.К. Кепежинскас. – М, 1990. – 173с.
663938
  Дмитриев Э.А. Кайнозойские калиевые щелочные породы Восточного Памира. / Э.А. Дмитриев. – Душанбе, 1976. – 172с.
663939
   Кайнозойские коры выветривания и осадочные формации Западного Прибайкалья. – Новосибирск, 1976. – 155с.
663940
  Мороз С.А. Кайнозойские моря Донбасса = Стратиграфия и палеогеография нижнего палеогена и неогена / С.А. Мороз, Э.А. Савронь. – Киев : Вища школа, 1975. – 200с. + Карта
663941
  Мельников О.А. Кайнозойские осадочные и вулканогенно-осадочные формации Сахалина / О.А. Мельников. – Москва, 1977. – 243с.
663942
   Кайнозойские отложения европейского Северо-Востока СССР и геология россыпей.. – Сыктывкар, 1987. – 94с.
663943
  Резанов И.Н. Кайнозойские отложения и морфоструктура Восточного Прибайкалья / И.Н. Резанов. – Новосисирск, 1988. – 126с.
663944
  Музис А.И. Кайнозойские отложения и новейшая текстоника олекмо-витимской горной страны : Автореф... канд. геол.наук: 04.123 / Музис А.И.; МГУ. – М., 1970. – 28л.
663945
  Логачев Н.А. Кайнозойские отложения Иркутского амфитеатра. / Н.А. Логачев. – Москва, 1964. – 196с.
663946
   Кайнозойские отложения, почвы, мерзлотные и инженерно-геологические условия Западной Сибири. – М., 1980. – 256с.
663947
  Горяйнов С.В. Кайнозойские тектонические движения Восточной Европы // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2013. – № 3 (33). – С. 55-66. – ISSN 1999-7566


  Рассмотрены результаты кайнозойских (ларамийских и аттических) этапов складчатости в Украине и на сопредельных территориях Польши.
663948
   Кайнозойский покров большеземельской тундры.. – М., 1963. – 240с.
663949
   Кайнозойский седиментогенез и стрктурная геоморфология СССР.. – Л., 1987. – 109с.
663950
  Гаврилів Л.І. Кайнозойські дайки Аргентинських островів (Західна Антарктида): склад, умови утворення та геологічні співвідношення : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Гаврилів Любомир Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 148 арк. – Додатки: арк. 119-148. – Бібліогр.: арк. 11-14 та в додатках: арк. 120-122
663951
  Гаврилів Л.І. Кайнозойські дайки Аргентинських островів (Західна Артактида): склад, умови, утворення та геологічні співвідношення : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Гаврилів Любомир Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
663952
  Козлов Ю.Я. Кайнок / Ю.Я. Козлов. – Барнаул, 1980. – 215с.
663953
  Козлов Ю.Я. Кайнок / Ю.Я. Козлов. – Барнаул, 1984
663954
   Кайраккумское водохранилище : результаты исследований по гидробиологии. – Душанбе : Дониш, 1982. – 287 с.
663955
  Минин И.А. Кайские повести : для средн. школ. возраста / Иван Минин ; пер. с коми-перм. – Пермь, 1979. – 183 с.
663956
  Байрамукова Н.М. Кайсын Кулиев : очерк. творчества / Нина Байрамукова. – Москва : Сов. писатель, 1975. – 270 с., [5] л. ил.
663957
  Эфендиева Т.Е. Кайсын Кулиев / Т.Е. Эфендиева. – М., 1985. – 125с.
663958
  Рассадин С.Б. Кайсын Кулиев. / С.Б. Рассадин. – Москва, 1974. – 158 с.
663959
  Дементьев В.В. Кайсын Кулиев: Размышления о жизни и творчестве / В.В. Дементьев. – Нальчик, 1988. – 230с.
663960
  Синельников Сергей Кайсэки:: камень в желудке : На тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 84-89 : Фото
663961
  Табачник Д. Как "вешатели" спасали Россию = Скверная традиция травить власть // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  При наблюдении за позиционирующими себя в качестве оппозиционных укр.и рос. политиками и массмедиа, дошедшими до призывов ввести санкции против собственных стран, возникает естественное желание понять генезис данного явления. Для этого необходимо ...
663962
  Медведев А. Как "Газпром" выполняет поручение Госдепа США // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 26-38. – ISSN 0130-9625
663963
  Павлов М. Как "граф" Эйфелеву Башню продавал. 5 фактов об отвратительной постройке // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 3


  Жуликов, обманывающих неопытных сограждан, хватало во все времена. Однако чтобы имя дерзкого комбинатора вошло не только в криминальные сводки, но и в легенды - нужно иметь поистине незаурядные способности. "Граф" Виктор Люстиг - несомненно, один из ...
663964
  Сухарникова Т. Как "дядя Вася" уток стрелял // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 8 : Государственной охране России 130. – С. 58-64. – ISSN 0235-7089


  Знаток и почитатель охоты Киров.
663965
  Церлинг В.В. Как "кормить" растения / В.В. Церлинг. – Москва, 1965. – 47с.
663966
  Касьянов Г. Как "общая" история разделяет: политика памяти в Украине, Польше, России в 1990-е - 2000-е гг. // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2011. – № 3/4. – С. 158-184. – ISSN 1822-5136
663967
  Морозова Ю.В. Как "развязать язык" студента: к вопросу о развитии иноязычной коммуникативной компетенции // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – C. 88-91. – ISSN 1026-955X


  Поднята проблема развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых специальностей. Используя личный опыт преподавания английского языка в вузе, автор выделяет основные аспекты процесса формирования речевых навыков и останавливается ...
663968
   Как "устроен" человек : Беседы о кн. по анатомии, физиологии и гигиене человека. Для учащихся старш. кл. – Москва : Книга, 1986. – 48с. – (За страницами вашего учебника ; Вып. 18)
663969
  Хаткевич Василий Как 20 долларов продали за 6600000 : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 3-4 : Іл.
663970
  Харитонов Э.В. Как 66 коломенцев в феврале 1991 года пытались уберечь СССР от распада // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 8 (116). – С. 171-188. – ISSN 1606-0219
663971
   Как абитуриенту подать электронное заявление в вуз? [консультация юриста] // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2015. – № 22, ноябрь. – С. 12
663972
  Брыль Р. Как Австралия не хочет повторить печальную судьбу России // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 19 июня (№ 25). – С. 10
663973
  Кружков В. Как Австрия стала нейтральной // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 161-175. – ISSN 0130-9625


  З 26 жовтня 1955 р. зовнішня політика Австрії шикується з урахуванням міжнародно-правового статусу постійного нейтралітету
663974
  Лавникевич Д. Как акционеры Facebook хотят избавиться от Цукерберга // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 09 июля (№ 28)
663975
  Васькин А. Как Александр Пушкин на Арбате поселился... // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 6. – С. 224-227. – ISSN 0131-2332
663976
  Макаров Н. Как американские фермеры организовали свое хозяйство / Н. Макаров. – Нью-Йорк. – 157с.
663977
  Вейцман Н.Р. Как анализировать баланс промышленного предприятия / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1961. – 68с.
663978
  Татур С.К. Как анализировать выполнение плана по выпуску продукции / С.К. Татур. – М., 1954. – 104с.
663979
  Буслакова Т.П. Как анализировать лирическое произведение / Т.П. Буслакова. – Москва : Высшая школа, 2005. – 203с. – (Филологический практикум для абитуриента). – ISBN 5-06-004484-Х
663980
  Буслакова Т.П. Как анализировать лиро-эпическое произведение : Учебное пособие / Т.П. Буслакова. – Москва : Высшая школа, 2006. – 143с. – (Филологический практикум для абитуриента). – ISBN 5-06-005384-9
663981
  Шеремет А.Д. Как анализировать работу своего предприятия / А.Д. Шеремет, К.И. Рыженков. – М, 1962. – 60с.
663982
  Янжул И.И. Как англичане критикуют свои государственные расходы / И.И. Янжул. – Санкт-Петербург. – 167с.
663983
  Григулис А.П. Как Артур делал карьеру : рассказы / А.П. Григулис. – Рига : Латгосиздат, 1962. – 154 с.
663984
  Вибе Д.З. Как астрономы изучают Вселенную // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 23-28
663985
  Комаров В.Н. Как астрономы изучают небесные тела / В.Н. Комаров. – Москва : Госкультпросветиздат, 1956. – 95 с.
663986
  Чирков Ю.Г. Как Афродита из пены морской... / Ю.Г. Чирков. – М., 1988. – 204с.
663987
  Пестушко Валерий Как бабочка перекрасилась : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 52
663988
  Бажанов Е. Как без приглашения попасть в Белый дом // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 1/2 (1120/1121). – С. 12-14. – ISSN 0234-1670
663989
  Геген-Дрейфюс Как бездомная собака / Геген-Дрейфюс. – Ленинград, 1961. – 118с.
663990
  Мошенская Л.Г. Как белорусы говорят по русски? / Л.Г. Мошенская. – Минск, 1992. – 156с.
663991
  Дворкина М.Я. Как библиотеки привлекают пользователей // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 3. – С. 345-349. – ISSN 0869-608Х


  Рассмотрены способы, которыми библиотеки привлекают пользователей, включающие предоставление услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), прежде всего дистанционных, применение модификаций ...
663992
  Ерлыкин Л.А. Как благоустроить приусадебный участок / Л.А. Ерлыкин. – Москва : Знание, 1991. – 143 с. – В изд. также: Слайдовая фотография : (окончанме) / А.И. Баканов ; "Скорая" для телевизора : (окончание) / Б.М. Васильев. – (Новое в жизни, науке, технике ; Сделай сам ; 3/1991). – ISBN 5-07-002057-9
663993
  Элевтеров Г. Как близилась революция : (Личные конспекты) / Георгий Элевтеров. – Киев : Оріяни, 2005. – 40с. – (Библиотека образованного человека). – ISBN 966-8305-31-0
663994
  Корольков Д.М. Как бодроться с вредными насекомыми в саду / Д.М. Корольков. – М, 1925. – 56с.
663995
   Как больно.... – Кишинев, 1989. – 629с.
663996
  Гиндин А.М. Как большевики национализировали частные банки. (Факты и документы послеоктябрьских дней в Петрограде) / А.М. Гиндин. – М., 1962. – 143с.
663997
  Бадаев А. Как большевистские депутаты боролись в Государственной думе / А. Бадаев. – [Москва] : Партиздат, 1935. – 114, [5] с. : ил.
663998
  Толстой Л.Н. Как боролся русский богатырь / Л.Н. Толстой. – Ленинград, 1980. – 12с.
663999
  Голицынский Д.А. Как бороться с гибелью озимых посевов / Д.А. Голицынский. – Горы-Горки, 1949. – 24с.
664000
  Молодина И. Как бороться с задолжниками? / Ирина Молодина // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 6. – С. 64-65. – ISSN 0869-4915
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,