Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>
659001
  Романов Михаил "К-В-С-". Из истории карельского туризма : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 62 : Фото
659002
  Корнієнко Н. "Квантовий стрибок" України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
659003
  Пархоменко П. "Квантовий стрибок" Шевченка // Молодь України. – Київ, 2019. – 7 березня (№ 9/10). – С. 3


  "Багато з нас ще зі школи пам’ятає історію про те, як в дитинстві Тарас Шевченко вирушив на пошуки залізних стовпів. Вони, ніби-то, підпирають небо та ховають ворота, куди сонце заходить на ніч. За легендою, малий Шевченко так і не дібрався до тих ...
659004
  Емелин В.А. "Кванторная механика" телевидения / В.А. Емелин, А.Ш. Тхостов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 27-36. – ISSN 0042-8744
659005
  Ткаченко С. "Квартира" : оповідання; поезії // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 1 (9). – С. 92-97
659006
  Крым А. "Квартирант" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 9/10. – С. 113-146. – ISSN 0131-8136


  Комедия в 2-х действиях.
659007
   "Квартирне питання" ВНЗ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У МОН відбулось засіданняКомісії з розгляду державних інвестиційних проектів суб"єктів інвестиційної діяльності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України під головуванням заступника Міністра освіти і науки України. Було ...
659008
  Борисенко М. "Квартирне питання" та трансформація соціальної структури українських міст у міжвоєнний період // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 357-388. – ISBN 978-966-02-7872-1
659009
  Яремчук О. "Квиток до Харкова" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 листопада (№ 209/210). – С. 22


  В Україні стартує низка культурних заходів, присвячених українському мовознавцю, мислителю Юрію Шевельову.
659010
  Хроменко І. "Квіти зла" Бодлера - аморальна книжка чи "жорстокий моральний урок" людству? // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23-31. – Бібліогр. в кінці ст.
659011
  Майданська С. "Квіти Катерини" : лібрето до балету на 2 дії // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12. – С. 146-163. – ISSN 0208-0710


  Музика композитора Івана Тараненка.
659012
  Бурлюк Д. "Квітує Місяць між хмарин неясних..." : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 10. – С. 123-134. – ISSN 0208-0710
659013
  Іщук А. "Кволі будинки хиталися, позбавлені яблуневого туману..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 104-105


  Твори учасників конкурсу відповідно до зайнятих ними призових місць.
659014
  Бажан О. "КДБ вважав би за доцільне...", або патріотична діяльність української еміграції у роки Другої світової війни // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 54-59
659015
  Дніпровський Василь "Кейкенхоф". Тюльпани і тюльпанни : живий світ / Дніпровський Василь, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 162-171 : Фото
659016
  Терзакіс А. [Квітень : книга мого сина / Ангелос Терзакіс. – 5-е вид. – Афіни : Естія, 1995. – 182, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 60]). – ISBN 960-05-0636-1
659017
   [Квіти благочестя. – Афіни : Ерміс, 1978. – [92] , 69 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 36])
659018
  Пюльман Б. Квантовая биохимия = Qantum biochemistry / Б. Пюльман, А. Пюльман; Пер. с англ.: А.Ф. Ванина и др.; Под ред. и с предисл.: Л.А. Блюменфельда. – Москва : Мир, 1965. – 654с.
659019
  Ладик Я. Квантовая биохимия для химиков и биологов. / Я. Ладик. – Москва, 1975. – 256с.
659020
  Преснов В.А. Квантовая биоэлектроника / В.А. Преснов. – Одесса : ОГУ, 1980. – 112 с.
659021
  Щербик В.В. Квантовая генетика : Монография / В.В. Щербик, Л.П. Бучацкий; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 200c. – ISBN 966-594-469-X
659022
   Квантовая гравитация и топология : сб. статей / пер.с англ. – Москва : Мир, 1973. – 215 с.
659023
  Барчуков И.С. Квантовая дидактика: реальность и перспектива / И.С. Барчуков, В.Г. Ерыкова // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 3. – С. 32-35. – ISSN 1609-4646
659024
  Мак-Коннел Квантовая динамика частиц : Пер. с англ. / Мак-Коннел. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 314 с.
659025
  Машкевич С.В. Квантовая и статистическая механика систем с дробной статистикой : Дис.... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02- Теоретическая физика / Машкевич С.В., КНУТШ. – Киев, 2005. – 320л. – Бібліогр.: л.297-320
659026
  Дидык Ю.К. Квантовая интерпретация таблицы элементов Менделеева / Ю.К. Дидык. – Норильск, 1967. – 23с.
659027
  Холево А. Квантовая информатика : прошлое, настоящее, будущее // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2008. – № 7. – С. 69-75. – ISSN 0208-0621


  Квантовая информатика стала новым междисциплинарным научным направлением на стыке физики, информатики и математики
659028
  Швингер Ю. Квантовая кинематика и динамика : пер. с англ. / Ю. Швингер. – Москва : Наука, 1992. – 317 с.
659029
  Роженко Н.М. Квантовая логика (Очерк теории и истории) / Н.М. Роженко. – Киев, 1993. – 140с.
659030
   Квантовая медицина технологии оздоровления : к 20-летию Академии : [науч. труды] / Междунар. акад. биоэнерготехнологий, Причерномор. регион. отд-ние ; под ред. В.С. Белокриницкого. – Одесса : Фотосинтетика, 2013. – 169, [1] с. : ил. – Авт. указ. в содерж. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-617-637-059-8
659031
   Квантовая метрология и фундаментальные константы : пер. с англ. – Москва : Мир, 1981. – 368с.
659032
  Шифф Л. Квантовая механика : пер. с англ. / Л. Шифф. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 478 с.
659033
  Шифф Л. Квантовая механика / Л. Шифф. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 475 с.
659034
  Шифф Л.И. Квантовая механика / Л.И. Шифф; Пер. с англ.Г.А.Зайцева. – 2-е изд. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 480 с.
659035
  Соколов А.А. Квантовая механика / А.А. Соколов. – Москва, 1962. – 591с.
659036
  Соколов А.А. Квантовая механика / А.А. Соколов, Ю.М. Лоскутов, И.М. Тернов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1965. – 638 с.
659037
  Бете Г.А. Квантовая механика : Пер.с англ. / Г.А. Бете. – Москва : Мир, 1965. – 333 с.
659038
  Ферми Э. Квантовая механика : Пер.с англ. / Э. Ферми. – Москва : Мир, 1965. – 367с.
659039
  Ферми Э. Квантовая механика = Notes on quantum mechanics : (конспект лекций) / Пер.с англ. / Э. Ферми. – 2-е изд. – Москва : Мир, 1968. – 367 с.
659040
  Грашин А.Ф. Квантовая механика : учеб. пособие / А.Ф. Грашин. – Москва : Просвещение, 1974. – 207 с.
659041
  Кунин В.Н. Квантовая механика / В.Н. Кунин. – Иваново, 1976. – 119 с.
659042
  Соколов А.А. Квантовая механика : учеб. пособие / А.А. Соколов, И.М. Тернов, В.Ч. Жуковский. – Москва : Наука, 1979. – 528с.
659043
  Мессиа А. Квантовая механика / А. Мессиа; Пер. с франц. П.П. Кулиша под ред. Л.Д. Фаддеева. – Москва : Наука
Т. 2. – 1979. – 583 с.
659044
  Борисоглебский Л.А. Квантовая механика : Крат. курс: учеб. пособие / Л.А. Борисоглебский. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1981. – 543 с.
659045
  Блохинцев Д.И. Квантовая механика : лекции по избр. вопросам: учеб. пособие / Д.И. Блохинцев. – Москва : Атомиздат, 1981. – 96 с.
659046
  Борисоглебский Л.А. Квантовая механика : Учеб.пособие / Л.А. Борисоглебский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Минск : Университетское, 1988. – 623 с.
659047
  Блохинцев Д.И. Квантовая механика : лекции по избр. вопросам: учеб. пособие / Д.И. Блохинцев. – 2-е изд., доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 111 с.
659048
  Друкарев Г.Ф. Квантовая механика : Учеб.пособие / Г.Ф. Друкарев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 197с. – ISBN 5-288-00292-4
659049
  Батраков Д.О. Квантовая механика : учеб. пособие / Д.О. Батраков, В.М. Шульга, С.Н. Шульга ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014. – 220 с. : ил. – Библиогр.: с. 219-220. – ISBN 978-966-285-033-8
659050
  Бете Г.А. Квантовая механика атомов с одним и двумя электронами : Пер.с англ. / Г.А. Бете, Э. Солпитер. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 562 с.
659051
  Горбацевич А.К. Квантовая механика в общей теории относительности: Основные принципы и элементарные приложения / А.К. Горбацевич. – Минск : Университетское, 1985. – 159 с.
659052
  Арефьев К.М. Квантовая механика в расчетах переноса паров металлов в газах / К.М. Арефьев, М.А. Гусева, Н.Б. Балашова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1990. – 215 с. – Библиогр.: с. 207-214
659053
  Фейнман Р. Квантовая механика и интегралы по траекториям = Quantum mechanics and path integrals / Р. Фейнман, А. Хибс; Пер. с англ.Э.М. Барлита и Ю.Л.Обухова ; Под ред. В.С. Барашенкова. – Москва : Мир, 1968. – 384с.
659054
  Степанов Н.Ф. Квантовая механика и квантовая химия : Учебник для студ.химических факультетов ун-тетов / Н.Ф. Степанов. – Москва : Мир, 2001. – 519с. – (Теоритические основы химии). – ISBN 5-03-003414-5
659055
  Тернов И.М. др. Квантовая механика и макроскопические эффекты : учеб.пособие / И.М. др. Тернов. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 197с. – ISBN 5-211-02095-2
659056
  Матвеев А.Н. Квантовая механика и строение атома : Учебное пособие / А.Н. Матвеев. – Москва : Высшая школа, 1965. – 355с.
659057
  Татевский В.М. Квантовая механика и теория строения молекул / В.М. Татевский. – Москва, 1965. – 164 с.
659058
  Садбери А. Квантовая механика и физика элементарных частиц. : Пер. с англ. / А. Садбери. – Москва : Мир, 1989. – 487 с.
659059
  Рязанов Г.В. Квантовая механика как следствие единого принципа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рязанов Г. В.; МГУ, Физ. фак, Каф. теор. физ. – М., 1958. – 8л.
659060
  Мак-Вини Квантовая механика молекул / Мак-Вини, Б. Сатклиф. – М, 1972. – 380с.
659061
  Степанов Н.Ф. Квантовая механика молекул и квантовая химия : Учебное пособие / Н.Ф. Степанов, В.И. Пупышев. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 381с. – ISBN 5-211-01629-7
659062
  Никольский К.В. Квантовая механика молекулы : учеб. пособие / К.В. Никольский. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1934. – 415 с.
659063
  Бете Г. Квантовая механика простейших систем : пер. с нем. / Г. Бете. – Ленинград, Москва : ОНТИ, 1935. – 399 с.
659064
  Елютин В П. Кривченков Квантовая механика с задачами : учеб. пособие / В П. Кривченков Елютин. – Москва : Наука, 1976. – 334с.
659065
  Елютин В П. Кривченков Квантовая механика с задачами / В П. Кривченков Елютин; Под ред. Н.Н. Боголюбова. – 2-е изд, перераб. – Москва : Физматлит; УНЦ довузовского образования МГУ, 2001. – 304с. – ISBN 5-9221-0077-7
659066
  Таулес Д. Квантовая механика систем многих частиц : пер. с англ. / Д. Таулес. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 231 с.
659067
  Таулес Д. Квантовая механика систем многих частиц / Д. Таулес. – Москва : Мир, 1975. – 379 с.
659068
  Горбацевич А.К. Квантовая механика частиц со спином 1/2 в неинерциальных системах отсчета и внешних гравитационных полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Горбацевич А. К.; БГУ. – Минск, 1981. – 16л.
659069
  Звягин Б.М. Квантовая механика. / Б.М. Звягин. – Л, 1972. – 148с.
659070
  Мессиа А. Квантовая механика. / А. Мессиа; Пер. с франц. В.Т. Хозяинова под ред. Л.Д. Фаддеева. – Москва : Наука
Т. 1. – 1978. – 478 с.
659071
   Квантовая механика. [Электронный ресурс] : 22 книги в pdf-формате: Система поиска и закладок. Удобная навигация. – Москва : РХД, НИЦ, 2000. – 1CD-R + Приложение: Квантовая механика на Maple V/ А.В.Цыганов. – 74 min; 650 MB; НПО: Windows 95/98 или Windows NT 4.0; Internet Exlorer 4.0 или выше; Maple V Release 4 и выше; Рук.для польз.на контейнере; Загл. на контейнере. – (Электронная библиотека)


  22 книги в PDF формате. http//rcd.ru e-mail: subscribe@uni.udm.ru
659072
  Липкин Г. Квантовая механика. Новый подход к некоторым проблемам / Г. Липкин. – Москва : Мир, 1977. – 592с.
659073
  Боум А. Квантовая механика: основы и приложения : Пер.с англ. / А. Боум. – Москва : Мир, 1990. – 720с.
659074
  Скалли М.О. Квантовая оптика = Quantum optics / М.О. Скалли, М.С. Зубайри ; пер. с англ. А.А. Калачева [и др.] ; под ред. В.В. Самарцева. – Москва : Физматлит, 2003. – 510, [2] с. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Cambridge :Cambridge univ. press, 1997. - Предм. указ.: с. 497-503. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-9221-0398-9


  Книга знакомит читателя с современными проблемами квантовой оптики, такими как лазерная генерация без инверсии, микромазеры, сжатые состояния света, атомная оптика и лазерное охлаждение. Для исследователей, работающих в области современной оптики
659075
   Квантовая оптика и квантовая радиофизика. – Москва : Мир, 1966. – 451с.
659076
  Курикша А.А. Квантовая оптика и оптическая локация (статистическая теория) / А.А. Курикша. – Москва : Советское радио, 1973. – 184 с.
659077
  Килин С.Я. Квантовая оптика: поля и их детектирование / С.Я. Килин. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 173 с.
659078
  Племенков В.В. Квантовая органическая химия / В.В. Племенков. – Казань, 1981. – 97с.
659079
  Хигаси К. Квантовая органическая химия. / К. Хигаси, Х. Баба, А. Рембаум. – Москва : Мир, 1967. – 379с.
659080
   Квантовая природа микромира и макромира : Тексты лекций / М.У. Белый, Б.А. Охрименко, А.М. Федорченко, А.А. Пасичный; МВиССО УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Киевский университет, 1986. – 44 с.
659081
  Моргун В.А. Квантовая психоистория как универсальная методология познания // Наука. Релігія. Суспільство : Філософія. Релігія. Історія. Економіка / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2004. – № 4. – С.232-261. – Бібліогр.: 76 назв. – ISSN 1728-3671
659082
  Уилсон Р.А. Квантовая психология = Quantum psychology : как работа Вашего мозга программирует Вас и Ваш мир / Роберт Антон Уилсон. – Киев : ЯНУС (JANUS BOOKS) ; София, 1998. – 221, [2] с. : ил. – Парал. тит. л. ориг. - Пер. изд.: Quantum psychology / Robert Anton Wilson. Arizona U.S.A.: New falcon publications tempe, 1990. – ISBN 966-7319-27-X
659083
  Уилсон Роберт Антон Квантовая психология = Quantum psychology : Как работа вашего мозга программирует Вас и Ваш мир / Уилсон Роберт Антон. – Київ : ЯНУС, 2000. – 220с. – ISBN 2-220-00188-4
659084
  Файн. В.М. Квантовая радиофизика / В.М. Файн., Я.И. Ханин. – Москва : Советское радио, 1965. – 608 с.
659085
   Квантовая радиофизика : в 2 т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Советское радио
Т. 1 : Фотоны и нелинейные среды / В.М. Файн. – 1972. – 472 с.
659086
  Ханин Л.И. Квантовая радиофизика : в 2-х т. / Ханин Л.И. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Советское радио
Т. 2 : Динамика квантовых генеоаторов. – 1975. – 496 с. – Авт. 1-го издания В.М. Файн и Я.И. Ханин
659087
  Песковаций С.А. Квантовая радиофизика / С.А. Песковаций. – Харьков : ХГУ, 1984. – 73 с.
659088
  Колпаков В.В. Квантовая радиофизика / В.В. Колпаков. – Томск
Ч. 1. – 1984. – 222 с.
659089
   Квантовая радиофизика. – Ташкент, 1986. – 72 с.
659090
  Бриллюэн Л. Квантовая статистика : пер. с фр. / Л. Бриллюэн. – Харьков ; Киев : ДНТВУ, 1934. – 511 с.
659091
  Румянцева Е.Н. Квантовая статистика безмассовых частиц в сферическом мире Фридмана. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Румянцева Е.Н.; ОИЯИ. – Дубна, 1977. – 7л. – Бібліогр.:с.7
659092
  Перина Я. Квантовая статистика линейных и нелинейных оптических явлений : Пер.с англ. / Я. Перина. – Москва : Мир, 1987. – 368с.
659093
   Квантовая статистика систем заряженных частиц : пер. с англ. / В.-Д. Крефт, Д. Кремп, В. Эбелинг, Г. Репке. – Москва : Мир, 1988. – 405с.
659094
  Эбелинг В. Квантовая статистика термической плазмы в равновесии / В. Эбелинг, Г. Кельбг. – К, 1970. – 16с.
659095
  Каданов Л.П. Квантовая статистическая механика : методы функций Грина в теории равновесных и неравновесных процессов / Л.П. Каданов, Г. Бейм ; пер. с англ. Н.М. Плакиды ; под ред. Д.Н. Зубарева. – Москва : Мир, 1964. – 255 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 7 (12 назв.) и с. 248-252
659096
  Агаева Р.Г. Квантовая теория гальвано-термомагнитных явлений в полупроводниках с кейновским законом дисперсии.ё : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Агаева Р.Г.; АН АзССР.Ин-т физики. – Баку, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.20
659097
  Пушкаров Д.И. Квантовая теория дефектов в кристаллах при низких температурах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 046 / Пушкаров Д.И.; МГУ. – М, 1972. – 10л.
659098
  Файн В.М. Квантовая теория динамических систем с дискретным спектром при учете процессов релаксации. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Файн В.М.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
659099
  Павлович Владимир Николаевич Квантовая теория диффузии и стимулированные диффузионные процессы в кристаллах : Дис... доктора физ.-мат.наук: 01.04.02 / Павлович Владимир Николаевич; АН УССР. Ин-т ядерных исследований. – К., 1990. – 253л. – Бібліогр.:л.231-253
659100
  Павлович В.Н. Квантовая теория диффузии и стимулированные диффузионные процессы в кристаллах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Павлович В.Н.; МВ и ССО УССР. КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 27л.
659101
  Белобров В.А. Квантовая теория и фондовый рынок // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 1. – С. 8-16. – ISSN 1728-8878
659102
  Гайтлер В. Квантовая теория излучения / В. Гайтлер. – Москва ; Ленинград, 1940. – 272 с.
659103
  Гайтлер В. Квантовая теория излучения : Пер.с англ. / В. Гайтлер. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 491 с.
659104
  Нелипа Н.Ф. Квантовая теория излучения электрона, движущегося в постоянном магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нелипа Н.Ф.; Физич. ин-т им. П.Н.Лебедева АН СССР. – Москва, 1952. – 8 с.
659105
  Нелипа Н.Ф. Квантовая теория излучения электрона, движущегося в постоянном магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нелипа Н.Ф.; Физический ин-т им. П.Н.Лебедева АН СССР. – М., 1953. – 8л.
659106
   Квантовая теория калибровочных полей : сборник статей/ пер. с англ. – Москва : Мир, 1977. – 437с.
659107
  Клингер М.И. Квантовая теория кинетических явлений в твердых телах с малой подвижностью : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Клингер М.И.; Объед. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1964. – 23л.
659108
  Горохов А Квантовая теория колебаний большой амплитуды, вибронные переходы в трехатомных молекулах и метод динамических групп в молекулярной спектроскопии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Горохов А В.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1980. – 20л.
659109
  Блейзо Ж.- Квантовая теория конечных систем / Ж.- Блейзо, Ж. Рипка; Перевод А.Велицкого. – Киев : Феникс, 1998. – 480с. – ISBN 5-87534-065-7
659110
  Сериков А.А. Квантовая теория корреляции электронного и ядерного движений в молекуле / А.А. Сериков. – К., 1970. – 32с.
659111
  Анималу А. Квантовая теория кристаллических твердых тел : Пер.с англ. / А.О. Анималу ; пер. с англ. Е.Л. Ивченко, А.Л. Эфроса. – Москва : Мир, 1981. – 574 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
659112
  Цареградский В.Б. Квантовая теория лазера и флуктуаций его колебаний : учебное пособие для студентов радиофизического факультета / В.Б. Цареградский. – Горький, 1978. – 78 с.
659113
  Гочев И Квантовая теория локализованных состояний в феромагнетиках : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.02 / Гочев И, Г.; Объед. ин-т ядер. исслед. – Дубна, 1985. – 16л.
659114
  Уайт Р. Квантовая теория магнетизма : Пер.с англ. / Р. Уайт. – Москва : Мир, 1972. – 308 с.
659115
  Уайт Р. Квантовая теория магнетизма : Пер. с англ. / Р. Уайт. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Мир, 1985. – 303с.
659116
  Солонцов А.З. Квантовая теория магнитных возбуждений ферро- и синтиферромагнитных металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Солонцов А.З.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1977. – 15л.
659117
  Гусев А.А. Квантовая теория магнитострикции. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гусев А.А.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 8л.
659118
  Гуржи Р.Н. Квантовая теория поглощения электромагнитных волн в инфракрасной области спектра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гуржи Р.Н.; Харьк.ордена Трудов.Красного Знамени гос.ун-т. – Х, 1958. – 8л.
659119
  Умэдзава Х. Квантовая теория поля : Пер. с англ. / Х. Умэдзава. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 380с.
659120
  Петрина Д.Я. Квантовая теория поля : Учеб.пособие / Д.Я. Петрина. – Київ : Вища школа, 1984. – 248 с.
659121
  Ициксон К. Квантовая теория поля : Перюс англ. / К. Ициксон, Ж.-Б. Зюбер. – Москва : Мир
Т.1. – 1984. – 448с.
659122
  Ициксон К. Квантовая теория поля : Пер.с англ. / К. Ициксон, Ж.-Б. Зюбер. – Москва : Мир
Т.2. – 1984. – 400с.
659123
  Райдер Л. Квантовая теория поля : Пер. с англ. / Л. Райдер. – Москва : Мир, 1987. – 511с.
659124
  Соколов А.А. Квантовая теория поля (избранные вопросы) / А.А. Соколов, Д. Иваненко. – Моска ; Ленинград : ГИТТЛ, 1952. – 780 с.
659125
  Тагиров Э.А. Квантовая теория поля в пространстве де Ситтера. 2-4139 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Тагиров Э.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.9
659126
  Шварц А.С. Квантовая теория поля и топология / А.С. Шварц. – Москва : Наука, 1989. – 400 с. – ISBN 5-02-014029-5
659127
   Квантовая теория поля и физика высоких энергий. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 135 с.
659128
   Квантовая теория поля и физика высоких энергий : Труды 4-й Школы молодых ученых. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 210 с.
659129
   Квантовая теория поля и физика высоких энергий : Труды 5-й Школы молодых ученых. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 190 с.
659130
   Квантовая теория поля и физика фазовых переходов : Сб. ст. – Москва : Мир, 1975. – 220с. – (Новости фундаментальной физики ; Вып. 6)
659131
  Мир-Касимов Руфат Квантовая теория поля с пространством импульсов постоянной кривизны : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мир-Касимов Руфат Мир-Асадулла оглы; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1979. – 14л.
659132
  Хелстром К. Квантовая теория проверки гипотез и оценивания : пер. с англ. / К. Хелстром ; перевод с англ. М.В. Бурнашева ; под ред. А.С. Холево. – Москва : Мир, 1979. – 344 с. : граф. – Библиогр.: с. 331-339
659133
  Халфин Л.А. Квантовая теория распада физических систем. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Халфин Л.А.; Акад.наук СССР.Физ.ин-т. – М, 1960. – 6л.
659134
  Гордов Е.П. Квантовая теория распространения электромагнитного поля / Е.П. Гордов, С.Д. Творогов. – Новостибирск : Наука, 1978. – 172 с.
659135
  Сунакава С. Квантовая теория рассеяния : Пер. с япон. / С. Сунакава. – Москва : Мир, 1979. – 268с.
659136
  Поплавной А.С. Квантовая теория рассеяния : Учебное пособие / А.С. Поплавной; МВиССО РСФСР, Кемеровск. гос. ун-т. – Кемерово : Издательство Кемеровского университета, 1989. – 120с.
659137
  Меркурьев С.П. Квантовая теория рассеяния для систем нескольких частиц / С.П. Меркурьев, Л.Д. Фаддеев. – Москва : Наука, 1985. – 398с.
659138
  Пронько Г.П. Квантовая теория релятивистской струны в четырехмерном пространстве-времени. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пронько Г.П.; Гос. ком. по использованию атомной энергии СССР. Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1987. – 8л.
659139
  Лоудон Р. Квантовая теория света : Пер.с англ. / Р. Лоудон. – Москва : Мир, 1976. – 488 с.
659140
  Зильберштейн Л. Квантовая теория спектров : обзор / пер. с англ. / Л. Зильберштейн. – Петроград : Наука и школа, 1920. – 55 с.
659141
  Балашов В.В. Квантовая теория столкновений : учеб. пособие для физ. спец. вузов / В.В. Балашов. – Москва : Изд-во МГУ, 1985. – 199 с. – Библиогр.: с. 199
659142
  Пайерлс Р.Е. Квантовая теория твердых тел : Пер. с англ. / Р.Е. Пайерлс. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 259с.
659143
  Киттель Ч. Квантовая теория твердых тел : Пер.с англ. / Ч. Киттель. – Москва : Наука, 1967. – 492с.
659144
  Зырянов П.С. Квантовая теория термомагнитных явлений в металлах и полупроводниках. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Зырянов П.С.; Объедин. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1965. – 12л.
659145
  Варшалович Д.А. Квантовая теория углового момента. Аппарат неприводимых тензоров.Сферические функции / Д.А. Варшалович. – Ленинград : Наука, 1975. – 439 с.
659146
  Догонадзе Р.Р. Квантовая теория химических реакций в полярной жидкости / Р.Р. Догонадзе. – Москва : Знание, 1973. – 64 с.
659147
  Кокин А.А. Квантовая теория электронного и ядерного парамагнитного резонанса и релаксации в слабых переменных полях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кокин А.А.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Свердловск, 1960. – 8л.
659148
  Падучев Б.В. Квантовая теория электронных кинетических процессов в металлах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Падучев Б.В.; МВО СССР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1951. – 6 л.
659149
  Кононец Юрий Владимирович Квантовая теория эффекта каналирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кононец Юрий Владимирович; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1974. – 20л.
659150
  Новокшонов С.Г. Квантовая теория эффекта Холла в полупроводниках и полуметаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Новокшонов С.Г.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 17л.
659151
  Зырянов П.С. Квантовая теория явлений электронного переноса в кристаллических полупроводниках / П.С. Зырянов, М.И. Клингер. – Москва : Наука, 1976. – 480с.
659152
  Векслер А.З. Квантовая терия фотоэффекта и термоэмиссии в металлах и полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Векслер А.З.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1956. – 8л.
659153
  Вихман Э. Квантовая физика // Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Э. Вихман. – Москва : Наука, 1974. – Т. 4 : Квантовая физика / Э. Вихман. – С.1-415
659154
  Вихман Э. Квантовая физика / Э. Вихман. – Москва : Наука, 1977. – 416 с.
659155
  Иродов И.Е. Квантовая физика : основные законы: [ учеб. пособие для вузов ] / И.Е. Иродов. – 2-е изд., доп. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 256с. – (Технический университет). – ISBN 5-94774-058-3
659156
  Иродов И.Е. Квантовая физика : основные законы : [ учебное пособие для вузов ] / И.Е. Иродов. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 256 с. – (Технический университет). – ISBN 978-5-94774-618-1
659157
  Мигдал А.Б. Квантовая физика для больших и маленьких / А.Б. Мигдал. – Москва : Наука, 1989. – 144с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 75)
659158
  Мигдал А.Б. Квантовая физика и Нильс Бор / А.Б. Мигдал. – Москва : Знание, 1987. – 63 с.
659159
  Омельяновский М.Э. Квантовая физика и превращения материи / М.Э. Омельяновский. – Киев : Изд-во АН УССР, 1962. – 18 с.
659160
  Фок В.А. Квантовая физика и строение материи / В.А. Фок. – Ленинград : Ленинградский университет, 1965. – 29 с.
659161
   Квантовая физика и твердое тело. – Москва : Знание, 1966. – 44с.
659162
  Фок В.А. Квантовая физика и философские проблемы. / В.А. Фок. – Москва, 1970. – 28 с.
659163
  Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы : Учебное пособие для вузов / И.Е. Иродов. – Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 272с. – ISBN 5-93208-055-8
659164
  Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы : Учебное пособие для вузов / И.Е. Иродов. – Москва- Санкт-Петербург : Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 272с. – ISBN 5-93208-055-8
659165
  Дмитриев И.С. Квантовая химия - ее прошлое и настоящее / И.С. Дмитриев, С.Г. Семенов. – М., 1980. – 160с.
659166
  Гельман Г. Квантовая химия / Г. Гельман. – М-Л, 1937. – 546с.
659167
  Эйринг Г. Квантовая химия / Г. Эйринг. – М, 1947. – 297с.
659168
  Давтян О.К. Квантовая химия / О.К. Давтян. – Москва, 1962. – 783с.
659169
   Квантовая химия. – Кишинев : Штиинца, 1975. – 198 с.
659170
  Цюлике Л. Квантовая химия / Л. Цюлике. – Москва
Том 1. – 1976. – 512с.
659171
  Фларри Р.Л. Квантовая химия : Введение / Р.Л. Фларри. – Москва : Мир, 1985. – 472с.
659172
  Иванов В.В. Квантовая химия : учебное пособие для студ. химических специальностей университетов / В.В. Иванов, Л.А. Слета. – Харьков : Фолио, 2007. – 447с. – ISBN 978-966-03-3957-6
659173
  Кругляк Ю.А. Квантовая химия = Qvantum chemistry : Киев: 1963-1991 / Ю.А. Кругляк. – Одесса : ТЭС, 2016. – 666, [1] с. : ил., табл. – Авт., назв., аннот., содерж. парал. рус., англ. - Текст рус., англ. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-617-7337-54-5


  В пр.№ 1711487 напис: 25/ В дар библиотеке им. Максимовича от автора. 14.02.2017. Підпис.
659174
  Дункен Х. Квантовая химия адсорбции на поверхности твердых тел / Х. Дункен, В.И. Лыгин. – Москва : Мир, 1980. – 288 с.
659175
  Кондратенко А.В. Квантовая химия и спектроскопия высоковозбужденных состояний = Координационные соединения переходных металлов / А.В. Кондратенко, К.М. Нейман. – Новосибирск : Наука, 1990. – 241 с.
659176
  Левин А.А. Квантовая химия ковалентных кристаллов / А.А. Левин. – М., 1970. – 64с.
659177
   Квантовая химия молекулярных систем и кристаллохимия силикатов. – Ленинград : Наука, 1988. – 69 с.
659178
  Минкин В.И. Квантовая химия органических соединений. Механизмы реакций / В.И. Минкин, Б.Я. Симкин, Р.М. Миняев; Симкин Б.Я. – Москва : Химия, 1986. – 246 с.
659179
  Майер Г.В. Квантовая химия, строение и фотоника молекул / Г.В. Майер, В.И. Данилова. – Томск, 1984. – 218с.
659180
  Индурайн Ф. Квантовая хромодинамика. Введение в теорию кварков и глюонов : пер. с англ. / Ф. Индурайн. – Москва : Мир, 1986. – 284 с.
659181
  Ахиезер А.И. Квантовая электродинамика / Ахиезер А.И., Берестецкий В.Б. – Москва : Гостехиздат, 1953. – 428 с. : черт.
659182
  Ахиезер А.И. Квантовая электродинамика / Ахиезер А.И., Берестецкий В.Б. – 2-е изд., перараб. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 656 с. : черт.
659183
  Фейнман Р. Квантовая электродинамика : Пер. с англ. / Р. Фейнман. – Москва : Мир, 1964. – 219с.
659184
  Ахиезер А.И. Квантовая электродинамика / Ахиезер А.И., Берестецкий В.Б. – 3-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1969. – 624 с.
659185
  Грибов В.Н. Квантовая электродинамика // Материалы 9-й зимней школы по физике ядра и элементарных частиц / Зимняя школа по физике ядра и элементарных частиц. – Ленинград : ЛИЯФ, 1974. – Ч. 1 : Квантовая электродинамика/ В.Н. Грибов. – С.3-283
659186
  Берестецкий В.Б. Квантовая электродинамика / В.Б. Берестецкий, Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский // Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1980. – Т. 4 : Квантовая электродинамика / В.Б. Берестецкий, Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский. – С. 1-704
659187
  Ахиезер А.И. Квантовая электродинамика / Ахиезер А.И., Берестецкий В.Б. – 4-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1981. – 432 с. : ил. – Библиогр.: с. 423-426
659188
   Квантовая электродинамика, 1983. – 311 с.
659189
  Исаев П.С. Квантовая электродинамика в области высоких энергий / П.С. Исаев. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 263с.
659190
  Байер В.Н. Квантовая электродинамика в экспериментах на квантовых пучках : Автореф... докт. физ-матнаук: / Байер В.Н.; АН СССР Сиб. отд.Объед. учен.Совет по физ-мат и техн.наукам. – Новосибирск, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
659191
  Смондырев М.А. Квантовая электродинамика и опыт / М.А. Смондырев. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 4 ; Физика)
659192
   Квантовая электроника. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 431с. : Маленькая энциклопедия
659193
   Квантовая электроника : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 4. – 1971
659194
   Квантовая электроника : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 5. – 1971
659195
  Пестов Э.Г. Квантовая электроника / Э.Г. Пестов, Г.М. Лапшин. – Москва, 1972. – 335 с.
659196
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 4. – 1974. – 998 с.
659197
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 4. – 1977
659198
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 5. – 1977
659199
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 6. – 1977
659200
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 7. – 1977
659201
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 8. – 1977
659202
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 2. – 1978. – С. 241-480
659203
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 3. – 1978. – С. 481-720
659204
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 4. – 1978. – С. 721-960
659205
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 5. – 1978. – С. 961-1184
659206
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 6. – 1978. – С. 1185-1408
659207
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 7. – 1978. – С. 1409-1632
659208
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 8. – 1978. – С. 1633-1872
659209
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 9. – 1978. – С. 1873-2080
659210
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 10. – 1978. – С. 2081-2304
659211
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 11. – 1978. – С. 2305-2528
659212
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 12. – 1978. – С. 2529-2752
659213
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 1. – 1978. – С. 1-240
659214
  Степанов Б.И. Квантовая электроника / Б.И. Степанов. – Минск : Наука и Техника, 1979. – 120 с.
659215
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 6, № 2. – 1979. – С. 257-432
659216
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 6, № 3. – 1979. – С. 433-656
659217
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 6, № 4. – 1979. – С. 657-880
659218
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 6, № 5. – 1979. – С. 881-1120
659219
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 6, № 6. – 1979. – С. 1121-1360
659220
  Ярив А. Квантовая электроника : пер. с англ. / А. Ярив. – 2-е изд. – Москва : Советское радио, 1980. – 488с.
659221
   Квантовая электроника. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 8, № 4. – 1981
659222
   Квантовая электроника : республиканский межведомственный сборник. – Киев
Вып. 21. – 1981
659223
   Квантовая электроника. – Киев
Вып. 23. – 1982
659224
   Квантовая электроника. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 14, № 1. – 1987
659225
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 22, № 2. – 1995
659226
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 22, № 3. – 1995
659227
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 22, № 4. – 1995
659228
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 22, № 5. – 1995
659229
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 22, № 6. – 1995
659230
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 22, № 12. – 1995
659231
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 22, № 1. – 1995
659232
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 2. – 2000
659233
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 3. – 2000
659234
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 4. – 2000
659235
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 5. – 2000
659236
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 7. – 2000
659237
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 10. – 2000
659238
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 11. – 2000
659239
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 12. – 2000
659240
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 8. – 2000
659241
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 9. – 2000
659242
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 1. – 2001
659243
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 2. – 2001
659244
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 3. – 2001
659245
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 7. – 2001
659246
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 8. – 2001
659247
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 6. – 2001
659248
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 10. – 2001
659249
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 9. – 2001
659250
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 11. – 2001
659251
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 12. – 2001
659252
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 1. – 2002
659253
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 2. – 2002
659254
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 3. – 2002
659255
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 4. – 2002
659256
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 5. – 2002
659257
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 6. – 2002
659258
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 7. – 2002
659259
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 8. – 2002
659260
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 9. – 2002
659261
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 10. – 2002
659262
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 11. – 2002
659263
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 12. – 2002
659264
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 1. – 2003
659265
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 2. – 2003
659266
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 33, № 3. – 2003
659267
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 33, № 4. – 2003
659268
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 33, № 5. – 2003
659269
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 6. – 2003
659270
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 7. – 2003
659271
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 33, № 10. – 2003
659272
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 9. – 2003
659273
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 33, № 8. – 2003
659274
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 11. – 2003
659275
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 12. – 2003
659276
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 1. – 2004
659277
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 2. – 2004
659278
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 3. – 2004
659279
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 4. – 2004
659280
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 5. – 2004
659281
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 34, № 6. – 2004
659282
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 7. – 2004
659283
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 8. – 2004
659284
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 11. – 2004
659285
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 12. – 2004
659286
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 9. – 2004
659287
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 10. – 2004
659288
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 6. – 2005
659289
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 5. – 2005
659290
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 4. – 2005
659291
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 3. – 2005
659292
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 2. – 2005
659293
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 1. – 2005
659294
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 7. – 2005
659295
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 8. – 2005
659296
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 9. – 2005
659297
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 10. – 2005
659298
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 11. – 2005
659299
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 12. – 2005
659300
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 1. – 2006
659301
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 36, № 2. – 2006
659302
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 36, № 3. – 2006
659303
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 4. – 2006
659304
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 36, № 5. – 2006
659305
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 36, № 6. – 2006
659306
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 36, № 7. – 2006
659307
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 8. – 2006
659308
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 9. – 2006
659309
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 10. – 2006
659310
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 11. – 2006
659311
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 12. – 2006
659312
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 1. – 2007
659313
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 2. – 2007
659314
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 3. – 2007
659315
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 4. – 2007
659316
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 5. – 2007
659317
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 6. – 2007
659318
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 7. – 2007
659319
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 8. – 2007
659320
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 9. – 2007
659321
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 10. – 2007
659322
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 11. – 2007
659323
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 12. – 2007
659324
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 3. – 2008
659325
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 2. – 2008
659326
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 4. – 2008
659327
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 5. – 2008
659328
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 11. – 2008
659329
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 12. – 2008
659330
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 6. – 2008
659331
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 1. – 2008
659332
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 7. – 2008
659333
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 8. – 2008
659334
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 9. – 2008
659335
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 10. – 2008
659336
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 1. – 2009
659337
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 2. – 2009
659338
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 3. – 2009
659339
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 4. – 2009
659340
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 5. – 2009
659341
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 6. – 2009
659342
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 7. – 2009
659343
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 8. – 2009
659344
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 9. – 2009
659345
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 10. – 2009
659346
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 11. – 2009
659347
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 12. – 2009
659348
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 1. – 2010
659349
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 2. – 2010
659350
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 3. – 2010
659351
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 4. – 2010
659352
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 5. – 2010
659353
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 6. – 2010
659354
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 7. – 2010
659355
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 8. – 2010
659356
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 9. – 2010
659357
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 11. – 2010
659358
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 10. – 2010
659359
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 12. – 2010
659360
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 4. – 2011
659361
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 5. – 2011
659362
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 6. – 2011
659363
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 7. – 2011
659364
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 8. – 2011
659365
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 9. – 2011
659366
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 1. – 2011
659367
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 2. – 2011
659368
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 3. – 2011
659369
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 10. – 2011
659370
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 11. – 2011
659371
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 12. – 2011
659372
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 3. – 2012
659373
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 4. – 2012
659374
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 5. – 2012
659375
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 11. – 2012
659376
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 1. – 2012
659377
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 2. – 2012
659378
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 6. – 2012
659379
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 7. – 2012
659380
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 8. – 2012
659381
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 9. – 2012
659382
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 10. – 2012
659383
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 12. – 2012
659384
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 9. – 2015
659385
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 10. – 2015
659386
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 1. – 2015
659387
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 2. – 2015
659388
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 3. – 2015
659389
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 4. – 2015
659390
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 5. – 2015
659391
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 6. – 2015
659392
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 7. – 2015
659393
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 8. – 2015
659394
   Квантовая электроника и лазерная спектроскопия. – Минск : Наука и техника, 1974. – 512с.
659395
   Квантовая электроника и лазерная спектроскопия : Тезисы 4 межреспубл. научного семинара; Вильнюс, 19-30 марта 1984 г. – Вильнюс, 1984. – 68с.
659396
  Ярив А. Квантовая электроника и нелинейная оптика / А. Ярив. – Москва : Советское радио, 1973. – 456с.
659397
  Привалов В.Е. Квантовая электроника и новое определение метра / В.Е. Привалов. – Ленинград : Знание, 1987. – 30 с.
659398
  Смирнов А.Г. Квантовая электроника и оптоэлектроника : учеб. пособие для вузов / А.Г. Смирнов. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 194 с.
659399
  Мясников Л.Л. Квантовая электроника на судах. / Л.Л. Мясников. – Л., 1966. – 428с.
659400
  Мулдахмедов З.М. и др. Квантовая электрохимия алкалоидов / З.М. и др. Мулдахмедов. – Алма-Ата, 1986. – 173с.
659401
  Ткачук В.М. Квантовий генетичний алгоритм в задачі 0-пакування мультиплікативного рюкзака // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 220-221
659402
  Гарбар Р. Квантовий стрибок…назад // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 10
659403
   Квантовий тренд майбутнього // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 4 жовтня (№ 38). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  SoftServe та ЛНУ ім. І.Франка запускають першу в Україні бакалаврську програму з квантового програмування.
659404
  Горбань І.С. Квантові генератори / І.С. Горбань, Р.О. Дашковська. – Київ : Радянська школа, 1965. – 52с.
659405
  Горбань І.С. Квантові генератори / І.С. Горбань, Р.О. Дашковська. – К., 1965. – 52с.
659406
  Стьопін Л.Д. Квантові генератори та підсилювачі / Л.Д. Стьопін, С.П. Мовчан. – Київ : Вища школа, 1970. – 343 с.
659407
   Квантові електронні моделі : Методичний посібник. – Київ : Академперіодика, 2004. – 69 с.
659408
   Квантові ефекти і фазові переходи при низькотемпературній адсорбції водню / Ю.Г. Птушинський, В.Д. Осовський, Б.О. Чуйков, В.Г. Сукретний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-39. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Подано короткий нарис розвитку ідей Н.Д. Моргуліса про необхідність застосування мас-спектрометричної методики при дослідженні адсорбції та десорбції газів. Розглянуто деякі результати дослідження низькотемпературної (до 5 К) адсорбції ізотопів водню ...
659409
  Горкавенко В.М. Квантові ефекти у зовнішніх сингулярних магнітних полях : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02- теоретична фізика / Горкавенко В.М., КНУТШ. – Київ, 2005. – 175л. + Додатки:л.165-175. – Бібліогр.:л.149-165
659410
  Горкавенко Володимир Миколайович Квантові ефекти у зовнішніх сингулярних магнітних полях : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Горкавенко В.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 15с. – Бібліогр.: 8 назв
659411
  Корнієнко М.Є. Квантові закономірності в водних розчинах електролітів 2. Збільшення розчинності кількох речовин, утворення нових сполук і раціональні відношення концентрацій іонів у максимумах розчинності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С.217-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Робота спрямована на поглиблення і вдосконалення фізико-хімічних уявлень про природу водних розчинів. Обговорюється значне підвищення розчинності деяких речовин при спільному розчиненні інших, пов"язане з ростом коливальної нелінійності розчинів. ...
659412
  Корнієнко М.Є. Квантові закономірності в водних розчинах електролітів. 1. Природа розчинності речовин в воді і гідратації іонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 438-451. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто історичні передумови становлення і розвитку квантових уявлень для водних розчинів електролітів і гідратації іонів. Проводиться ідея, що в рідинах в результаті відсутності далекого порядку реалізуються більш широкі можливості ...
659413
  Іоргов М.З. Квантові інтегровні системи з квантово-алгебраїчними симетріями : автореф. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Іоргов М.З. ; НАНУ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 31 назв.
659414
  Гаранюк Ігор Павлович Квантові магнітометричні вимірювальні перетворювачі постійного струму : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.05 / Гаранюк І.П.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
659415
   Квантові низькорозмірні системи / А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, О.О. Коротченков, С.Ю. Смик; А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, О.О. Коротченков, С.Ю. Смик ; НАНУ ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; КНУТШ ; Нац. аграрний ун-т ; Технічний центр НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2003. – 312 с. – ISBN 966-8002-54-7
659416
  Григорчук М.І. Квантові процеси в анізотропних та низьковимірних кристалах з участю екситонів : Автореф...док.фіз.-мат.наук:01.04.02 / Григорчук М.І.;НАНУ.Ін-тут теорет.фіз.ім.М.М.Боголюбова. – Київ, 2000. – 33с. – Бібліогр.:с.27-30
659417
  Чепілко М.М. Квантові солітони і суперсиметричні ферміони. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Чепілко М.М.; АН України. Ін-т теоретич. фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 1994. – 25л.
659418
  Качурик Іван Іванович Квантові та ортогональні симетрії в квантовій теорії : Автореф. ... дис. доктора фіз.-мат. наук:01.04.02 / Качурик І.І.; Нац. акад. наук України; Ін-тут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова. – Київ, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 36 назв
659419
  Шевченко А.Б. Квантові та структурнорозмірні ефекти в сегнетоелектричних і феромагнітних наносистемах : автореф. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Шевченко А.Б. ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
659420
   Квантовіе методі исследования океана. – Владивосток, 1979. – 117с.
659421
  Сусь Б.А. Квантово-корпускулярна природа радіохвиль / Б.А. Сусь, Б.Б. Сусь // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 87-88. – (Серія педагогічна ; Вип. 18)


  Показано, що радіохвилі як частина діапазону електромагнітних коливань мають двоїсту корпускулярну-хвильову природу - це частинки і хвилі водночас.
659422
  Мадумаров А.К. Квантово-механическая модель концертного механизма в катализе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.17 / Мадумаров А. К.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1973. – 14л.
659423
  Кушниренко А.Н. Квантово-механическая теория атомных полупроводников с учетом взаимодействия между электронами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кушниренко А.Н.;, 1955. – 12л.
659424
  Беспалова С.В. Квантово-механические взаимодействия в системе макромолекул и процессы передачи энергии между водородными связями. : Автореф... Канд.фз-мат.наук: 01.04.02 / Беспалова С.В.; Донецкий гос.ун-т. – Донецк, 1985. – 17л.
659425
  Еганова И.А. Квантово-механические задачи с двумя центрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Еганова И.А.; Объед.ин-т.ядерных исслед. – Дубна, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
659426
  Лагутская Л.И. Квантово-механический расчет двухядерных ароматических мостиковых соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лагутская Л.И.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1966. – 16л.
659427
  Абаренков И.В. Квантово-механический расчет оптических свойств F-центров в щелочно-галоидных кристаллах в приближении точечной решетки : автореф. дис. ... канд. физ.- мат. наук / Абаренков И.В. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1959. – 8 с.
659428
  Урушадзе З.Д. Квантово-механический расчет процессов переноса заряда в модельных биологических системах : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.041 / Урушадзе З.Д.; Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва, 1972. – 22с.
659429
  Зарубицкий Квантово-механическое единство мира: физика и метафизика / Зарубицкий, Е // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – (С.28-35)
659430
  Будников С.С. Квантово-механическое исследование перераспределения заряда при координировании многоатомных систем : Автореф... канд. хим.наук: / Будников С. С.; АН Каз.ССР Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1969. – 18л.
659431
  Барабанов Олександр Валерійович Квантово-механічна теорія співзалежної рекомбінації в папівпровідниках. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.10 / Барабанов Олександр Валерійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 13л.
659432
  Барабанов О.В. Квантово-механічна теорія спін-залежної рекомбінації в напівпровідниках : 01.04.10: Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Барабанов О.В.; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 109л. – Бібліогр.:л.105-109
659433
  Ніколаєнко Т.Ю. Квантово-механічне визначення зарядів атомів, їх ковалентної та електростатичної взаємодії в біомолекулах : дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.04, 03.00.02 / Ніколаєнко Тимофій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 364 арк. – Додатки: арк. 346-364. – Бібліогр.: арк. 299-345
659434
  Ніколаєнко Т.Ю. Квантово-механічне визначення зарядів атомів, їх ковалентної та електростатичної взаємодії в біомолекулах : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.04, 03.00.02 / Ніколаєнко Тимофій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 39 назв
659435
  Бондар Г.М. Квантово-механічний розрахунок pKa для фенолів та тіолів // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 136
659436
   Квантово-механічний розрахунок основних характеристик процесу фазового розшарування в рідких бінарних сплавах / В.І. Лисов, Т.Л. Цареградська, О.В. Турков, В.В. Яриш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 329-333. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено теоретичні дослідження процесу фазового розшарування в рідких бінарних сплавах. У рамках методу псевдопотенціалу отримано аналітичні вирази для теплоти утворення сплаву і відносної зміни об"єму при утворенні сплаву як функції різниці величин ...
659437
  Запарованный Юрий Иванович Квантово-мехнический формализм с отрицательной функцией распределения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Запарованный Юрий Иванович; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
659438
  Барщевский Б.У. Квантово-оптические явления / Борис Ушарович ; Б.У. Барщевский. – Москва : Высшая школа, 1968. – 120 с. : ил.; 120 с. с .ил. – Библиогр. : с. 119
659439
  Барщевский Б.У. Квантово-оптические явления : учеб. пособ. / Б.У. Барщевский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1982. – 136 с. : ил. – Библиогр: с. 135 (14 назв.)
659440
   Квантово-полевые методы исследования ВТСП и неупорядоченных систем. – Кишинев : Штиинца, 1992. – 94с.
659441
   Квантово-полевые методы исследования сверхпроводящих и нормальных систем. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 74с.
659442
  Майданюк Ю.В. Квантово-розмірні гетероструктури на основі прямозонних напівпровідників типу А3В5 / Ю.В. Майданюк, С.В. Кондратенко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 71
659443
   Квантово-розмірні ефекти у водних домішках / О.В. Вакуленко, О.О. Григор"єва, О.І. Даценко, Т.В. Колабиліна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 440-444. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено спектри люмінесценції природної води та її осаджених домішок. Спектри являють собою широкі смуги з максимумами на 450-500 нм. Отримані результати пояснено в рамках теорії люмінесценції квантово-розмірних частинок. Висловлено припущення, що ...
659444
  Бардашевська С.Д. Квантово-розмірні структури на основі напівпровідникових сполук A2B6/C : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Бардашевська Світлана Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
659445
  Буданов В.Г. Квантово-синергетическая антропология в постнеклассических практиках эпохи глобализации // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 112-126. – ISSN 2077-8309
659446
  Круглик Г.С. Квантово-статистическая теория кольцевых ОКГ / Г.С. Круглик. – Минск, 1978. – 88 с.
659447
  Давыдов А.С. Квантово-статистическая теория распространения света в кристаллах / А.С. Давыдов, А.А. Сериков. – К., 1972. – 28с.
659448
  Аксенов Виктор Лазаревич Квантово-статистические модели в теории структурных фазвоых переходов : Автореф... д-ра физ.-матем.наук: 01.04.02 / Аксенов Виктор Лазаревич; АН СССР Математич. ин-т. – М., 1984. – 20л.
659449
   Квантово-статистические свойства экситонов большой плотности. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 243с.
659450
  Маркович Б.М. Квантово-статистичний опис рівноважних характеристик та дифузійних процесів у просторово обмежених металевих системах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Маркович Богдан Михайлович ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. – Львів, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 53 назви
659451
  Высоцкий Ю.Б. Квантово-химический анализ кластеризации дифильных соединений на межфазной поверхности вода/воздух : монография / Ю.Б. Высоцкий, Е.А. Беляева, Е.С. Фомина ; М-во образования и науки Украины, Гос. высш. учеб. заведение "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецк : ДонНТУ, 2013. – 281, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. : с. 255-281. – ISBN 978-966-377-177-9
659452
  Скопенко В.В. Квантово-химический расчет карбамилдцианметанид-, нитрозокарбамилцианметанид- и карбамилцианамид-ионов / В.В. Скопенко, Р.Д. Лампека, В.С. Куц // Докл. АН УССР. Сер.Б, 1982. – №27
659453
  Скопенко В.В. Квантово-химический расчет нитрозодицианметанид-иона / В.В. Скопенко, В.Ф. Болелый, В.С. Куц // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1980. – №8
659454
  Свечников А.Б. Квантово-химическое исследование адсорбции атомов и молекул на гранях (III) и (100) кремния : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Свечников А. Б.; МВССО РСФСР, Том.ГУ. – Томск, 1988. – 18л.
659455
  Пронин А.Ф. Квантово-химическое исследование структуры и реакционной способности тиопиранов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Пронин А.Ф.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1978. – 16л.
659456
   Квантово-химическое исследование структуры и устойчивости полимолекулярных кластеров азота, аргона и монооксида углерода / А.А. Милов, Р.М. Миняев, В.А. Гурашвили, В.И. Минкин // Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 61, № 10. – С. 1332-1343. – ISSN 0044-457Х
659457
   Квантово-хімічне дослідження впливу взаємодії [пі]-електронних систем на спектрально-люмінесцентні властивості макромолекул / Т.В. Сахно, Т.П. Щербань, Г.Ф. Джурка, Я.М. Ящук, Т.Ю. Огульчанський, В.С. Куць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-56. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати квантово-хімічного дослідження впливу взаємодії [пі]-електронних систем у молекулах фталіміду (ФТІ), сукцинімідо-нафтилметакрилату (СІНМА), фталімідонафтилметакрилату (ФТІНМА) на синглет-триплетну конверсію. Оцінено ймовірність ...
659458
   Квантово-хімічне дослідження впливу водневих зв"язків та протонування на спектрально-люмінесцентні властивості діамінобензофенону та кетону Міхлера / Т.В. Сахно, А.С. Редчук, Т.П. Щербань, В.М. Гранчак, В.С. Куць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-62. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Проведено теоретичне вивчення впливу водневих зв"язків і протонових форм на відносне положення рівнів енергії нижчих електроно-збуджених станів різної орбітальної природи та мультиплетності в молекулах диамінобензофенона та ...
659459
   Квантово-хімічне дослідження геометричних та електронних властивостей нанокластерів графіту / О.Ю. Ананьїна, П.А. Бутрімов, О.В. Северина, А.В. Звонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 229-232. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  У роботі було проведено моделювання наноклаетерів графіту різної форми і розмірів. Досліджено залежність значення міжплощинної відстані в нанографітах від кількості атомів вуглецю в кластері, від форми кромки нанографітів і від наявності точкових ...
659460
  Мельник О.П. Квантово-хімічне моделювання взаємодії скварилієвого барвника з фулереном С60 як фотосенсибілізатор у фотодинамічній терапії / О.П. Мельник, Н.Д. Власій // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 47-48
659461
  Карпенко О.С. Квантово-хімічне моделювання графеноподібних нанокластерів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 01.04.18 / Карпенко Оксана Сергіївна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 44 назви
659462
  Васильєва А.О. Квантово-хімічне моделювання низькотемпературної аргонової матриці з вбудованими кластерами води / А.О. Васильєва, І.Ю. Дорошенко, Л.А. Булавін // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 10. – С. 43-48. – ISSN 1025-6415
659463
  Броварець О.О. Квантово-хімічне підтвердження гіпотези Вахтерсхаузера про еволюційне походження комплементарних пар основ ДНК // Ukrainica bioorganica acta : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2013. – Т. 11, № 1. – С. 3-8


  Уперше отримано квантово-хімічні докази, що підтверджують гіпотезу про еволюційне походження комплементарних пар основ ДНК. Показано, що воднево-зв"язані пари - еволюційні попередники Вотсон-Криківських пар основ ДНК - є, з одного боку, ізоморфними та ...
659464
  Плоднік Д.П. Квантово-хімічний аналіз усіх можливих пар основ ДНК m9 Ade m9 Ade у рідкісній таутомерній формі / Д.П. Плоднік, І.С. Войтешенко, Д.М. Говорун // Ukrainica bioorganica acta : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2014. – Т. 12, № 2. – C.47-55
659465
  Кукуєва В.В. Квантово-хімічний підхід до пошуку ефективних вогнегасних речовин / В.В. Кукуєва, Т.М. Рига, І.А. Чемерис // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 1. – С. 90-95 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
659466
  Ковалюк С.М. Квантово-хімічні розрахунки структури, коливних та електронних властивостей димерів С60 з атомами металів / С.М. Ковалюк, О.П. Дмитренко, О.Л. Павленко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 40-41
659467
  Губанов А.И. Квантово-электронная теория аморфных проводников / А.И. Губанов. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1963. – 250 с.
659468
  Познанин Петр Львович Квантовое взаимодействие кручения пространства-времени с веществом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Познанин Петр Львович; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
659469
  Гусев Н.Г. Квантовое излучение радиоактивных нуклидов : справочник / Н.Г. Гусев, П.П. Дмитриев. – Москва : Атомиздат, 1977. – 395 с.
659470
  Кругляк Ю.А. Квантовое моделирование в квантовой химии на квантовых компьютерах / Ю.А. Кругляк. – Одесса : ТЭС, 2020. – 399, [1] с. : ил., табл. – Текст рус., англ. – Библиогр.: с. 115-120, 202-203, 283-310. – ISBN 978-617-7711-56-7
659471
  Киселев А.А. Квантовомеханическая теория возмущений (диаграммный метод) : учеб. пособие / А.А. Киселев, А.В. Ляпцев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 360 с.
659472
  Федоров В.Е. Квантовомеханическая теория равновесных свойств жидких непереходных металлов и бинарных сплавов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Федоров В.Е.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1976. – 112л. – Бібліогр.:л.108-112
659473
  Мальян Вильдана Масхутовна Квантовомеханические исследования отрицательных и позитронных ионов и атомов вариационным методом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мальян Вильдана Масхутовна; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
659474
  Слепухин А.Ю. Квантовомеханические расчеты электронной структуры нормальных и возбужденных молекул ряда производных бензола и интерпретация их спектров люминесценции и поглощения : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Слепухин А.Ю.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
659475
  Аллилуев С.П. Квантовомеханические системы со скрытой симметрией : Автореф. дис. ... д-ра. физ.-мат. наук: 10.04.02 / Аллилуев Сергей Павлович ; Ин-т физики высок. энергий. – Серпухов, 1981. – 12 с. – Библиогр.: с. 11 (8 назв.)
659476
  Соколов Юрий Александрович Квантовомеханический МО ЛКАО расчет некоторых электрооптических свойств молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Соколов Юрий Александрович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1981. – 18л.
659477
  Хрустов В.Ф. Квантовомеханический расчет двухатомных молекул методом валентных схем : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Хрустов В.Ф.; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – М., 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25
659478
  Гезалов Х.Б. Квантовомеханический расчет оптических и атомных характеристик атомов и ионов щелочных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гезалов Х.Б.; АН БССР. Объедин. совет ин-тов физики, математики, физики твердого тела и полупроводников. – Минск, 1968. – 10л.
659479
  Эварестов Р.А. Квантовомеханический расчет оптических свойств М-центра окраски в щелочногалоидных кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Эварестов Р.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 18л.
659480
  Двали Владимир Георгиевич Квантовомеханический расчет скорости реакции переноса электрона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Двали Владимир Георгиевич; АН УССР. Ин-т общей неорган. химии. – Киев, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
659481
  Витковская Н.М. Квантовомеханический расчет электронной структуры молекул в базисе лепестковых гауссовых функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Витковская Н.М.; Иркут. гос .ун-т. – Иркутск, 1974. – 26л.
659482
  Данилов В.И. Квантовомеханическое изучение компонентов нуклеиновых кислот в связи с молекулярными механизмами мутагенеза : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Данилов В.И.; АН СССР, Ин-т биофизики. – Москва, 1968. – 25л.
659483
  Ольховская Ж.П. Квантовомеханическое изучение состояний и процессов, происходящих в водных связях между спаренными основаниями ДНЕ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Ольховская Ж. П.; Дон.ГУ. – Донецк, 1973. – 18л.
659484
  Пенкина Н.Н. Квантовомеханическое исследование изоэлектронных атомно-молекулярных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Пенкина Н.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1978. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
659485
  Чонишвили Г.М. Квантовомеханическое исследование кинетики переноса протона в конденсированной фазе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чонишвили Г.М.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
659486
  Пожела Игнас Пятро Квантовомеханическое исследование некоторых молекул и их взаимодействий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пожела Игнас Пятро; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1973. – 19л.
659487
  Корнеев Н.А. Квантовомеханическое обоснование макроскопических уравнений Максвелла : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Корнеев Н.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
659488
  Хакен Х. Квантовополевая теория твердого тела : Пер. с нем. / Х. Хакен. – Москва : Наука, 1980. – 341с.
659489
  Алтаев Н.К. Квантовостатистическая модель взаимодействия реагенов с поверхностью твердого тела : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Алтаев Н. К.; АН Каз. ССР, Ин-т орган катализа и электрохим. – Алма-Ата, 1974. – 24л.
659490
  Паргаманик Д.Э. Квантовостатистическая теория оптических спектров излучения атомов в низкотемпературной плазме. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 05.04.05 / Паргаманик Д.Э.; МВ и ССО.Харьк.лгос.ун-т. – Харьков, 1985. – 25л.
659491
  Симкин Б.Я. Квантовохимическая и статистическая теория растворов: Вычисл. методы и их применение / Б.Я. Симкин, И.И. Шейхет. – М., 1989. – 251с.
659492
  Бабаян В.И. Квантовохимическая теория строения и скоростей химических реакций / В.И. Бабаян, В.И. Березин ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов : Саратовский го. ун-т
Ч. 1 : Методы расчета электронной структуры и строения молекул. – 1987. – 113 с.
659493
  Копытина Маргарита Васильевна Квантовохимические исследования влияния внутримолекулярных взаимодействий на физико-химические свойства гидрированных хинолинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Копытина Маргарита Васильевна; Томский гос. ун-тет. – Томск, 1982. – 17л.
659494
  Савенкова Л.Н. Квантовохимические исследования молекулярнфх фрагментов комплексов с переносом зарядов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Савенкова Л. Н.; ХГУ. – Х., 1978. – 23л.
659495
   Квантовохимические методы расчета молекул. – Москва : Химия, 1980. – 256 с.
659496
  Чувылкин Н.Д. Квантовохимические расчеты магнитно-резонансных параметров и реакционной способности органических соедиений : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Чувылкин Н.Д.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
659497
  Жидомиров Г.М. Квантовохимические расчеты магнитно-резонансных параметров. Свободные радикалы / Г.М. Жидомиров. – Новосибирск : Наука, 1978. – 367 с.
659498
  Кабанкин Анатолий Сергеевич Квантовохимические расчеты магнитнорезонансных параметров в комплексах органических молекул со стабильными радикалами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кабанкин Анатолий Сергеевич; АН СССР. Ин-т химической физики. – М., 1975. – 19л.
659499
  Абронин И.А. Квантовохимические расчеты рспределения спиновой плотности в алифатических системах : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Абронин И.А. ; АН СССР. – Москва, 1970. – 20 с.
659500
  Бурштейн К.Я. Квантовохимические расчёты химии и молекулярной спектроскопии / К.Я. Бурштейн, П.П. Шорыгин. – Москва : Наука, 1989. – 103с.
659501
  Горденко Р.С. Квантовохимический анализ "активных центров", хемосорбированных молекул и электронных состояний, локализованных на поверхности полупроводниковых кристаллов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Горденко Р. С.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.18
659502
  Сычев О.Ф. Квантовохимический анализ взаимодействия координированного оксида азота с аммиаком. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сычев О.Ф.; Кемеров. гос. ун-т.. – Кемерово, 1990. – 18л.
659503
  Макордей Ф.В. Квантовохимический расчет молекул на основе методов циклических и диэдрических групп перестановок эквивалентных орбит : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Макордей Ф.В. ; ОГУ. – Одесса, 1967. – 18 с.
659504
  Скопенко В.В. Квантовохимический расчет электронной структуры диазонафтолов. / В.В. Скопенко, В.А. Калибабчук, В.Е. Дидковский // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №12
659505
  Габдракипов В.З. Квантовохимическое изучение механизма реакции Дильса-Альдера : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Габдракипов В.З.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 26л.
659506
  Гребенюк Анатолий Георгиевич Квантовохимическое исследование взаимодействия индикаторов Гаммета с поверхностью слоистых алюмосиликатных катализаторов : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гребенюк Анатолий Георгиевич; АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского. – К., 1986. – 186л.
659507
  Гребенюк А.Г. Квантовохимическое исследование индикаторов гаммета с поверхностью слоистых алюмосиликатных катализаторов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Гребенюк А. Г.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Київ, 1987. – 19 с.
659508
  Беспалов В.Я. Квантовохимическое исследование производных винилциклопропана. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Беспалов В.Я.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1972. – 20л.
659509
  Зубенко Александр Иванович Квантовохимическое исследование строения и химико-аналитических свойств бис-дитиофосфатов, бис-дитиокарбаматов и разнолигандных дитиофосфат-дитиокарбаматных комплексов марганца (II), железа (II) : Дис... канд. химич.наук: / Зубенко Александр Иванович; АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды. – Киев, 1981. – 164л. – Бібліогр.:л.136-164
659510
  Зубенко А.И. Квантовохимическое исследование строения и химико-анаотичиских свойств бис-дитиофосфатов, бис-дитиокарбаматов и разнолигандных дитиофосфат-дитиокарбоматных комплексов марганца (П), железа (П), кобалта : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Зубенко А.И. ; АН УССР , Ин-тут коллоидной химии и химии воды. – Киев, 1981. – 25 с.
659511
  Цыгулева О.М. Квантовохимическое исследование электронного строения органических доноров и акцепторов и комплексов с переносом зараяда на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Цыгулева О. М.; МВССО УССР, ХГУ. – Х., 1980. – 17л.
659512
  Кастаньо О. Квантовохимическое исследование электрооптических характеристик линейных молекул : Автореф... канд. хим.наук: 056 / Кастаньо О.; ЛГУ. – Л, 1970. – 20л.
659513
   Квантовохимическое моделирование процессов сольватации дицианамид- и трициаметанид- ионов / В.В. Скопенко, С.В. Гарбуз, В.Д. Хаврюченко, Н.Н. Герасимчук // Теорет. и эксперим. химия, 1989. – № 2
659514
  Ткачук О.І. Квантовохімічне моделювання поверхневих структур Ge на грані Si(001) : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Ткачук Ольга Іванівна ; Нац. акад наук України, Інститут поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 30 назв
659515
  Коваленко С.Г. Квантовохромодинамическая партонная модель в жестких лептон-нуклеоновых взаимодействиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Коваленко С.Г.; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 12л.
659516
   Квантовые вычисления: за и против [Электронный ресурс] : сборник статей. – Ижевск : Удмуртский университет, 1999. – 212 с. – (Квантовый компьютер и кантовые вычисления ; Т. 1). – ISBN 5-7029-0338-2
659517
  Хидари Дж.Д. Квантовые вычисления: прикладной подход = Quantum computing: an applied approach / Джек Д. Хидари ; [пер. с англ. В.А. Яроцкого]. – Москва : ДМК Пресс, 2021. – 370 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Springer Nature Switzerland AG, 2019. – Библиогр.: с. 355-359. – ISBN 978-5-97060-890-6
659518
  Гаджиалиев М.М. Квантовые гальвано- и термомагнитные эффекты в n-InSb и InAs : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Гаджиалиев М.М. ; АН УзССР , Объедин. учен. совет по физ.-мат. наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1969. – 20 с. – Бібліогр.:с.18-20
659519
  Моллаев Квантовые гальваномагнитные эффекты в арсениде галлия и фосфиде индия электронного типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Моллаев А.-Б.Ю.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
659520
  Закиев Ю.Э. Квантовые гальваномагнитные явления в электронных антимониде и арсениде индия : Автореф... канд.физ.-мат.наук: / Закиев Ю.Э.; Физ.-техн. ин-т им. А.Ф. Иоффе АН СССР. – Ленинград, 1963. – 19л. – Бібліогр.:с.19
659521
   Квантовые генераторы : Руководство к лабораторным работам. – Москва, 1973. – 107с.
659522
   Квантовые генераторы в системах контроля полупроводников. – Минск : Наука и техника, 1972. – 120с.
659523
  Климонтович Ю.Л. Квантовые генераторы света и нелинейная оптика / Ю.Л. Климонтович. – Москва, 1966. – 199 с.
659524
  Ратнер А.М. Квантовые генераторы света с большим угловым расхождением / А.М. Ратнер. – Киев : Наукова думка, 1970. – 216 с.
659525
  Халатников И.М. Квантовые жидкости / И.М. Халатников. – Москва : Знание, 1965. – 16с.
659526
   Квантовые жидкости и кристаллы : Сб.статей / Пер.с англ. – Москва : Мир, 1979. – 336 с.
659527
  Гуслиенко К.Ю. Квантовые и классические аспекаты влияния магнитной анизотропии на статистические свойства редкоземельных магнетиков. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Гуслиенко К.Ю.;. – К, 1989. – 16л.
659528
  Алискендерова Э.И. оглы Квантовые и коллективные эффекты в излучающих системах с конечным числом уровней : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.02 / Алискендерова Э. И. оглы; Объед. ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1988. – 8л.
659529
  Гуменд Л.Н. Квантовые и размерные эффекты в электронном торможении дислокаций в металлах в манитном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07.,01.04.02 / Гуменд Л.Н.; МВ и ССО УССР. Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1985. – 15л.
659530
   Квантовые измерительные преобразователи. – Львов : Вища школа, 1978. – 181с.
659531
  Омельянчук А.Н. Квантовые когерентные явления в джозефсоновских кубитах / А.Н. Омельянчук, Е.В. Ильичев, С.Н. Шевченко ; Нац. акад. наук Украины, Физ.-техн. ин-т низких температур им. Б.И. Веркина. – Киев : Наукова думка, 2013. – 166, [2] с., [8] л. цв. ил. : табл., ил. – Библиогр. в конце ч. и в подстроч. примеч. – (Проект "Наукова думка"). – ISBN 978-966-00-1260-8
659532
   Квантовые кристаллы : Сб.статей/Пер.с англ. – Москва : Мир, 1975. – 275 с.
659533
  Махер Сабри Авад Атиа Авад-Алла Квантовые магнитно-размерные осцилляции намагниченности металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Махер Сабри Авад Атиа Авад-Алла; МВ и ССО УССР, Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1981. – 14л.
659534
  Кулаков А.В. Квантовые обменные силы в конденсированных средах / А.В. Кулаков, Е.В. Орленко, А.А. Румянцев. – Москва : Наука, 1990. – 119 с.
659535
  Крылов Н.Н. Квантовые оптические генераторы (лазеры) / Н.Н. Крылов. – Л., 1965. – 48с.
659536
  Халили Ф.Я. Квантовые органичения в экспериментах с макроскопическими осцилляторами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Халили Ф.Я. ; Физ. фак. МГУ. – Москва, 1978. – 15 с.
659537
  Бреслер М.С. Квантовые осцилляции кинетических коэффициентов в полупроводниках с изотопным энергетическим спектром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бреслер М.С.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1968. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
659538
  Шепельский Г.А. Квантовые осциляции фотомагнитных эффектов в полупроводниках n-InSb и n-InAs при разогреве электронов светов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 046 / Шепельский Г. А.; Мос. инж-физ. ин-т. – М., 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
659539
   Квантовые парамагнитные усилители : Сборник статей. – Москва, 1961. – 287с.
659540
  Крылов Н.Н. Квантовые парамагнитные усилители и генераторы (мазеры) : конспект лекций / Н.Н. Крылов. – Ленинград, 1964. – 104 с.
659541
  Лубченко А.Ф. Квантовые переходы в примесных центрах твердых тел / А.Ф. Лубченко. – Киев : Наукова думка, 1978. – 294 с.
659542
  Олейник В.П. Квантовые переходы в сильном электромагнитном поле в квазистационарные состояния : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук / Олейник В.П. ; АН УССР, Ин-т полупров. – Киев, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
659543
  Боголюбов Н.Н. Квантовые поля : Учебное пособие / Н.Н. Боголюбов, Д.В. Ширков. – Москва : Наука, 1980. – 319 с.
659544
  Боголюбов Н.Н. Квантовые поля : учебное пособие / H.H. Боголюбов, Д.В. Ширков. – 2-е, испр. и доп. – Москва : Физико-математическая литература, Hаука, 1993. – 336 с. – ISBN 5020143642
659545
  Румер Ю.Б. Квантовые поля и теория групп : курс лекций / Ю.Б. Румер. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1973. – 87с.
659546
  Левитский Б.А. Квантовые поля со спином О и 1/2 в изотропных однородных моделях пространства-времени : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Левитский Б. А.; ЛГУ. – Л., 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
659547
  Батраков А.С. Квантовые приборы / А.С. Батраков. – Ленинград : Энергия, 1972. – 179 с. : ил.
659548
  Никольский К.В. Квантовые процессы / К.В. Никольский. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1940. – 348 с.
659549
  Гачок В.П. Квантовые процессы / В.П. Гачок. – Киев : Наукова думка, 1975. – 191с.
659550
   Квантовые процессы в интенсивных полях. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 184с.
659551
  Нарожный Н.Б. Квантовые процессы в интенсивных электромагнитных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Нарожный Н.Б.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1969. – 11л.
659552
  Шариф А.Х. Квантовые процессы в интенсивных электромагнитных полях. : Автореф... канд.физмат.наук: 01.04.02 / Шариф А.Х.; МГУ. – М, 1979. – 12л.
659553
  Ридли Б. Квантовые процессы в полупроводниках / Б. Ридли. – Москва : Мир, 1986. – 304с.
659554
  Тернов И.М. и др. Квантовые процессы в сильном внешнем поле : учеб.пособие / И.М. и др. Тернов. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 190с.
659555
  Флешер Григорий Израилевич Квантовые процессы низших порядков при движении фермионов во внешних электромагнитных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Флешер Григорий Израилевич; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1980. – 19л.
659556
  Шахматов В.М. Квантовые процессы при взаимодействии релятивистских заряженных частиц с сильным электромагнитным полем. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Шахматов В.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.16
659557
  Клименко Ю.И. Квантовые процессы при движении электронов в поле излучения и в однородном магнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Клименко Ю.И.; МГУ. Физ. ф-тет. – М,, 1969. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
659558
  Чеканов Н.А. Квантовые проявления классического хаоса в ядерных системах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чеканов Н.А.; ХГУ. – Харьков, 1993. – 38л.
659559
  Филатов О.Н. Квантовые размерные эффекты в тонких пленках антимонида индия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Филатов О.Н.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1971. – 16л.
659560
  Демиховский В.Я. Квантовые размерные эффекты в тонких полупроводниковых планках : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Демиховский В. Я.; Горьк.ГУ. – Горький, 1966. – 9л.
659561
   Квантовые свойства атомов и ионов и позитронная диагностика / У.А. Арифов, Н.Ю. Арутюнов, С.Н. Вассермат, М.Г. и др Веселов; АН УзССР, Институт электроники; Под ред У.А. Арифова. – Ташкент : Фан, 1975. – 272с.
659562
  Экснер П. Квантовые системы с приводимым пространством состояний. : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.02 / Экснер П.; ОИЯИ. – Дубна, 1990. – 14 с.
659563
   Квантовые случайные процессы и открытые системы. – Москва : Мир, 1988. – 223с.
659564
  Григорьянц В.В. Квантовые стандарты частоты / В.В. Григорьянц, М.Е. Жаботинский, В.Ф. Золин. – Москва : Наука, 1968. – 288 с.
659565
  Щелкунов К.Н. Квантовые стандарты частоты / К.Н. Щелкунов. – Ленинград
Ч. 1 : Основы теории. Пассивные стандарты частоты. – 1968. – 80 с.
659566
  Артемьева Е.В. Квантовые стандарты частоты : конспект лекций для студ. спец. 0611 : учеб. пособие / Артемьева Е.В. ; МВ и ССО РСФСР ; Моск. ин-т єлектронного машиностроения. Каф. радиоизмирения и измерительной техники. – Москва : [б. и.], 1975. – 100 с.
659567
  Черпак Н.Т. Квантовые усилители (мазеры) распределенного типа в миллиметровом диапазоне волн / Н.Т. Черпак; НАНУ; Ин-тут радиофизики и электроники. – Киев : Наукова думка, 1996. – 212с. – ISBN 5-12-004630-4
659568
  Штейншлейгер В.Б. Квантовые усилители СВЧ : мазеры / В.Б. Штейншлейгер, Г.С. Мисежников, П.С. Лифанов. – Москва : Советское радио, 1971. – 431 с.
659569
   Квантовые флуктуации излучения лазера. – Москва : Мир, 1974. – 236с.
659570
  Курышкин В.В. Квантовые функции распределения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Курышкин В.В.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра теорет. физики. – Москва, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
659571
  Денисова Н.А. Квантовые функции распределения в фазовых пространствах криволинейных координат : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.02 / Денисова Н. А.; Горьк.ГУ. – Горький, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
659572
  Гаина А.Б. Квантовые частицы в полях Эйнштейна-Максвелла / А.Б. Гаина. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 100 с.
659573
  Илиева Невена Петрова Квантовые эффекты в двумерных калибровочных теориях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Илиева Невена Петрова; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1988. – 11л.
659574
  Илиева Невена Петрова Квантовые эффекты в двумерных калибровочных теориях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Илиева Невена Петрова; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1988. – 11л.
659575
  Гриб А.А. Квантовые эффекты в интенсивных внешних полях (методы и результаты, не связанные с теорией возмущений) / А.А. Гриб, С.Г. Мамаев, В.М. Мостепаненко. – Москва : Атомиздат, 1980. – 295с.
659576
  Курашов В.Н. Квантовые эффекты в информационных каналах : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Курашов В. Н.; КГУ. – К., 1968. – 159л. – Бібліогр.:л.I-X
659577
  Аронов А.Г. Квантовые эффекты в полупроводниках в скрещенных электрическом и магнитном полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аронов А.Г.; АН СССР. ин-т полупроводников. – Ленинград, 1966. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
659578
  Парновский С.Л. Квантовые эффекты и гипотеза космической цензуры // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 20-23. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Показано, что нитевидные особенности с линейной плотностью массы менее 10 25 г/см слабо искривляют пространство-время на расстояниях, больших планковских. Их образование не изменяет энергию вакуума и не приводит к квантовому излучению. Поэтому вопрос ...
659579
  Кемоклидзе М.П. Квантовый возраст / М.П. Кемоклидзе; Отв. ред. С.Т.Беляев. – Москва : Наука, 1989. – 267с. – (История науки и техники)
659580
   Квантовый компьютер и квантовые вычисления [Электронный ресурс] : Сборник. – Ижевск, 1999. – 288 с. – Назв. с экрана. – (Квантовый компьютер и квантовые вычисления ; Т. 2)
659581
  Бухштаб Е.И. Квантовый размерный эффект в тонких металлических пленках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Бухштаб Е.И.; АН УССР. – Харьков, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
659582
  Луцкий В.Н. Квантовый размерный эффект в тонких слоях висмута. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.049 / Луцкий В.Н.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
659583
  Колычева Елена Владимировна Квантовый сверхпроводящий интерферометр и некоторые его применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Колычева Елена Владимировна; Объединен. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1979. – 12л.
659584
   Квантовый эффект Холла : Сб. ст. – Москва : Мир, 1986. – 232 с., ISSN Новости физики твердого тела ; Вып. 12
659585
   Квантовый эффект Холла. – Москва : Знание, 1986. – 64с. – (, ISSN Новое в жизни, науке, технике9 : Физика)
659586
   Квантовый эффект Холла = The quantum Hall effect / М. Кейдж, А. Чэнг, С. Гирвин, Ф. Холдейн, Р. и др Лафлин; [Кейдж М., Чэнг А., Гирвин С. и др.] ; под ред. Р. Пренджа, С. Гирвина ; пер. с англ. Ю.М. Гальперина [и др.] ; под ред. Г.Е. Пикуса. – Москва : Мир, 1989. – 408 с. – Авт. указаны на обороте тит. л - Предм. указ.: с. 397-400. - Перевод изд.: The quantum Hall effect / By Marvin E. Cage, Albert M. Chang, Steven M. Girvin et al. (New York etc.). – Библиогр.: с. 9-10
659587
   Квантометрический анализ металлов и сплавов. – Новосибирск, 1986. – 125 с.
659588
  Федоров В.Е. Квантомеханическая теория равновесных свойств жидких непереходных металлов и бинарных сплавов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Федоров В.Е. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
659589
  Эварестов Р.А. Квантомеханические методы в теории твердого тела / Р.А. Эварестов. – Л, 1982. – 279с.
659590
  Халляк Ж.Х. Квантомеханическое и спектроскопическое исследование некоторых лазерных красителей, содержащих в своей структуре атомы 1,0. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Халляк Ж.Х.; Ун-т дружбы народов. – М, 1981. – 22л.
659591
  Уласюк В.Н. Квантоскопы / В.Н. Уласюк. – Москва : Радио и связь, 1988. – 255 с.
659592
  Фан Лыонг Квантохимический расчет молекулярных характеристик доноров и акцепторов комплексов с переносом заряда. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Фан Лыонг; Харьков. гос. ун-т. – Х., 1976. – 22л.
659593
  Аяпбергенов К.А. Квантохимическое исследование электронной структуры и реационной способности эпоксидных соединений : Автореф... канд. химнаук: 073 / Аяпбергенов К.А.; АН Каз ССР. Ин-т химич. наук. – Алма ата, 1972. – 16л.
659594
  Чайковський В.І. Квантування та інтерполяція сигналів в імпульсних радіотехнічних системах / В.І. Чайковський. – Київ : Техніка, 1966. – 126 с.
659595
  Эткинс П. Кванты : справочник концепций; пер. с англ. / П. Эткинс. – Москва : Мир, 1977. – 496с.
659596
  Аникеев В.В. Кванты в руках держащий : невыдуманная микроповесть о человеке, посрамившем инж. Гарина / Аникеев В.В. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 96 с. – (Твои ровесники)
659597
  Радунская И.Л. Кванты и музы / И.Л. Радунская. – Москва : Советская Россия, 1980. – 399с.
659598
  Шапошников К. Кванты идеального одноатомного газа. – Иваново-Вознесенск, 1922. – 22 с.
659599
  Тартаковский П.С. Кванты света / П.С. Тартаковский. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1928. – 180 с.
659600
  Шульга В.П. Кванты энергии и движение / В.П. Шульга. – 2-е изд., уточ. и доказательное. – Москва : ВИНИТИ, 2002. – 120с. – ISBN 5-7856-0271-7
659601
  Шульга В.П. Кванты энергии и движение / В.П. Шульга. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 2004. – 130с. – ISBN 5-7856-0338-1
659602
  Шульга В.П. Кванты энергии и движение / В.П. Шульга. – Изд. 4-е, уточн. и доп. – Москва : Книга и Бизнес, 2014. – 177 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце частей и в прил. – ISBN 978-5-212-01307-9


  В пр. №1704948 напис: Научной библиотеке им. Максимовича М., г. Киев, ул. Владимирская-64, от автора (підпис) апр. 16 г.
659603
  Богословский В.А. Кваренги - мастер архитектуры русского классицизма / В.А. Богословский. – Ленинград ; Москва, 1955. – 72 с.
659604
  Талепоровский В.Н. Кваренги : Мат. к изучению творчества / В.Н. Талепоровский. – Ленинград-Москва, 1954. – 116с.
659605
  Бугаев К.А. Кварк-адронный фазовый переход и ударные волны в релятивистской гидродинамике : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Бугаев К. А.; Объед. ин-т ядерных исследований, Лабор. теорет. физики. – К., 1990. – 17л.
659606
  Комар А.А. Кварки - новые субъединицы материи / А.А. Комар. – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
659607
  Карпов И.И. и др. Кварки / И.И. и др. Карпов. – Москва : Наука, 1976. – 111с.
659608
  Гришин В.Г. Кварки и адроны во взаимодействиях частиц высоких энергий / В.Г. Гришин. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 245 с.
659609
  Хелзен Ф. Кварки и лептоны: Введение в физику частиц : Пер. с англ. / Ф. Хелзен, А. Мартин. – Москва : Мир, 1987. – 456с.
659610
  Волковыский Р.Ю. Кварки и мир : (в помощь лектору) / Р.Ю. Волковыский. – Ленинград : Знание, 1986. – 30 с.
659611
  Клоуз Ф. Кварки и партоны: введение в теорию : пер. с англ. / Ф. Клоуз. – Москва : Мир, 1982. – 440с.
659612
  Владимиров С. Кварки и элементарные частицы / С. Владимиров, М. Карев. – Москва : Знание, 1965. – 32 с.
659613
  Кройц М. Кварки, глюоны и решетки : Пер. с англ. / М. Кройц. – Москва : Мир, 1987. – 189с.
659614
  Хуанг К. Кварки, лептоны и калибровочные поля : Пер. с англ. / К. Хуанг. – Москва : Мир, 1985. – 382с.
659615
  Барашенков В.С. Кварки, протоны, Вселенная / В.С. Барашенков. – Москва : Знание, 1987. – 189 с. – (Наука и прогресс)
659616
  Намбу Кварки. На переднем крае физики элементарных частиц : пер. с япон. / Намбу, Ё. – Москва : Мир, 1984. – 223 с.
659617
  Тартаковський В.К. Кваркова структура гадронів і сильні взаємодії // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 2-8. – ISSN 1605-9875
659618
   Кварнер. "Зі сліз, зірок і подиху моря..." : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-45 : Фото
659619
  Гуменд Л.Н. Кварнтовые и размерные эффекты в электронном торможении дислокации в металлах в магнитном поле. : Автореф... Канд.физ.-мат.наук: 01.04.07.,01.04.02 / Гуменд Л.Н.; МВ и ССО УССР.Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1985. – 16л.
659620
  Євтушок Олександр Кварта молока на ніч // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 108-109. – ISSN 0130-5212
659621
  Стакли Э. Квартал "Магнолия". / Э. Стакли. – Л., 1970. – 189с.
659622
  Стаклі Е. Квартал "Магнолія" / Е. Стаклі. – Київ, 1974. – 182 с.
659623
  Стейнбек Джон Квартал Тортилья-Флэт / Стейнбек Джон. – М. : Художественная литература, 1977. – 686с.
659624
  Пратолини Васко Квартал. / Пратолини Васко. – Москва, 1963. – 152 с.
659625
   Квартали : Альманах. – Харків : Вид. Червоний шлях
Альманах перший : [Проза, поезії, казка]. – 1924. – 190 с.
659626
  Ліберда І.В. Квартали життя / І.В. Ліберда. – Київ, 1966. – 62с.
659627
   Квартали професорів та меценатів // Серце Києва - Шевченківський район / [редкол.: В.П. Пилипишин (гол.), Г.Д. Пахачук, О.В. Федоренко та ін.; авт. тексту: М.Б. Кальницький, Н.В. Півень; фото та іл.: В.М. Давиденко, Т.С. Узлов та ін.]. – Київ : Друкарня Діапринт, 2007. – С. 34-53. – ISBN 978-966-8886-08-9
659628
   Квартальна фінансова звітність у 2000 році. – Київ : Компас, 2000. – 60с. – (Бухгалтерський облік-2000)
659629
  Сухарева О.А. Квартальная община позднефеодального города Бухары / О.А. Сухарева. – М., 1976. – 365с.
659630
  Пархоменко В. Квартальний бухгалтерський звіт підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 3. – С. 3-12 : табл.
659631
   Квартальні передбачення. Дослідження економіки України. – Київ
№№ 7,10. – 1998
659632
  Головко В. Квартальні фінансові рахунки України: методологічні та практичні аспекти складання : макроекономіка / В. Головко, А. Тетерук // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 8 (186 ). – С. 12-18 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
659633
  Пащенко В. Квартерони // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  Пропонується увазі вірш випускника географ. ф-ту 1972 р., докт. географ. наук Володимира Пащенка.
659634
  Рид Квартеронка, или Приключения на Дальнем Западе / Рид, Майн. – Горький : Волго-Вятск. кн. изд-во, 1985. – 285с.
659635
  Рид Квартеронка, или Приключения на Дальнем Западе / Рид, Майн. – Москва, 1989. – 334с.
659636
  Рид Квартеронка, или Приключения на Дальнем Западе / Рид, Майн. – Москва : Художественная литература, 1990. – 270с. – (Классики и современники : Зарубежная литература). – ISBN 5-280-01278-5
659637
  Рид Квартеронка. Морской волчонок : Романы / Майн Рид. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 493с. – (Отвага, умение, честь). – ISBN 5-289-00680-X
659638
  Крылов И.А. Квартет / И.А. Крылов. – Москва, 1944. – 7с.
659639
   Квартет. – М., 1969. – 142с.
659640
  Лисенко М.Т. Квартет баяністів Київської філармонії / М.Т. Лисенко. – Київ, 1973. – 71с.
659641
  Берковец Й. Квартет им. Сметаны / Й. Берковец. – Прага : Орбис, 1956. – 16 с.
659642
  Боровик М.К. Квартет ім. Лисенка / М.К. Боровик. – Київ, 1976. – 79с.
659643
  Чемерис Ю. Квартет імені Миколи Лисенка: становлення колективу (за спогадами Анатолія Баженова) // Українське музикознавство : науково-методичний збірник. – Київ, 2014. – Вип. 40


  У жовтні 2014 р. Україна буде святкувати 63 роки від.дня заснування одного з провідних камерних ансамблів, засл. колективу, лауреату Міжнар. конкурсу та удостоєного почесної Державної премії України імені Т. Г. Шевченка Квартету імені М. В. Лисенка. ...
659644
  Степовик Д. Квартет церковного малярства // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 48-49. – ISSN 0868-9644
659645
  Сенишин Л. Квартетна музика в українському музикознавстві другої половини XX століття // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 40 : Музикознавчий універсум. – С. 253-261. – ISSN 2310-0583
659646
  Гааг П.Ф. Квартеты / П.Ф. Гааг, И.Э. Козычева. – М., 1962. – 15с.
659647
  Ломан О.В. Квартира-музей Н. А. Некрасова / О.В. Ломан. – Л., 1967. – 40 с.
659648
  Таги-Заде Квартира-музей С.М.Кирова. / Таги-Заде, К. Калаушина. – Баку, 1949. – 22с.
659649
  Бармашина Л.М. Квартира-студія: сучасне вирішення малих підприємств / Л.М. Бармашина, А. Корінець // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 95-104 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-87-4
659650
  Николаев Г.Ф. Квартира / Г.Ф. Николаев. – Л, 1980. – 310с.
659651
  Шелковенко Олександра Квартира : еротичне оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 11. – С. 67-81. – ISSN 0130-321Х
659652
  Карпович М. Квартира № 17 / М. Карпович. – М., 1969. – 256с.
659653
  Цирулис Г. Квартира без номера : повесть / Г. Цирулис, А. Имерманис. – Рига, 1957. – 318 с.
659654
  Цирулис Г. Квартира без номера : повести / Г. Цирулис, А. Имерманис. – Москва : Детская литература, 1967. – 448 с.
659655
  Петрушевская Л. Квартира Коломбины : [пьесы] / Людмила Петрушевская. – Санкт-Петербург : Амфора, 2006. – 415 с. – ISBN 5-367-00179-3
659656
  Назимова Е.М. Квартира на улице Ленина, 52 / Е.М. Назимова, А.А. Резцов. – Л., 1966. – 68с.
659657
  Алешин А.П. Квартира номер последний : рассказы / А.П. Алешин ; предисл. Н. Алешина. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1969. – 144 с. : портр.
659658
  Ходжер Г.Г. Квартира с видом на Амур / Г.Г. Ходжер. – М., 1984. – 496с.
659659
  Босняцкий Е.Г. Квартира старого друга / Е.Г. Босняцкий. – М., 1959. – 304с.
659660
  Беляев М.Д. Квартира, где умер Пушкин / М.Д. Беляев. – Ленинград : Ком-т популяр. худ. изд. при ГАИМК, 1930. – 55 с. : ил.
659661
  Колесник М. Квартиранти: Роман. / М. Колесник. – К., 1988. – 311с.
659662
  Рождественский Н.В. Квартиранті в дворах Московского духовенства и Патриарших слуг в 1866 году : (перепись их в воен.-служилых целях) / [соч.] Н.В. Рождественского. – Москва : Изд. О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Унив. тип., 1905. – 16 с. – Отд. оттиск: Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1905, кн. 2
659663
  Комнатний С. Квартири без корупції // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
659664
  Ненашев Г.А. Квартирная плата: Рассказы и повесть / Г.А. Ненашев. – Магадан, 1980. – 192с.
659665
  Каминский Е.А. Квартирная электропроводка и как с ней обращаться / Е.А. Каминский. – 4-е изд., доп. – Москва, 1970. – 193 с.
659666
  Голуб Я. Квартирне питання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 5/6. – С. 76-95. – ISSN 0130-1608
659667
  Бытко Ю.И. Квартирные кражи и некоторые меры их предупреждения / Ю.И. Бытко. – Саратов, 1989. – 102с.
659668
  Мясак Э.А. Квартирные условия рабочих города Таллина в период капитализма : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.07 / Мясак Э.А. ; АН ЭССР , Отдел. обществ. наук. – Таллин, 1974. – 37 с.
659669
  Святловский В.В. Квартирный вопрос / В.В. Святловский 2-й, д-р полит. экономии Мюнхен. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1898. – [4], 278, [1] с.


  По полицейской науке / И.Е. Андреевский; По церковному законоведению / М.И. Горчаков
659670
  Гришин И.П. Квартирный вопрос / И.П. Гришин. – Москва, 1989. – 141с.
659671
  О"Доноху Кварц / О"Доноху. – Москва : Мир, 1990. – 135с.
659672
  Білецький В.С. Кварц (- мінерал класу оксидів і гідрооксидів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 552-553. – ISBN 978-966-02-6472-4
659673
   Кварц гідротермальних жил гранітів богуславського типу (Росинсько-Тікицький мегаблок УЩ) / В.М. Загнітко, В.В. Шунько, І.В. Квасниця, В.С. Сидорчук // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 59-64. – ISSN 2224-6487
659674
  Шубников А.В. Кварц и его применение. / А.В. Шубников. – М.-Л., 1940. – 194с.
659675
  Альтшуллер Г.Б. Кварцевая стабилизация частоты / Г.Б. Альтшуллер. – Москва, 1974. – 272 с.
659676
  Глаголев С.П. Кварцевое стекло, его свойства, производство и применение. / С.П. Глаголев. – М.-Л., 1934. – 216с.
659677
  Веселов К.Е. Кварцевые астазированные гравиметры : теория приборов, их устройство и работа с ними / К.Е. Веселов; Ред. Лозинская А.М. – Москва : Гостоптехиздат, 1961. – 176с.
659678
  Семиглазов А.М. Кварцевые генераторы / А.М. Семиглазов. – Москва : Радио и связь, 1982. – 87 с.
659679
  Альтшуллер Г.Б. Кварцевые генераторы / Г.Б. Альтшуллер. – Москва, 1984. – 232 с.
659680
  Соловьев И.И. Кварцевые генераторы на туннельных диодах для вторичных эталонов и образцовых мер времени и частоты (разработка, исследование и внедрения) : Автореф... канд. техн.наук: 296 / Соловьев И.И.; ВНИИФТРИ. – М., 1972. – 24л.
659681
  Мельников О.Д. Кварцевые жилы и связанные с ними полезные ископаемые / О.Д. Мельников. – Изд. 2-е. – М., 1962. – 40с.
659682
  Цехомский А Кварцевые пески СССР.(Петрография, генезис, геология, эволюция в ист. Земли, пром. персп.) : Автореф... докт. геол.минер.наук: / Цехомский А М.; Всес. науч. исле. геол. ин-т. – Л., 1965. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
659683
  Цехомский А.М. Кварцевые пески, песчаники и кванциты СССР. / А.М. Цехомский, Д.И. Карстенс. – Л, 1982. – 158с.
659684
  Плонский А.Ф. Кварцевые резонаторы / А.Ф. Плонский. – М.-Л., 1954. – 96с.
659685
  Мартынов В.А. Кварцевые резонаторы / В.А. Мартынов, П.Н. Райков. – Москва, 1976. – 64 с.
659686
  Шестаков М.А. Кварцевые стекольные пески СССР / М.А. Шестаков. – М-Л, 1935. – 260с.
659687
  Смирнов Л.П. Кварцевый гравиметр с горизонтальной крутильной нитью и житкостной температурной компенсацией / Л.П. Смирнов. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат, 1951. – 73с.
659688
  Николаев В.Т. Кварцевый кристалл в радиоэлектронике / В.Т. Николаев. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
659689
  Агафонова Т.М. Кварци гірського Алтаю / Т.М. Агафонова, РадзивілА.Я, О.С. Щириця // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 24-32 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
659690
  Досвитный О Кварцит / О Досвитный. – Москва, 1963. – 287с.
659691
  Лурье М.А. Кварцит, перчаник и жильный кварц. / М.А. Лурье. – 2-е изд., перераб. – М.
7. – 1961. – 3-40с.
659692
  Рудинський М.Я. Кварцитові вироби в інвентарі пізньонеолітичних стацій України / М.Я. Рудинський. – Київ : З друкарні Української Академії Наук, 1927. – С. 264-285
659693
  Самойлов В.Ф. Кварциты Урала как сырьевая база динасового производства. / В.Ф. Самойлов. – М-Л, 1938. – 68с.
659694
  Плонський О.П. Кварцові генератори на транзисторах / О.П. Плонський. – Київ : Техніка, 1966. – 202 с.
659695
  Губерський Л.В. Квасневський Александр // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 603. – ISBN 966-316-039-X
659696
  Фещин А. Квасневський зводить міст покути // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 15. – С.18-21.


  Акція Вісла" - примусове переселення українців з Польщі у 1946 р.
659697
   Квасневський Олександр Степанович // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 39). – С. 16. – ISSN 1992-9277


  Некролог. 19 вересня 2013 року пішов із життя відповідальний секретар Ради Союзу юристів України, видатний юрист України - Квасневський Олександр Степанович.
659698
  Веркор Квата или "Сторонники изобилия" / Веркор, , Коронель. – Москва
1. – 1970. – 224с.
659699
  Березин А.В. Кватернионы в релятивистской физике / А.В. Березин, Ю.А. Курочкин, Е.А. Толкачев ; АН БССР, Ин-т физики. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 197, [1] с. – Библиогр.: с. 191-196
659700
  Гришко П.О. Квач і скрипка / П.О. Гришко. – Х., 1980. – 47с.
659701
   Квашис Віталій Єфимович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 111-112. – ISBN 978-617-573-038-6
659702
  Щербина Татьяна Квебек : Красный листик и белая лилия. Путешествие // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 58-71 : Іл., карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
659703
  Марченко Д. Квебек // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 25/26. – С. 35-40. – ISSN 0234-1670


  Квебеку, столиці франкомовної провінції на сході Канади, виповнилося 400 років
659704
  Будько Євген Квебек : із зими в зиму, або 10 місць, які варто побачити засніженими // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 17 : фото
659705
  Масляк П.О. Квебек (- провінція на Сході Канади) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 562. – ISBN 978-966-02-6472-4
659706
  Сидоренко Віктор Квебек. Канадські забави // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 26-31 : фото
659707
  Банцекин Н.Б. Квебек: независимость, автономия или статус-кво // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1978. – № 20. – С. 149-164
659708
  Банцекин Н.Б. Квебек: новое обострение франкоканадской проблемы // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 4 (32). – С. 159-172
659709
  Банцекин Н.Б. Квебек: перегруппировка сил // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 5 (61) : Актуальные моменты. Особенности социально-политического положения в США. Формирование научно-технической политики. Положение инженерных кадров. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 69-84
659710
  Акимов Ю.Г. Квебекская парадипломатия и позиция правительства Канады: от конфликта к компромиссу // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 48-56. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
659711
  Машевський О. Квебекське національне питання в роки Другої світової війни та повоєнний період / О. Машевський, М. Барабой // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 28-34. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено квебекське національне питання в роки Другої світової війни та повоєнний період у контексті причин та передумов "Тихої революції" 1960-х рр. в Квебеці. Зокрема, на основі газетних статей, мемуарів, заяв політичних діячів та наукової ...
659712
  Бєлоколос О.Є. Квебекське питання в зонішній політиці Канади: десять років після референдуму 1995 року (до історії питання) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 439-444. – ISBN 966-7196-06-2
659713
  Судак І. Квебекський фактор у формуванні та розвитку федеративного устрою Канади (XVIII - початок XX століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 111-114. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено історичні передумови формування дуалістичного характеру канадського федералізму. Зроблено акцент на квебекському факторі у формуванні та розвитку федеративного устрою Канади. Historical preconditions of forming of dualistic nature of ...
659714
  Коленеко В.А. Квебенская проблема в послевоенной Канаде. / В.А. Коленеко. – Москва, 1981. – 279 с.
659715
  Скотт В. Квентин Дорвард / В. Скотт. – Москва, 1954. – 456 с.
659716
  Скотт В. Квентин Дорвард / В. Скотт. – Ростов-на-Дону, 1955. – 424с.
659717
  Скотт В. Квентин Дорвард : [роман ; пер. с англ.] / Вальтер Скотт. – Москва : Государственное издательство детской литературы, 1958. – 547 с. : ил. – (Библиотека приключений)
659718
  Скотт В. Квентин Дорвард / В. Скотт. – Кишинев, 1969. – 528с.
659719
  Скотт В. Квентин Дорвард / В. Скотт. – Москва, 1979. – 511с.
659720
  Скотт В. Квентин Дорвард / В. Скотт. – Москва, 1981. – 512с.
659721
  Скотт В. Квентин Дорвард / В. Скотт. – Москва, 1982. – 510 с.
659722
  Скотт В. Квентин Дорвард / В. Скотт; Пер. с англ. М. Шишмаревой. – Москва : Энергоиздат, 1983. – 504 с. – (Библиотека приключений ; Т. 15)
659723
  Скотт В. Квентин Дорвард : роман / В. Скотт; Пер. с англ. М. Шишмаревой. – Киев : Веселка, 1985. – 454 с.
659724
  Скотт В. Квентин Дорвард / В. Скотт. – Кишинев, 1986. – 434с.
659725
  Скотт В. Квентин Дорвард / В. Скотт; Пер. с англ. М. Шишмаревой. – Москва : Художественная литература, 1987. – 381 с.
659726
  Скотт В. Квентін Дорвард : пер. з англ. / В. Скотт. – Одеса : Видавництво дитячої літератури, 1937. – 510 с.
659727
  Скотт В. Квентін Дорвард / В. Скотт. – Київ : Молодь, 1956. – 479 с.
659728
  Скотт В. Квентін Дорвард / В. Скотт. – Київ : Молодь, 1973. – 426с. – (Бібліотека художніх творів для підлітків та юнацтва: Джерело)
659729
  Скотт В. Квентін Дорвард : роман : [для серед. шк. віку] / Вальтер Скотт. – Київ : Школа, 2008. – 475, [2] с. : іл. – Сер. засн. у 2005 р. – (Моя улюблена книжка). – ISBN 966-661-799-4
659730
  Чхеидзе О.Р. Квернаки : романы / Отар Чхеидзе ; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1970. – 460с.
659731
   Кверцетин попереджує зміни умовнорефлекторної інструментальної діяльності щурів після впливу іонізуючої радіації у дозі 2,5 Гр / І. Тубальцева, Є. Тукаленко, О. Ракочі, М. Макарчук, В. Лозова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 34-36. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Вивчено можливість попередження кверцетином негативних наслідків впливу іонізуючого випромінення на інструментальну діяльність щурів за результатами щотижневого тестування тварин у човниковій та скіннеровській камерах впродовж двох місяців після ...
659732
  Тютюма Т. Квест-технологія як педагогічна інновація для формування синтаксичних умінь у вчителів української мови та літератури // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (192), травень 2019. – С. 17-20
659733
  Васильєва Н.І. Квест "Коли вирушаєш в путь - завжди обережним будь!" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 39-40
659734
  Борисенко Н. Квест "Літературними стежками Харкова", присвячений Дню української писемності та мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (733), квітень. – С. 2-9. – ISSN 0130-5263


  "Подано методичну розробку навчального квесту, проведеного з нагоди Дня української писемності та мови. Матеріал містить інструкцію для учасників квесту, карту маршруту, завдання і коди до них. Змагання було проведено в Харкові, тому всі запитання і ...
659735
  Воронова Н.О. Квест у циклі романів Дж. К. Роулінг про Гаррі Поттера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 48-52
659736
  Сагайдак С. Квест як інноваційна форма роботи бібліотек / С. Сагайдак, Н. Ільченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 28-29. – ISSN 2518-7341


  Висвітлюється досвід роботи читального залу для юнацтва Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки по залученню дітей та молоді до читання з використанням ігрових форм роботи.
659737
  Мельниченко Р.К. Квест як технологія розвитку креативності майбутніх вчителів біології // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 148-153. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
659738
  Мельниченко Р.К. Квест як технологія розвитку креативності майбутніх вчителів біології // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 148-153. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
659739
  Филина М. Квест, буккроссинг и лонгмоб / Марина Филина, 2015. – С. 3-7
659740
  Замкова Н. Квестія запровадження медичного страхування в Україні / Н. Замкова, І. Гнидюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (98). – С. 88- 100. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
659741
  Акварелли М. Квеструм / Мольбертино Акварелли. – Киев : Автограф, 2018. – 127, [1] с. – ISBN 978-966-8349-13-3
659742
  Жигалов Б.С. КВЖД в Дальневосточной политике России (1906-1914 гг.) // Вестник Томского государственного университета : научный журнал / Томский государственный университет. – Томск, 2008. – С. 24-44. – (История ; № 1 (2))
659743
  Зембеков Александр Александрович Квизирезонансные процессы при атомно-молекулярных столкновениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Зембеков Александр Александрович; Ин-т химич. физики АН СССР. – М., 1972. – 22л.
659744
   Квинквагенарио. – Тарту, 1972. – 252с.
659745
  Марченко Г.И. Квинт Цицерон как политический консультант // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 82-91. – ISSN 0869-0499
659746
  Курций Руф Квинт Квинта Курция История о Александре Великом царе македонском : С дополнением Фрейнсгейма и с примечаниями / Переведена с латинского языка вторично, Степаном Крашенинниковым Академии Наук профессором. – Пятым тиснением. – В Санкт-Петербурге : При императорской Академии Наук
Т. 1. – 1809. – XXI, 519 с. : 1 грав.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIXст. - картон, шкіра, корінець з тисненням.
659747
  Курций Руф Квинт Квинта Курция История о Александре Великом царе македонском : С дополнением Фрейнсгейма и с примечаниями / Переведена с латинского языка вторично, Степаном Крашенинниковым Академии Наук профессором. – В Санкт-Петербурге : При императорской Академии Наук
Т. 2. – 1809. – IX, 468 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIXст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням.
659748
   Квинтэссенция : философский альманах. – Москва
за 1991 год. – 1992
659749
  Бадави А. Квинтэссенция нашей экзистенциальной концепции: экзистенциальное время / Абдуррахман Бадави // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 297-311. – ISSN 2410-2601
659750
   Квинтэссенция философии и время. – Харьков, 1992. – 255с.
659751
   Квинтэссенция. Философский альманах. – Москва : Политиздат, 1990
659752
   Квинтэссенция. Философский альманах 1991. – Москва : Политиздат, 1992. – 400 с.
659753
  Державин В. Квинченто / В. Державин. – Л., 1936. – 98с.
659754
  Державин В. Квинченто (Прометей) / В. Державин. – Л.-Москва, 1936. – 72с.
659755
  Успенський Г. Квитанція / Г. Успенський. – Київ, 1936. – 19с.
659756
  Давидков І. Квиток до Бретані : роман / Іван Давидков ; [пер. з болг. Федора Неборячка]. – Львів : Каменяр, 1983. – 160 с. : іл.
659757
  Тараненко Л.В. Квиток до Калинівки. / Л.В. Тараненко. – Дніпропетровськ, 1990. – 190с.
659758
  Береза М. Квиток на виставку : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 90-96. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
659759
  Іщенко М.Г. Квиток на кур"єрський : оповідання, усмішки / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 297 с.
659760
   Квиток у всесвітню мережу : Курс лекцій по вдосконаленню кваліфікації журналістів, розроблений з урахуванням методики ЦПВЖ. – Київ, 2000. – 84с.
659761
  Галата С. Квиток у краще майбутнє // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 березня (№ 8). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  Завдяки спрощеному порядку вступу 2020 року до закладів освіти студентами стали більше двох тисяч абітурієнтів із тимчасово окупованих територіях.
659762
  Чорнушенка В.П. [Цимбал] Квиточка [Квіточка] : твоpы Васыля Чоpнушенка. – У Лубнях (Лубни) : [Тип. К.С. Зюзина], 1893. – 44 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
659763
  Количева О.Ю. Квілінг як новий напрям арт-терапії в соціальній роботі / О.Ю. Количева, В.А. Личковах // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 117-122
659764
  Борисов М.А. Квінт : кіно-роман / Микола Борисов ; авториз. пер. Т. Польської. – Харків : Юридвидав України, 1931. – 224 с.
659765
  Евенко І.П. Квінт Серторій і острови блаженних: до проблеми оцінки відомого пасажу в біографії полководця за Плутархом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі інтерпретації відомого пассажу про Острови Блаженних у біографії Квінта Серторія у Плутарха. Наголос ставиться на можливих мотивах полководця здійснити подорож на Острова Блаженних, причинам відмови зробити це та, виходячи з цього, ...
659766
  Гончарук З.В. Квінта : вибране / З.В. Гончарук. – Київ : Дніпро, 1977. – 134 с.
659767
  Ткаченко А.О. Квінтесенція - художність // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 508-516. – (Б-ка Ін-ту філології)
659768
  Горська С. Квінтесенція // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 28 березня - 4 квітня (№ 16)


  29 березня міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник і президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень відкрили ХХI Міжнародну виставку "Освіта та кар"єра - 2012" в Національному центрі ділового та ...
659769
  Мороз О.В. Квінтесенція духовних храмів Волині кінця ХІХ - початку ХХ століття у проповідях архієпископа Волинського і Житомирського Димитрія // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Вергелес К.М., Конта Р.М., Оболевич Т. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (14). – С. 21-25. – ISSN 2521-6570
659770
  Шевчук О.А. Квінтесенція інтелектуального капіталу в умовах розвитку економіки знань // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 18-21


  Розглянуто актуальні проблеми формування інтелектуального капіталу як основного фактора, необхідного для формування інтелектуальної еліти суспільства.
659771
  Абдуллзаде Ф.Ш. Квінтесенція лінгвістичної експертизи як невідємної складової законодавчого процесу України // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 275-281. – ISSN 2524-017X
659772
  Рєпіна І.М. Квінтесенція управління вартістю підприємств в умовах розвиненої конкуренції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 77-86


  У статті досліджено категоріальний ланцюг "вартість-цінність-конкурентоспроможність", розглянуто локальні процеси формування конкурентоспроможності з позиції теорії активації ресурсів та концепції управління вартістю (VBM), запропоновано інструментарій ...
659773
  Суковата В.А. Квір-ідентичність у популярній культурі Заходу й України: порівняльний аналіз // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 63-73
659774
  Рябченко М. Квір-ідентичність у сучасній українській прозі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 14-18. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються способи зображення квір-персонажів, які останнім часом все частіше почали з"являтися в сучасній українській прозі.Зроблено висновок, що основну увагу при зображенні таких персонажів автори зосереджують не на показі еротичних ...
659775
  Суковата В.А. Квір-теорія: соціокультурні підгрунтя виникнення й термінологічні дискурси // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 83-92
659776
  Пода О. Квір і мас-медіа // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 80-83


  Квір-теорія абсолютно нова галузь дослідження Вона виросла з гей/лесбійських студи У статті проблеми квіру аналізуються в контексті розвитку українських квір-часопшм Квир-теория абсолютно новая отрасль исследований .Она выросла из гей/лесбийских ...
659777
  Забашта Л.В. Квіт папороті : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1960. – 180 с.
659778
  Звірик А.П. Квіт папороті : повість / А.П. Звірик. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 246 с.
659779
  Федорів Р.М. Квіт папороті / Р.М. Федорів. – Львів : Каменяр, 1969. – 327 с.
659780
   Квіт Сергій Миронович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 150. – ISBN 978-966-2726-03-9
659781
   Квіт Сергій Миронович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 191. – ISBN 978-966-439-754-1
659782
  Сєверов П. Квітень / П. Сєверов. – Київ, 1938. – 116с.
659783
  Лагода В.К. Квітень : поезії / В.К. Лагода. – Київ, 1953. – 105 с.
659784
  Шутов І.М. Квітень / І.М. Шутов. – Київ, 1954. – 192с.
659785
  Чигирин В.Є. Квітень : роман та оповідання / Віталій Чигирин. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 229 с.
659786
  Заверталюк Н.І. Квітень у ДНУ імені Олеся Гончара / Н.І. Заверталюк, Н.П. Олійник // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 19-23. – ISBN 978-966-551-315-5
659787
  Бічуя Н.Л. Квітень у човні : повісті / Н.Л. Бічуя. – Київ : Дніпро, 1981. – 175 с. – (романи й повісті ; № 4)
659788
  Прокопенко Світлана Квіти - мої діти : конспект уроку-практикуму у 7 класі, присвяченому творчості Катерини Білокур // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-21
659789
  Приходько С.М. Квіти - у вас в кімнаті / С.М. Приходько. – К., 1971. – 124с.
659790
  Клаус Г. Квіти // Всесвіт : журнал іноземної літератури ; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 85-86. – ISSN 0320 - 8370
659791
   Квіти Абхазії. – Дніпропетровськ, 1979. – 254с.
659792
  Дрофань Л. Квіти Анатолієві Дрофаню - батьку і письменникові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 16 травня (№ 20). – С. 12


  Про життєвий шлях і творчість українського письменника Анатолія Дрофаня розповідає його донька Любов Дрофань
659793
  Смирнов А.Є. Квіти в житті людини / А.Є. Смирнов. – К., 1977. – 48с.
659794
  Золотницький М.Ф. Квіти в легендах і переказах / М.Ф. Золотницький. – Київ : Довіра, 1992. – 207с. – ISBN 5-7707-2493-5
659795
   Квіти в темній кімнаті : Сучасна українська новела. Найяскравіші зразки української новелістики за останні п"ятнадцять років. – Київ : Генеза, 1997. – 432с. – ISBN 966-504-195-9
659796
   Квіти Верховини. – Ужгород, 1985. – 360с.
659797
  Таран А.В. Квіти вогню : поезії / А.В. Таран. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 95 с.
659798
   Квіти гір.. – К., 1976. – 159с.
659799
  Заверуха Б.В. Квіти дванадцяти місяців / Б.В. Заверуха. – Київ : Урожай, 1974. – 143с.
659800
  Заверуха Б.В. Квіти дванадцяти місяців / Б.В. Заверуха. – Видання 2-ге, перероб. та доп. – Київ : Урожай, 1986. – 143с.
659801
  Шевченко А. Квіти для Анатолія Дімарова // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 28-29. – ISSN 0130-5263
659802
  Волжан Л.Г. Квіти для батька / Л.Г. Волжан. – Харків, 1976. – 102с.
659803
  Кіз Д. Квіти для Елджернона : роман / Деніел Кіз ; [пер. з англ. В. Шовкуна]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 301, [2] с. : іл. – Пер. за вид.: Keyes D. Flowers for Algernon / Daniel Keyes. - New York: A Harwest Book, 2004. – (Світовий бестселер). – ISBN 978-966-14-8332-2
659804
  Кіз Д. Квіти для Елджернона : роман / Деніел Кіз ; [пер. з англ. В. Шовкуна]. – 3-тє вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 302, [2] с. – Пер. за вид.: Keyes D. Flowers for Algernon / Daniel Keyes. - New York, 2004. – (Світовий бестселер). – ISBN 978-966-14-8332-2
659805
  Дмитренко М. Квіти добра : лірика / Микола Дмитренко. – Київ : Сталь, 2005. – 144с.,[18л]. – ISBN 966-7589-53-6
659806
  Рильський М.Т. Квіти друзям / М.Т. Рильський. – Київ, 1954. – 120с.
659807
  Мороз О.О. Квіти з тернами : [поезія] / Олександр Мороз. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 341, [11] с. – (Народна бібліотека). – ISBN 978-966-611-790-1
659808
  Хоменко Н.К. Квіти залишаються / Н.К. Хоменко. – Київ, 1987. – 246 с.
659809
  Гусєв А. Квіти запізнілого кохання: "Пігмаліон", Бернард Шоу і міс Кембл // Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.52-53
659810
  Мельничук С.К. Квіти і звіти : Гуморески / Мельничук С.К. ; [ Іл.: В.Ю. Легкобит ]. – Київ : Молодь, 1976. – 87 с. : іл. – Бібліогр.: Біогр. довідка: с. 2. – (Перша книга прозаїка : Серія засн. у 1965 р.)
659811
  Кравченко Є. Квіти і колючки : оповідання та гуморески / Є. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 188 с.
659812
  Іващенко Микола Квіти і сніг Тянь-Шаню, або БезпоСередня Азія - 3 // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 84-91 : фото
659813
  Мориквас Н. Квіти й будяччя Степана Чарнецького // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 2 (856). – С. 168-173. – ISSN 0868-4790
659814
  Павленко Ю. Квіти Корану сучасного французького роману (або художнє перепрочитання мусульманства) // Літературна компаративістика / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Грицик Л.В., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 4, Ч. 2 : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – С. 350-361. – ISBN 978-966-193-068-0. – ISSN 2225-3564
659815
  Трунко Т. Квіти ліхтарів : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 14-16. – ISSN 0868-4790
659816
  Слабошпицький М. Квіти Михайлові Коцюбинському // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 25 вересня (№ 36). – С. 1, 4-5


  З нагоди 150-річчя Михайла Коцюбинського подано уривок із другої книги роману М. Слабошпицького "Що записано в книгу життя (Михайло Коцюбинський та інші)" яий має назву "Євген Чикаленко".
659817
  Ковальова О. Квіти моїх краєвидів : поезія : вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 2-10. – ISSN 0130-1608
659818
  Бурхан В.М. Квіти мужності / В.М. Бурхан. – Дніпропетровськ, 1988. – 37с.
659819
  Тарновський М.Ю. Квіти на морозі : повість / М.Ю. Тарновський. – Львів : Каменяр, 1966. – 259 с.
659820
  Радошівський Г.Я. Квіти на постаментах / Г.Я. Радошівський. – Львів : Каменяр, 1969. – 42 с.
659821
  Суарес Хорхе. Квіти на снігу: (Написано після відвідання могили Невідомого солдата в Києві) // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.113
659822
  Мусієнко П.Н. Квіти на сонці / П.Н. Мусієнко. – К., 1967. – 22с.
659823
  Таран Людмила Квіти на... канікулах // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 43. – ISSN 0868-9644
659824
  Пругло Т.А. Квіти не в"януть / Т.А. Пругло. – Полтава, 1962. – 40 с.
659825
  Панченко В.Ф. Квіти під хмарами / В.Ф. Панченко. – Ужгород, 1971. – 79 с.
659826
  Крушинська Олена Квіти підземелля : Троянда вітрів / Крушинська Олена, Удовиченко Володимир // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 96-101 : Іл.
659827
  Малицький Ф.М. Квіти пізньої осені : поезії / Ф.М. Малицький. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 77 с.
659828
   Квіти святого Франциска / пер. з італ. мови і вступ о. Йосафата Ананевича Чину Братів Менших. – Вид. 2-ге, випр. – Львів : Свічадо, 2009. – 243, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-395-270-3
659829
  Алавердова Г. Квіти Сігалова // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2019. – № 5 (113) : Майстри та колекції. – С. 90-97. – ISSN 2222-436X


  У лютому 2019 року виповнилося 125 років від дня народження видатного київського лікаря-педіатра Давида Лазаровича Сігалова (1894-1985). Його пристрасть до мистецтва та бездоганний художній смак дозволили створити унікальне приватне зібрання живописних ...
659830
  Ульяненко О. Квіти Содому : Роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 192. – С. 19-50
659831
  Клименко Л.М. Квіти у квітні / Л.М. Клименко. – Київ, 1981. – 95с.
659832
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-
№ 1. – 1995
659833
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-
№ 2. – 1995
659834
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 1 (119). – 2011
659835
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 2 (120). – 2011
659836
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 3 (121). – 2011
659837
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 4 (122). – 2011
659838
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 5 (123). – 2011
659839
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 6 (124). – 2011
659840
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 1 (125). – 2012
659841
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 2 (126). – 2012
659842
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 3 (127). – 2012
659843
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 4 (128). – 2012
659844
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 5 (129). – 2012
659845
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 6 (130). – 2012
659846
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 1 (131). – 2013
659847
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 2 (132). – 2013
659848
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 3/4 (133/134). – 2013
659849
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 5 (135). – 2013
659850
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 6 (136). – 2013
659851
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 3 (139). – 2014
659852
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 4 (140), липень - серпень. – 2014
659853
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 1 (143), лютий. – 2015
659854
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 2 (144), березень - квітень. – 2015
659855
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 3 (145), травень - червень. – 2015
659856
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 4 (146), липень - серпень. – 2015
659857
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 5 (147), вересень - жовтень. – 2015
659858
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 6 (148), листопад - грудень. – 2015
659859
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 1 (149). – 2016
659860
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 2 (150). – 2016. – 30 с.
659861
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 3 (151). – 2016. – 30 с.
659862
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 4 (152). – 2016. – 30 с.
659863
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 5 (153). – 2016. – 30 с.
659864
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 6 (154). – 2016. – 30 с.
659865
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред.: М. Халимоненко. – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 1 (155). – 2017. – 30 с.
659866
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред. М. Халимоненко. – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 2 (156). – 2017. – 30 с.
659867
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред. М. Халимоненко. – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 3 (157). – 2017. – 30 с.
659868
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред. М. Халимоненко. – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 4 (158). – 2017. – 30 с.
659869
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред. М. Халимоненко. – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 5 (159). – 2017
659870
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред. М. Халимоненко. – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 6 (160). – 2017. – 30 с.
659871
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред.: М. Халимоненко. – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 1 (161), лютий. – 2018. – 30 с.
659872
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред. М. Халимоненко. – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 2 (162), березень - квітень. – 2018. – 30 с.
659873
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред. М. Халимоненко. – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 3 (163), травень - червень. – 2018. – 30 с.
659874
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред. М. Халимоненко. – Київ : КП "Редакція журналу"Дім, сад, город", 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 4 (164), липень - серпень. – 2018. – 30 с.
659875
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред. М. Халимоненко. – Київ : КП "Редакція журналу"Дім, сад, город", 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 5 (165), вересень - жовтень. – 2018. – 30 с.
659876
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред. М. Халимоненко. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 6 (166), листопад - грудень. – 2018. – 47, [1] с., включ. обкл.
659877
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред.: М. Халимоненко. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 1 (167), січень - лютий 2019. – 2019. – 30, [1] с.
659878
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред.: М. Халимоненко. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 2 (168), березень - квітень 2019. – 2019. – 31 c.
659879
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред.: М. Халимоненко. – Київ : Редакція журналу "Дім, сад, город", 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 3 (169), травень - червень 2019. – 2019. – 30 с.
659880
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред.: М. Халимоненко. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 4 (170), липень - серпень 2019. – 2019. – 41, [1] c., [4] арк. кольр. фот.
659881
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред.: М. Халимоненко. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 5 (171), вересень - жовтень 2019. – 2019. – 30 с.
659882
   Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред.: М. Халимоненко. – Київ : КП "Дім, сад, город", 1994-. – ISSN 1814-5043
№ 6 (172), листопад - грудень 2019 : Хвойні дерева та кущі. – 2019. – 61, [1] с.
659883
  Лілік О. Квіти цикорію : роман / Ольга Лілік. – Київ : Академія, 2018. – 255, [1] с. – Сер. засн. в 2016 р. – (Ім"я:). – ISBN 978-966-580-542-7
659884
  Юхимчук Д.П. Квіти. / Д.П. Юхимчук. – К., 1960. – 320с.
659885
  Горницька І.П. Квіти: краса і окремі сторінки з історії людства // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (133). – С. 37-40. – ISSN 2518-7104
659886
  Горницька І.П. Квіти: краса і окремі сторінки з історії людства // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 48-50. – ISSN 2518-7104
659887
  Квітка-Основ"яненко Квітка-Основ"яненко : Збірник на 150-річчя народження 1778-1928 / Квітка-Основ"яненко; Інститут Тараса Шевченка. – [Харків] : Вид. "Український робітник", 1929. – 239 с.
659888
  Пашкевич Ірина Квітка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 4
659889
  Стриженюк С.С. Квітка долі твоєї : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1987. – 106 с.
659890
  Ніколайчук Л.В. Квітка з грибного яру / Л.В. Ніколайчук. – Харків : Прапор, 1975. – 160с.
659891
  Кузьменко В.Ф. Квітка любові / В.Ф. Кузьменко. – К, 1977. – 72с.
659892
  Українка Л. Квітка на долоні вічності = Бакъийлик авучындаки чечек : вибр. твори / Леся Українка ; [пер. А. Валієва, Ю.У. Кандимова ; упоряд. В.М. Басиров ; передм. С.О. Кочерги]. – Сімферополь : Доля, 2001. – 223, [1] с. – ISBN 966-7637-82-4
659893
  Грабовський В.Б. Квітка на камені : поезії / В.Б. Грабовський. – Київ, 1988. – 171 с.
659894
  Хоменко В. Квітка надії, або життя в українській матриці // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 21 травня (№ 10)


  Роман Павлв Матюші "Кокліко".
659895
  Трачук О. Квітка папороті Федора Примаченка // Від Трипільської культури до сучастності : (Відпочивайте в селах Київшини) Путівник-довідник. Присвячується 110-й річниці відкриття Трипільської культури на Київщині / Управл. культури, Упр. з питань фізкульт. і спорту Київ.обл. держ. адмін.; Гол. ред.:В.П.Коцур; Ред.кол.: Б.Л.Дем"яненко. – Київ, 2004. – С. 113-114. – ISBN 966-7958-27-2
659896
  Єрошенко В.Я. Квітка справедливості / В.Я. Єрошенко. – Київ, 1969. – 263с.
659897
  Кикоть В.М. Квітка у вогні : поезії, проза, переклади / Валерій Кикоть. – Черкаси : Брама-Україна, 2007. – 504с. – ISBN 978-966-8756-92-4
659898
  Іванченко В. Квітка у червоному пеклі : життєвий шлях Людмили Фої / Володимир Іванченко // Літопис Української Повстанської Армії / [ відпов. ред. Петро Й. Потічний ]. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2009. – С. 1-127 : іл. – (Події і люди ; книга 8). – ISBN 978-966-2105-19-3(Ukr.) ; 978-1-897431-19-1(Can.)
659899
  Стельмашевська О. Квітка Цісик на театральній сцені. Вперше! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 березня (№ 57/58). – С. 16-17


  Про феномен співачки очима театралів, музикантів, журналістів та гостей із США.
659900
  Цісик К. Квітка Цісик. Пісні України. Невідоме інтерв"ю відомої співачки // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 9 серпня (№ 28)
659901
  Шейко-Медведєва Квітка щастя / Шейко-Медведєва. – К, 1986. – 287с.
659902
  Бондарчук П.Ф. Квітка, повна роси / П.Ф. Бондарчук. – Київ, 1985. – 287с.
659903
  Кравчук Р. Квітка, що торкнулася серця та душі українців у всьому світі // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 4/5 (52). – С. 60-61
659904
  Нін Тьє Квітки бавовнику : Повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – [спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – С. 178-228. – ISSN 0320 - 8370
659905
   Квітко моя чарівна : легенди / [упорядкув. А. Зеленська ; іл. Я. Кернер-Вернер]. – Київ : АВІАЗ, 2013. – 63, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-8936-81-4
659906
  Глібов Л.І. Квіткове весілля / Л.І. Глібов. – Київ : Веселка, 1992. – 16с. – ISBN 5-301-01344-0
659907
  Левченко Г. Квітковий стиль та уламки орфічного міфу в ліриці Лесі Українки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 21-31. – ISSN 0236-1477


  У статті розкрито семантику художнього концепту "квіти" в ліриці Лесі Українки. Контекстуальні значення квіткових образів тлумачаться у річищі сецесійної естетики. Квітковий стиль у творчості поетеси прозглянуто як окремі елементи Орфічного міфу
659908
  Басиров Ш.Р. Квіткові метафори та метонімії (на матеріалі германських, романських і слов"янських мов) / Ш.Р. Басиров, І.В. Яненко // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 51-59. – ISSN 2311-0821
659909
  Полинок В.С. Квітнева брость / В.С. Полинок. – К, 1971. – 32с.
659910
  Гетьман В.П. Квітнева заметіль. / В.П. Гетьман. – К., 1972. – 367с.
659911
  Кузьменко Ю. Квітнева літстудія була плідною // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 163-164


  У квітні 2019 р. отримали премії Міжнародного німецько-українського конкурсу імені Олеся Гончара Д. Зозуля та Л. Покотиполе.
659912
  Денисенко Анатолій Квітнева подорож до Пруссії // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 186-189. – ISSN 0869-3595
659913
  Курашкевич К.В. Квітнева рань / К.В. Курашкевич. – К., 1967. – 71с.
659914
  Ковальков О. Квітнева революція 1978 р. в Афганістані у висвітленні органу ЦК КПРС газети "Правда" // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 164-172. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
659915
   Квітнева Тиса. – Сімферополь, 1990. – 142с.
659916
  Осипенко О. Квітневе ушанування // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 12


  Про концерт, присвячений Шевченку. Відразу після смерті поета.
659917
   Квітневий вітер. – К, 1988. – 269с.
659918
  Ленін В.І. Квітневі тези / В.І. Ленін. – Київ, 1939. – 40с.
659919
  Ленін В.І. Квітневі тези / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 36с.
659920
  Ленін В.І. Квітневі тези / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 151с.
659921
  Ленін В.І. Квітневі тези / В.І. Ленін. – Київ, 1969. – 11с.
659922
  Ленін В.І. Квітневі тези / В.І. Ленін. – Київ, 1977. – 16с.
659923
  Міщенко В.І. Квітневі телеграми / В.І. Міщенко. – Київ, 1979. – 96 с.
659924
  Лавров П.А. Квітнево-травневі страйки 1912 р. на Україні. / П.А. Лавров. – с.22-32
659925
  Стрельбицкий М.П. Квітни, земле моя!. – Одеса, 1985. – 207 с. – Мініатюрне видання
659926
  Тичина П.Г. Квітни, мово наша рідна : [праці та поетич. твори про укр. мову] / Павло Тичина ; [упоряд. та комент. Г. Колесникова]. – Київ : Наукова думка, 1971. – 207 с.
659927
   Квітникарство у ландшафтному дизайні : наук.-допом. рек. бібліогр. покажчик літ. (1987-2015 рр.) : 269 назв на рос. та укр. мовах / Одес. держ. аграр. ун-т, Фундаментальна б-ка, Довідк.-бібліогр. відділ ; [уклад.: Заболотна Л.І., Мішина Н.І., Шуляк Т.Г. та ін.]. – Одеса : Магнолія 2006
Ч. 3 : Окремі види квітів. – 2016. – 37, [1] с. – Покажчики: с. 20-36
659928
  Прахов М.М. Квітництво в школі. / М.М. Прахов. – Київ, 1971. – 174с.
659929
  Довженко О. Квітослава : Повість, оповідання / Отар Довженко. – Київ : Факт, 2006. – 216с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-100-5
659930
  Щербина М. Квіточка. – Київ, 1907. – 79 с.
659931
  Гущак І.В. Квітування : поезії / І.В. Гущак. – Львів : Каменяр, 1978. – 111 с.
659932
  Кучер В.С. Квітує жито : оповідання / В.С. Кучер. – Київ : Молодий більшовик, 1938. – 228 с.
659933
  Доломан Є.М. Квітує літо : лірика, гумор, поеми / Є.М. Доломан. – Київ : Дніпро, 1970. – 268 с.
659934
   Квітуче Полісся : літературно-художній альманах. – Київ : Літвидав, 1938. – 172 с.
659935
  Кононенко Д.А. Квітучих соняхів оркестр / Д.А. Кононенко. – Сімферополь, 1982. – 94с.
659936
  Вирган І.О. Квітучі береги : вірші та поеми / І.О. Вирган. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 172 с.
659937
   Квітучі береги : Сторінки зв"язку бувших громадян Стрийщини. – Ню-Йорк - Торонто : Комітет Стрийщини, 1973
659938
  Горбань М. Квітчин "Гаркуша" // Квітка-Основ"яненко : Збірник на 150-річчя народження 1778-1928 / Квітка-Основ"яненко. – [Харків] : Вид. "Український робітник", 1929. – С. 205-2112
659939
  Борзенко О.І. Квітчин нарис "Головатий" і Шевченкове послання "До Основ"яненка": два погляди на українську історію // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 229-233. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
659940
  Горак Р. Квітчині журавлі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 жовтня (№ 193/194). – С. 30


  "Ми лише слухали, але не говорили відкрито", - Роман Горак про особливість Квітки та родинне коло Цісаків."
659941
  Дмитренко Лариса КВК "Материки планети" : позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 32-33
659942
  Корж Р.С. КВН <<Союз Земли и Воды>> (VII класса) : Методика и опыт. Авторская программа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 75-76
659943
   КВН раскрывает секреты. – М, 1967. – 334с.
659944
  Венделанд А. Квопросу о композиционно-смысловой структуре учебного текста и ее влияние на понимание. : Автореф... канд. психол.наук: 21960 / Венделанд А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 13л.
659945
  Ляшкевич З.М. Квопросу о петрогенезисе щелочных пород Панкардии // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 157-162 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 0203-3100
659946
  Жданова О.В. Квопросу об освобождении от наказания в связи с психическим расстройством // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 3. – С.237-240. – ISSN 1684-2626
659947
  Мірошниченко П.В. Квоти в українському радіоефірі в контексті мовної політики держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 99-103. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (29)). – ISSN 2219-8741
659948
  Каляев И. Квоты на престиж? Стахановские методы работы неприемлемы для диссоветов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 15 февраля (№ 7). – С. 14


  “Штамповка” диссертаций в МПГУ в очередной раз продемонстрировала, что в стране возник спрос на “липовые” ученые степени. В первую очередь - со стороны чиновников и политиков различных рангов, которым они нужны для карьерного роста. А раз есть спрос, ...
659949
  Нездоля А.И. КГБ - рассекреченные воспоминания / Александр Нездоля ; Ком. гос. безопасности. – Донецк : Каштан, 2008. – 559, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 556. – (Совершенно секретно). – ISBN 978-966-427-087-5
659950
  Бобков Ф.Д. КГБ и власть / Ф.Д. Бобков. – М, 1995. – 382 с.
659951
   КГБ открывает тайны. – М, 1992. – 170с.
659952
  Щур Ю. КГБ у боротьбі за українську діаспору (1989-1990) // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 31 січня - 13 лютого (№ 5/6). – С. 9
659953
  Росоховатский И.М. КД - кибернетический двойник / Росоховатский И.М., Стогний А.А. – Киев : Наукова думка, 1975. – 239 с.
659954
  Петренко Є. КДБ - колиска арабського тероризму? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 17 травня (№ 20). – С. 5


  "Більшість держав світу, у тому числі Україна, вважають ісламський фундаменталізм і його дитя - тероризм - однією з найголовніших небезпек для світу. Однак відсутня одностайність щодо причин, які викликали цю глобальну епідемію. Джерела сучасного ...
659955
  Хоіу Керолайн КДБ почав "розробляти" "молодого і марнославного" Дональда Трампа 40 років тому // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 лютого (№ 3)
659956
  Дзюба М. КДБ про Параджанова : Документи із розсекреченого архіву КДБ УРСР // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 1 (93). – С. 23-27. – ISSN 1562-3238
659957
  Дзюба М. КДБ про Параджанова. Документи із розсекреченого архіву КДБ УРСР / закінчення. Початок у № 1, 2011 // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 35-38. – ISSN 1562-3238


  У загальному відділі ЦК КП України документ датовано 24 грудня 1973 р.
659958
  Бажан О. КДБ УРСР та неформальні об"єднання в період "горбачовської перебудови" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 68-77. – ISSN 1996-5931
659959
  Петрухин А.А. Кебрачо - значит стойкий / А.А. Петрухин, Е.М. Чурилов. – Москва, 1981. – 286 с.
659960
  Маркин П.Г. Кебрачо : повести / П.Г. Маркин. – Чебоксары, 1980. – 303с.
659961
  Родик К. Кевіано, світанок постмодернізму // Україна молода. – Київ, 2020. – 7 липня (№ 59). – С. 13


  Творчість Бориса Віана та Ремона Кено.
659962
  Кот Й. Кегельбан. / Й. Кот. – М., 1988. – 152с.
659963
   Кегэн. – М, 1958. – 192с.
659964
  Чернявський М.Ф. Кедр Ливана : Спогади про Б. Грінченка / Микола Чернявський. – Ювілейне видання. – Херсон : Українська книгарня, 1918. – 36 с.
659965
  Астаф"єв О.Г. Кедр Ростислав (- справж. - Манастирсь кий Іван Володимирович) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 575-576. – ISBN 978-966-02-6472-4
659966
  Иванова Р.Н. Кедр сибирский (Pinus Sibirica (Rupr) Mayr) в южном Прибайкалье. (Биология и хоз. использование) : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Иванова Р.Н.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
659967
  Тютюнников А.О. Кедр Шаман / А.О. Тютюнников. – Чита, 1960. – 118с.
659968
  Румянцев А.Г. Кедровая ветвь / А.Г. Румянцев. – М., 1989. – 139с.
659969
  Кононов В.М. Кедровая высь / В.М. Кононов. – М., 1984. – 161с.
659970
   Кедровський Олег Іванович (1939-2005) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 191. – ISBN 978-966-439-754-1
659971
  Кузнецов В.И. Кедровые колокола: стихи / В.И. Кузнецов. – Москва, 1978. – 190с.
659972
  Петров М.Ф. Кедровые леса / М.Ф. Петров. – Свердловск, 1949. – 88с.
659973
  Зубов С.А. Кедровые леса Среднего Урала и пути рационального использования их. : Автореф... канд. с.-х.наук: 562 / Зубов С.А.; Уральский лесотехн. ин-тут. – Свердловск, 1969. – 30л.
659974
  Борисов В.И. Кедровые шишки / В.И. Борисов. – Свердловск, 1973. – 126с.
659975
  Бирюков В Кедровый бор / В Бирюков. – Свердловск, 1970. – 141с.
659976
   Кедровый бор. – М, 1984. – 496с.
659977
  Измайлов В. Кедровый букет / В. Измайлов. – М., 1988. – 287с.
659978
  Асеева Л.П. Кедровый верховод / Л.П. Асеева. – Москва : Современник, 1982. – 351с. – (Новинки "Современника")
659979
  Бобров Г.И. Кедровый посох / Г.И. Бобров. – Иркутск, 1973. – 31с.
659980
  Моложников В.Н. Кедровый стланик горных ландшафтов Северного Прибайкалья. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Моложников В.Н.; АН СССР. Урал. науч. центр. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1974. – 26л.
659981
  Тихомиров Б.А. Кедровый стланик, его биология и использование / Б.А. Тихомиров. – М. : Изд-во МОИП, 1949. – 106с.
659982
  Казанский К.А. Кедровый шелкопряд / К.А. Казанский. – Л, 1928. – 62с.
659983
  Кондырев Л.Н. Кедры в снегу : стихотворения и поэма / Л.Н. Кондырев. – Москва : Советская Россия, 1981. – 144с.
659984
  Абдуллин И.А. Кедры живут тысячу лет : повесть, рассказы / Ибрагим Абдуллин ; авториз. пер. с башк. Е. Корнеевой. – Москва : Современник, 1976. – 254 с. – (Новинки "Современника")
659985
  Кузнецов В.Н. Кедры на скалах. стихи / В.Н. Кузнецов. – Магадан, 1961. – 111с.
659986
  Саранчин К.Ф. Кедры не ломаются в бурю / К.Ф. Саранчин. – М., 1968. – 175с.
659987
   Кедры расскажут. – М, 1970. – 32с.
659988
  Сергиенко К.К. Кеес Адмирал Тюльпанов / К.К. Сергиенко. – 2-е изд. – М., 1980. – 255с.
659989
  Матвєєва Л.В. Кезма Тауфік Гаврилович // Українська біографістика : зб. наук. пр. / Ін-т біографічних досліджень НБ ім. В.І. Вернадського НАН України. – Київ, 1996. – Вип. 1. – С. 75-77
659990
   Кезма Тауфік Гаврилович (1882-1958) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 191-192. – ISBN 978-966-439-754-1
659991
   Кейлоны : (материалі 1 совещания. Москва 1980 г.). – Москва : Наука, 1981. – 141 с.
659992
  Володин В.С. Кейнс - идеолог монополистического капитала / В.С. Володин. – Москва, 1953. – 120с.
659993
  Барнетт В.Л. Кейнс и Россия: в долгосрочной перспективе экономическая теория всегда находится в состоянии перехода // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 11-20. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
659994
  Белянова А.М. Кейнсианская доктрина и российский выбор // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 82-103. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
659995
  Антипина О.Н. Кейнсианская теория и будущее экономики США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 6 (510). – С. 103-115. – ISSN 0321-2068
659996
  Дейкин А.И. Кейнсианское лицо либеральной экономики США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 11 (503). – С. 62-90. – ISSN 0321-2068


  США часто принято относить к числу стран с так называемой "неолиберальной экономикой". Это представляется труднообъяснимым. Хотя успехи в экономике и хозяйственной политике вплоть до 2007 г. базировались на прочном следовании грамотно прочитанным ...
659997
  Вайнберг М.Ц. Кейнсіанство-основний напрям сучасної буржуазної політичної економії / М.Ц. Вайнберг. – Київ, 1956. – 44с.
659998
   Кейнсіанство як напрямок економічної думки ХХ століття : Методична розробка зі спецкурсу: "Кейнсіанство як напрямок економічної думки ХХ століття". – Київ : Київський університет, 1999. – 37с.
659999
  Ткач К.І. Кейнсіанська концепція промислового розвитку та її значення для України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 17-20.
660000
  Шпаргало Г.Є. Кейнсіанська модель регулювання грошово-кредитних систем / Г.Є. Шпаргало, І.Я. Шеремета, С.М. Мацера // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.2. – С. 268-274. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,