Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>
658001
  Дроздовський Д. "Література - це гуманітарний форпост і щит" / спілкувався Володимир Коскін // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 16 вересня (№ 18). – С. 8-9, 20
658002
  Дроздовський Д. "Література - це правда, а в нашій пам"яті культури багато фальшувань" / спілкувався Володимир Коскін // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 14 січня (№ 1). – С. 12


  Розмова з Дмитром Дроздовським - критиком, літературознавцем, перекладачем, поетом, прозаїком, головним редактором журналу "Всесвіт", науковим співробітником Інституту літератури НАН України, викладачем Національного університету імені Тараса Шевченка. ...
658003
  Байдак І. "Література - це хобі, але я хотів би зробити її своєю професією" / розмову вів Костянтин Янченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 квітня (№ 58/59). – С. 23


  Львівський письменник Іван Байдак - про те, як йому вдалося написати бестселер.
658004
  Шевченко В.Ф. "Література й історія" - напрямок наукових досліджень // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 257-262. – (Філологічні науки ; № 2)
658005
  Касьянова О. "Література ніколи не мовчала про Голодомор" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 листопада (№ 46). – С. 3


  15 листопада в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася лекція-бесіда, присвячена 80-м роковинам Голодомору 1932-1933 років. У заході взяли участь письменник, який пережив голодомор, Анатолій Дімаров, ...
658006
  Максименко Л. "Література, як і будь-яка пристрасть, має тільки початок" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 7). – С. 12


  Творчий портрет Надії Степули
658007
  Усачова К.С. "Літературна апографія" в творчості Наталени Королеви // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 215-218
658008
  Бушак С. "Літературна еліта України" Володимира Слєпченка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 4 серпня (№ 31)
658009
  Наєнко М. "Літературна Україна" як джерело // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 30 березня (№ 13). – С. 12


  Д-р філол. наук, проф. М. Наєнко про "ЛУ" як читач, як член редколегії газети, як автор понад сотні статей і рецензій різного змісту. "...Серед них особливо хотілося б виділити матеріали, пов"язані з діяльністю відновленого в Київському університеті ...
658010
  Козак С.Б. "Літературний зошит": історія та зміст видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 184-189


  Досліджено історію та зміст "Літературного зошита" (Німеччина, 1947 p.). The article investigates the history and content of "Literaturnyi zoshyt"/ "Literary notebook" (Germany, 1947). Статья посвящена исследованию истории и содержания ...
658011
  Козак С.Б. "Літературний зошит":український раритет на німецькій землі // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 140-152. – ISSN 2222-4203
658012
   "Літературний Львів", виставка до 40-річчя возз"єднання західноукраїнських земель з Радянською Україною у складі СРСР. Львів, 1981 : Каталог виставки до 40-річчя возз"єднання західноукраїнських земель з Радянською Україною у складі Союзу РСР. – Львів, 1981. – 45с.
658013
  Найдан М. "Літературний" амбасадор України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22-23 грудня (№ 232/233). – С. 31


  Перекладач Михайло Найдан: "Позитивні зміни - це коли зникає радянська одноманітність..."
658014
  Александрова Г. "Літературні ряди": змінність і рухомість // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 1 (658). – С. 43-46. – ISSN 0130-5263


  У статті йдеться про важливість вивчення "другорядних" письменників, твори яких іноді впливають на масового читача дужче, ніж класика. Наголошується, що художні твори "другого ряду" є показником літературних смаків доби, новааторство "великих" ...
658015
  Давиденко І. "Літературні телепортації": Публій Овідій Назон як традиційний образ // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (649). – С. 17-30. – ISSN 0236-1477


  Логіка дослідження підпорядкована трьом векторам наукового пошуку: опису місця Публія Овідія Назона в європейському культурному ландшафті; висвітленню процесу трансформації антика з історичної особи в літературного героя; обґрунтуванню правомірності ...
658016
  Мурашевич Тетяна "Літературні Чернівці" / Мурашевич Тетяна, Заславець Григорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52
658017
  Мурашевич Тетяна "Літературні Чернівці" / Мурашевич Тетяна, Заславець Григорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52
658018
  Шаповал Ю.Г. "Літературно-Науковий Вісник" київського періоду (1907-1927) під редакторством Михайла Грушевського: тематичний напрямок "Із українського життя в Росії" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 30-36. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Розглядаються проблеми літературно-публіцистичного становища в Україні та розкривається роль "Літературно-Наукового Вісника" у формуванні суспільної думки.
658019
  Крайнікова Т.С. "Літературно-науковий вісник" на чужині: рецепція видавничого досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 22-23. – (Журналістика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються два випуски "Літературно-наукового вісника", що вийшли в Німеччині 1948 і 1949 рр. за редакцією В. Шульги. Аналізуючи їх концепцію, дизайн, ідейно-тематичний зміст уміщених матеріалів, автор простежує особливості рецепції видавничого ...
658020
  Леськова Майя Петрівна "Літературно-науковий вісник" як культурологічне джерело духовного відродження української нації (20-40-ві роки ХХ ст.) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Леськова Майя Петрівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 18 с.
658021
  Леськова М.П. "Літературно-науковий вісник" як культурологічне джерело духовного відродження української нації (20-40-і роки ХХ ст.) : Дис... канд. філол.наук: 10.01.08 / Леськова М. П.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 232л. – Бібліогр.:л.224-232
658022
  Бартко О. "Літературно-науковий вісник": до проблеми періодизації // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 32-36. – ISSN 0236-1477
658023
  Шаповал Ю.Г. "Літературно-науковий вістник" (1898-1932) : творення державницької ідеологіїї українства / Ю.Г. Шаповал; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ; НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2000. – 351 с. – ISBN 966-02-1443-Х
658024
  Квіт С. "Літературно-Науковий Вістник" (1922-1932) і "Вістник" (1933-1939) Дмитра Донцова // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 9/10 (239/240). – С. 34-40
658025
  Наєнко М.К. Література - вікнами до сонця : діалог Володимира Коскіна з Михайлом Наєнком. – Київ : Освіта України, 2016. – 51, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7241-77-4


  У пр. №1705175 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка. Підпис. 06.04.2016.
658026
  Наєнко М. Література - і стиль, і спогад: дискусії чи непорозуміння? // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 34-37. – ISBN 978-966-2133-74-5
658027
  Ткаченко С. Література - Переклад - Культура // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 20 липня (№ 28). – С. 12


  Розмова із сергієм Ткаченком про сучасне перекладознавство.
658028
  Шалагінов Борис Література - школа - читач: нові виклики // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 110-113
658029
  Шалагінов Борис Література - школа - читач: нові виклики // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 9. – С. 52-59. – Бібліогр. в кінці ст.


  Письменник із душевним трепетом пропонує публіці свій твір як сокровенний плід заповітних мрій і важких роздумів, плекаючи надію, що знайдеться споріднена душа, яка прихильно прочитає його працю. І тоді, можливо, між читачем і автором встановиться ...
658030
   Література. – К., 1928. – 262с.
658031
  Коряк В.Д. Література / В.Д. Коряк. – Х.-К., 1933. – 96с.
658032
   Література Англії. ХХ століття : Навчальний посібник / К.О. Шахова, А.Г. Баканов, Н.Д. Білик, Є.І. Вєтрова, Н.О. Жлуктенко, С.Д. Павличко, ін. та; За ред. К.О.Шахової. – Київ : Либідь, 1993. – 400с. – Авт. вказ. на зворот. тит. арк. – ISBN 5-325-0039-25
658033
   Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, моолді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ. – ISBN 978-966-551-335-3
Вип. 22 (1). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
658034
   Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ. – ISBN 978-966-551-335-3
Вип. 23 (1). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
658035
  Яровий О. Література в координатах етичного виміру: погляд із початку третього тисячоліття // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 133-140. – ISBN 978-966-171-392-4


  Автор статті пропонує звернути увагу на етичний складник літератури. Часто саме моральний зміст диктує оригінальну форму. Традиційні мистецькі авторитети виступали і "вчителями життя". Автор статьи предлагает обратить внимание на этическую ...
658036
  Федорак Н. Література в системі середньовічної культури // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 163-168. – ISSN 0130-528Х
658037
  Зуєнко М. Література Великої Британії в шкільній програмі із зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 1. – С. 12-15
658038
  Шлапак Д.Я. Література героїки й краси / Д.Я. Шлапак. – К., 1972. – 240с.
658039
  Гузь О.О. Література Давнього Риму : два уроки вивчення поеми Вергілія "Енеїда" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 25-40.
658040
  Гузь О.О. Література Давнього Риму (Два уроки з вивчення поеми Вергілія "Енеїда") // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – №10 : Світ Античності Ч.2. – С. 25-40
658041
  Гнідець У.С. Література для дітей та юнацтва. Компаративний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 574-579. – (Б-ка Ін-ту філології)
658042
  Вернигора Н.М. Література для дітей у XX столітті: жанрово-тематичний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 87-94


  Двадцяте століття позначене стрімким розвитком в Україні книговидавничої справи. Виданням для дітей відводиться роль ідеологічного формування особистості, що трагічно позначається на літературному процесі та долі самої України. Проте, незважаючи на ...
658043
  Гнідець У. Література для юнацтва: простота і складність наративного дискурсу (на прикладі роману "Маргаритко, моя квітко " Крістіне Нестлінгер) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 36-41. – ISSN 0236-1477
658044
   Література до 60-річчя Карпатської України : (Із фондів Наукової бібліотеки Ужгородського державного університету). – Ужгород, 2000. – 112с.
658045
  Кучинський Б. Література доби раннього відродження в Англії // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 39-45. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
658046
  Снєгірьова В. Література епохи Просвітництва // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 7/8 (432), липень - серпень. – С. 45-48
658047
  Мегела І.П. Література європейського середньовіччя : курс лекцій / Іван Мегела ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. зарубіж. літ. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 409, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 374-387. – ISBN 978-617-7349-25-8
658048
  Величко М.П. Література Єгипту початку XX ст.у контексті зародження сучасної арабської літератури // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 67-78
658049
  Сосса Р.І. Література з картографії : нові видання / Р.І. Сосса, О.М. Федунків // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 44-45
658050
  Сосса Р.І. Література з картографії / Р.І. Сосса, О.М. Федунків // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (80). – С. 51-52 : рис. – Бібліогр.: с. 51-52
658051
  Сосса Р.І. Література з картографії / Р.І. Сосса, О.М. Федунків // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 45-47 : фото. – ISSN 2311-9780
658052
  Сосса Р.І. Література з картографії / Р.І. Сосса, О.М. Федунків // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 61-62. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 2311-9780
658053
  Балега Ю.І. Література Закарпаття двадцятих-тридцятих років ХХ століття / Ю.І. Балега. – Київ, 1962. – 47с.
658054
   Література західноєвропейського середньовіччя : Навч. посібник. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 464с. – ISBN 966-7890-31-7
658055
  Гром"як Р.Т. Література Золотого вересня / Р.Т. Гром"як. – К., 1989. – 356с.
658056
  Шамота М.З. Література і життя народу / М.З. Шамота. – Київ, 1963. – 208с.
658057
  Брюховецька Л.І. Література і кіно / Л.І. Брюховецька. – К., 1988. – 181с.
658058
  Недзвідський А.В. Література і комунізм / А.В. Недзвідський. – Київ, 1966. – 46с.
658059
  Державин В.М. Література і літературознавство : Вибрані теоретичні та літературно-критичні праці / Володимир Державин; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника; Наукове т-во ім. Шевченка, Івано-Франківський осередок; Упоряд. та авт. передм. С. Хороб. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – 491с. – ISBN 966.4285/17
658060
  Алексєєва Н.В. Література і моральний досвід соціалізму / Н.В. Алексєєва. – Київ, 1982. – 200 с.
658061
  Рильський М.Т. Література і народна творчість / М.Т. Рильський. – Київ, 1956. – 215 с.
658062
  Даниленко В. Література і революційне оновлення суспільства // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 4


  Доповідь заступника голови КО НСПУ Володимира Даниленка на щорічних зборах київських письменників, а також рішення Ради КО НСПУ від 26 березня.
658063
  Дяченко О.С. Література і революція / О.С. Дяченко. – Київ, 1961. – 375 с.
658064
  Дяченко О.С. Література і революція / О.С. Дяченко. – К., 1979. – 296с.
658065
  Тепла Ю. Література і суспільне життя у концепції Миколи Гнатишака // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 233-240. – ISBN 978-966-02-4721-5
658066
  Горбик Р. Література і традиція = Патологоанатомічний етюд : стаття // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 217-224
658067
   Література і формування інтернаціональної свідомості.. – К., 1975. – 190с.
658068
  Гирич І. Література і формування національної свідомості чільних діячів українського руху Наддніпрянщини // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 189-196. – ISSN 2223-1196


  Українським інтелектуалам і громадським діячам у часи, коли лише починала формуватися модерна національна свідомість, було досить складно знайти однодумців біля себе. Таких спільно мислячих людей було зовсім небагато. Тому дуже велике значення мала ...
658069
  Дроздовський Д. Література й реформа освіти // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 9/10 (863/864). – С. 149-154. – ISSN 0868-4790
658070
  Сліпушко О. Література Києворуської держави (ХІ - ХІІІ століття): актуальні проблеми сучасних студій // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 14-28. – ISSN 0236-1477
658071
  Сліпушко О.М. Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
658072
  Александров О.В. Література Київської Русі : між міфопоетикою і християнським символізмом / Олександр Александров. – Одеса : Астропринт, 2010. – 470, [2] с. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 453-470 та в кінці ст. – ISBN 978-966-190-330-1
658073
  Легка Н.М. Література кінця XX століття в пошуках реальності (естетико-культурологічний аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Легка Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 174 л. – Бібліогр.: л. 157-174
658074
  Легка Н.М. Література кінця XX століття в пошуках реальності (естетико-культурологічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Легка Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
658075
  Романовський О.К. Література ленінського гарту / О.К. Романовський. – К., 1969. – 412с.
658076
  Романовський О.К. Література ленінського гарту / О.К. Романовський. – К., 1973. – 353с.
658077
  Романовський О.К. Література ленінського гарту / О.К. Романовський. – Вид. 2-е, доп. – К., 1979. – 400с.
658078
   Література народів СРСР: Хрестоматія.. – Київ, 1989. – 430 с.
658079
  Кирилюк Є. Література народної правди / Є. Кирилюк. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 349 с.
658080
  Різниченко Т.М. Література національної єдності / Т.М. Різниченко. – К, 1974. – 48с.
658081
  Лівенцов В.О. Література питань політехнічного навчання / В.О. Лівенцов. – К., 1957. – 84с.
658082
  Ковбасенко Ю. Література постмодернізму : По той бік різних боків // Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.2-12
658083
  Діденко Л. Література постмодерну на прикладі творчості Дж.Р.Р. Толкіена та Дж. Джойса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 113-118
658084
  Дяченко О.С. Література правди і боротьби / О.С. Дяченко. – К., 1974. – 192с.
658085
   Література правди і прогресу.. – К., 1974. – 367с.
658086
   Література правди і прогресу: До питання розвитку літ. процесу в європейських соц. країнах.. – К., 1979. – 317с.
658087
   Література про Г.Д. Казьмирчука та його праці // Григорій Дмитрович Казьмирчук : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 79-97. – ISBN 978-617-7107-20-9


  Література про відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія Дмитровича.
658088
  Марченко О.І. Література про І.С. Мазепу у фондах Державної історичної бібліотеки України // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.101-112
658089
   Література про І.С. Мазепу у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С. 168-183. – Бібліогр. 204 назв.
658090
   Література про К.С. Серажим // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 270-271
658091
   Література про Херсонську область за 1967-1968 роки.. – Одеса, 1971. – 160с.
658092
  Кирилюк З.В. Література Середньовіччя : посібник для вчителя / З.В. Кирилюк. – Харків : Ранок, 2008. – 176 с. – (Скарбниця словесника). – ISBN 978-966-672-197-9
658093
  Вовк І. Література стародавньої Месопотамії: шумеро-вавілонські джерела Старого Завіту // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 27-35. – ISBN 966-7379-70-1
658094
  Мірошниченко Л.Я. Література та архітектура: сакральний простір та епіфанічний досвід // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 162-174


  У статті розглядається одна з можливих варіацій діалогу між літературою та архітектурою у літературному творі. Мова архітектури стає засобом комунікації нових вимірів епіфанічного досвіду протагоніста у романі В. Ґолдінґа «Паперові люди», що і розширює ...
658095
  Філоненко С. Література та діти : репортаж з конференції у Бердянську // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 21.
658096
   Література та культура Полісся. – Ніжин, 1990-
Вип. 3 : М.В.Гоголь-випускник Нііжинської гімназії вищих наук та його творчість. – 1992
658097
   Література та культура Полісся. – Ніжин
Вип. 6 : Ніжинська вища школа і проблеми розвитку освіти, науки, літератури. – 1995. – 200с.
658098
   Література та культура Полісся. – Ніжин, 1990-
Вип. 8 : Особливості розвитку культури Полісся 18-20 ст. та видатні її діячі (Л. Баранович, І. Орлай, Ф. Гумілевський, О. Русов, М. Грот, С. Русова, В. Рєзанов, Ф. Стравинський, М. Ге, В. Лесючевський та ін.). – 1997
658099
   Література та культура Полісся. – Ніжин : НДПІ, 1990-
Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – 1997. – 212 с.
658100
   Література та культура Полісся. – Ніжин, 1990-. – ISBN 966-7488-00-4
Вип. 11 : Творча спадщина письменників, діячів культури Поліського краю. – 1998
658101
   Література та культура Полісся. – Ніжин. – ISBN 966-7391-07-8
Вип. 12 : Творча спадщина М. Гоголя (до 190-ліття від дня народження ). – 1999
658102
   Література та культура Полісся. – Ніжин, 1990-
Вип. 13 : Збірник, присвячений пам"яті академіка Ф.С. Арвата. – 2000
658103
   Література та культура Полісся. – Ніжин, 1990-
Вип. 14 : Полісся в історичному та культурологічному контексті: до 195-річчя заснування Ніжинської вищої школи. – 2000
658104
   Література та культура Полісся. – Ніжин, 1990-
Вип. 15 : Спадщина П. Куліша в сучасних дослідженнях. – 2001
658105
   Література та культура Полісся. – Ніжин, 1990-
Вип. 16 : Спадщина М. Гоголя в сучасних дослідженнях (до 150-річчя від дня смерті письменника). – 2002
658106
   Література та культура Полісся. – Ніжин, 1990-
Вип. 17 : Полісся та Лівобережна Україна в історичному та культурологічному контексті. – 2002
658107
   Література та культура Полісся. – Ніжин, 1990-
Вип. 18 : Особливості розвитку історії та культури на Поліссі та Лівобережній Україні. – 2002
658108
   Література та культура Полісся. – Ніжин, 1990-
Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – 2003
658109
   Література та культура Полісся. – Ніжин, 1990-
Вип. 23 : Українсько-російські та білоруські мовно-літературні та культурні зв`язки. – 2003
658110
   Література та культура Полісся : Наукове видання. – Ніжин, 1990-
Вип. 24 : До 195-річчя з дня народження М.Гоголя та 25-річчя поновлення вивчення спадщини письменника у Ніжинській вищій школі. – 2004
658111
   Література та культура Полісся. – Ніжин, 1990-
Вип. 29 : Регіональна історія та культура в українському і східноєвропейському контексті. – 2005
658112
   Література та культура Полісся : Наукове видання. – Ніжин, 1990-
Вип. 30 : Культура Полісся та України в історичному, філологічно-мистецькому контексті. – 2005
658113
   Література та культура Полісся : Наукове видання. – Ніжин : НДУ ім.М.Гоголя, 1990-
Вип. 32 : Сучасні тенденції вивчення спадщини М. Гоголя та проблеми історії, культури, мистецтва Полісся 17-20 ст. – 2006
658114
   Література та культура Полісся : Наукове видання. – Ніжин : НДУ ім.М.Гоголя, 1990-
Вип. 33 : Північне Полісся в історико-культурному контексті. – 2006
658115
   Література та культура Полісся : наукове видання. – Ніжин : НДУ ім.М.Гоголя, 1990-
Вип. 35 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – 2007
658116
   Література та культура Полісся : наукове видання. – Ніжин : НДУ ім.М.Гоголя, 1990-
Вип. 40 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – 2007
658117
  Боднарчук Л.С. Література та публіцистика в філософії Бертрана Рассела // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 379-380
658118
  Драгоманов М. Література українська, проскрибована урядом російським : доповідь, подана М. Драгомановим на Конгрес літературний у Парижі 1878 р. // Пропащий час. Література українська, проскрибована урядом російським / М. Драгоманов. – Київ : Українська прес-група, 2012. – С. 32-69. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ;Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-29-0


  Проскрибована (латин.) - заборонена.
658119
  Росінська О. Література української діаспори в системі філологічної освіти // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 245-248. – ISSN 1728-9572


  Текст присвячено літературознавчій діяльності доктора філологічних наук, професора Віри Просалової.
658120
   Література учить жити.. – К., 1968. – 262с.
658121
  Колодіна Л. Література факту у контексті постмодернізму (на прикладі памфлету Івана Багряного "Чому я не хочу вертатися до СРСР?") / Л. Колодіна, О. Ковалюк // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 140-147. – ISBN 966-7773-70-1
658122
   Література Франції : навч. посібник для студентів 4 курсу / Нар. укр. акад. ; [авт.-упоряд. І.Л. Ануфрієва]. – Харків : Видавництво НУА, 2016. – 167, [1] с. – Авт.-упоряд. на обкл. зазнач. як автор. – Бібліогр.: с. 167. – ISBN 978-966-8558-82-9
658123
  Фесенко В.І. Література французького романтизму : навч. посібник для студентів філол. фак-тів ВНЗ / В.І. Фесенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2016. – 152 с. – Бібліогр.: с.150-152 та в підрядк. прим. – (Серія "IN MEMORIAM"). – ISBN 978-966-638-310-8
658124
  Заярна І.С. Література ХVIII ст. у контексті творчості М. Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 67-76


  Проблеми зв"язків письменника з літературою та культурою XVIII ст.
658125
  Поліщук Я. Література ХХІ століття: прогностичний начерк // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 67-70


  Автор оцінює літературу в процесі її відходу від постмодернізму та творення нової естетичної парадигми. Дефініція нового художнього напряму (автентизму) стає можливою на підставі узагальнення характерних ознак актуальної літературної творчості. Це її ...
658126
   Література Чехословацьких українців.. – Братіслава, 1968. – 159с.
658127
  Гаврилюк Н. Література чи ні? // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 68-75. – ISBN 978-966-171-392-4


  Стаття присвячена розмежуванню "елітарної літератури", "массової літератури" та "паралітератури". Критерієм такого розмежування є міра естетики тексту й міра технічних прийомів, використаних у ньому. Статья посвящена разграничению "элитарной ...
658128
  Івашкевич Т. Література як вид мистецтва (Рецепція Сергія Єфремова) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 102-105. – ISBN 966-693-015-3
658129
  Коцюбинська М.М. Література як мистецтво слова / М.М. Коцюбинська. – Київ, 1965. – 323с.
658130
  Іванов М. Література як Нова Теогонія // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 20 жовтня (№ 40). – С. 14-15


  Сакралізація фетишу: Бруно Шульц. Червона Кабала Ісаака Бабеля.
658131
  Олейко В. Література як об"єднавча платформа / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 вересня (№ 166/167). – С. 31


  Поет Володимир Олейко - про "британську Україну" та ностальгію.
658132
  Шалагінов Б. Література як основний предмет в умовах сучасного глобалізованого і деструктурованого світу // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Т. Гревцева. – Київ, 2017. – № 2 (428), лютий. – С. 2-6
658133
  Бербенець Л. Література як предмет масового споживання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 2 (626). – С. 77-87. – ISSN 0236-1477
658134
  Яжембський Є. Література як форма існування // Критика. – Київ, 2000. – Листопад, (число 11). – С. 12-14


  Польський письменник і драматург Вітольд Гомбровіч. Більшість його творів гротескні і висміюють стереотипи польської традиційної історико-національної свідомості.
658135
  Черняков Б.І. Література, ініційована зображенням: ілюстровані збірники і серійні видання 1840-х рр. : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 39с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип.3 : Розвиток форм ілюстрування книжкової періодики першої половини 19 ст. Тексти лекцій)
658136
  Балагура Т. Література, що формує особистість і вчить самореалізації : (Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури у 9 класі) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 2 (89). – С. 38-52
658137
  Балагура Т. Література, що формує особистість і вчить самореалізації : (Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 1/ 2 (100/101). – С. 86-107
658138
  Коряк В.Д. Література. Підручник для 6 класу середн. школи / В.Д. Коряк. – Вид. 2-е перероб. – Х.-К., 1934. – 63с.
658139
   Література. Теорія. Методологія = Literatura. Teoria. Metodologia. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 543с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-518-369-9
658140
   Література. Теорія. Методологія = Literatura. Teoria. Metodologia / упоряд. і наук. ред. Д. Уліцької; пер. з польської С. Яковенка. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 544с. – ISBN 978-966-518-486-7
658141
   Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць. – Київ, 1993-
Вип. 4. – 1996. – 151 с.
658142
   Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць. – Київ, 1993-. – ISBN 966-7430-23-5
Вип. 16. – 2003. – 729 с.
658143
   Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1993-
Вип. 29. – 2007. – 224 с.
658144
   Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1993-
Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – 2008. – 307 с.
658145
   Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1993-
Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – 2009. – 557 с.
658146
   Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1993-
Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – 2009. – 320 с.
658147
   Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1993-
Вип. 37, ч. 2. – 2012. – 152 с. – Резюме укр., англ. мовами
658148
   Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1993-
Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – 2013. – 466 с. – Резюме укр., англ. мовами
658149
  Поліщук Я. Література: структура, функція, процес? або Про наслідки Аристотелевої двозначності // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 24-34. – ISBN 978-966-171-392-4


  Предметом дослідження є теоретична дефініція літератури, межі літературної творчості. Автор розглядає структуральний та функціональний аспекти, аналізує критерії "правди" та краси, які традиційно застосовують щодо мистецтва слова. Він концентрує увагу ...
658150
   Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / ДВНЗ" Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013-
Вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
658151
   Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013-
Вип. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
658152
  Грицик Людмила Василівна Літератури Сходу (Середньої Азії, Закавказзя) в українському літературному процесі початку ХХ століття : Автореф... д-ра філол.наук: 10.01.03 / Грицик Людмила Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 51л.
658153
  Рибалкін С.В. Літератури Сходу: міжкультурний діалог і тенденції розвитку // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 153-154. – ISSN 1608-0599


  8 квітня 2015 р. в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "Літератури Близького та Середнього Сходу: тенденції розвитку й міжлітературні взаємини". Круглий стіл проходив в аудиторії Єгипетського центру арабської мови та ...
658154
  Хомишинець Л. Літературна "Нобелівка" для України: солодкі ілюзії й гіркі реалії, або Чому "Нобель" нас не любить? // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 3. – С. 152-156. – ISSN 0130-321Х
658155
  Самсоненко Н. Літературна "репетиція" Аркадія Аверченка у харківських журналах // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 42-44
658156
  Лотоцька К. Літературна алюзія у романах Айріс Мердок / К. Лотоцька, М. Іваськевич // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 16-23. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
658157
  Іленьків Г. Літературна антиутопія як форма відображення політичної дійсності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 368-376. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
658158
   Літературна Буковина.. – К., 1966. – 228с.
658159
  Царлова Ірина Літературна вікторина "Розумники й розумниці" : за народними та літературними казками (5 клас) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 22-23
658160
  Верготі Л. Літературна вікторина. Життя і творчість Тараса Шевченка // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 33-34.
658161
   Літературна газета. – Київ
4 березня. – 1948
658162
   Літературна газета. – Київ
8 березня. – 1956
658163
   Літературна газета. – Київ
2 серпня. – 1957
658164
   Літературна газета. – Київ
4 березня. – 1958
658165
   Літературна газета. – Київ
1 грудня. – 1959
658166
   Літературна газета. – Київ
7 липня. – 1959
658167
   Літературна газета. – Київ
17 квітня. – 1959
658168
   Літературна газета. – Київ
9 серпня. – 1960
658169
   Літературна газета. – Київ
11 жовтня. – 1960
658170
   Літературна газета. – Київ
13 вересня. – 1960
658171
   Літературна газета. – Київ
14 червня. – 1960
658172
   Літературна газета. – Київ
1 серпня. – 1961
658173
   Літературна газета. – Київ
17 листопада. – 1961
658174
   Літературна газета. – Київ
28 липня. – 1961
658175
  Сломчинська А.О. Літературна генералізація у Макамах Хасана Тауфіка "Ніч арешту Манднуна Аль-Араба" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 182-185
658176
  Ковалів Ю.І. Літературна герменевтика : [монографія] / Ю.І. Ковалів ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 240 с. – Бібліогр.: с. 236-238 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-439-026-9


  Розглядаються психологічні проблеми девіантної поведінки. Розкриваються сутність, причини виникнення та форми прояву поведінки, що відхиляється від соціальних норм. Описано методи діагностики та корекції відхилень відповідно до їх різновидів, в тому ...
658177
  Іванишин П. Літературна герменевтика: освоєння семантики терміна // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 121-129.
658178
  Ковалів Ю. Літературна герменевтика: традиції сучасність // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 31-38
658179
  Ковалів Ю. Літературна герменевтика: традиція і сучасність // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 31-38.
658180
  Федоренко В.Л. Літературна гра "Греко-римська боротьба" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 12. – С. 28-37.
658181
  Піддубна Л.Г. Літературна гра "Чи знаєте ви?". 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 38-39
658182
  Стасюк Г. Літературна династія як теоретико-методологічна проблема // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5 (581). – С. 62-70. – ISSN 0236-1477
658183
  Комишанченко М.П. Літературна дискусія 1873-1878 років на Україні : ідейно-естетична боротьба в українській літературній критиці цього часу / М.П. Комишанченко. – Київ : Вид-во Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка, 1958. – 155 с. – Бібліогр. в підряд. приміт.
658184
  Ковалів Ю.І. Літературна дискусія 1925-1928 рр. / Ю.І. Ковалів. – К, 1990. – 47с.
658185
  Ярошевич І. Літературна діаспора Донбасу в критичній рецепції В. Просалової // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 238-244. – ISSN 1728-9572


  У тексті аналізується літературознавчий дискурс дослідниці В. Просалової. Наголос зроблено на вивченні нею діаспорного літературного матеріалу.
658186
  Хоменко О.А. Літературна діяльність Петра Могили і становлення жанру української барокової агіографії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 123-130. – (Українознавство ; Вип. 2)


  На аналізі літературних фактів показано зміну традиційних жанротворчих моделей, охарактеризовано роль старослов"янської мови у відтворенні конкретних подій тогочасної дійсності, синтез середньовічного досвіду з елементами нової барокової поетики, що ...
658187
  Балера О. Літературна діяльність української діаспори у Російської Федерації у 1991–2014 роках // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Аналізуються умови зародження та розвитку літературної творчості в середовищі російських українців, її основні напрями і форми. Розглядається діяльність українських громадських організацій Російської Федерації, українських і російських державних ...
658188
  Теребус О. Літературна доба романтизму в критичній рецепції Дмитра Павличка // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 249-256


  У статті йдеться про представників доби романтизму в літературно-критичних та публіцистичних статтях Д. Павличка, зокрема про польського поета Ю. Словацького та російських - О. Пушкіна і В. Жуковського, про українську тематику у творчості цих поетів
658189
  Хорольська Т.В. Літературна доля твору Івана Білика "Меч Арея" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 193-196. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
658190
  Голобородько Я. Літературна емісія Ірен Роздобудько // Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім "Факт". – Київ, 2007. – Кн. 11 : Грунт. – С. 173-181.
658191
  Нікітова І. Літературна епоха і людина в спогадах Олександра Смотрича // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 42-45. – ISSN 2411-4146


  У статті вперше в українському літературознавстві проаналізовано тріаду статей-спогадів О. Смотрича, в яких оприявнюється проблема становлення газети "Українське слово" (Київ) воєнної пори. Спогади доповнюють реєстр художньої мемуаристики, в якій ...
658192
  Файзулліна Г.С. Літературна етнокультурографія Анатолія Федя // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 187-189
658193
  Оніщенко О. Літературна інтерпретація інтуїтивізму А. Бергсона: новий етап позачасового діалогу // Мистецтво та життя : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; наук. керівник І.М. Юдкін ; перед. слово Ю.П. Богуцький]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2016. – С. 111-124. – ISBN 978-966-2241-39-6
658194
  Нікітіна Г.Є. Літературна історія і семантика образу Матінки Гуски: до питання генези французької казковості // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – C. 66-72. – ISBN 978-966-551-335-3


  Досліджується генеза і трансформація семантики образу Матінки Гуски та виявлення його виняткової ролі у становленні французького казкового канону.
658195
  Наєнко М.К. Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / Михайло Наєнко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 399, [1] с. – Матеріали укр., хорват., словац. та нім. мовами. – ISBN 978-966-439-809-8
658196
  Бойніцька О. Літературна історія та діалог із традицією в англійському історіографічному романі межі XX-XXI ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 51-55. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто синтез постмодерністських та традиційн. реалістичних стратегій в англ. історіографічному романі межі 20-21 ст. Зокрема, проаналізовано зв"язок із традицією вікторіанської прози у такому жанровому різновиді історіографічного роману, як ...
658197
  Данилюк-Терещук Літературна історія фольклорного вовкулаки // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 374-385. – (Слово). – ISSN 2304-7402
658198
  Проценко Ю. Літературна казка в системі літературних жанрів та ієрархій (на матеріалі англійської літературної казки ХІХ ст.) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 82-85
658199
  Дибовська О.В. Літературна казка у контексті літературознавчіх досліджень // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 361-367. – (Слово). – ISSN 2304-7402
658200
  Горбонос О. Літературна казка як предмет науково-теоретичного дискурсу: жанрово-прагматичний аспект // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 34. – С. 18-24.
658201
  ГОрищук Літературна казка: становлення і розвиток жанру // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 22-28. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)


  Про становлення і розвиток літературної казки як жанру
658202
  Горбонос О. Літературна казка: сучасний теоретичний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 54-59


  Автор статті досліджує основні параметри лонгітюдних науково – теоретичних концептів жанрової природи літературної казки. Метою даного дослідження є виділення певних типологічних паралелей жанрово – структурної модифікації літературної казки як ...
658203
   Літературна Кіровоградщина : літературний альманах Кіровоградської обласної організації Конгресу літераторів України / Кіровоград. обл. організація Конгресу літераторів України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2009-. – ISBN 978-966-189-109-7
2012 [№ 4]. – 2012. – 146 с.
658204
  Глушковецька Н.А. Літературна класика епохи соцреалізму в епістолярних оцінках В. Стуса (П. Тичина, М. Рильський, А. Малишко, О. Гончар) // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 91-97. – ISBN 978-966-551-315-5


  У статті на матеріалі епістолярної спадщини В. Стуса досліджуються літературно-критичні погляди поета на творчість класиків української літератури доби соцреалізму. Авторка виокремлює й аналізує літературознавчі оцінки доробку П. Тичини, М. Рильського, ...
658205
  Матющенко А. Літературна класика крізь екранну призму сучасності // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 48-50. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто три екранізації драми І. Франка "Украдене щастя"
658206
   Літературна компаративістика. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-34-1
Вип. 1. – 2005
658207
   Літературна компаративістика. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-40-6
Вип. 2. – 2005
658208
   Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-193-016-1
Вип. 3, Ч. 2. – 2008. – мова резюме англ. та рос.
658209
   Літературна компаративістика / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-193-015-4
Вип. 3, Ч. 1. – 2008. – мова резюме англ. та рос.
658210
  Шалагінов Б. Літературна компаративістика в школі: можливості й труднощі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 6 (368). – С. 2-5


  Передумови для порівняльного (компаративного) вивчення культур слід шукати у XVIII ст. в Німеччині та в Російській імперії.
658211
  Александрова Г.А. Літературна компаративістика: межі і відкритість поняття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 3-9
658212
  Радько А.В. Літературна критика Бориса Якубського в журналі "Червоний шлях" // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 206-210. – ISBN 978-966-171-217-0
658213
  Чорна М.М. Літературна критика в епістолярії Б. Грінченка // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 62-67. – ISSN 2077-804X


  Прослідковано відображення літературної критики в епістолярній спадщині Б. Грінченка.
658214
  Наєнко М.К. Літературна критика і критерії художності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 7-11. – ISBN 978-966-171-217-0
658215
  Наєнко М. Літературна критика і критерії художності (вступне слово) // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 63-69. – ISBN 978-966-2133-74-5
658216
  Козлик І. Літературна критика і літературознавство: проблематика взаємостосунків у методологічному аспекті // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 8-14. – ISSN 0236-1477
658217
  Жлуктенко Н.Ю. Літературна критика К. Кавафіса у сучасній перспективі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 226-231


  Метою розвідки є визначення змістових констант літературної критики К. Кавафіса 1890-х рр., її ролі у становленні грецької літературно-художньої критики та у зв"язках з європейським літературно-критичним дискурсом порубіжжя століть. В статье ...
658218
  Сирота Л. Літературна критика М. Рудницького 1920–1930-х рр. і сучасна компаративістика // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 142-153. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано літературознавчі статті М. Рудницького 1920–1930-х рр. крізь призму компаративістики. У цих працях М. Рудницький прагнув виробити наукові засади компаративних досліджень.
658219
  Тепла Ю. Літературна критика Миколи Гнатишака: між "естетичною красою" та "моральним добром" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 76-83. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
658220
  Федченко П.М. Літературна критика на Україні першої половини ХІХ століття / П.М. Федченко; АН УРСР. Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1982. – 382с.
658221
  Новікова Олена Володимирівна Літературна критика російської еміграції 20-30-х рр. 20 ст. етико-естетичні і жанрові-стильові параметри : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук:10.01.02 / Новікова О.В.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
658222
  Гаранський С. Літературна критика середини ХХ ст. (у спогадах Олега Бабишкіна) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 189-194
658223
  Анісімова Л. Літературна критика Стенлі Фіша: від афективної стилістики до теорії " інтерпретаційних спільнот" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 3-9. – ISSN 2078-340X


  Стенлі Ю. Фіш як представник теорії читацького відгуку у США (кін. 1960-х - поч. 80-х) один із перших кинув виклик авторитетності принципіальної доктрини “нової критики” – “афективної помилки”. У ранній теорії читац. відгуку - афективній стилістиці ...
658224
  Пригодій С.М. Літературна критика США середини ХХ сторіччя (на матеріалі критичної оцінки "Дому сміху" Е. Вотрон) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 152-164


  У статті висвітлюється критика "Дому сміху" з "різних точок зору": А. Кейзіна, Д.Триллінг, Л. Очинклосса, Бл. Невіуса, Л.Триллінга та Ірв. Хау. В статье освещается критика "Дома смеха" с "разных точек зрения": А.Кейзина, Д.Триллинг, Л. Очинклосса, ...
658225
  Морозова Т. Літературна критика та теорія каліфорнійської школи // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 333-340. – ISBN 978-966-359-360-9
658226
  Семенюк Г.Ф. Літературна майстерність письменника : підручник для студ. вищих навч. закладів / Г.Ф. Семенюк, А.Б. Гуляк, Н.В. Науменко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 367, [1] с. – Додаток: с. 316-351. – Бібліогр.: с. 352-364. – ISBN 978-966-439-532-5
658227
  Гурдуз А.І. Літературна мінотавріана 20 - початку 21 ст. // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 1. – С. 13-17.
658228
  Герасимчук Н. Літературна місія викладачів кафедри історії журналістики / Н. Герасимчук, О. Михайлюта // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 82-88
658229
  Слабошпицький М. Літературна містифікація / інтерв"ю взяв Ярослав Орос // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27 лютого (№ 36). – С. 10


  "Що записано в книгу життя" — останній роман Михайла Слабошпицького, який викликав великий резонанс у читачів і критиків. Маємо літературну містифікацію — Коцюбинський розповідає сам про себе...
658230
  Горбач О. Літературна мова бачвансько-срімських українців ("русинів") // Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 265-282. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
658231
  Шевченко Л. Літературна мова в контексті ідей про історичність культури слов"янських народів: Блаже Конески. Граматика на македонскиот литературен jазик. - Іван Огієнко. Історія української літературної мови // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2006. – Вип. 2. – С. 396-405. – ISBN 978-966-02-4324-8
658232
  Шевченко Л. Літературна мова в культурній ідентифікації слов"ян: історичний контекст і сучасність // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 32-36. – Бібліогр.: Літ.: С. 36, 5 назв. – ISBN 978-966-02-5639-2
658233
   Літературна мова у просторі національної культури / КНУТШ; Відпов. ред. Л.І. Шевченко; Авт. В.М.Русанівський, Л.А.Лисиченко, С.Я.Єрмоленко. – Київ : Київський університет, 2004. – 135с. – 170-ій річниці Київського національного університету ім.Т.Шевченка присвячується. – ISBN 966-594-403-7
658234
   Літературна молодь: Альманах.. – К., 1952. – 387с.
658235
  Сюта Г. Літературна норма vs норма поетична // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 51-59. – ISSN 0201-419
658236
  Коць Т.А. Літературна норма в прескрипціях кінця ХІХ - початку ХХ ст. і мовна практика // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 56-62. – ISSN 0027-2833


  У статті проаналізовано лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні процеси кінця ХІХ - початку ХХ ст. у зв"язку з тенденціями літературної мови.
658237
  Єрмоленко С.Я. Літературна норма і мовна свідомість українців // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 189-204
658238
  Клименко Н.Ф. Літературна норма і неологізми // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
658239
  Білоус Б. Літературна обробка літописних легенд про хрещення Русі та творча перспектива // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 12-18


  Завдання цієї статті - дослідження літературних трансформацій основних сюжетних ліній, мотивів та образів літописного оповідання про хрещення Русі
658240
  Кухар-Онишко Літературна організація "Молодняк" (з творчої історії спілки та журналу) : Дис. ... канд. філол. наук: / Кухар-Онишко О.С. ; КДПІ. – Київ, 1971. – 324 л. – Бібліогр.: л. 280-324
658241
  Шуляр Василь Літературна освіта школярів: сучасний стан і перспективи // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 10-13. – Бібліогр. в кінці ст.
658242
  Зюзіна Т.О. Літературна освіта як орієнтир духовних пошуків учнівської молоді // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2011. – № 2 (22). – С. 54-64
658243
  Фасоля А. Літературна освіта: компетенції, компетентності, знання, уміння і навички // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 6/7. – С. 26-31


  Стаття присвячена проблемам становлення термінології, методології, методики компетентносно зорієнтованого навчання літератури.
658244
  Віннікова Н.М. Літературна пародія і літературна критика: спільне та відмінне // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 35-42. – ISBN 966-72-77-79-8
658245
  Прокопович Л.В. Літературна пародія як форма творчої дискусії // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (46). – С. 189-194. – ISSN 2076-2429
658246
  Наєнко М. Літературна періодика і заник літературного процесу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 3 травня (№ 9). – С. 18
658247
  Наєнко М. Літературна періодика і заник літературного процесу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 18
658248
  Наєнко М. Літературна періодика і заник літературного процесу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 19 квітня (№ 8). – С.18
658249
  Наєнко М.К. Літературна періодика і заник літературного процесу // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 91-97. – ISSN 2075-1222


  Автор пропонує полемічні спостереження щодо занепаду сучасного українського літературного процесу. Заперечуючи повноцінність розвитку письменництва, він водночас помічає риси його відродження і наголошує на фундаментальній стабілізаційній ролі критики ...
658250
  Наєнко М. Літературна періодика і заник літературного процесу // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 94-108. – ISBN 978-966-439-809-8
658251
  Кузава І. Літературна персоналістика "Я-автора" та героя у повісті "Пожар" В. Распутіна // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 157-166. – ISSN 2304-9383
658252
  Зеров М. Літературна позиція М. Старицького // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 489-508. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
658253
  Луцький Юрій Літературна політика в Радянській Україні 1917-1934 = Literary politics in the Soviet Ukraine. 1917-1934 / Луцький Юрій; Упор. Шевчук Валерій. – Київ : Гелікон, 2000. – 248с. – ISBN 966-95238-8-5
658254
   Літературна премія в галузі критики імені О. Білецького // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 2 вересня (№ 17). – С. 20
658255
  Зборовський О. Літературна премія імені Олександра Олеся // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (67). – С. 16. – ISSN 1811-542X
658256
   Літературна премія імені Олександра Олеся // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 15
658257
  Нечаюк Л. Літературна проекція образу князя Кия на проблему створення держави у романі Володимира Малика "Князь Кий" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 109-114


  У статті розглядається авторський підхід формування образу першокнязя Київської Русі, як державного діяча. In the article the author"s approach of forming the image by the first prince of Kievan Rus as a statesman.
658258
  Кузьменко Д.Ф. Літературна реконструкція як прийом і авторський художній метод : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Кузьменко Дмитро Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 208 л. – Бібліогр.: л. 185-208
658259
  Кузьменко Д.Ф. Літературна реконструкція як прийом і авторський художній метод : автореф. дис ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Кузьменко Дмитро Федорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
658260
  Ярмиш Є.О. Літературна рецепція колоніального минулого Нідерландів у романі Хелли С. Хаасе "Чайні володарі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 556-560. – (Б-ка Ін-ту філології)
658261
  Брайко О. Літературна рецепція культурної моди: "Оповідання про Сергія Петровича" Леоніда Андрєєва і "Дрібниця" Володимира Винниченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10 (586). – С. 51- 65. – ISSN 0236-1477
658262
  Набитович І. Літературна рецепція філософії історії в романі Миколи Лазорського "Степова квітка" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 112-124. – ISSN 2411-4146
658263
  Утріско О. Літературна сильвета Олеся Бабія у журналі "Маски" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 232-238. – ISSN 0130-528Х


  Зосереджено увагу на періоді 1923 р. у житті Олеся Бабія, який означено як продуктивний і вартісний. З допомогою культурно-історичного підходу до спадщини митця у часописі "Маски" зактуалізовано художню вартість цієї його творчої спадщини
658264
  Должанська Ю.В. Літературна ситуація в Україні 1940-1980-х років: стратегія зображення Другої світової війни // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 55-59. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
658265
   Літературна Сквирщина : Навчальний посібник для учнів 5-11 кл. – Сквира : ВАТ Сквирська друкарня, 1996. – 135с.
658266
  Франко І.Я. Літературна спадщина / І.Я. Франко; АН УРСР; Ін-т літератури. – Київ
Т. 2 : Переклади і переспіви із старогрецьких поетів. – 1962. – 496с.
658267
  Франко І.Я. Літературна спадщина / І.Я. Франко; АН УРСР; Ін-т літератури. – Київ
Т. 3 : Поетичні твори за мотивами історії стародавнього Риму. – 1963. – 676с.
658268
  Франко І.Я. Літературна спадщина / Іван Франко. – Київ : Наукова думка. – (АН УРСР; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченко)
Т. 4 : Художні твори і художні переклади. – 1967. – 499 с.
658269
  Ісіченко І. Літературна спадщина X-XVIII ст. - предмет вивчення і засіб формування сучасного інтелектуала // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 3-6


  У статті розглянуто перспективи поліпшення викладання у вищій школі історії української літератури Х-ХVIII ст. В основу програми цього навчального курсу пропонується покласти зміну літературних епох: Середньовіччя (Х - середина ХV ст., Ренесансу (друга ...
658270
  Дорошкевич О.К. Літературна спадщина А.П. Чехова на Україні / О.К. Дорошкевич. – [18] с.
658271
  Гнатюк М.М. Літературна спадщина В. Винниченка в рецепції українських текстологів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглядаються джерелознавчі аспекти й текстологічні проблеми творчості В.Винниченка у призмі наукових студій українських дослідників. The article deals with source-researching aspects and textology problems of the creative work by ...
658272
  Трофимук О. Літературна спадщина гетьмана Пилипа Орлика // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 10 (598). – С. 42-48. – ISSN 0236-1477
658273
  Любченко В. Літературна спадщина Івана Котляревского в оцінці Сергія Єфремова // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004. – № 6. – С. 167-171. – ISSN 0869-3595
658274
  Ісаєвич Я.Д. Літературна спадщина Івана Федорова / Я.Д. Ісаєвич. – Львів, 1989. – 191с.
658275
  Голота Т.С. Літературна спадщина Іпатія Потія: боротьба за ідею унії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – C. 231-238


  У статті, на основі опрацьованих критичних матеріалів, дослідження всіх аспектів полеміки ХVI-XVII століття на території України, розглядаються й аналізуються мотиви літературної спадщини Іпатія Потія, причини його відкритих виступів проти опонентів, ...
658276
   Літературна спадщина Київської Русі і українська література ХVI-ХVIII ст. – Київ : Наукова думка, 1981. – 265с.
658277
  Бурлака Г.М. Літературна спадщина Маркіяна Шашкевича. / Г.М. Бурлака. – К., 1988. – 112с.
658278
  Кононенко Т. Літературна спадщина Михайла Соневицького в контексті теорії україномовного філософського перекладу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 210-214.
658279
  Троша Н.В. Літературна спадщина О.Довженка як вияв національної ідентичності й джерело виховання патріотизму // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 101-106. – ISSN 2077-804X
658280
  Любченко В. Літературна спадщина Ольги Кобилянської в оцінці Сергія Єфремова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 129-134
658281
  Ісіченко І. Літературна спадщина св. Терези Авільської в рецепції православної книжності // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)


  У статті досліджено генетичний зв"язок творчості св. Терези Авільської з патристичною традицією, канали впливу літературних творів іспанської кармелітки на культури православного цивілізаційного простору, особливості рецепції терезіянської духовности ...
658282
  Костенко Н. Літературна студія імені Максима Рильського / Н. Костенко, О. Яровий // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 8-9. – ISSN 0236-1477
658283
   Літературна та музично-театральна Одеса в 1-ій половині ХІХ століття: Тези доповідей та повід. регіональної науково-творч. конференції "Літ. та музично-театр. Одеса в 1-ій полов. ХІХ ст.. – Одеса, 1991. – 68с.
658284
  Семенюк Г. Літературна та наукова спадщина П. Чубинського у державотворчих процесах України // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 3-4
658285
   Літературна та педагогічна спадщина О.Духновича.. – Ужгород, 1965. – 87с.
658286
  Ребрик Н. Літературна творчість В. Гренджі-Донського як явище новітньої закарпатоукраїнської літератури // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 111-117. – ISSN 2520-6419
658287
  Попов П.М. Літературна творчість Г.С. Сковороди / П.М. Попов. – [12] с. – Окр. відбиток з : Радянське літературознавство, № 5-6, 1940
658288
  Нікітіна В. Літературна творчість Г.С. Сковороди на Переяславщині // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 259-266. – ISBN 978-617-640-323-4
658289
  Бурлака Г. Літературна творчість Михайла Грушевського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (622). – С. 48-54. – ISSN 0130-5263
658290
  Маркова М.В. Літературна творчість Новаліса (Фрідріха фон Гарденберга) у контексті ідей німецької романтичної натурфілософії // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 128-136
658291
  Авраменко О.М. Літературна творчість учнів / О.М. Авраменко. – Київ : Знання, 1968. – 32с.
658292
  Майор О.А. Літературна творчість Фрідріха Гельдерліна та її рецепція в Україні = Das literarische Werk Friedrich Holderlins und seine Rezeption in der Ukraine // Монографії / Український вільний університет. – Munchen, 2004. – Ч. 61 : Літературна творчість Фрідріха Гельдерліна та її рецепція в Україні/ О. Майор. – С.1-175
658293
  Голомб Л. Літературна типологія "Мого заповіту" Миколи Чернявського // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 59-66
658294
  Козакова В. Літературна традиція як аспект світоглядної культури // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.87-97. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
658295
  Гончаренко А.С. Літературна трикстеріада. Теоретичний обрис // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 75-84. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У даній статті архетип Трикстера розглядається як у вітчизняному, так і американському літературознавчому ключі. Відзначається ряд характерних для Трикстера ознак, а також окреслюються спроби співвіднести цей архетип з постаттю Культурного героя
658296
   Літературна Україна. – Київ
23 березня (№ 24). – 1962
658297
   Літературна Україна. – Київ, 2000
658298
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 січня (№ 1). – 2000. – 8 с.
658299
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 грудня (№ 30). – 2000. – 8 с.
658300
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 квітня (№ 14). – 2000. – 8 с.
658301
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 листопада (№ 28). – 2000. – 8 с.
658302
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 лютого (№ 8). – 2000. – 8 с.
658303
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 1. – 2001
658304
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 2. – 2001
658305
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 3. – 2001
658306
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 4. – 2001
658307
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 5. – 2001
658308
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 6. – 2001
658309
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 7. – 2001
658310
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 грудня (№ 48). – 2012
658311
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2-9 травня (№ 18/19). – 2013. – 20 с.
658312
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 січня (№ 1). – 2013. – 16 с.
658313
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 жовтня (№ 38). – 2013. – 16 с.
658314
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 квітня (№ 14). – 2013. – 16 с.
658315
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 вересня (№ 34). – 2013. – 16 с.
658316
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 грудня (№ 47). – 2013. – 16 с.
658317
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 червня (№ 23). – 2013. – 16 с.
658318
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 лютого (№ 6). – 2013. – 16 с.
658319
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 березня (№ 10). – 2013. – 16 с.
658320
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 серпня (№ 30). – 2013. – 16 с.
658321
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 січня (№ 2). – 2013. – 16 с.
658322
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 жовтня (№ 39). – 2013. – 16 с.
658323
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 липня (№ 26). – 2013. – 16 с.
658324
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 квітня (№ 15). – 2013. – 16 с.
658325
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 вересня (№ 35). – 2013. – 16 с.
658326
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 грудня (№ 48). – 2013. – 16 с.
658327
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 червня (№ 24). – 2013. – 16 с.
658328
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 лютого (№ 7). – 2013. – 16 с.
658329
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 березня (№ 11). – 2013. – 16 с.
658330
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 листопада (№ 44). – 2013. – 16 с.
658331
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 серпня (№ 31). – 2013. – 16 с.
658332
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 травня (№ 20). – 2013. – 16 с.
658333
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 січня (№ 3). – 2013. – 16 с.
658334
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 жовтня (№ 40). – 2013. – 16 с.
658335
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 липня (№ 27). – 2013. – 16 с.
658336
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 квітня (№ 16). – 2013. – 16 с.
658337
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 вересня (№ 36). – 2013. – 16 с.
658338
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 грудня (№ 49). – 2013. – 16 с.
658339
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 червня (№ 25). – 2013. – 16 с.
658340
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 листопада (№ 45). – 2013. – 16 с.
658341
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 березня (№ 12). – 2013. – 16 с.
658342
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 лютого (№ 8). – 2013. – 16 с.
658343
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 серпня (№ 32). – 2013. – 16 с.
658344
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 травня (№ 21). – 2013. – 16 с.
658345
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 січня (№ 4). – 2013. – 16 с.
658346
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 жовтня (№ 41). – 2013. – 16 с.
658347
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 липня (№ 28). – 2013. – 16 с.
658348
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 квітня (№ 17). – 2013. – 16 с.
658349
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 грудня (№ 50). – 2013. – 16 с.
658350
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 вересня (№ 37). – 2013. – 16 с.
658351
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 листопада (№ 46). – 2013. – 16 с.
658352
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 лютого (№ 9). – 2013. – 16 с.
658353
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 березня (№ 13). – 2013. – 16 с.
658354
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
29 серпня (№ 33). – 2013. – 16 с.
658355
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
30 травня (№ 22). – 2013. – 16 с.
658356
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
31січня (№ 5). – 2013. – 16 с.
658357
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
31 жовтня (№ 42). – 2013. – 16 с.
658358
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1-8 травня (№ 18/19). – 2014. – 20 с.
658359
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 жовтня (№ 37/38). – 2014. – 16 с.
658360
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2-9 січня (№ 1/2). – 2014. – 16 с.
658361
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 квітня (№ 14). – 2014. – 16 с.
658362
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 вересня (№ 33). – 2014. – 16 с.
658363
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 червня (№ 23). – 2014. – 16 с.
658364
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 листопада (№ 43). – 2014. – 16 с.
658365
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 березня (№ 10). – 2014. – 16 с.
658366
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 лютого (№ 6). – 2014. – 16 с.
658367
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 серпня (№ 29). – 2014. – 16 с.
658368
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 квітня (№ 15). – 2014. – 16 с.
658369
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 вересня (№ 34). – 2014. – 16 с.
658370
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 грудня (№ 48). – 2014. – 16 с.
658371
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 червня (№ 24). – 2014. – 16 с.
658372
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 листопада (№ 44). – 2014. – 16 с.
658373
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 лютого (№ 7). – 2014. – 16 с.
658374
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 березня (№ 11). – 2014. – 16 с.
658375
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 серпня (№ 30). – 2014. – 16 с.
658376
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 травня (№ 20). – 2014. – 16 с.
658377
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 січня (№ 3). – 2014. – 16 с.
658378
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 квітня (№ 16). – 2014. – 16 с.
658379
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 липня (№ 26). – 2014. – 16 с.
658380
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 вересня (№ 35). – 2014. – 16 с.
658381
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 грудня (№ 49). – 2014. – 16 с.
658382
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 червня (№ 25). – 2014. – 16 с.
658383
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 лютого (№ 8). – 2014. – 16 с.
658384
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 листопада (№ 45). – 2014. – 16 с.
658385
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21серпня (№ 31). – 2014. – 16 с.
658386
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21березня (№ 12). – 2014. – 16 с.
658387
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 травня (№ 21). – 2014. – 16 с.
658388
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 жовтня (№ 41). – 2014. – 16 с.
658389
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 січня (№ 4). – 2014. – 16 с.
658390
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 квітня (№ 17). – 2014. – 16 с.
658391
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 липня (№ 27). – 2014. – 16 с.
658392
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 грудня (№ 50). – 2014. – 16 с.
658393
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 вересня (№ 36). – 2014. – 16 с.
658394
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 березня (№ 13). – 2014. – 16 с.
658395
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 лютого (№ 9). – 2014. – 16 с.
658396
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 листопада (№ 46). – 2014. – 16 с.
658397
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 серпня (№ 32). – 2014. – 16 с.
658398
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
29 травня (№ 22). – 2014. – 16 с.
658399
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
30 січня (№ 5). – 2014. – 16 с.
658400
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
30 жовтня (№ 42). – 2014. – 16 с.
658401
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
31 липня (№ 28). – 2014. – 16 с.
658402
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 жовтня (№ 37). – 2015. – 16 с.
658403
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 квітня (№ 14). – 2015. – 16 с.
658404
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 вересня (№ 33). – 2015. – 16 с.
658405
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 грудня (№ 46). – 2015. – 16 с.
658406
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 червня (№ 23). – 2015. – 16 с.
658407
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 лютого (№ 6). – 2015. – 16 с.
658408
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 листопада (№ 42). – 2015. – 16 с.
658409
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 березня (№ 10). – 2015. – 16 с.
658410
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 жовтня (№ 38). – 2015. – 16 с.
658411
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 грудня (№ 47). – 2015. – 16 с.
658412
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 вересня (№ 34). – 2015. – 16 с.
658413
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 червня (№ 24). – 2015. – 16 с.
658414
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 листопада (№ 43). – 2015. – 16 с.
658415
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 серпня (№ 30). – 2015. – 16 с.
658416
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 травня (№ 20). – 2015. – 16 с.
658417
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 жовтня (№ 39). – 2015. – 16 с.
658418
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 липня (№ 26). – 2015. – 16 с.
658419
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 квітня (№ 16). – 2015. – 16 с.
658420
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 вересня (№ 35). – 2015. – 16 с.
658421
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 грудня (№ 48). – 2015. – 16 с.
658422
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 червня (№ 25). – 2015. – 16 с.
658423
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 листопада (№ 44). – 2015. – 16 с.
658424
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 березня (№ 12). – 2015. – 16 с.
658425
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 травня (№ 21). – 2015. – 16 с.
658426
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 жовтня (№ 40). – 2015. – 16 с.
658427
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 липня (№ 27). – 2015. – 16 с.
658428
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 квітня (№ 17). – 2015. – 16 с.
658429
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 грудня (№ 49/50). – 2015. – 16 с.
658430
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 листопада (№ 45). – 2015. – 16 с.
658431
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 серпня (№ 32). – 2015. – 16 с.
658432
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 травня (№ 22). – 2015. – 16 с.
658433
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
29 жовтня (№ 41). – 2015. – 16 с.
658434
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 грудня (№ 46). – 2016. – 16 с.
658435
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 вересня (№ 33). – 2016. – 16 с.
658436
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 червня (№ 21). – 2016. – 16 с.
658437
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 листопада (№ 42). – 2016. – 16 с.
658438
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 березня (№ 8). – 2016. – 16 с.
658439
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 лютого (№ 4). – 2016. – 16 с.
658440
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 травня (№ 17/18). – 2016. – 16 с.
658441
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 квітня (№ 13). – 2016. – 16 с.
658442
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 вересня (№ 34). – 2016. – 16 с.
658443
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
9 червня (№ 22). – 2016. – 16 с.
658444
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 березня (№ 9). – 2016. – 16 с.
658445
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 листопада (№ 43). – 2016. – 16 с.
658446
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 лютого (№ 5). – 2016. – 16 с.
658447
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 жовтня (№ 39). – 2016. – 16 с.
658448
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 січня (№ 1). – 2016. – 16 с.
658449
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 квітня (№ 14). – 2016. – 16 с.
658450
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 вересня (№ 35). – 2016. – 16 с.
658451
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 грудня (№ 48). – 2016. – 16 с.
658452
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 червня (№ 23). – 2016. – 16 с.
658453
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 березня (№ 10). – 2016. – 16 с.
658454
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 листопада (№ 44). – 2016. – 16 с.
658455
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 лютого (№ 6). – 2016. – 16 с.
658456
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 жовтня (№ 40). – 2016. – 16 с.
658457
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 січня (№ 2). – 2016. – 16 с.
658458
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 квітня (№ 15). – 2016. – 16 с.
658459
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 вересня (№ 36). – 2016. – 16 с.
658460
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 грудня (№ 49). – 2016. – 16 с.
658461
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 червня (№ 24/25). – 2016. – 16 с.
658462
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 листопада (№ 45). – 2016. – 16 с.
658463
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 березня (№ 11). – 2016. – 16 с.
658464
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 серпня (№ 32). – 2016. – 16 с.
658465
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 лютого (№ 7). – 2016. – 16 с.
658466
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 травня (№ 20). – 2016. – 16 с.
658467
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 жовтня (№ 41). – 2016. – 16 с.
658468
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 січня (№ 3). – 2016. – 16 с.
658469
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 квітня (№ 16). – 2016. – 16 с.
658470
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
29 грудня (№ 50). – 2016. – 16 с.
658471
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
29 вересня (№ 37). – 2016. – 16 с.
658472
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
31 березня (№ 12). – 2016. – 16 с.
658473
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 червня (№ 22). – 2017. – 16 с.
658474
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 березня (№ 9). – 2017. – 16 с.
658475
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 листопада (№ 43). – 2017. – 16 с.
658476
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 лютого (№ 5). – 2017. – 16 с.
658477
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 серпня (№ 30). – 2017. – 16 с.
658478
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 травня (№ 18/19). – 2017. – 16 с.
658479
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 жовтня (№ 39). – 2017. – 16 с.
658480
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 грудня (№ 48). – 2017. – 16 с.
658481
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
658482
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
658483
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
658484
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
9 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
658485
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
9 листопада (№ 44). – 2017. – 16 с.
658486
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
9 лютого (№ 6). – 2017. – 16 с.
658487
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 серпня (№ 31). – 2017. – 16 с.
658488
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 жовтня (№ 40). – 2017. – 16 с.
658489
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 січня (№ 1/2). – 2017. – 16 с.
658490
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 грудня (№ 49). – 2017. – 16 с.
658491
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 липня (№ 27). – 2017. – 16 с.
658492
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 квітня (№ 15). – 2017. – 16 с.
658493
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 вересня (№ 36). – 2017. – 16 с.
658494
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 червня (№ 24). – 2017. – 16 с.
658495
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 листопада (№ 45). – 2017. – 16 с.
658496
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
658497
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 лютого (№ 7). – 2017. – 16 с.
658498
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 травня (№ 20). – 2017. – 16 с.
658499
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 січня (№ 3). – 2017. – 16 с.
658500
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 жовтня (№ 41). – 2017. – 16 с.
658501
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 грудня (№ 50). – 2017. – 16 с.
658502
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 липня (№ 28). – 2017. – 16 с.
658503
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 квітня (№ 16). – 2017. – 16 с.
658504
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 вересня (№ 37). – 2017. – 16 с.
658505
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 червня (№ 25/26). – 2017. – 16 с.
658506
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 листопада (№ 46). – 2017. – 16 с.
658507
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 травня (№ 21). – 2017. – 16 с.
658508
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 січня (№ 4). – 2017. – 16 с.
658509
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 жовтня (№ 42). – 2017. – 16 с.
658510
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 грудня (№ 51/52). – 2017. – 20 с.
658511
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 квітня (№ 17). – 2017. – 16 с.
658512
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 липня (№ 29). – 2017. – 16 с.
658513
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 вересня (№ 38). – 2017. – 16 с.
658514
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
30 березня (№ 13). – 2017. – 16 с.
658515
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
30 листопада (№ 47). – 2017. – 16 с.
658516
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
31 серпня (№ 34). – 2017. – 16 с.
658517
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 січня (№ 1). – 2018. – 16 с.
658518
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 січня (№ 2). – 2018. – 16 с.
658519
  Голобородько Я. Літературна футбольна ліга: текстові особливості тренувального процесу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 2 (626). – С. 113-121. – ISSN 0236-1477
658520
  Голобородько Я. Літературна футбольна ліга: текстові особливості тренувального процесу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 2 (626). – С. 113-121. – ISSN 0236-1477
658521
   Літературна Харківщина : [ довідник ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-372-083-8
658522
  Мирний В.П. Літературна хрестоматія з історії СРСР / В.П. Мирний, М.М. Дрібний. – К.
1. – 1960. – 224с.
658523
   Літературна хрестоматія творів ранньої ціньської епохи. – Тайбей : Чженчжуншу, 1980. – 371с. – Видання китайською мовою. – ISBN 957-09-0366-Х
658524
  Дроздовський Дмитро Літературна цивілізація в іменах, або чому все починається з Шекспіра // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 157-165. – ISSN 0320-8370
658525
  Матвєєв В.В. Літературна читанка / В.В. Матвєєв. – К., 1967. – 244с.
658526
  Миронов М.М. Літературна читанка / М.М. Миронов. – 34-е вид. – К., 1968. – 303с.
658527
   Літературна читанка для 7 класу допоміжних шкіл. – Вид. 4-е. – К, 1966. – 168с.
658528
  Філіпчук З. Літературна шевченкіана міжвоєнної Праги // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 6 (93). – С. 112-120
658529
  Філіпчук З. Літературна шевченкіана міжвоєнної Праги. Постаті, документи, вірші // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 1/ 2 (100/101). – С. 141-146
658530
  Пузій В. Літературне видання в Україні: візуальне вирішення журналу "Реальность фантастики" // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 (29). – С.73-77
658531
  Дроздовський Дмитро Літературне дежавю: про спільність композиційних сценаріїв у повісті "Ася" І. Тургенєва й романі "Перехресні стежки" І. Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 43-47. – Бібліогр.: с. 43, 45-46. – ISSN 0130-5263
658532
  Мацько В. Літературне джерелознавство: листи Григорія Голоскевича // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 26-30
658533
  Заверталюк Н.І. Літературне життя 20-х років ХХ ст. у художній інтерпретації Валер"яна Підмогильного й Олеся Досвітнього // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 107-120. – ISBN 978-966-551-315-5
658534
  Зеров М. Літературне життя 60-х рр. "Основа" // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 210-217. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
658535
  Пастушенко О. Літературне життя в діаспорі: 1945-1997 рр. // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2003. – № 3 (36) : травень - червень. – С. 21-26


  Детально розглядається діяльність МУРу та ОУП "Слово".
658536
  Гальчук М. Літературне життя на підсовєтській Україні / М. Гальчук. – Мюнхен ; Париж : Видання спілки української молоді. – (Бібліотека молоді)
Ч. 1 : Проза 1920-30 років. – 1952. – 31, [1] с.
658537
  Матвієнко А. Літературне життя української еміграції // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 35). – С. 1


  Про видання третього збірника матеріалів еміграційної газети "Українські вісті" - унікального друкованого видання, яке виходило за кордоному 1945-2000 роках і висвітлювало головні подіїсуспільно-полдітичного, економічного та культурного життя ...
658538
  Веретюк О. Літературне життя української політичної еміграції у міжвоєнній Польщі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. Міжн. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 288-307. – ISBN 966-95452-9-3
658539
  Бобинець С. Літературне Закарпаття кінця XX-го - початку XXI століть у вимірах художнього перекладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 81-89. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
658540
  Вільчек С. Літературне Запоріжжя. / С. Вільчек. – Запоріжжя, 1967. – 72с.
658541
  Грабович Г. Літературне історіописання та його контексти // Критика. – Київ, 2001. – Грудень, (число 12). – С. 11-15
658542
  Хоча Г. Літературне краєзнавство - складова шкільного літературного курсу // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 1. – С.31-37.
658543
  Пасічник Є.А. Літературне краєзнавство в школі / Є.А. Пасічник. – К., 1965. – 133с.
658544
  Слижук О. Літературне краєзнавство Запоріжжя в системі шкільної літературної освіти // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 29-31
658545
  Кавун Л.І. Літературне об"єднання ВАПЛІТЕ й художньо-естетечні шукання в українській прозі 20-х років 20 століття : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10. 01. 01 - українська література; 10. 01. 06 - теорія літератури / Кавун Л. І.; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2007. – 395л. – Бібліогр.: л. 362 - 395
658546
  Кавун Л.І. Літературне об"єднання ВАПЛІТЕ й художньо-естетичні шукання в українській прозі 20-х років 20 століття : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.01; 10.01.06 / Кавун Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 29 назв
658547
  Козак С. Літературне обличчя української еміграції // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 28 серпня (№ 32). – С. 9-10
658548
  Іванченко Р.Г. Літературне редагування / Р.Г. Іванченко. – Харків, 1970. – 336с.
658549
  Іванченко Р.Г. Літературне редагування / Р.Г. Іванченко. – Київ, 1983. – 247с.
658550
  Різун В.В. Літературне редагування : Підручник для студ. фак. журналістики університетів / В.В. Різун. – Київ : Либідь, 1996. – 240 с. – ISBN 5-325-00790-4
658551
  Різун В.В. Літературне редагування : Підручник / В.В. Різун; Міжнародний фонд "Відродження". – Київ : Либідь, 1996. – 240 с. – ISBN 5-325-00351-8
658552
   Літературне редагування : навч.-метод. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [упоряд. К.С. Серажим]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 141, [1] с. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-437-280-7
658553
  Шляхова В. Літературне редагування у системі фахової підготовки філологів // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 158-163. – ISSN 0201-419
658554
  Гетьман З.О. Літературне розмовне мовлення і діалогічний текст // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 52-54
658555
  Волинський К. Літературне сьогодення / К. Волинський. – Київ, 1982. – 296с.
658556
  Муратова О.В. Літературне шістдесятництво в Україні: соціально-демографічний аналіз // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 43-52. – ISSN 2079-1828
658557
  Муратова О.В. Літературне шістдесятництво в Україні: соціально-демографічний аналіз // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; Горлів. ін-т іноземних мов [та ін.]. – Артемівськ, 2015. – Вип. 8. – С. 171-184. – ISBN 978-966-8469-54-2
658558
  Поліщук В.Л. Літературний авангард / В.Л. Поліщук. – Х., 1926. – 132с.
658559
  Штефан О. Літературний агент - міф чи реальність? // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 6 (56). – С. 3-11
658560
  Гай А. Літературний агент в Україні: реалії та перспективи // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 235-240


  У статті розглянуто функції та обов’язки літературних агентів на шляху авторського рукопису, охарактеризовано дієвість зв’язків «автор – літературний агент – видавництво», проілюстровано заходи літературної агенції на прикладі черкаської молодіжної ...
658561
  Крайдуба В.В. Літературний антропонім у повісті Трумена Капоте "The Grass Harp" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 513-517


  У статті висвітлюється питання функціонування літературних антропонімів у повісті Трумена Капоте "The Grass Harp". Основним завданням є аналіз вибору автором імен головних героїв повісті з точки зору психоаналізу, використовуючи деякі біографічні ...
658562
  Горенко О.П. Літературний антропонім як прецедентне ім"я // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 81-87
658563
  Горенко О.П. Літературний антропонім: концепт та інтепретація (на матеріалі творів американських романтиків) : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури; 10.01.04 - література зарубіжних країн / Горенко О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 474л. – Бібліогр.: л. 426-474
658564
  Горенко О.П. Літературний антропонім: концепт та інтерпретація (на матеріалі творів американських романтиків) : Автореф. дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури; Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Горенко О.П. – Київ, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 27 назв
658565
  Голобородько Я. Літературний архіпелаг. : Постаті, тексти, тенденції // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 11/12 (98/99). – С. 151-154


  Формотворчі експерименти Ігоря Нижника.
658566
  Голобородько Я. Літературний архіпелаг. Григорій Штонь: онтологічна проза // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 6 (93). – С. 92-96
658567
  Білак Н. Літературний вояж до Словенії та Австрії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 5


  Творчий вечір Мирослава Дочинця відбувся в Словенії. Презентація своїх творів та проведення лекцій письменником в Люблянському університеті та на філософсько-філологічному факультеті Університету імені Франца та Карла (Австрія).
658568
  Дроздовський Д. Літературний герой нашого часу // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 10. – С. 130-133. – ISSN 0130-321Х
658569
  Білий О.В. Літературний герой у контексті і сторії. / О.В. Білий. – Київ, 1980. – 120с.
658570
  Винничук Ю. Літературний десант // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 40 (257). – С. 23. – ISSN 1996-1561


  Перебуваючи в депутатах, наші письменники часто займали пристосуванську позицію
658571
  Дмитренко В.І. Літературний дискурс "Ланки"- МАРСу першої третини XX століття : монографія / В.І. Дмитренко ; М-во освіти і науки України, Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 280 с. – Бібліогр.: с. 252-279. – ISBN 978-966-617-201-6


  Спільні домінанти художнього світотворення митців окреслено на основі аналізу творів Б. Антоненка-Давидовича, І. Багряного, Г. Брасюка, М. Галич, Я. Качури, Г. Косинки, В. Підмогильного, Є. Плужника, Т. Осьмачки, Б. Тенети, Д. Фальківського, В. Ярошенка
658572
  Черняк Ю.І. Літературний дискурс як рецептивний феномен // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 124-130. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
658573
  Косицька М.М. Літературний діалог митрополита Петра Могили й Касіяна Саковича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 303-307. – (Б-ка Ін-ту філології)
658574
  Степа С. Літературний емігрант ХХІ століття Сергій Степа // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 9


  Інтерв"ю з українським письменником, який у 1994 році емігрував до Угорщини, про літературний процес, еміграцію та літературну творчість
658575
  Гончарук Є. Літературний етнообраз "поляка" в історичній українській поезії доби бароко // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 45-51
658576
  Гарнага В.М. Літературний журнал як текст: часопис "Нова генерація" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 231-237


  У статті розглядаються засоби, які забезпечують єдність тексту журналу «Нова генерація» на різних рівнях його структури. В статье рассматриваются средства, которые обеспечивают единство текста журнала «Новая генерация» на разных уровнях его ...
658577
  Пригодій С.М. Літературний імпресіонізм в Україні та США : (Типологія та національні особливості) / С.М. Пригодій. – Київ : Нора-Принт, 1998. – 312 с. – ISBN 966-7010-34-1
658578
  Наєнко М. Літературний інститут: далека мрія чи реальна перспектива? / розмову вів Микола Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 15/16 (324/325). – С. 69


  50 років з часу заснування першої в Україні кафедри теорії літератури КНУ імені Тараса Шевченка. Про її здобутки і втрати, про будні й перспективи творчого осередку, який може вирости в Літературний інститут, розповідає доктор філологічних наук, ...
658579
  Купріян О. Літературний інфантелізм // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 38 (255). – С. 54-55. – ISSN 1996-1561


  В Україні практично немає книжок для юнацтва, написаних вітчизняними авторами. А ті, хто творить для підлітків, уникають конфліктності, зображуючи світ у пастельних барвах
658580
  Осадча Ю. Літературний канон в академічному літературознавстві Японії кінця ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 62-68. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  У статті простежено процес і методи формування літературного канону в японському академічному літературознавстві другої половини ХІХ ст., а також розглянуто стратегії конструювання національної ідентичності як однієї зі складових процесу відбору та ...
658581
  Федорів У. Літературний канон і цензура: захист чи тиск // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С.274-281. – Бібліогр.: Лит.: с. 280-281; 22 п. – ISBN 978-966-02-4721-5
658582
  Хархун Валентина Літературний канон ленініани // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 3-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджується процес структурування літературного канону ленініани. Зокрема, авторка прагне проаналізувати ідеологічні й художні завдання ранньої ленініани, яка формує культ Леніна як тоталітарного абсолюту, сталінської ленініани, що ...
658583
  Кирилова Т. Літературний канон та жіноча незалежність (на матеріалі роману Моніки Марон "Animal Triste" (1996 р.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 153-159. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Спробувано встановити художню специфіку суч. нім. романістики жінок-аторок на прикладі роману М. Марон "Animal triste". Завдяки амбівалентній сутності феномену жіночого текст жінки-авторки вписується в літ. канон, проте утверджує гетерогенність жіночої ...
658584
  Заярна І. Літературний контекст XVIII ст. у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 52-67


  У статті розглянуто особливості діалогу творчості Т. Шевченка з літературою XVIII ст. Виявлено основні форми відображення літературного контексту попередньої доби-алюзивно-ремінісцентний пласт, переосмислення провідних тем і мотивів, типологічні ...
658585
  Дроздовський Д.І. Літературний Краків, або Гостювання у Виспянського // Меридіан розуміння / Д.І. Дроздовський. – Київ : Пульсари, 2011. – С. 133-137. – ISBN 978-966-2171-97-6


  "... не можна забувати, що величезну роль у мистецькому розвої Кракова відіграв відкритий 1893 року театр, який під керівництвом Павликовського, Котарбинського і Сольського став першою сучасною польською сценою. Краківський міський театр під ...
658586
  Гавловська Т.А. Літературний критик Теодор Фонтане // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 62-63
658587
  Коваленко Н.М. Літературний крос : гра-змагання. 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-63
658588
  Канарська А. Літературний літописець зі Львова // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 1 січня (№ 1). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Роман Іваничук.
658589
  Тарнавський О. Літературний Львів 1939-1944 : Спомини / Остап Тарнавський. – Львів : Просвіта, 1995. – 136 с. – ISBN 5-7707-0612-0
658590
  Томбулатова І. Літературний маніфест: діалог постмодернізму та футуризму // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 31-36. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті здійснено спробу порівняльного аналізу постмодерністичного та футуристичного літературного маніфесту. Доведено існування полілогу жанрів постмодерністичного та модерністичного мистецтв. В статье осуществлена попытка сравнения ...
658591
  Кандюк-Лебідь Літературний мемуарний портрет як форма відображення життя у споминах // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 105-109. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
658592
  Кравченко С. Літературний місячник "Камена" як речник культурного зближення слов"янських народів. // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 29-34


  У статті аналізуються ідея культурного зближення слов"янських народів та польські переклади української поезії, надруковані на сторінках часопису "Камена" у 1933-1939 рр. The article analyses the idea of cultural growing of the Slavonic nations and ...
658593
  Іванов М. Літературний міф Львова: три візії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 листопада (№ 45). – С. 12
658594
  Романова О. Літературний міф про Гелену Жебровську // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 9/10 (1029/1030). – С. 233-241. – ISSN 0320-8370
658595
  Куценко І. Літературний музей Івана Франка на Дніпрі // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 177-178
658596
  Гаєвська О. Літературний неоромантизм як парадигма нової образності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджується естетика в національних літературах - українській, японській, американській, німецькій та британській.
658597
  Єременко О. Літературний образ у силовому полі синкретизму : (на матеріалі української прози другої половини XIX - початку XX ст.) / Олена Єременко. – Київ : Євшан-зілля, 2008. – 319, [1] с. – Бібліогр. : с. 291-319. – ISBN 978-966-2133-14-1
658598
  Боковець А.В. Літературний портрет Генрі Говарда, графа Саррі на тлі тюдорівської поетичної традиції // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 3-8. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто особливості ліричних творів англійського ренесансного поета Генрі Говарда, графа Саррі. З"ясовано специфіку його стилю та поетичної мови порівняно з манерою старшого сучасника поета, Томаса Вайєта. Наголошено на гендерній ...
658599
  Штейнбук Ф. Літературний портрет Михайла Булгакова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 9 (370). – С. 36-43


  Життя та творчість М.О.Булгакова
658600
  Нікітова І. Літературний портрет письменника в листах та діалозі // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 34-37


  Літературний портрет діаспорного письменника Олександра Смотрича.
658601
  Нечипорук А. Літературний портрет у контексті сучасних масових комунікацій (на прикладі газети "Столичні новини") // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 215-217
658602
  Джигун Л. Літературний портрет українських письменників в мемуарній прозі Докії Гуменної / Л. Джигун, Т. Швець // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 14-20. – ISSN 2411-4146


  Автори статті вперше в українському літературознавстві звернулися до теми зображення Докією Гуменною літературного портрета українських письменників у мемуарній прозі. На конкретних прикладах проілюстровано оригінальність пошуків письменницею викладу ...
658603
  Мельник М. Літературний портрет: до проблеми жанрової моделі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 215-220. – (Серія журналістика ; Вип. 31)


  Розглянуто літературний портрет як жанр, використання літературного портрету в працях щодо вивчення творчості українських письменників, звернена увага на позицію теоретиків літератури про доцільність використання цього жанру
658604
  Степаненко М. Літературний простір "Щоденників" Олеся Гончара : монографія / Микола Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2010. – 528 с. – ISBN 978-966-182-080-6
658605
  Семко Г. Літературний процес 20-х років XX століття. Літературні угруповання // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 13/14, липень. – С. 45-50
658606
  Опришко Т. Літературний процес в УСРР на шпальтах журналу "Молодняк" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 108-112. – ISSN 2307-2261
658607
  Годованець М. Літературний процес другої половини 50-х років ХХ ст. на Хмельниччині крізь призму листів Микити Годованця до Миколи Скорського / М. Годованець, М. Скорський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 8 (620). – С. 87-103. – ISSN 0236-1477


  Автори подають добірку листів байкаря М. Годованця до голови Хмельницького літературного об"єднання М. Скорського - відомого педагога, журналіста, науковця-літературознавця.
658608
  Наєнко М. Літературний процес і його імітації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 26 січня (№ 4). – С. 7


  Згадується формотворче розуміння змісту літератури професором Київського університету Володимиром Перетцем та його учнями. Одному з його молодших учнів - Д. Чижевському - вдалося емігрувати. Відтак побачили світ його "Історія української літератури" ...
658609
  Наєнко М. Літературний процес і його імітації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 2 лютого (№ 5). – С. 5


  Чи зберігається українська література такою (як і літпроцес загалом) у нині згасаючому постмодернізмі, на зміну якому приходить або новий історицизм, або метамодернізм?
658610
  Микитась В.Л. Літературний процес на Закарпатті доби феодалізму / В.Л. Микитась. – Ужгород, 1966. – 80с.
658611
   Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012-
№ 1. – 2012. – 96 с. – Резюме рос., англ. мовами
658612
   Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2012-
№ 2. – 2013. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
658613
  Білоус П. Літературний процес: міф чи реальність? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 16


  Критичні зауваження до статті М. Наєнка "Літературна періодика і заник літературного процесу" ("УЛГ" №№ 8-10)
658614
  Гаврилюк Н. Літературний псалом: Сергій Жадан // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 31-35. – ISSN 0236-1477
658615
  Земброва В. Літературний романтизм у славістичних дослідженнях (замітки) // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – C. 460-461. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
658616
  Баган О. Літературний романтизм: ідеологія, естетика, стиль // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3 (648). – С. 35-46. – ISSN 0130-5263
658617
  Ведміцький Ол. Літературний рух за доби соціялістичної реконструкції / Ол. Ведміцький. – Полтава : Плужанин, 1932. – 102 с.
658618
  Микитась В.Л. Літературний рух на Закарпатті другої половини ХІХ ст. Конспект лекцій з курсу історії української літератури ХІХ ст. / В.Л. Микитась. – Ужгород, 1965. – 104с.
658619
  Бача Юрай Літературний рух на Закарпатті кінця 40-х - початку 50-х років ХІХ ст. : Дис... канд. філол. наук: / Бача Юрай ; Київ. ордена Леніна держ. унів. ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1960. – 322 л. – Бібліогр.:л.30-39
658620
  Бача Ю. Літературний рух на Закарпатті середини XIX століття / Ю. Бача. – Пряшів, 1961. – 275с.
658621
  Пивоваров М.П. Літературний рух у Галичині в 30-40-х роках ХІХ століття / М.П. Пивоваров. – Київ, 1950. – 47с.
658622
  Лавріненко Ю. Літературний світ. Передачі на радіо "Свобода" з 12.XI.1959 по 01.III.1966 / Юрій Лавріненко ; [передм., підгот. тексту та прим. В. Шевчука]. – Київ : Твім інтер, 2013. – 774, [10] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 760-775. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7430-46-4
658623
  Яремчук І. Літературний силует стрілецького покоління у часописі "Будучина" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 46-61. – ISSN 0130-528Х
658624
  Шевченко З. Літературний символізм і мистецько-художня концепція О.Скрябіна : (матеріали до літературного спецкурсу "Художня література в контексті світової культури") // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 7 (93). – С. 32-37


  У статті розкривається проблема спільності літературного символізму і мистецько-художньої концепції у творчості видатного композитора і виконавця О. Скрябіна - основоположника світломузики
658625
  Мірошниченко Л.Я. Літературний скептицизм: від Вільяма Шекспіра до Джозефа Конрада // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 90-110. – ISBN 978-966-11-0683-2
658626
  Федів О.В. Літературний слем як пошук нових фоорм вираження // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 434-436
658627
   Літературний словник Кіровоградщини. – Кіровоград, 1995. – 126с. – Кіровоградська організація Спілки письменників України
658628
  Кононенко В.І. Літературний стандарт і розмовне мовлення: процеси взаємодії // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 152-159. – ISBN 978-966-1673-17-4
658629
  Голик Р. Літературний та мемуарно-есеїстичний образ Львова: на перехресті традицій // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (657). – С. 39-49. – ISSN 0236-1477
658630
  Горошкевич О. Літературний твір як джерело вивчення особливостей комунікативної поведінки (на основі роману Танідзакі Джюн"ічіро "Дрібний сніг"). // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Пропонується схема аналізу літературного твору із застосуванням категорій функціональної лінгвістики, метою якого є визначення особливостей комунікативної поведінки персонажів як квазіреальних учасників комунікації. This article deals with the ...
658631
  Копаниця Л. Літературний твір як модель комунікації: драматичний панегірик Феофана Прокоповича "Володимир" та ідея "європеїзації" Росії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 249-258
658632
  Сивокінь Г. Літературний факт у контексті історії літератури // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 11/12. – С.37-39
658633
  Остапенко І.В. Літературний Харків. Живий музей // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 34/36 (290/292). – С. 76-83
658634
   Літературний Чернігів : щоквартальний мистецький журнал літературної спілки "Чернігів" / Літ. спілка "Чернігів". – Чернігів, 1992-
№ 4 (72), жовтень - грудень. – 2015. – 199 с.
658635
   Літературний щоденник.. – К., 1966. – 442с.
658636
   Літературний ярмарок: Альманах-місячник.. – Харьків, 1929. – 304с.
658637
  Рибарук О. Літературними місцинами Верховинщини // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 87-88
658638
  Костюченко В.А. Літературними стежками : нарис історії української літератури для дітей ХХ століття / Віктор Костюченко. – Київ : К.І.С., 2009. – 344 с. – (Історична серія). – ISBN 978-966-2141-32-0


  Пропонована книжка спогадів про дві українські катастрофи - Великий голод і Велику війну
658639
  Лавринович Л.Б. Літературні аспекти психології розуміння часу: автор-текст-читач // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 80-86. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
658640
  Міхно О. Літературні бесіди Миколи Пирогова як метод вивчення літератури (до 200-річчя від дня народження М.І. Пирогова) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 6 (84). – С. 39-42
658641
  Школа В. Літературні версії образу легендарного визволителя (на матеріалах творів М. Старицького та Л. Старицької-Черняхівської) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 151-161. – ISBN 978-966-920-067-9
658642
   Літературні вечори. 5-11-й класи / [упоряд. : Н. Коржова, Н. Корнієвська ; ред. рада : Г. Федяй та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1


  Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з ...
658643
  Щур І.І. Літературні взаємини Пантелеймона Куліша і Тараса Шевченка (на матеріалі поезії П. Куліша) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 139-143. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
658644
  Лазаревський В.В. Літературні вікторини. / В.В. Лазаревський. – К., 1961. – 131с.
658645
  Сафарян С. Літературні генії німецького Просвітництва / Світлана Сафарян // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 5 (81). – С. 37-42
658646
  Просвітянин С. Літературні герострати українства.. – Київ : Друк. "Петро Барський", 1909. – 29с. – Одбиток з журнала "Українська хата"
658647
  Бернадська Н. Літературні горизонти: тут і там // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 12


  Питання історії та теорії літератури стали предметом обговорення на 16-му філологічному семінарі в Київському національному університеті. Відкрив семінар М.К. Наєнко.
658648
  Бурдастих М. Літературні грози буремного часу // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 28 травня - 3 червня (№ 22). – С. 12


  Володимир Даниленко "Грози над Туровцем".
658649
  Бурмістрова В. Літературні джерела авторського міфу Дж. Р.Р. Толкина в епичному циклі " Сильмарилліон " // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 104-110
658650
  Бельський В.М. Літературні джерела з мінералогії України за 2009-2012 рр. : бібліографія // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 120-135. – ISSN 2218-7472
658651
  Юрова І. Літературні джерела образів пекла та пекельних мешканців у ліричній поемі Ю. Клена "Попіл імперії" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 299-304. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
658652
  Чешуріна Т. Літературні диктанти за творчістю Панаса Мирного // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С.25-27. – ISSN 0130-5263
658653
  Олійник Н. Літературні диктанти заповістю Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 11 (163), листопад. – С. 30-31
658654
  Клименко І.В. Літературні диспути на шпальтах часопису "Життя й революція" (1925-1934 рр.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 223-237. – ISSN 2222-4203
658655
   Літературні дні в колгоспах : інструкція для бібліотек / НКО УСРР; Бібліотечне управління. – [Київ], 1936. – 10 c.
658656
   Літературні дні в колгоспах.. – К., 1936. – 11с.
658657
  Сімакова Л. Літературні жанри і стилі // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 7/8 (432), липень - серпень. – С. 42-44
658658
  Усатенко Г. Літературні жанри українського бароко // Українська мова і література в школі : наук.-метод. журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 8 (102). – С. 20-23


  У статті розкривається жанрове розмаїття української літератури в епоху Відродження, акцентується увага на особливостях віршованої поезії епохи Бароко
658659
  Студинський К.Й. Літературні замітки / Киpило Студиньский. – Львів : Hакладом А. Хойнацкого ; З дpук. В.А. Шийковского, 1901. – 131, [4] с.


  Зміст: Козацтво і гайдамаччина в "Енеїді" Котляpевского; Хаpактеpистика поезий Петpа Гулака-Аpтемовского; На тит стор. прим. № 14704 дарчий надпис: Висоповажному Проф. П.И. Петровув глубокім поважаню від автора
658660
  Хінкулов Л.Ф. Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – 256с.
658661
  Захарчук Д.В. Літературні ігри. / Д.В. Захарчук. – К., 1964. – 147с.
658662
  Ткаченко О.П. Літературні інтерпретації біблійного образу "сторож брата" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 287-296. – ISSN 2075-437X


  У статті з"ясовується, що біблійний концепт "сторож брата" в художній літературі відіграв роль універсальної моделі в змалюванні психології злочинця. Вивчається богословське розуміння діалогу між Богом і Каїном з Книги Буття та його художня ...
658663
  Горбонос О. Літературні казки І. Франка та Р. Кіплінга як авторська анімалістична жанроформа: типологічний аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 93-96. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
658664
   Літературні казки Івана Франка та Миколи Магери // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 37-44
658665
  Семенюк О.О. Літературні казки Олександра Пушкіна, фольклор та образотворче мстецтво // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 4 : Синтез мистецтв. – С.20-27.
658666
  Сирота Л. Літературні матеріали газети "Діло": особливості добору і групування // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 49-65


  У статті вивчено співпрацю М. Рудницького з львівською газетою "Діло" у 1923-1939 рр. Показано його особистий внесок у тематично-рубрикове оновлення цієї газети, зокрема його вплив на добір і групування літературних і бібліографічних матеріалів у цьому ...
658667
  Реп"ях С.П. Літературні музеї Чернігівщини / С.П. Реп"ях. – К., 1983. – 104с.
658668
  Щурат В.Г. Літературні начерки / Василь Щурат. – Львів : Накладом авт. ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1913. – 105 с.


  Зміст: Богословська драма [П. Кальдеpона де ла Баpка]; Поет науки [Сюллі-Пpюдом]; Шевченків "Іван Підкова"; Шевченкове посланиє Гоголю; Поясненя деяких Шевченкових висловів; Найблизші жерела творчости М. Шашкевича; До української пісні про Жидів; З ...
658669
  Маланюк Є. Літературні нотатки // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 384-387. – ISBN 978-966-2248-94-4
658670
  Бондаренко С. Літературні обійми Болгарії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 38). – С. 12


  Міжнародний поетичний фестиваль "Слов"янські обійми" відбувся у Варні. Поети з тринадцяти країн взяли участь
658671
  Стоянов С. Літературні образи і стратегії миті після кінця світу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 292-296
658672
  Борисенко Мирослав Володимирович Літературні оганізації в суспільно-політичному житті України (1920-1932 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Борисенко Мирослав Володимирович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 20 с.
658673
  Борисенко М.В. Літературні організації в суспільно-політичному житті України.(1920-1932 рр). : Дис... канд. істор.наук: 07.00.01 / Борисенко М.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1999. – 190л. – Бібліогр.:л.153-190
658674
  Ототюк О. Літературні організації в суспільно-політичному житті УСРР 20-30-і рр. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 121-124. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  На основі сучасних методологічних підходів, аналізу опублікованих джерел досліджено соціальне становище та позиції літературно-мистецької інтелігенції в умовах політики українізації, специфіка її взаємовідносин з радянською владою, прояви опору діячів ...
658675
  Круглова Л. Літературні пам"ятки на сторінках часопису Історичного товариства Нестора-літописця // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 81-85


  У статті подано огляд писемних джерел віршованого та прозового характеру, вміщених на сторінках наукового часопису "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" (1879 - 1914). В статье дан обзор письменных источников литературного характера, ...
658676
  Марковський М. Літературні паралелі. І.С. Левицький і І.С. Тургенєв / М. Марковський. – [3] с. – Окр. відбиток
658677
  Хазін О. Літературні пародії / О. Хазін. – Х, 1934. – 70с.
658678
  Стадниченко Ю. Літературні пародії / Ю. Стадниченко, В. Галюк, Р. Качурівський // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 1/2. – С.186-191. – ISSN 0130-1608
658679
   Літературні пародії та жарти. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 142 с.
658680
  Віннікова Н.М. Літературні пародії Теодора Орисіо // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 150-155. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
658681
   Літературні пародії, шаржі, епіграмі, акростихи.. – К., 1927. – 256с.
658682
  Александрова Г.А. Літературні перехрестя : (Микола Дашкевич у контексті порівняльних досліджень кінця 19 - початку 20 ст.); монографія / Галина Александрова; КНУТШ. – Київ : Освіта України, 2008. – 240с. – ISBN 978-966-188-003-9
658683
  Гдакович Мар"яна Степанівна Літературні періодичні видання 20-30-х рр. 20 ст. на західноукраїнськиї землях у суспільно-політичному і духовному контексті доби : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Гдакович М.С.; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
658684
  Гдакович Мар"яна Степанівна Літературні періодичні видання 20-30-х рр. ХХ ст. на західноукраїнських землях у суспільно-політичному і духовному контексті доби : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Гдакович Мар"яна Степанівна; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2003. – 197л. – Бібліогр.: л. 178 - 197
658685
  Аледінова С.Н. Літературні питання та письменна організація в полі зору телебачення та преси // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 46-48


  У статті розповідається про висвітлення кримськотатарською пресою питань відродження літератури кримських татар, про досягнення у цієї сфері письменників, які за останні роки намагаються виявити білі плями історії, літератури та культури свого ...
658686
  Зінченко К. Літературні підсумки року "Глиняний кіт" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 3 березня (№ 8). – С. 13


  У Національній спілці письменників України відбулася церемонія вручення нагород за найкращі книжкові видання 2015 року "Глиняний кіт". Це спільний проект НСПУ, Інституту літератури НАН України імені Тараса Шевченка, Національного музею літератури ...
658687
   Літературні покоління // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 15
658688
  Буряк Б.С. Літературні портрети / Б.С. Буряк. – Львів, 1952. – 264с.
658689
  Кобилецький Ю.С. Літературні портрети / Ю.С. Кобилецький. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 356 с.
658690
  Кобилецький Ю.С. Літературні портрети / Ю.С. Кобилецький. – Київ, 1960. – 350с.
658691
  Краснощок В. Літературні портрети І. Франка й Лесі Українки в критиці Є. Маланюка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 66-71. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
658692
   Літературні портрети.. – К.
1. – 1960. – 668с.
658693
   Літературні портрети.. – К.
2. – 1960. – 619с.
658694
   Літературні премії "Березоля" 2013 / редколегія журналу "Березіль" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 3


  Серед тих, хто отримав літературну премію "Березоля" за 2013 рік: Володимир Базилевський та Михайло Слабошпицький.
658695
  Легка Н.М. Літературні премії XX століття як культурний феномен // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 95-103
658696
  Рябчук М. Літературні премії в Україні (Розмова з письменником, літературним критиком Миколою Рябчуком) / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 139-144. – ISBN 966-7379-16-7
658697
  Рогозинська В. Літературні премії світу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4 (345). – С. 3 обкл.


  Премія ім. Ганса Крістіана Андерсена
658698
  Баран Є. Літературні премії: to be or not to be... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 3


  Літературні нагороди:бути чи не бути
658699
  Слабошпицький М.Ф. Літературні профілі / М.Ф. Слабошпицький. – К., 1984. – 310с.
658700
  Шаховський С.М. Літературні роди й види. / С.М. Шаховський. – К., 1963. – 47с.
658701
  Александрова Л.П. Літературні роди, види і жанри (підвиди), як змістові форми / Л.П. Александрова, Я.П. Білоштан, М.П. Гнатюк; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1968. – 105с.


  Вступ. 1.Епос. 2.Лірика. 3.Драма.
658702
  Токмань Г. Літературні семінари про сучасну літературу: екзистенціально-діалогічне прочитання новел Василя Портяка і Євгенії Кононенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 11 (716). – С. 47-53. – ISSN 0130-5263
658703
  Левчук А. Літературні столиці світу / А. Левчук, І. Костюк // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 13/14, липень. – С. 6-13


  Із 2004 року світова організація ЮНЕСКО обирає креативні міста за певними критеріями. Одним із них є література. І ті міста, у яких вона найкраще розвивається, - отримують визнання ЮНЕСКО. Визначною подією для всієї України стало те, що Львів здобув ...
658704
  Хобта О.І. Літературні сюжети та образи початку ХХ ст. (за сторінками одеського вісника "Основа") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 109-112


  Аналізуються літературні пошуки та тенденції, притаманні українській літературі початку ХХ ст., що відображені на шпальтах вісника науки, письменства та громадського життя "Основа" (1915)
658705
  Сковорода Г.С. Літературні твори / Г.С. Сковорода. – Київ, 1972. – 436с.
658706
  Денисюк С.П. Літературні традиції і критики журналу "Українська хата" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 119-123. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Розглядається літературна ситуація в Україні кінця XIX ст., проблеми взаємин літературних поколінь, пошуки нових шляхів літературного розвитку.
658707
  Налімова А.О. Літературні традиції та новаторство у творчості корейського письменника Лі Мунйоля // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 151-158


  У статті розглянуто жанрові, тематичні та стилістичні особливості творчості корейського письменника Лі Мунйоля з точки зору традиції та новаторства. Засвідчено впливи екзистенціалізму, романтизму та конфуціанського світогляду на ідейну спрямованість ...
658708
  Рева Л.В. Літературні традиції та проблеми стилю у творчості В. Підмогильного // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 318-325. – ISSN 2075-437X


  У статті порушується питання про художні впливи на стиль В. Підмогильного. Звершено увагу на літературні традиції українських, російських, французьких митців у творчості українського автора першої третини ХХ століття, а також на його індивідуальну ...
658709
  Ільїна Г.В. Літературні форми філософських творів у контексті професіоналізації філософії: історико–філософська перспектива // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 278-281. – ISSN 2076-1554
658710
   Літературні читання під захистом Майдану // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 лютого (№ 4). – С. 3


  25 лютого в Національному музеї літератури відбувся творчий вечір прозаїка й есеїста В"ячеслава Медвідя. Модератором заходу був академік, доктор філологічних наук, професор КНУТШ Юрій Ковалів.
658711
  Плеський Г.М. Літературні читацькі конференції / Г.М. Плеський, Я.Н. Прайсман. – К., 1954. – 36с.
658712
  Погрібний А. Літературні явища і з"яви : Статті. Портрети. Силуєти. Наближення / Анатолій Погрібний. – Київ : Оранта ; Майстерня книги, 2009. – 688 с. – ISBN 978-966-2260-07-6
658713
  Степаненко М. Літературні, літературно-мистецькі премії в Україні / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2014. – 498, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 466-485, в підрядк. прим. та наприкінці ст. – ISBN 978-966-8798-79-5
658714
  Погонець Я.А. Літературність фольклору як один із виявів фольклорно-літературної контамінації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 245. – C. 257-262. – (Серія "Філологічні науки")
658715
  Нестелєєв М. Літературність як теоретично-естетичний феномен // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 2 (626). – С. 68-77. – ISSN 0236-1477
658716
  Мозгова Л. Літературно-гендерна наочність як чинник формування гендерно-літературної компетентності старшокласників // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 10-14. – ISSN 0130-5263
658717
  Вєдіна В.П. Літературно-громадські зв’язки пролетарських письменників Західної України і Польщі 20-30-х років ХХ ст. / В.П. Вєдіна. – Київ, 1960. – 168с.
658718
  Лавренчук В. Літературно-естетичні і громадсько-політичні концепти образу І. Мазепи у візії Г. Колісника // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2-6. – Бібліогр. в кінці ст.
658719
  Лавренчук В. Літературно-естетичні і громадсько-політичні концепти образу І.Мазепи у візії Г.Колісника // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2-7.
658720
  Мельничук Ірина Вікторівна Літературно-естетичні позиції і творча спадщина Івана Єрофеїва : Дис. ... канд.філологічних наук:10.01.01 / Мельничук І.В.; Бердянський державний пед. університет. – Маріуполь, 2004. – 228л. – Бібліогр.: л.182-228
658721
  Мельничук Ірина Вікторівна Літературно-естетичні позиції і творча спадщина Івана Єрофеїва : Автореферат дис. ... канд.філологічних наук:10.01.01 / КНУТШ; Мельничук І.В. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв
658722
  Гарматюк А.П. Літературно-журналістським пером : спогади про письменників, відгуки на творчість побратимів по перу, оповідання, репортажі з літературно-мистецьких свят, журналістські праці / Анатолій Гарматюк ; Вінницька філія Центру дослідження історії Поділля Ін-ту історії НАНУ при Кам"янець-Подільському державному університеті. – Кам"янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2007. – 280 с.
658723
  Олійник-Рахманний Літературно-ідеологічні напрямки в Західній Україні (1919-1939 роки) / Олійник-Рахманний; Передмова Ф.Погребенника. – Київ : Четверта хвиля, 1999. – 240с. – ISBN 966-529-062-2
658724
  Назарець В.М. Літературно-історична роль послання в трансформації жанрової системи класицизму // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 4-8. – ISSN 978-966-551-401-5
658725
  Барабаш Ю. Літературно-історичний дискурс: виклики й апорії (думки нестороннього) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1 (613). – С. 3-17. – ISSN 0236-1477


  З огляду на сучасні зміни суспільної, соціальної, духовної парадигми та загальну кризу історичної свідомості у статті розглянуто (почасти в дискусійному плані) деякі теоретичні та методологічні проблеми літературно-історичного дискурсу. Ідеться ...
658726
  Кульчицька Інна Анатоліївна Літературно-критична діяльність Василя Бобинського : Автореф... канд. філоло.наук: 10.01.02 / Кульчицька Інна Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
658727
  Кульчицька І.А. Літературно-критична діяльність Василя Бобинського : Дис... канд. філол.наук: 10.01.02 / Кульчицька І. А.; КУ ім. Т. Шевченко. – К., 1993. – 223л. – Бібліогр.:л.190-223
658728
  Сидоренко Г.К. Літературно-критична діяльність Івана Франка / Г.К. Сидоренко. – К, 1956. – 75с.
658729
  Квіт Сергій Миронович Літературно-критична і журналістська діяльність Михайла Рудницького у 1910-1930-х роках. : Дис... канд. філол.наук: 10.01.08 / Квіт Сергій Миронович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 127л. – Бібліогр.:л.121-127
658730
  Квіт Сергій Миронович Літературно-критична й журналітська діяльність Михайла Рудницького у 1910-1930-х роках : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.03 / Квіт Сергій Миронович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
658731
  Баран Євген Літературно-критична нарація Віталія Донченка // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 191. – С. 203-205
658732
  Ткаченко Р. Літературно-критична рецепція роману П. Загребельного "Розгін" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-36. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Здійснено огляд літературно-критичної рецепції роману П. Загребельного "Розгін". The article contains a survey of literary-critical reception of the novel "The Acceleration" by P. Zahrebelnyi.
658733
  Мучка М. Літературно-критична спадщина Івана Франка: наукова експлікація німецького романтизму // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 24-29. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
658734
  Бурлака Галина Літературно-критична спадщина Михайла Грушевського: джерелознавчі знахідки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 77-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті описано кілька евристичних епізодів з робочого процесу упорядкування тому літературно-критичних праць М. Грушевського. Авторка обгрунтовує введення в науковий ужиток шести досі не атрибутованих текстів, які, на її переконання, належать перу ...
658735
  Бурлака Г. Літературно-критична спадщина Михайла Грушевського: джерелознавчі знахідки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 77-82. – ISSN 0236-1477
658736
  Талабірчук О. Літературно-критична творчість Івана Яцканина // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 110-115


  У статті аналізуються літературно-критичні статті та рецензії І. Яцканина, присвячені питанням української літератури та українсько-словацько-чеських літературних взаємозв"язків
658737
  Руденко І.В. Літературно-критична творчість Міхала Грабовського в контексті польського романтизму : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Руденко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 203 л. – Бібліогр.: л. 178-203
658738
  Комишанченко М.П. Літературно-критичне слово безсмертного Кобзаря / М.П. Комишанченко. – К., 1961. – 43с.
658739
  Будний В.В. Літературно-критичний естетизм доби українського модерну : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.01 / Будний В. В.; Льв.ДУ. – Львів, 1997. – 17л.
658740
  Погребенник В. Літературно-критичний набуток Володимира Леонтовича // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 8 (178). – С. 26-35. – ISSN 0131-2685
658741
  Будний В. Літературно-критичний портрет: жанрова структура, еволюційні лінії, типологічні різновиди // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 131-152. – ISSN 0130-528Х
658742
  Борис О. Літературно-критичний портрет: метаморфози жанру в майстерні Миколи Євшана // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 331-337. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
658743
  Комишанченко М.П. Літературно-критичні виступи Івана Білика : Вісник КДУ / М.П. Комишанченко. – Київ. – (Серія філолог та журналіст ; Вип. 1)
№ 1. – 1958. – С. 23-29
658744
  Комишанченко М.П. Літературно-критичні виступи Михайла Драгоманов у 70-х роках XIX ст. / М.П. Комишанченко. – Київ
Т. 17, Вип 2. – 1958. – [16] с. – Окр. відб. з "Наукових записок"
658745
  Семенко С.В. Літературно-критичні виступи Юрія Косача про шляхи оновлення національного письменства на сторінках періодики МУРу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 132-137. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х


  У статті проаналізовано літературно-критичні виступи Ю. Косача 1945-1949 рр. на сторінках еміграційної періодики, в яких порушено проблеми оновлення національного письменства, ствердження окцидентальних традицій у ньому. Визначено позицію Ю. Косача в ...
658746
  Семенко С. Літературно-критичні виступи Юрія Косача про шляхи розвитку світового письменства // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 59-69


  У статті висвітлено одну з граней творчої діяльності Ю. Косача як літературного критика світового письменства. До аналізу залучено літературознавчі розвідки 40-70-х рр. ХХ ст., опубліковані на сторінках еміграційної періодики. Наголошено на ...
658747
  Василина К.М. Літературно-критичні есе Дж. Р.Р. Толкіна як ключ до розуміння особливостей художнього світу письменника / К.М. Василина, Д.М. Лазаренко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 27-31. – (Філологічні науки ; № 1)
658748
  Петренко С.В. Літературно-критичні жанри сучасного англомовного медійного дискурсу: комунікативно-когнітивний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Петренко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
658749
  Петренко С.В. Літературно-критичні жанри сучасного англомовного медійного дискурсу: комунікативно-когнітивний аспект : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Петренко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 267 л. – Додатки: л. 229-267. – Бібліогр.: л. 174-228
658750
  Монич Л. Літературно-критичні жанри як форма публіцистики на сторінках літературно-художніх видань "Всесвіт" та "Кур"єр Кривбасу" // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 162-169


  У статті досліджено літературно-критичні жанри, їх репрезентація в журналах "Всесвіт" та "Кур"єр Кривбасу". Розглянуто особливості жанрового різноманіття на сторінках літературно-художніх видань. В статье исследованы литературно-критические жанры, их ...
658751
  Касьяненко Т. Літературно-критичні концепції Івана Зубенка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С.299-304. – (Філологія ; Вип. 23/24)
658752
  Засенко Олекса Літературно-критичні нариси і статті / Засенко Олекса. – Київ : Художня література, 1962. – 540, [3] с.
658753
  Погребняк І. Літературно-критичні погляди Б.Д. Грінченка в його епістолярії // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 126-130. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
658754
  Денисюк І.О. Літературно-критичні погляди Михайла Павлика / І.О. Денисюк, 1958. – 71-87с. – Окр. відбиток
658755
  Барчан В. Літературно-критичні погляди Т.Осьмачки : (стаття "Бездоріжжя наших мистецьких смаків у літературі і в літературному побуті) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 40-44. – (Філологія ; Вип. 19)
658756
  Стадніченко О.О. Літературно-критичні публікації у творчому доробку Петра Ребра // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 138- 141. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9


  Питання функціонування письменницької критики ще не досить досліджені в українському літературознавстві, але були певні спроби осмислити це явище і дати йому належну оцінку у працях В. Брюховецького, Г. Вознюка, В. Дончика, М. Дубини, М. Жулинського, ...
658757
  Добролюбов М.О. Літературно-критичні статті / М.О. Добролюбов. – К : Художественная литература, 1950. – 468 с.
658758
  Воровський В.В. Літературно-критичні статті / В.В. Воровський. – Київ, 1950. – 244с.
658759
  Франко І.Я. Літературно-критичні статті / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1950. – 448 с.
658760
  Горький М. Літературно-критичні статті / М. Горький. – Київ, 1951. – 468с.
658761
  Белінський В.Г. Літературно-критичні статті / В.Г. Белінський. – К., 1953. – 583с.
658762
  Добролюбов М.О. Літературно-критичні статті / М.О. Добролюбов. – Київ, 1956. – 612 с.
658763
  Воровський В.В. Літературно-критичні статті / В.В. Воровський. – Київ, 1957. – 408с.
658764
  Добролюбов М.О. Літературно-критичні статті / М.О. Добролюбов. – К, 1961. – 381с.
658765
  Коваленко Б.Л. Літературно-критичні статті / Б.Л. Коваленко. – Київ, 1962. – 367с.
658766
  Білецький О.І. Літературно-критичні статті / О.І. Білецький. – Київ : Дніпро, 1990. – 252 с. – (Українська літературна думка)
658767
  Филипович П.П. Літературно-критичні статті / П.П. Филипович. – Київ : Дніпро, 1991. – 268 с. – (Українська літературна думка). – ISBN 5-308-00924-4
658768
  Єфремов С.О. Літературно-критичні статті / С.О. Єфремов; упорядкув., передм. і прим. Е.С. Соловей. – Київ : Дніпро, 1993. – 352 с. : портр., ISSN Українська літературна думка. – ISBN 5-308-01261-X
658769
  Чернишевський М.Г. Літературно-критичні статті. / М.Г. Чернишевський. – К, 1951. – 575с.
658770
  Писарєв Д.І. Літературно-критичні статті. / Д.І. Писарєв. – К. : Художественная литература, 1953. – 447 с.
658771
  Копиця Д. Літературно-критичні статті. / Д. Копиця. – К, 1968. – 196с.
658772
  Мишанич О. Літературно-критичні та історіографічні статті й дослідження. / О. Мишанич. – К., 1996. – 345с.
658773
  Прасол Є. Літературно-культурні референції в романі М.Сімада "Жінка, що пливе, чоловік, що тоне" .): образи "Ноєва ковчега" та "палацу дракона" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У статті проведено аналіз роману сучасного японського письменника М.Сімада "Жінка, що пливе, чоловік, що тоне" з точки зору проблеми літературних зв"язків та цитатності, що часто в літературознавстві називають гучним терміном ...
658774
  Козак С. Літературно-культурологічні меморабіліа / Стефан Козак ; зібрав і до друку підгот. В. Пилипович, передм. написав Р. Радишевський. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – 440 с. : іл. – Покажч.: c. 369-401. – Бібліогр.: c. 363-368 та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-935845-4-3
658775
  Полек В.Т. Літературно-мемаріальні місця Івано-Франковщини / В.Т. Полек. – Київ, 1971. – 16 с.
658776
   Літературно-меморіальний будинок-музей О.Є.Корнійчука.. – К., 1985. – 128с.
658777
   Літературно-меморіальний будинок-музей Т.Г.Шевченка в Києві: Фотопутівник.. – К., 1979. – 125с.
658778
   Літературно-меморіальний будинок-музей Т.Г.Шевченка в Києві: Фотопутівник.. – К., 1986. – 125с.
658779
  Орлова Н.І. Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка // Київ у національній пам"яті / Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, І.Б. Гирич, А.М. Киридон, Б.А. [та ін.] Короленко. – Київ : Пріоритети, 2013. – С 365-376. – ISBN 978-966-8809-89-7
658780
   Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка.. – К., 1976. – 23с.
658781
  Блюдо І.Д. Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини в Києві / І.Д. Блюдо. – Київ, 1982. – 33 с.
658782
   Літературно-меморіальний музей В.С.Стефааника.. – Ужгород, 1968. – 17с.
658783
  Стефаник К.В. Літературно-меморіальний музей В.С.Стефаника / К.В. Стефаник, Б.П. Галюк. – Ужгород, 1981. – 48с.
658784
   Літературно-меморіальний музей Василя Стефаника : Путівник / Склали: К. Стефаник, Я. Стецюк. – Львів, 1958. – 44 с.
658785
   Літературно-меморіальний музей Василя Стефаника.. – Львів, 1958. – 44с.
658786
   Літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди в Переяслав-Хмельницькому.. – К., 1981. – 64с.
658787
   Літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди в Переяславі-Хмельницькому. – Київ : Мистецтво, 1981. – 64с.
658788
   Літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди.. – Х., 1986. – 61с.
658789
  Давидова М.С. Літературно-меморіальний музей Івана Франка у Криворівні / М.С. Давидова. – Ужгород, 1976. – 112с.
658790
  Кубик М.І. Літературно-меморіальний музей Л.Мартовича у Торговиці / М.І. Кубик. – Ужгород, 1977. – 64с.
658791
   Літературно-меморіальний музей Лесі Українки.. – Київ, 1976. – 21с.
658792
   Літературно-меморіальний музей М.М.Коцюбинського.. – Чернігів, 1948. – 80с.
658793
   Літературно-меморіальний музей М.Т.Рильського.. – К., 1970. – 80с.
658794
  Білоцерківець Н.Г. Літературно-меморіальний музей Максима Рильського в Києві / Н.Г. Білоцерківець, Л.В. Таран. – К., 1984. – 48с.
658795
   Літературно-меморіальний музей Марка Черемшини.. – Ужгород, 1974. – 47с.
658796
   Літературно-меморіальний музей О.П. Довженка, с.м.т. Сосниця (Черніг. обл.).. – К., 1984. – 46с.
658797
  Наконечна Л. Літературно-меморіальний музей Олександра Довженка в Сосниці / Л. Наконечна, О. Плитник // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 6 (711). – С. 63-64. – ISSN 0130-5263
658798
   Літературно-меморіальний музей С.М.Сергеєва-Ценського в Алушті.. – К., 1983. – 48с.
658799
   Літературно-меморіальний музей Т.Г.Шевченка в селі Шевченкове.. – К., 1963. – 24с.
658800
  Бонь В.Л. Літературно-меморіальний музей у селі Івана Франка / В.Л. Бонь, М.О. Оркуш. – Львів, 1978. – 58с.
658801
  Сабат Г. Літературно-мистецька Академія "Країна Франкіана" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 123-124. – ISSN 0236-1477
658802
  Гурдуз А.І. Літературно-мистецька вампіріада другої половини XX - першого десятиліття XXI століть: інтрига переосмислення // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 64-72. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
658803
  Семенюк Г.Ф. Літературно-мистецька генерація кінця ХІХ - початку ХХ століть.Родина Рильських // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 34


  Розглянуто культурний феномен літературно-мистецьких генерацій у становленні української літератури, зокрема першої половини ХХ ст. Рассматривается культурно-исторический феномен литературных генераций в становлении украинской литературы, в частности ...
658804
  Іванова О.А. Літературно-мистецька періодика в соціальнокомунікаційному просторі України початку XXI століття : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій / Іванова О.А. ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2010. – 462 л. – Бібліогр. : л. 420-462
658805
  Іванова О.А. Літературно-мистецька періодика в соціальнокомунікаційному просторі України початку XXI столяття : автореф. дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Іванова О.А. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 31 с. – Бібліогр.: 22 назви
658806
  Степаненко М. Літературно-мистецька Полтавщина : довідник / Микола Степаненко. – Гадяч : Гадяч, 2013. – 498, [2] с. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 481-488 та в кінці ст. – ISBN 978-617-567-058-3
658807
  Куций Л. Літературно-мистецька премія імені Степана Руданського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 11


  Цьогорічним лауреатом Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського став письменник Олег Чорногуз, а іі дипломантами - письменники Олесій Аулов (Харків), Флоріан Боднар (Чернівці).
658808
  Волобуєва А. Літературно-мистецька преса Києва 20-30-х рр. XX ст. // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 13-20


  Розкрито контент літературно-мистецьких видань міста 20-30-х рр. ХХ ст., проаналізовано авторський склад часописів, визначено їхній внесок у розвиток культурного життя Києва . Раскрыт контент литературно-художественных изданий города 20-30-х гг. ХХ ...
658809
  Мовчан Р.В. Літературно-мистецьке життя Києва першої половини 1920-х років // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 34-44. – ISSN 2313-1802
658810
  Полумисна О.О. Літературно-мистецьке життя та видавнича діяльність у Харкові в 1920-х рр. за матеріалами журналу "Червоний шлях" (1923-1924 рр.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 968. – С. 73-77. – (Соціальні комунікації ; Вип. 3). – ISSN 2078-2551


  Проаналізовано зміст рубрики "Літературно-мистецька хроніка" журналу "Червоний шлях"; показано розвиток літературно-мистецького життя у Харькові на початоку 1920-х рр.; рпозкрито роль харьківської літературної журналістики у формуванні української ...
658811
  Уманська Т.О. Літературно-мистецький альманах "Промінь добра". Присвячено Борису Дмитровичу Грінченку // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 24 (208). – С. 25-30
658812
  Хороб С.І. Літературно-мистецькі знаки життя : (літературознавчі й театрознавчі статті, дослідження і публіцистика) / Степан Хороб ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франків. осередок НТШ. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. – 387, [5] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-398-056-0
658813
  Костюк Г. Літературно-мистецькі перехрестя (паралелі) / Українська Вільна Академія Наук (США); Григорій Костюк. – Вашінгтон; Київ : Заповіт, 2002. – 416с. – ISBN 966-7802-14-0
658814
  Цимбалюк В.І. Літературно-мовний кабінет у школі. / В.І. Цимбалюк. – К, 1975. – 104с.
658815
  Гончаренко Т. Літературно-музична композиція "Так ніхто не кохав, через тисячу літ лиш приходить подібне кохання..." (Інтимна лірика Володимира Сосюри) // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-60.
658816
  Чоста Л.Я. Літературно-музична композиція, присвячена 120-річчю з дня народження Левка Лепкого // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 36. – С. 23-25
658817
  Драй-Хмара Михайло Літературно-наукова спадщина / Драй-Хмара Михайло; НАНУ; Ін-тут літератури ім. Т.Г.Шевченка; Упоряд.: С.А.Гальченка,А.В.Ріпенко,О.Ф.Томчука. – Київ : Наукова думка, 2002. – 592с. – ISBN 966-00-0745-0
658818
   Літературно-науковий збірник.. – Нью-Йорк, 1952. – 302с.
658819
  Малець Н. Літературно-просвітницька діяльність Союзу визволення України у рокі Першої світової війні // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 19 : Присвячується 90-річчю від дня народження професора В.І. Добоша. – С. 53-56
658820
  Овдійчук Л. Літературно-психологічний портрет Олександра Купріна. До проблеми вивчення біографії письменника на уроках світової літератури // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 77-81
658821
  Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці : у 2 т. / [упорядкув., приміт. і вступ. стаття "Михайло Драгоманов - літературний критик і публіцичт", с. 5-36, І.С. Романченка ; редкол.: О.Є. Засенко (голова) та ін.]. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : [Статті, розвідки / ред. О.І. Дей]. – 1970. – 531 с. : іл., факс., портр.
658822
  Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці : у 2 т. / М.П. Драгоманов; [упорядкув. та приміт. І.С. Романченка і В.В. Лисенко ; редкол.: О.Є. Засенко (голова) та ін.]. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : [Статті, розвідки, дописи. Вибрані листи / ред. О.Я. Лисенко]. – 1970. – 595 с. : іл., портр.
658823
  Ксьондзик Н. Літературно-стильові чинники дезінтеграції соцреалізму в українській літературі (1950-1960) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 141-148. – ISSN 2307-2261
658824
  Ходосов К.О. Літературно-творчий гурток у школі / К.О. Ходосов. – К., 1963. – 78с.
658825
  Комишанченко М.П. Літературно-теоретична оротьба в 70-х роках ХІХ ст. на Україні : Дис... канд.філолог.наук: / Комишанченко М.П.; Київ. держ пед ін-т ім. М.Горького. – Київ, 1948. – 297л. – Бібліогр.:л.1-14
658826
  Шеремет О.С. Літературно-теоретичні традиції польського репортажу // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 64-69. – ISSN 978-966-551-401-5
658827
  Колодкевич Г. Літературно-філософська інтерпретація палімпсеста у творчості В. Стуса // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 147-149
658828
  Король Л.П. Літературно-філософські аспекти осмислення часу та простору в художньому творі // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 52-57. – ISSN 978-966-551-401-5
658829
  Ясній Я. Літературно-фольклорний контекст героя-розбійника в драмі "Карпатські верховинці" Юзефа Коженьовського // Київські полоністичні студії : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Ін-т літератури ім. Т. Г.Шевченка НАНУ. Міжн. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 275-280. – ISBN 966-95452-4-3
658830
  Вегеш А. Літературно-художні антропоніми в творах Івана Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 204-207.
658831
  Вегеш А. Літературно-художні антропоніми в творах Павла Загребельного // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – C. 73-84
658832
  Вегеш А. Літературно-художні антропоніми козацької доби в романі Юрія Мушкетика "Гетьманський скарб" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 60-62. – (Філологія ; Вип. 18)
658833
  Вегеш А. Літературно-художні антропоніми повісті "Лялька" Тетяни Ліхтей // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 17-19
658834
  Дзюба К.А. Літературно-художні журнали в системі міжкультурної комунікації. : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Дзюба Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
658835
  Дзюба К.А. Літературно-художні журнали в системі міжкультурної комунікації. : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Дзюба Катерина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 179 арк. – Додаток: арк. 179. – Бібліогр.: арк. 160-178
658836
  Козловська Д.В. Літературно-художні імена-символи як основа формування антропоетонімії романів Люко Дашвар // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 44-52. – ISSN 2077-1932
658837
  Яковлєва В.Б. Літературно-художній антропонім як засіб кваліфікації персонажа (на матеріалі роману Марини Гримич "Егоїст") // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 66-74
658838
  Попович Н. Літературно-художній антропонімікон драматичних творів В. Винниченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – С. 75-78
658839
  Попович Н. Літературно-художній антропонімікон драматичних творів Г. Квітки-Основ"яненка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 252-255
658840
  Попович Н. Літературно-художній антропонімікон драматичних творів І. Кочерги // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 16-19. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (33))
658841
  Чижмар О. Літературно-художній антропонімікон прози В. Ладижця // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 86-89. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)


  У статті аналізується літературно-художній антропонімікон прозових творів В. Ладижця. Простежується використання письменником ідеологічних ЛХА та наявністьтворення онімів за принципом сюреалізму
658842
  Старченко Т. Літературно-художній компонент сучасних православних журналів України // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 5-10


  У статті розглянуто функціонування літературно-художньої складової сучасних українських православних журналів для сім"ї та молоді, що належать до релігійного дискурсу засобів масової інформації. В статье рассматривается функционирование ...
658843
  Старченко Т. Літературно-художній компонент сучасних православних журналів України


  У статті розглянуто функціонування літературно-художньої складової сучасних українських православних журналів для сім"ї та молоді, що належать до релігійного дискурсу засобів масової інформації. В статье рассматривается функционирование ...
658844
  Хом"якова Л. Літературно-художній компонент у тижневику "Дзеркало тижня. Україна" // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 183-190


  У статті розглянуто приклади використання елементів образного потенціалу художньої літератури у мас-медійному просторі на матеріалах тижневика "Дзеркало тижня. Україна". В статье рассмотрены примеры использования элементов образного потенциала ...
658845
  Гром"як Р.Т. Літературно-художній образ / Р.Т. Гром"як. – Донецьк, 1970. – 28с.
658846
  Старченко Т. Літературно-художній та журналістський тексти: особливості сприйняття студентською аудиторією // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 162-167
658847
  Бехта І. Літературно-художній твір у концепції Р.Інгардена: схематизація та об"єктивізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 24-28. – Бібліогр.: С. 24-28;. – (Серія географічна ; Вип. 40, ч. 1). – ISSN 2078-6441
658848
  В"язовський Г.А. Літературно-художній тип і його прототипи / Г.А. В"язовський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1979. – 76 с.
658849
  Сколоздра-Шепітько Літературно-художня антропонімія великої прози Івана Франка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 364-367
658850
  Чижмар О. Літературно-художня антропонімія Дмитра Кешелі: від реалізму до псевдопостмодернізму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 141-142
658851
  Телехова О.П. Літературно-художня критика в системі літературної освіти: стаття І. Франка "Іван Вишенський, його час і письменницька діяльність" як джерело вивчення життєпису митця // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 873. – С. 168-173. – (Серія "Філологія" ; Вип. 58). – ISSN 0453-8048


  У статті розглядаються проблеми підвищення ефективності вивчення літератури засобами літератірно-художньої критики, досліджуються зміст, проблематика і художня специфіка однієї з праць І. Франка про творчість Івана Вишенського: пропонуються форми і ...
658852
  Федченко П.М. Літературно-художня періодика Української РСР у боротьбі за комуністичну партийність літератури (1930-1940 рр.) : Дис... канд. філолог.наук: / Федченко П.М.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1953. – 537л. – Бібліогр.:л.1-21
658853
  Руденко І.В. Літературно - критична творчість Міхала Грабовського в контексті польського романтизму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Руденко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 7 назв.
658854
  Коваль В. Літературну премію Валерія Шевчука вручено Володимиру Даниленку за книжку повістей "Тіні в маєтку Тарновських" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 2
658855
  Голобородько Я. Літературознавець психоаналітичного напряму = До 160-річчя від дня народження Дмитра Овсянико-Куликовського // Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 2-8


  Овсянико-Куликовський Дмитро Миколайович (1853-1920) - український мовознавець і літературознавець, історик культури, почесний член Петербурзької Академії Наук з 1907.
658856
   Літературознавство. – Братислава, 1965. – 77с.
658857
  Наєнко М. Літературознавство 40-50-х років: за гратами соцреалізму і на вигнанні // Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – С. 204-260. – ISBN 966-580-009-4
658858
   Літературознавство не знає межі століть? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2000. – 6 січня (№ 1). – С. 4


  Про філологічний семінар "Філологія в новому столітті - тема вільна". Учасниками семінару були вчені КНУ імені Тараса Шевченка, Гарвардського, Варшавського і Тбіліського університетів. Вів семінар М. Наєнко.
658859
  Смольницька О.О. Літературознавство ХХ ст. в Київському університеті в контексті філософських досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена обґрунтуванню філософської методології у літературознавчих дослідженнях вітчизняної школи переломного періоду. Виокремлено спільні для філософії та літературознавства проблеми, концепти, принципи. Дослідження побудовано на основних ...
658860
  Павличко Д. Літературознавство. Критика : [ у 2 томах ] / Д. Павличко; Дмитро Паличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-283-3
Т.1 : Українська література. – 2007. – 568 с.
658861
  Павличко Д. Літературознавство. Критика : [ у 2 томах ] / Д. Павличко; Дмитро Паличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-284-00
Т.2 : Світова література. – 2007. – 456с.
658862
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8012-78-9
Вип. 3. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
658863
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8645-19-7
Вип. 4. – 2005
658864
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8645-33-2
Вип. 5. – 2006
658865
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць. – Черкаси : Брама
Вип. 6. – 2007
658866
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-187-5
Вип. 8. – 2009
658867
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-187-5
Вип. 9. – 2010. – 220 с. – Резюме рос., англ. мовами
658868
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси. – ISBN 978-966-920-067-9
Вип. 21/22. – 2015. – 458 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
658869
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А. – ISBN 978-966-920-092-1
Вип. 23/25. – 2016. – 612 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
658870
  Козак О. Літературознавство: Бібліографічний список // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2002. – № 7. – С.91-94. – ISSN 0236-1477
658871
  Галик В. Літературознавці, журналісти та священники - кореспонденти Івана Франка з Дрогобича // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 5-15. – ISBN 978-966-2763-39-3


  На основі кореспонденції І. Франка низкою літературознавців, журналістів та священників у статті простежено особливості співпраці українського дослідника з його сучасниками. Епістолярна спадщина складає цінність з огляду на специфіку ...
658872
  Герасим Я. Літературознавча аксіологія Віталія Дончика: етноохоронний етос // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 4 (616). – С. 41-45. – ISSN 0236-1477
658873
  Сергеєва О.О. Літературознавча антропологія: вчинок у баладах Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 495-498


  Обгрунтовано необхідність погляду на концепт "вчинок" у баладах Т. Шевченка. Висвітлено психологічний механізм злочинного вчинку у баладі Шевченка "Утоплена"
658874
  Тарнашинська Л. Літературознавча антропологія: новий методологічний проект у дзеркалі філософських аналогій // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5 (581). – С. 48-62. – ISSN 0236-1477
658875
  Палій О.П. Літературознавча богемістика на кафедрі слов"янської філології КНУ: традиції і сучасність // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 112-119. – ISSN 2075-437X


  У статті простежіються традиції літературознавчої богемістики в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Особливу увагу приділено визначенню завдань навчального курсу історії чеської літератури на сучасному етапі та методиці його ...
658876
  Наєнко М. Літературознавча діяльність професора Михайла Наєнка / розмову вела Галина Білик // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11 (635). – С. 62-73 : фото. – ISSN 0236-1477
658877
  Пилип"юк О. Літературознавча думка в арабо-мусульманському світі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 9 : Шедеври ісламської літератури та культури. – С. 14-19
658878
   Літературознавча енциклопедія : у двох томах. – Київ : Академія. – (Енциклопедія ерудита). – ISBN 978-966-580-232-7
Т. 1 : А (аба) - Л (лямент). – 2007. – 608с.
658879
   Літературознавча енциклопедія : у двох томах. – Київ : Академія. – (Енциклопедія ерудита). – ISBN 978-966-580-232-7
Т. 2 : М (Маадай-Кара) - Я (я-форма). – 2007. – 624с.
658880
  Кравець Я. Літературознавча і перекладацька діяльність Мирона Кордуби // Каменяр : інформаційно-аналітичний часопис Львів.нац.ун-ту. імені Івана Франка. – Львів, 2013. – № 9


  Мирон Кордуба - український історик, бібліограф, публіцист.
658881
  Наливайко Д.С. Літературознавча імагологія: предмет і стратегії // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 27-44. – ISBN 966-8474-34-1
658882
  Пригодій С.М. Літературознавча імагологія: теорія і практика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 336-342. – ISBN 966-8188-10-1
658883
  Гольденберг Л.І. Літературознавча книга в Українській РСР / Л.І. Гольденберг. – К., 1980. – 228с.
658884
  Найда А.М. Літературознавча компаративістика і перекладознавство // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 58-60
658885
  Базиль Л. Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури крізь призму наукових підходів // Українська мова і література в школі : наук.-метод. журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 8 (102). – С. 32-37


  У статті розкрито сутність літературознавчої компетентності вчителя української мови і літератури як складного багатовимірного професійно-особистісного феномена, що є вищим рівнем професійної компетентності. Для з"ясування природи літературознавчої ...
658886
  Загоруйко Н. Літературознавча концепція Івана Світличного та літературна критика (на матеріалі епістолярної спадщини дисидента) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5 (617). – С. 57-67. – ISSN 0236-1477


  У статті епістолярну спадщину Івана Світличного розглянуто як продовження його професійних і творчих потенцій. Епістолярій І. Свтличного свідчить не лише про альтернативну (антирадянську) позицію критика, бажання переосмислити літературний канон, а й ...
658887
  Лугова Т.М. Літературознавча концепція М.С. Грушевського в контексті методологічних пошуків українських істориків літератури першої третини XX століття // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 122-132. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
658888
  Шляхова Н.М. Літературознавча методологія Дмитра Чижевського // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 204-208. – (Серія: Філологія)
658889
  Кузьменко В. Літературознавча нива Миколи Ткачука // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 98-101. – ISSN 0869-3595
658890
  Пригодій С. Літературознавча онірокритика ( на матеріалі повісті В.Г. Симмса "Грелинг, або Вбивство виявиться") // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 129-138. – Бібліогр.: Літ.: с. 138; 13 п. – ISBN 966-638-152-4
658891
  Степаненко М.І. Літературознавча Полтавщина : довідник / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – 667, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7016-11-2
658892
  Рудянчук І. Літературознавча проблематика в листуванні Івана Нечуя-Левицького з Михайлом Грушевським // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 76-81. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
658893
  Галушка Н.В. Літературознавча рецепція творчості Ірен Роздобудько // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 22-28. – ISBN 978-966-551-335-3


  Вивчається питання рецепції творчості Ірен Роздобудько в українському літературознавстві.
658894
  Степаненко Н.С. Літературознавча спадщина Олени Пчілки на сторінках часопису "Рідний Край": Євген Гребінка — Тарас Шевченко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 123-127


  У статті схарактеризовано літературознавчий доробок Олени Пчілки, опублікований на сторінках часопису "Рідний Край" і присвячений творчості Євгена Гребінки та Тараса Шевченка. З"ясовано, зокрема, внесок цих митців у розвій красного письменства й ...
658895
  Степаненко Н. Літературознавча сторінка тижневика "Рідний край" (1905-1916, 1999-2008 рр.) // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 136-144
658896
  Коломієць В.В. Літературознавча та літературно-критична спадщина М.О. Максимовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 202-207. – ISBN 966-8188-10-1
658897
  Гнатюк М Літературознавча термінологічна система Івана Франка і проблеми сучасного термінотворення // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 44-50
658898
  Радишевський Р. Літературознавча шевченкіана діаспори та польська рецепція Т.Г. Шевченка // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 14 : Літературознавча шевченкіана діаспори та польська рецепція Т.Г. Шевченка / Радишевський Р. – С. 3-383. – ISBN 966-617-7133-55-0
658899
  Бернадська Н. Літературознавче SOS, або ЗНО очима науковця // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 14 травня (№ 20). – С. 5
658900
  Куценко М. Літературознавчий дискурс Жака Лакана й досвід його адаптації: спроба осмислення проблеми // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 228-237. – ISSN 2307-2261
658901
  Бернадська Н. Літературознавчий дискурс мовознавця // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 6 (642). – С. 114-117. – ISSN 0236-1477
658902
  Астаф"єв О. Літературознавчий дискурс та його семантичне поле // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 15-22. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті проаналізовано генезу поняття "літературознавчий дискурс", виокремлено його дефінітивні розбіжності. Крізь призму різноманітних методологічних концепцій омислено зміст терміну в ширшому та вужчому розумінні. Розкрито механізми інтерпретації ...
658903
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 31/32. – 2007. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
658904
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 33/34. – 2008. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
658905
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 41/42. – 2010. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
658906
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 43/44. – 2010. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
658907
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 45/46. – 2011. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
658908
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 47/48. – 2011. – До вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
658909
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 49/50. – 2012. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
658910
  Безкровна Н. Літературознавчий метод як механізм дослідження художньої реальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні методи дослідження української романістики. Проаналізовано ефективність їх використання у працях молодих науковців. Приділено увагу процесам, що відбуваються на сучасному етапі вивчення українського історичного роману. The article ...
658911
  Краснощок В.В. Літературознавчий портрет Лесі Українки в есеїстиці Євгена Маланюка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 119-123. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
658912
  Краснощок В.В. Літературознавчий портрет М. Хвильового в есеїстиці Є. Маланюка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 61-67. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
658913
   Літературознавчий словник-довідник. – Київ : Академія, 1997. – 752с. – ISBN 966-580-003-5
658914
   Літературознавчий словник-довідник. – 2-е вид., випр., доп. – Київ : Академія, 2006. – 752с. – (Nota bene). – ISBN 966-580-204-6
658915
   Літературознавчий словник-довідник. – 2-е вид., виправл., доп. – Київ : Академія, 2007. – 752 с. – (Nota bene). – ISBN 978-966-580-244-0
658916
   Літературознавчий талант. До 12-річчя від дня народження А.П. Шамрая (1896-1952) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 4, 4 квартал. – С. 38-44. – ISSN 0130-2043


  Агапій Пилипович Шамрай - український літературознавець, історик літератури, професор світового рівня. Викладав історію української літератури також в Інституті народної освіти (нині КНУ імені Тараса Шевченка). З 1944 р. завідував кафедрою зарубіжної ...
658917
  Грицик Л.В. Літературознавчі аспекти університетської орієнталістики: об"єктивна структура і суб"єктивна реструктура Сходу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 167-176


  Аналіз сходознавчих літературознавчих праць, що з"явилися в Київському університеті упродовж півтораста літ
658918
  Смольницька О.О. Літературознавчі дослідження в західноєвропейській філософській думці кінця XIX - початку XX ст. та їх вплив на розвиток літературознавства в Київському імператорському університеті Святого Володимира // Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця XIX - початку XX ст. : монографія / О.О. Смольницька. – Київ : ННДІУВІ, 2013. – С. 105-140
658919
  Плясун О.М. Літературознавчі дослідження про О. Довженка: погляд лінгвіста // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 175-182. – ISSN 2311-2697


  У статті з лінгвістичного погляду проаналізовано літературознавчий підхід до творчості О. Довженка як один із можливих напрямків поліаспектної проблеми ідіостилю автора. Постулюється, що лінгвістична характеристика домінантних особливостей стилю автора ...
658920
  Бицько О. Літературознавчі засади шкільного вивчення словесної творчості караїмів-тюрків (караїв) // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 12 (402). – С. 46-51
658921
  Янкова М.А. Літературознавчі ідеї Олександра Потебні та їх художня реалізація у творчості Юрка Гудзя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 471-476. – (Б-ка Ін-ту філології)
658922
  Пастух Б. Літературознавчі концепти Тараса Салиги // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7 (583). – С. 94-99. – ISSN 0236-1477
658923
  Басенко Н. Літературознавчі концепції Володимира Державина // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 235-239. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті аналфізується наукова спадщина відомого представника української літературно-художньої еміграції Володимира Державина, здійснюється спроба окреслити основні дослідницькі (теоретичні та методологічні) концепти вченого
658924
  Войтюк А.Ю. Літературознавчі концепції Івана Франка / А.Ю. Войтюк. – Львів : Вища школа, 1981. – 183 с.
658925
  Гнатюк Михайло Іванович Літературознавчі концепції Івана Франка у контексті методологічних пошуків українського літературознавства другої половини 19 - початку 20 століття : Дис. ... д-ра філолог. наук: 10.01.06 / Гнатюк Михайло Іванович; МОіНУ. ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 414 л. – Бібліогр.: л. 384 - 414
658926
  Гнатюк Михайло Іванович Літературознавчі концепції Івана Франка у контексті методологічних пошуків українського літературознавства другої половини 19 - початку 20 століття : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.06 / Гнатюк М.І.; КНУТШ. – Львів, 2003. – 34с. – Бібліогр.: 32 назв.
658927
  Хороб С. Літературознавчі концепції Юрія Бойка-Блохина в дослідженнях творчості Тараса Шевченка // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – № 10/11 за (2013-2014) р. – С. 5-14. – ISSN 2222-5242
658928
  Голобородько Я.Ю. Літературознавчі меседжі Миколи Жулинського : До 70-річчя вченого й культурного діяча // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 22/24 (242/244). – С. 2-5
658929
  Наєнко М. Літературознавчі методології як проблема // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 3-8.
658930
  Наєнко М. Літературознавчі методології як проблема // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 38-42. – ISBN 978-966-2133-74-5
658931
   Літературознавчі обрії : зб. наук. праць. – Київ : Наукова думка, 1984. – 215с.
658932
   Літературознавчі обрії : праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-1795-1
Вип. 1. – 2000
658933
   Літературознавчі обрії : праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-2090-1
Вип. 2. – 2001
658934
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-2500-8
Вип. 3. – 2002
658935
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-2954-2
Вип. 5. – 2004
658936
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-3309-4
Вип. 6. – 2004
658937
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-3578-Х
Вип. 7. – 2005
658938
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-3579-8
Вип. 8. – 2005
658939
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-3352-2(Вип. 9)
Вип. 9. – 2005
658940
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4271-5(Вип. 10)
Вип. 10. – 2006
658941
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4272-2(Вип. 11)
Вип. 11. – 2006
658942
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4273-9
Вип. 12. – 2006
658943
   Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
Вип. 13. – 2008
658944
   Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
Вип. 15. – 2009
658945
   Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 20. – 2014
658946
   Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 21. – 2014
658947
   Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 19. – 2014
658948
   Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 22. – 2015. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами
658949
   Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 23. – 2015. – 258 с. – Резюме укр., англ. мовами
658950
   Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 24. – 2017. – 138 с. – Резюме укр., англ. мовами
658951
  Ільницький Д. Літературознавчі поглади Богдана-Ігоря Антонича // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 35-43. – ISSN 0236-1477
658952
  Басенко Н. Літературознавчі погляди Володимира Державина: концептуальна дискусія з Юрієм Шерехом // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 308-314. – (Філологія ; Вип. 23/24)
658953
  Коробко Л. Літературознавчі поняття в інтертексті культури: спроба кореляції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 12 (588). – С. 86-93. – ISSN 0236-1477
658954
  Лановик М. Літературознавчі проблеми художнього перекладу в системі формалізму // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 184-191
658955
  Бондаренко Г.Ф. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія / Галина Бондаренко ; [М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Каф. теорії та історії світової літ.]. – Житомир : Полісся, 2014. – 239, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка"). – ISBN 978-966-655-726-4
658956
  Грицик Л. Літературознавчі розмисли професора Л.Ф. Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 13-15
658957
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-. – ISBN 966-594-246-8
[Вип. 1]. – 2001. – 368 с.
658958
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-. – ISBN 966-594-298-0
Вип. 2. – 2002. – 396 с.
658959
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 3. – 2002. – 204 с.
658960
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 6. – 2003. – 212 с.
658961
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 8. – 2003. – 165 с.
658962
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-. – ISBN 966-7825-78-7
Вип. 7. – 2004. – 359 с.
658963
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 9. – 2004. – 287 с.
658964
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 10. – 2004. – 364 с.
658965
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-. – ISBN 966-8188-10-1
Вип. 11. – 2004. – 444 с.
658966
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 13. – 2005. – 349 с.
658967
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 15. – 2005. – 133 с.
658968
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 19, ч. 1. – 2007. – 255 с.
658969
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 19, ч. 2. – 2007. – 279 с.
658970
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 21, ч. 2. – 2008. – 328 с.
658971
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 21, ч. 1. – 2008. – 355 с.
658972
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 24. – 2009. – 479 с.
658973
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 25. – 2009. – 311 с.
658974
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001-
Вип. 26. – 2010. – 587 с. – (Б-ка Ін-ту філології)
658975
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 29. – 2010. – 463 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
658976
   Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир : ЖДУ
Вип. 5. – 2011
658977
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 30. – 2011. – 206 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
658978
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2001-
Вип. 31. – 2011. – 508 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Б-ка Ін-ту філології)
658979
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 33. – 2011. – 622 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
658980
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 1 (36). – 2013. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
658981
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 3 (38). – 2013. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
658982
   Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 37, ч. 2. – 2013. – 492 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
658983
   Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 37, ч. 1. – 2013. – 479 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
658984
   Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 39, ч. 2. – 2013. – 554 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
658985
   Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 39, ч. 1. – 2013. – 411 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
658986
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 40, ч. 1. – 2013. – 401 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
658987
   Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 40, ч. 2. – 2013. – 380 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
658988
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 42, ч. 1. – 2014. – 407 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
658989
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 42, ч. 2. – 2014. – 439 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
658990
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 1 (41). – 2015. – 447 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
658991
   Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 43, ч. 1. – 2015. – 397 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
658992
   Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 43, ч. 2. – 2015. – 375 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
658993
   Літературознавчі студії = Literary Studies : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 50. – 2016. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
658994
  Крохмальна Г. Літературознавчі та фольклористичні терміни в ідіостилі Івана Денисюка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 108-113. – ISSN 2225-5095
658995
  Сиваченко М.Є. Літературознавчі та фольклорістичні розвідки / М.Є. Сиваченко. – К., 1974. – 464с.
658996
  Лінтур П. Літературознавчі та фольклорознавчі праці : матеріали для студ.-філологів, які вивчають курси "Українська усна народна творчість", "Історія української літератури" / Петро Лінтур ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т", Філол. фак-т, Каф-ра укр. літ. – Ужгород : Говерла, 2008. – 64 с. – ISBN 978-966-2095-33-3
658997
  Лесин В.М. Літературознавчі терміни : Довідник для учнів / В.М. Лесин; Відповід. редактор К.П. Фролова. – Київ : Радянська школа, 1985. – 251с.
658998
  Глушковецька Н.А. Літературознавчо-перекладацький дискурс творчості Й.В. Гете в епістолярії В. Стуса // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 23-25
658999
  Бондаренко О.О. Літературоцентричність та владний дискурс // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 280-282. – ISSN 2076-1554


  В українському гуманітарному просторі, а особливо у студіях, присвячених російській культурі, вплив російського владного дискурсу є досить значим. Ф.М.Достоєвський є вельми значущою постаттю в гуманітаристиці взагалі - як російської, так і світової.
659000
  Печарський А. Літературоцид у белетристиці Олексія Плюща: психоаналітичні аспекти та їх текстологічні вияви // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 222-226. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,