Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>
657001
  Чех М. "Майдан" у країні комісій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 серпня (№29). – С. 5


  "У Німеччині злам 1918—1919 рр. був часом великих потрясінь: поразка у війні, повернення мільйонів солдатів із фронтів, падіння монархії, невдала комуністична революція, підготовка правими і монархістами державних переворотів та народження демократії. ...
657002
  Микитюк В. "Майже всі викладачі-філологи університету є моїми учнями" (До 90-річчя від дня народження Івана Денисюка) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 11 (692). – С. 54-59. – ISSN 0130-5263


  Автор статті проаналізував систему методичних поглядів видатного українського вченого і педагога І. Денисюка, актуалізував його стратегії подачі літературного матеріалу, особливості авторського стилю лектора. Окремо наголошено на ролі Денисюка у ...
657003
  Табачник Д. "Майже на кожному засіданні уряд розглядає питання освіти та науки" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 2-3
657004
  Демидова Л.М. "Майно" і "майнова шкода" за законодавством Англії та України: порівняльний аналіз // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 55-66.
657005
  Римский-Корсаков "Майская ночь" / Римский-Корсаков. – Москва, 1980. – 64с.
657006
   "Майстер і Маргарита" - М.О. Булгаков: аксіологія свободи, права, політики та відповідальності / О. Усаченко, Я. Мельник, М. Мельник, Я. Мельник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 206-214


  Статтю присвячено аналізу творчості М.О. Булгакова в аспекті виявлення аксіологічного зрізу у романі "Майстер і Маргарита" таких філософсько-правових категорій, як "свобода", "право", "політика" та "відповідальність". Розкриваються питання ідейно ...
657007
  Матюшкіна Т. "Майстри розкріпаченого вірша" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 1 : Символізм у поезії та живописі. – С. 33-37


  Еміль Верхарн (1855-1916) і Павло Тичина (1891-1967). Про подібність ідейно-художніх домінант творчості бельгійського та українського поетів
657008
  Токушин В. "Макарий" собирает торг! // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 72-93. – ISSN 1812-867Х


  Ярмарки
657009
  Лисенко І. "Маклена Граса" Миколи Куліша: до питання деміфологізації базових радянських міфів // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 398-404. – ISBN 966-7053-09-1
657010
  Калашников С.Б. "Макрель" / С.Б. Калашников. – Волгоград : Нижне-Волжско книжное, 1972. – 104 с.
657011
   "Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні" : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 жовтня 2008 року : у 3-х ч. / НАНУ ; Рада по вивч. продуктив. сил України ; ННЦ "Ін-т аграр. екон." УААН ; [ред. кол.: Данилишин Б.М., Хвесик М.А., Саблук П.Т.]. – Київ : РВПС України НАН України. – ISBN 978-966-02-4965-3
Ч. 3. – 2008. – 407 с.
657012
  Тенцер Н. "Макрон має багато причин погано ставитися до росіян" / текст: Ігор Тимоць // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 20 (373), 25 травня 2017. – С. 32-33
657013
  Діміца Маргарита [Македонія в кам"яних стелах і збережених пам"ятках : тобто духовне та архелогіне зображення Македонії у зібранні 1409 грецьких і 189 латинських написів і у зображенні відомох пам"яток мистецтва / Діміца Маргарита; Архів історичних досліджень. – Факсимільне відтворення. – Салоніки
Т. 1, вип. 1. – 1988. – 46, 576 с., іл. – Вих. дані ориг.: [Афіни, 1896]. - Вид. грецькою мовою
657014
  Діміца Маргарита [Македонія в кам"яних стелах і збережених пам"ятках : тобто духовне та архелогіне зображення Македонії у зібранні 1409 грецьких і 189 латинських написів і у зображенні відомох пам"яток мистецтва / Діміца Маргарита; Архів історичних досліджень. – Факсимільне відтворення. – Салоніки
Т. 1, вип. 2. – 1988. – [4], 577-1046 с., іл. – Вих. дані ориг.: [Афіни, 1896]. - Вид. грецькою мовою
657015
  Щербенко Е.В. Майдан-2013 як феномен політичної мови // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 149-167
657016
   Майдан про Росію = Майдан о России = Maidan on Russia : [аналіт. матеріали та коментарі] / Благодійний фонд "Майдан закордонних справ". – Луцьк : Християнське життя, 2014. – 150, [2] с. : іл., табл., схеми. – Текст укр., рос., англ. – ISBN 978-966-8495-47-2
657017
  Гіймоль А. Майдан проти Башара Асада // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 5 (325). – С. 21. – ISSN 1996-1561


  Чому долі української та сирійської опозицій пов"язані між собою.
657018
  Перебийніс П.М. Майдан революції : поема / П.М. Перебийніс. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 76 с.
657019
  Поліщук В. Майдан рідної мови // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 15 травня (№ 20). – С. 6
657020
   Майдан Свободи = Freedom maidan : Фотоальбом. – Київ : Оранта, 2005. – 160с. – ISBN 966-8754-00-Х
657021
  Ковальчук М. Майдан Тевелева / М. Ковальчук, 1934. – 103с.
657022
  Свентах А. Майдан у Франції // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3 квітня (№ 60). – С. 12


  У містах Франції експонується проект вітчизняних фотографів "Майдан. Людський фактор".
657023
  Буткевич Б. Майдан через вибори // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 6 (378), 13-19.02.2015 р. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561
657024
  Дем"яненко В. Майдан як національний архетип політичної культури // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переялав-Хмельницький, 2016. – Вип. 40 : Спецвипуск. – С. 169-175. – ISSN 2415-3567
657025
  Демченко О. Майдан як нова форма Східного партнерства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 лютого (№ 27/28). – С. 5
657026
  Балабан Р.В. Майдан як політичний інститут // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 113-131
657027
  Танчер В. Майдан як соціокультурний феномен і ціннісний факт // Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 4, жовтень - грудень. – С. 113-118. – ISSN 1563-3713
657028
   Майдан, анексія, війна і заповідна справа // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 25/26 (65/66) : Льодовиковий період у заповідній справі: 2014-2015 рр. – С. 30-43 : табл. – Бібліогр.: 67 назв.
657029
  Сигалов А. Майдан, відомий усьому світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 20


  Тут здавна збиралося всенародне віче, а за роки існування площа змінила дванадцять назв.
657030
  Сигалов А. Майдан, відомий усьому світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 лютого (№ 28/29). – С. 20


  Тут здавна збиралося всенародне віче, а за роки існування площа змінила дванадцять назв.
657031
  Підвисоцький Р. Майдан, що став початком нової України / Р. Підвисоцький, О. Скорик // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 2 (228). – С. 54-57. – ISSN 2310-2624


  Про Революцію гідності (Євромайдан) в Україні.
657032
  Виговський О. Майдан. Містика. Тарас. До 200-річчя від дня народження генія // Молодь України. – Київ, 2014. – 28 березня (№ 9/10). – С. 3
657033
   Майдан. Революція гідності. 2013-2014 : фотолітопис у 3 блоках : вид. присвяч. пам"яті полеглим і подіям, що відбулися в Україні протягом листоп. 2013 р. - лютого 2014 р. / [авт. ідеї: С. Кубів, О. Святоцький ; ред. рада: С. Кубів, О. Святоцький, О. Наливайко та ін. ; фотографи: П. Шаповал та ін. ; [худож. ред.: О. Святоцький та ін.]. – Київ : Ін Юре, 2015. – [120] с. розділ. паг. (3 блоки) : фотоіл. – Блок 1-ший: Народ - єдине джерело влади в Україні ; Блок 2-гий: Україна понад усе! ; Блок 3-тій: Герої не вмирають!. - Інформ. підтримка: Держ. ком. телебачення і радіомовлення України та ін. - Вид. міститься в контейнері та картон. коробці. – ISBN 978-966-313-513-7


  Меценати: родина Барщовських, родина Кучевських, родина Пісних, родина Степанових, родина Канівця, родина Смолія, родина Шпака, родина Будза, родина Юнка, родина Павелка, родина Табачина
657034
  Торба В. Майдан. Рік по тому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 листопада (№ 219/220). – С. 4-5


  У суспільства є великі сумніви, що влада пройшла - таки через очищення вогнем чорної гуми.
657035
  Брюховецька Л. Майдан: обличчя народу // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 31 липня - 6 серпня (№ 30). – С. 8


  Документальний фільм Сергія Лозниці "Майдан".
657036
  Токмань Г. Майдан: сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 2-ге вид., випр. і допов. – Ніжин : Лисенко М.М., 2015. – 102, [2] с. – ISBN 978-617-640-183-4
657037
  Лучак М. Майдани = Majdany / Міля Лучак ; [tlumaczyl: Marian Horbaczek]. – Перемишль : [б. в.], 2014. – 268 с. – Текст укр., пол. – ISBN 978-83-926994-7-7


  У пр. №1694116 напис: Київському національному університету ім. Тараса Шевченка, з побажянням усім, щоби нарешті Україна скинула з себе ворожі кайдани. Її правом та обов"язком - цілковита незалежність ... воля. Автори: Міля Лучак, Мар"ян Горбачек. ...
657038
  Коноваленко О. Майдани гідності Івана Зязюна // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 27 серпня - 3 вересня (№ 35/36). – С. 12-13
657039
  Доріченко О.В. Майдани пам"яті : вірші та поеми / О.В. Доріченко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 171 с.
657040
   Майданик Роман Андрійович // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Київ, 2014. – № 1 (13). – С. 140-145
657041
  Баканурський А. Майданний перформанс Середньовіччя // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 112-117
657042
  Гордієнко М.Г. Майданний протест як демонтаж пострадянського режиму // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 93-96
657043
  Сорочук Л. Майданний фольклор - вияв спротиву владі під час Революції Гідності // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 161-173. – ISBN 978-966-524-388-5
657044
   Майданник Олексій Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 56. – ISBN 966-8352-11-4
657045
  Осадчий Є. Майданоподібна споруда з Седнівського альбому Т.Г. Шевченка // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 77-83. – ISSN 2078-0850
657046
   Майданчик для зустрічі з інвесторами і свято молодої науки / шпальти підготували Дмитро Шулікін і Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 24 жовтня (№ 41/42). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Про щорічний фестиваль інноваційних проектів Sikorky Challenge, який уже вп"яте відбувся в НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
657047
  Тесленко В. Майданчик для молодих науковців // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 4


  Про Раду молодих вчених КНУ імені Тараса Шевченка..
657048
  Рудько С. Майданчик досвіду / С. Рудько, В. Сокол, Л. Харитонова // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 19 березня - 26 березня (№ 12). – С. 8-9


  Про П"яту міжнародну виставку "Сучасні заклади освіти-2014", яка проходила в Києві з18 по 20 березня.
657049
  Спицын А.А. Майданы / А.А. Спицын. – 28с.
657050
   Майдаченко Петро Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 176. – ISBN 978-966-2726-03-9
657051
  Василюк Федор Ефимович Майевтика как метод понимающей психотерапии // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 31-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Предметом исследования выступает одна из базовых единиц развиваемой автором психотехнической теории понимающей психотерапии - "майевтика - рефлексия". Анализируется структура майевтики как коммуникативного акта психотерапевта. Общая структура ...
657052
  Завгородня Ольга Майєвтика сьогодення // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  У статті йдеться про значення діалогу (не тільки евристичного) в освітній практиці - і в ширшому контексті.
657053
   Майєвтика у системі психологічних знань : Тези Міжнародн. наук. конф. 15 - 16 квітня 1993. – Київ, 1993. – 245с.
657054
  Акіменко А. Майже 140 творів - під однією обкладинкою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 лютого (№ 29/30). – С. 23


  На Сумщині представили унікальну книжку перекладів українською мовою поезії братів Бурлюків.
657055
  Кущ П. Майже безмовна Донеччина // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 10 листопада (№ 43). – С. 4


  Суворі реалії: на тимчасово окупованій території Донецької області українську мову активно витісняють із усіх сфер життя.
657056
  Пацук Ю. Майже все відносно, або грушки на вербі // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (151). – С. 27
657057
  Вишневський Д.К. Майже все про Володю. / Д.К. Вишневський. – Харьков, 1974. – 163с.
657058
  Степаненко М. Майже все про загибель В.М. Чорновола / М. Степаненко. – Київ : [ Б.в. ]
Т. 1. – 2007. – 552 с.
657059
  Смілянська А. Майже двісті тисяч студентів навчаються у Києві за власний кошт // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 18 листопада (№ 220). – С. 14


  Статистика. "...Працівники столичних вишів отримують три мінімальні зарплати. Відповідні дані оприлюднило столичне головне управління статистики. Середньомісячна номінальна зарплата штатного працівника закладу освіти у січні-вересні цього року ...
657060
  Денисенко В. Майже десять років в ЄС - досвід Литви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15 жовтня (№ 186). – С. 8
657061
  Біленко Василь Майже ідеальна Австрія : Австрія/лижі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 64-65 : Фото
657062
  Колбасіна Є.Ю. Майже періодичні міри та дискретні множини в скінченновимірному просторі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Колбасіна Є.Ю. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
657063
  Яворівський В. Майже столітній юнак (Пам"яті А. Дімарова) // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 227-236. – ISBN 978-966-136-357-0
657064
  Інбер В.М. Майже три роки / В.М. Інбер. – К., 1948. – 295с.
657065
  Рябухо О.М. Майжекільця з інволюцією / О.М. Рябухо, С.В. Сапунов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Описано деякі властивості майжекілець з інволюціями.
657066
  Михайлова Ірина Олександрівна Майжекільця перетворень : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Михайлова Ірина Олександрівна; Мін-во освіти України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 77л. – Бібліогр.:л.73-77
657067
  Михайлова І.О. Майжекільця перетворень. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Михайлова І.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 11л.
657068
  Безхутрий Ю.М. Майк Йогансен про художню літературу як творчість і ремісництво / Ю.М. Безхутрий, М.І. Філон // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 141-148. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
657069
  Назаренко В.М. Майк Йогансен як "оформлювач" альманаху "Літературний ярмарок" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 282-286. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864


  У статті роз-глядається оригінальне оформлення 133 книги альманаху "Літературний ярмарок" (1929), виконане Майком Йогансеном. Простежується тісний зв"язок із європейською культурою, з шаблонами та прийо-мами якої коментатор грає в інтермедіях. ...
657070
  Мельників Ростислав Майк Йогансен:ландшафти трансформацій / Мельників Ростислав. – Київ : Смолоскип, 2000. – 156 с. – ISBN 966-7332-36-5
657071
  Товстонос В.П. (Таль) Майка : п"єса на одну дію / В Товстонос (Таль) - псевд. – [Київ] : Держвидав України, 1926. – 23 с. – (Театpальна бібліотека)
657072
  Горки Максим Майка : Повест / Горки Максим; Горький М. ; Превод от руски Стоян Каролев. – 4-е изд. – София : Народна култура, 1961. – 478 с. : 1 портр.
657073
  Горки Максим Майка : Повест / Горки Максим; Горький М. ; Превод от руски Стоян Каролев. – София : Народна култура, 1972. – 360 с.
657074
  Джефф Б. Майкельсон и скорость света : пер. с англ. / Б. Джефф. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 159 с.
657075
  Плигинский В.Г. Майки Кавказского музея / В.Г. Плигинский. – 194с.
657076
  Бугров В.А. Майкл Дамміт: аналітична філософія як постфрегеанство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 244-246. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Йдеться про філософське вчення М. Дамміта, в якому аналізуються філософські праці Г. Фреге.
657077
  Кунина В.Э. Майкл Девитт / В.Э. Кунина. – М, 1973. – 160с.
657078
  Дубинянская Я. Майкл Джексон: король из Нэверленда // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 10 (74). – С. 4-25. – ISSN 1819-6268
657079
  Комкова Е.Г. Майкл Игнатьев - новый лидер Либеральной партии Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 12 (480). – С. 63-71. – ISSN 0321-2068
657080
  Цимбал Я. Майкл Йогансен // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 7
657081
  Чамаева Н.А. Майкл Оукшотт об исследовании политической реальности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.82-89. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
657082
  Пекарь Л. Майкл Фарадей - Божий рыцарь науки // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 9. – С. 26-29. – ISSN 0130-7045
657083
  Фельдман Г.Э. Майкл Фостер, 1836-1907 / Г.Э. Фельдман. – Л., 1986. – 152с.
657084
  Козлова Ю. Майкл Чаплин: "отец умел превращать печаль в радость" // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2008. – № 6. – С. 207-219. – ISSN 1726-6084
657085
   Майко Наталiя Валентинiвна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 309-310 : фото
657086
  Короткий В.А. Майков Аполлон Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 243. – ISBN 966-06-0393-2
657087
  Коссович П.Ф. Майкоп / П.Ф. Коссович. – Майкоп, 1957. – 135с.
657088
   Майкоп. – Краснодар, 1980. – 94с.
657089
   Майкопские отложения и их возрастные аналоги на Украине и в Средней Азии. – К, 1964. – 301с.
657090
  Баландин Игорь Майкрософт делает ставку на образование: : по материалам беседы с руководителем отдела по работе с образовательными учреждениями Майкрософт в России Игорем Баландиным / Баландин Игорь, Горюнов Игорь; беседовал И. Горюнов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 18-22. – ISSN 1726-667Х


  По материалам беседы с руководителем отдела по работе с образовательными учреждениями Майкрософт в России Игорем Баландиным. Майкрософт готов ввывести российские университеты на качественно новый ИТ-уровень.
657091
  Пригара М.А. Майлик - джура козацький / М.А. Пригара. – Київ, 1969. – 172 с.
657092
  Прокопов Д.Є. Маймон Соломон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 471-472. – ISBN 966-316-069-1
657093
  Чугин В. Майна Ндженга, человек-загадка : маг Майна Ндженга (Кения) // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 34 (1153). – С. 32-33. – ISSN 0234-1670


  Предсказатель и маг, ставший лидером жестокой религиозной секты в Кении, мафиози и примерный христианин - Майна Ндженга - человек-загадка кенийской совеменной истории
657094
  Зинкевич А. Майндмэппинг - кладезь наших идей и знаний // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 6 (189). – С. 65-67
657095
  Грегор-Тайовский Майно-сварки, суперечки / Грегор-Тайовский. – Пряшів, 1953. – 175с.
657096
  Кондик П. Майно Автономної Республіки Крим: державна, власність автономії чи комунальна власність? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 21-37
657097
  Кондик П. Майно Автономної Республіки Крим: державна, власність автономії чи комунальна власність? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 70-73
657098
  Полонська-Василенкова Майно запорізької старшини як джерело для соціально-економічного дослідження історії Запоріжжя / Полонська-Василенкова. – К., 1933. – 206с.
657099
  Гаврилюк В. Майно та майнові права і обов"язки як об"єкти універсального правонаступництва при реорганізації юридичних осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 81-83. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується питання щодо поняття і змісту майна та майнових прав і обов"язків як об"єктів універсального правонаступництва. Акцентовано увагу на проблемі уніфікації правових норм, що визначають поняття майна, і у зв"язку з цим обґрунтовано ...
657100
  Демидова Л. Майно як предмет злочину // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 267-275. – ISSN 1993-0909
657101
  Швець А. Майно як предмет злочину проти власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 76-78
657102
  Іонін Є.Є. Майно як стратегічний потенціал правоздатності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.149-152. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
657103
  Заруднєв Є.О. Майнова відповідальність керівників суб"єктів господарювання в Україні та ФРН // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 196-203
657104
  Садовий Р. Майнова люстрація // Юридична газета. – Київ, 2015. – 5 травня (№ 18). – С. 16-17
657105
  Єрмоленко В.М. Майнова правосуб"єктність сільськогосподарських комерційних підприємств // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 424-430. – ISSN 1563-3349
657106
  Лавкай А.Д. Майнова спільність подружжя за сімейним законодавством Народної Республіки Болгарії // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 25. – С. 58-65
657107
  Демидова Л. Майнова шкода в системі елементів злочину // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 52-55
657108
  Демидова Л.М. Майнова шкода як різновид тяжких наслідків злочину // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 97-104. – ISSN 0201-7245
657109
  Єрмоленко В. Майнове становище фермерського господарства як суб"єкта аграрно-промислових правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 59-62.
657110
  Пікус Р.В. Майнове страхування: завтра буде дорожче // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-53. – (Економіка ; Вип. 69). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто актуальні проблеми сучасного стану майнового страхування в Україні, визначена структура страхового продукту, окреслено перспективні напрямки розвитку страхування фінансових ризиків. Modern problems of property insurance in Ukraine, ...
657111
  Кравчук О. Майновий аспект правового статусу юридичних осіб за новим Цивільним кодексом України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.86-88. – ISSN 0132-1331
657112
  Шоха Т. Майновий інтерес як предмет договору екологічного страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 83-87. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу особливостей категорії "майновий інтерес" в екологічному страхуванні. Статья посвящена анализу особенностей категории "имущественный интерес" в экологическом страховании. The article is devoted to the analysis of category ...
657113
  Касап В.М. Майновий поручитель як суб"єкт виконання зобов"язання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 59-65. – ISSN 2078-9165
657114
  Орлова О.С. Майновий стан суб"єкта господарювання: господарсько-правовий аспект // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 161-167
657115
  Симонян Ю. Майновий характер корпоративних прав учасників командитного товариства // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 76-80. – ISSN 1561-4999
657116
  Дячук Л. Майнові відносини батьків та дітей у ранньовізантійському сімейному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-57. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються види власного майна підвладних дітей в контексті їх правової еволюції в межах античної (римської) та християнської (греко - римської) цивілізацій. В статье исследуются виды собственного имущества подвластных детей в контексте их ...
657117
  Джуринський В. Майнові відносини в об"єднанні підприємств (господарсько прівові аспекти) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 22-24.
657118
  Хвасенко А. Майнові відносини в особистих селянських господарствах: деякі питання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.96-99. – ISSN 0132-1331
657119
  Пашинський А. Майнові відносини у цивільному шлюбі. Порівняльно-правовий аналіз // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 1, 20-21
657120
  Бондар О.Г. Майнові відносини як об"єкт державного нагляду (контролю) за охороною праці на підприємствах, установах, організаціях агропромислового виробництва // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 170-177. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
657121
  Підвисоцький В.І. Майнові наслідки недійсності правочинів // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 146-151.
657122
  Шаповалова О.А. Майнові покарання за злочини у сфері господарської діяльності: проблеми застосування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 314-326. – ISSN 1026-9932
657123
  Шаповалова О.А. Майнові покарання за злочини у сфері господарської діяльності: проблеми застосування // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 24-37
657124
  Марисюк К.Б. Майнові покарання за Кримінальним кодексом УСРР 1922 р. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 223-226
657125
  Марисюк К. Майнові покарання за правами, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 77-85. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
657126
  Марисюк К.Б. Майнові покарання на користь приватних осіб (на матеріалах Руської Правди) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 210-214
657127
  Марисюк К. Майнові покарання у основах кримінального законодавства Союзу РСР та союзних республік 1958 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 69-72. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
657128
  Козирєва В.П. Майнові покарання як альтернатива позбавлення волі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 217-221. – ISBN 966-660-151-6
657129
  Шимон С.І. Майнові права в контексті сучасних концепцій права власності в цивілістиці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 192-195
657130
  Крижна В.М. Майнові права інтелектуальної власності як вклад до статутного капіталу товариства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 32-37. – Бібліогр. в кінці ст.
657131
  Максимова Н. Майнові права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Ук; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-40. – ISSN 1608-6422
657132
  Тверезенко О. Майнові права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу господарського товариства // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 6 (50). – С. 50-59
657133
  Якубівський І.Є. Майнові права інтелектуальної власності як об"єкти цивільного обороту // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 4 (8). – С. 30-38. – ISSN 2311-4894
657134
  Віхров О.С. Майнові права інтелектуальної власності як предмет цивільно-правових договорів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 116-119.
657135
  Ярошевська Т. Майнові права на службовий винахід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 82-85. – ISSN 0132-1331
657136
  Калініченко А. Майнові права на чужі земельні ділянки // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 5. – С. 39-40
657137
  Калініченко А. Майнові права на чужі земельні ділянки (частина 2) // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 62-64
657138
  Сорока М. Майнові права одного з подружжя після смерті іншого / М. Сорока, С. Трофимчук // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Складнощі, що можуть виникнути при процесі спадкування майна, яке залишилось після смерті одного з подружжя".
657139
  Дячук Л. Майнові права подружжя у візантійському праві іконоборської доби // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 74-90


  Досліджуються інститути та норми візантійського шлюбно-сімейного права VIII cm. в контексті попередньої римо-візантійської правової традиції. The institutes and norms of Bizantine marriage-domestic law in the context of the previous rome-bizantine ...
657140
  Зєліско А. Майнові права учасників споживчих товариств як непідприємницьких товариств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 162-166.
657141
  Яворська О.С. Майнові права як об"єкти цивільного обороту // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 24-31
657142
  Бартошко О.А. Майнові правовідносини між подружжям // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.65-68. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
657143
  Бартошко О. Майнові правовідносини між подружжям за законодавством України та іноземних держав // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 61-65


  Стаття присвячена комплексному дослідженню майнових правовідносин між подружжям. Аналізується законний та договірний режим подружнього майна. The article focuses on complex research of the property relations of married couple. Legal and contractual ...
657144
  Мягких Г. Майнові та особисті немайнові права жінки в українських землях другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 86-94. – ISSN 1993-0909
657145
  Лупій О.В. Майовість : поезії / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 107 с.
657146
  Салтыков А.Б. Майолика Гжели. / А.Б. Салтыков. – М., 1956. – 182с.
657147
  Кубе А.Н. Майолика и французский фаянс XVIII в / А.Н. Кубе. – Пб, 1923. – 46с.
657148
  Логвинська Л.П. Майоліка / Л.П. Логвинська, О.Р. Тищенко. – Київ : Мистецтво, 1966. – 123, [5] с.
657149
  Казанцева Тетяна Майоліка на фасадах львівських споруд у стилі "піттореск" : типологічний та композиційний аналіз // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 1 (25) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 51-66. – ISSN 1728-6875
657150
  Пепетела. Майомбе. / Пепетела. – К, 1985. – 235с.
657151
  Семенов Ю.С. Майор "Вихрь" / Ю.С. Семенов. – 2-е изд. – Кызыл : Тувин. Кн. изд-во, 1974. – 311 с.
657152
  Семенов Ю.С. Майор "Вихрь". Семнадцать мгновений весны : политические хроники / Юлиан Семенов. – Москва : Современник, 1984. – 558, [1] с.
657153
  Лану А. Майор Ватрен / А. Лану. – К, 1960. – 290с.
657154
  Попов В.А. Майор Кузьменко и другие. / В.А. Попов. – Краснодар, 1989. – 173с.
657155
  Лібман З. Майор Микола Дятленко // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 23 лютого (№ 3). – С. 2
657156
  Сазонов Г.Н. Майор Мяги принимает вызов / Г.Н. Сазонов, В.П. Краснопевцев. – Ленинград, 1988. – 190 с.
657157
  Синичкин Павел Майор на фейсконтроле // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 26-27 : фото
657158
  Пінчук А.Ф. Майор як майор. / А.Ф. Пінчук. – К., 1976. – 52с.
657159
  Срезневський І.І. Майоре, майоре / І.І. Срезневський. – К. – 120с.
657160
  Барвінок Г. Майорівна / Ганна Барвінок (О. Куліш) ; [Передм. "Ганна Барвінок" М. Венгжина [М. Угрин-Безгрішний]]. – видав Микола Венгжин. – Київ ; Чернівці : Будучина ; Накладом Т-ва Укр. Студ. "Січ" ; [З друк. Т-ва "Руска Рада" під заряд, І.Захарка, 1911. – 43 с. – На тит. арк. та обкл.: З нагоди юбілея авторки. – (Видавництво "Будучина" ; № 1)


  Зміст: Лихо не без добpа; Віpна паpа; Хатнє лихо; Пеpемогла; П"яниця; Молодича боpотьба. Ще один псевдонім — А. Нечуй-Вітер.
657161
  Миколайтис-Путинас Майронис / Миколайтис-Путинас. – Москва, 1949. – 14 с.
657162
  Славинскайте И. Майронис, 1862-1932: Очерки жизни и творчества. / И. Славинскайте. – Вильнюс, 1987. – 48с.
657163
  Сидоренко Віктор Майсен. Порцелянове місто / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 34-41 : фото
657164
  Петренко М.Е. Майская алхимия / М.Е. Петренко. – Москва, 1967. – 115 с.
657165
  Гончаренко И.И. Майская борозда : стихи / И.И. Гончаренко. – Москва, 1988. – 110 с.
657166
   Майская Испания : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 10 : Іл.
657167
  Мураталиев М. Майская кукушка : роман, повести. / М. Мураталиев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 341 с.
657168
  Елагин В.Н. Майская метель / В.Н. Елагин. – Краснодар, 1973. – 64с.
657169
  Гоголь Н.В. Майская ночь или утопленница : повесть Н.В. Гоголя: (Из "Вечеров на хуторе близ Диканьки") : с портретом Н.В. Гоголя и иллюстрациями. – Киев ; Санкт-Петербург : П.И. Бонадурер, владел. Юж.-рус. книгоизд. Ф.А. Иогансон, 1914 (тип. П.И. Бонадурер в Киеве), 1914. – 50 с., 1 л. фронт. (портр.), [2] л. ил. – Ил. и портр. в издании отсутствуют. – (Иллюстрированная Гоголевская библиотека : (Пособие для учащихся))
657170
  Гоголь Н.В. Майская ночь, или утопленица / Н.В. Гоголь. – Москва, 1948. – 131с. – (1809-1852)
657171
  Гоголь Н.В. Майская ночь, или утопленица / Н.В. Гоголь. – М, 1951. – 72с. – (1809-1852)
657172
  Гоголь Н.В. Майская ночь, или утопленица / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 32с. – (1809-1852)
657173
  Гоголь Н.В. Майская ночь, или утопленица / Н.В. Гоголь. – М, 1953. – 31с. – (1809-1852)
657174
  Гоголь Н. Майская ночь, или Утопленница : Рассказы и повести / Николай Гоголь. – Москва : Профиздат, 2005. – 416с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01459-1
657175
  Гете И.В. Майская песня / И.В. Гете. – Донецк, 1982. – 71с.
657176
  Смоляницкий С.В. Майские ветры / С.В. Смоляницкий. – М., 1975. – 287с.
657177
  Поль Л. Майские дни / Л. Поль. – М., 1937. – 432с.
657178
  Степаненко В.И. Майские ласточки. / В.И. Степаненко. – М., 1981. – 367с.
657179
  Абрамов И.В. Майские ливни / И.В. Абрамов. – Тула, 1976. – 236с.
657180
  Козловский Роман Майские праздники как индикатор высокого сезона : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 62-65 : Фото. – ISSN 1998-8044
657181
  Сулакаури А. Майский дождь : стихи / А. Сулакаури. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 100 с.
657182
  Фатеев Г.С. Майский дождь. / Г.С. Фатеев. – Ставрополь, 1980. – 190с.
657183
  Холодковский Н.А. Майский жук / Н.А. Холодковский. – Пб., 1921. – 16с.
657184
  Дягилев В.Я. Майский жук / В.Я. Дягилев. – Л., 1961. – 251с.
657185
  Жилинскайте В. Майский жук : фельетоны и рассказы / В. Жилинскайте. – Вильнюс : Vaga, 1966. – 347 с.
657186
  Соротокина Н.М. Майский жук : Рассказы. повести / Н.М. Соротокина. – Москва : Советский писатель, 1983. – 296с.
657187
  Кривцов В.А. Майский ливень / В.А. Кривцов. – М., 1959. – 49с.
657188
   Майский Пленум ЦК КПСС о развитии мелиорации. – М, 1966. – 103с.
657189
  Лукс В.К. Майский пульс : стихи / В.К. Лукс. – Москва : Советский писатель, 1961. – 124 с.
657190
  Григорьева Л.Н. Майский сад / Л.Н. Григорьева. – М, 1981. – 61с.
657191
  Никитина Т.А. Майский снег / Т.А. Никитина. – Л, 1963. – 88с.
657192
  Савостин Н.С. Майский снег. / Н.С. Савостин. – Чита, 1958. – 96с.
657193
  Небогатов М.А. Майский снег. / М.А. Небогатов. – Кемерово, 1966. – 86с.
657194
  Бауло А.А. Майское небо / А.А. Бауло. – 192с.
657195
  Сарывелли О. Майское утро : стихи / О. Сарывелли. – Баку : Детюниздат, 1956. – 96 с.
657196
  Землянский А.Ф. Майское эхо / А.Ф. Землянский. – М., 1962. – 120с.
657197
  Филюк Г. Майстер-клас "Етичні дилеми бізнесу" / Г. Филюк, Т. Литвиненко // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 2


  Наприкінці року на базі кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету відбувся майстер-клас на тему "Етичні дилеми бізнесу"
657198
  Лупак Н.Г. Майстер-клас "Організація та проведення рятувальних робіт на воді" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 14 : фото
657199
  Гоцка О.І. Майстер-клас "Урок на завтра" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 2-4 : фото
657200
  Арі Покк Майстер-клас від гуру. Час помилятися / підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 6 березня (№8)


  Інтерв"ю з Президентом Національної й Міжнародної асоціації директорів, директором фінської гімназії Арі Покка.
657201
  Кукіна З. Майстер-клас для міжнародників // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Американський консультант Роберт Маккі провів в Інституті міжнародних відносин майстер-клас "Мистецтво сторителлінгу або історія на мільйон".
657202
  Сокол Ю. Майстер-клас для студентів Дипломатичної академії України з нагоди 70-річчя ООН // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 32-33. – (Історичні науки)
657203
   Майстер-клас доктора права Ігоря Котлярчука (США) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 344
657204
   Майстер-клас доктора права, професора Білла Фройнда (ПАР) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 344-345
657205
  Гордиця Г. Майстер-клас із фразеології // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 26. – С. 16-23.
657206
  Бовкун Т.І. Майстер-клас на тему "Координація роботи з виявлення та підтримки обдарованих учнів, організація розвитку їх обдарованості" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 4-8 : фото
657207
  Смоляк Б. Майстер-клас письменника в Демидові: погляд на нову прозу В. Палинського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 12 (612). – С. 103-104. – ISSN 0236-1477
657208
   Майстер-клас професора Університету Буенос-Айресу Є. В. Булигіна (Аргентина) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 344
657209
  Лазебний Л. Майстер-клас судді Європейського суду з прав людини Ганни Юдківської в Академії адвокатури України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 4-9
657210
  Ревко І. Майстер-клас у юристів // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 8


  На юридичному факультеті відбувся майстер-клас "Як почати юридичний бізнес та досягти успіху в ньому" від адвоката Сергія Гребенюка.
657211
  Радченко Ірина Майстер-клас: мультимедійні жанри // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 10. – С. 8-17
657212
  Барабанова Н.Р. Майстер-класи з інформаційно-ділових комунікацій: методика проведення // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 74-80


  Розглядається можливість розвитку професійної та комунікативної компетенції фахівців інформаційно-ділових комунікацій з використанням технологій майстер-класу. Зроблено акцент на необхідності професійної підготовки спеціалістів з розробки цієї форми ...
657213
  Мельниченко В.Ю. Майстер / Володимир Мельниченко. – Київ : Либидь, 2005. – 392с. – ISBN 966-06-0405-Х
657214
  Гільбо І. Майстер // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 9 : Європа STOP. – С. 147-163.
657215
  Моргун Т.В. Майстер виробничго навчання з великої літери / Т.В. Моргун, Д.А. Мірошник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 31-32 : фото
657216
  Статива О.Ф. Майстер декоративного розпису Надія Білокінь / О.Ф. Статива. – К, 1966. – 30с.
657217
  Шабанова Ю.О. Майстер Екхарт: далекий і близький // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 24-36. – ISSN 2076-7382
657218
  Іванишин П. Майстер з характером // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 124-126. – ISSN 0868-4790
657219
  Панченко В.Є. Майстер і князь. Над сторінками роману Павла Загребельного "Диво" // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 403-409. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
657220
  Булгаков М. Майстер і Маргарита : Роман / Михаїл Булгаков; На українську переклав, упроводом та коментарями спорядив Юрій Некрутенко. – Львів : Кальварія, 2006. – 432с. – ISBN 966-663-198-9
657221
  Іваненко Н. Майстер із міста майстрів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 9 (294). – С. 62-63


  До 120-річчя від дня народження Михайла Булгакова
657222
  Калакура Я. Майстер історичного портрету // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 26-38. – ISBN 966-02-2067-7
657223
   Майстер карбованого слова : Статті до шістдесятиріччя з дня народження Миколи Бажана. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 247 с. : 1 л. портр.
657224
  Славинський М. Майстер класичної форми // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2/3. – С. 178-183. – ISSN 0208-0710


  Роздуми над збіркою Миколи Боровка "Ронделі"
657225
  Піскун Валентина Майстер компромісу ( до 130-річчя від дня народження Андрія Лівицького ) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 221-224. – ISBN 978-966-439-138-9


  У 1896 р. вступив до Університету св. Володимира, де навчався на математичному та правничому факультетах. Належав до української студентської громади і брав участь у політичному русі, через що у 1899 р. був виключений із університету та висланий на ...
657226
  Піскун В.М. Майстер компромісу ( до 130-річчя від дня народження Андрія Лівицького) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 221-223. – ISBN 978-966-439-138-9


  Андрій Миколайович Лівицький у 1896 р. вступив до Університету Св. Володимира, де навчався на математичному та праничому факультетах. Належав до української студентської громади і брав участь у політичному русі, через що у 1899 р. був виключений із ...
657227
  Яновський Ю. Майстер корабля : роман / Ю.І. Яновський. – Харків, 1928. – 224 с.
657228
  Яновський Ю. Майстер корабля : роман / Ю.І. Яновський. – Харків, 1930. – 224 с.
657229
  Яновський Ю. Майстер корабля : роман / Ю.І. Яновський. – Київ, 1931. – 283 с.
657230
  Яновський Ю. Майстер корабля : Роман / Ю. Яновський; ВидюНТШ в Америці і УВАН у США за матеріяльною допомогою Східньо-Европейського Фонду. – Нью-Йорк : Наукове товариство ім.Шевченка в Америці, 1954. – 240с.
657231
  Яновський Ю.І. Майстер корабля : роман / Ю.І. Яновський. – Одеса : Маяк, 1972. – 156 с. – (Морська б-ка)
657232
  Яновський Ю.І. Майстер корабля. Вершники / Юрій Яновський. – Донецьк : БАО, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-481-209-9
657233
  Скорик М. Майстер музичного компромісу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 43 (311). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Композитор Мирослав Скорик про занепад авангарду, апеляцію до душі й таємницю музики.
657234
   Майстер на всі часи. До 125-річчя від дня народження М.О. Булгакова (1891-1940) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 2, 2 квартал. – С. 71-84. – ISSN 0130-2043
657235
  Ахтьоров Й.С. Майстер народної творчості Микола Кіщук = Українське народне декоративне мистецтво; за заг. ред. Н.Д. Манучарової / Й.С. Ахтьоров. – Київ : Академія архітектури української РСР
Вип. 2. – 1952. – 63 с.
657236
  Лучик В.В. Майстер наукового і педагогічного слова (до 80-річчя від дня народження В.А. Передрієнка) // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 107-108. – ISSN 1996-9872
657237
  Коваленко А. Майстер пензля срібного віку: крізь роки, ріки і гори... // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2012. – № 2 (154). – С. 72-84. – ISSN 0868-8893


  Пам"яті українського художника Івана Мясоєдова
657238
   Майстер пензля: художня палітра вченого [В.І. Стрельського] // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 193-206. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
657239
  Рибченко Л.В. Майстер повітряних таранів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 36-39, 42


  Герой Радянського Союзу Борис Іванович Ковзан (1922-1985)ю
657240
  Семенюк Г.Ф. Майстер поеми в прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 3-4
657241
  Мелешко М. Майстер портрета / М. Мелешко. – Одеса, 1957. – 24 с.
657242
   Майстер прози поетичноъї Степан Васильченко. – К, 1983. – 295с.
657243
  Франко И.Я. Майстер Чирняк : Комедія в одній дії / И.Я. Франко. – 2-е вид. – Киев : Рух, 1928. – 34с. – (Театральна б-ка ; № 12)
657244
  Івченко В. Майстер шляхетного слова : Відомому письменнику та видавцеві Юрію Цекову - 75! // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 3 (43). – С. 28-29


  Вітальне слово відомому письменнику та видавцеві Юрію Цекову з його 75-річчям
657245
  Литвин М. Майстер. До 80-річчя Дмитра Чередниченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 12 лютого (№ 3). – С. 5
657246
  Поклад Н. Майстер. Спогади про Івана Гончара // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – С.32-33. – ISSN 0868-9644


  Український відомий художник.
657247
  Дружбинський В. Майстер. Штрихи до портрета // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-28 грудня (№ 49). – С. 10


  "Прийдешнього 2017-го виповниться 125 років від дня народження видатного майстра прози Костянтина Паустовського".
657248
  Дубина Т. Майстер; Колись її звали Ксеня; Плач доктора Фаустуса; Тепер ми просто жінки; Війко; Вед Мідь; Інструкція з експлуатації чуда; Чародій; Вербичка : проза // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 91-109
657249
  Мукомела О.Г. Майстерне слово публіциста // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 38-44. – (Серія журналістики ; № 15)


  Сергей Владимирович Пилипенко известен не только как украинский советский писатель, организатор и руководитель Союза крестьянских писателей "Плуг", но и как талантливый журналист, редактор первой массовой республиканской газеты для крестьян. Его ...
657250
  Чернишевський М.Г. Майстерниця варити кашу. / М.Г. Чернишевський. – К, 1953. – 128с.
657251
  Маслов В.С. Майстерність вербальної комунікації як актуальне завдання вищої освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 301-305
657252
  Десятник Г.О. Майстерність екранної творчості : навч. термінол. словник / Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : САММІТ-КНИГА, 2015. – 235, [1] с. – Бібліогр.: с. 225
657253
  Рубан В.А. Майстерність журналіста / В.А. Рубан, В.В. Полковенко. – К., 1978. – 102с.
657254
  Германова О. Майстерність журналістських виступів у столичних виданнях // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 223-234
657255
  Ковалів І. Майстерність здобувають лише на практиці // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 1 серпня (№ 138). – С. 1. 10


  Практиканти першокурсники Інститу журналістики КНУ імені Тараса Шевченка повністю замінили творчий колектив "Прапора перемоги" в місті Калинівка. Такий експеримент започатковано кілька десятиліть тому. Вперше в ньому взяли участь, ще будучи студентами, ...
657256
  Абрамчук Т. Майстерність зображення психології дитини на прикладі оповідань І. Франка "У кузні" та О. Гончара "Ілонка" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 4-8
657257
  Шаховський С.М. Майстерність і стиль лірики Шевченка. / С.М. Шаховський, 1958. – 55-70с.
657258
  Шаховський С. Майстерність Івана Франка. / С. Шаховський. – К., 1956. – 191с.
657259
  Тарасюк В.Ю. Майстерність Олександра Підгорного-фейлетоніста // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 269-276


  У статті здійснено спробу дослідити майстерність О. Підгорного-фейлетоніста на прикладі матеріалів, розміщених у закарпатській обласній газеті "Трибуна". Зокрема розглянуто тематичні вподобання публіциста в жанрі фейлетону, різновиди таких матеріалів, ...
657260
  Прутько С.О. Майстерність перекладу Максима Рильського французької пейзажної лірики (на прикладі вірша Поля Верлена "Щаслива година") // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С, 122-129. – Бібліогр.: Літ.: с.129; 9 поз.


  В статті досліджується й аналізується творчий підхід до перекладу Максима Рильського. Висвітлюється його особливий стиль та мастерність перекладу французької пейзажної лірики. The artticle presents the analysis of creative concept of the ...
657261
  Федоренко Я.О. Майстерність прозаїка : Дис... канд. філол.наук: / Федоренко Я.О.; Миколаївський педінститут. – Миколаїв, 1971. – 216л.
657262
  Беніков Д.С. Майстерність пропагандиста / Д.С. Беніков, Л.В. Буз. – К., 1962. – 46с.
657263
  Пивоваров М.П. Майстерність психологічного аналізу / М.П. Пивоваров. – Київ, 1960. – 124 с.
657264
  Жаркова Л.П. Майстерність публічного виступу / Л.П. Жаркова. – К., 1982. – 136с.
657265
  Карпенко В.О. Майстерність редактора : Професійні та організаторські аспекти: [курс лекцій] / Віталій Карпенко. – Київ : Центр вільної преси, 2006. – 190c. – ISBN 966-594-764-8
657266
   Майстерність словесника. – К, 1978. – 136с.
657267
  Дейнегіна Т.О. Майстерність телеведучого : вступ до спеціальності : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закл.] / Т.О. Дейнегіна. – Луганськ : Шико ; Віртуальна реальність, 2010. – 331, [1] с. : портр. – Бібліогр.: c. 321-329, в кінці модулів та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-492-155-5
657268
  Полковенко В.В. Майстерність українських радіопубліцистів / В.В. Полковенко. – Київ, 1970. – 87с.
657269
  Бугайко Т.Ф. Майстерність учителя-словесника / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – Київ, 1963. – 188с.
657270
  Сущик Леся Майстерність учителя Валентини Кость // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 21
657271
  Замковий В.П. Майстерність учителя географії / В.П. Замковий. – Київ : Радянська школа, 1972. – 160с.
657272
  Курганський І.П. Майстерність Франка-публіциста / І.П. Курганський. – Львів : Видав. об"єднання "Вища школа", Вид-во при Львівському держ. ун-ті, 1974. – 148 с.
657273
  Ленська С. Майстерність художньої деталі в оповіданнях Ю. Мушкетика // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 3-8. – ISSN 2075-1486
657274
  Плачинда С.П. Майстерність Ю.Яновського / С.П. Плачинда. – Київ, 1969. – 250с.
657275
  Слободянюк Р.Д. Майстерність, відточена на марксистсько-ленінській діалектиці // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 29-37. – (Серія журналістики ; № 15)


  В статье освещаются вопросы журналистского мастерства выдающегося литератора - В.В. Воровского. Исследуются логически-рациональные приемы его публицистики как основной инструмент, который был на вооружении журналиста при осмыслении и разработке темы.
657276
  Панасенко Л.М. Майстерня для безсмертних: Фанст опов. / Л.М. Панасенко. – Дніпропетровськ, 1978. – 165с.
657277
  Папакін Г.В. Майстерня М. Грушевського-джерелознавця // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 1 (532 ), січень - лютий. – С. 97-113. – ISSN 0130-5247
657278
  Солодар О. Майстерня слова = З історії Черкаського обласного літоб"єднання ім. Василя Симоненка // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 4. – С. 3-9. – ISBN 978-966-493-419-5
657279
  Кочерга І. Майсти часу / І. Кочерга. – Х, 1934. – 119с.
657280
  Коларов С. Майстор на лиричната проза Ангел Каралийчев / С. Коларов. – София, 1983. – 163с.
657281
  Ковальчук Л.З. Майстри : лірика / Л.З. Ковальчук. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 111 с.
657282
  Лук""янов П. Майстри високої продуктивності тваринництва / П. Лук""янов, М. Гавриш. – Х, 1951. – 52с.
657283
  Русанов В.Н. Майстри живого слова / В.Н. Русанов. – К., 1974. – 176с.
657284
  Кисельов С.В. Майстри життя: / С.В. Кисельов. – К., 1985. – 167с.
657285
  Кондрашов В. Майстри кіно про взаємозв"язок літератури й кінематографа // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 114-120. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті проаналізовано особливості поглядів класиків світового кіно (С. Ейзенштейна, М. Ромма, Вс. Пудовкіна, А. Тарковського) на проблему взаємозв"язку літератури й кінематографа
657286
  Дякун С. Майстри кривих дзеркал : [погляд на історію великої брехні: розширена рецензія] / Світлана Дякун. – Івано-Франківськ : Горицвіт, 2005. – 152с. – ISBN 966-640-145-1
657287
   Майстри мистецтв України-лауреати конкурсів 1998 року. – Київ, 1999. – 18 с.
657288
  Акулов І.Б. Майстри наклепів / І.Б. Акулов, О.П. Салюк. – Київ, 1981. – 72с.
657289
  Долінська М.Д. Майстри народного мистецтва Української РСР / М.Д. Долінська. – К., 1966. – 157с.
657290
  Певний Б. Майстри нашого мистецтва = Maistry nashoho mystetstva : роздуми про мистців та мистецтво / Богдан Певний. – Київ ; Нью-Йорк : Сучасність ; Укр. вільна акад. у США, 2005. – 432 с. : іл. – ISBN 966-96584-0-3
657291
  Дубецький К. Майстри п"яти ліній. / К. Дубецький. – К., 1973. – 157с.
657292
  Владич Л.В. Майстри плаката / Л.В. Владич. – Київ, 1989. – 185с.
657293
  Руденко І.Ю. Майстри радгоспу "Київський". / І.Ю. Руденко. – К., 1973. – 96с.
657294
  Кочевський В.В. Майстри радості : поезії / В.В. Кочевський. – Харків : Прапор, 1960. – 71 с.
657295
  Матюшкіна Т. Майстри розкріпаченого вірша Еміль Верхарн і Павло Тичина // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 5 (104). – С. 20-28


  Про подібність ідейно-художніх домінант творчості бельгійського та українського поетів
657296
  Шевчук В. Майстри сцени // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 500-508. – ISBN 978-966-06-0729-3


  Актор Богдан Кох.
657297
  Кисельов Й.М. Майстри театральної сцени / Й.М. Кисельов. – Київ, 1976. – 238с.
657298
  Стріха Максим Майстри теж хиблять : [рецензія] // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
657299
   Майстри української радянської сцени. – К, 1962. – 319с.
657300
  Кочерга І. Майстри часу / І. Кочерга. – К, 1966. – 131с.
657301
  Крижанівський Б.М. Майстри, фільми, долі. / Б.М. Крижанівський, Ю.У. Новиков. – К., 1967. – 174с.
657302
  Сидоренко Л. Майстриня (до 55-річчя від початку наукової діяльності Нінель Костюк) / Л. Сидоренко, І. Добронравова // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 190-192. – ISBN 978-966-439-138-9
657303
   Майсурадзе Ш.И., Носов Л.Н., Ульянов Н.И., Фомин М.П.. – М, 1986. – 39с.
657304
  Устенко-Гармаш Ф.М. Майська ничь [ніч] : комедія у 3-х діях Ф. Устенка-Гармаша. (На зразок узяв повисть М.Гоголя). – изд. 2-е Т.А. Губанова. – Кыив : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 63 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
657305
  Гоголь М.В. Майська ніч : з малюнкам / переклад М. Рильського. – [Харків] : Книгоспілка. – 36 с.
657306
  Гоголь М.В. Майська ніч / М.В. Гоголь. – К, 1946. – 28с.
657307
  Чемерис В. Майська ніч, або ворожба на павуках : Повість-химерія в дванадцяти тридибенціях // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 12-112. – ISSN 0130-321Х
657308
  Гоголь М.В. Майська ніч, або Утоплена : повість / М.В. Гоголь ; з рос. пер. Максим Рильський ; [іл. Валентини Ульянової]. – Київ : Дніпро, 1983. – 133 с. : іл. – Мініатюрне видання
657309
  Бортняк А.А. Майте на увазі : гумор і сатира / А.А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1981. – 96 с.
657310
  Ллехмус Х. Майю Лассила // За спичками / М. Лассила. – Петрозаводск : Госиздат Карело-финской СССР, 1949. – С. 3-8
657311
  Радичев Б.Л. Майя-джи / Б.Л. Радичев. – Донецк, 1962. – 36с.
657312
  Ільїн В.В. Майя // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 59. – ISBN 966-316-069-1
657313
  Щепанский Я.Ю. Майя : из книги "Наше не наше" // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С. 75-84. – ISSN 1130-6545
657314
  Уильямс Э.Р. Майя в быту : археология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 34 : Фото
657315
   Майя Владимировна Вдовенко (К 75-летию со дня рождения) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 147-148 : фото
657316
  Канделаки В. Майя из Цхнети. / В. Канделаки. – М, 1958. – 92с.
657317
  Зайчик Н. Майя Менглет: "Меня называли русской Софи Лорен..." // Караван историй. – Москва, 2002. – № 2. – С.132-149. – ISSN 1560-4233


  Беседа с голливудским киноактером Сильвестром Сталлоне о его творчестве,жизни, семье
657318
  Жданов Л.Т. Майя Плисецкая / Л.Т. Жданов. – М, 1965. – 198с.
657319
   Майя Плисецкая. – М., 1980. – 37с.
657320
  Ливанова М. Майя Плисецкая: железная леди на пуантах // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 5 (69). – С. 98-121. – ISSN 1819-6268
657321
  Храпова Л.Е. Майя, Майка- председательская дочь / Л.Е. Храпова. – М, 1965. – 24с.
657322
  Галленкамп Ч. Майя. / Ч. Галленкамп. – М., 1966. – 215с.
657323
  Гончар Б.М. Мак-Кінлі Вільям // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 11. – ISBN 966-316-045-4
657324
   Мак снотворный (опийный).. – М, 1955. – 16с.
657325
  Стельмах М.П. Мак цветет / М.П. Стельмах. – Москва, 1974. – 191с.
657326
  Стельмах М.П. Мак цвіте / М.П. Стельмах. – Київ, 1968. – 247с.
657327
  Вагане Э.П. Мак, papaver somniferom L. как производящее растение жирного масла и опия в Эстонской ССР. : Автореф... Канд.фармацевт.наук: / Вагане Э.П.; Акад.наук Эстонской ССР. – Тарту, 1950. – 19л.
657328
  Веселовская М.А. Мак, его классификация и значение как масличной культуры / М.А. Веселовская; Синская Е.Н. – Ленинград : Изд-во Всесоюзного Института Растений, 1933. – 213с. – Російською та англійською мовами
657329
  Параго Р. Макалу, Западное ребро / Р. Параго. – Москва : Мысль, 1977. – 159с.
657330
  Сломчинська А. Макама як оригінальний еклектичний жанр арабської літератури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 42-49. – (Східні мови та літератури ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Публікація досліджує автентичний жанр арабської літератури як вдалий продукт синтезу місцевих художніх традицій та інонаціональних мистецьких інновацій. Синкретична макама є найпрезентабельнішим видом арабської белетристики, своєрідність якого ...
657331
  аль-Харири Абу Мухаммед аль-Касим Макамы / аль-Харири Абу Мухаммед аль-Касим. – Москва, 1987. – 266с.
657332
  Харири Макамы. Арабские средневековые плутовские новеллы / Харири, аль-Абу Мухаммед, аль-Касим. – Москва : Наука, 1978. – 220 с.
657333
  Лукашевич В.П. Макар Гончаров связист-партизан. / В.П. Лукашевич. – М., 1945. – 59с.
657334
  Корнійчук О.Є. Макар Діброва : П"єса на 4 дії / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво, 1948. – 71с.
657335
  Корнейчук А.Е. Макар Дуброва : Пьеса в трех действиях, 4-х картинах / А.Е. Корнейчук. – Москва; Ленинград : Искусство, 1948. – 92с.
657336
  Ємець В.Г. Макар Кирилюк / В.Г. Ємець. – Львов, 1966. – 20с.
657337
  Бондаренко І. Макар Мазай / І. Бондаренко. – К, 1938. – 47с.
657338
  Северов П.Ф. Макар Мазай / П.Ф. Северов. – Сталино, 1956. – 64с.
657339
  Сюндюкле М. Макар Мазай / М. Сюндюкле. – Донецк, 1979. – 56 с.
657340
  Кирсанов С.И. Макар Мазай. Поэма. / С.И. Кирсанов. – М., 1951. – 100с.
657341
  Кирсанов С.И. Макар Мазай. Поэма. / С.И. Кирсанов. – М., 1953. – 96с.
657342
  Патенков И.М. Макар Навля / И.М. Патенков. – Орел, 1960. – 142с.
657343
  Некрасов Н.А. Макар Осипович Случайный / Н.А. Некрасов. – М., 1930. – 58с.
657344
  Виленский Ю. Макар Петрович Черенько: камертоны презвания. К 90-летию со дня рождения выдающегося украинского хирурга ы ученого // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2015. – № 11 (544). – С. 32
657345
  Чижикова К.М. Макар Чижиков / К.М. Чижикова. – Одеса, 1968. – 47с.
657346
  Горький М. Макар Чудра. – Москва : Знание, 1906. – 16 с.
657347
  Горький М. Макар Чудра / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1928. – 96с.
657348
  Горький М. Макар Чудра / М. Горький. – Москва, 1948. – 64с.
657349
  Горький М. Макар Чудра / М. Горький. – Калининград, 1984. – 47с.
657350
  Горький М. Макар Чудра и другие рассказы / М. Горький. – 6-е изд. – Москва, 1974. – 191с.
657351
  Горький М. Макар Чудра и другие рассказы / М. Горький. – 7-е изд. – Москва, 1977. – 190с.
657352
  Горький М. Макар Чудра и другие рассказы / М. Горький. – Москва, 1988. – 223с.
657353
  Горький М. Макар Чудра, и другие рассказы / М. Горький. – 2-е изд. – Москва, 1967. – 208с.
657354
  Горький М. Макар Чудра, и другие рассказы / М. Горький. – 3-е изд. – Москва, 1970. – 208с.
657355
   Макара Володимир Арсенійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 187. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
657356
   Макаренко Антон Семенович (1888-1939). Опись документальных материалов фонда №332. – М., 1950. – 28с.
657357
   Макаренко Володимир Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 136-137 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
657358
  Дмитрієв В.С. Макаренко Микола Омелянович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 241. – ISBN 96966-8060-04-0
657359
   Макаренко Микола Омелянович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 195. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
657360
  Хиллиг Г. Макаренко нужно переиздать // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 73-77. – ISSN 0869-561Х
657361
  Макаренко А.С. Макаренко советует родителям / А.С. Макаренко. – Москва, 1970. – 78с.
657362
  Коваленко О. Макаренко: свій серед чужих, чужий серед своїх? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 25)


  Видатний педагог А.С, Макаренко створив... демократичну республіку в тоталітарній країні.
657363
   Макарий Васильевич Потапов. – М.
1. – 1950. – 12-20с.
657364
  Букет Є. Макарівщина в житті й творчості Т. Шевченка // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 1 (198). – С. 44-47. – ISSN 0131-2685
657365
  Федулкин С.И. Макаркино ремя. / С.И. Федулкин. – Саратов, 1959. – 110с.
657366
  Семанов С.Н. Макаров. 1848-1904 / С.Н. Семанов. – М., 1972. – 288с.
657367
  Семанов С.Н. Макаров. Брусилов / С.Н. Семанов. – М., 1989. – 635с.
657368
  Семанов С.Н. Макаров: Выдающийся флотоводец / С.Н. Семанов. – 2-е изд., испр. – М., 1988. – 287с.
657369
  Пільчук І.І. Макаровський Михайло Михайлович // Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко. – Київ : Радянська школа, 1964. – С. 301-302
657370
  Воробьева Мария Макарони по-берберски // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 134-136 : фото
657371
  Щегельський П. Макарони по-флотському // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 2. – С. 50-65. – ISSN 0585-8365
657372
  Москвин В.П. Макароническая речь: история и типология // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 53-64. – Библиогр.: Лит.: С.63-64; 29 назв. – ISSN 0130-9730
657373
  Клименко Н. Макаронізми в сучасній українській літературній мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 128-131
657374
  Моисеева Надежда Макарономания : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 152-159 : Фото


  Історія виникнення Португалії
657375
  Николаев В.М. Макароны на любой вкус / В.М. Николаев. – М, 1989. – 159с.
657376
  Гайдук Б. Макароны по-французски // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 4. – С. 81-86. – ISSN 0130-7673
657377
  Студецький М.М. Макарчукове поле / М.М. Студецький. – Одеса, 1980. – 87с.
657378
  Шекспир В. Макбет = Makbetto : трагедия в 4 д. / [Соч.] Шекспира ; Ит. пер. Монтанелли ; Рус. пер. А. Элькана [прозой] // Юдифь : Трагедия в 5 д. ; [Пер. с итал.] / Джакометти Паоло. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Стелловского, 1860. – 44 с. стп.
657379
  Шекспир Уильям Макбет : трагедия в 5 д. В. Шекспира / пер. А.И. Кронеберга ; С предисл. и мнениями о "Макбет" Кольриджа, Галама, Найта, Гензе, Мезьера, Рюмелина. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1900. – XLX, 92 с. – (Дешевая библиотека ; № 53)
657380
  Шекспір В. Макбет / Уілліям Шекспір ; Пеpеклад П.А. Кулїша; Виданий з пеpедмовою і поясненями Ів. Фpанка. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. під заpядом К. Беднаpського, 1900. – XIX, 118 с. – (Літературно-Наукова Бібліотека Українсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 18)
657381
  Шекспир В. Макбет / В. Шекспир. – Х-К, 1930. – 150с.
657382
  Панков Ю.Д. Маквелловская релаксация в неоднородных диэлектриках и полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Панков Ю.Д.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14
657383
  Копиленко О. Македон Блин / О. Копиленко. – Київ : ДВОУ : Література і мистецтво, 1931. – 36 с.
657384
  Ристовски Блаже Македонецот Вапцаров : свечен собир по повод 95-годишнина та од раганьето на поетот и руволуционерот Н.J. Вапцаров, Скопjе, 22.12.2004 / Блаже Ристовски; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2005. – 46с. – (Свечени собири ; Св.46)
657385
   Македониjа = Macedonia : прашаньа од историjата и културата / Македонска академиjа на науките и уметностите ; [ уред. одбор на зборн. Б. Ристовски, Г. Старделов, Ц. Грозданов ]. – Скопjе : МАНУ, 1999. – 301 с. – ISBN 9989-649-56-1
657386
  Велjановски Н. Македониjа во jугословенско-бугарските односи (1944-1953) = Macedonia in the Yugoslav-Bulgarien relations (1944-1953) / Новица Велjановски ; Институт за национална историjа. – Скопjе : ИНИ, 1998. – 297, [ 4 ] c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 9989-624-39-9
657387
   Македониjа во XVI и XVII век документы од цариградските архиви (1557-1645) = Материали за историjата на Македониjа. – Скопjе
Кн. 3. – 1955. – 142, [1] с.
657388
   Македониjа во воjните 1912-1918 = Macedonia in the wars between 1912 and 1918 : Прилози од научниот собир одржан во МАНУ на 16 и 17 ноември 1988 година. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1991. – 401, [2] с.
657389
  Стоjанов П. Македониjа во времето на балканските и првата светска воjна (1912-1918) / П. Стоjанов. – Скопjе, 1969. – 452 с.
657390
   Македониjа во источната криза 1875-1881 : Симпозиум. – Скопjе, 1978. – 789, [1] с.
657391
  Глигоров К. Македониjа е се што имаме / Киро Глигоров. – Скопjе : ТРИ, 2001. – 575, [2] с., [8] л. фот. – (Библиотека "Определуваньа"). – ISBN 9989-918-15-5
657392
   Македониjа и Балканот во Петроградското списание "Современник" (1912-1913) = Macedonia and the Balkans in the Petrograd journal "Sovremennik" (1912-1913). – Скопjе : МАНУ, 1995. – 139с. – На обкл: Македониjа и Балканот во Петроградскиот "Современник". - Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 9989-624-39-9
657393
  Битоски К. Македониjа и кнежевство Бугариjа (1893-1903) / К. Битоски. – Скопjе : Гоце Делчев, 1977. – 415 с.
657394
  Драганов П. Македониjа и македонците = Macedonia and the Macedonians / Петар Драганов ; [уред.: М. Гурчинов] ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-050-0
1 : Македонскословенски зборник / подгот., ред. и комент. Б. Ристовски ; соработник Б. Ристовска-Jосифовска. – 2009. – 454 с. : портр. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
657395
  Пандевски М.Д. Македониjа и македонците во годините на источната криза 1876-1878 / М.Д. Пандевски. – Скопjе, 1978. – 114 с.
657396
   Македониjа и Русиjа/CCCР (историjа - политика - култура) од Првата светска воjна до формираньето на современата македонска државност (1914 - 1944) : материjали од IV македонско-руски научен собир, Охрид, 17-18. IX 2008 / Макед. акад. на науките и уметностите ; Руска акад. на науките, Ин-т за славистика ; [ред.: Б. Ристовски (претседател) и др.]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2011. – 315, [2] с. – Парал. тит. арк. рос. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-067-8
657397
   Македониjа и руската политика на Балканот од Берлинскиот конгрес до првата светска воjна = Македония и российская политика на Балканах от Берлинского конгресса до первой мировой войны : материjали од македонско-рускиот научен собир одржан во Охрид на 27 и 28 септември 2004 / Македонска академиjа на науките и уметностите ; Руска академиjа на науките, Интститут за славистика. – Скопjе : [ МАНУ ], 2008. – 236 с. – Парал. тит. аркуш рос. мовою. – ISBN 978-608-203-011-1
657398
   Македониjа како природна и економска целина. – Скопjе, 1978. – 347с.
657399
  Дракул С. Македониjа мегу автономиjата и дележот : зборник руска дипломатска документациjа - 1894-1913 / Симон Дракул ; ИНИ "Руската дипломатска и општествена мисла и Македониjа" ; избор, превод, ред. и комент. С. Дракул. – Скопjе : СЕЛЕКТОР. – ISBN 9989-176-01-9
Т.6 : 1907, 1908. – 2006. – 446, [ 1 ] с.
657400
  Дракул С. Македониjа мегу автономиjата и дележот : зборник руска дипломатска документациjа - 1894-1913 / Симон Дракул ; ИНИ "Руската дипломатска и општествена мисла и Македониjа" ; избор, превод, ред. и комент. С. Дракул. – Скопjе : СЕЛЕКТОР. – ISBN 9989-176-13-5
Т.7 : 1909, 1910-1913. – 2007. – 405, [ 2 ] с.
657401
  Панов Б. Македониjа низ историjата = Macedonia throughout history : проучуваньа на македонската историjа и култура / Бранко Панов. – Скопjе : Менора, 1999. – 298, [ 1 ] c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 9989-632-55-3
657402
  Jорданов J. Македониjа: корени и аргументи / Jордан Jорданов. – Скопje : [ б. в. ], 2008. – 456 с. – ISBN 978-9989-57-542-6
657403
  Стоіанов П. Македониіа во политиката на големите сили во времето на балканските воіни 1912-13 / П. Стоіанов. – Скопіе, 1979. – 226с.
657404
   Македоника. 1.сериjа Jугословенски публикации за Македониja. – Скопjе
  Г.8 за 1982, Г.14 за 1988. – 1999
657405
   Македоника. 1.сериjа Jугословенски публикации за Македониja. – Скопjе
  Г.15 (за 1989). – 2000
657406
   Македоника. 2.сериjа Странски публикации за Македониjа. – Скопjе
  Г. 5 (за 1983-1984 рр.). – 2001
657407
   Македоника : Информативен билтен. – Скопjе
Год. 1 : 1995, 1996, 1997. – 2002
657408
   Македоника : Информативен билтен / Hародна и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 3 (стр. 1-183) : 2000, 2001. – 2008
657409
   Македоника : информативен билтен / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 4 : (1998/1999). – 2009
657410
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 5 : (2004/2005). – 2009
657411
   Македоника : Информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 6 : (2006/2007). – 2010
657412
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 7 : (2008/2009). – 2011
657413
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 8 : (2010). – 2012
657414
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 9 : (2011). – 2013
657415
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 10 : (2012). – 2014
657416
   Македоника "99. [Електронний ресурс] = Macedonica"99 : Енциклопедиjа. – [S.l.] : Semos multimedia, 1998. – 1CD-ROM. – НПЗ: Перс.комп. со минимум Пентиум процесор, 16 MB RAM, CD ROM уред, 50 MB слободен простор на дискот (11 MB ако имате инсталирано Microsoft IE 4.0); Windows 95 или понова верз. и Windows NT 4.0 или понова верз.(потреб. е Service pack 3)...Наз.з ет. – ISBN 9989-873-00-3
657417
  Бакиров В. Македонистика в Харьковском университете: от упадка к возрождению (1917-2012) / В. Бакиров, С. Страшнюк // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 99-124. – ISBN 978-966-02-7146-3
657418
  Фридман В.А. Македонистички студии : Macedonian studies / Виктор А. Фридман ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2011. – 236, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 211-236. – ISBN 978-608-203-074-6
657419
  Бакиров В. Македония в творчестве и судьбе ученых и воспитанников Харьковского императорского университета / В. Бакиров, С. Страшнюк // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 156-179. – ISBN 978-966-02-6028-3


  Згадується ректор Університету Св. Володимира В.Ф. Цих (1805-1837).
657420
  Динеков П. Македония въ преписката на проф. М. Дриновъ / П. Динеков. – С. 52-84
657421
  Юрин А.И. Македония и ее границы на рубеже IV-III веков до н. э. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 95-101. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
657422
  Валева Е.Л. Македония как объект исследования в трудах российских /советских историков / Е.Л. Валева, О.Н. Исаева // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 348-356. – ISBN 978-954-322-848-5
657423
   Македония Сборник от документи и материали. – София : Издателство на българската академия на науките, 1978. – 821, [2] с.
657424
  Тортика Марія Македонія та її етнодержавна ідентифікація очима болгарських соціал-демократів початку XX ст. / Тортика Марія, Бурбига Валентина // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 48-60
657425
  Горобець Марися Македонія. Балканське відкриття : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 112-116 : Фото
657426
  Кушнірук Борис Македонія. Море озер // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 74-79 : фото
657427
  Гудзевата Марина Македонія. Перлини з озера // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 136-140 : фото
657428
  Стрельчук Н. Македонія: нарис історії національно-визвольного руху (остання третина ХІХ ст- початок ХХ ст. ) / Н. Стрельчук. – Чернівці : Золоті литаври, 1999. – 120с. – Бібліогр.: С.87-108. – ISBN 966-7577-03-1
657429
  Митев Т. Македоно-българският централен комитет в САЩ / Т. Митев. – София, 1992. – 338с.
657430
   Македонска академиjа на науките и уметностите : 1967-1997. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 74, [ 2 ] c. : фотогр. – ISBN 9989-649-48-0
657431
   Македонска академиjа на науките и уметностите : 1967-2007 / Макед. акад. на науките и уметностите ; уред. одб.: Крум Томовски (претседател) [и др.]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2009. – 105, [1] с. : ил. – На додатковому тит. арк.: Макед. акад. на науките и уметностите : 40 години. – ISBN 978-608-203-038-8
657432
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 2 (за 1995). – 1997
657433
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе, 1997
657434
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе, 1997


  1997. N 1/2
657435
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе, 1998


  1997. N 1/2
657436
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе, 1998
657437
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  №2 (за 1997). – 1999
657438
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1995). – 1999
657439
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1995). – 1999
657440
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 3 (за 1995). – 1999
657441
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 4 (за 1995). – 1999
657442
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1996). – 1999
657443
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1996). – 1999
657444
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 3 (за 1996). – 1999
657445
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 4 (за 1996). – 1999
657446
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1997). – 1999
657447
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  № 1 (за 1998). – 1999
657448
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 4 (за 1997). – 2000
657449
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 2 (за 1998). – 2000
657450
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 3 (за1986-1993). – 2000
657451
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  N 2 (за 1999). – 2000
657452
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 3 (за 1998). – 2000
657453
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1997). – 2000
657454
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 3 (за 1997). – 2000
657455
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1998). – 2000
657456
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1998). – 2000
657457
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  N 1 (за 1999). – 2000
657458
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1999). – 2001


  1997. N 1/2
657459
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1999). – 2001


  1997. N 1/2
657460
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  N 1 (за 2000). – 2001
657461
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 4 (за 1998). – 2001


  1997. N 1/2
657462
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  N 2 (за 1999). – 2001
657463
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св.1 (за 1973). – 2001


  1997. N 1/2
657464
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 4 (за1996-1997). – 2001


  1997. N 1/2
657465
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 1999). – 2002


  1997. N 1/2
657466
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2000). – 2002


  1997. N 1/2
657467
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 1973). – 2002
657468
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 5 (за 1998). – 2002
657469
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  № 2 (за 2000). – 2002
657470
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 1999). – 2002
657471
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2000). – 2003


  1997. N 1/2
657472
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 2000). – 2003


  1997. N 1/2
657473
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2001). – 2003


  1997. N 1/2
657474
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2001). – 2004


  1997. N 1/2
657475
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 2000). – 2004


  1997. N 1/2
657476
   Македонска библиографиjа. Сер 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2002). – 2004


  1997. N 1/2
657477
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св.1 (за 2002). – 2004
657478
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 7 (за 2000). – 2004


  1997. N 1/2
657479
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 2001). – 2004


  1997. N 1/2
657480
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 2002). – 2005


  1997. N 1/2
657481
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2002). – 2005


  1997. N 1/2
657482
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 2 (за 2002). – 2007
657483
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 1 (за 2003). – 2007
657484
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 2 (за 2003). – 2007
657485
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 9 (за 2003/2004). – 2007


  1997. N 1/2
657486
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 8 (за 2001/2002). – 2007


  1997. N 1/2
657487
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 2002). – 2007


  1997. N 1/2
657488
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2003). – 2007


  1997. N 1/2
657489
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2003). – 2007


  1997. N 1/2
657490
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 2003). – 2007


  1997. N 1/2
657491
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 2003). – 2007


  1997. N 1/2
657492
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2004). – 2007


  1997. N 1/2
657493
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2004). – 2007


  1997. N 1/2
657494
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 2004). – 2007


  1997. N 1/2
657495
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2005). – 2008


  1997. N 1/2
657496
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2005). – 2008


  1997. N 1/2
657497
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2005). – 2008


  1997. N 1/2
657498
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2005). – 2008


  1997. N 1/2
657499
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2006). – 2008


  1997. N 1/2
657500
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2006). – 2008


  1997. N 1/2
657501
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2006). – 2008


  1997. N 1/2
657502
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации / Hародна и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2004). – 2008
657503
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2004). – 2008
657504
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2005). – 2008
657505
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нар. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2006). – 2009
657506
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нар. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2006). – 2009
657507
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2007). – 2009


  1997. N 1/2
657508
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2006). – 2009


  1997. N 1/2
657509
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2007). – 2009


  1997. N 1/2
657510
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2007). – 2010


  1997. N 1/2
657511
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2008). – 2010


  1997. N 1/2
657512
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2008). – 2010


  1997. N 1/2
657513
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2008). – 2010


  1997. N 1/2
657514
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нар. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2007). – 2010
657515
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2007). – 2010
657516
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2007). – 2011
657517
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и универзитетска библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2008). – 2011
657518
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2008). – 2011
657519
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2008). – 2011


  1997. N 1/2
657520
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2009). – 2011


  1997. N 1/2
657521
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2009). – 2011


  1997. N 1/2
657522
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2009). – 2011


  1997. N 1/2
657523
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2009). – 2012


  1997. N 1/2
657524
   Македонска библиографиjа. 3. cериjа, Сериски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2010). – 2012


  1997. N 1/2
657525
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2010). – 2012


  1997. N 1/2
657526
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нар. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2009). – 2012
657527
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2010). – 2012
657528
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2010). – 2012
657529
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2009). – 2013
657530
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2010). – 2013


  1997. N 1/2
657531
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2010). – 2013


  1997. N 1/2
657532
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2010). – 2013


  1997. N 1/2
657533
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2011). – 2013
657534
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2011). – 2013
657535
   Македонска библиографиjа. 3. сериjа, Сериски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  2011. – 2013


  1997. N 1/2
657536
   Македонска библиографиjа. 3. сериjа Сериски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  2012. – 2014


  1997. N 1/2
657537
   Македонска библиографиjа. 3. сериjа Сериски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  2013. – 2015


  1997. N 1/2
657538
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2012). – 2015
657539
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2012). – 2016
657540
  Китевски Марко Македонска народна лирика : Митолошки, трудови, семеjни, детски, хумористични, льубовни песни / Китевски Марко. – Скопjе : Институт за македонска литература, 2000. – 232с. – ISBN 9989-32-165-5
657541
  Челиковик И. Македонска поезиjа = Makedonisk poesi / Ивица Челиковик ; избор, препев на шведски И. Челиковик. – Скопjе : Диjалог, 2005. – 242 с. : фотографии на авторите. – ISBN 9989-2302-9-3
657542
   Македонска резба. – Скопье, 1979. – 37 с.
657543
  Велковска С. Македонска фразеологиjа со мал фразеолошки речник / Снежана Велковска. – Скопje : [ Велковска С. ], 2008. – 377 с. – ISBN 978-9989-57-599-0
657544
  Поп-Атанасов Македонската глаголица / Горги Поп-Атанасов ; [уред. К. Кулавкова]. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2015. – XI, 91 с. : ил. – ISBN 978-608-203-134-7


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з Їх вимовою
657545
  Саjкоски А. Македонската драма 2001-та : (сведоштва за историjата во тек) / Аце Саjкоски. – Скопjе : Бата пресс, 2007. – 239 с. – (Едициjа Диjалог). – ISBN 978-9989-819-74-2
657546
  Катарджиев И. Македонската емиграциjа во Бугариjа 1944 - 1950 = Macedonian emigration in Bulgaria 1944 - 1950 / Иван Катарджиев ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : [ МАНУ ], 2008. – 493 с. – ISBN 978-608-203-005-0
657547
  Лапе Л. Македонската интелигенциjа во Шваjцариjа во времето на Париската мировна конференциjа / Льубен Лапе ; Макед. акад. на науките и уметноститете. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2010. – 325, [1] с. – Регистри: c. 303-312. – ISBN 978-608-203-060-9
657548
  Ристовски Б. Македонската колониjа во Петроград и односот кон Балканските воjни и Првата светска воjна : cвечен собир по повод 100-годишнината од Балканските и Првата светска воjна, Скопjе, 21 маj 2014 / Блаже Ристовски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2014. – 42, [1] с. – (Свечени собири ; св. 57)
657549
   Македонската литература и култура во контекстот на медитеранската културна сфера = Macedonian literature and culture in the context of the mediterranean cultural sphere : зборник на трудови од мегународниот научен собир, Скопjе 24-25 октомври 1996. – Скопje : [МАНУ], 1998. – 443, [ 1 ] c. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – (Компаративно проучуванье на македонската литература и уметност во 20 век ; т. 3). – ISBN 9989-650-00-4
657550
   Македонската литература и уметност во контекстот на поетиката на социjалниот реализам = Macedonian literature and art in the context of the poetics of social realism : зборник на трудови од мегународниот научен собир, Скопjе, 28-29 маj, 1993. – Скопje : МАНУ, 1995. – 382 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – (Компаративно проучуванье на македонската литература и уметност во 20 век. ; Том 1). – ISBN 9989-649-07-3
657551
   Македонската литература мегу двете светски воjни и поjавата на "Бели мугри" : Мегународен научен собир Скопjе, 3-4 октомври 1989 г. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 1990. – 182 с.
657552
   Македонската поезиja во светот = Macedonian poetry in the world. – Скопjе : Диjaлог, 2002. – 231 с. – Збірка віршів македонською мовою з перекладами на російську, англійську та французьку мови. – (Едициja Релации / Уредник Г.Смилевски). – ISBN 9989-2029-3-1
657553
   Македонски jазик. – Скопjе : [S. n.]
година 40-41 : 1989-1990. – 1995. – 751 с. – Посветено на академик Божидар Видоески по повод 70-годишнината
657554
   Македонски jазик / С. Боjковска, С. Великовска, J. Влвдова, Л. Коневски, Л. Минова; Red. nauk.L.Minova-Gurkova. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego: Instytut filologii polskiej, 1998. – 298s. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-21-6
657555
   Македонски албум = Macedonian album : documents from and about the Macedonian scientific and literary society and the Macedonian colony in St. Petersburg : документи од и за Македонското научно-литературно другарство и Македонската колониjа во С.-Петербург / Макед. акад. на науките и уметностите ; подготовка: Блаже Ристовски ; соработник: Билjана Ристовска-Jосифовска. – Скопje : МАНУ, 2014. – 305, [1] с. : іл. + 1 CD. – Парал. тит. арк. англ. - На обкл.: По повод 100-годишнината од Балканските воjни и Букурешкиот мировен договор. – ISBN 978-608-203-109-5
657556
  Хациманов В. Македонски борбени народни песни / В. Хациманов. – Скопье, 1960. – 127с.
657557
   Македонски влади : 60 години = Macedonian governments : 60 years = Правительства Македонии : 60 лет [ et al ]. – Скопjе, 2005. – 413, [ 1 ] с. : ил. – Текст напоредно на англ., фр. и рус. jазик. – ISBN 9989-622-57-4
657558
  Петковска Б. Македонски ерминии од 19 век / Благица Петковска. – Скопjе : Феникс, 2005. – 430 с., [4] л. ил. – (Библиотека "Раритети"). – ISBN 9989-33-127-8
657559
  Кулавкова К. Македонски искушениjа и други огледи / Катица Кулавкова ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ, 2012. – 325 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-608-203-081-4
657560
   Македонски историски речник = Macedonian historical dictionary. – Скопjе, 2000. – 522с. – ISBN 9989-624-46-1
657561
   Македонски краток расказ : (раскази од конкурсот за краток расказ на "Нова Македониjа"). – Скопjе : Нова Македониjа, 2004. – 344 с. – ISBN 9989-678-06-5
657562
   Македонски легенди, приказки, басни и сказни. – Скопjе : Матица македонска, 2007. – 199 с. – На обкл. Апостол Поп-Jовановски наведен як автор. – ISBN 9989-48-486-4-1
657563
  Попстефаниева М.А. Македонски народни везови / М.А. Попстефаниева. – Скопjе, 1954. – 55с.
657564
  Гурчинов М. Македонски писатели / М. Гурчинов. – Скопіс, 1969. – 128с.
657565
  Силjан Р. Македонски писатели и дела / Раде Силjан ; уредн. П. Гилевски, Д. Павлески, Н. Павлески. – Скопjе : Матица македонска, 2006. – 275 с. – ISBN 9989-48-701-4
657566
  Ристовски Б. Македонски работи = Macedonian matters : jазик - литература - историjа - нациjа - држава / Блаже Ристовски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2013. – 690, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
657567
   Македонски хумористични народни приказни. – Скопjе : Детска радост, 1999. – 115, [ 1 ] c. : іл. – На обкл. назва: Македонски народни хумористични приказни. – ISBN 9989-30-460-2
657568
  Амфитеатров А.В. Македонские евреи / А.В. Амфитеатров. – Санкт-Петербург ; Москва [и др.] : Книгоиздат Правда, 1907. – 13 с.


  На тит. л.: Из книг Георгия Андреевича Стоянова
657569
  Цвиич И. Македонские славяне / И. Цвиич. – Петроград : Типография А. Бенке
Вып. 1. – 1906. – IV, 59, III с. – Славянская библиотека доктора философии Ивана Ст. Шайковича
657570
  Жила Л.И. Македонский вопрос в документах Коминтерна / Л.И. Жила, В.Т. Поповский ; Историчекий факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории. – Скопje : Гурга. – ISBN 998967664X
Т. 1, ч. 1 : 1923-1925 гг. – 1999. – 7, 785, [ 10 ] с., [ 20 ] л. ил.
657571
  Цветановска М. Македонский кризис 2001 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2 (622). – С. 11-18. – ISSN 0321-0626
657572
  Колишевски Л. Македонский национальный вопрос / Л. Колишевски. – Белград, 1959
657573
  Ковалев Н.С. Македонский язык / Н.С. Ковалев. – Иваново, 1977. – 108с.
657574
  Усикова Р.П. Македонский язык : Грамматический очерк, тексты для чтения с комментариями и словарем / Р.П. Усикова. – 2е испр. и доп. изд. – Скопjе : Филолошки фак. "Блаже Конески", 2000. – 284 с. – ISBN 9989-43-117-5
657575
  Конески Б. Македонский язык в развитии славянских литературных языков. / Б. Конески. – Скопjе, 1968. – 39с.
657576
   Македонскиот jазик во jавното општенье : зборник на трудови од собирот, одржан на 18-19 февруари 1999. – Скопje, 2000. – 354, [1] с. – (Jазикот наш денешен : едициjа во чест на Благоjа Корубин / ред. С. Велковска ; кн. 3). – ISBN 9989-640-21-1
657577
   Македонскиот глагол синхрониjа и диjахрониjа : зборник на трудови од собирот, одржан на 1 - 2 март 2000. – Скопje, 2001. – 245 с. – (Jазикот наш денешен : едициjа во чест на Благоjа Корубин ; кн. 4). – ISBN 9989-640-23-8
657578
   Македонскиот народ и 1 декември 1918 година. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1991. – 24, [2] с.
657579
  Илиевски П.Хр. Македонскиот правопис : свечен собир по повод 60-годишнината од донесуваньето на македонската азбука и правопис и нивната примена во букварот, Скопjе, 7.06.2005 / Петар Хр. Илиевски ; Македонска Академиjа на науките и уметностите ; уредник Б. Ристовски. – Скопjе, 2005. – 24 с. – (Свечени собири ; свеска 50)
657580
  Георгиевски Х. Македонскиот роман : 1952-2000 / Христо Георгиевски. – Скопje : Матица Македонска, 2002. – 383, [1] с. – ISBN 9989-48-420-1
657581
  Зографски Д. Македонскиот таен револуционерен комитет и "Отм"щение" / Д. Зографски. – Скопjе : Гоце Делчев, 1954. – 76, [5] с.
657582
   Македонскиот урбан расказ. – Прилеп : Стремеж, 2001. – 162с. – ISBN 9989-811-24-5
657583
  Китевски А. Македонскиот фолклор предизвик за конструиранье модерна облека / Андреjа Китевски. – Скопjе : Камелеон, 2008. – 108, [ 3 ] с. : ил., [ 8 л. ил. ]. – ISBN 978-9989-2517-9-5
657584
  Пенушлиски К. Македонскиот фолклор. / К. Пенушлиски. – Скопіе., 1981. – 536с.
657585
  Чипан Б. Македонските градови во Х1Х век и нивната урбана перспектива / Б. Чипан. – Скопіе, 1978. – 134с.
657586
  Тополиньска Зузана Македонските диjалекти во Егеjска Маkедониja / Тополиньска Зузана; МАHУ. – Ckoпje. – ISBN 9989649367
Кн. 1 : Синтакса, т. 2. – 1997. – 248 с.
657587
  Тополиньска З. Македонските диjалекти во Егеjска Македониja = Macedonian dialects in the Aegean part of Macedonia / Зузана Тополиньска ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Ckoпje : МАНУ. – ISBN 9989-649-12-X
Кн.1 : Синтакса ; т.1 : 1. Механизми на предикациjа. 1.1. Конструкции на глаголски предикати. – 1995. – 323 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
657588
  Мишеска Томик Македонските клитики во балканското окружение = Macedonian clitics in Balkan context / Олга Мишеска Томик ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2008. – 103, [ 1 ] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 99-103. – ISBN 978-608-203-014-2
657589
  Томовски К. Македонските маjстори-градители од деветнаесеттиот век = 19th century Macedonian builders / Крум Томовски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уместностите, 2006. – 171 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с.159-162. – ISBN 9989-101-64-7
657590
  Иваноски О. Македонските словени од VI до IX век / О. Иваноски. – Скопіе, 1962. – 96 с.
657591
   Македонският въпрос : Историко-политическа справка. – София, 1968. – 39 с.
657592
   Македонският въпрос : Историко-политическа справка. – София, 1968. – 68 с.
657593
  Палешутски К. Македонският въпрос в буржоазна Югославия 19178-1941 гг. / К. Палешутски. – София, 1983. – 221с.
657594
  Петровски Т. Македонско-ромски и ромско-македонски речник = Makedonsko-romano i romano-makedonsko alavari / Траjко Петровски, Боне Величковски. – Скопjе : Ворлдбук, 1998. – 496 c. – Парал. тит. арк., передм. та зміст парал. макед. та циганською мовами. – ISBN 9989-761-09-6
657595
   Македонско-руски речник = Македонско-русский словарь. – Скопje : Детска радост : МАНУ. – ISBN 9989-30-250-2
1 : A - M. – 1997. – 559, [ 1 ] c.
657596
   Македонско-руски речник = Македонско-русский словарь. – Скопje : Детска радост : МАНУ. – ISBN 9989-30-251-0
2 : H - П. – 1997. – 527, [ 1 ] c.
657597
   Македонско-руски речник = Македонско-руский [ тобто русский ] словарь. – Скопje : Детска радост : МАНУ. – ISBN 9989-30-250-2
3 : Р - Ш. – 1997. – 589, [ 1 ] c.
657598
   Македонско-русский словарь : 30000 слов. – Москва, 1963. – 576 с.
657599
  Спасов А. Македонско-словенечки книжевно-културни релации = Macedonian-Slovenian literary-cultural relations / Aлександар Спасов ; Макед. акад. на науките и уметностите ; [ уред. : Петар Хр. Илиевски ]. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 152, [ 1 ] c. – Библиогр.: c.151-152. – ISBN 9989-649-45-6
657600
   Македонско-украински културни врски (10-20 век) = Македонсько-українські культурні зв"язки (10-20 століття) : зб. од научната конф. одржана во Охрид на 21-23 окт. 2003 г. – Скопjе. – ISBN 9989-101-33-7
Кн. 2. – 2004. – 324, [ 3 ] с. : ил. – Парал. тит. арк. англ.
657601
  Надин Б. Македонско-француски разговорник : [ во секоja ситуациja за секого : 5000 зборови и изрази : практичен прирачник ] / Борче Надин, Ирена Павловска. – Скопjе : Матица Македонска, 1999. – 84 с. – ISBN 9989-48-021-4
657602
  Наумоски П. Македонско антимонополско право : закон против ограничуванье на конкуренциjата и закон против нелоjалната конкуренциjа : коментар : со прилог на Законот за заштита на потрошувачите / Петар Наумоски. – Скопjе : Магнат, 2001. – 326, [2] с. – ISBN 9989-9863-5-5
657603
  Вишняков Я.В. Македонское движение и переворот в Сербии 29 мая 1903 года // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 6. – С. 80-91. – ISSN 0130-3864


  В статье на основе ранее неизвестных документов из Государственного архива РФ и Архива внешней политики Российской империи рассматривается македонское движение накануне переворота в Сербии 29 мая 1903 г.
657604
   Македонското научно-литературно другарство и неговиот континуитет до основаньето на Македонската академиja на науките и уметностите : Прилози од научниот собир одржан на 28 и 29 jуни 1996 година во Скопjе. – Skopje, 1997. – 350 с. – ISBN 9989649332
657605
  Димевски С. Македонското национално ослободително движенье и егзархиjата (1893-1912) / С. Димевски. – Скопjе, 1963. – 110 с.
657606
   Македонська новела. – Киев, 1972. – 363 с.
657607
  Гурінова О. Македонське питання в дзеркалі преси балканських країн (1914-1915) / Оксана Гурінова // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 92-97. – ISBN 978-966-02-7146-3
657608
  Миколенко Д.В. Македонське питання у 1878-1919 рр. : навчальний посібник [для студентів історичного факультету денного відділеня спеціальності "Всесвітня історія"] / Д.В. Миколенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразина, 2011. – 119, [1] с., [2] арк. к. – Бібліогр.: с. 115-119
657609
  Миколенко Д.В. Македонське питання у 1878 - 1919 рр. : тематичний план і методичні рекомендації до спеціального курсу : для студ. іст. ф-ту заочного відділення спец. "Всесвітня історія" / Д.В. Миколенко ; МОНУ, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 24 с. – (Методична література)
657610
  Ристовська Пиличкова Ясминка Македонські традиційні жіночі головні прикраси - функція і значення // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 3 : Македонська фольклористика. – С. 80-84. – ISSN 0130-6936
657611
  Малинов Зоранчо Македонські шопи - кордони, ідентичність і перспективи // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 3 : Македонська фольклористика. – С. 17-21. – ISSN 0130-6936
657612
   Македонците и словенците во Jугославиjа. – Скопjе, 1999. – 159с. – ISBN 9989-624-0000
657613
   Макеевка. – Донецк, 1968. – 31с.
657614
  Запорожец М.К. Макеевка / М.К. Запорожец. – Донецк, 1969. – 127с.
657615
  Кузнецов А. Макей и его хлопцы / А. Кузнецов. – Ульяновск, 1954. – 440с.
657616
  Паршуков Е.М. Макет газеты / Е.М. Паршуков. – Алма-Ата, 1973. – 104с.
657617
   Макет для снятия статических характеристик электронных ламп. – Москва, 1969. – 15 с.
657618
  Рябічев В.Л. Макет мережевого видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 91-94


  Розглянуто загальні підходи до створення макету мережевого видання. Проаналізовано інструментарій та специфіку роботи інтернет-журналіста. Запропоновано технічні параметри інтернет-видання. The main approaches to creation of Internet edition layout ...
657619
  Мардасов Н.Д. Макетный метод проектирования в гражданском строительстве / Н.Д. Мардасов, Е.И. Пугач. – Москва, 1980. – 167с.
657620
  Семовских Г.В. Макеты по проекционному черчению (Метод. пособие) / Г.В. Семовских. – перераб. и доп. – Свердловск, 1965. – 87с.
657621
  Поженян Г.М. Маки / Г.М. Поженян. – М, 1981. – 245с.
657622
  Бойко Б.М. Маки багряные : роман / Б.М. Бойко. – Москва, 1988. – 396 с.
657623
  Бондар В.Т. Маки на дроту / В.Т. Бондар. – Х, 1959. – 88с.
657624
  Цибульський П.Д. Маки над морем : оповідання / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1965. – 168 с.
657625
   Маки пам"яті // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 1


  З 2015 року в Україні встановлено День пам"яті та примирення - 8 травня. Червоний мак - символ пам"яті про тих, хто загинув під час Другої світової війни та гине на сході України в боротьбі за незалежність.
657626
  Ураев С. Маки пустыни : стихи / С. Ураев; пер. с туркм. Л.Щипахиной. – Москва : Советский писатель, 1975. – 87 с.
657627
  Мустафаев Ф.М. Маки цветут вечно / Ф.М. Мустафаев. – Баку, 1965. – 128с.
657628
  Бойко Б.М. Маки червоні : роман / Б.М. Бойко. – Ужгород, 1983. – 284 с.
657629
   Маки, маки - гірка пам"ять війни [фото] // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 4


  З 2015 року в Україні встановлено День пам"яті та примирення - 8 травня. Червоний мак - символ пам"яті про тих, хто загинув під час Другої світової війни та гине на сході України в боротьбі за незалежність.
657630
  Карри П. Макиавелли / Патрик Карри, Оскар Зарате ; [пер. с англ. Харламовой Л.В.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 173, [2] с. – (Экспресс-эрудит). – ISBN 5-85880-572-8
657631
  Топор-Рабчинский Вл. Макиавелли и эпоха возрождения : Введение в изучение Макиавелли / Вл. Топор-Рабчинский. – Варшава : Тип. Варш. учебного округа, 1908. – IV, 163 с. – Отд. оттиск: Варшавские университетские известия. 1908, № 1-4. – Библиогр. в примеч.
657632
  Алексеев А.С. Макиавелли, как политический мыслитель / [Соч.] А.С. Алексеева. – Москва : Изд. книгопрод. А.Л. Васильева, 1880. – XI, [5], 336, XXXVII, [2] с.


  В РГБ есть электр ресурс
657633
  Темнов Е.И. Макиавелли. / Е.И. Темнов. – М, 1979. – 71с.
657634
  Юсим М. Макиавелли: карьера чиновника и судьба мыслителя // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2006. – № 5. – С. 226-229. – ISSN 0130-3864
657635
  Степанов И.А. Макиавеллиз и политическая мысль США. / И.А. Степанов. – Минск, 1982. – 152с.
657636
  Марчик Г.О. Макизар из брянских лесов. / Г.О. Марчик. – М, 1973. – 240с.
657637
  Орлова Т.В. Макіавеллізм / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 230. – ISBN 966-642-073-2
657638
  Пелехатий О. Макіавеллізм і маніпулятивна взаємодія у стосунках студентів та викладачів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 176-185. – ISSN 1810-2131
657639
  Гриць-Дуда Маків цвіт / Гриць-Дуда. – Братіслава, 1974. – 132с.
657640
  Гриць-Дуда Маків цвіт / Гриць-Дуда. – Братіслава, 1974. – 132с.
657641
  Мацевич А.Ф. Маківський колос : нарис / А.Ф. Мацевич. – Київ : Дніпро, 1982. – 80 с.
657642
   Макінтайр (Macintyre) Аласдер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 808-809. – ISBN 966-316-069-1
657643
  Шабалина М.В. Маккартизм, как проявление кризиса буржуазной демократии в США : Автореф... канд. ист.наук: / Шабалина М.В.; МГУ. – М., 1967. – 18л.
657644
  Супоницкая И.М. Маккартизм: новый взгляд? // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 8. – С. 74-89. – ISSN 0042-8779


  По мнению автора статьи, большинство американцев не могут назвать Маккарти героем и не перестанут видеть в маккартизме позорную страницу своей истории, выпадающую из национальной политической традиции.
657645
   Маккартні зібрав нас на Майдані, але не об"єднав // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 4-5. – ISSN 0130-5212
657646
  Знаков В.В. Маккиавелизм, манипулятивное поведение и взаимопонимание в межличностном общении // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 6. – С.45-55. – ISSN 0042-8841
657647
  Шифрин Михаил Маклаю женщин не нужно : антропология // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 86-94 : Фото
657648
  Куліш М.Г. Маклена Граса : п"єси / Микола Куліш. – Харків : Фоліо, 2007. – 318 с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3531-8
657649
  Спешнев А. Маклухо-Маклай / А. Спешнев, В. Волькенштейн. – М., 1948. – 87с.
657650
  Фокина О.А. Маков день / О.А. Фокина. – М., 1978. – 112с.
657651
   Маков Костянтин Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 102. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
657652
  Гиппиус З.Н., Мережковский Д., Философов Д. Маков цвет : драма в 4 д. / З.Н. Гиппиус, Д. Мережковский, Д. Философов. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова ; [Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина], 1908. – 216 с.


  Авторы: Мережковский, Дмитрий Сергеевич (1866-1941) Философов, Дмитрий Владимирович (1872-1940)
657653
  Лебедев В.А. Маков цвет / В.А. Лебедев. – Л., 1969. – 262с.
657654
  Москвитин А.М. Маков цвет / А.М. Москвитин. – М, 1975. – 95с.
657655
  Лебедев В.А. Маков цвет / В.А. Лебедев. – Л., 1981. – 558с.
657656
  Лебедев В.А. Маков цвет / В.А. Лебедев. – М., 1985. – 47с.
657657
  Маняк В.А. Макове поле : повісті і оповідання / В.А. Маняк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 232 с.
657658
  Отон Людвиг Маковеї : Драма на 5 дій і 7 одмин / Отон Людвиг ;В перекладі А. Хрущицького // Комедії. – У Київі (Киів) : З друк. Першої Київ. Друк. Спілки, 1910. – Кн. 1 : 1. На лід посадили. 2. Язиком брахать-не ціпом махатью 3. Мовчанка, головоньки не сушить. – 88 с. – ("Театральна бібліотека")
657659
  Отон Людвиг Маковеї : драма на 5 дій і 7 одмин / Отон Людвиг ; В перекладі А. Хрущицького. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1910. – 88 с. – (Театральна бібліотека ; Кн. 7)
657660
  Жак І. Маковицькі нути / І. Жак. – Пряшев, 1960. – 160с.
657661
  Благов Н.Н. Маковое поле / Н.Н. Благов. – Ульяновск, 1962. – 87с.
657662
  Раджабов И.Р. Макомы. : Автореф... Доктора искусствовед.наук: 821 / Раджабов И.Р.; АН Арм.ССР.Ин-т искусств. – Ташкент-Ереван, 1970. – 216л.
657663
  Суфтин Г.И. Макорин жених / Г.И. Суфтин. – Архангельск, 1960. – 327с.
657664
  Суфтин Г.И. Макорин жених / Г.И. Суфтин. – 3-е изд. – Архангельск, 1973. – 296с.
657665
   Макр Шагал - книжный иллюстратор : Каталог выставки из собрания Эрмитажа. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1987. – 85 с.
657666
  Федотова В.А. Макраме / В.А. Федотова, В.И. Федотов. – К., 1990. – 84с.
657667
  Макаренко Д.Є. Макридін Володимир Петрович (До 90-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 131-132 : фото. – ISSN 0367-4290
657668
  Петренко И.А. Макро- и микромицеты лесов Якутии / И.А. Петренко. – Новосибирск, 1978. – 134с.
657669
  Ефимов Ю.В. Макро- и микроструктура сверхпроводящих сплавов / Ю.В. Ефимов. – Москва, 1984. – 261 с.
657670
   Макро- и микроэлементы в минеральном питании растений. – Рига : Зинатне, 1979. – 232с.
657671
  Упитис В.В. Макро- и микроэлементы в оптимизации минерального питания микроводорослей / В.В. Упитис. – Рига, 1983. – 239с.
657672
  Упит В.В. Макро- и микроэлементы в оптимизации минерального питания микроводорослей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Упит В.В.; Ин-т физиологии растений АН УССР. – К., 1985. – 42л.
657673
   Макро- и микроэлементы в регуляции обмена веществ растений. – Кишинев, 1983. – 99с.
657674
  Водяницкий Ю.Н. Макро- и микроэлементы, включая редкие земли, в некоторых почвах острова Сахалин / Ю.Н. Водяницкий, Д.В. Манахов, А.Т. Савичев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 1210-1221 : схема, табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0032-180Х
657675
  Кармазиненко С.П. Макро- і мікроморфологічні ознаки верхньоплейстоценових викопних грунтів долини Дніпра в межах території України : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-17 : Рис., карти. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 1561-4980
657676
   Макро- і мікросоціальна інженерія: соціоінженерний практикум : Збірник практичних та тестових завдань: Навчальний посібник для студ.вищ.навч.закл. / В.І. Подшивалкіна, М.П. Лукашевич, Є.І. Суїменко, Т.Г. Каменська; Мін-во освіти і науки України; Ін-тут вищої освіти АПН України. – Одеса : "Астропринт", 2001. – 236с. – ISBN 966-549-713-8
657677
  Баластрик Л. Макро- та мікроекономічні детермінанти державного сектора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сучасні підходи до визначення сутності державного сектора в ринковій економіці, виокремлено макро та мікро рівні, досліджено основні критерії щодо оптимізації його розмірів. Modern approaches to determination of essence of ...
657678
   Макро- та мікроекономіка: теоретичні аспекти : навч.-метод. посібник для самостійного вивч. дисципліни / [Федоренко В.Г. та ін.] ; за наук. ред. Федоренка В.Г. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : Алерта, 2013. – 727, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Словник основ. екон. термінів: с. 681-715. – Бібліогр.: с. 716-717. – ISBN 978-617-566-178-9
657679
  Михайлов Н.В. Макро-микроморфология нервов и биомеханика грудной клетки домашних млекопитающих и птиц. : Автореф... доктор биол.наук: / Михайлов Н.В.; Казан. вет. ин-т им. Н.Э.Баумана. – Казань, 1964. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
657680
  Лямин Л.В. Макроассемблер MASM. / Л.В. Лямин. – М., 1994. – 320с.
657681
  Соколенко П.Т. Макроассемблер в среде ОС ДВК / П.Т. Соколенко. – Ростов -на-Дону, 1990. – 239с.
657682
  Остапенко Г.П. и др. Макроассемблер для СМ 1700 / Г.П. и др. Остапенко. – М., 1990. – 238с.
657683
  Щербакова З.П. Макробентос (донная фауна) водоемов Воронежской области как кормовая база хозяйственно-полезных рыб. : Автореф... Канд. биол.наук: / Щербакова З.П.; М-во высш образования СССР.Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1958. – 16л.
657684
  Каменев Геннадий Михайлович Макробентос сублиторали бухты кратерной (О.Янкича, Курильские о-ва) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Каменев Геннадий Михайлович; АН СССР, Дальневосточное отд., Ин-т биологии моря. – Владивосток, 1991. – 25л.
657685
  Родионова И.А. Макрогеография промышленности мира : Пособие для студентов вузов / И.А. Родионова. – Москва : Московский Лицей, 2000. – 240с. – ISBN 5-7611-0228-5
657686
  Воронков М.Г. Макрогетероциклы / М.Г. Воронков. – Москва, 1988. – 32с.
657687
  Литвиненко С.М. Макроекогонічний аспект регіональної економічної інтеграції. : Дис... Канд. економ. наук: 08.01.03 / Литвиненко С.М.; НУ ім. Т.Шевченка. – К, 1995. – 168л. – Бібліогр.:л.188-195
657688
  Бурда М. Макроекономиjа : европски текст / Маjкл Бурда & Чарлс Виплоц ; прев.: Зоран Jовановски. – прев. на второто изд. – Скопje : Ина-комерц, 2001. – 527 с. – На суперобкл. також: Специjално издание. – ISBN 9989-9536-7-8
657689
  Бугаян И.Р. Макроекономика : Учебное пособие / И.Р. Бугаян. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 352с. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-222-01009-0
657690
  Радіонова І.Ф. Макроекономіка-2 : навч. посіб. / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв ; МОНУ. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-496-135-3
657691
  Радіонова І.Ф. Макроекономіка - 2 : навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв ; [редкол.: А.П. Наливайко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2009. – 422, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-421 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-288-2
657692
  Семюелсон П.А. Макроекономіка / П.А. Семюелсон, В.Д. Нордгауз. – Київ : Основи, 1995. – 574 с. – ISBN 5-7707-5603-9
657693
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. економ. вищ. навч. закл. / В.Д. Базилевич; МОУ; ІСДУ; Київ. держ. торг.-екон. ун-т. – Київ, 1995. – 109с. – ISBN 5-7763-4341-0
657694
   Макроекономіка. – Київ : Либідь, 1995. – 157с.
657695
  Дорнбуш Р. Макроекономіка = Macroeconomics / Р. Дорнбуш, Фішер Стенли; Пер.з англ. В. Мусіїнко та В. Овсіїнко. – Київ : Основи, 1996. – 814с. – ISBN 966-500-090-Х
657696
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Опорний конспект лекцій / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик; МОУ; Київський держ. торг.-екон. ун-т. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 224с. – ISBN 966-529-050-9
657697
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Тести. Ситуаційні завдання. Практикум розв"язання: Навч. посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 144с. – ISBN 966-529-070-3
657698
  Бурда М. Макроекономіка : Європейский контекст. Пер. з англ. / М. Бурда, Виплош Чарльз. – Київ : Основи, 1998. – 688с. – ISBN 966-500-205-8
657699
  Савченко А.Г. Макроекономіка : Підручник / А.Г. Савченко, Г.О. Пухтаєвич, О.М. Тітьонко. – Київ : Либідь, 1999. – 288с. – ISBN 966-06-0121-2
657700
  Манків Грегорі Н. Макроекономіка : Підручник для України / Грегорі Н. Манків; Наук.ред.перекладу С.Панчишина. – Київ : Основи, 2000. – 588с. – ISBN 966-500-231-7
657701
   Макроекономіка : Навчальний посібник. – Львів, 2001. – 448с. – ISBN 966-7574-09-1
657702
  Старченко В.Д. Макроекономіка : Опорний конспект лекцій / В.Д. Старченко; Європейський університет. – 2-е вид. – Київ : Європейський університет, 2001. – 104с. – ISBN 966-7508-75-7


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
657703
  Панчишин С.М. Макроекономіка : Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів / С.М. Панчишин. – Київ : Либідь, 2001. – 616с. – ISBN 966-06-0206-5
657704
  Солонінко К.С. Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / К.С. Солонінко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 320с. – ISBN 966-7938-88-3
657705
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Навчальній посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – Київ : Атіка, 2002. – 368с. – ISBN 966-8074-32-7
657706
  Панчишин Степан Макроекономіка : Навч. посібник для студ.вищих навч. закладів, що навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму "Економіка та підприємництво" / Панчишин Степан. – 2-е вид., стереот. – Київ : Либідь, 2002. – 616с. – ISBN 966-06-0244-8
657707
  Панчишин Степан Макроекономіка : Тести і задачі / Панчишин Степан. – Київ : Либідь, 2002. – 216с. – ISBN 966-06-0246-4
657708
  Малиш Н.А. Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.А. Малиш; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 184с. – ISBN 966-608-215-2


  Систематизовано основні положення макроекономіки
657709
  Кучерявенко І.А. Макроекономіка : Практикум: Навчальний посібник / І.А. Кучерявенко. – Київ : Вікар, 2003. – 239 с. – ISBN 966-7131-49-1
657710
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – Київ : Знання, 2004. – 851с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 966-8148-05-3
657711
   Макроекономіка = Macroeconomics : Навчальний посібник. – Харків : ІНЖЕК, 2004. – 184с. – ISBN 966-8515-14-5
657712
  Малиш Н.А. Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.А. Малиш; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 184с. – ISBN 966-608-461-9


  Систематизовано основні положення макроекономіки
657713
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – 851с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 966-346-030-Х
657714
  Базілінська О.Я. Макроекономіка : Навчальний посібник / О.Я. Базілінська; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 442с. – ISBN 966-364-011-1
657715
  Круш П.В. Макроекономіка : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Круш, С.О. Тульчинська; МОНУ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 400с. – ISBN 966-364-098-7
657716
  Мельникова В.І. Макроекономіка : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Мельникова, Н.І. Климова; Мін-во освіти і науки України; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т" Укр. акад. банківської справи; Харківська філія. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Професіонал, 2005. – 395с. – ISBN 966-8556-11-9
657717
  Панчишин С.М. Макроекономіка : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Степан Панчишин. – 3-тє вид., стер. – Київ : Либідь, 2005. – 616с. – ISBN 966-06-0360-6
657718
  Харкянен Л.В. Макроекономіка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.В. Харкянен. – Київ : Каравела, 2006. – 176с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-62-8
657719
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : навч. посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – 2-ге вид., доп. – Київ : Атіка, 2006. – 368с. – ISBN 966-326-138-2
657720
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик; За ред. В.Д.Базилевича. – 3-те вид., випр. – Київ : Знання, 2006. – 623с. – ISBN 966-346-062-8
657721
   Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Вініченко, О.В. Гончаренко, Н.В. Дацій, С.О. Корецька; МОНУ; Запорізьк. ін-т держ. та муніципального управління. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 176с. – ISBN 966-364-260-2
657722
  Кучерявенко І.А. Макроекономіка : практикум : навч. посібник / І.А. Кучерявенко. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вікар, 2006. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 238-239. – ISBN 966-7131-82-3


  Для студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів
657723
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2007. – 704с. – ISBN 978-966-346-417-6


  Висвітлено найважливіші положення теорії функціонування та розвитку макроекономічних систем. Показана соціальна зумовленість виникнення відомих теоретичних концепцій з макроекономіки. Узагальнено здобутки світової та вітчизняної науки.
657724
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 743 с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 978-966-346-484-8(м"яка обкладинка)
657725
  Харкянен Л.В. Макроекономіка : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Л.В. Харкянен ; Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 176 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 966-8019-62-8
657726
  Кучерявенко І.А. Макроекономіка : практикум : навчальний посібник / І.А. Кучерявенко. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : Вікар, 2008. – 239 с. – Бібліогр.: с. 238-239. – ISBN 978-966-7131-94-4


  Для студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів
657727
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик ; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 744 с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 978-966-346-421-3 (тверда пал.)


  Для студентів економічних спеціальностей
657728
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : навчальний посібник / В.Д. Базилевич В.Д., Л.О. Баластрик. – 2-ге вид., доп. – Київ : Атіка, 2009. – 368 с. – ISBN 966-326-138-2
657729
  Савченко А.Г. Макроекономіка : підручник / А.Г. Савченко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : КНЕУ, 2009. – 441, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 440-441. – ISBN 966-574-781-9
657730
  Харкянен Л.В. Макроекономіка : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Л.В. Харкянен ; Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – 3-тє вид., допов. – Київ : Каравела, 2011. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 966-8019-62-8
657731
  Кліменко О.М. Макроекономіка : навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Кліменко О.М., Крюкова О.М., Бріль М.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 135, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 135. – ISBN 978-966-676-491-4
657732
  Литвицький В. Макроекономіка 2001 року: прискорене зростання : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 22-30. – ISSN 1605-2005
657733
  Панасюк Б.Я. Макроекономіка держави в епоху глобалізаційних криз // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 9-16. – ISSN 2221-1055
657734
  Фельдерер Б. Макроекономіка і нова макроекономіка : Підручник / Б. Фельдерер, Ш. Хомбург. – Київ : Либідь-Нічлава, 1998. – 464с. – ISBN 966-06-0118-2
657735
  Павловський М. Макроекономіка перехідного періоду : Український контекст / М. Павловський. – Київ : Техніка, 1999. – 336с. – Ксерокопія видання. – ISBN 966-575-057-7
657736
  Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економіча політика / І.Ф. Радіонова. – Київ : Таксон, 1996. – 240с.
657737
  Круш П.В. Макроекономіка та її регулювання : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Круш. – Київ : Каравела, 2009. – 424с. – ISBN 978-966-8019-95-1
657738
  Круш П.В. Макроекономіка та її регулювання : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / П.В. Круш. – Київ : Каравела, 2012. – 419, [1] с. : іл.,табл. – Глосарій: с. 405-419. – Бібліогр.: с. 403-404. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-95-1
657739
   Макроекономіка та макроекономіча політика : навчальний посібник / Мельник А.Ф., Желюк Т.Л., Длугопольський О.В., Панухник О.В. ; науковий ред. А.Ф. Мельник. – Київ : Знання, 2008. – 699 с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 978-966-346-392-6
657740
  Лановий В. Макроекономіка чи макродефектономіка? // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 4. – С. 45-61


  Є підсистема державного управління, незначні вдосконалення чи помилки якої прямо відображаються на доходах усіх громадян, рівні цін, процентах за кредитами, кількості безробітних у країні, заощадженнях тощо. Це - макроекономіка, сфера впливу держави на ...
657741
  Артьомова Т. Макроекономіка. Підручник // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 2. – С. 100-116 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1811-3141
657742
  Гриценко А. Макроекономіка. Підручник. Тема 27. соціально-економічні цикли: історичні форми і державне регулювання / А. Гриценко, В. Подлєсна // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2015. – № 1. – С. 89-99 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1811-3141
657743
  Бобух І. Макроекономіка. Підручник. Тема 28. Економічний розвиток і зростання / І. Бобух, І. Барановська // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 99-117 : Табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: 14 назв. – ISSN 1811-3141
657744
  Гронтковська Г.Е. Макроекономіка. Практикум : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 401 с. : табл. – ISBN 978-611-01-0174-5


  Практикум супроводжує створений авторами навчальний посібник з „Макроекономіки“. Він дозволяє студентам перевести теоретичні знання, одержані під час лекцій і самостійного вивчення навчального посібника „Макроекономіка”, у практичну площину, сприяє ...
657745
  Бутук О.І. Макроекономіка. Тренінг-курс : тренінг-курс ; навчальний посібник / О.І. Бутук О.І., Н.І. Волкова. – Київ : Знання, 2007. – 235 с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-346-265-5
657746
  Довбенко М.В. Макроекономіка: ефект позитивних очікувань // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-62. – ISSN 0372-6436
657747
  Базилевич В.Д. Макроекономіка: практикум : практикум : навчальний посібник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик ; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 550 c. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років). – ISBN 978-966-346-753-5
657748
  Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / І.Ф. Радіонова; Університет економіки та права "Крок". – Київ : Таксон, 2004. – 348с. – ISBN 966-7128-45-8
657749
  Литвицький В. Макроекономічна анемія (передрецесія і дезінфляція) // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-27. – ISSN 1605-2005
657750
  Кулик В.В. Макроекономічна динаміка аграрного сектору Польщі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 167-175. – ISSN 2221-1055
657751
  Вірченко А. Макроекономічна ефективність елементів трансмісійного механізму бюджетно-податкової політики // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 75-79. – ISSN 1818-2682
657752
  Скрипниченко М.І. Макроекономічна збалансованість і критичні дисбаланси в економіці України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (639). – С. 4-23 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
657753
  Анісімова О.Ю. Макроекономічна концепція платіжного балансу: теорія та практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 51-60. – Бібліогр.: 18 назв.


  This article examines theoretical and empirical aspects of the macroeconomic balance approach to the balance of payments. The limitations and specifics of the models for developed and developing countries are highlighted.
657754
  Шкрабалюк Ю. Макроекономічна модель загальної рівноваги з жорсткими цінами Р. Дорнбуша // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 37-39


  Рудигер (Руди) Дорнбуш — американський економіст німецького походження.
657755
  Лопатін Олексій Костянтинович Макроекономічна модель тіньової економіки України / Лопатін Олексій Костянтинович, Гарбар Оксана Іванівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 125-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено проблеми математичного моделювання тіньової економіки України з огляду на розробку методів кількісної оцінки стратегій детінізації. Для побудови макромоделі проаналізовано найбільш адекватні для економіки України методи визначення ...
657756
  Геєць В. Макроекономічна оцінка грошово-кредитної та валютно-курсової політики України до і під час фінансової кризи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 5-23. – ISSN 0131-775Х
657757
  Савченко А.Г. Макроекономічна політика : Навчальний посібник / А.Г. Савченко; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 166с. – ISBN 966-574-223-Х
657758
   Макроекономічна політика : ( курс лекцій та семінарських занять). – Київ : НаУКМА, 2006. – 55 с.
657759
  Гомулка Ст. Макроекономічна політика і досягнення країн з перехідною економікою (1989-1999) // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Т. 1, № 1. – С.5-24. – ISSN 1684-906Х
657760
  Рубцова М.Ю. Макроекономічна політика у відкритій економіці : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Ю. Рубцова, О.О. Сльозко. – Київ : Освіта України, 2010. – 383, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 369-372 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-188-161-6


  Шановному Леоніду Васильовичу з великою вдячністю від автора за підтримку в роботі і житті. 09.11.2010 р. (Рубцова)
657761
  Смовженко Т. Макроекономічна політика України в 2014-2019 рр.: банківська і фінансова сфери / Т. Смовженко, Г. Багратян, І. Кравченко // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 10 (224). – С. 20-24. – ISSN 2310-2624
657762
  Скрипниченко М. Макроекономічна рівновага в теоретичних агрегованих моделях та збалансованість макроекономічних рахунків // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 4. – С. 78-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1811-3141
657763
  Чумак П.О. Макроекономічна ситуація в Україні: регіональний аспект // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 188-195
657764
  Башнянин Г.І. та інші Макроекономічна соціалізація в перехідних економічних системах: її суть та ефекти // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 132-138. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
657765
  Геєць В. Макроекономічна стабілізація і криза пропозиції у перехідній економіці : проблеми макроекономіки / В. Геєць, Л. Возна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 7-14 : Табл., рис.
657766
  Геєць В. Макроекономічна стабілізація і криза пропозиції у перехідній економіці : проблема макроекономіки / В. Геєць, Л. Возна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 25-32 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
657767
  Ткаліч Т.І. Макроекономічна стабільність в Україні - вплив зовнішнього кредитуванн / Т.І. Ткаліч, А.С. Філіпенко // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 11-15. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.2 (101)). – ISSN 2078-2128
657768
  Фрадинський О. Макроекономічна характеристика тіньової економічної діяльності // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 128-132. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-654-126-2
657769
   Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування. – Київ : Форт, 2000. – 336с. – ISBN 966-02-1590-8
657770
  Унковська Т. Макроекономічне моделювання: сучасні виклики і перспективи розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 43-60 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1811-3141
657771
  Литвицький В. Макроекономічне обличчя України сьогодні : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 28-29. – ISSN 1605-2005
657772
  Горобченко Д.В. Макроекономічне оцінювання сестейнового (сталого) розвитку / Д.В. Горобченко, В.І. Вороненко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 38-43. – ISSN 2306-6792
657773
  Кізима А. Макроекономічне прогнозування як основа бюджетного процесу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 40-45. – ISSN 1818-5754
657774
  Уманців Ю. Макроекономічне рахівництво: концепції, принципи та напрями розвитку / Ю. Уманців, Г. Уманців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 3. – С. 37-48. – ISSN 1605-2005
657775
  Пилипенко В.В. Макроекономічне регулювання валютно-курсової політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 58-61.
657776
  Козак Д.А. Макроекономічне регулювання фінансовою стійкістю банківських установ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 215-220 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
657777
  Ткачук В. Макроекономічне середовище діяльності фінансових посередників: сучасні тенденції // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 93-97 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
657778
  Нікулін В.В. Макроекономічний аналіз банківської системи України: основні проблеми та можливі шляхи їх розв"язання // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 53-56. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
657779
  Голубій І.Є. Макроекономічний аналіз взаємного впливу інвестицій і зовнішньої торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 107-115
657780
  Мартиненко В.В. Макроекономічний аналіз впливу соціально-економічного розвитку на рівень економічної безпеки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 402-409. – ISSN 1993-6788
657781
  Головко В. Макроекономічний аналіз економіки України на основі рахунків фінансових потоків // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-30. – ISSN 1605-2005
657782
  Огліх В. Макроекономічний аналіз економічного розвитку та системи оподаткування України / В. Огліх, О. Шаповалов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 2. – С. 66-70. – ISSN 1810-3944
657783
  Калюжний В.В. Макроекономічний аналіз закономірностей зростання заробітної плати у США : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 37-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
657784
  Река Г.В. Макроекономічний аналіз інтелектуального капіталу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.2. – С. 304-309. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
657785
  Сергієнко О. Макроекономічний аналіз механізму зовнішніх державних запозичень України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 415-422. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
657786
  Радіонова І.Ф. Макроекономічний аналіз національної економіки : навч. посібник / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294-301. – ISBN 978-966-496-323-4
657787
  Калюжний В. Макроекономічний аналіз податку на додану вартість // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.9-17. – ISSN 0131-775Х
657788
  Козюк В. Макроекономічний аналіз рівня та структури доларизації вітчизняної економіки : макроекономіка / В. Козюк, Н. Атамась // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 30-34 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
657789
  Завгородня О.О. Макроекономічний аналіз та оцінка результатів інноваційної динаміки (теоретико-методологічні аспекти) // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 234-243. – ISSN 2306-546X
657790
  Гордон В. Макроекономічний аналіз тенденцій розвитку міжнародного валютного ринку : проблеми макроекономіки / В. Гордон, С. Льовочкін // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 9-12 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
657791
  Гордон В. Макроекономічний аналіз тенденцій розвитку міжнародного валютного ринку : проблеми макроекономіки / В. Гордон, С. Льовочкін // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 40-42 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1605-2005
657792
  Панчишин С.М. Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва = Macroeconomic analysis of commodity form of production / С.М. Панчишин; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-т ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 452 с. – ISBN 966-613-334-2
657793
  Користін О.Є. Макроекономічний аналіз чинників поширення феномену "відмивання грошей" // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 44-49. – (Економічні науки ; № 1)
657794
  Бондаренко Н.В. Макроекономічний аспект визначення ефективності управління державним сектором економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 14-18. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
657795
  Литвиненко С.М. Макроекономічний аспект регіональної економічної інтеграції : Дис... Канд. економ. наук: 08.01.03 / Литвиненко С.М.; КУ им. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 168л. – Бібліогр.:л.188-195
657796
  Литвиненко С.М. Макроекономічний аспект регіональної економічної інтерграції. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.01.03 / Литвиненко С.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 22л.
657797
  Возьний К. Макроекономічний вимір проблеми хабарництва: аналітика і взаємозв"язки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 4 (306). – С. 23-26. – ISSN 1810-3944


  Здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обгрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки.
657798
  Малахова О. Макроекономічний вплив банківської системи на темпи економічного зростання в Україні / О. Малахова, К. Новацька // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 113-119. – (Економічні науки ; вип. 19). – ISSN 1818-2682
657799
  Копич Р. Макроекономічний вплив фіскальної політики під час євроінтеграційного процесу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1810-3944
657800
  Литвицький В. Макроекономічний дебют 2000 року: ознак зростання : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 3-7
657801
  Сунцова О.О. Макроекономічний механізм регулювання розвитку національного господарства: деякі теоретічні аспекти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 25-36 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
657802
  Жукова Юлія Миколаївна Макроекономічний механізм фінансування науки в Україні : Дис... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Жукова Юлія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 2000. – 218л. – Бібліогр.:л.186-196
657803
  Кичко І.І. Макроекономічний механізм фінансування охорони здоров"я : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 71-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
657804
  Жукова Ю.М. Макроекономічний механізм фінансуваня науки в Україні : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01. / Жукова Ю. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 19л.
657805
  Швець В. Макроекономічний облік у системі національних рахунків : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 49-58
657806
  Швець В.Т. Макроекономічний облік у Системі національних рахунків (СНР) / В.Т. Швець, О.В. Надольна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 26-36. – (Економіка ; Вип. 38)


  Розглядаються зміни системи обліку і статистики, зокрема запровадження принципово нового макроекономічного обліку, побудованого на ринкових засадах, і прийнятого світовим співтовариством.
657807
  Юрченко Ю.М. Макроекономічний підхід до діяльності залізничного транспорту / Ю.М. Юрченко, О.М. Широкова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 135-144 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
657808
  Довбенко М. Макроекономічний підхід до...Нобелівської премії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 92-99 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1811-3141
657809
  Трощинський П.В. Макроекономічний потенціал України в контексті її євроінтеграційної стратегії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 204-206. – Бібліогр.: на 12 пунктів
657810
  Воловодюк С.С. Макроекономічний розвиток будівельно-індустріального комплексу у забезпеченні економічного зростання // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 16-27. – (Економічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 2306-4242
657811
  Попова В.В. Макроекономічний розвиток як результат комбінації виробничих факторів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 129-135. – ISBN 966-614-021-7
657812
  Литвицький В. Макроекономічний тандем: протиріччя руху // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 3-11.
657813
  Ткаченко Н.Б. Макроекономічні аспекти державних закупівель / Н.Б. Ткаченко, Ю.М. Уманців // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 82-88
657814
  Федірко М. Макроекономічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності національної економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 32-39. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
657815
  Жаліло Я.А. Макроекономічні аспекти конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 41-52. – ISBN 966-614-021-7
657816
  Слухай С. Макроекономічні аспекти міжбюджетних трансфертів : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 16-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
657817
  Савич В.І. Макроекономічні аспекти розвитку житлової іпотеки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-14. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються деякі чинники макросередовища житлової іпотеки в Україні. The some factors of environment of housing mortgage in Ukraine are analized in article.
657818
  Вороніна Ю.Є. Макроекономічні аспекти функціонування продовольчого ринку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 56-60. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
657819
  Шкрабалюк Ю.О. Макроекономічні виміри впливу валютного курсу на динаміку зовнішньої торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шкрабалюк Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – 293 л. – Додатки: л. 213-293. – Бібліогр.: л. 191-212
657820
  Шкрабалюк Ю.О. Макроекономічні виміри впливу валютного курсу на динаміку зовнішньої торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шкрабалюк Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
657821
  Желюк Т. Макроекономічні детермінанти модернізації інструментарію бюджетної політики / Т. Желюк, А. Каштелян // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 70-79. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
657822
  Зимовець В.В. Макроекономічні диспропорції, фінансовий ринок та інвестиційна активність в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 69-75.
657823
  Данилюк В.О. Макроекономічні ефекти державного боргу (на прикладі Німеччини, США та Японії) // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 11/12 (2). – С. 37-40. – ISSN 1728-6220
657824
  Царук О.В. Макроекономічні ефекти державного боргу як об"єкт статистичного вивчення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-25. – Бібліогр.: 9 назв
657825
  Федірко Н. Макроекономічні ефекти міжнародної регіональної економічної інтеграції: світова практика та виклики для України / Н. Федірко, А. Константінова // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 155-179. – ISSN 1811-9824
657826
  Женчак О. Макроекономічні ефекти старіння населення країн СНД // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 215-222. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
657827
  Голюк В.Я. Макроекономічні ефекти сучасної валютної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 192-193. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Висвітлено особливості валютної політики в Україні протягом 1999-2001 рр. у контексті її впливу на макроекономічну ситуацію у державі.
657828
  Безтелесна Л.І. Макроекономічні закономірності функціонування національного ринку праці / Л.І. Безтелесна, Г.М. Юрчик // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 22-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
657829
  Ковальчук Т. Макроекономічні й фінансові проблеми суверенної України : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 15-33 : Табл.
657830
  Горбачук В. Макроекономічні методи / В. Горбачук. – Київ : Альтерпрес, 1999. – 263 c. – ISBN 966-542-166-2
657831
  Горбачук Василь Макроекономічні методи: теорії та застосування / Горбачук Василь; Нац.тех.ун-т Укр."КПІ".Фіз.-техн.ін-т.Інформ.аген.США.Амер.рада по співроб.у гал.освіти та вивч.мов. – Київ : Кий, 2000. – 271с. – ISBN 966-7161-36-6
657832
  Трощинський П.В. Макроекономічні механізми забезпечення євроінтеграційного курсу країн Центральної і Східної Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 52-55. – (Економіка ; Вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес економічної трансформації країн Центрально-Східної Європи (ЦСЄ). Визначено макроекономічні механізми забезпечення їх євроінтеграційного курсу. Проаналізовано елементи досвіду стабілізації країн ЦСЄ, які корисно враховувати Україні при ...
657833
  Харламова Г.О. Макроекономічні моделі інвестиційного потенціалу України : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 232-239. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
657834
  Козюк В. Макроекономічні наслідки експоненціальних трендів глобальних фінансових дисбалансів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 25-35 : Рис. – ISSN 0131-775Х
657835
  Кирилич Ю. Макроекономічні наслідки фінансової лібералізації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 65-69. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Окреслено основні ефекти від фінансової лібералізації на макроекономічну ситуацію.
657836
  Гриценко А. Макроекономічні основи удосконалення податкової політики та її вплив на міжбюджетні відносини // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.10-12
657837
  Лебеда Т.Б. Макроекономічні очікування від реалізації освітніх реформ в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 96-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
657838
  Цап М.В. Макроекономічні передумови державної структурної політики імпортозаміщення в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 35-40. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  Статтю присвячено узагальненню обсягів та рівня імпортозалежності економіки України, ідентифікації чинників імпортозаміщення. Проаналізовано обсяги внутрішнього виробництва, роздрібного товарообороту, доходів і витрат населення. Зроблено висновки щодо ...
657839
  Мігай Н.Б. Макроекономічні передумови розвитку інноваційного підприємництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 72-78 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
657840
  Шинкарук Л. Макроекономічні передумови та перебіг економічної кризи в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 2. – С. 61-69 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1811-3141
657841
  Фещук С.Л. Макроекономічні показники за І півріччя 2000 року / С.Л. Фещук, Р.П. Кайдашев // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 75-97 : табл.
657842
  Чугаєв О. Макроекономічні показники нових країн-членів у контексті розширення ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 34-36. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні макроекономічні наслідки розширення ЄС для країн Балтії та Центральної Європи. Розглянуто зростання ВВП, безробіття, інфляцію, баланс державного бюджету і баланс поточного рахунку. Здійснено загальну оцінку рішення вступу до ЄС. The ...
657843
  Загуменнов М.М. Макроекономічні показники та їх вплив на доходи і видатки бюджету // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С.65-69
657844
  Михайлик О.М. Макроекономічні показники та їх вплив на формування інвестиційних ресурсів в будівництві // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 105-115. – (Серія "Економіка" ; вип. 2)
657845
  Карабаза І.А. Макроекономічні причини невизначеності на світовому ринку залізорудної сировини // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 118-121
657846
  Сергієнко О.М. Макроекономічні проблеми виробництва ВВП України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 26-30
657847
  Пітюлич М.І. Макроекономічні проблеми інфляції в умовах економічної трансформації / М.І. Пітюлич, В.А. Шинкар // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 2 (68). – С. 43-51. – ISSN 1562-0905
657848
  Шинкар В.А. Макроекономічні проблеми інфляції в умовах ринкової економіки / В.А. Шинкар, Л.П. Малик // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 8-12. – (Економіа ; Вип. 25)
657849
  Вакуленко І.О. Макроекономічні проблеми організації закупівель за державні кошти // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 27-30. – ISBN 978-617-645-233-1
657850
  Пивоваров М.Г. Макроекономічні проблеми розвитку малих підприємств у аграрному комплексі / М.Г. Пивоваров, П.В. Сироватка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 258-263. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
657851
  Савка Н.В. Макроекономічні проблеми розвитку підприємництва у перехідній економіці України : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.03 / Савка Н. В.; МО Укр. Льв.ДУ. – Львів, 1997. – 25л.
657852
  Богдан Т.П. Макроекономічні проблеми торговельних відносин України з ЄС і нагальні завдання економічної політики // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 86-98. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
657853
  Олійник Д.І. Макроекономічні прогнози входження України в загальноєвропейську енергетичну мережу та першочергові завдання державної енергетичної політики // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 31-41. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
657854
  Панчишин С. Макроекономічні пропорції в адміністративно-командній системі та перехід до ринкового механізму їх формування / С. Панчишин, М. Косарчин // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 3-9. – ISSN 2078-5860
657855
  Шевчук В.О. Макроекономічні ризики прискореної акумуляції зовнішнього боргу в економіці України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 159-166
657856
  Куклік К.А. Макроекономічні ризики проектного фінансування у контексті фінансово-економічної кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 29-37. – ISSN 1993-6788
657857
  Бублик Є.О. Макроекономічні та інституційні передумови відновлення іпотечного ринку України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 41-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
657858
  Біленко Ю. Макроекономічні та інституційні фактори залучення прямих іноземних інвестицій та їхній вплив на економічне зростання країн Центральної та Східної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 218-230. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
657859
  Литвицький В. Макроекономічні тренди 2004 року : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 3-16. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1605-2005
657860
  Литвицький В. Макроекономічні тренди кінця 2001 року : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С. 37-40. – ISSN 1605-2005
657861
  Карп"юк О. Макроекономічні умови інноваційного розвитку держави // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 45-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
657862
  Ходжаян А.О. Макроекономічні умови стійкого розвитку національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 128-141


  Розкрито сутність поняття "стійкість економічної системи". Досліджено макроекономічні умови її формування. Сформульовані основні тенденції світогосподарського устрою, які зумовлюють підвищений ризик дестабілізації національних економік. Визначено ...
657863
  Макаренко І.П. Макроекономічні умови формування та управління розвитком НІС : монографія / І.П. Макаренко ; Ін-т еволюційної економіки. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 320 с. – На обкл.: Анатомія економічних криз у контексті інноваційних процесів. – ISBN 978-966-1648-20-2
657864
  Штань М.В. Макроекономічні умови функціонування спеціальних економічних зон в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – C. 16-20. – ISSN 2306-6814
657865
  Борисюк К.М. Макроекономічні фактори формування та розвитку ринку іпотеки в Україні / К.М. Борисюк, М.О. Бурмака // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 38-43
657866
  Калінкова І.Ю. Макроекономічні флуктуації: загальне і часткове в динаміці розвинених ринкових систем // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 25-28. – ISSN 1728-6220


  Проведено критичний аналіз теоретичних підходів до визначення сутності інвестиційного процесу.
657867
  Лютий І.О. Макроекономічні чинники грошово-кредитної політики України в сучасних умовах / І.О. Лютий, А.С. Криклій, І.Є. Януль // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 9-11. – Бібліогр.: 9 назв
657868
  Копич Р. Макроекономічні чинники фіскальної політики країн з перехідною економіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 315-323. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
657869
  Гайдуцький А. Макроекономічні чинники формування міграційного капіталу : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1605-2005
657870
  Шинкоренко Т.П. Макроекономічні шоки: теоретичні та емпіричні аспекти // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 2, квітень - червень. – С. 44-60. – ISSN 1605-7988
657871
  Зимовець В. Макроекономфічні аспекти активізації банківського кредитування в Україні / В. Зимовець, Н. Шелудько // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 54-57
657872
  Тэн В.А. Макрозообентос озера Марка-Коль и использование его рыбами : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Тэн В.А.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1970. – 24л.
657873
  Каменев А.Г. Макрозообентос Свияжского залива Куйбышевского водохранилища и его продукция : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Каменев А.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
657874
  Шевцова Л.В. Макрозообентос устьевых участков притоков Десны / Л.В. Шевцова, В.Ю. Яворский // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 712-719 : Рис. – ISBN 966-521-129-3
657875
  Буренкова Е.В. Макроинициаторы на основе 5-метил-5-гексен-2,4-дионата кобальта (ІІ) : дис. ... канд. хим. наук: 02.00.06 / Буренкова Е. В.; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2009. – 181 л. – Библиогр.: л. 156-181
657876
  Буренкова К.В. Макроініціатори на основі 5-метил-5-гексен-2,4-діонату кобальту ( 2 ) : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Буренкова К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 22 назв.
657877
  Короткий В.А. Макроісторія України в мікровимірах Університету Св. Володимира : (слово від упорядників) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 7-18. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
657878
   Макрокинетика процессов в пористых средах : топливные элементы. – Москва : Наука, 1971. – 363 с.
657879
  Кублановский В.С. Макрокинетика разряда комплексных ионов. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.05 / Кублановский В.С.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1981. – 48л.
657880
  Загуба В.Я. Макрокінетика окиснення сажі в присутності карбонатів лужних металів / В.Я. Загуба, Г.Г. Цапюк, В.К. Яцимирський // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 55-60. – ISBN 966-594-601-3
657881
   Макрокінетика окиснення сажі киснем у присутності SiO2 / В.Я. Забуга, Г.Г. Цапюк, Л.Л. Педь, В.К. Яцимирський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 41-43. – (Хімія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Досліджено макрокінетику окиснення вуглецю киснем повітря у присутності діоксиду кремнію. Проведено оцінку можливості застосування макрокінетичного рівняння для обробки експериментальних даних з окиснення вуглецю з домішками.
657882
  Висоцький І. Макрокліматичні схеми України / І. Висоцький. – Київ, 1922. – 28с.
657883
  Висоцький І. Макрокліматичні схеми України / І. Висоцький. – Київ, 1922. – 28с.
657884
  Культин Н.Б. Макрокоманды MS Word / Н.Б. Культин. – Санкт-Петербург : BHV, 1998. – 304с. – ISBN 5-7791-0071-3
657885
  Гончарук Т.І. Макроконкурентоспроможність економіки: система показників та ії використання // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 17-19.
657886
  Свербигуз В. Макрокосмічні моделі гетьманскої держави : до історії розвитку національних політико-філософських вчень кінця 17 ст. / Володимир Свербигуз. – Київ : Видавництво Аратта, 2009. – 36 с. – ISBN 978-966-8475-37-5
657887
  Жоробекова Ш.Ж. Макролигандные свойства гуминовых кислот / Ш.Ж. Жоробекова. – Фрунзе, 1987. – 194с.
657888
  Шевченко Р.И. Макролокализация пластической деформации в поли- и монокристаллах при знакопеременном кручении : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.046 / Шевченко Р. И.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
657889
   Макромасштабные атмосферные процессы и среднесрочные прогнозы погоды в Арктике. – Л, 1989. – 252с.
657890
  Лепеха И.Г. Макромасштабные условия возникновения летних температурных аномалий : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 55-62 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2914
657891
  Сержанина Г.И. Макромицеты / Г.И. Сержанина, И.И. Змитрович. – Минск, 1978. – 192с.
657892
  Сержанина Г.И. Макромицеты / Г.И. Сержанина, И.И. Змитрович. – 2-е изд. – Минск, 1986. – 216с.
657893
  Горленко М.В. и др. Макромицеты Звенигородской биологической станции МГУ / М.В. и др. Горленко. – М, 1989. – 82с.
657894
  Эльчибаев А.А. Макромицеты севера Киргизии и их хозяйственное значение. : Автореф... Канд.биолнаук: / Эльчибаев А.А.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по ботан.профилю Отдел.боил.наук. – Ташкент, 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
657895
  Мартиненко С.В. Макроміцети дощових колекторних систем міста Києва / С.В. Мартиненко, М.М. Сухомлин // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 99-104. – ISSN 2227-3220
657896
  Соломахіна В.М. Макроміцети урочищ зміїні та шелестові острови Канівського заповідника : біологія / В.М. Соломахіна, М.М. Пруденко, М.В. Кожушко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 11-15 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
657897
  Маєвська Леся Іванівна Макромовленнєвий акт взаєморозуміння: засоби об"єктивації та прагматичний контекст (на матеріалі сучасної німецької мови) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Маєвська Л.І.; ЧНУ ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2003. – 192л. + Додатки: л.191-192. – Бібліогр.: л.167-190
657898
  Маєвська Леся Іванівна Макромовленнєвий акт взаєморозуміння: засоби об"єктивації та прагматичний контекст (на матеріалі сучасної німецької мови) : Автореф. дис. ... канд.філолог. наук: 10.02.04 / Маєвська Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
657899
  Ляшенко И.Н. Макромодели экономического роста / И.Н. Ляшенко. – К., 1979. – 152с.
657900
   Макромоделирование аналоговых интегральных микросхем. – Москва, 1983. – 247 с.
657901
   Макромоделирование интегральных микросхем / В.Ф. Бардаченко, Ю.Н. Басов, Ю.В. Королев, И.А. Ющенко; Королев Ю.В. – Київ : Техніка, 1985. – 112 с.
657902
  Казанцев С.В. Макромоделирование расширенного воспроизводства. / С.В. Казанцев. – Новосибирск, 1980. – 208с.
657903
  Василенко О.В. Макромоделі на основі в-елементів для автоматизованого схемотехнічного проектування пристроїв силової електроніки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.09.12 / Василенко О.В.; НТУУ"КПІ". – Київ, 2002. – 20 с.
657904
  Олива О.В. Макромоделі нелінейних динамічних систем із неперіодичними процесами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Олива О.В.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
657905
  Лихоліт О.М. Макромоделювання надходжень податку на прибуток підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 78-80. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розроблено модель прогнозу надходжень податку на прибуток підприємств на макрорівні. Достовірність моделі проілюстровано на прикладі розрахунку податку за даними Держказначейства (бюджетні звіти), Держкомстату (бухгалтерські звіти) та Державної ...
657906
  Шмалій Сергій Леонідович Макромоделювання пристроїв напівпровідникових перетворювачів електроенергії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.12 / Шмалій С.Л.; Нац. технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2005. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
657907
  Шмалій С.Л. Макромоделювання пристроїв напівпровідникових перетворювачів електроенергії : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.19.12 / Сергій Леонідович Шмалій; Нац. техн. ун=т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
657908
  Селепина Й.Р. Макромоделювання систем електроприводу та їх компонент : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.09 / Селепина Й.Р. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
657909
   Макромодель и прогноз развития экономики Украины. – Киев, 1992. – 97с.
657910
   Макромолекуды клеток и вирусов : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 138 с. : табл.
657911
  Моравец Г. Макромолекулы в растворе / Г. Моравец. – М., 1967. – 398с.
657912
  Калнинь М.М. Макромолекулы и надмолекулярное строение полимеров / М.М. Калнинь. – Рига, 1988. – 144с.
657913
   Макромолекулы на границах раздела фаз. – Киев, 1971. – 264 с.
657914
  Строковская Л.И. Макромолекулярная структура и инфракционность ДНК вируса ядерного полиэдроза большой вощинной моли. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.03 / Строковская Л.И.; АН УССР.Ин-т молекулярн.биологии и генетики. – К, 1978. – 23л.
657915
  Помогайло А.Д. Макромолекулярные металлохелаты / А.Д. Помогайло, И.Е. Уфляну. – М., 1991. – 302с.
657916
  Платэ Н.А. Макромолекулярные реакции / Н.А. Платэ. – М., 1977. – 255с.
657917
   Макромонитор СНГ // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 35-36. – ISSN 2074-6040
657918
  Рудік Г. Макроморфологічні характеристики представників підродини Lamioideae Harley (родина Lamiaceae Lindl.) еx sіtu / Г. Рудік, В. Березкіна, В. Меньшова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень макроморфологічних особливостей вегетативних і генеративних органів 9 видів підродини Lamioideae Harley, інтродукованих у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна. Досліджені види мають різні таксономічні ранги і різні ...
657919
  Сірук М. Макрон vs Ле Пен / М. Сірук, О. Титаренко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 квітня (№72). – С. 3


  Які уроки мають винести українськиі політики з президентських виборів у Франції?
657920
  Леві Макрон і постреволюційна ідея / Леві, Бернар-Анрі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20 червня (№ 104)


  На новогот президента покладається завдання: мріяти, винаходити, займатися мистецтвом "починань".
657921
  Мендрас М. Макрон: "Вікно можливостей" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4 липня (№ 112). – С. 11


  Експерт - про очікування французів від нового президента і його роль на міжнародній арені.
657922
  Корнєєв Д.Ю. Макронебезпека на мікрорівні / Д.Ю. Корнєєв, С.О. Чернюк // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 23-24. – ISSN 1605-9875
657923
  Литвицький Валерій Макропейзаж економіки в зеніті року // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 32-34. – ISSN 1728-6220
657924
   Макроплактон и нектон тропической Атлантики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 201 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 189-200
657925
  Найдьонова Л.А. Макропоетика грецьких народних казок // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 223-230.
657926
  Ковпік С.І. Макропоетика духовності героя у слов"янській драматургії 19 століття. // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 200-205. – ISBN 978-966-188-046-6
657927
  Никитин Ю.С. Макропористые адсорбенты на основе кремнезема для газовой и жидкостной хроматографии молекул и полимеров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Никитин Ю. С.; МГУ, Хим. фак. – М., 1975. – 39л.
657928
  Шатровский Л.И. Макропрограммирование в вычислительной среде ДОС/ЕС. / Л.И. Шатровский. – М., 1979. – 238с.
657929
  Браун П.Д. Макропроцессоры и мобильность программного обеспечения / П.Д. Браун. – Москва, 1977. – 253с.
657930
  Науменкова С.В. Макропруденциальный банковский надзор и условия обеспечения его эффективности / С.В. Науменкова, Е.Ю. Цыцык // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 (72). – С. 66-72. – ISSN 1683-1942
657931
  Полікарпова О.С. Макропруденційна політика: мета, інструменти та можливості для України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 327-335. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто макропруденційну політику центральних банків, висвітлено алгоритм прийняття рішень щодо застосування макропруденційних інструментів та їх класифікацію, пов"язаних із забезпеченням фінансової стабільності системи та окремих її ...
657932
  Жердецька Л.В. Макропруденційна політика: світовий досвід та українська практика // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 239-246. – ISSN 2313-4569
657933
  Богдан Т.П. Макропруденційне регулювання та контроль руху капіталу в системі антикризового управління : фінансово-економічне регулювання / Т.П. Богдан, І.В. Богдан // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 7 (188). – С. 14-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
657934
  Щуревич О.І. Макропруденційне регулювання та нагляд у сучасних умовах розвитку економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 293-298. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
657935
  Шкляр А.І. Макропруденційне регулювання як елемент забезпечення фінансової стабільності // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 32-40 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
657936
  Пацера М. Макропруденційний аналіз - важливий елемент фінансової стабільності : міжнародні банківські зв"язки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 3 (181 ). – С. 41-42
657937
  Науменкова С.В. Макропруденційні інструменти в механізмі забезпечення фінансової стабільності / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 10 (239). – С. 53-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
657938
  Милинчук В.К. Макрорадикалы. / В.К. Милинчук. – М., 1980. – 263с.
657939
  Гордош А. Макрорегион Дуная на карте Европейского Союза // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 54-61. – ISSN 0201-7083
657940
  Белоусов В.Н. Макрорельеф и новейшие структуры юго-восточной части Восточного Саяна и Присаянья : Автореф... канд. геогр.наук: 693 / Белоусов В.Н.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 30л.
657941
  Корбозерова Н.М. Макроречення в сучасній іспанській мові / Н.М. Корбозерова, А.М. Вязанкіна // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 95-96. – ISBN 966-581-373-0
657942
  Шендерівська Л.П. Макрорівневі чинники,які впливають на державні закупівлі у видавничо-поліграфічній галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 139-143 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
657943
  Королев В.А. Макросейсмика Крымских землетрясений 1927 г. и сейсмическое микрорайонирование / В.А. Королев, А.М. Скляр, В.С. Князева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 5. – С. 115-123 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0203-3100
657944
  Чалий О. Макросейсмічні прояви землетрусу 03.02.2015 на межі Полтавської і Сумської областей / О. Чалий, В. Ільєнко, С. Щербіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-54. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження макросейсмічних проявів відчутного землетрусу на території Сумської та Полтавської областей, який відбувся 03.02.2015 р. о 07 год. 56 хв. місцевого часу. Магнітуда М=4.6, інструментальні географічні широта й довгота: ...
657945
  Головкін Б.М. Макросередовищні детермінанти криміногізації психології та свідомості молодіжних кіл у відношенні збагачення засобами кримінального насильства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 448-454. – ISSN 1563-3349
657946
  Кобзістий П.І. Макросиноптичні умови формування полів опадів на Україні у літній період року / П.І. Кобзістий, Л.Ю. Науменко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 28-31. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 29)
657947
  Тодорой Д.Н. Макросистема ЕС-77 / Д.Н. Тодорой, А.В. Ахегукян. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 196с.
657948
  Єременко О. Макросистемність етноконцепту кобзаря у творчості Тараса Шевченка // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 26-34. – ISSN 0236-1477
657949
  Кучерявый В.И. Макроскопическая кинетика и моделирование промышленных хемосорбционных процессов, протекающих в противоточных колоннах с насадкой : Автореф... канд. техн.наук: / Кучерявый В.И.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1963. – 14л.
657950
  Кабанов А.С. Макроскопическая теория кристаллизации переохлажденных жидкостей и ее метеорологические приложения. / А.С. Кабанов. – Л, 1989. – 72с.
657951
  Власов А.А. Макроскопическая электродинамика : учеб. пособие / А.А. Власов. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 228 с.
657952
  Галицкий В.М. Макроскопическая электродинамика / В.М. Галицкий, В.М. Ермаченко. – Москва : Высшая школа, 1988. – 158 с.
657953
  Гегузин Я.Е. Макроскопические дефекты в металлах / Я.Е. Гегузин. – М, 1962. – 252с.
657954
  Левицкий Ю.Т. Макроскопические дефекты кристаллической структуры и свойства материалов / Ю.Т. Левицкий. – Москва : Наука, 1988. – 200 с.
657955
  Карнюшин В.Н. Макроскопические и молекулярные процессы в газовых лазерах / В.Н. Карнюшин, Р.И. Солоухин. – Москва : Атомиздат, 1981. – 200 с.
657956
  Носов В.Г. Макроскопические квантовые эффекты в атомных ядрах / В.Г. Носов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 206 с.
657957
  Кресин В.З. Макроскопические квантовые явления / В.З. Кресин. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
657958
  Максимов В.М. Макроскопические наблюдаемые и динамика в алгебраической статистической механике : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Максимов В. М.; ЛГУ. – Л., 1977. – 21л.
657959
  Криводубский В.Н. Макроскопический турбулентный диамагнетизм и стабильность солнечных пятен // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 46-48
657960
  Ванин С.И. Макроскопическое строение и физико-механические свойства древесины некоторых древесных пород Азербайджана. / С.И. Ванин. – Ереван, 1948. – с.
657961
  Криводубський В. Макроскопічні структури в природі і на Сонці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-30. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Зроблено огляд явищ самоорганізації в природі, зумовлених негативною турбулентною в"язкістю плазми. Проаналізовано роль маломасштабного ?2 ефекту Крейчнана в утворенні дискретних магнітних полів у сонячній конвективній зоні (СКЗ). Останній ефект ...
657962
  Мельничук Н.Б. Макросоціальні фактори формування образу політичного лідера в Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Мельничук Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 170 л. – Бібліогр.: л. 150-170
657963
  Мельничук Н.Б. Макросоціальні фактори формування образу політичного лідера в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Мельничук Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
657964
  Хусаинов Б.С. Макросредства в языке Ассемблера ЕС ЭВМ / Б.С. Хусаинов. – М, 1978. – 94с.
657965
  Воробьев В.И. Макроструктура облачного покрова северного полушария / В.И. Воробьев. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1990. – 220 с.
657966
  Бакалин Ю.И. Макроструктура стеклоємаливых покріытий / Ю.И. Бакалин. – Минск, 1978. – 126с.
657967
  Кущ Е.О. Макроструктури упередженого дискурсу американських, британських і російських політиків // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 145-150
657968
  Крючкова І.В. Макроструктурний дизайн економік України та країн ОЕСР // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 7-28. – ISSN 1605-7988
657969
  Захарін С. Макроструктурні особливості інвестиційного процесу в корпоративному секторі : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 27-36 : Табл. – ISSN 0131-775Х
657970
  Захарін С. Макроструктурні особливості інвестиційного процесу в корпоративному секторі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 27-36. – Бібліогр.: с. 27-30, 36. – ISSN 0131-775Х


  Визначено особливості динаміки і структури інвестиційного процесу в корпоративному секторі України. Проведено порівняльне оцінювання інвестицій, випуску та доданої вартості в розрізі видів економічної діяльності. З використанням здобутих результатів ...
657971
  Крючкова І.В. Макроструктурні чинники гальмування економічного зростання України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 5-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
657972
  Ошанин С.Л. Макросъемка в природе / С.Л. Ошанин, В.Н. Танасийчук. – Москва : Искусство, 1973. – 127с.
657973
  Козюк В. Макротеоретична етимологія фіскальних правил // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 7-22. – ISSN 1818-5754
657974
  Герасимова О. Макроуправління бізнес-процесами банку як результат формоутворень клієнтської бази : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – №.4. – С. 41-45. – Бібліогр.: 10 назв
657975
  Наливайко Л.Е. Макрофауна горішньокрейдових покладів південної окраїни Донбаса / Л.Е. Наливайко; Відп. ред. Кудрявцев И. – Київ : Український геологічний трест
Ч. 2 : Встановлення межі між природними мергелями та крейдою. – 1936. – 55с.
657976
  Наливайко Л.Є. Макрофауна горішньокрейдових покладів південної скраїни Донбаса / Л.Є. Наливайко; Відп. ред. Пятницький. – Київ : Український Н.-Д. геолого-розвідковий інститут
Ч. 1 : Встановлення межі між природними мергелями та крейдою. – 1935. – 36с.
657977
  Покровская Т.Н. Макрофитные озера и их евтрофирование / Т.Н. Покровская, Н.Я. Миронова, Г.С. Шилькрот; АН СССР. Ин-т географии. – Москва : Наука, 1983. – 153с.
657978
  Ткаченко Ф.П. Макрофитобентос северо-западной части Черного моря (флора, распространение, экология, перспективы практического использования) : Дис. ... д-ра биологических наук. Спец. 03.00.05 - ботаника / Ткаченко Н.П.; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2007. – 404л. + Додатки: л. 333-404. – Библиогр.: л. 275-332
657979
   Макрофиты-индикаторы изменений природной среды. – Киев : Наукова думка, 1993. – 434с.
657980
  Лук"яненко І.Г. Макрофінансова стабільність: моделі та методи оцінки / Лук"яненко І.Г., Фарина О.І. ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 185, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154-168. – ISBN 978-966-2410-75-4
657981
  Тропіна В. Макрофінансова стабільність: теоретичні підходи та емпіричний аналіз // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 7-15. – ISSN 1818-5754
657982
  Бабич Т.С. Макрофінансове бюджетування : навч. посібник / Т.С. Бабич, Т.В. Жибер ; за наук. ред. В.М. Федосова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 311, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 282-286. - На обкл. : До 105-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. – Бібліогр.: с. 271-274 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-483-503-6
657983
  Рудик Н.В. Макрофінансові індикатори в економічній стратегії держави // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 74-80. – ISSN 2222-0712
657984
  Коломієць Г. Макрофінансові пріоритети та інституційно-функціональні аспекти податкового планування // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 29-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
657985
  Маслова Т. Макрофінансові проблеми глобального старіння населення // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 47-55 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
657986
  Козюк В.В. Макрофіскальні фактори глобальної нестабільності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 3 (220). – С. 8-22. – ISSN 2305-7645
657987
  Ткаченко Ф.П. Макрофітобентос північно-західної частини Чорного моря : (флора, розповсюдження, екологія, перспективи практичного використання): автореф. дис. ... д-ра біологічних наук: 03.00.05 / Ткаченко Ф.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 36 назв
657988
  Боярина Н.И. Макрофлористические зоны среднего и верхнего карбона (пенсильванской подсистемы) Донецкого бассейна // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1. – С. 21-35 : рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0367-4290
657989
  Сайгак В.П. Макроформы рельефа и вращение Земли. / В.П. Сайгак. – Минск, 1980. – 75с.
657990
  Миненко И.Б. Макрофотография / И.Б. Миненко. – М., 1960. – 176с.
657991
  Раногаец Ф. Макроцвиттер-ионная полимеразация метакрилнитрила инициированная триэтилфосфином. : Автореф... канд.хим.наук: 075 / Раногаец Ф.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – Черноголовка, 1972. – 20л.
657992
  Зайченко А.М. Макроциклические трихотеценовые микотоксины = Macrocylic trichothecene mycotoxins : монография / А.М. Зайченко, Е.В. Андриенко, Е.С. Цыганенко; НАНУ.Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев : Наукова думка, 2008. – 248с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0808-3
657993
  Абдуллабеков И.Н. Макроциклические эфиры в реакциях нуклеофильного замещения. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Абдуллабеков И.Н.; Азерб. ин-т. нефти и химии. – Баку, 1978. – 25л.
657994
  Гирс А.А. Макроциркуляционный метод долгосрочных метеорологических прогнозов / А.А. Гирс. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 488с.
657995
  Дыдина Л.А. Макроциркуляционный метод долгосрочных метеорологических прогнозов малой заблаговременности для Арктики : автореф. дис. ... доктора геогр. наук / Дыдина Л.А. ; Аркт. и Антаркт. науч-исслед. ин-т. – Ленинград, 1963. – 35 с.
657996
   Макроэволюция : (материалы 1 Всесоюзной конференции по проблемам эволюции). – Москва : Наука, 1984. – 251 с.
657997
  Мэнкью Г.Н. Макроэкономика = Macroeconomics / Н. Грегори Мэнкью ; Общ. ред. Р.Г. Емцова, И.М. Албеговой, Т.Г. Леоновой ; [ пер. с англ. ]. – Москва : МГУ, 1994. – 736с. – ISBN 5-211-03213-6
657998
   Макроэкономика. – Харьков, 1996. – 227с.
657999
   Макроэкономические модели. – Киев, 1976. – 85 с.
658000
   Макроэкономические модели анализа. – Киев, 1986. – 99 с.
<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,